Онищенко А. М. - Дослідження впливу добавки "ОДОЛ-СГ" в грунті на підвищення довговічності дорожнього одягу, Жуков О. О., Гаркуша М. В. (2011)
Чистяков В. В. - Закономірності структуроутворення мінеральних в’яжучих систем, Шургая А. Г., Дорошенко Ю. М., Гудіменко К. В. (2011)
Канін О. П. - Оптимізація життєвого циклу автомобільних доріг за допомогою генетичного алгоритму, Діденко В. В. (2011)
Снитко В. П. - До розробки вітчизняних норм з розрахунку сталезалізобетонних мостів (2011)
Соколова Н. М. - Застосування контрактів заснованих на показниках якості при утриманні автомобільних доріг з використанням державно-приватного партнерства (2011)
Харченко А. М. - Експертна система обґрунтування річної програми дорожньо-ремонтних робіт (2011)
Шпиг А. Ю. - Імітаційна модель обґрунтування стратегій експлуатації автомобільних доріг (2011)
Каськів В. І. - Про необхідність уточнення моделі зовнішнього навантаження при розрахунках стійкості укосів насипів автомобільних доріг, Каськів С. В. (2011)
Кондрюкова І. О. - Деформований стан тришарової конструктивно ортотропної плити проїзної частини прогонових будови автодорожніх мостів (2011)
Кузьмінець М. П. - Особливості робочих процесів землерийних машин в умовах близько розташованого діючого трубопроводу (2011)
Петрович В. В. - Застосування апарата нелінійної динаміки для аналіза часових рядів гідрометеорологічної інформації, Артеменко В. А. (2011)
Усиченко О. Ю. - Совершенствование методики расчета трещиностойкости асфальтобетонного покрытия укрепленного геосеткой, Скрыпник Т. В., Скрыпник В. Ю. Лысенко А. М. (2011)
Хмельов І. В. - Методика аналізу енергетичної ефективності автопоїзда з урахуванням дорожніх характеристик (2011)
Хом’як А. Я. - Забезпечення видимості на автомобільних дорогах, Назіна М. О. (2011)
Титул, зміст (2016)
Рудько Г. І. - Правовий стан і напрями вдосконалення державної експертизи й оцінки запасів корисних копалин, Григіль В. Г., Ловинюков В. І. (2016)
Костенко М. М. - Пропозиції щодо вдосконалення Кореляційної хроностратиграфічної схеми раннього докембрію Українського щита (2016)
Лютий Г. Г. - Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита, Саніна І. В., Люта Н. Г. (2016)
Зінчук М. М. - Про корінну алмазоносність давніх платформ, Коптіль В. І. (2016)
Іванишин В. А. - Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини. Калайдинецька параметрична свердловина 413. Стаття 2, Кононенко Л. П., Раковська О. Л., Онуфришин С. В., Волошина З. Г. (2016)
Малюк Б. І. - 39-а Генеральна асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Мадрид, Іспанія, 19–21 жовтня 2015 р.), Примушко С. І. (2016)
Цикл монографій "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України” (2016)
Шаталов М. М. - Професор Лазько Євген Михайлович та його школа докембрію й металогенії (до 100-річчя від дня народження) (2016)
Андрейцев В. А. - Совершенствование технико-тактических действий квалифицированных борцов вольного стиля (2015)
Андрійчук О. Я. - Особливості застосування гідрокінезотерапії та дієтотерапіі в комплексному лікуванні дівчат- підлітків з аліментарною формою ожиріння (2015)
Басенко О. В. - Організація дистанційного навчання студентів внз спортивного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Безкоровайний Д. О. - Использование REAL-методики для освоения технических приемов борьбы на руках в армспорте (2015)
Безкоровайний Д. О. - Вплив статичних вправ на розвиток показників сили 17–18-річних армспортсменів (2015)
Блавт О. - Ефективність практичної реалізації технології відтворення положень концепції тестового контролю на стан фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп (2015)
Вареник О. - Організація рухової активності населення міст України в контексті розвитку "зеленої економіки", Ярмолюк О. (2015)
Віндюк А. В. - Використання ігрових методів у професійній підготовці бакалаврів з туризму (2015)
Владимирова И. В. - Особенности педагогического влияния на студентов высших учебных заведений в процессе физического воспитения (2015)
Волошин О. О. - Формування рухових умінь студентів засобами боротьби на поясах Алиш з урахуванням психофізіологічних особливостей (2015)
Высочина Н. Л. - Психологическая подготовка в современном олимпийском спорте (2015)
Гуска М. Б. - Відновлення та підвищення працездатності студентів у процесі занять силовими вправами (2015)
Довгич О. - Оцінка показників фізичного розвитку як складових розробки програми занять оздоровчим фітнесом, Хрипко І., Пацалюк К. (2015)
Довгопол Є. П. - Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності студентів-волейболістів (2015)
Єфіменко Н. П. - Етапи здоров’язберігаючої технології при формуванні рекреативних навичок майбутніх педагогів фізичної культури, Гутеньова В. І., Каніщева О. П. (2015)
Ефременко В. Н. - Ретроспективный анализ эффективности игровой деятельности баскетбольных команд высшей лиги Украины (2015)
Ефременко В. М. - Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 13-14 років з порушеннями мови (2015)
Жарова И. - Эффективность технологии физической реабилитации подростков с первичным экзогенно- конституциональным ожирением (2015)
Завидівська Н. - Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про вищу освіту, Римар О. (2015)
Карленко В. - Формирование программы соревнований и проблемы соревновательной деятельности в биатлоне, Варфоломеева Л., Винник А., Ефанова В., Кравченко А., Нестеров В., Пидгрушна Е., Cмирнова З., Хуртик Д. (2015)
Козіброда Л. - Технологія використання плавання у поза академічних заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ, Стадник В., Безгребельна О., Осінчук В. (2015)
Колос А. С. - Особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками з девіантною поведінкою у сільській місцевості, Ковальчук Т. І. (2015)
Кулик Н. А. - Інтерес студентів до занять з фізичного виховання і спортом у ВНЗ (2015)
Литвин М. П. - Вплив засобів народної фізичної культури на підвищення ефективності навчального процесу фізичного виховання студентів, Сиротін О. С. (2015)
Максимова Ю. А. - Програма оптимального розвитку гнучкості акробатів з урахуванням профілактики функціональних порушень хребта верхніх партнерів, Салямин Ю. Н. (2015)
Малєєв В. В. - Технічні та тактичні аспекти способів захисту від злочинців із застосуванням холодної зброї (2015)
Манжуловський В. М. - Модифіковані фактори ризику як причина виникнення ішемічної хвороби серця у жінок, Андріяш Р. О., Ломаковський О. М. (2015)
Мартинов Ю. О. - Фізіологічна характеристика максимальної м’язової сили (2015)
Матула С. - Структура та зміст змагань з баскетболу "Шкільна баскетбольна ліга" М. Львова, Дейніченко О., Пітин М. (2015)
Мельник М. - Кадрове забезпечення студентського спорту України впродовж 2000-2014 років, Пітин М. (2015)
Мітова О. О. - Комплексний контроль баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки за чинною навчальною програмою ДЮСШ, Івченко О. М. (2015)
Мулик К. В. - Розробка та впровадження спортивно-оздоровчого маршруту з пішохідного туризму для студентської молоді, Гриньова Т. І. (2015)
Панкратов Н. С. - Здоровый образ жизни – социальное благополучие студенческой молодежи (2015)
Попадюха Ю. А. - Применение роботизированных систем функциональной локомоторной терапии с обратной связью в восстановлении ходьбы больных с переломами костей таза, Глиняна О. А. (2015)
Присяжнюк С. І. - Дисперсійний аналіз впливу різних чинників на біологічний вік студентів у річному процесі фізичного виховання У ВНЗ (2015)
Ремзи И. В. - Психологическая подготовка как фактор оптимизации тренировочного процесса квалифицированных пловцов, Христенко Д. А. (2015)
Сан Жень Цян - Использование пауэрлифтинга как способа мотивации к занятиям физического воспитания студентов высших учебных заведений, Школа Е. Н. (2015)
Сватьев А. В. - Використання тренажерів та інструментальних засобів для вдосконалення техніки спортсменів високої кваліфікації у веслуванні академічному, Чичкан О. А. (2015)
Сиротинська О. К. - Побудова тіла у пауерліфтінгу (2015)
Соболенко А. І. - Взаємозв’язок нервової системи із рівнем прояву максимальної сили (2015)
Терещенко В. І. - Фізичне виховання як засіб підвищення рівня здоров’я студентів, Сухих В. А., Недощак В. С. (2015)
Титович А. О. - Роль динамічного психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні управління процесом підготовки легкоатлетів (2015)
Хадер Самер - Сучасні підходи щодо впровадження фітнес-технологій у Палестині (2015)
Ханюкова О. В. - Аналіз впливу методики планування навчально-тренувального процесу на рівень оволодіння технічними навичками тенісистів першого року навчання (2015)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін функції сприйняття часу у юних спортсменів 13–16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення перше) (2015)
Хрипач А. - Асоціювання проблемних аспектів устрію позанавчальних форм занять фізичним вихованням студентів ВНЗ, Король О., Гулей К., Стецяк О. (2015)
Хуртик Д. В. - Биомеханические характеристики техники передвижения высококвалифицированных лыжников с нарушениями слуха, Смирнова З. Д. (2015)
Чередніченко П. П. - Вплив засобів фізичної реабілітації на опорно-ресорні показники стопи у дітей дошкільного віку із плоскостопістю (2015)
Шахліна Л. Г. - Медико-біологічні основи системи підготовки юних спортсменів, Маслова О. В. (2015)
Яшная А. - Реализация функционального и метаболического потенциала гребцов в условиях соревновательной деятельности, Яковенко Е. (2015)
Комарчук В. В. - Цитотоксические штаммы Helicobacter pylori у больных с осложнёнными формами язвенной болезни в сочетании с рефлюксом (2015)
Грубник В. В. - Прогресс в хирургии неосложненых и осложненных гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Отдаленные результаты новых методик лапароскопической аллопластики, Малиновский А. В. (2015)
Логачев В. К. - Что порой скрывается за диагнозом "Хрониосепсис" (2015)
Лупальцов В. І. - Лікування хворих похилого та старечого віку з гострим перитонітом на сучасному етапі, Ягнюк А. І., Трофімова А. В. (2015)
Желіба М. Д. - Індекс лейкоцитарної активності як діагностичний критерій для оцінки перебігу гнійних ран, Бурковський М. І., Чорнопищук Р. М. (2015)
Прихідько Р. А. - Характеристика мікробіологічної структури післяопераційних гнійно-запальних ускладнень у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією, Шейко В. Д., Ситнік Д. А. (2015)
Криворучко І. А. - Використання сучасних методів хірургічного лікування псевдокіст підшлункової залози, ускладнених кровотечею, Копчак В. М., Гончарова Н. М. (2015)
Сипливый В. А. - Энтеральная недостаточность и ее оценка у больных с острым некротическим панкреатитом, Гринченко С. В., Робак В. И., Евтушенко Д. В., Курбатов В. А. (2015)
Леонов В. В. - Синдром Фітц-Х’ю-Куртіса як передумова запальних захворювань жовчовивідних шляхів, Маюра Н. А. (2015)
Иванцок В. М. - Оценка результатов лечения острого деструктивного холецистита после лапароскопической холецистэктомии у больных разных возрастных групп и пути их улучшения у лиц старше 60 лет с сердечной недостаточностью ишемического генеза, Бондарев Р. В., Сопко А. И., Козубович Р. Н., Мишалов В. Г. (2015)
Тамм Т. И. - Влияние метода УЗИ на результаты лечения больных острой кишечной непроходимостью, Непомнящий В. В., Дворник И. А., Бардюк А. Я., Яворская Т. П., Устинов А. Т. (2015)
Непомнящий В. В. - Выбор антибактериальной терапии у больных острой непроходимостью кишечника, Белов С. Г., Шакалова Е. А., Дворник И. А. (2015)
Бенедикт В. В. - Іони кальцію та їх значення у відновленні моторики травного каналу після хірургічного лікування гострої непрохідності тонкої кишки (2015)
Кащенко Л. Г. - Гостра жовчнокам’яна непрохідність кишок, Кононенко М. Г., Пак В. Я., Ситнік О. Л., Бугайов В. І., Даниленко І. А. (2015)
Міщенко В. В. - Внутрішнє защемлення як причина гострої кишкової непрохідності — тактичні підходи до лікування, Грубник В. В. (2015)
Пак В. Я. - Післяопераційне лікування хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність, Леонов В. В., Микитин В. З., Кащенко Л. Г. (2015)
Русин В. І. - Результати непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній критичній артеріальній ішемії, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Носенко О. А., Машура В. В. (2015)
Соломиенко А. О. - Ошибки и опасности при стентировании подвздошных артерий, Трегубенко Ю. А. (2015)
Прасол В. А. - Особенности тромболитической терапии у больных с острым тромбозом вен нижних конечностей и таза, Оклей Д. В., Мишенина Е. В. (2015)
Дудукіна С. О. - Вибір строків оперативного втручання та результати лікування хворих з аневризматичними інтракраніальними крововиливами в залежності від наявності ангіоспазму, Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М., Стороженко Д. Ю. (2015)
Панасенко С. І. - "Нові" технології в лікуванні травматичної нестабільності грудино-ребрового каркасу, Шейко В. Д., Крижановський О. А. (2015)
Десятерик В. И. - Некоторые аспекты формирования артериовенозных фистул для гемодиализа у пациентов с терминальной ХПН обусловленной сахарным диабетом, Желизняк В. Г., Давыденко А. В., Богатырев А. Б. (2015)
Щукин Д. В. - Контроль почечной артерии при удалении опухолей почек, распространяющихся в нижнюю полую вену, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Хареба Г. Г., Поляков Н. Н. (2015)
Криворотько Ю. В. - Хирургическая тактика при ятрогенных повреждениях и протяженных стриктурах мочеточников (2015)
Бездетко П. А. - Толщина слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин, Гончарь Е. Н. (2015)
Кундієв Ю. І. - Система дистанційного моніторингу стану боєздатності військовослужбовців, Палагін О. В., Лурін І. А., Верба А. В., Савицький В. Л., Власенко О. М., Романов В. О., Галелюка І. Б., Тарабан І. А., Галушко А. Н. (2015)
Криворучко І. А. - Сучасні методи стимуляції неоангіогенезу при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок, Гоні С.-К. Т., Лодяна І. М. (2015)
Бойко В. В. - Опыт лечения кисты перикарда в сочетании с констриктивно-экссудативным перикардитом, Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Петков А. В., Писклова Ю. В., Серхан В. (2015)
Кононенко М. Г. - 15–річне спостереження після евісцерації тазу з приводу метахронного раку, Андрющенко В. В., Колесніченко Н. К., Шкурко С. К., Даниленко І. А. (2015)
Бойко В. В. - Стресові виразки слизової оболонки травного каналу як ускладнення післяопераційного періоду, Лихман В. М., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Клименко В. П., Кулик І. А., Арсеній І. І. (2015)
Дужий І. Д. - Особливості лікувальної тактики при гострих шлунково-кишкових кровотечах у хворих на гемофілію, Шевченко В. П., Харченко С. В. (2015)
Камінський О. А. - Невирішені питання діагностики та лікування гастродуоденальних кровотеч (2015)
Капшитарь А. В. - Диагностическая минилапароскопия в неотложной хирургии органов брюшной полости (2015)
Сивожелезов А. В. - Аллопластика рецидивных, больших и гигантских брюшных грыж с использованием открытых и лапароскопических методов, Чугай В. В., Колесник В. П., Сыкал Н. А. (2015)
Трофимчук О. М. - Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озер Західного Полісся, Мокрий В. І., Радчук В. В., Радчук І. В., Загородня С. А. (2015)
Рогожин О. Г. - Потенційний приріст сейсмічності в Україні як фактор зростання ризику життєдіяльності від аварій на хіміко-небезпечних ПНО, Яковлєв Є. О. (2015)
Запорожець О. І. - Засади електромагнітного моніторингу міста в умовах підвищення електромагнітного навантаження на довкілля, Левченко Л. О. (2015)
Кривомаз Т. І. - Радіаційний контроль міксоміцетів лісопаркових територій Києва (2015)
Олійник О. Я. - Порівняльний аналіз теоретичних розрахунків з дослідами при очистці стічних вод на краплинних біофільтрах, Колпакова О. А. (2015)
Атаєв С. В. - Прогнозування змін гідролого-морфологічних характеристик річок при техніко-економічному обґрунтуванні проектів відновлення малих гідроелектростанцій, Стефанишин Д. В. (2015)
Воскобійник В. А. - Фізичне моделювання течії поблизу гнучкої струмененаправляючої завіси, Хомицький В. В., Воскобойник О. А., Воскобійник А. В., Хижа І. А. (2015)
Кравченко М. В. - Недоліки застосування локальних зворотноосмотичних установок на прикладі доочищення водопровідної води в готелі міста Києва (2015)
Радловська К. О. - Характеристика геоінформаційних систем моніторингу довкілля Рогатинського і Богородчанського районів Івано-Франківської області, Волошкіна О. С. (2015)
Греков Л. Д. - Региональная геоинформационная система мониторинга аграрных ресурсов с применением методов дистанционного зондирования Земли, Кузьмин А. В., Верюжский Г. Ю., Петров А. А., Скавронский В. П. (2015)
Васянин В. А. - Балансировка матрицы контейнерных потоков в задаче перевозки мелкопартионных грузов, Ушакова Л. П. (2015)
Альохіна О. В. - Оцінка фрагментування території біосферного резервату "Шацький" засобами ГІС, Горбань І. М., Івченко Д. В. (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
Мироненко П. - Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління (2013)
Шайгородський Ю. - Синдром політичної прокрастинації: причини і наслідки (2013)
Короход Я. - Теоретичні аспекти розуміння політичного конфлікту (2013)
Масюк О. - Соціальні сподівання: аксіологічний аспект (2013)
Шедяков В. - Співвідношення соціальних вимірів історичного процесу (2013)
Лебедюк В. - Типологія партійних систем: минуле та сьогодення (2013)
Гросфельд Е. - Цивилизованный лоббизм как антикоррупционная технология (2013)
Арабаджиєв Д. - Використання методу case-study в процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом (на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012 року) (2013)
Недюха М. - Правова ідеологія українського суспільства: інноваційний потенціал процесу соціальних змін (2013)
Ротар Н. - Етнонаціональний вимір політичних ідентичностей у локальних спільнотах: чернівецький приклад (2013)
Беззуб’як М. - "Громадянське суспільство": аналітичний концепт чи реальність? (2013)
Андрійчук Т. - Громадянське суспільство і держава як суб’єкти демократичного процесу (2013)
Євсеєв К. - Мовна ситуація й історична пам’ять в Україні: чинники символізації (2013)
Боднарчук О. - Політична взаємодія в комунікативному просторі (2013)
Кононенко С. - Теоретичні передумови розуміння сучасної багатополярності (2013)
Буравкова А. - Американсько-китайські відносини в постбіполярну епоху: глобальний і регіональний вимір (2013)
Ржевська Н. - Стратегічна аналітика в США та Україні: генеза ставлення та сучасний стан (2013)
Конон Н. - Національні неурядові організації як інструменти глобальної політики (2013)
Ловейкін В. - Аналіз динамічних моделей руху мостового крана при горизонтальному переміщенні, Ромасевич Ю., Крушельницький В. (2015)
Човнюк Ю. - Концептуальні основи кінематичного аналізу лінійних дискретно-континуальних вібраційних систем: застосування інтегрального перетворення Лапласа, Почка К., Кравчук В., Діктерук М. (2015)
Паламарчук Д. - Дослідження руху стрілової системи крана під час пуску за законом оптимізації прискорень (2015)
Човнюк Ю. - Розрахункова схема та кінематичний аналіз нелінійних коливань вантажу при повороті стрілової системи вантажопідйомного крана, Діктерук М., Почка К., Комоцька С. (2015)
Ловейкін В. - Експериментальне дослідження зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою, Шевчук О. (2015)
Міщук Д. - Підвищення ефективності маніпулятора за рахунок оптимального керування (2015)
Гурський В. - Порівняльна оцінка ефективності функціонування імпульсних резонансних вібраційних машин, Ланець О., Шпак Я. (2015)
Назаренко І. - Оцінка енергетичного балансу та критеріїв робочого процесу системи "барабан змішувача-бетонна суміш", Клименко К. (2015)
Абрашкевич Ю. - Силові параметри машин з абразивним інструментом, Рашківський В., Поліщук А., Човнюк О. (2015)
Добровольський О. - Абразивна зносостійкість аустенітних сталей в умовах зношування закріпленим абразивом, Косенко В. (2015)
Пелевін Л. - Дослідження енергосилових навантажень на робочі органи бульдозера-розпушувача, Карпенко М., Лаврик С., Пристайло М. (2015)
Фомін А. - Розробка конструкції різальних елементів з урахуванням самоорганізації і еволюції геометричних форм, Костенюк О., Тетерятник О., Боковня Г. (2015)
Горбатюк Є. - Обґрунтування конструктивних особливостей низькоенергоємних динамічних робочих органів та навісок землерийних машин, Тетерятник О., Пристайло М. (2015)
Смірнов В. - Дослідження та розробка конструкції обертача бурильного обладнання з дебалансним вібратором просторової дії, Головань В. (2015)
Бондар Р. - Електромагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Частина 1 (2015)
Сукач М. - Міжнародна видавнича справа КНУБА (2015)
Відомості про авторів (2015)
Рецензенти (2015)
Tsendra O. - A quantum chemical cluster approach to study adsorption of some nitro compounds on the |100| α-quartz surface, Gorb L., Lobanov V., Leszczynski J. (2012)
Корочкова Т. Е. - Точные аналитические решения в теории броуновских моторов и насосов, Шкода Н. Г., Чернова А. А., Розенбаум В. М. (2012)
Дем’яненко Є. М. - Термоліз гістаміну на поверхні кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Паляниця Б. Б., Кулик Т. В. (2012)
Гаврилюк О. О. - Температурна залежність параметрів поверхневих станів структури метал-діелектрик-напівпровідник, Клименко В. Є., Семчук О. Ю. (2012)
Кравченко А. А. - Квантовохімічне моделювання протолітичної рівноваги гістаміну при взаємодії з поверхнею кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Дем’яненко Є. М. (2012)
Каневский В. И. - Методы расчета оптических свойств материалов на основе многослойных углеродных нанотрубок, Розенбаум В. М. (2012)
Дацюк А. М. - Квантовохімічне дослідження особливостей взаємодії різних типів вуглецевих нанотрубок з амінокислотами (2012)
Linnik O. P. - Sol-gel synthesis, optical properties, morphology and photocatalytic activity of titania films modified with ethanolamines as nitrogen source, Shestopal N. O., Smirnova N. P., Eremenko A. М., Stanculescu A., Socol M. (2012)
Туров В. В. - Влияние соляной кислоты и пероксида водорода на строение гидратного покрова кремнезема, адсорбционно модифицированного гиалуроновой кислотой, Гунько В. М., Угнивенко А. П., Крупская Т. В., Барвинченко В. Н., Пахлов Е. М. (2012)
Яновська Е. С. - Особливості утворення різнолігандних комплексів перехідних металів на поверхні хімічно модифікованих кремнеземів (2012)
Гунько Г. С. - Кислотно-основне титрування модифікованих багатошарових вуглецевих нанотрубок, Ковальська Є. О., Больбух Ю. М., Шкварек Є., Скубішевська-Зієба Я. (2012)
Слободянюк И. А. - Электрокаталитические свойства катализаторов, нанесенных на углеродные нанотрубки, для кислородных электродов химических источников тока, Данилов М. О., Русецкий И. А., Колбасов Г. Я. (2012)
Зайцев Ю. П. - Трансформация структуры аморфного конденсата ZrO2-6,5%Y2O3, полученного электронно-лучевым испарением и осаждением в вакууме, при термической обработке, Мовчан Б. А., Оранская Е. И., Дидикин Г. Г., Литвин С. Е., Романенко С. М. (2012)
Цинцкаладзе Г. П. - Термическое и химическое модифицирование природных морденитов как метод получения новых цеолитных материалов, Эприкашвили Л. Г., Кордзахия Т. Н., Наникашвили П. М., Шарашенидзе Т. В. (2012)
Андрійко Л. С. - Протонна провідність та релаксаційні процеси в системі вода – пірогенний алюмокремнезем, модифікований поліетиленгліколем, Зарко В. І., Гунько В. М. (2012)
Галиш В. В. - Комбіновані сорбенти на основі бавовняного волокна та фероціанідів перехідних металів, Картель М. Т., Ніколайчук А. А., Андрусишина І. Н. (2012)
Паляница Б. Б. - Сравнительная характеристика качественного состояния гумусовых веществ целинных и обрабатываемых почв методом десорбционной масс-спектрометрии, Бережняк М. Ф., Тонха О. Л., Ласло К., Менихард А., Тот А., Дудик О. А., Чернявская Т. В., Кулик Т. В. (2012)
Махно С. Н. - Электрофизические свойства углерод-неорганических нанокомпозитов C/MXOY/SiO2, Богатырев В. М., Оранская Е. И., Гунько В. М., Горбик П. П., Лебода Р., Скубишевская-Зиеба Я. (2012)
Рубежанская М. Ю. - Влияние упругих деформаций на локальные токовые характеристики отдельных нанокластеров ge на si, исследованных методом проводящей атомно-силовой микроскопии (2012)
Семенцов Ю. І. - Композити поліпропілен – вуглецеві нанотрубки: структурні особливості, фізико-хімічні властивості, Приходько Г. П., Картель М. Т., Махно С. М., Грабовський Ю. Є., Алєксєєв О. М., Пінчук-Ругаль Т. М. (2012)
Котенок Е. В. - Электрофизические свойства полимерных нанокомпозитов на основе гетероструктур Ag2S/CdS, Прокопенко С. Л., Махно С. Н., Горбик П. П. (2012)
Сап'яненко О. О. - Вплив бактерицидної нанодисперсної добавки Ag/SiO2 на структуру та властивості мікроволокнистих поліпропіленових матеріалі, Дзюбенко Л. С., Горбик П. П., Цебренко М. В., Мельник І. А. (2012)
Горбик П. П. - Синтез, структура і магнітні характеристики однодоменних наночастинок твердих розчинів (Fe1-x Coх)Fe2O4, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2012)
Богатырев В. М. - Влияние наночастиц Fe2O3 на гидрофобные свойства кремнезёма с адсорбированным полиметилфенилсилоксаном, Галабурда М. В., Борисенко Н. В. (2012)
Абрамов Н. В. - Свойства ансамблей наночастиц магнетита в составе магнитных жидкостей для применений в онкотерапии, Горбик П. П. (2012)
Туранская С. П. - Синтез, свойства и применение магнитоуправляемых адсорбентов, Каминский А. Н., Кусяк Н. В., Туров В. В., Горбик П. П. (2012)
Насєдкін Д. Б. - Синтез наноблоків терморозширеного графіту з гідрофільною поверхнею, Войтко К. В., Бакалінська О. М., Плюто Ю. В. (2012)
Иванов Л. В. - Детектирование взаимодействия углеродных нанотрубок с липосомами методом спиновых зондов, Картель Н. Т., Нардид О. А. (2012)
Галаган Н. П. - Свойства нанобиокомпозитов на основе белка, высокодисперсных кремнезема и титанокремнезема, Клименко Н. Ю., Новикова Е. А. (2012)
Иванов Л. В. - Комбинированное влияние углеродных нанотрубок и КВЧ-излучения на сперматозоиды мужчин в норме и патологии, Картель Н. Т., Крамар М. Й., Колбун Н. Д. (2012)
Паентко В. В. - Влияние компонентов, входящих в состав плазмозаменителей (электролитов и cорбита), на активность иммобилизованной холинэстеразы, Матковский А. К., Матрунчик Ю. В., Зуб Ю. Л. (2012)
Иванов Л. В. - Характеризация реологических свойств поверхности нанобиообъектов методом спиновых зондов, Картель Н. Т. (2012)
70-річчя доктора технічних наук Л. С. Семко (2012)
Пересада С. М. - Векторне керування машиною подвійного живлення з властивостями робастності до параметричних і координатних збурень, Благодір В. О. (2016)
Ostroverkhov M. - Speed vector control system of switched inductor-type electrical drive, Pyzhov V. (2016)
Грабко В. В. - Застосування логіко-часових функцій у задачі діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів, Левицький С. М., Бартецький А. А. (2016)
Приймак Б. І. - Керування асинхронними двигунами з параметрично інваріантною оптимізацією момента в зоні ослаблення поля на основі нейронної мережі (2016)
Tytyuk V. - Mathematical modeling of group drives push and lift electric excavator mechanisms, Baranovskaya M., Meleshko D., Chornyi O. (2016)
Буров О. М. - Порівняльний аналіз принципів управління частотно-регульованим асинхронним електроприводом, Власюк Н. М. (2016)
Милых В. И. - Численно-полевой поверочный анализ проектных параметров трехфазных асинхронных двигателей, Шилкова Л. В. (2016)
Павленко Т. П. - Анализ параметров многоамперных автоматических выключателей и перспективных конструкций их главных контактов (2016)
Левицький С. М. - Система керування мережевим багаторівневим інвертором напруги, Бомбик В. С. (2016)
Бялобржеський О. В. - Комбінована система керування асинхронним генератором із компенсацією реактивної потужності у вузлі електричної мережі, Євтушенко Л. Г. (2016)
Зачепа Ю. В. - Концептуальний підхід до створення формованих автономних джерел енергопостачання (2016)
Сивокобыленко В. Ф. - Разработка микропроцессорного устройства для подачи резервного питания при нарушениях электроснабжения ответственных потребителей, Деркачев С. В. (2016)
Коренькова Т. В. - Анализатор процессов энергопреобразования в электрогидравлическом комплексе, Ковальчук В. Г., Родькин Д. И. (2016)
Левченко Л. О. - Просторові розподіли електромагнітних полів кабельних ліній електропередачі, Карпенко С. Г., Глива В. А. (2016)
Гладир А. І. - Навчальне обладнання для підвищення рівня практичної підготовки фахівців з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Сергієнко С. А., Лещук О. Ю. (2016)
Vince T. - Quality of service application in Windows server 2012, Gorbar M. (2016)
Зачепа Н. В. - Вимірювач показників енергопроцесів в асинхронному генераторі на базі віртуальної моделі у програмному середовищі LAB VIEW, Зачепа Ю. В., Сергієнко С. А. (2016)
Guzan M. - Reconstructing boundary surface of chua`s circuit by paraview, Astalos J., Dvorcak P. (2016)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Перелік авторів (2016)
Вдовічен А. А. - Підходи до методик оцінки диспропорційності розвитку регіонів, Вдовічена О. Г. (2015)
Шевченко О. В. - Удосконалення стратегічного планування регіонального розвитку у контексті нових засад регіональної політики України (2015)
Гут Л. В. - Економічне обґрунтування параметрів якості та безпечності харчових продуктів (2015)
Колосінський Є. Ю. - Декомпозиція структури торговельного кластеру, Колосінська М. І. (2015)
Білоцерківець В. В. - Новоекономічні блага та інновації: перспективи ідентифікації (2015)
Близнюк Н. В. - Дослідження системи мотиваційних чинників міжнародних інвестиційних процесів (2015)
Круглянко А. В. - Визначення пріоритетних напрямів розвитку Чернівецької області у сфері туризму, Козакова І. Ф. (2015)
Незвещук-Когут Т. С. - Застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності туристичних підприємств (2015)
Чаплінський Ю. Б. - Застосування сучасних концепцій управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства, Нікульча В. А. (2015)
Вудвуд В. В. - Фінансове управління як основа антикризової політики на підприємстві, Власова А. О. (2015)
Романчук А. Л. - Оцінка ефективності діяльності сучасного підприємства: теоретичний та методичний аспекти (2015)
Сусіденко О. В. - Аналіз забезпечення фінансової безпеки підприємств машинобудівної галузі (2015)
Близнюк Н. В. - Стан та перспективи запозичень на ринку синдикованих кредитів (2015)
Дернова І. А. - Статистичний аналіз динаміки рівня доларизації економіки України (2015)
Долішня Т. І. - Особливості оподаткування бюджетних установ, Медвідь І. Б. (2015)
Напалкіна Ю. О. - Бюджетні інвестиції як фіскальний інструмент регулювання фінансових потоків регіону (2015)
Шаповал С. Л. - Теоретичні засади бюджетного планування в системі соціально-економічного розвитку країни (2015)
Багрій К. Л. - Вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення доходів підприємств торгівлі (2015)
Машталяр Г. П. - Організація аудиту фінансової звітності (2015)
Бутирська І. В. - Технологія QR-коду як інструмент підвищення ефективності функціонування сервісних систем, Мангул А. В. (2015)
Григорків М. В. - Динамічні односекторні моделі еколого-економічної системи з лінійними функціями економічної поведінки (2015)
Жаворонкова Г. В. - Космічні інформаційні технології в системі технологічної безпеки аграрної галузі, Крачок Л. І. (2015)
Кибич Г. П. - Модель ціноутворення з урахуванням посередницької діяльності на ринку сільськогосподарської продукції (2015)
Косяченко С. В. - Простий метод створення картограм для аналізу просторових даних (2015)
Урсакій Ю. А. - Роль інформаційних технологій у підвищенні економічного потенціалу підприємств (2015)
Титул, зміст (2015)
Кочупалова В. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних ''Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р.), Клюшніченко О. (2015)
Петренко О. - Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні (2015)
Зоряна А. - Статистичний аналіз потоку перекладів художньої та дитячої літератури України за 1986—2013 рр. (за матеріалами статистичного збірника "Друк України") (2015)
Ростовцев С. - Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек (2015)
Безсмертна О. - Особливості підготовчого етапу впровадження мобільних технологій в університетських бібліотеках (2015)
Цибенко І. - Науково-видавнича діяльність М. Грушевського в умовах розбудови національної культури України (2015)
Кушнаренко Н. - З історії бібліотечної періодики: фахові видання Харківської державної академії культури (2015)
Васьківська О. - Управління по справах друку в добу Гетьманату та діяльність книговидавничих осередків у 1918 році (2015)
Кушнаренко Н. - Визначна постать вітчизняного бібліотекознавства, Соляник А. (2015)
Каракоз О. - Основні форми прояву цензури в публічних бібліотеках України (30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Медведєва А. - Вітчизняна система оцінювання результативності дослідницької діяльності наукових установ (2015)
Головченко В. - Революція гідності й вибір оптимальної моделі зовнішньої політики України (2015)
Сидорук Т. - Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту (2015)
Mróz M. - Vatican’s eastern policy in 1958–2010 (2015)
Теміров Ю - Концепція "фінляндизації" України, Майдибура К. (2015)
Заводовська О. - Формування інформаційного "порядку денного" як метод ведення гібридної війни в контексті сучасних міжнародних відносин (2015)
Магєррамова Ю. - Становлення системи колективної безпеки регіону Перської затоки (2015)
Степанов В. - Політична герменевтика українсько-німецького дискурсу в рамках урегулювання української кризи (2015)
Тихоненко І. - Південноазійський регіональний комплекс безпеки на сучасному етапі (2015)
Ткач Т. - Механізми та інструменти міжнародного співробітництва у подоланні наслідків стихійних лих (2015)
Podsiadlo L - Dezintegracyjna rola Rosji na przestrzeni poradzieckiej na przykładzie Ukrainy (2015)
Олійник Ю. - Нестабільність у Демократичній Республіці Конго та роль етнічного фактору (2015)
Грубінко А. - Вплив Великої Британії на розвиток CПБО ЄС у контексті євроатлантичного співробітництва (1990–2015) (2015)
Запорожець О - Російсько-український конфлікт: прогнози та сценарії, Бєлоусова Н. (2015)
Флейчук М - Геоекономічні виміри трансформації світового порядку та наслідки для України, Волошин В, Дацко О. (2015)
Косов О. - Українська криза та її вплив на трансформацію міжнародної системи безпеки в оцінках експертної спільноти Російської Федерації (2015)
Grzela J. - Współpraca między województwem Świętokrzyskim i obwodem Winnickim jako przykład międzyregionalnych kontaktów Polski i Ukrainy (2015)
Eluke E. J. - Energy policy of the US toward Central Africa (2015)
Юськів Х. - Специфіка криз у середовищі міжнародних взаємодій ХХ – першої чверті ХХІ ст. (2015)
Власюк Т. - Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки на ринках машинобудівної продукції (2015)
Олійник Д. - Транскордонне співробітництво – інструмент стратегії міжнародного співробітництва (2015)
Оболенська Т. - Україна на світовому ринку чорних металів, Довгань Д. (2015)
Гораль Н. - Теорії мотивації (2015)
Ничка І. - Правові аспекти діяльності перекладача в кримінальному провадженні за законодавством України та Австрії (2015)
Рабош Г. - Фразеологізми у французькій мові (2015)
Інформація для авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Пархоменко В. - Сучасні проблеми бухгалтерського обліку (2015)
Баранник Л. - Налоговая система Украины: эволюция, трудности становления, перспективы (2015)
Малишкін О. - Коефіцієнт податкового навантаження на мікро-рівні: розрахунок та застосування (2015)
Безверхий К. - Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій (2015)
Крот Ю. - Проблеми та шляхи вдосконалення обліку операцій з консервації необоротних активів (2015)
Кучеренко Т. - Викладання дисципліни бухгалтерський облік в контексті сучасної економічної теорії та практики управління (2015)
Костенко М. М. - Геологія та особливості складу рудоносних порід Вербинського рудопрояву молібдену (Волинський мегаблок Українського щита), Кондратенко П. А. (2016)
Зинчук Н. Н. - Методические особенности изучения постмагматических и гипергенных изменений кимберлитовых пород (2016)
Матіщук О. А. - Палеогеографічні особливості формування конгломератовмісних товщ Криворізької структури (2016)
Лютий Г. Г. - Картографічне оцінення змін якості підземних вод у часі (2016)
Макогон Ю. В. - Развитие возобновляемых источников энергии в современной экономике Украины, Ефременко А. В. (2016)
Василенко Т. А. - Динамика трещиновато-пористой структуры угля и ее влияние на кинетику массопереноса метана в углепородном массиве, Гринёв В. Г., Фельдман Э. П., Молчанов А. Н., Калугина Н. А., Пичка Т. В., Пронский Е. А. (2016)
Кирилюк В. П. - Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита) Стаття 4. Місце побузького стратиграфічного комплексу в загальній геохронологічній шкалі докембрію (2016)
Лысенко А. А. - О тайнах происхождения каменных фигурок Липовеньковского карьера, Ковтун А. В. (2016)
Гошовский С. В. - Специфика и направленность международных геологических чтений, Зинчук Н. Н. (2016)
ГЕОФОРУМ-2016 (2016)
Реферати звітів науково-дослідних робіт, що надійшли ДО фондів Українського державного геологорозвідувального інституту у 2015 році (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Dyda I. - The concept of traditional architecture in terms of preserving identity of modern architectural space in Ukraine (2015)
Ivanov-Kostetskiy S. - Facilities of city design: small architectural forms, Ianchuk K. (2015)
Podhalański A. - A secelction of case studies regarding the changes brought on by tourist traffic in areas containing examples of preserved timber architectural heritage on the border between poland and Ukraine (2015)
Posatskyy B. - Townscape of Lviv – phases of development (the end of 18th – beginning 21th century) (2015)
Remizova O. - The structure of the architectural language (2015)
Uruszczak M. - The palace and garden complex in Wlodowice. Prospects for restoration against other tourist attractions of the Krakow–Czestochowa Jura (2015)
Yuryk Ya. - Developing and preservation of memory in the architectural environment of the cities (2015)
Zantke G. - Solution of traffic problems in the central area of Lviv (2015)
Гребенюк А. Г. - Просторова будова наночастинок бінарних неорганічних сполук складу АВ (2013)
Карпенко О. С. - Строение и свойства углеродных нанокластеров гексагональной формы, содержащих одну и две моновакансии, Лобанов В. В., Картель Н. Т. (2013)
Ткачук О. І. - Структура димерних адсорбційних комплексів Ge на грані Si(001), Теребінська М. І., Лобанов В. В. (2013)
Криворучко Я. С. - Моделі пористих середовищ, Лерман Л. Б., Шкода Н. Г. (2013)
Каневский В. И. - Рассеяние плоских электромагнитных волн на полой многослойной углеродной нанотрубоке, Розенбаум В. М., Побокин Д. И., Трахтенберг Л. И. (2013)
Кравченко А. А. - Квантовохімічне дослідження взаємодії ортосилікатної кислоти з лугами у водному середовищі, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Дем’яненко Є. М., Цендра О. М. (2013)
Гаврилюк О. О. - Температурний та лазерний відпал нестехіометричних плівок SiOx, Семчук О. Ю. (2013)
Філоненко О. В. - Спектроскопія фулереноподібних молекул діоксиду кремнію, Лобанов В. В. (2013)
Ляшенко Д. Ю. - Сорбція нітрату свинцю (II) нанопористими органо-неорганічними матеріалами (2013)
Назарчук Г. И. - Особенности комплексообразования на поверхности кремнеземов, содержащих тиомочевинную группу, Столярчук Н. В., Мельник И. В., Гончарик В. П., Зуб Ю. Л. (2013)
Дудік О. О. - Дослідження взаємодії триетиламіну з поверхнею кремнезему (2013)
Будняк Т. М. - Хітозан та його похідні, як ефективні сорбенти для вилучення йонів металів, Тьортих В. А., Янов Е. С. (2013)
Галиш В. В. - Синтез та сорбційні властивості комбінованих целюлозно-неорганічних сорбентів для концентрування цезію-137, Картель М. Т., Мілютін В. В. (2013)
Малёваный С. М. - Литированные фосфаты железа и некоторых d-металлов: синтез в расплавах, физико-химические и электродные свойства, Панов Э. В., Тарасенко Ю. А., Картель Н. Т. (2013)
Журавский С. - Квантовохимическое моделирование взаимодействия сероводорода и кислорода с активными углями, Каленюк А., Картель Н., Тарасенко Ю., Хаврюченко В., Безносик Ю. (2013)
Носач Л. В. - Газофазное сольвато-стимулированное адсорбционное модифицирование нанокремнезема вазелиновым маслом (2013)
Борисенко Н. В. - Золь-гель синтез и оптические свойства кварцевых стекол, легированных переходными металлами, Фролова Е. К., Борисенко Л. И., Сулим И. Я., Галабурда М. В., Богатырев В. М. (2013)
Богатырев В. М. - Термическая деструкция полидиметилсилоксана на кремнеземе, модифицированном Fe2O3, Галабурда М. В., Покровский В. А., Мисчанчук Б. Г. (2013)
Пахлов Є. М. - Синтез нанорозмірного TiO2 на поверхні пірогенного алюмотитанокремнезему, Зарко В. І., Гончарук О. В., Оранська О. І., Скварек Е., Януш В. (2013)
Прокопенко С. Л. - Синтез та електрофізичні властивості гетероструктур CuS/CdS та Ag2S/CdS, Гуня Г. М., Махно С. М., Горбик П. П. (2013)
Сигарева Н. В. - Термическая деструкциия наномпозитов эпоксидная смола – кремнезем, Горелов Б. М., Старокадомский Д. Л. (2013)
Горелов Б. М. - Масс-спектрометрия продуктов деструкции композитов полиэфирная смола – нанокремнезем, Громовой Т. Ю., Сигарёва Н. В. (2013)
Туранская С. П. - Взаимодействие магнитных наночастиц с клетками, Кусяк А. П., Туров В. В., Горбик П. П. (2013)
Абрамов Н. В. - Магнитные жидкости на основе цисплатина для применений в онкотерапии (2013)
Погорілий Р. П. - Іммобілізація уреази на сферичних полісилоксанових носіях з біфункціональним поверхневим шаром, Мельник І. В., Зуб Ю. Л. (2013)
Камінський О. М. - Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини нанорозмірним пірогенним кремнеземом, Кусяк Н. В., Петрановська А. Л., Туранська С. П., Горбик П. П. (2013)
Морозова Л. П. - Влияние органических веществ и хлористоводородной кислоты на строение гидратного покрова панкреатина, Угнивенко А. П., Крупская Т. В., Чекман И. С., Туров В. В. (2013)
Клименко Н. Ю. - Вплив іммобілізованого альбуміну на властивості композитів в системах з клітинами, Новікова О. А., Місчанчук Б. Г., Галаган Н. П. (2013)
Маркина А. И. - Влияние энтеросорбентов на всасывание D-ксилозы в кишечнике лабораторных животных: физико-химический аспект, Геращенко И. И. (2013)
75-річчя професора Г. М. Єременко (2013)
75-річчя професора Ю. О. Тарасенка (2013)
Присудження почесного звання доктора honoris causa професору Володимиру Мусійовичу Гуньку (2013)
Філоненко О. В. - Квантовохімічне моделювання міжмолекулярної взаємодії фулереноподібних молекул діоксиду силіцію (SiO2)n(H2O)n/2, Теребінська М. І., Лобанов В. В. (2014)
Теребінська М. І. - Коливальні стани кластерів, які моделюють адсорбційні комплекси кисню на грані Si(100), Філоненко О. В., Лобанов В. В. (2014)
Корочкова Т. Е. - Возвратно-поступательный инерционный броуновский мотор, Шапочкина И. В., Розенбаум В. М. (2014)
Покутний С. И. - Спектр электронно – дырочной пары в полупроводниковых квантовых точках, Горбик П. П., Борисенко Н. В., Борисенко Л. И., Черный К. А. (2014)
Дацюк А. М. - Особливості розподілу електростатичного потенціалу в одно- та в двостінних вуглецевих нанотрубок типу (6,0), (15,0) та (6,0)@(15,0) (2014)
Власова Н. Н. - Адсорбция фолиевой кислоты на поверхности нанокристаллического диоксида церия, Головкова Л. П., Стукалина Н. Г. (2014)
Власова Н. Н. - Адсорбция оснований нуклеиновых кислот на поверхности нанокристаллического диоксида титана, Головкова Л. П., Маркитан О. В., Стукалина Н. Г. (2014)
Ляшенко Д. Ю. - β-циклодекстринсодержащий полимерный материал: синтез и свойства (2014)
Журавский С. В. - Окислительная сорбция сероводорода на модифицированных активных углях, Каленюк А. А., Картель Н. Т., Тарасенко Ю. А., Зайцев Ю. П., Иваненко И. Н. (2014)
Носач Л. В. - Порівняння ефективності модифікування нанокремнезему сахаридами в рідкому та газовому дисперсійних середовищах (2014)
Богатырев В. М. - Исследование влияния добавок на скорость гидратации оксида кальция методом рентгенофазового анализа, Борисенко Н. В., Юсыпчук В. И. (2014)
Галиш В. В. - Оптимізація процесу одержання комбінованих целюлозно-неорганічних сорбентів для концентрування цезію-137, Шахновський А. М., Картель М. Т., Мілютін В. В. (2014)
Тарасенко Ю. А. - Энтеросорбция как метод выведения из организма тяжелых металлов и радионуклидов, Геращенко И. И., Картель Н. Т. (2014)
Войтко К. В. - Каталітичні властивості вуглецевих нанотрубок (2014)
Пилипчук Є. В. - В- та Gd-вмісні наноматеріали і нанокомпозити для нейтронзахопної терапії, Горбик П. П. (2014)
Потапенко О. В. - Середньотемпературний синтез та електрохімічні властивості нанокомпозиту "C/LiFePO4" - катоду літій-іонного акумулятора, Тарасенко Ю. О., Картель М. Т., Панов Е. В., Потапенко А. В., Галагуз В. А. (2014)
Ігнатович М. В. - Ефективність термолюмінесценції легованих тетраборатів літію : порівняльне дослідження монокристалічних та склоподібних зразків, Келемен А. (2014)
Гасюк И. М. - Поверхностные и мезоструктурные явления при интеркаляции ионов лития в модифицированную литий-марганцевую шпинель, Бойчук А. М., Сичка М. Я., Бойчук Т. Я., Цап В. А. (2014)
Гаврилюк Н. А. - Одержання та властивості нанокомпозитів на основі термопластичних полімерів, наповнених вуглецевими нанотрубками (огляд), Приходько Г. П., Картель М. Т. (2014)
Абрамов Н. В. - Магнитная жидкость на основе доксорубицина для применений в онкотерапии (2014)
Колупаєв Б. Б. - В’язкопружні властивості металонанокомпозитів на основі полівінілхлориду, Левчук В. В., Максимцев Ю. Р., Колупаєв Б. С. (2014)
Галярник Д. М. - Розкладання пероксиду бензоїлу вуглецевими наноматеріалами у неводному середовищі, Бортник Н. В., Бакалінська О. М., Паляниця Б. Б., Кулик Т. В., Картель М. Т. (2014)
Ліпковська Н. О. - Розробка методик визначення антиоксидантної активності препаратів на основі лікарських рослин, Барвінченко В. М., Туров В. В., Картель М. Т. (2014)
Клименко Н. Ю. - Адсорбція альбуміну на поверхні кремнезему в присутності сахаридів, Новікова О. А., Галаган Н. П., Туров В. В. (2014)
Иванов Л. В. - Доставка липофильных спиновых зондов углеродными нанотрубками в эритроциты и плазму крови, Ляпунов А. Н., Картель Н. Т., Нардид О. А., Окотруб А. В., Кирилюк И. А., Черкашина Я. О. (2014)
Клименко Н. Ю. - Биоактивные композиты на основе высокодисперсного кремнезема, олигосахаридов и N-ацетил-D-глюкозамина, Новикова Е. А., Галаган Н. П., Туров В. В. (2014)
Алексеева Т. А. - АСМ - тестирование хирургических имплантатов на индивидуальную совместимость с организмом реципиента, Бойко И. В., Дячук Д. Д., Гупало Ю. М., Грищук Я. И., Картель Н. Т., Лазаренко О. Н., Лазаренко Г. О., Литвин П. М., Прокопенко И. В. (2014)
Георгиевский В. П. - Хроматографические методы в создании и контроле лекарственных средств в украине (2014)
75-річчя професора В. А. Тьортих (2014)
75-річчя професора В. О. Покровського (2014)
Содержание (2015)
Шкилев В. П. - Влияние структуры неупорядоченной среды на кинетику геминальной рекомбинации, Лобанов В. В. (2015)
Корочкова Т. Е. - Модельный пилообразный потенциал в теории броуновских моторов, Розенбаум В. М., Шапочкина И. В. (2015)
Теребинская М. И. - Триплет-синглетный переход при адсорбции молекулы О2 на грани Si(111), Филоненко О. В., Ткачук О. И., Лобанов В. В. (2015)
Каурковська В. М. - Моделювання адсорбції молекул води та метанолу на поверхні VO2, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2015)
Kravchenko A. A. - Simulation of the interaction between silica surface and acid or alkaline aqueous media, Demianenko E. M., Tsendra O. M., Lobanov V. V., Grebenyuk A. G., Terets M. I. (2015)
Каневский В. И. - Рассеяние света на золотом наноцилиндре при наличии поверхностного плазмонного резонанса, Розенбаум В. М., Сидоренко В. С., Побокин Д. И. (2015)
Smirnova O. V. - Influence of nanosilica surface on thione-tiol tautomerism of grafted thiourea groups, Grebenyuk A. G., Zub Yu. L. (2015)
Дацюк А. М. - Карти розподілу молекулярного електростатичного потенціалу в дефектній вуглецевій нанотрубці типу (8,0): квантовохімічне дослідження, Теребінська М. І., Лобанов В. В. (2015)
Власова Н. Н. - Адсорбция глутаминовой кислоты на поверхности нанокристаллического диоксида церия, Головкова Л. П. (2015)
Оранская Е. И. - Структурные и оптические характеристики композитов пирогенный кремнезем / a, b-Zn2SiO4:Mn, Богатырев В. М., Бричка А. В., Бричка С. Я., Горников Ю. И. (2015)
Галиш В. В. - Сорбційне концентрування цезію з водних розчинів (2015)
Веселовська К. І. - Термодесорбційні дослідження бромованого вугілля СКН, Веселовський В. Л., Захарова Т. М., Бєда О. А., Діюк В. Є., Іщенко О. В. (2015)
Bogatyrov V. M. - Biocidal activity of the precipitated silica with surface compounds of Ag, Cu and Zn, Galaburda M. V., Zaichenko O. M., Tsyganenko K. S., Savchuk Ya. I. (2015)
Насєдкін Д. Б. - Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення терморозши-реного графіту, Гребенюк А. Г., Бабич І. В., Плюто Ю. В., Картель М. Т. (2015)
Борисенко Л. И. - Композиции на основе полидиэтилсилоксана и модифицированных кремнеземов: улучшение смазочных характеристик, Радзиевская С. А., Щербаков Д. А., Борисенко Н. В., Богатырев В. М., Войтко И. И. (2015)
Кулик Т. В. - Вплив модифікування поверхні кремнезему полісахаридами на його сорбційну здатність по відношенню до рутозиду венорутону, Подуст Т. В., Паляниця Б. Б., Азізова Л. Р., Терець М. І., Барвінченко В. М., Михаловська Л. І. (2015)
Тарасенко Ю. А. - Палладий-углеродные катализаторы для процессов жидкофазного гидрирования, Герасимюк И. П., Каленюк А. А., Лапко В. Ф. (2015)
Яновська Е. С. - Порівняння адсорбційних властивостей природних мінералів, модифікованих поліаніліном (2015)
Горбик П. П. - Синтез, структура і магнітні характеристики однодоменних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xMnx)Fe2O4, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2015)
Богатырев В. М. - Синтез и адсорбционные свойства магниточувствительных нанокомпозитов на основе системы С/Ni, Галабурда М. В., Оранская Е. И., Борисенко Н. В., Васильева Е. А., Войтко И. И. (2015)
Маринин А. И. - Синтез наноразмерного гидроксида алюминия методом объемного электроискрового диспергирования, Олишевский В. В., Зарко В. И., Лопатько К. Г. (2015)
Кусяк А. П. - Адсорбція катіонів Zn2+, Cd2+ та Pb2+ нанокомпозитами на основі Fe3O4, Петрановська А. Л., Горбик П. П. (2015)
Вітюк Н. В. - Стабілізація наночастинок срібла у присутності триптофану, Муха Ю. П., Махно С. М., Єременко Г. М., Смірнова Н. П. (2015)
Міщенко В. М. - Синтез і магнітні характеристики композитів типу вуглецеві нанотрубки/магнетит і активоване вугілля/магнетит, Горбик П. П., Махно С. М., Мазуренко Р. В., Абрамов М. В. (2015)
Лісова О. М. - Електрофізичні властивості полімерних композитів на основі оксиду графену, Махно С. М., Гаврилюк Н. А., Приходько Г. П., Картель М. Т. (2015)
Бортник Н. В. - Каталазоподібна активність вуглецевих нанотрубок, декорованих нанооксидом церію, Бричка А. В., Бакалінська О. М., Бричка С. Я., Картель М. Т. (2015)
Галярник Д. М. - Розкладання органічних пероксидів вуглецевими наноматеріалами в неводному середовищі, Бакалінська О. М., Паляниця Б. Б., Кулик Т. В., Картель М. Т. (2015)
Дабіжа А. А. - Ліпазоподібні властивості нанопоруватих вуглецевих матеріалів, Войтко К. В., Бакалінська О. М., Картель М. Т. (2015)
Гринько А. М. - Розкладання пероксиду водню нанокомпозитами каолін - нанорозмірний оксид церія, Бричка А. В., Бакалінська О. М., Бричка С. Я., Картель М. Т. (2015)
Lysenko V. S. - The spatial separation of electron-hole pairs in Si/Ge heterostructures, Kondratenko S. V., Melnichuk Ye. Ye., Terebinska M. I., Tkachuk O. I., Kozyrev Yu. N., Lobanov V. V. (2015)
Горбик П. П. - Магниточувствительные нанокомпозиты с функциями нанороботов для применений в медицине и биологии (2015)
Kartel M. - Nanocomposite based on SiC/Si: a new biomorphic material for maxillofacial surgery (experimental studies), Zhukovtseva O., Malanchuk V., Kiselov V., Aleksyeyeva T., Wang B. (2015)
Картель Н. Т. - Исследование влияния вспомогательных фармацевтических веществ на микровязкость мембран эритроцитов методом спиновых зондов, Безуглая Е. П., Иванов Л. В., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Кирилюк И. А., Черкашина Я. О. (2015)
Каленюк Г. О. - Мікробні амперометричні сенсори для детектування етанолу та глюкози, Тарасенко Ю. О., Геращенко І. І. (2015)
Пострелко В. М. - Клінічні та біохімічні дослідження ефективності дієтичної добавки бальзасил при лікуванні синдрому залежності від алкоголю, Барвінченко В. М., Ліпковська Н. О., Туров В. В., Картель М. Т. (2015)
70-річчя доктора хімічних наук, професора В. В. Лобанова (2015)
65-річчя доктора фізико-математичних наук, професора П. П. Горбика (2015)
65-річчя доктора фізико-математичних наук Б. М. Горєлова (2015)
65-річчя доктора фізико-математичних наук О. Ю. Семчука (2015)
60-річчя доктора фізико-математичних наук, професора В. М. Розенбаума (2015)
Садівничий В. - Листи із-за ґрат як складова комунікаційного процесу (Михайло Осадчий до Миколи Данька), Вертій О. (2015)
Іванов М. - "Гібридна війна": авторська рецепція Оксани Забужко (за матеріалами інтерв’ю 2014–2015 рр.) (2015)
Федотова Н. - Трансформація медійного тексту в умовах сучасного суспільства (2015)
Бліхарський Р. - Українська преса для служителів Церкви в Галичині 1920–1930-х рр. (2015)
Консевич О. - Українсько-російський конфлікт на сторінках тижневика "Newsweek Polska" (2015)
Плотнікова А. - Продукування емоційного стану фрустрації контентом cайту телеканалу "24" (2015)
Покляцька К. - Міжкультурна комунікація в інформаційному просторі на макро­ і мікрорівнях (2015)
Хітрова Т. - "Декомунізація" як риторичний дискурс та джерело формування амбівалентних смислів у сучасному інформаційному просторі України (2015)
Бондаренко Ю. - Альтернативна періодика Німеччини в науковому дискурсі австрійських комунікативістів (2015)
Георгієвська В. - Партійна преса на Східній Україні початку ХХ століття (2015)
Горчикова А. - Український медіаринок за умов глобалізації (2015)
Дудченко Л. - До витоків української незалежної ділової періодики: газета "Бизнес" (2015)
Зикун Н. - Журнал "Шершень": формально-змістова характеристика українського сатиричного видання початку ХХ ст. (2015)
Коваль Ю. - Типи, властивості та функції заголовків у публіцистиці Пилипа Капельгородського (2015)
Парубець О. - Модель журналістської діяльності у сучасному інформаційному просторі (2015)
Потапова А. - Особливості жанрово-тематичної структури преси Рівненського регіону 1940–2015 рр. (2015)
Садовнікова О. - Гендерні орієнтири дитячої журнальної періодики, Бондаренко І. (2015)
Сидоренко Н. - Війна і преса: особливості тематики (1914-1917) (2015)
Зайцева С. - Особливості формування іміджу ВНЗ як науково-теоретична проблема соціальних комунікацій (2015)
Ковальова Т. - Гетерогенність друкованої політичної реклами Сумського регіону, Сипченко І. (2015)
Свалова М. - Навчальні можливості жанрів есею та авторської колонки (за публіцистичними матеріалами Ю. Андруховича, О. Бойченка, О. Забужко, М. Рябчука) (2015)
Кравченко С. - Маловідома в Україні праця Павла Зайцева "Шевченко і поляки" на шпальтах часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (Варшава 1932–1938) (2015)
Рецензійні координати (2015)
Хроніка (2015)
Правила подачі статей (2015)
Bigunova S. - The structural and grammatical characteristics of English phraseological units of Latin and French origin, Zubilevych M. (2014)
Koterwas A. - How to design constructivist learning environments in the classroom? (2014)
Kotsyuk L. M. - Learner corpora as a feedback on curriculum (2014)
Shandruk S. - Modern empirical methods in cognitive linguistics research (2014)
Aдрян Б. - Место родителей в культуре школы (2014)
Антонова К. В. - Особливості викладання російської мови як іноземної на заключному етапі навчання у вищому медичному закладі, Корж О. Ю. (2014)
Бабенко О. В. - Когнітивний і національно-культурні аспекти оцінної семантики фразеологічних одиниць з компонентом кольору (на матеріалі англійської та української мов) (2014)
Бабічева Г. С. - Реалізація актуальної когнітивної метафори в англомовному військовому дискурсі (2014)
Байдак І. С. - Перифраза власних імен американського шоу-бізнесу (2014)
Байсан Д. В. - Компонентний аналіз як метод дослідження лексичного значення слова (2014)
Бачишина О. Б. - Засоби вираження часу в українській мові (на матеріалі української химерної прози) (2014)
Бевзо Г. А. - Сема "eco" у формуванні екологічних термінів в англійській та українській мовах (2014)
Бігун О. А. - Образ воїнства христового в поезії Тараса Шевченка (2014)
Борсук Л. Ф. - Міжмовні впливи та іншомовні запозичення в англійську термінологію банківського бізнесу (2014)
Булкіна А. В. - Конфліктний діалог у любовному дискурсі (на матеріалі творчості Томаса Гарді) (2014)
Вороніна Ю. В. - Концепт "чоловік" у сучасній жіночій прозі (на матеріалі ідіолектних порівнянь) (2014)
Гузак А. М. - Стилістичні прийоми як засоби сугестивного впливу в президентській ораторській промові (на матеріалі промов американських президентів) (2014)
Дмитрасевич Р. Я. - Історичний аспект розвитку англійської термінології юридичної психології (2014)
Застровська С. О. - Особливості вживання прецедентних імен у метафорах та порівняннях (на матеріалі німецької мови), Найдюк О. В. (2014)
Ілик О. І. - Засади маркування дискурсивних слів у корпусі текстів малої прози І. Франка (2014)
Ісаєв Е. Ш. - Функціонування евфемізмів у німецькомовних та російськомовних публіцистичних текстах (порівняльний аспект), Мороз Т. О. (2014)
Іщенко Н. І. - Науково-технічний стиль у системі функціональних стилів (2014)
Калиновска А. - Концепции детского ума у авторов учебников как контекст преподавания математики младшим школьникам (2014)
Кандинська В. П. - Естетизм як стиль життя й письма в щоденниках Ольги Кобилянської (2014)
Киселюк Н. П. - Особливості взаємодії вербальних і невербальних компонентів комунікації при маніфестації емоцій у художньому англомовному дискурсі (2014)
Кобрин Н. З. - Про доцільність впровадження курсу за вибором з медичного перекладу для студентів-медиків (2014)
Ковальчук О. С. - Комп’ютерний сленг як форма молодіжного спілкування (2014)
Куйбіда Х. І. - Складні прикметники кількості: структура та семантика (на матеріалі гомерівського епосу) (2014)
Курята Ю. В. - Лінгвокультурне коментування літературної спадщини Террі Пратчетта (на основі серії "Плаский світ"), Касаткіна-Кубишкіна О. В. (2014)
Лукач М. О. - Лексико-семантична класифікація дієслів української мови (2014)
Лучик О. І. - Особливості вживання складнопідрядних речень у авторському дискурсі сучасних німецьких авторів (2014)
Мармураш Л. П. - Формування когнітивно-прагматичної іншомовної компетенції майбутнього економіста (2014)
Мартинюк О. М. - Верлан як вид молодіжного сленгу (на матеріалі французької мови) (2014)
Матковська Г. О. - Динамізація конструктивної організації тексту (2014)
Мельник С. М. - Графодеривація в українській постмодерністській прозі (2014)
Мельничук Н. О. - Конотативна семантика англійських емотивних ад’єктивів (2014)
Михальчук Н. О. - Типи конвертування лексичних одиниць в сучасній англійській мові (2014)
Міщук І. М. - Семантичні та соціокультурні особливості американського молодіжного сленгу (2014)
Монатік І. Г. - Опозиція "свій-чужий" як складова стереотипів позитивного та негативного представлення у англомовному політичному дискурсі (2014)
Мороз Л. В. - Аналіз стратегій перекладу в сфері публіцистичної літератури, Кушнір Н. В. (2014)
Накашидзе І. С. - Модуси пасіонарності у творчості україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст. (2014)
Перхач Р.-Ю. Т. - Етапи розвитку терміна і терміносистеми у медицині та фармації (2014)
Пилипко О. В. - Функціонування однослівних вигуків в сучасному німецькомовному художньому дискурсі (2014)
Пилипюк Л. А. - Панорамне бачення світу як частини спіралі у творчості Оноре Бальзака (2014)
Подрига В. М. - Образна система автобіографії Володимира Шашкевича: проблема естетизації (2014)
Приходько В. Б. - Рецепція, розуміння та інтерпретація в українській та зарубіжній компаративістиці (2014)
Ріба-Гринишин О. М. - Особливості функціонування фразеологічних одиниць у німецькій науково-технічній літературі (2014)
Рубан Л. М. - Компаративний аналіз засобів вираження комічного в повісті Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" (2014)
Сацюк О. В. - Застосування зіставного методу у викладанні лексики румунської мови (2014)
Cваричевська Л. Ю. - Досвід лексикографічного представлення історії лінгвістичних учень, Ясіновська О. В. (2014)
Сікорська В. Ю. - Роль міфопоетики у творенні психологічного портрета історичної постаті в романах Павла Загребельного "Євпраксія" та "Роксолана" (2014)
Слащук А. А. - Опозитивні відношення у жестових фразеологізмах (2014)
Столярчук О. В. - Jugendsprache in Deutschland: ein sprachverfall oder moderne sprachvariante von hochdeutsch? (2014)
Сторчак О. Г. - Концептуальна структура слів heavy (важкий) і light (легкий) у сучасному англомовному дискурсі (2014)
Тимейчук І. М. - Ім’я як засіб вираження іншості у романі-дистопії "Орикс і Крейк" М. Етвуд (2014)
Ткачівська М. Р. - Лайливі слова на позначення розпусної жінки та їх переклад на німецьку мову (2014)
Трач Н. С. - Культура мови в офіційно-діловому стилі (на матеріалі словників ділової мови та правничої термінології початку ХХ ст.) (2014)
Фрідріх А. В. - Вплив художньої літератури на формування англійського ономастикону (2014)
Худолій А. О. - Картина світу американських політиків (на матеріалі промов президентів США) (2014)
Чарікова І. В. - Особливості варіювання інтонаційної моделі англійських висловлень-подяк (2014)
Чирва Ю. О. - Екзистенційні мотиви самотності та вибору в творчості Трумена Капоте (2014)
Чумак Н. А. - Взаємодія лакунарних концептів з англомовним публіцистичним дискурсом (на прикладі французьких етноспецифічних концептів) (2014)
Шабаліна О. О. - Синтактико-функійна специфіка використання ад’єктивних елементів у давньоанглійських поетичних текстах (2014)
Шапошник О. М. - Проблеми відтворення у перекладі жанрових ознак наукової фантастики: лексико-семантичний контекст (2014)
Шапран Н. В. - Репрезентація концептів брит. Envy, нім. Neid і укр. Заздрість англійськими, німецькими та українськими фразеологізмами: зіставно-лінгвокультурологічний аспект (2014)
Шевченко О. В. - Жести, як спосіб спілкування з іншими культурами в ході вивчення французької мови (2014)
Штохман Л. М. - До питання комунікативного підходу у вивченні ділової іноземної мови (2014)
Шутак Л. Б. - Вторинна номінація в медичному дискурсі (на матеріалі стоматологічної лексики) (2014)
Ярема О. Б. - Типологія змін змістового імплікативного значення алюзивних засобів (2014)
Ясіновська О. В. - Номінативне поле концепту φθονοσ у корпусі Нового Завіту (2014)
Іванцова О. П. - Формування іншомовної комунікативної культури у блогосфері, Малярчук Т. Ю. (2014)
Мельник С. М. - Прагматичні функції іншомовних вкраплень в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Тарасенко О. Д. - Контекстуальна антонімія та її місце у творчості Володимира Винниченка (2014)
Можаровська О. Е. - Моделювання професійно-комунікативних ситуацій в іншомовній підготовці Фахівців технічного профілю (2014)
Yemets A. - Book review. Klaudia Bednarova-Gibova (2012). Non-literary and literary text in translation. Presov: Filozoficka faculta Presovskej univerzity, 100 p. (2014)
Содержание (2011)
Semchuk O. Yu. - Thermal history due to laser heating of solid surfaces, Lerman L. B., Willander M., Nur O. (2011)
Казакова О. А. - Взаимодействие биологически активных молекул с поверхностью высокодисперсного кремнезема в водной среде: квантовохимическое исследование (2011)
Криворучко Я. С. - Визначення ефективної діелектричної проникності гетерогенних середовищ та оцінка вмісту вологи в ґрунтах (2011)
Ільченко Л. Г. - Вплив металу на поверхневі характеристики напівпровідника, Ільченко В. В., Лобанов В. В. (2011)
Михайленко А. В. - Углеродные наноструктуры: топология, получение, свойства, Смык С. Ю., Куницкий Ю. А. (2011)
Лесничая Т. В. - Сорбция фосфат- и арсенат-ионов из растворов смешанными гидроксидами титана и лантана, Зыкова О. П., Ходаковская Т. А., Александрова В. С., Вислогузова Н. М., Кириллов С. А. (2011)
Дудік О. О. - Адсорбція первинних аліфатичних амінів на поверхні нанорозмірних оксидів, Кулик Т. В., Паляниця Б. Б., Тарнавський С. С. (2011)
Богилло В. И. - Влияние влажности воздуха на распределение летучих примесей между поверхностью твердых аэрозолей и атмосферой, Базилевская М. С. (2011)
Халявка Т. А. - Сорбционные и фотокаталитические свойства кадмий содержащих порошков ТiO2 (2011)
Погорілий Р. П. - Іммобілізація уреази на полі (3-меркаптопропіл) силоксанових носіях, Гончарик В. П., Зуб Ю. Л. (2011)
Перегудов О. Н. - Обобщённая модель формы пиков в десорбционной масс-спектрометрии, Ильяшенко В. Ю., Бугай А. Н., Чиванов В. Д., Севериновская О. В. (2011)
Кусяк Н. В. - Адсорбція катіонів важких металів на поверхні нанорозмірного магнетиту, Камінський О. М., Петрановська А. Л., Горбик П. П. (2011)
Мазуренко Р. В. - Електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен/йодид міді, Махно С. М., Горбик П. П. (2011)
Прокопенко С. Л. - Электрофизические свойства композиционных материалов на основе нанокристаллического сульфида серебра, Махно С. Н., Горбик П. П. (2011)
Псарева Т. С. - Гидроксид титана как сорбент для определения микроколичеств палладия (ІІ), Тихонова Л. П., Кобулей О. П., Шапошникова Т. А. (2011)
Вітюк Н. В. - Синтез та властивості фоточутливих вуглець вмісних плівок діоксиду титану, Смірнова Н. П., Буско Т. О., Куліш М. П. (2011)
Насєдкін Д. Б. - Хімічні перетворення сполук сірки при синтезі терморозширеного графіту з бісульфату графіту за даними РФС, Бабіч І. В., Плюто Ю. В. (2011)
Габович В. О. - Іоноутворення метиленового блакитного на різних поверхнях, Покровський В. О. (2011)
Андрійко Л. С. - Вплив природи полімерів на структуроутворення високодисперсних оксидів, Гузенко Н. В., Зарко В. І., Гончарук О. В., Януш В., Шкварек Є., Гунько В. М. (2011)
Ігнатович М. В. - Термолюмінесцентні та дозиметричні характеристики тканино-еквівалентних люмінофорів (2011)
Горбик П. П. - Синтез порожнинних наносфер з діоксиду кремнію/титану, Дубровін І. В., Кашин Г. М., Демченко Ю. А. (2011)
Гірченко А. Г. - Розширення функціональності полімерних композитних матеріалів, Горєлов Б. М., Малашенков С. П., Міщенко В. М., Старокадомський Д. Л., Шевляков Ю. А. (2011)
Горбик П. П. - Вплив гідротермальної обробки на дисперсність і магнітні характеристики синтетичного магнетиту, Дубровін І. В., Четиркін А. Д., Абрамов М. В. (2011)
Горбик П. П. - Синтез и свойства магнитных жидкостей на основе наноразмерного Fе3O4, Абрамов Н. В., Петрановская А. Л., Турелик М. П., Пилипчук Е. В., Оранская Е. И., Кончиц А. А., Шевченко Ю. Б. (2011)
Дзюбенко Л. С. - Вплив нанорозмірної бактерицидної добавки на властивості поліпропіленових ниток, Цебренко М. В., Сап’яненко О. О., Горбик П. П., Мельник І. А. (2011)
Семко Л. С. - Магнитные жидкости и нанокомпозиты на основе Fе3O4, Хуторной С. В., Абрамов Н. В., Горбик П. П., Дзюбенко Л. С., Оранская Е. И. (2011)
Фреїк Д. М. - Осциляції термоелектричних параметрів у квантових ямах халькогенідів свинцю, Юрчишин І. К., Чобанюк В. М. (2011)
Фреїк Д. М. - Осциляції електричних параметрів у плівках пониженої розмірності, обумовлені квантово-розмірним ефектом, Харун Л. Т., Юрчишин І. К. (2011)
Ставицкая С. С. - Синтез углеродно-минеральных сорбентов с улучшенными терапевтическими cвойствами, Петренко Т. П., Сыч Н. В., Викарчук В. М. (2011)
Николаев В. Г. - Доклиническое изучение энтеросорбентов: химико-фармацевтический аспект, Геращенко И. И., Картель Н. Т., Гурина Н. М., Бакалинская О. Н., Сарнацкая В. В., Снежкова Е. А., Бардахивская К. И., Сахно Л. А. (2011)
Туров В. В. - Влияние высокодисперсного кремнезема на прорастание пшеницы и состояние воды в ее корнях, Юхименко Е. В. (2011)
Андрійко Л. С. - Взаємодія лецитину з поверхнею високодисперсних оксидів, Малишева М. Л., Зарко В. І., Гунько В. М. (2011)
Туранская С. П. - Синтез, свойства и применение в экспериментальной медицине и биологии магниточувствительных нанокомпозитов, содержащих благородные металлы, Четыркин А. Д., Дубровин И. В., Туров В. В., Горбик П. П. (2011)
60-річчя професора В. В. Турова (2011)
60-річчя професора В. М. Гунька (2011)
Редколегія (2011)
Пальчик А. М. - Проектування червоної лінії поздовжнього профілю кривими змінного радіуса дорожніх розв`язок в різних рівнях, Олійник М. О. (2011)
Скрыпник Т. В. - Особенности паспортизаціїї городских улиц и дорог, Петрович В. В. Малько М. Н, Корецкий А. С., Чайчевський В. Д. (2011)
Савенко В. Я. - Про обгрунтування рівня показників рівності дорожніх покриттів, Кіяшко Д. І. (2011)
Усиченко О. Ю. - Нормативна база по застосуванню геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві, Барабанова Т. Г. (2011)
Гамеляк І. П. - Про ефективність використання високоміцного цементобетону для будівництва жорстких покриттів (2011)
Литвиненко А. С. - Ще до питання нормування ступеня ущільнення та контролю якості ущільнення ґрунтів земляного полотна автомобільних доріг (2011)
Онищенко А. М. - Вплив нових полімерних матеріалів серії Бутонал NS 104 на фізико-механічні властивості асфальтобетону, Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С. (2011)
Подлозный Э. Д. - К нанотехнологии бетона и железобетона, Гречихин Л. И. (2011)
Діденко В. В. - Імітаційна модель аналізу вартості життєвого циклу автомобільних доріг (2011)
Канін О. П. - Ризики в управлінні проектами автомобільних доріг, Соколова Н. М., Татусь В. В. (2011)
Лихоступ М. М. - Моделювання процесів проектування організації робіт на обєктах дорожнього виробництва (2011)
Харченко А. М. - Стан інформаційного і програмного забезпечення проектування річної програми робіт в дорожній галузі України (2011)
Ігнатюк В. В. - Шляхи оптимізації програми дорожньо-ремонтних робіт, Канін О. П. (2011)
Кузьмінець М. П. - Переваги технічних рішень та технології виконання земляних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів, Баланін В. Х. (2011)
Славінська О. С. - Метод прогнозування загальних і місцевих деформацій підмостових русел з урахування процесів у придонній області (2011)
Снитко В. П. - Особливості розрахунку тріщиностійкості збірно-монолітних прогонових будов мостів (2011)
Петрович В. В. - Якісний аналіз взаємозв’язків часових кліматичних рядів методом кросс-рекуррентних графіків, Артеменко В. А. (2011)
Кот Д. В. - Конструкція оправи універсальної збірної односклепистої споруди глибокого закладення (2011)
Петрович В. В. - Досвід експлуатаціїйного утримання водопропускних труб на дорозі Т-08-15 в Запорізькій області, Скрипник Т. В., Скрипник В. Ю., Чечуга О. С., Малько М. Н. (2011)
Литвиненко Т. П. - Принципи організації системи велосипедного руху в транспортній мережі населених пунктів, Смілянець Л. В., Литвиненко Т. В. (2011)
Лашко А. П. - Енергії перших збуджених станів 2+ в 122Sn та 122Te, Лашко Т. М. (2015)
Даневич Ф. А. - Розрахунки збору світлових фотонів у сцинтиляційних детекторах з кристалами вольфрамату кальцію, Кобичев В. В., Кобичев Р. В., Краус Г., Михайлик В. Б., Мокіна В. M. (2015)
Attie D. - LEETECH facility as a flexible source of low energy electrons, Barsuk S., Bezshyyko O., Burmistrov L., Chaus A., Colas P., Fedorchuk O., Golinka-Bezshyyko L., Kadenko I., Krylov V. (2015)
Белюскіна О. О. - Енергетичні розподіли протонів у D(d, p) реакції, Гранцев В. І., Кісурін К. К., Омельчук С. Є., Рознюк Ю. С., Руденко Б. А., Слюсаренко Л. І., Стружко Б. Г. (2015)
Михайлов А. В. - О результатах восстановления динамики температуры ядерного топлива 4-го блока ЧАЭС на активной стадии аварии, Дорошенко А. А. (2015)
Власенко О. І. - Вплив нейтронного опромінення на характеристики потужних InGaN/GaN світлодіодів, Велещук В. П., Власенко З. К., Киселюк М. П., Литовченко П. Г., Петренко І. В., Тартачник В. П., Пінковська М. Б. (2015)
Ничипоренко О. С. - Радіаційно-стимульовані перетворення будови та коливальних спектрів поліетилену, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Пінчук-Ругаль Т. М., Грабовський Ю. Є., Заболотний М. А., Булавін Л. А., Мамуня Є. П., Левченко В. В., Стрельчук В. В., Куцай О. М., Шлапацька В. В. (2015)
Циганок Т. В. - Гематологічні показники за одноразового перорального надходження до організму експериментальних щурів розчину натрію йодиду (Na131І), Родіонова Н. К., Дрозд І. П., Тарасенко Л. В., Федорченко В. І. (2015)
Малоштан І. М. - Радіологічна ефективність застосування нетрадиційних контрзаходів на торф’яно-болотних ґрунтах, Поліщук С. В. (2015)
Бойко Р. В. - Математичний аналіз зміни функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього опромінення з різною потужністю доз, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2015)
Кашпаров В. А. - Оценка ожидаемых доз облучения участников пожаротушения в чернобыльской зоне отчуждения в апреле 2015 г., Журба М. А., Киреев С. И., Зибцев С. В., Миронюк В. В. (2015)
Тугай А. В. - Особенности ростовых процессов и функционирования антиоксидантной системы у трех поколений облученных популяций микромицетов Hormoconis Resinae, Тугай Т. И., Желтоножский В. А., Желтоножская М. В., Садовников Л. В. (2015)
Дрозд І. П. - Оптимізація алгоритму розрахунку поглиненої дози за одноразового надходження до організму щурів 131І, Липська А. І., Пастушенко В. І., Найчук М. В. (2015)
Soroka V. I. - Modified backscattering method of the nanometer self-supporting films and surface layers thickness measurements (2015)
Редколегія (2011)
Ковальова О. В. - Аналіз регіональної дорожньо-транспортної мережі методом ієрархічної кластеризації, Олійник Р. В. (2011)
Олійник М. О. - Дослідження зміни радіуса угнутих вертикальних кривих в залежності від дії відцентрового прискорення (2011)
Волощук Д. В. - Досвід застосування сучасних приладів при контролі якості ущільнення ґрунтів (2011)
Кононюк Ю. В. - Інформаційна технологія контролю та зебезпечення якості (2011)
Савенко В. Я. - Международный опыт оценки ровности поверхности дорожных покритий, Кияшко Д. И., Смолянюк Р. В. (2011)
Заіченко В. В. - Дослідження впливу неорганічних вяжучих на фізико-механічні властивості укріплених грунтів (2011)
Мустяца О. Н. - Промислові випробовування відновлювальних плавок оксидної вторсировини сурмяного виробництва в умовновідвальних штейнових розплавах (2011)
Чистяков В. В. - Вплив комплексної добавки на структуроутворення і властивості цементобетонну для покриття доріг, Шургая А. Г., Дорошенко Ю. М., Чиженко Н. П., Сербін В. П., Дорошенко О. Ю. (2011)
Діденко В. В. - Модель оптимізації життєвого циклу проектів автомобільних (2011)
Канін О. П. - Модель обґрунтування рівня втручання для відновлення стану елементів доріг, Шпиг А. Ю. (2011)
Кунда Н. Т. - Застосування функції харінгтона при обгрунтуванні оцінки якості транспортних послуг, Лебідь В. В. (2011)
Куницька О. М. - Теоретичні основи кросс-докінгу як технології роботи складу, Гужевська Л. А. (2011)
Осяєв Ю. М. - Моделі оцінки менеджменту у сфері надання транспортних послуг, Сліпець О. В. (2011)
Соколова Н. М. - Державно-приватне партнерство в дорожній галузі: європейський досвід та перспективи розвитку в Україні (2011)
Соколова Н. М. - Аналіз досвіду державно-приватного партнерства в експлуатації автомобільних доріг, Шкарівська Н. (2011)
Татусь В. В. - Концептуальна схема імітаційної моделі мінімізації ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2011)
Корольков Р. О. - Обгрунтування поверхні ковзання для розрахунку стійкості армованих геосинтетичними матеріалами укосів насипів автомобільних доріг, Петрович В. В., Каськів С. В. (2011)
Кузло М. Т. - Оцінка напружено-деформованого стану грунтових масивів при змінних фільтраційних і деформаційних характеристиках грунту (2011)
Кузьмінець М. П. - Взаємодія обладнання для ущільнення грунту під магістральними трубопроводами з середовищем та визначення напруженого стану елементів металоконструкції (2011)
Мальгин М. Г. - Исследование эффективной конечно-элементной модели балочных пролетных строений мостов (2011)
Петрович В. В. - Простий метод візуалізації чотиривимірових даних та залежностей, Артеменко В. А. (2011)
Славінська О. С. - Дослідження процесу загального розмиву в зонах впливу мостових переходів з груповими отворами, Козарчук І. А. (2011)
Чечуга О. С. - Деформації, які визначаються умовами статичної роботи труби в конструкції "насип – труба – основа", Каськів В. І., Лисенко О. П., Лисенко А. М. (2011)
Редколегія (2012)
Батракова А. Г. - Использование технологий подповерхностного зондирования для диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (2012)
Батракова А. Г. - Применение георадаров для оценки влажности и инфильтрации в слоях конструкций дорожных одежд, Урдзик С. Н., Процюк В. А. (2012)
Бильченко А. В. - К реорганизации управления эксплуатации мостовых сооружений, Кислов А. Г. (2012)
Вирожемський В. К. - Проблема забруднення придорожнього простору та схеми відведення та очищення стоків з автомобільних доріг і штучних споруд, Юрченко В. О., Бригада О. В., Коротченко М. В. (2012)
Воробйов Є. О. - Знезараження стічних вод з автомобільних доріг ультрафіолетовим випромінюванням, Петрова О. Л. (2012)
Зинченко Е. В. - Экспериментальные исследования по анализу влияния различных типов гидроизоляции и дорожной одежды на мостовых сооружениях на их сопротивляемость сдвиговым деформациям, Овчинников И. Г. (2012)
Кузло М. Т. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану водонасиченого ґрунтового масиву у процесі його осушення (2012)
Овчинников И. Г. - Проблема устройства гидроизоляции и дорожной одежды на проезжей части мостовых сооружений с большими продольными уклонами, Зинченко Е. В. (2012)
Овчинников И. Г. - Анализ особенностей устройства гидроизоляции некоторых типов на мостовых сооружениях с железобетонной плитой проезжей части, Зинченко Е. В. (2012)
Овчинников И. И. - Моделирование процесса деформирования железобетонной пластины в хлоридсодержащей среде. сообщение 1. основные соотношения, Мигунов В. Н. (2012)
Овчинников И. И. - Моделирование процесса деформирования железобетонной пластины в хлоридсодержащей среде. сообщение 2. методика и результаты расчета, Мигунов В. Н. (2012)
Овчинников И. И. - Расчетные схемы при моделировании поведения водопропускных труб с учетом реальных условий эксплуатации, Осокин И. А, Пермикин А. С. (2012)
Осокин И. А. - О проблемах эксплуатации гофрированных водопропускных труб под насыпями автомобильных и железных дорог уральского региона, Пермикин А. С. (2012)
Петрович В. В. - Побудова математичної моделі напруженого стану водоперепускної труби під насипом автомобільної дороги, Скрипник Т. В., Скрипник В. Ю. (2012)
Савенко В. Я. - Прогнозування екологічних наслідків водовідведення з мостових переходів та підходів до них на основі математичного моделювання, Славінська О. С., Бондаренко Л. П. (2012)
Славінська О. С. - Дослідження розвитку відривних течій при розгалуженні русел в зонах впливу мостових переходів з груповими отворами, Козарчук І. А. (2012)
Угненко Е. Б. - Рекомендации к разработке региональных норм стока при проектировании водопропускных сооружений на автомобильных дорогах, Сорочук Н. И. (2012)
Угненко Е. Б. - К вопросу определения рисков при оценке воздействий системы водоотвода на автомобильных дорогах на окружающую среду, Ужвиева Е. Н. (2012)
Угненко Є. Б. - Існуючі системи проектування водовідводу та дренажу на аеродромах, Матлахов І. М., Пупченко О. Д. (2012)
Усиченко О. Ю. - Проблеми проектування земляного полотна підтоплюваних насипів (2012)
Шилін І. В. - Удосконалення методики розрахунку водопропускних труб на автомобільних дорогах в умовах донбасу, Грицук Ю. В., Корольков Р. О. (2012)
Шпиг А. Ю. - Моделі визначення рівня втручання для елементів водовідводу (2012)
Юрченко В. А. - Технологический анализ состава поверхностных стоков с автомобильных дорог, Бригада Е. В., Коротченко М. В., Дяговец Я. С. (2012)
Хижняк О. О. - Эффективность супрессивной терапии каберголином у больных молодого возраста с пролактиномой, Караченцев Ю. И., Гогитидзе Т. Г., Микитюк М. Р. (2016)
Щербак Ю. О. - Порушення статевого диференціювання: 46,XX-тестикулярна форма (ХХ-інверсія статі) (2016)
Турчина С. І. - Цитокіновий дисбаланс як значущий фактор несприятливого перебігу дифузного нетоксичного зобa в підлітковому віці (2016)
Пересипкіна Т. В. - Особливості розумової працездатності учнів із дифузним нетоксичним зобом, Костенко Т.П. (2016)
Удовікова Н. О. - Гонадотропна функція гіпофіза при первинній олігоменореї в дівчаток-підлітків (2016)
Музь В. А. - Лікування дітей із соматотропною недостатністю препаратом гормона росту за допомогою безголкового інжектора, Большова О. В., Музь Н. М. (2016)
Зелінська Н. Б. - Вплив йоду й селену на розвиток захворювань щитоподібної залози, Глоба Є. В. (2016)
Зелінська Н. Б. - Акромегалія. Клінічні настанови Ендокринологічного товариства (2014 р.). Частина 2 (2016)
Зелінська Н. Б. - Гіпотироксинемія (2016)
Зелінська Н. Б. - Гіперглікемія (2016)
Зелінська Н. Б. - Переддіабет і група ризику з діабету (2016)
Будрейко О. А. - Удосконалення навчання самоконтролю цукрового діабету 1 типу в дітей та підлітків. Методичні рекомендації (2016)
Никитина Л. Д. - Поздняя диагностика врожденной дисфункции коры надпочечников (2016)
Шушляпина Е. В. - Семейный вариант нефрогенного несахарного диабета у ребенка раннего возраста, Будрейко Е. А. (2016)
Єрін Ю. С. - Природжений гіпотиреоз (2016)
Єрін Ю. С. - Дифузний токсичний зоб (хвороба Грейвса — Базедова) (2016)
Єрін Ю. С. - Виявлення й лікування гіпотиреозу до, під час та після вагітності (2016)
Умови публікації в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2016)
Ліцензійні умови використання наукової статті в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Mys O. - Spiral patterns in the anisotropy of acousto-optic figure of merit for LiNbO3 crystals: The case of anisotropic diffraction in the interaction plane XY, Kostyrko M., Krupych O., Vlokh R. (2016)
Khusayfan N. M. - Structural and optical characterizations of thin organic films of thioindigo, El-Nahass M. M. (2016)
Locharoenrat K. - Enhancement of fluorescence in inorganic dyes by metallic nanostructured surfaces, Pattareeya D. (2016)
Adamenko D. - Faraday effect in AgGaGe3Se8 crystals, Parasyuk O. V., Vlokh R. (2016)
Hizhnyi Yu. - Luminescence spectroscopy and electronic structure of Zr- and Bi-containing phosphate crystals (2016)
Panchenko T. V. - Photoluminescence of Bi12SiO20 crystals, Dyachenko A. A., Khmelenko O. V. (2016)
Волошина Т. - Развитие творческих способностей будущих инженеров-педагогов швейного профиля средствами изобразительной деятельности (2014)
Ибрагимова А. - Приоритеты развития инклюзивного образования (2014)
Крутій К. - Розвиток лінґвокреативних здібностей дошкільника: огляд сучасних підходів (2014)
Рашковская В. - Педагогическая топонимика духовного развития будущего учителя средствами изобразительного православного искусства (2014)
Черевко С. - Концептуальні підходи до підготовки майбутніх педагогів щодо здоров’яз береження, Черевко А. (2014)
Бойчук Ю. - Компетентнісний підхід як методологічна основа реформування вітчизняної сучасної вищої освіти, Турчинов А. (2014)
Евтихова И. - Интерактивное обучение иностранному языку как способ активизации познавательной деятельности, Ступакова А. (2014)
Корнієнко В. - Сучасні тенденції розвитку прикладної лінгвістики у контексті інтеграції наукових галузей (2014)
Красильникова Г. - Концептуальні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі на інституційному рівні (2014)
Мустафаева Э. - Структурно-логическая модель обучения устной разговорной английской речи студентов старших курсов с использованием проектной методики (2014)
Сулейманова В. - Иноязычная компетентность будущих инженеров-педагогов на основе контекстного подхода (2014)
Тархан Л. - Научная школа и актуальные проблемы теории и методики профессионального образования (2014)
Чепорова Г. - Анализ эффективности концепции компетентности в высшем образовании (2014)
Бондаренко Т. - Напрямки інноваційної діяльності в системі професійно-технічної освіти, Липчанська Ю., Агєєва О. (2014)
Ислямова Э. - Производственное обучение как основа подготовки будущих инженеров-педагогов швейного профиля (2014)
Менасанова С. - Формирование технического мышления студентов при изучении теоретической механики (2014)
Мовчан Д. - Роль регіональної навчальної мережі всесвітньої митної організації в рамках операційної стратегії зі зміцнення інституційних спроможностей (2014)
Мустафаева Л. - Влияние конкурсов профессионального мастерства на развитие творческого потенциала учащихся птуз строительного профиля (2014)
Михнюк М. - Методика дослідження проблеми розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2014)
Рудницких О. - Коучинг в формировании профессиональной компетентности будущих преподавателей (2014)
Сейтасанов Ф. - Формирование когнитивной компетентности будущих инженеров-педагогов при выполнении лабораторных работ (2014)
Сушенцев О. - Дослідно-експериментальна перевірка педагогічних умов формування конкурентоздатності майбутніх техніків електромеханіків у процесі вивчення фахових дисциплін (2014)
Усеінова Л. - Підвищення рівня професійної підготовки персоналу підприємств в умовах інноваційного розвитку (2014)
Чередниченко Л. - Визначення суті професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у світлі сучасних наукових підходів (2014)
Падерин А. - Основные принципы проектирования и разработки дизайна современного интерактивного образовательного веб-ресурса для самостоятельной учебной деятельности студентов вузов (2014)
Тарасенко Р. - Інформаційна компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх перекладачів (2014)
Шарипова Э. - Профессиональная культура студентов вузов: информационная составляющая (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Zapeka B. - Manifestations of acoustical activity in TeO2 crystals: The appearance of circularly phase difference, Mys O., Vlokh R. (2016)
Jaddoa M. F. - Passively Q-switched fibre laser based on interaction of evanescent field in optical microfibre with graphene-oxide saturable absorber, Faruki M. J., Razak M. Z. A., Azzuhri S. R., Ahmad H. (2016)
Vasylkiv Yu. - Conditions of appearance of the topological defects of optical indicatrix orientation in the glasses with residual stresses: Movement of the defects under application of external mechanical stress to CaB4O7 glasses, Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2016)
Brankov M. - Photostability testing for coumarin-153 doped ZnO thin films prepared with spin-coating technique, Locharoenrat K. (2016)
Han X. - Evolution characteristics of shock pressure wave on the copper target irradiated by far-field laser beams, Peng Y., Zhang Y. (2016)
Абдуллаев Р. А. - Стратегические приоритеты развития экономики Крыма, Мандражи З. Р. (2014)
Абдулхаирова Э. Э. - Ранжирование внутренних и внешних факторов формирования аграрного рынка труда (2014)
Абдураимова Э. Д. - Оптимизационная модель землепользования в аграрном секторе экономики (2014)
Абляева А. С. - Совершенствование элементов реализации инновационной деятельности в агропромышленном комплексе (2014)
Аблязова С. А. - Повышение конкурентоспособности винопродукции Крыма (2014)
Аджимет Д. Х. - Концепции развития промышленного комплекса (2014)
Галстян А. С. - Методичні підходи щодо оптимізації виробництва молока і яловичини (2014)
Ильясов Р. И. - Современная парадигма поддержки малого бизнеса (2014)
Керимов А. Т. - Оценка территориальных процессов в банковской системе Российской Федерации (2014)
Мустафаева С. Р. - Моделирование процессов ценообразования на рынке средств технического обеспечения сельскохозяйственного производства Украины (2014)
Мухамедова З. Х. - Формирование государственной политики развития инновационной инфраструктуры в Украине (2014)
Петрашко Л. П. - Банки с иностранным капиталом в странах с переходной экономикой: украинский опыт, Цывина М. С. (2014)
Сейдаметова Л. Д. - Разработка концепции экономической безопасности как фактора стабильного развития бизнеса, Мустафаева Э. И. (2014)
Стефаненко М. Н. - Экономическое прогнозирование и эффективность деятельности малых форм хозяйствования в современных условиях, Арап Г. Х. (2014)
Стефаненко М. Н. - Концептология функционирования механизма финансового выравнивания: сущность, структура, задачи, Умерова З. Э. (2014)
Шубчік О. А. - Комунікативні шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства (2014)
Абдулгазис В. С. - Современные тенденции развития европейской интеграции и определение стратегий "Восточного измерения" (2014)
Адаманова З. О. - Опыт Европейского Союза в развитии международного туризма (2014)
Аджимет Г. Х. - Тенденции развития венчурного рынка в условиях глобализации (2014)
Белозубенко В. С. - Формирование инновационной системы Европейского Союза, Иваненко И. А. (2014)
Зиятдинова Н. Р. - Общемировые тенденции использования рабочего времени (2014)
Кальченко Т. В. - Кризис национальной государственности в постиндустриальной парадигме развития: экономические причины и последствия (2014)
Курочкина И. Г. - Асимметрии сбережений и инвестиций в мировой экономике (2014)
Абдуллаев Р. А. - Роль и эффективность рекламной деятельности на предприятиях туристического бизнеса, Аладинова А. Ш. (2014)
Абкадыров Р. Р. - Крымская топонимия в системе туристско-рекреационных ресурсов Крыма (2014)
Адельсеитова Э. Б. - Повышение эффективности мотивации на предприятии туриндустрии, Якубов К. А. (2014)
Амєт-устаєва Д. М. - Роль інформаційних технологій в управлінні туристичними підприємствами (2014)
Ваниева А. Р. - Формирование государственной политики в сфере туризма в условиях глобализации (2014)
Ваниева А. Р. - Тенденции развития туристической индустрии региона, Фукала Д. М. (2014)
Голосов А. А. - Управление человеческими ресурсами в контексте внутрифирменного развития организаций туристической отрасли, Аблязова А. С. (2014)
Голосов А. А. - Совершенствование организационной структуры управления туристическим предприятием, Исмаилова Г. А. (2014)
Джанджугазова Е. А. - Российский туризм: причины и последствия кризисов (2014)
Ильясова М. К. - Принципы институционализма в управлении туристическим комплексом (2014)
Ильясова М. К. - Совершенствование инновационной стратегии предприятия туриндустрии, Джафер И. С. (2014)
Сохтаев М. К. - Основные проблемы развития туризма в Крыму, Важнёв А. С. (2014)
Стефаненко М. Н. - Организация управления системы риск-менеджмента в туристической сфере, Абдурашитов С. Б. (2014)
Стефаненко М. Н. - Повышение качества управленческих решений на предприятиях туристической отрасли, Эбубекирова С. А. (2014)
Передмова (2015)
Павелків Р. В. - Когнітивно-ціннісні та емоційні аспекти розвитку моральної сфери у молодшому шкільному віці (2015)
Анпілова Д. В. - Актуальні проблеми психодіагностики конкурентної взаємодії і конкурентоздатності: аналіз західних та вітчизняних доробок (2015)
Безлюдна В. І. - Знущання як вияв агресивних тенденцій у дитячих спільнотах, Корчакова Н. В. (2015)
Богач О. В. - Гендерні особливості вибору стратегій поведінки в конфліктах студентами (2015)
Вем’ян В. Г. - Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти, Тер-Ованес’ян В. Г. (2015)
Волошин Т. Б. - Порівняльна характеристика психоемоційного стану батьків дітей з аутизмом, що проживають в зоні АТО та в інших регіонах України (2015)
Воробйов А. М. - Вплив розвитку рефлексії на особистісне та професійне становлення майбутніх психологів (2015)
Гоцуляк Н. Є. - Теоретичні аспекти формування креативних здібностей підлітків та підходи до них (2015)
Кіян Л. В. - Особливості методів діагностики комунікативної компетентності майбутніх психологів (2015)
Корчакова Н. В. - Індивідуальні та гендерні особливості розвитку просоціальності (2015)
Кулаков Р. С. - Формування професійних домагань старшокласників у процесі вибору майбутньої професії (2015)
Кулакова Л. М. - Особливості психологічного супроводу морального виховання молодших школярів в умовах навчальної діяльності (2015)
Луцик Г. О. - Підготовка майбутніх психологів до роботи з девіантними підлітками: психолого-педагогічний аспект (2015)
Лушина Т. О. - Проблема понимания основы психологической структуры профессионального самосознания у студентов современного технического университета (2015)
Можаровська Т. В. - Проблеми ціннісного наповнення екологічної свідомості особистості підліткового віку з неповної сім'ї (2015)
Назаревич В. В. - Застосування арт-терапевтичних методів в психологічному консультуванні, Борейчук І. О. (2015)
Назарець Л. М. - Сімейні конфлікти типу "батьки-діти" як соціально-психологічна проблема (2015)
Одолінський В. Г. - Частковий аналіз інструментальної складової життєвого планування (2015)
Осипчук О. П. - Вчинок як компонент системи морального становлення особистості школяра (2015)
Павелків В. Р. - Молодіжна субкультура та її вплив на процес ідентифікації особистості (2015)
Піонтковська Д. В. - Психологічні основи гармонізаціі розвитку національноі ідентичності у студентів (2015)
Романкова Л. М. - Науково-методичне забезпезпечення виховного процесу у вищій школі (2015)
Савенко Д. О. - Аналіз феномену материнства у науково-прикладних дослідженнях (2015)
Созонюк О. С. - Теоретико-методологічні проблеми розвитку психологічної культури педагога (2015)
Цуканова М. С. - Вплив режиму соціальної ізоляції на протікання психічних станів засуджених підлітків (2015)
Яцюк Н. О. - Психологічний аналіз механізмів моральної саморегуляції (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сулейманов Э. - Анализ провозной способности паромной переправы и обоснование целесообразности строительства транспортного перехода через Керченский пролив, Абдулгазис А., Сулейманов Э. (2014)
Феватов С. - Экспериментальные исследования влияния неравномерности нагружения сдвоенных колес грузового автомобиля на боковой коэффициент сцепления (2014)
Подригало М. - Установившееся движение колеса автомобиля при изменении крутящего момента по гармоническому закону, Абрамов Д. (2014)
Подригало Н. - Выбор распределения передаточных чисел зубчатой передачи по критерию минимума приведенного к ведущим колесам момента инерции (2014)
Подзноев Г. - Пероксидные термодинамические циклы двигателя внутреннего сгорания, Халилов В., Абдулгазис У. (2014)
Новоселов Ю. - Влияние состояния зоны контакта на работоспособность соединения "вал-манжета", Шрон Б. (2014)
Сулейманов Р. - Оценка эффективности синтетических животных жиров в качестве СОТС при сверлении и развертывании труднообрабатываемых материалов, Абдулгазис Д., Якубов Ф. (2014)
Братан С. - Анализ динамических свойств системы "технологический процесс плоского шлифования", Сидоров Д., Столяров Н. (2014)
Ягьяев Э. - Разработка математических моделей процесса круглого наружного шлифования с учетом изменений в технологической системе, Шрон Л. (2014)
Калюжная Т. - Основные направления повышения эффективности ремонтного обеспечения предприятия, Ерушева Ю. (2014)
Николенко И. - Влияние параметров гидродинамического фильтрования с неподвижным фильтроэлементом на тонкость очистки рабочей жидкости в машинах, Каримов Э. (2014)
Хабрат Н. - Теоретические основы, расчет и проектирование однодискового грузоупорного тормоза с винтовым замыканием (2014)
Хабрат Н. - Обоснование и расчет основных параметров механизма возвратно-поступательного движения с повышенным ходом перемещений, Марковская О. (2014)
Умеров Э. - Экспериментальная оценка результативности присадки наноглинистых минералов слоистой структуры к масляным СОТС, Абдулгазис Д., Абдулгазис У. (2014)
Усеинов Б. - Исследование работы конструкционных материалов с точки зрения реологических моделей твердого тела (2014)
Бабицкий Л. - Предпосылки использования электрогидравлического эффекта в механизации обработки почвы, Куклин В. (2014)
Гербер Ю. - Энергетические затраты на процесс сушки с использованием гелиоустановки (2014)
Соболевский И. - Обоснование параметров рабочих органов культиватора по бионическому подобию, Бабицкий Л. (2014)
Бекиров Р. - Механизация подготовки и применения пестицидов:состояние и проблемы (2014)
Содержание (2014)
Адаманова З. О. - Тенденции развития системы образования Европейского Союза:ориентиры для Украины (2014)
Кропотова Н. В. - Исследовательский интерес в области общей педагогики и истории педагогики в Украине (2014)
Висікайло Т. В. - Застосування творчого методу харківських пейзажистів кінця ХІХ – початку ХХ століття у процесі викладання художніх дисциплін у середніх спеціальних навчальних закладах (2014)
Паньок Т. В. - Формування системи вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у 1920-х роках ХХ століття (2014)
Примакова В. В. - Вплив реформ 50–60-х років ХХ століття на розвиток післядипломної освіти вчителів в Україні (2014)
Сафонова І. Я. - Математична компетентність як фактор підготовки старшокласників до життя (2014)
Чернишова М. В. - Особливості сімейного виховання в США (2014)
Шарипова Э. Р. - "Профессиональная культура" как научное понятие (2014)
Герніченко І. І. - Рекурсивний принцип структурування змісту технічних дисциплін (2014)
Корницкая Л. А. - Роль драпировки и методика ее освоения в учебном рисунке для будущих инженеров-педагогов швейного профиля (2014)
Найдич С. И. - Средства реализации профессионально-прикладной физической подготовки студентов высших учебных заведений, Чолаков О. Д. (2014)
Подліняєва О. О. - Розвиток ІКТ-компетентності вчителів у міжкурсовий період: практичний аспект (2014)
Умерова Г. А. - Опыт использования аналитических заданий при изучении терминологии на занятиях производственного обучения, Ислямова Э. А. (2014)
Чумак Л. В. - Акмеологічний підхід до розвитку професійної майстерності вчителя в системі післядипломної освіти (2014)
Білик В. В. - Оновлення змісту освіти в умовах впровадження галузевих стандартів вищої освіти третього покоління (2014)
Волошина Т. А. - Использование наглядных средств обучения в процессе художественной подготовки будущих инженеров-педагогов швейного профиля (2014)
Любарець В. В. - Сутність виробничого навчання в готелі майбутніх агентів з організації туризму (2014)
Михнюк М. І. - Інноваційна діяльність та її вплив на процес розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Ніколаєнко С. М. - Особливості змісту й методики вивчення сільськогосподарських дисциплін у процесі підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах Німеччини (2014)
Роменський О. В. - Роль компетентнісного підходу в професійній підготовці курсантів вищих морських навчальних закладів (2014)
Умерова Г. А. - Анализ результатов определения аналитической компетентности будущих инженеров-педагогов (2014)
Хренова В. В. - Структура предметних компетентностей учителя технологій (з основ швейної справи) профільної школи (2014)
Аметов И. Э. - Компьютерные технологии как средство повышения эффективности формирования химических знаний, Абхаирова С. В. (2014)
Васенок Т. М. - Використання комп’ютерних технологій у проектній діяльності майбутніх викладачів спеціальних дисциплін ПТНЗ швейного профілю (2014)
Тарасенко Р. О. - Підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності в межах перекладацьких проектів із застосуванням САТ-систем (2014)
Борейко В. І. - Шляхи виведення заробітної плати з "тіні" (2015)
Бутенко А. И. - Оценка уровня доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства, Уманец Т. В., Сараева И. Н. (2015)
Винограденко С. О. - Підвищення рівня концентрації як основа інтенсифікації використання земельних ресурсів сільгосппідприємств (2015)
Каткова Н. В. - Оцінювання економічної стійкості суднобудівних підприємств: критерії і показники, Матушевська О. А., Бурлан С. А. (2015)
Ковалев В. Н. - Научные предпосылки формирования социальной модели управления экономикой государства (2015)
Коваль О. П. - Щодо окремих новацій проекту трудового кодексу України (2015)
Кузьменко Л. М. - Міжрегіональне співробітництво як фактор забезпечення розвитку території, Солдак М. О. (2015)
Кукурудза І. І. - Європейська економічна інтеграція України: необхідність і можливі наслідки (2015)
Літовченко Б. В. - Глобалізація і розвиток відповідальності національного менеджменту (2015)
Макогон Ю. В. - Стратегия возрождения экономики Донецкой области в посткризисный период в условиях глобализации (2015)
Мальчик М. В. - Парадигма формування та розвитку "зеленого маркетингу" в сучасних умовах, Мартинюк О. В. (2015)
Мохненко А. С. - Система прийняття управлінських рішень на підприємстві в умовах економічної кризи (2015)
Осадча Н. В. - Методи наукових досліджень при використанні інструментів антидемпінгових заходів в Україні, Галясовська О. В. (2015)
Падерин И. Д. - Производсвенная программа как основа динамичной системы планирования деятельности промышленного предприятия в современных условиях (2015)
Петренко Ю. О. - Фінансово-бюджетне управління розвитком місцевих соціально-економічних систем в Україні (2015)
Покатаєва О. В. - Оцінка ефективності діяльності комерційного банку з використанням методу когнітивного моделювання, Дерев’янко О. В. (2015)
Рябоконь О. О. - Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації та шляхи їх оптимізації (2015)
Сєріков А. В. - Оцінка й управління людським потенціалом особистості (2015)
Сохнич А. Я. - Інфраструктурна перебудова економіки України в умовах фінансової та соціально-політичної кризи, Кульбака В. М. (2015)
Тараш Л. І. - Узагальнення практики використання форм державно-приватного партнерства, Петрова І. П. (2015)
Ткаченко В. А. - Інституціональні підходи щодо організації складних саморегулюючих соціально-економічних систем (2015)
Федорова Ю. В. - Глобализация: экономический аспект (2015)
Харазішвілі Ю. М. - Стан та стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційної безпеки України (2015)
Холод С. Б. - Критерії ефективності управління у складних саморегулюючих соціально-економічних системах мезорівня, Войт C. М. (2015)
Чигарьов Д. В. - Сутність ефективності діяльності суб’єкта господарювання (2015)
Чорний Р. С. - Особливості демографічного розвитку Волинської та Рівненської областей у контексті глобальних демографічних тенденцій (2015)
Шаховалова Є. О. - Економічна сутність, форми, методи і джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств (2015)
Шерстюк Р. П. - Імплементування інформаційної системи інноваційно-логістичного механізму управління ефективною діяльністю промислового підприємства як важіль стратегічного оновлення виробництва (2015)
Кирич Н. Б. - Сталий розвиток суб’єктів господарювання: сутність та фактори впливу (європейські акценти), Мельник Л. М., Погайдак О. Б. (2015)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития маркетинговой деятельности организаций, Кочеткова И. А. (2015)
Лернер Ю. И. - Управление рисками предприятия (2015)
Андрушків Б. - Волонтерство, як прояв доброї волі, можливе у всіх сферах суспільного життя, у тому числі і в економічній науці!, Шерстюк Р. (2015)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Роль та місце волонтерів в сучасній "гібридній війні" (2015)
Ляшенко В. І. - Сучасний погляд на вирішення проблеми удосконалення державного контролю за господарською діяльністю (2015)
Содержание (2012)
Абдураимова Э. Д. - Современное состояние использования земельных ресурсов агроформирований Крыма (2012)
Алімова А. Е. - Конкуренція і конкурентоспроможність: економічна сутність та чинники впливу (2012)
Байрам У. Р. - Проблеми, недоліки та перспективи розвитку банківських операцій з пластиковими картками (2012)
Білик В. В. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання (2012)
Бондаренко О. С. - Стратегия управления инвестиционным процессом в санаторно-курортном комплексе (2012)
Бутенко О. І. - Проблеми капіталізації вітчизняного банківського сектору у контексті вимог Базеля ІІІ (2012)
Ваниева Э. А. - Усовершенствование классификации денежных потоков с учетом современных условий хозяйствования (2012)
Долинко В. В. - Влияние инвестиционной привлекательности промышленности регионов на рост национального дохода Украины, Байракова И. В. (2012)
Копилець П. М. - Організація інформаційно-логістичної системи на підприємствах машинобудування (2012)
Лебедева Л. Н. - Учет реальных опционов при оценке эффективности проектов внедрения информационных систем, Полуэктова Н. Р. (2012)
Мусаєв Е. К. - Інвестиційно-інноваційні напрями розвитку агропромислового комплексу (2012)
Рибінцев В. О. - Впровадження методичного підходу визначення конкурентоспроможності банківських послуг фізичним особам, Головань О. О. (2012)
Смедлаєва Е. М. - Теоретичні основи формування ринку праці в аграрному секторі економіки у сучасних умовах (2012)
Стефаненко М. М. - Бюджетно-фінансова безпека: місце в системі управління бюджетною установою та пріоритети посилення на сучасному етапі розвитку економіки, Яковіна Я. Л. (2012)
Стефаненко М. М. - Інституційні основи стратегії фінансової безпеки України (2012)
Мандражи З. Р. - Ресурсный потенциал как фактор оценки конкурентоспособности строительного предприятия, Карабаш Э. У. (2012)
Чалий І. Г. - Формування системи ключових показників оцінки діяльності учасників схем довірчого управління майном в системі житлового будівництва (2012)
Чекмарева Т. М. - Роль особо охраняемых природных территорий Украины и их социально-экономическая эффективность, Коцюба М. П. (2012)
Челебджанова Э. Б. - Мотивация экономической активности населения в аграрном секторе экономики (2012)
Адаманова З. О. - Специфика посттранзитивного трансформационного кризиса (2012)
Адельсеитова Э. Б. - Международный туризм как специфическая форма международной торговли услугами (2012)
Джеппарова З. Р. - Финансовая глобализация: специфика современного периода мирохозяйственных отношений (2012)
Зиятдинова Н. Р. - Миграционные потоки населения Украины в контексте развития международной экономической интеграции (2012)
Кальченко Т. В. - Глобальні економічні процеси: формування, розвиток і сучасна інституціоналізація, Остапюк А. О. (2012)
Петрашко Л. П. - Крос-культурні аспекти корпоративної соціальної відповідальності: китайський досвід (2012)
Сейдаметова З. C. - Глобальная индустрия дата-центров: инвестиции, качество персонала, заработная плата, Темненко В. А. (2012)
Фролова Т. О. - Інвестиційна мотивація корпоративних суб’єктів глобального ринку (2012)
Аблязова С. А. - Вдосконалення методики складання звіту про фінансові результати підприємства згідно вимог МСФЗ, Трубанова Н. Ф. (2012)
Бабкова Э. Г. - Активизация инвестиционной деятельности коммерческих банков (2012)
Головай Н. М. - Принципи і якісні характеристики фінансової звітності відповідно до міжнародних та вітчизняних стандартів обліку (2012)
Джаферова Л. Р. - Інституціональний підхід до створення позитивного середовища розвитку ефективної моделі бухгалтерського обліку країни (2012)
Джелялова Н. Б. - Організаційно-методичні основи складання фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва, Аблязова С. А. (2012)
Каджаметова Т. Н. - Учетная политика предприятия в части амортизации необоротных активов (2012)
Керимов А. Т. - Внешний конкурентный бенчмаркинг в управленческом учете банка (2012)
Крутова А. С. - Облікове забезпечення управління торгівлею в інформаційній економіці (2012)
Мерджанова Л. З. - Новые подходы к начислению, выплате и учету пособия по временной утрате трудоспособности в 2011 году, Завгородняя Е. Д. (2012)
Нестеренко О. О. - Інформаційні технології управління підприємствами роздрібної торгівлі (2012)
Польова Н. М. - Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства (2012)
Сейдаметова Л. Д. - Бухгалтерский учет как ключевой элемент обеспечения экономической безопасности предприятия, Абдуллаев Р. А. (2012)
Чумак О. В. - Створення і розміщення web-сайту: організація облікових процедур (2012)
Щербатих Д. В. - Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудування в Черкаській області (2012)
Абдулхаиров А. З. - Стратегическое планирование как основа управления крымским туризмом (2012)
Аджимет Г. Х. - Анализ современного состояния и перспективы развития гостиничного комплекса АРК, Усманова Э. А. (2012)
Веретехин А. В. - Анализ маркетингового менеджмента предприятий в современных условиях Украины (2012)
Ганиева А. К. - Управление трудовыми ресурсами в сервисных организациях Украины, Шаран Е. А. (2012)
Ільєнко Ю. І. - Новітні інтернет-технології у туризмі (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Організаційні знання підприємства: структуризація, технології управління, культура спільного використання (2012)
Крылов В. С. - Экономическое поведение: модель целевого поведения (2012)
Куницын С. В. - Формирование туристско-рекреационного потенциала территорий и его продукта (2012)
Шершньова Г. В. - Інформаційно-комунікаційна підтримка взаємовідносин постачальників і торговельних мереж в управлінні товарним асортиментом (2012)
Содержание (2011)
Абдулгазис В. С. - Рынок телекоммуникационных услуг Украины: тенденции развития (2011)
Абдуллаев Р. А. - Приоритетные направления развития национальной экономики в условиях глобализации (2011)
Абдураимова Э. Д. - Развитие форм хозяйствования в аграрном секторе Крыма (2011)
Аджимет Г. Х. - Эволюция концепций регулирования рынка сельскохозяйственной продукции (2011)
Барков Я. И. - Теоретические аспекты трансформации Украины и ее регионов (на примере АР Крым) на базе режима открытой экономики (2011)
Бурлуцький С. В. - Домогосподарство в межах системної парадигми (2011)
Джаферова С. Е. - Сутність підприємництва і його роль в управлінні матеріальними потоковими процесами підприємства (2011)
Егорченко Т. И. - Подходы к определению структуры топливно-энергетического комплекса региона (2011)
Зиятдинова Н. Р. - Оценка эффективности функционирования сельского трудового потенциала АР Крым в условиях реформирования аграрного сектора экономики (2011)
Майорова Т. В. - Іпотека як інструмент формування інвестиційних ресурсів промислових підприємств (2011)
Морева В. В. - Оцінка потенційної екологічної відповідальності при обґрунтуванні визначення економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, Іванова В. В. (2011)
Мусаєв Е. К. - Концептуальні підходи до формування механізму управління розвитком АПК (2011)
Пивоваров И. А. - Современное состояние и перспективы развития отечественных социально-экономических реформ с учетом теории "длинных волн" Н. Д. Кондратьева (2011)
Русанов О. М. - Організаційний розвиток як інструмент реалізації стратегічних цілей підприємств житлово-комунальної галузі (2011)
Рибінцев В. О. - Методичний підхід до визначення конкурентоспроможності банківських послуг фізичним особам, Головань О. О. (2011)
Смедлаева Э. М. - Влияние отдельных факторов на занятость сельского населения (2011)
Смітюх О. Ю. - Впровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку України в сучасних умовах (2011)
Челебджанова Э. Б. - Современные проблемы стимулирования труда в аграрном секторе экономики (2011)
Абдулгазис В. С. - Особенности становления и современные тенденции развития ТНК в условиях глобализации экономики, Абибуллаева Д. С. (2011)
Бузни А. Н. - Безопасность Украины в безопасности мира (2011)
Ваниева Э. А. - Тенденция развития внешнеэкономических связей Автономной Республики Крым со странами Европейского Союза, Усманова Э. А. (2011)
Джеппарова З. Р. - Мировые финансовые кризисы в условиях глобализации экономики, Абдулгазис В. С. (2011)
Іваненко І. А. - Принциповий підхід до ділових переговорів із зарубіжними контрагентами, Жиленкова К. Є. (2011)
Петрашко Л. П. - Вітчизняна модель корпоративної соціальної відповідальності: оцінка формування, становлення та розвитку (2011)
Полякова Ю. В. - Особливості ділового спілкування з представниками азіатських країн, Іваненко І. А. (2011)
Сейдаметова З. С. - Cloudomics: таксономия, модели облачных решений, бизнес-процессы, Темненко В. А. (2011)
Каджаметова Т. Н. - Проблема выбора учетной политики предприятия (2011)
Саранцев В. Н. - Функционирование единого казначейского счета в странах постсоветского пространства (2011)
Долгополова А. В. - Прогнозирование эффективности механизма управления человеческим капиталом туристической отрасли Крыма (2011)
Землячов С. В. - Використання збалансованої дивідендної політики на сучасному етапі діяльності комерційними банками (2011)
Іваненко І. А. - Особливості міжкультурної психології у ділових стосунках, Дубина А. Ю. (2011)
Іваненко І. А. - Психологія ділового спілкування, Стефанова К. В. (2011)
Стахно Н. Д. - Финансовый потенциал и проблемы экономической безопасности предприятий рекреационного комплекса (2011)
Куніцин С. В. - Оцінка туристичної привабливості територій та об’єктів природно-рекреаційної сфери (2011)
Падерин А. В. - Роль корпоративного уровня управления в достижении эффективности, Османов И. Х. (2011)
Вітання академіка Національної академії медичних наук України Сердюка А. М. (2011)
Вітання Міністра охорони здоров’я України Аніщенко О. В. (2011)
Хобзей Н. К. - Исторические аспекты и современное состояние системы медико-социальной экспертизы в Украине, Марунич В. В., Ипатов А. В., Коробкин Ю. И., Ханюкова И. Я., Мороз Е. Н., Гондуленко Н. А. (2011)
Лисунець О. М. - Визначення провідних чинників впливу на обмеження життєдіяльності у осіб з вродженими вадами серця у віддалений термін після оперативного втручання (2011)
Лисунець О. М. - Методологічні підходи до експертно-реабілітаційного обстеження хворих на ішемічну хворобу серця після втручань по реваскуляризації міокарда, Ханюкова І. Я., Танцура О. В., Ткаченко Ю. В. (2011)
Мороз С. М. - Психопатология и патопсихология инвалидности (2011)
Косинський О. В. - Структура первинної інвалідності у хворих на захворювання венозної системи нижніх кінцівок в Україні, Дзевицький Д. І., Бузмаков Д. Л., Cнісар А. В., Дорогань С. Д. (2011)
Науменко Л. Ю. - Медико-социальная экспертиза при травматическом поражении нервов верхних конечностей, Бойко И. В., Хомяков В. Н., Лифаренко Е. Л., Маметьев А. А., Даукш Е. А. (2011)
Зозуля І. С. - Сучасні принципи медико-соціальної експертизи при мозкових інсультах, Голик В. А., Русіна Г. В., Сліва С. В. (2011)
Паніна С. С. - Критерії медико-соціальної експертизи та обмеження життєдіяльності інвалідів унаслідок бронхіальної астми, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2011)
Куш И. П. - Психологические исследования в практике медико-социальной экспертизы, Суганяк К. А., Храмцова В. В. (2011)
Семенихина В. Е. - Непсихотические психические расстройства у инвалидов, перенесших мозговой инсульт (2011)
Шармазанова О. П. - Рухомість хребта в сагітальній площині за рентгенологічними даними, Спузяк М. І., Мирончук Л. В., Волковська О. В., Моргун О. В. (2011)
Ипатов А. В. - Эволюция институтов и актов нормотворчества в медико-социальной экспертизе, Коробкин Ю. И., Семериков Г. П., Голик В. А., Кузьмина Л. В., Колесниченко Г. Г. (2011)
Сторожук С. В. - Українська етнічна нація в контексті суспільно-політичних подій сьогодення (2014)
Білецька Т. В. - Сучасні міграційні процеси: теоретичні аспекти та емпіричний аналіз, Богуцька А. Л. (2014)
Попова О. Б. - Вплив тілесних диференціалів на вибір соціальних ролей індивідів (2014)
Шарипін А. В. - Метафізика влади в України.Частина 1. Історичний і феноменологічний аспекти (2014)
Отрешко В. С. - Необхідність подолання екологічних загроз у процесі державотворення (2014)
Ільїна А. В. - Гіпербола трансценденталізму і гіпербола в трансценденталізмі: Кант, Гуссерль, Деріда (2014)
Туренко В. Е. - "Агапічний словник" у давньогрецькій філософії та літератури: від Гомера до Нового Завіту (2014)
Демиденко Я. С. - Розвиток авангардизму як міжвидового феномену: історико-філософський аспект (2014)
Москалик Г. Ф. - Текст як простір комунікаційної взаємодії: герменевтичний аспект (2014)
Солонько Л. А. - Еволюція стародавніх ритуальних практик у процесі формування діяльнісного світогляду (2014)
Жуленков О. В. - Загальнолюдські регулятиви науки, мистецтва та доля NBICS-технологічної цивілізації (2014)
Линовицька О. В. - Зміст навчання як основа відповідальності в системі освіти (2014)
Шелюк Л. М. - Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні (2014)
Макаренко Б. Г. - Інтелектуально-освітнє підґрунтя політичної участі особистості (2014)
Новорічне вітання головного редактора журналу, професора Іпатова А. В. (2011)
Іпатов А. В. - Оцінка дезадаптивної ролі особистісних факторів у обмеженні життєдіяльності хворих із вродженими вадами серця, Дроздова І. В., Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Танцура О. В., Ткаченко Ю. В. (2011)
Ферфильфайн И. Л. - Инвалидность – категория ограничения жизнедеятельности (2011)
Дроздова І. В. - Нові підходи до оцінки первинної інвалідності населення України внаслідок хвороб системи кровообігу, Ханюкова І. Я., Мацуга О. М., Сидорова М. Г., Байбуз Т. О. (2011)
Ипатов А. В. - Клинико-экспертные особенности неврологических заболеваний (3-летний украинский опыт), Мищенко Т. С., Голик В. А., Гондуленко Н. А. (2011)
Марунич В. В. - Деякі аспекти реформування служби медико-соціальної експертизи, Іпатов А. В., Коробкін Ю. І., Ханюкова І. Я. (2011)
Марунич В. В. - Організація роботи та завдання служби медико-соціальної експертизи в Україні, Іпатов А. В., Коробкін Ю. І., Ханюкова І. Я. (2011)
Бондарь В. П. - Психодіагностична робота з хворими в умовах медико-соціальних експертних комісій, Ганжук І. І., Жадова Ю. В. (2011)
Павлюченко Л. П. - Проблемы медицинской и социальной реабилитации больных с первичной глаукомой: изменение рефракции и индуцированный астигматизм после хирургического лечения, Могилевский С. Ю., Панченко Ю. А., Чуйко А. Л. (2011)
Голик В. А. - Современные направления нейрореабилитации (по материалам VI Всемирного конгресса по нейрореабилитации), Пивнык А. П. (2011)
Носивец Д. C. - Сравнительные характеристики способов лечения переломов дистального метаэпифиза плечевой кости (2011)
Юрченко А. Ю. - Аномалия полукружного канала у пациента с клиникой гидропического процесса лабиринта (дифдиагностика и клинический случай), Голик В. А., Муханов В. Е. (2011)
Ипатов А. В. - О критериях ситуативного понимания, рассуждениях (целесообразности) Заявителя и требованиях Законодателя в медико-социальной экспертизе, Коробкин Ю. И., Семириков Г. П., Кузьмина Л. В., Колесниченко Г. Г. (2011)
Ипатов А. В. - Об участии института в смотре-конкурсе Главного управления Министерства юстиции Украины на лучшую разработку методических материалов (2011–2012), Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Мороз Е. Н., Голик В. А., Колесниченко Г. Г., Игнатенко Е. О., Бевзюк Н. С., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2011)
Інформаційний додаток про Наказ МОЗ від 05.09.2011, № 561 (2011)
Андерсон Т. - Дві етики Сартра: від автентичності до інтегрального гуманізму. Розділ 4. Перша етика - онтологічні засади і найвища цінність (2014)
Ятченко В. Ф. - Культурний контекст екзистенційного досвіду, Олійник О. В. (2014)
Препотенська М. П. - Екзистенція українського мегаполісу (2014)
Солонько Л. А. - Відтворення буттєвого досвіду засобами діяльнісного моделювання (2014)
Лісовський П. М. - Життєздатність інтелектуалізму як духовно-ціннісний спосіб здійснення мудрості (2014)
Яковенко А. І. - Теоцентризм Августина блаженного: онтологічний, антропологічний, гносеологічний аспекти (2014)
Боднарчук Л. С. - Вплив Б. Рассела на китайське інтелектуальне середовище (2014)
Сень А. О. - Єретичне переосмислення прагматистської традиції Р. Рорті (2014)
Петров Є. П. - Історіографічне розуміння терміну "модус" у філософії Б. Спінози (2014)
Попова І. В. - Правова палітра екобезпечного розвитку (2014)
Штепа О. О. - Правова ментальність давньоруського соціуму як чинник державотворення доби Київської Русі (2014)
Петренко Д. В. - Концептуалізація медіа у філософії другої половини ХХ – початку ХХI сторіччя (2014)
Рубанець О. М. - Методологічні аспекти репрезентації (2014)
Ковальова С. Б. - Методологічні засади дослідження інноваційних процесів (2014)
Лютко О. М. - Трансформація мислення педагога як головна умова вдосконалення шкільної практики (2014)
Андрущенко Т. В. - Актуальна роль освіти у подоланні міжцивілізаційних суперечностей (2014)
Кисельов О. С. - Політичні чинники у відносинах між православними церквами в Україні (2014)
Владиченко Л. Д. - Класифікація відносин між державою та релігійними організаціями: теоретико-методологічний аспект (2014)
Солдатова В. Ю. - Візуальні підходи у вивченні нераціональних складових людської поведінки. Методологічні аспекти (2014)
Федоренко Н. І. - Основні тенденції вторинної зайнятості студентської молоді: досвід вивчення (2014)
Яковенко А. І. - Своєрідність екзистенції фундаментальних форм мислення в контексті діалектики грецької філософії і середньовічної християнської думки (2014)
Писаренко Ю. Г. - Пир versus cліпота (джерела антитези) (2014)
Туренко В. Е. - Погляд Еріксімаха на сенс любові в суспільстві та людському житті (Symp. 185c-188c) (2014)
Шкіль Л. Л. - Феномен смерті як центральна проблема принципу деконструкції Жака Дерріда (2014)
Нечипоренко В. О. - Інституалізація правової держави як чинник модернізації України (2014)
Руденко Т. П. - Роль соціальних інститутів у процесі виховання та соціалізації особистості. Соціально-філософська рефлексія (2014)
Блозва Л. М. - Сучасна дискусія з проблеми преображення людської природи (2014)
Луценко А. В. - Тілесноорієнтовані підходи альтернативної медицини: методологія розкриття потенціалу тілесності (2014)
Виселко І. В. - Аудіовізуальний образ світу: діалог "Людина – Світ" (2014)
Воронова Н. С. - Спорідненість української та європейської культур (на прикладі духовних пісень позабогослужбового характеру) (2014)
Генсіцький Ю. Д. - Медіакультура: трансгуманістичні апгрейди (2014)
Козирєва Н. В. - Філософська культура інтелектуальної прози (2014)
Барна Н. В. - Образні трансформації у мистецтві як предмет естетичної рефлексії (2014)
Гоцалюк А. А. - Соціально-філософський вимір українського одягу (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм як константа української душі: відображення у творчості українських письменників (2014)
Жуленков О. В. - Інтегральний підхід до синтезу досвіду. Полісемантика поняття "інтегральний підхід до синтезу досвіду" (2014)
Владиченко Л. Д. - Огляд відносин між державою і релігійними організаціями в Україні у 2012 р. (2014)
Шевченко Ю. М. - Секуляризаційні процеси в сучасній Україні (2014)
Піддубний В. А. - Цивілізаційний механізм функціонування соціального капіталу підприємництва, Привалов Ю. О., Чепурко Г. І. (2014)
Редколегія (2012)
Дзюба П. П. - Удосконалення геометрії дорожніх розв’язок в одному рівні, Шкіт М. А. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського