Чумак А. І. - Становлення історичних знань про матеріально-технічне і кадрове забезпечення українського села у 1953–1964 рр. (на матеріалах "Українського історичного журналу”) (2009)
Михайлюк Ю. М. - Власність міських громад Черкас і Канева в XV – 60-x pp. XVI ст. (2009)
Касян А. І. - Батуринська трагедія та Полтавська битва у сучасній візії українців і росіян (2009)
Кочерга В. А. - Гетьман Мазепа – творець духовно-культурних засад Української державності (2009)
Удовик І. А. - Білокопитові на теренах "Смілянського графства” кн. Г.О. Потьомкіна (2009)
Масненко В. В. - Саморефлексія української літератури як національної (від Тараса Шевченка до "Української хати”) (2009)
Новікова С. В. - Особливості землеволодіння у греків Маріупольського повіту (60–90-і рр. ХІХ ст.) (2009)
Клименко Т. А. - Сільськогосподарське виробництво на Черкащині у другій половині XIX сторіччя (2009)
Муренець Н. Д. - Соціальне становище священнослужителів УАПЦ формації 1920-х рр. (2009)
Земзюліна Н. І. - Становлення радянської кооперації в 20-х рр. ХХ ст.: політоко-правовий аспект (2009)
Костюкова О. М. - Діяльність міжнародної організації допомоги борцям революції в Україні в 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Мазило І. В. - Управління залізничним транспортом України в період його відбудови (1943–1950 – ті рр.) (2009)
Радченко О. М. - Створення готельно-ресторанної бази ВАТ "Інтурист” в Українській РСР у 60–80 рр. ХХ ст. (2009)
Казакевич Г. М. - Кельтське військове найманство еллінської доби (2009)
Бойко Я. В. - Розселення переселенців у Північному Причорномор’ї: питома вага українського і російського етносів у реґіоні (друга половина XIX – початок ХХ ст.) (2009)
Драч О. О. - Російська студентка за кордоном (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): мотивація, чисельність, повсякдення (2009)
Овчаренко О. І. - Джерела й наслідки Боснійської кризи (1908–1909 рр.), Сухушина О. В. (2009)
Іржавська А. П. - Німецька окупація в історичній пам’яті східнослов’янських народів (2009)
Поліщук П. Я. - Галузеві органи управління "Польської підпільної держави” за доби Другої світової війни (2009)
Крисенко Д. С. - Нафтовий чинник у іракській політиці США (1991–2003 рр.) (2009)
Добродум О. В. - Канонізація Владіміра Путіна в Рунеті (деякі історичні аспекти) (2009)
Масненко В. В. - Тельвак В.В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – К.; Дрогобич: Вимір, 2008. – 494 с. (2009)
Івангородський К. В. - "Aby miłość zobopolna krzewiwa się..." (350-lecie Unii Hadziackiej (1658 – 2008) / Pod red. T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla, M. Nagielskiego. – Warszawa: Wydawnictwo "DiG”, 2008. – 719 s.; Гадяцька унія 1658 року: Зб. наук. пр. / Редкол. П. Сохань, В. Брехуненко та ін. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2008. – 342 с.) (2009)
Шамара С. О. - Білоруська історична тематика модерного періоду (на матеріалах часопису "Критика” за 2008 р.), Захаренко О. С. (2009)
Шамара С. О. - Kolasa A. Ukraińcy w powiecie Biala Podlaska w latach 1918 – 1948. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2007. – 230 s.; Булгаков В. История белорусского национализма. – Вильнюс : Інститут белорусистики, 2006. – 332 с.; Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності. – К.: Грані-Т, 2008. – 232 с. (Серія "De profundis”) (2009)
Перехрест О. Г. - Голиш Г.М., Голиш Л.Г., Пономаренко М.Ф. Подорож Златокраєм. Нарис історії та сьогодення Золотоніського району. – Черкаси: Вертикаль, 2008. – 572 с. (2009)
Сухушина О. В. - Майоров А.В. Великая Хорватия: Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко. – Санкт-Петербург: Изд-во СПГУ, 2008. – 209 с. (2009)
Гарнага В. П. - Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. ХІ–ХІІ. – Дрогобич: Коло, 2008. – 728 с. (2009)
Присяжнюк Ю. П. - Перші наукові читання "Історія українського традиційного млинарства” (Черкаси, 15–17 жовтня 2009 р.), Лавріненко Н. П. (2009)
Шамара С. О. - Наукова конференція "Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини ХVІІ – початку ХVІІІ століть” (Львів, 15–17 жовтня 2009 р.) (2009)
Копій Л. І. - Вплив складу деревостану на мікологічну структуру ґрунту, Гончар В. М., Копій С. Л., Оліферчук В. П., Копій М.Л. (2015)
Осадчук Л. С. - Фенологічні особливості сезонного розвитку та смоловиділення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) В умовах українського розточчя, Мельник Ю. А., Кондратюк Л. М. (2015)
Гриник Г. Г. - Динаміка основних таксаційних показників ялинових деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат (2015)
Шпарик Ю. С. - Динаміка стану лісів Українських Карпат за даними моніторингу в 2010-2014 роках, Вітер Р. М. (2015)
Бугайов С. М. - Моделі росту порослевих вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України, Пастернак В. П. (2015)
Власюк В. П. - Динаміка чисельності зайця сірого (Lepus europaeus pall.) в умовах лісостепової зони Житомирщини в осінній період (2015)
Горбенко Н. Є. - Принципи формування колекції лікарських рослин ботанічного саду НЛТУ України, Єфремова О. О., Шума О. В. (2015)
Горошко В. В. - Особливості дотримання правил полювання в мисливських угіддях України (2015)
Дишко В. А. - Характеристика морфологічних ознак генеративних органів сосни звичайної у природних і штучних деревостанах України, Дишко С. М. (2015)
Лукащук Г. Б. - Рекреаційна дигресія букових лісів вздовж еколого- пізнавального маршруту "м. Сколе - г. Парашка" (НПП "Сколівські Бескиди"), Федорчук Т. А. (2015)
Лялін О. І. - Дослідження росту однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених у контейнерах з різним складом субстрату (2015)
Новосад В. М. - Вплив температури на проростання насіння бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.) (2015)
Регуш Н. В. - Відмерла деревина в букових лісах південно- західного мегасхилу Українських Карпат (2015)
Соловей Д. С. - Особливості планування садів "нової хвилі" Піта Удольфа (2015)
Харитон І. І. - Особливості формування об'ємної маси та макроструктури деревини ялини звичайної в Українських Карпатах, Сопушинський І. М. (2015)
Мальований М. С. - Проблема негативного впливу поверхнево-активних речовин і синтетичних мийних засобів на гідросферу, Дєдик Л. М., Мараховська С. Б., Шандрович В. Т., Мараховська А. О. , Гуглич С. І. (2015)
Краснов В. П. - Проблеми реабілітації лісів Полісся України, забруднених радіонуклідами, Курбет Т. В., Шелест З. М. (2015)
Ватаманюк М. М. - Сучасні підходи до вирішення проблеми негативних екстерналій: теорія і практика (2015)
Матковська С. І. - Оцінювання видового складу захисних насаджень промислового мікрорайону міста Житомира (2015)
Климчук О. О. - Сезонна динаміка консортивних зв'язків птахів у чистих дубових і грабово-дубових насадженнях Центрального Полісся (2015)
Рубан В. В. - Оцінювання екологічного стану прибережних ґрунтів річки росава за фізико-хімічними параметрами, Сиса Л. В. (2015)
Шатківський М. М. - Дослідження процесу виготовлення точених деталей з заготовок, склеєних з деревини різних порід, Маєвський В. О. (2015)
Гудз Г. С. - Визначення характерних частот тривалості дефектування кузовів спеціальних автобусів на підставі ймовірнісної моделі, Борис М. М., Захара І. Я. (2015)
Івах Р. М. - Систематизація методів вимірювання діелектричної проникності (2015)
Кириченко М. А. - Експериментальні дослідження розподілу швидкості повітряного потоку в міжрядному просторі трубних пучків і розподілу температур на поверхні нагрівальних елементів, Чепурна Н. В., Барановська С. В. (2015)
Найда А. М. - Порівняльні дослідження властивостей труб з непластифікованого та орієнтованого полівінілхлориду (2015)
Сторожук В. М. - Оцінювання та контроль безпечності промислового підприємства (2015)
Дуда О. Б. - Концепція перспективного розвитку екологічного аудиту на лісогосподарських підприємствах (2015)
Андрушків І. П. - Закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності та можливість його застосування в україні (2015)
Юринець З. В. - Стратегічні орієнтири процесу управління енергозбереженням у системі інноваційного розвитку економіки (2015)
Ільчук П. Г. - Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств і їхній вплив на фінансові результати діяльності та рівень інтернаціоналізації (2015)
Геник О. В. - Особливості прогнозування витрат на забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду України, Козловський С. О., Маселко Т. Є. (2015)
Кошарська Н. М. - Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу (2015)
Орловська О. В. - Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки та шляхи подолання (2015)
Павлик Х. Б. - Сучасні підходи до дослідження політичних ділових циклів, Ватаманюк Б. О. (2015)
Артус М. М. - Удосконалення процесу страхування врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням гідротермічних індексів, Томашевський Ю. М. (2015)
Васильців Т. Г. - Концептуальні характеристики стратегії розвитку торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації, Канюка Н. П. (2015)
Карпінський Б. А. - Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків, Шкулка С. К. (2015)
Власюк Н. І. - Фінансовий контроль як напрям підвищення ефективності бюджетного процесу на місцевому рівні (2015)
Гинда О. М. - Аналіз статистичних показників розвитку людського потенціалу регіонів України (2015)
Должанський А. М. - Калькулювання собівартості виготовлення покрівельних матеріалів, Вільгуцька Л. Р. (2015)
Лелик Л. І. - Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки (2015)
Мацьків О. І. - Аналіз класичних теорій регіональної економіки крізь призму сучасних уявлень про метрополійні процеси (2015)
Натиняк В. М. - Стан і особливості вдосконалення механізму функціонування банківської системи, Лех Г. А. (2015)
Новіченко Л. С. - Особливості застосування факсиміле в бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства (2015)
Підлипна Р. П. - Методологічні засади тлумачення дефініції "соціальна безпека" (2015)
Русинко М. К. - Економетричний аналіз і прогнозування обсягів кредитних вкладень у реальний сектор економіки України (2015)
Фомішина В. М. - Трансформація складових класичного "комплексу маркетингу підприємства" у сучасний "комплекс маркетингу споживача", Федорова Н. Є. (2015)
Щуревич О. І. - Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України (2015)
Буряк О. П. - Кризи регіональних і національних банків США та перспективи посткризового розвитку США (2015)
Лютак І. З. - Розроблення алгоритму та структури даних для обчислення параметрів поширення ультразвукових мод Лемба (2015)
Пйонтко Н. В. - Інформаційна технологія автоматичної сегментації частково спотворених зображень, Карпінський М. П. (2015)
Батюк А. Є. - Технологія формування інформаційного простору в системі електронного урядування України, Вітер М. Б., Лоїк Г. Б. (2015)
Грицюк М. Ю. - Багатокритеріальна оптимізація структури проекту стратегічного розвитку туризму на регіональному рівні (2015)
Кульман С. М. - Модель втомного руйнування деревини та композиційних матеріалів на її основі (2015)
Отенко В. І. - Оптимізація параметрів структурних елементів генератора Джіффі, Гарасимчук О. І., Журавель І. М., Костів Ю. М., Пастух А. Ю. (2015)
Тазетдінов В. А. - Нейромережеве прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах (2015)
Хомицька І. Ю. - Статистичний аналіз англійських поетичних текстів, Теслюк В. М. (2015)
Погромська Г. С. - Раціоналізація визначення об'єктно-орієнтованого case-засобу в життєвому циклі програмної системи (2015)
Гулик Г. С. - Екологізація освіти: теорія і практика, Дубовіч І. А. (2015)
Березький О. М. - Технічне та методичне забезпечення інженерного навчання для спеціальності "комп'ютерні системи та мережі", Теслюк В. М., Борейко О. Ю., Михайлюк А. Ю. (2015)
Бліхар В. С. - Філософсько-правовий і соціокультурний виміри національної безпеки, Башук В. В. (2015)
Конопельський З. В. - Діяльність українських фінансових інституцій Галичини (1921-1939 роки) (2015)
Дорош І. М. - Вплив ефективності менеджменту підприємства на рівень стресостійкості його персоналу (2015)
Одрехівський Р. В. - Духовний центр пресвятої діви Марії на Ясній горі у Гошеві, Мергель С. С. (2015)
Піскун О. - Трагедія митця в суспільстві (на матеріалі повісті Тараса Шевченка "Художник") (розширений варіант) (2012)
Киченко О. - Реконструкція як складова семіотичного методу (2012)
Градовський В. - Символ як універсальна категорія естетики романтизму (2012)
Паличка Л. - Основні тези постструктуралістської методології Єльської школи (2012)
Костенко Г. - Ракурси авторської свідомості: поетика назви та жанрового визначення українського драматичного жарту кінця XIX - початку XX століття (2012)
Погожева К. - Принципи відтворення простору у філософсько-фантастичних романах Бернарда Вербера (2012)
Шевельова-Гаркуша Н. - Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) (2012)
Поліщук В. - Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини ХІХ століття (2012)
Рудянчук І. - Цензурна історія видань творів І.С.Нечуя-Левицького в його листуванні (2012)
Скорина Л. - Специфіка використання франкового слова в повісті-есе Романа Горака "Твого ім'я не вимовлю ніколи" (інтертекстуальність як маркер визначення жанрового коду твору) (2012)
Казанова О. - Екзистенційні мотиви в ліричній прозі Івана Липи (2012)
Степанець К. - Особливості поетики драматичної повісті Івана Багряного "Морітурі" (2012)
Клименко (Синьоок) Г. - Ранні модерністи в коментарях Леоніда Первомайського (2012)
Могілей І. - Поетика універсального світу символів роману Германа Мелвілла "Мобі Дік або Білий Кит": сюжетний хронотоп морського простору (2012)
Градовський А. - "Мистецтво - дзеркало, що відображає того, хто в нього дивиться, а не життя" (метафора портрету в романі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея"), Галушко М. (2012)
Марценішко В. - Морально-етичні та гуманістичні аспекти історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича (2012)
Козюра О. - Проблематика і поетика сюжету роману Джона Фаулза "Колекціонер" (2012)
Винокурова І. - "Картина-без-рами" (Віртуальність у трилогії "Володар кілець" Джона Рональда Руела Толкіна) (2012)
Кошова І. - "За словом колір". Кольорові образи творів Миколи Гоголя (2012)
Кавун Л. - Образ українського Фауста в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового (2012)
Вертипорох О. - Сучасний міф у стилі Євгена Пашковського (на матеріалі романів "Вовча зоря" та "Безодня") (2012)
Мішкур В. - Анімалізм "свиня"як компонент паремій сучасної іспанської мови (2012)
Голоюх Л. - Функціонально-стилістичні ознаки дієслів в історичній прозі Юрія Мушкетика (2012)
Коваль В. - Лінгводидактичне бачення як важлива педагогічна умова формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів-філологів (2012)
Мануйкін О. - Реалізація інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури В 9-11 класах (Стаття друга) (2012)
Древаль Н. - Урок літератури рідного краю в 9 класі (2012)
Ромащенко Л. - У кожного своя Голгофа... (2012)
Ромащенко Л. - Ювілейні Шмельовські читання (2012)
Киченко О. - Динаміка культури в аспекті семіотики (2012)
Коваль Н. - Коронована драбина (2012)
Мельник Ю. - Світлотіні Степана Процюка: у пошуках виходу з лабіринту (2012)
Чорномаз Б. Д. - Черкаські стежини Ярослава Дашкевича: кілька спогадів, Масненко В. В., Михайлюк Ю. М., Шамара С. О. (2010)
Присяжнюк Ю. П. - Життя на північному боці Великого Степового Кордону (у пошуку джерел "ментальної розколотості” етнічної ідентичності українців) (2010)
Гоцуляк В. В. - Актуальні проблеми методології та інституціоналізації історії селянства у дзеркалі історіографії (2010)
Земзюліна Н. І. - Соціально-економічне розшарування селянських господарств періоду НЕПу: теоретичний аспект (2010)
Гарнага В. П. - Творчість Корнелія Тацита у дослідженнях М.П. Драгоманова (2010)
Івангородський К. В. - Люблінська унія в російській і білоруській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Березовський О. М. - УСДРП у працях дореволюційних дослідників (2010)
Щербатюк В. М. - Становлення Вільного козацтва в контексті зростання національної свідомості українських селян (літо 1917 – весна 1918 рр.): сучасна історіографія проблеми (2010)
Сокирська В. В. - Польська спільнота України в дослідженнях Григорія Юхимовича Храбана (2010)
Шамара С. О. - Білоруська історична думка другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. на сторінках "Українського історичного журналу” 1957–1991 рр. (радянський та український асоціативні контексти) (2010)
Степанов М. Ю. - Конфесійне розуміння "руського народу” в православній громадській думці України та Білорусі кінця XVI – початку XVII ст. (2010)
Мельниченко В. М. - Організація земської пошти в Україні у другій половині ХІХ ст., Галич Н. В. (2010)
Драч О. О. - Трансформація мотиваційних чинників дівочої юні: вища освіта задля соціальної реалізації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Орищенко Р. М. - Лаврентій Похилевич – представник церковної інтелігенції Наддніпрянщини ХІХ ст. (2010)
Cокур Л. А. - Державотворення в період визвольних змагань початку ХХ ст. через призму державної політики у сфері діловодства (2010)
Гончарова Н. П. - Теорія "боротьби двох культур”: дискусія та її наслідки у контексті взаємин міста й села УСРР (1920-ті рр.) (2010)
Чорномаз Б. Д. - Український менталітет як об’єкт агресії (1920-ті рр.) (2010)
Лазуренко В. М. - Податковий тиск радянської влади на заможне селянство України в період колективізації (1927–1934 рр.), Фрей Л. В. (2010)
Фрей Л. В. - Наслідки впливу репресивно-каральної системи більшовиків на долю "куркулів” України (2010)
Конюх В. В. - Освітні експерименти в УРСР доби "відлиги” (2010)
Мазур О. О. - Причини невиконання Продовольчої програми 1982 р. в Україні: агротехнологічні аспекти (2010)
Орлик В. М. - Податкові функції селянських самоврядних інституцій в Російській імперії (кінець XVIII – середина ХІХ ст.) (2010)
Ласкавий Д. В. - Формування англо-французького нафтового альянсу: угода Лонга – Бераже (1919 р.) (2010)
Овчаренко А. О. - Україна і Угорська Республіка: політико-економічні аспекти співпраці, Король В. О. (2010)
Гарнага В. П. - Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка; упоряд. О. Огнєвої, Н. Сташенко. – Репринтне видання. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2008. – 256, XLVIII с.; Огнєва О.Д. Східні стежки Лесі Українки / Олена Огнєва. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2008. – 240 с. (2010)
Фареній І. А. - Біобібліографічні покажчики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за 2006–2010 рр. (2010)
Масненко В. В. - Яремчук В. Минуле України в історичній науці УСРС післясталінської доби. – Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія”, 2009. – 526 с. (2010)
Голиш Г. М. - Освітяни Черкащини жертви радянського тоталітарного режиму: документальне видання / Упор. В.В. Масненко (наук. ред.), В.С. Романов, С.О. Шамара. – Черкаси: Брама-України, 2009. – 272 с.: ілюстр. (2010)
Vasylyshyn R. D. - Estimation of the energy intensity of live biomass components of pine stands in Ukrainian Polissya, Lakyda I. P., Shevchuk O. V., Lakyda M. O., Slyva O. A. (2015)
Володимиренко В. М. - Створення ефективного інструменту управління лісовим господарством (2015)
Оборська А. Е. - Аналіз моделей росту за висотою деревостанів вільхи клейкої Полісся України (2015)
Сошенський О. М. - розмірно-якісна структура стовбурів дерев липи у молодняках і середньовікових деревостанах (2015)
Терентьєв А. Ю. - Аналіз просторових та біометричних показників у соснових деревостанах Українського Полісся (2015)
Шевчук В. В. - Причини лісових пожеж у Нижньодніпров’ї, Тимощук І. В. (2015)
Власенко А. С. - Порівняльна оцінка представленості видів дендросозоекзотів штучних заповідних парків степу в садових центрах та розсадниках України (2015)
Міськевич Л. В. - Мережа штучних заповідних садово-паркових об’єктів зони широколистяних лісів України (2015)
Бровко Д. Ф. - Особливості культивування аморфи кущової на піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, Бровко О. Ф., Бровко Ф. М. (2015)
Гетьманчук А. І. - Постійна лісонасінна база державного підприємства "Цуманське лісове господарство" Волинської області, Кичилюк О. В., Войтюк В. П. (2015)
Кайдик О. Ю. - Стан і ріст полішахових культур у свіжій судіброві ВП НУБіП України "Боярська ЛДС" (2015)
Пінчук А. П. - Використання стимуляторів росту для активації укорінення здерев’янілих живців декоративних листяних кущів, Косенко Ю. І. (2015)
Рафальська Л. П. - Технологія вирощування садивного матеріалу дуба пухнастого (Quercus pubescens Willd.) (2015)
Хуторна І. В. - Особливості вирощування садивного матеріалу в ДП "Корюківське лісове господарство", Кайдик О. Ю. (2015)
Шилін І. С. - Застосування добрив для інтенсифікації росту плантацій тополі в умовах Волинського Полісся, Маурер В. М. (2015)
Балабак О. А. - Оцінювання селекційних форм та сортів фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko) за спроможністю щодо розмноження стебловими живцями в Україні (2015)
Білоус С. Ю. - Мікроклональне розмноження Populus tremula L. (2015)
Витенко В. А. - Модифицированная классификация живых изгородей на примере Morus alba L. и ее декоративных форм (2015)
Дзиба А. А. - Сучасний стан живоплотів у насадженнях загального користування м. Харкова, Байковська А. В. (2015)
Ковалишин І. Б. - Укорінюваність зелених живців дрібноквіткових ломиносів (Clematis L.), Пінчук А. П., Вахновська Н. Г. (2015)
Коник Н. Ю. - Порівняльний аналіз дендрофлори парків "Комплекс Мирський замок" та "Архітектурний жилий і культурний комплекс роду Раздзивілів" у місті Несвіж (Білорусь), Дзиба А. А. (2015)
Лещенко О. Ю. - Аналіз вмісту флавоноїдів у листках рослин Lolium perenne L., Колесніченко О. В., Боголюбов В. М., Лещенко Ю. В. (2015)
Манько М. В. - Особливості отримання асептичної культури культиварів рослин Acer platanoides L. in vitro, Чорнобров О. Ю., Олексійченко Н. О. (2015)
Мирончук К. В. - Просторовий розподіл важких металів у антропогенно-трансформованих ґрунтах місцезростань живоплотів (2015)
Михайлович Н. В. - Структурний аналіз видового складу дендроекзотів ботанічного саду Ужгородського Національного університету (2015)
Олексійченко Н. О. - Функціональне призначення та формування колориту ландшафту меморіальних парків м. Києва, Мавко М. С. (2015)
Сидоренко І. О. - Водний режим східноазійських видів рододендронів в умовах м. Києва (2015)
Швець І. В. - Оцінка жаро- та посухостійкості рослин Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss. в умовах ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, Колесніченко О. В. (2015)
Суханова О. А. - Нормативно-правове забезпечення України щодо охорони ландшафтних об’єктів охоронних категорій (2015)
Бойко Н. С. - Старовікові тиси (Taxus L.) як визначні об’єкти історико-культурної спадщини у світі та в Україні (2015)
Гринюк Ю. Г. - Вікові дерева Микулинецького парку Тернопільської області, Кузьович В. С. (2015)
Глухова С. А. - Вікові дерева в ландшафтних композиціях Сирецького дендропарку, Ємець Л. І., Михайлик С. М. (2015)
Дойко Н. М. - Видатні вікові дерева дендрологічного парку "Олександрія" як пам’ятники природи та об’єкти історико-культурної спадщини (2015)
Драган Н. В. - Патологічні ознаки і життєздатнісь дуба у віковій діброві дендропарку "Олександрія" НАН України (2015)
Іщук Л. П. - До проблеми збереження вікових тополь (2015)
Калашнікова Л. В. - Раритетні рослини дендропарку "Олександрія" НАНУ як туристичні об’єкти екологічної стежки, Галкін С. І. (2015)
Лось С. А. - Збереження генофонду старовікових дерев дуба звичайного в умовах ex situ (2015)
Масальський В. П. - Довговічність лип та їх збереження в Україні (2015)
Мельник В. В. - Створення природного середовища навколо пам’ятки природи місцевого значення "дуб Максима Залізняка", Галушко О. С., Спрягайло О. В., Діденко С. Я. (2015)
Міндер В. В. - Характеристики кореневої системи багатовікового дуба у парковому насадженні (2015)
Нікончук М. І. - Меморіальні та пам’ятні посадки як об’єкти історико-культурної спадщини Шевченківського Національного заповідника, Суханова О. А. (2015)
Роговський С. В. - Вікові дерева м. Трускавця та їхня роль у формуванні образу міста (2015)
Сахно Т. М. - Оценка современного состояния старовозрастных древесных растений верхнего парка арборетума Никитского ботанического сада (2015)
Смоля А. Л. - Стан вікових дерев-пам’яток природи місцевого значення за сучасної екологічної ситуації рекреаційної зони Конча-Заспи, Капустян А. В., Таран Н. Ю. (2015)
Слюсар С. І. - Сучасні соціоекологічні аспекти розроблення методології досліджень багатовікових дерев, Кушнір А. І. (2015)
Совакова М. О. - Вікові липи м. Києва, Соваков О. В. (2015)
Резолюція ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев" (2015)
Виговський А. Ю. - Напрями удосконалення складу машинно-тракторного парку лісогосподарських підприємств, Білоус М. М. (2015)
Коширець С. І. - Програмне забезпечення для імітаційного моделювання процесу розкрою колод на радіальні пиломатеріали, Крошний І. М. (2015)
Кшивецький Б. Я. - Прогнозування міцності термопластичних клейових з’єднань деревини берези (2015)
Осадчук Л. С. - Добова динаміка смолопродуктивності сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в умовах Українського Розточчя (2015)
Яремчук Л. А. - Фізичні особливості дифузії композицій на основі лляної олії в деревину, Білей П. В., Максимів В. М. (2015)
Пам’ятка для авторів статей (2015)
Гоцуляк В. В. - "Нова історія” як одна з новітніх методологічних течій в історіографії (2010)
Тельвак В. В. - Грушевськіана Дмитра Багалія (2010)
Земзюліна Н. І. - Формування світогляду радянської жінки в 20–30-х рр. ХХ ст. (історіографія проблеми) (2010)
Ніколаєць Ю. О. - Ідеологізація радянської культури повоєнних років у висвітленні українських вчених (2010)
Присяжнюк Ю. П. - Сучасне українське селянознавство в наукових оглядах 1990–2000-х років (2010)
Михайлюк Ю. М. - Протиборство черкаських і канівських міщан із місцевою владою та землевласниками за свої права у другій чверті XVI ст. (2010)
Бойко Н. І. - "Записка в справі обмежень української мови” Володимира Антоновича: ретроспективний аналіз (2010)
Орищенко Р. М. - Релігійні вірування як чинник адаптації українських селян до польських і російських модерних впливів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Шийко А. А. - Д.І. Багалій – фундатор харківського історичного архіву (2010)
Фареній І. А. - Політичні погляди та "Закон історичної перспективи” Миколи Левицького (2010)
Єлесіна К. О. - Церковно-релігійне життя на Середній Наддніпрянщині у контексті діяльності графів Бобринських (2010)
Волошкевич Г. А. - Державна політика щодо споживчо-кооперативного руху на Наддніпрянщині в умовах реакції (1907–1910 рр.) (2010)
Cокур Л. А. - Пріоритети державної політики України у сфері діловодства за доби Центральної Ради (2010)
Щербатюк В. М. - Наростання протесту селян гетьманській і більшовицькій владі 1918–1919 рр.: сучасна українська історіографія проблеми (2010)
Пархоменко В. А. - Буремні 1917–1921 роки в житті генерала О. Грекова (за матеріалами мемуаристики) (2010)
Місько В. В. - Діяльність міжнародної організації допомоги революціонерам у Західній Україні (1922–1938 рр.) (2010)
Абразумова О. М. - Кристалізація інтересів селянства в ідеї створення селянського союзу (1924–1926 рр.) (2010)
Фрей Л. В. - Становище заможного селянства напередодні колективізації (2010)
Лаврут О. О. - Гурткова діяльність студентів сільськогосподарських ВНЗ у 1920-і роки (2010)
Кучеренко Г. В. - Ліквідація неписьменності та малописьменності дорослого населення у післявоєнний період (1944–1950 рр.), Мельниченко В. М. (2010)
Звірковський І. В. - Передумови та історія зародження масонства: загальний огляд (2010)
Драч О. О. - Жінки і російські університети: позиція імперської влади (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Корновенко С. В. - Діяльність земельної комісії О. Билимовича – В. Челіщева (липень – листопад 1919 р.), неурядові аграрні ініціативи грудня 1919 – березня 1920 рр. (2010)
Калінчик В. О. - Специфіка політичного життя ІІ Річпосполитої (1922–1926 рр.) (2010)
Присяжнюк Ю. П. - Стражний О. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність. – К.: Книга, 2008. – 368 с.: іл. (2010)
Присяжнюк Ю. П. - Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – 418 с., Масненко В. В. (2010)
Удовик І. А. - Болховітіновський щорічник 2008 / Відпов. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ "Фенікс”, 2009. – 304 с.; Болховітіновський щорічник 2009 / Відпов. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ "Фенікс”, 2010. – 424 с. (2010)
Калінчик В. О. - Іваненко О. Українсько-французькі зв’язки: наука, освіта, мистецтво (кінець ХVIII – початок ХХ ст.). – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – 320 с. (2010)
Мельниченко В. М. - Голиш Г.М. Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи. – Черкаси: ,,Вертикаль”, видавець ПП Кандич С.Г., 2010. – 284 с.: іл. (2010)
Шамара С. О. - Міжнародна наукова конференція "Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі” (Черкаси, 21–23 жовтня 2010 р.) (2010)
Сиволап М. П. - Григорьєв Володимир Павлович (2010)
Титул, зміст (2015)
Грубник І. М. - Маркетинговий аналіз сучасного ринку лікарських засобів із пом’якшувальною та захисною дією, Гладух Є. В. (2015)
Варинський Б. О. - Система вищої фармацевтичної освіти в Японії (2015)
Гуреєва С. М. - Дослідження впливу фармацевтичних факторів на процес створення таблеток з діючою речовиною 1 класу БСК на прикладі бісопрололу фумарата (2015)
Андрійчук Я. Р. - Вивчення стабільності жувальних таблеток з екстрактом вівса та кверцетином у процесі зберігання, Давтян Л. Л. (2015)
Толочко К. В. - Обґрунтування технології екстемпоральних супозиторіїв для лікування простатиту на основі препарату "Трецивіт-прост", Ярних Т. Г. (2015)
Парченко В. В. - Синтез, фізико-хімічні властивості 3-тіо- та 3-тіо-4-амінопохідних 1,2,4-триазолу (2015)
Тржецинський С. Д. - Дослідження хімічного складу айстри верболистої (Aster salignus Willd.), Мозуль В. І., Дьяченко А. Ю., Власенко І. О. (2015)
Добровольний О. О. - Дослідження ефективності виділення пренілових флавоноїдів із сировини хмелю (Humulus lupulus L.) етанолвмісними екстрагентами, Шматенко О. П., Шаламай А. С., Руденко В. В. (2015)
Марчишин С. М. - Вміст карбонових кислот у підземних і надземних органах лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) і лілійника гібридного (Hemerocallis hibrida Śtella De Oró), Козачок С. С., Зарічанська О. В. (2015)
Смолінська М. Я. - Визначення вмісту аміду та ефірів амінобензойної кислоти у складі готових лікарських форм із використанням кислотного моноазобарвника тропеоліну О, Коцюмбас І. Я., Тесляр Г. Ю., Юркевич М. В., Смейко М. Б. (2015)
Загородній С. Л. - Валідація методики кількісного визначення зопіклону в таблетках методом високоефективної рідинної хроматографії, Васюк С. О. (2015)
Алмакаєв М. С. - Визначення сумісності фільтрувальних матеріалів із розчином мелоксикаму для ін’єкцій (2015)
Арам Дуллах - Розроблення методів контролю якості крему на основі клотримазола та сечовини, Власенко І. О., Петюнін Г. П., Давтян Л. Л., Бірюкова С. В. (2015)
Пономаренко М. С. - Предмет та метод фармацевтичного права, Алєксєєва І. М., Соловйов О. С., Алексєєв О. Г., Григорук Ю. М. (2015)
Сафонов А. А. - Протимікробна та протигрибкова дія 4-((R-іден)аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолів, Панасенко Т. В., Книш Є. Г., Поліщук Н. М. (2015)
Рибалкін М. В. - Оцінка фракцій антигенів дезінтеграта клітин грибів Candida albicans і Candida tropicalis у разі попередження кандидомікозів, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2015)
Уточнення (2015)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (третя частина) (2015)
Матвєєва Л. - Аналіз сучасних досліджень транзитивних процесів у праві (2015)
Нелін О. - Конституційна доктрина України: проблеми концептуалізації основних підходів (2015)
Пасальський М. - Конституційна модель депутатського мандата парламентарія України (2015)
Гриценко Г. - Припинення солідарних зобов’язань зарахуванням (2015)
Шимон С. - Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? (2015)
Хрімлі К. - Щодо питань розподілу податкових надходжень між бюджетами різних рівнів, Гостєва О. (2015)
Zhuravel M. - Fixed and floating charges as security mechanisms in corporate finance law in the United Kingdom (2015)
Галичанський І. - Юридична регламентація медичної діяльності в Україні: системно-структурний аналіз (2015)
Матвієнко А. - Комунітарна демократія в Україні: науково-критичний дискурс (2015)
Міхневич Л. - Юридичне відділення Київських вищих жіночих курсів (1907–1920 рр.): витоки, досвід, здобутки (2015)
Титул, зміст (2008)
Неклюдов И. М. - Развитие в ННЦ "ХФТИ" методов направленного изменения структуры и свойств конструкционных материалов при активизации релаксационных процессов: обзор, посвященный 80-летию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", Соколенко В. И., Нетесов В. М. (2008)
Косицын С. В. - Фазовые и структурные превращения в сплавах на основе моноалюминида никеля, Косицына И. И. (2008)
Пахаренко В. - Тарас Шевченко: проблема розуміння (2014)
Ткалич І. - Іронія і методи її дослідження (2014)
Колінько О. - Міфологічні ремінісценції в модерністській новелі: жанрові і стильові параметри (2014)
Вертипорох О. - Психосемантика авторського суб’єктивізму в сучасному авторефлексивному тексті (2014)
Зозуля О. - Іронічні та пародійні модуси постмодерністського дискурсу: сучасні погляди й інтерпретації (2014)
Сивкова І. - Повість Івана Нечуя-Левицького "Причепа": мотиви, образи, психологізм (2014)
Немченко Г. - Жанрова специфіка драматургії Івана Нечуя-Левицького (2014)
Скорина Л. - Специфіка пейзажів у романі Івана Нечуя-Левицького "Князь Єремія Вишневецький" (2014)
Шляхова В. - Україноцентричні пріоритети Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі епістолярію письменника) (2014)
Михида С. - Психопоетикальні аспекти комедіографії Марка Кропивницького (2014)
Черкашина Т. - Українська діаспорна автобіографіка 1930–1980-х років: ідейно-художні особливості (2014)
Карпань І. - Осмислення долі української жінки в романі Івана Нечуя-Левицького "Хмари" (2014)
Вергелес Г. - Тема емансипації жінки в епістолярній спадщині Івана Нечуя-Левицького (2014)
Борейчук Н. - Російські письменники в оцінці Івана Нечуя-Левицького: епістолярний дискурс (2014)
Ромащенко Л. - Образ гетьмана Івана Виговського в однойменному романі Івана Нечуя-Левицького та сучасна українська історична проза (2014)
Марценішко В. - Трилогія Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і роман Генріка Сенкевича "Вогнем і мечем": традиції жанру (2014)
Ющенко Л. - Погляди Івана Нечуя-Левицького і Віталія Кулаковського на особу гетьмана Івана Виговського та його супротивників (2014)
Кривопишина К. - Проблема національної ідентичності людини (героя) у творчості Івана Нечуя-Левицького та Василя Захарченка (2014)
Градовський А. - Вплив Данте на становлення творчого стилю Томаса Стернза Еліота, Галушко М. (2014)
Заїка О. - Код культурної пам’яті і мультикультурна парадигма в оповіданні Джумпи Лагірі "Незвична земля" (2014)
Дуркалевич В. - Модель світу в оповіданні Івана Франка "Отець-гуморист" (2014)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (2014)
Ярмоленко Н. - Феномен міфу у творчій інтерпретації Івана Нечуя-Левицького (2014)
Козуб О. - Художні функції міфологеми сну у творчості Івана Нечуя-Левицького (2014)
Андрійчук Н. - Феномен культурної конотації як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ (на матеріалі творів Агати Крісті) (2014)
Коваленко В. - "Людина існує лише в роді, для роду і через рід" (2014)
Калько М. - "Грамматика украінского язика" Івана Нечуя-Левицького на тлі граматик поч. ХХ ст.: проблеми дієслівності й виду (2014)
Калько В. - Повість "Київські прохачі" Івана Нечуя-Левицького у світлі теорії експресивних мовленнєвих актів (2014)
Пустовіт І. - Середньонаддніпрянські діалектні риси в епістолярії Івана Нечуя-Левицького (2014)
Щербина Т. - Специфіка прислівників у творах Івана Нечуя-Левицького (2014)
Лонська Л. - Роль Івана Нечуя-Левицького в становленні лексичних норм сучасної української літературної мови (2014)
Поліщук Р. - Дещо про педагогіку Григорія Сковороди (2014)
Сивкова І. - Регуш Ю. С. Романтичні тенденції в поезії Якова Щоголева (2014)
Клименко (Синьоок) Г. - "Є не лише простір – Батьківщина, є і час – Батьківщина…" (духовні витоки Арсенія Тарковського: український хронотоп) (2014)
Коваль Н. - Остання любов. Останнє розчарування (2014)
Ромащенко Л. - Мостами дружби в Азербайджані (2014)
Ромащенко Л. - Наука не знає кордонів (2014)
Тельвак В. В. - Рецензій спадщина Михайла Грушевського кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проблематика, теорія, методологія (2011)
Савчук І. І. - Висвітлення давньоруської проблематики на сторінках журналу "Україна” (2011)
Завалко Н. В. - Розвиток академічної історичної науки за часів керування Інститутом історії України АН УРСР О.К. Касименком (2011)
Берестенко О. В. - Історико-культурне поняття сім’ї у працях Анатолія Пономарьова (2011)
Владига О. М. - Становлення Михайла Грушевського як джерелознавця (студентські роки) (2011)
Греков В. Д. - Наступальне озброєння воїнів Південно-Західної Русі X – першої половини XIII ст.: спроба типологізації на прикладі списів (2011)
Єлесіна К. О. - Рафінадне виробництво в соціально-економічній діяльності графів Бобринських (2011)
Куниця З. М. - Становище та умови праці робітників цукроварень України другої половини ХІХ ст. (2011)
Сітарчук Р. А. - Роль етнічного чинника у становленні протестантських організацій в Україні (2011)
Перерва В. С. - Протоієрей-ліліпут о. М. Дубницький на церковній службі: від Черкас до Києва (2011)
Фареній І. А. - "Артільний батько” Микола Левитський: молоді роки (2011)
Лазуренко В. М. - Підвищення агрокультури селянських господарств України в перші роки Непу: агроосвітній чинник (2011)
Корновенко С. В. - Діяльність Освагу в українському селі з роз’яснення основ аграрної політики Особливої наради (2011)
Крічкер О. Ю. - Стан кустарно-ремісничої промисловості євреїв у містечках Правобережної України в 1920-х роках (2011)
Бінецька О. В. - Реалізація державної гендерної політики в Черкаські області (2011)
Георгізова І. Л. - Мусульманське право як соціальне явище середньовічного арабського суспільства (2011)
Драч О. О. - Організаційні засади діяльності Вищих жіночих курсів у Російській імперії (1872–1886 рр.) (2011)
Присяжнюк Ю. П. - Освіта як чинник модернізації селянства: досвід білоруської варіації (2011)
Сухушина О. В. - Колабораціоністи Сербії (2011)
Земзюліна Н. І. - Особливості кадрової та соціальної політики радянської влади щодо жінок у 20-х рр. ХХ століття (2011)
Бушин М. І. - Драч О.О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 532 с. (2011)
Морозов А. Г. - Реєнт О.П., Сердюк О.В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 366 с., Фареній І. А. (2011)
Георгізов Г. М. - Гуржій О.І. Ідентифікація селянина, або Як більшовицька влада його "переробляла за власним образом та подобою”. – Черкаси: Черкаський ЦІНІ, 2011. – 328 с. (2011)
Масненко В. В. - Абакумова В.І. Творча інтелігенція України в період системних змін 1985–1991 рр.: монографія – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 304 с. (2011)
Коржов В. Л. - Особливості гідрологічної ролі гірських лісових територій у разі виникнення паводків (2015)
Осадчук Л. С. - Вміст терпенових вуглеводнів у хвої сосни звичайної різної категорії смолопродуктивності (2015)
Геник Я. В. - Переваги та недоліки природного заліснення та лісової фітомеліорації посттехногенних територій Карпатського регіону України (2015)
Попова Л. В. - Порівняння біопрепаратів, створених на основі фосфатмобілізувальних і азотфіксувальних бактерій (2015)
Хоєцький П. Б. - Світовий досвід ведення вольєрного мисливського господарства, Новак А. А., Похалюк О. М. (2015)
Тимочко І. Я. - Фенологічні особливості сезонного розвитку Allium ursinum L. у різних типах лісу, Мельник Ю. А. (2015)
Євтушенко Ю. В. - Aesculus carnea hayne в насадженнях міста Києва (2015)
Аврамчук О. О. - Оцінювання мортмаси підстилки соснових лісів Київського Полісся, Білоус А. М. (2015)
Ейсмонт В. С. - Маса наземних органів дерев сосни звичайної на ґрунтах із гранітними породами Житомирського Полісся (2015)
Кратюк О. Л. - Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) В умовах Центрального Полісся України, Климчук О. О. (2015)
Матвійчук О. А. - Авіфауна дендроландшафтів Буго-Деснянського загальнозоологічного заказника (2015)
Михайлів О. Б. - Роль прогалин у відновленні корінних деревостанів в умовах природного заповідника "Розточчя", Чучмар І. С. (2015)
Туниця Ю. Ю. - Концептуальні засади позиції україни на міжнародних форумах з довкілля і розвитку (2015)
Думич О. Я. - Зоопланктонні угруповання водойм міста Львова (на прикладі Піскових озер), Данилик Р. М. (2015)
Луців Н. Г. - Еколого-економічна оцінка запровадження наближеного до природи лісівництва в ялицево-букових лісостанах дп "Стрийське лісове господарство", Целень Я. П., Криницький Г. Т. (2015)
Гнатишин Н. М. - Інтенсифікація процесу знешкодження гіпохлоритних рідких відходів сполуками олефінового ряду в кавітаційних полях, Знак З. О. (2015)
Комарницька Г. О. - Урбанізаційні процеси розвитку метрополійних функцій міста Львова (2015)
Рагимова К. Э. - Особенности обезвреживания нефтесодержащих промышленных отходов, Абдуллаева Н. З. (2015)
Тамір Б. А. - Формування екологічного стану сільських селітебних територій північної частини Житомирського Полісся (2015)
Кульчицька Е. А. - Особливості застосування інструментів маркетингу для забезпечення збалансованого розвитку рекреаційно- туристичних послуг на території лісового фонду, Стояновський А. Р. (2015)
Маєвський В. О. - Вплив кута повороту колоди відносно її поздовжньої осі на об'ємний вихід пиломатеріалів, Маслій В. В., Миськів Є. М., Мацишин Я. В. (2015)
Похмурська Г. В. - Ударно-абразивне зношування поверхневих шарів, наплавлених порошковими дротами системи Fe-Сr-B-С, Войтович А. А. (2015)
Мельник Ю. Р. - Перероблення рослинних олій шляхом їх алкоголізу ізопропіловим спиртом, Мельник С. Р., Палюх З. Ю., Надала О. С. (2015)
Уйгелій Г. Ю. - Термоокисна деструкція полімерів у присутності низькомолекулярних складників мастильно- охолоджувальних технологічних середовищ (2015)
Кульман С. М. - Прогнозування довговічності деталей із деревини та деревних матеріалів під час їх циклічного навантаження (2015)
Будяну Р. Г. - Обґрунтування тактико-технічних вимог для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних "легких" броньованих автомобілів (2015)
Мельниченко Ю. Г. - Визначення допустимого температурного режиму наповнення ділянок магістральних газопроводів природним газом (2015)
Сидоров О. В. - Перспективи використання альтернативних джерел енергії в Чигиринському районі, Каліновська А. І., Кравченко І. Ю. (2015)
Фуч У. В. - Коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9 у зворотних емульсіях, Савчин З. Ю., Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2015)
Лебедевич С. І. - Концепція трансформації обліку та аудиту витрат при екологізації економіки України (2015)
Ареф'єва О. В. - Фінансова безпека підприємства: методичні особливості забезпечення (2015)
Дурицький В. В. - Концептуальні засади сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів, Дурицька Г. В. (2015)
Майовець Є. Й. - Мілітаризація економіки як чинник економічного зростання в Україні, Ярема О. Р. (2015)
Максимець О. В. - Управління клієнтським капіталом під час роботи лісових підприємств на зовнішніх ринках, Лаврович Н. І. (2015)
Дячишин О. В. - Особливості соціальної відповідальності у лісовому господарстві (2015)
Соханич Ф. Ф. - Підвищення ефективності процесу управління фінансовими потоками підприємства (2015)
Іршак О. С. - Місце макроекономічного прогнозування в системі управління банківською діяльністю (2015)
Бут Т. В. - Оцінювання стану розвитку металургійного комплексу регіону (2015)
Важинський Ф. А. - Концептуальні засади розвитку соціально-економічного потенціалу сільських територій (2015)
Демкович О. В. - Теоретико-методологічні засади соціального захисту населення України (2015)
Должанський А. М. - Методика здійснення попереднього контролю за витратами виробничих запасів на поліграфічних підприємствах, Пелюшкевич Ю. В. (2015)
Карпінський Б. А. - Еволюція підходів у моделюванні соціально- економічних процесів і сталого розвитку, Васильків І. М., Шевців А. Б., Карпінська О. Б. (2015)
Лелик Л. І. - Прямі іноземні інвестиції: залучення та ефективність їх використання у вітчизняній економіці в післякризовий період (2015)
Мандзіновська Х. О. - Механізм протидії загрозам фінансовій безпеці машинобудівного підприємства (2015)
Машика Ю. В. - Зайнятість та безробіття в постіндустріальній економіці (2015)
Милян Р. Ю. - Стратегічні пріоритети розвитку індустрії масових заходів в Україні (2015)
Половинчак Л. А. - Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах (2015)
Процик І. С. - Механізм кадрового забезпечення організаційних змін підприємства, Передало Х. С., Шалак О. Я. (2015)
Радванська Н. В. - Становлення посттрадиційної парадигми економічного розвитку (2015)
Столяренко О. О. - Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави, Лужецька І. М., Сорочинська М. М. (2015)
Стріжик У. Р. - Фінансово-облікове регулювання витрат суб'єкта господарювання щодо бухгалтерської практики і податкового законодавства з прийняттям закону про податкову реформу (2015)
Черничко Т. В. - Динаміка та структура кредитних ресурсів комерційних банків України, Гливляс Т. М. (2015)
Шевчук В. Р. - Передумови та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту, Кондратьєва В. Є. (2015)
Шлебат А. А. - Модель для прогнозування індикаторів формування та ефективного управління процесом використання капіталу сільськогосподарських підприємств (2015)
Щуревич О. І. - Теоретико-методологічні основи банківського регулювання та нагляду в Україні (2015)
Ільїна К. О. - Тенденції та проблеми монетизації економіки України, Мрочко М. С. (2015)
Устенко С. В. - Використання методу мурашиної колонії для розв'язання оптимізаційних задач, Бібко О. О. (2015)
Ткаченко Р. О. - Побудова емпіричних формул за допомогою багатошарових нейроподібних структур геометричних перетворень, Дем'янчук С. М. (2015)
Хомицька І. Ю. - Модель статистичного аналізу процесу функціонування груп англійських приголосних фонем у системі функціональних стилів, Теслюк В. М. (2015)
Марушко Н. С. - Інформаційні системи ведення обліку: сучасний стан і тенденції розвитку, Воляник Г. М. (2015)
Рак Т. Є. - Лінійні форми з елементами алгоритму RSA і додаткове зашумлення у захисті півтонових зображень, Борзов Ю. О. (2015)
Мовчан И. О. - Методика определения риска увеличения продолжительности времени ликвидации пожара (2015)
Пасєка М. С. - Особливості групової динаміки в інженерії програмного забезпечення (2015)
Штангрет А. М. - Управління процесом формування людського капіталу як основи розвитку економіки знань (2015)
Гнатюк Р. А. - Еволюція поглядів представників провідних економічних шкіл на роль ринку цінних паперів у господарській системі, Островерх П. І. (2015)
Андрухів А. І. - Адаптивне забезпечення навчального процесу університету інформаційними матеріалами бібліотеки (2015)
Шніцер І. Р. - Взаємозалежність стану функціонування закладів охорони здоров'я та перебігу демографічних процесів у Закарпатській області (2015)
Mchedlov-Petrossyan N. O. - Properties of the fullerene C60 colloid solutions in acetonitrile as prepared by Deguchi’s hand-grinding method, Al-Shuuchi Y. T. M., Kamneva N. N., Marynin A. I. , Kryshtal A. P. (2015)
Kamneva N. N. - The peculiarities of the behavior of alendronic acid in micellar solutions of cetyltrimethylammonium bromide, Kamneva V. B. (2015)
Вовчинский И. С. - Молекулярно-динамическое моделирование растворов тетрафторобората 1-1’-спиробипирролидиния в ацетонитриле, Колесник Я. В., Калугин О. Н. (2015)
Пасько Д. А. - Молекулярно-динамическое моделирование взаимодействия поливинилового спирта с наночастицей серебра, Кириченко А. В. (2015)
Бердник М. И. - Многошаговые методы первого порядка в решении уравнений теории связанных кластеров, Иванов В. В. (2015)
Коваленко С. М. - Синтез та спектральні властивості 1,3,4-оксадіазол-2-іл-кумаринів, що містять 3,7,12-тригідроксихолановий фрагмент, Гусаров В. І., Заремба О. В., Зубар В. В. (2015)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення нікосульфурону методом тонкошарової хроматографії, Юрченко О. І., Черножук Т. В. (2015)
Володимир Миколайович Толмачов. До 100-річчя від дня народження (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2014)
Лебедева Е. В. - О термодинамике квантовых жидкостей, Дюгаев А. М., Григорьев П. Д. (2014)
Monarkha Yu. P. - Photon-assisted scattering and magnetoconductivity oscillations in a strongly correlated 2D electron system formed on the surface of liquid helium (2014)
Хаджай Г. Я. - Проводимость монокристаллов Y1–yPryBa2Cu3O7–δ в широком интервале температур и концентраций Pr, Вовк Н. Р., Вовк Р. В. (2014)
Barannik A. A. - Unusual micro-wave response and bulk conductivity of very thin FeSe0.3Te0.7 films as a function of temperature, Cherpak N. T., Yun W., Sheng L., Yusheng H., Kharchenko M. S., Porch A. (2014)
Пелетминский А. С. - Основное состояние и возбуждения бозе-эйнштейновского конденсата атомов и их двухатомных связанных состояний, Пелетминский С. В., Полуэктов Ю. М. (2014)
Бутрим В. И. - Частоты магнитного резонанса ферромагнетика с частично замороженным орбитальным моментом (2014)
Derzhko O. - The square-kagome quantum Heisenberg antiferromagnet at high magnetic fields: the localized-magnon paradigm and beyond, Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T. (2014)
Сиренко В. А. - Универсальность линии необратимости намагниченности у систем с конкуренцией взаимодействий (манганиты, кобальтиты, ферриты), Еременко В. В. (2014)
Гайдамак Т. Н. - Акустопьезомагнетизм и модули упругости CoF2, Звягина Г. А., Жеков К. Р., Билыч И. В., Десненко В. А., Харченко Н. Ф., Филь В. Д. (2014)
Вайнберг В. В. - Влияние узких внутренних барьеров на низкотемпературную латеральную проводимость в квантовых ямах, Пилипчук А. С., Байдусь Н. В., Бирюков А. А. (2014)
Безуглый А. И. - 3ω-отклик и времена энергетической релаксации электрон-фононной системы металлической пленки (2014)
Бутько В. Г. - Структурные, электронные и магнитные свойства хиральных нанотрубок, инкапсулированных линейной цепочкой железа, Гусев А. А., Шевцова Т. Н., Пашкевич Ю. Г. (2014)
Козлов И. В. - Высокочастотная проводимость многослойного графена и графита в условиях квантового циклотронного резонанса, Медина Пантоха Х. К. (2014)
Shan Shu-Ping - Polaron Rashba effect in an asymmetric quantum dot, Chen Shi-Hua, Xiao Jing-Lin (2014)
Клочко М. C. - Однокомпонентные однопарциальные поверхностные акустические волны в кубических кристаллах с учетом поверхностной дисторсии (2014)
Иванов А. Ю. - Конформационное равновесие молекул 2′-дезоксиаденозина, изолированных в инертных матрицах Ar (2014)
Мовчан В. - Моральні засади образно-формуючої діяльності (2014)
Возняк В. - Культура як "третій суб’єкт” освітнього процесу, Лімонченко В. (2014)
Блоха Я. - В.Г. Короленко про основні ціннісні орієнтації кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Шипко О. - Засоби масової інформації в освітньому просторі університету (2014)
Гойман О. - Міфологічний аспект сучасної масової культури (2014)
Возняк С. - Екзистенціали як форми культурологічного мислення (2014)
Бичков’як О. - Theos і sophia Вол. Соловйова: спроба аналізу "вільної теософії” (2014)
Стуканов М. - Соціальні виміри культури психічної діяльності в русі "New age” (2014)
Солонько Л. - Відтворення буттєвого досвіду засобами діяльнісного моделювання (2014)
Охріменко Л. - Людина та повсякденність: від мас до індивіда (2014)
Кайдалов Д. - Радянський технократизм та "реакційна псевдонаука” (2014)
Стасюк Г. - Розвиток освіти в "організованому суспільстві”: українські реалії та перспективи (2014)
Шепетяк О. - Сучасне богослов’я і проблема економіки (2014)
Ткаченко О. - Проблема істинної політики в соціальній філософії І.О. Ільїна, Голубєв О. (2014)
Возняк В. - Екзистенція у контексті гуманізму (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Титул, зміст (2008)
Данилов В. И. - Макролокализация пластической деформации и стадийность пластического течения в поликристаллических металлах и сплавах, Зуев Л. Б. (2008)
Ошкадеров С. П. - О вкладе В. Н. Гриднева и В. Д. Садовского в развитие работ в области фазовых и структурных превращений в сталях и сплавах в неравновесных условиях (2008)
Білоцький О. В. - В. Н. Гріднєв і педагогічна школа підготовки фахівців у КПІ з металознавства, термічної обробки та фізики металів (2008)
Содержание (2015)
Вступление (2015)
Мушников Н. В. - Магнитные и магнитоупругие свойства соединений с переменной валентностью на основе YbInCu4 (Обзор) (2015)
Gasparov V. A. - Complex conductance of ultrathin La2–xSrxCuO4 films and heterostructures, Božović I. (2015)
Демишев С. В. - Аномальные магнитные свойства парамагнитной фазы и спиновые поляроны в моносилициде марганца, Ищенко Т. В., Самарин А. Н. (2015)
Bekenov L. V. - Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism of Mn-doped TiO2, Antonov V. N. (2015)
Кучин А. Г. - Магнитокалорический эффект в интерметаллидах R2Fe17 с различными типами магнитных фазовых переходов, Ивасечко В., Платонов С. П. (2015)
Стець В. - Філософські основи толерантно орієнтованої системи освіти (2013)
Гречнев Г. Е. - Особенности электронной структуры соединения FeTe, Лёгенькая А. А., Панфилов А. С., Логоша А. В., Котляр А. В., Гнездилов В. П., Макарова И. П., Чареев Д. А., Митрофанова Е. С. (2015)
Костюк Л. - Самоорганізація як принцип еволюції етнічної ментальності (2013)
Микитик Г. П. - Электронный топологический переход 3½ рода в бериллии, Шарлай Ю. В. (2015)
Аббасова К. - Проблема соціалізації особистості в умовах безперервної освіти (2013)
Фертман Е. Л. - Явление обменного сдвига в перовскитах (Nd1–хYx)2/3Ca1/3MnO3 (x = 0; 0,1), Федорченко А. В., Котляр А. В., Десненко В. А., Čižmár E., Baran A., Khalyavin D. D., Salak A. N., Shvartsman V. V., Feher A. (2015)
Гойман О. - Особливості сучасної політичної міфотворчості (2013)
Карпинский Д. В. - Кристаллическая структура и магнитные взаимодействия в твердых растворах La1–2xSr2xMn1–xSbxO3 (x ≤ 0,2), Троянчук И. О., Силибин М. В., Гаврилов С. А., Бушинский М. В., Сиколенко В., Сиренко В., Теббенс Д. (2015)
Гаврищак Л. - Новітні інформаційні технології як засіб розвінчування сучасної подвійної суспільної моралі (2013)
Случанко Н. Е. - Аномалии магнитосопротивления в соединениях с тяжелыми фермионами на основе церия, Богач А. В., Анисимов М. А., Глушков В. В., Демишев С. В., Самарин Н. А., Чистяков О. Д., Бурханов Г. С., Габани С., Флахбарт К. (2015)
Цимбал Т. - Екзистенційний вимір феномену еміграції (2013)
Knyazev Yu. V. - Copper-doping effects in electronic structure and spectral properties of SmNi5, Lukoyanov A. V., Kuz’min Yu. I., Kuchin A. G. (2015)
Янко Ж. - Екзистенційні аспекти соціального пізнання у контексті творчості Наталії Кобринської (2013)
Пaнфилов А. С. - Применение маятникового магнитометра для измерения магнитной восприимчивости твердых тел под давлением: соединение V4S9Br4 (2015)
Захара І. - Проблеми історіософії у суспільно-політичному вимірі (2013)
Лук’янченко М. - Теоретичні засади педагогіки здоров’я (2013)
Фоменко Л. - Феномен лікаря в античній філософії (2013)
Біленко Т. - Античний дискурс і статус діалогу (2013)
Крутій Ю. - Діалог як міжособистісний зв’язок (на прикладі діалогів Платона та Абеляра (2013)
Чікарькова М. - Біблія як шлях від міфу до логосу та "зворотна перспектива” шляху від логосу до міфу (2013)
Сидорак А. - Проблема стоїчного розуміння "життя згідно з природою” та його вплив на антропологічну проблематику Євагрія Понтійського (2013)
Мороз О. - Антропоцентризм релігійно-філософських поглядів церковних діячів Волині кінця XIX – початку XX століття (2013)
Шепетяк О. - Трансцендентність людини у богослов’ї Карла Ранера (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Радченко В. В. - Соціально-економічна трансформація в Україні як об’єкт дослідження економічної теорії (2011)
Підопригора Л. А. - Удосконалення економічного механізму реалізації державної власності в економіці України (2011)
Горбачук М. С. - Об’єктивні передумови структурно-інноваційної перебудови економіки України (2011)
Кирилюк І. М. - Орендні відносини в період аграрних трансформацій (2011)
Самусь Г. І. - Матеріально-технічне забезпечення аграрного сектору в трансформаційний період (2011)
Антонова О. М. - Економічна безпека підприємства: методологічні питання (2011)
Кузьомко В. М. - Антикризові технології в системі управління економічною безпекою підприємства (2011)
Деркач Т. В. - Пріоритети у соціально-економічних дослідженнях туристично-рекреаційної діяльності (на прикладі країн Північної Америки) (2011)
Дубчак Н. С. - Основні принципи діяльності юридичних клінік (2011)
Задорожня Г. В. - Історико-правові витоки формування парламентської опозиції в Україні (2011)
Лупало О. А - Деякі аспекти гендерної політики в кадровому забезпеченні органів внутрішніх справ України, Діденко І. В. (2011)
Плахтій Ю. В. - Категорія "конфедерація” в теорії держави і права (2011)
Бондаренко В. Д. - Державно-церковні правовідносини в період Реформації й Контрреформації (ХVІ – ХVІІ ст.), Андрусишин Б. І. (2011)
Совенко Б. В. - Православне канонічне право в світлі сучасної юридичної науки (2011)
Бедь В. В. - Право сповідувати релігію: нормативно-правове закріплення (2011)
Нагорний Є. В. - Проблеми правового регулювання відносин громадянства на території Криму (2011)
Грищенко О. П. - Відмежування фальсифікації засобів вимірювання від обману покупців та замовників (2011)
Жмур Ю. М. - Визначення предмета злочину за ст. 162 КК України (2011)
Пєсцов Р. Г. - Поняття заочного судового розгляду кримінальної справи (2011)
Ковальчук Я. В. - Деякі теоретичні аспекти правового статусу суб’єктів права на обов’язкову частку в спадщині (2011)
Шимон С. І. - Співвідношення понять "майнові права” та "право власності” в національному і міжнародному праві та зарубіжних правових системах (2011)
Маринич Л. В. - Правове регулювання трудових спорів та конфліктів: історико-правовий аспект (2011)
Устинова І. П. - Теоретичні питання галузі фінансового права та фінансового законодавства (2011)
Наші автори (2011)
Потапенко Я. О. - Гносеологічні категорії "тіло” та "тілесність” у сучасному українському історіографічному дискурсі (2012)
Маркевич М. І. - Давньоруське літописання в історіографічній спадщині Дмитра Багалія (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Спадкоємність наукових поглядів Сергія Подолинського у роботах Володимира Вернадського (2012)
Скрипник О. М. - Хімізація сільського господарства України другої половини 1950-х – 1980-х рр.: до історіографії проблеми (2012)
Гоцуляк В. В. - Сучасна історіографічна ситуація в Україні довкола дослідженняВеликої реформи 1861 року (2012)
Михайлюк Ю. М. - Ключові ознаки соціально-економічного розвитку Південної Київщини в XV – середині XVI століття (2012)
Берестенко О. В. - Національний ренесанс "хлопоманів” в історії польсько-українських САМОвизначень (соціально-психологічне дослідження), Шамара С. О. (2012)
Коляда І. А. - Видавнича активність української інтелігенції в умовах цензурної політики Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) (2012)
Єрмілов В. С. - Перший досвід медико-статистичного дослідження в Херсонській губернії (2012)
Єлесін П. В. - Боротьба з пияцтвом у діяльності православного сільського духовенства Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Мар’ян Л. - Методика польових археологічних досліджень у ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Київської губернії) (2012)
Чеберяко О. В. - Джерела фінансування державної промисловості в УРСР другої половини 1920-х рр.: пріоритети бюджетної політики (2012)
Куйбіда В. В. - Народні іхтіоніми: формування, класифікація, етимолого-семантичний аналіз (2012)
Драч О. О. - Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Більшовизм і історик у 1920-х – на початку 1930-х рр.: співробітництво "по-білоруськи” (2012)
Махиня О. М. - Діяльність товариських судів у контексті лібералізації радянської правоохоронної системи доби "відлиги” (2012)
Овчаренко О. І. - Роль політики більшовицького керівництва в загостренні суперечностей із Великою Британією і розторгненні нею дипломатичних відносин з СРСР (1920-ті роки) (2012)
Корновенко С. В. - Саблин В.А. Крестьянское хозяйство на Европейском Севере России (1917–1920) / В.А. Саблин. – Москва: Academia, 2009. – 432 с. (2012)
Шамара С. О. - Разиграєв О.В. Польська державна поліція на Волині у 1919–1926 роках / Олег Володимирович Разиграєв. – Луцьк: ДП "Волинські старожитності”, 2011. – 432 с. (2012)
Чумак А. І. - Романюк І.М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття / Іван Миронович Романюк. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 256 с. (2012)
Возняк В. - Людяність як необхідна категорія нового педагогічного мислення, Заяц Т. (2015)
Цимбал Т. - "Чи є Батьківщина, у ґрунті якої – коріння людини?”: проблема еміграції в екзистенційній філософії (2015)
Лімонченко В. - Діяльність і аскеза як антропологічні принципи (2015)
Ковальчук Ю. - Трактування любові як "воскресіння в іншому” у філософських рефлексіях Мігеля де Унамуно (2015)
Клімань С. - Я та інший: любов як відповідальність в контексті "діалогічності життя” (2015)
Петрушенко О. - Естетика бароко у європейському культурному контексті (2015)
Ліпін М. - Діагностика нашого часу: генеалогія "BRAVЕ NEW WORLD” (2015)
Здоровенко В. - Можливості мистецтва в дослідженні соціально-культурних трансформацій в сучасній Україні (2015)
Богдановський І. - Теософія й окультизм: традиції і сучасність (2015)
Макарова А. - Антропоцентризм та гуманізм як вияви структурного та системного тлумачення завдань суспільства (2015)
Савельєва Ю. - До проблеми критичного осмислення сім’ї: можливості реконструкції (2015)
Райхерт К. - Палінгенетична політична спільнота Р. Гріффіна як уявлена спільнота Б. Андерсона (досвід концептуалізації) (2015)
Стокалич І. - Л.П. Карсавін як соціальний філософ (2015)
Іванчук А. - Феноменологічна концепція "тіла” у творчості М. Мерло-Понті (2015)
Федько Р. - Вплив духовної спадщини преподобного Ісака Сирійського на літературу та світогляд Федора Достоєвського (2015)
Гулевський С. - Соціокультурна зумовленість репрезентації жіночості та мужності у телесеріалах (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Содержание (2011)
Вступление (2011)
Тимофеев В. Б. - Бозе-эйнштейновская конденсация диполярных экситонов в латеральных ловушках, Горбунов А. В., Демин Д. А. (2011)
Долгополов В. Т. - О некоторых экспериментальных методах и трюках (2011)
Аверкиев Н. С. - Акустическое переключение квантовых состояний в полупроводниках, Рожанский И. В., Тарасенко С. А., Лифшиц М. Б. (2011)
Квон З. Д. - Двумерный полуметалл в квантовых ямах на основе HgTe, Ольшанецкий Е. Б., Козлов Д. А., Новик Е. Г., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А. (2011)
Скипетров Е. П. - Электронная структура разбавленных магнитных полупроводников на основе теллурида свинца с примесью хрома, Пичугин Н. А., Слынько Е. И., Слынько В. Е. (2011)
Окулов В. И. - Низкотемпературная аномалия вклада в теплоемкость гибридизированных электронных состояний на примесях переходного элемента, Лончаков А. Т., Говоркова Т. Е., Окулова К. А., Подгорных С. М., Паранчич Л. Д., Паранчич С. Ю. (2011)
Лашкарев Г. В. - Свойства оксида цинка при низких и средних температурах, Карпина В. А., Лазоренко В. И., Евтушенко А. И., Штеплюк И. И., Храновский В. Д. (2011)
Godlewski M. - Zinc oxide for electronic, photovoltaic and optoelectronic applications, Guziewicz E., Kopalko K., Łuka G., Łukasiewicz M. I., Krajewski T., Witkowski B. S., Gierałtowska S. (2011)
Robouch B. V. - Occupation preference values in doped CmIm' multinaries from EXAFS and FTIR correlative analysis, Marcelli A., Robouch P., Kisiel A. (2011)
Кульбачинский В. А. - Сверхпроводимость и спектроскопия гомо- и гетерофуллеридов щелочных металлов и таллия, Булычев Б. М., Кытин В. Г., Лунин Р. А. (2011)
Москвин А. С. - Электронная структура дырочных центров в CuO2 плоскостях купратов, Панов Ю. Д. (2011)
Charikova T. B. - Anomalous behavior of the Hall effect in electron-doped superconductor Nd2–xCexCuO4+δ with nonstoichiometric disorder, Shelushinina N. G., Harus G. I., Neverov V. N., Petukhov D. S., Sochinskaya O. E., Ivanov A. A. (2011)
Борисенко Н. М. - Народна освіта в Російській імперії другої половини ХІХ ст. в оцінках сучасників (2013)
Жуков С. М. - Земська школа в радянській історіографії (2013)
Івангородський К. В. - Витоки східних слов’ян в етнополітичних практиках пострадянських історіографій (2013)
Парахіна М. Б. - Підручники з історії як "історіографічний субпродукт" і віддзеркалення міждержавних відносин (2013)
Чубрикова О. О. - Зовнішньополітична стратегія Туреччини до 2023 року в програмних документах Партії справедливості та розвитку (2013)
Махотенко М. А. - Економіка та політична свідомість української еліти в 1690 – 1770-х рр. (2013)
Драч О. О. - Вища жіноча школа у внутрішній політиці уряду Російської імперії на початку ХХ ст.: правові і фінансові аспекти (2013)
Левицька Н. М. - Аналіз змісту вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Присяжнюк Ю. П. - Концепції інтелектуалів та революційні перспективи української спільноти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Новак А. В. (2013)
Синявська Л. І. - Вплив законів 1915 р. на економічну діяльність німецького населення в Україні (2013)
Гінда В. В. - Хокей в окупованій нацистами Галичині (2013)
Савицька І. С. - Культура вільного часу населення України у контексті дослідження повсякденності (1964–1985 роки) (2013)
Лесик С. М. - Підготовка та використання кваліфікованих інженерно-технічних кадрів залізничного транспорту (1945–1980-ті рр.) (2013)
Ніколаєць К. М. - Рівень життя сільського населення України у 90-х роках ХХ ст. (2013)
Іванова Л. Г. - Етнодемографічні процеси в Південній Україні XVIII ст. (2013)
Касян А. І. - Волосне управління Правобережної України в юридичних актах "довгого" ХІХ ст. (2013)
Мойсієнко В. М. - Ґенеза українських ліберальних партій наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Швиденко В. В. (2013)
Магась В. О. - Суспільно-політична діяльність академічного союзу в Одесі в 1905 р. (2013)
Фареній І. А. - Кооперативне господарювання в період гетьманату П. Скоропадського (2013)
Боєчко В. Ф. - Встановлення східного кордону Польщі в 1919–1921 рр. (2013)
Федик Л. Б. - Етнорелігійна політика Польщі у Галичині (1919–1930 рр.) (2013)
Земзюліна Н. І. - Ідеологічні та правові механізми формування гендерного паритету в СРСР (2013)
Коваль М. В. - Струмилівський укріплений район напередодні 1941 р. (2013)
Гичка О. І. - Організація боротьби з туберкульозом на селі в 1945–1964 рр. (2013)
Содержание (2015)
Скоробогатова Е. А. - Грамматические показатели межтекстового взаимодействия: морфологическая селекция в романе А. Грина "Бегущая по волнам" и в стихотворении Б. Херсонского "Она" (2015)
Юрьева Ж.. А. - Диалог в художественном тексте (2015)
Степанченко И. И. - О языковой и дискурсивной семантике в разных языковых парадигмах (2015)
Козлов Е. Д. - Лингвокультурный типаж "женщина-поэт" в творчестве Беллы Ахмадулиной (2015)
Моради А. - Состояние и нерешенные проблемы изучения названий городских объектов в русле урбанолингвистики (2015)
Голикова О. Н. - Номинативный ряд как средство создания интертекстуальных связей: анализ текста Эдмонда Шклярского сквозь призму стихотворения Бориса Пастернака (2015)
Гармаш Л. В. - Танатологические мотивы в романе Андрея Белого "Москва" (2015)
Грачева И. В. - Любовная, пейзажная и философская лирика Юрия Кима (2015)
Горячева Т. В. - Рассказ "Проклятие" как образец новой художественности Л. Семенова (2015)
Скоробогатова О. О. - Детские образы в русской литературе второй половины ХІХ века (инварианты и варианты) (2015)
Козлова А. Г. - Образ женщины в поэзии Булата Окуджавы, Лисова Д. Э. (2015)
Тарлева А. В. - Современные педагогические технологии в практике преподавания РКИ, Гетманец А. О. (2015)
Мирошник Л. В. - Метод проектов в практике преподавания русского языка как иностранного для студентов медицинских вузов (2015)
Тверитинова Т. И. - Наука и жизнь Л. Г. Фризмана (2015)
Наши авторы (2015)
Виходные данные (2015)
Драч О. О. - Сучасні історико-освітні дослідження: традиції та новації методології (2014)
Борисенко Н. М. - Народна освіта в Російській імперії: радянська історіографія проблеми (2014)
Терещенко Т. В. - Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943–1950 рр.) в історіографії (2014)
Домбровська Л. М. - Участь національних меншин в органах державної влади та місцевого самоврядування України кінця 80-х – 90-х рр. ХХ століття: історіографія (2014)
Боримський В. В. - Польсько-український союз 1920 р. у посткомуністичній польській історіографії (2014)
Івангородський К. В. - Етноісторичні аспекти у сучасній українській історіографії Київської Русі (2014)
Ващук Л. В. - Образ монарха-правителя в уявленні Франциска І Валуа (за ордонансами та едиктами короля) (2014)
Дудар Р. В. - Занепад та ліквідація яничарського корпусу (2014)
Котиченко А. А. - Сарматизм: етносоціальний міт шляхетського походження (2014)
Касян А. І. - Волость як суспільно-територіальна форма сільської громади (2014)
Кондратюк М. М. - Жіноча гімназійна освіта в Російській імперії другої половиниХІХ ст.: досвід становлення (2014)
Швець В. В. - Родинне життя генерала М.О. Домонтовича в контексті соціокультурних трансформацій епохи (2014)
Литвиненко О. Є. - Статки агрономів УСРР доби НЕПу (2014)
Кірєєва В. О. - Українізації на Кубані у 20 –30 х рр. ХХ ст.: мовний аспект (2014)
Новікова О. М. - Заробітки жінок Радянської України у колгоспному виробництві 1930-х рр. (2014)
Радченко О. М. - Іноземний туризм у Радянській Україні 1930-х років (2014)
Різник Ю. М. - Організація та діяльність земської пошти Правобережжя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Силка О. З. - Джерельна основа історії позаміських громадських об’єднань Лівобережної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Синявська Л. І. - Розвиток металургійної промисловості Сходу та Півдня України у 1914–1916 рр. (2014)
Полтавець Н. В. - Діяльність всеукраїнського товариства "селянський будинок" у Черкаській (Шевченківській) окрузі УСРР (1920-ті роки) (2014)
Земзюліна Н. І. - Вплив тоталітарних режимів на розвиток кооперації в міжвоєнний період в Європі (1920–1930 рр.) (2014)
Чумак С. І. - Розгортання партизанського руху за матеріалами серії збірників "Русский Архив. Великая Отечественная" (2014)
Коваль М. В. - Володимир-Волинський укріплений район: "локальні невдачі" великої поразки (2014)
Капітан Л. І. - Події 1956 р. в Угорщині: відлуння у Радянському Закарпатті (2014)
Задера В. В. - Накопичення негативних тенденцій у процесі хімізації сільського господарства Української РСР (60 – 80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Мазур О. О. - Трансформування системи землекористування та тенденції розвитку рослинництва в Україні в 60-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2014)
Ніколаєць Ю. О. - Політичний аспект мас-медійного дискурсу Донбасу наприкінці 80 – у 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Присяжнюк Ю. - Рец.: Приймак О.М. Селянство Південної України : соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 458 с. (2014)
Котиченко А. А. - Жінки-шляхтянки Речі Посполитої у візії О. Левицького (2014)
Івченко О. О. - Соціальні та економічні реформи українського села в період 1953–1959 рр. у західній історіографії другої половини ХХ ст. (2014)
Івангородський К. В. - Теорія етносу в етнологічних концепціях українських дослідників кінця ХХ ст. (2014)
Бережна Н. О. - Зарубіжна історіографія вірменської діаспори кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Щербатюк В. М. - Висвітлення причини загибелі отамана Зеленого в сучасній вітчизняній історіографії (2014)
Георгізов Г. М. - Самоідентифікація як одна з функцій політичної культури кочовиків півдня України в середні віки (2014)
Гуртова Є. В. - Культура повсякдення української еліти Гетьманщини як маркер соціальної стратифікації (2014)
Дудар Р. В. - Формування та розквартирування нових частин та з’єднань Османської армії (1826–1927 рр.) (2014)
Драч О. О. - Навчання жінок в університетах: практика вирішення питання в Російській імперії (2014)
Левицька Н. М. - Студенти-гуманітарії Наддніпрянської України: чисельність та походження (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Різник Ю. М. - Життєвий рівень працівників поштових та поштово-телеграфних установ Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Боєчко В. Ф. - Польсько-німецьке протистояння на Паризькій мирній конференції 1919 р.: дискусії щодо кордонів (2014)
Константінов Т. А. - Петро Петрович Курінний: вплив родинного виховання на формування громадянської позиції та вибір професії (2014)
Капітан Л. І. - Дилема "східняки"–"місцеві" в контексті кадрової політики радянської влади в Закарпатті (2014)
Краснопьорова Л. О. - Якість житлового будівництва на Донбасі (1943 – 1964 рр.): історичний аспект (2014)
Лесик С. М. - Житлове забезпечення працівників залізничного транспорту (1945 – 1960-ті рр.) (2014)
Парахіна М. Б. - Вирішення завдань національного розвитку і регулювання міжнаціональних відносин на прикладі "Концепції державної національної політики Російської Федерації" (2014)
Голубнича Ю. В. - З ім’ям Грінченка до світла знань… (освітні осередки та фундації у таборах полонених та інтернованих вояків-українців у Німеччині та Польщі у 1915–1924 рр.) (2014)
Синявська Л. І. - Діяльність гірничо-видобувних підприємств сходу і півдня України у 1917–1918 рр. (2014)
Сова А. О. - Атрибутика Карпатського Лещетарського Клубу (2014)
Коваль М. В. - Могилів–Ямпільський укріплений район: фортеця над Дністром (2014)
Краснопьоров В. М. - Таємна польова поліція у військовій зоні окупації України: організація, структура та функціонування (2014)
Каюк А. О. - Література та мистецтво України (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2014)
Чепурда Г. М. - Заходи та методи перетворення природного середовища, передбачені "Великим планом перетворення природи" (2014)
Коцур Л. М. - Участь організацій національних меншин України у суспільно-політичних рухах наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст. (2014)
Прилуцька І. О. - Стан книготорговельної галузі незалежної України в умовах конкуренції (2014)
Жердєва І. В. - Сучасна православна періодика у контексті державно-конфесійних відносин (2014)
Фареній І. А. - Круглий стіл "Проблеми сучасного українського села" (2014)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ, реперфузионная терапия в Украине, Сервей ПКВ — 2015 (2015)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією. Частина І, Макуха Ю. П. (2015)
Костылев М. В. - Рекомендации рабочей группы Европейской ассоциации по визуализации сердечно-сосудистой системы, Американского общества эхокардиографии и производителей оборудования по стандартизации изображений деформации с использованием методики двумерной спекл-трекинг эхокардиографии, Матящук А. С., Чехмыза Я. С. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Морфологические основы динамических характеристик миокарда левого желудочка сердца, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко Е. В., Мороз М. Н. (2015)
Лозовой А. А. - Применение эндоваскулярных абляционных электродов при выполнении процедуры "лабиринт" у пациентов с дефектом межпредсердной перегородки, осложнённым фибрилляцией/трепетанием предсердий, Залевский В. П., Параций А. З. (2015)
Колесник М. Ю. - Цистатин С як маркер ремоделювання міокарда в чоловіків з артеріальною гіпертензією без хронічної хвороби нирок (2015)
Гомоляко І. В. - Стан системи нейтрофільних гранулоцитів як чинник ризику післяопераційних ускладнень при аневризмах черевної аорти, Нікульніков П. І., Ліксунов О. В., Дубович Т. О., Клочкова Н. Є., Ратушнюк А. В. (2015)
Гудз О. І. - Стан агрегації тромбоцитів як один із чинників ризику під час виконання дистальних артеріальних реконструкцій, Ткачук О. Л., Гудз І. М. (2015)
Яворовський О. П. - Токсикокінетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції як раннього клінічного вияву хронічного отруєння свинцем, Карлова О. О., Шейман Б. С. (2015)
Кузик Ю. І. - Розшарування сонних артерій як причина ішемічних порушень мозкового кровообігу в молодих людей, Сироїд М. В. (2015)
Вишневецька О. А. - Біорозчинний оклюдер для закриття дефекту міжпередсердної перегородки, Козяр В. В., Скиба І. О. (2015)
Витовский Р. М. - Незрелая тератома левого желудочка: особенности клинического течения, Захарова В. П., Пищурин А. А., Мартыщенко И. В., Исаенко В. В., Билинский Е. А., Параций А. З., Кривенький А. В., Дорофеева С. И., Дедкова Т. И. (2015)
Шипулін В. П. - Майже забутий київський лікар-гуманіст Карл Генріхович Трітшель, Назаренко Д. І. (2015)
Драч О. О. - Становлення "історії жінок" як наукового напряму на Заході: досягення і перспективи (2015)
Мілютін С. Ю. - Іконоборський едикт Льва ІІІ у російському візантієзнавстві (2015)
Михайлюк Ю. М. - "Вищий стан" як соціальний складник українського суспільства литовської доби в оцінці Олександри Єфименко (2015)
Саган Г. В. - Українське питання: виклики сьогодення та історія дипломатичного сприяння українській ідеї на території Королівства СХС (2015)
Івангородський К. В. - Критика "етнологічної концепції" Лева Гумільова у сучасній російській історіографії (2015)
Темченко А. І. - Семантика тілесності в лікувальних практиках українців Полісся (2015)
Брайчевська О. А. - Сербські народні пісні як відображення історії етносу (2015)
Котиченко А. А. - Перші студентки Ягелонського університету (2015)
Райківський І. Я. - Михайло Максимович і Галичина (2015)
Ніколаєць Ю. О. - Зміни у складі населення Галичини (друга половина 1940-х – початок 50-х рр.) (2015)
Присяжнюк Ю. П. - Повсякденне життя населення України після гітлерівської окупації (2015)
Палієнко М. Г. - Доля людини на тлі епохи: життєвий шлях Осипа Мельниковича, Срібняк І. В. (2015)
Капітан Л. І. - Один з когорти закарпатських "незгодних" (сторінки з життя Івана Чендея) (2015)
Заплетнюк М. А. - Вплив реформування системи освіти на розвиток громадянського суспільства України в 1990-х рр. (2015)
Овчаренко А. О. - Азіатський тип жінки-лідера на прикладі Сун Мейлін, Чупілка І. М. (2015)
Бережна Н. О. - Національні меншини (вірмени) в новітній історії України: соціокультурний підхід (2015)
Кухарчук О. С. - Народна дерев’яна архітектура Закарпаття (XVII–XX ст.) (2015)
Силка О. З. - Товариства бджолярів як вид агропросвітницьких об’єднань України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Синявська Л. І. - Забезпечення працівниками підприємств кам’яновугільної промисловості Сходу України в період Першої cвітової війни (2015)
Лапченко А. С. - Селянські промисли на Харківщини в 1920-х рр. (2015)
Калінкіна С. А. - Оподаткування селян України в умовах Голодомору 1932–1933 рр., Корновенко С. В. (2015)
Тітіка О. О. - Соціально-економічні та організаційні засади відновлювальних робіт у місцевій промисловості України в 1943–1950 рр. (2015)
Шпак Д. О. - Політичне рішення Пленуму ЦК КПРС 4 червня 1957 р. як одна з причин формування антирадянського руху на Півдні України (2015)
Ніколаєць К. М. - Динаміка та регіональні особливості зайнятості населення України в 1990-х рр. (2015)
Куций І. П. - Образ Слов’янщини як цивілізаційний автостереотип Миколи Костомарова (2015)
Горпинченко І. В. - Російська православна церква в суспільно-політичних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія (2015)
Бургаз Ю. В. - Роль студентства в антиурядових виступах у Російській імперії 60–90-х рр. ХІХ ст.: історіографічний аспект (2015)
Фареній І. А. - Соціалізм і кооперація в поглядах "артільного батька" Миколи Левитського (2015)
Івангородський К. В. - Неоєвразійство у сприйнятті сучасної історіографії та погляди А. Дугіна на етногенез східних слов’ян (2015)
Мілютін С. Ю. - Костянтин V Копронім як теоретик візантійського іконоборства (2015)
Темченко А. І. - Ритм у лікувальних обрядових текстах: міфологія дискурсу і семантика образної системи (2015)
Левицька Н. М. - Розвиток світової та вітчизняної харчової науки у ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний аспект, Синявська Л. І. (2015)
Драч О. О. - Новації жіночої освіти модерної доби крізь призму мікроісторії родини (на матеріалах Російської імперії) (2015)
Срібняк М. І. - Театральне мистецтво в таборовому повсякденні полонених вояків-українців у Австро-Угорщині у 1915–1917 рр. (2015)
Боєчко В. Ф. - Реалізація проектів державності другої Речі Посполитої польською політичною елітою 1917–1918 рр. (2015)
Присяжнюк Ю. П. - Польські "сліди" українського народолюбства на зламі 1850–1860-х рр., Шамара С. О., Ігнатенко Ю. В. (2015)
Силка О. З. - Нормативно-правове забезпечення діяльності сільського просвітницького товариства у 1917 р. (на прикладі товариства "Кобзар") (2015)
Компанієць О. В. - Український опозиційний фольклор 30-х рр. ХХ ст.: до проблеми класифікації та систематизації, Масненко В. В. (2015)
Терещенко Т. В. - Діяльність сільських культурно-просвітницьких установ центральних областей України в 1945–1950 рр. (2015)
Саган Г. В. - Міжцерковні контакти як складова культурної співпраці УРСР та СФРЮ (1950–80-ті рр.) (2015)
Ніколаєць К. М. - Розвиток державного соціального страхування в Україні у 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Казьмирчук Г. Д. - Силка О. З. Громадські об’єднання українського села наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: становлення та діяльність (на матеріалах Лівобережжя). Монографія. – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2015. – 550 с. (2015)
Фареній І.А. - Драч О. О. Зарубіжна історіографія всесвітньої історії: навчальний посібник / Київський ун-т ім. Б.Грінченка. – Черкаси: Видавець Ю.А.Чабаненко, 2015. – 164 с. (2015)
Шамара С.О. - Страдники на своїй землі. Спогади Ліди Присяжнюк різних років / Інтерв’юер, упорядник, автор аналітичної статті Ю. Присяжнюк. – Черкаси: Вертикаль, 2013. – 276 с. (2015)
Калініченко Н. - Школи саморозвитку особистості (2014)
Радул В. - Професійно-педагогічна майстерність викладача (2014)
Растригіна А. - Перспективи реформування професійної мистецької освіти (2014)
Ткаченко О. - Формування Етнопедагогічної компетентності вчителя початкових класів у контексті культурологічного підходу в освіті (2014)
Черкасов В. - Уроки музики і музичного мистецтва: особливості та відмінності (2014)
Шандрук С. - Реалізація освітніх парадигм в американській системі педагогічної освіти (2014)
Бабаліч В. - Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи студентів з предмету "теорія і методика викладання плавання" (2014)
Бабенко А. - Інтеграційні заняття зі спортивних ігор як шлях удосконалення підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Бабенко Л. - Національне і соціальне в історії української культури (2014)
Бабенко Т. - Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як фактор розвитку конкурентоздатності фахівця (2014)
Баранюк І. - Теоретичні та практично-методичні аспекти педагогічної риторики Василя Сухомлинського (2014)
Біда А. - Діагностування здібностей і державна підтримка розвитку обдарованих дітей в Україні (2014)
Білоконна Н. - Шляхи розвитку емоційної культури майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Бовдир О. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку комунікативної культури майбутніх юристів (2014)
Бродський Г. - Проблеми та перспективи народно-інструментального оркестрового виконавства, Сметана С. (2014)
Брояковський О. - Володимир Антонович у змаганнях за українську демократичну школу (2014)
Вовк О. - Принципи опрацювання навчального тексту в комунікативно-когнітивному підході (2014)
Волчелюк Ю. - Ефективність соціально-педагогічних умов соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору (2014)
Воропай Н. - Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Галета Я. - Особливості адаптації особистості у інформаційному середовищі (2014)
Горлова А. - Особливості взаємодії "педагог-вихованець" на межі початкової та основної школи (2014)
Грозан С. - Синтез професійно-педагогічної та музично-виконавської майстерності в діяльності вчителя музичного мистецтва (2014)
Гусєва К. - Фактори впливу на розвиток творчості майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки (2014)
Дідич Г. - Аналіз проблеми "естетичний ідеал" у науковій літературі (2014)
Довга Т. - Іміджева позиція вчителя початкової школи як інструмент налагодження ефективної педагогічної взаємодії (2014)
Дубінка М. - Цілісність особистості майбутнього викладача в контексті проблеми професійного зростання (2014)
Кондрашов М. - Модульно-блокове структурування занять як механізм управління формуванням професійної позиції майбутнього вчителя (2014)
Корінна О. - Значущість контролю знань для підвищення якості вищої освіти (2014)
Кравцова Т. - Педагогічна рефлексологія, як напрям вивчення дитини у вітчизняній педагогіці початку ХХ століття (2014)
Кравцов В. - Методологічні знання як змістовна характеристика методологічної культури майбутнього вчителя (2014)
Кучай О. - Роль мультимедійної освіти у становленні інформаційного суспільства (2014)
Кучай Т. - Система присвоєння кваліфікації учителя початкових класів у Японії (2014)
Лелеко В. - Реалізація біоадекватної технології у навчанні іноземних мов (2014)
Лещенко Г. - Професійно важливі якості фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті (2014)
Лещенко Е. - Етнопедагогічний чинник земської освіти у педагогічній діяльності М. О. Корфа (до 180-річчя від дня народження М. О. Корфа) (2014)
Локарєва Ю. - Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Ломакіна М. - Контроль навчання як складова професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху (2014)
Лопатинська І. - Модель підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі (2014)
Малежик Ю. - Зміст, мета і завдання мистецької освіти в Україні другої половини ХХ століття (2014)
Маркова О. - Формування внутрішньої мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності в учнів старшого підліткового віку (2014)
Матьяш О. - Комунікативна освіта у сучасному світі, Гуцало Е. (2014)
Мельнік А. - Культура рухів як складова готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у початковій школі (2014)
Мішин С. - Професійне самовдосконалення майбутніх магістрів фізичного виховання (2014)
Нічишина В. - Про науково-теоретичні засади підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів на основі інтегративного підходу (2014)
Окольнича Т. - Форми соціальної допомоги у східних слов’ян (2014)
Панченко Г. - Проблема збереження здоров’я учнів початкової школи у контексті інтенсифікації навчання (2014)
Радул С. - Теоретичні аспекти дослідження міжкультурної компетентності (2014)
Рацул А. - Основні принципи і завдання стратегії сімейного виховання (2014)
Рацул О. - Філософський аспект системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Свещинська Н. - Творча інтерпретація музичних творів в інструментальному класі (2014)
Семез А. - Формування цінностей педагогічної діяльності майбутнього педагога як складової його соціально-професійної адаптації (2014)
Собко С. - Фізично-оздоровча активність як показник самовдосконалення студентської молоді, Собко Н. (2014)
Стратан-Артишкова Т. - Авторська спроможність як системоутворювальний фактор композиторсько-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Стрижаков А. - Розвиток духовно-морального світу особистості дитини в працях Н. Заглади (2014)
Стукаленко З. - Сутність феномена "професійна толерантність" у науково-педагогічній літературі (2014)
Турчак А. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до застосування інтерактивних технологій у навчанні, Шевченко О. (2014)
Уйсімбаєва Н. - Особистісне самовдосконалення в системі ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя (2014)
Філоненко О. - Ф. Ф. Оксанич – педагог, практик, керівник (2014)
Фурдуй Я. - Становлення і розвиток міжпредметних зв’язків у педагогічній науці і практиці (2014)
Яненко О. - Конкурс як ресурс професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта (2014)
Анотації (2014)
Дубровіна Л. - Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Ковальчук Г. (2016)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах (2016)
Гранчак Т. - Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг (2016)
Матяш І. - "Світова бібліотека україніки" Євгена Слабченка як ідея і культурологічний проект народної дипломатії (2016)
Стрішенець Н. - Міжнародний стандарт каталогізації "Опис та доступ до ресурсу" ("Resource Description and Access"): особливості впровадження (2016)
Романуха З. - Термінологія бібліографічного інформування, Швецова-Водка Г. (2016)
Соколов В. - Дослідження суперекслібриса у сучасному книгознавстві (2016)
Підсумки та пріоритети діяльності бібліотек науково-дослідних установ НАН України (2016)
"Ми з тобою познайомилися, і все…" (2016)
Титул, зміст (2015)
Бєсов Л. М. - Наука України (1960-1980 рр.): соціальний статус (2015)
Власов В. І. - Геоекономіка – основа глобалістики (короткий історичний екскурс) (2015)
Тверитникова О. Є. - Удосконалення системи підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для електротехнічної галузі України (1965–1980 рр.) (2015)
Косовець Ю. В. - Біля витоків створення вітчизняного тепловоза (2015)
Бабічук І. В. - З історії синтезу сечової кислоти, Шендеровський В. А. (2015)
Чумаченко О. А. - Створення двоконтурного турбореактивного двигуна АІ-25 (2015)
Фирсов А. В. - К 150-летию со дня рождения инженера Б.Г. Луцкого: неизвестные и малоизвестные факты биографии (2015)
Герман Г. П. - Олексій Несторович Шелест як засновник вітчизняного тепловозо-будування (2015)
Казанцева Л. В. - Пам’ятки науки і техніки Київської університетської астрономічної обсерваторії. Горизонтальний сонячний телескоп, Салата С. А. (2015)
Пістоленко І. О. - Формування історико-культурного середовища в Полтаві в першій половині ХІХ століття (2015)
Тютюнник Ю. Г. - До питання про перший цукровий завод в Україні (2015)
До читачів журналу "Інформація і право” Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Б. Є. Патона (2011)
До читачів журналу "Інформація і право” Президента Національної академії правових наук України, академіка НАН України і НАПрН України В. Я. Тація (2011)
"Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері” (Рекомендації "круглого столу”) (2011)
Пилипчук В. Г. - Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України, Брижко В. М. (2011)
Марущак А. І. - Пріоритети розвитку інформаційного права України (2011)
Новицький А. M. - Феномен "інформаційного суспільства” як об’єкт наукового дослідження (2011)
Цимбалюк В. С. - Мас-медіа право в інформаційному суспільстві (2011)
Дзьобань О. П. - Інформація в контексті антропосоціогенезу: філософський сенс (2011)
Бебик В. М. - Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації (2011)
Березенко В. М. - Зв’язок з громадськістю як стратегічний менеджмент комунікацій (2011)
Махінов В. М. - Освіта та соціальні комунікації: пріоритети соціокультурної парадигми (2011)
Поляруш О. О. - Інститути громадянського суспільства як засіб реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України (2011)
Фурашев В. М. - Соціальне моделювання – один з базових сучасних засобів забезпечення національної безпеки , Ланде Д. В. (2011)
Широкова-Мурараш О. Г. - Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект, Акчурін Ю. Р. (2011)
Корчак Н. М. - Особливості реалізації права доступу до інформації в діяльності органів Антимонопольного комітету України (2011)
Савінов О. М. - Особливості практичного визначення параметрів логістичної залежності росту (2011)
Від редакційної колегії: Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 р. № 926/2010 (2011)
Титул, зміст (2015)
Лютий О. П. - Євген Оскарович Патон – видатний вчений в галузі зварювання та мостобудування (До 145 річчя від дня народження) (2015)
Демченко Т. Ф. - Федір Іванович Енрольд (1828–1877) – визначний вітчизняний вчений-мостобудівник (2015)
Лупаренко Г. В. - Внесок І.А. Коваля у розвиток тракторної техніки (2015)
Махобей К. М. - Праця Г.О. ГРАФТІО в плані ГОЕРЛО (2015)
Жук В. В. - До питання про підготовку науково-педагогічних кадрів для університетів Наддніпрянської України дореформеної доби ХІХ ст. (2015)
Костенко А. В. - Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890-1898) (2015)
Мошик І. В. - Історичні віхи Глухівського краєзнавчого музею (2015)
Сірик О. М. - Генезис української термінології залізничної галузі: функціональні особливості (2015)
Тарабрін О. Є. - Сортівничо-насіннєва справа у країнах Західної Європи та США (20-ті рр. ХХ ст.), Євтушик Р. В. (2015)
Жам О. М. - Механічні віялки у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2015)
Кушлакова Н. М. - Ворфоломій Степанович Савчук (2015)
Беляков К. І. - Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку (2011)
Брижко В. М. - До гносеології категорії "інформація” (2011)
Марущак А. І. - Визначення поняття "інформаційні права людини” (2011)
Настюк В. Я. - Формування системи інформаційного законодавства в Україні (2011)
Баранов О. А. - Правове регулювання доступу на ринок телекомунікацій (2011)
Яременко О. І. - Публічна інформація як об’єкт правових відносин в Україні (2011)
Дзьобань О. П. - Комунікація: до питання про концептуалізацію дефініції в соціальній філософії (2011)
Бебик В. М. - Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методи (2011)
Махінов В. М. - Теоретичні підходи до визначення соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі формування мовної особистості (2011)
Поляруш О. О. - "Мережеві” революції як засіб геополітичного протиборства: близькосхідний досвід (2011)
Уханова Н. С. - Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства, Бойко О. В. Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства (2011)
Зубок В. Ю. - Огляд і порівняльний аналіз методик та засобів дослідження топології Інтернету, Головін А. Ю. (2011)
Фурашев О. В. - Про особливості роботи з електронними інформаційними ресурсами (2011)
Брайчевський С. М. - Дезінформація як нелінійний ефект взаємодії інформаційних тематичних потоків (2011)
Баєв О. О. - Доступ до електронно-інформаційної інфраструктури та технологій в Україні (2011)
Саранюк В. І. - До порядку автоматизованого документообігу у розподілі судових справ (2011)
Золотар О. О. - Класифікація інформаційної безпеки (2011)
Кіслов Д. - Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму (2011)
Рущенко И. - От "криминальной революции” к "криминальному обществу” (2014)
Арсеенко А. - США и Украина: сценарии деиндустриализации, Петрушина Т. (2014)
Немировская А. Лыткина Е. - Социальный пессимизм как барьер модернизации регионов Сибири (2014)
Меркулова Д. - Поведение дошкольников в сети Интернет, Звоновский В. (2014)
Волох В. - Миграционная политика и ее реализация в России (2014)
Мазурок А. - Факторы электоральной популярности ВО "Свобода”, Паниотто В., Харченко Н. (2014)
Саенко Ю. - Социальные индексы: теория и практика, Привалов Ю., Чепурко Г., Гончарук А., Поддубный В., Сапелкин Ю., Ходоривская Н. (2014)
Рахманов А. - Превращение собственников крупного капитала в капиталистов-рантье как фаза развития капитализма в Украине (2014)
Шульга А. - Эвристический потенциал понятия "символический универсум” (2014)
Резник В. - Социологическое научное сообщество в Украине после 1990 года: профессиональная структура, социальная инфраструктура и тенденции воспроизводства, Резник А. (2014)
Танчер В. - Актуальные проблемы социологической науки (вступительная лекция к одноименному курсу) (2014)
Дембицкий С. - Относительно проблематичности стохастической проверки теоретических конструктов (2014)
Поздравляем Владимира Ильича Воловича (2014)
Светлой памяти Тарасенко Валентина Ивановича (1940–2014) (2014)
Рущенко І. - Від "кримінальної революції” до "кримінального суспільства” (2014)
Арсеєнко А. - США й Україна: сценарії деіндустріалізації, Петрушина Т. (2014)
Немировська А. - Соціальний песимізм як бар’єр модернізації реґіонів Сибіру, Литкіна К. (2014)
Мєркулова Д. - Поведінка дошкільників у мережі Інтернет, Звоновський В. (2014)
Волох В. - Міґраційна політика та її реалізація в Росії (2014)
Мазурок А. - Чинники електоральної популярності ВО "Свобода”, Паніотто В., Харченко Н. (2014)
Саєнко Ю. - Соціальні індекси: теорія і практика, Привалов Ю., Чепурко Г., Гончарук О., Піддубний В., Сапєлкін Ю., Ходорівська Н. (2014)
Рахманов О. - Перетворення власників великого капіталу на капіталістів-рантьє як фаза розвитку капіталізму в Україні (2014)
Шульга О. - Евристичний потенціал поняття "символічний універсум” (2014)
Резнік В. - Соціологічна наукова спільнота в Україні після 1990 року: фахова структура, соціальна інфраструктура та тенденції відтворення, Резнік О. (2014)
Танчер В. - Актуальні проблеми соціологічної науки (вступна лекція до одноіменного курсу) (2014)
Дембіцький С. - З приводу проблематичності стохастичної перевірки теоретичних конструктів (2014)
Вітаємо Володимира Ілліча Воловича (2014)
Світлої пам’яті Тарасенка Валентина Івановича (1940–2014) (2014)
Bogomolov A. - Makers of Revolution: the concept of ŠABĀB (YOUTH) in the discourse of the Egyptian Arab Spring (2015)
Бродяк Д. А. - Кризис традиционного социума: политическая эволюция коммунистической партии Бирмы (2015)
Мазніченко О. І. - Арабсько-французька міжмовна взаємодія і лексичне взаємодонорство: компаративний аналіз (2015)
Орал Мустафа - Союз визволення України та Османська Туреччина (2015)
Петрова Ю. І. - Текстологічні особливості київського списку рукопису "Подорож патріарха Макарія” (2015)
Попельницька О. О. - Японська парадна ґнотова аркебуза XVII–XVIII ст. у зібранні Національного музею історії України (2015)
Приймаченко В. В. - Давньогрецька філософія і поява Септуагінти (2015)
Пупурс І. В. - "Схід – прасвоє”: романтизованi Індія, Єгипет, Кавказ (2015)
Соегов Мурадгелди - Репрессированная наука Туркменистана: Б. Э. Бердиев (1898–1970) (2015)
Цолін Д. В. - Давньоєврейське віршування: до питання про роль синтаксису (2015)
Шестопалец Д. В. - Подходы к интерпретации Корана в работах идеологов исламского возрождения (2015)
Брижко В. М. - Домінанта праворозуміння та основ понятійно-категоріального апарату інформаційного права (2011)
Баранов О. А. - Удосконалення правового регулювання мовлення (2011)
Новицька Н. Б. - Захист суспільної моралі в інформаційному суспільстві (2011)
Бєсєдна Л. Л. - Визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи (2011)
Бєлєвцева В. В. - Правовий режим інформаційних ресурсів (2011)
Касперський І. П. - Зміст службової інформації як нового виду інформації з обмеженим доступом (2011)
Леонов Б. Д. - Особливості правової інформації (2011)
Яременко О. І. - Правові проблеми регулювання інформаційної діяльності у сфері державного управління (2011)
Каменська Н. П. - Реалізація права на доступ до публічної інформації за інформаційними запитами (2011)
Цимбалюк І. В. - Небанківські електронні платіжні системи у структурі інформаційних правовідносин (2011)
Литвин Н. А. - Інформаційне забезпечення діяльності третейських судів в Україні (2011)
Бугера С. І. - Використання генетично-модифікованих організмів у сільськогосподарському виробництві: інформаційно-правовий аспект (2011)
Дзьобань О. П. - Засоби масової комунікації в культурі суспільства постмодерну (2011)
Корольов В. Ю. - Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики, Поліновський В. В., Герасименко В. А., Горинштейн М. Л. (2011)
Мартинець Н. С. - Механізми взаємодії уряду і громадськості в системі електронного урядування (2011)
Бондар Ю. В. - Правове забезпечення національного книговидання у контексті міжнародного досвіду (2011)
Гусак О. П. - Криза та кризовий менеджмент у сфері паблік рилешнз: конкретизація понять (2011)
Крегул І. Ю. - Організаційно-правовий механізм співробітництва України з ЮНЕСКО в умовах розвитку інформаційного суспільства (2011)
Беланюк М. В. - Історико-правові аспекти інформаційного протиборства в умовах воєнного стану (1941 – 1942 рр.) (2011)
Ланде Д. В. - Питання класифікації та розпізнавання інформації при побудові інформаційно-аналітичних систем, Фурашев В. М. (2011)
Савінов О. М. - Зв’язок діючих нормативних документів та математичних методів формалізації підготовки льотного складу (2011)
Бєлкін Л. М. - Проблеми надання юридичної сили біржовим угодам, укладеним в електронних торговельних системах (2011)
Антоненко С. А. - Досвід створення та функціонування Державної системи правової інформації Республіки Білорусь (2011)
"Круглий стіл” від 11 листопада 2010 року на тему: "Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері” (2011)
"Круглий стіл” від 25 лютого 2011 року на тему: "Інформаційне суспільство: право, інновації та бізнес” (2011)
"Круглий стіл” від 27 квітня 2011 року на тему: "Моделі колективної безпеки: інформаційний вимір” (2011)
Міжнародна конференція від 26 травня 2011 року на тему: "Інформаційні технології і безпека. Проблеми наукового і правового забезпечення кибербезпекі в сучасному світі” (2011)
"Круглий стіл” від 15 вересня 2011 року на тему: "Теорія і практика розвитку інформаційного права України” (2011)
Постанова президії НАПрН України № 78/10 від 30.06.11 р. "Про створення координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки” (2011)
Титул, зміст (2015)
Бідзіля П. П. - Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2015)
Васюта В. А. - Аналіз надання лікувальної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів (2015)
Горша О. В. - Формализованная патогенетическая модель диагностики дизрегуляторных состояний у операторов транспорта, Щулипенко Л. И., Горша В. И. (2015)
Гришуніна Н. Ю. - Корекція динамічного стереотипу та вегетативної регуляції у дітей з наслідками органічного ураження нервової системи, Манін М. В. (2015)
Зинченко Е. К. - Изменение аутотолерантности у больных, страдающих церебральным арахноидитом на фоне длительного снижения артериального давления, Климова Е. М., Флорикян В. А. (2015)
Літовченко А. В. - Хірургічні методики мезенхімальної стимуляції репаративного хондрогенезу гіалінового хряща (2015)
Лоскутов О. А. - Результаты использования искусственной электрической фибрилляции сердца при операциях аортокоронарного шунтирования (2015)
Маркова М. В. - Взаємозв`язок копінгу та патернів залежної поведінки у пацієнтів з хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології в аспекті диференціації їх медико-психологічної підтримки, Кутова Н. В. (2015)
Поточилова В. В. - Ускладнені інфекції області хірургічного втручання та порівняльна характеристика чутливості мікроорганізмів до антибіотиків резерву у відділеннях хірургічного профілю, Бабак С. І. (2015)
Гололобова О. В. - Порівняльна характеристика показників імунної відповіді залежно від реплікативної активності та генотипу вірусу гепатиту С (2015)
Салій З. В. - Клініко-лабораторні співвідношення у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Пшук Н. Г. - Основні клініко-психопатологічні феномени соціальної фобії та особливості їх суб’єктивної оцінки у студентської молоді, Слободянюк Д. П., Довгань О. В., Слободянюк П. М. (2015)
Солонько Г. М. - Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних варіантів Val158Met гена COMT у дітей, які потребують стоматологічного лікування під загальним знеболенням, Смоляр Н. І., Тиркус М. Я., Макух Г. В. (2015)
Станіславчук Л. М. - Ефективність небулайзерної терапії флутиказону пропіонатом при стенозуючому ларинготрахеїті у дітей (2015)
Тугушев А. С. - Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после портокавального шунтирования в сравнении с неоперированными больными с компенсированным и декомпенсированным течением заболевания, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Акиньшин В. П., Петраш А. Н., Баранов Е. И. (2015)
Спіріна І. Д. - Клініко-психопатологічні особливості параноїдної шизофренії у хворих з коморбідним кістковим туберкульозом, з точки зору їх психосоціальної реабілітації, Широков О. В. (2015)
Знаменська М. А. - Актуальні питання забезпечення діяльності комплексної системи комунікацій в охороні здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Зинченко Е. К. - Индивидуальные особенности аутоиммунных нарушений у больных артериальной гипотонией в структуре неврологических симптомoкомплексов органического поражения центральной нервной системы (2015)
Васюта В. А. - Оценка основных методов диагностики для выявления атрофии зрительных нервов (2015)
Чернєв О. В. - Вплив курсового призначення сукцинату натрію на функціональний стан та загальну фізичну працездатність організму футболістів під час навчально-тренувальних зборів (2015)
Бідзіля П. П. - Особливості кардіогемодинаміки при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального стану нирок (2015)
Бойко О. І. - Прогностичні маркери ефективності імуносупресивної терапії у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом, Виговська Я. І., Сімонова М. І., Томашевська Н. Я., Масляк З. В. (2015)
Волков О. О. - Вплив методу анестезії під час кесарева розтину на оцінку стану новонародженого і скорочення матки (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Клинико-экспериментальное обоснование метода билиарной дебитоманометрии, Скалий Н. Н., Горбулич А. В., Арутюнов С. Э., Павличенко С. А., Лермонтов А. А. (2015)
Клигуненко О. М. - Динаміка змін тестів активації згортання крові при різних варіантах тромбопрофілактики, Козіна О. С. (2015)
Лоскутов О. А. - Анестезиологическое обеспечение операций у пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией (2015)
Рахман Л. B. - Порівняльний аналіз клініко-психопатологічної симптоматики резистентних та нерезистентних до терапії депресій, Маркова М. B. (2015)
Сміян О. І. - Клінічні особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей у поєднанні з патологією глоткового мигдалика, Дмітрова Є. В., Васильєва О. Г. (2015)
Сміян-Горбунова К. О. - Стан гуморальної ланки імунної системи в дітей з моно- та мікст-варіантами ротавірусної інфекції, Бинда Т. П., Сміян О. І. (2015)
Майданник В. Г. - Метаболічно-гіпоксичні порушення в формуванні діабетичної нефропатії при цукровому діабеті і типу у дітей, Бурлака Є. А. (2015)
Тугушев А. С. - Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после разобщающих операций в сравнении с неоперированными больными с компенсированным и декомпенсированным течением заболевания, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Вакуленко В. В., Стешенко А. А., Тулупов А. А. (2015)
Гайова Л. В. - Вибір моделі деструктивного туберкульозу. патоморфологічні та гістологічні дослідження функціональних змін внутрішніх органів морських свинок уражених мікобактеріями туберкульозу в умовах експериментального туберкульозу (2015)
Панасюк Е. Л. - Клинико-лабораторные особенности криптококкового менингоэнцефалита у пациентов с вич-негативным статусом, Говорова Д. В., Борщев С. П., Филипенко А. В. (2015)
Болотная Л. А. - Патогенетическое значение сосудистого эндотелиального фактора роста при псориазе, Сариан Е. И., Лопандина А. А. (2016)
Михайловська Н. С. - Особливості ремоделювання міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки, Міняйленко Л. Є. (2016)
Павличенко П. П. - Влияние функционального состояния футболистов на успешность соревновательной деятельности (2016)
Підлубний В. Л. - Оцінка ступеня впливу біопсихосоціальних факторів на рівень психічного здоров’я працівників промислових популяцій (2016)
Efimov Y. - Perspectives of the use of commissure in patients with oblique fractures of the lower jaw, Stomatov D., Efimova E., Stomatov A., Borodin V. (2016)
Твердохлеб Т. А. - Взаимосвязь показателей микробиоценоза кишечника и местного иммунитета у детей, больных реактивными артритами (2016)
Тріщинська М. А. - Цереброваскулярна реактивність у каротидному та вертебро-базилярному циркуляторних басейнах при початкових проявах хронічної ішемії мозку (2016)
Ілащук Т. О. - Аналіз впливу омега-3-поліненасичених жирних кислот на біохімічні параметри крові та вміст адипокінів у хворих на артеріальну гіпертензію, остеоартроз і їх поєднання за оптимальної та надлишкової маси тіла, Швець Н. В., Микитюк О. П. (2016)
Щербань Т. Д. - Оптимізація лікування діабетичної нефропатії з урахуванням особливостей клітинних механізмів запалення (2016)
Сорокман Т. В. - Ефективність різних схем ерадикаційної терапії в дітей, хворих на хелікобактер-асоційовану патологію верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Сокольник С. В., Попелюк О.-М. В., Остапчук В. Г., Макарова О. В., Швигар Л. В. (2016)
Дзюба О. М. - Інформативність клінічних параметрів метаболічного синдрому при первинному гострому ішемічному інсульті, Бабенко В. В. (2016)
Бідзіля П. П. - Зміни лабораторних показників та функціонального стану лівого шлуночка у чоловіків з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від важкості хронічної серцевої недостатності (2016)
Калинчук А. - "Хустина" Тараса Шевченка: спроба комплексного аналізу (2015)
Галич А. - Костюм як складова портретної характеристики в документальному тексті (2015)
Скорина Л. - Специфіка функціонування інтертекстуальних заголовків в українському письменстві 1920-х років (2015)
Кавун Л. - Діалогічні аспекти кіно й української літератури 20-30 х років ХХ століття (2015)
Лубчак В. - В об’єктиві: образ інтелігенції в південноукраїнських альманахах початку ХХ ст (2015)
Шпорт В. - Проблематика ранніх оповідань і повістей Семена Скляренка (1920 – 1940 рр) (2015)
Корецька М. - Художня диференціація етнопсихологічних типів українця в романах Анатолія Дімарова "І будуть люди", "Біль і гнів" (2015)
Назарук І. - Екзистенційні мотиви поетичного доробку Костя Шишка (2015)
Марценішко В. - Основні концепти історіософії Михайла Старицького і Генріка Сенкевича: порівняльний аспект (2015)
Клименко (Синьоок) Г. - Старозавітна "Пісня над піснями” в літературних інтерпретаціях Шолом-Алейхема та Леоніда Первомайського (2015)
Рижченко О. - Історичний переворот у творчості Бориса Акуніна (2015)
Гарачковська О. - Гумористично-сатирична поезія літературного угруповання "Бу-Ба-Бу" у постмодерному дискурсі (2015)
Вертипорох О. - Авторська рефлексія жіночої екзистенції в романі Галини Тарасюк "Сестра моєї самотності" (2015)
Кошова І. - Кольоровий образ повісті "Невский проспект" Миколи Гоголя (2015)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (2015)
Древаль Н. - "Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!". Життєвий і творчий шлях Лесі Українки (конспект уроку з української літератури. 10 клас) (2015)
Дудник А. - Василь Симоненко. "Подорож у країну навпаки" (конспект уроку з української літератури. 5 клас) (2015)
Ромащенко Л. - Інтердисциплінарне видання "Nowa polityka wschodnia” (2015)
Ромащенко Л. - Слов’янські культурні діалоги (2015)
Ромащенко Л. - Мандрівникові шевченкового Санкт-Петербурга (2015)
Коваль Н. - Англійський гумор по-українськи (2015)
Клименко (Синьоок) Г. - Природна бджола і з гіркої квітки взяток бере (2015)
Сабат Г. - Слово про індивідуальний міф Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца: рецензія на монографію (2015)
Цільмак О.М. - Класифікація методів побудови та перевірки криміналістичних версій (2015)
Бичкова С.С. - Зловживання цивільними процесуальними правами, Чурпіта Г.В. (2015)
Шевцов С.О. - Формування професійно-психологічної компетентності у працівників правоохоронних органів України як складової професійної підготовки (2015)
Смерницький Д.В. - Інформаційне забезпечення науково-технічної діяльності (2015)
Бабич Н.В. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблем використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2015)
Цимбалюк Ю.А. - Економіко-правові аспекти захисту інтелектуальної власності (2015)
Кашперська Т.Ц. - Докази і доказування у справах окремого провадження про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів (2015)
Чорноус Ю.М. - Особливості тактики слідчих (розшукових) дій за участю іноземців (2015)
Пиріг І.В. - Технічне забезпечення експертної діяльності (2015)
Костюк В.Л. - Профілактика правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків дільничними інспекторами міліції, Литвин В.В. (2015)
Сидоренко Л.О. - Щодо права експерта на редагування поставлених йому запитань (2015)
Дручек О.М. - Криміналістичні та психологічні аспекти участі дитини у слідчій дії — пред’явленні особи для впізнання (2015)
Мазурок О.Я. - Виявлення, фіксація та вилучення слідів крові під час розслідування фактів безвісного зникнення особи (2015)
Деревняк Д.В. - Криміналістична тактика обшуку та особистий обшук: необхідність удосконалення (2015)
Кравчук В.В. - Застосування судово-ветеринарної експертизи під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, Кравчук О.В., Туровець Ю.М. (2015)
Скрипко Г.О. - Оцінка вартості текстильних матеріалів і виробів із нихяк завдання їх комплексного дослідження (2015)
Хох А.Н. - О возможных подходах к повышению контрастности годичных колец, Кузменков Д.Е. (2015)
Щербак В.В. - Методология проведения баллистического эксперимента на биологических имитаторах тела человека, Толмачов О.О., Кундиус О.В., Абдурасулов А.А. (2015)
Новак-Кривчук Р.В. - Питання встановлення часу проведення змін ідентифікаційних номерів транспортних засобів, Кеосак І.П. (2015)
Дивнич А.В. - Вплив дестабілізаційних чинників під час здійснення експертної грошової оцінки вартості земель сільськогосподарського призначення, Статівка Д.І. (2015)
Манько Є.С. - Ідентифікація за фотокартками осіб, сфотографованих зі значним розривом у часі (2015)
Пугаченко О.Ю. - Можливості експресного виявлення літію з метою дослідження саморобних вибухових пристроїв після приведення їх у дію, Мородецький О.В. (2015)
Стойчев М.В. - Особливості встановлення знищених ідентифікаційних номерів транспортних засобів методом електрохімічного травлення (2015)
Лисак Г.С. - Визначення видової належності слідів крові після замивання речовинами різного походження, Фесенко О.Т. (2015)
Чисников В.Н. - Профессор Р.А. Рейсс — выдающийся криминалист начала ХХ века (к 140-летию со дня рождения) (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського