Котляренко Л. Т. - Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом, Федонюк Л. Я., Ярема О. М. (2016)
Кошарный В. В. - Краниометрия при диагностике черепно-мозговой травмы с локализацией в задней черепной ямке, Павлов А. И., Абдул-Оглы Л. В., Рутгайзер В. Г., Дубовик К. И. (2016)
Лісова Т. А. - Вплив постійної блокади кровотоку яєчковою артерією на сперматогенез в експерименті (2016)
Логаш М. В. - Патоморфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду на мікроструктурному рівні (2016)
Люлька О. М. - Інформативність каріометричного дослідження тиреоцитів у нормі та при патології щитоподібної залози, Ляховський В. І., Ковальов О. П., Кравців М. І., Нємченко І. І. (2016)
Ляховський В. І. - Індивідуальні особливості хірургічної анатомії легеневих зв’язок у людей похилого віку, Люлька О. М., Ляховська Т. Ю., Нємченко І. І., Ковальов О. П. (2016)
Макуріна Г. І. - Патоморфогенез сполучнотканинного компоненту шкіри хворих на псоріаз і гіпертонічну хворобу (2016)
Малков І. І. - Динаміка морфологічних змін тканин передньої черевної стінки щурів після проведення пластики значного за розмірами вентрального дефекту, Твердохліб І. В. (2016)
Марковский В. Д. - Влияние хронической внутриутробной гипоксии на морфофункциональное состояние печени потомства крыс, Сакал А. А. (2016)
Марценяк І. В. - Порівняльний аналіз фазових мап мікроскопічних зображень гістологічних зрізів щічної ділянки плода в динаміці морфогенезу, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2016)
Масловський С. Ю. - Закономірності будови та індивідуальної анатомічної мінливості первинної зорової та соматосенсорної кори півкуль мозку людини, Клочко Н. І., Трач О. О. (2016)
Матвєйшина Т. М. - Вплив внутрішньоутробного антигенного навантаження на інтенсивність розподілу рецепторів до сіалоспецифічних лектинів в структурах слизової глотки щурів, Штанько І. Ф. (2016)
Мельник Н. А. - Морфологические изменения эпидермиса кожи крыс при длительном воздействии на её неповрежденную поверхность наночастиц сульфида свинца, Луговской С. П., Диденко М. Н. (2016)
Моніна О. В. - Використання методів лектинової гістохімії для вивчення процесів формування субхондральної кістки (2016)
Моторна Н. В. - Особливості розвитку герпесвірусної інфекції у печінці та її корекція ацикловіром, Рибалко С. Л., Сокуренко Л. М., Старосила Д. Б., Савосько С. І. (2016)
Нефедов А. А. - Применение цитиколина для коррекции ультраструктурных изменений ЦНС, индуцированных экспериментальным аллергическим энцефаломиелитом, Мамчур В. И. (2016)
Никифоров А. Г. - Характеристика нейроцитов спинномозговых узлов человека во внутриутробном периоде развития, Черняк В. В., Старченко И. И. (2016)
Ніколєнко Д. Є. - Морфологічна характеристика змін тканин печінки, серця та нирок щурів на фоні трансторакального введення надмалих частинок диоксиду кремнію (SiO2), Шкурупій О. А., Бойко Д. М. (2016)
Пелипенко О. В. - Кількісні співвідношення структурних компонентів кісткової тканини щурів, Шепітько В. І. (2016)
Півторак В. І. - Зміни клітинного циклу клітин кіркової речовини нирки після нефректомії контралатеральної у статевонезрілих щурів, Монастирський В. М. (2016)
Піскун Р. П. - Морфофункціональна мінливість серця при експериментальному атеросклерозі під впливом генної корекції, Гринчак Н. М., Климчук І. М. (2016)
Покотило П. Б. - Ангіоархітектоніка нирки при експериментальному цукровому діабеті, Галюк У. М., Покотило В. Ю., Матешук-Вацеба Л. Р. (2016)
Попадинець О. Г. - Особливості реакції відповіді органів сечо-статевої системи в умовах експериментально змодельованих станів, Дідушко О. М., Олійник Н. В., Гречин А. Б., Дубина Н. М. (2016)
Пришляк А. М. - Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію, Стахурська І. О., Ремінецький Б. Я., Щур О. М. (2016)
Пришляк А. М. - Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці, Юрик І. І., Головата Т. К., Головатюк Л. М. (2016)
Романюк А. М. - Гістологічні зміни сечового міхура щурів за умов модельованого підгострого впливу солей важких металів, Сікора В. В., Линдін М. С., Будко Г. Ю., Піддубний А. М. (2016)
Ружицька О. В. - Результати експериментального дослідження морфологічних особливостей жирового тіла щоки людей в залежності від форм їх голови та обличчя, Вовк Ю. В. (2016)
Савка І. І. - Вплив гіперглікемії на морфометричну характеристику стану ангіоархітектоніки яєчка щура (2016)
Саган Н. Т. - Вплив йододефіциту і гіпотиреозу на різні органи: теоретичний і клінічний аспекти, Попадинець О. Г., Дубина Н. М. (2016)
Сарафинюк Л. А. - Детермінація параметрів центральної гемодинаміки антропометричними предикторами у дівчат мезоморфів з різним рівнем фізичних навантажень, Фоміна Л. В., Кириченко Ю. В., Камінська Н. А., Кириченко В. І. (2016)
Силкина Ю. В. - Асимметричность гистоструктурных изменений в полушариях головного мозга при хронической алкогольной интоксикации в эксперименте, Назарова Д. И., Кожушко А. Ю., Крамарь С. Б., Кожушко В. В. (2016)
Скотаренко Т. А. - Реакція гемомікроциркуляторного русла наднирника при корекції гострого асептичного перитоніту введенням кріоконсервованої плаценти у щурів (2016)
Слободян О. М. - Закономірності перинатальних органометричних параметрів ділянок і структур голови, Кузняк Н. Б., Лаврів Л. П. (2016)
Степаненко О. Ю. - Будова та індивідуальна анатомічна мінливість верхньої півмісяцевої часточки півкуль мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2016)
Таврог М. Л. - Гістологічні і гістохімічні особливості епітелію червоподібного відростка людини в першій половині грудного періоду, Сирцов В. К., Зідрашко Г. А., Алієва Е. Г., Хитрик А. Й. (2016)
Тарасенко К. В. - Порівняльна морфофункціональна характеристика плацент жінок з ожирінням та з фізіологічною масою тіла (2016)
Тихонова О. А. - Морфологические преобразования кожи волосистого отдела головы мужчин при андрогенной алопеции (2016)
Товажнянская В. Д. - Влияние эшерихиоза матери на морфофункциональное состояние коры надпочечников плодов крыс (экспериментальное исследование), Сорокина И. В. (2016)
Федосєєва О. В. - Аналіз змін у ядрах і функціональному стані тироцитів при пренатальній дії стафілококового анатоксину (2016)
Хмара Т. В. - Варіанти топографії поверхневих вен верхньої кінцівки у плодів людини, Заморський І. І., Комар Т. В., Хмара А. Б. (2016)
Хмара Т. В. - Пренатальний морфогенез органа Вебера, Стрижаковська Л. О. (2016)
Цигикало О. В. - Особливості ембріогенезу та будови міхурової протоки в ранньому періоді онтогенезу людини, Олійник І. Ю., Хіблень С. В. (2016)
Черно В. С. - Порівняльна морфометрична характеристика пазушно-венозних утворень твердої оболони головного мозку людини та собаки, Вовк Ю. М. (2016)
Черно В. С. - Порівняльна мікроскопічна характеристика стінок стрілової пазухи твердої оболони головного мозку людини та собаки, Хилько Ю. К., Волобуєв М. А., Френкель Ю. Д., Пшиченко В. В. (2016)
Шарапова О. М. - Результати морфологічного дослідження яєчок щурів, опромінених електромагнітним полем і вживавших настоянку ехінацеї пурпурової (2016)
Шаторна В. Ф. - Вплив низьких доз ацетату свинцю на кардіогенез щура в експерименті, Гарець В. І., Нефьодова О. О., Кононова І. І. (2016)
Шепітько K. В. - Морфометрична характеристика стінки тонкої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти і асептичному запаленні очеревини у щурів, Шепітько В. І. (2016)
Шепітько В. І. - Характеристика макрофагоцитарної системи печінки при введенні кріоконсервованої плаценти, Григоренко А. С. (2016)
Шепітько В. І. - Гістоморфологічна характеристика трійчастого вузла в нормі у щурів, Данилів О. Д. (2016)
Шепітько В. І. - Структурна організація міокарду передсердь у інтактних щурів, Лисаченко О. Д., Донець І. М. (2016)
Шиян Д. М. - Топографоанатомічні особливості ядер мозочка людини (2016)
Яковцова І. І. - Клініко-морфологічна характеристика пухлин центральної нервової системи у населення міста Харкова та Харківської області за період 2000-2014 роки, Чертенко Т. М., Сосонна Л. О., Олійник А. Є., Долгая О. В. (2016)
Титул, зміст (2015)
Штефан О. - Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування (2015)
Мацкевич О. - Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі (2015)
Зеров К. - Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет (2015)
Троцька В. - Тимчасове відтворення творів у мережі Інтернет: правові аспекти та судова практика, Петренко С. (2015)
Давидова Н. - Спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (досвід США та України) (2015)
Андрощук Г. - Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко- правовий аналіз, Давимука С. (2015)
Patsuriia N. - Essence of insurance activity: economic and legal analysis, Reznikova V. (2015)
Андреєв Д. - Особливості інтелектуальної комунікації влади та суспільства в умовах глобальної інформатизації (2015)
Кашканова Н. - Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їхнє місце в медико-біологічному дослідженні людини (2015)
Вічна пам'ять (2015)
Інформаційна довідка (2015)
Збірнику наукових праць "Історія народного господарства та економічної думки України" – 50 років (2015)
Горін Н. О. - Міжнародна торгівля як чинник та складова зародження підприємництва у Київській Русі (Х–ХІІІ ст.) (2015)
Боднарчук Т. Л. - Формування високотоварного укладу господарства на українських теренах у першій половині XIX століття (2015)
Супрун Н. А. - Причини та наслідки корпоратизації підприємницького середовища в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.), Чистякова С. В. (2015)
Малюта О. В. - Українське підприємництво як спосіб втілення людського капіталу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Корніяка О. В. - Роль пайових цінних паперів у процесі розвитку вітчизняного підприємництва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Хромов І. О. - Страхування українського хлібоекспорту на початку непу (2015)
Дідківська Л. В. - Деформація кооперативних форм господарювання в Україні (1930–1970-і роки) (2015)
Гордіца К. А. - Історико-культурні архетипи господарювання в українській традиції підприємництва (2015)
Петроє О. М. - Роль соціального діалогу як механізму забезпечення євроінтеграційних цілей України з розвитку економіки і торгівлі (2015)
Карлін М. І. - Стимулювання розвитку підприємництва в країнах Європейського Союзу: досвід для України (2015)
Небрат В. В. - Дослідження та викладання економії у Києво-Могилянській академії (до 400-річчя заснування) (2015)
Чинчик А. А. - Видатні діячі в історії фінансів України: Василь Євтихійович Власенко (1909–1970) (2015)
Федоренко А. В. - Академік П. І. Багрій: вчений, демократ, життєлюб (До 90-річчя від дня народження академіка АН України П. І. Багрія) (2015)
Голубка С. М. - Засновник Львівської наукової школи регулювання єврорегіональної економіки в умовах глобалізації (До 80-річчя доктора економічних наук, професора І. Р. Михасюка) (2015)
Венгер В. В. - Економічна наука – сенс усього життя (До 75-річчя доктора економічних наук, професора Л. М. Шаблистої), Білоусова О. С. (2015)
Крюкова І. О. - Корисність та цінність блага з позицій української школи фізичної економії (2015)
Гринюк Н. А. - Ґенеза кооперації: теоретико-методологічні суперечності (2015)
Саліхова О. Б. - Концепції впливу трансферу технологій транснаціональних корпорацій на економіку приймаючої країни, Бак Г. О. (2015)
Макаренко І. П. - Ефект "раптових зупинок" у контексті творчої спадщини М. І. Туган-Барановського (2015)
Гайдай Т. В. - Сучасне історико-економічне дослідження наукового спадку М. І. Туган-Барановського (рецензія) (2015)
Качор А. - Михайло І. Туган-Барановський на службі науки й свого народу (2015)
Мицюк О. К. - Наукова діяльність політико-економіста М. І. Туган-Барановського (1865–1919) (2015)
Довідка про збірник (2015)
Редакційна колегія збірника (2015)
Автори статей збірника (2015)
Анотации (2015)
Summaries (2015)
Титул, зміст (2015)
Мироненко Н. - Управление в сфере интеллектуальной собственности (2015)
Савич С. - Система правової охорони географічних зазначень: досвід України та підходи Європейського Союзу (2015)
Ромашко А. - Застосування безоплатних баз даних для самостійного пошуку торговельних марок, Литвин О., Кравець В. (2015)
Ulitina O. - Copyright on the photographic works in Ukraine (2015)
Культенко А. - К урегулированию вопросов правовой определенности провайдеров интернет-услуг (2015)
Качуровський В. - Значення особистих немайнових прав інтелектуальної власності (2015)
Андреєв Д. - Засоби масової інформації як механізм інтелектуальної комунікації в процесі розвитку інформаційного суспільства (2015)
Patsuriia N. - Insurance activity as economic and legal phenomenon, Reznikova V. (2015)
Інформаційна довідка (2015)
Куцеволова М. В. - Європейський досвід в сфері функціонування ринку праці (2015)
Лук’яненко О. Д. - Сучасний дискурс і виміри національної конкурентоспроможності, Лук’яненко Л. І., Дворник І. В. (2015)
Осацька Ю. Є. - Сучасний стан та особливості зовнішньої трудової міграції в Україні, Житнікова Ю. В., Ванічкіна М. А. (2015)
Бабич В. Д. - Оцінка тенденцій розвитку інноваційного потенціалу (2015)
Ватченко Б. С. - Розвиток промислових регіонів в умовах трансформаційної економіки України (2015)
Івашина О. Ф. - Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності, Івашина С. Ю., Ковтун Н. С. (2015)
Кравчонок С. В. - Державне регулювання грошово-кредитного ринку України (2015)
Мороз О. В. - Брендингові основи розвитку сільських територій, Карачина Н. П., Вакар Т. В. (2015)
Писаревський І. М. - Оцінка та прогнозування змін ринку туристських послуг в умовах ризику: методичний підхід, Полчанінова І. Л., Малишева Т. В. (2015)
Прушківська Е. В. - Формування національної стратегії розвитку на основі оптимальної секторальної структури економіки (2015)
Бовсуновська Г. С. - Напрями вдосконалення фінансової політики розвитку автотранспортного страхування (2015)
Кишакевич Б. Ю. - Оцінювання економічного капіталу банку для валютних ризиків на основі VaR технологій, Юзьв’як О. А. (2015)
Зимбалевська Ю. В. - Брендинг на українських підприємствах ринку транспортних послуг, Ящук А. С. (2015)
Іванова М. І. - Особливості типології факторів у логістичному підході (2015)
Копчикова І. В. - Інформаційне моделювання відображення товарних втрат в системі бухгалтерського обліку (2015)
Костюк Г. В. - Сучасні стратегії розвитку інтегрованих інформаційних систем та технологій на підприємстві, Константінова А. Д. (2015)
Кремень О. І. - Графічний контроль фінансової стійкості та поточної ліквідності на основі балансу компанії, Юрченко В. В. (2015)
Пєтухова О. М. - Аналіз і удосконалення процедури "Аналіз постачальника" системи менеджменту якості заводу, Хмара Н .О. (2015)
Пікуліна Н. Ю. - Матеріально-технічні фактори впливу на підвищення продуктивності праці на підприємстві, Филиппович А. С. (2015)
Приходько Д. О. - Оцінка вкладу торговельної марки в бренд підприємства (2015)
Сорочак О. З. - Методика оцінювання ефективності бізнес-процесів приладобудівних підприємств та вибору відповідного виду їх реінжинірингу, Гвоздь М. Я. (2015)
Судакова О. І. - Діагностика рівня економічної безпеки в кризових умовах функціонування підприємств, Герасимова О. Л., Залунін В. Ф., Обух В. В. (2015)
Турко Д. О. - Оцінювання рівня високотехнологічності виробництва промислових підприємств та обгрунтування резервів його підвищення (2015)
Шандова Н. В. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті життєвого циклу організації (2015)
Шабатин Н. Ю. - Соціально-економічні проблеми становлення сталого розвитку в Україні (2015)
Здравствуйте, уважаемые читатели! (2016)
Колоскова О. К. - Поліомієліт у дітей. Частина 2. Діагностика та лікування, Іванова Л. А., Марусик У. І. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Адъювантная терапия больных хроническими дерматозами с применением крема Бедан, Олейник И. А. (2016)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Структурно-системний моніторинг інформованості різних верств населення щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, Чергінець А. В., Шостакович Г. В., Якуніна О. М. (2016)
Радионов В. Г. - Анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости сифилисом в Луганской области. Двадцать лет спустя, Радионов Д. В., Хайминов Е. М., Приходько И. А. (2016)
Гуменна А. В. - Хіміотерапевтична ефективність гетероциклічної фосфонієвої сполуки з піримідиновим циклом на моделі генералізованої стафілококової інфекції (2016)
Іщенко О. Л. - Клінічна ефективність застосування внутрішньовенного імуноглобуліну у вагітних з внутрішньоутробною інфекцією, Крохмаль І. П., Сергієнко С. М., Ковтонюк I. О. (2016)
Копча В. С. - Перипетії діагностики бартонельозу (2016)
Разнатовская Е. Н. - Трудности диагностики центральной эндофитной опухоли легкого, возникшей на фоне туберкулеза, Федорец А. В., Хлыстун В. Н., Зубов Г. В., Костюк С. И., Стешина М. С., Панова Л. Ю. (2016)
Кузнєцов С. В. - Інтерферонотерапія гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Копейченко Т. С. (2016)
Крамарев С. А. - Вирусные гепатиты В и С у детей с онкогематологической патологией, Дорошенко В. А., Воронов А. А., Евтушенко В. В., Климнюк Г. И., Шайда Е. В., Агафонкина И. Н. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Особливості цитокінової регуляції при мультирезистентному туберкульозі залежно від ступеня ендогенної інтоксикації, Єременчук І. В. (2016)
Волянська Л. А. - Інноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями, Бурбела Е. І., Мудрик У. М., Євтушенко С. В. (2016)
Rosenfeld R. M. - Практические рекомендации по лечению синусита у взрослых (Американская академия отоларингологии — Общество хирургии головы и шеи, обновление 2015 г.), Piccirillo J. F., Chandrasekhar S. S., Brook I., Kumar K. A., Kramper M., Orlandi R. R., Palmer J. N., Patel Z. M., Peters A. (2016)
Мочалова А. А. - Топ самых опасных пищевых паразитов, Ершова И. Б., Лохматова И. А. (2016)
Крамарьов С. О. - Особливості грипу сезону 2016 року в дітей, Євтушенко В. В., Виговська О. В., Швецова М.-А. І., Ковалюх І. Ю. (2016)
Богуцька Н. К. - Особливості перебігу гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів у дитячому віці (огляд літератури) (2016)
Гость редакции — профессор Сергей Александрович Крамарев (2016)
Крамарьов С. О. - 70-річчя кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Палатна Л. О., Виговська О. В., Євтушенко В. В. (2016)
Нобелевская премия 2015 года за открытие в области паразитологии (2016)
Мочалова А. А. - Прорыв в лечении малярии (2016)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика" (2016)
Пам’яті Тамари Миколаївни Павліковської (2016)
Титул, зміст (2015)
Кашинцева О. - Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій (2015)
Еннан Р. - Загальні засади правового регулювання інтелектуальної, творчої діяльності (2015)
Вахонєва Т. - Поняття права інтелектуальної власності та його складові (2015)
Кулініч О. - Охорона інтересів фізичної особи при створенні й використанні фотографій та інших художніх творів з її зображенням (2015)
Таєвська М. - Характеристика актору театру як суб’єкта виконання твору театрального мистецтва (2015)
Троцька В. - Започаткування інституту вільного використання творів у ХУІІІ-ХІХ ст.: історико-правовий аспект (2015)
Писєва В. - Вимога біологічної безпеки для фармацевтичних препаратів як об’єктів промислової власності: сучасний стан правового регулювання (2015)
Ревуцький С. - Поняття та сутність інноваційних бізнес-інкубаторів і напрями їхньої діяльності у світовій економіці (2015)
Коваль І. - Виплата компенсації за неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності: правова природа і умови застосування (2015)
Данилюк А. - Щодо удосконалення механізмів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності (2015)
Гумега О. - Досвід європейських країн у процесі вдосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності (2015)
Кадєтова О. - Досвід Республіки Молдова в розбудові національної системи правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності та шляхи його застосування в Україні (цивільно-правовий аспект) (2015)
Орлюк О. - Міжнародна освітня програма "Ідея, винахід, інновації та інтелектуальна власність — Seed Project 2015" та її результати для України (2015)
Кашканова Н. - Проблеми виділення правових критеріїв класифікації медико-біологічного дослідження у правовій науці (2015)
До відома (2015)
Інформаційна довідка (2015)
Данчин А. А. - Возможность устранения вторичной окклюзионной гидроцефалии эндоскопическим путем при менингиомах петрокливальной локализации (2012)
Грубник В. В. - Новые методы лапароскопического лечения вентральных грыж, Парфентьев Р. С., Воротынцева К. О. (2012)
Щеглов Д. В. - Актуальность эндоваскулярных операции при обильноваскуляризованных опухолях головы и шеи, Гончарук О. Н., Мамедов Д. Г., Загородний В. Н., Пишанов Р. Т. (2012)
Крылова Е. А. - Возможности инструментальных методов диагностики осложненных форм панкреатита, Гравировская Н. Г. (2012)
Петрушенко В. В. - Сучасна діагностика дифузних захворювань печінки з використанням ендовідеохірургії, Верба А. В., Гуменюк К. В., Мельник Т. О. (2012)
Лурин И. А. - Малоинвазивные методы в диагностике и лечении постбульбарных и околососочковых язв двенадцатиперстной кишки, осложненных кровотечением, Слободяник В. П., Титомир И. А., Гладышенко А. И. (2012)
Шипулин П. П. - Видеоторакоскопические операции в лечении спонтанного пневмоторакса, Байдан В. В., Кирилюк А. А., Мартынюк В. А., Байдан В. И., Севергин В. Е., Козяр О. Н., Поляк С. Д., Агеев С. В., Аграхари А. (2012)
Никишаев В. И. - Эндоскопическая диагностика раннего колоректального рака, Патий А. Р., Тумак И. Н., Коляда И. А. (2012)
Головко С. В. - Трансуретральна резекція і новітні ендоскопічні технології в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози – огляд літератури (2012)
Інструкції для авторів (2012)
Гладченко А. Ю. - Потенціал інтеграції України у європейський енергетичний ринок в контексті досягнення економічної рівноваги (2015)
Квактун О. О. - Розвиток міжнародного менеджменту на сучасному етапі глобалізації, Божанова В. Ю., Варламова О. А., Левченко Л. М. (2015)
Козакевич О. P. - Взаємодія валютно-курсової та фіскальної політики в умовах переходу до гнучкого режиму курсоутворення (2015)
Лисецька Н. М. - Інноваційні стратегії європейських країн у структурі механізму глобальної конкурентоспроможності (2015)
Стукало Н. В. - Теоретико-методологічні основи глобальної фінансової кризи, Литвин М. В., Полішко Г. Г. (2015)
Дугінець Г. В. - Парадигма соціальної відповідальності держави та бізнесу в умовах глобалізації, Чала В. С. (2015)
Євсєєва О. O. - Підвищення стійкості та адаптивності розвитку регіону (2015)
Палюх О. М. - Шляхи оптимізації державного фінансування аграрного сектору України (2015)
Панкратова О. М. - Детенізація економіки як фактор інституційного розвитку суб’єктів господарювання (2015)
Shevtsova S. - The salient features and steps of the implementation of e-government in Ukraine, Sergienko K. (2015)
Шрамко І. І. - Економічний аналіз технічного розвитку природного агровиробництва олійних культур (2015)
Васьків О. М. - Планування банківських кредитних програм із застосуванням методу кластерного аналізу, Стадник Ю. А., Шевчук І. Б. (2015)
Кваша Т. К. - Моделювання впливу фіскальної децентралізації на економічний розвиток (2015)
Радзівіло І. В. - Оптимізація рівня податкового навантаження з пдв підприємствами України в умовах проведених реформ 2015 року (2015)
Сіліна І. В. - Процес становлення нормативно-правової бази податку на прибуток в Україні (2015)
Танчак Я. А. - Інтернет-трейдинг на українському ринку фінансових інвестицій (2015)
Цуркан І. М. - Особливості оподаткування фізичних осіб при довгостроковому страхуванні життя (2015)
Бугас Н. В. - Процес управління підприємством в умовах адаптації до ринку, Довгопол О. Г. (2015)
Куцинська М. В. - Підхід до формування інформаційно-облікового забезпечення управління інноваційним потенціалом сучасного підприємства (2015)
Небава М. І. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі шляхом моделювання стратегії маркетингового управління, Галущак Ю. О. (2015)
Поклонська Л. С. - Вплив факторів на формування рекламної стратегії продукції виробничо-технічного призначення (2015)
Rozhenko A. V. - Economic security level assessment of the trade enterprises (2015)
Федорова В. А. - Формування та використання кадрового потенціалу в сучасній економіці, Татарчук Ю. І. (2015)
Ватченко О. Б. - Дослідження феноменів "екологізація" та "сталий розвиток" в аспекті розвитку біосоціальної системи "людина-природа", Ватченко Б. С. (2015)
Данчин А. Г. - Хирургическое лечение опухолей каудальных отделов пинеальной области и червя мозжечка, осложненных окклюзионной гидроцефалией, Данчин А. А., Данчин Г. А. (2012)
Головко С. В. - Результати лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози великих розмірів із застосуванням трансуретральної резекції та відкритої аденомектомії (2012)
Лурін І. А. - Перший досвід застосування магнітно резонансної холангіопанкреатографії на томографі напруженістю магнітного поля 3 Тесла у комплексі методів променевої діагностики патології жовчовивідних шляхів, Слободяник В. П., Варуск С. В., Макаров Г. Г., Коваль Б. М. (2012)
Артюшенко М. Є. - Біліодигестивні нориці і непрохідність кишківника, спричинена жовчевими каменями, в практиці ургентної ендоскопії: огляд літератури і власний досвід, Тумак І. М., Когут Л. М., Гасьошин В. А., Швидкий Я. Б., Висп’янський М. М., Мельников В. А., Лисюк Ю. С., Романчак Д. Л. (2012)
Бойко В. В. - Хірургічна тактика у хворих з травматичними пошкодженнями стравоходу сторонніми тілами, Грома В. Г., Вдовченко А. Є. (2012)
Бондарев Р. В. - Ранний лапароскопический адгезиолизис после разрешения спаечной кишечной непроходимости консервативными методами лечения, Орехов А. А. (2012)
Бондарев Р. В. - Динамическая лапароскопия как метод своевременной диагностики несостоятельности анастомоза и предупреждения развития послеоперационного перитонита, Бондарев В. И., Маслов Я. Я., Чибисов А. Л., Селиванов С. С. (2012)
Буцкін В. Л. - Видалення стороннього тіла стравоходу під місцевою анестезією, Бутницький Ю. І., Лобода В. Ф., Нецюк О. Г., Жуковський М. М., Миколенко А. З., Юрченко Б. М. (2012)
Бурий О. М. - Порівняльна оцінка різних методів пневмокардіодилятації в лікуванні хворих на ахалазію кардії, Усенко О. Ю., Терешкевич І. С., Уманець М. С., Жулай В. В., Раздобудько Ю. М., Атаманський І. М. (2012)
Грубник В. В. - Лапароскопическая герниопластика при лечении рецидивных паховых грыж, Воротынцева К. О., Черномаз Р. В. (2012)
Грубник В. В. - Новый метод лапароскопической пластики больших и гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский A. В. (2012)
Дзвонковський Т. М. - Дислокація та міграція стентів при пухлинах стравоходу, Дзвонковська В. В. (2012)
Дронов А. И. - Усовершенствование методов эндоскопической коррекции наружных желчных свищей, Насташенко И. Л., Довбенко О. В. (2012)
Грубник В. В. - Эффективность лапароскопических вмешательств на холедохе через пузырный проток, Ткаченко А. И., Прикупенко М. В., Ильяшенко В. В. (2012)
Дронов О. І. - Особливості перебігу жовчнокам’яної хвороби у жінок в післяпологовому періоді, Насташенко І. Л., Земсков С. В., Насташенко М. І. (2012)
Іванців В. А. - Досвід ендоскопічного видалення сторонніх тіл верхніх відділів травного каналу в дітей, Тумак І. М., Артюшенко М. Є., Кімакович В. Й., Лукасевич І. М., Савицький Я. М., Ющик Л. В. (2012)
Калашников Н. А. - Основные методические подходы эффективного использования интернет атласов в изучении гастроинтестинальной эндоскопии (2012)
Коляда І. О. - Ендоскопічне видалення стороннього тіла термінального відділу клубової кишки, Щепаняк Р. В. (2012)
Крилова О. О. - Відеокапсульна ендоскопія в комплексній діагностиці захворювань тонкої кишки (2012)
Коломійцев В. І. - Жовчотеча в ранньому періоді після холецистектомії: тактика мініінвазійного лікування хворих, Гавриш Я. І., Шахова Т. І., Павловський М. П. (2012)
Коломійцев В. І. - Ендоскопія в діагностиці й лікуванні біліарного фасціольозу, Чикайло А. Т., Зінчук О. М., Павловський М. П. (2012)
Мокрик В. Ю. - Попередження ускладнень при "важких" колоноскопічних поліпектоміях, Мокрик Ю. М. (2012)
Інструкції для авторів (2012)
Галик В. - Хорватський фольклор у наукових зацікавленнях Івана Франка (2014)
Галів М. - Діяльність товариства "Просвіта" на Стрийщині в період німецької окупації (1941 – 1944 рр.): за матеріалами періодичних видань, Батюк Т. (2014)
Ільницький В. - Участь представників східної України у національно-визвольному русі на теренах Карпатського краю ОУН (1945 – 1954) (2014)
Корсак Р. - Політичні взаємовідносини України і Чехії в НАТО (2014)
Стецик Ю. - Резиденції Лаврівського василіанського монастиря: судово-майнові аспекти (XVII – XVIII ст.) (2014)
Салій В. - Художній образ музики у виконавській інтерпретації (2014)
Шариков Д. - Трансформація художнього методу класичного танцю другої половини XIХ− першого десятиріччя XXI століття (2014)
Айзенбарт М. - Ігрова діяльність у контексті соціально-комунікативних умінь старших дошкільників (2014)
Галів М. - Теорія класової боротьби в історико-педагогічних працях Геннадія Жураківського (2014)
Гвоздяк О. - Вивчення фразеологізмів на заняттях німецької мови (ОІМ), Свида-Сусіденко Т. (2014)
Ковальова К. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників (2014)
Kowalczuk-Walędziak M. - Współpraca uczelni z otoczeniem – analiza dokumentów dotyczących szkolnictwa wyższego w polsce (2014)
Коцопей Г. - Григорій Врецьона про виховний ідеал української молоді (2014)
Krajewska A. - Cele i wyniki kształcenia w uniwersytecie XXI wieku (2014)
Левкович У. - Вплив конкуренції на освіту туризму та формування професійних компетентностей з готельно-курортної діяльності (2014)
Малик Л. - Теоретичні засади управління інвестиційними проектами в туристичній галузі та продаж туристичного продукту (2014)
Пецкович Д. - Формування творчого потенціалу учителів фізичної культури як психолого-педагогічна проблема (2014)
Терлецька Л. - Формування навчально-пізнавальної активності учнів у контексті реалізації мети і завдань української освіти (2014)
Яцканич Н. - Навчальні матеріали на занятті з іноземної мови професійного спрямування (2014)
Стряпко А. - Україна в угорських зовнішньополітичних концепціях: виклики ХХІ століття (2014)
Стряпко І. - Аналіз революцій в Україні на основі теорії Дж. Девіса (2014)
Токар М. - Вивчення політичного образу регіону в теорії та практиці політичної регіоналістики (2014)
Вереш М. - Метафори у богословській фаховій комунікації німецької мови (2014)
Зайцева О. - Ремарка як лексикографічна категорія (2014)
Качмар О. - Проблема співвіднесення концептуальної та мовної картин світу (2014)
Глущак Н. - Символіка та образна структура роману "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2014)
Голомідова Л. - Образ "Іншого" як концепт осмислення дійсності у новелах Роберта Музіля (2014)
Gałowska A. - Using film education as a part of visual culture in order to support reception of literature (2014)
Zymomrya I. - The Interaction Discourse in the Representation Strategy of Literature Phenomenon (2014)
Душний А. - Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Perpetuum mobile – 2014", Пиц Б. (2014)
Тельвак В. - Курилишин К. Часопис "Галичанинъ" (Львів, 1893-1913 рр.): матеріали до біобібліографістики / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2013. – 700 с. (2014)
Шафета В. - Дрогобицькі баяністи-акордеоністи на конкурсі "Науене – 2014" у Латвії: творча співпраця (2014)
Відомості про авторів (2014)
Баган М. - Прагматика заперечення в українських пареміях (2012)
Беценко Т. - Принципи дослідження текстово-образних універсалій українських народних дум (2012)
Біленко Т. - Культурне мовлення в діалозі як риса інтелігента (2012)
Білінська Л. - Деривати морфологічного способу словотвору у мікротопонімії Покуття (2012)
Білоусенко П. - Назви осіб на -ани (-яни) в давньоруськоукраїнській мові ХІ-ХІІІ ст., Самоєнко О. (2012)
Бучко Г. - Найдавніші ойконіми Тернопільщини та їх походження, Бучко Д. (2012)
Вирста Н. - Джерела формування українських прізвищ Покуття (2012)
Войцехівська Н. - Соціальна і культурна зумовленість невербальних маркерів згоди (2012)
Валюх З. - Лексико-семантичне та словотвірне наповнення найменувань осіб як засіб відображення етносвіту в поемі І.П.Котляревського"Енеїда” (2012)
Гірняк С. - Про мовну ситуацію та становлення мовних норм у дискусії наддніпрянської та галицької інтелігенції початку ХХ ст. (2012)
Гуйванюк Н. - Етнокультурні виміри проповідей Сидора Воробкевича (2012)
Ґрещук В. - Наддністрянський діалект у мові новел та оповідань Богдана Голода, Ґрещук В. (2012)
Данилюк О. - Семантичні модифікації географічних термінів Волині (2012)
Деременда Ю. - Назви абревіатурного типу як структурно-морфологічний різновид ергонімів (2012)
Дика Л. - Складні та складені ойконіми Східного Поділля: семантика та структура (2012)
Іваночко К. - До історії дослідження ареалу бойківських говірок та етимології етноніма бойки (2012)
Кислюк Л. - Соціальні чинники динаміки словотвірної норми (2012)
Колеснікова І. - Особливості фразеологічної мікросистеми на позначення впертості в українській та англійській мовах (2012)
Котович В. - Ономастикон Бойківщини крізь призму еколінгвістики (на матеріалах онімів Дрогобиччини) (2012)
Коцюба З. - Вербалізація колективних уявлень про час у пареміях слов’янських, германських і романських мов (2012)
Куцик О. - Особливості функціонування онімів у складі прислів’їв та приказок з семантикою "життєві ситуації” (на матеріалі російської та української мов), Русецька В. (2012)
Кушлик О. - Реалізація словотвірного потенціалу вербальної зони бестіальних дієслів-ономатопів (2012)
Лужецька О. - Мікротопоніми складеної структури Бережанщини та Підгаєччини (2012)
Лушпинська Л. - Фонетичне впорядкування української літературної мови: історичний дискурс (2012)
Мацьків П. - Концептосфера БОГ як відображення концептуальних просторів (2012)
Огар А. - Вербалізація концепту земля у фразеологічній та паремійній картинах світу (2012)
Поповський А. - Українські прізвища з компонентом -їд- (-їж-) (2012)
Пристай Б. - Акцентне засвоєння запозичень в українській мові, Пристай Г. (2012)
Скварок О. - Типи регулярних семантико-словотвірних відношень локативних іменників з їхніми похідними (2012)
Сколоздра-Шепітко О. - Стилістичні особливості прізвиськ персонажів у прозі Івана Франка (2012)
Сороцька М. - Мікротопоніми Північної Тернопільщини, в основах яких відображені культурно-історичні реалії краю (2012)
Тупиця О. - Безеквівалентна лексика: проблеми визначення, Зімакова Л. (2012)
Федурко М. - Світ галицького селянина-шляхтича у дзеркалі мови (за повістю А.Чайковського "Олюнька” (2012)
Філь Г. - Національно-культурна конотація фразеологічних одиниць української мови (2012)
Білан І. - Символічна мова повісті-притчі Ернеста Хемінгуея "Старий і море” (2012)
Білан Т. - Мова театрального мистецтва в контексті етнокультурного виміру (2012)
Дмитрів І. - Образ Богоматері у творчості Богдана-Ігоря Антонича (2012)
Зимомря І. - Жанрова сутність новели: дискурс національної презентеми (2012)
Зимомря М. - Мовна ідентифікація образу крізь призму перекладної інтерпретації (2012)
Даниленко Т. - Історіософський аспект відображення історії в романі Ю.Косача "Володарка Понтиди” (2012)
Кравченко-Дзондза О. - Лінгвостилістичний потенціал концептів у творах західноукраїнських письменників (2012)
Крашеніннікова Т. - Порівняльні елементи як засіб художнього зображення персонажів (на основі текстів літературних казок ХІХ століття) (2012)
Лисенко Н. - Специфіка художнього слова і його функціональні вияви в українській літературі (2012)
Мустафаева Х. - Азербайджанский обрядовый фольклор (2012)
Петрів О. - Вияв світосприйняття українців у малих фольклорних жанрах (2012)
Петрушенко О. - Етнокультурна експлікація концептосфери час (філософська інтерпретація та експресивна репрезентація категорії часу в поетичному дискурсі другої половини ХХ століття) (2012)
Стецик М. - "…Я тільки у слові жила” (вербалізація концепту слово – мова в поетичній творчості Ліни Костенко) (2012)
Шевцова В. - Особливості бібліонімів поезій Івана Франка (2012)
Варзацька Л. - Метод укрупнення дидактичних одиниць у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти (2012)
Глушкова Г. - Неповноліття української освіти і проблеми духовної безпеки нації (2012)
Дятко Г. - Впровадження особистісно орієнтованого навчання на уроках рідної мови в початковій школі (2012)
Зимульдінова А. - Технологія здійснення навчання і виховання дітей п’ятирічного віку у різних закладах освіти, Савшак Т. (2012)
Каптур Г. - Етнолінгвістичні засади вивчення сучасної української мови майбутніми вчителями початкових класів (2012)
Ковальчук В. - Розвиток математичного мовлення учнів початкових класів, Силюга Л., Стасів Н., Білецька Л. (2012)
Колток Л. - Управління педагогічним дискурсом як предмет педагогіки вищої школи (2012)
Лобанчук О. - Інтеграція видів естетичної діяльності як засіб креативного розвитку особистості (2012)
Лужецька Л. - Лексичні засоби виразності мовлення та їхня роль у становленні мовної особистості майбутнього вчителя (2012)
Луців С. - Особливості розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів (2012)
Михайлова М. - Національна мова та проблема етнокультурної ідентифікації українців (2012)
Надім’янова Т. - Мовна культура як складова педагогічної культури вчителя початкових класів, Виницька Н. (2012)
Петроє О. - Українська мова, рідне слово в етноструктурному вимірі (2012)
Проць М. - Реалізація соціокультурної лінії у процесі вивчення української мови (2012)
Скалич Л. - Фольклорні ігри як засіб виховання національної самосвідомості молодших школярів, Калита Н. (2012)
Степаненко Н. - Соціокультурний аспект у навчанні першокласників осмисленого письма за зразком, Олійник С. (2012)
Сукмановська С. - Інтерактивні технології навчання – засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови під час вивчення лексикології (2012)
Ткач Л. - Фольклор как средство обогащения содержания педагогического образования (2012)
Фриз П. - Етнокультурний вимір українського хореографічного мистецтва (2012)
Шубак Г. - Використання організаційних форм навчальної діяльності учнів на уроках української мови у класах з малою наповненістю учнів (2012)
Яцків Р. - Особові власні імена: походження та правопис (2012)
Полюга Л. - Унормування термінологічних понять української мови на основі термінологічних частин слів чужомовного походження (2012)
Наші автори (2012)
Данчин А. Г. - Эндоскопическое соединение арахноидальных кист задней черепной ямки с прилегающими цистернами базальной локализации – новая методика двухстороннего дренирования, Данчин Г. А., Данчин А. А. (2012)
Головко С. В. - Порівняння фізико біологічних властивостей та ранніх функціональних результатів greenlight pv і greenlight hps систем при виконанні фотоселективноі вапоризації доброякісної гіперплазії передміхуровоі залози (2012)
Цема Є. В. - Оцінка ефективності ультразвукової санації в лікуванні гострого абсцесу пілонідальної кісти (2012)
Яковенко В. О. - Стравохід Барретта, Курик О. Г. (2012)
Никишаев В. И. - Способ извлечения corpus alienum из желудка, который привел к кровотечению (2012)
Нікішаєв В. І. - Шляхи покращення діагностики при колоноскопії, Лазарчук В. М. (2012)
Нікішаєв В. І. - Рідкісний випадок опіку шлунково кишкового тракту кухонною сіллю, Садовий В. Ю. (2012)
Никишаев В. И. - Синдром Boerhaave, Задорожний А. М. (2012)
Никишаев В. И. - Черезшкірна ендоскопічна гастростомія, Садовий В. Ю. (2012)
Никишаев В. И. - Безоар з суміши кореню живокосту, прополісу та меду призвівший до синдрому Меллорі-Вейсса, Задорожний А. М., Садовий В. Ю. (2012)
Нікішаєв В. І. - Синдром Бувере – історія та власні спостереження, Садовий В. Ю., Задорожній О. М., Астахов В. В., Болотських М. О. (2012)
Ничитайло М. Ю. - Ускладнення ендоскопічних транспапілярних втручань на органах панкреатобіліарної системи, Огородник П. В., Литвиненко О. М., Дейниченко А. Г., Біляєв В. В., Щербина С. І., Христюк Д. І., Бойко О. Г. (2012)
Новохатний П. В. - Сравнительная оценка лапароскопического дренирования брюшной полости при остром панкреатите (2012)
Разумейко И. В. - Современные подходы к эндоскопической диагностике неходжкинских лимфом желудка, Тофан А. В., Бойко Г. С., Кротевич М. С., Кузьменко А. П. (2012)
Симонова Е. В. - Эндоскопические аспекты дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника, Бойко Т. И. (2012)
Тивончук О. С. - Лапароскопічна езофагокардіоміотомія при лікуванні ахалазії кардії: результати перших 100 операцій, Лаврик А. С., Згонник А. Ю. (2012)
Фомин П. Д. - Лечебная тактика при синдроме Меллорі-Вейсса, Белый В. Я., Никишаев В. И., Задорожний А. М. (2012)
Хворостов Е. Д. - Тактика лечения холедохолитиаза, сочетающегося с холецистолитиазом у пациентов с юкстапапиллярными дуоденальными дивертикулами, Захарченко Ю. Б., Томин М. С., Цивенко А. И. (2012)
Шевчук І. М. - Мініінвазивні хірургічні технології в лікуванні хворих на гострий панкреатит, ускладнений синдромом жовтяниці, Дзвонковський Т. М., Гедзик С. М. (2012)
Інструкції для авторів (2012)
Галик В. - Етнографічно-фольклорний колорит і культурне життя старосамбірщини у дослідженнях Івана Франка (2014)
Галів М. - Королівський привілей на попівство села Літиня 1670 р. (2014)
Ільницький В. - Порушення "соціалістичної законності" при утвердженні радянської адміністрації у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2014)
Корсак Р. - Проблеми та перспективи українсько-чеської економічної співпраці (ХХІ cт.) (2014)
Лазорак Б. - "Австрійська модернізація" підземних комунікацій Самбора у 1906 – 1913 рр. (2014)
Стецик Ю. - Резиденції Добромильського Василіанського монастиря: фундаційно-майнові аспекти (XVII – XVIII ст.) (2014)
Тельвак В. - Львівський університет у становленні історичної школи Михайла Грушевського (2014)
Гончаренко А. - Українська скульптура 1990-х – 2000-х рр: стан дослідженості проблеми (2014)
Заєць В. - Науково-практична школа як об’єкт кореляції системи знань та практичної діяльності в галузі музичної освіти (2014)
Іваненко С. - "Куточок біля науки" (Харківський період наукової діяльності Павла Жолтовського) (2014)
Паньків М. - Творчі підходи до реалізації особистості концертмейстера-баяніста (акордеоніста) (2014)
Терешенко Н. - До питання естетичної вихованості старшокласників, які займаються бальною хореографією (2014)
Шариков Д. - Філософія танцювального мистецтва за Платоном та Лукіаном (2014)
Білоус Н. - Базові концепти німецькомовних текстів теоретико-теологічного дискурсу та їхня репрезентація в українському перекладі (2014)
Глущак Н. - Особливості відтворення емотивності в романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2014)
Дорофеєва М. - Nomen est omen? Про зміст і назву дисципліни "жанрові теорії перекладу" (2014)
Зимомря М. - Переклад як модель лінгвістичної комунікації, Зимомря І., Зимомря О. (2014)
Попович Н. - Давньогрецька тринітарна термінологія у перекладах германськими та слов’янськими мовами (2014)
Бурлака Д. - Модель образу правителя в "Історії Русів" (2014)
Дмитрів І. - Образ світла у творчості Богдана Ігоря Антонича (2014)
Дорошенко К. - Cтруктура як поле гри: особливості впорядкування поетичних текстів Юрія Андруховича (2014)
Кекош М. - Сакральне у творчості романтиків Гейдельберзького гуртка (Клеменс Брентано, Ахім Фон Арнім, Йозеф Фон Айхендорфф) (2014)
Кемінь О. - Інтерпретації чарівних казок у малій прозі Анджели Картер: особливості імаджинаріуму (2014)
Круглій А. - Концептуальний простір літературної спадщини київських митрополитів Пізнього Середньовіччя (ХІІІ – ХIV ст.) (2014)
Луцик В. - Екзистенціалізм у малій прозі Доріс Лессінг (2014)
Угляй Л. - Інтертекстуальні зв’язки прози Тоні Моррісон та Гарієт Бічер-Стоу (2014)
Чик О. - Моноцентричність як жанрова ознака у романах виховання І. Нечуя-Левицького, Ґ. Келлера, Т. Фонтане (2014)
Яцько А. - Система києворуських образів у поезії Михайла Драй-Хмари (2014)
Величко Н. - Особливості естетичного виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії засобами казки (2014)
Галів М. - Ліберальні ідеї в українському історико-педагогічному наративі (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.) (2014)
Грищук В. - Теоретичні і практичні принципи сучасних реформ в галузі освіти у Польщі та європейської шкільної освіти (2014)
Кравченко-Дзондза О. - Формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення культурологічних дисциплін (2014)
Жигайло О. - Педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у початковій школі, Друль О. (2014)
Жуковуські В. - Напрями формування професійної підготовки маркетологів сфери послуг роздрібної та оптової торгівлі в міжнародних відносинах (2014)
Зимомря М. - Засвоєння традицій у концепті освітнього процесу: естетичне виховання в Закарпатті 1919 – 1939 рр. (2014)
Калита Н. - Організаційні форми навчання:історія та сучасність (2014)
Кекош О. - Освітні проекти митрополита Андрея Шептицького і виховання молоді (2014)
Коцопей Г. - Тема виховного ідеалу молоді у рубриках "Газети школьної" (1875 – 1879 рр.) (2014)
Луців С. - Літературна гра як засіб розвитку читацького кругозору молодших школярів (2014)
Муляр Н. - Особливості соціалізації учня початкової школи на уроках "Я у світі" (2014)
Петречко М. - Особливості індивідуалізованого навчання у педагогічній системі Хелен Паркхерст (2014)
Садова І. - Особливості навчання дітей з порушеннями зору в умовах початкової школи (2014)
Шагала Л. - Роль церкви у розвитку українського шкільництва в Польщі в умовах інонаціонального середовища (2014)
Пригара О. - Еколого-освітня діяльність природоохоронних установ Закарпаття (2014)
Душний А. - Декілька штрихів про концерт відділу народних інструментів Дрогобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського (19 травня 2014) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Международная научно-практическая конференция "Современные технологии оказания специализированной хирургической и анестезиологической помощи в условиях мирного и военного времени” – первый анонс (2012)
Курик О. Г. - Морфологічна картина колоректальних передракових новоутворень, Каленська О. В., Яковенко В. О., Баздирєв В. В. (2012)
Лурин И. А. - Опыт диагностики и хирургического лечения больных с эхинококковыми кистами печени, Цема Е. В., Негодуйко В. В., Макаров Г. Г., Якуби Д. Г. (2012)
Лурін І. А. - Перевага використання трьохтеслової магнітно-резонансної томографії головного мозку в прижиттєвій діагностиці прогресуючого тромбозу основної артерії, Слободяник В. П., Варуск С. В., Погоріла С. В., Руденко О. А., Цема Є. В. (2012)
Тумак І. М. - Консенсус МААСТРИХТ IV (Флоренция), настанови ESPGHAN та NASPGHAN, які ґрунтуються на доказах, щодо інфекції helicobacter pylori в дітей, постанова робочої групи PTG-E, що стосуються тактики щодо H.рylori – чи потрібні національні настанови і якими їм бути?, Нікішаєв В. І., Болотських М. О., Козлов С. М. (2012)
Інструкції для авторів (2012)
Степушкин С. П. - Лапароскопическая нефрэктомия в лечении рака почки, Чайковский В. П., Соколенко Р. В., Новиков С. П., Новиков В. О., Терещенко П. В. (2013)
Соловйова Г. А. - Ендоскопічна характеристика передракових змін у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2013)
Грубник В. В. - Лапароскопические методы лечения паховых грыж – обзор литературы, Черномаз Р. В., Воротынцева К. О. (2013)
Никишаев В. И. - Ведение пациентов с предраковыми состояниями и повреждениями в желудке, Болотских Н.А., Тумак И. Н., Баранников K. В. (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Жолобак Н. М. - К вопросу о механизме антибактериального и пробиотического действия коллоидного (наноразмерного) диоксида церия (2016)
Калюжка Е. А. - Генетические факторы риска развития аллергических заболеваний у детей (2016)
Похилько В. І. - Передчасно народжені діти: сучасний погляд на постнатальну адаптацію та стан здоров’я у ранньому віці, Траверсе Г. М., Цвіренко С. М., Жук Л. А., Оскоменко М. М. (2016)
Фастовець М. М. - Цукровий діабет І типу у дітей: фактори, які провокують його виникнення (огляд літератури) (2016)
Фесенко М. Є. - Артеріальна гіпертензія у дітей, Зюзіна Л. С., Козакевич В. К., Кабика Т. В., Павленко В. А. (2016)
Голубкова І. М. - Мікроморфологічна будова листової пластини представників роду Persica Mill. у національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Особливості гістоархітектоніки селезінки жаби озерної (Rana ridibunda P.) (2016)
Смоляр Н. О. - Фітосозологічна характеристика проектованого заказника "Глибока долина" у Гадяцькому районі (Полтавська область, Україна), Ханнанова О. Р. (2016)
Крамарьова Ю. С. - Гігієнічна оцінка ефективності знезараження осадів стічних вод промислового міста (2016)
Севальнєв А. І. - Система оцінки та керування професійними ризиками захворюваності у працівників металургійного підприємства повного циклу, Шаравара Л. П. (2016)
Атаджанова Ш. Х. - Железодефицитная анемия как фактор риска гипогалактии у кормящих матерей, Хакимов Ш. К., Мамарасулова Д. З., Нуритдинова Г. Т., Инакова Б. Б., Ахмадалиев Ш. Ш. (2016)
Безшапочный С. Б. - Тактика консервативного лечения хронического аденоидита у детей, Сонник Н. Б., Лобурец В. В. (2016)
Бондарева А. В. - Дихальна та редуктазна активність у мікросомній фракції печінки щурів при дії олігоефірів багатоатомних спиртів (2016)
Горбач Т. В. - Вплив дозованого фізичного навантаження на еластичність судин щурів-нащадків батьків-"курців", Юнусов В. Ю., Кукушкіна М. Ю., Щолок Т. С. (2016)
Істоміна О. В. - Рівень органоспецифічних ферментів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2016)
Корнійчук О. П. - Пошук нових сполук - похідних тіазолідину з протимікробними властивостями та вивчення ефективності їх дії, Мельник О. В., Воробець З. Д. (2016)
Македонська І. В. - Лікування епілепсії у дітей першого року життя, народжених недоношеними з екстремально низькою вагою тіла (2016)
Максумова Д. К. - Клинические проявления туберкулеза легких на ранних и поздних стадиях ВИЧ-инфекции", Хакимова Р. А., Мамарасулова Д. З., Ботирова Б. Т., Абдуллаев М. Б. (2016)
Мартинова С. М. - Показники ліпідного обміну при експериментальній нефропатії, Отчик А. Є., Онікова А. О. (2016)
Назарчук О. А. - Аналітичне прогнозування чутливості до фтор­хінолонів Pseudomonas aeruginosa, збудників інфекційних ускладнень, Палій Д. В., Осадчук Н. І., Коваленко І. В., Буркот В. М. (2016)
Одноріг Л. О. - Зміни сироваткового вмісту аполіпопротеїнів А та В у хворих на нестабільну стенокардію залежно від статі та віку, Лаповець Л. Є. (2016)
Походенко О. І. - Значення генеалогічних та дерматогліфічних досліджень для скринінгу осіб, схильних до серцево-судинної патології, Кулішов С. К. (2016)
Треумова С. І. - Оцінка показників функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з ішемічною хворобою серця на тлі метаболічного синдрому, Петров Є. Є., Бурмак Ю. Г., Боряк В. П. (2016)
Хакимова Р. А. - Лабораторные особенности пневмоний, вызванных атипичными возбудителями, в сопоставлении с таковыми при туберкулезе у детей, Мамарасулова Д. З., Максумова Д. К., Ботирова Б. Т., Абдуллаев М. Б., Аскаров И. С. (2016)
Храброва Е. П. - Дослідження показників концентрації цитокінів крові у хворих аутоімунними захворюваннями щитоподібної залози, Іоффе І. В., Глазков Е. О. (2016)
Якубець О. І. - Антиоксидантний статус лімфоцитів крові практично здорових жінок різних вікових груп і хворих на рак яєчника, Воробець Д. З., Воробець З. Д., Гжегоцький М. Р. (2016)
Багацкая Н. В. - Хромосомная нестабильность в лимфоцитах крови больных с тревожно-фобическими расстройствами, Проскурина Т. Ю., Михайлова Э. А., Рябоконь Н. А., Волосова В. И. (2016)
Лещенко Т. О. - Стилістична самобутність і внормованість мовних засобів наукового тексту як детермінанта якості наукової статті (2016)
Шепітько К. В. - Удосконалення якості практичної підготовки студентів стоматологічних факультетів шляхом профілізації навчальної програми з "Медицини надзвичайних ситуацій", Шевченко В. В., Кірик Я. В. (2016)
Огоновський Р. З. - Розпрацювання об’єктивних методів оцінки набряку м’яких тканин обличчя, Мокрик О. Я., Патерега Н. І., Винарчук-Патерега В. В. (2016)
Слабковський В. В. - Рентгенологічні властивості матеріалів на основі МТА (2016)
Коротких О. О. - Оцінка цитотоксичної дії екзометаболітів Lac­to­bacillus plantarum in vitro, Калініченко С. В. (2016)
Лєонтьєва А. В. - Чутливість до антибіотиків грамнегативних бактерій – збудників ускладнень ранових поверхонь, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Полянська В. П. - Визначення мінімальної пригнічуючої концентрації ефірної олії евгенолу для культури грибів виду Аspergillus fumigatus, Кінаш О. В., Коваленко Н. П., Саргош О. Д. (2016)
Федорян І. К. - Біологічні властивості та фаговий профіль стафілококів, виділених при харчових отруєннях, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Бережна М. О. - Міжпівкульна асиметрія лобових часток головного мозку людини в залежності від статі та віку (2016)
Горбаченко О. Б. - Мінливість форми і розмірів вушного вузла у осіб похилого і старечого віку в залежності від форми черепа людини, Швець А. І., Половик О. Ю., Рожнов В. Г., Супруненко С. М. (2016)
Дубровина Е. В. - Вариабельность отверстий на верхних и нижней челюстях в зависимости от формы черепа, Шерстюк О. А., Пронина Е. Н., Тарасенко Я. А., Половик А. Ю. (2016)
Дусик А. В. - Морфофункціональні зміни в наднирниках при хронічному стресі, Голубовський І. А. (2016)
Приходько О. О. - Зміни гістоморфометричних параметрів селезінки щурів за умов дії позаклітинної дегідратації (2016)
Султан Р. Я. - Перебудова гемомікроциркуляторного русла язика щура в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету, Покотило П. Б., Гнідик Ю. В., Мота О. М., Галюк У. М. (2016)
Решетняк О. М. - Морфологические особенности хронических венозных язв под воздействием препаратов обогащенной тромбоцитами плазмы, Олейник А. Е., Пасечник А. В. (2016)
Шипко А. Ф. - Здоров’я дітей у популяції: оцінка ризику диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи за комплексом регіонально-екологічних та медико-соціальних факторів (2016)
Бабай О. М. - Біофізичні властивості ротової рідини та оцінка клінічної ефективності есенціальних фосфоліпідів: результати тривалого моніторингу хворих на генералізований пародонтит (2016)
Волкова О. С. - Изучение клинической характеристики структуры кариозных поражений и ее зависимости от состояния гигиены полости рта у студентов стоматологического факультета ХНМУ (2016)
Гнідь Р. М. - Результати дослідження активності ферментів антиоксидантного захисту ротової рідини у хворих на пародонтит, які проживають на території забрудненій сіркою (2016)
Гурандо В. Р. - Базис із термопластичного матеріалу у односторонньому частковому знімному протезі: клінічний випадок (2016)
Дмитренко М. І. - Особливості комплексної діагностики пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів (2016)
Коваленко Г. А. - Розробка вітчизняного С-силіконового матеріалу середньої в’язкості для компресійних функціональних відбитків (2016)
Комариця О. Й. - Порівняльна характеристика міцності з’єд­нання еластичних матеріалів при виготовленні базисів знімних протезів, Суберляк О. В., Земків В. М. (2016)
Лютіков О. І. - Клініко-рентгенологічна оцінка ефективності відновлення тимчасових молярів після ендодонтичного лікування: 12 місяців клінічного спостереження (2016)
Марков А. В. - Регенеративні властивості стовбурових клітин кістки коміркового відростка при дистрофічно-запальних захворюваннях пародонта (2016)
Олійник А. Г. - Досвід лікування пацієнтів з периімплантними запальними змінами розчином діоксиду титану в озонованій дистильованій воді (2016)
Соколова І. І. - Клінічні результати застосування техніки "розділених інкрементів" при пломбуванні порожнин пришийкової локалізації універсальним полімерним матеріалом, Герман С. І. (2016)
Сороченко Г. В. - Стан твердих тканин постійних зубів у дітей м. Києва, Ішутко І. Ф., Карачевська К. О. (2016)
Сотскова Ю. В. - Мікробіоценоз порожнини рота у хворих на хронічний генералізований катаральний гінгівіт на тлі цукрового діабету І типу, Марченко І. Я., Ступак О. П., Ткаченко І. М. (2016)
Янішен І. В. - Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості ортопедичного лікування: порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей акрилових пластмас холодної полімеризації (2016)
Львов А. С. - Влияние мышечных нагрузок различной направленности на физическую подготовленость студентов специальных медицинских групп (2016)
Третяк Т. О. - Дослідження образного типу мислення у студентів-біологів, Дрегваль І. В., Севериновська О. В. (2016)
Данчин А. О. - Результати хірургічного лікування хворих з вторинною оклюзійною гідроцефалією пухлинного генезу – порівняний аналіз ефективности ендоскопічної вентрикулоцістерностомії та інших хірургічних методів (2013)
Грубник В. В. - Лапароскопическая пластика гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы принципиально новым сетчатым трансплантатом, Малиновский А. В. (2013)
Валерко Д. О. - Досвід застосування черезшкірної пункційної нефростомії в комплексі малоінвазивних лікувальних заходів у хворих на двобічний ускладнений уретеролітіаз (2013)
Белый В. Я. - Эндоскопическая ассистенция при операциях по поводу дивертикулов пищевода, Чернев В. Н., Гибало Р. В. (2013)
Болотських М. О. - Порівняльна характеристика використання діагнолу та фортрансу в якості підготовки пацієнтів до колоноскопії, Садовий В. Ю., Задорожній О. М. (2013)
Бурий О. М. - Досвід стентування стравоходу, Терешкевич І. С., Мовчан Б. Б., Раздобудько Ю. М., Нежинець Н. В., Атаманський І. М. (2013)
Грубник В. В. - Оптимизация хирургического лечения рецидивных паховых грыж, Чорномаз Р. В., Воротынцева К. О. (2013)
Грубник В. В. - Актуальные вопросы лапароскопического лечения вентральных грыж, Парфентьев Р. С., Воротынцева К. О. (2013)
Гула Г. В. - Целіакіїя у дорослих – 2 клінічні випадки, Подольська З. І., Бісярін Ю. В., Ступницький А. І., Артюшенко М. Є. (2013)
Коломійцев В. І. - Ефективність ендоскопічного стентування і назобіліарного дренування у профілактиці та лікуванні гнійного холангіту після літотрипсії, Кушнірук О. І. (2013)
Крылова Е. А. - Артерио-венозная мальформация – редкая причина скрытого желудочно-кишечного кровотечения, Кутняк В. Н., Мазур А. В. (2013)
Крылова Е. А. - Случай редкой локализации аберрантной поджелудочной железы, Симонова Е. В., Гончар Г. В. (2013)
Лаврик А. С. - Рецидивирующие кишечные кровотечения у больного с врожденной сосудистой мальформацией тощей кишки: клиника, диагностика, хирургическое лечение, Манойло Н. В., Доскуч О. А. (2013)
Литвиненко А. Н. - Лапароскопическая адреналэктомия, Черный В. В., Гулько О. Н., Лукеча И. И. (2013)
Нікішаєв В. І. - Отілоніум бромід (спазмомен) в якості премедикації при колоноскопії, Садовий В. Ю., Болотських М. О. Задорожній О. М. (2013)
Нікішаєв В. І. - Рідкісний випадок міграції corpus alienum, Садовий В. Ю., Болотських М. О. (2013)
Никишаев В. И. - Эндоскопическое удалении сложных для удаления образований толстого кишечника (2013)
Никишаев В. И. - Эндоскопическая резекция слизистой оболочки и эндоскопическая диссекция подслизистого слоя в лечении больных с интраэпителиальными неоплазиями желудка и толстого кишечника (2013)
Огородник П. В. - Эндоскопические хирургические вмешательства при различных формах холедохолитиаза, Дейниченко А. Г., Коломийцев В. И., Хрыстюк Д. И. (2013)
Пироговский В. Ю. - Пациент-контролируемая дыхательным анальгетиком пентрокс (метоксифлуран) колоноскопия при проведении исследования в амбулаторных условиях, Сорокин Б. В., Задорожний С. П., Тащиев Р. К., Тараненко А. А., Злобенець С. А., Лященко Н. Н., Племяник С. В., Мурга П. Ю., Шетелинец У. И., Ноєс А. Д. (2013)
Пироговський В. Ю. - Відеоколоноскопія як оптимальний метод ранньої діагностики колоректального раку, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. І., Ноєс А. Д. (2013)
Пироговський В. Ю. - Застосування капсульної ендоскопії для діагностики тонкокишкових кровотеч, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. І., Ноєс А. Д. (2013)
Пироговський В. Ю. - Трансанальні ендоскопічні мікрохірургічні резекції пухлин прямої кишки, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. І., Ноєс А. Д. (2013)
Симонова Е. В. - Гетеротопия слизистой оболочки желудка в пищевод, Никишаев В. И., Щудро С. А. (2013)
Симонова Е. В. - Полипы желез тела желудка — клинический случай, Крылова Е. А., Саусь-Качанова И. А., Гончар Г. В., Цаберябый А. А., Снежинский С. И., Белова Л. И., Поляк Н. В. (2013)
Ткач В. О. - Поєднання кровоточивого поліпа прямої кишки та раннього раку сигмовидної кишки, Мартинюк Р. Л., Лазарчук В. М. (2013)
Трофимов Н. В. - Особенности эндоскопической тактики у больных с язвенными желудочно-кишечными кровотечениями (2013)
Фомін П. Д. - Поєднання синдрому меллорі-вейсса із супутньою гастродуоденальною патологією, Шепетько Є. М., Пруднікова О. Б., Боярська М. Г. (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Шмаков О. М. - Групування сил Національної гвардії України для виконання завдань з оборони країни, Поляков В. Ю. (2016)
Варакута В. П. - Раптовість як важливий принцип воєнного мистецтва, Дробаха Г. А., Колянда В. В. (2016)
Овчаренко В. В. - Воєнізована сила міжнародного тероризму – глобальна проблема міжнародної безпеки, Мірошниченко Г. М. (2016)
Купрієнко Д. А. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку системи управління прикордонною безпекою Європейського Союзу (2016)
Братко А. В. - Пропозиції щодо управління резервами під час виконання завдань з охорони державного кордону (2016)
Бацамут В. М. - Фактори для оцінювання складності оперативної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуацій соціального характеру, зумовлених масовою активністю громадян, Дробаха Г. А. (2016)
Неклонський І. М. - Постановка задачі оцінювання ефективності взаємодії військових формувань із силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Білецький С. В., Ромащенко О. А. (2016)
Молдавчук В. С. - Педагогічна діяльність офіцера Національної гвардії України – важливий фактор навчання військовослужбовців за контрактом, готовності їх до якісного виконання службово-бойових завдань (проблеми, основні шляхи формування педагогічної майстерності) (2016)
Моргунов О. А. - Удосконалення прикладних навичок практичної стрільби в системі професійної освіти Національної поліції України, Ярещенко О. А., Хацаюк О. В. (2016)
Городнов В. П. - Методика таксономічної оцінки ступеня впливу елементів фінансового забезпечення на показники можливостей з виконання службово-бойових завдань з’єднаннями Національної гвардії України, Павленко С. О., Овчаренко В. В. (2016)
Городнов В. П. - Модель визначення розрахункових коефіцієнтів під час оцінювання необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони окремих об’єктів, Суконько С. М. (2016)
Городнов В. П. - Модель формування вимог до структури автомобільного пункту пропуску в умовах реалізації концепції інтегрованого управління кордонами, Кириленко В. А., Петров В. М. (2016)
Таран І. А. - Методичні підходи до визначення об’єктів удару повітряного противника з використанням мультиагентного алгоритму, Стародубцев С. О. (2016)
Єрмошин М. О. - Сили та засоби у системі зенітного ракетного прикриття об’єктів Національної гвардії України (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Guda B. B. - Role of mitogen-activated protein kinase (MAPK) in processes of proliferation in human thyroid tumors, Pushkarev V. M., Pushkarev V. V., Kovalenko A. Ye., Taraschenko Y. M., Zhuravel O. V., Zinych P. P., Zurnadzhy L. Y., Kovzun O. I., Tronko M. D. (2016)
Гуріна Н. М. - Порушення обміну сечової кислоти та ліпідів у хворих на цукровий діабет 2-го типу як прояв конституційно-метаболічного фенотипу (частина 2), Корпачев В. В., Шупрович А. А., Корпачева-Зінич О. В., Кушнарева Н. М., Прибила О. В., Шишкань-Шишова К. О. (2016)
Урбанович А. М. - Вміст резистину та цитокінів у крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію залежно від стану компенсації діабету, Маньковський Б. М. (2016)
Жердьова Н. М. - Вплив цукрознижувальної терапії на стан когнітивної сфери у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку, Маньковський Б. М. (2016)
Журавлева Л. В. - Тиреоидный статус у больных ожирением разной степени, Моисеенко Т. А. (2016)
Янко Р. В. - Морфофункціональний стан щитоподібної залози після впливу нормобаричної гіпоксичної газової суміші (2016)
Лузанчук І. А. - Йодне забезпечення та стан йодної профілактики серед вагітних, Кравченко В. І., Медвєдєв Б. К., Постол С. В. (2016)
Лучицький В. Є. - Доплерографія судин статевого члена у чоловіків з еректильною дисфункцією та цукровим діабетом 2-го типу, Шелковой Є. А., Лучицький Є. В. (2016)
Яроцький М. Є. - Структурно-метаболічні особливості будови ендометрія у жінок пізнього репродуктивного віку з доброякісними тиреопатіями, Семенюк Л. М., Литвак О. О., Наустинна Л. С., Дорога О. П., Гирявенко О. Я. (2016)
Тронько Н. Д. - Клинические исследования по применению трансплантации островков Лангерганса для лечения сахарного диабета 1-го типа у реципиентов почечного трансплантата, Пастер И. П. (2016)
Falfushynska H. I. - Oxidative stress and thyroid pathology (2016)
Спринчук Н. А. - Диференційна діагностика деяких форм низькорослості: ізольованого дефіциту гормону росту, синдрому біологічно неактивного гормону росту, рецепторної нечутливості до гормону росту (клініко-діагностичні та молекулярно-генетичні особливості) (2016)
Рыбаков С. И. - Хирург Felix Mandl и его пациент — прорыв в паратиреоидную хирургию (2016)
Резников А. Г. - Рецензия монографии "Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины". Авторы К.П. Зак, Н.Д. Тронько, В.В. Попова, А.К. Бутенко. – К.: Книга-плюс, 2015. – 488 с. (2016)
Правила подання публікацій (2016)
Анонси (2016)
Данчин А. А. - Роль эндоскопических технологий в микрохирургическом удалении опухолей передних отделов боковых желудочков мозга (2011)
Фомин П. Д. - Терминология и классификация методов получения эндоскопического изображения, Никишаев В. И. (2011)
Симонова Е. В. - Эндоскопическая диагностика болезни Крона, Бойко Т. И. (2011)
Насташенко І. Л. - Ендоскопічне застосування стентів при стриктурах дигестивних анастомозів, Довбенко О. В., Довбенко В. С. (2011)
Нікішаєв В. І. - Рандомізоване дослідження якості підготовки кишківника до колоноскопії, Лазарчук В. М., Бойко В. В., Вітюк Л. В. (2011)
Никишаев В. И. - Полип тощей кишки, осложненный кровотечением (2011)
Ничитайло М. Е. - Хирургия кистозных образований селезенки с использованием миниинвазивных технологий, Скумс А. В., Литвин А. И. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Ендоскопічна хірургічна тактика при пухлинах великого сосочка дванадцятипалої кишки, Огородник П. В., Литвиненко О. М., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Сучасні аспекти діагностики та лікування інфікованих псевдокіст підшлункової залози, Кондратюк О. П., Хілько Ю. О., Снопок Ю. В. (2011)
Пироговський В. Ю. - Застосування трансанальних ендоскопічних мікрохірургічних резекцій пухлин прямої кишки, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем'яник С. В., Адаменко О. І. (2011)
Павленко Н. В. - Эндоскопические и морфологические особенности слизистой оболочки желудка при функциональной диспепсии у детей, Волошин К. В. (2011)
Стець М. М. - Досвід застосування транспапілярних ендоскопічних втручань у лікуванні гнійного холангіту, ускладненим біліарним сепсисом у хворих похилого віку, Насташенко І. Л., Молнар І. М., Собко А. О. (2011)
Тамм Т. И. - Ретроградные эндоскопические вмешательства на желчных путях, Крамаренко К. А., Захарчук А. П., Борисенко В. Б., Мамонтов И. Н., Непомнящий В. В., Чефранов А. В., Аббуд Х. (2011)
Терешкевич І. С. - Можливості ендоскопічної пневмокардіодилатації в лікуванні хворих на ахалазію кардії, Бурий О. М., Раздобудько Ю. М., Лисинчук В. В. (2011)
Трофимов Н. В. - Состояние активности индуцибельной NO-синтазы слизистой оболочки гастродуоденальной зоны при кровоточащей язве желудка и двенадцатиперстной кишки, Крышень В. П., Желтяков А. В. (2011)
Усенко О. Ю. - Відеоендохірургічне лукування ахалазії кардії та гриж стравохідного отвору діафрагми, Тивончук О. С., Лаврик А. С., Згонник А. Ю., Дмитренко О. П. (2011)
Фомін П. Д. - Екстренна діагностика та невідкладна допомога хворим із гострокровоточивими дивертикулами ободової кишки в умовах спеціалізованого стаціонару, Повч О. А., Ігнатов О. В., Боярська М. Г., Андрусенко О. М. (2011)
Хворостов Е. Д. - Выполнение лапароскопической холецистэктомии при хроническом калькулезном холецистите, осложненном пузырно-кишечным желчным свищом у лиц пожилого и старческого возраста, Захарченко Ю. Б., Томин М. С., Морозов С. А. (2011)
Цаберябый А. А. - Опыт применения методики эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, Ронина Н. Ю., Снежинский С. И. (2011)
Цаберябый А. А. - Влияние бронхоальвеолярного лаважа на эффективность лечения больных хроническим бронхитом, Ронина Н. Ю., Снежинский С. И. (2011)
Целикова В. В. - Колоноскопии и гастроскопии под общим обезболиванием, Бубнов С. Н., Поливанов А. К., Губанов Д. С. (2011)
Щудро С. А. - Эндоскопические методы исследования в ургентной хирургии детского возраста, Дегтярь В. А., Садовенко Е. Г., Барсук А. М., Валов В. Г. (2011)
Тофан А. В. - Сложности эндоскопической диагностики злокачественных лимфом желудка, Бойко Г. С., Бобокал В. Н., Каминская З. И., Баранников К. В., Синица В. А., Разумейко И. В. (2011)
Бондарєв Р. В. - Лапароскопічні втручання у хворих перфоративною гастродуоденальною виразкою, ускладненою перитонітом, Бондарєв В. І., Селіванов С. С. (2011)
Інструкції для авторів (2011)
Федоренко З. П. - Стан організації онкологічної допомоги населенню областей, що зазнали впливу наслідків аварії на ЧАЕС, Михайлович Ю. Й. (2014)
Михайлович Ю. Й. - Оцінка якості та ефективності виконання державних програм з онкології. Погляд на проблему, Федоренко З. П., Журбенко А. В. (2014)
Федоренко З. П. - Застосування популяційної виживаності як критерії оцінки онкологічної допомоги хворим на рак сечостатевих органів, Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2014)
Щепотін І. Б. - Рецензія на монографію Б.Т. Білинського "Медичні помилки в онкології" (2014)
Кондрацкий Ю. Н. - Современные подходы к лечению рака пищевода, Киркилевский С. И., Зайцев С. Л., Крахмалев П. С., Крахмалев С. Н., Фридель Р. И., Розумейко И. В., Супруненко А. А. (2014)
Киркилевский С. И. - Комбинированная гастрэктомия с резекцией участка аномально отходящей общей печеночной артерии и формированием межсосудистого анастомоза, Фридель Р. И., Крахмалев П. С., Кондрацкий Ю. Н. (2014)
Грабовой А. Н. - Рецензия на монографию Л.С. Болговой и Т.Н. Тугановой "Рак легкого: вопросы гистогенеза и цитологической диагностики" (2014)
Щепотін І. Б. - Стан анального сфінктера після застосування неоад’ювантної променевої терапії у хворих на рак прямої кишки, Колеснік О. О., Грабовий О. М., Іванкова В. С., Кротевич М. С., Безносенко А. П., Балабушко С. Б., Махмудов Д. Е. (2014)
Тищенко А. М. - Хирургическое лечение хилярной холангиокарциномы: от эпохи Джеральда Клацкина до новой эры комбинированных резекционных вмешательств, Скорый Д. И., Смачило Р. М., Козлова Т. В., Писецкая М. Э., Волченко И. В., Мангов А. В., Кульпина Е. А. (2014)
ESMO 2014: кобиметиниб в комбинации с вемурафенибом улучшает выживаемость без прогрессирования заболевания у пациентов с неоперабельной местно-распространенной или метастатической меланомой кожи с мутацией BRAF V600 (2014)
Галайчук І. Й. - Онкохірургічний і дерматологічний підходи до діагностики та лікувальної тактики у хворих на меланому шкіри, Бабанли Ш. Р., Данилків І. С., Шкробот Л. В. (2014)
Кравець О. В. - Вибір реконструктивної методики у хворих на рак слизової оболонки ретромолярного трикутника, Процик В. С., Хлинін О. В. (2014)
Галай О. О. - Вплив основних прогностичних факторів на ефективність передопераційної консервативної терапії у хворих з місцево-розповсюдженим раком слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки, Процик В. С. (2014)
Воробйов О. М. - Неоад’ювантна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні хворих зі злоякісними новоутвореннями порожнини рота, ротової та гортанної частини глотки III, IVА ТА IVВ стадії, Шмикова О. В., Воробйов М. О. (2014)
Кущевой Е. - Что нового в диагностике и лечении лимфом, Титоренко И., Филоненко Е., Новосад О., Степанишина Я., Алексик Е., Кадникова Т., Скрипец Т., Пастушенко Я., Суркис М., Ульянченко Е., Гончарук Е. (2014)
Любарец Т. Ф. - Лейкемия у детей после облучения малыми дозами ионизирующего излучения (2014)
Кузнецова О. В. - Комбінація хіміотерапії і таргетної терапії у хворих на рак яєчника, резистентний до препаратів платини: клінічний випадок, Марцинківська Н. В., Рибін А. І., Чеботарьова Г. М. (2014)
Сивак Л. А. - Прогнозування перебігу раку грудної залози шляхом визначення гена інтерсектину ITSN2, Крячок І. А., Губарева Г. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Аскольський А. В., Кропивко С. В., Криклива О. В., Новохацька О. В., Циба Л. О., Риндич А. В. (2014)
Феськов А. М. - Онкофертильность при раке грудной железы. Алгоритм принятия решения перед началом лечения, Карташов С. М., Сафонов Р. А., Благовещенский Е. В., Феськов В. А. (2014)
Особенности течения заболеваний после отмены бевацизумаба/плацебо. Объединенный ретроспективный анализ исследований III фазы (2014)
Губарева Г. О. - Огляд науково-практичного семінару "Профілактика та лікування ускладнень хіміотерапії (гепатотоксичність)" для онкологів, які проводять хіміотерапію, Філоненко К. С., Алексик О. М. (2014)
Зіменковський А. Б. - Фармаекономічні особливості застосування протипухлинних лікарських засобів при раку передміхурової залози, Заяць М. М., Зайцев В. І. (2014)
Огінок С. В. - Суть та особливості організації бізнесу на умовах франчайзингу в країнах-членах ЄС (2015)
Свистун Л. А. - Перспективи розвитку аграрного ринку України в контексті забезпечення позитивного зовнішньоторговельного балансу, Рожко А. А. (2015)
Сьомченков О. А. - Порівняльний аналіз структури портфелів фінансових активів інституційних інвесторів - небанківських фінансових установ в Україні та країнах-членах ОЕСР (2015)
Чернега О. Б. - Концепция развития инновационного сотрудничества Европейского Союза с третьими странами, Хассуна Б. (2015)
Божанова В. Ю. - Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку ковбасних виробів, Коваленко Д. В. (2015)
Бугайчук Н. В. - Таксономічний аналіз соціально-економічного розвитку Вінницької області (2015)
Гладченко А. Ю. - Регіоналізація енергетичних ринків та її впливу на процеси досягнення економічної рівноваги (2015)
Грабовецький Б. Є. - Прогнозування площі ріллі регіону на основі методів екстраполяції тенденції, Чаплигіна О. В., Козяр Л. В. (2015)
Кремень О. І. - Молодь на ринку праці України, Васильчук А. Ю. (2015)
Мащенко С. О. - Формування системи заходів та інструментів регулювання енергозбереження в регіонах України (2015)
Мельниченко С. В. - Ресторанний бізнес в Україні: перспектива чи втрачена вигода?, Присакар І. І. (2015)
Ткачук Т. М. - Франчайзинг як сучасний каталізатор розвитку туристичного бізнесу в Україні (2015)
Коваленко В. В. - Розвиток ринку банківських послуг України в світлі фінансових глобалізаційних викликів, Дадашев Б. А. (2015)
Петричко М. М. - Оцінка рівня бюджетної безпеки України: проблеми та шляхи вирішення (2015)
Федорова В. А. - Стан та основні проблеми функціонування ринку страхування життя в Україні, Кінчак К. М. (2015)
Горяча О. І. - Удосконалення системи планування ресурсного потенціалу промислового підприємства: системно-цільовий підхід (2015)
Зікій Н. Л. - Еволюційний шлях розвитку поняття "реструктуризація підприємства" та його характерні ознаки (2015)
Крамаренко А. В. - Підходи до визначення та формування організаційно-економічного механізму управління персоналом підприємства, Ор’єва К. В. (2015)
Ланова О. М. - Засади економічного аналізу діяльності закладів бюджетної сфери (2015)
Левошко Н. В. - Управление интеллектуально-инновационной деятельностью предприятия на основе использования экономико-математических моделей (2015)
Лесько О. Й. - Напрямки підвищення ефективності менеджменту підприємства за сучасних умов, Причепа І. В., Кот Н. О. (2015)
Петрук О. М. - Принципи бухгалтерського обліку і аудиту витрат підприємств вуглевидобувної промисловості у країнах Європи, Макурін А. А. (2015)
Пуліна Т. В. - Реінжинірінг бізнес-процесів машинобудівного підприємства (2015)
Бардась А. В. - Механізм формування інноваційної еколого-економічної стратегії вуглевидобувного підприємства, Богач К. С. (2015)
Яценко К. В. - Перинатальна гіпоксично-ішемічна енцефалопатія та експериментальні підходи до її корекції (2016)
Мяловицька О. А. - Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування хвороби Паркінсона і вторинного синдрому паркінсонізму (2016)
Литвиненко Н. В. - Поліморфізм гена ароЕ, ліпідний профіль та психодіагностичний статус у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Палєнка О. Є. (2016)
Стаднік С. М. - Клініко-діагностичні аспекти когнітивних розладів у пацієнтів з атріовентрикулярною блокадою (2016)
Тріщинська М. А. - Цереброваскулярна реактивність при початкових виявах хронічної ішемії мозку (2016)
Герасимчук В. Р. - Вплив стану про- та антиоксидантної систем на судинно-тромбоцитарну ланку гемостазу у хворих у ранній відновний період ішемічного інсульту (2016)
Насонова Т. І. - Структурні зміни головного мозку у пацієнтів з когнітивними порушеннями на тлі метаболічного синдрому, Сусенко А. Л. (2016)
Дзюба О. М. - Показники фонового неврологічного дефіциту в пацієнтів з гострим первинним ішемічним інсультом залежно від наявності метаболічного синдрому, Бабенко В. В. (2016)
Демченко А. В. - Біоадаптивне управління в комплексному лікуванні психоемоційних розладів у хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Муравський А. В. - Особливості церебральної гемодинаміки у боксерів з повторними черепно-мозковими травмами, Глоба М. В., Міхаль Г. В. (2016)
Слинько Є. І. - Діагностика пухлин спинномозкових корінців і нервів шийного відділу, Деркач Ю. В., Хонда О. М. (2016)
Думанский Ю. В. - "Мозговая форма" рака легкого, Столярова О. Ю., Синяченко О. В., Егудина Е. Д., Степко В. А. (2016)
Шульга О. Д. - Доброякісний розсіяний склероз: критерії визначення, особливості перебігу (2016)
Симоненко Г. Г. - Особливості нейропсихологічного статусу у студентів-медиків з клінічними виявами автономних дисфункцій (2016)
Антоненко К. В. - Хвороба Гентінгтона у поєднанні з Лайм-бореліозом: аналіз клінічного випадку, Черенько Т. М., Турчина Н. С., Вакуленко Л. О., Сирота Н. В. (2016)
Прокопів М. М. - Аналіз роботи неврологічної служби дорослої мережі м. Києва за 2015 р. (2016)
Горанский Ю. И. - Опыт применения кверцетина при ишемии/реперфузии в комплексном лечении пациентов c ишемическим инсультом в острый период, Добровольский В. В., Хубетова И. В. (2016)
Соколова Л. І. - Захоплююча неврологія: подорож у минуле, Ілляш Т. І., Рогоза С. В., Антоненко К. В., Пантелеєнко Л. В. (2016)
Оголошення (2016)
Грабинський І. М. - Особливості політики інтеграції мігрантів на ринку праці Португалії, Єлейко І. В. (2015)
Капталан С. М. - Теоретичні аспекти формування політики зовнішньоекономічних зв’язків на регіональному рівні та напрями їх розвитку в Україні (2015)
Маловичко С. В. - Еквіфінальні перетворення у часі та зміна базових контурів електронної торгівлі підприємств (2015)
Петкова Л. О. - Енергоефективність як умова міжнародної конкурентоспроможності країн Центральної та Східної Європи, Паламарчук Д. М. (2015)
Трофимчук А. П. - Аналіз динаміки зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та країнами Східної Азії (2015)
Білошкурська Н. В. - Управління промисловим виробництвом в Україні: інноваційний аспект (2015)
Богославець О. Г. - Напрями оптимізації управління рекреаційним комплексом України (2015)
Венжега Д. І. - Макроекономічне прогнозування впливу динаміки промислового виробництва на розвиток національної економіки України (2015)
Литвиненко Н. І. - Особливості інституціонального середовища економічної системи України та напрями формування його ефективної структури (2015)
Marchishinetc O. V. - Practical recommendations for improvement of the procurement branch of the Ukraine`s consumer cooperative society (2015)
Овсієнко О. В. - Державне регулювання та його вплив на формування правової економіки в Україні (2015)
Чуприна О. О. - Причини та наслідки низької заробітної плати в Україні (2015)
Моїсеєнко І. В. - Складові системи державного фінансового регулювання страхового ринку України (2015)
П’ятницький Д. В. - Система оцінок фінансової стійкості банківської системи України (2015)
Бурсов Р. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення технологічного оновлення підприємств машинобудування (2015)
Захаркін О. О. - Оцінка ризикостійкості підприємства при управлінні його інноваційним розвитком (2015)
Квач Я. П. - Проблеми корпоративного управління на шляху удосконалення економічної безпеки підприємства (2015)
Колещук О. Я. - Діагностика технічного стану основних фондів машинобудівних підприємств як засіб попереднього обґрунтування проектів їх оновлення, Ємельянов О. Ю., Симак А. В. (2015)
Корецька О. В. - Рекомендації з удосконалення економічного механізму підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств (2015)
Корчинський А. В. - Маркетингові комунікації підприємств кондитерської галузі в соціальних медіа (2015)
Новіков Д. А. - Формування та функціонування системи управління трудовим потенціалом промислових регіонів України (2015)
Соболев В. Л. - Методичний інструментарій оцінювання маркетингової ефективності (2015)
Федорчак О. Є. - Показник доцільності регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство (2015)
Хома І. Б. - Теоретичні аспекти формування структури технологічного оновлення машинобудівних підприємств, Біла Г. І. (2015)
Борщевський В. В. - Зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору України в контексті досвіду країн Центральної та Східної Європи, Куліш І. М. (2015)
Волченко Н. В. - Зовнішньоторговельна діяльність аграрних підприємств України у контексті продовольчої безпеки держави (2015)
Грабинська І. В. - Еволюція економічних теорій міжнародного переміщення капіталу, Лаба І. З. (2015)
Кожухова Т. В. - Всесвітня продовольча програма: механізми та тенденції фінансування проектів міжнародної допомоги (2015)
Калат Я. Я. - Критерії оцінки єврорегіонального співробітництва в контексті забезпечення економічної безпеки прикордонних регіонів України (2015)
Овсієнко О. В. - Конституційний господарський порядок як фактор розбудови правової економіки України (2015)
Ущаповський К. В. - Природні інфраструктурні монополії в електроенергетиці України: особливості функціонування та розвитку (2015)
Шехлович А. М. - Дисбаланси та механізми врівноваження розвитку внутрішнього ринку інновацій України в умовах зовнішньої агресії (2015)
Борисова Л. Є. - Особливості життєвого циклу телекомунікаційного підприємства (оператора) (2015)
Василюк М. М. - Внутрифирменный контроль качества аудиторских услуг: субъекты контроля качества и организация внутреннего контроля (2015)
Вечеров В. Т. - Особенности реализации процессно-ориентированного менеджмента на предприятиях с ограниченными ресурсами, Булєєв Ю. С. (2015)
Волкова В. В. - Моделювання процесу просування на ринок продукту підприємства за допомогою рекламної кампанії (2015)
Захожай В. Б. - Факторний аналіз як інструмент управління машинобудівних підприємств, Казак О. О. (2015)
Малик О. В. - Механізм управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Матрос О. М. - Бухгалтерський облік як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Митяй О. В. - Фактори та механізми підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2015)
Прокопенко В. І. - Обґрунтування кондиції на якість рудної сировини за умови економічно доцільного рівня вилучення її запасів у родовищі, Ерперт О. М., Тимошенко О. О. (2015)
Судакова О. І. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства при взаємодії із суб'єктами зовнішнього середовища, Попова В. В., Бадіца О. Р. (2015)
Харламова О. В. - Алгоритмізація методики трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат (2015)
Шеєнкова К. А. - Прикладні аспекти використання інтернет-технологій в управлінні туристичним підприємством, Дупляк Т. П. (2015)
Запорожець Г. В. - Маркетинг вищих навчальних закладів: комплексний підхід (2015)
Галів М. - Формування адміністративних органів управління освітою на Дрогобиччині у 1939–1941 рр. (2015)
Гнідик І. - Митрополит Андрей Шептицький та Греко-Католицька Церква у США (2015)
Гринюка Б. - Педагогічна діяльність Івана Старчука (1921–1939 рр.) (2015)
Гриценко Г. - Михайло Грушевський в українсько-білоруських наукових контактах (2015)
Ільницький В. - Стосунки українців та поляків у Карпатському краї ОУН (1943–1946) (2015)
Стецик Ю. - Резиденції Спаського василіанського монастиря: фундаційно-майнові аспекти (XVII–XVIII ст.) (2015)
Душний А. - Визначні постаті Дрогобича: штрихи до портрету Віктора Чумака, Савчин Г. (2015)
Медведик Г. - Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ – початку ХХ ст.), Медведик Ю. (2015)
Паламарчук В. - Вплив строю класичної шестиструнної гітари на її виразні можливості (2015)
Пахомова Є. - Синестезія в оперному театрі Лесі Дичко (на прикладі опер "Золотослов" та "Різдвяне дійство") (2015)
Радомська А. - Етнокультурна позиція особистості у просторі художньої освіти (2015)
Сташевський А. - Алеаторні вияви в українській музиці для баяна 1990-х – 2000-х років (2015)
Шкільник Б. - Українська наукова думка ХХ ст. про різдвяні барокові духовні пісні (2015)
Вереш М. - Полісемія у німецькій християнсько-богословській терміносистемі, Синьо В. (2015)
Коккіна Л. - Когнітивна складова перекладу афоризмів філософської казки "Маленький принц" А. де Сент-Екзюпері (2015)
Мисюра К. - Використання жаргонів у суспільно-політичних виданнях (2015)
Пригодій О. - Особливості відтворення епітетів, порівняння та алюзії в романах Ф. С. Фіцджеральда в українських перекладах М. Пінчевського (2015)
Птуха В. - Словотвірна деривація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах (2015)
Томенюк О. - Когнітивний підхід до аналізу мовних явищ (2015)
Шталтовна Ю. - Епістемологія та параметричні властивості концепту "DEMOCRATIZATION" в англомовних студіях (2015)
Гурбанська С. - Постмодерністський художній дискурс як цілісна комунікативна, когнітивно-концептуальна і семіотична єдність (2015)
Жовтані Р. - Маркери концепту "своє / чуже" у малій прозі Ернста Віхерта (2015)
Зимомря О. - Образно-стильове наповнення жанрових різновидів і модифікацій в угорській прозі ХХ століття (2015)
Круглій А. - Модифікації української літератури Пізнього Середньовіччя: ідейні, тематичні, жанрові (2015)
Мельник О. - Рецепція образу природи у творчості Миколи Маркевича та Адама Міцкевича, Зимомря І. (2015)
Панько О. - Концепт читача в українському літературознавстві: трактування вітчизняних науковців (2015)
Поліщук О. - Симулякризація як один з головних принципів сюжетотворення альтернативно-історичних сценаріїв (2015)
Ткаченко Т. - Генологічна специфіка малої прози Михайла Осадчого (2015)
Тьопенко Ю. - Діалогічні взаємини української та англійської літератур, їх специфіка і стадії становлення (2015)
Білецька Л. - Формування інформаційно-комунікативних компетенцій учнів початкової школи, Білецький Р. (2015)
Білогорка М. - Шляхи формування мовної компетентності особистості: науково-методичний підхід, Мороз Т. (2015)
Веретко Н. - Використання елементів усної народної творчості на уроках трудового навчання, Федорович А. (2015)
Gałowska A. - Pedagogical aspects of horse riding (2015)
Кайдалова Г. - Толерантні взаємостосунки як категорія морального виховання молодших школярів (2015)
Канюк О. - Професійні вимоги до майбутніх соціальних працівників (2015)
Козачко А. - Мультимедійні технології навчання як засіб формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ у процесі вивчення інженерної графіки, Козачко О. (2015)
Колток Л. - Технології природотерапії як засоби корекції здоров’я молодших школярів, Чапля М. (2015)
Пагута М. - Теоретико-методологічні аспекти впливу ергодизайну на творчий розвиток майбутніх вчителів технології (2015)
Паласевич І. - Форми та методи естетичного виховання підлітків у позакласній виховній роботі (друга половина ХХ ст.) (2015)
Повечера І. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів технологій (2015)
Садова І. - Казкотерапія – сучасний метод роботи з дітьми, які мають особливі потреби (2015)
Талалай Ю. - Особливості іншомовної підготовки учнів середньої школи у колишньому Радянському Союзі (70-80 рр. ХХ ст.) (2015)
Ткаченко О. - Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір (2015)
Філь Г. - Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань як важлива передумова розвитку сучасної науки, Жигайло М. (2015)
Яким Р. - Принципи формування технологічної культури шкільної молоді на уроках "Основи технології", Чубик О., Українець Н. (2015)
Кантор Н. - Теоретичні і практичні проблеми адаптації права України до права ЄС у сфері прав людини в умовах євроінтеграції (2015)
Заболоцька С. - Особливості особистісного розвитку майбутнього педагога (2015)
Наконечна М. - Психоемоційні фактори самореалізації студентів у суспільстві (2015)
Хавула Р. - Життєва перспектива особистості в юнацькому віці (2015)
Гладченко А. Ю. - Потенціал методологічних концепцій міжнародних організацій у визначенні рівноваги в національних економіках (2016)
Осацька Ю. Є. - Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації, Тихонова В. В., Цуркан Л. В. (2016)
Чала В. С. - Брендінг як інструмент креативного розвитку мегаполісів в сучасній глобальній економіці (2016)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Перспективи розвитку експорту української органічної продукції до Європейського Союзу, Федіна О. І. (2016)
Шамборовський Г. О. - Досвід антикризового регулювання в розвинутих країнах світу (2016)
Шереметинська О. В. - Вплив офшорних зон на економіку України, Савчук І. В. (2016)
Євсєєва О. О. - Облікова політика та її складові елементи (2016)
Кулиняк Ю. І. - Багаторівневі порівняння стану та розвитку малих підприємств України (2016)
Паршин Ю. І. - Науково-методичний підхід до визначення нерівномірності, упорядкованості та рівноваги у розвитку національного господарства (2016)
Поповиченко И. В. - Проблема развития логистического аутсорсинга и 5PL провайдеров в Украине, Журенко Е. А. (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Еволюція підходів до вимірювання рівня диверсифікації портфеля активів банку, Богаченко І. І. (2016)
Курило О. Б. - Орієнтири формування муніципальної боргової політики в Україні: аспекти фіскальної децентралізації, Синютка Н. Г. (2016)
Лінтур І. В. - Фінансове забезпечення розвитку адміністративно-територіальних одиниць: теоретичний аспект (2016)
Арич М. І. - Реалізація основних та триступеневих стратегій управління фінансово-економічними результатами підприємств молочної промисловості України (2016)
Божанова В. Ю. - Застосування міжнародного досвіду логістичних стратегій в діяльності українських підприємств, Орловська Ю. В., Іщенко Т. М. (2016)
Бондаренко С. М. - Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України (2016)
Demchenko T. A. - Formation the capital of joint-stock company and its display on the financial statements, Mykhailovyna S., Ivanova N. (2016)
Дима О. О. - Маркетингова товарна політика посередницького підприємства – ключовий засіб реалізації принципів сталого розвитку (2016)
Іващенко Г. А. - Забезпечення системи кадрової безпеки організації, Петряєва З. Ф. (2016)
Пилипенко Л. М. - Розвиток інструментарію аналізу фінансової корпоративної звітності підприємств постіндустріальної економіки (2016)
Чухраєва Н. М. - Обгрунтування орієнтирів у системі забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів ринкових відносин (2016)
Максимюк Г. М. - Партнерство ВНЗ та бізнесу в сфері стажування студентів в Україні (2016)
Попадинець О. В. - Економічна освіта та економічне мислення іноземного студента ВНЗ, Блага В. В., Благой В. В. (2016)
Харченко М. О. - Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти згідно соціально-економічного підходу CSOVA методом генетичних алгоритмів (2016)
Содержание (2016)
Кузниченко В. М. - Твёрдость кокса: выбор метода определения, Кубрак С. С. (2016)
Пастернак А. А. - Технологические принципы формирования прямых эмульсий с участием производных каменноугольной смолы, Банников Л. П., Скрипченко Н. П., Нестеренко С. В., Смирнова А. В. (2016)
Журавский А. А. - Метод постепенных приближений в автоматическом расчёте технологической аппаратуры (2016)
Старовойт А. Г. - Образование углеродных наночастиц и углеродных волокон из продуктов переработки угля в плазменно-дуговом разряде, Кеуш Л. Г., Шмалько В. М. (2016)
Білецький В. С. - До питання збереження коксівності вугілля в умовах гідротранспорту: Одержання вуглемасляних структур типу "ядро – оболонка", Потапенко С. Ю. (2016)
Зеленський О. І. - Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу, Ситник О. В. Повідомлення. (2016)
Поздравляем (2016)
Содержание (2016)
Балаева Я. С. - Разработка стандартного образца c фиксированным значением максимальной влагоемкости, Мирошниченко Д. В, Шульга И. В. (2016)
Васильев Ю. С. - Об угаре кокса и производительности УСТК, Фидчунов А. Л., Фидчунов Л. Н., Шульга И. В. (2016)
Малый Е. И. - Модификация свойств коксующегося угля продуктами пиролиза углей с высоким выходом летучих веществ (2016)
Пастернак А. А. - Получение прямых эмульсий на основе каменноугольной смолы, Банников Л. П., Нестеренко С. В., Смирнова А. В. (2016)
Борисенко А. Л. - Разработка способов удаления взвешенных веществ из воды после биохимочистки ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", Близнюкова М. И., Белонощенко В. П., Якубин Н. Ю., Трошин В. М., Бехтер А. А. (2016)
Шмалько В. М. - Аллотропные модификации углерода. термины и определения. Сообщение 2 (2016)
Крахмалова Е. О. - Сравнительная оценка клинико-анамнестических, функциональных и эхокардиографических параметров у пациентов с изолированным ХОЗЛ и в сочетании с ИБС, а также корреляция данных параметров с уровнем NT-proBNP, как маркером сердечной недостаточности, Калашник Д. Н., Колесникова Е. Н., Харченко Ю. Е. (2016)
Журавльова Л. В. - Інсуліноподібний фактор росту 1 та метаболічні показники у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2 типу, Пивоваров О. В. (2016)
Mitchenko O. I. - Hypertension in women with pathologic menopause: definition and optimization of cardiovascular risk, Romanov V. Yu., Ilyushina G. Ya. (2016)
Гриднев А. Е. - Уровни апелина-12 у пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и артериальной гипертензии (2016)
Радзішевська Я. К. - Порушення окислювального гомеостазу й вуглеводного обміну та їх вплив на стан судин і серця у хворих на коморбідну патологію (2016)
Синяченко О. В. - Эффективность лечения ANCA-ассоциированных системных васкулитов, Ермолаева М. В., Седая Л. В., Бевзенко Т. Б., Егудина Е. Д. (2016)
Середюк В. Н. - Зміни структурно-функціонального стану лівих відділів серця і кардіогемодинаміки під впливом терапії інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту та блокаторами рецепторів ангіотензину-II у хворих на декомпенсоване хронічне легеневе серце в поєднанні з артеріальною гіпертензією (2016)
Чернишов В. А. - Деякі особливості вторинної дисліпідемії у пацієнтів з високим кардіометаболічним ризиком, Чирва О. В., Валентинова І. А. (2016)
Гасанов Ю. Ч. - Оцінка впливу метопрололу сукцинату на параметри якості життя, клінічний статус, показники гемодинаміки та ритму серця у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі ожиріння, Рудик Ю. С., Лозік Т. В. (2016)
Масік Н. П. - Якість життя та ризик остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2016)
Процюк Л. О. - Зв’язок поліморфізму гена серотонінових рецепторів 5НТ2А A1438G з тривожно-депресивними розладами у хворих на ревматоїдний артрит, Станіславчук М. А. (2016)
Скочко О. В. - Тканевый ингибитор матриксной металлопротеиназы-1, пародонтопатогенная микрофлора и полиморфизм 896a/g гена tlr4 — предикторы атеросклеротического поражения у пациентов с ишемической болезнью сердца, Мамонтова Т. В., Шлыкова О. А., Микитюк М. В., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2016)
Гаврисюк В. К. - Принципы глюкокортикостероидной терапии больных саркоидозом органов дыхания, Гуменюк Г. Л., Меренкова Е. А., Быченко О. В. (2016)
Серік С. А. - Місце метаболічної терапії у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, Строна В. І., Горб Ю. Г. (2016)
Ткач С. М. - Частота, возможные механизмы развития и новые биомаркеры идиосинкразийных медикаментозно-индуцированных повреждений печени, Пучков К. С., Чеверда Т. Л. (2016)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2015 року (2016)
Чепелева Н. В. - Самопроектирование и развитие личности (2015)
Балл Г. А. - Теоретико-множественный метод анализа процессов самопроектирования, Мединцев В. А. (2015)
Смульсон М. Л. - Самопроектування як засіб ампліфікації розвитку в старості (2015)
Лебединська І. В. - Типізація як шлях становлення культурних практик самопроектування (2015)
Гуцол С. Ю. - Смыслообразующая функция мифа в контексте самопроектирования личности (2015)
Зарецька О. О. - Особливості використання методів інтерв`ювання для дослідження сампроектування особистості (2015)
Зазимко О. В. - Дискурсивні практики збагачення часової трансспективи у самопроектуванні особистості (2015)
Шиловська О. М. - Забезпеченя психологічного здоров`я дитини як можлива передумова розвитку здатності дитини до самопроектування (2015)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Інтелектуальний розвиток у старості (2015)
Березко І. В. - Складна життєва ситуація: зміна траєкторії саморозвитку (2015)
Гудінова І. Л. - Протонаратив як ціннісно-смислова основа самопроектування в блогосфері (2015)
Проскура О. В. - Януш Корчак та Яків Рєзнік: досвід самопроектування (2015)
Галик В. - Андрей Шептицький та Іван Франко: до проблеми аналізу та оцінки взаємин між митрополитом і вченим (2015)
Галів М. - Вибранці-солтиси у селі Літиня на Дрогобиччині (XVIІ–XVIІІ ст.) (2015)
Ільницький В. - Заходи репресивно-каральних органів із розшуку Миколи Твердохліба-"Грома" (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України), Батюк Т. (2015)
Лазорак Б. - Церковні джерела про наслідки російської окупації в парафіях дрогобицького деканату (1916–1917 рр.): загроза руїни, проблема воєнних сиріт та спроби відродження (2015)
Медвідь О. - Політика Фронту національної єдності у 1933–1939 рр. (2015)
Попп Р. - Джерела особового походження з історії інтелігенції Львова (1944–1953) (2015)
Чиркова М. - Навчитель українства Іван Стешенко (2015)
Футала В. - Діяльність культурно-освітніх товариств Західної України у 1920–1930-х рр.: сучасні дослідження та інтерпретації (2015)
Медведик Ю. - "Богогласник" – перша друкована антологія духовних пісень в Україні (2015)
Душний А. - Оркестрове музикування на народних інструментах у контексті академічного синтезу XXI століття, Чорний Ю. (2015)
Безпаленко Ю. - Педагогічний досвід учнів В. А. Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність, Горбачук Г. (2015)
Боб’як Д. - Дослідження українського художнього текстилю ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Марушка М. - Теорія і методика роботи з дитячим колективом (2015)
Процюк В. - Культурологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Радомський М. - Художній вітраж на сучасному етапі: художні, техніко-технологічні і функціональні новації у вітражному мистецтві (2015)
Шариков Д. - Філософія неокласичного танцю та естетика нового балету за художнім методом Михайла Фокіна і Федора Лопухова (2015)
Veresh N. - Greek-english Comparative Analysis of the Letter of St. Paul to the Romans 8:1-4, Veresh M. (2015)
Крупко О. - "А час не стишує галопу…": мовна картина світу у поезії Ліни Костенко (2015)
Паночко М. - Українська юридична думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. та її лексикографічне відображення (2015)
Патен І. - Лінгвокультурологічна специфіка фразем на позначення руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) (2015)
Поліщук О. - Переклад топонімів як елемент лінгвокраїнознавчого аспекту вивчення мови (2015)
Рашкі Н. - Особливості портретних описів у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2015)
Ригус В. - Роль аргументації у сучасному політичному дискурсі (2015)
Юзьо С. - Фраземіка говірки села Сімер Перечинського району Закарпатської області (2015)
Вовк О. - Емоційний потенціал дитячих оповідань Володимира Винниченка (2015)
Голомідова Л. - Межі національної ідентичності: зустріч "Свого" й "Чужого" в художній свідомості Роберта Музіля (2015)
Дмитрів І. - Образ богопосвяченої особи в українській поезії міжвоєнного періоду ХХ століття (2015)
Марочканич І. - Культурний імперіалізм і культурний націоналізм: пролегомени до експлікації (2015)
Оверчук О. - Передумови створення Південно-західного відділу РГТ: ретроспективний аналіз (2015)
Угляй Л. - Система художніх засобів психологізму у прозі Тоні Моррісон, Зимомря І. (2015)
Цзявень C. - Тарас Шевченко та Олександр Пушкін: творчий діалог двох геніїв (2015)
Бєлікова Ю. - Розкриття можливостей навчального курсу "Основи професійного саморозвитку" для забезпечення професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання (2015)
Герасимчук В. - Роль гігієнічного виховання молоді у педагогічній спадщині Августина Волошина (2015)
Гірняк С. - Стефан Ковалів: штрихи до мовного портрета (2015)
Жигайло О. - Особливості застосування елементів концепції В. Я. Дяченка про колективні способи навчання на уроках математики у початковій школі, Сарабаха Г. (2015)
Iгнатьєва А. - Розумiння сутностi природи як основного чинника виховання молодших школярiв у педагогiчнiй спадщинi В. О. Сухомлинського (2015)
Карпа І. - Використання веб-сторінок та соціальної мережі Facebook у процесі навчання англійської мови (2015)
Касіянц С. - Шляхи мотивації майбутніх економістів до організації самоосвітньої діяльності у процесі професійної підготовки в університеті (2015)
Луців С. - Особливості використання дидактичних віршів на уроках української мови у початкових класах (2015)
Муляр Н. - Особливості вивчення сімейних традицій на уроках "Я у світі" початкової школи (2015)
Орловська Л. - Вимоги до вправ для формування граматичної компетенції в усному мовленні у майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної (2015)
Пагута М. - Теоретико-методичні аспекти вивчення учнями ПТНЗ теми "Мікропроцесорна система стабілізації руху автомобіля", Чубик О., Демко М. (2015)
Пантюк М. - Інтерактивне навчання молодших школярів у контексті інтеграції науки і практики, Стахів Л. (2015)
Стецик А. - Чинники та перешкоди посилення соціальної відповідальності підприємництва (2015)
Чепелюк А. - Поетапна організація психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури як умова формування їх професійної компетентності (2015)
Шаран О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках математики, Юрас З. (2015)
Шепенюк І. - Сучасна технологія організації роботи з домашніми завданнями учнів при вивченні природничих дисциплін (2015)
Варава Л. А. - Метафора щастя як спосіб презентації психологічних проблем та їх розв’язання (з досвіду роботи) (2015)
Вернік О. Л. - Соціальні мережі і самовідчуження особистості (2015)
Вовчик-Блакитна О. О. - Особливості функціонування сім’ї як соціоекологічної системи у просторі мегаполісу (2015)
Корнієнко І. О. - Оціночно-динамічна складова описів життєвого простору підлітків (2015)
Лотоцька-Голуб Л. Л. - Професійно-особистісні деформації у лікарів (2015)
Льовочкіна А. М. - Психологія екологічної культури студентів ВНЗ у міському середовищі (2015)
Люта Л. П. - Моніторинг задоволення потреб як спосіб визначення ефективності соціальної політики в бізнес організаціях (2015)
Матвієнко О. В. - Пріоритети сучасної молоді у виборі життєвого шляху (2015)
Місячна Н. М. - Типологія безробітних громадян (2015)
Поладко Г. О. - Організація медико-психологічної допомоги пацієнтам з феохромоцитомною дисфункцією (2015)
Полівко Л. Ю. - Ситуація успіху при включенні дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір (2015)
Притула О. А. - Аналіз професійних компетенцій кризис-менеджера (2015)
Приходько А. М. - Психологічні особливості лікарів і та пацієнтів центрів планування сім’ї та медичної генетики як передумова формування ефективної взаємодії (2015)
Рудоміно-Дусятська О. В. - Психологічні чинники екологізації способу життя особистості (2015)
Слободяник О. Я. - Использование "партнерских родов" для снижения акушерской патологии в родах (2015)
Терновик Н. А. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку підлітка як суб’єкта пізнавальної діяльності (2015)
Цавалюк Т. О. - Культура як чинник формування інтелектуальних почуттів у молодшому шкільному віці (2015)
Чала О. А. - Розвиток толерантності студентів як засіб усунення їх деструктивної конфліктності (2015)
Швалб Ю. М. - Просторово-психологічна організація середовища буття і життєдіяльності (2015)
Левицька І. В. - Проблеми формування готовності водіїв до професійної діяльності (2015)
Наші автори (2015)
Our authors (2015)
Юрцева А. П. - Порушення біоенергетичних процесів при негоспітальній пневмонії на фоні субклінічного гіпотиреозу та їх корекція у дітей шкільного віку, Павликівська Б. М., Бойчук Н.Ф., Лотовська Т. В. (2015)
Когутич А.І - Клініко-епідеміологічні особливості гепатиту А у дитячого населення Закарпатської області (2015)
Коваль Г. М. - Мікробіологічний моніторинг антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій на Закарпатті за 2013-2014 рр., Карабиньош С. О., Коваль Н. М., Туряниця С. М., Русин В. І. (2015)
Мухіна Я. О. - Аналіз ефективності ремінералізуючої терапії у дітей 6-7 років із високим ступенем активності карієсу (2015)
Станіславчук Л. М. - Динаміка рівнів IЛ-1В, ІЛ-4 та ІЛ-8 при стенозуючому ларинготрахеїті у дітей (2015)
Русин Л. П. - Особливості репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків Закарпаття, народжених із дефіцитом маси тіла (2015)
Машіка В. Ю. - Роль харчової та респіраторної сенсибілізації у формуванні алергічних хвороб у дітей, Симулик В. Д. (2015)
Поляк М. А. - Клініко-лабораторні особливості перебігу кору у дітей у Закаррпатській області з січня 2011 по грудень 2012 рік, Поляк-Товт В. М., Гема Н. М., Симулик В. Д. (2015)
Черняк М. М. - Сучасний стан проблеми плацентарної дисфункції у жінок з обтяженим акушерським анамнезом, Корчинська О. О. (2015)
Чонко О. Ю. - Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок із передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі (2015)
Товт-Коршинська М. І. - Показники противірусного імунітету та схильність до частих гострих респіраторних захворювань у хворих на бронхіальну астму різної важкості, Ростока-Резнікова М. В. (2015)
Горленко О. М. - Фізичний розвиток дівчат пубертатного віку гірського регіону, Пацкан Т. В., Повідайчик С. П. (2015)
Horlenko O. - Peculiarities of measles duration in the child contingent, Polyak M., Polyak-Tovt V., Hema N., Horlenko F., Piridi V. (2015)
Содержание (2014)
Кукушкина М. Н. - Лечение больных генерализованной меланомой кожи: современные подходы и перспективы, Коровин С. И., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Бойчук С. И. (2014)
Фильчаков Ф. В. - Локальный иммунный ответ у больных меланомой кожи: связь с эффективностью интерферонотерапии, Грабовой А. Н., Лён А. Д., Кукушкина С. Н., Коровин С. И., Кукушкина М. Н., Весельская В. Н., Таран Л. Н. (2014)
Храновська Н. М. - Роль змін регуляції р53/MDM2 шляху в прогресуванні нейробластоми, Іномістова М. В., Свергун Н. М., Скачкова О. В., Климнюк Г. І. (2014)
Климнюк Г. І. - Проблеми забору стовбурових клітин периферичної крові у дітей із солідними новоутвореннями, Павлик С. В., Шайда Е. В., Храновська Н. М., Ніколаєва О. В., Білоконь О. В., Іжовський О. Й., Скачкова О. В., Ротарь О. А., Ожиганов О. О. (2014)
Крячок І. А. - Методи збереження фертильності у жінок із лімфопроліферативними захворюваннями, Каднікова Т. В., Титоренко І. Б., Пастушенко Я. В., Ціп Н. П., Новосад О. І., Алексик О. М., Степанішина Я. А., Філоненко К. С., Кущевий Є. В., Ульянченко К. О. (2014)
Новосад О. І. - Діагностика та лікування лімфом під час вагітності, Пастушенко Я. В., Скрипець Т. В., Крячок І. А. (2014)
Яременко А. В. - Випадок успішної ліквідації хілотораксу хірургічним методом у хворого на лімфому Ходжкіна, Галайчук І. Й., Бабанли Ш. Р., Гуменюк В. В., П’ясецький В. Й., Шкробот Л. В. (2014)
HER2-таргетная терапия метастатического рака грудной железы: механизм действия, эффективность и профиль безопасности представителя нового класса препаратов трастузумаба эмтансина (2014)
Сивак Л. А. - Прогностичні фактори при раку грудної залози. Сучасний стан проблеми, Верьовкіна Н. О., Лялькін С. А. (2014)
Зайцев В. І. - Засідання групи експертів з діагностики та лікування раку передміхурової залози (2014)
Губарева Г. О. - Огляд науково-практичного семінару "Профілактика та лікування ускладнень хіміотерапії (гематологічна токсичність)" для лікарів-онкологів, які проводять хіміотерапію, Філоненко К. С., Алексик О. М. (2014)
Лук’янчук О. В. - Неоад’ювантна хіміотерапія раку шийки матки ІІВ стадії — запорука виконання радикального хірургічного втручання, Кузнецова О. В. (2014)
Грабовий О. М. - Колоректальний рак: патогенетична інформативність гістологічного дослідження (огляд літератури), Антонюк С. А., Воробєй Є. А., Савчин Т. М. (2014)
Грабовой А. Н. - Содержание нуклеиновых кислот в ядрах клеток уротелиального рака мочевого пузыря, Великошапко С. Д. (2014)
Лесной И. И. - Влияние декскетопрофена и алкалоидов опия на некоторые показатели, характеризующие состояние клеточного звена иммунной системы при периоперационном обезболивании в онкохирургии, Сидор Р. И., Стаховский Э. А., Климчук Л. В., Храновская Н. Н., Скачкова О. В., Ушаков С. В., Медведев А. В., Музыка Н. И., Катриченко М. О., Кабанчук Ю. В. (2014)
Ткаля Ю. Г. - Особенности гормонального рецепторного статуса, экспрессии VEGF, HER2/neu в серозном раке и функциональных кистах яичника. Гормональный гомеостаз у больных с рецидивом серозного рака яичника, Воробьева Л. И., Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Лукьянова Н. Ю., Чехун В. Ф., Коротич А. П., Красиленко Д. Н., Балашова О. И., Шляхова Е. В., Царенкова О. А. (2014)
Кузьменко О. П. - Порівняльна оцінка протипухлинної ефективності алогенних та ксеногенних вакцин, модифікованих за допомогою білоквмісних метаболітів B. subtilis B-7025, Діденко Г. В., Шпак Г. Є., Потебня Г. П. (2014)
Авторский указатель 2014 (2014)
Моляко В. О. - Генетичні індикатори конструювання образів світу у сучасному інформаційному просторі (2015)
Алієва Е. Ю. - Вплив емоційних чинників на формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору (2015)
Антюхова Н. І. - Творчий потенціал майбутнього вчителя іноземних мов як психологічна проблема (2015)
Біла I. М. - Реабілітація творчого сприймання (2015)
Бондаренко Я. І. - Cамоставлення самотніх жінок, Кубриченко Т. В. (2015)
Боровицька О. М. - Гіпокамп і праобраз: спроба понятійного уточнення в контексті психології творчості (2015)
Ваганова Н. А. - Сприймання як творчий перцептивний процес у пізнавальній діяльності дітей (2015)
Віннічук І. П. - Особливості розвитку творчої уяви молодших школярів у сучасних умовах (2015)
Гулько Ю. А. - Стратегии умственного развития детей раннего возраста (2015)
Гусєв А. І. - Розвиток толерантності до невизначеності у студентів-психологів (2015)
Дмитріюк Н. С. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми депривації у психологічній науці (2015)
Кириченко В. В. - Літературне полотно життя, Марчук К. А. (2015)
Кириченко В. В. - Практичні аспекти ціннісної підтримки особистості у процесі переживання кризи професійної адаптації (2015)
Кіричевська Е. В. - Стратегіальний підхід у досліджені процесу творчого сприймання релігійної інформації (2015)
Козова І. Л. - Порівняльна характеристика показників соціально-психологічної адаптації та невротизації студентів медичного вузу в різних системах сучасної освіти (2015)
Кокарєва М. В. - Типологія сприймання студентами рекламної інформації (2015)
Костюченко О. В. - Художня перцепція в системі рекреації (2015)
Кривцова Н. В. - Постнекласичний підхід у дослідженні самореалізації особистості (2015)
Липка Н. В. - Психологічні бар’єри соціалізації підлітків з розладами спектра аутизму, Островська К. О. (2015)
Мазилов В. А. - Творчество и мышление, психология и философия (2015)
Мазяр О. В. - Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського (2015)
Макаренко С. С. - Методичні основи дослідження психологічних проблем впливу мотивації на навчально-професійну діяльность студентів (2015)
Медведева Н. В. - Вивчення творчого сприймання контексті концепції Л. С. Виготського (2015)
Крижановська З. Ю. - Психологічні особливості сприймання професійного персонального іміджу жінки-викладача студентами вищого навчального закладу, Мітлош А. В. (2015)
Москаленко В. В. - Особливості економічного та морального в економічній культурі особистості (2015)
Мул С. А. - Диференційні характеристики професійної діяльності офіцера прикордонного контролю (2015)
Найдьонова Л. М. - Психологічні особливості сприймання екранної інформації в підлітковому віці (2015)
Подшивайлов Ф. М. - Динаміка емоційної спрямованості як показника мотиваційної сфери майбутніх психологів (на матеріалі лонгітюдного дослідження) (2015)
Терещенко М. В. - Вплив ілюзорної картини світу на дитячо-батьківські стосунки, Шапошніков А. Д. (2015)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічний підхід до розуміння синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю: етіологія, діагностика, корекція (2015)
Чичуга М. М. - Методика профілактики деструктивних психічних станів начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань (2015)
Шелег Л. С. - Класифікація концепцій та основні ознаки психосоматичних розладів (2015)
Шопіна М. О. - Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації (2015)
Щербан Т. Д. - Дослідження відповідальності у системі профвідбору (2015)
Пути и судьбы психологической науки (Беседа с проф. В. А. Моляко) (2015)
Наші автори (2015)
Our authors (2015)
Галик В. - Польськомовні кореспонденції з Дрогобича до Івана Франка (2015)
Галів М. - Радянська педагогіка в дії: документи управління МДБ та обкому компартії Дрогобиччини щодо побиття учнів у школах області (2015)
Ільницький В. - Радянські карально-репресивні органи: особливості формування в Карпатському краї (2015)
Корсак Р. - Реформування чеського суспільства: досвід євроінтеграції для України (2015)
Лазорак Б. - Школи церковних братств Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії (XVIII ст.) (2015)
Стецик Ю. - Чернецтво Святоспаського монастиря (1783 р.): реконструкція біограм (2015)
Бермес І. - Михайло Вербицький і музичний романтизм (2015)
Бальчюнас Г. - Произведения литовских композиторов для аккордеона: их параллельная связь с развитием исполнительского искусства (2015)
Горбенко С. - Системний конструкт у розвитку ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики (2015)
Дуда Л. - Трансформація танцювальних фольклорних джерел у творчості для бандури (2015)
Душний А. - Сегменти творчості для дітей композиторів Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва, Боженський А. (2015)
Колосовська О. - До питання основних складових у розвитку музиканта-інструменталіста в процесі навчання (2015)
Лабунець В. - Поетапна методика інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Морозова О. - Розвиток професійної самосвідомості у студентів: психолого-педагогічний аспект (2015)
Обух Л. - Специфіка дитячого педагогічного репертуару в українському зарубіжжі (нотні збірники та посібники для інструментального виконання) (2015)
Ороновська Л. - Вокально-хорова підготовка студентів музичного відділення Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського (на прикладі камерного хору "Brevis"), Корчак В. (2015)
Раструба Т. - Розвиток музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України XXI століття: особистісно орієнтований підхід (2015)
Ден Ц. - Джен Лу – яскрава постать у галереї діячів китайської духової оркестрової музики (2015)
Шариков Д. - Авторський неокласичний театр сучасної хореографії "Сузір’я Аніко": стилістика, формально-технічні засоби репрезентації (2015)
Грущак О. - Вербалізація концепту amicitia / friendship в латинській та англійській мовах (на матеріалі паремій) (2015)
Драбов Н. - До питання перекладу англійських неологізмів (2015)
Попович Н. - Концептуально-трансцендентна еквівалентність як критерій оцінки якості конфесійного перекладу (2015)
Дмитрів І. - Релігійні символи як засіб творення художнього світу (2015)
Зимомря І. - Конструкт традиції у процесі розвитку жанру (2015)
Лазірко Н. - Творчість Стефана Ґеорґе в рецепції Юрія Клена (2015)
Панько О. - Літературна казка "Матильда" Роальда Дала: особливості рецептивного кола читача-дитини (2015)
Рашкі Н. - Мотив дитинства у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2015)
Ткаченко Т. - Новелістика Ірини Винницької (2015)
Вовк Л. - Формування гендерної культури у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Грибок Н. - Сучасні вимоги у контексті сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, Проць Л., Ільчишин І., Проць Р. (2015)
Жигайло О. - Сучасні тенденції розвитку методики викладання математики початкової школи, Серенько І. (2015)
Іщук Т. - До питання про методологічні засади нейролінгвістичного програмування та застосування технік нлп на заняттях з іноземної мови (2015)
Кива Л. - Передумови впровадження у навчальний процес технологічного факультету дистанційного навчання у процесі вивчення дисциплін творчого напрямку, Лазаренко Н. (2015)
Сидоряк З. - Теорія і практика фізичного виховання дітей у педагогічній спадщині Антона Макаренка (2015)
Шаран О. - Особливості використання стародавніх задач на уроках математики у початковій школі, Ільницька Х. (2015)
Шаран О. - Формування елементів економічної культури молодших школярів на уроках математики, Хруник М. (2015)
Галів М. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти" (до 100-річчя від дня народження Миколи Фриза) (Дрогобич, 24 квітня 2015 р.), Ільницький В. (2015)
Давидов М. - Кілька штрихів до VIII-го міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів "Perpetuum mobile" у Дрогобичі (2015)
Савчин Г. - VІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Perpetuum Mobile", Ткачик Х.-М. (2015)
Пастушук Г. О. - Акторський феномен Роберта Арміна і "драматичний канон" Вільяма Шекспіра: друк у постановці чи постановка у друці? (2015)
Рязанцева Т. М. - Формальне і жанрове розмаїття латиноамериканської поезії XVII ст. (на прикладі творчості сестри Хуани Інес де ла Крус) (2015)
Павленко І. Я. - "Гамлет" В. Шекспіра та О. Сумарокова: зміна культурного коду (деякі спостереження). (2015)
Хитрова-Бранц Т. В. - Актуалізація шекспірівської творчості в драматургії Я. Ленца. (2015)
Темна О. В. - Середньовічний жанр видіння в поезії Максиміліана Волошина. (2015)
Борискіна К. - Специфіка реконтекстуалізації римської п’єси В. Шекспіра "Юлій Цезар" за часів становлення тоталітарних режимів в Європі. (2015)
Moskvitina D. A. - En/decoding Shakespeare on the Present-day Ukrainian Stage: a Case of Vlad Troitskyi. (2015)
Шалагінов Б. Б. - Тропы и думы Франческо Петрарки. (2015)
Торкут Н. М. - Гамлетизм: українська версія (пролегомени до дискусії). (2015)
Михед Т. В. - Топос "liberty / freedom” як семантичний оптимізатор художнього простору "Бурі" Вільяма Шекспіра. (2015)
Тарасенко К. В. - Білінгвальна інтерпретація шекспірівських сонетів у версії Георгія Пилипенка. (2015)
Klein H. - The Dramatist, the Text, and the Director: reflections on an ever-intriguing triangle. (2015)
Корнелюк Б. В. - Стратегії творення художнього універсуму в екранізація "Річарда ІІІ" Р. Лонкрейна: модернізація чи політемпоральний синтез? (2015)
Sokolova B. - A Very Modern Tragedy: Ralph Fiennes’ Adaptation of Shakespeare’s Coriolanus (2011). (2015)
Чосер Д. - Кентерберійські оповідки. Пролог. Пер. Стріха М. В. (2015)
Москвітіна Д. А. - Urbi et orbi: 9-й Міжнародний шекспірівський театральний фестиваль у м. Крайова., Корнелюк Б. В. (2015)
Summaries (2015)
Резюме (2015)
Відомості про авторів (2015)
Александров В. Д. - Применение фазопереходных теплоаккумулирующих материалов в строительстве, Соболь О. В., Александрова О. В., Соболев А. Ю., Покинтелица Е. А., Лойко Д. П., Амерханова Ш. К. (2016)
Пактер М. К. - Синтетические вяжущие как реакционноспособные полимер-олигомерные системы, Карат Л. Д., Братчун В. И., Стукалов А. А., Паращевин Р. В., Гончаров Д. Н. (2016)
Пактер М. К. - О расчетном определении температуры хрупкости битумов и битумоподобных материалов, Кандаева И. В., Жуков И. П., Мироненко А. Ю., Вовк Т. С., Мирошниченко А. В. (2016)
Ромасюк Е. А. - Влияние агрессивных сред на долговечность асфальтобетонов под действием динамических нагрузок, Беспалов В. Л., Гуляк Д. В., Доля А. Г., Демешкин В. П., Белоус Ю. В., Куркчи Л. А. (2016)
Петрик И. Ю. - Высокофункциональные бетоны с обогащенной электрической сепарацией золой-уносом ТЭС, Зайченко Н. М., Сердюк А. И. (2016)
Киценко Т. П. - Исследование огнеупорности и показателей температуры деформации под нагрузкой алюмосиликатных и кремнеземистых бетонов на основе жидкого стекла, Мартынова В. Б., Кабанцова А. Р. (2016)
Беспалов В. Л. - Теоретические принципы получения дорожных бетонов повышенной долговечности (2016)
Конопацкий Е. В. - Геометрическая модель зависимости предела прочности при сжатии модифицированного мелкозернистого дегтебетона от четырёх параметров, Бумага А. И., Бочоришвили В. А. (2016)
Золотарева В. В. - Влияние нанопорошков на механические и адгезионные свойства эпоксидных полимеров, Кочергин Ю. С. (2016)
Попова О. С. - Влияние наполнителя марки normcal на деформационно-прочностные свойства эпоксидных клеевых материалов, Кочергин Ю. С. (2016)
Кибзун В. Н. - Об обосновании факторов, определяющих качество готовой продукции, Нагорная Н. П. (2016)
Ефремов А. Н. - Бесцементные шлакобетоны на основе отвальных сталеплавильных шлаков, Конев О. Б. (2016)
Бородай Д. И. - Исследование влияния типа пролетных строений железобетонных автодорожных мостов на их долговечность, Кандаева И. В., Алюк С. С., Науменко Д. С., Чмырь А. С. (2016)
Николаева Е. К. - Прочностные свойства бетонов, дисперсно-армированных стальной фиброй, Губарь В. Н. (2016)
Кузнєцов Ю. М. - Новий підхід до опису і синтезу приводів механізмів маніпулювання об’єктами в технологічному обладнанні, Придальний Б. І., Хамуйела Г. Ж. А. (2015)
Анастасенко С. М. - Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестерні і впадин шліців на вал-шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою, Григурко І. О., Ошовський В. Я. (2015)
Барилюк Є. І. - Зменшення динамічних навантажень та інтенсивності процесів зношування елементів малогабаритних електромагнітних клапанів, Зайончковський Г. Й. (2015)
Буря А. И. - Влияние содержания бронзы на износостойкость ароматического полиамида фенилон, Ерёмина Е. А. (2015)
Буря А. И. - Влияние содержания органического волокна на трибологические свойства композитов на основе фенилона, Набережная О. А., Перемитько В. В. (2015)
Королёв А. А. - Интенсификация процесса этерификации глицерина (2015)
Filonenko S. - Simulation of acoustic emission in composite material machining with regard to its physical and mechanical characteristics, Nimchenko T. (2015)
Кальченко В. И. - Модульное 3D-моделирование инструментов, процесса съема припуска и формообразования при растачивании седел клапанов ориентированной пластинкой, Кальченко В. В., Веремей Г. А., Следникова Е. С. (2015)
Тихенко В. Н. - Вибродиагностика станка для обработки колесных пар, Старцев В. И., Анисимов А. А., Пчелинский С. В. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Енергоефективність обробних верстатів (2015)
Федориненко Д. Ю. - Інформаційно-вимірювальний комплекс визначення електричного споживання асинхронних двигунів верстатів, Космач О. П. (2015)
Хімічева Г. І. - Збільшення ресурсу опорно-упорних підшипників на основі кваліметричного підходу, Куриляк В. В. (2015)
Гусарев В. С. - Энергетические критерии в технологии машиностроения, Яровой Ю. В. (2015)
Космач О. П. - Дослідження кінематики пристроїв для машинобудування та деревообробки в SolidWorks, Товстуха О. Д. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського