Роман С. В. - Основні шляхи вирішення проблем підвищення ефективності використання дорожніх вкладень в умовах міських населених пунктів, Кизима С. С. (2012)
Ігнатюк В. В. - Оптимізаційні моделі в управлінні станом дорожнього одягу автомобільних доріг (2012)
Петрович В. В. - Оптимізація стратегії ремонту та утримання водопропускних труб, Соколов О. В. (2012)
Лихоступ М. М. - Процеси управління вартістю дорожніх робіт, Ліпський Г. Є. (2012)
Соколова Н. М. - Показники експлуатаційної якості в контрактах на ремонт та утримання автомобільних доріг (2012)
Червякова В. В. - Основні етапи впровадження контролінгу на підприємствах автосервісу (2012)
Данчук В. Д. - Класифікація структурних елементів вулично-дорожньої мережі методами кластерного аналізу, Олійник Р. В., Самойленко Є. С., Тарабан С. М. (2012)
Жук В. М. - Математична модель наповнення ексфільтраційної траншеї в безрозмірних змінних при постійному притоці дощового стоку, Бошота В. В. (2012)
Петрович В. В. - Довгострокове прогнозування величини річкового стоку методом SVD – розкладення, Артеменко В. А. (2012)
Савенко В. Я. - Математичне моделювання течії в зонах розгалуження річкового потоку, Славінська О. С., Козарчук І. А. (2012)
Шпиг А. Ю. - Імітаційна модель для дослідження впливу випадкових факторів на стан покриття дорожнього одягу (2012)
Петрович В. В. - Особливості використання поліетиленових труб для ремонту штучних споруд на автомобільних дорогах, Скрипник Т. В., Скрипник В. Ю. (2012)
Снитко В. П. - Визначення вантажопідйомності прогонових будов сталезалізобетонних мостів (2012)
Шинкарук Л. А. - Захист мостових опор від розмиву на передгірських ділянках річок за допомогою перепадів, Ясінська Л. Р. (2012)
Чечуга О. С. - Математичне моделювання процесу взаємодії круглої залізобетонної труби з ґрунтом середовища під дією зовнішнього навантаження, Каськів В. І., Петрович В. В. (2012)
Висоцький С. П. - Очищення стічних вод із систем водовідведення на автомобільних дорогах, Столярова Н. О., Коновальчик М. В., Чмихалова Ю. Ю. (2012)
Литвиненко Т. П. - Моделювання просторового розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг, Ткаченко І. В. (2012)
Тютюнник Я. С. - Аналіз небезпек повязаних з роботою автозаправних станцій (2012)
Дудніков О. М. - Основне рівняння багаторядного щільного транспортного потоку на ділянці дороги визначеної довжини (2012)
Кожушко В. В. - Досвід організації дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та місцях лівовідднесених розворотів транспортних засобів і підходах до них та деякі технічні рішення по його удосконаленню, Кожушко В. П., Перістий О. О. (2012)
Шаповалов А. Л. - Методика обліку складу дорожнього руху з рухомого транспортного засобу (2012)
Титул, зміст (2016)
Бондар Ю. - Давньоримське видавництво: усна традиція, письмо та закони в контексті суспільних трансформацій (2016)
Тріщук О. - Робота редактора над рухомим рядком (2016)
Рабаданова Л. - Бібліометричний аналіз наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання в загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова" (1998—2015 рр.) (2016)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2016 роц і (2016)
Тріщук О. - Дослідження систематизації інформації: актуально, ґрунтовно, перспективно (2016)
Геращенко М. - Перші вітчизняні друковані бібліографічні пам'ятки як важливе джерело документальної пам'яті України, Добровольська Л. (2016)
Якубова Т. - Теологічні видання у фондах літератури французькою, польською мовами НБУВ (2016)
Трачук Л. - Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек (2016)
Подуфала Ю. - Інформаційне забезпечення комплектування документно-інформаційними ресурсами бібліотеки ВНЗ, Рябець І. (2016)
Черниш Н. - Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору (2016)
Конта Р. - Етнографічна збірка музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: сучасна українська історіографія (2016)
Васьківська О. - Книговидавнича діяльність в УСРР у 1926 р.: тенденції та особливості розвитку (2016)
Перунін В. - Християнізація відносин — основоположна складова державної розбудови Київської Русі — рік 947 (2016)
Булах Т. - Заходи з популяризації читання: загальна характеристика (2016)
Балюн О. - Інформаційні закладки в голлівудських фільмах як засіб формування негативних стереотипів про Україну (2016)
Авакумов И. А. - К 10-летию открытия храма в честь иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" (2012)
Іпатов А. В. - Інвалідність працюючих осіб та осіб працездатного віку, Коробкін Ю. І., Ханюкова І. Я. (2012)
Іпатов А. В. - Основні показники інвалідності внаслідок новоутворень, Павлов П. В., Кузьміна Л. В., Віноградов А. Ю. (2012)
Ханюкова І. Я. - До поняття "інвалідність" (2012)
Чуйко О. Л. - Ураження зорового аналізатора інвалідів унаслідок черепно-мозкових травм, Аліфанова Т. А., Голик В. А. (2012)
Кондрашова И. А. - Медико-социальная экспертиза больных с контрактурой Дюпюитрена, Кондрашов А. Н. (2012)
Лепський В. В. - До питання реабілітації інвалідів в Україні, Семененко О. В., Макаренко С. В. (2012)
Лепський В. В. - Основні проблеми трудової реабілітації людей з обмеженими можливостями та напрямки її забезпечення, Лихогруд Н. П. Семененко О. В., Макаренко С. В. (2012)
Канюка Е. В. - Физическая реабилитация при посттравматических повреждениях периферических нервов верхней конечности, Забара О. Ю., Меренко Ю. С. (2012)
Дроздова И. В. - Комбинированная терапия квинаприлом и серталином у больных артериальной гипертензией с нозогениями (2012)
Тарасенко О. М. - Сучасні принципи надання медичної допомоги хворим з хребетно-спинномозковою травмою в Україні (2012)
Дроздова И. В. - Расстройства депрессивного спектра у больных с врожденными пороками сердца, Кущ И. П., Суганяк К. А. (2012)
Дроздова И. В. - Психологические защитные механизмы и их значимость в формировании внутренней картины болезни, Храмцова В. В., Суганяк К. А. (2012)
Ипатов А. В. - О стандартах Министерства здравоохранения Украины, информированных согласиях пациента; его иске к медучреждению о возмещении материального ущерба и морального вреда, Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Мороз Е. Н., Колесниченко Г. Г., Бевзюк С. Н., Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2012)
Ипатов А. В. - О поступившем заявлении: "…правового толкования… инвалидности с целью защиты … конституционного права на жилье…", Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Мороз Е. Н., Колесниченко Г. Г., Бевзюк С. Н., Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2012)
Ипатов А. В. - Об иске в гражданском деле по обжалованию заочного заключения экспертной комиссии НИИ, Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Мороз Е. Н., Колесниченко Г. Г., Бевзюк С. Н., Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2012)
Барна Н. В. - Культура в інформаційному суспільстві: процеси трансформації (2014)
Лозниця С. А. - Україна та Європа: взаємовпливи культур в історичній ретроспективі (2014)
Береза В. О. - Політична культура суспільства як основне джерело політичної соціалізації особистості (2014)
Ткаченко Л. Г. - Концептуальні риси світоглядно-методологічного мислення в контексті соціального відчуження особистості (2014)
Абдрахманова М. Ж. - Роль еліти у формуванні національної культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Бичук І. О. - Автономістсько-федералістська концепція М. Драгоманова (2014)
Сень А. О. - Значення Л. Вітгенштайна для філософських перспектив Р. Рорті (2014)
Боднарчук Л. С. - Компаративнe дослідження Західної та Східної цивілізацій Б.Расселом: проблема загальнолюдських цінностей (2014)
Сироватський С. А. - Київські адреси архітектора В. Городецького, Васильєва В. В. (2014)
Любивий Я. В. - Світоглядні, методологічні та праксеологічні засади предмета філософії (2014)
Димитров В. Ю. - До питання про інноваційні стратегії в управлінні (2014)
Жуленков О. В. - Історичні витоки сучасного методологічного дискурсу про інтегральний підхід (2014)
Боятюк О. В. - Соціальні мережі як інструмент безперервної освіти: уніфікація понять та міра використання (2014)
Буцикіна Є. О. - Естетичний аналіз літературно-критичних ідей Ж. Батая в межах концепції трансгресивного досвіду (2014)
Яковенко А. І. - Особливість вчення про вселенськість (2014)
Шевченко Ю. М. - Релігійна свобода і релігійні права у часовому вимірі (2014)
Качан К. Є. - Неоязичницькі організації на території сучасної України (2014)
Кузьмук О. М. - Проблема релігійної ідентичності в мультирелігійному просторі українського суспільства (2014)
Редколегія (2012)
Неізвестна Н. В. - Розрахунок пропускної здатності кільцевих розв’язок автомобільних доріг з урахуванням коефіцієнта подовжнього зчеплення, Красильнікова О. В. (2012)
Олійник М. О. - Методи проектування червоної лінії поздовжнього профілю автомобільних доріг опуклими вертикальними кривими змінного радіуса (2012)
Різніченко О. С. - Аналiз icнуючих методiв проектування асфальтобетонного покриття на мостах за умовою зсувостiйкості (2012)
Хом’як А. Я. - Проектування з’їздів транспортних розв’язок, Татарченко С. В. (2012)
Чечуга О. С. - Особливості моделювання ґрунтових основ у розрахунках методом скінчених елементів, Каськів С. В., Яремов А. П. (2012)
Кіяшко І. В. - Вплив температурної сегрегації на формування структури асфальтобетонних шарів, Мінаков О. С. (2012)
Мозговий В. В. - Технологія виробництва та апробація бітумного вяжучого "Полігум" в умовах України, Онищенко А. М., Невінгловський В. Ф., Гаркуша М. В., Резнік Ю. Л., Аксьонов С. Ю. (2012)
Мусцяця О. Н. - Підприємства кольорової металургії як джерело постачання шлаків – основної складової штучних цементів різного призначення, Кунілов П. Д. (2012)
Аленіч М. Д. - Холодний ресайклінг із застосуванням повільнотвердіючих мінеральних вяжучих і розрідженого бітуму (2012)
Кірічек Ю. О. - Посилення високих насипів у складних інженерно-геологічних умовах, Балашова Ю. Б., Кочан С. М. (2012)
Роман С. В. - До прогнозування витрат автомобілями палива в залежності від стану проїзної частини в умовах дорожніх мереж міських населених пунктів, Кизима С. С. (2012)
Соколова Н. М - Основи державно-приватного партненрства в експлаутації автомобільних доріг, Шкарівська Н. Ю. (2012)
Хом’як А. Я. - Порівняння вітчизняних та європейських норм на проектування доріг, Назіна М. О. (2012)
Червякова В. В. - Механізм контролінгу в управлінні підприємствами автосервісу (2012)
Гамеляк І. П. - Аналіз методів розрахунку покриттів із кам'яних елементів брукування, Карафізі Л. М. (2012)
Данчук В. Д. - Ранжування структурних елементів вулично-дорожної мережі за допомогою індексного методу, Олійник Р. В., Самойленко Є. С., Тарабан С. М. (2012)
Корольков Р. О. - Забезпечення достовірності методики розрахунку стійкості укосів армованих геосинтетичними матеріалами, Шилін І. В. (2012)
Кузло М. Т. - Деформації багатошарового грунтового масиву при наявності масопереносу сольових розчинів та дії фільтраційного потоку (2012)
Артеменко В. А. - Прогнозування нерегулярних часових рядів методом локальної аппроксимації, Петрович В. В. (2012)
Ряпухін В. М. - Вплив температурних напружень при розрахунку тонкошарових асфальтобетонних покриттів на цементобетонній основі, Дорожко Є. В. (2012)
Жук В. М. - Максимальна витрата дощових стічних вод з прямокутних у плані урбанізованих басейнів стоку з водозбірним лотком, Матлай І. І. (2012)
Чечуга О. С. - Вибір числового методу моделювання напружено-деформованого стану роботи конструкції "насип – труба – основа", Яремов А. П. (2012)
Кузьмінець М. П. - Принципи формування спеціальних землерийних машин та комплексів для роботи в умовах близько розташованих діючих трубопроводів (2012)
Богаченко М. В. - Автозаправні станції - потенційно небезпечні обєкти на автомобільних дорогах, Тютюнник Я. С. (2012)
Омельчук С. К. - Екологічні проблеми забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту в містах Комсомольськ та Київ, Масюк Е. М. (2012)
Шаповалов А. Л. - Екологічна ситуація в північному регіоні та Київській області України (2012)
Дудніков О. М. - Основні рівняння багаторядного щільного транспортного потоку за характерними дорожньо-транспортними ситуаціями (2012)
Єресов В. І. - Обґрунтування умов впровадження технологій гнучкого світлофорного регулювання, Дідківська Л. С. (2012)
Лапутин Р. О. - Метод оцінки та підвищення поточної безпеки руху на перехрестях на одному рівні в режимі реального часу (2012)
Канін О. П. - Ризики в проектах автомобільних доріг, Татусь В. В. (2012)
Десята алуштинська у Княжичах (2016)
20 років з журналом "Упаковка" (2016)
Взаимовыгодное партнерство (2016)
Барбаш В. . - Вплив амфотерних полімерних смол на властивості пакувальних матеріалів із макулатури, Остапенко А. А., Мороз В. М. (2016)
Упаковка как защита от подделок и контрафакта (2016)
Рибна продукція в Україні (ринок, тенденції, упаковка) (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Маркетологи информируют. . . (2016)
Гибкая альтернатива жесткой упаковке (2016)
Склярова О. С. - Сертификация BRC IOP (практические советы) (2016)
Контроль безпечності харчової продукції в упаковці (2016)
Marchesini Group в Украине – новые возможности (2016)
Гавва О. М. - Моделювання операції орієнтування тарних вантажів на гравітаційних спусках, Кривопляс-Володіна Л. О., Лук’яненко М. С. (2016)
Гриценко(Сарапулова) О. О. - Вплив факторів технологічного середовища на оптичні показники друкованих функціональних паковань, Шерстюк В. П. (2016)
Принтеры-аппликаторы – искусство интеллектуальной печати (2016)
Селективная вакуумная металлизация (2016)
Бабак А. В. - Розширена відповідальність виробника за відходи упаковки, Слабий В. Г. (2016)
Ивченко А. И. - Деревянная бочка – колыбель для виски (история отношений) (2016)
Весна українських пакувальників (2016)
Мікула О. М. - Думки вголос (навіяні українським конкурсом) (2016)
Служба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Вітання начальника Відділу медико-соціальної експертизи МОЗ України Черняка С. І. (2012)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 7 грудня 2012 року про уведення в дію рішення розширеного засідання Колегії МОЗ України від 2 листопада 2012 року (2012)
Дроздова І. В. - Основні показники інвалідності внаслідок хвороб органів травлення, Степанова Л. Г., Омельницька Л. В., Ємець М. М., Яковенко Н. О. (2012)
Лисунець О. М. - Провідні післяопераційні ускладнення у хворих із вродженими вадами серця після їх хірургічної корекції, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Танцура О. В., Зубко І. М. (2012)
Паніна С. С. - Стандартизація оцінки реабілітаційного потенціалу у хворих та інвалідів унаслідок хронічного обструктивного захворювання легень професійного ґенезу, Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Концур В. М., Гавриленко Н. М., Товт В. Д. (2012)
Тарасенко О. М. - Частота застосування методів лікування при ускладненій хребетно-спинномозковій травмі, Хом’яков В. М., Канюка Е. В., Забара О. Ю. (2012)
Дроздова И. В. - Комбинированная антигипертензивная и психо-фармакотерапия больных артериальной гипертензией, Чумак Г. Б., Власенко А. А. (2012)
Рыков С. А. - Методологические особенности изучения прикладных вопросов наследственной патологии глаз у детей, Савина Е. М. (2012)
Дроздова И. В. - Особенности личности больных и инвалидов с оперированными врожденными пороками сердца, Мацуга О. Н., Суганяк К. А. (2012)
Дроздова І. В. - Кардіоваскулярний ризик при артеріальній гіпертензії та нозогеніях, Чумак Г. Б., Власенко А. О. (2012)
Мирончук Л. В. - Діагностичні критерії в медико-соціальній експертизі прогнозування виникнення після травматичних ускладнень ліктьового суглоба за рентгенологічними даними (2012)
Лепський В. В. - Медико-соціальна експертиза в системі Мінсоцполітики України (2012)
Обговорення Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.06.2012 р., № 420 (2012)
Ипатов А. В. - Ситуативная взаимосвязь (обусловленность) соотношений требований законов, подзаконных актов, пленумов Верховного суда Украины; судов различных инстанций; истца, Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Мороз Е. Н., Голик В. А., Колесниченко Г. Г., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2012)
Ипатов А. В. - О требованиях заявителя "Рассмотреть вопросы … причинной связи смерти … мужа" в ее присутствии, на МСЭК института, Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Мороз Е. Н., Голик В. А., Колесниченко Г. Г., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2012)
Андерсон Т. - Дві етики Сартра: від автентичності до інтегрального гуманізму. Розділ 7. Друга етика (2014)
Опанасюк Ю. І. - Інноваційний прогрес як новий тип суспільного розвитку (2014)
Попова І. В. - Основні характеристики трансформаційного суспільства як середовища екобезпечного розвитку (2014)
Ярош О. А. - Теоретичні засади дослідження сучасних мусульманських рухів та організацій у контексті глобалізації (2014)
Буцикін Є. С. - Антропологічні засади практичної орієнтації (2014)
Блозва Л. М. - Прогрес індустрії Hi-Tech і Hi-Hume та перспективи преображення людини (2014)
Омельченко Ю. О. - Проблема перетворення людської природи в епоху Інтернету "розумних" речей (2014)
Сенченко А. Я. - Цивілізаційний вимір феномену духовності та втілення її в українських реаліях (2014)
Кононенко Т. В. - М. О.Бердяєв: досвід персоналістичної філософії (2014)
Клочков І. В. - Антропологічна топологія герметичної традиції епохи Відродження (2014)
Стрєлкова А. Ю. - Інтерпретація буддійського поняття порожнечі у "Грідая-сутрі" (2014)
Шевчук Ю. А. - Феномен гіпертексту та концептуальні стратегії постструктуралізму (2014)
Кисельов М. М. - Інтегративні тенденції сучасного наукового пізнання, Гвоздяк В. М. (2014)
Барна Н. В. - Художня діяльність у контексті розвитку візуальних арт-практик (2014)
Балінченко С. П. - Особливості реалізації механізмів тиску і переконання в умовах соціокультурних перетворень (2014)
Дмитренко К. С. - "Життєсвіт" і "система" в процесі ґлобалізації суспільства: порівняльний аналіз евристичного застосування концепцій (2014)
Богдановський І. В. - Методологічний аспект дослідження нових і нетрадиційних релігій (2014)
Федоренко Н. І. - Студентська молодь України: формування адаптаційного потенціалу майбутнього фахівця (2014)
Редколегія (2013)
Бошота В. В. - Вплив площі басейну стоку на параметри eксфільтраційних траншей (2013)
Гамеляк І. П. - Протиерозійний захист при будівництві та реконструкції автомобільних доріг, Гордієнко А. С. (2013)
Гамеляк І. П. - Дослідження впливу швидкості навантаження та ширини зразка на механічні властивості термоскріпленого геотекстилю, Дмитренко Л. А., Шатило Т. В., Строкач С. Л. (2013)
Дубик О. М. - Розрахунок на міцність захисних залізобетонних обойм безнапірних труб дощових мереж від дії дорожнього покриття і тиску тягача нк-80 (2013)
Єрмакова І. А. - Екологічний підхід при будівництві будівель і споруд на насипах (2013)
Жук В. М. - Метод гідравлічного розрахунку нестаціонарних гідравлічних процесів у блочних очисних спорудах дощових стічних вод, Павлишин В. Г. (2013)
Ільченко В. В. - Аналіз стану штучних споруд на території полтавської області, збудованих на початку хх століття, Слінчук П. Б., Сергєєв О. С. (2013)
Кривенко Ю. М. - Про необхідність і спосіб контролю температури поверхні аеродромів та автошляхів, Елятинський А. О., Кривенко А. Ю. (2013)
Кузло М. Т. - Моделювання вертикальних зміщень ґрунтового масиву в процесі його осушення (2013)
Литвиненко А. С. - Про недоцільність використання приладу В.С. Сиралєва для визначення коефіцієнта фільтрації пісків у ДСТУ Б В.2.1-23:2009, та необхідність відмови від влаштування "дренуючих" піщаних шарів в основі дорожніх одягів автомобільних доріг (2013)
Малахов А. В. - Оценка кавитационных характеристик поворотных регуляторов расхода, Рублев А. В., Старостин С. Н. (2013)
Неїло Я. В. - Вплив форми гідрографу на загальній розмив під мостовими переходами (2013)
Osiaiev Iu. M. - Тhe use of the dirichlet distribution in probability statistic methods of research, Bryk D. (2013)
Петрович В. В. - До оцінки синхронності коливань річного стоку річок, Артеменко В. А. (2013)
Савенко В. Я. - Особливості урахування надходження кількості вологи в дренажні конструкції при відтаванні грунту земляного полотна, Славінська О. С., Усиченко О. Ю., Стьожка В. В. (2013)
Савенко В. Я. - Математична модель розгалуженого потоку в зоні впливу мостового переходу з груповими отворами, Славінська О. С., Козарчук І. А. (2013)
Сліпець О. В. - Визначення ефективності використання геотекстилю в дорожньому будівництві за допомогою розподілу діріхле (2013)
Сорочук Н. И. - Анализ методов очистки сточных вод с поверхности автомобильных дорог в инженерных сооружениях (2013)
Ткачук С. Г. - Критеріальне рівняння залишкового розмиву, Башкевич І. В. (2013)
Ткачук С. Г. - Особливості врахування гідростатичного тиску в проектуванні фундаментів мостових опор, Євсейчик Ю. Б., Медведєв К. В. (2013)
Ткачук С. Г. - Види хвиль і побудова кривої вільної поверхні при прориві греблі, Матвєєва К. Ю. (2013)
Чечуга О. С. - Результати математичного та числового моделювання навантажень на круглі водопропускні труби в земляному полотні, Каськів В. І., Каськів С. В. (2013)
Шилін І. В. - Розробка алгоритму підбору конструктивних елементів при проектуванні водопропускних труб на техногенно-деформованих територіях, Грицук Ю. В. (2013)
Юрченко В. А. - Защита природных экосистем от загрязнения ливневыми стоками с мостовых сооружений на водотоках, Михайлова Л. С., Ячник М. В. (2013)
Вітання Президента ВГО "Українська асоціація боротьби з інсультом", професора Поліщука М. Є. (2013)
Вітання директора департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України Хобзея М. К. (2013)
Іпатов А. В. - Актуальні питання медико-соціальної експертизи: технологія, сучасна законодавча база, Ханюкова І. Я. (2013)
Мороз О. М. - Основи складання індивідуальної програми реабілітації (2013)
Голик В. А. - Особенности эпидемиологии инвалидности при заболеваниях нервной системы в Украине: клинико-экспертные сопоставления (10-летний украинский опыт), Гондуленко Н. А., Мороз Е. Н., Богуславский Д. Д., Погорелова В. А. (2013)
Голик В. А. - Принципи медико-соціальної експертизи при неврологічній патології, Мороз О. М., Богуславський Д. Д. (2013)
Передмова (2015)
Павелків Р. В. - Завдання та перспективи психологічної служби РДГУ (2015)
Петренко О. Б. - Інноваційна діяльність практичного психолога в організації роботи "школи сприяння здоров’ю" (2015)
Литвиненко С. А. - Психологія травми: трансгенераційний та феноменологічний аспекти, Ямницький В. М. (2015)
Абрамова С. В. - Психолого-педагогічна діагностика сформованості соціальної активності у старших підлітків (2015)
Артемова О. І. - Креативність як чинник розвитку професійних якостей майбутнього практичного психолога (2015)
Барно О. М. - Причинно-наслідкові відносини у психології розвитку особистості (2015)
Білоус Р. М. - Ціннісні орієнтації в процесі само актуалізації старшокласників, Боровська А. С. (2015)
Большакова А. М. - Поведінка типу А як проблема професійного здоров’я майбутніх менеджерів (2015)
Борейчук І. О. - Умови використання арт-терапевтичних технік в роботі із геронтопсихологічною групою клієнтів, Євдокимов Р. В. (2015)
Борисова А. О. - Психологічний моніторинг міжкультурної адаптації студентів-іноземців у країні навчання (2015)
Бучко В. Б. - Проблема справедливості психологічний аспект (2015)
Вознюк Ю. С. - Аналіз проблеми самоствердження особистості (2015)
Воробйов А. М. - Умови адаптації та фактори дезадаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі, Демчук О. О. (2015)
Воронов Н. П. - Здоровьесберегающие технологии в профилактике состояния здоровья студентов специальной медицинской группы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, Курячий С. В. (2015)
Герман Л. В. - Значущість психологічної складової у професійній підготовці правоохоронців (2015)
Грицюк І. М. - Емоційне виховання як засіб запобігання емоційної травми у дітей (2015)
Грубляк В. В. - Розвиток пізнавальної активності студентів в процесі самонавчання (2015)
Давидюк С. Г. - Психологічні особливості прояву креативності студентів гуманітарного та технічного профілю, ПащенкоО. О. (2015)
Демянюк О. Б. - Образ світу як психологічна основа самореалізації молоді (2015)
Дружиніна І. А. - Емпатія у системі професійно важливих якостей майбутніх психологів (2015)
Дучимінська Т. І. - Соціально-психологічний тренінг як засіб корекції проявів особистісної безпорадності студентів (2015)
Жарікова С. Б. - Образ "Я" підлітка у цілісній моделі психологічного здоров’я особистості (2015)
Жидко М. Е. - Проблема психологической структуры научного мировоззрения у студентов современного технического университе, Лушина Т. А. (2015)
Жидко М. Є. - Особливості переживання у льотчиків на гострій стадії горя, Кравченко К. О. (2015)
Жидко М. Є. - Особливості психологічної диференціації професійної дезадаптації, професійної деформації та емоційного вигорання, Журавская О. В. (2015)
Жизномірська О. Я. - Психологічне здоров’я особистості молодшого шкільного та підліткового віку (2015)
Іванашко О. Є. - Соціально-психологічна адаптація особистості в умовах інклюзивної освіти, Вічалковська Н. К. (2015)
Іванова Н. Г. - Психологічні основи підготовки, необхідні для успішного професійного становлення фахівців: ретроспективний аналіз проблеми (2015)
Істинюк І. Д. - Педагогічна практика – провідний засіб забезпечення готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами (2015)
Кідалова М. М. - Фасилітативний супровід емоційних бар’єрів у підлітковому віці як умова збереження психологічного здоров’я (2015)
Корчакова Н. В. - Диспозиційні основи просоціальності (2015)
Коширець В. В. - Самофутурування як чинник самореалізації студентів з порушеннями розвитку, Шкарлатюк К. І. (2015)
Крюкова Л. В. - Сучасні підходи щодо динаміки емоційних процесів та їх впливу на здоров’я особистості школяра (2015)
Кулаков Р. С. - Особливості профконсультаційного супроводу професійного самовизначення старшокласників впродовж навчання в школі (2015)
Кулакова Л. М. - Моральний розвиток особистості засобами художньої літератури як підґрунтя формування почуття власної гідності у молодших школярів (2015)
Курдибаха О. М. - Теоретичний аналіз проблем гендерного розвитку підлітків у процесі соціалізації (2015)
Левус Н. І. - Самоставлення у студентів з різною навчальною мотивацією, Волошок О. В. (2015)
Левшунова К. В. - Благополуччя та здоров`я:спільне та відмінне між поняттями (2015)
Лисенко Л. М. - Теоретичні аспекти проблеми психічного здоров’я особистості (2015)
Ліщук А. В. - Вплив ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення старшокласників (2015)
Луцик Г. О. - Напрямки роботи соціальних педагогів з профілактики девіантної поведінки підлітків (2015)
Марчук Ю. С. - Психолог-практик та психолог-теоретик: особливості формування професійного мислення (2015)
Назаревич В. В. - Використання малюнкових технік психотерапії для самоідентифікації студентів, Коротун В. В. (2015)
Нікула Н. В. - Шляхи формування методичної культури студентів на етапі професійної підготовки (2015)
Новік Л. О. - Психологічні складові іміджу психолога (2015)
Ногачевська І. О. - Розуміння текстів – базовий компонент вузівського навчання студентів (2015)
Олексієнко С. Б. - Оволодіння майбутніми правоохоронцями психологічними знаннями, необхідними для створення соціально-психологічної характеристики об’єкта оперативного інтересу з політичного середовища (2015)
Олійник О. В. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до виховання господарської культури молодших школярів (2015)
Павелків В. Р. - Психологічні ознаки в системах соціокультурного простору молодіжних субкультур, Мокич Н. В. (2015)
Паливода О. О. - Психологічні аспекти професійного становлення особистості у вищому навчальному закладі (2015)
Петренко Н. В. - Модель становлення професійної спрямованості менеджера на етапі навчання у вищому навчальному закладі (2015)
Пилип’юк Т. О. - Гендерна диференціація особистісних особливостей осіб з різним ставленням до репродуктивного здоров'я, Мушкевич М. І. (2015)
Пилипака Ю. І. - Психічна травма як функціональна модель розладів психіки і поведінки особистості, Гамарнюк О. В., Романюк В. Л. (2015)
Піонтковська Д. В. - Розвиток національної ідентичності особистості в юнацькому віці (2015)
Рибак В. А. - Особливості процесу соціально-психологічної адаптації першокурсників з особливими потребами (2015)
Рудь Г. В. - Гендерні аспекти формування перспектив власного кар’ерного росту сучасної молоді (2015)
Рудюк О. В. - Психологічне здоров’я особистості як копінг-ресурс подолання кризи безробіття (2015)
Савелюк Н. М. - Елементи релігійного дискурсу в освітньо-виховному просторі україни (2015)
Савенко Д. О. - Проблема самоідентичності жінки в період раннього онтогенезу дитини (2015)
Савуляк В. О. - Особливості запиту студентів щодо діяльності психологічної служби ВНЗ (2015)
Самойлова Н. В. - Підходи до розвитку психологічної компетентності студентів-валеологів, Метіль Я. М. (2015)
Ставицька О. Г. - Оптимізація консультативної взаємодії психолога з клієнтом технологіями самопрезентації (2015)
Стаднік І. В. - Психологічні особливості переживання посттравматичного стресового розладу (ПТСР) учасниками зони антитерористичної операції (АТО), Мушкевич М. І. (2015)
Сторож О. В. - Розвиток складових творчої соціалізації особистості (2015)
Тищенко І. А. - Вплив статево-рольових стереотипів на професійну самореалізацію жінок у руслі проблеми гендерної освіти (2015)
Угрин О. Г. - Роль організаційної ідентичності у процесі професійного становлення молодого спеціаліста (2015)
Федоренко Р. П. - Вплив залежності партнерів від соціальних мереж на шлюбно-сімейні взаємини (2015)
Федюк Т. М. - Особливості розвитку самооцінки у процесі соціалізації дітей з вадами слуху, Корчакова Н. В. (2015)
Хлівна О. М. - Психопрофілактика здоров’я в студентському віці (2015)
Хупавцева Н. О. - Поняття соціального статусу у контексті проблеми становлення особистості (2015)
Чагарна С. Є. - Особливості інтеграції дітей з порушеннями слуху (2015)
Чмир Т. В. - Вольова сфера особистості: теоретичні аспекти (2015)
Шаповал І. М. - Механізми EGO-захисту як детермінанта адаптивної стратегії особистості (2015)
Шевців М. В. - Особливості взаємозв’язку кольору очей і темпераменту у студентів-біологів в умовах Рівненщини, Романюк В. Л. (2015)
Шевчик Р. В. - Дослідження та корекція уваги у підлітків (2015)
Шуль М. Т. - Теоретичні основи формування здорового способу життя учнів початкових класів як психолого-педагогічна проблема (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, Зміст (2016)
Безмылов Н. - Система отбора игроков и подготовка резерва для национальной сборной команды по баскетболу, Шинкарук О., Мурзин Е. (2016)
Демідова О. - Підвищення рівня технічної підготовленості танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Дьоміна А. - Сучасні тенденції розвитку жіночого спорту в країнах північної Африки та близького сходу (2016)
Д’якова О. - Оцінка психофізіологічних функцій стрільців з лука високої кваліфікації (2016)
Еременко (Спичак) Н. - Реализация общего аэробного потенциала и основные эргометрические параметры работы при моделировании соревновательных дистанций 500 м и 1000 м в гребле на байдарках (2016)
Захаровська Т. - Фізична підготовленість метальників спису на етапі попередньої базової підготовки (2016)
Каковкіна О. - Організаційно-методичні засади проведення тренувальних занять з баскетболістами із вадами слуху, Пікінер О., Грюкова В. (2016)
Кашуба В. - Инновационные технологии в современном спорте (2016)
Колосов А. - Оцінка спільної діяльності спортивних команд різної кваліфікації, Войтенко C. (2016)
Матяш В. - Планирование годичного цикла технической подготовки юных футболистов на этапе предварительной базовой подготовки (2016)
Мельник М. - Особливості системи підготовки в студентському спорті України, Пітин М. (2016)
Мітова О. - Ретроспективний аналіз формування системи контролю у командних спортивних іграх (2016)
Міщук Д. - Особливості нейродинамічних характеристик волейболістів у сучасному класичному волейболі (2016)
Овчаренко С. Контроль функціональної і фізичної підготовленості футболістів паралімпійської збірної України - (2016)
Передерій А. - Теоретико-методичні підходи до періодизації багаторічної підготовки спортсменів у адаптивному спорті, Розторгуй М. (2016)
Пилипко О. - Эффективность применения различных объемов акробатических упражнений в подготовительном периоде у прыгунов в воду в возрасте 8-10 лет, Жердева А. (2016)
Рыбачок Р. - Особенности формирования и комплексного применения внетренировочных средств стимулирующей направленности в практике квалифицированных боксеров (2016)
Савченко В. - Провідні компоненти фізичної та технічної підготовленості юних спортсменів-єдиноборців, Лукіна О. (2016)
Савченко В. - Управління сферою фізичної культури і спорту у науковому дискурсі в Україні, Сергеєв А. (2016)
Сердюк М. - Міжнародний досвід діяльності центрів олімпійських досліджень та освіти (2016)
Соловей О. - Розвиток гандболу в контексті аналізу виступів збірних команд на чемпіонатах Європи (2016)
Степаненко Д. - Особливості розвитку швидкісної витривалості висококваліфікованих бар’єристів з вадами слуху, Печко Г. (2016)
Топол А. - Алгоритм контроля подготовленности квалифицированных гимнасток в групповых упражнениях (2016)
Улан А. - Формирование стиля ведения поединков в фехтовании с учетом фактора "симметрии-асимметрии" (2016)
Яримбаш К. С. - Структура силової підготовленості плавців на етапі базової підготовки та поглибленої спеціалізації, Дорофеєва О. Є. (2016)
Балджи И. - Физкультурно-спортивное движение в Екатеринославской губернии в дореволюционный период (конец ХІХ в. – 1917 г.), Саленко Г. (2016)
Бондарчук Н. - Застосування критерію темпів фізичного розвитку при реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання молодших школярів, Чернов В. (2016)
Воропай С. - Вплив занять з елементами тхеквондо на розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку, Нудьга М., Собко С., Собко Н. (2016)
Долбишева Н. - Інноваційні підходи до вдосконалення фізичної та спеціальної підготовки майбутніх правоохоронців в системі ВНЗ МВС України, Ведерніков В. (2016)
Ковтун А. - Врахування психофізіологічних особливостей студентів в процесі формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом (2016)
Круцевич Т. - Динаміка адаптаційно-резервних можливостей школярів віком 13-14 років протягом навчального року, Нападій А., Імас Т., Трачук С. (2016)
Магльований А. - Динаміка показників психофізіологічних функцій студентів технічних спеціальностей в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки (2016)
Макєшина Ю. - Особливості професійної самореалізації студентської молоді в контексті освіти фізкультурно-спортивного профілю, Кравченко А., Рузанов В. (2016)
Москаленко Н. - Організаційно-методичні аспекти сучасного уроку фізичної культури, Алфьоров О. (2016)
Москаленко Н. - Технологія формування ціннісного ставлення у студентів до самостійних занять фізичною культурою, Корж Н. (2016)
Пангелова Н. - Організаційно-економічні аспекти туристичної діяльності в умовах постіндустріального суспільства, Пангелов Б. (2016)
Пангелова Н. - Фактори, які впливають на організацію фізичного виховання молодших школярів у міській та сільській місцевості, Рубан В. (2016)
Приходько В. - Про потребу визначення місця "фізичного виховання" у реформі вітчизняної вищої школи в контексті компетентнісного підходу, Чернігівська С. (2016)
Сологубова С. - Алгоритм побудови індивідуальних програм в кондиційному тренуванні жінок (2016)
Чайка Д. - Аналіз показників фізичної підготовленості старших дошкільників під впливом занять дитячим фітнесом (2016)
Шавель Х. - Вплив рухливих ігор на функціональні можливості організму дітей середнього шкільного віку, Михаць Т., Свистун Ю. (2016)
Шиян О. - Порівняльний аналіз показників фізичного стану учнів середнього шкільного віку, які навчаються у сільських і міських загальноосвітніх школах (2016)
Афанасьєв С. - Особливості функціонального стану серцево-судинної системи спортсменів-інвалідів, Луковська О., Мизніков Є., Малойван Я. (2016)
Афанасьєв С. - Вплив лікувального масажу на виразність системної запальної реакції при посттравматичному гонартрозі на післягоспітальному етапі реабілітації, Майкова Т., Самошкіна А. (2016)
Доля В. - Оцінка функціонального стану танцюристів під впливом тренування дихальних м'язів на різних рівнях опору дихального тренажера "POWERbreathe K-5" (2016)
Луковська О. - Особливості психомоторних реакцій у спортсменів-інвалідів, Петречук Л., Головачов М., Бондаренко К. (2016)
Майкова Т. - Вплив патогенетично спрямованої кінезітерапії на метаболічну активність хряща при коксартрозі, Афанасьєва О., Олексишак А., Ковров Я. (2016)
Самошкін В. - Дієтичне харчування та оздоровча фізкультура як комплексні складові в профілактиці і лікуванні ожиріння, Денисенко Н., Ковров Я. (2016)
Чухловина В. - Характеристика соматического здоровья и физического развития детей младшего школьного возраста, имеющих спастические формы детского церебрального паралича (2016)
Вимоги до оформлення статей журналу "Спортивний вісник Придніпров’я" Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту (2016)
Титул, содержание (2016)
Карушкин Н. Ф. - Твердотельные СВЧ-модули для радиотехнической аппаратуры и систем миллиметрового диапазона длин волн, Мальцев С. Б., Хитровский В. А. (2016)
Садченко А. В. - Метод измерения амплитудной диаграммы направленности зеркальных параболических антенн в звуковом диапазоне частот, Кушниренко О. А., Альхамиди М. Т., Алхади А. М. (2016)
Кондрик А. И. - Детекторные свойства Cd0,9Zn0,1Te:Al под влиянием гамма-облучения малой дозы (2016)
Цевух И. В. - Система управления тепловыми режимами электронных приборов, Спивак В. В., Малюта А. И., Шуба Т. Н. (2016)
Трофимов В. Е. - Интенсификация теплопередачи в жидкостных теплообменниках с каверна-штыревым оребрением, Павлов А. Л. (2016)
Попукайло В. С. - Исследование линейной корреляционной связи в парных выборках малого объема (2016)
Тыныныка А. Н. - Алгоритм выбора интервала пересчета параметров объектов контроля и управления в АСУ ТП (2016)
Смычёк В. Б. - Реабилитация и экспертиза: современное состояние, проблемы, перспективы (2013)
Лисунець О. М. - Роль медико-соціальної експертизи при вроджених вадах серця – погляд на проблему (2013)
Іпатов А. В. - Динаміка первинної інвалідності в Україні протягом 2010–2012 років, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2013)
Іпатов А. В. - Характеристика первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету в Україні, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С., Марочкіна В. В. (2013)
Лепський В. В. - Реабілітація інвалідів на розсіяний склероз, Семененко О. В., Лихогруд Н. П., Макаренко С. В., Манько Н. І. (2013)
Лихолат Т. Ю. - Біохімічні показники сироватки крові як маркери реабілітаційного потенціалу жінок, прооперованих з приводу раку молочної залози, Лихолат О. А., Хижняк Г. О., Григор’єва Г. І., Зеркаль Л. В. (2013)
Канюка Е. В. - Применение лечебной физкультуры в реабилитации больных с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата в клинике ГУ "Укр. Гос. НИИ МСПИ МЗО Украины" (2013)
Дроздова И. В. - Особенности формирования внутренней картины болезни у лиц с врожденными пороками сердца, Суганяк К. А., Демченко М. В. (2013)
Паніна С. С. - Клініко-функціональна характеристика інвалідів унаслідок бронхіальної астми у сполученні з артеріальною гіпертензією, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2013)
Бондарь В. П. - Психологічні аспекти хворих на туберкульоз при огляді у медико-соціальних експертних комісіях, Жадова Ю. В. (2013)
Тетерина Н. М. - Злокачественные новообразования как причина инвалидности в г. Севастополе: взаимодействие ВКК и МСЭК, Ильясова Д. Э. (2013)
Бевзюк Н. С. - Об отмене судом ІІ инстанции решения районного суда по апелляционной жалобе, Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2013)
Інформація про участь співробітників інституту в наукових конференціях та форумах (2013)
Інна Іларіонівна Крижанівська – 100 років з дня народження (2013)
Гур’єв С. О. - Клініко-нозологічна та клініко-анатомічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення антитерористичної операції на сході України, Кравцов Д. І., Ордатій А. В., Казачков В. Є. (2016)
Годлевський А. І. - Гострий панкреатит біліарної етіології у хворих на цукровий діабет: особливості лікувально-діагностичної програми, Саволюк С. І., Томашевський Я. В., Томашевський А. В. (2016)
Мішалов В. Г. - Результати лікування гострого некротичного панкреатиту в ранній фазі із застосуванням розробленої методики мембранного плазмаферезу, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М., Гонза Р. В. (2016)
Усенко А. Ю. - Органосохраняющие операции в хирургическом лечении нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, Ничитайло М. Е., Скумс А. В., Шкарбан В. П. (2016)
Думанский Ю. В. - Гендерные особенности течения рака гастроэзофагеальной зоны, Степко В. А., Синяченко О. В., Столярова О. Ю. (2016)
Лисенко В. М. - Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення у лікуванні хворих з гострим апендицитом, Крестянов М. Ю., Балацький Р. О., Гвоздяк М. М., Зубаль В. І. (2016)
Іоффе О. Ю. - Застосування концепції швидкого відновлення (fast track) при лікуванні хворих з післяопераційними вентральними грижами, Тарасюк Т. В., Стеценко О. П., Цюра Ю. П., Кривопустов М. С. (2016)
Мішалов В. Г. - Порівняльна оцінка різних режимів антибіотикопрофілактики при гострому неускладненому апендициті із застосуванням цефуроксиму, Маркулан Л. Ю., Гойда С. М., Вамуш С. М., Віниченко В. І., Моторний В. П. (2016)
Грубник В. В. - Предварительные результаты проспективного рандомизированного исследования по сравнению лапароскопической аллопластики облегченным трансплантатом и каркасным политетрафторэтиленовым трансплантатом при гигантских грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В. (2016)
Пилипчук В. І. - Хірургічне лікування хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту: сучасні підходи до вибору стратегії і тактики (2016)
Фелештинський Я. П. - Ефективність використання малоінвазивних методів лікування парапанкреатичних ускладнень при гострому панкреатиті, Бондаренко О. М. (2016)
Бадюл П. А. - Реконструкция рубцовых контрактур шеи перфорантными лоскутами, Слесаренко С. В. (2016)
Саволюк С. І. - Досвід застосування ендовенозної радіочастотної облітерації в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Музь М. І., Ходос В. А. (2016)
Петренко О. М. - Вивчення здатності збудників флегмон м’яких тканин до формування біоплівок, Безродний Б. Г., Бондарчук О. Л. (2016)
Галич С. П. - Закрытие дефектов мягких тканей разной локализации с применением "пропеллерных" лоскутов, Дабижа А. Ю., Резников А. В., Боровик Д. В., Гиндич О. А., Гребень Н. И. (2016)
Мішалов В. Г. - Ефективність кеторолаку в лікуванні гострого болю після абдомінальних операцій, Маркулан Л. Ю., Гойда С. М., Вамуш С. М. (2016)
Лісний І. І. - Економічні складові різних видів анестезії, Закальська Х. А., Стрєпетова О. В. (2016)
Кобись В. Л. - Досвід застосування тейкопланіну в лікуванні дітей з онкологічними захворюваннями (2016)
Виленский Ю. - Александр Кириллович Горчаков – энтузиаст и первопроходец в эндокринной хирургии (2016)
Умови публікації в журналі "Хірургія України" (2016)
Польська П. І. - Результати удосконалення інтенсивних типів овець асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною за умов нестабільного рівня годівлі, Калащук Г. П. (2015)
Антонік І. І. - Рангова система оцінки і відбору вівцематок для селекційних цілей поліпшення стада таврійських мериносів за комплексним рівнем продуктивності (2015)
Атановська-Маслюк О. Й. - Порівняльна оцінка баранів-плідників асканійського чорноголового типу за власною продуктивністю та якісю нащадків за різних умов годівлі (2015)
Горлов О. І. - Алгоритм вирішення підсумкової системи рівнянь BLUP для визначення племінної цінності овець, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П., Щербаков А. В. (2015)
Горлов О. І. - Комбінований алгоритм визначення племінної цінності у вівчарстві, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П., Щербаков А. В. (2015)
Горлов О. І. - Методика формування бази даних племінного обліку овець м’ясного напряму продуктивності, Мокєєв І. О., Щербаков А. В., Івіна К. А., Чічаєва О. П. (2015)
Drozd S. L. - Wool clip and reproductive ability of ewes and live weight of their offspring (2015)
Заруба К. В. - Характеристика вовни овець каракульської породи різних смушкових типів, Кудрик Н. А. (2015)
Зіневич В. М. - Інтенсивність росту та м'ясна продуктивність ягнят асканійської каракульської породи овець (2015)
Лесик О. Б. - Продуктивні особливості овець буковинського типу асканійської мясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною в умовах фермерських господарств Чернівецької області, Черномиз Т. О., Похивка М. В. (2015)
Маслюк А. М. - Вимоги інструкції з бонітування кіз молочних порід щодо рівня молочної продуктивності козематок (2015)
Могильницька С. В. - Шляхи розвитку каракульського вівчарства (перспективні напрямки селекції) (2015)
Могильницька С. В. - Вплив промислового схрещування на динаміку живої маси овець (2015)
Польська П. І. - Репродуктивні якості багатоплідних вівцематок інтенсивних типів асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною, Калащук Г. П. (2015)
Седіло Г. М. - Порівняльна характеристика систем оцінки овечих туш в Україні та ЄС, Вовк С. О., Петришин М. А. (2015)
Антонець О. Г. - Продуктивність переярок таврійського типу різних ліній, Кравченко А. Ф. (2015)
Горлова О. Д. - Ресурсоощадні технології скорочення втрат продукції вівчарства у процесі її виробництва, Яковчук В. С. (2015)
Горлова О. Д. - Технологія машинного доїння вівцематок з подальшою переробкою овечого молока, Яковчук В. С., Денисова В. Д. (2015)
Іовенко В. М. - Bідтворювальна здатність вівцематок асканійської тонкорунної породи і Молекулярно-генетичні маркери, Іванина О. В. (2015)
Лобачова І. В. - Вплив тривалості еквілібрації на якість сперми баранів (2015)
Лобачова І. В. - Вплив фасування і углеводів на виживаність розбавленої сперми баранів (2015)
Лобачова І. В. - Обробка тканинним препаратом з овечої плаценти як спосіб підготовки ягнят до відлучення, Жулінська О. С., Александрова Т. О. (2015)
Агій В. М. - Комплексні брикети-лизунці в годівлі лактуючих вівцематок та їх вплив на імунологічні, гематологічні та господарські показники, Дурдинець Т. М., Грига Н. П., Богдан В. П., Легеза А. Г. (2015)
Свістула М. М. - Ефективність використання пробіотику в годівлі ягнят у пероіод підсису, Деменська Н. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. (2015)
Гратило О. Д. - Інноваційні підходи до богарного кормовиробництва півдня України, Смєнова О. В., Жарук Л. В., Петричук Л. І. (2015)
Гратило О. Д. - Створення багаторічних пасовищ в умовах органічного кормовиробництва, Смєнова О. В., Жарук Л. В., Петричук Л. І. (2015)
Kolot A. M. - Development of education and science: an interdisciplinary approach (2015)
Татаренко Н. О. - Солідаризм: виклики стратегії національного економічного розвитку (2015)
Поручник А. М. - Моделювання структури індивідуального споживання: міжнародні стандарти та вітчизняні реалії, Верба Д. В., Кудінова А. В. (2015)
Кириленко В. І. - Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки, Шевченко М. М. (2015)
Билорус О. Г. - Неоконвергенция социально-экономических систем в условиях глобальных вызовов (2015)
Гальчинський А. С. - Становлення глобального суспільства та перспективи глобального інформаційно-мережевого суспільства (2015)
Лук’яненко Д. Г. - Інтелектуальний контекст процесів глобалізації (2015)
Грущинська Н. М. - Глобально-стадіальні підходи до оцінки синергетики сучасного економічного розвитку (2015)
Столярчук Я. М. - Глобальна транснаціоналізація бізнес-діяльності: тенденції, формати, конфлікт інтересів (2015)
Яценко О. М. - Реалізація цілей торговельно-економічного співробітництва України та Канади у континентально-інтеграційному контексті, Білецька І. І. (2015)
Клименко І. В. - Трансатлантичне торговельно-інвестиційне партнерство та Україна (2015)
Біла С. О. - Європейський Союз: основи сталого розвитку, Сироман Д. А. (2015)
Ткаленко С. І. - Єврорегіон і економічне позиціонування України (2015)
Шаров О. М. - Соціально-економічні причини європейської фінансової інтеграції (2015)
Осташко Т. О. - Оцінки перспектив експорту вітчизняних сільськогосподарських товарів у ЗВТ з ЄС (2015)
Баранецький І. О. - Економічна дипломатія Сполучених Штатів Америки (2015)
Безверха І. А. - Міжнародний досвід комерційної парадипломатії та її координації на національному рівні (2015)
Бохан А. В. - Економічна модернізація в експоненті екологічної безпеки та превентивної дипломатії (2015)
Гаврилюк О. В. - Сучасні санкції: дипломатичні та економічні важелі (2015)
Каспрук О. С. - Правові основи економічної дипломатії: виміри сучасних міжнародних транспортних правовідносин (2015)
Малаховський Ю. В. - Досвід, проблеми та перспективи використання інструментарію системи національних рахунків ООН у ході соціально-економічної розбудови України, Покатенко Я. О., Набусі Хусейн Наєф (2015)
Циватый В. Г. - Глобальная экономическая дипломатия и внешнеэкономическая политика государства: новая парадигма и институциональные форматы ХХІ века (2015)
Bilorus O. G. - Economic globalism: politico-economic dimension (2015)
Павлюк О. О. - Досвід зарубіжних країн у застосуванні банківського нагляду та регулювання (2015)
Четін Т. - Туреччина: деякі аспекти економічного розвитку (2015)
Татаренко Н. О. - Угода про асоціацію України з ЄС та торгова війна з Російською Федерацією, Кончин В. І., Грущинська Н. М., Перепелиця Г. М. (2015)
Філіпенко А. С. - Міжнародна економіка: креативний підручник нового покоління (2015)
Мартинюк О. В. - Школа української глобалістики: академік Олег Білорус (2015)
Синчук О. Н. - Исследование защитных характеристик аппаратов защиты от токов утечки рудничных на постоянном оперативном токе в условиях дестабилизирующих факторов комбинированых сетей, Ликаренко А. Г., Петриченко А. А. (2015)
Кулик Б. И. - Управление реактивной мощностью в действующих электрических системах с учетом функциональных связей между параметрами режима (2015)
Папаїка Ю. А. - Аналіз несинусоїдальності напруги в системі електропостачання ТОВ МЗ "Дніпросталь" при роботі потужної дугової сталеплавильної печі, Берковський О. В. (2015)
Хілов В. С. - Дослідження можливості використання інформаційно-вимірювальної системи для визначення складових частин опору ізоляції кабельної мережі, Фофанов К. П., Носаненко Є. В. (2015)
Сиченко В. Г. - Вплив електроенергетичних процесів у системах тягового електропостачання на якість електричної енергії (2015)
Миколаєнко Ю. О. - Структура системи автоматичного керування компенсуючим пристроєм в колі постійного струму частотно-керованого тягового асинхронного двигуна, Бялобржеський О. В. (2015)
Босий Д. О. - Застосування миттєвих характеристик до аналізу електромагнітних процесів у системі тягового електропостачання змінного струму (2015)
Бойнік А. Б. - Розширення функціональних можливостей систем повної діагностики пристроїв залізничної автоматики, Прилипко А. А., Прилипко А. А. (2015)
Костин Н. А. - Признаки неактивной мощности в системах электрического транспорта постоянного тока, Шейкина О. Г. (2015)
Дороніна М. А. - Підвищення точності вимірювань за наявності збурень хвильової структури шляхом побудови оптимального спостерігача (2015)
Чернецкий Е. В. - Решение задач построения АСУ ТП при помощи програмих средств моделированиятехнологических процесов, Олейник О. Ю., Фурса О. А., Лещенко Е. В. (2015)
Бородай В. А. - Моделирование систем импульсно фазового управления преобразовательных устройств, Ковалёв А. Р., Чередник В. А. (2015)
Слесарев В. В. - Идентификация маршрутов движения горноспасателей в горных выработках шахт при ликвидации аварий, Миргородский А. В. (2015)
Моня А. Г. - Сравнительный математический анализ торможения шахтного локомотива при постоянном и пульсирующем тормозных моментах (2015)
Ziborov K. - Calculation algorithm of tractive properties and safety factor of mine sectional locomotive, Fedoriachenko S., Mesheryakov L. (2015)
Виноградов Б. В. - Особенности эквивалентной динамической схемы двухдвигательных приводов барабанных мельниц, Христенко А. В., Федин Д. А. (2015)
Слободенюк Д. В. - Застосування ємнісного накопичувального пристрою в контурі збудження синхронного двигуна, Бялобржеський О. В. (2015)
Ильина С. С. - Исследование жесткостных параметров армировок действующих рудоподъемных стволов (2015)
Самуся С. В. - Математическая модель динамики мобильной подъемной установки при предохранительном торможении, Комиссаров Ю. А., Федоряченко Д. А., Виниченко А. В. (2015)
Panchenko V. I. - Mass-dimensional characteristics of wind-driven powerplants with horizontal axis of rotation of wind wheel, Kirichenko M. S., Fedorov S. I. (2015)
Радченко В. В. - Гідроелектродинамічна робоча складова гідроагрегату ГЕС (2015)
Aziukovskyi O. O. - Forming the current of underground metal pipelines by the high-frequency components of cathodic stations output signal, Tsyplenkov D. V. (2015)
Дьяченко В. В. - Алгоритм формування енергоефективної електричної мережі промислових підприємств (2015)
Трифонов Д. В. - Підвищення ефективності використання електроенергії у шахтних виробничих системах, Ковальов О. Р., Кумпін О. О. (2015)
Чередник Н. Г. - Дослідження режиму синхронного генератора когенераційної установки у складі системи електропостачання малого промислового підприємства, Бялобржеський О. В. (2015)
Рогоза М. В. - Оценка электромагнитной совместимости тяговых преобразователей частоты для рудничного транспорта, Папаика Ю. А., Лысенко А. Г. (2015)
Голинько В. И. - Энергоэффективный метод зарядки аэрозолей при очистке воздушного потока от высокодисперсной пыли, Пустовой Д. С. (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Требования к оформлению статей (2015)
Tatarenko N. O. - National economic interests: cultural dimensions and global context (2016)
Лук’яненко Д. Г. - Феномен креативізації глобальної економіки і менеджменту, Галахова Т. О. (2016)
Каленюк І. С. - Глобальне інтелектуальне лідерство: сутність, форми прояву та індикатори, Цимбал Л. І. (2016)
Павлов О. І. - "Українське питання" як прояв внутрішньої кризи та конфліктогенності сучасного глобалізованого світу (2016)
Веремієнко Т. С. - Глобальні тенденції міжнаціональної міграції (2016)
Грущинська Н. М. - Формування інформаційного суспільства в умовах необхідності забезпечення безпеки національної економіки (2016)
Філіпенко А. С. - Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс (2016)
Баранецький І. О. - Роль санкційної політики США у протидії російській агресії (2016)
Величко В. В. - Співпраця регіонів України і Китаю у контексті економічної децентралізації: від формалізації до реальностей (2016)
Алтан М. - Позиціонування Туреччини в глобальному конкурентному світі (2016)
Колот А. М. - Світ праці й соціально-трудовий розвиток через 100 років: прогнози відомих економістів (2016)
Татаренко Н. О. - Концепції глобалізації: альтернативи чи безальтернативність? (2016)
Мальський М. З. - Інвестиційна політика в Європейському Союзі та перспективи для України, Біленко Ю. І. (2016)
Білорус О. Г. - Імперативи економічної дипломатії в умовах глобальної неоконвергенції (2016)
Циватый В. Г. - Энергетическая дипломатия и безопасность: роль сланцевого газа в экономической политике Украины (институциональный аспект) (2016)
Брушко В. І. - Каспійській регіон у контексті енергетичної дипломатії України, Шандро О. Д. (2016)
Кадыбекова М. К. - Экономическая дипломатия как составляющая реализации внешней политики (2016)
Геєць В. М. - Економіка України: ключові проблеми і перспективи (2016)
Задоя А. О. - Мотиви та стимули заощаджень: мікроекономічний підхід, Задоя О. А. (2016)
Озтюрк І. - Пастка середнього статку в економіці динамічних ринків (2016)
Курмаз Л. П. - Шляхи та інструменти сприяння українському експорту (2016)
Yatsenko O. M. - Theoretical foundations of environmental international trade: sectoral aspect, Zavadska Y. S., Yatsenko O. M. (2016)
Татаренко Н. О. - Торгова війна з Російською Федерацією: оцінка потенціалу географічної диверсифікації експорту України з метою нівелювання ризиків торговельних відносин з РФ, Кончин В. І., Грущинська Н. М., Чекаленко Л. Д. (2016)
Татаренко Н. О. - Глобальні зміни і нові виклики (2016)
Мельниченко О. - Геоспеціалізація як нова форма поєднання геоекономіки та геополітики (2016)
Білорус О. Г. - Науково-освітня школа міжнародної економіки Д. Г. Лук’яненка (2016)
Содержание (2016)
Бургонский В. Г. - Применение гирудотерапии в практической стоматологии, Юркина А. В. (2016)
Жовтуха М. К. - Знакомство с новым материалом Admira Fusion (Voco) (2016)
Мамедзаде Р. Э. - Мониторинг динамики лечения зуба с периапикальной деструкцией костной ткани по показателям оптической денситометрии (2016)
Frater M. - Нове покоління реставрацій кутніх зубів, які виконані з композитних матеріалів, посилених короткими волокнами, Forster A. (2016)
Сидельникова Л. Ф. - Обоснование выбора антибактериальной терапии на этапах лечения генерализованного пародонтита у пациентов с сахарным диабетом, Дикова И. Г., Захарова С. М. (2016)
Борисенко А. В. - Состояние стоматологического статуса у лиц молодого возраста в зависимости от наличия заболеваний пародонта, Воловик И. А. (2016)
Чумакова Ю. Г. - Оценка регенераторных свойств зубной пасты и бальзама для полости рта "VIVAX DENT" на модели пародонтита у крыс, Бороденко Д. И., Косоверова М. А., Вишневская А. А. (2016)
Мазур И. П. - Системные антибактериальные препараты в пародонтологии, Слободянник М. В. (2016)
Самойленко И. А. - Иммунологические критерии эффективности внутрикостной дентальной имплантации у больных хроническим генерализованным пародонтитом в стадии ремиссии (2016)
Коленко Ю. Г. - Місцеве застосування нестероїдних протизапальних засобів у комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота, Ткачук Н. М., Вороніна І. Є. (2016)
Савичук Н. О. - Випадок дистрофічного бульозного епідермолізу з ураженням слизової оболонки порожнини рота, Дерев’янко Л. А., Сороченко Н. О., Гедеон І. В. (2016)
Коленко Ю. Г. - Роль чинників ризику в розвитку передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота (2016)
Ковач І. В. - Динаміка показників клінічного стану тканин зубів та пародонту у дітей під впливом лікувально-профілактичних заходів на тлі ортодонтичного лікування, Лавренюк Я. В. (2016)
Гавриленко М. А. - Зміни експресії мРНК TLR II і IV типу, ядерного фактора кВ і прозапальних цитокінів IЛ-1β і IЛ-17А епітелію ротової порожнини в дітей з особливими потребами, Камишний О. М. (2016)
Ахмедбейли Р. М. - Уровень содержания кальция и фосфора в ротовой жидкости школьников в зависимости от длительности потребления фторированно-йодированной соли в условиях биогеохимического дефицита фторида и йодида (2016)
Скрипник Ю. В. - Рекомендації про створення алгоритму надання стоматологічної допомоги дітям із затримкою психічного розвитку, Бучинська Т. О., Якубова І. І. (2016)
Ковач И. В. - Применение различных одонтотропных препаратов при лечении осложненного кариеса постоянных зубов у детей с несформированными корнями, Бунятян К. А. (2016)
Хотимская Ю. В. - Общая характеристика поражений СОПР у детей с острыми формами лейкемии (2016)
Тимофеев А. А. - Коррекция содержания лизоцима в смешанной слюне у больных с открытыми переломами нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2016)
Fernandes R. - Comprehensive reconstruction of mandibular defects with free fibula flaps and endosseous implants, Quimby A., Salman S. (2016)
Тимофеев А. А. - Лечение ангулита с применением препарата "Тирозур", Ушко Н. А., Ярифа М. А. (2016)
Тимофеев А. А. - История и основы ультразвукового метода обследования, Фесенко Е. И., Черняк О. С. (2016)
Говорун Н. В. - Клинические, экспериментальные, научно обоснованные результаты сохранения и создания адекватного объема костной ткани при использовании пластичного, твердеющего в дефекте костьзамещающего материала. Обзор последних публикаций, Shterenberg Dr. А. (2016)
Тимофеев А. А. - Ретроспективный анализ историй болезни больных с заболеваниями поднижнечелюстных желез по данным клиники челюстно-лицевой хирургии, Беридзе Б. (2016)
Сіренко О. Ф. - Оцінка ефективності застосування індивідуальних абатментів при протезуванні на дентальних імплантатах, Листопад О. П. (2016)
Хоменко Л. О. - Експериментальна оцінка ефективності ремінералізуючого гелю із вмістом кальцію, фосфору та магнію в період вторинної мінералізації постійних зубів, Сороченко Г. В. (2016)
Костенко Є. Я. - Експертна оцінка стоматологічного статусу у випадку вогнепального поранення щелепно-лицевої ділянки, Костенко C. Б. (2016)
Лісова І. Г. - Післядипломна підготовка стоматологів у питаннях дентальної імплантації, Російський П. В., Лисенко В. В., Удовиченко Н. М. (2016)
До уваги авторів журналу "Сучасна стоматологія" (2016)
Іпатов А. В. - Сучасний стан первинної інвалідності внаслідок хвороб печінки, жовчного міхура та підшлункової залози в Україні, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2013)
Лисунець О. М. - Стан первинної інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Танцура О. В., Зубко І. М. (2013)
Тетерина Н. М. - Анализ первичного выхода на инвалидность вследствие ишемической болезни сердца в 2012 году в г. Севастополь, Базаренко С. Г., Вохмянина Л. П. (2013)
Дроздова И. В. - Личностные особенности и их роль в оценке качества жизни больных с врожденными пороками сердца, Демченко М. В. (2013)
Паніна С. С. - Критерії медико-соціальної експертизи та обмеження життєдіяльності інвалідів унаслідок хронічного обструктивного захворювання легень у сполученні з серцево-судинною патологією, Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Концур В. М., Ігумнова Т. С. (2013)
Храмцова В. В. - Методологические подходы к психотерапии лиц с хронической обструктивной болезнью легких (по данным литературы и собственных исследований) (2013)
Суганяк К. А. - Психологические особенности лиц с заболеваниями периферической нервной системы, Дроздова И. В., Голик В. А. (2013)
Храмцова В. В. - Личностные особенности лиц с хронической обструктивной болезнью легких, Степанова Л. Г., Яковенко Н. А., Омельницкая Л. В., Емец М. Н. (2013)
Тарасенко О. М. - Сучасні методи променевої діагностики та експертизи хребетно-спинномозкових травм в Україні, Мирончук Л. В., Забара О. Ю. (2013)
Лысунец Е. М. - Редкие синдромы в практике медико-социальной экспертизы. Клинический случай: мультисистемная атрофия, синдром Шая-Дрейдтера, Ханюкова И. Я., Бирец Н. М., Санина И. В., Санина Н. А. (2013)
Канюка Е. В. - Анализ работы кабинета лечебной физкультуры и спортивной медицины клиники государственного учреждения "Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины" за 6 месяцев 2012 и 2013 гг. (2013)
Кузьміна Л. В. - Вибір методу анестезії у хворих з високим ризиком важкої інтубації та супутньою патологією, Білушенко В. А., Коноплянко С. В. (2013)
Ипатов А. В. - Об апелляционной жалобе бывшего пациента на постановление окружного административного суда по его иску, личностными акцентами которого являлись получение автотранспорта, установление 1-й группы инвалидности и другое, Мороз Е. Н., Кузьмина Л. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2013)
Єрмоленко С. - Естетична концепція О. О. Потебні і сучасна стилістика (2015)
Бибик С. - Знаки повсякденної культури в теорії мовної діяльності О. О. Потебні (2015)
Маленко О. - Науковий дискурс О. О. Потебні: слово і творчість (2015)
Голобородько К. - Природа і мова в науковому осмисленні О. О. Потебні (2015)
Пономаренко А. - Олександр Потебня як "предтеча української фразеології" у рецепції Віктора Ужченка (2015)
Мех Н. - Лінгвофілософська концепція О. О. Потебні й гуманітаристика ХІХ-ХХІ століть (2015)
Коць Т. - О. О. Потебня про оцінність слова: проекція на мовну реальність (2015)
Шарманова Н. - Семасіологічні етюди О. О. Потебні про "відносно невеликі розумові величини" і сучасна теорія кліше (2015)
Кульбабська О. - Так буде як приповідка каже… (квінтесенція народної мудрості в мовотворчості Сидора Воробкевича), Шатілова Н. (2015)
Дядченко Г. - Порівняння з лексичними центрами – соматизмами в мові української поезії кінця ХХ ? початку ХХІ століття (2015)
Кумеда О. - Редакторський вплив Пантелеймона Куліша на мову Тараса Шевченка (2015)
Сюта Г. - Оновлений зміст і статус терміна цитата в сучасній стилістиці (2015)
Мех Н. - Жанрова диференціація в сучасних наукових і культурних дискурсах (2015)
Мовчун Л. - Рима: від мовної системи до тексту (2015)
Глуховцева К. - Вас переїхати чи ви мене пропустите? (мовна і соціокультурна агресія в міському просторі Луганщини) (2015)
Сніжко Н. - Зведений словник української мови: джерела і засади укладання (2015)
Висоцька З. - Економічні терміни в мові наукових праць Івана Франка: лексико-тематичні групи (2015)
Козловська Л. - Синонімічність як ознака наукової мови Івана Фпанка (2015)
Сологуб Н. - З правдивою пошаною – Ваш І. Багряний (мова листів Івана Багряного) (2015)
Агафонова А. - Пташкою злетів би додому, та крил не маю (мова епістолярію Анатолія Добрянського) (2015)
Городенська К. - Атошник чи атовець? (2015)
Городенська К. - Буквальний – буквалістський (2015)
Коць Т. - Використовувати – вживати (2015)
Городенська К. - Документ показують, а не пред’являють (2015)
Городенська К. - Не приводьте нічого у відповідність (2015)
Городенська К. - Поліцейський – поліційний – поліціянт (2015)
Городенська К. - Справді – насправді (2015)
Коць Т. - Створювати – утворювати (2015)
Городенська К. - Твердити – це не стверджувати (2015)
Городенська К. - Технологічна чи технічна перерва? (2015)
Вихідні дані (2015)
Новорічне вітання директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України" професора А. В. Іпатова (2013)
Дроздова І. В. - Проблеми нейропсихології, як методологічного підходу до вивчення вищих психічних функцій, Демченко М. В., Храмцова В. В. (2013)
Храмцова В. В. - Эмоциональные особенности больных хроническим обструктивным заболеванием легких (психологические мишени психотерапевтического влияния), Степанова Л. Г., Яковенко Н. А., Омельницкая Л. В., Емец М. Н. (2013)
Косинский А. В. - Малоинвазивные хирургические вмешательства в комплексной реабилитации инвалидов вследствие посттромботической болезни, Бузмаков Д. Л., Ржемовский В. В. (2013)
Лисунець О. М. - Медико-експертні аспекти при клапанних вадах серця: оновлені погляди, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Бірець Н. М., Саніна І. В., Танцура О. В., Зубко І. М. (2013)
Дроздова И. В. - Психологические особенности при формировании ограничений жизнедеятельности у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, Храмцова В. В. (2013)
Науменко Л. Ю. - Лікування хворих з віддаленими наслідками ушкоджень сухожилків розгиначів пальців кисті в зоні проксимального міжфалангового суглоба, Бондарук Д. О., Хом’яков В. М., Ліфаренко Є. Л. (2013)
Тарасенко О. М. - Сучасні методи лікування больових синдромів в нижній частині спини, Мирончук Л. В., Кузьміна Л. В., Бойко О. М., Забара О. Ю. (2013)
Іпатов А. В. - Надання медико-соціальної експертної допомоги інвалідам внаслідок розладів психіки та поведінки в Україні: сучасний стан, труднощі та перспективи, Ханюкова І. Я., Дроздова І. В., Гондуленко Н. О. (2013)
Лепський В. В. - Співпраця МСЕК і ЛКК з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів на етапі реформування галузі охорони здоров’я, Лихогруд Н. П., Семененко О. В., Карась М. М. (2013)
Ипатов А. В. - Место и роль юридической службы в учреждении медико-социальной экспертизы, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Моргун Е. В., Семириков Г. П. (2013)
Ипатов А. В. - О несостоятельных запросах физического лица и не подтверждении им своих правомочий, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Моргун Е. В., Семириков Г. П. (2013)
Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб з розладами психіки та поведінки (За матеріалами міжобласної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 30 травня 2013 року) (2013)
Резолюція науково-практичного семінару "Актуальні питання підготовки та здачі річних звітів по основних показниках інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України" (Дніпропетровськ, 11 листопада 2013 р.) (2013)
Єрмоленко С. - Кому до волів, кому до бумаг – така жеч (діалог про мову п’єси Івана Карпенка-Карого "Мартин Боруля”), Бибик С., Гладишева А. (2015)
Левчик Н. - Образи-символи в поезії Михайла Старицького (2015)
Мамич М. - Вогнем, жагою, пориванням вона серця палила всім (словесний образ Марії Заньковецької в біографічних есе жіночого журналу) (2015)
Бибик С. - Файне радіо, або регіональна варіантність стильової норми в сучасному радіоефірі (2015)
Колібаба Л. - Культура мови сучасних підручників для початкової школи (2015)
Мельник Т. - Формування реєстрів загальномовних словників у першій третині ХХ століття (2015)
Сікора Г. - Прийменник по в сучасному львівському мовленні (2015)
Пономаренко А. - "Величний пам’ятник великому": штрихи до лінгвошевченкіани Максима Рильського (2015)
Сюта Г. - Цитата в поетичному тексті: "чуже висловлення” і не тільки (2015)
Голікова Н. - Лінгвопрагматика мовостилю Павла Загребельного (2015)
Дядченко Г. - Волосся з фарбами нічних метеликів… (словесний образ волосся в сучасній українській поетичній мові) (2015)
Задорожна О. - Блажен той муж, воістину блажен… (лінгвостилістичний аналіз переспіву першого псалма Давидового Ліною Костенко) (2015)
Заліпська І. - Метафора і перифраз як ідентифікатори образності інформаційного телеефіру (2015)
Коць Т. - Ціннісні орієнтири доби тоталітаризму в мові періодичних видань 30-50-х років ХХ ст. (2015)
Красавіна В. - Від майдану до Майдану (2015)
Навальна М. - Відонімні експресиви в мові сучасної української періодики (2015)
Чемеркін С. - Інтернет-мем – що це? (2015)
Городенська К. - Відтік чи відплив інтелекту? (2015)
Городенська К. - Двісті перша річниця від дня народження Тараса Шевченка (2015)
Городенська К. - Державотворчий чи державотвірний? (2015)
Городенська К. - Замініть заключний! (2015)
Коць Т. - Здобувати – діставати (2015)
Коць Т. - Зіставляти чи порівнювати? (2015)
Городенська К. - Ілле чи Іллє в кличному відмінку? (2015)
Бибик С. - Інфографіка перемагає графіку? (2015)
Бибик С. - Нетикет, або мережевий етикет (2015)
Бибик С. - Показник – показ – показання (2015)
Бибик С. - Селфі – продовження фотоавтопортретування (2015)
Коць Т. - Складати – створювати (2015)
Городенська К. - Хабара чи хабаря? (2015)
Бибик С. - Зіставна стилістика: номінація, стиль, текст (Рец. на: Сопоставительная стилистика русского и украинского языков / Г. Д. Басова, Т. М. Голосова, Ю. С. Лазебник, Н. Г. Озерова, І. А. Синиця, Л. М. Стоян, Г. М. Тупицька ; отв. ред. Н. Г. Озерова. – К.: Изд. дом Д. Бураго, 2014. – 384 с.) (2015)
Сюта Г. - Мовні портрети журналістів (Рец. на: Миланов В., Сталянова Н. Езикови портрети на български политици и журналисти. – София: Парадигма, 2014. – 296 с.) (2015)
Вихідні дані (2015)
Круглий стіл на тему Відносини Україна-ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС – quo vadis? (2014)
Муравйов В. - Способи імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2014)
Petrov R. - Association agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia: Legal and constitutional challenges of implementation (2014)
Микієвич М. - Правові засади формування дохідної частини бюджету Європейського Союзу, Федорів О. (2014)
Смирнова К. - "Клаузула про конкуренцію" в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Головко-Гавришева О. - Угода про Асоціацію між Україною та ЄС і правова система України (2014)
Мотиль В. - Правові аспекти застосування антидемпінгових заходів у ЄС (2014)
Соловйов О. - Вплив Угоди про асоціацію з ЄС на антидискримінаційне правове регулювання державних закупівель України (2014)
Яворська І. - Правові засади гармонізації законодавства України з правом ЄС у сфері регулювання надання фінансових послуг (2014)
Городиський І. - Правові засади співробітництва між Україною та Європейським Союзом відповідно до Угоди про асоціацію (2014)
Олексів О. - Правові засади регулювання візових відносин між Україною та Європейським Союзом (2014)
Краєвська О. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: співпраця у сфері освіти і науки (2014)
Пасічник В. - Особливості ратифікації та набуття чинності Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Шеренговський Д. - Гармонізація елементів системи безпеки та оборони України відносно співробітництва та конвергенції України у сфері зовнішньої політики та політики безпеки з Європейським Союзом (2014)
Бурак С. - Правовий статус працівників-мігрантів у Європейському Союзі (2014)
Іваночко І. - Міжнародно-правові стандарти формування та діяльності незалежного органу, що відповідає за формування суддівського корпусу як основа для реформування судової влади в Україні (2014)
Котис О. - Забезпечення культурних прав людини у міжнародному праві та праві Європейського Союзу (2014)
Кошулинська-Чуба С. - Правові засади формування технічної гармонізації у Європейському Союзі (2014)
Марутяк Ю. - Міжнародно-правові механізми моніторингу суб’єктів, які надають послуги водопостачання і санітарії (2014)
Процик І. - Тлумачення міжнародних договорів (2014)
Федунь М. - Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері поводження з відходами (2014)
Кавин С. - Модель та основні принципи світової та європейської системи освітньо-наукового простору (2014)
Микієвич М. - Політико-правовий аналіз східного виміру зовнішньої політики Європейського Союзу: досвід для України (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2013)
Данилевич О. Г. - Згасаючі спінові хвилі в кубічному феромагнетику з врахуванням дисипативних процесів обмінної природи (2013)
Беженар А. А. - Электросопротивление многослойных композиций Al–Cu и графит–фторопласт, Дун З., Копань В. С., Рево С. Л., Хуторянская Н. В. (2013)
Бігун Р. І. - Вплив сурфактантних підшарів германію субатомної товщини на структуру та низькотемпературну термо-е.р.с. ультратонких плівок золота та міді, Кравченко О. Е., Леонов Д. С., Пастирський Я. А. (2013)
Олешкевич А. І. - Моделювання процесу дифузійного оксидоутворення на поверхні нанорозмірних металевих плівок, Сидоренко С. І., Гусак А. М., Волошко С. М. (2013)
Hu L. - Microstructure and Optical Properties of PMMA Matrix Composites Containing LaB6 Nanoparticles, Zhang L., Yuan Y., Min G. (2013)
Мовчан А. В. - Механизм направленного роста трёхфазных естественных композитов в науглероживаемых ферритных сплавах железа (2013)
Любич А. Й. - Дослідження впливу титану на утворення зносостійкого сплаву, Говорун Т. П., Марченко С. В., Варуха І. О. (2013)
Вронська Ю. О. - Вплив високоциклового навантаження та термооброблення на структуру хромових електроіскрових покриттів сталі 30ХГСА, Зайцева Н. В., Захаров С. М., Шматко О. А. (2013)
Васильев М. А. - Нанокристаллизация аморфного сплава Fе73,6Si15,8B7,2Cu1,0Nb2,4 (FINEMET) под действием ультразвуковой ударной обработки, Тиньков В. А. , Петров Ю. Н., Волошко С. М., Галстян Г. Г., Черепин В. Т., Ходаковский А. С. (2013)
Ажажа Р. В. - Исследование структуры и свойств проволоки из гафния, Ковтун К. В., Васильев А. А., Старолат М. П., Чепурная Л. Н. (2013)
Матысина З. А. - Борокарбиды щелочных и щёлочноземельных металлов — возможные накопители водорода. Растворимость водорода, Загинайченко С. Ю., Щур Д. В., Руденко Ю. М. (2013)
Школа А. А. - Рушійна сила процесу наводнення металів. І. Титан йодидний (2013)
Фодчук И. М. - Рентгенодифракционные изображения микроцарапин, представленных в виде многорядных распределений сосредоточенных сил, Новиков С. Н., Струк Я. М., Фесив И. В. (2013)
Єрмоленко С. - Дума про землю і розмова з землею у мовомисленні М. Стельмаха (2012)
Гриценко П. - Михайло Стельмах: час і над плином часу (2012)
Сологуб Н. - Стельмах – "сіяч українського поетичного слова" (2012)
Бибик С. - "Окутана вишняками хата" (мовний образ хати у прозі М. Стельмаха) (2012)
Козловська Л. - Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха (2012)
Мех Н. - "…Слово, зіткане з мужності й ніжності, з перехресних тривог і хрещатого цвіту надій" (до розуміння мовосвіту М. Стельмаха (2012)
Голобородько К. - "Я простий, синьоокий хлопчина… Я закоханий в землю свою" (концептуалізація дитячого Я в повісті М. Cельмаха "Щедрий вечір") (2012)
Маленко О. - Етнокоди художнього мовосвіту в поетичних текстах М. Стельмаха (2012)
Сидяченко Н. - Образотворення М. Стельмаха (2012)
Беценко Т. - Народнопоетичні універсалії в індивідуальному стилі М. Стельмаха (2012)
Гороф’янюк І. - Поетизація довкілля у прозі М. Стельмаха (2012)
Мазур Н. - Слово-образ хліб у романі М. Стельмаха "Хліб і сіль" (2012)
Марфіна Ж. - "…Округ земля моя хороша, А на ній — моя рідня" (мотив єднання у воєнній ліриці М. Стельмаха) (2012)
Ткаченко Т. - Живомовна стихія у прозі М. Стельмаха (2012)
Дузь Л. - "Пшеницю від полови він одвіяв…" (2012)
Сюта Г. - Інтегративний та диференційний зміст терміна стиль у сучасній гуманітарній парадигмі (2012)
Чемеркін С. - (з Інтернету) (2012)
Ажнюк Б. - Англійські імена українською мовою. ІІ (2012)
Пашинська Л. - Детермінологізація фразем у мові ЗМІ (2012)
Таран О. - Що спільного між баксами та джинсами? (з історії походження й функціонування жаргонізмів-англізмів) (2012)
Мех Н. - Розум, творчість, інтуїція, відкриття (2012)
Матвіяс І. - Мова українських колядок і щедрівок (2012)
Коць Т. - Варіантність відмінкових форм іменників у мові преси початку ХХ ст. і становлення літературної норми (2012)
Бас-Кононенко О. - "Заговори, щоб я тебе побачив!" (2012)
Єрмоленко С. - Увага: помилки в усній і писемній мові (2012)
Городенська К. - Зараз у Києві близько нуля… (2012)
Городенська К. - До́нька –до́нечка – до́ня, але дочка́ (2012)
Городенська К. - Не видаляйте нічого! (2012)
Не виключено, що … (2012)
Коць Т. - Про узгодження підмета і присудка (2012)
Симоненко Л. - Алмаз, діамант, брильянт (2012)
Терещенко С. - Коли писати ім., а коли імені? (2012)
Маленко О. - Метафоричний динамізм у контексті українського поетичного слова: спроба наукового осмислення (Лариса Кравець. Динаміка метафори в українській поезії ХХ століття: монографія. — К.: Видавничий центр "Академія", 2012. — 416 с.) (2012)
Вихідні дані (2012)
Содержание (2013)
Уваров В. Н. - Электронная структура оксидов NdMeO3 (Me = V, Ni): рентгеноэлектронные спектры и зонные расчёты, Мельник М. П., Уваров Н. В., Немошкаленко М. В., Недилько С. А. (2013)
Кувандиков О. К. - Изучение магнитных свойств интерметаллидов в системе Er—Cu в твёрдом и жидком состоянии, Шакаров Х. О., Шодиев З. М., Амонов Б. У., Абдурахмонов А. (2013)
Ткаченко В. Г. - Взаимосвязь между электронной структурой и физическими свойствами магниевых сплавов, Кондрашев А. И., Симан Н. И., Вовчок А. С., Абрамов А. А. (2013)
Лисенко І. О. - Формування стаціонарних поверхневих структур у процесах іонного розпорошення, Харченко В. О., Кохан С. В., Дворниченко А. В. (2013)
Точицкий Т. А. - Влияние двойникования на формирование столбчатой структуры кристаллитов в электролитических плёнках никеля, Дмитриева А. Э. (2013)
Кропачёв Д. А. - Влияние подвижности краевых дислокаций на массоперенос в ГЦК-кристалле, Погорелов А. Е., Филатов А. В. (2013)
Сторожук Н. В. - Конкуренція ефектів Кіркендалла і Френкеля при реакційній дифузії, Гусак А. М. (2013)
Movchan D. N. - Hydrogen in Nickel: Hydride or Miscibility Gap?, Teus S. M., Mogilny G. S., Gavriljuk V. G. (2013)
Gözütok E. - The Influence of Hydrogen Addition to Argon as a Shielding Gas on the Fatigue Performance of TIG Welded AISI 304 Stainless Steel, Kahraman N. (2013)
Жоллыбеков Б. Р. - Влияние параметров осаждения на физико-химические, механические и триботехнические свойства и структуру нитридных и карбонитридных покрытий, Махмуд А. М., Кирик Г. В., Демьяненко А. А., Колесников Д. А., Комаров Ф. Ф., Шипиленко А. П., Ердыбаева Н. К. (2013)
Матяш І. Б. - "Щирих, свідомих і ідейних треба нам представників…" Василь Оренчук на чолі першого українського консульства в Мюнхені (2015)
Перга Т. Ю. - Імперативи зовнішньої політики України в умовах глобального екологічного виклику: історичний аспект (2015)
Чекаленко Л. Д. - Україна в ООН: відстоювання Незалежності (2015)
Ціватий В. Г. - Східна Африка: історико-культурні традиції та політико-дипломатичні здобутки (на прикладі Республіки Кенія) (2015)
Субх М. А. - Диверсифікація та переорієнтація економіки арабських держав Перської затоки: ретроспективний аналіз (2000–2010 рр.) (2015)
Підберезних І. Є. - Історичний досвід міждержавного співробітництва та партнерства другої адміністрації Барака Обами з державами Південно–Східної Азії (2015)
Башлик Д. О. - Японія та проблема економічного лідерства сучасної Китайської Народної Республіки (2015)
Пронь С. В. - Японія, яку ми не знаємо: з історії російсько/радянсько–японських відносин ХІХ–ХХ століть (2015)
Лоссовський І. Є. - Культурно-історичні пам’ятки епохи раннього колоніалізму в Південно–Східній Азії (2015)
Чубрикова О. О. - Розвиток демократії в Туреччині у 2002–2012 роках: зовнішньополітичний аспект (2015)
Будько О. Я. - Миротворчість – діалектика війни і миру: теоретико-методологічний та соціально-філософський аспекти (2015)
Cамойлова Л. І. - Сучасний стан торговельно-економічних відносин Україна–ПАР: створення умов для просування взаємовигідної співпраці та нові шанси на відновлення (2015)
Марцинюк М. П. - Міграційний феномен Португалії: еміграційно-імміграційнний баланс до і після вступу в Європейський Союз (1974–2001 рр.) (2015)
Ціватий В. Г. - Віденський конгрес (1814–1815 рр.): інституціональний вимір європейського державотворення, зовнішньої політики і дипломатії (міжнародно-правовий аспект) (2015)
Дерев’янко І. П. - Дипломатія напередодні Кримської війни (1853–1856 рр.) (2015)
Троян С. С. - Німецька колоніальна політика рейхсканцлера Отто фон Бісмарка (2015)
Зуб Н. М. - "Перськопіддані" у Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.): за матеріалами українських архівів (2015)
Новікова О. О. - Дипломатичний портрет Г. О. Афанас’єва (1848–1925) (пам’яті Г. О. Афанас’єва) (2015)
Гуцало Л. В. - Трансформація етнополітики радянського уряду наприкінці 1920–1930-х років (2015)
Скибинецька Я. О. - Шотландський національний рух у 30–60-ті рр. ХХ століття (2015)
Ціватий В. Г. - Гастрономічна дипломатія: світова та українська практика й традиції дипломатії "м’якої сили" ХХІ століття (2015)
Сыч А. И. - Мировые цивилизации в политическом преломлении: исторические дискуссии (2015)
Ціватий В. Г. - Традиційність й інноваційність історії Іспанії: етапи довгого шляху (політика, дипломатія, культура, право, суспільство) (2015)
Циватый В. Г. - Светлый образ личности неиссякаемой энергии и доброты душевной… (памяти профессора Натальи Бажановой) (2015)
Вітання Президента Конгресу, директора Державної установи "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора А. В. Іпатова (2014)
Вітання від ВГО "Українська асоціація боротьби з інсультом", та ГО "Всеукраїнське товариство нейрореабілітації" (2014)
Іпатов А. В. - Про стан інвалідів в Україні, Ханюкова І. Я. (2014)
Голик В. А. - Особенности эпидемиологии инвалидности при заболеваниях нервной системы в Украине: клинико-экспертные сопоставления (10-летний украинский опыт), Гондуленко Н. А., Мороз Е. Н., Богуславский Д. Д., Погорелова В. А., Пивнык А. П., Мадюкова Н. Э. (2014)
Іпатов А. В. - Система реабілітації в Україні, Мороз О. М., Гондуленко Н. О. (2014)
Юрченко А. Ю. - Современные аспекты медико-социальной экспертизы при вестибулярной дисфункции, Голик В. А., Позняк Н. В., Сытник П. П. (2014)
Романишин Н. Я. - Система лечебной физической культуры в сравнении с физической реабилитацией (2014)
Дроздова И. В. - К вопросу оценки когнитивных функций с позиции международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, Храмцова В. В., Суганяк К. А. (2014)
Бадюк М. І. - Проблеми впровадження системи якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Микита О. О. (2016)
Антонюк О. П. - Фізіологічна атрезія - закономірний етап розвитку травної системи людини (2016)
Бевзо В. В. - Дослідження токсодинаміки глутамату натрію на організм щурів за умов тривалого його введення (2016)
Бідзіля П. П. - Зміни лабораторних показників у чоловіків із хронічною серцевою недостатністю в залежності від індексу маси тіла (2016)
Град А. О. - Морфологічна характеристика гемосудин жувальних м'язів при цукровому діабеті, Жураківська О. Я. (2016)
Григор'єва Н. П. - Кореляційні зв'язки показників системи антиоксидантного захисту нирок щурів, Лопушинська І. В. (2016)
Єфременкова Л. Н. - Ефективність комплексного лікування на якість життя та перебіг остеоартрозу колінних суглобів при метаболічному синдромі (2016)
Кравчук С. Ю. - Оптимізація використання методів комп'ютерної томографії, Куфтяк В. В. (2016)
Левицька С. А. - Ефективність і безпечність використання електрокоагуляції при тонзилектомії в дітей (2016)
Лойтра А. О. - Топографічні відношення нервів рухового апарату ока та очного нерва в ділянці верхньої очноямкової щілини впродовж пренатального періоду онтогенезу людини, Шкробанець А. А. (2016)
Луканьова С. М. - Розвиток фатерового сосочка та сфінктера Oдді в ранньому онтогенезі людини, Малайко С. С. (2016)
Маринчина I. М. - Стан ендокринної функції фетоплацентарного комплексу при плацентарній дисфункції, Гайдуков В. А. (2016)
Микулець Т. І. - Структурна перебудова секреторних передсердних кардіоміоцитів на 28-му добу стрептозотоцинового цукрового діабету, Жураківська О. Я. (2016)
Панасюк Я. В. - Використання комбінації наноаквахелатів металів і наночастинок ловастатину для стимуляції репаративного остеогенезу в щурів, Волков К. С., Корда М. М. (2016)
Печеряга С.В. - Особливості гормональних змін фетоплацентарного комплексу у вагітних із аномальною плацентацією в ранні терміни гестації (2016)
Прокопів О. В. - Прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин при вітряній віспі у дітей, Прикуда Н. М. (2016)
Ризничук М. О. - Поширеність гіпоспадії у новонароджених Північної Буковини, Ластівка І. В., Хмара Т. В. (2016)
Романюк А. М. - Морфологічні перебудови гіпофізарно-наднирникової системи статевозрілих щурів в умовах реадаптації після експериментальної позаклітинної дегідратації легкого ступеня, Гринцова Н. Б., Будко Г. Ю., Карпенко Л. І. (2016)
Сіцінська І. О. - Вплив пробіотиків, що містять бактерії роду Bifidobacterium та Lactobacillus на стан цитокінової ланки гемостазу у залежності від цитотоксичності штамів H.pylori у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 (2016)
Степанчук В. В. - Онтогенетичні особливості циркадіанних хроноритмів функціональної активності надниркових залоз за умов дії кадмію хлориду (2016)
Трихліб В. І. - Захворюваність на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або невизначеної локалізації у цивільного населення та військовослужбовців у Києві та Київській області, Ткачук С. І., Марущенко К. Ю., Майданюк В. П. (2016)
Черкасова Л. А. - Результати ультразвукового дослідження матки в різні фази менструального циклу здорових міських дівчат Поділля різних соматотипів, Ткаченко М. М. (2016)
Яворенко К. Ю. - Аналіз адвентивного компонента рудеральної фракції флори Буковинського Передкарпаття (2016)
Товкач Ю. В. - Оперативні доступи при хірургічному лікуванні раку стравоходу, Назарук Л. Д. (2016)
Устименко О. С. - Морфофункціональні зміни селезінки в щурів внаслідок дії патогенних факторів різного ґенезу, Матківська Р. М. (2016)
Сидорчук А. С. - "Амоксиклав"-індуковані медикаментозні реакції в клініці інфекційних хвороб: опис клінічних випадків, Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Кашинська Л. П., Сидоренко А. С. (2016)
Гаїна Н. І. - Організація самостійної роботи у вищому медичному навчальному закладі, Процак Т. В., Скорнякова Л. О., Пєнкіна Д. О. (2016)
Луканьова С. М. - Психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровя'збереження у студентів ВНЗ в умовах комп'ютерізації навчання, Лютик М. Д. (2016)
Остапюк Л. І. - Удосконалення освітнього процесу в університеті з врахуванням сучасної парадигми вищої освіти, Тимошенко І. О., Cавичук А. О. (2016)
Стеченко О. В. - Oптимізація організації навчального процесу на кафедрах університету як важлива складова внутрішньовузівської системи управляння якістю, Остапюк Л. І. (2016)
Холодкова О. Л. - Тьюторство - як складова системи підготовки викладача анатомії людини, Нескоромна Н. В. (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Белевцев Р. Я. - О физических параметрах и кометной природе яркого болида EN171101 "Турьи Реметы" в Закарпатье, Чурюмов К. И., Мозгова А. М., Соботович Э. В., Спивак С. Д., Блажко В. И., Лазаренко Е. Е., Кузенко С. В., Бондаренко А. С. (2015)
Кузьмин А. В. - Распределение тория в кристаллических породах Украинского Щита, Ярощук М. А. (2015)
Покалюк В. В. - Стратиграфічні рівні та літолого-генетичні типи мета конгломератів палеопротерозою Криворізького басейну (2015)
Белевцев Р. Я. - О термодинамике фракционирования изотопов урана и легких элементов в водных растворах, Блажко В. И., Лазаренко Е. Е., Мельниченко Б. Ф., Николаенко В. И., Спивак С. Д., Степанюк Л. М., Терещенко С. И. (2015)
Федоренко Ю. Г. - Глинополімерні композити з тривалим індукційним періодом полімеризації, Розко А. М. (2015)
Фомин Ю. А. - О природе повышенных содержаний урана в оливинах альпинотипных гипербазитов (2015)
Інформація для авторів Збірника наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища (2015)
Вихідні дані (2015)
Звернення редколегії до читачів (2014)
Сторожук Л. О. - Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів з дитинства внаслідок вроджених аномалій та хвороб нервової системи, Вільчинська С. А., Вознюк А. В., Шакула О. О., Пелих С. М. (2014)
Науменко Л. Ю. - Оцінка ефективності програм реабілітації інвалідів за матеріалами Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи, Лепський В. В., Борисова І. С., Макаренко С. В. (2014)
Хом’яков В. М. - Медико-соціальна експертиза в роботі відділу медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів з наслідками травм і ортопедичними захворюваннями в поєднанні з ушкодженнями периферійної нервової системи, Бойко О. М., Тарасенко О. М., Ліфаренко Є. Л., Даукш Є. О., Орлов С. Є. (2014)
Паніна С. С. - Сучасна класифікація хронічного обструктивного захворювання легень у практиці медико-соціальної експертизи, Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Ігумнова Т. С. (2014)
Дюбанов С. М. - Особливості визначення потреби у додаткових видах допомоги інвалідам унаслідок нещасного випадку на виробництві, Випріцька І. Л., Клепачова А. І., Савінков С. А., Блюм О. С. (2014)
Марков Ю. І. - Вивчення добової летальності пацієнтів із невідкладними станами, Рибак Є. В. (2014)
Паніна С. С. - Особливості біохімічних порушень у хворих та інвалідів унаслідок хронічного обструктивного захворювання легень, Хижняк Г. О., Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Ігумнова Т. С., Кардашевська І. В., Зеркаль Л. В. (2014)
Бойко А. М. - Эффективность применения хондропротекторов у больных гонартрозом, Тарасенко О. Н., Мирончук Л. В., Забара О. Ю. (2014)
Канюка Є. В. - Результат застосування реабілітаційних тренажерів у клініці Державної установи "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України" (2014)
Ипатов А. В. - Юридическая служба института и выполнение государственных заданий, связанных с предупреждением и выявлением коррупции, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Моргун Е. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Семириков Г. П. (2014)
Ипатов А. В. - Об отклонении кассационной жалобы, Мороз Е. Н., Кузьмина Л. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Моргун Е. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Семириков Г. П. (2014)
Ипатов А. В. - О конституциональном праве граждан на обращения и несостоятельном требовании заявителя, Мороз Е. Н., Кузьмина Л. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Моргун Е. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Семириков Г. П. (2014)
На виконання рішення апаратної наради Міністерства охорони здоров’я України від 04.04.2014 року (2014)
Содержание (2015)
Kalia A. - Использование мини-винтов как опоры для односторонней дистализации моляров, Gautam R. , Nene S. , Hegde A. , Pusalkar S. (2015)
Garino F. - Двухгодичный клинический опыт использования сканера itero в ортодонтическом лечении с помощью системы invisalign, Garino G. B. , Castroflorio T. (2015)
Ahn H.-W. - Использование сканера структурированного света для анализа трехмерных изменений периоральных мягких тканей у пациентов с дентоальвеолярной протрузией после (в процессе) ортодонтического лечения, Chang Ye-J. , Kim K.-A, Joo S.-H. , Park Y.-G. , Park Ki-Ho (2015)
Zinelis S. - Микроструктурная и механическая характеристика современных лингвальных брекетов, Sifakakis I., Katsaros Ch., Eliades T. (2015)
Дорошенко С. И. - Клиническая генетика в ортодонтической практике, Кульгинский Е. А. (2015)
Скрипник И. Л. - Влияние ортодонтической аппаратуры на состояние внчс при лечении сагиттальных аномалий прикуса, Неспрядько-Монборнь Т. С. (2015)
Махницкий Д. Н. - Особенности ортопедического лечения детей с дефектами зубного ряда во фронтальном участке (2015)
Лихота К. Н. - Экономическая оценка внедрения в ортодонтическую практику индивидуальных миофункциональных аппаратов (2015)
Саранчук О. В. - Применение функционально действующих аппаратов у пациентов в период раннего сменного прикуса (2015)
Бабаскин Ю. И. - Способ лечения ретинированных зубов комбинированным методом (2015)
Шуминская Т. А. - Структурно-функциональная резистентность зубов у детей, которые лечатся несьемной ортодонтической аппаратурой (2015)
Закалата Т. Р. - Ортодонтическая диагностика и коррекция трансверзальных аномалий у детей и подростков (2015)
По письмам читателей (2015)
План ортодонтических мероприятий на iii-iv КВ. 2015 Г. (2015)
Кульгинский Е. А. - Этапы изготовления и конструктивные особенности аппарата Бынина (каппа), Яковчук В. П. (2015)
Оперативна інформація (2014)
Зміни законодавчої бази щодо проведення медико-соціальної експертизи та соціального захисту певної категорії громадян в Україні (2014)
Паніна С. С. - Профілактика та шляхи зниження інвалідності внаслідок хронічних вірусних гепатитів, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2014)
Дроздова І. В. - Психопатологічні особливості хворих на артеріальну гіпертензію (2014)
Лисунець О. М. - Патофізіологічні аспекти розладів вищих психічних функцій у пацієнтів після кардіохірургічних втручань, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Танцура О. В. (2014)
Дроздова И. В. - Семья и ребенок с врожденным пороком сердца: социальное пространство для взаимодействия, Гончар Ю. А., Храмцова В. В., Степанова Л. Г., Омельницкая Л. В., Яковенко Н. А., Емец М. Н. (2014)
Тарасенко О. М. - Причини незадовільних результатів оперативних втручань у пацієнтів з ускладненою хребетно-спинномозковою травмою (2014)
Канюка Е. В. - Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания, Пиндичев С. А. (2014)
Ипатов А. В. - О незаконных попытках бывших прооперированных пациентов (их родственников) в овладении средствами Госбюджета, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Мамедова А. П., Моргун Е. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О. (2014)
Ипатов А. В. - Об обязанности медучреждения в проведении расследования и исполнения социальных гарантий, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Мамедова А. П., Моргун Е. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О. (2014)
Стадник О. - Ретроспективний огляд інституцій соціального захисту в Галичині (2014)
Содержание (2013)
Герасимов С. Н. - Редкий случай гипертрофии венечных отростков — синдром Jacob, Андреищев А. Р., Мишустина Ю. В., Баиндурашвили А. А. (2013)
Дорошенко С. И. - Дифференциальная диагностика прогенических (мезиальных) форм прикуса в свете существующих классификаций зубочелюстных аномалий (2013)
Гасымова З. В. - Прогнозирование результатов ортодонтического лечения пациентов с глубоким дистальным прикусом и ретенцией клыков на основе применения компьютерной программы Dolphin-imaging v.11.5 (2013)
Tsui-Hsien Huang - Сравнение силы трения in vitro между дугами и самолигирующимися брекетами пассивного и активного типа, Hoi-Shing Luk, Ying-Chi Hsu и Chia-Tze Kao (2013)
Ludwig Bjorn - Аппарат "Скелетная лягушка" для дистализации моляров верхней челюсти, Glasl Bettina, Kinzinger Gero S.M., Walde Kevin C., Lisson Jorg A. (2013)
Nam-Ki Lee - Эффект кратковременного лечения лицевой маской у пациентов с III классом, основанный на аппаратах для анкоража: мини-пластины против аппаратов для быстрого расширения верхней челюсти, Il-Hyung Yang, Seung-Hak Baek (2013)
Кулиш А. С. - Раннее ортодонтическое лечение брекет-системой, Острянко В. И. (2013)
Кривчикова С. А - Правила первой встречи (2013)
Barber Henry U. - Прикладные принципы механики двойных дуг Джонсона (2013)
Николин В. Ю. - Ортодонтическое лечение с использованием микроимплантов (taDs) Dual-top (2013)
Саяпина Л. М. - Применение бензидамина в комплексе хирургической подготовки к ортодонтическому лечению, Чумаченко А. В., Салогуб Т. В., Гордийчук М. А. (2013)
Станчева Н. И. - Ортодонтические встречи в Карпатах (2013)
План ортодонтических мероприятий (2013)
Содержание (2015)
Cheng-Vi Lin J. - Лечение сложных патологий окклюзии с помощью съёмных элайнеров invisalign и анкоража с использованием миниимплантов, Tsai S.-J., Jiou E. I. W., Bowman S. J. (2015)
Seong-Hun Yoo - Сравнение стабильности цилиндрических и конусообразных микроимплантов, Young-Chel Park, Chung-Ju Hwang, Ji-Young Kim, Eun-Hee Choi, Jung-Yul Cha (2015)
Grewal Bach G. K. - Фиксация брекет-системы к керамическим коронкам, Torrealba Y., Lagrave`re M. O. (2015)
Krishnaswamy N. R. - Трехмерное планирование лечения скелетной патологии окклюзии iii класса с асимметрией лица и открытого прикуса, Varghese B. T., Faizee S. H., Jayakumar G., Anand M. K. (2015)
Скрипник И. Л. - Метод профильной телерентгенографии — ключевой момент диагностики зубочелюстных аномалий, Дичаковская А. Е., Малый Д. Ю. (2015)
Дорошенко С. И. - Клиническая генетика в ортодонтической практике, Кульгинский Е. А. (2015)
Лихота К. Н. - Механико-математическое моделирование лечения сагиттальных зубочелюстных аномалий с помощью эластопозиционерове, Тормахов Н. Н. (2015)
План ортодонтических мероприятий на 3-4 кв. 2015 г. (2015)
Циленко О. Л. - Сравнительная характеристика типов колоний кое-ф пульпы зуба и стволовых стромальных клеток костного мозга человека в условиях in vitro, Сосидко А. В. (2015)
По письмам читателей (2015)
Содержание (2013)
Leite V. - Сравнительный анализ выраженности резорбции корней зубов при лечении самолигирующей и обычной аппаратурой, Conti A. C., Navarro R., Almeida M., Oltramari-Navarro P., Almeida R. (2013)
Ning Zhang - Метод двухэтапного лечения скелетной Формы патологии прикуса класса III, осложненный высокой степенью скученности, Yuxing Bai, Song Li (2013)
Janson Guilherme - Продолжительность лечения патологии прикуса класса II:протокол с удалением четырех премоляров и без удаления, Valarelli Danilo Pinelli, Valarelli Fabrício Pinelli, Freitas Marcos Roberto de (2013)
Дорошенко С. И - Особенности клиники и диагностики мезиального прикуса, Кульгинський Е. А., Стороженко К. В., Яковчук В. П. (2013)
Кульгинский Е. А. - Применение электрофульгурации в стоматологической практике, Закалата Т. Р., Стороженко Е. В., Поканевич Е. С. (2013)
Кулиш А. С. - Междисциплинарный подход к лечению деформации зубного ряда, образовавшейся в период постоянного сформированного прикуса, Острянко В. И., Короткоручко А. А. (2013)
Презентация DOLPHIN 3D. Самое передовое и простое в использовании программного обеспечения для 3D и 3D моделирования в хирургии (2013)
Сенюк А. - Методы "ортофациальной хирургии" в клинике (2013)
Кривчикова С. А. - Детская истерия — кто кого боится? (2013)
Barber H. U. - Прикладные принципы механики двойных дуг Джонсона (2013)
Ву Р. - Десять преимуществ самолигирующихся брекетов smartclip на завершающих этапах лечения. Сравнительный анализ самолигирующихся брекетов damon Q и smartclip (2013)
План ортодонтических мероприятий (2013)
Станчева Н. И. - Курс для врачей-ортодонтов: др. Ануп Сонди: "Современные концепции ортодонтического лечения височно-нижнечелюстных расстройств" др. Лиза Альвэтро: "Forsus™ — корректор II класа: больше чем замена эластикам при II классе" (2013)
Вітання Президента Форуму, директора Державної установи "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора А. В. Іпатова (2015)
Вітання від ГО "Всеукраїнське товариство нейрореабілітації" Голови правління, ст. н. с. В. А. Голика (2015)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2014 рік, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О., Саніна Н. А. (2015)
Голик В. А. - Особенности эпидемиологии инвалидности при заболеваниях нервной системы в Украине: клинико-экспертные сопоставления, Гондуленко Н. А., Мороз Е. Н., Богуславский Д. Д., Погорелова В. А., Пивнык А. П., Мадюкова Н. Э. (2015)
Іпатов А. В. - Реабілітація: правові аспекти, показники реабілітації в Україні, Мороз О. М., Гондуленко Н. О. (2015)
Кобелєв С. Ю. - Сфера діяльності фізичного терапевта-фахівця фізичної реабілітації (2015)
Богданович А. И. - Междисциплинарный межведомственный подход в реабилитации детей раннего возраста с церебральными нарушениями, возникшими вследствие перинатального пора-жения центральной нервной системы, в Брестской области (2015)
Дроздова И. В. - Интеллектуальные, эмоционально-волевые и коммуникативные особенности больных артериальной гипертензией, Гончар Ю. А., Храмцова В. В., Голубева А. Е. (2015)
Лепський В. В. - Роль громадських організацій інвалідів в забезпеченні реабілітаційного процесу осіб з обмеженими можливостями, Макаренко С. В., Семененко О. В. (2015)
Опрацювання проекту "Перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду" (2015)
Содержание (2014)
Дорошенко С. И. - Особенности лечения пациентов с мезиальным прикусом в различные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата (продолжение), Стороженко Е. В., Кульгинский Е. А., Яковчук В. П. (2014)
Northwaya William M. - Рецессия десны — может ли ортодонтия быть методом лечения? Данные из клинических случаев (2014)
Ning Zhang - Лечение без удаления и стабильность патологии окклюзии II класса, 2 подкласса с тяжелой скученностью, Min Sheng, Yuxing Bai, Song Li (2014)
Бини Валерио - Эстетический анализ челюстно-лицевой области с использованием 3d технологий. синергия между эстетической стоматологией и эстетической медициной (2014)
Primožič Jasmina - Влияние привычки сосания и характера дыхания на сужение неба при одностороннем дистальном перекрестном прикусе — контролируемое исследование, Franchi Lorenzo, Perinetti Giuseppe, Richmond Stephen, Ovsenik Maja (2014)
Кульгинский Е. А. - Аппарат для перемещения зуба в мезиодистальном направлении, Яковчук В. П. (2014)
Бабич О. - Право лікаря на відмову від лікування пацієнта (2014)
Потапчук А. М. - Анатомо-топографическая оценка рисков аппаратурно-хирургического лечения зубочелюстных аномалий с использованием мини-имплантатов на верхней челюсти, Ривис О. Ю., Мищенко О. Н., Ривис М. В. (2014)
Haugh Francis A. - Принципы удаления зубов в ортодонтическом лечении (2014)
Захаренко О. А. - Лечение пациента с заболеванием ДЦП (2014)
Кривчикова С. А. - Излишняя впечатлительность (2014)
По письмам читателей (2014)
Иванова М. - Ортодонтический семинар в Киеве. Др. Cпена Рафаэль "Система ССО. От ортодонтически-облегченной пародонтологии до пародонтально-облегченной ортодонтии" (2014)
План ортодонтических мероприятий на II кв. 2014г (2014)
Кущ А. Ю. - Эффективный торк (2014)
Іпатов А. В. - Правові основи надання інформації про стан здоров’я пацієнта в практиці медико-соціальної експертизи, Ханюкова І. Я., Ханюков О. А. (2015)
Науменко Л. Ю. - Термінологічне визначення та етичне визнання статусу людини з інвалідністью, Лепський В. В., Макаренко С. В., Борисова І. С., Cемененко О. В. (2015)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза у пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарду, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Бірець Н. М., Саніна І. В., Волкова Л. В. (2015)
Косинський О. В. - Динаміка інвалідності внаслідок захворювань вен нижніх кінцівок в Україні за 2014 рік, Бузмаков Д. Л. (2015)
Науменко Л. Ю. - Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів, Лепський В. В., Макаренко С. В., Борисова І. С., Cемененко О. В. (2015)
Дроздова І. В. - Акцентуації характеру хворих на артеріальну гіпертензію та їх роль у формуванні внутрішньої картини хвороби, Мацуга О. М., Яновська С. Я., Степанова Л. Г., Яковенко Н. О., Ємець М. М., Омельницька Л. В. (2015)
Паніна С. С. - Особливості біохімічного гомеостазу хворих та інвалідів унаслідок цирозу печінки, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С., Хижняк Г. О., Зеркаль Л. В. (2015)
Дроздова І. В. - Підходи до діагностики когнітивної дисфункції, Храмцова В. В., Мацуга О. М., Гончар Ю. О., Колганов І. А., Степанова Л. Г., Яновська С. Я. (2015)
Канюка Є. В. - Застосування шкали індивідуального сприйняття фізичного навантаження (шкала Борга) при проведенні процедур лікувальної гімнастики, Піндічев С. О. (2015)
Лифаренко Е. Л. - Опыт приминения чрескостного остеосинтеза в клинике травматологии и ортопедии ГУ "Укр. Гос. НИИ МСПИ МЗО Украины", Бойко А. М., Даукш Е. А., Орлов С. Е., Забара О. Ю. (2015)
Ханюкова І. Я. - Огляд Українського законодавства щодо дотримання в Україні статей Конвенції ООН про права інвалідів: рівність та недискримінація і доступ до правосуддя, Ханюков О. О. (2015)
Содержание (2014)
Jenaa Ashok Kumar - Эффективность аппарата twin-block и аппарата для протрузии нижней челюсти — iv в улучшении размеров верхних дыхательных путей у пациентов с патологией окклюзии II класса и ретрогнатией нижней челюсти, Singhb Satinder Pal, Utrejac Ashok Kumar (2014)
Davoody Amirparviz R. - Проспективное сравнительное исследование между дифференциальными моментами и мини-винтами в контроле анкоража, Posada Laura, Utreja Achint, Janakiraman Nandakumar, Neace William P., Uribe Flavio, Nanda Ravindra (2014)
Yanmin Wang - Хирургически-ортодонтическая коррекция скелетной патологии окклюзии III класса со значительным сужением верхней челюсти, Min Liu, Li Zhou, Jing Hu (2014)
Керстин Роберт - Здоровье и гармоничная функция с помощью компьютерного управления (2014)
Березовская И. В. - Ретенция зубов (2014)
Камалова С. В. - Лекционно-практический курс Станислава Александровича Блума в Харькове (2014)
Дмитренко М. И. - Особенности комплексного ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий, осложненных скученностью зубов, в период постоянного прикуса (2014)
Оснач Р. Г. - Математическое обоснование применения ортодонтического метода замещения дефекта зубного ряда, Тормахов Н. Н., Беда О. В. (2014)
По письмам читателей (2014)
Haugh Francis A. - Принципы удаления зубов в ортодонтическом лечении (2014)
Кривчикова С. А. - Страх без "причины" (2014)
Лебедева А. - Кадры решают все! Как значительно увеличить число клиентов, сделав только одну поправку (2014)
Погач А. В. - Использование системы прозрачных кап easyalign и миофункциональных трейнеров Lm–activator в ортодонтическом лечении, Евтушок И. В. (2014)
Модуль №2 для стоматологов-ортодонтов "Планирование ортодонтического лечения. Ортодонтия без сюрпризов" (2014)
Семинар Питера Ван Хердена "Пассивное самолигирование: идеальный результат достижим" (2014)
План ортодонтических мероприятий на II кв. 2014 г (2014)
Кульгинский Е. А. - Аппарат для лечения фронтального открытого прикуса, Яковчук В. П. (2014)
Титул, зміст (2015)
Тарасова К. В. - Хроноінотропні реакції ізольованого папілярного м’яза лівого шлуночка серця старих щурів в умовах ішемії міокарду та при дії нових активаторів KАТФ каналів – фторовмісних аналогів діазоксиду, Лагодич Т. С., Карвацький І. М. (2015)
Зяблицев С. В. - Поиск источников пентозофосфата для активации 5-фторурацила в ткани аденокарциномы и смежной ткани желудка, Хомутов Е. В., Сташкевич М. А. (2015)
Кондаурова А. Ю. - Морфометрический анализ состояния главных клеток слизистой оболочки желудка крыс после совместного введения золедроната и гидрокортизон ацетата (2015)
Колесова Н. А. - Корекція антиоксидантами та антигіпоксантами метаболічних і структурних змін серця та еритроцитів за коразолової моделі судомного синдрому, Хайтович М. В., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. І., Брюзгіна Т. С., Чухрай С. М., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Жданова О. О. (2015)
Ярмолюк Є. С. - Ангіогенний і нейропротекторний вплив тканинної трансплантації при експериментальному ішемічному інсульті, Стайно Л. П., Савчук О. В., Захарцева Л. М. (2015)
Панова Т. И. - Cвязь кетонурии и влечения к алкоголю у алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2015)
Березин А. Е. - Соотношение количества циркулирующих эндотелиальных апоптических микрочастиц и прогениторных проангиогенных мононуклеаров у пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от величины индекса массы тела, Кремзер А. А. (2015)
Волосовець О. П. - Віддалені результати лікування H. pylori-асоційованих гастродуоденальних захворювань у дітей, Прохорова М. П., Кривопустов С. П., Салтанова С. Д., Каруліна Ю. В., Павлик О. В. (2015)
Brugnoli M. P. - Neurophysiologic and neuropsychological mechanisms of hypnosis and meditation for the rehabilitation of consciousness and awareness, Ivnyev B., Polati E., Recchia L. (2015)
Жегулович З. Є. - Клініко-інструментальний аналіз послідовності формування дентальних оклюзійних контактів при змиканні щелеп (2015)
Бичкова Н. Г. - Модифікація способу життя у хворих на артеріальну гіпертензію та її роль в перебігу захворювання, Кондратюк В. Є., Швечикова В. П., Бичков О. А. (2015)
Пельо І. М. - Обгрунтування методологічних підходів до здійснення санітарного контролю продуктів овочівництва та грунту при застосуванні сумішей пестицидів (2015)
Хайтович М. В. - Персоналізована антигіпертензивна терапія (2015)
Ткач С. М. - Побічні ефекти різних медикаментів на шлунково-кишковий тракт, Онищук Л. О., Балабанцева Г. П., Чичула Ю. В. (2015)
Андрюшкова Н. Г.  - Значення ентеровірусів у серцево-судинній патології (2015)
Яворська Олена Станіславівна (до 100-річчя від дня народження) (2015)
Правила для авторів (2015)
К столетию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Анны Семеновны Ланцетовой (2015)
Іпатов А. В. - Поняття інвалідності і аспекті сучасного міжнародного права, Ханюкова І. Я. (2015)
Васильченко Н. И. - Оценка психологической составляющей реабилитационного потенциала у пациентов с мозговым инсультом, Смычек В. Б. (2015)
Косинський О. В. - Показники інвалідності внаслідок патології підшлункової залози в Україні, Бузмаков Д. Л. (2015)
Бондар В. П. - Особливості роботи психолога з учасниками антитеростичної операціїв умовах медико-соціальної експертної комісії, Жадова Ю. В., Дзюбас Н. А. (2015)
Лисунець О. М. - Сучасний погляд на механізми адаптації та деадаптації організму. Процеси компенсації та декомпенсації серцево-судинної системи, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М. (2015)
Дроздова І. В. - Артеріальний тиск та обмеження життєдіяльності в домені мобільність у хворих, які перенесли інсульт, Бабець А. А. (2015)
Страшко Е. Ю. - Иппотерапия в комплексной терапии детей со спастическими формами детского церебрального паралича, Самарченко Л. А., Жабо Т. М. (2015)
Храмцова В. В. - Память в структуре познавательного процесса и её нарушение в экстремальной ситуации (по данным литературы и личным исследованиям), Храмцова А. А. (2015)
Іпатов А. В. - Медико-соціальна експертиза бійців антитерористичної операції, Ханюкова І. Я. (2015)
Содержание (2015)
Haraguchi S. - Лечение взрослых пациентов с классом II подклассом 2 при наличии гиперчувствительности к металлу, Yamashiro T. (2015)
Lee R. T. - Длительная функционально-аппаратная терапия: контролируемое клиническое испытание аппаратов TWINBLOCK и DYNAMAX, Barnes E., DiBiase A., Ravichandram G., Qureshi U. (2015)
Samoto H. - Индивидуальная предсказуемая пошаговая терапия закрытия промежутков с использованием последовательных капп, Vlaskalic V. (2015)
Keski-Nisula K. - Зубо-лицевые изменения в раннем сменном прикусе после ортодонтического лечения аппаратом направленного прорезывания, Keski-Nisula L., Salo H., Voipio K., Varrela J. (2015)
Лихота К. Н. - Влияние миофункциональной аппаратуры на состояние функциональной активности зубочелюстной системы у лиц старшей возрастной группы при ортодонтическом лечении сагиттальных аномалий прикуса (2015)
Лихота К. Н. - Клинические аспекты раннего лечения и профилактики зубочелюстных аномалий с помощью LM-активаторов, Петриченко А. В., Костив В. П. (2015)
Мижура М. В. - Работа с системой прозрачных кап EASY ALIGN: легко и просто! Часть 2 (2015)
Закалата Т. Р. - Анализ результатов лечения трансверзальных аномалий у пациентов различных возрастных групп (2015)
Салтыков И. - Вопросы пациентов (2015)
Kehlbacher S. - Аппарат гербста — знакомый незнакомец применение аппарата гербста в лечении храпа и в других целях (2015)
Farronato G. - Конус-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) в ортодонтии, Bellincioni F., Colombo M., Falzone D., Sara S., Passaler G., Santamaria G. (2015)
Важные ортодонтические события 2016 года (2015)
Камалова С. - Лекционно-практический курс: "компромиссное ортодонтическое лечение скелетных аномалий зубо-челюстной системы" (2015)
Мижура М. - Ортодонтический курс в киеве и презентация последней книги др. Джона Беннетта и Ричарда Маклафлина, посвященные переходу от системы MBT к system 4.0 (2015)
Титул, зміст (2015)
Черкасов В. Г. - Структурные трансформации во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни, Дзевульская И. В., Ковальчук А. И., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2015)
Панова Т. И. - Снижение артериовенозной разницы по глюкозе у алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2015)
Чекман І. С. - Квантово-фармакологічні та електронні властивості молекули лізиноприлу, Куліш М. П., Свінціцький А. С., Загородний М. І., Сендюк В. А., Павленко О. Л., Дмитренко О. П., Заболотний М. А., Буско Т. О., Вітюк Н. В. (2015)
Колесова Н. А. - Патогенетичні основи дії комплексної фармакотерапії на нирки за коразолової моделі судомного синдрому, Хайтович М. В., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. І., Брюзгіна Т. С., Чухрай С. М., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Жданова О. О. (2015)
Кобзар О. Б. - Морфологичні зміни підшлункової залози при різних формах портальної гіпертензії та її хірургічної корекції в експерименті, Дітковський А. П., Дорошенко С. В., Пархоменко М. В., Первак І. Л., Прокопець К. О., Хворостяна Т. Т. (2015)
Боднар П. М. - Патогенетичне обґрунтування діагностичних і лікувальних заходів у хворих на цукровий діабет 2 типу, Приступюк О. М., Михальчишин Г. П., Комісаренко Ю. І., Кобиляк Н. М., Приступюк Л. О. (2015)
Бичкова Н. Г. - Продукція та рівень прозапальних цитокінів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з метаболічним синдромом, Бичкова С. А. (2015)
Голубовська О. А. - Клініко-лабораторні особливості перебігу коінфекції туберкульозу та хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих хворих, Петренко В. І., Шкурба А. В., Сукач М. М. (2015)
Кондратюк В. Є. - Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування коморбідної патології: артеріальної гіпертензії та остеоартрозу, Бичков О. А., Бичкова Н. Г., Палієнко І. А. (2015)
Фомін П. Д. - Аспекти хірургічного лікування колоректального раку, ускладненого гострою кровотечею, Іванчов П. В., Андрусенко О. М. (2015)
Курбанов А. К. - Якість життя хворих після лапароскопічних і відкритих оперативних втручань при ахалазії стравоходу (2015)
Кривченя Д. Ю. - Результати лікування дітей з вродженими діафрагмальними грижами з групи високого ризику, Левицький А. Ф., Дубровін О. Г., Притула В. П., Бензар І. М., Руденко Є. О., Даньшин Т. І., Шульжик І. І. (2015)
Osokina O. I. - Correlations of visual and auditory evoked potentials parameters with age, clinical and social characteristics of patients with the first episode of psychosis, Ivnyev B. B. (2015)
Жегулович З. Є. - Клінічна характеристика оклюзійних порушень у пацієнтів з підвищеним стиранням зубів (2015)
Пельо І. М. - Токсиколого-гігієнічна оцінка бакових сумішей пестицидів та встановлення їх лімітуючих компонентів для оптимізації санітарного нагляду, Бардов В. Г., Вавріневич О. П., Омельчук С. Т., Антоненко А. М.  (2015)
Хайтович М. В. - Імунологічні аспекти дисфункції та ремоделювання судин при артеріальній гіпертензії (огляд літератури та власних досліджень), Бичкова Н. Г., Потаскалова В. С., Бурлака А. П. (2015)
Професор Ілля Ісайович Нікберг (2015)
Содержание (2014)
Hea Shushu - Камуфляжное лечение скелетной формы III класса с использованием многопетлевой техники, эластиков и миниимплантатов, Gaob Jinhui, Wamalwac Peter, Wangd Yunji, Zoue Shujuan, Chenf Song (2014)
Park Jae Hyun - Случай аутотрансплантации сформированного премоляра верхней челюсти в зону нижнечелюстной адентии, Tai KiyoshiI (2014)
Nanda Ravindra - По материалам лекции Шелдона Фриеля, EOS 2011, Стамбул. Cовременный взгляд на скелетную и зубную компенсацию в механике ортодонтического лечения, Upadhyay Madhur (2014)
Савчук Ю. П. - 3d революция (2014)
Дорошенко С. И. - Слияние и сращение зубов, причины их возникновения и различные подходы в лечении (2014)
Оснач Р. Г. - Методика прогнозирования скорости мезиодистального перемещения зубов в зависимости от плотности костной ткани в области дефекта зубного ряда (2014)
Kehlbacher Stefan - Лучше крутить, чем удалять (2014)
Кривчикова С. А. - Влияние миогимнастики на устранение психологических зажимов (2014)
Мижура М. - По письмам читателей (2014)
Кущ А. Ю. - Для тех, кому интересно (2014)
Кущ А. Ю. - Лечение сложной патологии с использованием преимуществ пассивного самолигирования в сочетаниями с ранними эластиками (2014)
План ортодонтических мероприятий на III-IV кв. 2014г (2014)
Привітання директора інституту професора А. В. Іпатова (2014)
Іпатов А. В. - Особлиості медико-соціальної експертної допомоги участникам бойових дій, Коробкін Ю. І. (2014)
Борисова І. С. - Проблема ко-інфекції ВІЧ/туберкульоз в Україні: стан інвалідності на прикладі Черкаської області, Лепський В. В., Науменко Л. Ю., Макаренко С. В., Карась М. М., Сич С. І. (2014)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність унаслідок хронічного гепатиту серед дорослого населення України в 2013 році, Паніна С. С., Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2014)
Лисунець О. М. - Фізичний складник реабілітаційного потенціалу дорослих із вродженими вадами серця у відділені терміни після операційного спостереження, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Бірець Н. М., Саніна І. В., Багдасарян С. Ю. (2014)
Дроздова І. В. - Провідні психологічні чинники обмеження життєдіяльності у хворих із артеріальною гіпертензією, Мацуга О. М., Храмцова В. В., Суганяк К. О., Гончар Ю. О., Колганов І. А., Тригубов І. Л., Харапонова О. В. (2014)
Косинський О. В. - Стан інвалідності та реабілітаціх внаслідок захворювань вен нижніх кінцівок в Україні у 2013 році, Бузмаков Д. Л., Павлов П. В. (2014)
Ипатов А. В. - Актуальные вопросы заблуждений и ошибок в исках заявителей к медицинским учреждениям: о материальном ущербе и моральном вреде, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Мамедова А. П., Моргун Е. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О. (2014)
Ипатов А. В. - О неправомерных попытках овладения средствами госбюджета бывшими экспертными пациентами путём обжалования заключений учреждений медико-социальной экспертизы, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Мамедова А. П., Моргун Е. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О. (2014)
Содержание (2014)
Uribe Flavio - Лечение выраженной асимметрии лица с использованием виртуального 3d планирования и методики "первично хирургия", Chugh Vinay K., Janakiraman Nandakumar, Feldman Jonathan, Shafer David (2014)
Sifakakis Iosif - Экспрессия торка у обычных брекетов с пазом 0,018 и 0,022 дюйма, Pandis Nikolaos, Makou Margarita, Eliades Theodore, Katsaros Christos, Bourauel Christoph (2014)
Xiaomo Liu - Влияние дизайна брекета на критический контактный угол, Peng Ding, Jiuxiang Lin (2014)
Тяжкороб Т. В. - Луч света в стоматологии, Савчук Ю. П. (2014)
Иванова К. - По письмам читателей (2014)
Дорошенко С. И. - Фиброматоз десен: клиника, диагностика и проблемы лечения, Кульгинский Е. А. (2014)
Жегулович З. Е. - Состояние дентоальвеолярного комплекса у пациентов с генерализованным пародонтитом на начальных стадиях заболевания по результатам цефалометрии (2014)
Голик Э. В. - Использование элайнеров в ортодонтии: как начать? (2014)
Priewe Donald E. - Анализ методик, применяемых при планировании ортодонтического лечения с удалением (2014)
Кривчикова С. А. - Игры и сказки (2014)
План ортодонтических мероприятий на I кв. 2015 г. (2014)
Кульгинский Е. А. - Конструктивные особенности и технология изготовления регулятора функции френкля III типа, Яковчук В. П. (2014)
Sinchuk O. - Methods sans sensors control of some parameters and some other electric electrified species mine transport, Guzov E., Sinchuk I., Yakimets S., Chernaja V. (2014)
Сиченко В. Г. - Якість напруги на приєднаннях змінного струму тягових підстанцій постійного струму (2014)
Кузнецов В. В. - Синтез и проверка адекватности тепловой модели асинхронного двигателя, працюючого в сети с некачественной электроэнергией (2014)
Chornaja V. - Justification for the requested of a parameters monitoring system for traction electric drive of mine electric locomotives, Khankyshyieva M., Chornij V. (2014)
Данилов О. А. - Визначення часу вимірювання постійного струму в мікропроцесорних захистах фідерів електрифікованого транспорту (2014)
Шкрабець Ф. П. - Підтримка рівня робочої напруги за рахунок системи подовжньої компенсації, Куваєв Ю. В., Остапчук О. В. (2014)
Босий Д. О. - Методика розрахунку оптимальної потужності пристроїв компенсації реактивної потужності тягових підстанцій постійного струму (2014)
Дороніна М. А. - Особливості моделювання електромагнітних полів із застосуванням числових методів (2014)
Матусевич О. О. - Математична модель ризик-аналізу технічного стану силового обладнання тягових підстанцій, Міронов Д. В. (2014)
Шкрабец Ф. П. - Расчет технологических потерь электроэнергии в воздушных ЛЭП с учетом срока эксплуатации, Красовский П. Ю. (2014)
Мацюк С. М. - Синтез адаптивного оптимального управления в информационной системе управления процессом крупнокускового дробления руд, Удовик И. М., Корниенко В. И. (2014)
Глухова Н. В. - Автоматизированная обработка результатов измерения параметров газоразрядного свечения шахтных вод (2014)
Бубліков А. В. - Розрахунок та дослідження системи автоматичного керування видобувним комбайном у режимі стабілізації потужності електродвигуна приводу різання (2014)
Трубицин М. Н. - Анализ получения решения задачи одноплоскостной балансировки методом амплітуд (2014)
Милых М. М. - Реализация алгоритмов преобразования АДМ – ИКМ в системах автоматики и передачи данных, Снежко Е. М., Тимченко И. В., Чернетченко Д. В. (2014)
Слесарев В. В. - Идентификация нечётких систем управляемости расходами воздуха в подземных выработках шахт, Миргородский А. В. (2014)
Kurys L. - Energy processes in the system of controlled storage condenser – DC motor, Bialobrzeskyi O. (2014)
Панченко В. І. - Аналіз конструкцій індукторних генераторів, Ципленков Д. В., Леонова М. О. (2014)
Рухлов А. В. - Разработка алгоритма моделирования режимов работы скиповой подъемной установки, Кошевой Д. О. (2014)
Panchenko V. I. - Analysis of linear electric generators’ structures, Fedorov S. I. (2014)
Новицький О. В. - Оцінка ефективності роботи магніторейкового довантажувача при використанні різних типів магнітних блоків (2014)
Коптовец А. Н. - Математическое моделирование вибрационного нагружения колодочно-колесного тормоза (2014)
Зіборов К. А. - До питання роботи ротора шахтного вентилятора головного провітрювання в умовах неспіввісності підшипникових опор, Плахотнік В. В., Мар’єнко В. М. (2014)
Зіборов К. А. - Вдосконалення конструкції опорного вузла вантажонесучої центруючої роликоопори стаціонарного стрічкового конвеєра, Ванжа Г. К., Поволоцька Ю. В. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського