Герцик О. - Вплив диспрозію та тербію на структурно-механічні властивості аморфних сплавів Fe–Nb–B–РЗМ, Бойчишин Л., Ковбуз М., Переверзєва Т., Котур Б., Носенко В. (2014)
Pukas S. - Crystal structures of the compounds GdAl0.09Ge2.07 and Gd2AlGe3 (2014)
Bardin O. - Crystal structures and electrical properties of the compounds DyNiSi3, Dy3Ni6Si2, and DyNiSi, Belan B., Pukas S., Kuzhel' B., Tokaychuk Ya., Manyako M., Gladyshevskii R. (2014)
Author index. Volume 7 (2014) (2014)
Смирнов І.Г. - Психологія туризму та психологія комерції (2012)
Божук Т.І. - Теоретична модель рекреаційно-туристичної дестинації для потреб активного зимового відпочинку (2012)
Parzych K. - The influence of tourist’s education and material status on the evaluation of tourist space of a seaside resort on example of Łeba resort (2012)
Антоненко В.С. - Регіональний аспект культурного туризму в Україні в контексті глобалізації, Орлова О.В. (2012)
Басюк Д.І. - Науково-теоретичні основи розвитку винного туризму (2012)
Пендерецький О.В. - Соціальні аспекти промислового туризму (2012)
Притков В.Ю. - Екстремальний туризм в Україні: сучасний стан та перспектива розвитку, Жердьов А.Є. (2012)
Гринюк О.Ю. - Функціонування санаторно-курортної галузі Карпатського рекреаційно-туристичного регіону, Буртнік А.М. (2012)
Мітюк О.В. - Оцінка привабливості туристичних об’єктів і територій Столичного регіону (2012)
Явкін В.Г. - Атрактивність рекреаційних ресурсів за ціновими пропозиціями в Чернівецькій області, Кирпушко Я.В., Морар А.В. (2012)
Бойко О.Е. - Трансрегіональне співробітництво Луганської області з граничними областями Російської Федерації в галузі туризму, Рюміна А.В. (2012)
Зінько Ю.В. - Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку "Гуцульщина", Брусак В.П., Майданський М.А. (2012)
Бордун О.Ю. - Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою карстових печер Поділля, Ховалко А.Б. (2012)
Безручко Л.С. - Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму, Козак Г.Я. (2012)
Дмітрієв С.В. - Туристсько-рекреаційний потенціал Олешківських пісків (2012)
Кімлик К.К. - Вплив розвитку туризму на екологію на прикладі АР Криму (2012)
Гайдай С.В. - Туристсько-рекреаційна інфраструктура траси Київ-Одеса, Древінська Ю.Г., Хоменко Р.І. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Можливість розвитку індустріального туризму шляхом організації екскурсійного обслуговування на підприємствах харчової промисловості на прикладі міста Києва, Старожук А.О., Мішалова К.М. (2012)
Біла Т.П. - Приміський туризм м. Львов (2012)
Нечит О.М. - Аналіз туристичної інфраструктури міста Львова (2012)
Дударчук К.Д. - Історико-культурний потенціал стародавніх містечок як чинник розвитку туризму у Тернопільській області (2012)
Жердьов А.Є. - Фортифікаційні споруди у системі об’єктів туристсько-рекреаційної діяльності, Притков В.Ю. (2012)
Водяник Л.Ю. - Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення (2012)
Миронова О.С. - Інформаційна політика України в сфері туризму (2012)
Федчук А.П. - Проблеми розвитку внутріконтинентального туризму в Антарктиці (до 100-річчя підкорення Південного полюса) (2012)
Кіптенко В.К. - Управління розвитком туризмом: досвід Південної Африки, Третяков О.В. (2012)
Кіптенко В.К. - Туристична політика: досвід сталого розвитку туризму у Республіці Чилі, Меліхова А.О. (2012)
Грешнякова Т.В. - Ресурсно-рекреаційна привабливість Індії (2012)
Починок П.М. - Розвиток логістики туризму в Алжирі (2012)
Діденко К.Д. Баязітова А.Л. - Особливості та географія перевезень туристів автомобільним транспортом в Європі (2012)
Глибовець В.Л. - Оцінка столиць Європи за умовами здійснення туристичної діяльності до кризи (2007 рік) (2012)
Капланець М.М. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристичного потенціалу Карпатських гір на прикладі трьох країн: України, Словаччини, Польщі (2012)
Уліганець С.І. - Дозвілля та відпочинок у житті сучасних киян (на прикладі жителів голосіївського району міста Києва), Кулініч М.Т. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "Експоцентр України: вглиб лісу та часу", Рудая М.А. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "В гостях у князя", Сергієнко М.О. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "Територія тиші", Тунанова І.А. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "Міський затишок", Чучва Є.О. (2012)
Сандо Л.В. - Пішохідна оглядова екскурсії "Прогулянка по "Новій Будові"" (2012)
Олійник Я.Б. - Зародження географічної науки в Україн, Краснопольська Н.В. (2012)
Запотоцький С.П. - Господарський механізм забезпечення конкурентоспроможності регіону (2012)
Zima O. G. - Community of Latin American and Caribbean States as a new regional bloc in the world economy, Lisitsina I.I., Pidgayna V.O. (2012)
Курнакова А.Ю. - Корпоративні угрупування в функціональній структурі господарства Японії, Яценко Б.П. (2012)
Руднєва М.Г. - Сучасний стан світового виноградарсько-виноробного комплексу та винного ринку – суспільно-географічний аспекти (2012)
Адамович З.М. - Теорія постіндустріального суспільства як методологічна основа економіки знань (2012)
Дьякова Є.О. - Україна та Шанхайська організація співробітництва, перспективи співпраці (2012)
Сагач О.В. - Інтеграційні процеси в Чорноморському регіоні, Юденкова К.В. (2012)
Арцаблюк М.Ю. - Регіональна оцінка та перспективи розвитку малого підприємництва у Васильківському районі Київської області (2012)
Лозинський Р.М. - Географічна освіта у вищих навчальних закладах України (2012)
Романенко О.В. - Організація практик студентів на базі науково-навчального центру "Синевир" Межигірського району Закарпатської області (2012)
Торушанко В.Р. - Вплив урбанізації на формування молодіжних субкультур (2012)
Волкова Л.А. - Якість питної води як показник медико-екологічного ризику території, Кушнірук Ю.С. (2012)
Бобришев О.Ю. - Відновлення ультрафіолетової радіації на земній поверхні за даними супутникових спостережень та моделі переносу сонячного випромінювання в атмосфері, Кривобок О.А., Попіль І.В. (2012)
Дудун Т.В. - Теоретичні аспекти картографічної топоніміки (2012)
Шевчук О. В. - До питання про графічні та картографічні моделі спелеокарстових ландшафтів (2012)
Кочеткова І.В. - Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва (2012)
Вовк І.І. - Температурний режим міста Суми, Щербань І.М. (2012)
Третяк І.В. - Національні природні парки України: природно-регіональний аналіз (2012)
Мирось В. В. - Вплив породності молодняка великої рогатої худоби на морфологічні і біохімічні показники крові та імунний статус, Василець В. Г., Ковтун С. Б. (2015)
Булах С. В. - Вплив пори року на продуктивність і якісний склад молока, при вирощуванні корів в підприємствах різних форм власності (2015)
Бугров О. Д. - Відтворювальна здатність телиць одержаних у різностатевих двійнях, Шахова Ю. Ю., Гончар О. Ф. (2015)
Криворучко Ю. І. - Технологія виробництва "мармурової" яловичини у країнах світу, Зандарян В. А., Васильєва Ю. О. (2015)
Прудніков В. Г. - Українська чорно-ряба молочна порода східного регіону України, Горєлова В. М., Лисенко А. Л. (2015)
Чигринов Є. І. - Ефективність виробництва молока в залежності від режимів видалення гною, Батир Р. Ю. (2015)
Барановский Д. И. - Методические аспекты бизнес-плана производства свинины на гетерозисной основе в условиях промышленного производства, Хохлов А. М. (2015)
Церенюк О. М. - Технологічність показників відтворювальних якостей свиноматок, Акімов О. В., Тимофієнко І. М., Череута Ю. В. (2015)
Луценко М. В. - Динаміка показників крові коней різних типів вищої нервової діяльності під впливом стрес-факторів, Петрушко М. П. (2015)
Нікітченко А. А. - Значення тренінгу коней верхових порід спортивного напрямку для племінної роботи в конярстві (2015)
Маменко О. М. - Сила, жвавість та витривалість як ознаки працездатності коня і його стійкості до екстремальних ситуацій (2015)
Петрушко Н. П. - Комплексная система оценки лошадей с учетом их многоцелевого использования на примере учебно-производственного конно-спортивного комплекса при ХГЗВА, Луценко М. В., Кабасова И. А. (2015)
Панчишний М. О. - Отримання статевих продуктів від пліднеків кларієвого сома, Бондарєв В. А. (2015)
Кандыба В. Н. - Перспективные технологии переработки зеленых гидропонных кормов в белково-витаминно-минеральные добавки, заменители молочных кормов для молодняка сельскохозяйственных животных и в иммуностимулирующие биокомплексы, Маменко А. М., Войтенко Т. С. (2015)
Чертков Д. Д. - Эффективность использования зеленого гидропонного корма в рационах свиноматок в условиях малозатратной технологи, Кандыба В. Н., Чертков Б. Д., Кретов А. А., Гетманская Н. А., Сметанкин Ю. Н. (2015)
Kandyba V.N. - Priority Tasks and the Alternative Trends of Innovative Development for Native Zooengineering Sciences and Technologies of Production of Ecologically Safe, Biologically Valuable Products of Animal Husbandry at Complexes New Generations (2015)
Тарасенко О. О. - Ефективність використання комбікорму з додаванням садового равлика при годівлі веслоноса (polyodon spathula, walbaum, 1792), Бородін Ю. М. (2015)
Саранчук І. І. - Вплив сульфату цинку та нікелю на антиоксидантний профіль організму та біологічну цінність молока корів (2015)
Мусіч О. І. - Вплив каротиноїдних дріжджів на хімічний, амінокислотний та жирнокислотний склад грудних м’язів курей-несучок (2015)
Гноєвий В. І. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 1. використання в годівлі молочної худоби малокомпонентних раціонів і кормових сумішок на основі пріоритетних кормів у західному регіоні України, Трішин О. К., Гноєвий І. В. (2015)
Походня Г. С. - Инновационные технологии использования нетрадиционных кормов при производстве сельскохозяйственной продукции, Ковригин А. В., Маменко А. М. (2015)
Котляр О. С. - Вплив різних сполук цинку в годівлі ремонтних свинок на їхній ріст та показники репродукції, Маменко О. М. (2015)
Щербак О. В. - Дослідження морфологічного стану яєчок самців щурів різних вікових категорій, Лар’яновська Ю. Б. (2015)
Барановский Д. И. - Филогенетический анализ геномов популяций свиней европейского и азиатского происхождения, Хохлов А. М. (2015)
Хохлов А. М. - Генотипові та фенотивові особливості корів української червоно-рябої молочної породи в умовах ПАТ "Племінний завод "Червоний велетень", Барановський Д. І., Гончарова І. І., Юхно В. О. (2015)
Ткачова І. В. - Селекційно-племінна робота з українською верховою породою коней (2015)
Шевченко О. Б. - Генотип свиней, диспепсія та бактерицидна активність сироватки крові (2015)
Емец З. В. - Наследуемость жирномолочности коров в зависимости от происхождения групп в структуре черно-пестрой породы, Маменко А. М. (2015)
Федяева А. С. - Морфофункциональные показатели спермиев у хряков разных генотипов (2015)
Юхно В. А. - Влияние некоторых факторов на репродуктивные процессы у свиноматок крупной белой породы, Хохлов А. М. (2015)
Маменко О. М. - Застосування біологічно активного препарату і спеціального преміксу для поліпшення якості молока за інтоксикації організму корів кадмієм і плюмбумом, Портянник С. В. (2015)
Ткачук О. Д. - Санітарно-гігієнічні детермінанти відтворних властивостей свиноматок та резистентності поросят, Повод М. Г. (2015)
Чигринов Є. І. - Ефективність реконструкції молочно-товарних ферм на основі інноваційних технологій, Сиромятникова Н. А., Соловйов В. О. (2015)
Батир Ю. Г. - Інвестиційна стратегія розвитку аграрної сфери, Чуйко Н. В., Храпач К. Г. (2015)
Кривобок В. Ю. - Вдосконалення системи менеджменту аграрного сектору України (2015)
Купіна З. П. - Поведінка керівників в ситуаціях ризику, Загоруйко О. Г. (2015)
Кавардаков В. Я. - Система методов и механизмов управления технологическим развитием животноводства при использовании био- и нанотехнологий, Бараников В. А., Семененко И. А., Маменко А. М. (2015)
Кавардаков В. Я. - Методы управления технологическим развитием мелиоративного кормопроизводства, Кайдалов А. Ф., Семененко И. А., Маменко А. М. (2015)
Маменко О. М. - Ризики негативного впливу індустріальних технологій тваринництва на благополуччя тварин (ретроспектива і…?) (2015)
Етичні аспекти виконання експериментів на тваринах (2015)
Editorial (2015)
Фреїк Д. - Температурні залежності теплоємності кристалів ZnS, ZnSe, ZnTe, отримані з перших принципів, Волочанська Б. (2015)
Slyvka Yu. - Synthesis and crystal structure of the, Goreshnik E., Pavlyuk O., Luk’yanov M., Mys’kiv M. (2015)
Dubenska L. - Selection of reagents for voltammetric analysis of samples containing simultaneously Al(III), Ga(III), In(III), Sc(ІІІ) or REE(ІІІ), Tvorynska S., Pysarevska S., Rak J. (2015)
Strok O. - Crystal structure of R3Mg0.5DSe7 (R = Ce, Pr; D = Si, Ge), Daszkiewicz M., Gulay L. (2015)
Klymuk T.L. - The Ag2S–Ga2S3–As2S3 system, Olekseyuk I.D., Mazurets’ I.I. (2015)
Sozanskyi M. - Synthesis and investigation of ZnS and HgS films and ZnS/HgS and HgS/ZnS composites, Shapoval P., Yatchyshyn I., Koval N., Stadnik V. (2015)
Rakitskaya T.L. - Catalytic activity of Pd(II) and Cu(II) complexes anchored to natural and pre-modified bentonite in the oxidation of carbon monoxide, Vasylechko V.O., Kiose T.A., Gryshchouk G.V., Dzhiga A.M., Volkova V.Y. (2015)
Mustiatsa O.N. - Effect of elementary Se and Te on the sign of the temperature coefficient of electroconductivity of metallic Sb and Bi, Lysin V.I., Kovalenko I.V. (2015)
Volkov S.V. - On the preparation, structure and bonding of ReSCl3, Subbotin V.V., Demchenko P.Yu., Gladyshevskii R.E., Yanko O.G., Kharkova L.B. (2015)
Mykhalichko V. - The new monoclinic structure type Gd4ReGe8, Kozak R., Gladyshevskii R. (2015)
Belan B. - The ternary system Eu–Cu–Ge at 400°C, Manyako M., Pukas S., Gladyshevskii R. (2015)
Любіцева О.О. - Етапи формування туристичної освіти в Україні (2012)
Діденко К.Д. - Роль географічної науки в становленні і розвитку "туризмології" (2012)
Степанець Н.П. - Досвід розвинутих країн у підготовці фахівців для сфери туризму: компетентісний підхід (2012)
Брунець Б.Р. - Досвід підготовки кадрів сфери гостинності та туризму на прикладі Нідерландів (2012)
Басюк Д.І. - Особливості підготовки фахівців для винного туризму (2012)
Антоненко В.С. - Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний ресурс туризму: проблемні питання, Крупа І.П. (2012)
Зима О.Г. - Значення брендингу у підвищенні конкурентоспроможності туристичного напрямку, Куделко В.Е., Підгайна В.О. (2012)
Пендерецький О.В. - Винні промисли як об’єкти промислового туризму (2012)
Козловський Є.В. - Соціокультурні аспекти розвитку туризму в умовах глобалізації (2012)
Чорненька Н.В. - Сучасні тенденції розвитку молодіжного туризму (2012)
Антоненко В.С. - Оcобливості створення туристичного продукту сільського зеленого туризму на сучасному етапі, Козловський Є.В. (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика Причорноморського та Апенніно-Мальтійського рекреаційно-туристських мезорайонів, Сировець С.Ю. (2012)
Смирнов І.Г. - Динамічний розвиток азійських авіакомпаній та туризм, Нагорна М.М. (2012)
Дудник І.М. - Авіатранспортна система України як елемент туристичної інфраструктури, Борисюк О.А. (2012)
Смирнов І.Г. - Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави, Шматок О.В. (2012)
Уварова Г.Ш. - Шляхи оптимізації співробітництва між Україною та Італією у туристичній сфері (2012)
Романенко О.В. - Дослідження гостинності сучасної європейської країни Іспанії (2012)
Капланець М.М. - Туристсько-рекреаційні ресурси Австрії (2012)
Явкін В.Г. - Потенціал внутрішнього туризму та структурні зміни гостинності в Карпатах, Фостій В.В., Кирпушко Я.В. (2012)
Діденко К.Д. - Сучасний стан та перспективи розвитку молодіжного туризму в Україні, Дроздовська-Ілмаз О.В. (2012)
Мазоха К.А. - Круїзний туризм та його стан в Україні (2012)
Водяник Л.Ю. - Краєзнавчі музеї України та їх залучення до туристичної діяльності (2012)
Бордун О.Ю. - Аналіз туристичного потоку з Італії до України(на прикладі Львівської області), Каднічанський Д.А. (2012)
Гринюк О. Ю. - Аналіз розвитку туризму в Запорізькій області на основі історико-культурних ресурсів, Пільтяй М.А. (2012)
Каднічанський Д.А. - Стан та перспективи розвитку подієвого туризму у Львівській області, Грицюк І.М. (2012)
Щеглов О.В. - Складання туристичної схеми-путівника історичними пам'ятками м. Києва "Ahead to the Past" (2012)
Горун М.В. - Розвиток інфраструктури у Гусятинському рекреаційному центрі (2012)
Джаман В.О. Владійчук К.В. - Псевдотуристичні потоки української еміграції в Італію. Структура та особливості поширення (2012)
Смирнов І.Г. - Логістика та міжнародний тероризм: площини протистояння, Просвірніна Є.О. (2012)
Новикова В.І. - Країнознавство для потреб туризму і туристське країнознавство: різні підходи до вивчення дисциплін (2012)
Білецький М. І. - Географія соціальних негараздів: становлення науки в Україні, Котик Л.І. (2012)
Сагач О.В. - Україна в системі сучасних міжнародних відносин, Юденкова К.В. (2012)
Кушнірук Ю.С. - Ранжування території Рівненської області за медико-демографічним станом, Волкова Л.А. (2012)
Чіпко Т.М. - Аналіз нелегальної міграції до України (2012)
Сагач О.В. - Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в світі та Україні, Юденкова К.В. (2012)
Цигура В.В. - Сільські території як об’єкт суспільно-географічного дослідження (2012)
Воловик В.М. - Концепції етнокультурного ландшафту як регіону (2012)
Савицька О.В. - Ландшафтне планування в Україні, Кулініч Ю.А. (2012)
Бондарець Д.С. - Перспективи розвитку рекреаційних ландшафтів Запорізької області (2012)
Рябоконь О.В. - Раціональне використання натурально-антропогенних ландшафтів (2012)
Паламарюк М.Ю. - Визначення територій пріоритетного розвитку туризму в Буковинських Карпатах (2012)
Кізюн А.Г. - Оптимізація сільських ландшафтів Поділля в контексті розвитку туризму в Україні (2012)
Титул, зміст (2011)
Савченко В. - Емоційні перешкоди в особистому розвитку і фізичному вихованні дітей-сиріт, Андрюшина Л., Гура Е. (2011)
Москаленко Н. - Використання комп’ютерної програми "КІФЗОШ" в організації диференційованого підходу на уроках фізичної культури, Борисова Ю. (2011)
Андрюшина Л. - Психолого-педагогічна адаптація студентів до спортивної та навчальної діяльності: розвиток емоційного інтелекту, Гура Е. (2011)
Безверхня Г. - Вплив ціннісних орієнтацій на відношення до фізичного виховання студенток педагогічного вищого навчального закладу, Діхтяренко В. (2011)
Пангелова Н. - Нетрадиційні методи оздоровлення у системі фізичного виховання дошкільників, Сагунова І. (2011)
Пічурін В. - Проблема контролю у фізичному вихованні студентів (2011)
Безверхня Г. - Мотиваційні пріоритети студентів до освоєння професії викладача фізичного виховання, Гончар Г. (2011)
Марченко О. - Вплив занять спортом на формування ієрархії головних потреб студентів, які навчаються у різних відділеннях (2011)
Перепелица П. - Уровень проявления физических качеств футболистов-абитуриентов ВУЗов (2011)
Джумана Д. - Методы интегральной оценки физического развития школьников 7-10 лет республики Кипр (2011)
Базилевич Н. - Вплив ігрового методу на розвиток фізичних здібностей молодших школярів (2011)
Біліченко О. - Гендерні особливості формування інтересу до фізичного виховання у студентів (2011)
Пензай С. - Мотиваційні пріоритети до занять фізичної культурою і спортом викладачів педагогічних вищих навчальних закладів (2011)
Соколова Н. - Методические аспекты занятий по физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы, Малахова Ж. (2011)
Кошелева О. - Особливості змісту та організації фізичного виховання в вищих навчальних закладах (2011)
Погребняк О. - Критерії педагогічної корекції моральної поведінки студентської молоді на заняттях фізичного виховання (2011)
Maciuleviciene Е. - Relation between Schoolboys Extracurricular Physical Activity and Body Mass Components, Sadzeviciene R. (2011)
Баженков Є. - Діяльність громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості зарубіжних країн з розвитку спорту для всіх за місцем роботи громадян (2011)
Рєпіна О. - Порівняльний аналіз сенсожиттєвих орієнтацій у спортсменів та осіб, що займаються спортом (2011)
Кравченко О. - Вдосконалення системи фізичного виховання студентів консерваторій (2011)
Дмитрук С. - Особливості мотивації студентів фізкультурних вузів до занять активним туризмом (2011)
Гализдра А. - Изучение взаимосвязи различных нарушений осанки и показателей, характеризующих уровень физической подготовленности студентов технических вузов (2011)
Савченко В. - Психологічна адаптація студентів до спортивної діяльності: стійкість до стресів в жіночому боксі, Шевченко І., Гура Е. (2011)
Караулова С. - Сучасні методичні підходи до оцінки рівня функціональної підготовленості організму спортсменів (2011)
Костюкевич В. - Корреляционный анализ специальных способностей хоккеистов на траве высокой квалификации (2011)
Чекмарьова Н. - Критерії розвитку рухової здібності до сприйняття лінійних просторових параметрів рухів в системі спортивного відбору, Хаджинов В. (2011)
Самоленко Т. - Зміст тренувального процесу в олімпійському макроциклі в бігу на середні дистанції (2011)
Воропай С. - Узгодженість компонентів рухової функції юних легкоатлетів 9-11 років, як прогностичних критеріїв спортивного відбору, Міценко Є. (2011)
Микіч М. - Взаємозв’язок швидкісно-силової підготовленості легкоатлетів з біомеханічними параметрами техніки легкоатлетичних вправ, Рибак О., Чорненька Г. (2011)
Мітова О. - Сучасний стан інтегральної підготовки та ефективності змагальної діяльності баскетболістів центрального амплуа, Забіяка А. (2011)
Мічуда Ю. - Основні параметри ринку в професійному футболі Німеччини, Штольце П. (2011)
Шамардин В. - Характеристика и особенности атакующих действий футбольных команд высокой квалификации (2011)
Савченко В. - Особливості функціонального стану серця та гемодинаміки у висококваліфікованих спортсменів з гіпертрофією та перенапругою міокарда, Валевський С., Луковська О., Борисова І., Валевська О. (2011)
Валевський С. - Особливості діагностики доклінічних ознак серцевої недостатності у спортсменів з гіпертрофією і перенапругою міокарду, Афанасьєв С., Луковська О., Борисова І., Валевська О. (2011)
Григус І. - Особливості проведення фізичної реабілітації при крупозній пневмонії (2011)
Содержание (2014)
Інтерв’ю Віце-прем’єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Володимира Гройсмана (2014)
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 – эффективный современный утеплитель из газобетона (2014)
Дворкін Л. Й. - Модифіковані литі бетони для самонівельованих підлог, Дворкін О. Л., Риженко І. М. (2014)
Гузий С. Г. - Исследование температурных полей при нагреве бетонов, защищенных вспучивающимся покрытием на основе геоцемента, Кривенко П. В., Боднарова Л., Валек Я. (2014)
Свідерський В. А. - Програмне забезпечення технології портландцементу, Черняк Л. П., Дорогань Н. О., Сорока А. С. (2014)
Бабиченко В. Я. - Использование тонкостенных фибробетонных изделий для защиты монолитных ограждающих стеновых конструкций, Кирилюк С. В. (2014)
Рунова Р. Ф. - Перспективи використання лужного портландцементу в анкерних сухих будівельних сумішах, Руденко І. І., Константиновський О. П. (2014)
Гавриш А. М. - Особенности современного рынка гипсовых материалов и изделий в Украине (2014)
Конкретній меті – конкретний продукт (2014)
Коц Л. С. - Біостійка безбіоцидна фасадна кераміка: принципи і технологія отримання, Рищенко М. І., Федоренко О. Ю., Лісних Н. Ф. (2014)
Реферати (2014)
Petrunia Yu. Ye. - "Public choice” and marketing-management processes (2015)
Вакульчик О. М. - Удосконалення концептуальної основи фінансової звітності підприємств у процесі адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, Васильєва В. Г. (2015)
Осецький В. Л. - Активізація дії механізму трансмісії економічних шоків як шлях нормалізації монетарної політики України, Калінкова І. Ю. (2015)
Pavlenko O. O. - Standards for goods and services and education standards: promotion of standards, Triakina O. O., Kouzmine S. I. (2015)
Малюта І. А. - Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі (2015)
Новікова К. І. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області, Новікова Л. Ф. (2015)
Баранник Л. Б. - Национальные финансовые системы в условиях посткризисного развития, Яковлев А. Н. (2015)
Мещеряков А. А. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України, Синюк А. О. (2015)
Літовченко Б. В. - Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучингу до фасилітації, Коляда С. П. (2015)
Пільгуй С. С. - Аналіз та управління фінансовою стійкістю банку: зарубіжний досвід і сучасний стан (2015)
Петруня В. Ю. - Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти (2015)
Мамонов К. А. - Інструменти формування та реалізації потенціалу розвитку будівельних підприємств, Угоднікова О. І. (2015)
Осецька Д. В. - Фіскальні правила в механізмі макроекономічної політики: міжнародний досвід (2015)
Горб К. М. - Маркетинг дестинацій у контексті споживання туристичного продукту (2015)
Єдинак Т. С. - Теоретичні аспекти організації контролю зовнішньоекономічних операцій підприємств на міжнародному та національному рівнях, Книшек О. О. (2015)
Губа О. І. - Прискорена амортизація як сучасний засіб податкового стимулювання (2015)
Дубицький Д. П. - Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства, Довгалюк Л. Л. (2015)
Рева Т. М. - Непрямі податки в умовах антикризового регулювання економіки, Шавкунова О. Е. (2015)
Zhyr S. I. - Methodical approach to statistical analysis of forced interregional migration, Ahapova V. V., Chеrnousоvа H. A. (2015)
Падерін І. Д. - Виробнича програма як основа динамічної системи планування діяльності промислового підприємства (2015)
Комар Н. Г. - Нормативно-правове забезпечення реструктуризації фінансів аграрних підприємств (2015)
Борисенко О. П. - Митне оподаткування як фактор підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу країни (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Смирнов І.Г. - Академічна (загальна) соціологія як підстава соціології туризму (2012)
Бець М.Т. - Принципи формування туристичної інфраструктури, Брунець Б.Р. (2012)
Удовиченко В.В. - Методичні аспекти визначення рекреаційних навантажень: проблематика та прикладні аспекти дослідження, Скляренко В.С. (2012)
Илякова О.Ю. - Развитие событийного туризма (2012)
Пендерецький О.В. - Кластерний підхід до промислового туризму (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика Адріатичного туристського мезорайону та Греції, Сировець С.Ю. (2012)
Ивлиева О.В. - Рекреационный потенциал Таганрогского залива, Архипова О.Е. (2012)
Кізюн А.Г. - Туризм у відродженні та збереженні сільських ландшафтів Поділля (2012)
Страшевська Л.В. - Геосайти Поділля як об’єкти наукового туризму (2012)
Доценко В. Ф. - Розвиток мережі закладів ресторанного господарства Столичного регіону України, Арпуль О. В., Бондар Н. П., Ємчук Т. В., Дудкіна О. О. (2012)
Яценко А.Д. - Методика рекреаційних досліджень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов'я (2012)
Романів П.В. - Аспекти організації велосипедного туризму у Тернопільській області (2012)
Єрко І.В. - Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Волинської області, Єрко А.В. (2012)
Топорницька М.Я. - Територіальна організація та перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області (2012)
Радченко О.М. - Маркетингові комунікації в екологічному туризмі Черкаської області (2012)
Корнілова В.В. - Перспективи розвитку туризму в індустріальних районних центрах з історико-культурною спадщиною (на прикладі м. Конотоп Сумської обл.) (2012)
Олійник Я.Б. - Методологічні засади історико-наукових досліджень у суспільній географії (на прикладі вивчення наукових шкіл), Шевчук С.М. (2012)
Смирнов I.Г. - Формування кластерів у сфері послуг за М.Портером, Михайленко Т.І., Шматок О.В. (2012)
Кіптенко В.К. - Об’єкт-предметна сутність стратегічної географії як наукового та освітнього напряму (2012)
Білоус Л.Ф. - Аналіз даних дистанційного зондування в прикладних географічних дослідженнях (2012)
Книш М. М. - Глобалізація терористичної діяльності, Котик Л.І. (2012)
Малиновська О.Ю. - Бюджетні авіакомпанії (low cost): специфіка діяльності та географія перевезень (2012)
Нич Т.В. - Географія інтелектуального потенціалу (2012)
Ситник О. І. - Завалля як типовий пункт старопромислових районів Центральної України: функціонування, проблеми, шляхи оптимізації (2012)
Мезенцева Н.І. - Ринок праці Тернопільської області: сучасний стан та проблеми, Базар Д.Є. (2012)
Єрмаков В.В. - Територіальна структура промислового виробництва Полтавської губернії у другій половині ХIХ ст (2012)
Квасневська О.О. - Антропогенна топоніміка Вінницької та Хмельницької областей (2012)
Ханмагомедов Х.Л. - Зональные ландшафтообразующие компоненты небольшой территории (2012)
Гавриленко О.П. - Методологія екогеографічних досліджень (2012)
Волкова Л.А. - Комплексна оцінка медико-екологічного ризику території (2012)
Жирков И.И. - Об основных вопросах и проблемах рационального использования озёрных ресурсов северо-востока России, Жирков К.И. (2012)
Трофимова Т.П. - Из истории гидрохимических исследований в Якутии (2012)
Косяк Д.С. - Теоретичні основи щодо розробки типових схем та конструкцій інженерного та біотехнічного упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг річок України (2012)
Холоденко В.С. - Сучасні методики встановлення екологічно допустимих мінімальних витрат води на річках Прип’ятського Полісся України (2012)
Рябоконь О.В. - Основні природні чинники формування натурально-антропогенних ландшафтів Поділля (2012)
Басюк Т.О. - Прогнозування переформування берегів Чернятського водосховища за умови підвищення рівня води (2012)
Цепенда І. - Ті, що йдуть у гори, ті неодмінно здолають (2015)
Бех І. - Інститут проблем виховання НАПН України (м. Київ, Україна) (2015)
Бондар В. - Інститут педагогіки і психології Національного університету імені М. Драгоманова (м. Київ, Україна) (2015)
Білянін Г. - Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці, Україна) (2015)
Васянович Г. - Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Львів, Україна) (2015)
Дерев’янко Н. - Івано-Франківське обласне відділення малої академії наук України (м. Івано-Франківськ, Україна) (2015)
Зданевич Л. - Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький, Україна) (2015)
Зуб’як Р. - Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Івано-Франківськ, Україна) (2015)
Іванюк Г. - Київський педагогічний університет імені О.Грінченка (м.Київ, Україна) (2015)
Зварич І. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, Україна), Олійник М. (2015)
Кондратюк С. - Сумський педагогічний університет імені А.С.Макаренка (м.Суми, Україна) (2015)
Лайл Д. Рулофс. - Президент Береа коледжу (м.Береа, США) (2015)
Рональд Роуч. - Директор музичного інституту Університету Східний Теннесі (м. Джонсон-Сіті, США) (2015)
Марусинець М. - Інститут педагогіки і психології Національного університету імені М. Драгоманова (м. Київ, Україна) (2015)
Пріма Р. - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Кафедра педагогіки (м. Луцьк, Україна) (2015)
Семенова Н. - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. (м. Луцьк, Україна) (2015)
Палько Т. - Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород, Україна) (2015)
Чепіль М. - Дрогобицький національний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна) (2015)
Кічева-Кірова М. - Туристичничний коледж (м. Благоєвград, Болгарія) (2015)
Савка В. - Випускники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Рочестер, Нью-Йорк, США), Павлюк В., Крет Ю., Бенець М. (2015)
Кімакович В. - Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації (м. Івано-Франківськ, Україна) (2015)
Постанова Верховної Ради України від 11 лютого 2015 року № 184-VIII "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році" (2015)
Бех І. - Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Чорна К. (2015)
Савченко О. - Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи (2015)
Бібік Н. - Аналіз суперечностей у запровадженні компетентнісного підходу в шкільній освіті (2015)
Хрущ В. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – центр розвитку педагогічної освіти Прикарпаття, Хрущ О. (2015)
Руснак І. - Лицарі духу і чину (2015)
Завгородня Т. - Реалізація ідей Богдана Ступарика в діяльності кафедри педагогіки університету (2015)
Презентація музичного мистецтва Українських Карпат у Сполучених Штатах Америки "Many mountains, many musics" (2015)
Chervinskyi A. - The role of private museums in preserving the cultural heritage of mountain regions Carpaty taking for example Roman Kumlyk’s museum of hutsul life, ethnography and musical instruments (2015)
Marusynets M. - Preserving language and culture of ethnic minorities in Transcarpathia (2015)
Slyvka L. - Stimulation and rehabilitation of the child by means of folk music (2015)
Будник О. - Професійна діяльність Бориса Грінченка: соціально-педагогічний контекст (2015)
Гаврилюк А. - Розвиток модернізації класичних університетів Німеччини (2015)
Довбенко С. - Духовність як запорука формування особистості (2015)
Жданова-Неділько О. - Підготовка майбутнього керівника навчального закладу до конструктивної управлінської взаємодії (2015)
Журба К. - Методологічні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи (2015)
Іванюк Г. - Історико-педагогічні студії розвитку сільської школи в Україні: соціокультурний концепт (2015)
Король О. - Специфіка побудови інформатичного курсу в умовах диференційованого навчання студентів педагогічних спеціальностей (2015)
Kuevda Davil Luis Socrates. - The "reflective competence" phenomenon in the interdisciplinary field do research (2015)
Матвеєва Н. - Реалізація інклюзивної моделі освіти в Україні: проблеми і перспективи (2015)
Москаленко Ю. - Виклики часу та розвиток ідеї власної самоцінності (2015)
Сойчук Р. - Психологічне підґрунтя виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2015)
Палькевич Ю. - Інноваційні методи управління професійно-технічними навчальними закладами: економічний аспект (2015)
Геник Л. - Середньоберезівська середня школа – центр виховної роботи з формування особистості учня у гірській місцевості (2015)
Терещук О. - Тренінгові технології у підготовці майбутніх фахівців сфери туризму, Лисюк Т. (2015)
Косило Х. - Концепція трудового виховання у педагогічній спадщині Г.Врецьони та В.Сухомлинського (2015)
Федорова О. - Формування аудитивних умінь в іноземних слухачів підготовчого відділення на матеріалі української пісенної творчості (2015)
Яворська С. - Робота з лексемою у структурі висловлювання з позицій акмеологічного підходу (2015)
Коваль Л. - Особливості моделювання сучасного уроку математики в початковій школі відповідно до проблем її реформування (2015)
Мартиненко С. - Змістово-технологічне наповнення методичного портфоліо з педагогічної діагностики вчителя початкової школи (2015)
Височан З. - Формування мовленнєвої особистості в умовах карпатського полікультурного середовища (2015)
Гоцуляк К. - Вплив соціальних мереж на розвиток особистості молодшого школяра (2015)
Ілійчук Л. - Формування навичок самоконтролю молодших школярів у навчальному процесі початкової школи (2015)
Копчук-Кашецька М. - Співпраця школи і сім’ї в морально-духовному вихованні школярів гірського регіону (2015)
Копелюк С. - Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання (2015)
Пилипів О. - Християнські цінності як фактор соціалізації молодших школярів у сім’ї (2015)
Цюняк О. - Особистість викладача у формуванні професійної культури майбутніх магістрів початкової освіти (2015)
Червінська І. - Роль школи як сучасного соціокультурного центру у формуванні підростаючої особистості (2015)
Глазкова І. - Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів: суть, типологія, стратегія запобігання (2015)
Гириловська І. - Портфоліо як форма оцінювання професійної підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Горбач В. - Самостійна робота студентів як основа самоорганізації та розвитку особистості (2015)
Жаровська А. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи над засвоєнням народознавчої лексики (2015)
Княжева І. - Особистісно-діяльнісний підхід у дослідженні методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін (2015)
Луцан Н. - Підготовка вчителів початкових класів до професійної мобільності в умовах гірського регіону (2015)
Марусинець М. - Педагогічні умови та засоби формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів (2015)
Максимчук Г. - Етнолінгводидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів етнокультурознавчої лексики (2015)
Скворцова С. - Підходи до формування методичної компетентності майбутніх учителів у галузі навчання математики (2015)
Скворцова С. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання учнів математики, Гаран М. (2015)
Оліяр М. - Закономірності та принципи процесу формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Половенко Л. - Управлінська компетентність – ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2015)
Процишин Н. - Підготовка викладацьких кадрів вищої кваліфікації для педагогічних інститутів України (60-і роки ХХ ст.) (2015)
Хатунцева С. - Самопізнання як фасилітатор самовдосконалення вчителя (2015)
Хімчук Л. - Нетрадиційні методи подолання професійного вигорання та формування компетентності майбутніх учителів щодо їх застосування (2015)
Александрук Н. - Формування практичних навичок та професійних умінь оториноларинголога в студентів медичного університету (2015)
Височан Л. - Формування основ здорового способу життя в учнів молодших класів (2015)
Кічева-Кірова М. - Освіта і підготовка фахівців для сучасного ринку праці (2015)
Халло О. - Проблеми збереження фізичного здоров’я особистості в умовах гірського регіону (2015)
Czepczarz J. - Niepełnosprawność jako problem interdyscyplinarny (2015)
Чорна М. - Підготовка майбутніх менеджерів туризму до професійної діяльності на Прикарпатті (2015)
Барило С. - Організація музично-слухацької діяльності на уроках музичного мистецтва в початковій школі (2015)
Качмар О. - Теорія музики як основа та складова музично-теоретичної підготовки майбутнього спеціаліста (2015)
Матвєєва О. - Підходи до визначення критеріїв ефективності системи педагогічної діагностики у вищій музично-педагогічній освіті (2015)
Никорак Н. - Збірники музичних творів "Моя Гуцулія" Петра Терпелюка: навчально-методичний аспект (2015)
Чмелик І. - Музеї Прикарпаття та їх роль у навчально-виховній та науковій діяльності студентської молоді (2015)
Будник У. - Перспективи розвитку ностальгічного туризму на Прикарпатті (2015)
Довбенко М. - Чи знайшла Україна свого Черчілля? (2015)
Настишин В. - Вплив засобів театрального мистецтва на формування у молодших школярів інтересу до навчання, Червінська І. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2015)
Ахромкін А. О. - Сучасні характеристики електричних мереж України: регіональний аспект (2015)
Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз - Функціональне моделювання процесу управління змінами при здійсненні експортної діяльності підприємства (2015)
Бурлуцький С. В. - Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації, Бурлуцька С. В. (2015)
Гречана С. І. - Сучасні організаційні форми міжрегіонального співробітництва, Заблодська Д. В. (2015)
Васильчук Н. О. - Оцінка інфраструктурних втрат Донбассу задля подальшої активізації міжрегіонального співробітництва (2015)
Заблодська І. В. - Форсайт як інструмент діагностики розвитку металургійного комплексу східних регіонів України, Івченко Е. А. (2015)
Заблодська І. В. - Інтеграція українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі, Попова І. А., Рогозян Ю. С., Васильчук Н. О., Перепелюкова О. В. (2015)
Ключнікова К. Г. - Оцінювання результативності форсайту в управлінні інноваційним розвитком регіону (2015)
Кудріна О. Ю. - Трансформаційні процеси економічного розвитку регіонів (2015)
Кузьменко О. М. - Значення та зміст системи компетенцій персоналу підприємства (2015)
Мущинська Н. Ю. - Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону (2015)
Носкова С. А. - Факторний аналіз фонду оплати праці працівників виробничого підприємства, Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2015)
Перепелюкова О. В. - Вирішення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (2015)
Плєтньов М. В. - Концептуальні аспекти державної цільової програми "Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України", Кузьменко О. М. (2015)
Прямухіна Н. В. - Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору (2015)
Рекова Н. Ю. - Напрями реформування податкового регулювання МСБ в умовах європейської інтеграції, Мельник С. В., Луценко В. І. (2015)
Рогозян Ю. С. - Теоретичні аспекти розвитку міжрегіонального співробітництва (2015)
Сас Н. М. - Розробка методичного підходу до регулювання інвестиційних процесів з боку держави в Україні, Карапетян О. А. (2015)
Сєрєбряк К. І. - Проблеми інформаційного забезпечення регіонального співробітництва (2015)
Скляр Є. П. - Розвиток персоналу підприємства із застосуванням моделей компетенцій (2015)
Сущенко О. А. - Діагностика інтерфейсної безпеки експортної діяльності підприємства (2015)
Litvinova I. M. - Controlling of innovation activities of enterprises in the changing technological structure of economy (2015)
Semenenko I. M. - Theoretical ground of sustainable development concept (2015)
Блинков Н. А. - О температурных особенностях извлечения воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами, Бутенко А. Н., Булавин В. И., Резниченко В. В. (2014)
Горобец Л. Ж. - Возможности акустического прогнозирования гранулометрии частиц при струйном измельчении, Прядко Н. С., Левченко К. А., Машкова Т. Ю., Верхоробина И. В. (2014)
Дайнеко Е. Б. - Разработка масс низкотемпературного электротехнического фарфора (2014)
Дейнека К. Ю. - Автоколивальні процеси подрібнення в барабанних млинах (2014)
Дрючко О. Г. - Хімічна взаємодія і фазоутворення у нітратних водно-сольових системах рідкісноземельних елементів і літію, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О. (2014)
Завадский В. А. - Телемедицина для охраны труда и профилактики профессиональных заболеваний (2014)
Калинина М. В. - Способы получения пористой керамики на основе стабилизированного диоксида циркония, Морозова Л. В., Егорова Т. Л., Ковалько Н. Ю., Шилова О. А. (2014)
Коц Л. С. - Новые методы тестирования биоустойчивости строительных элементов, Лесных Н. Ф., Клинкенберг Г., Федоренко Е. Ю. (2014)
Миршавка О. О. - Особливості впливу глинистих матеріалів різних родовищ України на властивості клінкерної кераміки, Хоменко О. С., Колєда В. В., Таран В. С. (2014)
Надутый В. П. - Анализ зависимости виброускорений рабочих органов грохота от последовательности разнонаправленных механических импульсов, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2014)
Науменко Ю. В. - Концепція раціональної організації процесів тонкого подрібнення в барабанних млинах (2014)
Орлова Н. Д. - Расчёт оптимальных параметров вибрационного измельчения и смешения при изготовлении смесей (2014)
Пісчанська В. В. - Вплив механоактивації матричного компоненту на властивості периклазового бетону, Алексєєнко І. А. (2014)
Рудь В. Д. - Eкспериментальне дослідження технології вібраційного подрібнення, Гальчук Т. Н., Божко Т. Є. (2014)
Рыщенко М. И. - Термодинамические расчеты взаимодействия кристаллических фаз керамических материалов с агрессивными средами, Федоренко Е. Ю., Лисюткина М. Ю. (2014)
Семченко Г. Д. - Виявлення співіснування Ni та NiO з компонентами системи Ni – Mg – O – C, Бражник Д. А., Повшук В. В., Євдокимова Н. В., Старолат О. Є., Литовченко А. О. (2014)
Семченко Г. Д. - Физико-химические процессы в композициях Al2O3 – SiC – C – волокно – пластификаторы при нагревании до 1000 °С, Анголенко Л. А., Катюха А. С., Ростовская С. В., Кобец Н. Ю. (2014)
Серьогін О. О. - Фізико-хімічні основи проектування обладнання для термохімічної конверсії сумішей біотехнічних відходів, Осьмак О. О., Башта А. В. (2014)
Сокур М. І. - Розробка і дослідження відцентрово-ударної дробарки з демпфуючою гідростатичною опорою розгінного ротора, Сокур Л. М., Сокур І. М. (2014)
Стратийчук Д. А. - Влияние высокого давления на получение мелкодисперсных композитов в системе CАЛМ. – Ti4WC5, Туркевич В. З., Колабылина Т. В., Осипов А. С., Смирнова Т. И. (2014)
Трофимова Л. Е. - Исследование закономерностей структурообразования в дисперсных материалах с использованием топологического подхода, Урьев Н. Б. (2014)
Цовма В. В. - Ресурсозаощаджуюча технологія фасадної кераміки із застосуванням тонких відходів вуглезбагачення, Щукіна Л. П., Лісачук Г. В. (2014)
Швець В. П. - Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів (2014)
Шевелёва А. М. - Исследование скорости энергоносителя и твердых частиц, истекающих в плоский канал модели газоструйного измельчителя (2014)
Штефан Є. В. - Гранулювання дисперсних матеріалів в умовах контактного тертя з робочими органами машин, Риндюк Д. В. (2014)
Кисельова С. O. - Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно-кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 2. Дослідження механізму процесів гідратації в силікатній суміші з комплексною добавкою відходу помольних тіл та алюміній (ІІІ) хлориду (2014)
Смирнов I. Г. - Транснаціональні корпорації в туризмі: галузеві та регіональні особливості, Головко В. В. (2012)
Мечковская О. А. - Методологические основы изучения пространственной структуры туризма (2012)
Заря І. В. - Конкурентоспроможна база авіаційного транспорту в умовах розвитку туристичних компаній, Борисюк О. А. (2012)
Зима О. Г. - Формування інформаційного середовища національної індустрії туризму, Лола Ю. Ю., Жила Н. В. (2012)
Воронін І. М. - Аналіз ринку нерухомості у вітчизняній готельної індустрії (2012)
Шульга В. П. - Стратегічне управління розвитком екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування (2012)
Заря І. В. - Особливості подальшого розвитку туристичної галузі в контексті розвитку інформаційних комп'ютерних технологій в туризмі, Мельник А. М. (2012)
Басюк Д. І. - Стан і перспективи українсько-аргентинського туристичного співробітництва (2012)
Тимошенко Ю. А. - Туристичні виставки як актуальне маркетингове рішення сьогодення (2012)
Бєлякова А. Є. - Фактори виникнення рекламації на туристичному підприємстві (2012)
Пасічник В. Р. - Сільський зелений туризм як фактор відродження українського села та перебудови сільської економіки, Сушик О. Г., Терлецький В. К. (2012)
Олішевська Ю. А. - Теоретичні аспекти сільського туризму, Панченко В. В. (2012)
Яценко А. Д. - До питання про дефініцію поняття "Рекреаційне лісокористування" (2012)
Шпарага Т. І. - Передумови виникнення і сучасний стан Хасидського паломництва в Україні, Михалюк М. M. (2012)
Кодинець І. В. - Присутність австрійців в Україні як ресурс етногенного туризму (2012)
Корнілова Н. В. - Подієвий туризм в Україні (2012)
Радченко О. М. - Соціальні мережі в туризмі України (2012)
Казаков В. Л. - Спелестологічні об’єкти гірничопромислового походження в структурі екстремального спелеотуризму (на прикладі Кривбасу) (2012)
Пендерецький О. В. - Промисловий туристичний кластер Карпатського району (2012)
Уварова Г. Ш. - Рекреаційне використання Десни (2012)
Паньків Н. М. - Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень (2012)
Любіцева О. О. - Рекреаційно-туристичне районування Луганської області, Залещик В. В. (2012)
Заваріка Г. М. - Розвиток рекреаційних можливостей Луганської області (2012)
Плешивцова М. В. - Тенденції розвитку світової СПА-індустрії та проблеми становлення вітчизняної галузі оздоровчого туризму в АР Крим (2012)
Шивала Ю. А. - Географія сільського зеленого туризму в Українських Карпатах (2012)
Завадовський Т. Б. - Основні аспекти промоції міста Львова (2012)
Олійник Я. Б. - Проблема фінансового забезпечення регіонального розвитку України і шляхи її вирішення, Шуман С. Г. (2012)
Смаль В. В. - Розвиток економіки знань в Україні та Євросоюзі: порівняльний аналіз (2012)
Стафійчук В. І. - Політико-географічний аналіз стратегій розвитку України та Росії (2012)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Росія і Білорусь та Центрального, Сировець С. Ю. (2012)
Нич Т. В. - Чинники формування інтелектуального потенціалу регіону (2012)
Олійник С. Л. - Самоорганізація населення в соціальній системі (2012)
Брайчевський Ю. С. - Проблеми регіональної поляризації суспільно-політичного розвитку України у зарубіжній літературі (2012)
Клімчук Б. П. - Територіальні пропорції комплексного розвитку Волинської області (2012)
Миронюк Н. В. - Історико-географічні фактории розвитку культурної сфери Волинської області (2012)
Ільїв О. М. - Сучасна територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Волинської області (2012)
Савчук І. Г. - Вплив природних чинників на сучасне міжнародне залізничне сполучення Закарпатської області (2012)
Чикайло Ю. І. - Поширення сучасних природно-техногенних процесів в межах єврокоридора Львів –Краковець (2012)
Салихова Е. В. - Эколого-гидрохимическое состояние объектов гидрологической сети г.Калининграда, Савостина О. А., Станченко Л. Ю. (2012)
Воловик В. М. - Тафальні ландшафти кладовищ (2012)
Смірнов Я. В. - Аналітичний огляд європейських систем класифікації земельних ресурсів (2012)
Волкова Л. А. - Природно-господарське використання земель (на прикладі басейнів малих річок Рівненської області) (2012)
Кирилюк О. В. - Гідроморфологічно-геоекологічний моніторинг малої річки, Кирилюк С. М. (2012)
Діброва І. О. - Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища (2012)
Громик О. М. - Вміст радіонуклідів у ґрунтах Маневицького адміністративного району (2012)
Слизька К. П. - Дефініція поняття "хвиля тепла" (2012)
Будник О. - Теоретичні засади етнічної соціалізації майбутніх учителів в умовах вищого навчального закладу (2015)
Ємчик О. - Діагностика рівня розвитку компонентів творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки (2015)
Лякішева А. - Наукові підходи до розкриття сутності соціальної поведінки (2015)
Остапйовська І. - Проблеми формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів (2015)
Чапюк Ю. - Готовність до педагогічної діяльності як наукова проблема (2015)
Wolska-Długosz M. - Bezrobocie młodzieży na rynku pracy (2015)
Каптур Г. - Роль художнього тексту в процесі формування ціннісно-смислових орієнтацій молодших школярів, Долінська К. (2015)
Пріма Р. - Формування творчого потенціалу майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами проектно-технологічної діяльності, Замелюк М. (2015)
Савчук Н. - Діагностика ціннісних орієнтацій у педагогічних працівників (2015)
Семенова Н. - Технологія формування здорової особистості дитини дошкільного віку у взаємодії дошкільного закладу та сім’ї: вимога часу, Семенов О. (2015)
Сергеєва В. - Педагогічна комунікативна взаємодія в системі "учитель – учні" та її виховна цінність в умовах спільної творчої діяльності (2015)
Кайдалова Г. - Значення та роль толерантного суспільства в розв’язанні проблем дітей з особливими потребами (2015)
Кузава І. - Правові засади організації інклюзивної освіти дітей дошкільного віку (2015)
Стасюк Л. - Теоретичні аспекти розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами (2015)
Терпелюк В. - Сутність соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки підлітків – учнів загальноосвітніх шкіл (2015)
Наші автори, інформація для авторів (2015)
Чередниченко О. І. - Патрон українського перекладу (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) (2015)
Kutz W. - Korrektives Dolmetschen: Funktionen, Techniken, Ergebnisse und Grenzen (2015)
Kyiak T. R. - Interkulturelle kommunikation, diskurs und translation (2015)
Κλιμένκο Ν. - Τα ενδογενή και διαδοχικά παράλληλα στο ποιητικό κείμενο, Σαβένκο Α. (2015)
Kolomiyets L. V. - The essentialized Kobzar by Taras Shevchenko in Michael Naydan's English projection (2015)
Andrienko T. P. - Cognitive Patterns in Translation of Tropes (2015)
Cherniyenko G. - A propos de l'exactitude traductrice des unités lexicales à quelques sens (2015)
Krouchynska O. G. - La restitution du style poétique d'Arthur Rimbaud dans les traductions ukrainiennes (2015)
Solomarska O. - Quelques particularités de la traduction des textes juridiques (2015)
Tkachenko O. O. - Review of translator's software as of 2014 (2015)
Zorivchak R. P. - William Richard Morfill as the first Ukrainian studies scholar in the Anglophone world (2015)
Naydan M. - Performative Text in the Narrative Design of Yuri Andrukhovych's Novel "Perverzion" (2015)
Смущинская И. В. - Фигуры слова как элемент современного дискурса (2015)
Kriuchkov H. H. - Variations graphostylistiques des phonogrammes dans l'écriture française (2015)
Gon O. M. - Ezra Pound's Linguopoetics and the Tradition of Russian Formalism (2015)
Tchaikivska G. S. - Particularités de l'écriture féminine et masculine dans les contes d'auteur français du XVIIe siècle (2015)
Wronska O. - Riqueza e expressividade da linguagem publicista de Mia Couto na Сarta ao presidente Bush (2015)
Stoyanova I. D. - Lexical Means of Verbalization of the Figuratively Valuable Layer of the Linguocultural Concept STATE in the Discourse of Anti-Utopia (2015)
Del Gaudio S. - Ucrainismi in italiano (con paralleli in altre lingue Europee) (2015)
Ilchenko V. - Ancient Stylistically-marked Borrowings in Ukrainian Language (examplified by words meaning speech act) (2015)
Soboleva O. V. - Les problemes du plurilinguisme dans les pays francophones, Kalina-Shamrai V. R. (2015)
Kotsiubynsky M. - Inno alla vita (tradotto da S. Del Gaudio) (2015)
Mario Vargas Llosa - La guerra del fin del mundo/Війни кінця світу (переклад Дідківської Т.) (2015)
Леонард. Леонард. - Історія з Нової Зеландії, переказана Дженніфер Бассет (переклад Поліщук О.) (2015)
Роз Паскаль - Винищувач "Нуль" (вибрані уривки) (переклад Яковенко Я.) (2015)
Боб Гофф - Я з тобою (уривок з біографічної книги "Любов діє") (переклад Суханової Г. С.) (2015)
Smouchtchynska I. - Les methodes et les analyses du sens dénotatif et connotatif (l'extrait de "Lexicologie française") (extrait de "Lexicologie française") (2015)
Jean-Marie Prieur - Pré-rapport en référence à la thèse de doctorat intitulée "Evolution du conte d'auteur français: aspect linguopoétique" par Mme Tchaikivska Galyna (2015)
Гриньова М. В. - Діяльність кафедри педагогічної майстерності в розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини, Бєляєва Н. В. (2009)
Гриценко Л. И. - Методологические основы педагогической работы с детьми "группы риска" (на примере опыта А. С. Макаренко) (2009)
Хоменко А. В. - Професійна компетентність учителя в контексті духовно-моральної парадигми виховання Г. Ващенка (2009)
Пивовар Н. М. - Достояние прошлого – в практику современности (2009)
Малаканова Л. В. - Актуальність ідеї В. І. Вернадського в духовному гармонійному розвитку особистості, Безсонова В. О. (2009)
Пархета Л. П. - Історіографія вивчення спадщини В. О. Сухомлинського (2009)
Яковенко К. Ю. - Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогів у процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах (2009)
Шиловська М. О. - Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка в контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх педагогів (2009)
Добридень А. В. - Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщині В. Сухомлинського та А. Макаренка (2009)
Дяченко-Богун М. М. - Концептуальні погляди В. І. Вернадського як основа природоохоронного виховання (2009)
Терещенко О. В. - Збірник текстів для диктантів і переказів (за творами А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського) (2009)
Дзюба Р. Д. - Виховання молоді на основі національно – культурних традицій українського народу, Дзюба Я. В. (2009)
Корягіна Н. В. - Втілення ідей В. І. Вернадського у використанні дослідницьких методів при викладанні курсу (2009)
Панасенко Т. В. - Упровадження ідей В. І. Вернадського в навчально-виховний процес викладання курсу "Біосферологія" (2009)
Яланська С. П. - Організація самостійної та індивідуальної роботи майбутніх учителів біології. Ідеї В. О. Сухомлинського, Оніпко В. В. (2009)
Бородина Н. К. - Гуманитарное знание и духовность в контексте экзистенциальных технологий, Полежаев Д. В. (2009)
Москаленко О. М. - Педагогічне краєзнавство на Полтавщині: теоретичні основи поняття (2009)
Рябуха А. Ю. - Використяння педагогічної спадщини М. В. Остроградського у підготовці майбутніх учителів фізики, Кривошапка І. В. (2009)
Пащенко В. О. - Національна ідея в поглядах Софії Русової. Полтавський період її формування (2009)
Сявавко Є. І. - Народознавча культура як складова педагогічної культури М. Остроградського та його послідовників, Файник Т. М. (2009)
Крамущенко Л. В. - Педагогічні погляди В. Г. Короленка (2009)
Цина А. Ю. - Духовні складові особистісно орієнтованого виховання в українській християнській персонології Григорія Ващенка (2009)
Демиденко Т. П. - Служив Батьківщині пером і багнетом (матеріали до наукової біографії Л. Бразова) (2009)
Титаренко В. П. - Науковець–етнограф кінця ХІХ – початку ХХ століття Олена Пчілка (2009)
Сулаєва Н. В. - Творчість українського народу в спадщині Григорія Антоновича Нудьги (2009)
Дудник Н. В. - Етнолінгвістичний зміст поеми І. П. Котляревського "Енеїда" (2009)
Шевченко О. М. - Вплив мистецтва на культурний розвиток особистості: погляди діячів української культури (2009)
Гук О. В. - Питання освіти молоді у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (2009)
Юркова Т. Ф. - Проблема ціннісного ставлення до природи в науково-педагогічному доробку (2009)
Черненко В. О. - Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у творчій спадщині Лесі Українки (2009)
Закалюжний В. М. - Феномен геологічної школи академіка В. І. Вернадського (2009)
Шебитченко А. П. - Этическая глубина фантазии духа Н. В. Гоголя, Блоха Я. Е. (2009)
Танько Т. П. - Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах модернізації системи післядипломної педагогічної освіти (2009)
Тарасевич Н. М. - Тріумф педагогічної поеми (2009)
Макарчук В. В. - А. С. Макаренко і феномен соціального сирітства (2009)
Краева Л. И. - Внедрение идей педагогического мастерства в этнопедагогическую подготовку студентов, Краева И. Ю. (2009)
Федій О. А. - Естетотерапевтичний концепт педагогічної системи В. О. Сухомлинського у змісті професійної підготовки сучасного педагога (2009)
Волик Л. В. - Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціально - педагогічної сфери до анімаційної діяльності у Німеччині та Швейцарії (2009)
Московець Л. П. - Сучасний стан феномену соціального сирітства (2009)
Микитюк І. А. - Актуальність ідей А. С. Макаренка щодо педагогічної культури вчителя в сучасній культурно-освітній ситуації (2009)
Момот Ю. В. - Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти (2009)
Попова Н. Ю. - Духовно-моральні основи статевого виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2009)
Єрмаков В. М. - Педагогічна техніка як найважливіша складова професійної майстерності в творчій спадщині А. С. Макаренка (2009)
Тараненко І. В. - Оздоровчий та виховний потенціал нетрадиційних видів гімнастики (2009)
Кононец Н. В. - Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних підручників (2009)
Колос Ю. З. - Особистісно орієнтований підхід до формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів (2009)
Грицька Т. С. - Вплив професійної компетентності педагога на формування ключових компетентностей учнів у контексті ідей А. С. Макаренка (2009)
Ткаченко А. В. - Деякі аспекти формування управлінського професіоналізму А. С. Макаренка в "горьківський" період його педагогічної творчості (2009)
Гладкова В. М. - Директор школи як лідер змін, Лапшина М. І. (2009)
Біда О. А. - Організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання, Савченко О. П. (2009)
Єфімова В. М. - Феномен аномії у професійній підготовці вчителя природничих дисциплін до збереження здоров’я учнів (2009)
Мурована Н. М. - Цільовий підхід як основа концепції педагогічного керівництва розвитком професійної компетентності вчителів в інститутах післядипломної педагогічної освіти (2009)
Васильченко О. В. - Директор сучасного навчального закладу – лідер шкільної громади (2009)
Албул І. В. - Значення досвіду адміністративної діяльності В. Сухомлинського у становленні теорії управління (2009)
Кращенко Ю. П. - Особливості організації системи студентського самоврядування (2009)
Гладкова В. М. - Функції управлінської діяльності менеджера освітньої установи, Федотова Ю. В. (2009)
Ногінська А. О. - Роль сучасного керівника у формуванні корпоративної культури (2009)
Гончаренко З. І. - Спадщина В. Сухомлинського у становленні сучасної школи (2009)
Гончарова Н. В. - Діяльність сучасних молодіжних об’єднань з позиції управлінсько–виховної практики А. С. Макаренка (2009)
Сас Н. М. - Альтернативні джерела фінансування освіти (2009)
Гриньова М. В. - Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991-2008 р.р. (2009)
Ткаченко А. В. - Посібник з макаренківської педагогіки (2009)
Наші автори (2009)
Любіцева О.О. - 32-й Міжнародний географічний конгрес – виклики і можливості світової географії, Кіптенко В.К., Федчук А.П. (2012)
Балабанов Г.В. - Розвиток міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів для туризму в національному авіаційному університеті (2012)
Колотуха О.В. - Понятійний аппарат суспільно-географічного дослідження спортивного туризму (2012)
Шевченко О.Г. - Вплив погодно-кліматичних чинників на туристичну галузь (2012)
Шульга В.П. - Сучасні підходи до стратегічного планування розвитку екологічного туризму (2012)
Кравчук М.С. - Інформаційні технології в туристичному бізнесі: роль та призначення (2012)
Удовиченко В.В. - Правове регулювання туристичних формальностей: питання міжнародного співробітництва, Погоріла Ю.Ю. (2012)
Стрельникова М.А. - Гастрономический туризм: основные тенденции и перспективы (2012)
Смирнов І.Г. - Готельно-ресторанна справа в античному світі: транспортно-логістичний аспект, Карягін Ю.О. (2012)
Малиновська О.Ю. - Міні-готелі в Україні (2012)
Доценко В. Ф. - Розвиток готельного господарства Столичного регіону України, Арпуль О. В., Бондар Н. П., Дудкіна О. О. (2012)
Кучеренко В.С. - Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреації і туризму (2012)
Бордун О.Ю. - Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України (2012)
Гайдай С.В. - Історичні фестивалі та військово-історичні реконструкції на основі історико-культурних заповідників України, Гавриленко К.О. (2012)
Чертовська Д.В. - Проблеми розвитку дитячого туризму в Україні (2012)
Бережна Ю.М. - Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО: поняття, тенденції, український вимір (2012)
Пацюк В.С. - Потенціал індустріальних регіонів в контексті формування їх туристичного іміджу (2012)
Данилюк В.О. - Характеристика туристично-рекреаційних ресурсів Карпатського регіону (2012)
Габчак Н.Ф. - Функціонування санаторно-курортної та оздоровчої сфери в межах Закарпатської області: головні аспекти дослідження (2012)
Козловський О.Ю. - Огляд основних рекреаційних ресурсів Житомирщини для розвитку перспективних видів туризму, Дунаєвська О.Ф. (2012)
Логвин М.М. - Культурно-духовна спадщина Полтавскої області як туристичний ресурс, Гусаковскька Т.О. (2012)
Залещик В.В. - Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму в Луганській області (2012)
Молочко М.А. - Картографічне моделювання підготовки у ВНЗ України фахівців сфери туризму (2012)
Дутчак С.В. - Прикладні аспекти створення та використання kml-файлів засобами гіс-технологій для потреб туризму (на прикладі об’єктів готельного господарства Тернопільської області), Піньонжик Г.М. (2012)
Рутинський М.Й. - Рекреаційно-географічні переваги, періодизація та перспективи розвитку розлуцької територіальної курортно-рекреаційної системи у Верхньодністровських Бескидах (2012)
Горун М.В. - Кластер – основна модель розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Німеччина та країн Бенілюкс і Альпійського, Сировець С.Ю. (2012)
Поліщук Л.С. - Управління розвитком туризму: досвід Польщі (2012)
Матвієнко Н.М. - Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Хорватії, Денисюк Ю.М. (2012)
Олійник Я.Б - Суспільно-географічні основи дослідження комплексно-пропорційного розвитку регіону, Лотоцька Л.Я. (2012)
Клімчук Б.П. - Оцінка природно-географічних чинників комплексного розвитку Волинської області (2012)
Голуб Г.С. - Розселенські передумови життєдіяльності населення Волинської області (2012)
Кравець Т.М. - Суспільно-географічні аспекти функціональної трансформації аграрної сфери Львівської області (2012)
Крашеніннікова А.А. - Територіальна структура демогеографічної системи Чернігівської області (2012)
Еникова В.Ф. - Исследование влияния демографических проблем на численность трудовых ресурсов Слуцкого района Минской области (2012)
Цвирко М.Ф. - Развитие маркетинговой службы на крупнейших предприятиях перерабатывающей промышленности города Слуцка Минской области (2012)
Олійник Я.Б. - Проблеми накопичення відходів життєдіяльності людини та її майбутнього розвитку, Гетьман В.І. (2012)
Зуб Я.О. - Соціально-економічні та фінансові проблеми зони євро: географічний вимір, Смирнов І.Г. (2012)
Михайленко Т.І. - Узагальнення європейського досвіду розробки стратегій соціально-економічного розвитку великих міст (супільно-географічний аспект) (2012)
Руднєва М.Г. - Виноградарсько-виноробний кластер Бордо – суспільно-географічна характеристика (2012)
Супрун Ю.Г. - Країни Європейської Півночі в проектах розвитку транспортно-логістичної інфраструктури Європейського Союзу, Смирнов І.Г. (2012)
Яценко Б.П. - Географічні номенклатурні терміни адміністративно-територіального поділу та система адресації в Японії, Чичкань А.І. (2012)
Барановська О.В - Вплив соцiально-iсторичних подiй на формування ойконiмiв Сумської областi, Рябоконь О.В. (2012)
Армашевська Т.В. - Топонімічні контексти Чернігівської області (2012)
Исмаилов Р.А - Гидрологическая характеристика горных рек Габала-Исмаиллинской зоны (2012)
Гришко С.В. - Значення "Сталинського плану перетворення природи" для степів Східної Європи (2012)
Ненько Х.С. - Геоекологічні передумови вибору місця розміщення полігону ТПВ, Михайленко В.П., Олексієвець І.Л. (2012)
Сидоренко М.В. - Загальні закономірності територіальної структури та чинники територіальної диференціації екологічних режимів ландшафтів рівнинної частини території України (2012)
Яценко А.Д. - Методика визначення рекреаційних навантажень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов’я (2012)
Бондарець Д.С. - Розрахунок рекреаційної ємності лісових насаджень на прикладі Запорізької області (2012)
Магир О.Я. - Природно-культурний каркас гуманістичного ландшафтного поля Волинської області (2012)
Волонцевич О.О. - Роль антропогенної трансформації географічного ландшафту у функціонуванні та видовому різноманітті орнітокомплексів великого міста (2012)
Антонов К. В. - Доказове право: концептуальні аспекти,новації та колізії, Тертишник В. М. (2015)
Размєтаєва Ю. С. - Кібервійна: загальнотеоретичні аспекти (2015)
Коросташова І. М. - Патентний тролінг як прояв недобросовісної конкуренції: поняття, ознаки, причини (2015)
Макушев П. В. - Верховенство права та практика застосування інституту оскарження неправомірних дій органів державної виконавчої служби, Тертишник В. М. (2015)
Колесников К. М. - Митна служба пізньоантичного Херсонесу в структурі контактів міста зі Східною Римською імперією (2015)
Перепьолкін С. М. - Історія міжнародного митного права: від давніх віків до 1891 р. (2015)
Pryimachenko D. V. - Customs formalities: the legal nature and the content of the concept (international legal aspects), Prokopenko V. V., Pryimachenko O. M. (2015)
Ліпинський В. В. - Правові аспекти протидії переміщенню товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (2015)
Пилипенко А. А. - Правове регулювання праці надомних працівників, Макарець В. С., Васюк І. О. (2015)
Зуєва О. А. - Правове регулювання дистриб’юторської діяльності в Україні (2015)
Мінченко О. А. - Проблеми правового регулювання статусу курсанта в Україні, Пилипенко А. А., Борисевич М. О. (2015)
Чабаненко М. М. - Удосконалення аграрного законодавства (2015)
Валуєва Н. О. - Питання врахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, Кравчук М. О., Полякова К. А. (2015)
Карнаухов О. В. - Мета і завдання криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Давлатов Ш. Б. - Щодо розширення сфери застосування конфіскації майна як додаткового покарання (2015)
Антонов Д. К. - Особливості спеціальних операцій, що здійснюються оперативними підрозділами, спрямованих на декриміналізацію підприємств газової промисловості (за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ) (2015)
Антонов Р. К. - Проблемні питання діяльності оперативних підрозділів із запобігання економічним кримінальним правопорушенням (2015)
Негодченко О. В. - Об’єктивні умови та причини, що детермінують злочини проти інтелектуальної власності, Хрідочкіна А. А. (2015)
Варава В. В. - Концептуальні підходи та шляхи усунення конфлікту слідчої та оперативно-розшукової діяльності (2015)
Завертайло І. О. - Процесуальні порушення під час складання обвинувального акта і підстави повернення його судом для усунення недоліків, у тому числі з угодою (погляд практичного працівника) (2015)
Батраченко Т. С. - Особливості об’єкта злочину порушення порядку фінансування на виборах (2015)
Орел Ю. В. - До питання про суб’єкт злочину, передбаченого ст. 393 КК України (2015)
Гольдберг Н. О. - Забезпечення прав і свобод особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Кравченко О. А. - Сучасні підходи до вивчення основних способів приховування злочинів (2015)
Кунєва З. Ю. - Адміністративні формальності: поняття, сутність і зміст (2015)
Прокопенко В. В. - Митне законодавство України: сучасний стан та напрямки вдосконалення (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Левыкин В. М. - Модель многоуровневого представления темпоральных знаний в задачах интеллектуального анализа процессов, Чалая О. В. (2015)
Vasylenko O. V. - Modeling of multidomain automatic control systems in ECAD (2015)
Фірсов О. Д. - Проектування інтелектуальної транспортної системи міста, Бібля А. Н. (2015)
Мороз Б. І. - Метод керування транзакціями, які конкурують в OLPT-системах, Кабак Л. В., Молотков О. Н., Ульяновська Ю. В., Пономарьов В. М. (2015)
Иванченко О. В. - Обобщенный критерий управления конфигурацией инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, Буланый А. П., Прокопенко Р. А. (2015)
Левыкин И. В. - Метод выбора аналога информационной системы управления полиграфическим предприятием (2015)
Сохацький А. В. - Методика формування раціональних аеродинамічних компонувань перспективних транспортних апаратів (2015)
Смоктій К. В. - Архітектурні рішення для створення корпоративного інформаційного простору під час використання середовища SharePoint, Смоктій О. Д. (2015)
Мороз Б. И. - Модели оценки и характеристики качества программного обеспечения и аппаратных средств, Голтвянский А. О. (2015)
Кузьменко А. І. - Дослідження технологічного процесу зміни візків вантажних вагонів на станціях стикування колій різної ширини (2015)
Спиридонов В. Н. - О двух классах моделей в контуре автоматизированного управления космического аппарата (2015)
Валуйська О. А. - Проблемні питання ідентифікації способу обробки насіння соняшнику під час досліджень у митних цілях, Нестеренко І. О., Мотюк К. Д. (2015)
Булейко А. А. - Особливості технічних умов зберігання та транспортування м’яса яловичини через митні кордони України (2015)
Бабенко Б. І. - Інтеграційний комплекс сфери захисту права інтелектуальної власності, Миронов О. В. (2015)
Вікторов В. В. - Дослідження і вдосконалення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень в органах Державної автомобільної інспекції, митної служби та Державної прикордонної служби (2015)
Мороз Б. І. - Використання регулярних виразів для оптимізації пошуку в неструктурованих документах, Костенко Д. Є., Костенко В. В., Лавренюк І. В. (2015)
Трофімов О. В. - Застосування локального аналізу Фур’є для конструювання багатосіткових ітераційних методів розв’язання пружних та пружнопластичних задач для шаруватих основ (2015)
Музикін М. І. - До питання впливу раціонального управління локомотивним парком на пропускну спроможність залізниць (2015)
Лебідь Є. М. - Роль кластерного підходу в митно-логістичній діяльності України, Лужанська Н. О. (2015)
Інформація. Семінари (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Титул, зміст (2016)
Хронологія подій (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК України (п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 р.), за I півріччя 2015 р. (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за I півріччя 2015 р. (2016)
Барбара В.П. Проблемні питання застосування законодавства, що регулює корпоративні відносини, в аспекті переходу права власності (2016)
Котелевець А.В. Особливості правозастосовної практики судів у земельних спорах (2016)
Лащук Є.В. До питання про форми реалізації кримінально-правової політики (2016)
Анікеєва О. - Кореляційна седиментаційна модель верхньоюрських рифогенних відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України (2015)
Огиенко О. - Влияние позднеголоценовых колебаний климата на обстановки седиментации в акватории Антарктического полуострова, Тимченко Ю. (2015)
Анфимова Г. - Состояние изученности и проблемы исследования стратотипов свит и опорных разрезов толщ нижнего мела Горного Крыма (2015)
Лазарєва І. - Інформативність типізації цирконів з метасоматитів за деякими фізичними, морфологічними та геохімічними ознаками (2015)
Вижва С. - Радіаційні характеристики радонових вод м. Хмільник, Шабатура О., Онищук Д., Онищук І. (2015)
Бурахович Т. - Моделювання глибинної будови Голованівської шовної зони за даними геоелектрики, Ганієв О., Ширков Б. (2015)
Омельченко В. - Геологическое строение Михайловско-Белгородской шовной зоны в пределах северного борта Днепровско-Донецкой впадины, Пигулевский П. (2015)
Безродна І. - Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень, Шинкаренко А. (2015)
Бондаренко М. - Визначення пористості та коефіцієнта газонасиченості колекторів залежно від термобаричних умов (РТ-умов) залягання, Кулик В. (2015)
Бондар К. - Якісна інтерпретація магнітних карт і пошук археологічних об'єктів на пам'ятках пізньоримського часу (2015)
Меньшов О. - Магнітна сприйнятливість південних чорноземів України на прикладі Одеської області (2015)
Бровко А. - Оцінка стійкості стану ґрунтових вод при вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі ґрунтових вод на території Рівненської АЕС), Бровко Г., Кошляков О. (2015)
Vyzhva Z. - The advanced algorithm of statistical simulation of seismic noise in the multidimensional area for determination the frequency characteristics of geological environment, Fedorenko K., Vyzhva A. (2015)
Міненко Р. - Проблема пошуку змістовних розв'язків обернених лінійних задач магнітометрії комплексуванням інтерпретаційних моделей, Міненко П., Мечніков Ю. (2015)
Малицький Д. - Розподілене джерело: результати моделювання та перспективи використання для задач сейсмології, Муйла О., Грицай О., Павлова А., Асташкіна О., Обідіна О., Козловський Е. (2015)
Egorova I. - On the Form of Dispersive Shock Waves of the Korteweg-de Vries Equation, Gladka Z., Teschl G. (2016)
Fardigola L. V. - Transformation Operators and Modified Sobolev Spaces in Controllability Problems on a Half-Axis (2016)
Krasnoschok M.V. - Solvability in Holder Space of an Initial Boundary Value Problem for the Time-Fractional Diffusion (2016)
Vengerovsky V. - Eigenvalue Distribution of Bipartite Large Weighted Random Graphs. Resolvent Approach (2016)
Федорова Н. Ф. - Положення "Про опорний загальноосвітній навчальний заклад" (2016)
Камишиш В. В. - Теоретична модель кваліметричного прогнозування розвитку академічної обдарованості, Рева О. М. (2016)
Супруненко І. В. - Проблеми виявлення та ефективний розвиток обдарованих дітей у ранньому віці (2016)
Темербекова А. А. - Развитие региональной научной школы как средство формирования научного потенциала Республики Алтай (2016)
Муранова Н. П. - Доуніверситетська підготовка старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі: перспективи розвитку, Муранов С. І. (2016)
Яськова Н. В. - Причини виникнення агресивної поведінки учнів молодших класів та основні напрями корекційно-профілактичної діяльності (2016)
Лук’янчук Н. В. - Рекомендації вчителю для професійної діяльності з обдарованими учнями (2016)
Чудакова В. П. - Використання опитувальника Р. Кеттелла у дослідженні "індивідуальнопсихологічних особливостей особистості" – критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2016)
Дацко О. В. - Програма тренінгу "Навички безконфліктного спілкування учнів" (2016)
Слобода К. Д. - Розвиток творчого мислення на уроках хімії (2016)
Дікал І. В. - Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови у ЗНЗ (2016)
Шатов С. Ю. - Мої сходинки до Олімпу... (2016)
Бельская Н. А. - Очерк о разуме (сокращенный вариант) (2016)
Оголошує набір дітей з 3-х до 6-ти років у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм"! (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на березень 2016 року (2016)
Іванов О. М. - Дисрегенерацій кісткової тканини, Березка М. І., Литовченко В. О., Гарячий Є. В. (2015)
Яніцька Л. В. - Індуковані діабетом порушення в кірковому шарі нирок щурів: ефект лікування нікотинамідом (2015)
Могиленець О. І. - Інтегральні гематологічні показники як предиктори доцільності застосування антибактеріальної терапії у хворих на гострі респіраторні інфекції (2015)
Демиденко Г. В. - Імунозапалення, ендотеліальна дисфункція як фактори високого кардіометаболічного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу з дисглікемією (2015)
Літовченко А. В. - Пріоритетність хірургічних методик лікування повношарових дефектів хряща колінного суглоба, Березка М. І., Гуліда М. О., Гарячий Є. В. (2015)
Барбова А. І. - Використання нової молекулярно-генетичної системи Genotype і рідкого живильного середовища для швидкої діагностики туберкульозу, Гайова Л. В., Журило О. А., Трофімова П. С., Алієва Н. М. (2015)
Bukhari I. - Hidradenitis suppurativa successfully treated with adalimumab, Al Zahrani A. (2015)
Бідзіля П. П. - Ехокардіографічні зміни у жінок з хронічною серцевою недостатністю залежно від індексу маси тіла (2015)
Колоскова О. К. - Щодо питання коморбідності бронхіальної астми й алергічного риніту у шкільному віці, Білик Г. А. (2015)
Іванова Л. А. - Щодо значення окремих генотипових характеристик для формування бронхіальної астми фізичної напруги у дітей (2015)
Кисельов С. М. - Незалежні предиктори формування аневризми лівого шлуночка у гострому періоді q-інфаркта міокарда (2015)
Коломійченко Ю. А. - Променева діагностика пологової травми у новонароджених (2015)
Перебeтюк Л. С. - Якість життя та психологічні розлади у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з фіброміалгією, Станіславчук М. А. (2015)
Лоскутов О. А. - Влияние уровня гемоглобина и гематокрита на функциональное состояние системной гемодинамики и сократительную способность миокарда (2015)
Тугушев А. С. - Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после спленэктомии в сравнении с неоперированными больными в стадии декомпенсации, Туманская Н. В., Гулевский С. Н., Черковская О. В., Киосов А. М., Тулупов А. А. (2015)
Войда Ю. В. - Фенотипові прояви біологічного різноманіття клінічних ізолятів Escherichia coli (2015)
Парій В. Д. - Визначення показників для проведення оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я госпітального округу, Грищук С. М., Борис В. М. (2015)
Гузій О. В. - Можливості оцінки соматичного здоров’я у визначенні індивідуальних варіантів системних перебудов за впливу тренувальних навантажень (2015)
Курбан М. М. - Клінічні аспекти перебігу хронічного гастриту у пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією, Дутка Р. Я., Леонт’єва З. Р. (2015)
Тихоновський О. В. - Фармакологічна модифікація гамк-ергічної системи як перспективний варіант церебропротекції в умовах гострої ішемії головнорго мозку (2015)
Козько В. М. - Корекція метаболічних порушень у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О. (2015)
Барабанчик О. В. - Особливості спектрального складу жовчних кислот у пацієнтів з гіперурикемією в поєднанні з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом (2015)
Бєлка К. Ю. - Предиктори важкого стану відміни алкоголю у госпіталізованих пацієнтів (2015)
Борщев С. П. - Исторические спирали интратекальной терапии бактериальных менингоэнцефалитов: от прошлого к настоящему (2015)
Марченко Н. С. - Перспективи застосування стабілізованого фториду олова у профілактиці основних стоматологічних захворювань (2015)
Фадеенко Г. Д. - Особенности нарушений сна и депрессивные расстройства у пациентов с изолированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и в сочетании с ишемической болезнью сердца, Измайлова Е. В., Крахмалова Е. О. (2015)
Русак О. Б. - Обґрунтування ефективності використання антисептика "октенісепт®" в лікуванні нагноєння епітеліального куприкового ходу (2015)
Корпачева-Зінич О. В. - Функціональна активність наднирникових залоз та індекс абдомінального ожиріння як маркери дисліпідемії у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Панасюк О. Л. - Мікст-герпесвірусні нейроінфекції: особливості клініки, діагностики (2015)
Базилевич А. Я. - Неалкогольний стеатогепатит як новий фактор розвитку ішемічної хвороби серця (2015)
Василик А. В. - Людський капітал як чинник інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Гладченко А. Ю. - Роль міжнародних корпорацій в процесах економічної рівноваги на територіях присутності (2015)
Литвин М. В. - Глобалізація як передумова брендингу країн світу, Полішко Г. Г. (2015)
Чала В. С. - Порівняльна характеристика реформ України та Грузії, наслідки та результати, Дорошенко Н. С., Філімонова М. О. (2015)
Чала В. С. - Перспективи впровадження румунського досвіду економічної трансформації в сучасних умовах країни, Калініна О. А., Біденко А. Г. (2015)
Євсєєва О. О. - Удосконалення ресурсного забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Клєвцєвич Н. А. - Необхідність розробки проектів при передачі об’єктів комунальної інфраструктури в управління приватним операторам (2015)
Pereverzieva A. V. - Inclusive growth of the national economy in modern conditions (2015)
Ущаповський К. В. - Система показників ефективності природних інфраструктурних монополій в електроенергетиці (2015)
Ханин И. Г. - Государственно-частные консорциумы Украины в международном разделении труда (2015)
Чехов С. А. - Функціонування ринку сортів і гібридів соняшнику в Україні (2015)
Герасимова І. Ю. - Система фінансових важелів та її вплив на фінансову стійкість страхових компаній в умовах глобалізації (2015)
Міщук О. В. - Використання зарубіжного досвіду адміністрування податків в економіці україни як запорука підвищення інноваційної активності її суб’єктів (2015)
Бондаренко С. М. - Базова концепція загального управління якістю tqm: роль персоналу, Михайленко Н. В. (2015)
Бугас Н. В. - Розвиток можливостей застосування адміністративних інструментів коригування митної вартості при здійсненні експортно-імпортних операцій, Герасименко Г. О. (2015)
Лелюк Д. В. - Особливості визначення середньозваженої вартості капіталу при аналізі інвестиційних проектів сільськогосподарських підприємств (2015)
Максименко І. Я. - Особливості проведення інвентарізації як форми внутрішньогосподарського контролю в бюджетних установах (2015)
Овсієнко Н. В. - Оптимізація витрат на маркетингові стратегії молокопереробних підприємств (2015)
Пилипенко А. А. - Логістичні аспекти управління бізнес-процесами підприємств (2015)
Тівецька А. В. - Удосконалення системи управління персоналом організації з врахуванням вимог міжнародних стандартів ISO, Невмержицька С. М. (2015)
Филипенко О.М. - Диференціація стратегій залежно від стадії розвитку фінансової кризи на підприємствах торгівлі (2015)
Чимшит С. І. - Методичні засади формування зони фінансової стабільності, Грабовський І. С., Арлюкова К. В. (2015)
Павліщук О. П. - Стратегічні пріоритети лісового господарства України в контексті "зеленої" економіки, Кравець П. В. (2015)
Шевченко І. Ю. - Соціально-економічні та екологічні наслідки зростання парку автомобілів в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Боян А. М. - Определение пространственного перемещения суставных головок височно-нижнечелюстных суставов у больных с мышечно-суставной дисфункцией по данным компьютерно-томографического (кт) исследования (2015)
Барановська Л. М. - Можливості підвищення ефективності променевого лікування хворих на місцево поширені форми раку шийки матки (2015)
Бідзіля П. П. - Лабораторні та ехокардіографічні зміни при хронічній серцевій недостатності у жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального класу захворювання (2015)
Сорокіна О. Ю. - Опікова енцефалопатія та синдром гіперметаболізму-гіперкатаболізму: чи є взаємозв’язок?, Буряк Т. О., Сотнікова Е. В., Литвиненко Н. І. (2015)
Герасимчук П. О. - Сепсис у хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи, Власенко В. Г., Павлишин А. В. (2015)
Дудка І. В. - Роль факторів системи гемостазу та фібринолізу в розвитку шлунково-стравохідного рефлюксу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Кисельов С. М. - Вплив бета-адреноблокаторів на структурно-функціональні показники серця у хворих на гострий q-інфаркт міокарда (2015)
Неханевич О. Б. - Вплив поліморфізму гену col1a1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинну систему (2015)
Павлова О. М. - Вплив нових методик респіраторної підтримки на післяопераційний рестриктивний синдром і газообмін після пластик вентральних гриж (2015)
Козлов С. В. - Хронологічні та топологічні особливості будови судинної системи передсердь упродовж пренатального періоду онтогенезу, Яковець О. О. (2015)
Вишневский В. А. - Некоторые вопросы лечения травм периферических нервов конечностей (2015)
Волкова Н. М. - Роль бета1-адренорецепторів зорової асоціативної кори щурів різного віку у впливі на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску (2015)
Литовченко Т. А. - Особенности диагностики кардиоваскулярной патологии у пациентов с эпилепсией, Гримайло В. Н., Пасюра И. Н., Новикова А. А. (2015)
Новицька-Усенко Л. В. - Внутрішньочеревний тиск та можливі шляхи його медикаментозної корекції після невідкладних лапаротомій, Дьомін С. Г. (2015)
Усенко О. Ю. - Первинна баріатрична операція як етап передопераційної підготовки хворих на рубцеву грижу з супутнім морбідним ожирінням, Лаврик А. С., Тивончук О. С., Кондратенко Б. М. (2015)
Юрко К. В. - Поширеність поліморфізму гену TLR-4 у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГ (2015)
Усенко А. Ю. - Особенности периоперационного периода у больных, перенесших антирефлюксное оперативное вмешательство, Лаврик А. С., Дмитренко Е. П. (2015)
Дружина О. М. - Сравнительная оценка эффективности и безопасности ингаляционной и внутривенной анастезии при аорто-коронарном шунтировании у пациентов пожилого и старческого возраста (2015)
Шаповалова В. В. - Значення спіральної комп`ютерної томографії у визначенні ступеня тяжкості бронхолегеневої дисплазії у новонароджених та дітей раннього віку (2015)
Шкатула Ю. В. - Особливості догоспітального етапу надання медичної допомоги постраждалим з поєднаною скелетною травмою в умовах сільської місцевості, Бадіон Ю. О. (2015)
Завгородня Т. К. - Проблема патріотичного виховання дітей на сторінках журналу "Дошкільне виховання" (1960–1980 рр.) (2016)
Лебідь О. В. - До 200-річного ювілею Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова (2016)
Сагач Г. М. - Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології, Мартиненко В. Ф. (2016)
Середа Л. В. - Організація самостійної роботи учнів на уроках української мови і літератури на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2016)
Куницька Р. М. - Розвиток навичок аналізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури (2016)
Петров О. В. - Соціалізація школярів у процесі розвитку учнівського самоврядування, Петров В. Ф. (2016)
Суходольська Н. П. - Методика роботи з тестовими завданнями при вивченні суспільствознавчих дисциплін (2016)
Янкович О. І. - Метод взаємодії "від серця до серця" в українській та зарубіжній педагогіці, Янкович І. І. (2016)
Садова О. Г. - Особливості застосування технології "партнерство у громаді" у практиці освітньої діяльності сільської школи (2016)
Анцібор І. М. - Використання Інтернет-мережі на уроках історії для підвищення якості знань студентів (2016)
Аркуша Н. М. - Патріотичне виховання дошкільнят засобами дитячого музичного фольклору (2016)
Дуля А. В. - Екологічне виховання курсантів морських навчальних закладів (2016)
Лимаренко Л. І. - Діагностика діяльності студентських театрів у практиці професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Наумкіна О. В. - Особливості розвитку мовленнєвої компетенції студентів під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (2016)
Плахотнік О. В. - Неперервна освіта як основа професійної компетентності та конкурентоспроможності фахівців (2016)
Рожкова М. О. - Застосування педагогічних тестів як методу контролю навчальних досягнень при вивченні спеціальних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки (2016)
Санькова Ю. А. - Розвиток критичного мислення курсантів під час вивчення предмета "Людина і світ" (2016)
Токарчук О. В. - Розвиток національної свідомості студентів на заняттях з історії України (на прикладі вивчення історичних постатей) (2016)
Чепелюк О. М. - Валеологічне виховання дітей дошкільного віку (2016)
Безродня І. І. - Формування моральних якостей в учнівської молоді засобами громадсько-корисної та волонтерської діяльності (2016)
Володіна А. І. - Розвивальне навчання на уроках математики в 7–11 класах (2016)
Вороненко О. М. - Громадянське виховання учнів на уроках української мови (2016)
Горбачова Г. С. - Організаційно-управлінські умови створення системи збереження здоров'я дітей в малокомплектній сільській школі (2016)
Грибов С. О. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках "Захисту Вітчизни", Довдер В. О. (2016)
Дученко Н. А. - Профорієнтаційна робота в школі (2016)
Козар О. О. - Комунікативна спрямованність уроків розвитку мовлення в початкових класах (2016)
Колєсніченко Л. О. - Застосування флеш-фільмів на уроках історії (2016)
Курят Л. А. - Взаємодія школи та соціальних служб у профілактиці дитячої безпритульності (2016)
Мироненко В. В. - Розвиток соціальної активності учнів 7-8 класів на уроках української мови і літератури (2016)
Осинкіна О. П. - Соціалізація учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Столяр Т. А. - Соціалізація дезадаптованих учнів в умовах загальноосвітньої школи (2016)
Харченко Т. Є. - Екологічне виховання дітей молодшого шкільного віку як суспільна проблема (2016)
Шевченко Л. В. - Корекційна спрямованість навчально-практичної роботи на уроках швейної справи у спеціальній школі (2016)
Гнатюк Т. А. - Використання програм Smart-дошки під час проведення узагальнювальних уроків з історії України в 7 класі (2016)
Грекало В. М. - Створення полікультурного освітнього простору: Школа діалогу культур (2016)
Малишкін А. М. - Підготовка учнів середніх класів загальноосвітньої школи до бігу на 30 метрів засобами рухливих ігор (2016)
Оксененко Л. В. - Розвиток критичного мислення в межах когнітивно-комунікативної методики навчання української мови в 5 класі (2016)
Подшивалова І. І. - Використання відеофрагментів як засобу мотивації учнів до навчання на уроках історії (2016)
Сахно А. Л. - Роль поетичного слова в морально-естетичному вихованні учнів на уроках української літератури (2016)
Сидорова О. С. - Використання технології осмислювально-концентрованого навчання при вивченні природничих наук, Комишан О. О. (2016)
Синчук Р. М. - Робота зі спортивно обдарованими дітьми на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі (2016)
Хураскіна А. А. - Розвиток синергетичного мислення під час вивчення математики (2016)
Білоус В. Г. - Використання психотерапевтичних методик у роботі шкільного психолога з учнями (2016)
Луганська Т. А. - Робота психолога з подолання підліткової агресивності (2016)
Сергеева О. А. - Использование приемов психофизиологической саморегуляции для сохранения здоровья участников учебно-воспитательного процесса (2016)
Спринь І. Г. - Зв'язок мотивації потреби у досягненнях з успішністю у спорті й навчанні (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Коломійченко Ю. А. - Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта у дітей молодшого та дошкільного віку в нормі та при травмі (2015)
Варібрус О. В. - Особливості реагування на захворювання та віктимної поведінки у жінок з тиреопатіями (2015)
Бідзіля П. П. - Вікові зміни систолічної та діастолічної функції міокарда при хронічній серцевій недостатності у жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням (2015)
Вежновець Т. А. - Особливості емоційного інтелекту керівників закладів охорони здоров`я (2015)
Гузій О. В. - Особливості центральної гемодинаміки спортсменів з урахуванням змін варіабельності серцевого ритму у відповідь на тренувальне навантаження (2015)
Дмитрієв Д. В. - Рівень Toll-подібних рецепторів (TLR-4) в плазмі – маркер гіпералгезії в ранньому післяопераційному періоді, Кобеляцький Ю. Ю. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Роль маркерів системної протизапальної відповіді у патогенезі хронічної ішемії нижніх кінцівок, Черняк В. А., Мішалов В. Г., Кефелі-Яновська О. І., Джалiлова Е. А., Дубенко Д. Є., Шевченко Т. Г. (2015)
Паєнок А. В. - Залежність ефективності тромболітичної терапії при ішемічному інсульті від клініко-параклінічних предикторів, Пришляк Г. М., Мельнічек І. М. (2015)
Павлова Т. М. - Значение электродиагностики костной ткани при выборе тактики лечения открытых переломов костей конечностей, Березка Н. И., Перепелица Е. Е. (2015)
Сороколат Ю. В. - Способы прогноза течения бронхолегочной дисплазии у детей в возрасте года (2015)
Байбарак Н. А. - Клініко-типологічний підхід до прогнозування особливостей перебігу рекурентного депресивного розладу (2015)
Яковцова И. И. - Морфологические особенности строения аорты, коронарных артерий и миокарда при хронической болезни почек, Топчий И. И., Данилюк С. В., Кириенко А. Н., Кириенко Д. А. (2015)
Щеголева М. Г. - Электрохимические процессы в полости рта у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении (2015)
Кушнарьова Н. М. - Індекс абдомінального ожиріння як маркер порушення жирнокислотногоспектру тригліцеридів сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Патогенетичні аспекти циркуляційно-гідратаційного та кислотно- основного станів в перебігу токсичного епідермального некролізу (2015)
Нетяженко Н. В. - Зміни параметрів гемостазу у пацієнтів жіночої статі з інфарктом міокарда із елевацією сегмента st в постменопаузі із урахуванням рівнів статевих гормонів (2015)
Варжапетян С. Д. - Смешанная форма ятрогенного верхнечелюстного синусита (клинико-рентгенологические параллели), Григорьева Е. А. (2015)
Ієвлєва Ю. В. - Захисна дія нового гігієнічного засобу на слизову оболонку порожнини рота при променевому стоматиті (2015)
Тимошенко О. В. - Економічна безпека у системі науки про економіку: основні наукові школи (2015)
Іванов С. В. - Аналіз джерел фінансування малого та середнього бізнесу в Україні, Захарченко Н. В., Швецова А. А. (2015)
Корнієнко О. О. - Особливості сучасного етапу міжнародних міграційних процесів (2015)
Литвин М. В. - Перспективи сталого розвитку країн, що розвиваються, в умовах глобалізаційних викликів СОТ, Губанов А. П. (2015)
Валуйський І. А. - Специфічні небезпеки моделей фінансування місцевих бюджетів (2015)
Великсар Т. І. - Підприємство як суб’єкт системи соціального захисту населення України (2015)
Вечеров В. Т. - Екологічне житлове будівництво: сутнісний аналіз та принципи регулювання розвитку, Орловський Є. С. (2015)
Кулінська А.В. - Обставини, які впливають на зміцнення системи національної фінансової безпеки України (2015)
Кучеренко Є. В. - Споживання та доходи домогосподарств України: структура, динаміка та вплив на соціально-економічний розвиток (2015)
Літовченко С. В. - Аналіз та оцінка інноваційної активності у старопромислових регіонах у порівнянні з іншими регіонами України (2015)
Маловичко С. В. - Стратегії просування індивідуальних персоніфікованих продуктів на ринок електронної торгівлі України (2015)
Свистун Л. А. - Інвестиційні процеси в аграрному секторі економіки України в контексті забезпечення її продовольчої безпеки, Рожко А. А. (2015)
Винниченко Н. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування системи управління бюджетом (2015)
Кишакевич Б. Ю. - Економічна сутність фінансової стійкості банківської системи та методи її оцінювання, Климкович І. В. (2015)
Давидов О. І. - Управління вартістю підприємств в умовах багатоваріантності її оцінки (2015)
Лук’янчикова А. - Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємства на основі динамічних компетентностей (2015)
Міщук Є. В. - Проблеми ефективної організації публічного корпоративного управління, Кабаченко Я. В. (2015)
Пилипенко Л. М. - Обліково-звітна репрезентація резервів підприємств постіндустріальної економіки (2015)
Филипенко О. М. - Система показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств торгівлі, Смокова Л. М. (2015)
Харченко Ю. А. - Автоматизація процесів управління собівартістю виготовлення продукції промислового підприємства (2015)
Волошенко О. О. - Застосування інструментів вартісно-орієнтованого менеджменту в процесі стратегічного управління еколого-орієнтованим розвитком підприємства (2015)
Мущинська Н. Ю. - Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах, СтаростінаА. Ю., Плужнікова М. К. (2015)
Титул, зміст (2016)
Бідзіля П. П. - Функціональний стан міокарда та особливості ремоделювання лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності з цукровим діабетом 2 типу на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння залежно від гендерного фактору (2016)
Варібрус О. В. - Обґрунтування та мішені медико-психологічної допомоги жінкам із тиреопатіями (2016)
Кушнарьова Н. М. - Відношення кортизол/ДГЕА та показники ліпідного профілю сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різним індексом вісцерального ожиріння, Корпачев В. В., Корпачева-Зінич О. В., Гуріна Н. М., Прибила О. В. (2016)
Іванова Л. А. - Особливості ранньої діагностики нестрептококових тонзилофарингітів у дітей, Марусик У. І., Горбатюк І. Б. (2016)
Михайловська Н. С. - Динаміка рівнів імунозапальних маркерів на тлі терапії кверцетином у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з гіпотиреозом, Олійник Т. В. (2016)
Пасієшвілі Н. М. - Аналіз перинатальної захворюваності та смертності в умовах перинатального центру та шляхи її зниження (2016)
Решетняк Н. А. - Проницаемость альвеолокапиллярной мембраны в условиях экспериментальной модели вентилятор - индуцированного повреждения легких, Якубенко Е. Д., Хрипаченко И. А. (2016)
Колоскова О. К. - Стан ремоделювання бронхів у хворих на бронхіальну астму школярів за поліморфізму генів сімейства Глютатіон-S-Трансфераз, Білик Г. А. (2016)
Сиволап В. Д. - Взаимосвязь вариабельности и уровня гликемии со структурно-функциональными показателями сердца у больных хронической сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета 2 типа, Капшитарь Н. И. (2016)
Нетяженко Н. В. - Взаємозвязок змін параметрів судинно-тромбоцитарного і рівнів статевих гормонів у жінок зі стабільними формами ішемічної хвороби серця в періоді постменопаузи (2016)
Седінкін В. А. - Стан рідинних секторів організму перед пологами у вагітних з нормальним перебігом вагітності, Хасхачих Д. А., Євсевський С. Д., Макарчук Г. М., Чорноморець С. М. (2016)
Шульга О. Д. - Паління як фактор ризику розсіяного склерозу: результати когортного дослідження у жителів волинської області (2016)
Лайко А. А. - Функциональное состояние небных миндалин у детей больных сахарным диабетом 1 типа, Гавриленко Ю. В., Волгина И. Е. (2016)
Горяінова Н. В. - Гостра мієлоїдна лейкемія у хворих літнього віку: особливості перебігу та лікування (2016)
Костенко Л. - Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала (2015)
Стьопін В. - Культура (2015)
Фурман А. В. - Соціальна культура, Морщакова О. (2015)
Щедровицький Г. - Рефлексія (2015)
Яковенко Ю. - Соціологічна наука є. А методологія де?, Фурман А. (2015)
Москалець В. - Віра в Бога як психічний базис стану загального благополуччя особистості (2015)
Фурман О. - Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження (2015)
Кучеренко С. - Соціальна установка: адаптаційна класифікація особистостей (2015)
Олексюк В. - Особливості уявлень молодших школярів про можливості суб’єктної організації власного життя (2015)
Максименко Ю. - Феноменологія сміху: контури інтерактивної сміхотерапії, Ткачук О. (2015)
Крисоватий А. - Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика (2015)
Рибіна І. - Складові психологічної комфортності сучасного уроку (2015)
Бригадир М. - Соціальний проект як продукт особистісної творчості, Рибін В. (2015)
Каліна Н. - Гра і сутність (2015)
Інформація (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Титул, зміст (2015)
Dolgova I. - The chronic pain in back and new methods of treatment, Chigrina N., Minaeva O., Vishlova I. (2015)
Крекотень Е. Н. - Анализ ведущих компонентов производственной среды транспортной отрасли (2015)
Покришень Д. О. - Анестезіологічне забезпечення ендоскопічних мікрохірургічних втручань з приводу паралітичного стенозу гортані, Дубров С. О. (2015)
Стрельцова Т. Р. - Вибір гормональної контрацепції у жінок репродуктивного віку інфікованих вірусом папіломи людини, Хасхачих Д. А., Демченко Т. В. (2015)
Павлов С. Б. - Роль обменных процессов соединительной ткани в развитии патологических процессов разной интенсивности в желудке (2015)
Дёмина Э. А. - Проблема радиогенного рака щитовидной железы (2015)
Gurina I. - Marketing aspects of development of medical waste management in health care institutions in Ukraine (2015)
Кузнецов И. В. - Оценка жизнеспособности миокарда после реваскуляризации у больных с ишемичекой болезнью сердца (2015)
Корсунов В. А. - Лактатацидоз при сепсисі у дітей (2015)
Bukhari I. - Atypical pityriasis rosea: a case report and a review of literature, AlKhater S. (2015)
Демидко Ю. Л. - Длительность недержания мочи после радикальной простатэктомии и эффективность тренировки мышц таза под контролем биологической обратной связи, Винаров А. З., Рапопорт Л. М., Григорян В. А., Безруков Е. А., Бутнару Д. В., Демидко Л. С., Мянник С. А., Соблиров Т. Б. (2015)
Говбах И. А. - Популяционно-эпидемиологические аспекты наследственных болезней нервной системы (2015)
Винников Л. И. - Преимущества Clean & Porous TM нового технологического метода обработки поверхности дентальных имплантатов, Савранский Ф. З., Симахов Р. В., Гришин П. О. (2015)
Кучин Ю. Л. - Седація під час регіональної анестезії у пацієнтів з поєднаними пошкодженнями (2015)
Лизогуб М. В. - Керована гіпотензія при оперативних втручаннях на хребті у положенні на животі (2015)
Ляшенко А. А. - Изменения в легочной ткани, связанные с ахалазией пищевода. Клинический случай (2015)
Титул, зміст (2015)
Чучеліна О. О. - Показники запальної відповіді при хронічній хворобі нирок та їх динаміка на фоні фармакологічної корекції (2015)
Клименко М. В. - Клиническое значение трансформирующего фактора роста β1 в диагностике тяжести острого панкреатита (2015)
Ляшенко А. А. - Генетические варианты микобактерий туберкулеза и их эпидемиологическая значимость (2015)
Урсол Г. Н. - Способы хирургического лечение рака пищевода (2015)
Корсунов В. А. - Проблема мікроциркуляторного дистресу при сепсисі у дітей та сучасні можливості його інтенсивної терапії з застосуванням тривалої інфузії розчину L-аргініну (2015)
Фурман Р. Л. - Комплексний аналіз лікувального ефекту препарату нуклео ЦМФ форте при травмах нижнього альвеолярного нерва (2015)
Говбах И. А. - Современные подходы диагностики наследственных мото-сенсорных нейропатий (2015)
Бандрівська Н. Н. - Вплив препаратів "Квертулін-гель" та "Холісал-гель" на імунологічні показники порожнини рота при генералізованому пародонтиті, Мрочко О. І., Швець І. Є. (2015)
Полторацкий В. Г. - Особенности травматизма при сочетанной черепно-мозговой травме (2015)
Пушкар М. Б. - Особливості варіабельності ритму серця у періопераційному періоді після аденотомії у дітей (2015)
Кузнецов И. В. - Современная стратегия лечения гиперхолестеринемии (2015)
Лизогуб М. В. - Постуральні реакції гемодинаміки при повороті на живіт (2015)
Вороньжев І. О. - Рентгенологічна характеристика пневмоній у новонароджених з гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями ЦНС (2015)
Гулюк Гулюк - Использование различных методов вертикальной и горизонтальной аугментации при атрофии альвеолярного отростка верхней и альвеолярной части нижней челюстей, А. Г., Варжапетян С. Д., Лепский В. В., Гулюк С. А., Тащян А. Э. (2015)
Яковцова И. И. - Эпителиально-мезенхимальная трансормация папиллярных микрокарцином щитовидной железы, Ивахно И. В., Долгая О. В., Олейник А. Е., Данилюк С. В. (2015)
Ефимова Г. С. - Опыт использования термографии в клинической онкологии (2015)
Потапов Е. В. - Нормативно-правове забезпечення організації окремих питань виховної роботи зі студентами вищих медичних навчальних закладів (2015)
Moteb K. Alotaibi - Ecthyma mimicking cutaneous leishmaniasis (2015)
Фурман А. В. - Отче наш (2015)
Сверстюк Є. - Народження української інтеліґенції (2015)
Болтівець С. - Самосвідомість особистості Мирослава Боришевського у самопоступі людства (2015)
Стьопін В. - Наука (2015)
Самойлов О. - Зміст та форма постановки теоретичної проблеми (2015)
Декарт Р. - Міркування про метод (щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках) (2015)
Фурман А. В. - Світ методології (2015)
Щедровицький Г. - Синтез знань: проблеми і методи (2015)
Буян І. - Взаємозв’язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд (2015)
Максименко А. - Дауншифтинг як міграційне явище: український контекст, Теслюк Р. (2015)
Данилюк І. - Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості, Абрамов В. (2015)
Пеньковська Н. - Типологічна варіативність індивідуальних стилів діяльності практичних психологів (2015)
Лучко М. - Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму, Мех Я. (2015)
Гера Т. - Психологічний супровід навчального курсу в освітньому процесі ВНЗ (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Бандурка А. М. - Взаимовлияние прямых иностранных инвестиций и экономического роста, Носова О. В., Носова Т. Ю. (2016)
Кліпкова О. І. - Методичні аспекти оцінки комерціалізації ідей у господарських системах національної економіки (2016)
Пасінович І. І. - Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінах (2016)
Сич О. А. - Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст (2016)
Райнін І. Л. - Проблеми побуту громадянського суспільства в Україні (2016)
Пастернак І. М. - Взаємодія у відносинах суб'єктів службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України: до дискусії формулювання поняття (2016)
Квасневська Н. Д. - Верховний Суд України: проблеми визначення адміністративного-правового статусу (2016)
Хатнюк Ю. А. - Полномочия субъектов публичного управления в сфере культуры (2016)
Кудерська Н. І. - Генезис становлення та розвитку охорони нематеріальної культурної спадщини, Кудерська І. О. (2016)
Кроленко Д. Ю. - План управління проектом та його нормативно-правове оформлення (2016)
Митрофанов І. І. - Поняття кримінально-правових норм та їх види в механізмі реалізації кримінальної відповідальності (2016)
Семеногов І. В. - Категорія "ухилення" в кримінальному законодавстві та праві України (деякі проблеми узагальнення та юридичної оцінки) (2016)
Лосич С. В. - Сучасні міжнародно-правові стандарти кримінальної відповідальності за посягання на територіальну цілісність держави (2016)
Мартинців А. М. - Ухвали слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення (2016)
Острійчук О. П. - Допустимість показань як умова їх використання у доказуванні (2016)
Луценко Ю. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення коституційного ладу або захоплення влади, зміни меж території або державного кордону України (2016)
Білас А. І. - Взаємодія правоохоронних органів України та країн ЄС: уніфікація стандартів правоохоронної діяльності (2016)
Назимко Є. С. - Кримінально-правовий інститут: загальнотеоритичний підхід до характеристики та аналіз базових ознак (2016)
Дубно Т. В. - Тенденції врахування судами України способу вчинення злочину як ознаки складу злочину при призначенні покарання (2016)
Мовчан А. В. - Захист комерційної таємниці суб'єктами господарювання в умовах економічної конкуренції (2016)
Кирєєва І. В. - Специфіка еколого-процесуальних правовідносин при припиненні прав на природні об'єкти (2016)
Євдокіменко С. В. - Судово-економічна експертиза правопорушень в ресторанному господарстві (2016)
Волинець Т. В. - Правове регулювання вчинення електронних правочинів (2016)
Назименко О. В. - Міжнародно-правові стандарти правового регулювання трудових відносин (2016)
Недо К. А. - Особенности медиации в судопроизводстве Болгарии и проблемы имплементации общеевропейских стандартов медиации (2016)
Шувальська Л. Р. - Генеза інституту суду присяжних України (2016)
Донецький юридичний інститут проводить міжнародну науково-практичну конференцію "Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки" (2016)
Кочубей Ю. М. - Дослідник Заходу і Сходу: О.З. Дун (1929–2001 (2005)
Бубенок О. Б. - Анти: слов’яни чи іранці? (2005)
Завгородній Ю. Ю. - Тантрична практика і кохання (за "Листами про буддійську етику” Бідії Дандарона) (2005)
Зелінський А. Л. - Правова сегрегація і правова інтеграція в елліністичному Єгипті (до питання про так звану "колоніальну” ситуацію у птолемеївському Єгипті) (2005)
Нетеса С. В. - До питання про діяльність мусульманських національно-культурних товариств на території незалежної України (2005)
Пріцак Л. Д. - Грамота Мегмеда IV про протекторат над Богданом Хмельницьким з усім Військом Запорозьким (2005)
Огнєва О. Д. - Про що можуть розповісти написи на Буддійській (2005)
Романова О. О. - Жрецькі титули в титулатурах візирів доби Давнього Царства (2005)
Рубель В. А. - Заколот Тайра Масакадо: реконструкція політичної програми (2005)
Светлов А. Е. - Общие закономерности в развитии военного дела средневековых кочевников (2005)
Таран М. А. - Вплив політики адміністрацій Б. Клінтона (1993–2000) на військово-стратегічний баланс сил у Тайванській протоці (2005)
Маленька Т. Ф. - Поезія Гафіза в Європі: дослідження, переклади, рецепція (2005)
Рыжих В. И. - Относительные местоимения в арабском языке (2005)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Орнаментальна вишивка Криму у малюнках В.В. Контрольської (2005)
Рибалкін В. С. - Коран. Сура VII: Мури. Мекканська, 206 аятів (2005)
Кіктенко В. О. - Дж. Нідем про формування наукової логіки в давньокитайських філософських школах мін-цзя й мо-цзя (2005)
Домановський А. М. - Homo byzantinus, або людина, яка створила візантійський всесвіт. Мир Александра Каждана: К 80-летию со дня рождения / Отв. ред. А. А. Чекалова. – СПб.: Алетейя, 2003. – 623, II с. – (Серия "Византийская библиотека. Исследования”) (2005)
Капранов С. В. - VII щорічна конференція "Історія і культура Японії” (2005)
Кирюшко М. І. - Український центр ісламознавства (2005)
Огнєва О. Д. - З історії створення підручника Лесі Українки "Стародавня історія східних народів” (2005)
Леся Українка. - Історія індусів (2005)
Титул, зміст (2015)
Газзаві-Рогозіна Л. В. - Вологий спосіб, як один з методів дослідження побутового пилу з метою виявлення алергенних кліщів (2015)
Велиева Т. А. - Проблемы диагностики и лечения эхинококкоза (2015)
Дудукіна С. О. - Когнитивні порушення у хворих з глубокою інвалідизацією після оперативного втручання з приводу інтракраніальних аневризматичних крововиливів, Алексюк С. О., Толубаєв О. М. (2015)
Коцина С. С. - Загальні принципи патогенетично обгрунтованої комплексної терапії хворих на хронічний набутий токсоплазмоз (2015)
Тищенко А. Н. - Особенности рецепторного аппарата эндометрия у женщин с неразвивающейся беременностью, Лазуренко В. В., Юркова О. В. (2015)
Сальков Н. Н. - Магнитно-резонансная томография позвоночно-спинномозговой травмы в остром и раннем периодах (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського