Юник А. В. - Посівні якості насіння ярого ріпаку залежно від удобрення та строків збирання, Новицька Н. В., Мокрієнко В. А. (2006)
Танчик С. П. - Польова схожість насіння кукурудзи залежно від рівня мінерального живлення, Мокрієнко В. А., Усатий Г. Ю. (2006)
Хоменко С. О. - Ефективність обробки гібридів мутагенами для створення конкурентоспроможних сортів пшениці озимої м'якої (2006)
Іскра В. І. - Хімічний склад люцерно-злакових травосумішок залежно від способу сівби, їх видового складу й удобрення (2006)
Мороз Г. О. - Створення вихідного матеріалу пшениці озимої (Tr.aes- tivum L.) з високими показниками якості для умов Північного Лісостепу (2006)
Грищенко О. М. - Вихідний матеріал - основа успішної селекції квасолі (Phaseolus vul-garis L.), Дупляк О. Т., Жемойда В. Л., Мельник А. В. (2006)
Шелепов В. В. - Впровадження нових сортів у виробництво на основі прискореної системи їх розмноження, Лисікова В. М. (2006)
Уліч Л. І. - Вплив висоти рослин сортів пшениці озимої на стійкість до вилягання і продуктивність посівів, Уліч О. Л. (2006)
Лещук Н. В. - Особливості прояву ідентифікаційних ознак рослин ріпаку та їх використання при формуванні національних сортових ресурсів, Таганцова М. М., Мельничук С. Л. (2006)
Чебаков М. П. - Сортова специфіка формування врожайності пшениці озимої в залежності від строків посіву в Західному регіоні України, Лебедєва Г. Д., Колач Є. Й. (2006)
Подгаєцький А. А. - До питання випробування форм картоплі за фітофторостійкістю, Собран В. М., Волкодав В. В. (2006)
Мазільніков Г. В. - Особливості масової оцінки селекційного матеріалу пшениці озимої на зимостійкість і посухостійкість, Хамула О. П., Фоманюк В. А. (2006)
Власенко В. А. - Оцінка адаптивності сортів пшениці м'якої ярої (2006)
Шевченко O. I. - Проблеми і перспективи оцінки хлібопекарських якостей пшениць різних сортозмін, Турченюк Л. О. (2006)
Лещук Н. В. - Добір нових сортів дині (Cucumis melo L.) для формування ультрараннього врожаю на півдні України, Свіргун Є. В. (2006)
Цзінь Лі - Генетична різновидність кукурудзи в Китаї, Жемойда В. Л., Пархоменко А. К., Макарчук А. С. (2006)
Павлюк Н. В. - Нові сорти суниці садової великоплідної (fragaria grandiflora ehrh.) (2006)
Андрющенко А. В. - Пам'яті Володимира Федоровича пересипкіна (2006)
Голик Л. М. - Василь Миколайович Ремесло і його спадщина в сучасних сортах пшениці (до 100-річчя з дня народження), Петренко О. В. (2006)
Медвєдєва Л. Р. - Праця вченого (до 100-річчя з дня народження селекціонера Анастасії Кирилівни Лещенко) (2006)
Титул, зміст (2016)
Келембет С. - Великий князь Роман Михайлович II – останній самостійний володар Чернігова (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 3. Між українцями, росіянами та білорусами (2016)
Савицька О. - Промислові товари першої необхідності у повсякденних практиках населення Чернігова у 1945 – 1953 рр. (2016)
Гаркуша А. - Олійний стінопис (перша чверть ХІХ ст.) Cпасо-Преображенського собору в Чернігові в історико-краєзнавчій літературі дорадянського періоду (ХІХ ст. – 1917 р.) (2016)
Половець В. - Іоанн Максимович: соціальні аспекти творчості (1651 – 1715) (2016)
Тарасенко О. - "І сміх, і гріх": курйозні випадки з життя духовенства Чернігівської єпархії у ХІХ ст. (2016)
Травкіна О. - До історії Чернігівського єпархіального складу та крамниці у 20-х роках ХХ ст. (2016)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.), Тарасенко І. (2016)
Павленко С. - Лист І. Мазепи з Ромнів до С. Лещинського, Циганок О. (2016)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії у 50-х роках ХІХ ст. (2016)
Щоденник камергера Карла ХІІ Густава Адлерфельда про перебування шведів в Україні (переклад О. Герасимчука) (2016)
Пінчук Я. - Похід армії Карла XII на Слобідську Україну: відображення події в щоденнику шведського фенріка Роберта Петре (2016)
Еткіна І. - Хорольський район Полтавщини у 1943 р. (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) (2016)
Половнікова С. - Олександр Дабіжа – дипломат, історик, художник (2016)
Рига Д. В. - икладацький склад Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XІX столітті (2016)
Герасимчук О. - "Ліквідація" земель Селянського поземельного банку на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2016)
Тимошик М. - Формування провладного активу в українському селі в 20-х роках ХХ ст. як чинник ствердження тоталітарного комуно-більшовицького режиму: на архівних матеріалах села Данина Ніжинського повіту (2016)
Боровик А. - Микола Володимирович Підпригорщук – директор Чернігівського учительського інституту (1948 – 1950 рр.) (2016)
Демченко Т. - Рец. на кн.: "Війна і міф. Невідома Друга світова / за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Харків: Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 272с.: іл." (2016)
Якубіна Ю. - Рец. на кн.: "Самойленко Г. В. Розвиток художньої культури на Чернігівщині в ХІХ – на початку ХХ ст. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 458с." (2016)
Маєвська Т. Г. - Вибрані питання коморбідного перебігу остеоартрозу і хронічного панкреатиту (огляд літератури), Бабінець Л. С. (2016)
Бельська Ю. О. - Морфологія печінки під впливом ацетату свинцю та за умов корекції мікроелементами (огляд літератури) (2016)
Гантімуров А. В. - Функціональні особливості судинного русла нирок та печінки при гострому розлитому перитоніті та його ускладненнях (2016)
Абашина Н. М. - Сучасні аспекти синдрому сухого ока при системних захворюваннях в практиці сімейного лікаря, Гаєвська В. Ю., Демид Л. М. (2016)
Андріюк Л. - М’язовий дисбаланс у дитячому віці (2016)
Бабінець Л. С. - Особливості анемічного синдрому як прояву трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця, Мельник Н. А., Цибульська Л. С., Скрипник М. В. (2016)
Венгер О. П. - Особливості якості життя емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Гощинський В. Б. - До питання причин післяопераційного рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок, Кохан Р. С., Борис Р. М., Луговий О. Б. (2016)
Грубнік В. В. - Досвід впровадження пілотного "Крок-2" з хірургічних хвороб у навчальний процес студентів 6 курсу Одеського національного медичного університету, Кошель Ю. М., Міщенко В. В., Ткаченко О. І. (2016)
Давибіда Н. О. - Фактори, що зумовлюють уповільнення зростання та остеокластичну резорбцію плечових кісток і їх структурних елементів у тварин молодого та зрілого віку, Лавріненко О. М., Грушко В. В., Козак Д. В. (2016)
Долгіх А. С. - Вплив деяких факторів на ризик розвитку анемії під час вагітності, Михалко Я. О., Кутчак І. І. (2016)
Ждан В. М. - Аспекти терапії пацієнтів із серцевою недостатністю в поєднанні із фібриляцією передсердь у загальнолікарській практиці, Кітура Є. М., Кітура О. Є., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В., Шилкіна Л. М. , Хайменова Г. С. (2016)
Капустник В. А. - Стан вазоактивних пептидів, гормонів і нейромедіаторів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Істоміна О. В. (2016)
Кутчак І. І. - Порівняння якості життя жінок Закарпаття залежно від етнічного та соціального статусу, Долгіх А. С., Колесник П. О. (2016)
Михалко Я. О. - Чутливість уропатогенних штамів Escherichia coli до препаратів амінопеніцилінового та нітрофуранового рядів у 2015 році (2016)
Міхель В. Д. - На допомогу сімейному лікарю: діагностика та лікування кон’юнктивітів у дітей і дорослих в умовах поліклініки, Діогенова М. А., Божович Ю. В., Кіндзерська Н. М. (2016)
Попадюк О. Я. - Обґрунтування механізму дії нанооксидів металів на патогенну флору гнійних ран, Мельник Д. О. (2016)
Родинський О. Г. - Вплив Цитофлавіну на біоелектричну активність нервово-м’язового комплексу в умовах експериментальної менопаузи, Ткаченко С. С., Зинов’єва О. Г. (2016)
Cидлярук Н. І. - Вплив комплексної терапії на показники індексної оцінки стану тканин пародонта, Мисула І. Р. (2016)
Shamsiev A. M. - Efficiency of an ultrasound sonography in case of appendicular peritonitis among children, Yusupov Sh. A., Shahriev A. K. (2016)
Тихонова С. А. - Аналіз клінічних та генетичних детермінант неефективного лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Пісковацька В. П., Яблонська В. Б. (2016)
Хухліна О. С. - Особливості метаболізму сполучної тканини та прозапальних цитокінів у пацієнтів з остеоартрозом та коморбідними гіпертонічною хворобою та ожирінням, Танас О. В. (2016)
Хухліна О. С. - Функціональний стан печінки у хворих із коморбідним перебігом остеоартрозу та ожиріння залежно від призначеного нестероїдного протизапального препарату, Ляхович О. Д., Каньовська Л. В., Воєвідка О. С. (2016)
Мігенько Б. О. - Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих, Бабінець Л. С., Мігенько Л. М., Рябоконь С. С. (2016)
Ананьєва О. В. - Характеристика порушень ліпідного обміну у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Казанжи Д. В. (2016)
Бабінець Л. С. - Зв’язок показників ліпідного обміну із клінічними параметрами хронічного панкреатиту на тлі стабільної ішемічної хвороби серця, Мельник Н. А. (2016)
Бабінець Л. С. - Вплив динамічної електронейростимуляції на показники вітамінного статусу при хронічному панкреатиті, Галабіцька І. М. (2016)
Бабінець Л. С. - Стан показників калікреїн-кінінової системи хворих на хронічний біліарний панкреатит із супутнім ожирінням, Кицай К. Ю., Криськів О. І. (2016)
Бабінець Л. С. - Ефективність різних схем денс-терапії у реабілітації хворих на хронічний панкреатит, Коцаба Ю. Я. (2016)
Бабінець Л. С. - Ефективність комплексного лікування хворих з поперековим остеохондрозом за динамікою стану ендотеліальної дисфункції, Надкевич А. Л., Готь І. В. (2016)
Бажора Ю. І. - Біофізична характеристика вологи повітря, що видихається, у хворих на туберкульоз легень у динаміці лікування, Єрмуракі П. П., Чеснокова М. М., Сметюк О. О., Алі Слеман Саєб Абдулрахман (2016)
Бойко В. В. - Показники окисного гомеостазу та вміст оксиду азоту крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2 (2016)
Бойко Т. В. - Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на коморбідну патологію органів травлення осіб жіночої статі, Лихацька Г. В., Лихацька В. О., Бойко В. І. (2016)
Бойко Т. Я. - Роль первинної ланки у профілактиці артеріальної гіпертензії серед дорослого населення (2016)
Бурмак Ю. Г. - Особливості змін показників судинно-тромбоцитарної ланки первинного гемостазу, функції ендотелію та деяких цитокінів як маркерів системного запалення у хворих на ревматоїдний артрит у період клініко-лабораторної ремісії, Казаков Ю. М., Чекаліна Н. І., Шилкіна Л. М., Треумова С. І., Петров Є. Є. (2016)
Величко В. І. - Динаміка маси тіла за умов дієт з високим вмістом жирів в експерименті, Ткачук В. В., Ківа О. Й. (2016)
Гаркуша С. Л. - Позитивний вплив шротів на гіперурикемію як складовий компонент метаболічного синдрому (2016)
Гарник Т. П. - Препарати рослинного походження при коморбідних станах у комплексній, превентивній та медичній реабілітації у практиці сімейного лікаря, Бойчук Т. М., Волошин О. І., Волошина Л. О., Гарник К. В., Петріщева В. О., Білоусова І. В. (2016)
Добрянська В. Ю. - Особливості корекції показників червоної крові при хронічних ювенільних аномальних маткових кровотечах, Багній Л. В., Геряк С. М., Якимчук В. Д., Колочун Г. В., Багній Н. І., Мавдрік З. Я., Хіночик В. М. (2016)
Дрегалюк В. С. - Профілактика вад невральної трубки в сімейній медицині (2016)
Духович Т. В. - Антибіотикорезистентність Streptococcus pneumoniae до макролідів при орофарингеальних інфекціях у 2015 році, Михалко Я. О., Кіш П. П. (2016)
Ждан В. М. - Клінічні прояви вегетативного дисбалансу у клімактеричному періоді та можливості їх корекції, Катеренчук І. П. (2016)
Захарчук У. М. - Застосування аплікаторів Ляпка у комплексній терапії больового синдрому у хворих на хронічний панкреатит, Бабінець Л. С., Підручний М. С. (2016)
Козак Д. В. - Функціональні резерви серця у студентів ІV курсу, Коваль В. Б., Салайда І. М., Шафранський В. В. (2016)
Лазарчук Т. Б. - Оцінка ефективності превентивних заходів у хворих, які перенесли гострий панкреатит, Самогальська О. Є., Мерецька І. В. (2016)
Ліщук О. З. - Динаміка показників вуглеводного обміну у процесі консервативного лікування дифузного токсичного зоба, Суслик Г. І., Ліщук Б. Ф. (2016)
Мартинюк Л. П. - Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом, Ружицька О. О., Вонс Л. З., Козій М. І., Якубишина І. Г. (2016)
Матюха Л. Ф. - Харчування хворих з ураженням жовчного міхура на фоні ожиріння з урахуванням компонентної будови тіла та ліпідного обміну, Якубовська І. А. (2016)
Медвідь І. І. - Ефективність препарату Мебікар у поєднанні з рефлексотерапією при гіпертонічній хворобі з супутнім хронічним панкреатитом, Бабінець Л. С., Боровик І. О. (2016)
Мельник А. І. - Взаємозв’язок тривожно-депресивних розладів зі ступенем компенсації ЦД 2 типу у хворих на ІХС, Зеленіна О. О. (2016)
Мельник О. В. - Стан клітинної ланки імунітету за умов реактивного артриту, Корнійчук О. П., Воробець З. Д. (2016)
Микуляк В. Р. - Ранні маркери системного атеросклерозу у хворих молодого віку, які перенесли гострий інфаркт міокарда, Зоря Л. В., Трач Н. І. (2016)
Олексюк-Нехамес А. Г. - Діагностичні нейрофізіологічні критерії післятравматичних спінальних інсультів у віддаленому періоді травматичної хвороби (2016)
Палихата М. В. - Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті, Бабінець Л. С., Боровик І. О., Рябоконь С. С. (2016)
Пасієшвілі Л. М. - Роль адипокінів жирової тканини у прогресуванні бронхіальної астми у хворих з ожирінням, Пасієшвілі Т. М. (2016)
Редько І. І. - Клініко-імунологічні особливості перебігу внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених, Чакмазова О. М. (2016)
Решетілов Ю. І. - Неінвазивна оцінка функціонального стану серця, судин і органів травлення при прийомі змішаної їжі в практиці сімейних лікарів, Дмитрієва С. М., Кузнєцова Л. П., Васильченко О. Ю., Проценко Н. М., Богослав Т. В., Пузік С. Г., Курган А. П., Стаценко О. М., Цаприка О. Ф. (2016)
Семенова І. В. - Результати оцінки якості життя хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом, Бабінець Л. С. (2016)
Смірнова В. Л. - До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я, Панчишин Н. Я., Теренда Н. О., Галицька-Хархаліс О. Я., Литвинова О. Н., Петрашик Ю. М. (2016)
Суслик Г. І. - Стан макро- та мікроелементного забезпечення у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням, Ліщук О. З. (2016)
Треумова С. І. - Вплив ішемічної хвороби серця та метаболічного синдрому на показники функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Петров Є. Є., Бурмак Ю. Г., Іваницька Т. А. (2016)
Урбанович А. М. - Вплив компенсації захворювання на вміст резистину у хворих на цукровий діабет 2 типу (2016)
Хайменова Г. С. - Застосування магнієво-мінерального комплексу у хворих на хронічний панкреатит, Янчук О. А. (2016)
Чекаліна Н. І. - Діагностика ендотеліальної дисфункції у хворих на аутоімунний тиреоїдит за наявності атеросклеротичного ураження судин, Казаков Ю. М., Мамонтова Т. В., Бурмак Ю. Г., Борисова З. О. (2016)
Вдовиченко В. І. - Ефективність лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Кульчицький В. В. (2016)
Будзяк В. М. - Індикатори перспективних аграрних і земельних перетворень, Будзяк О. С. (2016)
Грановська Л. М. - Теоретичні підходи до формування категорій "сільські території" та "сільський регіон", Нижеголенко К. С. (2016)
Сидорук Б. О. - Забезпечення збалансованого використання водно-болотних угідь і торфовищ на засадах екосистемного підходу (2016)
Ярова І. Є. - Інституціональні та еколого-економічні засади розвитку природогосподарського підприємництва, Мішеніна Н. В., Дутченко О. М., Мішеніна Г. А. (2016)
Майборода В. А. - Створення збалансованих лісових екосистем шляхом впровадження чистих та змішаних насаджень дуба червоного (2016)
Власенко І. В. - Особливості сільського зеленого туризму та перспективи його розвитку в Україні (2016)
Никитюк Ю. А. - Організація екологічно орієнтованого виробництва лікарської рослинної сировини (2016)
Кипоренко В. В. - Оцінювання перспектив розвитку органічного сільського господарства, Вдовиченко А. В. (2016)
Однорог М. А. - Інструменти формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств АПК (2016)
Попович А. А. - Удосконалення системи сільськогосподарського субсидування (2016)
Степанюк О. О. - Роль інформаційних технологій в організації сільського зеленого туризму, Бабікова К. О., Ісаєнко В. М. (2016)
Дребот О. І. - Екологічні аспекти лісівництва Київської області в контексті збалансованого природокористування (2016)
Бутрим О. В. - Зобов’язання України з виконання положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (2016)
Богдан М. М. - Економічна і енергетична ефективність вирощування пшениці м’якої озимої за позакореневого підживлення комплексними мікродобривами, Гуляєва Г. Б., Карпенко В. П. (2016)
Bilovus G. Ya. - Influence of meteorological conditions and varietal peculiarities on development of fungal diseases winter wheat (2016)
Августинович М. Б. - Екологічна оцінка технологій вирощування тритикале ярого в умовах Західного Лісостепу України (2016)
Грановський Д. Л. - Напрями інституціональних перетворень в системі водогосподарсько-меліоративного комплексу (2016)
Тимощук І. І. - Методичні підходи до оцінки ефективності рекультивації промислово-вироблених торфовищ (2016)
Полтавець А. М. - Еколого-економічний аналіз рекреаційного потенціалу Київської області (2016)
Ступень Н. Р. - Сучасний стан використання і відтворення земельних ресурсів в сільському господарстві Львівської області (2016)
Добряк Д. С. - Удосконалення класифікації процесів, що спричиняють деградацію земельних угідь, Кузін Н. В. (2016)
Мішенін Є. В. - Соціально-економічні аспекти обмеження реалізації права власності на землю сільсько-господарського призначення в Україні, Коблянська І. І. (2016)
Богатирчук-Кривко С. К. - Удосконалення еколого-економічного механізму управління земельними ресурсами в сільському господарстві (2016)
Паляничко Н. І. - Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в Україні (2016)
Кошель А. О. - Сучасні методи масової оцінки ринкової вартості земель несільськогосподарського призначення (2016)
Недашківська Т. М. - Напрями вдосконалення державного регулювання земельних відносин в сільському господарстві, Ступень О. І. (2016)
Ступень Р. М. - Чинники розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення (2016)
Таратула Р. Б. - Роль державного земельного кадастру в інформаційному забезпеченні системи управління земельними ресурсами (2016)
Гулько О. Р. - Організаційно-економічні чинники моніторингу використання сільськогосподарських земель, Перович Л. Л. (2016)
Шкуратов О. І. - Методологічні основи формування системи екологічної безпеки в аграрному секторі економіки (2016)
Дмитренко О. В. - Екологічна оцінка забруднення ґрунтів Київської області радіонуклідами, Молдаван Л. П., Шамша Ю. О., Войцехівська Н. В. (2016)
Тимофєєв М. М. - Стратегія формування сталих агробіогеоценозів, Вінюков О. О., Бондарева О. Б. (2016)
Дмитрук О. М. - Вплив біопрепаратів на формування якісної розсади рослин томату (Solanum Lycopersicum L.) (2016)
Ольховський М. А. - Основні напрями діяльності волонтерських організацій в Україні (2016)
Sitnic G. - Informatization and E-Government: the relationship in the world (2016)
Баранівський В. Ф. - Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження, Присяжний В. М. (2016)
Гринь О. Д. - Кримінально-правова характеристика об`єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 131 КК України (2016)
Denysov S. - Accounting of the personal characteristics a realization of criminal responsibility (by the criminal law of the countries in Central Asia), Suyundykova N. (2016)
Донченко О. І. - Аналіз історичних факторів криміналізації посягань на авторитет органів місцевого самоврядування (2016)
Зубець Ю. Г. - Об’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, передбачена ч.1 ст.136 КК України (2016)
Карпенко М. І. - Сучасна статистика, аналіз та приклади складу злочину, передбаченого ст.426 КК України ("Бездіяльність військової влади"), Гопак С. О. (2016)
Кавальова Т. І. - Витоки та ґенеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі (третій – шостий періоди розвитку суспільства і державності) (2016)
Матвійчук В. К. - Порівняльно-правове дослідження особливо жорстокого поводження як способу вчинення злочинів за кримінальним законодавством України і деяких держав, Гіда Є. О. (2016)
Орлов Ю. В. - Вдосконалення нормативних приписів, що передбачені ст. 158-2 КК України (2016)
Осічнюк Ю. В. - Запобігання злочинному забрудненню або іншій зміні природних властивостей атмосферного повітря (2016)
Решнюк А. В. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.400 КК України (2016)
Соловйова А. М. - До питання історичних процесів на території України в контексті злочинів проти власності (2016)
Чугаєнко Ю. О. - Вплив суб’єктивних ознак на кваліфікацію діяння, вчиненого з особливою жорстокістю, Харь І. О. (2016)
Кікалішвілі М. В. - Делінквентна поведінка: поняття, ознаки та детермінанти (2016)
Токаренко К. В. - Закриття кримінального провадження у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення чи відсутності в діянні складу кримінального правопорушення (2016)
Ковтун К. П. - Алелопатичний вплив люцерни посівної на схожість та інтенсивність проростання насіння злакових трав, Векленко Ю. А., Безвугляк Л. І., Ящук В. А. (2014)
Бугайов В. В. - Вплив біологічних особливостей деяких видів багаторічних злакових трав на життєздатність та довговічність насіння (2014)
Комарова І. Б. - Морфологічні мутанти рижію ярого зі зміненим жирнокислотним складом олії (2014)
Кирильчук А. М. - Створення вихідного матеріалу тритикале озимого поліського екотипу на основі світової колекції (2014)
Гетман Н. Я. - Тритикале яре в польовому кормовиробництві, Чернецька С. Г. (2014)
Камінська В. В. - Порівняльна продуктивність сортів вівса плівчастого та голозерного за різних технологій вирощування, Дудка О. Ф., Мушик Б. В. (2014)
Молдован Ж. А. - Сортова реакція сої на зміну строків сівби та норм висіву в умовах Лісостепу правобережного (2014)
Заболотний Г. М. - Вплив фону мінерального живлення та гідротермічних показників на тривалість фенологічних фаз рослин сої за умов Лісостепу правобережного, Мазур В. А., Циганська О. І. (2014)
Цицюра Т. В. - Якість урожаю листостеблової маси редьки олійної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного (2014)
Клименко А. М. - Вплив передпосівної обробки насіння на фотосинтетичну продуктивність та урожайність гібриду кукурудзи Красилів 327 МВ, Чабанюк Я. В. (2014)
Панасюк О. Я. - Вплив різноглибинного обробітку ґрунту на продуктивність соєво-кукурудзяних сівозмін (2014)
Дударчук І. С. - Вплив технології вирощування на біометричні показники рослин ріпаку озимого у різні фази росту та розвитку, Плакса В. М., Нечипорук В. М. (2014)
Маткевич В. Т. - Симбіотична продуктивність еспарцету за різних технологічних прийомів, Коломієць Л. В., Резніченко В. П., Міценко Н. П., Качан О. В. (2014)
Мельник М. І. - Динаміка ботанічного складу ранньостиглих травостоїв (2014)
Іващенко О. О. - Адаптаційні можливості рослин незбутниці дрібноквіткової – Galinsoga parviflora Cav. до термічних факторів впливу (2014)
Ткаченко М. А. - Урожайність кормових культур залежно від хімічної меліорації і системи удобрення сірого лісового ґрунту (2014)
Суховуха С. М. - Особливості морфологічної будови шлунку свиней при згодовуванні відходів олійного виробництва (2014)
Безпалько А. В. - Порівняльна оцінка впливу різних добавок дріжджових культур і суміші кукурудзяного силосу з ячмінною і кукурудзяною дертю, Безносюк О. Ю. (2014)
Шевчук Т. В. - Особливості росту та розвитку самок сріблясто-чорних, червоних та білих лисів за різнохарактерного живлення, Кирилів Я. І. (2014)
Чорнолата Л. П. - Збалансований, свіжовиготовлений комбікорм з органічно вирощених кормів для одержання якісної продукції птахівництва, Здор Л. П., Семенова О. І., Лаптєєв О. О. (2014)
Лаптєєв О. О. - Затрати корму та продуктивність свиней під час згодовування АВМКК "Живина", Килимнюк О. І. (2014)
Кучерявий В. П. - Особливість використання поживних речовин раціону молодняком свиней при згодовуванні пробіотиків (2014)
Спринчук Н. А. - Методичні аспекти оцінки капіталооснащеності польового кормовиробництва на мікрорівні, Воронецька І. С., Дьяконова С. Ю., Корнійчук Г. В. (2014)
Futó Z. - The effect of nutrient supply and plant protection in yield and oil content of sunflower (Helianthus annuus L.) (2014)
Sárvári M. - Effect of agrotechnical elements on the yield of maize (2014)
Nowacki R. - Przemysław Dąbkowski – professor of the Lviv University (2015)
Shevchenko A. - V. I. Goshkevych’s public activities during the period of Revolution 1905 (2015)
Водотика С. - Українські наукові школи 1920-х років у координатах інтелектуальної історії, Савенок Л. (2015)
Лиман І. - Британський консул у Бердянську Вільям Георг Вагстаф, Константінова В. (2015)
Капарулін Ю. - Георгій Афанасьєв (1848–1925): спроба упорядкування бібліографії ученого, Панкратова В. (2015)
Цибуленко Г. - Аграрна криза на тлі екологічної катастрофи в Херсонській губернії на початку ХХ століття , Цибуленко Л. (2015)
Руденко А. - Громадсько-політична діяльність П.Я. Дорошенка у період Української Держави П. Скоропадського (2015)
Коник О. - "Тов. Яник – директор": робота Марії Яник у Херсонському краєзнавчому музеї (березень 1944 – травень 1945 рр.) (2015)
Костенко А. - Повоєнне формування античного зібрання Херсонського обласного краєзнавчого музею: постаті, предмети, пам`ятки, Абікулова М. (2015)
Кузовова Н. - Пам`яті Михайла Андрійовича Ємельянова, архівіста, краєзнавця, колекціонера, бібліофіла, мецената, почесного громадянина Херсона (1923–2014) (2015)
Пилипчук Я. - Міграції огурських племен (V–VII ст.) (2015)
Сапожников И. - "Описание Бессарабии" П.П. Свиньина 1816 г.: поиск источников в связи с 200-летним юбилеем (2015)
Сачко Д. - "Листи із Степової України" Докії Гуменної (2015)
Андрєєв В. - Кілька слів про "пошук бліх" у тексатах колег (2015)
Чорноіваненко І. - Кілька сторінок з історії роду Скадовських (з приводу зауважень доктора Ярослава Мокляка) (2015)
Сапожников И. - Осторожно – гибридная история! Рец. на альбом: Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях / сост. и автор поясн. текстов А.В. Красножон. – Кишинев-Одесса: Stratum plus, 2016. – 476 c. (2015)
Андрєєв В. - Катеринославське дворянство в умовах модернізації суспільства. Рецензія на книгу: Кочергін І.О. Соціальна трансформація катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.): монографія / І.О. Кочергін. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 576 с.: табл. – (серія "DNIPROVIANA") (2015)
Капарулін Ю. - Пиріг Р.Я. Діяльність урядів Гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. – К.:Ін-т історії України НАН України, 2016. – 518 с. (2015)
Бессонова М. - Обговорення проблем техногенної безпеки на науковій конференції у Запорізькому національному університеті, присвяченій 30-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС, Маклюк О. (2015)
Цибуленко Л. - Подолання наслідків тоталітаризму (2015)
Чуклін С. М. - Спонтанний бактеріальний перитоніт у хворих на цироз печінки, Чуклін С. С. (2016)
Дубинська Г. М. - Вплив поліморфізму генів TLR4 та TLR7 на швидкість прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С, Сизова Л. М., Коваль Т. І., Ізюмська О. М. (2016)
Кондро М. М. - Вплив висококалорійного харчування на ферментативну активність основних комплексів електронно–транспортного ланцюга мітохондрій гепатоцитів за умов розвитку стеатогепатозу різної етіологі, Воєйкова Д. О., Степанова Л. І., Фалалеєва Т. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2016)
Малый В. П. - Поражение печени при псевдотуберкулезе (2016)
Вдовиченко В. І. - Безпечність запивання ліків з огляду на їх метаболізм в печінці, Острогляд Т. В. (2016)
Діагностика та лікування асциту при цирозах печінки (практичний алгоритм) (2016)
Реферати (2016)
Некролог (2016)
Інформація (2016)
Титул, зміст (2015)
Усе життя – на вівтар науки (2015)
Геєць В. М. - До питання застосування підходів "плану Маршалла” для України (2015)
Шаров О. М. - Уроки та перспективи "плану Маршалла” для України (2015)
Кістерський Л. Л. - Формування сучасної Європи: стримування та розвиток (2015)
Даниленко А. І. - Посилення державних підойм ефективного використання фінансових ресурсів (2015)
Богдан Т. П. - Основні принципи формування і спрямування міжнародної фінансової допомоги для України (2015)
Никифорук О. І. - Перспективи фінансування транспортних проектів у рамках міжнародної фінансової допомоги, Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. (2015)
Дячук О. А. - Політика енергоефективності в Україні: Veritas Momentum, Подолець Р. З., Серебренніков Б. С., Чепелєв М. Г. (2015)
Дейнеко Л. В. - Ключові аспекти "плану Маршалла” для України у промисловій сфері, Якубовський М. М., Шовкун І. А., Завгородня М. Ю. (2015)
Молдаван Л. В. - Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового виробництва України та механізми їх реалізації, Шубравська О. В. (2015)
Бородіна О. М. - Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: інституціалізація і модернізація малотоварного сільськогосподарського виробництва, Прокопа І. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Яковенко В. А. - Первый в Украине клинический опыт пероральной эндоскопической подслизистой миотомии для лечения ахалазии кардии, Seewald S., Inoue H. (2014)
Севергин В. Е. - Малоинвазивное лечение неоперабельных форм рака легкого, осложненных легочным кровотечением, Шипулин П. П., Аграхари А., Косован В. Н., Кирилюк А. А., Целиков М. Ю. (2014)
Розуменко В. Д. - Динаміка виживання хворих похилого віку з гліальними пухлинами півкуль великого мозку, Яворський О. А. (2014)
Усенко О. Ю. - Торакоскопічна симпатектомія як метод радикального хірургічного лікування гіпергідрозу, Тивончук О. С., Загрійчук М. С., Попов О. М., Присяжнюк В. В. (2014)
Огородник П. В. - Ендоскопічна хірургія дистальної оклюзії загальної жовчної протоки, Дейниченко А. Г., Бойко О. Г. (2014)
Головко С. В. - Порівняльний аналіз бактеріурії у хворих після традиційних та іноваційних ендоскопічних операційних втручань з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Савицький О. Ф., Філіпішин Є. В. (2014)
Кирилюк А. А. - Применение бесшовных электрохирургических и ультразвуковых технологий в легочной хирургии – обзор литературы, Шипулин П. П., Севергин В. Е., Байдан В. В. (2014)
Вельмишановні автори! Запрошуємо Вас надсилати статті/рукописи на адресу редакції! (2014)
Педаченко Є. Г. - Організація надання cпеціалізованої нейрохірургічної допомоги у військовий час (згідно оборонної військової доктрини), Данчин О. Г., Поліщук М. Є., Цимбалюк В. І. (2015)
Педаченко Є. Г. - Організація надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги пораненим в хребет і спинний мозок у військовий час (згідно оборонної військової доктрини), Данчин О. Г., Поліщук М. Є., Цимбалюк В. І. (2015)
Данчин А. Г. - Лечебная тактика при огнестрельных ранениях черепа и головного мозга в текущем военном конфликте, Полищук Н. Е., Данчин Г. А., Мельник Н. Ф., Лурин И. А., Данчин А. А., Гончарук О. Н., Красильников Р. Г., Бибиченко С. И. (2015)
Підмурняк О. О. - Досвід ендовідеохірургічного лікування пухлин нирок (2015)
Кирилюк А. А. - Использование электросварочного хирургического комплекса ЕК-300-М1 при видеоторакоскопических резекциях легких, Шипулин П. П., Байдан В. В., Севергин В. Е., Мартынюк В. А., Аграхари А. (2015)
Іоффе О. Ю. - Додаткові порти при виконанні однопортових трансумбілікальних лапароскопічних операціях, Стеценко О. П., Тихонов О. А., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Кривопустов М. С. (2015)
Вельмишановні автори! Запрошуємо Вас надсилати статті/рукописи на адресу редакції! (2015)
Данчин А. А. - Хирургическая тактика в лечении окклюзионной гидроцефалии в остром периоде вентрикуломенингита – целесообразность проведения эндоскопической вентрикулоцистерностомии при наличии наружного вентрикулярного дренажа, Данчин А. Г. (2010)
Белый В. Я. - Лапароскопическая криодеструкция метастазов в печень в комплексном лечении колоректального рака, Чернев В. Н. (2010)
Аксенов И. Г. - Нестандартное решение проблемы послеоперационного холедохолитиаза – случай из практики (2010)
Бурий О. М. - Ендоскопічне забезпечення ентерального харчування, Терешкевич І. С., Гребінь М. І., Раздобудько Ю. М., Сіордія Г. Г. (2010)
Бутницький Ю. І. - Застосування методів виявлення Helicobacter Pylori в ендоскопічному кабінеті, Лобода В. Ф. (2010)
Гайдуков В. О. - Видеокапсульная интестиноскопия в практике врача-интерниста, Михно В. Т., Хажалия И. З. (2010)
Головин С. Г. - Эозинофильный эзофагит (2010)
Гринцов А. Г. - Эндоскопическая граница между нормой и патологией в функциональном состоянии желудка и двенадцатиперстной кишки, Христуленко А. А., Василенко Л. И., Куницкий Ю. Л., Скулков С. Г., Христуленко А. Л. (2010)
Грубник В. В. - Малоинвазивное лечение и наблюдение больных с обструктивными желтухами: роль эндоскопических и чрезкожных методик, Герасимов Д. В., Готка В. В., Герасимова Н. Д. (2010)
Дзвонковський Т. М. - Роль та можливості ендоскопічної літотрипсії в лікуванні хворих з "важким" холедохолітіазом, Дзвонковська Т. Т. (2010)
Дронов О. І. - Рентген-ендоскопічна діагностика захворювань підшлункової залози, Насташенко І. Л., Ковальська І. О., Любенко Д. Л., Федорук В. І., Швець Ю. П. (2010)
Захараш М. П. - Передракові захворювання слизової оболонки шлунка: можливості ендоскопії з високим збільшенням у вузькому спектрі світла – NBI, Яковенко В. О. (2010)
Іоффе О. Ю. - Клінічний досвід ендоскопічного видалення шлункового бандажу, що мігрував в просвіт шлунку, Шевелюк С. Б., Орлов О. Л., Криворук О. М., Тарасюк Т. В. (2010)
Коваленко Л. И. - Эндоскопические особенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных пожилого возраста (2010)
Ковалев А. И. - Эндоскопические аспекты локального гемостаза при желудочно-кишечных кровотечениях, Грицкова И. В. (2010)
Крилова О. О. - Ефективність застосування октреотиду для профілактики загострення хронічного панкреатиту після ЕРХПГ, Аксьонов І. Г., Кошарний В. Ф. (2010)
Кушнірук О. І. - Порівняльний аналіз результатів ендоскопічного та хірургічного лікування сформованих псевдокіст підшлункової залози, Коломійцев В. І., Шаварова М. Ю., Павловський М. П. (2010)
Лаврик А. С. - Досвід ендоскопічної імплантації балону (BIB) у шлунок для лікування ожиріння, Бурий О. М., Манойло М. В., Терешкевич І. С., Доскуч О. О. (2010)
Лемко І. І. - Оптимізація дозування інгібіторів протонної помпи при кровоточивих виразках, Нікішаєв В. І., Запорожан С. Й. (2010)
Лазарук В. М. - Оптимальні способи очищення товстого кишківника перед колоноскопією (2010)
Милиця М. М. - Відновлення прохідності гастроезофагальної ділянки при злоякісних пухлинах шляхом ендоскопічного стентування, Давидов В. І., Тімченко В. Ф., Товбін Ю. В. (2010)
Мокрик В. Ю. - Аортоезофагеальна фістула як рідкісна причина езофагеальної кровотечі, Мокрик Ю. М., Богославець Б. І., Нечипорук Т. П., Ковтунець А. Т. (2010)
Музыка С. В. - Подготовка кишечника при эндоскопическом скрининге колоректального рака, Винницкая А. Б. (2010)
Никишаев В. И. - Редкая причина кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, Астахов В. В. (2010)
Никишаев В. И. - Случай массивного кровотечения из аррозированного сосуда язвы желудка, Астахов В. В. (2010)
Ничитайло М. Е. - Ендоскопічне трансмуральне та транспапілярне дренування псевдокіст підшлункової залози, Огородник П. В., Кондратюк О. П., Литвиненко О. М., Дейниченко А. Г., Біляєв В. В., Хілько Ю. О. (2010)
Русин В. І. - Хірургічне лікування кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів із суб- та декомпенсованим цирозом печінки, Румянцев К. Є., Кравчук І. Б., Кополовець І. І. (2010)
Cімонова О. В. - Кcантоми шлунка: випадкова знахідка чи важливий діагностичний маркер?, Мосійчук Л. М., Кушніренко І. В., Демешкіна Л. В., Гайдар Ю. А. (2010)
Тофан А. В. - Трудности эндоскопической диагностики и дифференциальной диагностики сифилиса желудка, Бойко Г. С., Бобокал В. Н., Каминская З. И., Синица В. А., Разумейко И. В., Баранников К. В. (2010)
Тумак І. М. - Розриви слизової шлунка унаслідок тупої травми живота як причина шлункової кровотечі, Курч І. М., Ключинська Л. І., Кудревцев Ю. Ю. (2010)
Фомин П. Д. - Сочетание эндоскопическической склеротерапии и эмболизация ветвей чревного ствола в комплексном лечении варикозных пищеводно-желудочных кровотечений, Никишин Л. Ф., Боярская М. Г., Кондратюк В. А., Козлов С. Н. (2010)
Хажалия И. З. - Возможности оптической и виртуальной колоноскопии в диагностике заболеваний толстой кишки, Губанов Д. С., Целикова В. В. (2010)
Шевелюк С. Б. - Аспекти виконання діагностично-лікувальної колоноскопії, Орлов О. Л., Криворук О. М. (2010)
Шевелюк С. Б. - Показання та протипоказання до ендоскопічної поліпектомії з товстої кишки, Орлов О. Л., Криворук О. М. (2010)
Шевелюк С. Б. - Спосіб профілактики перфорації стінки товстої кишки при виконанні ендоскопічної поліпектомії, Пойда О. І., Орлов О. Л., Криворук О. М. (2010)
Інструкції для авторів (2010)
Титул, зміст (2015)
Онищенко В. П. - Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України (2015)
Віленчук О. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження страхування як економічної категорії (2015)
Шкарлет С. М. - Технологія управління процесами формування та впровадження системно-універсальних детермінант розбудови економіки інформаційного типу (2015)
Кудряшов В. П. - Коригування публічних бюджетів у період загострення фіскальних ризиків (2015)
Шпак Г. М. - Мотивація розвитку органічного виробництва в Україні (2015)
Куцик П. О. - Джерела і стратагеми розвитку та забезпечення конкурентного лідерства сучасних корпорацій у глобальній економіці, Ковтун О. І., Башнянин Г. І. (2015)
Бодров В. Г. - ІІ Міжнародний науковий симпозіум "Держави і ринки в умовах глобальних трансформацій” (до 400-річчя політичної економії – науки про закони управління господарством: politicos, oicos, nomos), Соколова О. М. (2015)
Вихідні дані (2015)
Данчин А. Г. - Оперативная хирургия огнестрельных ранений мягких тканей свода черепа, Данчин Г. А. (2015)
Усенко О. Ю. - Лапароскопічне бандажуваня шлунку, як спосіб профілактики ВЧГ в лікуванні хворих на рубцеву грижу з супутнім морбідним ожирінням, Тивончук О. С., Кондратенко Б. М. (2015)
Головко С. В. - Досвід застосування селективної артеріальної емболізації передміхурової залози, Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Троіцький І. Л. (2015)
Лисенко С. М. - Хірургічна техніка перкутанної балонної кіфопластики, Ілюк Р. Ю., Литвиненко А. Л., Возняк О. М. (2015)
Крилова О. О. - Частота циліндричної метаплазії слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагальну рефлюксну хворобу, Алейник Д. В., Кузнецов Г. Е., Чекан Л. О. (2015)
Тульчинський Г. В. - Результати хірургічного лікування хворих з краніотомічними дефектами, Бурковський М. І., Данчин А. О. (2015)
Вельмишановні автори! Запрошуємо Вас надсилати статті/рукописи на адресу редакції! (2015)
Титул, содержание (2015)
Онищенко В. Ф. - Реалии и возможности экономической стабилизации и развития Украины (2015)
Виленчук А. Н. - Теоретико-методологические принципы исследования страхования как экономической категории (2015)
Шкарлет С. Н. - Технология управления процессами формирования и внедрения системно-универсальных детерминант развития экономики информационного типа (2015)
Кудряшов В. П. - Корректировка публичных бюджетов в период обострения фискальных рисков (2015)
Шпак Г. Н. - Мотивация развития органического производства в Украине (2015)
Куцик П. А. - Источники и стратагемы развития и обеспечения конкурентного лидерства современных корпораций в глобальной экономике, Ковтун О. И., Башнянин Г. И. (2015)
Бодров В. Г. - ІІ Международный научный симпозиум "Государства и рынки в условиях глобальных трансформаций” (к 400-летию политической экономии – науки о законах управления хозяйством: politicos, oicos, nomos), Соколова О. Н. (2015)
Исходные данные (2015)
Данчин А. А. - Хирургическая тактика в лечении арахноидальнїых кист среднего мозга, вызывающих окклюзию ликворопроводящих путей (2010)
Пінчук В. Д. - Наш досвід використання ендоскопічної техніки при трансаксілярній збільшувальній мамопластиці, Ткач О. С., Замковий В. В., Тимофій О. В. (2010)
Лурін І. А. - Сучасне малоінвазивне лікування хворих на хронічну анальну тріщину, Трач С. В., Цема Є. В. (2010)
Шипулин П. П. - Роль видеотракоскопии в диагностике и лечении экссудативных плевритов различной этиологии, Кирилюк А. А., Байдан В. И., Байдан В. В., Мартынюк В. А., Севергин В. Е., Козяр О. Н., Поляк С. Д., Агеев С. В., Аграхари А. (2010)
Шудрак А. А. - Результати малоінвазивного лікування хворих на внутрішній геморой залежно від будови верхньої прямокишкової артерії, Цема Є. В., Уманець О. І., Нечай В. С., Біба О. П. (2010)
Грубник В. В. - Анализ отдаленных результатов 1500 лапароскопических антирефлюксных операций, Малиновский А. В., Киладзе М. А., Гиуашвили Ш. Т. (2010)
Гончарук О. М. - Кавернознi ангiоми задньої черепної ями (2010)
Твердохліб І. В. - Інструментальна діагностика стану шкіри обличчя у жінок з II і III ступенями інволютивних змін після проведення композитного фейсліфтингу, Макарчук О. І. (2010)
Інструкції для авторів (2010)
Title (2015)
Content (2015)
Falfushynska H. I. - Oxidative Stress in Human Thyroid Gland under Iodine Deficiency Nodular Goiter: from Harmlessness to Hazard Depending on Copper and Iodine Subcellular Distribution, Gnatyshyna L. L., Shulgai A. H., Shidlovski V. O., Stoliar O. B. (2015)
Fedortsiv O. Ye. - Association of Familial and Environmental Factors with Asthma and Allergic Diseases in Ukrainian Children Population, Zejda J. E., Luchyshyn N. Yu., Brozek G. M. (2015)
Fedortsiv O. Ye. - Clinical and Laboratory Diagnostic Criteria of Immune Resistance of Healthy and Sick with Pneumonia Children of Different Age, Haliyash N. B., Nykytyuk S. O. (2015)
Lizis P. - Comparison of Short-term Analgesic Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) and Conservative Treatment (CT) in Men with Chronic Heel Spur (HS) (2015)
Mysak A. I. - Application of Transurethral Microwave Thermotherapy for Patients with Acute Urinary Retention and Severe Combined Comorbidity from Benign Prostatic Hyperplasia, Lamptey W. (2015)
Heryak S. M. - Instrumental and Diagnostic Criteria of Hemodynamic Disorders and Endothelial Dysfunction Correction in Pregnants with Arterial Hypertension, Humenna I. Ye. (2015)
Marinkin I. O. - Ultrastructural Research of the Endometrium Receptivity in Conditions of Pre-conceptional Preparation in Refractory Pregnancy Loss, Nepomnyashikh D. L., Kuleshov V. M., Ilizarova N. A., Semchenko T. O., Aidagulova S. V. (2015)
Ahmed B. M. - Prognostic Significance of CD56 Expression in Acute Leukemias, Kantoush N. A., Ismail M. A., Haleem D. A. (2015)
Galaychuk I. Y. - Method of Oncoplastic Breast Resection (2015)
Roy A. S. - Anthropometric Profile, Body Composition and Vertical Jump Score in Boxers and Swimmers, Dalui R., Kalinski M., Bandyopadhyay A. (2015)
Korda M. M. - Nitric Oxide and Allyl Alcohol Induced Hepatotoxicity (2015)
Oleshchuk O. M. - L-arginine, but not L-name Protects Against Liver Injury Induced by Experimental Ischemia-Reperfusion, Posokhova K. A., Mudra A. Ye. (2015)
Martsenyuk V. P. - Information Support System of Medical System Research, Andrushchak I. Ye. (2015)
Shevchuk O. O. - The Influence of Antiretroviral and Antituberculosis Agents on the Biochemical and Histopathological Indices of Liver Function in Rats, Posokhova K. A., Oleshchuk O. M., Datsko T. V. (2015)
П’ятночка І. Т. - Туберкульоз у практичній діяльності сімейного лікаря, Корнага С. І., Корнага Т. В. (2015)
Бабенко А. Д. - Індексна оцінка гігієнічного стану ротової порожнини та тканин пародонта за хронічного гіпертрофічного гінгівіту в ортодонтичних пацієнтів на тлі лікування брекет-технікою (2015)
Базюта Л. З. - Діагностика порушень клітинного імунітету у жінок із гіперплазією ендометрія (2015)
Безсмертна Г. В. - Поширеність генетично-детермінованих факторів ризику тромбофілії в осіб із цереброваскулярною патологією, Безсмертний Ю. О. (2015)
Білоокий О. В. - Аналіз лейкоцитарної формули крові за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Бойчук Т. М. - Гістохімічні дані щодо порушення окремих структур клубочків нирок щурів на ранніх термінах розвитку експериментального цукрового діабету, Грицюк М. І., Давиденко І. С. (2015)
Бондаренко Ю. І. - Клінічно-анамнестичні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з урахуванням стоматологічного статусу пацієнта, Лобанець В. Я., Ніверовський І. Й., Чернецький В. І. (2015)
Бочар О. М. - Оцінка ефективності призначення олмесартану та аторвастатину у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки (2015)
Владиченко К. А. - Аналіз випадків азооспермії в пацієнтів Медичного центру лікування безпліддя (2015)
Гарбузюк В. В. - Профілактика передчасних пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень (2015)
Голотюк В. В. - Особливості експресії маркера неоангіогенезу ангіопоетину-2 у тканині аденокарциноми прямої кишки під впливом неоад’ювантної хемопроменевої терапії (2015)
Гоян А. В. - Аналіз та динаміка популяції інвазивного виду павуків Spermophora senoculata (Duges, 1836), Федоряк М. М., Шумко Н. М. (2015)
Іванова Л. А. - Ефективність дезобструктивної терапії при атопічній бронхіальній астмі у школярів (2015)
Ілащук Т. О. - Особливості змін показників стрес-тестів у хворих на стабільну стенокардію, поєднану з метаболічним синдромом, Бачук-Понич Н. В. (2015)
Іфтода О. М. - Роль чинників ризику у формуванні нейросенсорної та кондуктивної глухоти, приглухуватості у дітей (2015)
Кіндратів Е. О. - Особливості локального імунітету шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією у жінок із розладами репродуктивної функції (2015)
Ковальчук П. Є. - Морфологічний вплив дефіциту селену на остеогенез, Гасько М. В., Тулюлюк С. В. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика антропогенного забруднення поверхневих водойм українського Придунав’я поліхлорованими біфенілами, Мокієнко А. В., Цимбалюк К. К. (2015)
Колоскова О. К. - Клінічно-анамнестичні особливості фенотипу астми пізнього початку залежно від характеристики ацетиляторного статусу дітей, Тарнавська С. І., Донська Т. В., Колісник І. Д. (2015)
Коропецька Н. Ю. - Зміни спектра білків органів щурів за впливу ретаболілу, речовини LES-2222* і тестостерону пропіонату при харчовій депривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
Кравченко О. В. - Особливості формування судинного компонента хоріона (2015)
Кравченко О. В. - Кількісна характеристика вільозних утворень у хоріоні при його низькому розташуванні у вагітних у ранні терміни гестації, Печеряга С. В. (2015)
Кузнецова Е. С. - Состояние функционального почечного резерва у больных с сахарным диабетом 2-го типа, Кузнецов С. Г., Шухтин В. В., Бобрик Л. М., Гоженко А. И. (2015)
Кулигіна В. М. - Вивчення впливу місцевих анестетиків на гемодинаміку великої вушної артерії в експериментальних тварин, Мунтян О. В. (2015)
Кучерук В. М. - Особливості мікроциркуляції крові в матці та яєчниках у жінок із дисплазією сполучном´язової тканини тазового дна, Шатковська Н. С., Онишко В. Ю. (2015)
Люлько А. А. - Морфологическое исследование критериев возможного рецидивирования простой кисты почки после проведения склеротерапии 96˚ этиловым спиртом, Волошин Н. А., Варвашеня М. В. (2015)
Максимів О. О. - Аналіз стійкості капілярів, міграції лейкоцитів та епітеліальних клітин слизової оболонки при протезуванні повними знімними протезами у хворих на ЦД типу 2, Бєліков О. Б., Гавалешко В. П. (2015)
Муравський А. В. - Особливості клітинної та гуморальної ланок імунітету у боксерів із перенесеними черепно-мозковими травмами (2015)
Нефьодов О. О. - Зміни ноцицептивного потенціалу та активності PGH-синтетази за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу, Мамчур В. Й. (2015)
Оленич Л. В. - Особливості порушення функції нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння при гіпотиреозі, Радченко О. М., Бек Н. С., Оленич Л. М. (2015)
Павлюкович Н. Д. - Глюкокортикоїдна функція надниркових залоз у хворих на ішемічну хворобу серця за умов коморбідності, Трефаненко І. В., Рева Т. В., Павлюкович О. В. (2015)
Польовий В. П. - Характер і динаміка гуморальних імунних порушень за перебігу гострої кишкової непрохідності внаслідок защемлення гриж, Сидорчук Р. І., Райляну С. І., Карлійчук О. О. (2015)
Попович В. І. - Клінічно-імунологічні та патоморфологічні передумови формування груп ризику на рак носоглотки, Лешак В. І., Багрій М. М. (2015)
Прийменко Д. С. - Динаміка загоєння ран у пацієнтів із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи при розвантаженні кінцівки (2015)
Псарьова О. В. - Вплив аторвастатину на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла (2015)
Радченко О. М. - Особливості ураження коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда, Приймачок О. О. (2015)
Рева Т. В. - Особливості клінічних проявів гастроезофагеальної рефлексної хвороби в осіб зі зниженою функцією щитоподібної залози, Трефаненко І. В., Павлюкович Н. Д., Рева В. Б. (2015)
Семчишин М. Г. - Зміни вмісту мікроелементів селену і кобальту в сироватці крові хворих при черепно-мозковій травмі в гострому та проміжному періодах (2015)
Синько У. В. - Ішемічна хвороба серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: клінічно-анамнестичні особливості перебігу захворювання у пацієнтів із коморбідною патологією, Вакалюк І. П. (2015)
Скляров Є. Я. - Особливості механізму дії інгібіторів протонної помпи у лікуванні НПЗП-гастропатій, Махер Мбаркі (2015)
Сокольник С. О. - Застосування аргон-плазмової коагуляції в комплексному лікуванні шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу (2015)
Соловей Ю. М. - Клінічна ефективність застосування бластомунілу в комплексному лікуванні абдомінального сепсису (2015)
Струк В. І. - Зміни мікроциркуляторного русла тканин пародонта при патологічному стиранні коронок зубів, ускладненому бруксизмом (2015)
Табаченко О. С. - Апелін-12 та обестатин у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу залежно від рівня артеріального тиску (2015)
Такташов Г. С. - Эффективность лечения больных хронической ревматической болезнью сердца с респираторными дисфункциями (2015)
Тащук В. К. - Дослідження варіабельності серцевого ритму за власного математичного забезпечення – можливості і перспективи, Іванчук П. Р., Полянська О. С., Тащук І. А., Аль-Салама М. В. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Особливості перебігу інтоксикаційного синдрому при застосуванні глутоксиму у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень на тлі порушення тиреоїдного гомеостазу, Герман А. О. (2015)
Трефаненко І. В. - Медикаментозна корекція дисбалансу антиоксидантної системи крові в осіб літнього віку з поліорганною патологією, Павлюкович Н. Д., Воєвідка О. С., Рева Т. В. (2015)
Федів О. І. - Дисліпідемія та реологічні зміни в крові у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2, Сіцінська І. О. (2015)
Федорчук С. М. - Вікова градація оптичної щільності п’яткових кісток у період постнатального онтогенезу (2015)
Федосєєва О. В. - Структурно-функціональні зміни щитоподібної залози щурів раннього молочного періоду після пренатального антигенного навантаження (2015)
Федуленкова Ю. Я. - Патоморфологічна верифікація ультрасонографічної та комп’ютерно-томографічної діагностики хронічної дифузної патології печінки (2015)
Чорний О. В. - Біохімічні зміни слизової оболонки шлунково-кишкового тракту при різних методах формування ілеотрансверзоанастомозу в експерименті (2015)
Шахова О. О. - Діагностична цінність показників неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів ля верифікації ремісії бронхіальної астми у підлітків, Січкар І. Б. (2015)
Широкова С. В. - Порівняльна ефективність і вплив β-адреноблокаторів та івабрадину на показники систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів зі стабільною стенокардією (2015)
Васюта В. А. - Комплексна оцінка рівнів поширеності атрофії зорових нервів у регіональному аспекті (2015)
Волошина Л. О. - Коморбідність та поліморбідність при остеоартрозі: вікові та гендерні аспекти (ретроспективне дослідження та огляд літератури) (2015)
Зуб Л. О. - Особливості медикаментозного впливу патогенетичної та базисної терапії ревматоїдного артриту на стан нирок (огляд літератури), Роборчук С. В. (2015)
Пашкова Ю. П. - Новий погляд на дерматогліфіку – як метод діагностики гіпертонічної хвороби (огляд літератури), Палагнюк Г. О., Ружанська В. О., Жебель В. М., Жебель Н. В. (2015)
Станіславчук М. А. - Сучасні погляди на роль серотонінергічної системи в регуляції автоімунного запалення, перцепції болю та емоційної сфери (огляд літератури), Процюк Л. О. (2015)
Ткаченко Т. В. - Бактеріальні інфекції у хворих на цироз печінки (огляд літератури), Пентюк Л. О., Пентюк Н. О. (2015)
Вергун А. Р. - Гнійно-некротичні хронічні поверхневі захворювання пальців кисті та стопи: аналіз даних літератури і власних спостережень (2015)
Гур’єв С. О. - Множинні переломи ребер та кісок таза як предиктор масивної кровотечі та летального результату, Філь А. Ю., Лемішко Б. Б., Яєчник О. Р. (2015)
Хлєстова С. С. - Акмеологічні аспекти фахової компетентності майбутнього медичного психолога (2015)
Федонюк Л. Я. - Нанотехнології в медицині. Сучасність та перспективи, Остафійчук Д. І., Шаповалов М. О. (2015)
Аксенова И. А. - Атеросклероз восходящей аорты как фактор риска неврологических осложнений при хирургическом лечении ишемической болезни сердца, Сакалов В. В., Кнышов Г. В., Тодуров Б. М. (2015)
Ляшук Р. П. - Коморбідність метаболічного синдрому і синдрому апное уві сні, Ляшук П. М., Глуговська С. В. (2015)
Труфанов Е. А. - Первый описанный клинический случай хореи-акантоцитоза в Украине, Свиридова Н. К., Галуша А. И., Нечкалюк Н. В., Чуприна Н. Г., Федаш-Кирсанов А. А. (2015)
Хільчевська В. С. - Сучасні діагностичні можливості у верифікації хвороби Вільсона-Коновалова у дітей (власне клінічне спостереження), Шевчук Н. М., Парфьонова І. В. (2015)
Деніна Р. В. - Студентський науковий гурток: удосконалення професійних навиків (2015)
Ключко С. С. - Традиційні та інноваційні методи навчання студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології (2015)
Соловей Ю. М. - Застосування інтерактивних методів навчання на циклі "Хірургія" кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, Морар І. К. (2015)
Шевчук Т. І. - Актуальність вивчення природно-осередкових захворювань у рамках викладання медичної паразитології (2015)
Рецензія на монографію "Професійні хвороби" / Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. – К.: ВД "Авіцена", 2014. – 528 с. (2015)
За редакцією К. І. Яковець - Медичні internet-вісті. Частина VІІ, С. Є. Дейнеки. (2015)
Данчин А. А. - Хирургическое лечение кист прозрачной перегородки – эндоскопическая вентрикулокистостомия (2010)
Нікішаєв В. І. - Ендоскопічна компетентність – навчання, сертифікація, видача та поновлення дозволів на право виконувати певні втручання, оцінка кваліфікації, Кімакович В. Й., Шпак І. В., Бойко В. В., Тумак І. М., Врублевська О. О., Савицький Я. М., Коляда І. О., Бойко Л. О. (2010)
Нікішаєв В. І. - Загальні індикатори якості ендоскопії, Кімакович В. Й., Шпак І. В., Бойко В. В., Тумак І. М., Врублевська О. О., Савицький Я. М., Коляда І. О., Бойко Л. О. (2010)
Нікішаєв В. І. - Індикатори якості езофагогастродуоденоскопії, Тумак І. М., Савицький Я. М., Патій А. Р., Врублевська О. О., Бойко Л. О., Бойко В. В., Баранніков К. В. (2010)
Нікішаєв В. І. - Індикатори якості колоноскопії, Тумак І. М., Патій А. Р., Врублевська О. О., Коляда І. О., Лазарчук В. М. (2010)
Нікішаєв В. І. - Підготовка до колоноскопії, Тумак І. М., Патій А. Р., Коляда І. О., Врублевська О. О., Лазарчук В. М. (2010)
Коломійцев В. І. - Індикатори якості ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії, Дзвонковський Т. М., Нікішаєв В. І. (2010)
Грубник В. В. - Ахалазия пищевода: современная тактика лечения и собственный 15-летний опыт использования малоинвазивных методик у 160 больных, Малиновский А. В. (2010)
Грубник В. В. - Лапароскопические антирефлюксные операции: проспективное исследование наиболее актуальных вопросов на основании 15-летнего опыта и результатов более 800 операций, Малиновский А. В., Ильяшенко В. В. (2010)
Грубник В. В. - Лапароскопические вмешательства на желчных протоках у больных с механической желтухой: преимущества и недостатки, Ткаченко А. И. (2010)
Інденко В. Ф. - Спосіб дренування черевної порожнини після проведення лапароскопічної холецистектомії, Стрийків М. П., Євстахевич І. Й., Інденко Ф. П., Євстахевич Ю. Л. (2010)
Литвиненко А. Н. - Лапароскопическая спленэктомия с применением метода электросварки биологических тканей, Гулько О. Н., Лукеча И. И. (2010)
Милица Н. Н. - Профилактика развития троакарных грыж, Милица К. Н., Товбин Ю. В., Вильданов С. Р. (2010)
Хворостов Е. Д. - Использование современных эндохирургических методов при лечении острого билиарного панкреатита у больных трудоспособного возраста, Захарченко Ю. Б., Томин М. С. (2010)
Усенко О. Ю. - Сучасні підходи у лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Лаврик А. С., Тивончук О. С., Дмитренко О. П. (2010)
Усенко О. Ю. - Лапароскопічна езофагокардіомотомія в лікуванні ахалазії кардії, Лаврик А. С., Тивончук О. С., Згонник А. Ю. (2010)
Соловьев В. В. - Опыт проведения мукопексии и лифтинга после трансанальной дезартеризации внутренних геморроидальных узлов под контролем допплерометрии у больных с III-IV стадией геморроидальной болезни (2010)
Губанов Д. С. - Эндоскопическая тактика при трудной интубации, Скворцов К. К., Хажалия И. З. (2010)
Від редакційної колегії (2011)
Балко М. В. Граматична і семантична сполучуваність компонентів словосполучення (2011)
Бродська О. О. - Артур Шніцлер в оцінках, відгуках, інтерпретації (2011)
Гаврилюк X. Ю. - Антропонім як перекладознавча категорія (на матеріалах англомовного та німецькомовного перекладів "Енеїди” І. Котляревського) (2011)
Дашко Н. Т. - Антропоцентрична функція концепту природа у творах Леопольда фон Захер-Мазоха (2011)
Еременко Т. Е. - К проблеме передачи английской лексики звучания в переводе, Демчук А. И. (2011)
Жмаєва Н. С. - Лінгвістичне тлумачення запозичення (2011)
Зимомря І. М. - Новела як національна презентема художньої світобудови (на прикладі малої прози Франца Ґрільпарцера) (2011)
Зимомря М. І. - Дискурс інтерпретації окресленого мотиву в образній структурі тексту (на прикладах поезії Тараса Шевченка) (2011)
Коляса О. В. - Конвенційний текст та гіпертекст: схожості та відмінності (2011)
Королёва Т. М. - Особенности коммуникативного поведения китайцев в Украине, Могилевский В. И., Дерик И. М. (2011)
Корольова Т. М. - Динамічні характеристики мовленнєвих актів толерантності / інтолерантності в мовленні політиків Німеччини, України та Росії, Могилевський В. І., Ларіна Е. В. (2011)
Коцюба О. П. - Національно-культурне забарвлення фразеологізмів з зоонімним компонентом у творах Йозефа Рота (2011)
Ляховин О. Б. - Явище синонімії у терміносистемі туризму німецької мови (2011)
Образцова О. М. - Мінімальний текст композиційно-мовленнєвої форми оповідь — речення-примітив (2011)
Панасенко Н. И. - Названия лекарственных растений как лексико-семантическая группа, поле и категория (2011)
Попова А. В. - Китайский язык на фоне языковой картины мира: гендерный аспект (2011)
Савина В. В. - Язык Третьего рейха: сводка военных действий (2011)
Савченко Е. Ю. - Трансформации при переводе с английского языка на украинский (2011)
Савчук Г. В. - Своєрідність семантичних полів спонукальної сфери в судовому дискурсі (на матеріалі мовлення суддів) (2011)
Сивокінь Г. В. - До питання про маркери епістемічної і алетичної модальності (2011)
Таркан Тектен - Заимствование как универсальное лингвистическое явление (2011)
Цветкова М. В. - Фоносемантическая сторона лирики Анны Ахматовой, Козлова Е. А. (2011)
Яскевич О. К. - Особливості емоційно-оцінної лексики та її відтворення англійською мовою (на матеріалі творів Т. Г. Шевченка) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому віснику ПНПУім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки” (2011)
Професору Володимиру Володимировичу Грубніку – 60 років! (2010)
Данчин А. А. - Ятрогенная индукция вентрикуломегалии и последующая эндоскопическая перфорация дна III желудочка в хирургическом лечении щелевидного вентрикулярного синдрома, Ткаченко Е. В., Данчина А. В. (2010)
Бурий О. М. - Досвід діагностики ерозивно-виразкових захворювань шлунка, Гомоляко І. В., Терешкевич І. С., Клочкова Н. Є., Тумасова К. П., Рижій Л. М., Сіордія Г. Г. (2010)
Кардаш А. М. - Опыт применения эндоскопической техники в лечении внутримозговых кровоизлияний, Листратенко А. И., Гюлямерьянц В. А., Пристромский А. В. (2010)
Гладчук І. З. - Трансвагінальна гідролапароскопія та діагностична лапароскопія у субфертильних пацієнток – порівнювальний аналіз, Назаренко О. Я. (2010)
Грубник В. В. - Отдаленные результаты комплексного лечения больных с циррозом печени, осложненным кровотечением, с использованием малоинвазивных методов, Грубник Ю. В., Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Ковальчук А. Л. (2010)
Бурковський М. І. - Експериментальна модель гострих запальних захворювань жовчного міхура та позапечінкових жовчних протоків, як шлях до удосконалення їх лікування, Верба А. В., Півторак В. І., Марцинковський І. П., Коваль В. І., Чорнопищук Р. М., Рагушин Д. А. (2010)
Лурін І. А. - Застосування систем екстракорпоральної детоксикації для лікування хворих з печінковою недостатністю, Мельник В. М., Кішко Р. М., Мороз С. М., Шевчук О. В. (2010)
Інструкції для авторів (2010)
Смоланка В. І. - Хірургічне лікування субтенторіальних каверном головного мозку, Поліщук М. Є., Возняк О. М., Обливач А. А., Смоланка А. В., Гаврилів Т. С. (2015)
Цимбалюк В. І. - Методика ендоскопічної декомпресії серединного нерву у пацієнтів з синдромом карпального каналу, Ольхов В. М., Чирка Ю. Л., Горбатюк К. І. (2015)
Гук Н. А. - Наш опыт использования экзоскопа в церебральной нейрохирургии, Плавский П. Н., Яцик В. А., Кондратюк В. В., Мумлев А. О. (2015)
Стрільчук Л. М. - Порівняння клінічних, лабораторних, електро- та ехокардіографічних показників у жінок, що підлягали лапароскопічній холецистектомії та ударнохвильовій літотрипсії, Минзак В. В. (2015)
Грубник В. В. - Сравнение лапароскопической крурорафии и пластики облегченным сетчатым трансплантатом при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: предварительные результаты проспективного рандомизированного исследования, Малиновский А. В. (2015)
Нікішаєв В. І. - Рандомізоване дослідження порівняння ефективності великооб’ємних та малооб’ємних розчинів ПЕГ в різних схемах підготовки товстого кишківника до колоноскопії, Лазарчук В. М. (2015)
Бурковський М. І. - Особливості перебігу експериментальної контамінованої рани у кролів, Желіба М. Д., Чонопищук Р. М., Бевз В. О. (2015)
Бойко Л. А. - Программное обеспечение эндоскопического подразделения – метод повышения эффективности его работы, стандартизации эндоскопической диагностики и ведения медицинской документации, Никишаев В. И., Бабин С. С., Шлёмич С. Ф., Коротких А. Н., Коротких О. С., Удовихина Е. И., Лопатенко Д. Э., Шадрин О. В. (2015)
Бурий О. М. - Можливості ендоскопічної ультрасонографії в лікуванні ускладнень панкреатиту, Терешкевич І. С., Щербина С. І., Перерва Л. О. (2015)
Бурий О. М. - Роль ентероскопії в діагностиці та лікуванні захворювань тонкої кишки, Гомоляка І. В., Башир-Заде Т. А., Атаманський І. М. (2015)
Бутницький Ю. І. - Випадок перфорації анатомічно зміненого стравоходу (стриктура після хімічного опіку), як наслідок технічно нескладного видалення стороннього тіла гнучким ендоскопом, Буцкін В. Л., Шпіляк С. О. (2015)
Ганжий В. В. - Опыт наблюдения редкого заболевания желудка, приведшего к кровотечению, Новохатний П. В. (2015)
Гомоляко І. В. - Патологія анастомозів. Морфологічне дослідження, Бурий О. М., Клочкова Н. Є. (2015)
Грубник В. В. - Трансанальная эндоскопическая микрохирургия при лечении опухолей прямой кишки, Дегтяренко С. П., Воротынцева К. О. (2015)
Дзвонковський Т. М. - Особливості ендоскопічних методів лікування хворих з проксимальним стенозом жовчевивідних шляхів, Дзвонковська В. В. (2015)
Журавский В. К. - Эндоскопическая балонная гидродилатация рубцовых стенозов пищевода, Козачук А. М., Разумейко И. В. (2015)
Капшитарь А. В. - Лапароскопия в диагностике повреждений сегментов печени у пострадавших с закрытой травмой печени (2015)
Капшитарь А. В. - Результаты минилапароскопии у больных с острой хирургической абдоминальной патологией в начальный период освоения методики (2015)
Клочков Е. И. - Неспецифические гранулемы в эндоскопической микрохирургии гортани, Минин Ю. В., Савченко Т. Д. (2015)
Крилова О. - Частота циліндричної метаплазії (CLE) слизової оболонки (СО) стравоходу у хворих на ГЕРХ, Сімонова О., Тарабаров С., Бєлова Л., Фещенко С., Саусь І., Дементій Н., Тріполко Т. (2015)
Корпяк В. С. - Гіперплазія брунерових залоз: ендоскопічна діагностика і лікування, Бондаренко В. В. (2015)
Кузнецов Г. Э. - Образование язвы желудка вследствие наличия инородного тела, Трофимов Н. В. (2015)
Кушнірук О. І. - Предиктори гострого панкреатиту після ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії, Клецко І. Я., Тумак І. Я. (2015)
Литвиненко О. М. - Хірургія одного доступу (SILS) в лікуванні поєднаної патології органів черевної порожнини та малого тазу, Лукеча І. І., Колесник А. В., Гребінь Р. М. (2015)
Лисюк Ю. С. - Ендоскопічне лікування холедохоцелє як причини гострого некротизуючого панкретиту, Кушнірук О. І., Бокотей І. А., Когут Л. М. (2015)
Малиновский А. В. - Роль лапароскопической фундопликации в лечении выстланного цилиндрическим эпителием пищевода с тонкокишечной метаплазией, Грубник В. В. (2015)
Матвійчук Б. О. - Ендоскопічне лікування варикозно розширених вен стравоходу і шлунка, Рачкевич С. Л., Тумак І. М., Кушнірук О. І., Артюшенко М. Є., Бубняк М. О., Сало В. М. (2015)
Матвійчук Б. О. - Клініко-ендоскопічні особливості гострого некротизуючого езофагіту – "чорний стравохід”, Тумак І. М., Когут Л. М., Скляров П. О., Ярмолюк А. О. (2015)
Матвійчук Б. О. - Особливості ерозивно-виразкових уражень верхніх відділів травного каналу у дітей, Няньковський С. Л., Квіт Д. І., Іванців В. А., Ющик Л. В., Томків Я. В., Шевчук В. О. (2015)
Нікішаєв В. І. - Застосування "месалазину” в післяопераційному періоді після ендоскопічних операцій на товстій кишці при неоплазіях, Болотських М. О., Садовий В. Ю. (2015)
Нікішаєв В. І. - Стороннє тіло товстого кишківника, Садовий В. Ю., Болотських М. О. (2015)
Огородник П. В. - Ендоскопічні резекційні втручання у хворих з пухлинними ураженнями великого сосочка дванадцятипалої кишки, Дейниченко А. Г., Литвин О. І., Стоколос А. В. (2015)
Ничитайло М. Ю. - Досвід виконання лапароскопічної гепатикоєюностомії у хворих з іктерогенними пухлинами периампулярної зони, Кондратюк О. П., Хілько Ю. О., Кондратюк В. А., Єрмак Н. А. (2015)
Пироговський В. Ю. - Застосування капсульної ендоскопії та двобалонної ентероскопії в діагностиці захворювань тонкого кишківника, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Гречана У. І., Ноєс А. Дж. (2015)
Патій А. Р. - Випадок первинного раку дванадцятипалої кишки, Шаваров Ю. І. (2015)
Патій А. Р. - Видалення стороннього тіла з порожньої кишки (2015)
Ремовський В. М. - Ендоскопічна оцінка змін трахеї і бронхів у пацієнтів з хронічними сторонніми тілами трахеобронхіального дерева (2015)
Скумс А. В. - Лапароскопічна резекція печінки, Шкарбан В. П., Литвин О. І., Міхальчевський В. П., Скумс А. А. (2015)
Тумак І. М. - Випадок В-клітинної лімфоми дванадцятипалої кишки, Кушнірук О. І., Гумен І. Л., Гула Г. В., Назар Н. Я. (2015)
Яковенко В. А. - Эндоскопическая подслизистая диссекция полипа желудка с переходом на двенадцатиперстную кишку (2015)
Яковенко В. А. - Эндоскопическая подслизистая диссекция единым блоком гигантских латерально распространяющихся опухолей (LST) толстой кишки (2015)
Вельмишановні автори! Запрошуємо Вас надсилати статті/рукописи на адресу редакції! (2015)
Нікішаєв В. І. - Ефективність прогнозування патоморфологічного діагнозу при колоноскопії із збільшенням та хромоскопією, Лазарчук В. М. (2016)
Тульчинський Г. В. - Віддаленні результати краніопластики з використанням різних імплантатів (2016)
Іващенко В. Є. - Застосування відеоторакоскопії для диференційної діагностики між ехінококозом та синовіальною саркомою органів дихання, Калабуха І. А., Хмель О. В., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Брянський М. В., Волошин Я. М. (2016)
Оссовський О. В. - Морфометрична характеристика змін в культі червоподібного відростка після апендектомії, Цема Є. В., Сафонов В. Є., Хомінська М. Б. (2016)
Сережко Ю. А. - Отличительные эндоскопические признаки рака гортани и ее нераковых поражений, Клочков Е. И., Кравченко Д. А., Старченков В. Е. (2016)
Бурковський М. І. - Зміни цитологічної картини ранового вмісту на тлі місцевого застосування комбінації препаратів Ліастен та Левомеколь у хворих з гнійними ранами, Чорнопищук Р. М., Гончаренко О. В., Скальський С. С., Арженкова К. Б. (2016)
Стеценко О. П. - Використання принципів "fast track" в хірургічному лікуванні захворювань товстої кишки – перший досвід (2016)
Вельмишановні автори! Запрошуємо Вас надсилати статті/рукописи на адресу редакції! (2016)
Title, contents (2016)
Editorial board (2016)
Morkun V. - Clustering results dimension reduction of iron ore raw materials characteristics in the process control of its processing, Morkun N., Tron V. (2016)
Lobova K. - Operation features of silicon controlled rectifiers of rotor commutator of the asynchronous electromotor, Boiko O. (2016)
Sumin V.I. - Modeling the objective function of a multistage organizational system, SmolentcevaT.E. SmolentcevaT.E., Korneev A.M., Abdullah L.S. (2016)
Kukhar V.V. - Analysis of die-forging variants of geometrically complex forgings in Deform 3D package, Nikolenko R.S., Burko V.A (2016)
Fukang Deng - Saline soil of urban and rural areas in the west of China, Xiaofang Chen, Shuxia Wang, Chengwei Wang (2016)
Wang Shicheng - Investment decision-making on renewable energy based on improved real option model (2016)
Yu Wang - Research on the database marketing in the big data environment based on ensemble learning, Chengqun Yu (2016)
Mikhalkіv V. B. - Influence of gas transport volumes reduction on gas pipeline stress state, Taraievskyi O.S. (2016)
Manovska Y. - Management of the process of obtaining manganese agglomerateby varying the components ratio in initial charge, Projdak Yu., Filippov I., Turishchev V. (2016)
Xia Zhang - Research of the reform of application oriented talent training mode in mining mechanical engineering teaching, Huaguang Liu, Yu Zhao, Libo Fan (2016)
Suriakova M. - Professional and teaching activities under technical universities teachers interpretation (2016)
Tkachuk V. - The contents and structure of discipline "Computer document science" for future teaching engineers, Lanova I. (2016)
Miaochan Zhao - Study on the cost optimization of visual machine based on multi-dimensional QoS cloud resource scheduling algorithm, Shuling Gao (2016)
Sun Zhi-jia - Miniaturization design of two-component grouting pump with small grouting fluctuation and automatic cleaning function, Guo Ming-qi, Guo Jin-zhan (2016)
Renhe Li - Self-tuning optimized PID control algorithm with electro-hydraulic power steering, Zhuan You, Qiongqiong Liu, Qiang Xu (2016)
Jiana Xu - Optimization of simulated annealing algorithm to the parameters of SVM prediction model (2016)
You Zhuan - Energy conservation mechanism of the EHPS in pure electric bus, He Ren, Li Renhe, Liu Qiongqiong (2016)
Zhang Ying - Application of cascaded stochastic resonance to performance evaluation of aero-engine, Liao Heng-Yu, Zhao Ge (2016)
Yu Yang - An optimal feature selection method for the classification of ground cover in remote sensing images, Hong Zheng, Chuanzhao Han (2016)
Galkin A. - Optimum cooling conditions of rocks in underground facilities of cryolithic zone (2016)
Zhuolun Chen - The study of distributed energy system optimization in low carbon park–an application in Shenzhen, Xiaowei Wu (2016)
Kosmach A. - Energy parameters of acoustic emission signals at friction of surfaces of composite materials, Fedorynenko D., Sapon S (2016)
Yang Liu - The dynamics analysis of the inertial vibrating screen with two shafts, Juqian Zhang, Yanzhen Li, Tuo Shi, Bangchun Wen (2016)
Shan Feng - Enterprise innovation with data mining method based on naive bayes model algorithm (2016)
Kuznetsov V. - Determining of the structural schemes and performance of linear DC motor control system for welding equipment development in the layered tapes production, Berezshnaya O., Tsyvinda N., Pikilnyak A. (2016)
Uchitel A.D. - Determination of technological and power parameters of mixer-homogenizer, Popolov D.V., Zaselskiy I.V. (2016)
Kustov V. V. - Determination of the optimal allowances for machining of parts with coatings, Ropyak L. Ya., Makoviychuk N. V., Ostapovich V. V. (2016)
Yan-ling Cai - On the meta-modelling of light-duty cordless drill for flexible platform decision support, Dan-ning Liu, Lu-lu Yu, Yun-kai Zhai (2016)
Chunjing Luo - The creative design of special rewinding machine based on KANO/QFD and TRIZ, Wu Zhao1, Chen Wang, Ling Chen (2016)
Tyshenko S. - Temporal parameters of co-operation of borehole charges and power characteristics of explosive destruction process, Eremenko G., Malykh D., Pikilnyak A. (2016)
Hnenna H. - Risk assessment of the complex harmful factors (2016)
Ishchenko K.S. - Efficiency of blasting of rocks with complex structure by multicharges in non-metallic pits, Kratkovskiy I.L., Konoval S.V., Konoval V.N., Mazur A.N., Nasheda V.K. (2016)
Lin Zhifeng - Discussion on safety and risk control strategy for overseas mineral resources investment and development, Jianlong Yang, Chong Chen (2016)
Shao Aijun - Numerical simulation and inflow prediction by the outflow test of coal mine, Li ZhiGuang, Wang ShiWen and Meng QingXin (2016)
Golik V. - The theory and practice of rock massifs control in the ore mining, Komashchenko V., Morkun V., Gvozdkova T (2016)
Xiaoxiao Hou - Research on failure mode and effects analysis based on quality and cost, Yongman Zhao, Bin Hu (2016)
Данчин А. А. - Применение эндоскопических технологий в хирургическом лечении абсцессов головного мозга, осложненных окклюзионной гидроцефалией (2011)
Головко С. В. - Фотоселективна вапоризація простати в порівнянні з трансвезикальною відкритою аденомектомією при об'ємі передміхурової залози більше 80 см3 – результати рандомізованого проспективного дослідження, Савицький О. Ф. (2011)
Никишаев В. И. - Классификация эндоскопических признаков кровотечения, история создания, определение терминов (2011)
Бондарєв Р. В. - Лапароскопічні втручання у хворих перфоративною гастродуоденальною виразкою, ускладненою перитонітом, Бондарєв В. І., Селіванов С. С. (2011)
Бондарев Р. В. - Острый гнойный флебит пупочной вены, как осложнение после пирсинга пупка — случай из практики, Бондарев В. И., Алексеев А. В., Селиванов С. С., Кириченко С. В. (2011)
Бурий О. М. - Сучасні методи діагностики гелікобактеріозу, Дмитренко М. П., Шандренко С. Г. (2011)
Бурий О. М. - Антибіотикопрофілактика в ендоскопії – огляд літератури, Терешкевич І. С., Галочка І. П., Башир-Заде Т. А., Глотова Т. Є., Весненко С. В. (2011)
Гомоляко І. В. - Патоморфологічне обгрунтування застосування протеолітичних ферментів у поєднанні з сімтоматичною лазерною ендоскопічною реканалізацією у хворих на неоперабельні злоякісні пухлини стравоходу, Назаренко О. Ю., Тодуров І. М. (2011)
Гомоляко І. В. - Койлоцитарна дисплазія слизової оболонки шлунку (2011)
Губанов Д. С. - Эндоскопическая и анетезиологическая тактика при трудной интубации трахеи, Коваленко В. Л., Супрун Г. А. (2011)
Дронов О. І. - Рідкісні форми холедохолітіазу: ендоскопічна діагностика та лікування, Насташенко І. Л., Стець М. М., Довбенко О. В., Негря Є. В. (2011)
Клочков Є. І. - Кількісні морфологічні аспекти передракових гіперпластичних уражень гортані, Савченко Т. Д., Заболотний Д. І. (2011)
Литвин М. М. - Вікові особливості розповсюдження поліпів та раку товстої кишки за даними колоноскопії (2011)
Литвиненко О. М. - Ендобіліарна балонна дилатація великого дуоденального сосочка в лікуванні жовчнокам'яної хвороби, ускладненої мікрохоледохолітіазом, Огородник П. В., Лукеча І. І., Гулько О. М. (2011)
Мандрик С. Я. - Вміст білків теплового шоку HSP70 і HSP90 в цитозолі, ядрах і загальному лізаті клітин пухлини раку шлунка людини, Бурий О. М., Бобик В. І., Сидорик Л. І., Остапченко Л. І., Терешкевич І. С. (2011)
Музыка С. В. - Первый опыт эндоскопического пилородуоденального стентирования, Винницкая А. Б., Жигулин А. В. (2011)
Михальчевский В. П. - Выбор способа хирургического лечения пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (2011)
Мокрик Ю. М. - Випадок діагностики псевдокісти підшлункової залози, ускладненої дуоденальною кровотечею, Скорейко С. М., Мокрик В. Ю. (2011)
Інструкції для авторів (2011)
Вітальне слово ректора ДВНЗ "ПДТУ" доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України В’ячеслава Волошина до читачів збірника (2015)
Маслов В. А. - Моделирование процесса карботермического самовосстановления дисперсных железографитовых отходов металлургии, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2015)
Волошин В. С. - Математическая модель углеродсодержащих отходов в металлургии, Бурко В. А., Харабет В. В. (2015)
Шмельцер Е. О. - Исследование влияния подготовки угольных шихт на качество металлургического кокса, Лялюк В. П., Соколова В. П. (2015)
Чупринов Е. В. - Оптимизация технологических параметров спекания агломерата с твердым топливом разной реакционной способностью, Лялюк В. П., Журавлев Ф. М., Ляхова И. А., Кассим Д. А. (2015)
Семакова В. Б. - Исследование показателей производительности агломерационного процесса, Пилюгин Е. И. (2015)
Кравченко В. П. - Анализ способов грануляции шлаковых расплавов и факторов, влияющих на качество граншлака (2015)
Буторина И. В. - Снижение затрат энергоресурсов при производстве стали на металлургических предприятиях Украины как способ повышения конкурентоспособности продукции, Харлашин П. С., Хавалиц Ю. В. (2015)
Харлашин П. С. - Развитие учения о кинетике и механизме окисления примесей расплавленного железа на основе представлений о критических концентрациях (2015)
Макуров С. Л. - Метод исследования процесса затвердевания непрерывнолитой заготовки в кристаллизаторе МНЛЗ, Ефременко Б. В. (2015)
Харлашин П. С. - К вопросу о повышении стойкости футеровки кислородных конвертеров, Синельников В. О., Ассиил Кадхим Мохаммед (2015)
Харлашин П. С. - Исследование взаимодействия газовой струи и жидкости через межфазную поверхность на холодной модели конвертера, Герасин С. А. (2015)
Чичкарев Е. А. - Термодинамический анализ условий раскисления и внепечной обработки низкокремнистых марок стали, Цюцюра А. В., Алексеева В. А., Чичкарев К. Е. (2015)
Бейцун С. В. - Исследование на компьютерной модели разогрева сталеразливочных ковшей, Михайловский Н. В., Мурдий В. Ю. (2015)
Лухтура Ф. И. - О степени дожигания конвертерных газов в конвертерах верхнего дутья (2015)
Лухтура Ф. И. - О глубине внедрения струи окислителя в расплав кислородного конвертера, Линник А. В. (2015)
Каргин Б. С. - Исследование влияния ультразвуковых колебаний на эффективность технологических смазок, Анищенко А. С., Каргин С. Б., Хиора В. С., Ткачев Р. О., Воронина Н. А. (2015)
Анищенко А. С. - Анализ альтернативных технологий штамповки компрессорных лопаток для судовых двигателей (2015)
Балалаева Е. Ю. - Совершенствование конструкции двухслойного упругого элемента компенсатора погрешностей системы "пресс-штамп" (2015)
Вакуленко И. А. - Влияние ударной волны в жидкости на ограниченную выносливость углеродистой стали, Лисняк А. Г., Перков О. Н., Ефременко В. Г. (2015)
Хлестов В. М. - Влияние скорости нагрева на точку Ас3 и на размер зерна аустенита, Якушечкина Л. И., Щеглова А. М. (2015)
Скребцов А. М. - Степень неравновесности структуры затвердевших проб стали, отобранных во время ее плавки в дуговой электропечи, Хлестов В. М., Качиков А. С., Проценко Д. Н., Терзи В. В. (2015)
Маслов В. А. - Разработка метода выбора двигателя внутреннего сгорания на основе оценки условий теплообмена при модернизации и ремонте энергопреобразующих объектов, Берестовой И. О., Берестовая Г. В. (2015)
Мных А. С. - Исследование систем загрузки полидисперсной аглошихты с целью обеспечения требуемого теплового режима процесса спекания (2015)
Ткаченко К. І. - До питання оптимізації циклів теплових двигунів (2015)
Лухтура Ф. И. - Исследование параметров сверхзвуковых нерасчетных струй газа (2015)
Лухтура Ф. И. - О закономерностях затопленных струйных течений (2015)
Лухтура Ф. И. - К вопросу об установившемся режиме истечения газа из осесимметричных отверстий и сопел (2015)
До уваги авторів (2015)
Філатов Д. - Археологічні розвідки на території лівого берегу Тилігульського лиману (2007)
Горбенко К. - Археологічні дослідження пам’яток пізнього бронзового віку в регіоні Степового Побужжя (2007)
Гузенко Ю. - Деякі аспекти використання ручної вогнепальної зброї українським козацтвом у середині ХVII ст., Войтенко А. (2007)
Миронова І. - Діяльність військово-польової пошти в Україні (друга половина ХVІІ – початок ХVІІІ ст.) (2007)
Захарченко В. - Михайло Драгоманов про життя і творчість Миколи Костомарова (2007)
Степаненко В. - Митна політика царського уряду у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Півдня України) (2007)
Балягузова О. - Стан православної церкви у 1917-1920 рр.: український та регіональний аспекти (2007)
Захарченко О. - Освітні заклади по підготовці фахівців-аграріїв в період нацистської окупації України (2007)
Ємельянова І. - Маргінальність як риса українського соціокультурного типу (2007)
Сухова Т. - Учбові заклади морського відомства в культурному розвитку Миколаєва (кінець XVIII - перша пол. XIX ст.) (2007)
Голомб А. - Проблема встановлення дати заснування смт. Братське та походження його назви (2007)
Мінц М. - Матеріальне забезпечення народних училищ Херсонської губернії (1861-1917 рр.) (2007)
Тригуб О. - Основні напрямки діяльності іноземних консульств на Півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Миколаєва), Вовчук Л. (2007)
Вербицький В. - Водний спорт як засіб позашкільної практики фізичного виховання в освітніх закладах Одеського навчального округу (1894 – 1913 рр.) (2007)
Тригуб О. - Діяльність АРА на Миколаївщині (1921-1923 рр.), Дудар Л. (2007)
Данчин А. Г. - Интегрированное применение операционного микроскопа и нейроэндоскопических технологий в радикальном удалении гигантских менингиом пинеальной области с битемпоральным интравентрикулярным ростом, Данчин А. А., Данчин Г. А. (2011)
Листратенко А. И. - Хирургическое лечение коллоидных кист желудочковой системы головного мозга, Кардаш А. М., Гюлямерьянц В. А., Гайдаренко О. А., Винников Ю. М., Пристромский А. В. (2011)
Пинчук В. Д. - Эндоскопический лифтинг верхней трети лица с предварительной химической денервацией мимических мышц, Ткач О. С. (2011)
Лісовий В. М. - Наш досвід застосування лапароскопічної мануально-асистованої донорської нефректомії при родинній трансплантації нирки у хворого на перитонеальному діалізі, Мойсюк Я. Г., Андон’єва Н. М., Савєнков В. І., Галлямов Е. А., Бублик В. В. (2011)
Головко С. В. - Фотоселективна вапоризація простати у паціентів високого ризику при гострій затримці сечі (2011)
Щеглов Д. В. - Можливі ускладнення ендоваскулярного лікування церебральних аневризм за допомогою відокремлюваних спіралей (2011)
Лурін І. А. - Діагностика та лікування кровотеч із верхніх відділів шлунково кишкового тракту, Тітомір І. А., Гладишенко О. І., Слободяник В. П. (2011)
Шипулин П. П. - Эндоскопическая хирургия трахеи и бронхов, Севергин В. Е., Агеев С. В., Поляк С. Д., Байдан В. В., Байдан В. И., Козяр О. Н., Мартынюк В. А., Аграхари А., Кирилюк А. А. (2011)
Kharchenko S. V. - A Giant Non-Parasitic Liver Cyst: A Case Report and Technique of Laparoscopic Fenestration, Ball C. G., Dixon E., Sutherland F. R. (2011)
Дронов О. І. - Клініко морфологічні аспекти спостереження рідкісної причини біліарної обструкції, Насташенко І. Л., Довбенко О. В., Мовчун К. Ю. (2011)
Косован В. М. - Хірургічна реабілітація хворих з тимчасовими одностовбуровими колостомами після обструктивних резекцій лівої половини товстої кишки (2011)
Данчин О. Г. - Сучасні аспекти краніопластики – огляд літератури, Тульчинський Г. В., Бурковський М. І. (2011)
Інструкції для авторів (2011)
Данчин А. А. - Эндоскопическая кистоцистерностомия в области заднего рога бокового желудочка как методика хирургического лечения гигантских арахноидальных кист теменно-затылочной локализации (2011)
Захараш М. П. - Хірургічні методи лікування аденоматозних поліпів прямої кишки, Лурін І. А., Юрків О. Є. (2011)
Шудрак А. А. - Функціональні результати малоінвазивного лікування геморою, Цема Є. В., Уманець О. І., Яринич Ю. В. (2011)
Шипулин П. П. - Роль видеоторакоскопических операций в дифференциальной диагностике и лечении очаговых и диссеминированных процессов легких неясной этиологии, Кирилюк А. А., Байдан В. В., Байдан В. И., Мартынюк В. А., Севергин В. Е., Козяр О. Н., Поляк С. Д., Агеев С. В., Аграхари А. (2011)
Головко С. В. - Перший досвід застосування фотоселективної лазерної вапоризації в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози в Україні (2011)
Курик О. Г. - Морфологічний діагноз – дисплазія чи рак?, Каленська О. В., Баздирєв В. В., Митурич Г. Д. (2011)
Ковальчук В. М. - Сучасні методики хірургічного лікування пошкодження хряща колінного суглоба, Зазірний І. М., Євсєєнко В. Г. (2011)
Буцкін В. Л. - Аналіз роботи лікарів-ендоскопістів в районних лікарнях тернопільської області, Бутницький Ю. І., Лобода В. Ф., Жуковський М. М., Наумович О. В. (2011)
Черемухіна О. М. - Ефективність надання висококваліфікованої хірургічної стаціонарної офтальмологічної допомоги сільському населенню в умовах міського медичного закладу (2011)
Інструкції для авторів (2011)
Размышляев А. Д. - Расчет индукции поперечного магнитного поля, обеспечивающей удаление капли с торца электрода при дуговой наплавке, Серенко А. Н., Выдмыш П. А., Агеева М. В. (2015)
Гудим В. І. - Аналіз гармонік в мережах живлення електрозварювального обладнання змінної напруги, Янків В. В., Мамцяж Д. (2015)
Гулаков С. В. - Применение программной системы конечно-элементного анализа ANSYS для компьютерного моделирования напряженного состояния цилиндрических изделий при воздействии локальным источником нагрева, Щербаков С. В. (2015)
Маргулис М. В. - Разработка новой прогрессивной технологии получения зубьев плоских колес, Костенко Е. Е. (2015)
Маргулис М. В. - Разработка нового универсального станочного приспособления для обработки эксцентриковых валов, Исламгериев Р. А. (2015)
Карпенко Т. Н. - Визуализация результатов расчета стержневых и балочных конструкций в конечно-элементном программном комплексе ANSYS, Иванина Н. Л., Головченко В. И. (2015)
Карлікова Я. П. - Механіцизм як наслідок розвитку механіки XVII століття (2015)
Демченко В. О. - Теоретичні дослідження та розрахунки сил взаємодії колії та коліс рухомого складу різного ступеню зносу (2015)
Иванов Е. И. - Алгоритмизация выбора инструментов фирм Sandvik Coromant и Wal, Чучмай Е. В. (2015)
Пархотько А. В. - Автоматизация расчета крепления нестандартных грузов на морских судах (2015)
Иванов Е. И. - Оптимизация маршрута обработки элементарных поверхностей сложных корпусных деталей на станках типа "обрабатывающий центр", Вавилкина В. В. (2015)
Ищенко А. А. - Определение интенсивности абразивного износа защитного полимерного покрытия, Дашко Е. В. (2015)
Струтинский В. Б. - О восстановлении направляющих станков с помощью полимерного материала, Ищенко Е. А., Гришко В. П., Воробьев Д. А. (2015)
Гончаров Ю. П. - Система преобразования энергии, генерируемой в полосе отчуждения железной дороги с помощью солнечных панелей, Сокол Е. И., Замаруев В. В., Ивахно В. В., Кривошеев С. Ю., Ересько А. В., Маляренко Е. А., Стысло Б. А., Панасенко Н. В., Сыченко В. Г. (2015)
Лежнюк П. Д. - Поетапний розрахунок компенсації реактивної потужності у розподільних електричних мережах із використанням відносних спадів напруги, Демов О. Д., Півнюк Ю. Ю. (2015)
Яндульський О. С. - Централізована система оптимального регулювання частоти та потужності електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії, Нестерко А. Б. (2015)
Яндульський О. С. - Підхід до оптимального регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелом розосередженої генерації з урахуванням їх належності одному або різним власникам, Труніна Г. О. (2015)
Саенко Ю. Л. - Анализ методов прогнозирования реактивных нагрузок промышленных предприятий, Любарцев В. В. (2015)
Шевченко В. В. - Структурно-логическая схема снижения массогабаритных параметров турбогенераторов, Масленников А. М. (2015)
Поднебенная С. К. - К вопросу повышения эффективности компенсации реактивной мощности (2015)
Бакулевський В. Л. - Застосування нейронних мереж для розрахунків технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 кВ (2015)
Ткаченко К. І. - Подовження строку служби свинцово-кислотних акумуляторних батарей при використанні відновлюваних джерел енергії (2015)
Воротникова З. Е. - Моделирование нестационарных временных рядов технологических параметров с помощью метода "Гусеница" (2015)
Levitskaya T. О. - Assessment of the relative error in the automation task by sessile drop method (2015)
Троханяк В. І. - Застосування методу кінцевих елементів при побудові сітки в ANSYS Meshing для CFD моделей, Богдан Ю. О. (2015)
Бурмистров С. В. - Параллельная декомпозиция путем уменьшения значения базисного коэффициента К как альтернативный метод минимизации булевых функций, Панаско Е. Н. (2015)
Лысый А. А. - Методологические основы анализа и прогнозирования тренд-сезонных колебаний при обеспечении судоходства в Азовском море (2015)
Воропай В. С. - Расчетно-экспериментальный метод обоснования срока эксплуатации вагонов (2015)
Дан Е. Л. - Анаэробный микробиологический метод очистки водоемов, загрязненных металлургическими шлаками, Неверова-Дзиопак Е. В., Бутенко Э. О., Капустин А. Е. (2015)
Зюзь В. Н. - Основы безопасности и подготовка спасателей на воде с учетом рельефа Азовского моря, Балухтина В. В. (2015)
Волошин В. С. - Отходы в строительной индустрии Древнего Рима, Бурко В. А., Харабет В. В. (2015)
К 85-летнему юбилею Жежеленко Игоря Владимировича (2015)
До уваги авторів (2015)
Андрєєва О. О. - Забезпечення якості фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при скаргах на біль в спині (2014)
Goncharova A. A. - Identification and quantitative determination of active components of "dermalipoin" cream, Baranova I. I., Kulikov A. Yu. (2014)
Борщевський Г. І. - Розробка методики кількісного визначення діючих речовин ліпосомального спрея для зовнішнього застосування "Ефіаль", Ярних Т. Г., Чабаний В. Н. (2014)
Давішня Н. В. - Фармакоепідеміологічне дослідження частоти застосування хондропротекторів у топічних лікарських формах при остеоартрозі, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Пропіснова В. В. (2014)
Блажеєвський М. Є. - Йодометричне визначення D(+)-біотину за реакцією з калій гідрогенпероксомоносульфату, Коретнік О. І. (2014)
Kucherenko V. S. - Development of composite gel "Dentatryhin", Baranova I. I., Kovalenko Sv. M. (2014)
Klimenko L. Yu. - Development and validation of the PHLC-procedure of metocloramination in blood, Moroz V. P., Kostina T. A. (2014)
Літвінова О. В. - Інтелектуальні ресурси як фактор інноваційного розвитку фармації, Посилкіна О. В. (2014)
Зупанець К. О. - Аналіз проблем забезпечення належної роботи з даними, які отримані при проведенні клінічного дослідження (2014)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Обгрунтування моделі навчання персоналу з логістики для потреб фармацевтичної галузі (2014)
Котвіцька А. А. - Аналіз законодавчих та нормативно-правових засад надання фармацевтичної допомоги пільговим категоріям населення в Україні, Кубарєва І. В. (2014)
Федяк І. О. - Результати маркетингового аналізу протитуберкульозних препаратів (2014)
Александрова О. Б. - Зіставлення особливостей соціолекту молоді України та Америки, Корольова Т. М. (2015)
Бронікова С. А. - Метафора в терміносистемі державного управління (2015)
Дем’янова Н. О. - Способи словотворення у давньофранцузькому (IX–XIII ст.) та сучасно-французькому (XX–XXI ст.) періодах: їх подібності та відмінності (2015)
Derik I. M. - Speech interaction in multicultural communication (2015)
Жмаева H. С. - Интерпретация понятия "инвариант перевода” в современном переводоведении (2015)
Корольова Т. М. - Мовна особистість в художньому творі, Шаповал А. C. (2015)
Мікава Н. М. - Вербалізація концепту HAIR в англомовних глянцевих журналах (2015)
Неклесова Б. Ю. - Лінгвістичний ландшафт іспаномовного інтернету: початок формування (2015)
Оськіна Н. О. - Англійські запозичення в сучасній китайській та українській мовах (2015)
Павловська Н. Ю. - Проблема досягнення адекватності перекладу контрактів з української на англійську мову, Юхимець С. Ю. (2015)
Поздняков Д. А. - Зоосемия как средство вербализации концепта INSANITY (2015)
Popova Aleksandra - On culture connotations of the Russian and Chinese colour words, Zhou Cong (2015)
Прима В. В. - Семантичний аспект англомовної туристичної термінології (2015)
Савченко Є. Ю. - Вплив комунікативного типу висловлювання на трансформацію моделі просодичної структури тема-рематичного членування (2015)
Сидоренко Е. Н. - Эргонимизация прагматонимов на примерах названий объектов торговли (2015)
Цин Лулу - Grammatical Error Analysis when Translating from Russian into Chinese and Vice Versa, Корольова Т. М. (2015)
Шан Вей - The Study on the Asymmetry between the Comparison Sentences "Yiyang” and "Bu Yiyang”, Юхимець С. Ю. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому віснику ПНПУ імєні К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки” (2015)
Редакційна стаття - Наш ювіляр – Розуменко Володимир Давидович (2014)
Розуменко В. Д. - Прогрессивные лазерные технологии в современной нейроонкологии (2014)
Чернокур А. А. - Применение полупроводникового лазера в хирургическом лечении заболеваний гортани (2014)
Чуев Ю. Ф. - Магнитно-лазерная терапия в комплексном лечении алгических расстройств в клинике опиоидной зависимости (2014)
Коробов А. М. - О фототрансформации в тканях биологических объектов (2014)
Штонь І. О. - Наночастинки золота як компоненти фотосенсибілізаторів третього покоління для фотодинамічної терапії пухлин, Гамалія М. Ф. (2014)
Бондаренко Л. А. - Влияние восстановления естественного светового режима на показатели артериального давления у кроликов с гипопинеализмом, индуцированным длительным круглосуточным освещением, Мищенко Т. В. (2014)
Березіна Л. В. - Визначення противірусної дії лазерного випромінювання на моделі чутливих клітин та вірусу грипу, Фільчаков І. Г., Міроненко А. П., Войцехович В. С., Холін В. В., Радченко Л. В. (2014)
Кузнецов К. А. - Влияние микроволнового излучения и магнитного поля на состояние хроматина ядер и содержание в клетках регуляторного белка циклина А, Мирошник Д. Б., Пасюга В. Н., Иванченко Д. Д., Ключевская О. Ю., Стойка Р. С., Шкорбатов Ю. Г. (2014)
Шишко Е. Д. - Плотность мощности лазерного излучения как фактор решающего значения при фотодинамической терапии, Штонь И. А., Холин В. В., Гамалея Н. Ф. (2014)
Грабина В. А. - Влияние низкоинтенсивных электромагнитных полей оптического и радиочастотного диапазонов длин волн на микроорганизмы С. Diphtheriae и рода bordetella, Манина Ж. Н., Бирюкова С. В., Колоколова О. Б., Коробов А. М., Подаваленко А. П. (2014)
Попов М. М. - Оцінка впливу оптичного випромінювання й антибактеріальних препаратів на здатність до формування біоплівок S.aureus та E.coli, Маланчук С. Г., Мішина М. М., Коробов А. М. (2014)
Русанов К. В. - За синей птицей. Часть 2, Русанова Е. Г. (2014)
Павлов С. В. - Дослідження та розробка нових методів проведення фотодинамічної терапії із використанням лазерного випромінювання, Тужанський С. Є., Холін В. В., Чепурна О. М., Войцехович В. С., Камінський О. С., Сахно А. М., Попов В. Д., Магдебура С. О., Штонь І. О., Гамалія М. Ф. (2014)
Коробов В. А. - Фототерапевтичний апаратний комплекс Коробова А. – Коробова В. "Барва-Терапевт/ЗС”, Коробов А. М. (2014)
Реферати публікацій з фотомедицини - Рефераты публикаций по фотомедицине (2014)
Горбенко К. - Городище "Дикий Сад" у ХІІІ–ІХ ст. до н.е. (2007)
Гребенніков В. - Археологічна розвідка в Казанківському районі Миколаївської області, Гребенніков Ю. (2007)
Крутілов В. - Ковальська майстерня на території теменоса Березанського поселення (2007)
Смирнов І. - Південний Захід України у X - першій половині XI ст. (2007)
Смирнов О. - Підводні дослідження Ольвії на початку ХХІ ст. (2007)
Степаненко В. - Великий капітал у північночорноморській торгівлі (1890-1914 рр.) (2007)
Давидова Н. - Наукова інтелігенція у впровадженні української мови у вищі навчальні заклади за українських урядів у 1917-1920 рр. (2007)
Шкварець В. - Ларіон Захарович Загородній – Миколаївський та Холодноярський отаман (2007)
Брегеда М. - Ставлення населення радянської України до усунення М. Хрущова від влади (2007)
Кривошея І. - Інтернет-ресурси як джерела інформації з родинної історії польських аристократів Потоцьких (2007)
Балягузова О. - Проблема гендерної рівності у практичній політиці: скандинавський досвід (2007)
Тригуб О. - Російська Православна Церква у міжнародних відносинах на межі тисячоліть (2007)
Копил О. - Поалей-ціоністський рух на Півдні України у 1920-х роках (2007)
Седляр Ю. - Державний суверенітет в умовах глобалізації, Савчак Н. (2007)
Шевчук О. - Міжнародний імідж Китаю в умовах структурування системи міжнародних відносин постбіполярного періоду (2007)
Шевченко О. О. - Теоретико-дефінитивна експозиція категорії "господарська система" в економічній думці (2016)
Шевчук А. В. - Глобальні та національні перспективи і ризики розвитку ринку штучного інтелекту (2016)
Бобух І. М. - Створення ринку науково-освітніх послуг як детермінанта активізації інвестиційних процесів в Україні, Герасимова О. А. (2016)
Вороніна Р. М. - Вплив технологічних інновацій та інформаційних технологій на розвиток логістичної галузі, Маргіта Н. О. (2016)
Костецький Я. І. - Реалізація відносин власності на землю в умовах багатоукладності аграрного сектора економіки (2016)
Тимчак В. С. - Економічно технологічна ефективність інновацій використання відходів харчової промисловості (2016)
Турчіна С. Г. - Підвищення інвестиційної привабливості регіону як умова ефективної зовнішньоекономічної діяльності, Дашутіна Л. О. (2016)
Ціхановська В. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку ринку органічної продукції в Україні (2016)
Штулер І. Ю. - Фінансово-економічна криза та її вплив на гомеостазис національної економічної системи (2016)
Андрєєва Н. М. - Використання методів маркетингового аудиту при прийнятті стратегічних рішень на підприємствах, Зіньковська Д. В. (2016)
Базалійська Н. П. - Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі підприємства, Гук А. В. (2016)
Банера Н. П. - Сучасний стан діяльності малих підприємств Львівської області (2016)
Бездітко О. Є. - Механізм розробки та впровадження рішень в умовах ризиків і невизначеності у конкурентному середовищі (2016)
Бєлко І. А. - Управління якістю продукції в системі стратегічного управління підприємством (2016)
Вакуленко Т. С. - Аналіз привабливості району із застосуванням експертних рейтингових технологій (2016)
Ващенко Т. В. - Актуалізація стратегії імпортозаміщення в конкурентному середовищі промислових підприємств (2016)
Герелиця Н. Є. - Управління постачанням окремих оборотних засобів на сільськогосподарських підприємствах (2016)
Гринюк Р. М. - Оцінка інвестиційної ефективності прямого оподаткування підприємств (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Методичні засади формування економічного потенціалу переробних підприємств АПК (2016)
Сусіденко О. В. - Складові елементи системи забезпечення фінансової безпеки підприємства та ефективність їх використання, Нагайчук В. В. (2016)
Хаврова К. С. - Визначення основних принципів втручання інтелектуалізації в управління інноваційною діяльністю підприємств (2016)
Хомчук М. В. - Методичні підходи до оцінювання ефективності логістичного управління на підприємстві оптової торгівлі (2016)
Черкасов О. О. - Фінансове забезпечення відтворення основних засобів сільського господарства (2016)
Яковенко Т. І. - Сучасні тенденції розвитку маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі (2016)
Богашко О. Л. - Методологічні засади регіонально-кластерної структури управління інноваційним розвитком (2016)
Шаров В. С. - Територіальний розвиток підприємств на базі інноваційного підходу (2016)
Матвійчук Л. Ю. - Економіко-екологічні засади раціонального використання туристичних ресурсів, Тищук І. В. (2016)
Трофимчук А. Б. - Методичні основи еколого-економічної ефективності використання відходів каменеобробними підприємствами (2016)
Чичкалюк Т. О. - Європейський досвід використання природно-рекреаційних територій для розвитку туризму (2016)
Герасименко О. О. - Гідна праця в умовах євроінтеграції України: концепт та механізми забезпечення, Герасименко Г. В. (2016)
Стовба Ю. І. - Теоретична концептуалізація поняття соціального захисту населення (2016)
Легкоступ І. І. - Децентралізація та її фінансові аспекти в сучасних соціально-економічних умовах України, Суляк А. (2016)
Нікітішин А. О. - Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів (2016)
Олійник Л. А. - Особливості фінансового моніторингу в навчально-дослідних господарствах бюджетних установ аграрної сфери, Добрівський В. Г. (2016)
Приказюк Н. В. - Прогресивний досвід зарубіжних країн у вирішенні проблем розвитку кіберстрахування, Кукурудзяк М. В. (2016)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми ефективного функціонування фінансового механізму в контексті досягнення цілей суспільного розвитку (2016)
Татарин Н. Б. - Бюджетно-податкова політика: основні напрями удосконалення та забезпечення стабільності здійснення в Україні (2016)
Тєшева Л. В. - Основні тенденції та пріоритети реорганізації підприємств, спрямованої на їх укрупнення в умовах інституційних трансформацій, Невдачина О. І., Гарапко М. І. (2016)
Титаренко Л. М. - Монетаризм у системі державного регулювання національної економіки (2016)
Тірбах Л. В. - Оптимізація кількості державних цільових та бюджетних програм (2016)
Чеберяко О. В. - Децентралізація податкових повноважень: досвід Німеччини та України, Рябоконь О. О. (2016)
Шаповалова С. М. - Чинники та стратегії підвищення вартості банківської установи на основі корпоративної соціальної відповідальності, Шаповалова А. С. (2016)
Шикина Н. А. - Инфляция как инструмент квазифискального налогообложения: теоретические аспекты (2016)
Кійко Ю. Т. - Місце внутрішнього аудиту в системі контролю в банківській сфері (2016)
Мосійчук М. М. - Аналітична оцінка діяльності транспортних підприємств у контексті розвитку галузі (2016)
Шевченко Л. Я. - Роль інтегрованого обліку в оцінці перспектив діяльності суб’єктів господарювання (2016)
Чорнорот Я. О. - Побудова моделі управління запасами, що враховує знижки, з використанням теорії комплексних чисел (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2016)
Content (2016)
Smiyan S. I. - Effectiveness of Canephron® N in the Complex Management of Subclinical Gouty Nephropathy, Franchuk M. V., Komorovsky R. R. (2016)
Heryak S. N. - Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion, Petrenko N. V., Kuziv I. Ya., Stelmakh O. Y., Bagniy N. I., Korda I. V., Dobryanska V. Yu., Bagniy L. V. (2016)
Falfushynska H. I. - Detection of Oxidative Stress, Apoptosis and Molecular Lesions in Human Ovarian Cancer Cells (2016)
Marchyshyn S. M. - Qualitative composition and organic acids content in the aboveground part of plants from families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae, Shanayda M. I., Kernychna I. Z., Demydiak O. L., Dahym I. S., Berdey T. S., Potishnyj I. M. (2016)
Barański K. - Supply of antihypertensive drugs and cardiovascular mortality in Poland in 2000–2010, Zejda J. E. (2016)
Vasylieva N. A. - Epidemiological and Epizootic Aspect of Leptospirosis Evolution in Ternopil Region, Kravchuk Yu. A. (2016)
Burmas N. I. - Enzyme Markers Activity and Bile Formation Function of Liver in Cases of Tuberculostatics and Hexavalent Chromium Compounds Affection in Rats, Fira L. S., Lyhackyy P. H. (2016)
Krynytska I. Ya. - Levels of Nitric Oxide Metabolites in Rats With Hepatopulmonary Syndrome (2016)
Marushchak M. I. - Molecular Apoptosis Mechanisms with Underlying Experimental Acute Lung Injury, Klishch I. M., Bondarenko Yu. I., Mazur L. P. (2016)
Saturska H. S. - Influence of Trimetazidine Metabolic Therapy on Connective Tissue Metabolism in Experimental Diffuse Ischemic Necrotic Cardiosclerosis in Rats with Different Rates of Hypoxia Resistance, Bondarenko Yu. І., Saturska U. V. (2016)
Farhat M. R. - Геномний аналіз визначає мішені конвергентної позитивної селекції резистентної до протитуберкульозних препаратів мікобактерії туберкульозу, Shapiro B. J., Kieser et al. K. J. (2015)
Бисюк Ю. А. - Связь полиморфизма С159T­гена рецептора CD14 с антиэндотоксиновым иммунитетом у взрослых больных c ранним и поздним началом бронхиальной астмы (2015)
Процюк Р. Г. - Особливості функціонального стану адренокортикальної системи у хворих на ко­інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Загута Ю. Б., Бєгоулєв О. Є. (2015)
Рекалова О. М. - Досвід застосування бактеріального пептидоглікану в комплексній терапії хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, Матвієнко Ю. О., Панасюкова О. Р., Чернушенко К. Ф., Кадан Л. П., Литвиненко Н. А., Рева О. А., Ясир С. Г., Сінгаєвський М. Б. (2015)
Марченко Г. Ф. - Стан функції печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з вірусними гепатитами В і/або С (2015)
Красюк І. В. - Можливості ультразвукової діагностики гастроезофагеального рефлюксу у хворих на бронхіальну астму (2015)
Тодоріко Л. Д. - Анемічний синдром як вияв системного впливу гіпофізарно­тиреоїдного дисбалансу при запальних захворюваннях легень специфічного і неспецифічного генезу у хворих старшого віку (2015)
Сахелашвілі М. І. - Ефективність застосування актовегіну та імунофану в комплексній терапії хворих на хіміорезистентний туберкульоз, Платонова І. Л., Балита Т. М., Штибель Г. Д. (2015)
Ільїнська І. Ф. - Стан адаптивного імунітету хворих на деструктивний туберкульоз легень з різною експресією лімфоцитами рецепторів до гамма­інтерферону, Матвієнко Ю. О., Копосова І. В., Ясир С. Г., Сінгаєвський М. Б. (2015)
Лимарев С. В. - Клинико­рентгенологические проявления патологии легких, обусловленной пневмоцистозом, у больных СПИДом, Крамной И. Е., Вороньжев И. А. (2015)
Аврамчук О. В. - Фармакокінетичні особливості гатифлоксацину та левофлоксацину залежно від способу введення їх хворим на вперше діагностований туберкульоз легень (2015)
Масік Н. П. - Якість життя та ризик остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Ільницький Я. М. - Вибіркове комп’ютерно­математичне відстеження захворюваності на туберкульоз у системі MS Excel, Ільницький Г. І. (2015)
Дьяченко А. Г. - Лечение как профилактика ВИЧ­инфекции. Конец эпидемии?, Грабовый С. Л., Дьяченко П. А., Горобченко Е. Н. (2015)
Ляшенко А. А. - Методы генотипирования во фтизиатрии (2015)
Миколишин Л. І. - Особливості позагрудного туберкульозу у дітей з невідомим контактом, Піскур З. І. (2015)
П’ятночка І. Т. - Про прихильність до лікування хворих на туберкульоз, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2015)
90 років кафедрі фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2015)
Савченко Л. П. - Кваліфікація обладнання для виготовлення і контролю якості мазей в умовах аптеки повідомлення 1. обладнання для змішування (2015)
Кучер Т. В. - Вибір та стандартизація умов селективного розділення глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду в тонкому шарі сорбенту, Мерзлікін С. І. (2015)
Петровська Л. С. - Розробка та вивчення технологічних, фізико-хімічних властивостей піномійних основ з кокамідопропілбетаїном при значенні рH 3,8–4,8 (2015)
Бойко Н. Н. - Определение элементного состава травы некоторых растений, Зайцев А. И., Беликов K. Н., Гришина Е. В. (2015)
Клименко Л. Ю. - Разработка и валидация методик экстракционно-фотометрического определения доксиламина в моче, Трут С. Н., Іванчук И. М. (2015)
Куликов А. Ю. - Разработка методик определения эфирного масла чайного дерева и консервантов в составе геля "Имбирол", Пуль-Лузан B. В., Баранова И. И. (2015)
Бондар Л. М. - Електронні бібліотеки як елемент якості вищої освіти, Киричок I. В., Левашова O. Л. (2015)
Федяк І. О. - Якість проведення державної атестації випускників – квінтесенція якості вищої освіти (2015)
Getalo O. V. - Retrospective analysis of the market of antiepileptics in Ukraine (2015)
Струс О. Є. - Маркетингові дослідження лікарських та косметичних засобів на основі лікувальних грязей (пелоїдів) (2015)
Барнатович С. В. - Ретроспективний аналіз споживання антигіпертензивних лікарських засобів пілотного проекту за допомогою частотного аналізу та АТС/ДДД-методології (2015)
Матейко Г. Б. - Порівняльна оцінка клінічниих протоколів лікування кашлюку і менінгококової інфекції у дітей в Україні та інших країнах у контексті формулярного підходу, Білик I. П., Федяк I. О. (2015)
Посилкіна О. В. - Розрахунок транспортного запасу лікарських засобів в дистрибуційній мережі з урахуванням надійності процесу постачання, Котлярова В. Г., Новицька Ю. Є. (2015)
До 65­річчя Михайла Михайловича Кужка (2015)
До 60­річчя Алли Кирилівни Вородюхіної (2015)
Cohen T. - Modeling epidemics of multidrug­resistant M. tuberculosis of heterogeneous fitness, Murray M. (2015)
Петренко В. І. - Проблема туберкульозу в Україні, Процюк Р. Г. (2015)
Зеленська М. В. - Актуальні питання впровадження замісної підтримувальної терапії в Україні, Єщенко О. Г., Демченко І. Л. (2015)
Гайова Л. В. - Токсичний вплив протитуберкульозних засобів на життєво важливі органи та дослідження протектної дії піридоксину в разі інтоксикації протитуберкульозними засобами (2015)
Бисюк Ю. А. - Влияние полиморфизма Asp299Gly гена TLR­4 на состояние антиэндотоксинового иммунитета у пациентов с обострениями бронхиальной астмы, Курченко А. И. (2015)
Черенько С. О. - Чинники ризику гепатотоксичних реакцій у хворих з новими випадками ко­інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В і/або С, Манів Л. Я. (2015)
Галан І. О. - Вміст незамінних амінокислот у крові хворих на туберкульоз органів дихання в процесі лікування (2015)
Черенько С. О. - Ефективність лікування хворих із новими випадками мультирезистентного туберкульозу, діагностованого за молекулярно­генетичним або фенотиповим методом, Варицька Г. О. (2015)
Платонова І. Л. - Цитологічна структура крові у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень та її значення для оцінки інтенсивності ендогенної інтоксикації, Писаренко Є. І., Мажак К. Д., Ткач О. А., Штибель Г. Д., Павленко О. В., Омелян О. В., Турчина Т. В., Кіромасова Н. І., Божко Л. Г. (2015)
Зозуляк В. І. - Особливості порушення біохімічних показників функції печінки у хворих на деструктивний туберкульоз легень та їхня корекція, Зозуляк Н. В., Пилипенко І. І. (2015)
Гуменюк І. П. - Реабілітація пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень та супутньою патологією хребта (2015)
Тодорико Л. Д. - Факторы риска развития тяжелых форм инфильтративного туберкулеза легких в современной эпидемиологической ситуации, Лесник Э. В., Гинда С., Караяни О. (2015)
Литвинюк О. П. - Структура захворюваності на туберкульоз медичних працівників Вінницької області, Зайков С. В., Захарченко О. О., Клименко Т. І. (2015)
Дужий І. Д. - Синдром плеврального випоту — маніфестація туберкульозного спондиліту, Піддубна Г. П., Бондаренко Л. А., Гресько І. Я., Юрченко А. В. (2015)
Голка Г. Г. - Кістково­суглобовий туберкульоз як складова частина проблеми хвороби, Фадєєв О. Г., Істомін Д. А., Веснін В. В. (2015)
Світлій пам’яті Юрія Вікторовича Покалюхіна (2015)
Title (2007)
Contents (2007)
Каретников В. Г. - Предисловие (2007)
Babina Ju. - Режимные аккреции ассинхронного поляра ВУ Сам на определенных фазах периода биений для низкого аккреционного состояния, Pavlenko E. P., Andreev M. (2007)
Biryukov E. E. - Динамическая эволюция почти параболических комет на орбиты галлеевского типа (2007)
Bogdanov A. S. - Евро-азиатское сотрудничество по наблюдению оптических транзиентов гамма-всплесков, Guziy S. S., Castro-Tirado A. J., Postigo A. de Ugarte, Gorosabel J., Jelinek M., Sokolov V. V., Fatkhullin T. A., Kheifets I. M. (2007)
Bondar' N. I. - Свидетельства дифференциального вращения красного карлика PZ Mon, Prokof'eva V. V. (2007)
Bryukhanov I. S. - Наблюдения переменных звёзд малыми инструментами или сила примера и возможности любителя астрономии (2007)
Chinarova L. L. - Электронное методическое пособие для любителей астрономии и студентов "Двойные звезды и их эволюция" (2007)
Chumak O. V. - Прогноз основных параметров 24-го солнечного цикла (2007)
Chumak O. V. - Самоорганизация магнитоплазменных структур в верхних слоях Солнца (2007)
Delone A. B. - Поиски Na в области сублимации околосолнечной пыли, Divlekeev M. I., Suchanov E. A., Gulyaev R. A., Yakunina G. V., Porfir'eva G. A. (2007)
Denishchik Yu. S. - Разработка и исследование устройств согласования отдельных трактов спутниковых лазерно-локационных станций, Мel'kov S. М. (2007)
Dragunova A. V. - О пространственном распределении звезд в избранных участках неба, Yasinskaya M. P. (2007)
Epishev V. P. - Возмущающие эффекты в собственном вращении высокоорбитальных ИСЗ, Isak I. I., Motrunich Y. M., Motrunich I. I., Naubauer I. F., Pop S. S., Kudak V. I. (2007)
Epishev V. P. - Электрофотометрия ИСЗ в Ужгороде началась с Одессы, Motrunich Y. M., Motrunich I. I., Naubauer I. F. (2007)
Grigorenko V. D. - Итоги наблюдений U CrB в 1856-2007 гг., Gadon S. А., Shurpakov S. E., Bryukhanov I. S. (2007)
Kartashova A. P. - Мониторинг полугодового притока метеорного вещества на Землю по данным объективных регистраций метеоров телевизионным методом, Bagrov A. V., Bolgova G. T., Leonov V. A. (2007)
Kolesnik S. Ja. - Определение элементов орбиты ИСЗ по смешанным данным, Strakhova S. L. (2007)
Коzyrev E. S. - Реализация комбинированного метода в НИИ НАО для наблюдений геосинхронных спутников, Sibiryakova E. S., Shulga A. V. (2007)
Kravtsov F. I. - Наблюдения покрытий звезд астероидами методом временной развертки изображений в 2006 г, Lukyanyk I. V. (2007)
Кuzenkov I. - Внесолнечные планеты и возможность возникновения жизни на них, Ivashin B., Bryukhanov I. S., Barinov М. (2007)
Lyubich I. V. - Оптимизация режимов работы активных сред передатчиков лазерно-локационных станций при наблюдении КО (2007)
Markina A. K. - Межзвездные метеоры с почти параболическими орбитами, Skoblikova L. Ya. (2007)
Melikyants S. - Использование оптико-геометрического моделирования для интерпретации наблюдаемых кривых блеска ИСЗ, Shakun L., Koshkin N., Dragomiretsky V., Strakhova S. (2007)
Mikhalchuk V. V. - Определение координат основных точек освещенной части видимого диска сферической планеты (2007)
Mironov A. V. - Астрометрия и фотометрия звезд по сканам пластинок фототеки ГАИШ (первые опыты), Nikolaev F. N., Tuchin A. S., Zakharov A. I., Levkova K. F. (2007)
Мurga V. V. - Использование коллективных явлений в активных средах передатчиков лазерно-локационных станций (2007)
Mushailov B. R. - Динамическая эволюция экзопланетных систем, движущихся в орбитальных резонансах с учетом вековых возмущений от N тел, Chuyas A. K. (2007)
Mushailov B. R. - О влиянии орбитальных динамических резонансов на особенности статистического распределения астероидов и комет, Teplitskaja V. S. (2007)
Paltsev N. G. - О дополнении к методу вычисления орбит ИСЗ по положению и скорости (2007)
Paltsev N. G. - Анализ погрешностей прямых измерений положений космических объектов, Kolesnik S. Ja. (2007)
Panchuk V. E. - Этапы развития техники измерения лучевых скоростей звезд, Yakshina Т. А. (2007)
Panchuk V. E. - Интерференционнъле методы измерения доплеровских смещений, Кlochkova V. G., Nasonov D. S. (2007)
Prokofjeva-Mikhailovskaja V. V. - Исследования поверхностей безатмосферных тел по рассеянному ими солнечному излучению, Rublevskij A. N. (2007)
Ryabov М. I. - В. П. Цесевич и одесская радиоастрономия (20 лет со дня начала работы РТ "УРАН-4") (2007)
Shereta E. P. - Химический состав четырех звезд скопления Гиады (2007)
Strygin N. Z. - Проблемы разработки современных астрономических телевизионно-измерительных систем, Prokof’eva V. V., Sukhov P. P., Karpenko G. F. (2007)
Tkachenko S. S. - Спектральное и фотометрическое исследование Новой V1494 AQL = 1999 N2 в 2003 - 2006 гг., Pavlenko E. P., Goranskij V. P. (2007)
Vil'chinsky S. I. - Основные свойства уравнений Эйнштейна с космологическим членом, линейно зависящим от скаляра римановой кривизны пространства-времени, Nakaznoy P. А. (2007)
Yagudina E. I. - Астрономия в юношеском клубе космонавтики им. Г. С. Титова (ЮКК) (2007)
Yagudina E. I. - Определение ориентации динамических систем относительно ICRF по оптическим и радарным наблюдениям астероидов, сближающихся с землей (АСЗ) (2007)
Андронов И. Л. - Многоцветный фотополяриметрический моноторинг катаклизмических переменных с разной степенью влияния магнитного поля на аккрецию, Колесников С. В., Шаховской Н. М. (2007)
Андронов И. Л. - Владимир Платонович Цесевич - выдающийся ученый, педагог, популяризатор и организатор науки (2007)
Уважаемые коллеги! (2015)
Лиев А. А. - Клинико-морфологическая оценка симптома Вассермана, Лиев П. С., Татьянченко В. К. (2015)
Мяловицька О. А. - Особливості курації хворих на розсіяний склероз у сучасних умовах (2015)
Дубенко О. Е. - Эпидемиологические и клинические характеристики головной боли напряжения у подростков в городе Харькове, Степанченко К. А. (2015)
Мілевська-Вовчук Л. С. - Порівняльна характеристика скринінгових шкал для виявлення когнітивних порушень (2015)
Стаднік С. М. - Прогностичні критерії прогресування когнітивних розладів у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією на фоні фібриляції передсердь (2015)
Евтушенко С. К. - Современные вопросы диагностики и фармакотерапии болезни Паркинсона и ее фенокопий (лекция) (2015)
Соколова Л. І. - Застосування сульфату магнію при ішемічному інсульті, Довбонос Т. А., Шандюк В. Ю. (2015)
Негрич Т. І. - Проблеми діагностики та лікування гострої порфірійної полінейропатії, Юр М. І., Хома А. І., Кардош Н. М., Саноцький Я. Є., Готь Н. Р. (2015)
Фесенко В. С. - Постпункционная головная боль: этиология, патогенез, проявления (2015)
Марута Н. О. - Державна установа "Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України" (2015)
Володимир Юрійович Мартинюк (2015)
Титул, зміст (2016)
Семененко В. П. - Ниткоподібні кристали шрейберзиту в метеоритах, Горовенко Т. М. (2016)
Гуров Е. П. - Циркон и бадделеит в ударно-расплавленных породах Болтышской структуры, Пермяков В. В. (2016)
Іваницький В. П. - Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месcбауерівської спектроскопії, Пономаренко О. М., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В., Редько Я. В., Овсієнко В. В. (2016)
Бобров О. Б. - Зеленокам’яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура (2016)
Митрохин А. В. - Петрология, геохимия и рудоносность ультрамафитовых даек Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита), Вишневская Е. А., Гаценко В. А., Митрохина Т. В., Михальченко И. И., Шумлянский Л. В. (2016)
Сукач В. В. - Сублужні біотитові амфіболіти району Балки Башмачка, Середнє Придніпров’я (2016)
Артеменко Г. В. - Геохимические особенности и генезис палеопротерозойских плагиогранитоидов Центрального Приазовья (Украинский щит), Бородыня Б. В., Швайка И. А. (2016)
Зюльцле О. В. - Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Тікицького мегаблоку, Степанюк Л. М., Зюльцле В. В., Довбуш Т. І., Курило С. І. (2016)
Крюченко Н. О. - Особенности миграции и концентрации ртути в донных отложениях вблизи территорий промышленных зон, Панаит Э. В. (2016)
Колтун Ю. В. - Рецензія на дві завершальні книги із серії "Мінерали Українських Карпат" (2016)
Наші автори (2016)
Акритиду Х. П. - Определение суммы алкалоидов в сухих экстрактах семян и корней Люпина многолистного методом амперометрического титрования, Бойник В. В., Блажеевский Н. Е. (2015)
Гуреєва С. М. - Використання рентгенівської дифракції для дослідження поліморфізму субстанції торасемід, Завалько І. В. (2015)
Тораев К. Н. - Стандартизация требований к количественному определению бенфотиамина в субстанции и готовой лекарственной форме, Евсеева Л. В., Губарь С. Н. (2015)
Крутських Т. В. - Валідація критичних стадій виробництва таблеток Aльтабор, Шаламай A. С. (2015)
Проскурова Я. О. - Актуальні питання щодо розробки монографії "Трава золототисячника" до Державної Фармакопеї України, Губарь C. М., Гонтова T. М., Євсєєва Л. В., Котова E. Е., Котов A. Г. (2015)
Шевіна В. Л. - Валідація методики кількісного визначення вмісту флавоноїдів у препарті таблетках "Уронефрон", Хохленкова Н. В., Ремез О. С. (2015)
Зупанець К. О. - Управління й економіка фармації забезпечення якості оцінки клінічних випробувань лікарських засобів шляхом врахування впливу супутньої терапії (2015)
Ковальська Н. П. - Використання аспектів е-learning для покращення якості викладання фармакогнозії (2015)
Новицька Ю. Є. - Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в oптово-роздрібній ланці фармації, Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2015)
Соловйов С. О. - Аналітичні підходи до оптимізації регуляторної політики на фармацевтичному ринку України, Ігрунова K. М., Гальчинський Л. Ю., Бабіч С. А., Симчук A. А. (2015)
Getalo O. V. - Evaluation of pharmaceutical providing of the patients with peptic ulcer of the stomach and duodenum by means of ABC analysis, Yakovleva O. S. (2015)
Кузнецов І. Е. - Результати АВС-, VEN- та частотного аналізу фармакотерапії ревматоїдного артриту в закладі охорони здоров’я (2015)
Літвінова О. В. - Методологічні засади формування інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України, Посилкіна O. В. (2015)
Яковлева Л. В. - Анализ ассортимента препаратов для лечения хобл на фармацевтическом рынке и в государственном формуляре Украины, Бондаренко Д. В. (2015)
Котвіцька А. А. - Дослідження сучасного стану фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку в Україні, Пастухова O. А. (2015)
DIadiun T. V. - Analysis of Ukrainian market and consumer properties of baby diapers (2015)
Пантюк М. - Передмова (2014)
Галик В. - Іван Франко і Ватрослав Ягич: історіографія та джерельна база проблеми (2014)
Галів М. - Читальня товариства "Просвіта" в Східниці (1909 – 1939 рр.) (2014)
Ільницький В. - Використання підпільниками криївок у протистояннях із репресивно-каральною системою у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2014)
Кашка М. - Значення мови у формуванні національної самосвідомості на Закарпатті у ХІХ столітті (2014)
Лазорак Б. - Два епізоди про модернізацію "Австрійського Дрогобича": старі вулиці "по-новому" і "не провінційна мрія" про трамвай (1901, 1909 – 1914 рр.) (2014)
Malczewska-Pawelec D. - Syndrom fałszywej pamięci. Problematyka kreowania wizji historii najnowszej przez komunistyczną władzę w polsce, Pawelec T. (2014)
Стецик Ю. - Василіанські монастирі міста Перемишля (XIV – XVIII ст.) (2014)
Андрейко О. - Методологічні основи формування виконавської культури скрипаля (2014)
Безпаленко Ю. - Шляхи розвитку методики викладання класичного танцю балетних шкіл Санкт-Петербургу та Москви першої половини двадцятого століття (Ваганова А. Я. Тарасов М. І.), Горбачук Г. (2014)
Бернадська Д. - Розвиток неокласичного балетного стилю в хореографії ХХ століття (2014)
Буданова Т. - О функциональной поливалентности современной баянной культуры (2014)
Дика Г. - Музичні пластичні та рухові форми як складова роботи з дітьми дошкілля та шкільного віку (2014)
Душний А. - Наукове осмислення баянно-акордеонної педагогіки в контексті музичної освіти України ХХІ століття (2014)
Заборовська Т. - Підбір музичного матеріалу для Adagio в класичному танці біля станка та на середині залу (2014)
Карась С. - Порівняння інтерпретацій Прелюдії і фуги gis-moll Й.С. Баха (ІІ-й том ДТК) баяністами-акордеоністами Я. Олексівим та І. Квашевічем (2014)
Кисляк Б. - Передумови виникнення творчості для баяна (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) (2014)
Кметі О. - Репертуарні тенденції початкових мистецьких навчальних закладів України кінця ХХ початку ХХІ століття: баянно-акордеонний аспект (2014)
Колосовська О. - Імпровізація, як розвиток творчої фантазії (через призму джазового виконавства) (2014)
Лебедев А. - Концерт для баяна с оркестром в творчестве композиторов России и Украины 1960-80-х годов (2014)
Марченко Є. - Онтогенез музично-педагогічної думки Галичини доби реформаторства та просвітництва в історичному дискурсі, Логін Л. (2014)
Настюк О. - Синкретизм музики і танцю в балетній хореографії (2014)
Ніколенко О. - Композиційно-стильова специфіка концерту М. Дремлюги для бандури з оркестром (2014)
Плахотнюк О. - Джаз танець на академічній балетній сцені: генезис та персоналії (2014)
Полосмак А. - Произведения белорусских композиторов ХХ века для домровых ансамблей: жанровые поиски (2014)
Суворов В. - Науково-мистецький проект "Львівська баянна школа" та його проекція на баянно-акордеонне музикування Волині (2014)
Теуту І. - Каприс 24 Н. Паганіні в транскрипції В. Луце. До питання синтезу стилів в цимбальних транскрипціях (2014)
Федоронько Л. - До проблеми адаптації поезій Т. Шевченка в українському пісенному фольклорі (2014)
Шариков Д. - Cтилістика бальної хореографії: історія, форми і техніки (2014)
Галів М. - Дискусія про періодизацію історії радянської школи і педагогіки в журналі "Советская педагогика" (1958−1959) (2014)
Жигайло О. - Самопідготовка молодших школярів з математики на заняттях у групах продовженого дня, Дідик Ю. (2014)
Жигайло О. - Формування вимірювальних умінь та навичок учнів початкових класів під час вивчення геометричного матеріалу, Козак У. (2014)
Жигайло О. - Формування понятійного апарату першокласників під час вивчення підготовчого періоду з математики, Цімко З. (2014)
Зелінська Л. - Підвищення знань молодших школярів шляхом мотивації навчальної діяльності (2014)
Зимомря М. - Народні промисли Закарпаття та їхня роль в естетичному вихованні молоді: особливості розвитку (2014)
Іваннікова О. - Аналіз професійного самовдосконалення вчителів трудового навчання, Гризоглазова А. (2014)
Іщук Т. - Нейролінгвістичне програмування як ефективний метод навчання перекладу: аспект пізнавальної функції мови (2014)
Канюк О. - Іншомовна компетентність майбутніх соціальних працівників як компонент змісту професійної підготовки (2014)
Kowalczuk-Walędziak M. - Tutoring akademicki w realiach polskiego szkolnictwa wyższego (2014)
Krajewska A. - Przedmiot i formy oceniania studentow w nowocześnie pojmowanym procesie kształcenia (2014)
Муляр Н. - Методика організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках "Я у світі" у початковій школі (2014)
Садова І. - Впровадження розвивальних технологій навчання у вищій педагогічній школі, Барна О. (2014)
Стасів Н. - Вивчення величин та одиниць їх вимірювання як засіб формування практичних навичок учнів початкових класів на уроках математики, Клок Ю. (2014)
Стецик А. - Еволюція сутнісних характеристик соціальної відповідальності підприємництва (2014)
Стецик І. - Методичні аспекти впровадження нових педагогічних технологій на уроках математики (2014)
Шаран О. - Використання математичних задач на переливання, зважування, перекладання як засобу формування творчої особистості молодшого школяра, Литвин Ю. (2014)
Шаран О. - Використання олімпіадних математичних завдань у процесі роботи з обдарованими учнями початкових класів, Хлопан Л. (2014)
Яким Р. - Вплив індивідуальних особливостей студентів спеціальності "Технологічна освіта" на формування у них компонентів культури безпеки, Явір М. (2014)
Качмар О. - Аспекти "контактоустановлюваності" Північноамериканського концепту MANAGEMENT (2014)
Паночко М. - Запозичення як джерело збагачення українського юридичного лексикону ХІХ ст. (2014)
Глущак Н. - Проза Дж. Роулінг: особливості функціонування та методи відтворення молодіжного сленгу в українськомовній інтерпретації В. Морозова (2014)
Голомідова Л. - Наскрізні мотиви у новелістиці Роберта Музіля (2014)
Дмитрів І. - Категорія християнського символу та його функціонування в художньому тексті (2014)
Жовтані Р. - Жанрова структура малої прози Ернста Віхерта в контексті німецької літератури еміграції (2014)
Зимомря І. - Комунікативні виміри у літературному процесі німецькомовного культурного простору (2014)
Зимомря О. - Українсько-угорське помежів’я: особливості літературної взаємодії (2014)
Луцик В. - Стратегії інтерпретації художніх моделей малої прози Доріс Лессінг (2014)
Кемінь О. - Особливості жіночого прозописьма Анджели Картер: критерії сприйняття дійсності (2014)
Мельник О. - Творча історія "Живописної України" як результат співпраці Тараса Шевченка та Миколи Маркевича (2014)
Угляй Л. - Образ предка у прозі Тоні Моррісон (2014)
Харюк І. - Поттеріада Дж. Ролінг як репрезентативне явище філософії new age в сучасному суспільстві (2014)
Кречківська Г. - Структурно-функціональна організація гетеротрофних комплексів відвалів (2014)
Кунда-Пронь І. - Мутаційні процеси у природній популяції Drosophila melanogaster м. Дрогобича (2014)
Пригара О. - Екологічні проблеми туризму та шляхи їх вирішення (2014)
Сеньків В. - Особливості агітаційної роботи з організації роздільного збору твердих побутових відходів, Слободян Л. (2014)
Чир Н. - Еколого-агрохімічний стан ґрунтів басейну р. Вижівка у сучасних умовах господарювання (2014)
Зимомря І. - Текстова структура та верифікація її смислів (2014)
Тельвак В. - Останні томи листування Михайла Грушевського (2014)
Відомості про авторів (2014)
Балабаєва З. - Теорії місцевого самоврядування як джерело пошуку його майбутніх моделей, Пономарьов В. (2016)
Зозуля В. - Розвиток демократичного врядування у західноєвропейській філософії нового часу (2016)
Лавриненко В. - Сутність та теоретичне обґрунтування основних понять системи управління змінами в органах публічної влади (2016)
Трещов М. - Дефініція поняття "ресурсне забезпечення місцевих бюджетів" (2016)
Арабаджи К. - Механізми реалізації сімейної політики в Україні (2016)
Гулиев А. Дж. оглу - Первая – это знак высшей пробы, Чекалюк В. (2016)
Дивущак О. - Інформаційне забезпечення державної політики протидії торгівлі людьми в Україні (2016)
Зелінська Н. - Аспекти комплексного взаємовпливу складових механізму державного управління упорядкуванням адміністративно-територіального устрою України на регіональному рівні (2016)
Levytskyi A. - Informational and technological principle of thetourism planning (2016)
Коваль З. - Формування інформаційно-психологічної стійкості як свідомої властивості людини інформаційного суспільства: управлінський аспект (2016)
Lisnyak S. - State regulation of foreign investment in emerging markets: evidence from Kazakhstan, Rakhmanova A. (2016)
Макосій С. - Наука і освіта як підґрунтя відтворення людського капіталу в Україні (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. - Мотивація як фактор забезпечення ефективності та результативності публічної служби України (2016)
Полюлях Р. - Конфіденційність медичних записів в США: державно-управлінський аспект (2016)
Романенко Е. - Волонтерська діяльність у сфері цивільного захисту України: сучасний стан та перспективи її розвитку в контексті європейського досвіду (2016)
Сокур Н. - Сучасні проблеми соціальної політики в сфері захисту осіб з інвалідністю в Україні, Шульгіна Т. (2016)
Ткач І. - Взаємодія органів публічної влади з громадськістю як індикатор прозорості та відкритості (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського