Піварчук Т.М. Абсолютна геохронологія палеонтологічних знахідок мамонта і волохатих носорогів із с. Старуня - (2012)
Шмандій В.М. - Навчальна практика у Дністровському каньйоні, Мальований М.С., Семчук Я.М. (2012)
Бортник С.Ю. - Геоекологічне районування Карпат і Поділля на основі ландшафтно-геохімічного аналізу, Зузук Ф.В., Лабій Ю.М., Мольчак Я.О., Семчук Я.М. (2012)
Лабій Ю.М. - Природно-техногенна безпека гідроекосистем, Парпан В.І. (2012)
Білявський Г.О. - Новий підручник з моніторингу навколишнього середовища, Боголюбов В.М., Ісаєнко В.М. (2012)
Архипова Л.М. - Міжнародний екологічний форум "Довкілля для України" (2012)
Архипова Л.М. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Регіональні та транскордонні проблеми екологічної безпеки" (Горбуновські читання), Міщенко Л.В. (2012)
Коробейнікова Я.С. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Туризмознавство: наукові та практичні аспекти", Міщенко Л.В., Побігун О.В. (2012)
Мандрик О.М. - Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова енергетика - 2011", Архипова Л.М. (2012)
Семчук Я.М. - Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Безпека об'єктів нафтогазового комплексу", Архипова Л.М. (2012)
Архипова Л.М. - Засідання Басейнової ради Дністра, Зорін Д.О., Мандрик О.М. (2012)
Адаменко Я.О. - Засідання робочої групи Науково-методичної комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування у м. Харкові (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2012)
Василюк П. М. - Агробіологічні особливості сортів-двoручок пшениці м'якої (Triticum aestivum L.), Улич Л. І. (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Особливості вирощування озимих культур за умов змін клімату (2012)
Костенко Н. П. - Оновлення офіційних зразків сортів льону довгунця та кудряшу (linumusitatissimumL.,linum humili mill.) (2012)
Корнєєва С. А. - Производственно-биологические особенности новых колонновидных сортов яблони, Сєдов Е. Н. (2012)
Мельник Я. А. - Оцінка технологічної якості гібридів буряку цукрового (Beta vulgaris L.) за вмістом а-амінного азоту, Корнєєва М. О. (2012)
Панфилова О. В. - Особенности пигментного аппарата и анатомической структуры листьев смородины красной (ribes rubrum l.), обусловленные засухоустойчивостью, Голяева О. Д. (2012)
Иващенко Ю. А. - Полевая оценка поражаемости грибными болезнями сортов и форм нектарина (Prunuspersica(L.) Batsch. subsp. nectarina(ait.) shof.) с признаком мужской стерильности из коллекции Никитского ботанического сада, Шоферистов Е. П., Митрофанова О. В., Звонарева Л. Н. (2012)
Сорока В. І. - Продуктивність, морфоагробіологічні та адаптивні властивості сортів ріпаку озимого (Brassica napus L.) (2012)
Корнєєва М. О. - Ефективність добору за ембріологічними показниками стресостійких до абіотичних факторів рослин буряку цукрового (Beta vulgaris L.), Чередничок О. І. (2012)
Курило В. Л. - Залежність фотосинтетичної здатності рослин сорго цукрового (Sorghum saccharatum Pers.) від його сортових особливостей та норм мінерального живлення, Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2012)
Каражбей Г. М. - Поповнення ринку сортових русурсів сорго звичайного двокольорового (Sorghum bicolor L.) (2012)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин України: горох посівний (PisumsativumL. sensulato), Загинайло М. І. (2012)
Хареба В. В. - Адаптування схем сортової сертифікації насіння овочевих культур, призначеного для міжнародної торгівлі, Лещук Н. В., Броновицька М. А., Позняк О. В. (2012)
Шкуренко Л. В. - Залежність ефективності виробництва пшениці озимої від ступеня інтенсивності сорту (2012)
Гринів С. М. - Оптимізація витрат за проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність і стабільність сортів ботанічних таксонів групи зернобобових (2012)
Мілієнко М. В. - Вивчення господарсько-цінних та морфологічних ознак коренеплодів вихідних форм та гібридів буряку кормового (BetavulgarisL. subsp. vulgarisvar. crassa) (2012)
Корнеева М. А. - Институту сахарной свеклы 90 лет (2012)
Українському інституту експертизи сортів рослин – 10 років (2012)
Віктору Кузьмовичу Рябчуну – 60 (2012)
Гринів Світлані Миколаївні – 45 років від Дня народження (2012)
Уличу Леоніду Ісаковичу – 75 (2012)
Даниленко А.І. - Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки, Зимовець В.В., Шелудько Н.М. (2015)
Береславська О.І. - Девальваційні шоки та їх наслідки для економіки України (2015)
Корнівська В.О. - Ризики впровадження сек'юритизації активів в Україні (2015)
Терещенко Г.М. - Рекапіталізація небанківських фінансових установ в Україні: обмеження та механізми (2015)
Шірінян Л.В. - Фінансове забезпечення превентивних заходів у страхуванні (2015)
Бурлай Т.В. - Політика соціальної якості в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Лебеда Т.Б. - Макроекономічні очікування від реалізації освітніх реформ в Україні (2015)
Кучер Л.Ю. - Амортизація як джерело фінансування інноваційних проектів в агросфері (2015)
Твердохлібова Д.В. - Вплив кредитних операцій корпоративного сектора на доходи бюджету України (2015)
Величко В.В. - "Градуалізм" як особливість політики перехідної економіки Китаю (2015)
Шаповал Ю. І. - Регулятори і регулювання: ефективність реформ у фінансовому секторі (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2015 р. (укр. мовою) (2015)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2015 г. (на рус. языке) (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2015 р. (англ. мовою) (2015)
Содержание (2016)
Сиволап В. Д. - Електрична активність міокарда за даними добового моніторування ЕКГ у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду та безсимптомною діастолічною дисфункцією, Земляний Я. В., Назаренко О. В. (2016)
Лашкул Д. А. - Ремоделювання позаклітинного матриксу та лівого передсердя у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу з нирковою дисфункцією (2016)
Бідзіля П. П. - Особливості змін структурно-геометричних показників серця в чоловіків із надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального класу хронічної серцевої недостатності (2016)
Макурина Г. И. - Изучение механизмов активации васкулярного эндотелия у больных псориазом и артериальной гипертензией (2016)
Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед - Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на паратравматичну екзему похилого та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією, Федотов В. П., Носонова Г. В. (2016)
Михалюк Є. Л. - Динамічні спостереження за вегетативним забезпеченням центральної гемодинаміки та фізичної працездатності бігунів на дистанції 400 метрів, Малахова С. М., Діденко М. В. (2016)
Ганчева О. В. - Патогенетичний зв’язок дисбалансу ізоформ синтази оксиду азоту в панкреатичних острівцях підшлункової залози із хронічною пренатальною гіперглікемією, Колесник Ю. М., Вородєєва Ю. І. (2016)
Завгородний С. Н. - Диагностический алгоритм обследования пациентов с патологией эндокринной системы, требующих симультанного оперативного лечения, Рылов А. И., Данилюк М. Б., Доля О. С., Марусий А. И. (2016)
Баранник Н. Г. - Изменение иммунного статуса при флегмонах челюстно-лицевой области в зависимости от распространённости гнойного процесса, Варжапетян С. Д., Сидоряко А. В., Карабинова Ю. С. (2016)
Белай А. И. - Технические аспекты модифицированной тотальной экстраперитонеоскопической герниопластики у больных с паховой грыжей (2016)
Ліскіна І. В. - Ефективність гістологічного та цитологічного дослідження при різних ендоскопічних методах забору біопсій у хворих із фтизіо-пульмонологічною патологією, Шпак О. І., Загаба Л. М., Бичковський В. Б., Яцина М. Ф. (2016)
Ясінський Р. М. - Особливості імунологічного статусу хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Макарович А. Г., Арендарук М. А., Макарова О. Г. (2016)
Пекарь А. Ю. - Особливості функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних з Епштейна-Барр вірусною інфекцією, Міцода Р. М. (2016)
Сінча К. А. - Клінічні особливості депресивних і парадепресивних проявів у хворих на шизофренію (2016)
Воскобойнік О. Ю. - Спектрофотометричне визначення оригінальної субстанції Хінабут і таблетованої лікарської форми на її основі, Медведєва К. П., Коваленко С. І., Васюк С. О. (2016)
Pruglo Ye. S. - Antiviral activity of trifuzol for the broiler at poultry farm, Pohorlyuk A. Yu., Parchenko V. V., Panasenko О. I., Knysh Ye. G. (2016)
Antypenko O. M. - Investigation of actoprotective activity in a range of 6-N-R-tetrazolo/1,5-c/quinazolin-5(6H)-ones, Kovalenko S. I., Trzhetsinsky S. D. (2016)
Кривопустов О. С. - Звичний аборт: дискусійні питання етіології та патогенезу (2016)
Місяк С. А. - Психосоматичні аспекти поведінки онкологічних хворих, які потрібно враховувати при реабілітації (2016)
Varchenko O. - Specific features new agricultural policy in the United State (2015)
Шуст О. А. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури ринку продукції м’ясного скотарства (2015)
Сатир Л. М. - Теоретичні аспекти підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку в сільськогосподарських підприємствах, Скоцик В. Є. (2015)
Непочатенко А. В. - Сучасний стан та шляхи поліпшення технічного сервісу сільськогосподарської техніки, Непочатенко В. А. (2015)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади розвитку мережі молокозаготівельних пунктів, Микитюк Д. М. (2015)
Карман О. В. - Теоретичні засади функціонування агропродовольчого ринку України (2015)
Камінська А. І. - Теоретичні засади формування категорії "Ринок" в процесі еволюції економічної думки (2015)
Ібатуллін М. І. - Методичні підходи до оцінки кон’юнктури агропродовольчого ринку (2015)
Артімонова І. В. - Теоретико-методичні аспекти трактування категорії "Стійкості сільськогосподарських підприємств", Ткаченко К. В., Липкань О. В. (2015)
Бондаренко Р. І. - Сутність категорії "агропродовольчий ринок", його роль та місце в структурі АПК (2015)
Паткін Є. Д. - Визначення справедливої ціни ризикового активу (2015)
Підгорний В. А. - Теоретичні засади трактування категорії "Ефективність" (2015)
Гвоздєв Ю. В. - Теоретичні підходи до трактування категорії "Інвестиція", Рудич О. О., Левандівський О. Т. (2015)
Заболотний В. С. - Теоретичні засади оцінки ефективності виробництва продукції птахівництва в сільськогосподарських підприємствах, Хомяк Н. В. (2015)
Zadorozhna R. - The balance sheet as a statistical tool of research of financial component of national wealth (2015)
Сокольська Т. В. - Адаптація сільського господарства до ризиків та загроз, викликаних деструктивним впливом виробництва та зміною клімату (2015)
Редько М. С. - Методологія дослідження реструктуризації аграрних підприємств (2015)
Грищенко Д. Ю. - Теоретичні підходи до трактування дефініції "Ринок" (2015)
Степура Л. О. - Проблеми ефективного землевикористання в контексті сталого розвитку сільських територій (2015)
Стаднік Л. І. - Удосконалення організації фінансово- господарського контролю в аграрних формуваннях (2015)
Островський І. В. - Екологічна модернізація техногенно-небезпечних виробництв України (2015)
Радько В. І. - Організаційно-технологічні чинники інтенсифікації виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, Гура А. М. (2015)
Іщенко А. В. - Організаційно-економічні засади стійкості особистих селянських господарств в Україні (2015)
Гаврик О. Ю. - Зарубіжний досвід організації птахівничого бізнесу та напрями його адаптації у вітчизняній практиці (2015)
Satyvaldiyeva B. - Industrial concentration in the regions of the Kyrgyz republic approaches using new economic geography (2015)
Однорог М. А. - Інвестиційна оцінка складових факторів в АПК Київської області (2015)
Антонюк К. В. - Функціональна диверсифікація міжнародного туристичного ринку (2014)
Бондаренко Н. М. - Теоретичні основи організації обліку на підприємстві (2014)
Вербицька Ю. В. - Аналіз міжнародного досвіду проведення масштабних спортивних подій у контексті їх ефективності, Лаврик І. В. (2014)
Дудчик О. Ю. - Особливості венчурного бізнесу в Україні, Гулейко Ю. О., Бережна К. В. (2014)
Духновська Л. М. - Теоретичні і методологічні аспекти обліку фінансового лізингу, Казанівська О. Т. (2014)
Казакова Т. С. - Сучасні підходи до визначення корпоративного управління в умовах інформаційної економіки (2014)
Костирко Л. А. - Фінансова безпека – фактор конкурентоспроможності країни (2014)
Мазур О. Є. - Динаміка споживчого попиту в Україні (2014)
Матусевич К. М. - Економічний інтерес як чинник і рушійна сила мотивації людських дій (2014)
Науменко І. В. - Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства Харківської області (2014)
Патюта І. М. - Державний фінансовий моніторинг у контексті регулювання банківського сектору (2014)
Cословський В. Г. - Бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства, Повєткіна А. С. (2014)
Прямухіна Н. В. - Аналіз виконання та напрями вдосконалення стратегії розвитку регіонів (2014)
Лукін В. О. - Теоретичні аспекти аналізу податкових надходжень до бюджету, Савченко В. І. (2014)
Скоморохова С. Ю. - Сучасна концепція амортизаційної політики підприємства, Ніколаєнко С. М., Гейвич Л. В. (2014)
Степаненко О. І. - Бухгалтерський документ як джерело інформаційного забезпечення обліку виробничих запасів, Довга Т. А. (2014)
Трішкіна Н. І. - Оптова торгівля як складова інфраструктури товарного ринку (2014)
Федяєва М. С. - Процес децентралізації регулювання економіки в Європі та його наслідки для розвитку регіонів (2014)
Хоружий Б. В. - Сучасний стан та стратегічні орієнтири спиртової промисловості України, Слободян Н. Г. (2014)
Shaposhnykov K. S. - Сonvergent development infocommunication operators in the national economy, Osadchiy O. D. (2014)
Титул, зміст (2015)
Яцюк Г. В. - Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації (2015)
Тарасевич В. М. - Про державно-капіталістичну обумовленість інноваційного розвитку національної економіки (2015)
Пустовійт Р. Ф. - Інституціональні фактори клептократичної економіки (2015)
Олійник Я. Б. - Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект, Пістун М. Д., Мельничук А. Л. (2015)
Осташко Т. О. - Структурні зміни у торгівлі сільськогосподарськими товарами під впливом імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Скрипник А. В. - Проблеми фінансування та оподаткування у сфері утилізації відходів в Україні та світі, Міхно І. С. (2015)
Гура Н. О. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності (2015)
Відомий вчений-економіст і педагог (2015)
Х Пленум Спілки економістів України та Міжнародна науково-практична конференція (2015)
Зміст журналу "Економіка України” за 2015 рік (2015)
Губочкін М. - Соціально-економічний розвиток містечка Кропивна – полкового центру Кропивнянського козацького полку (2015)
Гончарова Н. - Досвід приватної дворянської допомоги в роки Кримської війни (2015)
Ткаченко Т. - Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (2015)
Ткаченко О. - Благодійна акція цукропромисловця Миколи Артемійовича Терещенка (2015)
Тарапон О. - Партійна риторика і мовленнєва культура як відображення радянської системи цінностей в Україні 1920-1930-х рр. (2015)
Бобровнік Ю. - Еволюція правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (1990-2010 рр.): історичний аспект (2015)
Коцур В. - Політичні процеси в Галичині наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. (2015)
Чирков О. - Головні етнокультурні зміни людності на території Донецько-Приазовського краю від найдавніших часів до сучасності: спроба узагальнюючої оцінки (2015)
Ткаченко В. - Історіографія волинського писанкарства кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Соловйова Т. - Розвиток мануфактурного виробництва Київської губернії на початку ХІХ ст.: радянська історіографія (2015)
Степаненко В. - Еволюція законодавчої бази Радянської України 1920-1930-х рр. в умовах утвердження тоталітаризму: історіографічний дискурс (2015)
Висовень О. - Джерела вивчення історії Євангельських християн-баптистів у період радянського тоталітаризму (1944-1989) (2015)
Фігурний Ю. - Осягнення етнокультурного розвитку України у ХІХ ст. (2015)
Говоровська О. - Формування методологічних підходів щодо оцінки модернізації вищої освіти (2015)
Намонюк Ч. - Порівняльна характеристика міграційних загроз для країн ЄС через російський чинник: українські мігранти vs сирійські біженці (2015)
Коцур Н. - Наукова і практична робота вчених Харківського медичного товариства в галузі епідеміології та бактеріології (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Левченко І. - Міжнародне наукове співробітництво природничих та медичних товариств Київщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Товкун Л. - Наради і з’їзди санітарно-харчових лікарів у 20-30-х рр. ХХ ст. та їх внесок у розвиток гігієни харчування в Україні (2015)
Бей Р. - Механізація кормовиробництва як передумова розвитку вітчизняного тваринництва (2015)
Коцюбанська О. - Виноробні традиції України в історичній ретроспективі (2015)
Дрозд П. - Природоохоронна діяльність академіка АН СРСР Є. М. Лавренка (1900-1987 рр.) в Україні (2015)
Дрок П. - Наукові досягнення Архипа Люльки (2015)
Тверитникова О. - Автореферати дисертацій як джерело з вивчення розвитку електротехнічної галузі України (з досвіду діяльності спеціалізованої вченої ради К 068.39.04 Харківського Політехнічного інституту впродовж 1967-1991 рр.) (2015)
Шпиталь В. - Останні роки життя академіка М. В. Птухи: самоаналіз стану душі, умов та обставин (2015)
Удре В. - Аерокосмічні методи пошуку корисних копалин і проблеми оптимального природокористування: науковий і прикладний аспекти (за матеріалами розробок Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України) (2015)
Жам О. - Евакуація сільськогосподарської техніки машинно-тракторних станцій Переяславського району Київської області в роки німецької окупації (1941-1943), Калінович О., Калінович Ю. (2015)
Бова І. - Відтворення культурного етноландшафту села Середньої Наддніпрянщини у Музеї народної архітектури і побуту НІЕЗ "Переяслав" (2015)
Буряк Л. - Рецензія на монографію: Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. (2015)
Вступ (2015)
Барабаш О. О. - Проблемні питання управління якістю підготовки фахівців, Барабаш Т. М., Гострик О. М. (2015)
Бондаренко С. А. - Типізація інновацій в забезпеченні балансу інноваційного розвитку виноробних підприємств (2015)
Булишева Д. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент раціоналізації рекреаційного землекористування Одеської міської агломерації (2015)
Вартанян Г. В. - Стратегії формування та реалізації туристичного потенціалу поліфункціональних територій (2015)
Владимирська Н. І. - Теоретичні аспекти та особливості інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Волохова М. П. - Фіскально-регулюючий потенціал особистого прибуткового оподаткування в Україні (2015)
Волчков О. Є. - Теоретико-методологічний аналіз трансакційних витрат та їх регулювання в підприємницькій діяльності операторів телекомунікацій, Коваль В. В, Лисюк В. М. (2015)
Галушкіна Т. П. - Формування стратегії ризик-менеджменту на рекреаційних територіях транскордонного статусу (на прикладі Нижньодунайського регіону), Карпенко О. О., Біньковська О. В. (2015)
Грінченко Ю. Л. - Головні тенденції розвитку управління ланцюгами постачань в умовах глобальної економіки (2015)
Дюжев В. Г. - Формирование системы индексов-измерителей уровней повышения инновационной восприимчивости предприятий к технологиям нетрадиционной возобновляемой энергетики, Сусликов С. В. (2015)
Єрмакова О. А. - Європейська регіональна інноваційна політика: досвід для регіонів України (2015)
Куруцова Е. С. - Обгрунтування перспективних напрямів розвитку та популяризації сонячної енергетики на рівні домогосподарств (2015)
Левицька А. В. - Облік інвестиційних витрат і економії при фінансуванні енергозберігаючих заходів на умовах енергетичного перфоманс-контракту (2015)
Лисюк В. М. - Інституційна концепція інтеграції України у світову економічну систему, Деркач Т. В. (2015)
Мельников С. В. - Ефекти горизонтальних злиттів фірм в умовах інформаційної асиметрії (2015)
Міщенко М. І. - Економіко-логістичні методи зниження кошторисної вартості транспортного будівництва (2015)
Никола С. О. - Мотивация как основа экономико-экологического механизма природопользования (2015)
Пішеніна Т. І. - Проблеми державного регулювання економічної безпеки України (2015)
Сааджан І .А. - Організація та управління природокористуванням у державах пострадянського простору (2015)
Серов О. О. - Проблеми житлово-комунального господарства у світлі сучасних реформ економіки України (2015)
Тютюнник Г. О. - Економічні інструменти впливу забезпечення розвитку органічного землеробства (2015)
Хумарова Н. І. - Розвиток туристичної галузі в контексті реалізації міжнародних проектів, Голікова О. С. (2015)
Шлафман Н. Л. - Подолання диспропорцій соціального потенціалу підприємництва в Україні, Бондаренко О. В., Захаров О. В. (2015)
Балан О. С. - Моніторинг і оцінка інвестиційних проектів з виробництва біопалива в системі контролю діяльності і розвитку промислового підприємства, Балан А. А., Парьєва Н. О. (2015)
Богаченко А. В. - Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку малого підприємництва: тенденції та завдання, Гаценко С. В. (2015)
Дашковський О. С. - Основні підходи щодо класифікації видів інноваційних стратегій підприємства, Станкова Л. І. (2015)
Іванова О. Ю. - Методичний підхід до визначення впливу податково-бюджетних відносин на формування потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів України (2015)
Окландер Т. О. - Новітні технології маркетингових комунікацій як засіб зниження підприємницьких ризиків (2015)
Педько І. А. - Моніторинг маркетингового середовища підприємств-виробників бетону та виробів з бетону: економічний та політичний чинники (2015)
Мамонтенко Н.С. - Класифікаційна основа загальної стратегії машинобудівних підприємств (2015)
Чечетова-Терашвілі Т.М. - Науково-методичне забезпечення аналізу результатів реалізації політики дерегулювання економіки (2015)
Кірев О. В. - Проектне бізнес-партнерство як альтернативний спосіб залучення інвестицій для малих промислових підприємств, Щербакова І. Б. (2015)
Аннаєв Б. С. - Світовий досвід оподаткування інноваційно-активних промислових підприємств, Нейков С. О. (2015)
Ананська М. О. - Місце та роль бюджетування в управлінні розвитком підприємства (2015)
Філиппова С. В. - Інноваційний розвиток вітчизняних промислових підприємств: основні проблеми та тенденції, Воронжак П. В. (2015)
Зіновчук Н. В. - Екологобезпечні земельні трансформації в аграрному секторі Україні (2015)
Пам’яті професора Віктора Володимировича Крючковського (2015)
Автори збірника (2015)
Степанов Ю. М. - Оцінка дефіциту селену та його лікування за допомогою препарату Цефасель у хворих на гастроентерологічну патологію, Косинська С. В., Чухрієнко Н. Д. (2015)
Степанов Ю. М. - Особливості показників рН-моніторингу у хворих на ГЕРХ при поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді, Кушніренко І. В., Мосійчук Л. М., Демешкіна Л. В., Петішко О. П. (2015)
Дорофеев А. Э. - Лечение хеликобактер-ассоциированных заболеваний в Украине, место препарата коллоидного висмута субцитрата в комплексной терапии таких больных, Руденко Н. Н., Ткач С. М., Сибилев А. В. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Морфофункціональний стан слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу залежно від трофологічного статусу пацієнтів, Гальчінська В. Ю., Кушнір І. Е., Чернова В. М., Єфімова Н. В., Шапкін А. С. (2015)
Міщук В. Г. - Рівень фосфоліпази А2 типу IIA та колагену IV у хворих на хронічний алкогольний панкреатит у поєднанні з цирозом печінки класу А, В за Чайльд — П’ю, Скоропад К. М. (2015)
Chalasani Naga P. - Клинические рекомендации Американской коллегии гастроэнтерологов: диагностика и лечение идиосинкразического медикаментозного поражения печени, Hayashi Paul H., Bonkovsky Herbert L., Navarro Victor J., Lee William M., Fontana Robert J. (2015)
Пасієшвілі Л. М. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на бронхіальну астму та ожиріння, Железнякова Н. М., Пасієшвілі Т. М. (2015)
Передерий В. Г. - Сравнительное исследование эффективности препарата Прогепар у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом, Сизенко А. К. (2015)
Степанов Ю. М. - Каріометрична характеристика гепатоцитів на різних стадіях фіброзування та портальної гіпертензії у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Гайдар Ю. А., Діденко В. І., Аржанова Г. Ю. (2015)
Степанов Ю. М. - Есенціальні фосфоліпіди в терапії неалкогольної жирової хвороби печінки, Гайдар Ю. А., Ягмур В. Б., Кленіна І. А., Орловський Д. В., Коненко І. С., Ошмянська Н. Ю., Мартинова Л. О. (2015)
Завгородня Н. Ю. - Клініко-анамнестичні особливості стеатозу печінки у дітей, Лук’яненко О. Ю., Ягмур В. Б., Скирда І. Ю., Петішко О. П. (2015)
Назарчук Н. В. - Порівняльний аналіз якості життя хворих на хронічний біліарний панкреатит після холецистектомії, Бабінець Л. С. (2015)
Ломей Я. І. - Дебют хвороби Крона проявами гострого апендициту, Лудин В. І., Ломей Ю. Я., Романчук П. М. (2015)
Птушкина Д. А. - Как накормить пациента с нервной анорексией? (2015)
Ткач С. М. - Эволюция лечения кислотозависимой патологии, Дорофеев А. Э. (2015)
Меланіч С. Л. - Хвороба Вільсона — Коновалова: алгоритм діагностики та підходи до лікування (2015)
Степанов Ю. М. - Хронічний гастрит: континуум діагностики й лікування, Кушніренко І. В. (2015)
За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю "VIII Український гастроентерологічний тиждень" (2015)
Чабан Н. - Подвижник земской медицины на Екатеринославщине-Днепропетровщине (часть 1), Шевцова З., Гапонов В. (2015)
Титул, зміст (2016)
Мазаракі А. - Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України, Волосович С. (2016)
Вдовиченко А. - Фіскальні та монетарні інструменти стимулювання експорту в Україні, Зубрицький А. (2016)
Корчева В. - Концепція невизначеності в економічній науці (2016)
Ільченко Н. - Тезаурус сучасної торгівлі України, Кавун О. (2016)
Крепак А. - Класифікація ротаційних кампаній у зовнішній рекламі (2016)
Чугунов І. - Еволюція фінансового механізму пенсійного забезпечення, Насібова О. (2016)
Корнієнко Н. - Ґендерна складова бюджетної політики держави, Остріщенко Ю. (2016)
Денисюк О. - Оцінка людського капіталу, Покиньчереда В. (2016)
Самсін І. - Правове регулювання процедури вирішення податкових спорів (2016)
Ящук О. - Довговічність насіння різних сортів жита озимого (Secale cereale L.) за умов охолодження (2012)
Вожегова Р. А. - Продуктивність сортів рису в різних екологічних пунктах Південного Степу України, Олійник О. І. (2012)
Стригун В. М. - Сучасний стан методів формування різних репродукцій у гороху овочевого (Pisum sativum L.) (2012)
Яланський О. В. - Селекція сорго цукрового на Синельниківській селекційно-дослідній станції (2012)
Корнєєва М. О. - Генетичний контроль ознаки маса 1000 насінин гібридів буряку цукрового і комбінаційна здатність компонентів схрещування, Ненька О. В., Ненька М. М. (2012)
Трохимчук А. І. - Посухо - та жаростійкість сортів яблуні (Malus domestica Borkh.), Макарова Д. Г. (2012)
Губкіна Л. О. - Урожайність та якість помідора залежно від густоти рослин та способів зрошення, Дроща М. В., Божок Ю. О. (2012)
Мацук М. Б. - Рівень господарсько-цінних ознак тетраплоїдних запилювачів і триплоїдних гібридів буряку цукрового, Чемерис Л. М., Корнєєва М. О. (2012)
Опалко А. І. - Необхідність збагачення різноманіття генотипів садових рослин в Україні (2012)
Модонкаева А. Э. - К вопросу оптимизации процесса разделения антоциановых пигментов столового винограда, Сластья Е. А., Бойко В. А., Аппазова Н. Н. (2012)
Кравченко В. А. - Характер успадкування ознак продуктивності гібридами F1 помідора в умовах закритого ґрунту, Крижанівська О. М. (2012)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин України: сорго звичайне (двокольорове) (Sorghum bicolor (L.) Moеnch, Джулай Н. П. (2012)
Василюк П. М. - Сортові ресурси озимих зернових та їх використання в Україні, Клочко А. А. (2012)
Дремлюк Г. К. - Обґрунтування стабільності виявлення морфологічних ознак та деяких біологічних особливостей сорго звичайного (двокольорового) (Sorghum bicolor L.) за проведення кваліфікаційної експертизи сортів на відмінність, однорідність і стабільність, ГамандійВ. Л., Яланський О. В., Самойленко О. Т., Каражбей Г. М., Безручко О. (2012)
Лещук Н. В. - Наукове обґрунтування гармонізації назв ботанічних таксонів відповідно до міжнародних вимог UPOV, Павлюк Н. В., Броновицька М. А. (2012)
Глибовець А. О. - Вплив стерилізуючих агентів, регуляторів росту, вуглеводів і гелюючих агентів на регенерацію повноцінних рослин хмелю при мікроклональному розмноженні, Лашук С. О., Мазурець Л. М. (2012)
Якубенко Б. Є. - Володимир Симиренко – основоположник наукового садівництва, Меженський В. Н., Меженська Л. О., Якубенко Н. Б. (2012)
Кондратенко Т. Е. - Прошлое и настоящее сортоизучения яблони (2012)
Кочмарський В. С. - 100 років Миронівському інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН (2012)
Соколов В. М. - Селекційно-генетичному інституту – 100 років (2012)
Ювілей Надії Василівни Лещук (2012)
Шафранський В. В. - Використання документів Всесвітньої організації охорони здоров’я в розвитку громадської охорони здоров’я України (2015)
Лашкул З. В. - Прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії в дорослого населення Запорізької області на основі покрокового множинного логістичного регресійного аналізу (2015)
Рудень В. В. - Про стан втрати працездатності серед населення України з причини гострого інфаркту міокарда, Тімченко Н. Ф., Ковальська О. Р. (2015)
Слабкий Г. О. - Характеристика оптимізованої функціонально-організаційної моделі надання первинної медико-санітарної допомоги при інфекційних та паразитарних хворобах, Шатило В. Й., Шпита О. О. (2015)
Пасєчніков С. П. - Соціальний вектор жінок репродуктивного віку, госпіталізованих із приводу гострого необструктивного пієлонефриту, Сайдакова Н. О., Гродзинський В. І. (2015)
Качур О. Ю. - Сучасні методологічні підходи до оцінки діяльності рентгенологічної служби в системі охорони здоров’я України (2015)
Слабкий Г. О. - Концептуальні підходи до створення регіональних служб профілактики та медичної допомоги населенню із суїцидальною схильністю, Защик Н. С. (2015)
Якимець О. В. - Оцінка пацієнтами стаціонарної отоларингологічної допомоги (2015)
Готь Н. Р. - Результати соціологічного опитування лікарів обласної лікарні щодо органiзацiї високоспеціалізованої медичної допомоги (2015)
Скрип В. В. - Характеристика мережі закладів охорони здоров’я Закарпатської області та їх основних ресурсів (2015)
Бідний В. В. - Ліжковий фонд урологічної спеціалізованої служби для дорослого населення міста Києва та основні показники його використання (2015)
Жилка Н. Я. - Рівень задоволеності та інформованості населення щодо послуг лікаря загальної практики – сімейного лікаря (інтернетопитування), Кудря А. В. (2015)
Шпита О. О. - Впровадження загальної лікарської практики / сімейної медицини в систему охорони здоров’я Житомирської області (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Вивчення проблеми підготовки сучасних керівних кадрів охорони здоров’я в Україні, Гульчій О. П. (2015)
Вежновець Т. А. - Вплив віку, досвіду роботи та особистісних рис медичного персоналу на якість надання медичної допомоги, Парій В. Д. (2015)
Прохорова А. І. - Вплив східноєвропейських країн – членів Євросоюзу на забезпеченість Закарпаття молодшим медичним персоналом (2015)
Бугорков И. В. - Совершенствование системы обучения на предаттестационном цикле по стоматологическим спеціальностям (2015)
Антоненко Ж. В. - Актуальність підвищення якості надання послуг у сфері ВІЛ/СНІДу в м. Києві, Юрченко О. В. (2015)
Жилка Н. Я. - Стан інформованості ВІЛ-інфікованих жінок про методи та засоби планування сім’ї, Орлова О. О. (2015)
Крисько М. О. - Результати комплексної експертної оцінки з питань інтеграції медичної допомоги з ВІЛ/СНІДу на первинний рівень (2015)
Онисько О. В. - Особливості прегравідарної підготовки жінок із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі, Корчинська О. О, Петренко Т. Г., Волошина У .В. (2015)
Костенко С. Б. - Експериментально-порівняльна оцінка ідентифікації фотополімерних пломбувальних матеріалів (2015)
Козаренко Т. М. - Можливості комплексної мультидетекторної комп’ютерної томографії в діагностиці раку привушних слинних залоз, Логаніхіна К. Ю., Синюта С. Б., Гурандо В. Р. (2015)
Братасюк Н. М. - Системний інтегративний підхід у роботі з вагітними парами на етапі підготовки до пологів, Волошина У. В., Корчинська О. О. (2015)
Ціборовський О. М. - Найстаріша лікарня Києва – Кирилівська: шлях від богадільні до губернської земської лікарні, Сорока В. М. (2015)
Содержание (2012)
Киркилевский С. И. - Восстановление пассажа пищи у больных распространенным кардиоэзофагеальным раком, Кондрацкий Ю. Н., Притуляк С. Н. (2012)
Ганул А. В. - Опыт применения дендритноклеточной аутовакцины в лечении больных немелкоклеточным раком легкого, Храновская Н. Н., Совенко В. М., Ганул В. Л., Гриневич Ю. А., Орел В. Э., Скачкова О. В., Ситько В. В., Свергун Н. Н., Бороров Л. В., Борисюк Б. О., Кобзев О. И., Шевченко А. И., Семиволос А. В, Кондрацкий Ю. Н. (2012)
Кукушкина М. Н. - Комбинированная интерферонотерапия при первично-локализованной меланоме кожи, Коровин С. И., Кукушкина С. Н., Фильчаков Ф. В., Шумилина Е. С., Паливец А. Ю., Лён А.Д. (2012)
Паливец А. Ю. - Результаты лечения больных c экстраабдоминальной десмоидной фибромой, Коровин С. И., Кукушкина М. Н. (2012)
Дєдков А. Г. - Індивідуалізація хіміотерапії у хворих на остеосаркому залежно від ангіографічних критеріїв прогнозу лікувального патоморфозу, Бойчук С. І., Югринов О. Г., Грабовий О. М., Вирва О. Є., Ковальчук П. А., Новак О. М., Головіна О. А. (2012)
Ковальчук П. А. - Бисфосфонаты и их роль в лечении опухолевых поражений костей (обзор литературы), Дедков А. Г., Бойчук С. И., Волков И. Б. (2012)
Смоланка І. І. - Системна протипухлинна терапія у хворих на рак грудної залози. Сучасні аспекти лікування, Скляр С. Ю. (2012)
Щепотин И. Б. - Оценка эффективности предоперационной лучевой терапии первично операбельного рака грудной железы, Зотов А. С., Любота Р. В., Любота И. И., Аникусько Н. Ф., Синюшкина Л. Н., Нейман А. М. (2012)
Цип Н. П. - Хемилюминесценция и механоэмиссия крови беременных женщин и больных с трофобластической болезнью беременности, Воробьева Л. И., Орел В. Э., Романов А. В., Дзятковская Н. Н. (2012)
Крижанівська А. Є. - Хіміотерапія в лікуванні хворих на рак шийки матки ІІB стадії (2012)
Процик В. С. - Великий грудний шкірно-м’язовий клапоть у реконструктивній хірургії значних післяопераційних дефектів у хворих зі злоякісними пухлинами голови та шиї, Галай О. О., Кравець О. В., Коробко Є. В., Трембач О. М. (2012)
Кравець О. В. - Використання підгіоїдного шкірно-м’язового клаптя в хірургії раку порожнини рота, Процик В. С., Коробко Є. В., Хлинін О. В. (2012)
Щепотин И. Б. - Хирургия осложненных гигантских опухолей брюшной полости и забрюшинного пространства с применением аппарата искусственного кровообращения, Емец И. Н., Климнюк Г. И., Ижовский А. Й., Белоконь О. В., Проценко Е. О. (2012)
Орлов Ю. А. - Супратенториальные примитивные нейроэктодермальные опухоли у детей, Шаверский А. В., Зябченко В. И. (2012)
Крячок И. А. - Что нового в онкогематологии? (обзор последних тенденций в диагностике и лечении лимфом), Филоненко К. С., Мартынчик А. В., Новосад О. И. (2012)
Любарець Т. Ф. - Сучасні аспекти патогенезу та діагностики Ph’-негативних хронічних мієлопроліферативних захворювань, Прокопенко І. М., Клименко С. В., Міщенюк О. Ю. (2012)
Крячок И. А. - Оценка гематологической токсичности химиотерапии по схеме FAC у больных со злокачественными опухолями грудной железы, Сивак Л. А., Алексик Е. М., Губарева А. А., Майданевич Н. Н., Филоненко Е. С., Лялькин С. А., Климанов М. Ю., Аскольский В. А. (2012)
Сивак Л. А. - Фактори прогнозу гастроінтестинальної токсичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози, Майданевич Н. М., Губарева Г. О., Лялькін С. А., Аскольський А. В., Кліманов М. Ю., Касап Н. В. (2012)
Chibaudel B. - Терапевтические стратегии при неоперабельном метастатическом колоректальном раке, Tournigand C., Andre T., de Gramont A. (2012)
Spanish Lung Cancer Group in collaboration with Groupe Francais de Pneumo-Cancerologie and Associazione Italiana Oncologia Toracica - Эффективность эрлотиниба в 1-й линии лечения пациентов с поздними стадиями немелкоклеточного рака легкого с мутациями EGFR (2012)
Медицинские перчатки — надежная защита рук врача (2012)
Грабовий О. М. - Верифікація та прогнозування перебігу нейробластоми (огляд літератури), Храновська Н. М., Зарецький М. Б., Климнюк Г. І. (2012)
Болгова Л. С. - Гранулезоклеточная опухоль яичника. Цитоморфологические и иммуноцитохимические особенности (сообщение о наблюдениях и обзор литературы), Туганова Т. Н., Ярощук Т. М., Мариненко С. В. (2012)
Юрий Акимович Гриневич (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Артеменко І. О. - Типологія окремих груп лексичних одиниць із фоновою семантикою: лінгвокультурологічний аспект (2016)
Государська О. В. - Критичний аналіз класичних моделей перекладу (2016)
Dunaeva M. N. - The Peculiarities of Creative Writing, Its Characteristics, Typical Difficulties and the Way to Overcome Them, Morozova I. A. (2016)
Литвинко О. А. - Феномен детермінологізації (на матеріалі сучасної англійської термінологічної підсистеми машинобудування) (2016)
Медвідь О. М. - Телескопія як спосіб утворення неологізмів (на матеріалі сучасних англомовних онлайн-видань ЗМІ), Пєтухова А. Є., Вашист К. М. (2016)
Нефедченко О. І. - Поняття емпатії в лінгвістиці (2016)
Прокопенко Н. М. - Малі текстові форми гумористичного дискурсу (2016)
Смеречинська О. В. - Роль сполучників часу при вираженні фазового значення початку дії в українській та німецькій мовах (2016)
Степанов В. В. - Фреймове моделювання концептів на матеріалі паралельного корпусу паремій, Швачко С. О. (2016)
Tatsenko N. - Empathy in Discourse: Towards an Embodied Cognitive Semantics (2016)
Хамзе Д. Г. - Потенциал разговорного языка в гротескно доминированном художественном высказывании (на материале высказывания Витольда Гамбровича) (2016)
Shchyhlo L. V. - Essay on Methodology of Language Research (2016)
Чуйко О. А. - Лінгвосинергетичний аспект гендерної диференціації фармацевтичних торгових назв (2016)
Паньчак О. В. - О мотивации номинирования в виртуальном мире интернета (2016)
Кальян К. А. - Субъектная структура поэзии Р. Катаевой (2016)
Кривенчук В. М. - У каноні шістдесятників (2016)
Мазуренко В. О. - Антропологічний вектор української наукової фантастики (за романом М. Руденка "Ковчег Всесвіту"), Логвиненко Ю. В. (2016)
Михайлин І. Л. - Бунтар проти абсурду, або відповідь А. Камю на запити масового суспільства (2016)
Tkachenko O. G. - Motives of Ovid’s "Metamorphoses" in the Works by Taras Shevchenko (2016)
Михайлин І. Л. - Таємниці психології творчості Івана Багряного (2016)
Зачепа Н. В. - Віртуальний дослідницький комплекс "Автономне джерело живлення з асинхронним генератором", Зачепа Ю. В., Сергієнко С. А. (2015)
Пересада С. М. - Умови персистності збудження та формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами, Ковбаса С. М., Благодір В. О. (2015)
Родькин Д. И. - Классификация методов оценивания параметров асинхронных двигателей, Ромашихин Ю. В., Руденко Н. А. (2015)
Мазуренко Л. І. - Технічна реалізація й експериментальні дослідження асинхронного генератора з вентильним збудженням та векторним керуванням, Романенко В. І., Джура О. В. (2015)
Колларов О. Ю. - Інтелектуальне керування автономною установкою електроживлення з воднево-кисневим паливним елементом (2015)
Базишин М. Ю. - Тиристорний регулятор змінної напруги як джерело живлення в системах ідентифікації параметрів асинхронних двигунів енергетичним методом, Родькін Д. Й. (2015)
Сотник М. І. - Енергетичні процеси в електромеханічній системі мережі водопостачання та її електрична модель, Бойко В. С. (2015)
Синчук И. О. - Оценка уровней потребления электрической энергии отечественными горнорудными предприятиями с подземной добычей, Гузов Э. С., Яловая А. Н., Винник М. А. (2015)
Varlamov G. - Features of integrated energy assessment of the actual environmental performance of energy facilities, Priymak E., Olinevich N., Ocheretyanko M. (2015)
Черная В. О. - Оценка температурных режимов тяговых электрических двигателей рудничных электровозов посредством использования корреляционной теории случайных функций, Омельченко А. В. (2015)
Синчук И. О. - Анализ специального программного обеспечения для моделирования возобновляемых источников энергии с целью реализации мероприятий по повышению электроэнергоэффективности железорудных предприятий, Яловая А. Н., Бойко С. Н. (2015)
Герасименко О. В. - Можливості використання електричної енергії для ефективного опалення муніципальних будівель, Перекрест А. Л. (2015)
Никитина А. В. - Обоснование целесообразности применения систем технического учета электроэнергии с оценкой качества преобразования ее потребителями (2015)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Перелік авторів (2015)
Буславець О. А. - Вплив відновлюваних джерел електроенергії на роботу електричних мереж, Лежнюк П. Д. (2015)
Тугай Ю. І - Вибір оптимальних параметрів режиму в системі електропостачання АПК, Нікішин Д. А. (2015)
Черкашина В. В. - Оценка экономической эффективности в проектировании воздушных линий электропередачи (2015)
Савченко О. А. - Дослідження шляхів удосконалення методів розрахунку кліматичних навантажень на повітряні лінії електропередавання (2015)
Швець С. В. - Застосування стратегії "кінцевого ефекту" в задачах оптимізації технічних систем (2015)
Лисиченко Р. Н. - Современные способы получения спектральных характеристик возбудителей-инверторов (2015)
Доценко С. І. - Дослідження причин ізоморфності реального об’єкта та його простої моделі (2015)
Дудніков С. М. - Комбіновані системи енергопостачання споживачів АПК з інтелектуальними мережами (Smart Grid) (2015)
Щербак І. Є. - Дослідження можливостей керування споживачами-регуляторами в залежності від навантажувальної здатності трансформаторів (2015)
Волкова О. Ю. - Вимоги до систем зовнішнього освітлення при врахуванні флікер-ефекту, Румянцев Д. В. (2015)
Середа А. І. - Удосконалення методики розрахунку втрат в ежекторі, Пазій В. Г. (2015)
Міленін Д. М. - Визначення умов підвищення ефективності опромінення нерухомого яйця точковим джерелом, Лисиченко М. Л., Завгородній О. І. (2015)
Червінський Л. С. - Особливості застосування світлодіодних джерел світла в світлотехнічних установках, Луцак Я. М., Шевченко Ю. В. (2015)
Назаренко І. П. - Застосування електричного поля для регенерації (2015)
Усенко С. М. - Застосування силового електричного поля для обробки зерна, Науменко О. В. (2015)
Вовк О. Ю. - Дослідження умов роботи асинхронного електродвигуна при відхиленні напруги, Квітка С. О., Квітка О. С. (2015)
Кунденко Н. П. - Исследования резонансных систем в измерениях электрофизических параметров веществ, Черенков А. Д., Кунденко А. Н. (2015)
Романченко М. А. - Основи ресурсоощадних електротехнологій в системах мікроклімату тваринницьких приміщень, Кунденко М. П., Кунденко О. М., Шинкаренко І. М. (2015)
Косулина Н. Г. - Теоретический анализ открытой электродинамической системы измерения хемилюминесценции для дистанционной диагностики биообъекта, находящегося под воздействием ЭМП, Черенков А. Д., Чёрная М. А., Янукович Г. Й. (2015)
Чорна М. О. - Аналіз математичної моделі взаємодії інформаційного електромагнітного поля з насінням соняшника для визначення біотропних параметрів, Косуліна Н. Г. (2015)
Черенков А. Д. - Обоснование метода импульсной рефлектометрии для исследования электрофизических параметров биологических объектов, Косулина Н. Г. (2015)
Сиротенко М. А. - Оптимизация средств повышения надёжности нерезервируемой распределительной сети 10 КВ в условиях неопределённости, Тимчук С. А. (2015)
Фурман І. О. - Особливості інформаційної безпеки комп’ютерних програм і систем, Старовєров Р. М., Піскарьов О. М. (2015)
G. Krivoulya - Using wireless sensor networks and unmanned vehicles to collect data for precision agriculture, A. Lipchansky (2015)
Тугай І. Ю. - Негативний вплив ферорезонансів в електричних мережах та шляхи його комп'ютерного моделювання (2015)
Бовчалюк С. Я. - Автоматизоване комп’ютерне тестування знань студентів вищих навчальних закладів, Піскарьов О. М. (2015)
Фурман І. О. - Програмування логічних контролерів з використанням технологічних мов користувачів, Аллашев О. Ю. (2015)
Титул, зміст (2015)
Александрова Б. В. - Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат, Задоя А. О. (2015)
Вакулич М. М. - Методичні підходи до рейтингування інвестиційного клімату (2015)
Brzozowska A. - Kierunki rozwoju szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Kalinichenko A., Galych O. (2015)
Винниченко Е. Н. - Сравнительная характеристика базовых стратегий развития предприятий (2015)
Wołowiec T. - Personal income tax and community tax legislation, Soboń J. (2015)
Дем’янчук Б. О. - Методичні основи оцінки ймовірності інвестування у безпечність країни в умовах невизначеностей, Косарєв В. М., Литвиновська П. С (2015)
Задоя О. А. - Рівновага заощаджень та інвестицій у відкритій економіці (2015)
Красовская Е. Ю. - Институциональная основа маркетинговой концепции управления спортом в Украине, Кошевой А. Г. (2015)
Кузнецов А. А. - Управлінський контроль: сутність, місце та призначення (2015)
Кузнецова С. А. - Організація бухгалтерського обліку за стадіями облікового процесу (2015)
Магдіч А. С. - Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект (2015)
Малік Л. В. - Особливості маркетингу освітніх послуг переміщених навчальних закладів зі сходу України (2015)
Момот В. Є. - Комплексний підхід до формування системи показників управління створенням конкурентоспроможної унікальної нової техніки, Воротніков В. А. (2015)
Несправа М. В. - Регіональний аспект в інтеграційних вподобаннях громадян України (2015)
Остроумова В. В. - Торгово–промислова палата України: підсумки та перспективи розвитку (2015)
Павлова В. А. - Управління стратегічним потенціалом успіху підприємства, Потупало Н. В. (2015)
Решетняк Е. А. - Методические основы формирования образовательных кластеров в Украине, Заика Ю. А. (2015)
Цятковська О. В. - Розрахунки з працівниками: джерела інформації та вектори аналізу (2015)
Ślusarczyk B. - Economic Development and Globalization, Sołek K., Liszka M. (2015)
Реферати (2015)
Наші автори (2015)
Вакарчук І. - Статистична сума багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій, Григорчак О. (2011)
Ільєнко К. - Обчислення квазістатичних поверхневих густин заряду та струму, наведених помірковано релятивістським електричним зарядом, що довільно рухається в циліндричній камері дрейфу, Яценко Т. (2011)
Kondratyev E. - Behavior of nonlinear reactive system under external harmonic perturbation nearby a critical state, Gerasymenko A., Merkotan K., Rusov V. (2011)
Князь І. - Синхронізація у системі нелінійних осциляторів зі зворотним зв'язком, Сайко І. (2011)
Романюк М. - Рефракційні дослідження фероїків у Львівському університеті (2011)
Благодир Я. - Дослідження сонячної корони під час затемнення 1990 року, Ковальчук М., Гірняк М., Лаба І., Стоділка М. (2011)
Ковальчук М. - Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці, Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А. (2011)
Стоділка М. - Утворення ліній поглинання в атмосфері Сонця за наявності дрібномасштабних магнітних полів, Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М. (2011)
Стоділка М. - Емпірична модель короткотермінового стійкого прогнозу геомагнітних збурень, Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М. (2011)
Швець У. - Взаємозв'язок оптичних параметрів і електронної структури аморфних сплавів (2011)
Борух І. - Поверхневий натяг і густина розплавів CuxSn1-x (x = 0,03, 0,06, 0,10, 0,14, 0,20) (2011)
Константинов В. - Теплопровідність твердого ізобутану, Ревякін В., Саган В. (2011)
Кушніренко Н. - Теоретичне дослідження текстури під час пластичної деформації, зумовленої кристалографічним ковзанням, Гохман О. (2011)
Беркутов І. - Визначення ефективної маси в асиметрично допованій дірковій Si₀ˏ₀₅Ge₀ˏ₉₅ гетероструктурі, Андрієвський В., Мірзоєв І., Комнік Ю. (2011)
Chizhov M. - The matrix of nanoscale emitters: the cross effects and the tunneling current, Eingorn M. (2011)
Орлова Д. - Залежність коефіцієнта Зеєбека тонких плівок твердого розчину B₉₁Sb₉ від товщини, Рогачова О. (2011)
Сендецький О. - Вплив легуючих елементів на магнітні та електрофізичні характеристики швидкозагартованих стрічок на основі Fe₈₂Si₆B₁₂, Мазур Ю. (2011)
Цисар М. - Дослідження скла системи Ag₂O-B₂O₃ за методом сканувальної тунельної мікроскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям (2011)
Монастирський Л. - Багатоелементні сенсорні системи на основі поруватого кремнію, Яремик Р., Оленич І., Парандій П. (2011)
Ярова І. - Спектри люмінесценції кварцу під дією швидких легких іонів, Журенко В., Желтопятова Н., Калантар'ян О., Кононенко С., Муратов В., Филиппенко В. (2011)
Новосад І. - Вплив домішки європію на спектральні характеристики кристалів CdI₂:MnCl₂ (2011)
Довгий Я. - Температурні зміни крайового поглинання кристалів парателуриту, Капустяник В., Маньковська І., Рудик В., Сольський І. (2011)
Шопа Я. - Вимірювання оптичної активності кристалів за наявності дихроїзму та ефектів багатократного відбивання світла, Фтомин Н. (2011)
Свірідова С. - Моделювання перетворень вихрових пучків світла в комп’ютерно-синтезованих голограмах із вбудованою фазовою сингулярністю, Бекшаєв О. (2011)
Болеста І. - Структура та оптичні спектри ультратонких плівок срібла, Бородчук А., Кушнір О., Сиворотка І. (2011)
Єрьоміна К. - Інноваційна технологія об'ємної аморфізації металевих сплавів, Кирєєв В., Пабат А. (2011)
Монарха В. - Особливості динаміки захоплених магнітних вихорів у надпровідних зразках YBCO, Шабло А., Тимофєєв В. (2011)
Пабат А. - Інноваційні нанотехнології національного автомобілебудування, Кирєєв В., Мухіна Д. (2011)
Aliyev R. A. - Existence of Angular Boundary Values and Cauchy-Green Formula (2011)
Dilnyi V. - On Cyclic Functions in Weighted Hardy Spaces (2011)
Khalina K. S. - Controllability Problems for the Non-Homogeneous String that is Fixed at the Right End Point and has the Dirichlet Boundary Control at the Left End Point (2011)
Minakov A. - Asymptotics of Rarefaction Wave Solution to the mKdV Equation (2011)
Pipping E. - L- and M-structure in lush spaces (2011)
Potomkin M. - On Transmission Problem for Berger Plates on an Elastic Base (2011)
Bruk V. M. - On Linear Relations Generated by a DiRerential Expression and by a Nevanlinna Operator Function (2011)
Chyzhykov I. - Growth of the Poisson-Stieltjes Integral in a Polydisc, Zolota O. (2011)
Shcherba A. I. - On Stability of a Unit Ball in Minkowski Space with Respect to Self-Area (2011)
Shcherbina M. - Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices (2011)
Erratum to the paper I.A. Ryzhkova "On Trace Regularity of Solutions to a Wave Equation with Homogeneous Neumann Boundary Conditions" (J.Math. Phys. Anal. Geom., 3 (2007), No. 4, 468-489) (2011)
Памяти Михаила Иосифовича Кадеца (2011)
Aminov Yu. - On the Solution of the Monge-Ampere Equation ZxxZyy - Zxy2= f (x, y) with Quadratic Right Side, Arslan K., Bulca B., Murathan C., Bayram B. (Kilic) , Öztürk G. (2011)
Gordevskyy V.D. - Asymmetrical Bimodal Distributions with Screw Modes, Sazonova E. S. (2011)
Giordano P. - Infinite Dimensional Spaces and Cartesian Closedness (2011)
80 лет Юрию Ильичу Любичу (2011)
Bazaliy B.V. - Classical Solution of a Degenerate Elliptic-Parabolic Free Boundary Problem, Degtyarev S. P. (2011)
Khalina K. S. - On the Neumann Boundary Controllability for the Non-Homogeneous String on a Segment (2011)
Shu Sh. - Space-like Submanifolds with Parallel Normalized Mean Curvature Vector Field in de Sitter Space (2011)
Международная конференция, посвященная 70-летию со дня рождения профессора Анатолия Филипповича Гришина (2011)
К шестидесятилетию со дня рождения Игоря Дмитриевича Чуешова (2011)
К семидесятилетию со дня рождения Валерия Ивановича Коробова (2011)
Авторский указатель к тому 7 за 2011 год (2011)
Gordji M. E. - Hyers-Ulam Stability of Ternary (s, t, x)-Derivations on C*-Ternary Algebras, Farrokhzad R., Hosseinioun S. A. R. (2012)
Iscan M. - Some Properties Concerning Curvature Tensors of Eight-Dimensional Walker Manifolds, Gezer A., Salimov A. (2012)
Kotlyarov V. - Step-Initial Function to the MKdV Equation: Hyper-Elliptic Long-Time Asymptotics of the Solution, Minakov A. (2012)
Pausinger F. - Elementary Solutions of the Bernstein Problem on Two Intervals (2012)
Shu Sh. - Characterization of Hyperbolic Cylinders in a Lorentzian Space Form, Han A. Y. (2012)
Shugailo O. O. - On Affine Immersions with Flat Connections (2012)
К семидесятипятилетию со дня рождения Евгения Яковлевича Хруслова (2012)
Gharehgheshlaghi A. D. - General Boundary Value Problem for the Third Order Linear Differential Equation of Composite Type, Aliyev N. (2012)
Jabbari A. - On Ideal Amenability of Banach Algebras (2012)
Jankov D. - Andreev-Korkin Identity, Saigo Fractional Integration Operator and LipL(a) Functions, Pogány T.K. (2012)
Katsnelson V. - The Truncated Fourier Operator. General Results, Machluf R. (2012)
Yampolsky A. - On Geodesics of Tangent Bundle with Fiberwise Deformed Sasaki Metric over Kählerian Manifold (2012)
Zakora D. - A Symmetric Model of Viscous Relaxing Fluid. An Evolution Problem (2012)
Claire N. S. - Spectral Mapping Theorem for the Davies-Helffer-Sjöstrand Functional Calculus (2012)
Gorkavyy V. - An Example of Bianchi Transformation in E4 (2012)
Hatamleh R. - On the Universal Models of Commutative Systems of Linear Operators, Zolotarev V. A. (2012)
Karpel O. M. - Good Measures on Locally Compact Cantor Sets (2012)
Kobyakova L. - Spectral Problem Generated by the Equation of Smooth String with Piece-Wise Constant Friction (2012)
Khalina K. S. - On the Neumann Boundary Controllability for the Non-Homogeneous String on a Half-Axis (2012)
Krylova A. S. - Homogenization of Spectral Problem on Small-Periodic Networks, Sandrakov G. V. (2012)
Medianik A. I. - Antipodal Polygons and Their Group Properties (2012)
Poplavskyi M. - Universality at the Edge for Unitary Matrix Models (2012)
К семидесятипятилетию со дня рождения Леонида Андреевича Пастура (2012)
Авторский указатель к тому 8 за 2012 год (2012)
In commemoration of Mikhail Iosifovich Kadets (2013)
Cascales B. - Radon-Nikodým Theorems for Multimeasures in Non-Separable Spaces, Kadets V., Rodríguez J. (2013)
Oikhberg T. - Dependence of Kolmogorov Widths on the Ambient Space, Ostrovskii M. I. (2013)
König H. - A Note on Operator Equations Describing the Integral, Milman V. (2013)
Plichko A. - Rate of Decay of the Bernstein Numbers (2013)
Heinrich S. - Complexity of Initial Value Problems in Banach Spaces (2013)
Krasikova I. V. - An Application of Kadets-Pełczyński Sets to Narrow Operators, Popov M. M. (2013)
Fonf V.P. - Isomorphically Polyhedral Banach Spaces, Pallarés A. J., Troyanski S. (2013)
Сіренко О. Г. - Українські реалії інтродукційної роботи та "збереження" рідкісних видів рослин у ботанічних садах (аналіз) (2014)
Булах П. Є. - Формалізація знань в інтродукції рослин як необхідний етап її розвитку (2014)
Maltsov I. Yu. - The Comparative Morphological Analysis of Pollen Grains of Different Genotypes of the Sweet Cherry (Cerasus Avium (L.) Moench) and Apple Tree (Malus Domestica Borkh.) Growing in Slovakia, Bulakh P. Ye. (2014)
Сіренко А. Г. - Стан лісових екосистем Українських Карпат i Передкарпаття за еколоґічним аналізом уґрупувань жуків-стафілінідів (Staphylinidae, Coleoptera, Insecta), Луцька М. П., Сіренко Г. О. (2014)
Сіренко О. Г. - Вплив біопрепаратів на ризоґенез та мікоризацію Juniperus virginiana під час живцювання, Льодок В. С. (2014)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання процесів ґетеродифузії у стохастично неоднорідному, двофазному, багатокомпонентному середовищі, Власій О. О. (2014)
Сіренко О. Г. - Загальний та кореляційний аналізи стану популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах, Сіренко Г. О., Кузишин О. В., Мідак Л. Я. (2014)
Татарчук Т. Р. - Механізм розчинення літій-цинкових феритів та природа активних центрів на їх поверхні (2014)
Татарчук Т. Р. - Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного стехіометричного маґній хроміту, Мислін М. В. (2014)
Каурковська В. М. - Моделювання індукованого тиском структурного фазового переходу ванадій діоксиду в межах кластерної моделі, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2014)
Сіренко Г. О. - Алґоритмізація теорії хімічних потенціалів, Кузишин О. В., Солтис Л. М. (2014)
Лопух Н. Б. - Числова модель фільтрації ґазу в пористих середовищах із використанням дробових похідних за часом, П’янило Я. Д. (2014)
Сіренко Г. О. - Властивості полімерного композиту під час тертя та зношування по ізотропній та анізотропній шорсткій поверхні твердого тіла, Солтис Л. М. (2014)
Татарчук Т. Р. - Математичний апарат системи колірного простору CIE L*a*b*, Сіренко Г. О., Старко І. Ю. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Маменко М. Е. - Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей: современные взгляды на этиологию, патогенез, подходы к коррекции (2015)
Чернышева О. Е. - Проблемные вопросы проведения адекватной антибактериальной терапии бактериальных осложнений при онкозаболеваниях у детей (2015)
Шадрін О. Г. - Мікробіота та захворювання гепатобіліарної системи: нові можливості в лікуванні дітей раннього віку, Чернега Н. Ф. (2015)
Левицький В. М. - Виявлення замаскованої харчової алергії в дітей, хворих на бронхіальну астму, за допомогою констеляційного методу, Юрчишена Е. В., Юрчишен О. М., Мисько Л. В., Мисько Ю. Л. (2015)
Марушко Ю. В. - Оцінка дихального тесту з навантаженням лактулозою в дітей з патологією верхніх відділів травного каналу та корекція виявлених порушень Лактіалє, Горянська М. Г. (2015)
Решетілов Ю. І. - Вікові характеристики моторних розладів при запальній патології органів травлення, Дмитрієва С. М. (2015)
Крамарев С. А. - Клиническая значимость урсодезоксихолевой кислоты в комплексном лечении острых вирусных гепатитов у детей, сопровождающихся синдромом холестаза, Шпак И. В., Марков А. И. (2015)
Юлиш Е. И. - Современные методы мукоактивной терапии при заболеваниях органов дыхания у детей (2015)
Больбот Ю. К. - Насморк у детей (2015)
Косаковский А. Л. - О применении препарата Септолете со вкусом лимона, яблока, дикой черешни у пациентов с болью в горле, Панченко О. А., Косаковская И. А., Горошко О. И., Жабинец Н. И., Шух Л. А. (2015)
Няньковський С. Л. - Клінічні особливості використання інтерферонів при лікуванні ГРВІ у дітей, Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Абатуров А. Е. - Синдром Ангельмана. Часть 1 (этиология и патогенез), Петренко Л. Л., Кривуша Е. Л. (2015)
Абатуров А. Е. - Бактериальные лизаты как ключевой медикаментозный компонент профилактики и лечения острых респираторных инфекций у детей, Агафонова Е. А., Токарева Н. М., Бабич В. Л. (2015)
Клинический потенциал Тантум Верде® в лечении воспалительных заболеваний глотки у детей (2015)
Дігтяр В. А. - Сучасні проблеми андрології в дітей, Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Савенко М. В., Обертинский А. В., Островська О. А., Шевченко К. В. (2015)
Самойленко Г. Е. - Использование технологии силуэт-лифт в лечении врожденного одностороннего паралича нижней губы у ребенка (2015)
Урбась О. В. - Клінічний випадок рідкісного імунодефіциту — ідіопатична CD4+-лімфоцитопенія в практиці лікаря-педіатра, Малкович М. М., Стефанишин А. Б., Голодних О. А., Пастух О. В., Парандій І. Б., Лупуляк Л. В. (2015)
Муквич Е. Н. - Смешанное заболевание соединительной ткани в практике детского кардиоревматолога, Бельская Е. А., Петренко Л. Б., Людвик Т. А. (2015)
Волосовець О. П. - Стан надання медичної допомоги дітям із кардіоревматологічною патологією (2015)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте. Противовоспалительное действие (часть 3), Волосовец А. П. (2015)
Кожемяка А. И. - К 210-летию Харьковского национального медицинского университета. История кафедры пропедевтики педиатрии № 2 Харьковского национального медицинского университета, Сиренко Т. В., Кандыба В. П., Клименко В. А., Плахотная О. Н. (2015)
Aminov Yu. A. - Conditions on a Surface F2 Ì En to lie in E4, Nasiedkina Ia. (2013)
Egwe M. E. - On Isomorphism Between Certain Group Algebras on the Heisenberg Group, Bassey U. N. (2013)
del Rio R. - Inverse Problems for Jacobi Operators II: Mass Perturbations of Semi-Infinite Mass-Spring Systems, Kudryavtsev M., Silva L. O. (2013)
Fastovska T. B. - On the Long-Time Behavior of the Thermoelastic Plates with Second Sound (2013)
Mirzoev S. S. - On the Boundary Value Problem with the Operator in Boundary Conditions for the Operator-Differential Equation of Second Order with Discontinuous Coeficients, Aliev A. R., Rustamova L. A. (2013)
Shugailo O. O. - Affine Submanifolds of Rank Two (2013)
Tashpulatov S. M. - Spectrum of Two-Magnon non-Heisenberg Ferromagnetic Model of Arbitrary Spin with Impurity (2013)
Errata (2013)
К семидесятилетию со дня рождения Юрия Ахметовича Аминова (2013)
К шестидесятилетию со дня рождения Леонида Борисовича Голинского (2013)
К восьмидесятилетию со дня рождения Клавдия Вениаминовича Маслова (2013)
К восьмидесятилетию со дня рождения Федора Семеновича Рофе-Бекетова (2013)
Cabada A. - The System of Kaup Equations with a Self-Consistent Source in the Class of Periodic Functions, Yakhshimuratov A. (2013)
Favorov S. Ju. - On Analytic and Subharmonic Functions in Unit Disc Growing Near a Part of the Boundary, Radchenko L.D. (2013)
Gukalov A. A. - Interaction between "Accelerating-Packing" Flows for the Bryan-Pidduck Model (2013)
Huseynov H. M. - Inverse Scattering Problem for One-Dimensional Schrödinger Equation with Discontinuity Conditions, Osmanli J. A. (2013)
Jeong I. - Real Hypersurfaces in Complex Two-Plane Grassmannians with Generalized Tanaka-Webster Invariant Shape Operator, Pak E., Suh Y. J. (2013)
Pishkoo A. - Some Applications of Meijer G-Functions as Solutions of Differential Equations in Physical Models, Darus M. (2013)
Syrovatsky A. N. - On the Perturbation of Self-Adjoint Operators with Absolutely Continuous Spectrum (2013)
Zhukova N. I. - Local and Global Stability of Compact Leaves and Foliations (2013)
Памяти Владимира Игоревича Мацаева (2013)
Титул, содержание (2012)
Дедков В. Н. - Установка для исследований агрегатов микрогэс, Агибалов Е. С., Городецкий Ю. В. (2012)
Мацевитый Ю. М. - Выбор термогазодинамических и конструктивных параметров пиковой турбины для высокотемпературной надстройки энергоблока К-300-240, Антипцев Ю. П., Голощапов В. Н. (2012)
Костиков А. О. - Повышение точности решения геометрических обратных задач теп-лопроводности за счет учёта априорной информации об искомых геометрических характеристиках (2012)
Алёхина С. В. - Идентификация коэффициентов теплоотдачи на поверхностях выходного патрубка паровой турбины (2012)
Кузнецов М. А. - Термоэкономический анализ теплонасосной сушильной установки (2012)
Божко А. Е. - Сингуларисная интерпретацияя степени усталостного повреждения металлов от ударов (2012)
Янчевский И. В. - Переходные процессы в тонкостенных цилиндрических пьезопреобразователях с секцией разомкнутых электродов при импульсном электрическом возбуждении (2012)
Ольшанский С. В. - Моделирование движения частиц горящего топлива, Аврамов К. В. (2012)
Тымчик А. В. - СВЧ-разряд в потоке угольного аэрозоля, Сафонов Н. А. (2012)
Мацевитый В. М. - О залечивании дефектов в металлах при пластической деформации (аналитический обзор), Вакуленко К. В., Казак И. Б. (2012)
Abstracts (2012)
Титул, содержание (2012)
Ершов С. В. - Аэродинамическая оптимизация лопаточных аппаратов турбин: подходы, методы, результаты, Яковлев В. А. (2012)
Симбирский Д. Ф. - Точность и планирование параметрической идентификации теплопереноса в технических объектах. Часть 1. Точность параметрической идентификации теплопереноса, Епифанов С. В., Симбирский Г. Д. (2012)
Шульженко Н. Г. - Оценка роста трещины при ползучести пластинчатых элементов по параметрам рассеянных повреждений, Панасенко С. И. (2012)
Швецов В. Л. - Исследование напряженно-деформированного состояния замкового соединения рабочих лопаток, Литовка В. А., Пальков И. А., Пальков С. А. (2012)
Янчевский И. В. - Управление колебаниями изгиба круглого асимметричного биморфного пьезопреобразователя с разрезным электродом (2012)
Раисов Ю. А. - Сплайн-аппроксимация с сопряжением кривых по производным, Бычков И. В., Бычков Н. И. (2012)
Литвин О. М. - Наближення функцій двох змінних двовимірними 2D кубічними інтерполяційними сплайнами на тріангульованій сітці вузлів, Литвин О. О., Лобанова Л. С., Денисова О. І. (2012)
Савицкий А. М. - Улучшение технологических характеристик орбитальной аргонодуговой сварки за счет активации дуги, Савицкий М. М., Ващенко В. Н., Шкрабалюк Ю. Н., Коровин И. А. (2012)
Вакуленко К. В. - Особенности разогревания стали ШХ 15 при циклическом нагружении (2012)
Abstracts (2012)
Титул, содержание (2012)
Любимов А. А. - Восстановительная термическая обработка корпусных деталей при комплексной реконструкции турбин после длительной эксплуатации (2012)
Назарчук З. Т. - Акустико-емісійні дослідження поширення тріщин у Cr-Mo-V сталях різних ступенів деградування, Скальський В. Р., Гірний С. І., Рудавський Д. В. (2012)
Ромашов Ю. В. - Оценка долговечности элементов конструкций энергетического оборудования на основе континуальной механики разрушения (2012)
Трохим Г. Р. - Цілісність інформації в системах вібродіагностики та достовірність її відбору, Стецько І. Г. (2012)
Дробенко Б. Д. - Уточнений розрахунок ресурсу барабана котла з експлуатаційними пошкодженнями, Будз С. Ф., Асташкін В. І. (2012)
Аврамов К. В. - Влияние параметров подшипников скольжения произвольной длины на автоколебания однодисковых роторов, Борисюк А. В. (2012)
Черноусенко О. Ю. - Определение длительной прочности и остаточного ресурса роторов турбины К-200-130 (2012)
Джолдасбеков С. У. - Расчет разрушения конструкций рычажных механизмов с учетом упругопластичности, Темирбеков Е. С. (2012)
Бомба А. Я. - Математичне моделювання процесу магнітного очищення рідин від багатокомпонентного забруднення, Сафоник А. П. (2012)
Иванов К. С. - Обоснование конструкции зубчатой бесступенчато регулируемой передачи, Джомартов А. А. (2012)
Раисов Ю. А. - Вычисление длины В-сплайн кривой, Бычков И. В., Бычков Н. И. (2012)
Банников Н. Г. - Характеристики сгорания метиловых эфиров жирных кислот в дизельном двигателе (2012)
Крамской А. В. - Математическое моделирование рабочего цикла перспективного пневматического двигателя, Кудрявцев И. Н., Адаменко Н. И. (2012)
Ведь Е. В. - Моделирование кинетики реакции доокисления СО на твёрдой поверхности катализатора (2012)
Abstracts (2012)
К сведению авторов (2012)
Титул, зміст (2016)
Lehka L. V. - Study of inhibition of B16F10 melanoma growth in mice by landomycin A in comparison to doxorubicin, Panchuk R. R., Skorokhyd N. R., Kozak Yu. S., Rohr J., Stoika R. S. (2016)
Chen O. I. - Effect of combined arginase and nitric oxide donor treatment on normal and leukemic cells in vitro, Barska М. L., Lyniv L. S., Igumentseva N. I., Vovk О. I., Sybirna N. O., Stasyk O. V. (2016)
Зайцева О. В. - Вакцина БЦЖ моделює стан імунної системи щурів за аліментарного остеопорозу, Лабудзинський Д. О., Шиманський І. О., Шандренко С. Г., Великий М. М. (2016)
Osypchuk D. V. - Changes in the exposure of CD11b on the surface of granulocytes, after activation of ToLL-like receptors in children with recurrent infections, Rabosh O. V. (2016)
Хаврона О. П. - Вплив інгібіторів прозапальних ензимів на функціонування системи L-аргінін/NO та імунологічні показники у крові щурів за умов експериментального коліту, Білецька Л. П. (2016)
Боднарчук Н. О. - Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за дії флуренізиду, Мандзинець С. М., Петрух Л. І., Санагурський Д. І. (2016)
Позур В. В. - Вплив мультипробіотика "Симбітер ацидофільний” на мікрофлору кишечника та функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів із глутаматним ожирінням, Рудик М. П., Сергійчук Т. М., Святецька В. М., Акуленко І. В., Янковський Д. С., Димент Г. С., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2016)
Яворська Г. В. - Мікробіологічна експертиза повітря приміщень і книг наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Білінська І. С., Гнатуш С. О., Осьмак Г. С. (2016)
Franchuk M. V. - Ecological segregation of thrushes of genus Turdus in terms of Volyn Polissia, Peskov V. M., Tarasenko M. O. (2016)
Чаплигіна А. Б. - Консортивні зв’язки кропив’янки чорноголової (Sylvia atricapilla L.) у лісових ценозах Лівобережної України (2016)
Gorobets L. V. - Remains of fish and birds from Dubno castle (16th century, Rivne region, Ukraine), Kovalchuk O. M., Pshenichny Yu. L. (2016)
Kozak I. - Simulation of beech stand dynamics under climate change conditions in the Carpathians and Roztocze using FORKOME model, Parpan T., Kozak H. (2016)
Bublyk Ya. - Ecological features of new species of xylotrophic pyrenomycetes (Ascomycota) for Skolivski Beskydy (2016)
Мамчур З. - Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова, Чуба М. (2016)
Бурлака М. - Віталітетна структура трьох популяцій Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) на території Івано-Франківської та Львівської областей (2016)
Начичко В. О. - Гібриди роду Thymus L. (Lamiaceae) у флорі західних регіонів України: таксономічний склад і поширення, Гончаренко В. І. (2016)
Kovalenko I. M. - Features of grass and subshrub reproduction in forest phytocoenoses (2016)
Kushkevych I. V. - Dissimilatory sulfate reduction in the intestinal sulfate-reducing bacteria (2016)
Титул, зміст (2016)
Нікішина О. В. - Теоретичні засади розвитку систем вертикально суміжних ринків зерна та продуктів його переробки (інтеграційний підхід) (2016)
Килинчук О. Є. - Вплив гудвілу на підвищення конкурентоспроможності у туризмі (2016)
Купріна Н. М. - Ефективність діяльності підприємств та їх об’єднань: аналіз, моніторинг, забезпечення (2016)
Магденко С. О. - Внутрішній контроль ефективності праці на підприємствах харчової промисловості (2016)
Іванов А. М. - Теоретичні основи державної політики розвитку туризму на основі маркетингового підходу в управлінні, Саламатіна С. Є. (2016)
Кордзая Н. Р. - Twitter як елемент інтернет-маркетингу (2016)
Савенко І. І. - Теоретико-правові основи організації технічного обслуговування та ремонту техніки, Неустроєв Ю. Г. (2016)
Седикова И. А. - Управленческие инновации и особенности их применения на предприятиях хранения и переработки зерна (2016)
Ткаченко О. Б. - Інноваційні складові стратегічного розвитку виноробних підприємств України, Агеєва І. М., Беркгаут В. М. (2016)
Чернякова Р. А. - Розвиток інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості (2016)
Ступницька Т. М. - Проблеми фінансової децентралізації в Україні, Немченко Г. В. (2016)
Іванченкова Л. В. - Внутрішньогосподарська звітність в системі управління бізнесом, Ткачук Г. О. (2016)
Бажинов А. В. - Методика расчета числа дорожно-транспортных происшествий в регионе, Бажинова Т. А. (2014)
Булгаков Н. П. - Математическая модель изменения технического состояния тормозной системы автомобиля (2014)
Матейчик В. П. - Особливості моделі для дослідження паливної економічності та екологічних показників транспортного засобу з урахуванням прогріву в процесі руху, Цюман М. П., Волков В. П., Грицук І. В. (2014)
Косенко Е. Е. - Применение статистических методов для оценки пропускной способности станции технического осмотра автомобилей, Косенко В. В., Черпаков А. В., Егорочкин А. О. (2014)
Мухина Л. В. - Применение контроллинга на автотранспортном предприятии (2014)
Кривошапов С. І. - Вплив конструкції стенду з біговими барабанами на коефіцієнт опору коченню колеса автомобіля (2014)
Cкалыга Н. Н. - К вопросу использования на автомобильном транспорте пиролизных сжигающих устройств как средств утилизации мусорных отходов и дополнительных источников тепловой энергии, Рудинец Н. В. (2014)
Горбік Ю. В. - Порівняльні дослідження впливу системи нейтралізації відпрацьованих газів легкового автомобіля на витрату палива за різними циклами випробування (2014)
Наглюк И. С. - Оценка свойств моторных масел при эксплуатации большегрузных самосвалов (2014)
Соболь О. В. - Разработка теплоаккумулирующих материалов на основе кристаллогидратов солей натрия для использования в климатических установках транспортных средств (2014)
Грицук І. В. - Анализ требований к микроклимату рабочего места водителя колесного транспортного средства, Гущин А. М., Краснокутская З. И., Момот М. С., Ушаков А. Л. (2014)
Прилепский Ю. В. - Исследование возможности параллельной работы преобразовательных блоков системы рекуперации электрической энергии на транспортных средствах (2014)
Косенко Е. Е. - Моделирование напряженного состояния элемента рамной конструкции автомобиля в КЭ комплексе Ansys, Косенко В. В., Черпаков А. В., Мещеряков В. М., Егорочкин А. О. (2014)
Белогуров Е. А. - Определение силы аэродинамического сопротивления автомобиля дорожным методом (2014)
Рыбалко Р. И. - Экспериментальные исследования воздушной классификации сыпучих материалов в помольных агрегатах сухого измельчения в процессе строительства автомобильных дорог, Гущин В. М. (2014)
Автори номера (2014)
Правила подання та оформлення статей (2014)
Порядок рецензування статей (2014)
Гаврилюк А. М. - Основні напрями активізації інноваційної діяльності у вітчизняній туристичній індустрії (2013)
Джой Ч. О. - Літературно-театральна культура Нігерії 60-80 рр.ХХ ст (2013)
Журмій Н. М. - Скульптурні пам'ятники міського простору у контексті соціокультурного діалогу (2013)
Заболотна В. О. - Ціннісно-нормативні засади організаційної культури як чинник ефективного управління (2013)
Зараховський О. Є. - Занедбані пам'ятки культурної спадщини Черкащини як потенційні туристсько-екскурсійні об'єкти (2013)
Зорінець С. Ю. - Реалізація конвенційних норм ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини (2013)
Кожем'якіна О. М. - Феномен довіри та компетентністьу вимірах професійної етики (2013)
Козловський Є. В. - Загальні питання безпеки та страхування у сфері туризму (2013)
Колосова Н. А. - Соціокультурні передумови меценатської діяльності Петра Щукіна у формуванні світових мистецьких колекцій (кін.XIX-поч.XX ст) (2013)
Крупа І. П. - Про дефініцію "туристична дестинація" (2013)
Кузнецова Л. В. - Науково-педагогічні кадри сучасної України: динаміка наукового цензу (2013)
Кузьменко Т. Г. - Військова ідеологія українських січових стрільців як складова національної духовної культури (2013)
Подашевська Т. Л. - Технології впливу на позиціонування політичних суб'єктів в умовах політичної маркетизації (2013)
Поляшенко Т. В. - Культурні традиції календарно-народної обрядовості (2013)
Русавська В. А. - Народна побутова культура XIX ст як основа гостинності українців (2013)
Середюк Н.Г. - Інституалізація моралі в контексті сучасної прикладної етики (2013)
Скаченко О. О. - Наукова робота бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв: традиції,сучасність,перспективи (2013)
Устименко Л. М. - Історико-суспільні аспекти розвитку спеціалізованого туризму (2013)
Цегельник А. О. - Формування культури харчування: до історіографії проблеми (2013)
Цегельник Ю. О. - Використання етнокультурних ресурсів Київської області в туризмі (2013)
Барнич М. М. - Особливості гри актора в комедійній ролі (2013)
Бурлуцький А. В. - Сценічне мовлення в українському шкільному театрі (2013)
Гаран К. М. - Фортепіанна сюїта у творчості українських композиторів: витоки жанру, музична драматургія, образна семантика (на прикладі циклу О. Яковчука "старовинні танці" для фортепіано з балету "Пригоди у Смарагдовому місті") (2013)
Дегтяр Д. О. - Творча діяльність Галини (Анни) Березової: історіографія та джерельна база (2013)
Дункевіч С. Г. - Танцювальний туризм як пошук автентичності та чинник міжкультурного діалогу (2013)
Лавренюк О. О. - Регіональна варіативність селянського одягу Середньої Наддніпрянщини XIX-XX ст (2013)
Регеша Н. Л. - Весільні пісні як складова родинної обрядовості українців Черкащини (2013)
Соловйов В. О. - Емпірична першооснова досліджень креативних процесів у сфері фотовідеодизайну (2013)
Цейко Н. О. - Лірико-драматургічна концептуалізація солоспівів на слова Лесі Українки (2013)
Шимчик З. М. - Телевізійні пісенні конкурси як культурний феномен сучасної України (2013)
Титул, содержание (2015)
Тарелин А. А. - Идентификация параметров энергетического газотурбинного двигателя на этапе доводочных работ, Аннопольская И. Е., Лютиков А. Л. (2015)
Тертышный И. Н. - Вопросы термодинамического анализа эффективности рабочего процесса дожимных газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. Часть I, Прилипко С. А., Мирошниченко Е. А., Парафейник В. П. (2015)
Ершов С. В. - Влияние сеточного разрешения на результаты расчета трехмерных течений в проточных частях турбомашин при использовании RANS моделей, Яковлев В. А. (2015)
Быков Ю. А. - Неявная численная схема моделирования течения газа в решетке колеблющихся профилей, Гнесин В. И. (2015)
Кобзарь К. А. - Тепловое состояние обмотки ротора турбогенератора с непосредственным охлаждением водородом, Гакал П. Г., Овсянникова Е. А., Третьяк А. В. (2015)
Харлампиди Д. Х. - Системно-структурный анализ циклов холодильных машин и теплонасосных установок (2015)
Мартыненко В. Г. - Анализ статической и динамической прочности осевого вентилятора с учётом аэродинамических свойств потока и неоднородности температурного поля, Гриценко Н. И. (2015)
Оруджева Р. У. - Зарождение трещины в изотропной среде в неоднородном напряженном поле (2015)
Кутовой В. А. - Эффективный метод подготовки бурого угля к сжиганию на тепловых электрических станциях, Луценко А. С. (2015)
Шубенко А. Л. - Совершенствование схемы низкотемпературной сепарации природного газа для месторождений с разнонапорными скважинами, Сарапин В. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Шубенко А. Л. - Метод расчета нестационарного образования жидкой фазы в быстрорасширяющихся потоках переохлажденного пара в ступенях влажнопаровых турбин, Голощапов В. Н., Бабак Н. Ю., Решитько И. В. (2015)
Бойко А. В. - Влияние формы меридионального обвода направляющего аппарата на характер течения в сопловой решетке, Говорущенко Ю. Н., Баранник В. С., Хамидулин А. Р. (2015)
Карпик А. А. - Анализ газодинамической структуры потока в решетках профилей осевого компрессора газотурбинного двигателя, Яковлев В. А., Воробьев Ю. С. (2015)
Давиденко А. К. - Решение прямой задачи для определения характеристик потока в проточной части (2015)
Косторной А. С. - Компьютерное проектирование проточной части центробежных насосов (2015)
Луговая С. О. - Оценка величины статической и динамической осевой силы, действующей на рабочее колесо с применением метода математического моделирования потока в проточной части гидромашины, Руденко А. А., Матвеева А. С., Брижик Д. С. (2015)
Вакуленко А. Н. - Распознавание аварийных ситуаций крупных гидрогенератов и турбогенераторов путем многофакторного анализа сложнонапряженного состояния узлов и деталей, Кобзарь К. А., Третьяк А. В., Гакал П. Г., Партала А. А., Овсянникова Е. А., Морозинский М. И. (2015)
Ровний К. М. - Комплексное исследование напряженно-деформированного состояния натурной спиральной камеры гидротурбины РО400–В–450 в необетонированном состоянии, Зеленська О. М. (2015)
Шульженко Н. Г. - Оценка развития трещины при многорежимном циклическом нагружении на основе анализа рассеянных повреждений материала, Гонтаровский П. П., Гармаш Н. Г., Мележик И. И. (2015)
Аврамов К. В. - Взаимодействие пологих оболочек с дозвуковым, трехмерным потенциальным течением газа (2015)
Дончик Е. М. - Задача управляемости для волнового уравнения с внешней нагрузкой при импульсном управлении, Колодяжный В. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Комшук Т. С. - Кореляційні зв’язки між окремими структурами лікворної системи (2016)
Коваленко І. М. - Особливості життєвих форм рослин нижнього ярусу лісових екосистем (2016)
Demchenko O. A. - The sensitivity of buckwheat plants to pathogens under conditions of mixed viral and mycoplasmal infection, Shevchuk V. K., Yuzvenko L. V., Boyko O. A., Babenko L. P., Lazarenko L. M., Kalinichenko A. V., Boyko A. L. (2016)
Лавріненко В. М. - Онтоморфогенез рослин виду Lonicera Caerulea L. в умовах культури (2016)
Красовський В. В. - Деякі особливості формування крони азиміни трилопатевої (Asimina triloba (L.) Dunal) за інтродукції у Лісостепову зону України (2016)
Ткалич Ю. В. - Адаптивна здатність генофонду салату листкового, одержаного на основі міжсортової гібридизації (2016)
Шатковський А. П. - Управління краплинним поливом на основі використання інтернет–метеостанцій imetos®, Журавльов О. В. (2016)
Каленська С. М. - Польова схожість та виживаність рослин пшениці м’якої ярої залежно від елементів технології вирощування у Правобережному Лісостепу України, Судденко В. Ю. (2016)
Івченко Т. В. - Використання клітинних технологій in vitro для добору стійкого до фузаріозного в’янення (Fusarium oxysporum) вихідного матеріалу огірка, Віценя Т. І., Сергієнко О. В. (2016)
Макарчук М. О. - Особливості формування елементів структури продуктивності кукурудзи залежно від наявності в їх материнському компоненті генетичних маркерів (2016)
Макух Я. П. - Мульчування як захист енергетичної верби від бур'янів (2016)
Гордієнко І. М. - Вплив систем удобрення на ріст і розвиток рослин та формування коренеплодів буряка столового, Даценко С. М. (2016)
Федорук Н. М. - Застосування комбікормів із різним рівнем протеїну у годівлі страусів (2016)
Пасніченко О. С. - Динаміка індексів лінійних промірів трубчастих кісток залежно від виду та статі качок кросу "Благоварський", Ткачук С. А. (2016)
Грищенко В. А. - Пул вільних амінокислот плазми крові у новонароджених телят за експериментального ацидозу (2016)
Гаркуша І. Є. - Стан крові коропа звичайного за впливу струму малої сили, Мазур Т. В., Сорокіна Н. Г. (2016)
Манько М. В. - Морозостійкість рослин культиварів Acer platanoides L. у насадженнях м. Києва з різним ступенем антропогенної трансформації, Олексійченко Н. О., Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Соваков О. В. (2016)
Борщ Г. М. - Принципи навігаційного приладобудування в цивільній авіації, Фещенко Р. О. (2016)
Владимиров О. Ю. - Визначення кількісного вмісту дигідрокверцетину в добавках дієтичних. повідомлення 2, Здорик О. А., Безуглий П. О., Бур’ян Г. О., Абу Шарк А. І., Петрушова Л. О., Алексєєва Т. В., Данилова І. А., Гриненко В. В. (2016)
Alfred-Ugbenbo D. - Contemporary challenges of pharmaceutical compounding in southern Nigeria: results of survey, Zdoryk O., Georgiyants V. (2016)
Blyznyuk N. - Development of methods for determination of phenolic acids and flavonoids in capsules containing corylus Avellana L. dry extract, Prokopenko Yu., Georgiyants V. (2016)
Гладух Є. В. - Розробка та дослідження гелю з екстрактом лопуха для застосування в дерматології, Сегі Анан Марсель, Ніколайчук Н. О., Шматенко В. В. (2016)
Ільїна Т. В. - Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними та хімічними ознаками видів роду Asperula L. (2016)
Крюкова А. І. - Стандартизація стулок квасолі звичайної за макро- та мікроскопічними ознаками, Сіра Л. М., Ковпак Л. А., Владимирова І. М. (2016)
Нетёсова К. Ю. - Разработка методики контроля сопутствующих примесей в субстанции 7-(4-фтор-бензил)-3-тиоксо-2,3-дигидро, Губарь С. Н., Журавель И. А. (2016)
Перехода Л. О. - Використання підходів in silico для раціонального дизайну потенційних антиконвульсантів з групи 5-заміщених 2-(r-аміно)-1,3,4-тіадіазолів, Драпак І. В., Сич І. В., Цапко Т. О. (2016)
Горлачова В. І. - Розробка технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран, Вишневська Л. І. (2016)
Титул, содержание (2016)
Шиманяк М. - Анализ структуры парового потока в области отбора цилиндра низкого давления паровой турбины мощностью 225 МВт с модернизированной проточной частью, Гардзилевич А., Пащенко Н. В., Нагорный И. Ю. (2016)
Бучко А. В. - Влияние эксцентриситета на теплопередачу в скважинном противоточном теплообменном аппарате типа "труба в трубе", Костиков А. О. (2016)
Тарасова В. А. - Расчетно-экспериментальное исследование термодинамической эффективности тепловых насосов (2016)
Айнабеков А. И. - Экспериментальный анализ колебаний предварительно напряженных магистральных трубопроводов, Сулейменов У. С., Аврамов К. В., Молдагалиев А. Б., Камбаров М. А., Серикбаев Т. Т., Абшенов Х. А. (2016)
Мацевитый Ю. М. - К решению нелинейных обратных граничных задач теплопроводности, Сафонов Н. А., Ганчин В. В. (2016)
Литвин О. М. - Дослідження ліній розриву функцій двох змінних або їх похідних деякого порядку, Славік О. В. (2016)
Шелудько Г. А. - Метод локализации точки экстремума унимодальной функции, Угримов С. В. (2016)
Канило П. М. - Энергетика и глобальное потепления климата (2016)
Abstract and References (2016)
Содержание (2015)
Миюсов М. В. - Факультету автоматики ОНМА 50 лет (2015)
Астайкин Д. В. - Оценка эффективности обсервованных координат судна при смешанных законах распределения навигационных погрешностей, Алексейчук Б. М. (2015)
Брошков С. Д. - Оптимизация процессов смазывания цилиндровых втулок при эксплуатации судовых дизелей (2015)
Будашко В. В. - Система мониторинга состояния винторулевой колонки для пре-дупреждения эффекта Коанда, Никольский В. В., Хнюнин С. Г., Накул Ю. А. (2015)
Бурмака И. А. - Выбор оптимального вектора управления судами изменением курсов для безопасного расхождения, Булгаков А. Ю. (2015)
Ворохобин И. И. - Количественная оценка безопасности судовождения, Северин В. В., Казак Ю. В. (2015)
Голіков В. А. - Пристрій моніторингу мікрокліматичних умов в суднових приміщеннях, Цюпко Ю. М., Сандлер А. К. (2015)
Голіков В. А. - Автоматизована система терморегуляції мікроклімату, Цюпко Ю. М., Сандлер А. К., Просенюк В. В. (2015)
Горб С. И. - Мониторинг энергоэффективности судов (2015)
Горб С. И. - Модель базы данных для модуля идентификации пользователей в системе технического менеджмента судов, Каменева А. В. (2015)
Донской В. Г. - Оценка технико-экономической эффективности контроля энергоустановок автоматизированных теплоходов (2015)
Сандлер А. К. - Засіб діагностування стану поршневих кілець, Цюпко Ю. М., Сандлер О. А., Цюпко К. Ю. (2015)
Шевченко В. А. - Верификация функциональных алгоритмов системы управления многоагрегатной судовой электрической станцией (2015)
Якушев А. О. - Выбор формы безопасной области, обеспечивающей минимальное уклонение судна при расхождении, Пятаков Э. Н. (2015)
Koshevyy V. M. - ECDIS – VHF Integration in River Information Services, Shyshkin O. V., Lisaj A. (2015)
Koshevyy V. M. - Method of Automatic Transmitter Identification for Inland VHF Communication, Shyshkin O. V., Lisaj A. (2015)
Zavalniuk O. P. - Magnetometric control system of mechanical stresses of the ship’s hullduring cargo and ballast operations (2015)
Рефераты (2015)
Ільєнко І. М. - Особливості генної регуляції довжини теломер у лімфоцитах периферичної крові людини у ранній та віддалений періоди після опромінення, Базика Д. А. (2016)
Shyder Y. - Clinical course of psoroptosis in rabbits under their experimental infestation, Yuskiv I. (2016)
Менасова А. Ш. - Опалоформирующая роль растительных остатков в коре выветривания, Огиенко О. С. (2016)
Басюк Д. І. - Особливості формування організаційної культури підприємств сфери гостинності, Рознатовська М. В. (2016)
Богач Д. С. - Модель формування низькоризикового портфелю акцій на сучасних фінансових ринках, Пістунов І. М. (2016)
Драч І. Є. - Комплекс маркетингу інтелектуальної власності вищого навчального закладу: нормативно-правовий аспект (2016)
Перегончук Н. В. - Ситуація невизначеності перехідного періоду розвитку суспільства як психологічна умова формування професійної компетентності майбутнього психолога (2016)
Чухраєва Г. В. - Теоретичні принципи психопрофілактичного відбору працівників поліції (2016)
Кусий Я. М. - Розроблення маркування біодинамічного насіння пасльонових в Україні (2016)
Полковенко Т. В. - Аспекти редакторської роботи з журналістськими матеріалами про діяльність політиків (2016)
Кадиевская И. А. - Значение и роль воображения в жизни современного человека (2016)
Павлишин Л. Г. - Кордоцентризм у філософській думці доби Київської Русі (2016)
Цимбалій І. П. - Проблема свободи у філософії польського романтизму крізь призму загальноєвропейського контексту епохи (2016)
Погожих М. І. - Наближений розв’язок задач теорії сушіння капілярно-пористих тіл складної форми, Синєкоп М. С., Торяник Д. О., Пак А. О. (2016)
Коляденко Ю. Ю. - Программно-конфигурируемые сети на базе протокола Openflow и их характеристики, Белоусова Е. Э. (2016)
Васильев М. И. - Анализ процесса карбонизации суспензии шлама рассолоочистки содового производства и выбор типа реактора для осуществления процесса, Питак И. В., Шапорев В. П. (2016)
Онищенко С. П. - Сетевая модель оформления грузов в контейнерах в морских портах Украины, Вильшанюк М. С. (2016)
Авраменко В. В. - Распознавание эталонных сигналов при появлении и исчезновении помехи в случайные моменты времени, Коноплянченко А. Е., Прохненко Ю. И. (2016)
Таран В. М. - Дослідження випарного апарату при виробництві безалкогольного пива, Ліфанова Л. О. (2016)
Малашевський М. А. - Аспекти комплексної класифікації об’єктів тривимірного простору, Паламар А. Ю. (2016)
Собчак А. П. - Информационная технология синтеза интегрированной системы поддержки приятия решений на виртуальном приборостроительном предприятии, Шостак И. В. (2016)
Сорокина Т. Н. - Экспериментальные исследования гидростатодинамического подпятника с карманами рэлея (2016)
Мамедов Б. Ш. - Основные направления технического прогресса в области авиадвигателестроения, разработанные "единой теорией движителей на непрерывных потоках", Штанько П. К. (2016)
Тараненко Г. В. - Определение локального газосодержания газожидкостного слоя кондуктометрическим методом (2016)
Barbash V. - Comparative pulping of sunflower stalk, Trembus I., Alushkin S., Yashchenko O. (2016)
Козлов О. П. - Показники функційного стану печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу у поєднанні з кардіоваскулярною патологією печінки в динаміці лікування (2016)
Місяк С. А. - Вплив праці на депресивний стан онкологічних хворих/інвалідів під час професійної реабілітації (2016)
Дзюба О. М. - Зміни когнітивних функцій людини під впливом артеріальної гіпертензії (аналітичний огляд наукової літератури), Толмачов О. А. (2016)
Личковська О. Л. - Динаміка морфологічного стану слизової оболонки шлунка в ранньому постерадикаційному періоді у дітей, Гнатейко О. З., Кеч Н. Р., Кулачковська І. Ю., Семен В. Д., Чекан Л. Я. (2016)
Власенко Д. В. - Результати лікування постраждалих з поліфрактурами стегнової кістки, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Власенко В. Г. (2016)
Оshyvalova О. - Epidemiological features of the skin cancer (2016)
Savvo V. - The state of immunological reactivity and nonspecific protection factor (lysozyme) in children with reactive arthritis, Tverdohleb T. (2016)
Зінич П. П. - Комбіноване лікування високодиференційованого раку щитовидної залози: в фокусі рекомбінантний людський тиреотропін-альфа (2016)
Фліс П. С. - Клініко-соціальні аспекти вибору механічного пристрою для мезіодистального переміщення зубів, Ращенко Н. В., Циж А. В., Кузьменко І. С. (2016)
Градиль Г. И. - Клинический анализ летальных исходов при гриппе, в том числе А(H1N1) pdm09, в пандемический и послепандемический периоды (2009–2016 гг.) (2016)
Завгородний С. Н. - Видеолапароскопические оперативные вмешательства в ургентной хирургии, Ганжий В. В., Рылов А. И., Данилюк М. Б., Найденов О. Д., Грищенко Г. М., Кубрак М. А. (2016)
Винник Ю. А. - Влияние реконструктивно-пластических операций на качество жизни больных раком молочной железы, Фомина С. А., Гринева А. Ю. (2016)
Бернюков А. М. - Основний зміст правової герменевтики Артура Кауфмана (2016)
Вознюк С. - Виконання зобов’язань України щодо реалізації напрямку боротьби з економічними злочинами транснаціонального характеру в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 21 березня 2014 року (2016)
Радзівілл О. А. - Систематизація законів історичної динаміки для цілей стратегічного управління і правової політики (2016)
Терещенко О. В. - Актуальні питання міжнародного правосуддя (2016)
Sitnic G. - Administrative-legal regulation of activity of the legislature in terms of information technology: international experience (2016)
Данюк Л. В. - Адміністративно-правові відносини у сфері управління нотаріатом: теоретико-правовий аспект (2016)
Bazyuk T. - The history and development of "economic and financial crimes” in Ukraine and the world (2016)
Гмирін А. А. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2016)
Запотоцький А. П. - Проблемні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини, Шармар О. М. (2016)
Карпенко М. І. - Причини, наслідки та профілактика військових злочинів, зокрема за ст.422 КК України, Попченкова І. М. (2016)
Мороз А. О. - Вдосконалення нормативних положень щодо захисника чи представника особи як засіб забезпечення захисту цих учасників процесу від втручання в їх діяльність (2016)
Ольховенко О. І. - Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст.385 КК України та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав (2016)
Орлов Ю. В. - Порівняльно-правова характеристика складу злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав (2016)
Soloviova A. - Legal access to telecommunications services as a crime against property under the laws of foreign countries (2016)
Аракелян Р. Ф. - Шляхи вирішення кримінальних конфліктів за сприянням інституту медіації в кримінальному провадженні (2016)
Токаренко К. В. - Рішення слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження (2016)
Drozdek Adam - The Union Customs Code as basis for customs law (selected aspects) (2016)
Росада М. В. - Розробка та валідація тесту "розчинення" для таблеток рибоксин, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2016)
Бойко А. І. - Аналіз та управління факторами, що формують фармацевтичну допомогу хворим на цукровий діабет в Україні (2016)
Шматенко В. В. - Фармакологические исследования антимикробной мази с противовоспалительным и ранозаживляющим действием для нужд военной медицины (2016)
Онишків О. І. - Розробка методик стандартизації таблеток з екстрактом кори осики, Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2016)
Danylchenko S. - The synthesis, computer prediction of the biological activity and the acute toxicity of 4-aryl-5-oxo-4,5-dihydro(1,2,4)triazolo(4,3-a)quinazoline-8-carboxamides, Drushlyak O., Kovalenko S., Kovalenko S. (2016)
Korobko D. - Synthesis of the row of new functional derivatives of 7-aryl alkyl-8-hydrazine theophyllines (2016)
Kryvoviaz O. - Antiglaucoma pharmacotherapy: analysis of treatment regimens and efficacy indicators (2016)
Молодожонова О. О. - Національний досвід становлення вимог до зберігання та дистрибуції лікарських засобів, Суховий Г. П., Бушуєва І. В. (2016)
Содержание (2016)
Бережная Н. М. - Физиологическая система соединительной ткани и онкогенез. I. Роль клеточных компонентов стромы в развитии опухоли, Чехун В. Ф. (2016)
Burlaka A. A. - Principles of acute liver failure detection and its management in early postoperative period, Kolesnik O. O. (2016)
Палійчук О. В. - Рак яєчника: сімейний раковий синдром та клінічне значення тестування мутацій у генах BRCA1 та BRCA2, Поліщук Л. З. (2016)
Главін О. А. - Вплив екзогенних оксидів азоту та фракціонованого іонізуючого випромінювання на ріст і метастазування карциноми легені Льюїс, Маковецька Л. І., Михайленко В. М. (2016)
Худайкулов А. Т. - Компонентный анализ динамики заболеваемости раком молочной железы населения Узбекистана, Худайкулов Т. К. (2016)
Думанский Ю. В. - Ангиореологическое состояние крови при раке гастроэзофагеальной зоны, Степко В. А., Синяченко О. В., Столярова О. Ю. (2016)
Лисяный Н. И. - Содержание CD133+ и CD15+ стволовых неопластических клеток в опухолях и лимфоцитов в периферической крови больных с глиомами различной степени анаплазии, Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Станецкая Д. Н., Семенова В. М., Малышева Т. А., Шмелева А. А., Гнедкова М. А. (2016)
Бездєнєжних Н. О. - Експресія в пухлинних клітинах маркерів епітеліально-мезенхімального переходу та білків лікарської стійкості в якості прогностичного показника у хворих на колоректальний рак, Жильчук В. Є., Глянько М. В., Адаменко І. М., Кудрявець Ю. Й. (2016)
Сидорчук О. І. - Метод дренування ран після радикальних моделюючих операцій у хворих на рак молочної залози, Мотузюк І. М., Зайчук В. В., Лобанова О. Є., Ляшенко А. О., Молід С. О., Яценко К. Ю., Верещако Р. І. (2016)
Тимовська Ю. О. - Пероральна хіміоендокринотерапія хворих на метастазуючий люмінальний Her-2/neu негативний рак молочної залози, Зотов О. С., Півнюк В. М., Анікусько М. Ф. (2016)
Ковалевська Л. М. - Вивчення потенційних прогностичних маркерів при лімфомі з малих лімфоцитів, Шлапацькa Л. М., Алексик О. М., Бердова Г. Г., Крячок І. А., Сидоренко С. П. (2016)
Крячок И. А. - Наиболее распространенные молекулярно-генетические нарушения при неходжкинских лимфомах, Ульянченко Е. О., Мартинчик А. В., Иномистова М. В., Филоненко Е. С. (2016)
Титул, зміст (2014)
Дорош Й. М. - Інститути сільськогосподарського землекористування, проблеми функціонування та шляхи їх вирішення (2014)
Третяк А. М. - Місце і роль сучасного землеустрою в розвитку земельних відносин в Україні (2014)
Гаража О. П. - Інституціональний реформізм управління землями сільськогосподарського призначення (2014)
Курильців Р. М. - Сутність управління сільськогосподарським землекористуванням через призму прав власності на землю: економіко-правові аспекти, Ковалишин О. Ф., Третяк Н. А. (2014)
Стецюк М. П. - Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і земелекористувань (2014)
Дорош О. С. - Територіальне планування як чинник підвищення рівня капіталізації земель сільських територій (2014)
Поліщук В. Г. - Модель інституційної основи земельно-іпотечного кредитування в україні під заставу землеволодінь сільськогосподарських підприємств сформованих переважно на правах оренди землі (2014)
Мартин А. Г. - Контурно-меліоративна організація території як система заходів щодо збереження продуктивності агроландшафтів, Шевченко О. В. (2014)
Бавровська Н. М. - Дослідження сучасного стану використання земельних ресурсів Костопільського району Рівненської області, Мельник О. В. (2014)
Новаковська І. О. - Зонування міських територій за цільовим призначенням (на прикладі міста Києва), Джикаєв Є. О. (2014)
Третяк В. М. - Проблеми оптимізації режиму землекористування територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, Юрченко А. Д., Лобунько Ю. В. (2014)
Бутенко Є. В. - Фактори перезволоження сільськогосподарських угідь та їх вплив на економічну ефективність використання земель, Харитоненко Р. А. (2014)
Кустовська О. В. - Оцінка якості грунтового покриву сільськогосподарського підприємства як передумова впровадження органічного виробництва, Куценко Ю. А. (2014)
Барвінський А. В. - Формування систем раціонального cільськогосподарського землекористування в київському поліссі (2014)
Новаковська І. О. - Ефективність використання земель міст, Ільющенко Є. І. (2014)
Кошель А. О. - Масова оцінка земель: шведський досвід та перспективи використання його концептуальних засад в Україні (2014)
Свентух В. Ю. - Тенденції трансформації землекористувань сільськогосподарських підприємств в умовах нових земельних відносин (2014)
До відома авторів (2014)
Скотна Н. - Сутність глобалізації та її вплив на розвиток вищої освіти в Україні (2013)
Артюх В. - Це слов’янське слово "Історіософія” (2013)
Дутковський І. - Соціокультурні і ціннісні чинники інноваційної діяльності (2013)
Марчук О. - Духовні хвороби, етіологія патологічних станів і перспективи лікування (2013)
Юхимик Ю. - Естетичне споглядання: сутність та модерні трансформації (2013)
Бурий А. - Екзистенційна комунікація як об’єкт кінематографічної рефлексії (2013)
Біленко Т. - Герменевтичні аспекти мовної гри (2013)
Стець В. - Феномен толерантності в сучасному суспільстві (2013)
Залужна А. - Моралізаторсько-деструктивні виміри моралізму (2013)
Білан Т. - Інтеграційна складова художньо-мистецького знання (2013)
Янко Ж. - Художній твір: духовність і соціальне пізнання (2013)
Уханкіна В. - Духовні пошуки Семена Франка (2013)
Мірчук І. - Філософські погляди Гавриїла Костельника на проблеми людського буття (2013)
Галик В. - Нереалізований план еміграції Івана Франка до Америки (США) (за листами до Івана Франка) (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Ткаченко О. - До проблеми кризи духовності у вимірах православ’я (2014)
Возняк О. - Герменевтично-екзистенційне розуміння євхаристії (2014)
Цимбал Т. - Протоконцепції еміграції у філософії Давньої Греції (2014)
Бурий А. - Смерть і страх як екзистенціали: до кінематографічної інтерпретації проблеми (2014)
Фесенко Г. - Філософія міста у ґендерній інтерпретації просторів (2014)
Зайцев М. - Індивідуально-особистісні визначеності людини в культурологічному вимірі (2014)
Артюх В. - Ідеологія народництва як ціннісний контекст філософських поглядів українських інтелектуалів кінця XIX – початку XX століття (2014)
Туляков О. - "Філософія серця” як ідейна основа формування концепції сталого розвитку України (2014)
Мірчук І. - Проблема особистості у філософсько-релігійній спадщині Гавриїла Костельника (2014)
Качмар С. - Проблема співвідношення віри та розуму у працях Григорія Богослова (2014)
Лебідь А. - Парадигма реалізму та теорії істини (2014)
Янко Ж. - Суб’єктивні та об’єктивні аспекти особистості митця у процесі соціального пізнання (2014)
Войтків Л. - Філософсько-гуманістичні ідеї у творчості Тараса Шевченка (2014)
Марціновська Д. - Проблема феномену релігійної віри в сучасній Україні (2014)
Барановська У. - Плюралізм виявів віртуалізації життя сучасної людини (2014)
Скиртач В. - Феноменологічні дослідження психічно хворого суб’єкта (2014)
Коновальчук В. - Становлення та сутність поняття "простір освіти” (2014)
Погонченкова О. - Рецепція: поняття, явище, проблема (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Портнов В. С. - Прикладные задачи термодинамического подхода к анализу геофизической информации, Юров В. М., Маусымбаева А. Д. (2016)
Ruzina M. V. - Prospects for diamond content in Raygorodska strata of the Ukrainian shield, Tereshkova O. A., Bilan N. V., Vunda N. G. (2016)
Костик І. О. - Вуглеутворення на початковому етапі формування кам’яновугільної формації Львівсько-Волинського басейну, Матрофайло М. М., Лелик Б. І., Король М. Д. (2016)
Prykhodchenko V. F. - Effect of time-transgressive faults upon methane distribution within coal seams, Sdvyzhkova О. О., Khomenko N. V., Tykhonenko V. V. (2016)
Huang Haoyong - Study of factors of influence on creep law of extended reach well in salt rock layer, Cheng Yuanfang, Chang Xin, Yan Chuanliang (2016)
Виноградов Б. В. - Упругие муфты с резинокордными оболочками в двухдвигательных приводах барабанных мельниц, Христенко А. В. (2016)
Babak V. P. - Wear resistance of nanocomposite coatings with dry lubricant under vacuum, Shchepetov V. V., Nedaiborshch S. D. (2016)
Yuliang Xu - Hydraulic variable valve system for improving the performance of internal combustion engine, Ziqin Wang, Jiadui Chen (2016)
Lubenets M. O. - Experimental determination of the frictional properties of the flexible body sliding over a block (2016)
Chernai A. V. - The kinetics of the methane acidification by the oxygen and its role in the blast air wave formation in mine workings, Nalysko M. M., Derevianko H. S. (2016)
Hnatushenko V. V. - Satellite technology of the forest fires effects monitoring, Hnatushenko Vik. V., Mozgovoy D. K., Vasiliev V. V. (2016)
Слащев А. И. - Обоснование параметров информационной системы обеспечения безопасности подземных горных работ (2016)
Iziumova O. H. - Formation of water-physical properties of soil in recultivated areas (2016)
Беляев Н. Н. - Прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния городских автомагистралей, Русакова Т. И., Колесник В. Е., Павличенко А. В. (2016)
Korniіenko V. I. - Method and algorithms of nonlinear dynamic processes identification, Matsiuk S. M., Udovyk I. M., Aleksieіev О. M. (2016)
YingminYi YingminYi - RBF neural networks optimization of the control over the class of stochastic nonlinear systems with unknown parameters, Xiangru Hu (2016)
Wu Fenlin - Adaptive normalized weighted KNN text classification based on PSO, Zheng Yifei (2016)
Xiaomeng Pan - Genetic-bee colony dual-population self-adaptive hybrid algorithm based on information entropy (2016)
YingminYi YingminYi - A self-adaptive generic IMM data fusion algorithm, Weiduo Chen (2016)
Zhanshen Feng - Application of self-adaptive dynamic niche genetic algorithm in global multimodal optimization problems, Yan Yu (2016)
Xiaoqun Qin - Optimizing feed-forward neural network weight based on orthogonal genetic algorithm, Ye Chen (2016)
Cheng Zhang - Image edge detection based on hybrid ant colony algorithm, Hao Peng (2016)
Palekhova L. L. - Conceptual framework for balancing economic growth and environmental sustainability at regional level, Palekhov D. (2016)
Title, contents (2016)
Shlyakhovenko V. O. - Ribonucleases. Possible new approach in cancer therapy (2016)
Ajduković J. - HIF-1 — a big chapter in the cancer tale (2016)
Lykhova O. - Inhibition of malignant potential and expression of proteins associated with epithelial-mesenchymal transition in Lewis lung carcinoma cells transduced with murine ifn-β gene in recombinant baculovirus, Kovalova O., Bezdenezhnykh N., Adamenko I., Vorontsova A., Strokovska L., Kudryavets Yu. (2016)
Altenburg A. - CD40/CD40 ligand interactions and TNFα treatment reduce activity of P105 promoter of the human papilloma virus-18 in vitro, Badawy Abdel-Naser M., Nikolakis G., Wild T., Wojtalewicz N. (2016)
Chekhun V. F. - Effect of 5-azacytidine on miRNA expression in human breast cancer cells with different sensitivity to cytostatics, Borikun T. V., Lukianova N. Y. (2016)
Burlaka A. P. - Superoxide- and NO-dependent mechanisms of antitumor and antimetastatic effect of L-arginine hydrochloride and coenzyme Q10, Ganusevich I. І., Golotiuk V. V., Vovk A. V., Lukin S. М. (2016)
Klys’ Y. G. - Combined use of haemostatic system indices for evaluation of upper respiratory tract cancer progression, Gryn’ N. V., Verevka S. V. (2016)
Lozynskyy R. Y. - Study of cytogenetic abnormalities in G-CSF stimulated peripheral blood cells and non-stimulated bone marrow cells of patients with myelofibrosis, Lozynska M. R., Hontar Y. V., Huleyuk N. L., Maslyak Z. V., Novak V. L. (2016)
Grabovoy A. N. - Modelling of survival of patients with colon adenocarcinoma based on multivariable analysis of the state of cancer cell nuclear apparatus, Kolesnik O. O., Savchyn T. M., Antoniuk S. A. (2016)
Chrysanthakopoulos N. A. - Correlation between periodontal disease indices and lung cancer in Greek adults: a case — control study (2016)
Roomi M. W. - A nutrient mixture inhibits glioblastoma xenograft U-87 MG growth in male nude mice, Kalinovsky T., Rath M., Niedzwiecki A. (2016)
Hashemi M. - miR-608 rs4919510 C>G polymorphism decreased the risk of breast cancer in an Iranian subpopulation, Sanaei S., Rezaei M., Bahari G., Hashemi S. M., Mashhadi M. A., Taheri M., Ghavami S. (2016)
Bilynsky B. T. - 70th Anniversary of the Lviv scientific school of oncology, Shparyk Ya. V., Mryglotsky M. M., Lukavetskyy N. O., Volod’ko N. A., Litvinyak R. I. (2016)
Гусак П. - Що таке істина? ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; Філософсько-герменевтичне дослідження на основі Євангелії від Йоана (2015)
Бурий А. - Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: онтологічна проблематика (2015)
Райхерт К. - Концепція необхідної символічної роботи П. Віліса (2015)
Фесенко Г. - Ландшафти пам’яті у міському просторі: культурфілософський дискурс (2015)
Ковальчук Ю. - Поняття шлюбу у любовному дискурсі Сьорена К’єркегора (2015)
Ткаченко О. - М. О. Лосський про єдність міфологічного і наукового світогляду: до проблеми одухотвореної раціональності (2015)
Родян М. - Мифологема странничества в творчестве М. Волошина (2015)
Єрошенко Т. - Наукова раціональність Нового часу як трансформований християнський схоластичний дискурс (2015)
Марціновська Д. - Роль раціонального в релігії в інтерпретації Папи Бенедикта XVI (2015)
Здоровенко В. - Сучасна військово-історична фантастика як інструмент маніпуляції свідомістю (2015)
Гойман О. - Реінкарнація радянських міфів у сучасній інформаційній війні (2015)
Янко Ж. - Свідомі та несвідомі чинники художньої творчості (2015)
Кучера Т. - Актуальні проблеми свідомості як детермінанти формування світоглядної культури особистості в умовах перехідного суспільства, Дейнека В. (2015)
Мірчук І. - Ідеологічні пошуки Гавриїла Костельника у контексті української національної ідентичності (2015)
Левицький В. - Дискурс про індустріалізацію (2015)
Коновальчук В. - Онтологічний сенс кордоцентризму у філософії освіти (2015)
Стасюк Г. - Регіональні пріоритети розвитку освітньої політики (2015)
Стебельська О. - Первинні характеристики свідомості: соціальність (2015)
Опейда Л. - Цілісність як сенс людського буття (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Агафонова Н. В. - Загальнотеоретичні підходи до поняття "конституційна реформа" (2015)
Данилюк Ю. В. - Проблеми законодавчого визначення поняття "органи державної влади" (2015)
Камінська Н. В. - Теоретичні аспекти походження та розмежування понять кордон і фронтир, Клочков Б. І. (2015)
Маркуш М. А. - Засади інституту конституційної скарги в контексті гарантій захисту прав особи у кримінальному процесі (2015)
Борденюк В. В. - Територіальні громади як суб’єкти цивільних зобов’язань (2015)
Корчак Т. В. - Деякі аспекти набуття та захисту прав на нерухомість у контексті оголошення фізичної особи померлою (2015)
Кузьменко А. І. - Становлення та розвиток інституту третіх осіб у процесуальних галузях права (2015)
Мазур В. В. - Механізм цивільно-правового регулювання як правова категорія (2015)
Піцикевич В. В. - Зупинення дії ліцензії як ефективний захід впливу на ліцензіата-порушника (2015)
Гапонюк О. О. - Теоретико-правові підходи до визначення ролі та значення адміністративних послуг у системі митних відносин (2015)
Пилипишин В. П. - Адміністративний аспект публічного адміністрування (2015)
Черникова А. О. - Категорія "процесуальна форма" в адміністративному судочинстві України (2015)
Бані-Насер Фаді - Міжнародно-правовий захист цивільного населення та інших категорій осіб під час збройних конфліктів (2015)
Білоцький С. Д. - Еволюція правового регулювання альтернативних (відновлюваних) джерел енергії в праві ЄС (2015)
Гріненко О. О. - Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, у контексті законодавства України та європейських стандартів, Мірошниченко О. П. (2015)
Дубовик В. В. - До питання визначення основних колективних прав народів у контексті норм сучасного міжнародного права (2015)
Олійник С. М. - Спільний комітет з питань реадмісії як міжнародна параорганізація (2015)
Павко Я. А. - Значення національного законодавства та політико-правових актів у міжнародно-правовому регулюванні співробітництва арктичних держав у полярному регіоні (2015)
Приходько А. В. - Еволюція сприйняття проблеми корінних народів у міжнародно-правовій доктрині до хх ст. (2015)
Хавронюк О. О. - Критерії охороноздатності баз даних як об’єктів авторського права: досвід Європейського Союзу (2015)
Чулаєвська М. Є. - Організаційно-правовий потенціал співпраці України з ЄС у податковій сфері, закладений в Угоді про асоціацію (2015)
Мороз В. М. - Атестація професорсько-викладацького складу як метод нормативно-правового механізму державного управління: суперечності та напрями удосконалення (2015)
Требик Л. П. - До проблеми окреслення інформаційно-комунікаційної парадигми підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону (2015)
Рустамзаде А. Х. - Деятельность Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики и Высшего совета юстиции в Украине как важный объект реформирования (2015)
Бабін Б. В. - Рецензія на монографію С. Д. Білоцького "Міжнародно-правові засади та інституційні механізми регулювання відносин у сфері екологічно орієнтованої енергетики" (2015)
Олійник О. В. - Рецензія на монографію О. В. Музи "Адміністративно-процесуальні правовідносини в Україні" (2015)
Титул, содержание (2016)
Кредисов А. И. - Государственно-частное партнерство: мировой опыт и его использование в Украине, Билоус А. А. (2016)
Радионов Ю. Д. - Использование бюджетных средств в Украине: тенденции, проблемы и пути их решения (2016)
Шкляр А. И. - Функциональные проблемы системы гарантирования вкладов в Украине и пути их решения (2016)
Орлова В. К. - Учет и налогообложение добавленной стоимости, Кафка С. М. (2016)
Пасхавер Б. И. - Агропродовольственный комплекс в условиях инфляции (2016)
Мельник Т. Н. - Процессы транснационализации на мировом рынке телекоммуникационных услуг, Думикян М. М. (2016)
Брус С. И. - Политика количественного смягчения в США и ЕС: особенности, риски, перспективы, Бублик Е. А. (2016)
Памяти Е. С. Кулешиной (2016)
Bulca B. - Surfaces Given with the Monge Patch in E4, Arslan K. (2013)
Hardtke J. -D. - A Remark on Condensation of Singularities (2013)
Jeong I. - Lie Invariant Shape Operator for Real Hypersurfaces in Complex Two-Plane Grassmannians II, Pak E., Suh Y. J. (2013)
Katsnelson V. - Eigenfunctions of the Cosine and Sine Transforms (2013)
Khrabustovskyi V. - Analogs of Generalized Resolvents for Relations Generated by a Pair of Differential Operator Expressions One of which Depends on Spectral Parameter in Nonlinear Manner (2013)
Lytova A. - On Non-Gaussian Limiting Laws for Certain Statistics of Wigner Matrices (2013)
Mazur I. P. - On the Skitovich-Darmois Theorem for a-Adic Solenoids (2013)
Yaremko O. E. - Integral Transforms with Non-separated Variables and Discontinuous Coefficients (2013)
Авторский указатель к тому 9 за 2013 год (2013)
Bazaliy B.V. - The Two-Phase Hele-Shaw Problem with a Nonregular Initial Interface and Without Surface Tension, Vasylyeva N. (2014)
Kholkin A.M. - On Spectrum of Differential Operator with Block-Triangular Matrix Coefficients, Rofe-Beketov F. S. (2014)
Khorunzhiy O. - On High Moments and the Spectral Norm of Large Dilute Wigner Random Matrices (2014)
Mazur I. P. - On a Characterization of the Haar Distribution on Compact Abelian Groups (2014)
Rybalko V. - Local Minimizers of the Magnetic Ginzburg-Landau Functional with S1-valued Order Parameter on the Boundary (2014)
Титул, зміст (2014)
Катан Л. І. - Фінансово-екологічні інструментарії регулювання сталого розвитку аграрної сфери України в умовах мінливої економіки (2014)
Мельник Л. Ю. - Фермерство Дніпропетровщини в контексті його національного розвитку, Ільченко О. Е. (2014)
Васільєва Л. М. - Внесок луки пачолі в розвиток бухгалтерського обліку (2014)
Запша Г. М. - Розвиток сільської житлової нерухомості в умовах трансформації відносин власності (2014)
Добровольська О. В. - Фінансовий стан підприємства: сутність і необхідність його аналізу, Майстренко Л. Ю. (2014)
Федуняк І. О. - Інтенсифікація шляхів переробки картоплі в основних харчових напрямах (2014)
Ковальчук О. Д. - Роль господарств населення у виробництві молока та м'яса ВРХ (2014)
Ключник А. В. - Вплив агробізнесу на соціально-економічний розвиток Миколаївської області, Слюсаренко А. В. (2014)
Семенда Д. К. - Розвиток органічного виробництва в сільськогосподарських підприємствах, Семенда О. В. (2014)
Дуброва Н. П. - Вплив циклічності на конкурентоспроможність аграрних підприємств, Донських А. С. (2014)
Бурлака О. М. - Забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону на основі індикативного планування (2014)
Коваль О. А. - Сільське господарство України: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку (2014)
Кулинич М. Б. - Взаємозв'язок методів калькулювання і методів обліку витрат у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці, Фреюк В. В. (2014)
Bruk V. M. - On the Characteristic Operator of an Integral Equation with a Nevanlinna Measure in the InЇnite-Dimensional Case (2014)
Duplij S. - Generalized Duality, Hamiltonian Formalism and New Brackets (2014)
Kostin A. V. - Smarandache Theorem in Hyperbolic Geometry, Sabitov I. Kh. (2014)
Panzhensky V. I. - Automorphisms of Riemann-Cartan Manifolds with Semi-Symmetric Connection (2014)
Vengerovsky V. - Eigenvalue Distribution of a Large Weighted Bipartite Random Graph (2014)
К шестидесятилетию со дня рождения Владимира Гершоновича Дринфельда (2014)
К восьмидесятилетию со дня рождения Иосифа Владимировича Островского (2014)
Романовський О. О. - Академічне підприємництво як чинник соціально-економічного розвитку країни (2015)
Орел В. М. - Методологічні аспекти формування інноваційних процесів у м’ясній промисловості (2015)
Кургузенкова Л. А. - Оцінка стану конкурентоспроможності підприємств (2015)
Прокопенко Р. В. - Анализ перспектив взаимодействия Украины с глобальными партнерами (2015)
Мамонтова Н. А. - Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного рівня економіки (2015)
Корнієцький О. В. - Транспортна інтеграція водного транспорту Причорноморського регіону (2015)
Грозний І. С. - Необхідність використання бенчмаркінгу в процесі управління підприємством (2015)
Тарасова Г. О. - Організація моніторингу бізнес-процесів промислових підприємств (2015)
Гончаренко О. Г. - Особливості організації господарської діяльності державних підприємств виробничого комплексу Державної кримінально-виконавчої служби України (2015)
Корольова Л. І. - Методичні проблеми економічної оцінки інвестицій на підприємстві, Мельник Н. В., Янковий О. Г. (2015)
Сохацька Г. В. - Формування динамічної моделі прогнозування конкурентоспроможності продукції в умовах сезонного попиту (2015)
Садова М. Є. - Аналіз та оцінка системи управління якістю діяльності підприємств (2015)
Моргулець О. Б. - Модель процесно-цільового управління вищими навчальними закладами (2015)
Козак Д. А. - Система корпоративного податкового менеджменту в банках (2015)
Малюта Л. Я. - Фінансова складова в системі забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Kryuchkova N. M. - Theoretical approaches to determining the efficiency of public finances (2015)
Гривківська С. М. - Ефективність функціонування фінансового механізму розвитку сільського господарства: теорія та методологія (2015)
Кузенко О. Л. - Архітектоніка фінансового механізму фінансової безпеки за рівнями суб’єктів фінансових відносин (2015)
Трикіша А. П. - У Європейському університеті обговорили перспективи розвитку приватної освіти в Україні (2015)
Загороднюк І. М. - XVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції" (2015)
Наші автори (2015)
Anoshchenko O. - Global Weak Solutions of the Navier-Stokes/Fokker-Planck/Poisson Linked Equations, Iegorov S., Khruslov E. (2014)
Attarchi H. - The Warped Product of Hamiltonian Spaces, Rezaii M. M. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського