Фердман Г. - Роль та завдання державного управління в галузі транспорту (2016)
Ясниська Н. - Сучасні тенденції розвитку та реформування національних освітніх систем в контексті перспектив розвитку науки у вищій школі (2016)
Волик В. - Теоретичні засади формування корпоративної культури державних службовців (2016)
Лавренюк В. - Точність терміновживання в офіційно-діловому та науковому стилях мовлення (2016)
Бурик З. - Управління земельними ресурсами об’єднаних громад (2016)
Мунько А. - Концептуальні засади побудови системи управління місцевими фінансами в Україні в умовах децентралізації (2016)
Назар О. - Методологічні засади планування видаткової частини бюджетів місцевого самоврядування (2016)
Жадан В. М. - Метаболічні ефекти натрію сукцинату в умовах експериментального легеневого набряку, Коржов В. І. (2015)
Бутов Д. О. - Генетичний контроль активації цитокінів крові у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень (2015)
Петренко В. І. - Туберкульоз неуточненої локалізації у ВІЛ­позитивних пацієнтів, Коломійчук Л. А., Ничипоренко Л. С., Панасюк О. В., Радиш Г. В. (2015)
Jucov А. - Accessibility of migrants to health care services and their vulnerability for tuberculosis, Lesnic E., Todoriko L. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Клінічно­рентгенологічна характеристика ефективності парентерального застосування протитуберкульозних препаратів у разі чутливого туберкульозу легень з гепатобіліарною коморбідністю, Сем’янів І. О., Гавриш І. І., Гуска І. І. (2015)
Панасюк О. В. - Частота та профіль медикаментозної резистентності Mycobacterium tuberculosis у ВІЛ­інфікованих хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю залежно від випадку туберкульозу, Коломійчук Л. А., Ничипоренко Л. С., Радиш Г. В. (2015)
Ciobanu S. - Predictive exogenous conditions for tuberculosis treatment default, Lesnic E., Todoriko L., Haidarlî I., Tudos T. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Стан мікробіоценозу товстого кишечника при туберкульозі легень залежно від спектра чутливості мікобактерій туберкульозу та у хворих з коморбідністю ВІЛ/туберкульоз, Підвербецька О. В. (2015)
Демчук А. В. - Негоспітальна пневмонія та коморбідність: особливості клінічного перебігу (2015)
Lesnic Е. - General non­specific adaptive reactions and expresiveness of endogenous intoxication in pulmonary tuberculosis, Todoriko L., Ghinda S., Caraiani O., Calenda O., Niguleanu A. (2015)
Литвинюк О. П. - Клінічні особливості туберкульозу у медичних працівників Вінницької області, Зайков С. В. (2015)
Колоскова Е. К. - Эффективность базисного противовоспалительного лечения бронхиальной астмы у детей при сопутствующем аллергическом рините, Белоус Т. М. (2015)
Бабінець Л. С. - Оптимізація про­ та антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електронейростимуляції, Галабіцька І. М., Криськів О. І. (2015)
Потейко П. І. - Склерозуюча гемангіома легень, Шевченко О. С., Ходош Е. М. (2015)
Шупер С. В. - Нітрозивний стрес у пацієнтів із поєднанням хронічного обструктивного захворювання легень та ішемічної хвороби серця (2015)
Коваленко С. В. - Нові підходи до лікування інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень (огляд літератури), Кушнір Л. Д. (2015)
Шепилева Н. В. - Ко­инфекция ВИЧ, Малый В. П., Павликова К. В. (2015)
Шевченко О. С. - Ко­інфекція туберкульоз/ВІЛ: епідеміологічні показники в Харківській області за 2014 рік, Потейко П. І., Ковальова Т. Ф., Говардовська О. О., Чувуріна Н. О. (2015)
Todoriko L. D. - Рrevalence of the digestiv system comorbidity in patients with sensitiv and resistant TB (2015)
Aibana W. - Analysis of drug sensitive tuberculosis treatment outcomes in Kyiv oblast, Ukraine, Krasiuk V., Bachmaha M., Rybak N., Mamotenko A., Yeromenko V., Flanigan T., Petrenko V., Murray M. (2015)
Асеев А. В. - Направления современной терапии перикардита туберкулезной этиологии, Рясенский Д. С., Платонов Ю. Ф. (2015)
Асеев А. В. - Оценка влияния активной профилактической флюорографии на структуру новых случаев туберкулеза легких, Рясенский Д. С., Платонов Ю. Ф. (2015)
Асеев А. В. - Хирургические технологии — основа протокола лечения туберкулеза ребер, Рясенский Д. С., Платонов Ю. Ф. (2015)
Белогорцева О. И. - Использование специфических кожных тестов для диагностики туберкулеза у медицинских работников фтизиатрической службы, Доценко Я. І., Шехтер И. Е., Садловская М. А. (2015)
Бровчук М. П. - Захворювання на парадонтит у хворих на бронхіальну астму, Букач О. П., Бровчук П. В., Чік А. Г., Булеза Б. Я., Кузьмик Б. В., Кузьмик М. А., Кузьмик В. М., Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Білинець Ф. В. (2015)
Бровчук М. П. - Лікування хворих із захворюваннями органів дихання, ЛОР­органів та патологією шкіри методом спелеотерапії, Букач О. П., Булеза Б. Я., Кузьмик Б. В., Чік А. Г., Бровчук П. В., Кузьмик М. А., Кузьмик В. М., Білинець Ф. В. (2015)
Букач О. П. - Артеріальна гіпертензія у хворих на бронхіальну астму, Бровчук М. П., Бровчук П. В, Чік А. Г., Булеза Б. Я., Кузьмик Б. В., Кузьмик М. А., Кузьмик В. М., Білинець Ф. В. (2015)
Булдакова Е. И. - Использование копинговых процессов у больных туберкулезом легких для формирования приверженности к лечению, Эльгали А. И., Аванесова Д. И., Асеев А. В., Дербенев Д. П. (2015)
Булдакова Е. И. - Психологическое отношение больных туберкулезом к своему заболеванию, Эльгали А. И., Аванесова Д. И., Асеев А. В., Дербенев Д. П. (2015)
Гришин М. Н. - Динамика эпидемиологии туберкулеза в Крыму, Зайцев Ю. А., Блинов А. В. (2015)
Гуменна А. В. - Антимікробна активність низки нових нафталеновмісних четвертинних фосфонієвих сполук. Взаємозв’язок будови та антимікобактеріальної активності, Букачук О. М. (2015)
Денисенко О. І. - Особливості перебігу та клінічних виявів туберкульозу шкіри (2015)
Денисенко О. І. - Актуальні питання викладання теми: "Туберкульоз шкіри" лікарям­інтернам за спеціальністю "Загальна практика — сімейна медицина", Перепічка М. П., Гаєвська М. Ю. (2015)
Еременчук И. В. - Патогенетическое обоснование применения "Тивортина" при мультирезистентном туберкулезе, Тодорико Л. Д., Денисов А. С., Спринсян Т. А. (2015)
Мельник В. П. - Частота туберкульозу з розширеною резистентністю у хворих, зокрема в поєднанні з ВІЛ­інфекцією, залежно від випадку захворювання і потреба в паліативному лікуванні їх, Панасюк О. В., Хурса Т. Г., Садомова­Андріанова Г. В., Стадник Л. В., Павленко С. Г., Радиш Г. В. (2015)
Мираки Р. И. - Диагностика "гинекологического" туберкулеза с использованием лучевых методов, Асеев А. В., Платонов Ю. Ф., Рясенский Д. С. (2015)
Панасюк О. В. - Клінічна характеристика хворих на ко­інфекцію туберкульоз/ВІЛ за даними регіональних центрів СНІДу України під час проведення 115 клінічних наставницьких візитів за 10 останніх років, Антоняк С. М., Гетьман Л. І., Голуб О. Б., Доан І. Т., Євдокимов А. С., Коломійчук Л. А., Лопатіна Я. В., Ничипоренко Л. С., Радиш Г. В., Супруненко Т. В. (2015)
Петренко В. І. - Особливості виявлення та діагностики туберкульозу неуточненої локалізації у дітей і дорослих, які живуть з ВІЛ­інфекцією, Коломійчук Л. А., Ничипоренко Л. С., Панасюк О. В., Радиш Г. В. (2015)
Писаренко С. В. - Коморбидность у больных с хронической обструктивной болезнью легких, Кондрацки Д. П. (2015)
Рясенский Д. С. - Роль технологии слайд­шоу для оценки знания студентами иллюстративных материалов лучевой диагностики на кафедре фтизиатрии, Асеев А. В., Платонов Ю. Ф. (2015)
Рясенский Д. С. - Формирование приверженности к профилактике туберкулеза среди школьников через систему конкурса плакатов, Асеев А. В., Платонов Ю. Ф. (2015)
Саин Д. О. - Проблемы лекарственно устойчивого туберкулеза в Республике Молдова, Хайдарлы И. Н., Рывняк Л. П., Тудос Т. П., Кривенко Г. Т., Чобану C. H., Кула Е. Н. (2015)
Тащук В. К. - Сучасні підходи до лікування коморбідної патології ішемічної хвороби серця та ХОЗЛ, Амеліна Т. М., Полянська О. С. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Обґрунтування застосування ін’єкційних протитуберкульозних препаратів при туберкульозі легень із синдромом мальабсорбції, Підвербецька О. В. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Характеристика складу мікробіоценозу товстої кишки у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень, Підвербецька О. В. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Динаміка припинення бактеріовиділення у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень із застосуванням ін’єкційних форм ізоніазиду і рифампіцину в інтенсивну фазу лікування, Сем’янів І. О. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Переваги ін’єкційного застосування рифампіцину та ізоніазиду в інтенсивну фазу хіміотерапії у хворих з вперше діагностованим поширеним туберкульозом легень, Сем’янів І. О. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Запобігання виникненню побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у хворих на туберкульоз легень із супутнім ураженням гепато­панкреато­біліарної системи, Сем’янів І. О., Сем’янів М. М. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Патологія гепато­панкреато­біліарної системи у хворих на туберкульоз легень із різним спектром чутливості до протитуберкульозних препаратів, Сем’янів І. О., Сем’янів М. М. (2015)
Федорців О. Є. - Результати міжнародного епідеміологічного дослідження поширеності алергійних захворювань у дітей Східної Європи, Зейда Я. І., Шпаков А. І., Грищук Л. А. (2015)
Шалаев А. Г. - Роль компьютерной томографии легких при организации направления больных туберкулезом легких в федеральные центры для хирургического лечения, Асеев А. В., Платонов Ю. Ф., Рясенский Д. С. (2015)
Шальмін О. С. - Динаміка показників вільнорадикального перекисного окиснення білків під впливом цитопротектора пропіонату дигідрату у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень, Разнатовська О. М. (2015)
Шальмін О. С. - Ефективність лікування хворих з рецидивами туберкульозу легень при ВІЛ/ко­інфекції із застосуванням глутаміл­цистеїніл­гліцин динатрію і апротиніну, Ясінський Р. М. (2015)
Шуленіна О. В. - Дискусійні питання диференціальної діагностики туберкульозу шкіри в практиці лікаря­дерматолога (2015)
Юсупалієва М. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень та коморбідні депресивні розлади: можливості корекції в умовах санаторно­курортного лікування, Гришин М. М., Яковлєв В. І. (2015)
Сабадаш В. В. - Дослідження внутрішгьодифузійної кінетики сорбції a-оксіпорпінової кислоти цеолітом, Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. (2016)
Токар О. Є. - Геоінформаційна технологія оцінювання запасів вуглецю у ґрунтах лісових екосистем, Шпаківська І. М., Дичкевич В. М. (2016)
Варчук І. В. - Технологія синтезу геоінформаційної моделі розподіленої системи за математичними моделями процесів у ній (2016)
Нікіфорова Л. О. - Метод кількісного розрахунку потенціалу підвищення спільної економічної діяльності: практичний аспект, Федорова І. В., Мещерякова Т. К. (2016)
Мокін О. Б. - Оптимізація руху гібридного автомобіля з одночасно працюючими на спільний вал двигуном внутрішнього згоряння та системою електропривода, Мокін Б. І., Лобатюк В. А. (2016)
Гриб О. Г. - Моніторинг споживання електроенергії з контролем якості, Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Бєлов М. С., Лелека О. В. (2016)
Пересада С. М. - Інваріантність до варіацій активного опору ротора в системах векторного керування асинхронними двигунами, Трандафілов В. М., Желінський М. М. (2016)
Печеник М. В. - Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра під час пуску, Бур’ян С. О., Наумчук Л. М. (2016)
Пересада С. М. - Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів, Ковбаса С. М., Зайченко Ю. М., Дученко А. Ю. (2016)
Островерхов М. Я. - Оптимальна за критерієм мінімуму енергії прискорення система векторного керування положенням асинхронного електропривода, Бурик М. П. (2016)
Приймак Б. І. - Поліпшення показників режиму гальмування асинхронного електропривода завдяки максимізації моменту за ослаблення поля (2016)
Саблін О. І. - Ефективність рекуперації електроенергії в системі електротранспорту з інверторними тяговими підстанціями постійного струму, Босий Д. О., Кузнецов В. Г., Баб’як М. О., Косарєв Є. М., Губський П. В. (2016)
Халімовський О. М. - Порівняльний аналіз ефективності стабілізації тиску із застосуванням регульованого та нерегульованого електропривода екструдера, Сокольський О. Л., Сівецький В. І., Мікульонок І. О., Ніколаєв А. А. (2016)
Сивокобиленко В. Ф. - Спосіб підвищення надійності електроживлення в системах електропостачання з двигунним навантаженням, Деркачов С. В. (2016)
Ворона С. С. - Установка нелінійних обмежувачів перенапруг на повітряних лініях 35 кВ (2016)
Баженов В. А. - Використання методів лінійного програмування для оптимізації розвитку електричних мереж сучасних енергосистем (2016)
Коменда Т. І. - Округлість, компактність та видовження графіків електричного навантаження, Коменда Н. В., Давиденко Л. В. (2016)
Бардик Є. І. - Імовірнісно-статистичне моделювання ЕЕС для оцінки ризику відмови силового трансформатора за короткого замикання в електричній мережі, Костерєв М. В., Болотний М. П. (2016)
Павловський В. В. - Моделювання та оцінка ефективності протиаварійної автоматики перетинів електричних систем з розосередженими сонячними електричними станціями, Захаров А. М., Леньга О. В. (2016)
Лисяк Г. М. - Режими та характеристики енергоблока електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб, Пастух О. Р. (2016)
Яндульський О. С. - Дослідження режимів роботи енергосистеми зі значною часткою вітрових електричних станцій, Марченко А. А., Гулий В. С. (2016)
Журахівський А. В. - Струмовий захист трансформаторів напруги від дії ферорезонансних процесів, Яцейко А. Я., Масляк Р. Я. (2016)
Кутін В. М. - Пристрій захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Голінько В. І., Шпачук О. О. (2016)
Бурбело М. Й. - Умови симетрування електричних навантажень розподільних мереж за допомогою СТАТКОМ, Войтюк Ю. П., Лобода Ю. В. (2016)
Юхимчук М. С. - Розробка математичних моделей аналізу впливу параметричних збурень на стійкість автоматичних систем з логічними управляючими пристроями, Деркач А. І. (2016)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки водневмісного газу на робочий процес бензинового двигуна з карбюраторною системою живлення, Шуба Є. В. (2016)
Стащук О. М. - Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на хвилеводну дисперсію сигналу, Степанов Д. М., Багачук Д. Г. (2016)
Бажан С. П. - Структура та зміст моделі управління процесом практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей в умовах навчально-науково-виробничих комплексів (2016)
Олійник В. С. - Зміни ґрунтозахисних властивостей лісів Передкарпаття під впливом вибіркових і суцільних рубань, Ткачук О. М. (2016)
Часковський О. Г. - Вуглецевий баланс природних комплексів Західної України, Миклуш Ю. С., Кюмерле Т., Олофсон П. (2016)
Лісовий М. М. - Мікроклональне розмноження цінних генотипів Taxus Baccata L. (2016)
Данчук О. Т. - Значення "едафотипів" у лісовій селекції та лісовому селекційному насінництві (2016)
Дудин Р. Б. - Стан вуличних насаджень центральної частини Хмельницького, Левусь Т. М., Фітак М. М. (2016)
Вітенко В. А. - Особливості перебігу періоду спокою Morus alba L. та її декоративних форм в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Вудмаска І. В. - Екологія живлення оленів, Петрук А. П., Колісник Б. І. (2016)
Гайдукевич М. Є. - Дендрофлора Мало-Турянського лісництва: аналіз та охорона, Лисенко М. О. (2016)
Голяка М. А. - Аналіз таксаційних показників сухостійних дерев у березових насадженнях Українського Полісся, Білоус А. М., Матушевич Л. М., Ковбаса Я. В., Голяка Д. М. (2016)
Житовоз А. В. - Стан полезахисних лісових смуг в агроландшафтах півдня Київщини (2016)
Калиновський Н. В. - Мезофауна лісової підстилки свіжих соснових борів центральної частини Житомирського Полісся (2016)
Ковальська С. С. - Експериментальна база даних дослідження рослинної біомаси штучних соснових деревостанів південного Придніпровського Полісся (2016)
Мамчур В. В. - Інвентаризація живоплотів Уманського Національного університету садівництва та шляхи покращення їх стану (2016)
Назаренко В. В. - Дослідження ходу росту соснових деревостанів Скрипаївського лісництва, Бабенко В. В. (2016)
Мельник О. М. - Повидільна оцінка біотичної продуктивності лісів Національного природного парку "Прип'ять-Стохід" (2016)
Нейко І. С. - Адаптаційна здатність та особливості росту підвидів сосни жовтої (Pinus Ponderosa L.) у географічних культурах в умовах Харківщини, Лось С. А., Плотнікова О. М. (2016)
Шилін І. С. - Особливості стану та росту культиварів тополі у фазі приживлення на плантаціях Волинського Полісся та Опілля (2016)
Шишканинець І. Ф. - Продуктивність букових деревостанів у національному природному парку "Зачарований край", Мазепа В. Г., Мочан В. І. (2016)
Манько М. В. - Морозостійкість культиварів Acer platanoides L., перспективних для висаджування у міських умовах, Олексійченко Н. О., Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Соваков О. В. (2016)
Олексійченко Н. О. - Дендропарк Клесівського лісництва - перлина топіарного мистецтва в Україні, Дзиба А. А., Подольхова М. О. (2016)
Лялін О. І. - Ріст та маса однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених у контейнерах з різним складом субстрату (2016)
Краснов В. П. - Удосконалення методики обстеження лісів з метою їх реабілітації на території, забрудненій радіонуклідами, Курбет Т. В., Суховецька С. В. (2016)
Stankowski S. - Wpływ Nawożenia Agrosuprą S Na Plonowanie I Strukturę Plonu Jęczmienia Jarego, Hury G., Sobolewska M., Opatowicz N., Dawidowski A., Bury M., Bashutska U., Tomczyk I. (2016)
Безділь Р. В. - Вміст важких металів у відходах кролеферми та їх екологічно безпечна утилізація, Пушкарьова-Безділь Т. М., Щетина М. А. (2016)
Бублик М. І. - Формування техносолітонів - досягнення безвідходного виробництва, Зварич Р. І. (2016)
Копій М. Л. - Мікологічна структура ґрунту в межах сформованих екотопів порушених ландшафтів Яворівського сірчаного кар'єру, Оліферчук В. П. (2016)
Мацієвська О. О. - Ефективність очищення природних вод від амонійного азоту природними та штучними катіонітами (2016)
Шевчук Л. І. - Кавітаційне знезараження стоків пивоварного виробництва у присутності газів різної природи, Никулишин І. Є., Фалик Т. С. (2016)
Радомська М. М. - Дослідження стану атмосферного повітря Святошинського району міста Києва методом ліхеноіндикації, Страва Т. В., Колотило О. А. (2016)
Библюк Н. І. - Дослідження впливу гусеничних та колісних трелювальних тракторів на лісове середовище в умовах Сколівських Бескидів, Стиранівський О. А., Герис М. І., Бойко М. М., Олійник М. І., Щупак А. Л. (2016)
Лютий Є. М. - Нові підходи до моделювання процесів очищення повітря на деревообробних підприємствах, Дорундяк Л. М. (2016)
Чорній З. П. - 2. Термоактиваційні процеси в радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na+, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В., Кульчицький А. Д., Онуфрів О. Р. (2016)
Гивлюд М. М. - Вогнезахисні речовини на основі наповнених силіційелементоорганічних зв'язок для металевих конструкцій, Артеменко В. В., Яковчук Р. С., Веселівський Р. Б. (2016)
Гриценко О. М. - Використання металонаповнених полімерних гідрогелів для кондуктометричних вологомірів, Горбенко Н. Є., Гайдук А. В., Суберляк О. В. (2016)
Dzyubyk A. R. - Welding renovation of supporting units in gap-crossing pipeline structures, Palash V. M., Nazar I. B., Dzyubyk L. V., Palash R. V. (2016)
Кий В. В. - Використання пластикових лоткових систем для первинного транспортування деревини, Коляджин І. Ф. (2016)
Мотало В. П. - Метрологічна перевірка резистивних подільників напруги методом вимірювання відношення опорів (2016)
Підлипний Ю. В. - Аналіз високої аварійності та смертності на автомобільних дорогах України (2016)
Нємий С. В. - Експлуатаційна ефективність системи "стоп-старт" автомобілів (2016)
Обертас І. А. - Теоретичні умови анодного розчинення металів методом фільтрування через завантаження з окисно-відновними якостями для видалення залишкового алюмінію з питної води (2016)
Піх З. Г. - Терпени як сировина для синтезу нафтополімерних смол, Никулишин І. Є., Рипка А. М., Чайківська Р. Т. (2016)
Пасічник В. В. - Динамічне формування персоналізованого контенту туристичного мобільного застосунку "мультимедійний путівник", Савчук В. В., Лозицький О. А. (2016)
Побережний Л. Я. - Ранжування ґрунтів за небезпекою втрати несної здатності трубопроводами на пізній стадії експлуатації, Станецький А. І. (2016)
Паснак І. В. - Аналіз чинників впливу на тривалість слідування пожежного автомобіля до місця виклику, Придатко О. В., Гаврилюк А. Ф., Колеснікова А. В., Гангур Ю. В. (2016)
Проценко В. О. - Вплив компонування муфти з торцевими канатами тангенціального розташування на силову взаємодію її елементів, Клементьєва О. Ю. (2016)
Ходан М. М. - Методи інженерного захисту складних ландшафтних територій під час забудови населених пунктів, Зубик С. В. (2016)
Хома Ю. В. - Розроблення метрологічної моделі частотного аналізатора імпедансу прямої дії, Івах Р. М., Питель І. Д. (2016)
Цимбалюк Ю. І. - Обґрунтування траєкторії руху трелювальної системи під час переходу на нову смугу трелювання (2016)
Гудз Г. С. - Ймовірнісна модель дефектування автомобільних деталей классу "стрижні з наявністю складних поверхонь", Борис М. М., Захара І. Я. (2016)
Озимок Ю. І. - Тривкість щодо спрацювання ножів зі сталі 45 та 8х6нфт під час обробляння деревини дуба та бука, Капраль Ю. Р. (2016)
Драґан Я. П. - Оцінювання та аналіз сигналів впливу на підприємство, Цмоць О. І. (2016)
Думанський О. І. - Пружний та гранично-рівноважний стан пластинчастого елемента конструкції з криволінійним отвором за дії зосереджених сил, Бекас Б. О., Процик Ю. С. (2016)
Цмоць І. Г. - Алгоритми та паралельні структури сортування даних методом вставки, Антонів В. Я. (2016)
Теслюк В. М. - Модель телекомунікаційної мережі "інтелектуального будинку", Борейко О. Ю., Сидор А. Р., Береговська Х. В. (2016)
Бриндас А. М. - Реалізація задачі вибору оптимального авіамаршруту нейронною мережею Хопфілда, Рожак П. І., Семенишин Н. О., Курка Р. Р. (2016)
Матвійків Т. М. - Система підтримки прийняття рішень із усунення ударів і вібрацій під час глибинно-похилого буріння, Теслюк В. М. (2016)
Піх В. Я. - Метод мультибазисного аналого-цифрового перетворювача Хаара-Крестенсона на основі компараторів з парафазними виходами (2016)
Сокіл М. Б. - Вплив суцільного середовища на коливання трубчастих тіл, які взаємодіють із пружною основою, Верхола І. І., Хитряк О. І. (2016)
Левкович М. В. - Алгоритм ідентифікації дробово-експоненціальних ядер повзучості за експериментальними даними (2016)
Лавний В. В. - Досвід підготовки фахівців лісової галузі в Університеті Сталого розвитку Еберсвальде (ФРН), Шпатгельф П. (2016)
Драґан Я. П. - Системний аналіз статистичного оцінювання станів стохастичної вібраційної системи і принципу шунтування, Грицюк Ю. І., Паляниця Ю. Б. (2016)
Денисова М. Ф. - Сравнительная клинико-параклиническая характеристика язвенного колита и болезни Крона у детей, Чернега Н. В., Музыка Н. Н., Реминная Н. Т., Палкина И. С., Задорожная Т. Д., Арчакова Т. Н., Букулова Н. Ю. (2016)
Одинець Ю. В. - Ультразвукові та біохімічні показники дисфункції ендотелію при геморагічному васкуліті у дітей, Яворович М. В. (2016)
Крючко Т. О. - Оптимізація протоколу лікування дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Несіна І. М., Пода О. А., Коленко І. О. (2016)
Сорокман Т. В. - Прогностичні критерії розвитку метаболічного синдрому в дітей, Попелюк О.-М. В., Ушакова К. Ю. (2016)
Леженко Г. О. - Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту в дітей, Пашкова О. Є. (2016)
Починок Т. В. - Корекція дефіциту вітаміну D і його вплив на імунологічні та метаболічні порушення у дітей раннього віку, які страждають від частих респіраторних захворювань (2016)
Дагаева И. В. - Эффективность препарата Горлоспас для детей при ОРЗ, острых катаральных тонзиллофарингитах у детей дошкольного возраста, Децик О. С. (2016)
Одинець Ю. В. - Діагностична та прогностична значущість судинної молекули міжклітинної адгезії-1 (sVCAM-1) у дітей із бронхіальною астмою, Васильченко Ю. В. (2016)
Вертегел А. О. - Динаміка сироваткового вмісту маркерів метаболізму кісткової тканини у дітей, хворих на бронхіальну астму, на фоні вживання вітаміну D3 та солей кальцію, Овчаренко Л. С., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В. (2016)
Крючко Т. О. - До питання корекції зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у дітей з функціональними та органічними гастродуоденальними захворюваннями, Несіна І. М., Ткаченко О. Я., Пода О. А. (2016)
Речкина Е. А. - Кашель у детей: современные подходы к лечению (2016)
Павлик О. В. - Ефективність застосування вітаміну D у дітей, хворих на бронхіальну астму та атопічний дерматит (2016)
Марусик У. І. - Особливості клітинної ланки імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму пізнього початку, залежно від ацетиляторного поліморфізму, Безрукова І. У. (2016)
Авдусенко М. В. - Содержание минеральных компонентов в lротовой жидкости у детей с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани и их влияние на кариесрезистентность эмали зубов, Богданова Т. Л. (2016)
Марушко Ю. В. - Утворення біоплівок при респіраторній патології. Вплив амброксолу на біоплівки дихальних шляхів (огляд літератури), Гищак Т. В. (2016)
Мельников О. Ф. - Экспериментальные исследования влияния препарата Септолете на факторы иммунитета ротовой полости, Прилуцкая А. Д., Тимченко М. Д. (2016)
Марушко Ю. В. - Застосування рекомбінантного інтерферону альфа-2b у педіатричній практиці, Голубовська Ю. Є., Марушко Є. Ю. (2016)
Абатуров А. Е. - Принципы антибактериальной терапии при лечении детей с бактериальными инфекциями дыхательных путей в амбулаторных условиях, Борисова Т. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление продукцией антимикробных пептидов при муковисцидозе у детей, Бабич В. Л. (2016)
Абатуров А. Е. - Клиническое значение избыточного содержания лактозы в диете (часть 2), Никулина А. А. (2016)
Чернышева О. Е. - Выбор пробиотика у детей первого года жизни: анализ лечебного и профилактического действия (2016)
Чернышева О. Е. - Метод ирригационно-элиминационной терапии гипертоническими солевыми растворами при лечении риносинуситов у детей (2016)
Абатуров А. Е. - Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 3. Клиника и диагностика, Петренко Л. Л., Ермолаева О. А., Енговатова В. А., Узилевская И. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Застосування екстракту листя плюща в педіатричній практиці, Іовіца Т. В., Марушко Є. Ю. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Внебольничные пневмонии у детей: современные подходы к продолжительности антибиотикотерапии, Литвинова Т. В., Плохинов Г. А. (2016)
Москалева Т. В. - Современные методы лечения инфантильных гемангиом у детей, Баркалова Э. Л., Латышов К. В., Веселый С. В. (2016)
Сорокман Т. В. - Аналіз клінічного випадку синдрому Пендреда, Попелюк О.-М. В. (2016)
Ильченко С. И. - О проблемах ранней диагностики интерстициальных заболеваний легких у детей (разбор клинического случая), Чергинец В. И., Фиалковская А. А., Иванусь С. Г., Приходько О. Р. (2016)
Маврутенков В. В. - Вероятный случай висцеральной формы завозного лейшманиоза Нового Света как причина лихорадки неясного происхождения у ребенка раннего возраста, Жукова Н. В. (2016)
К юбилею профессора Юрия Кононовича Больбота (2016)
Поздравляем с юбилеем! (2016)
Ходан В. В. - Нострифікація диплома лікаря як перший крок у визнанні вищої медичної освіти в Чеській Республіці (2016)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных азотсодержащих метаболитов в респираторном тракте: провоспалительное действие (часть 3), Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2016)
Вербицька Л. - Психологічні принципи діагностики проявів духовно-особистісних кризових переживань юнаків і дівчат (2016)
Журавльов В. - Психологічні аспекти розвитку особистості керівника органів охорони державного кордону в умовах соціально-психологічних змін (2016)
Ковальчук О. - Перевірка надійності, валідності та стандартизація методики "Шкала виміру соціальної відповідальності особистості (SRS-37)" (2016)
Ковальчук О. - Застосування проективного методу МАК у дослідженні психологічного благополуччя та соціальної відповідальності особистості, Канциренко О. (2016)
Кулеша Н. - Емпіричне дослідження психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання вищого навчального закладу (2016)
Мухіна Г. - Про деякі аспекти розвитку суб’єктності курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання (2016)
Олійник А. - Духовно-моральний занепад суспільства як чинник суїцидальності (2016)
Посвістак О. - Проблеми та переваги сучасної студентської сім’ї, Русин О. (2016)
Томчук М. - Соціально-психологічний аналіз професійної компетентності майбутніх юристів, Торічний О. (2016)
Верстюк В. - Більшовизм у революційній публіцистиці Сергія Єфремова 1917–1920 рр. (2014)
Кудлай О. - Діяльність народного міністерства військових справ по формуванню та устрою Армії УНР (грудень 1917 р. — квітень 1918 р.) (2014)
Зенич І. - Ознайомлення населення із особливостями виборчого законодавства і виборчим процесом під час виборів до Всеросійських Установчих зборів в Україні в 1917 р. (2014)
Корольов Г. - Синдром Січневого повстання: Евгеніуш Ромер про революційне суспільство на сході Європи у 1917–1919 рр. (2014)
Пиріг Р. - Одна доба прем’єрства Миколи Устимовича (29–30 квітня 1918 року) (2014)
Осташко Т. - Родинні світлини Скоропадських як джерело до вивчення суспільної характеристики української аристократії (2014)
Лупандін О. - Українсько-російські відносини (кінець 1918 — початок 1919 рр.): дипломатичний аспект (2014)
Павлишин О. - Комісії Трудового Конгресу України (1919 р.): формування та діяльність (2014)
Скальський В. - Трудовий конгрес України: оцінки публіцистів (2014)
Бойко О. - Зміни у житті Києва і киян за радянської влади (лютий–серпень1919 р.) (2014)
Устименко В. - Польсько-українська конфронтація в часи ЗУНР (2014)
Ісаков П. - Табори примусових робіт в УСРР в 1920 р. (2014)
Файзулін Я. - З історії Української військової організації в Києві (1921 р.) (2014)
Тимченко Р. - Українська еміграції та політика більшовиків 1921–1923 рр. (2014)
Яблонський В. - "Конституція" Державного Центру УНР в екзилі у 1948–1992 рр. (2014)
Зізнання у в’язниці ЧК (із свідчень протоколів допиту члена Всеукраїнського Центрального Повстанського Комітету Івана Андруха) (2014)
Крутянець Олександр Борозенко-Конончук (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Галатенко Н. А. - Перспективи використання епоксиполіуретанових композиційних матеріалів у стоматології, Горбунова Н. О., Астапенко О. С., Рожнов А. С. (2015)
Григорьева О. П. - Термические характеристики и фазовая структура термостойких полиимид/полиуретановых пленочных материалов, Файнлейб А. М., Старостенко О. Н., Шанталий Т. А., Гусакова К. Г., Давиденко В. В., Saiter J. M., Youssef B. (2015)
Гончарова Л. А. - Водопроникність і морфологія пористих полімерних плівок на основі акрилатних напів-ВПС, Бровко О. О., Сапсай В. І., Климчук Д. О., Сергеєва Л. М., Сергеєва Т. А. (2015)
Чорная В. Н. - Влияние молекулярной массы на кинетику формирования нанослоев при адсорбции из смеси неполярных полимеров, Менжерес Г. Я., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Бабкина Н. В. - Роль температуры приведения при построении обобщенных вязкоупругих функций для прогнозирования демпфирующих свойств эпоксидного полимера, Ткалич М. Г., Бровко А. А. (2015)
Бойко В. В. - Термостабільність епоксидних композитів, отверднених поліетиленполіаміном, Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І., Ебіч Ю. Р., Полоз О. Ю. (2015)
Дутка В. С. - Отримання та фізико-хімічні властивості композитів на основі поліаніліну та нанодисперсного оксиду цинку, Мацюк Н. В. (2015)
Опанасенко О. А. - Дослідження діоксиду титану, модифікованого b-циклодекстринвмісними полімерами, методом піролітичної мас-спектрометрії, Рябов С. В., Сінельніков С. І., Бойко В. В., Бортницький В. І. (2015)
Кобзарь Я. Л. - Синтез, свойства и структура полиазометинов с перфторированными моно- и бифениленовыми фрагментами в основной цепи, Ткаченко И. М., Штомпель В. И., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2015)
Варваренко С. М. - Самоініційована дисперсійна гомополімеризація інімеру – 2-гідроперокси-2-метил-гексен-3-іну-3 у воді (2015)
Носова Н. Г. - Особливості термолізу пероксидних груп у складі кополімерів (2015)
Жмурин П. Н. - Cшивающие агенты для полистирольной матрицы, Бедрик А. И., Вельможная Е. С., Тицкая В. Д., Елисеев Д. А. (2015)
Бойко В. П. - Исследование кинетики реакции уретанообразования некоторых промышленных олигодиенов с концевыми гидроксильными группами, Грищенко В. К., Грузевич А. Б., Козлова Г. А., Остапюк С. Н. (2015)
Баранська Л. - Вербалізація концепту гріх у малій прозі Марії Матіос (2015)
Барчук В. - Спортивний репортаж як дзеркало суспільного мовлення (на матеріалі футбольних телетрансляцій) (2015)
Барчук М. - Неологізми в текстах перемиських друків середини ХІХ століття (2015)
Білоусенко П. - До питання про витоки нуль суфіксальної деривації іменника (суфікс -ja) (2015)
Бойко Л. - Фразеологічні одиниці з компонентом ‘кольороназва’ в мовній картині світу українців, Сабліна С. (2015)
Гірняк С. - Стан мовно-культурного розвитку східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть у концепції М.Лозинського (2015)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири "Над бистрим Черемошем", Ґрещук В. (2015)
Коваль Я. - Прикладки-ентоніми в українському фольклорі (2015)
Корпало О. - Дейктично-анафорична функція грамеми не-учасника комунікації в польській мові (2015)
Котович В. - Становлення і розвиток ойконімії Самбірщини (2015)
Кравченко-Дзондза О. - Символіка в образній системі західноукраїнської прози (2015)
Кульбабська О. - Синтаксична номінація як засіб авторського відображення світу (2015)
Куцик О. - Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології, Колечко М. (2015)
Лесюк М. - Функціональне навантаження місцевих говірок у мовленнєвому дискурсі індивіда (2015)
Ліщук Т. - Концепт ‘одяг’ як засіб вираження зовнішності людини (на матеріалі творів М.Стельмаха та Ю. Андруховича) (2015)
Мацьків П. - Образний потенціал паремій з компонентом голова в "Галицько-руських народних приповідках" (2015)
Мішеніна Т. - Лінгвокультурологічна інтерптерація флороконцепту трава з позиції діахронії в українській мові (2015)
Мустафаєва Х. - Місце і значення мови в житті людини і суспільства (2015)
Осецький Й. - Вчення О. О. Потебні і релікти індоєвропейської мисливської лексики в апелятивах і онімах української мови: дані системного аналізу (2015)
Панчук Г. - Метафора та її граматичне вираження у збірці О. Пахльовської "Долина храмів" (2015)
Поповський А. - Зросійщення українських прізвищ (2015)
Пристай Г. - Морфологічні параметри словотвірних гнізд прикметників із вершинами -г(ий), -к(ий), -х(ий), Пристай Б. (2015)
Смерчко А. - Словесні образи і символи, які формують фразеологічні одиниці: лексикографічний аспект (на матеріалі української, російської та польської мов), Смерчко А. (2015)
Стефурак Р. - Функціональне навантаження етноейдем у художньому тексті Василя Стефаника (2015)
Стецик М. - "Серце кожне карбує імення" (поетичний іменник героїв Майдану) (2015)
Тишківська Н. - Графіка як засіб мовної гри (на матеріалі прози Юрія Іздрика) (2015)
Федурко М. - Оказіональні словозрощення в сучасному художньому мовленні: функції та структурні типи (2015)
Шатілова Н. - Назви буковинського народного строю в мові творів Сидора Воробкевича (2015)
Явір Л. - "Життя людського сонце не вечерне…" (символічне навантаження лексеми любов у поезіях Івана Франка) , Іваночко Г. (2015)
Яким М. - Словник фразеологічних уживань у наукових працях Івана Франка та принципи його побудови) (2015)
Бистрова О. - Переклад як національна форма рецепції (українізація творів Гете та Достоєвського) (2015)
Буда В. - Образно-оцінні властивості народної пісні в мові українських історичних романів другої половини ХХ століття про добу козацтва (2015)
Валюх З. - Словесний образ пісні в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" (2015)
Вітюк В. - Слово як засіб формування художньо-естетичних цінностей молодших школярів у процесі вивчення літератури рідного краю, Данилюк О. (2015)
Зимомря М. - Епістолярій – чинник творчої взаємодії: Іван Франко як адресат, Горак Р. (2015)
Іванишин М. - Теоретико-методологічна модель націологічної інтерпретації: основні постколоніальні аспекти (2015)
Кравченко Л. - Прагматика та інверсія художньої модальності поезії Р.М.Рільке в українських перекладах ХХ століття (2015)
Крашеніннікова Т. - Образ змія в українській літературній казці ХІХ століття (2015)
Назарець В. - Адресованість як фактор комунікативної організації ліричного твору (2015)
Поспишил І. - Методологічні проблеми ареальних досліджень: еволюція брненської концепції (2015)
Сабат Г. - Проблема їжі в фантастичному романі Володимира Винниченка "Сонячна машина" (2015)
Сирко І. - Актуальні парадигми сучасного щоденникознавства (2015)
Варзацька Л. - Узагальнені способи діяльності в системі компетентнісної мовної освіти (початкові класи) (2015)
Витковская Е. - Использование языческих символов славян в современных изделиях как средство художественного отражения этномира, Лукашеня З. (2015)
Зимульдінова А. - Підготовка майбутніх учителів до роботи за новими літературними читанками для 3 класу, Скалич Л. (2015)
Ковальчук В. - Методичні особливості формування каліграфічних умінь та навичок молодших школярів на уроках математики (2015)
Ковальчук В. - Формування культури усного мовлення учнів початкових класів у процесі вивчення математики, Силюга Л., Стасів Н., Білецька Л. (2015)
Лужецька Л. - Орфоепічна грамотність як складних мовленнєвої культури особистості (2015)
Луців С. - Система словникової роботи на уроках української мови як передумова інтелектуального зростання учнів початкових класів (2015)
Максименко Н. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності в учнів початкової школи на уроках української мови (2015)
Охріменко Л. - Інтеграція сім’ї, школи та громадськості в мовному вихованні дітей (2015)
Охріменко Л - Підготовка учителів до реалізації особистісно-орієнтованого освітнього процесу в початковій школі, Касперська Л. (2015)
Савшак Т. - Розвиток та структурування навчання історії в Галичині (60-і роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.) у контексті національно-мовної освіти (2015)
Скварок О. - Реалізація функціонально-комунікативного вивчення словотвору в контексті сучасних вимог до мовної освіти учителів початкових класів (2015)
Сугейко Л. - Формування національно-мовної особистості фахівця початкової освіти лінгвокультурологічними засобами (2015)
Фриз П. - Формування етнокультурної компетентності майбутніх хореографів (2015)
Титул, зміст (2016)
Капли, которым многое под силу (2016)
Синичкина Л. - Надлежащая практика промоции: хорошо забытое старое?, Святенькая О. (2016)
Левицька О. - Лікарські засоби як об’єкти фармацевтичного ринку (2016)
Актуальні теми аптечної справи: погляд фахівця. Епідемія грипу в Україні (2016)
Новый класс препаратов против гриппа (2016)
Історії провізорів. Зцілюючий танок бджілки Майї (2016)
Поліомієліт: святкувати перемогу зарано (2016)
Дедишина Л. - Перемогти хворобу разом (2016)
Примак Р. - На пути к прорыву (2016)
Антибиотики и дисбиоз: выбираем пробиотик (2016)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: хейлит (2016)
Найдена замена морфину, не вызывающая зависимости (2016)
Демецкая А. - "Ты опять со мной, бессонница!" (2016)
Ткаченко Т. - В мире была выдана первая лицензия на генетическую модификацию человеческих эмбрионов. Новини (2016)
Кривомаз Т. - Дирижер гормональной активности и метаболизма (2016)
Ученые сообщили о беспрецедентном успехе в лечении рака. Новини (2016)
Примак Р. - "Капли датского короля" (2016)
Кривомаз Т. - Герпес не даст о себе забыть (2016)
Редькін Р. - Що потрібно знати фармацевту про грип, ГРВІ та інші ГРІ?, Орловецька Н., Данькевич О. (2016)
Демецкая А. - Абетка фармацевта. "Ключи от солнца": витамин D (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия фарингита и ларингита, Редькин Р., Кузнецова В. (2016)
Как стать лидером? (2016)
Демецкая А. - Китайская "грибница" (2016)
Кривомаз Т. - О чем говорят слова? (2016)
Кривомаз Т. - По зову природы, или Что естественно то не безобразно (2016)
Кириленко М. - Психологические риски волонтерской деятельности (2016)
Гороскоп (2016)
Vita de visu: видеть все с Визивитом! (2016)
Мішуров Д. О. - Методи визначення нелінійно-оптичних властивостей полімерних матеріалів (2015)
Бойко В. П. - Кинетические особенности реакции уретанообразования гидроксилсодержащих олигодиенов (2015)
Корсканов В. В. - В’язкопружні, теплофізичні та релаксаційні властивості нанонаповнених композитів на основі епоксидного полімеру, Бабкіна Н. В., Бровко О. О., Карпова І. Л., Клепко В. В. (2015)
Філіпович А. Ю. - В’язкопружні і механічні властивості епоксиуретанів на основі епоксидних та аліфатичних циклокарбонатних олігомерів, Бровко О. О., Єрмольчук Л. В., Грищенко В. К. (2015)
Демченко В. Л. - Вплив постійного магнітного поля на структурну організацію та термомеханічні властивості полімер-металічних систем пектин–Cu2+–поліетиленімін і сформованих із них нанокомпозитів, Штомпель В. І., Рябов С. В., Гончаренко Л. А., Кобилінський С. М. (2015)
Козак Н. В. - Вплив наявності іонів міді на характеристики термоокиснювальної деструкції поліглюкануретанів на основі ксантану та поліізоціанату, блокованого капролактамом, Діденко К. С., Нестеренко Г. М., Клепко В. В. (2015)
Гаголкіна З. О. - Електричні та механічні властивості систем на основі сітчастих поліуретанів, модифікованих багатошаровими вуглецевими нанотрубками, Лобко Є. В., Яковлев Ю. В., Лисенков Е. А., Клепко В. В. (2015)
Віленський В. О. - Поліуретани на основі гідроксильованої ріпакової олії: теплофізичні та динамічні механічні властивості, Кобріна Л. В., Рябов С. В., Керча Ю. Ю., Бойко В. В., Бровко О. О., Ткаліч М. Г., Лебедєв О. Ф. (2015)
Ткаченко И. М. - Синтез сополимерных аллилсодержащих полиариловых эфиров с перфторированными моно- и бифениленовыми ядрами в основной цепи, Сидоренко А. В., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Влияние феналеноновых красителей на кинетику образования полиуретанов с разной природой диизоцианатного блока, Стратилат М. С., Козак Н. В., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Бровко О. О. - Синтез і дослідження особливостей фазової морфології одночасних органо-неорганічних ВПС на основі макродіізоціанату, метакрилатів та водного розчину силікату натрію, Горбач Л. А., Луцик О. Д., Сергеєва Л. М. (2015)
Шевчук А. В. - Модификация гиперразветвленных полиэфирполиолов олигомерными эфируретандиизоцианатами и их реакции с 2-аминоэтилсерной и 2-аминоэтилсульфоновой кислотами, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Шевченко В. В. (2015)
Варваренко С. М. - Флуоресцеїновмісні тераностики на основі псевдополіамінокислот для моніторингу доставки та вивільнення лікарських засобів, Самарик В. Я., Влізло В. В., Остапів Д. Д., Носова Н. Г., Тарнавчик І. Т., Фігурка Н. В., Ференс М. В., Нагорняк М. І., Тарас Р. С. (2015)
Карпенко О. С. - Синтез нових поліуретансечовин медичного призначення, наповнених декаметоксином, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кісельова Т. О., Нечаєва Л. Ю. (2015)
Пам’яті Юрія Юрійовича Керчі (3.01. 1936 р. – 6.03.2015 р.) (2015)
Овсянкіна В. О. - Особливості впливу фізичних полів на процеси структуроутворення і властивості полімерних систем (2015)
Козак Н. В. - Молекулярна рухливість у поліімідвмісних органо-неорганічних композитах, Шанталій Т. А., Драган К. С., Воронцова Л. О., Клепко В. В. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Вплив природи олігоефірного блоку поліуретанів з барвниками феналенонового класу на обертальну динаміку нітроксильних парамагнітних зондів, Стратілат М. С., Козак Н. В., Тодосійчук Т. Т., Горбатенко О. М. (2015)
Гальчун А. М. - Структурні особливості та теплофізичні характеристики зварних з’єднань технічних поліетиленів, Кораб М. Г., Кондратенко В. Ю., Демченко В. Л., Шадрін А. О., Аністратенко В. В., Юрженко М. В. (2015)
Ласковенко Н. Н. - Биостойкость защитных модифицированных полиуретановых покрытий, Коптева Ж. П., Борецкая М. А., Коптева А. Е., Кузьменко Н. Я., Кузьменко С. Н., Козлова И. А. (2015)
Чорная В. Н. - Изучение адсорбционно-десорбционных явлений в системе полидиметилсилоксан–полибутадиен–четыреххлористый углерод–аэросил, Менжерес Г. Я., Горбатенко А. Н., Тодосийчук Т. Т. (2015)
Дмитрієва Т. В. - Вплив металокомплексів на основі пектину на деградабельність поліетилену, Кобилінський С. М., Бойко В. В., Рябов С. В., Бортницький В. І., Кримовська С. К., Невмержицька Г. Ф., Комлякова О. М. (2015)
Шанталий Т. А. - Вязкость растворов полиамидокислоты на основе пиромеллитового диангидрида, 4,4’-диаминодифенилового эфира и 3,5-диаминобензойной кислоты, наполненных карбонанотрубками, Карпова И. Л., Гетманчук И. П., Шумский В. Ф. (2015)
Віленський В. О. - Композити на основі поліепоксиду, оксидів металів і поліаніліну, отверднені у сталих фізичних полях: структура, густина та ac-провідність, Бардадим Ю. В., Гомза Ю. П., Керча Ю. Ю., Позній А. П., Загорний М. М. (2015)
Лисенков Е. А. - Структурні особливості полімерних нанокомпозитів на основі поліпропіленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В., Бохван С. І., Яковлев Ю. В., Міненко М. М., Рухайло М. В. (2015)
Робота Л. П. - Органо-неорганические силсесквиоксановые наногибриды, содержащие четвертичные амины, Серов В. Г., Литвяков В. И., Савельев Ю. В. (2015)
Демчук З. І. - Синтез поверхнево-активних холестерилвмісних кополімерів на основі полі(малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксіетиленметакрилату), Будішевська О. Г., Воронов А. С., Вострес В. Б., Тарнавчик І. Т., Савка М. З., Жолобко О. Ю., Воронов С. А. (2015)
Будзінська В. Л. - Біодеградабельні органо-неорганічні композити на основі cилікату натрія, ізоціанатного форполімеру і карбоксиметилцелюлози, Ногіна Т. М., Лебедєв Є. В. (2015)
Бойко В. В. - Кріометр для визначення молекулярних мас (2015)
Адамчук В. В. - Про розробку и створення в Україні сільськогосподарських машин сучасного рівня, Булгаков В. М., Іванишин В. В. (2012)
Веселовська Н. Р. - Методологічні аспекти підвищення якості процесу механообробки в сучасних умовах, Поліщук О. В., Веселовський Я. П. (2012)
Kiernicki Z. - Właściwości trakcyjne uniwersalnego ciągnika rolniczego w transporcie drogowym, Żelazo P. (2012)
Korenko M. - Evaluation of operational reliability of grain harvester vyhodnotenie prevadzkovej spoľahlivosti obilneho kombajnu, Frančák J., Tkáč Z., Kročko V., Kaplík P., Daňo P., Булгаков В. М. (2012)
Новицький А. В. - Логіко-імовірнісна модель дослідження надійності складної техніки, Ружило З. В. (2012)
Паламарчук І. П. - Розробка алгоритму розв'язування задачі прогнозу потреби в сільськогосподарській техніці, Головач І. В., Яременко В. В., Семенс І. (2012)
Пилипака С. Ф. - Дослідження відносного руху матеріальної частинки по поверхні горизонтального циліндра, який обертається навколо вертикальної осі, Адамчук О. В. (2012)
Пилипака С. Ф. - Вплив граничної траєкторії руху скиби по полиці на динамічну складову тягового опору плуга (2012)
Шкарівський Г. В. - До кінематичного аналізу умов агрегатування малогабаритного МЕЗ з колісною формулою 2к2, Шкарівський Р. Г. (2012)
Калетнік Г. М. - Основні положення теорії вібраційного викопування коренеплодів, Головач І. В., Черниш О. М. (2012)
Березовий М. Г. - Побудова математичної моделі взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при доочищенні, Черниш О. М., Скориков М. А. (2012)
Булгаков В. М. - Обгрунтування швидкісного режиму нового копірно-роторного відокремлювача гички цукрових буряків, Борис А. М. (2012)
Булгаков В. М. - Математичне моделювання розподілу цукроносної маси буряків відносно поверхні ґрунту, Борис А. М., Борис М. М. (2012)
Булгаков В. М. - Математична модель руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора, Борис М. М., Франчак Я., Коренко М. (2012)
Bulgakov V. M. - A mathematical model of the movement of root crops of a sugar beet at vibrating excavation, Boris N. M., Tkáč Z., Kročko V. (2012)
Васильків В. В. - Класифікація робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів, Гевко М. Р. (2012)
Вітрух І. П. - Розвиток методики моделювання транспортно – тех нологіч ного процесу внесення добрив і хімічного захисту рослин, як процесу з безперервним часом, Вітрух П. І. (2012)
Вольвак С. Ф. - Морфологическое исследование гибкого средства по переработке кормов (2012)
Гапоненко О. І. - Програмування рівномірності обробітку дисковими робочими органами на пружних стійках (2012)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів механічних однозернових висівних апаратів, Павельчук Ю. Ф., Заяць М. М., Дзюра В. О., Лотоцький Р. І. (2012)
Головач І. В. - Визначення раціональних параметрів агрегатів для збирання цукрових буряків, Борис А. М., Пришляк В. М., Новак Я. (2012)
Грудовий Р. С. - Технологічні передумови проектування нергоощадних конструкцій гвинтових робочих органів туковисівних апаратів (2012)
Дахновська О. В. - Шляхи використання соняшникового лушпиння (2012)
Дідух В. Ф. - Тенденції розвитку технологій формування врожаю сільськогосподарських культур, Поліщук М. М. (2012)
Киряцев Л. А. - Барабанный режущий аппарат скользящего резания, Романюха И. Е. (2012)
Киряцев Л. А. - Основные предпосылки к проектированию молочных миниферм, Романюха И. Е., Гаврильченко А. С., Дудин В. Ю., Ризоль Ю. А. (2012)
Ковбаса В. П. - Аналіз механізації для скошування деревних і агарникових енергетичних рослин, Матюшенко Л. М. (2012)
Кондратюк Д. Г. - Дослідження процесу плющення люцерни, Комаха В. П. (2012)
Лавріненко О. Т. - Обґрунтування енергозберігаючих режимів роботи сівалки-культиватора (2012)
Леженкін О. М. - Обґрунтування стійкого руху збиральної машини за рахунок раціонального вибору параметрів (2012)
Лімонт А. С. - Елементи прогнозування атмосферних опадів як фактора зволоження льоносировини при готуванні трести росяним мочінням (2012)
Лисогор В. М. - Багатостадійні машинні технології у рослинництві з внутрішнім алгоритм уточнення границь стадій, Пришляк В. М. (2012)
Лузан О. Р. - Обгрунтування параметрів посівної секції для прямої сівби зернових культур, Сало В. М., Лузан П. Г., Лещенко С. М. (2012)
Макаєв В. І. - Залежність виходу довгого волокна льону-довгунця від характеристики стрічок розстилу, Василюк В. І. (2012)
Мартинюк В. Л. - Оцінка технологічного процесу садіння картоплі з порційним висіванням добрив (2012)
Ніщенко І. О. - Теоретичні дослідження руйнування насінин олійних культур, Шевчук В. В. (2012)
Пастухов В. І. - Використання сівалки з вібраційно-дисковим висівним апаратом при вирощувані овочевих культур, Бакум М. В., Кириченко Р. В., Живолуп В. В. (2012)
Прасолов Є. Я. - Аналіз знарядь для виконання передпосівної обробки, Бєловол Ю. Ю. (2012)
Пустовіт С. В. - Визначення циркуляції вороху в молотарці комбайна (2012)
Рамш В. Ю. - Результати експериментальних досліджень показників якості роботи очисника, Барановський В. М., Паньків М. Р. (2012)
Семенюта А. М. - Польові дослідження дискового плуга в умовах півдня України (2012)
Смолінський С. В. - Робочий процес зернозбирального комбайна як об’єкт адаптації, Мироненко В. Г. (2012)
Сокол С. П. - Визначення геометричних розмірів робочого органу типу "СКОБА" для викопування коренеплодів, Кобець А. С., Науменко М. М. (2012)
Теслюк Г. В. - Обгрунтування конструктивних параметрів полицевого робочого органа для використання в системі мостового землеробства (2012)
Труханська О. О. - Математична модель процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека комбінованої очисної системи, Барановський В. М. (2012)
Хмельовський В. С. - Дизайн - важливий аргумент при виборі засобів для приготування і роздавання кормів на фермах ВРХ (2012)
Шейченко В. О. - Вплив нерівностей грунту на висоту захоплення стеблової стрічки пальцями підбирача (2012)
Шимелюк В. В. - Огляд і аналіз конструкцій молотарок качанів кукурудзи (2012)
Бакалець Д. В. - Підвищення надійності та відновлення металоконструкцій транспортних та сільськогосподарських машин, Савуляк В. І. (2012)
Бойко А. І. - Проблеми забезпечення надійності сучасної складної сільськогосподарської техніки, Бондаренко О. В. (2012)
Войтюк Д. Г. - Теоретичні дослідження процесу осідання краплі змінної маси у відкритому просторі, Онищенко В. Б., Онищенко Б. В. (2012)
Дусанюк Ж. П. - Дослідження розсіювання та поля допуску розмірів деталі при відновленні її поверхні напилюванням, Шиліна О. П., Федорченко М. П. (2012)
Кюрчев С. В. - Аналіз методів збільшення врожайності сільськогосподарських культур та вимоги до сепаруємого матеріалу, Колодій О. С. (2012)
Олійник О. Л. - Проблеми сервісного забезпечення виробничих процесів в сільському господарстві та шляхи їх вирішення, Гаврилюк В. Ю., Буськанюк М. В. (2012)
Савуляк В. І. - Техніко-економічне обгрунтування способу відновлення деталей, Шиліна О. П., Дусанюк Ж. П., Слободянюк Ю. О. (2012)
Сидорчук О. В. - Технологічні та організаційні підстави розвитку ринку сільськогосподарської техніки та технічних послуг, Сидорчук Л. Л. (2012)
Бандура В. М. - Оптимізація процесу сушіння насіння ріпаку в інфрачервоному полі (2012)
Завалий А. А. - Устройства для инфракрасной сушки плодов и овощей, Янович И. В. (2012)
Кісільов Р. В. - Вдосконалення процесу змішування кормів і обладнання для його реалізації, Матвєєв К. Д., Лузан П. Г. (2012)
Крисак Ф. М. - Аналіз роботи душових пристроїв для миття плодово-ягідної продукції, Панасюк С. Г., Киричук І. І. (2012)
Лисогор В. М. - Прикладна математична модель некоректно поставленої задачі блочно-порційного вивантаження консервованих кормів, Іванов М. І., Руткевич В. С. (2012)
Пастушенко С. І. - Математичне дослідження процесу доробки насіннєвої маси овочебаштанних культур роторним сепаратором, Огієнко М. М. (2012)
Пазюк О. Д. - Параметри процесу і вибір режиму сушіння насіннєвого зерна пшениці (2012)
Пазюк В. М. - Теплові насоси як засіб підвищення енергоефективності процесу сушіння зерна (2012)
Петрова Ж. А. - Инновационная технология получение функциональных порошков из растительного сырья (2012)
Пилипець М. І. - Технологія сортування картоплі, Лясота О. М. (2012)
Тарасюк В. В. - Вплив властивостей частинок ОМД і параметрів засобу формування гранул на якість виконання процесу (2012)
Янович В. П. - Розробка вібровідцентрового дезінтегратора для виробництва складних фармацевтичних сумішей (2012)
Березова Л. В. - Психологічні особливості конструктивного мислення студентів технічних ВНЗ (2012)
Гнатюк О. А. - Застосування імовірнісних методів моделювання для визначення ефективності профілактичних заходів з попередження випадків виробничого травматизму в агропромисловому комплексі україни, Бєгун В. В., Білько Т. О. (2012)
Пам’ятка для авторів статей (2012)
60-річчя доктора хімічних наук Файнлейба Олександра Марковича (2015)
Орел Л. А. - Полімерні гідрогелі на основі циклодекстринів як носії лікарських препаратів: синтез і фізико-хімічні властивості, Рябов С. В., Кобріна Л. В., Гончаренко Л. А. (2015)
Ткаліч М. Г. - Вплив співвідношення вихідних реагентів на реокінетику та в’язкопружні властивості отвердненого аміном епоксидного олігомеру, Горбач Л. А., Шумський В. П., Гетьманчук І. П., Бровко О. О. (2015)
Демченко В. Л. - Структурна організація, термомеханічні та електричні властивості поліелектролітних комплексів на основі пектину та поліетиленіміну, Штомпель В. І., Рябов С. В., Поліщук Т. А. (2015)
Косянчук Л. Ф. - Влияние полярности полиуретановых полимеров на cпектральные и фотофизические свойства феналеноновых красителей. Оценка дипольных моментов в основном и возбужденном состояниях, Стратилат М. С., Козак Н. В., Безродная Т. В. (2015)
Марковська Л. А. - Деструктивні властивості пінополуретанів на основі екзополісахаридів, Ахранович О. Р., Савельєва О. А., Пархоменко Н. Й., Дмитрієва Т. В., Савельєв Ю. В. (2015)
Хованець Г. І. - Фізико-хімічні та механічні властивості органо-неорганічних композитів, Медведевських Ю. Г., Закордонський В. П., Кочубей В. В. (2015)
Кобилінський С. М. - Вплив металокомплексів хітозану з полімолочною кислотою на деградабельні властивості поліетилену, Дмитрієва Т. В., Кримовська С. К., Бортницький В. І., Рябов С. В. (2015)
Мишак В. Д. - Мас-спектрометричні дослідження процесу піролізу вторинного поліетилену, модифікованого гексаметилентетраміном, Семиног В. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2015)
Буря А. И. - Исследование термостойкости органопластиков на основе полисульфонамида, армированных волокном Кевлар, Арламова Н. Т., Ван С., Сучилина-Соколенко С. П., Линь И. (2015)
Горбач Л. А. - Колориметричні тест-системи на основі молекулярно імпринтованих полімерів для визначення токсичних сполук (2015)
Жильцова С. В. - Епоксидно-титанові композити катіонної полімеризації: умови синтезу та властивості, Леонова Н. Г., Михальчук В. М., Лига Р. І., Волянюк К. А. (2015)
Тарнавчик І. Т. - Нові сурфактанти-близнюки на основі піромелітової кислоти, Воронов А. С., Дончак В. А., Будішевська О. Г., Кудіна О. О., Хоменко О. І., Воронов С. А. (2015)
Самченко Ю. М. - Нанорозмірні ферогідрогелі на основі N-ізопропіл-акриламіду для контрольованого транспорту лікарських препаратів, Коновалова В. В., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О. (2015)
Гірняк С. - Лексичні особливості спогадів Константини Малицької (2014)
Котович В. - Літописні ойконіми Галицького та Галицько-Волинського князівств: посесивні утворення на -ів, -ин (2014)
Ковцуняк М. - Особливості камерної фразеології в комунікативному аспекті (2014)
Кравченко-Дзондза О. - Лінгвостилістичний аналіз тексту в контексті комунікативної лінгвістики (2014)
Луців С. - Структурно-семантична характеристика прийменників відприслівникового походження (за романом Р.Іваничука "Мальви") (2014)
Мацьків П. - Назви священної дії в біблійному тексті (2014)
Огар А. - Образні аспекти концепту земля (на матеріалі української поезії) (2014)
Патен І. - Прагматичний аспект значення фразеологічних одиниць з семантикою пересування (у структурі української, російської, польської та англійської мов) (2014)
Скварок О. - До питання про дериваційний потенціал і дериваційні інтенції твірного слова (на матеріалі локативних іменників) (2014)
Федурко М. - Феномен мови-слова у просторі Шевченкового світу (2014)
Федурко О. - Відприкметникові прислівники в семантико-синтаксичній структурі реченьіз предикатами конкретної фізичної дії (2014)
Філь Г. - Компоненти-дендроніми в структурі фразеологічних одиниць української мови як етнокультурні маркери мовної картини світу (2014)
Штибель Ю. - Семантичне наповнення лінгвістичного символу лев у біблійному тексті (2014)
Яцків Р. - Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань – позивні військовослужбовців Збройних сил України: семантичні паралелі (2014)
Зимомря М. - Засвоєння прози Михайла Коцюбинського в німецькомовному культурному просторі: дискурс інформації, оцінки та перекладу (2014)
Кузнєцова К. - Чого нас вчать тварини (виховний аспект народних і сучасних авторських казок) (2014)
Яворська Л. - Жанр фентезі в сучасній літературі для дітей (2014)
Демко Я. - Значення творів письменників рідного краю в літературознавчій пропедевтиці молодших школярів (2014)
Зимульдінова А - Методична підготовка майбутніх учителів до навчання і виховання дітей п’ятирічного віку у різних навчальних закладах, Скалич Л. (2014)
Лужецька Л. - Невербальні засоби спілкування як складник мовленнєвої культури особистості (2014)
Охріменко Л. - Удосконалення навчання української мови учнів початкових класів за новою шкільною програмою відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти (2014)
Савшак Т. - Здійснення навчання і виховання учнів в українських школах Галичини другої половини ХІХ ст. – першої третини ХХ ст (2014)
Шистеров І. - Методика вивчення прислівника як незмінної частини мови (2014)
Наші автори (2014)
Бабич Н. - Мова як середовище побутування національного гена (2013)
Білінська Л. - Мікротопонімія Покуття ХVIII ст. (2013)
Білоконенко Л. - Семантична деривація пейоративної лексики конфліктної комунікації (2013)
Брощак Д. - Рідне слово в контексті світового досвіду (2013)
Бучко Г. - Походження та формування прізвищ с. Перегінськ , Бучко Д. (2013)
Валюх З. - Іменники "межових" моделей творення: націотвірний і словотвірний аспекти (2013)
Галів У. - Засоби вираження емотивності як лінгвоментальні феномени (на прикладі поезій Л.Костенко, В. Стуса, М.Вінграновського) (2013)
Гапонова Л. - Синонімія в українській криміналістичній термінології (2013)
Гірняк С. - Галичина й галичанство у концепції Миколи Шлемкевича (2013)
Гоцинець І. - Асоціативність та образність у семантичній структурі слова (2013)
Гринишин У. - Експресивно-прагматичний потенціал ампліфікованих конструкцій з апосіопезою (2013)
Данилюк О. - Коментар до "Словника народних географічних термінів Волині" (2013)
Дика Л. - Ареал поширення ойконімів на –івці, -инці на території Східного Поділля протягом XIV-XX ст. (2013)
Здіховська Т. - Семантико-стилістичні властивості фразеологізмів на позначення морально-психологічних характеристик людини у прозі У.Самчука (2013)
Зубрицький М. - Мова як комунікативний чинник в естетичній концепції Івана Франка (2013)
Іваночко Г. - Лексико-семантичні особливості польських дієслівних дериватів у бойківських говорах (2013)
Іовхімчук Н. - Номінації на позначення подвір’я в українській пісенній творчості (2013)
Ковальчук М. - Перетворення фразеологізмів у газетних заголовках (2013)
Коробова І. - Новітні англійські запозичення у сфері високих технологій сучасної української мови (2013)
Корпало О. - Семантико-етимологічна характеристика прізвищ Галичини польського походження категорії nomina personalia, Тишківська Н. (2013)
Котович В. - Феномен полімотивації ойконімів (на матеріалі назв поселень Самбірщини) (2013)
Коцюба З. - Об’єктивація взаємозв’язку "Я-ВОНИ" у пареміях (на матеріалі слов’янських, германських і романських мов) (2013)
Куцик О. - Прислів’я і приказки з ономастичним компонентом як лінгвокультурні тексти (на матеріалі російської та української мов) (2013)
Кушлик О. - Словотвірна спроможність відприкметникових есивних дієслів-оказіоналізмів на позначення внутрішнього стану суб’єкта в українській мові (2013)
Леонова Н. - Специфіка оголошень на залізничних вокзалах як синтаксичних конструкцій (2013)
Мацьків П. - Особливості деривації релігійних терміносполук (2013)
Ниш І. - Внесок Івана Манжури в українську лексикографію (2013)
Осецький Й. - Етимологія кольорів "чорний" та "червоний" у дзеркалі санскриту (2013)
Осецький Й. - Санскрит і архаїчні топоніми як джерело історичної інформації про екологічні мікрорайони з розведення великої рогатої худоби у Праукраїні епохи неоліту , Ігнатієв І. (2013)
Пітин В. - Зооморфні метафори у паремійних одиницях французької мови (2013)
Поповський А. - Від хама до хамства (2013)
Руколянська Н. - Моделювання складених номінацій у текстах кримінального процесуального права (2013)
Скварок О. - Особливості структурування словотвірних парадигм іменників – назв одиниць виміру часу (2013)
Тягло Л. - Функціональність космічної ракети у термінологічному оформленні (2013)
Федурко М.. Огар А. - Концепти земля і небо крізь призму словотворення (2013)
Філь Г. - Символи як структурно-семантичні компоненти фразеологічних одиниць мікросистеми "фауна" (2013)
Штибель Ю. - Семантико-словотвірні та стилістичні особливості оцінних найменувань у біблійному тексті (2013)
Яцків Р. - До питання про урбаноніми Дрогобича (2013)
Білан Т. - Літературно-філософська традиція в етнокультурному вимірі (2013)
Ґрещук В. - Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові Василя Шкургана, Ґрещук В. (2013)
Зимомря І. - Аспекти репрезентації взаємодії художніх модифікацій (2013)
Зимомря М. - Сприйняття Шевченкового слова крізь призму мистецтва перекладу та інтерпретації (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) , Зимомря І. (2013)
Іванишин М. - Націологічна інтерпретація парадигми постколоніального літературознавчого мислення (2013)
Лазірко Н. - Українська література середини ХХ ст. в рецепції Юрія Клена (2013)
Лесюк М. - Мовні засоби характеристики людини в новелах Онуфрія Манчука (2013)
Мафтин Н. - Ідейно-художні особливості малої прози Валер’яна Підмогильного (на основі аналізу новели "Іван Босий") (2013)
Кравченко-Дзондза О.Е. - Метафорична картина світу в західноукраїнській прозі 20-30 років ХХ ст. (2013)
Крашеніннікова Т. - Образ автора в українських літературних казках ХІХ ст. (2013)
Сабат Г. - Франко і дитяча література: проблеми функціонування та рецепції казок про тварин (2013)
Стефанський Е. - "ZÁŠŤ" как ключевой концепт чешского этномира в романе М.Кундеры "Шутка" (2013)
Середич М. - "Це лиш слова. Зате вони безсмертні" (поетичний афористикон Ліни Костенко), Яким М. (2013)
Явір Л. - Символічне наповнення кольороназв у поезії Івана Франка (2013)
Біленко Т. - Діалог у навчальному процесі: учитель – текст - учень (2013)
Бондаренко Н. - Соціокультурний аспект формування правописної компетентності учнів 5-7 класів (2013)
Братко В. - Фольклор як засіб реалізації культурологічного аспекту на уроках української літератури (5 кл.) (2013)
Варзацька Л. - Міжпредметна інтеграція в системі мовної освіти (2013)
Васильківська Н. - Патріотичне виховання молодших школярів (2013)
Вітюк В. - Основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи (2013)
Долінська К. - Формування етнокомунікативної компетентності студентів у соціокультурному аспекті становлення мовної особистості (2013)
Зимульдінова А. - Удосконалення нової якості навчання української мови молодших школярів за Державним стандартом початкової загальної освіти (2013)
Зубрицька М. - Методичні засади формування етнокультурної компетентності школярів (2013)
Каптур Г. - Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх учителів початкових класів на етнопедагогічній основі (2013)
Ковальчук В. - Формування культури усного математичного мовлення в учнів початкових класів, Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. (2013)
Лужецька Л. - Мовний етикет і його роль у становленні мовленнєво компетентної особистості майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Луців С. - Слово як засіб оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у процесі засвоєння української мови (2013)
Проць М. - Особливості проведення уроків літературного читання у початковій школі з використанням комп’ютера (2013)
Савшак Т. - Шляхи розвитку методики навчання історії в українських гімназіях Галичини у період від середини ХІХ до 30-х років ХХ ст. (2013)
Скалич Л. - Дитяча гра – невід’ємний компонент української етнопедагогіки (2013)
Фриз П. - Мова танцю як засіб виявлення смислових цінностей хореографічної культури (2013)
Шелехова Г. - Формування мовної особистості як умова мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках української мови (2013)
Наші автори (2013)
Title (2002)
Contents (2002)
Karetnikov V. G. - Foreword (2002)
Andrievsky S. M. - Galactic abundance gradient (2002)
Bisnovatyi-Kogan G. S. - Atoms in magnetic fields: possible origin of chemical anomalies in magnetic stars (2002)
Chernyshova I. V. - Chemical abundances and evolutionary status of some λ Bootis type stars and FBSwl (2002)
Khan S. A. - Model atmosphere of HD101065 with individualized abundances, Shulyak D. V. (2002)
Komarov N. S. - Evolution from the nuclides to the chemical elements (2002)
Leushin V. V. - Evolution of chemical structure extreme He-rich stars (2002)
Lyubimkov L. S. - On the Crimea-Texas project "Surface abundances of light elements for a large sample of early B-type stars" (2002)
Marsakov V. A. - Subsystems of the Galactic halo, their structures and compositions, Borkova T. V. (2002)
Merezhin V. P. - Correction of the scale of astrophysical quantities (2002)
Mishenina T. V. - Element abundances in stars: connection with chemical evolution of a Galaxy (2002)
Pavlenko Ya. V. - Infrared spectra of cool stars - nature and models (Review) (2002)
Shavrina A. V. - Some features of roAp stars spectrum, Polosukhina N. S., Tsymbal V. V., Pavlenko Ya. V., Yushchenko A. V., Gopka V. F., Veles A. A. (2002)
Shustov B. M. - Galaxies and the intergalactic medium: evolutionary interrelations (2002)
Филипович А. Ю. - Химические свойства, реакционная способность и применение органических циклокарбонатов, Ермольчук Л. В., Грищенко В. К., Баранцова А. В., Шевченко В. В. (2014)
Леонова Н. Г. - Динамічні механічні властивості й структура епоксидно-полісилоксанових композитів катіонної полімеризації, Михальчук В. М., Бровко О. О. (2014)
Григор’єва О. П. - Вплив нанонаповнювача на хімічну структуру та термічні характеристики органо-неорганічних поліамідоімід/поліуретан/ЕЦГ-ПОСС нанокомпозитів, Старостенко О. М., Файнлейб О. М., Давиденко В. В. (2014)
Козак Н. В. - Неізотермічна кінетика термоокиснювальної деструкції поліізоціанату, блокованого e-капролактамом, Діденко К. С., Давиденко В. В., Клепко В. В. (2014)
Медведевских Ю. Г. - Конформация линейных полимерных цепей в межфазном слое жидкость–твердое тело и изотерма адсорбции, Хованец Г. И. (2014)
Горбач Л. А. - Про деякі особливості формування органо-неорганічних систем, які містять кремній (2014)
Яковлев Ю. В. - Особливості перколяційної поведінки в системі ПЕГ400–КНТ: вплив режимів змішування, Клепко В. В., Лисенков Е. А. (2014)
Шумский В. Ф. - Реокинетика формирования in situ наполненных аэросилом смесей полиметилметакрилат–полиуретан, Косянчук Л. Ф., Игнатова Т. Д., Гомза Ю. П., Гетманчук И. П., Антоненко О. И., Бабич О. В., Несин С. Д., Маслак Ю. В. (2014)
Самойленко Т. Ф. - УФ отверднені епокси-акрилатні композиції, Бровко О. О., Ярова Н. В. (2014)
Жолобко О. Ю. - Формування гідрогелів на основі хітозану та поліетиленглікольдисукцинатів, Тарнавчик І. Т., Воронов А. С., Демчук З. І., Будішевська О. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2014)
Овчаров В. І. - Ефективність четвертинних амонієвих солей в бінарних системах з іншими прискорювачами вулканізації полідієнів, Соколова Л. О., Rzymski W. M., Грищенко В. К. (2014)
Гресь О. В. - Синтез і властивості гібридних систем функціоналізований поліетилен–ZnO, Толстов О. Л., Климчук Д. О. (2014)
Опанасенко О. А. - Вплив дії УФ-опромінення на хімічні перетворення b-циклодекстрину за наявності діоксиду титану, Сінельніков С. І., Бойко В. В., Рябов С. В., Лаптій С. В. (2014)
Сысюк В. Г. - Разработка и модификация фотополимерных нанокомпозитных материалов, Гранчак В. М., Давискиба П. М., Грищенко В. К., Бубнова А. С. (2014)
Title (2001)
Contents (2001)
Karetnikov V. G. - Foreword (2001)
Andronov I. L. - Magnetic cataclysmic variables: 25 years of exciting perfomance (2001)
Andronov I. L. - BH Lyn: UBVRI and CCD photometry of the eclipsing cataclysmic variable, Kolesnikov S. V., Niarchos P. G., Shakhovskoy N. M., Zola S. (2001)
Andronov I. L. - Early superhumps in the "King of the superoutbursts" system WZ Sge, Yushchenko A. V., Niarchos P. G., Gazeas K. (2001)
Baklanov A. V. - Photometrical study of SU UMa-type binary RZ LMi during the superoutburst in 2001, Pavlenko E. P. (2001)
Baklanov A. V. - MR Ser: Photometric portrait of unusual polar, Pavlenko E. P. (2001)
Baklanov A. V. - CCD-photometry of cataclysmic variable ES Dra in 2001, Pavlenko E. P., Dudka O. I. (2001)
Bondarenko I. I. - Determination of age of low-mass close binary stars of the early spectral classes, Perevozkina E. L. (2001)
Chochol D. - Multi-frequency study of symbiotic novae, Pribulla T. (2001)
Kalimeris T. - Observed properties of contact binary systems, Rovithis-Livaniou H. (2001)
Kilpio A. A. - On the estimation of the lifetime of the accretion disk in the semidetached binaries (2001)
Kilpio E. Y. - 2D Modeling of the Gas Flow Structure in the Symbiotic Star Z Andromedae (2001)
Kotnik-Karuza D. - RR Tel: Mass loss rate of the cool component, Friedjung M. (2001)
Miroshnichenko A. S. - Properties of classical Be stars from analysis of high-resolution Hα profiles, Bjorkman K. S., Krugov V. D., Usenko I. A. (2001)
Nazarenko V. V. - 2D and 3D mass transfer simulation in β Lyrae system, Glazunova L. V., Karetnikov V. G. (2001)
Niarchos P. G. - Eclipsing binary stars: light curve models and software (2001)
Parimucha S. - Symbiotic nova V1016 Cyg as interacting binary, Chochol D., Pribulla T. (2001)
Polubek G. - DV Aquarii Revisited (2001)
Pribulla T. - Photoelectric monitoring of active close binaries, Chochol D., Parimucha S., Rovithis P., Rovithis-Livaniou E., Tremko J. (2001)
Pribulla T. - An active triple system 44i Bootis, Tremko J., Rovithis-Livaniou H., Rovithis P. (2001)
Prokhorov M. E. - Why NS and BH mass distribution is bimodal?, Postnov K. A. (2001)
Pustylnik I. B. - On the observed physical properties and evolutionary trends of hot subdwarfs in binary systems (2001)
Pustylnik I. - Reprocessing of Lc in irradiated atmospheres of unevolved companions in precataclysmic binaries (PCB) as a sensitive tool of measuring the temperatures of hot subdwarf primaries, Pustynski V. F., Kubat J. (2001)
Rovithis-Livaniou H. - The (O-C) diagrams of eclipsing binaries: traditional and new ways of treatment (2001)
Shugarov S. Yu. - CCD observations of the polar AM Her, Ostrova N. I. (2001)
Solheim J. - The AM CVn systems - the final stage of binary white dwarf evolution, Nasser M.R. (2001)
Vanko M. - Photometric monitoring of short-period contact binaries (2001)
Aliev S. G. - Rapid oscillations in the spectrum of roAp stars χPsc and γ Equ, Ismailov N. Z. (2001)
Andronov I. L. - Determination of characteristic time scales in semi-regular stars: Comparison of diferent methods, Chinarova L. L. (2001)
Beletsky Yu. V. - The photometric study of two faint Mira-type stars UX Cyg and AP Cyg, Halevin A. V., Kudashkina L. S. (2001)
Bezdenezhnyi V. P. - On the periods of the β Cephei stars (2001)
Bezdenezhnyi V. P. - Frequency analysis of photographic observations of pulsating stars (2001)
Brukhanov I. S. - BD +20 ° 1171 - long-periodic variable star (2001)
Brukhanov I. S. - BM Eri - SR-type variable star (2001)
Daszynska J. - Spectroscopic non-adiabatic diagrams for multi-modal pulsating stars, Cugier H. (2001)
Dorokhova T. N. - About the 21-st run of WET: PG1336-018, Dorokhov N. I., Solheim J. E., Gonzalez Perez J. M. (2001)
Efimov Yu. S. - Photopolarimetry of some Mira-type stars, Kudashkina L. S. (2001)
Egorova I. A. - Search for variability of the companion of the classical Cepheid EV Sct, Kovtyukh V. V. (2001)
Falcon N. - Thermal waves and unstable convection in ZZ Ceti stars, Labrador J. (2001)
Feast M. W. - Cepheids as distance indicators: some current problems (2001)
Gorynya N. A. - Cepheid pulsations from radial velocity measurements, Samus N. N. (2001)
Marsakova V. I. - Numerical criteria of the variability of the individual pulsating cycles in the LPVs (2001)
Molenda-Zakowicz J. - False alarm probability in the multi-periodicity search (2001)
Pena J. H. - Stromgren photometry and search for short period variables in the open clusters NGC 6910 and NGC 6913, Peniche R., Garcia Cole A., Plascencia J. C., Parrao L., Pena R. (2001)
Pikhun A. L - The investigation of semi-regular variable UV Boo, Kudashkina L. S., Brukhanov I. S. (2001)
Rosenbush A. - FG Sge: the R Coronae Borealis - type activity and pulsations, Reszelski M., Myullaert E. (2001)
Turner D. G. - A new mapping of the Cepheid instability strip (2001)
Turner D. G. - The stability of Cepheid pulsations, Berdnikov L. N. (2001)
Usenko I. A. - Three Cepheids in galactic open clusters: chemical composition and evolution, Kovtyukh V. V. (2001)
Vasilyeva S. V. - Frequency analysis of radial velocities variations of XZ Cyg (2001)
Whitelock P. - Asymptotic giant branch variables (2001)
Bondar' N. I. - Rotation periods and activity of red dwarfs (2001)
Ismailov N. Z. - On the spectral and photometric activity in young stars (2001)
Pavlenko Ya. - Ultra fast evolution of Sakurai's object (V 4334 Sgr) (2001)
Petrov P. P. - Magnetospheric accretion in T Tauri stars: observational test (2001)
Galanin V. V. - A study of ionospheric refraction of radio waves from observations of cosmic radio sources using the radio telescope URAN-4, Derevyagin Ya. V., Derevyagin V. G. (2001)
Litvinenko O. A. - Variable radio sources and taking into account of ionospheric effects, Panishko S. K. (2001)
Bannikova E. Yu. - Radiation from vicinity of supermassive object without events horizon (2001)
Evsukov N. N. - Planetary systems of the Galaxy, Zakhozhaj V. A., Psaryov V. A. (2001)
Miroshnichenko A. P. - Periodicity of luminosity of quasars and galaxies at cosmological scale (2001)
Yushchenko A. V. - Gravitational lensing by globular clusters. In of microlensing, Niarchos P. G., Terpan S., Manimanis V. (2001)
Monin D. N. - A statistical approach to the investigation of magnetic properties of main sequence stars, Fabrika S. N., Valyavin G. G. (2001)
Plachinda S. L. - Direct measurements of the general magnetic field on solar-like stars, Johns-Krull C. M., Tarasova T. N. (2001)
Popov S. B. - Magnetic fields of isolated neutron stars: Evidence for decay, Prokhorov M. E. (2001)
Skulsky M. Yu. - The system of secondary periodicities and resonances based on β Lyrae magnetic field (2001)
Belik S. L. - Determination of the fundamental characteristics of cold stars, Komarov N. S., Dragunova A. V. (2001)
Gorbanjeva T. I. - The abundances of nuclides of Magnesium in atmospheres of the Arcturus and the Aldebaran, Kantzen L. E., Komarov N. S. (2001)
Gopka V. R. - About heavy element abundances in the atmospheres of stars with low metallicity, Mishenina T. V., Kovtyukh V. V., Yushchenko A. V. (2001)
Komarov N. S. - Search for TiO-band variability of cool giant, Dorokhov N. I., Dorokhova T. N. (2001)
Komarov N. S. - Abundances of Na, Ca, Mg and Al in the atmospheres of K supergiants of the Small Magellanic Cloud, Zgonjajko N. S., Vasilyeva S. V. (2001)
Lyubchik Yu. P. - Chemical abundances in binaries with twin components, Martin E., Basri G., Pavlenko Ya. V. (2001)
Mishenina T. V. - Preliminary abundance analysis of 9 subdwarfs, Gorbaneva T. I., Kantsen L. E. (2001)
Shavrina A. V. - Lithium blend tting for roAp star HD 101065 (Przybylski's star), Khalack V., Polosukhina N. S., Zverko J., Zhiznovskiy J., Gopka V. F., North P., Tsymbal V. V., Yushchenko A. V. (2001)
Yakovina L. - Li I Line λ 460.3 nm in spectra of super lithium-rich carbon stars, Pavlenko Ya. (2001)
Andronov I. L. - "Observations Obscurer" - time series viewer, editor and processor (2001)
Mikhalchuk V. V. - Elaboration of the batch of the programs for celestial mechanics for the computation of the astronomical ephemeris (2001)
Rosenbush A. E. - On the errors in the practice of observations and their reductions (2001)
Samus N. N. - General Catalogue of Variable Stars, Kazarovets E. V., Durlevich O. V. (2001)
Sergeev A. V. - The system for quick monitoring of astronomical plate archives. Main principles and purposes, Sergeeva T. P. (2001)
Shakhrukhanov O. Sh. - CCD detector in TV standard with small exposure time, Yushchenko A. V., Techuk O. (2001)
Tatarnikov A. M. - Infrared Photometry of Sakurai's Object (V4334 Sgr) in 1996-2000, Shenavrin V. I., Whitelock P. A., Feast M. W., Yudin B. F. (2001)
Tatarnikova A. A. - Photometric and spectrophotometric observations of the classical symbiotic star YY Her, Kolotilov E. A., Munari U., Yudin B. F. (2001)
Yankiv-Vitkovska L. - Investigation of the damping constant of Fraunhofer’s lines in solar atmosphere (2001)
Author index (2001)
Васецкий Ю. М. - Особенности метода асимптотического разложения для определения электромагнитного поля импульсного тока, протекающего вблизи электропроводного тела, Мазуренко И. Л., Дзюба К. К. (2016)
Розов В. Ю. - Моделирование электромагнитного поля в помещениях жилых домов, расположенных вблизи линий электропередачи, Гринченко В. С., Пелевин Д. Е., Чунихин К. В. (2016)
Shcherba A. A. - Electric Energy Loss at Energy Exchange Between Capacitors as Function of Their Initial Voltages and Capacitances Ratio, Suprunovska N. I. (2016)
Kucheriava I. M. - Electric Field Distribution in Medium-Voltage XLPE Cable Termination Taking into Account Outer Semiconducting Layer (2016)
Беспрозванных А. В. - Частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от степени увлажнения полиэтиленовой изоляции кабелей, Кессаев А. Г., Щерба М. А. (2016)
Косенков В. М. - Граничные условия при математическом моделировании электромагнитного поля внутри и вне разрядной камеры высоковольтной электрогидравлической установки, Бычков В. М. (2016)
Михальський В. М. - Формування вхідного струму матричного перетворювача в умовах спотворень напруги мережі живлення, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А., Артеменко М. Ю. (2016)
Мисак Т. В. - Формування вихідної напруги трифазного джерела живлення у ковзному режимі (2016)
Липківський К. О. - Моделювання трансформуючих елементів з секціонуванням обвиток у складі перетворювачів напруги змінного струму, Можаровський А. Г. (2016)
Пересада С. М. - Керування машиною подвійного живлення у режимах збудження та синхронізації, Благодір В. О. (2016)
Сивокобиленко В. Ф. - Удосконалення двоконтурної заступної схеми глибокопазних асинхронних двигунів (2016)
Жаркін А. Ф. - Нормативно-технiчне регулювання якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації, Новський В. О., Палачов С. О. (2016)
Стогній Б. С. - Математична модель трансформатора струму на основі теорії феромагнітного гістерезису Джайлса-Атертона, Сопель М. Ф., Паньків В. І., Танкевич Є. М. (2016)
Мартинюк О. В. - Шляхи підвищення економічності споживання електричної енергії в житловому секторі (2016)
Стелюк А. О. - Вплив автоматик енергоблоків АЕС на стійкість за частотою при поділі ОЕС України на два ізольовано працюючих острови (2016)
Загирняк М. В. - Энергетический метод в задачах определения параметров электрогидравлического комплекса, Ковальчук В. Г., Коренькова Т. В. (2016)
Бушма А. И. - Повышение эффективности дуговой составляющей лазерно-дугового разряда, Сидорец В. Н., У Б. (2016)
Печеник М. В. - Дослідження енергоефективних режимів роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра, Бур'ян С. О., Наумчук Л. М. (2016)
Тесик Ю. Ф. - Математична модель високовольтного цифро-аналогового перетворювача для розрахунку спотворень вихідного синусоїдального сигналу, Мороз Р. М. (2016)
Борщев П. И. - Коррекция погрешностей при дистанционном измерении разности фаз между электрическими сигналами (2016)
Козак Н. В. - Металовмісні модифікатори для координаційного структурування in situ полімерних систем (2014)
Старостенко О. Н. - Влияние эпоксифункционализированных ПОСС на термостойкость нанокомпозитов на основе сетчатых полициануратов, Григорьева О. П., Файнлейб А. М., Saiter J. M., Youssef B., Grande D. (2014)
Стратилат М. С. - О взаимодействии 6-аминофеноленона с полиуретановой матрицей, Косянчук Л. Ф., Тодосийчук Т. Т., Козак Н. В., Менжерес Г. Я., Безродная Т. В. (2014)
Будзінська В. Л. - Вплив модифікованих ізоціанатів на теплофізичні характеристики органо-неорганічних композицій, Давиденко В. В., Бровко О. О., Лебедєв Є. В. (2014)
Губина А. В. - Особенности термической диссоциации толуилендиизоцианата, блокированного e-капролактамом, Дмитриева Т. В., Бортницкий В. И. (2014)
Корсканов В. В. - Вплив нанонаповнювачів різної ізометрії і хімічної природи на теплофізичні та релаксаційні властивості епоксидного полімеру, Клепко В. В., Карпова І. Л. (2014)
Лисенков Е. А. - Кінетика неізотермічної кристалізації систем на основі поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В., Голованець В. М. (2014)
Дмитриева Т. В. - Пиролитическая масс-спектрометрия ряда жидких каучуков, полученных радикальной полимеризацией, Бортницкий В. И., Бойко В. П., Грищенко В. К. (2014)
Резанова Н. М. - Закономірності течії та структуроутворення в розплавах сумішей поліпропілен–полівініловий спирт–кремнезем, Цебренко М. В., Мельник І. А., Коршун А. В., Данилова Г. П. (2014)
Сергеєва Т. А. - Створення біосенсорних систем на основі молекулярно імпринтованих полімерних мембран для визначення фенолів у воді, Челядіна Д. С., Горбач Л. А., Бровко О. О., Сергеєва Л. М., Єльська Г. В. (2014)
Лыга Р. И. - Устойчивость эпоксидно-кремнеземных композитов к действию агрессивных сред и антикоррозионные свойства покрытий на их основе, Гуртовой Д. В., Михальчук В. М., Бондаренко Е. Ю., Моренко В. В. (2014)
Рожнова Р. А. - Дослідження ефективності вуглеводовмісних сегментованих поліуретанових еластомерів з фрагментами дисахариду лактози, модифікованого гідразидом ізонікотинової кислоти, Демченко І. Б., Гладир І. І., Галатенко Н. А. (2014)
Азізова Л. Р. - Фізико-хімічне дослідження кремнезему, модифікованого гепарином, для створення нових систем доставки лікарських засобів, Кулик Т. В., Паляниця Б. Б., Ласло К., Менихард А. (2014)
Шаповал Г. С. - Исследование механизма антиоксидантной активности альбумина, Кругляк О. С., Миронюк И. Е. (2014)
Кобзарь Я. Л. - Фторсодержащие полиазометины: синтез и свойства, Ткаченко И. М., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2014)
Григорьева О. П. - Влияние эпоксифункционализированных ПОСС на химическую структуру и вязкоупругие свойства нанокомпозитов на основе сетчатых полициануратов, Старостенко О. Н., Гусакова К. Г., Файнлейб А. М., Saiter J. M., Youssef B., Grande D. (2014)
Кобилінський С. М. - Створення плівкотвірних матеріалів на основі хітозану і карбоксилвмісних поліетиленгліколів: структура та механічні властивості, Гончаренко Л. А., Штомпель В. І., Лебедєв О. Ф., Демченко В. Л., Керча Ю. Ю., Рябов С. В. (2014)
Матковська Л. К. - Iонпровідна полімерна система на основі аліфатичної епоксидної смоли та LiClO4, Юрженко М. В., Мамуня Є. П., Матковська О. К., Лебедєв Є. В., Boiteux G., Serghei A. (2014)
Робота Л. П. - Свойства и структура композитов, содержащих органофилизированный монтмориллонит, Пархоменко Н. И., Гончар А. Н., Литвяков В. И., Серов В. Г., Штомпель В. И., Чумикова Г. Н., Савельев Ю. В. (2014)
Сулим И. Я. - Термические превращения полидиметилсилоксана, наполненного исходным и цирконийсодержащим кремнеземами, Борисенко Н. В., Паляница Б. Б., Кулик Т. В. (2014)
Овчаров В. І. - Особливості формування властивостей еластомерних композицій за наявності алюмосилікатів бентонітового типу, Соколова Л. О., Платохіна О. В., Свідерський В. А. (2014)
Травинская Т. В. - Получение и свойства (био)разлагаемых иономерных полиуретанов на основе ксантана, Брыкова А. Н., Бортницкий В. И., Савельев Ю. В. (2014)
Губина А. В. - Термокинетические параметры пиролиза диизоцианатов, блокированных диметилглиоксимом, Дмитриева Т. В., Бортницкий В. И., Комлякова О. В. (2014)
Сергеєва Т. А. - Сенсорна система на основі молекулярно імпринтованих полімерів з каталітичними властивостями для визначення о-гідроксифенолів у природних водах, Горбач Л. А., Луцик О. Д., Бровко О. О., Сергеєва Л. М., Єльська Г. В. (2014)
Куцевол Н. В. - In situ синтез наночастинок срібла в поліелектролітних полімерних матрицях різної будови з використанням водню як відновлюючого агента, Мельник Н. П., Чумаченко В. А. (2014)
Шандрук М. І. - Синтез і властивості полімерів, отриманих на основі епоксидної смоли та водного розчину фосфорвольфрамової гетерополікислоти за наявності оксиду кремнію, Зінченко О. В., Давиденко В. В., Сировець Г. П. (2014)
Руденчик Т. В. - Дослідження впливу модельного біологічного середовища на властивості та структуру епоксиполіуретанових композиційних матеріалів, наповнених фероценом, Рожнова Р. А., Штомпель В. І., Давиденко В. В., Галатенко Н. А. (2014)
Макеєва Л. В. - Вивчення біологічної активності та біосумісності поліуретансечовин з фізично іммобілізованим фолат-кон’югованим фероценом, Гладир І. І., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В., Закашун Т. Ю., Гриценко В. П. (2014)
Алімпієв А. М. - Результати аналізу основних класів безпілотних літальних апаратів для оцінювання можливості їх спільного застосування з армійською авіацією, Ватан М. І., Тюрін В. В., Масягін В. І. (2016)
Анипко О. Б. - Постановка задачи экспериментального исследования составного боеприпаса и программа испытаний для стрелкового оружия, Бирюков И. Ю., Сыщук С. И., Щепцов А. В. (2016)
Горюнов В. І. - Обґрунтування раціонального складу сил і засобів транспортного забезпечення військ (2016)
Гузченко С. В. - Обґрунтування підходу до визначення енерготехнічного потенціалу підрозділів міжвидової тактичної групи, Ярош С. П. (2016)
Закусило П. С. - Метод визначення економічної доцільності проведення планового ремонту на зразках озброєння та військової техніки (2016)
Костюк В. В. - Основні критерії щодо створення перспективного сімейства вітчизняних бойових колісних машин, Русіло П. О., Варванець Ю. В., Калінін О. М. (2016)
Лагутін Г. І. - Аналіз методів визначення характеристик та показників якості систем електропостачання комплексів озброєння та військової техніки (2016)
Логінов В. В. - Аналіз тенденцій формування технічного обрису силової установки бойового літального апарату нового покоління (2016)
Маланчук А. М. - Обґрунтування напрямів удосконалення протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв, Білобородов О. О., Завадський Д. С., Рибалка Г. В., Скопінцев О. О. (2016)
Міщенко Я. С. - Методика визначення параметрів та типу рушія перспективних бойових броньованих машин (2016)
Морозов О. О. - Методика формування вимог до груп поточного ремонту озброєння і військової техніки (2016)
Нікул С. О. - Модель прогнозування прогресивності зразка озброєння (2016)
Пасько І. В. - Підвищення ефективності вогневого ураження високоманеврених артилерійських підрозділів, Мелешко О. М. (2016)
Таран І. А. - Визначення маршрутів польоту засобів повітряного нападу повітряного противника безпосередньо поблизу об'єкту удару при однаковій апріорній небезпеці нападу з кожного напрямку (2016)
Трегубенко С. С. - Обґрунтування вимог до системи резерву озброєння та військової техніки (2016)
Трофименко П. Є. - Новий підхід до порядку розміщення обслуги причіпної гармати та інженерного облаштування вогневої позиції, Латін С. П., Сорокоумов Г. В. (2016)
Хаустов Д. Є. - Умови внутрішнього резонансу військової гусеничної машини (2016)
Шаша І. К. - Методика оцінювання зміни технічного стану та практичні рекомендації по прогнозуванню залишкового ресурсу автобронетанкової техніки, Іванченко А. О., Бойков І. В. (2016)
Пєтушков В. В. - Завдання по вогневому ураженню об’єктів противника в тактичній глибині побудови військ противника в ході ведення сучасних локальних війн. Вимоги до перспективних високоточних комплексів реактивної артилерії (2016)
Коваль В. В. - Основні вимоги до перспективної високоточної зброї повітряного базування, Балабуха О. С. (2016)
Жарик О. М. - Концепція побудови системи високоточного озброєння повітряного базування для вирішення завдань по вогневому ураженню наземних цілей, Агафонов Ю. М. (2016)
Журавльов О. О. - Концепція створення високоточних снарядів реактивних систем залпового вогню, Гурський О. І. (2016)
Быков В. Н. - Малогабаритные всепогодные датчики внешнего поля для систем навигации летательных аппаратов, Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Краюшкин В. А., Осиновый Г. Г., Радзиховский В. Н. (2016)
Грічанюк О. М. - Результати моделювання процесу роботи кореляційно-екстремальної системи навігації літальних апаратів (2016)
Грічанюк О. М. - Підготовка еталонних зображень для кореляційно-екстремальних систем корекції навігаційної інформації літальних апаратів, Щуцький А. В., Миронюк С. В. (2016)
Снісаренко А. Г. - Особливості функціонування АСУ високоточної реактивної системи залпового вогню, Корнєєв К. Г., Сербін В. В. (2016)
Снісаренко А. Г. - Актуальні питання безпеки застосування високоточних ракетних комплексів, Малахов С. В., Щуцький А. В. (2016)
Греков В. П. - Підхід до обґрунтування параметрів бойового оснащення боєприпасів, що використовуються для ураження броньованих цілей з активним захистом, П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. (2016)
Осіпов Ю. М. - Визначення очікуваних характеристик уніфікованих трансзвукових безпілотних літальних апаратів широкого призначення, Орлов С. В. (2016)
Агафонов Ю. М. - Оцінка очікуваного ефекту від застосування малих авіаційних хибних цілей при виконанні завдань введення противника в оману в операціях (бойових діях), Звиглянич С. М., Ізюмський М. П. (2016)
Буняева И. В. - Оптимизация датчика угловой ориентации летательного аппарата, Пискорж В. В., Черановский В. О. (2016)
Азаренков В. И. - К вопросу обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры средств вооружения и военной техники (2016)
Глущенко П. А. - Обґрунтування вибору методики досліджень аеродинамічних характеристик крил безпілотних літальних апаратів з кінцевими аеродинамічними поверхнями (2016)
Денисов А. И. - Концепция процесса повышения энергетической эффективности системы запуска двигателя военно-транспортного самолета, Бурсала Е. А. (2016)
Дмитрієв В. А. - Удосконалення порядку та методики проведення досліджень з продовження термінів служби парашутних систем, що спрямовані на підвищення безпеки їх експлуатації (2016)
Карлов В. Д. - Використання підведених радіохвилеводів для збільшення дальності виявлення маловисотних цілей над морем, Квіткін К. П., Карлов Д. В., Струцинський О. В. (2016)
Коплик І. В. - Рішення задачі визначення положення точок прицілювання при плануванні ракетних ударів по груповій цілі, Овчінніков В. О., Авдєєва О. М., Новак Д. А. (2016)
Купченко Л. Ф. - Установление связи между информационным показателем нормированной дивергенции Кульбака-Лейбнера и вероятностью правильного обнаружения, Рыбьяк А. С., Гурин О. А. (2016)
Ланецький Б. М. - Аналіз методів оцінювання й контролю показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, і розробка рекомендацій з їхнього застосування, Лук'янчук В. В., Артеменко А. А. (2016)
Поляков C. Ю. - Пропозиції по вдосконаленню охорони частин (підрозділів), які розташовані у базових таборах, Ленкін В. М., Зміївський Г. А., Корольов С. С. (2016)
Порошин С. М. - Результаты исследования аэродинамических характеристик профиля при его движении по наклонной траектории, Соловьев О. В., Соляник П. Н. (2016)
Родюков А. О. - Визначення залежності характеристик обладнання виміру дистанції від технічних характеристик автомобіля (2016)
Ролін І. Ф. - Метод побудови тилу угруповання Національної гвардії в операційному районі, Морозов І. Є. (2016)
Ударцева Т. Є. - Доцільність проведення професійного добору операторів керування безпілотними літальними апаратами (2016)
Федин С. С. - Моделирование fuzzy-системы наведения ракеты на цель (2016)
Чернявский И. Ю. - Оценка степени радиационного поражения путём прогнозирования дозовых нагрузок по данным датчика боеспособности, Марущенко В. В., Матыкин А. В. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Kalinichenko S. V. - Microecological disorders and their modern correction (Review), Korotkykh O. O., Tishchenko I. Yu. (2016)
Dorovsky D. A. - The decisive role of the hepatic lipase in the reverse cholesterol transport, Zagayko A. L. (2016)
Шаяхметова Г. М. - Стан біохімічних систем крові білих щурів в умовах алкогольного ураження печінки та профілактичної дії метадоксину, Карпова О. В., Вороніна А. К., Головенко М. Я. (2016)
Цубанова Н. А. - Дослідження ефективності нового гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое, за умов протамінового пародонтиту, Хохленкова Н. В., Журенко Д. С., Іроко Імамузо Метью (2016)
Сафонов А. А. - Актопротекторна активність 4-((R-іден)аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-тіолів (2016)
Lamazyan G. R. - Influence of Citrullus Colocynthis (L.) Shrad dry fruits extract on pancreas β-cells viability, Guzyk M. M., Kuchmerovska Т. М. (2016)
Кузнєцова М. Ю. - Антидіабетичні властивості лікарських рослин, поширених на території України, Конечна Р. Т., Галенова Т. І., Новіков В. П., Савчук О. М. (2016)
Калько К. О. - Особливості циркадіанної динаміки обмінних та жовчосекреторних процесів у щурів, Дроговоз С. М., Юдкевич Т. К., Бездітко Н. В. (2016)
Іванова К. С. - Фармакологічне дослідження впливу гелів з різною концентрацією глюкозаміну на утворення рубця на моделі лінійної різаної рани у тварин, Булига Л. О., Бутко Я. О. (2016)
Кононенко А. Г. - Гістологічна оцінка гепатопротекторної активності водного екстракту листків кукурудзи при гострому токсичному ураженні печінки, Уланова В. А., Єрьоменко Р. Ф. (2016)
Toryanik E. L. - New derivatives of 2-oxoindolin-3-glyoxylic acid-amid and ether, and their comparative antihypoxic activity (2016)
Процька В. В. - Аналіз мінерального складу сировини хости подорожникової та хости ланцетолистої, Журавель І. О. (2016)
Шостак Г. Л. - Морфолого-анатомічна будова підземних органів первоцвіту великочашечкового (Primula Macrocalyx Bunge) та первоцвіту весняного (Primula Veris L.), Марчишин С. М., Сіра Л. М., Луканюк М. І. (2016)
Voskoboynik О. Yu. - 6-Mono- and 6,6-disubstituted 3-R-6,7-dihydro-2H-(1,2,4)triazino(2,3-c)quinazoline-2-ones –promising class of Anticancer agents, Nosulenko I. S., Berest G. G., Kovalenko S. I. (2016)
Vorobets N. M. - Modifications of agar diffusion method to determination of the antimicrobial effect of the herbal medicinal products, Yavorska H. V. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2016)
Войтюк В. Д. - Автоматизована система розпізнавання параметрів технічного стану механізмів сільськогосподарської техніки, Тітова Л. Л., Надточій О. В., Роговський І. Л. (2016)
Головчук А. Ф. - Вільнопоршневий двигун-гідронасос для гідрооб’ємної силової передачі транспортних і мобільних сільськогосподарських машин (2016)
Дідур В. А. - Метод аналізу ієрархій у визначенні пріоритетних напрямів інтенсифікації землеробства, Грицаєнко І. М., Грицаєнко Г. І. (2016)
Кушнарев А. С. - Моделирование динамики свойств дражированных семян в почве, Сербий Е. К. (2016)
Лебедев А. Т. - Научно-инновационные аспекты теории трактора (2016)
Панченко А. И. - Особенности моделирования рабочих процессов, происходящих в гидравлической системе "насос-клапан-гидровращатель", Волошина А. А., Панченко И. А. (2016)
Кухарець С. М. - Отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження, Голуб Г. А. (2016)
Надикто В. Т. - Оцінка керованості руху ширококолійних енерготехнологічних засобів механізації сільськогосподарського виробництва, Кувачов В. П. (2016)
Ломейко О. П. - Термодинамічний і тепловий підхід до стійкості фаз під час кипіння рідин, Кулінченко В. Р. (2016)
Невзоров А. В. - Статистическая оценка показателей надежности автотранспортной техники в сельском хозяйстве, Лисовой И. А., Дидур В. В. (2016)
Діордієв В. Т. - Використання електростатичного поля при аерозольній обробці зернового матеріалу, Кашкарьов А. О., Новіков Г. В. (2016)
Червінський Л. С. - Дослідження відносної опроміненості плоских прошарків рідкого середовища в установках двостороннього опромінення, Книжка Т. С. (2016)
Чміль А. І. - Дослідження енергетичної ефективності сільськогосподарських еколого-біотехнічних систем (2016)
Малиновский М. - Комплекс программно-технических средств железнодорожной автоматики "Стрела-10". Архитектура и особенности реализации, Солодовник И., Тихонравов С. (2016)
Назаренко І. П. - Покращення якості сумішевого біодизеля шляхом обробки його акустичним полем, Кушлик Р. Р., Кушлик Р. В. (2016)
Овчаров В. В. - Преобразователь активной мощности потребляемой асинхронным электродвигателем, Овчаров С. В., Стребков А. А. (2016)
Лисенко В. П. - Система індукційного нагрівання ріпакового зерна в технологічному процесі виробництва олії, Комарчук Д. С. (2016)
Лобода О. І. - Автоматизація НВЧ-установки знезараження комбікорму на магнетронах малої потужності (2016)
Адамова С. В. - Біофізичні передумови процесів дії оптичних випромінювань на комах-шкідників, Лисенко О. В. (2016)
Петров В. О. - Зависимости функционирования новых, эргономичных рулевых управлений на базе электромеханических усилителей, Бондар А. М. (2016)
Чебанов А. Б. - Методика розрахунку електрозернової машини камерного типу (2016)
Постнікова М. В. - Порівняльний аналіз енергоємності зерноочисно-сушильних агрегатів (2016)
Голодний І. М. - Силовий драйвер крокового двигуна 2l110M, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2016)
Гавриленко Е. А. - Вариативное моделирование кривых с закономерным изменением дифференциально-геометрических характеристик, Холодняк Ю. В. (2016)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання автоколивань подвійного маятника з пружною першою ланкою, Семків О. М. (2016)
Соболь О. М. - Геометричне моделювання Ω-поверхонь в задачах оптимізаційного покриття (2016)
Шоман О. В. - Геометричні множини в моделях формування транспортних маршрутів, Даниленко В. Я. (2016)
Вірченко Г. А. - Інтегроване параметричне моделювання фігур різної вимірності (2016)
Соболь О. М. - Модель оптимізації розміщення пожежно-рятувальних підрозділів для захисту об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів, Мацулевич О. Є. (2016)
Ванін В. В. - Метод поліпараметризації як інваріантний компонент комп’ютерного формоутворення, Вірченко Г. І. (2016)
Малкіна В. М. - Методика аналізу зображень однотипних об‘єктів на основі класифікаційних ознак геометричних інваріантів (2016)
Гумен О. М. - Прикладна багатовимірна геометрія в сучасних наукових дослідженнях (2016)
Ніцин О. Ю. - Спрощений алгоритм просторового хешування для задач молекулярної динаміки, Дашкевич А. О., Охотська О. В., Мацулевич О. Є. (2016)
70-річчя член-кореспондента НАН України Валерія Васильовича Шевченка (2012)
75-річчя доктора хімічних наук, професора Людмили Михайлівни Сергеєвої (2012)
Матюшов В. Ф. - Нанокомпозиты на основе диоксида титана и полиакрилатов, Толстов А. Л., Лебедев Е. В., Головань С. В. (2012)
Матковська О. К. - Структурні характеристики та провідність епоксинеорганічних полімерів, отриманих затвердненням гетерополікислотами, Мамуня Є. П., Шандрук М. І., Зінченко О. В., Лебедєв Є. В. (2012)
Игнатова Т. Д. - Межфазная область в наполненных смесях линейных полиуретанов с полиметилметакрилатом, сформированных in situ, Косянчук Л. Ф., Яровая Н. В., Тодосийчук Т. Т. (2012)
Малышева Т. Л. - Влияние строения изоцианатного фрагмента жесткого сегмента полиуретанмочевин на межфазные взаимодействия с поливинилхлоридом, Головань С. В., Климчук Д. А. (2012)
Кабат О. С. - Полимерные композиционные материалы на основе ароматического полиамида и высокодисперсных кремнеземов, Сытар В. И., Евдокименко Н. М. (2012)
Рожнова Р. А. - Структура фолатовмісних поліуретансечовин медичного призначення, витриманих у модельних середовищах, Давиденко В. В., Андрюшина О. С., Гомза Ю. П., Несін С. Д. (2012)
Булавин Л. А. - Двухкомпонентная модель структуры и упругая деформация полимерных волокон, Забашта Ю. Ф., Каспрова А. В., Сенчуров С. П., Свечникова О. С. (2012)
Куцевол Н. В. - Особливості релаксаційних процесів полісахариду декстран сульфату та кополімерів на його основі, Мельник Н. П., Алексєєв О. М. (2012)
Анісімов В. М. - Властивості поліуретанових термопластів на основі сумішей складних поліефірів (2012)
Янович И. В. - Пенополиуретаны на основе природных полисахаридов: масс-спектрометрические исследования, Ахранович Е. Р., Марковская Л. А., Бортницкий В. И., Дмитриева Т. В., Савельев Ю. В. (2012)
Мішуров Д. О. - Вплив масштабного фактора на кінетику та ступінь фотоструктурування епоксидних сіток, сформованих за катіонним механізмом, Авраменко В. Л., Бровко О. О. (2012)
Рябов С. В. - Синтез і дослідження водорозчинних b-циклодекстрин-вмісних полімерів, Сінельніков С. І., Бойко В. В., Бабич І. В., Дмитрієва Т. В., Лаптій С. В., Бортницький В. І., Комлякова О. М., Керча Ю. Ю. (2012)
Шанталій Т. А. - Особливості формування структури гібридних систем на основі полііміду та тетраетоксисилану, Гомза Ю. П., Несін C. Д., Драган К. С., Клепко В. В. (2012)
70-річчя доктора хімічних наук Тамари Тимофіївни Тодосійчук (2012)
60-річчя доктора хімічних наук Штомпеля Володимира Івановича (2012)
Friedrich K. - Modern Polymer Composites for Friction and Wear Applications, Almajid A. A., Chang L. (2012)
Чорная В. Н. - Кинетика адсорбции из смесей полимеров. Влияние совместимости и термодинамической гибкости полимерных цепей, Тодосийчук Т. Т., Менжерес Г. Я. (2012)
Мишак В. Д. - Теплофізичні властивості функціоналізованих кополімерів етилену з вінілацетатом і їх композитів з гумовою крихтою, Сірик О. М., Давиденко В. В. (2012)
Карабанова Л. В. - Исследование структуры нанокомпозитов на основе полиуретан/поли(2-гидроксиэтилметакрилатных) полу-ВПС и многостенных карбонанотрубок, Гомза Ю. П., Несин С. Д., Глиевой А. Б., Бондарук О. Н. (2012)
Шевченко О. В. - Зависимость структурных особенностей полимерных b-дикетонатов кобальта от способа их получения, Волошановский И. С., Гомза Ю. П., Буренкова Е. В. (2012)
Луговая А. А. - Эффективная энергия активации деструкции эпоксидно-силоксановых композитов, отвержденных ангидридом в присутствии ацетилацетонатов металлов, Михальчук В. М., Кирсанов К. Г. (2012)
Малежик П. М. - Вплив магнітного поля на оптико-механічні властивості епоксидно-амінних полімерів, Шут М. І., Січкар Т. Г., Рокицький М. О. (2012)
Віленський В. О. - Деякі фізичні характеристики релаксаційної структури наповнених епоксиполімерів, Гончаренко Л. А., Демченко В. Л., Бардадим Ю. В. (2012)
Аксеновська О. А. - Синтез функціоналізованих олігоетерів на основі олігооксипропілендіаміну як комплексоутворювачів урану, Вортман М. Я., Руденко Л. І., Джужа О. В., Лемешко В. М., Іванова Т. С., Шевченко В. В. (2012)
Руденчик Т. В. - Синтез та дослідження олігооксипропіленфумаратів та нових фумаратвмісних поліуретанів на їх основі, Рожнова Р. А., Бондаренко П. О., Галатенко Н. А., Кісельова Т. О. (2012)
Бабич І. В. - Дослідження комплексів включення на основі циклодекстринів і білка альбуміну, Рябов С. В., Скоробогатов О. Ю., Козлов О. В., Лаптій С. В., Давиденко В. В. (2012)
Марковська Л. А. - Багатофункціональні бактерицидні пінополіуретани (2012)
Коновалова В. В. - Термочутливі гідрогелі на основі кополімерів N-ізопропілакриламіду та аліламінгідрохлориду, Самченко Ю. М., Побігай Г. А., Комарський С. А., Полторацька Т. П., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2012)
Ліпатов Юрій Сергійович 1927–2007 (2012)
Закусило О. М. - Архівна спадщина видатного хіміка академіка Юрія Сергійовича Ліпатова, Гришко В. М. (2012)
Куцевол Н. В. - Розгалужені полімерні системи. Особливості внутрішньомолекулярної структури в розчині, Безугла Т. М., Безуглий М. Ю. (2012)
Филипович А. Ю. - Получение пятичленных циклокарбонатсодержащих мономеров и олигомеров и их применение для синтеза полимеров, Ермольчук Л. В., Грищенко В. К., Баранцова А. В., Шевченко В. В. (2012)
Малышева Т. Л. - Влияние изомерии ароматического удлинителя цепи в жестком сегменте полиуретанмочевин на совместимость с поливинилхлоридом, Головань С. В., Климчук Д. А. (2012)
Ткаченко И. М. - Установление количественного соотношения ”структура – свойство” между ароматическими полиэфирами на основе декафторбифенила и их температурой стеклования, Кононевич Ю. Н., Давиденко В. В., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2012)
Козак Н. В. - Дослідження методом мас-спектрометрії зв’язування блокованого поліізоціанату з полісахаридом ксантаном у поліглюкануретанах на їх основі, Губіна А. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І., Комлякова О. Н. (2012)
Матковська О. К. - Структура і термічні властивості полімерів, отриманих на основі епоксидіанової смоли та гетерополікислот, Мамуня Є. П., Штомпель В. І., Шандрук М. І., Зінченко О. В., Лебедєв Є. В., Boiteux G. (2012)
Анісімов В. М. - Властивості бінарних сумішей на основі термопластичних поліуретанів і поліолефінів (2012)
Медведевських Ю. Г. - В’язкість розплавів полістиролу, Хавунко О. Ю. (2012)
Рябов С. В. - Масс-спектрометричне дослідження комплексу включення b-циклодекстрину з альбуміном, Бойко В. В., Бортницький В. І., Дмитрієва Т. В., Бабич І. В., Керча Ю. Ю. (2012)
Садовская Н. В. - Морфология и триботехнические свойства полимерных нанокомпозитов на основе высокомолекулярного политетрафторэтена и карбоновых нанотрубок, Сахно Ю. Э., Самохин М. С., Конова Е. М., Сычкова С. Т., Сахно Т. В., Хатипов С. А. (2012)
Сірик О. М. - Синтез і структурні особливості реакційноздатних олігомерів на основі рослинних олій, Мишак В. Д., Грищенко В. К., Лебедєв Є. В. (2012)
Заболотный М. А. - Физические процессы в электростатических планарных темплатах, формирующихся тангенциальными силами, Барабаш М. Ю., Гринько Д. А., Мартынчук Э. Л., Дмитренко О. П., Кулиш Н. П. (2012)
Файнлейб А. - O современнoй классификации и способaх получения полимерных пен. Полимеризованные высококонцентрированные эмульсии, Пурикова О., Григорьева О., Бардаш Л., Bismarck A. (2012)
Бабкіна Н. В. - Вплив температури тверднення і складу композицій на в’язкопружні властивості та густину зшивання поліуретанових оптично-прозорих матеріалів, Косянчук Л. Ф., Тодосійчук Т. Т., Антоненко О. І. (2012)
Пономарева Л. Н. - Структура и ионообменные свойства органо-неорганических ионитов, содержащих наночастицы гидрофосфата циркония, Дзязько Ю. С., Гомза Ю. П., Несин С. Д., Митченко Т. Е. (2012)
Лисенков Е. А. - Особливості релаксаційних процесів у системі ППГ–КНТ поблизу порога перколяції, Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2012)
Садовская Н. В. - Морфология и триботехнические свойства радиационных модификаций полимерных нанокомпозитов на основе высокомолекулярного политетрафторэтилена и углеродных нанотрубок, Сахно Ю. Э., Конова Е. М., Сичкова С. Т., Сахно Т. В., Хатипов С. А. (2012)
Степаненко Л. В. - Властивості бінарних сумішей на основі функціоналізованих поліефіруретану і кополімеру стиролу, Бровко О. О., Сергеєва Л. М. (2012)
Луговая А. А. - Вязкоупругие и теплофизические свойства эпоксидных полимеров и эпоксидно-силоксановых композитов, отвержденных ангидридом в присутствии ацетилацетонатов металлов, Михальчук В. М., Бровко А. А., Давиденко В. В., Белошенко В. А. (2012)
Ященко Л. Н. - Молекулярно-массовые характеристики наностуктурированных эпоксиуретановых олигомеров, Тодосийчук Т. Т., Терещенко В. Н., Дударенко Г. В., Воронцова Л. А. (2012)
Віленський В. О. - Термомеханічні властивості нанокомпозитів складу ЕП-3% CdO та ЕП-3%(CdO+ПАн), отверднених у постійних магнітному або електричному полях, Бардадим Ю. В., Юрженко М. В., Загорний М. М. (2012)
Робота Л. П. - Металлосодержащие полиуретаны – микробиологически устойчивые материалы (2012)
Аксеновська О. А. - Синтез комплексоутворювачів урану на основі етилендіамінотетраоцтової кислоти, Вортман М. Я., Руденко Л. І., Джужа О. В., Іванова Т. С., Остапюк С. М., Шевченко В. В. (2012)
Сінельніков С. І. - Синтез, структура та сенсорні характеристики циклодекстринвмісних полімерів, Рябов С. В., Бабич І. В., Керча Ю. Ю., Кошець І. А., Казанцева З. І., Козлова Т. В. (2012)
Травинская Т. В. - Вододиспергируемые иономерные полиуретаны с краун-эфирными фрагментами в цепи, Брыкова А. Н., Бабкина Н. В., Савельев Ю. В. (2012)
Філіпчук Г. - Мистецтво свободи для освіти (2016)
Franc M. - Inteligencja twórcza (ujęcie psychologiczne i socjologiczne) (2016)
Султанова Л. - Соціально-культурні передумови виникнення полікультуної освіти (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Психологічні основи композиторсько-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Рябова О. - Музично-слухові уявлення як операнди музичного мислення особистості (2016)
Растригіна А. - Деякі аспекти концепції духовності виховання, Кондратєнє Р. (2016)
Кучерявий О. - Закономірності розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя під впливом професійної самоосвіти і самовиховання вчителя під впливом професійної самоосвіти і самовиховання (2016)
Дівінська Н. - Педагогічна майстерність викладача як умова ефективної організації науково-дослідної роботи в університеті (2016)
Лобова О. - Ґенеза поняття "музична культура особистості" в контексті загальної музичної освіти (2016)
Кулик Є. - Методологічні принципи дизайнерського підходу до проектування виробів (2016)
Силко Є. - Органічна єдність людини і природи як полісистемна сутність сучасних напрямків дизайну (2016)
Руденченко А. - Індивідуально-диференційований підхід до творчого розвитку особистості студентів у процесі етнодизайнерської діяльності (2016)
Власюк О. - Професійна підготовка майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2016)
Мащенко А. - Методи формування музично-естетичної компетентності учнів основної школи у позашкільній освіті (2016)
Дяченко Л. - Форми і методи психолого-педагогічної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл в університетах ФРН (2016)
Пономаревський C. - Навчально-виховні технології в закордонних українських школах (2016)
Коліжук Г. - Теоретичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителя початкової школи (2016)
Вовк М. - Літературознавча компетентність учителя-філолога у контексті векторів реформування національної філологічної освіти (рецензія на монографію Л. О. Базиль "Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури" (К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 574 с.)) (2016)
Небесник І. - До 100-річчя від дня народження заслуженого вчителя України Золтана Баконія (міжнародна науково-практична конференція "Золтан Баконій і закарпатська школа живопису ХХ століття: мистецько-педагогічний та загальнолюдський виміри", 28-29 січня 2016 р., м. Ужгород) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2016)
Поздравляем с юбилеем Станислава Константиновича Евтушенко (2016)
Шунько Є. Є. - Аналіз особливостей постнатального фізичного розвитку дітей з дуже малою масою тіла при народженні в умовах відділення інтенсивної терапії та виходжування новонароджених, Бєлова О. О., Путкарадзе Р. В., Бакаєва О. М., Ніконова Л. В. (2016)
Маменко М. Є. - Використання комплексів мікронутрієнтів у педіатрії: користь та потенційні ризики (2016)
Матюха Л. Ф. - Аналіз нормативно-правової бази щодо надання медико-соціальної допомоги при ВІЛ-інфекції у дітей перших років життя в практиці сімейного лікаря, Медведовська Н. В., Бацюра Г. В., Веселова Т. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Підходи до терапії транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку, Іовіца Т. В. (2016)
Муквіч О. М. - Ретроспективний аналіз стану здоров'я школярів Київського регіону, Камінська Т. М., Неділько В. П., Пінчук Л. П. (2016)
Починок Т. В. - Перекисне окислення білків та ліпідів при недиференційованій дисплазії сполучної тканини у дітей, Веселова Т. В., Горобець Н. І. (2016)
Kalliomaki M. - Застосування пробіотиків упродовж перших 7 років життя: зниження кумулятивного ризику розвитку атопічного дерматиту в ході рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження, Salminen S., Poussa T., Isolauri E. (2016)
Охотникова Е. Н. - Интерстициальные заболевания легких у детей (обзор иностранной литературы). Часть 1. Классификация интерстициальных заболеваний легких у детей и описание некоторых нозологических единиц, встречающихся преимущественно у младенцев (0–2 года), Ткачева Т. Н., Горбатюк О. И. (2016)
Гусейнова С. А. - Эндотелиальная дисфункция и формирование функционального статуса слизистого барьера кишечника у маловесных новорожденных, подверженных перинатальной гипоксии, Панахова Н. Ф., Оруджева П. А., Гаджиева Н. Н., Адилова А. И. (2016)
Мельников О. Ф. - Экспериментальные исследования влияния препарата "СЕПТОЛЕТЕ" на факторы иммунитета ротовой полости, Прилуцкая А. Д., Тимченко М. Д. (2016)
Абатуров А. Е. - Применение иммуномодулятора растительного происхождения в комплексном лечении заболеваний детского возраста, Борисова Т. П. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Динаміка захворюваності та поширеності бронхолегеневої патології у дітей, Чумаченко Н. Г., Лапшин В. Ф., Уманець Т. Р. (2016)
Охотникова Е. Н. - Современные возможности комплексного воздействия мукоактивной терапии бронхообструктивного синдрома у детей (2016)
Марушко Ю. В. - Комплексні препарати в терапії гострого риніту у дітей, Московенко О. Д. (2016)
Ткаченко В. Ю. - Особенности течения острых респираторных заболеваний у детей с гиперплазией лимфоглоточного кольца (2016)
Охотнікова О. М. - Сучасні аспекти зовнішньої протизапальної терапії атопічного дерматиту у дітей, Яковлева Н. Ю., Черниш Ю. Р. (2016)
Банадига Н. В. - Генетичні маркери, що визначають виникнення та перебіг бронхіальної астми у дітей, Волошин С. Б. (2016)
Колюбакіна Л. В. - Важка бронхіальна астма у дітей: роль клінічно-анамнестичних показників у верифікації діагнозу, Хільчевська В. С. (2016)
Станіславчук Л. М. - Стенозуючий ларинготрахеїт і рецидивний стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: сімейний анамнез алергії і бронхіальної астми (2016)
Бережний В. В. - Вивчення функціонального стану ендотелію за допомогою комплексу показників проби з реактивною гіперемією, Романкевич І. В. (2016)
Закут М. - Влияние перорального приема дидрогестерона на развитие сердца плода на ранних сроках беременности, Аслем Э., Абукамар М., Абугхазза О., Панзер Д., Де Вольф Д. (2016)
Бережний В. В. - Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень, Маменко М. Є. (2016)
Дудник В. М. - Клінічна ефективність препарату "Куплатон" у терапії кишкової коліки у дітей раннього віку, Вижга Ю. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Остеопенічний синдром у дітей із хронічним гастродуоденітом, Волоха Т. І., Асонов А. О. (2016)
Тяжка О. В. - Особливості вегетативного статусу у дітей з неврологічною патологією на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Горобець Н. І., Починок Т. В., Горобець А. О., Знова І. Б., Горобець Н. М., Данилюк Н. В., Резніков Ю. П., Шкот А. В. (2016)
Сович Х. П. - Гострі енцефаліти у дітей, Надрага О. Б., Хомин О. Я. (2016)
Кокоркин А. Д. - Диагностика и лечение обструктивного мегауретера у детей раннего возраста (2016)
Гусаков А. Д. - Сравнительная эффективность методов хирургического лечения аденоидных вегетаций у детей с экссудативными средними отитами, Желтов А. Я., Кокоркин Д. Н. (2016)
Титул, зміст (2015)
Привітання з ювілеєм (2015)
Кашинцева О. - Національна патентна реформа у сфері охорони здоров’я на засадах верховенства прав людини (2015)
Петренко І. - Особливості використання літературних творів, що перейшли до суспільного надбання: зарубіжний досвід та національна практика (2015)
Коваленко Т. - Управління авторськими та суміжними правами (2015)
Зайцева А. - Проблеми визначення юрисдикції судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (2015)
Петренко С. - Обсяг конкретної експертної задачі при проведенні судової експертизи на відповідність винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності "новизна" (2015)
Коваль І. - Законодавче регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності: стан і напрями розвитку (2015)
Андрощук Г. - Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко- правовий аналіз, Давимука С. (2015)
Харченко В. - Протидія інтелектуальному піратству в Україні: забезпечення охорони прав інтелектуальної власності або спосіб впливу на державну політику та механізм недобросовісної конкуренції? (2015)
Карпенко С. - Повернення коштів за вкладами фізичних осіб банками, що перебувають у стадії ліквідації: фінансово-правові аспекти (2015)
Куровський С. - Щодо окремих аспектів гарантування державою правової охорони банківських відносин (2015)
Інформаційна довідка (2015)
Вовк Ю. М. - Значення відростків твердої оболони головного мозку для формування стоку пазух та його утворень, Малахов С. С. (2016)
Вовк Ю. М. - Індивідуальна анатомічна мінливість взаємовідношень ствола мозку з великим отвором, Редякіна О. В. (2016)
Волков К. С. - Реорганізація ультраструктурних компонентів сім’яників в стадіях токсемії та септикотоксемії після експериментальної термічної травми, Муха С. Ю., Кривко Ю. Я., Небесна З. М. (2016)
Волошин М. А. - Динаміка співвідношення клітин та екстрацелюлярного матриксу менісків колінного суглоба щурів у постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробного введення антигену, Абросімов Ю. Ю. (2016)
Воянський Р. С. - Морфофункціональний стан скронево-нижньощелепного суглоба в умовах норми та патології, Попадинець О. Г., Саган О. В., Дубина Н. М. (2016)
Герасимюк І. Є. - Особливості просторової перебудови артеріального відділу кровоносного русла шлунка щурів після видалення привушних і нижньощелепних залоз, Беденюк О. А. (2016)
Глушак А. А. - Статеві розбіжності метричних параметрів зубних дуг у підлітків з ортогнатичним прикусом в залежності від типу обличчя та форми голови, Піліпонова В. В. (2016)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2016)
Гордієнко О. В. - Мікроскопічна оцінка будови регенерату губчастої кістки статевозрілих щурів за умов загального зневоднення організму (2016)
Горошко О. М. - Морфологічні зміни у нирках при їх експериментальному гострому пошкодженні за умов застосування ліпосомальних препаратів, Драчук В. М., Заморський І. І. (2016)
Гресько Н. І. - Структурна перебудова стінки товстої кишки за впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ (2016)
Григор’єва О. А. - Особливості динаміки масо-ростових показників і довжини тазової кінцівки щурів в постнатальному періоді в нормі і експерименті (2016)
Грицуляк Б. В. - Особливості гемодинаміки в яєчку при косій пахвинній грижі та її вплив на сперматогенез, Грицуляк В. Б., Івасюк І. Й., Глодан О. Я., Спаська А. М. (2016)
Грицуляк В. Б. - Характер морфофункціональних змін в передміхуровій залозі, зумовлених етаноловою інтоксикацією, Долинко Н. П., Попадинець О. Г., Пастух М. Б., Халло О. Є. (2016)
Громова А. М. - Роль електронної мікроскопії в вивченні внеплацентарної тканини, Громова О. Л., Мітюніна Н. І., Талаш В. В., Мартиненко В. Б. (2016)
Громова А. М. - Патоморфологічні особливості плаценти та оболонок при передчасному вилитті навколоплідних вод, Громова О. Л., Мітюніна Н. І., Талаш В. В., Нестеренко Л. А. (2016)
Давиденко В. Ю. - Морфологічні особливості слизової оболонки різних ділянок язика щурів у нормі, Нідзельський М. Я., Старченко І. І., Давиденко Г. М., Чикор В. П. (2016)
Давидова Л. М. - Структурна тривимірна організація сосочків язика щурів за даними сканувальної електронної та світлової мікроскопії, Ткач Г. Ф., Сікора В. З., Муравський Д. В., Максимова О. С. (2016)
Дейнега Т. Ф. - Структурна організація губних залоз та ланки гемомікроциркуляторного русла новонародженої людини (2016)
Довбня Ю. М. - Розподіл імуноцитів в слизовій оболонці передньої стінки лобової пазухи людини (2016)
Довгаль Г. В. - Гистохимическая динамика гликозаминогликанов в поджелудочной железе крыс при естественном изменении типа питания в постнатальном периоде, Довгаль М. А., Супонько Ю. В., Волошин Н. А. (2016)
Dudenko V. G. - Morphological features of different parts оf the human diaphragm, Vdovichenko V. I., Kurinnyi V. V. (2016)
Yevtushenko I. Y. - Individual age and gender characteristics of organometric parameters of kidney and pyelocaliceal complex in human of mature age (2016)
Заморський І. І. - Вплив вегетативної денервації на фотоперіодичні зміни структурної організації статевих залоз самців щурів, Хмара Т. В. (2016)
Зінько А. В. - Мікроструктурна організація мозолистого тіла кінцевого мозку за умов впливу опіоїду в експерименті, Костюк Г. Я. (2016)
Іваночко В. М. - Вплив макроелементного складу на структуру та електрофізілогічні характеристики жувального і мімічних м’язів щура при загальній глибокій гіпотермії, Потяк О. Ю., Шовкова Н. І., Тимчук Т. М. (2016)
Іванців О. Р. - Структурна перебудова ендокриноцитів підшлункової залози при лікуванні стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом та інсуліном, Попович Ю. І., Багрій М. М., Міськів В. А. (2016)
Казакова К. С. - Морфометрична характеристика ланок гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки ясен щурів при хронічній інтоксикації етанолом (2016)
Капустянська А. А. - Морфо-функціональна характеристика структурних компонентів ниркового тільця у щурів, Челішвілі А. Л. (2016)
Квитницкая-Рыжова Т. Ю. - Влияние генной терапии на морфо-функциональные характеристики и показатели апоптоза ряда органов при экспериментальном сахарном диабете, Луговской С. П., Клименко П. П., Хаблак Г. В., Топорова Е. К. (2016)
Ключко C. С. - Морфологические особенности стенки маточных труб новорожденных, Евтушенко В. М., Соколовский Д. Н. (2016)
Козлов С. В. - Клініко-анатомічні передумови розривів стінки серця людини, Дворецький Д. Д., Алєксєєнко О. А. (2016)
Козлов С. В. - Конституциональные и антропометрические особенности людей умерших в результате хронической ишемической болезни сердца, Клименко М. Г., Сулоев К. Н. (2016)
Коптев М. М. - Особливості будови респіраторного відділу легень щурів лінії Вістар контрольної групи, Проніна О. М., Єрошенко Г. А., Коломієць Н. П. (2016)
Костюк О. Г. - Наслідки введення хіміотерапевтичних препаратів у підслизову основу сечового міхура, Костюк Г. Я., Гончарук В. В., Камлук В. П., Бурков М. В., Фоміна Л. В. (2016)
Котляренко Л. Т. - Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом, Федонюк Л. Я., Ярема О. М. (2016)
Кошарный В. В. - Краниометрия при диагностике черепно-мозговой травмы с локализацией в задней черепной ямке, Павлов А. И., Абдул-Оглы Л. В., Рутгайзер В. Г., Дубовик К. И. (2016)
Лісова Т. А. - Вплив постійної блокади кровотоку яєчковою артерією на сперматогенез в експерименті (2016)
Логаш М. В. - Патоморфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду на мікроструктурному рівні (2016)
Люлька О. М. - Інформативність каріометричного дослідження тиреоцитів у нормі та при патології щитоподібної залози, Ляховський В. І., Ковальов О. П., Кравців М. І., Нємченко І. І. (2016)
Ляховський В. І. - Індивідуальні особливості хірургічної анатомії легеневих зв’язок у людей похилого віку, Люлька О. М., Ляховська Т. Ю., Нємченко І. І., Ковальов О. П. (2016)
Макуріна Г. І. - Патоморфогенез сполучнотканинного компоненту шкіри хворих на псоріаз і гіпертонічну хворобу (2016)
Малков І. І. - Динаміка морфологічних змін тканин передньої черевної стінки щурів після проведення пластики значного за розмірами вентрального дефекту, Твердохліб І. В. (2016)
Марковский В. Д. - Влияние хронической внутриутробной гипоксии на морфофункциональное состояние печени потомства крыс, Сакал А. А. (2016)
Марценяк І. В. - Порівняльний аналіз фазових мап мікроскопічних зображень гістологічних зрізів щічної ділянки плода в динаміці морфогенезу, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2016)
Масловський С. Ю. - Закономірності будови та індивідуальної анатомічної мінливості первинної зорової та соматосенсорної кори півкуль мозку людини, Клочко Н. І., Трач О. О. (2016)
Матвєйшина Т. М. - Вплив внутрішньоутробного антигенного навантаження на інтенсивність розподілу рецепторів до сіалоспецифічних лектинів в структурах слизової глотки щурів, Штанько І. Ф. (2016)
Мельник Н. А. - Морфологические изменения эпидермиса кожи крыс при длительном воздействии на её неповрежденную поверхность наночастиц сульфида свинца, Луговской С. П., Диденко М. Н. (2016)
Моніна О. В. - Використання методів лектинової гістохімії для вивчення процесів формування субхондральної кістки (2016)
Моторна Н. В. - Особливості розвитку герпесвірусної інфекції у печінці та її корекція ацикловіром, Рибалко С. Л., Сокуренко Л. М., Старосила Д. Б., Савосько С. І. (2016)
Нефедов А. А. - Применение цитиколина для коррекции ультраструктурных изменений ЦНС, индуцированных экспериментальным аллергическим энцефаломиелитом, Мамчур В. И. (2016)
Никифоров А. Г. - Характеристика нейроцитов спинномозговых узлов человека во внутриутробном периоде развития, Черняк В. В., Старченко И. И. (2016)
Ніколєнко Д. Є. - Морфологічна характеристика змін тканин печінки, серця та нирок щурів на фоні трансторакального введення надмалих частинок диоксиду кремнію (SiO2), Шкурупій О. А., Бойко Д. М. (2016)
Пелипенко О. В. - Кількісні співвідношення структурних компонентів кісткової тканини щурів, Шепітько В. І. (2016)
Півторак В. І. - Зміни клітинного циклу клітин кіркової речовини нирки після нефректомії контралатеральної у статевонезрілих щурів, Монастирський В. М. (2016)
Піскун Р. П. - Морфофункціональна мінливість серця при експериментальному атеросклерозі під впливом генної корекції, Гринчак Н. М., Климчук І. М. (2016)
Покотило П. Б. - Ангіоархітектоніка нирки при експериментальному цукровому діабеті, Галюк У. М., Покотило В. Ю., Матешук-Вацеба Л. Р. (2016)
Попадинець О. Г. - Особливості реакції відповіді органів сечо-статевої системи в умовах експериментально змодельованих станів, Дідушко О. М., Олійник Н. В., Гречин А. Б., Дубина Н. М. (2016)
Пришляк А. М. - Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію, Стахурська І. О., Ремінецький Б. Я., Щур О. М. (2016)
Пришляк А. М. - Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці, Юрик І. І., Головата Т. К., Головатюк Л. М. (2016)
Романюк А. М. - Гістологічні зміни сечового міхура щурів за умов модельованого підгострого впливу солей важких металів, Сікора В. В., Линдін М. С., Будко Г. Ю., Піддубний А. М. (2016)
Ружицька О. В. - Результати експериментального дослідження морфологічних особливостей жирового тіла щоки людей в залежності від форм їх голови та обличчя, Вовк Ю. В. (2016)
Савка І. І. - Вплив гіперглікемії на морфометричну характеристику стану ангіоархітектоніки яєчка щура (2016)
Саган Н. Т. - Вплив йододефіциту і гіпотиреозу на різні органи: теоретичний і клінічний аспекти, Попадинець О. Г., Дубина Н. М. (2016)
Сарафинюк Л. А. - Детермінація параметрів центральної гемодинаміки антропометричними предикторами у дівчат мезоморфів з різним рівнем фізичних навантажень, Фоміна Л. В., Кириченко Ю. В., Камінська Н. А., Кириченко В. І. (2016)
Силкина Ю. В. - Асимметричность гистоструктурных изменений в полушариях головного мозга при хронической алкогольной интоксикации в эксперименте, Назарова Д. И., Кожушко А. Ю., Крамарь С. Б., Кожушко В. В. (2016)
Скотаренко Т. А. - Реакція гемомікроциркуляторного русла наднирника при корекції гострого асептичного перитоніту введенням кріоконсервованої плаценти у щурів (2016)
Слободян О. М. - Закономірності перинатальних органометричних параметрів ділянок і структур голови, Кузняк Н. Б., Лаврів Л. П. (2016)
Степаненко О. Ю. - Будова та індивідуальна анатомічна мінливість верхньої півмісяцевої часточки півкуль мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2016)
Таврог М. Л. - Гістологічні і гістохімічні особливості епітелію червоподібного відростка людини в першій половині грудного періоду, Сирцов В. К., Зідрашко Г. А., Алієва Е. Г., Хитрик А. Й. (2016)
Тарасенко К. В. - Порівняльна морфофункціональна характеристика плацент жінок з ожирінням та з фізіологічною масою тіла (2016)
Тихонова О. А. - Морфологические преобразования кожи волосистого отдела головы мужчин при андрогенной алопеции (2016)
Товажнянская В. Д. - Влияние эшерихиоза матери на морфофункциональное состояние коры надпочечников плодов крыс (экспериментальное исследование), Сорокина И. В. (2016)
Федосєєва О. В. - Аналіз змін у ядрах і функціональному стані тироцитів при пренатальній дії стафілококового анатоксину (2016)
Хмара Т. В. - Варіанти топографії поверхневих вен верхньої кінцівки у плодів людини, Заморський І. І., Комар Т. В., Хмара А. Б. (2016)
Хмара Т. В. - Пренатальний морфогенез органа Вебера, Стрижаковська Л. О. (2016)
Цигикало О. В. - Особливості ембріогенезу та будови міхурової протоки в ранньому періоді онтогенезу людини, Олійник І. Ю., Хіблень С. В. (2016)
Черно В. С. - Порівняльна морфометрична характеристика пазушно-венозних утворень твердої оболони головного мозку людини та собаки, Вовк Ю. М. (2016)
Черно В. С. - Порівняльна мікроскопічна характеристика стінок стрілової пазухи твердої оболони головного мозку людини та собаки, Хилько Ю. К., Волобуєв М. А., Френкель Ю. Д., Пшиченко В. В. (2016)
Шарапова О. М. - Результати морфологічного дослідження яєчок щурів, опромінених електромагнітним полем і вживавших настоянку ехінацеї пурпурової (2016)
Шаторна В. Ф. - Вплив низьких доз ацетату свинцю на кардіогенез щура в експерименті, Гарець В. І., Нефьодова О. О., Кононова І. І. (2016)
Шепітько K. В. - Морфометрична характеристика стінки тонкої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти і асептичному запаленні очеревини у щурів, Шепітько В. І. (2016)
Шепітько В. І. - Характеристика макрофагоцитарної системи печінки при введенні кріоконсервованої плаценти, Григоренко А. С. (2016)
Шепітько В. І. - Гістоморфологічна характеристика трійчастого вузла в нормі у щурів, Данилів О. Д. (2016)
Шепітько В. І. - Структурна організація міокарду передсердь у інтактних щурів, Лисаченко О. Д., Донець І. М. (2016)
Шиян Д. М. - Топографоанатомічні особливості ядер мозочка людини (2016)
Яковцова І. І. - Клініко-морфологічна характеристика пухлин центральної нервової системи у населення міста Харкова та Харківської області за період 2000-2014 роки, Чертенко Т. М., Сосонна Л. О., Олійник А. Є., Долгая О. В. (2016)
Титул, зміст (2015)
Штефан О. - Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування (2015)
Мацкевич О. - Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі (2015)
Зеров К. - Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет (2015)
Троцька В. - Тимчасове відтворення творів у мережі Інтернет: правові аспекти та судова практика, Петренко С. (2015)
Давидова Н. - Спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (досвід США та України) (2015)
Андрощук Г. - Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко- правовий аналіз, Давимука С. (2015)
Patsuriia N. - Essence of insurance activity: economic and legal analysis, Reznikova V. (2015)
Андреєв Д. - Особливості інтелектуальної комунікації влади та суспільства в умовах глобальної інформатизації (2015)
Кашканова Н. - Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їхнє місце в медико-біологічному дослідженні людини (2015)
Вічна пам'ять (2015)
Інформаційна довідка (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського