Луговской Ю. Ф. - Влияние состава, структуры и термообработки новых жаростойких титановых сплавов на основе системы Тi—Al—Si—Zr на их механические свойства, Кулак Л. Д., Кузьменко Н. Н., Дацкевич О. В., Спиридонов С. А. (2015)
Даниленко М. І. - Вплив деформаційної субструктури на механічні властивостісталі 20Х, Подрезов Ю. М., Назаренко В. А., Даниленко В. І., Фірстов С. О., Марченко Н. М. (2015)
Шевченко О. М. - Особливості структури карбідосталі із зміцненням карбідами хрому, що утворюються при гарячому пресуванні (2015)
Подрезов Ю. М. - Зміна твердості по глибині доріжки тертя деформованої сталі 20Х, Грінкевич К. Е., Рудик М. Д., Даниленко М. І., Ткаченко І. В., Козирєва Л. В. (2015)
Vasylyev O. - The boundaries and their impact on properties of zirconia electrolyte, Brychevskyi M., Brodnikovskyi Y., Brodnikovska I., Firstov S. (2015)
Олейник Г. С. - Особенности структурно-фазовых превращений турбостратного BN при высоких давлениях и температурах, Петруша И. А., Котко А. В., Никишина М. В. (2015)
Григорьев О. Н. - Структурообразование и механические свойства диборида циркония в присутствии активирующих спекание добавок, Галанов Б. А., Коротеев А. В., Мелах Л. М., Moсинa Т. В., Бега Н. Д., Котенко В. А., Винокуров В. Б., Клименко Л. И., Степаненко А. В. (2015)
Жиляєв І. Б. - Здобутки в системі нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та побудови інформаційного суспільства упродовж 2012 – 2013 років, Фурашев В. М. (2013)
Брижко В. М. - Захист персональних даних: реалії та практика сучасності (2013)
Мельник К. С. - Теоретико-правовий зміст терміна "персональні дані” (2013)
Баранов О. А. - Об’єкт правовідносин в інформаційному праві (2013)
Яременко О. І. - Сутність та соціально-правова природа інформаційної діяльності (2013)
Дорогих С. О. - Сутність та визначення понять "інформаційна діяльність” та "інформаційна діяльність органів влади” (2013)
Поперечнюк В. М. - Інтелектуалізація сучасного суспільства: проблеми та перспективи (2013)
Селезньова О. М. - Інформаційне суспільство: сутність, особливості, становлення (2013)
Байрачна Л. К. - Роль засобів масової інформації у формуванні політичного іміджу державної влади (2013)
Золотар О. О. - Класифікація загроз інформаційній безпеці, Трубін І. О. (2013)
Сандул В. С. - Урегулювання відносин між операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні мереж (2013)
Ланде Д. В. - Життєвий цикл інформаційних об’єктів (2013)
Березін Б. О. - Довготермінове зберігання правової інформації (2013)
Беніцький А. С. - Відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно з кримінальним законодавством Російської імперії (друга половина XIX – початок XX століття) (2013)
Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 року № 108 "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних” (2013)
Додатковий протокол від 8 листопада 2001 року № 108 до Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних” щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних” (2013)
Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 24 жовтня 1995 року "Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним обігом цих даних” (2013)
Колесников К. Н. - Из Херсонеса в Москву и обратно: метаморфозы цивилизационно-географической периферии и всемирно-исторического центра (2014)
Архірейський Д. В. - Рубрика "Історія митної справи” "Вісника Академії митної служби України” (1999–2008): історіографічне та науково-організаційне значення (2014)
Шеремет В. Ю. - Керування радянською економікою доби непу в працях зарубіжних дослідників (на основі аналізу перекладеної літератури) (2014)
Виноградов Г. М. - Давньоруська податкова система: баланс моделі ідеальної держави та раціонального державного управління (2014)
Алексаха А. Г. - Війни Троянд в Англії у XV ст. як приклад взаємодії демографічних і соціально-економічних процесів (2014)
Слісаренко О. М. - Матеріально-фінансові фактори під час походу військ Карла ХІІ на Москву в 1708–1709 рр. (2014)
Калашников В. М. - Монетарна політика "батьків-засновників” США і війна за незалежність (2014)
Rutkowski M. - Conditions of river/waters crossing and collecting there fees in the Kingdom of Poland in constitutional and Paskievich era (2014)
Земський Ю. С. - Торговельний потеціал містечок як засіб боротьби з "провінційністю”(на прикладі Меджибожа ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Морозов О. В. - Політико-правові аспекти розвитку морського та річкового транспорту в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Жиленкова І. М. - Експортна політика промислового капіталу України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Савченко С. В. - Іван Георгійович Айвазов (1872–1964): місіонер, богослов, публіцист ыз Катеринославської губернії (2014)
Гай-Нижник П. П. - Тютюн, махорка і сірники у податковій політиці урядів УНР та Української Держави у 1918 р. (2014)
Васковський Р. Ю. - Російсько-українська війна 1918–1919 рр.: за 100 років до рецидиву (2014)
Кабанов В. І. - Торгово-економічна співпраця СРСР і Чехословаччини під час спорудження Дніпрогесу (2014)
Кривчиков В. М. - Функционирование военной торговли на территории Беларуси накануне Великой Отечественной войны (2014)
Дячок О. О. - Підсумки VIII міжнародної наукової конференції "Історія торгівлі, податків та мита” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бурєннікова Н. В. - Порівняльний аналіз результативності процесу здійснення капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища: міждержавний аспект з урахуванням паритету купівельної спроможності (2016)
Боднар О. В. - Збутова інфраструктура як невід'ємна складова ланцюгу формування ціни на продукцію рослинництва (2016)
Руда О. Л. - Санація і банкрутство підприємства в Україні, Островська О. В. (2016)
Супрунова І. В. - Удосконалення економічного аналізу запасів підприємства як складової інформаційно-комунікативної системи, Кирилюк Б. Л. (2016)
Плахтій Т. Ф. - Якість в бухгалтерському обліку: економічний аспект (2016)
Рибачук В. П. - Засади формування інноваційної моделі аграрного сектору через призму "Зеленої економіки" (2016)
Семенюк І. Д. - Розвиток сільського господарства у контексті концепції "Зеленої економіки" (2016)
Печерський В. В. - Корпоративне управління в інтегрованих підприємствах: теоретичний аспект (2016)
Домбровська С. С. - Проблеми нормативно-правового регулювання ринку плодоовочевої продукції в Україні (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Яців І. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств як результат конкурентних відносин (2015)
Черевко Г. - Функціонування малих підприємств в аграрному секторі економіки: українські реалії та досвід Японії, Черевко І., Черевко Д. (2015)
Костирко І. - Сталість сільського розвитку і його інфраструктура, Гром’як Т. (2015)
Гавука І. - Універсальний спосіб реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції (2015)
Батюк Г. - Роль і теоретична сутність малих форм господарювання у виробництві сільськогосподарської продукції, Ціцька Н. (2015)
Демедюк Л. - Оцінка внутрішніх стимулів розвитку особистих селянських господарств у рамках процесу суспільного відтворення (2015)
Маркович Н. - Проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних формувань Львівщини (2015)
Коверко Ю. - Сучасні підходи до класифікації особистих селянських господарств (2015)
Янишин Я. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарського підприємства та шляхи її вдосконалення (на прикладі ТзОВ "Агро ЛВ Лімітед"), Булик О. (2015)
Дідич З. - Ризик-менеджмент як складова державної політики у галузі сільського господарства: приклад ЄС (2015)
Макаруха С. - Становлення та розвиток сільськогосподарських кооперативів в Україні (2015)
Шолудько О. - Удосконалення фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності, Грицина О. (2015)
Томашевський Ю. - Гідротермічний індекс у страхуванні врожаю сільськогосподарських культур (2015)
Брик Г. - Особливості бухгалтерського обліку активів з ГМО (2015)
Грицина О. - Аграрне страхування: проблеми та перспективи розвитку, Шолудько О., Тофан І. (2015)
Сиротюк Г. - Методичні особливості аудиту виробничих запасів, Сиротюк К. (2015)
Ковалів І. - Вплив пенсійної реформи на розмір пенсій у майбутньому (2015)
Лиса О. - Облік витрат на якість продукції, Андрушко Р., Мирончук З. (2015)
Прокопишин О. - Бюджетування як інструмент стратегії розвитку підприємств аграрного сектору (2015)
Грубінка І. - Можливі напрями вдосконалення державної підтримки кредитного забезпечення аграрних підприємств (2015)
Назар М. - Нетрадиційні форми кредитування сільськогосподарських підприємств (2015)
Солонка О. - Особливості сільськогосподарського виробництва та пов’язані з цим ризики фінансової безпеки (2015)
Нестеренко Г. - Аналіз чинного фінансового механізму розвитку рекреаційних територій, Красовська Г. (2015)
Дудяк Р. - Теоретичні основи ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств, Більський І., Бугіль С. (2015)
Брух О. - Маркетингові засади вдосконалення збутової діяльності сільськогосподарських підприємств, Бернацька І., Мітюшкіна Х. (2015)
Кузнєцова І. - Економічна сутність та особливості маркетингових комунікацій, Дудяк Р., Бугіль С., Грабовський Р. (2015)
Яців С. - Варіанти розвитку м’ясного скотарства України (2015)
Іваницький І. - Формування ринку цукру, Сибаль Я. (2015)
Сибаль Я. - Розвиток виробництва цукрового буряку, Іваницький І. (2015)
Галанець В. - Відродження тваринництва в Україні, Галанець В. (2015)
Альохіна Н. - Перспективи інтеграції української галузі свинарства до європейського простору (2015)
Вислободська Г. - Послуги в сільському господарстві: суть, роль та значення (2015)
Мерцало А. - Виробництво тютюнової сировини в країнах ЄС (2015)
Яремко Ю. - Теоретико-методичне обґрунтування інтегральної оцінки стану меліорованих земель внаслідок нераціонального землекористування, Дудяк Н. (2015)
Савчак В. - Обставини, що унеможливлюють поділ земельної ділянки (2015)
Карпенко А. - Обмеження (обтяження) у використанні сільськогосподарських земель і механізм відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених ними, Недашківська Т. (2015)
Колодій П. - Визначення, склад і використання земель рекреаційного призначення в Україні, Дума Ю., Кок З. (2015)
Солярчук Ю. - Логістика у сфері землекористування (2015)
Гуцуляк Ю. - Аналіз продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, Таратула Р. (2015)
Ступень Н. - Інструментарій механізму рентного регулювання в процесі використання й відтворення земельних ресурсів агросфери (2015)
Босіока В. - Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств Львівщини (2015)
Тибінка Г. - Сучасний інструментарій зміни соціальної політики (2015)
Савіцька Н. - Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні (2015)
Основні результати діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України у 2013 році (2014)
Данильян О. Г. - Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс, Дзьобань О. П. (2014)
Брижко В. М. - Філософія права: аксіологія в сфері інформаційного права (2014)
Забара І. М. - Інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права (2014)
Баклан О. В. - Інформаційно-правова складова відносин у сфері підприємництва України: теоретико-прикладні питання (2014)
Гладківська О. В. - Інформація з обмеженим доступом: проблема неузгодженості термінології (2014)
Фурашев В. М. - Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України (2014)
Юдкова К. В. - Побудова правової моделі інформаційної безпеки (2014)
Омельченко І. К. - Шляхи регулювання Інтернет-контенту в рамках національного законодавства України та міжнародних стандартів (2014)
Леонов Б. Д. - Тероризм в аспекті діяльності засобів масової інформації (2014)
Скулиш Є. Д. - Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності (2014)
Шишка Ю. М. - Захист прав і свобод людини в інформаційній сфері (2014)
Беніцький А. С. - Кримінальна відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно із законодавством Московської держави другої половини XVII століття (2014)
Радутний О. Е. - Інформація, яка надходить у режимі реального часу через веб-камеру, як предмет злочину, що передбачений ст. 301 КК України (2014)
Корабель М. Г. - Індивідуалізація покарань у процесі призначення конфіскації майна (2014)
Апанасюк М. П. - Види договору ренти (2014)
Барікова А. А. - Дисциплінарна відповідальність за законодавством України про працю (2014)
Данилова І. О. - Правові аспекти опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (2014)
Крутов В. В. - Рецензія на монографію. Корж І. Ф. "Інноваційне дослідження з актуальних проблем управлінського процесу забезпечення державної безпеки України юридичною наукою та практикою” (2014)
Андрєєва Н. - Імплементація норм і стандартів ЄС в агропромислову сферу України в контексті підвищення її міжнародної конкурентоспроможності, Зіньковська Д. (2016)
Артамонова Н. - Розвиток агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграційних перетворень, Максимов М. (2016)
Барабась Д. - Освітні інновації та їх імплементація в Україні, Джафаров Д., Шпак І. (2016)
Карпінська Г. - Поетапно-структурований підхід до діагностування, реструктуризації та модернізації підприємства (2016)
Кравченко В. - Система мотивації персоналу в управлінні за цілями як основа розвитку підприємства, Лисяна Н. (2016)
Кулінська А. - Оптимальні умови формування складових валютної безпеки національної економіки (2016)
Кучечук Л. - Механізм адаптації агропромислового комплексу України до умов глобальної продовольчої проблеми (2016)
Левченко В. - Формування та оптимізация асортименту послуг (2016)
Лопатко К. - Сучасні підходи щодо оцінки кризи та прогнозування банкрутства підприємств (2016)
Ciняев П. - Формування та адаптація системи стратегічного менеджменту на виробничому підприємстві в умовах переорієнтації діяльності на зовнішні ринки (2016)
Траченко Л. - Експертне оцінювання якості надання перукарських послуг, Байоринас Д. (2016)
Черноиванова А. - Особенности определения трудоемкости при нормирования творческого и инновационного труда (2016)
Шматковська Т. - Деякі аспекти проблематики управління оборотними активами на підприємстві, Демедюк Л., Ворона О. (2016)
Янковой В. - Выбор математической формы функции при моделировании зависимости выпуска продукции от производственных факторов, Вакула А. (2016)
Ясінський В. - Реалізація стратегії і тактики антикризового управління на промисловому підприємстві (2016)
Наші автори (2016)
Галунько В. В. - Культура засобів масової інформації в контексті правової культури (2014)
Мурашин О. Г. - До проблеми сутності та природи правових (нормативно-правових) актів (2014)
Галунько А. В. - Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, що здійснює регулювання діяльності соціальних Інтернет-мереж (2014)
Бондаренко С. В. - Державне регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні (2014)
Димитров М. Ф. - Правова культура в механізмі адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності (2014)
Єщук О. М. - Адміністративно-правова охорона в інформаційному суспільстві (2014)
Іванищук А. А. - Особливості методів адміністративного примусу у сфері регулювання судової гілки влади (2014)
Ізуїта П. О. - Досвід європейських країн у сфері охорони праці (2014)
ЛазаренкоО Д. В. - Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Лазаренко М. В. - Адміністративно-правовий статус центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем (2014)
Лебеденко В. І. - Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування (2014)
Марченко М. Г. - Особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном (2014)
Сарана С. В. - Податковий режим у процесі формування інформаційного суспільства (2014)
Сердюк В. П. - Застосування поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні України (2014)
Сердюк Є. В. - Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України (2014)
Таланчук І. В. - Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів (2014)
Ткачук О. В. - Проблеми формування соціально-правової компетентності студентів з особливими потребами (2014)
Черненко О. А. - Способи збереження розміру державної частки в державних корпоративних підприємствах (2014)
Шиленко М. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють охорону природних ресурсів (2014)
Шиленко М. - Державна підтримка як форма захисту суб’єктів малого підприємництва (2014)
Фінагіна О. В. - Наукові засади теорії та практики сучасного бізнес-інкубування (2015)
Гаращук О. В. - Форсайт нових механізмів розв’язання соціоекологічних проблем у контексті сталого розвитку, Куценко В. І. (2015)
Гедз М. Й. - Підходи до аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання (2015)
Панкова Л. І. - Моделювання процесів інвестування та комерціалізації інтелектуальних продуктів (2015)
Потапенко Т. П. - Синергетичні аспекти регіональної кластерної політики (2015)
Якушева О. В. - Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в регіонах України (2015)
Миленький В. М. - Методологія індикативного аналізу соціально-економічного розвитку та реалізації потенціалу регіону, Лишко С. В., Шулежко О. П. (2015)
Пригодюк О. М. - Теоретичні аспекти дослідження соціальної інфраструктури регіону (2015)
Кулик Ю. С. - Міжрегіональний підхід до інкубації бізнесу у контексті розвитку малого підприємництва (2015)
Шпильовий В. А. - Методологічні основи сталого просторового розвитку: регіональний аспект (2015)
Іванов М. В. - Аналіз фінансової, виробничої та інвестиційної складових розвитку машинобудівних підприємств (на прикладі Хмельницької області) (2015)
Ткачук Т. М. - Сучасні тенденції розвитку франчайзингових туристичних мереж (2015)
Андрєєва К. А. - Кластеризація в інноваційному розвитку: питання теоретичного забезпечення (2015)
Командровська В. Є. - Проблеми і перспективи розвитку авіатранспортної галузі України, Колесник М. В., Любезна І. І. (2015)
Гулак Д. В. - Дослідження регіонального електроенергетичого ринку України (2015)
Ткаченко Ю. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня капіталізації активів території (2015)
Дзьобань О. П. - Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучасного суспільства (2014)
Панченко В. М. - Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання (2014)
Савінова Н. А. - Моделювання поведінкового конфлікту як елементу сучасного DIMЕ-конфлікту (2014)
Петряєв С. Ю. - Киберсоциализация – А ≠ А (2014)
Панова І. В. - Парадигма сучасного інформаційного права України (2014)
Красноступ Г. М. - Перспективи правового регулювання конвергентних медіа: практичне застосування регуляторних механізмів (2014)
Кіндрат П. В. - Право на доступ до інформації: нормативно-правові аспекти застосування (2014)
Когут Н. Д. - Розповсюдження інформації в сучасному суспільстві (2014)
Брайчевський С. М. - Роль інформаційних тематичних потоків в формуванні громадської думки (2014)
Мельник К. С. - Обробка та захист персональних даних в соціальних мережах (2014)
Маріц Д. О. - "Ноу-хау” як об’єкт інформаційного захисту (2014)
Юринець Ю. Л. - Стандарти ЮНЕСКО у сфері доступу до архіві служб безпеки колишніх репресивних режимів (2014)
Цимбалюк О. В. - Право на інформацію та право від інформації: інституційний взаємозв’язок у законодавстві окремих країн Європейського Союзу (2014)
Гладківська О. В. - Вплив хмарних технологій на стан інформаційної безпеки: правовий аспект (2014)
Довгань О. Д. - Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки (2014)
Радутний О. Е. - Можливості захисту інформаційного суверенітету України кримінально-правовими засобами (2014)
Нечитайло А. А. - Нормативно-правове забезпечення стосунків з закордонним українством як питання національної безпеки (2014)
Беланюк М. В. - Інформаційно-юридичне забезпечення діяльності органів військової юстиції на території УРСР (1941-1942 рр.) (2014)
Балух В. С. - Розвиток системи третейських судів ХІХ – на початку ХХ століття в Україні (2014)
Пашковський В. В. - Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування (2014)
Пилипчук В. Г. - Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти, Дзьобань О. П. (2015)
Брижко В. М. - Особливості ознак та матеріальна специфічність у сфері інформаційного права (2015)
Поперечнюк В. М. - Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз (2015)
Забара І. М. - Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: концептуальні підходи і питання періодизації (2015)
Буріло Ю. П. - Про комплексну природу інформаційного права (2015)
Гладківська О. В. - Вимоги до нормативно-правової термінології (2015)
Юдкова К. В. - Особливості визначення поняття "інформаційні технології” (2015)
Красноступ Г. М. - Правові аспекти формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення (2015)
Яременко С. О. - Когнітивні упередження як внутрішній фактор ефективності дезінформації у засобах масової інформації (2015)
Стрельбицький М. П. - Правові механізми управління в умовах інформаційної війни та надзвичайних режимів, Погребицький М. Л. (2015)
Петряєв С. Ю. - Троллинг как средство информационной войны (2015)
Степанов Є. В. - Правові аспекти забезпечення особистих немайнових прав людини в інформаційній сфері (2015)
Цимбалюк О. В. - Адміністративно-правовий вплив на формування об’єктної складової у інформаційній сфері (2015)
Радутний О. Е. - Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння (2015)
Віхров С. А. - Господарські зобов’язання зі створення і припинення недержавного пенсійного фонду (2015)
Баланюк Н. Ю. - Адміністративно-правовий нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів, Галян К. В. (2015)
Коверзнев В. О. - Правова класифікація кооперативних організацій в Україні (2015)
Лазаренко А. - Види професійного навчання у трудовому праві (2015)
Бежевець А. М. - Деякі аспекти кіберсоціалізації особистості (2015)
Орел Ю. В. - Суб’єктивна сторона злочинів спрямованих на функціонування органів і установ пенітенціарної служби України (2015)
Антонова Л. В. - Державне регулювання соціо-еколого-економічного розвитку регіонів України на інноваційній основі (2015)
Баглик В. С. - Специфіка та механізми формування молодіжної політичної субкультури в сучасному українському суспільстві (2015)
Беглиця В. П. - Досвід європейських країн щодо формування антикорупційної стратегії (2015)
Білотіл О. М. - Розробка ефективного механізму державного управління в туристичній індустрії Причорноморського регіону України (2015)
Бондарева Л. В. - Нормативно-правове регулювання забезпечення доступності лікарських засобів (2015)
Васильєва Л. М. - Інвестиційне забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору (2015)
Васильєва Н. В. - Муніципальна консолідація як стратегічний напрям розвитку України (2015)
Гіржев А. О. - Теоретичні підходи до визначення інституційної сутності явища місцевого самоврядування (2015)
Гриндей О. І. - Міжмуніципальне співробітництво – інноваційна форма місцевого розвитку (2015)
Добрівський Т. Г. - Реалізація принципу субсидіарності у світлі реформи децентралізації влади (2015)
Євдокімов В. А. - Система державного регулювання електроенергетичного сектору в Україні: особливості формування та функціонування (2015)
Ємельянов В. М. - Структура й особливості функціонування органів місцевого самоврядування в Республіці Польща, Лізаковська С. В. (2015)
Захарова С. Г. - Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток готельно-ресторанного господарства України (2015)
Лукіша Р. Т. - Особливості розвитку регіонів як об’єктивна передумова реалізації державної політики та безпеки (2015)
Лутчак В. Ф. - Концептуальні підходи до вдосконалення організаційно-правових механізмів розвитку економічного транскордонного співробітництва (2015)
Мінц М. О. - Девіантна поведінка: стероїди в культуризмі, Головаченко І. В. (2015)
Ніколаєв В. О. - Організаційно-правове забезпечення інформаційної діяльності органів державної влади (2015)
Петров П. П. - Проблеми реалізації деяких функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій через недосконале законодавство (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Аналіз правового механізму державної регіональної політики України (2015)
Пугач А. М. - Сучасні напрями розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва (2015)
Сиченко В. В. - Інструментарій державного регулювання соціальної сфери країн Європейського Союзу, Сиченко О. О. (2015)
Сорока С. В. - Сенат у системі органів державної влади Республіки Польща в 1989–2009 роках (2015)
Ткач А. О. - Участь міжнародних міжурядових та неурядових організацій у процесі розвитку міжнародного співробітництва органів місцевої публічної влади в Україні (2015)
Шевченко С. О. - Аналіз поняттєво-категорійного апарату дослідження процесу гуманізації професійної підготовки публічних службовців (2015)
Шевчук В. В. - Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України в умовах модернізації економіки (2015)
Антонов А. В. - Державне регулювання фінансового забезпечення функціонування вищих навчальних закладів (2015)
Ібрагімова А. А. - Характеристика нормативно-правової бази державної політики у сфері побудови спроможних територіальних громад в Україні (2015)
Лопушинський І. П. - Рецензія на монографію Боделана В. Р. "Державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект" (2015)
Мигаль С. М. - Мартін Хайдеггер як фашиствуючий філософ (2010)
Гоян І. М. - Філософські обґрунтування в емпіричній психології кінця ХІХ — початку ХХ ст. (Г. Еббінгауз) (2010)
Миронов А. В. - Самітність як ірраціональний розвиток особистості у філософії С. Кіркегора (2010)
Лозова Т. А. - Творчість Климента Смолятича як парадигма філософствування в духовній культурі давньої русі (2010)
Цебрій І. В. - Земля і всесвіт у теологічній концепції Ісидора Севільського (2010)
Литвин О. М. - Історіософські погляди М. П. Драгоманова на "українське питання" в Європі в кінці ХІХ століття та сучасні українські інтенції (2010)
Шаповал В. М. - Раціональне, ірраціональне і надраціональне в свободі (2010)
Пантелєєва І. А. - Антична людина в контексті культури дозвілля (2010)
Кудря О. В. - Принцип коеволюції в контексті ноосферної концепції В. Вернадського (2010)
Карнаух Б. П. - Діалектика свободи: синтез вибору і необхідності (2010)
Шенгерій Л. М. - Некласична логіка в контексті некласичної раціональності (2010)
Владленова І. В. - Симетрія в сучасних фізичних теоріях: філософський аспект (2010)
Кравченко П. А. - Розум як жертва віри в етиці античного скептицизму, Москаленко С. М. (2010)
Молодиченко В. В. - Свобода волі як підгрунтя морального вибору особистості (2010)
Базалук О. О. - Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання (2010)
Тимошенко О. І. - Інтелектуально-творча суть освітніх інновацій (2010)
Барабаш О. В. - Герменевтика моралі у становленні ідеї права: проекції старого завіту і християнства (2010)
Ігнатуша О. М. - ВПЦР як центральна ланка УАПЦ: досвід нетривалої еволюції (1921–1927 рр.) (2010)
Фесенко А. М. - Релігійна ідентичність. Вияви на Донеччині в ІІ пол. 60-х — 80-ті рр. ХХ ст., Папаяні І. В. (2010)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2010)
Колотуха О. В. - Спортивний туризм: співвідношення понять (2013)
Доан П. В. - Концептуальні засади дослідження локальної туристичної системи (2013)
Parzych Krzysztof. - Вплив європейських фондів на туристичний розвиток морських курортів на прикладі курорту Леба (2013)
Исламова А. Г. - Анализ туристско-рекреационных ресурсов южной части Иссык-Кульской котловины с использованием ГИС-программ, Джапарова Н. С. (2013)
Мечковская О. А. - Стратегия развития экологического туризма в Республике Беларусь (2013)
Смирнов І. Г. - Некрополі Першої Світової війни у Польщі: туризм, історія, логістика, Обозний В. В. (2013)
Сергійко В. Ф. - Туреччина: досвід стратегічного розвитку туризму (2013)
Фокіна А. А. Смирнов І. Г. - Головні дестинації сафарі-туризму в Кенії (2013)
Малиновська О. Ю. - Діяльність підприємств на туристичному ринку України, Чикаловець К. О. (2013)
Молодецький А. Е. - Перспективні аспекти розвитку спортивного туризму в регіонах України, Євтушенко О. В. (2013)
Коцюба А. І. - Феномен спелестології в туризмі (2013)
Іщенко Т. І - Перспективи розвитку wellness-індустрії в готельному господарстві України, Шидловська О. Б., Стоян І. М. (2013)
Алістратова К. Е. - Містичний туризм: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні (2013)
Пишна Г. О. - Бальнеологічні та бальнеогрязьові рекреаційні системи України: ресурси, їх використання та напрями охорони (2013)
Гілецький Й. Р. - Водоспади українських Карпат як об’єкти пізнавального туризму (2013)
Атаманюк Я. Д. - Соціально-економічні передумови розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Івано-Франківській області (2013)
Доценко В. Ф. - Стан та перспективи розвитку готельного господарства в Івано-Франківській області, Гукалова Т. В., Бондар Н. П., Арпуль О. В. (2013)
Гринюк О. Ю. - Оцінка сприятливості кліматичних умов для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в теплий період в Подільському регіоні, Толибаєва Г. Б. (2013)
Блинова О. А. - Разработка экологической составляющей индикатора устойчивого развития прибрежной зоны Крыма (2013)
Задворний С. І. - Заклади культурно-мистецької сфери Тернопільської області та їх роль у розвитку туризму (2013)
Воловик Л. М. - Особливості розвитку рекреаційно-туристичного комплексу столичного регіону (на прикладі Київської області) (2013)
Уліганець С. І. Мельник Л. В. - Аналіз значимості втрачених пам’яток на розвиток туристичної індустрії в місті Києві, Хоменко К. А. (2013)
Лавриненко С. І. - Депопуляція населення як наслідок соціально-духовних проблем суспільства, Логвин М. М. (2013)
Глибовець В. Л. - Академічна мобільність як новий вид сезонної міграції населення, Степанець І. О. (2013)
Торушанко В. Р. - Соціокультурні аспекти розвитку поліетнічного суспільства в межах регіону (2013)
Шелемеха Д. О. - Динаміка структурних трансформацій сфери послуг населення міста Києва (на прикладі подолу (2013)
Лук’янчук О. М. - Фактори розвитку та ефективної діяльності житлово-комунального господарства (2013)
Чіпко Т. М. - Перспективи розвитку АПК України на фоні світової продовольчої кризи (2013)
Машко А. О. - Вплив еколого-географічних чинників на розвиток агропродовольчого комплексу Черкаської області (2013)
Сопов Д. С. - Міські землі у структурі землекористування (на прикладі Луганської області (2013)
Кадыркулов А. К. - Природные ландшафты Атбашы-Каракоюнской долины и их антропогенные модификации (2013)
Воровка В. П. - Парадинамічні зв’язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря, Демченко В. О. (2013)
Косяк Д. С. - Обгрунтування розробки паспорту водних об’єктів в Україні (2013)
Ситник O. I. - Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку XXI ст (2013)
Рябоконь О. В. - Біотичні типи натурально – антропогенних ландшафтів (2013)
Дунаєвська О. Ф. - Вивчення дигресії екосистем міського парку внаслідок зростання рекреаційного навантаження, Козловський О. Ю. (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Використання концепції ефективного автомобіля для моделювання динаміки транспортних потоків у вуличній мережі міста, Бакуліч О. О. (2016)
Амеліна Н. К. - Пріоритети вдосконалення інвестиційної політики в Україні, Ємельянцева Д. І. (2016)
Antonenko N. V. - Advantages and disadvantages of accounting outsourcing’s using, Tsarenko V. О. (2016)
Бойко В. В. - Особливості вибору критеріїв формування стратегій розвитку підприємств автомобільного транспорту, Кириченко Г. В. (2016)
Воркут Т. А. - Механізм реалізації концепції клієнтоорієнтованого управління процесами і системами перевезень в умовах розвитку партнерств, Карпенко О. А., Ковальчук С. О. (2016)
Гречан А. П. - Методичні підходи до оцінки ефективності інновацій, Парфентьєва О. Г. (2016)
Драгун Н. П. - "Точки роста" экономики Гомельской области, Ивановская И. В. (2016)
Дулеба Н. В. - Експортна та імпортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки, Базилевська Я. І. (2016)
Дулеба Н. В. - Податки – фактор фінансової і економічної безпеки держави, Лутай Т. В. (2016)
Зюзіна В. П. - Стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві, Комчатних О. В., Редько Н. О. (2016)
Зюзюн В. І. - До еколого-економічної ефективності удосконалення пасажироперевезень на міському маршруті, Сабибіна В. С. (2016)
Козак Л. С. - Платіжний баланс як важливий інструмент узагальнюючої оцінки стану національної економіки, Федорук О. В. (2016)
Козак Л. С. - Інвестиційна політика автотранспортного підприємства, Цвєтков Д. В. (2016)
Кривошеєва С. В. - Сучасний стан інформаційної економіки в Україні, Клименко І. С., Тарануха О. М. (2016)
Любарська Н. В. - Методичні основи оцінки вартості підприємств автомобільного транспорту (2016)
Малиш Н. А. - Напрямки партнерських взаємодій держави і бізнесу у забезпеченні розвитку транспорту, Бондар Н. М. (2016)
Процик О. П. - Напрямки удосконалення результуючих показників ефективності за рахунок покращення функціонування транспортної системи, Корчменюк С. В. (2016)
Cєдая А. В. - Використання нейронних мереж для моделювання та прогнозування фінансової діяльності транспортного підприємства (2016)
Чеснакова Л. С. - Методичні засади діагностування руху грошових коштів підприємства (2016)
Швець Л. В. - Розвиток персоналу як основна передумова розвитку підприємства, Гайдай Г. Г. (2016)
Арістова А. В. - Міграційна криза в Європі та проблеми міжрелігійних відносин (2016)
Бахтіярова Х. Ш. - Сутність дидактичного проектування: принципи, структура, рівні, етапи та дії (2016)
Богачевська І. В. - Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності (2016)
Давидов П. Г. - Філософська рефлексія права в антропоцентричній концепції П. Д. Юркевича, Хрімлі І. О. (2016)
Жижома М. К. - Інноваційна політика у вирішенні проблеми рівня гучності шуму дорожнього руху в Україні, Левіщенко О. С., Левіщенко Д. К. (2016)
Іванчук С. І. - Розвиток туристських підприємств в умовах конкуренції (2016)
Ковенко Л. Д. - Питання розмежування адміністративної та цивільної відповідальності у сфері автотранспорту (2016)
Козак Л. С. - Основні фактори і перспективи інноваційного розвитку підприємств і трансферу технологій в Україні, Червякова В. В. (2016)
Кошарний В. О. - Основні напрямки взаємодії державно-приватного партнерства в туристичній галузі (2016)
Лавринович О. А. - Соціальні й духовно-культурні наслідки комерціалізації вищої освіти в Україні (2016)
Пітула О. Є. - Кримінально-правова характеристика масових вбивств (2016)
Полонський В. Г. - Сучасний погляд на проблему створення інтелектуального бізнесу, Комчатних О. В. (2016)
Примак Т. Ю. - Основні напрямки інформаційної підготовки фахівців туристичної галузі (2016)
Temnyk I. O. - Problems and prospects of development of adventure tourism in Ukraine (2016)
Хоменко І. О. - Перспективи кластеризації транспортного ринку регіону: методологічний підхід (2016)
Ципко В. В. - Дослідження технологій навчання суспільствознавчих дисциплін в технічному університеті відповідно до їх аксіологічного змісту (2016)
Чебан О. М. - Протидія злочинності та безпритульності неповнолітніх на транспортних магістралях: історичний генезис (2016)
Язвінська О. М. - Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів (2016)
Ярова Р. В. - Поняття адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів – водіїв автотранспортних засобів (2016)
Яценко І. В. - Управління конкурентними стратегіями та конкурентоспроможністю підприємства (2016)
Azarov S. - Regulatory assessment of nuclear safety culture, Taranovski O., Sydorenko V. (2014)
Бондаренко О. О. - Участь державної служби України з надзвичайних ситуацій у проведенні антитерористичної операції, Попов Л. В., Ковровський Ю. Г. (2014)
Гудович О. Д. - Щодо можливості застосування SWОТ-аналізу в процесі планування заходів у сфері цивільного захисту, Тищенко В. О., Пруський А. В. (2014)
Гудович О. Д. - Створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту, Юрченко В. О., Мазуренко В. І., Cоколовський І. П. (2014)
Гур’єв С. О. - Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги як базова структура створення відділень невідкладної медичної допомоги (emergency department) функціонування в повсякденних умовах та при надзвичайних ситуаціях, Печиборщ В. П., Казачков В. Є., Михайловський М. М. (2014)
Єременко С. А. - Аналіз дослідження обізнаності населення щодо психологічних аспектів цивільного захисту, Смірнова О. М. (2014)
Литвиновський Є. Ю. - Організаційно-правові засади діяльності навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, Михайлов В. М., Талан І. С. (2014)
Потеряйко С. П. - Система інформаційного забезпечення як складова єдиної державної системи цивільного захисту, Барило О. Г., Переверзін Ю. П., Демків А. М. (2014)
Терент’єва А. В. - Підвищення кваліфікації керівників сфери цивільного захисту як основа їх сталого професіоналізму, Волянський П. Б., Долгий М. Л. (2014)
Юрченко В. О. - Практичність занять – головний підхід до підвищення кваліфікації керівного складу підприємств, установ, організацій у сфері цивільного захисту (2014)
Аннотации (2014)
Савінова Н. А. - Емоція права: на шляху наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікації (2015)
Яременко О. І. - Правовий статус Кабінету Міністрів України як суб’єкта державного управління інформаційною сферою (2015)
Настюк В. Я. - Правовий захист інформаційних прав і свобод в Україні: проблеми та перспективи, Бєлєвцева В. В. (2015)
Коваленко Л. П. - Правовий захист громадян на доступ до інформації (2015)
Грабовський Ю. Л. - Адвокатський запит як засіб отримання адвокатської інформації (2015)
Юдкова К. В. - Особливості визначення поняття "інформаційна система” (2015)
Фурашев В. М. - Сутність та визначення понять "інформація” та "носій інформації” (2015)
Дмитрук І. М. - До питання теоретичної визначеності правового регулювання відносин у сфері інформаційної безпеки (2015)
Леонов Б. Д. - Сприйняття тероризму: соціально-правовий та морально-психологічний аспекти, Ребріна Л. П. (2015)
Радутний О. Е. - Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері (2015)
Яременко С. О. - Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту (2015)
Цимбалюк В. С. - Науково-доктринальні положення щодо методологічних установок систематизації законодавства про інформацію (2015)
Красноступ Г. М. - Універсальна програмна послуга: визначення поняття та засади правового регулювання (2015)
Фарбота М. Р. - Правовий статус засобів масової інформації в Інтернет-середовищі (2015)
Дорогих С. О. - Інформаційна діяльність парламенту у соціальних медіа (2015)
Мазур Л. Б. - Інформаційне забезпечення медичних закладів Збройних Сил України (2015)
Дубняк М. В. - Нормативний статус відомостей веб-порталу судової влади (2015)
Довгань О. Д. - Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки (2015)
Бусол О. Ю. - Потенційна небезпека штучного інтелекту (2015)
Миронець О. М. - Теоретико-правові аспекти функцій адміністративного права та їх класифікація (2015)
Віхрова І. О. - Адміністративно-господарські санкції у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2015)
Шапіро В. С. - Стан та протидія фіктивному підприємництву в Україні, МОТРЮК А. Д. (2015)
Мельничук С. М. - Правоохоронно-правозастосовна діяльність здійснення функцій держави: проблеми сучасного розуміння (2015)
Найман-Меткалф К. - Правовий аналіз ОБСЄ проекту Концепції інформаційної безпеки (2015)
Бєлєвцева В. В. - Теоретико-правові підходи до визначення поняття "інформація" через інформаційні правовідносини (2015)
Яременко О. І. - Правова ідентифікація суб’єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин (2015)
Красноступ Г. М. - Правові аспекти надання державної підтримки у сфері телебачення і радіомовлення (2015)
Байрачна Л. К. - Засоби масової комунікації як інструмент легітимації державної влади (2015)
Солодка О. М. - Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України (2015)
Уханова Н. С. - Маніпулювання масовою політичною свідомістю: інформаційно-психологічний і правовий аспекти (2015)
Головко О. М. - Інформаційна віктимізація у медіа-просторі (2015)
Ірха Ю. Б. - Використання екстремістами мережі Інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні (2015)
Цирфа Г. О. - Забезпечення інформаційної безпеки у конкурентних відносинах: розвідка і промислове шпигунство (2015)
Козенко О. О. - Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки України (2015)
Петряєв С. Ю. - Проблемні питання підготовки юристів у галузі інформаційного права та шляхи їх вирішення, Чернишина Г. Г. (2015)
Довгань О. Д. - Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття (2015)
Юдкова К. В. - Класифікація інформаційних систем, Чернишина Г. Г. (2015)
Леонов Б. Д. - Аналіз проблемних питань втілення сучасних методів і технологій в організацію ефективної системи управління, Хлань В. Г., Ковальчук С. П. (2015)
Маріц Д. О. - "Кібератака” – війна майбутнього (2015)
Радутний О. Е. - Чинні засоби кримінально-правової протидії Інтернет-тролінгу (2015)
Вільчик Т. Б. - Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів (2015)
Чирик С. В. - Правові принципи діяльності Національної поліції України (2015)
Предмесніков О. Г. - Становлення ти розвиток органів юстиції Української РСР у 1956 – 1991 роках (2015)
Пилипчук В. Г. - Наукова інформація: питання теорії, викладення та редагування, Брижко В. М. (2015)
Содержание (2016)
Якуб Л. Н. - Полимеризация в сильно сжатом азоте (2016)
Шикин В. - Вольт-амперная характеристика диска Корбино в условиях квантового эффекта Холла (2016)
Гриценко И. А. - Диссипация кинетической энергии камертона, погруженного в сверхтекучий гелий, при различных частотах колебаний, Клокол К. А., Соколов C. С., Шешин Г. А. (2016)
Гречнев Г. Е. - Особенности электронной структуры трехкомпонентных сверхпроводников RRh4B4 (R = Y, Lu), Логоша А. В., Панфилов А. С., Журавлева И. П., Лёгенькая А. А. (2016)
Naidyuk Yu. G. - Analysis of nonlinear conductivity of point contacts on the base of FeSe in the normal and superconducting state, Gamayunova N. V., Kvitnitskaya O. E., Fuchs G., Chareev D. A., Vasiliev A. N. (2016)
Rovenchak A. - Effective Hamiltonian and excitation spectrum of harmonically trapped bosons (2016)
Шевченко А. Б. - Квантовые колебания блоховской точки в доменной границе цилиндри-ческого магнитного домена, Барабаш М. Ю. (2016)
Каблов Е. Н. - Конкуренция механизмов намагничивания в сплавах (NdDy)(FeCo)B, легированных самарием, Оспенникова О. Г., Пискорский В. П., Королев Д. В., Куницына Е. И., Дмитриев А. И., Моргунов Р. Б. (2016)
Киселев В. В. - Двухкинковое возбуждение в спиральной магнитной структуре, Расковалов А. А. (2016)
Dolbin A. V. - The effect of the temperature of graphene oxide reduction on low-temperature sorption of 4He, Khlistyuck M. V., Esel'son V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Maluenda I., Maser W. K., Benito A.M. (2016)
Snizhko K. - Tunneling current noise in the fractional quantum Hall effect: when the effective charge is not what it appears to be (2016)
Королюк O. A. - Теплопроводность твердого тиофена в несоразмерном ориентационном состоянии, Кривчиков A. И., Вдовиченко Г. А., Романцова О. О., Горбатенко Ю. В. (2016)
Содержание (2016)
Вступление (2016)
Ji Y. - NMR studies of methane and hydrogen in microporous materials, Hamida J. A., Tang Y., Sullivan N. S. (2016)
Долбин А. В. - Квантовые эффекты в кинетике сорбции 4Не мезопористыми материалами, Хлыстюк М. В., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Данчук В. В. (2016)
Чишко К. А. - Теплоемкость ксенона, адсорбированного в канавках наносвязок, Соколова Е. С. (2016)
Багацкий М. И. - Теплоемкость 1D цепочек молекул метана во внешних канавках связок углеродных нанотрубок, Сумароков В. В., Барабашко М. С. (2016)
Eremenko V. V. - Effect of step-edge on spectral properties and planar stability of metallic bigraphene, Sirenko V. A., Gospodarev I. A., Syrkin E. S., Feodosyev S. B., Bondar I. S., Saxena S. S., Feher A., Minakova K. A. (2016)
Иванов А. Ю. - Усиление наноструктурированной поверх-ностью серебра инфракрасного поглощения низкотемпературных тонких пленок урацила, Степаньян С. Г., Адамович Л., Карачевцев В. А. (2016)
Беркутов И. Б. - Интерференционные эффекты в кремний-германиевых гетероструктурах с квантовыми ямами различной ширины, Андриевский В. В., Комник Ю. Ф., Колесниченко Ю. А., Беркутова А. И., Ледли Д. Р., Миронов О. А. (2016)
Чигвинадзе Дж. Г. - Магнитные фазы и релаксационные эффекты в фуллерите С60, Бунтарь В., Ашимов С. М., Долбин А. В. (2016)
Мелешко В. В. - Влияние примеси молекул СО на структурные и термодинамические свойства фуллерита С60 в широкой области температур сорбции, Легченкова И. В., Стеценко Ю. Е., Прохватилов А. И. (2016)
Зиновьев П. В. - Особенности стеклования фуллерита С60, насыщенного молекулами монооксида углерода: фотолюминесцентные исследования, Зорянский В. Н., Стеценко Ю. Е., Данчук В. В. (2016)
Нацик В. Д. - Дислокационные механизмы низкотемпературного внутреннего трения в на-ноструктурных материалах, Семеренко Ю. А. (2016)
Легченкова И. В. - Рентгеновские исследования манганита бария Ba6Mn24O48 в области магнитного перехода, Прохватилов А. И., Стеценко Ю. Е., Яготинцев К. А. (2016)
Kinane C. J. - Influence of the liquid helium meniscus on neutron reflectometry data, Kirichek O., Charlton T. R., and McClintock P.V.E. (2016)
Доронин Ю. С. - Новый подход к исследованию спектров люминесценции свободных икосаэдрических и кристаллических нанокластеров аргона, Вакула В. Л., Камарчук Г. В., Ткаченко А. А., Самоваров В. Н. (2016)
Содержание (2013)
Zvyagin A. A. - New physics in frustrated magnets: Spin ices, monopoles, etc. (2013)
Peng L. - Vortex pattern and differential conductance in hole underdoped high-temperature superconductors with competing d-wave and antiferromagnetic orders, Liu Y. (2013)
Швецов A. В. - Резонансные моды в копланарных линиях с встроенными джозефсоновскими цепями, Сатанин A. M., Миронов В. A., Ильичев Е. В. (2013)
Zvyagina G. A. - Magnetoelastic studies of Nd0.75Dy0.25Fe3(BO3)4 in the external magnetic field: Magnetic phase transitions, Zhekov K. R., Bilych I. V., Zvyagin A. A., Gudim I. A., Temerov V. L., Eremin E. V. (2013)
Троянчук И. О. - Условие большого магниторезистивного эффекта в кобальтитах со структурой перовскита, Бушинский М. В., Добрянский В. М., Никитин А. В., Лобановский Л. С., Еременко В. В., Сиренко В. А. (2013)
Гамзатов А. Г. - Электросопротивление и магнитокалорический эффект в манганитах La0,75Ag0,125MnO2,85 и La0,7Ag0,15MnO2,80, Камилов И. К., Маркелова М. Н., Мухучев А. А., Асваров А. Ш. (2013)
Ляпилин И. И. - Спиновый эффект Нернста в двумерном электронном газе (2013)
Дробышев А. - О стабильности нанокластеров этанола в криоматрице азота, Алдияров А., Катпаева К., Коршиков Е., Курносов В., Соколов Д. (2013)
Matyjasik S. - Спонтанная поляризация и пироэлектрический эффект в несобственных сегнетоэлектриках-сегнетоэластиках Gd2(MoO4)3 и Tb2(MoO4)3 в области низких температур, Шалдин Ю. В. (2013)
Песчанский А. В. - Исследование структурного фазового перехода в монокристалле KDy(WO4)2 методом рамановского рассеяния света (2013)
Тихоновский М. А. - Влияние низкотемпературной (77 К) квазигидроэкструзии на свойства титана повышенной чистоты: роль исходного структурного состояния, Хаймович П. А., Кутний К. В., Кисляк И. Ф., Оковит В. С., Рудычева Т. Ю. (2013)
Вайшнорас Р. - Низкочастотные спектры ЭПР синтетического алмаза и наноалмаза типа Ib, Кулбицкас А., Кобец М., Дергачев К., Хацько Е. (2013)
Содержание (2016)
Гриценко И. А. - Особенности квазиустойчивого ламинарного течения Не II и дополнительный диссипативный процесс, Клокол К. А., Соколов С.С., Шешин Г. А. (2016)
Tarasov A. N. - Analytical solutions of equation for the order parameter of dense superfluid neutron matter with anisotropic spin-triplet p-wave pairing at finite temperatures (2016)
Chagovets T. V. - A study of the electric response of He II at the excitation of second sound waves (2016)
Руденко Э. M. - Туннельная инжекция спин-поляризованного тока в гетероструктурах Co2CrxFe1–xAl (x = 1, 0,6)–изолятор–сверхпроводник, Короташ И. В., Краковный A. A., Кудрявцев Ю. В., Шлапак Ю. В. (2016)
Karpov D. S. - Signal amplification in a qubit-resonator system, Oelsner G., Shevchenko S. N., Greenberg Ya. S., Il’ichev E. (2016)
Шевченко О. С. - Энергетический спектр и теплоемкость двумерных электронных систем со спин-орбитальным взаимодействием в параллельном проводящему слою магнитном поле, Копелиович А. И. (2016)
Брауде И. С. - Влияние деформации и температуры на упорядочение молекул полиимида ПМ-А. Рентгеновские данные, Гальцов Н. Н., Гейдаров В. Г., Кириченко Г. И., Абраимов В. В. (2016)
Нацик В. Д. - Дислокации и краудионы в двумерных кристаллах. Часть III: Пластическая деформация кристалла как результат перемещения дефектов и их взаимодействие с полем упругих напряжений, Смирнов С. Н. (2016)
Король А. Н. - Спектральные свойства сверхрешеток Фибоначчи, образованных из графеновых креслообразных нанолент, Литвинчук С. И., Баглюк С. В., Лазаренко М. В. (2016)
Pelmenev A. A. - On charged impurity structures in liquid helium, Krushinskaya I. N., Bykhalo I. B., Boltnev R. E. (2016)
Лончаков А. Т. - Обнаружение сильного влияния на низкотемпературный магнетизм малых вариаций содержания непереходного элемента в стехиометрическом составе сплава железо–ванадий–алюминий, Марченков В. В., Окулов В. И., Говоркова Т. Е., Окулова К. А., Бобин С. Б., Дерюшкин В. В., Емельянова С. М., Усик А. Ю., Вебер Х. В. (2016)
Терехов А. В. - Низкотемпературная теплоемкость магнитных сверхпроводников Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4 и Dy0,6Y0,4Rh4B4, Золочевский И. В., Ищенко Л. А., Залеский А., Хлыбов Е. П., Лаченков С. А. (2016)
Злоба Д. И. - Фосфоресценция кристаллов мета-бромбензофенона в широкой области температур, Пышкин О. С., Буравцева Л. М., Стржемечный М. А. (2016)
Титул, содержание (2016)
Зарiцький О. В. - Представлення та обробка даних в експертних інформаційних системах оцінки професійної діяльності, Судік В. В. (2016)
Ровинская Н. Ю. - Развитие инноваций путем интеграции стартап-проектов (2016)
Шевченко М. В. - Разработка метода организации и планирования мониторинга регионального газоснабжения (2016)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных информационной системы определения исхода инфаркта миокарда, Якубовская С. В., Никонов В. В., Панферова И. Ю., Порван А. П. (2016)
Коцур М. П. - Математичне моделювання та оптимізація процесу нестаціонарного термоелектричного охолодження (2016)
Коваленко І. В. - Математичне моделювання процесу дозування сипкого матеріалу, Янцибаєв Д. С. (2016)
Безвесільна О. М. - Розробка нового двоканального гравіметра для вимірювань прискорення сили тяжіння, Ткачук А. Г., Хильченко Т. В. (2016)
Дяченко П. В. - Экспериментальная верификация достоверности математических моделей колебательных систем (2016)
Степанець О. В. - Розробка нечіткого регулятора для задачі забезпечення температурної складової комфортного мікроклімату, Каракой А. В. (2016)
Лакоза С. Л. - Розробка і дослідження комплексного алгоритму інерціальної системи оцінки параметрів руху людини, Мелешко В. В. (2016)
Савєльєва О. С. - Розробка методів вимірювання якості зчеплення між елементами сталево-алюмінієвих виливків, Прокопович І. В., Шмараєв О. В., Духаніна М. О., Кошулян С. В., Саух І. А. (2016)
Любимова Н. А. - Планирование контроля нарушений стационарности потока выбросов отходов при фиксированном времени наблюдения (2016)
Тыманюк К. С. - Разработка автоматизированной системы итеративного контроля технического состояния систем двигателя автомобиля, Костенко В. Л. (2016)
Орнатський Д. П. - Розробка комп’ютеризованої системи для контролю криволінійних поверхонь за допомогою індуктивних датчиків, Михалко Н. В., Катаєва М. О. (2016)
Abstract and References (2016)
Цимбал С. М. - Ксенокристи мантійних мінералів із лужно-ультраосновних порід Болярківської інтрузії (Волинський мегаблок Українського щита), Цимбал Ю. С., Соболєв В. Б. (2015)
Калиниченко Е. А. - Особенности структуры синтетических апатитов с примесными REE по данным спектроскопических и рентгеновских методов: I. Гидроксилапатиты, Брик А. Б., Николаев А. М., Калиниченко А. М., Франк-Каменецкая О. В., Дубок А. В., Багмут Н. Н., Кузьмина М. А., Колесников И. Е. (2015)
Квасниця В. М. - Нано-мікроморфологія та анатомія кристалів імпактного алмазу із Білилівської (Західної) астроблеми (Український щит), Вірт Р., Цимбал С. М. (2015)
Гіріч А. Л. - Структурно-мінералогічна характеристика фрагмента темного різновиду хондрита Челябінськ (LL5), Семененко В. П., Кичань Н. В. (2015)
Гуров Е. П. - Самородные металлы в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры, Пермяков В. В. (2015)
Бобров О. Б. - Зеленокам’яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Cтаття 1. Новогорівська структура (2015)
Кривдік С. Г. - Нефеліновий сієніт-порфір Приазов’я - новий тип порід Українського щита, Дубина О. В., Амашукелі Ю. А., Вишневський О. А. (2015)
Михальченко І. І. - Уран і торій в альбітитах Новоолексіївського рудопрояву, Український щит (2015)
Жук О. А. - Характеристика екзогенних сольових ореолів літію (на прикладі двох ділянок центральної та південно-східної частин України) (2015)
Бондаренко С. М. - Хмільницький рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування (Український щит), Степанюк Л. М., Карли З. В., Сьомка В. О., Донський М. О., Сьомка Л. В. (2015)
Шнюков Е. Ф. - Евгений Георгиевич Куковский (к 90-летию со дня рождения), Вальтер А. А., Павлишин В. И., Хоменко В. М. (2015)
Леонід Михайлович Степанюк (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Степану Миколайовичу Цимбалу – 80 (2015)
Степан Григорович Кривдік (до 70-річчя від дня народження) (2015)
Кульчицька Г. О. - Фундаментальне значення геологічної освіти, Радченко А. І. (2015)
Letter to the editorial staff from R. D. (Olaf) Schuiling, member of the editorial board (2015)
Содержание (2016)
Чабаненко В. В. - Преобразование критического состояния жестких сверхпроводников при прохождении термомагнитных лавин, Кучук Е. И., Русаков В. Ф., Abaloszewa I., Nabiałek A., Pérez-Rodríguez F. (2016)
Адаменко И. Н. - Поляризация пленок Не II при движении сверхтекучей компоненты относи-тельно квантованных вихрей, Немченко Е. К. (2016)
Апостолов C. C. - Амплитудный гистерезис поверхностного реактанса слоистого сверхпроводника, Божко A. A., Майзелис З. A., Сорокина M. A., Ямпольский В. А. (2016)
Звягина Г. А. - Низкотемпературные магнитные фазовые переходы в мультиферроике Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4. Часть 1. Переходы, индуцированные магнитным полем, направленным вдоль оси тригональной симметрии. Спонтанные переходы при изменении температуры, Жеков К. Р., Билыч И. В., Колодяжная М. П., Звягин А. А., Блудов А. Н., Пащенко В. А., Гудим И. А. (2016)
Хрусталёв В. М. - Магнитоэлектрический эффект в антиферромагнитном LiCoPO4 в импульсном магнитном поле, Савицкий В. Н., Харченко Н. Ф. (2016)
Звягин А. А. - Влияние импульса внешнего магнитного поля на магнитоупорядоченную систему при низких температурах (2016)
Ястремский И. А. - Эволюция полной намагниченности Ni–Fe гетероструктуры после воз-действия фемтосекундного лазерного импульса, Киреев В. Е. (2016)
Хоткевич А. В. - Инверсный микроконтактный спектр электрон-фононного взаимодействия в гомоконтактах из мышьяка, Красный А. С. (2016)
Хоткевич Н. В. - Возможность определения константы спин-орбитального взаимодействия методом сканирующей туннельной микроскопии, Вовк Н. Р., Колесниченко Ю. А. (2016)
Shkop A. D. - Low-energy anomalies in electron tunneling through strongly asymmetric Majorana nanowire, Parafilo A. V., Krive I. V., Shekhter R. I. (2016)
Nikonkov R. V. - Thermal conductivity of argon–SiO2 cryocrystal nanocomposite, Stachowiak P., Jeżowski A., Krivchikov A. I. (2016)
Прохватилов А. И. - Пара-метры решетки и тепловое расширение кристаллов 2-бромбензофенона в области 90–300 К, Стржемечный М. А., Гальцов Н. Н., Пышкин О. С., Буравцева Л. М., Аксенова Н. А. (2016)
Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності на житловий будинок. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 вересня 2015 року № 7 (2016)
Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справвід 11 грудня 2015 року № 13 (2016)
Узагальнення про практику застосування cудами законодавства, що регулює право приватної власності на житловий будинок (витяг) (2016)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ (проваджень) щодо зайняття гральним бізнесом за 2013–2014 роки (2016)
Оніщенко Н. М. - Правосудна діяльність і правове виховання: запити громадянського суспільства (2016)
Зілковська Л. М. - Проблемні питання застосування законодавства про стягнення аліментів з батьків, діти яких були усиновлені, Черненко В. А. (2016)
Сердюк В. В. - Організаційно-правові передумови досягнення єдності судової практики в Україні (2016)
Бородовський С. О. - Визнання правочину недійсним: компетенція суду (2016)
Внукова Н. М. - Організаційно-правові питання залучення інвестицій в аграрний сектор та біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, Уркевич В. Ю. (2015)
Водоласкова К. Ю. - Баланс між інноваціями та економічною ефективністю: досвід державних закупівель у Німеччині (2015)
Бистрова Ю. В. - Інноваційні методи навчання у вищій школі України (2015)
Адамюк Д. І. - Поняття технології: встановлення змісту та співвідношення з іншими суміжними поняттями (2015)
Коваль І. Ф. - Законодавче забезпечення державної реєстрації у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності (2015)
Малойван В. В. - Інвестування бізнес-ангелами інноваційних проектів в Україні (2015)
Данильченко Ю. Б. - Кримінально-правовий вимір протидії корупції: доцільність, ефективність, досконалість (2015)
Жигалкін І. П. - Загальновизнані світові трудо-правові стандарти запобігання корупції (2015)
Булулуков О. Ю. - Помилки при прийнятті тактичних рішень (2015)
Іванова Г. С. - Соціально-правове забезпечення та гарантії діяльності працівників прокуратури в умовах реформування органів прокуратури України (2015)
Коваленко М. Г. - Моделі формування списків виборців (2015)
Семенова М. В. - Правова класифікація туризму та регулювання туристичної діяльності (2015)
Чуйко Л. А. - Особливості обороту майнових прав на земельну ділянку у сфері матеріального і нематеріального виробництва (2015)
Скиданов К. В. - Визнання ознак обману та помилки як підстава недійсності правочину (2015)
Каламайко А. Ю. - Процесуальне значення електронного підпису в доказовій діяльності (2015)
Міщенко М. В. - Умови та порядок надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності (2015)
Павліченко В. М. - Головні форми правового наповнення євроінтеграційного курсу України у сфері праці державних службовців (2015)
Волинець В. В. - Міжнародні стандарти у сфері регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2015)
Івчук Ю. Ю. - Державна політика України у сфері охорони праці: вплив правових стандартів ЄС (2015)
Рунова Н. О. - Суб’єкти управління державною службою (2015)
Пахомова І. А. - Різновиди інформаційних відносин у сфері державної служби (адміністративно-правовий аспект) (2015)
Яковлєв О. А. - Категорія "правовий режим" у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення (2015)
Осадько О. О. - Щодо судового захисту честі та гідності учасників трудових правовідносин (2015)
Феленко Ю. А. - Теоретико-правові засади матеріальної відповідальності роботодавця (2015)
Кузьміна К. О. - Визначення грубого порушення трудових обов’язків у разі звільнення за корупційне правопорушення (2015)
Козін С. М. - Зарубіжний досвід правового регулювання звільнення працівників у випадку одноразового грубого порушення трудових обов’язків (2015)
Устименко Є. В. - Управлінський аспект концепції адміністративної відповідальності (2015)
Гриценко В. Г. - Зарубіжний досвід Франції щодо організації та функціонування правоохоронних органів і можливості його використання в Україні (2015)
Дяк К. О. - Про правове регулювання кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу сільськогосподарської продукції (2015)
Руштин О. М. - Проблеми відповідальності страхових компаній по зобов’язаннях із договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2015)
Ілюшенко К. В. - Правові аспекти процедури укладання кредитних договорів при споживчому кредитуванні банками (2015)
Безрук В. С. - Засоби господарського регулювання діяльності кредитних спілок при наданні фінансових кредитів (2015)
Шестакова Д. Р. - Реалізація корпоративних прав міноритарних акціонерів (2015)
Врублевська К. М. - Валютні застереження в господарських договорах на прикладі фінансового лізингу (2015)
Банах В. А. - Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства, Банах Л. С. (2016)
Водопьянов П. А. - Глобальный анропологический кризис и проблема достижения безопасного будущего, Сидоренко И. Н. (2016)
Воронкова В. Г. - Інтернет як глобальна тенденція розвитку мережевого суспільства та інформаціоналізму (2016)
Дзвінчук Д. І. - Економіка знань і необхідні зміни в моделях лідерства, Лютий М. О., Петренко В. П. (2016)
Ісаєнко М. М. - Державотворча домінанта в національній духовно-інтелектуальній трансцендентності: кілька рефлексій з приводу минулого та міркувань на перспективу (2016)
Скалацька О. В. - Драматургічний підхід І. Гофмана в структуруванні простору моди (2016)
Федоренко В. В. - Военно-правовое воспитание военнослужащих: методология оценки эффективности управления в контексте математического моделирования (2016)
Бойко А. О. - Філософська рефлексія сучасної культури епохи суспільства масового споживання (2016)
Кузьомінська Л. Г. - Мова як імператив і атрибут комунікативної культури сучасності (2016)
Sidorenko S. - Microethics and macroethics in tne context of tne ethics of memory: social and philosophical analysis (2016)
Товарниченко В. А. - Игра как проявление маргинальности в гражданском обществе (2016)
Кириєнко С. І. - Компетентність освіти в сучасному інформаційному суспільстві (2016)
Базалук О. А. - Геофилософия Украины (2016)
Andriukaitiene R. - Connections of social responsibility, ethics and sustainability principles in the context of enhancing the organization’s reputation (2016)
Пунченко Н. О. - Информационные технологии, их место в структуре конвергентных технологий и информатизации (2016)
Білогур В. Є. - Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна (2016)
Македонська С. І. - Формування філософської культури вчителя як процес (2016)
Готько Н. В. - Аналітична філософія освіти: інтегративний синтез філософії мови, педагогіки і психолінгвістики в осягненні сутності особистості та її суспільних практик (2016)
Семікін М. О. - Ідея смислу крізь призму філософських основ культури (2016)
Кримець Л. В. - Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору (2016)
Мельник В. В. - Концептуальні засади взаємодії людини і суспільства в умовах глобалізації (2016)
Nikitenko V. - Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language (2016)
Максименюк М. Ю. - Кризові й конфліктні ситуації "нового покоління" у сучасному поліетнічному соціумі та спроби їх подолання (2016)
Львов В. Є. - Координація діяльності державних органів і громадських організацій в сучасний період незалежності України (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Титул, содержание (2013)
Вітання Президента України Віктора Януковича працівникам вугільної промисловості (2013)
Вітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького (2013)
Зборщик М. П. - Повторное использование выработок высоконагруженных лав — крупный резерв снижения производственных затрат, Сахно И. Г. (2013)
Пронский Д. В. - Устойчивость приустьевых зон ликвидируемых вертикальных выработок, Фомин В. О., Кукуяшный Э. В. (2013)
Зинченко С. А. - Опыт цементации обсадных колонн дегазационных скважин, пробуренных с поверхности, Пилипец В. И., Турчин В. А., Юшков Е. А. (2013)
Савицкий В. Н. - Новая серия аппаратов защиты от токов утечек на землю в шахтных распределительных сетях напряжением до 1200 В, Савицкий А. В. (2013)
Филатов Ю. В. - Новая технология транспортировки угля, Стариков А. П., Байсаров Л. В., Василенко С. Г. (2013)
Монастырский В. Ф. - Об устойчивости насыпного груза на ленте крутонаклонного конвейера, Максютенко В. Ю., Брагинец Д. Д., Номеровский Д. А. (2013)
Хромовских С. Н. - Агрегат АПМН для проведения монтажных ниш, Радул В. А., Литвинов Ю. Г., Васильев А. Г. (2013)
Левчинский Г. С. - Предложения по критериям выбора дегазационных установок для действующих шахт (2013)
Пилюгин В. И. - Совершенствование нормативной базы в области проектирования проветривания и дегазации очистных забоев, Стариков Г. П. (2013)
Пилипенко А. А. - Автоматическая противопожарная защита тупиковых выработок (2013)
Клец А. П. - Прогноз метановыделения из подработанных пород в выработки выемочного участка, Бокий Б. В., Филимонов П. Е. (2013)
Безручко К. А. - Прогноз скоплений свободного метана в ловушках структурно-тектонического типа угленосной толщи, Приходченко А. В., Шпак В. Ю. (2013)
Тулуб Сергей Борисович (к 60‑летию со дня рождения) (2013)
Афендиков Владлен Саввич (к 75‑летию со дня рождения) (2013)
Палієнко В. П. - До проблеми типізації природно-антропогенних геоморфосистем (2015)
Кендзера О. В. - Сейсмічна небезпека і сейсмічний захист в Україні (2015)
Горбачова Л. О. - Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок України (2015)
Байдіков І. А. - Особливості ландшафтної структури Запорізької області як основа для середньомасштабного картографування ландшафтів регіону (2015)
Дронова О. Л. - Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу (2015)
Маруняк Є. О. - Вплив процесів глобалізації на трансформації сільської місцевості: зарубіжний досвід (2015)
Глібчук П. В. - Методичні особливості використання картографічних творів для встановлення етапів трансформації поселенської мережі України (2015)
Остроух В. І. - Електронні навчальні картографічні видання як приклад реалізації інноваційних технологій вивчення географії в школі, Руденко І. С. (2015)
Шуйський Ю. Д. - Фізична географія в Одеському університеті (до 150-річчя заснування кафедри) (2015)
Мамедов Р. М. - География в Азербайджане: направления развития и основные результаты (к 70-летию Института географии НАН Азербайджана) (2015)
Руденко Л. Г. - До 100-річчя від дня народження А. П. Золовського (2015)
До ювілею В. П. Палієнко (2015)
Шевченко О. Г. - Вплив інверсій на рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва (2011)
Кориневская В. Ю. - Изменение качества воды на участке реки дунай (затон Базарчук) в результате работы судоремонтного предприятия, Соловьева Е. В., Черой А. И. (2011)
Бургаз О. А. - Забруднення атмосфери вуглекислим газом над територією України, Снісаренко В. В. (2011)
Витченко А. Н. - Оценка комфортности климата городов Беларуси, Телеш И. А. (2011)
Хохлов В. М. - Просторово-часовий розподіл засух на території України в умовах зміни клімату (2011)
Грушевский О. Н. - Применение цифрового фильтра Ланцоша с переменным спектральным окном для трансформации пространственно- временных рядов (2011)
Корбан В. Х. - Распознавание градовых и ливневых облаков по поляризационным параметрам эхо-сигналов, Корбан О. В., Дегтярева Л. Н. (2011)
Затула В. І. - Застосування інтерполяційних поліномів ньютона для обчислення середніх дат переходу температури повітря через певні рівні в Україні, Затула Д. В. (2011)
Шевченко О. Г. - Температурні аномалії великого міста, Сніжко С. І., Самчук Є. В. (2011)
Недострелова Л. В. - Энергетика блокирующего процесса (2011)
Польовий А. М. - Просторово–часова оцінка мінливості врожаїв озимої пшениці на території України, Божко Л. Ю., Дронова О. О. (2011)
Ляшенко Г. В. - Пространственная изменчивость ресурсов влаги в Украине с учетом мезо- и микроклимата (2011)
Свидерская С. М. - Моделирование влияния агрометеорологических условий на формирование п родуктивности картофеля и развитие популяции колорадского жука в ровенской области (2011)
Наумов М. М. - Онтогенетические колебания биологического времени растений: яровые и озимые формы (2011)
Лебедь Л. В. - Агроклиматическое районирование для целей фитомелиорации пастбищных земель в Казахстане (2011)
Лебедь Л. В. - Моделирование продуктивности биогеоценозов туранских пустынь (в пределах Казахстана) (2011)
Сиряк Н. В. - Динамика биомассы отдельных органов растений проса (2011)
Жигайло О. Л. - Контроль забруднення важкими металами багаторічних трав на зрошуваних землях Одещини (2011)
Вольвач О. В. - Оценка биоклиматического потенциала лесостепных областей Украины применительно к возделыванию кукурузы (2011)
Гопченко Е. Д. - Норма годового стока рек Закарпатья, Андреевская Г. М. (2011)
Обухов Є. В. - Сучасні показники забезпечення населення України водними ресурсами (2011)
Алексеев В. Р. - Механизм криогенного регулирования стока в формировании водного баланса малых горных рек зоны многолетнемёрзлых пород, Бояринцев Е. Л., Гопченко Е. Д., Сербов Н. Г., Завалий Н. В. (2011)
Гопченко Є. Д. - Методика розрахунку характеристик максимального стоку з невеликих водозборів, Романчук М. Є., Дорошенко О. М. (2011)
Шакірзанова Ж. Р. - Метод просторових прогнозів строків початку та проходження максимумів весняних водопіль на рівнинних річках України (2011)
Суховей В. Ф. - Особенности системы течений на акватории Тихого океана к востоку от Австралии, Рубан И. Г. (2011)
Белевич Р. Р. - Особенности климатической циркуляции вод Черного моря по данным распределения динамических высот вдоль оси зоны Черноморской дивергенции, Андрианова О. Р., Попов Ю. И., Скипа М. И. (2011)
Илюшин В. Я. - Многообразие форм закона сохранения массы речной струи, вытекающей на взморье (2011)
Добров П. В. - Людина з піснею в душі (2014)
Грищук О. М. - Порівняльний аналіз поховальної парадигми населення ДДБК та євпаторійської групи пам’яток фіналу середньої бронзи (2014)
Житков О. А. - Радянські історики про аграрну політику Директорії Української народної республіки 1918 – 1920 рр. (2014)
Темірова Н. Р. - Радянський вимір "Українського історичного журналу", Федюн О. І. (2014)
Сараєва О. В. - Соціально-майновий склад земських службовців півдня України: аналіз матеріалів діловодства департаменту поліції Російської імперії (2014)
Муратова О. В. - Літературне шістдесятництво в україні: соціально-демографічний аналіз (2014)
Малярчук Н. Г. - Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого (2014)
Мармілова О. С. - Військові журнали економічної інспекції "Південь" як джерело до вивчення остарбайтерів Донеччини: загальний огляд (2014)
Темірова Н. Р. - Промислове підприємництво у поміщицьких господарствах українських губерній на зламі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Касьянова Н. М. - Товариство колишніх політкаторжан і засланців: створення та діяльність, Толстих А. В. (2014)
Славич Є. В. - До питання про кількість жертв голодомору 1932 - 1933 рр. у Донбасі (2014)
Ізюмов В. І. - Роль місцевих органів влади у відновленні культурних закладів і пам’ятників історії і культури Донеччини (1943-1950 рр.) (2014)
Старченко Н. М. - Клубные учреждения в системе идеологического воспитания в конце 1940-х – начале 1950-х годов (на примере г. Сталино), Кузина К. В. (2014)
Краснопьорова Л. О. - Планування житлового будівництва та його реалізація на Донеччині та Луганщині (1943 – 1964 рр.). Історичний аспект (2014)
Касьянова М. М. - Особливості міграції українського населення у 1959-1963 рр. (2014)
Гіцевич В. С. - Харчування населення Донбасу у 1953-1985 рр. (2014)
Бодня О. О. - Особливості матеріального добробуту населення Донецької області в 80-ті рр. ХХ ст. (2014)
Агапов В. Л. - Страйк українських шахтарів у липні 1989 р.: аналіз причин, результатів та наслідків (2014)
Смирнов В. С. - Зимові види спорту у самореалізації інвалідів незалежної України (2014)
Шандра І. О. - Феномен "представництва" у соціально-економічному розвитку українських губерній пореформеної доби (2014)
Сучкова О. Ю. - Особисте ставлення В. І. Леніна (Ульянова) до вирішення "єврейського питання" (2014)
Петров С. В. - Проблема інтеракції суб’єктів релігійної політики СРСР в 1940-і – 1960-і роки (2014)
Смирнова І. Є. - Євромайдан в Україні: причини та наслідки (2014)
Кокорський В. Ф. - Легітимність влади в Україні: чинник бюрократії, Кокорська О. І. (2014)
Коваль Ю. О. - Специфіка формування національної моделі місцевого самоврядування в Україні: історичне минуле та сучасні реалії (2014)
Мінєнкова Н. Є. - Специфіка процесу люстрації в посткомуністичній Чехії (2014)
Докашенко Г. П. - Нові обрії міжнародного співробітництва сучасної України: регіональний вимір (2014)
Петренко К. А. - Роль об'єднаної Німеччини у діяльності ООН (2014)
Грідіна І. - "Помаранчева революція" в Україні в засобах масової інформації США та Російської Федерації, Іванченко В. (2014)
Андрєєв В. М. - Відкриття наріжного каменю сакральної історіі України. Моргун В. А. "Мар. "Поема вольного народа": вступ до сакральної історії України". – Київ-Донецьк: Тов. Видавничо-поліграфічне підприємство "Промінь", 2013. – 168 с. -рецензія (2014)
Моргун В. А. - Невтомні збирачі сакральних старожитностей України. "Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури" / Автор ідеї, гол. ред. і кер. авт. кол. Кугутяк М. В. – у 2-х т. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2011. – Т.1. – 448 с. – Т.2. – 272 с. -рецензія (2014)
Памя'ті З. Г. Лихолобової (2014)
Степаненко С. М. - Одеському Гідрометеорологічному Інституту – Одеському державному екологічному університету – 80 років, Сербов М. Г., Тучковенко Ю. С., Польовий А. М., Бубнов І. В. (2012)
Бургаз О. А. - Забруднення атмосфери над територією Європи формальдегідом, Гарабажій Т. А. (2012)
Івус Г. П. - Метеорологічні та синоптичні умови забруднення атмосферного повітря міста Одеса, Хоменко Г. В., Семергей-Чумаченко А. Б., Гурська Л. М. (2012)
Вельмискин Д. И. - Тенденции развития методов измерения параметров антенн МРЛ, Пустовит Т. М. (2012)
Грушевский О. Н. - О некоторых физических механизмах эволюции блокирующего антициклона в период формирования аномальных погодных условий летом 2010 года, Мищенко Н. М. (2012)
Бургаз О. А. - Особливості взаємозв’язків полів загального вмісту озону та циркуляційних процесів у стратосфері західного сектора південної півкулі (2012)
Семёнова И. Г. - Метеорологические и синоптические условия засухи в Украине осенью 2011 г (2012)
Єрмоленко Н. С. - Порівняння просторово-часових характеристик посух в Україні на початку та наприкінці хх сторіччя, Хохлов В. М. (2012)
Мансарлийский В. Ф. - Мультифрактальный анализ временных рядов индексов Североатлантического и Южного колебаний и вихревой кинетической энергии в средних и тропических широтах (2012)
Божко Л. Ю. - Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного урожаю озимої пшениці на півдні України, Барсукова О. А. (2012)
Ляшенко Г. В. - Изменение зональной границы размещения виноградных насаждений при учете мезо- и микроклимата (2012)
Дронова О. О. - Вплив змін клімату на динаміку вологозабезпеченості в Україні (2012)
Гопченко Є. Д. - Розробка науково-методичної бази для визначення зон затоплення від дощових паводків в басейні р.Дністер (на прикладі Жидачівського району Львівської області), Бояринцев Є. Л, Овчарук В. А., Сербов М. Г. (2012)
Обухов Є. В. - Каховському водосховищу - 55 років (2012)
Алексеев В. Р. - Влияние гидрометеорологических факторов на динамику размеров Анмангындинской наледи, Бояринцев Е. Л, Гопченко Е. Д, Кирилюк Р. В. (2012)
Гопченко Є. Д. - Зміни гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля на рівнинних річках України, Овчарук В. А., Шакірзанова Ж. Р. (2012)
Даус М. Є. - Особливості гідрохімічного режиму річки Барабой, Яров Я. С. (2012)
Обухов Є. В. - Надгранично недопустимі концентрації забруднювальних речовин в стічних водах басейнів основних Українських річок (2012)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення розрахункової схеми формування максимального стоку з елементарних водозборів А. М. Бефані, Романчук М. Є. (2012)
Гребінь В. В. - Оцінка можливості оперативного прогнозування дощових паводків на річках басейнів Прута та Сірету, Лук’янець О. І., Ткачук І. І. (2012)
Сербов Н. Г. - Многофакторное системное моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ (фосфатов) в речной воде, Сухарев Д. Е., Балан А. К., Дудинов А. А. (2012)
Бардан С. И. - Формы гидролитической активности водной среды и закономерности ее формирования в зимний сезон на примере Печорского моря, Сербов Н. Г., Корнеева Г. А. (2012)
Яров Я. С. - Екологічна оцінка якості води річки барабой за відповідними категоріями (2012)
Суховей В. Ф. - О водообмене Черного моря со Средиземным и скоростях течений в проливе Босфор, Рубан И. Г., Ибришим А. Н. (2012)
Ілюшин В. Я. - Картографування донних грунтів мілководної морської акваторії. Проблеми і результати досліджень (2012)
Доценко С. А. - Загрязнение донных осадков Одесского района северо-западной части Черного моря нефтепродуктами и тяжелыми металлами, Подплетная Н. Ф., Секундяк Л. Ю., Павлова Е. А. (2012)
Сахненко О. И. - Результаты комплексного моделирования ветрового волнения и ветро-волновой циркуляции вод в Керченской бухте при Черноморском потоке через пролив (2012)
Содержание (2012)
Михайлович Ю. Й. - Проблеми адаптації скринінгу найбільш поширених злоякісних новоутворень у популяції України з позиції доказової медицини (уроки міжнародного досвіду), Гайсенко А. В., Журбенко А. В. (2012)
Федоренко З. П. - Сучасний стан діагностики, лікування та реєстрації карциноми in situ шийки матки, Воробйова Л. І., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2012)
Академику Академии медицинских наук Украины, герою Украины Г.В. Бондарю — 80 лет (2012)
Ганул В. Л. - Необходимость и выбор неоадъювантной терапии у больных раком пищевода, Киркилевский С. И., Крахмалев С. Н., Крахмалев П. С., Кондрацкий Ю. Н., Зайцев С. Л., Фридель Р. И. (2012)
Ганул А. В. - Гигантские опухоли внутригрудной локализации, Борисюк Б. О., Семиволос А. В., Кондрацкий Ю. Н., Шевченко А.И., Совенко В. М., Кобзев О. И., Бороров Л. В. (2012)
Щепотін І. Б. - Неоад’ювантна поліхіміотерапія в комбінованому лікуванні хворих на рак шлунка: обґрунтування призначення та оцінка ефективності, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Бурлака А. А., Розумій Д. О., Грабовий О. М., Халілєєв О. О., Разумейко І. В. (2012)
Рак грудной железы: современные аспекты диагностики и лечения (2012)
Смоланка І. І. - Застосування модифікаторів — шлях до підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Скляр С. Ю., Іванкова О. М. (2012)
Щепотін І. Б. - Інтраопераційна променева терапія в комплексному лікуванні раку грудної залози (огляд літератури), Зотов О. С., Жежерун М. О. (2012)
Щепотін І. Б. - Хвороба Мондора: огляд літератури та власні спостереження, Зотов О. С., Зайвелєва Ю. І., Безугла М. В. (2012)
Свінціцький В. С. - Рецидиви граничних пухлин яєчника, Воробйова Л. І., Клименко Е. С. (2012)
Цип Н. П. - Эпидемиология пузырного заноса: состояние проблемы в Украине, Воробьева Л. И. (2012)
Шайда Е. В. - Метрономна терапія в лікуванні сарком м’яких тканин у дітей (не рабдоміосаркоми), Климнюк Г. І., Павлик С. В. (2012)
Іжовський О. Й. - Регіонарна ізольована перфузія — хірургічний метод лікування сарком м’яких тканин (огляд літератури), Климнюк Г. І. (2012)
Приходько І. О. - Злоякісна епітеліоїдна мезотеліома у дітей: клінічний випадок, Павлик С. В., Мостовенко Р. В., Шайда О. В., Іжовський О. Й., Шевченко А. І. (2012)
Стаховський Е. О. - Особливості змін у верхніх сечовидільних шляхах при ятрогенних пошкодженнях сечоводів, Вукалович П. С., Войленко О. А., Котов В. А., Вітрук Ю. В., Кононенко О. А. (2012)
Переверзев А. С. - Органосохраняющая хирургия почечно-клеточного рака, Антонян И. М., Щукин Д. В., Стецишин Р. В. (2012)
Современная онкогематология: от науки к практике. Дайджест Гематологического Тьюториала, сфокусированного на лимфоидных новообразованиях. Под эгидой Европейской Ассоциации Гематологии совместно с Европейской школой гематологии. Киев, 18–19 мая, 2012 (2012)
Внедрение "iPath" в гематологии — маленькая составляющая большой революции (2012)
Крячок И. А. - Первичные лимфомы ЦНС: от научных исследований к практике, Филоненко Е. С., Кущевой Е. В., Титоренко И. Б., Кадникова Т. В., Алексик Е. М., Мартынчик А. В. (2012)
Свергун Н. М. - Біологічні фактори прогнозування перебігу лімфоми Ходжкіна (огляд літератури), Храновська Н. М., Крячок І. А., Новосад О. І., Титоренко І. Б., Мартинчик А. В., Філоненко К. С., Амдієв А. А. (2012)
Головко Т. С. - Алгоритм комплексної променевої діагностики дифузних мастопатій, Францевич К. А., Скляр С. Ю., Озеран Н. В. (2012)
Іванкова В. С. - Сучасні технології брахітерапії раку шийки матки, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Столярова О. Ю., Галяс Г. В. (2012)
Процык В. С. - Внутриартериальная транстемпоральная химиотерапия в комплексном лечении рака дна полости рта и языка. Новый методический подход, Югринов О. Г., Коробко Е. В., Руденко Д. Н., Петренко Л. И. (2012)
Фильчаков Ф. В. - Современные подходы к адоптивной иммунотерапии больных генерализованной меланомой кожи (обзор литературы), Коровин С. И. (2012)
Грабовий О. М. - Гетерогенність нейробластом за вмістом у їхніх клітинах нуклеїнових кислот (попереднє спостереження), Зарецький М. Б., Климнюк Г. І. (2012)
Болгова Л. С. - Гигантоклеточная опухоль поджелудочной железы (наблюдение из практики), Грабовой А. Н., Лукашенко А. В., Ярощук Т. М., Логинова Е. А., Магась Т. А., Волк М. А. (2012)
Грабовой A. Н. - Гистологическая оценка ответа опухоли на химио-/лучевую терапию, Тарасова Т. О., Кошубарова М. В. (2012)
Конференция молодых ученых (2012)
Гуржій О. І. - Батьківська лампа (2012)
Прутська Г. О. - Церковна політика імператриці Катерини II у дослідженні Олександра Доброклонського (2012)
Єрмілов В. С. - Історіографічний огляд "Врачебной хроники Херсонской губернии” (2012)
Бабінська М. С. - Україна в історичних дослідженнях Оскара Галецького (2012)
Михайлюк Ю. М. - Шляхта в суспільно-політичних процесах XV – першої половини XVI ст.: погляд Митрофана Довнар-Запольського (2012)
Грищенко Т. Р. - Історіографія досліджень життя та діяльності Мойсея Вольфа (1880 – 1933 рр.) (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Сергій Подолинський як об’єкт вивчення радянської історіографії (2012)
Маркевич М. І. - Українські історики та історична наука 1820 – 60-х рр. у працях Дмитра Багалія (2012)
Самойленко Н. І. - Історична болгаристика у творчому доробку Миколи Державіна (2012)
Савчук І. І. - Декабристознавча проблематика на сторінках часопису "Україна" (2012)
Стопчак М. В. - Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи: інтерпретації радянської історіографії (2012)
Ґудзь В. В. - Перший історіографічний етап дослідження голоду в Україні 1932 – 1933 рр. (2012)
Горло Н. В. - Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: історіографія проблеми (50 – 70-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Терещенко Т. В. - Соціально-побутова сфера села центральних областей України періоду відбудови (1943 – 1950 рр.) у радянській історіографії (2012)
Боковня В. М. - Становлення Комітету державної безпеки СРСР / УРСР (1953 – 1964 рр.): історіографія проблеми (2012)
Бєлкін Ю. В. - Близькосхідний конфлікт у висвітленні радянської і пострадянської історіографії (2012)
Герінбург О. В. - Земські демографічні дослідження у Херсонській губернії: огляд сучасної історіографії (2012)
Орлов В. М. - Характерні ознаки нових релігійних течій в українських та закордонних наукових дослідженнях (2012)
Ямпольська Л. М. - Розвиток інтеграційних теорій у зарубіжній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Івангородський К. В. - Політико-ідеологічний контекст сучасної російської історіографії етнічної історії східних слов’ян (2012)
Курзенкова А. О. - Застосування методу контент-аналізу до вивчення особливостей рунічної меморіальної традиції Скандинавії ХІ ст. (2012)
Чабан А. Ю. - Літопис Григорія Граб’янки про Середню Наддніпрянщину часів Визвольної вiйни (2012)
Лукашевич О. А. - Взаємозв’язок архівних та археографічних досліджень в практиці Таврійської Вченої архівної комісії (на прикладі публікації ордерів генерал-губернаторів Катеринославського намісництва Григорія Потьомкіна та Платона Зубова) (2012)
Новак А. В. - Шлях до науки: еволюція української етнографії у ХІХ – першій третині ХХ ст. (2012)
Ярмошик І. І. - Дослідження історії населених пунктів Волині польською інтелігенцією у другій половині ХІХ ст. (2012)
Владига О. В. - Археографічна діяльність Михайла Грушевського в 1894 – 1895 рр. (2012)
Ковальська М. С. - "Життя Уїльяма Юарта Гладстона" Джона Морлі як "Дослідження сучасної біографії" (2012)
Лук’яненко В. П. - Наукові підходи до вирішення аграрної проблеми в Україні на межі XIX – XX ст. (2012)
Оніпко Т. В. - Олександр Билимович про кооперативну ідею та кооперативну практику в дожовтневій і пострадянській економіках (2012)
Священко З. В. - Аграрне питання у діяльності комісії особливої наради Олексія Оболенського (2012)
Пасічна Ю. Г. - Погляди Семена Маслова на вирішення аграрного питання в Росії (травень – червень 1917 р.) (2012)
Демочко Г. Л. - Архівні документи як джерело дослідження організації охорони здоров’я у Харкові періоду 1920 – 30-х рр. (2012)
Олійник М. П. - Документи про позбавлення виборчих прав як джерело вивчення соціально-політичної ситуації в роки НЕПу (на матеріалах Поділля) (2012)
Лабур О. В. - Масові жіночі видання "Комунарка України" та "Селянка України": джерелознавчий аспект (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Інформаційно-пошуковий потенціал афіш оперних вистав (на прикладі архівної творчої спадщини Юлія Мейтуса) (2012)
Жигло В. В. - Організація пошуку та зберігання документів німецьких окупаційних структур на території Північно-Східної України (1942 – 1945 рр.) (2012)
Мильніков М. Г. - Концептуальні основи розвитку наукової думки про історію вивчення землі (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Термін "система” в дослідницькому арсеналі сучасних українських істориків освіти (2012)
Дорошенко О. М. - Походження та структура роду Скаржинських в історичних джерелах (2012)
Визір Н. Ф. - Персоналії української керамології: оренбурзький період життя Івана Зарецького (2012)
Драч О. О. - Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Королевська Ю. Ю. - Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. ХІХ ст.) (2012)
Філіпенко Л. В. - Журнал "Женское дело" (1899 – 1900) як перше російське "ідейне" періодичне видання для жінок (2012)
Джумига Є. Ю. - Трудова мобілізація та умови праці жінок Одеси у передреволюційний період Першої світової війни (1914 – 1916 рр.) (2012)
Міщанин В. Д. - Георгій Кардашевський із роду опішнянських дворян Кардашевських: трагічні сторінки долі (2012)
Силка О. З. - Леонід Мушкет: два життя однієї людини, Синявська Л. І. (2012)
Петрик А. М. - Основні віхи журналістської діяльності Андрія Яковліва (2012)
Тельвак В. В. - Педагогічна діяльність Степана Томашівського в Ягеллонському універистеті (2012)
Рощина Л. О. - Роль митрополита Андрея Шептицького в розбудові УГКЦ (2012)
Робак І. Ю. - Харківський період життя та діяльності Валентина Отамановського (2012)
Герасимов Т. Ю. - Австро-угорський фактор у повсякденній історії міст Подільської губернії за Гетьманату Павла Скоропадського (2012)
Визір Н. Ф. - Юрій Лащук – легенда української керамології (2012)
Лахно В. І. - Неповсякденність українських остарбайтерів Третього Рейху в роки Другої світової війни (2012)
Данілова А. О. - Партизанський госпіталь у повсякденному житті учасників радянського Руху опору під час Другої світової війни (2012)
Лук’яненко О. В. - Побутові умови колективів педінститутів УРСР часів "Відлиги" (2012)
Георгізова І. Л. - Створення жіночих громадських структур в період розбудови Української державності (1991 – 2008) (2012)
Тупчієнко М. П. - Міфологічні уявлення про залізну сутність людини у традиційній культурі (2012)
Лопацька Н. М. - Бібліотека та архів Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) (2012)
Кісіль С. А. - Культурне братство середини XVII ст. на службі у влади і народів України та Росії (2012)
Циганенко Л. Ф. - Досвід доброчинної діяльності дворянства Бессарабії в галузі освіти (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Кравченко Р. І. - Харківський губернський комітет Товариства опіки тюрем (2012)
Єлесін П. В. - Представники православного духовенства як фундатори осередків початкової освіти в українському селі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Гончарова Н. О. - Участь дворян Бессарабської губернії в опіці над церковними школами (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Седляр А. В. - Діяльність органів міського самоврядування Волині та Поділля у сфері культури (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Кравченко О. В. - Створення та діяльність відділень опікунства Марії Федорівни над глухонімими в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Сичевський А. О. - Діяльність православної місії серед старообрядців Волинської губернії у 1904 – 1914 рр. (за матеріалами "Волынских епархиальных ведомостей") (2012)
Сушко В. А. - Чоловічі сорочки у традиційній культурі українців Слобожанщини (2012)
Масненко В. В. - Релігійні практики УАПЦ 1920-х рр.: між традиційними православними цінностями та національною ідентичностю (2012)
Бабенко Л. Л. - Відображення радянською атеїстичною літературою державно-церковних відносин в Україні (2012)
Асанова У. К. - Реализация концепции "Нового музея" на примере Государственного Херсонесского историко-археологического музея в 1920-е гг. (2012)
Захарченко М. В. - Бібліотечна справа в українському селі (20-і рр. ХХ ст.) (2012)
Самойленко Т. І. - Формування кіноіндустрії та структури радянського кінематографу (2012)
Тєвікова О. В. - Стиляжництво та андеграунд як явища хрущовської "відлиги" (1953 – 1964 рр.) (2012)
Чорна Л. О. - Історичні аспекти комплексної охорони пам’яток культури та природи Холодного Яру (2012)
Самойленко Н. С. - Розвиток співробітництва Краснопільського району Сумської області України з прикордонними районами Російської Федерації у гуманітарній сфері (1991 – 2011 рр.) (2012)
Кушнірчук Я. В. - Соціальна робота і духовно-просвітницька діяльність православного духовенства в пенітенціарній сфері (2000 – 2010 рр.) (2012)
Маркевич О. В. - Волинський губернатор і генерал-губернатор у взаємодії та протиріччях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2012)
Зосімович О. Ю. - Формування системи обліку кадрового складу судів на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (на прикладі формулярних списків) (2012)
Левицька Н. М. - Кваліфікаційно-професійний рівень викладачів-гуманітаріїв вищих навчальних закладів Наддніпрянщини (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Казьмирчук М. Г. - Міграційні процеси у Київській губернії, зумовлені матеріальними потребами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Лень А. В. - Розвиток технічного удосконалення в цукровій промисловості України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Сидорович О. С. - Значення запровадження нормального статуту 1897 р. для розвитку споживчих товариств Лівобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Макарець С. В. - Економічна ефективність великих поміщицьких господарств Полтавщини в умовах аграрних реформ кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Ковальчук С. В. - Еволюція "Громадських прав та волі" в програмних документах "Союзу визволення" та Партії конституційних-демократів (2012)
Пятницькова І. В. - Участь населення Півдня України у кооперативному русі на початку ХХ ст. (2012)
Шандра І. О. - Формування представницьких з’їздів судновласників Чорноморсько-Азовського району на початку ХХ ст. (2012)
Черемісін О. В. - Вибори до Херсонського міського самоврядування у 1913 р. (2012)
Боримський В. В. - Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри (2012)
Фареній І. А. - Українська кооперація від революції до НЕПу (2012)
Вільховик О. В. - Червоне козацтво та встановлення радянської влади в Україні (2012)
Ситник О. М. - Доктринальна політика більшовизму щодо українського селянства (2012)
Сокирська В. В. - Етнічний аспект становлення російсько-українського кордону в 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Абразумова О. М. - Реакція українського селянства на викривлення радянською владою цінової політики (1921 – 1929 рр.) (2012)
Георгізов Г. М. - Політична нестабільність селянства УСРР 1921 – 1927 рр. на шляху від НЕПу до колективізації (2012)
Харламов М. І. - Створення добровільних пожежних формувань в УСРР (1924 – 1926 рр.) (2012)
Романець Н. Р. - Наслідки "Великого терору" 1937 – 1938 рр. в українському селі (2012)
Ковальська Л. А. - Партизанський різновид військового мистецтва в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Білоус О. П. - Проблемні питання діяльності радянських партизанських формувань Північно-Східної України періоду їхнього становлення (2012)
Перехрест О. Г. - Західноукраїнське селянство та український визвольний рух в період німецько-радянської війни та перші повоєнні місяці (2012)
Боган С. М. - Соціальна допомога населенню та військовополоненим на окупованій німецькими військами території України в 1941 – 1943 рр. (2012)
Якименко І. А. - Стан постачання учителів сільської школи продуктами харчування та промисловими товарами у початковий період відбудови народного господарства (1943 – 1945 рр.) (2012)
Нечипоренко Л. І. - Трансформація української преси в роки Перебудови від прокомуністичної до опозиційної (2012)
Плахута В. В. - Вплив Чорнобильської катастрофи на Українське Полісся (2012)
Петречко О. М. - Переслідування християн у добу Марка Аврелія (2012)
Іщенко Д. В. - Міфи про спільне походження у політичних дискусрах ранньомодерної Англії (2012)
Дідик С. С. - Створення торгівельної інфраструктури на південно-західному порубіжжі Російської імперії в середині XVIII ст. (до історії Новослобідського козацького полку) (2012)
Морозов А. Г. - Надільне землеволодіння та селянська община у проекті аграрної реформи редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії на початку ХХ ст., Священко З. В. (2012)
Земзюліна Н. І. - Соціалістична складова Міжнародного кооперативного руху: ретроспективний аналіз (2012)
Щербань П. М. - Політика радянської влади щодо російської художньої інтелігенції у 1917 – 1932 рр., Щербань Т. Ю. (2012)
Бережненко О. О. - Згортання приватної торгівельної діяльності в Петрограді (1918 – 1920 рр.) (2012)
Корновенко С. В. - Селянство у врангелівській моделі оновленої російської державності (1920 р.) (2012)
Демченко О. П. - Позиція Великобританії у контексті визнання Францією уряду генерала Петра Врангеля (серпень 1920 р.) (2012)
Іржавська А. П. - Примусова праця населення окупованих східнослов’янських територій як складова нацистського фізичного терору в період Другої світової війни (2012)
Щетніков В. П. - До 70-ї річниці Ванзейської конференції: загальноєвропейський вимір проблеми у площині регіонального підходу (2012)
Ковальський С. В. - Формування міжетнічних протиріч на Кіпрі в 1960 – 1963 рр.: правовий аспект (2012)
Передерко Л. С. - Боротьба навколо скорочення американської військової присутності в Європі на початку 1970-х рр. з погляду Генрі Кіссінджера (2012)
Багінська М.В. - Роль національної ідентичності в процесі європейської інтеграції Швейцарської Конфедерації (2012)
Сергійчук І. М. - Досягнення й проблеми сучасного В’єтнаму (1986 – 2012 рр.) (2012)
Кінка С. М. - Литовські ліві політичні сили у 1990 – 1992 рр. (за матеріалами газети "Советская Литва" / "Эхо Литвы") (2012)
Дем’янчук Ю. А. - Розвиток взаємовідносин України з Республікою Білорусь за роки незалежності, Приходько Т. М. (2012)
Лебідь І. Г. - Український аспект відносин Росія – ЄС у сфері міжнародної безпеки (1992 – 2010 рр.), Литвиненко Р. О. (2012)
Клочак О. З. - Зовнішньополітична стратегія Республіки Польща за каденції міністра закордонних справ Броніслава Геремека (1997 – 2000 рр.) (2012)
Тригуб П. М. - Празький договір 2010 р. між США і Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) та перспективи його реалізації (2012)
Волков А. І. - Ранжування території Одеської області за рівнем техногенного навантаження на повітряний басейн (2012)
Юрасов С. Н. - Учет временной изменчивости состава и свойств вод при оценке их качества по санитарным нормам на примере р. Днестр – г. Беляевка, Алексеенко Е. А. (2012)
Черой А. И. - Комплексные обследования морского края Килийской дельты Дуная в 2011-2012 гг, Дьяков О. А., Жмуд Е. И., Приходько В. Ю. (2012)
Кур’янова С. О. - Рекомендації щодо вдосконалення оцінки (класифікації) якості вод господарсько-питного призначення за вітчизняними нормами на прикладі р. Дунай – м. Вилкове, Юрасов С. М. (2012)
Лимонов А. С. - Исследование цифровых согласованных фильтров в системах мониторинга окружающей среды, Вельмискин Д. И., Дяченко Е. А. (2012)
Лімонов О. С. - Аналіз фільтра Калмана стосовно до відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу, Перелигін Б. В., Пустовіт Т. М. (2012)
Лімонов О. С. - Реалізація фільтра Калмана для відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу, Перелигін Б. В., Пустовіт Т. М. (2012)
Степаненко С. Н. - Метод расчета температуры подстилающей поверхности по стандартным метеорологическим наблюдениям, Волошин В. Г., Курышина В. Ю., Головатюк Н. Д. (2012)
Івус Г. П. - Результати чисельного моделювання фронтогенезу і сильних опадів, Хоменко Г. В. (2012)
Хохлов В. М. - Верифікація прогнозів середньомісячної температури ансамблем моделей проекту ENSEMBLES, Мосьпан Н. О. (2012)
Шевченко О. Г. - Хвилі тепла та основні методологічні проблеми, що виникають при їх дослідженні, Сніжко С. І. (2012)
Тимофєєв В. Є. - Досвід застосування регіональних чисельних моделей прогнозу погоди для України в УкрНДГМІ (2012)
Недострелова Л. В. - Вертикальний розподіл енергетичних ресурсів атмосфери в період блокування (2012)
Хохлов В. М. - Просторово-часова мінливість посух в східноєвропейському секторі в умовах глобальних змін клімату, Єрмоленко Н. С. (2012)
Польовий А. М. - Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні ресурси та продуктивність озимої пшениці в Луганському регіоні, Божко Л. Ю., Дронова О. О., Боровська Г. О. (2012)
Ляшенко Г. В. - Влияние агрометеорологических условий на перезимовку винограда в Одесской области (2012)
Польовий А. М. - Вплив агрокліматичних умов на продуктивність кукурудзи при зміні клімату в східному степу України, Божко Л. Ю., Дронова О. О. (2012)
Божко Л. Ю. - Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в степовій зоні України, Бaрсукова О. А. (2012)
Жигайло О. Л. - Агрометеорологическая оценка продуктивности люцерны на богаре и на орошаемых землях Одещины (2012)
Иконникова В. В. - Моделирование влияния различных сроков сева на продукционный процесс гороха по основным природно-климатическим зонам Украины (2012)
Костюкевич Т. К. - Динамика урожайности сахарной свёклы в лесостепной зоне Украины на примере Хмельницкой области (2012)
Полищук А. А. - Содержание фосфатов в р. Днестр и сточных водах г. Одесса, Яловский Г. В., Мозолевская Т. Н., Гольцов В. И. (2012)
Дудинов А. А. - Статистические характеристики временных рядов максимальных расходов воды рек в междуречье Днестр-Прут (2012)
Андрианова О. Р. - Оценка интенсивности и направлений переноса водных масс на границе северо-западного шельфа Черного моря, Белевич Р. Р., Мединец В. И. (2012)
Илюшин В. Я. - Роль и значение водо- и солеобмена через пролив в водном и солевом балансе зоны смешения лимана (2012)
Єрофеєв Г. О. - Аналіз кліматичних геострофічних течій та їх витрат на зональному та меридіональному розрізах акваторії північно- західної частини Чорного моря, Попов Ю. І. (2012)
Матвеев А. В. - Распространение дунайских вод в западной части северо-западного шельфа Черного моря, Попов Ю. И. (2012)
Скоць А. - Франкова веснянка "Гримить! Благодатна пора наступає..." (незримі субстанції художності одного твору) (2015)
Легкий М. - Роман Івана Франка "Петрії і Добощуки”: поетика, естетика, рецепція в критиці (2015)
Працьовитий В. - Морально-етичний вимір дійових осіб у маленькій трагедії "Чи вдуріла?" Івана Франка (2015)
Горошко І. - "Чудова музика любові": акустичний ефект у прозі Івана Франка (2015)
Дерев’яна М. - "На дні” і "На вершку": випробування духа світом (на матеріалі творів Івана Франка) (2015)
Teplyy I. - "The Dedication" of Ivan Franko to Taras Shevchenko: History of Writing and Translating (2015)
Войтків О. - "Штука доволі широка і, смію думати, інтересна": штрихи до історії написання Франкового роману "Lelum i Polelum" (2015)
Трачук Т. - Семантико-поетикальний аспект кольористичної парадигми оповідання Івана Франка "Микитичів дуб" (2015)
Зубрицький М. - Психологічні ремінісценції у творчості Івана Франка (2015)
Бавус Т. - Мовні образи лісу та гір у повісті Івана Франка "Захар Беркут” (2015)
Кравець Я. - Іспаномовний Іван Франко: критика, поезія, проза (2015)
Горак Р. - Франкова справа у Софії, Чудійович Б. (2015)
Швець А. - Йосиф Застирець - духовний порадник та популяризатор Івана Франка у світі (до 100-річчя від часу висунення Івана Франка на Нобелівську премію) (2015)
Лишак Г. - Повість Івана Франка "Для домашнього огнища": оцінки письменникових сучасників (2015)
Тихолоз Н. - "Delirium des Zeitgeistes": Іван Франко та Апполінарій Маршинський на тлі доби (2015)
Луцишин О. - Іван Франко про Петра Огієвського-Охоцького, Семена Бендасюка та Ганну Мордовцеву (2015)
Ван Сяоюй - До проблеми психоаналітичної парадигми творів "Герой поневолі" Івана Франка та "Достеменна історія А-Л’Ю" Лу Сіня (《阿Q正传》鲁迅 ) (2015)
Горак Р. - Університетська справа Михайла Возняка (2015)
Пилипчук С. - "Незвичайно енергійний та симпатичний чоловік...": Митрофан Дикарів у рецепції Івана Франка (2015)
Горак Я. - Листи до Івана Франка та спогади про нього Кирила Трильовського (2015)
Легкий М. - Віднайдена ідентичність (Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. - Дрогобич : Коло, 2015. - 366 с.) (2015)
Хорошко В. О. - Аналіз символьних інформаційних потоків для визначення індивідуальних особливостей людини, Артемов В. Ю., Невойт Я. В. (2011)
Баранник В. В. - Методология обработки изображений в системах аэрокосмического мониторинга, Колтун Ю. Н. (2011)
Яковенко О. В. - Підвищення оперативності доведення та захисту відеоданих системи аудіо-, відеореєстрації літальних апаратів, Красноруцький А. О., Ісаєв Д. В. (2011)
Баранник В. В. - Метод дешифрируемостойкого представления изображений, Сидченко С. А., Ларин В. В. (2011)
Коротєєв І. М. - Сучасні канали витоку інформації (2011)
Мусієнко Д. І. - NEXEGE - сучасний цифровий стандарт радіозв'язку (2011)
Ширяев A. B. - Совместное декодирование LH и HL-квадратур вейвлет-трансформант изображений в двухуровневом полиадическом пространстве (2011)
Евсеев С. П. - Анализ угроз и механизмов защиты во внутриплатежных системах коммерческого банка, Король О. Г., Суханова Н. С. (2011)
Грищук Р. В. - Атаки на інформацію в інформаційно-комунікаційних системах (2011)
Власов О. М. - Умови поширення дисперсійно-керованих солітонів у волоконних лініях зв'язку, Бондаренко О. В. (2011)
Гулак Г. Н. - Моделирование на этапе оценки безопасности шифраторов конфиденциальной информации (2011)
Прокопенко С. Д. - Исследование протоколов взаимодействия современных ПК с накопителями на жестких магнитных дисках, Коженевский С. Р. (2011)
Кудінов В. А. - Оцінка ефективності комплексної системи захисту інформації в системі оперативного інформування МВС України (2011)
Шелест М. Є. - Комп'ютерна стеганографія та її можливості, Андреєв В.І. (2011)
Опірський І. Р. - Потік інформації і пропускна спроможність ВОЛЗ (2011)
Скоробагатько М. А. - Застосування імунохроматографічного методу для виявлення факту вживання наркотичних речовин, Шуригіна Т. С., Вересенко Ю. В. (2011)
Дзядевич C. B. - Метод експрес-аналізу нервово-паралітичних отруйних речовин з використанням кондуктометричних біосенсорів на основі холінестераз, Архшіова В. М., Мельник В. Г., Лєнков C. B. (2011)
Михацкий А. Ю. - Несанкционированное видеонаблюдение и доставка грузов роторными гиростабилизированными платформами с радиоуправлением (2011)
Вихідні дані (2011)
Содержание (2016)
Гаськов А. В. - Успешность развития общих и специальных физических качеств на различных стадиях подготовки боксеров – студентов, Кузьмин В. А., Кудрявцев М. Д., Ермаков С. С. (2016)
Коваленко Я. О. - Структурные элементы построения соревновательных композиций индивидуальных и групповых упражнений в художественной гимнастике, Болобан В. Н. (2016)
Козина Ж. Л. - Влияние информационных технологий на техническую подготовленность студентов при спортивно-ориентированном физическом воспитании, Ольховый О. М., Темченко В. А. (2016)
Колумбет А. Н. - Динамика психофизиологических показателей студенток в процессе обучения в педагогическом высшем учебном заведении (2016)
Коробейников Г. В. - Общие закономерности ведения соревновательного поединка и универсальные требования к технико-тактической подготовленности борцов высокой квалификации, Латышев С. В., Латышев Н. В., Горащенко А. Ю., Коробейникова Л. Г. (2016)
Корягин В. М. - Технологическая обеспечение тестового контроля силовых способностей студентов специальных медицинских групп, Блавт О. З. (2016)
Кудин С. Ф. - Формирование культуры саморегуляции студентов факультета физического воспитания (2016)
Масляк И. П. - Физическое развитие студенток педагогического колледжа под воздействием упражнений чирлидинга, Криворучко Н. В. (2016)
Подригало Л. В. - Изучение взаимосвязей морфофункциональных показателей у студентов, занимающихся единоборствами, Ермаков С. С., Алексеев А. Ф., Ровная О. А. (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Требования к статьям (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Гайвась Б. - Сушіння зерна в імпульсному режимі агента сушіння з врахуванням шаруватості структури зернини, Дмитрук В. (2015)
Герус В. - Загальна кінематична гранична умова в теорії фільтраційної консолідації ґрунтів, Мартинюк П., Мічута О. (2015)
Грицина О. - Поширення хвиль Релея в неферомагнітних діелектриках (2015)
Давидок А. - Залежність поведінки усередненого потоку маси у багатошаровому тілі від похибки вхідних даних, П’янило Я., Чернуха О. (2015)
Drobenko B. - Refined estimations of strength of structures from carbon-carbonic materials subjected to intense power and thermal loading, Buryk A., Kharchenko V. (2015)
Ivasyk H. - Summation of trigonometric series by methods with power multiplier (2015)
Козачок О. - Вплив міжповерхневих рідинних містків на контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою прямокутних виїмок, Слободян Б., Мартиняк Р. (2015)
Кунець Я. - Коливання необмеженого середовища із пружним волокном і тонкою міжфазною неоднорідністю малої жорсткості, Матус В., Пороховський В. (2015)
Лопух Н. - Числова модель руху газу в трубопроводі з використанням дробових похідних за часом, П’янило Я. (2015)
Мартиняк Р. - Термонапружений стан тіла з щілиною, заповненою газом (2015)
Микитин М. - Контакт пружного півпростору та жорсткої основиза дії розподілених по колу стоків тепла (2015)
Нагірний Т. - Приповерхнева неоднорідність в електропровідному неферомагнітному півпросторі, Сеник Ю. (2015)
Сачук Ю. - Контактна задача про взаємодію жорстких штампівіз пружною півплощиною, захищеною покриттям Вінклера, Максимук О. (2015)
Чекурін В. - Математичне моделювання взаємодії поляризованого світла зі структурою, що містить фотопружний шар, Васьо Н. (2015)
Чекурін В. - Математична модель взаємодії пружних хвиль L- та Sv-поляризації із неоднорідно деформованим шаром, Кравчишин О. (2015)
Чернуха О. - Рівняння дифузії в шаруватих структурах з урахуванням неідеальних умов контакту (2015)
Чумак К. - Термопружна взаємодія тіл з урахуванням термоопору та тиску ідеального газу в міжконтактному зазорі, Слободян Б., Маланчук Н. (2015)
Вимоги до оформлення статті (2015)
Вихідні дані (2015)
Воробьев Ю. Ю. - Оценка применимости модели деформации оболочек твэлов для топлива реакторов ВВЭР­1000, Жабин О. И. (2015)
Гальченко В. В. - Порівняльний аналіз нейтронно­фізичних характеристик кампанії реактора з використанням різних наборів бібліотек ядерних даних для программного продукту WIMSD5B, Мішин А. А. (2015)
Белодед Е. И. - Оценка влияния неопределенности в исходных данных на результаты анализа критичности ядерного топлива, Ковбасенко Ю. П. (2015)
Зайцевский И. Л. - Установка для контроля глубины выгорания отработавших тепловыделяющих сборок РБМК­1000, Кучмагра А. А., Молчанов О. С., Одинокин Г. И., Лебедев Е. А., Новиков А. Е., Соловьев В. В. (2015)
Зуёк В. А. - Контактная коррозия алюминия и его сплавов в водной среде ядерных установок, Рудь Р. А., Третьяков М. В., Куштым Я. А., Красноруцкий В. С., Черняева Т. П., Грицина В. М. (2015)
Костенко С. П. - Управление старением и долгосрочная эксплуатация элементов и конструкций энергоблоков АЭС, Клочко В. В., Казимирская О. И. (2015)
Саенко С. Ю. - Оценка эффективности изоляции радиоактивных отходов в контейнерах из различных материалов, Холомеев Г. А., Ажажа Ж.. С., Ледовская Л. Н., Пилипенко А. В. (2015)
Ольховик Ю. А. - Естественный сорбционный барьер на этапе пассивного контроля площадки комплекса "Вектор" (2015)
Коваленко Г. Д. - Оцінка радіаційної небезпеки хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу для населення, Дурасова Н. С. (2015)
Кондратьев В. Ф. - Результаты разработки портативного ОЧГ спектрометра гамма­излучения с электроохлаждением для полевых применений, Лошевич Э. Л., Пчелинцев А. Б., Соколов А. Д., Гостило В. В. (2015)
Королев А. В. - Некоторые вопросы демонтажа основного оборудования при снятии АЭС с эксплуатации, Чжоу Х. Ю. (2015)
Чумак Д. В. - Комп‘ютерна безпека на ядерних об’єктах в Україні: області взаємодії між ядерною безпекою та захищеністю, Клевцов О. Л. (2015)
Грамоткін Ф. І. - Використання методології управління проектами в створенні системи фізичного захисту ядерних установок, Кузмяк І. Я., Кравцов В. І. (2015)
Бартіш С. - Особливості формування німецької дитячої літератури епохи Просвітництва (2016)
Барташук О. - Етнографізм п'єси Михайла Старицького "Не судилося", Ніколаєва А. (2016)
Бородіца С. - Критична рецепція романів-епопей У. Самчука в літературознавчому дискурсі української діаспори другої половини ХХ століття (2016)
Даниленко В. - Колоніалізм і страх (2016)
Джигун Л. - Літературний автобіографізм в мемуарах Докії Гуменної (2016)
Дорош Г. - Психологізм драматичного твору Ванди Врублевської "Кафедра", Ткачук Г. (2016)
Заєць А. - Творчість Володимира Ярошенка у літературно-критичному дискурсі (2016)
Ленська С. - Трансформація різдвяної семантики як засіб художнього моделювання антисвіту в українській малій прозі ХХ ст. (2016)
Мацько В. - Художні особливості діаспорної п'єси для дітей в аспекті рецептивної естетики (за творами Марії Дейко, Романа Завадовича) (2016)
Мележик М. - Картини майбутнього у трилогії "Час смертохристів: міражі 2077 року", "Час великої гри: фантоми 2079" та "Час тирана: прозріння 2084" Юрія Щербака як застереження українського народу (2016)
Миринюк Н. - Проблема патріотизму і зрадництва в драмі Івана Карпенка–Карого "Сава Чалий", Ружицька Н. (2016)
Нагаєвська І. - Образна система збірки "З минулих днів" Анатоля Галана (2016)
Нікітова І. - Трагедія "маленької людини" у світі абсурду (п'єса "Син" Олександра Смотрича) (2016)
Приліпко І. - Києво-Печерський патерик у художній рецепції українських письменників (2016)
Просалова В. - Літературно-музичні кореляції в малій прозі М. Яцкова (2016)
Руснак І. - До питання про місце народження Юрія Клена (Освальда Бурґгардта) (2016)
Руснак С. - Документалізм як основний принцип зображення дійсності в книзі "Живі струни" Уласа Самчука (2016)
Скуратко Т. - Жанрові різновиди поем Івана Драча (2016)
Слоневська І. - Українська драматургія початку ХХ століття у дискурсі західноєвропейської "нової драми" (2016)
Ткаченко Т. - Антиномія "свій – чужий" у малій прозі Уляни Любович (2016)
Телячий Ю. - Активізація літературної критики в період Української революції (1917–1921 рр.) (2016)
Фоміна О. - Модель світу крізь призму фантастичних повістей "Злочинці з паралельного світу", "Злочинці з паралельного світу − 2" Галини Малик (2016)
Черкашина Т. - Жанри прозової саморепрезентації (2016)
Шабельна О. - Художня інтерпретація філософії грошей у творчості І. Карпенка-Карого (2016)
Морараш Г. - Діалектна лексика як домінантна ознака ідіолекту Євгенії Ярошинської (2016)
Філінюк В. - Мова драматичних творів Віталія Мацька, Петрюк Л., Григорук Н. (2016)
Шабат-Савка С. - Граматичні маркери суб’єктивно-модальних інтенцій: вставні та вставлені конструкції (2016)
Криворучко A. B. - Аналіз впливу параметрів кулі на ступінь виведення цілі з ладу при веденні снайперського вогню, Марченко О. С., Махініч O. B. (2011)
Баранник B. В. - Методика статистического тестирования дешифрируемо-стойкого представления изображений, Сидченко С. А., Ларин В. В. (2011)
Бобок И. И. - Стеганоанализ как частный случай анализа информационной системы, Кобозева A. A. (2011)
Гостев В. И. - Сравнительная оценка PID-, PI- и RED-алгоритмов для AQM-систем при переменных параметрах TCP/IP сети, Скуртов С. Н., Невдачина О. В., Кучер C. B. (2011)
Яковенко О. В. - Опис алгоритму компресії відеоданих системи аудіо-, відеореєстрації на бортових системах, Красноруцький А. О., Ісаєв Д. В. (2011)
Колтун Ю. Н. - Способ формирования матриц маршрутизации в системах динамического сжатия видеоданных (2011)
Карпінський В. М. - Безпровідні сенсорні мережі: особливості моделювання та візуалізації топології при загрозах (2011)
Попов A. A. - Показатели качества обработки амплитудно-фазоманипулированных сигналов в пространстве сигналов со свойствами l-группы (2011)
Баранник B. В. - Метод квадратурного сжатия трансформант вейвлет-преобразования в двумерном полиадическом пространстве, Ширяев A. B. (2011)
Лахно В. А. - Компьютерное моделирование DoS атаки на серверы компьютерных систем, Петров A. C. (2011)
Чередниченко B. C. - Оцінювання живучості автоматизованої системи керування ефективністю зброї, Анахов П. В. (2011)
Коженевский C. Р. - Решение проблем съема и анализа данных при расследовании компьютерных преступлений, Прокопенко С. Д. (2011)
Данилович B. П. - Особливості використання додаткових технічних засобів захисту інформації в діяльності правоохоронних органів, Живко М. О., Смичок В. Д. (2011)
Лантвойт О. Б. - Інформаційне забезпечення комплексного керування захистом складних систем управління, Гришин С. П., Винярський Я. Я. (2011)
Петров A.О. - Системи захисту інформації в мережах загального користування (2011)
Яциковська У. О. - Дослідження реалізації розподілених атак в комп'ютерній мережі, Васильцов І. В., Карпінський М. П. (2011)
Ємельянов C. О. - Систематизація методів та засобів технічного захисту інформації в телефонних каналах та лініях зв'язку (2011)
Соловьев B. И. - Сегментация звукового сигнала в задачах выявления монтажа в аудиофайлах (2011)
Петров A. A. - Практическое применение систем активной защиты информации в сетях общего пользования, Мельникова A. A. (2011)
Петров О. С. - Ключові поняття функціонування системи протидії внутрішньому витоку інформації, Український О. П. (2011)
Мусієнко Д. І. - Електронні системи визначення місцезнаходження людини, яка перебуває під арештом (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Вихідні дані (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Писаренко В. Г. - Особенности оценки износа стволов спортивного и снайперского оружия (2011)
Криворучко A. B. - Аналіз впливу параметрів кулі на влучність пострілу (2011)
Хорошко В. О. - Методичне забезпечення підготовки та перепідготовки спеціалістів з інформаційної безпеки, Орехова І. І. (2011)
Баранник B. В. - Метод оценки оперативности защиты видеоинформации на основе стойкого к дешифрированию представления, Сидченко С. А., Ларин В. В. (2011)
Пискун C. Ж. - Оптимизация выбора функционального профиля защищенности, Хорошко В. А. (2011)
Баранник В. В. - Метод оценки объема служебных данных, формируемых на канальном уровне беспроводной технологии передачи данных стандарта IEEE 802.11, Капуста С. А. (2011)
Соловьев В. И. - Выявление следов цифровой обработки сигнала в задачах монтажа аудиозаписи (2011)
Баранник В. В. - Методология динамического форматирования многоуровневого полиадического пространства, Яковенко О. В., Колтун Ю. Н. (2011)
Гостев В. И. - Нечеткое активное управление очередью в узкоспециализированной радиосвязи, Скуртов С. Н., Невдачина О. В., Кротов В.Д. (2011)
Єжова Л. Ф. - Економічні аспекти ризиків інформаційної безпеки (2011)
Кириленко B. А. - Комплексування функцій передачі інформації та виявлення правопорушника в структурі волоконно-оптичної системи телеконтролю сухопутного кордону України, Лантвойт О. Б., Лєнков C. B. (2011)
Лєнков C. B. - Підвищення функціональної стійкості систем енергетики методом резервування, Гришин С. П., Плосконос І. М. (2011)
Бурячок В. Л. - Кібернетична безпека ‒ головний фактор сталого розвитку сучасного інформаційного суспільства (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського