Коlodyazhna О. І. - Methodological bases for definition of economic losses from occupational diseases in the population of Ukraine, Nahorna A. M. (2013)
Яструб Т. О. - Проблема важких металів при виробництві і використанні фосфоровмісних мінеральних добрив (на прикладі кадмію, свинцю, арсену), Кірсенко В. В., Вакал С. В., Коршун М. М. (2013)
Кальченко А. М. - Роль гігієнічних умов праці у формуванні ризику професійного інфікування ВІЛ медичних працівників, Варивончик Д. В. (2013)
Шафран Л. М. - Психофизиологические особенности структуры профессионально важных качеств операторов АЭС, Чумаева Ю. В., Огуленко А. П., Стадник А. Л. (2013)
Варивончик Д. В. - Канцерогенна небезпека та онкологічна захворюваність працівників галузі охорони здоров’я, Шевченко В. І. (2013)
Реферати (2013)
Кундиев Ю. И. - Институт сквозь призму эпох. Оборотная сторона медали. Трудности роста (2013)
Інформаційне повідомлення (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXIII, Якимчук М. А. (2010)
Левашов С. П. - О возможности картирования геоэлектрическими методами скоплений углеводородов в кристаллических породах, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Разин Д. В., Юзленко А. Т. (2010)
Карпенко О. М. - Підвищення роздільної здатності методів геофізичних досліджень свердловин за застосування штучних нейронних мереж, Башкіров Г. Л., Маковець О. В. (2010)
Продайвода Г. Т. - AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних, як спосіб підвищення ефективності морської сейсморозвідки під час пошуків нафти і газу, Кузьменко П. М. (2010)
Довбнич М. М. - Опыт прогноза трещиноватых зон при изучении нефтегазоперспективности юрских отложений Северо-Западной Сибири, Мачула М. С., Мендрий Я. В. (2010)
Хтема А. В. - Візуалізація тріщинуватості за результатами геологічної інтерпретації матеріалів геофізичних досліджень свердловин (2010)
Вижва С. А. - Моніторинг процесів підтоплення на території національного комплексу, Онищук І. І., Цюпа І. В. (2010)
Іванюта С. П. - Використання геоінформаційних технологій для регіональної оцінки геологічних загроз безпеці міжнародних транспортних коридорів в Україні, Яковлєв Є. О. (2010)
Малицький Д. В. - Аналітично-числові підходи до обчислення часової залежності компонент тензора сейсмічного моменту (2010)
Демышев С. Г. - Отклик гидрофизических полей Черного моря на атмосферный квазитропический циклон 25-29 сентября 2005 г., Маркова Н. В. (2010)
Якимчук М. А. Мороз І. П. - Власні електромагнітні коливання шарів літосфери (2010)
Пеленський Р. - Плівкові структури в наномагнітометрії (2013)
Заміщак Н. - Аналіз основних способів обліку використання тепла індивідуальними споживачами, Луцик Я. (2013)
Волицький Р. - Метод побудови ядерно-квадрупольного резонансного термометра на основі цифрових синтезаторів (2013)
Фединець В. - Дослідження коефіцієнта відновлення термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків (2013)
Самченко Р. - Забезпечення рівномірності нагріву та точного вимірювання температури наночастинок магнітних матеріалів при проектуванні устави для їх дослідження, Стадник Б. (2013)
Олеськів Т. - Метрологічне забезпечення вимірювачів різниці температур на основі платинових термоперетворювачів з дводротовою лінією зв’язку, Яцук В. (2013)
Кочан О. - Оцінка максимальної потужності нагрівачів термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля (2013)
Сегеда О. - Дослідження впливу неідеальності геометричної форми зразка на результат вимірювання температури методом комбінаційного розсіювання світла, Кривенчук Ю. (2013)
Прохоренко С. - Комплексна методика оцінки термічних параметрів дії вогневого навантаження на огороджувальні конструктивні елементи житлових приміщень, Данкевич І., Шналь Т., Кашпор К. (2013)
Коваль П. - Випробування бетонних кубів та призм з тепловізійним спостереженням зразків та реєстрацією сигналів акустичної емісії при руйнуванні, Солодкий С., Прохоренко С., Ковальчик Я. (2013)
Міхалєва М. - Спосіб ідентифікації медичного спирту за електричними параметрами, Юзва В. (2013)
Лесовой Л. - Вибір верхньої границі перепаду тиску дифманометра під задані параметри діафрагми та трубопроводу, Кузик В. (2013)
Богдан К. - Дослідження пружно-тензометричних вагових пристроїв з магнітним вузлом силовведення, Слажнєв М. (2013)
Роман В. - Дослідження похибки вимірювання швидкості потоку за допомогою ультразвукового перетворювача із діаметральним акустичним каналом, Матіко Ф. (2013)
Рак В. - Оцінка метрологічних характеристик волоконно-оптичного лазерного термоперетворювача (2013)
Крайовський В. - Дослідження термометричного матеріалу HfNi1-xRhxSn, Ромака В. (2013)
Питель І. - Автоматична система підбору пар термоперетворювачів опору для теплолічильників, Микитин І., Івах Р. (2013)
Чабан О. - Нормативні вимоги щодо контролю параметрів корозійного стану підземних трубопроводів, Юзевич Л. (2013)
Плахтій Ю. - Нормативно-правове забезпечення у сфері захисту прав споживачів, Байцар Р. (2013)
Микийчук М. - Основні завдання та ознаки метрологічного забезпечення якості продукції, Столярчук П., Бубела Т. (2013)
Микийчук М. - Алгоритм оцінювання індивідуальної метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки (2013)
Ванько В. - Нові нормативні вимоги стосовно якості електроенергії для живлення електронного та електротехнічного устаткування, Фещук Н. (2013)
Бойко Т. - Інтегроване формування показників властивостей для кваліметричного оцінювання продукції, Мельник В. (2013)
Бойко Т. - Адаптивність чинної нормативної бази України для завдань оцінювання відповідності згідно з міжнародними вимогами, Куц В. (2013)
Яцук В. - Можливості оперативного калібрування промислових вимірювачів напруги, Янович Р., Здеб В. (2013)
Леновенко А. - Вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки і атестації засобів вимірювання температури на базі еталонного ядерно-квадрупольного термометра першого розряду ЯКРТ-5М, Стадник Б., Столярчук П., Паракуда В., Ковальчук Н. (2013)
Петренко О. - Результати дослідження швидкості реакції водія як елемента уникнення аварій на дорогах (2013)
Сопільник Л. - Людина в енергетичному полі Всесвіту (2013)
Капран С. - Самоосвітня діяльність – ефективний чинник професійної підготовки майбутніх організаторів діловодства у ВНЗ I–II рівнів акредитації (2013)
Борук С. - Підвищення рівня техногенної безпеки процесів спалювання некондиційного палива, Трояновська Н. (2013)
Семенов А. - Бактерицидне знезараження сипких харчових продуктів, Семенова Н. (2013)
Гуменюк Г. - Характеристика складових концепції підготовки магістрів за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація" у НУБІП України, Сілонова Н., Тавлуй І. (2013)
Малісевич В. - Дослідження впливу якісних параметрів природного газу на функціонування парціального витратоміра, Середюк О. (2013)
Бруєва В. - Адаптація вищого навчального закладу в умовах впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO серії 9001:2009 (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії) (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXIV, Якимчук М. А. (2010)
Левашов С. П. - Поиски и картирование водоносных горизонтов различной минерализации геоэлектрическими методами, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Зейгельман М. С., Пищаный Ю. М. (2010)
Рудько Г. І. - Система обробки та аналізу даних розвідки і формування тривимірних моделей родовищ корисних копалин, Назаренко В. М., Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2010)
Бородулин Е. М. - Опробование сейсмической инверсии для прогнозирования физических свойств геологического разреза (на примере Липоводолинско-Русановской площади ДДВ), Солдатенко В. П. (2010)
Даниленко В. А. - Автомодельні ударні хвилі в геосередовищах з просторовою нелокальністю, Скуратівський С. І. (2010)
Вдовина Е. П. - Томографический алгоритм решения прямой и обратной задач гравиметрии с учетом плотностной неоднородности среды (2010)
Букатов А. Е. - Динамика Азовского моря в ледовых условиях, Завьялов Д. Д., Соломаха Т. А. (2010)
Кушнир В. М. - Характеристика взвеси в Керченском проливе по данным контактных и дистанционных измерений, Бердников С. В. (2010)
Азімов О. Т. - Проблеми геологічної ізоляції небезпечних промислових відходів в Україні та можливості аерокосмічних технологій при виборі сприятливих ділянок. Частина I. Обсяги відходів і методологія їх видалення з довкілля (2010)
Андреев С. М. - Принципы комплексирования картографических сервисов на страницах тематических геопорталов, Радчук В. В. (2010)
70 лет на Земле, 50 – в геофизике, 40 – в университете (к 70-летию со дня рождения В.Н. Курганского) (2010)
Божежа Д. М. - ІХ Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 11–14 травня 2010 р., м. Київ , Татарінова О. О. (2010)
Светлой памяти учителя Евгения Георгиевича Булаха (2010)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXV, Якимчук М. А. (2010)
Левашов С. П. - Новые возможности оперативной оценки перспектив нефтегазоносности разведочных площадей, труднодоступных и удаленных территорий, лицензионных блоков, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2010)
Федоровский А. Д. - Суханов К. Ю., Титаренко О. В. Прогнозирование и поиск месторождений нефти и газа на основе спектрофотометрирования растительного покрова, Якимчук В. Г., Архипов А. И., Станкевич С. А., Порушкевич А. Ю. (2010)
Шестопалов В. М. - Адаптація сучасних інформаційних технологій динаміки підземних вод для оцінки експлуатаційних ресурсів Київського родовища, Сергієнко І. В., Дейнека В. С., Руденко Ю. Ф., Білоус М. В., Марковська А. Б. (2010)
Азімов О. Т. - Проблеми геологічної ізоляції небезпечних промислових відходів в Україні та можливості аерокосмічних технологій при виборі сприятливих ділянок Частина II. Термінологія, район і вихідні дані роботи (2010)
Іванюта С. П. - Геоінформаційний аналіз гідрометеорологічних загроз для безпеки функціонування головних життєзабезпечуючих інженерних систем України, Яковлєв Є. О. (2010)
Якимчук М. А. - Про умови виникнення хвиль поляризації, Мороз І. П. (2010)
Шуман В. Н. - Электромагнитная эмиссия литосферы: новые экспериментальные результаты и анализ проблеммы (2010)
Шляховский В. А. - Методика гравитационного моделирования литосферы (2010)
Божежа Д. М. - Геоінформатика розширює межі (2010)
Товстюк К. К. - Енергія електронів у наноструктурi Zn0,9Be0,05Mn0,05Se–Zn0,943Be0,057Se–ZnSe–Zn0,943Be0,057Se у магнітному полі, Заваринський В. І., Мантошко М. С., Зеленку М. І. (2013)
Буджак Я. С. - Кінетичні властивості напівпровідникових кристалів з ізотропними законами дисперсії (2013)
Готра З. Ю. - Аналіз ефективності придушення електромагнітних завад у холлівських сенсорних пристроях, Голяка Р. Л., Ільканич В. Ю., Марусенкова Т. А. (2013)
Винник Д. М. - Збудження об’ємних акустичних хвиль зустрічно-штирковим перетворювачем у кристалах, Решотка О. Г., Сугак Д. Ю., Ваків М. М. (2013)
Зазерін А. І. - Трансформація імпедансу як спосіб реалізації активних фільтрів на FBAR, Орлов А. Т., Богдан О. В. (2013)
Озірковський Л. Д. - Модель поведінки програмно-апаратних електронних систем, Панський Т. І. (2013)
Вус Б. С. - Мікропроцесорна система для біосенсорного визначення формальдегіду (2013)
Огонь Н. А. - Кристалічна структура та температурна поведінка твердих розчинів у системах NdAlO3-RAlO3 та SmAlO3-RAlO3, Василечко Л. О. (2013)
Харко О. В. - Аномальне термічне розширення нових змішаних кобальтитів-феритів празеодиму, Василечко Л. О. (2013)
Фадєєв С. В. - Утворення кристалічних фаз на початкових етапах термічного оксидування твердого розчину Pb1-xSnxTe, Берченко М. М. (2013)
Слинько Є. І. - Розчинність Сr у катіонній підгратці Ge1–xCrxTe та Ge1–x–yCrxEuyTe, Слинько В. Є., Добровольський В., Кіланський Л., Домуховський В. (2013)
Орлов А. Т. - Вплив технологічних параметрів гідротермального методу на формування стрижневих наноструктур ZnO, Ульянова В. О., Богдан О. В. (2013)
Герман І. І. - Механізми формування оберненого струму в фоточутливих структурах Au/CdTe:O, Махній В. П., Черних О. І. (2013)
Сльотов М. М. - Вплив ізовалентної домішки Са на властивості ІІ-VI сполук, Герман І. І., Сльотов О. М. (2013)
Кінзерська О. В. - Вплив надстехіометричних компонент на електричні та люмінесцентні властивості шарів ZnSe:Mn, Махній В. П., Погребенник В. Д., Пашук А. В. (2013)
Ваків М. М. - Особливості впливу магнію на електрофізичні властивості шарів арсеніду індію, отримуваних методом РФЕ, Круковський Р. С. (2013)
Ваків М. М. - Отримання слабколегованих кремнієм товстих шарів i-GaAs методом рідинно-фазної епітаксії, Круковський С. І., Тимчишин В. Р. (2013)
Большакова І. А. - Віскери напівпровідникових матеріалів як результат конкуруючого росту нановіскерів, Заячук Д. М., Кость Я. Я., Макідо О. Ю., Серкіз Р. Я., Стецко Р. М., Шуригін Ф. М. (2013)
Большакова І. А. - Властивості віскерів твердого розчину GaxIn1–xAs, вирощених методом хімічних транспортних реакцій з газової фази, Кость Я. Я., Макідо О. Ю., Стецко Р. М., Шуригін Ф. М. (2013)
Мартинюк Н. В. - Процеси перезарядження йонів Yb2+ - Yb3+ в епітаксійних плівках Yb:Y3Al5O12 під час високотемпературних відпалів, Бурий О. А., Убізський С. Б., Сиворотка І. І. (2013)
Демченко П. - Магнітні властивості ансамблю наночастинок маґгеміту, покритих функціональною полімерною оболонкою, Мітіна Н., Заіченко О., Неделько Н., Левінська С., Славська-Ванєвська А., Длужевський П., Білська M., Убізський С. (2013)
Дружинін А. О. - Магнетофононний резонанс у ниткоподібних кристалах германію, Островський І. П., Лях-Кагуй Н. С., Вуйцик А. М. (2013)
Дружинін А. О. - Електричні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал-діелектрик, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М., Яцухненко С. Ю. (2013)
Бордун І. М. - Вплив розчинених газів на люмінесценцію води, Пташник В. В. (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXVI, Якимчук М. А. (2010)
Левашов С. П. - Оперативное решение задач оценки перспектив рудоносности лицензионных участков и территорий в районах действующих промыслов и рудных месторождений, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2010)
Євдощук М. І. - Ресурсний фактор енергетики України, Коржнев М. М., Курило М. М., Яковлєв Є. О. (2010)
Кульпин Л. Г. - Арктический шельф России. Штокмановское газоконденсатное месторождение в Баренцовом море как морской техногенный объект (2010)
Ковалев Н. И. - Опыт практического использования аппаратуры комплекса "Поиск" по определению границ нефтегазоносных участков и выбора точек под бурение скважин, Гох В. А., Иващенко П. Н., Солдатов С. В. (2010)
Хтема А. В. - Знаходження вертикальних фільтраційних бар’єрів відтворенням латентної структури енергетичного стану природного розчину, Хтема В. М. (2010)
Горяйнов С. В. - Возможные варианты закрытия окраинных морей в эволюции орогенов новогвинейского типа (2010)
Пономаренко О. М. - Кореляція структурно-геологічних і аерокосмічних досліджень з метою уточнення будови та розвитку Оріхово-Павлоградської міжблокової зони Українського щита, Азімов О. Т., Осьмачко Л. С., Янченко В. П. (2010)
Еремеев В. Н. - Фрактально-волновые свойства межгодовых колебаний температуры воздуха региональных и глобальной климатических систем, Жуков А. Н., Сизов А. А. (2010)
Куценко М. В. - Про створення автоматизованої системи геоінформаційного забезпечення універсального рівняння витрат ґрунту (USLE), Круглов О. В. (2010)
Пам'яті Євгена Олексійовича Куліша (2010)
Квятковська Б. І. - Особливості судового прецеденту в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях (порівняльний аналіз) (2013)
Мандрыка Е. В. - Конституционно-правовое регулирование референдумов в постсоциалистических государствах: общее и особенное (2013)
Погребняк Н. С. - Еволюція парламентського апарату в Україні (2013)
Печений О. П. - Деякі аспекти визначення складу спадщини за цивільним законодавством України (2013)
Бурлака І. В. - До питання про суб'єктів відповідальності за шкоду, завдану особами, які не досягли повноліття (2013)
Сиротенко С. Є. - До питання про джерела цивільного права, які регулюють відносини з компенсації моральної шкоди (2013)
Тобота Ю. А. - Договор ренты по гражданскому законодательству Российской Федерации и Украины: сравнительно-правовой анализ (2013)
Сухонос В. В. (мол.). - Національний лідер як глава держави: теоретичний конструкт, конституційне втілення, правовий статус (2013)
Прогляда І. О. - Правові питання державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції (2013)
Лозо О. В. - Правовий режим ландшафтів як актуальний напрямок розвитку екологічного права України (2013)
Анісімова Г.В. - Законодавчі проблеми забезпечення права загального природокористування (2013)
Овдієнко В.В. - Міжнародно-правові стандарти у правовому регулюванні мисливства в Україні (2013)
Шевчук О. М. - Проблеми визначення об'єкта державного контролю у сфері законного обігу наркотичних засобів в Україні (2013)
Ігнатченко І. Г. - Особливості реалізації державної політики України у сфері культури: сучасний стан та світові стандарти (2013)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо систематизації інформаційного законодавства (2013)
Крайник Г. С. - Теоретичний і практичний аспекти визнання юридичної особи суб'єктом злочину (2013)
Романов М. В. - До питання про сутність і поняття "звільненні від відбування покарання" (2013)
Лукашевич С. Ю. - Місце синергетичної парадигми в методології правових і кримінологічних досліджень, Груба Д. І. (2013)
Полтава К. О. - Застосування заходів загально-соціального та спеціально-кримінологічного запобігання автотранспортній злочинності (2013)
Шостко О. Ю. - Проактивні заходи як складова ефективної протидії організованій злочинності (2013)
Корчева Т. В. - Щодо питання забезпечення права на захист особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичного засобу кокаїн (криміналістичні засади) (2013)
Овчаренко О. М. - Щодо вдосконалення процедури переведення судді, призначеного на посаду вперше (2013)
Андрійцьо В.Д. - Ознаки опосердкованого логічного пізнання в цивільному судочинстві (2013)
Бабкова В. С. - Принципи координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції (2013)
Смирнова-Бартенєва В. В. - Особливості прокурорського нагляду за законністю доказування неосудності відповідно до вимог нового КПК України (організації судових та правоохоронних органів) (2013)
Прищепа В. І. - Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів під час виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2013)
Колодяжний М. Г. - Участь громадськості у програмах запобігання злочинності в США (2013)
Забара І. М. - Правове регулювання військового аспекту міжнародної інформаційної безпеки (2013)
Бабенко О. С. - Зближення законодавства України про регулювання виробництва і використання хімікатів з нормами ЄС на підставі угоди про партнерство й співробітництво 1994 р. (2013)
Захарова В. О. - Вітчизняна правова ментальність: можливості впливу на формування сучасної моделі екоправового виховання в Україні (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXVII, Якимчук М. А. (2011)
Левашов С. П. - Оперативное решение практических задач приповерхностной геофизики: от применения неклассических геоэлектрических методов до новой парадигмы геофизических исследований, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2011)
Межуєв В. П. - Детальне дослідження часових сейсмічних полів, Троян Д. Д., Плескач Н. В. (2011)
Лозинський О. Є. - Алгоритм і програмна реалізація Web-технології для аналізу розвіданості нафтового покладу, Лозинський В. О. (2011)
Вижва С. А. - Сейсмоакустична діагностика процесів руйнування в геологічному середовищі, Продайвода Г. Т., Онанко Ю. А. (2011)
Миненко Р. В. - Экстремальная обратная задача для гравитационного и магнитного полей c общим критерием оптимизации (2011)
Лубков М. В. - Моделювання напружено-деформованого стану та аномального гравітаційного поля у вогнищі землетрусу (2011)
Еремеев В. Н. - Влияние снежно-ледового покрова на теплообмен океана и атмосферы в Антарктике, Букатов А. Е., Букатов А. А., Бабий М. В. (2011)
Руденко С. В. - Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів в Україні, Руденко В. П. (2011)
Ломакин П. Д. - Результаты исследования структуры поля суммарного взвешенного вещества на участках Азово-Черноморского побережья Украины в приложении к задачам морской геологии и экологии, Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. (2011)
Агаджанов М. Є. - Геоінформаційні критерії інформаційно-ресурсної моделі антропогенних форм рельєфу Кривбасу (2011)
Шафранська Н. В. - Алгоритм побудови кругових структурних діаграм, реалізований у середовищі ГІС (2011)
Гончаров В. Е. - Инфогеология – объект и методы исследования (2011)
Левашов С. П. - Оценка относительных значений пластового давления флюидов в коллекторах: результаты проведенных экспериментов и перспективы практического применения, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2011)
Вижва С. А. - Аналіз впливу флюїдонасичення та глинистості на пружні та акустичні властивості девонських карбонатних колекторів Волино-Поділля, Безродна І. М., Кузьменко Т. М. (2011)
Миронцов Н. Л. - Метод повышения эффективности каротажного зондирования комплексом БКЗ-БК-ИК (2011)
Мостовой С. В. - Проблемы фильтрации при обработке геофизической информации, Мостовой В. С. (2011)
Костенко Н. В. - Петрографія, геохімія гранітоїдів Брненського масиву (Чехія) та їх зіставлення з породними аналогами Українського щита (2011)
Назаревич Л. Є. - Зв’язок землетрусів Карпатського регіону України та прилеглих територій із сонячною активністю, Кендзера О. В., Назаревич А. В. (2011)
Давибіда Л. І. - Дослідження синхронності багаторічного природного режиму рівнів ґрунтових вод як основа складання довгострокових прогнозів (на прикладі території Дніпропетровської області), Кузьменко Е. Д. (2011)
Гликман А. Г. - А может быть, она действительно колеблется?, Данилов А. В. (2011)
Татарінова О. О. Х - Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 10–13 травня 2011 р., м. Київ (2011)
Юрию Константиновичу Тяпкину – 60 лет (2011)
Березіна О. О. - Кризовий період у геронтоґенезі (2012)
Білоус О. В. - Планування як компонент теоретичного мислення майбутніх учителів хімії (2012)
Болтівець С. І. - Концептуальні засади розвитку психогігієнічної компетентності фахівців людинознавчих професій (2012)
Бугайова Н. М. - Адаптивний потенціал людини та стресова резистентність: синергетичний контекст (2012)
Гончаренко Н. В. - Навчальний стрес як чинник психічного здоров’я студентської молоді (2012)
Горбунова В. В. - Прогностична ймовірність психологічного аналізу в просторі командних взаємин (2012)
Грись А. М. - Перспективи застосування компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх психологів до роботи із соціально дезадаптованими неповнолітніми (2012)
Дандур’янц О. I. - Метод дослідження комунікації дельфінів (2012)
Ковтунович Т. В. - Актуалізація національної самосвідомості в епоху глобалізації (2012)
Лазуренко О. О. - Психологічний аналіз основних напрямків дослідження емоційної сфери (2012)
Маценко В. Ф. - Феномен свідомості в синергетичному контексті: виникнення та розвиток (2012)
Маценко Ж. М. - Психологічні особливості харизматичного впливу лідера в контексті проблеми духовності (2012)
Молдавський С. М. - Розроблення засобів протидії технологічним залежностям (2012)
Музичук О. О. - Проблеми становлення київського напрямку в українській психології в середині ХХ століття (2012)
Питлюк-Смеречинська О. Д. - Секуальна орієтація як складова ідентичності жінок (2012)
Поклад І. М. - Біографія в контексті синергетичного підходу (2012)
Пупцева Т. В. - Аналіз мотиваційного процесу з позиції системного підходу (2012)
Рождественський Ю. Т. - Й.Кононович-Горбацький і формування основ психології в Києво-Могилянському колегіумі (2012)
Рябовол Т. А. - Дослідження спрямованості співчуття та співпереживання у молодших школярів із девіантною поведінкою (2012)
Рябчич Я. Є. - Психолого-педагогічна профілактика суїцидальної поведінки підлітків в умовах середньої школи (2012)
Савіна М. І. - Психологічні особливості гендерних взаємин (2012)
Сердюк Л. З. - Психологічні особливості абітурієнтів з інвалідністю (2012)
Солодчук С. Є. - Теоретичні засади дослідження міжетнічної взаємодії в інформаційному суспільстві (2012)
Тамакова Т. А. - Усвідомлення та поглиблення професійної ідентичності за допомогою арт та тілесно-орієнтованих технік (2012)
Терещук А. Д. - Психологічна допомога дітям з порушеннями емоційної сфери (2012)
Філоненко Л. А. - Загальні проблеми адаптації вихованців загальноосвітніх закладів соціальної реабілітації в сучасних умовах (2012)
Чайка Г. В. - Синергетичній підхід при дослідженні системи ціннісних орієнтацій (2012)
Чигирин Т. О. - Самопрезентація: визначення, види, стратегії, техніки (2012)
Шевчук В. В. - Теоретичні підходи до вивчення наукових шкіл в історії української психології (2012)
Шусть В. В. - Традиційність пізнавально-мислительних процесів людини як предмет історико – психологічних досліджень (2012)
Яремчук О. В. - Культурно-історичний простір самоконструювання "Я" (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Вимоги до оформлення рефератів (2012)
Тревого І. - ХІ Міжнародна науково-технічна конференція "Актуальні проблеми інженерної геодезії”, Задорожний В. (2013)
Тревого І. - XVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум 2013”, Савчук С., Глотов В. (2013)
Ступень М. - Інформатизація освіти на спеціальних кафедрах землевпорядного факультету, Тібілова Л., Ступень Р. (2013)
Тревого І. - Новітня техніка і технології в геодезії і кадастрі та наукова співпраця українських і німецьких геодезистів, Задорожний В., Савчин І. (2013)
Зазуляк П. - Алгоритм неперервного вейвлет-перетворення на сфері, Нікулішин В. (2013)
Рябчій В. - Ймовірно-математичний аналіз обмеженої кількості результатів нерівноточних вимірів однієї величини, Рябчій В. (2013)
Тревого І. - Визначення геометричних розмірів геодезичних стінних знаків за допомогою ультразвуку, Ільків Є., Галярник М., Яворський В. (2013)
Звягіна М. - Метод визначення позначок рівня моря в Балтійській 1977 р. системі висот та глибин моря відносно нуля порту, Костецька Я. (2013)
Костецька Я. - Аналіз матеріалів спостережень на водомірних постах Українського узбережжя Чорного і Азовського морів, Звягіна М. (2013)
Тимчук В. - Результати імітаційного моделювання ефективності застосування перспективного зразка ОВТ, Гумінський Р., Дацик В., Савчук М. (2013)
Тадєєв О. - Оцінювання деформацій земної поверхні, редукованої на геосферу (2013)
Фис М. - Дослідження гідростатичного стану для тривимірного розподілу мас другого порядку сферичної та еліпсоїдальної Землі, Черняга П., Бридун А. (2013)
Терещук О. - Попередні результати та аналіз GNSS-спостережень на Чернігівщині, Нисторяк І. (2013)
Савчук С. - Підготовка даних для регулярного опрацювання GNSS-спостережень, Дем’янович А. (2013)
Самойленко О. - Дослідження метрологічних характеристик горизонтального круга лазерних трекерів, Монюк Б. (2013)
Дутчин М. - Дослідження інформативності осідань поверхні ґрунту за межами завантаженого контуру, Гера О., Біда І. (2013)
Дутчин М. - Дослідження осідань поверхні грунту і реперів під впливом статичних навантажень фундаментів споруд, Грицюк Т. (2013)
Волосецький Б. - Дослідження параметрів стоку й об’ємів компенсаційних протипаводкових ємкостей у басейні р. Ворона, Шпирналь Т. (2013)
Павлик В. - Результати дослідження вертикальних та горизонтальних гідротермічних рухів земної поверхні добового періоду на полігоні у Полтаві, Кутний А., Бабич Т. (2013)
Волощенко С. - Модель розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів на території ВАТ "Волинь-Цемент” та можливість її практичного застосування (2013)
Бєгічев С. - Зонування території м. Дніпропетровська за чинником техногенного навантаження, Ішутіна Г. (2013)
Целмс А. - Точність вимірів висот через широкі водні перешкоди, Раткевічс А., Брантс А., Каураненс Е. (2013)
Панас Р. - Сучасні проблеми зниження родючості ґрунтів України і перспективи її відтворення та збереження (2013)
Ефендян П. - Проблеми інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами Вірменії (2013)
Перович І. - Кадастр як основа адміністрування земельних відносин (2013)
Езекян А. - Кадастрова оцінка орних земель та питання регулювання земельних відносин у республіці Вірменія (2013)
Губар Ю. - Дослідження кінцевих результатів коригування вартості об’єктів нерухомості в порівняльному підході (2013)
Баумане В. - Можливості удосконалення моделей кадастрової оцінки землі у Латвії (2013)
Баумане В. - Якісні та кількісні дані для кадастрової оцінки нерухомості у Латвії, Паршова В. (2013)
Третяк К. - Аналіз результатів моніторингу острівних льодовиків Антарктичного узбережжя цифровим стереофотограмметричним методом, Глотов В., Голубінка Ю. (2013)
Тревого І. - Стан і перспективи використання кадастрової карти України, Карпінський Ю. (2013)
Учитель І. - Особливості проявів руйнівних асейсмічних геодеформацій, Капочкін Б. (2013)
Тревого І. - Дослідження точності роботи безрефлекторного методу електронними тахеометрами, Лісник О. (2013)
Білецька Е. М. - Вплив свинцю у макроформі і у вигляді цитрату, отриманого за нанотехнологією, на перебіг вагітності та антенатальний розвиток щурів, Онул Н. М. (2013)
Высеканцев И. П. - Сохранность пробиотика escherichia coli M-17 после иммобилизации в полисахаридных гелях и хранения при различных температурах, Дорофеева Т. В., Кудокоцева Е. В., Буряк И. А., Шатилова Л. Е., Петренко Т. Ф. (2013)
Гринченко С. В. - Морфологическая характеристика гемомикроциркуляторного русла брюшины при разлитом перитоните (2013)
Козько В. Н. - Патоморфологические особенности туберкулезного поражения ЦНС на фоне ВИЧ-инфекции, Гаврилов А. В., Бондаренко А. В., Гаргин В. В. (2013)
Кондрусик Н. Ю. - Распределение объемов экскреторных секторов в трехсекторной почке человека при различных вариантах ее кровоснабжения (2013)
Николаева О. В. - Морфофункциональные изменения экзо- и эндокринной части поджелудочной железы беременных крыс, получавших гиперкалорийную диету, Ковальцова М. В., Горголь Н. И., Татарко С. В., Литвиненко Е. Ю. (2013)
Сенаторова А. В. - Характеристика стану ворсинчастого хоріона плацент при багатоплідній вагітності біхоріальною біамніотичною двійнею, Сорокіна І. В., Ріга О. О. (2013)
Кравчун П. Г. - Особливості змін маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням, Шелест М. О., Ковальова Ю. О., Шелест Б. О., Риндіна Н. Г. (2013)
Молодан Д. В. - Безсимптомна гіперурикемія, її вплив на метаболічні показники і функціональний стан ендотелію при гіпертонічній хворобі з ожирінням (2013)
Хижняк А. А. - Зміни вищої мозкової діяльності під впливом загальної анестезії, Дубівська С. С., Баусов Є. О. (2013)
Чайченко Т. В. - Психосоціальна дисфункція у генезі метаболічного синдрому у дітей (огляд літератури) (2013)
Чайченко Т. В. - Соціальні та психологічні компоненти якості життя дітей з ожирінням – ключ до редукції потенційного ризику, Георгієвська Н. В., Бужинська Н. Р. (2013)
Чернуский В. Г. - Влияние терапии GINA (2006, 2009) и разработанного дополнительного протокола лечения на показатели функции внешнего дыхания у детей,больных бронхиальной астмой (2013)
Шмулич В. К. - Алгоритм этиопатогенетического лечения атопического дерматита у детей, Ищенко Т. Б., Запорожец И. А., Старусева В. В., Шмулич О. В., Рыбка Е. С. (2013)
Козько В. М. - Досвід корекції фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Копійченко Я. І., Сохань А. В. (2013)
Попова С. С. - Синдром Штейна–Левенталя в структуре эндокринопатий, сопровождающихся поликистозом яичников. Часть 2. Оценка гормональных показателей, Лысенко Т П. (2013)
Савенков В. І. - Мінілапароскопія в лікуванні хворих на стриктуру мисково-сечовідного сегмента (2013)
Доценко В. В. - Аналіз гематологічних показників у хворих, оперованих з приводу перфоративної гастродуоденальної виразки, залежно від методики операції (2013)
Лисицин Р. Г. - Часткова хірургічна іммобілізація груднинно-ребрової частини великого грудного м’яза як засіб попередження виниктення капсулярної контрактури молочних залоз (2013)
Кутовой А. И. - Возможности стереотаксической биопсии новообразований головного мозга глубинной локализации (2013)
Дорошенко O. M. - Вивчення стану мозкового кровообігу у осіб, які користуються знімними зубними протезами (2013)
Соколова И. И. - Эффективность инфильтрационной анестезии у пациентов различных возрастных групп при лечении пульпита и периодонтита, Заривчацкая Н. А. (2013)
Соколова И. И. - Медико-психологические аспекты стоматологического лечения больных гериатрического профиля, Савельева Н. Н. (2013)
Герасименко О. И. - Роль характерологических особенностей личности в процессе адаптации подростков к обучению профессии оператора (2013)
Николенко О. Ю. - От базовых дисциплин к клиническим в обучении студентов медицинских факультетов, Бондаренко Г. А., Жадинский Н. В., Тищенко А. В. (2013)
Тверезовський М. В. - Особливості санітарно-гігієнічного забезпечення спільних міжвідомчих об’єднань рятівників під час надзвичайних ситуацій, Чумаченко Т. О., Плешко Е. А., Молодий С. П. (2013)
Кравчун П. Г. - Безперервна медична освіта в контексті кредитно-модульної системи: перспективи розвитку і вдосконалення, Лапшина Л. О., Бабаджан В. Д., Шелест О. М., Борзова О. Ю., Кожин М. І., Шумова Н. В., Тітова Г. Ю., Залюбовська О. І., Риндіна Н. Г. (2013)
Шмулич В. К. - Стратегия совершенствования преподавания пропедевтики педиатрии в высших медицинских учебных заведениях IV уровня аккредитации, Ищенко Т. Б., Старусева В. В., Шмулич О. В. (2013)
Левашов С. П. - Возможности мобильных геофизических технологий при поисках и разведке скоплений метана в угольных бассейнах и других нетрадиционных горючих ископаемых, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2011)
Ковалев Н. И. - Исследование особенностей залегания газовых аномалий в сланцевых породах с применением аппаратуры дистанционного комплекса "Поиск", Солдатова С. В., Гох В. А., Иващенко П. Н. (2011)
Маєвський Б. Й. - Прогнозування фазового стану вуглеводнів на великих глибинах у Передкарпатському прогині, Хомин В. Р., Манюк М. І., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2011)
Хтема А. В. - Результати визначення питомої густини природного розчину в межах гідродинамічної пастки рециркуляційного типу, Хтема В. М. (2011)
Полохов В. М. - Геомеханическое моделирование деформационных процессов в осадочной толще: оценка напряженно-деформированного состояния и его геологическое истолкование, Довбнич М. М., Солдатенко В. П., Мендрий Я. В. (2011)
Лубков М. В. - Моделювання сучасних рухів локальних сольових структур Дніпровсько-Донецької западини (2011)
Кузьменко Е. Д. - Прогнозування екзогенних геологічних процесів Частина 1. Теоретичні передумови прогнозування екзогенних геологічних процесів. Закономірності активізації зсувів, Журавель О. М., Чепурна Т. Б., Чепурний І. В., Штогрин Л. В. (2011)
Евстигнеев В. П. - Исследование статистических характеристик экстремального волнения в прибрежной зоне Черного моря по данным наблюдений морской береговой сети Государственной гидрометеорологической службы Украины, Наумова В. А., Евстигнеев М. П. (2011)
Бондар К. М. - Моніторинг забрудненості повітряного басейну Києва за магнітною сприйнятливістю ґрунтів і рослинності, Віршило І. В., Стахів І. Р., Слободяник І. В. (2011)
Місцевий осередок EAGE у Києві за підсумками 2010 року визнаний найкращим (2011)
До 75-річчя від дня народження Аркадія Григоровича Шапара (2011)
Божко Н. - Вплив гуманістичних ідей європейського відродження на розвиток українського книгодрукування кінця XVI – початку XVII століття, Цубов Л. (2013)
Виздрик В. - Роль політичних партій у становленні української сільськогосподарської кооперації у міжвоєнний період на Західній Україні (2013)
Волинець О. - Глобальні проблеми сучасності з позиції католицизму (2013)
Горбач О. - Арабсько-мусульманська культура та іслам: політологічні аспекти (2013)
Демчишак Р. - Українська націонал-демократія Західної України міжвоєнного періоду ХХ ст.: зовнішньополітичні орієнтири (2013)
Здоровега М. - Лонґин цегельський про роль української нації як суб’єкта державотворчого процесу (2013)
Тишкун Ю. - В’ячеслав Липинський і Макс Вебер: спроба порівняльного аналізу біографій у контексті теорії інтелектуальних мереж рендалла коллінза (2013)
Турчин Я. - Інституційні механізми захисту прав національних меншин у політологічній концепції О. Бочковського (2013)
Шкірчак С. - Кооперативний рух як елемент громадянського суспільства в історії української суспільно-політичної думки першої чверті ХХ ст. (2013)
Бучин М. - Індикатори демократичних виборів (2013)
Бялоблоцький З. - Місце урядових кабінетів у контексті системи уніфікованої більшості в російському напівпрезиденталізмі (2000–2012 рр.) (2013)
Віннічук О. - Політичні ризики трансформаційних процесів у країнах "нової демократії" (ЦСЄ) (2013)
Гетьманчук П. - Становлення та розвиток політичного управління україни і проблеми його ефективності у контексті реалізації трансформаційних цілей (2013)
Маркітантов В. - Представники регіональних політичних еліт Львівської та Хмельницької областей у Верховній Раді України (1990–2012 рр.): порівняльний аспект (2013)
Палас Н. - Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві (2013)
Яворський М. - Міграція та політика національної безпеки в Україні: тенденції розвитку (2013)
Ямельницький О. - Мобілізаційні виборчі технології: досвід авторитарної мобілізації (2013)
Дорош Л. - Інформаційно-психологічна безпека особи, суспільства та держави: новітні виклики міжнародній безпеці (2013)
Івасечко О. - Особливості формування екологічної політики Європейського Союзу (2013)
Ільницька У. - Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці (2013)
Місюк І. - Інституційне забезпечення громадської дипломатії США (2013)
Нікулішин Н. - Поняття "сила" у сучасних теоріях міжнародних відносин (2013)
Олійник Ю. - Транскордонне співробітництво як чинник відносин асоціації України та ЄС (2013)
Пасічний Р. - Неурядові релігійні (католицькі) організації та їх вплив на міжнародні політичні процеси (2013)
Плазова Т. - Діяльність наукових та освітньо-виховних осередків української діаспори у повоєнні роки (2013)
Уська У. - Проблема визначення українсько-російського кордону: етапи переговорного процесу та його перспективи (2013)
Хімяк О. - ФРН у міжнародній системі: динаміка зміни зовнішньої політики (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Луцишин Г. - Проблема національної ідентичності в умовах глобалізації (2013)
Щерба О. - Результати виборів 2012 р. в Україні: уроки для кримськотатарської спільноти, Лібрук-Ліпкевич С. (2013)
Турчин Я. - Проблема державно-церковних відносин у європейській філософії (2013)
Бринзак С. С. - Підвищення спортивних показників баскетболістів студентської команди за допомогою вправ класичної йоги , Бурко С. В. (2013)
Гаркуша С. В. - Сучасні тенденції у стані здоров’я дітей і молоді в умовах навчання (2013)
Горбенко О. В. - Проектування процесу виховання олімпійських цінностей та ціннісних орієнтацій студентської молоді засобами східних єдиноборств, Градусов В. О. (2013)
Гриньова Т. І. - Динаміка показників фізичних якостей хлопців 10-13 років під впливом занять різними видами туризму, Мулик К. В. (2013)
Гружевський В. О. - Визначення психологічних аспектів в формуванні особистісно-орієнтованої мотивації студентів до занять з фізичного виховання (2013)
Дорошенко Э. Ю. - Моделирование технико-тактических действий как фактор управления соревновательным процессом и подготовкой баскетболисток высокой квалификации (2013)
Іонова О. М. - Формування здоров'я особистості: досвід Вальдорфської школи (2013)
Козина Ж. Л. - Психофизиологические возможности альпинистов и скалолазов, специализирующихся в скоростном лазании и лазании на сложность, Репко Е. А., Прусик Кристоф, Чеслицка Мирослава. (2013)
Марченко О. Ю. - Гендерні відмінності ставлення школярів до фізкультурно-спортивної діяльності (2013)
Павелец О. Я. - Модельные характеристики как основа индивидуализации подготовки боксеров высших разрядов (элиты), Остьянов В. Н., Майданюк О. В. (2013)
Павленко Т. В. - Визначення рівня мотивації та ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2013)
Радзієвська М. П. - Аналіз залежності стилю життя і деякіх параметрів захворювальності органів дихання дітей 7 – 9 років в Польщі і на Україні, Кнотовіч Я., Радзієвський П. О., Диба Т. Г., Нестерова Т. В., Диба Е. В. (2013)
Решетняк О. А. - Корреляционные связи между содержанием кадмия, калия и кальция в организме и показателями сердечно-сосудистой системы спортсменов (2013)
Сторожик А. И. - Технология формирования вертикальной устойчивости тела детей 7 – 10 лет со сниженным слухом (2013)
Тронь Р. А. - Контроль фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у бойовому самбо, Ільїн В. М., Бицюра Р. В. (2013)
Устінова Т. Б. - Генезіс наукових знань з історії фізичної культури і спорту України (за матеріалами досліджень радянських науковців) (2013)
Харіна Д. Л. - Визначення рівня фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку (2013)
Iermakova T. S. - The peculiarities of work of the European Network of Health Promoting Schools (comparative analysis) (2013)
Journal information, contents, требования к статьям, submission of manuscripts (2013)
Титул, зміст (2012)
Кучмінська Х. Й. - Двовимірні правильні С-дроби (2012)
Komatsu T. - On convergents of certain values of Tasoev continued fractions associated with Diophantine equations (2012)
Митрофанов М. А. - Властивості відокремлювальних поліномів і відокремлювальних рівномірно аналітичних функцій (2012)
Конаровська М. І. - Про задачі без початкових умов для сингулярних параболічних систем (2012)
Щоголев С. А. - Про один особливий випадок існування розв’язків квазілінійних диференціальних систем, зображуваних рядами Фур’є із повільно змінними параметрами (2012)
Сухорольський М. А. - Один клас біортогональних систем функцій, які виникають при розв’язанні рівняння Гельмгольца у циліндричній системі координат, Достойна В. В. (2012)
Андрейків О. Є. - Математична модель для визначення довговічності пластин з системами тріщин за довготривалого статично-розривного навантаження і високої температури, Долінська І. Я., Кухар В. З. (2012)
Пастернак Я. М. - Двовимірні зв’язані електричні, магнітні та механічні поля в діелектриках із тріщинами та тонкими включеннями, Сулим Г. Т. (2012)
Довбня К. М. - Дослідження розмірів пластичних зон на кінцях тріщини в ортотропній оболонці з урахуванням зміцнення матеріалу, Дмитрієва І. В., Єрьоміна Н. Д. (2012)
Ловейкін А. В. - Особливість поведінки напружень у нестисливому півпросторі із внутрішньою V-подібною тріщиною, що лежить у площині, перпендикулярній поверхні півпростору, а її вершина виходить на поверхню (2012)
Назарчук З. Т. - Про взаємодію пружної SH-хвилі з міжфазною тріщиною в абсолютно жорсткому з’єднанні пластини з півпростором, Куриляк Д. Б., Войтко М. В., Кулинич Я. П. (2012)
Янковский А. П. - Вязкопластическая динамика металлокомпозитных оболочек слоисто-волокнистой структуры при действии нагрузок взрывного типа. I. Постановка задачи и метод решения (2012)
Калоеров С. А. - Задача термовязкоупругости для кусочно-однородной анизотропной пластинки, Петренко О. А. (2012)
Горынин Г. Л. - Метод жесткостных функций в задачах расчета многослойных стержней при температурных нагрузках, Немировский Ю. В. (2012)
Фиалко С. Ю. - О численном решении задачи кручения и изгиба призматических стержней произвольного поперечного сечения, Лумельский Д. Е. (2012)
Белубекян М. В. - К задаче устойчивости составной пластины при ее нагреве, Саноян Ю. Г. (2012)
Папков С. О. - Установившиеся вынужденные колебания прямоугольной ортотропной призмы (2012)
Терлецький Р. Ф. - Моделювання і дослідження теплопереносу у пластинах з тонкими покриттями за врахування впливу випромінювання, Турій О. П. (2012)
Дзьобань О. П. - Інформаційно-освітнє середовище: до проблеми концептуалізації феномену (2013)
Мануйлов Є. М. - Соціальна відповідальність суб’єкта діяльності (2013)
Панфілов О. Ю. - Якість професійної освіти: спроба філософського осмислення проблеми, Савченко О. О. (2013)
Годзь Н. Б. - Завдання філософії екології у руслі теорії та методології системних досліджень (2013)
Міхеєва В. В. - Нові підстави соціальних ідентифікацій молоді (2013)
Мухіна І. Г. - Освітньо-культурний простір: проблема дефініції (2013)
Осипова В. Ю. - Деконструкція дискурсу (2013)
Прудникова О. В. - Культура як інформаційно-комунікаційна система: системно-синергетичний вимір (2013)
Яковлев А. О. - Поліпарадигмальність як методологічна система координат для осмислення трансформації функцій сучасної освіти (2013)
Філяніна Н. М. - Етика відповідальності та екологічна освіта (2013)
Данильян О. Г. - Теоретико-методологічні проблеми захисту прав людини в сучасному суспільстві (2013)
Шефель С. В. - Ноосферна концепція В.Вернадського як умова екологізації правотворчості (2013)
Стасевська О. А. - Взаємозалежність моралі і права: актуальність проблеми (2013)
Поліщук І. О. - Маніпулятивний потенціал сучасних виборчих технологій (2013)
Сахань О. М. - Політична відповідальність як чинник запобігання деструктивності влади в сучасних умовах розвитку українського суспільства (2013)
Клімова Г. П. - Вища юридична освіта США як чинник формування правової культури американських громадян (2013)
Воднік В. Д. - Самогубство: причини та шляхи профілактики (2013)
Шевченко Н. В. - Соціальне партнерство в освіті: конфліктний підхід як методологічна орієнтація (2013)
Маркозова О. О. - Соціальний успіх особи у контексті історичних практик свободи (2013)
"правова та політична культура соціуму за умов його модернізації" (12 квітня 2013 р.) вcтупне слово проректора з навчально-методичної роботи професора В.В.Комарова (2013)
Клімова Г. П. - До питання про сутність правової культури (2013)
Требін М. П. - Феномен деформації правової культури соціуму за умов його модернізації (2013)
Jason Royce Lindsey. - Ideology and u. s. social science (2013)
Кривошеїн В. В. - Ризики модернізації в контексті трансформації українського суспільства (2013)
Панченко Т. В. - Культура субсидіарності в діяльності владних інститутів і громадсько-політичному житті суспільства (2013)
Пазиніч С. М. - Духовна культура як субстанційний чинник соціального прогресу (2013)
Поліщук І. О. - політична культура: дефініція, структура та функції (2013)
Куц Г. М. - Проблематичність формування спільної європейської ідентичності (2013)
Данильян О. Г. - Деякі проблеми розвитку культури в транзитивному суспільстві (2013)
Денисенко И. Д. - Проблемное поле модернизации в контексте современного научного дискурса (2013)
Зінченко О. В. - Декларація прав людини і громадянина 1789 р. – предтеча правової і політичної культури сьогодення (2013)
Колісник В. П. - Правова культура в механізмі конституційного регулювання (2013)
Кузь О. М. - Толерантність як технологія (2013)
Куцепал С. В. - Правова культура як інструмент гармонізації відносин у сучасному соціумі (2013)
Мануйлов Є. М. - Правова культура юриста як основа його професіоналізму (2013)
Осипова Н. П. - Місія правової культури в умовах соціальних зрушень (2013)
Пирогов В. Л. - Чи зможе Україна стати міжцивілізаційним "містком" у світовому правокультурному просторі?, Шефель С. В. (2013)
Дорошкевич А. С. - Особливості сприйняття політичної культури українцями та росіянами (2013)
Бакумов А. С. - Кинематограф США первого десятилетия xxi столетия: идейно-политические аспекты, Евсеев А. П. (2013)
Биденко Ю. М. - Политическая культура украинского общества в категориях доверия, участия и протеста (2013)
Веніславський Ф. В. - Політико-правова культура соціуму як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу України (2013)
Воднік В. Д. - Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації (2013)
Головко І. В. - Роль культури у процесі становлення ліберальної демократії (2013)
Демичева А. В. - Особливості правової культури неповнолітніх (за матеріалами емпіричного дослідження) (2013)
Денисюк С. Г. - Актуальні політичні цінності сучасного суспільства (2013)
Дзіндра Л. Ф. - Деякі погляди на стан політичної культури особистості, Шмирьова В. І. (2013)
Дубровская И. М. - К проблеме появления новых модернизированных ценностей в структуре политической культуры (2013)
Касинюк Л. А. - Правова культура як один із показників розвитку суспільства (2013)
Квіткін П. В. - Правова культура військовослужбовців: теоретико-методологічні основи аналізування, Прудникова О. В., Дятлова І. В. (2013)
Квіткін П. В. - Правова культура і соціальна відповідальність військовослужбовців, Ребрій І. М. (2013)
Кушніренко О. Г. - Конституційні засади духовного життя суспільства (2013)
Моторнюк Т. М. - Концептуальні основи дослідження електоральної культури (2013)
Маркозова О. О. - Вплив політичних ідеологій на формування практик досягнення соціального успіху людини (2013)
Петрухно Ю. Є. - Щодо ролі громадянського суспільства у формуванні правової культури в україні (2013)
Размєтаєва Ю. С. - Правова активність особи як складова правової культури (2013)
Сахань О. М. - Деструктивний вплив політичної культури перехідного типу на поширення процессу маргіналізації українського суспільства, Хромова К. І. (2013)
Слінько Т. М. - Транспарентність влади та політико-правова культура громадян (2013)
Смелянцев А. П. - Теоретические основы анализа региональной политической культуры в украине (2013)
Станишевская Л. П. - Социальная модернизация общества и правовая культура (2013)
Таранова Т. С. - Роль медиации и медиатора в аспекте развития правовой культуры (2013)
Ходус Е. В. - От "культуры рациональности" к "культуре чувства": особенности методологической реконфигурации (2013)
Шерстюк С. В. - Правовий нігілізм як антипод правової культури (2013)
Яровицкая Н. А. - Информационные парадигмы xxi ст. (2013)
Бобрук А. М. - Менталітет як основа політичного мімікрування (2013)
Білошицький В. І. - практичні аспекти розвитку цивільно-військових відносин в україні (2013)
Смолянюк О. В. - Постіндустріальна цивілізація: економічні можливості та політичні виклики (2013)
Бруслик О. Ю. - Роль правосвідомості у законотворчій діяльності (2013)
Vladislav Glushko. - gender-neutral language as a socio-cultural phenomenon (2013)
Наш ювіляр Анатолій Ппавлович Ггетьман (до 55-річчя від дня народження) (2013)
наші автори (2013)
іменний покажчик (2013)
інформація для авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2012)
Шаваровський Б. З. - Про трикутну форму многочленної матриці та її інваріанти відносно напівскалярної еквівалентності (2012)
Прокіп В. М. - Про нормальну форму відносно напівскалярної еквівалентності многочлених матриць над полем (2012)
Подлевський Б. М. - Метод Ньютона розв’язування оберненої спектральної задачі, Ярошко О. С. (2012)
Федорчук В. І. - Про часткову попередню групову класифікацію нелінійного п’ятивимірного рівняння Д’Аламбера (2012)
Кузаконь В. М. - К-обобщенные G-структуры, Шелехов А. М. (2012)
Ільків В. С. - Умови неєдиності розв’язку задачі Діріхле в одиничному крузі у термінах коефіцієнтів диференціального рівняння (2012)
Кирилова О. І. - Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з тунельним дефектом в умовах гармонічних коливань поздовжнього зсуву, Попов В. Г. (2012)
Бреславский И. Д. - Влияние нелинейностей в граничных условиях на свободные колебания пластин при их геометрически нелинейном деформировании, Аврамов К. В. (2012)
Соляр Т. Я. - Перехідні та усталені динамічні напруження за антиплоскої деформації тіл із тріщинами (2012)
Григоренко А. Я. - Экспериментальное исследование собственных колебаний толстостенной цилиндрической оболочки методом голографической интерферометрии, Золотой Ю. Г., Пригода А. П., Жук И. Ю., Хоришко В. В., Овчаренко А. В. (2012)
Янковский А. П. - Вязкопластическая динамика металлокомпозитных оболочек слоисто-волокнистой структуры при действии нагрузок взрывного типа. ІІ. Обсуждение результатов расчетов (2012)
Лила Д. М. - Механизм потери устойчивости вращающегося составного плоского кругового диска (2012)
Николишин М. М. - Частотні характеристики пружно затиснених консольних шаруватих балок, Дівеєв Б. М., Смольський А. Г. (2012)
Григоренко Я. М. - До розв’язання в уточненій постановці задач статики тороїдальних оболонок з жорстко закріпленими торцями, Авраменко Ю. О. (2012)
Богданов В. Р. - Плоский деформований стан у компактному зразку з нерухомою тріщиною з урахуванням процесу розвантаження, Сулим Г. Т. (2012)
Панін С. В. - Термонапружений стан циліндра зі змінними теплофізичними властивостями приповерхневого шару за нагріву об’ємними джерелами тепла, Мартиняк Р. М., Швець Р. М., Яцків О. І., Бобик Б. Я. (2012)
Назаренко Л. В. - Эффективные свойства упрочненных ортотропными волокнами композитных материалов при физической нелинейности компонент (2012)
Povstenko Y. Z. - Fundamental solutions to Robin boundary-value problems for time-fractional heat conduction equation in a half-line (2012)
Максименко-Шейко К. В. - Математическое моделирование тепловых режимов радиоэлектронных плат с размещением источников по схеме "ковёр Серпинского", Шейко Т. И. (2012)
Василь Кирилович Романко (28.12.1936–27.09.2012) (2012)
Алєксєєва О. І - Особливості розвитку психологічної культури конкуренції управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності (2012)
Амінєва Я. Р. - Деякі індивідуально-психологічні детермінанти поведінки, спрямованої на подолання складних життєвих ситуацій (2012)
Балашов Е. М. - Вплив участі у міжнародній волонтерській молодіжній програмі на самореалізацію студентської молоді (2012)
Білоус О. В. - Психолого-педагогічні моделі навчання у розвитку теоретичного мислення особистості (2012)
Бохонкова Ю. О. - Вплив соціокультурного середовища на формування випереджальної стратегії поведінки особистості (2012)
Бунас А. А. - Схильність до ризику в системі особистісних детермінант (2012)
Бушай І. М. - Образ світу та особистісний розвиток старшокласників (2012)
Веремчук А. М. - Конфлікти у спілкуванні та шляхи їх розв’язання (2012)
Вознюк О. - Стан сформованості фахової готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2012)
Гаврилкова К. В. - Історико-психологічні витоки екологічної свідомості та еколого-орієнтованої поведінки (2012)
Гончаренко Н. В. - Навчальний стрес як чинник психічного здоров’я студентської молоді (2012)
Горбачова Ю. В. - Психологічні особливості готовності першокласників до навчання в школі які відвідували і не відвідували дитячий садок (2012)
Горбенко С. Л. - Соціальні ролі школярів: класифікація, суть та шляхи корекції їх виконання (2012)
Гошовська О. - Первинні механізми психологічного захисту та вікова динаміка їхнього застосування: теоретико-емпіричний ракурс (2012)
Дембицька Н. М. - Атрибутивні ознаки економічної суб’єктності особистості (2012)
Дем’яненко А. В. - Особистість підлітка у системі ісламізованої іранської сім’ї (2012)
Доброскок А. С. - Мотиваційний аспект розвитку професіоналізму менеджера (2012)
Драгола Л. В. - Когнітивний зміст метафори у глибинному пізнанні (2012)
Дробот О. В. - "Ситуації прийняття управлінських рішень" - нова методика дослідження управлінської свідомості (2012)
Жмайло І. М. - Вплив соціально – економічного статусу сім’ї на положення підлітка в класному колективі (2012)
Заболотний С. М. - Проблеми відбору кандидатів на навчання у навчальних закладах військово-правоохоронних структур України (2012)
Заграй Л. Д. - Рефлексивно-депресивний стиль життя готів (2012)
Кирпенко Т. М. - Взаємозв’язок особистісних якостей та стратегій психологічного самозахисту у підлітків (2012)
Клочек Л. В. - Формування уявлень про справедливість в онтогенетичному розвитку індивіда (2012)
Кононенко А. О. - Провідні категорії побудови моделі самопрезентації особистості (2012)
Корсун С. І. - Психолого-правові засади професійно-психологічного відбору працівників до органів внутрішніх справ (2012)
Корх В. М. - Особливості розвитку та групової психокорекції соціально-перцептивних механізмів у підлітків та юнаків (2012)
Курганська Л. О. - Внесок Еріха Фромма у становлення поняття ідентичність в психологічній науці (2012)
Куренна Т. В. - Самоактуалізація як інтегральна характеристика розвитку особистості педагога (2012)
Кущ О. С. - Конструктність багатовимірної характеристики творчого мислення (2012)
Ловка О. - Визначення ефективності групової проектної діяльності студентів (2012)
Льошенко О. А. - Особливості динаміки емоційної компетентності особистості (2012)
Любчук О. К. - Проблема становлення навчально-професійної мотивації майбутніх управлінців як психологічного чинника підвищення якості фахової підготовки для постіндустріального виробництва (2012)
Маковєєва С. В. - Систематизація методів групової консультативної роботи з розвитку відповідальності підлітків з неповних родин (2012)
Малишева К. О. - Нейроанатомічні кореляти мозкових функцій програмування, регуляції та контролю поведінки (2012)
Михальська Ю. А. - Психологічний захист особистості: панорама теоретико-методологічних постулатів (2012)
Набочук О. Ю. - Психологічна характеристика екологічної свідомості особистості (2012)
Науменко Н. О. - Позитивні ілюзорні викривлення в самооцінці дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю (2012)
Носенко Е. Л. - Установка на правду як вихідна особистісна умова розпізнавання прихованих мисленнєвих образів, Новицька І. В. (2012)
Носенко Е. Л. - Методологічне обґрунтування підходу до інтегрованої імпліцитної діагностики особистісних диспозицій за ознаками невербального компоненту спілкування, Петренко Т. М. (2012)
Оверчук В. В. - Психолого-педагогічні засади розвитку креативності як чинника саморозвитку молодших школярів (2012)
Олефір В. П. - Застосування тренінгу у підготовці вчителів музики (2012)
Орос В. - Психологічна специфіка агресивності у важковиховуваних акцентуйованих підлітків (2012)
Островська К. О. - Особливості інтелекту дітей з спектром аутистичних порушень, Качмарик Х. В. (2012)
Паламарчук О. М. - Еколого-психологічні детермінанти соціальної якості життя (2012)
Помиткіна Л. В. - Особистісні детермінанти прийняття студентами стратегічних життєвих рішень (2012)
Ржевська-Штефан З. О. - Вплив "професійного вигорання" особистості педагога на особистісний розвиток та професійне становлення майбутніх вчителів (2012)
Рудюк О. В. - Смислодіяльнісна детермінація переживання криз професійного виключення у безробітних (2012)
Рябчич Я. Є. - Дисгармонійна родина як чинник формування девіантної та суїцидальної поведінки підлітків (2012)
Сайко Х. Я. - Особливості емоційного інтелекту корекційних педагогів (2012)
Семенів Н. М. - Особливості формування поліетнічного середовища в Україні: історико-психологічні аспекти (2012)
Семиліт М. В. - Полярні міфологеми у дослідженні життєвого шляху українців (2012)
Сергеєва А. В. - Особливості трансформації інтегральної ідентичності особистості в процесі професійної перепідготовки (2012)
Сімко Р. Т. - Індивідуально-типологогічні властивості нервової системи працівників патрульно-постової служби міліції та ефективність їх професійної діяльності (2012)
Сторож О. В. - Соціальний статус як складова творчої соціалізації старшокласників (2012)
Ткач Б. М. - Теоретико-методологічні засади нейропсихологічної корекції особистості соціально дезадаптованих неповнолітніх (2012)
Федотова Т. В. - Розвиток мотивів навчально-професійної діяльності в процесі підготовки вчителів початкових класів (2012)
Фурман В. В. - Психодіагностична основа дослідження особистісної рефлексії студентів (2012)
Черкаський А. В. - Деякі аспекти взаємовпливу ціннісних орієнтацій та структури міжособистістних відносин у сучасному колективі (2012)
Шикуленко А. В. - Підходи до ресоціалізації підлітків, які перебувають у виховних колоніях (2012)
Шипелік Т. В. - Гармонізація особистісного становлення у підлітковий період (2012)
Щербина Л. Ф. - Завдання, принципи та стадії технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Вимоги до оформлення рефератів (2012)
Contents (2012)
Цимбалюк О. В. - Na+,K+-АТР-аза, ендогенні кардіостероїди та їхня трансдукторна роль, Костерін С. О. (2012)
Кочевенко А. С. - Вивчення амінотрансфераз томата Solanum lycopersicum, задіяних у біосинтезі амінокислот із розгалуженим ланцюгом, Ферні А. Р. (2012)
Басова Н. Е. - Изомерные производные лупинина и эпилупинина – фосфорорганические ингибиторы холинэстераз, Кормилицын Б. Н., Перчёнок А. Ю., Розенгарт Е. В., Сааков В. С., Суворов А. А. (2012)
Лабинцева Р. Д. - Структурно-функціональні основи міжмолекулярної взаємодії калікс, Бевза А. А., Бевза О. В., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2012)
Грубская Л. В. - Влияние ионизирующего излучения низкой мощности на состояние цепи переноса электронов митохондрий энтероцитов тонкой кишки крыс, Войцицкий В. М., Хижняк С. В. (2012)
Розанова С. Л. - Антиоксидантные свойства протеинов после замораживания–оттаивания, Розанова Е. Д., Нардид О. А. (2012)
Ширина Т. В. - Стехиометрия РНП-комплекса полиэдров вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда Bombyx mori, Бобровская М. Т., Козлов Э. А. (2012)
Пономарьова А. Г. - Повне конформаційне сімейство 2′,3′-дидегідро-2′,3′-дидезоксигуанозину: квантово-хімічне та електронно-топологічне дослідження, Юренко Є. П., Жураківський Р. О., Говорун Д. М. (2012)
Каліман П. А. - Стан вуглеводного та азотистого метаболізму в тканинах щурів за експериментального рабдоміолізу, Охріменко С. М. (2012)
Лазаренко І. А. - Порівняння біохімічних показників крові щурів за отруєння їх свинцем в макродисперсній та наноформі, Мельникова Н. М. (2012)
Фальфушинська Г. І. - Популяційні особливості стану молекулярних стрес-респонсивних систем двостулкового молюска за дії тетразинового пестициду, Гнатишина Л. Л., Столяр О. Б. (2012)
Курський М. Д. - Рецензія на монографію Володимира Васильовича Манька "Системи транспортування Са2+ у секреторних клітинах екзокринних залоз", Данилович Ю. В. (2012)
Правила для авторів (2012)
Правила для авторов (2012)
Directions for authors (2012)
Ліцензійний договір на використання твору (2012)
Лицензионный договор на использование рукописи (2012)
Contents (2012)
Кибирев В. К. - Структура и свойства ингибиторов пропротеинконвертаз, Осадчук Т. В. (2012)
Гудзенко Е. В. - Влияние ионов металлов и специфических химических реагентов на активность α-L-рамнозидазы Eupenicillium erubescens, Борзова Н. В., Варбанец Л. Д. (2012)
Марченко М. М. - Активність ензиматичних систем детоксикації в печінці мишей в умовах різної забезпеченості ретиноїдами, Копильчук Г. П., Шмараков І. О., Бучковська І. М. (2012)
Гребіник С. М. - Генерація активних форм кисню в тимоцитах щурів за дії пероксиду водню та фулерену С60, Гринюк І. І., Прилуцька С. В., Матишевська О. П. (2012)
Гусейнов Т. М. - Влияние селена на устойчивость гемоглобина к фотоокислительным процессам, Яхъяева Ф. Р., Гулиева Р. Т. (2012)
Мосунов А. А. - Изучение методом 1Н ЯМР-спектроскопии комплексообразования ароматических биологически активных соединений с антибиотиком топотеканом, Костюков В. В., Евстигнеев М. П. (2012)
Рясний В. М. - Імуномодулююча дія вітаміну D3 та бісфосфонатів при аліментарному остеопорозі в щурів, Апуховська Л. І., Великий М. М., Шиманський І. О., Лабудзинський Д. О., Комісаренко С. В. (2012)
Кучмеровська Т. М. - Вплив нікотинаміду на життєздатність острівцевих клітин підшлункової залози, Донченко Г. В., Тихоненко Т. М., Гузик М. М., Ставнійчук Р. В., Яніцька Л. В., Степаненко С. П., Клименко А. П. (2012)
Калинська Л. М. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ангіотензинперетворюючого ензиму у структурах мозку та плазмі крові щурів за стрептозотоциніндукованого діабету, Косякова Г. В., Гула Н. М. (2012)
Карахим С. A. - Об истинных и кажущихся константах Михаэлиса в энзимологии. II. Выполняется ли уравнение Kmapp = Ks + kcat/k1 для энзиматических реакций с участием активаторов? (2012)
Бобровник С. А. - Анализ кривых титрования сывороточных антител, полученных с помощью метода ELISA (2012)
Данилова В. М. - Лауреати Премії Національної академії наук України імені Палладіна Олександра Володимировича. Максим Федотович Гулий, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2012)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію М. М. Марченка, О. В. Кеци, М. М. Великого "Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі" (2012)
До ювілею Валентини Михайлівни Данилової (2012)
Бойко Н. І. - Інтерпретація експресивної лексики в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка (2013)
Гуйванюк Н. В. - Чернівці у долі і творчій біографії Федора Степановича Арвата (1928–1999). (2013)
Кульбабська О. В. - Функції засобів вторинної предикації в художньому тексті. (2013)
Мірченко М. В. - Категорія локативності як підкатегорія надкатегорії субстанційності елементарного простого речення. (2013)
Бибик С. П. - Культура усного спонтанного наукового висловлення: кореляція стильових мовомисленнєвих компонентів. (2013)
Бережняк В. М. - Дослідження В. М. Пащенко в галузі української діалектології (2013)
Жук Т. В. - Підрядні словосполучення та їх види в сучасному мовознавстві., Жук О. А. (2013)
Зінченко С. В. - Особливості творення компаративів давньоруськоукраїнської мови (2013)
Кавера Н. В. - Семантико-морфологічна експлікація предикатів означеної кількості. (2013)
Кадочнікова О. П. Засоби реалізації граматичного значення пояснення - Kadochnikova O. P. Means of explicating grammatical explanation meaning (2013)
Калита О. М. - Синтактико-стилістичні прийоми формування іронічного смислу. (2013)
Козіна Ю. В. - Функціонування архаїчних форм іменників на позначення істоти у прийменниково-відмінкових конструкціях. (2013)
Колібаба Л. М. - Функціонально-семантичне розмежування віддієслівних спільнокореневих різносуфіксальних іменників у сучасній українській мові. (2013)
Колодко С. А. - Функціональні особливості прислівників ступеня у китайській мові. (2013)
Лаврінець О. Я. - Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній українській науковій мові: питання нормативності. (2013)
Медвідь Н. С. - Основні аспекти дослідження мови ділових документів ХVІІ–ХVІІІ ст. (2013)
Мединська Н. М. - Дієприслівник у позиції другорядного предиката. (2013)
Межов О. Г. - Субстанційні синтаксеми і супровідні предикати в структурі простого речення. (2013)
Мельник І. А. - Іменникові компоненти, зумовлені валентністю відчислів¬ни¬кових дієслівних синтаксичних транспозитів. (2013)
Меркулова О. В. - NOMINA ABSTRACTA з суфіксом -ище в українській мові (2013)
Овчиннікова І. І. - Опис дієслівного значення як лексико-граматична проблема (2013)
Шевченко С. П. - Інтерпретація граматичного статусу дієприкметника в лінгвістичних працях ХVII–XIX ст. (2013)
Пасік Н. М. - Комунікативно-синтаксична деструкція в художньому мовленні Марії Матіос, Рогальчук В. В. (2013)
Семотюк О. В. - Комунікативно-прагматична реалізація емоційної оцінки у вставлених конструкціях. (2013)
Сіроштан Т. В. - Історія лексико-словотвірних типів N.LOCI на –J(A) в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ ст. (2013)
Сюта Г. М. - Цитата у діаспорному поетичному тексті (2013)
Трифонов Р. А. - Прогностичні метамовні вислови: особливості функціону¬вання в дискурсі (2013)
Федонюк В. Є. - Номінації осіб у чеській мові кінця ХХ ст. (2013)
Фурса В. М. - Диференціація за родами нових іншомовних невідмінюваних іменників у сучасній українській мові. (2013)
Холявко І. В. - Роль саморедагування у процесі формування культури писемного наукового мовлення студентів (2013)
Хомич В. І. - Темпоральні синтаксеми в атрибутивному значенні., Кайдаш А. М. (2013)
Хомич Т. Л. - Особливості формування аналітичних словотвірних умінь у школярів і студентів. (2013)
Цівун Н. М. - Декодування тексту як основа лінгвістичного аналізу (2013)
Шемет В. Г. - Лексичні та словотвірні особливості композитів із префікс¬о¬їда¬ми на позначення розміру (2013)
Ярошевич І. А. - Прикметникова система в граматиках середньовіччя: поняттєво-термінологічний аспект. (2013)
Ясакова Н. Ю. - Семантика персональності: рівні, способи і форми репрезентації в українській мові. (2013)
Волощук Р. М. - Чинники комунікації та їх взаємодія в реченні (2013)
Кашуба Н. В. - Семантичні різновиди предикатів соціальної діяльності (2013)
Костусяк Н. М. - Функційні особливості грамем вірогідної та переповідної модальності (2013)
Кумейко Т. А. - Субстанціальні характеристики дієслів інформаційної діяльності. (2013)
Мудринич С. Ю. - Функціонально-семантичне поле стану в сучасній українській та англійській мовах (2013)
Руссу А. О. - Семантичний опис префікса від- як засобу дієслівного тер¬мі¬нотворення (на матеріалі "Російсько-українського словника” (1924–33)) (2013)
Симоненко І. В. - Східнополіські ад’єктиви у "Словнику поліських говорів” П. С. Лисенка (2013)
Хропата С. І. - Композиційні типи багатокомпонентних складних речень – основа комунікативно-синтаксичної організації речень (2013)
Чернищук Ю. І. - Парадигматичні та синтагматичні характеристики прикметників на позначення кольору в англійській класичній літературі (2013)
Чешко Г. А. - Квантитативні прислівники в східнополіському діалекті (2013)
Шалацький Д. Л. - Лексико-семантичні групи номінацій адресата у мовленнєвій стратегії докору (2013)
Якункіна Ю. О. - Класифікаційні ознаки дієслів мовлення в системі дієслівної лексики сучасної української літературної мови (2013)
Гаценко І. О. - Звукозображення в сучасному мовознавстві: структурно-семантичний опис. (2013)
Наші автори (2013)
Редакційна рада (2013)
Твердохліб Н. О. - Cтруктурна перебудова кровоносного русла слизової оболонки порожнини рота при експериментальній механічній жовтяниці, Шульгай А .Г. (2013)
Сенютович Р. В. - Інформаційні технології в розробці нових способів езофагоєюностомій, Іващук О. І., Сенютович М. А. (2013)
Бодяка В. Ю. - Вплив декомпресії черевної порожнини на перебіг гострої хірургічної патології її органів в експерименті, Іващук О. І., Морар І. К., Лянско-рунський В. М., Непеляк Л. В. (2013)
Доброродній А. В. - Стан антиоксидантного захисту в умовах експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому при профілактичному застосуванні антигіпоксантів (2013)
Кузняк Н. Б. - Особливості становлення верхньої стінки носової порожнини у плодовому періоді онтогенезу людини (2013)
Боднар О. Б. - Вплив ілеоцекального відділу кишечнику на морфофункціональні властивості ілеоасцендоанастомозу в експерименті (2013)
Колотило О. Б. - Вплив окремих факторів ризику на прогноз хворих із синдромом діабетичної стопи (2013)
Касіянчук М. В. - Прогнозування остеогенного потенціалу людини (2013)
Бойчук О. М. - Будова решітчастої кістки у періоді раннього дитинства, Сикирицька Т. Б., Гончаренко В. А., Бамбуляк А. В., Макар Б. Г. (2013)
Цигикало О. В. - Перинатальна анатомія термінального відділу позапечінкових жовчних проток (2013)
Бобрышева И. В. - Морфологическая характеристика аденогипофиза белых крыс на разных этапах постнатального онтогенеза (2013)
Ялынская Т. А. - Коарктация аорты: магнитно-резонансная томография на до- и послеоперационном этапе (2013)
Проняєв Д. В. - Правостороння геміколектомія (2013)
Барсуков М. П. - Морфоклінічні аспекти верхньощелепних пазух (2013)
Кузняк Н. Б. - Частковий некроз структур каналу нижньої щелепи як наслідок невдалого ендодонтичного лікування, Перебийніс П. П., Горицький Я. В., Кушнір О. Л. (2013)
Рева В.Б. - Ліпосаркома заочеревинного простору велитенських розмірів, ускладнена розпадом пухлини та кровотечею, Русак О.Б., Філіпець О.І., Колотило О.Б. (2013)
Урсол Г. М. - Перикардіоскопія, Колєсов Є. В., Велигоцький М. М. (2013)
Попадюк О. Я. - Організація вивчення практичних навиків англомовними студентами на кафедрі загальної хірургії Iвано-франківського національного медичного університету (2013)
Рецензія на навчальний посібник "ембріологічний словник” / за ред. проф. в.с. пикалюка. – сімферополь-чернівці, 2013. – 256 с. (2013)
VІ конференція з міжнарожною участю "Cухарівські читання” – "Дискусійні питання в ангіології та судинній хірургії” (Київ, 18-19 квітня 2013 року) (2013)
IV Міжнародний симпозіум "Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів”, присвячений 140-річчю від дня народження засновника кримської морфологічної школи професора Р.І.Ггельвіга (Сімферополь – Алушта, 21-23 травня 2013 р.) (2013)
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Досягнення сучасної клінічної анатомії та оперативної хірургії”, присвячена 55-річчю кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії ДЗ "Луганський державний медичний університет” (м. Луганськ, 26-28 вересня 2013 року) (2013)
Професор Вадим Кирилович Сирцов (до 70-pіччя від дня народження) (2013)
Професор Ахтемійчук Юрій Танасович(до 55-річчя від дня народження) (2013)
Пам’яті доцента Богдана Володимировича Голода (1943-2013) (2013)
Толстанов О. К. - Особливості підготовки фахівців з лабораторної діагностики у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2013)
Колесник Ю. М. - Проблеми та перспективи підготовки сімейних лікарів на додипломному етапі, Сиволап В. Д., Михайловська Н. С., Кулiнiч Т. О. (2013)
Сидоренко A. М. - Эпидемиология рака поджелудочной железы в XX и начале XXI века, Шевченко А. И., Кугаенко И. С. (2013)
Туровская Т. В. - Хроническая сердечная недостаточность:основные аспекты диагностики и лечения, Гнилорыбов А. М., Васильева Л. В., Костогрыз В. Б., Гончарук М. С. (2013)
Дейнега В. Г. - Вплив оксидативного стресу на серцево-судинні показники у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби, Кривенко В. В. (2013)
Доценко С. Я. - Взаємозв’язок ремоделювання лівого шлуночка й артерій еластичного і м’язового типів у хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією, Дейнега В. Г., Доценко М. Я. (2013)
Туманский В. А. - Тяжелый фиброз поджелудочной железы при хроническом панкреатите: основные патоморфологические составляющие, иммунофенотип фиброгенных клеток и коллагена, Коваленко И. С. (2013)
Коваленко С. В. - Особливості імуногістохімічних змін клітинного інфільтрату (вмісту муцинів MUC 2, 3, 4) в слизовій оболонці бронхів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Дорофєєв А. Е., Василенко І. В., Давиденко І. С. (2013)
Лебединець О.М. - Динаміка морфометричних показників і вмісту глікогену в серці щурів після антенатального впливу антигенів (2013)
Кебкало А. Б. - Обґрунтування використання озонованих стовбурових клітин кордової крові (2013)
Шифрин Г. А. - Церебральная недостаточность и механизмы снижения эффективности интегративной способности головного мозга, Сериков К. В. (2013)
Шевченко Л. А. - К вопросу о терапевтической тактике у лиц с мозговым супратенториальным инсультом, Боброва В. И., Калашник В. М. (2013)
Кузнецов А. А. - Клинико-морфофункциональные сопоставления у больных в остром периоде мозгового ишемического супратенториального инсульта (2013)
Курочкін М. Ю. - Використання спинально-епідурального блоку при багатокомпонентних анестезіях у дітей грудного віку з хірургічною патологією (2013)
Трушкевич А. А. - Гистологическая характеристика соскобов полости матки у женщин с гиперпролактинемией различного генеза, осложненной прервавшейся беременностью, Филоненко Т. Г., Голубинская Е. П., Платонова И. Н., Довгань А. А., Широкова А. А. (2013)
Шальмін О. С. - Особливості перебігу хіміорезистентного ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу у хворих, які померли від ко-інфекції, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М. (2013)
Килесса А. В. - Метапластические изменения слизистой оболочки пищевода и желудка при глютеновой энтеропатии и хроническом неспецифическом дуодените, Филоненко Т. Г. (2013)
Григоровський В. В. - Патогістологічні властивості та гістоморфометричні характеристики губчастої кісткової тканини в іліобіоптатах від хворих на недосконалий остеогенез, Зима А. М. (2013)
Бутко Я. О. - Вплив препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами на морфологічний стан шкіри щурів з неспецифічним дерматитом, Лар’яновська Ю. Б. (2013)
Кісь А. В. - Патоморфологічні особливості шкіри та м’язової тканини експериментальних тварин при зажиттєвих і постмортальних ушкодженнях (2013)
Туманский В. А. - Мукозо-ассоциированная (MALT) лимфома желудка: особенности патоморфологической диагностики, Шаврин В. А. (2013)
Капшитарь А. В. - Организационные подходы к профилактике пролежней (2013)
Щокін О. В. - Спосіб хірургічного відновлення цілісності тазового кільця у дітей з екстрофією сечового міхура (2013)
Сидоренко A. М. - Правосторонняя гемиколонэктомия у 90-летней больной раком слепой кишки, Семенова Т. A., Варваров В. В. (2013)
Пам’яті Богомолець Катерини Олегівни (2013)
Правила для авторів (2013)
Лысенко Е.А. - Некоторые аспекты методического подхода к формированию и диагностике здоровья учащихся, Сероштан В.М., Батова А.Р., Гатилова М.В., Лила Н.Л. (2012)
Неловкіна-Берналь О.А. - Роль методів активного навчання у формуванні в студентів-медиків професійного (клінічного) мислення (2012)
Степаненко В.В. - Основні тенденції патентування об’єктів промислової власності у галузі медицини, Борзенко І.О. (2012)
Бурмак Ю.Г. - Аритмогенный эффект лучевой терапии у больных злокачественными новообразованиями молочной железы, Ковалев В.Б., Ковалева И.С., Зенина Л.В., Гайдаш И.А. (2012)
Заболотний Т.Д. - Порівняльна оцінка клінічної ефективності домашнього та професійного вітального вибілювання зубів, Виноградова О.М., Ширіханова І.Ю., Бандрівська Н.Н. (2012)
Зельоний І.І. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на ускладнені форми бешихи в ході хірургічного лікування (2012)
Ивченко А.В. - Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости у больных сахарным диабетом (2012)
Козленко Т.В. - Динаміка змін показників мікрогемоциркуляції та функції ендотелію у лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Кононенко Д.А. - Отдаленные результаты хирургической коррекции трофических и гемокоагуляционных нарушений слизистой оболочки желудка и ДПК у больных с остроосложнёнными дуоденальными язвами, Бука Г.Ю. (2012)
Лубяная С.С. - Оценка экстрагенитальной и гинекологической патологии у беременных с бессимптомной бактериурией, Гаврюшов Д.Н., Миненко Т.В. (2012)
Нишкумай О.И. - D-дефицит у мужчин с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, Строило В.А., Строило Н.Г. (2012)
Симрок В.В. - Лабораторные показатели крови при гинекологической патологии, сопровождающейся маточным кровотечением, Тананакина Е.Н., Болотина Т.В. (2012)
Усенко В.О. - Стан ліпопероксидації у хворих на хронічний необструкивний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Білик О.В. - Реакція кісткової тканини на вплив гіпоксії на фоні гіпертермії у щурів-самців старого віку (2012)
Борулько Д.Н. - Случаи травматизма в тайском боксе (2012)
Глебов А.М. - Состояние венозного звена сосудистой системы головного мозга при функциональном изменении мозгового кровообращения, Тананакина Т.П., Якобсон Е.А., Поддубная Л.С. (2012)
Лазарчук О.А. - Уровень фрагментированной днк при старении крыс и возможность его коррекции, Орлова Е.А. (2012)
Лила Н.Л. - Хронобиологические особенности восприятия времени и пространства у спортсменов-силовиков в разных периодах тренировочного процесса, Терехова О.В., Борулько Д.Н., Хвостиков П.П., Булгаков С.В. (2012)
Пилипенко С.В. - Цитоморфологічний стан лімфоїдних органів щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введенні мультипробіотика "Апібакт®", Короткий О.Г., Карповець Т.П., Берегова Т.В., Остапченко Л.І. (2012)
Сероштан В. М. - Рівні фізичного розвитку та функціонального стану студенток спеціальної та основної медичних груп з різною руховою активністю, Батова Г. Р., Куцевол О. В., Батов Р. А., Бесплахотна О. С., Лукій Ю. М., Єфремова Ю. М., Бурдасова А. Н. (2012)
Радионов В.Г. - Дистрофический буллезный эпидермолиз (клиническое наблюдение), Провизион Л.Н., Шварева Т.В., Провизион А.Н., Поддубко Т.В. (2012)
Князєва А.К. - Особливості антиоксидантного стану у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом (2012)
Никоненко А. С. - Миниинвазивные технологии в хирургии желчнокаменной болезни, осложненной механической желтухой, Головко Н. Г., Грушка В. А., Клименко А. В., Гайдаржи Е. И., Децык Д. А., Русанов И. В., Охрименко Г. И., Гавриленко Т. С., Матвеев С. А. (2013)
Охрименко Г. И. - Миниинвазивные пункционно-дренирующие хирургические вмешательства под ультразвуковым контролем при жидкостных образованиях брюшной полости, Головко Н. Г., Грушка В. А., Гайдаржи Е. И. (2013)
Грабовий О. М. - Мітотична активність і вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки, Антонюк С. А., Воробєй Є. А. (2013)
Колесник А. П. - Прогностическая роль экспрессии рецепторов к эпидермальным факторам роста у больных с I–II стадией немелкоклеточного рака легкого, Шевченко А. И., Туманский В. А., Евсеев А. В., Шишкин М. А. (2013)
Рекалов Д. Г. - Эффектность или эффективность в терапии остеоартрита – что предпочесть?, Самура Б. Б., Кулинич Р. Л., Красько М. П., Каргальская Н. И., Брылева В. В. (2013)
Фуштей І. М. - Пружно-еластичні властивості артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу з гіпертензивною нефропатією та стабільною стенокардією, Кулініч І. А., Мирний Д. П. (2013)
Колесник М. Ю. - Особенности экспрессии регуляторного белка тайтина и коллагена I типа в миокарде спонтанно гипертензивных крыс с экспериментальным сахарным диабетом (2013)
Крижанівська А. Є. - Патоморфоз раку шийки матки ІІB стадії при передопераційній променевій терапії, Кіндратів Е. О., Михайлюк І. О. (2013)
Мерецький В. М. - Особливості забезпечення тканинного метаболізму киснем в умовах черепно-мозкової травми та цукрового діабету (2013)
Сыволап В. Д. - Предикторы развития аневризмы левого желудочка у больных острым передним Q-инфарктом миокарда, Киселев С. М. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Анализ интравитреального применения анти VEGF-препаратов при заболеваниях глазного дна, сопровождающихся экссудацией и неоваскуляризацией, Поплавская И. А., Шевлюк С. Л., Мартынов Д. В. (2013)
Лисовая O. A. - Изменение коэффициента эластичности стенки общей сонной артерии как предиктор неблагоприятных кардиоваскулярных событий у пациентов с гипертонической болезнью после перенесенного мозгового ишемического полушарного инсульта. Результаты одногодичного наблюдения (2013)
Козьолкін О. А. - Особливості церебральної гемодинаміки та судинної ауторегуляції при хронічній ішемії мозку, Яркова С. В. (2013)
Кузнєцов А. А. - Клініко-електроенцефалографо-гемодинамічні зіставлення у хворих під час гострого періоду мозкового ішемічного супратенторіального інсульту (2013)
Нерянов Ю. М. - Дослідження токсичної дії продуктів біодеградації магнієвого сплаву в експерименті, Головаха М. Л., Бєленічев І. Ф., Чорний В. М., Яцун Є. В. (2013)
Туманский В. А. - Патоморфологическая характеристика перестройки ацинарно-островковой ткани при тяжелом фиброзе поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом, Коваленко И. С. (2013)
Рябоконь Ю. Ю. - Спектр позапечінкових проявів у хворих на хронічний гепатит С залежно від інфікування різними генотипами вірусу та вірусного навантаження (2013)
Хухліна О. С. - Клінічні та патогенетичні відмінності перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ожиріння з та без гіпертонічної хвороби, Мандрик О. Є., Антонів А. А. (2013)
Рябоконь О.В. - Особливості ураження нирок в умовах високоактивної антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, Онищенко Т. Є., Колтунік О.Л. (2013)
Мягков С. А. - Инволюционные изменения костного мозга в поясничном отделе позвоночника. Результаты магнитно-резонансной томографии, Мягков А. П., Семенцов А.С. (2013)
Филимонов В. И. - Спленизм – функция селезенки как органа, осуществляющего взаимосвязь систем кровообращения и кроветворения, Степанова Н. В., Сухомлинова И. Е., Тихоновская М. А., Бессараб Г. И., Путилин Д. А., Пиртя Г. В. (2013)
Капшитарь A. В. - Аррозивное кровотечение из пузырной артерии в брюшную полость у больной старческого возраста с острым гангренозно-перфоративным калькулезным холециститом, Капшитарь А. А., Ерохин В. Ю. (2013)
Светлой памяти ученого и педагога Виктора Владимировича Дунаева (2013)
Пам’яті науковця та діяча вищої медичної школи професора Володимира Миколайовича Благодарова (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 6: Техника высоких напряжений, Веселова Н. В. (2012)
Байда Е. И. - Расчет динамической деформации сильфона вакуумных выключателей среднего напряжения (2012)
Безотосный В. Ф. - Выбор рациональной частоты тока намагничивания токовихревых преобразователей при контроле материалов, Козлов В. В., Набокова О. В. (2012)
Голенков Г. М. - Дослідження розподілу магнітної індукції в повітряному зазорі лінійного синхронного двигуна з магнітним підвісом, Пархоменко Д. І. (2012)
Заблодский Н. Н. - Численное моделирование электромагнитных полей в полифункциональных электромеханических преобразователях с полым перфорированным ротором, Филатов М. А., Грицюк В. Ю. (2012)
Зарицкая Е. И. - Оценка влияния конфигурации магнитной системы на характеристики тихоходного синхронного генератора с постоянными магнитами, Прыймак М. В., Олейников А. М. (2012)
Зинченко Е. Е. - Сравнение характеристик вентильного реактивного двигателя при его питании от коммутаторов по схемам Миллера и асимметричного моста, Финкельштейн В. Б. (2012)
Милых В. И. - Организация численного расчета магнитного поля турбогенератора в режиме нагрузки с обеспечением заданных его выходных параметров, Полякова Н. В. (2012)
Плюгин В. Е. - Математическая модель электромеханического преобразователя энергии с массивным ротором (2012)
Ткачук В. І. - Силовий інвертор вентильного реактивного двигуна з паралельним буфером енергії та спільним колом форсування, Біляковський І. Є., Каша Л. В. (2012)
Ярымбаш Д. С. - Идентификация электрических параметров печной петли мощных печей графитации (2012)
Борисенко А. Н. - Использование векторно-топологического метода эквивалентного источника (генератора) при расчете трехфазных цепей, Трофименко Е. С., Кругол Н. М. (2012)
Пентегов И. В. - Усовершенствование метода Хоу для расчета частичных емкостей системы проводников, Приступа А. Л. (2012)
Чабан В. Й. - Математична модель насиченого трифазного асинхронного мотора в однофазному стані, Костючко С. М., Чабан О. В. (2012)
Баранов М. И. - Уточненная математическая модель электрического источника постоянного геомагнитного поля (2012)
Батыгин Ю. В. - Бесконтактный способ измерения удельной электропроводности листовых металлов, Гнатов А. В., Барбашова М. В., Гаврилова Т. В., Степанов А. А. (2012)
Сокол Е. И. - К 60-летию со дня рождения (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 7: Создание ядерного и термоядерного оружия (2012)
Блинцов В. С. - Трансформаторы для встраивания в оболочки ограниченного диаметра объектов специальной техники и постановка задачи их усовершенствования, Ставинский Р. А., Авдеева Е. А., Садовой А. С. (2012)
Бранспиз Ю. А. - Проверка адекватности граничного условия на линии зазора при расчете векторного потенциала в обмоточном окне плоскопараллельного электромагнита, Вельченко А. А. (2012)
Васьковський Ю. М. - Математичне моделювання електромагнітного поля компенсованого асинхронного двигуна, Чуєнко Р. М. (2012)
Голенков Г. М. - Исследование распределения магнитной индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейного синхронного двигателя с аксиальным и радиальным расположением постоянных магнитов на якоре, Аббасиан М. (2012)
Gurevich V. I. - Technological advance in relay protection: dangerous tendencies (2012)
Кондратенко И. П. - Электротехническая система с составными стержнями для высокоградиентной магнитной сепарации, Некрасов А. В., Волканин Е. Е. (2012)
Лущик В. Д. - Шестифазна обмотка асинхронних двигунів (2012)
Милых В. И. - Сравнительный численно-полевой анализ гармонического состава ЭДС в турбогенераторах, Полякова Н. В. (2012)
Мороз В. І. - Інженерний метод врахування вихрових струмів у моделях електромеханічних систем, Снітков І. Ф., Харчишин Б. М. (2012)
Чабан В. Й. - Математична модель насиченого трифазного конденсаторного асинхронного мотора, Костючко С. М. (2012)
Шинкаренко В. Ф. - Генетические программы структурной эволюции функциональных классов электромеханических систем, Лысак В. В. (2012)
Баранов М. И. - Экспериментальное исследование разрушения опытных образцов древесины сосны при прямом воздействии на них больших импульсных токов искусственной молнии, Лысенко В. О. (2012)
Батыгин Ю. В. - Согласующее устройство "дискового" типа, Гнатов А. В., Трунова И. С. (2012)
Бржезицький В. О. - До 70-річчя з дня народження (2012)
Васьковского Ю. Н. - До 60-річчя з дня народження (2012)
Магомедова Л. О. - Роль сенсорних систем у розвитку координаційних здібностей дітей шкільного віку з вадами зору, Шестерова Л. Є. (2013)
Делбани Хасан - Физическая подготовка младших школьников юга Ливана с учетом особенностей телосложения, Делбани Ханка (2013)
Понікарьова В. Г. - Шляхи формування фізичної культури особистості студентів вищих навчальних закладів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи (2013)
Камаєв О. І. - Поточний контроль показників фізичної підготовленості курсантів військового закладу різних курсів навчання, Паєвський В. В., Шевченко О. О. (2013)
Сергиенко Л. П. - Измерение и тестирование в спорте: плавание (2013)
Ніжніченко Д. О. - Методика корекції тренувального процесу в пауерліфтингу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Яковенко Е. О. - Определение информативных критериев отбора и их значимости для формирования экипажей в гребле академической на этапе подготовки к высшим достижениям (2013)
Плетенецкая А. В. - Особенности соревновательной деятельности в циклических видах спорта (2013)
Дроздовська С. Б. - Поліморфізми генів, що сприяють високій фізичній працездатності у швидкісно-силових видах легкої атлетики, Бобровник В. І., Криворученко О. В. Ільїн В. М. (2013)
Томенко А. А. - Сессии и программы международной олимпийской академии как средство олимпийского образования (2013)
Галимский В. А. - Состояние физического развития и физической подготовленности юных каратистов на этапе формирующего эксперимента (2013)
Перцухов А. А. - Сравнительная характеристика показателей специальной подготовленности центральных и крайних защитников 17–19 лет (2013)
Мудрик І. П. - Часові моделі техніки змагальних вправ спортсменів з карате-до на різних етапах спортивної підготовки, Федина Н. І., Хабалюк Н. Р. (2013)
Тавеел Мохаммед - Комплексная оценка физической и функциональной подготовленности юных палестинских футболистов на различных этапах учебно-тренировочного процесса (2013)
Ню Юньфей - Сравнительный анализ степени влияния различных факторов на подготовленность 14–15-летних баскетболистов (2013)
Русанова О. М. - Особливості розвитку веслування на байдарках і каное в Україні на сучасному етапі, Чередниченко О. О. (2013)
Абдула А. Б. - Визначення модельних характеристик рухової діяльності арбітрів у футболі (2013)
Лобода В. С. - Особливості психофізіологічних чинників, що забезпечують ефективність техніко-тактичних дій юних тенісистів 6–8 років (2013)
Воропай С. М. - Вплив тренувальних навантажень різної переважної спрямованості на психофізіологічний стан юних спортсменів (2013)
Серорез Т. Б. - Покращення фізичного стану студентської молоді під впливом занять оздоровчим бігом, Мершавка В. М. (2013)
Гальчинская Л. А. - Сравнительная характеристика физического состояния студентов факультета морских технологий и судовождения севастопольского национального технического университета, Анохин Г. И. (2013)
Прудникова М. С. - Становление специфического биологического цикла велосипедисток с различным типом телосложения под воздействием специфических нагрузок, Мулик В. В., Бизин В. П. (2013)
Самойлов Н. Г. - Увеличение объема мышц при физических нагрузках может иметь и отрицательные последствия (2013)
Петренко С. І. - Фізична працездатність та функціональні можливості дихальної системи юних футболістів з різними варіантами біологічного розвитку (2013)
Фаворитов В. М. - Оцінка функціональної підготовленості спортсменів різної спеціалізації, Гостіщев В. М. (2013)
Никаноров А. К. - Значение предоперационного периода в восстановлении двигательной функции коленного сустава при артроскопической реконструкции передней крестообразной связки (2013)
Пєшкова О. В. - Комплексна фізична реабілітація дітей при бронхіальній астмі іі ступеня тяжкості на стаціонарному етапі, Авраменко О. М., Мітько О. В., Третяк Л. О. (2013)
Без’язична О. В. - Лікувальна фізична культура в комплексній фізичній реабілітації після артроскопічної операції з приводу розриву зв’язок колінного суглоба (2013)
Єфіменко П. Б. - Особливості проведення масажної процедури особам з високими стадіями гіпертонічної хвороби (2013)
Циганенко О. І. - Розробка тестової методики визначення хронотипів системи травлення для осіб, які займаються фітнесом, та при проведенні фізичної реабілітації як складової оздоровчих фітнес-програм, Паладіна О. Л., Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2013)
Левченко В. А. - Спосіб об’єктивізації гіпервентиляційного синдрому при нейроциркуляторній дистонії у дівчат, Сарабай Д. В. (2013)
Кривошлик Ю. - Сучасні методи фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, хворих на церебральний параліч: версії, теорії, суперечки (огляд літератури) (2013)
Шутєєв В. В. - Використання інформаційних технологій в управлінні технічною підготовкою стрибунів з жердиною, Шутєєва Т. М., Подоляка О. Б. (2013)
Курилко Н.Ф. - Связь между психическим состоянием и физической подготовленностью студентов (2013)
Ван Сюемань - Направления развития физической культуры в КНР (2013)
Кисленко Д. П. - Пути совершенствования процесса физического воспитания курсантов на этапе начального обучения в высших учебных заведениях (2013)
Белая В. Г. - Структура управления стоклеточными шашками как интеллектуальным видом спорта на международном уровне, Приходько И. И., Стадник С. А. (2013)
Артем’єв В. О. - Удосконалення механізму професійно-орієнтаційної роботи серед абітурієнтів щодо вибору майбутньої професії у сфері фізичної культури та спорту, Горбенко О. В., Хомко І. Г. (2013)
Газнюк Л. М. - Соціокультурна роль та функції суб’єктів маркетингу у спорті (2013)
Подоляка А. Є. - Мотивація студентів з низьким рівнем здоров’я до самостійних занять фізичним вихованням, Безніс О. Є. (2013)
Разумовський С. О. - Маркетинг фізичної культури як елемент соціальної сфери суспільства (соціально-філософський аналіз) (2013)
Шишкіна О. М. - Позитивні зміни у психіці спортсменок, які займаються фітнесом (2013)
Сергиенко Л. П. - Открытая рецензия на статью В. А. Коваль "Проблемы отбора и подготовки спортсменов высокого уровня в спортивной стрельбе из лука" (2013)
Content, вимоги до статей, наші автори, вихідні дані (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 8: Создание ускорителей заряженных частиц (2012)
Байда Е. И. - Теоретический расчет сил сваривания контактов при их замыкании на аварийные сверхтоки (2012)
Болюх В. Ф. - Индукционно-импульсное гашение скорости подвижного объекта, Щукин И. С. (2012)
Бржезицький В. О. - Визначення картини поля обмоток високовольтного трансформатора напруги, Гаран Я. О. (2012)
Бушма А. И. - Амплитудно-частотные характеристики автоколебаний в цепи с лазерно-дуговым разрядом, Сидорец В. Н. (2012)
Дёгтев В. Г. - Универсальная методика и ее место в практике анализа многофазных обмоток (2012)
Пентегов И. В. - Электромагнитная совместимость источников питания сварочной дуги, Рымар С. В., Жерносеков А. М., Сидорец В. Н. (2012)
Шумилов Ю. А. - К десятилетию монографии В. Ф. Шинкаренка "Основи теорії еволюції електромеханічних систем" (2012)
Олейников А. М. - Выделяется ли активная мощность реактивными элементами в электрических цепях?, Дегтярев А. Н., Канов Л. Н. (2012)
Баранов М. И. - Расчетный критерий электродинамической стойкости древесины хвойных пород к прямому воздействию на нее импульсной компоненты тока линейной молнии, Лысенко В. О. (2012)
Батыгин Ю. В. - Электромагнитные процессы в индукционной индукторной системе с круговым витком с разрезом между двумя тонкостенными металлическими листами, Гнатов А. В., Чаплыгин Е. А., Смирнов Д. О. (2012)
Беспрозванных А. В. - Експериментальне визначення трибоелектричного потенціалу в мережевих неекранованих та екранованих кабелях, Бойко А. М. (2012)
Бондаренко А. Ю. - Электромагнитные процессы в плоской индукторной системе с двумя катушками при равномерном распределении в них поверхностных токов (2012)
Гурин А. Г. - Композиционные материалы на основе поливинилхлорида для изоляции кабельно-проводниковой продукции. Теплофизические, реологические и электрофизические свойства, Чулеева Е. В., Чулеев В. Л., Шурупова А. А., Кулешова Т. А. (2012)
Акимов Л. В. - Применение нетрадиционных регуляторов скорости для улучшения динамических характеристик стрелочного железнодорожного перевода, Буряковский С. Г., Смирнов В. В. (2012)
Хтема А. В. - Характеристика поточного руху природного розчину в межах водонафтогазоносної осадової товщі, Хтема В. М. (2013)
Сидоренко Г.Д. - Виділення локальних неоднорідностей у фундаменті Південного борту ДДЗ як можливих скупчень вуглеводнів, Слободянюк С.О., Слоницька С.Г., Русаков М.І., Литвиненко Ю. О., Толкунов А. П. (2013)
Нагорний В. П. - Підвищення дебіту свердловин на пізній стадії експлуатації нафтового покладу, Денисюк І. І., Юшицина Я. О. (2013)
Загороднюк П. О. - Застосування акустичної інверсії сейсмічних даних в умовах карбонатних відкладів південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини, Мерщій В. В. (2013)
Карпенко В. М. - Геотермальні ресурси України, Стасенко В. М., Карпенко О. В. (2013)
Лубков М. В. - Моделювання нахилів земної поверхні у зонах активних розломів (2013)
Онанко Ю. А. - Автоматизована система аналізу даних вимірювань анізотропії в гірських породах (2013)
Жуков М. Н. - Моделювання розподілів вмісту забруднювальних речовин в атмосфері мегаполісів (на прикладі м. Києва), Стахів І. Р., Клипа А. В. (2013)
Шулейкин В. Н. - Атмосферно-электрический и водород-радоновый комплекс для исследования напряженного состояния оползня Події (2013)
Божежа Д. Н. - Геоинформатика преодолела первую дюжину! (XII Международная конференция "Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты”, 13–16 мая 2013 г., Киев), Татаринова Е. А. (2013)
Пам’яті Емлена Володимировича Соботовича (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 9: Создание квантовых генераторов электромагнитного излучения сверхвысокой частоты (2012)
Авдеева Е. А. - Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трёхфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (массостоимостные показатели) (2012)
Gurevich V. I. - Electrolytic capacitors: design features and problems of the choice (2012)
Данько В. Г. - Обмежувач струму короткого замикання з надпровідною обмоткою, Гончаров Є. В. (2012)
Дёгтев В. Г. - Особенности гармонического анализа многофазных несимметричных обмоток, Абдулкарим Хусейн Гении, Бучацкая М. П. (2012)
Загирняк М. В. - Оценка трансформаторов и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера, Прус В. В., Невзлин Б. И. (2012)
Лущик В. Д. - Типові помилки при виготовленні обмоток двообмоткових асинхронних машин, Береда І. М. (2012)
Чабан В. Й. - Екстремальна несиметрія вузла живлення асинхронних моторів, Чабан О. В. (2012)
Баранов М. И. - Получение дисперсных материалов с микронными, субмикронными и наноструктурными частицами вещества при электрическом взрыве тонких металлических проводников (2012)
Батыгин Ю. В. - Электромагнитные процессы в симметричных индукционных системах с идентичными ферромагнитными тонкостенными экраном и листовой заготовкой, Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Еремина Е. Ф. (2012)
Дубовенко К. В. - Влияние параметров электроразрядного контура с индуктивно-емкостным накопителем энергии на характеристики электрического разряда (2012)
Михаліченко П. Є. - Спосіб зниження кидків струму в системі електричної тяги в аварійному режимі "зняття відновлення" напруги на струмоприймачі (2012)
Атарод С. - Розрахунок наведеного потенціалу в задачі високовольтного подільника напруги, Бржезицький В. О., Гаран Я. О., Маслюченко І. М. (2012)
Веприк Ю. Н. - Несимметрия параметров электрических сетей 750 кВ ОЭС Украины в неполнореакторных режимах, Линник Е. Н. (2012)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXX, Якимчук М. А. (2009)
Старостенко В.І. - Дослідження глибинної будови земної кори та верхньої мантії за профілем ГСЗ Дебрецен-Мукачево-Рівне (проект PANCAKE-08), Омельченко В.Д., Лисинчук Д.В., Легостаєва О.В., Гринь Д. М., Коломієць К. В. (2009)
Левашов С. П. - Эффективность оперативных геофизических технологий при изучении инженерно-геологических условий на участках метрополитена приповерхностного залегания, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М. (2009)
Еремеев В. Н. - Пространственно-временная изменчивость сплоченности морского льда Антарктики, Артамонов Ю. В., Букатов А. А., Скрипалева Е. А. (2009)
Бусыгин Б. С. - Сравнительный анализ растровых и объектно-ориентированных ГИС-технологий при прогнозировании золоторудных объектов, Никулин С. Л., Зацепин Е. П., Сергеева Е. Л. (2009)
Костріков С.В. - Досвід ГІС-моделювання і візуалізації системи свердловин та геологічного середовища (на прикладі Гремячинського родовища калійних солей) (2009)
Азімов О. Т. - Ландшафтні геоіндикатори характеристик розривних порушень як основа їх вивчення дистанційними методами. 2. Геодинамічні ознаки диз’юнктивних структур (2009)
Яковлев В. Н. - Опробование AVO-анализа в Днепровско-Донецкой впадине (2009)
Гутман И. С. - Детальная корреляция разрезов скважин с помощью программного комплекса "AutoCorr" рова Зміїний, Кузнецова Г. П., Саакян М. И. (2009)
Татарінова О.О. - VIII Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 24–27 березня 2009 р., м. Київ (2009)
Памяти ушедшего учителя, Евгения Георгиевича Булаха (2009)
Від редколегії (2009)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXI, Якимчук М. А. (2009)
Левашов С. П. - Применение мобильных геофизических методов для обследования участков формирования и развития оползневых процесов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М. (2009)
Яковлєв Є. О. - Використання геоінформаційних систем для регіональної оцінки інженерно-геологічного ризику міст і селищ України, Сляднєв В. О., Юркова Н. А. (2009)
Жуков М. Н. - Багатовимірна класифікація в задачах моніторингу підтоплень засобами дистанційного зондування Землі, Макаренко А. М. (2009)
Малахов І. М. - Порівняльна оцінка техногенного та природного переносу порід літосфери (2009)
Пилипишин Б. В. - Прогнозування покладів вуглеводнів з використанням методів сейсмолітмологічного аналізу, Хавензон І. В., Ізотова О. В., Гук І. В. (2009)
Куровець І. М. - Загальна характеристика петрофізичних властивостей порід донеогенової основи Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Притулка Г. Й., Шира А. І., Шуфляк Ю. Є. (2009)
Кукуруза В. Д. - Перспективи відкриття крупного родовища вуглеводнів в районі острова Зміїний, Кривошеєв В. Т., Іванова Є. З., Пекельна О. В. (2009)
Долгаль А. С. - "Гравитационная томография" – практика, опережающая теорию?, Шархимуллин А. Ф. (2009)
Продайвода Г. Т. - Математичне моделювання тектонофацій метаморфічних порід епізони Кривбасу, Вижва С. А., Безродний Д. А., Безродна І. М. (2009)
Лялько В. І. - Оцінка впливу астрономічних та геоботанічних факторів на формування кліматичних особливостей регіонів (на прикладі України), Мовчан Д. М., Сябряй С. В. (2009)
Ковалев Н. И. - Использование дистанционного геоголографического комплекса "Поиск" для обнаружения и оценки запасов углеводородных месторождений, Гох В. А., Солдатова С. В., Лямцева И. В. (2009)
Якимчук М. А. - Новий етап у розвитку геоінформатики в Україні, Божежа Д. М. (2009)
До 85-річчя від дня народження М.П. Щербака (2009)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 10: Открытие и изучение сверхпроводимости материалов (2012)
Авдеева Е. А. - Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трёхфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (потери активной мощности) (2012)
Байда Е. И. - Динамика нечеткого срабатывания бистабильного электромагнитного актуатора на базе высококоэрцитивных постоянных магнитов (2012)
Кобозєв О. С. - Визначення діючих значень періодичного несинусоїдального струму i його непарних гармонік за дискретними значеннями безперервної залежності струму у часі, Середа О. Г., Моргун В. В. (2012)
Лущик В. Д. - Двигун стартера вантажного автомобіля з неявнополюсним статором, Варванський А. Ю. (2012)
Маляр В. С. - Моделювання асинхронних режимів синхронного двигуна з конденсаторами в колі обмотки збудження, Маляр А. В., Добушовська І. А. (2012)
Петренко А. Н. - Дополнительные потери мощности частотно-управляемого асинхронного двигателя от высших гармоник напряжения, Танянский В. И., Петренко Н. Я. (2012)
Чабан В. Й. - Математична модель асинхронної машини з несиметрією статора й ротора, Чабан О. В. (2012)
Жемеров Г. Г. - КПД двухпульсного мостового неуправляемого выпрямителя с емкостным фильтром, Лобач И. О. (2012)
Боев В. М. - Сверхпроводимость и измерение внешних магнитных полей электрооборудования. Часть 1. Общие вопросы (2012)
Придубков П. Я. - Про невідповідність схеми заміщення трансформатора його електромагнітним процесам, Хоменко І. В. (2012)
Гнатов А. В. - Электромагнитные процессы в индукторной системе с тонким круговым витком с разрезом над тонкостенным листом металла (2012)
Дубовенко К. В. - Влияние параметров электровзрывного размыкателя на характеристики электрического разряда в контуре с индуктивно-емкостным накопителем энергии (2012)
Корытченко К. В. - Механизм поперечного расширения токопроводящего канала искры за счет электронной теплопроводности на стадии перехода в дугу, Поклонский Е. В., Болюх В. Ф. (2012)
Канов Л. Н. - Математическое моделирование ветроэлектрической установки с асинхронным генератором (2012)
Жемеров Г. Г. - К 75-летию со дня рождения (2012)
Михайлов Б. В. - Стратегія розвитку психотерапії і медичної психології в Україні в умовах реформування галузі охорони здоров’я (2013)
Хвисюк О. М. - Видавнича діяльність опорних кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти , Марченко В. Г., Ткач С. І. (2013)
Ткач С. І. - Опорні кафедри медико-профілактичного факультету Харківської медичної академії післядипломної освіти —науково-методичні центри підготовки висококваліфікованих лікарів, Бодня К. І. (2013)
Тамм Т. И. - Роль опорной кафедры в организации учебно-методической работы, направленной на повышение качества последипломной подготовки , Даценко Б. М., Бардюк А. Я., Непомнящий В. В., Захарчук А. П., Богун Е. А., Крамаренко К. А. (2013)
Абашина Н. М. - Інформаційно-педагогічні технології компетентністного підходу в системі безперервної медичної освіти (2013)
Касьянова О. М. - Чинники підвищення ефективності професійно-педагогічної діяльності викладача системи післядипломної освіти, Назаренко Г. І., Кудрявцева Т. О., Андрейко Я. В., Зюзько В. В., Христосенко В. В., Толстая А. В., Дворцева Н. Г. (2013)
Гуров О. М. - Взаємодія кафедри судово-медичної експертизи ХМАПО з експертною (клінічною) базою як чинник підготовки фахівців із судово-медичної гістології, Гладких Д. Б. (2013)
Клименко Т. М. - Совершенствование модели "специалист" для перинатальных центров на кафедре неонатологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, Сандуляк Т. В., Сердцева Е. А. (2013)
Карманова Г. И. - Подготовка кадров по вопросам профилактики внутрибольничных инфекций в современных условиях, Дехтярь А. В., Морозова Е. В., Ридный С. В. (2013)
Парфьонова І. І. - Проблемні питання економіко-правової освіти менеджерів охорони здоров’я, Кабачна А. В., Рогова О. Г. , Оганезова Г. В., Драганова О. М. (2013)
Тондий Л. Д. - О преподавании интернам-невропатологам основ физиотерапии, Васильева-Линецкая Л. Я., Кас И. В., Литовченко Т. А., Тондий О. Л. (2013)
Даценко І. Б. - Оптимізація процесу післядипломної освіти лікарів за фахом "педіатрія" і "дитяча неврологія", Савво В. М., Філонова Т. О. (2013)
Павлий В. В. - Повышение эффективности обучения иностранных клинических ординаторов на кафедре дерматовенерологии (2013)
Щербаков А. Ю. - Особенности подготовки акушера-гинеколога в системе непрерывного образования, Щербаков В. Ю., Тихая И. А., Шаповал Д. Н. (2013)
Морозова О. Г. - Восточные теории и достижения фундаментальных наук в процессе преподавания, Ярошевский О. А., Бутенко О. И., Здибский В. И. (2013)
Завгородня Г. М. - Ерготерапія як розділ професійної підготовки лікарів лікувальної фізкультури (2013)
Качук Ю. В. - Організація самостійної роботи лікарів-інтернів (2013)
Яковцова И. И. - Применение инновационных технологий в подготовке врачей-интернов, Олейник А. Е., Долгая О. В., Данилюк С. В. (2013)
Спузяк М. І. - Досвід підготовки інтернів за фахом "радіологія", Бортний М. О., Шармазанова О. П., Крамний І. О., Кіношенко Ю. Т. , Чурилін Р. Ю., Волковська О. В., Шаповалова В. В., Лисенко Н. С., Коломійченко Ю. А. (2013)
Велигоцкий А. Н. - Оптимизация обучения эндоскопической хирургии в системе последипломного образования с использованием телекоммуникационных технологий, Довженко А. Н., Пеев Б. И., Вакуленко В. М., Ребров Ю. С., Рыбак И. М. (2013)
Назаренко Л. Г. - Перинатальна ультразвукова діагностика вроджених вад серця як крок генетичного моніторингу (досвід навчання), Ліхачова Н. В., Яковенко О. А., Жадан І. А., Бабаджанян Є. М., Ромадіна О. В. (2013)
Лісова І. Г. - Проблеми мотивації навчання лікарів стоматологічного профілю на післядипломному етапі, Михайленко Н. М., Ярославська Ю. Ю. (2013)
Скрипник І. М. - Сучасні вимоги до післядипломної освіти в системі охорони здоров’я України, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М., Маслова Г. С., Тарановська О. О. (2013)
Роздильская О. Н. - К проблеме особенностей процесса и научного обоснования содержания обучения на кафедре физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины (2013)
Велиева Т. А. - Обучение лабораторной и ультразвуковой диагностике паразитарных инвазий (2013)
Лисенко В. Й. - Проект інформованої згоди на анестезіологічне забезпечення операції (маніпуляції), Карпенко Є. О., Голяніщев М. О., Марголін Г. Б. (2013)
Михайлов Б. В. - Особливості впровадження дистанційної освіти для тематичного вдосконалення лікарів-психологів, практичних психологів і психотерапевтів медичних закладів, Романова І. В., Засєда Ю. І., КоршнякО. В., Костоусов А. А. (2013)
Січкоріз О. Є. - Проблеми та перспективи дистанційного навчання для післядипломної освіти лікарів і провізорів, Коцай Б. Р., Томків В. М., Роман Ю. С., Колач Т. С. (2013)
Лихачева А. С. - Лекция как педагогический метод, обеспечивающий образование и воспитание врачей (2013)
Хвисюк О. М. - Відновлювальна хірургія сухожиль, Пастух В. В. (2013)
Пам’яті професора Михайла Івановича Спузяка (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXIІ, Якимчук М. А. (2009)
Пономаренко А. Н. - Два этапа протерозойской тектономагматической активизации в докембрии Украинского щита, их петрогенетическая и геодинамическая интерпретация, Есипчук К. Е., Коновал Н. М. (2009)
Левашов С. П. - Оперативное проведение инженерно-геологических изысканий под застройку мобильными геоэлектрическими методами, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М. (2009)
Руденко В. П. - Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України (2009)
Кириленко Н. Ф. - Влияние речного стока на экологические условия северо-западной области Черноморского региона по данным контактных и дистанционных измерений, Кушнир В. М., Лемешко Е. М. (2009)
Кукуруза В. Д. - Геоэлектрическая модель углеводородной залежи, Кривошеев В. Т., Иванова Е. З., Пекельная Е. В. (2009)
Курганський В. М. - Використання даних сейсморозвідки та ГДС для пошуку перспективних ділянок у відкладах нижнього карбону Дніпровсько-Донецької западини на прикладі Селюхівської площі, Попова Г. А. (2009)
Хтема А. В. - Пізнавальні аспекти візуалізації фільтраційно-ємнісних властивостей водонафто-газоносних надр у міжреперному просторі, Хтема В. М. (2009)
Рева Н. В. - О выборе оптимальных параметров полевых установок при выполнении микроэлектрозондирований, Онищук В. И., Онищук И. И. (2009)
Сливинская Г. В. - Результаты палеомагнитных исследований разреза сарматских отложений в Михайловском карьере (2009)
Татарінова О. О. - 10-річний ювілей Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України (2009)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 11: Классическая механика (2012)
Грицаєнко В. І. - Генезис винахідництва (2012)
Афанасов А. М. - Расхождение тепловых факторов обмоток якорей тяговых электрических машин при испытании на нагрев методом взаимной нагрузки (2012)
Болюх В. Ф. - Влияние параметров феромагнитного сердечника на эффективность индукционно-динамического двигателя, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2012)
Лущик В. Д. - Хромосомо-генна теорія електромеханічних систем на прикладі електромеханічних дезінтеграторів (2012)
Петрушин В. C. - Анализ пуска асинхронного двигателя с помощью тиристорного преобразователя напряжения, Якимец А. М., Бангула В. Б. (2012)
Шидловская Н. А. - Сравнительный анализ использования алгебраических и гиперболических полиномов при исследовании переходных процессов в выходных цепях разрядно-импульсных систем, Захарченко С. Н. (2012)
Беспрозванных А. В. - Повышение чувствительности высоковольтной системы диагностики силовых кабелей по характеристикам частичных разрядов с помощью фильтров низких частот, Лактионов С. В. (2012)
Бойко Н. И. - Компактный ёмкостный делитель напряжения на 70 кВ с экранированным промежуточным электродом, Евдошенко Л. С., Иванов В. М., Христенко О. А. (2012)
Гнатов А. В. - Тонкий круговой виток с разрезом над тонкостенным листом металла (2012)
Дубовенко К. В. - Моделювання роботи саморегенеративних обмежувачів струму з малим часом комутації, Зотов О. Р. (2012)
Михаліченко П. Є. - Генераторні струми під час коротких замикань в пристроях системи електричної тяги (2012)
Сергиенко А. Н. - Математическая модель электромеханического преобразователя для электроамортизатора транспортного средства, Любарский Б. Г., Сергиенко Н. Е. (2012)
Сиротин Ю. А. - Структурное разделение процессов в трехфазной четырехпроводной цепи и компенсация тока нейтрали (2012)
Финкельштейн В. Б. - К 70-летию со дня рождения (2012)
Теоретичні і прикладніпроблемизабезпечення безпеки людини закримінальним законодавством України (2013)
Дослідження теоретичних та практичнихпроблем соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі (на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, яківідбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року) (2013)
Блажівський Є. М. - Досвід моніторингу протидії злочинності та проблеми його впровадження (2013)
Батиргареєва В. С. - Протидія поширенню алкоголізму – пріоритетний напрям державної політики у сфері боротьби зі злочинністю (2013)
Шостко О. Ю. - Oсновні напрями діяльності органів кримінальної юстиції окремих держав Східної Європи (2013)
Василевич В. В. - Методи прогнозування злочинності в установах виконання покарань (2013)
Зеленецкий В. С. - Проблемы возбуждения антиуголовного производства о совершенном или подготавливаемом преступлении (2013)
Борисов В. І. - Щодо проблеми відмежування порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК)від порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК), Нетеса Н. В. (2013)
Пащенко О. О. - Аналіз досліджень проблеми соціальної обумовленості закону України про кримінальну відповідальність (друга половина 90-х років ХХ ст.) (2013)
Дунаєва Т. Є. - Питання побудови та функціонування органів кримінальної юстиції у нових країнах-членах ЄС (2013)
Овчаренко О. М. - Вдосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції (2013)
Глинська Н. В. - Поняття стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2013)
Яковець І. С. - Загальнонауковий підхід до визначення категорії "оптимізація процесу виконанння кримінальних покарань" (2013)
Автухов К. А. - Законний інтерес уструктурі правового статусу засуджених (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми реалізаціїтактичних операцій і впровадження "автоматизованого робочого місця слідчого" (2013)
Павлюк Н. В. Проблеми підготовки до допиту неповнолітніх під час досудового розслідування - (2013)
Білоус О. П. - Проблеми визначення поняття "конвертаційний центр" (2013)
Дубович О. В. - Сутність явища бездомності та його соціально-правова оцінка: історія та сучасність (2013)
Кумановський М. В. - До проблем визначення об’єкта злочину,передбаченого ст. 2392 КК України (Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливовеликих розмірах) (2013)
Марадіна Ю. С. - Катування: злочин з формальним чи матеріальним складом? (2013)
Резнікова О. І. - Віктимологічне пізнання особи в криміналістиці:сутність та значення (2013)
Іванов А. В. - Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання податковим злочинам (2013)
Федоренко Д. М. - Вимагання: співвідношення загальної і спеціальної кримінально-правових норм (2013)
Шрамко С. С. - Нормативно-правове регулювання участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні (2013)
Вячеслав Іванович Борисов (2013)
Пам’яті Володимира Серафимовича Зеленецького (2013)
Богачева Л. В. - Анализ здоровья детей-сирот дошкольного возраста, Мулик Е. В. (2013)
Панасюк І. В. - Використання спеціальних технічних засобів у фізичному вихованні дітей дошкільного віку з порушенням зору (2013)
Блавт О. З. - Науково-методичні основи тестування статичної силової витривалості студентів спеціальних медичних груп вишів (2013)
Коновалов В. В. - Оптимальна рухова активність студентської молоді в початковий період навчання, Касьян А. В., Череднiченко А. В. (2013)
Томенко О. А. - Рівень рухової активності підлітків та шляхи його підвищення на основі використання заходів оздоровчо-рекреаційного спрямування (2013)
Денисенко И. А. - Эффективность использования средств спортивно-оздоровительного туризма в повышении физической подготовленности девушек 18–19 лет (2013)
Александрова В. А. - Особенности использования круговой тренировки в системе специальной силовой подготовки танцоров, Шиян В. В. (2013)
Камаев О. И. - Особенности танцевальной подготовки спортсменов категории "дети" (6–9 лет) в акробатическом рок-н-ролле на начальном этапе первого года обучения, Кызим П. Н. (2013)
Сутула В. О. - Періодизація багаторічної підготовки спортсменів як наукова проблема (2013)
Мулик В. В. - Підвищення рівня техніко-тактичної підготовленості футболістів середнього шкільного віку за рахунок експериментальних методик, Перепелиця П. Є. (2013)
Топорков А. Н. - Проблемы адаптации и акклиматизации туристов-лыжников в условиях крайнего севера (2013)
Близнюк Ю. В. - Психофизиологические особенности квалифицированных пловцов, специализирующихся в способе кроль на груди, Ярёменко Т. В. (2013)
Батеева Н. П. - Совершенствование технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле, Кызим П. Н. (2013)
Котченко Ю. В. - Сравнительный анализ эффективности выступления спортсменов-ветеранов в соревнованиях по спортивному скалолазанию (2013)
Путро Л. М. - Анализ и коррекция пищевых рационов спортсменов-футболистов, Першегуба Я. В. (2013)
Шестерова Л. Є. - Дослідження показників функціонального стану сенсорних систем дітей з вадами зору (2013)
Бурень Н. В. - Клиническая антропометрия как метод донозологической диагностики конституционных заболеваний, Гончарук Н. В., Задорожная Э. А., Таможанская А. В. (2013)
Друзь В. А. - Основные критерии оценки физического развития и биологического возраста школьников средних классов, обуславливающие дифференцированный подход в процессе физического воспитания, Жерновникова Я. В., Пятисоцкая С. С. (2013)
Бондаренко С. В. - Стан та особливості функціональної підготовленості студентів до фізичних навантажень на етапі адаптації до навчального процесу, Дарзинська Н. О., Сиділо Л. В. (2013)
Ткаченко И. П. - Характер изменений аэробных способностей организма студентов, занимающихся оздоровительным бегом с низкой интенсивностью (2013)
Іванюк О. А. - Вплив спортивної діяльності різного типу на електричну активність кори головного мозку юнаків (2013)
Трачук С. В. - Оцінка енерготрат при виконанні молодшими школярами навантажень в організованих формах занять фізичними вправами (2013)
Первачук Р. В. - Внесок різних систем енергозабезпечення організму в підготовку спеціальної працездатності борців вільного стилю, Сибіль М. Г. (2013)
Волкова С. С. - Використання дихальної гімнастики О. Стрельникової у фізичній реабілітації хворих на стенокардію напруження (2013)
Пєшкова О. В. - Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи спортсменів при початкових ступенях перетренованості (2013)
Рубан Л. А. - Вплив малорухливого способу життя на стан дихальної системи у студентів вишів міста харків (2013)
Єфіменко П. Б. - Диференційований підхід до масажу хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта (2013)
Полковник-Маркова В. С. - Засоби лікувальної фізичної культури в реабілітації дітей при бронхіальній астмі в умовах санаторію (2013)
Підкопай Д. О. - Застосування комплексів лазневих процедур у практиці роботи спортивного масажиста, Підкопай Т. В. (2013)
Калмикова Ю. С. - Застосування масажу та фізіотерапії при туберкульозі легень (2013)
Добрицька Д. В. - Комплексна фізична реабілітація осіб похилого віку при стабільній стенокардії напруження на стаціонарному етапі (2013)
Ананьєва Т. Г. - Комплексна фізична реабілітація хлопчиків-підлітків 11–13 років після компресійних переломів шийно-грудного відділу хребта в першому періоді, Білоусова Л. Г. (2013)
Без’язична О. В. - Комплексна фізична реабілітація чоловіків молодого віку після артроскопічної операції з приводу розриву бічних зв’язок колінного суглоба у відновно-тренувальному періоді (2013)
Юрченко О. Є. - Комплексне використання традиційних та нетрадиційних засобів фізичної реабілітації у жінок першого зрілого віку з початковими ступенями екзогенного ожиріння (2013)
Мельник Н. Г. - Лечебная физическая культура при сколиотической болезни І–ІІ степени (2013)
Канищева О. П. - Методические особенности обучения самомассажу и взаимомассажу в комплексе средств повышения адаптационных возможностей организма студентов (2013)
Мятыга Е. Н. - Методические подходы к физической реабилитации детей с нарушением осанки различной локализации, Авад Рашид (2013)
Михайленко Г. В. - Огляд сучасних підходів до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі, Рубан В. Т., Івашина Т. Г. (2013)
Мелешков В. А. - Применение аутогенной тренировки в реабилитации больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (2013)
Задорожная Э. А. - Принципы построения мониторинга физического развития и физической подготовленности детей школьного возраста, Таможанская А. В. (2013)
Михайленко Г. В. - Реабилитация учащихся при сколиозе в условиях санаторного учебно-воспитательного комплекса № 13 харьковского областного совета, Березюк З. Г., Ивашина Т. Г. (2013)
Федорюк О. В. - Рекреаційна активність як важливий засіб збереження соматичного здоров’я людей 55–65 років (2013)
Авраменко О. Н. - Современные подходы к комплексной реабилитационной терапии больных рассеянным склерозом, Митько О. В. (2013)
Дугіна Л. В. - Лікувальна фізична культура у фізичній реабілітації дітей із вродженими вадами серця в доопераційний період (2013)
Мельник А. Ю. - Исследование эффективности подачи в волейболе на основе технологии баз данных mіcrosoft access (2013)
Миргород Д. А. - Технические средства обучения в процессе совершенствования технического мастерства легкоатлетов высокой квалификации, Бизин В. П. (2013)
Фішев С. О. - Деякі концепти формування в дітей та молоді культури здоров’я та здорового способу життя у процесі фізичного виховання, Фішев Ю. О. (2013)
Лисяк В. М. - Динаміка мотивації до занять фізичною культурою у студентів вищих навчальних закладів за весь період навчання (2013)
Соколова О. В. - Дослідження рівня сформованості знань, умінь та навичок зі спортивного туризму в студентів факультету фізичного виховання (2013)
Кутек Т. Б. - Етапи формування фізичної культури особистості (2013)
Маракушин А. І. - Модель педагогічної діяльності викладача фізичної підготовки, Коновалов В. В., Юр’єв С. О. (2013)
Пільова С. Г. - Роль фізичної культури у житті студентів інституту мов світу (2013)
Михайленко Г. В. - Системний підхід до формування моделі школи культури здоров’я: управлінський аспект (2013)
Рощин И. Г. - Социальная надежность спортсмена и ее роль в спортивной деятельности (2013)
Сутула В. О. - Проблеми та перспективи гуманізації вищої освіти, Шутєєв В. В., Ковальов В. Г. (2013)
Думанский Ю. В. - Персонификация лечения очаговых образований печени, Семикоз Н. Г., Зубов А. Д., Мотрий А. В. (2013)
Ганул В. Л. - Современные подходы к лечению больных раком пищевода, Киркилевский С. И., Крахмалев С. Н., Крахмалев П. С., Кондрацкий Ю. Н., Зайцев С. Л., Фридель Р. И. (2013)
Бондаренко Н. В. - Хирургия рака ректосигмоидного и верхнеампулярного отделов прямой кишки (2013)
Стаховский Э. А. - Особенности восстановления акта мочеиспускания у больных с артифициальным мочевым пузырем, Яцына А. И., Витрук Ю. В., Войленко О. А., Дерменжи Т. В. (2013)
Бондар Г. В. - Применение таксанов и препаратов платины в химиотерапии диссеминированной меланомы, Думанский Ю. В., Кайряк О. В., Лисовская Н. Ю., Савицкая В. В., Айман А. А., Чуприна Я. В. (2013)
Черний В. И. - Лечение хронического болевого синдрома у онкологических больных, Бондарь В. Г., Шкарбун Д. А., Терен Т. И., Исаев В. П., Кагадеева С. В. (2013)
Халецкий И. В. - Неоадъювантная химиолучевая терапия местно-распространенной аденокарциномы желудка и желудочно-пищеводного соединения (2013)
Клюсов А. Н. - Интраоперационная цитологическая оценка наличия метастазов рака молочной железы в "сторожевых" лимфатических узлах, Аникусько Н. Ф., Любота И. И., Савчук С. А., Катеринич А. А., Нейман А. М., Малец М. С., Собченко С. А., Долинский Ф. С. (2013)
Седаков И. Е. - Комплексное лечение местно-распространенного рака молочной железы с применением неоадьювантной эндолимфатической полихимиотерапии, Лисовская Н. Ю., Смирнов В. Н., Хилько Д. А. (2013)
Бондарь Г. В. - Нуклеиновые кислоты в эритроцитах: роль ретротранспозонов line1 в резистентности к химиотерапии, Башеев В. Х., Думанский Ю. В., Кайряк О. В. (2013)
Стариков В. И. - Роль медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном лечении немелкоклеточного рака легкого, Винник Ю. А., Трунов Г. В., Шаповалов Д. В., Майборода К. Ю. (2013)
Яковец Ю. И. - Осложнения при радикальных вмешательствах у больных с аденокарциномами стенки анального канала, Башеев В. Х., Золотухин С. Э., Кетов В. Г., Кияшко А. Ю. (2013)
Борота А. В. - Результаты лечения пациентов, перенесших резекцию прямой кишки по поводу рака, Гюльмамедов Ф. И., Совпель О. В., Шаламов В. И., Кухто А. П., Мирошниченко Е. Ю., Чихрадзе А. К. (2013)
Лурин А. Г. - Метод выбора хирургического лечения метастазов колоректального рака в печень, Максимовский В. Е., Машуков А. А., Биленко А. А., Згура А. Н. (2013)
Думанский Ю. В. - Сравнение различных методов химиотерапии метастатического нерезектабельного рака желудка, Попович А. Ю., Сидюк А. В., Лисовская Н. Ю., Попович Ю. А., Сидюк Е. Е., Герасименко А. Ю. (2013)
Кузнецова О. В. - Гепатотоксичность различных схем химиотерапевтического лечения опухолей женской репродуктивной системы, Рыбин А. И., Дубинина В. Г. (2013)
Кудряшов А. Г. - Возможности электротермической резекции почки в онкоурологии, Чистяков Р. С., Ищенко Р. В., Ан. В. Бондарь. (2013)
Киселев Ф. В. - Артерио-венозная фистула как альтернативный сосудистый доступ в клинической онкологии, Ковалев А. А., Поляков Н. Н. (2013)
Колеснік О. П. - Результати хiрургiчного лiкування хворих з i-ii стадiями недрiбноклiтинного раку легенi, Шевченко А. I. (2013)
Бондарь Г. В. - Пути улучшения непосредственных результатов лечения колоректального рака, осложненного прорастанием в мочевой пузырь, Золотухин С. Э., Понсе Прадо А. О., Бережной В. В., Пономаренко В. А., Волошин С. П. (2013)
Гордійчук П. I. - Комплексне лiкування мiсцево-поширеного раку прямої кишки, Кошель К. В., Манжура А. О. (2013)
Башеев В. Х. - Пути улучшения результатов лечения после паллиативных резекций ободочной кишки по поводу рака, Псарас Г. Г., Верченко Я. В., Мутик М. Г., Щучкина Т. В., Булатова М. А., Телятников А. Ю. (2013)
Башеев В. Х. - Реконструкция и сохранение удерживающих структур тазового дна при операциях по поводу рака прямой кишки, Совпель О. В., Рогалев А. В. (2013)
Ерко И. П. - Хирургическое лечение гастроинтестинальных стромальных опухолей, Молошок А. А., Зотов В. Н., Балабушко С. Б. (2013)
Мрачковський В. В. - Роль циторедуктивної нефректомiї в лiкуваннi хворих на метастатичний свiтлоклiтинний рак нирки, Кондратенко А. В., Яковлев П. Г., Куранов Ю. Ю., Салий П. Н., Левчишин Я. В., Сакало А. В., Черниченко О. А., Сакало В. С. (2013)
Бубнов С. А. - Проблемы интра- и послеоперационной защиты печени при ее обширных резекциях, Осадчий М. Б., Седакова Ю. И. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського