Насташенко І. Л. - Клінічні аспекти діагностики післяопераційних зовнішніх жовчних нориць (2015)
Одарченко С. П. - Сучасні діагностичні та лікувально-тактичні підходи при шлункових кровотечах пухлинного походження (2015)
Дінець А. В. - Діагностичні та прогностичні молекулярні маркери медулярного та високодиференційованого раку щитоподібної залози, Мішалов В. Г., Черенько С. М., Храпач В. В., Сулік В. В., Захарцева О. І. (2015)
Десятерик В. І. - Нові можливості та перспективи лікування онкологічної патології з використанням низькомолекулярних гепаринів, Медведков О. В., Шевченко Є. С. (2015)
Маланчук В. О. - Перспективи застосування біоморфного карбіду кремнію в щелепно-лицьовій хірургії, Кисельов В. С., Жуковцева О. І., Чепурний Ю. В., Алексєєва Т. А. (2015)
Тищенко А. M. - Хирургическое лечение рака головки поджелудочной железы с инвазией в вены портомезентериального бассейна (собственное наблюдение и анализ литературы), Скорый Д. И., Смачило Р. М., Скибо Ю. Н., Козлова Т. В., Писецкая М. Э., Мангов А. В., Кульпина Е. А. (2015)
Козубович Р. М. - Успішне хірургічне лікування хворої з пухлиною яєчника гігантського розміру, ускладненою перфорацією та розлитим гнійним перитонітом, Сопко О. І., Бондарєв Р. В., Марченко А. Д., Боровікова Л. В., Заря І. Л., Ковтуненко О. В., Крамаренко С. С., Кондратенко С. О. (2015)
Кандаурова І. В. - Випадок успішного лікування хворої з ускладненою формою неспецифічного виразкового коліту, Фелештинський Я. П., Пилипенко Т. Ю., Нагловська Т. П., Гурик О. О. (2015)
Матвійчук Б. О. - Значення сучасних пристроїв для ін’єкційного введення лікарських засобів з метою забезпечення захисту медичних працівників (2015)
Пам’яті Ореста Андрійовича Цімейка (2015)
Паладченко О. Ф. - Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація (2016)
Кириленко С. Е. - Перспективи розвитку Українського реферативного журналу "джерело", Зайченко Н. Я. (2016)
Баланчук І. С. - Моніторинг звернень користувачів на сторінку "трансфер інноваційних технологій" сайту УкрІНТЕІ за 2015 рік (2016)
Березняк Н. В. - Деякі аспекти теорії всесвітньої економічної модернізації та китайської економічної модернізації, Кваша Т. К., Божко Т. П. (2016)
Лях Л. В. - Аналіз створення, використання та передання нових технологій в Україні у 2014 р. за середньостроковими пріоритетними напрямами інноваційної діяльності галузевого рівня, Карлюк Г. В. (2016)
Чистякова А. С. - Особенности креативной экономики (2016)
Бєгун В. В. - Упровадження інформаційних технологій у сферу безпеки (2016)
Рішан О. Й. - Пристрій для лінеаризації нелінійних характеристик, Денисенко В. С. (2016)
Суровцев І. В. - Гістограмний метод фільтрації електрохімічних сигналів (2016)
Ієвлєв М. Г. - Теоретичні та експериментальні дослідження математичних моделей площинності товстолистового прокату, Грабовський Г. Г. (2016)
Тарасов В. О. - Системний синтез суперпозиційної лінійної напрямної, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2016)
Нові матеріали та речовини (2016)
Нанотехнології (2016)
Металургія (2016)
Медицина (2016)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація" (період 2015.01.01 – 2016.01.01) (2016)
Реферати (2016)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Марченко О. С. - Актуальні аспекти необхідності прийняття на оснащення спеціальних та тактичних ліхтарів, Осьмак С. Г., Шумак С. І. (2011)
Криворучко A. B. - Порівняльний аналіз тактико-технічних характеристик снайперських гвинтівок та боєприпасів до них (2011)
Гунченко Ю. О. - Принципи побудови та організації функціонування ігрових тренажерних систем для фахівців підрозділів спеціального призначення (2011)
Рибальський О. В. - Методологічне забезпечення системи підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки, Хорошко В. О., Шелест М. С., Орехова І.Л. (2011)
Боровик О. В. - Анализ параметров надежности сложных программных комплексов, Ленков C. B., Графов Р. П. (2011)
Корченко О. Г. - Сучасні комерційні системи квантової криптографії, Луцький М. Г., Гнатюк С. О. (2011)
Скачек Л. M. - Практичні аспекти забезпечення ефективної безпеки інформації на підприємстві (2011)
Заїчко К. В. - Аспекти безпеки пристроїв бездротових локальних мереж, Савенко Я. В. (2011)
Кудінов B. А. - Організація комплексу заходів захисту апаратно-технічних засобів та програмного забезпечення системи оперативного інформування MB С України (2011)
Баранник В. В. - Методологический анализ системы аэрокосмического видеомониторинга чрезвычайных ситуаций, Яковенко A. B., Школьник А. Ю., Шинкарев B. B. (2011)
Мазуренко Л. Н. - Модель анализа структурной живучести сложной технической системы, Хорошко В. А., Шатило Я. Л. (2011)
Баранник B. В. - Информативная модель двухадического представления апертурних видеоданных с адаптивным приращением, Кальченко Д. С. (2011)
Прокопенко C. Д. - Особенности съема и восстановления данных на современных цифровых видеорегистраторах при расследовании инцидентов, Коженевский С. Р. (2011)
Азаренко E. B. - Акустический способ и устройство обнаружения антропогенных примесей в водной среде, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М. (2011)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження радіонепрозорих тканин у комбінації Н1-Н2-НЗ з розташуванням волокон вертикально-горизонтально-горизонтально, Притула М. О., Ніколаєв Є. С. (2011)
Кофанов A. B. - Сучасний стан та перспективи застосування лазерних технологій для індивідуалізуючого маркування вогнепальної зброї (2011)
Кобилянський О. - Технічні засоби цифрової фотографії як складові типового комп'ютерного комплексу для криміналістичної фотографії (2011)
Баранов О. А. - Правові особливості використання документів, переданих за допомогою електронних комунікацій (2013)
Хохотва І. І. - Упорядкування суспільних відносин щодо використання земель для об’єктів телекомунікацій, Сандул В. С. (2013)
Бєсєдна Л. Л. - Особливості функціонування автоматизованої термінологічної системи законодавства (2013)
Ланде Д. В. - Оперативність і передрук в мережевих джерелах новин, Дармохвал О. Т. (2013)
Гладківська О. В. - Відображення ключових понять основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в інформаційній сфері (2013)
Сухорольський П. М. - Право на анонімність як суттєвий елемент прав людини (2013)
Фурашев В. М. - Сутність та визначення поняття "рішення” (2013)
Ходос Л. В. - Правове регулювання обігу інсайдерської інформації (2013)
Корж І. Ф. - Принципи обмеження доступу до публічної інформації (2013)
Брижко В. М. - Теорія і практика інформаційного права: методологія кодифікації інформаційного законодавства України (2013)
Сеник О. М. - Концептуальні основи методології пізнання правового конфлікту (2013)
Бутник С. І. - Про вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (2013)
Шніт А. В. - Моделі інформаційно-правового регулювання корпоративного управління (2013)
Бондаревський А. О. - Рівні медичного забезпечення сучасних збройних конфліктів, Коваль Б. М. (2015)
Заруцький Я. Л. - Діагностичний моніторинг перебігу травматичної хвороби у постраждалих з поєднаною краніо-абдомінальною травмою, Ткаченко А. Є., Коваленко В. М. (2015)
Мишалов В. Г. - Нейроглиопатия кишечника как причина функционального запора, Лещишин И. М., Охоцкая О. И., Бык П. Л., Маркулан Л. Ю., Панчук О. В. (2015)
Мамчич В. И. - Особенности диагностики и лечения острого панкреатита у беременных, Голяновский О. В., Кандаурова И. В., Пилипенко Т. Ю., Йосипенко М. А., Литвинец Ю. О. (2015)
Мішалов В. Г. - Результати лікування гострого некротичного панкреатиту в ранній фазі із застосуванням стандартної методики апаратного мембранного плазмаферезу, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М. (2015)
Андрющенко В. П. - Мультимодальна анальгезія як ефективний компонент лікувальної програми при гострому панкреатиті, Куновський В. В., Андрющенко Д. В. (2015)
Спахі О. В. - Діагностика та лікування природженого пілоростенозу в дітей з використанням малоінвазивних технологій (2015)
Мишалов В. Г. - Результаты лечения осложненного острого холецистита у лиц пожилого и старческого возраста, Бондарев Р. В., Иванцок В. М., Кондратенко С. А. (2015)
Грубник В. В. - Роль "ранней" релапаротомии в лечении пациентов с острым разлитым гнойным перитонитом, Койчев Е. А. (2015)
Лурін І. А. - Порівняльний аналіз методик лапароскопічної апендектомії, Оссовський О. В., Шудрак Є. А. (2015)
Кришень В. П. - Прогнозування післяопераційних ускладнень та летальності на підставі мікробіологічної характеристики перитонеального ексудату у хворих з поширеним перитонітом при використанні пролoнгованого інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу, Лященко П. В., Діденко В. І., Грабчук В. М., Робертс М. О., Мунтян О. С. (2015)
Мішалов В. Г. - Особливості перебігу інфекції місця виходу/тунельної інфекції катетера Tenckhoff під час проведення перитонеального діалізу у хворих із термінальними стадіями хронічної хвороби нирок, Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю., Кучма І. Л., Кондратенко С. О. (2015)
Козубович Р. М. - Вибір методу анестезії при проведенні симптоматичної абдомінопластики (дермоліпектомії) у пацієнтів з ожирінням (2015)
Бичковський В. Б. - Профілактика респіраторних ускладнень при оперативному лікуванні хворих на туберкульоз легень, Бичковська Т. І., Бичковський Б. М. (2015)
Саволюк С. І. - Найближчі та віддалені результати ехосклерооблітерації неспроможних перфорантних вен при варикозній хворобі функціонального класу С6, Ходос В. А. (2015)
Десятерик В. І. - Гемостатичні механізми гематогенного метастазування пухлини, Шевченко Є. С., Медведков О. В. (2015)
Колесник А. П. - Профилактическая спленэктомия в хирургии рака желудка, Колесник И. П. (2015)
Єрко І. П. - Повна транспозиція нижньої порожнистої вени: клінічний випадок, Балабушко С. Б. (2015)
Глумчер Ф. С. - Комбінована спінальна анестезія при лапараскопічних абдомінальних оперативних втручаннях у пацієнта із супутньою бульозною емфіземою легень, Мельник О. П., Кучин Ю. Л., Мойсеєнко А. І., Донець О. А., Солярик С. О., Сенченко Т. Ю. (2015)
Сусак Я. М. - Випадок лікування гострого некротичного панкреатиту у хворого похилого віку, Ткаченко О. А., Свєтлічний Е. В., Ходзинський О. В., Дирда О. О. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Організація та роль студентського наукового гуртка у практичній реалізації знань студентами медичних вищих навчальних закладів, Черняк В. А., Кефелі-Яновська О. І., Дубенко Д. Є., Школьний С. Ю., Орел В. Б., Коваль Б. М. (2015)
Пам’яті Геннадія Васильовича Книшова (2015)
Фурашев В. М. - Основи системної інформатизації підтримки процесів прийняття управлінських рішень (2013)
Ланде Д. В. - Графи горизонтальної видимості як засіб витягу інформаційно-значущих слів із законодавчих актів, Снарський А. О. (2013)
Кронівець Т. М. - Правове регулювання дистанційної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Корж І. Ф. - Зв’язок категорій "функція права” і "правопорядок” з правом громадян на отримання публічної інформації (2013)
Ткаченко В. В. - Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні: сутність принципів інформаційного права та інформаційного законодавства, напрями їх розвитку (2013)
Бєляков К. І. - Інформаційній конфлікт та юридична відповідальність: сутність і співвідношення (2013)
Машевська К. - Ділова репутація юридичних осіб як предмет інформаційно-правового дослідження (2013)
Рижов І. М. - Моніторинг як системоутворююча складова профілактики тероризму (2013)
Глазунова С. М. - Основні напрями правотворчості в умовах євроінтеграції (2013)
Бурило Ю. П. - Правові норми та джерела правового регулювання у сфері господарських інформаційних відносин (2013)
Фурманчук Є. - Інформаційно-правове забезпечення провадження господарської діяльності в Україні (2013)
Брижко В. М. - Про науковий рівень досліджень (рецензія на дисертаційне дослідження) (2013)
Етичний кодекс ученого України (схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.09 р. № 2) (2013)
Смик В. А. - Моделювання задачі конвективного теплообміну в холодильній шафі рефрижераторного контейнера, Байдок Ю. В. (2015)
Зимин А. В. - Системы воздухораспределения камер хранения плодоовощной продукции (2015)
Лабай В. Й. - Залежність ексергетичного ККД системи кондиціювання повітря операційних чистих кімнат від коефіцієнта трансформації холодильної машини, Гарасим Д. І. (2015)
Хмельнюк М. Г. - Доцільно-економічна товщина сучасних ізоляційних матеріалів плодоовочесховищ, Жихарєва Н. В., Ольшевська О. В. (2015)
Трандафилов В. В. - Перспективы развития газовых холодильных машин Cтирлинга умеренного холода, Яковлева О. Ю., Хмельнюк М. Г. (2015)
Абдсемед Амина - Разработка низкотемпературных водоохладителей испарительного типа и анализ их принципиальных возможностей (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные холодильные системы на основе абсорбера с внутренним испарительным охлаждением, Людницкий К. В. (2015)
Розіна О. Ю. - Про генерацію теплового потоку на перерізі капіляра внаслідок неоднорідності акустичного поля, Роганков В. Б. (2015)
Титлов А. С. - Анализ перспектив применения на судах безнасосных абсорбционных холодильных агрегатов, Гожелов Д. П., Шлапак Г. В., Редунов Г. М. (2015)
Борзенков П. В. - Влияние наночастиц на параметры фазовых равновесий жидкость-жидкость. Часть 2., Железный В. П. (2015)
Gutak A. D. - Numerical simulation of temperature separation in methane stream in Ranque-Hilsch vortex tube (2015)
Кондратенко А. А. - Экспериментальные исследования возможностей интенсификации теплообмена при парообразовании на микроканальных поверхностях, Косой Б. В. (2015)
Кравченко М. Б. - Новый цикл среднего давления для ожижения воздуха и возможность его применения в воздухоразделительных установках (2015)
Гнатовская А. А. - Моделирование теплонагруженных средств с резервированием в САПР критических систем (2015)
Зайков В. П. - Повышение надежности однокаскадных термо-электрических охлаждающих устройств за счет использования различных вариантов сочетаний параметров исходных материалов одинаковой эффективности, Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И. (2015)
Колумба И. В. - Подходы к обслуживанию заявок в интеллектуальной надстройке в сетях следующего поколения (2015)
Дьяченко О. В. - Особенности применения двуокиси углерода в качестве рабочего вещества парокомпрессионных холодильных машин. Эффективные циклы и опыт внедрения в народном хозяйстве (2015)
Жихарєва Н. В. - Методика розрахунку системи кондиціювання повітря басейнів (2015)
Зимин А. В. - Системы аккумуляции холода с использованием бинарного льда (2015)
Лукьянова А. С. - Объемная вязкость флюидов: современные физико-аналитические представления и перспективы их развития (2015)
Смик В. A. - Моделювання швидкості розподілу повітря у відсіку випарника холодильної установки рефрижераторного контейнера, Козьміних М. А., Байдак Ю. В. (2015)
Зайков В. П. - Сравнительный анализ основных параметров и показателей надежности однокаскадных термоэлектрических устройств при использовании различных сочетаний параметров исходных материалов одинаковой эффективности, Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И. (2015)
Когут В. О. - Защита окружающей среды от канцерогенных смол при розжиге отопительных систем, Бутовський Є. Д., Бушманов В. М., Хмельнюк М. Г. (2015)
Лабай В. Й. - Дослідження ексергоефективності та шляхів енергозбереження системи кондиціювання повітря операційних чистих кімнат, Гарасим Д. І. (2015)
Митиков Ю. А. - Результаты физического моделирования прогрева жидкого кислорода в цилиндрическом баке ракеты-носителя, Волошин М. Л. (2015)
Морозюк Л. І. - Тригенерация – источник энергосбережения в малой энергетике для аграрного производства, Гайдук С. В., Грудка Б. Г. (2015)
Титлов А. С. - Математическое моделирование энергетически эффективных режимов управления универсальными абсорбционными низкотемпературными камерами, Редунов Г. М., Гожелов Д. П., Озолин Н. Е. (2015)
Агеев К. В. - Струйно-вихревые рекуператоры для энергосберегающих технологий, Денисова А. Е. (2015)
Железный В. П. - Экспериментальное и расчетное исследование влияния наночастиц Al2O3 на теплофизические свойства растворов хладагента R600а с компрессорным маслом, Лукьянов Н. Н., Хлиева О. Я., Никулина А. С. (2015)
Kozonova J. - Leading trends in the european functional food market, Povarova N. (2015)
Харченко С. В. - Експериментальне дослідження випаровування чотирьоххлористого вуглецю у газове середовище (2015)
Князева Н. А. - Управление качеством услуг в сетях следующего поколения c использованием методов нечеткой логики, Кальченко А. С. (2015)
Чабайовська М. - Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів на уроках літературного читання у початкових класах (на матеріалі творчості Т. Г. Шевченка), Шароварко С. (2014)
Савченко О. - Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект (2014)
Адаменко Н. - Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями В. О. Сухомлинського (2014)
Лящук Л. - Педагогіка добра, педагогіка діалогу Василя Сухомлинського (2014)
Маркіна С. - Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2014)
Клименко А. - Проблемна ситуація як засіб формування мотивації вивчення української мови (2014)
Ковальова В. - Фейєрверк осінніх барв (2014)
Костюченко Л. - Урок навчання грамоти (З досвіду роботи) (2014)
Карнаухова Т. - Ознайомлення учнів з поняттями "більше”, "менше” (Відкритий урок з математики у 1 класі) (2014)
Кривенко Л. - Задачі з казковим сюжетом у 1 класі (2014)
Ковалишена Т. - Будь природі другом (Екологічне виховання молодших школярів) (2014)
Пулберь А. - Вироби з природного матеріалу на спортивну тематику. Відкритий урок з трудового навчання (клубна година на ГПД) (2014)
Паніна М. - Проектне навчання у початковій школі (2014)
Коваль Л. - 55-річний ювілей у Бердянському педуніверситеті 55-річчя інституту, де готують першого вчителя: історія та роздуми (2014)
Степанюк К. - Модель формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в процесі проектної діяльності (2014)
Барбашова І. - Сенсорний розвиток молодших школярів: історія та сучасність (2014)
Малихіна Т. - Психологічне здоров’я молодшого школяра: сутність та характерні особливості (2014)
Черезова І. - Психолінгвістична складова мовленнєвої діяльності молодших школярів (2014)
Попова О. - Формування стилістичних умінь майбутніх учителів початкової школи під час вивчення синтаксису сучасної української літературної мови (2014)
Крамаренко А. - Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки (2014)
Шиман О. - Організація триетапної інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Попач Г. - У гості до світлофора Моргайка (Позакласний захід) (2014)
Іванюта В. - Суперечка овочів (Один із фрагментів Свята урожаю) (2014)
Якубовська М. - Аксіологічні засади педагогічних інновацій сучасної освіти (на основі досліджень В. Г. Кременя) (2015)
Сиверин Ю. - Методологічні основи діагностики сформованості професійної компетентності фахівців сфери зв’язку (2015)
Кравець Р. - Практична реалізація специфічних принципів полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови (2015)
Лазоренко Л. - Добір мовно-мовленнєвого матеріалу й Інтернет-сайтів для навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків із використанням технології Веб-квест (2015)
Плахтина О. - Використання активних методів навчання у професійній підготовці майбутніх кравців-закрійників, Вдович С. (2015)
Ненастіна Т. - Загальні методи викладання хімії в технічному ВНЗ (2015)
Наливайко О. - Контекстне навчання як засіб формування професійної культури майбутніх лікарів (2015)
Субашкевич І. - Модифікація методики О. Фанталової "Рівень співвідношення "цінності" і "доступності" в різних життєвих сферах" (2015)
Глубока І. - Особливості розвитку показників асертивної поведінки за результатами констатувального етапу дослідження (2015)
Сурсаєва І. - Психологічні засади формування професійного мислення майбутнього фельдшера: категоріальний аналіз (2015)
Земба Б. А. - Шляхи вдосконалення соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей (2015)
Вінтюк Ю. - Соціальна неповносправність: сутність, прояви і наслідки поширення (2015)
Роззавко А. - Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду сучасної молоді (2015)
Васянович Г. - Я-концепція науково-культурологічної творчості академіка Георгія Філіпчука (2015)
Благова Т. - Формування теоретичних основ хореографічної освіти в контексті танцювальної культури античності (2015)
Зельман Л. - Розвиток системи професійно-технічної освіти України у 1969 – 1990 рр. (2015)
Наші автори (2015)
Статті, опубліковані у журналі "Педагогіка і психологія професійної освіти” у 2015 році (2015)
Баранник В. В. - Метод выявления контекстно-запрещенных последовательностей для множества двухосновных позиционных чисел, Яковенко A. B., Кальченко Д. С. (2012)
Ленков С. В. - Дискретна векторна оптимізація траєкторій руху мобільних роботів, Шворов С. А., Болбот І. М., Штепа В. М., Чирченко Д. В. (2012)
Гостев В. И. - Следящая фаззи-система синхронного и синфазного вращения приемного вала от переменного опорного напряжения, Кунах И. И., Ткаленко О. И., Срибная И. И., Сторчак К. П. (2012)
Баранник В. В. - Маскировочное кодирование видеопоследовательностей переменной длины в условиях информационного противоборства, Сидченко С. А., Думанский М. В. (2012)
Акимов Р. И. - Обоснование направления совершенствования технологий компрессии аэроизображений, Додух А. Н., Школьник А. Ю. (2012)
Красноруцкий А. А. - Анализ влияния процесса сжатия видеоинформации на основные характеристики телекоммуникационной сети, Ширяев A. B. (2012)
Остроумов Б. В. - Анализ механизмов управления показателями качества сжатия последовательности видеокадров, Сафронов Р. В. (2012)
Волков С. Л. - Оптимізація параметрів телекомунікаційної мережі методом статистичної регуляризації, Казакова Н. Ф. (2012)
Богдан В. П. - Інтелектуальний аналіз відеоданих. Контурний аналіз - вид комп'ютерної обробки зображень (2012)
Петров А. О. - Використання сигналоподібних завад у системах активного захисту інформації, Рибальський О. В., Скопа О. О., Хорошко В. О. (2012)
Хорошко В. А. - Анализ рисков в задачах мониторинга безопасности, Чернишев А. Н. (2012)
Ємельянов С. Л. - Комп'ютерна розвідка як особливий різновид технічної розвідки (2012)
Пискун С. Ж. - Оценки влияния объективных и субъективных факторов на безопасность информационной сферы (2012)
Кудінов В. А. - Аналіз загальних особливостей функціонування основних об'єктів інформаційної безпеки інтегрованих інформаційних систем органів внутрішніх справ України (2012)
Гунченко Ю. О. - Концептуальні засади побудови систем інтенсивної підготовки фахівців спецпідрозділів (2012)
Мусієнко Д. І. - Використання системи позиціонування рухомих об'єктів в органах внутрішніх справ України (2012)
Баранник В. В. - Оценка эффективности кодирования видеоинформации в системах телекоммуникации, Кальченко Д. С., Думанский М. В. (2012)
Яковенко А. В. - Кодирование в неравномерном базисе спектральных коэффициентов, Сафронов Р. В., Гуржий П. М. (2012)
Одіяненко О. В. - Виявлення небезпечних сигналів при радіомоніторингу, Хорошко В. О., Чирков Д. В., Шатило Я. Л. (2012)
Банзак О. В. - Датчик гамма-излучений на основе кадмий-цинк-теллур (КЦТ), Карпенко О. В., Ленков С. В., Маслов О. В. (2012)
Гунченко Ю. О. - Архітектури систем управління біотехнічними об’єктами з інтелектуальними підсистемами прийняття рішень, Лисенко В. П., Шворов С. А., Штепа В. М. (2012)
Хаханова А. В. - Анализ обработки предсказываемых кадров в технологии сжатия трансформированных изображений, Харченко Н. А., Кривонос В.Н. (2012)
Красноруцкий А. А. - Обоснование проблемных сторон видеоинформационного обеспечения в системе поддержки и принятия решений, Рогоза И. Е. (2012)
Баранник В. В. - Способ кодирования построчно-масштабирующей составляющей фрагмента изображения, Школьник А. Ю., Додух А. Н. (2012)
Пивовар Е.А. - Анализ прямого СШП сигнала и методы его компенсации в интересах подповерхностной радиолокации объектов резонансных размеров (2012)
Петров А. С. - Методика управления сетевым трафиком для повышения живучести корпоративной сети, Минин А. В. (2012)
Петров А. О. - Розробка пристрою для подавлення засобів передачі, реєстрації та приймання інформації (2012)
Бобок И. И. - Метод организации скрытого канала связи, обеспечивающий проверку целостности контейнера, Кобозева А. А., Малахов Е. В., Шовкун А. Д. (2012)
Казакова Н. Ф. - Застосування програмно реалізованого прогностичного контролю для вирішення практичних завдань забезпечення якості надання послуг у захищених інформаційних мережах (2012)
Ємельянов С. Л. - Систематизація методів та засобів протидії скритому аудіо- та відеозапису (2012)
Узун И. А. - Стеганоаналитический алгоритм, основанный на анализе пар цветов (2012)
Вересенко Ю. В. - Випробування дактилоскопічних сканерів щодо можливості розрізнення штучних та справжніх папілярних візерунків (2012)
Содержание (2013)
Ma Y.-Z. - Thinopyrum 7Ai-1-derived small chromatin with Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) resistance gene integrated into the wheat genome with retrotransposon, Tomita M. (2013)
Ципік О. - Характеристика ділянки lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, що містить гени lndY, lndYR, lndW2 і lndW, Осташ Б., Ребець Ю., Федоренко В. (2013)
Козуб Н. О. - Дослідження ефектів гамма-опромінення зерен F1 м’якої пшениці з використанням гліадинів як генетичних маркерів, Созінов І. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2013)
Jeelani S. M. - Cytological studies of Brassicaceae Burn. (Cruciferae Juss.) from western Himalayas, Rani S., Kumar S., Kumari S., Gupta R. C. (2013)
Кравец А. П. - Изменения профиля метилирования ДНК растений кукурузы при фракционированном УФ-С облучении, Соколова Д. А., Венгжен Г. С., Гродзинский Д. М. (2013)
Верголяс М. Р. - Цитотоксичний вплив хлорфенолів на клітини кореневої меристеми насіння цибулі батуна (Allium fistulosum L.), Луценко Т. В., Гончарук В. В. (2013)
Рябченко Н. М. - Генотоксичні ефекти радіації та гіпертермії у лінійних мишей з різною радіаційною чутливістю, Родіонова Н. К., Сичевська І. С., Музальов І. І., Михайленко В. М., Дружина М. О. (2013)
Ильинских Е. Н. - Цитогенетические нарушения в мононуклеарных клетках периферической крови больных острым иксодовым клещевым боррелиозом, Ильинских И. Н., Семенов А. Г. (2013)
Ковалева В. И. - Цитогенетические эффекты в лимфоцитах периферической крови детей участников ликвидации Чернобыльской аварии под воздейстием митомицина С in vitro и фолиевой кислоты in vivo, Багацкая Н. В. (2013)
Тавокина Л. В. - Результаты кариотипирования материала спонтанных абортов и замерших беременностей после применения методов вспомогательных репродуктивных технологий, Бровко А. А., Сопко Я. А., Баронова Е. В. (2013)
Подольцев А. Д. - Глобальная электрическая RLC цепь системы "кора Земли−атмосфера−ионосфера" и ее резонансные свойства (2016)
Сокол Е. И. - Статистическая модель для определения вероятности поражения молнией наземных объектов, Резинкина М. М., Резинкин О. Л., Гриб О. Г., Светличная Е. Е. (2016)
Кучерявая И. Н. - Компьютерное исследование способов выравнивания электрического поля в муфтах кабелей с полиэтиленовой изоляцией (2016)
Шуаибов А. К. - Плотность электронов в одноканальном тлеющем разряде атмосферного давления на поверхность дистиллированной воды, Месарош Л. В., Чучман М. П. (2016)
Михальський В. М. - Поліпшення форми вхідних струмів матричних перетворювачів в умовах симетричної синусоїдальної системи напруг мережі живлення та несиметричного навантаження, Соболєв В. Н., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2016)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні віброзбуджуючі сили турбогенератора в маневрених режимах роботи, Мельник А. М. (2016)
Zhiyan Zhang - Analysis of demagnetization fault back-EMF of permanent magnet synchronous motor using mathematical model based on magnetic field superposition principle, Zehui Xie, Hongzhong Ma, Qin Zhong (2016)
Голенков Г. М. - Частотні характеристики коаксіально-лінійного двигуна з магнітною пружиною, Пархоменко Д. І. (2016)
Чумак В. В. - Управление магнитоэлектрическим генератором с аксиальным потоком, Монахов Е. А. (2016)
Varetsky Y. - Stochastic modelling of a hybrid renewable energy system, Hanzelka Z. (2016)
Божко І. В. - SOS-генератор для електророзрядних технологій на основі імпульсного бар'єрного розряду, Зозульов В. І., Кобильчак В. В. (2016)
Zheng G. L. - Study on Internet of Things electric system based on distributed smart terminals in demand side management, Zhang L., Chi J. W. (2016)
Мигущенко Р. П. - Электромагнитно-акустический преобразователь для ультразвуковой толщинометрии ферромагнитных металлоизделий без удаления диэлектрического покрытия, Сучков Г. М., Радев Х. К., Петрищев О. Н., Десятниченко А. В. (2016)
Зварич В. Н. - Использование решений обратной задачи линейных процессов авторегрессии для моделирования вибрационных сигналов узлов электротехнического оборудования (2016)
До 80-річчя академіка НАН України Стогнія Бориса Сергійовича (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі "Технічна електродинаміка” (2016)
Ланде Д. В. - Керування репутацією в інформаційних мережах (2013)
Дорогих С. О. - Використання інформаційно-пошукової системи законодавство та інформаційно-пошукового тезаурусу Eurovoc при побудові електронного парламенту, Смаглюк О. І. (2013)
Корж І. Ф. - Дієвість в Україні основних принципів інформаційного суспільства (2013)
Вітер М. Б. - Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних органів (2013)
Степаненко К. В. - Державне регулювання правовідносин в інформаційно-комунікаційній мережі Інтернет (2013)
Смерницький Д. В. - Забезпечення прав інтелектуальної власності в центральних органах виконавчої влади (2013)
Комзюк Л. Т. - Гармонізація охорони прав на "осиротілі твори” в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві (2013)
Бурило Ю. П. - Договірне регулювання робіт і послуг в інформаційній сфері господарювання (2013)
Красноступ Г. М. - Перспективи співробітництва з КНР у сфері телебачення і радіомовлення (2013)
Поперечнюк В. М. - Концептуальні підходи до тлумачення поняття "інформаційне суспільство” (2013)
Ткаченко В. В. - Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат (2013)
Уханова Н. С. - Інформаційно-психологічна безпека особистості, суспільства та держави (2013)
Пригун О. В. - Експериментальні дослідження рівня зменшення спеклових шумів за допомогою двовимірної дифракційної ґратки залежно від її швидкості переміщення та кута нахилу, Лапчук А. С., Пашкєвіч Г. А., Бородін Ю. О. (2015)
Снарский А. А. - Сложные сети с модифицированным правилом предпочтительного соединения, Зарванский И. А. (2015)
Ланде Д. В. - Автоматична побудова термінологічної мережі як моделі предметної області, Прищепа С. В., Синькова Т. В. (2015)
Путятін В. Г. - Методологічні аспекти вибору компонентів корпоративної інформаційно-аналітичної системи з урахуванням критерію живучості (2015)
Калиновский Я. А. - Построение алгоритма цифровой подписи с использованием функций от обобщенных кватернионов, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С. (2015)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження комбінаційних характеристик вітчизняних радіонепрозорих тканин М1, М2 та М3, Катаєв В. С., Сінюгін В. В. (2015)
Матов О. Я. - Процедура нулізації при контролі та поновленні цілісності інформаційних об’єктів у коді умовних лишків, Василенко В. С. (2015)
Балагура І. В. - Визначення експертних груп на основі аналізу реферативної бази даних "Україніка наукова" (2015)
Додонов О. Г. - Підтримка прийняття рішень у проектно-орієнтованому організаційному управлінні засобами VBA, Кузьмичов А. І., Бочаров В. В. (2015)
Реферати (2015)
Krestetska S. L. - Extracellular dna in bacterial biofilms. Part I: Origin (2016)
Бомко Т. В. - "Король пробиотиков" Bacillus coagulans в современном комбинированном пробиотическом препарате Лактовит Форте (полный обзор), Мартынов А. В., Носальская Т. Н., Каблучко Т. В. (2016)
Попов Н. Н. - Молекулярная эволюция особо опасных эмерджентных вирусных инфекций, Колотова Т. Ю. (2016)
Перемот С. Д. - Роль герпесвірусів у парадигмі інфекційних міокардитів (огляд літератури), Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Кашпур Н. В. (2016)
Шаповалов В. В. - Організаційно-правові дослідження обігу контрольованих лікарських засобів, що вміщують декстропропоксифен, Комар Л. О. (2016)
Demyanenko D. V. - Development of techniques for quantitative analysis of lime flowers, Demyanenko V. G., Breusova S. V. (2016)
Ніколаєва Л. Г. - Особливості перебігу епідемічного процесу ВІЛ-інфекції у Харківській області, Майстат Т. В., Подаваленко А. П., Кущ Д. В. (2016)
Кременчуцкий Г. Н. - Визуализация биохимической активности микроорганизмов рода Aerococcus вида Aerococcus viridans, Степанский Д. А., Кошевая И. П., Турлюн С. А. (2016)
Сухорольський П. М. - Персоналізація в Інтернеті та її вплив на забезпечення прав людини, Хлібойко Г. П. (2013)
Березін Б. О. - Моделювання довготермінового зберігання правової інформації (2013)
Антоненко С. А. - Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні (2013)
Голубовська В. С. - Законотворча діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства (2013)
Саржан С. Л. - Правова інформація як властивість юридичних фактів (2013)
Забара І. М. - Інформація з обмеженим доступом: міжнародно-правовий режим (2013)
Дорогих С. О. - Види інформаційної діяльності законодавчої гілки влади (2013)
Мельник К. С. - Правові механізми захисту персональних даних в Європейському Союзі (2013)
Косілова О. І. - Сучасний стан і тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі та в Україні (2013)
Довгань О. Д. - Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації (2013)
Руснак О. В. - Національна безпека в інформаційній сфері: функції та повноваження правоохоронних органів в її забезпеченні (2013)
Скулиш Є. Д. - Посилення відповідальності в контексті підвищення ефективності боротьби із кіберзлочинністю (2013)
Международное Руководство по лечению тяжелого сепсиса и септического шока (пересмотр 2012 года), выпущенное неформальным движением за выживание при сепсисе. Краткое изложение (Pocket Guide) (2016)
Миськів А. В. - Порушення ендотеліальної функції у хворих на цукровий діабет 2 типу із гнійно-некротич¬ними ураженнями стопи та її корекція, Заремба В. С. (2016)
Домбровський Д. Б. - Оцінка стану мікрогемодинаміки за допомогою лазерної доплерівської флоуметрії у хворих із хронічною ішемією нижніх кінцівок після трансплантації клітин кордової крові, Савін В. В. (2016)
Десятерик В. І. - Імунний дисбаланс у патогенезі абдомінального сепсису при деструктивному панкреатиті, Шаповалюк В. В., Косинський О. В., Крикун М. С. (2016)
Антонова М. С. - Роль порушень детоксикаційної мікросомальної системи у патогенезі абдомінального сепсису (2016)
Рибальченко В. Ф. - Лікування первинних інфільтратів, абсцесів черевної порожнини у дітей, Демиденко Ю. Г., Ярмак С. Я. (2016)
Олійник О. В. - Епідеміологія тяжкого сепсису, зумовленого тяжкою черепно-мозковою травмою, в Західній Україні, Тітов І. І., Креньов К. Ю., Ємяшев О. В., Перевізник Б., Шліфірчик А., Красій Н. І. (2016)
Артеменко В. Ю. - Безпечність різних методів забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворих з флегмоною шиї, Буднюк О. О. (2016)
Коновчук В. М. - Вплив збільшення об’єму позаклітинного простору на систему кровообігу у хворих на тяжкий сепсис, компенсований рідинною ресусцитацією та дофамінергічною підтримкою, Андрущак А. В. (2016)
Баркова Є. В. - Порівняльна характеристика адаптаційних можливостей серцево-судинної системи при різних методах знеболювання у хворих із скелетною травмою на догоспітальному етапі, Сорокіна О. Ю. (2016)
Матолінець Н. В. - Аналіз перебігу та ускладнень травматичної хвороби у пацієнтів відділення інтенсивної терапії (2016)
Капшитар О. В. - Невідкладна міні-холецистектомія із зовнішнім дренуванням холедоха у профілактиці тяжкого біліарного сепсису (2016)
Заремба В. С. - Первинна спеціалізація (інтернатура по хірургії) і система підготовки лікарів хірургічного профілю в Україні, Федчишин Н. Р., Чорняк Н. І. (2016)
Максим’юк В. В. - Поліморфізм N34S гена секреторного панкреатичного інгібітора трипсину (SPINK1) у хворих на різні форми гострого панкреатиту (2016)
Шамсиев А. М. - Хирургическое лечение больных вентральными грыжами с сопутствующим ожирением, Давлатов С. С. (2016)
Герасимчук П. О. - Роль вакуум-терапії в лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів у хворих на синдром діабетичної стопи, Власенко В. Г., Павлишин А. В. (2016)
Стець М. М. - Гангрена Фурньє – сучасний погляд на діагностику та лікування в умовах сьогодення, Антонів В. Р., Кінзер С. Л., Автомєєнко О. М., Кривопустов М. С., Кулак О. М. (2016)
Шаповал С. Д. - Екстракорпоральна детоксикація у хворих на сепсис при ускладненому синдромі діабетичної стопи, Савон І. Л., Трибушний О. В., Максимова О. О., Слободченко Л. Ю. (2016)
Буратинський Р. В. - Нові підходи до вибору операційного втручання у хворих з поєднаними захворюваннями аноректальної зони, Господарський А. Я., Древніцький Р. С., Чайківський Я. Ф. (2016)
Борисенко А. О. - Використання b-блокаторів у хворих з абдомінальним сепсисом, Мазур А. П., Бубало О. Ф., Гурін П. В. (2016)
Креньов К. Ю. - Динаміка мікробного пейзажу у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні в 2013–2015 роках (2016)
Фусс Ю. О. - Оптимізація комплексного лікування гнійно-некротичних інфекцій м’яких тканин, Палій В. Г., Волобоєва А. О. (2016)
Дронов А. И. - Серонегативное течение висцерального сифилиса у хирургических больных, Рыбка В. Н., Денека Е. Р., Скомаровский А. А., Сотник Ю. И. (2016)
Колюбакіна Л. В. - Роль доказової медицини в діагностиці раннього неонатального сепсису, Власова О. В. (2016)
Сивоконюк В. В. - Повідомлення про клінічний випадок геморагічного інсульту у вагітної внаслідок розриву артеріовенозної мальформації мозочка, Літучий В. М., Савчук Д. М. (2016)
Качмар В. М. - Розриви стравоходу, медіастиніт – індивідуальний підхід у лікуванні (2016)
Ілько А. А. - Штучна вентиляція легень під час операції черезшкірної дилатаційної трахеостомії, Бабін І. О., Винницький І. В. (2016)
Черній В. І. Сепсис. - Актуальні аспекти інтенсивної терапії (2016)
Дзьобань О. П. - Інформаційне суспільство як новий спосіб соціальної взаємодії, Жданенко С. Б. (2014)
Ланде Д. В. - Формування мереж природних ієрархій термінів на основі аналізу текстових корпусів з правової тематики (2014)
Брижко В. М. - Філософія права: герменевтика в сфері інформаційного права (2014)
Селезньова О. М. - Нормативні дефініції в інформаційному праві (2014)
Мельник К. С. - Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту персональних даних в Україні (2014)
Фурашев В. М. - Публічна дипломатія як один із ефективних засобів забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Настюк В. Я. - Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України, Бєлєвцева В. В. (2014)
Юдкова К. В. - Рівень інформаційного імунітету як складова частина правової моделі інформаційної безпеки (2014)
Забара І. М. - Інститут міжнародної інформаційної безпеки: правові аспекти (2014)
Волкова А. О. - Особливості юридичної відповідальністі за правопорушення в інформаційній сфері (2014)
Галинська К. Ю. - Застосування заходів адміністративного запобігання порушень інформаційного правопорядку в Україні (2014)
Полетило К. С. - Інформаційні права людини і свободи та їх судовий захист в конституційних нормах Греції (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Концепція адміністративної процесуальної правосуб’єктності (2014)
Белікова І. В. - Концептуальні підходи до оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров’я з точки зору інформаційної логістики (2015)
Вовк С. М. - Процесс системной трансформации здравоохранения в переходный период, Шутов М. М., Арцатбанова Е. В. (2015)
Голованова А. І. - Актуальні проблеми розвитку медичного страхування в період ринкового реформування, Краснова О. І. (2015)
Жилка Н. Я. - Медико-соціальна та економічна ефективність профілактики небажаної вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок, Орлова О. О. (2015)
Лашкул З. В. - Економічні збитки від захворюваності населення на артеріальну гіпертензію та асоційовані з нею хвороби у Запорізькій області (2015)
Ріга О. О. - Паліативна допомога у новонароджених: медико-етичні та фінансово-економічні аспекти, Ковальова О. М., Коробка О. В., Гончарь М. О., Похилько В. І., Артьомова Н. С. (2015)
Шафранський В. В. - Профілактика як провідний аспект економічного зростання держави, Дудник С. В. (2015)
Шевченко М. В. - Рекомендації щодо зміни окремих функцій для системи фінансування охорони здоров’я (2015)
Анталовці О. В. - Механізм забезпечення та правового регулювання прав пацієнтів в Україні, Сухан В. С. (2015)
Горачук В. В. - Міжнародні інструменти підвищення якості менеджменту медичної допомоги (2015)
Децик О. З. - Правові засади функціонування системи екстреної медичної допомоги в Україні та Польщі:схожість і відмінності, Мельник Р. М., Похмурський В. В. (2015)
Дудіна О. О. - Нормативно-правове забезпечення регіоналізації перинатальної допомоги в Україні, Волошина У. В. (2015)
Жаховський В. О. - Воєнно-медична доктрина України як основа системи військо-медичних стандартів, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Мельник І. П. (2015)
Жилка Н. Я. - Дискусія: права та відповідальність сімейного лікаря щодо ефективної професійної діяльності, Кудря А. В. (2015)
Лехан В. М. - Управлінські обмеження як індикатор здатності і готовності керівників закладів охорони здоров’я до реформи системи охорони здоров’я, Крячкова Л. В., Канюка Г. С., Романова О. В. (2015)
Любінець О. В. - Організація медичної допомоги на дошпитальному етапі: правові аспекти, Пилипець Я. Д., Гржибовський Я. Л., Ходор О. Є. (2015)
Ачасов А. Б. - До питання просторових відношень в агроландшафтах (2015)
Тітенко Г. В. - Еколого-геохімічні особливості міграції хімічних елементів в заплавних місцевостях урболандшафтів, Масто Ю. О. (2015)
Максименко Н. В. - Перспективи розвитку ландшафтного планування як засобу для оптимізації функціонування агроекосистем, Порохняк О. В. (2015)
Klesch A. А. - Explain the Effects of Urbanization on the Environment (2015)
Полянська К. В. - Різноманіття ландшафтів долини ріки Десни (2015)
Аланко С. - Идентификация линий ИК спектра молекулы муравьиной кислоты для использования в системе экологического мониторинга, Хорнеман В.-М., Баскакова Л. В., Баскаков О. И. (2015)
Лавринюк З. В. - Екологічний аудит та шляхи покращення якості води гідрологічної пам’ятки природи "Оконські джерела", Караїм О. А. (2015)
Некос А. Н. - Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів, Рего М. З. (2015)
Рожко І. М. - Методичні основи дослідження рекреаційного потенціалу полонин Українських Карпат, Зюзін С. Ю. (2015)
Назарук М. М. - Еколого-географічні особливості функціонування залізничних станцій в межах міста Львова, Орнат Н. І. (2015)
Крайнюков О. М. - Сучасний екологічний стан водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець (2015)
Козицька Л. П. - Інтегральна оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Західний Буг в межах Волинської області, Музиченко О. С. (2015)
Кравченко Н. Б. - Порівняльна оцінка якості питної води з закритих джерел м. Харкова, Зеленська Є .І. (2015)
Караїм О. А. - Оцінка екологічного стану басейну річки Стрипа та заходи щодо його поліпшення, Панасюк І. Н. (2015)
Койнова І. Б. - Геоекологічні наслідки роботи комунального господарства в басейні річки Західний Буг (2015)
Гололобова О. О. - Дія кремнієво-калійного листового підживлення на вміст біогенних елементів та детокс-ефект в міських зелених насадженнях, Телегіна Н. Є., Толстякова В. В. (2015)
Уткіна К. Б. - Особливості транслокації важких металів із фруктової сировини у продукцію її переробки (на прикладі яблук), Бодак І. В. (2015)
Буц Ю. В. - До питання класифікації лісопожежних ризиків, Будьонний О. П., Крайнюк О. В. (2015)
Жук Ю. - Геопросторові особливості житлового фонду в малих містах Львівської області (2015)
Бугорков И. В. - Снижение медико-экономических рисков за счет повышения информационного сопровождения, Бугоркова И. А. (2015)
Вовк С. М. - Організація сучасного механізму фінансування охорони здоров’я в умовах трансформаційного періоду країни, Лобас В. М. (2015)
Горбенко О. В. - Методологія консолідованої оцінки цінності медичних технологій (2015)
Дзюба О. М. - Аналіз нормативно-правової бази для запровадження системи діагностично-споріднених груп в Україні, Кучеренко Н. Т. (2015)
Камiнська Т. М. - Контрактна економіка: еволюція та роль в охороні здоров’я (2015)
Лехан В. М. - Зміна методу фінансування стаціонарів як дієвий спосіб підвищення ефективності ресурсовитратних медичних послуг, Волчек В. В., Павленко М. В. (2015)
Сухан В. С. - Фізіоекономіка (лекція) (2015)
Шевченко М. В. - Результати вивчення зв’язку середньої очікуваної тривалості життя при народженні з обсягами фінансування системи охорони здоров’я (2015)
Жилка Н. Я. - Удосконалення нормативного забезпечення якісними послугами планування сім’ї ВІЛ-інфікованих жінок, Орлова О. О. (2015)
Сізінцова Ю. Ю. - Значення медичного права в діяльності організаторів охорони здоров’я (2015)
Слабкий Г. О. - Перспективні напрями удосконалення стану адаптації законодавства України з питань охорони здоров’я до законодавства Європейського Союзу, Істомін С. В., Лисенко П. М. (2015)
Чепурнова Н. В. - Аналіз вітчизняного законодавства щодо реалізації репродуктивної функції дискордантними парами (2015)
Шунько Є. Є. - Обґрунтування пріоритетів Національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених у рамках глобальної стратегії ООН "Кожна Жінка, Кожна Дитина", Ковальова О. М. (2015)
Концепція розвитку системи громадського здоров’я (проект) (2015)
Ціборовський О. М. - Медичний факультет Київського університету Святого Володимира та його факультетські клініки (до 175-річчя Київського медичного університету, Сорока В. М. (2015)
Корж І. Ф. - Правова регламентація голосування в електронному парламенті України (2014)
Фурашев В. М. - Сучасні війни: роль та місце інформаційного права та інформаційної безпеки (2014)
Гавловський В. Д. - Правоохоронний моніторинг соціальних мереж (2014)
Барікова А. А. - Реалії інформаційного суспільства (2014)
Брижко В. М. - Філософія права: антропологія в сфері інформаційного права (2014)
Селезньова О. М. - Джерела інформаційного права: поняття, ознаки, система (2014)
Кіндрат П. В. - Ефективність законодавства: понятійно-термінологічний аспект (2014)
Вітер М. Б. - Особливості технології класифікації інформації в системі інформаційного забезпечення державних органів (2014)
Гордієнко С. Г. - Створення інновацій та захисту інтелектуальної власності: проблеми та правові регулятори в Україні, Козенюк В. О. (2014)
Юринець Ю. Л. - Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права (2014)
Поперечнюк В. М. - Інтелектуалізація суспільства як складова забезпечення інформаційної безпеки (2014)
Шапочка С. - До питання боротьби з шахрайством, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет (2014)
Баклан О. В. - Сучасні правові проблеми адміністративних договорів у сфері підприємництва та господарської діяльності (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Адміністративно-правові засади функціонування адміністративного позову (2014)
Брайчевський С. М. - Інтерактивні гіпертекстові інформаційні ресурси в правовій науці, Ланде Д. В. (2014)
Цимбалюк В. І. - Впровадження електронних систем документообігу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Цирфа Г. О. - Феномен Інтернет і "феноменологія духу”, або шляхи соціалізації і кіберсоціалізації (2014)
Уханова Н. С. - Вплив на психологічно-емоційний стан людини завдяки засобам масової комунікації та соцмережам (2014)
Нечитайло А. А. - Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному просторі (2014)
Юдкова К. В. - Правова інформатика: міжнародний досвід як підґрунтя інтеграційних процесів (2014)
Савінова Н. А. - Вади сучасної правової комунікації (2014)
Томченко О. В. - До питання визначення понятійного апарату сучасних "інформаційних війн”, Черненко О. Є. (2014)
Корж І. Ф. - Парламентське телебачення як механізм забезпечення участі громадян в управлінні державою (2014)
Красноступ Г. М. - Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення (2014)
Кравчук І. М. - Правове регулювання надання адміністративних послуг при використанні Інтернет-технологій (2014)
Головко О. М. - Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини (2014)
Довгань О. Д. - Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: аспект безпеки (2014)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Правове регулювання інформаційної безпеки корпорацій (2014)
Ланде Д. В. - Сценарний підхід при дослідженні контенту та структури соціальних мереж, Бойченко А. В. (2015)
Брайчевський С. М. - Електронні енциклопедичні ресурси в умовах інформаційної війни (2015)
Базанов О. Ю. - Система аналізу даних для забезпечення охорони об’єктів (2015)
Брижко В. М. - Маніпулювання свідомістю людини у проблемі упорядкування інформаційних відносин (2015)
Панова І. В. - Правотворення в інформаційній сфері (2015)
Красноступ Г. М. - Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв’язання проблем (2015)
Забара І. М. - Свобода інформації: сучасний концептуальний підхід у науці міжнародного права (2015)
Гладківська О. В. - Застосування термінології у нормативно-правових актах (2015)
Леонов Б. Д. - Композитна стратегія протидії мережевим та гібридним викликам сучасного тероризму, Рижов І. М. (2015)
Цимбалюк О. В. - Об’єктні складові в інформаційній сфері та їх відображення у нормативно-правових актах України (2015)
Армаш Н. О. - Про права, обов’язки та повноваження державних політичних діячів (2015)
Беніцький А. С. - Про криміналізацію неповідомлення про злочин (2015)
Ланде Д. В. - Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations (2015)
Дзьобань О. П. - Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі, Жданенко С. Б. (2015)
Чігіна Н. В. - Поняття та основні правові проблеми упорядкування відносин у сфері хмарних технологій (2015)
Довгань О. Д. - Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку (2015)
Панченко О. А. - Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві, Панченко Л. В. (2015)
Корж І. Ф. - Законотворча діяльність громадян України: стан регулювання, проблеми розвитку (2015)
Дорогих С. О. - Інформаційна діяльність парламенту за кордоном: від "прозорості” до "народної демократії” (2015)
Радутний О. Е. - Додаткові методи у пізнанні кримінального права в інформаційну епоху (2015)
Лутак Т. В. - Феномен "інформація” у дискурсі кримінально-правової науки (2015)
Шапіро В. С. - Мирова угода: особливості та правове регулювання, Сердюк В. І. (2015)
Мирославський С. В. - Правове регулювання відповідальності сторін за договором купівлі-продажу: проблемні аспекти (2015)
Орел Ю. В. - Процесуальна здійсненність переслідування як принцип криміналізації діянь проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України (2015)
Коляденко П. - Інформаційний ресурс фіксування судового засідання технічним и засобами як процесуальний документ (2015)
Адаменко О. М. - Технологія екологічних досліджень (2013)
Рудько Г. І. - Геодинамічний режим екзогенних геологічних процесів в басейні річки Тиса (Закарпатська область), Гуда О. В. (2013)
Осиюк В. А. - Закономерности распространения и генетические особенности проявления оползневого процесса на территории Молдовы (2013)
Гарасимчук В. Ю. - Еколого-гідрогеологічні умови в районі Локачинського газового родовища, Кость М. В., Паньків Р. П., Майкут О. М., Сахнюк І. І., Мандзя О. Б., Козак Р. П. (2013)
Ковальчук В. П. - Особливості системного управління водним режимом зрошуваних територій в умовах підтоплення (2013)
Слюта В. Б. - Враженість сільськогосподарських угідь ерозією в басейні р. Удай та заходи із запобігання її розвитку (2013)
Скиба Е. Е. - Оцінка якості грунтових вод Качанівського нафтового родовища, Семчук Я. М. (2013)
Сінченко В. Г. - Про показники безпечності і якості води з колодязів в гірському регіоні та каньйоні р. Дністер у Чернівецькій області в контексті реалізації її ресурсів рекреації, Караван Ю. В., Тураш М. М. (2013)
Кармазиненко С. П. - Ґрунтово-геохімічні дослідження відкладів, що знаходяться під впливом викидів комбінатів чорної металургії, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Манічев В. Й. (2013)
Радловська К. О. - Геохімічні особливості ґрунтового покриву на території Рогатинського району Івано-Франківської області (2013)
Симканич О. І. - Розподіл важких металів по профілю ґрунтів Національного природного парку "Зачарований край", Сухарев С. М. (2013)
Парлаг О. О. - Моніторинг вмісту природних та штучних радіонуклідів у поверхневих шарах ґрунту м. Ужгород, Маслюк В. Т., Потокі І. С., Коханюк О. І. (2013)
Олійниченко Л. С. - Вплив хімічних засобів захисту рослин на популяцію бджіл, Лезенко Г. О., Вдовенко О. П. (2013)
Волинська Є. М. - Використання біоіндикаторів для оцінки радіоактивного забруднення навколишнього середовища на прикладі Чернівецької області, Омельченко Н. М. (2013)
Стельмахович Г. Д. - Аналіз динаміки і структури захворюваності населення в зв’язку з екологічною небезпекою у Калуському районі Івано-Франківської області, Ребега М. В., Остафійчук О. В. (2013)
Кундельська Т. В. - Дослідження вмісту нітратів у воді та продуктах харчування міських жителів, Грималюк О. В., Ребега М. В. (2013)
Савчук Л. Я. - Медико-екологічний аналіз дитячого захворювання Івано-Франківської області (2013)
Некос А. Н. - Вплив факторів природного середовища на хімічний склад рослинних продуктів харчування, Семибратова П. В. (2013)
Березницька Ю. О. - Екологічний ризик зсувонебезпечності підтопленого схилу, Яковлєв Є. О., Волошкіна О. С. (2013)
Коробейникова Я. С. - Екологічні проблеми територій туристичних дестинацій (2013)
Міщенко Л. В. - Комп'ютерна програма ECOSTAT для статистичної обробки екологічної інформації, Крихівський М. В. (2013)
Гребень А. С. - Анализ основных методик прогнозирования урожайности с помощью данных космического мониторинга, применительно к зерновым культурам степной зоны Украины, Красовская И. Г. (2013)
Ковальчук П. І. - Математичне моделювання та прогнозування поширення забруднень в річках при аварійних ситуаціях, Герус А. В. (2013)
Бурак К. О. - Використання електронних тренажерних систем на інженерно-екологічному факультеті ІФНТУНГ, Ковтун В. М., Гринішак М. Я., Михайлишин В. П. (2013)
Дмитрук Ю. М. - Прикладні аспекти генерації гідрологічно-коректних та екологічно-відповідних цифрових моделей місцевості, Черлінка В. Р. (2013)
Гуцул Т. В. - Дешифрування об’єктів забудови для цілей моніторингу атмосфери урбанізованих територій (2013)
Крайнюков О. М. - Удосконалення системи моніторингу вуглеводневого забруднення території річкового басейну (2013)
Батлук В. А. - Очистка повітря від пилу при проведенні технологічних процесів складально-монтажних робіт при виробництві радіоелектронної апаратури, Батлук В. В., Шибанова А. М. (2013)
Кулик М. П. - Зменшення техногенної небезпеки енергетичної парогазової установки при газифікації вугілля в киплячому шарі (2013)
Дмитриков В. П. - Особливості хроматографічної ідентифікації поліциклічних вуглеводнів у повітряному середовищі, Конох М. С., Найверт Л. І. (2013)
Бондаренко Л. Г. - Підвищення екологічної та енергетичної ефективності птахофабрик (2013)
Негадайлов А. А. - Вплив діаметра кускового матеріалу на зменшення шкідливих викидів вапняково-випалювальних печей, Шапорєв В. П. (2013)
Мандрик О. М. - Екологічні та економічні наслідки аварій на магістральних газопроводах (2013)
Біньковська Г. В. - Відходи тваринництва та птахівництва як перспективне джерело альтернативної енергії в Одеській області, Шаніна Т. П. (2013)
Шушляков О. В. - Генератори теплової енергії нового покоління, Чернокрилюк В. В., Шушляков Д. О. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2013)
Мандрик О. М. - Презентація наукової школи "Раціональне використання та захист природи" професора Олега Адаменка, Адаменко Я. О. (2014)
Мандрик О. М. - Географічні і технічні передумови транспортування природного газу морськими шляхами (2014)
Семчук Я. М. - Дослідження нових деемульгаторів для утилізації нафтовмісних відходів, Адаменко Я. О., Дригулич П. Г., Пукіш А. В. (2014)
Михайлюк Ю. Д. - Дослідження характеристик шумового забруднення на компресорних станціях магістральних газопроводів (2014)
Депутат Б. Ю. - Розробка способу ізоляції водоносного горизонту від забруднень на Північно-Долинському нафтоконденсатному родовищі (2014)
Касіянчук Д. В. - Обгрунтування вибору факторів активізації небезпечних геологічних процесів (на прикладі території Карпатського регіону) (2014)
Грапенюк М. М. - Дослідження хімічного складу снігового покриву високогір'я Чорногірського та Свидовецького масивів (2014)
Басараба Ю. Б. - Дослідження якості основних джерел питної води мешканців міста Івано-Франківська (2014)
Полутренко М. С. - Екологічний аудит корозійної активності грунтів прокладання магістральних газопроводів (2014)
Кундельська Т. В. - Дослідження вмісту нітратів в продуктах харчування, що реалізуються на території міста Івано-Франківськ, Смоляк В. В., Палійчук А. В. (2014)
Зорін Д. О. - Екстремальні природні явища останнього тисячоліття за літописними та історичними даними (2014)
Адаменко Я. О. - Оцінка стійкості снігового покриву гірськолижних трас курорту "Буковель" (2014)
Архипова Л. М. - Гранична місткість та сталий розвиток рекреаційної зони "Буковель" (2014)
Гайдін А. М. - Калуш – програма ревіталізації, Дяків В. О., Чікова І. В. (2014)
Савчук Л. Я. - Джерела екологічної небезпеки хімічних підприємств міста Калуша, Семчук Я. М. (2014)
Гайдін А. М. - Деформації земної поверхні в зоні діяльності калійних рудників у Стебнику, Дяків В. О., Чікова І. В. (2014)
Триснюк В. М. - Інформаційні технології та просторово-часові методи регіональної системи моніторингу, Триснюк Т. В. (2014)
Міщенко Л. В. - Методологічні засади геоекологічного районування територій (2014)
Іващенко О. В. - Оцінка ризику перебування військовослужбовців на загальновійськовому полігоні Збройних Сил України (2014)
Харламова О. В. - Антропоцентричний підхід в управлінні екологічною безпекою на регіональному рівні (2014)
Зоріна Н. О. - Дослідження екологічного стану грунтового покриву на Дністровському протипаводковому полігоні в межах планшету Тустань, Хащак О. З. (2014)
Грапенюк М. М. - Вступ до екологічної дендрохронології – основні положення дендрохронології та її використання у екологічних дослідженнях (2014)
Пернеровська С. В. - Про захист від катастрофічних паводків повинна знати кожна територіальна громада (2014)
Качала Т. Б. - Безпечний розвиток природних і антропогенно-модифікованих геосистем (2014)
Лабій Ю. М. - Підвищення рівня екологічної (природно-техногенної) безпеки територій Західного регіону України (2014)
Семчук Я. М. - Підвищення рівня екологічної безпеки територій на основі геоекологічного районування (2014)
Професору Ярославу Адаменку – 50 (2014)
До 90 річчя з дня народження Я. Д. Гладуна (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2014)
Барсукова О. В. - Забезпечення збору, обробки та зберігання інформації в системі управління якістю продукції, Зенкін М. А. (2012)
Іванченко І. С. - Управління паралельною обробкою інформації, Хорошко В. О. (2012)
Баранник В. В. - Анализ методов обнаружения границ объектов на изображениях и их классификация, Яковенко А. В., Власов А. В. (2012)
Кривонос В. Н. - Метод компактного представления вектора масштабирующих компонент трансформант, Гулак Н. К., Думанский М. В. (2012)
Леках А. А. - Анализ информационных технологий обеспечения контроляза грузом и перевозками (2012)
Баранник В. В. - Обоснование необходимости контроля битовой скорости видеопотока в телекоммуникационных сетях, Сафронов Р. В., Гуржий П. Н. (2012)
Додух А. Н. - Технологии инкапсуляции составляющих двухкомпонентного кода (2012)
Красноруцкий А. А. - Построение правила формирования позиционных структурно-весовых чисел в условиях кодообразования по заданной длине (2012)
Кобозева А. А. - Метод скрытой передачи данных, обеспечивающий аутентификацию контейнера, основанный на решении систем линейных уравнений (2012)
Лобода О. М. - Вирішення задачі ідентифікації структури управління підприємства (2012)
Шкуліпа П. А. - Шляхи і методи підвищення ефективності автономних автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронних пристроїв спеціального призначення, Жердєв М. К., Лєнков С. В., Гунченко Ю. О. (2012)
Криворучко А. В. - Огляд та порівняльний аналіз технічних систем виявлення позиції снайпера (2012)
Живко З. Б. - Роль мережі Інтернет та конкурентної розвідки в забезпеченні економічної безпеки бізнесу в Україні (2012)
Кривутенко А. І. - Дослідження ефективності використання дактилоскопічних сканерів для паспортизації населення держави, Вересенко Ю. В., Мамонтова І. Б. (2012)
Пащенко В. І. - Доцільність використання методів комп’ютерного моделювання процесу вибуху осколково-фугасних боєприпасів при проведені судової вибухотехнічної експертизи, Сидоренко Ю. М. (2012)
Бойченко О. В. - Вирішення завдання дактилоскопічної ідентифікації в інформаційній моделі підтримки рішень, Кухаренко С. В., Лєнков О. С. (2012)
Рыбальский О. В. - К вопросу о развитии теории, методов и средств проведения экспертизы материалов цифровых фото-, видео- и звукозаписи, Соловьев В. И. (2012)
Мусієнко Д. І. - Система електронного контролю осіб (2012)
Коженевский С. Р. - Победа проигравших, или история создания FLASH-памяти, Вечер В. В. (2012)
Петришина Н. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності держави (2011)
Руженський М. М. - Методологічні засади функціонування і розвитку системи соціального захисту населення (2011)
Біла І. С. - Вплив податкової політики на розвиток підприємницького сектору в Україні (2011)
Бовсунівська І. В. - Ефективність управління комунальною власністю (2011)
Штундер І. О. - Розвиток кадрового потенціалу в умовах формування інноваційного типу зайнятості (2011)
Твердомед Г. М. - Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу в Україні (2011)
Антонова О. М. - Основні види ризиків та їх вплив на економічну безпеку підприємства (2011)
Ковальчук Н. П. - Макроекономічні ризики: сутність, чинники та шляхи мінімізації (2011)
Падалка О. С. - Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя у контексті європейської інтеграції (2011)
Білозьоров Є. В. - Міжнародно-правові гарантії як елемент механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2011)
Гавронська Т. В. - Свобода особистості: філософсько-правова рефлексія (2011)
Городецька Ю. Ю. - Вища освіта для осіб з інвалідністю: правова практика (2011)
Гуз А. М. - Проблеми розвитку загальної середньої освіти України у 90-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2011)
Джундієт В. С. - Конституційно-правовий статус національних спільнот у "Руській правді” П. Пестеля (2011)
Кравчук В. М. - Поняття та структура конституційно-правового статусу суддів в Україні (2011)
Лукаш О. Л. - Феномен правового нігілізму в трансформаційному суспільстві (2011)
Обловацька Н. О. - Буремний шлях або формування жіночої адвокатури (2011)
Пархоменко Н. М. - Суверенітет держави: соціально-політична сутність та юридичний зміст (2011)
Федорчук О. В. - Комісія по організації та регулюванню руху м. Києва: до історії подолання аварійності на автошляхах столиці (2011)
Бондаренко В. Д. - Державно-церковні правовідносини нового часу (ХVІІІ – ХІХ ст.), Андрусишин Б. І. (2011)
Ставрояни С. С. - Бахаи в современном мире: социальная направленность учения и перспективы развития (2011)
Берназюк Я. О. - Право законодавчої ініціативи президента України як одна з форм правотворчості глави держави (2011)
Будник Ю. В. - Інститут всеукраїнського референдуму: поняття, зміст і сутнісні ознаки (2011)
Носенко О. В. - Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим: інституційно-правові аспекти (2011)
Почкун Г. В. - Право на охорону здоров’я та забезпечення лікарськими засобами належної якості в Україні (2011)
Рябченко Т. О. - Офіційне оприлюднення правових актів всеукраїнського референдуму як стадія референдного правотворчого процесу (2011)
Цоклан В. І. - Міжнародні договори України і загальноприйняті норми міжнародного права як джерела національного конституційного права (2011)
Кравченко О. Ю. - Елементи форма та предмет спадкового договору (2011)
Мазяр М. Т. - Нормативно-правові передумови впровадження відновного правосуддя в Україні (2011)
Можайкіна О. С. - Кримінологічне вивчення соціальних проблем підлітків та шляхи їх подолання (2011)
Ісаєнко А. В. - Зовнішня функція держави по підтримці стосунків із суб’єктами міжнародного права і проблеми її реалізації (2011)
Марченко В. Б. - Щодо підходу до кодифікації податкового законодавства (2011)
Наші автори (2011)
Баранник В. В. - Методология совершенствования структурно-весового кодирования трансформант для передачи изображений в телекоммуникационных системах, Красноруцкий А. А., Бенера И. И. (2012)
Кобозева А. А. - Основы нового подхода к проблеме выявления фальсификации цифрового изображения, хранимого в произвольном формате (2012)
Яковенко А. В. - Метод реконструкции предсказываемых кадров в телекоммуникационных технологиях кодирования видеотрафика, Харченко Н. А., Хаханова А. В. (2012)
Мачалин И. А. - Повышение эффективности диагностирования систем связи специального назначения (2012)
Шинкарев В. В. - Технология обработки изображений для телекоммуникационных средств аэрокосмического мониторинга (2012)
Акимов Р. И. - Технология кодирования пакетов предсказанных кадров в инфо-коммуникационных системах (2012)
Леках А. А. - Обоснование направления разработки технологии сжатия изображений в системе объективного контроля на железнодорожном транспорте, Лиманская Е. Л. (2012)
Кобозева А. А. - Формальные условия обеспечения устойчивости стеганометода к сжатию, Мельник М. А. (2012)
Баранник В. В. - Технология двухкомпонентного кодирования видовых изображений для средств телекоммуникаций, Додух А. Н., Власов А. В. (2012)
Яремчук Ю. Є. - Метод асиметричного шифрування інформації на основі реку- рентних послідовностей (2012)
Кулица О. С. - Обоснование требований к целостности видеоинформации воздушного мониторинга чрезвычайных ситуацій, Думанский М. В. (2012)
Бойченко О. В. - Структурне проектування програмного забезпечення складних інформаційних систем реального часу, Лєнков С. В., Шкуліпа П. А. (2012)
Креденцер Б. П. - Определение минимаксных значений функционалов, характеризующих качество технического обслуживания систем с временным резервированием, при известных моментах распределения наработки до отказа, Вишневский В. В., Могилевич Д. И. (2012)
Смерницький Д. В. - Проблеми охорони та захисту права на відомчі відзнаки, символіку та формений одяг як об’єкти промислової власності та авторського права, Филь С. П. (2012)
Сидоренко Ю. М. - Вплив заміни товстостінного осколкового диску осколко-небезпечних вибухових пристроїв набором дисків меншої товщини на просторовий розподіл їх маси та швидкості (2012)
Мельников О. Г. - Особливості виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів на кордоні в контексті загальної безпеки держави, Вінярський Я. Я., Карпенко О. В. (2012)
Коротєєв І. М. - Первинні заходи з пошуку пристроїв витоку інформації (2012)
Завада А. А. - Підхід до класифікації систем технічної розвідки, Самчишин О. В., Сухов Р. В. (2012)
Левченко Є. Г. - Динамічне протистояння в умовах конкурентної боротьби, Прус Р. Б., Рабчун Д. І. (2012)
Коженевский С. Р. - Победа проигравших, или история создания флеш-памяти, Вечер В. В. (2012)
Adamenko O. M. - Methodology and support of environmental research as the basis of territorial sustainable development strategy for global and regional ecological problems solution, Adamenko A. O., Mandryk O. M., Zorin D. O., Mishchenko L. V., Melnyk O. A. (2015)
Радомська М. М. - Стан виконання стратегії державної екологічної політики в аспекті її індикаторів, Мовчан Я. І., Тарасова О. Г., Трофименко Н. С. (2015)
Мандрик О. М. - Аналіз екологічних наслідків аварій на магістральних газопроводах при їх тривалій експлуатації (2015)
Зорін Д. О. - Екологічні вимоги при розвідці та видобуванні "сланцевих газів" на Прикарпатті, Мацевич Х. О., Мекаме М., Палійчук Г. В., Редько А. І., Смоляк В. В., Сенюк Ю. В. (2015)
Стельмах О. Р. - Вплив експлуатації Богородчанського родовища на стан навколишнього середовища (2015)
Адаменко О. М. - Де у долині Дністра можна розробляти пісчано-гравійно-галькові суміші?, Мандрик О. М., Зорін Д. О., Сокирка В. Б., Римарчук Н. Р., Сплавник О. Б., Хома А. Б., Юрченко Я. В. (2015)
Басараба Ю. Б. - Перспективи застосування цеолітів Сокирницького родовища для очищення природної води, Засадний Т. М. (2015)
Архипова Л. М. - Багаторічні тенденції і закономірності часових змін якісних параметрів природно-техногенної безпеки гідроекосистем (2015)
Атаєв С. В. - Оцінка трансформації природних ресурсів при експлуатації малих ГЕС Прикарпатського регіону (2015)
Пукіш А. В. - Аналіз заходів, щодо зниження рівня загазованості міста Борислава, Дригулич П. Г., Адаменко Я. О. (2015)
Зоріна Н. О. - Проведення оцінки запиленості листя дерев на лабораторному занятті з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)", Боднар Н. В., Голембйовська М. Ю. (2015)
Грапенюк М. М. - Транспортний комплекс та рівень автомобілізації території міста Івано-Франківськ (2015)
Кундельська Т. В. - Порівняльний аналіз забруднення атмосферного повітря викидами СО від автотранспорту в м. Івано-Франківськ, Гаврилюк Х. Р., Гринюк В. І. (2015)
Приходько М. М. - Стан використання, проблеми землеустрою та екологічної безпеки земель у Карпатському регіоні України (2015)
Савчук Л. Я. - Дослідження впливу екологічних чинників на дитячу захворюваність в Івано-Франківській області (2015)
Семчук Я. М. - Важкі метали, як пріоритетні чинники, що впливають на соціальну складову екологічної безпеки у Калуському промисловому регіоні, Савчук Л. Я. (2015)
Волос Х. М. - Екологічна безпека національних парків та інших природоохоронних територій, Гаврилюк Х. Р., Галькевич У. В., Гринюк В. І., Мала М. О., Радловська К. О. (2015)
Побігун О. В. - Геотуризм як один з шляхів раціонального використання природних ресурсів (2015)
Бочковський А. П. - Актуалізація охорони праці та промислової безпеки у сталому розвитку людства (2015)
Радловська К. О. - Постійно діюча автоматизована еколого-технологічна модель екологічного моніторингу для підвищення рівня екологічної безпеки та розробки стратегії сталого розвитку Прикарпаття (2015)
Нєвєнченко А. І. - Геоекологічний аналіз поселень міського типу (на прикладі Коломийського району) (2015)
Кривомаз Т. І. - Паспортизація об’єктів біорізноманітності в системі управління екологічної безпеки (2015)
Грапенюк М. М. - Екологічні аспекти глобального розвитку біосфери Землі та людської цивілізації (2015)
Москальчук Н. М. - Оцінка впливів на навколишнє середовище – методологічні засади та методика проведення (2015)
Качала Т. Б. - Українська екологічна наука конкурентоспроможна на науково-інформаційному просторі ЄС і США, Пернеровська С. В. (2015)
Адаменко О. М. - Міжнародний семінар "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат", Архипова Л. М., Міщенко Л. В. (2015)
Архипова Л. М. - VII Міжнародна науково-практична конференція "Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні" (2015)
Карпатському інженерно-екологічному центру – 25 років (2015)
Миколі Миколайовичу Ногачу – 70 років (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2015)
Штундер І. О. - Якість трудового життя як фактор ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу (2011)
Седляр М. О. - Інноваційна модель розвитку економіки: сучасне визначення (2011)
Кохно Д. О. - Інтелектуальний капітал: проблеми ідентифікації (2011)
Твердомед Г. М. - Проблеми становлення інституційного забезпечення процесу формування конкурентоспроможності робочої сили в Україні (2011)
Горбачук М. С. - Зовнішньоекономічні чинники структурно-інноваційної перебудови економіки України (2011)
Жмудська І. Б. - Фактори реалізації експортного потенціалу АПК України в умовах членства в СОТ (2011)
Антонова О. М. - Економічна безпека як категорія управління (2011)
Дубчак Н. С. - Загальна характеристика основних категорій "клієнтів” юридичних клінік (2011)
Дубчак Л. С. - Державне управління та державне регулювання: поняття, ознаки, співвідношення, Снігур І. Й. (2011)
Дьоміна О. С. - Поняття, особливості і роль соціалізації в суспільстві (2011)
Івченко І. О. - До питання про механізм забезпечення прав і свобод дитини з обмеженими можливостями (2011)
Лопушанський А. А. - Сучасні тенденції розвитку правової політики і законотворчої діяльності в Україні (2011)
Макарова О. В. - Методологічні основи наукового дослідження в галузі права (2011)
Потапенко Н. А. - Етапи становлення правової освіти в Україні (2011)
Скригонюк М. І. - Закон боротьби за мир – основний закон плебсології (2011)
Черновський О. К. - Внутрішнє переконання судді, Скуляк І. А. (2011)
Беланюк М. В. - Особливості правового регулювання і правозастосовчої практики в надзвичайних умовах початку великої вітчизняної війни (червень – грудень 1941 р.) (2011)
Гуз А. М. - Підготовка земствами педагогічних кадрів для освітніх установ на території України у другій половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Гоцуляк Ю. В. - Суспільно-політична діяльність та погляди П.І. Новгородцева на державу і право (2011)
Лебедєв Д. В. - Організаційно-правове регулювання системи охорони здоров’я в Подільській губернії на початку ХХ ст. (2011)
Андрусишин Б. І. - Структурні елементи політичної концепції Михайла Драгоманова (до 170-ї річниці від дня народження М. П. Драгоманова) (2011)
Акуленко В. І. - Міжнародно-правове співробітництво держав СНД у сфері правонаступництва, збереження і повернення архівів (2011)
Мацелюх І. А. - Особливості джерел церковного права державного походження доби Київської Русі (2011)
Цоклан В. І. - Розвиток системи сучасних джерел конституційного права України (2011)
Кончаковська В. В. - Тлумачення поняття "нетерпимість” у рамках ст. 127 Кримінального кодексу України (2011)
Можайкіна О. С. - Вплив спілкування на формування норм поведінки неповнолітніх (2011)
Плакса Н. О. - Віктимізація в структурі механізму запобігання торгівлі людьми в Україні (2011)
Почкун Г. В. - Право на охорону здоров’я та забезпечення лікарськими засобами належної якості в Україні (2011)
Шамсутдінов О. В. - Перспективи застосування нового антикорупційного кримінально-правового законодавства в Україні, Лисий О. В. (2011)
Накоренок В. П. - Порядок укладення договору постачання енергетичними ресурсами через приєднану мережу в Україні (2011)
Пількевич В. Л. - Аналіз сучасних норм законодавства з питань оренди державного та комунального майна (2011)
Шимон С. І. - Деякі загальнотеоретичні аспекти майнових прав та речей як предмета відчуження (2011)
Купіна Л. Ф. - Правові засади реформування атестації педагогічних працівників (2011)
Устинова І. П. - Теоретичні питання фінансового правопорушення (2011)
Залєвська-Шишак А. Д. - Формування споживчої компетентності учнів основної школи, Данилова О. Є. (2011)
Наші автори (2011)
Руженський М. М. - Соціальний захист населення в трансформаційній економіці: теоретичне осмислення проблеми (2011)
Ковальчук Н. П. - Регуляторні засади мінімізації макроекономічних ризиків в умовах глобалізаційних впливів (2011)
Сандугей В. В. - Регулювання ринку праці в умовах входження України у світове господарство (2011)
Самко Н. Г. - Страхування життя по-швейцарськи (2011)
Мамонов К. А. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління заборгованістю в житлово-комунальному секторі регіону, Боровик О. А. (2011)
Балюк Т. В. - Проблеми транскордонних злиттів і поглинань у сучасній світовій економіці, Кравцова І. В. (2011)
Білозьоров Є. В. - Права і свободи людини та громадянина в Україні: оптимізм і реалії (2011)
Вишковська В. І. - Загальнотеоретична конструкція механізму правозахисної діяльності в Україні (2011)
Губань Р. В. - Розвиток законопроектної роботи з питань захисту суспільної моралі в Україні у 2000-2003 роках (2011)
Зубенко А. В. - Акти тлумачення норм права у світлі концепцій праворозуміння (2011)
Кархут О. Я. - Поняття і сутність механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти (2011)
Лопушанський А. А. - Напрямки удосконалення законотворчої діяльності: окремі аспекти (2011)
Луцький Р. П. - Сутність сучасного праворозуміння: позитивний підхід (2011)
Мазан Л. М. - Методологічні підходи до дослідження дії нормативно-правових актів у часі (2011)
Пилипчук В. Г. - Системні проблеми конституційної реформи в Україні (2011)
Ригун Н. В. - Особливості видів нормативно-правової експертизи, які здійснюються Міністерством юстиції України (2011)
Боковня В. М. - Лібералізація пенітенціарної системи УРСР в постсталінську добу (1953–1957 рр.) (2011)
Гонтаренко А. І. - Громадсько-політичні організації і церква в тоталітарній системі 20-х років ХХ століття (2011)
Лебедєв Д. В. - Політико-правова діяльність українських вчених-лікарів у галузі охорони здоров’я у добу Центральної Ради (2011)
Іващенко В. А. - Нормативно-правове забезпечення регулювання податкової політики гетьманату в українському селі (квітень – листопад 1918 рр.) (2011)
Корновенко С. В. - Управління українськими територіями цивільною адміністрацією білого руху півдня Росії у 1919 р.: історико-правові аспекти (2011)
Кульбашна О. А. - Становлення трудового законодавства України впродовж 1990-х рр. ХХ століття (2011)
Цимбал В. О. - Організація та правові засади діяльності управління уповноваженого НКФ РСФРР при РНК УРСР (1919–1923 рр.) (2011)
Маньгора Т. В. - Емігрантський період життя і діяльності А. Яковліва (2011)
Берназюк Я. О. - Директива Президента України як одна з форм актів глави держави у сфері зовнішньополітичної діяльності та сфері національної безпеки і оборони (2011)
Рябченко Т. О. - Акти, прийняті всеукраїнським референдумом, та їх юридична природа (теоретико-правові аспекти) (2011)
Можайкіна О. С. - Профілактика протиправної поведінки неповнолітніх: аналіз досвіду США та Великобританії (2011)
Бахуринська М. М. - Особливості правового регулювання плати за землю для підприємств залізничного транспорту (2011)
Дроздюк Т. М. - Щодо питання правового регулювання та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення (2011)
Клочко Т. Ю. - Лікарські засоби в системі об’єктів права інтелектуальної власності (2011)
Тараненко О. М. - Види торговельних марок (2011)
Цимбаленко В. М. - Механізм укладення договорів в результаті конкурсу у сфері державних закупівель (2011)
Шимон С. І. - Методологічне значення дефініції майнових прав у концепції таких прав як об’єктів цивільних правовідносин (2011)
Духовна О. В. - Сучасний стан та особливості правового регулювання здійснення місцевих запозичень в Україні (2011)
Наші автори (2011)
Кавуненко Л. П. - XXVI Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки",13—14 листопада 2014 р. Вступ. (2014)
Патон Б. Є. - Вітання президента НАН України, президента МААН академіка Б.Є. Патона учасникам симпозіуму (2014)
Гриневич Л. М. - Щодо системи фінансування науки України. Виступ голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки на сесії Загальних зборів НАН України (2014)
Богданов В. Л. - Фундаментальные исследования и вопросы национальной безопасности страны, Грачев О. А. (2014)
Новіков М. В. - Партнерство державних і приватних організацій у створенні фонду наукомістких технологій для індустріального відродження України (2014)
Барьяхтар В. Г. - Атомные станции Украины и их роль в економике страны и ее энергетической безопасности, Лежненко И. В. (2014)
Олейник И. И. - Национальная безопасность и оборонно-промишленний комплекс (2014)
Шевцов А. И. - Потенциал ракетно-космической отрасли и национальная безопасность страны, Кашанов А. Э. (2014)
Дячук І. Д. - Моніторинг науково-технічного потенціалу космічної галузі України в контексті міжнародної безпеки (2014)
Харазішвіли Ю. М. - Методологічні підходи до оцінки рівня економічної безпеки країни (2014)
Гриценко В. І. - Сценарне моделювання рівня безпеки розвитку економічної системи в умовах невизначеності, Бажан Л. І. (2014)
Корецький А. І. - Про можливість застосування сучасних підходів до прогнозування розвитку технологій в інтересах безпеки України (2014)
Степаненко А. В. - Еколого-економічні стратегії в системі забезпечення екологічної безпеки (2014)
Андрощук Г. О. - Інтелектуальна власність у наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки (2014)
Тимашова Л. А. - Нові тенденції розвитку систем управління: віртуальні підприємства та інтелектуальні технології (2014)
Попович О. С. - Бюрократизація державного управління як реальна загроза національній безпеці (2014)
Литвинко А. С. - Історичний досвід вітчизняної науки і техніки в забезпеченні національної безпеки (2014)
Рекомендації XVI Київського міжнародного симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки (2014)
Луговський О. Г. - Початок досліджень з ракетної техніки в Інституті механіки НАН України. 1959–1965 рр. (2014)
Головащенко Л. Р. - О деятельности Научного совета по науковедению при Международной ассоциации академий наук (2014)
Будзыка Г. А. - Круглый стол "Исторический опыт и современные возможности использования потенциала ракетно-космической отрасли в решении проблем национальной безопасности" (2014)
Лобанова Л. С. - IV Международный Конгресс исследователей Беларуси (2014)
Константинов В. О. - Конференція істориків науки і техніки в Коростені (2014)
Жабин С. А. - IV Международная научная школа молодых ученых Института истории естествознания и техники РАН и ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина" (2014)
Памяти Зинаиды Кузьминичны Соколовской (2014)
Онопрієнко В. І. - Рід Патонів: історія, генеалогія, видатні представники. Рецензія на книгу: Дмитрієнко М., Томазов В. Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 344 с. (2014)
Кульчицький С. В. - Нове обличчя старого жанру. Рецензія на книгу: Національна академія наук України. 1918–2013. Хронологія. – К.: "Фенікс", 2013.–528 с. (2014)
Оноприенко В. И. - Демографический фактор науки: кадры науки от прогресса к стагнации. Рецензия на книгу: Аллахвердян А.Г. Динамика научных кадров в советской и российской науке: сравнительно-историческое исследование / Науч. ред. Е.З. Мирская. – М.: Когито-Центр, 2014. – 263 с. (2014)
Оноприенко М. В. - Конвергентные мегатехнологии и антропогенный кризис цивилизации. Рецензия на книгу: Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция / Под ред. Д.И. Дубровского. - М., 2013. – 272 с. (2014)
Криворучко А. В. - Методика визначення акустичних характеристик при формуванні вихідних вимог до спеціальної стрілецької зброї, Марченко О. С., Махініч О. В. (2013)
Осьмак С. Г. - Аспекти систематизації проведення випробувань основних технічних характеристик випромінювачів світла відповідно до зарубіжних стандартів, Шумак С. І. (2013)
Скоробагатько М. А. - Підвищення організації (ефективності) праці спеціалістів Експертної служби МВС України за рахунок оснащення сучасними автономними системами освітлення для проведення оглядів місць події у несприятливих умовах освітлення (2013)
Яковенко А. В. - Метод обработки двоичной маски дифференциально-представленного кадра в системах визуализации объективного контроля, Леках А. А., Жуйков Д. Б. (2013)
Баранник В. В. - Биадическое представление пакетов предсказанных кадров с апертурной аппроксимацией, Акимов Р. И., Думанский М. В. (2013)
Подорожняк А. О. - Морфологічна обробка цифрових зображень з телескопів, Гриб Р. М., Домнін С. В. (2013)
Баранник В. В. - Информационная модель комбинированного дифференциального представления изображений в двумерном полиадическом пространстве, Кулица О. С. (2013)
Кривонос В. Н. - Метод восстановления значимых компонент трансформант в технологии реконструкции видеоинформации, Хаханова А. В. (2013)
Сидченко С. А. - Метод криптокомпрессионных преобразований с ключом, Ларин В. В., Баранник Д. В. (2013)
Яремчук Ю. Е. - Возможность построения скрытого канала передачи данных в системах технической защиты информации, Кулагин Е. А. (2013)
Соловьев В. И. - Метод анализа главных компонент в задачах обработки аудиоинформации (2013)
Шкуліпа П. А. - Розробка діагностичних тестів перевірки одномірного активізованого шляху радіоелектронних пристроїв з кратними несправностями для електромагнітного методу, Лєнков С. В., Сєлюков О. В. (2013)
Гостев В. И. - Аппроксимация комплексной передаточной функцией звена ПАДЕ n-го порядка (приближением ПАДЕ n-го порядка) звена чистого запаздывания для AQM-систем, Кунах Н. И., Невдачина О. В., Артющик А. С. (2013)
Кухаренко С. В. - Модель планування виробництва продукції при обмежених ресурсах промислового підприємста (2013)
Піскун С. Ж. - Оцінка безпеки інформаційної сфери, Хорошко В. О., Хохлачова Ю. Є. (2013)
Богдан В. П. - Блокування засобів стільникового зв’язку і бездротового доступу (2013)
Єжова Л. Ф. - Багатокритеріальна оптимізація систем інформаційної безпеки, Скачек Л. М., Хорошко В. О. (2013)
Дудикевич В. Б. - Функціональна безпека інформаційних технологій: засади, методологія, реалізація, Микитин Г. В., Рудник О. Я. (2013)
Кудінов В. А. - Напрями подальшого розвитку методології оцінки рівнів захищеності інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи оперативного інформування МВС України у зв’язку з набуттям чинності нового КПК України (2013)
Коротєєв І. М. - Первинні заходи з пошуку пристроїв витоку інформації (2013)
Яремчук Ю. Є. - Шифрування інформації без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей (2013)
Смерницький Д. В. - Промислова власність як об’єкт стандартизації (2013)
Савенко Я. В. - Дослідження спектрорадіометричної системи для локалізації об’єктів у міліметровому діапазоні, Репа Ф. М., Заїчко К. В. (2013)
Гунченко Ю. О. - Методичні засади планування та управління процесом інтенсивної підготовки фахівців спецпідрозділів, Шворов С. А., Гончарук А. А. (2013)
Коженевский С. Р. - Победа проигравших или история создания флеш-памяти, Вечер В. В. (2013)
Рибальський О. В. - Методологія розробки методики та програми проведення ідентифікаційних досліджень цифрової апаратури запису зображень, Соловйов В. І., Бєлозьоров Є. В. (2013)
Луцкий М. Г. - Обоснование адаптивного одноосновного позиционного представления битовых плоскостей трансформант изображений, Рогоза И. Е., Демедецкий А. О. (2013)
Додух А. Н. - Методологические аспекты снижения задержек компрессии видеоданных в дистанционных системах формирования (2013)
Баранник В. В. - Технология перфорированного описания массивов дифференциального представления в системах доставки сжатых изображений, Кулица О. С. (2013)
Яковенко А. В. - Метод восстановления сжатых динамических изображений стационарного фона, Леках А. А. (2013)
Баранник В. В. - Методологические принципы биадического представления межкадровых апертур видеоинформационного потока, Акимов Р. И., Думанский М.В. (2013)
Карпінець В. В. - Оцінювання впливу цифрових водяних знаків на якість векторних зображень та забезпечення стійкості до зловмисних атак, Яремчук Ю.Є., Безпалий К. В. (2013)
Гулак Г. М. - Понятійний апарат та модель кібернетичної безпеки (2013)
Кудінов В. А. - Оцінка коефіцієнта оперативної готовності організаційних заходів до захисту типового вузла інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України з обробки інформації (2013)
Смерницький Д. В. - Аспекти охорони об’єктів промислової власності: етап підготовки документів для отримання патенту (2013)
Филь С. П. - Особливості патентування секретних винаходів (корисних моделей) в Україні, Филь Р. С. (2013)
Зацеркляний М. М. - Слідоутворення в інформаційних компонентах комп’ютерних систем, Струкова О. В. (2013)
Вересенко Ю. В. - Вивчення та аналіз особливостей дактилоскопічних сканерів (2013)
Мусієнко Д. І. - Система електронного моніторингу від компанії 3М, Пустовіт О. О. (2013)
Нестерчук І. М. - Аспекти створення спеціальних водометних автомобілів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Бараш Є. Ю. - Зарубіжний досвід організаційно-правових форм управління пенітенціарною системою та можливості його використання в Україні (2012)
Бондаренко Є. І. - Особливості процедури застосування правового прецеденту в Англії (2012)
Васильєв Є. Є. - Мотиваційні фактори становлення середнього класу в Україні та їх правове регулювання (2012)
Дьоміна О. С. - Типологія правової культури (2012)
Івченко І. О. - Поняття "дитина з обмеженими можливостями”: теоретико-правовий аналіз (2012)
Маловічко І. В. - Історичні передумови виникнення форм влаштування дітей-сиріт (2012)
Павличенко О. В. - Загальні тенденції розвитку дослідження проблематики правової фікції у вітчизняній юридичній науці (2012)
Скригонюк М. І. - Закон узаконення законного себе з участю поміркованої людської маси (елементи плебсологічної як філософсько-правової системи) (2012)
Черновський О. К. - Професійна втома або синдром емоційного вигорання працівників органів суду, Скуляк І. А. (2012)
Ель-Кафарна М. С. - Особливості міжнародно-правового статусу Палестини в 1917–1947 роках (2012)
Цимбал В. О. - Методологічні проблеми побудови та діяльності апарату народного комісаріату фінансів УРСР (1919–1936 рр.) (2012)
Шевчук В. О. - Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство Київської Русі (2012)
Маньгора Т. В. - Діяльність А. Яковліва як вченого-правознавця в еміграції (2012)
Андрусишин Б. І. - Держава, право і церква в новітній історії (ХХ – поч. ХХІ ст.), Бондаренко В. Д. (2012)
Берназюк Я. О. - Право вето Президента України у системі стримань і противаг (2012)
Конончук Н. М. - Усиновлення як форма влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за сімейним законодавством України (2012)
Купіна Л. Ф. - Підстави та умови атестації педагогічних працівників (2012)
Легенченко М. О. - Особливості сплати земельного податку у правовідносинах оренди комунального майна (2012)
Накоренок В. П. - Права і обов’язки сторін договору постачання енергетичними ресурсами через приєднану мережу в Україні (2012)
Шимон С. І. - Поняття майнових цивільних правовідносин як сфери реалізації та обігу майнових прав (2012)
Можайкіна О. С. - Актуальні питання ранньої профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх в умовах діяльності загальноосвітніх шкіл (2012)
Роговенко М. М. - Діяльність тоталітарних сект як загроза національній безпеці України, Роговенко Д. С. (2012)
Cавінова Н. А. - Про потребу стратегічних заходів кримінально-правової політики у інформаційному просторі (2012)
Тітенко І. М. - Сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією: питання об’єкта складу злочину (2012)
Тітко Е. В. - Правомірне обмеження свободи вираження поглядів в інтересах захисту національної безпеки (2012)
Маньгора В. В. - Роль юридичних клінік у професійній підготовці майбутніх юристів (2012)
Наші автори (2012)
Братчун В. И. - Старение асфальтобетонных смесей, асфальтобетонов и способы повышения их термоокислительной стой кости, Пактер М. К., Стукалов А. А., Беспалов В. Л., Гуляк Д. В., Ромасюк Е. А. (2015)
Гаранжа И. М. - Подбор состава самоуплотняющегося бетона без минеральных добавок для использования в трубобетонных конструкціях, Лахтарина С. В., Зайченко Н. М., Танасогло А. В., Бакаев С. Н., Гаранжа С. В. (2015)
Кралин А. К. - Методы пластического деформирования поверхностного слоя деталей машин, Рыбалко Р. И. (2015)
Бармотин А. А. - Экспериментально-теоретические исследования прочности и деформативности гипсокартонных конструкций, Косик А. Б. (2015)
Гайворонский Е. А. - Особенности типологии и архитектуры объектов застройки терриконов, направления их использования в строительстве и роль в архитектуре и градостроительстве Донецкого региона, Югов А. М. (2015)
Вовк З. В. - Гемохроматоз і гемосидероз у дітей, Цимбаліста О. Л., Синоверська О. Б. (2015)
Островськи М. М. - Аналітичний погляд на проблему коморбідності хозл та бронхоектатичної хвороби: досягнення, умови сього-дення та невирішені питання, Стовбан М. П., Філіпова С. Л. (2015)
Вірстюк Н. Г. - Вплив метаболічного синдрому на клінічні характеристики псоріазу, Никифорук М. М. (2015)
Вірстюк Н. Г. - Ефективність комплексного лікування хворих із хронічною серцевою недостатністю із врахуванням стану імунної системи, Черкашина О. Є. (2015)
Драпчак І. М. - Оцінка ефективності комбінації капікор/глутаргін у осіб з постійною фібриляцією передсердь та поєднаною патологією печінки на фоні тривалої терапії варфарином (2015)
Кіндракевич Ю. Б. - Стан місцевого гуморального імунітету при гострому тромбозі гемороїдальних вузлів, Шевчук І. М., Багрій М. М., Шаповал А. Л., Герич Р. П., Соломчак П. В. (2015)
Кошель І. В. - Дієтотерапія аспірин-асоційованого назального поліпозу (2015)
Кулікова М. В. - Роль поліморфізмів генів ренін-ангіотензинової системи та імунозапалення у розвитку глюкометаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, Ащеулова Т. В. (2015)
Макян С. В. - Клінічні особливості перебігу рецидивного та хронічного бронхіту у дітей (частина 2), Майданник В. Г., Гаргаун В. А. (2015)
Матейко Г. Б. - Динамка вмісту цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, інтерферону-) та 2-мікроглобуліну при пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, Пилюк І. І. (2015)
Мергель Т. В. - Вплив застосування черезшкірного коронарного втручання на перебіг серцевої недостатності у хворих із Q, QS інфарктом міокарда (2015)
Николюк А. М. - Дослідження контрастної чутливості зорового нерва як метод раннього виявлення компресивної оптичної нейропатії (2015)
Оринчак М. А. - Вплив інсулінорезистентності на перебіг вперше діагностованої фібриляції передсердь, Василечко М. М. (2015)
Павленко О. В. - Клініко-мікробіологічні аспекти перебігу флегмон обличчя та шиї, Біда Р. Ю. (2015)
Переяслов А. А. - Ультрасонографія з доплерографією у діагностиці некротичного ентероколіту у новонароджених, Борис О. Я., Борова-Галай О. Є. (2015)
Переяслов А. А - Порівняльний аналіз ультрасонографіі та лапароскопії у діагностиці абдомінальної форми крипторхізму, Доценко Ю. Р. (2015)
Погорєлов В. М. - Терапія набрякового синдрому у хворих з хронічним легеневим серцем, Брек В. В., Коваленко О. С., Зайцева О. В. (2015)
Сухоребська М. Я. - Клінічне значення рівня лептину та С-реактивного білка у сироватці крові хворих на остеоартроз у поєднанні забдомінальним ожирінням (2015)
Боцюрко В. І. - Ускладнена трофічна діабетична виразка у старечому віці, Пиптюк О. В., Доскач Р. Г., Горбаль Б. Г., Сухоребська М. Я (2015)
Ломей Я. І. - НПЗП – індуковані гастро- і ентеропатії, Лудин В. І., Ломей Ю. Я. (2015)
Палійчук О. В. - Рак яєчника і мутація 5382insC в гені BRCA1, Россоха З. І. (2015)
Бабенко А. Д. - Застосування інтерактивної форми навчання у вигляді методу кооперативних груп під час вивчення предмету "Ортодонтія” на ІV курсі стоматологічного факультету в рамках кредитно-модульної системи (2015)
Гайова І. М. - Діагностичне значення розладів сечопуску, при написанні анамнестичної частини історії хвороби, студентами ІІІ курсу, що вивчають пропедевтику внутрішньої медицини (2015)
Карпінець І. М. - Вивчення ставлення до навчання студентів-іноземців Івано-Франківського національного медичного університету (2015)
Кінаш Н. М. - Напрямки реорганізації вищої медичної освіти в Україні (2015)
Махлинець Н. П. - Психофізичні аспекти підвищення ефективності засвоєння практичних навичок у студентів стоматологічних факультетів (2015)
Мергель Т. В. - Роль підсумкового модульного контролю виробничої лікарської практики з внутрішньої медицини у студентів п’ятого курсу факультету підготовки іноземних громадян Івано-Франківського національного медичного університету, Галюк Н. М., Юсипчук У. В. (2015)
Николюк А. М. - Новітні підходи до вивчення студентами-медиками офтальмології (2015)
Оріщак Д. Т. - Особливості організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі оторино-ларингології, Попович В. І., Василюк Н. В., Кошель І. В. (2015)
Шимон Рохкінд - Відновлення периферичних нервів після балістичних травм (2015)
Басараба Т. П. - Аналіз захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом, як індикаторів ВІЛ-інфікованості (2015)
Пахаренко Л. В. - Особливості способу життя жінок з передменструальним синдромом (2015)
Пилипчук В. І. - Вивчення якості життя у хворих після операцій з приводу хронічного панкреатиту, ускладненого біліарною гіпертензією (2015)
Астаф"єв О. Г. - Риси готики в поемі Северина Гощинського "Zamek Kaniowski" (2015)
Артемова Л. В. - Іронія як маркер авторського стилю іспанської публіцистики (2015)
Бикова Т. В. - Філософія буття гуцула крізь призму дефініції "Гуцульщина як текст" в українській малій прозі перших десятиріч ХХ століття (2015)
Білик Н. Л. - Семантичний потенціал екфразису синтетичних видовищних мистецтв у романі М. Продановича "Сад у Венеції" (2015)
Бітківська Г. В. - Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі (2015)
Бобер В. О. - Релікти звичаєвого права у творах Ганни Барвінок (2015)
Бовсунівська Т. В. - Амнезія й пам’ять у "Французькому романі" Фредеріка Бегбедера (2015)
Бодасюк О. Ю. - Поетичні збірки Євгена Плужника "Рання осінь" та "Дні" у літературному контексті 20-их років ХХ ст. (2015)
Бойко Н. - До питання дифузних жанрих підвидів малої прози О.Кониського (2015)
Бойніцька О. С. - Відновлення: Перша світова війна у трилогії Пет Баркер (2015)
Бондарєва А. О. - Відображення фіктивного і документального в автобіографічній прозі (на матеріалі творів Юдіт Гот"є) (2015)
Борисюк І. В. - Метафори смерті в поезії Сергія Жадана (2015)
Бумбур Ю. М. - Єврейська тема у літературі американського натуралізму (2015)
Бунчикова О. О. - Парадигма образу перших християн у творчості Тараса Шевченка (на матеріалі поем "Неофіти" і "Марія") (2015)
Бурлака Д. - Інтерпретаційна модель образу правителя у літературі Києворуської держави: методологія вивчення (2015)
Бурутіна А. - Феномен руської святості у творчості Тараса Шевченка (2015)
Василевич Е. А. - Критерий поколений как системообразующий в рамках исследования современного литературного процесса (2015)
Величко М. П. - Художній досвід східноарабської поезії в ліриці Ібн Зейдуна (2015)
Вишницька Ю. В. - Індивідуально-авторська реконструкція есхатологічних міфосценаріїв у художніх творах Сергія Жадана (2015)
Вінійчук О. М. - Бог у творчості Зігмунта Красінського (2015)
Волоха І. - Концептуальні пошуки власного "я" у курйозних віршах Івана Величковського (2015)
Гаєвська Н. М. - Психологічна спрямованість жіночих образів за книгою "З непокритою головою. Українська жіноча проза" (К., 2013), Гаєвська О. В. (2015)
Гладун Д. В. - Український театр у Києві на початку 20-их років ХХ ст. (за матеріалами неопублікованих праць Юрія Меженка) (2015)
Динь О. В. - Імагологічна візія України у творчості Рауля Чілачави (2015)
Довбня К. В. - Жанрово-стилістичні особливості поезії Міри Баї (2015)
Дорошенко К. С. - Образ карнавалу в поезії Віктора Неборака (2015)
Доценко Н. В. - Наративні стратегії Патріка Модіано: традиція і новаторство (2015)
Дядченко Л. - Концепт межі, його семантика та втілення в текстах "Київського періоду" Т.Федюка (2015)
Забіяка І. В. - Іронія в сонеті другої половини ХХ століття: Г. Сапгір та Ю. Андрухович (2015)
Задорожна О. С. - "Феміністська" поетика творів Оксани Забужко (2015)
Зелена Ю. - Особливості художнього психологізму в оповідній манері Ганни Барвінок та Марка Вовчка (на матеріалі оповідання Ганни Барвінок "Хатнє лихо" та Марка Вовчка "Козачка") (2015)
Ісаєва Н. С. - Образ "сучасної відьми" в китайському етнокультурному контексті прози Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання "М’янмарський нефрит") (2015)
Карбан А. А. - Механізми збереження елементів фольклорної системи в народних оповіданнях про голодомор 1932-1933 рр. (2015)
Кармадонова С. М. - Міфологічний хронотоп в повісті Миколи Гоголя "Вій" (2015)
Карпенко С. Д. - Українське казкознавство: едиції минулого та сучасного (2015)
Кирюшко Н. В. - Ініціальний шлях героя в романах фентезі (2015)
Кобчінська О. І. - Художні коди індивідуальної пам’яті в новелі Сільвена Трюделя "Тюльпани і маки" (2015)
Ковальчук О. Д. - Фемінне у поезії українського високого Бароко. Аспект ірраціонального (2015)
Ковальчук Ю. А. - Зображення Кореї в європейській літературі епохи Просвітництва (2015)
Ковінько М. В. - Специфіка авторської маски в "Морських оповіданнях" Марусі Клімової (2015)
Ковтонюк Н. П. - Архетипний інтертекст як гносеологічне та онтологічне явище (2015)
Коржик А. - Харчові табу та ритуальна трапеза в українському фольклорі (2015)
Костенко Н. - 4-іктовий тактовик у ранній поезії Бориса Олійника (Борис Олійник, "Вишнева мелодія" та ін. // Зб. "Вибір", 1965) (2015)
Красножон К. В. - Порівняльний аналіз основного тексту та редакцій вірша В. Стуса "На лисій горі догоряє багаття нічне…" (2015)
Круглій А. М. - Ідейна парадигма літературної спадщини києворуського книжника Серапіона (2015)
Кудряшова О. В. - Пам’ять та інтуїція як сутнісні ознаки кордоцентризму у збірці Анатолія Дністрового "Спостереження" (2015)
Ластовець М. Ю. - Латинськомовна поема "Cupido seu amor alatus" Іларіона Ярошевицького як літературна пам’ятка XVII ст. (2015)
Левчин І. Д. - "Нова газель" у революційній поезії Кейсара Амінпура (2015)
Літвинчук Т. В. - Образ міста в діалозі мистецтв: українська література доби Середньовіччя і Відродження (2015)
Львовіч А. В. - Структурно-семиотическая модель в романе В. Каверина "Два капитана" (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 30: Портрет харьковского математика, механика и кибернетика Владимира Логвиновича Рвачева (2016)
Волкова О. Г. - Исследование характера механического взаимодействия рабочих поверхностей сильноточных разрывных контактов, Жорняк Л. Б. (2016)
Заблодский Н. Н. - Применение принципов объектно-ориентированного проектирования в разработке электрических машин, Плюгин В. Е., Петренко А. Н. (2016)
Клименко Б. В. - Исследование возможности применения интерфейсных реле в системах гибридной коммутации обмоток бистабильных актуаторов, Ересько А. В., Варшамова И. С., Лелюк Н. А. (2016)
Милых В. И. - Определение электромагнитных параметров и фазовых соотношений в турбогенераторах автоматизированным расчетом магнитного поля в программной среде FEMM, Полякова Н. В. (2016)
Панченко В. І. - Машинно-трансформаторний агрегат для вітроенергетичних установок, Ципленков Д. В., Гребенюк А. М., Кириченко М. С., Бобров О. В. (2016)
Петрушин В. С. - Сравнение эксплуатационных характеристик многофазных регулируемых асинхронных двигателей, Беликова Л. Я., Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н. (2016)
Сокол Є. І. - Чисельний розрахунок електричних полів при наявності криволінійної границі розділу між провідним та непровідним середовищами, Резинкіна М. М., Сосіна О. В., Гриб О. Г. (2016)
Баранов М. И. - Экспериментальные исследования электротермической стойкости проводов и кабелей к воздействию нормированного по международному стандарту IEC 62305-1-2010 апериодического импульса тока искусственной молнии, Рудаков С. В. (2016)
Gapon D. A. - Guaranteeing the trouble-free operation of capacitor banks in power-supply systems of industrial enterprises, Bederak Ya. S. (2016)
Матусевич О. О. - Методика визначення показника якості системи технічного обслуговування силового електрообладнання тягових підстанцій (2016)
Мороз А. Н. - Нейро-сетевое моделирование в задачах прогнозирования режимов работы электрических сетей, Черемисин Н. М., Черкашина В. В., Холод А. В. (2016)
Сиротин Ю. А. - Уравнения мгновенных и интегральных мощностей несинусоидальных 3–фазных процессов, Иерусалимова Т. С. (2016)
Лоторєв В. О. - Сучасні технічні засоби – у практичну діяльність підрозділів ОВС, Марченко О. С. (2013)
Рыбальский О. В. - Автоматизация подбора коэффициента фрактального масштаба в программе "Фрактал”, Соловьев В. И., Журавель В. В., Татарникова Т. А. (2013)
Баранник В. В. - Трехмерное полиадическое кодирование в направлении, начиная с младших элементов, Рябуха Ю. Н. (2013)
Кобозева А. А. - Основы метода выявления клонированных участков изображения, подвергнутых коррекции яркости, Лебедева Е. Ю. (2013)
Гунченко Ю. О. - Методологічні основи побудови тренажерно-моделюючих систем інтенсивної підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення, Лєнков С. В., Толубко В. Б., Шворов С. А. (2013)
Яковенко А. В. - Метод оценки битовой скорости видеопотока для технологии структурно-весового кодирования, Красноруцкий А. А., Тарнополов Р. В. (2013)
Кривонос В. Н. - Метод оценки вычислительной сложности обработки изображений с выявлением значимых компонент трансформант, Бекиров А. Э., Думанский М. В. (2013)
Остроумов Б. В. - Метод оценки интенсивности потока сжатых видеокадров, Леках А. А., Бойко Ю. П. (2013)
Липовский В. Г. - Классификация методов прогнозирования в авиационных инфокоммуникационных сетях, Чирков Д. В. (2013)
Штепа В. М. - Методичні засади застосування нейроннbх мереж для визначення важливості вхідних електронних документів, Заєць Н. А., Лєнков O. В., Шворов А. С. (2013)
Бобок И. И. - Выявление цифровых изображений, пересохраненных в формат без потерь из формата с потерями, как составная часть стеганоанализа (2013)
Емельянов С. Л. - Систематизация критериев оценки эффективности помех систем активной защиты информации (2013)
Павлов І. М. - Морфізм функцій і бієктивність об’єктів при проекції множин загроз та областей систем захисту інформації (2013)
Прокопенко С. Д. - Средства съема данных с накопителей с дефектными секторами при производстве компьютерно-технических экспертиз, Коженевский С. Р. (2013)
Смерницький Д. В. - Адміністративно-правове регулювання реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (2013)
Карпінець В. В. - Аналіз сучасних методів вирішення проблеми захисту авторського права векторних зображень, Яремчук Ю. Є. (2013)
Филь С. П. - Особливості патентування секретних винаходів (корисних моделей) в Україні, Филь Р. С. (2013)
Мазур М. П. - Концепція побудови та основні складові інформаційно-аналітичної системи картографічного відображення статистики дорожньо-транспортних пригод, Яновський М. Л., Ваврашко А. А. (2013)
Внуков Ю. Н. - Разработка методики оценки уровня автоколебаний тонкостенной детали при ее концевом фрезеровании, Гермашев А. И., Дядя С. И., Козлова Е. Б., Каморкин П. А. (2015)
Внуков Ю. Н. - Особенности работы привода главного движения токарного станка в режиме постоянного варьирования скоростью вращения шпинделя, Кучугуров М. В., Зубарев А. Е. (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Физический прогноз особенностей вскрытия зеренных металлопокрытий с ультрадисперсными алмазами при алмазно-искровом шлифовании (2015)
Калафатова Л. П. - Определение влияния динамических характеристик процесса шлифования на качество обрабатываемой поверхности изделий из ситаллов, Поколенко Д. В. (2015)
Кобелев В. М. - Определение виброустойчивости и жесткости станка при совмещении подрезки с растачиванием, Творищук И. М., Оргиян А. А. (2015)
Пыжов И. Н. - 3D моделирование процесса правки алмазных кругов методом конечных элементов, Федорович В. А., Клименко В. Г. (2015)
Тонконогий В. М. - Расчет амплитуды колебаний при прерывистом шлифовании, Якимов А. А. (2015)
Якимов А. А. - Определение времени теплового насыщения при проектировании абразивного инструмента с прерывистой рабочей поверхностью (2015)
Яровой Ю. В. - Распределение припуска по условию минимума удельной работы резания, Яровая И. А. (2015)
Внуков Ю. Н. - О влиянии PVD покрытий на условия резания, износ и стойкость инструмента, Козлова Е. Б., Кондратюк Э. Б. (2015)
Внуков Ю. Н. - Конструирование многослойных покрытий для резания железоуглеродистых материалов инструментом из быстрорежущей стали, Козлова Е. Б., Кондратюк Э. Б. (2015)
Онисько О. Р. - Технологічні аспекти армування тіл обертання гранулами легких карбідів у процесі електрошлакового відцентрового лиття, Богаченко О. М., Роп’як Л. Я. (2015)
Становский А. Л. - Автоматизированное проектирование тепломассообменых аппаратов с помощью фрактальных сверток компьютерных томограмм, Торопенко А. В., Швец П. С., Бондаренко В.В. (2015)
Федорович В. А. - 3D моделирование процесса изготовления алмазных кругов методом конечных элементов, Пыжов И. Н. (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование монокристаллических материалов для оптоэлектронной техники, Сидорко В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Ветров А. Г., Сильченко Я. Л., Данильченко М. А. (2015)
Шелковой А. Н. - К вопросу о имитационном моделировании машинно-ручных технологических операций в системах обработки металлов резанием, Шрон Л. Б., Ищенко Г. И., Рузметов А. Р., Семченко М. С. (2015)
Вайсман В. О. - Построение системы менеджмента качества на основе международных стандартов, Колесникова Е. В., Олех Т. М., Оборская А. Г. (2015)
Залога В. О. - Система факторів, що впливають на якість інструментальної підготовки машинобудівного підприємства в умовах закупівлі металорізального інструменту, Івченко О. В., Залога О. О. (2015)
Криворучко Д. В. - Качество зубчатых колес на основе волокнистых полимерных композиционных материалов, Осадчий И. О. (2015)
Лищенко Н. В. - Спектральный анализ при измерении параметров шероховатости и волнистости фрезерованной поверхности, Ларшин В. П., Сабиров Ф. С. (2015)
Оргиян А. А. - Расчеты погрешностей тонкого растачивания гладких и ступенчатых отверстий, Баланюк А. В., Албакуш А. (2015)
Равська Н. С. - Визначення відхилення профілю зубчастих коліс від евольвентного при їх зубофрезеруванні черв'ячними фрезами, Охріменко О. А. (2015)
Тонконогий В. М. - Повышение качества машиностроительных литых деталей, Прокопович И. В., Духанина М. А., Шмараев А. В. (2015)
Усов А. В. - Исследование причин трещинообразования при шлифовании материалов и сплавов, склонных к этому виду дефектов, Смирный С. Г. (2015)
Якимов О. О. - Розрахунок глибини дефектного шару, що утворюється при зубошліфуванні тарільчастими кругами, Бовнегра Л. В., Корнещук І. Т. (2015)
Гусарев В. С. - Энергетические затраты на производство изделий машиностроения, Кадхим А. Б. (2015)
Поперека К. Д. - Розробка програмного забезпечення автоматизованого контролю комплексного показника санітарно-гігієнічних факторів, Костенко В. Л. (2015)
Становская И. И. - Управление латентными рисками в технологии машиностроения, Щедров И. Н., Березовская Е. И., Добровольская В. В. (2015)
Тигарев В. М. - Создание системы моделирования и проектирования солнечных батарей в САПР Inventor, Тонконогий В. М., Сапожков Е. И. (2015)
Баранник В. В. - Обоснование проблемных недостатков технологии компонентного кодирования трансформированных изображений для средств телекоммуникаций, Стасев Ю. В., Туренко C. B. (2013)
Школьник А. Ю. - Оценка степени компрессии изображений в системах аэрокосмического мониторинга (2013)
Баранник В. В. - Методологическая база для управления битовой скоростью видеопотока в процессе компрессии, Красноруцкий A. A., Яковенко A. B. (2013)
Толубко В. Б. - Функціональна схема автономної автоматизованої системи технічного діагностування об'єктів радіоелектронної техніки спеціального призначення, Боряк К. Ф., Шкуліпа H. A. (2013)
Мясищев A. A. - Изучение возможности построения web-сервера на платформе Arduino для удаленного управления, Ленков C. B., Жиров Г. Б. (2013)
Ленков C. B. - Вирішення оптимізаційної задачі налаштування нейронних мереж із використанням генетичних алгоритмів, Заєць H. A., Шворок A. C., Штепа В. M. (2013)
Бойчук В. О. - Біокомп'ютери та методики їх програмування, Муляр І. В., Царьов Ю. О. (2013)
Мельник М. А. - Методика сравнительной оценки устойчивости стеганографических алгоритмов к сжатию (2013)
Яремчук Ю. Є. - Спеціалізовані процесори реалізації шифрування з відкритим ключем на основі рекурентних послідовностей (2013)
Скачек Л. M. - Оцінка уразливості інформації в мережах зв'язку (2013)
Смерницький Д. В. - Забезпечення прав інтелектуальної власності як результату наукової і науково-технічної діяльності (2013)
Бурячок В. Л. - Особливості проектування систем захисту від негативних наслідків інформаційно-психологічного впливу, Шиян A. A. (2013)
Гайша О. О. - Розробка структури системи управління реактивним заспокоювачем хитавиці швидкохідних маневрених кораблів малої водотонажності (2013)
Содержание (2015)
Гнедкова И. А. - Лектинсвязывающие и туморогенные свойства клеток глиомы С6, Лисяный Н. И., Станецкая Д. Н., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Шмелева А. А., Малышева Т. А., Черненко О. Г., Гнедкова М. А. (2015)
Бучинська Л. Г. - Інформаційний ресурс "Спадкові ракові синдроми" як елемент первинної профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, Глущенко Н. М., Несіна І. П., Юрченко Н. П., Брєєва О. В., Білик О. О. (2015)
Prymak S. V. - Tumor necrosis factor in acute leukemia patients, Matlan V. L., Barilka V. A., Shalay O. O., Loginsky V. E. (2015)
Захарцева Л. М. - Морфологическая диагностика фолликулярных лимфом, Кропельницкий В. А. (2015)
Гуменюк Л. Д. - Імуногістохімічна оцінка експресії с-MYC у тканині раку шлунка: зв’язок із показниками мікрооточення, дисемінованими пухлинними клітинами та виживаністю, Осинський Д. С., Бубновська Л. Н., Ганусевич І. І., Мамонтова Л. А., Ковельська А. В., Меренцев С. П., Осинський С. П. (2015)
Голотюк В. В. - Лікувальний патоморфоз раку прямої кишки, зумовлений променевою терапією на фоні полірадіомодифікації із застосуванням антиметаболіту і попередника синтезу оксиду азоту, Багрій М. М., Бурлака А. П. (2015)
Щуров Н. Ф. - Соотношение строма/паренхима в ткани опухоли и выживаемость больных раком молочной железы с гиперэкспрессией Ki-67 (2015)
Зайчук В. В. - Эффективность сочетания противоопухолевой аутовакцины со стандартным противоопухолевым лечением при раке молочной железы (анализ данных 10-летнего наблюдения), Верещако Р. И., Чешук В. Е., Пономарева О. В., Караман О. М., Сидорчук О. И., Мотузюк И. Н., Потебня Г. П., Савцова З. Д. (2015)
Проценко В. В. - Результати хірургічного лікування хворих із метастатичним ураженням кісток кінцівок, Ільніцький О. В. (2015)
Козаренко Т. М. - Особливості лімфогенного метастазування раку глотки за даними мультидетекторної комп’ютерної томографії, Логаніхіна К. Ю. (2015)
Глузман Д. Ф. - Иммуноцитохимические исследования клеток крови и костного мозга в диагностике В-линейных неходжкинских лимфом, Скляренко Л. М., Ивановская Т. С., Украинская Н. И., Коваль С. В., Завелевич М. П., Полудненко Л. Ю., Джалилов А. Ф., Зинченко В. Н., Зубрицкая Т. Б. (2015)
Пономарева О. В. - Алгоритм лечения больных раком молочной железы с метастатическим поражением костей: обзор литературы и клинический случай, Пивнюк В. М., Осинский Д. С., Горбатюк Т. А. (2015)
Про роботу Експертної проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2015)
Валентин Леонидович Ганул (2015)
Burkovska А. - Banking system of Ukraine: the features of the present activity, Lunkina T. (2015)
Кіщак І. Т. - Тваринництво України у світовому галузевому розвитку, Корнєва Н. О., Новіков О. Є. (2015)
Вишневська О. М. - Глобалізаційний вплив у формуванні критеріїв оцінки середовища держави, Лісковецька Т. П. (2015)
Мельник О. І. - Венчурне фінансування як фактор розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки (2015)
Баришевська І. В. - Нормативно-правові та практичні аспекти формування та обліку статутного капіталу комерційних банків, Корабахіна А. Ю. (2015)
Соколова А. О. - Вплив трансформаційних процесів на результативність аграрного сектора економіки Волинської області, Ратошнюк Т. М. (2015)
Мельниченко І. В. - Запаси бюджетних установ: окремі питання відображення в обліку (2015)
Богославська А. В. - Формування політики економічного розвитку заповідних територій і об’єктів природно-заповідного фонду (2015)
Рибачук В. П. - Інноваційна модель як інституційна основа ефективності і конкурентоспроможності економіки (2015)
Пехов В. А. - Сортові інновації у виробництві зерна сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Господаренко Г. М. - Фотосинтетична діяльність рослин рижію ярого залежно від удобрення в Правобережному Лісостепу, Рассадіна І. Ю. (2015)
Грицаєнко З. М. - Фотосинтетична продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів, Даценко А. А. (2015)
Вожегова Р. А. - Вплив різних доз азотного добрива та норм висіву на елементи структури врожаю сортів пшениці озимої, Мунтян Л. В. (2015)
Шевніков М. Я. - Міжвидова конкуренція та забур’яненість посівів сої залежно від моделі агрофітоценозу, Міленко О. Г. (2015)
Самойленко О. А. - Вплив екотипу ячменю ярого на його урожайність в умовах Лівобережного Лісостепу України (2015)
Ображій С. В. - Урожайність культур за різних систем основного обробітку грунту та рівнів удобрення в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України (2015)
Чередниченко І. В. - Міцність водостійких структурних агрегатів чорнозему типового в умовах органічного землеробства (2015)
Кірієнко С. О. - Створення відновлювачів фертильності соняшнику, стійких до гербіциду експресс 75 в. г. (2015)
Гиль М. І. - Аналіз молочної продуктивності та ефекту відбору корів різних порід в умовах ТОВ "Колос-2011" Миколаївської області (2015)
Kiriyak Y. - Factors of global warming in Kherson region and features of eukaryotes' metabolism under these conditions, Tyshchenko M., Gorbatenko I. (2015)
Стародубець О. О. - Вплив різних типів води на запліднюючу здатність сперми кнурів при її розбавленні (2015)
Корнієнко О. О. - Ефективність використання штучного осіменіння в рисистому конярстві України (2015)
Ivanov H. - Calculation and choice of transitional landings, Polyanskiy P. (2015)
Marchenko D. - Tribological research on the process of wear of a friction pair "cable block – rope" considering rolling slippage (2015)
Kyrychenko O. - Electrodynamic stability of isolatorsand bus bars in a short circuit (2015)
Хвощан О. В. - Обгрунтування параметрів зарядного кола заглибних електророзрядних пристроїв, Тиндюк А. В. (2015)
Бабенко Д. В. - Дослідження якісного складу подрібненої маси насінників овоче-баштанних культур, Горбенко О. А., Горбенко Н. А., Кім Н. І. (2015)
Стрельцов В. В. - Математичне моделювання процесу стиснення м’ятки у олієвідокремлювачі шнекового типу (2015)
Содержание (2015)
Швачко Л. П. - Гени ТЕТ — нові епірегулятори у прогресії мієлопроліферативних і солідних новоутворень, Шумейко І. С. (2015)
Ганусевич І. І. - Желатинази сироватки крові як маркери контролю клінічного перебігу раку шлунка, Мамонтова Л. А., Меренцев С. П., Осинський С. П. (2015)
Осинський Д. С. - Асоціація рівня гіпоксії та показників ангіогенезу у тканині раку шлунка з гістологічними типами за Лауреном, Меренцев С. П., Дятел М. В., Ковельська А. В., Гуменюк Л. Д., Бубновська Л. М. (2015)
Бурлака А. П. - Редокс-стан тромбоцитів у хворих на рак прямої кишки та його вплив на ефективність лікування, Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М., Сидорик Є. П. (2015)
Kolesnik O. O. - The impact of postoperative complications and implication of a multimodal enhanced recovery programme on long-term outcomes of surgical treatment of colon cancer patients, Lisnyi I. I., Shudrak A. A., Lukashenko A. V., Mahmudov D. E., Burlaka A. A. (2015)
Захарцева Л. М. - Солидно-псевдопапиллярная неоплазия поджелудочной железы, Копчак В. М., Дятел М. В., Пекур Е. А., Копчак К. В., Перерва Л. А., Квасивка А. А. (2015)
Дронов О. І. - Особливості діагностики первинної лімфоцитарної лімфоми селезінки, Хоменко Д. І., Скомаровський О. А., Горлач А. І. (2015)
Григоровский В. В. - Гистологическое строение, клеточный состав и клинико-морфологическая дифференциальная диагностика синовиальной гигантоклеточной опухоли диффузного типа, Сильченко В. П., Григоровская А. В. (2015)
Проценко В. В. - Переваги модульного ендопротезування колінного суглоба у хворих із пухлинами кісток, Дуда Б. С. (2015)
Болгова Л. С. - Харьковская школа патологоанатомов у истоков метода цитологической диагностики в Украине, Оношко М. М. (2015)
Про роботу Експертної проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2015)
Інформаційне повідомлення. Науково-практична конференція "Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах (2015)
Сергей Петрович Осинский (1945-2015) (2015)
Требования к авторам (2015)
Гуржій О. І. - Про що свідчать дарчі надписи (маргіналії) на авторських книгах (на прикладі власної бібліотеки (м. Київ) і особистого фонду ім. І. О. Гуржія, який зберігається в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького) (2013)
Лапшин С. А. - Історіографія досліджень функціонування Правління Гетьманського уряду (1734–1750 рр.) (2013)
Якименко Л. І. - Дворянство Лівобережної України у візії Івана Павловського (2013)
Пошивайло С. Г. - Назви глин Опішного: історіографічний огляд (2013)
Постольник І. В. - Українське селянство на сторінках часопису "Київська старовина" (кінець ХІХ ст.) (2013)
Волошенко В. О. - Питання селянської освіти в інтерпретації авторів "Киевской старины" (1882–1906) (2013)
Михайлюк Ю. М. - Політична активність литовсько-руської знаті у висвітленні Дмитра Іловайського (2013)
Гончаренко Л. Л. - Німецька історіографія колоніальної політики Отто фон Бісмарка (2013)
Романцова Н. І. - "Історія України-Руси" Михайла Грушевського в оцінці радянської історіографії (2013)
Стопчак М. В. - Боротьба Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами: радянська історіографія (2013)
Волошин М. М. - Львівський осередок української етнографії в 40–50-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект (2013)
Дмитренко А. А. - Україна в міжнародних відносинах 1944–1991 рр.: історіографія проблеми (2013)
Самойленко Н. І. - Болгарська тематика на сторінках "Українського історичного журналу" (1985–1991 рр.) (2013)
Бондаренко О. В. - Соціально-правовий статус купецтва Російської імперії в 1775–1870 рр.: сучасна історіографія (2013)
Серяков О. А. - Реформа адвокатури 1864 р. у Російській імперії: сучасна історіографія (2013)
Власюк І. М. - Становище Православної церкви у Західній Україні та Західній Білорусі міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.): огляд сучасної історіографії (2013)
Горло Н. В. - Спорудження Дніпровського гідрокаскаду в 1950–70-х рр.: сучасна історіографія (2013)
Івченко О. О. - Соціально-економічні перетворення в українському селі 1953–1959 рр.: сучасна історіографія (2013)
Федоренко Я. А. - Соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення в українському селі періоду незалежності: історіографія проблеми (2013)
Чорна Н. М. - Торговельно-економічне співробітництво України та Польщі в 2004−2010 рр.: історіографія проблеми (2013)
Івангородський К. В. - Етнополітичні та теоретичні аспекти реконструкції етногенезу східних слов’ян у сучасній білоруській історіографії (2013)
Петрович В. В. - Джерела вивчення історико-топографічного розвитку міста Володимира X–XVIII ст. (2013)
Лопацька Н. М. - Актові, статистичні матеріали та епістолярії як джерела до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) (2013)
Кісіль В. Л. - Джерела "Сводной Галичско-Русской летописи с 1772 до конца 1800 года. Часть ІІ" Антона Петрушевича (2013)
Біла О. М. - Публікації газети "Волынь" як джерело для вивчення історії Волинської губернії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Казмірчук О. А. - Краєзнавча діяльність священиків Волинської губернії і висвітлення її результатів на сторінках "Волынских епархиальных ведомостей" (2013)
Мірошніченко С. В. - Джерелознавчі аспекти дослідження періодичного друку Слобідсько-Української (Харківської) губернії XIX – початку XX ст. (2013)
Петренко І. М. - Епістолярні і мемуарні джерела дослідження громадської діяльності Єлизавети Милорадович (2013)
Герінбург О. В. - Статистико-демографічні дослідження Херсонського земства: огляд джерельної бази (2013)
Ковальська Л. А. - Архівні джерела з історії партизансько-підпільного руху Луганщини років Великої Вітчизняної війни (2013)
Терещенко Т. В. - Соціально-побутова сфера села центральних областей України періоду відбудови (1943–1950 рр.) в архівних джерелах (2013)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Діловодний рівень зв’язків (на прикладі документів з архівної творчої спадщини композитора Юлія Мейтуса) (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського