Krylova A. S. - Homogenization of Spectral Problem on Small-Periodic Networks, Sandrakov G. V. (2012)
Medianik A. I. - Antipodal Polygons and Their Group Properties (2012)
Poplavskyi M. - Universality at the Edge for Unitary Matrix Models (2012)
К семидесятипятилетию со дня рождения Леонида Андреевича Пастура (2012)
Авторский указатель к тому 8 за 2012 год (2012)
In commemoration of Mikhail Iosifovich Kadets (2013)
Cascales B. - Radon-Nikodým Theorems for Multimeasures in Non-Separable Spaces, Kadets V., Rodríguez J. (2013)
Oikhberg T. - Dependence of Kolmogorov Widths on the Ambient Space, Ostrovskii M. I. (2013)
König H. - A Note on Operator Equations Describing the Integral, Milman V. (2013)
Plichko A. - Rate of Decay of the Bernstein Numbers (2013)
Heinrich S. - Complexity of Initial Value Problems in Banach Spaces (2013)
Krasikova I. V. - An Application of Kadets-Pełczyński Sets to Narrow Operators, Popov M. M. (2013)
Fonf V.P. - Isomorphically Polyhedral Banach Spaces, Pallarés A. J., Troyanski S. (2013)
Сіренко О. Г. - Українські реалії інтродукційної роботи та "збереження" рідкісних видів рослин у ботанічних садах (аналіз) (2014)
Булах П. Є. - Формалізація знань в інтродукції рослин як необхідний етап її розвитку (2014)
Maltsov I. Yu. - The Comparative Morphological Analysis of Pollen Grains of Different Genotypes of the Sweet Cherry (Cerasus Avium (L.) Moench) and Apple Tree (Malus Domestica Borkh.) Growing in Slovakia, Bulakh P. Ye. (2014)
Сіренко А. Г. - Стан лісових екосистем Українських Карпат i Передкарпаття за еколоґічним аналізом уґрупувань жуків-стафілінідів (Staphylinidae, Coleoptera, Insecta), Луцька М. П., Сіренко Г. О. (2014)
Сіренко О. Г. - Вплив біопрепаратів на ризоґенез та мікоризацію Juniperus virginiana під час живцювання, Льодок В. С. (2014)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання процесів ґетеродифузії у стохастично неоднорідному, двофазному, багатокомпонентному середовищі, Власій О. О. (2014)
Сіренко О. Г. - Загальний та кореляційний аналізи стану популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах, Сіренко Г. О., Кузишин О. В., Мідак Л. Я. (2014)
Татарчук Т. Р. - Механізм розчинення літій-цинкових феритів та природа активних центрів на їх поверхні (2014)
Татарчук Т. Р. - Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного стехіометричного маґній хроміту, Мислін М. В. (2014)
Каурковська В. М. - Моделювання індукованого тиском структурного фазового переходу ванадій діоксиду в межах кластерної моделі, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2014)
Сіренко Г. О. - Алґоритмізація теорії хімічних потенціалів, Кузишин О. В., Солтис Л. М. (2014)
Лопух Н. Б. - Числова модель фільтрації ґазу в пористих середовищах із використанням дробових похідних за часом, П’янило Я. Д. (2014)
Сіренко Г. О. - Властивості полімерного композиту під час тертя та зношування по ізотропній та анізотропній шорсткій поверхні твердого тіла, Солтис Л. М. (2014)
Татарчук Т. Р. - Математичний апарат системи колірного простору CIE L*a*b*, Сіренко Г. О., Старко І. Ю. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Маменко М. Е. - Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей: современные взгляды на этиологию, патогенез, подходы к коррекции (2015)
Чернышева О. Е. - Проблемные вопросы проведения адекватной антибактериальной терапии бактериальных осложнений при онкозаболеваниях у детей (2015)
Шадрін О. Г. - Мікробіота та захворювання гепатобіліарної системи: нові можливості в лікуванні дітей раннього віку, Чернега Н. Ф. (2015)
Левицький В. М. - Виявлення замаскованої харчової алергії в дітей, хворих на бронхіальну астму, за допомогою констеляційного методу, Юрчишена Е. В., Юрчишен О. М., Мисько Л. В., Мисько Ю. Л. (2015)
Марушко Ю. В. - Оцінка дихального тесту з навантаженням лактулозою в дітей з патологією верхніх відділів травного каналу та корекція виявлених порушень Лактіалє, Горянська М. Г. (2015)
Решетілов Ю. І. - Вікові характеристики моторних розладів при запальній патології органів травлення, Дмитрієва С. М. (2015)
Крамарев С. А. - Клиническая значимость урсодезоксихолевой кислоты в комплексном лечении острых вирусных гепатитов у детей, сопровождающихся синдромом холестаза, Шпак И. В., Марков А. И. (2015)
Юлиш Е. И. - Современные методы мукоактивной терапии при заболеваниях органов дыхания у детей (2015)
Больбот Ю. К. - Насморк у детей (2015)
Косаковский А. Л. - О применении препарата Септолете со вкусом лимона, яблока, дикой черешни у пациентов с болью в горле, Панченко О. А., Косаковская И. А., Горошко О. И., Жабинец Н. И., Шух Л. А. (2015)
Няньковський С. Л. - Клінічні особливості використання інтерферонів при лікуванні ГРВІ у дітей, Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Абатуров А. Е. - Синдром Ангельмана. Часть 1 (этиология и патогенез), Петренко Л. Л., Кривуша Е. Л. (2015)
Абатуров А. Е. - Бактериальные лизаты как ключевой медикаментозный компонент профилактики и лечения острых респираторных инфекций у детей, Агафонова Е. А., Токарева Н. М., Бабич В. Л. (2015)
Клинический потенциал Тантум Верде® в лечении воспалительных заболеваний глотки у детей (2015)
Дігтяр В. А. - Сучасні проблеми андрології в дітей, Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Савенко М. В., Обертинский А. В., Островська О. А., Шевченко К. В. (2015)
Самойленко Г. Е. - Использование технологии силуэт-лифт в лечении врожденного одностороннего паралича нижней губы у ребенка (2015)
Урбась О. В. - Клінічний випадок рідкісного імунодефіциту — ідіопатична CD4+-лімфоцитопенія в практиці лікаря-педіатра, Малкович М. М., Стефанишин А. Б., Голодних О. А., Пастух О. В., Парандій І. Б., Лупуляк Л. В. (2015)
Муквич Е. Н. - Смешанное заболевание соединительной ткани в практике детского кардиоревматолога, Бельская Е. А., Петренко Л. Б., Людвик Т. А. (2015)
Волосовець О. П. - Стан надання медичної допомоги дітям із кардіоревматологічною патологією (2015)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте. Противовоспалительное действие (часть 3), Волосовец А. П. (2015)
Кожемяка А. И. - К 210-летию Харьковского национального медицинского университета. История кафедры пропедевтики педиатрии № 2 Харьковского национального медицинского университета, Сиренко Т. В., Кандыба В. П., Клименко В. А., Плахотная О. Н. (2015)
Aminov Yu. A. - Conditions on a Surface F2 Ì En to lie in E4, Nasiedkina Ia. (2013)
Egwe M. E. - On Isomorphism Between Certain Group Algebras on the Heisenberg Group, Bassey U. N. (2013)
del Rio R. - Inverse Problems for Jacobi Operators II: Mass Perturbations of Semi-Infinite Mass-Spring Systems, Kudryavtsev M., Silva L. O. (2013)
Fastovska T. B. - On the Long-Time Behavior of the Thermoelastic Plates with Second Sound (2013)
Mirzoev S. S. - On the Boundary Value Problem with the Operator in Boundary Conditions for the Operator-Differential Equation of Second Order with Discontinuous Coeficients, Aliev A. R., Rustamova L. A. (2013)
Shugailo O. O. - Affine Submanifolds of Rank Two (2013)
Tashpulatov S. M. - Spectrum of Two-Magnon non-Heisenberg Ferromagnetic Model of Arbitrary Spin with Impurity (2013)
Errata (2013)
К семидесятилетию со дня рождения Юрия Ахметовича Аминова (2013)
К шестидесятилетию со дня рождения Леонида Борисовича Голинского (2013)
К восьмидесятилетию со дня рождения Клавдия Вениаминовича Маслова (2013)
К восьмидесятилетию со дня рождения Федора Семеновича Рофе-Бекетова (2013)
Cabada A. - The System of Kaup Equations with a Self-Consistent Source in the Class of Periodic Functions, Yakhshimuratov A. (2013)
Favorov S. Ju. - On Analytic and Subharmonic Functions in Unit Disc Growing Near a Part of the Boundary, Radchenko L.D. (2013)
Gukalov A. A. - Interaction between "Accelerating-Packing" Flows for the Bryan-Pidduck Model (2013)
Huseynov H. M. - Inverse Scattering Problem for One-Dimensional Schrödinger Equation with Discontinuity Conditions, Osmanli J. A. (2013)
Jeong I. - Real Hypersurfaces in Complex Two-Plane Grassmannians with Generalized Tanaka-Webster Invariant Shape Operator, Pak E., Suh Y. J. (2013)
Pishkoo A. - Some Applications of Meijer G-Functions as Solutions of Differential Equations in Physical Models, Darus M. (2013)
Syrovatsky A. N. - On the Perturbation of Self-Adjoint Operators with Absolutely Continuous Spectrum (2013)
Zhukova N. I. - Local and Global Stability of Compact Leaves and Foliations (2013)
Памяти Владимира Игоревича Мацаева (2013)
Титул, содержание (2012)
Дедков В. Н. - Установка для исследований агрегатов микрогэс, Агибалов Е. С., Городецкий Ю. В. (2012)
Мацевитый Ю. М. - Выбор термогазодинамических и конструктивных параметров пиковой турбины для высокотемпературной надстройки энергоблока К-300-240, Антипцев Ю. П., Голощапов В. Н. (2012)
Костиков А. О. - Повышение точности решения геометрических обратных задач теп-лопроводности за счет учёта априорной информации об искомых геометрических характеристиках (2012)
Алёхина С. В. - Идентификация коэффициентов теплоотдачи на поверхностях выходного патрубка паровой турбины (2012)
Кузнецов М. А. - Термоэкономический анализ теплонасосной сушильной установки (2012)
Божко А. Е. - Сингуларисная интерпретацияя степени усталостного повреждения металлов от ударов (2012)
Янчевский И. В. - Переходные процессы в тонкостенных цилиндрических пьезопреобразователях с секцией разомкнутых электродов при импульсном электрическом возбуждении (2012)
Ольшанский С. В. - Моделирование движения частиц горящего топлива, Аврамов К. В. (2012)
Тымчик А. В. - СВЧ-разряд в потоке угольного аэрозоля, Сафонов Н. А. (2012)
Мацевитый В. М. - О залечивании дефектов в металлах при пластической деформации (аналитический обзор), Вакуленко К. В., Казак И. Б. (2012)
Abstracts (2012)
Титул, содержание (2012)
Ершов С. В. - Аэродинамическая оптимизация лопаточных аппаратов турбин: подходы, методы, результаты, Яковлев В. А. (2012)
Симбирский Д. Ф. - Точность и планирование параметрической идентификации теплопереноса в технических объектах. Часть 1. Точность параметрической идентификации теплопереноса, Епифанов С. В., Симбирский Г. Д. (2012)
Шульженко Н. Г. - Оценка роста трещины при ползучести пластинчатых элементов по параметрам рассеянных повреждений, Панасенко С. И. (2012)
Швецов В. Л. - Исследование напряженно-деформированного состояния замкового соединения рабочих лопаток, Литовка В. А., Пальков И. А., Пальков С. А. (2012)
Янчевский И. В. - Управление колебаниями изгиба круглого асимметричного биморфного пьезопреобразователя с разрезным электродом (2012)
Раисов Ю. А. - Сплайн-аппроксимация с сопряжением кривых по производным, Бычков И. В., Бычков Н. И. (2012)
Литвин О. М. - Наближення функцій двох змінних двовимірними 2D кубічними інтерполяційними сплайнами на тріангульованій сітці вузлів, Литвин О. О., Лобанова Л. С., Денисова О. І. (2012)
Савицкий А. М. - Улучшение технологических характеристик орбитальной аргонодуговой сварки за счет активации дуги, Савицкий М. М., Ващенко В. Н., Шкрабалюк Ю. Н., Коровин И. А. (2012)
Вакуленко К. В. - Особенности разогревания стали ШХ 15 при циклическом нагружении (2012)
Abstracts (2012)
Титул, содержание (2012)
Любимов А. А. - Восстановительная термическая обработка корпусных деталей при комплексной реконструкции турбин после длительной эксплуатации (2012)
Назарчук З. Т. - Акустико-емісійні дослідження поширення тріщин у Cr-Mo-V сталях різних ступенів деградування, Скальський В. Р., Гірний С. І., Рудавський Д. В. (2012)
Ромашов Ю. В. - Оценка долговечности элементов конструкций энергетического оборудования на основе континуальной механики разрушения (2012)
Трохим Г. Р. - Цілісність інформації в системах вібродіагностики та достовірність її відбору, Стецько І. Г. (2012)
Дробенко Б. Д. - Уточнений розрахунок ресурсу барабана котла з експлуатаційними пошкодженнями, Будз С. Ф., Асташкін В. І. (2012)
Аврамов К. В. - Влияние параметров подшипников скольжения произвольной длины на автоколебания однодисковых роторов, Борисюк А. В. (2012)
Черноусенко О. Ю. - Определение длительной прочности и остаточного ресурса роторов турбины К-200-130 (2012)
Джолдасбеков С. У. - Расчет разрушения конструкций рычажных механизмов с учетом упругопластичности, Темирбеков Е. С. (2012)
Бомба А. Я. - Математичне моделювання процесу магнітного очищення рідин від багатокомпонентного забруднення, Сафоник А. П. (2012)
Иванов К. С. - Обоснование конструкции зубчатой бесступенчато регулируемой передачи, Джомартов А. А. (2012)
Раисов Ю. А. - Вычисление длины В-сплайн кривой, Бычков И. В., Бычков Н. И. (2012)
Банников Н. Г. - Характеристики сгорания метиловых эфиров жирных кислот в дизельном двигателе (2012)
Крамской А. В. - Математическое моделирование рабочего цикла перспективного пневматического двигателя, Кудрявцев И. Н., Адаменко Н. И. (2012)
Ведь Е. В. - Моделирование кинетики реакции доокисления СО на твёрдой поверхности катализатора (2012)
Abstracts (2012)
К сведению авторов (2012)
Титул, зміст (2016)
Lehka L. V. - Study of inhibition of B16F10 melanoma growth in mice by landomycin A in comparison to doxorubicin, Panchuk R. R., Skorokhyd N. R., Kozak Yu. S., Rohr J., Stoika R. S. (2016)
Chen O. I. - Effect of combined arginase and nitric oxide donor treatment on normal and leukemic cells in vitro, Barska М. L., Lyniv L. S., Igumentseva N. I., Vovk О. I., Sybirna N. O., Stasyk O. V. (2016)
Зайцева О. В. - Вакцина БЦЖ моделює стан імунної системи щурів за аліментарного остеопорозу, Лабудзинський Д. О., Шиманський І. О., Шандренко С. Г., Великий М. М. (2016)
Osypchuk D. V. - Changes in the exposure of CD11b on the surface of granulocytes, after activation of ToLL-like receptors in children with recurrent infections, Rabosh O. V. (2016)
Хаврона О. П. - Вплив інгібіторів прозапальних ензимів на функціонування системи L-аргінін/NO та імунологічні показники у крові щурів за умов експериментального коліту, Білецька Л. П. (2016)
Боднарчук Н. О. - Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за дії флуренізиду, Мандзинець С. М., Петрух Л. І., Санагурський Д. І. (2016)
Позур В. В. - Вплив мультипробіотика "Симбітер ацидофільний” на мікрофлору кишечника та функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів із глутаматним ожирінням, Рудик М. П., Сергійчук Т. М., Святецька В. М., Акуленко І. В., Янковський Д. С., Димент Г. С., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2016)
Яворська Г. В. - Мікробіологічна експертиза повітря приміщень і книг наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Білінська І. С., Гнатуш С. О., Осьмак Г. С. (2016)
Franchuk M. V. - Ecological segregation of thrushes of genus Turdus in terms of Volyn Polissia, Peskov V. M., Tarasenko M. O. (2016)
Чаплигіна А. Б. - Консортивні зв’язки кропив’янки чорноголової (Sylvia atricapilla L.) у лісових ценозах Лівобережної України (2016)
Gorobets L. V. - Remains of fish and birds from Dubno castle (16th century, Rivne region, Ukraine), Kovalchuk O. M., Pshenichny Yu. L. (2016)
Kozak I. - Simulation of beech stand dynamics under climate change conditions in the Carpathians and Roztocze using FORKOME model, Parpan T., Kozak H. (2016)
Bublyk Ya. - Ecological features of new species of xylotrophic pyrenomycetes (Ascomycota) for Skolivski Beskydy (2016)
Мамчур З. - Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова, Чуба М. (2016)
Бурлака М. - Віталітетна структура трьох популяцій Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) на території Івано-Франківської та Львівської областей (2016)
Начичко В. О. - Гібриди роду Thymus L. (Lamiaceae) у флорі західних регіонів України: таксономічний склад і поширення, Гончаренко В. І. (2016)
Kovalenko I. M. - Features of grass and subshrub reproduction in forest phytocoenoses (2016)
Kushkevych I. V. - Dissimilatory sulfate reduction in the intestinal sulfate-reducing bacteria (2016)
Титул, зміст (2016)
Нікішина О. В. - Теоретичні засади розвитку систем вертикально суміжних ринків зерна та продуктів його переробки (інтеграційний підхід) (2016)
Килинчук О. Є. - Вплив гудвілу на підвищення конкурентоспроможності у туризмі (2016)
Купріна Н. М. - Ефективність діяльності підприємств та їх об’єднань: аналіз, моніторинг, забезпечення (2016)
Магденко С. О. - Внутрішній контроль ефективності праці на підприємствах харчової промисловості (2016)
Іванов А. М. - Теоретичні основи державної політики розвитку туризму на основі маркетингового підходу в управлінні, Саламатіна С. Є. (2016)
Кордзая Н. Р. - Twitter як елемент інтернет-маркетингу (2016)
Савенко І. І. - Теоретико-правові основи організації технічного обслуговування та ремонту техніки, Неустроєв Ю. Г. (2016)
Седикова И. А. - Управленческие инновации и особенности их применения на предприятиях хранения и переработки зерна (2016)
Ткаченко О. Б. - Інноваційні складові стратегічного розвитку виноробних підприємств України, Агеєва І. М., Беркгаут В. М. (2016)
Чернякова Р. А. - Розвиток інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості (2016)
Ступницька Т. М. - Проблеми фінансової децентралізації в Україні, Немченко Г. В. (2016)
Іванченкова Л. В. - Внутрішньогосподарська звітність в системі управління бізнесом, Ткачук Г. О. (2016)
Бажинов А. В. - Методика расчета числа дорожно-транспортных происшествий в регионе, Бажинова Т. А. (2014)
Булгаков Н. П. - Математическая модель изменения технического состояния тормозной системы автомобиля (2014)
Матейчик В. П. - Особливості моделі для дослідження паливної економічності та екологічних показників транспортного засобу з урахуванням прогріву в процесі руху, Цюман М. П., Волков В. П., Грицук І. В. (2014)
Косенко Е. Е. - Применение статистических методов для оценки пропускной способности станции технического осмотра автомобилей, Косенко В. В., Черпаков А. В., Егорочкин А. О. (2014)
Мухина Л. В. - Применение контроллинга на автотранспортном предприятии (2014)
Кривошапов С. І. - Вплив конструкції стенду з біговими барабанами на коефіцієнт опору коченню колеса автомобіля (2014)
Cкалыга Н. Н. - К вопросу использования на автомобильном транспорте пиролизных сжигающих устройств как средств утилизации мусорных отходов и дополнительных источников тепловой энергии, Рудинец Н. В. (2014)
Горбік Ю. В. - Порівняльні дослідження впливу системи нейтралізації відпрацьованих газів легкового автомобіля на витрату палива за різними циклами випробування (2014)
Наглюк И. С. - Оценка свойств моторных масел при эксплуатации большегрузных самосвалов (2014)
Соболь О. В. - Разработка теплоаккумулирующих материалов на основе кристаллогидратов солей натрия для использования в климатических установках транспортных средств (2014)
Грицук І. В. - Анализ требований к микроклимату рабочего места водителя колесного транспортного средства, Гущин А. М., Краснокутская З. И., Момот М. С., Ушаков А. Л. (2014)
Прилепский Ю. В. - Исследование возможности параллельной работы преобразовательных блоков системы рекуперации электрической энергии на транспортных средствах (2014)
Косенко Е. Е. - Моделирование напряженного состояния элемента рамной конструкции автомобиля в КЭ комплексе Ansys, Косенко В. В., Черпаков А. В., Мещеряков В. М., Егорочкин А. О. (2014)
Белогуров Е. А. - Определение силы аэродинамического сопротивления автомобиля дорожным методом (2014)
Рыбалко Р. И. - Экспериментальные исследования воздушной классификации сыпучих материалов в помольных агрегатах сухого измельчения в процессе строительства автомобильных дорог, Гущин В. М. (2014)
Автори номера (2014)
Правила подання та оформлення статей (2014)
Порядок рецензування статей (2014)
Гаврилюк А. М. - Основні напрями активізації інноваційної діяльності у вітчизняній туристичній індустрії (2013)
Джой Ч. О. - Літературно-театральна культура Нігерії 60-80 рр.ХХ ст (2013)
Журмій Н. М. - Скульптурні пам'ятники міського простору у контексті соціокультурного діалогу (2013)
Заболотна В. О. - Ціннісно-нормативні засади організаційної культури як чинник ефективного управління (2013)
Зараховський О. Є. - Занедбані пам'ятки культурної спадщини Черкащини як потенційні туристсько-екскурсійні об'єкти (2013)
Зорінець С. Ю. - Реалізація конвенційних норм ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини (2013)
Кожем'якіна О. М. - Феномен довіри та компетентністьу вимірах професійної етики (2013)
Козловський Є. В. - Загальні питання безпеки та страхування у сфері туризму (2013)
Колосова Н. А. - Соціокультурні передумови меценатської діяльності Петра Щукіна у формуванні світових мистецьких колекцій (кін.XIX-поч.XX ст) (2013)
Крупа І. П. - Про дефініцію "туристична дестинація" (2013)
Кузнецова Л. В. - Науково-педагогічні кадри сучасної України: динаміка наукового цензу (2013)
Кузьменко Т. Г. - Військова ідеологія українських січових стрільців як складова національної духовної культури (2013)
Подашевська Т. Л. - Технології впливу на позиціонування політичних суб'єктів в умовах політичної маркетизації (2013)
Поляшенко Т. В. - Культурні традиції календарно-народної обрядовості (2013)
Русавська В. А. - Народна побутова культура XIX ст як основа гостинності українців (2013)
Середюк Н.Г. - Інституалізація моралі в контексті сучасної прикладної етики (2013)
Скаченко О. О. - Наукова робота бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв: традиції,сучасність,перспективи (2013)
Устименко Л. М. - Історико-суспільні аспекти розвитку спеціалізованого туризму (2013)
Цегельник А. О. - Формування культури харчування: до історіографії проблеми (2013)
Цегельник Ю. О. - Використання етнокультурних ресурсів Київської області в туризмі (2013)
Барнич М. М. - Особливості гри актора в комедійній ролі (2013)
Бурлуцький А. В. - Сценічне мовлення в українському шкільному театрі (2013)
Гаран К. М. - Фортепіанна сюїта у творчості українських композиторів: витоки жанру, музична драматургія, образна семантика (на прикладі циклу О. Яковчука "старовинні танці" для фортепіано з балету "Пригоди у Смарагдовому місті") (2013)
Дегтяр Д. О. - Творча діяльність Галини (Анни) Березової: історіографія та джерельна база (2013)
Дункевіч С. Г. - Танцювальний туризм як пошук автентичності та чинник міжкультурного діалогу (2013)
Лавренюк О. О. - Регіональна варіативність селянського одягу Середньої Наддніпрянщини XIX-XX ст (2013)
Регеша Н. Л. - Весільні пісні як складова родинної обрядовості українців Черкащини (2013)
Соловйов В. О. - Емпірична першооснова досліджень креативних процесів у сфері фотовідеодизайну (2013)
Цейко Н. О. - Лірико-драматургічна концептуалізація солоспівів на слова Лесі Українки (2013)
Шимчик З. М. - Телевізійні пісенні конкурси як культурний феномен сучасної України (2013)
Титул, содержание (2015)
Тарелин А. А. - Идентификация параметров энергетического газотурбинного двигателя на этапе доводочных работ, Аннопольская И. Е., Лютиков А. Л. (2015)
Тертышный И. Н. - Вопросы термодинамического анализа эффективности рабочего процесса дожимных газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. Часть I, Прилипко С. А., Мирошниченко Е. А., Парафейник В. П. (2015)
Ершов С. В. - Влияние сеточного разрешения на результаты расчета трехмерных течений в проточных частях турбомашин при использовании RANS моделей, Яковлев В. А. (2015)
Быков Ю. А. - Неявная численная схема моделирования течения газа в решетке колеблющихся профилей, Гнесин В. И. (2015)
Кобзарь К. А. - Тепловое состояние обмотки ротора турбогенератора с непосредственным охлаждением водородом, Гакал П. Г., Овсянникова Е. А., Третьяк А. В. (2015)
Харлампиди Д. Х. - Системно-структурный анализ циклов холодильных машин и теплонасосных установок (2015)
Мартыненко В. Г. - Анализ статической и динамической прочности осевого вентилятора с учётом аэродинамических свойств потока и неоднородности температурного поля, Гриценко Н. И. (2015)
Оруджева Р. У. - Зарождение трещины в изотропной среде в неоднородном напряженном поле (2015)
Кутовой В. А. - Эффективный метод подготовки бурого угля к сжиганию на тепловых электрических станциях, Луценко А. С. (2015)
Шубенко А. Л. - Совершенствование схемы низкотемпературной сепарации природного газа для месторождений с разнонапорными скважинами, Сарапин В. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Шубенко А. Л. - Метод расчета нестационарного образования жидкой фазы в быстрорасширяющихся потоках переохлажденного пара в ступенях влажнопаровых турбин, Голощапов В. Н., Бабак Н. Ю., Решитько И. В. (2015)
Бойко А. В. - Влияние формы меридионального обвода направляющего аппарата на характер течения в сопловой решетке, Говорущенко Ю. Н., Баранник В. С., Хамидулин А. Р. (2015)
Карпик А. А. - Анализ газодинамической структуры потока в решетках профилей осевого компрессора газотурбинного двигателя, Яковлев В. А., Воробьев Ю. С. (2015)
Давиденко А. К. - Решение прямой задачи для определения характеристик потока в проточной части (2015)
Косторной А. С. - Компьютерное проектирование проточной части центробежных насосов (2015)
Луговая С. О. - Оценка величины статической и динамической осевой силы, действующей на рабочее колесо с применением метода математического моделирования потока в проточной части гидромашины, Руденко А. А., Матвеева А. С., Брижик Д. С. (2015)
Вакуленко А. Н. - Распознавание аварийных ситуаций крупных гидрогенератов и турбогенераторов путем многофакторного анализа сложнонапряженного состояния узлов и деталей, Кобзарь К. А., Третьяк А. В., Гакал П. Г., Партала А. А., Овсянникова Е. А., Морозинский М. И. (2015)
Ровний К. М. - Комплексное исследование напряженно-деформированного состояния натурной спиральной камеры гидротурбины РО400–В–450 в необетонированном состоянии, Зеленська О. М. (2015)
Шульженко Н. Г. - Оценка развития трещины при многорежимном циклическом нагружении на основе анализа рассеянных повреждений материала, Гонтаровский П. П., Гармаш Н. Г., Мележик И. И. (2015)
Аврамов К. В. - Взаимодействие пологих оболочек с дозвуковым, трехмерным потенциальным течением газа (2015)
Дончик Е. М. - Задача управляемости для волнового уравнения с внешней нагрузкой при импульсном управлении, Колодяжный В. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Комшук Т. С. - Кореляційні зв’язки між окремими структурами лікворної системи (2016)
Коваленко І. М. - Особливості життєвих форм рослин нижнього ярусу лісових екосистем (2016)
Demchenko O. A. - The sensitivity of buckwheat plants to pathogens under conditions of mixed viral and mycoplasmal infection, Shevchuk V. K., Yuzvenko L. V., Boyko O. A., Babenko L. P., Lazarenko L. M., Kalinichenko A. V., Boyko A. L. (2016)
Лавріненко В. М. - Онтоморфогенез рослин виду Lonicera Caerulea L. в умовах культури (2016)
Красовський В. В. - Деякі особливості формування крони азиміни трилопатевої (Asimina triloba (L.) Dunal) за інтродукції у Лісостепову зону України (2016)
Ткалич Ю. В. - Адаптивна здатність генофонду салату листкового, одержаного на основі міжсортової гібридизації (2016)
Шатковський А. П. - Управління краплинним поливом на основі використання інтернет–метеостанцій imetos®, Журавльов О. В. (2016)
Каленська С. М. - Польова схожість та виживаність рослин пшениці м’якої ярої залежно від елементів технології вирощування у Правобережному Лісостепу України, Судденко В. Ю. (2016)
Івченко Т. В. - Використання клітинних технологій in vitro для добору стійкого до фузаріозного в’янення (Fusarium oxysporum) вихідного матеріалу огірка, Віценя Т. І., Сергієнко О. В. (2016)
Макарчук М. О. - Особливості формування елементів структури продуктивності кукурудзи залежно від наявності в їх материнському компоненті генетичних маркерів (2016)
Макух Я. П. - Мульчування як захист енергетичної верби від бур'янів (2016)
Гордієнко І. М. - Вплив систем удобрення на ріст і розвиток рослин та формування коренеплодів буряка столового, Даценко С. М. (2016)
Федорук Н. М. - Застосування комбікормів із різним рівнем протеїну у годівлі страусів (2016)
Пасніченко О. С. - Динаміка індексів лінійних промірів трубчастих кісток залежно від виду та статі качок кросу "Благоварський", Ткачук С. А. (2016)
Грищенко В. А. - Пул вільних амінокислот плазми крові у новонароджених телят за експериментального ацидозу (2016)
Гаркуша І. Є. - Стан крові коропа звичайного за впливу струму малої сили, Мазур Т. В., Сорокіна Н. Г. (2016)
Манько М. В. - Морозостійкість рослин культиварів Acer platanoides L. у насадженнях м. Києва з різним ступенем антропогенної трансформації, Олексійченко Н. О., Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Соваков О. В. (2016)
Борщ Г. М. - Принципи навігаційного приладобудування в цивільній авіації, Фещенко Р. О. (2016)
Владимиров О. Ю. - Визначення кількісного вмісту дигідрокверцетину в добавках дієтичних. повідомлення 2, Здорик О. А., Безуглий П. О., Бур’ян Г. О., Абу Шарк А. І., Петрушова Л. О., Алексєєва Т. В., Данилова І. А., Гриненко В. В. (2016)
Alfred-Ugbenbo D. - Contemporary challenges of pharmaceutical compounding in southern Nigeria: results of survey, Zdoryk O., Georgiyants V. (2016)
Blyznyuk N. - Development of methods for determination of phenolic acids and flavonoids in capsules containing corylus Avellana L. dry extract, Prokopenko Yu., Georgiyants V. (2016)
Гладух Є. В. - Розробка та дослідження гелю з екстрактом лопуха для застосування в дерматології, Сегі Анан Марсель, Ніколайчук Н. О., Шматенко В. В. (2016)
Ільїна Т. В. - Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними та хімічними ознаками видів роду Asperula L. (2016)
Крюкова А. І. - Стандартизація стулок квасолі звичайної за макро- та мікроскопічними ознаками, Сіра Л. М., Ковпак Л. А., Владимирова І. М. (2016)
Нетёсова К. Ю. - Разработка методики контроля сопутствующих примесей в субстанции 7-(4-фтор-бензил)-3-тиоксо-2,3-дигидро, Губарь С. Н., Журавель И. А. (2016)
Перехода Л. О. - Використання підходів in silico для раціонального дизайну потенційних антиконвульсантів з групи 5-заміщених 2-(r-аміно)-1,3,4-тіадіазолів, Драпак І. В., Сич І. В., Цапко Т. О. (2016)
Горлачова В. І. - Розробка технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран, Вишневська Л. І. (2016)
Титул, содержание (2016)
Шиманяк М. - Анализ структуры парового потока в области отбора цилиндра низкого давления паровой турбины мощностью 225 МВт с модернизированной проточной частью, Гардзилевич А., Пащенко Н. В., Нагорный И. Ю. (2016)
Бучко А. В. - Влияние эксцентриситета на теплопередачу в скважинном противоточном теплообменном аппарате типа "труба в трубе", Костиков А. О. (2016)
Тарасова В. А. - Расчетно-экспериментальное исследование термодинамической эффективности тепловых насосов (2016)
Айнабеков А. И. - Экспериментальный анализ колебаний предварительно напряженных магистральных трубопроводов, Сулейменов У. С., Аврамов К. В., Молдагалиев А. Б., Камбаров М. А., Серикбаев Т. Т., Абшенов Х. А. (2016)
Мацевитый Ю. М. - К решению нелинейных обратных граничных задач теплопроводности, Сафонов Н. А., Ганчин В. В. (2016)
Литвин О. М. - Дослідження ліній розриву функцій двох змінних або їх похідних деякого порядку, Славік О. В. (2016)
Шелудько Г. А. - Метод локализации точки экстремума унимодальной функции, Угримов С. В. (2016)
Канило П. М. - Энергетика и глобальное потепления климата (2016)
Abstract and References (2016)
Содержание (2015)
Миюсов М. В. - Факультету автоматики ОНМА 50 лет (2015)
Астайкин Д. В. - Оценка эффективности обсервованных координат судна при смешанных законах распределения навигационных погрешностей, Алексейчук Б. М. (2015)
Брошков С. Д. - Оптимизация процессов смазывания цилиндровых втулок при эксплуатации судовых дизелей (2015)
Будашко В. В. - Система мониторинга состояния винторулевой колонки для пре-дупреждения эффекта Коанда, Никольский В. В., Хнюнин С. Г., Накул Ю. А. (2015)
Бурмака И. А. - Выбор оптимального вектора управления судами изменением курсов для безопасного расхождения, Булгаков А. Ю. (2015)
Ворохобин И. И. - Количественная оценка безопасности судовождения, Северин В. В., Казак Ю. В. (2015)
Голіков В. А. - Пристрій моніторингу мікрокліматичних умов в суднових приміщеннях, Цюпко Ю. М., Сандлер А. К. (2015)
Голіков В. А. - Автоматизована система терморегуляції мікроклімату, Цюпко Ю. М., Сандлер А. К., Просенюк В. В. (2015)
Горб С. И. - Мониторинг энергоэффективности судов (2015)
Горб С. И. - Модель базы данных для модуля идентификации пользователей в системе технического менеджмента судов, Каменева А. В. (2015)
Донской В. Г. - Оценка технико-экономической эффективности контроля энергоустановок автоматизированных теплоходов (2015)
Сандлер А. К. - Засіб діагностування стану поршневих кілець, Цюпко Ю. М., Сандлер О. А., Цюпко К. Ю. (2015)
Шевченко В. А. - Верификация функциональных алгоритмов системы управления многоагрегатной судовой электрической станцией (2015)
Якушев А. О. - Выбор формы безопасной области, обеспечивающей минимальное уклонение судна при расхождении, Пятаков Э. Н. (2015)
Koshevyy V. M. - ECDIS – VHF Integration in River Information Services, Shyshkin O. V., Lisaj A. (2015)
Koshevyy V. M. - Method of Automatic Transmitter Identification for Inland VHF Communication, Shyshkin O. V., Lisaj A. (2015)
Zavalniuk O. P. - Magnetometric control system of mechanical stresses of the ship’s hullduring cargo and ballast operations (2015)
Рефераты (2015)
Ільєнко І. М. - Особливості генної регуляції довжини теломер у лімфоцитах периферичної крові людини у ранній та віддалений періоди після опромінення, Базика Д. А. (2016)
Shyder Y. - Clinical course of psoroptosis in rabbits under their experimental infestation, Yuskiv I. (2016)
Менасова А. Ш. - Опалоформирующая роль растительных остатков в коре выветривания, Огиенко О. С. (2016)
Басюк Д. І. - Особливості формування організаційної культури підприємств сфери гостинності, Рознатовська М. В. (2016)
Богач Д. С. - Модель формування низькоризикового портфелю акцій на сучасних фінансових ринках, Пістунов І. М. (2016)
Драч І. Є. - Комплекс маркетингу інтелектуальної власності вищого навчального закладу: нормативно-правовий аспект (2016)
Перегончук Н. В. - Ситуація невизначеності перехідного періоду розвитку суспільства як психологічна умова формування професійної компетентності майбутнього психолога (2016)
Чухраєва Г. В. - Теоретичні принципи психопрофілактичного відбору працівників поліції (2016)
Кусий Я. М. - Розроблення маркування біодинамічного насіння пасльонових в Україні (2016)
Полковенко Т. В. - Аспекти редакторської роботи з журналістськими матеріалами про діяльність політиків (2016)
Кадиевская И. А. - Значение и роль воображения в жизни современного человека (2016)
Павлишин Л. Г. - Кордоцентризм у філософській думці доби Київської Русі (2016)
Цимбалій І. П. - Проблема свободи у філософії польського романтизму крізь призму загальноєвропейського контексту епохи (2016)
Погожих М. І. - Наближений розв’язок задач теорії сушіння капілярно-пористих тіл складної форми, Синєкоп М. С., Торяник Д. О., Пак А. О. (2016)
Коляденко Ю. Ю. - Программно-конфигурируемые сети на базе протокола Openflow и их характеристики, Белоусова Е. Э. (2016)
Васильев М. И. - Анализ процесса карбонизации суспензии шлама рассолоочистки содового производства и выбор типа реактора для осуществления процесса, Питак И. В., Шапорев В. П. (2016)
Онищенко С. П. - Сетевая модель оформления грузов в контейнерах в морских портах Украины, Вильшанюк М. С. (2016)
Авраменко В. В. - Распознавание эталонных сигналов при появлении и исчезновении помехи в случайные моменты времени, Коноплянченко А. Е., Прохненко Ю. И. (2016)
Таран В. М. - Дослідження випарного апарату при виробництві безалкогольного пива, Ліфанова Л. О. (2016)
Малашевський М. А. - Аспекти комплексної класифікації об’єктів тривимірного простору, Паламар А. Ю. (2016)
Собчак А. П. - Информационная технология синтеза интегрированной системы поддержки приятия решений на виртуальном приборостроительном предприятии, Шостак И. В. (2016)
Сорокина Т. Н. - Экспериментальные исследования гидростатодинамического подпятника с карманами рэлея (2016)
Мамедов Б. Ш. - Основные направления технического прогресса в области авиадвигателестроения, разработанные "единой теорией движителей на непрерывных потоках", Штанько П. К. (2016)
Тараненко Г. В. - Определение локального газосодержания газожидкостного слоя кондуктометрическим методом (2016)
Barbash V. - Comparative pulping of sunflower stalk, Trembus I., Alushkin S., Yashchenko O. (2016)
Козлов О. П. - Показники функційного стану печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу у поєднанні з кардіоваскулярною патологією печінки в динаміці лікування (2016)
Місяк С. А. - Вплив праці на депресивний стан онкологічних хворих/інвалідів під час професійної реабілітації (2016)
Дзюба О. М. - Зміни когнітивних функцій людини під впливом артеріальної гіпертензії (аналітичний огляд наукової літератури), Толмачов О. А. (2016)
Личковська О. Л. - Динаміка морфологічного стану слизової оболонки шлунка в ранньому постерадикаційному періоді у дітей, Гнатейко О. З., Кеч Н. Р., Кулачковська І. Ю., Семен В. Д., Чекан Л. Я. (2016)
Власенко Д. В. - Результати лікування постраждалих з поліфрактурами стегнової кістки, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Власенко В. Г. (2016)
Оshyvalova О. - Epidemiological features of the skin cancer (2016)
Savvo V. - The state of immunological reactivity and nonspecific protection factor (lysozyme) in children with reactive arthritis, Tverdohleb T. (2016)
Зінич П. П. - Комбіноване лікування високодиференційованого раку щитовидної залози: в фокусі рекомбінантний людський тиреотропін-альфа (2016)
Фліс П. С. - Клініко-соціальні аспекти вибору механічного пристрою для мезіодистального переміщення зубів, Ращенко Н. В., Циж А. В., Кузьменко І. С. (2016)
Градиль Г. И. - Клинический анализ летальных исходов при гриппе, в том числе А(H1N1) pdm09, в пандемический и послепандемический периоды (2009–2016 гг.) (2016)
Завгородний С. Н. - Видеолапароскопические оперативные вмешательства в ургентной хирургии, Ганжий В. В., Рылов А. И., Данилюк М. Б., Найденов О. Д., Грищенко Г. М., Кубрак М. А. (2016)
Винник Ю. А. - Влияние реконструктивно-пластических операций на качество жизни больных раком молочной железы, Фомина С. А., Гринева А. Ю. (2016)
Бернюков А. М. - Основний зміст правової герменевтики Артура Кауфмана (2016)
Вознюк С. - Виконання зобов’язань України щодо реалізації напрямку боротьби з економічними злочинами транснаціонального характеру в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 21 березня 2014 року (2016)
Радзівілл О. А. - Систематизація законів історичної динаміки для цілей стратегічного управління і правової політики (2016)
Терещенко О. В. - Актуальні питання міжнародного правосуддя (2016)
Sitnic G. - Administrative-legal regulation of activity of the legislature in terms of information technology: international experience (2016)
Данюк Л. В. - Адміністративно-правові відносини у сфері управління нотаріатом: теоретико-правовий аспект (2016)
Bazyuk T. - The history and development of "economic and financial crimes” in Ukraine and the world (2016)
Гмирін А. А. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2016)
Запотоцький А. П. - Проблемні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини, Шармар О. М. (2016)
Карпенко М. І. - Причини, наслідки та профілактика військових злочинів, зокрема за ст.422 КК України, Попченкова І. М. (2016)
Мороз А. О. - Вдосконалення нормативних положень щодо захисника чи представника особи як засіб забезпечення захисту цих учасників процесу від втручання в їх діяльність (2016)
Ольховенко О. І. - Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст.385 КК України та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав (2016)
Орлов Ю. В. - Порівняльно-правова характеристика складу злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав (2016)
Soloviova A. - Legal access to telecommunications services as a crime against property under the laws of foreign countries (2016)
Аракелян Р. Ф. - Шляхи вирішення кримінальних конфліктів за сприянням інституту медіації в кримінальному провадженні (2016)
Токаренко К. В. - Рішення слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження (2016)
Drozdek Adam - The Union Customs Code as basis for customs law (selected aspects) (2016)
Росада М. В. - Розробка та валідація тесту "розчинення" для таблеток рибоксин, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2016)
Бойко А. І. - Аналіз та управління факторами, що формують фармацевтичну допомогу хворим на цукровий діабет в Україні (2016)
Шматенко В. В. - Фармакологические исследования антимикробной мази с противовоспалительным и ранозаживляющим действием для нужд военной медицины (2016)
Онишків О. І. - Розробка методик стандартизації таблеток з екстрактом кори осики, Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2016)
Danylchenko S. - The synthesis, computer prediction of the biological activity and the acute toxicity of 4-aryl-5-oxo-4,5-dihydro(1,2,4)triazolo(4,3-a)quinazoline-8-carboxamides, Drushlyak O., Kovalenko S., Kovalenko S. (2016)
Korobko D. - Synthesis of the row of new functional derivatives of 7-aryl alkyl-8-hydrazine theophyllines (2016)
Kryvoviaz O. - Antiglaucoma pharmacotherapy: analysis of treatment regimens and efficacy indicators (2016)
Молодожонова О. О. - Національний досвід становлення вимог до зберігання та дистрибуції лікарських засобів, Суховий Г. П., Бушуєва І. В. (2016)
Содержание (2016)
Бережная Н. М. - Физиологическая система соединительной ткани и онкогенез. I. Роль клеточных компонентов стромы в развитии опухоли, Чехун В. Ф. (2016)
Burlaka A. A. - Principles of acute liver failure detection and its management in early postoperative period, Kolesnik O. O. (2016)
Палійчук О. В. - Рак яєчника: сімейний раковий синдром та клінічне значення тестування мутацій у генах BRCA1 та BRCA2, Поліщук Л. З. (2016)
Главін О. А. - Вплив екзогенних оксидів азоту та фракціонованого іонізуючого випромінювання на ріст і метастазування карциноми легені Льюїс, Маковецька Л. І., Михайленко В. М. (2016)
Худайкулов А. Т. - Компонентный анализ динамики заболеваемости раком молочной железы населения Узбекистана, Худайкулов Т. К. (2016)
Думанский Ю. В. - Ангиореологическое состояние крови при раке гастроэзофагеальной зоны, Степко В. А., Синяченко О. В., Столярова О. Ю. (2016)
Лисяный Н. И. - Содержание CD133+ и CD15+ стволовых неопластических клеток в опухолях и лимфоцитов в периферической крови больных с глиомами различной степени анаплазии, Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Станецкая Д. Н., Семенова В. М., Малышева Т. А., Шмелева А. А., Гнедкова М. А. (2016)
Бездєнєжних Н. О. - Експресія в пухлинних клітинах маркерів епітеліально-мезенхімального переходу та білків лікарської стійкості в якості прогностичного показника у хворих на колоректальний рак, Жильчук В. Є., Глянько М. В., Адаменко І. М., Кудрявець Ю. Й. (2016)
Сидорчук О. І. - Метод дренування ран після радикальних моделюючих операцій у хворих на рак молочної залози, Мотузюк І. М., Зайчук В. В., Лобанова О. Є., Ляшенко А. О., Молід С. О., Яценко К. Ю., Верещако Р. І. (2016)
Тимовська Ю. О. - Пероральна хіміоендокринотерапія хворих на метастазуючий люмінальний Her-2/neu негативний рак молочної залози, Зотов О. С., Півнюк В. М., Анікусько М. Ф. (2016)
Ковалевська Л. М. - Вивчення потенційних прогностичних маркерів при лімфомі з малих лімфоцитів, Шлапацькa Л. М., Алексик О. М., Бердова Г. Г., Крячок І. А., Сидоренко С. П. (2016)
Крячок И. А. - Наиболее распространенные молекулярно-генетические нарушения при неходжкинских лимфомах, Ульянченко Е. О., Мартинчик А. В., Иномистова М. В., Филоненко Е. С. (2016)
Титул, зміст (2014)
Дорош Й. М. - Інститути сільськогосподарського землекористування, проблеми функціонування та шляхи їх вирішення (2014)
Третяк А. М. - Місце і роль сучасного землеустрою в розвитку земельних відносин в Україні (2014)
Гаража О. П. - Інституціональний реформізм управління землями сільськогосподарського призначення (2014)
Курильців Р. М. - Сутність управління сільськогосподарським землекористуванням через призму прав власності на землю: економіко-правові аспекти, Ковалишин О. Ф., Третяк Н. А. (2014)
Стецюк М. П. - Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і земелекористувань (2014)
Дорош О. С. - Територіальне планування як чинник підвищення рівня капіталізації земель сільських територій (2014)
Поліщук В. Г. - Модель інституційної основи земельно-іпотечного кредитування в україні під заставу землеволодінь сільськогосподарських підприємств сформованих переважно на правах оренди землі (2014)
Мартин А. Г. - Контурно-меліоративна організація території як система заходів щодо збереження продуктивності агроландшафтів, Шевченко О. В. (2014)
Бавровська Н. М. - Дослідження сучасного стану використання земельних ресурсів Костопільського району Рівненської області, Мельник О. В. (2014)
Новаковська І. О. - Зонування міських територій за цільовим призначенням (на прикладі міста Києва), Джикаєв Є. О. (2014)
Третяк В. М. - Проблеми оптимізації режиму землекористування територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, Юрченко А. Д., Лобунько Ю. В. (2014)
Бутенко Є. В. - Фактори перезволоження сільськогосподарських угідь та їх вплив на економічну ефективність використання земель, Харитоненко Р. А. (2014)
Кустовська О. В. - Оцінка якості грунтового покриву сільськогосподарського підприємства як передумова впровадження органічного виробництва, Куценко Ю. А. (2014)
Барвінський А. В. - Формування систем раціонального cільськогосподарського землекористування в київському поліссі (2014)
Новаковська І. О. - Ефективність використання земель міст, Ільющенко Є. І. (2014)
Кошель А. О. - Масова оцінка земель: шведський досвід та перспективи використання його концептуальних засад в Україні (2014)
Свентух В. Ю. - Тенденції трансформації землекористувань сільськогосподарських підприємств в умовах нових земельних відносин (2014)
До відома авторів (2014)
Скотна Н. - Сутність глобалізації та її вплив на розвиток вищої освіти в Україні (2013)
Артюх В. - Це слов’янське слово "Історіософія” (2013)
Дутковський І. - Соціокультурні і ціннісні чинники інноваційної діяльності (2013)
Марчук О. - Духовні хвороби, етіологія патологічних станів і перспективи лікування (2013)
Юхимик Ю. - Естетичне споглядання: сутність та модерні трансформації (2013)
Бурий А. - Екзистенційна комунікація як об’єкт кінематографічної рефлексії (2013)
Біленко Т. - Герменевтичні аспекти мовної гри (2013)
Стець В. - Феномен толерантності в сучасному суспільстві (2013)
Залужна А. - Моралізаторсько-деструктивні виміри моралізму (2013)
Білан Т. - Інтеграційна складова художньо-мистецького знання (2013)
Янко Ж. - Художній твір: духовність і соціальне пізнання (2013)
Уханкіна В. - Духовні пошуки Семена Франка (2013)
Мірчук І. - Філософські погляди Гавриїла Костельника на проблеми людського буття (2013)
Галик В. - Нереалізований план еміграції Івана Франка до Америки (США) (за листами до Івана Франка) (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Ткаченко О. - До проблеми кризи духовності у вимірах православ’я (2014)
Возняк О. - Герменевтично-екзистенційне розуміння євхаристії (2014)
Цимбал Т. - Протоконцепції еміграції у філософії Давньої Греції (2014)
Бурий А. - Смерть і страх як екзистенціали: до кінематографічної інтерпретації проблеми (2014)
Фесенко Г. - Філософія міста у ґендерній інтерпретації просторів (2014)
Зайцев М. - Індивідуально-особистісні визначеності людини в культурологічному вимірі (2014)
Артюх В. - Ідеологія народництва як ціннісний контекст філософських поглядів українських інтелектуалів кінця XIX – початку XX століття (2014)
Туляков О. - "Філософія серця” як ідейна основа формування концепції сталого розвитку України (2014)
Мірчук І. - Проблема особистості у філософсько-релігійній спадщині Гавриїла Костельника (2014)
Качмар С. - Проблема співвідношення віри та розуму у працях Григорія Богослова (2014)
Лебідь А. - Парадигма реалізму та теорії істини (2014)
Янко Ж. - Суб’єктивні та об’єктивні аспекти особистості митця у процесі соціального пізнання (2014)
Войтків Л. - Філософсько-гуманістичні ідеї у творчості Тараса Шевченка (2014)
Марціновська Д. - Проблема феномену релігійної віри в сучасній Україні (2014)
Барановська У. - Плюралізм виявів віртуалізації життя сучасної людини (2014)
Скиртач В. - Феноменологічні дослідження психічно хворого суб’єкта (2014)
Коновальчук В. - Становлення та сутність поняття "простір освіти” (2014)
Погонченкова О. - Рецепція: поняття, явище, проблема (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Портнов В. С. - Прикладные задачи термодинамического подхода к анализу геофизической информации, Юров В. М., Маусымбаева А. Д. (2016)
Ruzina M. V. - Prospects for diamond content in Raygorodska strata of the Ukrainian shield, Tereshkova O. A., Bilan N. V., Vunda N. G. (2016)
Костик І. О. - Вуглеутворення на початковому етапі формування кам’яновугільної формації Львівсько-Волинського басейну, Матрофайло М. М., Лелик Б. І., Король М. Д. (2016)
Prykhodchenko V. F. - Effect of time-transgressive faults upon methane distribution within coal seams, Sdvyzhkova О. О., Khomenko N. V., Tykhonenko V. V. (2016)
Huang Haoyong - Study of factors of influence on creep law of extended reach well in salt rock layer, Cheng Yuanfang, Chang Xin, Yan Chuanliang (2016)
Виноградов Б. В. - Упругие муфты с резинокордными оболочками в двухдвигательных приводах барабанных мельниц, Христенко А. В. (2016)
Babak V. P. - Wear resistance of nanocomposite coatings with dry lubricant under vacuum, Shchepetov V. V., Nedaiborshch S. D. (2016)
Yuliang Xu - Hydraulic variable valve system for improving the performance of internal combustion engine, Ziqin Wang, Jiadui Chen (2016)
Lubenets M. O. - Experimental determination of the frictional properties of the flexible body sliding over a block (2016)
Chernai A. V. - The kinetics of the methane acidification by the oxygen and its role in the blast air wave formation in mine workings, Nalysko M. M., Derevianko H. S. (2016)
Hnatushenko V. V. - Satellite technology of the forest fires effects monitoring, Hnatushenko Vik. V., Mozgovoy D. K., Vasiliev V. V. (2016)
Слащев А. И. - Обоснование параметров информационной системы обеспечения безопасности подземных горных работ (2016)
Iziumova O. H. - Formation of water-physical properties of soil in recultivated areas (2016)
Беляев Н. Н. - Прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния городских автомагистралей, Русакова Т. И., Колесник В. Е., Павличенко А. В. (2016)
Korniіenko V. I. - Method and algorithms of nonlinear dynamic processes identification, Matsiuk S. M., Udovyk I. M., Aleksieіev О. M. (2016)
YingminYi YingminYi - RBF neural networks optimization of the control over the class of stochastic nonlinear systems with unknown parameters, Xiangru Hu (2016)
Wu Fenlin - Adaptive normalized weighted KNN text classification based on PSO, Zheng Yifei (2016)
Xiaomeng Pan - Genetic-bee colony dual-population self-adaptive hybrid algorithm based on information entropy (2016)
YingminYi YingminYi - A self-adaptive generic IMM data fusion algorithm, Weiduo Chen (2016)
Zhanshen Feng - Application of self-adaptive dynamic niche genetic algorithm in global multimodal optimization problems, Yan Yu (2016)
Xiaoqun Qin - Optimizing feed-forward neural network weight based on orthogonal genetic algorithm, Ye Chen (2016)
Cheng Zhang - Image edge detection based on hybrid ant colony algorithm, Hao Peng (2016)
Palekhova L. L. - Conceptual framework for balancing economic growth and environmental sustainability at regional level, Palekhov D. (2016)
Title, contents (2016)
Shlyakhovenko V. O. - Ribonucleases. Possible new approach in cancer therapy (2016)
Ajduković J. - HIF-1 — a big chapter in the cancer tale (2016)
Lykhova O. - Inhibition of malignant potential and expression of proteins associated with epithelial-mesenchymal transition in Lewis lung carcinoma cells transduced with murine ifn-β gene in recombinant baculovirus, Kovalova O., Bezdenezhnykh N., Adamenko I., Vorontsova A., Strokovska L., Kudryavets Yu. (2016)
Altenburg A. - CD40/CD40 ligand interactions and TNFα treatment reduce activity of P105 promoter of the human papilloma virus-18 in vitro, Badawy Abdel-Naser M., Nikolakis G., Wild T., Wojtalewicz N. (2016)
Chekhun V. F. - Effect of 5-azacytidine on miRNA expression in human breast cancer cells with different sensitivity to cytostatics, Borikun T. V., Lukianova N. Y. (2016)
Burlaka A. P. - Superoxide- and NO-dependent mechanisms of antitumor and antimetastatic effect of L-arginine hydrochloride and coenzyme Q10, Ganusevich I. І., Golotiuk V. V., Vovk A. V., Lukin S. М. (2016)
Klys’ Y. G. - Combined use of haemostatic system indices for evaluation of upper respiratory tract cancer progression, Gryn’ N. V., Verevka S. V. (2016)
Lozynskyy R. Y. - Study of cytogenetic abnormalities in G-CSF stimulated peripheral blood cells and non-stimulated bone marrow cells of patients with myelofibrosis, Lozynska M. R., Hontar Y. V., Huleyuk N. L., Maslyak Z. V., Novak V. L. (2016)
Grabovoy A. N. - Modelling of survival of patients with colon adenocarcinoma based on multivariable analysis of the state of cancer cell nuclear apparatus, Kolesnik O. O., Savchyn T. M., Antoniuk S. A. (2016)
Chrysanthakopoulos N. A. - Correlation between periodontal disease indices and lung cancer in Greek adults: a case — control study (2016)
Roomi M. W. - A nutrient mixture inhibits glioblastoma xenograft U-87 MG growth in male nude mice, Kalinovsky T., Rath M., Niedzwiecki A. (2016)
Hashemi M. - miR-608 rs4919510 C>G polymorphism decreased the risk of breast cancer in an Iranian subpopulation, Sanaei S., Rezaei M., Bahari G., Hashemi S. M., Mashhadi M. A., Taheri M., Ghavami S. (2016)
Bilynsky B. T. - 70th Anniversary of the Lviv scientific school of oncology, Shparyk Ya. V., Mryglotsky M. M., Lukavetskyy N. O., Volod’ko N. A., Litvinyak R. I. (2016)
Гусак П. - Що таке істина? ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; Філософсько-герменевтичне дослідження на основі Євангелії від Йоана (2015)
Бурий А. - Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: онтологічна проблематика (2015)
Райхерт К. - Концепція необхідної символічної роботи П. Віліса (2015)
Фесенко Г. - Ландшафти пам’яті у міському просторі: культурфілософський дискурс (2015)
Ковальчук Ю. - Поняття шлюбу у любовному дискурсі Сьорена К’єркегора (2015)
Ткаченко О. - М. О. Лосський про єдність міфологічного і наукового світогляду: до проблеми одухотвореної раціональності (2015)
Родян М. - Мифологема странничества в творчестве М. Волошина (2015)
Єрошенко Т. - Наукова раціональність Нового часу як трансформований християнський схоластичний дискурс (2015)
Марціновська Д. - Роль раціонального в релігії в інтерпретації Папи Бенедикта XVI (2015)
Здоровенко В. - Сучасна військово-історична фантастика як інструмент маніпуляції свідомістю (2015)
Гойман О. - Реінкарнація радянських міфів у сучасній інформаційній війні (2015)
Янко Ж. - Свідомі та несвідомі чинники художньої творчості (2015)
Кучера Т. - Актуальні проблеми свідомості як детермінанти формування світоглядної культури особистості в умовах перехідного суспільства, Дейнека В. (2015)
Мірчук І. - Ідеологічні пошуки Гавриїла Костельника у контексті української національної ідентичності (2015)
Левицький В. - Дискурс про індустріалізацію (2015)
Коновальчук В. - Онтологічний сенс кордоцентризму у філософії освіти (2015)
Стасюк Г. - Регіональні пріоритети розвитку освітньої політики (2015)
Стебельська О. - Первинні характеристики свідомості: соціальність (2015)
Опейда Л. - Цілісність як сенс людського буття (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Агафонова Н. В. - Загальнотеоретичні підходи до поняття "конституційна реформа" (2015)
Данилюк Ю. В. - Проблеми законодавчого визначення поняття "органи державної влади" (2015)
Камінська Н. В. - Теоретичні аспекти походження та розмежування понять кордон і фронтир, Клочков Б. І. (2015)
Маркуш М. А. - Засади інституту конституційної скарги в контексті гарантій захисту прав особи у кримінальному процесі (2015)
Борденюк В. В. - Територіальні громади як суб’єкти цивільних зобов’язань (2015)
Корчак Т. В. - Деякі аспекти набуття та захисту прав на нерухомість у контексті оголошення фізичної особи померлою (2015)
Кузьменко А. І. - Становлення та розвиток інституту третіх осіб у процесуальних галузях права (2015)
Мазур В. В. - Механізм цивільно-правового регулювання як правова категорія (2015)
Піцикевич В. В. - Зупинення дії ліцензії як ефективний захід впливу на ліцензіата-порушника (2015)
Гапонюк О. О. - Теоретико-правові підходи до визначення ролі та значення адміністративних послуг у системі митних відносин (2015)
Пилипишин В. П. - Адміністративний аспект публічного адміністрування (2015)
Черникова А. О. - Категорія "процесуальна форма" в адміністративному судочинстві України (2015)
Бані-Насер Фаді - Міжнародно-правовий захист цивільного населення та інших категорій осіб під час збройних конфліктів (2015)
Білоцький С. Д. - Еволюція правового регулювання альтернативних (відновлюваних) джерел енергії в праві ЄС (2015)
Гріненко О. О. - Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, у контексті законодавства України та європейських стандартів, Мірошниченко О. П. (2015)
Дубовик В. В. - До питання визначення основних колективних прав народів у контексті норм сучасного міжнародного права (2015)
Олійник С. М. - Спільний комітет з питань реадмісії як міжнародна параорганізація (2015)
Павко Я. А. - Значення національного законодавства та політико-правових актів у міжнародно-правовому регулюванні співробітництва арктичних держав у полярному регіоні (2015)
Приходько А. В. - Еволюція сприйняття проблеми корінних народів у міжнародно-правовій доктрині до хх ст. (2015)
Хавронюк О. О. - Критерії охороноздатності баз даних як об’єктів авторського права: досвід Європейського Союзу (2015)
Чулаєвська М. Є. - Організаційно-правовий потенціал співпраці України з ЄС у податковій сфері, закладений в Угоді про асоціацію (2015)
Мороз В. М. - Атестація професорсько-викладацького складу як метод нормативно-правового механізму державного управління: суперечності та напрями удосконалення (2015)
Требик Л. П. - До проблеми окреслення інформаційно-комунікаційної парадигми підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону (2015)
Рустамзаде А. Х. - Деятельность Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики и Высшего совета юстиции в Украине как важный объект реформирования (2015)
Бабін Б. В. - Рецензія на монографію С. Д. Білоцького "Міжнародно-правові засади та інституційні механізми регулювання відносин у сфері екологічно орієнтованої енергетики" (2015)
Олійник О. В. - Рецензія на монографію О. В. Музи "Адміністративно-процесуальні правовідносини в Україні" (2015)
Титул, содержание (2016)
Кредисов А. И. - Государственно-частное партнерство: мировой опыт и его использование в Украине, Билоус А. А. (2016)
Радионов Ю. Д. - Использование бюджетных средств в Украине: тенденции, проблемы и пути их решения (2016)
Шкляр А. И. - Функциональные проблемы системы гарантирования вкладов в Украине и пути их решения (2016)
Орлова В. К. - Учет и налогообложение добавленной стоимости, Кафка С. М. (2016)
Пасхавер Б. И. - Агропродовольственный комплекс в условиях инфляции (2016)
Мельник Т. Н. - Процессы транснационализации на мировом рынке телекоммуникационных услуг, Думикян М. М. (2016)
Брус С. И. - Политика количественного смягчения в США и ЕС: особенности, риски, перспективы, Бублик Е. А. (2016)
Памяти Е. С. Кулешиной (2016)
Bulca B. - Surfaces Given with the Monge Patch in E4, Arslan K. (2013)
Hardtke J. -D. - A Remark on Condensation of Singularities (2013)
Jeong I. - Lie Invariant Shape Operator for Real Hypersurfaces in Complex Two-Plane Grassmannians II, Pak E., Suh Y. J. (2013)
Katsnelson V. - Eigenfunctions of the Cosine and Sine Transforms (2013)
Khrabustovskyi V. - Analogs of Generalized Resolvents for Relations Generated by a Pair of Differential Operator Expressions One of which Depends on Spectral Parameter in Nonlinear Manner (2013)
Lytova A. - On Non-Gaussian Limiting Laws for Certain Statistics of Wigner Matrices (2013)
Mazur I. P. - On the Skitovich-Darmois Theorem for a-Adic Solenoids (2013)
Yaremko O. E. - Integral Transforms with Non-separated Variables and Discontinuous Coefficients (2013)
Авторский указатель к тому 9 за 2013 год (2013)
Bazaliy B.V. - The Two-Phase Hele-Shaw Problem with a Nonregular Initial Interface and Without Surface Tension, Vasylyeva N. (2014)
Kholkin A.M. - On Spectrum of Differential Operator with Block-Triangular Matrix Coefficients, Rofe-Beketov F. S. (2014)
Khorunzhiy O. - On High Moments and the Spectral Norm of Large Dilute Wigner Random Matrices (2014)
Mazur I. P. - On a Characterization of the Haar Distribution on Compact Abelian Groups (2014)
Rybalko V. - Local Minimizers of the Magnetic Ginzburg-Landau Functional with S1-valued Order Parameter on the Boundary (2014)
Титул, зміст (2014)
Катан Л. І. - Фінансово-екологічні інструментарії регулювання сталого розвитку аграрної сфери України в умовах мінливої економіки (2014)
Мельник Л. Ю. - Фермерство Дніпропетровщини в контексті його національного розвитку, Ільченко О. Е. (2014)
Васільєва Л. М. - Внесок луки пачолі в розвиток бухгалтерського обліку (2014)
Запша Г. М. - Розвиток сільської житлової нерухомості в умовах трансформації відносин власності (2014)
Добровольська О. В. - Фінансовий стан підприємства: сутність і необхідність його аналізу, Майстренко Л. Ю. (2014)
Федуняк І. О. - Інтенсифікація шляхів переробки картоплі в основних харчових напрямах (2014)
Ковальчук О. Д. - Роль господарств населення у виробництві молока та м'яса ВРХ (2014)
Ключник А. В. - Вплив агробізнесу на соціально-економічний розвиток Миколаївської області, Слюсаренко А. В. (2014)
Семенда Д. К. - Розвиток органічного виробництва в сільськогосподарських підприємствах, Семенда О. В. (2014)
Дуброва Н. П. - Вплив циклічності на конкурентоспроможність аграрних підприємств, Донських А. С. (2014)
Бурлака О. М. - Забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону на основі індикативного планування (2014)
Коваль О. А. - Сільське господарство України: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку (2014)
Кулинич М. Б. - Взаємозв'язок методів калькулювання і методів обліку витрат у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці, Фреюк В. В. (2014)
Bruk V. M. - On the Characteristic Operator of an Integral Equation with a Nevanlinna Measure in the InЇnite-Dimensional Case (2014)
Duplij S. - Generalized Duality, Hamiltonian Formalism and New Brackets (2014)
Kostin A. V. - Smarandache Theorem in Hyperbolic Geometry, Sabitov I. Kh. (2014)
Panzhensky V. I. - Automorphisms of Riemann-Cartan Manifolds with Semi-Symmetric Connection (2014)
Vengerovsky V. - Eigenvalue Distribution of a Large Weighted Bipartite Random Graph (2014)
К шестидесятилетию со дня рождения Владимира Гершоновича Дринфельда (2014)
К восьмидесятилетию со дня рождения Иосифа Владимировича Островского (2014)
Романовський О. О. - Академічне підприємництво як чинник соціально-економічного розвитку країни (2015)
Орел В. М. - Методологічні аспекти формування інноваційних процесів у м’ясній промисловості (2015)
Кургузенкова Л. А. - Оцінка стану конкурентоспроможності підприємств (2015)
Прокопенко Р. В. - Анализ перспектив взаимодействия Украины с глобальными партнерами (2015)
Мамонтова Н. А. - Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного рівня економіки (2015)
Корнієцький О. В. - Транспортна інтеграція водного транспорту Причорноморського регіону (2015)
Грозний І. С. - Необхідність використання бенчмаркінгу в процесі управління підприємством (2015)
Тарасова Г. О. - Організація моніторингу бізнес-процесів промислових підприємств (2015)
Гончаренко О. Г. - Особливості організації господарської діяльності державних підприємств виробничого комплексу Державної кримінально-виконавчої служби України (2015)
Корольова Л. І. - Методичні проблеми економічної оцінки інвестицій на підприємстві, Мельник Н. В., Янковий О. Г. (2015)
Сохацька Г. В. - Формування динамічної моделі прогнозування конкурентоспроможності продукції в умовах сезонного попиту (2015)
Садова М. Є. - Аналіз та оцінка системи управління якістю діяльності підприємств (2015)
Моргулець О. Б. - Модель процесно-цільового управління вищими навчальними закладами (2015)
Козак Д. А. - Система корпоративного податкового менеджменту в банках (2015)
Малюта Л. Я. - Фінансова складова в системі забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Kryuchkova N. M. - Theoretical approaches to determining the efficiency of public finances (2015)
Гривківська С. М. - Ефективність функціонування фінансового механізму розвитку сільського господарства: теорія та методологія (2015)
Кузенко О. Л. - Архітектоніка фінансового механізму фінансової безпеки за рівнями суб’єктів фінансових відносин (2015)
Трикіша А. П. - У Європейському університеті обговорили перспективи розвитку приватної освіти в Україні (2015)
Загороднюк І. М. - XVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції" (2015)
Наші автори (2015)
Anoshchenko O. - Global Weak Solutions of the Navier-Stokes/Fokker-Planck/Poisson Linked Equations, Iegorov S., Khruslov E. (2014)
Attarchi H. - The Warped Product of Hamiltonian Spaces, Rezaii M. M. (2014)
Diskant V. I. - Refinement of Isoperimetric Inequality of Minkowski with the Account of Singularities in Boundaries of Intrinsic Parallel Bodies (2014)
Khachatryan A. Kh. - On One Nonlinear Boundary-Value Problem in Kinetic Theory of Gases, Khachatryan Kh. A., Sardaryan T. H. (2014)
Kotlyarov V. P. - Matrix Riemann-Hilbert Problems and Maxwell-Bloch Equations without Spectral Broadening, Moskovchenko E. A. (2014)
Neidhardt H. - A New Model of Quantum Dot Light Emitting-Absorbing Devices, Wilhelm L., Zagrebnov V. A. (2014)
К шестидесятилетию со дня рождения Александра Эммануиловича Еременко (2014)
Bagewadi C. S. - A Study on the φ-Symmetric K-Contact Manifold Admitting Quarter-Symmetric Metric Connection, Ingalahalli G. (2014)
Guliyev H. F. - Optimal Control Method for Solving the Cauchy-Neumann Problem for the Poisson Equation, Gasimov Y. S., Zeynalli S. M. (2014)
Şahin B. - Holomorphic Riemannian Maps (2014)
Syrovatskyi V. N. - Functional Models in De Branges Spaces of One Class Commutative Operators (2014)
Vasilchuk V. - On the Fluctuations of Entries of Matrices whose Randomness is due to Classical Groups (2014)
Zachos A. N. - The Plasticity of Some Fittable Surfaces on a Given Quadruple of Points in the Three-Dimensional Euclidean Space (2014)
Bezuglyi S. - Subdiagrams of Bratteli Diagrams Supporting Finite Invariant Measures, Karpel O., Kwiatkowski J. (2015)
Fardigola L. V. - Modified Sobolev Spaces in Controllability Problems for the Wave Equation on a Half-Plane (2015)
Lunyov A. A. - On Integration of One Class of Systems of Lax-Type Equations, Oliynyk E. V. (2015)
Van Quynh N. - Various Types of Convergence of Sequences of Subharmonic Functions (2015)
Shcherbina A. S. - The Singular Limit of the Dissipative Zakharov System (2015)
Шумська С. С. - Тенденції розвитку та стійкість банківської системи України, П’ятницький Д. В. (2015)
Ватаманюк О. С. - Специфіка податкового обслуговування великих платників податків в Україні (2015)
Кирилюк А. О. - Антимонопольна політика в системі державного регулювання економіки (2015)
Суркова Ю. О. - Європейські стандарти фінансового контролю на ринку житлового будівництва (2015)
Марачевська А. В. - Альтернативні механізми придбання доступного житла (2015)
Angelova J. - Analysis of the attractive sectors of the Bulgarian economy to create products with high added value (2015)
Митрофанова А. С. - Суперечності та шляхи розвитку акціонерної власності як напряму соціалізації виробничих відносин (2015)
Чмутова І. М. - Механізм технологізації фінансового менеджменту банку (2015)
Проноза П. В. - Аналіз стану туристичної галузі в Україні (2015)
Волковська Я. В. - Основні тенденції управлінського обліку на сучасному етапі розвитку (2015)
Іваненко О. В. - Дослідження систем забезпечення енергоефективності на підприємстві (2015)
Грицишен Д. О. - Облікове відображення економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Остапенко Я. О. - Теоретичний аспект статистичного аналізу діяльності підприємств готельного господарства (2015)
Муренець І. Г. - Теоретичні основи забезпечення функціональної організованості на промисловому підприємстві (2015)
Крохмаль С. С. - Модель управління циклами відтворення матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві (2015)
Пилипенко А. А. - Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства, Литвиненко А. О. (2015)
Дзьобко І. П. - Організація обліково-аналітичної підтримки розвитку логістичних систем на основі процесного підходу (2015)
Земцова К. А. - Визначення складових механізму забезпечення організаційної стійкості функціонування підприємства (2015)
Пасічник І. Ю. - Науково-методичний підхід до вибору маркетингової стратегії у процесі управління конкурентоспроможністю продукції (2015)
Рєпіна І. М. - Варіації моделей управління активами підприємств та їх оцінювання (2015)
Хоменко О. І. - Види стратегій та інструментарій формування стратегії розвитку підприємства (2015)
Бондар Н. О. - Використання концепції соціального залучення у процесі забезпечення людського розвитку відторгнених груп населення (2015)
Заярнюк О. В. - Теоретичні питання сприяння зайнятості осіб з обмеженимифізичними можливостями (2015)
Кабанець І. А. - Методичні основи оцінки особистої економічної відповідальності персоналу (2015)
Чернов В. Г. - Доцільність використання нечітко-множинного підходу для моделювання оцінювання інноваційного потенціалу, Дорохов О. В. (2015)
Назарова С. А. - Принципиальные изменения качества информационных продуктов, содержащих мультимедийные технологии (2015)
Drach K. - Some Sharp Estimates for Convex Hypersurfaces of Pinched Normal Curvature (2015)
Egorova I. - Inverse Scattering Theory for Schrödinger Operators with Steplike Potentials, Gladka Z., Lange T. L., Teschl G. (2015)
Gezer A. - Properties of Modified Riemannian Extensions, Bilen L., Cakmak A. (2015)
Hatamleh R. - On Model Representations of Non-Selfadjoint Operators with Infinitely Dimensional Imaginary Component, Zolotarev V. A. (2015)
Памяти Валентина Ивановича Дисканта (2015)
Nasser B. B. - On Stability and Stabilization of Perturbed Time Scale Systems with Gronwall Inequalities, Boukerrioua K., Hammami M. A. (2015)
Chyzhykov I. - On the Growth of the Cauchy-Szegő Transform in the Unit Ball, Voitovych M. (2015)
Dubuisson C. - Note on Lieb-Thirring Type Inequalities for a Complex Perturbation of Fractional Laplacian (2015)
Lemesheva N. V. - Bimodal Distributions in the Space of a Non-Uniform Weight (2015)
Nabiev A. A. - On the Jost Solutions for a Class of Schrödinger Equations with Piecewise Constant Coefficients, Mamedov Kh. R. (2015)
Памяти Анатолия Филипповича Гришина (2015)
Lytova A. - On a Limiting Distribution of Singular Values of Random Band Matrices, Pastur L. (2015)
Sinel'shchikov S. - Generic Symmetries of the Laurent Extension of Quantum Plane (2015)
Wang H. - Algebro-Geometric Solutions to a New Hierarchy of Soliton Equations, Geng X. (2015)
Титул, зміст (2014)
Гнаткович О. Д. - Економічні аспекти раціонального використання і охорони земель в Україні (2014)
Багорка М. О. - Методологічні підходи формування маркетингових стратегій підприємств аграрного сектору економіки, Білоткач І. А. (2014)
Запша Г. М. - Динаміка експорту та імпорту агропродовольчих товарів в умовах домінування приватної власності в сільському господарстві (2014)
Бровко Л. І. - Стан та ефективність управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств, Сіра Д. А. (2014)
Гарбар Ж. В. - Вплив державних регуляторів на розвиток фінансового ринку (2014)
Дубовик О. Ю. - Утилізаційний збір для неекологічних товарів, Мартинюк І. В. (2014)
Крючко Л. С. - Створення системи управління грошовими потоками як запорука фінансової стабільності підприємства (2014)
Саєнко О. Р. - Роль фінансових важелів в системі управління господарською діяльністю промислових підприємств (2014)
Азуркіна Ю. А. - Переробка зерна на комбікорми — економічно вигідна (2014)
Невесенко А. В. - Теоретичні засади стабільного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні (2014)
Стаднюк Т. В. - Теоретичні основи аналізу зобов'язань суб'єктів господарювання, Татушко Т. A. (2014)
Теплицкая А. А. - Оптимизация потребительской корзины как механизм преодоления бедности (2014)
Хорішко К. С. - Структура підсистеми управління інвестиційною привабливістю підприємства (2014)
Шишова О. Б. - Формування процесно-детермінованої системи показників оцінки виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Карський К. - Повноваження та інституційна роль європейського парламенту у формування зовнішніх стосунків Європейського союзу: деякі роздуми на тлі відносин ЄС–Україна (2015)
Прокопенко Р. В. - Обоснование методологии моделирования диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины (2015)
Домрачев В. М. - Концепція побудови стратегії розвитку економіки України, Третиник В.В. (2015)
Натрошвілі Г. В. - Економіко-правові основи захисту комерційної таємниці в сучасних умовах (2015)
Тимошенко Т. О. - Державне регулювання розвитку сфери тиристичних послуг (2015)
Волкогон С. А. - Повышение эффективности государственного и регионального налогообложения малого бизнеса региона (2015)
Курунова Ю. О. - Соціально-економічні чинники міграції в Україні: регіональний аспект, Бичкова Н. В. (2015)
Кирич Н. Б. - Інноваційні технології у контексті підвищення ефективності використання ресурсної бази переробних підприємств, Кінаш І. А. (2015)
Малевский Е. З. - Аналіз підходів до управління збалансованим інноваційним розвитком підприємств, Шило О. В. (2015)
Shlebat A. A. - Dominants of management mechanism of formation and use of capital of agricultural enterprises, Prokopenko K. I. (2015)
Гривківська О. В. - Аналіз ключових тенденцій розвитку та конкурентоспроможності підприємств птахівництва, Клібанська Л. В. (2015)
Бавико О. Є. - Соціальні технології в економіці знань: менеджмент ідей, краудсоринг, форсайт, Нещеретов О. М. (2015)
Зоря П. С. - Інноваційні шляхи підвищення ефективності управління екологічним виробництвом у сільському господарстві (2015)
Грозний І. С. - Планування русурсного забезпечення якості розвитку підприємства (2015)
Бачо Р. Й. - Стан ринків небанківських фінансових послуг Донецької та Луганської областей у новітніх умовах функціонування (2015)
Гривківська С. М. - Фінансовий механізм в активізації розвитку сільського господарства (2015)
Олещенко Л. М. - Технологія прогнозування змінної величини пасажиропотоку з використанням динамічної гравітаційної моделі, Грабарєв А. В. (2015)
Малюков В. П. - Стратегия управления внешнеэкономической деятельностью государства, Синан Аксой (2015)
Борейко В. І. - Роль освіти та науки в забезпечені економічного розвитку країни (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2014)
Жибак М. М. - Фермерські господарства Прикарпаття: стан та шляхи удосконалення їх функціонування, Христенко Г. М. (2014)
Мельник Л. Л. - Головні проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств та напрями їхнього вирішення (2014)
Галаган Т. І. - Економічна оцінка рекультивованих земель (2014)
Крисак А. І. - Інституційне забезпечення регулювання земельних відносин (2014)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Cучасна парадигма фінансового планування суб'єктів господарювання (2014)
Бутко М. П. - Методологічні засади оцінки модернізаційного стану регіонального ринку м'ясо-молочних продуктів, Тополевська О. В. (2014)
Андрющенко А. М. - Соціальна інфраструктура села та розвиток сільськогосподарського виробництва (2014)
Погосова А. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Шишова О. Б. - Сутність трансформаційного процесу в економічній системі (2014)
Ткаченко С. М. - Ресурсозабезпеченість аграрних підприємств (2014)
Батюк Г. В. - Формування системи заходів державного регулювання економічної діяльності на ринку зерна (2014)
Колісник Г. М. - Оцінка екологічного стану на основі трансформації сільськогосподарських землекористувань у Полтавській області (2014)
Гулько О. Р. - Оцінка еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за матричним підходом (2014)
Майданевич Ю. П. - Дослідження становлення й розвитку походження організаційних структур управління (2014)
Титул, зміст (2014)
Шаманська О. І. - Проблеми інвестування розвитку АПК України та шляхи їх подолання (2014)
Ажаман І. А. - Формування та розвиток аграрних логістичних центрів (2014)
Гончаренко О. В. - Розвиток інституту агроінновацій в Україні: еволюційні обмеження і перспективи (2014)
Муляр Т. С. - Кластерний підхід в управлінні підприємствами галузі хмелярства (2014)
Майданевич Ю. П. - Механізм, інструменти та методи регулювання розвитку переробних підприємств аграрної сфери (2014)
Котькалова-Литвин І. В. - Розробка системи управління фінансовою безпекою підприємства (2014)
Говорушко Т. А. - Про новітні продукти інформаційних систем і технологій у фінансах, Ситник І. П., Хівренко Д. В. (2014)
Ковтуненко В. М. - Проблеми управління дебіторською заборгованістю та практичні аспекти їх вирішення (2014)
Біляк Ю. В. - Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом (2014)
Криклій В. А. - Формування фінансової та інвестиційної стратегії недержавних пенсійних фондів (2014)
Кірєєва Е. А. - Сучасний стан та управління продовольчою безпекою України, Кубай О. Г., Житник В. М. (2014)
Шашина М. В. - Фактори впливу на розвиток виробничого потенціалу підприємств, Старицька В. В. (2014)
Корнух О. В. - Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів на промислових підприємствах, Боякова А. Л. (2014)
Реутская О. Д. - Векторность внешнеєкономической деятельности Запорожского региона, Нечай Е. А. (2014)
Костюнік О. В. - Класифікація дебіторської заборгованості, Павлюк К. П. (2014)
Калинкин В. М. - С точки зрения Ю. А. Карпенко. II. Восхождение (1981­-1986 гг.) (2013)
Абрамов Р. А. - Міжонімна омонімія (омонімія власних назв) в сучасній українській мові (2013)
Бербер Н. М. - Семантико-стилістичні домінанти антропоетонімікону оповідання "Дванадцять службів" Марії Матіос (2013)
Боєва Е. В. - Темпоральна лексика як засіб створення художнього часу в "малій прозі" Б. Грінченка (2013)
Дерік І. М. - Інтерпретація авторського антропонімікону в літературному перекладі художніх текстів (2013)
Дідур Ю. І. - Мотиваційна структура ергонімікону (2013)
Карпенко М. Ю. - Структурна класифікація сайтонімів (2013)
Карпенко О. Ю. - Концептуальне навантаження ідеонімів у романі А. Левіна "Дитина Розмарі", Попік І. П., Тхор Н. М. (2013)
Костянко Ю. О. - Концепты-топонимы Петербург и Москва в творчестве А. С. Пушкина (2013)
Крупеньова Т. І. - Особливості апелятивних номінацій у художньому дискурсі (2013)
Лихачова О. А. - Символіка загальних назв у новелі Гр.Тютюнника "Три зозулі с поклоном" (2013)
Неклесова В. Ю. - Онімний ландшафт китайськомовного Інтернету: ергонімне коло (2013)
Немировська О. Ф. - Фонові оніми як засіб утвореняя алюзії (на матеріалі роману О. Ю. Кобилянської "Апостол черні") (2013)
Павелко С. П. - Кількісно-якісна характеристика іменника м. Косова (2013)
Ткаченко Г. В. - Особливості репрезентації хрематонімів в І колі індивідуального хрематонімного фрейму (2013)
Форманова С. В. - Звукова експресія власних назв у мові засобів масової інформації (2013)
Шебештян Я. М. - Пропріальні засоби компресії друкованого медіамовлення (2013)
Шевченко Г. В. - Cпецифіка чоловічих антропонімів у романі Володимира Яворівського "Оглянься з осені" (2013)
Наукові читання пам'яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка (Перші Карпенківські наукові читання) (2013)
ІІ Научные чтения памяти члена-корреспондента НАН Украины Юрия Александровича Карпенко (2013)
ІІІ Наукові читання пам'яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка (2013)
Наші автори (2013)
Зінченко О. А. - Інноваційний розвиток підприємств: удосконалення теоретичних підходів та моделювання фінансового забезпечення, Зінченко Д. С. (2015)
Антощишина Н. І. - Точка біфуркації розвитку країни: теоретичні аспекти, Давидюк О. О. (2015)
Скорик М. О. - Сутність системи державного регулювання аграрного сектору економіки (2015)
Демчак Р. Є. - Трансформація бюджетних відносин в умовах децентралізації: досвід скандинавських держав (2015)
Козар В. В. - Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на розвиток трудового потенціалу (2015)
Мызникова М. А. - Современное состояние и тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства в Украине (2015)
Кузьмак О. І. - Необхідність та роль управління ризиками в діяльності підприємствсфери послуг (2015)
Тарасова Г. О. - Розвиток промислових підприємств в умовах економічної нестабільності (2015)
Касатонова І. А. - Автоматизовані системи управління ресурсами як інструмент удосконалення ведення обліку на підприємстві (2015)
Тронь С. П. - Управління торговельними підприємствами: аналіз, проблеми, перспективи (2015)
Русинова О. С. - Управління забезпеченням розвитку промислових підприємств (2015)
Прокопенко Н. С. - Інвестиційна складова фінансової безпеки підприємств аграрної сфери, Коваль Л. П. (2015)
Кочетков В. М. - Теоретичні аспекти процесу оцінки ринкової вартості банківської організації та особливості її проведення в Україні, Рихлюк М. М. (2015)
Непран А. В. - Фінансовий потенціал нагромадження та його використання, Тимченко І. Є., Чорна Т. І. (2015)
Бабіна Н. О. - Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку (2015)
Джабраилов И. Н. - Финансовые риски: методология структурного подхода (2015)
Stepanenko M. L. - Key characteristics elements of the banking SUPERVISION SYSTEMS (2015)
Малюков В. П. - Управління процедурою взаємного фінансового інвестування, Ніконова М. В., Подвиженко А. В. (2015)
Маниліч М. І. - Математичні моделі та інформаційні технології в економіці та освіті (2015)
Бавико О. Є. - Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес у відокремлених структурах ВНЗ, Ластовенко О. В., Грабарєв А. В. (2015)
Хомутовська І. І. - Теоретико-методологічні засади спроможності трасформаційних процесів у роки "перебудови" в СРСР, Кіщак І. Т. (2015)
Наші автори (2015)
Гпавенчук А. В. - Планіграфія, мікростратиграфія та літологія культурного шару виробничої ділянки на пізньопалеолітичному поселенні Анетівка 2 (2009)
Златова Г. І. - Деякі аспекти традиційної весільної обрядовості болгар в дослідженнях болгарських науковців (2009)
Кіосак Д. В. - Стратегії життєзабезпечення мешканців європейського узбережжя Егейського моря в добу мезоліту (2009)
Кожолянко Г. К. - Поховальний обряд українців на західноукраїнських теренах V-XVII ст. (2009)
Мельнікова К. С. - Формування та історія дослідження корпуса теракот Нижнього Подністров’я (2009)
Піструіл І. В. - Технологія виготовлення пізньопалеолітичних різців (на матеріалах пізньопалеолітичного поселення Анетівка 2 (2009)
Асанова У. К. - Державний палац — музей тюрко-татарської культури в м. Бахчисараї: нові дані з архівів Російської Федерації (2009)
Діанова Н. М. - Херсонська єпархія на початку XX ст. (2009)
Лекар А. М. - Українська національна свідомість у світлі боротьби за владу в Балтському повіті Подільської губернії в 1917-1921 рр. (2009)
Міронова І. С. - Українська пошта в період правління Анни Іоанівни (1730-1741 pp.) (2009)
Мисечко А. І. - Віталій Боровик в українському національному русі: "одеський слід", Хмарський В. М. (2009)
Михайленко Н. В. - До історії створення Одеського Англійського Клубу (1830-1860-ті p p . ) (2009)
Полторак В. М. - Азово-чорноморська торгівля як чинник взаємин Війська Запорізького та Війська Донського доби Нової Січі (1734-1775 роки) (2009)
Ходак І. - Роль богословського наукового товариства у розвитку богословської науки у 20-30 pp. X X ст. (2009)
Хромов А. В. - Політика Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора II. Є. Коцебу щодо козацьких військ Південної України (2009)
Барвінська П. І. - Історія Східної Європи з перспективи німецької Швейцарії (2009)
Ковальський С. В. - Збройні сили ООН та правове забезпечення їх присутності на Кіпрі у 1964 р. (2009)
Петрова Н. О. - Про суворовські принципи виховання (2009)
Cухушин М. П. - Еволюція реформи Збройних Сил Російської Федерації 1993-1996 pp.: Політичний аспект (2009)
Вінцковський Т. С. - Громадсько-політична діяльність Всеволода Голубовича в Одесі (до біографії прем’єр-міністра УНР) (2009)
Ковальчук С. В. - Комітет партії "Народної свободи" в Одесі. Жовтень 1905 — квітень 1906 pp. (На матеріалах газети "Одесский листок") (2009)
Кушнір В. Г. - Румунські "монографії" як історико-етнографічне джерело (2009)
Музичко О. Є. - Рід Смоленських в історіографічному процесі середини XIX — першої третини XX ст. (2009)
Синявська О. О. - Спогади очевидців Голодомору 1932-1933 років як історичне джерело (за матеріалами Біляївського району Одеської області) (2009)
Урсу Д. П. - Особливості науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і студентів історичного факультету Одеського державного університету в 1934-1941 роках, Петровський Е. П. (2009)
Островерхов А. С. - "И. В. Бруяко, А. Н. Дзиговский, Н. М. Секерская. Никоний римской эпохи / Материалы по археологии Северного Причерноморья. — Вып. 10 (Монографическая серия № 1). Одесса: СМИЛ, 2008. — 224 с." (Розширена рецензія та коментарі) (2009)
Титул, зміст (2014)
Хомутенко В. П. - Податкова політика у аграрному секторі економіки України: проблематика та прагматика, Луценко І. C. (2014)
Двойних К. Є. - Ефективність екологічної ніші годувального ландшафту: векторна інваріантність етнічних процесів (2014)
Ніконович М. О. - Документування аудиту витрат промислового підприємства (2014)
Залізко В. Д. - Соціальна безпека сільських територій: проблеми та перспективи (2014)
Зайкіна Г. М. - Удосконалення системи управління якістю і конкурентоспроможністю продукції підприємства (2014)
Кобернюк С. О. - Дослідження умов формування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції, Никитюк О. В., Кравець О. В. (2014)
Рябчик А. В. - Ринок продукції тваринництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Волинець О. П. (2014)
Берташ Б. М. - Еколого-економічні засади використання перезволожених та осушених земель (2014)
Бордюжа А. С. - Еколого-економічні показники оцінювання стану сільськогосподарського землекористування (2014)
Шрамко І. І. - Використання СRM-систем в маркетингові як засіб підвищення ефективності аграрного бізнесу (2014)
Марченко К. В. - Основні напрями державного регулювання діяльності ТНК на території України (2014)
Федоренко М. С. - Конкурентоспроможність України як майбутньої держави Європейського Союзу (2014)
Селіщев С. В. - Процедурне забезпечення аудиту матеріальних витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій (2014)
Буркова Л. А. - Керівник адміністративної служби: вплив на якість та ефективність роботи підприємства, Єлізарова К. С. (2014)
20 років з журналом "Упаковка" (2016)
Майбутнє "Памібро" будується сьогодні (2016)
Наша філософія – інноваційні ідеї та інтелектуальна енергія (2016)
Мірошник І. М. - Інноваційна гнучка упаковка для молочної продукції, Кулик Н. В. (2016)
Дизайнерские бумаги (2016)
Маркетологи інформують... (2016)
Комплексные решения от Festo (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Халайджі В. В. - Етикетки на ринку пакування (ринкові та технологічні особливості), Кривошей В. М. (2016)
Лебединець В. Т. - Захисні покриття для зберігання фруктів та овочів, Гірняк Л. І., Донцова І. В. (2016)
Упаковка со всех континентов (2016)
Прядильникова О. О. - Інноваційні лотки з полістиролу (2016)
Жарська І. О. - Упаковка як фактор впливу на рішення про покупку продукції, Озмітель Ю. І. (2016)
Переможці конкурсів 2016 р. (2016)
Гриценко Д. С. - Конвеєр подавання паковань у тамподрукарську машину (експериментальне дослідження крокового привода) (2016)
Книш Р. О. - Натискний сегмент у плоскоциліндровому штанцювальному пресі (дослідження кінематичних параметрів) (2016)
Материалы для нанесения даты изготовления продукции (2016)
125 лет: во имя следующих поколений (2016)
Маценко Г. - Говорять сірникові етикетки (2016)
Семко П. П. - Спалюємо чи утилізуємо? (знову про відходи упаковки) (2016)
Cлужба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Титул, зміст (2014)
Коваль Л. М. - Стан та проблеми формування матеріально-технічної бази аграрного сектора України (2014)
Остапенко А. Ю. - Агроекологічні ініціативи в умовах зміни клімату (2014)
Калінчик М. В. - Софізми управління аграрним сектором економіки (2014)
Галенко О. І. - Регіональні проблеми підвищення ефективності виробництва зерна в Південнному регіоні (2014)
Митяй O. В. - Oсoбливoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi в хaрчoвiй прoмислoвoстi (2014)
Волківська А. М. - Організаціційно-економічні проблеми нормативно-правового регулювання зайнятості (2014)
Ярова А. Б. - Правове регулювання адміністративної діяльності, Семеняка Т. В. (2014)
Осовська Г. В. - Технологічні інновації як чинник ефективного розвитку підприємств харчової галузі, Фещенко А. О. (2014)
Тінтулов Ю. В. - Економічні проблеми розвитку потенціалу конкурентоздатності корпоративних структур харчової промисловості (2014)
Смольська О. Ю. - Основні напрями впровадження облікової політики на садівничих підприємствах (2014)
Лазеба Є. С. - Основні аспекти використання світових земельних ресурсів (2014)
Титул, зміст (2016)
Грип: про головне (2016)
Демецька О. - Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій? (2016)
Актуальні теми аптечної справи: погляд фахівця. Анонс спецпроекту для аптек (2016)
Что нужно знать о вирусе Зика? Новини (2016)
Дедишина Л. - Держлікслужба: на порозі змін (2016)
Iсторії провізорів. Кашель здасться без бою (2016)
Левицька О. - Лікарські засоби як об’єкти фармацевтичного ринку (2016)
Антибиотики при острой респираторной инфекции: как избежать необоснованных назначений? У диклофенака обнаружен противораковый эффект. Новини (2016)
"Фармбизнес: выводы 2015 – ожидания 2016" (2016)
Виагра: "Ключ на старт!" для настоящих мужчин (2016)
Дедишина Л. - Усі — на сніг! (2016)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: холодовая аллергия (2016)
Примак Р. - "Заручник" у боротьбі за ринок (2016)
Кривомаз Т. - Глаза: окна в мозг (2016)
Кривомаз Т. - Незаметные правители, или Кто в доме хозяин (2016)
Примак Р. - Восторженный и вдохновенный экспериментатор (2016)
Дедишина Л. - Фармосвіта за кордоном (2016)
Раннє виявлення раку: ефективна співпраця заради життя українців. Новини (2016)
Демецкая А. - Азбука витаминов (2016)
Редькин Р. - Пища для размышления: продукты и лекарства, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Орловецкая Н. - Приготовление недозированных порошков: присыпка Житнюка, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Між охороною здоров’я і бізнесом: знайти золоту середину (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия бронхиальной астмы, Редькин Р., Кузнецова В. (2016)
Кириленко М. - Хобби — отрада для души! (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - Провизору на заметку: что нужно знать о боли в горле (2016)
Егоров Г. В. - Проектный ряд нефтеналивных судов смешанного река-море плавания (2014)
Сауляк С. В. - Анализ состояния и перспектив применения многочерпаковых земснарядов в черноморско-азовском бассейне (2014)
Ларкин Ю. М. - Особенности проектированиягазо- и химовозов, Онищенко А. Ф. (2014)
Лукаш Э. П. - Динамический расчет ограждений судовых помещений вблизи источников вибрации, Олейников В. В., Партолога М. И. (2014)
Давиденко М. А. - К расчету прочности нормальных сечений сталефибробетонных труб вертикальноговибропрессования (2014)
Ивановский В. Г. - Исследование влияния угла опережения впрыскивания топлива в цилиндр дизеля, Сиверин В. Г. (2014)
Вычужанин В. В. - Технические риски сложных комплексов функционально взаимосвязанныхструктурных компонентов судовых энергетических установок, Рудниченко Н. Д. (2014)
Дворецкий В. А. - Экспериментальное подтверждение точности навигационного параметра, Демиденко П. П. (2014)
Латій М. Ф. - Економічне охолодження повітря при непрямому випарі води (2014)
Гришин В. А. - Математическое моделирование склонов (Ч.3), Гришин А. В. (2014)
Безушко Д. И. - Вибропогружение при строительстве и треконструкции портовых причальных сооружений, Дубровский М. П. (2014)
Гришин В. А. - Морские искуственные острова (Ч. 4), Федорова Е. Ю. (2014)
Дубровский М. П. - Одиночные стационарные причалы для украинского шельфа и морских портов: проблемы и перспективы развития, Перейрас Р. (2014)
Мурад'ян А. О. - Основи узгодження управління функціонуванням загальнотранспортних вузлів (методологічний аспект) (2014)
Гловацкая С. Н. - Сбалансированная система показателей для управления программами проектов международной деятельности университета, Руденко С. В., Колесникова Е. В. (2014)
Магамадов О. Р. - Основи вибору конкурентних стратегій портів, Русанова С. С., Джиджавадзе Ф. Ф. (2014)
Питерская В. М. - Риск-ориентированный поход в инновационной проектной деятельности (2014)
Бокарева М. О. - Risk management in ship repair projects (2014)
Vityuk N. V. - Combinatorial similarity measure for solving the problem "Quantitative structure-activity relationship", Vityuk A. N. (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2014)
Титул, зміст (2014)
Киризюк С. В. - Адаптаційний потенціал сільських громад: теоретичні основи дослідження, Риковська О. В. (2014)
Шевченко Н. О. - Роль інвестицій в підвищенні конкурентоспроможності продукції, Сичова М. О. (2014)
Добіжа Н. В. - Особливості здійснення лізингових схем у рамках управління інвестиційною діяльністю підприємства, Лозінська К. В. (2014)
Демчук Н. І. - Теоретичне обгрунтування визначення доцільності здійснення інвестиційних проектів, Воловик Д. В. (2014)
Єгоров Б. В. - Державне регулювання регіонального продовольчого ринку, Козак К. Б. (2014)
Тінтулов Ю. В. - Одиничні параметри оцінки рівня ефективності інвестиційної діяльності об'єктів харчової промисловості (2014)
Халатур С. М. - Продовольча забезпеченість в умовах глобального розвитку світогосподарських відносин (2014)
Бєлік В. Д. - Удосконалення соціально-психологічних методів управління на підприємствах харчової промисловості (2014)
Тарасов Д. А. - Економічна природа кооперації у сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Титул, зміст (2014)
Малащук О. С. - Управління ризиками землекористування як механізм оптимізації екологічної ситуації (2014)
Мельник Л. Л. - Наукові й практичні аспекти розвитку вітчизняного органічного землеробства (2014)
Кобута І. В. - Пріоритети аграрної політики України в умовах торгової лібералізації (2014)
Афендікова Н. О. - Проблеми розвитку підприємництва в сільському господарстві України (2014)
Єгоров Б. В. - Удосконалення системи інституційного регулювання розвитку аграрної сфери регіону, Козак К. Б. (2014)
Шура Н. О. - Перспективи удосконалення страхування ризиків експортної діяльності вітчизняних підприємств (2014)
Корнійчук Г. В. - Джерела фінансування інноваційного розвитку агроформувань (2014)
Назаренко О. В. - Еколого-економічний стан використання та охорони земельних ресурсів Сумського регіону, Гущин А. А. (2014)
Савченко Р. О. - Управлінський контроль: ретроспективний огляд (2014)
Горбачова О. М. - Теоретичні основи управління організаціями за стадіями їх життєвого циклу, Бондаренко Д. С. (2014)
Рибачук Н. В. - Управління матеріальними ресурсами підприємства, Журко Т. О. (2014)
Мартинчик О. А. - Виробнича складова формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2014)
Багрій М. В. - Вдосконалення державного регулювання туристичної привабливості сільських територій (2014)
Шепелевич В. В. - Проблеми в управлінні оборотними активами та шляхи їх подолання (2014)
Егоров Г. В. - Параметрический ряд черноморских грузовых и грузопассажирских паромов, Ильницкий И. А., Черников Д. В. (2014)
Егоров Г. В. - Риск в эксплуатации и надежность корпусов сухогрузных судов проектов 21-88 и 21-89, Егоров А. Г. (2014)
Егоров Г. В. - Анализ сцепных устройств для толкания морскихи речных составов (2014)
Канифольский А. О. - Вместимость малотоннажного судна переходного режима движения, Ларкин Ю. М. (2014)
Сёмин А. А. - Экспресс-оценка рыночной стоимости и эффективности содержания пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания (2014)
Yarovenko V. A. - Parametric optimization strategy of ships' power plants (2014)
Гончаренко В. Н. - Створення алгоритму автоматичного керування оптимальним режимом пуску суднової парової турбіни, Мошнянський А. Ф. (2014)
Давиденко М. А. - Результаты испытаний сталефибробетонных труб и стеновых колец, армированных анкерной фиброй (2014)
Пизинцали Л. В. - Особенности продажи судна на металлолом, Александровская Н. И. (2014)
Коптовец А. Н. - Методика анализа фрикционных колебаний в тормозе методом вычислительного эксперимента (2014)
Постан М. Я. - Метод определения вероятности разорения оператора портового терминала, Савельева И. В. (2014)
Мурад'ян А. О. - Моделювання та оптимізація процесу перевалки вантажів у загальнотранспортних вузлах (2014)
Жіжа Б. А. - Взаємовплив структури та ефективності системи управління агентсько-експедиторського холдингу на контейнерному ринку України (2014)
Балобанов А. О. - О проблемах правового статуса и безопасной эксплуатации элементов портовой инфраструктуры в свете закона Украины "О морских портах Украины", Постан М. Я. (2014)
Питерская В. М. - Ценностный подход в управлении развитием проектно-ориентированной организации (2014)
Крук Ю. Ю. - Адаптивные структуры управления стивидорной компании (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2014)
Ахмід С. С. - Роль В.В. Капніста та Є.Є. Келера у справі охорони археологічних пам'яток Півдня України (2011)
Потапенко Я. О. - Історичні репрезентації соматичної проблематики в контексті методологічних новацій в соціальній антропології (2011)
Коршак Я. М. - Чинники укріплення польської етнічної ідентичності на Півдні України (2011)
Худайбердиєва (Аширгельди-гизи) О. А. - До питання вивчення ісламських настанов в системі харчування кримських татар (2011)
Шевченко О. Б. - Сарматська жінка за даними нарративних джерел (2011)
Верещагіна Н. В. - Церква Пресвятої Богородиці Десятинної в контексті ідеологічної програми християнізації Русі (2011)
Вінцковський Т. С. - Рада народних представників Таврійської губернії в революції 1917 року: "український чинник" (2011)
Гальчинський В. Л. - Диверсійна та військова діяльність Чернігівсько-Волинського партизанського з'єднання під керівництвом О.Ф.Федорова на території Правобережної України та Білорусі (1943-1944 рр.) (2011)
Гончарук Т. Г. - Арештантські роти цивільного відомства у розбудові Одеси другої третини ХІХ ст. (2011)
Джумига Є. Ю. - Вплив Першої світової війни на криміногенну ситуацію в Одесі (липень 1914 – лютий 1917 рр.) (2011)
Дьомiн О. Б. - Одеський транспортний вузол в період становлення румунської окупацiї на Півдні України, Черкасов О. А. (2011)
Кузьміна С. Б. - Формування соціально-правового статусу болгар Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (2011)
Кучерук М. С. - Внесок Народного Руху України у прийняття Закону України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" (2011)
Молоткіна В. К. - Типізація видавництв державного сектора за тематичним напрямком літератури в УСРР в другій половині 1920-х рр. (2011)
Моторна І. В. - Питання репатріації румунів у Трансністрію: до постановки проблеми (2011)
Синявська О. О. - Проекти заснування Новоросійського університету в середині ХІХ ст. (2011)
Сугак В. В. - Харчування як складова частина повсякденного життя промислових робітників Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Циганенко Л. Ф. - Інкорпорація кримськотатарської аристократії до складу російського дворянства (2011)
Чорна Л. М. - Процес заснування землеробських артілей та їх господарська діяльність в Херсонській губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Бондаренко Д. Я. - Нові держави як бази російської монархічної контрреволюції у 1918 році (2011)
Ботіка Т. С. - Діяльність англійських тред-юніонів у висвітленні російських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Демченко О. П. - Діяльність військових спеціалістів Великобританії в Одесі у листопаді-грудні 1918 р. (2011)
Дергачова А. С. - Аргентинське питання на першій конференції Об’єднаних Націй (2011)
Казаков Т. М. - Гендерний аспект соціальної доктрини Тертуліана (2011)
Ковальський С. В. - Депортація архієпископа Макаріоса ІІІ в контексті антиколоніальної боротьби на Кіпрі (1956-1959 рр.) (2011)
Скрипніченко-Ковальська М. С. - Гумор як феномен вікторіанської суспільної думки (на прикладі військової тематики) (2011)
Степанов В. А. - Посольський корпус України та Німеччини як фактор розвитку двосторонніх відносин, Пахомова Н. І. (2011)
Усатенко І. А. - Лібералізм та соціалізм у світосистемному підході І. Валлерстайна: конкуренти чи союзники? (2011)
Горнова І. С. - Особливості опису повстань Варди Скліра та Варди Фоки у візантійських джерелах ХІ ст. (2011)
Гулянович І. М. - Соціотопографія передмість Одеси в кінці XVIII ст. – середині ХІХ ст. (2011)
Залєвський В. В. - Історія публікації мемуарів маршала СРСР А.І. Єрьоменко (1959-2009 рр.) (2011)
Стамбол І. І. - "Липівські читання" – новітній доробок одеської біографістики (2011)
Штепко О. Ю. - До парадигми культурного освоєння острову Зміїного у першій половині ХІХ ст.: острів в системі наукових досліджень Північного Причорномор'я (2011)
Дьомін О. Б. - Рецензія на: Филипенко А.А. Первый архипастырь. Жизнь и дела митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони). – Одесса: ВМВ, 2009 (2011)
Галушка Н. Б. - Дитячий побут та виховання у сільських родинах 20-40 рр. ХХ століття (за матеріалами Миколаївського та Кодимського районів Одеської області) (2013)
Демченко О. В. - Ритуал перевертання посуду в поховальному обряді катакомбної культури та спроби інтерпретації його значення (2013)
Новосьолова Ю. І. - Соціальна стратифікація в традиційній трапезі на прикладі корінних народів Криму (2013)
Рогатін В. М. - Типологізація неорелігійних об’єднань, вітчизняний та світовий досвід (2013)
Шабашов А. В. - З історії дослідження системи термінів спорідненості болгар (2013)
Асанова У. К. - Основні етапи формування музейної мережі Кримської АРСР (1920-1924 рр.) (2013)
Вінцковський Т. С. - Катеринославська українська губернська рада: передумови становлення та колективний портрет (березень – травень 1917 року) (2013)
Джумига Є. Ю. - Продовольче становище в Одесі протягом Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.) (2013)
Кіндрачук Н. М. - Історико-культурна спадщина Тернопільської області: сучасний стан та перспективи використання в туризмі (2013)
Королевська Ю. Ю. - Розширення сфер професійної діяльності жіноцтва м. Одеси в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.(за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2013)
Кравченко О. В. - Товариства опіки над дітьми на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Лекар А. М. - Боротьба за владу в Подільській губернії в добу Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Лобан А. А. - "Пошуки відьом" чиновниками Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства напередодні польського повстання 1863 р. (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2013)
Полторак В. М. - Михайло Чайковський і Козак-Алай в Османській Армії (1853-1877 рр.) (2013)
Синявська О. О. - Заснування Одеської комерційної гімназії на початку ХІХ ст. (2013)
Стамбол І. І. - Олександр Олесь та Іван Липа: до питання про зв`язки українських діячів на початку ХХ ст. (2013)
Гончарук Т. Г. - Дії російської влади щодо облаштування Сулінського гирла Дунаю у 1830-х – на початку 1850-х рр.: проекти та їхня реалізація (2013)
Демченко О. П. - Діяльність британського військового контингенту на Кавказі та Сочинський конфлікт (листопад 1918 р.– червень 1919 р.) (2013)
Кінка С. М. - Суспільно-політичні рухи в Латвії доби перебудови за матеріалами республіканської радянської преси(допарламентський етап: 1985 – початок 1989 рр.) (2013)
Міронова І. С. - Поштово-телеграфний зв’язок на півдні Російської імперії в роки правління Олександра ІІІ (1881–1894 рр.) (2013)
Сидун І. В. - Участь південноросійської періодичної преси в репрезентації технічних досягнень Сполучених Штатів другої половини ХІХ століття (2013)
Филипенко А. О. - Церква і освіта в Бессарабії у першій чверті ХІХ століття (2013)
Ложешник А. С. - Отамани Бузького козацького війська: просопографічний портрет (2013)
Прохорова Т. О. - Про старожитності Південно-Західного Криму в записках торгових дипломатів Ж. Рейї та Ж. Ф. Гамби (2013)
Шахін Ю. В. - Чому розпалась Югославія? Версії української історіографії (2013)
Штепко О. Ю. - Вивчення острова Зміїний у другій половині ХХ століття: формулювання сучасної наукової парадигми (2013)
Дьомін О. Б. - Двадцять років незалежності України в контексті всесвітньої історії (2013)
Кухарук О. В. - Читаючи та перечитуючи – вчитуємося. Рец.: Бачинська О. Козацтво в "післякозацьку добу" української історії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) (2013)
Від редактора (2015)
Гаврілова Л. Г. - Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Козир А. В. - Історико-педагогічний вимір майстерності вчителів (2015)
Lobachova I. M. - Principles of Forming Foreign Language Communicative Competence of Prospective Teachers of English (2015)
Панасенко Е. А. - Підготовка майбутнього вчителя до дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх школах (2015)
Тан Цземін - Основні підходи до музичного навчання учнів у Китаї (2015)
Інь Маоюань - Вплив національних та європейських традицій у вокальній педагогіці Китаю (2015)
Помирча С. В. - Особливості семантики емоційності та експресивності в структурі слова, Бєльська Т. С. (2015)
Сиротенко В. П. - Від Майдану до Майдану: проблематика творів, присвячених Майдану 2004 року та Революції Гідності (2015)
Федь І. Є. - Працелюбство в системі творчого розвитку молодшого школяра, Шейкаш А. О. (2015)
Хващевська О. О. - Трудове виховання як чинник соціалізації особистості сільського учня (друга половина ХХ століття) (2015)
Дичко В. В. - Вивчення показників рухової активності дітей із патологією зору, Дичко Д. В., Василевський В. С. (2015)
Дычко Е. А. - Уровень адаптационного напряжения организма детей школьного возраста (7 – 10 лет) со сколиозом (2015)
Ричкова М. Ю. - Становлення та розвиток фізичного виховання у вищій школі США (2015)
Шейко В. И. - Развитие двигательных качеств и их зависимость от конституции тела у студентов медицинской группы, Львов А. С. (2015)
Beskorsa O. S. - Ways of Using the Internet While Teaching the English Language (2015)
Другов М. С. - Форми та методи діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді в напрямі адаптації підростаючого покоління до повноцінного життя в суспільстві (2015)
Ішутіна О. Є. - Використання інтерактивних технологій у моніторингу професійної лінгвометодичної компетентності студентів-філологів (2015)
Прийменко Л. В. - Зародження і формування медіаосвіти як засобу виховання культури особистості в системі освіти Канади (2015)
Хижняк І. А. - Жанри електронної лінгвометодики для початкової школи (2015)
Ябурова О. В. - Використання дидактичної гри в навчанні молодших школярів іноземних мов, Павлович А. Ю. (2015)
Белозор О. С. - Функционирование прилагательного "волшебный" в современной эргонимии (2015)
Высоцкая Т. Н. - Номенклатурный знак в системе средств номинации горнотехнических артефактов (2015)
Ким Л. А. - Понятие о неизменяемом зависимом компоненте термина и его признаках (2015)
Мосієвич Л. В. - Роль генералізації в утворенні англомовних евфемізмів (2015)
Меньшиков И. И. - Особенности синтаксической сочетаемости русских субстантиватов (2015)
Нашиванько О. В. - К вопросу о понятийной организации терминосистемы медицинской косметологии (2015)
Омельяненко В. А. - Комбинаторика компонентов рекламного заголовка как средство создания его экспрессии (на материале журнала "Т3") (2015)
Панченко Е. И. - Семантико-стилистические особенности нового жанра иронической поэзии (2015)
Пикалова А. Н. - Способы речевого воздействия лектора (2015)
Половинко Е. А. - Средства выражения числового значения в русском и французском художественном тексте (на материале "Одесских рассказов" Исаака Бабеля) (2015)
Пристайко Т. С. - Креативные возможности русской деривации (на материале сложных названий придуманных профессий) (2015)
Приходько А. Н. - Категории "противительность" и "причинность" в единстве и противоположности (2015)
Сидоренко Е. Н. - Специфика выбора языковых средств при номинации объектов производства, Ельцова С. С. (2015)
Suima I. P. - Responsive sentences out of the question-answer system (2015)
Цілина М. М. - Сутність ідеоконцепту в українських радянських фільмонімах золотої колекції вітчизняного кіно (2015)
Шепель Ю. А. - Основные тенденции развития современной дериватологии с позиции когнитивизма (2015)
Шкурко Е. В. - Двучленная парадигматико-синтаксическая омонимия в современном русском языке (2015)
Шпітько І. М. - Семантичний розвиток праслов’янської лексеми *šаty в сучасних слов’янських мовах (2015)
Шепель Ю. А. - Наличие вариантов в языке и проблема языковой нормы. Изучение конкуренции вариантов как этап в определении тенденций и живых активных процессов в развитии языка (Рецензия на монографию С. Л. Попова "Русская грамматическая вариативность в когнитивно-эволюционном освещении") (2015)
Большаков В. І. - Від політехнічного інституту до будівельної академії, Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І., Волкова С. П. (2016)
Большаков В. І. - Проблеми продовження експлуатації та реконструкція великопанельних п’ятиповерхових будівель 50 – 60-х років ХХ ст., Євсєєва Г. П., Разумова О. В. (2016)
Заренбин В. Г. - Определение плотности тепловых стационарных потоков на поверхностях гильзы цилиндра двс методом оптимальной фильтрации калмана (2016)
Косолап А. И. - Алгоритм поиска времени завершения сложного проекта, Нестеренко А. М. (2016)
Тімченко Р. О. - Математичне обґрунтування теорії спільної роботи фундаменту й основи з урахуванням "арочного” ефекту, Крішко Д. А. (2016)
Самородов А. В. - Новая конструкция плитно-свайного фундамента (2016)
Егоров Е. А. - Иллюзия массы: е = m∙c2 (2016)
Белоконь А. И. - Теоретические аспекты определения и взаимодействия заинтересованных групп лиц в проектах, Маланчий С. А., Алкубалайт Т. А. (2016)
Большаков В. И. - Влияние деформации в межкритическом интевале температур при контролируемой прокатке с ускоренным регулируемым охлаждением на конечную структуру и свойства толстолистового проката, Сухомлин Г. Д., Ткач Т. В. (2016)
Подолинный С. И. - Особенности проектирования центра предоставления административных услуг в днепропетровске, Болдырева Е. Г., Дацкив Д. В. (2016)
Сторінка редактора (2015)
Гоженко А. І. - Функціональний нирковий резерв: фізіологічне значення функціонального ниркового резерву та обґрунтування методики його визначення, Кравчук А. В., Сірман В. М., Никитенко О. П., Романів Л. В. (2015)
Иванов Д. Д. - Блокаторы ренин-ангиотензиновой системы и функциональный резерв почек. Есть ли предел ренопротекции? (2015)
Никитин О. Д. - Эффективная антибактериальная терапия осложненных инфекций мочевых путей (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського