Попов А. С. - Фрагментація землекористування: поняття, зміст, переваги та недоліки (2012)
Барвінський А. В. - Еколого-технологічні проблеми забезпечення сталості сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах (2012)
Чумаченко О. М. - Вплив лісонасаджень на екологічну стабільність агроландшафтів, Куліченко Ю. 0. (2012)
Гулак О. В. - Деякі питання державного управління в екологічній галузі, Стоцька Л. А. (2012)
Кузін Н. В. - Актуальні проблеми землевпорядного виробництва (2012)
Кустовська О. В. - Консалтингова діяльність землевпорядників в аграрному секторі економіки України (2012)
Горбатюк О. Д. - Формування екологобезпечного землекористування в умовах підвищеної ерозіиної небезпеки (2012)
До відома авторів (2012)
Ганзенко О. О. - Правові засоби захисту прав і свобод людини в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення (2015)
Єрмакова Г. С. - Ідеї європейської міждержавної інтеграції на засадах теократичного федералізму з домінантою канонічного права (2015)
Іваницький С. О. - Системні основи адвокатури (2015)
Луцький М. І. - Юридичні підстави входження Галичини, Буковини та Закарпаття до складу імперії Габсбургів (2015)
Sineokij O. V. - PR and management in the global disco history through communication & legal prism (2015)
Соломчак Х. Б. - Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини (2015)
Вербицька Н. В. - Злочини проти правосуддя на ранніх етапах розвитку вітчизняного законодавства (2015)
Вороніна І. М. - Реалізація суспільно значимих цінностей у відомчій нормотворчості: європейський досвід (2015)
Цушко С. Є. - Організація та діяльність на українських землях повітових шляхетських сеймиків як станово-представницьких органів влади (2015)
Сильченко Н. В. - Конституционные основы классификации источников права (2015)
Журавльова Г. С. - Розуміння принципу рівності в період Античності (2015)
Шутова О. С. - Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні (2015)
Матейчук Р. І. - Проблеми реалізації установчих повноважень парламенту (2015)
Джафарова О. В. - Дозвільна політика держави: питання формування та реалізації (2015)
Коломоец Т. А. - Исследование наследия Николая Мартиниановича Цытовича и его влияния на формирование современной административно-правовой науки и юридического бразования в Украине (к 155-летию со дня рождения) (2015)
Бондаренко К. В. - До питання про форми й методи державного управління (2015)
Галіцина Н. В. - Динаміка адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави (2015)
Мінаєва О. М. - Нормотворчі процедури у сфері оподаткування та дотримання принципу законності в процесі їх реалізації (2015)
Пирожкова Ю. В. - Доктринальне тлумачення функцій адміністративного права: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2015)
Иванцова Ю. Г. - Этапы развития информационного законодательства в Республике Беларусь (2015)
Литовченко В. С. - Реформування системи державного контролю в агропромисловому комплексі України (2015)
Мінаєва К. В. - Подання як форма звернення до суду органами державної фіскальної служби України (2015)
Пеховський А. Ю. - Перевезення пасажирів і вантажів морським транспортом як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Чирик С. В. - Окремі аспекти поняття та сутності принципів адміністративної діяльності патрульної поліції (2015)
Кисельова О. І. - Аналіз поточного забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій громадян: проблеми та перспективи вдосконалення, Литвиненко Я. В. (2015)
Кучма О. Л. - Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків (2015)
Пелех І. В. - Пільги, які надаються особам, що поєднують навчання та працю (2015)
Бакалінська О. О. - Правові та економічні проблеми встановлення порогових показників економічної концентрації (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Галик В. - Співпраця Івана Франка із Онуфрієм Пашуком (на матеріалах листів до І. Франка) (2013)
Галів М. - Правова (майнова) та адміністративна належність села Літиня на Дрогобиччині у XV – XVIІІ ст. (2013)
Ільницький В. - Життєвий і бойовий шлях Володимира Лівого-"Йордана", "Митара" (1919 – 1948) (2013)
Лазорак Б. - Дрогобицька цісарсько-королівська гімназія імені Франца Йосифа І в часі першої світової війни (1914 – 1916 рр.): невідомі епізоди про "переддень" війни, російську окупацію і не тільки, Лазорак Т. (2013)
Стецик Ю. - Візитаційний опис парафіяльної церкви села Східниця (1843 р.) (2013)
Душний А. - До питання проекту "Львівські народно-інструментальні традиції" як одного із аспектів пропаганди національної школи гри на народних інструментах (2013)
Мельник І. - Наукове осмислення специфічних особливостей виконавського слуху баяніста (2013)
Олексів Я. - Баянний доробок Володимира Зубицького з позиції ретроспекції барокових жанрів (2013)
Суворов В. - Українська баянна школа як чинник національної культури на зламі ХХ – ХХІ століть (2013)
Вовк О. - Діяльність українських письменників-фольклористів у середині ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Гаврилюк Х. - Особливості відтворення національно-специфічної лексики у перекладах І. Качанюк-Спєх (2013)
Дмитрів І. - "Книга Лева" Богдана-Ігоря Антонича у контексті філософії Григорія Сковороди (2013)
Дорофтей О. - Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики Івана Франка (2013)
Дяків Ю. - Художній доробок Бернарда Шоу в українськомовних інтерпретаціях (2013)
Лазірко Н. - Дослідження Юрія Клена про німецький експресіонізм (2013)
Луцик В. - Пошук жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг, Зимомря І. (2013)
Пиц Т. - Відображення німецьких назв муляра у слов’янських апелятивах та антропонімах (2013)
Угляй Л. - Музичний характер традицій у романах Тоні Моррісон (2013)
Бобак О. - Соціалізація особистості в дошкільному віці як предмет науково-педагогічного вивчення (2013)
Жигайло О. - Формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі викладання дисциплін природничо-математичного циклу, Гунза О. (2013)
Мацола Н. - Фізична культура в процесі формування всебічно розвинутої особистості, Фартушок Л. (2013)
Муляр Н. - Особливості родинно-побутової культури в становленні особистості (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Пагута М. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технології до естетичного виховання учнів засобами ергодизайну (2013)
Петрицин О. - Можливості програми NetOp School у розробці і проведенні тестового контролю знань студентів (2013)
Чепелюк А. - Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання, Пиц Н., Кушнір Р. (2013)
Бандура Г. - Теоретичні аспекти вивчення емоційних проявів у підлітків (2013)
Гринечко А. - Тривожність як чинник виникнення неврозу страху (2013)
Гринців М. - Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Хавула Р. - Психологічний аналіз чинників та рівнів підготовленості молоді до створення сім’ї (2013)
Шмілик Н. - Психологічний аналіз змісту, структури та критеріїв суб’єктивної готовності до материнства (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2015)
Митиков Ю. А. - Подход к физическому моделированию параметров систем высокотемпературного наддува топливных баков двигательных установок при старте ракет-носителей (2015)
Назин В. И. - Влияние демпфирования упругой установки колец на диске на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Середа В. А. - Оптимизация динамических характеристик наземной катапульты с многокаскадным пневмоприводом (2015)
Шипуль О. В. - Методика назначения режимов термоимпульсной отделки с учетом требований к качеству кромки, Кузнецов И. Б., Палазюк Е. C. (2015)
Дегтярев А. В. - Состояние и задачи совершенствования методологических основ неразрушающего контроля и технической диагностики ракетно-космической техники, Кашанов А. Э., Малайчук В. П. (2015)
Яковенко В. В. - Математическая модель остаточной намагниченности локального участка ферромагнитной детали, Кушнир Н. В. (2015)
Betin A. V. - Assessment influence of incomplete similarity of dynamically scaled models on flight-test results, Shakoori A., Betin D. A., Mortazavi M. (2015)
Блохин Л. Н. - Синтез оптимизированных структур регуляторов в системе управления подвижным объектом, Осадчий С. И. (2015)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора турбохолодильника самолёта (2015)
Радченко А. Н. - Метод выбора рациональной тепловой нагрузки абсорбционно-эжекторного термотрансформатора охлаждения воздуха на входе регенеративных ГТУ компрессорных станций, Кантор С. А. (2015)
Радченко Р. Н. - Основы рационального проектирования системы охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля эжекторным термотрансформатором, Богданов Н. С., Калиниченко И. В. (2015)
Дмитрієв С. О. - Методичні основи діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна з використанням засобів штучного інтелекту, Попов О. В., Якушенко О. С., Потапов В. Є. (2015)
Волосюк В. К. - Статистический синтез радиометрической системы с N антенными решетками для измерения дальности до заданного участка пространственно-протяженного объекта, Ву Та Кыонг, Тимощук Е. Н. (2015)
Дунаев Д. В. - К вопросу составления комплексных программ экспериментальной отработки ракет космического назначения, Кривобоков Л. В. (2015)
Барышев И. В. - Анализ погрешностей определения линий положения при использовании поверхностей положения с вертикальной образующей, Горбуненко О. А., Дахно А. А. (2015)
Прончаков Ю. Л. - Обеспечение требований качества производства высокотехнологической продукции в проектах модернизации развивающегося предприятия, Лещенко Ю. А. (2015)
Бакуменко Н. С. - Модель системы дистанционного обучения для подготовки пилотов гражданской авиации (2015)
Баранник В. В. - Метод оценки целостности видеоинформационных ресурсов для двухконцептуального метода обработки видеокадров с идентификацией их семантической нагрузки, Рябуха Ю. Н. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Малафіїк І. В. - Життя як спалах зірки (2016)
Оксенюк О. В. - Імпресинги творчої лабораторії освітології С. Пальчевського (2016)
Бєлова С. А. - Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу у Бременській педагогічній школі початку ХХ ст. (2016)
Дзюбишина Н. Б. - Естетичне виховання учнів в експериментальних школах міжвоєнної Чехословаччини (2016)
Ярощук Л. Г. - Моніторингові дослідження в Європі як сучасний метод діагностики знань (2016)
Левчук І. Б. - Просвітницькі аспекти благодійницької діяльності православних братств Волині 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2016)
Ваколюк А. М. - Особливості фізичного виховання школярів у педагогічній діяльності А. Макаренка (2016)
Толкова Т. М. - Досвід функціонування дослідницьких університетів Сполучених Штатів Америки (2016)
Біліченко П. Г. - Етапи просвітницької діяльності родини українських меценатів Терещенків (2016)
Марчук О. О. - Основні напрями діяльності волинського гімнастичного товариства ,"Сокіл” на початку ХХ століття (2016)
Сорочинська Т. А. - Сучасна концепція філософії освіти в Україні (2016)
Шикула Р. Р. - Музейна педагогіка: розуміння основних наукових дефініцій майбутніми вчителями в галузі природознавства (2016)
Мельник О. В. - Освітянська діяльність Миколи Ковальського (друга половина 1990-их – середина 2000-их років) (2016)
Солодовник А. О. - Генезис поняття освітнього середовища у педагогічній думці України (20-і рр. ХХ - початок ХХІ століття) (2016)
Чижик Т. Г. - Проблема визначення параметричних характеристик розвитку учнів загальноосвітніх шкіл (2016)
Шелюк Г. В. - Роль журналу "Церковно-приходская школа” в розвитку початкових шкіл духовного відомства (2016)
Мосієвич Ю. О. - Прогресивні тенденції розвитку польської освіти волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Чередняк Ю. М. - Роль Б. Н. Мітюрова у розвитку персоналістичного напряму в історії педагогіки (2016)
Паламарчук Л. Б. - Соціокультурні знання як гуманістичне підґрунтя вивчення географії (2016)
Калаур С. М. - Обґрунтування доцільності розробки системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2016)
Петрук Л. П. - Народні традиції як засіб соціалізації особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2016)
Мартинюк Л. В. - Музична слухацька діяльність учнів підліткового віку (2016)
Маліновська Н. В. - Особливості організації мовленнєвого спілкування дітей з різними освітніми можливостями в умовах спільного навчання (2016)
Шевчук О. А. - Дотримання стилю здорового способу життя як передумова успішної соціалізації студентської молоді (2016)
Гураль У. М. - Практичні методи формування в молодших спеціалістів комерційних коледжів конфліктологічної компетентності у розв’язанні професійних конфліктів (2016)
Фрідріх А. В. - Формування у майбутніх фахівців національної самосвідомості (2016)
Волошко Г. В. - Підготовка майбутніх робітників соціальної сфери до створення профілактичної соціальної реклами (2016)
Степанова О. І. - Особливості мовленнєвого спілкування педагогів дошкільних навчальних закладів з дітьми, які мають різні освітні можливості (2016)
Бісовецька Л. А. - Проблема формування особистості школяра на сучасному етапі розвитку освіти (2016)
Косарєва Г. М. - Виявлення структури толерантного ставлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дітей з особливими потребами (2016)
Галатюк М. Ю. - Управління розвитком індивідуальних здібностей та самореалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Галатюк В. М. (2016)
Падалка О. І. - Взаємини дітей дошкільного віку з різними освітніми можливостями у процесі спільного навчання (2016)
Грицюта О. Ф. - Психолого-педагогічні особливості подолання стресу, психічної травми та посттравматичного синдрому в постраждалих від військових дій (2016)
Малафіїк І. В. - Єдність управлінського та дидактичного циклів як основа формування суб’єкта навчального пізнання, Кривко М. П. (2016)
Міщук Н. Й - Моделювання природничо-наукової освiти школярів на основі інтеграційного підходу, Степанюк А. В. (2016)
Семенов О. С. - Методологічні та практико-нормативні засади функціонування змісту діяльності позашкільного навчального закладу (2016)
Янцур М. С. - Теоретичні засади методичної підготовки майбутніх вчителів технології (2016)
Штельмах Г. Б. - Концепція особистісно діяльнісної освіти у професійній підготовці вчителів іноземної мови (2016)
Сингаївський Д. В. - Ефективність проектно-технологічної підготовки фахівців у системі "Коледж − Університет”, Савельєв М. Г. (2016)
Косарєва О. І. - Психологічні особливості навчання і виховання дітей з різними освітніми потребами (на прикладі дітей з раннім дитячим аутизмом) (2016)
Федорова М. А. - Психологічні основи виховання моральних цінностей особистості (2016)
Смолюк С. В. - Перспективи проектування розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи (2016)
Янцур Л. А. - Особливості методики проведення занять з образотворчої діяльності у групах із змішаним віковим складом (2016)
Коваль В. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка учнів профтехучилищ: історичний досвід і сучасні умови використання, Коваль В. В. (2016)
Шевців З. М. - Теоретичні основи інклюзивної педагогіки (2016)
Осіпчук Н. В. - Європейський контекст вивчення іноземної мови у вищій школі (2016)
Павленко А. С. - Управління процесом виховання в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Кострубань Р. В. - Необхідність впровадження в навчальний процес структурної моделі для формування толерантності студентів педагогічних коледжів (2016)
Філоненко Р. С. - Історія розвитку та сучасний стан управління освітою (2016)
Шроль Т. С. - Змішане навчання як нова форма організації ікт-освіти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Доценко В. Н. - Упрощенная модель системы управления закрылками и предкрылками, Ковеза Ю. В., Лихошерст И. Г. (2015)
Давыдова А. В. - Экспериментальные исследования коэффициента гидравлического сопротивления сетчатых разделителей фаз в нестационарном жидкостном потоке (2015)
Шипуль О. В. - Современные методы финишной отделки кромок прецизионных деталей (2015)
Дунаев Д. В. - Обоснование видов испытаний при создании комплексной программы экспериментальной отработки типовой ракеты космического назначения, Кривобоков Л. В. (2015)
Суббота А. М. - Исполнительные органы систем управления малых космических аппаратов в рамках концепции "орбитальная группировка", Симонов В. Ф., Бычкова И. В. (2015)
Гергель И. А. - Анализ полета малых беспилотных летательных аппаратов для выполнения аэрофотосъемки площадных объектов, Кортунов В. И. (2015)
Назин В. И. - Динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа при различных значениях его диаметра (2015)
Свиридов В. И. - Вибродиагностирование подшипников качения и скольжения, Андреев А. А. (2015)
Халатов А. А. - Влияние потерь давления в регенераторе теплоты на эффективность термодинамического цикла модульной ядерной энергетической установки с гелиевым реактором, Северин С. Д., Доник Т. В. (2015)
Спесивцев В. В. - Диагностика силового и теплового воздействия сверхзвуковой струи на преграду (2015)
Митиков Ю. А. - Экспериментальное исследование наддува баков двигательных установок твердотопливными газогенераторами, Кудерский В. Н., Куда С. А., Иваницкий Г. М. (2015)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности системы оборотного охлаждения газопоршневого двигателя, Бохдаль Л., Грич А. В., Есин И. П. (2015)
Радченко А. Н. - Методологический подход к рациональному проектированию комбинированной теплоиспользующей системы охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки, Кантор С. А. (2015)
Радченко Р. Н. - Трансформация сбросной теплоты судового дизеля с охлаждением воздуха на входе в климатических условиях рейсовой линии, Калиниченко И. В., Щербак Ю. Г. (2015)
Радченко А. Н. - Аккумуляция и использование конденсата в процессах охлаждения циклового воздуха газового двигателя тригенерационной установки автономного энергообеспечения, Стахель А., Прядко А. И., Долганов Ю. А. (2015)
Кислицын А. П. - Контроль эмиссионной неоднородности рабочей поверхности термокатода в процессе эмиссионных испытаний (2015)
Бондаренко С. Г. - Эффективность применения гидрида алюминия для ракетно-космических двигателей на пастообразном топливе, Габринец В. А. (2015)
Федорович O. Е. - Моделирование и оптимизация глубины контроля качества в условиях ограниченности ресурсов предприятий аэрокосмической отрасли, Лещенко Ю. А. (2015)
Бабенко Ю. В. - Особенности оценки экономической эффективности модификаций административного самолета на этапе их проектирования (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Кривцов В. С. - Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Конструкция решения, Павленко В. Н., Копычко В. В. (2015)
Халилов С. А. - Функция Грина основной краевой задачи для бигармонического оператора в прямоугольнике, Кривцов В. С., Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А. (2015)
Коткин В. В. - Способ оценки погрешности численного метода расчета внешнего сопротивления тела при обтекании неограниченным дозвуковым потоком (2015)
Назин В. И. - Влияние массы колец, упруго установленных на диске, на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Кондратьев А. В. - Проектный комплекс реализации концепции оптимизации конструктивно-технологических параметров композитных изделий ракетно-космической техники (2015)
Брега Д. А. - Влияние геометрических параметров индукционного плазмагенератора на профиль скоростей в разрядном канале, Лесовой М. В., Лебедянская Е. А. (2015)
Кашанов А. Э. - Визуально-аналитический метод ультразвуковой дефектоскопии в задачах контроля линейно-протяженных объектов ракетно-космической техники, Малайчук В. П., Деревянко И. И. (2015)
Федосов О. В. - Застосування електронного променя для відпалу зварних з’єднань титанового сплаву ВТ23, Карпович О. В., Перерва В. О. (2015)
Слюсарь Д. В. - Управление составом функционально-градиентных покрытий в переходных зонах, Колесник В. П., Литовченко Л. В., Степанушкин Н. П., Гарин В. О. (2015)
Павликов В. В. - Синтез оптимального алгоритма оценки радиометрических изображений в сверхширокополосных радиометрических комплексах с трехэлементной антенной системой, Нгуен Ван Кием, Тимощук Е. Н. (2015)
Суббота А. М. - Система контроля параметров взлета самолета на этапе разбега, Джулгаков В. Г., Симонов В. Ф., Басова А. Е. (2015)
Попов А. В. - Алгоритм сопровождения объектов в видеопотоке, регистрируемом с беспилотного летательного аппарата, Васильева И. К., Угарова А. С. (2015)
Маслей В. Н. - Оценка влияния сжатия спутниковых снимков на результаты их классификации, Белоусов К. Г., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С., Бушанская А. С., Маслей Д. В., Хмара Д. А. (2015)
Пальоний А. С. - Розробка моделей оцінки ефективності вирішення авіадиспетчерами конфліктів між повітряними суднами з позиції забезпечення безпеки польотів, Пірозерський О. О. (2015)
Абрамов С. К. - Проблемы автоматизации обработки гиперспектральных изображений дистанционного зондирования, Лукин В. В. (2015)
Попов В. А. - Анализ методов построения расписаний производственных технологических линий, Белоконь Ю. А., Крупейченко Я. В., Дурнев С. А. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Кобзарь Ю. М. - К оценке усталостной долговечности гладких цилиндрических стержней при одноосном симметричном растяжении-сжатии (2015)
Повгородний В. О. - Современные области приложения обратных задач механики и термомеханики (2015)
Попуга А. И. - Основные направления уменьшения шума воздушных судов (2015)
Хоряк Н. В. - Теоретическая оценка эффективности динамического гасителя продольных колебаний жидкостной ракеты-носителя, Николаев А. Д., Долгополов С. И. (2015)
Гайдук С. В. - Применение аналитических методов для расчета химического состава γ-, γ'- фаз и параметров фазовой стабильности литейных жаропрочных никелевых сплавов, Тихомирова Т. В. (2015)
Фролов Г. А. - Определение теплофизических характеристик образцов сотовых конструкций в диапазонах температур -60...+250 °с и давлений от 105 до 10-1 Па, Боровик Д. В., Колотило А. Д., Ламеко А. Л., Олигов Е. В., Паныч А. В., Потапов А. М., Тихий В. Г., Гусарова И. А. (2015)
Сорокин В. Ф. - Формирование гладкого закона изменения рывка на участках разгона-торможения при высокоскоростной обработке на оборудовании с ЧПУ, Комбарова Е. В., Сотников В. Д. (2015)
Планковский С. И. - Математическая модель отделки кромок при термоимпульсной обработке, Шипуль О. В. (2015)
Терешин А. М. - Оценка основных лётно-технических характеристик (тяга, качество, дальность) летательного аппарата по результатам огневых стендовых испытаний прямоточного воздушно-реактивного двигателя (2015)
Кулик А. С. - Использование передаточных функций дробного порядка для решения задачи синтеза системы позиционирования режимов вихревого энергоразделителя, Пасичник С. Н. (2015)
Жариков В. Н. - Авиационные конвертированные газовые турбины. Сфера применения. Стандарты (2015)
Русанов А. В. - Исследование структуры потока в регулирующем отсеке ЦВД паровой турбины К-325-23,5 на режиме парциальности 0,4, Косьянова А. И., Косьянов Д. Ю. (2015)
Савченко К. В. - Влияние типа бандажных полок на статическое напряженное состояние лопаточных венцов, Круглий Я. Д., Зиньковский А. П., Токарь И. Г. (2015)
Назин В. И. - Сравнение динамических характеристик сдвоенных и одинарных гидростатодинамических подшипников (2015)
Сиренко Ф. Ф. - Синтез алгоритма определения величины крутящего момента фазометрическим методом в условиях ограниченной информации о свойствах измерителя, Епифанов С. В., Жеманюк П. Д., Нечунаев С. А. (2015)
Sumtsov A. - Model based design approach applied on the development of the engine monitoring module, Szurman K. (2015)
Лоян А. В. - Исследование возможности непосредственного электропитания (без промежуточных преобразователей) двигателя холловского типа от высоковольтной батареи фотоэлектрической (2015)
Нерубасский В. В. - Использование системы Махаланобиса-Тагути в задачах распознавания неисправностей ГТД (2015)
Хаустова А. Н. - Разработка спектрального комплекса высокого разрешения для исследования спектра стационарного плазменного двигателя (2015)
Якушенко О. С. - Моделювання процесів накопичення пошкоджень на зльоті при використанні різних законів управління ГТД, Корольов П. В., Мільцов В. Є., Борисюк Г. Ю., Чумак О. І. (2015)
Ткач М. Р. - Характеристики рабочего тела металлогидридной утилизационной установки непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2015)
Борзов С. А. - Спектрально-корреляционный метод оценки эффективности работы узла камеры сгорания газотурбинного двигателя (2015)
Єнчев С. В. - Прогнозування вібростану вузлів авіаційних газотурбінних двигунів за параметрами вейвлет-розкладу, Товкач С. С. (2015)
Тарасенко М. А. - Работа компрессора на частичных режимах одновального ГТД и ГТД со свободной силовой турбиной при изменении температуры наружного воздуха, Тарасенко А. И. (2015)
Бабенко Ю. В. - Методика стоимостной оценки модификаций ближнемагистральных пассажирских самолетов (2015)
Логинов В. В. - Программный комплекс по формированию эксплуатационных характеристик двигателя силовой установки самолета (2015)
Рева О. М. - Пілотний аналіз рівнів домагань авіадиспетчерів на спектрі горизонтальних норм ешелонування повітряного простору, Борсук С. П. (2015)
Третьяк В. В. - Возможности интерактивного программного комплекса для проектирования технологических процессов импульсной обработки при изготовлении сложных деталей методом адресации и синтеза, Онопченко А. В., Федорова А. С., Стадник С. А. (2015)
Федорович О. Е. - Рациональное распределение средств для улучшения качества выпускаемой продукции развивающегося предприятия, Лещенко Ю. А. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Задонцев В. А. - Герой социалистического труда Борис Иванович Губанов (1930-1999) – главный конструктор РН "Энергия" и МКС "Энергия-Буран". К 85-летию со дня рождения (2015)
Капитанова Л. В. - Взлетно-посадочная конфигурация крыла и ее влияние на взлетно-посадочные параметры самолета (2015)
Рябков В. І. - Дослідження впливу окремих критеріїв ефективності системи несучих поверхонь на інтегральні показники конкурентоспроможності літаків транспортної категорії, Тіняков Д. В. (2015)
Волошина О. И. - О требованиях к содержанию справочника организаций - разработчиков авиационной техники, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2015)
Дронь Н. М. - Оценка энергомассовых характеристик активных систем увода космических объектов с низких околоземных орбит, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2015)
Хошманди Амир - Метод триангуляции несущих поверхностей систем летательных аппаратов (2015)
Юе Пен - Аэродинамические характеристики системы телесных профилей в ограниченном потоке вязкой среды (2015)
Сушко А. Л. - Рациональные параметры системы отсоса пограничного слоя на верхней поверхности крыла, Лебедь В. Г., Калкаманов С. А., Иленко Е. Ю. (2015)
Rusanov A. - Modelling of viscous turbulent flow in flow parts of turbines for ORC plants with taking into account the real properties of the working fluid MDM on the basis of the modified Benedict-Webb-Rubin equation of state, Lampart P., Rusanov R. (2015)
Безручко К. В. - Сравнение методов построения математических моделей для исследования электрохимических аккумуляторов, Синченко С. В., Азарнов А. Л., Лазненко В. И., Тимченко А. А. (2015)
Долматов Д. А. - Низкотемпературное образование NOx при электрохимическом горении (2015)
Григорьев В. А. - Представление характеристик малоразмерных турбин энергетических установок, Радько В. М., Калабухов Д. С. (2015)
Гоцуляк М. А. - Рациональная схема комплекса регазификации LNG-терминала при переменном характере отпуска природного газа, Минчев Д. С., Нагорный А. В., Бондаренко Н. С. (2015)
Кабанник С. Н. - Реализация метода экспресс - оценки устойчивости к дозвуковому решеточному флаттеру для изгибной формы колебаний лопаточных венцов осевых компрессоров ГТД (2015)
Чередниченко А. К. - Повышение эффективности комбинированной энергетической установки термохимической регенерацией тепла, Ткач М. Р. (2015)
Шевченко С. А. - Моделирование пневмосистемы запуска ЖРД при учёте теплообмена газа со стенками полостей и уточнении сил, действующих на клапаны регуляторов, Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2015)
Сидоренко М. В. - Особенности построения математической модели для синтеза схем ЖРД, Никищенко И. Н. (2015)
Титов М. Ю. - Экспериментальный стенд и оборудование для исследования параметров плазмы в канале стационарного плазменного двигателя (2015)
Цаглов А. И. - Модернизация конструкции катодно-нагревного узла стенда для испытаний эмиттеров катодов ЭРД, Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2015)
Конох В. И. - Разработка уплотнительных элементов для обеспечения ресурсных характеристик пневмонасосного агрегата, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Шпак А. В. (2015)
Тарасенко А. И. - Определение амплитуд крутильных колебаний с помощью ортогональных форм, Тарасенко А. А. (2015)
Рева О. М. - Нечітка міра розпізнавання авіадиспетчерами небезпеки порушень норм ешелонування повітряних суден, Шульгін В. А., Мухтаров П. Ш., Мірзоєв Б. М. (2015)
Бабенко Ю. В. - Понятие управляющих параметров в задачах оценки эффективности модификаций и прогностическая модель их изменения за жизненный цикл (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Сотников Е. Г. - Разработка состава теплозащитного покрытия на детали газотурбинных двигателей, работающих в условиях высоких температур, Леховицер З. В., Грешта В. Л., Климов А. В., Ткач Д. В. (2015)
Данов А. С. - Выбор параметров высокоресурсных соединений высокопрочными заклёпками с компенсаторами и ограничительными элементами (2015)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на механические свойства жаропрочных сплавов, Юхименко А. Е., Калинин А. В., Павлов Д. Р., Грекова М. В. (2015)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства пустотелых отливок лопаток турбины из никелевых сплавов после горячего изостатического прессования, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2015)
Нестеренков В. М. - Разработка прогрессивной технологии изготовления крупногабаритных корпусных деталей методом электронно-лучевой сварки, на примере наружной части корпуса переднего КСД, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Петрик И. А., Марченко Ю. А. (2015)
Павленко Д. В. - Формирование субмикрокристаллической структуры в серийных и перспективных материалах лопаток компрессора ГТД, Коцюба В. Ю., Пахолка С. Н. (2015)
Педаш А. А. - Повышение теплопроводности литейной керамической формы алюминатом кобальта, Бялик Г. А., Цивирко Э. И. (2015)
Тихомирова Т. В. - Исследование влияния содержания никеля на фазовый состав и характеристические температуры кобальтового сплава методом CALPHAD, Гайдук С. В., Беликов С. Б. (2015)
Басов Ю.Ф. - Разработка интегрированной импортозамещающей технологии получения заготовок лопаток компрессора, Овчинников А. В., Михайлютенко А. В., Глотка Т. А. (2015)
Планковский С. И. - Перспективы лазерной очистки при ремонте ГТД, Цегельник Е. В., Головин И. И., Мельничук П. И. (2015)
Комбаров В. В. - Исследование влияния стабильности цикла управления системы ЧПУ на точность формообразующих движений, Сорокин В. Ф., Криживец Е. А. (2015)
Комбарова Е. В. - Метод планирования подач для системы ЧПУ с применением S-образных законов разгона/торможения (2015)
Назин В. И. - Влияние жесткости упругой установки колец на диске на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Субботович В. П. - Применение обратной аэродинамической задачи для оптимизации кольцевых диффузорных каналов, Юдин А. Ю., Темченко С. А. (2015)
Гольцов А. С. - Анализ эффективности адаптивного управления поворотно-лопастной гидротурбиной (2015)
Игуменцев Е. А. - Магнитная и электрическая энергия заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2015)
Брунак А. А. - К вопросу учета влияния вибраций на циклическую долговечность деталей авиационных ГТД, Симбирский Д. Ф. (2015)
Нехорошев Б. Г. - Роторно-поршневой электрокомпрессор ЭВК 0,4/0,8 (2015)
Хаустова А. Н. - Исследование струи СПД-70 методом оптической эмиссионной спектроскопии со сканированием плазмы через коллиматор (2015)
Ткач М. Р. - Удельная мощность металлогидридных утилизационных установок непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2015)
Маркушин А. Н. - Оценка методики расчета гидравлических потерь в камере сгорания на примере ГТД НК-8, Бакланов А. В., Салимзянова Г. Ф. (2015)
Тарасенко А. И. - "Ледовые" маховики в судовом пропульсивном комплексе с малооборотными ДВС в условиях ледового плавания (2015)
Кононыхин Е. А. - Система управления исполнительным механизмом авиационного двигателя на базе нечеткой логики, Епифанов С. В., Павлюк Е. В. (2015)
Бабенко Ю. В. - Формирование тарифов на авиаперевозки с учетом удельных затрат за жизненный цикл модификаций тяжелого транспортного самолета (2015)
Бахмет Г. К. - Использование системного анализа для повышения эффективности работы катодов-компенсаторов ЭРД, Гуляева Е. В., Нестеренко С. Ю. (2015)
Михайленко В. С. - Идентификация тепловых объектов в системах адаптивного управления с помощью нейро-нечетких сетей, Варбанец Р. А. (2015)
Рева А. Н. - Синтез деятельности и кибернетический анализ информационной нагрузки авиадиспетчера при высокой интенсивности воздушного движения, Устименко И. М., Плясовских А. П. (2015)
Ткаченко Ю. М. - Разработка инструментальных средств для поддержки принятия решений по анализу деятельности обучаемых в техническом вузе (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Качала Т. - Інституційна модель модернізації суспільства (2014)
Миленький В. - Системний аналіз і типологізація соціально-економічного розвитку регіонів, Мигаленко О., Ковтун В. (2014)
Строкань О. - Проблеми взаємовідносин етики та бізнесу (2014)
Пустовар В. - Світовий досвід формування регіональної економічної політики (2014)
Гживна З. - Мoдeль eфeктивнoгo функцioнувaння pинку продовольства в peгioнi, Катана А. (2014)
Отенко I. - Формування бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства (2014)
Бондаренко В. - Маркетингова спрямованість як основа підвищення ефективності задіяння ресурсної бази регіону в господарську практику (2014)
Черевань І. - Результативність лізингу як нового напряму інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві (2014)
Гарбар Ж. - Обґрунтування вибору моделі розвитку фінансового ринку України (2014)
Яртим І. - Особливості реалізації стратегічних змін на машинобудівних підприємствах України (2014)
Чернова Л. - Інноваційні підходи до управління персоналом: стратегія для України (2014)
Богуславська С. - Сутність та особливості регулювання інвестиційних процесів у регіоні (2014)
Крупенна І. - Особливості формування витрат на елементи маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості України (2014)
Яковлєва А. - Прийняття стратегічних рішень у сфері маркетингу регіону (2014)
Yermachenko V. - Methodical approach to the analysis of national strategies of tourism development (2014)
Григоренко Є. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Отенко І. - Аналіз факторів впливу макросередовища на реалізацію державно-приватного партнерства в Україні, Афанасьєва Л. (2014)
Азаренков Г. - Формування системи інформаційного забезпечення логістико-орієнтованого управління промисловим підприємством, Дзьобко І. (2014)
Гончарова Н. - Вдoскoналeння мeханiзмiв мунiципальнoгo управлiння рoзвиткoм житлoвoї сфeри рeгioну (2014)
Проскура В. - Маркетинг територій як фактор ефективного регіонального розвитку (2014)
Гур’єв С. О. - Мінно-вибухова травма внаслідок сучасних бойових дій на прикладі антитерористичної операції на Сході України. Повідомлення 1. Клініко-епідеміологічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги, Кравцов Д. І., Казачков В. Є., Ордатій А. В. (2015)
Березка М. І. - Клініко-нозологічна характеристика постраждалих з політравмою, яким надається медична допомога в умовах притрасової лікарні, Суханов В. В. (2015)
Пирогов Е. Н. - Оценка значений краевой резорбции костных отломков при клиническом применении нового фиксатора для остеосинтеза медиальных переломов шейки бедренной кости (2015)
Дзяк Л. А. - Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговую травму, Цуркаленко Е. С., Сальков Н. Н. (2015)
Лоскутов А. Е. - Применение препарата Депос® при лечении больных с артрозом коленных суставов, Синегубов Д. А. (2015)
Паньків І. В. - Вплив функціонального стану щитоподібної залози на мінеральну щільність кісткової тканини (2015)
Король П. О. - Роль остеосцинтиграфії в програмі обов’язкового діагностичного скринінгу при ендопротезуванні колінних суглобів, Ткаченко М. М. (2015)
Джерелей О. Б. - Оптимизация методики предоперационного планирования дистальных остеотомий первой плюсневой кости при оперативной коррекции Hallux Valgus (2015)
Лоскутов О. А. - Анализ напряженного состояния элементов системы "бедренная кость — имплантат" при функциональных нагрузках эндопротеза тазобедренного сустава, Левадный Е. В. (2015)
Герасименко С. І. - Профілактика вивиху стегнового компонента ендопротеза після тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Рой І. В., Герасименко А. С., Павлова Ю. Г., Заморський Т. В., Кудрін А. П. (2015)
Дуда Б. С. - Особливості ендопротезування колінного суглоба при пухлинах кісток, коли спостерігається дефіцит м’яких тканин, Проценко В. В. (2015)
Ільніцький О. В. - Вибір методики остеосинтезу при метастатичному ураженні кісток кінцівок, Проценко В. В. (2015)
Гужевський І. В. - Клініко-рентгенологічні показники при остеоартрозі колінних та кульшових суглобів на ґрунті спондилоепіфізарної дисплазії, Герасименко С. І., Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Полулях Д. М. (2015)
Климовицкий В. Г. - Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в лечении повреждений мягких и костных тканей (обзор литературы), Соловьев И. А. (2015)
Зазирный И. М. - Трансплантация мениска коленного сустава: современное состояние проблемы. Обзор литературы. Часть 1, Шмигельски Р. Я. (2015)
Зазирный И. М. - Трансплантация мениска коленного сустава: современное состояние проблемы. Обзор литературы. Часть 2, Шмигельски Р. Я. (2015)
Новикова Раиса Ивановна 27.01.1930 — 17.11.2015. Заслуженный деятель высшей школы, доктор медицинских наук, профессор (2015)
Тревого І. - Наукова, міжнародна і громадська діяльність Українського товариства геодезії і картографії у 2015 р., Денисов О., Четверіков Б. (2016)
Тревого І. - Досягнення та інновації в галузі геоматики на "INTERGEO-2015”, Третяк К., Задорожний В., Кілару В. (2016)
Бурбан П. - Современные технологии при создании общего геодезического обоснования демаркации государственной границы, Раткевичс А. (2016)
Тревого І. - Українсько-польська співпраця щодо актуальних проблем інженерної геодезії, Глотов В., Цюпак І., Задорожний В. (2016)
Тревого I. - Застосування мультистанції Leica MS60 з метою проведення високоточного геопросторового моніторингу, Горб А., Мелешко О. (2016)
Терновий М. - Інформаційне моделювання будівель і нові інструменти (2016)
Тревого І. - Міжнародна співпраця в навчанні магістрів-геодезистів за програмами подвійних дипломів, Третяк К., Задорожний В. (2016)
Пересадько В. - До проблем GNSS знімання у великих містах, Прядка К. (2016)
Тревого І. - Нові результати і перспективи досліджень на Яворівському науковому геодезичному полігоні, Цюпак І., Паляниця Б., Волошин В. (2016)
Тревого І. - Дослідження складу і мікроструктури металу стінових геодезичних знаків, Ільків Є., Галярник М., Жовтуля О. (2016)
Ярема Н. - Визначення зміни середнього рівня Балтійського моря за даними мареографічних спостережень, Кашинський Т., Согор А. (2016)
Матвиeнко С. - О возможности реализации радиофизического метода мониторинга гравитационного поля земли с использованием сети ГНСС станций, Прокопов О., Тревого И. (2016)
Доскіч С. - Застосування програмного пакета GAMIT-GLOBK для створення регіональних комбінованих GNSS розв’язків (2016)
Celms А. - Research of National geodetic network using GNSS methods, Rusiņš J., Reķe I. (2016)
Літинський В. - Спосіб дослідження ходу фокусувальної лінзи зорових труб нівелірів, Перій С., Тарнавський В., Літинський С. (2016)
Горб О. - Возможности обработки данных лазерного сканирования современными программными продуктами, Буряченко М., Еременко Д. (2016)
Мороз О. - Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання – "із середини” та "вперед-назад”, Корлятович Т., Покотило І. Фис М. (2016)
Андрушенко В. - Про додаткові вимірювання на лінійному базисі, Ващенко В., Поляковська Л., Смірнов Є. (2016)
Parsova V. - How to register cadastral objects located on marine area?, Berzina M., Jankava A., Stoiko N. (2016)
Сидоренко В. - Особливості формування міських територій у промислових регіонах України, Паламар А. (2016)
Стадніков В. - Концептуальні основи розроблення регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області (2016)
Мартинюк Т. - Розрахунок комплексного індексу цінності території, Маланчук М. (2016)
Глотов В. - Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери, Марусаж Х. (2016)
Chetverikov B. - Determination of boundaries of ancient burial places using the archived aerial and cartographic materials, Babiy L. (2016)
Baumane V. - Аpplication of remote sensing data in determination of land degradation, Cintina V., Lapina A. (2016)
Іванчук О. - Математична модель взаємозв’язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об’єкта з відповідними їх координатами на РЕМ-стереозображеннях (2016)
Король П. - Використання тороїдальних поверхонь під час розроблення математичних основ географічних карт України, Волошин В. (2016)
Мельник В. - Фрактальний аналіз неоднорідних структур із застосуванням методу варіограм, Піскунова О. (2016)
Погорeлов В. - Теоретическое обоснование способа измерения высот зданий по одиночному спутниковому изображению, Шавук В. (2016)
Савчук Р. - Обґрунтування показників ефективності системи забезпечення установи cпеціальними картами та фотодокументами про місцевість (2016)
Савчук Р. - Математична модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно (2016)
Бурштинська Х. - Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення, Денис Ю., Мадяр Ю., Поліщук Б. (2016)
Янчук О. - Мобільна система збирання даних на основі ArcGIS для обліку біорізноманіття рослинного світу Рівненського природного заповідника, Янчук Р., Шмиговський О., Ковалець А. (2016)
Абдаллах Р. - Дослідження динаміки розвитку дорожньої мережі Іраку на прикладі м. Сулейманія, Четверіков Б. (2016)
Малашевський М. - Дослідження інвестиційної привабливості земельної ділянки комерційного використання (2016)
Олександру Дорожинському 75 (2016)
Пам’яті Лісевича Михайла Пилиповича (20.08.1946 – 10.12.2015) (2016)
Белецкий А. - Криптографические приложения индикаторных матриц систем функций Уолша (2016)
Melnik O. - Computer design of nanocircuits for cryptographic engineering, Kozarevych V., Khodymchuk D. (2016)
Грищук Р. - Джерела первинних даних для розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак, Охрімчук В., Ахтирцева В. (2016)
Корченко А. - Методология построения систем выявления аномалий, порожденных кибератаками, Щербина В., Вишневская Н. (2016)
Корченко О. - Модель та метод оцінки ризиків захисту персональних даних під час їх обробки в автоматизованих системах, Дрейс Ю., Лозова І. (2016)
Корченко О. - Аналіз загроз та механізмів забезпечення інформаційної безпеки в сенсорних мережах, Алєксандер М., Одарченко Р., Наджи А., Петренко О. (2016)
Шаховал О. - Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України, Лозова І., Гнатюк С. (2016)
Гізун А. - Обчислювальний комплекс виявлення та оцінювання кризових ситуацій в інформаційній сфері (2016)
Мохор В. - Функціональне моделювання системи керування ризиком безпеки інформації, Цуркан В., Дорогий Я., Крук О. (2016)
Бучик С. - Методологія аналізу ризиків дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів (2016)
Содержание (2015)
Мозговой В. Ф. - Современные методы предварительной обработки моноколёс ГТД на станках с ЧПУ, Балушок К. Б., Панасенко В. А., Бирук М. К. (2015)
Петрик И. А. - Разработка порошков титановых сплавов для аддитивных технологий применительно к деталям ГТД, Овчинников А. В., Селиверстов А. Г. (2015)
Синяєва Н. П. - Визначення легуючих елементів у жароміцних сплавах на основі нікелю атомно-абсорбційним методом (2015)
Снежной Г. В. - Влияние химических компонентов на механические и магнитные свойства высокомарганцевых сталей, Сажнев В. Н., Ольшанецкий В. Е. (2015)
Forghany F. - Numerical study of the aerodynamic effects on fluidic thrust vectoring, Taiebi-Rahni M., Asdollahi-Ghohieh A. (2015)
Приходько А. А. - Обледенение аэродинамических поверхностей: методика моделирования нарастания льда, Алексеенко С. В. (2015)
Русанов А. В. - Моделирование пространственных вязких течений в проточных частях энергетических турбин с использованием различных уравнений состояния, Пащенко Н. В., Русанов Р. А. (2015)
Коробко В. В. - Аналіз можливостей вдосконалення термоакустичних теплових машин шляхом раціональної організації процесів теплообміну (2015)
Жулай Ю. А. - Теоретическая оценка эффективности кавитационного теплогенератора (2015)
Лоян А. В. - Результаты разработки и испытаний микро расходного катода-нейтрализатора на рабочие токи до 300 мА, Цаглов А. И. (2015)
Сорогин Ф. Г. - Экспериментальное исследование распылительной системы охлаждения циклового воздуха ГТП, Жеманюк П. Д., Трофимов В. П., Шахов Ю. В., Петухов И. И., Минячихин А. В. (2015)
Тимошенко В. И. - К вопросу о рациональной организации процессов смешения и горения в камере сгорания ПВРД, Дешко А. Е. (2015)
Титов М. Ю. - Измерение зондовых характеристик в разрядном канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В. (2015)
Ткач М. Р. - Стенд для исследования влияния масштабного фактора на параметры крутильных колебаний энергетических установок с МОД, Тарасенко А. А. (2015)
Епифанов С. В. - Прогнозирование технического состояния турбореактивного двухконтурного двигателя., Щербань Б. А., Багаутдинов Н. Д., Черкасов Ю. В. (2015)
Гвоздева И. М. - Оптимизация характеристик направленности систем акустических датчиков (2015)
Гожий О. П. - Моделювання розподілу енергетичних ресурсів на основі кольорових мереж Петрі, Гожий В. О. (2015)
Журавлёв В. Н. - Феноменологическая модель процесса излучения энергии звука в процессе горения (2015)
Ігнаткін В. У. - Коректування тривалості міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за їх поточним технічним станом, Томашевський О. В. (2015)
Рева О. М. - Модель інтегративної оцінки ставлення авіадиспетчерів до порушення норми ешелонування повітряного простору, Мухтаров П. Ш., Мірзоєв Б. М., Султанов В. З. (2015)
Семчишин С. М. - Автоматизированный регистратор параметров переносной – расширение функциональных возможностей, Качура В.А. (2015)
Третьяк В. В. - Реализация классификационного этапа в системе СПРУТ для разработки новых технологических процессов импульсных технологий (2015)
Иващенко А. И. - Автоматизация технологического процесса проверки электрических жгутов авиационных ГТД, Цалимов Г. Ф., Нерубасский В. В., Лопунова Н. Н. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Ленська С. - Антитоталітарний дискурс новелістики Зосима Дончука (2015)
Ліпницька І. - Експресіоністична модель світу в антивоєнному циклі Сергія Пилипенка "З військового щоденника 1916-1917 рр." (2015)
Зуєнко М. - Міфопоетична картина світу та її художня трансформація в поемі Дж. Мільтона "Втрачений рай" (2015)
Антонова В. - Исторический аспект поэм В. Скотта, Нешко С. (2015)
Закирова Н. - Ведущий короленковед современности А. Труханенко, Чиговская-Назарова Я. (2015)
Казарин В. - Ахматова. Данте. Крым., Новикова М. (2015)
Мацапура В. - Баллада А. С. Пушкина "Гусар": поєтика и контекст (2015)
Тарасова Н. - До питання аналізу окремих назв та імен у романі Джонатана Свіфта "Мандри Гуллівера", Люлька В. (2015)
Маковій М. - Традиції та новаторство драми С. Новицької "Крейзі" (2015)
Кумпан С. - Роль поетонімної вісі в актуалізації комічного в новелах Івліна Во (2015)
Любецкая В. - Эпическая эстетика в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые душа" (2015)
Мазурик К. - Жанрові інварінти автобіографістики Пантелеймона Куліша (2015)
Ніколенко К. - Романтична іронія та міфопоетика в "Подорожі на Гарц Г. Гейне" (2015)
Браїлко Ю. - Український топонімний код у поезії Бориса Олійника (2015)
Дерев’янко Л. - Обов'язкові та факультативні атрибутиви як компоненти співвідносних темпоративів із семантикою неозначеної часової тривалості (2015)
Донец С. - Истоки скрытой информативности образа (2015)
Кіраль С. - Гуцульський світ української літератури першої третини ХХ століття у критичній рецепції науковця (2015)
Степаненко М. - Репрезентація міжособистісного конфлікту в українській мові: комунікативний, лінгвокогнітивний, лінгвопрагматичний і контекстний аналіз (2015)
Дубров Ю. И. - Самоорганизация сложной системы и граница ее информационного восприятия, Ткаченко А. Н. (2016)
Кірічек Ю. О. - Кадастрова класифікація земельних ділянок в Україні, Ландо Є. О., Андреєва І. Г. (2016)
Тимошенко Е. А. - Перспективы сертификации жилых зданий по "зеленым" стандартам в Украине, Савицкий Н. В. (2016)
Макарова В. Н. - Загрязнение атмосферного воздуха урбанизированных территорий (2016)
Беспалько Р. І. - Кадастрова система України на шляху до прийняття стандартів ЄС за директивою Inspire, Ярова Ю. О. (2016)
Богомаз В. Н. - Влияние трения в шарнирах на величину критической силы стержней, Бондаренко Л. Н., Щека И. Н., Семенюк Л. О. (2016)
Місюра Л. В. - Оптимізація процесу навчання студентів під час проектування фундаментів будівель і споруд, Місюра Л. В., Полтораченко Н. І. (2016)
Белоконь А. И. - Управление заинтересованными сторонами в окружении проекта, Маланчий С. А., Коцюба Т. В. (2016)
Чернишова О. С. - Економічне обґрунтування максимального ухилу при проектуванні високошвидкісних магістралей, Ковальов В. В., Ящук М. М., Хойц О. В. (2016)
Дьяченко Л. Ю. - Предложение решений по разработке проектов энергоэффективных высотных зданий в Украине, Дьяченко О. С., Совенко В. В. (2016)
Євсєєва Г. П. - Українська хата як архетипна модель у творчості Олександра Довженка, Богуславська Л. Г. (2016)
Титул, зміст (2016)
Братель О. - Категорії "позов" і "позовна заява" як складові цивільних процесуальних юридичних фактів (2016)
Глущенко Є. - Співвідношення понять "цілісний майновий комплекс" та "майновий комплекс" у доктрині цивільного права (2016)
Кармаза О. - Договір найму житла та договір оренди житла: їх співвідношення (2016)
Пилипенко С. - Поняття та особливості договору добровільного медичного страхування (2016)
Пономарьова Т. - Деякі аспекти укладання договору з порушенням письмової форми (2016)
Прут Ю. - Процесуальний інститут відводу секретаря судового засідання в цивільному судочинстві (2016)
Тімашов В. - Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (2016)
Ткачук А. - Внутрішнє переконання судді як метод і результат оцінки доказів у цивільному процесі (2016)
Апаров А. - Вільна економічна зона "Крим" як особливий для правового господарського порядку тип спеціального режиму господарювання: компаративний аналіз, Онищенко О. (2016)
Солодченко С. - Самоконтроль за якістю продукції та недержавний нагляд за повноваженнями виробника (2016)
Хрімлі О. - Державні гарантії як спосіб захисту прав інвесторів (2016)
Бірюкова А. - Окремі питання становлення та розвитку трудового законодавства в Україні (2016)
Данилова М. - Правова природа охоронних відносин у трудовому праві (2016)
Журавель В. - Принципи та види колективних форм захисту трудових прав працівників (2016)
Кацуба А. - Напрями вдосконалення структури галузі трудового права (2016)
Малишевська З. - Класифікація режиму робочого часу (2016)
Могілевський Л. - Співвідношення системи трудового права та системи трудового законодавства України (2016)
Обушенко Н. - Підвищення ефективності застосування норм трудового права як обов’язкова умова розбудови соціально-правової держави (2016)
Павліченко В. - Оптимізація законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із міжнародним законодавством (2016)
Подорожній Є. - Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві (2016)
Денисенко А. - Особливості адміністративних правовідносин з організації громадського контролю у сфері державного управління (2016)
Нашинець-Наумова А. - Організація системи захисту інформації суб’єктів господарювання (2016)
Нижник О. - Адміністративно-правові інструменти реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти (2016)
Шкребець Є. - Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства щодо забезпечення діяльності адвокатури в Україні (2016)
Бриль К. - Класифікація суб’єктів забезпечення децентралізації державної влади в Україні (2016)
Богатирьов І. - Кримінальна відповідальність як сучасна проблема кримінального права України, Савченко А. (2016)
Коломиец Ю. - Метафизика и уголовное право (2016)
Коломієць Н. - Класифікація заходів заохочення за кримінально-виконавчим законодавством України (2016)
Олійник С. - Особливості використання поліграфа для запобігання та протидії отриманню неправомірної вигоди службовою особою (2016)
Шкута О. - Генезис становлення та розвиток кримінально-виконавчої системи незалежної України (2016)
Манькут А. - Поняття юридичної відповідальності працівників прокуратури (2016)
Хромова К. - Поняття та види завдань органів прокуратури України щодо протидії корупції (2016)
Гулов А. В. - Z'-бозон и партонные распределения для процесса Дрелла-Яна на ускорителе Tevatron, Кожушко А. А. (2012)
Скалозуб В. В. - Перерізи народження лептонних пар і пошук важкого Z' бозону в процесах розсіювання адронів, Тухтаров А. В. (2012)
Солдатова Є. Д. - Поведінка параметра Грюнайзена в околі критичної точки металевого церію, Галдіна О. М. (2012)
Соколовский А. И. - Формирование сокращенного описания в модели броуновского движения, Челбаевский З. Ю., Яненко С. А. (2012)
Kolomoyets N. V. - Introducing external chromomagnetic fields in the SU(3) lattice gluodynamics, Demchik V. I., Gulov A. V. (2012)
Уваров И. В. - Бесспиновый трёхчастичный осциллятор на основе группы SP(4,C), Ярошенко А. П., Куликов Д. А. (2012)
Матисіна З. А. - Статистична теорія фото- та електрополімеризації фулеренів у молекулярних кристалах фулериту, Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2012)
Сніжко Є. М. - Динаміка електричних потенціалів моделі мережі нейронів із нелінійними функціями активації, Чернетченко Д. В. (2012)
Прохода О. С. - Особливості зародження та зростання нанокристалів В2-фази в сплаві Al50Ni50. Результати моделювання, Овруцький А. М., Башев В. Ф. (2012)
Цоцко В. І. - Чисельно-аналітичне моделювання кристалізації поверхневого шару металу, Хохлова Т. С. (2012)
Рябцев С. И. - Особенности фазообразования и свойства неравновесно закристаллизованных пленок системы Fe–Pt, Башев В. Ф., Гусевик П. С., Доценко Ф. Ф. (2012)
Sukhova О. V. - High performance composites, Spyrydonova I. M. (2012)
Карпенко Н. В. - Кристалізація потрійних евтектик у багатокомпонентних системах, Спиридонова І. М. (2012)
Федоренкова Л. И. - Особенности диффузионного слоя, сформированного под действием электролитного разряда (2012)
Скорбященский Е. С. - Влияние магнитного поля на формирование твердых растворов (2012)
Миронова Т. М. - О механизмах влияния фазовых переходов на поведение эвтектических карбидов при деформировании, Донская Т. Р., Сидорова А. Ю. (2012)
Панков Р. В. - Свойства хромовых вакуумно-дуговых покрытий, Надтока В. Н., Масляный Н. В., Дейнеко Л. Н. (2012)
Соколовская Ю. А. - Условия стабильности карбида бора, Мостовой В. И. (2012)
Бочкова Т. М. - Формування просторових зарядів у кристалах Bi4Ge3O12, Пляка С. М. (2012)
Хандецкий В. С. - Оценка параметров гетерогенных полупроводниковых материалов по данным изотермического деполяризационного анализа, Тонкошкур Ю. А. (2012)
Andreev M. V. - Wide-band reflection coefficient measurements using direct and inverse frequency-time domain transformations, Borulko V. F., Drobakhin O. O., Sidorov D. V. (2012)
Демура А. Л. - Залежність діелектричної проникності склопластику від температури отвердіння під впливом ЕМП НВЧ (2012)
Пащенко В. О. - Гранично-елементне моделювання електричної напруженості над поверхнею ортотропного провідного композита (2012)
Лясота Д. В. - Расчёт рассеянного на проводящей ленте поля методом интегрального уравнения, Морозов В. М. (2012)
Морозов В. Н. - Несинусоидальные волны в прямоугольном волноводе на основе концепции парциальных волн Бриллюэна, Магро В. И. (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, зміст (2016)
Програма курсу "Інформатика" для 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики (2016)
Балик Н. Р. - Моделі впровадження електронного навчання у педагогічному університеті, Шмигер Г. П. (2016)
Івлієва О. М. - Конструювання тестів навчальних досягнень студентів - майбутніх вчителів інформатики (2016)
Кононец Н. В. - Засоби розробки електронних освітніх ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу (2016)
Костерна Л. В. - Програмування в середовищі Scratch (2016)
Бєлоконєва Н. О. - Диференціація навчання, комп’ютерні технології — один із шляхів підвищення мотивації на уроках інформатики (2016)
Філончук О. М. - Урок узагальнення і систематизації знань з теми: "Комп’ютерні публікації Scribus Portable" у 9 класі (2016)
Корнієнко В. О. - Мобільні технології в освітній діяльності (2016)
Ткачук Г. В. - Особливості організації та проведення вебінарів засобами платформи BigBlueButton (2016)
Кіт І. В. - Методичні особливості курсу "Технологія керування робототехнічними системами", Кіт О. Г. (2016)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2015–2016 навчальному році, Рудик О. Б. (2016)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 2.02.2016 №73 "Про затвердження навчальної програми з інформатики для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (які вивчали інформатику в 2–4 класах)" (2016)
Адамчук В. В. - Механіко-технологічні передумови зменшення втрат маси коренеплодів в процесі їх збирання, Борис А. М., Булгаков В. М., Борис М. М. (2015)
Chernovol M. - Effectiveness increase in application of FANT of the components of mobile agricultural machines, Shepelenko I., Budar Mohamed R. F. (2015)
Nesterenko O. - Analytical study of separation efficiency of grain in vertical pneumatic separating channel, Leschenko S., Petrenko D., Honcharova S. (2015)
Козаченко О. В. - Зміна форми леза ґрунтообробних знарядь при зношуванні, Шкрегаль О. М., Каденко В. С. (2015)
Булгаков В. М. - Теоретичні передумови дослідження коливань коренеплоду при його вібраційному викопуванні, Головач І. В., Черновол М. І. (2015)
Mazheyka A. - Features a combined laser processing of titanium-nickel alloys (2015)
Булгаков В. М. - Побудова математичної моделі коливального руху у ґрунті зубчастого сошника селекційної сівалки, Головач І. В., Горобей В. П., Свірень М. О. (2015)
Гончаров В. В. - Мінімізація тривалості перебігу перехідних процесів роторної машини з автобалансиром і нерухомою точкою (2015)
Кулешков Ю. В. - Экспериментальные исследования спектров шума шестеренного насоса с повышенным коэффициентом перекрытия зубчатого зацепления, Руденко Т. В., Красота М. В., Матвиенко А. А., Осин Р. А. (2015)
Войтюк Д. Г. - Щодо обґрунтування перспективної схеми стеблепідіймачів жатки зернозбирального комбайна, Смолінський С. В. (2015)
Хорольський В. Л. - Процесс снятия фаски резкой в штампах для усиления сварных соединений в сельском машиностроении, Шлик С. В. (2015)
Мельник Ю. В. - Пути решения проблем обработки почвы под овощные рассадные культуры (2015)
Скобло Т. С. - Разработка комплексного, эффективного способа упрочнения режущего инструмента для переработки сельхозпродукции, Романюк С. П., Сидашенко А. И. (2015)
Marchenko D. - Tribological research on the process of wear of a friction pair "cable block – rope" considering rolling slippage (2015)
Носуленко В. І. - Розмірна обробка електричною дугою складних за зовнішнім контуром деталей, Юр’єв В. В. (2015)
Валявський І. А. - Дослідження впливу компонувальної схеми та діапазону зміни довжини кінематичних ланок на просторові рухові характеристики гексаподів, Кулєшков Ю. В. (2015)
Бабій М. В. - Дослідження ресурсу роботи спинки ножа сегментно-пальцевого різального апарату, Попович П. В., Матвіїшин А. Й., Бабій А. В. (2015)
Сало В. М. - Аналіз процесів чизелювання ґрунтів з застосуванням різних комбінацій робочих органів, Лещенко С. М., Пашинський В. А., Ярових Р. В. (2015)
Аулін В. В. - Фізичні аспекти взаємодії в системі "РОГМ-грунт", Тихий А. А., Войтов В. А. (2015)
Замота Т. Н. - Повышение эффективности приработки ресурсоопределяющих спряжений транспортных средств (2015)
Аулін В. В. - Вплив властивостей компонентів КМ (КП) на напружено-деформований стан і триботехнічні характеристики деталей СГТ, Кузик О. В., Носуленко В. И. (2015)
Васильковська К. В. - Точний висів просапних культур – першочерговий крок у програмуванні майбутнього врожаю (2015)
Ікальчик М. І. - Обґрунтування конструктивних параметрів скреперно-роликового пристрою для прибирання гною (2015)
Магопець С. О. - Дослідження можливості оцінки технічного стану системи випуску відпрацьованих газів на основі аналізу зміни параметрів тиску в циліндрі двигуна, Бевз О. В. (2015)
Дейкун В. А. - Досягнення необхідної швидкості потоку гранул добрив по тукопроводу за рахунок встановлення його раціональних параметрів, Філімоніхін Г. Б. (2015)
Лузан П. Г. - Обґрунтування поперечного перерізу стеблевідвода сошника для прямої сівби зернових культур, Сало В. М., Лузан О. Р., Павленко І. І. (2015)
Линник Ю. О. - Розрахунок енерговитрат системи сервоконтроля ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки, Дудін В. Ю. (2015)
Човнюк Ю. В. - Нові напрямки розвитку сільськогосподарського машинобудування, заснованого на хвильових та віброхвильових принципах, Дяченко Л. А. (2015)
Гринченко А. С. - Теоретические модели функционирования и обеспечения механической надежности культиваторов с подпружиненными рабочими органами, Алферов А. И. (2015)
Невзоров А. В. - Влияние надежности сельхозтехники на вероятность выполнения технологических процессов, Ковальчук Ю. А., Дидур В. В. (2015)
Маркович С. І. - Розробка комплексу обладнання для відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарських машин класу "круглий стрижень" з застосуванням комбінованої технології, Мажейка О. Й., Дмитренко О. В. (2015)
Парієв А. О. - Експериментальний зразок розкидача солом’яної підстилки, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2015)
Бойко В. Б. - Пневмосистема для гідропневматичного висівного апарата, Улексін В. О., Мілько В. С. (2015)
Назаренко О. О. - Теоретичне дослідження режимів роботи машинно-тракторних агрегатів, Пушка О. С. (2015)
Панков А. А. - Актуальность и перспективы создания универсальных модульных машин для выращивания зерновых культур (2015)
Масалабов В. М. - До методики експериментального визначення показника режиму повороту машинно-тракторного агрегату (2015)
Лівіцький О. М. - Системний підхід до аналізу та вирішення проблеми технічної експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки (2015)
Кирилович В. А. - Особливості реалізації промисловими роботами механоскладальних технологій в гнучких виробничих комірках (2015)
Грудовий Р. С. - Результати експериментальних досліджень питомих енерговитрат транспортування зерна гвинтовим конвеєром (2015)
Парієв А. О. - Результати експериментальних досліджень розкидача підстилки з роторно-пальцевим робочим органом, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2015)
Дворук В. І. - Самозагострювання робочих органів ґрунтообробних знарядь, Войтов В. А., Борак К. В. (2015)
Бойко Д. І. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми багатокомпонентного дозатора-змішувача інгредієнтів комбікормів (2015)
Бойко В. Б. - Дослідження процесу заряджання насінини в насіннєпровід координатного гідропневматичного висівного апарата (2015)
Гринченко А. С. - Концептуальные вопросы обеспечения механической надежности сельскохозяйственной техники (2015)
Сіса О. Ф. - Обробка електричною дугою матриць для брикетування (2015)
Слонь В. В. - Модифікуючий вплив присадок на термін заміни моторної оливи в нестаціонарних умовах експлуатації (2015)
Білозерова М. О. - Асимптотичні зображення особливих розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з правильно змінними нелінійностями (2015)
Gorodetskyi V. V. - A nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order, Martynyuk О. V., Kolysnyk R. S. (2015)
Дрінь С. С. - Задача Коші для рівняння фрактальної дифузії з відхиленням аргумента, Дрінь Я. М. (2015)
Ільків В. С. - Задача з інтегро-крайовими умовами для системи рівнянь Ляме у просторах майже періодичних функцій, Нитребич З. М., Пукач П. Я. (2015)
Кінаш А. В. - Флуктуації асимптотично дисипативного процесу з марковськими переключеннями (2015)
Клевчук І. І. - Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією (2015)
Лінчук Ю. С. - Комутант одного різницевого оператора (2015)
Луківська Д. В. - Про мероморфні розв'язки диференціальних рівнянь з заданими полюсами, Шавала О. В. (2015)
Лучко В. М. - Про періодичний розв'язок параболічного рівняння над полем p-адичних чисел, Лучко В. С. (2015)
Маслюченко В. К. - Поточкові границі неперервних монотонних функцій та функцій обмеженої варіації, Петей С. П. (2015)
Сергєєва Л. М. - Побудова глобального розв'язку для одного класу неоднорідних диференціальних рівнянь з частинними похідними, що містять відхилення за часом (2015)
Скасків О. Б. - Про стійкість рядів, подібних на ряди Тейлора-Діріхле, Тарновецька О. Ю. (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Умови існування майже періодичних нулів діагональних операторів, що діють у просторі обмежених послідовностей (2015)
Снітко Г. А. - Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею (2015)
Флюд O. B. - Задача з малим параметром при похідних у напівлінійній гіперболічній системі рівнянь першого порядку (2015)
Ярошко О. C. - Лінійна багатопараметрична спектральна задача та чисельний метод її розв’язування, Подлевський Б. M., Хлобистов В. B. (2015)
Бойцова І. А. - Усереднення у лінійній за керуванням задачі оптимального керування зі швидкими та повільними змінними (2015)
Бокало M. M. - Мішана задача для нелінійних параболічних рівнянь зі змінним запізненням, Ільницька О. В. (2015)
Вдовенко Т. І. - Хвильові оператори для сингулярного несиметричного збурення самоспряженого оператора, Дудкін М. Є. (2015)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних рівнянь з гармонійним осцилятором, Широковських А. О. (2015)
Горун П. П. - Дискретна модель стохастичної оптимізації інвестиційного портфеля, Чабанюк Я. М. (2015)
Карвацький Д. М. - Властивості розподілу випадкової неповної суми збіжного знакододатного ряду, члени якого утворюють узагальнену послідовность Фібоначчі (2015)
Карлова О. - Класифікація неперервних функцій на добутку прямих Зорґенфрея, Фодчук О. (2015)
Кінаш Н. Є. - Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальною умовою перевизначення (2015)
Копач М. І. - Багатопараметричні аналоги методів ітеративного агрегування, Шувар Б. А., Шувар Н. О. (2015)
Маслюченко В. К. - Новий підхід до доведення теореми Бера про напівнеперервні функції і одна характеризація беровості, Маслюченко О. В., Фотій О. Г. (2015)
Нестеренко В. В. - Ослаблена неперервність оберненого відображення (2015)
Піддубний О. М. - Регулярно монотонні мажоранти в теоремі Гарді-Літтлвуда (2015)
Пукальський І. Д. - Задача Коші для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженням (2015)
Самойленко В. Г. - Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами і малим параметром парного степеня при старшій похідній, Самойленко Ю. І. (2015)
Симотюк М. М. - Метричні оцінки малих знаменників багатоточкової задачі для навантаженого гіперболічного рівняння, Хомяк Д. В. (2015)
Скасків О. Б. - Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле, Шаповаловська Л. О. (2015)
Тищук Т. В. - Співіснування узагальнених періодичних розв'язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними, Федоренко Ю. В. (2015)
Титул, зміст (2016)
Апостол М. В. - Наукові пошуки академіка М. В. Зубця в контексті розвитку вчення про породотворення у тваринництві (2016)
Балян І. В. - Науково-організаційна діяльність М. М. Кулешова у системі Всесоюзного інституту рослинництва (ВІР) (грудень 1925 – березень 1933) (2016)
Бей Р. В. - Конструювання техніки для збирання трав і приготування сухих кормів в УРСР: історичний аспект (2016)
Вировець В. Г. - Від дводомних і одночасно дозріваючих до однодомних ненаркотичних посівних конопель. До 115-річчя з дня народження академіка М. М. Гришка, Лайко І. М., Горшкова Л. М., Кириченко Г. І. (2016)
Горбань Ю. А. - З плеяди фундаторів Української академії наук: Микола Прокопович Василенко (До 150-річчя від дня народження), Горбань Т. Ю. (2016)
Гринь Г. І. - Історичні закономірності використання природного газу в хімічній технології, Кузнєцов П. В. (2016)
Дашевський І. О. - Генетично модифіковані рослини та ризики вивільнення у навколишнє середовище. Розвиток і проблеми досліджень (2016)
Дрозд П. Ю. - Розвиток геоботанічних досліджень в Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. (2016)
Зосімов І. О. - Реорганізація Українського науково-дослідного інституту економіки й організації сільського господарства (недосліджені сторінки історії) (2016)
Коваленко С. Д. - Колгоспна дослідна справа в житті та творчій спадщині почесного академіка ВАСГНІЛ Т. С. Мальцева: українські мотиви (2016)
Коцур Г. Г. - Сучасні науковці про освоєння та економічне піднесення Запоріжжя в добу кошового отамана Петра Калнишевського (2016)
Пасічник Н. О. - Професор І. І. Патлаєвський (1839–1883): нариси біографії та наукового доробку (2016)
Ріжняк Р. Я. - Петро Йосипович Вомачко (1894–1941) – перший декан фізико-математичного факультету Кіровоградського педагогічного інституту (2016)
Романюк Н. Й. - Наукова школа Костянтина Воблого: до 140-річчя з дня народження вченого (2016)
Сінягіна К. А. - Гамова у Геттінгенському університеті: важливий крок у "велику" науку, Стажування Г. А. (2016)
Слесаренко О. О. - Роль державних органів влади УСРР у становленні етнонаціональної системи освіти (1920-ті – початок 1930-х рр.): модерний науковий вимір (2016)
Татарчук Л. М. - Історіографічне осмислення внеску Полтавського дослідного поля у розвиток агрономії і тваринництва наприкінці ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Федюн О. І. - Історична наука в УРСР у 1950-х – 1980-х роках: історіографічний вимір (2016)
Харик Т. Б. - Внесок Дублянської рільничої школи (академії) у розвиток сільськогосподарської науки і дослідної справи в Східній Галичині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Щебетюк Н. Б. - Трансформації системи наукового забезпечення аграрної галузі в УСРР (1931–1935) (2016)
Яцентій Б. Р. - Життєвий і творчий шлях професора Олександра Тихоновича Калачикова (1902–1982) (2016)
Панченко П. П. - Рецензія на монографію: Бей Р. В. Еволюція наукової думки в механізації та автоматизації у тваринництві УРСР (20–80-ті рр. ХХ ст. ) / НААН, ННСГБ; наук. ред. В. А. Вергунова. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 380 с. – ("Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 90) (2016)
Світлої пам’яті Гриценко Надії Федорівни (2016)
Панченко Петро Пантелеймонович (2016)
Tretiak A. M. - Conceptual development of land tenure in Ukraine at the present stage, Drugak V. M. (2012)
Dorosh O. S. - Evolution of development of territorial planning of land use in Ukraine (2012)
Osypchuk S. O. - Scientific and methodical approaches to development of projects of land management on establishment of coastal protective strips, Koshel A. O. (2012)
Прядка Т. М. - Основи планування сталого землекористування, Корбут Т. С. (2012)
Тихенко Р. В. - Землеустрій як наукова основа організації екологобезпечного використання та охорони земельних ресурсів, Колесник А. М. (2012)
Isachenko N. V. - Land zoning features in settlements (2012)
Pryadka T. M. - Sociohistorical preconditions of formation of the private land property, Chumachenko O. M. (2012)
Мірошниченко А. М. - Проблеми та перспективи безоплатної приватизації земель громадянами, Мартин А. Г, Ріпенко А. І. (2012)
Dorosh J. M. - Methodological approach to the institutionalization of land relations on the principles of ecological-economic imperatives (2012)
Барвінський А. В. - Грунтово-фізико-хімічні фактори підвищення продуктивності земель у поліських агроландшафтах (2012)
Мартин А. Г. - Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення: напрями вдосконалення (2012)
Чумаченко О. М. - Нормативно-правове забезпечення проведення грошової оцінки земель, Лебедєва А. О (2012)
Величко О. В. - Ефективність використання та відтворення земель сільськогосподарського призначення, Мельниченко С. Г. (2012)
Butenko Y. V. - Dynamics of erosion process and its ecological and economic assessment, Kharitonenko R. A. (2012)
Ковальчук І. П. - Проблемні питання та завдання досліджень ярів і лінійної ерозії в Україні, Євсюков Т. О. (2012)
Moskalenko A. A. - Justification of geoinformation system on land soils quality monitoring (2012)
Drugak V. M. - Paradigm of agricultural land use economics under new land relations (2012)
Степенко О. В. - Фінансово-економічний механізм розвитку земельних відносин у контексті сталого землекористування (2012)
Kupriyanchyk I. P. - Problems of ecologically safe land use in modern conditions (2012)
Іванюта О. О. - Особливості моніторингу навчальних досягнень майбутніх фахівців у системі професійної освіти (2012)
Kolganova I. G. - Innovative land tenure in the period of land reform (2012)
Куліш Т. М. - Оптимізація сільськогосподарського землекористування на місцевому рівні (2012)
До відома авторів (2012)
Бойко А. І. - Експериментальні дослідження динаміки зміни форми отворів сепераруючого решета зернодробарок, Морозовська З. А. (2015)
Аулин В. В. - Технико-экономическое обоснование и анализ перспектив точного посева зерновых культур пневмоструйными аппаратами, Панков А. А. (2015)
Свірень М. О. - Дослідження модернізованої секції сівалки для прямої сівби зернових культур з одночасним внесенням рідких добрив, Амосов В. В., Кісільов Р. В., Орищенко С. Б., Козловський С. М. (2015)
Гринченко А. С. - Анализ и прогнозирование механической надежности сельскохозяйственных культиваторов, Алферов А. И., Юрьева А. П. (2015)
Дудніков А. А. - Вплив ґрунту на леза робочих органів ґрунтообробних машин, Келемеш А. О., Пасюта А. Г. (2015)
Аулін В. В. - Прогнозування залишкового ресурсу агрегатів та систем транспортних засобів сільськогосподарського виробництва за їх технічним станом, Каліч В. М., Гриньків А. В., Голуб Д. В. (2015)
Бойко А. І. - Вплив розрідження на ймовірність появи пропусків та двійників при дозуванні насіння пневмомеханічним висівним апаратом, Попик П. С., Банний О. О. (2015)
Кобець А. С. - Обгрунтування конструктивних параметрів робочого органа розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2015)
Артеменко Д. Ю. - Розробка та експериментальне дослідження приладу для вимірювання щільності ґрунту по ширині захвату прикочуючого котка просапної сівалки, Настоящий В. А., Філімоніхін Г. Б. (2015)
Войтік А. В. - Визначення відстані відкидання ґрунту щітковим робочим органом при розкритті кореневої системи маточних рослин, Кравченко В. В., Лісовий І. О., Павленко І. І. (2015)
Гончаров В. В. - Мінімізація тривалості перебігу перехідних процесів роторної машини на пружно-в’язких опорах з одним автобалансиром (2015)
Говоров О. Ф. - Дисковий універсальний подрібнювач-розподілювач стебел рослин з регульованою шириною смуги розподілення подрібнених частинок (2015)
Думенко К. М. - Математичне обґрунтування технологічного процесу роботи качановідокремлювального апарату багатофакторної дії, Бондаренко О. В., Філімоніхін Г. Б., Кулєшков Ю. В. (2015)
Золотовская Е. В. - Моделирование параметров высевающего аппарата овощной сеялки, Миронов А. С. (2015)
Куликівський В. Л. - Експериментальні дослідження процесу транспортування зернового матеріалу шнеком, Палійчук В. К., Боровський В. М. (2015)
Масалабов В. М. - Оцінка трудоємкості агрегатування посівного МТА (2015)
Паламарчук П. В. - Стендові випробування штанг широкозахватного обприскувача, Гавриленко М. П., Сташків М. Я., Бортник І. М. (2015)
Поляков А. М. - Удосконалення начіпного агрегату для обробітку грунту на похилих полях (2015)
Пустовіт С. В. - Обгрунтування необхідної довжини сепаруючої поверхні нижнього решета очистки (2015)
Цьонь О. П. - Дослідження напружено-деформованого стану активного робочого органу дообрізувача залишків гички, Довбуш А. Д., Рубінець Н. А. (2015)
Алієв Е. Б. - Порівняльний аналіз результатів теоретичних й експериментальних досліджень процесу функціонування теплоутилізатора для тваринницьких приміщень, Яропуд В. М. (2015)
Банга В. І. - Аналіз існуючих теорій процесу роздавання і дозування сипучих кормів, Банга Ю. В. (2015)
Брагинец Н. В. - Экспериментальные исследования процесса измельчения грубых и стебельчатых кормов измельчителем с комбинированными ножами, Вертий А. А. (2015)
Броварець О. О. - Інтегруючі аналого-цифрові перетворювачі технічних системи локального моніторингу електропровідних властивостей грунтового середовища (2015)
Кобець А. С. - Механізація захисту рослин у системі природного землеробства, Кобець О. М., Кузьменко О. Ф. (2015)
Котков В. І. - Вплив розміру зернівок на їх міцність і якість насіння, Пустовіт Л. В. (2015)
Нанка О. В. - Напрямки підвищення ефективності процесу подрібнення зернових кормів (2015)
Тригуба А. М. - Результати дослідження агрометеорологічних причин ризику у проектах технологічних систем вирощування сільськогосподарських культур, Луб П. М., Шарибура А. О. (2015)
Шолудько П. В. - Ситуаційне планування механізованих технологічних операцій у рослинництві, Тригуба І. Л. (2015)
Chernovol M. - The main directions of improving technical level of gear pumps of agricultural machines, Kuleshkov Y., Rudenko T., Krasota М. (2015)
Бевз О. В. - Вплив на навколишнє середовище автобусів БАЗ-22154 під час експлуатації на різних видах палива, Магопець С. О., Матвієнко О. О. (2015)
Боков В. М. - Електродугове фрезерування (2015)
Гринченко О. С. - Стохастичне моделювання триботехнічних деградовних процесів та прогнозування показників надійності, Алфьоров О. І. (2015)
Попович П. В. - Аналіз впливу корозійно - експлуатаційних факторів на залишковий ресурс елементів металоконструкцій сільськогосподарських машин, Довбуш Т. А., Олексюк В. П., Миць В. І. (2015)
Смирнов В. В. - Оптимальное по быстродействию управление объектом при малых значениях ошибки отклонения, Смирнова Н. В. (2015)
Толстенко О. В. - Особливості механічної обробки пористих матеріалів, Бедін А. С. (2015)
Содержание (2016)
Баранов Г. Л. - Ергатичні іноваційні технології управління рухом суден, Тихонов І. В. (2016)
Бойко П. А. - Создание широких каналов во льдах для проводки СПГ танкеров и снижение ледовой нагрузки на плавтерминал (2016)
Бурмака И. А. - Определение эффективности обсервованных координат судна, Астайкин Д. В., Алексейчук Б. М. (2016)
Бурмака И. А. - Основные характеристики группы судов при внешнем управлении процессом судовождения, Калиниченко Г. Е., Кулаков М. А. (2016)
Вагущенко А. А. - Методы облегчения выборакомбинированного маневра для расхождения с несколькими судами (2016)
Варбанец Т. В. - Судноплавство в зоні мусонів (2016)
Ворохобин И. И. - Выражение плотности бокового отклонения судна от программной траектории движения при нормальном законе распределения, Северин В. В. (2016)
Ворохобин И. И. - Векториальные погрешности, возникающие при повороте судна, Казак Ю. В. (2016)
Габрук Р. А. - Математическая модель количественной оценки безопасности функционирования полиэргатической системы при динамическом позиционировании, Цымбал Н. Н. (2016)
Гайченя А. В. - Особенности проведения грузовых операций навалочных и универсальных судов (2016)
Гладких И. И. - Обоснование индексации объектов UKRRIS, Чеча А. П. (2016)
Гуденко С. Ю. - Влияние тропосферы на радиолокационноенаблюдение объектов (2016)
Заічко С. І. - Схемотехнічне рішення азимутального датчика вітру, Сандлер А. К., Цюпко Ю. М. (2016)
Кабанова Н. Н. - Автоматизация оценки параметров остойчивости грузового судна (2016)
Корбан Д. В. - Влияние турбулентной тропосферы на разрешающую способность антенны судового радиолокатора по угловым координатам (2016)
Кривой А. Ф. - Математическая модель движения судна со вспомогательными ветродвижителями, Миюсов М. В. (2016)
Омельченко Т. Ю. - Учет динамики судна при повороте (2016)
Петров И. М. - Методические положения по определению численности операторов в стратегии развития сервисных эргатических систем (2016)
Пятаков Э. Н. - Определение областей взаимных обязанностей судов при опасном сближении, Копанский С. В. (2016)
Савчук В. Д. - Формирование температурного поля штабеля навалочного груза в трюме судна (2016)
Cикирин В. Е. - Описание навигационных погрешностей с помощью обобщенного распределения Пуассона (2016)
Шишкин А. В. - Оптимизация маневра расхождения судов с помощью муравьиного алгоритма, Шишкин С. А. (2016)
Михайлов А. М. - Методи аналізу рівня експлуатаційної кібербезпеки суднових інформаційних систем, Шевцов Ю. С. (2016)
Берестовой А. М. - Проблемы эксплуатации и ремонта объектов транспортно-технологической системы морского порта в условиях его развитии, Зинченко С. Г., Хлопецкая Л. Ф. (2016)
Товстокорый О. Н. - Определение положения полюса поворота с помощью допплеровского лага, Мальцев С. Э. (2016)
Голиков В. В. - Ситуационный подход к безопасному управлению судном (2016)
Костенко П. А. - Экстренное торможение несамоходного морского транспортного объекта способом кантовки (2016)
Рефераты (2016)
Рябоконь В. П. - Тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій (2016)
Герасименко Ю. В. - Регулятивна платформа становлення соціально відповідального бізнесу в Україні (2016)
Саковська О.М. - Кооперація в аграрному виробництві: сучасні виклики та перспективи розвитку (2016)
Шпикуляк О. Г. - Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування (2016)
Вдовенко Л. О. - Аутсорсинг в системі банківського кредитування підприємств аграрного сектору економіки (2016)
Лаврик О. Л. - Аналіз банківського кредитування в сучасних умовах розвитку економіки України (2016)
Іщенко Я. П. - Біологічні перетворення в рибництві як об'єкт бухгалтерського обліку (2016)
Янчук Г. В. - Основні зміни обліку основних засобів в державному секторі в зв'язку із введенням національних П(С)БО 121 "Основні засоби", Янчук В. І (2016)
Кіндзерський В. В. - Державне регулювання в інституційному механізмі формування ефективності аграрного сектора (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Від редакції (2014)
Тельвак В. - Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського як історіографічна проблема (до 1914 року) (2014)
Коник О. - Євген Чикаленко – Михайлу Грушевському про гроші, "Академічний дім" у Львові та українську національну справу (2014)
Михайленко Г. - Рецензування як складова інтелектуальної біографії Олександра Лотоцького (2014)
Водотика С. - Матеріали до історії кафедри історії України Херсонського державного університету: соціальна структура селянства часів НЕПу в оцінці професора П.М. Денисовця (2014)
Саєнко В. - Ad fontеs: про те, як Олексій Тереножкін захопився археологічними дослідженнями (2014)
Коник Ю. - Матеріали для виготовлення рукописних карт і планів Півдня України останньої третини XVIII – першої третини ХІХ століття (2014)
Головко Ю. - Херсонський порт та чорноморська торгівля у проектах та записках останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст. (2014)
Черемісін О. - Еволюція статусу органів самоврядування південноукраїнських міст (1785–1917 рр.) (2014)
Федорченко О. - Функціонування поштових і поштово-телеграфних установ Таврійської і Херсонської губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Бойков О. - Селянська правосвідомість на Півдні України у добу капіталістичної модернізації суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Гончаров І. - Політика російської імперської влади в Херсонській та Таврійській губерніях в галузі лісового господарства на початку ХХ століття, Цибуленко Л. (2014)
Павленко В. - Становлення міліції Херсонщини (1917–1923 рр.) (2014)
Сачко Д. - Докія Гуменна: життя радянської студентки 1920-х рр. (за матеріалами художніх творів та спогадів письменниці) (2014)
Цибуленко Л. - М. Чернявський у суспільно-культурницькому житті Херсонщини (2014)
Цибуленко Г. - Формування нової податкової системи на Херсонщині в умовах окупації 1941–1944 рр. (2014)
Грибовский В. - Разграничение степных владений Османской и Российской империй в 1704 и 1705 гг. (2014)
Андрєєв В. - Листи С. Борового до М. Сабашникова: з історії книги "Еврейская земледельческая колонизация в старой России. Политика, идеология, хозяйство, быт. По архивным материалам" (М., 1928) (2014)
Чорноіваненко І. - Заповіт Євдокії Яворської як джерело дослідження історії роду Скадовських (2014)
"Прямі нащадки запорожців": книга "Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії" Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії /(Андрєєв В., Білівненко С., Бєлов О. та ін.). – Херсон: Вид-во ВНЗ "ХДМІ", 2012. – 352 с., ч. б. іл. (2014)
Колесник Ірина. Українська історіографія: концептуальна історія. – К.: Інститут історії України HAH України, 2013. – 566 с. (Костенко Антон) (2014)
Руденко А. - Міжнародна наукова конференція "Херсонщина у контексті соціокультурної історії України (до 70-річчя Херсонської області)", Чорноіваненко І. (2014)
Віжічаніна Л. - Засідання клубу любителів історії "Кліо": "Історична наука для науковців та аматорів: потенціал для досліджень" (2014)
Самойленко І. - 32-га Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених "Наука і освіта у краєзнавчому вимірі", присвячена 210-ій річниці заснування Харківського університету (м. Харків, 28.11.2014) (2014)
Melnyk O. M. - The factor-criteria model of assessment of electronic educational game resources in mathematics for primary school students (2016)
Ящик О. Б. - Машина Тюрінга як універсальний виконавець алгоритмів та її застосування в процесі поглибленого вивчення алгоритмізації і основ програмування старшокласниками (2016)
Величко В. Є. - Вільне програмне забезпечення в електронному навчанні майбутніх учителів математики, фізики та інформатики (2016)
Дибкова Л. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у контексті оцінювання результатів навчання студентів ВНЗ України (2016)
Когут У. П. - Фундаментальні поняття як інтегративний компонент організації навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики (2016)
Диховичний О. О. - Оцінювання змістової валідності тестів з вищої математики з використанням Google Docs додатку, Дудко А. Ф. (2016)
Морзе Н. В. - Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету, Варченко-Троценко Л. О. (2016)
Солошич І. О. - Комплексний підхід у використанні інформаційно-комунікаційних технологій у процесі наукової діяльності майбутніх екологів, Почтовюк С. І. (2016)
Систук В. А. - Возможности использования программы имитационного моделирования PTV VISSIM для подготовки специалистов по направлениям "Транспортные технологии" и "Автомобильный транспорт", Богачевский А. А., Шумский В. Ю. (2016)
Cпірін О. М. - Зміст навчального матеріалу спецкурсу "Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі", Одуд О. А. (2016)
Кузьмінська О. Г. - Освітня політика та інформаційні технології: як досягти системного ефекту?, Нанаєва Т. В. (2016)
Овчарук О. В. - Використання інструментів оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у країнах Європи, Сороко Н. В. (2016)
Burov O. Y. - Educational networking: human view to cyber defense (2016)
Кишакевич Ю. - Передмова (2012)
Оленич С. - Завдячую науковому керівнику, професорові Валерію Скотному (2012)
Оленич С. - Місце і роль соціальних інститутів сучасного українського суспільства в процесі становлення молоді (2012)
Гнатів З. - "Філософія серця": модус життя і безсмертя (2012)
Бачко Н. - "Інший та Я": ексцентричність діалогічного буття людини (2012)
Бурий А. - Страх і Ніщо як предмети кінорефлексій (2012)
Витак Г. - Чинник арт-терапії в соціальній адаптації осіб з особливими фізичними потребами (2012)
Войтків Л. - Проблема душевного і духовного в українській філософії та вплив на неї німецької класичної філософії (2012)
Здоровенко Л. - Докорінні вияви української християнської духовності в теоретичній спадщині С. Ярмуся (2012)
Крутій Ю. - Віра як акт розумної волі (2012)
Матковський М. - Моральні ідеали виховання у творчості Тараса Шевченка та Івана Франка (2012)
Стеців В. - Особистість як необхідність (2012)
Стецько Д. - Концептуальний смисл (значення) та екзистенційний смисл (сенс) як аспекти культуротворення (2012)
Галів М. - Реалізація ідеї національної автентичності української педагогіки у творчості Омеляна Вишневського (2012)
Гурій М. - Необхідність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації суспільства (2012)
Душний А. - Активізації творчої діяльності студентів мистецьких факультетів як психолого-педагогічна проблема (2012)
Жигайло О. - Психологічні аспекти формування професійноїкомпетентності майбутніх учителів початкових класів (2012)
Калита Н. - Проблема виховного ідеалу в педагогіці (2012)
Колток Л. - Формування екологічної культури учнів початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2012)
Лужецький В. - Алгоритмізація навчання з безпеки життєдіяльності, Павловський Ю., Лепак О. (2012)
Лучкевич В. - Особливості формування міжкультурної компетенції під час навчання іноземної мови (2012)
Міщук У. - Зміст та організація навчально-виховного процесу у початкових школах Галичини періоду нацистської окупації (1941 – 1944 рр.), Галів М. (2012)
Муляр Н. - Морально-етичні цінності як виховний потенціал української родини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Нищак І. - Використання інформаційних технологій при підготовці вчителя трудового навчання (на прикладі занять з креслення), Дебеляк В. (2012)
Пагута М. - Педагогічні засади створення електронного навчального посібника, Петречко А. (2012)
Плахова С. - Народні рухливі ігри – важлива складова національної культури і етнопедагогіки (2012)
Салій В. - Розвиток школярів засобами музичного мистецтва (2012)
Турчик І. - Шкільний спорт у країнах Європи (2012)
Чепелюк А. - Умови психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2012)
Бандура Г. - Обдарованість як об’єкт психологічного аналізу (2012)
Гринечко А. - Зміст ціннісного самовизначення в старшому підлітковому віці (2012)
Гриник І. - Психологічні особливості формування етнічної толерантності у студентської молоді (2012)
Ілляш С. - Погляд на самосвідомість з позиції системного підходу (2012)
Колечко О. - Динаміка образу " Я – майбутній професіонал" як ціннісна орієнтація студентів – учителів початкових класів (2012)
Хавула Р. - Психологічний аналіз ціннісних орієнтирів у юнацькому віці (2012)
Шмілик Н. - Психологічна готовність до материнства як чинник подальших взаємин матері та дитини (2012)
Міщук У. - Роль експресем у творі І. Франка "Коваль Бассім" (2012)
Паночко М. - Особливості словотвірної структури українських правничих термінів-іменників Західної України ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Пиц Т. - З історії походження і поширення ремісничих назв гарбар та римар у слов’янських мовах (2012)
Варнацька Г. - Передумови модифікації темпоральної структури модерністської прози початку ХХ ст. (2012)
Вовк О. - Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та Марії Загірньої (2012)
Гаврилюк Х. - Поема "Енеїда" І. Котляревського як художній феномен (2012)
Дмитрів І. - Святий Франциск з Асижу і Богдан-Ігор Антонич: дотичність світоглядів (2012)
Зимомря І. - Художня модифікація у малій прозі Томаса Бернгарда (2012)
Лазірко Н. - Чарльз Діккенс та Джек Лондон в літературно-критичній оцінці Юрія Клена (2012)
Марочканич І. - Тлумачення культурного імперіалізму в поетичних творах Є. Маланюка: деякі тезаурусні аспекти (2012)
Розлуцький І. - Творчість Миколи Євшана: рецепція в контексті українського літературознавства ХХ століття (2012)
Темнюк Н. - Особливості побудови тексту: об’єктивні й суб’єктивні начала (2012)
Лазорак Б. - Фінансово-господарська діяльність уніатських братств при Карвасарській хрестовоздвиженській церкві Кам’янця-Подільського (XVIII ст.) (2012)
Стецик Ю. - Акт канонічної візитації 1816 року – як джерело до вивчення історії парафіяльного храму святої Параскеви села Улично (2012)
Галик В. - Дрогобицькі юристи – кореспонденти Івана Франка (2012)
Галів М. - Народне (початкове) шкільництво Стрийщини у період німецької окупації (1941 – 1944) (2012)
Ільницький В. - Провідник Карпатського крайового проводу ОУН – Степан Слободян-"Єфрем", "Клим" (2012)
Кекош О. - Особливості самбірської школи іконопису другої половини XVI століття (2012)
Кундис Р. - Теоретичний аспект баянно-акордеонного мистецтва Львівщини з позицій типологічних ознак регіональної виконавської школи (2012)
Мартинів Л. - Творчий портрет педагога, диригента, декана музично-педагогічного факультету Лева Коцана (2012)
Чумак Ю. - До питання еволюції творчої діяльності Віктора Власова у контексті одеської баянної школи (2012)
Шафета В. - Ансамблеве баянне виконавство і творчість: джерелознавчий і термінологічний аспекти (2012)
Бриндзя І. - Дослідження нітратного забруднення води колодязів на території Передкарпаття (2012)
Досвядчинська М. - Хімічна структура та біосинтез мікотоксинів грибів роду aspergillus (2012)
Кінчеші К. - Фоновий моніторинг, його роль в існуванні природних і техногенних екосистем, Кінчеші О., Куцериб Т. (2012)
Коваль Н. - Мікотоксини грибів роду aspergillus (2012)
Куцериб Т. - Деякі аспекти трансформаційної діяльності ґрунториїв (2012)
Кучманич Н. - Оцінка забруднення атмосферного повітря вуглеводнями території Бориславського нафтогазового родовища (2012)
Павлюк Е. - Проблеми забезпечення хімічної безпеки, Марич В., Шустур В., Шафранський Р., Бриндзя І. (2012)
Сеньків В. - Очистка стічних вод з використанням sbr-реактора (2012)
Слободян Л. - Рідкісна флора техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу (2012)
Філь В. - Дослідження розумової працездатності студентів у перший рік навчання (2012)
Даньків О. - Енергетичний спектр електронів у гетеросистемі з нанокластерами точкових дефектів, Кузик О. (2012)
Лешко Р. - Дискретний спектр водневоподібної домішки у двошаровій сферичній квантовій точці відкритого типу, Турянська Л. (2012)
Бурда А. - Управління людським капіталом в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств (2012)
Вовк Ю. - Управління знаннями як умова збереження та розвитку культури організації (2012)
Хомош Ю. - Сучасна модель компетенцій менеджера природоохоронної діяльності (2012)
Відомості про авторів (2012)
Сташевський А. - Баянні твори Віктора Власова раннього періоду творчості: мовні й стильові особливостi (2011)
Боженський А. - До питання виконавської інтерпретації баянних композицій Віктора Власова (2011)
Брикайло С. - Суспільно-політичні та психологічно-контрастні образи у сюїті В. Власова "П’ять поглядів на країну Гулаг" для баяна (2011)
Вишневська С. - Синтез традиційних та новітніх тенденцій у композиторсько-творчій діяльності виконавців-бандуристів (2011)
Герасимовська-Конарєва К. - Ціннісно-орієнтаційні вектори оркестрової творчості Анатолія Білошицького (2011)
Дуда Л. - Специфіка жанру обробки народної пісні в сучасному бандурному репертуарі (на прикладі пісні "Така її доля") (2011)
Дутчак В. - Творчість Л. Гайдамаки як складова процесу академізації бандурного мистецтва (2011)
Душний А. - Невідомий композитор Старосамбірщини: творчий портрет Юліана Пукшина, Дякунчак Ю. (2011)
Корчинська-Яскевич Б. - Сопілкова творчість українських композиторів: аналіз в контексті формування оригінального сопілкового репертуару (2011)
Кундис Р. - Творчість композиторів-баяністів як чинник пропаганди Львівської школи (2011)
Куртий І. - До питання стильових особливостей композиторсьокого доробку А. Онуфрієнка, В. Балика, Я. Олексіва у еволюційному просторі Львівської баянної школи (2011)
Левицька І. - Навчально-виховний потенціал творів для домри Л. Матвійчук (2011)
Олексів Я. - Баянна сюїта і партита: розмаїття авторських інтерпретацій (2011)
Сергієнко О. - До питання конкурсно-фестивального руху народників Львівщини (кінець ХХ початок ХХІ століття) (2011)
Сташевський А. - "Фантазія на теми українських народних пісень і танців" Миколи Різоля як зразок перших професійних творів на народній основі у вітчизняній оригінальній музиці для баяна (2011)
Тиновський М. - Національні ознаки індивідуального композиторського стилю Левка Колодуба та їх проекція на створення українського кларнетового репертуару (2011)
Чумак Ю. - Внесок Віктора Власова у науково-мистецький проект "Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва" (2011)
Шафета В. - Внесок Костянтина Соколова у творчо-виконавську діяльність Львівщини (2011)
Відомості про авторів (2011)
Абликова А. В. - Спортивный отбор волейболистов: генетические критерии определения двигательной одаренности (сообщение 2), Сергиенко Л. П. (2016)
Батєєва Н. П. - Удосконалення координаційних здібностей спортсменів віку 13–15 років у бойовому самбо (2016)
Богуш В. Л. - Показатели функционального cоcтояния cпортcменок-гандболисток, Гетманцев С. В., Сокол О. В., Косенчук В. А., Кувалдина О. В., Яцунский Е. А. (2016)
Водлозеров В. Е. - Планирование тренировочного процесса в триатлоне (2016)
Гребенюк О. В. - Дослідження тактики змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок у стрибках у довжину (2016)
Демченко Л. В. - Ступінь обізнаності батьків щодо застосування засобів фізичної реабілітації для дітей, які часто хворіють (2016)
Журід С. М. - Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків у 25 чемпіонаті України з футболу в першій лізі (перше коло) у 2015 р., Слеман Р. (2016)
Зубрилов Р. А. - Оптимизация методики обучения биатлонистов стрельбе способом "вынос точки прицеливания" с использованием стрелкового тренажера "SCATT", Астафьев Н. В. (2016)
Кизім П. М. - Удосконалення змагальної програми жіночої пари з акробатики засобами хореографії, Луценко Л. С., Батєєва Н. П. (2016)
Кузьминчук А. П. - Визначення та оцінка фізичної працездатності студентів-баскетболістів, Градусов В. О. (2016)
Маліков М. В. - Оцінка функціональної підготовленості спортсменок, які спеціалізуються в бігу на короткі дистанції, Караулова С. І. (2016)
Мулик В. В. - Влияние гипоксических условий мало- и среднегорья Украины на функциональное состояние юных биатлонистов 14–16 лет (2016)
Одинець Т. Є. - Значення раннього застосування засобів фізичної реабілітації у відновленні больової та тактильної чутливості у жінок з постмастектомічним синдромом, Манжура Н. А. (2016)
Павлова Ю. О. - Забезпечення якості життя дітей і молоді в школах сприяння здоров’ю Львівської області, Шиян О. І. (2016)
Перцухов А. А. - Особенности розыгрышей угловых ударов в играх команд высокой квалификации, Шаленко В. В. (2016)
Пришва О. Б. - Планування фізичних навантажень на весняний період у чоловіків на основі їх фізичного стану (2016)
Рожков В. О. - Особливості морфологічних показників штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Романчук О. П. - Фізичний стан жінок середнього віку з урахуванням стажу занять аеробної спрямованості, Долгієр Є. В. (2016)
Свистельник И. Р. - Информационное обеспечение профессионального образования в сфере физической культуры и спорта бывших стран СНГ (2016)
Стрельникова Є. Я. - Ефективність дій у нападі діагональних гравців у жіночому волейболі, Ляхова Т. П. (2016)
Тарасевич Е. А. - Гендерные отличия спортсменов в различных классификационных группах видов спорта и спортивных дисциплин (2016)
Толчева А. В. - Четырехлетняя динамика показателей здоровья студенток университетов, регулярно практикующих хатха-йогу, Дудкина А. В., Дудкин М. Ю. (2016)
Дандаш Х. - Методические особенности физической реабилитации пострадавших с последствиями минно-взрывной травмы, Подкопай Д. О. (2016)
Шевченко О. О. - Зміни показників швидкісної та швидкісно-силової підготовленості у волейболістів 12–13 років (2016)
Титул, зміст (2015)
Попенко В. И. - О некоторых особенностях взаимодействия электрона с протоном (2015)
Марцофей О. А. - Розподіл адгезивних білків у головному мозку гризунів при старінні та ранньому постнатальному розвитку, Нестеренко О. С., Жданкін А. Є. (2015)
Захарчук А. И. - Иксодовые клещи – переносчики возбудителей многих инфекционных заболеваний человека и животных, Кривчанская М. И., Громик О. А. (2015)
Григорова Т. М. - Закономірності розподілу обсягу перевезень між видами транспорту у приміському сполученні (2015)
Коваленко Д. А. - Застосування сухого офсету в сучасних поліграфічних технологіях (2015)
Ященко Л. А. - Продуктивність ячменю ярого за використання препарату поліміксобактерин (2015)
Сич О. І. - Американський експансіонізм і Канада: до історії питання, П'ятничук Т. І. (2015)
Антохов А. А. - Розвиток науково-освітнього середовища Карпатського регіону як рушія інноваційних економічних змін (2015)
Воробйова Л. В. - Суспільно-політичні та економічні погляди Кобзаря і наше сьогодення (2015)
Голвазін О. М. - Вимірювання динаміки та якісна оцінка поліцентричності територіального розвитку (2015)
Городецька Т. Б. - Методичні основи застосування концепції бережливого виробництва для підвищення ефективності господарюючих суб'єктів, Бровкова О. Г. (2015)
Гриценко Д. С. - Історичні аспекти формування мотивації персоналу (2015)
Дуда Н. З. - Задача оптимального розподілу бюджетних коштів між регіонами України, Цегелик Г. Г. (2015)
Дяченко А. Л. - Кластерний метод аналізу експортно-імпортних операцій на світовому ринку освітніх послуг (2015)
Задорожна Л. М. - Оцінка стану інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій в аграрній сфері (2015)
Ігнатова О. М. - Стратегія банку щодо депозитних залучень та шляхи її реалізації на прикладі АТ "Укрексімбанк", Романовська Г. С. (2015)
Кретов Д. Ю. - Вплив розвитку економіки на циклічність кредитної діяльності банку (2015)
Маслова Н. О. - Теоретичні аспекти обслуговування корпоративних клієнтів банку, Дідик А. В. (2015)
Меліхов І. В. - Оцінка ефективності – один із шляхів удосконалення системи навчання та розвитку підприємства, Бойченко Ю. І. (2015)
Нісходовська О. Ю. - Особливості організації та розвитку круп'яного виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Приймак В. І. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні, Гинда С. М. (2015)
Ревтюк Є. А. - Типологія підходів до оцінки людського капіталу соціально-економічних систем, Варцаба В. І. (2015)
Рогозян Ю. С. - Аналіз організаційного забезпечення надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в контексті активізації підприємницької діяльності (2015)
Трохлюк Т. М. - Аспекти екологізації та трансформації у становленні ринку земельних ресурсів (2015)
Чайковська М. А. - Реінжиніринг як важливий компонент підвищення конкурентоспроможності та ефективності роботи підприємства, Маленко М. В. (2015)
Yanchenko N. V. - Ways and problems of increasing competitiveness of building companies, Sidorovа Y. R. (2015)
Арцишевський Р. А. - Проблема народження людини, філософський аспект, Баглик А. І. (2015)
Коперльос Р. Ю. - Складність як спосіб існування систем, що самоорганізуються та саморозвиваються (2015)
Нестерова М. A. - Методологический анализ когнитивистики как феномена постнеклассики (2015)
Галаур С. П. - Простір за межами локативного орієнтира як параметр префіксально-прийменникової кореляції (2015)
Кравцова М. О. - Історія створення українського "Короля Ліра" В. Шекспіра в перекладацькому доробку П. Куліша та І. Франка (2015)
Крохмальна Г. І. - Особливості функціонування нелітературознавчих термінів у літературознавчих текстах (2015)
Kucher Z. I. - Identitätssuche in den ersten werken von P. Nizon (2015)
Пилипюк Л. А. - Субъективное восприятие времени героями Оноре Бальзака (2015)
Панасенко Н. В. - Використання конденсації Дебнера для конструювання поліциклічних піразолів (2015)
Передмова (2014)
Соснін О. В. - Інформація в сучасному суспільстві: значення і вплив на суспільно-політичні процеси (2014)
Катеринчук П. М. - Інтернет як чинник трансформації глобального медіаринку (2014)
Макух І. І. - Міжкультурне значення комунікації у контексті глобалізаційних процесів (2014)
Осадца І. С. - Новітні тенденції на ринку Інтернет-реклами в Україні та світі: підходи до теми (2014)
Звоздецька О. Я. - Правове регулювання ЗМІ у Республіці Польща (2014)
Лучак М. М. - Еволюція політичного дискурсу Барака Обами під час виборчої кампанії 2008 року (2014)
Буга Я. В. - Імідж іммігрантів-мусульман у періодичних друкованих ЗМІ Франції (2014)
Балицька Ю. О. - Формування нової стратегії публічності в інформаційній діяльності ЄС (2014)
Гатрич В. Р. - Особливості формування суспільно-політичного контенту на телебаченні: досвід європейських країн (2014)
Карпо В. Л. - Особливості доступу до інформації в Україні в контексті прийняття нового Закону України "Про доступ до публічної інформації", Осадца І. С. (2014)
Блажко В. О. - Интеллигенция и политическая элита: отношения без взаимности (2014)
Гакман С. М. - Російсько-український конфлікт щодо територіальної приналежності Криму у контексті міжнародного права (2014)
Гісса О. К. - Діяльність євроскептиків в Європейському парламенті: ретроспективний і сучасний виміри (2014)
Грушко О. О. - Україна між об’єднаною Європою і Росією: актуальні проблеми відносин (за матеріалами друкованих ЗМІ) (2014)
Романенко О. C. - Роль епістемічних спільнот в інформаційно-аналітичній діяльності (2014)
Фісанов В. П. - "Чотирнадцять пунктів" президента США Вудро Вільсона: документознавчі аспекти (2014)
Сахновський Є. В. - Чарльз Мастерман і заснування британського "Бюро воєнної пропаганди", Сахновська У. В. (2014)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Художня література як засіб пропаганди (на прикладі Першої світової війни) (2014)
Недокус І. С. - Орієнтири співробітництва і дружби. Рец. на: Молдова – Беларусь: исторический опыт взаимодействия / авт. коллектив: Вячеслав Степанов, Светлана Прокоп, Михаил Кошелев(и др.). – Кишинев: Издательство "Prag-3", 2012. – 452 c., Фісанов В. П. (2014)
Романенко О. C. - Словник експертної політичної думки від давнини до сьогодення. Рец. на: Історія політичної думки: навч. енциклопедичний словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми (В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.). – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с., Шкробанець О. І. (2014)
Фісанов В. П. - Німеччина у модерній політиці: історія і сучасність. Рец. на: Павлов Н. В. История внешней политики Германии. От Бисмарка до Меркель. – М.: Международные отношения, 2012. – 800 с., Фісанов К. В. (2014)
Andreyev V. - "Epoch theory" by Viktor Petrov: frustrated revolution of the Ukrainian historiography (2015)
Тельвак В. - "Добрий історик, але поганий політик": рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року (2015)
Добровольська В. - Роль М. Ланге у справі організації вищої жіночої освіти в Одесі на початку ХХ століття (2015)
Кузьменко А. - Внесок Аполлона Скальковського у процес інституціоналізації досліджень з історії України (2015)
Водотика С. - Сучасний погляд на історіографічний доробок історії Магдебурзького права в Україні, Савенок Л. (2015)
Самойленко І. - Польові археологічні колекції як основа музейного зібрання (на прикладі музею Херсонського державного університету) (2015)
Сидорович Є. - Французьке купецтво в комерційних операціях на Півдні України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. (2015)
Савченко І. - Формування та розвиток державних установ губерній Південної України в перші десятиріччя ХІХ ст. (2015)
Коник О. - Українські селянські депутати Державної думи Російської імперії – учасники війн і збройних конфліктів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Іванчишен В. - Продукція подільських майстрів-каменотесів на території Херсонської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Торговельні взаємозв`язки та особливості побутування (2015)
Капарулін Ю. - До історії військового будівництва в Українській державі: "Схема проходження служби старшинами Генерального штабу" (2015)
Павленко В. - З історії Херсонської міліції (20-ті роки ХХ ст.) (2015)
Цибуленко Г. - Система натурального оподаткування на Херсонщині в умовах окупації 1941–1944 рр. (2015)
Зеркаль М. - Зміни політики вищих органів державної влади України в галузі освіти етнічних меншин (1990–2000-і роки) (2015)
Ломака О. - Джерела дослідження етнічних процесів на Кіровоградщині в кінці 40-х – на початку 90-х років ХХ століття (2015)
Кузовова Н. - Інформатизація архівної справи в Україні (1991–2014 рр.): історичні та правові аспекти (2015)
Пилипчук Я. - Родоплемінна структура Дашт-і-Кипчак (2015)
Мойсієнко І. - Збереження фіторізноманіття на курганах в Херсонській області, Суднік-Войциховська Б. (2015)
Андрєєв В. - Відкриття наріжного каменю сакральної історії України: Моргун В.А. Мар. "Поема вольного народа". Вступ до сакральної історії України. – Київ-Донецьк: Тов. видавничо-поліграфічне підприємство "Промінь", 2013. – 168 с. (2015)
Константінова В. - Слодчук Януш. Історія планування та будівництва міст. – Ополє: видавництво Опольського університету, 2012. – 441 с. (Słodczyk Janusz. Historia Planowania i Budowy Miast.Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012, 442 s.) (2015)
Давиденко Ю. - Михайленко Галина. Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.): інтелектуальна біографія історика. – Херсон: Видавничий дім "Гельветика". – 2014 . – 312 с. (2015)
Бессонова М. - Історична пам`ять щодо образу "іншого українця": науковий проект у Запоріжжі, Маклюк О. (2015)
Цибуленко Л. - Україна та польський досвід реформування на порубіжжі століть (2015)
Klimenko L. Yu. - Development and validation of the HPLS-procedures of phenytoin determination in blood in the variant of the method of standart, Bondar V. S., Tarasova O. St. (2014)
Якубчук О. М. - Застосування оцінки ризиків при обґрунтуванні вибору допоміжних речовин в складі очних крапель антиглаукомної дії, Андрюкова Л. М., Фетісова О. Г., Підпружников Ю. В. (2014)
Андріанов К. В. - Динаміка накопичення ефірної олії в листі поширених сортів м’яти перцевої, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Бойко Н. Н. - Определение элементного состава подземных органов некоторых растений, Зайцев А. И., Беликов К. Н., Гришина Е. В. (2014)
Доброва В. Є. - Управління й економіка фармації аналіз мотивів участі пацієнтів і здорових добровольців у клінічних випробуваннях (2014)
Лебединець В. О. - Реформування організаційної структури підприємства з виробництва лікарських засобів при впровадженні системи управління якістю (2014)
Андрєєва О. О. - Дослідження успішності навчання та самооцінки активності студентів при удосконаленні викладання дисципліни "клінічна фармація" (2014)
Посилкіна О. В. - Удосконалення управління логістичною діяльністю фармацевтичних підприємств на підставі впровадження системи збалансованих показників, Хромих А. Г., Козирєва О. В., Новицька Ю. Є. (2014)
Малий В. В. - Дослідження розривів у маркетингових комунікаціях аптечної організації як інструменту для підвищення ефективності роботи роздрібного сектору фармацевтичного ринку (2014)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Дослідження стану забезпечення фармацевтичної галузі фахівцями з логістики, Посилкіна О. В., Демченко Н. В., Козирева О. В. (2014)
Передмова (2011)
Фісанов В. П. - Сучасний світовий дискурс і формування аналітичного стилю мислення (2011)
Соснін О. В. - Інформаційні ризики в державному управлінні (2011)
Тихомирова Є. Б. - Інформаційна і комунікаційна підтримка регіональної політики Європейського Союзу (2011)
Катеринчук П. М. - Особливості формування іміджу України в інформаційному просторі сучасної Росії (2011)
Карпо В. Л. - Організаційно-правове забезпечення інтеграційних прагнень України в інформаційній сфері, Гісса О. К. (2011)
Макух-Федоркова І. І. - Канадська модель впровадження медіаосвіти в контексті сучасної освітньої політики (2011)
Звоздецька О. Я. - Становлення та розвиток польської моделі суспільного телебачення (2011)
Осадца І. С. - Еволюція законодавчої бази у сфері ЗМІ у Республіці Болгарія (2011)
Романенко О. C. - Проблеми й особливості класифікації "мозкових центрів" США (2011)
Звягінцева О. Б. - Еволюція поглядів Френсіса Фукуями у дзеркалі сучасних експертних оцінок (2011)
Фесун Г. Ш. - Роль вітчизняних ЗМІ у формуванні іміджу політичного лідера (2011)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Російсько-грузинське протистояння серпня 2008 року: українська інформаційна складова (2011)
Буга Я. В. - "Мусульманські" медіа в політичному житті Франції: проблеми інтеграції (2011)
Лазарук Я. І. - Інформаційне законодавство Іспанії: демократичні ініціативи (2011)
Пономаренко Г. О. - Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами (2009)
Дручек О. В. - Детермінанти правового нігілізму: загальна характеристика (2009)
Козир О. В. - Зміст конституційного права особи на недоторканність житла (2009)
Головко О. М. - Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія), Кириченко В. Є. (2009)
Греченко В. А. - Розробка концепції економічного розвитку у перші роки радянської модернізації (кінець 20-х рр. ХХ ст.), Греченко В. В. (2009)
Холод Ю. А. - Форми нормативно-правових актів Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Храмцов О. М. - Щодо гіпнозу як способу вчинення злочину (кримінально-правовий та кримінологічний аспект) (2009)
Прутяний С. О. - Про співвідношення професійної злочинності з організованою та рецидивною злочинністю (кримінологічний аспект) (2009)
Лоскутов Т. О. - Зміст доказової діяльності слідчого ОВС у частині кримінального переслідуваня (2009)
Большаков Є. В. - Чи має бути у слідчого можливість оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві? (2009)
Войтович Н. Ф. - Правові підстави проведення візуального спостереження в Україні та зарубіжних країнах (2009)
Опанасенков О. І. - Проблеми застосування заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням у період виконання-відбування покарання (2009)
Денисюк С. Ф. - Повноваження суб’єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Ромасько В. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів державного контролю у сфері будівництва (2009)
Пономарьова Я. О. - Суб’єкти провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (2009)
Тягло О. В. - Теорія і практика демократичної держави: рефлексії Карла Поппера (2009)
Ляхович Г. І. - Щодо сучасного розуміння сутності та особливостей державного управління в державі (2009)
Мельник К. Ю. - Проблеми законодавчого закріплення поняття "правоохоронні органи" (2009)
Пономаренко Є. В. - Центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні (2009)
Дейниховська К. А. - Організаційно-правові особливості урахування політичних стратегій у процесі державного управління сферою охорони здоров’я в Україні (2009)
Чуйко З. Д. - Роль органів виконавчої влади в забезпеченні національної безпеки України (2009)
Орловський О. С. - Проблеми локальної нормативно-правової регламентації місцевих ініціатив (на матеріалах м. Одеси) (2009)
Скупінський О. В. - До питання про конституційне закріплення форм власності в Україні (2009)
Карчевський К. А. - Значні правочини акціонерного товариства (порівняльно-правова характеристика) (2009)
Фокша Л. В. - Зовнішні запозичення місцевих органів влади (2009)
Мандрика Л. М. - Право власності об’єднань громадян, Зайцев О. Л. (2009)
Солонько М. Ф. - Відмова від прийняття спадщини (2009)
Масюк В. В. - Розсуд суду щодо оцінки преюдиціальних обставин (2009)
Малихіна Я. А. - Особи віком до 18 років як важлива складова трудових ресурсів країни (2009)
Селезень С. В. - Особливості трудової функції працівників, які обслуговують грошові, товарні або культурні цінності (2009)
Ваганова І. М. - Поняття примусу у трудовому праві України (2009)
Алієва Х. Н. - Про поняття аграрних правовідносин та їх поділ (2009)
Михайльова К. Г. - Чинники структуризації сучасних суспільств: від теоретичного осмислення до української практики (2009)
Решетняк С. Б. - Роль студентської самоосвіти в контексті Болонського процесу (2009)
Саппа М. М. - Соціальні технології у структурі соціологічного знання (2009)
Бєлих О. Є. - Профілактика стигматизації як фактор попередження девіантної поведінки підлітків (2009)
Свєженцева Ю. О. - Теоретико-методологічні засади використання показника "рівень корумпованості" у моніторингу діяльності органів внутрішніх справ, Ромас Р. В. (2009)
Теличкін О. О. - Пономаренко Г. О. Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент, 2009. – 198 с. (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2015)
Стельмах Б. В. - Емотивна лексика в художніх і наукових текстах як ознака індивідуально-авторського стилю Агатангела Кримського (2015)
Shevchenko M. Yu. - The peculiarities of communicative act of threat in the work "The Financier" by Theodor Dreiser, Sakhnovska H. Yu. (2015)
Бабич Ж. В. - Європейський патент як дієвий інструмент захисту прав промислової власності в ЄС (2015)
Роговик О. Д. - Права дітей та Африканська система захисту прав людини (2015)
Шпомер А. І. - Технічний регламент як джерело господарського права, Барабаш А. Г. (2015)
Акатріні В. М. - Повернути втрачені імена: сім'я Мандичевських (2015)
Боличева О. В. - Структурна модель персоніфікації професійних знань (2015)
Галкина В. Д. - Модель формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих магистров военного управления (2015)
Грегоращук Ю. В. - Структура системи професійної орієнтації учнів та молоді США й особливості її організації (2015)
Гришко В. І. - Особливості створення умов для впровадження розвивального навчання майбутніх юристів у ВНЗ: проблеми та перспективи (2015)
Когут І. В. - Методика формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дослідно-експериментальна робота (2015)
Левицька Н. В. - Проблема професійної підготовки перекладачів у теоретично-педагогічних дослідженнях (2015)
Мельничук Т. Ф. - Наукові принципи формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю (2015)
Овчарук В. В. - Особливості рухової підготовленості студентів факультету електроенергетики та електромеханіки ВНТУ, Овчарук В. Г. (2015)
Пасічник М. В. - Розробка ефективних тестів для контролю читання англомовних професійно орієнтованих текстів, Жигалко С. Е. (2015)
Русіна Н. Г. - Методичні підходи щодо структури та змісту навчально-виробничої практики землевпорядників (2015)
Тріфаніна Л. С. - Інформаційна культура підлітків як фактор соціальної безпеки у контексті нових суспільних викликів (2015)
Фурдуй С. Б. - Ідеї соціально-педагогічних технологій проектування інноваційного навчального середовища у системі професійної підготовки фахівців соціальної сфери (2015)
Ящук О. В. - Результативність структурно-функціональної моделі формування професійної культури майбутніх медичних працівників молодшої кваліфікації (2015)
Гаврелюк С. В. - Исследование эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии у детей подросткового возраста в зависимости от типа конституции (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського