Воровський О. О. - Лапароскопічна герніопластика у лікуванні защемлених гриж у хворих похилого та старечого віку, Шапринський В. О., Яцков Д. А., Закі Н. Н. (2016)
Дейкало І. М. - Порівняння результатів операційного лікування спайкової тонкокишкової непрохідності з використанням відкритих та лапароскопічних технологій, Буката В. В. (2016)
Шкварковський І. В. - Перший досвід виконання ендобіліарних втручань на Буковині, Бриндак І. А., Москалюк О. П. (2016)
Чапля М. М. - Наш досвід використання шкали the Guy’s stone score для прогнозування можливих ускладнень черезшкірної нефролітотрипсії, Боржієвський А. Ц. (2016)
Шевцов А. М. - Трансанальна гемороїдальна деартеріалізація з лазерною абляцією зовнішніх гемороїдальних вузлів – малотравматичний спосіб вирішення проблеми комбінованого геморою в амбулаторних умовах, Духовенко К. К., Медведик Я. Я., Шевченко Т. А. (2016)
Фіра Д. Б. - Інтраопераційний алгоритм дій при виконанні лапароскопічної холецистектомії у хворих із супутньою варикозною хворобою вен нижніх кінцівок (2016)
Сенютович Р. В. - Степлерні езофагоєюноанастомози. Сучасні тенденції, Баранніков К. В., Бодяка В. Ю., Шумко Б. І., Унгурян В. П., Чорний О. В. (2016)
Березницький Я. С. - Вибір методу ендоскопічного гемостазу при гострих шлунково-кишкових кровотечах, Сулима В. П., Ярошенко К. О. (2016)
Десятерик В. І. - Ризики лапароскопічної холецистектомії у хворих на жовчнокам’яну хворобу на тлі ішемічної хвороби серця, Васильченко Д. С., Шейко С. О. (2016)
Світлій пам’яті хірурга Tараса Адамовича Кадощука (2016)
70-річчя доктора фізико-математичних наук Мамуні Євгена Петровича (2013)
Мішуров Д. О. - Нанокомпозити на основі полімерів і шаруватих силікатів, Авраменко В. Л., Бровко О. О. (2013)
Демченко В. Л. - Особливості впливу зовнішнього магнітного поля на структуру і властивості полімерів та їх композитів (2013)
Бабкина Н. В. - Особенности вязкоупругого поведения органо-неорганических Ti-содержащих сополимеров и взаимопроникающих полимерных сеток на их основе, Мартынюк И. С., Алексеева Т. Т. (2013)
Давиденко В. В. - Термостабільність і кінетика термічної декомпозиції системи поліуретан – сульфат кальцію (2013)
Віленський В. О. - Теплофізичні властивості та особливості термодеструкції нанокомпозитів з поліепоксиду, оксиду металу та поліаніліну, отверднених у сталих фізичних полях, Бардадим Ю. В., Дмитрієва Т. В., Рябов С. В., Бортницький В. І., Давиденко В. В., Маслак Ю. В. (2013)
Лисенков Е. А. - Електрична та оптична перколяція в системах на основі поліпропіленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2013)
Куцевол Н. В. - Фoрмування наночастинок срібла в неіоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури, Мельник Н. П., Єжова Т. Г., Конько Ю. В., Чумаченко В. А. (2013)
Бойко В. П. - Исследование кинетики реакции уретанообразования олигоизопренов радикальной полимеризации, инициированной пероксидом водорода в растворах бутиловых спиртов, Грищенко В. К., Козлова Г. А., Грузевич А. Б., Остапюк С. М. (2013)
Губина А. В. - Превращения капролактама в присутствии микробного полисахарида ксантана, Козак Н. В., Дмитриева Т. В., Бортницкий В. И., Дударенко Г. В. (2013)
Варваренко С. М. - Нові амфіфільні поліестери псевдополіамінокислоти на основі природних двоосновних амінокислот і діолів, отримані реакцією естерифікації Стегліха, Фігурка Н. В., Самарик В. Я., Воронов А. С., Тарнавчик І. Т., Дронь І. А., Носова Н. Г., Воронов С. А. (2013)
Огар Г. - Синтез і властивості макрофотоініціаторів на основі 2-ізопропілокси-1,2-дифеніл-1-пропанон-3-олу та коолігомеру малеїнового ангідриду, Долинська Л., Шевчук О., Токарев В. (2013)
Будзінська В. Л. - Органо-неорганічні композити на основі силікату натрію та поліізоціанату, модифікованого уретановмісними олігомерами, Лебедєв Є. В. (2013)
Сидоренко А. В. - Азосодержащие фторированные в ядро гидроксиэтилированные диамины – мономеры для синтеза полимеров с нелинейно-оптическими свойствами, Ткаченко И. М., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2013)
Мишак В. Д. - Прищеплений блоккополімер на основі функціоналізованого кополімеру етилену з вінілацетатом і реакційноздатних олігомерів соєвої олії. Синтез, структура, властивості, Сірик О. М., Грищенко В. К., Сировець А. П., Лебедєв Є. В. (2013)
Титул, содержание (2016)
Гуров Е. П. - Импактные структуры в морях и океанах (2016)
Дыкань Н. И. - Вид Cyprideis pontica Krstiс', 1968 (ostracoda, crustacea) — индикатор границы плиоценовых и четвертичных отложений (северная часть Черного моря) (2016)
Гордиенко В. В. - Скоростная модель верхней мантии под срединноокеаническими хребтами, Гордиенко Л. Я. (2016)
Козленко М. В. - Плотностная характеристика земной коры Каркинитского прогиба как отражение истории его развития, Козленко Ю. В. (2016)
Шнюков Е. Ф. - Прогноз новых железорудных проявлений в структурах Андреевского и Малотарханского грязевых вулканов, Грищенко Н. О., Деяк М. А. (2016)
Краюшкин В. А. - К проблеме газонефтеразведки на южном склоне Украинского щита, Гусева Э. Е., Науменко У. З., Черниенко Н. Н., Шевченко Н. Б. (2016)
Митропольський О. Ю. - Організация баз даних з морської геології в Інституті геологічних наук НАН України, Ольштинський С. П., Іванова Г. М. (2016)
Шаталов Н. Н. - Академик Николай Иванович Андрусов — основоположник морской геологии и океанологии (к 155-летию со дня рождения) (2016)
Проявление грязевого вулканизма на Керченском полуострове (2016)
Георгий Григорьевич Ткаченко (2016)
XIII Українська конференція з високомолекулярних сполук ВМС-2013 (2013)
75-річчя доктора хімічних наук Валентини Герасимівни Матюшової (2013)
60-річчя доктора хімічних наук Бровка Олександра Олександровича (2013)
Карпенко О. С. - Біологічно активні полімерні системи з лікарськими речовинами, Демченко І. Б. (2013)
Толстов А. Л. - Получение и свойства антибактериальных полимерных композитов на основе поливинилового спирта и наночастиц серебра, Маланчук О. Н., Бей И. Н., Климчук Д. А. (2013)
Алєксєєв О. М. - Вплив молекул декстрану на дифузію іонів у водних розчинах NaCl, Булавін Л. А., Гаркуша Л. М., Забашта Ю. Ф., Ткачов С. Ю. (2013)
Чорная В. Н. - Кинетика формирования нанослоев неполярных полимеров при адсорбции из их смесей, Менжерес Г. Я., Тодосийчук Т. Т. (2013)
Косянчук Л. Ф. - Особенности теплофизического и вязкоупругого поведения сформированных in situ наполненных смесей линейных полиуретана и полистирола, Яровая Н. В., Бабкина Н. В. (2013)
Ткаліч М. Г. - Вплив масштабного фактора на в’язкопружну поведінку та адгезію епоксидної сітки у клейових з’єднаннях, Горбач Л. А., Сергеєва Л. М., Бровко О. О. (2013)
Бровко О. О. - Особливості формування та властивості органо-неорганічних систем на основі силікату натрію, Горбач Л. А., Луцик О. Д., Сергеєва Л. М., Лебедєв Є. В. (2013)
Fedosov S. N. - Applicability of the superposition principle during polarization of nonlinear optical polymer films, Sergeeva A. E., Revenyuk T. A. (2013)
Сахно Т. В. - Флуоресценция радиационно модифицированного политетрафторэтилена, Сычкова С. Т., Сахно Ю. Э., Хатипов С. А. (2013)
Куцевол Н. В. - Фoрмування наночастинок срібла в іоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури, Мельник Н. П., Конько Ю. В., Філіпченко С. О. (2013)
Бойко В. П. - Гидроксильные группы в олигоизопрене, полученном радикальной полимеризацией в спиртах под действием пероксида водорода, Грищенко В. К., Остапюк С. М., Козлова Г. А., Грузевич А. Б. (2013)
Макітра Р. Г. - Особливості набухання неопрену, Мідяна Г. Г., Пальчикова О. Я. (2013)
Малишева Т. Л. - Вплив модифікованого поліакриловою кислотою силікату натрію на властивості органо-неорганічних композитів, Лебедєв Є. В. (2013)
Содержание (2016)
Дохов А. И. - Проведение измерений и оценка качества навигационных кинематических GPS­определений в городских условиях, Жалило А. А., Бессонов Е. А., Дицкий И. В., Катюшина Е. В., Лукьянова О. А. (2016)
Рябуха В. П. - Адаптивные системы защиты РЛС от шумовых помех. 1. Корреляционные автокомпенсаторы на основе стохастических градиентных алгоритмов адаптации (2016)
Shkvarko Yuriy - Virtual beamforming­based regularization approach for enhanced radar/SAR imaging, Amao Joel, Yañez Israel. (2016)
Апикова А. Е. - Пассивная эхолокация в диагностике пневмоний у новорожденных и детей младшего возраста (2016)
Быков В. Н. - Оценка эффективности средств защиты малоразмерных наземных объектов от пассивно­активных радиометрических систем обнаружения, Колчигин Н. Н., Осиновый Г. Г., Бережная Т. Д. (2016)
Пенкин Ю. М. - Сферическая антенна для систем мобильной связи, Катрич В. А., Дахов В. М., Нестеренко М. В., Пшеничная С. В. (2016)
Антоненко Е. А. - Исследование возможностей метода коаксиального зонда для измерения дисперсии диэлектрической проницаемости биопроб, Кожешкурт В. А., Карпов А. И., Мустецов Н.П. (2016)
Бражникова Е. Н. - Нео-­фаззи подход в задачах online медико­биологической диагностики, Перова И. Г., Плисс И. П. (2016)
Гордиенко Ю. Е. - Системы АПЧ задающих генераторов в современной СВЧ диагностике различных объектов, Полищук А. В., Пятайкина М. И. (2016)
Штода Д. А. - Исследование возможностей микроволновой визуализации в медицине, Антоненко Е. А., Мустецов Н. П. (2016)
Бодянский Е. В. - Нечеткая кластеризация потоков данных с помощью ЕМ­алгоритма на основе самообучения по Т. Кохонену, Дейнеко А. А., Заика А. А., Куценко Я. В. (2016)
Поздравление Якова Соломоновича ШИФРИНА с наградой Pioneer Award 2015 г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2015)
Сырги А. В. - Экодизайн — современное направление в архитектуре (2015)
Лукманова Г. В. - Серологический мониторинг циркуляции вирусов гриппа А в популяциях свиней в Казахстане (2013–2014 гг. ), Кливлеева Н. Г., Шаменова М. Г., Глебова Т. В., Сактаганов Н. Т., Калкожаева М. К. (2015)
Лукманова Г. В. - Изоляция вирусов гриппа А (h1n1), циркулирующих в эпидемический сезон 2013–2014 гг. в Алматинской области, Байсейiт С. Б., Сактаганов Н. Т., Глебова Т. В., Шаменова М. Г., Кливлеева Н. Г. (2015)
Атаев З. В. - Современные изменения величины осадков в высокогорных ландшафтах Северо-Восточного Кавказа, Братков В. В. (2015)
Атаев З. В. - Изменения величины температуры воздуха в высокогорных ландшафтах Северо-Восточного Кавказа, Братков В. В. (2015)
Румянцев А. А. - Субстратный силлогизм качественной оптимизации систем и процессов государственного управления (2015)
Скрипачева И. А. - Культурная среда как степень отражения многосторонности качеств молодого поколения в современном городе (2015)
Маматов Э. Д. - Разложение алюминийсодержащих руд с применением серной кислоты и газообразного хлора, Хомиди А. К. (2015)
Поляков А. Ю. - Синтез тонких плёнок нанотрубок WS2, модифицированных наночастицами золота (2015)
Постригач Н. О. - Розвиток неперервної педагогічної освіти Італії у ХХІ столітті (2015)
Жужа Л. О. - Перетворення громадянського суспільства в Україні під впливом Революції гідності (2015)
Калинина М. П. - Документальное кино как инструмент политического и коммерческого PR: украинский и зарубежный опыт (2015)
Сушко В. А. - Местное самоуправление в России (2015)
Воробьева Е. Е. - О модели нормативно-справочной информации и её применении в проекте "монитор здоровья", Губин И. М., Емелин И. В. (2015)
Воробьева Е. Е. - Способы уникальной идентификации систем кодирования в сфере здравоохранения, Губин И. М. (2015)
Каганов В. И. - Электромагнитные волны как способ защиты от гололеда промышленных объектов (2015)
Колесников К. В. - Нейросетевые модели оптимизации маршрутов доставки данных в динамических сетях, Карапетян А. Р., Курков А. С. (2015)
Саньков П. Н. - Разработка раздела проекта овос для объекта реконструкции в городе Днепропетровске, Ткач Н. А., Горб А. В., Михеенко Ю. Ю., Чечуро А. В. (2015)
Тимошенко Т. О. - Стратегічні орієнтири розвитку сфери туризму в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій (2015)
Олійник П. В. - Методичний підхід до планування фармацевтичного забезпечення населення регіону в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Чебоненко О. В. - Изменение биохимических параметров растений картофеля при селекции на солеустойчивость, Амиркулова А. Ж., Утарбаева А. Ш. (2015)
Носков М. Ф. - Способ повышения чувствительности измерений микрорельефа периодической поверхности, Букатов А. В., Овчинников С. С. (2015)
Koltsova Olga - The functions of the article in the discourse of Twitter (2015)
Асылбек А. Б. - Поэтапное развитие рынка компримированного природного газа (2015)
Бонцевич Н. В. - Энергетическая безопасность евразийского экономического союза в системе национальной безопасности Республики Беларусь, Лобан Р. С. (2015)
Вылегжанина Е. В. - Анализ доходов и расходов санаторно-курортной организации (2015)
Кокум А. М. - Состояние мирового газового рынка (2015)
Кононенко Г. І. - Привабливі риси європейської інтеграції для швейної промисловості України (2015)
Макарук Ф. Ф. - Влияние технологических особенностей рынка на организацию учёта (2015)
Омельниченко О. С. - Застосування концепції ланцюга цінності як складової системи управління витратами (2015)
Павлов В. В. - Потенціал креативних технологій підприємств легкої промисловості: характеристика та проблеми реалізації (2015)
Гулак О. В. - Щодо проблеми загальнодоступності вищої освіти в українських реаліях, Головій Л. В. (2015)
Гулак О. В. - Щодо питання загроз виникнення лісових пожеж на території ведення бойових дій в Україні (2015)
Feenberg A. - The Bursting Boiler of Digital Education: Critical Pedagogy and Philosophy of Technology, Jandrić P. (2015)
Гомілко О. - Суспільство знань як виклик раціональності (2015)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. ІІ Ідентичність (2015)
Шамрай В. - Інституційна криза освіти: соціокультурні виклики сучасності (2015)
Горбунова Л. - Досвід лімінальності: соціально-антропологічне обгрунтування трансформативного навчання (2015)
Фукуяма Ф. - Інтерв’ю Сергія Курбатова з директором Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету Френсісом Фукуямою, Курбатов С. (2015)
Штобрин С. - Становище філософії освіти в Польщі в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Донникова И. - Постнеклассическое гуманитарное знание: границы и возможности (2015)
Богатая Л. - Трансдисциплинарность: постнеклассический ракурс рецепции (2015)
Козловський В. - Педагогіка в світлі моральної антропології І. Канта (2015)
Препотенська М. - Урбаністика в освітньому процесі. Ментальні мапи міста (2015)
Матусевич Т. - Протистояння й досі триває… (Реферативно - аналітичний огляд звіту Комісії з гендеру, нерівності та влади Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE) (2015)
Силкіна С. - "Новий гуманізм" як світоглядна засада освітньої стратегії ЮНЕСКО (2015)
Золотарьова О. - Підготовка викладацького складу вищих навчальних закладів України до широкого впровадження форм і методів дистанційної освіти, Брежнєва-Єрмоленко О. (2015)
Шевчук Д. - Як наше Я "вплітається" у мережі соціального простору… Рецензія на монографію: Андрій Артеменко. "Топологія Я в мережевих структурах соціуму". – Харків, 2013. – 344 с (2015)
Предборська І. - Освіта для дорослих: релевантні стратегії в епоху глобалізації. Рецензія на монографію: Л. С. Горбунова. "Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики". – Суми: Університетська книга, 2015. – 710 с. (2015)
Фініков Т. - Книга, яку варто прочитати… Рецензія на монографію: Сергій Курбатов. "Феномен університету в контексті часових та просторових викликів". – Суми: Університетська книга, 2014. – 262 с. (2015)
Кочубей Н. - Освіта – це простір свободи. Рецензія на монографію: Світлана Ганаба. "Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики" - Суми: Університетська книга, 2015. – 334 с. (2015)
Бех В. - Вища освіта України в загальноцивілізаційному контексті. Рецензія на монографію: В. І. Рябченко. "Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу". – К.: Фітосоціоцентр, 2015. - 674 с. (2015)
Ганаба С. - У пошуках смислу політичного. Рецензія на монографію: Дмитро Шевчук. " Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація". – Острог: Вид. НаУОА, 2014. – 374 с. (2015)
Титул, зміст (2016)
Пирог Т. П. - Влияние условий культивирования Acinetobacter calcoaceticus ІМВ B-7241 на антиадгезивные свойства поверхностно-активных веществ, Савенко И. В., Шевчук Т. А. (2016)
Гудзенко O. В. - Очистка та фізико-хімічні властивості α-L-рамнозидази Penicillium tardum, Варбанець Л. Д. (2016)
Авдіюк К. В. - Фізико-хімічні властивості α-амілази Achromobacter sp. 7a, Варбанець Л. Д., Зелена П. П., Шепелевич В. В. (2016)
Govorukha V. M. - The regularities of iron compounds transformation by Citrobacter freundii ML-31. 1/1, Tashyrev O. B. (2016)
Левандовський Л. В. - Особливості метаболізму дріжджів при їх рециркуляції в умовах спиртової ферментації мелясного сусла, Бондар М. В. (2016)
Письменна Ю. Б. - Видовий склад мікроміцетів, виділених з гіпсокартону, Суббота А. Г., Наконечна Л. Т., Курченко І. М. (2016)
Abdurashytov S. F. - New arbuscular mycorrhizal fungi associations from soils of crimean steppe, Volkohon V. V. (2016)
Zlatohurska M. A. - Morphological heterogeneity of temperate erwiniophage 59, Tovkach F. I. (2016)
Життя, віддане людям (2016)
Baukova А. - Roman Province of Asia through the Prism of Urban History (2016)
Бубенок О. Б. - Гургандж предмонгольского времени на пересечении торговых путей из Азии в Восточную Европу (2016)
Nguyen Thua Hy - Marine and Islands Management Organization in the 15th and 19th Centuries East Asia Revisited, Nguyen Manh Dung (2016)
Станіславський В. В. - Участь купців у розповсюдженні інформації та перевезенні дипломатичної кореспонденції між Росією, Україною й Туреччиною на початку XVIII ст. (2016)
Туранли Ф. Ґ. - Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких архівних документах (2016)
Філь Ю. С. - Політична вестернізація індуських освічених кіл Північної Індії (1858–1921 рр.) (2016)
Зуб Н. М. - Етнографія Кавказу в науковому доробку О. Ф. Кістяківського (2016)
Кочубей Ю. М. - Популяризація знань про Схід в Україні: адмірал Я. Окуневський (1860–1929) і його подорожі на Схід (2016)
Туров И. В. - Консерватизм и модернизм в учении сатмарского ребе о сионизме (2016)
Кіктенко В. О. - Від революції до модернізації: стратегія та ідеологія КНР періоду реформ (2016)
Отрощенко І. В. - Сьогодення казахів КНР: погляд iз Казахстану. Частина ІІ (2016)
Капранов С. В. - Рецензія на: Отрощенко І. В. На шляху до Великої Монголії (панмонгольський рух у 1920–1930-ті роки). – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2011. – 456 с. (2016)
Цолін Д. В. - Рецензія на: Віталій Черноіваненко. Кумран і рукописи Мертвого моря. Авторство, ідентифікація, історіографія. – Київ: Дух і Літера, 2014. – 256 с. (2016)
Василюк О. Д. - Восьма Європейська конференція з іраністики (Санкт-Петербург, 15–19 вересня 2015 р.) (2016)
Дрига І. М. - 2-й Міжнародний експертний круглий стіл "Українсько-турецькі економічні відносини на сучасному етапі” (Київ, 2 вересня 2015 року) (2016)
Кочубей Ю. М. - ICHAL: перша міжнародна конференція з історії арабської літератури в Україні, Хоміцька О. Г. (2016)
Огнєва О. Д. - Міжнародний семінар: "Буддійська освіта, етика та мистецтво” (Москва, 13–14 серпня 2015 р.) (2016)
Огнєва О. Д. - Міжнародні Реріхівські читання: "Проблеми формування тексту і культури давньої і середньовічної Індії та Центральної Азії” (Москва, 14–16 грудня 2015 р.) (2016)
Тарасенко М. О. - Міжнародна наукова конференція "CECE7 – VIIth European Conference of Egyptologists. Egypt 2015: Perspectives of Research” (Загреб, 2–7 червня 2015 р.), Вертієнко Г. В. (2016)
Бубенок О. Б. - Світлої пам’яті Олександра Олександровича Тортіки (2016)
Титул, зміст (2016)
Пирог Т. П. - Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відпрацьованій соняшниковій олії, Никитюк Л. В., Тимошук К. В., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2016)
Огірчук К. С. - Філогенетичний аналіз нуклеотидної послідовності гена 16S pPHK пробіотичного штаму Lactobacillus sp. 55, Коваленко Н. К. (2016)
Авдіюк К. В. - Вплив іонів металів та хімічних реагентів на активність α-амілази Achromobacter sp. 7a, Варбанець Л. Д. (2016)
Гудзенко О. В. - Скринінг продуцентів α-l-рамнозидаз серед представників роду Penicillium, Варбанець Л. Д., Курченко І. М., Наконечна Л. Т. (2016)
Патыка Н. В. - Оценка метагенома и детекция функционально значимых полиморфизмов прокариот почвы с использованием метода пиросеквенирования, Колодяжный А. Ю., Ибатуллин И. И. (2016)
Авдєєва Л. В. - Деструкція пожнивних рослинних залишків штамами Bacillus subtilis IМВ В-7516 і B. licheniformis IМВ В-7515, Хархота М. А., Хархота Г. В. (2016)
Белявская Л. А. - Идентификация и антагонистические свойства почвенного стрептомицета Streptomyces sp. 100, Ефименко Т. А., Ефременкова О. В., Козырицкая В. Е., Иутинская Г. А. (2016)
Романовська В. О. - Стійкість до дегідратації екстремофільних бактерій з Антарктики та гіперсолоних водойм, Рокитко П. В., Гладка Г. В., Таширев О. Б. (2016)
Grabova A. Yu. - The effect of Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum IMV B-7524 strain exometabolites on the induction of defense reactions in winter wheat plants, Dragovoz I. V., Iliash V. M., Muchnyk F. V., Avdeeva L. V. (2016)
Муродова С. С. - Плазмиды солеустойчивых ризосферных микроорганизмов, Давранов К. Д. (2016)
Алматов Б. И. - Посезонная динамика изменения микробного состава воды некоторых водохранилищ узбекистана, Нуралиев Н. А., Курбанова С. Ю. (2016)
Антоненко П. Б. - Кластеры генотипа Mycobacterium tuberculosis в Одесском регионе, Кресюн В. И., Антоненко Е. А. (2016)
Гринчук К. В. - Філогенетичний аналіз українського ізоляту вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка, Антіпов І. О., Парій М. Ф., Кириченко А. М. (2016)
Костянко О. П. - Волинський період у творчості Т. Г. Шевченка, Кузьмик О. М. (2014)
Костянко О. П. - Релігійні мотиви в творчості Т. Шевченка, Лендел Є. В. (2014)
Лещенко Г. П. - Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій у ранній творчості Т. Г. Шевченка (1838-1844 роки), Сіцінська А. В. (2014)
Лещенко Г. П. - Особливості перекладу гіперболізованої метафори у поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" та її перекладу англійською мовою, Шкабаріна М. А. (2014)
Марчук О. О. - Формування світогляду учнів початкових класів крізь призму Шевченкової лірики (2014)
Мельничук Л. Б. - Громадянське виховання у поглядах Т. Г. Шевченка, Левчук Ю. Л. (2014)
Овдійчук Л. М. - Празьке видання "Кобзаря" Тараса Шевченка у європейському історико-літературному дискурсі (2014)
Пагута Т. І. - Естетичне виховання засобами творчості Тараса Шевченка, Ковалюк Ю. А. (2014)
Петрук А. П. - Проблеми виховання й освіти у творчій спадщині Тараса Шевченка, Петрук О. М. (2014)
Сербіна Т. Г. - Особливості експресивного синтаксису поезій Т. Шевченка (2014)
Сойко І. М. - Використання спадщини Т. Шевченка у формуванні духовної культури особистості учнів початкової школи (2014)
Сойко І. М. - Використання звичаїв та традицій, наведених у творах Т. Шевченка, для формування національної свідомості у позакласній роботі початкової школи, Лукасевич Ю. І. (2014)
Тхорук Р. Л. - Метафора ярмарку у пророчій риториці Шевченкового посланія "І мертвим, і живим…" (2014)
Тхорук Р. Л. - Жанр псалмів у поетичних доробках Тараса Шевченка і Петра Карманського, Микитюк Н. В. (2014)
Цимбалюк О. М. - Шевченкові мандри Рівненщиною, Мамчур О. С. (2014)
Ясінський М. М. - Образи історичного минулого у поезії Т. Шевченка (2014)
Борейко В. І. - Роль ВНЗ у формуванні людського капіталу України (2014)
Гринюк Т. Ю. - Сучасні проблеми поліпшення умов праці на підприємствах (2014)
Джунь Й. В. - Умови застосування регресійного аналізу (2014)
Джунь Й. В. - Закон розподілу похибок багатократних спостережень великих обсягів і оцінка їхніх параметрів, Карпік С. О. (2014)
Корнійчук Я. А. - Вплив альтернативних методів оздоровлення на нервову систему людини (2014)
Матвійчук А. В. - Судовий вирок та його соціально-правове значення, Грабовська О. А. (2014)
Михальчук Ю. О. - Особливості розвитку комунікативної складової конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців сфери управління (2014)
Міськова Н. М. - Запровадження інноваційних технологій у математичній підготовці студентів педагогічних факультетів, Мехоношина О. В. (2014)
Міськова Н. М. - Методична система підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування алгебраїчних понять на уроках математики, Філіпчук О. В. (2014)
Полуян О. М. - Метод колективного обговорення як засіб комунікативного вивчення англійської мови в сучасній школі (2014)
Title, content (2016)
Яновский В. В. - Крупномасштабные магнитные и вихревые структуры в турбулентных средах, Тур А. В., Копп М. И. (2016)
Rybachuk E. V. - Consistent model for interactions of higher-spin fermions with 0- and 1/2 - spin particles and πN - scattering (2016)
Rudychev Y. V. - Determination of external irradiation from sources with complex geometry containing radioactive waste (2016)
Лаптев И. Н. - Дуализм природы вакансий в неравновесных системах, Пархоменко А. А., Ткаченко В. И. (2016)
Шкуропатенко В. А. - Иммобилизация высокоактивных отходов в керамические и гидратированные фосфатные матрицы (2016)
Тютюнников В. И. - Спектры ультрадисперсных частиц ZnO, поляризованных в магнитном поле (2016)
Кириченко В. Г. - Особенности фазовых превращений в интерметаллических фазах в циркониевых сплавах, Нестаренко Р. С., Коваленко Т.А. (2016)
Водин А. Н. - Одно- и двух-координатные устройства для перемещения образцов на ЛУ-40 ННЦ ХФТИ, Быков В. Т., Кушнир В. А., Маловица М. С., Олейник С. Н., Туллер Г. Э., Тертычный А. В. (2016)
Абрамович Т. В. - Особливості професійної компетентності соціального педагога (2014)
Баліка Л. М. - Нормативно-правове регулювання діяльності шкільних бібліотек (1962-1991 рр.) (2014)
Борейко А. В. - Роль закладів культури в патріотичному вихованні громадян України (2014)
Борейко В. І. - Протиукраїнська етнічна політика Росії та Радянського Союзу в Україні (2014)
Генсіцька-Антонюк Н. О. - Основні аспекти теорії підручника та підходи до розробки дидактичних засад його створення (2014)
Гринюк Т. Ю. - Розвиток творчих здібностей у процесі трудового навчання молодших школярів (2014)
Груба Т. Л. - Жанр есе у лінгводидактичному вимірі (2014)
Завальнюк А. Р. - Розвиток конфесійної жіночої освіти у Німеччині (70-і рр. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Калько А. Д. - Пропозиції і доповнення до спеціальної гірничої термінології, яка використовується при викладанні географічних дисциплін (2014)
Красовська О. О. - Сучасні наукові здобутки у галузі теорії та методики мистецької освіти (2014)
Красовська О. О. - Впровадження технологій особистнісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти, Миронюк А. (2014)
Красовська О. О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до громадянського виховання молодших школярів, Пивоварчук Л. (2014)
Кукалець М. В. - Підготовка спеціалістів з початкової освіти до формування природознавчої компетентності учнів початкових класів засобами самостійних спостережень, Кукалець М. М., Бабейчик А. А. (2014)
Лотюк Ю. Г. - Формування професійних компетентностей на заняттях з математики та інформатики засобами інформаційно-кумунікативних технологій у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічних спеціальностей, Антоневич Ю. А., Антоневич О. Й. (2014)
Лотюк Ю. Г. - Тестовий контроль знань студентів лісогосподарського профілю в умовах застосування нових інформаційних технологій навчання, Мосійчук Р. С. (2014)
Марчук О. О. - Просвітницька діяльність "Союзу українок" на Волині на початку ХХ століття (2014)
Мельничук Л. Б. - Особливості організації самостійної роботи студентів, Гринкевич І. В. (2014)
Мельничук Л. Б. - Теоретичні аспекти підготовки вчителя до організації навчально-виховного процесу з обдарованими учнями, Саприкіна О. П. (2014)
Мельничук Л. Б. - Формування професійної культури майбутніх учителів початкової школи, Трофимчук В. М. (2014)
Михальчук Н. О. - Рольові методи корекції підліткових страхів психологом, Івашкевич Е. З. (2014)
Міськова Н. М. - Оптимізація підготовки майбутніх учителів початкових класів до впровадження компетентнісного підходу на уроках математики, Жакун В. В. (2014)
Остаповець П. П. - Розробка та впровадження інноваційних програмних засобів для автоматизації процесів обслуговування клієнтів у фінансових установах (2014)
Пагута Т. І. - Підготовка майбутнього вчителя до впровадження дидактичних технологій у початковій школі, Білас Д. В. (2014)
Пагута Т. І. - Організаційно-педагогічні умови вдосконалення підготовки майбутніх педагогів до інноваційної діяльності, Шкуринська Л. В. (2014)
Петрук А. П. - Василь Сухомлинський про важливість освоєння вчителями "Науки людяності, Петрук О. М. (2014)
Попова Д. А. - Педагогічні аспекти формування полікультурної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму (2014)
Сидорчук Н. Л. - Основи формування рефлексивних умінь у майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів (2014)
Скребкова М. А. - Методика організації роботи з домашнього читання на уроках англійської мови у загальноосвітній школі (2014)
Cойко І. М. - Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Сойчук Р. Л. - Розвиток ідеї національного самоствердження особистості у наукових дослідженнях (2014)
Ставицький О. О. - Психологія проявів комплексу гандикапу (2014)
Стельмашук Ж. Г. - Виховання дисциплінованості учнів у чоловічих школах у 1943–1954 роках (2014)
Томащук О. Г. - Наукове обґрунтування моделі формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг, Дишко О. Л. (2014)
Фінчук Г. В. - Історико-педагогічні умови виникнення та функціонування системи сімейного виховання в зарубіжжі (2014)
Хомік О. М. - Практична готовність майбутніх економістів до прийняття управлінських рішень (2014)
Швачка Л. С. - Структура професійної самоосвітньої компетентності майбутнього викладача вищої школи (2014)
Якименко С. І. - Гуманізація професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до формування духовних цінностей учнів (2014)
Яницька О. Ю. - Актуальні проблеми формування авторитету викладача (2014)
Ясінський А. М. - Використання віртуальних образів у навчанні історії, Ясінський М. М. (2014)
Жовнір І. І. - Фізична реабілітація м’язової спастичності у хворих, які перенесли інсульт (2014)
Корнійчук Я. А. - Застосування педагогічних інновацій на уроках фізичної культури, Дікіджі К. Ю. (2014)
Леськів–Бондарчук Г. - Особливості підготовки майбутніх фахівців галузі фізичного виховання до спортивно-оздоровчої роботи (2014)
Мурадова Х. С. - Корекція зору при міопії за допомогою засобів фізичної реабілітації (2014)
Романова В. І. - Попередження інфекційних захворювань дітей у процесі навчально-виховної роботи у школі, Черніхівський А. В. (2014)
Сотник Ж. Г. - Підготовка майбутніх вчителів фізкультури до здійснення олімпійської освіти, Романчук М. П. (2014)
Таргоній П. М. - Фізична реабілітація хворих при локалізованому парандотиті за допомогою фітотерапевтичних і апітерапевтичних засобів, Остапчук Н. Б. (2014)
Федорович О. В. - Формування здорового способу життя (2014)
У пошуках гравітаційних хвиль: шлях до відкриття, тріумф, перспективи (інтерв’ю з В.І. Ждановим і Ю.В. Штановим) (2016)
Нагребельний В. П. - Видатний український історик і правознавець, організатор академічної науки, державний та громадський діяч (ювілейна сесія Загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, присвячена 150-річчю від дня народження академіка М.П. Василенка) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (17 лютого 2016 р.) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (2 березня 2016 р.) (2016)
Дячук Д. Д. - Про співпрацю установ НАН України та Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2016 р.) (2016)
Кендзера О. В. - Про стан та перспективи розвитку сейсмічних досліджень для захисту від землетрусів (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2016 р.) (2016)
Довгий С. О. - Про діяльність Національного центру "Мала академія наук України" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р.) (2016)
Протасов О. О. - Системна концепція еволюції біосфери і сучасна екологічна криза (2016)
Мокієнко А. В. - Ціанобактерії і ціанотоксини: міф чи реальність? (2016)
Ковальчук Г. І. - Дослідження історії книжкової культури України (2016)
Калініченко К. В. - Створення високоефективних ґрунтосубстратів на основі гелевих композицій для рослинництва та рекреації техногенних земель (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р.) (2016)
Вишневський І. М. - Етапи розвитку ядерної енергетики після Чорнобильської катастрофи (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС), Давидовський В. В. (2016)
Степаненко М. І. - Українська мовознавча наука: віхи, постаті (рецензія на книгу М. Железняка, Г. Козачук "Українська мова. Хрестоматія"), Лукаш Н. М. (2016)
Лампека Я. Д. - Серце, віддане хімії (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України К.Б. Яцимирського) (2016)
60-річчя академіка НАН України Б. В. Гриньова (2016)
60-річчя академіка НАН України Я. Б. Блюма (2016)
60-річчя академіка НАН України В. М. Литвина (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Ушкалова (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Зінов’єва (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Солдатенка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Воєводіна (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кунаха (2016)
Бірюк Л. Я. - Професіографічний підхід до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Васьківська Г. О. - Теоретико-методологічні засади формування змісту освіти: людинознавчі аспекти (2015)
Волощук А. В. - Художньо-естетичне виховання молоді в мистецько-педагогічній системі Золтана Баконія (2015)
Груба Т. Л. - Електронний підручник з української мови як засіб професійно орієнтованого навчання учнів профільної школи (2015)
Джаман Т. В. - Педагогічна рефлексія як засіб формування системи наступності у підготовці майбутнього вчителя іноземної мови в системі "ДНЗ – початкова школа", Троцька Ю. В. (2015)
Калько А. Д. - Аспекти регіонального ринку послуг вищої туристичної освіти, Коротун С. І., Кушнірук Ю. С., Миронець Н. Р. (2015)
Коваль В. В. - Етапи та основні тенденції розвитку фізичного виховання в навчальних закладах підготовки робітничих кадрів у контексті еволюції професійно-технічної освіти та фізкультурного руху України у другій половині ХХ століття (2015)
Красовська О. О. - Художньо-педагогічні креативні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи в галузі мистецької освіти (2015)
Кристопчук Т. Є. - Імплементація досвіду розвитку педагогічної освіти та виховання країн ЄС у навчально-виховний процес вітчизняних закладів освіти (2015)
Курок В. П. - Міждисциплінарна інтеграція знань у педагогічних системах (2015)
Лещенко Г. П. - Мовна компетенція як складова професійної комунікативної компетенції майбутніх вчителів-філологів (2015)
Марчук О. О. - Методика навчання математики волинського педагога-новатора кінця ХІХ – початку ХХ ст. М. Маньковського (2015)
Матвійчук А. В. - Проблемний контекст сучасної екологічної освіти у вищій школі України, Мохнюк Ю. Р. (2015)
Матвійчук О. В. - Формування фахових компетенцій майбутніх економістів для ринку фінансових послуг України (2015)
Мельничук Л. Б. - Модель формування професійної культури майбутніх педагогів початкової ланки освіти (2015)
Михасюк К. В. - Особливості моніторингу якості практичної підготовки в коледжі студентів економічних спеціальностей (2015)
Міськова Н. М. - Удосконалення підготовки студентів до впровадженя інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі (2015)
Петрук О. М. - Краєзнавство як ефективний засіб духовно-морального виховання школярів, Петрук А. П. (2015)
Попова Д. А. - Полікультурна компетентність майбутніх фахівців з туризму: зміст та структура (2015)
Романів О. Я. - Web-технології як інструмент формування іміджу природничо-географічного факультету, Селецький В. П. (2015)
Самойленко О. М. - Підготовка бакалаврів математики за технологіями змішаного навчання (2015)
Сойко І. М. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з молодшими школярами (2015)
Ставицький О. О. - Ставлення молоді до побудови близьких стосунків з інвалідизованими (2015)
Яковишина Т. В. - Організаційно-педагогічні умови формування здатності до діалогу в суб’єкт-суб’єктній взаємодії (2015)
Яроменко О. В. - Теоретико-методологічні засади вивчення наукової школи при історичному аналізі науки (2015)
Ясінський М. М. - Образ історії у підручниках "Вступ до історії" для учнів п’ятого класу загальноосвітніх шкіл (2015)
Борейко В. І. - Ціна України за перемогу країн антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні (2015)
Джунь Й. В. - Стратегічний внесок українських вчених у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні (за опублікованими матеріалами закордонних дослідників), Суховецький І. О. (2015)
Артеменко Л. - Сюжетна парадигма української поетологічної лірики (2015)
Бабійчук Т. В. - Друга світова війна на сторінках роману Уласу Самчука "Чого не гоїть вогонь" (2015)
Конончук Т. І. - Улас Самчук у проекті Юрія Лавріненка "Літературний світ": екзистеційний аспект (2015)
Новиков А. О. - Дискурс національно-визвольних змагань в сучасній українській драматургії (за матеріалами творів М. Куця та О. Чугуя) (2015)
Приходько О. Ю. - Антиколоніальна ревізія радянської дійсності у романі Уласа Самчука "Кулак" (2015)
Стовбур Л. М. - Стилістична роль відокремлених членів речення в повісті Уласа Самчука "Марія" (2015)
Галаманжук Л. Л. - Ефективність урахування спрямованості рухової асиметрії у формуванні знань 4-річних дітей під час занять з фізичної культури (2015)
Гарієвський Ю. В. - Педагогічні цінності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Завацька Л. А. - Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності самостійної роботи студентів, Сотник Ж. Г., Ільків О. С. (2015)
Корнійчук Я. А. - Значення слов’янських бойових мистецтв для духовного розвитку особистості (2015)
Леськів-Бондарчук Г. - Характеристика впливу фізичних вправ на людей третього віку (2015)
Степанюк С. І. - Витоки художньої гімнастики, Ектова Т. О. (2015)
Федорович О. В. - Організація фізкультурно-оздоровчої роботи як ефективний засіб формування здорового способу життя, Ющук М. В. (2015)
Джунь Й. В. - Про важливість врахування фундаментальних принципів математико-статистичної обробки економічної інформації (2015)
Лотюк Ю. Г. - Використання символьних перетворень при вивченні математичних дисциплін у навчальному процесі ВНЗ (на прикладі MathСAD), Соловей Л. Я. (2015)
Краус Н. - Реалізація інноваційного проекту підприємницькою структурою в рамках дії "вітряка інновацій", Краус К. (2016)
Яценко О. - Роль банківської системи у кредитно-фінансовому забезпеченні товаровиробників АПК України (2016)
Мінаков В. - Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації, Мінакова С. (2016)
Борейко В. - Шляхи виходу економіки України з кризи (2016)
Алиев М. - Структура использования рабочей силы в промышленности по видам собственности и пути ее усовершенствования (2016)
Мельников А. - У каждой страны свои открытия (2016)
Бистряков І. - Становлення інноваційної економіки в умовах динамічних інституціональних перетворень (рецензія на монографію Н. Краус "Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін"), Дубіщев В. (2016)
Вступне слово редактора (2016)
Волошин А. Н. - Результаты эндоваскулярного лечения стено-окклюзионного поражения подключичной артерии, Матерухин А. Н., Карнаух П. Л., Полковников А. Ю. (2016)
Солярик С. О. - Порівняння різних комбінацій препаратів для епідуральної контрольованої пацієнтом аналгезії у пацієнтів після ортопедичних операцій у ранній післяопераційний період (2016)
П’ятикоп В. О. - Досвід застосування комбінацій емболізувальних засобів для доопераційної деваскуляризації гіперваскуляризованих менінгіом, Сергієнко Ю. Г., Кутовий І. О., Котляревський Ю. О. (2016)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярний метод у лікуванні пухлин хребта, Найда А. В., Гудим М. С., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є., Аль-Кашкиш І. І., Пастушин О. А. (2016)
Щеглов Д. В. - Випадки поєднання артеріовенозних мальформацій та множинних аневризм судин головного мозку, Бортнік І. М., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В. (2016)
Спіженко Н. Ю. - Гіпофракційна стереотаксична радіохірургія великих артеріо-венозних мальформацій, Шкіряк А. А., Бурик В. М., Чеботарьова Т. І., Хінікадзе М., Цикарішвілі В. (2016)
Нікішин О. Л. - Перший досвід емболізації простатичних артерій у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Альтман І. В., Бабинін Д. О. (2016)
Скобская О. Е. - Ретроспективный анализ клинического наблюдения менингиомы мосто-мозжечкового угла, Малышева А. Ю., Грязов А. Б., Гудков В. В., Киселева И. Г., Черненко О. Г. (2016)
Щеглов Д. В. - Наследственная геморрагическая телеангиэктазия, или болезнь Ослера–Рендю–Вебера, Носенко Н. Н., Конотопчик С. В., Чебанюк С. В. (2016)
Привітання (2016)
Содержание (2016)
Радзиевская Т. В. - Дискурсивные формы фиксации опыта: дневниковые записи В. М. Голицына (2016)
Бацевич Ф. С. - Между ченнелингом, публицистикой и художественным нарративом (на материале историософского произведения Даниила Андреева "Роза мира") (2016)
Скоробогатова Е. А. - Универсальные способы актуализации морфологических форм и значений в языке русской поэзии (2016)
Панченко Е. И. - Краткость, компрессия, редукция – общее и отличное (2016)
Бушев А. Б. - Языковая личность и тексты масс-медиа (2016)
Палатовская Е. В. - Синтаксис устного дискурса: проблемы сегментации (2016)
Острецова И. В. - Организация событийной пропозиции и способы выражения субъекта действия в высказываниях с описательными предикатами (2016)
Гончаренко А. В. - Языковая ситуация в Древней Руси: двуязычие или диглоссия? (взгляды лингвистов на проблему) (2016)
Клименко Т. А. - Слот (ненависть) в составе фрейма ЭМОЦИИ (2016)
Петриченко И. Б. - К вопросу о структурной нормативности субстантивной конструкции в узкоспециальном тексте (2016)
Бураго Е. Г. - Кoнцeпт как важнeйшая cтруктура прeдcтавлeния знаний в языкoвoм созании (2016)
Попов С. Л. - Литературоведческие наблюдения Потебни как предвестники теорий восприятия и аргументации (2016)
Галаган Я. В. - Этапы творческого пути М. Д. Рахлиной (2016)
Степанченко И. И. - Рецензия на монографию А. А. Зернецкой "Функциональная система вербально-коммуникативной деятельности (компетентностный аспект)" (Харьков: изд-во ООО "Щедрая усадьба плюс", 2014. – 336 с.) (2016)
Содержание (2016)
Зайцева И. П. - Стихотворение Инны Кабыш "И всяк беспомощен и сир…" (опыт лингвопоэтического анализа) (2016)
Григораш А. М. - Функционирование пословиц и поговорок в индивидуальном стиле писателя (на материале мемуаров Н. Я. Мандельштам "Воспоминания" и "Вторая книга") (2016)
Бойко Н. А. - Семантика онимических основ дегидронимных ойконимов Восточной Славии (2016)
Пономаренко Т. В. - Адъективы как ключевые репрезентанты релятивного фонда (2016)
Юрьева Ж. А. - Языковые сигналы развития конфликтной ситуации в "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Н. В.Гоголя (2016)
Гамали О. И. - "Каменные образы" в индивидуально-авторской картине мира П. П. Бажова, Каневская О. Б. (2016)
Моради А. - Структура наименования предприятий торговли и ресторанного бизнеса на вывеске (2016)
Клипатская Ю. А. - Семантика заимствованных лексических единиц в музыкальном дискурсе (2016)
Оробинская М. В. - Анализ поэмы А. Мариенгофа "Развратничаю с вдохновением" с точки зрения глубины текста (2016)
Пустовалова Н. И. - Анализ стихотворения Арсения Тарковского "Елена Молоховец" (композиционно-семантический аспект) (2016)
Пушкарь О. П. - Языковая игра в повести С. Довлатова "Ремесло" (2016)
Лаушкина И. П. - Коммуникативная организация композиционной рамки литературных портретов А. М. Горького (2016)
Козлова А. Г. - Пушкинский интертекст в сборнике Б. А. Чичибабина "Мороз и солнце", Кузьменко Е. Н. (2016)
Кальян К. А. - Интимная лирика Р. Катаевой и А. Ахматовой. Сопоставительный аспект (2016)
Зирка В. В. - Творческий потенциал студентов-филологов при составлении рекламного текста (2016)
Козырева Н. Ю. - Обучение РКИ студентов-азербайджанцев. Вопросы межкультурной коммуникации (2016)
Афанасьєва О. М. - До розробки суспільно-діяльнісної типології ритуалізованих комунікативних практик в англомовному ареалі (Велика Британія та США) (2016)
Берегова О. А. - Проблеми дефініцій понять "стилістичний засіб", "фігура", "троп" і "стилістичний прийом" (2016)
Васильєва Н. В. - Маркер соціалістичного ладу "товариш" в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") (2016)
Галицька Є. А. - Архітектоніка парфумерно-косметичного неймінгу: соціальний ракурс (2016)
Гетьман З. О. - Стилістична і текстова кореляція іспанського розмовного мовлення у тексті діалогічного стандарту, Моренець І. М. (2016)
Демчук Н. М. - Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові (2016)
Дорошенко О. Ю. - Екстралінгвістична складова художнього дискурсу в оригіналі та перекладі на матеріалі оповідань Х. Кортасара та їх українських перекладів (2016)
Korbozerova N. M. - Lexico-semantic correlations according to the criteria of origin: typological investigation of the Spanish and Ukrainian languages (2016)
Крупко О. І. - Соціокультурні концепти життя/смерть у мовній картині світу Ліни Костенко (2016)
Кучма О. І. - Частка mal німецької мови як проблема перекладу та навчання розмовного мовлення (2016)
Лазер Т. В. - Особливості інтерпретації комічного у праці Луїджі Піранделло "L`Umorismo" (2016)
Мерзлікіна О. В. - Семантико-тематичні особливості іспанської інвективної лексики (2016)
Неборсіна Н. П. - Поетичний дискурс: естетичний аспект текстуальності (2016)
Падалка Ю. М. - Взаємодія способу та модальності в іспанській мові (2016)
Піголь М. І. - Функціонування англіцизмів у дискурсі індустрії моди сучасної Іспанії (2016)
Пономаренко В. П. - Фразеологізми з етнонімічними компонентами у романських мовах: спільні риси та особливості (2016)
Редька І. А. - Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива (2016)
Сингаївська Г. В. - Конотативний аспект семантики антропонімів в іспанських прислів`ях та приказках (2016)
Терехова С. І. - Теоретико-методологічні засади зіставного поліпарадигмального вивчення референції (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2016)
Ткаченко Н. Д. - Функціональна семантика лінгвокультурних репрезентацій простору в британському та американському варіантах англійської мови (2016)
Толстова О. Л. - Парадигматичні зв`язки іспанської лексики на позначення стихій та природних явищ, Давидовська Н. В. (2016)
Харченко О. В. - Когнітивний ефект динозавру в американському комедійному кінодискурсі (2016)
Цибко А. В. - Лінгвосоціокультурні особливості теледискурсу та місце у них жанру ток-шоу (2016)
Чистяк Д. О. - Лінгвокогнітивний, лінгвопоетичний та лінгвоміфопоетичний підходи до аналізу художнього концепту: пошук кореляції (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Батраченко О. В. - Форми правоохоронної діяльності національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку в державі (2016)
Бойко В. Б. - Забезпечення доступу до правосуддя на стадії пред’явлення позову (2016)
Ваганова І. М. - Функції та підстави позбавлення працівників заохочувальних виплат у трудовому праві України (2016)
Виговський О. І. - Юридичні аспекти проектного фінансування (2016)
Голуб М. В. - Взаємодія поліції та населення як обов’язкова умова забезпечення належного стану публічного порядку в сучасних умовах (2016)
Гоцуляк С. Л. - Техніко-юридичні норми в санітарно-епідеміологічному законодавстві України в ХХ ст. (2016)
Гринчак С. В. - Науково-практичний аналіз складів злочинів, передбачених ст.143 КК України (2016)
Гринюк В. О. - Суб’єкти реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі України (2016)
Грудницька С. М. - Регіоналізація як напрям розвитку законодавства про громадські організації в Україні (господарсько-правовий аналіз), Руцинська Т. П. (2016)
Денисова Г. О. - Формування поняття механізму адміністративно-правового регулювання посередництва у працевлаштуванні за кордоном (2016)
Деревянко Б. В. - Доцільність регулювання відносин в економіці Господарським кодексом: зарубіжний досвід (2016)
Джабраілов Р. А. - Гармонізація законодавства з державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС: концепція спеціальних та ексклюзивних прав, Малолітнева В. К. (2016)
Зозуля І. В. - Деякі особливості нормативно-правового супроводження безпеки суб’єктів господарювання (2016)
Корчак Т. В. - Зміна правового статусу фізичної особи внаслідок оголошення її померлою (2016)
Куп’янський М. Г. - Виявлення та допит свідків при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Лукашевич С. Ю. - Поняття "порядок" у поліцейській діяльності, Бочарова К. А., Лобеко В. О. (2016)
Матвєєва Т. О. - Законодавство Гетьманщини у 18 ст. (2016)
Нагорний В. В. - "Уложення про покарання кримінальні та виправні" 1845 року в контексті криміналізації діянь послідовників релігійних течій православного походження (2016)
Носіков Д. М. - Правові форми реалізації фіскальної функції держави (2016)
Олішевський О. В. - Соціально шкідливі наслідки сприйняття інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості (2016)
Островерх А. M. - Застосування компенсацій у трудових правовідносинах (2016)
Петрова А. О. - Правове регулювання забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України (2016)
Райнін І. Л. - Система управління розвитком регіону (2016)
Резніченко Л. В. - Право на захист як складова суб’єктивного цивільного права споживача освітніх послуг (2016)
Руденко М. В. - Організаційні форми адвокатської діяльності у країнах Європи (Німеччина, Швеція, Австрія) (2016)
Рябих Н. В. - Міжнародно-правові стандарти у галузі захисту прав осіб, засуджених до позбавлення волі (2016)
Сагун А. В. - Поняття забезпечення законності в діяльності адміністративних судів України (2016)
Свіжий О. В. - Становлення поняття "дитячий будинок сімейного типу" у законодавстві України, Свіжа О. О. (2016)
Селезень П. О. - Застосування підходу ОЕСР до тлумачення положення про бенефіціарного власника: сучасні виклики (2016)
Сердюк В. В. - Методологічні основи дослідження поняття "адвокатура" (2016)
Скуратович І. М. - А. Яковлів – визначний дослідник Переяславського договору (2016)
Степаненко В. В. - Право на відмову від дачі показань у судовій практиці Сполучених Штатів Америки (2016)
Стеценко В. В. - Ідейна основа функціонування органів прокуратури України (2016)
Стеценко Н. С. - Відповідальність судових приставів за Судовими статутами 1864 року (2016)
Худякова О. В. - Підстави виникнення трудових правовідносин з поліцейськими (2016)
Шульга А. М. - Добровільність як ознака правомірної поведінки особи (2016)
Музичук О. М. - Рецензія на монографію Л. Г. Чистоклетова "Безпека суб’єктів господарювання в Україні: теорія і практика адміністративно-правового забезпечення" (2016)
Пам'яті Петра Михайловича Гудивка (2012)
Балога С. І. - Інваріантні многовиди одного класу систем диференціальних рівнянь, Король І. І. (2012)
Баранецький Я. О. - Ізоспектральні збурення диференціального оператора Діріхле, Ярка У. Б., Федушко С. С. (2012)
Бондаренко В. М. - О некоторых ручных и диких матричных задачах постоянного ранга, Литвинчук И. В. (2012)
Брила А. Ю. - Деякі задачі лексикографічної оптимізації альтернативними критеріями, Гренджа В. І. (2012)
Гусак Д. В. - Про наближення ймовірності банкрутства для процесів ризику з випадковими преміями (2012)
Дзямко В. Й. - Про зображення субгауссових періодичних випадкових процесів у вигляді рядів, Козаченко Ю. В., Моца А. І. (2012)
Динис Р. Ф. - Про звідність матриць деякого вигляду над комутативними локальними кільцями головних ідеалів, Тилищак 0. А. (2012)
Король І. Ю. - Узагальнюючий підхід до побудови багатокрокових методів розв'язування задачі Коші, Король І. І. (2012)
Маринець В. В. - Крайова задача для систем диференціально-функціональних рівнянь гіперболічного типу, Питьовка О. Ю. (2012)
Млавець Ю. Ю. - Про розподіл супремумів приростів випадкових процесів з просторів (2012)
Пагіря М. М. - Наближення функцій інтерполяційними функціональними ланцюговими дробами (2012)
Петенько В. О. - Про локальну граничну теорему для квазіймовірнісних ґратчастих розподілів і її застосування до наближеного знаходження фундаментального розв'язку рівняння типу Ейрі (2012)
Погоріляк О. О. - Моделювання випадкових процесів Кокса, керованих броунівським рухом (2012)
Радченко В. М. - Асимптотична поведінка розв'язку рівняння теплопровідності зі стохастичною мірою при (2012)
Семенюта М. Ф. - Дистанційна магічна розмітка графів, Черноусова Ж. Т. (2012)
Фекета П. В. - Інтегральні множини розширень неавтномних систем на торі з імпульснимим збуреннями, Асроров Ф. А. (2012)
Ісьєміні І. І. - Дослідження наїзду мостового крана з різними типами буферів на тупикові упори (2015)
Ковалевский С. В. - Исследование радиальных нагрузок и моментов трения-скольжения в шарнирных системах машин промышленного транспорта, Голоперов И. В., Петруняк В. М. (2015)
Коваленко В. А. - Пути повышения надежности работы механизма изменения вылета портальных кранов, Берников Д. О., Моисеенко А. Ф. (2015)
Коваленко В. О. - Дослідження експлуатаційної надійної роботи системи "ходове колесо – підкранова рейка", Павкін Р. А., Редька Є. С. (2015)
Ловейкін В. С. - Аналіз систем керування механізмами баштових кранів для усунення коливань вантажу, Афтанділянц Є. Г., Шевчук О. Г. (2015)
Ловейкін В. С. - Експериментальні дослідження динаміки руху мостового крана за оптимальними законами, Ромасевич Ю. О. (2015)
Подоляк О. С. - Вибір раціональних параметрів гасителів коливань стрілових самохідних кранів, Малініна Ю. В., Мельниченко О. А. (2015)
Фідровська Н. М. - Коливальні процеси в головній балці мостового крана, Краснокутська Т. Б. (2015)
Фідровська Н. М. - Особливості розрахунку приводних барабанів стрічкових вертикальних елеваторів, Лук’янов І. М. (2015)
Зеленська Т. С. - Дослідження коректності наближеного розв’язку змішаної задачі для гіперболічних рівнянь при змінних процесах в вертикальних сосудах, Сясєв А. В. (2015)
Ловейкін В. С. - Динамічна оптимізація режиму реверсування роликової формувальної установки, Почка К. І. (2015)
Фідровська Н. М. - Динамічні навантаження при пересуванні ходових коліс з гумовими вставками, Слєпужніков Є. Д., Чернишенко О. В. (2015)
Фурсова Т. Н. - Исследование напряженно-деформированного состояния бандажей рабочих лопаток паровых турбин (2015)
Маршуба В. П. - Деякі аспекти по визначенню впливу складових сили тертя на процес різання при глибокому свердленні алюмініїв, Плахотнікова І. Б. (2015)
Багров В. А. - Влияния легирующих элементов на активность растворения углерода при наплавке сплавами системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа (2015)
Багров В. А. - Восстановление штампового инструмента сплавами системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа (2015)
Гордеев А. С. - Теплофизические аспекты применения пирометров при исследовании процесса обработки отверстий, Лаппо И. Н. (2015)
Калін М. А. - Удосконалення електродів для холодного зварювання чавуну, Ізотова К. О. (2015)
Ламнауэр Н. Ю. - Контроль и статистическое регулирование точности технологического процесса, Тарасюк А. П. (2015)
Петренко А. Н. - Наплавка комплекснолегированных жаропрочных сталей легированных азотом (2015)
Резниченко Н. К. - Разборка соединения вал-шестерня для Змиевской ТЭС ОАО "Центрэнерго" индукционно-тепловым способом, Романов С. В. (2015)
Слепцов Г. В. - Влияние природы флокулянтов на обезвоживание гелеобразных осадков питьевых и промышленных сточных вод, Сырников Е. В., Постельняк И. Е. (2015)
Смирнитська М. Б. - Метод формалізації збору та обробки інформації при проведенні моніторингу охорони праці на підприємстві згідно вимог стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010 (2015)
Хорошилов О. Н. - Исследование конвективного расслоения расплава в горизонтальном кристаллизаторе машины непрерывного литья (2015)
Шматков Д. І. - Підвищення якості процесу виробництва шоколаду в формах на автоматичній лінії, Артюх С. М., Кіпоренко Г. С., Балафендієва Р. З. (2015)
До уваги авторів (2015)
Гур’єв С. О. - Патоморфологічні зміни внутрішніх органів у загиблих внаслідок політравми зі скелетним компонентом пошкодження, Філь А. Ю., Грицина І. В. (2015)
Король С. О. - Організаційні, діагностичні та лікувальні аспекти надання допомоги при вогнепальних пораненнях стопи (2015)
Яковлева Л. В. - Фармакоэкономический анализ комплексного лечения пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой с применением препарата L-лизина эсцинат®, Ткачева О. В., Сур С. В., Солобюкова Н. А., Макаров А. А. (2015)
Івашківський О. І. - Вивчення ефективності та безпечності препарату Піаскледин у лікуванні хворих з остеоартрозом колінних суглобів, Карасевська Т. А., Джус М. Б., Потьомка Р. А., Кулик М. С. (2015)
Ткаченко М. М. - Роль остеосцинтиграфії, рентгенографії та ультразвукового дослідження в діагностичному скринінгу при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2015)
Лазарев І. А. - Біомеханічний аналіз надійності фіксації проксимального відділу стегнової кістки при фіброзній дисплазії в умовах остеосинтезу різними типами фіксаторів (експериментальне дослідження), Шидловський М. С., Гук Ю. М., Олійник Ю. В., Чеверда А. І. (2015)
Герасименко С. І. - Зміни динамічних характеристик у суглобах нижньої кінцівки до та після ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Рой І. В., Герасименко А. С., Заморський Т. В., Громадський В. М., Автомєєнко Є. М. (2015)
Марциняк С. М. - Клініко-рентгенологічні прояви різних типів вітамін-D-залежного рахіту, Науменко Н. О., Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М. (2015)
Тяжелов А. А. - Выбор тактики хирургического лечения нестабильности плечевого сустава с повреждением Hill-Sachs, Бицадзе М. З., Паздников Р. В. (2015)
Алтанец А. В. - Систематизация рентгенморфометрических характеристик вертлужной области при асептическом некрозе головки бедренной кости, Олейник А. Е., Ковбаса Е. А., Лоскутов А. Е. (2015)
Климовицкий В. Г. - Лечение hallux valgus методом открытой малоинвазивной дистальной остеотомии с параоссальной фиксацией, Джерелей О. Б., Климовицкий Ф. В. (2015)
Гур’єв С. О. - Oсобливості інфекційних ускладнень у ВІЛ-інфікованих постраждалих із політравмою, Соловйов О. С., Танасієнко О. М. (2015)
Кравченко А. И. - Клинико-рентгенологическая верификация цервикальной нестабильности позвоночника у детей подросткового возраста, Климовицкий Ф. В. (2015)
Баяндіна О. - Апарати пасивної розробки рухів у реабілітації після артроскопічного мікрофрактурування хряща колінного суглоба, Гугушкін Д. (2015)
Канзюба А. И. - Прогрессирующая диафизарная дисплазия (болезнь Камурати — Энгельмана): клиническое наблюдение (2015)
Валерій Миколайович Попов (1948–2015) (2015)
Андрашко Ю. В. - Про деякі конкурентні задачі розміщення, Кузка О. І. (2013)
Брила А. Ю. - Задачі лексикографічної оптимізації про ранець, Гренджа В. І. (2013)
Глебена М. І. - Апарат некласичних мінорант Ньютона та його використання, Цегелик Г. Г. (2013)
Грушовський О. М. - Існування періодичних розв'язків імпульсних систем з виродженнями, Король І. І. (2013)
Динис Р. Ф. - Звідність матриць М(t,n-4,n) над локальними кільцями головних ідеалів довжини 2 (2013)
Довгай Б. В. - Рівняння коливання струни з Орлічевою правою частиною (2013)
Жуковська О. А. - Дослідження випадків дистрибутивності для спрямованих інтервалів, Титаренко А. О. (2013)
Зубарук О. В. - Про матричні зображення однієї напівгрупи (2013)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для рівняння з частинними похідними у багатовимірній комплексній області, Страп Н. І. (2013)
Карпенко О. В. - Про зв'язок між коливністю розв'язків нелінійних диференціальних та різницевих рівнянь (2013)
Кудін В. І. - Релаксаційна схема методу псевдобазисних матриць аналізу та розв'язання матричної гри у змішаних стратегіях (2013)
Курченко О. О. - Оцінювання параметра коваріаційної функції одного випадкового поля (2013)
Малик І. В. - Напівмарковські випадкові еволюції у схемі дифузійної апроксимації, Дорошенко І. В. (2013)
Маринець К. В. - Про один підхід дослідження розв'язків нелінійних крайових задач з інтегральними крайовими умовами, Варга Я. В. (2013)
Пашко А. О. - Чисельне моделювання гауссових однорідних випадкових полів (2013)
Петечук Ю. В. - Теорія матриць скінченного порядку над комутативними кільцями (2013)
Попович Р. Б. - Про елементи великого порядку в розширеннях скінченних полів на основі поліномів Куммера (2013)
Семчишин Г. Я. - Розв'язність задачі Коші для вироджених систем диференціальних рівнянь (2013)
Серов М. І. - Конформна інваріантність квазілінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку, Блажко Л. М. (2013)
Synyavska O. O. - An estimate of the parameter of the random field covariance function (2013)
Стойка М. В. - Зображення схрещених групових кілець скінченних абелевих 2-груп і кільця цілих 2-адичних чисел (2013)
Чуйко С. М. - Слабонелинейная нетерова краевая задача в случае параметрического резонанса, Кулиш П. В., Белущенко А. В. (2013)
Черв'яков І. В. - Число частково впорядкованих множин, (min, mах)-еквівалентних множині (1,3,5) (2013)
Троицкий С. - Основные тенденции в изучении смеха (2011)
Барковский П. - Философский смех как ирония и юмор самопознания (2011)
Голубович І. - Феномен сміху в філософсько-антропологічній рефлексії Віталія Табачковського, Нікіфорова І. (2011)
Гомилко О. - Гумор, музика й ідентичність: інконгруентність і гармонія (2011)
Окороков В. - Звон "машин" или власть представлений (Смех как техника себя) (2011)
Афанасьев А. - К вопросу о детском юморе (2011)
Левченко В. - Смех как антропологическое измерение культуры (2011)
Облова Л. - Смея смеяться (2011)
Кожем’якіна О. - Сміх як джерело довіри до життя (2011)
Баканурский А. - Комический потенциал смерти (2011)
Довгополова О. - Смех в жизни францисканца ХІІІ в. (по матеріалам Хроники Салимбене де Адама) (2011)
Кирилюк О. - Кумівські жарти: відголос одного стародавнього обрядового комплексу (універсально-культурний аналіз) (2011)
Михайлюк А. - Хулиганство в селах Украины начала ХХ в. как проявление смеховой народной культуры (2011)
Савченко С. - "Антиповеденческие" и архаико-мифологические мотивы в религиозности сектантского социума Украины конца ХІХ – начала ХХ в. (2011)
Столяр М. - Розиграш в контексті радянських тоталітарних практик (2011)
Золотарёва Е. - Отличительные особенности Одесского карнавала (2011)
Краснокутський Г. - Негативній risus-factor: архетипи сміхової культури проти сміховинності політичного безкультур’я в Україні нульових років (2011)
Суходуб Т. - "Слезы, никому незримые…": о смеховой культуре Н. В. Гоголя (2011)
Ополев В. - Персонификация в искусстве. Пример Гоголя (2011)
Савченко В. - "Все в сад!", или комические "сюжеты" в ландшафтном искусстве (2011)
Невярович Н. - Семиотическая природа "смеха" в романе У. Эко "Имя розы" (2011)
Вершина В. - Балаганные мотивы Серебряного века (2011)
Соболевская Е. - Феномен юродства в фильме Андрея Тарковского "Сталкер" (2011)
Бактыбаева А. - Комическое в прозе О. Аубакирова (2011)
Казаневский В. - "Новая" карикатура и экзистенциализм (2011)
Райхерт К. - Монти Пайтон и атрибутивная аналогия (2011)
Вишке М. - Ложь и смех. Ницше о "пессимизме силы" (перевод с нем. О. Корольковой) (2011)
Іванова-Георгієвська Н. - Доля як іронія мрії (на прикладі ліній долі персонажів фільму "Вечір блазнів" Інґмара Берґмана) (2012)
Кожем’якіна О. - Діалогічне підґрунтя сміху в мережах розуміння Іншого (2012)
Коваленко Ю. - "Казус Бората": Смех как механизм дистанцирования от реальности (2012)
Афанасьев А. - Смешно ли смешное? Или его величество количество (2012)
Шемонаев Т. - Понятие времени.в различных хроно-логиках смеха (2012)
Стефаненко Е. - Кто, где, когда в России больше боится насмешки?, Иванова Е., Ениколопов С. (2012)
Кирилюк О. - "Winky the Pooh-pooh", або доморобне посміховисько російської постмодерністської порнологічної літературної критики (2012)
Троицкий С. - Пародия как проблема онтологии и гносеологии в русском (петербургском) авангарде 1920-х гг. (2012)
Левченко В. - Иронические реплики античного пира: пир Трималхиона в "Сатириконе" Петрония и пир Агафона у Платона (2012)
Шипицына А. - Особенности комического катарсиса (2012)
Колесник О. - Стратегії інтерпретації комічного в ілюстрації та екранізації літературного тексту (2012)
Савченко В. - "Псевдоусмішка Мони Лізи": сучасна образотворчість – між артефактом і мистецьким витвором (2012)
Маслякова А. - Александр Скрябин: метафизика смеха (2012)
Калініченко В. Я. - Теоретичні та експериментальні дослідження гідравлічних пружин, Коваленко В. В. (2014)
Радіоненко В. М. - Нейромережеве прогнозування строків холодильного зберігання рослинної сировини в модулях з модифікованим середовищем (2014)
Дмитрук Є. А. - Удосконалення лущіння зерна тритикале під час виготовлення крупи, Новіков В. В. (2014)
Лімонт А. С. - Вплив швидкості руху і регулювань прес-підбирачів на пошкодження льонотрести в рулонах, Климчук В. М. (2014)
Кудря В. О. - Результати виробничих випробувань гноєрозкидача з навісним модулем при внесенні пташиного посліду (2014)
Куценко Ю. М. - Удосконалення конструкції установки для отримання біогазу при переробці органічних відходів (2014)
Куценко Ю. М. - Вплив конструктивних параметрів тран-спортерів зернопунктів на питомі витрати електроенергії, Постнікова М. В. (2014)
Рева М. П. - Рекультивація і меліорація заплавних ділянок малих річок України, Шастун В. Н., Орєшніков Ю. В., Луценко О. М. (2014)
Лепеть Є. І. - Культиватор для роботи в умовах природного землеробства за технологією Strip-Till (2014)
Теслюк Г. В. - Аналітичне обґрунтування кінематичних параметрів капача коренеплодів та цибулевих культур, Волик Б. А., Когут І. М. (2014)
Лімонт А. С. - Моделювання переміщення стебел льону-довгунцю по розстилальному щиту льонозбирального комбайна, Коваль Т. Л. (2014)
Толстенко О. В. - Метод мобільного вимірювання вібрації, Цаніді І. М. (2014)
Цоцко В. І. - Швидкість кристалізації поверхневого шару вушок траків в контексті поверхневого легування виливків, Пелешенко Б. Г. (2014)
Деркач О. Д. - Дослідження трибологічних властивостей силікато-фулеренового геомодифікатора для поверхонь тертя, Харченко Б. Г., Кабат О. С., Макаренко Д. О., Міщенко Г. Я. (2014)
Тищенко С. С. - Дослідження кінематичних параметрів руху частинки грунту за прямолінійним лезом робочого органа, Швайко В. Н., Гурідова В. О. (2014)
Кравченко Ю. Г. - Функція розподілу контактної температури нагріву по довжині і глибині леза, Пелешенко Б. Г., Кузнецова О. Ю. (2014)
Кобець А. С. - Обґрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2014)
Ващенко В. В. - Дифференцирующая способность сред по признаку общая кустистость сортов ячменя ярового, Шевченко А. А. (2014)
Фокін А. В. - Модель зниження резистентності фітофагів до хімічних інсектицидів (2014)
Носов С. С. - Біометричні показники та зернова продуктивність гібридів кукурудзи залежно від строків сівби і густоти стояння рослин у північній підзоні Степу України (2014)
Ковальов М. М. - Вміст азоту в гумусному горизонті чорноземів типового та звичайного Бузько-Дніпровського міжріччя (2014)
Кирпа М. Я. - Дослідження процесу та параметрів аеродинамічного сепарування однокомпонентних насіннєвих сумішей, Скотар С. О., Рослик О. О. (2014)
Гаевая Е. В. - Содержание тяжелых металлов в цепи "почва –растение” в условиях юга Тюменской области, Захарова Е. В., Скипин Л. Н. (2014)
Юст Н. А. - Изменение водопотребления и урожайности сои при различных режимах орошения в условиях южной зоны Приамурья, Шелковкина Н. С. (2014)
Кириленко Л. B. - Урожайність козлятнику східного залежно від сортових особливостей та інокуляції насіння, Патика В. П. (2014)
Морозов Р. В. - Тенденції розвитку ринку рису: світовий та вітчизняний досвід, Дудченко В. В. (2014)
Кирпа М. Я. - Характер дозрівання та формування схожості насіння гібридів кукурудзи в умовах північного Степу України, Стюрко М. О. (2014)
Артеменко С. Ф. - Використання водорозчинних сполук фосфору для передпосівної інкрустації насіння сої та позакореневого його підживлення, Крамарьов С. М. (2014)
Ткаліч Ю. І. - Особливості фотосинтетичної діяльності гібридів соняшнику залежно від біопрепаратів, Ніценко М. П. (2014)
Лядська І. В. - Динаміка фізичних та водно-фізичних властивостей педоземів за профілем ніко-польського марганцеворудного басейну (2014)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного на ріллі відносно цілини в умовах Північного Степу України, Крамарьов О. С., Артеменко С. Ф., Жученко С. І., Христенко А. О., Сироватко В. А., Сироватко К. В. (2014)
Коваленко В. В. - Від розрахунку вологозапасів до створення геоінформаційної системи режиму ґрунтової вологи, Рудаков Л. М., Доценко В. І., Бугайова І. Ю. (2014)
Узбек І. Х. - Сольовий режим едафотопів техногенних ландшафтів степового Придніпров’я (2014)
Чайка Н. И. - Экологическая оценка проективного покрытия шахтных отвалов в центральном Донбассе, Харитонов Н. Н., Козлова А. А. (2014)
Чернобай С. В. - Формування врожайності зерна різними системами пагонів ячменю ярого за впливу норм висіву і позакореневих підживлень, Рожков А. О. (2014)
Клименко О. Е. - Использование биопрепаратов для повышения эффективности выращивания привитых саженцев алычи (2014)
Маслиев С. В. - Урожайность початков сахарной и зерна лопающейся кукурузы после различных предшественников, Конопля Н. И. (2014)
Зайцева І. О. - Кількісна оцінка функціонального зв’язку оводненості тканин листя та гідротерміч -них факторів вегетаційного періоду, Поворотня М. М. (2014)
Світовий В. М. - Цинк і купрум у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій, Геркіял О. М., Жиляк І. Д. (2014)
Шкваря М. М. - Стан еритропоезу корів червоної степової породи під впливом мікроелементів за умов техногенного забруднення (2014)
Сідашова С. О. - Результативність відтворення дійного стада і функціональна асиметрія яєчників корів (2014)
Бобрицкая О. Н. - Способы определения функционального состояния иммунной системы у собак, Югай К. Д. (2014)
Пономар С. І. - Ефективність дегельмінтизацій за змішаної нематодозної інвазії свиней, Шендрик Х. М., Кручиненко О. В., Кичилюк Ю. В. (2014)
Ситюк М. П. - Визначення рівня постінфекційних нейтралізуючих антитіл в сироватках крові диких кабанів проти вірусу репродуктив-но-респіраторного синдрому свиней (2014)
Милостива Д. Ф. - Обмін білків та ферментативна активність у молодняку великої рогатої худоби за впливу міді (2014)
Маршалкіна Т. В. - Епізоотологічні особливості еймеріозу курей у господарствах Дніпропетровської області (2014)
Єсіна Е. В. - Деякі патоморфологічні і етіологічні аспекти синдрому некрозів кінчиків вух свиней в умовах українських свиногосподарств, Сентюрин В. В, Пазущан Т. С. (2014)
Пінчук С. М. - Вплив "гуміліду” на лейкоцитарний профіль крові поросят раннього віку (2014)
Анотації (2014)
Левченко В. - Остроумие и юмор: становление философских и эстетических концептов в эпоху Модерна (2012)
Райхерт К. - Образ японца, в "Tokio Jokio" (2012)
Ефимова О. - Функции смеха в средневековой арабской культуре (2012)
Ткаченко А. - Серьезное в смешном: образы "Страны Кокань" в контексте проблемы "прерывания" исторического времени в средневековом сознании (2012)
Соболевская Е. - Искусство и демон красного смеха (маргиналии к размышлениям М. Волошина) (2012)
Полякова А. - Поетика нонсенсу: генезис, значення, виховний потенціал (на матеріалі творчості Е. Ліра) (2012)
Столяр М. - Цирк и советские тоталитарные практики (2012)
Золотарёва Е. - Майdан’s как карнавализация политики (2012)
Чайка Т. - Смех Сергея Крымского: от абсурда к юмору, Малахов В. (2012)
Кирилюк О. - Cміх в теоріях О. М. Фрейденберг та В. Я. Проппа (універсально-культурний аспект) (2012)
Ополев В. - Эссе: о них, о любви и логике. Опыт положительной иронии (2012)
Сейфарт Л. - За этим всегда прячется умная голова. Ирония, фальсификация и мораль (перевод с нем. Л. Кришевской) (2012)
Тitle (2015)
Contents (2015)
Kharchenko V. - Analysis of the Flight Object Concept, Luppo O., Wang Bo, Argunov G., Vasyliev D., Raksha K. (2015)
Shmelova T. - Structural Analysis of Management Environment of Aviation Enterprise from the Point of Systematic Approach, Sikirda Yu., Assaul A., Stasiuk O. (2015)
Konin V. - European Geostationary Navigation Overlay Service in Ukraine, Shyshkov F. (2015)
Hryshchenko Yu. - Autocorrelation Functions and their Application for Assessing the Quality of Landing Process, Skripets A., Tronko V. (2015)
Pershakov V. - Theoretical Principles of Congestion Conditions Research, Krotov R. (2015)
Prusov D. - The Methodology for the Consequences Prediction of Engineering Preparation for Transformation the Urban Territory in Dense Building and Complex Geology Conditions (2015)
Melnyk V. - Static Analysis of Source Code Modeled for Java-Programs Containing Applications with Android Security, Melnyk K., Zhyharevych O. (2015)
Tolbatov Ye. - Mathematical Modeling of Self-Excited Vibration of Pipes Containing Mobile Boiling Fluid Clots (2015)
Zaporozhets O. - Modelling and Measurement of Aircraft Engine Emissions inside the Airport Area, Synylo K. (2015)
Kozlova T. - Ecological and Organizational Aspects of Rentals of Agricultural Land in Ukraine, Syvyck D. (2015)
Shtyka O. - Allelopathical Activity Assessment as the Important Stage of Phytoremediation Technology Development, Bilyk T., Andrushchenko O. (2015)
Kravets M. - Analysis and Modelling of Pollutants Migration (Cs-137) in Cascade of Didorivsky Ponds in Holosiivskyi Park, Kutlakhmedov Yu., Tuleninov K., Salivon A. (2015)
Bevza A. - Environment Radiocapacity Theory Application for the Assessment of Heavy Metals Migration in Ecosystems, Kutlakhmedov Yu., Kravets M. (2015)
Konovalova O. - Analysis of Criteria and Strategies Used for Noise Monitoring in Airports (2015)
Ledovskykh V. - Electroreduction of Aliphatic Aldehydes on Aluminum Cathode, Davydenko O. (2015)
Petrashchuk O. - Rationale for Linguistic Profile 0ff Aviation English Language Training Course, Vasiukovych O. (2015)
Pazyura N. - Progressive Ideas in Updating Teacher Training in Developed Countries (2015)
Instructions for authors (2015)
Відомості про авторів (2016)
Алиева Т. М. кызы. - Межпредметная интеграция как средство обеспечения познавательной деятельности будущих учителей математики (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Особливості використання ділової гри у формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів (2016)
Гончарук В. В. - Модель державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами в регіоні та її перевірка (2016)
Горяна Л. Г. - Здоров’язбережувальна компетенція педагогічних працівників як фактор здоров’я всіх учасників освітнього простору (2016)
Дульська О. В. - Розвиток духовно-моральної компетентності вчителя молодших класів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Задецка-Цекера Й. - Работа с литературным текстом в дошкольном образовании, Вашкевич-Бус Й. (2016)
Кириченко М. О. - Демократизація управління освітою як чинник зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів (2016)
Коваль Л. Є. - Індивідуалізація професійного розвитку майстрів виробничого навчання: психолого-педагогічний аспект (2016)
Козійчук О. Г. - Історико-педагогічний аналіз проблеми управління профорієнтаційною роботою з учнівською молоддю (2016)
Морозова М. Е. - Управління персоналом як основа підвищення конкурентоспроможності організації (2016)
Наволска Б. - Возможности развития творческого мышления ребенка на уроках математики в системе дошкольного образования, Жондло Д. (2016)
Отич О. М. - Естетичні та етичні засади формування національної управлінської еліти (2016)
Раус В. В. - Практичний досвід використання технологій неформальної освіти вчителів початкових класів у системі методичної роботи школи (2016)
Ситніков О. П. - Інноваційна модель діяльності керівника навчального закладу (2016)
Слободяник О. В. - Методика організації виробничого навчання майбутніх столярів будівельних на засадах проектно-технологічного підходу у вищих професійних училищах (2016)
Степашко В. О. - Система моніторингу і результативності управлінської діяльності керівника вищого навчального закладу (2016)
Брюховецька О. В. - Особливості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів залежно від стажу управлінської діяльності (2016)
Давидова О. В. - Особливості виникнення стереотипів у педагогічній діяльності та способи їх подолання (2016)
Кримлова Ю. М. - Криза та кризові ситуації в житті людини: аналіз наукових досліджень (2016)
Лук’янчук Н. В. - Моніторинг обдарованості як засіб удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю (2016)
Кузнєцов Е. А. - Державне регулювання та соціально-економічний контекст впровадження інноваційного механізму професіоналізації управлінської діяльності (2015)
Ніценко В. С. - Проблеми та напрямки підвищення конкурентоспроможності виробників зерна, Дворніков І. А. (2015)
Павлов К. В. - Економічне ядро на різних ієрархічних рівнях системи управління (2015)
Karpov V. A. - Analysis of fundamental contradictions of efficiency of projects’ cash flow, Shevchenko-Perepolkina R. I. (2015)
Заєць М. А. - Напрямки розвитку транскордонного співробітництва у морський транспортній галузі, Грабар І. С. (2015)
Нєнно І. М. - Стратегія управління морськими торгівельними портами: горизонт, структура, інструменти (2015)
Горбаченко С. А. - Перспективи залучення інвестицій у портове господарство України (2015)
Мазур О. Є. - Методика оцінювання регіонального рівня інституціонального розвитку роздрібної торгівлі (2015)
Радченко О. П. - Розвиток та особливості впливу ТНК на економіку України, Шавалюк О. І. (2015)
Столбуненко Н. Н. - Инновационно-инвестиционное развитие – стратегический курс экономики Украины, Прибок В. А. (2015)
Смирнова Г. А. - Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления (2015)
Zakharchenko O. V. - Management of resource saving at the enterprise (2015)
Яковлев А. И. - Ранжирование базовых должностных окладов менеджеров коммерческих организаций: проблемы и решения (2015)
Курганська Е. І. - Аналіз сучасного стану управління фінансовими ресурсами через систему казначейства (2015)
Борщ В. И. - Соотношение социального и человеческого капиталов организации (2015)
Кубік В. Д. - Моделювання як метод формування облікової політики підприємства (2015)
Жмай О. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: перспективи та можливості серед підприємств малого та середнього бізнесу в Україні (2015)
Завертаний Д. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі України (2015)
Інформація для авторів (2015)
Гетьман О. О. - Формування трудового потенціалу як напрям забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Гордейчик М. В. - Иностранные ресурсы в инновационном развитии национальной экономики (2015)
Гордійчук І. С. - Сек’юритизація як інноваційний метод фінансування проектів державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Довыдова О. Г. - Проблемы стимулирования инновационной деятельности работников промышленных предприятий (2015)
Дорина Е. Б. - Глобализация и интеграция в сфере инноваций (2015)
Мельник Л. Ю. - Еволюція наукових уявлень про економіку знань (2015)
Ситкіна М. В. - Інформаційне суспільство України: світові тенденції та національні можливості (2015)
Студінський В. А. - Теоретичні засади створення освітніх кластерів в Україні, Шевчук В. О. (2015)
Чайковская М. П. - Стратегия конкурентоспособности интеллектуально-инновационного развития экономики, Гилодо А. Ю. (2015)
Михаэль Шефер - Новые пути: высшее образование в 21 веке (2015)
Артеменко І. С. - Обгрунтування та аналіз показників концентрації виробництва в рослинництві (2015)
Замрига А. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів в рослинництві (2015)
Захарченко Н. В. - Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства (2015)
Пацай Б. Д. - Моніторинг соціально-економічних процесів для прийняття управлінських рішень із використанням великих даних, Філіппова Л. Л. (2015)
Праневич А. А. - Факторы конкурентоспособности малых стран и особенности их формирования в Республике Беларусь (2015)
Сас О. О. - Управління оновленням матеріально-технічної бази в агропромислових формуваннях (2015)
Ходикіна І. В. - Характеристика підходів до управління персоналом на підприємствах нафтопереробної галузі (виробниках мастильних матеріалів) (2015)
Шкутько О. Н. - Международный франчайзинг: современные тенденции и мировой опыт (2015)
Яхно К. Г. - Аналіз законодавчої бази щодо державного регулювання аграрного ринку (2015)
Волкова О. М. - Економічні функції держави у становленні економіко-політичної підсистеми Англії (XVII – 60-ті роки ХІХ ст.) (2015)
Ланченко Є. О. - Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах (2015)
Левкович А. П. - Внешняя торговля Республики Беларусь: современные тенденции и факторы развития (2015)
Лич В. М. - Пріоритетні орієнтири удосконалення державних функцій регулювання сфери зайнятості населення в умовах генезису ринкових відносин, Джегур Г. В. (2015)
Мага А. М. - Інституціональна економічна теорія: сутність та витоки (2015)
Маркевич К. Л. - Механізми стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій у контексті національних інтересів України (2015)
Мойсеєнко І. П. - Державне регулювання інвестиційної діяльності як фактор інвестиційної безпеки, Бабець І. Г. (2015)
Ховрак І. В. - Генезис теоретико-методологічних засад трансформації економічних систем (2015)
Шульга О. А. - Теоретичні засади рентних відносин в сільському господарстві (2015)
Апостолюк О. Ю. - Джерела державної фінансової підтримки малого підприємництва в Україні (2015)
Бабух І. Б. - Позабюджетні інструменти фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст: інституційний аспект (2015)
Качула С. В. - Бюджет як джерело фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні (2015)
Козарезенко Л. В. - Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні, Лопатинська Л. А. (2015)
Коцюрубенко Г. М. - Складові забезпечення фінансової стійкості домогосподарств (2015)
Кривошеєва В. В. - Тенденції розвитку ринку банківських кредитних послуг фізичним особам в Україні (2015)
Лисяк Л. В. - Розвиток державного фінансового контролю в Україні (2015)
Макогон В. Д. - Бюджетна політика в механізмі управління державними фінансами (2015)
Павлушенко Т. О. - Особливості планування та використання бюджетних ресурсів вищими навчальними закладами (2015)
Попович І. В. - Особливості оподаткування сфери добровільного медичного страхування (2015)
Салайчук О. М. - Зарубіжний досвід гарантування страхових виплат за договорами автострахування (2015)
Собчук С. І. - Економічна сутність бюджетної політики економічного розвитку (2015)
Лодій П. - Логічні настанови. Вступний розділ до логіки (2014)
Сініцина А. - Проекція гуманітарної освіти в "Логічних настановах" Петра Лодія (2014)
Мозгова Н. - Призначення логіки в теорії пізнання Петра Лодія (2014)
Прокопенко В. - Платонівський міф про печеру й дискусії навколо нього (2014)
Волков О. - Екзистенціальна діалектика педагогічного дискурсу: трансмісія станів існування (2014)
Землянський А. - Історична свідомість як детермінанта гармонізації розвитку студентської молоді в полікультурному суспільстві (2014)
Александров Д. - Професійні експектації студентства в умовах освітньої реформи: методологічний аспект, Солоненко А. (2014)
Тараненко Г. - Аксіологія природи в українському кордоцентризмі: філософсько-освітні інтенції (2014)
Додонова В. - Методологічні настанови постмодернізму: від поетичного мислення до поетичної раціональності (2014)
Петренко Д. - Концептуализация виртуального в философии Жиля Делеза (2014)
Білогур В. - Сучасна людина як "рефлексивна монада" (2014)
Голозубов О. - Діалог у проблемному полі християнської етики (розвиваючи бахтінські концепти) (2014)
Будько М. - Біблійний досвід знечуження Чужого в контексті ксенологічних шукань сьогодення (2014)
Троїцька О. - Релігійна толерантність у контексті сучасних діалогічних викликів (2014)
Дольська О. - Понятие "система" и аспекты ее изучения в философии и науке (2014)
Бойко М. - Філософсько-правові погляди Кирило-Мефодіївського товариства в загальному аспекті (2014)
Тройно-Фунтусова Н. - Человек бессмертный vs человек воскресший: о свободе отцов и сынов в проекте общего дела Н. Федорова (2014)
Рогожинська А. - Феномен секуляризації в концепції Ч. Тейлора (2014)
Пєшев О. - Історичний розвиток концепту "освіта" (2014)
Бортникова А. - Культурний простір буття genius loci (на прикладі топосів Дому й Родинного Вогнища) (2014)
Огородник І. - Євгеній де Роберті та його пошуки в соціології (2014)
Русин М. - Наука про християнські чесноти Івана Скворцова (2014)
Гужва І. Ю. - Кращі світові практики застосування інструментів торговельного захисту: висновки та пропозиції для України (2014)
Артеменко А. В. - Глобалізаційні виміри економіки України та перспективи її інтеграції до світового господарства на засадах ціннісної конкурентоспроможності (2014)
Гончаренко Н. І. - Економічні засади розвитку міжнародного співробітництва країн близького сходу в умовах глобалізаційного розвитку світового господарства, Саєд С. М. Анкаві (2014)
Мариніна С. В. - Сутність, проблеми та перспективи розвитку форм міжнародної економічної інтеграції (2014)
Маханьова Ю. М. - Визначення компаративних переваг експорту продукції агропромислового сектора України в умовах членства в СОТ та асоціації з ЄС (2014)
Нестеренко О. Д. - Аналіз зовнішньоторговельної політики України агропродовольчою продукцією в контексті євроінтеграції (2014)
Сібекіна А. Ю. - Концептуальні засади інтенсифікації процесу відкриття європейських ринків в умовах асоціації України з ЄС (2014)
Сокол К. М. - Формування маркетингової стратегії виходу ІТ-компанії на світовий ринок інформаційних технологій (2014)
Соколова З. С. - Ефективність регулювання автотранспортної галузі у Західноафриканському економічному і монетарному союзі (УЕМОА) (2014)
Уварова І. С. - Тенденції та закономірності розвитку міжнародних міграційних процесів в Україні (2014)
Юхимець Р. С. - Іноземний досвід трансформації газових ринків: перспективи та загрози для України (2014)
Якубівська Ю. Є. - Світові тенденції розвитку кіберзлочинності (2014)
Циганов С. А. - Теоретичні основи політики економічного розвитку та механізми їх реалізації в контексті глобалізаційних викликів, Сизоненко В. О. (2014)
Чуркіна І. Є. - Роль місцевих бюджетів у зміцненні фінансової незалежності регіонів, Бобошко Л. І. (2014)
Євтушевська О. А. - Внутрішній контроль за виконанням бюджетів підприємствами водного транспорту України (2014)
Кошельок Г. В. - Факторні моделі грошових потоків підприємства, Степанова І. В. (2014)
Замлинський В. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування як складової фінансового забезпечення інноваційної діяльності України (2014)
Гончар В. Г. - Вплив науково-технічного прогресу на економічну безпеку держави (2014)
Гурський Д. Ю. - Особливості застосування обов’язкових резервів як інструмента регулювання грошово-кредитного ринку в Україні (2014)
Білик Р. С. - Шляхи реалізації інвестиційної стратегії України в умовах глобальної фінансової нестабільності (2014)
Якушик І. Д. - Концептуальні підходи до управління витратами в системі економічної безпеки підприємства (2014)
Квач Я. П. - Оцінка нематеріальних активів у контексті діагностики економічної безпеки підприємства (2014)
Борисова Л. Є. - Проблеми подальшого розвитку підприємств телекомунікацій (2014)
Кужель В. М. - Напрями подальшого зміцнення інвестиційного потенціалу підприємств України (2010)
Юхновський І. В. - Методика оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки (2010)
Проскуріна Н. М. - Формалізація дії механізмів організаційно-функціональної оптимізації внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління (2010)
Зборовська О. М. - Синергетичний аспект теорії логістичних систем (2010)
Радєва М. М. - Аналіз ефективності діяльності корпорацій в Україні (2010)
Омельчук В. О. - Адекватність житлового будівництва в Україні суспільному попиту (2010)
Космідайло І. В. - Методичні питання оцінки ефективності управління державними підприємствами (2010)
Бантон В. Д. Л. - Фіскальна політика та механізм її реалізації, Тарангул В. І. (2010)
Соколова М. Ю. - Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку (2010)
Безнощенко М. В. - Підвищення конкурентоспроможності аутсайдерів серед українських фондових бірж, Морозов В. С. (2010)
Рачинський А. П. - Синергетична технологія стратегічного управління персоналом в органах державної влади (2010)
Пельтек Л. В. - Створення дієвого механізму антиінфляційного інвестиційного регулювання регіонального розвитку (2010)
Любімов В. І. - Системні характеристики та принципи управління інвестиційною сферою регіону (2010)
Григор О. О. - Аналіз кластерної політики країн Європейського Союзу та її вплив на інноваційний потенціал країни (2010)
Порвін М. Ю. - Комплексне використання теорій кластерного механізму та сучасні концепції інноваційного розвитку промисловості (2010)
Горник В. Г. - Сутність державної промислово-інноваційної політики (2010)
Королюк Ю. Г. - Концепція якості життя в управлінні регіональними соціально-економічними системами (2010)
Тополенко Н. М. - Особливості складання та подання фінансової звітності бюджетних установ (2010)
Дмитренко Г. В. - Аналіз факторів фінансового контролю (на прикладі республіканської програми медичної допомоги хворим) (2010)
Безпрозванна В. М. - Цивільний захист прав осіб, що займаються медичною діяльністю в Україні (2010)
Сотула В. В. - Реалізація функцій державного управління економікою в системі господарських судів Кримського регіону (2010)
Драган І. О. - Розвиток житлово-комунального господарства як пріоритет соціальної політики держави (2010)
Мироненко М. Ю. - Стратегічний розвиток країни у контексті боротьби з бідністю (2010)
Чечель О. М. - Особливості інтеграції України до європейського співтовариства (2010)
Приходько І. П. - Технологізація у сфері управління закладами освіти (2010)
Гирик М. А. - Щодо співвідношення категорій "громадянське суспільство" та "громадськість" у державному управлінні (2010)
Діденко В. С. - Якість послуг водопостачання як об'єкт державного управління (2010)
Ільченко Н. В. - Еволюція підходів до розвитку територіальної громади (2010)
Міщенко Д. А. - Сутність механізму державного регулювання сільськогосподарського виробництва (2010)
Чорна Л. О. - Системний підхід до розробки бізнес-плану інвестиційного проекту, Пастушенко Л. В., Чорна Н. Ю. (2010)
Турченяк О. В. - Ризики в контурі формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування (2010)
Офік М. П. - Оцінювання ефективності кооперування в системі інноваційного розвитку підприємств (2010)
Соскін О. І. - Структурування економіки і модель економічного розвитку: анатомія взаємозв'язку (2010)
Токарева Т. О. - МСФЗ для малого і середнього бізнесу: особливості спрощеного стандарту (2010)
Длігач А. О. - Стратегічне маркетингове управління в умовах глобалізації економічних інтересів стейкхолдерів (2010)
Ковалевська А. В. - Трансформація управління економічною системою України на засадах активізації процесів децентралізації, Петрова Р. В. (2010)
Шульга І. П. - Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства (2010)
Якимова А. М. - Розміщення філій банківських установ на території України, Дил Д. О. (2010)
Омельчук В. О. - Еволюція домогосподарств як суб'єктів механізму регулювання ринку доступного житла (2010)
Денисов О. Е. - Теоретичні аспекти аналізу олігопольного ринку в Україні (2010)
Бодрецький М. В. - Сутнісно-змістова характеристика логістики та її роль у сучасній економіці (2010)
Гапоненко Л. В. - Основні напрями екологізації аграрного виробництва (2010)
Бавровська Н. М. - Аналіз впливу містобудівних факторів на вартість об'єктів нерухомості, Паламарчук Л. В. (2010)
Карамишев Д. В. - Державні механізми регулювання ресурсного забезпечення системи охорони здоров'я в економічній моделі розподілу фінансів, Шевченко В. І. (2010)
Поживілова О. В. - Інформаційні технології в системі охорони здоров'я (до проблеми наукового забезпечення державного управління розвитком системи охорони здоров'я України) (2010)
Бєлкін Л. М. - Державне управління податковою складовою інвестиційної діяльності, Бєлкін М. Л. (2010)
Дмитренко Г. В. - Необхідність удосконалення фінансового контролю в системі державного управління (на прикладі використання бюджетних коштів у м. Дніпропетровськ) (2010)
Королюк Ю. Г. - Публічні засади регіонального управління (2010)
Драган І. О. - Фінансовий механізм державного управління житлово-комунальним господарством на регіональному рівні (2010)
Любімов В. І. - Система державних гарантій прав та інтересів іноземних інвесторів (2010)
Карнаков І. А. - Вплив держави на інвестиційний процес в умовах інтеграції (2010)
Пельтек Л. В. - Формування єдиної науково-технічної політики як умова економічного зростання і розвитку промисловості регіонів (2010)
Приходько І. П. - Політика якості як ядро освітньої політики держави (2010)
Іванюта П. В. - Мотиваційний механізм державного регулювання якості праці (2010)
Соколова Т. А. - Вплив конфігурації системи державної служби України на якості кар'єрного потенціалу державного службовця (2010)
Міщенко Д. А. - Теоретичні засади організаційного механізму державного управління аграрним сектором економіки (2010)
Кондрашов О. М. - Рецензія на монографію "Державна інвестиційна політика на національному та галузевому рівнях: теорія, методологія, практика" (автор — Дацій Н. В.) (2010)
Панкратова О. М. - Вплив глобалізаційних процесів на динаміку українського співробітництва з країнами світу (2015)
Потапова Н. О. - Організаційні й методичні аспекти підвищення ефективності міжнародних інвестиційних проектів (2015)
Богоявленський О. В. - Маркетингові чинники підвищення конкурентоспроможності Української економіки в умовах економічної кризи (2015)
Кальніцька М. О. - Вплив стилю лідерства на формування та розвиток організаційної культури підприємтва (2015)
Семенець А. О. - Критерії аудиторської оцінки фінансової звітності (2015)
Косарєва І. П. - Проблеми реструктуризації валютних кредитів суб'єктів господарювання і споживчих кредитів фізичних осіб, Бєлоусова С. В. (2015)
Височіна Л. В. - Необхідність впровадження системи антикризового управління на підприємстві (2015)
Стеценко Т. В. - Оцінка активності впровадження депозитарної діяльності депозитарними установами в Україні (2015)
Мещерякова Н. М. - Теоретичні аспекти розвитку інвестиційного процесу на регіональному рівні (2015)
Городецька Т.Е. - Підвищення ефективності механізмів бюджетного регулювання у контексті європейської інтеграції (2015)
Корнівська В. О. - Структурні аспекти розвитку Європейського фінансового простору: компаративний аналіз України та Польщі (2015)
Родак О. Ф. - Дослідження питань конкурентоспроможності суб'єктів господарювання (2015)
Мартинець І. Г. - Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування України (2015)
Наркізов М. М. - Реформування фінансового законодавства в Україні: бюджетна децентралізація 2014-2015 (2015)
Наркізова T. М. - Бюджетні ресурси як складова системи державних фінансів в умовах сьогодення (2015)
Глотов Є. О. - Автоматизація аналізу короткострокових депозитних та ощадних сертифікатів банків, Попова О. М. (2015)
Щербань О. Д. - Аналіз основних банківських ризиків в умовах фінансової кризи, Сукрушева Г. О. (2015)
Ткаченко О. І. - Кредитна політика банків України, Фоменко Ю.С. (2015)
Янковська В. А. - Теоретичні основи планування та прогнозування на підприємстві, Хижняк А. М. (2015)
Гарькавенко К. В. - Проблеми забезпечення фінансової незалежності територіальних громад (2015)
Бандурка А. М. - Система корпоративного управлення Украины в условиях кризиса банковской системы, Носова О. В. (2015)
Погребняк А. С. - Розрахунки з підприємствами в Крим за зовнішньоекономічними правилами, Краснікова Н. В. (2015)
Тертичний О. О. - Стан продуктивності праці на території сучасної Україні, Макарова Л. Г. (2015)
Савченко І. Г. - Державне регулювання розвитку курортної бази України (2015)
Дорошенко Г. О. - Міграція робочої сили як показник неефективності державного управління розвитком трудового потенціалу в Україні, Абрамова І. М. (2015)
Яременко В. Г. - Государственный долг, институциональные реформы и контрреформы в странах с нестабильной экономикой, Яременко О. Л. (2015)
Дзьобань О. П. - Інформаційні аспекти безпеки у соціокультурних процесах, Панфілов О. Ю., Чемчикаленко Р. А. (2015)
Ромашова H. О. - Інформаційні та комунікаційні технології: сутність та значення в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Дахнова О. Є. - Організацшно-правові форми соціального страхування в Україні (2015)
Лапшин В. І. - Стан зовнішньої торгівлі в регіонах України, Кузніченко В. М., Овчаренко Ю. С. (2015)
Орлова О. В. - Суперечливий характер інформації у мережі Інтернет та її вплив на індивіда, Скалацька О. В., Кузнецова О. В. (2015)
Кануннікова О. P. - Правові аспекти фінансової безпеки України: реалії і перспективи децентралізації, Панфілова Я. О. (2015)
Швець В. Д. - Роль і місце громадських природоохоронних організацій в сфері контролю за економічним, раціональним використанням та охороною земель (2015)
Квач Я. П. - Безпека персоналу як основний елемент системи економічної безпеки підприємства (2015)
Гайдуцький І. П. - Регуляторні реформи і прямі іноземні інвестиції в країнах СНД (2010)
Тормосов Р. Ю. - Особливості інвестування енергоефективних проектів у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії та енергоємних матеріальних ресурсів (2010)
Філонова І. Б. - Методи злиття і поглинання вітчизняних банків іноземними інвесторами (2010)
Паук О. Є. - Технології формування і реалізації підприємствами стратегій інвестування (2010)
Куклік К. А. - Проектне фінансування: об'єктивна необхідність та реальні можливості (2010)
Гайдай Г. Г. - Сутність та значення інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств в конкурентному середовищі (2010)
Палиця С. В. - Вкладення заощаджень населення України в інвестиції, Федоренко М. С. (2010)
Божкова В. В. - Методологічні аспекти стратегічного планування комунікацій інноваційної діяльності промислових підприємств (2010)
Власов С. Ф. - Оптимізації системи оподаткування в динамічній трансформації економіки України, Безус Р. М. (2010)
Губарик О. М. - Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі фінансової звітності та бухгалтерського балансу (2010)
Коломієць В. М. - Організація торговельної діяльності у системі стратегічного управління готельно-ресторанним комплексом (2010)
Омельчук В. О. - Еволюція комерційних структур як суб'єктів регулювання ринку доступного житла (2010)
Калінчик І. М. - Методи прогнозування можливих варіантів розвитку агропромислового комплексу України (2010)
Шпак Н. О. - Заходи з енергозбереження як чинники зменшення собівартості продукції машинобудівних підприємств, Тихойка Н. Ю. (2010)
Рижакова Г. М. - Моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у промисловості України (2010)
Бодрецький М. В. - Механізм логістичного управління формуванням позикового потенціалу підприємств машинобудування (2010)
Мельникова М. О. - Аналіз адаптивності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні (2010)
Григор О. О. - Засади трансформації світової і національної економічних систем в умовах глобалізації (2010)
Толуб'як В. С. - Деміфологізація пенсійного віку (2010)
Куйбіда В. С. - Впровадження інноваційної діяльності у розвиток регіонів, Мазур В. Г. (2010)
Левченко Н. М. - Функції державних органів влади щодо регулювання інноваційного розвитку АПК (2010)
Гоголь Т. В. - Методологічні основи державного регулювання розвитку сільських територій (2010)
Шпак Ю. В. - Економічна політика держави в розрізі державного регулювання аграрного сектора національної економіки (2010)
Алейнікова О. В. - Державна підтримка інтеграційних процесів у розвитку агропродовольчого сектора економіки (2010)
Медведєв І. А. - Вплив державного управління на ідею університету в контексті реалізації концепції сталого економічного розвитку в Україні (2010)
Бутко М. П. - Промисловий комплекс України в умовах постіндустріальної фази суспільного розвитку, Макаренко І. О. (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль у виконанні бюджетної програми (на прикладі Львівської області) (2010)
Мусієнко І. І. - Сучасні вимоги до трудового потенціалу та гармонійного розвитку особистості в системі освіти (2010)
Іванюта П. В. - Роль нормативно-правових актів у системі державного управління національною економікою на засадах якості (2010)
Баранова А. В. - Державна виховна політика як складова політичної діяльності держави (2010)
Аксьонова Г. Д. - Співробітництво органів місцевого самоврядування з підприємницькими структурами у розв'язанні екологічних проблем: термінологічне наповнення та зміст (2010)
Шевченко Л. В. - Напрями розвитку законодавчої бази механізму державного управління українських зовнішньоекономічних відносин (2010)
Андрієвський Д. Й. - Аналіз ефективності впливу на промисловість органів влади держави і регіонів для її успішного структурного розвитку (2010)
Ільченко Н. В. - Фонд громади — альтернативне джерело розвитку територіальної громади (2010)
Арефьєв В. Г. - Адаптаційні передумови диференціації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури (2015)
Арзютов Г. Н. - Микрокинезиология – новое научное направление, Гаврилюк В.А. (2015)
Носко Ю.М. - Вплив малорухомого способу життя на стан здоров’я молодших школярів (2015)
Атамась О. А. - Сучасний погляд на особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу (2015)
Базілевький А. Г. - Показники тактичної підготовленості у нападі та захисті баскетболістів 10-13 років (2015)
Башавець Н. А. - Проблема формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Бейгул І.О. Тонконог В. М. - Зміни функціональних показників у студенток, які займаються волейболом (2015)
Беседа Н. А. - Підвищення професійної компетентності вчителів ЗНЗ на основі застосування здоров’язбережувальних технологій (2015)
Бєлих С. І. - Становлення особистісно орієнтованого фізичного виховання студентів у Донецькому національному університеті (2015)
Білан Я. О. - Флорбол як засіб фізичного розвитку молоді (2015)
Білик В. Г. - Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів початкової школи щодо впровадження сучасних здоров’яформувальних технологій (2015)
Бойко Г. Л. - Педагогічний підхід до вирішення проблем фізичного виховання студенток ВНЗ на заняттях шейпінгом (2015)
Бондаренко С.В. - Проблема формирования адаптации к учебным нагрузкам детей 6 – 7 лет средствами зрительных упражнений (2015)
Браташ С. В. - Аналіз розвитку рухових якостей учнів старшого шкільного віку (2015)
Булейченко О. В. - Особливості індивідуалізації фізичного виховання студентів – майбутніх спеціалістів з корекційної педагогіки (2015)
Василенко М. М. - Стан та перспективи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах України (2015)
Віндюк А. В. - Застосування методу кругового тренування на уроках фізичної культури в молодших класах (2015)
Вільчковська А. Е. - Рухова активність учнів 14-16 років, які відвідують музичну школу (2015)
Возний С. С. - Динаміка фізичного стану студентів факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, Городинська І.В. (2015)
Волков В. Л. - Вікові особливості оцінки фізичної підготовленості юних спортсменів-рукопашників, які навчаються на початкових етапах багаторічного удосконалення (2015)
Врублевский Е. П. - Анализ зрительно-моторных реакций женщин, занимающихся оздоровительной физической культурой в зависимости от их генетических особенностей (2015)
Гавриленко І. В. - Cутнісь підготовки майбутніх вихователів до фізкультурно-оздоровчої роботи (2015)
Галай М. Д. - Вплив особливостей психофізіологічного розвитку дівчаток молодшого шкільного віку на результативність у вправах із м’ячем (2015)
Гладощук О. Г. - Розвиток рухових якостей студентів за напрямком професійно-прикладної фізичної підготовки у вищому технічному навчальному закладі, Тонконог В. М. (2015)
Гнип І. Я. - Ефективність дихальної гімнастики в процесі відновлення функціонального стану студентів після перенесених простудних заховрювань (2015)
Головійчук І. - Особливості здорового способу життя студентської молоді (2015)
Голод Н. Р. - Результативність тестових вправ екрану функціонального руху як показник ефективності реабілітаційної програми для студенток спеціальної медичної групи (2015)
Грибан Г. П. - Історія створення та діяльності гімнастичного товариства "Сокіл” на Волині (2015)
Гуржий О. В. - Визначення мотивів підвищення рухової активності у студентів СНУ імені В. Даля в процесі занять фізичним вихованням (2015)
Демин С. С. - Влияние курсового приема иммуномодулирующих препаратов на иммунный статус спортсменок-легкоатлеток в предсоревновательном мезоцикле, Синюгина М. Б. (2015)
Денисенко Н. Г. - Педагогіічне оцінювання на основі комп’ютерного тестування готовності майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи з молодшими школярами в умовах педагогічного коледжу (2015)
Дичко О. А. - Рівень адаптаційної напруги організму підлітків з сколіозом (11-14 років), Дичко Д. В. (2015)
Долинний Ю. О. - Особливості змісту реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Драндров Г. Л. - Влияние образа Я на развитие мотивационно-волевой сферы высококвалифицированных спортсменов (2015)
Дудник І. О. - Педагогічні умови формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі фізичного виховання (2015)
Дьоміна Ж. Г. - Актуальні проблеми профільного навчання фізичної культури у старшій школі у контексті неперервності та наступності освіти (2015)
Єжова О. О. - До проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Єрмоленко О. В. - Реформування національної законодавчої основи сфери фізичного виховання та спорту в контексті євроінтеграційних процесів, Єрмоленко М. В. (2015)
Єфіменко П. Б. - Інноваційних підхід до навчального процесу при вивченні лікувального масажу майбутніми реабілітологами (2015)
Жигадло Г. Б. - Основні напрями використання історичного досвіду професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до організації спортивних ігор в умовах світових інтеграційних процесів (2015)
Завальнюк О. В. - Сучасний погляд на філософське розуміння феномену спорту як найважливіше явище суспільного життя (2015)
Завидівська Н. - Валеопедагогіка – основа вдосконалення фізичної підготовленості студентів в умовах здоров’язбережувального навчання (2015)
Заставна О. М. - Стан фізичної підготовленості дітей дошкільного віку, які перенесли кохлеарну імплантацію (2015)
Іваненко Т. В. - Використання спортивних ігор на заняттях з фізичного виховання для розвитку особиситості студенток університету (2015)
Іванова Г. Я. - Сучасний погляд на формування професійного іміджу фахівця з фізичної реабілітації (2015)
Індика С. Я. - Роль освітньої програми у реабілітації хворих після інфаркту міокарда (2015)
Кhrystovaya Т. - The rehabilitation of students health (2015)
Караулова С. И. - Современное состояние проблемы оптимизации функциональной подготовленности организма спортсменов в циклических видах спорта, Олейник И. С. (2015)
Карпюк Р. П. - Концептуальні засади сучасної парадигми якості вищої фізкультурної освіти (2015)
Кидонь В. В. - Характеристика технічної підготовки в естетичній гімнастиці на етапі спеціалізованої базової підготовки (2015)
Коваль В. Ю. - Умови виховання студентів вишу в процесі фізкультурно-спортивної діяльності (2015)
Ковальова Ю. А. - Сутність професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально−вольових якостей у старшокласників (2015)
Коломієць А. Ю. - Профілактика психосоматичних розладів здоров’я студентської молоді засобами фізичного виховання, Золочевський В. В. (2015)
Колосовська В. В. - Формування професійно орієнтованих умінь у майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи з учнями у процесі педагогічної практики (2015)
Коротков В. П. - Аналіз ефективності формування 3D- здоров'язбережувальної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Косівська С. В. - Планування, структура занять та критерії оцінювання знань студентів модуля "Волейбол" навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор" на основі кредитно-модульної системи, Бабаліч В. А. (2015)
Красницька О. В. - Оцінка ефективності технології профілактики сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю (2015)
Крик Т. М. - Інноваційні форми організації спортивно-масової роботи та фізичної рекреації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Матвієнко М. І. (2015)
Кубрак Р. М. - Роль іппотерапії в оптимізації функціональної активності кардіореспіраторної системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2015)
Кузьменко В. Ю. - Чинники навчальної мотивації при формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі вивчення дисциплін циклу науково-предметної підготовки (2015)
Курячий С. В. - Моніторінг психофізичної підготовленості студентів (2015)
Лебединець А. М. - Наукова студентська робота як форма дослідницької взаємодії майбутнього вчителя і викладача вищого навчального закладу України (60-90 рр. ХХ століття) (2015)
Левків Л. В. - Формуваня у студенток розуміння змісту базових термінів теорії фізичного виховання, Можаровська С. П. (2015)
Лежньова О. В. - Зміна показників функціональної підготовленості баскетболісток студентської команди впродовж підготовчого періоду (2015)
Лисецька О. Я. - Теоретичне моделювання фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, Запорожченко Н.В. (2015)
Лукоянова К. В. - Оптимізація навчального процесу при заняттях з оздоровчого фітнесу у студенток ВНЗ неспортивного профилю (2015)
Любіна Л. В. - Самозахист як необхідна оборона, Севастьяненко Л. В. (2015)
Лянной Ю. О. - Теоретико-методичні та організаційні аспекти спеціалізованої підготовки магістрантів з фізичної реабілітації для роботи у санаторно-курортних умовах (2015)
Максименко Л. М. - Оцінка психосоматичного здоров’я дітей 5-ти і 6-ти років: практичний аспект проблеми (2015)
Маленюк Т. В. - Заняття з шейпінгу як один із напрямків підвищення ефективності фізичного виховання у вищій школі, Косівська А.В. (2015)
Маляр Н. С. - Оптимізація процесу фізичного виховання студентів внз методом колового тренування (2015)
Мартинова Н. П. - Визначення мотивів та інтересів студенток внз до занять з фізичного виховання (2015)
Мединський С. В. - Характеристика виробничих функцій крізь призму задач діяльності фахівців фізичного виховання і спорту у Сполучених Штатах Америки (2015)
Мерзлікіна О. А. - Динаміка функціонального стану хребта у фізичній реабілітації осіб зрілого віку з остеохондрозом у поперековому відділі з використанням лікувально-профілактичного пристрою "Кипарис", Степанюк Н. В. (2015)
Михалюк Є. Л. - Вегетативна регуляція, центральна гемодинаміка та фізична працездатність у футболістів в залежності від спортивної кваліфікації, Малахова С. М. (2015)
Назимок В. В. - Вплив занять боксом в процесі фізичного виховння на функціоналльний стан студентів (2015)
Наумчук В. І. - Технологія постановки і формулювання завдань предметного ігрового уроку фізичної культури (2015)
Одайник В. В. - Сутність розвитку координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів засобами баскетболу (2015)
Озарук В. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування потреби до рухової активності учнів початкових класів, Презлята Г. В. (2015)
Омельченко Т. Г. - Профілактика факторів ризику серцево-судинних захворювань чоловіків зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу (2015)
Онищук С. О. - Раціональна рухова активність, як фактор зміцнення здоров’я та профілактики захворювань студентів вищих навчальних закладів, Чітідзе Л. М. (2015)
Остапова О. О. - Місце професійно важливих якостей і властивостей майбутніх учителів трудового навчання у системі їх професійно-прикладної фізичної підготовки (2015)
Панкратов Н. С. - Характеристика показателей физической подготовленности занимающихся армспортом на этапах микроцикла (2015)
Панчук Т. М. - Сучасні тенденції управління процесом тренування у міні-футболі, Чайковський І.А. (2015)
Петренко Н. Б. - Особенности физических качеств и когнитивных функций у детей дошкольного возраста с речевыми отклонениями (2015)
Пічурін В. В. - Толерантність до невизначеності як складова психологічної готовності студентів до професійної діяльності і її формування в процесі фізичного виховання (2015)
Полатайко Ю. О. - Особливості реакції кардіореспіраторної системи людини на дію гіпоксії в різні сезони (2015)
Пономарьов В. О. - Аналіз стану сформованості професійно-педагогічної компетентності інструкторів тренажерного залу, Гостіщев В. М. (2015)
Попадюха Ю. А. - Технологии послеоперационного восстановления плечевого комплекса с повреждениями ротаторной манжеты (2015)
Присяжнюк С. І. - Дослідження здоров’язбережувальних технологій в системі фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення (2015)
Пустолякова Л. М - Опанування основними засобами підвищення фізичної підготовленості, фізичної працездатності та функціонального стану здоровя студентів за допомогою фізичних вправ, Болгар М. А. (2015)
Путилина Т. - Физиологические эффекты занятий волейболом у девочек 10-12 летнего возраста, Киселёва Л. (2015)
Путров С. Ю. - Класифікація біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2015)
Ребрина А. А. - Методика розвитку основних фізичних якостей в процесі виховання професійно-прикладної фізичної культури, Ребрина А. А. (2015)
Редько Т. М. - Використання тренажерів у фізичному вихованні студентів педагогічних ВНЗ (2015)
Рубіс К. М. - особливості впливу менструального циклу на навчально-тренувальний процес студенток спеціальності фізичне виховання (2015)
Самоненко С. Б. - Врахування силового параметру рухової координації дівчат середнього шкільного віку в процесі навчання рухових дій (2015)
Семанишин Т. М. - Профессионально-валеологический портрет будущих инструкторов по физическому воспитанию дошкольников, Попель С. Л. (2015)
Серман Т. - Використання національної культури в спортивно-мистецьких святах за участю учнівської молоді в умовах аквацентру (2015)
Сичов С. О. - Застосування системного аналізу в прогнозуванні спортивної підготовки студентів в процесі навчальної діяльностІ (2015)
Скиба О. О. - Оцінка дискримінації показників фізичної підготовленості юних спортсменів залежно від рівня санітарно-гігієнічного благополуччя навчального закладу (2015)
Собко Н. Г. - Професійна самостійність керівника сфери фізичного виховання та спорту, Собко С. (2015)
Соколова О. В. - Обгрунтування ефективності занять з пауерліфтингу протягом підготовчого періоду юнаків 20-23 років, Нікітчук Ю. О. (2015)
Стращенко И. Ю. - Анализ двигательной активности студенческой молодёжи, Рябцева Л. А. (2015)
Сукачов О. В. - Обгрунтування збалансованості стану рухової функції хлопчиків 4-5 років (2015)
Сухорада Г. І. - Актуальні питання вдосконалення керівних документів з фізичної підготовки та спорту у збройних силах, інших військових формуваннях і правоохоронних органах України (2015)
Терещенко В. І. - Запровадження кредитно-модульної системи навчання студентів Національного університету державної податкової служби України та оцінювання їх фізичної підготовленості, Малинський І. Й. (2015)
Тимошенко О. В. - Фізична підготовленість як один із критеріїів оцінювання рівня здоров’я учнівської та студентської молоді, Зубалій М. Д. (2015)
Тихонькова І. С. - Проблеми самоствердження підлітків в процесі занять спортом, Кротов Г. В. (2015)
Тищенко В. О. - Інноваційні тести визначення рівня психомоторики у спортивних іграх (2015)
Ткаченко М. В. - Критерії формування відповідального ставлення студентів вищих медичних навчальних закладів до цінностей оздоровчої діяльності (2015)
Томащук О. Г. - підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи у центрах інваспорту з позиції потреб сучасності, Деделюк Н. А. (2015)
Федак Г. О. - Удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічного та командно-виховного складу вищого військового навчального закладу, Одеров А. М. (2015)
Федорюк О. В. - Психо-фізичний стан і рекреаційна активність викладачів вищих навчальних закладів віком 50-65 років, Попель С. Л. (2015)
Фішев С. О. - Вплив занять з атлетичної гімнастики на техніку прийомів в боксі у студентів, Фішев Ю. О. (2015)
Хандога Я. В. - Формування здорового способу життя у студентів університету (2015)
Хлус Н. - Зміни рівнів фізичної працездатності студенток 3-4 курсів під впливом впровадження експериментальної методики (2015)
Хохлов А. В. - Роль тренировочных устройств и тренажеров в физическом воспитании студентов, Соснов А. Г. (2015)
Циолковська А. І. - Деякі принципи системи фізичного виховання студентів вузу, Фролова О. О. (2015)
Черниговская С. А. - Истоки непрофессионального физкультурного образования студентов профессий инженерного типа (1970 - начало 1990 годов, Нехоневич О. Б. (2015)
Шамич О. М. - Охорона здоров’я як підстава обмеження інших суб’єктивних юридичних прав людини (2015)
Шеремет І. В. - Підготовка фахівців з фізичного виховання в контексті реформування вищої освіти (2015)
Школа О. М. - Вплив рухової активності на здоровий спосіб життя студентів ВНЗ, Штонда С. А. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського