Semenenko Ye. V. - Substantiation of particle-size distribution of solid phase of structured suspensions on the basis of self-oscillating conception of materials failure, Ruban V. D., Podolyak K. K., Nykyforova N. A. (2014)
Гребенюк А. Н. - Способи акумуляції енергії нетрадиційних джерел (2014)
Самойленко А. А. - Активна система захисту водія від засліплення зустрічним транспортом на гірничому підприємстві, Ципленков Д. В. (2014)
Разумный Ю. Т. - Определение энергоэффективности магистрального конвейерного транспорта методом распознавания величин минутных значений угольного потока, Заика В. Т., Прокуда В. Н. (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Привітання Президента Форуму, директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора А. В. Іпатова (2016)
Вітання від ГО "Всеукраїнське товариство нейрореабілітації" Голова правління, ст. наук. співроб. В. А. Голик (2016)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2015 рік, Ханюкова І. Я. (2016)
Науменко Л. Ю. - Можливості професійної реабілітації людей з інвалідністю: передовий досвід Вінничини, Борисова І. С., Шторгин Р. Л. (2016)
Дроздова І. В. - Первинна інвалідність унаслідок гіпертонічної хвороби та цереброваскулярних захворювань: підходи до аналізу та прогнозування, Мацуга О. М., Бабець А. А. (2016)
Оцінювання системи обмеження життєдіяльності та реабілітації в Україні. Резюме звіту консультативної місії ВООЗ – міжнародного товариства фізичної та реабілітаційної медицини (2016)
Golyk V. - Assessment of national disability, health and rehabilitation system in Ukraine. Reflerctions disabiblity and rehabilitation subcluster meeting, March 11, 2016, Syvak О. (2016)
Мельник А. - Підприємництво на національному та регіональних ринках послуг України: сучасні тенденції та фактори розвитку (2016)
Дудар Т. - Маркетинг відносин в системі агробізнесу у контексті викликів євроінтеграційних процесів (2016)
Тимчук С. - Екологічний туризм як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій (2016)
Артюхов А. - Управління трансфером технологій в рамках моделі Quadruple Helіx при реалізації інноваційних проектів розвитку регіону, Омельяненко В. (2016)
Мартьянов М. - Вплив інноваційної активності регіонів на їх економічну динаміку (2016)
Єгоричева С. - Забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад: досвід країн Європейського Союзу для України, Лахижа М. (2016)
Іващук О. - Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів, Дзюбановська Н., Сенів Г. (2016)
Саранюк А. - Системне узагальнення методик оцінювання інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства (2016)
Корнєєв В. - Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України (2016)
Комар Н. - Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці (2016)
Лотиш О. - Внесок Жана Тіроля в практику регулювання ринків (2016)
Васильєва Т. - Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління (2016)
Козюк В. - Глобальна економіка в умовах спадного тренда сировинних цін: виклики та можливості для України, Шиманська О. (2016)
Наші автори (2016)
Annotation (2016)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2016)
Содержание (2013)
Watted Nezar - Правильный диагноз как залог хорошей функции челюстно-лицевого аппарата и стабильной эстетики, Sabbagh Aladin, Proff Peter, Gera Shadi (2013)
Rodrнguez Hector Luis - Лечение взрослого пациента с патологией прикуса class II, осложнённого открытым. Случай без удаления (2013)
Rohaya Megat Abdul Wahab - Сравнение эффекта применения самолигирующих и обычных брекетов на стадии выравнивания зубов, Hartini Idris, Habibah Yacob, Shahrul Hisham Zainal Ariffin (2013)
Yuan Shu Ge - Сравнительная оценка эффекта лечения лицевой маской в сочетании с микроимплантами и аппаратом быстрого небного расширения для протракции верхней челюсти, Jin Liu; Lin Chen, Jian Li Han, Xin Guo (2013)
Дорошенко С. И - Особенности клиники и диагностики мезиального прикуса, Кульгинський Е. А. Стороженко К. В, Яковчук В. П. (2013)
Кулиш А. С. - Ортодонтическое лечение скученности — с удалением и без удаления зубов, Острянко В. И., Оснач Р. Г. (2013)
Петерсон Эрик - Абразивность зубной пасты — уровень, который приемлем для вас (2013)
Reitan Kaare - Реакция тканей на ортодонтическое передвижение зуба (2013)
Боголюбова Е. Н. - ЕОС 2013 (2013)
План ортодонтических мероприятий (2013)
Иванова М. - Тэвеон Ким, Милан Стоянович. Ортодонтический семинар в Киеве "Применение, масштабы использования и практические примеры работы с элайнерами" (2013)
Кривчикова С. А. - Есть контакт! (2013)
Мухина Анастасия Денисовна (5 ноября 1921 - мая 2013) (2013)
Галушко В. П. - Ефективність залучення інвестицій в агроформуваннях в умовах ринкової трансформації (2016)
Губенко В. І. - Актуальні напрями та новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту (2016)
Shudlurski J. - Theoretical aspects of innovation activities, Zaika S., Gridin O. (2016)
Родіонов О. В. - Підхід до розвитку ринкового потенціалу підприємств АПК, Родіонова О. Ю., Мірошниченко П. І. (2016)
Пономарьова М. С. - Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України (2016)
Онегіна В. М. - Сучасні тенденції розвитку сільських територій як загроза економічній безпеці України, Батюк Л. А. (2016)
Плотнікова М. Ф. - Інноваційно-інвестиційна практика сільського розвитку як стійкої суспільно-економічної системи (2016)
Стецюк П. А. - Концептуальні засади розвитку методології управління фінансами агроформувань (2016)
Горустович Т. Г. - Механизм финансирования инновационной деятельности в Республике Беларусь, Шпак А. П. (2016)
Маренич Т. Г. - Проблеми розкриття інформації у примітках до фінансової звітності (2016)
Малій О. Г. - Інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва (2016)
Батюк Л. А. - Соціально-економічні ризики сучасних глобалізаційних процесів, Кравченко О. М. (2016)
Чобіток В. І. - Методичний підхід до формування системи оцінки ризиків на промислових підприємствах (2016)
Коломієць Н. О. - Інвестиційні ризики та їх сутність (2016)
Красноруцький О. О. - Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств, Руденко С. В. (2016)
Перебийніс В. І. - Формування інноваційного потенціалу економіки в контексті розвитку наукових досліджень, Перебийніс Ю. В. (2016)
Маренич Т. Г. - Теоретические основы экономического роста субъектов агрохозяйствования, Годекова О. Ч., Бабаев С. К. (2016)
Крюкова І. О. - Формування механізму реалізації інноваційного потенціалу бізнес-суб’єктів сфери агропромислового виробництва (2016)
Мазнєв Г. Є. - Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Роль інтелектуальної ренти в економіці знань, Коноваленко М. К. (2016)
Онегіна В. М. - Інвестиції і продуктивність праці в сільському господарстві (2016)
Артеменко О. О. - Вітчизняний та іноземний досвід регулювання заробітної плати у сфері матеріального виробництва (2016)
Левкіна Р. В. - Імідж підприємств на ринку екологічно чистої продукції, Левкін А. В. (2016)
Малій О. Г. - Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти (2016)
Лега О. В. - Управлінський облік витрат виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації, Яловега Л. В. (2016)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2016)
Макєєв В. Ф. - Аналіз результатів незнімного протезування із застосуванням імплантатів при їх негайному навантаженні у пацієнтів похилого віку з повною втратою зубів на нижній щелепі, Угрин М. М., Заблоцька О. Я. (2016)
Ватанабе М. - Мінімальноінвазійні відновлення вінірами з реставраційного матеріалу на керамічній основі (2016)
Борисенко А. В. - Віддалені результати застосування медикаментозних композицій для лікування і профілактики післяімплантаційних ускладнень у пацієнтів похилого віку, Столяр В. Г. (2016)
Дзівак М. - Адгезивна фіксація готових кореневих штифтів (2016)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка клініко-технологічної якості допоміжного стоматологічного матеріалу — гіпсу (2016)
Чомлекоглу Е. - Естетично переконливий результат з інноваційною склокерамікою. Реставрації для передніх зубів зі склокераміки (VITA SUPRINITY®, "VITA Zahnfabrik"), виготовлені за технологією CAD/CAM, Сарі Т. (2016)
1000 причин пізнати унікальні технології цифрової діагностики від Vatech (2016)
Кузьміна В. А. - Навчання дітей відвідуванню стоматолога з використанням фотоілюстративного матеріалу послідовності дій, Якубова І. І., Ципан С. Б. (2016)
Nastych O. - Differences of the Bacterial, Biological and Immunological Aspects of Periimplantitis and Periodontitis. Literature Review, Melnychuk I., Pryshlyak V., Goncharuk-Khomyn M., Siegfried L. (2016)
KRAKDENT® 2016 (2016)
Маланчук В. О. - Дослідження анатомічної будови та архітектоніки кісток середньої зони обличчя за даними спіральної комп’ютерної томографії, Копчак А. В., Астапенко О. О., Шуминський Є. В. (2016)
Годована О. І. - Дослідження пародонтопротекторного впливу глікозаміногліканів та визначення біометричних критеріїв ефективності, Мартовлос А. І., Годований О. В., Ключівська О. Ю., Стойка Р. С. (2016)
Пайкуш В. А. - 14 Міжнародний стоматологічний конгрес з анестезії, седації і контролю над болеем, Солонько Г. М. (2016)
Маестро Радлінський: ювілей у поході до нових вершин (2016)
Ашиток Н. - Проблеми інклюзивної освіти в Україні (2015)
Глушаченко О. - Перспективи впровадження дистанційних методів навчання для студентів заочної форми навчання фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2015)
Дуля А. - Дидактичні засади формування екологічної компетентності у випускників вищих навчальних закладах морського профілю (2015)
Іваненко Л. - Методи розв’язання важливих сучасних проблем виховання милосердя у школярів (2015)
Иванова О. - Факторы интеграции вузов Беларуси в европейское образовательное пространство: теория и опыт (2015)
Kalinowska-Witek Barbara - Institutional and Family Forms of Foster Care of Children and Youth in Poland (2015)
Kanios Anna - Problems of Education and Professional Training of Social Workers in Poland (2015)
Корж О. - Теоретичні засади формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів (2015)
Кохановська О. - Природничо-математична освіта: сутність та змістові аспекти (2015)
Кузьменко Ю. - Розвиток трудового потенціалу фахівців із трудової підготовки УРСР у 1985 – 1991 рр. (2015)
Кучерган Є. - Сучасні педагогічні розвідки з проблем здоров’язбереження: аналіз дисертаційної тематики (2015)
Мисько В. - Соціально-правовий захист дитини як основа педагогічної діяльності Януша Корчака (2015)
Михальчук М. - Теоретические основы рефлексии как средства профессионального развития педагога (2015)
Павлішак О. - Мотивованість як невід’ємна частина формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії, Гутиряк О. (2015)
Парфанович І. - Синергетичний підхід у системі профілактики девіантної поведінки дівчат (2015)
Petrechko M. - Tracing and Assessing the Students’ Progress Using the Teaching Method-Dalton Plan (2015)
Петришин Л. - Упровадження педагогічної системи формування креативності майбутніх соціальних педагогів у вишах (2015)
Пилипів О. - Діяльність приватних ЗОШ І ступеня в Україні: історія і сучасність (2015)
Рева Т. - Основні етапи модернізації хімічної освіти в системі підготовки провізорів у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця при вивченні курсу неорганічної хімії (2015)
Ревть А. - Інноваційний досвід соціально-реабілітаційної роботи з дітьми-інвалідами та їх батьками в Україні (2015)
Самойленко О. - Вплив аудіовізуальних навчальних матеріалів веб-ресурсу на якість підготовки вчителя математики (2015)
Селивоник С. - Развитие познавательного интереса школьников средствами математических задач олимпиадного характера (2015)
Слюсаренко Н. - Суб’єкт-суб’єктний підхід до організації педагогічного процесу, Кульбацька М. (2015)
Стеченко О. - Євроінтеграційні зміни у вищій медичній та фармацевтичній освіті: найближчі перспективи (2015)
Султанова Н. - Сім’я як суспільна інституція соціалізації дитини (ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Федорова О. - Розвиток аудитивних умінь у процесі вивчення української мови на підготовчому відділенні для іноземних громадян (2015)
Чайковський М. - Вітчизняний досвід інтегрованого та інклюзивного навчання у системі вищої освіти (2015)
Шийка Ю. - Порівняльний аналіз забезпечення білінгвальної шкільної освіти в Канаді (Нунавут, Північно-західні території, Юкон) (2015)
Шиманчик М. - Субъектно-профессиональная позиция педагога: сущность, структура, Ковальчук Т. (2015)
Ярушак М. - Зміст виховання дівчинки засобами української етнопедагогіки (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Содержание (2011)
Абдулгазис В. С. - Определение структуры производственного потенциала предприятия электросвязи (2011)
Абдуллаєв А. Р. - Вітроенергетичний потенціал Криму та перспективи його розвитку (2011)
Абляева А. - Эффективность использования межотраслевых факторов в аграрном секторе (2011)
Анфалов А. А. - Иновационная деятельность в развитии транспорта и транспортной инфраструктуры Крыма как основа роста конкурентоспособности региона (2011)
Байракова И. В. - Экономическое развитие промышленности Автономной Республики Крым и его влияние на рост национального дохода Украины (2011)
Ваниева Э. А. - Анализ современного состояния и особенности развития инновационной деятельности промышленной отрасли в АРК, Абдураманова Э. А. (2011)
Додонова М. В. - Трансфертное ценообразование в сельскохозяйственных предприятиях (2011)
Климчук С. В. - Налоговое реформирование: миф или реальность (2011)
Куліпанов О. М. - Мотивація сільськогосподарської праці.Соціально-економічні аспекти (2011)
Меркулова А. В. - Оптимизация численности персонала в условиях кризиса, Лахонько М. А., Лубинец А. Ю. (2011)
Сафонова В. И. - Оптимизация размеров сельскохозяйственных предприятий и эффективность их функционирования в условиях новых форм хозяйствования (2011)
Сейдаметова З. C. - Cloud computing: основные концепции и тенденции развития, Темненко В. А. (2011)
Чернявая А. Л. - Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в Украине, Кобзарь Т. В. (2011)
Юр’єва С. Ю. - Про напрямки розвитку будівельної галузі України (2011)
Абібуллаєва Д. С. - Характеристика глобальної стадії і проблема інституційного забезпечення економічного розвитку (2011)
Адаманова З. О. - Особенности инновационного развития стран с переходной экономикой (2011)
Аджимет Г.Х. - Особенности сельскохозяйственной политики в странах ЕС, Аджимет Д. Х. (2011)
Джеппарова З. Р. - Проблемы глобальной бедности: тенденции развития (2011)
Кальченко Т. В. - Проблема інституційної збалансованості глобальної економічної системи, Кундиревич В. П. (2011)
Удалих О. О. - Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів, Михальченко Т. В., Хоптюк О. В. (2011)
Панченко Є. Г. - Лідерство в контексті глобальної корпоративної відповідальності, Петрашко Л. П. (2011)
Аблязова С. А. - Проблеми реформування спрощеної системи оподаткування в Україні (2011)
Алімова А. Э. - Фінансовий аналіз як метод діагностики фінансового стану підприємства, Сейдаметова Л. Д. (2011)
Джелялова Н. Б. - Специальный налоговый режим сельскохозяйственных товаропроизводителей (2011)
Додонов С. В. - Обоснование управленческих решений на основании анализа переменных затрат, Бунчук Н. А. (2011)
Верига Ю. А. - Напрями вдосконалення звітності про фінансові результати в агроформуваннях, Прожар Н. В. (2011)
Каджаметова Т. Н. - Основные проблемы учета, аудита и страхования финансовых инвестиций (2011)
Керимов А. Т. - Обоснование дефиниции, классификация бизнес-процессов, их место в системе управления банком (2011)
Коцюба М. П. - Методические проблемы учета реализации основных средств, Джуматаева Т. М. (2011)
Майданевич П. М. - Удосконалення лізингових відносин в підприємствах аграрного сектору (2011)
Малахова А. В. - Использование программно-целевого метода в стратегическом планировании деятельности предприятия (2011)
Прадун В. П. - Особенности управления использованием основных фондов сельскохозяйственных предприятий, Прадун В. В. (2011)
Сейдаметова Л. Д. - Єдиний соціальний внесок та податок с доходів фізичних осіб: проблеми обліку, оподаткування та контролю (2011)
Стефаненко М. М. - Бухгалтерський облік основних засобів: методи оцінки та шляхи їх гармонізації, Аджисалієва А. І. (2011)
Стефаненко М. М. - Облік грошових коштів підприємства: сучасні моделі, Септарова Д. І. (2011)
Стефаненко М. М. - Стратегічні пріоритети розвитку торговельних систем на внутрішньому ринку, Аджісалієва Е. І. (2011)
Таймазова Э. А. - Использование средств автоматизации процессов управления предприятий туристической сферы (2011)
Абдулхаиров А. З. - Анализ динамики развития туристско-рекреационного комплекса Крыма: управленческие аспекты (2011)
Клейменов А. М. - Планирование как деятельность высшего порядка (2011)
Столяренко А. В. - Классификационные факторы санаторно-курортного комплекса: теоретический подход (2011)
Бала Т. М. - Показатели уровня физического здоровья мальчиков средних классов после применения упражнений чирлидинга (2015)
Білецька В. В. - Екологічний туризм у системі фізичного виховання учнівської молоді, Вржесневська Г. І., Петренко Є. М. (2015)
Бобровник В. И. - Современный анализ технических действий и функционального состояния квалифицированных бегунов на средние дистанции, Хмельницкая И. В., Чайковский И. А., Тихоненко Я. П. (2015)
Бойко А. Л. - Рівень фізичної підготовленості студентів НТУУ КПІ та шляхи його підвищення (2015)
Бойченко С. - Підвищення спритності на основі вдосконалення координаційних здібностей футболістів, Ніколаєнко В. (2015)
Брайко Н. І. - Рухова активність як засіб оздоровлення студентів, Ігнатенко Н. В. (2015)
Булах С. М. - Структурні компоненти концептуальної моделі підготовки майбутніх інструкторів з атлетичної гімнастики до професійної діяльності (2015)
Вареник О. - Роль та місце сфери фізичної культури і спорту у процесі розвитку системи медичного страхування населення (2015)
Ведерніков В. А. - Ставлення майбутніх правоохоронців МВС України до вдосконалення системи фізичної та спеціальної підготовки (2015)
Вознюк Т. В. - Вікові особливості розвитку швидкісно-силових якостей учнів основної школи у процесі занять баскетболом (2015)
Гринько В. М. - Заняття аеробного характеру та їх можливий вплив на рівень загальної та спеціальної витривалості студентів (2015)
Демчук С. - Особливості методики навчання рухливих ігор дітей 6-10 років із депривацією слуху (2015)
Довгопол Є. П. - Особливості техніки подання м'яча у волейболі (2015)
Єременко О. - Підвищення рівня функціональної підготовленості у процесі вдосконалення спеціальної витривалості бігунів на середні дистанції (2015)
Іваночко В. В. - Ставлення студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять, Грибовська І. Б., Семаль Н. В. (2015)
Ігнатенко Н. В. - Підвищення працездатності студентів у процесі занять фізичними вправами аеробної спрямованості (2015)
Карленко В. - Формирование программы соревнований и проблемы соревновательной деятельности в биатлоне, Варфоломеева Л., Винник А., Ефанова В., Кравченко А., Нестеров В., Пидгрушна Е., Cмирнова З., Хуртик Д. (2015)
Касаткіна О. О. - Інтернет-мережа як об’єкт дозвілля молоді: сучасні тенденції, Ковальчук Т. І. (2015)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку рухливості на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів (2015)
Крижанівська О. - Шляхи розвитку цінностей студентів в процесі фізичного виховання (2015)
Круцевич Т. Ю. - Розвиток форм фізичного виховання в загальноосвітніх школах: проблеми і перспективи, Соловей Д. О. (2015)
Кун Сянлинь - Функциональное обеспечение работоспособности футболистов при работе аэробного характера, Дьяченко А. (2015)
Макуц Т. Б. - Особливості прояву уваги у тенісистів 14-15 років та її вплив на ефективність змагальної діяльності (2015)
Муллагильдина А. Я. - Повышение надёжности соревновательной деятельности спортсменок 10-13 лет в художественной гимнастике (2015)
Ніканоров О. - Відновлення швидкісно-силових якостей спортсменів ігрових видів спорту з ушкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба (2015)
Передерій А. В. - Матеріально-технічне забезпечення студентського спорту України в ХХІ столітті (на прикладі основних спортивних споруд), Пітин М. П., Мельник М. Г. (2015)
Приходько В. - Стан та перспективи реформування системи фізичного виховання у вищій школі України, Чернігівська С., Арзютов Г. (2015)
Сергеєв А. Ю. - Зарубіжний досвід державного регулювання сфери фізичної культури і спорту (2015)
Соболенко А. І. - Заняття атлетизмом у національному технічному університетІ України "КПІ” (обов’язкові заняття на 1-2 курсах) (2015)
Соболенко А. І. - Заняття в секції атлетизму у національному технічному університеті України "КПІ” (заняття для студентів 3-5 курсів) (2015)
Сухенко І. - Дідактичне ставлення до проблеми стандартизації та індивідуалізації в єдиноборствах (2015)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін функції уваги у юних спортсменів 13–16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення друге) (2015)
Череповська О. - Технологічне забезпечення якості освітнього процесу з фізичного виховання студентів ВНЗ, Безгребельна О., Череповський Д. (2015)
Чухловіна В. В. - Оцінка великих моторних функцій у дітей зі спастичними формами ДЦП (2015)
Яковенко Е. - Реализация функциональной подготовленности гребцов при различных тактических схемах преодоления соревновательной дистанции, Яшная А. (2015)
Содержание (2013)
Швець В. Т. - Металічний гелій в природних умовах (2013)
Кувандиков О. К. - Исследование магнитных свойств интерметаллидов в системе РЗМ—In в твёрдом и жидком состояниях, Шакаров Х. О., Абдурахмонов А. (2013)
Дехтяр А. И. - Деформация и разрушение α+β-титановых сплавов, синтезированных методом порошковой металлургии, Моисеева И. В., Саввакин Д. Г. (2013)
Korol Ya. - Deformation-Induced Phase Separation, Gusak A. (2013)
Троцан А. И. - Прогнозирование выделения карбонитридов и карбидов в микролегированной стали с применением термодинамических расчётов, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2013)
Григорьев С. Н. - О механизме уменьшения трения наноразмерных многослойных покрытий, Мандель А. М., Ошурко В. Б., Соломахо Г. И., Веселко С. Г. (2013)
Соболь О. В. - Влияние постоянного отрицательного потенциала смещения на структуру, субструктуру и напряжённо-деформированное состояние TiN-покрытий, Андреев А. А., Григорьев С. Н., Волосова М. А., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е., Киданова Н. В., Антоненкова Г. В., Черкасова Н. Ю. (2013)
Андреев А. А. - Использование импульсной ионной стимуляции для модификации структурно-напряжённого состояния и механических свойств вакуумно-дуговых TiN-покрытий, Волосова М. А., Горбань В. Ф., Григорьев С. Н., Киданова Н. В., Соболь О. В., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е. (2013)
Григорьев С. Н. - Моделирование термокапиллярной конвекции расплава с дисперсной примесью при лазерном поверхностном упрочнении материалов, Гурин А. М., Ковалёв О. Б. (2013)
Журавель И. А. - Изменение структуры и оптических свойств многослойных рентгеновских зеркал C/Si при нагреве, Бугаев Е. А., Воронов Д. Л., Кондратенко В. В. (2013)
Фодчук И. М. - Влияние высокодозового облучения ионами N+ на кристаллическую структуру Y2,95La0,05Fe5O12, Гуцуляк И. И., Заплитный Р. А., Яремий И. П., Бончик А. Ю., Сыворотка И. И. (2013)
Новосёлов А. Н. - Радиационно-стимулированная зернограничная диффузия в железе, его сплавах и коррозионно-стойких сталях, Смирнов Е. А., Шмаков А. А. (2013)
Гриднев А. Е. - Особенности обмена оксида азота у пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни (2016)
Думанский Ю. В. - Гастроэнтерологические аспекты рака легкого, Столярова О. Ю., Синяченко О. В., Кметюк Я. В., Степко В. А. (2016)
Личковська О. Л. - Гастроезофагеальний рефлюкс у дітей раннього віку: диференційна діагностика та лікування (2016)
Скоропад К. М. - Застосування комплексу незамінних, умовно замінних і замінних амінокислот у лікуванні хворих з поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та цирозу печінки (2016)
Куринной Е. Г. - Отчет о Киотском международном консенсусе по гастриту, ассоциированному с Helicobacter pylori (2016)
Чернобровий В. М. - Езофаго-гастро-імпеданс-рН-моніторинг: обґрунтування діагностики біліарного рефлюксу та застосування урсодезоксихолевої кислоти, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2016)
Губергріц Н. Б. - Раціональний вибір інгібітора протонної помпи для лікування хронічного панкреатиту у поєднанні з медикаментозними ураженнями печінки. Частина 1. Вихідний стан підшлункової залози та печінки, метаболічного гомеостазу. Якість життя хворих з поєднаною патологією, Фоменко П. Г., Голубова О. О., Бєляєва Н. В. (2016)
Дорофеев А. Э. - Место месалазина и псиллиума в лечении синдрома раздраженного кишечника с запорами, Руденко Н. Н., Кирьян Е. А., Деркач И. А., Бутова А. Ю. (2016)
Швец О. В. - Клиническая эффективность заместительной ферментной терапии внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы при хроническом панкреатите: результаты мультицентрового исследования, Агибалов А. Н., Бондаренко О. А., Гедражко В. Н., Дорофеев А. Э., Ижа А. Н., Крылова Е. А., Романенко О. В. (2016)
Губергриц Н. Б. - Постэрадикационный гастрит — terra incognita современной гастроэнтерологии, Василенко И. В., Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Агибалов А. Н., Линевская К. Ю. (2016)
Дорофеев А. Э. - Роль рифаксимина в лечении постинфекционного синдрома раздраженной кишки, Руденко Н. Н., Коновалова-Кушнир Т. А., Деркач И. А. (2016)
Ткач С. М. - Современные подходы к классификации, диагностике и ведению больных с хроническим гастритом в свете международного Киотского консенсуса (2016)
Nguyen G. C. - Фталат-вмісні 5-аміносаліцилати: інформація про терапевтичний вибір та мінімізації ризику (2016)
Гонцарюк Д. А. - Хронический панкреатит в сочетании с ожирением, метаболическим синдромом: возможные общие механизмы развития, Христич Т. Н., Телеки Я. М. (2016)
Ткач С. М. - Роль ерадикації інфекції Helicobacter pylori в профілактиці НПЗП-гастропатій, Онищук Л. О. (2016)
Оголошення (2016)
До уваги авторів (2016)
Содержание (2013)
Шакаров Х. О. - Парамагнитная температура Кюри и косвенное обменное взаимодействие в системах РЗМ—In (2013)
Шаповалов А. П. - Транспорт заряда в MoRe—Si(W)—MoRe-гетероструктурах при различных уровнях легирования полупроводникового слоя (2013)
Галій П. В. - Наноструктурні дослідження поверхонь (100) кристалів In4Se3, інтеркальованих сріблом, Ненчук Т. М., Ціжевський А., Мазур П., Бужук Я. М., Яровець І. Р. (2013)
Чейлях Я. А. - Повышение износостойкости наплавленного Fe—Cr—Mn-металла плазменной обработкой с получением метастабильной структуры, Чигарев В. В., Шейченко Г. В., Чейлях А. П., Ефременко В. Г., Шимидзу К. (2013)
Азаренков Н. А. - Вакуумно-плазменные покрытия на основе многоэлементных нитридов, Соболь О. В., Береснев В. М., Погребняк А. Д., Колесников Д. А., Турбин П. В., Торяник И. Н. (2013)
Бовсуновський Є. О. - Нанесення ультратонких алюмосилікатних покриттів на металеві поверхні аерозольним способом (2013)
Girzhon V. V. - Formation of Aluminium Surface Layers’ Structure during Laser Alloying with Copper and Cobalt Powders, Kovalyova V. M., Smolyakov O. V. (2013)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження фазових перетворень та фазового складу стопів системи Fe—B, Береза О. Ю., Безрукава О. Г. (2013)
Сухомлин Г. Д. - Большеугловые низкоэнергетические границы в мартенситных структурах доэвтектоидных сталей (2013)
Смирнов Е. А. - Некоторые вопросы кинетической теории радиационно-ускоренной граничной диффузии в поликристаллических материалах с примесями (2013)
Борча М. Д. - Определение структурной неоднородности кристаллов по данным анализа картин Кикучи, Баловсяк С. В., Фодчук И. М., Хоменко В. Ю., Ткач В. Н. (2013)
Соболь О. В. - Errata: Влияние постоянного отрицательного потенциала смещения на структуру, субструктуру и напряжённо-деформированное состояние TiN-покрытий, Андреев А. А., Григорьев С. Н., Волосова М. А., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е., Киданова Н. В., Антоненкова Г. В., Черкасова Н. Ю. (2013)
Андреев А. А. - Errata: Использование импульсной ионной стимуляции для модификации структурно-напряжённого состояния и механических свойств вакуумно-дуговых TiN-покрытий, Волосова М. А., Горбань В. Ф., Григорьев С. Н., Киданова Н. В., Соболь О. В., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е. (2013)
Ошкадёров С. П. - Рецензия на монографию "Упрочнение и свойства аустенитных сталей" (В. В. Сагарадзе, А. И. Уваров) (Екатеринбург: РИО УрО РАН: 2013). 720 с. (2013)
Филюк Г. М. - Економічна теорія і економічна політика в Україні: відносна відособленість (2015)
Лагутін В. Д. - Ринково-конкурентні відносини в предметі сучасної економічної теорії (2015)
Каленюк І. С. - Сучасні виклики розвитку вищої освіти (2015)
Ілюхіна В. В. - Проблема впровадження інноваційної моделі розвитку економіки України (2015)
Яцунь О. М. - Креатив "людського капіталу” в просторі суспільства знань: економічний аспект (2015)
Підопригора Л. А. - Соціальна політика держави як чинник прискорення євроінтеграційних процесів (2015)
Бех В. П. - Матриця ринкових відносин: від ідеї до теорії і практики (2015)
Біла С. О. - Вплив децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в Україні (2015)
Біла І. С. - Пріоритети державного регулювання підприємництва в сучасних умовах в Україні (2015)
Сандугей В. В. - Напрями регулювання впливу глобалізації на Український ринок праці (2015)
Кагляк О. В. - Системний підхід до розвитку людських ресурсів на підприємствах (2015)
Страшинська Л. В. - Особливості комплексу маркетингу суб’єктів туристичного підприємництва в сільській місцевості, Євтюкова І. О. (2015)
Шульга О. А. - Роль особистих селянських господарств у розвитку аграрної економіки України (2015)
Шпак Л. І. - Проблеми кадрового забезпечення туристичної галузі в системі компетентнісно-орієнтованого підходу (2015)
Студінська Г. Я. - Умови капіталізації бренду (2015)
Радіонова І. Ф. - Освітні інститути та потенціал української економіки знань (2015)
Ковальчук Т. Т. - Чи можлива самостійність монетарної політики НБУ? (2015)
Петришина Н. В. - Пріоритетні галузі економіки України: стан та перспективи розвитку (2015)
Скиба М. В. - Формування інституційних передумов впливу держави на структурно-інноваційні зрушення в економіці України (2015)
Череда І. С. - Екологічна криза в Україні та шляхи її подолання (2015)
Бондаренко В. Д. - Модель державно-церковних відносин початкового етапу комуністичного будівництва (1917 – 1921 рр.), Андрусишин Б. І. (2015)
Деркачова Н. О. - Наукова концепція західноруського права в поглядах М. Ф. Владимирського-Буданова (2015)
Добрянська І. В. - Формування і розвиток законодавства про працю в Україні доби Української Центральної Ради (2015)
Кушинська Л. А. - Давньоруське звичаєве право та проблема правового статусу удільних князівств (2015)
Лебедєв Д. В. - Історичний досвід політико-правового функціонування міністерства народного здоров’я та опікування Української держави 1918 р. і можливості його використання у реформуванні сучасної системи охорони здоров’я в Україні (2015)
Міхневич Л. В. - Ідея суверенітету України в радянську добу (за працею професора В. І. Бошка) (2015)
Середа О. В. - Інститут кандидатів на посади судового відомства в механізмі формування корпусу суддів в Російській імперії (2015)
Шитий С. І. - Історіографія проблеми становлення, розвитку і функціонування освітнього відомства Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради (2015)
Білозьоров Є. В. - Казуальне тлумачення норм права: теоретичні та практичні аспекти розуміння, Кривицький Ю. В. (2015)
Кончаковська В. В. - Реєстрація місця проживання: що необхідно знати (2015)
Морозова С. Є. - Заборона дискримінації за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і національним законодавством України, Труба В. І. (2015)
Пєсцов Р. Г. - Муніципальна правотворчість, як один із напрямів діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Алієва-Барановська В. М. - Порівняльний аналіз норм Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України у сфері інтелектуальної власності (2015)
Дроздюк Т. М. - Правове регулювання ринку земель: світовий досвід та його використання для розвитку ринку земель в Україні (2015)
Косенко С. С. - Віктимологічні аспекти індивідуальної профілактики відносно неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів (2015)
Кулакова Н. В. - Причини та умови злочинів, що посягають на об’єкти культурної спадщини (2015)
Заросинський Ю. Л. - Характеристика осіб неповнолітнього віку, що вчиняють злочини (2015)
Костицький В. В. - Політико-правові проблеми протидії антиукраїнській інформаційній війні у контексті Європейської безпеки (2015)
Левандовські К. М. - Поняття послуги в контексті § 611 Німецького цивільного уложення (2015)
Опольська Н. М. - Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні (2015)
Кархут О. Я. - Проблеми трансформації Української освіти в контексті Європейської інтеграції (2015)
Киричук А. С. - Аналіз загальних положень закону України "Про вищу освіту”, Кацара Н. В. (2015)
Макарова О. В. - Загальноосвітній навчальний заклад як один із базових інститутів правової соціалізації дитини (2015)
Наші автори (2015)
Содержание (2013)
Репецький С. П. - Природа спін-залежного транспорту в графені з домішкою хрому, Третяк О. В., Чешківський Д. К. (2013)
Нищенко М. М. - Позитронна спектроскопія композитів політетрафторетилен—вуглецеві нанотрубки, Цапко Є. А., Кода В. Ю., Михаленков В. С., Приходько Г. П., Семенцов Ю. І., Мазуренко Р. В., Махно С. М. (2013)
Мазуренко Р. В. - Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі нанокристалічного діоксиду олова, модифікованого йодидом міді в широкому діапазоні частот, Махно С. М., Гуня Г. М., Горбик П. П. (2013)
Дубина Д. С. - Влияние эффекта близости на возникновение пороговой и когерентной неустойчивости неравновесного сверхпроводящего состояния в сэндвиче MoRe/Al, Руденко Э. М., Краковный А. А., Носков В. Л. (2013)
Коломіець І. С. - Розв’язок спектральної задачі для поздовжньо неоднорідних недеполяризуючих середовищ, Оберемок Є. А., Савенков С. М., Клімов О. С. (2013)
Фодчук И. М. - Рентгеновская дифрактометрия структуры легированных лантаном железо-иттриевых гранатов после ионной имплантации, Довганюк В. В., Гуцуляк И. И., Яремий И. П., Бончик А. А., Савицкий Г. В., Сыворотка И. М., Скакунова Е. Г. (2013)
Bokstein B. - Surface Tension Gradient as Additional Driving Force for Grain Boundary Diffusion. Equilibrium and Non-Equilibrium Cases, Rodin A. (2013)
Petelin A. L. - Grain Boundary Diffusion with Simultaneous Chemical Interaction in Grain Boundary, Bokstein B. S. (2013)
Сухомлин Г. Д. - Специальные границы в феррите низкоуглеродистых сталей (2013)
Братушка С. Н. - Формирование ультрадисперсного состояния поверхностных слоёв стали, легированной атомами металлов в режиме оплавления плазменной струёй, Колисниченко О. В., Михалев А. Д., Купчишин А. И., Мукушев Б. А., Пшик А. В., Ердыбаева Н. К., Плотников С. В. (2013)
Кузьмин С. О. - Особенности морфологии бейнита в высокоуглеродистой комплексно-легированной стали, Ефременко В. Г., Чабак Ю. Г., Цветкова Е. В. (2013)
Булик І. І. - Вплив тиску водню на особливості диспропорціонування Sm2Co17, Лютий П. Я. (2013)
Кокорин В. В. - Фазовый наклёп в ферромагнитном сплаве с памятью формы Ni—Mn—In, Коледов В. В., Шавров В. Г., Коноплюк С. М., Трояновский Д. А., Маширов А. В., Алиев А. М. (2013)
Мовчан Д. Н. - Errata: Водород в никеле: гидрид или разрыв смешиваемости?, Теус С. М., Могильный Г. С., Гаврилюк В. Г. (2013)
Татаренко Н. О. - Економічна дипломатія: світовий досвід та українські здобутки (політико-економічний аспект) (2015)
Ткаченко В. Н. - Realpolitik: глобальные истоки кризиса в Украине, Дорошенко Н. П. (2015)
Метельова Т. О. - Країни Центральної Європи і міжнародна безпека: спільне й відмінне в українському питанні (2015)
Шергін С. О. - Дилема Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму (2015)
Мітрофанова О. О. - Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії (2015)
Добровольська А. Б. - Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн (2015)
Вонсович О. С. - Роль Східного партнерства в процесі боротьби із сучасними викликами та загрозами європейській безпеці (2015)
Ціватий В. Г. - Модель дипломатії та дипломатичної служби Арабської Республіки Єгипет (АРЄ): інституціональний аспект (2015)
Чекаленко Л. Д. - Еволюція діалогу Європейський Союз – Росія (2015)
Толстов С. В. - "Захід" і Росія в новій фазі політичного протистояння: співвідношення стратегії і тактики (2015)
Ференс Б. В. - Трансформація політичного простору сучасної України: тенденції та сучасність (2015)
Піляєв І. С. - Фрактальна локалізація глобальної парадигми "Схід - Захід": спроба синергетичного аналізу збройного конфлікту на Донбасі (2015)
Корольова А. С. - Взаємодія Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу щодо формування енергетичної політики на глобальному і регіональному рівнях (2015)
Новицька О. В. - Міжнародне визнання Держави Палестина – прорив у мирному процесі чи черговий етап переговорів? (2015)
Мачуський В. В. - Роль церкви в залагоджені міжетнічних та національних конфліктів, Вербицький В. В. (2015)
Шаповалова О. І. - Соціальні структури в міжнародних відносинах: конструктивістська концептуалізація (2015)
Швечикова Я. П. - Інтеграція як один з основних методів структуризації регіонального безпекового простору навколо Європейського Союзу (2015)
Циватый В. Г. - Культурно-гуманитарная и институциональная модель дипломатии Китайской Народной Республики (КНР): историко-политические традиции и современность (2015)
Жильцов С. С. - Новая трубопроводная архитектура в Каспийском регионе: итоги и перспективы (2015)
Крупеня І. М. - Малайзійсько-американські відносини: історична ретроспектива та еволюція в ХХ-ХХІ століттях (2015)
Васильэва М. О. - Зарубіжна допомога США: плюси і мінуси (2015)
Ціватий В. Г. - Дипломатичний, інституційний і геоекономічний виміри міжнародно-політичних регіонів: тренди,тенденції, традиції (2015)
Тупкало В. Н. - Методика оптимизации организационной структуры телекоммуникационного предприятия на основе реструктуризации системы технологических бизнес – процессов, Ващенко А. П. (2014)
Аннаєв Б. С. - Інноваційна діяльність: особливості здійснення у сучасних умовах (2014)
Арапова Е. Н. - Построение модели компетентностного подхода в управлении персоналом промышленного предприятия (2014)
Войнаренко С. М. - Ребрендинг підприємств мобільного зв’язку як спосіб підвищення їх конкурентоспроможності (2014)
Воронжак П. В. - Економіко-організаційні перешкоди інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств (2014)
Кірєв О. В. - Типологія бізнес-комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства (2014)
Мартиненко А. Г. - Теоретико-методологічні підходи до розробки класифікаторів для визначення розмірів тарифів на здійснення державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу України (2014)
Петрова Л. С. - Особливості моніторингу та контролювання розвитку інноваційно-активного промислового підприємства, Дашковский А. С. (2014)
Порцельт Л. П. - Применение экспресс-планирования для принятия управленческих решений на предприятиях металлургической отрасли (2014)
Ковтуненко К. В. - Стратегія підприємства: визначення та особливості її формування, Скоморохін Д. В. (2014)
Танащук К. О. - Методологія тарифоутворення на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку (2014)
Троц І. В. - Напрями та шляхи подолання банкрутства машинобудівних підприємств Хмельниччини відповідно до їх кризового рівня (2014)
Щербакова І. Б. - Рекомендації до побудови докладної концептуальної моделі проектного бізнес-партнерства (2014)
Косова Т. Д. - Пруденційне регулювання депозитарного обліку цінних паперів в Україні (2014)
Шкрабак І. В. - Концептуальні підходи до формування кластерної стратегії розвитку житлового фонду, Коробський Р. В. (2014)
Касьянова Н. В. - Фінансова нестабільність – інструмент впливу на економічну систему, Глушаченко С. С. (2014)
Глушко И. М. - Внешние множественные операции табличной алгебры бесконечных таблиц (2016)
Губа А. А. - Метод извлечения логики поведения из промышленного программного кода на языке Кобол, Колчин А. В., Потиенко С. В. (2016)
Новокшонов А. К. - Аналіз ефективності реалізації арифметичних алгоритмів на мовах програмування C++ та Python (2016)
Опанасенко В. Н. - Синтез многоуровневых структур со многими выходами, Крывый С. Л. (2016)
Резниченко В. А. - Интеграция семейства расширенных дескриптивных логик с реляционной моделью данных, Чистякова И. С. (2016)
Шкільняк С. С. - Композиційно-номінативні логіки безкванторних рівнів, Волковицький Д. Б. (2016)
Шинкаренко В. И. - Конструктивно-продукционная модель графового представления текста, Куропятник Е. С. (2016)
Нікітченко М. С. - Чисті першопорядкові логіки квазіарних предикатів, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2016)
Паулин О. Н. - О выделении макроопераций из вычислительных процессов сортировки массивов данных, Комлевая Н. О., Марулин С. Ю. (2016)
Тітов Д. С. - Автоматизована розробка паралельної розподіленої системи обробки потокових даних, Дорошенко А. Ю., Яценко О. А. (2016)
Погорілий С. Д. - Створення і дослідження паралельних схем алгоритму Джонсона в технології GPGPU, Слинько М. С. (2016)
Zhygallo A. A. - Peterson’s Algorithm total correctness proof in IPCL (2016)
Остаповська Ю. А. - Доведення властивості коректної роботи банківської системи виплати грошових переказів, Панченко Т. В., Поліщук Н. В., Картавов М. О. (2016)
Дорошенко А. Ю. - Перетворення успадкованого коду на Fortran до масштабованого паралелізму і хмарних обчислень, Хаврюченко В. Д., Туліка Є. М., Жереб К. А. (2016)
Єршов C. В. - Методи організації паралельних обчислень для багаторівневих нечітких систем Такагі – Сугено, Пономаренко Р. М. (2016)
Марченко О. О. - Машинно-навчальні методи розпізнавання іменованих сутностей тексту (2016)
Молдавская А. В. - Метод формирования многоуровневых последовательных паттернов (2016)
Voloshyn D. - Application of deep learning and computer vision frameworks for solving video context prediction problem (2016)
Провотар О. І. - Нечіткі ймовірності та нечіткі події, Василенко О. В., Провотар О. О. (2016)
Єршов С. В. - Технологія моделювання на основі нечітких об’єктно-орієнтованих байєсівських мереж довіри, Костукевич Ф. В. (2016)
Рогушина Ю. В. - Семантические Wiki-ресурсы и их использование для построения персонифицированных онтологий (2016)
Захарова О. В. - Використання технік AI-планування для вирішення задач композиції Веб-сервісів (2016)
Рогушина Ю. В. - Використання активності користувача відкритих Wiki-ресурсів для поповнення його онтологічної моделі, Гришанова І. Ю. (2016)
Новицький О. В. - Розширення UML специфікації для моделювання семантичних об’єктів (2016)
Lytvynenko T. I. - Problem of data analysis and forecasting using decision trees method (2016)
Черніченко К. О. - Прогнозування навантаження та планування розкладу роботи операторів контактного центру, Капканець А. М., Панченко Т. В. (2016)
Крак Ю. В. - Практичне дослідження ефективності інформаційної технології автоматизованого визначення семантичних термінів у контенті навчальних матеріалів, Бармак О. В., Мазурець О. В. (2016)
Бекетов О. Г. - Розвиток інтернет-порталу метеорологічного прогнозування на мультипроцесорній платформі, Вітряк Є. А., Мироненко І. О., Овдій О. М. (2016)
Григорян Р. Д. - Симуляция гемодинамики гипертрофированного сердца, Аксенова Т. В. (2016)
Андон П. І. - Методичні основи оцінювання витрат на розроблення та супровід прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем, Ігнатенко П. П., Сініцин І. П., Слабоспицька О. О. (2016)
Лімонт А. С. - Елементи взаємодії пальців підбирального барабана прес підбирача зі стеблами льонотрести і технологічна надійність прес-підбирачів (2016)
Шейченко В. О. - Кореляційний аналіз тягового опору експериментальної секції голчатої борони, Хайліс Г. А., Шевчук В. В., Шевчук М. В. (2016)
Дудников А. А. - Вибрационные колебания в технологических процессах упрочнения, Лапенко Т. Г., Дудник В. В., Канивец А. В. (2016)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання процесу деформування багатошарового оскління при нестаціонарних теплових та силових навантаженнях (2016)
Іванов В. І. - Вплив рівня кореляції між елементами на імовірність безвідмовної роботи системи, Бантковський В. А. (2016)
Коноплянченко Є. В. - Технологічно-організаційні методи забезпечення надійності експлуатації автоматизованих виробничих систем, Герасименко В. О., Колодненко В. М., Ребрій А. М., Рибенко І. О. (2016)
Тарельник В. Б. - Повышение надежности импульсных торцевых уплотнений, Коноплянченко Е. В., Белоус А. В., Волошко Т. П., Жуков А. Н. (2016)
Водолазська Н. В. - Проблеми працездатності обладнання АПК на прикладі статистичних досліджень зносу насосу роторного типу, Пастухов О. Г. (2016)
Дубинин Е. А. - Фактор надежности водителя как элемента системы "водитель-машина-дорожные условия" в обеспечении устойчивости положения колесной машины (2016)
Кухтов В. Г. - Повышение долговечности и проектирование современных клиноременных вариаторов зерноуборочных комбайнов, Лысенко С. В., Павлюченко О. С. (2016)
Назаров О. І. - Підвищення довговічності барабанних гальмівних механізмів двовісних транспортних машин в умовах експлуатації, Назаров І. О., Абрамов Д. В. (2016)
Воробьев Ю. С. - Анализ особенностей напряженно деформированного состояния систем статор спиральная камера гидромашин, Ровный К. Н. (2016)
Карпик А. А. - Определяющие факторы энергетических потерь ступени компрессора газотурбинного двигателя на основе газодинамических параметров потока, Воробьев Ю. С. (2016)
Кальченко Б. И. - Нагруженность трансмиссии трактора типа Т-150 при управляемом движении на пахоте, Сергиенко Н. Е. (2016)
Клименко Н. П. - Анализ отказов и оценка надежности палубных механизмов в эксплуатации, Ивановская А. В., Богатырева Е. В., Попов В. В., Шаратов А. С. (2016)
Аулін В. В. - Методика вибору діагностичних параметрів технічного стану транспортних засобів на основі теорії сенситивів, Гриньків А. В. (2016)
Аулін В. В. - Надёжность рабочих процессов технических средств апк с элементами пневмоники, Панков А. А., Замота Т. Н. (2016)
Наглюк М. И. - Эксплуатационная надёжность автомобильных двигателей и качество применяемых антифризов, Копин Р. В., Наглюк И. С. (2016)
Рябушенко О. В - Вплив радіусу закруглення перехрестя на затримку транспортного засобу, Левчук В. Ю. (2016)
Дудукалов Ю. В. - Обеспечение надежности восстанавливаемых деталей при компьютерном технологическом проектировании с экспертными системами (2016)
Кухтов В. Г. - Совершенствование методов расчета несущей системы шарнирного тягача, Щербак О. В., Суминов А. В. (2016)
Кривошапов С. И. - Нормирование периодичности технического обслуживания и ресурса транспортных машин в сложных условиях эксплуатации (2016)
Горбенко А. Н. - Оценка и пути повышения надежности палубных механизмов, Ениватов В. В., Ивановская А. В., Клименко Н. П., Конюков В. Л. (2016)
Савченко В. М. - Методика зносу плунжерів насосів високого тиску, Міненко С. В., Крот В. В. (2016)
Калінін Є. І. - Оцінка міцності при дії локального навантаження на попередньо напружену безмоментну оболонку, Романченко В. М. (2016)
Литовка С. В. - Влияние скорости скольжения и нагрузки в трибосопряжении на энергию акустической эмиссии (2016)
Шандиба О. Б. - Вплив експлуатаційної надійності на рівень виробничого травматизму, Шандиба І. О., Головченко Г. С., Хромушина Л. А., Борозенец Н. С., Пугач В. І. (2016)
Шандиба О. Б. - Економічна ефективність впровадження заходів охорони праці та довкілля, Шандиба І. О., Курило А. О., Шпетний Д. М. (2016)
Морозов В. І. - Електрофізичний вплив на властивості паливно-мастильних матеріалів, Марчук В. Є., Морозова І. В., Фіненко В. В., Калініченко В. І., Градиський Ю. О. (2016)
Власовец В. М. - Методика оценки напряжений в сечении образцов при усталостных испытаниях, Заец В. Н., Карабин В. В. (2016)
Каденко В. С. - Удосконалення робочих органів культиваторів конструкторсько-технологічними методами (2016)
Шевченко С. А. - Определение коэффициента готовности при использовании плановых пауз в работе для восстановления машины (2016)
Гринченко О. С. - Теоретичний аналіз автоколивань грунтообробних органів на пружній підвісці з урахуванням стохастичних факторів, Алфьоров О. І., Савченко В. Б., Юр'єва Г. П. (2016)
Дмитрів В. Т. - Моделювання коливань клапанно демпферної системи регулятора вакуумметричного тиску (2016)
Дмитрів В. Т. - Результати експериментальних досліджень доїльного апарата з адаптивним пневмоелектромагнітним пульсатором, Дмитрів І. В., Адамчук В. В. (2016)
Злепко С. М. - Оцінювання метрологічних характеристик фотоплетизмографічного приладу діагностування стану периферичного кровообігу, Козловська Т. І., Стасенко В. А., Павлов В. С., Думенко В. П. (2016)
Луцик Н. С. - Програмний комплекс для морфологічного аналізу та аналізу серцевого ритму з підвищеною інформативністю, Литвиненко Я. В., Лупенко С. А., Зозуля А. М. (2016)
Багацький О. В. - Програмна архітектура системи для збору і обробки параметрів комунальних послуг (2016)
Кириленко О. В. - Інформаційне та нормативне забезпечення організації мультиагентного керування електроенергетичної системи із активним споживачем, Денисюк С. П., Танкевич С. Є., Базюк Т. М. (2016)
Козакевич І. А. - Розділення впливу анізотропних властивостей асинхронного двигуна при бездатчиковому керуванні на низькій кутовій швидкості (2016)
Матусевич О. О. - Концептуальна модель підвищення оптимального управління системою технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій (2016)
Смирнов В. С. - Принципы построения структурно-инвариантных усилительно-преобразовательных систем инфокоммуникационного оборудования автономных объектов, Самков А. В., Иваниченко Е. В., Беленок Н. В. (2016)
Трояновська Т. І. - Модель формування автоматичних розкладів за алгоритмом Парето, Гороховський О. І., Бойко О. В. (2016)
Шуллє Ю. А. - Використання АСКОЕ для підвищення ефективності енерговикористання на промислових підприємствах, Рогозянський І. С. (2016)
Яндульський О. С. - Сумісне використання автоматизованих систем MicroSCADA та АСЗІ МП АРГОН в АСУ ТП, Дмитренко О. О. , Заколодяжний В. В. (2016)
Бабенко А. Ю. - Вплив аналогів /миметиків глюкагоноподібного пептиду 1 на варіативність глікемії та його значення у зниженні ризику кардіоваскулярних ускладнень цукрового діабету, Лихоносов Н. П., Лихоносова А. П. (2014)
Щепотін І. Б. - Клінічне значення експресії рецепторів андрогенів у хворих на рак молочної залози, Зотов О. С., Любота Р. В., Анікусько М. Ф., Любота І. І. (2014)
Суслик Г. І. - Роль макро- та мікроелементів у патогенезі цукрового діабету 2-го типу, Капустинська О. С. (2014)
Черенько С. М. - Сублклінічний синдром Кушінга та його значення в ендокринології та хірургії надниркових залоз, Товкай О. А., Щекатурова Л. В., Третяк О. Е. (2014)
Горобейко М. Б. - Визначення ризиків ампутації та смерті у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи та критичною ішемією нижніх кінцівок (2014)
Кирилюк М. Л. - Алгоритм діагностики осетопорозу та оцінка ризику переломів у жінок із цукровим діабетом 2-го типу у постменопаузальний період, Щекатурова Л. В., Третяк О. Е., Підаєв А. В. (2014)
КарпенкоО. І. - Порушення серцевого ритму у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та інфарктом міокарда, Карпенко О. О., Безуглова С. В., МицкевичЛ. В., Злова Т. І. (2014)
Вернигородська М. В. - Структура та динаміка інвалідності внаслідок цукрового діабету в осіб молодого віку в Тернопільській області, Вернигородський В. С., Забур’янова В. Ю., Яворовенко О. Б., Банадига І. Ф. (2014)
СеменюкЛ. М. - Деякі рецепторно-імунні характеристики ендометрію за різних форм домінування андрогенів (2014)
Зелінська Н. Б. - Поширенність синдрому Шерешевського-Тернера у дітей в Україні та його генетичні варіанти, Шевченко І. Ю., Погадаєва Н. Л., Глоба Є. В. (2014)
Косовцова Г. В. - Екскреція катехоламінів на тлі ожиріння у дитячому віці (2014)
Кирилюк М. Л. - Менопауза: сучасні уявлення про безпеку та ефективність лікування (2014)
Рибаков С. Й. - Про історію хвороби Іценка-Кушінга (2014)
Огризько Т. В. - Рак прищитоподібної залози: клініко-морфологічні особливості, Гузь О. О., Шептуха С. А., Хоперія В. Г. (2014)
Непоправні втрати (2014)
Моця О. - Битва на Синіх Водах і її місце в середньовічній історії Європи, Рафальський О. (2014)
Козир І. - Торговицький археологічний комплекс та проблема локалізації Синьоводської битви 1362 року (2014)
Біляєва С. - Деякі дискусійні питання розвитку Південноруських земель ХII – ХІV ст. (у контексті наслідків Синьоводської битви 1362 р.) (2014)
Борисенко В. - Нові підходи до вирішення Синьоводської проблеми 1362 р. (2014)
Крамаровский М. - Оборонительный комплекс Солхата 1375 – 1380 гг.: опыт интерпретации (2014)
Чорний О. - Історична географія Правобережної України середини ХIV століття в контексті битви на Синіх Водах (2014)
Нарожный Е. - О "Петровском кладе” на Кубани, Нарожная Ф. (2014)
Возний І. - Взяття Чорнівського городища монголо-татарами у 1241 р. (2014)
Крамаровский М. - Археологические работы на оборонительном комплексе Солхата в 2010 – 2011 гг., Сейдалиев Э. (2014)
Єльников М. - Золотоординські міста нижнього Подніпров’я і Північно-Західного Приазов’я: ступінь та перспективи дослідження (2014)
Івангородський К. - Етногенез кримських татар та етносоціальний вимір становлення Кримського ханства (XIII – XV ст.) (2014)
Печенюк І. - Синьоводська битва та її місце у воєнній історії України, Соколюк С. (2014)
Бережинский В. - К вопросу о методике экспериментальной реконструкции завязки, ведения и исхода Синеводской битвы (2014)
Готун І. - Південні Київські передмістя в епоху Синьоводської битви (на прикладі селища Ходосівка-Рославське), Гунь М., Сухонос А. (2014)
Івакін В. - Могильники Києво-Подолу XIII – XVI ст. за даними археологічних досліджень (2014)
Непомящих В. - Дослідження оборонних укріплень городища в урочищі Бабина гора (за результатами археологічних розкопок 2011 року в м. Олевськ Житомирської області) (2014)
Проскурова С. - Українознавчий аспект соціокультурного освоєння українцями "Дикого поля” в XIV – XVIII ст. (2014)
Федорук А. - Роль князів з династії Гедиміновичів у появі та використанні вогнепальної зброї в руських землях наприкінці ХIV – першій половині ХV ст. (2014)
Блануца А. - Старости/намісники в "окраїнних” прикордонних замках кінця XV – середини XVI ст. (2014)
Капустін К. - Київська земля в середині ХIII – XV ст. (2014)
Кедун І. - Післямонгольський Новгород-Сіверський за матеріалами археологічних досліджень (2014)
Михайлюк Ю. - Українське міщанство Литовської доби у Візії М. Довнар-Запольського (2014)
Моця Б. - Охорона кордонів в Україні в другій половині XIII – ХVI ст. (2014)
Панишко С. - Найдавніші лицарські двори Волині (2014)
Карашевич І. - Застосування гіс-технологій для вивчення ансамблю Аккерманської фортеці (2014)
Сичoв М. - До питання про біоархеологічну реконструкцію Торговицького Золотоординсько комплексу (2014)
Петраускас А. - До питання експериментального відтворення сиродутного способу отримання заліза (2014)
Ясновська Л. - Давньоруське керамічне виробництво Чернігівщини (2014)
Петренко В. І. - Об’єднуймося, щоб покласти край туберкульозу!, Долинська М. Г. (2016)
Вольф С. Б. - Показатели системы глутатиона при развитии нежелательных гепатотоксических реакций на химиотерапию туберкулеза (2016)
Дужий І. Д. - Можливості хірургічного лікування поширеного хіміорезистентного туберкульозу легень, Кравець О. В., Гресько І. Я. (2016)
Петренко В. І. - Порівняльна ефективність лікування хворих із ко-інфекцією мультирезистентний туберкульоз/ВІЛ залежно від вихідних результатів чутливості M. tuberculosis до фторхінолонових і/або аміноглікозидних препаратів, Панасюк О. В., Радиш Г. В., Ничипоренко Л. С. (2016)
Барбова А. І. - Варіанти моно- і полірезистентності МБТ до протитуберкульозних препаратів І ряду у хворих з новими і повторними випадками туберкульозу, Черенько С. О., Старичек Г. В., Аврамчук О. В., Погребна М. В., Алієва Н. М. (2016)
Потейко П. И. - Филогенетический анализ M. tuberculosis, выделенных у больных химиорезистентным туберкулезом легких, Герилович А. П., Рогожин А. В., Константиновская О. С., Ляшенко А. А., Сапко С. А., Солодянкин А. С., Болотин В. И. (2016)
Герич П. Р. - Спроба корекції ендотеліальної дисфункції у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня у поєднанні з ішемічною хворобою серця І—ІІ функціонального класу шляхом застосування рофлуміласту і кверцетину (2016)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Виживання призначених первинних схем антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію, Шевельова О. В., Шевченко-Макаренко О. П. (2016)
Синяченко О. В. - Клиническое значение опухолевых маркеров при раке легкого, Думанский Ю. В., Столярова О. Ю., Кметюк Я. В. (2016)
Черенько С. О. - Функціональний стан печінки за біохімічними показниками крові у хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ та супутнім вірусним гепатитом В та/або С, Литвиненко Н. А., Гуменюк М. І., Манів О. Я., Варицька Г. О. (2016)
Зеленська М. В. - Ефективна модель організації медичної допомоги вагітним із залежністю від опіоїдів (2016)
Ваколюк А. В. - Комплексна характеристика пристроїв доставки нікотину — електронних сигарет — як засобу боротьби з тютюновою залежністю, Богомолов А. Є. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Перспективи подолання туберкульозу в Україні, Петренко В. І., Шевченко О. С. (2016)
Зеленська М. В. - Підходи щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням зидовудину у ВІЛ-інфікованих вагітних (2016)
Процюк Р. Г. - Актуальні питання ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ/СНІД в Україні (2016)
Сиренко И. А. - Отзыв на национальный учебник "Фтизиатрия" (2016)
Бабінець Л. С. - Куріння як чинник поглиблення остеодефіциту при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту, Квасніцька О. С., Онуфрик З. Я., Семенова І. В., Мігенько Л. М. (2016)
Христич Т. М. - Про труднощі в діагностиці пневмоній, Гонцарюк Д. О., Кушнір Л. Д., Багрій В. М. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Визначення вмісту нітрогену монооксиду в периферичній крові хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Єременчук І. В., Пужанська А. П. (2016)
Сливка В. І. - Ліпопероксидація у хворих на туберкульоз легень (2016)
Юсупалієва М. М. - Структура коморбідної патології у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень на етапі санаторно-курортного лікування (2016)
Пам’яті Світлани Олександрівни Черенько (2016)
Пам’яті Миколи Григоровича Бойка (2016)
Умови публікації в журналі "Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (2016)
Гаращук О. В. - Економічне середовище розвитку освіти в контексті євроінтеграції, Куценко В. І. (2015)
Романовський О. О. - Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку сфери вищої освіти (2015)
Бицюра Ю. В. - Нооекономіка: теоретико-методологічна відповідь на виклики постіндустріального суспільства (2015)
Кравцова І. В. - Теоретичні засади дослідження світової економіки на основі глобальних ланцюгів створення вартості (2015)
Манжула Є. В. - Кооперація як фактор економічного та соціального розвитку (2015)
Титенко О. А. - Інформація та знання як ключові поняття сучасної політичної економії (2015)
Кагляк О. В. - Сучасні тенденції розвитку людських ресурсів на підприємствах України (2015)
Соколова О. М. - Кластери промислових підприємств як носії інноваційного характеру розвитку економіки країни (2015)
Страшинський В. І. - Інвестиційне забезпечення підприємств харчової промисловості: стан, тенденції та проблеми (2015)
Яременко М. І. - Інновації та структура капіталу підприємства (2015)
Лабурцева О. І. - Структурні зміни в економіцІ України в умовах глобалізації, Страшинська Л. В. (2015)
Акуленко В. І. - Підранки війни з країни дитинства (2015)
Бедрій М. М. - Литовське звичаєве право: деякі історико-юридичні аспекти (2015)
Кушинська Л. А. - Козацьке звичаєве право як чинник самоідентифікаціЇ Українців ХVІІ-XVІІІ століття (2015)
Маньгора Т. В. - Оцінка конституції УНР А. Яковлівим (2015)
Соломінчук В. В. - Зародження законодавства про професійні спілки на теренах України (2015)
Огірко Р. С. - Морально-етичні засади української козацької держави за Конституцією Пилипа Орлика, Ярешко Д. (2015)
Макарова О. В. - Правовий нігілізм і революція: проблема взаємозв’язку (2015)
Саприкіна Н. В. - Економічний концепт сучасної держави (2015)
Постол К. А. - Неприбуткові громадські об’єднення як суб’єкти реалізації правовідносин громадянського суспільства в Україні (2015)
Шимон С. І. - Правова природа шлюбу за сімейним кодексом України (2015)
Кончаковська В. В. - Тлумачення поняття "примушування” у контексті ст. 373 Кримінального кодексу України (2015)
Косенко С. С. - Насильство в сім’ї, його види та мотиви (2015)
Краснопольська Л. П. - Інститут угод про визнання вини в кримінальному провадженні України (2015)
Кулакова Н. В. - Віктимологічна профілактика корисливо-насильницьких злочинів щодо неповнолітніх, Білоус В. П. (2015)
Кулакова Н. В. - Охорона культурної спадщини України у кримінологічному вимірі (2015)
Левандовскі К. М. - Поняття, сторони та підстави припинення трудового договору в праві Німеччини (2015)
Кархут О. Я. - Ефективність механізму правового регулювання суспільних відносин в освітній сфер (2015)
Андрусишин Б. І. - У пошуках вдосконалення форми сучасної національної Української держави, Бучма О. В. (2015)
Наші автори (2015)
Бабкіна О. В. - Передумови переходу до демократії: ризики транзитивного суспільства (2015)
Новакова О. В. - Внутрішні дилеми демократії: актуалізація концепції Філіппа К. Шміттера (2015)
Козьма В. В. - "Хронічні хвороби" політичних виборів в Україні (2015)
Максимець В. Є. - Політичні кризи в Словацькій республіці періоду демократичного транзиту на шляху до Європейського Союзу та НАТО: спроба політико-правового аналізу (2015)
Хома Н. М. - Детериторіалізація та ретериторіалізація: підходи до визначення ролі території в умовах глобалізації (2015)
Семченко О. В. - Соціальні мережі як суб'єкт формування інформаційного політичного порядку денного (2015)
Шиманова О. В. - Критерії типологізації комунікативних стратегій в політиці (2015)
Цимбал І. В. - Світ VUCA як сучасний контекст інформаційних і суспільно-політичних змін, Жовтун А. А., Ліманська О. Л. (2015)
Перегуда Є. В. - Громадські ради як механізм взаємодії місцевих органів влади, Донченко К. А. (2015)
Бунь В. В. - Детермінанти електорального вибору: раціонально-інструментальний підхід (2015)
Горло Н. В. - Політичні партії як суб’єкти політики іредентизму (2015)
Дмитренко С. П. - Політичний протест: теоретичні засади дослідження поняття (2015)
Карнаух А. А. - Різноманітність підходів до типології жіночих рухів, Левінська З. С. (2015)
Берестова Г. І. - Можливості протестних форм політичної участі в недемократичних політичних режимах (на прикладі держав Близького Сходу та Північної Африки) (2015)
Голка В. Є. - Політичний краудфандинг: сутність, види, переваги використання (2015)
Пашина Н. П. - Політика ідентичності: сутність та функції (2015)
Вінникова Н. А. - Проблема транспарентності політичних рішень (2015)
Волянюк О. Я. - Міжнародна політика пам'яті: сутність, регіональні тенденції, рекомендації ЮНЕСКО (2015)
Гарбадин А. С. - До проблеми дефініціювання політичної свідомості (2015)
Матієк О. М. - Криза зовнішньополітичної ідентичності як загроза існуванню політичної нації: український вимір (2015)
Костиря І. О. - Національний культурний простір як феномен політичної антропології (2015)
Наші автори (2015)
Козир І. - Пам’ять віків (до 250 річчя розкопок Мельгуновського кургану), Скорий С. (2014)
Рассадин С. - Якимовская Слобода – городище скифской и раннесредневековой эпох (2014)
Кулатова І. - Чорногорівські поховальні комплекси з пониззя Псла (2014)
Бокий Н. - Новое о Мельгуновском кургане, Могилов А. (2014)
Лифантий О. - Золотые украшения одежды из Мельгуновского кургана (2014)
Полідович Ю. - Зображення хижих птахів з литого (Мельгуновського) кургану (2014)
Чорний О. - Нінель Михайлівна Бокій – дослідник Мельгуновського кургану (2014)
Панченко К. - Скіфська проблематика в дослідженнях Н.М. Бокій (2014)
Яблонский Л. - Общие сведения о Могильнике Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004 – 2009 г.г.) (2014)
Махортых С. - Уздечные принадлежности VII – VI вв. до н. э. из скифских памятников Предкавказья (2014)
Фіалко О. - Як воювали скіфські амазонки - пішими або верхи? (2014)
Бабенко Л. - Круглые листовые бляхи из Александропольского кургана, Задников С. (2014)
Скорый С. - К проблеме товарно-денежных отношений у населения Восточноевропейской Лесостепи в скифскую эпоху, Зимовец Р. (2014)
Ольговський С. - Майстри-ливарники в обозі скіфського війська (2014)
Каравайко Д. - Городища раннього Залізного віку в Путивльському Посейм’ї (2014)
Орлик О. - Поселення ранньоскіфського часу в верхів’ях річок Інгул, Інгулець та Тясмин (2014)
Гречко Д. - Курганный могильник у пгт. Новоозерное в Северо-Западном Крыму, Ланцов С. (2014)
Супруненко О. - І.А. Зарецький – перший дослідник старожитностей скіфської доби у Поворсклі (2014)
Сиволап М. - Клинкова зброя скіфського часу в зібранні Черкаського краєзнавчого музею, Шелехань О. (2014)
Список умовних скорочень (2014)
Тупкало В. Н. - Методологічні основи бізнес – інжинірингу процесно – орієнтованої системи управління телекомунікаційним підприємством, Ващенко А. П. (2014)
Аннаєв Б. С. - Формування інноваційного потенціалу: можливості підприємства та умови ринку (2014)
Арапова Е. Н. - Определение роли и места компетентностного подхода в управлении персоналом промышленного предприятия (2014)
Шморгун Ю. В. - Регіональні особливості проектного фінансування у підприємствах телекомунікацій (2014)
Войнаренко С. М. - Математична модель інтелектуальної підтримки прийняття рішень з оцінки ефективності маркетингових комунікацій операторів мобільного зв’язку (2014)
Коломіна О. Б. - Роль інтелектуального капіталу в розвитку економіки країни (2014)
Нейков С. - Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку і звітності для малих підприємств (2014)
Порцельт Л. П. - Особенности формирования затрат на предприятиях металлургической отрасли Украины (2014)
Ковтуненко К. В. - Логістична система підприємства: визначення, властивості, класифікація, Скоморохін Д. В. (2014)
Станкова Л. І. - Напрямки розвитку діяльності виробничих підприємств в сучасних умовах (2014)
Танащук К. О. - Розробка алгоритму методики тарифоутворення на здійснення державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу України, Мартиненко А. Г. (2014)
Щербакова І. Б. - Адаптивність теоретичних засад в визначенні поняття інвестиції до залучення інвестицій малими промисловими підприємствами на засадах проектного бізнес-партнерства (2014)
Джафаров Ф. А. - Методология проектирования организационной структуры управления в сфере икт (2014)
Зайченко К. С. - Сучасні організаційні структури управління інноваційно-активними малими підприємствами, Дащенко Н. М. (2014)
Кірєв О. В. - Сутність бізнес-комунікацій сучасного промислового підприємства, Андросенко В. Д. (2014)
Новак Н. Г. - Організаційно-економічний механізм розвитку виробничого підприємства у змінному середовищі, Гаценко С. В. (2014)
Філиппова С. В. - Інноваційний розвиток промислового підприємства як об’єкт стратегічного управління, Воронжак П. В. (2014)
Грабовська І. В. - Семантика й прагматика контактовстановлювальних метакомунікативних питань в англомовному діалогічному дискурсі (2016)
Калужинська Ю. В. - Засоби створення негативної оцінки в текстах на економічну тематику (на матеріалі мови друкованих ЗМІ) (2016)
Писаревська О. В. - Мовні засоби вираження ідейно-естетичного змісту в пейзажній поезії Анатолія Перерви (2016)
Сегал А. Л. - Комунікативно-інтенціональний зміст рекламно-інформаційного колажу (2016)
Подуфалова Т. В. - Метафоризація інтенсивності бажання в сучасних англомовних художніх творах: лінгвокогнітивний аспект (2016)
Сем’янків Н. В. - Особливості концептуалізації негативних емоцій в італійській мові (2016)
Алексеев Н. Э. - Актуальные проблемы преподавания современного английского для студентов-юристов в ВУЗах, Алексеева Л. И., Синёва Т. В. (2016)
Zosimova O. V. - Motivation of American informal place names (2016)
Панченко Т. С. - Дифузні процеси лексики в мові української періодики (на прикладі лексем усного розмовного мовлення) (2016)
Тараненко О. В. - Ідеоніми з оцінним компонентом значення в сучасній англійській мові (2016)
Ємець О. В. - Концептуальна метафора часу у прозових творах сучасних американських авторів, Фира О. О. (2016)
Кирюшкина М. И. - Философия субъективного времени: интерпретация "женского начала” на примере современной белорусской женской поэзии (2016)
Кочерга С. О. - Фокус художнього часу в культурному просторі драматургії Лесі Українки (2016)
Куца Л. П. - Гра хронотопів у повісті Івана Андрусяка "Вісім днів із життя бурундука” (2016)
Лавринович Л. Б. - Темпоральні аспекти західної літературної традиції крізь призму концепції Ф. Жульєна (2016)
Лахманюк А. М. - Хронотоп новели М. Коцюбинського "Хвала життю” (2016)
Левченко Г. Д. - Утопічний хронотоп "щасливої Австрії” в сучасному українському романі (на матеріалі творів Ю. Винничука, С. Андрухович, Н. Гурницької) (2016)
Левченко О. Г. - Часопросторові образи в поетичній збірці Юрка Ґудзя "Маленький концерт для самотнього хронопа” (2016)
Мочернюк Н. Д. - "Час – великий митець”: хронотопне мислення Олекси Грищенка (на матеріалі мемуарів "Мої роки в Царгороді”) (2016)
Рибчинська З. Б. - "Майбутнє теперішнє” як часовий режим культури (у маніфестографії Михайля Семенка) (2016)
Смаглій І. В. - Парадокси художньої інтерпретації часу в поезіях Світлани Йовенко (2016)
Стадніченко О. О. - Категорія часу в мемуарах Романа Іваничука "Благослови, душе моя, Господа…” (2016)
Швець А. І. - "Що се за дух часу такий?” (темпоральна аксіологія в оповіданні Наталії Кобринської "Дух часу”) (2016)
Бережний В. А. - Анекдот у сучасному гуманітарному дискурсі (2016)
Висоцька С. С. - Поліглосія Дж. Джойса як чинник літературної еволюції (2016)
Гребенюк Т. В. - Когнітивні аспекти репрезентації свідомості в художній оповіді (2016)
Ніколова О. О. - Типологія комічних псевдоморфних персонажів в українській та російській драматургії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (2016)
Солецький О. М. - Емблематичні форми первісного семіозису (2016)
Чик Д. Ч. - Мапа подорожі: мономіф як сюжетна модель в англійському й українському сатиричному "романі великої дороги” першої половини ХІХ ст. (2016)
Городніча Н. В. - Риси орнаментального стилю в "Слові про Ігорів похід” (2016)
Домбровський М. Б. - Культурний золотий вік в образному світі Тібулла (2016)
Карабович Т. - Деконструкція мотивів ностальгії та вигнання у творчості поетеси Емми Андієвської (2016)
Тупахіна О. В. - Втрата пам’яті як концептуальна метафора у романі Мітча Калліна "A slight trick of the mind” (2016)
Фока М. В. - "Вишневий сад” А. Чехова як "нова драма”: поетика підтексту (2016)
Филипчук Г. - Дохристиянські культові старожитності Пліснеського археологічного комплексу (2014)
Колибенко О. - Перший князь Переяславля Руського Всеволод Ярославич, Колибенко О. (2014)
Хмельницька Л. - Українська архітектура доби козацького бароко в контексті національних традицій та європейських впливів (2014)
Циганенко Л. - Українці в етнічній палітрі південної Бессарабії початку ХІХ ст. (на матеріалах Ізмаїльського повіту) (2014)
Лукашевич О. - Археологічна освіта на українських землях в другій половині XIX – на початку ХХ ст. (2014)
Демуз І. - Співпраця П.Я. Стебницького з родиною Грінченків у книговидавничій галузі(початок ХХ ст.) (2014)
Ганус Д. - Магічні способи лікування дитячих уроків у населення Західноукраїнського пограниччя (на матеріалі польових досліджень) (2014)
Лисенко А. - Аграрне законодавство А. Денікіна (2014)
Тарапон О. - Більшовицька пропаганда як ключовий чинник формування радянських світоглядно-ціннісних орієнтирів населення України на початку 1920-х рр. (2014)
Карнаух А. - Злочинність серед молоді в Херсонській та Миколаївській областях (друга половина 40 – початок 50-х років ХХ століття) (2014)
Коцур В. - Суспільно-політична діяльність Спілки незалежної української молоді в умовах трансформаційних перетворень в Україні (1989 – 1994 рр.) (2014)
Шауренко А. - Повсякденне життя сільського населення України 1991-2005 рр. (за результатами усних свідчень сільських мешканців центральних областей України) (2014)
Бобровнік Ю. - Організаційне становлення та суспільно-політична діяльність МГО"Незалежна асоціація молоді" в Україні(2004-2011 рр.) (2014)
Потапенко Я. - Витоки та сенси п’ятої російсько-української війни: спроба комплексного міждисциплінарного аналізу (2014)
Дем’яненко В. - Сучасні технології навчання історії як засіб формування самодостатньої особистості (2014)
Гончаренко О. - Джерела геральдики та сфрагістики Переяславщини давньоруської доби (2014)
Філіпова Г. - Деякі матеріали з історії Печерської фортеці за даними російської преси часів правління Петра І (2014)
Павлик О. - Відображення становлення Київського художньо-промислового та наукового музею на сторінках "Археологічного літопису Південної Росії" (2014)
Животівська Д. - Діяльність фізико-математичних товариств на терені України в другій половині ХІХ– на початку ХХ століть: історіографія (2014)
Коцур В. - Історіографічний огляд сучасних наукових розвідок щодо діяльності молодіжних організацій УСРР 1920-х рр. ХХ ст., Зленко А. (2014)
Степаненко В. - Репресивно-каральні органи УРСР 1920-1930-х рр. в сучасному історичному дискурсі (2014)
Ткаченко В. - Мистецтвознавчі аспекти дослідження писанкарства в архівній спадщині т. Мішківської (2014)
Пшеничний Т. - Другий Ватиканській собор і Українська греко-католицька церква у вітчизняній історіографії (2014)
Гончаренко О. - Проблеми функціонування місцевих судових установ Райхскомісаріату "Україна" в 1941 – 1944 рр.: сучасна вітчизняна історіографія (2014)
Березанська І. - Історіографія розвитку вищих педагогічних навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації у2002-2014 рр. (2014)
Бондарчук С. - Професор А.І. Якобій (1837 – 1907 рр.) – відомий вчений-гігієніст, організатор медичної науки в Харківському університеті (2014)
Левченко І. - Розвиток фармацевтичної освіти в україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. при підтримці медичних наукових товариств (2014)
Юдіна К. - Науковий пошук та експериментальні роботи О.В. Квасницького з вивчення фізіології травлення свиней (2014)
Літвінов О. - Роль зварювання в розбудові економіки України в перше післявоєнне десятиріччя (2014)
Ріжняк Р. - Еволюція наукового та технологічного забезпечення комп’ютеризації навчання у вищих навчальних закладах України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2014)
Cавчук Ю. - Прапори Переяславського полку: реформування та розвиток традиції у другій половині XVIII ст. (2014)
Ярмоленко М. - Вплив економічних чинників на демографічну динаміку населення східних регіонів україни у другій половині 40-Х рр. ХХ ст. (2014)
Содержание (2011)
Якубов Ф. Я. - Роль воздуха в контактных процессах резания металлов, Ким В. А., Якубов Ч. Ф. (2011)
Новосёлов Ю. К. - Обоснование требований к механизированному и автоматизированному процессу сборки уплотнительных соединений с внутренними канавками, Тараховский А. Ю. (2011)
Богуцкий В. Б. - Восстановление размеров деталей малых цилиндрических сопряжений повышенной точности для повторной сборки, Шрон Л. Б. (2011)
Ягьяев Э. Э. - Структура системы диагностики для круглого наружного шлифования, Калюжная Т. В. (2011)
Туренко А. Н. - Влияние условий абразивной обработки на качество поверхностей восстанавливаемых деталей, Савченков Б. В., Гулевский В. Б., Бороденко Л. Ю. (2011)
Хабрат Н. И. - Обоснование основных параметров самонатяжной нереверсивной клиноременной передачи, Умеров Э. Д. (2011)
Хабрат Н. И. - Расчет и проектирование ограничителя грузоподъемности для автомобильных грузоподъемных кранов, Менасанова С. Э., Эреджепов М. К., Абибуллаев Э. А. (2011)
Усеинов Б. К. - Расчет сварных соединений в конструкциях из титановых сплавов, Измаилова Г. М., Ниметулаева Г. Ш., Муратов М. А. (2011)
Ветренко Д. В. - Підвищення точності профілювання фрез за рахунок заміни теоретично точного синусоїдального черв’яка дугами кіл, Шебалков О. В. (2011)
Алиев А. И. - Исследование влияния СОТС растительной природы на составляющие силы резания (2011)
Залога В. А. - Новая структура системы диагностирования состояния режущего инструмента, основанная на использовании правил нечеткой логики и системы искусственного интеллекта, Зинченко Р. Н, Гонщик А. В. (2011)
Абдулгазис У. А. - Оценка устойчивости неподвижного автомобильного колеса против бокового скольжения, Абдулгазис А. У., Подригало М. А., Клец Д. М., Назарько О. А. (2011)
Подригало М. А. - Оценка управляемости трехосного грузового автомобиля Урал-4320 при прямолинейном движении, Клец Д. М., Гацько В. И., Тутов М. В. (2011)
Подригало М. А. - Количественная оценка поворачиваемости автомобилей, Бобошко А. А., Клец Д. М., Гацько В. И. (2011)
Падалка В. В. - Методика пошуку відмов гідравлічної системи автотракторної техніки (2011)
Савченков Б. В. - Совершенствование технологии ремонта гильз цилиндров автомобильных двигателей, Леоненко А. Н., Цыбульский В. А. (2011)
Эреджепов М. К. - Входной и текущий экспресс-контроль коррозионной активности низкозамерзающих охлаждающих жидкостей автомобильных двигателей, Абдулгазис У. А. (2011)
Асанов А. У. - Тренажер для подготовки работников, выполняющих работы на высоте, Абдулгазис Д. У., Аблякимов Ф. Ш. (2011)
Лузан С. А. - Обоснование параметров виброобработки газопламенных покрытий,снижающих уровень остаточных напряжени (2011)
Бабицкий Л. Ф. - Исследование взаимодействия колебательных рабочих органов с почвой, Кусенко Ю. Ю. (2011)
Тищенко С. С. - Исследование тягового сопротивления двухъярусного плуга с полувинтовыми отвалами (2011)
Бабицький Л. Ф. - Обробіток еродованих ґрунтів активним глибокорозпушувачем, Ляшенко С. В., Падалка В. В. (2011)
Бекиров Р. Н. - Методология и методика исследования механизированных технологий приготовления рабочих жидкостей опрыскивателей (2011)
Федоркин С. И. - О методе оценки уровня экологической безопасности региона при действии антропогенных факторов, Ветрова Н. М. (2011)
Николенко И. В. - Перспективы применения гидродинамических фильтров для обеспечения рационального использования природных ресурсов (при производстве строительных материалов), Скидан В. Ю. (2011)
Подзноев Г. П. - Возможности развития ветроэнергетики в Крыму (2011)
Муровский С. П. - Воздействие автомобильного транспорта на загрязнение атмосферного воздуха Феодосии, Муровская А. С. (2011)
Бекиров Э. А. - Анализ работы фотопреобразователей – солнечных батарей – на нагрузку при наличии возмущений и неустойчивостей (2011)
Серверієва В. І. - Необхідність удосконалення засобів індивідуального захисту людини від поразки електричним струмом, Одінцов О. М. (2011)
Яценко Л. Ф. - Вероятностно-имитационная модель технического обслуживания автопарка (2011)
Билялова Л. Р. - Дискретная прогностическая модель оползневого процесса, Ситшаева З. З., Билялова Э. В. (2011)
Большаков А. П. - Инновационный потенциал подготовки конкурентоспособных инженеров, Якубов Ф. Я., Абдулгазис У. А. (2011)
Морква C. С. - Опис деяких електродинамічних явищ на основі струму зміщення (2011)
Шереметьева Ю. А. - Оптимальный выбор материалов для изготовления детского полукомбинезона, Умерова Г. А. (2011)
Меметова С. Э. - Сравнительный анализ возможностей программных модулей САПР "Технолог" для проектирования одежды (2011)
Сейдаметова З. Н. - Возможности параметрического конструирования одежды в САПР "Julivi" (2011)
Титул, зміст (2008)
Кожушко Г. М. - Аналіз переваг і недоліків світлодіодних джерел світла, Басова Ю. (2008)
Галик І. С. - Способи вдосконалення товарної інформації на ринку текстилю, Семак Б. Д. (2008)
Семак Б. Б. - Порівняльна характеристика стійкості забарвлень до мокрих обробок на пофарбованих екстрактами кори дуба та кори крушини вовняних тканинах, Семак З. М. (2008)
Ткаченко В. І. - Споживчі характеристики освітлювальних приладів, Шурдук І. В., Россохань В. Л. (2008)
Пиріков О. В. - Дослідження модифікації епоксидних полімерів блок-сополімерами олігобутадієну та акрилонітрилу, Лойко Д. П. (2008)
Пушкар Г. О. - Килимові вироби машинного виробництва, їх місце і роль в оздобленні інтер’єру, Семак Б. Д. (2008)
Єрмолаєв О. М. - Вплив зв’язаних станів електронів у полі двох домішкових атомів у двовимірних електронних системах на властивості нових композиційних матеріалів, Шурдук А. І. (2008)
Семенов А. О. - Дугові ртутні лампи високого тиску з пальників різних виробників на ринку України, Трощак М. М. (2008)
Калашник О. В. - Дослідження показників якості паперових серветок для сервірування столу різних виробників, Мороз С. Е. (2008)
Данилкович А. Г. - Розробка технології безхромового формування лимарно-сідельної шкіри (2008)
Колтунов В. А. - Конкурентоспроможність господарсько-ботанічних сортів редису різних груп стиглості, Тягунова Н. М., Бєлінська Є. В. (2008)
Назаренко Л. О. - Оцінювання рівня якості та конкурентоспроможності сирокопчених ковбас, що виготовляються вітчизняними підприємствами (2008)
Назаренко Л. О. - Визначення якості та конкурентоспроможності сичугових сирів на ринку України, Назаренко В. О. (2008)
Бургу Ю. Г. - Товарознавча характеристика м’ясної продукції вівчарства (2008)
Колтунов В. А. - Наукові основи формування товарної якості плодів гарбузів, Вовк М. В. (2008)
Хомич Г. П. - Плоди дикорослих культур – джерело біологічно активних речовин у виробництві консервованих продуктів, Рибак Г. М., Ткач Н. І. (2008)
Рибіцька Г. С. - Вплив електрофізичних методів обробки на якість ковбасних виробів, Оберемок В. М., Холодний Л. П. (2008)
Козак В. Н. - Качество и сохранность сахарного печенья с вторичными продуктами пищевой промышленности, Бородай А. Б. (2008)
Тюрікова І. С. - Дослідження екстрактів з плодів волоського горіху Сумського та Полтавського регіонів, Рибак Г. М., Плахотін В. Я. (2008)
Роговий С. І. - Спосіб визначення міцності печива, Лисюк Г. М., Шидакова-Каменюка О. Г., Фоміна І. М. (2008)
Рогова А. Л. - Підвищення харчової цінності пісочного напівфабрикату за рахунок кедрового борошна, Іванова О. В., Панасова Т. Г., Медведь Л. М. (2008)
Бурбак А. М. - Розробка нового асортименту великошматкових напівфабрикатів зі свинини, Олійник Л. Б., Ткач Н. І., Васюк О. М. (2008)
Чоні І. В. - Розробка нової емульсійної продукції на основі рослинної сировини, Коваленко Н. П. (2008)
Дібрівська Н. В. - Розробка нових видів желе з використанням функціональних пастоподібних напівфабрикатів добавок із дикорослих ягід, Костич О. О. (2008)
Олійник Н. В. - Розробка технології м’ясних січених виробів з використанням кісткової пасти, Киричко Б. П., Свириденко Н. О. (2008)
Хомич Г. П. - Використання відходів журавлини у виробництві харчових продуктів, Юрчішина Л. М. (2008)
Карбівнича Т. В. - Вивчення хімічного складу нової борщової заправки, Одарченко А. М. (2008)
Зинченко А. В. - Фазовые переходы и стеклование в фруктовых начинках, Одарченко Д. Н., Одарченко А. Н., Євтушенко А. В. (2008)
Кожушко Г. М. - Технологія та установки фінішного знезараження питної води ультрафіолетовим випромінюванням, Ткаченко В. І., Гусаченко Л. В. (2008)
Анотації (2008)
Сукманов В. О. - Структуроутворення та дисперсний аналіз вершкового масла, обробленого високим циклічним тиском, Палаш А. А. (2014)
Рогова Н. В. - Біотехнологія виробництва та методи консервування березового соку лікувально-профілактичного призначення та напоїв на його основі, Рибакова С. С. (2014)
Холодний Л. П. - Розроблення технології лактоферментованих напоїв із використанням мальтозної патоки й меду, Рогова Н. В., Медведь Л. М. (2014)
Манжос О. Ф. - Використання фізичних методів обробляння сировини тваринного походження для удосконалення технології м’ясних кулінарних виробів, Бородай А. Б. (2014)
Положишникова Л. О. - Отримання емульсій із використанням вихрового шару феромагнітних частинок, Положишникова О. І. (2014)
Кобищан Г. Д. - Оцінка м’якості лляних тканин, Козьмич Д. І. (2014)
Юкало В. Г. - Дослідження хімічного складу сортів батату, які вирощують в Україні, Мельнічук О. Є., Сельський В. Р. (2014)
Кайнаш А. П. - Сучасні види паковання м’яса птиці та м’ясних продуктів, Офіленко Н. О., Бурбак А. М. (2014)
Катрич В. М. - Комплексна оцінка якості шкіряної сировини, що надходить на ринок України (2014)
Басова Ю. О. - Оцінка рівня якості компактних люмінесцентних ламп (2014)
Миронович Л. М. - Пленкообразующая способность композиций на основе олигомеров винилового и аллилового типов, Иващенко Е. Д. (2014)
Омельченко Н. В. - Розробка алгоритму ідентифікації виду кераміки для митних цілей, Калашник О. В., Лисенко Н. В. (2014)
Галик І. С. - Роль нормативних документів у формуванні екологічної безпечності та гігієнічності текстилю, Семак Б. Д. (2014)
Прядко О. А. - Зміна якості нового сиру типу чеддер під час товароруху (2014)
Рудь В. Д. - Пористий проникний матеріал, отриманий методом СВС із використанням відходів кувально-штампувального виробництва, Повстяна Ю. С., Самчук Л. М., Савюк І. В. (2014)
Галик І. С. - Основні напрями розвитку текстильного товарознавства як навчальної дисципліни, Семак Б. Д. (2014)
Кобилинська Т. В. - Статистичне оцінювання функціонування домогосподарств населення в аграрній галузі (2014)
Кулинич Р. О. - Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют (2014)
Малишкін О. І. - Європейський вектор розвитку обліку податків: основні підходи до тлумачення податку на прибуток (2014)
Михальська О. Л. - Шляхи вдосконалення управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах (2014)
Tarasenko A. V. - Inventories as Economic Category and Object of Audit: Theoretical Aspect (2014)
Семяновський В. М. - Самоврядування по-польськи. Уроки для України (2014)
Чернелевська О. Л. - Аналіз факторів глобальної конкурентоздатності (2014)
Козлов В. В. - Моделювання розрахунків у сфері цінних паперів засобами MS EXCEL, Суперсон І.І., Ткаченко О. А. (2014)
Моцний Ф. В. - Криві другого порядку та їх застосування в економіці (2014)
Goriunova M. M. - Taras Shevchenko and Contemporaneity. To the 200th Anniversary of the Birth (2014)
Щіпановська О. Р. - Учіння як провідний чинник професійного й особистісного розвитку майбутніх фахівців (2014)
Патріот і людина великої душі - Пилипенко Іван Ісакович (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2014)
Шановні читачі! (2014)
Акулов М. Г. - Моделювання процесів оцінки використання потенціалу регіонального економічного простору, Окаєвич П. М. (2014)
Боковець В. В. - Застосування тимбілдингу та тренінгових технологій для підвищення ефективності командного управління, Кравчик Л. О., Кучерук Л. О. (2014)
Гріщенко І. В. - Методи підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства в умовах забезпечення конкурентоспроможності продукції, Громова О. Є. (2014)
Тиквій Н. В. - Пріоритети стійкого розвитку аграрного сектору економіки України (2014)
Литвишко Л. О. - Теоретико-методичний підхід до формування ринкового попиту (2014)
Жаворонкова Г. В. - Економічна інтеграція авіабудівних підприємств в умовах моделі відкритої галузі: особливості і форми, Янчук М. Б. (2014)
Школенко О. Б. - Покращення інвестиційного клімату – основний пріоритет розвитку та підтримки вітчизняних товаровиробників в Україні (2014)
Лопатюк Р. І. - Вплив інновацій на формування конкурентоспроможності підприємства, Транченко Л. В., Транченко О. М. (2014)
Романець І. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління технологічними парками в Україні (2014)
Задорожнюк Н. О. - Особливості проведення стратегічного аналізу банківського сектору на прикладі ПАТ "Промінвестбанк", Васильченко К. О. (2014)
Юрчишена Л. В. - Формування власного капіталу комерційного банку, Майструк О. В. (2014)
Тимрієнко І. Ю. - Система обліково-інформаційного забезпечення процесів поводження з відходами при виробництві метало пластикових конструкцій (2014)
Корнєєв М. В. - Фінансіалізація і конвергентні процеси в реальному та фінансовому секторах економіки (2014)
Криленко В. І. - Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в Україні (2014)
Добрянська Н. А. - Фактори впливу на трудовий потенціал села, Попович В. В., Нікіфорчук А. А. (2014)
Павлюк К. В. - Тенденції фінансування охорони здоров’я у зарубіжних країнах (2014)
Клівіденко Л. М. - Фінансування соціального захисту населення України: джерела, форми та методи (2014)
Реферати наукових статей журналу "Регіональна бізнес-економіка та управління” (2014)
До відома авторів (2014)
Содержание (2016)
Вступление (2016)
Kavokin A. - Bosonic lasers: The state of the art, Liew Timothy C. H., Schneider Ch., Höfling S. (2016)
Moskalenko S. A. - Exciton–polariton laser, Tiginyanu I. M. (2016)
Горбунов А. В. - Когерентность конденсата Бозе–Эйнштейна диполярных экситонов в GaAs/AlGaAs гетероструктуре, Тимофеев В. Б. (2016)
Rumyantsev V. V. - Polaritons in a nonideal array of ultracold quantum dots, Fedorov S. A., Gumennyk K. V. (2016)
Maradudin A. A. - Rayleigh and Wood anomalies in the diffraction of acoustic waves from the periodically corrugated surface of an elastic medium, Simonsen I. (2016)
Tolpygo S. K. - Superconductor digital electronics: scalability and energy efficiency issues (2016)
Прихна Т. А. - Формирование наноструктуры материалов на основе диборида магния с высокими значениями сверхпроводящих характеристик, Шаповалов А. П., Гречнев Г. Е., Бутько В. Г., Гусев А. А., Козырев А. В., Белоголовский М. А., Мощиль В. Е., Свердун В. Б. (2016)
Tokatly I. V. - Spin dephasing in pseudomagnetic fields: susceptibility and geometry, Sherman E. Ya. (2016)
Еременко В. В. - Роль акустических фононов в отрицательном тепловом расширении слоистых структур и нанотрубок на их основе, Сиренко А. Ф., Сиренко В. А., Долбин А. В., Господарев И. А., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б., Бондарь И. С., Минакова К. А. (2016)
Троицкая Е. П. - Многочастичное взаимодействие и деформация электронных оболочек атомов в динамике решетки сжатых атомарных криокристаллов, Горбенко Е. Е., Пилипенко Е. А. (2016)
Бутько В. Г. - Инкапсулирование углеродных нанотрубок типа "кресло" цепочкой атомов Fe "зигзаг", Гусев А. А., Шевцова Т. Н., Пашкевич Ю. Г. (2016)
Шатерник В. Е. - Туннелирование через локализованные барьерные состояния в сверхпроводниковых гетероструктурах, Шаповалов А. П., Суворов А. В., Скорик Н. А., Белоголовский М. А. (2016)
Аджиаблаева Э. О. - Профессиональная ориентация как средство повышения эффективности обучения английскому языку (2010)
Бєкірова Л. Е. - Cпецкурс "Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій" (2010)
Тен Е. П. - Методика использования мультимедийных технологий в преподавании курса "Профессиональная педагогика" (2010)
Павлов Е. А. - Характеристическое свойство пространства Лебега в классе симметричных пространств (2010)
Павлов Е. А. - Об одном подходе к изложению темы: "Определители, их свойства и вычисление", Омельченко Е. А. (2010)
Умеров Р. А. - Новые аспекты применения IT-рычагов (доктрин, моделей, инструментов)в противодействии глобальным угрозам, Россодивита А., Труфанов А. И. (2010)
Абибуллаева Д. И. - Деятельность крымскотатарских уездных предводителей дворянства Таврической губернии (2010)
Асанова У. К. - Илья Николаевич Бороздин в исследованиях этнографии и культуры крымских татар в 20-е годы ХХ века (2010)
Королева Л. И. - О материалах по истории картографии из архива А. Л. Бертье-Делагарда (2010)
Потапенков А. В. - Проблема человека в творчестве Ф. М. Достоевского (2010)
Эмиров Р. С. - Крымское ханство и Османская империя: к вопросу об особенностях внешнеполитических контактов (2010)
Керимов И. А. - Исвеч (Швеция) архивлеринде Къырым ханлыгъы иле багълы базы весикъалар (2010)
Керимов И. А. - "Илери" дергиси мундериджат итибарыле (1926–1930) (2010)
Асанов Б. И. - Определение места борьбы "Куреш" в классификации видов спортивной и национальной борьбы, Чолаков О. Дж., Ягьяев С. А. (2010)
Асанов Б. И. - Современные программы гимнастических упражнений для студентов при нарушениях осанки и сколиозах, Эбубекиров Ф. С. (2010)
Найдич С. И. - Исследование компенсаторных реакций виндсерфингиста во время плавания на парусной доске (2010)
Титул, зміст (2016)
Гінчук Л. І. - Теоретичні засади забезпечення якості інформації державного статистичного спостереження за адміністративними правопорушеннями (2016)
Пашковська А. Ю. - Організація та методика проведення моніторингу середньої освіти в Україні (2016)
Саліхова О. Б. - Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних старт-апів України, Курченко О. О. (2016)
Каменська Т. О. - Математико-статистичні методи оцінки в аудиті (2016)
Корень Н. В. - Міжбюджетні відносини в умовах бюджетної децентралізації в Україні (2016)
Пальян 3. О. - Статистичне оцінювання сучасних демографічних втрат в Україні (2016)
Бараник З. П. - Чинники впливу на стан та розвиток трудового потенціалу України: статистичний аспект, Карабанова О. В. (2016)
Ільїч Л. М. - Формування сукупного попиту на робочу силу в контексті структурних трансформацій національної економіки (2016)
Щурик М. В. - Взаємодія суспільства та природи: суперечності та шляхи їх подолання (2016)
Коляда А. Л. - Аналіз сучасного стану м’ясопереробної галузі України (2016)
Аббасова С. А. - Учетно-аналитическое обеспечение управления организацией (2016)
Яцунська О. С. - Облікова політика суб’єкта господарювання щодо об’єктів основних засобів у контексті імплементації МСФЗ (2016)
Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика” 2016 p.: учасники та результати (2016)
Ювілеї (2016)
Хроніка (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2016)
Відомості про видавця (2016)
Головач И. Ю. - Реализация принципа индивидуализации лечения пациентов с стеопорозом при специфических клинических сценариях (2015)
Попов О. С. - Дослідження впливу "Диклокору" на ультраструктуру хряща щурів із системним стероїдним артрозом, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Шаламай А. С. (2015)
Лукьянчук Е. - Комплексный подход к лечению при боли в шейном отделе позвоночника (2015)
Курята О. В. - Ризик розвитку та особливості нефропатії у хворих на системну склеродермію, Лисунець Т. К., Караванська І. Л., Семенов В. В. (2015)
Шуба Н. М. - Опыт применения монотерапии тоцилизумабом и метилпреднизолоном у больных ревматоидным артритом (клинические случаи), Воронова Т.Д., Сугак О. И . (2015)
Рекалов Д. Г. - Баланс между пользой и риском в терапии при ревматоидном артрите, Кулинич А. В., Кравченко В. И., Прыткова А. В., Бринер И. А., Данюк И. А. (2015)
Джус М. Б. - Проблема передачі хворого на ювенільний ревматоїдний артрит від дитячого до дорослого ревматолога (2015)
Перебетюк Л. С. - Поширеність та клінічні особливості фіброміалгії за критеріями ACR1990, MACR2010 та шкалою SIQR в українській когорті хворих на ревматоїдний артрит, Станіславчук М. А. (2015)
Лукьянчук Е. - Влияние альфакальцидола на снижение риска падений у женщин с постменопаузальным остеопорозом (2015)
Силантьева Т. С. - Подагра в практике врача-интерниста, Казимирко В. К., Козак И. А., Иваницкая Л. Н., Дубкова А. Г., Кутовой В. В. (2015)
Шелепко С. - Рациональный выбор антигиперурикемической терапии (2015)
Синяченко О. В. - Гломерулонефрит при геморрагическом васкулите, Бевзенко Т. Б., Ермолаева М. В., Дядык Е. А. (2015)
Бевзенко Т. Б. - Артериальная гипертензия при системном васкулите, Головач И. Ю., Ермолаева М. В., Седая Л. В., Синяченко О. В. (2015)
Шевчук С. В. - Поліморфізм гена 5,10-метилентетрагідрофолатредуктази С677Т у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом, зв’язок із гіпергомоцистеїнемією, вітамінною недостатністю та ураженням судин, Кувікова І. П. (2015)
Сухоребська М. Я. - Клінічні особливості перебігу та оптимізація лікування остеоартрозу в поєднанні з абдомінальним ожирінням, Яцишин Р. І. (2015)
Тези наукових доповідей. VI Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України "Стандартизовані підходи до діагностики та лікування ревматичних хвороб" (2015)
Степаненко М. - Гуманістичний потенціал спадщини Антона Макаренка і пріоритети вітчизняної педагогічної освіти (2013)
Мирошниченко В. - Ідеї А. Макаренка і сучасна профільна освіта (2013)
Kuzminsky A. - Nurturing a sense of self-sufficiency in a young man in Anton Makarenko’s practice and theory (2013)
Кораблёва Т. - Некоторые итоги гуманитарной экспертизы этикопедагогических позиций А. С. Макаренко (2013)
Гриценко Л. - Восхождение к свободе как ведущая идея воспитания А. С. Макаренко (2013)
Євтух М. - Концептуальні пошуки сучасного російського макаренкознавства (2013)
Гриньова М. - До проблеми формування творчих здібностей обдарованих школярів (2013)
Меттини Э. - Коллективная личность в трудах А. С. Макаренко (2013)
Radul V. - The Development of socio-professional environment of a would-be teacher (2013)
Savchenko E. - Pedagogical heritage of A. S. Makarenko and professional teacher formation (2013)
Bida O. - Janusz Korczak, Anton Makarenko, Olexandr Zaharenko – knights of humane pedagogy, Prokopenko L. (2013)
Десятов Т. - Педагогічна діяльність і науково-теоретична спадщина А. С. Макаренка (2013)
Ільченко В. - Ідеї А. С. Макаренка в світлі засад освітньої моделі "довкілля" як варіанта освіти для сталого розвитку, Гуз К. (2013)
Біда А. - Особливості форм організації навчання обдарованих дітей у США (2013)
Білик Н. - Свобода творчості в поглядах А. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя (2013)
Большакова М. - Роль интерактивного обучения в развитии коммуникативных способностей будущих переводчиков (2013)
Бурсова С. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в контексті педагогічної підтримки дітей раннього віку (2013)
Випасняк А. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка: виклики сучасності та актуальність у соціокультурній сфері суспільства (2013)
Vladymyrova V. - Moral and legal education in pedagogical heritage of A. S. Makarenko (2013)
Волик Л. - Інноваційне навчання студентів педагогічних вишів: тезаурус, обриси, приклади (2013)
Гавриленко О. - Розвиток особистісних якостей студента у процесі застосування ІКТ (2013)
Галігузова А. - Педагогічне спілкування із старшокласниками у науковій спадщині А. С. Макаренка (2013)
Гапон С. - Особливості контролю знань студентів при вивченні ботаніки, систематики рослин (2013)
Гомеля Н. - Психолого-педагогічні умови розвитку особистісних якостей майбутніх педагогів професійного навчання в контексті гуманістичних ідей А. С. Макаренка (2013)
Данькевич В. - Виховний аспект самоврядування через призму ідей А. С. Макаренка (2013)
Derkach L. - Psychological aspects of A. S. Makarenko’s findings through salyutogenetic theory, Ivolzhatova A. (2013)
Долгопол О. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців сфери ресторанного обслуговування (2013)
Драч І. - Зміст та структура ключових компетентностей майбутнього викладача вищої школи (2013)
Жамардій В. - Критерії та рівні формування спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу (2013)
Жданова-Неділько О. - Формування педагогічної майстерності як стратегія викладання педагогічних дисциплін у вищій школі (2013)
Желан А. - Знайомство майбутніх учителів початкових класів з ідеями А. С. Макаренка під час навчання у ВНЗ (2013)
Жукова О. - Ігри-традиції як складова педагогічної системи А. С. Макаренка (2013)
Казанжі І. - А. С. Макаренко про сутність виховного процесу та особистість вихователя (2013)
Калагурка Х. - Федір Науменко – ініціатор макаренкознавчих досліджень у Львівському університеті (2013)
Калюжна Ю. - Психологічні аспекти професійної орієнтації шкільної молоді у світлі педагогічного досвіду А. С. Макаренка (2013)
Каменев Д. - Історія становлення і розвитку студентського самоврядування в Росії, Романович С. (2013)
Карапузова Н. - Виховний потенціал системи шкільного колегіального самоврядування в світлі педагогічних ідей В. А. Євтушевського, Процай Л. (2013)
Кращенко Ю. - Когнітивний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2013)
Кривошеева Г. - Проблема професійного довголіття майбутніх педагогів у контексті педагогічної спадщини Антона Семеновича Макаренка (2013)
Крук М. - Особливості фізичного виховання дітей та підлітків у педагогічній діяльності А. Макаренка (2013)
Крутенко О. - Розвиток ідей А. С. Макаренка у педагогічній спадщині О. А. Захаренка (2013)
Кудлач-Мельник В. - Перші філософські та релігійні спроби осмислення громадянського суспільства (2013)
Куліш С. - Підготовка педагогів у Харківському університеті в 60-х – 80-х рр. ХІХ ст. (2013)
Луценко Г. - Становлення і розвиток фізико-математичної освіти у вищих навчальних закладах України в ХХ-XXI ст. (2013)
Матвієнко Ю. - Характеристика системи студентського самоврядування як середовища виховання соціально активної особистості майбутнього вчителя (2013)
Мельник А. - Організація інтегрованих бінарних занять з іноземної мови професійного спрямування та профільного предмета (2013)
Мироненко Л. - Урахування вікових особливостей учнів у курсі "Соціально-економічна географія" (2013)
Мозговий В. - Аксіологічні аспекти режисури педагогічної дії (2013)
Мрук М. - Проблеми формування вчителів технологій у світлі науково-педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2013)
Мурована Н. - Креативні засади інноваційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Наточій А. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в організації виховного процесу у сучасних загальноосвітніх школах-інтернатах України (2013)
Наумов Б. - Педагогическая теория и практика воспитания в наследии А. С. Макаренко (2013)
Никитин А. - Сравнение курса математики с точки зрения эпистемодидактического представления для различных уровней обучения, Никитина А. (2013)
Оніпко В. - Організація дослідницько-пошукової діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін у підготовці ло професійної діяльності у профільній школі (2013)
Пахомова Н. - Інтеграція як провідна тенденція розвитку суспільства та освіти: історико-педагогічний аспект (2013)
Петренко Л. - Сучасні тенденції модифікацій педагогічних технологій в освіті дорослих (2013)
Полторак Л. - Роль методів арт-терапії у професійній діяльності соціальних працівників (2013)
Полякова О. - Аксіологічні основи соціально-педагогічної роботи А. С. Макаренка з неповнолітніми правопорушниками, Козлова О. (2013)
Попов О. - Соціально-педагогічна робота з молодими правопорушниками в Німеччині (2013)
Пушкар Т. - Моделювання як теоретичний метод розробки педагогічної технології підготовки вчителів філологічного профілю. Підходи А. С. Макаренка до використання педагогічного моделювання (2013)
Пшенична Л. - Особливості розвитку системи вищої освіти України в контексті формування суспільства знань (2013)
Ренькас Б. - Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах профільного навчання (2013)
Рожнова Т. - Критерії та показники оцінювання результативності управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій (2013)
Сараєва О. - Погляди А. Макаренка на формування дитячого колективу в світлі сучасних підходів (2013)
Сас Н. - Використання проектної організації навчального процесу та управління діяльністю вищих навчальних закладів (2013)
Сень О. - Ідеї А. С. Макаренка в контексті пріоритетів освіти Полтавського району (2013)
Скорик Ю. - Психофізичне вигорання педагога вищої школи як наслідок впливу професійних стресів (2013)
Скрипай Т. - Емоційно-вольова культура – важлива умова професійного становлення майбутніх учителів початкових класів (2013)
Слятіна І. - Взаємодія школи і сім’ї в естетичному вихованні підлітків (2013)
Соколовська О. - Формування ціннісних орієнтирів майбутніх вихователів на засадах педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2013)
Терещук А. - Загальні принципи проектної діяльності учнів старшої школи у процесі вивчення курсу "Технології" (2013)
Ткаченко К. - А. С. Макаренко про підготовку вихованців до життя і сучасність (2013)
Шпаківська О. - Організація студентського самоврядування у практиці роботи вітчизняних та закордонних ВНЗ (2013)
Щербак О. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в світлі сучасних підходів до підготовки педагогів професійної школи (2013)
Якименко С. - А. С. Макаренко про колектив та його вплив на виховання особистості (2013)
Коваленко В. М. - Проект Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам із ревматоїдним артритом, Шуба Н. М., Борткевич О. П., Гарміш О.О. (2013)
Головач И. Ю. - Новая цель таргетной терапии остеопороза — ингибитор RANKL деносумаб (2013)
Kovalenko V. M. - Protein oxidative modification and bone erosions in patients with early rheumatoid arthritis: what’s in common?, Rekalov D. G., Kras’ko M. P. (2013)
Силантьева Т. С. - Флурбипрофен при лечении остеоартроза, Иванова Г. П., Костюченко Т. М., Полудненко М. Ф., Цуцарина Е.П. (2013)
Синяченко О. В. - Гендерно-возрастные особенности течения гонартроза, Ермолаева М. В., Ютовец Т. С., Головкина Е. С. (2013)
Терапия при постменопаузальном остеопорозе: кратчайший путь к цели — двойное воздействие (2013)
Sukhorebska M. Ya. - Osteoarthritis and metabolic syndrome: a current view of the problem, Yatsyshyn R. I., Delva Yu. V., Sandurska Ya. V., Oliynyk O. I. (2013)
Лукьянчук Е. - Опыт применения нимесулида для купирования болевого синдрома при подагрическом артрите (2013)
Проценко Г. О. - Застосування фібратів у хворих на остеоартрит із супутньою дисліпідемією, Іванова К. А. (2013)
Goes M. C. - Моніторинг небажаних явищ на фоні терапії глюкокортикоїдами у низьких дозах: рекомендації EULAR для проведення клінічних досліджень і повсякденної практики, Jacobs J. W. G., Boers M., Andrews T., Blom-Bakkers M. A. M., Buttgereit F., Caeyers N., Cutolo M., Da Silva J. A. P., Guillevin L., Kirwan J. R., Rovensky J., Severijns G., Webber S., Westhovens R., Bijlsma J. W. J. (2013)
Оценка эффективности алендроновой кислоты при лечении остеопороза (2013)
Рижик В. М. - Можливості променевих методів діагностики у верифікації раннього ревматоїдного артриту, Вершиніна Д. В., Михальченко О. М., Дудій П. Ф., Головач І. Ю. (2013)
Коломиец В. В. - Значение дислипидемии в патогенезе остеоартроза в сочетании с эссенциальной гипертензией, Рогачева Т. А. (2013)
Особенности фармакотерапии у пациентов с подагрой с применением пробенецида (2013)
Головач И. Ю. - Активные метаболиты витамина d в лечении различных форм остеопороза (2013)
Манищенкова Ю. А. - Особенности диагностики болезни Бехчета, Коломиец В. И., Некрасова Н. Б., Вертий О. А., Корниенко В. В. (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Лукин А. Е. - Эксплозивные брекчии – литогеодинамический индикатор начальной стадии соляного диапиризма, Гончаров Г. Г. (2015)
Maslun N. V. - Detailed stratification and correlation of foraminifera paleogene deposits of Ukraine, Mintuzova L. G., Hnylko S. R. (2015)
Жабіна Н. М. - Палеогеографія та умови седиментації території Українського Передкарпаття в оксфорді–валанжині, Анікеєва О. В. (2015)
Зосимович В. Ю. - К стратиграфии палеогеновых отложений Каневского Приднепровья, Рябоконь Т. С., Цыба Н. Н., Шевченко Т. В. (2015)
Вернигорова Ю. В. - Критерии стратиграфического расчленения конкских отложений Восточного Паратетиса по моллюскам и фораминиферам (2015)
Осьмачко Л. С. - О взаимозависимости р,t-параметров и степени структурно-вещественных преобразований для фрагмента Днестровско-Бугского мегаблока Украинского щита, Вильковский В. А., Касьяненко Е. О., Вишневский А. А. (2015)
Багрій І. Д. - Першочерговість освоєння нетрадиційних джерел вуглеводнів Волино-Поділля, Чепіль В. П., Довбиш Н. С. (2015)
Лялько В. І. - Гіперспектральні індекси для розрізнення нафтонасичених грунтів за даними дистанційного спектрометрування, Шпортюк З. М., Сибірцева О. М., Дугін С. С. (2015)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся минералог и кристаллохимик Александр Сергеевич Поваренных (К 100-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов М. М. - Професор Лазько Євген Михайлович – видатний геолог-докембрист (До 100-річчя від дня народження) (2015)
Шаталов Н. Н. - Вклад академика Николая Пантелеймоновича Семененко в минерально-сырьевую базу Украины (К 110-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геолог, стратиграф, палеоботаник Африкан Николаевич Криштофович (К 130-летию со дня рождения) (2015)
Височанський Іларіон Володимирович (До 80-річчя від дня народження) (2015)
Андреєва-Григорович Аїда Сергіївна (До 80-річчя від дня народження) (2015)
Гожик П. Ф. - Памяти Возгрина Бориса Дмитриевича, Великанов В. А., Сиренко Е. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Тарельник В. Б. - Повышение качества ответственных деталей машин технологиями на базе электроэрозионного легирования, Думанчук М. Ю. (2015)
Горовий С. О. - Коефіцієнт корисної дії турбонасосного агрегата з авторозвантажуванням (2015)
Дзюба А. В. - Влияние температуры на энергию связи атомов олова (2015)
Коноплянченко Е. В. - Определение зависимости параметров шероховатости поверхности от технологических режимов электроэрозионного легирования, Яременко В. П., Герасименко В. А. (2015)
Павленко І. В. - Забезпечення умов стійкості заготовки у верстатному пристрої зі схемою базування за трьома площинами, Іванов В. О. (2015)
Скоркін А. О. - Модель зміни станів при моделюванні роботи системи складання машинобудівного виробу, Кондратюк О. Л., Малініна Ю. В. (2015)
Голуб Г. А. - Вибір моделі для оцінки гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем, Кухарець С. М. (2015)
Зубко В. М. - Дослідження впливу розміщення зерна озимої пшениці на енергію проростання рослини, Кузіна Т. В. (2015)
Саржанов О. А. - Обгрунтування складу машинних агрегатів для виконання механізованих технологічних процесів у рослинництві на основі сучасних технічних засобів, Таценко О. В. (2015)
Ярошенко П. М. - Диференційні рівняння руху комбінованого МТА (2015)
Сердюк В. В. - Визначення витрат енергії на процес дроблення зерна, Руденко В. А. (2015)
Комков В. М. - Економічна ефективність виробництва молока в умовах механізації малих молочних ферм , Лисенко В. М. (2015)
Лисенко В. М. - Аналіз процесів використання відходів АПК України в контексті сталого розвитку регіонів, Гімпель В. В., Ніконорова В. М. (2015)
Лисенко В. М. - Порівняння ефективності роботи теплообмінників-нагрівачів при якісному і кількісному регулюванні в опалювальній системі, Сіренко В. Ф., Чепіжний А. В. (2015)
Семірненко С. Л. - Сушка паливних брикетів із соломи за рахунок використання їх власного тепла, Семірненко Ю. І., Саржанов О. А. (2015)
Семірненко Ю. І. - Удосконалення процесу сушки паливних брикетів із соломи (2015)
Сіренко В. Ф. - Розрахунки та обгрунтування вибору теплообмінних апаратів з використанням приведених параметрів (2015)
Шандиба О. Б. - Оцінка ризику забруднення водойм рухомими компонентами мінеральних добрив та пестицидів, Шпетний Д. М., Семерня О. В., Верещака І. В. (2015)
Shandyba A. B. - Rational Water Consumption Under Multistage Washing, Shpetny D. N. (2015)
Думанчук М. Ю. - Вдосконалення принципів проектування технологічних процесів на базі модульної технології (2015)
Лысенко В. Н. - Применение вращающейся системы отсчета к теории асинхронного двигателя, Савойский А. Ю. (2015)
Руденко В. П. - Вимоги та відмінності нової версії міжнародних стандартів якості (2015)
Бондарев С. Г. - Математичне моделювання технологічних потоків при складанні прямобічних шліцьових з’єднань в автоматичному режимі, Рясна О. В. (2015)
Захаров М. М. - Дослідження точності складання багатопозиційних технологічних систем металообробки різанням при реінжиніринзі, Захарова О. І. (2015)
Юнда А. М. - Практичне використання методу генетичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера в геоінформаційних системах, Жигулін І. В., Петров С. О., Руденко Р. О. (2015)
Кузема О. С. - Еволюція і сучасні досягнення мас-спектрометрії, Кузема П. О. (2015)
Панченко Б. Е. - О получении точных альтернативных временных отрезков коммутации дискретно-периодических сигналов, Печенюк Д. А. (2015)
Верещака С. М. - Термоупругое напряженное состояние стеклопластиковой трубы в зонесоединения с металлическим фланцем, Дейнека А. В., Данильцев В. В., Верещака И. В. (2015)
Верещака С. М. - Конструкційна міцність витяжної труби з композиційного матеріалу від дії вітрового навантаження, Жигилій Д. О., Данильцев В. В., Верещака І. В. (2015)
Некислих К. М. - Рівновага пружного клина зі скінченною тріщиною при вершині, Баталова А. Б. (2015)
Бондарев С. Г. - Концептуальний напрямок проектування прецизійних металорізальних верстатів, Ребрій А. М., Рибенко І. О., Рясна О. В. (2015)
Пилипака С. Ф. - Теорія складного руху матеріальної точки на площині. Абсолютне прискорення. Задачі на динаміку точки, Чепіжний А. В. (2015)
Дубинин Е. А. - Влияние подвески шарнирно-сочлененных средств транспорта на параметры устойчивости положения, Полянский А.С. (2015)
Подригало М. А. - Новый методический подход к определению нормальных реакций на осях автомобиля, Гецович Е. М., Байцур М. В., Шелудченко В. В. (2015)
Степанов О. В. - Правове регулювання безпеки транспорту (2015)
Содержание (2016)
Шевченко Ю. Н. - Пространственные задачи термовязкопластичности: фокус на украинские исследования (обзор), Савченко В. Г. (2016)
Хорошун Л. П. - О деформировании и кратковременной повреждаемости однонаправленного волокнистого физически нелинейного композита (2016)
Рущицкий Я. Я. - Один приближенный метод анализа одиночных волн в нелинейно упругих материалах, Юрчук В. Н. (2016)
Семенюк Н. П. - Об устойчивости и закритическом поведении ортотропных цилиндрических оболочек с локальными прогибами, Жукова Н. Б. (2016)
Голинько С. И. - Влияние структуры сил на устойчивость гироскопических механических систем с импульсным воздействием, Слынько В. И. (2016)
Погребняк А. Д. - К решению задач усталости при двухосном комбинированном симметричном и асимметричном циклическом нагружениях (2016)
Никитина Н. В. - Бифуркационные процессы в одной физической модели, Сидорец В. Н. (2016)
Августин Р. Р. - Моделювання взаємовпливів розвитку соціально-економічного середовища та тіньового сектора економіки (2014)
Брязкало А. Є. - Місце комунальної власності у формуванні фінансових ресурсів місцевих органів влади (2014)
Лащак В. В. - Модернізація системи захисту прав споживачів та стабілізації цін в Україні, Крушницький Р. М. (2014)
Мельниченко С. І. - Державне фінансове регулювання як інструмент економічного розвитку (2014)
Петренко І. П. - Фіскально-бюджетні важелі активізації інвестиційного процесу в Україні (2014)
Пітик О. Я. - Причини розвитку фінансових кризових явищ у країнах Європи (2014)
Сідуняк О. В. - Державно-приватне партнерство у соціальній сфері: механізм узгодження інтересів держави, бізнесу і суспільства (2014)
Тимоць М. В. - Державне регулювання залучення інвестицій у відтворювальний процес земельних ресурсів аграрного сектора (2014)
Школа І. М. - Соціально-економічні індикатори розвитку технологічної сингулярності в Україні, Лабінська Г. В., Шевчук А. В. (2014)
Благун І. С. - Концептуальні основи формування територіальної рекреаційної системи, Гонак І. М. (2014)
Вдовічен А. А. - Рекомендації щодо подолання проблем диспропорційного соціально-економічного розвитку регіонів України (2014)
Дмитришин Л. І. - Методичні основи дослідження факторів конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіонах, Павлюк Т. Д. (2014)
Круглянко А. В. - Тенденції розвитку економіки Чернівецької області у кризовий період (2014)
Беляк Т. О. - Корпоративна культура: доцільність якісних змін з урахуванням пріоритетів інноваційного розвитку (2014)
Головачук Т. І. - Стратегічна гнучкість торговельного підприємства: проблеми та шляхи розв’язання, Білоус А. Я. (2014)
Гомба Л. А. - До питання удосконалення системи управління торговельним підприємством, Смірнова А. О. (2014)
Кочетигова Т. В. - Аналіз підходів до оцінки ефективності процесів злиттів та поглинань (2014)
Вардеванян В. А. - Приховані можливості класичних рекламних засобів у формуванні іміджу підприємства (2014)
Вдовічена О. Г. - Роль франчайзингу у формуванні вітчизняного бізнес-середовища (2014)
Чаплінський Ю. Б. - Маркетингові складові формування купівельної поведінки споживачів, Нікульча В. А. (2014)
Ілащук С. А. - Теоретико-методологічні аспекти фінансового контролю казначейської служби (2014)
Тарасюк М. В. - Фінансова політика забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Шевченко С. О. - Бюджетне відшкодування ПДВ: основні проблеми та шляхи їх вирішення, Жукевич О. М. (2014)
Лучик С. Д. - Особливості автоматизації обліку витрат виробництва (2014)
Маначинська Ю. А. - Облікові аспекти відображення плати за сервісне обслуговування в готелях (2014)
Романчук А. Л. - Фундаментальний та технічний напрями аналізу в системі управління фінансовими інвестиціями (2014)
Верстяк О. М. - Економіко-математичне моделювання експортного потенціалу базових галузей промисловості України у процесі міжнародної економічної інтеграції (2014)
Нилова Е. Е. - Методы экономико-математического моделирования, применяемые в процессе анализа экономического потенциала потребительской кооперации (2014)
Фільо М. М. - Моделювання інституційних факторів виникнення податкових втрат (2014)
Багрій К. Л. - Особливості використання internet-технологій у навчальному процесі в сучасних умовах (2014)
Буняк Н. М. - Особливості комерціалізації наукових розробок ВНЗ України (2014)
Титул, зміст (2016)
Симак Д. - Інтелектуалізація української освіти на етапі технологізації суспільства (2016)
Шкабаріна М. - Дослідження педагогічної креативності у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці (2016)
Яблочнікова І. - Організаційні аспекти підготовки магістрів-фінансистів у Республіці Кіпр (2016)
Васильченко Л. - Причина змін освітньої системи: протиріччя соціально-економічного розвитку (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського