Чичкалюк Т. О. - Європейський досвід використання природно-рекреаційних територій для розвитку туризму (2016)
Герасименко О. О. - Гідна праця в умовах євроінтеграції України: концепт та механізми забезпечення, Герасименко Г. В. (2016)
Стовба Ю. І. - Теоретична концептуалізація поняття соціального захисту населення (2016)
Легкоступ І. І. - Децентралізація та її фінансові аспекти в сучасних соціально-економічних умовах України, Суляк А. (2016)
Нікітішин А. О. - Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів (2016)
Олійник Л. А. - Особливості фінансового моніторингу в навчально-дослідних господарствах бюджетних установ аграрної сфери, Добрівський В. Г. (2016)
Приказюк Н. В. - Прогресивний досвід зарубіжних країн у вирішенні проблем розвитку кіберстрахування, Кукурудзяк М. В. (2016)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми ефективного функціонування фінансового механізму в контексті досягнення цілей суспільного розвитку (2016)
Татарин Н. Б. - Бюджетно-податкова політика: основні напрями удосконалення та забезпечення стабільності здійснення в Україні (2016)
Тєшева Л. В. - Основні тенденції та пріоритети реорганізації підприємств, спрямованої на їх укрупнення в умовах інституційних трансформацій, Невдачина О. І., Гарапко М. І. (2016)
Титаренко Л. М. - Монетаризм у системі державного регулювання національної економіки (2016)
Тірбах Л. В. - Оптимізація кількості державних цільових та бюджетних програм (2016)
Чеберяко О. В. - Децентралізація податкових повноважень: досвід Німеччини та України, Рябоконь О. О. (2016)
Шаповалова С. М. - Чинники та стратегії підвищення вартості банківської установи на основі корпоративної соціальної відповідальності, Шаповалова А. С. (2016)
Шикина Н. А. - Инфляция как инструмент квазифискального налогообложения: теоретические аспекты (2016)
Кійко Ю. Т. - Місце внутрішнього аудиту в системі контролю в банківській сфері (2016)
Мосійчук М. М. - Аналітична оцінка діяльності транспортних підприємств у контексті розвитку галузі (2016)
Шевченко Л. Я. - Роль інтегрованого обліку в оцінці перспектив діяльності суб’єктів господарювання (2016)
Чорнорот Я. О. - Побудова моделі управління запасами, що враховує знижки, з використанням теорії комплексних чисел (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2016)
Content (2016)
Smiyan S. I. - Effectiveness of Canephron® N in the Complex Management of Subclinical Gouty Nephropathy, Franchuk M. V., Komorovsky R. R. (2016)
Heryak S. N. - Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion, Petrenko N. V., Kuziv I. Ya., Stelmakh O. Y., Bagniy N. I., Korda I. V., Dobryanska V. Yu., Bagniy L. V. (2016)
Falfushynska H. I. - Detection of Oxidative Stress, Apoptosis and Molecular Lesions in Human Ovarian Cancer Cells (2016)
Marchyshyn S. M. - Qualitative composition and organic acids content in the aboveground part of plants from families Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae and Chenopodiaceae, Shanayda M. I., Kernychna I. Z., Demydiak O. L., Dahym I. S., Berdey T. S., Potishnyj I. M. (2016)
Barański K. - Supply of antihypertensive drugs and cardiovascular mortality in Poland in 2000–2010, Zejda J. E. (2016)
Vasylieva N. A. - Epidemiological and Epizootic Aspect of Leptospirosis Evolution in Ternopil Region, Kravchuk Yu. A. (2016)
Burmas N. I. - Enzyme Markers Activity and Bile Formation Function of Liver in Cases of Tuberculostatics and Hexavalent Chromium Compounds Affection in Rats, Fira L. S., Lyhackyy P. H. (2016)
Krynytska I. Ya. - Levels of Nitric Oxide Metabolites in Rats With Hepatopulmonary Syndrome (2016)
Marushchak M. I. - Molecular Apoptosis Mechanisms with Underlying Experimental Acute Lung Injury, Klishch I. M., Bondarenko Yu. I., Mazur L. P. (2016)
Saturska H. S. - Influence of Trimetazidine Metabolic Therapy on Connective Tissue Metabolism in Experimental Diffuse Ischemic Necrotic Cardiosclerosis in Rats with Different Rates of Hypoxia Resistance, Bondarenko Yu. І., Saturska U. V. (2016)
Farhat M. R. - Геномний аналіз визначає мішені конвергентної позитивної селекції резистентної до протитуберкульозних препаратів мікобактерії туберкульозу, Shapiro B. J., Kieser et al. K. J. (2015)
Бисюк Ю. А. - Связь полиморфизма С159T­гена рецептора CD14 с антиэндотоксиновым иммунитетом у взрослых больных c ранним и поздним началом бронхиальной астмы (2015)
Процюк Р. Г. - Особливості функціонального стану адренокортикальної системи у хворих на ко­інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Загута Ю. Б., Бєгоулєв О. Є. (2015)
Рекалова О. М. - Досвід застосування бактеріального пептидоглікану в комплексній терапії хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, Матвієнко Ю. О., Панасюкова О. Р., Чернушенко К. Ф., Кадан Л. П., Литвиненко Н. А., Рева О. А., Ясир С. Г., Сінгаєвський М. Б. (2015)
Марченко Г. Ф. - Стан функції печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з вірусними гепатитами В і/або С (2015)
Красюк І. В. - Можливості ультразвукової діагностики гастроезофагеального рефлюксу у хворих на бронхіальну астму (2015)
Тодоріко Л. Д. - Анемічний синдром як вияв системного впливу гіпофізарно­тиреоїдного дисбалансу при запальних захворюваннях легень специфічного і неспецифічного генезу у хворих старшого віку (2015)
Сахелашвілі М. І. - Ефективність застосування актовегіну та імунофану в комплексній терапії хворих на хіміорезистентний туберкульоз, Платонова І. Л., Балита Т. М., Штибель Г. Д. (2015)
Ільїнська І. Ф. - Стан адаптивного імунітету хворих на деструктивний туберкульоз легень з різною експресією лімфоцитами рецепторів до гамма­інтерферону, Матвієнко Ю. О., Копосова І. В., Ясир С. Г., Сінгаєвський М. Б. (2015)
Лимарев С. В. - Клинико­рентгенологические проявления патологии легких, обусловленной пневмоцистозом, у больных СПИДом, Крамной И. Е., Вороньжев И. А. (2015)
Аврамчук О. В. - Фармакокінетичні особливості гатифлоксацину та левофлоксацину залежно від способу введення їх хворим на вперше діагностований туберкульоз легень (2015)
Масік Н. П. - Якість життя та ризик остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Ільницький Я. М. - Вибіркове комп’ютерно­математичне відстеження захворюваності на туберкульоз у системі MS Excel, Ільницький Г. І. (2015)
Дьяченко А. Г. - Лечение как профилактика ВИЧ­инфекции. Конец эпидемии?, Грабовый С. Л., Дьяченко П. А., Горобченко Е. Н. (2015)
Ляшенко А. А. - Методы генотипирования во фтизиатрии (2015)
Миколишин Л. І. - Особливості позагрудного туберкульозу у дітей з невідомим контактом, Піскур З. І. (2015)
П’ятночка І. Т. - Про прихильність до лікування хворих на туберкульоз, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2015)
90 років кафедрі фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2015)
Савченко Л. П. - Кваліфікація обладнання для виготовлення і контролю якості мазей в умовах аптеки повідомлення 1. обладнання для змішування (2015)
Кучер Т. В. - Вибір та стандартизація умов селективного розділення глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду в тонкому шарі сорбенту, Мерзлікін С. І. (2015)
Петровська Л. С. - Розробка та вивчення технологічних, фізико-хімічних властивостей піномійних основ з кокамідопропілбетаїном при значенні рH 3,8–4,8 (2015)
Бойко Н. Н. - Определение элементного состава травы некоторых растений, Зайцев А. И., Беликов K. Н., Гришина Е. В. (2015)
Клименко Л. Ю. - Разработка и валидация методик экстракционно-фотометрического определения доксиламина в моче, Трут С. Н., Іванчук И. М. (2015)
Куликов А. Ю. - Разработка методик определения эфирного масла чайного дерева и консервантов в составе геля "Имбирол", Пуль-Лузан B. В., Баранова И. И. (2015)
Бондар Л. М. - Електронні бібліотеки як елемент якості вищої освіти, Киричок I. В., Левашова O. Л. (2015)
Федяк І. О. - Якість проведення державної атестації випускників – квінтесенція якості вищої освіти (2015)
Getalo O. V. - Retrospective analysis of the market of antiepileptics in Ukraine (2015)
Струс О. Є. - Маркетингові дослідження лікарських та косметичних засобів на основі лікувальних грязей (пелоїдів) (2015)
Барнатович С. В. - Ретроспективний аналіз споживання антигіпертензивних лікарських засобів пілотного проекту за допомогою частотного аналізу та АТС/ДДД-методології (2015)
Матейко Г. Б. - Порівняльна оцінка клінічниих протоколів лікування кашлюку і менінгококової інфекції у дітей в Україні та інших країнах у контексті формулярного підходу, Білик I. П., Федяк I. О. (2015)
Посилкіна О. В. - Розрахунок транспортного запасу лікарських засобів в дистрибуційній мережі з урахуванням надійності процесу постачання, Котлярова В. Г., Новицька Ю. Є. (2015)
До 65­річчя Михайла Михайловича Кужка (2015)
До 60­річчя Алли Кирилівни Вородюхіної (2015)
Cohen T. - Modeling epidemics of multidrug­resistant M. tuberculosis of heterogeneous fitness, Murray M. (2015)
Петренко В. І. - Проблема туберкульозу в Україні, Процюк Р. Г. (2015)
Зеленська М. В. - Актуальні питання впровадження замісної підтримувальної терапії в Україні, Єщенко О. Г., Демченко І. Л. (2015)
Гайова Л. В. - Токсичний вплив протитуберкульозних засобів на життєво важливі органи та дослідження протектної дії піридоксину в разі інтоксикації протитуберкульозними засобами (2015)
Бисюк Ю. А. - Влияние полиморфизма Asp299Gly гена TLR­4 на состояние антиэндотоксинового иммунитета у пациентов с обострениями бронхиальной астмы, Курченко А. И. (2015)
Черенько С. О. - Чинники ризику гепатотоксичних реакцій у хворих з новими випадками ко­інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В і/або С, Манів Л. Я. (2015)
Галан І. О. - Вміст незамінних амінокислот у крові хворих на туберкульоз органів дихання в процесі лікування (2015)
Черенько С. О. - Ефективність лікування хворих із новими випадками мультирезистентного туберкульозу, діагностованого за молекулярно­генетичним або фенотиповим методом, Варицька Г. О. (2015)
Платонова І. Л. - Цитологічна структура крові у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень та її значення для оцінки інтенсивності ендогенної інтоксикації, Писаренко Є. І., Мажак К. Д., Ткач О. А., Штибель Г. Д., Павленко О. В., Омелян О. В., Турчина Т. В., Кіромасова Н. І., Божко Л. Г. (2015)
Зозуляк В. І. - Особливості порушення біохімічних показників функції печінки у хворих на деструктивний туберкульоз легень та їхня корекція, Зозуляк Н. В., Пилипенко І. І. (2015)
Гуменюк І. П. - Реабілітація пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень та супутньою патологією хребта (2015)
Тодорико Л. Д. - Факторы риска развития тяжелых форм инфильтративного туберкулеза легких в современной эпидемиологической ситуации, Лесник Э. В., Гинда С., Караяни О. (2015)
Литвинюк О. П. - Структура захворюваності на туберкульоз медичних працівників Вінницької області, Зайков С. В., Захарченко О. О., Клименко Т. І. (2015)
Дужий І. Д. - Синдром плеврального випоту — маніфестація туберкульозного спондиліту, Піддубна Г. П., Бондаренко Л. А., Гресько І. Я., Юрченко А. В. (2015)
Голка Г. Г. - Кістково­суглобовий туберкульоз як складова частина проблеми хвороби, Фадєєв О. Г., Істомін Д. А., Веснін В. В. (2015)
Світлій пам’яті Юрія Вікторовича Покалюхіна (2015)
Title (2007)
Contents (2007)
Каретников В. Г. - Предисловие (2007)
Babina Ju. - Режимные аккреции ассинхронного поляра ВУ Сам на определенных фазах периода биений для низкого аккреционного состояния, Pavlenko E. P., Andreev M. (2007)
Biryukov E. E. - Динамическая эволюция почти параболических комет на орбиты галлеевского типа (2007)
Bogdanov A. S. - Евро-азиатское сотрудничество по наблюдению оптических транзиентов гамма-всплесков, Guziy S. S., Castro-Tirado A. J., Postigo A. de Ugarte, Gorosabel J., Jelinek M., Sokolov V. V., Fatkhullin T. A., Kheifets I. M. (2007)
Bondar' N. I. - Свидетельства дифференциального вращения красного карлика PZ Mon, Prokof'eva V. V. (2007)
Bryukhanov I. S. - Наблюдения переменных звёзд малыми инструментами или сила примера и возможности любителя астрономии (2007)
Chinarova L. L. - Электронное методическое пособие для любителей астрономии и студентов "Двойные звезды и их эволюция" (2007)
Chumak O. V. - Прогноз основных параметров 24-го солнечного цикла (2007)
Chumak O. V. - Самоорганизация магнитоплазменных структур в верхних слоях Солнца (2007)
Delone A. B. - Поиски Na в области сублимации околосолнечной пыли, Divlekeev M. I., Suchanov E. A., Gulyaev R. A., Yakunina G. V., Porfir'eva G. A. (2007)
Denishchik Yu. S. - Разработка и исследование устройств согласования отдельных трактов спутниковых лазерно-локационных станций, Mel'kov S. М. (2007)
Dragunova A. V. - О пространственном распределении звезд в избранных участках неба, Yasinskaya M. P. (2007)
Epishev V. P. - Возмущающие эффекты в собственном вращении высокоорбитальных ИСЗ, Isak I. I., Motrunich Y. M., Motrunich I. I., Naubauer I. F., Pop S. S., Kudak V. I. (2007)
Epishev V. P. - Электрофотометрия ИСЗ в Ужгороде началась с Одессы, Motrunich Y. M., Motrunich I. I., Naubauer I. F. (2007)
Grigorenko V. D. - Итоги наблюдений U CrB в 1856-2007 гг., Gadon S. А., Shurpakov S. E., Bryukhanov I. S. (2007)
Kartashova A. P. - Мониторинг полугодового притока метеорного вещества на Землю по данным объективных регистраций метеоров телевизионным методом, Bagrov A. V., Bolgova G. T., Leonov V. A. (2007)
Kolesnik S. Ja. - Определение элементов орбиты ИСЗ по смешанным данным, Strakhova S. L. (2007)
Коzyrev E. S. - Реализация комбинированного метода в НИИ НАО для наблюдений геосинхронных спутников, Sibiryakova E. S., Shulga A. V. (2007)
Kravtsov F. I. - Наблюдения покрытий звезд астероидами методом временной развертки изображений в 2006 г, Lukyanyk I. V. (2007)
Кuzenkov I. - Внесолнечные планеты и возможность возникновения жизни на них, Ivashin B., Bryukhanov I. S., Barinov М. (2007)
Lyubich I. V. - Оптимизация режимов работы активных сред передатчиков лазерно-локационных станций при наблюдении КО (2007)
Markina A. K. - Межзвездные метеоры с почти параболическими орбитами, Skoblikova L. Ya. (2007)
Melikyants S. - Использование оптико-геометрического моделирования для интерпретации наблюдаемых кривых блеска ИСЗ, Shakun L., Koshkin N., Dragomiretsky V., Strakhova S. (2007)
Mikhalchuk V. V. - Определение координат основных точек освещенной части видимого диска сферической планеты (2007)
Mironov A. V. - Астрометрия и фотометрия звезд по сканам пластинок фототеки ГАИШ (первые опыты), Nikolaev F. N., Tuchin A. S., Zakharov A. I., Levkova K. F. (2007)
Murga V. V. - Использование коллективных явлений в активных средах передатчиков лазерно-локационных станций (2007)
Mushailov B. R. - Динамическая эволюция экзопланетных систем, движущихся в орбитальных резонансах с учетом вековых возмущений от N тел, Chuyas A. K. (2007)
Mushailov B. R. - О влиянии орбитальных динамических резонансов на особенности статистического распределения астероидов и комет, Teplitskaja V. S. (2007)
Paltsev N. G. - О дополнении к методу вычисления орбит ИСЗ по положению и скорости (2007)
Paltsev N. G. - Анализ погрешностей прямых измерений положений космических объектов, Kolesnik S. Ja. (2007)
Panchuk V. E. - Этапы развития техники измерения лучевых скоростей звезд, Yakshina Т. А. (2007)
Panchuk V. E. - Интерференционнъле методы измерения доплеровских смещений, Кlochkova V. G., Nasonov D. S. (2007)
Prokofjeva-Mikhailovskaja V. V. - Исследования поверхностей безатмосферных тел по рассеянному ими солнечному излучению, Rublevskij A. N. (2007)
Ryabov М. I. - В. П. Цесевич и одесская радиоастрономия (20 лет со дня начала работы РТ "УРАН-4") (2007)
Shereta E. P. - Химический состав четырех звезд скопления Гиады (2007)
Strygin N. Z. - Проблемы разработки современных астрономических телевизионно-измерительных систем, Prokof’eva V. V., Sukhov P. P., Karpenko G. F. (2007)
Tkachenko S. S. - Спектральное и фотометрическое исследование Новой V1494 AQL = 1999 N2 в 2003 - 2006 гг., Pavlenko E. P., Goranskij V. P. (2007)
Vil'chinsky S. I. - Основные свойства уравнений Эйнштейна с космологическим членом, линейно зависящим от скаляра римановой кривизны пространства-времени, Nakaznoy P. А. (2007)
Yagudina E. I. - Астрономия в юношеском клубе космонавтики им. Г. С. Титова (ЮКК) (2007)
Yagudina E. I. - Определение ориентации динамических систем относительно ICRF по оптическим и радарным наблюдениям астероидов, сближающихся с землей (АСЗ) (2007)
Андронов И. Л. - Многоцветный фотополяриметрический моноторинг катаклизмических переменных с разной степенью влияния магнитного поля на аккрецию, Колесников С. В., Шаховской Н. М. (2007)
Андронов И. Л. - Владимир Платонович Цесевич - выдающийся ученый, педагог, популяризатор и организатор науки (2007)
Уважаемые коллеги! (2015)
Лиев А. А. - Клинико-морфологическая оценка симптома Вассермана, Лиев П. С., Татьянченко В. К. (2015)
Мяловицька О. А. - Особливості курації хворих на розсіяний склероз у сучасних умовах (2015)
Дубенко О. Е. - Эпидемиологические и клинические характеристики головной боли напряжения у подростков в городе Харькове, Степанченко К. А. (2015)
Мілевська-Вовчук Л. С. - Порівняльна характеристика скринінгових шкал для виявлення когнітивних порушень (2015)
Стаднік С. М. - Прогностичні критерії прогресування когнітивних розладів у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією на фоні фібриляції передсердь (2015)
Евтушенко С. К. - Современные вопросы диагностики и фармакотерапии болезни Паркинсона и ее фенокопий (лекция) (2015)
Соколова Л. І. - Застосування сульфату магнію при ішемічному інсульті, Довбонос Т. А., Шандюк В. Ю. (2015)
Негрич Т. І. - Проблеми діагностики та лікування гострої порфірійної полінейропатії, Юр М. І., Хома А. І., Кардош Н. М., Саноцький Я. Є., Готь Н. Р. (2015)
Фесенко В. С. - Постпункционная головная боль: этиология, патогенез, проявления (2015)
Марута Н. О. - Державна установа "Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України" (2015)
Володимир Юрійович Мартинюк (2015)
Титул, зміст (2016)
Семененко В. П. - Ниткоподібні кристали шрейберзиту в метеоритах, Горовенко Т. М. (2016)
Гуров Е. П. - Циркон и бадделеит в ударно-расплавленных породах Болтышской структуры, Пермяков В. В. (2016)
Іваницький В. П. - Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месcбауерівської спектроскопії, Пономаренко О. М., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В., Редько Я. В., Овсієнко В. В. (2016)
Бобров О. Б. - Зеленокам’яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура (2016)
Митрохин А. В. - Петрология, геохимия и рудоносность ультрамафитовых даек Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита), Вишневская Е. А., Гаценко В. А., Митрохина Т. В., Михальченко И. И., Шумлянский Л. В. (2016)
Сукач В. В. - Сублужні біотитові амфіболіти району Балки Башмачка, Середнє Придніпров’я (2016)
Артеменко Г. В. - Геохимические особенности и генезис палеопротерозойских плагиогранитоидов Центрального Приазовья (Украинский щит), Бородыня Б. В., Швайка И. А. (2016)
Зюльцле О. В. - Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Тікицького мегаблоку, Степанюк Л. М., Зюльцле В. В., Довбуш Т. І., Курило С. І. (2016)
Крюченко Н. О. - Особенности миграции и концентрации ртути в донных отложениях вблизи территорий промышленных зон, Панаит Э. В. (2016)
Колтун Ю. В. - Рецензія на дві завершальні книги із серії "Мінерали Українських Карпат" (2016)
Наші автори (2016)
Акритиду Х. П. - Определение суммы алкалоидов в сухих экстрактах семян и корней Люпина многолистного методом амперометрического титрования, Бойник В. В., Блажеевский Н. Е. (2015)
Гуреєва С. М. - Використання рентгенівської дифракції для дослідження поліморфізму субстанції торасемід, Завалько І. В. (2015)
Тораев К. Н. - Стандартизация требований к количественному определению бенфотиамина в субстанции и готовой лекарственной форме, Евсеева Л. В., Губарь С. Н. (2015)
Крутських Т. В. - Валідація критичних стадій виробництва таблеток Aльтабор, Шаламай A. С. (2015)
Проскурова Я. О. - Актуальні питання щодо розробки монографії "Трава золототисячника" до Державної Фармакопеї України, Губарь C. М., Гонтова T. М., Євсєєва Л. В., Котова E. Е., Котов A. Г. (2015)
Шевіна В. Л. - Валідація методики кількісного визначення вмісту флавоноїдів у препарті таблетках "Уронефрон", Хохленкова Н. В., Ремез О. С. (2015)
Зупанець К. О. - Управління й економіка фармації забезпечення якості оцінки клінічних випробувань лікарських засобів шляхом врахування впливу супутньої терапії (2015)
Ковальська Н. П. - Використання аспектів е-learning для покращення якості викладання фармакогнозії (2015)
Новицька Ю. Є. - Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в oптово-роздрібній ланці фармації, Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2015)
Соловйов С. О. - Аналітичні підходи до оптимізації регуляторної політики на фармацевтичному ринку України, Ігрунова K. М., Гальчинський Л. Ю., Бабіч С. А., Симчук A. А. (2015)
Getalo O. V. - Evaluation of pharmaceutical providing of the patients with peptic ulcer of the stomach and duodenum by means of ABC analysis, Yakovleva O. S. (2015)
Кузнецов І. Е. - Результати АВС-, VEN- та частотного аналізу фармакотерапії ревматоїдного артриту в закладі охорони здоров’я (2015)
Літвінова О. В. - Методологічні засади формування інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України, Посилкіна O. В. (2015)
Яковлева Л. В. - Анализ ассортимента препаратов для лечения хобл на фармацевтическом рынке и в государственном формуляре Украины, Бондаренко Д. В. (2015)
Котвіцька А. А. - Дослідження сучасного стану фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку в Україні, Пастухова O. А. (2015)
DIadiun T. V. - Analysis of Ukrainian market and consumer properties of baby diapers (2015)
Пантюк М. - Передмова (2014)
Галик В. - Іван Франко і Ватрослав Ягич: історіографія та джерельна база проблеми (2014)
Галів М. - Читальня товариства "Просвіта" в Східниці (1909 – 1939 рр.) (2014)
Ільницький В. - Використання підпільниками криївок у протистояннях із репресивно-каральною системою у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2014)
Кашка М. - Значення мови у формуванні національної самосвідомості на Закарпатті у ХІХ столітті (2014)
Лазорак Б. - Два епізоди про модернізацію "Австрійського Дрогобича": старі вулиці "по-новому" і "не провінційна мрія" про трамвай (1901, 1909 – 1914 рр.) (2014)
Malczewska-Pawelec D. - Syndrom fałszywej pamięci. Problematyka kreowania wizji historii najnowszej przez komunistyczną władzę w polsce, Pawelec T. (2014)
Стецик Ю. - Василіанські монастирі міста Перемишля (XIV – XVIII ст.) (2014)
Андрейко О. - Методологічні основи формування виконавської культури скрипаля (2014)
Безпаленко Ю. - Шляхи розвитку методики викладання класичного танцю балетних шкіл Санкт-Петербургу та Москви першої половини двадцятого століття (Ваганова А. Я. Тарасов М. І.), Горбачук Г. (2014)
Бернадська Д. - Розвиток неокласичного балетного стилю в хореографії ХХ століття (2014)
Буданова Т. - О функциональной поливалентности современной баянной культуры (2014)
Дика Г. - Музичні пластичні та рухові форми як складова роботи з дітьми дошкілля та шкільного віку (2014)
Душний А. - Наукове осмислення баянно-акордеонної педагогіки в контексті музичної освіти України ХХІ століття (2014)
Заборовська Т. - Підбір музичного матеріалу для Adagio в класичному танці біля станка та на середині залу (2014)
Карась С. - Порівняння інтерпретацій Прелюдії і фуги gis-moll Й.С. Баха (ІІ-й том ДТК) баяністами-акордеоністами Я. Олексівим та І. Квашевічем (2014)
Кисляк Б. - Передумови виникнення творчості для баяна (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) (2014)
Кметі О. - Репертуарні тенденції початкових мистецьких навчальних закладів України кінця ХХ початку ХХІ століття: баянно-акордеонний аспект (2014)
Колосовська О. - Імпровізація, як розвиток творчої фантазії (через призму джазового виконавства) (2014)
Лебедев А. - Концерт для баяна с оркестром в творчестве композиторов России и Украины 1960-80-х годов (2014)
Марченко Є. - Онтогенез музично-педагогічної думки Галичини доби реформаторства та просвітництва в історичному дискурсі, Логін Л. (2014)
Настюк О. - Синкретизм музики і танцю в балетній хореографії (2014)
Ніколенко О. - Композиційно-стильова специфіка концерту М. Дремлюги для бандури з оркестром (2014)
Плахотнюк О. - Джаз танець на академічній балетній сцені: генезис та персоналії (2014)
Полосмак А. - Произведения белорусских композиторов ХХ века для домровых ансамблей: жанровые поиски (2014)
Суворов В. - Науково-мистецький проект "Львівська баянна школа" та його проекція на баянно-акордеонне музикування Волині (2014)
Теуту І. - Каприс 24 Н. Паганіні в транскрипції В. Луце. До питання синтезу стилів в цимбальних транскрипціях (2014)
Федоронько Л. - До проблеми адаптації поезій Т. Шевченка в українському пісенному фольклорі (2014)
Шариков Д. - Cтилістика бальної хореографії: історія, форми і техніки (2014)
Галів М. - Дискусія про періодизацію історії радянської школи і педагогіки в журналі "Советская педагогика" (1958−1959) (2014)
Жигайло О. - Самопідготовка молодших школярів з математики на заняттях у групах продовженого дня, Дідик Ю. (2014)
Жигайло О. - Формування вимірювальних умінь та навичок учнів початкових класів під час вивчення геометричного матеріалу, Козак У. (2014)
Жигайло О. - Формування понятійного апарату першокласників під час вивчення підготовчого періоду з математики, Цімко З. (2014)
Зелінська Л. - Підвищення знань молодших школярів шляхом мотивації навчальної діяльності (2014)
Зимомря М. - Народні промисли Закарпаття та їхня роль в естетичному вихованні молоді: особливості розвитку (2014)
Іваннікова О. - Аналіз професійного самовдосконалення вчителів трудового навчання, Гризоглазова А. (2014)
Іщук Т. - Нейролінгвістичне програмування як ефективний метод навчання перекладу: аспект пізнавальної функції мови (2014)
Канюк О. - Іншомовна компетентність майбутніх соціальних працівників як компонент змісту професійної підготовки (2014)
Kowalczuk-Walędziak M. - Tutoring akademicki w realiach polskiego szkolnictwa wyższego (2014)
Krajewska A. - Przedmiot i formy oceniania studentow w nowocześnie pojmowanym procesie kształcenia (2014)
Муляр Н. - Методика організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках "Я у світі" у початковій школі (2014)
Садова І. - Впровадження розвивальних технологій навчання у вищій педагогічній школі, Барна О. (2014)
Стасів Н. - Вивчення величин та одиниць їх вимірювання як засіб формування практичних навичок учнів початкових класів на уроках математики, Клок Ю. (2014)
Стецик А. - Еволюція сутнісних характеристик соціальної відповідальності підприємництва (2014)
Стецик І. - Методичні аспекти впровадження нових педагогічних технологій на уроках математики (2014)
Шаран О. - Використання математичних задач на переливання, зважування, перекладання як засобу формування творчої особистості молодшого школяра, Литвин Ю. (2014)
Шаран О. - Використання олімпіадних математичних завдань у процесі роботи з обдарованими учнями початкових класів, Хлопан Л. (2014)
Яким Р. - Вплив індивідуальних особливостей студентів спеціальності "Технологічна освіта" на формування у них компонентів культури безпеки, Явір М. (2014)
Качмар О. - Аспекти "контактоустановлюваності" Північноамериканського концепту MANAGEMENT (2014)
Паночко М. - Запозичення як джерело збагачення українського юридичного лексикону ХІХ ст. (2014)
Глущак Н. - Проза Дж. Роулінг: особливості функціонування та методи відтворення молодіжного сленгу в українськомовній інтерпретації В. Морозова (2014)
Голомідова Л. - Наскрізні мотиви у новелістиці Роберта Музіля (2014)
Дмитрів І. - Категорія християнського символу та його функціонування в художньому тексті (2014)
Жовтані Р. - Жанрова структура малої прози Ернста Віхерта в контексті німецької літератури еміграції (2014)
Зимомря І. - Комунікативні виміри у літературному процесі німецькомовного культурного простору (2014)
Зимомря О. - Українсько-угорське помежів’я: особливості літературної взаємодії (2014)
Луцик В. - Стратегії інтерпретації художніх моделей малої прози Доріс Лессінг (2014)
Кемінь О. - Особливості жіночого прозописьма Анджели Картер: критерії сприйняття дійсності (2014)
Мельник О. - Творча історія "Живописної України" як результат співпраці Тараса Шевченка та Миколи Маркевича (2014)
Угляй Л. - Образ предка у прозі Тоні Моррісон (2014)
Харюк І. - Поттеріада Дж. Ролінг як репрезентативне явище філософії new age в сучасному суспільстві (2014)
Кречківська Г. - Структурно-функціональна організація гетеротрофних комплексів відвалів (2014)
Кунда-Пронь І. - Мутаційні процеси у природній популяції Drosophila melanogaster м. Дрогобича (2014)
Пригара О. - Екологічні проблеми туризму та шляхи їх вирішення (2014)
Сеньків В. - Особливості агітаційної роботи з організації роздільного збору твердих побутових відходів, Слободян Л. (2014)
Чир Н. - Еколого-агрохімічний стан ґрунтів басейну р. Вижівка у сучасних умовах господарювання (2014)
Зимомря І. - Текстова структура та верифікація її смислів (2014)
Тельвак В. - Останні томи листування Михайла Грушевського (2014)
Відомості про авторів (2014)
Балабаєва З. - Теорії місцевого самоврядування як джерело пошуку його майбутніх моделей, Пономарьов В. (2016)
Зозуля В. - Розвиток демократичного врядування у західноєвропейській філософії нового часу (2016)
Лавриненко В. - Сутність та теоретичне обґрунтування основних понять системи управління змінами в органах публічної влади (2016)
Трещов М. - Дефініція поняття "ресурсне забезпечення місцевих бюджетів" (2016)
Арабаджи К. - Механізми реалізації сімейної політики в Україні (2016)
Гулиев А. Дж. оглу - Первая – это знак высшей пробы, Чекалюк В. (2016)
Дивущак О. - Інформаційне забезпечення державної політики протидії торгівлі людьми в Україні (2016)
Зелінська Н. - Аспекти комплексного взаємовпливу складових механізму державного управління упорядкуванням адміністративно-територіального устрою України на регіональному рівні (2016)
Levytskyi A. - Informational and technological principle of thetourism planning (2016)
Коваль З. - Формування інформаційно-психологічної стійкості як свідомої властивості людини інформаційного суспільства: управлінський аспект (2016)
Lisnyak S. - State regulation of foreign investment in emerging markets: evidence from Kazakhstan, Rakhmanova A. (2016)
Макосій С. - Наука і освіта як підґрунтя відтворення людського капіталу в Україні (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. - Мотивація як фактор забезпечення ефективності та результативності публічної служби України (2016)
Полюлях Р. - Конфіденційність медичних записів в США: державно-управлінський аспект (2016)
Романенко Е. - Волонтерська діяльність у сфері цивільного захисту України: сучасний стан та перспективи її розвитку в контексті європейського досвіду (2016)
Сокур Н. - Сучасні проблеми соціальної політики в сфері захисту осіб з інвалідністю в Україні, Шульгіна Т. (2016)
Ткач І. - Взаємодія органів публічної влади з громадськістю як індикатор прозорості та відкритості (2016)
Фердман Г. - Роль та завдання державного управління в галузі транспорту (2016)
Ясниська Н. - Сучасні тенденції розвитку та реформування національних освітніх систем в контексті перспектив розвитку науки у вищій школі (2016)
Волик В. - Теоретичні засади формування корпоративної культури державних службовців (2016)
Лавренюк В. - Точність терміновживання в офіційно-діловому та науковому стилях мовлення (2016)
Бурик З. - Управління земельними ресурсами об’єднаних громад (2016)
Мунько А. - Концептуальні засади побудови системи управління місцевими фінансами в Україні в умовах децентралізації (2016)
Назар О. - Методологічні засади планування видаткової частини бюджетів місцевого самоврядування (2016)
Жадан В. М. - Метаболічні ефекти натрію сукцинату в умовах експериментального легеневого набряку, Коржов В. І. (2015)
Бутов Д. О. - Генетичний контроль активації цитокінів крові у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень (2015)
Петренко В. І. - Туберкульоз неуточненої локалізації у ВІЛ­позитивних пацієнтів, Коломійчук Л. А., Ничипоренко Л. С., Панасюк О. В., Радиш Г. В. (2015)
Jucov А. - Accessibility of migrants to health care services and their vulnerability for tuberculosis, Lesnic E., Todoriko L. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Клінічно­рентгенологічна характеристика ефективності парентерального застосування протитуберкульозних препаратів у разі чутливого туберкульозу легень з гепатобіліарною коморбідністю, Сем’янів І. О., Гавриш І. І., Гуска І. І. (2015)
Панасюк О. В. - Частота та профіль медикаментозної резистентності Mycobacterium tuberculosis у ВІЛ­інфікованих хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю залежно від випадку туберкульозу, Коломійчук Л. А., Ничипоренко Л. С., Радиш Г. В. (2015)
Ciobanu S. - Predictive exogenous conditions for tuberculosis treatment default, Lesnic E., Todoriko L., Haidarlî I., Tudos T. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Стан мікробіоценозу товстого кишечника при туберкульозі легень залежно від спектра чутливості мікобактерій туберкульозу та у хворих з коморбідністю ВІЛ/туберкульоз, Підвербецька О. В. (2015)
Демчук А. В. - Негоспітальна пневмонія та коморбідність: особливості клінічного перебігу (2015)
Lesnic Е. - General non­specific adaptive reactions and expresiveness of endogenous intoxication in pulmonary tuberculosis, Todoriko L., Ghinda S., Caraiani O., Calenda O., Niguleanu A. (2015)
Литвинюк О. П. - Клінічні особливості туберкульозу у медичних працівників Вінницької області, Зайков С. В. (2015)
Колоскова Е. К. - Эффективность базисного противовоспалительного лечения бронхиальной астмы у детей при сопутствующем аллергическом рините, Белоус Т. М. (2015)
Бабінець Л. С. - Оптимізація про­ та антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електронейростимуляції, Галабіцька І. М., Криськів О. І. (2015)
Потейко П. І. - Склерозуюча гемангіома легень, Шевченко О. С., Ходош Е. М. (2015)
Шупер С. В. - Нітрозивний стрес у пацієнтів із поєднанням хронічного обструктивного захворювання легень та ішемічної хвороби серця (2015)
Коваленко С. В. - Нові підходи до лікування інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень (огляд літератури), Кушнір Л. Д. (2015)
Шепилева Н. В. - Ко­инфекция ВИЧ, Малый В. П., Павликова К. В. (2015)
Шевченко О. С. - Ко­інфекція туберкульоз/ВІЛ: епідеміологічні показники в Харківській області за 2014 рік, Потейко П. І., Ковальова Т. Ф., Говардовська О. О., Чувуріна Н. О. (2015)
Todoriko L. D. - Рrevalence of the digestiv system comorbidity in patients with sensitiv and resistant TB (2015)
Aibana W. - Analysis of drug sensitive tuberculosis treatment outcomes in Kyiv oblast, Ukraine, Krasiuk V., Bachmaha M., Rybak N., Mamotenko A., Yeromenko V., Flanigan T., Petrenko V., Murray M. (2015)
Асеев А. В. - Направления современной терапии перикардита туберкулезной этиологии, Рясенский Д. С., Платонов Ю. Ф. (2015)
Асеев А. В. - Оценка влияния активной профилактической флюорографии на структуру новых случаев туберкулеза легких, Рясенский Д. С., Платонов Ю. Ф. (2015)
Асеев А. В. - Хирургические технологии — основа протокола лечения туберкулеза ребер, Рясенский Д. С., Платонов Ю. Ф. (2015)
Белогорцева О. И. - Использование специфических кожных тестов для диагностики туберкулеза у медицинских работников фтизиатрической службы, Доценко Я. І., Шехтер И. Е., Садловская М. А. (2015)
Бровчук М. П. - Захворювання на парадонтит у хворих на бронхіальну астму, Букач О. П., Бровчук П. В., Чік А. Г., Булеза Б. Я., Кузьмик Б. В., Кузьмик М. А., Кузьмик В. М., Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Білинець Ф. В. (2015)
Бровчук М. П. - Лікування хворих із захворюваннями органів дихання, ЛОР­органів та патологією шкіри методом спелеотерапії, Букач О. П., Булеза Б. Я., Кузьмик Б. В., Чік А. Г., Бровчук П. В., Кузьмик М. А., Кузьмик В. М., Білинець Ф. В. (2015)
Букач О. П. - Артеріальна гіпертензія у хворих на бронхіальну астму, Бровчук М. П., Бровчук П. В, Чік А. Г., Булеза Б. Я., Кузьмик Б. В., Кузьмик М. А., Кузьмик В. М., Білинець Ф. В. (2015)
Булдакова Е. И. - Использование копинговых процессов у больных туберкулезом легких для формирования приверженности к лечению, Эльгали А. И., Аванесова Д. И., Асеев А. В., Дербенев Д. П. (2015)
Булдакова Е. И. - Психологическое отношение больных туберкулезом к своему заболеванию, Эльгали А. И., Аванесова Д. И., Асеев А. В., Дербенев Д. П. (2015)
Гришин М. Н. - Динамика эпидемиологии туберкулеза в Крыму, Зайцев Ю. А., Блинов А. В. (2015)
Гуменна А. В. - Антимікробна активність низки нових нафталеновмісних четвертинних фосфонієвих сполук. Взаємозв’язок будови та антимікобактеріальної активності, Букачук О. М. (2015)
Денисенко О. І. - Особливості перебігу та клінічних виявів туберкульозу шкіри (2015)
Денисенко О. І. - Актуальні питання викладання теми: "Туберкульоз шкіри" лікарям­інтернам за спеціальністю "Загальна практика — сімейна медицина", Перепічка М. П., Гаєвська М. Ю. (2015)
Еременчук И. В. - Патогенетическое обоснование применения "Тивортина" при мультирезистентном туберкулезе, Тодорико Л. Д., Денисов А. С., Спринсян Т. А. (2015)
Мельник В. П. - Частота туберкульозу з розширеною резистентністю у хворих, зокрема в поєднанні з ВІЛ­інфекцією, залежно від випадку захворювання і потреба в паліативному лікуванні їх, Панасюк О. В., Хурса Т. Г., Садомова­Андріанова Г. В., Стадник Л. В., Павленко С. Г., Радиш Г. В. (2015)
Мираки Р. И. - Диагностика "гинекологического" туберкулеза с использованием лучевых методов, Асеев А. В., Платонов Ю. Ф., Рясенский Д. С. (2015)
Панасюк О. В. - Клінічна характеристика хворих на ко­інфекцію туберкульоз/ВІЛ за даними регіональних центрів СНІДу України під час проведення 115 клінічних наставницьких візитів за 10 останніх років, Антоняк С. М., Гетьман Л. І., Голуб О. Б., Доан І. Т., Євдокимов А. С., Коломійчук Л. А., Лопатіна Я. В., Ничипоренко Л. С., Радиш Г. В., Супруненко Т. В. (2015)
Петренко В. І. - Особливості виявлення та діагностики туберкульозу неуточненої локалізації у дітей і дорослих, які живуть з ВІЛ­інфекцією, Коломійчук Л. А., Ничипоренко Л. С., Панасюк О. В., Радиш Г. В. (2015)
Писаренко С. В. - Коморбидность у больных с хронической обструктивной болезнью легких, Кондрацки Д. П. (2015)
Рясенский Д. С. - Роль технологии слайд­шоу для оценки знания студентами иллюстративных материалов лучевой диагностики на кафедре фтизиатрии, Асеев А. В., Платонов Ю. Ф. (2015)
Рясенский Д. С. - Формирование приверженности к профилактике туберкулеза среди школьников через систему конкурса плакатов, Асеев А. В., Платонов Ю. Ф. (2015)
Саин Д. О. - Проблемы лекарственно устойчивого туберкулеза в Республике Молдова, Хайдарлы И. Н., Рывняк Л. П., Тудос Т. П., Кривенко Г. Т., Чобану C. H., Кула Е. Н. (2015)
Тащук В. К. - Сучасні підходи до лікування коморбідної патології ішемічної хвороби серця та ХОЗЛ, Амеліна Т. М., Полянська О. С. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Обґрунтування застосування ін’єкційних протитуберкульозних препаратів при туберкульозі легень із синдромом мальабсорбції, Підвербецька О. В. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Характеристика складу мікробіоценозу товстої кишки у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень, Підвербецька О. В. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Динаміка припинення бактеріовиділення у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень із застосуванням ін’єкційних форм ізоніазиду і рифампіцину в інтенсивну фазу лікування, Сем’янів І. О. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Переваги ін’єкційного застосування рифампіцину та ізоніазиду в інтенсивну фазу хіміотерапії у хворих з вперше діагностованим поширеним туберкульозом легень, Сем’янів І. О. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Запобігання виникненню побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у хворих на туберкульоз легень із супутнім ураженням гепато­панкреато­біліарної системи, Сем’янів І. О., Сем’янів М. М. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Патологія гепато­панкреато­біліарної системи у хворих на туберкульоз легень із різним спектром чутливості до протитуберкульозних препаратів, Сем’янів І. О., Сем’янів М. М. (2015)
Федорців О. Є. - Результати міжнародного епідеміологічного дослідження поширеності алергійних захворювань у дітей Східної Європи, Зейда Я. І., Шпаков А. І., Грищук Л. А. (2015)
Шалаев А. Г. - Роль компьютерной томографии легких при организации направления больных туберкулезом легких в федеральные центры для хирургического лечения, Асеев А. В., Платонов Ю. Ф., Рясенский Д. С. (2015)
Шальмін О. С. - Динаміка показників вільнорадикального перекисного окиснення білків під впливом цитопротектора пропіонату дигідрату у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень, Разнатовська О. М. (2015)
Шальмін О. С. - Ефективність лікування хворих з рецидивами туберкульозу легень при ВІЛ/ко­інфекції із застосуванням глутаміл­цистеїніл­гліцин динатрію і апротиніну, Ясінський Р. М. (2015)
Шуленіна О. В. - Дискусійні питання диференціальної діагностики туберкульозу шкіри в практиці лікаря­дерматолога (2015)
Юсупалієва М. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень та коморбідні депресивні розлади: можливості корекції в умовах санаторно­курортного лікування, Гришин М. М., Яковлєв В. І. (2015)
Сабадаш В. В. - Дослідження внутрішгьодифузійної кінетики сорбції a-оксіпорпінової кислоти цеолітом, Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. (2016)
Токар О. Є. - Геоінформаційна технологія оцінювання запасів вуглецю у ґрунтах лісових екосистем, Шпаківська І. М., Дичкевич В. М. (2016)
Варчук І. В. - Технологія синтезу геоінформаційної моделі розподіленої системи за математичними моделями процесів у ній (2016)
Нікіфорова Л. О. - Метод кількісного розрахунку потенціалу підвищення спільної економічної діяльності: практичний аспект, Федорова І. В., Мещерякова Т. К. (2016)
Мокін О. Б. - Оптимізація руху гібридного автомобіля з одночасно працюючими на спільний вал двигуном внутрішнього згоряння та системою електропривода, Мокін Б. І., Лобатюк В. А. (2016)
Гриб О. Г. - Моніторинг споживання електроенергії з контролем якості, Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Бєлов М. С., Лелека О. В. (2016)
Пересада С. М. - Інваріантність до варіацій активного опору ротора в системах векторного керування асинхронними двигунами, Трандафілов В. М., Желінський М. М. (2016)
Печеник М. В. - Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра під час пуску, Бур’ян С. О., Наумчук Л. М. (2016)
Пересада С. М. - Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів, Ковбаса С. М., Зайченко Ю. М., Дученко А. Ю. (2016)
Островерхов М. Я. - Оптимальна за критерієм мінімуму енергії прискорення система векторного керування положенням асинхронного електропривода, Бурик М. П. (2016)
Приймак Б. І. - Поліпшення показників режиму гальмування асинхронного електропривода завдяки максимізації моменту за ослаблення поля (2016)
Саблін О. І. - Ефективність рекуперації електроенергії в системі електротранспорту з інверторними тяговими підстанціями постійного струму, Босий Д. О., Кузнецов В. Г., Баб’як М. О., Косарєв Є. М., Губський П. В. (2016)
Халімовський О. М. - Порівняльний аналіз ефективності стабілізації тиску із застосуванням регульованого та нерегульованого електропривода екструдера, Сокольський О. Л., Сівецький В. І., Мікульонок І. О., Ніколаєв А. А. (2016)
Сивокобиленко В. Ф. - Спосіб підвищення надійності електроживлення в системах електропостачання з двигунним навантаженням, Деркачов С. В. (2016)
Ворона С. С. - Установка нелінійних обмежувачів перенапруг на повітряних лініях 35 кВ (2016)
Баженов В. А. - Використання методів лінійного програмування для оптимізації розвитку електричних мереж сучасних енергосистем (2016)
Коменда Т. І. - Округлість, компактність та видовження графіків електричного навантаження, Коменда Н. В., Давиденко Л. В. (2016)
Бардик Є. І. - Імовірнісно-статистичне моделювання ЕЕС для оцінки ризику відмови силового трансформатора за короткого замикання в електричній мережі, Костерєв М. В., Болотний М. П. (2016)
Павловський В. В. - Моделювання та оцінка ефективності протиаварійної автоматики перетинів електричних систем з розосередженими сонячними електричними станціями, Захаров А. М., Леньга О. В. (2016)
Лисяк Г. М. - Режими та характеристики енергоблока електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб, Пастух О. Р. (2016)
Яндульський О. С. - Дослідження режимів роботи енергосистеми зі значною часткою вітрових електричних станцій, Марченко А. А., Гулий В. С. (2016)
Журахівський А. В. - Струмовий захист трансформаторів напруги від дії ферорезонансних процесів, Яцейко А. Я., Масляк Р. Я. (2016)
Кутін В. М. - Пристрій захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Голінько В. І., Шпачук О. О. (2016)
Бурбело М. Й. - Умови симетрування електричних навантажень розподільних мереж за допомогою СТАТКОМ, Войтюк Ю. П., Лобода Ю. В. (2016)
Юхимчук М. С. - Розробка математичних моделей аналізу впливу параметричних збурень на стійкість автоматичних систем з логічними управляючими пристроями, Деркач А. І. (2016)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки водневмісного газу на робочий процес бензинового двигуна з карбюраторною системою живлення, Шуба Є. В. (2016)
Стащук О. М. - Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на хвилеводну дисперсію сигналу, Степанов Д. М., Багачук Д. Г. (2016)
Бажан С. П. - Структура та зміст моделі управління процесом практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей в умовах навчально-науково-виробничих комплексів (2016)
Олійник В. С. - Зміни ґрунтозахисних властивостей лісів Передкарпаття під впливом вибіркових і суцільних рубань, Ткачук О. М. (2016)
Часковський О. Г. - Вуглецевий баланс природних комплексів Західної України, Миклуш Ю. С., Кюмерле Т., Олофсон П. (2016)
Лісовий М. М. - Мікроклональне розмноження цінних генотипів Taxus Baccata L. (2016)
Данчук О. Т. - Значення "едафотипів" у лісовій селекції та лісовому селекційному насінництві (2016)
Дудин Р. Б. - Стан вуличних насаджень центральної частини Хмельницького, Левусь Т. М., Фітак М. М. (2016)
Вітенко В. А. - Особливості перебігу періоду спокою Morus alba L. та її декоративних форм в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Вудмаска І. В. - Екологія живлення оленів, Петрук А. П., Колісник Б. І. (2016)
Гайдукевич М. Є. - Дендрофлора Мало-Турянського лісництва: аналіз та охорона, Лисенко М. О. (2016)
Голяка М. А. - Аналіз таксаційних показників сухостійних дерев у березових насадженнях Українського Полісся, Білоус А. М., Матушевич Л. М., Ковбаса Я. В., Голяка Д. М. (2016)
Житовоз А. В. - Стан полезахисних лісових смуг в агроландшафтах півдня Київщини (2016)
Калиновський Н. В. - Мезофауна лісової підстилки свіжих соснових борів центральної частини Житомирського Полісся (2016)
Ковальська С. С. - Експериментальна база даних дослідження рослинної біомаси штучних соснових деревостанів південного Придніпровського Полісся (2016)
Мамчур В. В. - Інвентаризація живоплотів Уманського Національного університету садівництва та шляхи покращення їх стану (2016)
Назаренко В. В. - Дослідження ходу росту соснових деревостанів Скрипаївського лісництва, Бабенко В. В. (2016)
Мельник О. М. - Повидільна оцінка біотичної продуктивності лісів Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" (2016)
Нейко І. С. - Адаптаційна здатність та особливості росту підвидів сосни жовтої (Pinus Ponderosa L.) у географічних культурах в умовах Харківщини, Лось С. А., Плотнікова О. М. (2016)
Шилін І. С. - Особливості стану та росту культиварів тополі у фазі приживлення на плантаціях Волинського Полісся та Опілля (2016)
Шишканинець І. Ф. - Продуктивність букових деревостанів у національному природному парку "Зачарований край", Мазепа В. Г., Мочан В. І. (2016)
Манько М. В. - Морозостійкість культиварів Acer platanoides L., перспективних для висаджування у міських умовах, Олексійченко Н. О., Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Соваков О. В. (2016)
Олексійченко Н. О. - Дендропарк Клесівського лісництва - перлина топіарного мистецтва в Україні, Дзиба А. А., Подольхова М. О. (2016)
Лялін О. І. - Ріст та маса однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених у контейнерах з різним складом субстрату (2016)
Краснов В. П. - Удосконалення методики обстеження лісів з метою їх реабілітації на території, забрудненій радіонуклідами, Курбет Т. В., Суховецька С. В. (2016)
Stankowski S. - Wpływ Nawożenia Agrosuprą S Na Plonowanie I Strukturę Plonu Jęczmienia Jarego, Hury G., Sobolewska M., Opatowicz N., Dawidowski A., Bury M., Bashutska U., Tomczyk I. (2016)
Безділь Р. В. - Вміст важких металів у відходах кролеферми та їх екологічно безпечна утилізація, Пушкарьова-Безділь Т. М., Щетина М. А. (2016)
Бублик М. І. - Формування техносолітонів - досягнення безвідходного виробництва, Зварич Р. І. (2016)
Копій М. Л. - Мікологічна структура ґрунту в межах сформованих екотопів порушених ландшафтів Яворівського сірчаного кар'єру, Оліферчук В. П. (2016)
Мацієвська О. О. - Ефективність очищення природних вод від амонійного азоту природними та штучними катіонітами (2016)
Шевчук Л. І. - Кавітаційне знезараження стоків пивоварного виробництва у присутності газів різної природи, Никулишин І. Є., Фалик Т. С. (2016)
Радомська М. М. - Дослідження стану атмосферного повітря Святошинського району міста Києва методом ліхеноіндикації, Страва Т. В., Колотило О. А. (2016)
Библюк Н. І. - Дослідження впливу гусеничних та колісних трелювальних тракторів на лісове середовище в умовах Сколівських Бескидів, Стиранівський О. А., Герис М. І., Бойко М. М., Олійник М. І., Щупак А. Л. (2016)
Лютий Є. М. - Нові підходи до моделювання процесів очищення повітря на деревообробних підприємствах, Дорундяк Л. М. (2016)
Чорній З. П. - 2. Термоактиваційні процеси в радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na+, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В., Кульчицький А. Д., Онуфрів О. Р. (2016)
Гивлюд М. М. - Вогнезахисні речовини на основі наповнених силіційелементоорганічних зв'язок для металевих конструкцій, Артеменко В. В., Яковчук Р. С., Веселівський Р. Б. (2016)
Гриценко О. М. - Використання металонаповнених полімерних гідрогелів для кондуктометричних вологомірів, Горбенко Н. Є., Гайдук А. В., Суберляк О. В. (2016)
Dzyubyk A. R. - Welding renovation of supporting units in gap-crossing pipeline structures, Palash V. M., Nazar I. B., Dzyubyk L. V., Palash R. V. (2016)
Кий В. В. - Використання пластикових лоткових систем для первинного транспортування деревини, Коляджин І. Ф. (2016)
Мотало В. П. - Метрологічна перевірка резистивних подільників напруги методом вимірювання відношення опорів (2016)
Підлипний Ю. В. - Аналіз високої аварійності та смертності на автомобільних дорогах України (2016)
Нємий С. В. - Експлуатаційна ефективність системи "стоп-старт" автомобілів (2016)
Обертас І. А. - Теоретичні умови анодного розчинення металів методом фільтрування через завантаження з окисно-відновними якостями для видалення залишкового алюмінію з питної води (2016)
Піх З. Г. - Терпени як сировина для синтезу нафтополімерних смол, Никулишин І. Є., Рипка А. М., Чайківська Р. Т. (2016)
Пасічник В. В. - Динамічне формування персоналізованого контенту туристичного мобільного застосунку "мультимедійний путівник", Савчук В. В., Лозицький О. А. (2016)
Побережний Л. Я. - Ранжування ґрунтів за небезпекою втрати несної здатності трубопроводами на пізній стадії експлуатації, Станецький А. І. (2016)
Паснак І. В. - Аналіз чинників впливу на тривалість слідування пожежного автомобіля до місця виклику, Придатко О. В., Гаврилюк А. Ф., Колеснікова А. В., Гангур Ю. В. (2016)
Проценко В. О. - Вплив компонування муфти з торцевими канатами тангенціального розташування на силову взаємодію її елементів, Клементьєва О. Ю. (2016)
Ходан М. М. - Методи інженерного захисту складних ландшафтних територій під час забудови населених пунктів, Зубик С. В. (2016)
Хома Ю. В. - Розроблення метрологічної моделі частотного аналізатора імпедансу прямої дії, Івах Р. М., Питель І. Д. (2016)
Цимбалюк Ю. І. - Обґрунтування траєкторії руху трелювальної системи під час переходу на нову смугу трелювання (2016)
Гудз Г. С. - Ймовірнісна модель дефектування автомобільних деталей классу "стрижні з наявністю складних поверхонь", Борис М. М., Захара І. Я. (2016)
Озимок Ю. І. - Тривкість щодо спрацювання ножів зі сталі 45 та 8х6нфт під час обробляння деревини дуба та бука, Капраль Ю. Р. (2016)
Драґан Я. П. - Оцінювання та аналіз сигналів впливу на підприємство, Цмоць О. І. (2016)
Думанський О. І. - Пружний та гранично-рівноважний стан пластинчастого елемента конструкції з криволінійним отвором за дії зосереджених сил, Бекас Б. О., Процик Ю. С. (2016)
Цмоць І. Г. - Алгоритми та паралельні структури сортування даних методом вставки, Антонів В. Я. (2016)
Теслюк В. М. - Модель телекомунікаційної мережі "інтелектуального будинку", Борейко О. Ю., Сидор А. Р., Береговська Х. В. (2016)
Бриндас А. М. - Реалізація задачі вибору оптимального авіамаршруту нейронною мережею Хопфілда, Рожак П. І., Семенишин Н. О., Курка Р. Р. (2016)
Матвійків Т. М. - Система підтримки прийняття рішень із усунення ударів і вібрацій під час глибинно-похилого буріння, Теслюк В. М. (2016)
Піх В. Я. - Метод мультибазисного аналого-цифрового перетворювача Хаара-Крестенсона на основі компараторів з парафазними виходами (2016)
Сокіл М. Б. - Вплив суцільного середовища на коливання трубчастих тіл, які взаємодіють із пружною основою, Верхола І. І., Хитряк О. І. (2016)
Левкович М. В. - Алгоритм ідентифікації дробово-експоненціальних ядер повзучості за експериментальними даними (2016)
Лавний В. В. - Досвід підготовки фахівців лісової галузі в Університеті Сталого розвитку Еберсвальде (ФРН), Шпатгельф П. (2016)
Драґан Я. П. - Системний аналіз статистичного оцінювання станів стохастичної вібраційної системи і принципу шунтування, Грицюк Ю. І., Паляниця Ю. Б. (2016)
Денисова М. Ф. - Сравнительная клинико-параклиническая характеристика язвенного колита и болезни Крона у детей, Чернега Н. В., Музыка Н. Н., Реминная Н. Т., Палкина И. С., Задорожная Т. Д., Арчакова Т. Н., Букулова Н. Ю. (2016)
Одинець Ю. В. - Ультразвукові та біохімічні показники дисфункції ендотелію при геморагічному васкуліті у дітей, Яворович М. В. (2016)
Крючко Т. О. - Оптимізація протоколу лікування дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Несіна І. М., Пода О. А., Коленко І. О. (2016)
Сорокман Т. В. - Прогностичні критерії розвитку метаболічного синдрому в дітей, Попелюк О.-М. В., Ушакова К. Ю. (2016)
Леженко Г. О. - Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту в дітей, Пашкова О. Є. (2016)
Починок Т. В. - Корекція дефіциту вітаміну D і його вплив на імунологічні та метаболічні порушення у дітей раннього віку, які страждають від частих респіраторних захворювань (2016)
Дагаева И. В. - Эффективность препарата Горлоспас для детей при ОРЗ, острых катаральных тонзиллофарингитах у детей дошкольного возраста, Децик О. С. (2016)
Одинець Ю. В. - Діагностична та прогностична значущість судинної молекули міжклітинної адгезії-1 (sVCAM-1) у дітей із бронхіальною астмою, Васильченко Ю. В. (2016)
Вертегел А. О. - Динаміка сироваткового вмісту маркерів метаболізму кісткової тканини у дітей, хворих на бронхіальну астму, на фоні вживання вітаміну D3 та солей кальцію, Овчаренко Л. С., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В. (2016)
Крючко Т. О. - До питання корекції зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у дітей з функціональними та органічними гастродуоденальними захворюваннями, Несіна І. М., Ткаченко О. Я., Пода О. А. (2016)
Речкина Е. А. - Кашель у детей: современные подходы к лечению (2016)
Павлик О. В. - Ефективність застосування вітаміну D у дітей, хворих на бронхіальну астму та атопічний дерматит (2016)
Марусик У. І. - Особливості клітинної ланки імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму пізнього початку, залежно від ацетиляторного поліморфізму, Безрукова І. У. (2016)
Авдусенко М. В. - Содержание минеральных компонентов в lротовой жидкости у детей с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани и их влияние на кариесрезистентность эмали зубов, Богданова Т. Л. (2016)
Марушко Ю. В. - Утворення біоплівок при респіраторній патології. Вплив амброксолу на біоплівки дихальних шляхів (огляд літератури), Гищак Т. В. (2016)
Мельников О. Ф. - Экспериментальные исследования влияния препарата Септолете на факторы иммунитета ротовой полости, Прилуцкая А. Д., Тимченко М. Д. (2016)
Марушко Ю. В. - Застосування рекомбінантного інтерферону альфа-2b у педіатричній практиці, Голубовська Ю. Є., Марушко Є. Ю. (2016)
Абатуров А. Е. - Принципы антибактериальной терапии при лечении детей с бактериальными инфекциями дыхательных путей в амбулаторных условиях, Борисова Т. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление продукцией антимикробных пептидов при муковисцидозе у детей, Бабич В. Л. (2016)
Абатуров А. Е. - Клиническое значение избыточного содержания лактозы в диете (часть 2), Никулина А. А. (2016)
Чернышева О. Е. - Выбор пробиотика у детей первого года жизни: анализ лечебного и профилактического действия (2016)
Чернышева О. Е. - Метод ирригационно-элиминационной терапии гипертоническими солевыми растворами при лечении риносинуситов у детей (2016)
Абатуров А. Е. - Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 3. Клиника и диагностика, Петренко Л. Л., Ермолаева О. А., Енговатова В. А., Узилевская И. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Застосування екстракту листя плюща в педіатричній практиці, Іовіца Т. В., Марушко Є. Ю. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Внебольничные пневмонии у детей: современные подходы к продолжительности антибиотикотерапии, Литвинова Т. В., Плохинов Г. А. (2016)
Москалева Т. В. - Современные методы лечения инфантильных гемангиом у детей, Баркалова Э. Л., Латышов К. В., Веселый С. В. (2016)
Сорокман Т. В. - Аналіз клінічного випадку синдрому Пендреда, Попелюк О.-М. В. (2016)
Ильченко С. И. - О проблемах ранней диагностики интерстициальных заболеваний легких у детей (разбор клинического случая), Чергинец В. И., Фиалковская А. А., Иванусь С. Г., Приходько О. Р. (2016)
Маврутенков В. В. - Вероятный случай висцеральной формы завозного лейшманиоза Нового Света как причина лихорадки неясного происхождения у ребенка раннего возраста, Жукова Н. В. (2016)
К юбилею профессора Юрия Кононовича Больбота (2016)
Поздравляем с юбилеем! (2016)
Ходан В. В. - Нострифікація диплома лікаря як перший крок у визнанні вищої медичної освіти в Чеській Республіці (2016)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных азотсодержащих метаболитов в респираторном тракте: провоспалительное действие (часть 3), Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2016)
Вербицька Л. - Психологічні принципи діагностики проявів духовно-особистісних кризових переживань юнаків і дівчат (2016)
Журавльов В. - Психологічні аспекти розвитку особистості керівника органів охорони державного кордону в умовах соціально-психологічних змін (2016)
Ковальчук О. - Перевірка надійності, валідності та стандартизація методики "Шкала виміру соціальної відповідальності особистості (SRS-37)" (2016)
Ковальчук О. - Застосування проективного методу МАК у дослідженні психологічного благополуччя та соціальної відповідальності особистості, Канциренко О. (2016)
Кулеша Н. - Емпіричне дослідження психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання вищого навчального закладу (2016)
Мухіна Г. - Про деякі аспекти розвитку суб’єктності курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання (2016)
Олійник А. - Духовно-моральний занепад суспільства як чинник суїцидальності (2016)
Посвістак О. - Проблеми та переваги сучасної студентської сім’ї, Русин О. (2016)
Томчук М. - Соціально-психологічний аналіз професійної компетентності майбутніх юристів, Торічний О. (2016)
Верстюк В. - Більшовизм у революційній публіцистиці Сергія Єфремова 1917–1920 рр. (2014)
Кудлай О. - Діяльність народного міністерства військових справ по формуванню та устрою Армії УНР (грудень 1917 р. — квітень 1918 р.) (2014)
Зенич І. - Ознайомлення населення із особливостями виборчого законодавства і виборчим процесом під час виборів до Всеросійських Установчих зборів в Україні в 1917 р. (2014)
Корольов Г. - Синдром Січневого повстання: Евгеніуш Ромер про революційне суспільство на сході Європи у 1917–1919 рр. (2014)
Пиріг Р. - Одна доба прем’єрства Миколи Устимовича (29–30 квітня 1918 року) (2014)
Осташко Т. - Родинні світлини Скоропадських як джерело до вивчення суспільної характеристики української аристократії (2014)
Лупандін О. - Українсько-російські відносини (кінець 1918 — початок 1919 рр.): дипломатичний аспект (2014)
Павлишин О. - Комісії Трудового Конгресу України (1919 р.): формування та діяльність (2014)
Скальський В. - Трудовий конгрес України: оцінки публіцистів (2014)
Бойко О. - Зміни у житті Києва і киян за радянської влади (лютий–серпень1919 р.) (2014)
Устименко В. - Польсько-українська конфронтація в часи ЗУНР (2014)
Ісаков П. - Табори примусових робіт в УСРР в 1920 р. (2014)
Файзулін Я. - З історії Української військової організації в Києві (1921 р.) (2014)
Тимченко Р. - Українська еміграції та політика більшовиків 1921–1923 рр. (2014)
Яблонський В. - "Конституція" Державного Центру УНР в екзилі у 1948–1992 рр. (2014)
Зізнання у в’язниці ЧК (із свідчень протоколів допиту члена Всеукраїнського Центрального Повстанського Комітету Івана Андруха) (2014)
Крутянець Олександр Борозенко-Конончук (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Галатенко Н. А. - Перспективи використання епоксиполіуретанових композиційних матеріалів у стоматології, Горбунова Н. О., Астапенко О. С., Рожнов А. С. (2015)
Григорьева О. П. - Термические характеристики и фазовая структура термостойких полиимид/полиуретановых пленочных материалов, Файнлейб А. М., Старостенко О. Н., Шанталий Т. А., Гусакова К. Г., Давиденко В. В., Saiter J. M., Youssef B. (2015)
Гончарова Л. А. - Водопроникність і морфологія пористих полімерних плівок на основі акрилатних напів-ВПС, Бровко О. О., Сапсай В. І., Климчук Д. О., Сергеєва Л. М., Сергеєва Т. А. (2015)
Чорная В. Н. - Влияние молекулярной массы на кинетику формирования нанослоев при адсорбции из смеси неполярных полимеров, Менжерес Г. Я., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Бабкина Н. В. - Роль температуры приведения при построении обобщенных вязкоупругих функций для прогнозирования демпфирующих свойств эпоксидного полимера, Ткалич М. Г., Бровко А. А. (2015)
Бойко В. В. - Термостабільність епоксидних композитів, отверднених поліетиленполіаміном, Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І., Ебіч Ю. Р., Полоз О. Ю. (2015)
Дутка В. С. - Отримання та фізико-хімічні властивості композитів на основі поліаніліну та нанодисперсного оксиду цинку, Мацюк Н. В. (2015)
Опанасенко О. А. - Дослідження діоксиду титану, модифікованого b-циклодекстринвмісними полімерами, методом піролітичної мас-спектрометрії, Рябов С. В., Сінельніков С. І., Бойко В. В., Бортницький В. І. (2015)
Кобзарь Я. Л. - Синтез, свойства и структура полиазометинов с перфторированными моно- и бифениленовыми фрагментами в основной цепи, Ткаченко И. М., Штомпель В. И., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2015)
Варваренко С. М. - Самоініційована дисперсійна гомополімеризація інімеру – 2-гідроперокси-2-метил-гексен-3-іну-3 у воді (2015)
Носова Н. Г. - Особливості термолізу пероксидних груп у складі кополімерів (2015)
Жмурин П. Н. - Cшивающие агенты для полистирольной матрицы, Бедрик А. И., Вельможная Е. С., Тицкая В. Д., Елисеев Д. А. (2015)
Бойко В. П. - Исследование кинетики реакции уретанообразования некоторых промышленных олигодиенов с концевыми гидроксильными группами, Грищенко В. К., Грузевич А. Б., Козлова Г. А., Остапюк С. Н. (2015)
Баранська Л. - Вербалізація концепту гріх у малій прозі Марії Матіос (2015)
Барчук В. - Спортивний репортаж як дзеркало суспільного мовлення (на матеріалі футбольних телетрансляцій) (2015)
Барчук М. - Неологізми в текстах перемиських друків середини ХІХ століття (2015)
Білоусенко П. - До питання про витоки нуль суфіксальної деривації іменника (суфікс -ja) (2015)
Бойко Л. - Фразеологічні одиниці з компонентом ‘кольороназва’ в мовній картині світу українців, Сабліна С. (2015)
Гірняк С. - Стан мовно-культурного розвитку східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть у концепції М.Лозинського (2015)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири "Над бистрим Черемошем", Ґрещук В. (2015)
Коваль Я. - Прикладки-ентоніми в українському фольклорі (2015)
Корпало О. - Дейктично-анафорична функція грамеми не-учасника комунікації в польській мові (2015)
Котович В. - Становлення і розвиток ойконімії Самбірщини (2015)
Кравченко-Дзондза О. - Символіка в образній системі західноукраїнської прози (2015)
Кульбабська О. - Синтаксична номінація як засіб авторського відображення світу (2015)
Куцик О. - Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології, Колечко М. (2015)
Лесюк М. - Функціональне навантаження місцевих говірок у мовленнєвому дискурсі індивіда (2015)
Ліщук Т. - Концепт ‘одяг’ як засіб вираження зовнішності людини (на матеріалі творів М.Стельмаха та Ю. Андруховича) (2015)
Мацьків П. - Образний потенціал паремій з компонентом голова в "Галицько-руських народних приповідках" (2015)
Мішеніна Т. - Лінгвокультурологічна інтерптерація флороконцепту трава з позиції діахронії в українській мові (2015)
Мустафаєва Х. - Місце і значення мови в житті людини і суспільства (2015)
Осецький Й. - Вчення О. О. Потебні і релікти індоєвропейської мисливської лексики в апелятивах і онімах української мови: дані системного аналізу (2015)
Панчук Г. - Метафора та її граматичне вираження у збірці О. Пахльовської "Долина храмів" (2015)
Поповський А. - Зросійщення українських прізвищ (2015)
Пристай Г. - Морфологічні параметри словотвірних гнізд прикметників із вершинами -г(ий), -к(ий), -х(ий), Пристай Б. (2015)
Смерчко А. - Словесні образи і символи, які формують фразеологічні одиниці: лексикографічний аспект (на матеріалі української, російської та польської мов), Смерчко А. (2015)
Стефурак Р. - Функціональне навантаження етноейдем у художньому тексті Василя Стефаника (2015)
Стецик М. - "Серце кожне карбує імення" (поетичний іменник героїв Майдану) (2015)
Тишківська Н. - Графіка як засіб мовної гри (на матеріалі прози Юрія Іздрика) (2015)
Федурко М. - Оказіональні словозрощення в сучасному художньому мовленні: функції та структурні типи (2015)
Шатілова Н. - Назви буковинського народного строю в мові творів Сидора Воробкевича (2015)
Явір Л. - "Життя людського сонце не вечерне…" (символічне навантаження лексеми любов у поезіях Івана Франка) , Іваночко Г. (2015)
Яким М. - Словник фразеологічних уживань у наукових працях Івана Франка та принципи його побудови) (2015)
Бистрова О. - Переклад як національна форма рецепції (українізація творів Гете та Достоєвського) (2015)
Буда В. - Образно-оцінні властивості народної пісні в мові українських історичних романів другої половини ХХ століття про добу козацтва (2015)
Валюх З. - Словесний образ пісні в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" (2015)
Вітюк В. - Слово як засіб формування художньо-естетичних цінностей молодших школярів у процесі вивчення літератури рідного краю, Данилюк О. (2015)
Зимомря М. - Епістолярій – чинник творчої взаємодії: Іван Франко як адресат, Горак Р. (2015)
Іванишин М. - Теоретико-методологічна модель націологічної інтерпретації: основні постколоніальні аспекти (2015)
Кравченко Л. - Прагматика та інверсія художньої модальності поезії Р.М.Рільке в українських перекладах ХХ століття (2015)
Крашеніннікова Т. - Образ змія в українській літературній казці ХІХ століття (2015)
Назарець В. - Адресованість як фактор комунікативної організації ліричного твору (2015)
Поспишил І. - Методологічні проблеми ареальних досліджень: еволюція брненської концепції (2015)
Сабат Г. - Проблема їжі в фантастичному романі Володимира Винниченка "Сонячна машина" (2015)
Сирко І. - Актуальні парадигми сучасного щоденникознавства (2015)
Варзацька Л. - Узагальнені способи діяльності в системі компетентнісної мовної освіти (початкові класи) (2015)
Витковская Е. - Использование языческих символов славян в современных изделиях как средство художественного отражения этномира, Лукашеня З. (2015)
Зимульдінова А. - Підготовка майбутніх учителів до роботи за новими літературними читанками для 3 класу, Скалич Л. (2015)
Ковальчук В. - Методичні особливості формування каліграфічних умінь та навичок молодших школярів на уроках математики (2015)
Ковальчук В. - Формування культури усного мовлення учнів початкових класів у процесі вивчення математики, Силюга Л., Стасів Н., Білецька Л. (2015)
Лужецька Л. - Орфоепічна грамотність як складних мовленнєвої культури особистості (2015)
Луців С. - Система словникової роботи на уроках української мови як передумова інтелектуального зростання учнів початкових класів (2015)
Максименко Н. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності в учнів початкової школи на уроках української мови (2015)
Охріменко Л. - Інтеграція сім’ї, школи та громадськості в мовному вихованні дітей (2015)
Охріменко Л - Підготовка учителів до реалізації особистісно-орієнтованого освітнього процесу в початковій школі, Касперська Л. (2015)
Савшак Т. - Розвиток та структурування навчання історії в Галичині (60-і роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.) у контексті національно-мовної освіти (2015)
Скварок О. - Реалізація функціонально-комунікативного вивчення словотвору в контексті сучасних вимог до мовної освіти учителів початкових класів (2015)
Сугейко Л. - Формування національно-мовної особистості фахівця початкової освіти лінгвокультурологічними засобами (2015)
Фриз П. - Формування етнокультурної компетентності майбутніх хореографів (2015)
Титул, зміст (2016)
Капли, которым многое под силу (2016)
Синичкина Л. - Надлежащая практика промоции: хорошо забытое старое?, Святенькая О. (2016)
Левицька О. - Лікарські засоби як об’єкти фармацевтичного ринку (2016)
Актуальні теми аптечної справи: погляд фахівця. Епідемія грипу в Україні (2016)
Новый класс препаратов против гриппа (2016)
Історії провізорів. Зцілюючий танок бджілки Майї (2016)
Поліомієліт: святкувати перемогу зарано (2016)
Дедишина Л. - Перемогти хворобу разом (2016)
Примак Р. - На пути к прорыву (2016)
Антибиотики и дисбиоз: выбираем пробиотик (2016)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: хейлит (2016)
Найдена замена морфину, не вызывающая зависимости (2016)
Демецкая А. - "Ты опять со мной, бессонница!" (2016)
Ткаченко Т. - В мире была выдана первая лицензия на генетическую модификацию человеческих эмбрионов. Новини (2016)
Кривомаз Т. - Дирижер гормональной активности и метаболизма (2016)
Ученые сообщили о беспрецедентном успехе в лечении рака. Новини (2016)
Примак Р. - "Капли датского короля" (2016)
Кривомаз Т. - Герпес не даст о себе забыть (2016)
Редькін Р. - Що потрібно знати фармацевту про грип, ГРВІ та інші ГРІ?, Орловецька Н., Данькевич О. (2016)
Демецкая А. - Абетка фармацевта. "Ключи от солнца": витамин D (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия фарингита и ларингита, Редькин Р., Кузнецова В. (2016)
Как стать лидером? (2016)
Демецкая А. - Китайская "грибница" (2016)
Кривомаз Т. - О чем говорят слова? (2016)
Кривомаз Т. - По зову природы, или Что естественно то не безобразно (2016)
Кириленко М. - Психологические риски волонтерской деятельности (2016)
Гороскоп (2016)
Vita de visu: видеть все с Визивитом! (2016)
Мішуров Д. О. - Методи визначення нелінійно-оптичних властивостей полімерних матеріалів (2015)
Бойко В. П. - Кинетические особенности реакции уретанообразования гидроксилсодержащих олигодиенов (2015)
Корсканов В. В. - В’язкопружні, теплофізичні та релаксаційні властивості нанонаповнених композитів на основі епоксидного полімеру, Бабкіна Н. В., Бровко О. О., Карпова І. Л., Клепко В. В. (2015)
Філіпович А. Ю. - В’язкопружні і механічні властивості епоксиуретанів на основі епоксидних та аліфатичних циклокарбонатних олігомерів, Бровко О. О., Єрмольчук Л. В., Грищенко В. К. (2015)
Демченко В. Л. - Вплив постійного магнітного поля на структурну організацію та термомеханічні властивості полімер-металічних систем пектин–Cu2+–поліетиленімін і сформованих із них нанокомпозитів, Штомпель В. І., Рябов С. В., Гончаренко Л. А., Кобилінський С. М. (2015)
Козак Н. В. - Вплив наявності іонів міді на характеристики термоокиснювальної деструкції поліглюкануретанів на основі ксантану та поліізоціанату, блокованого капролактамом, Діденко К. С., Нестеренко Г. М., Клепко В. В. (2015)
Гаголкіна З. О. - Електричні та механічні властивості систем на основі сітчастих поліуретанів, модифікованих багатошаровими вуглецевими нанотрубками, Лобко Є. В., Яковлев Ю. В., Лисенков Е. А., Клепко В. В. (2015)
Віленський В. О. - Поліуретани на основі гідроксильованої ріпакової олії: теплофізичні та динамічні механічні властивості, Кобріна Л. В., Рябов С. В., Керча Ю. Ю., Бойко В. В., Бровко О. О., Ткаліч М. Г., Лебедєв О. Ф. (2015)
Ткаченко И. М. - Синтез сополимерных аллилсодержащих полиариловых эфиров с перфторированными моно- и бифениленовыми ядрами в основной цепи, Сидоренко А. В., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Влияние феналеноновых красителей на кинетику образования полиуретанов с разной природой диизоцианатного блока, Стратилат М. С., Козак Н. В., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Бровко О. О. - Синтез і дослідження особливостей фазової морфології одночасних органо-неорганічних ВПС на основі макродіізоціанату, метакрилатів та водного розчину силікату натрію, Горбач Л. А., Луцик О. Д., Сергеєва Л. М. (2015)
Шевчук А. В. - Модификация гиперразветвленных полиэфирполиолов олигомерными эфируретандиизоцианатами и их реакции с 2-аминоэтилсерной и 2-аминоэтилсульфоновой кислотами, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Шевченко В. В. (2015)
Варваренко С. М. - Флуоресцеїновмісні тераностики на основі псевдополіамінокислот для моніторингу доставки та вивільнення лікарських засобів, Самарик В. Я., Влізло В. В., Остапів Д. Д., Носова Н. Г., Тарнавчик І. Т., Фігурка Н. В., Ференс М. В., Нагорняк М. І., Тарас Р. С. (2015)
Карпенко О. С. - Синтез нових поліуретансечовин медичного призначення, наповнених декаметоксином, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кісельова Т. О., Нечаєва Л. Ю. (2015)
Пам’яті Юрія Юрійовича Керчі (3.01. 1936 р. – 6.03.2015 р.) (2015)
Овсянкіна В. О. - Особливості впливу фізичних полів на процеси структуроутворення і властивості полімерних систем (2015)
Козак Н. В. - Молекулярна рухливість у поліімідвмісних органо-неорганічних композитах, Шанталій Т. А., Драган К. С., Воронцова Л. О., Клепко В. В. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Вплив природи олігоефірного блоку поліуретанів з барвниками феналенонового класу на обертальну динаміку нітроксильних парамагнітних зондів, Стратілат М. С., Козак Н. В., Тодосійчук Т. Т., Горбатенко О. М. (2015)
Гальчун А. М. - Структурні особливості та теплофізичні характеристики зварних з’єднань технічних поліетиленів, Кораб М. Г., Кондратенко В. Ю., Демченко В. Л., Шадрін А. О., Аністратенко В. В., Юрженко М. В. (2015)
Ласковенко Н. Н. - Биостойкость защитных модифицированных полиуретановых покрытий, Коптева Ж. П., Борецкая М. А., Коптева А. Е., Кузьменко Н. Я., Кузьменко С. Н., Козлова И. А. (2015)
Чорная В. Н. - Изучение адсорбционно-десорбционных явлений в системе полидиметилсилоксан–полибутадиен–четыреххлористый углерод–аэросил, Менжерес Г. Я., Горбатенко А. Н., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Дмитрієва Т. В. - Вплив металокомплексів на основі пектину на деградабельність поліетилену, Кобилінський С. М., Бойко В. В., Рябов С. В., Бортницький В. І., Кримовська С. К., Невмержицька Г. Ф., Комлякова О. М. (2015)
Шанталий Т. А. - Вязкость растворов полиамидокислоты на основе пиромеллитового диангидрида, 4,4’-диаминодифенилового эфира и 3,5-диаминобензойной кислоты, наполненных карбонанотрубками, Карпова И. Л., Гетманчук И. П., Шумский В. Ф. (2015)
Віленський В. О. - Композити на основі поліепоксиду, оксидів металів і поліаніліну, отверднені у сталих фізичних полях: структура, густина та ac-провідність, Бардадим Ю. В., Гомза Ю. П., Керча Ю. Ю., Позній А. П., Загорний М. М. (2015)
Лисенков Е. А. - Структурні особливості полімерних нанокомпозитів на основі поліпропіленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В., Бохван С. І., Яковлев Ю. В., Міненко М. М., Рухайло М. В. (2015)
Робота Л. П. - Органо-неорганические силсесквиоксановые наногибриды, содержащие четвертичные амины, Серов В. Г., Литвяков В. И., Савельев Ю. В. (2015)
Демчук З. І. - Синтез поверхнево-активних холестерилвмісних кополімерів на основі полі(малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксіетиленметакрилату), Будішевська О. Г., Воронов А. С., Вострес В. Б., Тарнавчик І. Т., Савка М. З., Жолобко О. Ю., Воронов С. А. (2015)
Будзінська В. Л. - Біодеградабельні органо-неорганічні композити на основі cилікату натрія, ізоціанатного форполімеру і карбоксиметилцелюлози, Ногіна Т. М., Лебедєв Є. В. (2015)
Бойко В. В. - Кріометр для визначення молекулярних мас (2015)
Адамчук В. В. - Про розробку и створення в Україні сільськогосподарських машин сучасного рівня, Булгаков В. М., Іванишин В. В. (2012)
Веселовська Н. Р. - Методологічні аспекти підвищення якості процесу механообробки в сучасних умовах, Поліщук О. В., Веселовський Я. П. (2012)
Kiernicki Z. - Właściwości trakcyjne uniwersalnego ciągnika rolniczego w transporcie drogowym, Żelazo P. (2012)
Korenko M. - Evaluation of operational reliability of grain harvester vyhodnotenie prevadzkovej spoľahlivosti obilneho kombajnu, Frančák J., Tkáč Z., Kročko V., Kaplík P., Daňo P., Булгаков В. М. (2012)
Новицький А. В. - Логіко-імовірнісна модель дослідження надійності складної техніки, Ружило З. В. (2012)
Паламарчук І. П. - Розробка алгоритму розв'язування задачі прогнозу потреби в сільськогосподарській техніці, Головач І. В., Яременко В. В., Семенс І. (2012)
Пилипака С. Ф. - Дослідження відносного руху матеріальної частинки по поверхні горизонтального циліндра, який обертається навколо вертикальної осі, Адамчук О. В. (2012)
Пилипака С. Ф. - Вплив граничної траєкторії руху скиби по полиці на динамічну складову тягового опору плуга (2012)
Шкарівський Г. В. - До кінематичного аналізу умов агрегатування малогабаритного МЕЗ з колісною формулою 2к2, Шкарівський Р. Г. (2012)
Калетнік Г. М. - Основні положення теорії вібраційного викопування коренеплодів, Головач І. В., Черниш О. М. (2012)
Березовий М. Г. - Побудова математичної моделі взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при доочищенні, Черниш О. М., Скориков М. А. (2012)
Булгаков В. М. - Обгрунтування швидкісного режиму нового копірно-роторного відокремлювача гички цукрових буряків, Борис А. М. (2012)
Булгаков В. М. - Математичне моделювання розподілу цукроносної маси буряків відносно поверхні ґрунту, Борис А. М., Борис М. М. (2012)
Булгаков В. М. - Математична модель руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора, Борис М. М., Франчак Я., Коренко М. (2012)
Bulgakov V. M. - A mathematical model of the movement of root crops of a sugar beet at vibrating excavation, Boris N. M., Tkáč Z., Kročko V. (2012)
Васильків В. В. - Класифікація робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів, Гевко М. Р. (2012)
Вітрух І. П. - Розвиток методики моделювання транспортно – тех нологіч ного процесу внесення добрив і хімічного захисту рослин, як процесу з безперервним часом, Вітрух П. І. (2012)
Вольвак С. Ф. - Морфологическое исследование гибкого средства по переработке кормов (2012)
Гапоненко О. І. - Програмування рівномірності обробітку дисковими робочими органами на пружних стійках (2012)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів механічних однозернових висівних апаратів, Павельчук Ю. Ф., Заяць М. М., Дзюра В. О., Лотоцький Р. І. (2012)
Головач І. В. - Визначення раціональних параметрів агрегатів для збирання цукрових буряків, Борис А. М., Пришляк В. М., Новак Я. (2012)
Грудовий Р. С. - Технологічні передумови проектування нергоощадних конструкцій гвинтових робочих органів туковисівних апаратів (2012)
Дахновська О. В. - Шляхи використання соняшникового лушпиння (2012)
Дідух В. Ф. - Тенденції розвитку технологій формування врожаю сільськогосподарських культур, Поліщук М. М. (2012)
Киряцев Л. А. - Барабанный режущий аппарат скользящего резания, Романюха И. Е. (2012)
Киряцев Л. А. - Основные предпосылки к проектированию молочных миниферм, Романюха И. Е., Гаврильченко А. С., Дудин В. Ю., Ризоль Ю. А. (2012)
Ковбаса В. П. - Аналіз механізації для скошування деревних і агарникових енергетичних рослин, Матюшенко Л. М. (2012)
Кондратюк Д. Г. - Дослідження процесу плющення люцерни, Комаха В. П. (2012)
Лавріненко О. Т. - Обґрунтування енергозберігаючих режимів роботи сівалки-культиватора (2012)
Леженкін О. М. - Обґрунтування стійкого руху збиральної машини за рахунок раціонального вибору параметрів (2012)
Лімонт А. С. - Елементи прогнозування атмосферних опадів як фактора зволоження льоносировини при готуванні трести росяним мочінням (2012)
Лисогор В. М. - Багатостадійні машинні технології у рослинництві з внутрішнім алгоритм уточнення границь стадій, Пришляк В. М. (2012)
Лузан О. Р. - Обгрунтування параметрів посівної секції для прямої сівби зернових культур, Сало В. М., Лузан П. Г., Лещенко С. М. (2012)
Макаєв В. І. - Залежність виходу довгого волокна льону-довгунця від характеристики стрічок розстилу, Василюк В. І. (2012)
Мартинюк В. Л. - Оцінка технологічного процесу садіння картоплі з порційним висіванням добрив (2012)
Ніщенко І. О. - Теоретичні дослідження руйнування насінин олійних культур, Шевчук В. В. (2012)
Пастухов В. І. - Використання сівалки з вібраційно-дисковим висівним апаратом при вирощувані овочевих культур, Бакум М. В., Кириченко Р. В., Живолуп В. В. (2012)
Прасолов Є. Я. - Аналіз знарядь для виконання передпосівної обробки, Бєловол Ю. Ю. (2012)
Пустовіт С. В. - Визначення циркуляції вороху в молотарці комбайна (2012)
Рамш В. Ю. - Результати експериментальних досліджень показників якості роботи очисника, Барановський В. М., Паньків М. Р. (2012)
Семенюта А. М. - Польові дослідження дискового плуга в умовах півдня України (2012)
Смолінський С. В. - Робочий процес зернозбирального комбайна як об’єкт адаптації, Мироненко В. Г. (2012)
Сокол С. П. - Визначення геометричних розмірів робочого органу типу "СКОБА" для викопування коренеплодів, Кобець А. С., Науменко М. М. (2012)
Теслюк Г. В. - Обгрунтування конструктивних параметрів полицевого робочого органа для використання в системі мостового землеробства (2012)
Труханська О. О. - Математична модель процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека комбінованої очисної системи, Барановський В. М. (2012)
Хмельовський В. С. - Дизайн - важливий аргумент при виборі засобів для приготування і роздавання кормів на фермах ВРХ (2012)
Шейченко В. О. - Вплив нерівностей грунту на висоту захоплення стеблової стрічки пальцями підбирача (2012)
Шимелюк В. В. - Огляд і аналіз конструкцій молотарок качанів кукурудзи (2012)
Бакалець Д. В. - Підвищення надійності та відновлення металоконструкцій транспортних та сільськогосподарських машин, Савуляк В. І. (2012)
Бойко А. І. - Проблеми забезпечення надійності сучасної складної сільськогосподарської техніки, Бондаренко О. В. (2012)
Войтюк Д. Г. - Теоретичні дослідження процесу осідання краплі змінної маси у відкритому просторі, Онищенко В. Б., Онищенко Б. В. (2012)
Дусанюк Ж. П. - Дослідження розсіювання та поля допуску розмірів деталі при відновленні її поверхні напилюванням, Шиліна О. П., Федорченко М. П. (2012)
Кюрчев С. В. - Аналіз методів збільшення врожайності сільськогосподарських культур та вимоги до сепаруємого матеріалу, Колодій О. С. (2012)
Олійник О. Л. - Проблеми сервісного забезпечення виробничих процесів в сільському господарстві та шляхи їх вирішення, Гаврилюк В. Ю., Буськанюк М. В. (2012)
Савуляк В. І. - Техніко-економічне обгрунтування способу відновлення деталей, Шиліна О. П., Дусанюк Ж. П., Слободянюк Ю. О. (2012)
Сидорчук О. В. - Технологічні та організаційні підстави розвитку ринку сільськогосподарської техніки та технічних послуг, Сидорчук Л. Л. (2012)
Бандура В. М. - Оптимізація процесу сушіння насіння ріпаку в інфрачервоному полі (2012)
Завалий А. А. - Устройства для инфракрасной сушки плодов и овощей, Янович И. В. (2012)
Кісільов Р. В. - Вдосконалення процесу змішування кормів і обладнання для його реалізації, Матвєєв К. Д., Лузан П. Г. (2012)
Крисак Ф. М. - Аналіз роботи душових пристроїв для миття плодово-ягідної продукції, Панасюк С. Г., Киричук І. І. (2012)
Лисогор В. М. - Прикладна математична модель некоректно поставленої задачі блочно-порційного вивантаження консервованих кормів, Іванов М. І., Руткевич В. С. (2012)
Пастушенко С. І. - Математичне дослідження процесу доробки насіннєвої маси овочебаштанних культур роторним сепаратором, Огієнко М. М. (2012)
Пазюк О. Д. - Параметри процесу і вибір режиму сушіння насіннєвого зерна пшениці (2012)
Пазюк В. М. - Теплові насоси як засіб підвищення енергоефективності процесу сушіння зерна (2012)
Петрова Ж. А. - Инновационная технология получение функциональных порошков из растительного сырья (2012)
Пилипець М. І. - Технологія сортування картоплі, Лясота О. М. (2012)
Тарасюк В. В. - Вплив властивостей частинок ОМД і параметрів засобу формування гранул на якість виконання процесу (2012)
Янович В. П. - Розробка вібровідцентрового дезінтегратора для виробництва складних фармацевтичних сумішей (2012)
Березова Л. В. - Психологічні особливості конструктивного мислення студентів технічних ВНЗ (2012)
Гнатюк О. А. - Застосування імовірнісних методів моделювання для визначення ефективності профілактичних заходів з попередження випадків виробничого травматизму в агропромисловому комплексі україни, Бєгун В. В., Білько Т. О. (2012)
Пам’ятка для авторів статей (2012)
60-річчя доктора хімічних наук Файнлейба Олександра Марковича (2015)
Орел Л. А. - Полімерні гідрогелі на основі циклодекстринів як носії лікарських препаратів: синтез і фізико-хімічні властивості, Рябов С. В., Кобріна Л. В., Гончаренко Л. А. (2015)
Ткаліч М. Г. - Вплив співвідношення вихідних реагентів на реокінетику та в’язкопружні властивості отвердненого аміном епоксидного олігомеру, Горбач Л. А., Шумський В. П., Гетьманчук І. П., Бровко О. О. (2015)
Демченко В. Л. - Структурна організація, термомеханічні та електричні властивості поліелектролітних комплексів на основі пектину та поліетиленіміну, Штомпель В. І., Рябов С. В., Поліщук Т. А. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Влияние полярности полиуретановых полимеров на cпектральные и фотофизические свойства феналеноновых красителей. Оценка дипольных моментов в основном и возбужденном состояниях, Стратилат М. С., Козак Н. В., Безродная Т. В. (2015)
Марковська Л. А. - Деструктивні властивості пінополуретанів на основі екзополісахаридів, Ахранович О. Р., Савельєва О. А., Пархоменко Н. Й., Дмитрієва Т. В., Савельєв Ю. В. (2015)
Хованець Г. І. - Фізико-хімічні та механічні властивості органо-неорганічних композитів, Медведевських Ю. Г., Закордонський В. П., Кочубей В. В. (2015)
Кобилінський С. М. - Вплив металокомплексів хітозану з полімолочною кислотою на деградабельні властивості поліетилену, Дмитрієва Т. В., Кримовська С. К., Бортницький В. І., Рябов С. В. (2015)
Мишак В. Д. - Мас-спектрометричні дослідження процесу піролізу вторинного поліетилену, модифікованого гексаметилентетраміном, Семиног В. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2015)
Буря А. И. - Исследование термостойкости органопластиков на основе полисульфонамида, армированных волокном Кевлар, Арламова Н. Т., Ван С., Сучилина-Соколенко С. П., Линь И. (2015)
Горбач Л. А. - Колориметричні тест-системи на основі молекулярно імпринтованих полімерів для визначення токсичних сполук (2015)
Жильцова С. В. - Епоксидно-титанові композити катіонної полімеризації: умови синтезу та властивості, Леонова Н. Г., Михальчук В. М., Лига Р. І., Волянюк К. А. (2015)
Тарнавчик І. Т. - Нові сурфактанти-близнюки на основі піромелітової кислоти, Воронов А. С., Дончак В. А., Будішевська О. Г., Кудіна О. О., Хоменко О. І., Воронов С. А. (2015)
Самченко Ю. М. - Нанорозмірні ферогідрогелі на основі N-ізопропіл-акриламіду для контрольованого транспорту лікарських препаратів, Коновалова В. В., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О. (2015)
Гірняк С. - Лексичні особливості спогадів Константини Малицької (2014)
Котович В. - Літописні ойконіми Галицького та Галицько-Волинського князівств: посесивні утворення на -ів, -ин (2014)
Ковцуняк М. - Особливості камерної фразеології в комунікативному аспекті (2014)
Кравченко-Дзондза О. - Лінгвостилістичний аналіз тексту в контексті комунікативної лінгвістики (2014)
Луців С. - Структурно-семантична характеристика прийменників відприслівникового походження (за романом Р.Іваничука "Мальви") (2014)
Мацьків П. - Назви священної дії в біблійному тексті (2014)
Огар А. - Образні аспекти концепту земля (на матеріалі української поезії) (2014)
Патен І. - Прагматичний аспект значення фразеологічних одиниць з семантикою пересування (у структурі української, російської, польської та англійської мов) (2014)
Скварок О. - До питання про дериваційний потенціал і дериваційні інтенції твірного слова (на матеріалі локативних іменників) (2014)
Федурко М. - Феномен мови-слова у просторі Шевченкового світу (2014)
Федурко О. - Відприкметникові прислівники в семантико-синтаксичній структурі реченьіз предикатами конкретної фізичної дії (2014)
Філь Г. - Компоненти-дендроніми в структурі фразеологічних одиниць української мови як етнокультурні маркери мовної картини світу (2014)
Штибель Ю. - Семантичне наповнення лінгвістичного символу лев у біблійному тексті (2014)
Яцків Р. - Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань – позивні військовослужбовців Збройних сил України: семантичні паралелі (2014)
Зимомря М. - Засвоєння прози Михайла Коцюбинського в німецькомовному культурному просторі: дискурс інформації, оцінки та перекладу (2014)
Кузнєцова К. - Чого нас вчать тварини (виховний аспект народних і сучасних авторських казок) (2014)
Яворська Л. - Жанр фентезі в сучасній літературі для дітей (2014)
Демко Я. - Значення творів письменників рідного краю в літературознавчій пропедевтиці молодших школярів (2014)
Зимульдінова А - Методична підготовка майбутніх учителів до навчання і виховання дітей п’ятирічного віку у різних навчальних закладах, Скалич Л. (2014)
Лужецька Л. - Невербальні засоби спілкування як складник мовленнєвої культури особистості (2014)
Охріменко Л. - Удосконалення навчання української мови учнів початкових класів за новою шкільною програмою відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти (2014)
Савшак Т. - Здійснення навчання і виховання учнів в українських школах Галичини другої половини ХІХ ст. – першої третини ХХ ст (2014)
Шистеров І. - Методика вивчення прислівника як незмінної частини мови (2014)
Наші автори (2014)
Бабич Н. - Мова як середовище побутування національного гена (2013)
Білінська Л. - Мікротопонімія Покуття ХVIII ст. (2013)
Білоконенко Л. - Семантична деривація пейоративної лексики конфліктної комунікації (2013)
Брощак Д. - Рідне слово в контексті світового досвіду (2013)
Бучко Г. - Походження та формування прізвищ с. Перегінськ , Бучко Д. (2013)
Валюх З. - Іменники "межових" моделей творення: націотвірний і словотвірний аспекти (2013)
Галів У. - Засоби вираження емотивності як лінгвоментальні феномени (на прикладі поезій Л.Костенко, В. Стуса, М.Вінграновського) (2013)
Гапонова Л. - Синонімія в українській криміналістичній термінології (2013)
Гірняк С. - Галичина й галичанство у концепції Миколи Шлемкевича (2013)
Гоцинець І. - Асоціативність та образність у семантичній структурі слова (2013)
Гринишин У. - Експресивно-прагматичний потенціал ампліфікованих конструкцій з апосіопезою (2013)
Данилюк О. - Коментар до "Словника народних географічних термінів Волині" (2013)
Дика Л. - Ареал поширення ойконімів на –івці, -инці на території Східного Поділля протягом XIV-XX ст. (2013)
Здіховська Т. - Семантико-стилістичні властивості фразеологізмів на позначення морально-психологічних характеристик людини у прозі У.Самчука (2013)
Зубрицький М. - Мова як комунікативний чинник в естетичній концепції Івана Франка (2013)
Іваночко Г. - Лексико-семантичні особливості польських дієслівних дериватів у бойківських говорах (2013)
Іовхімчук Н. - Номінації на позначення подвір’я в українській пісенній творчості (2013)
Ковальчук М. - Перетворення фразеологізмів у газетних заголовках (2013)
Коробова І. - Новітні англійські запозичення у сфері високих технологій сучасної української мови (2013)
Корпало О. - Семантико-етимологічна характеристика прізвищ Галичини польського походження категорії nomina personalia, Тишківська Н. (2013)
Котович В. - Феномен полімотивації ойконімів (на матеріалі назв поселень Самбірщини) (2013)
Коцюба З. - Об’єктивація взаємозв’язку "Я-ВОНИ" у пареміях (на матеріалі слов’янських, германських і романських мов) (2013)
Куцик О. - Прислів’я і приказки з ономастичним компонентом як лінгвокультурні тексти (на матеріалі російської та української мов) (2013)
Кушлик О. - Словотвірна спроможність відприкметникових есивних дієслів-оказіоналізмів на позначення внутрішнього стану суб’єкта в українській мові (2013)
Леонова Н. - Специфіка оголошень на залізничних вокзалах як синтаксичних конструкцій (2013)
Мацьків П. - Особливості деривації релігійних терміносполук (2013)
Ниш І. - Внесок Івана Манжури в українську лексикографію (2013)
Осецький Й. - Етимологія кольорів "чорний" та "червоний" у дзеркалі санскриту (2013)
Осецький Й. - Санскрит і архаїчні топоніми як джерело історичної інформації про екологічні мікрорайони з розведення великої рогатої худоби у Праукраїні епохи неоліту , Ігнатієв І. (2013)
Пітин В. - Зооморфні метафори у паремійних одиницях французької мови (2013)
Поповський А. - Від хама до хамства (2013)
Руколянська Н. - Моделювання складених номінацій у текстах кримінального процесуального права (2013)
Скварок О. - Особливості структурування словотвірних парадигм іменників – назв одиниць виміру часу (2013)
Тягло Л. - Функціональність космічної ракети у термінологічному оформленні (2013)
Федурко М.. Огар А. - Концепти земля і небо крізь призму словотворення (2013)
Філь Г. - Символи як структурно-семантичні компоненти фразеологічних одиниць мікросистеми "фауна" (2013)
Штибель Ю. - Семантико-словотвірні та стилістичні особливості оцінних найменувань у біблійному тексті (2013)
Яцків Р. - До питання про урбаноніми Дрогобича (2013)
Білан Т. - Літературно-філософська традиція в етнокультурному вимірі (2013)
Ґрещук В. - Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові Василя Шкургана, Ґрещук В. (2013)
Зимомря І. - Аспекти репрезентації взаємодії художніх модифікацій (2013)
Зимомря М. - Сприйняття Шевченкового слова крізь призму мистецтва перекладу та інтерпретації (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) , Зимомря І. (2013)
Іванишин М. - Націологічна інтерпретація парадигми постколоніального літературознавчого мислення (2013)
Лазірко Н. - Українська література середини ХХ ст. в рецепції Юрія Клена (2013)
Лесюк М. - Мовні засоби характеристики людини в новелах Онуфрія Манчука (2013)
Мафтин Н. - Ідейно-художні особливості малої прози Валер’яна Підмогильного (на основі аналізу новели "Іван Босий") (2013)
Кравченко-Дзондза О.Е. - Метафорична картина світу в західноукраїнській прозі 20-30 років ХХ ст. (2013)
Крашеніннікова Т. - Образ автора в українських літературних казках ХІХ ст. (2013)
Сабат Г. - Франко і дитяча література: проблеми функціонування та рецепції казок про тварин (2013)
Стефанський Е. - "ZÁŠŤ" как ключевой концепт чешского этномира в романе М.Кундеры "Шутка" (2013)
Середич М. - "Це лиш слова. Зате вони безсмертні" (поетичний афористикон Ліни Костенко), Яким М. (2013)
Явір Л. - Символічне наповнення кольороназв у поезії Івана Франка (2013)
Біленко Т. - Діалог у навчальному процесі: учитель – текст - учень (2013)
Бондаренко Н. - Соціокультурний аспект формування правописної компетентності учнів 5-7 класів (2013)
Братко В. - Фольклор як засіб реалізації культурологічного аспекту на уроках української літератури (5 кл.) (2013)
Варзацька Л. - Міжпредметна інтеграція в системі мовної освіти (2013)
Васильківська Н. - Патріотичне виховання молодших школярів (2013)
Вітюк В. - Основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи (2013)
Долінська К. - Формування етнокомунікативної компетентності студентів у соціокультурному аспекті становлення мовної особистості (2013)
Зимульдінова А. - Удосконалення нової якості навчання української мови молодших школярів за Державним стандартом початкової загальної освіти (2013)
Зубрицька М. - Методичні засади формування етнокультурної компетентності школярів (2013)
Каптур Г. - Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх учителів початкових класів на етнопедагогічній основі (2013)
Ковальчук В. - Формування культури усного математичного мовлення в учнів початкових класів, Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. (2013)
Лужецька Л. - Мовний етикет і його роль у становленні мовленнєво компетентної особистості майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Луців С. - Слово як засіб оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у процесі засвоєння української мови (2013)
Проць М. - Особливості проведення уроків літературного читання у початковій школі з використанням комп’ютера (2013)
Савшак Т. - Шляхи розвитку методики навчання історії в українських гімназіях Галичини у період від середини ХІХ до 30-х років ХХ ст. (2013)
Скалич Л. - Дитяча гра – невід’ємний компонент української етнопедагогіки (2013)
Фриз П. - Мова танцю як засіб виявлення смислових цінностей хореографічної культури (2013)
Шелехова Г. - Формування мовної особистості як умова мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках української мови (2013)
Наші автори (2013)
Title (2002)
Contents (2002)
Karetnikov V. G. - Foreword (2002)
Andrievsky S. M. - Galactic abundance gradient (2002)
Bisnovatyi-Kogan G. S. - Atoms in magnetic fields: possible origin of chemical anomalies in magnetic stars (2002)
Chernyshova I. V. - Chemical abundances and evolutionary status of some λ Bootis type stars and FBSwl (2002)
Khan S. A. - Model atmosphere of HD101065 with individualized abundances, Shulyak D. V. (2002)
Komarov N. S. - Evolution from the nuclides to the chemical elements (2002)
Leushin V. V. - Evolution of chemical structure extreme He-rich stars (2002)
Lyubimkov L. S. - On the Crimea-Texas project "Surface abundances of light elements for a large sample of early B-type stars" (2002)
Marsakov V. A. - Subsystems of the Galactic halo, their structures and compositions, Borkova T. V. (2002)
Merezhin V. P. - Correction of the scale of astrophysical quantities (2002)
Mishenina T. V. - Element abundances in stars: connection with chemical evolution of a Galaxy (2002)
Pavlenko Ya. V. - Infrared spectra of cool stars - nature and models (Review) (2002)
Shavrina A. V. - Some features of roAp stars spectrum, Polosukhina N. S., Tsymbal V. V., Pavlenko Ya. V., Yushchenko A. V., Gopka V. F., Veles A. A. (2002)
Shustov B. M. - Galaxies and the intergalactic medium: evolutionary interrelations (2002)
Филипович А. Ю. - Химические свойства, реакционная способность и применение органических циклокарбонатов, Ермольчук Л. В., Грищенко В. К., Баранцова А. В., Шевченко В. В. (2014)
Леонова Н. Г. - Динамічні механічні властивості й структура епоксидно-полісилоксанових композитів катіонної полімеризації, Михальчук В. М., Бровко О. О. (2014)
Григор’єва О. П. - Вплив нанонаповнювача на хімічну структуру та термічні характеристики органо-неорганічних поліамідоімід/поліуретан/ЕЦГ-ПОСС нанокомпозитів, Старостенко О. М., Файнлейб О. М., Давиденко В. В. (2014)
Козак Н. В. - Неізотермічна кінетика термоокиснювальної деструкції поліізоціанату, блокованого e-капролактамом, Діденко К. С., Давиденко В. В., Клепко В. В. (2014)
Медведевских Ю. Г. - Конформация линейных полимерных цепей в межфазном слое жидкость–твердое тело и изотерма адсорбции, Хованец Г. И. (2014)
Горбач Л. А. - Про деякі особливості формування органо-неорганічних систем, які містять кремній (2014)
Яковлев Ю. В. - Особливості перколяційної поведінки в системі ПЕГ400–КНТ: вплив режимів змішування, Клепко В. В., Лисенков Е. А. (2014)
Шумский В. Ф. - Реокинетика формирования in situ наполненных аэросилом смесей полиметилметакрилат–полиуретан, Косянчук Л. Ф., Игнатова Т. Д., Гомза Ю. П., Гетманчук И. П., Антоненко О. И., Бабич О. В., Несин С. Д., Маслак Ю. В. (2014)
Самойленко Т. Ф. - УФ отверднені епокси-акрилатні композиції, Бровко О. О., Ярова Н. В. (2014)
Жолобко О. Ю. - Формування гідрогелів на основі хітозану та поліетиленглікольдисукцинатів, Тарнавчик І. Т., Воронов А. С., Демчук З. І., Будішевська О. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2014)
Овчаров В. І. - Ефективність четвертинних амонієвих солей в бінарних системах з іншими прискорювачами вулканізації полідієнів, Соколова Л. О., Rzymski W. M., Грищенко В. К. (2014)
Гресь О. В. - Синтез і властивості гібридних систем функціоналізований поліетилен–ZnO, Толстов О. Л., Климчук Д. О. (2014)
Опанасенко О. А. - Вплив дії УФ-опромінення на хімічні перетворення b-циклодекстрину за наявності діоксиду титану, Сінельніков С. І., Бойко В. В., Рябов С. В., Лаптій С. В. (2014)
Сысюк В. Г. - Разработка и модификация фотополимерных нанокомпозитных материалов, Гранчак В. М., Давискиба П. М., Грищенко В. К., Бубнова А. С. (2014)
Title (2001)
Contents (2001)
Karetnikov V. G. - Foreword (2001)
Andronov I. L. - Magnetic cataclysmic variables: 25 years of exciting perfomance (2001)
Andronov I. L. - BH Lyn: UBVRI and CCD photometry of the eclipsing cataclysmic variable, Kolesnikov S. V., Niarchos P. G., Shakhovskoy N. M., Zola S. (2001)
Andronov I. L. - Early superhumps in the "King of the superoutbursts" system WZ Sge, Yushchenko A. V., Niarchos P. G., Gazeas K. (2001)
Baklanov A. V. - Photometrical study of SU UMa-type binary RZ LMi during the superoutburst in 2001, Pavlenko E. P. (2001)
Baklanov A. V. - MR Ser: Photometric portrait of unusual polar, Pavlenko E. P. (2001)
Baklanov A. V. - CCD-photometry of cataclysmic variable ES Dra in 2001, Pavlenko E. P., Dudka O. I. (2001)
Bondarenko I. I. - Determination of age of low-mass close binary stars of the early spectral classes, Perevozkina E. L. (2001)
Chochol D. - Multi-frequency study of symbiotic novae, Pribulla T. (2001)
Kalimeris T. - Observed properties of contact binary systems, Rovithis-Livaniou H. (2001)
Kilpio A. A. - On the estimation of the lifetime of the accretion disk in the semidetached binaries (2001)
Kilpio E. Y. - 2D Modeling of the Gas Flow Structure in the Symbiotic Star Z Andromedae (2001)
Kotnik-Karuza D. - RR Tel: Mass loss rate of the cool component, Friedjung M. (2001)
Miroshnichenko A. S. - Properties of classical Be stars from analysis of high-resolution Hα profiles, Bjorkman K. S., Krugov V. D., Usenko I. A. (2001)
Nazarenko V. V. - 2D and 3D mass transfer simulation in β Lyrae system, Glazunova L. V., Karetnikov V. G. (2001)
Niarchos P. G. - Eclipsing binary stars: light curve models and software (2001)
Parimucha S. - Symbiotic nova V1016 Cyg as interacting binary, Chochol D., Pribulla T. (2001)
Polubek G. - DV Aquarii Revisited (2001)
Pribulla T. - Photoelectric monitoring of active close binaries, Chochol D., Parimucha S., Rovithis P., Rovithis-Livaniou E., Tremko J. (2001)
Pribulla T. - An active triple system 44i Bootis, Tremko J., Rovithis-Livaniou H., Rovithis P. (2001)
Prokhorov M. E. - Why NS and BH mass distribution is bimodal?, Postnov K. A. (2001)
Pustylnik I. B. - On the observed physical properties and evolutionary trends of hot subdwarfs in binary systems (2001)
Pustylnik I. - Reprocessing of Lc in irradiated atmospheres of unevolved companions in precataclysmic binaries (PCB) as a sensitive tool of measuring the temperatures of hot subdwarf primaries, Pustynski V. F., Kubat J. (2001)
Rovithis-Livaniou H. - The (O-C) diagrams of eclipsing binaries: traditional and new ways of treatment (2001)
Shugarov S. Yu. - CCD observations of the polar AM Her, Ostrova N. I. (2001)
Solheim J. - The AM CVn systems - the final stage of binary white dwarf evolution, Nasser M.R. (2001)
Vanko M. - Photometric monitoring of short-period contact binaries (2001)
Aliev S. G. - Rapid oscillations in the spectrum of roAp stars χPsc and γ Equ, Ismailov N. Z. (2001)
Andronov I. L. - Determination of characteristic time scales in semi-regular stars: Comparison of diferent methods, Chinarova L. L. (2001)
Beletsky Yu. V. - The photometric study of two faint Mira-type stars UX Cyg and AP Cyg, Halevin A. V., Kudashkina L. S. (2001)
Bezdenezhnyi V. P. - On the periods of the β Cephei stars (2001)
Bezdenezhnyi V. P. - Frequency analysis of photographic observations of pulsating stars (2001)
Brukhanov I. S. - BD +20 ° 1171 - long-periodic variable star (2001)
Brukhanov I. S. - BM Eri - SR-type variable star (2001)
Daszynska J. - Spectroscopic non-adiabatic diagrams for multi-modal pulsating stars, Cugier H. (2001)
Dorokhova T. N. - About the 21-st run of WET: PG1336-018, Dorokhov N. I., Solheim J. E., Gonzalez Perez J. M. (2001)
Efimov Yu. S. - Photopolarimetry of some Mira-type stars, Kudashkina L. S. (2001)
Egorova I. A. - Search for variability of the companion of the classical Cepheid EV Sct, Kovtyukh V. V. (2001)
Falcon N. - Thermal waves and unstable convection in ZZ Ceti stars, Labrador J. (2001)
Feast M. W. - Cepheids as distance indicators: some current problems (2001)
Gorynya N. A. - Cepheid pulsations from radial velocity measurements, Samus N. N. (2001)
Marsakova V. I. - Numerical criteria of the variability of the individual pulsating cycles in the LPVs (2001)
Molenda-Zakowicz J. - False alarm probability in the multi-periodicity search (2001)
Pena J. H. - Stromgren photometry and search for short period variables in the open clusters NGC 6910 and NGC 6913, Peniche R., Garcia Cole A., Plascencia J. C., Parrao L., Pena R. (2001)
Pikhun A. L - The investigation of semi-regular variable UV Boo, Kudashkina L. S., Brukhanov I. S. (2001)
Rosenbush A. - FG Sge: the R Coronae Borealis - type activity and pulsations, Reszelski M., Myullaert E. (2001)
Turner D. G. - A new mapping of the Cepheid instability strip (2001)
Turner D. G. - The stability of Cepheid pulsations, Berdnikov L. N. (2001)
Usenko I. A. - Three Cepheids in galactic open clusters: chemical composition and evolution, Kovtyukh V. V. (2001)
Vasilyeva S. V. - Frequency analysis of radial velocities variations of XZ Cyg (2001)
Whitelock P. - Asymptotic giant branch variables (2001)
Bondar' N. I. - Rotation periods and activity of red dwarfs (2001)
Ismailov N. Z. - On the spectral and photometric activity in young stars (2001)
Pavlenko Ya. - Ultra fast evolution of Sakurai's object (V 4334 Sgr) (2001)
Petrov P. P. - Magnetospheric accretion in T Tauri stars: observational test (2001)
Galanin V. V. - A study of ionospheric refraction of radio waves from observations of cosmic radio sources using the radio telescope URAN-4, Derevyagin Ya. V., Derevyagin V. G. (2001)
Litvinenko O. A. - Variable radio sources and taking into account of ionospheric effects, Panishko S. K. (2001)
Bannikova E. Yu. - Radiation from vicinity of supermassive object without events horizon (2001)
Evsukov N. N. - Planetary systems of the Galaxy, Zakhozhaj V. A., Psaryov V. A. (2001)
Miroshnichenko A. P. - Periodicity of luminosity of quasars and galaxies at cosmological scale (2001)
Yushchenko A. V. - Gravitational lensing by globular clusters. In of microlensing, Niarchos P. G., Terpan S., Manimanis V. (2001)
Monin D. N. - A statistical approach to the investigation of magnetic properties of main sequence stars, Fabrika S. N., Valyavin G. G. (2001)
Plachinda S. L. - Direct measurements of the general magnetic field on solar-like stars, Johns-Krull C. M., Tarasova T. N. (2001)
Popov S. B. - Magnetic fields of isolated neutron stars: Evidence for decay, Prokhorov M. E. (2001)
Skulsky M. Yu. - The system of secondary periodicities and resonances based on β Lyrae magnetic field (2001)
Belik S. L. - Determination of the fundamental characteristics of cold stars, Komarov N. S., Dragunova A. V. (2001)
Gorbanjeva T. I. - The abundances of nuclides of Magnesium in atmospheres of the Arcturus and the Aldebaran, Kantzen L. E., Komarov N. S. (2001)
Gopka V. R. - About heavy element abundances in the atmospheres of stars with low metallicity, Mishenina T. V., Kovtyukh V. V., Yushchenko A. V. (2001)
Komarov N. S. - Search for TiO-band variability of cool giant, Dorokhov N. I., Dorokhova T. N. (2001)
Komarov N. S. - Abundances of Na, Ca, Mg and Al in the atmospheres of K supergiants of the Small Magellanic Cloud, Zgonjajko N. S., Vasilyeva S. V. (2001)
Lyubchik Yu. P. - Chemical abundances in binaries with twin components, Martin E., Basri G., Pavlenko Ya. V. (2001)
Mishenina T. V. - Preliminary abundance analysis of 9 subdwarfs, Gorbaneva T. I., Kantsen L. E. (2001)
Shavrina A. V. - Lithium blend tting for roAp star HD 101065 (Przybylski's star), Khalack V., Polosukhina N. S., Zverko J., Zhiznovskiy J., Gopka V. F., North P., Tsymbal V. V., Yushchenko A. V. (2001)
Yakovina L. - Li I Line λ 460.3 nm in spectra of super lithium-rich carbon stars, Pavlenko Ya. (2001)
Andronov I. L. - "Observations Obscurer" - time series viewer, editor and processor (2001)
Mikhalchuk V. V. - Elaboration of the batch of the programs for celestial mechanics for the computation of the astronomical ephemeris (2001)
Rosenbush A. E. - On the errors in the practice of observations and their reductions (2001)
Samus N. N. - General Catalogue of Variable Stars, Kazarovets E. V., Durlevich O. V. (2001)
Sergeev A. V. - The system for quick monitoring of astronomical plate archives. Main principles and purposes, Sergeeva T. P. (2001)
Shakhrukhanov O. Sh. - CCD detector in TV standard with small exposure time, Yushchenko A. V., Techuk O. (2001)
Tatarnikov A. M. - Infrared Photometry of Sakurai's Object (V4334 Sgr) in 1996-2000, Shenavrin V. I., Whitelock P. A., Feast M. W., Yudin B. F. (2001)
Tatarnikova A. A. - Photometric and spectrophotometric observations of the classical symbiotic star YY Her, Kolotilov E. A., Munari U., Yudin B. F. (2001)
Yankiv-Vitkovska L. - Investigation of the damping constant of Fraunhofer’s lines in solar atmosphere (2001)
Author index (2001)
Васецкий Ю. М. - Особенности метода асимптотического разложения для определения электромагнитного поля импульсного тока, протекающего вблизи электропроводного тела, Мазуренко И. Л., Дзюба К. К. (2016)
Розов В. Ю. - Моделирование электромагнитного поля в помещениях жилых домов, расположенных вблизи линий электропередачи, Гринченко В. С., Пелевин Д. Е., Чунихин К. В. (2016)
Shcherba A. A. - Electric Energy Loss at Energy Exchange Between Capacitors as Function of Their Initial Voltages and Capacitances Ratio, Suprunovska N. I. (2016)
Kucheriava I. M. - Electric Field Distribution in Medium-Voltage XLPE Cable Termination Taking into Account Outer Semiconducting Layer (2016)
Беспрозванных А. В. - Частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от степени увлажнения полиэтиленовой изоляции кабелей, Кессаев А. Г., Щерба М. А. (2016)
Косенков В. М. - Граничные условия при математическом моделировании электромагнитного поля внутри и вне разрядной камеры высоковольтной электрогидравлической установки, Бычков В. М. (2016)
Михальський В. М. - Формування вхідного струму матричного перетворювача в умовах спотворень напруги мережі живлення, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А., Артеменко М. Ю. (2016)
Мисак Т. В. - Формування вихідної напруги трифазного джерела живлення у ковзному режимі (2016)
Липківський К. О. - Моделювання трансформуючих елементів з секціонуванням обвиток у складі перетворювачів напруги змінного струму, Можаровський А. Г. (2016)
Пересада С. М. - Керування машиною подвійного живлення у режимах збудження та синхронізації, Благодір В. О. (2016)
Сивокобиленко В. Ф. - Удосконалення двоконтурної заступної схеми глибокопазних асинхронних двигунів (2016)
Жаркін А. Ф. - Нормативно-технiчне регулювання якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації, Новський В. О., Палачов С. О. (2016)
Стогній Б. С. - Математична модель трансформатора струму на основі теорії феромагнітного гістерезису Джайлса-Атертона, Сопель М. Ф., Паньків В. І., Танкевич Є. М. (2016)
Мартинюк О. В. - Шляхи підвищення економічності споживання електричної енергії в житловому секторі (2016)
Стелюк А. О. - Вплив автоматик енергоблоків АЕС на стійкість за частотою при поділі ОЕС України на два ізольовано працюючих острови (2016)
Загирняк М. В. - Энергетический метод в задачах определения параметров электрогидравлического комплекса, Ковальчук В. Г., Коренькова Т. В. (2016)
Бушма А. И. - Повышение эффективности дуговой составляющей лазерно-дугового разряда, Сидорец В. Н., Бойи У (2016)
Печеник М. В. - Дослідження енергоефективних режимів роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра, Бур'ян С. О., Наумчук Л. М. (2016)
Тесик Ю. Ф. - Математична модель високовольтного цифро-аналогового перетворювача для розрахунку спотворень вихідного синусоїдального сигналу, Мороз Р. М. (2016)
Борщев П. И. - Коррекция погрешностей при дистанционном измерении разности фаз между электрическими сигналами (2016)
Козак Н. В. - Металовмісні модифікатори для координаційного структурування in situ полімерних систем (2014)
Старостенко О. Н. - Влияние эпоксифункционализированных ПОСС на термостойкость нанокомпозитов на основе сетчатых полициануратов, Григорьева О. П., Файнлейб А. М., Saiter J. M., Youssef B., Grande D. (2014)
Стратилат М. С. - О взаимодействии 6-аминофеноленона с полиуретановой матрицей, Косянчук Л. Ф., Тодосийчук Т. Т., Козак Н. В., Менжерес Г. Я., Безродная Т. В. (2014)
Будзінська В. Л. - Вплив модифікованих ізоціанатів на теплофізичні характеристики органо-неорганічних композицій, Давиденко В. В., Бровко О. О., Лебедєв Є. В. (2014)
Губина А. В. - Особенности термической диссоциации толуилендиизоцианата, блокированного e-капролактамом, Дмитриева Т. В., Бортницкий В. И. (2014)
Корсканов В. В. - Вплив нанонаповнювачів різної ізометрії і хімічної природи на теплофізичні та релаксаційні властивості епоксидного полімеру, Клепко В. В., Карпова І. Л. (2014)
Лисенков Е. А. - Кінетика неізотермічної кристалізації систем на основі поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В., Голованець В. М. (2014)
Дмитриева Т. В. - Пиролитическая масс-спектрометрия ряда жидких каучуков, полученных радикальной полимеризацией, Бортницкий В. И., Бойко В. П., Грищенко В. К. (2014)
Резанова Н. М. - Закономірності течії та структуроутворення в розплавах сумішей поліпропілен–полівініловий спирт–кремнезем, Цебренко М. В., Мельник І. А., Коршун А. В., Данилова Г. П. (2014)
Сергеєва Т. А. - Створення біосенсорних систем на основі молекулярно імпринтованих полімерних мембран для визначення фенолів у воді, Челядіна Д. С., Горбач Л. А., Бровко О. О., Сергеєва Л. М., Єльська Г. В. (2014)
Лыга Р. И. - Устойчивость эпоксидно-кремнеземных композитов к действию агрессивных сред и антикоррозионные свойства покрытий на их основе, Гуртовой Д. В., Михальчук В. М., Бондаренко Е. Ю., Моренко В. В. (2014)
Рожнова Р. А. - Дослідження ефективності вуглеводовмісних сегментованих поліуретанових еластомерів з фрагментами дисахариду лактози, модифікованого гідразидом ізонікотинової кислоти, Демченко І. Б., Гладир І. І., Галатенко Н. А. (2014)
Азізова Л. Р. - Фізико-хімічне дослідження кремнезему, модифікованого гепарином, для створення нових систем доставки лікарських засобів, Кулик Т. В., Паляниця Б. Б., Ласло К., Менихард А. (2014)
Шаповал Г. С. - Исследование механизма антиоксидантной активности альбумина, Кругляк О. С., Миронюк И. Е. (2014)
Кобзарь Я. Л. - Фторсодержащие полиазометины: синтез и свойства, Ткаченко И. М., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2014)
Григорьева О. П. - Влияние эпоксифункционализированных ПОСС на химическую структуру и вязкоупругие свойства нанокомпозитов на основе сетчатых полициануратов, Старостенко О. Н., Гусакова К. Г., Файнлейб А. М., Saiter J. M., Youssef B., Grande D. (2014)
Кобилінський С. М. - Створення плівкотвірних матеріалів на основі хітозану і карбоксилвмісних поліетиленгліколів: структура та механічні властивості, Гончаренко Л. А., Штомпель В. І., Лебедєв О. Ф., Демченко В. Л., Керча Ю. Ю., Рябов С. В. (2014)
Матковська Л. К. - Iонпровідна полімерна система на основі аліфатичної епоксидної смоли та LiClO4, Юрженко М. В., Мамуня Є. П., Матковська О. К., Лебедєв Є. В., Boiteux G., Serghei A. (2014)
Робота Л. П. - Свойства и структура композитов, содержащих органофилизированный монтмориллонит, Пархоменко Н. И., Гончар А. Н., Литвяков В. И., Серов В. Г., Штомпель В. И., Чумикова Г. Н., Савельев Ю. В. (2014)
Сулим И. Я. - Термические превращения полидиметилсилоксана, наполненного исходным и цирконийсодержащим кремнеземами, Борисенко Н. В., Паляница Б. Б., Кулик Т. В. (2014)
Овчаров В. І. - Особливості формування властивостей еластомерних композицій за наявності алюмосилікатів бентонітового типу, Соколова Л. О., Платохіна О. В., Свідерський В. А. (2014)
Травинская Т. В. - Получение и свойства (био)разлагаемых иономерных полиуретанов на основе ксантана, Брыкова А. Н., Бортницкий В. И., Савельев Ю. В. (2014)
Губина А. В. - Термокинетические параметры пиролиза диизоцианатов, блокированных диметилглиоксимом, Дмитриева Т. В., Бортницкий В. И., Комлякова О. В. (2014)
Сергеєва Т. А. - Сенсорна система на основі молекулярно імпринтованих полімерів з каталітичними властивостями для визначення о-гідроксифенолів у природних водах, Горбач Л. А., Луцик О. Д., Бровко О. О., Сергеєва Л. М., Єльська Г. В. (2014)
Куцевол Н. В. - In situ синтез наночастинок срібла в поліелектролітних полімерних матрицях різної будови з використанням водню як відновлюючого агента, Мельник Н. П., Чумаченко В. А. (2014)
Шандрук М. І. - Синтез і властивості полімерів, отриманих на основі епоксидної смоли та водного розчину фосфорвольфрамової гетерополікислоти за наявності оксиду кремнію, Зінченко О. В., Давиденко В. В., Сировець Г. П. (2014)
Руденчик Т. В. - Дослідження впливу модельного біологічного середовища на властивості та структуру епоксиполіуретанових композиційних матеріалів, наповнених фероценом, Рожнова Р. А., Штомпель В. І., Давиденко В. В., Галатенко Н. А. (2014)
Макеєва Л. В. - Вивчення біологічної активності та біосумісності поліуретансечовин з фізично іммобілізованим фолат-кон’югованим фероценом, Гладир І. І., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В., Закашун Т. Ю., Гриценко В. П. (2014)
Алімпієв А. М. - Результати аналізу основних класів безпілотних літальних апаратів для оцінювання можливості їх спільного застосування з армійською авіацією, Ватан М. І., Тюрін В. В., Масягін В. І. (2016)
Анипко О. Б. - Постановка задачи экспериментального исследования составного боеприпаса и программа испытаний для стрелкового оружия, Бирюков И. Ю., Сыщук С. И., Щепцов А. В. (2016)
Горюнов В. І. - Обґрунтування раціонального складу сил і засобів транспортного забезпечення військ (2016)
Гузченко С. В. - Обґрунтування підходу до визначення енерготехнічного потенціалу підрозділів міжвидової тактичної групи, Ярош С. П. (2016)
Закусило П. С. - Метод визначення економічної доцільності проведення планового ремонту на зразках озброєння та військової техніки (2016)
Костюк В. В. - Основні критерії щодо створення перспективного сімейства вітчизняних бойових колісних машин, Русіло П. О., Варванець Ю. В., Калінін О. М. (2016)
Лагутін Г. І. - Аналіз методів визначення характеристик та показників якості систем електропостачання комплексів озброєння та військової техніки (2016)
Логінов В. В. - Аналіз тенденцій формування технічного обрису силової установки бойового літального апарату нового покоління (2016)
Маланчук А. М. - Обґрунтування напрямів удосконалення протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв, Білобородов О. О., Завадський Д. С., Рибалка Г. В., Скопінцев О. О. (2016)
Міщенко Я. С. - Методика визначення параметрів та типу рушія перспективних бойових броньованих машин (2016)
Морозов О. О. - Методика формування вимог до груп поточного ремонту озброєння і військової техніки (2016)
Нікул С. О. - Модель прогнозування прогресивності зразка озброєння (2016)
Пасько І. В. - Підвищення ефективності вогневого ураження високоманеврених артилерійських підрозділів, Мелешко О. М. (2016)
Таран І. А. - Визначення маршрутів польоту засобів повітряного нападу повітряного противника безпосередньо поблизу об'єкту удару при однаковій апріорній небезпеці нападу з кожного напрямку (2016)
Трегубенко С. С. - Обґрунтування вимог до системи резерву озброєння та військової техніки (2016)
Трофименко П. Є. - Новий підхід до порядку розміщення обслуги причіпної гармати та інженерного облаштування вогневої позиції, Латін С. П., Сорокоумов Г. В. (2016)
Хаустов Д. Є. - Умови внутрішнього резонансу військової гусеничної машини (2016)
Шаша І. К. - Методика оцінювання зміни технічного стану та практичні рекомендації по прогнозуванню залишкового ресурсу автобронетанкової техніки, Іванченко А. О., Бойков І. В. (2016)
Пєтушков В. В. - Завдання по вогневому ураженню об’єктів противника в тактичній глибині побудови військ противника в ході ведення сучасних локальних війн. Вимоги до перспективних високоточних комплексів реактивної артилерії (2016)
Коваль В. В. - Основні вимоги до перспективної високоточної зброї повітряного базування, Балабуха О. С. (2016)
Жарик О. М. - Концепція побудови системи високоточного озброєння повітряного базування для вирішення завдань по вогневому ураженню наземних цілей, Агафонов Ю. М. (2016)
Журавльов О. О. - Концепція створення високоточних снарядів реактивних систем залпового вогню, Гурський О. І. (2016)
Быков В. Н. - Малогабаритные всепогодные датчики внешнего поля для систем навигации летательных аппаратов, Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Краюшкин В. А., Осиновый Г. Г., Радзиховский В. Н. (2016)
Грічанюк О. М. - Результати моделювання процесу роботи кореляційно-екстремальної системи навігації літальних апаратів (2016)
Грічанюк О. М. - Підготовка еталонних зображень для кореляційно-екстремальних систем корекції навігаційної інформації літальних апаратів, Щуцький А. В., Миронюк С. В. (2016)
Снісаренко А. Г. - Особливості функціонування АСУ високоточної реактивної системи залпового вогню, Корнєєв К. Г., Сербін В. В. (2016)
Снісаренко А. Г. - Актуальні питання безпеки застосування високоточних ракетних комплексів, Малахов С. В., Щуцький А. В. (2016)
Греков В. П. - Підхід до обґрунтування параметрів бойового оснащення боєприпасів, що використовуються для ураження броньованих цілей з активним захистом, П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. (2016)
Осіпов Ю. М. - Визначення очікуваних характеристик уніфікованих трансзвукових безпілотних літальних апаратів широкого призначення, Орлов С. В. (2016)
Агафонов Ю. М. - Оцінка очікуваного ефекту від застосування малих авіаційних хибних цілей при виконанні завдань введення противника в оману в операціях (бойових діях), Звиглянич С. М., Ізюмський М. П. (2016)
Буняева И. В. - Оптимизация датчика угловой ориентации летательного аппарата, Пискорж В. В., Черановский В. О. (2016)
Азаренков В. И. - К вопросу обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры средств вооружения и военной техники (2016)
Глущенко П. А. - Обґрунтування вибору методики досліджень аеродинамічних характеристик крил безпілотних літальних апаратів з кінцевими аеродинамічними поверхнями (2016)
Денисов А. И. - Концепция процесса повышения энергетической эффективности системы запуска двигателя военно-транспортного самолета, Бурсала Е. А. (2016)
Дмитрієв В. А. - Удосконалення порядку та методики проведення досліджень з продовження термінів служби парашутних систем, що спрямовані на підвищення безпеки їх експлуатації (2016)
Карлов В. Д. - Використання підведених радіохвилеводів для збільшення дальності виявлення маловисотних цілей над морем, Квіткін К. П., Карлов Д. В., Струцинський О. В. (2016)
Коплик І. В. - Рішення задачі визначення положення точок прицілювання при плануванні ракетних ударів по груповій цілі, Овчінніков В. О., Авдєєва О. М., Новак Д. А. (2016)
Купченко Л. Ф. - Установление связи между информационным показателем нормированной дивергенции Кульбака-Лейбнера и вероятностью правильного обнаружения, Рыбьяк А. С., Гурин О. А. (2016)
Ланецький Б. М. - Аналіз методів оцінювання й контролю показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, і розробка рекомендацій з їхнього застосування, Лук'янчук В. В., Артеменко А. А. (2016)
Поляков C. Ю. - Пропозиції по вдосконаленню охорони частин (підрозділів), які розташовані у базових таборах, Ленкін В. М., Зміївський Г. А., Корольов С. С. (2016)
Порошин С. М. - Результаты исследования аэродинамических характеристик профиля при его движении по наклонной траектории, Соловьев О. В., Соляник П. Н. (2016)
Родюков А. О. - Визначення залежності характеристик обладнання виміру дистанції від технічних характеристик автомобіля (2016)
Ролін І. Ф. - Метод побудови тилу угруповання Національної гвардії в операційному районі, Морозов І. Є. (2016)
Ударцева Т. Є. - Доцільність проведення професійного добору операторів керування безпілотними літальними апаратами (2016)
Федин С. С. - Моделирование fuzzy-системы наведения ракеты на цель (2016)
Чернявский И. Ю. - Оценка степени радиационного поражения путём прогнозирования дозовых нагрузок по данным датчика боеспособности, Марущенко В. В., Матыкин А. В. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Kalinichenko S. V. - Microecological disorders and their modern correction (Review), Korotkykh O. O., Tishchenko I. Yu. (2016)
Dorovsky D. A. - The decisive role of the hepatic lipase in the reverse cholesterol transport, Zagayko A. L. (2016)
Шаяхметова Г. М. - Стан біохімічних систем крові білих щурів в умовах алкогольного ураження печінки та профілактичної дії метадоксину, Карпова О. В., Вороніна А. К., Головенко М. Я. (2016)
Цубанова Н. А. - Дослідження ефективності нового гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое, за умов протамінового пародонтиту, Хохленкова Н. В., Журенко Д. С., Іроко Імамузо Метью (2016)
Сафонов А. А. - Актопротекторна активність 4-((R-іден)аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-тіолів (2016)
Lamazyan G. R. - Influence of Citrullus Colocynthis (L.) Shrad dry fruits extract on pancreas β-cells viability, Guzyk M. M., Kuchmerovska Т. М. (2016)
Кузнєцова М. Ю. - Антидіабетичні властивості лікарських рослин, поширених на території України, Конечна Р. Т., Галенова Т. І., Новіков В. П., Савчук О. М. (2016)
Калько К. О. - Особливості циркадіанної динаміки обмінних та жовчосекреторних процесів у щурів, Дроговоз С. М., Юдкевич Т. К., Бездітко Н. В. (2016)
Іванова К. С. - Фармакологічне дослідження впливу гелів з різною концентрацією глюкозаміну на утворення рубця на моделі лінійної різаної рани у тварин, Булига Л. О., Бутко Я. О. (2016)
Кононенко А. Г. - Гістологічна оцінка гепатопротекторної активності водного екстракту листків кукурудзи при гострому токсичному ураженні печінки, Уланова В. А., Єрьоменко Р. Ф. (2016)
Toryanik E. L. - New derivatives of 2-oxoindolin-3-glyoxylic acid-amid and ether, and their comparative antihypoxic activity (2016)
Процька В. В. - Аналіз мінерального складу сировини хости подорожникової та хости ланцетолистої, Журавель І. О. (2016)
Шостак Г. Л. - Морфолого-анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula Macrocalyx Bunge) та первоцвіту весняного (Primula Veris L.), Марчишин С. М., Сіра Л. М., Луканюк М. І. (2016)
Voskoboynik О. Yu. - 6-Mono- and 6,6-disubstituted 3-R-6,7-dihydro-2H-(1,2,4)triazino(2,3-c)quinazoline-2-ones –promising class of Anticancer agents, Nosulenko I. S., Berest G. G., Kovalenko S. I. (2016)
Vorobets N. M. - Modifications of agar diffusion method to determination of the antimicrobial effect of the herbal medicinal products, Yavorska H. V. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2016)
Войтюк В. Д. - Автоматизована система розпізнавання параметрів технічного стану механізмів сільськогосподарської техніки, Тітова Л. Л., Надточій О. В., Роговський І. Л. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського