Заря І.В. - Конкурентоспроможна база авіаційного транспорту в умовах розвитку туристичних компаній, Борисюк О.А. (2012)
Зима О.Г. - Формування інформаційного середовища національної індустрії туризму, Лола Ю.Ю., Жила Н.В. (2012)
Воронін І.М. - Аналіз ринку нерухомості у вітчизняній готельної індустрії (2012)
Шульга В.П. - Стратегічне управління розвитком екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування (2012)
Заря І.В. - Особливості подальшого розвитку туристичної галузі в контексті розвитку інформаційних комп'ютерних технологій в туризмі, Мельник А.М. (2012)
Басюк Д.І. - Стан і перспективи українсько-аргентинського туристичного співробітництва (2012)
Тимошенко Ю.А. - Туристичні виставки як актуальне маркетингове рішення сьогодення (2012)
Бєлякова А.Є. - Фактори виникнення рекламації на туристичному підприємстві (2012)
Пасічник В.Р.. Сушик О.Г. - Сільський зелений туризм як фактор відродження українського села та перебудови сільської економіки, Терлецький В.К. (2012)
Олішевська Ю.А. - Теоретичні аспекти сільського туризму, Панченко В.В. (2012)
Яценко А.Д. - До питання про дефініцію поняття "Рекреаційне лісокористування" (2012)
Шпарага Т.І. - Передумови виникнення і сучасний стан Хасидського паломництва в Україні, Михалюк М.M. (2012)
Кодинець І.В. - Присутність австрійців в Україні як ресурс етногенного туризму (2012)
Корнілова Н.В. - Подієвий туризм в Україні (2012)
Радченко О.М. - Соціальні мережі в туризмі України (2012)
Казаков В.Л. - Спелестологічні об’єкти гірничопромислового походження в структурі екстремального спелеотуризму (на прикладі Кривбасу) (2012)
Пендерецький О.В. - Промисловий туристичний кластер Карпатського району (2012)
Уварова Г.Ш. - Рекреаційне використання Десни (2012)
Паньків Н.М. - Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень (2012)
Любіцева О.О. - Рекреаційно-туристичне районування Луганської області, Залещик В.В. (2012)
Заваріка Г.М. - Розвиток рекреаційних можливостей Луганської області (2012)
Плешивцова М.В. - Тенденції розвитку світової СПА-індустрії та проблеми становлення вітчизняної галузі оздоровчого туризму в АР Крим (2012)
Шивала Ю.А. - Географія сільського зеленого туризму в Українських Карпатах (2012)
Завадовський Т.Б. - Основні аспекти промоції міста Львова (2012)
Олійник Я.Б. - Проблема фінансового забезпечення регіонального розвитку України і шляхи її вирішення, Шуман С.Г. (2012)
Смаль В.В. - Розвиток економіки знань в Україні та Євросоюзі: порівняльний аналіз (2012)
Стафійчук В.І. - Політико-географічний аналіз стратегій розвитку України та Росії (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Росія і Білорусь та Центрального, Сировець С.Ю. (2012)
Нич Т.В. - Чинники формування інтелектуального потенціалу регіону (2012)
Олійник С.Л. - Самоорганізація населення в соціальній системі (2012)
Брайчевський Ю.С. - Проблеми регіональної поляризації суспільно-політичного розвитку України у зарубіжній літературі (2012)
Клімчук Б.П. - Територіальні пропорції комплексного розвитку Волинської області (2012)
Миронюк Н.В. - Історико-географічні фактории розвитку культурної сфери Волинської області (2012)
Ільїв О.М. - Сучасна територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Волинської області (2012)
Савчук І.Г. - Вплив природних чинників на сучасне міжнародне залізничне сполучення Закарпатської області (2012)
Чикайло Ю.І. - Поширення сучасних природно-техногенних процесів в межах єврокоридора Львів –Краковець (2012)
Салихова Е.В. - Эколого-гидрохимическое состояние объектов гидрологической сети г.Калининграда, Савостина О.А., Станченко Л.Ю. (2012)
Воловик В.М. - Тафальні ландшафти кладовищ (2012)
Смірнов Я.В. - Аналітичний огляд європейських систем класифікації земельних ресурсів (2012)
Волкова Л.А. - Природно-господарське використання земель (на прикладі басейнів малих річок Рівненської області) (2012)
Кирилюк О.В. - Гідроморфологічно-геоекологічний моніторинг малої річки, Кирилюк С.М. (2012)
Діброва І.О. - Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища (2012)
Громик О.М. - Вміст радіонуклідів у ґрунтах Маневицького адміністративного району (2012)
Слизька К.П. - Дефініція поняття "хвиля тепла" (2012)
Будник О. - Теоретичні засади етнічної соціалізації майбутніх учителів в умовах вищого навчального закладу (2015)
Ємчик О. - Діагностика рівня розвитку компонентів творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки (2015)
Лякішева А. - Наукові підходи до розкриття сутності соціальної поведінки (2015)
Остапйовська І. - Проблеми формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів (2015)
Чапюк Ю. - Готовність до педагогічної діяльності як наукова проблема (2015)
Wolska-Długosz M. - Bezrobocie młodzieży na rynku pracy (2015)
Каптур Г. - Роль художнього тексту в процесі формування ціннісно-смислових орієнтацій молодших школярів, Долінська К. (2015)
Пріма Р. - Формування творчого потенціалу майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами проектно-технологічної діяльності, Замелюк М. (2015)
Савчук Н. - Діагностика ціннісних орієнтацій у педагогічних працівників (2015)
Семенова Н. - Технологія формування здорової особистості дитини дошкільного віку у взаємодії дошкільного закладу та сім’ї: вимога часу, Семенов О. (2015)
Сергеєва В. - Педагогічна комунікативна взаємодія в системі "учитель – учні" та її виховна цінність в умовах спільної творчої діяльності (2015)
Кайдалова Г. - Значення та роль толерантного суспільства в розв’язанні проблем дітей з особливими потребами (2015)
Кузава І. - Правові засади організації інклюзивної освіти дітей дошкільного віку (2015)
Стасюк Л. - Теоретичні аспекти розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами (2015)
Терпелюк В. - Сутність соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки підлітків – учнів загальноосвітніх шкіл (2015)
Наші автори, інформація для авторів (2015)
Чередниченко О. І. - Патрон українського перекладу (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) (2015)
Kutz W. - Korrektives Dolmetschen: Funktionen, Techniken, Ergebnisse und Grenzen (2015)
Kyiak T. R. - Interkulturelle kommunikation, diskurs und translation (2015)
Κλιμένκο Ν. - Τα ενδογενή και διαδοχικά παράλληλα στο ποιητικό κείμενο, Σαβένκο Α. (2015)
Kolomiyets L. V. - The essentialized Kobzar by Taras Shevchenko in Michael Naydan's English projection (2015)
Andrienko T. P. - Cognitive Patterns in Translation of Tropes (2015)
Cherniyenko G. - A propos de l'exactitude traductrice des unités lexicales à quelques sens (2015)
Krouchynska O. G. - La restitution du style poétique d'Arthur Rimbaud dans les traductions ukrainiennes (2015)
Solomarska O. - Quelques particularités de la traduction des textes juridiques (2015)
Tkachenko O. O. - Review of translator's software as of 2014 (2015)
Zorivchak R. P. - William Richard Morfill as the first Ukrainian studies scholar in the Anglophone world (2015)
Naydan M. - Performative Text in the Narrative Design of Yuri Andrukhovych's Novel "Perverzion" (2015)
Смущинская И. В. - Фигуры слова как элемент современного дискурса (2015)
Kriuchkov H. H. - Variations graphostylistiques des phonogrammes dans l'écriture française (2015)
Gon O. M. - Ezra Pound's Linguopoetics and the Tradition of Russian Formalism (2015)
Tchaikivska G. S. - Particularités de l'écriture féminine et masculine dans les contes d'auteur français du XVIIe siècle (2015)
Wronska O. - Riqueza e expressividade da linguagem publicista de Mia Couto na Сarta ao presidente Bush (2015)
Stoyanova I. D. - Lexical Means of Verbalization of the Figuratively Valuable Layer of the Linguocultural Concept STATE in the Discourse of Anti-Utopia (2015)
Del Gaudio S. - Ucrainismi in italiano (con paralleli in altre lingue Europee) (2015)
Ilchenko V. - Ancient Stylistically-marked Borrowings in Ukrainian Language (examplified by words meaning speech act) (2015)
Soboleva O. V. - Les problemes du plurilinguisme dans les pays francophones, Kalina-Shamrai V. R. (2015)
Kotsiubynsky M. - Inno alla vita (tradotto da S. Del Gaudio) (2015)
Mario Vargas Llosa - La guerra del fin del mundo/Війни кінця світу (переклад Дідківської Т.) (2015)
Леонард. Леонард. - Історія з Нової Зеландії, переказана Дженніфер Бассет (переклад Поліщук О.) (2015)
Роз Паскаль - Винищувач "Нуль" (вибрані уривки) (переклад Яковенко Я.) (2015)
Боб Гофф - Я з тобою (уривок з біографічної книги "Любов діє") (переклад Суханової Г. С.) (2015)
Smouchtchynska I. - Les methodes et les analyses du sens dénotatif et connotatif (l'extrait de "Lexicologie française") (extrait de "Lexicologie française") (2015)
Jean-Marie Prieur - Pré-rapport en référence à la thèse de doctorat intitulée "Evolution du conte d'auteur français: aspect linguopoétique" par Mme Tchaikivska Galyna (2015)
Гриньова М. В. - Діяльність кафедри педагогічної майстерності в розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини, Бєляєва Н. В. (2009)
Гриценко Л. И. - Методологические основы педагогической работы с детьми "группы риска" (на примере опыта А. С. Макаренко) (2009)
Хоменко А. В. - Професійна компетентність учителя в контексті духовно-моральної парадигми виховання Г. Ващенка (2009)
Пивовар Н. М. - Достояние прошлого – в практику современности (2009)
Малаканова Л. В. - Актуальність ідеї В. І. Вернадського в духовному гармонійному розвитку особистості, Безсонова В. О. (2009)
Пархета Л. П. - Історіографія вивчення спадщини В. О. Сухомлинського (2009)
Яковенко К. Ю. - Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогів у процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах (2009)
Шиловська М. О. - Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка в контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх педагогів (2009)
Добридень А. В. - Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщині В. Сухомлинського та А. Макаренка (2009)
Дяченко-Богун М. М. - Концептуальні погляди В. І. Вернадського як основа природоохоронного виховання (2009)
Терещенко О. В. - Збірник текстів для диктантів і переказів (за творами А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського) (2009)
Дзюба Р. Д. - Виховання молоді на основі національно – культурних традицій українського народу, Дзюба Я. В. (2009)
Корягіна Н. В. - Втілення ідей В. І. Вернадського у використанні дослідницьких методів при викладанні курсу (2009)
Панасенко Т. В. - Упровадження ідей В. І. Вернадського в навчально-виховний процес викладання курсу "Біосферологія" (2009)
Яланська С. П. - Організація самостійної та індивідуальної роботи майбутніх учителів біології. Ідеї В. О. Сухомлинського, Оніпко В. В. (2009)
Бородина Н. К. - Гуманитарное знание и духовность в контексте экзистенциальных технологий, Полежаев Д. В. (2009)
Москаленко О. М. - Педагогічне краєзнавство на Полтавщині: теоретичні основи поняття (2009)
Рябуха А. Ю. - Використяння педагогічної спадщини М. В. Остроградського у підготовці майбутніх учителів фізики, Кривошапка І. В. (2009)
Пащенко В. О. - Національна ідея в поглядах Софії Русової. Полтавський період її формування (2009)
Сявавко Є. І. - Народознавча культура як складова педагогічної культури М. Остроградського та його послідовників, Файник Т. М. (2009)
Крамущенко Л. В. - Педагогічні погляди В. Г. Короленка (2009)
Цина А. Ю. - Духовні складові особистісно орієнтованого виховання в українській християнській персонології Григорія Ващенка (2009)
Демиденко Т. П. - Служив Батьківщині пером і багнетом (матеріали до наукової біографії Л. Бразова) (2009)
Титаренко В. П. - Науковець–етнограф кінця ХІХ – початку ХХ століття Олена Пчілка (2009)
Сулаєва Н. В. - Творчість українського народу в спадщині Григорія Антоновича Нудьги (2009)
Дудник Н. В. - Етнолінгвістичний зміст поеми І. П. Котляревського "Енеїда" (2009)
Шевченко О. М. - Вплив мистецтва на культурний розвиток особистості: погляди діячів української культури (2009)
Гук О. В. - Питання освіти молоді у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (2009)
Юркова Т. Ф. - Проблема ціннісного ставлення до природи в науково-педагогічному доробку (2009)
Черненко В. О. - Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у творчій спадщині Лесі Українки (2009)
Закалюжний В. М. - Феномен геологічної школи академіка В. І. Вернадського (2009)
Шебитченко А. П. - Этическая глубина фантазии духа Н. В. Гоголя, Блоха Я. Е. (2009)
Танько Т. П. - Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах модернізації системи післядипломної педагогічної освіти (2009)
Тарасевич Н. М. - Тріумф педагогічної поеми (2009)
Макарчук В. В. - А. С. Макаренко і феномен соціального сирітства (2009)
Краева Л. И. - Внедрение идей педагогического мастерства в этнопедагогическую подготовку студентов, Краева И. Ю. (2009)
Федій О. А. - Естетотерапевтичний концепт педагогічної системи В. О. Сухомлинського у змісті професійної підготовки сучасного педагога (2009)
Волик Л. В. - Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціально - педагогічної сфери до анімаційної діяльності у Німеччині та Швейцарії (2009)
Московець Л. П. - Сучасний стан феномену соціального сирітства (2009)
Микитюк І. А. - Актуальність ідей А. С. Макаренка щодо педагогічної культури вчителя в сучасній культурно-освітній ситуації (2009)
Момот Ю. В. - Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти (2009)
Попова Н. Ю. - Духовно-моральні основи статевого виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2009)
Єрмаков В. М. - Педагогічна техніка як найважливіша складова професійної майстерності в творчій спадщині А. С. Макаренка (2009)
Тараненко І. В. - Оздоровчий та виховний потенціал нетрадиційних видів гімнастики (2009)
Кононец Н. В. - Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних підручників (2009)
Колос Ю. З. - Особистісно орієнтований підхід до формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів (2009)
Грицька Т. С. - Вплив професійної компетентності педагога на формування ключових компетентностей учнів у контексті ідей А. С. Макаренка (2009)
Ткаченко А. В. - Деякі аспекти формування управлінського професіоналізму А. С. Макаренка в "горьківський" період його педагогічної творчості (2009)
Гладкова В. М. - Директор школи як лідер змін, Лапшина М. І. (2009)
Біда О. А. - Організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання, Савченко О. П. (2009)
Єфімова В. М. - Феномен аномії у професійній підготовці вчителя природничих дисциплін до збереження здоров’я учнів (2009)
Мурована Н. М. - Цільовий підхід як основа концепції педагогічного керівництва розвитком професійної компетентності вчителів в інститутах післядипломної педагогічної освіти (2009)
Васильченко О. В. - Директор сучасного навчального закладу – лідер шкільної громади (2009)
Албул І. В. - Значення досвіду адміністративної діяльності В. Сухомлинського у становленні теорії управління (2009)
Кращенко Ю. П. - Особливості організації системи студентського самоврядування (2009)
Гладкова В. М. - Функції управлінської діяльності менеджера освітньої установи, Федотова Ю. В. (2009)
Ногінська А. О. - Роль сучасного керівника у формуванні корпоративної культури (2009)
Гончаренко З. І. - Спадщина В. Сухомлинського у становленні сучасної школи (2009)
Гончарова Н. В. - Діяльність сучасних молодіжних об’єднань з позиції управлінсько–виховної практики А. С. Макаренка (2009)
Сас Н. М. - Альтернативні джерела фінансування освіти (2009)
Гриньова М. В. - Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991-2008 р.р. (2009)
Ткаченко А. В. - Посібник з макаренківської педагогіки (2009)
Наші автори (2009)
Любіцева О.О. - 32-й Міжнародний географічний конгрес – виклики і можливості світової географії, Кіптенко В.К., Федчук А.П. (2012)
Балабанов Г.В. - Розвиток міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів для туризму в національному авіаційному університеті (2012)
Колотуха О.В. - Понятійний аппарат суспільно-географічного дослідження спортивного туризму (2012)
Шевченко О.Г. - Вплив погодно-кліматичних чинників на туристичну галузь (2012)
Шульга В.П. - Сучасні підходи до стратегічного планування розвитку екологічного туризму (2012)
Кравчук М.С. - Інформаційні технології в туристичному бізнесі: роль та призначення (2012)
Удовиченко В.В. - Правове регулювання туристичних формальностей: питання міжнародного співробітництва, Погоріла Ю.Ю. (2012)
Стрельникова М.А. - Гастрономический туризм: основные тенденции и перспективы (2012)
Смирнов І.Г. - Готельно-ресторанна справа в античному світі: транспортно-логістичний аспект, Карягін Ю.О. (2012)
Малиновська О.Ю. - Міні-готелі в Україні (2012)
Доценко В. Ф. - Розвиток готельного господарства Столичного регіону України, Арпуль О. В., Бондар Н. П., Дудкіна О. О. (2012)
Кучеренко В.С. - Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреації і туризму (2012)
Бордун О.Ю. - Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України (2012)
Гайдай С.В. - Історичні фестивалі та військово-історичні реконструкції на основі історико-культурних заповідників України, Гавриленко К.О. (2012)
Чертовська Д.В. - Проблеми розвитку дитячого туризму в Україні (2012)
Бережна Ю.М. - Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО: поняття, тенденції, український вимір (2012)
Пацюк В.С. - Потенціал індустріальних регіонів в контексті формування їх туристичного іміджу (2012)
Данилюк В.О. - Характеристика туристично-рекреаційних ресурсів Карпатського регіону (2012)
Габчак Н.Ф. - Функціонування санаторно-курортної та оздоровчої сфери в межах Закарпатської області: головні аспекти дослідження (2012)
Козловський О.Ю. - Огляд основних рекреаційних ресурсів Житомирщини для розвитку перспективних видів туризму, Дунаєвська О.Ф. (2012)
Логвин М.М. - Культурно-духовна спадщина Полтавскої області як туристичний ресурс, Гусаковскька Т.О. (2012)
Залещик В.В. - Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму в Луганській області (2012)
Молочко М.А. - Картографічне моделювання підготовки у ВНЗ України фахівців сфери туризму (2012)
Дутчак С.В. - Прикладні аспекти створення та використання kml-файлів засобами гіс-технологій для потреб туризму (на прикладі об’єктів готельного господарства Тернопільської області), Піньонжик Г.М. (2012)
Рутинський М.Й. - Рекреаційно-географічні переваги, періодизація та перспективи розвитку розлуцької територіальної курортно-рекреаційної системи у Верхньодністровських Бескидах (2012)
Горун М.В. - Кластер – основна модель розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Німеччина та країн Бенілюкс і Альпійського, Сировець С.Ю. (2012)
Поліщук Л.С. - Управління розвитком туризму: досвід Польщі (2012)
Матвієнко Н.М. - Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Хорватії, Денисюк Ю.М. (2012)
Олійник Я.Б - Суспільно-географічні основи дослідження комплексно-пропорційного розвитку регіону, Лотоцька Л.Я. (2012)
Клімчук Б.П. - Оцінка природно-географічних чинників комплексного розвитку Волинської області (2012)
Голуб Г.С. - Розселенські передумови життєдіяльності населення Волинської області (2012)
Кравець Т.М. - Суспільно-географічні аспекти функціональної трансформації аграрної сфери Львівської області (2012)
Крашеніннікова А.А. - Територіальна структура демогеографічної системи Чернігівської області (2012)
Еникова В.Ф. - Исследование влияния демографических проблем на численность трудовых ресурсов Слуцкого района Минской области (2012)
Цвирко М.Ф. - Развитие маркетинговой службы на крупнейших предприятиях перерабатывающей промышленности города Слуцка Минской области (2012)
Олійник Я.Б. - Проблеми накопичення відходів життєдіяльності людини та її майбутнього розвитку, Гетьман В.І. (2012)
Зуб Я.О. - Соціально-економічні та фінансові проблеми зони євро: географічний вимір, Смирнов І.Г. (2012)
Михайленко Т.І. - Узагальнення європейського досвіду розробки стратегій соціально-економічного розвитку великих міст (супільно-географічний аспект) (2012)
Руднєва М.Г. - Виноградарсько-виноробний кластер Бордо – суспільно-географічна характеристика (2012)
Супрун Ю.Г. - Країни Європейської Півночі в проектах розвитку транспортно-логістичної інфраструктури Європейського Союзу, Смирнов І.Г. (2012)
Яценко Б.П. - Географічні номенклатурні терміни адміністративно-територіального поділу та система адресації в Японії, Чичкань А.І. (2012)
Барановська О.В - Вплив соцiально-iсторичних подiй на формування ойконiмiв Сумської областi, Рябоконь О.В. (2012)
Армашевська Т.В. - Топонімічні контексти Чернігівської області (2012)
Исмаилов Р.А - Гидрологическая характеристика горных рек Габала-Исмаиллинской зоны (2012)
Гришко С.В. - Значення "Сталинського плану перетворення природи" для степів Східної Європи (2012)
Ненько Х.С. - Геоекологічні передумови вибору місця розміщення полігону ТПВ, Михайленко В.П., Олексієвець І.Л. (2012)
Сидоренко М.В. - Загальні закономірності територіальної структури та чинники територіальної диференціації екологічних режимів ландшафтів рівнинної частини території України (2012)
Яценко А.Д. - Методика визначення рекреаційних навантажень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов’я (2012)
Бондарець Д.С. - Розрахунок рекреаційної ємності лісових насаджень на прикладі Запорізької області (2012)
Магир О.Я. - Природно-культурний каркас гуманістичного ландшафтного поля Волинської області (2012)
Волонцевич О.О. - Роль антропогенної трансформації географічного ландшафту у функціонуванні та видовому різноманітті орнітокомплексів великого міста (2012)
Антонов К. В. - Доказове право: концептуальні аспекти,новації та колізії, Тертишник В. М. (2015)
Размєтаєва Ю. С. - Кібервійна: загальнотеоретичні аспекти (2015)
Коросташова І. М. - Патентний тролінг як прояв недобросовісної конкуренції: поняття, ознаки, причини (2015)
Макушев П. В. - Верховенство права та практика застосування інституту оскарження неправомірних дій органів державної виконавчої служби, Тертишник В. М. (2015)
Колесников К. М. - Митна служба пізньоантичного Херсонесу в структурі контактів міста зі Східною Римською імперією (2015)
Перепьолкін С. М. - Історія міжнародного митного права: від давніх віків до 1891 р. (2015)
Pryimachenko D. V. - Customs formalities: the legal nature and the content of the concept (international legal aspects), Prokopenko V. V., Pryimachenko O. M. (2015)
Ліпинський В. В. - Правові аспекти протидії переміщенню товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (2015)
Пилипенко А. А. - Правове регулювання праці надомних працівників, Макарець В. С., Васюк І. О. (2015)
Зуєва О. А. - Правове регулювання дистриб’юторської діяльності в Україні (2015)
Мінченко О. А. - Проблеми правового регулювання статусу курсанта в Україні, Пилипенко А. А., Борисевич М. О. (2015)
Чабаненко М. М. - Удосконалення аграрного законодавства (2015)
Валуєва Н. О. - Питання врахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, Кравчук М. О., Полякова К. А. (2015)
Карнаухов О. В. - Мета і завдання криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Давлатов Ш. Б. - Щодо розширення сфери застосування конфіскації майна як додаткового покарання (2015)
Антонов Д. К. - Особливості спеціальних операцій, що здійснюються оперативними підрозділами, спрямованих на декриміналізацію підприємств газової промисловості (за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ) (2015)
Антонов Р. К. - Проблемні питання діяльності оперативних підрозділів із запобігання економічним кримінальним правопорушенням (2015)
Негодченко О. В. - Об’єктивні умови та причини, що детермінують злочини проти інтелектуальної власності, Хрідочкіна А. А. (2015)
Варава В. В. - Концептуальні підходи та шляхи усунення конфлікту слідчої та оперативно-розшукової діяльності (2015)
Завертайло І. О. - Процесуальні порушення під час складання обвинувального акта і підстави повернення його судом для усунення недоліків, у тому числі з угодою (погляд практичного працівника) (2015)
Батраченко Т. С. - Особливості об’єкта злочину порушення порядку фінансування на виборах (2015)
Орел Ю. В. - До питання про суб’єкт злочину, передбаченого ст. 393 КК України (2015)
Гольдберг Н. О. - Забезпечення прав і свобод особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Кравченко О. А. - Сучасні підходи до вивчення основних способів приховування злочинів (2015)
Кунєва З. Ю. - Адміністративні формальності: поняття, сутність і зміст (2015)
Прокопенко В. В. - Митне законодавство України: сучасний стан та напрямки вдосконалення (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Левыкин В. М. - Модель многоуровневого представления темпоральных знаний в задачах интеллектуального анализа процессов, Чалая О. В. (2015)
Vasylenko O. V. - Modeling of multidomain automatic control systems in ECAD (2015)
Фірсов О. Д. - Проектування інтелектуальної транспортної системи міста, Бібля А. Н. (2015)
Мороз Б. І. - Метод керування транзакціями, які конкурують в OLPT-системах, Кабак Л. В., Молотков О. Н., Ульяновська Ю. В., Пономарьов В. М. (2015)
Иванченко О. В. - Обобщенный критерий управления конфигурацией инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, Буланый А. П., Прокопенко Р. А. (2015)
Левыкин И. В. - Метод выбора аналога информационной системы управления полиграфическим предприятием (2015)
Сохацький А. В. - Методика формування раціональних аеродинамічних компонувань перспективних транспортних апаратів (2015)
Смоктій К. В. - Архітектурні рішення для створення корпоративного інформаційного простору під час використання середовища SharePoint, Смоктій О. Д. (2015)
Мороз Б. И. - Модели оценки и характеристики качества программного обеспечения и аппаратных средств, Голтвянский А. О. (2015)
Кузьменко А. І. - Дослідження технологічного процесу зміни візків вантажних вагонів на станціях стикування колій різної ширини (2015)
Спиридонов В. Н. - О двух классах моделей в контуре автоматизированного управления космического аппарата (2015)
Валуйська О. А. - Проблемні питання ідентифікації способу обробки насіння соняшнику під час досліджень у митних цілях, Нестеренко І. О., Мотюк К. Д. (2015)
Булейко А. А. - Особливості технічних умов зберігання та транспортування м’яса яловичини через митні кордони України (2015)
Бабенко Б. І. - Інтеграційний комплекс сфери захисту права інтелектуальної власності, Миронов О. В. (2015)
Вікторов В. В. - Дослідження і вдосконалення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень в органах Державної автомобільної інспекції, митної служби та Державної прикордонної служби (2015)
Мороз Б. І. - Використання регулярних виразів для оптимізації пошуку в неструктурованих документах, Костенко Д. Є., Костенко В. В., Лавренюк І. В. (2015)
Трофімов О. В. - Застосування локального аналізу Фур’є для конструювання багатосіткових ітераційних методів розв’язання пружних та пружнопластичних задач для шаруватих основ (2015)
Музикін М. І. - До питання впливу раціонального управління локомотивним парком на пропускну спроможність залізниць (2015)
Лебідь Є. М. - Роль кластерного підходу в митно-логістичній діяльності України, Лужанська Н. О. (2015)
Інформація. Семінари (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Титул, зміст (2016)
Хронологія подій (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК України (п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 р.), за I півріччя 2015 р. (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за I півріччя 2015 р. (2016)
Барбара В.П. Проблемні питання застосування законодавства, що регулює корпоративні відносини, в аспекті переходу права власності (2016)
Котелевець А.В. Особливості правозастосовної практики судів у земельних спорах (2016)
Лащук Є.В. До питання про форми реалізації кримінально-правової політики (2016)
Анікеєва О. - Кореляційна седиментаційна модель верхньоюрських рифогенних відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України (2015)
Огиенко О. - Влияние позднеголоценовых колебаний климата на обстановки седиментации в акватории Антарктического полуострова, Тимченко Ю. (2015)
Анфимова Г. - Состояние изученности и проблемы исследования стратотипов свит и опорных разрезов толщ нижнего мела Горного Крыма (2015)
Лазарєва І. - Інформативність типізації цирконів з метасоматитів за деякими фізичними, морфологічними та геохімічними ознаками (2015)
Вижва С. - Радіаційні характеристики радонових вод м. Хмільник, Шабатура О., Онищук Д., Онищук І. (2015)
Бурахович Т. - Моделювання глибинної будови Голованівської шовної зони за даними геоелектрики, Ганієв О., Ширков Б. (2015)
Омельченко В. - Геологическое строение Михайловско-Белгородской шовной зоны в пределах северного борта Днепровско-Донецкой впадины, Пигулевский П. (2015)
Безродна І. - Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень, Шинкаренко А. (2015)
Бондаренко М. - Визначення пористості та коефіцієнта газонасиченості колекторів залежно від термобаричних умов (РТ-умов) залягання, Кулик В. (2015)
Бондар К. - Якісна інтерпретація магнітних карт і пошук археологічних об'єктів на пам'ятках пізньоримського часу (2015)
Меньшов О. - Магнітна сприйнятливість південних чорноземів України на прикладі Одеської області (2015)
Бровко А. - Оцінка стійкості стану ґрунтових вод при вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі ґрунтових вод на території Рівненської АЕС), Бровко Г., Кошляков О. (2015)
Vyzhva Z. - The advanced algorithm of statistical simulation of seismic noise in the multidimensional area for determination the frequency characteristics of geological environment, Fedorenko K., Vyzhva A. (2015)
Міненко Р. - Проблема пошуку змістовних розв'язків обернених лінійних задач магнітометрії комплексуванням інтерпретаційних моделей, Міненко П., Мечніков Ю. (2015)
Малицький Д. - Розподілене джерело: результати моделювання та перспективи використання для задач сейсмології, Муйла О., Грицай О., Павлова А., Асташкіна О., Обідіна О., Козловський Е. (2015)
Egorova I. - On the Form of Dispersive Shock Waves of the Korteweg-de Vries Equation, Gladka Z., Teschl G. (2016)
Fardigola L. V. - Transformation Operators and Modified Sobolev Spaces in Controllability Problems on a Half-Axis (2016)
Krasnoschok M.V. - Solvability in Holder Space of an Initial Boundary Value Problem for the Time-Fractional Diffusion (2016)
Vengerovsky V. - Eigenvalue Distribution of Bipartite Large Weighted Random Graphs. Resolvent Approach (2016)
Федорова Н. Ф. - Положення "Про опорний загальноосвітній навчальний заклад" (2016)
Камишиш В. В. - Теоретична модель кваліметричного прогнозування розвитку академічної обдарованості, Рева О. М. (2016)
Супруненко І. В. - Проблеми виявлення та ефективний розвиток обдарованих дітей у ранньому віці (2016)
Темербекова А. А. - Развитие региональной научной школы как средство формирования научного потенциала Республики Алтай (2016)
Муранова Н. П. - Доуніверситетська підготовка старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі: перспективи розвитку, Муранов С. І. (2016)
Яськова Н. В. - Причини виникнення агресивної поведінки учнів молодших класів та основні напрями корекційно-профілактичної діяльності (2016)
Лук’янчук Н. В. - Рекомендації вчителю для професійної діяльності з обдарованими учнями (2016)
Чудакова В. П. - Використання опитувальника Р. Кеттелла у дослідженні "індивідуальнопсихологічних особливостей особистості" – критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2016)
Дацко О. В. - Програма тренінгу "Навички безконфліктного спілкування учнів" (2016)
Слобода К. Д. - Розвиток творчого мислення на уроках хімії (2016)
Дікал І. В. - Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови у ЗНЗ (2016)
Шатов С. Ю. - Мої сходинки до Олімпу... (2016)
Бельская Н. А. - Очерк о разуме (сокращенный вариант) (2016)
Оголошує набір дітей з 3-х до 6-ти років у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм"! (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на березень 2016 року (2016)
Іванов О. М. - Дисрегенерацій кісткової тканини, Березка М. І., Литовченко В. О., Гарячий Є. В. (2015)
Яніцька Л. В. - Індуковані діабетом порушення в кірковому шарі нирок щурів: ефект лікування нікотинамідом (2015)
Могиленець О. І. - Інтегральні гематологічні показники як предиктори доцільності застосування антибактеріальної терапії у хворих на гострі респіраторні інфекції (2015)
Демиденко Г. В. - Імунозапалення, ендотеліальна дисфункція як фактори високого кардіометаболічного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу з дисглікемією (2015)
Літовченко А. В. - Пріоритетність хірургічних методик лікування повношарових дефектів хряща колінного суглоба, Березка М. І., Гуліда М. О., Гарячий Є. В. (2015)
Барбова А. І. - Використання нової молекулярно-генетичної системи Genotype і рідкого живильного середовища для швидкої діагностики туберкульозу, Гайова Л. В., Журило О. А., Трофімова П. С., Алієва Н. М. (2015)
Bukhari I. - Hidradenitis suppurativa successfully treated with adalimumab, Al Zahrani A. (2015)
Бідзіля П. П. - Ехокардіографічні зміни у жінок з хронічною серцевою недостатністю залежно від індексу маси тіла (2015)
Колоскова О. К. - Щодо питання коморбідності бронхіальної астми й алергічного риніту у шкільному віці, Білик Г. А. (2015)
Іванова Л. А. - Щодо значення окремих генотипових характеристик для формування бронхіальної астми фізичної напруги у дітей (2015)
Кисельов С. М. - Незалежні предиктори формування аневризми лівого шлуночка у гострому періоді q-інфаркта міокарда (2015)
Коломійченко Ю. А. - Променева діагностика пологової травми у новонароджених (2015)
Перебeтюк Л. С. - Якість життя та психологічні розлади у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з фіброміалгією, Станіславчук М. А. (2015)
Лоскутов О. А. - Влияние уровня гемоглобина и гематокрита на функциональное состояние системной гемодинамики и сократительную способность миокарда (2015)
Тугушев А. С. - Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после спленэктомии в сравнении с неоперированными больными в стадии декомпенсации, Туманская Н. В., Гулевский С. Н., Черковская О. В., Киосов А. М., Тулупов А. А. (2015)
Войда Ю. В. - Фенотипові прояви біологічного різноманіття клінічних ізолятів Escherichia coli (2015)
Парій В. Д. - Визначення показників для проведення оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я госпітального округу, Грищук С. М., Борис В. М. (2015)
Гузій О. В. - Можливості оцінки соматичного здоров’я у визначенні індивідуальних варіантів системних перебудов за впливу тренувальних навантажень (2015)
Курбан М. М. - Клінічні аспекти перебігу хронічного гастриту у пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією, Дутка Р. Я., Леонт’єва З. Р. (2015)
Тихоновський О. В. - Фармакологічна модифікація гамк-ергічної системи як перспективний варіант церебропротекції в умовах гострої ішемії головнорго мозку (2015)
Козько В. М. - Корекція метаболічних порушень у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О. (2015)
Барабанчик О. В. - Особливості спектрального складу жовчних кислот у пацієнтів з гіперурикемією в поєднанні з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом (2015)
Бєлка К. Ю. - Предиктори важкого стану відміни алкоголю у госпіталізованих пацієнтів (2015)
Борщев С. П. - Исторические спирали интратекальной терапии бактериальных менингоэнцефалитов: от прошлого к настоящему (2015)
Марченко Н. С. - Перспективи застосування стабілізованого фториду олова у профілактиці основних стоматологічних захворювань (2015)
Фадеенко Г. Д. - Особенности нарушений сна и депрессивные расстройства у пациентов с изолированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и в сочетании с ишемической болезнью сердца, Измайлова Е. В., Крахмалова Е. О. (2015)
Русак О. Б. - Обґрунтування ефективності використання антисептика "октенісепт®" в лікуванні нагноєння епітеліального куприкового ходу (2015)
Корпачева-Зінич О. В. - Функціональна активність наднирникових залоз та індекс абдомінального ожиріння як маркери дисліпідемії у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Панасюк О. Л. - Мікст-герпесвірусні нейроінфекції: особливості клініки, діагностики (2015)
Базилевич А. Я. - Неалкогольний стеатогепатит як новий фактор розвитку ішемічної хвороби серця (2015)
Василик А. В. - Людський капітал як чинник інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Гладченко А. Ю. - Роль міжнародних корпорацій в процесах економічної рівноваги на територіях присутності (2015)
Литвин М. В. - Глобалізація як передумова брендингу країн світу, Полішко Г. Г. (2015)
Чала В. С. - Порівняльна характеристика реформ України та Грузії, наслідки та результати, Дорошенко Н. С., Філімонова М. О. (2015)
Чала В. С. - Перспективи впровадження румунського досвіду економічної трансформації в сучасних умовах країни, Калініна О. А., Біденко А. Г. (2015)
Євсєєва О. О. - Удосконалення ресурсного забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Клєвцєвич Н. А. - Необхідність розробки проектів при передачі об’єктів комунальної інфраструктури в управління приватним операторам (2015)
Pereverzieva A. V. - Inclusive growth of the national economy in modern conditions (2015)
Ущаповський К. В. - Система показників ефективності природних інфраструктурних монополій в електроенергетиці (2015)
Ханин И. Г. - Государственно-частные консорциумы Украины в международном разделении труда (2015)
Чехов С. А. - Функціонування ринку сортів і гібридів соняшнику в Україні (2015)
Герасимова І. Ю. - Система фінансових важелів та її вплив на фінансову стійкість страхових компаній в умовах глобалізації (2015)
Міщук О. В. - Використання зарубіжного досвіду адміністрування податків в економіці україни як запорука підвищення інноваційної активності її суб’єктів (2015)
Бондаренко С. М. - Базова концепція загального управління якістю tqm: роль персоналу, Михайленко Н. В. (2015)
Бугас Н. В. - Розвиток можливостей застосування адміністративних інструментів коригування митної вартості при здійсненні експортно-імпортних операцій, Герасименко Г. О. (2015)
Лелюк Д. В. - Особливості визначення середньозваженої вартості капіталу при аналізі інвестиційних проектів сільськогосподарських підприємств (2015)
Максименко І. Я. - Особливості проведення інвентарізації як форми внутрішньогосподарського контролю в бюджетних установах (2015)
Овсієнко Н. В. - Оптимізація витрат на маркетингові стратегії молокопереробних підприємств (2015)
Пилипенко А. А. - Логістичні аспекти управління бізнес-процесами підприємств (2015)
Тівецька А. В. - Удосконалення системи управління персоналом організації з врахуванням вимог міжнародних стандартів ISO, Невмержицька С. М. (2015)
Филипенко О.М. - Диференціація стратегій залежно від стадії розвитку фінансової кризи на підприємствах торгівлі (2015)
Чимшит С. І. - Методичні засади формування зони фінансової стабільності, Грабовський І. С., Арлюкова К. В. (2015)
Павліщук О. П. - Стратегічні пріоритети лісового господарства України в контексті "зеленої" економіки, Кравець П. В. (2015)
Шевченко І. Ю. - Соціально-економічні та екологічні наслідки зростання парку автомобілів в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Боян А. М. - Определение пространственного перемещения суставных головок височно-нижнечелюстных суставов у больных с мышечно-суставной дисфункцией по данным компьютерно-томографического (кт) исследования (2015)
Барановська Л. М. - Можливості підвищення ефективності променевого лікування хворих на місцево поширені форми раку шийки матки (2015)
Бідзіля П. П. - Лабораторні та ехокардіографічні зміни при хронічній серцевій недостатності у жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального класу захворювання (2015)
Сорокіна О. Ю. - Опікова енцефалопатія та синдром гіперметаболізму-гіперкатаболізму: чи є взаємозв’язок?, Буряк Т. О., Сотнікова Е. В., Литвиненко Н. І. (2015)
Герасимчук П. О. - Сепсис у хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи, Власенко В. Г., Павлишин А. В. (2015)
Дудка І. В. - Роль факторів системи гемостазу та фібринолізу в розвитку шлунково-стравохідного рефлюксу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Кисельов С. М. - Вплив бета-адреноблокаторів на структурно-функціональні показники серця у хворих на гострий q-інфаркт міокарда (2015)
Неханевич О. Б. - Вплив поліморфізму гену col1a1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинну систему (2015)
Павлова О. М. - Вплив нових методик респіраторної підтримки на післяопераційний рестриктивний синдром і газообмін після пластик вентральних гриж (2015)
Козлов С. В. - Хронологічні та топологічні особливості будови судинної системи передсердь упродовж пренатального періоду онтогенезу, Яковець О. О. (2015)
Вишневский В. А. - Некоторые вопросы лечения травм периферических нервов конечностей (2015)
Волкова Н. М. - Роль бета1-адренорецепторів зорової асоціативної кори щурів різного віку у впливі на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску (2015)
Литовченко Т. А. - Особенности диагностики кардиоваскулярной патологии у пациентов с эпилепсией, Гримайло В. Н., Пасюра И. Н., Новикова А. А. (2015)
Новицька-Усенко Л. В. - Внутрішньочеревний тиск та можливі шляхи його медикаментозної корекції після невідкладних лапаротомій, Дьомін С. Г. (2015)
Усенко О. Ю. - Первинна баріатрична операція як етап передопераційної підготовки хворих на рубцеву грижу з супутнім морбідним ожирінням, Лаврик А. С., Тивончук О. С., Кондратенко Б. М. (2015)
Юрко К. В. - Поширеність поліморфізму гену TLR-4 у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГ (2015)
Усенко А. Ю. - Особенности периоперационного периода у больных, перенесших антирефлюксное оперативное вмешательство, Лаврик А. С., Дмитренко Е. П. (2015)
Дружина О. М. - Сравнительная оценка эффективности и безопасности ингаляционной и внутривенной анастезии при аорто-коронарном шунтировании у пациентов пожилого и старческого возраста (2015)
Шаповалова В. В. - Значення спіральної комп`ютерної томографії у визначенні ступеня тяжкості бронхолегеневої дисплазії у новонароджених та дітей раннього віку (2015)
Шкатула Ю. В. - Особливості догоспітального етапу надання медичної допомоги постраждалим з поєднаною скелетною травмою в умовах сільської місцевості, Бадіон Ю. О. (2015)
Завгородня Т. К. - Проблема патріотичного виховання дітей на сторінках журналу "Дошкільне виховання" (1960–1980 рр.) (2016)
Лебідь О. В. - До 200-річного ювілею Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова (2016)
Сагач Г. М. - Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології, Мартиненко В. Ф. (2016)
Середа Л. В. - Організація самостійної роботи учнів на уроках української мови і літератури на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2016)
Куницька Р. М. - Розвиток навичок аналізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури (2016)
Петров О. В. - Соціалізація школярів у процесі розвитку учнівського самоврядування, Петров В. Ф. (2016)
Суходольська Н. П. - Методика роботи з тестовими завданнями при вивченні суспільствознавчих дисциплін (2016)
Янкович О. І. - Метод взаємодії "від серця до серця" в українській та зарубіжній педагогіці, Янкович І. І. (2016)
Садова О. Г. - Особливості застосування технології "партнерство у громаді" у практиці освітньої діяльності сільської школи (2016)
Анцібор І. М. - Використання Інтернет-мережі на уроках історії для підвищення якості знань студентів (2016)
Аркуша Н. М. - Патріотичне виховання дошкільнят засобами дитячого музичного фольклору (2016)
Дуля А. В. - Екологічне виховання курсантів морських навчальних закладів (2016)
Лимаренко Л. І. - Діагностика діяльності студентських театрів у практиці професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Наумкіна О. В. - Особливості розвитку мовленнєвої компетенції студентів під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (2016)
Плахотнік О. В. - Неперервна освіта як основа професійної компетентності та конкурентоспроможності фахівців (2016)
Рожкова М. О. - Застосування педагогічних тестів як методу контролю навчальних досягнень при вивченні спеціальних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки (2016)
Санькова Ю. А. - Розвиток критичного мислення курсантів під час вивчення предмета "Людина і світ" (2016)
Токарчук О. В. - Розвиток національної свідомості студентів на заняттях з історії України (на прикладі вивчення історичних постатей) (2016)
Чепелюк О. М. - Валеологічне виховання дітей дошкільного віку (2016)
Безродня І. І. - Формування моральних якостей в учнівської молоді засобами громадсько-корисної та волонтерської діяльності (2016)
Володіна А. І. - Розвивальне навчання на уроках математики в 7–11 класах (2016)
Вороненко О. М. - Громадянське виховання учнів на уроках української мови (2016)
Горбачова Г. С. - Організаційно-управлінські умови створення системи збереження здоров'я дітей в малокомплектній сільській школі (2016)
Грибов С. О. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках "Захисту Вітчизни", Довдер В. О. (2016)
Дученко Н. А. - Профорієнтаційна робота в школі (2016)
Козар О. О. - Комунікативна спрямованність уроків розвитку мовлення в початкових класах (2016)
Колєсніченко Л. О. - Застосування флеш-фільмів на уроках історії (2016)
Курят Л. А. - Взаємодія школи та соціальних служб у профілактиці дитячої безпритульності (2016)
Мироненко В. В. - Розвиток соціальної активності учнів 7-8 класів на уроках української мови і літератури (2016)
Осинкіна О. П. - Соціалізація учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Столяр Т. А. - Соціалізація дезадаптованих учнів в умовах загальноосвітньої школи (2016)
Харченко Т. Є. - Екологічне виховання дітей молодшого шкільного віку як суспільна проблема (2016)
Шевченко Л. В. - Корекційна спрямованість навчально-практичної роботи на уроках швейної справи у спеціальній школі (2016)
Гнатюк Т. А. - Використання програм Smart-дошки під час проведення узагальнювальних уроків з історії України в 7 класі (2016)
Грекало В. М. - Створення полікультурного освітнього простору: Школа діалогу культур (2016)
Малишкін А. М. - Підготовка учнів середніх класів загальноосвітньої школи до бігу на 30 метрів засобами рухливих ігор (2016)
Оксененко Л. В. - Розвиток критичного мислення в межах когнітивно-комунікативної методики навчання української мови в 5 класі (2016)
Подшивалова І. І. - Використання відеофрагментів як засобу мотивації учнів до навчання на уроках історії (2016)
Сахно А. Л. - Роль поетичного слова в морально-естетичному вихованні учнів на уроках української літератури (2016)
Сидорова О. С. - Використання технології осмислювально-концентрованого навчання при вивченні природничих наук, Комишан О. О. (2016)
Синчук Р. М. - Робота зі спортивно обдарованими дітьми на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі (2016)
Хураскіна А. А. - Розвиток синергетичного мислення під час вивчення математики (2016)
Білоус В. Г. - Використання психотерапевтичних методик у роботі шкільного психолога з учнями (2016)
Луганська Т. А. - Робота психолога з подолання підліткової агресивності (2016)
Сергеева О. А. - Использование приемов психофизиологической саморегуляции для сохранения здоровья участников учебно-воспитательного процесса (2016)
Спринь І. Г. - Зв'язок мотивації потреби у досягненнях з успішністю у спорті й навчанні (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Коломійченко Ю. А. - Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта у дітей молодшого та дошкільного віку в нормі та при травмі (2015)
Варібрус О. В. - Особливості реагування на захворювання та віктимної поведінки у жінок з тиреопатіями (2015)
Бідзіля П. П. - Вікові зміни систолічної та діастолічної функції міокарда при хронічній серцевій недостатності у жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням (2015)
Вежновець Т. А. - Особливості емоційного інтелекту керівників закладів охорони здоров`я (2015)
Гузій О. В. - Особливості центральної гемодинаміки спортсменів з урахуванням змін варіабельності серцевого ритму у відповідь на тренувальне навантаження (2015)
Дмитрієв Д. В. - Рівень Toll-подібних рецепторів (TLR-4) в плазмі – маркер гіпералгезії в ранньому післяопераційному періоді, Кобеляцький Ю. Ю. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Роль маркерів системної протизапальної відповіді у патогенезі хронічної ішемії нижніх кінцівок, Черняк В. А., Мішалов В. Г., Кефелі-Яновська О. І., Джалiлова Е. А., Дубенко Д. Є., Шевченко Т. Г. (2015)
Паєнок А. В. - Залежність ефективності тромболітичної терапії при ішемічному інсульті від клініко-параклінічних предикторів, Пришляк Г. М., Мельнічек І. М. (2015)
Павлова Т. М. - Значение электродиагностики костной ткани при выборе тактики лечения открытых переломов костей конечностей, Березка Н. И., Перепелица Е. Е. (2015)
Сороколат Ю. В. - Способы прогноза течения бронхолегочной дисплазии у детей в возрасте года (2015)
Байбарак Н. А. - Клініко-типологічний підхід до прогнозування особливостей перебігу рекурентного депресивного розладу (2015)
Яковцова И. И. - Морфологические особенности строения аорты, коронарных артерий и миокарда при хронической болезни почек, Топчий И. И., Данилюк С. В., Кириенко А. Н., Кириенко Д. А. (2015)
Щеголева М. Г. - Электрохимические процессы в полости рта у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении (2015)
Кушнарьова Н. М. - Індекс абдомінального ожиріння як маркер порушення жирнокислотногоспектру тригліцеридів сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Патогенетичні аспекти циркуляційно-гідратаційного та кислотно- основного станів в перебігу токсичного епідермального некролізу (2015)
Нетяженко Н. В. - Зміни параметрів гемостазу у пацієнтів жіночої статі з інфарктом міокарда із елевацією сегмента st в постменопаузі із урахуванням рівнів статевих гормонів (2015)
Варжапетян С. Д. - Смешанная форма ятрогенного верхнечелюстного синусита (клинико-рентгенологические параллели), Григорьева Е. А. (2015)
Ієвлєва Ю. В. - Захисна дія нового гігієнічного засобу на слизову оболонку порожнини рота при променевому стоматиті (2015)
Тимошенко О. В. - Економічна безпека у системі науки про економіку: основні наукові школи (2015)
Іванов С. В. - Аналіз джерел фінансування малого та середнього бізнесу в Україні, Захарченко Н. В., Швецова А. А. (2015)
Корнієнко О. О. - Особливості сучасного етапу міжнародних міграційних процесів (2015)
Литвин М. В. - Перспективи сталого розвитку країн, що розвиваються, в умовах глобалізаційних викликів СОТ, Губанов А. П. (2015)
Валуйський І. А. - Специфічні небезпеки моделей фінансування місцевих бюджетів (2015)
Великсар Т. І. - Підприємство як суб’єкт системи соціального захисту населення України (2015)
Вечеров В. Т. - Екологічне житлове будівництво: сутнісний аналіз та принципи регулювання розвитку, Орловський Є. С. (2015)
Кулінська А.В. - Обставини, які впливають на зміцнення системи національної фінансової безпеки України (2015)
Кучеренко Є. В. - Споживання та доходи домогосподарств України: структура, динаміка та вплив на соціально-економічний розвиток (2015)
Літовченко С. В. - Аналіз та оцінка інноваційної активності у старопромислових регіонах у порівнянні з іншими регіонами України (2015)
Маловичко С. В. - Стратегії просування індивідуальних персоніфікованих продуктів на ринок електронної торгівлі України (2015)
Свистун Л. А. - Інвестиційні процеси в аграрному секторі економіки України в контексті забезпечення її продовольчої безпеки, Рожко А. А. (2015)
Винниченко Н. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування системи управління бюджетом (2015)
Кишакевич Б. Ю. - Економічна сутність фінансової стійкості банківської системи та методи її оцінювання, Климкович І. В. (2015)
Давидов О. І. - Управління вартістю підприємств в умовах багатоваріантності її оцінки (2015)
Лук’янчикова А. - Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємства на основі динамічних компетентностей (2015)
Міщук Є. В. - Проблеми ефективної організації публічного корпоративного управління, Кабаченко Я. В. (2015)
Пилипенко Л. М. - Обліково-звітна репрезентація резервів підприємств постіндустріальної економіки (2015)
Филипенко О. М. - Система показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств торгівлі, Смокова Л. М. (2015)
Харченко Ю. А. - Автоматизація процесів управління собівартістю виготовлення продукції промислового підприємства (2015)
Волошенко О. О. - Застосування інструментів вартісно-орієнтованого менеджменту в процесі стратегічного управління еколого-орієнтованим розвитком підприємства (2015)
Мущинська Н. Ю. - Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах, СтаростінаА. Ю., Плужнікова М. К. (2015)
Титул, зміст (2016)
Бідзіля П. П. - Функціональний стан міокарда та особливості ремоделювання лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності з цукровим діабетом 2 типу на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння залежно від гендерного фактору (2016)
Варібрус О. В. - Обґрунтування та мішені медико-психологічної допомоги жінкам із тиреопатіями (2016)
Кушнарьова Н. М. - Відношення кортизол/ДГЕА та показники ліпідного профілю сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різним індексом вісцерального ожиріння, Корпачев В. В., Корпачева-Зінич О. В., Гуріна Н. М., Прибила О. В. (2016)
Іванова Л. А. - Особливості ранньої діагностики нестрептококових тонзилофарингітів у дітей, Марусик У. І., Горбатюк І. Б. (2016)
Михайловська Н. С. - Динаміка рівнів імунозапальних маркерів на тлі терапії кверцетином у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з гіпотиреозом, Олійник Т. В. (2016)
Пасієшвілі Н. М. - Аналіз перинатальної захворюваності та смертності в умовах перинатального центру та шляхи її зниження (2016)
Решетняк Н. А. - Проницаемость альвеолокапиллярной мембраны в условиях экспериментальной модели вентилятор - индуцированного повреждения легких, Якубенко Е. Д., Хрипаченко И. А. (2016)
Колоскова О. К. - Стан ремоделювання бронхів у хворих на бронхіальну астму школярів за поліморфізму генів сімейства Глютатіон-S-Трансфераз, Білик Г. А. (2016)
Сиволап В. Д. - Взаимосвязь вариабельности и уровня гликемии со структурно-функциональными показателями сердца у больных хронической сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета 2 типа, Капшитарь Н. И. (2016)
Нетяженко Н. В. - Взаємозвязок змін параметрів судинно-тромбоцитарного і рівнів статевих гормонів у жінок зі стабільними формами ішемічної хвороби серця в періоді постменопаузи (2016)
Седінкін В. А. - Стан рідинних секторів організму перед пологами у вагітних з нормальним перебігом вагітності, Хасхачих Д. А., Євсевський С. Д., Макарчук Г. М., Чорноморець С. М. (2016)
Шульга О. Д. - Паління як фактор ризику розсіяного склерозу: результати когортного дослідження у жителів волинської області (2016)
Лайко А. А. - Функциональное состояние небных миндалин у детей больных сахарным диабетом 1 типа, Гавриленко Ю. В., Волгина И. Е. (2016)
Горяінова Н. В. - Гостра мієлоїдна лейкемія у хворих літнього віку: особливості перебігу та лікування (2016)
Костенко Л. - Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала (2015)
Стьопін В. - Культура (2015)
Фурман А. В. - Соціальна культура, Морщакова О. (2015)
Щедровицький Г. - Рефлексія (2015)
Яковенко Ю. - Соціологічна наука є. А методологія де?, Фурман А. (2015)
Москалець В. - Віра в Бога як психічний базис стану загального благополуччя особистості (2015)
Фурман О. - Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження (2015)
Кучеренко С. - Соціальна установка: адаптаційна класифікація особистостей (2015)
Олексюк В. - Особливості уявлень молодших школярів про можливості суб’єктної організації власного життя (2015)
Максименко Ю. - Феноменологія сміху: контури інтерактивної сміхотерапії, Ткачук О. (2015)
Крисоватий А. - Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика (2015)
Рибіна І. - Складові психологічної комфортності сучасного уроку (2015)
Бригадир М. - Соціальний проект як продукт особистісної творчості, Рибін В. (2015)
Каліна Н. - Гра і сутність (2015)
Інформація (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Титул, зміст (2015)
Dolgova I. - The chronic pain in back and new methods of treatment, Chigrina N., Minaeva O., Vishlova I. (2015)
Крекотень Е. Н. - Анализ ведущих компонентов производственной среды транспортной отрасли (2015)
Покришень Д. О. - Анестезіологічне забезпечення ендоскопічних мікрохірургічних втручань з приводу паралітичного стенозу гортані, Дубров С. О. (2015)
Стрельцова Т. Р. - Вибір гормональної контрацепції у жінок репродуктивного віку інфікованих вірусом папіломи людини, Хасхачих Д. А., Демченко Т. В. (2015)
Павлов С. Б. - Роль обменных процессов соединительной ткани в развитии патологических процессов разной интенсивности в желудке (2015)
Дёмина Э. А. - Проблема радиогенного рака щитовидной железы (2015)
Gurina I. - Marketing aspects of development of medical waste management in health care institutions in Ukraine (2015)
Кузнецов И. В. - Оценка жизнеспособности миокарда после реваскуляризации у больных с ишемичекой болезнью сердца (2015)
Корсунов В. А. - Лактатацидоз при сепсисі у дітей (2015)
Bukhari I. - Atypical pityriasis rosea: a case report and a review of literature, AlKhater S. (2015)
Демидко Ю. Л. - Длительность недержания мочи после радикальной простатэктомии и эффективность тренировки мышц таза под контролем биологической обратной связи, Винаров А. З., Рапопорт Л. М., Григорян В. А., Безруков Е. А., Бутнару Д. В., Демидко Л. С., Мянник С. А., Соблиров Т. Б. (2015)
Говбах И. А. - Популяционно-эпидемиологические аспекты наследственных болезней нервной системы (2015)
Винников Л. И. - Преимущества Clean & Porous TM нового технологического метода обработки поверхности дентальных имплантатов, Савранский Ф. З., Симахов Р. В., Гришин П. О. (2015)
Кучин Ю. Л. - Седація під час регіональної анестезії у пацієнтів з поєднаними пошкодженнями (2015)
Лизогуб М. В. - Керована гіпотензія при оперативних втручаннях на хребті у положенні на животі (2015)
Ляшенко А. А. - Изменения в легочной ткани, связанные с ахалазией пищевода. Клинический случай (2015)
Титул, зміст (2015)
Чучеліна О. О. - Показники запальної відповіді при хронічній хворобі нирок та їх динаміка на фоні фармакологічної корекції (2015)
Клименко М. В. - Клиническое значение трансформирующего фактора роста β1 в диагностике тяжести острого панкреатита (2015)
Ляшенко А. А. - Генетические варианты микобактерий туберкулеза и их эпидемиологическая значимость (2015)
Урсол Г. Н. - Способы хирургического лечение рака пищевода (2015)
Корсунов В. А. - Проблема мікроциркуляторного дистресу при сепсисі у дітей та сучасні можливості його інтенсивної терапії з застосуванням тривалої інфузії розчину L-аргініну (2015)
Фурман Р. Л. - Комплексний аналіз лікувального ефекту препарату нуклео ЦМФ форте при травмах нижнього альвеолярного нерва (2015)
Говбах И. А. - Современные подходы диагностики наследственных мото-сенсорных нейропатий (2015)
Бандрівська Н. Н. - Вплив препаратів "Квертулін-гель" та "Холісал-гель" на імунологічні показники порожнини рота при генералізованому пародонтиті, Мрочко О. І., Швець І. Є. (2015)
Полторацкий В. Г. - Особенности травматизма при сочетанной черепно-мозговой травме (2015)
Пушкар М. Б. - Особливості варіабельності ритму серця у періопераційному періоді після аденотомії у дітей (2015)
Кузнецов И. В. - Современная стратегия лечения гиперхолестеринемии (2015)
Лизогуб М. В. - Постуральні реакції гемодинаміки при повороті на живіт (2015)
Вороньжев І. О. - Рентгенологічна характеристика пневмоній у новонароджених з гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями ЦНС (2015)
Гулюк Гулюк - Использование различных методов вертикальной и горизонтальной аугментации при атрофии альвеолярного отростка верхней и альвеолярной части нижней челюстей, А. Г., Варжапетян С. Д., Лепский В. В., Гулюк С. А., Тащян А. Э. (2015)
Яковцова И. И. - Эпителиально-мезенхимальная трансормация папиллярных микрокарцином щитовидной железы, Ивахно И. В., Долгая О. В., Олейник А. Е., Данилюк С. В. (2015)
Ефимова Г. С. - Опыт использования термографии в клинической онкологии (2015)
Потапов Е. В. - Нормативно-правове забезпечення організації окремих питань виховної роботи зі студентами вищих медичних навчальних закладів (2015)
Moteb K. Alotaibi - Ecthyma mimicking cutaneous leishmaniasis (2015)
Фурман А. В. - Отче наш (2015)
Сверстюк Є. - Народження української інтеліґенції (2015)
Болтівець С. - Самосвідомість особистості Мирослава Боришевського у самопоступі людства (2015)
Стьопін В. - Наука (2015)
Самойлов О. - Зміст та форма постановки теоретичної проблеми (2015)
Декарт Р. - Міркування про метод (щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках) (2015)
Фурман А. В. - Світ методології (2015)
Щедровицький Г. - Синтез знань: проблеми і методи (2015)
Буян І. - Взаємозв’язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд (2015)
Максименко А. - Дауншифтинг як міграційне явище: український контекст, Теслюк Р. (2015)
Данилюк І. - Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості, Абрамов В. (2015)
Пеньковська Н. - Типологічна варіативність індивідуальних стилів діяльності практичних психологів (2015)
Лучко М. - Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму, Мех Я. (2015)
Гера Т. - Психологічний супровід навчального курсу в освітньому процесі ВНЗ (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Бандурка А. М. - Взаимовлияние прямых иностранных инвестиций и экономического роста, Носова О. В., Носова Т. Ю. (2016)
Кліпкова О. І. - Методичні аспекти оцінки комерціалізації ідей у господарських системах національної економіки (2016)
Пасінович І. І. - Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінах (2016)
Сич О. А. - Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст (2016)
Райнін І. Л. - Проблеми побуту громадянського суспільства в Україні (2016)
Пастернак І. М. - Взаємодія у відносинах суб'єктів службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України: до дискусії формулювання поняття (2016)
Квасневська Н. Д. - Верховний Суд України: проблеми визначення адміністративного-правового статусу (2016)
Хатнюк Ю. А. - Полномочия субъектов публичного управления в сфере культуры (2016)
Кудерська Н. І. - Генезис становлення та розвитку охорони нематеріальної культурної спадщини, Кудерська І. О. (2016)
Кроленко Д. Ю. - План управління проектом та його нормативно-правове оформлення (2016)
Митрофанов І. І. - Поняття кримінально-правових норм та їх види в механізмі реалізації кримінальної відповідальності (2016)
Семеногов І. В. - Категорія "ухилення" в кримінальному законодавстві та праві України (деякі проблеми узагальнення та юридичної оцінки) (2016)
Лосич С. В. - Сучасні міжнародно-правові стандарти кримінальної відповідальності за посягання на територіальну цілісність держави (2016)
Мартинців А. М. - Ухвали слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення (2016)
Острійчук О. П. - Допустимість показань як умова їх використання у доказуванні (2016)
Луценко Ю. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення коституційного ладу або захоплення влади, зміни меж території або державного кордону України (2016)
Білас А. І. - Взаємодія правоохоронних органів України та країн ЄС: уніфікація стандартів правоохоронної діяльності (2016)
Назимко Є. С. - Кримінально-правовий інститут: загальнотеоритичний підхід до характеристики та аналіз базових ознак (2016)
Дубно Т. В. - Тенденції врахування судами України способу вчинення злочину як ознаки складу злочину при призначенні покарання (2016)
Мовчан А. В. - Захист комерційної таємниці суб'єктами господарювання в умовах економічної конкуренції (2016)
Кирєєва І. В. - Специфіка еколого-процесуальних правовідносин при припиненні прав на природні об'єкти (2016)
Євдокіменко С. В. - Судово-економічна експертиза правопорушень в ресторанному господарстві (2016)
Волинець Т. В. - Правове регулювання вчинення електронних правочинів (2016)
Назименко О. В. - Міжнародно-правові стандарти правового регулювання трудових відносин (2016)
Недо К. А. - Особенности медиации в судопроизводстве Болгарии и проблемы имплементации общеевропейских стандартов медиации (2016)
Шувальська Л. Р. - Генеза інституту суду присяжних України (2016)
Донецький юридичний інститут проводить міжнародну науково-практичну конференцію "Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки" (2016)
Кочубей Ю. М. - Дослідник Заходу і Сходу: О.З. Дун (1929–2001 (2005)
Бубенок О. Б. - Анти: слов’яни чи іранці? (2005)
Завгородній Ю. Ю. - Тантрична практика і кохання (за "Листами про буддійську етику” Бідії Дандарона) (2005)
Зелінський А. Л. - Правова сегрегація і правова інтеграція в елліністичному Єгипті (до питання про так звану "колоніальну” ситуацію у птолемеївському Єгипті) (2005)
Нетеса С. В. - До питання про діяльність мусульманських національно-культурних товариств на території незалежної України (2005)
Пріцак Л. Д. - Грамота Мегмеда IV про протекторат над Богданом Хмельницьким з усім Військом Запорозьким (2005)
Огнєва О. Д. - Про що можуть розповісти написи на Буддійській (2005)
Романова О. О. - Жрецькі титули в титулатурах візирів доби Давнього Царства (2005)
Рубель В. А. - Заколот Тайра Масакадо: реконструкція політичної програми (2005)
Светлов А. Е. - Общие закономерности в развитии военного дела средневековых кочевников (2005)
Таран М. А. - Вплив політики адміністрацій Б. Клінтона (1993–2000) на військово-стратегічний баланс сил у Тайванській протоці (2005)
Маленька Т. Ф. - Поезія Гафіза в Європі: дослідження, переклади, рецепція (2005)
Рыжих В. И. - Относительные местоимения в арабском языке (2005)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Орнаментальна вишивка Криму у малюнках В.В. Контрольської (2005)
Рибалкін В. С. - Коран. Сура VII: Мури. Мекканська, 206 аятів (2005)
Кіктенко В. О. - Дж. Нідем про формування наукової логіки в давньокитайських філософських школах мін-цзя й мо-цзя (2005)
Домановський А. М. - Homo byzantinus, або людина, яка створила візантійський всесвіт. Мир Александра Каждана: К 80-летию со дня рождения / Отв. ред. А. А. Чекалова. – СПб.: Алетейя, 2003. – 623, II с. – (Серия "Византийская библиотека. Исследования”) (2005)
Капранов С. В. - VII щорічна конференція "Історія і культура Японії” (2005)
Кирюшко М. І. - Український центр ісламознавства (2005)
Огнєва О. Д. - З історії створення підручника Лесі Українки "Стародавня історія східних народів” (2005)
Леся Українка. - Історія індусів (2005)
Титул, зміст (2015)
Газзаві-Рогозіна Л. В. - Вологий спосіб, як один з методів дослідження побутового пилу з метою виявлення алергенних кліщів (2015)
Велиева Т. А. - Проблемы диагностики и лечения эхинококкоза (2015)
Дудукіна С. О. - Когнитивні порушення у хворих з глубокою інвалідизацією після оперативного втручання з приводу інтракраніальних аневризматичних крововиливів, Алексюк С. О., Толубаєв О. М. (2015)
Коцина С. С. - Загальні принципи патогенетично обгрунтованої комплексної терапії хворих на хронічний набутий токсоплазмоз (2015)
Тищенко А. Н. - Особенности рецепторного аппарата эндометрия у женщин с неразвивающейся беременностью, Лазуренко В. В., Юркова О. В. (2015)
Сальков Н. Н. - Магнитно-резонансная томография позвоночно-спинномозговой травмы в остром и раннем периодах (2015)
Тугушев А. С. - Характер изменений системы гемостаза у больных циррозом печени, Вакуленко В. В., Черковская О. С., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Потапенко П. И. (2015)
Урсол Г. Н. - Применение новых малоинвазивных методик в диагностике, лечении и профилактике острых перикардитов (2015)
Юрьева Л. Н. - Реабилитация больных панкреатитом с непсихотическими психическими расстройствами, Шевченко Ю. Н. (2015)
Якубенко Ю. В. - Влияние нейрометаболической терапии на качество жизни пациентов с последствиями легких черепно-мозговых травм (2015)
Руденко Т. А. - Системы нечёткой логики в диагностике диссинхронии миокарда, Власенко М. А. (2015)
Запорожан В. И. - Катастрофический антифосфолипидный синдром в акушерской практике, Линников В. И., Евдокимова В. В. (2015)
Пліговка В. М. - Факторы развития раннего атеросклероза у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением и коморбидным субклиническим гипотиреозом, Шапошнікова Ю. М. (2015)
Шимон В. М. - Інтервальне гіпоксичне тренування в комплексному лікуванні переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки, Стойка В. В., Шерегій А. А., Шимон М. В., Сливка Р. М. (2015)
Венгер О. П. - Особистісні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2015)
Петрушанко А. М. - Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту та рецесії ясен у пацієнтів при зубному протезуванні незнімними конструкціями (2015)
Неханевич О. Б. - Диференційований підхід до планування тренувальних навантажень у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (2015)
Новиков Р. Р. - Обонятельная луковица как альтернатива в нейротрансплантологии (2015)
Яковець О. О. - Розвиток вінцевої судинної системи, Козлов С. В. (2015)
Шевченко О. О. - Особливості розвитку ендотоксикозу та "метаболічної" інтоксикації у спортсменів-легкоатлетів в залежності від ступеню фізичного навантаження, Назар П. С., Левон М. М., Зіневич Я. В., Осадча О. І. (2015)
Сокольник С. О. - Порівняльна ефективність методів ендоскопічного гемостазу при ускладненій кровотечею виразковій хворобі в дітей (2015)
Куприянова Л. С. - Иммуногистохимические особенности строения маточных труб плодов с признаками внутриутробного инфицирования (2015)
Махницький Д. М. - Вторинні зубощелепні деформації у дітей, їх профілактика та лікування (2015)
Дубров С. А. - Основные принципы интенсивной терапии пациентов с политравмой на раннем этапе. пути оптимизации (2015)
Хара М. Р. - Вплив системи оксиду азоту на чутливість холінорецепторів серця при пошкодженні адреналіном в тварин залежно від статі та активності гонад, Кузів О. В., Пелих В. Є. (2015)
Бубенок О. Б. - Протоболгари і сармато-алани наприкінці V–VII ст. (2005)
Зелінський А. Л. - Епіграми Посидіппа у контексті птолемеївської пропаганди (2005)
Кіктенко В. О. - Огляд розвитку китаєзнавства у Великобританії (2005)
Нетеса С. В. - З історії адаптації кримських татар у незалежній Україні: релігійний і культурологічний аспекти (2005)
Кемаль Озджан - Козацький чинник у зовнішній політиці Високої Порти: встановлення українсько-кримського союзу середини XVII ст., його значення та наслідки, Ферхад Туранли. (2005)
Циганкова Е. Г. - Шлях до відродження (сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки) (2005)
Черніков І. Ф. - До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років XX ст. (2005)
Полотнюк Я. Є. - Мугаммед Садик-бей Агабек-заде. До 140-річчя від дня народження (2005)
Рибалко С. Б. - Славнозвісні постаті середньовічної Японії: Ікено Тайга (2005)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - "Ойма” – прорізний візерунок кримських татар (2005)
Бердникова О. Н. - Роль семитского компонента в языке идиш (2005)
Возна Н. Я. - История изучения арабских переводов Библии (2005)
Рибалкін В. С. - Коран. Сура VIII: Спокута. Мединськa, 75 аятів. Сура IX: Здобич. Мединськa, 129 аятів. (2005)
Рыжих В. И. - Арабские имена с неизменяемой флексией (2005)
Хамрай О. О. - Співвідношення темпоральності й аспектуальності арабського дієслова (2005)
Скляр В. М. - Азербайджанці в Україні: чисельність і мовна структура (За матеріалами переписів населення 1959, 1989, 2001 рр.) (2005)
Огнєва О. Д. - Повернуті з небуття. Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917–1991). Подготовили Я.В. Васильков и М.Ю. Сорокина. – Санкт-Петербург. "Санкт-Петербургское востоковедение”. 2003. – 496 с. (2005)
Борділовська О. А. - Міжнародна конференція "Жінка. Родина. Глобалізація” (2005)
Кочубей Ю. М. - Науково-практична конференція Асамблеї української й азербайджанської інтеліґенції (2005)
Леся Українка. - Історія Єгиптян (2005)
Добрянська Л. - Методи уточненого розрахунку пружних та пружно-пластичних деформацій конструкцій циліндричного типу, Добрянський І., Шмиг Р., Грицина О. (2015)
Бубняк Т. - Вплив жорсткостей середовища та включення на концентрацію напружень на поверхні включення, Якимець В. (2015)
Ковальчук В. - Скінченно-елементний розрахунок напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій за взаємодії із ґрунтом засипки у програмному середовищі NX NASTRAN (2015)
Іваник І. - Методика регулювання рівномоментного стану комбінованих статично невизначених металевих конструкцій на стадії проектування, Віхоть С. (2015)
Добрянський І. - Дослідження натурної 35-метрової арки як елемента купола, Вибранець Ю. (2015)
Мазурак А. - Несуча здатність та деформативність залізобетонних перерізів балок, похилих до поздовжньої осі, Ковалик І., Михайлечко В. (2015)
Гнатюк О. - Результати технічного обстеження несучих конструкцій перекриття над першим поверхом виробничої будівлі по вул. Зеленій, 301 у м. Львові, Фамуляк Я., Гризлюк І. (2015)
Мазурак А. - Методика експериментальних досліджень залізобетонних елементів, підсилених торкретуванням, за різних рівнів навантажень, Ковалик І., Михайлечко В., Амброзяк П. (2015)
Бурченя С. - Дослідження несучої здатності та деформативності згинаних балкових конструкцій, армованих сталевим просічно-витяжним листом порівняно зі залізобетонними, армованими стрижневою арматурою (2015)
Білозір В. - Вплив низхідної вітки діаграми деформування сталефібробетону за розтягу на несучу здатність балок (2015)
Боднарчук Т. - Робота та розрахунок ефективних перерізів стиснутих металодерев’яних елементів, Нікіфоряк С., Коваль О. (2015)
Гнатюк О. - Вплив поширення на несучу здатність буронабивних залізобетонних мікропаль, Лапчук М., Височенко А. (2015)
Литвиняк О. - Дослідження деформативності бетону та арматури в коротких збірно-монолітних залізобетонних плитах перекриття з використанням безавтоклавного пінобетону, Демчина Б. (2015)
Караван В. - Випадки та рівні малоциклового знакозмінного навантаження в практиці будівництва (2015)
Вибранець Ю. - Міцність і деформативність сталезалізобетонної статично невизначеної комбінованої шпренгельної конструкції, Іваник Ю. (2015)
Лопатка С. - Актуальні проблеми дослідження профілів змінного з висотою вітрового тиску на будівлі та споруди (2015)
Райхенбах Т. - Використання енергоощадних технологій у сучасному будівництві, Безрука С. (2015)
Мартиш О. - Методи підвищення організаційно-технологічної надійності розробки і реалізації календарних планів у будівництві (2015)
Гнідець Б. - Технологія спорудження збірно-монолітних залізобетонних куполів без риштувань, Гнідець Р. (2015)
Фамуляк Я. - Стан дослідження містобудівної науки щодо просторової організації селищ міського типу (2015)
Савчак Н. - Особливості формування і використання природних форм та структур у дизайні архітектурного середовища за межами поселень, Савчак Р. (2015)
Сільник О. - Стильові етапи розвитку львівської забудови ХVІ –ХХ ст., Козак Г. (2015)
Дида О. - Перспективи формування атрактивного архітектурного середовища в смт. Підкамені (Львівська область) (2015)
Партика Р. - Монастирі. Реконструкція та сучасне використання пам’яток архітектури, Волошенко О. (2015)
Пархуць Л. - Традиційна дерев’яна житлова архітектура в культурних ландшафтах Національного природного парку "Синевир", Шеремета З., Фітак М. (2015)
Какула Р. - Принципи реконструкції історичних будівель західноукраїнських сіл (2015)
Баранович А. - Сучасна сільська садиба і підприємницька діяльність у нових соціальних умовах, Баранович Л. (2015)
Сафонова Т. - Проектування лапідарію в центральній частині міста Львова як вихідний етап становлення нового архітектурного покоління (2015)
Титул, зміст (2015)
Kramnoy I. - Clinical and radiographic peculiarities of changes in lungs at pneumocystosis in patients with aids, Voron'zhev I., Lіmarev S., Kolomіychenko Yu., Roman'ko S. (2015)
Мягков А. П. - Методические аспекты магнитно-резонансно томографической диагностики метастатических компрессионных переломов позвоночника, Мягков С. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2015)
Семененко А. І. - Динаміка когнітивних порушень у щурів з гострою церебральною ішемією на фоні введення 0,9 % розчину NaCl (2015)
Сохор Н. Р. - Активність каспази-3 та катепсину д при різних підтипах ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Бударна О. Ю., Ясній О. Р. (2015)
Тугушев А. С. - Оценка селезеночного кровотока у больных с компенсированным и декомпенсированным течением цирроза печени, Вакуленко В. В., Черковская О. С., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Потапенко П. И. (2015)
Вишневский В. А. - Эффективность применения фонофореза с мазью на основе хондроитин сульфата и диметилсульфоксида в лечении пациентов с артрозом коленных суставов (2015)
Олійник А. Ю. - Особливості формування та динаміки розвитку зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів із правобічними вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних втручань, Олійник М. Ю. (2015)
Коломиец В. А. - Особенности монокулярной и бинокулярной верньерной остроты зрения в ортогональных меридианах сетчаток у больных с гиперметропическим астигматизмом, Бандура М. Ю., Коломиец Н. В. (2015)
Фролова Т. В. - Особливості адаптаційно-компенсаторних можливостей сучасних школярів, Охапкіна О. В., Сіняєва І. Р., Терещенкова І. І., Стенкова Н. Ф., Атаманова О. В. (2015)
Дмитренко С. В. - Сучасні погляди на патогенез іхтіозу (2015)
Пушкар М. Б. - Оцінка антистресорного захисту різних способів загальної анестезії при аденотомії у дітей, Георгіянц М. А., Піонтковська О. В. (2015)
Ходак Л. А. - Критерии ранней этиологической диагностики серозных менингитов у детей, Браилко В. И., Навет Т. И., Книженко О. В., Скрипченко Н. И. (2015)
Горяинова Н. В. - Значение коморбидности для стратификации лечения острых миелоидных лейкозов у взрослых (2015)
Бугаков І. Є. - Стан цитокінової реактивності у пацієнтів, що отримували озонобаротерапію при комплексному лікуванні гнійних захворювань та ран кінцівок, Горбуліч О. В., Клімова О. М., Велигоцький М. М. (2015)
Спахи О. В. - Использование липосомальных растворов антибиотиков в комплексном лечении инфицированных и гнойных ран у детей (2015)
Нетяженко Н. В. - Залишкова реактивність тромбоцитів до аденозиндифосфату та арахідонової кислоти та її прогностичне значення у хворих із інфарктом міокарда із елевацією сегмента ST (2015)
Знаменська М. А. - Управління системою комунікацій на рівні закладу охорони здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Равіч Марцін - Дитина в шоковому стані в приймальному відділенні: класифікація, механізми та лікування, Пайкуш В. А. (2015)
Тригуба А. - Моделювання технологічної системи кормозабезпечення молочних ферм за участю обслуговуючих кооперативів (2015)
Бабич М. - Обґрунтування стохастичної складової проектного середовища в проектах систем виробництва електроенергії на малих річках (2015)
Кригуль Р. - Управління конфігурацією проекту транспортно-технологічної інфраструктури (2015)
Шолудько П. - Оцінка рівня реалізованості технологічної системи аграрного виробництва на підставі функціонального аналізу (2015)
Кузьмінський Р. - Вибір продуктивності технологічних дільниць ремонту з урахуванням закономірностей формування вхідних потоків замовлень і дотримання гарантійної тривалості ремонту, Стукалець І. (2015)
Паславський Р. - Визначення оптимального терміну зберігання біодизельного палива, Миронюк О. (2015)
Ковальчик Ю. - Розрахунок ймовірності дискретних станів системи із чотирма одиницями збиральної техніки, Говда О. (2015)
Ковалишин С. - Вплив додаткової електричної сили на ефективність розділення насіння ріпаку на електрофрикційному сепараторі, Швець О., Сало Я., Кузьма Я.-Р. (2015)
Чумакевич В. - Дослідження впливу режимів роботи системи вентиляції пташників на собівартість продукції, Місін А. (2015)
Калахан О. - Вплив поверхневого модифікування іонно-плазмовими технологіями титанових сплавів на їх корозійну тривкість, Веселівська Г., Лакіш О. (2015)
Студент М. - Вплив структури на механічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів з вмістом хрому понад 12 %, Гвоздецький В., Ступницький Т., Калахан О. (2015)
Студент М. - Вплив температури на механічні та трибологічні властивості покриттів, Ступницький Т., Гвоздецький В., Калахан О., Дзьоба Ю., Побережець О. (2015)
Дмитрів В. - Моделювання індикаторної діаграми пневмоелектромагнітного пульсатора з керуючою камерою, Лаврик Ю. (2015)
Крупич О. - Методика та прилад для визначення параметрів розкидного диска мінеральних добрив, Левко С. (2015)
Пташник В. - Перспективи використання відходів переробки кукурудзи як матеріалу для одержання активованого вугілля для суперконденсаторів, Бордун І., Садова М., Борисюк А. (2015)
Гречин Д. - Вплив питомого опору паза ротора на характеристики асинхронного двигуна, Дробот І., Лапинський В. (2015)
Хімка С. - Обгрунтування параметрів автоматизованого приводу вібраційного дозатора з крутильними коливаннями робочого органа (2015)
Татомир А. - Енергетичний баланс геліосушарки, Коробка С. (2015)
Василів К. - Математична модель системи збудження генератора, Герман А. (2015)
Гальчак В. - Порівняльний аналіз потенціалу сонячної енергії в Україні за трьома базами даних, Сиротюк В., Сиротюк C., Коробка С. (2015)
Földešiová D. - Impact of 5S productivity and quality in manufacturing organization, Korenko M., Kročko V., Shchur T. (2015)
Abrahám R. - Influence of auto-ejected blades wheels on soil compaction, Majdan R., Mojžiš M., Varga F., Uhrinová D., Sshchur T. (2015)
Герасимович Л. - Демонстрационная зона высокой энергоэффективности на базе агрогородка "Торгуны" Докшицкого района Витебской области, Дашков В., Костюкевич С., Ланкевич Ю., Синенький А. (2015)
Содержание (2014-2015)
Чередниченко А. Г. - О религии древних индоевропейцев (по итогам анализа лексико-семантического поля "религия" раннего индоевропейского праязыка) (2014-2015)
Зелинский А. Л. - Еще раз о Коринфе и учреждении культа Птолемея I на Родосе (2014-2015)
Колесников К. М. - Міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус та проблема митно-податкового суверенітету Херсонесу Таврійського від початку до кінця ІІ ст. до н. е. (2014-2015)
Барышников А. Е. - Сколько нужно Тогидубнов для покорения Британии? (2014-2015)
Смыков Е. В. - "Несостоявшийся Александр": некоторые аспекты образа Германика у Тацита (2014-2015)
Бардола К. Ю. - "Право возврата владений" как основа территориальных претензий Византии в VI—XII вв. (2014-2015)
Луговий О. М. - "Дани" на Русі та у Візантії на початку ХІ ст. (2014-2015)
Булдакова Е. В. - "Defensor pacis”: путь к десакрализации власти (2014-2015)
Каріков С. А. - Євангелічна Церква в Саксонії та Нижній Саксонії в конфесійну епоху (2014-2015)
Матвеева Ю. Г. - "Завеса, называемая воздух": терминология и реальный предмет (2014-2015)
Сорочан С. Б. - К вопросу о ленте протоспафария из Мощевой Балки (2014-2015)
Корохина А. В. - Материалы эпохи поздней — финальной бронзы с многослойного селища Пятницкое-І в бассейне Северского Донца, Квитковский В. И. (2014-2015)
Бабенко Л. И. - Об атрибуции скифских уздечных блях в виде лапы животного или кисти руки (2014-2015)
Бейдин Г. В. - Готы на Босфоре: находки монет царя Фарсанза в ареале черняховской культуры (2014-2015)
Буйнов Ю. В. - Восточнополесский вектор генезиса памятников малобудковского типа финала бронзового века (2014-2015)
Горбаненко С. А. - Продукти землеробства у літописній Лтаві, Пуголовок Ю. О. (2014-2015)
Гречко Д. С. - Об особых видах погребений у населения восточноевропейской Лесостепи VII—IV вв. до н. э. (2014-2015)
Івакін В. Г. - Інформативні можливості та базові терміни сучасної тафології (2014-2015)
Кройтор Р. В. - Животноводство поздних северян на славяно-хазарском пограничье. (Часть 1), Колода В. В. (2014-2015)
Милашевский А. C. - Фибулы с использованием зерненной кольцевой гарнитуры в черняховской культуре (по материалам раннего и развитого этапов) (2014-2015)
Сергеева М. С. - К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы по кости в Южной Руси (2014-2015)
Хоружая М. В. - Детские погребения из катакомб Верхне-Салтовского археологического комплекса (попытка половозрастной и социальной интерпретации) (2014-2015)
Мызгин К. В. - К карте находок античных монет на Харьковщине (из научного архива Б. П. Зайцева) (2014-2015)
Аксёнов В. С. - Богатое катакомбное захоронение с Верхне-Салтовского IV могильника (2014-2015)
Капустин К. Н. - Древнерусские памятники Курщины (по материалам разведок И. И. Ляпушкина 1947 г.) (2014-2015)
Лиман С. И. - Империя Карла Великого в курсах лекций и исследованиях медиевистов украинских земель Российской империи (XIX — начало XX вв.) (2014-2015)
Скирда В. В. - Дослідження В. О. Городцова на території сучасної України, Скирда І. М. (2014-2015)
Сніжко І. А. - Фауністичне місцезнаходження біля смт. Андріївка на Харківщині (2014-2015)
Шелехань О. В. - Розвідки на городищі скіфського часу біля с. Якушинці, Ліфантій О. В. (2014-2015)
Дьячков С. В. - Еще одна башня-цистерна генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) (2014-2015)
Дьячков С. В. - Научная конференция-презентация "Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований в 2013 году" (2014-2015)
Берестнев С. И. - IХ Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины", Дьячков С. В., Колода В. В., Котенко В. В., Роменский А. А., Скирда В. В., Шрамко И. Б. (2014-2015)
Дьячков С. В. - Первые Чтения памяти проф. В. И. Кадеева "Античный мир и Средние века" (Харьков, 26 июня 2014 г.), Роменский А. А., Токарев А. Н. (2014-2015)
Куделко С. М. - Дмитрий Михайлович Дудко (09.12.1956–24.04.2014), Скирда В. В. (2014-2015)
Список сокращений (2014-2015)
Наши авторы (2014-2015)
Титул, зміст (2015)
Андрусишина И. Н. - Информативная значимость определения микроэлементов в биологических средах пациентов с эндокринной патологией (2015)
Batyuk L. - Influence of cancer disease on dielectric characteristics of structural-functional state of erythrocyte membranes (2015)
Боброва О. В. - Определение критериев прогнозирования эффективности лечения хронического приобретенного токсоплазмоза (2015)
Богуславська Н. М. - Вибір метода анестезіологічного забезпечення травматологічних операцій у пацієнтів молодого віку, Георгіянц М. А. (2015)
Борщов С. П. - Порівняльне дослідження концентрації кліндаміцину в лікворі при внутрішньовенному та інтратекальному введенні у хворих на токсоплазмозний менінгоенцефаліт (2015)
Варжапетян С. Д. - Попытка систематизации различных форм ятрогенных верхнечелюстных синуситов (2015)
Гапонов К. Д. - Метаморфози патоморфозу алкогольної залежності та нові підходи до її лікування, Табачніков С. І. (2015)
Жилюк В. І. - Аналіз морфометричних та ультраструктурних характеристик гемомікроциркуляторного русла гіпокампу щурів з алоксановим діабетом за умов введення цитиколіну, Мамчур В. Й., Петрук Н. С., Лєвих А. Е. (2015)
Знаменська М. А. - Концептуальна модель комунікацій в охороні здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Клигуненко О. М. - Гемодинаміка, гемостаз та запалення на тлі тромбопрофілактики надропарином кальцію при планових абдомінальних операціях, Козіна О. С. (2015)
Курик Е. Г. - Морфологическая диагностика зубчатых неоплазий толстой кишки, Яковенко В. А., Баздырев В. В. (2015)
Щербань Н. Г. - Проект новых санитарных правил для водных рекреационных зон: обоснование включения некоторых требований для профилактики паразитарных заболеваний, Мясоедов В. В., Литвиненко Н. И., Кривонос К. А., Безродная А. И., Литвиненко А. Л. (2015)
Макарова М. А. - Особенности интенсивной терапии деструктивных пневмоний у детей (2015)
Манін М. В. - Фізична реабілітація хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта на стаціонарному етапі лікування (2015)
Піонтковська О. В. - До проблеми психічних розладів та психологічних наслідків протипухлинного лікування у дітей з онкологічною патологією (2015)
Сокольник С. О. - Маршрут дітей при виразкових гастродуоденальних кровотечах (2015)
Спахи О. В. - Особенности хирургического лечения острой формы врожденного гипертрофического пилоростеноза (2015)
Тугушев А. С. - Сравнительная оценка скорости клубочковой фильтрации по креатинину и цистатину с у больных с декомпенсированным течением цирроза печени, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Антоневич В. Н., Петраш А. Н., Баранов Е. И. (2015)
Чуб О. И. - Оптимизация антибиотико-терапии больных хроническим пиелонефритом, который сочетается с сахарным диабетом 2 типа путем оценки экспрессии плазмидных генов резистентности, Бильченко А. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бур’ян К. О. - Дослідження показників якості та вивчення стабільності вагінальних супозиторіїв з флуконазолом та хлоргексидину біглюконатом (2015)
Девіняк О. Т. - Огляд найбільш поширених обчислювальних методів вивчення зв’язків між структурою молекул та їх біологічною дією (2015)
Кошовий О. М. - Морфолого-таксономічне дослідження роду Salvia за вегетативними ознаками (2015)
Гур’єва І. Г. - Тифон як цінна кормова культура та перспективне джерело біологічно активних речовин, Кисличенко В. С., Гноєвий В. І. (2015)
Крюкова А. І. - Аналітичний огляд сучасних засобів рослинного походження, що застосовуються при захворюваннях опорно-рухового апарату, Владимирова І. М. (2015)
Марчишин С. М. - Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae, Демидяк О. Л., Дахим І. С., Бердей Т. С., Козир Г. Р. (2015)
Сердюкова Ю. Ю. - Йодометричне визначення цефадроксилу за реакцією з калій гідрогенкароатом, Леонова С. Г. (2015)
Степаненко С. В. - Дослідження технології захисту виробів від підробок на фармацевтичному ринку в Україні (2015)
Андрияненков А. В. - Изучение фармакологической эффективности густых экстрактов ярутки полевой и эспарцета песчаного на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс (2015)
Філімонова Н. І. - Ефективність моно- та комбінованих антимікробних препаратів при експериментальній рановій інфекції, Гейдеріх О. Г. (2015)
Віслоус О. О. - Методи ідентифікації та кількісного визначення β-адреноблокаторів (огляд літератури), Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Титул, содержание (2016)
Дудников А. А. - Определение усилий, действующих на тыльную поверхность почвообрабатывающих рабочих органов, Келемеш А. А., Пасюта А. Г., Дудник В. В. (2016)
Казак І. О. - Дослідження кваліфікаційних основ в "Процесах, апаратах і машинах галузі" для інженера-механіка хімічного машинобудування (2016)
Гуць В. С. - Проектування гравітаційних атракціонів, Коваль О. А. (2016)
Хорошайло В. В. - Повышение виброустойчивости растачивания на токарно-винторезных станках (2016)
Бунько В. Я. - Дослідження надійності системи електропостачання з електродвигунним навантаженням при зовнішніх впливах, Білик С. Г., Калиній І. В. (2016)
Порєв В. А. - Збудження коронного розряду для телевізійного контролю дефектів кристалічного кремнію, Божко К. М., Сидоренко С. Ю. (2016)
Бржезицький В. О. - Деталізація рівнянь трансформатора до рівня одиничних витків (груп витків) обмоток, Гаран Я. О., Маслюченко І. М. (2016)
Бржезицький В. О. - Розробка установки для випробування високовольтних ізоляторів на допустимий рівень радіозавад, Гаран Я. О., Лапоша М. Ю. (2016)
Абрамов В. Б. - Огляд альтернатив заміни використання ізоляційної оливи у високовольтному електрообладнанні, Проценко О. Р., Троценко Є. О. (2016)
Вамболь С. А. - Матмодель расчета сепаратора и компрессора блока разделения газовых смесей при утилизации отходов, Шахов Ю. В., Вамболь В. В., Петухов И. И. (2016)
Афонін Г. Г. - Моделювання процесу вилучення іонів нікелю із комбінованих розчинів, Безносик Ю. О., Дзязько Ю. С., Складанний Д. М., Бондаренко О. С. (2016)
Терешкін О. Г. - Теоретичне моделювання процесу термічної обробки овочів під час їх очищення, Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2016)
Погожих М. І. - Дослідження властивостей білково-мінеральних добавок профілактичного призначення, Головко Т. М., Дьяков О. Г., Павлюк І. М. (2016)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання кабачків (2016)
Скрипніченко Д. М. - Обґрунтування параметрів зберігання м’яких сирів з пробіотичними властивостями, Ткаченко Н. А. (2016)
Маслош В. З. - Изучение светостойкости структурно-окрашенных алкидных смол, Тараненко Н. Н., Маслош О. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Дмитриченко М. Ф. - Синергетична інтерпретація моделі Кернера динаміки транспортного потоку, Бакуліч О. О. (2015)
Базилюк А. В. - Комунікативно-метрична сутність грошей (2015)
Базилюк А. В. - Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку, Жулин О. В. (2015)
Бондар Н. М. - Сутність механізму державно-приватного партнерства та його місце у підтримці розвитку туризму в Україні, Кошарний В. О. (2015)
Голубкова І. А. - Особливості стратегічного планування круїзного судноплавства в чорноморському регіоні (2015)
Гречан А. П. - Інноваційне партнерство як фактор розвитку національної інноваційної інфраструктури (2015)
Грищук О. К. - Обґрунтування використання інноваційних маркетингових інструментів у сфері автомобільного туризму, Тищенко А. М. (2015)
Danchuk V. D. - Estimation of business activity risks in the conditions of synergistic development for the economic, Kozak L. S., Danchuk M. V. (2015)
Козак Л. С. - Формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності нових макроекономічних показників, Уласенко Ю. О., Федорук О. В. (2015)
Корольова О. І. - Облік витрат виробництва: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Левчук Н. М. - Проблема збалансованого держбюджету, Дудка Т. В., Пересада Т. М., Гайдай Г. Г. (2015)
Парфентьєва О. Г. - Методичні підходи щодо проведення діагностики потенціалу розвитку автотранспортного підприємства (2015)
Rosenthal K. - Aspects concerning the Strategic Meaning of "Logistics Management" (2015)
Щербакова Н. О. - Дослідження сучасного стану туристичної діяльності України (2015)
Бахтіярова Х. Ш. - Професійний практично орієнтований моніторинг якості підготовки фахівців в галузі професійної освіти (2015)
Козловський А. А. - Буття засобом пізнання стає правовим (гносеологічна онтологія права) (2015)
Язвінська О. М. - Споживче право та споживче законодавство України (2015)
Ярова Р. В. - Водій автотранспортного засобу як спеціальний суб’єкт адміністративної відповідальності (2015)
Титул, зміст (2015)
Ковалевська І. В. - Перспектива використання полімерів, як допоміжних речовин у виробництві твердих лікарських форм, Рубан О. А. (2015)
Прокопець В. В. - Перспективи застосування тест-систем для внутрішньоаптеч-ного контролю екстемпоральних лікарських засобів, Здорик О. А., Георгіянц В. А. (2015)
Гапоненко В. П. - Фитохимическое изучение фенольных соединений багульника болотного (Lédum Palústre L. ), Левашова О. Л. (2015)
Герасимова І. В. - Перспективи застосування подорожника великого у медичній та фармацевтичній практиці (2015)
Martynov A. V. - Synthesis of the ensembles from succinylated interleukin-2 derivatives and their biological activity in vitro, Farber B. S., Farber S. B., Kabluchko T. V. (2015)
Савельєва О. В. - Аналіз фармацевтичного ринку ноотропних засобів в Україні, Шумова Г. С., Владимирова І. М. (2015)
Гарник Т. П. - Фітозасоби та аромати для здоров'я та краси, Дудченко Л. Г., Оверченко І. А., Пилипчук А. Б., Петріщева В. О., Гарник К. В., Білоусова І. В. (2015)
Владимирова І. М. - Фармакотерапевтичні напрямки застосування йодовмісних лікарських рослин при різних групах захворювань щитоподібної залози, Георгіянц В. А. (2015)
Валиев А. Х. - Анализ и пути расширения ассортимента экстемпоральных лекарственных средств в Республике Таджикистан, Здорик А. А. (2015)
Куликовська К. Ю. - Визначення цитотоксичності похідних, Журавель І. О. (2015)
Датхаев У. М. - Исследование номенклатуры фармацевтических специальностей Казахстана, Шопабаева А. Р., Умурзахова Г. Ж., Прокопенко Т. С. (2015)
Калинкин В. М. - "Перед именем твоим" (2012)
Боєва Е. В. - Характеристичний потенціал антропонімів у комедії Річарда Брінслі Шерідана "Школа лихослів'я", Урсул В. С. (2012)
Деременда Ю. М. - Назви з рослинного і тваринного світу як етимони ергонімів (2012)
Дружинець М. Л. - Динаміка найуживаніших особових імен м. Тирасполя, Щербина В. І. (2012)
Зеленко Л. П. - Власна назва в концепції художнього твору (на матеріалі роману Івана Багряного "Тигролови") (2012)
Іваненко Ю. В. - Специфіка використання топопоетонімів у повісті К. С. Льюїса "The Last Battle" (2012)
Катернюк В. В. - Морфологічні способи творення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах (2012)
Крупеньова Т. І. - Онімійна творчість Лесі Українки кінця ХІХ століття (2012)
Лісова Л. О. - Відойконімні прізвища Волині: семантико-структурний аспект (2012)
Лихачова О. А. - Символіка загальних назв у новелі Гр. Тютюнника "Зав'язь" (2012)
Матузкова Е. П. - Актуальность исследований идентичности в современном научном знании (2012)
Насакина С. В. - Ономастические особенности рекламных текстов (2012)
Неклесова В. Ю. - Головні складові другого кола індивідуального хрононімного фрейма (2012)
Немировська О. Ф. - Епіграф як складовий компонент заголовного комплексу (на матеріалі прози О. Ю. Кобилянської) (2012)
Постникова Э. И. - Специфика употребления антропонимов и топонимов в рунических надписях (2012)
Романченко А. П. - Міфоніми в літературній казці Всеволода Нестайка (2012)
Серебрякова В. В. - Специфіка функціонування поетонімів на позначення головної героїні роману С. Мейер "Twilight" (2012)
Ткаченко Г. В. - Репрезентація хрематонімів сакрального скрипту (2012)
Чудак М. Ю. - Онімний простір замовлянь (2012)
Карпенко Е. Ю. Ходоренко Г. В. - Когнітивні аспекти функціонування сучасної антропоніміки (на прикладі найменувань груп осіб) (2012)
Маринашвили М. Д. - Франция глазами Михаила Булгакова: размышления над словарем (2012)
Наші автори (2012)
Контактна інформація (2012)
Титул, зміст (2015)
Бабенко Л. М. - Структурно-функціональні особливості 14-добових проростків triticum aestivum l. сорту ятрань 60 за умов температурного стресу, Щербатюк М. М., Косаківська І. В., Климчук Д. О., Акімов Ю. М. (2015)
Варавкин В. А. - Реализация потенциала продуктивности картофеля под действием синтетических регуляторов роста в различных гидротермических условиях (2015)
Высоцкая С. О. - Панцирные клещи (acari: oribatida) гнезд мелких млекопитающих закарпатья, Шахаб С. В., Гуштан Г. Г., Капрусь И. Я., Рошко В. Г. (2015)
Литвиненко А. П. - Вплив перорального введення субстанції наночастинок нуль-валентного заліза на скоротливість міометрію мишей з експериментальною залізодефіцитною анемією, Рєзніченко Л. С., Дорошенко А. М., Блашків Т. В. (2015)
Гайда Г. З. - Сучасні методи аналізу якості вин, Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. (2015)
Стасюк Н. Є. - Новий ензиматичний метод визначення l-аргініну за використання аргінази і людини та уреази, Басс С. Р., Гайда Г. З., Єпрємян Х. С., Гончар М. В. (2015)
Холопцев А. В. - Солнечная активность как фактор повторяемости атмосферной циркуляции меридионального северного типа в северном полушарии, Никифорова М. П. (2015)
Заваріка Г. М. - Стратегічні напрями розвитку курортів на луганщині (2015)
Ковалинська І. В. - Досвід впровадження прийомів навчання міжкультурної комунікації (2015)
Луцан Н. І. - Інтернет-ресурси як засіб формування аудитивних умінь української мови у іноземних слухачів підготовчого відділення, Федорова О. А. (2015)
Шиян Н. І. - Впровадження інтегрованих курсів в здоров’язбережувальне навчальне середовище початкової школи (2015)
Луцан Н. І. - Мовленнєвий розвиток учнів початкової школи в умовах полікультурного середовища, Копелюк С. В. (2015)
Руденко Ю. А. - Рівні уживання та розуміння фразеологізмів в мовленні майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Стандартизація визначень, понять освітньої діяльності та взаємозв’язків між об’єктом та суб’єктом освітніх послуг згідно міжнародних стандартів (2015)
Губерт Ю. Г. - Формування державної політики щодо захисту прав дітей-сиріт в період незалежності України (2015)
Федько С. Л. - Анализ рефлексии собственной профессиональной деятельности практикующими психологами: социокультурный аспект (2015)
Шандрук С. К. - Шляхи актуалізації творчих здібностей та умови розвитку професійної креативності майбутніх психологів (2015)
Фурман О. Є. - Полімотивація – спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату (2015)
Ніколашина Т. І. - Словотвірні моделі редуплікатів у поетичному дискурсі Тараса Шевченка, Сологуб Л. О. (2015)
Бердикулов С. Н. - Роль политических партий в формирование гражданского общества в Узбекистане (2015)
Левачкова Ю. В. - Современное состояние ассортимента лекарственных средств для лечения вагинального кандидоза, Ярных Т. Г., Пушок С. Н., Чушенко В. Н. (2015)
Міщенко В. А. - Особливості визначення тропанових алкалоїдів у листі дурману звичайного, Прокопенко Ю. С. (2015)
Якубчук О. М. - Ідентифікація ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки комбінованих очних крапель для терапії глаукоми, Русанова С. В., Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М., Яковенко В. К. (2015)
Толочко В. М. - Бета-адреноблокатори: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Міщенко О. Я., Адонкіна В. Ю. (2015)
Аніщенко С. О. - Застосування абсорбційної спектрофотометрії для кількісного визначення гідрохлоротіазиду у лікарських засобах (огляд літератури), Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Загородній С. Л. - Розробка спектрофотометричної методики визначення мебгідроліну в лікарських формах, Васюк С. О. (2015)
Датхаев У. М. - Методики социологических исследований в фармацевтическом маркетинге и менеджменте, Шопабаева А. Р., Жакипбеков К. С., Умурзахова Г. Ж., Малый В. В. (2015)
Олійник С. В. - Актуальність створення гомеопатичних препаратів на основ і сировини рослинного походження (2015)
Вронська Л. В. - Обґрунтування вибору екстрагента біологічно активних речовин стулок квасолі звичайної (2015)
Круть М. В. - Відомі українські вчені-ентомологи — учасники Великої Вітчизняної війни (2015)
Пучков А. В. - Жужелицы трибы Trechini (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины, Ризун В. Б. (2015)
Мартынова Е. В. - Определительная таблица ос-блестянок (Hymenoptera, Chrysididae) Восточной Украины (2015)
Воловник С. В. - Долгоносики-ликсины (Coleoptera, Curculionidae: Lixinae) Черниговской области (Украина): видовой состав и географическое распространение, Назаренко В. Ю., Шешурак П. Н. (2015)
Пучков А. В. - Жужелицы (Сoleoptera: Сarabidae) Черниговской области (Украина). 1. Nebriini, Notiophilini, Loricerini, Шешурак П. Н., Назаров Н. В. (2015)
Чернєй Л. С. - Ulomoides dermestoides (Chevrolat, 1878) (Сoleoptera, Tenebrionidae) в условиях Украины и его таскономическое положение (2015)
Заблудовская С. А. - Почвенные клещи (Acarina) днепровских островов г. Киева и его окрестностей (2015)
Круть М. В. - Видатний ентомолог М.В. Курдюмов (2015)
Круть М. В. - Микола Абрамович Теленга — видатний український ентомолог (2015)
Правила для авторів (2015)
Шинкаренко В. И. - Квалификационные характеристики естественного, искусственного и гибридного интеллекта (2015)
Гнатушенко В. В. - Аналіз статистичних характеристик комунікаційної інформації в комп’ютерних мережах, Владимирська Н. О. (2015)
Агарков А. В. - Выделение и отслеживание объектов на основе использования анализа движения (2015)
Ахметшина Л. Г. - Метод адаптивной визуализации при сегментации изображений на основе сингулярного разложения, Егоров А. А. (2015)
Бармак О. В. - Реалізація підходу до ідентифікації знаків дактильної абетки для української жестової мови, Касьянюк В. С., Крак Ю. В. (2015)
Гнатушенко В. В. - Умови та обмеження методів інтелектуальної обробки космічних зображень для подальшого 3D моделювання, Кавац О. О., Кібукевич Ю. О. (2015)
Осадчий В. В. - Проектування інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій, Шаров С. В., Осадча К. П. (2015)
Буза М. К. - Анализ эффективности параллельных технологий (2015)
Дудкин А. А. - Нечеткая нейронная сеть для анализа топологии интегральных микросхем (2015)
Жабин В. И. - Повышение эффективности параллельной обработки данных и обеспечение отказоустойчивости мультипроцессорных вычислительных систем реального времени (2015)
Коваленко О. В. - Підходи до моделювання забезпечення безпеки від джерел техногенного тритію (2015)
Любченко В. В. - Система підтримки прийняття рішень для задачі наступного релізу (2015)
Шерстюк В. Г. - Модель вывода по прецедентам в интеллектуальной системе "Муссон" (2015)
Буй Д. Б. - Незалежність аксіоматики Армстронга та алгебра функціональних залежностей, Пузікова А. В. (2015)
Колчин А. В. - Статический метод устранения избыточных информационных связей в предусловиях переходов формальных моделей транзиционных систем, Летичевский А. А., Потиенко С. В. (2015)
Корниенко В. И. - Оптимальное управление нелинейным динамическим процессом с интеллектуальным прогнозированием его состояния, Мацюк С. М. (2015)
Луцький Г. М. - Зменшення накладних видатків реконфігурації в реконфігурованих обчислювальних системах, Клименко І. А. (2015)
Морозов А. В. - Математические модели задач построения замкнутых маршрутов на транспортной сети (2015)
Тавров Д. Ю. - Двофазовий меметичний алгоритм забезпечення групової анонімності даних, Чертов О. Р. (2015)
Тимофієва Н. К. - Знакові комбінаторні простори та штучний інтелект (2015)
Трофимчук О. М. - Алгоритм опису яружних цільових функцій, Кряжич О. О. (2015)
Повзун О. І. - Моделювання оптимального впливу параметрів інтелектуальної системи "дьоготь-полістирол", Вірич С. О., Кононихін С. В., Горячева Т. В. (2015)
Шуть В. Н. - Информационная транспортная система массовой конвейерной перевозки пассажиров, Персиа Л., Джустиани Г. (2015)
Титул, зміст (2016)
Botet J. - The pharmaceutical quality revolution (2016)
Савельєва О. В. - Встановлення тотожності меліси лікарської листя за морфолого-анатомічними ознаками, Сіра Л. М., Владимирова І. М. (2016)
Бєлозьорова О. В. - Дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців з бойовою хірургічною травмою у контексті маркетингового аналізу, Шматенко О. П. (2016)
Шумова Г. С. - Вивчення противірусної активності добавки дієтичної "імуно-вірал з вітаміном с" щодо штаму вірусу грипу А/Вікторія (2016)
Владимиров О. Ю. - Розробка методики кількісного визначення дигідрокверцетину. Повідомлення 1, Здорик О. А., Георгіянц В. А., Бур’ян Г. О., Абу Шарк А. І., Петрушова Л. О., Алексєєва Т. В., Данилова І. А., Гриненко В. В. (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Теоретичні засади управління екологічними ризиками фармацевтичних підприємств, Голубцова К. К. (2016)
Бурлака І. С. - Фітозасіб на основі сировини рослин родини злакові, Дьоміна Є. В., Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2016)
Сермухамедова О. В. - Валидационная оценка технологического процесса производства экстракта жидкого пустырника туркестанского, Сакипова З. Б., Ибрагимова Л. Н., Гладух Е. В., Степаненко С. В. (2016)
Болтівець С. - Дух неопалимої купини (2015)
Осьодло В. - Соціально-політичний контекст війни на сході України, Будагьянц Л. (2015)
Панок В. - Психологічна служба системи освіти і війна (2015)
Бердяєв М. - Воля до життя і воля до культури (2015)
Фурман А. В. - Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу, Шаюк О. (2015)
Єршов П. - Система Станіславського як наука (2015)
Балл Г. - Теоретична психологія як царина науковості й духовності (до видання українського перекладу книги Філіпа Лерша "Структура особи" (2015)
Трач Р. - Про психологію Філіпа Лерша (2015)
Шандрук С. - Творчість як употужнення здібностей особистості (2015)
Буда Т. - Удосконалення механізму регулювання зайнятості молоді (2015)
Мельниченко О. - Молодіжний ринок праці України: проблеми і перспективи (2015)
Ревасевич І. - Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі (Тринадцять зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана) (2015)
Система сучасних методологій: хрестоматія у чотирьох томах / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - Том 1. - 300 с. (2015)
Біблер В. - Діалог культур. Філософія (2015)
Інформація (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Задихайло Д. В. - Економічна влада та економічне народовладдя: проблема правової регламентації (2014)
Вінник О. М. - Засоби саморегулювання у відносинах державно-приватного партнерства: проблеми вдосконалення правового регулювання (2014)
Білоусов Є. М. - Сутнісні характеристики та співвідношення понять "економічна безпека держави", "економічна безпека регіону", "економічна безпека підприємства" (2014)
Глібко С. В. - Особливості правового регулювання операцій банків з довірчого управління фінансовими активами (2014)
Венедіктова І. В. - Цивілістичне підґрунтя у формуванні предмета права інтелектуальної власності (2014)
Волощенко О. М. - Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг (2014)
Тарасова І. В. - Виключні майнові права авторів похідних літературних творів (2014)
Бочкова І. І. - Особливості договірного забезпечення обігу біотехнологій в Україні (2014)
Андрощук Г. О. - Вплив інтелектуальної власності на економічне зростання (2014)
Прилипко С. М. - Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу, Клімова Г. П. (2014)
Бурова О. К. - Право та естетика. Досвід теоретичного зближення (2014)
Кохан В. П. - Види суб’єктів інноваційної праці та правові механізми забезпечення їх діяльності за законодавством України (2014)
Іванов С. М. - Запровадження найновіших технологій освіти у вищій школі: світовий та вітчизняний досвід, Глинянський С. В. (2014)
Мозальова М. В. - Правове дослідження деяких аспектів використання земельних ділянок без оформлення правовстановлюючих документів (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Адміністративно-правовий нагляд та засоби його реалізації (2014)
Барський А. С. - До питання удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників (постановка проблеми) (2014)
Довбиш К. К. - Оплата праці як основний спосіб забезпечення достатнього рівня життя (2014)
Семенова А. В. - Поєднання солідарності та субсидування як засадничий принцип загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Підкопай Д. С. - Підлягання працівника внутрішньому трудовому розпорядку як іманентна властивість трудових правовідносин (2014)
Кибенко Е. Р. - История одного дела: залог патентов (имущественных прав на изобретение) в международном частном праве (2014)
Атаманова Ю. Є. - Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи (2014)
Спасибо І. А. - Щодо історії виникнення глобальної мережі Інтернет (2014)
Погребняк І. Є. - Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та принципи функціонування (2014)
Кузьміна М. М. - Правове регулювання захисту прав споживачів в інтернет-торгівлі (2014)
Бойко Д. В. - Вимоги до центрів сертифікації ключів (2014)
Ващенко А. В. - Свобода вираження поглядів в Інтернеті: pro et contra (2014)
Жорнокуй Ю. М. - Проблемні аспекти встановлення правового режиму інформації, розміщеної на веб-сторінці акціонерного товариства (2014)
Волощенко О. М. - Проблеми нормативно-правового регулювання виключних прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації товарів та послуг у мережі Інтернет (2014)
Водорєзова С. Р. - Особливості правової охорони комп’ютерної програми як об’єкта інформаційних відносин (2014)
Білоусов Є. М. - Глобалізація та економічна безпека держави (теоретико-правові аспекти (2014)
Погрібний Д. І. - Проблемні аспекти господарсько-правового забезпечення інноваційного розвитку в Україні (2014)
Москаленко О. В. - Концептуальні підходи до формування наукової та інноваційної політики України (2014)
Задніпряна М. Ю. - Принципи юридичної відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб в Україні та Європейському Союзі (2014)
Шовкопляс Г. М. - Засади поділу ринку фінансових послуг залежно від системи органів регулювання в Україні та країнах ЄС (2014)
Уркевич В. Ю. - Актуальні правові проблеми використання земельних ділянок фермерських господарств (2014)
Подрез-Ряполова І. В. - Окремі напрямки правового забезпечення реформування діяльності з постачання природного газу (2014)
Зінченко Ю. В. - Поняття "працівник банку": трудо-правовий підхід (2014)
Підкопай Д. С. - Внутрішній трудовий розпорядок як складно-організована система (2014)
Аманмурадов Н. - Приоритеты транспортной дипломатии Туркменистана (2015)
Величко О.М. - Оцінювання діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері метрології та приладобудування, Гордієнко Т.Б. (2015)
Сичов М. І. - Якість та токсикологічна безпека дитячих іграшок (2015)
Кисельова О. І. - Забезпечення об’єктивності вимірювання знань у вищій освіті, Коломієць Л. В. (2015)
Боряк К. Ф. - Перевірка на міцність конструктивних елементів ЗНКП-60, Афтанюк О. В., Лимаренко О. М. (2015)
Tomislav Koprek - Contact Problem of Combined Footing Resting on Elastic Base, Bozo Soldo, Aleksej Aniskin (2015)
Оробей В. Ф. - Метод граничных элементов в задачах устойчивости плоской формы изгиба балок прямоугольного сечения, Дащенко А. Ф., Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. (2015)
Глухова Н. В. - Способи експериментального дослідження метрологічних характеристик каналів реєстрації зображень (2015)
Василевский А. Н. - Исследование неопределенности измерения концентрации ионов при использовании средства измерения построенного по принципу аналого-цифрового преобразования, Никитенко О. Д. (2015)
Новіков В. М. - Аналізування вимог до компетентності клініко-діагностичних лабораторій, Никитюк О. А., Новіков В. В. (2015)
Корчевський О. С. - Механічні характеристики волоконно-оптичних кабелів, Коломієць Л. В. (2015)
Розмариця А. І. - Модифікована методика контролю параметрів магнітно-резонансних томографів, Коломієць Л. В., Боряк К. Ф., Кузнєцова Л. В., Стариш О. І. (2015)
Кравчук С. О. - Класифікація методів горизонтальної передачі обслуговування для сучасних систем стільникового зв’язку, Міночкін Д. А. (2015)
Стопакевич А. О. - Моделирование погрешности датчика температуры при разработке высокоточных ИУС (2015)
Скачков В. В. - Оценка влияния внутрисистемных возмущений на качество решения информационных задач в адаптивной радиотехнической системе, Братченко Г. Д., Смаглюк Г. Г., Бондаренко Г. С. (2015)
Суліма Л. О. - Експертна оцінка якості надання медичних послуг, Коломієць Л. В. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Профессору С. А. Возианову – 55 лет! (2015)
Даниилу Федоровичу Тучину – 80 лет (2015)
Гурженко Ю. М. - Традиційні та нові аспекти в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози (за матеріалами 11-го Південно-Східного Європейського Мітингу SEEM Європейської Асоціації Урологів), Спиридоненко В. В. (2015)
Горпинченко И. И. - Пенильные импланты: от истории вопроса до интеграции в повседневную деятельность андролога, Корниенко А. М., Романюк М. Г., Щербак М. А. (2015)
Нікітін О. Д. - Сучасний підхід до інтравезикальної терапії хронічного циститу (2015)
Россіхін В. В. - Інтерстиціальний цистит. Проблеми діагностики та його лікування (2015)
Головко С. В. - Ранні результати застосування лазера "Greenlight" потужністю 120 Вт (досвід 150 операцій) у лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського