Дутка В. - Світ Гуцульщини крізь призму малярства Владислава Яроцького (2015)
Самойленко О. - Вітраж у творчості Ірини Левитської (2015)
Станичнов О. - Образ смерті в творчості Яцека Мальчевського (2015)
Микула Е. - Творчість В’ячеслава Приходька: національні традиції та європейський контекст (2015)
Гончарук О. - Образно-психологічні рішення у скультурних портретах Ярослава Скакуна (2015)
Вольський С. - Мистецтво художньої емалі впродовж століть: спроба відновлення втрачених технологій у сучасній практиці художника-ювеліра (2015)
Кошак В. - Методика викладання рисунку Тараса Драгана в контексті Львівської мистецької школи другої половини ХХ ст., Сандюк В. (2015)
Якимечко Л. - Декоративний розпис Параски Хоми: художньо-композиційний аспект (2015)
Луценко І. - Художньо-стилістичні якості натюрморту в живописі Закарпаття першої половини ХХ ст. (2015)
Акав К. - Колекція предметів Караїмської літургії, побуту та творів образотворчого мистецтва в євпаторійському краєзнавчому музеї (2015)
Бокотей М. - Анімалістична пластика у дизайні художнього скла другої половини ХХ ст. (2015)
Качковська Н. - Художній метал у декорі балконів Івано-Франківська кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Кравченко О. - Історія поліптиху "Чудеса св. Яна з Дуклі" в історичних джерелах та архівних документах (2015)
Майовець А. - Комп’ютерна графіка й ілюстрування творів для дітей: художньо-стилістичні особливості (на прикладі випускників ЛНАМ) (2015)
Попенюк В. - Кивоти у творчості викладачів та випускників Косівського інституту в контексті розвитку сакрального мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Рудич А. - Церковні розписи випускників Львівської національної академії мистецтв (2015)
Одрехівський В. - Гігантський, монументальний, величний: термінологічний аспект сучасної скульптури (2015)
Гурмак В. - Медаль: проблеми жанрової класифікації (2015)
Левкович Н. - Художні особливості торашилдів Галичини XVIII – першої третини ХХ ст. (2015)
Кюнцлі Р. - Проблеми збереження архітектурного середовища села як мистецького витвору народного зодчества (2015)
Цебенко О. - Символіка у мистецькій спадщині Гербуртів у Галичині XІV-ХХІ століттях (2015)
Плахотнюк О. - Культурно-мистецький вплив джаз-танцю на формування модних тенденцій ХХ століття (2015)
Понікаровська Н. - Концепція роду в давньослов’янській картині світу: аспект дослідження народних уявлень про заложних (2015)
Фока М. - Підтекст у кіно: парадигма вивчення (2015)
Канівець І. - Еволюція трактування екранного часу в кінематографі (2015)
Маренич Н. - Категорія простору у відеоіграх (2015)
Якимова О. - Interpretation of philosophical and aesthetic ideas of modernism in the monumental painting of Eastern Halychyna in the first third of the ХХ–th c. (2015)
Енциклопедія художнього металу в 3-х томах (2015)
Акції (2015)
Жук В. М. - Раціональне використання водних ресурсів в контексті освоєння прогнозних ресурсів нафти і газу в межах Харківської області, Карпенко І. О., Серединський Д. Ю. (2015)
Кичук Н. С. - Методика расчета характеристик максимального стока дождевых паводков на территории юга Украины (2015)
Прокофьев О. М. - Сезонный ход количества крупномасштабных и конвективных осадков (2015)
Шуйский Ю. Д. - Опыт численной оценки аллювиальных и абразионных источников питания осадочным материалом береговой зоны Мирового океана (2015)
Гарбар В. В. - Фізична деградація рендзин (rendzic leptosols) Подільських Товтр (2015)
Паньків З. П. - Ґрунтові ресурси: значення та функції (2015)
Гукалова І. В. - Категорія "урбанізація" у понятійній площині соціальної географії та інших наук, Омельченко Н. В. (2015)
Мручковський П. В. - Етнічна структура населення української частини українсько – польського прикордоння (територіальні відмінності) (2015)
Сич В. А. - Рекреаційні складові у плануванні території регіону Українського Причорномор'я, Коломієць К. В. (2015)
Попельницька Н. О. - Розвиток грунтово-географічних досліджень в Одеському університеті (1933-2015 рр.), Тригуб В. І. (2015)
Драгомирецький О. В. - Методика розшифрування процесів формування докембрійських золоторудних систем Українського щита, Кадурін В. М. (2015)
Дятлов Дятлов - Изменчивость содержания нефтепродуктов в воде и донных отложениях Одесского региона северо-западной части Черного моря, С. Е., Подплетная Н. Ф., Запорожец С. А. (2015)
Педан Г. С. - Гідрогеологічні умови та особливості формування підземних вод сарматського водоносного горизонту в південно-західній частині Одеської області, Сенькович А. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Яцків Я. С. - Спогади про минуле, з тривогою про майбутнє геодезичної науки і практики (2015)
Сосса Р. І. - Куди рухається українська геодезія та картографія?, Тревого І. С. (2015)
Карпінський Ю. О. - Шляхи розвитку Державного картографо-геодезичного фонду України (2015)
Мороз О. І. - Створення геодезичного полігона навколо озера Пісочне Шацького національного природного парку, Корлятович Т. Ю., Покотило І. Я., Ямелинець С. П. (2015)
Рябчій В. А. - Про застосування функції максимальної правдоподібності для обґрунтування методу найменших квадратів, Рябчій В. В., Павліщев В. І. (2015)
Глібчук П. В. - Мережа міських поселень України в період середньовіччя (X – кінець XVII ст.) (2015)
Кулик В. Б. - Редагування картографічних творів, розміщених у мережі Інтернет (2015)
Король П. П. - Використання модифікованої косої рівнопроміжної циліндричної проекції Ботлі для укладання навігаційних карт, Волошин В. У. (2015)
Курач Т. М. - Реконструкція вигляду річища центральної частини Дніпра за космічними знімками, Підлісецька І. О., Томченко О. В. (2015)
Гуцул Т. В. - Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг (2015)
Карпінський Ю. О. - Системотехнічні аспекти формування топологічного земельно-кадастрового покриття (2015)
Руденко Л. Г. - Не забуваємо вчителів і колег (до 100-річчя від дня народження А. П. Золовського) (2015)
Валентину Яковичу Ковтуну – 50 (2015)
Железняк М. Г. - Ярослав Степанович Яцків: наукові висоти, державна й громадська діяльність (з нагоди 75-річчя видатного українця) (2015)
Олегу Івановичу Шаблію – 80 (2015)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2015)
Дрогушевська І. Л. - 21-ше засідання Відділу Східної, Центральної та Південно-Східної Європи Групи експертів ООН з географічних назв, Руденко І. С. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі в 2015 р. (2015)
Василенко Т. А. - Cкорость поверхностной релаксации углей Донецкого бассейна, Гринев В. Г., Кириллов А. К., Молчанов А. Н., Троицкий Г. А., Цыба Н. Н. (2014)
Василенко Т. А. - Вторичная ионная масс-спектрометрия тощих и жирных углей Донецкого угольного бассейна, Ступак В. А., Пронский Е. А (2014)
Венгеров И. Р. - Математическое моделирование фильтрации десорбирующегося метана в неоднородных угольных пластах, Молчанов А. Н., Камчатный А. А. (2014)
Волошина Н. И. - Совершенствование методики и оборудования для исследования количества шахтных газов в почвенном слое в области выхода на земную поверхность активных путей их миграции (2014)
Калугина Н. А. - Развитие магистральных трещин в газонасыщенном угольном пласте при стационарном подвигании забоя, Фельдман Э. П. (2014)
Антощенко Н. И. - Математическое моделирование траектории максимального оседания точек земной поверхности при отработке угольных пластов, Чепурная Л. А. (2014)
Лабинский К. Н. - Оценка напряженного состояния массива впереди забоя выработки с целью обоснования параметров взрывных работ, Сдвижкова Е. А., Кравченко К. В., Галечко А. Ю. (2014)
Сахно И. Г. - Численное моделирование напряженно деформированного состояния угля в неравнокомпонентном поле напряжени, Молодецкий А. В. (2014)
Сергиенко Л. В. - Разработка методики по определению зон скопления свободного метана в пластахспутниках в условиях тектонической нарушенности, Гладкая Е. В., Сергиенко А. И. (2014)
Завражин В. В. - Обоснование критерия эффективности противовыбросных мероприятий при вскрытии угольных пластов, Шажко Я. В., Кольчик И. Е., Кравченко А. В., Ожегова Л. Д., Хуанган Н. (2014)
Антипов И. В. - Напряженно-деформированное состояние вмещающих пород в период вторичных посадок кровли, Бондаренко Н. В., Турбор И. А., Савенко А. В. (2014)
Греков С. П. - Десорбция каптируемого метана из сближенных пластов и его диффузия через породные толщи, Старикова И. Г., Иванников А. Л. (2014)
Худолей О. Г. - Особенности проявления выбросоопасности угольных пластов при увеличении глубины разработки, Завражин В. В., Иващенко В. Д. (2014)
Гринев В. Г. - Технологический аспект формирования объема добычи угля с позиции рыночных моделей, Череповский П. В., Деуленко А. И. (2014)
Новиков А. О. - Исследование кинетики деформирования системы "крепь – оболочка из укрепленных пород" для обоснования параметров рамно-анкерной крепи, Шестопалов И. Н. (2014)
Большаков В. І. - Привітання ректора з 85-річчям з дня заснування придніпровської державної академії будівництва та архітектури (2015)
Большаков В. І. - Історія кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів, Харченко В. І. (2015)
Большаков В. І. - Дослідження особливостей лазерного борування поршневих кілець, Глушкова Д. Б., Воронова Є. М. (2015)
Заяць Є. І. - Обґрунтування вартості будівництва житла з урахуванням чинника інвестиційної привабливості територій, Тріфонов І. В., Броневицький С. П., Єпіфанцева С. В. (2015)
Волчук В. Н. - О выборе масштаба изображения структуры для ее мультифрактального анализа (2015)
Седин В. Л. - Учет основания и сейсмических условий площадки при анализе сейсмостойкости реакторного отделения, Бауск Е. А., Довбнич М. М., Загильский В. А. (2015)
Деревянко В. Н. - Исследование влияния добавок фосфогипса и раствора железного купороса на механизм твердения магнезиально-бишофитной композиции, Максименко А. А., Гришко А. Н. (2015)
Соколов И. А. - Обоснование эффективности использования многоцелевых строительных машин при производстве земляных работ (2015)
Шибко О. Н. - Проектирование информационного обеспечения (2015)
Семенець С. Н. - Моделирование комбинаторных задач на графах в терминах задачи математического программирования, Насонова С. С. (2015)
Косолап А. И. - Оптимизация структуры систем резервирования методом точной квадратичной регуляризации, Довгополая А. А. (2015)
Невгомонний Г. У. - Принципи формоутворення енергоактивних багатоповерхових будинків-комплексів з використанням енергії вітру (2015)
Волчук В. Н. - Определение чувствительности мультифрактальных характеристик металла (2015)
Киричек Ю. А. - О величине коэффициентов капитализации недвижимости, определенной методом рыночной экстракции, Ландо Е. А. (2015)
Воронін В. О. - Масова оцінка та податок на нерухомість, Лянце Е. В. (2015)
Дранпіковський О. І. - Проблема об’єктивності та способи її вирішення в масовій оцінці міських земель, Іванова І. Б., Дубницька М. В. (2015)
Нестерова Е. В. - К определению коэффициента затухания вертикальных напряжений от собственного веса грунтовых плотин по глубине (2015)
Кравчуновська Т. С. - Техніко-економічне обґрунтування проектів будівництва доступного житла, Броневицький С. П. (2015)
Соколов И. А. - Технологические резервы повышения эффективности возведения полносборных зданий (2015)
Яковишина Т. Ф. - Класифікація антропогенно перетворених ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпропетровськ (2015)
Меркулова Е. В. - Применение метода случайных марковских полей для распознавания текстур изображений при металлографическом анализе, Запорожец Е. В. (2015)
Тімченко Р. О. - Математичне моделювання нелінійно-непружних контактних задач, Крішко Д. А., Богатинський А. В., Савенко В. О. (2015)
Булах І. В. - Систематизація принципів і методів символічного підходу у містобудівному проектуванні (2015)
Ткаченко В. І. - Латентна війна як форма міжнародних відносин країн світу у ХХІ столітті, Смірнов Є. Б. (2015)
Загорка О. М. - Метод обґрунтування доцільного варіанту (способів) маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника з використанням сценарного підходу, Коваль В. В. (2015)
Пашковський В. В. - Аналіз системи узагальнення досвіду підготовки та застосування Збройних Сил України та провідних країн світу (2015)
Греков В. Ф. - Визначення наряду ракет для виконання бойових завдань, Орлов С. В., П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. (2015)
Цебрюк И. В. - Классификация показателей, характеризующих свойства объекта бронетехники, Баулин Д. С., Темников В. А. (2015)
Шулежко В. В. - Методика обґрунтування раціональної структури системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття угруповання ППО СВ в операційному районі (зоні), Кузьмін С. А., Рябоконь Є. О., Кулєшов О. В., Мегельбей В. В. (2015)
Водчиць О. Г. - Методичний підхід до формування та вибору рекомендацій щодо шляхів оптимізації системи кадрового забезпечення Збройних Сил України, Семененко О. М., Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б. (2015)
Косогов О. М. - Підхід до побудови державної системи протидії інформаційним загрозам в особливий період (2015)
Сірик А. О. - Напрями протидії інформаційним заходам під час російської агресії на території України, Озеров С. В. (2015)
Котов О. Б. - Формування основних технічних вимог до перспективних засобів аварійного радіозв’язку для потреб авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Дмитрієв А. Г., Чигрин Р. М., Севостьянов Ю. В. (2015)
Ковтонюк І. Б. - До концепції легкого вертольота для потреб Збройних Сил України (2015)
Кандырин Н. П. - Шумы квантования в цифровых синтезаторах сигналов и способы их уменьшения (2015)
Силин А. О. - Система движения зонда устройства визуализации распределения электромагнитных полей рч диапазона (2015)
Таршин В. А. - Методика выбора исходных изображений при подготовке эталонных изображений для корреляционно-экстремальных систем навигации, Сотников А. М., Сидоренко Р. Г. (2015)
Білова Т. Г. - Методи підвищення безпеки обробки даних в хмарних обчисленнях, Ярута В. О. (2015)
Горбенко Ю. І. - Аналіз статистичних властивостей апаратного генератора випадкових послідовностей, Гріненко Т. О., Нарєжній О. П. (2015)
Кучеренко Є. І. - Интеллектуальные технологии анализа пространственно распределенных объектов, Глушенкова І. С., Глушенков С. О. (2015)
Smelyakov K. S. - Uniform models and methods for gray-scale transformation of digital images, Drob E. M. (2015)
Юр Т. В. - Обзор применений вейвлет-преобразования в задачах интеллектуального анализа данных (2015)
Божко В. В. - Аналіз режимів роботи системи підсилення тягового електропостачання постійного струму (2015)
Дзенис С. Е. - Выбор асинхронного двигателя привода вентилятора тепловоза с условием обеспечения его устойчивой работы, Шевченко В. В., Ханин О. О. (2015)
Єріцян Б. Х. - Імітаційна модель комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу, Любарський Б. Г., Якунін Д. І. (2015)
Курцева Л. Б. - Аналогова двохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папірообмотувальної машини з урахуванням пружних елементів, Власов А. О. (2015)
Рикун В. Г. - Методи визначення фактичного кута випередження подачі палива в дизель-генератори, Зварич Д. С. (2015)
Ручка О. О. - Шляхи зниження втрат при роботі електроприводу, Назарчук О. С. (2015)
Фененко О. А. - Влияние деградационных процессов на механические характеристики конструкционных материалов элементов конструкции планера летательного аппарата (2015)
Халмурадов Б. Д. - Моніторинг фізичного стану металевих конструкцій, Глива В. А., Макаренко В. М. (2015)
Чернюк А. М. - Анализ и оптимизация состава оборудования малых ГЭС для автономного энергоснабжения военных объектов и инфраструктуры (2015)
Глухова Н. В. - Розробка метрологічного забезпечення при дослідженні хаотичних складових вимірювальної інформації (2015)
Токарев М. Н. - Некоторые особенности применения современных тахеометров в строительстве (2015)
Віткін Л. М. - Наукові основи побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків, Лапач С. М., Ролько О. Р. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Синтез ограниченного робастного гарантирующего управления запасами с помощью параметризованной функции Ляпунова (2015)
Прончаков Ю. Л. - Исследование логистических звеньев распределенного производства для повышения эффективности развивающегося предприятия, Западня К. О., Иванов М. В. (2015)
Бабков Ю. П. - Результати аналізу статистичних даних виникнення декількох надзвичайних ситуацій одночасно в різних регіонах держави, що потребують планування застосування угруповань Національної гвардії України, Адамчук М. М. (2015)
Стрелец В. М. - Сравнительный анализ закономерностей расхода кислорода при работе спасателей в регенеративных дыхательных аппаратах, Ковалев П. А. (2015)
Голубок М. Г. - Математична модель подолання правопорушником фізичних бар’єрів периметру забороненої зони особливо важливих об'єктів (2015)
Дуденко С. В. - Аналіз та дослідження інструментів автоматизації тестування при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять, Калачова В. В., Алексєєв С. В., Колмиков М. М. (2015)
Казіміров О. О. - Програмно-технічний тренажерно-імітаційний комплекс підготовки радіотелеграфіста, Куртов А. І., Потіхенський А. І. (2015)
Сутюшев Т. А. - Психологічні та дидактичні аспекти адаптації навчаємих іноземців до навчального процесу вищого військового навчального закладу (2015)
Побіженко І. О. - Плагіат у сучасних умовах України (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Павловська О. В. - Напрям реформування системи регулювання фінансового ринку України (2015)
Предборський В. А. - Історичні стадії розвитку тіньової економіки в Україні (2015)
Чубукова О. Ю. - Власність держави у процесі реформування економіки України, Синенко О. І. (2015)
Ольшанська О. В. - Методологічні засади формування когнітивної економіки (2015)
Щава Р. П. - Конвергенція фіскальних моделей в умовах глобалізації світового господарства (2015)
Мержа Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні, Гвоздь В. С. (2015)
Бодюк А. В. - Вартісно–ресурсний аспект інформації з досліджень родовищ корисних копалин (2015)
Індус К. П. - Державне регулювання фінансовим потенціалом України (2015)
Данилова Ю. Ю. - Особливості розвитку світового ринку банківських послуг (2015)
Пасічник А. Г. - Валютний ринок України: аналіз сучасного стану та шляхи вдосконалення (2015)
Жарінова А. Г. - Механізм управління інтелектуальним капіталом в умовах інноваційного розвитку економіки України (2015)
Литвиненко Л. Л. - Особливості формування інноваційних стратегій інтеграційними об’єднаннями міжнародних корпорацій (2015)
Іванчук О. В. - Методика оцінки та аналізу фінансових інвестицій і показників ефективності інвестиційних проектів (2015)
Коробко Я. В. - Формування та реалізація інвестиційних проектів, Федоряк Р. М. (2015)
Говорушко Т. А. - Теоретико–методичні аспекти взаємозв’язку конкурентоспроможності підприємства і фінансових методів, які на неї впливають, Ситник І. П., Шиманська А. В. (2015)
Шморгун Л. Г. - Перспективи розвитку організацій туристичної сфери в Україні в нинішніх умовах (2015)
Клименко А. М. - Шляхи розвитку малого підприємництва в агробізнесі, Муковіз В. С. (2015)
Іванюта Т. М. - Ринок пивобезалкогольних напоїв: вплив на економічну безпеку підприємств, виявлення можливостей та загроз (2015)
Крамченко Р. А. - Класифікація фінансового контролю як основа його удосконалення (2015)
Соханич Ф. Ф. - Удосконалення системи аудиторського та суспільного фінансового контролю (2015)
Гуріна Н. Д. - Особливості розвитку стратегічного управління, Годована О. В. (2015)
Артімонова І. В. - Інформаційно–методичне забезпечення оцінки кон’юнктури продовольчого ринку (2015)
Баліцька О. П. - Перспективи використання аутсорсингу підприємствами у зовнішньоекономічній діяльності (2015)
Дубовик Т. В. - Взаємодія груп громадськості при формуванні е–довіри (2015)
Кустовська О. - Важливість оцінки якості ґрунтів у сільськогосподарському виробництві, Хворостенко О. (2015)
Мархонос С. М. - Проблематика створення та функціонування туристичних кластерів в Україні, Турло Н. П. (2015)
Нетребська Н. В. - Розробка заходів протидії загрозам у системі економічної безпеки підприємства, Ушаков В. В. (2015)
Островська О. А. - Альтернативна реорганізація в антикризовому менеджменті підприємств залізничного транспорту (2015)
Тульчинський Р. В. - Вплив якості прийняття управлінських рішень на економічну безпеку промислового підприємства (2015)
Бойко О. О. - Прогнозування попиту на вітчизняному ринку сої у середньостроковій перспективі, Хачатрян В. В. (2015)
Пилипенко О. К. - Управління диверсифікацією на підприємстві, Діденко Є. О. (2015)
Аслонова С. К. - Національні інтереси України в енергетичній сфері в контексті положень угоди про асоціацію (2015)
Бас–Юрчишин М. А. - Стан та особливості розвитку ринку медичного страхування в Україні (2015)
Беренда Н. І. - Особливості інвентаризації виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості, Хабенко О. В. (2015)
Мамалига В. М. - Програми енергозбереження: проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення, Мамалига Г. В. (2015)
Стахурський В. О. - Виробничий чинник як елемент управління витратами на підприємстві (2015)
Мариніна С. В. - Вибір оптимальних відносин України з країнами провідних інтеграційних об’єднань євразійського континенту (2015)
Зубріліна В. В. - Наукові підходи до визначення сутності місцевих бюджетів (2015)
Шедяков В. Є. - Значення формування та активізації науково–інтелектуального капіталу суспільства в реалізації господарської стратегії, адекватної глобальним тенденціям розвитку економіки знання (2015)
Адамян Ю. П. - Аналіз складових критерію оптимальності для порівняння моделей реформування міського транспорту (2015)
Передерій В. В. - Менеджмент змін на підприємствах ЄС як основа забезпечення міжнародної конкурентоспроможності, Новак В. О., Собкова А. О. (2015)
Белялов Т. Е. - Енергоефективний менеджмент в системі фінансово-економічної безпеки підприємства, Влодарчик В. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Марченко О. М. - Оцінка вмісту обмінних форм важких металів в осадах стічних вод для їх утилізації в якості орґано-мінеральних добрив, Пшинко Г. М., Демченко В. Я. (2015)
Колеснік С. О. - Отримання біоґазу методом анаеробного бродіння твердих побутових відходів (проект) (2015)
Садова О. Л. - Формування самоорґанізованих структур у поверхневих шарах трибовиробів на основі епоксикомпозитів, Кашицький В. П., Савчук П. П. (2015)
Тузяк О. Я. - Загасання механоекзо-електронної емісії з поверхонь сколювання номінально чистих та леґованих кристалів калій хлориду, Лосик М. І., Каркульовська М. С., Галій П. В. (2015)
Галій П. В. - Первнево-фазовий склад міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем, Яровець І. Р., Франк Сімон, Бужук Я. М., Фоменко В. Л. (2015)
Татарчук Т. Р. - Природа активних центрів на поверхні нестехіометричної маґній-алюмінатної шпінелі, Яремій І. П., Мислін М. В. (2015)
Татарчук Т. Р. - Антиструктурна модель утворення ZnFe2O4, отриманого співосадженням гідроксидів цинку та феруму(ІІІ), Палійчук Н. Д. (2015)
Стецьків А. О. - Кристалічна та електронна структура сполуки Yb5Na4Ge4 (2015)
Татарчук Т. Р. - Теорія кристалічного поля для комплексних сполук із центральними атомами d-первнів у плоскоквадратичному та тетраедричному оточеннях ліґандів, Куш У. Л. (2015)
Сіренко Г. О. - Властивості вуглецевих волокон (огляд), Солтис Л. М., Складанюк М. Б. (2015)
Сіренко Г. О. - Триболоґічні властивості вуглецевих волокон у стані вільної дисперсії, Солтис Л. М., Складанюк М. Б. (2015)
Sirenko H. O. - Physico-Chemical Mechanics of Nano- and Microrough Surfaces of Solid States, Soltys L. M. (2015)
Федорченко С. В. - Розробка експрес-методу визначення метаналю у стічних водах підприємств деревообробної промисловості (2015)
Рібун В. С. - Властивості моторного палива з активаторами згоряння, Федорченко С. В., Курта С. А. (2015)
Борик В. В. - Проґнозування площі можливого хімічного забруднення з використанням середовища Visual Basic Application (2015)
Сіренко Г. О. - Вплив кута орієнтації вуглецевого волокна на інтенсивність зношування карбоволокнитів та карботекстолітів, Солтис Л. М., Пахомов Ю. Д. (2015)
Стецьків А. О. - Оцінювання знань студентів з дисципліни "Неорґанічна хімія" на фармацевтичному факультеті, Стецьків Л. В. (2015)
Правила для авторів (2015)
Порошин С. М. - Кластерный подход – путь к повышению качества образования (2015)
Безручко А. О. - До питання про деформування різночастотного імпульсно-кодового акустичного сигналу в підводному звуковому каналі, Дідковський В. С., Гладкіх Н. Д., Коржик О. В. (2015)
Беляев А. В. - Обнаружение объектов заданной формы и определение их координат на изображении в мультимедийном стрелковом тренажере, Карташов В. М. (2015)
Козерук С. О. - Дослідження параметричної трансформації ультразвуку в звук, Мазніченко Д. В., Митяй Ю. О. (2015)
Порошин С. М. - Разработка математического описания автоматизированной системы коррекции местоположения кажущегося источника звука в пространстве, Усик В. В., Беликов И. С. (2015)
Продеус А. Н. - Оценивание априорного отношения сигнал-шум в алгоритмах шумоподавления, Дидковский В. С. (2015)
Замула А. А. - Ансамбли дискретных сигналов с минимальными значениями боковых лепестков функций корреляции (2015)
Карпенко О. В. - Цифрові адаптивні антенні системи на базі фазованих антенних решіток, Онищенко В. В. (2015)
Кошелева О. Б. - Разработка методики сбора измерительной информации для градуировки полупроводниковых терморезистивных преобразователей температуры, Зубрецкая И. С., Федин С. С. (2015)
Кучер Д. Б. - Влияние параметров электровзрывающихся проводников на характер вторичного пробоя продуктов детонации, Шаров Р. А., Литвиненко Л. В., Корощенко Н. Н., Фык А. И. (2015)
Линник Н. Ф. - Повышение достоверности передачи информации в системах связи при использовании сложных сигналов, Литвинов Ю. С., Хоменко Р. В., Балановский Е. П. (2015)
Павлій В. О. - Удосконалений ітеративний метод Ландвебера обробки оптико-електронних зображень в умовах розфокусування та змазування (2015)
Таршин В. А. - Методика оценки информативности исходных изображений для высокоточных корреляционно-экстремальных систем навигации, Сотников А. М., Сидоренко Р. Г., Мезенцев А. В. (2015)
Шостак Б. А. - Диагностирование электронных модулей информационных систем методом растущих пирамидальных сетей (2015)
Артамонов В. В. - Разработка модели информационного поиска с использованием связанных данных, Тертышный В. А. (2015)
Ахмадов Р. Х. - Отыскание гамильтонова пути на неполнодоступном стохастическом графе, Ящук Н. И. (2015)
Білова Т. Г. - Проблеми шифрування даних в хмарних обчисленнях, Ярута В. О. (2015)
Гребенник И. В. - Математическая модель задачи планирования передачи файла от нескольких источников потребителю, Иванов В. Г., Иванов Д. В., Урняева И. А. (2015)
Гріненко Т. О. - Квантові генератори випадкових чисел в криптографії, Нарєжній О. П. (2015)
Duravkin Ie. V. - Network management system of multiservice network, Demchenko L. V., Soboleva S. A. (2015)
Коваленко А. А. - Выбор комбинаторного алгоритма оптимизации при управлении трафиком мультисервисной сети, Кучук Г. А., Можаев А. А. (2015)
Корытчинко Т. И. - Анализ современного состояния диагностирования технических средств распределенных телекоммуникационных систем (2015)
Кривцов А. Ю. - Застосування статичного аналізу вихідного коду для підвищення енергоефективності програмного забезпечення (2015)
Куланов В. А. - Многоверсионные цифровые автоматы и элементы их синтеза (2015)
Побіженко І. О. - Переваги впровадження хмарних обчислень в навчальний процес вищих навчальних закладів (2015)
Подорожняк А. О. - Метод інтелектуальної обробки мультиспектральних зображень, Любченко Н. Ю., Лагода О. Д. (2015)
Семенов С. Г. - Розробка системи виявлення комп’ютерних вірусів на основі нейронної мережі АРТ-1, Гавриленко С. Ю., Глоба С. М., Бабенко О. С. (2015)
Smelyakov K. S. - Adaptive model for enhancement of digital image sharpness, Drob E. M. (2015)
Снегуров А. В. - Усовершенствование алгоритма маршрутизации с балансировкой нагрузки по путям неравнозначной стоимости для протокола EIGRP, Чакрян В. Х. (2015)
Tkachova O. B. - Integration SDN controllers into OpenStack. Evaluition of performance and reliability, Mohammed Jamal Salim, Abdulghafoor Raed Yahya (2015)
Чалая Л. Э. - Метод векторно-графовой кластеризации документов в системах обработки текстовой информации, Харитонова Ю. Ю. (2015)
Шабанова-Кушнаренко Л. В. - Метод табулирования метрики прецедентов с функциональной зависимостью весов от атрибутов прецедентов (2015)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Построение онтологии семантического поиска документов, Коваленко А. И., Булаенко Д. С. (2015)
Адаменко М. І. - Загальносистемний ризик відмови системи після модернізації, Березуцький В. В., Кучук Н. Г., Палант О. Ю. (2015)
Бессонов А. А. - Обобщенный алгоритм обучения эволюционирующей радиально-базисной сети (2015)
Богом’я В. І. - Організація системи відновлення агрегатів транспортних засобів (2015)
Bogomia V. I. - The organization of the recovery vehicle units (2015)
Брыксин В. А. - Постановка задачи синтеза системы управления движением поездов, Порошин С. М. (2015)
Дегтярьов О. В. - Загальна теорія вимірювань як основа експертного оцінювання, Дубровіна В. В., Козлов В. Є., Козлов Ю. В. (2015)
Diviziniuk M. M. - Informational and technical methods of environmental monitoring in condition of technogenic emergency situation, Popov О. О., Kovach V. О., Bliashenko О. V., Smetanin К. V. (2015)
Доронін В. В. - Системна технологія розв’язку оперативних задач навігації для синтезу законів експлуатації водного транспорту (2015)
Дудикевич В. Б. - Комп’ютерна система моніторингу вітрових потоків для визначення вітропотенціалу та встановлення вітроенергетичних станцій, Микитин Г. В., Пашук О. В. (2015)
Єльчанінов Д. Б. - Інтервальний аналіз механічних структур на основі генетичних алгоритмів, Косіло М. С., Бєлова Н. В. (2015)
Єріцян Б. Х. - Математична модель пневматичної частини комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу, Любарський Б. Г., Якунін Д. І. (2015)
Карлов В. Д. - Алгоритм вимірювання дальності в автоматизованих системах наведення винищувальної авіації на маловисотну ціль над морем, Котов О. Б., Пічугін І. М., Карлов Д. В. (2015)
Карпенко В. В. - Управление запасами в условиях комбинированной неопределенности (2015)
Ковтонюк І. Б. - Модифікована модель візуальної помітності дистанційно пілотованих літальних апаратів, Котов О. Б., Таврін В. А. (2015)
Коритченко К. В. - Параметри пострілу газодетонаційної системи метання, Сакун О. В., Хілько Ю. В., Цебрюк І. В., Белоусов І. О. (2015)
Левицкая Т. А. - Разработка программного комплекса для обработки цифрового изображения лежащей капли в исследованиях поверхностных свойств расплавов (2015)
Лисенко О. І. - Функціональна модель системи управління безпроводовою сенсорною мережею із самоорганізацією для моніторингу параметрів навколишнього середовища, Козелкова К. С., Новіков В. І., Прищепа Т. О., Романюк А. В. (2015)
Пашков Д. П. - Методика вибору ширини оптимальних спектральних каналів у космічних системах оптико-електронного спостереження (2015)
Раскин Л. Г. - Информационные проблемы канонического регрессионного анализа, Серая О. В. (2015)
Рева А. Н. - Упрощенное определение согласованности экспертов, оценивающих время выполнения операций боевого развертывания пожарно-технического вооружения, Стрелец В. М. (2015)
Рикун В. Г. - Методи синтезу дискретних пристроїв, Уваров В. М., Пахолко М. О. (2015)
Токарев М. Н. - Особенности современных тахеометров (2015)
Триснюк В. М. - Інформаційно-аналітичні технології дослідження штучно створених водойм, Мокрий В. І., Триснюк Т. В. (2015)
Удовенко С. Г. - Гибридный метод фильтрации в задачах локализации мобильных роботов, Сорокин А. Р. (2015)
Feklistov A. O. - The method of automatic generation of hypotheses with a multidimensional association's quantifier for decision support system (2015)
Хавина И. П. - Оптимизация технологических процессов механообработки с применением нейронных сетей, Лимаренко В. В. (2015)
Чернюк А. М. - Розробка спрощеної схеми регулювання пуско-зупинюючих пристроїв малих та мікро ГЕС (2015)
Яцевич С. Е. - Радиофизическая аппаратура для исследования параметров поверхности Земли и создания гибридной сети передачи данных, Яцевич Е. И., Кузьменко В. Е., Нааем Хазим (2015)
Гурник А. В. - Подолання параметричної апріорної невизначеності в задачах планування спостережень засобів полігонного вимірювального комплексу при проведенні льотно-конструкторських випробувань, Ємець В. І., Хижняк В. В. (2015)
Заєць В. П. - Зменшення шуму залізничного транспорту за допомогою шумозахисних екранів (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Відомості про авторів (2009)
Агейкіна-Старченко Т. В. - Розвиток професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін (2009)
Артюшина М. В. - Інноваційність суб’єктів навчання та їхнє ставлення до змін в умовах модернізації вищої освіти України (2009)
Бондарчук А. И. - Исследование проблем формирования межличностных отношений в процессе становления студенческой группы педагогического колледжа, Махонина Ж. В. (2009)
Бондарчук А. И. - Развитие конфликтологической компетентности будущих воспитателей дошкольного образовательного учреждения, Апанасенко Е. Ю. (2009)
Бирка М. Ф. - Теоретичні та організаційні проблеми запровадження компетентнісного підходу у професійно-технічну освіту (2009)
Вишневська Н. В. - Науково-педагогічний супровід професійного зростання вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти (2009)
Воронова О. В. - Зміст і організаційно-педагогічні умови перепідготовки безробітних у вищих навчальних закладах (2009)
Губа А. В. - Структурування навчального матеріалу як засіб підвищення якості навчально-пізнавальної діяльності учнів (2009)
Драч І. І. - Проблеми та перспективи реформування діяльності вищої освіти (2009)
Жукович-Дородних Н. М. - Професійна підготовка студентів економічних спеціальностей ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації як психолого-педагогічна проблема (2009)
Кирилащук С. А. - Вивчення математики як чинник розвитку інженерного мислення майбутніх технічних фахівців (2009)
Ковальчук В. І. - Проблеми управлінського лідерства у професійно-технічній освіті (2009)
Колодій І. А. - Аспекти формування інтегральної професійної компетентності у майбутніх перекладачів авіаційної галузі (2009)
Лавриненко І. В. - Організація навчальних дій, що спрямовані на формування комунікативних умінь (2009)
Лісіна Л. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителя у післядипломній освіті до конструювання навчальних технологій (2009)
Марусинець М. М. - Професійна рефлексія як чинник професійного самовизначення майбутнього педагога початкових класів (2009)
Масленнікова Н. А. - Фольклор як дидактичний засіб естетичного виховання учнів (2009)
Мітрясова О. П. - Стан і перспективи удосконалення змісту навчання хімії студентів аграрного університету (2009)
Романова Г. М. - Структура готовності викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій (2009)
Сироткіна Ж. Є. - Методи формування професійних умінь майбутніх учителів початкових класів засобами взаємодії різних видів мистецтва (2009)
Хаустова О. В. - Педагогічний супровід розвитку духовного потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти (2009)
Юшин С. О. - Гармонія психологічної та економічної культури керівника як основа професійності переборення кризової ситуації: трансперсональний контекст (2009)
Ягоднікова В. В. - Застосування технології розвитку критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2009)
Яндрова Ю. В. - Роль патріотичного виховання в розвитку етнічної ідентичності підлітків (2009)
Сідаш В. В. - Удосконалення підготовки молодших спеціалістів авіаційного профілю у Повітряних Силах Збройних Сил України, Пєвцов Г. В. (2015)
Загорка О. М. - Основні положення комплексної методики вибору доцільних варіантів завдання ракетно-авіаційних ударів в операції (бойових діях), Гамора В. В., Коваль В. В., Котляр С. О. (2015)
Жарик О. М. - Критерії та показники ефективності повітряної операції, метою якої є завоювання переваги в повітрі (2015)
Богданович В. Ю. - Методика автоматизованого моделювання експертно-аналітичних сценаріїв виявлення та усунення загроз реалізації національних інтересів, Висідалко А. Л. (2015)
Соколов К. О. - Застосування інформаційних технологій у інформаційно-аналітичному забезпеченні органів військового управління, Гудима О. П., Миронюк А. Б., Шиятий О. Б. (2015)
Загорка О. М. - Обґрунтування концептуальних методологічних підходів до обґрунтування раціонального складу сил та засобів маскування військових об’єктів, Коваль В. В. (2015)
Пєвцов Г. В. - Аналіз структури, функцій та завдань органів управління інформаційно-психологічної боротьби в Збройних Силах провідних країн світу, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І., Гордієнко А. М. (2015)
Левченко О. В. - Концептуальний підхід до комплексної оцінки стану інформаційної безпеки (2015)
Косогов О. М. - Методологічний підхід до аналізу загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері та визначенню заходів протидії їм (2015)
Нор П. І. - Порівняльний аналіз деяких методик оцінювання технічного рівня зразків озброєння та військової техніки, Котов О. Б., Дмитрієв А. Г. (2015)
Лезік О. В. - Аналіз сумісності тактико-вогневих підрозділів протиповітряної оборони і тактико-спеціальних підрозділів радіоелектронної боротьби під час проведення АТО, Орєхов С. В., Косенко Г. П. (2015)
Худов Г. В. - Використання мультиагентного алгоритму для розпізнавання елементів замислу повітряного противника з урахуванням наряду засобів повітряного нападу, Таран І. А., Заболотний О. А. (2015)
Бреславець М. М. - Льотний екіпаж, його роль і місце в системі авіаційної безпеки, Джус Р. М., Клюшніков І. М. (2015)
Бондарєв Д. І. - Моделі групових польотів безпілотних літальних апаратів з використанням теорії графів, Кучеров Д. П., Шмельова Т. Ф. (2015)
Пархоменко Д. А. - Метод автоматизированного решения задачи определения маршрута полета подразделения ударной авиации в пространстве, содержащем ограниченные для полета зоны (2015)
Сафронов О. В. - Наближені математичні моделі оцінки збуджених шарнірних моментів і сил поворотних кілів, Неділько О. М., Сафронов В. О. (2015)
Ярош С. П. - Порівняльне оцінювання зенітних ракетних комплексів методом перевірки відповідності їх тактико-технічних характеристик оперативно-тактичним вимогам, Закутін К. В., Воронін В. В., Шулежко В. В. (2015)
Худов Г. В. - Аналіз тактико-технічних характеристик основних радіолокаційних станцій радіотехнічних військ Збройних Сил Російської Федерації, Гордієнко Д. Г., Ковбаса В. М., Матвійчук М. А. (2015)
Леонов И. Г. - Определение дисперсии множителя ослабления радиолокационного канала по глубине быстрых и медленных замираний сигнала, Коржов А. Н., Карлов Д. В., Пичугин И. М. (2015)
Чумаченко С. М. - Питання оперативного розгортання сенсорних радіомереж на територіях ведення бойових дій, Данилюк С. Л. (2015)
Поліщук Л. І. - Значення і вплив системи зв'язку на ефективність управління військами та зброєю, Пащетник О. Д., Лаврут Т. В., Богуцький С. М. (2015)
Павлій В. О. - Методи сліпої деконволюції оптико-електронних зображень в умовах розфокусування та змазування (2015)
Романенко В. П. - Модель процесу групового пошуку дефектів при ремонті технічних об’єктів телекомунікаційних систем (2015)
Дуденко С. В. - Порівняльний аналіз операційних систем для вирішення завдань реального часу в системах військового призначення, Нізієнко Б. І., Трублін О. А., Калачова В. В. (2015)
Горобець О. Ю. - Метод кольорового кодування елементів інформаційної моделі в перспективних АСУ (2015)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів військового управління, Хрєнов А. Г. (2015)
Бабенко В. Г. - Моделювання примітивів ковзного шифрування на основі рекурентних послідовностей, Мельник О. Г., Нестеренко О. Б. (2015)
Мохамад Абу Таам Гани - Исследование эффективности метода управления доступом к облачным антивирусным телекоммуникационным ресурсам, Смирнов А. А., Смирнов С. А. (2015)
Петров В. М. - Кількісні методи обґрунтування рішень (2015)
Кучер Д. Б. - Особенности этапа нагрева электровзрывающихся проводников импульсными токами высокой плотности, Шаров Р. А., Литвиненко Л. В. (2015)
Лагутин Г. И. - Требования к автономным источникам электрической энергии общевойскового назначения с учетом опыта проведения антитеррористической операции (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Відомості про авторів (2009)
Бевз Г. М. - Робочі стресори професійної діяльності соціальних працівників сфери замісної опіки над дітьми (2009)
Бердник Г. Б. - Дослідження стресостійкості особистості майбутнього практичного психолога в процесі професійної підготовки у ВНЗ (2009)
Боднарук О. В. - Формування базових фахових понять у студентів як психолого-педагогічна проблема вищої школи (2009)
Боличева О. В. - Персоніфікація знань: до визначення поняття (2009)
Бондарчук О. І. - Модель сприяння особистісному розвитку керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти (2009)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості професійної адаптації молодих психологів в освітніх закладах (2009)
Волянюк Н. Ю. - Віктимність як предмет психологічного аналізу, Ложкін Г. В., Папуша В. В. (2009)
Голуб О. В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку стресостійкості вчителя фізичної культури (2009)
Гордієнко Н. В. - Модель розвитку психологічної компетентності працівників районних методичних кабінетів у післядипломній освіті (2009)
Доріченко В. А. - Саморозкриття як психологічний феномен (2009)
Дуткевич Т. В. - Особливості формування мотиваційного компонента готовності майбутніх педагогів до інтерактивної взаємодії з учнями, Терещенко В. А. (2009)
Захаренко Л. М. - Використання психологічних тренінгів у професійно-психологічній підготовці курсантів ВНЗ МВС України (2009)
Інжиєвська Л. А. - Особливості становлення особистості фахівця, який навчається за другою вищою освітою (2009)
Калязіна Т. В. - Підготовка практичних психологів у системі освіти до запобігання проявам агресивності у підлітків (2009)
Карамушка Л. М. - Оцінювання мотивів запровадження змін у освітніх організаціях їх персоналом (2009)
Кікінежді О. М. - Шляхи розвитку гендерної культури сучасного вчителя (2009)
Кобильнік Л. М. - Обмеження та перешкоди самоактуалізації особистості студентів (2009)
Киричук В. В. - Змістова характеристика компонентів духовно-катарсичної активності особистості як детермінант самопроектування її фахового зростання (2009)
Коваленко Н. В. - Професійна преадаптація майбутніх учителів (2009)
Коханова О. П. - Вплив партнерських стосунків на розвиток особистості студента як майбутнього професіонала (2009)
Кучерявенко В. И. - Взаимосвязь компьютерной деятельности и интеллектуального развития личности подростка: основные научные подходы (2009)
Лавриненко С. Л. - Психологічний супровід розвитку професіоналізму вчителя гімназії (2009)
Лушин П. В. - Парадоксальная природа управления (экофасилитации) самостоятельной учебно-профессиональной деятельностью слушателей в системе последипломного педагогического образования (2009)
Молдованова А. О. - Специфіка педагогічної діяльності як умова формування агресивності вчителя (2009)
Москальов М. В. - Структура та зміст психологічної підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації (2009)
Москальова А. С. - Психологічні особливості виникнення особистісно-професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів у період соціально-економічних змін (2009)
Нежинська О. О. - Психологічні особливості проявів гендерних стереотипів у керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2009)
Овдієнко І. М. - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою в контексті особистісного розвитку (2009)
Панкратова О. Л. - Наукові підходи до розуміння сутності процесу саморегуляції особистості (2009)
Сич В. М. - Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти (2009)
Слободянюк І. А. - Психологічний супровід професійного становлення практичних психологів на різних етапах професіоналізації, Слободянюк Л. У. (2009)
Снігур Л. А. - Вплив молодіжних організацій на особистісний розвиток студентів, Снігур О. М. (2009)
Стасюк У. Л. - Психосемантичний зміст мотивів вибору професії у професійній свідомості майбутніх психологів (2009)
Столяренко О. Б. - Психологічний аналіз педагогічного досвіду формування позитивних взаємин у різновіковому дитячому колективі (2009)
Столярчук О. А. - Самооцінка як складова професійної самосвідомості фахівця: теоретичний аналіз (2009)
Трухін І. О. - Деякі актуальні питання викладання майбутнім практичним психологам дисципліни "Психологія сім’ї" (2009)
Фадєєва М. В. - Психологічні проблеми підготовки керівників загально-освітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації в контексті сучасних соціально-економічних умов (2009)
Федосова Г. Л. - Формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку в сім’ї, Ошовська М. В. (2009)
Харченко С. В. - Подолання адаптаційного стресу студентами-першокурсниками як фактор їх фахового зростання в умовах вищої школи (2009)
Хижняк О. А. - Аналіз психологічної структури особистості захисника країни (2009)
Чугуєва І. Є. - Психологічний аспект неперервного професійного розвитку фахівців з комп’ютерних технологій (2009)
Шевцова О. М. - Розвиток професійної Я-концепції вчителів, які працюють в інноваційних освітніх закладах, засобами психологічного тренінгу (2009)
Шопша О. Л. - Психологічні особливості конфліктів у театральному колективі (2009)
Ван Сяо Лун - Рівень суб'єктивного контролю студентів з Китаю при різних рівнях суб’єктивного благополуччя (2016)
Верещинська Я.В. - Макіяж як фактор привабливості обличчя (2016)
Горбачова О.Ю. - Динаміка мотивів учіння студентів в структурі професійної компетентності (2016)
Дин Шао Цзе - Адаптивно-захисний комплекс у жінок з гінекологічними захворюваннями (2016)
Зотова Л.М. - Взаємозв'язок між особистісними особливостями студентів та їх схильністю до захворювань (2016)
Корнієнко O.В. - Комплексний індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров’я студентів (2016)
Кравченко К.О. - Психологічні особливості переживання льотчиками втрати бойових товаришів при проведенні антитерористичної операції (АТО) (2016)
Кузнєцова М.М. - Оптимістичні установки в психічній саморегуляції навчальної діяльності студентів як предмет психологічного дослідження (2016)
Кузнецов О.І. - Кар’єрна спрямованість студентів технічних спеціальностей (2016)
Мірошник З.М. - Рольова структура особистості – складова компетентності майбутнього практичного психолога (2016)
Nosenko E.L. - Dispositional proneness to forgiveness as a precursor of overcoming helplessness, Sokur A.V. (2016)
Орап М.О. - Проблема репрезентації змісту мовленнєвого досвіду (2016)
Саврасов М.В. - Креативність та емоційна активність студента вищого навчального закладу (2016)
Седих К.В. - Формування метакогнітивної компетентності у практичних психологів системи освіти, Лавріненко В.А. (2016)
Сосніхіна С.Є. - Психологічний аналіз сучасних шлюбно-сімейних стосунків студентської сім’ї (2016)
Старинська Н.В. - Розвиток творчої спрямованості самоактуалізації особистості підлітка (2016)
Талаш І.О. - Теоретичні засади побудови ролеграми (2016)
Ткачук Т.Л. - Психологічні особливості педагогічної взаємодії викладача та студентів (2016)
Usyk D.B. - Psychologiacal support for parents bringing up mentally retarted children (2016)
Festeu Dorin - The relationship between physical exercise and depression in older adults (2016)
Фоменко К.І. - Взаємозв’язок губристичної мотивації та самоактуалізації особистості (2016)
Хомуленко Т.Б. - Модально-специфічна пам’ять як чинник успішності навчання молодших школярів, Бужинська С.М. (2016)
Чаркіна О.А. - Психосинтез в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Чжао Синь - Формування емоційної зрілості особистості батьківською родиною (2016)
Чміль Н.С. - Концептуальна модель процесу професійної соціалізації майбутніх священнослужителів (2016)
Загорка О. М. - Удосконалений спосіб оцінювання показників ефективності варіанту складу сил та засобів маскування військових об’єктів, Коваль В. В. (2015)
Богданович В. Ю. - Методологічний підхід до організації безпекового супроводу реалізації національних інтересів в системі забезпечення національної безпеки України, Висідалко А. Л. (2015)
Лезік О. В. - Розробка пропозицій щодо раціонального бойового застосування сумісних дій підрозділів ППО та РЕБ під час проведення АТО, Рязанцев С. С., Книш Д. В. (2015)
Новічонок С. М. - Методика створення та використання бази даних для розрахунків витрат на бойову підготовку, Усачова О. А., Гурін О. М., Кав'юк В. В. (2015)
Чепурний В. А. - Аналіз тенденцій розвитку та застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів в сучасних мережецентричних та гібридних війнах, Бардаков М. В., Худов Г. В. (2015)
Карлов Д. В. - Расчет ресурса времени на принятие решения на этапе непосредственного планирования боевых действий истребительной авиации (2015)
Кашаев И. А. - Методологические аспекты формирования облика навигационной системы беспилотного летательного аппарата (2015)
Ковтонюк И. Б. - Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик прямоугольного крыла с интерцептором на нижней поверхности (2015)
Семенов С. Г. - Виявлення особливих точок при вимірюванні та неруйнівному контролі авіаційної техніки, Глоба С. М., Мигущенко Р. П. (2015)
Григорецький В. О. - Методи побудови системи діагностики знань авіаційного диспетчера в процесі допуску до самостійної роботи (2015)
Ярош С. П. - Розробка сценаріїв тактичних ситуацій бойового застосування зенітних ракетних підрозділів для оцінювання ефективності бойових дій методом імітаційного моделювання, Закутін К. В., Воронін В. В., Шулежко В. В. (2015)
Сачук И. И. - Реалізація паралельної фільтрації результатів вимірювань у системах супроводження зенітних ракетних комплексів (2015)
Сухаревський О. І. - Розрахунок ефективної поверхні розсіяння моделі пускової установки 5П85С зенітного ракетного комплексу С-300 ПС, Василець В. О., Белевщук Я. О., Криховецький Г. Я. (2015)
Бортновський С. А. - Розробка та обґрунтування технічних пропозицій щодо підвищення обчислювального ресурсу штатних цифрових обчислювальних систем озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ на підставі застосування сучасних ЕОМ, Гаврентюк О. В., Водолага О. С., Браціло П. В. (2015)
Греков В. Ф. - Стійкість рухомих пускових установок до перекидання повітряною ударною хвилею, Орлов С. В., П’янков А. А. (2015)
Леонов И. Г. - Цифроаналоговое формирование многочастотных сигналов для РЛС приморского базирования со сверхбыстрым обзором пространства, Костянец А. В., Голуб Р. В. (2015)
Карлов В. Д. - Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції, Радюков А. О., Пічугін І. М., Карлов Д. В. (2015)
Кучеренко Ю. Ф. - Концептуальні основи щодо розробки автоматизованих систем військового призначення на сучасному етапі розбудови Збройних Сил України (2015)
Герасименко К. В. - Моделі навмисних перешкод сигналам супутникових радіонавігаційних систем (2015)
Сальник С. В. - Метод виявлення вторгнень в мобільні радіомережі на основі нейронних мереж, Сальник В. В., Симоненко О. А., Сова О. Я. (2015)
Леонов С. Ю. - Нейронная сеть для управления адресацией памяти (2015)
Смоляр В. Г. - Вычислительный эксперимент приема сигнала методом спектрального детектирования в условиях воздействия узкополосной помехи, Васильев К. А., Тышко С. А., Слюсарь И. И. (2015)
Павліков В. В. - Оптимальна оцінка радіометричних зображень у радіометрі зі скануючою діаграмою спрямованості, Нежальська К. М., Тимощук О. М. (2015)
Халмурадов Б. Д. - Проблеми узгодженості нормативної бази з електромагнітної сумісності та електромагнітної безпеки, Левченко Л. О., Глива В. А., Перельот Т. М. (2015)
Мегельбей В. В. - Методика оцінки відповідності вимогам безпеки вибраних стартових позицій зенітних ракетних комплексів військ ППО Сухопутних військ на полігоні (2015)
Котов А. В. - Пропозиції з удосконалення повірки високоточних амперметрів за допомогою термоперетворювача, Борисенко М. В., Герасимов С. В. (2015)
Філістєєв Д. А. - Імітаційна модель планування роботи спеціалізованих виїзних метрологічних груп (2015)
Шевяков Ю. І. - Математична модель планування роботи спеціалізованих метрологічних груп (2015)
Троцько М. Л. - Перспективна тактична навігаційна система координатно-часового забезпечення локальних конфліктів, Носик А. М., Нарєжній О. П., Яровий В. С. (2015)
Чернявский И. Ю. - Войсковая дозиметрия как система выявления и оценки радиационной обстановки (2015)
Петренко О. М. - Основні підходи до створення універсальних теплових моделей тягових двигунів транспортних засобів, Любарський Б. Г. (2015)
Шаша І. К. - Удосконалення математичної моделі зміни технічного стану автобронетанкової техніки, Іванченко А. О., Темніков В. О., Цебрюк І. В. (2015)
Дядюшенко О. О. - Модель організації діяльності ситуаційного блоку штабу з надання міжнародної допомоги під час ліквідації надзвичайної ситуації, Заїка П. І., Хаткова Л. В. (2015)
Ланських Є. В. - Оцінка якості псевдовипадкових послідовностей на основі використання операцій додавання за модулем два, Сисоєнко С. В., Пустовіт М. О. (2015)
Бурмістров С. В. - Матричний метод паралельної декомпозиції як узагальнений метод мінімізації в ортогональній формі представлення, Півень О. Б. (2015)
Малюга В. Г. - Дослідження шляхів автоматизації тестування при розробці комплексу програм спеціалізованої автоматизованої системи, Калачова В. В., Третяк В. Ф., Трублін О. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Балабанова К.В. - Феномен життєстійкості в професійній діяльності осіб ризиконебезпечних професій (2016)
Бурейко Н.О. - Особливості розвитку загального інтелекту у студентів-білінгвів (2016)
Верещинська Я.В. - Розвиток соціально-перцептивної компетентності майбутнього психолога (2016)
Golovina O.Yu. - The spiritual intelligence as an integrating factor of human consciousness (2016)
Гура О.І. - Суб’єктні характеристики професійного мислення психолога, Гура Т.Є. (2016)
Дзюба Т.М. - Психометричний аналіз розробки й апробації методики "ризики професійного здоров’я" (2016)
Заїка Є.В. - Когнітивний тренінг школярів за допомогою географічної карти (2016)
Кислинська Д.М. - Цінності та ціннісні орієнтації в психологічних теоріях, Мілорадова Н.Е. (2016)
Коваленко М.В. - Психодіагностика типів ставлення до тіла у майбутніх психологів (2016)
Козуб Я.В. - Ставлення до навчання в студентів з різними рівнями самоорганізації діяльності (2016)
Кузнєцов М.А. - Психологічні механізми та детермінанти підтримки здоров'я людини, Зотова Л.М. (2016)
Мельничук М.Г. - Психосоціальна адаптація як необхідна умова пристосування до нових умов існування (2016)
Микитюк С.О. - Ресурсний підхід у підготовці майбутніх фахівців (2016)
Михайленко О.Ю. - Особистісно-рольові особливості майбутніх фахівців практичної психології (2016)
Мовчан Я.О. - Дослідження мотиваційно-ціннісного компоненту професійної соціалізації студентів інженерних спеціальностей (2016)
Плескач Б.В. - Особливості внутрішньоособистісних конфліктів у онкогематологічних хворих (2016)
Полєжаєв Д.В. - Категоріально-понятійне осмислення феномену професійного самовизначення: історіографічні аспекти, Тихомиров М.Ю. (2016)
Полілуєва І.В. - Основні підходи до аналізу закономірностей емоційно-вольової регуляції діяльності людини (2016)
Саврасов М.В. - Психологічні особливості креативності студента вищого навчального закладу на початковому етапі професійної підготовки (2016)
Свинаренко Ю.В. - Характерологічні особливості особистості дівчат з різним типом прихильності до партнера (2016)
Седих К.В. - Психологічні особливості стресового розладу в учасників Всеукраїнського Майдану, Клименко Ю.О. (2016)
Сошина Ю.М. - Оцінка ефективності програми формування ціннісно-смислових настановлень (2016)
Ткаченко О.В. - Взаємовідносини між показниками індивідуального профилю міжпівкульової асиметрії та типом темперамента у іранських студентів ВДНЗУ "УМСА" (2016)
Турчак О.М. - Аналіз теоретичних підходів до корекції тривожності (2016)
Фальова О.Є. - Взаємозв’язок рівня суб'єктивного контролю і особистісних якостей жінок з кризисних сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей, Ніколаєнко С.О. (2016)
Фоменко К.І. - Губристична мотивація оптимістів та песимістів, Кузнєцова М.М. (2016)
Чаріті Джастін Такйун - Психосоматичні аспекти дерматозів (2016)
Ябурова О.В. - Діагностика ефективності соціально-психологічного забезпечення міжкультурної комунікації українських й іноземних студентів (2016)
Сукач М. - Перша міжнародна науково-практична конференція "Підводні технології, 2015" (2015)
Іванік О. - Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних природно-техногенних систем в умовах морського середовища (2015)
Горбатенко Е. - Мобильные сооружения в береговой гидротехнике, Братасюк И., Шаров В. (2015)
Ustinova I. - Theoretical principles of wave urbanistics (2015)
Іванченко Г. - Критичний стан взаємодії хвилі сильних розривів у воді з пружним екраном (2015)
Безверхий О. - Динаміка підводних розгалужених тросових систем (2015)
Жук Н. - "Великий шелковый путь": современные проблемы реконструкции, Назарян М., Стельмахов Ю. (2015)
Каястха К. - Применение скважины с гравийно-зонтичным фильтром уширенного контура (2015)
Кривомаз Т. - Вплив техногенного навантаження на іхтіофауну коралового рифу (2015)
Інформація (2015)
Куликов П. - О готовности Украины к освоению полезных ископаемых Мирового океана, Сукач М. (2015)
Половка С. - Історичний зріз геологічного вивчення Азово-Чорноморського регіону дослідниками України (2015)
Франчук В. - Математическая модель движения несущего потока в классификаторе гидравлическом горизонтальном, Бондаренко А. (2015)
Гришин В. - Існуючі й проектовані штучні острови та їх призначення, Гембарський Л., Снісаренко В. (2015)
Petrenko E. - Analysis of slope at increase of the static load, Gharakhanlou M. (2015)
Pushkarova K. - The principles of composite construction penetrability waterproofing mortars with increased service life, Sukhanevych M., Bondar K. (2015)
Баранов Ю. - Використання двигуна Стірлінга для промислового глибоководного видобування поліметалевих конкрецій в океані, Косминський І., Мельниченко М. (2015)
Безверхий О. - Дослідження впливу нелінійно-пружних характеристик матеріалу на динаміку підводних тросових систем, Корнієнко В. (2015)
Гавриленко В. - Вплив сил Коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною при різних способах закріплення, Лимарченко О., Ковальчук О. (2015)
Назарян М. - Научные основы очистки сточных вод промышленных предприятий методом электрокоагуляции, Стельмахов Ю. (2015)
Zhuravska N. - Energy-saving technologies with the use of water treat the magnetic fields, Malkin E. (2015)
Інформація (2015)
Чугуй Т. О. - Князь Роман Мстиславович: на шляху до створення Галицько-Волинського князівства (2015)
Петровський В. В. - Вплив університетського середовища на міське життя Харкова (перша третина ХІХ ст.) (2015)
Бургаз Ю. В. - Участь студентства в подіях 9 січня 1905 р. (2015)
Олешко Н. П. - Заборони україномовної преси в підросійській Україні на початку ХХ ст. як прояв антиукраїнської політики російського уряду (2015)
Lysenko M. S. - Agricultural Societies of Ukrainian Provinces in Russian Empire: the Formation of Network and Experience (1861-1914) (2015)
Македон В. В. - Національно-культурні товариства прибалтійських народів (литовців, латишів та естонців) в Одесі на початку ХХ с.: напрями діяльності та персональний склад (2015)
Попов В. Ж. - Самостійне працевлаштування переміщених осіб в українських містах упродовж 1917-1918 рр. (2015)
Чорний Д. М. - Велике місто в роки Першої світової війни: повсякденне життя Харкова і харків’ян (2015)
Коник О. О. - Перша світова війна у спогадах трьох учасників встановлення радянської влади на Херсонщині (2015)
Дьякова О. В. - Пенсійне забезпечення харків’ян під час гітлерівської окупації (2015)
Савченко С. В. - Містики та раціоналісти: до класифікації сектантських спільнот України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Куліш С. М. - Зародження науки в Харківському університеті (перша чверть ХІХ ст.) (2015)
Дяченко Н. В. - Державна культурна політика в Україні та її вплив на регіональний розвиток: огляд підходів і методів (2015)
Шапаренко О. В. - Національна ідентичність як чинник формування громадянського суспільства в Україні (2015)
Удовенко Л. О. - Коротко про життя і діяльність Агапія Гончаренка (2015)
Нестеренко В. О. - Акторно-мережева теорія: сутність та інструментарій для дослідження історії великого міста Російської імперії (2015)
Домановська М. Є. - Володимир Іванович Савва як візантиніст (до 150-річчя від дня народження) (2015)
Казімір І. І. - Аксіологічна парадигма в контексті актуальних запитів вітчизняної культури, Мариняк Р. С. (2015)
Безвух С. В. - Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення, Стопчак А. Ю. (2015)
Більовський К. Е. - Алгоритм реалізації будівельних проектів при комплексному обмеженні тривалості будівництва і кількості використовуваних трудових ресурсів (2015)
Войнаренко М. П. - Мережеві інструменти капіталізації інформаційно-інтелектуального потенціалу та інновацій, Скоробогата Л. В. (2015)
Горбатюк К. В. - Статистичні методи побудови функцій належності нечітких економічних показників (2015)
Гордєєва Т. А. - Імплементація аудиту ефективності використання бюджетних коштів у практику державного фінансового контролю, Петришина О. В. (2015)
Гранатуров В. М. - Удосконалення методів аналізу інноваційного потенціалу підприємства, Крупська В. О. (2015)
Григорук П. М. - Прогнозування показників роботи автотранспорту Хмельницької області, Завгородня Т. П. (2015)
Hulko L. G. - The structure and prerequisites of functioning of international system of financial monitoring (2015)
Dik V. V. - Monitoring systems of application effectiveness are back, Urintsov A. I., Pavlekovskaya I. V. (2015)
Донченко Т. В. - Теоретико-методичні основи моніторингу санації підприємств (2015)
Доценко І. О. - Законодавчі умови надання державної допомоги сім’ям з дітьми (2015)
Журба І. О. - Студентські бізнес-інкубатори як ключова умова розвитку інноваційного підприємництва в регіоні, Мильніченко С. М. (2015)
Замазій О. В. - Основні положення теорії цінності в контексті управління зростанням промислового підприємства (2015)
Іжевський П. Г. - Роль світової фінансової системи в глобальному інноваційно-технологічному розвитку (2015)
Карпенко Л. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємств: прогностична валідність (2015)
Кацемир Я. В. - Влияние качественного обслуживания на развитие туристической отрасли (2015)
Квасницька Р. С. - Інвестиційна активність недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України (2015)
Коваленко А. С. - Методичне забезпечення прогнозування ймовірності банкрутства підприємств сільського господарства (2015)
Корпан О. С. - Особливості сегментації ринку туристичних послуг як складової маркетингових досліджень (2015)
Котляров И. Д. - Принятие решение об использовании аутсорсинга с учетом фактора риска (2015)
Кошонько О. В. - Необхідність застосування механізму мінімізації кредитного ризику в сучасних умовах (2015)
Крупа О. В. - Економічна сутність та природа виникнення податкового боргу (2015)
Ксьондз С. М. - Управління фінансовою безпекою банків України (2015)
Кудельський В. Е. - Зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування (2015)
Лапко О. О. - Оптимізація взаємовпливу функціонування нафтогазових компаній та стану довкілля, Крамарев Г. В. (2015)
Ларіонова К. Л. - Формування організаційно-економічного механізму управління реструктуризацією підприємства (2015)
Луцкова Л. П. - Виокремлення факторів впливу на виробників сільськогосподарської продукції та формулювання практичних рекомендації щодо побудови бюджетної моделі аграрного підприємства (2015)
Манталюк О. В. - Математичне моделювання еколого-економічних систем (2015)
Матвійчук Л. О. - Державне регулювання розміщення коштів страхових резервів (2015)
Михайловська І. М. - Основні підходи до визначення сутності, структури та принципів інтернет-страхування (2015)
Михайловська І. М. - Організаційно-функціональна структура відділу ризик-менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві, Мантур-Чубата О. С. (2015)
Негрей М. В. - Моделювання взаємодії підприємств із суб’єктами ринку, Панчишин А. І. (2015)
Несторенко Т. П. - Ценность высшего образования для индивида, Бордоусов О. В. (2015)
Ніколаєва О. Г. - Алгебраїчні критерії в дослідженні стійкості логістичних систем, Мельникова Н. В., Вербицький В. І. (2015)
Обельницька Х. В. - Система показників соціальної ефективності корпоративного управління діяльністю нафтогазових підприємств (2015)
Овчиннікова О. Р. - Дослідження лагової залежності демографічних показників, Куликов О. О. (2015)
Олійник А. В. - Напрями вдосконалення антикризового управління вітчизняними банками (2015)
Пенкаль Н. А. - Інформаційне забезпечення ризик-менеджменту взаємодії банків і страхових компаній (2015)
Перевозова І. В. - Оцінка дебіторської заборгованості на дату балансу на підприємствах нафтогазової галузі, Долішня Т. І. (2015)
Приступа Л. А. - Стратегічне управління фінансовим капіталом страховика (2015)
Проскурович О. В. - Моделювання рентабельності діяльності підприємства, Басс А. Ю. (2015)
Проскурович О. В. - Моделювання результативності діяльності підприємства, Ястремський М. М. (2015)
Ребус Н. А. - Использование последствий информатизации в образовании и бизнесе в условиях информационного общества, Алексеева Т. В., Шайтура С. В., Дик В. В. (2015)
Ревякін В. О. - Дослідження усунення негативного впливу виробничих ризиків на терміни реалізації будівельних проектів (2015)
Рзаєв Г. І. - Ознаки негативних тенденцій розвитку суб’єктів господарювання за показниками результативності їх діяльності, Антонюк П. П., Рзаєва Т. Г. (2015)
Рудковський О. В. - Корпоративна культура – метод забезпечення економічної безпеки (2015)
Сачинська Л. В. - Конкурентоспроможність потенціалу підприємства (2015)
Смелянська Т. П. - Шляхи розвитку підприємницької діяльності в регіональному аспекті, Зубрицька Ю. В. (2015)
Смелянська Т. П. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку підприємництва в Україні за умов інтеграційних процесів, Мацюк І. Р. (2015)
Стадник В. В. - Результати і перспективи діяльності спільних машинобудівних підприємств у контексті євроінтеграції, Вешко О. В. (2015)
Стеценко Н. А. - Система управління оборотним капіталом підприємства (2015)
Стрельченко І. І. - Проблемні аспекти моніторингу та прогнозування кризових явищ на фінансовому ринку (2015)
Форкун І. В. - Теоретико-методичні засади побудови механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів, Фролова Н. Л. (2015)
Хрущ Н. А. - Аналіз сучасних підходів до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства, Доценко В. В. (2015)
Содержание (2015)
Арутюнян Н. Л. - Мультикультурный художественный дискурс Сальмана Рушди (2015)
Брутян Л. Г. - Речевой этикет в поликодовом пространстве (2015)
Калита А. А. - Суггестивный потенциал ритмической системы прозаического текста (2015)
Kravchenko N. К. - Cognitive-conceptual properties of dialogue in their formal-conversational and pragmatic manifestations (2015)
Кузнецова А. В. - Дополнительные смысловые нюансы как когнитивный феномен (2015)
Матузкова Е. П. - Английская идентичность как лингвокультурный феномен: когнитивно-дискурсивный аспект (2015)
Москвичева О. А. - Метаморфоза в английских поэтических текстах XIX–XX веков: лингвосемиотический и лингвокогнитивный аспекты (2015)
Slavova L. L. - Image of a Leader’s Linguistic Personality in Political Discourse (2015)
Тараненко Л. И. - Система просодических средств актуализации структурних элементов английских фольклорных текстов малой формы (2015)
Саїнський Д. А. - Підвищення дієвості системи державної підтримки розвитку хмелярства (2015)
Сахно А. А. - Коригування позицій у мотивації машинобудівних підприємств (2015)
Баєв В. В. - Модель управління кластером медичного туризму (2015)
Паночишин Ю. М. - Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки, Вільчинська О. М. (2015)
Хмурова В. В. - Формування методичного підходу оцінки економічної стійкості підприємства легкої промисловості, Семененко О. В. (2015)
Рижа Т. В. - Управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід (2015)
Степова С. В. - Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки, Половенко Л. П. (2015)
Крохмаль С. С. - Оцінка показників ефективності управління матеріальними ресурсами на багатономенклатурному машинобудівному підприємстві (2015)
Осіпова А. Ю. - Мотивація як складова механізму забезпечення ефективного використання персоналу підприємств легкої промисловості (2015)
Коваленко О. В. - Інноваційна діяльність суб’єктів ринку в сучасних конкурентних умовах (2015)
Хорольський В. П. - Управління процесом корпоративного переозброєння виробництва продукції на основі моделей реальних опціонів, Гайдай Д. Д. (2015)
Коцюрба О. Ю. - Можливості застосування концесійних схем інвестування житлово-комунального господарства (2015)
Бондаренко О. С. - Логістично-орієнтоване управління фінансовими потоками: цінність логістичного ланцюга та вартість підприємства (2015)
Крекотень І. М. - Проблеми розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні (2015)
Азарова А. О. - Автоматизовані засоби покращення управління організаційним капіталом, Остапчук Т. В., Мороз О. О. (2015)
Бєлова І. В. - Методологічні засади оцінки рівня витрат, необхідних для стабілізації економіки в посткризовий період (2015)
Драбик О. М. - Пенсійне забезпечення в контексті соціального захисту населення (2015)
Ткач С. В. - Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні (2015)
Маловичко С. В. - Когерентна система управління електронною торгівлею підприємств (2015)
Бережнюк І. Г. - Європейський досвід імплементації інформаційних систем ICS, ECS, NCTS в контексті забезпечення національної безпеки співтовариства, Несторишен І. В., Рудніченко Є. М. (2015)
Павлюк Л. І. - Сучасний стан функціонування внутрішнього ринку регіону як передумова регуляторної політики регулювання його розвитку (на прикладі Закарпатської області) (2015)
Лешанич С. Є. - Формування карт прогнозних рівнів економічного потенціалу регіонів (2015)
Журба І. Є. - Сучасні економічні основи транскордонного співробітництва країн Східної Європи, Русак Д. М. (2015)
Гавловська Н. І. - Вплив активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку макрорівня (2015)
Ільницький Д. О. - Американська модель забезпечення якості в економіці знань: освітній вимір (2015)
Бойко В. В. - Еволюція розвитку та сутність економічної безпеки держави (2015)
Бондар М. В. - Економічна інформація та її використання в моделях (2015)
Журба І. Є. - Механізми функціонування регіональної економічної співпраці держав Союзу Арабського Магрибу (2015)
Харук В. А. - Проблеми конкуренції на ринку нафтопродуктів україни (2015)
Мартинюк Г. П. - Економічні засади забезпечення ефективності селекційно-племінної роботи в скотарстві (2015)
Кривенко С. В. - Дослідження якості державного регулювання сфери управління відходами України (2015)
Гук Х. З. - Обґрунтування концептуальних характеристик організаційно-економічного механізму державного регулювання в готельно-ресторанному бізнесі (2015)
Владичин М. Б. - Основні підходи до розкриття сутності зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств, Струк Н. С. (2015)
Горіна Г. О. - Конкурентоспроможність країн у туристичній галузі: нові підходи до визначення (2015)
Ковшик В. І. - Інформаційні технології в контексті управління логістичними витратами промислових підприємств (2015)
Шпак А. Д. - Концептуальні підходи до визначення просторової асиметрії розвитку регіонів (2015)
Бахшалієв А. Ш. - Методологія вдосконалення вимірювань, Присяжнюк В. К., Кадук Б. Г. (2010)
Вітер Г. П. - Сучасні технологічні засоби та інформаційні технології в освіті і науці, Кучерук О. О. (2010)
Голубев В. В. - Реакция цепей нагрузки на воздействие периодического кусочно-синусоидального напряжения (2010)
Кадук Б. Г. - Частотный метод исследования непрерывно-дискретных систем с запаздыванием, Присяжнюк В. К., Бахшалієв А. Ш. (2010)
Кирик В. В. - Модель системы регулирования скорости вращения ротора магнитоэлектрического двигателя на основе нечеткой логики, Головий Л. П. (2010)
Кузьмичов А. І. - Потокова модель нелегальних ланцюгів поставок та її електронно-таблична реалізація в Excel (2010)
Кузьмичов А. І. - Оптимальне оцінювання однорідних структурних одиниць за методологією DEA (2010)
Лисенко О. І. - Управління топологією мережі мобільних телекомунікаційних платформ, Валуйський С. В. (2010)
Лысенко А. И. - Метод синтеза оптимального по энергозатратам закона управлении мобильной телекоммуникационной аэроплатформой, Кирчу П. И. (2010)
Лукаш Н. П. - Синтез и исследование адаптивного регулятора возбуждения синхронного генератора с информацией об активной мощности, Мельник Д. А. (2010)
Миляєв Ю. П. - Математическая модель теплообмінного устройства с учетом динамики процесса, Сегай О. М., Бахшалиєв А. Ш. (2010)
Пархоменко В. Л. - Динамічні процеси в цифровому вимірювальному перетворювачі частотної САР, Нечипоренко О. М. (2010)
Присяжнюк В. К. - Загальні основи автоматизації технологічних процесів міського господарства, Кадук Б. Г., Бахшалієв А. Ш. (2010)
Ратушняк Т. В. - Сучасні інформаційні технології в соціально-економічних дослідженнях, Вишемірська Я. С. (2010)
Ромащенко Р. А. - Аналіз існуючих моделей надання знань для використання в системах підтримки прийняття рішень (2010)
Туваржієв В. К. - Аналіз технічних рішень створення децентралізованих систем теплоелектрогенерації на основі інтелектуальних мереж, Голдаєвич Є.Л. (2010)
Черненко П. О. - Ідентифікація параметрів математичної моделі для короткострокового прогнозування електричного навантаження енергооб’єднання (2010)
Шматков В. О. - Оцінка фрикційних матеріалів для гальмівних механізмів транспортних засобів при лабораторно-модельних випробуваннях, Гуйда О. Г. (2010)
Щетинін О. М. - Формування рішення управління на основі нечіткої T-S моделі, Кирик Н. В. (2010)
Асланян А. Е. - Синтез адаптивної системи сигнального діагностування при організації технічного обслуговування енергентичних об’єктів за станом, Бельська О. А. (2011)
Василенко С. М. - Оптимізація теплообмінних систем, Сегай О. М., Міляєв Ю. П., Самійленко С. М. (2011)
Делека В. Ф. - Новітні системи і арматура підвіски трамвайних і тролейбусних контактних ліній, Шматков В. О., Фуртат О. В., Фуртат С. О. (2011)
Кадук Б. Г. - Деякі питання автоматизації складних систем і технологічних процесів, Присяжнюк В. К., Міляєв Ю. П. (2011)
Пустовойтенко В. П. - Моделювання турбулентного теплообміну в циліндричних струменях рідини, Василенко С. М., Сегай О. М., Бондар В. І. (2011)
Пустовойтенко В. П. - Концепція реконструкції очисних споруд з утилізацією твердих побутових відходів шляхом метанізації, Серьогін О. О., Сегай О. М., Василенко О. В (2011)
Лисенко О. І. - Пошук та локалізація несправностей в волоконно-оптичних системах, Афанасьєва Л. О. (2011)
Лисенко О. І. - Вплив нестабільності положення повітряних ретрансляторів на формування зони обслуговування, Валуйський С. В. (2011)
Лисенко А. І. - Методика побудови системи автоматичного керування безпілотної ретрансляційної аероплатформи, яка використовується для підвищення зв’язності безпроводових епізодичних мереж, Кірчу П. І. (2011)
Шутко В. М. - Віддалене відеоспостереження та реєстрація руху транспортних засобів, Вітер Г. П., Кучерук О. О. (2011)
Шутко М. О. - Сплайн-компресія телевізійних зображень, Гуйда О. Г. (2011)
Шутко М. О. - Сплайн функції в алгоритмах стиснення потокового відео, Кушнір О. М. (2011)
Богданов В. Р. - Автоматизоване збереження результатів вимірювань як важлива складова надійності рейкового транспорту (2011)
Голдаєвич Є. Л. - Побудова багатошарових когнітивних карт для багаторівневих ієрархічних систем (2011)
Голдаєвич Є. Л. - Проблемні задачі в системах підтримки прийняття управлінських рішень: когнітивний аналіз слабо структурованих ситуацій (2011)
Кузьмичов А. І. - Способи реалізації мережевої моделі проекту в EXCEL, Шмирко Т. П., Шмирко Я. В. (2011)
Пархоменко В. Л. - Критерій параметричної надійності систем автоматичного керування, Нечипоренко О. М. (2011)
Адирхаев С. Г. - Сучасна технологія фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти (2016)
Глазунов С. І. - Особливості фізичного вдосконалення військовослужбовців під час перебування військ в умовах позиційної оборони (2016)
Есентаев Т. К. - Политическое влияние на систему подготовки спортсменов в олимпийском спорте (2016)
Марченко О. Ю. - Гендерні особливості та відмінності у показниках самоопису фізичного розвитку юнаків і дівчат різних вікових категорій (2016)
Михно Л. С. - Ефективність використання засобів йога-аеробіки у фізичному вихованні учнів початкової школи, Лоза Т. О. (2016)
Marc R. Lochbaum - 2 x 2 Achievement goals profiles in chilean competitive and recreational athletes: a first look, Javan Jean-Noel, Zişan Kazak Çetinkalp, Felipe Andrés Vallejo-Reyes, Jose Mena-Campbell. (2016)
Nishan Singh Deol - A comparative analysis of flow state in basketball performance: a psychological probe, Davinder Singh. (2016)
Nowak Agata - Primary teachers knowledge about psychomotor disturbances occuring in children, Romanowska-Tołłoczko Anna, Knysak Monika. (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Руководство для авторов (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Передмова редактора (2005)
Тімченко О. В. - Концептуальні положення професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС до дій в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності (2005)
Арістова І. В. - Інформаційна розвідка як напрямок удосконалення державного управління інформаційною сферою (2005)
Венедиктов В. С. - Організація підготовки персоналу з протидії торгівлі людьми (2005)
Волошенюк О. В. - Цінність права (2005)
Гробова В. П. - Особливості законодавчого процесу в ФРН (2005)
Давыденко Л. М. - Незаконное предпринимательство: понятие, общая характеристика, Давыденко М. Л. (2005)
Джафарова М. В. - Щодо визначення поняття "державне управління" (2005)
Мазур Д. В. - Актуальні питання співвідношення нормативно-правових указів Президента України та законів України (2005)
Ярошенко О. М. - Щодо окремих питань виконання міжнародних договорів про працю (2005)
Бандурка О. О. - Методи управління в Державній податковій службі: сутність та види (2005)
Бараш Є. Є. - Система установ виконання покарань (2005)
Благая А. Б. - Полицейские проблемы домашнего насилия: анализ зарубежной и отечественной практики (2005)
Бугаев В. А. - Правовые проблемы применения уголовного ареста в отношении военнослужащих (2005)
Bixpoвa В. В. - Оперативно-розшукова інформація у сфері оподаткування (2005)
Денисюк С. Ф. - Теоретичні питання контролю за діяльністю правоохоронних органів України (2005)
Житний О. О. - Про динамічний бік звільнення від кримінальної відповідальності (2005)
Зеленський С. М. - Кримінальне судочинство України стосовно неповнолітніх в контексті створення системи ювенальної юстиції (2005)
Книженко О. О. - Звільнений від відбування покарання з випробуванням: його права та обов’язки (2005)
Кондратов Д. Ю. - Предмет злочину, передбаченого статтею 163 КК України (2005)
Корнієнко В. В. - Поняття технології злочинного збагачення з використанням банків (2005)
Кравчук О. О. - Напрямки діяльності підрозділів правоохоронних органів по взаємовідносинах із засобами масової інформації (2005)
Макаренко О. М. - Методи організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України (2005)
Новікова Л. В. - Фінансування тероризму: загальне поняття та підстави кримінальної відповідальності (2005)
Орлов С. О. - Комп’ютерна інформація як предмет злочину (2005)
Пахомов В. В. - Законність та інші вимоги до прийняття рішень під час правозастосовчої дальності податкових органів (2005)
Петренко М. Я. - Деякі питання організації та діяльності місцевої міліції в Україні (2005)
Сергєєв А. В. - Основи взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням щодо профілактики, попередження та виявлення економічних правопорушень (2005)
Синявська О. Ю. - Професійна етика як чинник протидії професійній деформації працівників органів внутрішніх справ (2005)
Угровецький О. П. - Взаємодія Державної служби охорони з населенням як основний напрямок боротьби з майновими злочинами (2005)
Філей Ю. В. - Застосування покарання у виді позбавлення волі в санкціях за злочини проти власності (2005)
Яценко В. П. - Деякі питання реалізації права громадян на оскарження до органів внутрішніх справ (2005)
Гаруст В. Ю. - Вітчизняний історичний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів (2005)
Гетманець О. П. - Місце та завдання фінансового контролю в управлінні бюджетним процесом в Україні (2005)
Глазько С. М. - Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (2005)
Дей М. О. - Право працівника на винагороду за працю в міжнародних актах (2005)
Кирєєва І. В. - До питання щодо законодавчого визначення деяких підстав припинення екологічних правовідносин (2005)
Клочко Я. М. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при призначенні та провадженні екологічних експертиз (2005)
Козирєва В. П. - Ефективність застосування майнових покарань в судовій практиці України (2005)
Лапко Г. К. - До питання визначення спеціальних ознак суб’єкта незаконного проведення аборту за кримінальним законодавством України (2005)
Лаптій І. С. - Деякі аспекти історичного розвитку та вдосконалення правового регулювання інституту мінімальної заробітної плати в умовах ринкової економіки (2005)
Момот М. Ф. - Управління кар’єрним зростанням працівників Державної податкової адміністрації (2005)
Нелін О. І. - Становлення і розвиток радянського спадкового права (2005)
Нікіфоров В. Ю. - Соціальна природа профспілок та їх місце в системі громадських організацій (2005)
Перунова О. М. - Форма і зміст касаційної скарги (2005)
Пономаренко Г. О. - Економіко-правова та екологічна охорона земель як складова національної безпеки, Миронов В. В. (2005)
Прудивус О. В. - Правова регламентація забезпечення прав працівників при розірвані трудового договору за підставами організаційно-правового характеру (іноземний досвід), Порощук Б. П. (2005)
Рибницький Г. В. - Трудовий колектив і роботодавець як сторони колективного договору (2005)
Сергєєва В. В. - Способи забезпечення виконання податкового обов’язку в системі заходів податково-правового примусу (2005)
Пушкаренко П. І. - Актуальні питання виникнення і функціонування тіньової економіки, Логвиненко М. І. (2005)
Червяков І. М. - Визначення рівня фінансової безпеки держави, Медвідь М. М. (2005)
Антонов Г. В. - Психолого-педагогічні аспекти поняття соціального конфлікту (2005)
Віденєєв І. О. - Особливості міжособистісних відносин і соціальної адаптації у дітей, які вживають токсичні речовини (2005)
Коноплёв В. В. - Управление психологией организации выборов и виктимизации общества, Труханов Г. Л. (2005)
Мисенко О. В. - Психологічні закономірності розвитку і формування професійних комунікативних установок і соціальних орієнтацій дільничних інспекторів міліції (2005)
Момот П. А. - Оцінка напруженості праці основних видів діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України (2005)
Онищенко Н. В. - Психологическая культура личности как один из факторов, обусловливающих формирование профессионализма следователей (2005)
Пікуль О. В. - Психологічний аналіз діяльності аварійно-рятувальних підрозділів МНС України (2005)
Романенко О. В. - Соціальні настанови персоналу ОВС щодо заходів психологічного супроводу їх оперативно-службової діяльності (2005)
Чорний С. М. - Проблеми організації психологічної підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів України (2005)
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2004 рік (2005)
Почесні звання університету (2005)
Дисертації, захищені у спецрадах НУВС у 2004 році (2005)
Ruban I. V. - An approach to cyber security support (2015)
Миронець І. В. - Зменшення складності пристроїв криптографічного перетворення інформації на основі введення інформаційної надлишковості (2015)
Бодров С. В. - Методика визначення характеристичних чисел в системах інтелектуального відеоконтролю, Барабаш О. В., Мусієнко А. П. (2015)
Божко В. В. - Методика визначення електромагнітних параметрів тягового синхронного двигуна, що збуджується від постійних магнітів (2015)
Гігоян А. К. - Дослідження методів побудови 3D моделей для розпізнавання стереозображень, Чуприна А. С. (2015)
Дахно Н. Б. - Модифікований градієнтний метод для К-позитивно визначених К-симетричних операторів в системах підтримки прийняття рішень для управління безплотними літальними апаратами (2015)
Карлов Д. В. - Алгоритм оптимального вимірювання дальності маловисотної цілі при її локації над морем (2015)
Ковтонюк И. Б. - Влияние угла атаки на аэродинамические характеристики тонкого профиля с интерцептором (2015)
Корытченко К. В. - Параметры искрового разряда в системе высокоэнергетического зажигания, Серпухов А. В., Цебрюк И. В., Бизоныч Д. В., Санчит Аджмани (2015)
Котов О. Б. - Результати аналізу ретроспективи розвитку авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря" малої дальності дії, Науменко М. В., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2015)
Курцева Л. Б. - Динамічні характеристики цифрової двомасової системи управління прокатної кліті за зміною періоду дискретності та з оптимальним DLQR-регулятором, Єрьоміна Н. С. (2015)
Любарський Б. Г. - Математична модель електромеханічної частини комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу, Єріцян Б. Х., Якунін Д. І. (2015)
Мигущенко Р. П. - Використання кумулятивних статистик для тестової оптимізації коваріаційних перетворень вейвлет-зображень, Реброва О. М., Опришкіна М. І. (2015)
Рзаев Хазаил Нураддин оглы - Отечественный опыт развития конструктивных форм морских стационарных платформ (2015)
Саланда І. П. - Аналіз псевдорегулярних структур розподілених інформаційних систем за показником функціональної стійкості (2015)
Солонская С. В. - Технология обработки сигналов в интеллектуальной системе обнаружения и распознавания воздушных объектов, Жирнов В. В. (2015)
Токарев М. Н. - Особенности топографических съемок современными тахеометрами (2015)
Хавина И. П. - Система поддержки принятия решений оптимизации технологических процессов механообработки, Лимаренко В. В. (2015)
Юр Т. В. - Метод визначення частотних характеристик сигналів за допомогою вейвлетів (2015)
Мазурова О. А. - Классификационная модель как основа для создания обучающих систем в рамках технологии групповых исследовательских проектов, Ерохин М. А., Сподарец А. М. (2015)
Осадчий В. В. - Аналіз програмних засобів для створення інформаційної системи обліку та моніторингу міграції птахів, Єремєєв В. С., Конюхов С. Л., Печерський П. І., Васильєв В. М. (2015)
Павленко М. А. - Принципы построения системы оценки рисков в авиационных организациях (2015)
Преснякова Д. В. - Модель поверхневого сенсу природної мови із використанням семантичних функцій (2015)
Сакало С. М. - Система хмарного сервісу для управління електронною документацією в університеті, Ткачова Т. С. (2015)
Шаров С. В. - Вибір моделі представлення знань у системі ІСІКС, Лубко Д. В., Осадчий В. В. (2015)
Шевченко І. І. - Впровадження результатів досліджень матеріалів міжнародних стандартів для відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам європейської системи технічного регулювання (2015)
Ярута В. О. - Оцінювання системи управління якістю продуктів функціонального призначення пробіотичного типу, Бондаренко В. М., Білова Т. Г., Побіженко І. О. (2015)
Дубницкий В. Ю. - Приложения дифференциального исчисления к геометрии элементарных катастроф. Каспоидные катастрофы, Ходырев А. И. (2015)
Гавриленко С. Ю. - Дослідження методів побудови синтаксичних аналізаторів, Прохорова Т. М., Давидов В. В. (2015)
Дятлов Е. И. - Балансировка нагрузки в распределенных вычислительных системах (2015)
Морозова А. Г. - Спецификация ограничений целостности для NoSQL баз данных, Белова Л. П., Погребняк В. А. (2015)
Поночовный Ю. Л. - Многофрагментные марковские модели отказоустойчивых Web-сервисов с устранением проектных дефектов, Боярчук А. В., Харченко В. С. (2015)
Сакало Є. С. - Навчальний додаток для e-university на базі хмарного сервісу, Литовченко А. О. (2015)
Высоцкая Е. В. - База данных информационной системы дифференциальной диагностики дерматологических заболеваний, Печерская А. И., Порван А. П., Николенко М. С., Пойменова А. А. (2015)
Yerokhin A. L. - Intelligent system to provide a comfortable human sleep, Babaiev I. A. (2015)
Ерохин А. Л. - Оценивание результатов расчета коэффициента гидродинамического сопротивления носовой полости, Нечипоренко А. С., Чмовж В. В., Гарюк О. Г., Линник Е. В. (2015)
Перова И. Г. - Нечеткая классификация данных медико-биологических исследований в условиях дефицита информации, Бодянский Е. В. (2015)
Силин А. О. - Особенности пространственного распределения электромагнитных полей медицинских СВЧ-аппликаторов (2015)
Статкус А. В. - Моделирование и анализ динамики давления пульсирующего кровотока в стенозном сосуде, Сафонов А. С., Сергиенко А. С. (2015)
Барабаш О. В. - Математична модель таргетингового розміщення реклами при неперервному рекламуванні, Шевченко Г. В. (2015)
Віткін Л. М. - Система оцінювання безпечності харчових продуктів з використанням віртуальної міри безпечності, Лапач С. М., Ролько О. Р. (2015)
Федорович О. Е. - Повышение конкурентоспособности развивающегося предприятия на основе логистических требований, Прончаков Ю. Л. (2015)
Дармофал Е. А. - Підвищення електромагнітної безпеки працюючих шляхом створення бази реорганізації заземлення систем електроживлення, Адаменко М. І., Левченко Л. О. (2015)
Єрмакович І. А. - Зниження антропогенного впливу на водні об’єкти за рахунок проведення електрохімічної деструкції фармацевтичних речовин в стічних водах, Самойленко Н. М., Смірнова С. О. (2015)
Кропотов П. П. - Створення сучасної системи моніторингу безпеки – актуальна державна та наукова задача, Бєгун В. В., Гречанінов В. Ф. (2015)
Бакуменко Н. С. - Оценка эффективности обучения студентов в высших учебных заведениях на основе метода регрессионного анализа (2015)
Дуденко С. В. - Структуризація видів тестування та аналіз їх особливостей при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять, Калачова В. В., Алексєєв С. В., Колмиков М. М. (2015)
Мироненко Д. С. - Автоматизированная система тестирования знаний студентов с многоуровневой архитектурой (2015)
Чернишова Т. О. - Доцільність упровадження курсу риторики в підготовку майбутніх офіцерів (2015)
Ярмолюк А. Т. - Проектування оптимальних адаптивних освітньо-виробничих траєкторій в освітньому середовищі (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Кириленко В. І. - Соціалізація економіки як тенденція розвитку суспільства, Кириленко Л. М. (2010)
Колядич О. І. - Трансформація інституту зайнятості в Україні на межі ХХ–ХХІ століть (2010)
Кравченко Л. А. - Інноваційний потенціал регіону та шляхи його ефективного використання (2010)
Маїло Я. В. - Кредитування освіти – важлива складова розвитку людського капіталу будівельних організацій (2010)
Музичук І. В. - Критерії класифікації моделей соціально орієнтованої ринкової економіки (2010)
Романовський О. О. - Корпоративна підприємницька культура ВНЗ (2010)
Самійленко А. П. - Державне підприємництво в умовах трансформації економічної системи (2010)
Сандугей В. В. - Модифікація структури українського ринку праці під впливом глобалізації (2010)
Цибін О. С. - Удосконалення політики доходів домогосподарств – головна умова консолідації українського суспільства на шляху до ринкових реформ (2010)
Деркач Т. В. - Інноваційний розвиток країн нафта в умовах глобалізації світової економіки (2010)
Андрусишин Б. І. - Трансформація поняття "свободи” у політико-правових традиціях середньовічної України, Сворак С. Д. (2010)
Білан Н. В. - Ціннісні основи правової свідомості українського суспільства (2010)
Глущенко К. В. - Правове виховання як фактор формування правосвідомості та правової культури (2010)
Гоцалюк С. Ю. - Становлення та розвиток інституту адміністративної відповідальності у галузі електроенергетики в Україні: історичний аспект (2010)
Гуріна О. О. - Право на освіту та його реалізація як об’єкти теоретичних юридичних досліджень (2010)
Губань Р. В. - Становлення інституційного механізму захисту суспільної моралі в Україні (2010)
Зубенко А. В. - Щодо питання віднесення інтерпретаційних актів до джерел права (2010)
Купцова М. В. - Правовая природа арбитражного соглашения (2010)
Обловацька Н. О. - Принципи організації та діяльності адвокатури в Україні та Росії (2010)
Плахтій Ю. В. - Проблема співвідношення правової природи конфедерації та федерації (2010)
Ригун Н. В. - Роль проведення правової експертизи Міністерством юстиції України в нормотворчому процесі (2010)
Рубан Є. М. - Розвиток фінансово-кредитної системи в радянській Україні та цивільний кодекс УРСР як основний закон у сфері регулювання кредитних відносин (2010)
Шитий С. І. - Іван Стешенко – перший міністр освіти України (2010)
Клименко Л. С. - Національні меншини та їх право на користування рідною мовою (2010)
Майданник О. О. - Конституційне право в системі юридичної освіти: концептуальні питання (2010)
Сінькевич О. В. - Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні (2010)
Устинова І. П. - Правове регулювання державного управління ринком фінансових (страхових) послуг (2010)
Шапошнікова Н. О. - Розвиток інституту фактичного власника доходу в податковому праві України (2010)
Корж І. Ф. - Зарубіжний досвід боротьби з корупцією (2010)
Пєсцов Р. Г. - Умови заочного судового розгляду у кримінальному судочинстві України (2010)
Апаров А. М. - Цивільно-правові та господарські аспекти фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності (2010)
Гончаренко О. М. - Міжнародно-національне правове регулювання аліментних зобов’язань щодо дітей в Україні (2010)
Конончук Н. М. - Класифікація прав дитини в сімейному законодавстві України (2010)
Цимбаленко В. М. - Публічна обіцянка винагороди та умовні правочини (питання співвідношення) (2010)
Шимон С. І. - Співвідношення понять "об’єкт цивільних прав” та "об’єкт цивільних правовідносин” (до наукової дискусії) (2010)
Наші автори (2010)
Олійник Я. - Розвиток зарубіжної суспільної географії у кінці ХІХ – ХХ століттях: особливості, напрями та концепції , Шевчук С. (2015)
Смирнов І. - Військова логістика та національна валюта у міжнародному туризмі в історико-географічному аспекті: латиноамериканський досвід (2015)
Бейдик О. - Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Європи, Сова В. (2015)
Дудник І. - Особливості застосування суспільно-географічної методології до вивчення регіональних туристичних ринків, Борисюк О., Заря І. (2015)
Удовиченко В. - Принципи класифікації та систематики ландшафтів території Лівобережної України для потреб ландшафтного планування (2015)
Гетьман В. - Національний парк "Слобожанський" – складова природно-історичної спадщини України (2015)
Щербань І. - Особливості температурного режиму Канева в сучасних кліматичних умовах (2015)
Татарчук О. - Характеристика найбільшої місячної кількості опадів на території України в умовах сучасного клімату, Тимофеєв В. (2015)
Бунякова Ю. - Аналіз та прогнозування змін концентрацій діоксину сірки в атмосфері промислового міста (на прикладі Гданського регіону, Польща) методом теорії хаосу (2015)
Івах Я. - Транспортна геологістика з точки зору обороноздатності України, Сеньків М. (2015)
Борисюк О. - Теоретичні аспекти функціонування авіатранспортної системи України в умовах кризи (2015)
Заря І. - Сучасні тренди управління економічною безпекою туристичного підприємства (2015)
Уліганець С. - Природно-техногенні загрози розвитку аграрного сектору України, Мельник Л., Кравчук О., Мельник Т. (2015)
Запотоцький С. - Суспільно-географічні складові формування вартості житла міст-обласних центрів Західного регіону України, Запотоцька В., Горин І. (2015)
Бондаренко Е. - Алгоритм геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області на основі інфраструктур просторових даних, Смірнов Я. (2015)
Курач Т. - Картографування інформаційних образів регіонів України за матеріалами ЗМІ, Левак Н. (2015)
Олійник Я. - Регіональна туристична політика республіки Польща, Ободовська В. (2015)
Кулініч М. - Історія господарського освоєння долини Дніпра в його середній течії (2015)
Дмитрієва К. - Територіальна організація ресторанного господарства Київської агломерації (2015)
Левицька О. - Перспективи розвитку велосипедного транспорту міста Івано-Франківськ (2015)
Марченко А. - Сакральність поховань міста Києва (2015)
Кича А. - Суспільно-географічні трансформації промислового комплексу Рівненської області за сучасних умов, Кича К. (2015)
Анісімов С. - Аналіз споживчих переваг рекреантів щодо короткочасного літнього відпочинку (2015)
Мезенцев К. - Львів як соціальний феномен. Місто нового століття (2015)
Едуарду Тимофійовичу Палієнку – 80! (2015)
Віталію Арсенійовичу Прусову – 75! (2015)
Михайленко Наталії Миколаївні – 60! (2015)
Віктору Миколайовичу Самойленку – 60! (2015)
Тетяні Іліодорівні Шпаразі – 55! (2015)
Людмилі Миколаївні Даценко – 50! (2015)
Олександру Юрійовичу Дмитруку – 50! (2015)
Тетяні Миколаївні Лаврук – 50! (2015)
Світлані Вікторівні Тітовій – 50! (2015)
До 100 – річчя з дня народження Золовського Андрія Петровича (2015)
До 95 – річчя з дня народження Маринича Олександра Мефодійовича (2015)
Титул, зміст (2015)
Штабу вугільної галузі – 60 років (2015)
Перспективи шахти № 10 "Нововолинська" (2015)
Шахте "Родинская" – 60 лет (2015)
Вивчаренко А. В. - Обоснование рационального месторасположения надрабатываемых выработок на шахтах Западного Донбасса, Соцков В. А. (2015)
Мартовицкий А. В. - Обрушение пород кровли в лавах при отработке пологозалегающих пластов, Хозяйкина Н. В. (2015)
Халимендик Ю. М. - Выбор крепи подготовительных выработок при повторном использовании, Бруй А. В., Барышников А. С., Воронин С. А., Бондик А. Ф., Колесниченко Е. А. (2015)
Борзых А. Ф. - Комбинированная технология перемонтажа очистного механизированного комплекса, Зборщик М. П., Сиидов В. Н. (2015)
Майдукова С. С. - Горная рента как механизм налогового администрирования, Майдуков Г. Л., Пономаренко С. В. (2015)
Зборщик М. П. - Преодоление кризиса подземного горного хозяйства на шахтах Донбасса (2015)
Красник В. Г. - Перспективы использования энергосберегающих теплонасосных технологий на предприятиях угольной промышленности Украины, Уланов Н. М. (2015)
Иванова А. П. - К вопросу прогнозирования долговечности многоэлементных стержневых металлических конструкций (2015)
Финкельштейн З. Л. - Пути повышения надежности ремонтируемого горношахтного оборудования, Бойко Н. З. (2015)
Мнухин А. Г. - Прогноз уровня травматизма на угольных предприятиях Украины, Брюханов А. М., Махно С. Я., Кобылянский Б. Б., Мнухина Н. А., Татаринцев А. И. (2015)
Чеберячко С. И. - Респиратор как средство защиты шахтеров, Яворская Е. А., Чиркин А. В. (2015)
Кирнарский А. С. - Плотность разделения как мера технологического равновесия (2015)
Макаров А. С. - Водоугольное топливо на основе органосодержащих сточных вод, Клищенко Р. Е., Егурнов А. И., Пахарь Т. А. (2015)
Скляр Петр Тимофеевич (1929–2015 гг.) (2015)
Куліш Владислав Андрійович (до 75-річчя від дня народження) (2015)
Андреев С. М. - Методика разработки картографических моделей парковых зон, Дмитерко Г. В., Жилин В. А., Овчаренко С. И. (2015)
Горюшкина А. Э. - Усовершенствование дискретного преобразования Хартли на основе метода моментов (2015)
Гудков Д. М. - Методика застосування операторів у системах автоматичного регулювання водного транспорту (2015)
Дмитриенко В. Д. - Анализ интегральных показателей для контроля тягового подвижного состава, Гейко Г. В., Мезенцев Н. В., Леонов С. Ю. (2015)
Заволодько Г. Е. - Інформаційна модель спостереження повітряного простору, Обод А. І., Андрусевич В. А. (2015)
Кропачек О. Ю. - Обобщенные модели нестационарных измерительных сигналов при дискретных статистических неоднородностях, Мигущенко Р. П., Качанов М. П. (2015)
Кузнєцов О. Л. - Оцінка ефективності оптимізації просторової обробки радіолокаційного сигналу в РЛС з фазованою антенною решіткою (2015)
Лоза В. М. - Метод повышения эффективности адаптивной системы защиты от помех на основе использования операции предобусловливания в структуре пространственного адаптивного фильтра, Ленков Е. С., Семибаламут К. М. (2015)
Петренко О. М. - Визначення чинників, що впливають на ефективність електричного транспортного засобу, Любарський Б. Г. (2015)
Печенин В. В. - Сравнительный анализ точности восстановления регулярного дальномерного профиля радиолокационных отражений от протяженной морской поверхности, Щербина К. А., Кравченко А. И., Мсаллам Е. П., Вонсович М. А. (2015)
Сикульский В. Т. - Информационная обработка данных измерений геометрических параметров пологих монолитных панелей на различных этапах их формоизменения, Дмитренко Д. Ю., Сытник Н. И. (2015)
Слободянюк В. В. - Влияние числа сингулярных компонент в разложении цифрового изображения, обработанных с использованием технологии суррогатных данных, на качество подавления шума (2015)
Строкань О. В. - Програмний модуль проектування розміщення аероіонізаційних систем, Литвин Ю. О. (2015)
Халмурадов Б. Д. - Електромагнітна безпека та електромагнітна сумісність технічних засобів, Левченко Л. О., Глива В. А., Перельот Т. М. (2015)
Яровой Л. К. - Уменьшение погрешности измерения наноамплитудных вибраций удаленных объектов лазерным доплеровским виброметром, Розумнюк В. И., Степахно И. В., Чунихина Т. В. (2015)
Андрушко В. З. - Вибір показників нейро-нечіткої моделі прогнозування інтенсивності руху на державному кордоні (2015)
Білова Т. Г. - Формування ієрархічної структури показників моніторингу складної інформаційної системи, Побіженко І. О., Ярута В. О. (2015)
Лавров О. Ю. - Аналіз основних стандартів НАТО з побудови та функціонування системи повітряної розвідки, Олізаренко C. А., Лавров А. Ю. (2015)
Новикова О. О. - Метод оцінювання придатності кандидатів до визначеного типу фахової діяльності (2015)
Осадчий В. В. - Концепція інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій, Осадча К. П., Єремєєв В. С., Шаров С. В. (2015)
Шабанова-Кушнаренко Л. В. - Построение предикатной аксиоматической модели метрики на пространстве прецедентов (2015)
Барабаш О. В. - Математична модель забезпечення функціональної стійкості мобільних систем, Берназ Н. М. (2015)
Дубницкий В. Ю. - Приложения дифференциального исчисления к геометрии элементарных катастроф. Омбилические катастрофы, Ходырев А. И. (2015)
Romanuke V. V. - Identification of the machining tool wear model via minimax combining and weighting subsequently specific models (2015)
Ващеня А. А. - Анализ моделей инсайдерских угроз в социально-технических системах, Лысенко Э. В. (2015)
Харченко В. С. - Модели развития уязвимостей IТ-продуктов: патологические цепочки в контексте марковского анализа, Поночовный Ю. Л., Фурманов А. А., Васильев К. А. (2015)
Гончаренко А. К. - Балансування навантаження в локальних фрагментах в інформаційно-телекомунікаційних системах, Єгорова Л. О. (2015)
Кравчук С. О. - Класифікація методів вертикальної передачі обслуговування, Міночкін Д. А. (2015)
Кутенський І. О. - Дослідження методів та засобів розробки Internet додатків для визначення найбільш ефективного підходу, Чуприна А. С. (2015)
Кучук Н. Г. - Метод створення єдиного дискового пулу гіперконвергентної системи, Нечаусов С. М. (2015)
Минухин С. В. - Информационная технология для планирования заданий на вычислительных кластерах распределенной системы на основе интеграции сервисов удаленного доступа (2015)
Nameer Qasim - Modeling of LTE EPS with self-similar traffic for network performance analysis, Ali Al-Anssari, Moath Talat Ramadan Salah (2015)
Обод І. І. - Оцінка пропускної спроможності мереж радіодоступу, Свид І. В., Мальцев О. C. (2015)
Семенов С. Г. - Исследование методов идентификации программного обеспечения и их характеристик (2015)
Ткачук М. В. - Алгоритмічна модель адаптивного управління ресурсами мобільної системи доповненої реальності, Векшин О. В., Місюта Д. М. (2015)
Міхнова А. В. - Метод формування організаційно-технічних структур сегментів ІС служби крові, Міхнов Д. К., Чиркова К. С. (2015)
Черепнев И. А. - Использование импульсного трансформатора Тесла для электромагнитной терапии, Фесенко Г. В., Артюшенко А. В. (2015)
Пурський О. І. - Структура інформаційного та програмного забезпечення системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства, Цензура М. О., Демченко Р. С. (2015)
Федорович О. Е. - Моделирование и оптимизация гибких корпоративных офисов развивающихся предприятий, Прончаков Ю. Л. (2015)
Шевченко Г. В. - Інформаційна технологія прийняття рішення щодо стратегії рекламної компанії в умовах конкуренції: таргетинг реклами і ціноутворення, Барабаш О. В. (2015)
Банзак О. В. - Разработка комплекса радиационно-технологического контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок, Банзак Г. В. (2015)
Попов В. М. - Інформаційна технологія підвищення техногенної безпеки регіону, Чуб І. А., Новожилова М. В. (2015)
Триснюк В. М. - Система управління екологічною безпекою природних і антропогенно-модифікованих геосистем (2015)
Шевченко Р. І. - Моделювання процесів виникнення інформаційно-комунікативної критичності від дії зовнішнього впливу соціального характеру в рамках функціональної взаємодії систем моніторингу надзвичайних ситуацій та соціальної напруги (2015)
Малюга В. Г. - Аналіз та дослідження особливостей процедури проведення успішного тестування при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять, Місюра О. М., Калачова В. В., Трублін О. А. (2015)
Онипченко П. М. - Аналіз методів складання розкладу занять для вдосконалення процесу підготовки льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Павленко М. А., Тимочко О. І., Берднік П. Г. (2015)
Чернов В. Г. - Оценка эффективности тренажеров для подготовки офицеров боевого управления командных пунктов (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Нижник В. М. - Формування конкурентоспроможності людського капіталу в системі змін та розвитку форм власності (2015)
Мартинова Л. Б. - Соціальна політика європейського союзу як провідний інструмент підвищення людського потенціалу (2015)
Харун О. А. - Принципи управління трудовим потенціалом промислового підприємства (2015)
Оксенюк Т. М. - Інвестиції в людський капітал як фактор стратегічного розвитку промислового підприємства (2015)
Білецька О. О. - Побудова структурно-логічної моделі підвищення рівня організаційної культури підприємства (2015)
Войнаренко М. П. - Сутність та значення звіту про фінансові результати в умовах трансформації фінансової звітності, Лопатовський В. Г., Тарашевська О. В. (2015)
Васильківський Д. М. - Розробка стратегії розвитку економічного потенціалу підприємства на основі методу нечіткого моделювання, Левченко М. О. (2015)
Яременко О. Ф. - Конкурентоспроможність підприємства як необхідна умова стійкості розвитку (2015)
Хмелевський О. В. - Експортоорієнтованість підприємства: сутність та особливості формування (2015)
Савіцький А. В. - Взаємодія виробника і споживача у підвищенні якості продукції та зміцненні її конкурентних позицій на ринку (на прикладі легкої промисловості) (2015)
Нижник А. Ю. - Закономірності, критерії та принципи формування економічного потенціалу підприємства (2015)
Чубар М. М. - Особливості моніторингу експортного потенціалу вітчизняних підприємств (на прикладі легкої промисловості) (2015)
Снігир А. В. - Особливості стратегічного менеджменту туристичного підприємства (2015)
Нижник О. В. - Аналіз механізмів та принципів підвищення рівня конкурентного потенціалу промислових підприємств (2015)
Мізерна Т. В. - Моделювання ефективності управління персоналом підприємств в конкурентному середовищі (2015)
Богиня Д. П. - Продуктивність праці у машинобудуванні як головний чинник ефективності виробництва (18 років поспіль) (2015)
Стадник В. В. - Структурно-технологічне трансформування промислового сектора економіки України: проблеми і перспективи в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Смирнов І. Г. - Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендації для України, Качур О. В. (2015)
Пухальський В. В. - Сучасний стан оподаткування пдв операцій у сфері зед та напрямки його удосконалення (2015)
Грицина Л. А. - Проектний менеджмент у системі корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2015)
Пухальська Я. П. - Особливості функціонування механізму кризового менеджменту (2015)
Нижник І. В. - Маркетингове стратегічне управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства (2015)
Овод Л. В. - Оптимальне поєднання методів амортизації основних засобів в амортизаційній політиці промислових підприємств (2015)
Зайцева И. С. - Повышение конкурентоспособности предприятий украины в условиях глобализации, Полякова Н. А. (2015)
Хумаров О. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу (2015)
Змерзла Т. І. - Класифікація факторів впливу на організаційну культуру промислового підприємства (2015)
Думанська І. Ю. - Організаційно-економічні засади інноваційної діяльності в паливно-енергетичному комплексі України (2015)
Квасницька Р. С. - Інвестиційні ресурси домогосподарств: склад, порядок формування та оцінка (2015)
Дзюба Т. А. - Сутність та характерні риси планування інвестиційного проекту підприємства (2015)
Ілляшенко О. В. - Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства, Погорелов Ю. С. (2015)
Снігир Л. П. - Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів як механізм забезпечення економічної безпеки освіти (2015)
ГапонВ. В. Шараєвська М. І. - Аналіз забезпечення системи вищої освіти науково-педагогічними кадрами (2015)
Стадник В. В. - Інституційні передумови і перспективи реалізації концепції інклюзивної освіти в Україні, Соколюк Г. О. (2015)
Матюх С. А. - Аналіз формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Хмельницької області, Лопатовський В. Г. (2015)
Приступа М. І. - Соціальні проблеми подолання кризових явищ та шляхи їх вирішення (2015)
Рижа Т. В. - Забезпечення якості вищої освіти в україні: напрями вдосконалення державного регулювання, Нижник Т. Т. (2015)
Родіонова І. В. - Шляхи підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти (2015)
Кошонько О. В. - Перспективи розвитку соціальної політики держави щодо підвищення рівня та якості життя населення (2015)
Гапон В. В. - Аналіз державного нерухомого майна вищих навчальних закладів, Барабаш О. А., Ханюк Т. О. (2015)
Курій Л. О. - Розвиток системи професійно-технічної освіти україни відповідно до вимог Європейського Союзу (2015)
Синицька О. І. - Забезпечення корпоративної культури у формуванні соціально-трудових відносин ігровими механізмами (2015)
Заяц А. І. - Генезис розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин в україні (2015)
Мазурчак В. І. - Еволюція наукових поглядів у формуванні соціальної відповідальності суб’єктів господарювання (2015)
Савіна С. С. - Складові елементи механізму інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості (2015)
Титул, зміст (2016)
Евланов М. В. - Разработка модели и метода выбора описания рациональной архитектуры информационной системы (2016)
Козуля Т. В. - Формування знань-орієнтованих баз даних для визначення комплексної методики ідентифікації якості складних систем, Шаронова Н. В., Козуля М. М., Святкін Я. В. (2016)
Бойко А. А. - Синтез и исследование системы автоматического симметрирования токов асинхронного двигателя с преобразователем напряжения, Будашко В. В., Юшков Е. А., Бойко Н. А. (2016)
Вамболь С. А. - Математическое описание процессов разделения газовых смесей, образующихся при термической утилизации отходов, Шахов Ю. В., Вамболь В. В., Петухов И. И. (2016)
Шавелкин А. А. - Моделирование тягового электропривода с двигателями постоянного тока последовательного возбуждения, Костенко И. А., Герасименко В. А., Мовчан А. Н. (2016)
Стопакевич А. А. - Проектирование робастных регуляторов объектами с большим запаздыванием, Стопакевич А. А. (2016)
Lutsenko I. - Determination of the class of dynamic models of target operations, Fomovskaya E., Serdiuk O. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Лахно В. А. - Підвищення кібербезпеки транспорту в умовах деструктивного впливу на інформаційно-комунікаційні системи, Грабарєв А. В. (2016)
Тесля Ю. М. - Розробка концептуальних основ матричного управління портфелями проектів і програм, Латишева Т. В. (2016)
Крук Ю. Ю. - Разработка и анализ динамической модели оптимизации взаимодействия транспортных потоков на портовом терминале, Постан М. Я. (2016)
Фалендиш А. П. - Моделювання зміни коефіцієнту технічного використання маневрового тепловозу для різних систем утримання, Сумцов А. Л., Артеменко О. В., Клецька О. В. (2016)
Фесенко Т. Г. - Моделювання прийняття рішення щодо оцінки змісту будівельного проекту в умовах девелопменту курортно-рекреаційної території, Фесенко Г. Г., Мінаєв Д. М. (2016)
Сметюх Н. П. - Разработка элемента интеллектуальной комбинированной модели тренажера для обучения судоводителей тралового и кошелькового лова, Шнуренко А. А., Голиков С. П., Жуков В. А., Черный С. Г. (2016)
Путренко В. В. - Геоінформаційна система "Гідровузли України" – важливий елемент підтримки управлінських процедур, Бенатов Д. Е., Стефанишин Д. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Лебідь В. П. - Аналогове моделювання – основний принцип прогнозу продуктивності нижнього нафтогазоносного комплексу Дніпровсько-Донецького розсуву (2015)
Бутенко А. В. - Нові дані про геологічну будову Північномакіївської площі, Новіков В. Ю., Рачій Г. Р. (2015)
Вакарчук С. Г. - Палеозойські карбонатні комплекси Переддобрудзького прогину – перспективні об’єкти пошуку нетрадиційних вуглеводнів (2015)
Мельник А. П. - Дослідження впливу реагентів на зниження температури застигання нафти, Кривуля С. В., Малік С. Г., Дегтярьов Д. О. (2015)
Кондрат Р. М. - Дослідження закономірностей процесу взаємодії у газовому родовищі різнопроникних ділянок пласта з перетіканням газу між ними, Кондрат О. Р. (2015)
Михалків В. Б. - Дослідження режимів роботи складної системи газопроводів у разі її недовантаження (2015)
Хлібишин Ю. Я. - Новий метод відображення властивостей нафтових бітумів залежно від їх групового складу, Фридер І. В., Гринишин О. Б., Почапська І. Я. (2015)
Андріїшин М. П. - Особливості застосування газодинамічної теорії подібності в процесі калібрування та повірки лічильників природного газу, Чернишенко О. М., Едель А. В. (2015)
Римчук В. В. - Нові технічні засоби ДП "ЛІКВО" для забезпечення фонтанної та газової безпеки під час буріння та капітального ремонту свердловин (2015)
Перелік статей, опублікованих у 2015 р. (2015)
Осінчук З. П. - Українські фахівці нафтогазової галузі в Індії (2015)
Інформаційний бюллетень (2015)
Наукові редактори (2013)
Автори (2013)
Карасёва Л. А. - Мониторинг здоровья городского населения (2013)
Вороненко Ю. В. - Сучасні погляди на організацію безперервного професійного розвитку викладачів в системі медичної освіти, Мінцер О. П., Шекера О. Г., Краснов В. В. (2013)
Мосов С. П. - Інформаційне забезпечення користувачів у сфері інтелектуальної власності в Україні: принципи систематизації інформаційних ресурсів, Кононенко А.В. (2013)
Царенко А. В. - Оптимізація післядипломної підготовки медичних працівників з питань надання паліативної та хоспісної допомоги населенню в умовах реформування системи охорони здоров’я України, Губський Ю.І., Шекера О.Г. (2013)
Хіміон Л. В. - Скринінг насильства в сім’ї в практиці сімейного лікаря, Климась І. В. (2013)
Мороз Г. І. - Шляхи реформування організації надання медичної допомоги хворим на гемофілії в Україні, Видиборець С. В. (2013)
Асеева Е. В. - Особенности течения гипертонической болезни у лиц первого периода зрелости, работающих в ночную смену, Зарубина Е. Г. (2013)
Зарубина Е. Г. - Роль перекисного окисления липидов в патогенезе гипертонической болезни у лиц первого периода зрелости, работающих в ночное время, Асеева Е. В., Турковский Ю. В. (2013)
Супильников А. А. - Нейросетевое моделирование принятия решения в клинической практике, Чебыкин А. В., Зарубина Е. Г. (2013)
Садыков М. И. - Влияние фиксации центрального соотношения челюстей на качество полных сьемных протезов, Нестеров А. М., Зиньковская А. С., Курочкин А. Г (2013)
Скрыпник И. Н. - Современные спорообразующие пробиотики в лечении нарушений микробиоценоза кишечника: эффективность и безопасность, Маслова А. С., Мандрыка Я. А. (2013)
Бойко Ю. О. - Мультиплексна ПЛР у реальному часі в діагностиці ГРВІ у госпіталізованих дітей з бронхообструктивним синдромом, Руденко С. М., Дзюблик І. В. (2013)
Мурашко Н. К. - Формування здорового способу життя та медичної культури населення при профілактиці інсульту, Петрівська Є. П. (2013)
Хіміон Л. В. - Гостра ревматична лихоманка: сучасний погляд на проблему (2013)
Голубчиков М. В. - Шляхи інформатизації системи охорони здоров’я України, Коваленко О. С. (2013)
Информация о медицинских высших учебных заведениях - партнерах научно-практического журнала "Здоровье общества" (2013)
Короткий огляд публікацій науково-практичного журналу "Здоров’я суспільства" (2013)
Информация о вручении высшей награды МОО "Международной ассоциации "Здоровье общества" - ордена "За выдающийся вклад в укрепление здоровья общества" (2013)
Титул, зміст (2016)
Доровской В. А. - Разработка модели оптимального управления логистической системой в условиях неопределённости, Железняк А. А., Бабина О. В., Антипенко И. В., Будник В. Ю. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського