Загоскина Н. В. - Действие ионов кадмия на культуру in vitro чайного растения (Camellia sinensis L.), Зубова М. Ю., Нечаева Т. Л., Живухина Е. А. (2015)
Карпец Ю. В. - Влияние нитропруссида натрия на пигментный комплекс листьев и продуктивность проса в неблагоприятных условиях, Колупаев Ю. Е., Швиденко Н. В., Ястреб Т. О. (2015)
Катышева Н. Б. - Динамика содержания пролина в узлах кущения озимых зерновых культур в течение осенне-весеннего периода, Поморцев А. В., Дорофеев Н. В., Пешкова А. А., Рудиковская Е. Г. (2015)
Луговая А. А. - Влияние жасмоновой кислоты на продуктивность растений ячменя и их устойчивость к засухе и грибным инфекциям, Карпец Ю. В., Григоренко Д. А., Коломоец Б. А., Обозный А. И., Мирошниченко Н. Н., Колупаев Ю. Е. (2015)
Сахно Л. О. - Антиоксидантна активність листків біотехнологічного ріпаку (Brassica napus L.) зі стійкістю до гербіцидів на основі гліфосату і глюфозинату, Листван К. В., Кучук М. В. (2015)
Солоденко А. Є. - Маркери гена AHAS1 для використання в селекції соняшнику на стійкість до гербіцидів, Файт В. І. (2015)
Пикало C. В. - Стійкість до абіотичних стресорів рослин R1 тритикале, отриманих шляхом клітинної селекції, Дубровна О. В. (2015)
Твердохлеб Е. В. - Изменчивость признаков культурной однозернянки Triticum monococcum и T. sinskajae A. Filat. et Kurk. (2015)
Колчанова О. В. - Особливості введення в культуру in vitro представників роду Corylus, Обозний О. І. (2015)
Чипиляк Т. Ф. - Онтоморфогенез видів роду Hemerocallis L. при інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України (2015)
Козеко Л. Є. - Фенотипічна пластичність рослин у природних умовах і за впливу антропогенних факторів. Рецензія на монографії: О. М. Недуха "Гетерофілія у рослин"; О. М. Недуха "Клітинні оболонки рослин та фактори середовища" (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Rules for authors (2015)
Зміст вип. 1-2 (2015)
Предборський В. А. - Архаїзація власності: консервації процесів розвитку в інституційній сфері (2014)
Баліцька В. В. - Корпоративний борг: оцінка впливу на базу оподаткування прибутку та створення резервів, Короткевич О. В. (2014)
Чорнодід І. С. - Світовий досвід соціалізації економіки та можливості для України (2014)
Сніжко О. В. - Фонди суверенного багатства в управлінні державними активами (2014)
Тимошенко О. В. - Теоретичні підходи до формування сутності поняття "економічна безпека" (2014)
Баженова О. В. - Аналіз підходів до оцінювання зовнішньої стійкості економіки (2014)
Лукановська І. Р. - Теоретичне обґрунтування місця податкової безпеки в системі фінансової безпеки України (2014)
Масина О. П. - Аналіз процесу реструктуризації синдикованих кредитів в умовах фінансово-економічної нестабільності (2014)
Макогон І. І. - Напрями удосконалення механізму управління державним сектором (2014)
Мамалига О. О. - Нові форми маркетингових комунікацій в системі заходів економічної дипломатії (2014)
Семененко Т. М. - Фінансова нестабільність як об’єкт наукового дослідження (2014)
Череп А. В. - Фактори інноваційного розвитку підприємств України, Урусова З. П., Урусов А. А. (2014)
Циганюк А. В. - Напрями вдосконалення інвестиційних процесів в АПК (2014)
Піріашвілі О. Б. - Територіальна диференціація інвестиційної діяльності в Україні в контексті стратегічного розвитку (2014)
Квасова О. П. - Державне регулювання інвестиційної діяльності банків на основі тенденцій розвитку фондового ринку (2014)
Бойко О. М. - Особливості механізмів стимулювання розвитку індустріальних парків в Україні (2014)
Стаднік Є. О. - Використання логістики в управлінні лізинговими проектами (2014)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу на основі інтеграційної взаємодії (2014)
Онищенко В. О. - Сутність та значення запровадження принципів екологічно орієнтованого розвитку, Брижань І. А. (2014)
Буряк Л. Д. - Оцінка ефективності використання основних засобів суб’єктів малого підприємництва, Павліковський А. М., Кремпова Н. Л. (2014)
Веклич О. О. - Екологічній індустріалізації та національному сектору екологічних товарів і послуг – особливу увагу при розробці "Концепції державної політики розвитку "зеленої" економіки до 2020 року" (2014)
Бурова Т. А. - Аудит доходів за видами діяльності підприємства (2014)
Соломянюк Н. М. - Планування маркетингових заходів у торгівельних мережах України (2014)
Гончаренко О. Г. - Актуальні питання розробки стратегії управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Бєлова Т. Г. - Методичні підходи щодо формування стратегічного набору підприємства, Крайнюченко О. Ф., Безпалько О. В. (2014)
Любенко Н. М. - Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю підприємства, Герасименко Є. С. (2014)
Тищенко В. М. - Фінансова санація як засіб запобігання банкрутству підприємств (2014)
Чаленко Н. В. - Шляхи забезпечення фінансової стабільності підприємства, Сенченко О. С. (2014)
Кустовська О. В. - До питання ефективності використання капіталу при землекористуванні та землевпорядкуванні, Ключник С. Л. (2014)
Герасимчук Н. А. - Сутність та поняття стратегії ресурсозбереження в аграрній сфері (2014)
Мізюк В. В. - Лібералізація та реалізація концепції гармонізації національних систем організації повітряного руху держав – учасниць СНД, Дубовіцька Я. В. (2014)
Мельник К. В. - Інформаційно-правова основа оцінки фінансового стану підприємства, Шкіра А. М., Шкіра Д. А. (2014)
Нечаєв Ю. В. - Методи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків, Бурдейна Т. І. (2014)
Герасименко Б. О. - Оцінка типу розвитку КЗШВ "Столичний", Закревська Л. М. (2014)
Ковальський М. Р. - Державне управління використанням та охороною земель лісового фонду (2014)
Шуляренко С. М. - Управлінський облік як основа управління підприємствами водного транспорту (2014)
Величко М. В. - Щодо економічних загроз біологічного характеру національній безпеці України на прикладі олійно-жирової галузі, Гончарук Я. М. (2014)
Левченко Ю. Г. - Управління дебіторською заборгованістю за рахунок факторингу (2014)
Мельник В. І. - Використання економічного потенціалу математичної освіти в економіці природокористування на сучасному етапі розвитку ринкових відносин (2014)
Штиль І. В. - Діяльність асоціацій кредитних спілок: світовий досвід та українська практика (2014)
Марусич О. В. - Ідентифікація резервів підвищення ефективності діяльності авіакомпанії в розрізі бізнес-процесів із врахуванням стохастичності ринку авіаперевезень (2014)
Сидоренко Т. М. - Сучасні підходи щодо формування кадрового потенціалу підприємств побутового обслуговування (2014)
Шкурко Є. Л. - Основний методичний інструментарій функціонування контролінгу доходів морських портів України (2014)
Крамаренко Р. М. - Національні та наднаціональні регуляторні механізми розвитку столичних мегаполісів (2014)
Свистун Л. А. - Соціально-економічні проблеми та переваги інтеграції України до Європейського Союзу, Шевченко Л. І. (2014)
Круговий В. В. - Місцевий економічний розвиток (МЕР) та механізми його фінансування (2014)
Шедяков В. Є. - Розвиток виробничої демократії як чинник вдосконалення трудових відносин (2014)
Пічкурова З. В. - Інвестиції в людський капітал як визначальний чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Шахно А. Ю. - Планування розвитку соціально-трудових відносин в умовах формування конкурентоспроможної національної економіки, Чайка О. В. (2014)
Демченко М. В. - Особливості розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Яскрава особистість. До 50-річчя від дня народження Т.М. Бойчука (2016)
Анохіна С. І. - Характеристика змін фібрино- та протеолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів в осліплених щурів (2016)
Білик І. С. - Ліпідний спектр плазми крові хворих на набряковий панкреатит, Іващук С. І. (2016)
Бойчук Т. М. - Реакція РНК нейронів полів гіпокампа щурів з експериментальним цукровим діабетом на ішемічно-реперфузійне пошкодження головного мозку, Ніка О. М. (2016)
Бурденюк І. П. - Синтез та бактерицидна активність нових типів біс-четвертинних амонійних солей, Мислицький В. Ф., Чорноус В. О. (2016)
Бурденюк І. П. - Бактерицидна та протигрибкова активність нових біс-четвертинних амонієвих солей, Мислицький В. Ф., Тащук К. Г., Чорноус В. О. (2016)
Бурденюк І. П. - Бактерицидна активність нових моно- та бісчетвертинних похідних цинхонінової кислоти, Мислицький В. Ф., Ходоровський В. М., Чорноус В. О. (2016)
Vanchuliak O. Ya. - Spectral-selective laser autofluorescent polarimetry of optically anisotropic structures of the myocardium in postmortem diagnosis of acute coronary insufficiency (2016)
Гаврилюк О. І. - Експрес-оцінка антимікробних властивостей нових похідних 2-(1-феніл-3-арил-1Н-піразол-4-іл)бензо(в)хінолін-4-карбонової кислоти, Панасенко Н. В., Дейнека С. Є. (2016)
Гараздюк М. С. - Визначення давності настання смерті шляхом двомірного картографування поляризаційно-неоднорідних зображень полікристалічних плівок ліквору, Бачинський В. Т., Ванчуляк О. Я., Ушенко О. Г. (2016)
Годованець О. І. - Аналіз чинників ризику розвитку захворювань тканин пародонта в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб (2016)
Гуньков С. В. - Дослідження рівня експонування населення України марганцем, Макаров О. О. (2016)
Дідушко О. М. - Діагностика уражень нирок у хворих на первинний гіпотиреоз (2016)
Dmitrenko R. R. - The gingival tissues reaction on hypobaric hypoxia action according to varying duration photoperiod in immature female rats, Khodorovsky G. I., Yasinska O. V. (2016)
Дорубець А. Д. - Загальна імунологічна реактивність організму пацієнтів з малими дефектами зубних рядів (2016)
Дудник В. М. - Діагностичне значення тол-подібних рецеторів 4 у дітей із виразкою дванадцятипалої кишки, Буглова Н. О. (2016)
Кузняк Н. Б. - Особенности формирования внутрикостных каналов с эпителиальной выстилкой в полости носа и рта у человека в филогенезе, Шувалов С. М. (2016)
Левицька С. А. - Інформативність тимпанометрії при діагностуванні ексудативного отиту у дітей, Понич О. М., Сайдаков Д. В., Бельзецька М. І. (2016)
Лозинський Р. Ю. - Значення показників лейкограми для проведення цитогенетичного аналізу крові при мієлофіброзі (2016)
Маценко В. І. - Стан тромбоцитарно-судинного гемостазу у хворих на артеріальну гіпертензію, ожиріння та неалкогольну жирову хворобу печінки, Яринич Ю. М., Сидорчук Л. П., Соколенко А. А., Боднарашек О. І. (2016)
Мислицький В. Ф. - Головні збудники перинатальних інфекцій, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Бурденюк І. П. (2016)
Мислицький В. Ф. - Кількісний показник імунокомпетентних клітин крові дітей, які страждають на постнатальні інфекції, як індткатор системного імунітету, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2016)
Нечитайло О. Ю. - Особливості клінічного профілю пацієнтів із хірургічними ускладненнями цукрового діабету, Коновчук В. М. (2016)
Олешко Т. Б. - Аналіз зв’язку Lys198Asn поліморфних варіантів гена ендотеліну-1 (EDN−1) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі, Свириденко Д. Ю., Гарбузова В. Ю. (2016)
Паньків І. В. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у жінок постменопаузного періоду з первинним гіпотиреозом (2016)
Плегуца І. М. - Зміни факторів і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту хворих на травматичну хворобу (2016)
Романюк О. В. - Соціально - медичні чинники ризику порушень менструального циклу в жінок, що хворіють на туберкульоз легень (2016)
Савка І. Г. - Судово-медичний аналіз особливостей макроскопічної будови довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки, Паливода О. Г., Лисько Є. В. (2016)
Савчук Н. В. - Вплив проведеної реваскуляризації шляхом стентування на показники варіабельності та турбулентності серцевого ритму у хворих на ХСН після перенесеного інфаркту міокарда (2016)
Семененко С. Б. - Патофізіологічні механізми порушень екскреторної функції нирок за умов гіперфункції шишкоподібної залози на фоні блокади синтезу монооксиду нітрогену (2016)
Семчишин М. Г. - Вміст заліза в сироватці крові хворих з черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості мирного часу в гострому і проміжному періодах та у вояків АТО (2016)
Сем’янчук В. Б. - Ефективність небулайзерної терапії під час лікування загострень бронхіальної астми в дітей (2016)
Соколенко М. О. - Вплив алокіну-альфа на клінічний перебіг герпетичної інфекції в імунокомпетентних хворих (2016)
Ступницький М. А. - Зв’язок об’єктивних критеріїв тяжкості травми з показниками оксидативного пошкодження білків та ліпідів у пацієнтів з поєднаною торакальною травмою, Жуков В. І., Горбач Т. В. (2016)
Tashchuk V. K. - Electrocardiographic mistakes between myocardial infarction and non-coronary heart disease – own experience and literature data (2016)
Ткачук С. С. - Порівняльний аналіз паморфологічних наслідків ішемічно-реперфузійного пошкодження неокортекса дорослих і старих щурів, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф., Бойчук Т. І. (2016)
Хухліна О. С. - Особливості функціонального стану товстої кишки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету типу 2, Віщак Н. В. (2016)
Yasinska O. V. - Sex related peculiarities of the adrenal tissue response on the hypobaric hypoxia at the altered duration of photoperiod in immature rats (2016)
Батіг В. М. - Значення вегетативної нервової системи у розвитку та лікуванні стоматологічних захворювань (2016)
Дейнека С. Є. - Вірус Зіка – динаміка поширення, проблемні питання та ризики (2016)
Дмитренко Р. Р. - Деякі психологічні штрихи надання стоматологічної допомоги особам старшого віку, Горицький Я. В., Кушнір О. Л. (2016)
Дмитренко Р. Р. - Гігієнічні засоби для догляду за порожниною рота, Кушнір О. Л., Горицький Я. В. (2016)
Кривчанська М. І. - Порушення обміну мелатоніну в генезі метаболічного синдрому, Пішак В. П., Пішак О. В. (2016)
Левицька С. А. - Сучасні аспекти лікування келоїдних рубців (огляд літератури), Боднар Б. М., Боднар О. Б., Яковець К. І. (2016)
Ляшук Р. П. - Коморбідність цукрового діабету типу 2 та ожиріння (огляд літератури), Ляшук П. М., Марчук Ю. Ф., Сходницький І. В., Мельник Л. М. (2016)
Пастернак Н. І. - Тривожні та депресивні розлади у хворих на артеріальну гіпертензію (огляд літератури), Юрценюк О. С. (2016)
Авраменко А. А. - Случай формирования медиогастральной язвы при переносе тяжести на уровень 5-го этажа 5-ти этажного жилого дома (2016)
Исхаков Ш. А. - Клинический случай эндоваскулярного лечения нестабильной стенокардии у пациентки с симптомной миомой матки, Аляви Б. А., Каюмов Н. У. (2016)
Тащук В. К. - Піквікський синдром, Хребтій Г. І., Злонікова К. М., Меленюк Т. П. (2016)
Лютик М. Д. - До питання щодо оптимізації виховної роботи викладача з іноземними студентами першокурсниками, Луканьова С. М. (2016)
Дейнека С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина 50, Яковець К. І., Перепічка О.В. (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Бірюк Л. Я. - Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя формування професійної компетентності майбутнього викладача (2016)
Ковальчук В. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем (2016)
Нищак І. Д. - Концепція методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Долинний Ю. О. - Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи (2016)
Грицай Н. Б. - Сучасні технології навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології (2016)
Душечкіна Н. Ю. - Дослідження проблеми формування екологічного світогляду студентів у науковій літературі (2016)
Терьохіна Н. О. - Валідація результатів неформальної освіти дорослих у США (2016)
Ткаченко О. Б. - Комунікативний підхід як площина реалізації активних та інтерактивних методів навчання англійської мови у СНАУ (2016)
Журат Ю. В. - Теоретичні та методичні умови формування професійної суб’єктності майбутнього педагога-вихователя у вищому педагогічному навчальному закладі (2016)
Мозуль І. В. - Структура готовності майбутніх учителів початкових класів у контексті сучасних вимог професійної освіти (2016)
Леоненко А. В. - Оптимізація патріотичного виховання молоді в сучасних умовах (2016)
Любивий В. А. - Технологія рейтингування і формування комунікативної компетентності (2016)
Шаповалова О. В. - Упровадження британського досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти (2016)
Довгополова Г. Г. - Концептуальні підходи до розгляду культури школи в сучасній теорії освіти США (2016)
Непомняща Г. І. - Підготовка вчителя до формування в учнів початкових класів умінь розв’язувати сюжетні задачі (2016)
Алексєєва О. Р. - Роль соціокультурного простору освітнього закладу в соціалізації підлітків (2016)
Люленко С. О. - Модель підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальноосвітній школі (2016)
Козак Т. Б. - Упровадження прогресивних ідей професійної підготовки старшокласників в освітньому просторі України (2016)
Стефіна Н. В. - До проблеми творчого розвитку молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2016)
Мішедченко В. В. - Музика в школі як навчальний предмет і урок мистецтва (2016)
Сєрих Л. В. - Багатовекторна модель взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2016)
Аносова А. В. - Культура родинних комунікацій як фактор формування здорової особистості (2016)
Успенська В. М. - Упровадження проектів, спрямованих на здоров’я, в освіті Сумщини (2016)
Тітаренко С. А. - Збереження психічного здоров’я вихователя дошкільного навчального закладу як умова ефективності професійної діяльності (2016)
Павлов Я. В. - Результати експериментальної перевірки ефективності формування готовності правоохоронця до миротворчої діяльності (2016)
Вороніна М. В. - Визначення рівнів розвитку творчих здібностей у майбутніх художників-модельєрів одягу (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Бікус К. М. - Зміна технології зведення будівель для використання резервів несучої здатності пальових фундаментів (2015)
Вергун О. О. - Оцінка вартості "Зеленого" благоустрою території НВК № 131 м. Дніпропетровська, Тимошенко О. А. (2015)
Дадиверина А. В. - Анализ целесообразности использования программных комплексов при управлении временными параметрами проектов реконструкции (2015)
Заяць Є. І. - Математичне моделювання процесу організації зведення висотних багатофункціональних комплексів (2015)
Зезюков Д. М. - Щодо спрощеної методики розрахунку залізобетонних колон рамно-зв'язевого каркасу при одновісьовому вигині за нормами ДБН В.2.6.-98:2006 та EN 1992-1-1, Малий А. М., Марков Д. А. (2015)
Кравчуновська Т. С. - Концептуальні засади обґрунтування організаційно-технологічних рішень будівництва доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст, Броневицький С. П. (2015)
Мартыш А. А. - Управление как дополнительный фактор повышения надежности календарного планирования (2015)
Махінько М. М. - Прогноз довговічності великопанельних житлових будівель серії 1-480 при корозії арматури зв'язків (2015)
Невгомонний Г. У. - Принципи формоутворення високотехнологічних енергоактивних будинків-комплексів (2015)
Седин В. Л. - Натурная оценка взаимодействия основания и сооружения при ударном воздействии на грунт, Бауск Е. А., Загильский В. А. (2015)
Соколов І. А. - Організаційні моделі і механізми інвестування будівництва доступного житла в Україні, Михайлова І. О. (2015)
Ткач Т. В. - Дослідження впливу динаміки зростання цін на розподіл капітальних вкладень при організаційно-технологічному проектуванні (2015)
Тріфонов І. В. - Методика аналізу відповідності портфеля проектів стратегії організації (2015)
Исходные данные (2015)
Голик Л. М. - Новий зимостійкий сорт пшениці м'якої озимої(Triticum aestivum L.) Волошкова (2007)
Сич З. Д. - Успадкування довжини стебла у гарбуза мускатного (Cucurbita moschata (Duch.) Poir.) (2007)
Жемела Г. П. - Прояв поліморфізму запасних білків у сортів пшениці м'якої ярої (Triticum aestivum L.), Юрченко С. О. (2007)
Коломієць Л. А. - Формування адаптивних ознак міжсортовивми гібридами пшениці озимої (Triticum aestivum L.) (2007)
Черемха О. M. - Створення високоврожайного сорту пшениці (Triticum aestivum L.) (2007)
Смиков А. В. - Якість плодів гібридних форм персика (Prunus persika L. Batsch), Лацко Т.Л., Федорова О.О., Лобановскі В.Ф. (2007)
Антюфєєв В. В. - Продуктивність листкового апарату абрикоса (Prunus armeniaka L.) і аличі (Prunus cerasifera Ehrh.) за нетипових метеорологічних умов, Фалькова Г. В., Горіна В. М. (2007)
Булавка Н. В. - Яровизаційна потреба сучасних сортів пшениці м'якої озимої (Tritikum aestivum L.), Голик Л. М. (2007)
Жемела Г. П. - Урожайність та елементи продуктивності селекціного матеріалу пшениці озимої (Tritikum aestivum L.) та взаємозв'язок між ними, Баган А. В. (2007)
Шишова T. В. - Самозапилення нових інтродукованих сортів нектаріну (Prunus persica L. Batsh var. Nucipersica (Suckow) Sc) (2007)
Шоферистов E. П. - Підсумки первинного вивчення віддалених гібридів нектаріну (Primus persica L., Batsh var. Nucipersica (Suckow) Sc і персика (Primus persica L. Batsh) з мигдалем звичайним (Amygdalus communis L.), Цюпка С Ю. (2007)
Янчук A.В. - Сортовивчення кукурудзи цукрової (Zea mays L. ssp. saccharata Sturt) в умовах Правобережного Лісостепу України (2007)
Гоцуєнко Л. М. - Створення сорту, його сортовивчення і збереження, Поплавська С. X. (2007)
Бараболя О. В. - Вплив мінеральних добрив та норм висіву насіння на врожайність і якість зерна пшениці твердої ярої (Tritikum aestivum L.) (2007)
Комар-Темна Л. Д. - Нові перспективні сорти декоративного персика (Primus mira Koehne. P. Davidiana (earn) Franch., P. k) (2007)
Жемела Г. П. - Урожайність та якість зерна пивоварного ячменю ярого (Hordeum vulgare L, sensu lato) залежно від способу збирання, Барат Ю. М. (2007)
Шелепов В. В. - Микола Іванович Вавилов - засновник і організатор науки селекція: (до 120-річчя з дня народження) (2007)
Кулик Г. В. - Відомий вчений - селекціонер (2007)
Рудченко О. Ю. - Стратегічне планування в державному секторі, Сінгаєвський І. П. (2014)
Кабаці Б. І. - Перспективи економічного зростання України з урахуванням фактора впливу фінансово-кредитного механізму державного регулювання (2014)
Кустовська О. В. - Справляння державного мита за посвідчення договорів відчуження та договорів оренди земельних ділянок, Жукова М. С. (2014)
Урванцева С. В. - Детермінанти формування відсоткової ставки по банківських кредитах в Україні, Вербняк Т. М. (2014)
Таращенко В. А. - Пільгове оподаткування в Україні: новації Податкового кодексу (2014)
Герега Г. Ф. - Теоретико-прикладні засади результативності діяльності сучасних суб’єктів економіки (2014)
Гордійчук І. С. - Державно-приватне партнерство як форма інституціональної взаємодії органів влади з бізнесом (2014)
Дянков І. І. - Управління державним сектором економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Шут С. О. - Державне стимулювання зовнішніх капітальних інвестицій (2014)
Грабовецький Б. Є. - Проблеми створення та ринку технічних нововведень (2014)
Власова І. В. - Інвестиційна складова місцевих бюджетів і важелі її активізації (2014)
Кравченко А. В. - Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну, Мержа Н. В., Гвоздь В. С. (2014)
Казак О. О. - Сутність та класифікаційні ознаки інвестиційної діяльності підприємств (2014)
Петровська І. П. - Застосування матричного методу для оцінки стану інноваційного розвитку машинобудівної галузі України (2014)
Білик М. Д. - Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва та напрями її вдосконалення (2014)
Марченко В. М. - Галузеві особливості злиттів та поглинань в Україні (2014)
Карим Дхеяб Ахмед - Набор, отбор и адаптация персонала туристических предприятий Ирака (2014)
Бурова Т. А. - Стратегія забезпечення економічної стійкості підприємства (2014)
Бужин О. А. - Алгоритм визначення показника рентабельності підрозділів цивільного захисту в залежності від коливання цін на засоби виробництва (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Сучасний стан розвитку екстеншн сервісу у світі та його перспективи в Україні (2014)
Левицька І. В. - Формування системи управління якістю готельних послуг (2014)
Бажеріна К. В. - Застосування теорії порогових значень при вимірі лояльності споживачів (2014)
Близнюк O. В. - Oблікoве забезпечення прoцесу калькулювання в системі управління витратами вирoбництва (2014)
Бодюк А. В. - Геологічні треби як об’єкти економічної геології (2014)
Геєць І. О. - Аналіз стратегічного розвитку авіакомпанії AirOnix на міжнародному ринку повітряних перевезень (2014)
Бульба С. А. - Сучасні тенденції розвитку підприємницьких мереж у торгівлі (2014)
Ковбатюк М. В. - Сутність креативного потенціалу та його роль в ефективному управлінні підприємством, Карпова Д. В. (2014)
Коцеруба Н. В. - Організація управлінського обліку в умовах ринкової економіки (2014)
Кравченко А. В. - Оцінка та аналіз ефективності менеджменту капіталу підприємства (2014)
Лисенок О. В. - Методика прогнозування прибутковості банків (2014)
Скригун Н. П. - Організація маркетингової політики комунікацій в умовах обмеженості бюджету, Пєхота І. С., Слівінська В. В. (2014)
Рамазанов В. А. - Видобуток сланцевого газу як додаткове джерело наповнення газового кошика країни (2014)
Левицька А. О. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації (2014)
Парандій О. В. - Еволюція центральних контрагентів (2014)
Труш Ю. Л. - Обґрунтування мотиваційного процесу для удосконалення управління якістю продукції (2014)
Хлівний В. К. - Особливості франчайзингу як виду підприємницької діяльності та вплив на нього різних чинників (2014)
Перунов М. М. - Системний підхід до розробки управлінських рішень стосовно індексів промислової продукції за видом діяльності легка промисловість (2014)
Молчанова І. В. - Сучасний стан та основні напрями розвитку нафтогазового комплексу України (2014)
Селіверстова Л. С. - Фінансова політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності корпоративного управління (2014)
Габрель М. М. - Ціна землі й нерухомості як інтегральний чинник нової методології регулювання явищ субурбанізації, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2014)
Крамаренко Р. М. - Урбаністика: пріоритети та перспективи (2014)
Яцюта В. П. - Розвиток форм власності та удосконалення фінансових відносин на рівні місцевого господарства, Яцюта А. В. (2014)
Свистун Л. А. - Проблеми житлового забезпечення громадян у контексті соціально-економічної стабільності в Україні, Білогубова М. С. (2014)
Синицька О. І. - Чинники запровадження та сталості корпоративної культури (2014)
Добренко О. О. - Проблеми формування конкурентних переваг професійного ринку праці (2014)
Mantsurov I. - Economic and social indicators of Ukrainian stability and competitiveness during the period of the financial crisis, Mantsurov D. (2014)
Аскарьянц В. П. - Изменение активности энтеральных ферментов под влиянием фосфорорганических соединений, Нигманов Б. Б. (2016)
Борис Р. М. - Вплив клітинної терапії на динаміку процесів цитолізу в ранній і пізній період поєднаної краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою (2016)
Герасимчук П. О. - Автодермопластика та вакуумна терапія ран у хворих на синдром діабетичної стопи, Власенко В. Г., Павлишин А. В., Фіра Д. Б.  (2016)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання камер легеневого серця з різними типами кровопостачання, Слабий О. Б. (2016)
Грабчак С. О. - Особливості ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2016)
Гриньків Н. І. - Екстракорпоральна детоксикація в лікуванні хворих на гострий панкреатит (2016)
Дзецюх Т. І. - Особливості порушень клітинної ланки імунітету у тварин з гострим пародонтитом на тлі гіпотиреозу (2016)
Корнага С. І. - Мультирезистентний туберкульоз за даними обласного протитуберкульозного диспансеру, П’ятночка І. Т., Тхорик Н. В. (2016)
Кошак Б. О. - Оцінка депресивних розладів у хворих з анкілозивним спондилоартритом (2016)
Матюха Л. Ф. - Фактори ризику зниження захисних механізмів дихальних шляхів у підлітків, Тиш О. Б., Бухановська Т. М. (2016)
Регеда М. С. - Особливості змін процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної m. s. системи в легенях у ранній період формування експериментальної пневмонії, Фурдичко Л. О., Регеда-Фурдичко М. М., Регеда С. М. (2016)
Романюк О. В. - Стан імунного гомеостазу при порушенні менструального циклу у жінок, що хворіють на туберкульоз, Польова С. П. (2016)
Русин А. В. - Визначення рівня інтоксикації та дисбіозу кишечника у хворих на рак шлунка, Маляр-Газда Н. М., Бедей Н. В., Одошевська О. М. (2016)
Русин В. І. - Можливості корекції дисбіозу кишечника при хронічному некалькульозному холециститі у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Сірчак Є. С., Опаленик С. М. (2016)
Серватович А. М. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації в період пізніх проявів травматичної хвороби після краніоскелетної травми та ефективність їх корекції фітозбором, Гудима А. А. (2016)
Сміян С. І. - Оцінка можливостей нефропротекторної дії Канефрону Н у хворих на подагричну нефропатію, Франчук М. В., Слаба У. С., Коморовський Р. Р., Грималюк Н. В. (2016)
Сосін І. К. - Рання діагностика алкогольної залежності в практиці сімейного лікаря, Сквіра І. М., Міцура В. М., Чуєв Ю. Ф., Гончарова О. Ю. (2016)
Турчин М. В. - Гістологічне і електронно-мікроскопічне дослідження кератоксеноімплантата при різних видах консервації, Волков К. С., Кліщ І. М., Борис Р. М. (2016)
Устич О. В. - Клінічний перебіг інфаркту міокарда з ангіографічно інтактними та малозміненими вінцевими артеріями у жителів гірських та рівнинних населених пунктів закарпаття (2016)
Ференц Н. М. - Особливості активності трансаміназ у крові та печінці при експериментальній пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу та вплив на них корвітину (2016)
Шамсиев А. М. - Совершенствование диагностики и лечения различных морфологических форм эхинококкоза печени, Юсупов Ш. А., Курбаниязов З. Б., Рахманов К. Э. (2016)
Кобзар О. І. - Основи економічного перекладу (2016)
Коломієць Л. В. - Лукашеві переклади жартівливих віршів Льюїса Керрола в редакції І. Малковича й зіставленні з новими перекладами В. Корнієнка до 95-річчя Миколи Лукаша (2016)
Кондратьева Г. Н. - Модели комплексных номинаций в научно-технических текстах (2016)
Липська І. І. - Контрастивно-перекладознавчий аналіз функціонування пасивних конструкцій у текстах англомовного науково-технічного дискурсу, Глінська О. М. (2016)
Москвичова О. А. - Когнітивно-семіотична природа метаморфози (2016)
Miasoid G. I. - Grammatical means of a research paper abstract in the english and ukrainian languages: contrastive analysis and translation difficulties, Samoilenko S. A. (2016)
Орєхова О. І. - Одиниця аналізу кінотексту піджанру "психологічний трилер": перекладознавчий аспект (2016)
Панасенко К. О. - Відтворення символіки вірша Т. С. Еліота "Burbank with a Baedeker: Bleistein with a Cigar" у перекладі О. Гриценка (2016)
Ребрій О. В. - Експериментальне дослідження когнітивних механізмів творчості у перекладі (2016)
Федоров О. В. - Новітня історія перекладів Федеріко Ґарсіа Лорки в Європі та США (2016)
Andreichuk N. I. - Pragmatic dimension of cross-cultural semiosis (2016)
Акішина М. О. - Образність англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття: інфологічний підхід (2016)
Баркарь У. Я. - Мова й культура у взаємодії: підходи до вирішення проблеми (2016)
Бєлєхова Л. І. - Відтворення архетипних символів у поетичних текстах (на матеріалі американської, російської й української поезії) (2016)
Борисова Т. С. - Семантична специфіка англійських урбанонімів (2016)
Букалов О. С. - Особливості функціонування лексичних одиниць іншомовного походження в російському загальному слензі (2016)
Мараб’ян К. А. - Роль іконічності синтаксису в текстах малих жанрів французького фольклору (2016)
Мірочник В. В. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей (2016)
Нікіфорчук С. С. - Енциклопедична біографічна стаття британської лінгвокультури як тип тексту: структурно-композиційний контекст (2016)
Нікітіна Н. П. - Міжкультурна компетенція білінгвальної особистості: практичний аспект (2016)
Воєвутко Н. Ю. - Термінологія дистанційної освіти в новогрецькій та українській мовах: перекладацький аспект (2016)
Гончаренко Э. П. - К вопросу о переводе лингвокультурологического компонента в процессе преподавания английского языка (2016)
Коваленко А. О. - Символіка в аспекті перекладознавчих досліджень (2016)
Козачек О .Д. - Особливості перекладу юридичних текстів (2016)
Коновалова М. О. - В. Горбатько в контексті сучасного українського перекладацтва (2016)
Лут К. А. - Міжмовна кореляція евфемізмів у сучасному економічному дискурсі (2016)
Mykhaylenko V. V. - Translation/interpretation paradigm curriculum: professionalizing translators / interpreters (2016)
Поворознюк Р. В. - Соціокультурні передумови розвитку медичного перекладу в Україні на початку ХХ століття (2016)
Скрильник С. В. - Інтерферентність у художньому перекладі (2016)
Таланова Л. Г. - Специфіка перекладацької діяльності, її історія і завдання сьогодення (2016)
Шапошник О. М. - Хронотопні маркери фентезі та специфіка їх відтворення у перекладах текстів дитячої літератури (2016)
Arai Y. - Die interkulturelle kommunikation in dem kommunikativen prozess (2016)
Галинська О. М. - Репрезентація концептів бізнес-етики в англомовних текстах етичних кодексів міжнародних компаній (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Розкриття значення заперечення тлумачними словниками іспанської мови (2016)
Горицька Ю. В. - Лінгвокогнітивний рівень вторинної мовної особистості (на матеріалі романів сучасних британських письменниць) (2016)
Єфименко Т. М. - Просторово-часова структура англомовного готичного роману XVIII ст. (2016)
Коваленко О. Ю. - Культурологічний підхід при формуванні міжкультурної компетентності в процесі вивчення іноземних мов студентами-економістами (2016)
Кузенко Г. М. - Парадигма гендерних стереотипів у мовній картині світу (2016)
Полоусова Н. В. - Ділова контактність і комунікативна компетентність як умова професійної самореалізації майбутніх кваліфікованих фахівців (2016)
Сімонок В. П. - Запозичена лексика в українській мовній картині світу (2016)
Шевельова-Гаркуша Н. В. - Особливостi ритміко-синтаксичноï організаціï текстiв сучасної американської конкретної поезії (2016)
Предборський В. А. - "Історичне повернення" як дискурсивний засіб побудови моделей суспільної організації в кризових умовах (2014)
Михайленко С. В. - Оцінка індикаторів впливу на бюджетну безпеку держави, Козак Д. А. (2014)
Чернелевський Л. М. - Системи організації та управління аудиторською діяльністю окремих країн світу, Беренда Н. І., Гуз М. А. (2014)
Олефір В. К. - Австрійська школа про роль кредиту в діловому циклі (2014)
Кустовська О. В. - Платність землекористування: проблеми та перспективи, Пономаренко Р. А. (2014)
Дзьоба О. Г. - Нові підходи до залучення інноваційно-інвестиційного капіталу в об’єкти газотранспортної інфраструктури, Лінчевська Н. М. (2014)
Замрига А. В. - Особливості організації та функціонування інноваційного процесу в рослинництві (2014)
Анзін Р. О. - Первинний продаж корпоративних прав українських підприємств як спосіб фінансування (2014)
Говорушко Т. А. - Компоненти реструктуризаційного потенціалу підприємства, Дуда В. П. (2014)
Крайнюченко О. Ф. - Методичні підходи щодо комплексного оцінювання стратегічного господарського портфеля підприємства, Бєлова Т. Г., Олігова К. В. (2014)
Череп А. В. - Проблеми управління трудовим потенціалом підприємств України, Урусова З. П., Урусов А. А. (2014)
Чаленко Н. В. - Управление финансовыми результатами деятельности предприятия, Ходжамкулиева Р. М. (2014)
Плюта Ю. С. - Фінансове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення, Батрак О. В., Тарасенко І. О. (2014)
Співаковська Т. В. - Використання маркетингових інструментів на українському автомобільному ринку, Співаковський С. В. (2014)
Васечко Л. І. - Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Савіч А. М. (2014)
Савчук А. М. - Складові інформаційного забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі (2014)
Шинкаренко О. М. - Особливості формування фінансового результату страхової компанії, Ситник О. Л. (2014)
Волот О. І. - Бухгалтерський аутсорсинг: сутність, класифікація та облік, Митько А. П. (2014)
Кузуб М. В. - Теоретичні засади оцінки готової продукції тваринництва (2014)
Кальний С. В. - Розбудова сталого сільського господарства в Україні як шлях до зміцнення його економічної безпеки (2014)
Пекшин С. В. - Механізм формування та реалізації стратегії ресурсозберігаючої політики на рівні підприємств машинобудування (2014)
Бужин О. О. - Структуризація сільськогосподарської продукції (2014)
Бодюк А. В. - Визначення понять грошових і фінансових ресурсів (2014)
Артеменко Д. М. - Особливості використання порівняльного підходу при оцінці вартості машин та обладнання, які виступають забезпеченням при кредитуванні банком (2014)
Чижова В. І. - Формування сучасної науково-інноваційної системи на регіональному рівні (2014)
Пітик О. В. - Статистична оцінка сучасного стану виробництва та реалізації соняшнику в регіоні, Міронова Ю. В., Ковальчук О. А. (2014)
Зубріліна В. В. - Бюджетне фінансування делегованих та власних повноважень місцевих органів влади (2014)
Ревтюк Є. А. - Теоретичні основи управління людським капіталом в умовах економіки знань (2014)
Красільник О. В. - Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в Україні та зарубіжних країнах (2014)
Батракова Т. І. - Прогноз ефективності діяльності підприємств машинобудування (2014)
Надрага В. І. - Ймовірнісна модель ризику безробіття у розрізі професійних груп (на прикладі групи "професіонали") (2014)
Масленников К. В. - Анализ точности оцифровки контуров деталей верха обуви при автоматизированном проектировании технологической оснастки к полуавтомату с числовым програмным управлением (2015)
Музичишин С. В. - Ефективність використання пристрою зниження динамічних навантажень з фрикційною муфтою в приводі в’язальних машин (2015)
Біла Т. Я. - Моделювання динамічних навантажень в змішувальних комплексах безперервної дії, Стаценко В. В. (2015)
Савченко С. В. - Характеристика пружних чутливих елементів – мембран, їх конструкція і контроль, Румбешта В. О., Ламтьов М. М. (2015)
Рубанка М. М. - Відходи легкої промисловості, способи переробки та області подальшого використання, Місяць В. П. (2015)
Румбешта В. О. - Метод комплексного впливу на біологічний об'єкт ультразвуковим та інфрачервоним випромінюванням, Терещенко М. Ф., Гнатейко О. C., Ляшенко О. Г. (2015)
Воляник О. Ю. - Удосконалення процесу лиття полімерних деталей електропобутової техніки, Кулік Т. І. (2015)
Себко В. В. - Автоматизація вимірювального контролю температури проби харчового барвника, Здоренко В. Г., Петухова К. О., Мінкова А. К. (2015)
Сункуев Б. С. - Расчет максимальных погрешностей позиционирования базовой пластины технологической оснастки к швейному полуавтомату с числовым программным управлением, Беляев А. В., Масленников К. В., Петухов Ю. В. (2015)
Boyko M. G. - Multimedia evaluation system of psychological qualities of aviation personnel. Multimedia module (2015)
Гірак О. В. - Удосконалення конструктивного устрою та технології виготовлення чоловічих головних уборів із шкіряних матеріалів з використанням біоактивних компонентів, Артеменко Т. П., Березненко М. П. (2015)
Щуцька Г. В. - Теоретичне обґрунтування та практичне визначення границі змоченої зони текстильного матеріалу на основі дискретного моделювання (2015)
Кушнір О. В. - Розробка одягу для людей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату (ЛОМ ОРА), Білоцька Л. Б. (2015)
Литвиненко Н. М. - Аналіз структури та дослідження параметрів і властивостей подвійного еластичного основов’язаного трикотажу медичного призначення (2015)
Мельник Л. М. - Дослідження основов’язаного трикотажу лікувально-профілактичного призначення, Дробина І. І. Голікова О. Я. (2015)
Кощук І. І. - Удосконалення процесу проектування форменого одягу для учнів з урахуванням показників ергономічності, Проданчук І. В. (2015)
Косенко К. В. - Дослідження властивостей профілак-тичних елементів жакета для запобігання порушень постави учнів молодшої шкільної групи, Проданчук І. В. (2015)
Дзикович Т. А. - Усадка кулірного трикотажу з бамбукової пряжі (2015)
Лозова К. А. - Показники якості професорсько-викладацького складу внз в дистанційній освіті, Алєксєєв О. М. (2015)
Защепкіна Н. М. - Методика проведення експертизи технологічних процесів легкої промисловості (2015)
Фортуненко К. К. - Професійна діяльність викладача з огляду на "Гігієнічну класифікацію праці", Клапцов Ю. В. (2015)
Хімічева Г. І. - Застосування стандартів ДСТУ ISO 9001:2016 для побудови систем управління якості ВНЗ, Сокотун Ж. В. (2015)
Охмат О. А. - Вплив складу покривної композиції на якість оздоблення шкіри, наповненої природними мінералами, Мокроусова О. Р. (2015)
Бочкарьова Т. О. - Дослідження корозійних властивостей сталі 12Х18Н10Т, Борисенко Ю. В. (2015)
Редько Я. В. - Модифікація текстильного матеріалу шляхом синтезу наночастинок in situ для надання магнітних властивостей, Романкевич О. В. (2015)
Близнюк Т. В. - Дослідження морфологічних особливостей вовняних волокнистих матеріалів методом скануючої мікроскопії, Редько Я. В., Гараніна О. О., Романкевич О. В. (2015)
Куксюк А. А. - Аналіз та класифікація художньо-конструктивних елементів автентичних зразків українських жіночих вишитих сорочок, Васильєва І. В. (2015)
Вацак К. Л. - Дослідження можливостей використання орнаментальних контрапунктів та колориту графіті в проектуванні сучасних колекцій молодіжного одягу, Ніколаєва Т. В. (2015)
Непотюк К. Ф. - Дослідження трансформації поверхні на основі вивчення принципів складання оріґамі для розробки творчої колекції жіночого одягу, Ніколаєва Т. І., Кудрявцева Н. І. (2015)
Коваленко В. В. - Композиційні архетипи, як основа світового сприйняття історичного центру м. Харкова (2015)
Джалилиан Ф. - Национальные и этнохудожественные традиции Ирана в проектировании современной женской одежды, Николаєва Т. В. (2015)
Горбатюк І. І. - Вдосконалення тектонічної структури та колориту костюма на основі вивчення симбіозу архітектурних та садово-паркових форм, крізь призму робіт Лукаса Кранахастаршого, Ніколаєва Т. І., Кудрявцева Н. І. (2015)
Кацимон М. О. - Вдосконалення тектонічної структури та пластики костюма на основі вивчення авангардної течії "Футуризм", Ніколаєва Т. І., Кудрявцева Н. І. (2015)
Мощенко А. В. - Дослідження формоутворення колекції жіночого одягу на основі біонічних об’єктів червоного моря, Колосніченко О. В., Баранова А. І. (2015)
Приходько-Кононенко І. О. - Розробка номенклатури показників якості одягу для провідників ат "Укрзалізниця" та матеріалів для його виготовлення, Олексюк І. П., Остапенко Н. В. (2015)
Сафронова О. О. - Сучасні тенденції в організації простору будинків-інтернатів для людей похилого віку, Бедзір М. С. (2015)
Чупринка Н. В. - Автоматизоване проектування декоративних елементів на зовнішніх контурах деталей жіночих сумок, Гаркавенко С. С. (2015)
Черниш М. О. - Мистецька рефлексія моделі сакрального верху вертикальної структури обрядового строю в контексті художньої культури України ХХІ ст. (2015)
Мікаелян С. Г. - Глобальні імперативи інформаційно-технологічної парадигми економічного розвитку (2014)
Корнєєв В. В. - Особливості розвитку фінансового сектору України в 2014 році: припущення і передбачення, Кульпінський С. В. (2014)
Тищенко В. М. - Становлення бухгалтерського обліку як науки (2014)
Вітер М. Б. - Кластерний підхід до моделювання інформаційного простору в системі управління державними фінансами, Сендзюк М. А., Тищенко О. В. (2014)
Кустовська О. В. - Аналіз проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Гладка О. О. (2014)
Крамаренко Р. М. - Креативна модернізація столиці України (2014)
Шепетько Р. І. - Неоіндустріалізація як фаза технологічного розвитку реального сектору економіки (2014)
Онищенко С. В. - Сутність і місце категорії "бюджетна безпека" у глобальній моделі фінансової системи держави (2014)
Закревська Л. М. - Наслідки глобалізації для економіки України та країн світу (2014)
Ходжаян А. О. - Концептуальні засади реалізації державної інвестиційної політики, Руденко О. А. (2014)
Череп А. В. - Особливості здійснення інноваційних процесів на підприємствах України, Лігузова В. О. (2014)
Лановська Г. І. - Методичний підхід до оцінювання технічної політики як складової інноваційної політики підприємства, Говорушко Т. А. (2014)
Кучер С. Л. - Методика корпоративного контролю кредитної діяльності як ефект накопичувальної економіки у структурі національного господарства (2014)
Власова І. В. - Іноземні інвестиції як чинник сприятливого інвестиційного клімату країни, Овсяннікова К. Г. (2014)
Близнюк O. В. - Складові обліку деяких нематеріальних активів при інноваційній діяльності аграрних підприємств (2014)
Комарова І. Л. - Організаційно–управлінські передумови інвестиційної діяльності підприємств вітчизняного АПК (2014)
Мартиненко В. П. - Фінансова стратегія страхової компанії в умовах нестабільного підприємницького середовища, Біблий З. В. (2014)
Батрак О. В. - Методичні основи фінансової діагностики підприємства, Секрет Н. В., Тарасенко І. О. (2014)
Шаповал О. Ф. - Бізнесові аспекти удосконалення управління корпоративною культурою підприємства (2014)
Бодюк А. В. - Поняття треб економічної морської геології вуглеводнів (2014)
Версаль Н. І. - Прибутковість капіталу та активів банків в Україні: 2006–2013 роки, Прохорова-Лукіна Я. Г. (2014)
Иншеков Е. Н. - Внедрение систем энергоменеджмента – путь к созданию "зеленой" экономики (2014)
Пекшин С. В. - Вплив законів ринку на формування стратегії ресурсозбереження на підприємствах машинобудування (2014)
Анішин О. С. - Напрями трансформування економічних механізмів регулювання ринку відновлюваної електроенергетики (2014)
Омельченко Н. В. - Ключові аспекти зарубіжних систем управління витрат у контексті вітчизняних реалій (2014)
Абазіна О. А. - Формування економічного механізму енергозбереження на авіатранспортних підприємствах (2014)
Замрига А. В. - Підприємництво як фактор стимулювання інноваційних процесів в аграрному секторі (2014)
Білик О. А. - Акціонерні товариства: сутність, становлення та проблеми розвитку (2014)
Крамченко Р. А. - Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи (2014)
Беседін В. Ф. - Продуктивність праці: сутність, методи розрахунку і аналіз, Горшкова Н. І., Кожемякіна С. М., Могілат І. М. (2014)
Габрель М. М. - Системи громадського транспорту для міст із різними просторовими характеристиками, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2014)
Кулік А. В. - Основні види логістики в управлінні туристичними підприємствами (2014)
Бєрєснєв С. М. - Напрями вдосконалення управління прибутком банку (2014)
Попович О. В. - Становлення та розвиток валютного ринку України, Тарадай В. Є. (2014)
Goncharenko I. - Implementation of priority technologies in the energy-efficient management of enterprises (2015)
Лисак О. В. - Аналіз конвективної тепловіддачі від фронтальної поверхні теплоакумулюючої електропечі (2015)
Дешко В. І. - Моделювання сумісного впливу сонячної та теплової радіації на температуру внутрішніх поверхонь огороджень будівлі, Білоус І. Ю., Суходуб І. О. (2015)
Алексієвський Д. Г. - Моментне управління ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням (2015)
Жуйков В. Я. - Підвищення енергоефективності системи електроживлення з вітрогенератором, Ямненко Ю. С., Осипенко К. С. (2015)
Кулік Т. І. - Розроблення та лабораторні випробування енергозберігаючої системи керування освітленням приміщень взуттєвого виробництва, Злотенко Б. М. (2015)
Лисак О. В. - Використання відкритих поверхневих водойм для холодопостачання, Кулінко Є. О. (2015)
Каплун В. В. - Оцінювання енергоефектиіності електротехнічних комплексів вищих навчальних закладів на основі нормування питомих показників електроспоживання, Бобровник В. М. (2015)
Дешко В. І. - Вибір теплового захисту та джерела тепла із врахуванням комфортних умов у будівлі, Буяк Н. А., Білоус І. Ю. (2015)
Кузнєцова О. - Оцінювання економії енергетичних ресурсів на опалення при проведенні термомодернізації житлового будинку, Жукінська І. (2015)
Соловей О. І. - Деякі питання щодо організації управління енергоспоживанням у вищих навчальних закладах України, Ткаченко В. Ф., Курбака Г. В. (2015)
Черновол М. І. - Підвищення рівня енергофективності технічного університету шляхом оптимізації енергетичного балансу, Плєшков П. Г., Серебренніков С. В., Савеленко І. В., Петрова К. Г. (2015)
Кизимчук О. П. - Енергоємність та технологічні можливості сучасних основов’язальних машин, Мельник Л. М., Єрмоленко І. В. (2015)
Стаценко О. В. - Аналіз роботи паралельного активного коректора струму з релейним керуванням (2015)
Кізєєв М. Д. - Впровадження заходів з енергоефективності в НУВГП: навчальний процес, проектування, реалізація, проблеми і перспективи (2015)
Біла Т. Я. - Дослідження енергоспоживання приводами постійного струму в побутовому обладнанні, Стаценко В. В. (2015)
Пилипенко В. І. - Розроблення системи управління освітленням на світлодіодах для заощадження електроенергії в гуртожитку блочного типу, Коньков Г. І., Павленко В. М. (2015)
Ковриго Ю. М. - Рогнозне керування ефективністю горіння парового котла, Саков Р. П. (2015)
Плешко С. А. - Вплив робочої поверхні клина в’язальної машини на динаміку взаємодії з голкою, Ковальов Ю. А. (2015)
Федотова Л. Л. - Формули перетворення координат у випадку систем, заданих реперами, Резанова В. Г. (2015)
Чабан О. В. - Привід рукавичного автомата з можливістю відключення в’язальної каретки від тягового ланцюга, Піпа Б. Ф. (2015)
Авдонін К. В. - Модель локального обертання у спеціальній теорії відносності (2015)
Піпа Б. Ф. - Ефективність використання пристрою зниження динамічних навантажень з фрикційною муфтою в приводі в’язальних машин, Музичишин С. В. (2015)
Данилкович А. Г. - Енергоощадні технології виробництва хутрових і овчинно-шубних матеріалів, Романюк О. О. (2015)
Мойсеєнко С. І. - Новий підхід до створення пакету матеріалів для спальних засобів (2015)
Галавська Л. Є. - Дослідження капілярності двошарового бікомпонентного трикотажу з вмістом конопляної пряжі (2015)
Защепкіна Н. М. - Оцінка та контроль рівня показників технологічних процесів як характеристика якості (2015)
Зубрецкая И. С. - Градуировка NTC-термистора методом нечеткого моделирования R/T-характеристики, Федин С. С., Лагода О. А. (2015)
Хімічева Г. І. - Аналіз категоріальних поняття системи управління якістю ВНЗ, Антоненко О. А. (2015)
Марухленко М. О. - Колоїдно-хімічні властивості модифікованих дисперсій монтморилоніту для дублення шкір, Мокроусова О. Р. (2015)
Редько Я. В. - Модифікація текстильного матеріалу шляхом синтезу наночастинок in situ для надання магнітних властивостей, Романкевич О. В. (2015)
Шевчук О. Ф. - Діелектрична спектроскопія, як метод ідентифікації SmC* фази у рідкому кристалі (2015)
Чупріна Н. В. - Роль сучасних технологій дизайн-діяльності у формуванні компетентностей дизайнера одягу в сучасній індустрії моди (2015)
Джалилиан Ф. - Принципы трансформации национальных мотивов в стилистике современного дизайна одежды (2015)
Сафронова О. О. - Принципи організації простору спортивно-оздоровчого комплексу для молоді на базі промислової будівлі, Пустовіт Ю. С. (2015)
Скаканді Ю. Ю. - Мистецтво пейзажу (2015)
Бадер Омар Ахмад Далайін - Синергетичний ефект еволюційних процесів злиття та поглинання (2015)
Овчарек В. Є. - Виставка як ефективний засіб спільної презентації промислових товарів і мистецьких творів (2015)
Діденко Є. О. - Особливості управління стратегією безпечного розвитку Підприємства (2015)
Геселева Н. В. - Фінансова стабільність та стійкість банківських установ в сучасних умовах, Мельник Н. В., Клименко Ю.І. (2015)
Жарінова А. Г. - Інститут інтелектуальної власності в глобальному вимірі, Чубукова О. Ю. (2015)
Устенко С. В. - Система оптимального керування економічною безпекою підприємства, Іванченко Н. О., Полікарпова О. М. (2015)
Ліп’яніна Х. В. - Аналіз концентрації на світовому ринку молочних продуктів (2015)
Ливада В. М. - Нечітка модель оцінки кредитоспроможності позичальника (фізичної особи), Олешко Т. І., Лещинський О. Л. (2015)
Ольшанська О. В. - Аналіз динаміки тіньової економіки України, Редько М. В., Томченко Ю. В. (2015)
Петрівський О. О. - Перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні (2015)
Ольшанська О. В. - Основні положення інформаційної безпеки та її стан в сучасних умовах розвитку в Україні (2015)
Кушніренко О. С. - Моделювання управління складськими запасами, Раллє Н. В. (2015)
Гурський Д. Ю. - Перспективи коефіцієнтного аналізу як засобу оцінки ліквідності банківської системи (2015)
Русіна Ю. О. - Правовий режим банківської таємниці, Сульженко М. Г. (2015)
Яренко А. В. - Обґрунтування методів оцінки привабливості зовнішніх ринків у міжнародному маркетингу (2015)
Бунда О. М. - Методичні аспекти аналізу фінансового стану Підприємства, Перова О. М. (2015)
Янковець Т. М. - Теоретичні аспекти розвитку підприємств у сучасних умовах, Нагорна Ю. А. (2015)
Антонець М. В. - Механізм оцінки масштабів кризового стану підприємства (2015)
Бреус С. В. - Банкрутство підприємств як загроза економічній стабільності держави та рівню її економічної безпеки, Ткаченко С. М. (2015)
Цеслів О. В. - Промислові кластери, як засіб прискорення темпів впровадження інноваційних технологій (2015)
Глущевський В. В. - Моделювання потокових процесів розподілу ресурсів і продукції на мережі бізнес-процесів підприємства (2015)
Яренко А. В. - Систематизація кількісних методів прогнозування кон’юнктури ринку в маркетингових дослідженнях (2015)
Скрипник М. І. - Особливості відображення податкового зобов’язання з податку на додану вартість в розрахунках з покупцями та замовниками, Безверхий К. В., Стронська А. Г. (2015)
Голік В. В. - Рейтингова оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2015)
Ткачик Д. В. - Методика аналізу фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва (2015)
Шинкаренко М. С. - Міжнародний досвід організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (2015)
Діденко Є. О. - Модель антикризового управління підприємством (2015)
Бунда О. М. - Моделювання процедур аналізу основних засобів підприємства, Дудченко Л. І. (2015)
Радіонова Н. Й. - Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо ПДВ, Штронда І. О. (2015)
Жулай Г. С. - Управління ефективністю діяльності підприємства як важлива складова успішного ведення бізнесу (2015)
Ярошенко В. А. - Роль CRM-системи в маркетинговій діяльності підприємства, Геселева Н. В., Подольна В. В. (2015)
Gal Dr. - Levente thoughts before the magyary public administration Program 2020, Levente A. (2015)
Геселева Н. В. - Аналіз господарської діяльності підприємств в сучасних умовах на прикладі ТОВ "Венбест", Євдоченко В. А., Лугиня Р. О. (2015)
Баранова А. І. - Науково-методичні проблеми практичної підготовки студентів спеціальності "Дизайн", Ніколаєва Т. В. (2015)
Борисенко Ю. В. - Кафедра електрохімічної енергетики та хімії КНУТД: історія розвитку і сьогодення, Барсуков В. З. (2015)
Антонюк Т. О. - Словообразовательные средства выражения сравнений в прозе В. В. Набокова (2011)
Аскерова І. А. - Семантичний обсяг українсько-польських лексичних корелятів спільнослов'янського походження (2011)
Балко М. В. - Основні підходи до створення функційної типології словосполучень сучасної української мови (2011)
Березовська-Савчук Н. А. - Дистрибутивні характеристики предикатів інтелектуального стану людини в сучасній українській мові (2011)
Воловенко І. В. - Словотвірні варіанти назв осіб жіночої статі за родом діяльності або фахом (2011)
Воловик Л. Б. - Текстотвірні потенції німецьких префіксальних дієслів в текстах економічних газетних статей (2011)
Волошина В. В. - Порівняння як один із основних лінгвостилістичних засобів характеристики персонажів у художніх творах В.О.Сухомлинського (2011)
Герасименко И. А. - Смысловое содержание колоративов бурый, каурый: лингвокультурологический аспект (2011)
Гладкий О. Я. - Образ старійшини роду Матусі Цзя (贾母) як символ мудрості та духовної досконалості жінки у романі Цао Сюе-Ціня "Сон у червоному теремі" (2011)
Гливінська Л. К. - "Неповторність повторності" у мові поезії (на матеріалі творчості М.Вінграновського) (2011)
Гребинник Л. В. - Особенности деривации адъективных интерлексем в немецком и русском языках (2011)
Григораш А. М. - Устойчивые сочетания – географические перифразы: основания для переноса значений (на материале современной русскоязычной прессы Украины) (2011)
Григоренко І. В. - Композиційні та мовностилістичні особливості епістолярної спадщини Панаса Мирного (2011)
Гургула О. Б. - Характеристики суб’єкта у висловленнях з інфінітивом мети (2011)
Декшна Т. А. - Інтимізація як необхідна умова інтерпретації рекламного тексту (2011)
Діброва В. А. - Синтаксичний рівень реалізації заперечення: not/не (ні) в англійській та українській мовах (2011)
Довгань О. В. - Категорія порівняння як складова художнього тексту та її значення для його стилю (2011)
Дубчак О. П. - Концептуальна опозиція "свій" – "чужий" як базовий регуляторний фрагмент української мовної картини світу (2011)
Дьячок Н. В. - О трансформации типов мотивированности в рамках номинатем типа "словосочетание + эллиптический универб". Объем понятия лексикализации (2011)
Иванова А. А. - Тематическая классификация арабизмов в русском языке (2011)
Иванова Н. И. - Вставные конструкции: синтаксическая стратегия современного языка (2011)
Калько М. І. - Термінативно-активітивна полікатегорійність як вияв аспектуальної гетерогенності дієслівної семантики (2011)
Камінська В. С. - Теоретичні дослідження фразеологічних одиниць у сучасній лінгвістиці (2011)
Карат О. В. - Передумови формування теорії діахронічних універсалій в концепціях О. О.Потебні та І. О.Бодуена Де Куртене (2011)
Климентова О. В. - Семантична референція терміносполуки "Вербальна сугестія" (діахронічний та синхронічний аспекти) (2011)
Ковалевська Т. І. - Інтонаційні засоби актуалізації емоційного висловлювання (2011)
Ковальчук И. М. - Образы сравнения в заговорах "на почет у людей" (2011)
Колодько Т. Н. - Концептуальные подходы к формированию методологической культуры будущего учителя в условиях профессиональной подготовки (2011)
Котовська О. В. - Когезія як особливий вид зв'язку у гіпертексті (2011)
Кравцова Ю. В. - Метафорическое моделирование мира в русской поэзии и прозе: гендерный аспект (2011)
Крыжан В. С. - Параметры явления грамматикализации в этимолого-словообразовательном гнезде с вершиной *uēlktī (2011)
Ларькіна М. О. - Фреймова організація німецького інституційного оголошення (2011)
Левіщенко М. С. - Гендерна специфіка пізнього Вікторіанського дискурсу (2011)
Лешкова Н. В. - Типологійні вияви структури комплексної теми (2011)
Маркіна С. В. - Лінгвістичний аналіз форм пуантування в різних композиційних підтипах німецької короткої історії (2011)
Маштакова Н. В. - Семантическая структура пословиц-примет как одного из элементов германской и русской культуры (2011)
Місник Н. В. - Історія становлення української медичної термінології (2011)
Муратова Е. Ю. - Роль категории числа в формировании художественных смыслов слова в поэтическом тексте (2011)
Олекса Г. І. - Співвідношення препозитивних та постпозитивних маркерів у неблизькоспоріднених мовах (2011)
Онищенко І. В. - Центральні та периферійні компоненти функціонально-семантичного поля оцінки в сучасній українській мові (2011)
Павленко Л. В. - Предикативна організація дискурсивного акту "підхоплення” в діалогічному мовленні (2011)
Романюк В. Л. - Методика дослідження інтонаційної актуалізації англомовного офіційно-ділового діалогічного дискурсу (2011)
Руда С. В. - Інформаційні технології як засіб розвитку комунікативних навичок (2011)
Титул, зміст (2016)
Маршавін Ю. М. - Економічна ефективність заходів щодо активного сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних в умовах тривалої кризи: методологія та інструментарій оцінювання (2016)
Грішнова О. А. - Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу, Савченко О. О. (2016)
Kalinina S. P. - The brain drain: opportunities of leveling at the corporate level (2016)
Лісогор Л. С. - Європейський досвід прогнозування потреби у робочій силі в контексті формування інноваційних перспектив трансформації зайнятості в Україні (2016)
Цимбалюк С. О. - Формування бренда роботодавця на ринку праці (2016)
Черкасов А. В. - Продуктивна зайнятість та соціальний розвиток України: стан та перспективи, Родіонов О. В. (2016)
Костриця В. І. - Активація безробітних: підходи та практики їх реалізації у державних службах зайнятості зарубіжних країн, Судаков М. В. (2016)
Міненко В. Л. - Відтворення робочої сили в умовах формування економіки знань у постіндустріальному суспільстві, Гізело О. І. (2016)
Шкода Т. Н. - Моделювання імперативу людського розвитку в контексті стратегічного управління людським капіталом (2016)
Мазуров С. А. - Cутність поняття "робоче місце” на мікро- та макрорівнях економіки (2016)
Лукашевич М. П. - Ресоціалізація як інструмент відтворення соціального капіталу: методологічний дискурс, Лукашевич О. М. (2016)
Лобанова А. С. - Солідаризація професійних відносин у сфері праці в умовах суспільних викликів, Коломоєць Т. Г. (2016)
Матвієнко Л. І. - Особистість волонтера у психологічному вимірі: ціннісно-мотиваційний аспект (надання соціальних послуг вразливим верствам населення), Алексейченко К. С. (2016)
Вітряк Т. Б. - Особливості кластерного моделювання регіональних ринків праці України (2016)
Сухомлин В. Б. - Зміна пріоритетів у роботі столичної служби зайнятості (2016)
Падалка Л. В. - Підвищення ефективності пошуку роботи для безробітних (досвід Чернігівської обласної служби зайнятості) (2016)
Дендемарченко Г. Г. - Організація громадських робіт (досвід Черкаської обласної служби зайнятості) (2016)
Бунда О. М. - Організаційні та методичні аспекти аудиту грошових коштів на підприємстві, Єлісеєва С. Ю. (2015)
Диденко Е. А. - Бенчмаркінг в системі управління організацією, Крисюк Ю. О. (2015)
Глущевський В. В. - Моделювання потокових процесів розподілу ресурсів і продукції на мережі бізнес-процесів підприємства (2015)
Романовський О. О. - Академічне підприємництво як чинник інноваційного розвитку сфери вищої освіти і науки України (2015)
Гайдей О. О. - Вплив системи факторів на управління змінами на промисловому підприємстві (2015)
Глоба Т. Л. - Перспективи розвитку ринку книговидавничої справи в Україні, Яренко A. В., Геселева Н. В. (2015)
Дутка І. В. - Тенденції розвитку ринку дитячого харчування в Україні, Хоменко О. І., Геселева Н. В. (2015)
Корнієнко Ю. О. - Проблеми та перспективи розвитку ринку HOD (home & office delivery) в Україні, Геселева Н. В., Хоменко О. І. (2015)
Митропан С. О. - Механізм управління інноваційними малимипідприємствами (2015)
Пірус В. О. - Проблеми фандрайзингу у вищій освіті (2015)
Цимбаленко Н. В. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої освіти в Україні (2015)
Квіта Г. М. - Аналітичне дослідження виробничих процесів ринку теплоенергетики України, Шіковець К. О., Шевченко А. С. (2015)
Яренко А. В. - Маркетингове дослідження системи котирування та визначення інфляційних ризиків валют світу (2015)
Лойко В. В. - Фактори впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки (2015)
Бевзюк Н. А. - Вдосконалення оцінки рівня розвитку підприємств легкої промисловості (2015)
Сохацька Г. В. - Інноваційні підходи до просування та збуту товарів легкої промисловості (2015)
Тиховод С. М. - Расчет переходных процессов в трансформаторах на основе магнитоэлектрических схем замещения с использованием полиномов Чебышёва (2015)
Коваленко М. А. - Автономний експериментальний стенд для випробування уніполярного крокового двигуна на базі мікроконтролера, Мацюк Д. С. (2015)
Мастиновский Ю. В. - Магнитотермоупругое нестационарное деформирование многослойных конструкций (2015)
Іванков В. Ф. - Верифікація методів електротеплових розрахунків електричних реакторів без сталі, Басова А. В., Шульга Н. В. (2015)
Токмаков И. В. - Моделирование электромеханических переходных процессов в асинхронных двигателях на основе использования полиномов чебышёва (2015)
Cидорец В. Н. - Особенности анализа распределения тока высокой частоты в осесимметричных электродах электрохирургических инструментов, Дубко А. Г. (2015)
Тиховод С. М. - Метод ускоренного численного расчета переходных процессов в электрических цепях на основе аппроксимации решения алгебраическими полиномами, Корнус Т. М., Паталах Д. Г. (2015)
Волков В. О. - Расчет оптимальных тахограмм разгона и торможения частотнорегулируемого асинхронного двигателя (2015)
Ярымбаш Д. С. - Динамическая адаптация схемных моделей короткой сети, Килимник И. М., Ярымбаш С. Т. (2015)
Костін М. О. - Енергетичні спектри випадкових процесів тягових напруг і струмів електротранспорту (2015)
Міщенко Т. М. - Геометричне трактування реактивної потужності та його зв’язок зі спектральним складом тягових напруги та струму швидкісних електровозів (2015)
Ниценко В. В. - Исследование основных расчетных параметров дифференциально-фазной защиты сборных шин энергообъектов и факторов электрической сети, оказывающих влияние на их выбор, Кулагин Д. А., Махлин П. В., Климко А. Н. (2015)
Скалько Ю. С. - Удосконалення групового регулювання гідроагрегатів дніпровської гес за допомогою нечіткої логіки (2015)
Бойко А. П. - Мобільні медичні формування - складова частина служби медицини катастроф США, Волянський П. Б. (2013)
Гурник А. В. - Методика оцінки ефективності авіаційного радіотехнічного пошуку з урахуванням параметрів навколишнього середовища та типу обладнання повітряних суден ДСНС України, Валуйський С. В. (2013)
Демків А. М. - Аналіз стану державної системи прав інтелектуальної власності в Україні (2013)
Деревинський Д. М. - Математична модель процесу функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту, Єлісєєв В. Н. (2013)
Долгий М. Л. - Методологічні підходи до формування управлінських рішень щодо отримання радіаційно безпечних продуктів харчування, Терент’єва А. В. (2013)
Єлісєєв В. Н. - Показники залежності ефективності функціонування підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту від забезпеченості матеріальними резервами, Попов Л. В. (2013)
Ємець В. І. - Адаптивна система керування БПЛА для виконання завдань ДСНС України (2013)
Полярус Ю. А. - Довідково-інформаційна система як складова частина системи обробки даних, Лясковський О. О., Сінченко П. М., Сотніков О. Л., Овсійчук І. П. (2013)
Полярус Ю. А. - Моделювання багатовимірних даних довідково-інформаційної системи паспортів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, Тихоход В. О., Михайлов Д. В. (2013)
Потеряйко С. П. - Організація роботи органів державного управління у надзвичайних ситуаціях, Барило О. Г., Переверзін Ю. П. (2013)
Пруська Т. А. - Реформування системи цивільного захисту України (2013)
Соколовський І. П. - Навчання посадових осіб цивільного захисту,учасників навчально-виховного процесу у навчальних закладах з питань радіаційного та хімічного захисту, Мазуренко В. І. (2013)
Тищенко В. О. - Альтернативи удосконалення державної політики у сфері цивільного захисту (2013)
Хижняк В. В. - Метод оптимізації розміщення пошуково-рятувальних повітряних суден на території природно-техногенної геосистеми за критерієм максимізації соціо-еколого-економічної ефективності авіаційного пошуку і рятування, Шабала В. І. (2013)
Юрченко В. О. - Щодо проблем в організації підвищення кваліфікації професійних кадрів у сфері цивільного захисту об‘єктового рівня (2013)
Білошицький М. В. - Визначення вибухонебезпеки виробничих приміщень за надходження до них горючих газів або парів горючих рідин (2013)
Гудович О. Д. - Щодо комплексної оцінки пожежної небезпеки вогнезахищеної деревини, Корнієнко О. В. (2013)
Гузій С. Г. - Вогнезахист деревини покриттям на основі геоцементу, Кравченко А. В. (2013)
Єременко С. А. - Про ідентифікацію параметрів пластового осередка при самозігріванні рослинної сировини, Смірнова О. М., Пруський А. В. (2013)
Сидоренко В.Л. - Забезпечення техногенної безпеки як одного з пріоритетних завдань держави (2013)
Азаров С. І. - Забезпечення життєдіяльності населення у складних радіоекологічних умовах, Литвинов Ю. В., Паламарчук В. І., Сидоренко В. Л. (2013)
Цапко Ю. В. - Моделювання процесу биологічної деструкції компонентів деревини (2013)
Ковровський Ю. Г. - Диференціація основних груп чинників професійного вигорання особового складу органів і підрозділів ДСНС України (2013)
Миронець С. М. - Психологічні особливості діяльності рятувальників у складі міжнародних гуманітарних місій, Тімченко О. В., Корольчук М. С. (2013)
Шойко В. А - Деякі питання системи заходів соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності підрозділів ДСНС України (2013)
Аннотации (2013)
Рудченко О. Ю. - Методичні питання щодо формування та реалізації дивідендної політики в державному секторі (2014)
Ходжаян А. О. - Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та фактори впливу (2014)
Предборський В. А. - "Гібридна" війна як відбиття закономірностей розвитку суспільства незавершеної модернізації (2014)
Мельник О. В. - Аналіз товарообігу паливно-енергетичних ресурсів між Україною та країнами Митного союзу (2014)
Богатирьов І. І. - Домінанти управління грошовими потоками ТНК (2014)
Хлівний В. К. - Підвищення капіталізації банку (2014)
Максименко А. В. - Податкові імперативи регулювання міжнародної економічної діяльності (2014)
Савчук Н. В. - Моделювання відношення торгового до платіжного балансу за допомогою полінома (2014)
Репін І. І. - Методичні основи проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг суб’єктами та центрами надання адміністративних послуг, Дайнеко А. В., Лугіна М. О. (2014)
Ткачук В. О. - Удосконалення планування на випадок кризи ліквідності у банках (2014)
Цицик Р. В. - Сучасні механізми управління фіскальною стійкістю (2014)
Гордійчук І. С. - Формування інституційної моделі розвитку державно–приватного партнерства в Україні (2014)
Рабцун Н. В. - Діяльність інституційних інвесторів та банків на ринку державних цінних паперів України (2014)
Батажок С. Г. - Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно–фінансових інститутів, Рудич О. О. (2014)
Циганюк А. В. - Сучасні аспекти організації формування інвестиційних ресурсів аграрних підприємств (2014)
Бойко О. М. - Індустріальні парки – нові точки росту інвестиційних можливостей регіонів України (2014)
Кірик М. А. - Генезис інноваційної діяльності на основі венчурного інвестування: міжнародний досвід (2014)
Дьяченко Я. Я. - Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні (2014)
Мельник К. В. - Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства та їх класифікація, Сігайов А. О. (2014)
Череп А. В. - Зовнішньоекономічна діяльність ПАТ "Мотор Січ" у розрізі світових тенденцій розвитку та в ситуації невизначеності в Україні, Мартоян А. Г. (2014)
Годованець О. В. - Стратегічні орієнтири реалізації системи управління ризиками в митних органах (2014)
Труш Ю. Л. - Принципи управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі, Левченко Ю. Г. (2014)
Ареф’єв С. О. - Генезис основних напрямків реструктуризації підприємств (2014)
Тюха І. В. - Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості, Рудніцька Р. В. (2014)
Цицик К. Ю. - Питання управління системними ризиками в контексті забезпечення фінансової стійкості банківського сектору (2014)
Голубєв Д. І. - Розробка стратегії управління інвестиційною політикою підприємств машинобудування (2014)
Мошенська А. В. - Дослідження ефектів від рекламних звернень підприємства та їх графічний аналіз (2014)
Величко О. В. - Маркетинг людських ресурсів у сучасних умовах господарювання підприємств галузі АПК (2014)
Тюха І. В. - Кон’юнктура українського ринку пива, Опря Н. В. (2014)
Білик М. Д. - Соціальна нерівність як об’єкт регуляторного впливу на бюджет міста Києва, Павловська О. В. (2014)
Крамаренко Р. М. - Еволюція розвитку столичних міст у глобальній економічній архітектурі, Галенко С. М. (2014)
Шедяков В. Є. - Трансформації відчуження праці в контексті розвитку виробничої демократії (2014)
Надрага В. І. - Ризики демографічних втрат України: зміст та фактори формування (2014)
Бевз В. П. - Щодо передумов запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні, Бугаєнко Є. О., Шиптенко Т. В. (2014)
Шаповал Я. К. - Аналіз ступеню майнового розшарування населення України (2014)
Добренко О. О. - Деякі методологічні підходи професійно–кваліфікаційного збалансування робочої сили на професійному ринку праці (2014)
Пивоваров C. - Дослідження Чорнівського городища першої половини XIII ст. у 2012-2014 рр., Калініченко В., Ільків М. (2015)
Боднарюк Б. - Релігійні системи Стародавньої Месопотамії (IV), Яновський Я. (2015)
Козак А. - Облога Сагунта (219-218 pp. до н. е.). До питання про причини та Casus belli Другої Пунічної війни, Нікорич А. (2015)
Яновський Я. - Християнізація західних гунів, утворення імперії Аттіли і "готське питання” (III) (2015)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст.: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (V) (2015)
Калініченко В. - Βουλγαριας - σερβιας πολέμου: військова експансія дунайських болгар на терени західних Балкан у 836-889 рр. (2015)
Погебенник А. - Загострення релігійної ситуації в Окситанії ХІ-ХІІ ст.: значення та наслідки (2015)
Тимчук І. - Церковна організація Великого Новгорода в ХІ-ХІІІ ст.: історіографічний аспект (2015)
Масан О. - Дипломатичне забезпечення Німецьким орденом вторгнення у Прусію (1225-1235 pp.) (2015)
Воротняк І. - Чоловічі персонажі вінландських саґ у контексті поширення християнства на терені Ісландії та Ґренландії доби середньовіччя (2015)
Литвиненко Я. - Вивчення графіті варязьких печер (попередні висновки) (2015)
Балух О. - Воєнно-політичне становище "Шипинської землі” у складі Молдавської держави у другій половині XIV - середині XV ст. (2015)
Чучко М. - Православна церква в житті чернівчан (з XV ст. до сьогодення) (2015)
Кузь А. - Талікота 1565 p.: до 450-річчя однієї з вирішальних битв у історії середньовічної Індії, Федорук А. (2015)
Пітатєлева О. - Авторство фресок XVII століття Київської церкви Спаса на Берестові в контексті церковних і художніх зв’язків поствізантійського світу, Лопухіна О. (2015)
Сандуляк І. - Археологічні колекції в музеях Буковини другої половини XIX – першої половини XX ст. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кузнецов В. - Александр Блок: Вечная Женственность после похорон Прекрасной Дамы (2013)
Немчинов І. - Антиномії свободи, або Три спокуси Достоєвського (2013)
Пустовит А. - "Ум ищет божества…": эволюция религиозно-философских воззрений Пушкина от французского скептицизма к немецкому идеализму (2013)
Терлецький В. - To proteron. До передісторії поняття a prior (2013)
Секундант С. - Был ли Лейбниц эклектиком? (2013)
Баумейстер А. - "Вітгенштайнова перспектива" і проблеми практичної нормативності (2013)
Соловій Р. - Рецепція "герменевтики підозри" у християнській філософії Мерольда Вестфала (2013)
Юдин О. - Спроба подолання суб’єкт-об’єктного підходу в філософії та естетиці Михайла Бахтіна (2013)
Karivets І. - Contemplation, Miracle and Noveity: Towards the Foundations of Religious Experience (2013)
Кебуладзе В. - Феноменологія та герменевтика в сучасних українських історико-філософських дослідженннях (2013)
Симчич М. - Інокентій Ґізель: деякі метафізичні питання з курсу філософії (2013)
Ґізель І. - Твір про всю філософію (2013)
Іващенко І. - Коментар до українського перекладу "Загальної теорії духу як чистого акту" Джованні Джентіле (2013)
Джентіле Д. - Загальна теорія духу як чистого акту, глави I-III (2013)
Богачов А. - Sacrificium intellectus, або Обличчя сучасного догматизму (2013)
Окороков В. - Логика, математика или метафизика: так достаточно ли основательности в концепции Лейбница? (2013)
Аляєв Г. - Серія Sapientia humana / sapientia divina (2013)
Реферати. Рефераты (2013)
Vasyechko. O. - Endpoints Issue in Time Series Adjusting, Grun-Rehomme M. (2015)
Остапчук О. Е. - Процесний підхід до планування статистичного виробництва в органах державної статистики України, Лумпова Т. І. (2015)
Жукович І. А - Міжнародний досвід оцінювання та порівняння smart-міст (2015)
Шевчук В. О. - Аналіз результатів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Статистика", Момотюк Л. Є., Попова В. В., Голубова Г. В. (2015)
Прокопенко К. О. Удова Л. О. - Оцінка розвитку аграрного сектору з урахуванням рекомендаційКомісії Стігліца (2015)
Ревенко А. П. - Конвенція Міжнародної організації праці № 160 "Про статистику праці" 1985 року: доцільність повної ратифікації Україною (2015)
Кузіна Р. В. - Вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності: ознаки відповідності (2015)
Каменська Т. О. - Ризики в аудиті та їх оцінка (2015)
Пономаренко Н. М. - Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій (2015)
Ромат Є. В. - Бренди телеканалів у системі телевізійних брендів, Іртлач М. О. (2015)
Пальян З. О. - Підсумки Міжнародної наукової конференції "Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості" (2015)
До ювілею Валерія Кириловича Данилка (2015)
Хроніка (2015)
Аннотации (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2015)
Олександру Григоровичу Наконечному виповнюється 70 років (2015)
Капустян О. А. - Розв'язність задачі оптимального керування з мінімальною енергією для однієї параболічної крайової задачі з нелокальними крайовими умовами, Мазур О. К. (2015)
Капустян В. Е. - Обоснование минимаксных оценок линейных функционалов от решений параболо-гиперболических уравнений с нелокальными краевыми условиями и распределенным наблюдением, Пышнограев И. А. (2015)
Мановицька Д. О. - Загальна модель задачі управління змінами, Доленко Г. О. (2015)
Мащенко С. О. - Рівновага за Нешем в іграх з нечіткою множиною гравців, Моренець В. І. (2015)
Наконечний О. Г. - До гарантованих оцінок розв'язків лінійних алгебраїчних рівнянь в умовах невизначеності, Демиденко С. В., Лосєва М. В. (2015)
Наконечний О. Г. - Задачі протиборства в системах з динамікою Гомперца, Зінько П. М. (2015)
Савкова В. П. - До проблеми оцінки матриць попарних порівнянь в умовах невизначеності, Наконечний О. Г. (2015)
Семенова Н. В. - Розв’язання задач змішано цілочислового білінійного програмування методом декомпозиції, Олійник С. В. (2015)
Чабак Л. М. - Метод внешних аппроксимаций для вариационных неравенств, Дударь В. В., Семенов В. В., Ведель Я. И. (2015)
Nakonechnyi O. G. - The minimax approach to the estimation of solutions to special systems of variational equations in Hilbert spaces and its applications, Podlipenko Y. K. (2015)
Бомба А. Я. - Моделювання нелінійних сингулярно збурених трикомпонентних процесів типу "дифузія-конвекція-масообмін" в наносередовищі, Петрик М. П., Леклерк Д., Присяжнюк О. В., Фресар Ж. (2015)
Гуляницький А. Л. - Слабка розв'язність і просторово-часова дискретизація для зміннопорядкового рівняння дифузії (2015)
Донченко В. С. - Концепція кортежності для лінійних операторів та її реалізація для матричних кортежів, Зінько Т. П., Скотаренко Ф. О. (2015)
Доценко С. И. - Памяти Джона Нэша, Семенов В. В. (2015)
Марченко О. О. - Розробка системи розпізнавання іменованих сутностей тексту (2015)
Пашко А. О. - Точність моделювання субгауссових вінерівських процесів в рівномірній метриці (2015)
Шахно С. М. - Комбінований метод Ньютона-Потра для розв’язування нелінійних операторних рівнянь, Баб'як В. І., Ярмола Г. П. (2015)
Ванденко О. А. - Концепція особистості у творі І. Древіц "Беттіна фон Арнім" (2015)
Гетманец М. Ф. - К вопросу о жанровом своеобразии "Педагогической поэмы", Гетманец И. О. (2015)
Кир’янчук Б. М. - Герменевтична системність у теоретико-літературних концепціях О. Потебні (2015)
Кобринец О. С. - М. П. Розенгейм в пародиях Д. Д. Минаева (2015)
Коврига Ю. В. - Танатологические приметы хронотопа романа Л. Улицкой "Казус Кукоцкого" (2015)
Краснобаева О. Д. - Интертекстуальная парадигма пьесы Вен. Ерофеева "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" (2015)
Криворучко С. К. - Парадокси у п’єсі Клода Маньє "Блез" (2015)
Нестеренко Н. П. - Визначальні моделі хронотопів у формуванні образу Богдана Хмельницького в історичному романі П. Загребельного "Я, Богдан (сповідь у славі)" (2015)
Огульчанська О. А. - Свій/чужий хронотоп у творах Віктора Домонтовича "Доктор Серафікус" і Володимира Набокова "Захист Лужина" (2015)
Переяслов В. О. - Національно-історіософська концепція щастя в однойменній поемі В. Мисика (2015)
Писаревська О. В. - Жовтий колір в ідиостилі Анатолія Перерви (2015)
Польщак А. Л. - Проблема віри та ніцшеанство в романі Ф. Моріака "Поцілунок, дарований прокаженому" (2015)
Скоробогатова О. О. - Лінгвопоетична спадщина Олександра Опанасовича Потебні в сучасних філологічних розвідках (2015)
Ступницкая Н. Н. - Религиозный аспект в творчестве А. И. Солженицына (2015)
Таран З. М. - Новаторство Едмона Гонкура в Романі "Дівка Еліза" (2015)
Лозовой В. А. - Танатологическая проблематика в философско-художественном дискурсе. рецензия на монографию Л. В. Гармаш "Танатологические мотивы в прозе русских символистов" (Гармаш Л. В. Танатологические мотивы в прозе русских символистов: /монография/ / Л. В. Гармаш. – Харьков : Изд-во ООО "Щедрая усадьба плюс", 2015. – 312 с.) (2015)
Предборський В. А. - Тіньова економіка та економіка війни: небезпека синергетичного тіньового посилення (2014)
Ричка М. А. - Вплив режимів валютно-курсової політики на економічний розвиток (2014)
Фененко П. О. - Особливості та тенденції оподаткування зовнішньоторговельних операцій в Україні (2014)
Харкавий М. О. - Фінансові детермінанти митного контролю після випуску товарів на митну територію України (2014)
Кристиняк М. Б. - Малий бізнес та мале підприємництво як важливий фактор розвитку національної економіки (2014)
Ткачук В. О. - Методологічні засади оцінки стійкості банку до кризи ліквідності (2014)
Жебчук Р. Л. - Теоретико–методологічні основи оцінки неподаткової складової бюджетного потенціалу території (2014)
Зикова О. І. - Системні ризики фінансової доларизації (2014)
Щербіна В. В. - Організація процесу прогнозування доходів бюджету за законодавством країн європейської співдружності (2014)
Лопушняк Г. С. - Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку охорони здоров’я, Лободіна З. М. (2014)
Хребтов А. О. - Планирование инновационного развития на основе национальных инновационных систем, сформированных в качестве сред реализации жизненных циклов инноваций (2014)
Богатирьов І. І. - Управління фінансовими потоками компанії в ході реалізації інвестиційних проектів (2014)
Вишиванюк М. М. - Адаптаційні механізми формування інноваційної стратегії підприємства в індустрії туризму (2014)
Єрешко Ю. О. - Особливості венчурного інвестування в Україні як причина гальмування інноваційно-інвестиційного розвитку, Лободзинська Т. П. (2014)
Волова О. В. - Інноваційна діяльність підприємства як основа його стабільного та безпечного розвитку, Діденко Є. О. (2014)
Квасова О. П. - Забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання на засадах саморегулювання (2014)
Осадчий В. С. - Поняття, цілі та принципи інвестиційних стратегій в інноваційному бізнесі (2014)
Левченко К. М. - Міжнародні стандарти відображення результатів інвестиційної діяльності компаній з управління активами (2014)
Ульянченко О. В. - Основні тенденції функціонування виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи з позиції системного підходу, Гончаренко О. Г. (2014)
Зелінська Г. О. - Інтеграція вищої освіти як один з механізмів забезпечення інтелектуальної складової розвитку вітчизняних нафтогазових підприємств, Запухляк І. Б. (2014)
Золотаревський А. В. - Створення стратегії економічного розвитку підприємства (2014)
Данілова Е. І. - Підходи до оцінки впливу корпоративних конфліктів на рівень капіталізації підприємства з урахуванням міжнародного досвіду (2014)
Іванюта Т. М. - Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств молокопереробної галузі як чинників економічної безпеки (2014)
Попович О. В. - Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні, Арендар Л. М. (2014)
Соломянюк Н. М. - Застосування метрик при плануванні в маркетингу (2014)
Ус Р. Л. - Інспекційні методи аудиту інформаційних технологій (2014)
Литвиненко Л. Л. - Управління потенціалом інтеграції авіакомпанії в умовах міжнародного конкурентного середовища (2014)
Студінська Г. Я. - Алгоритмізація процесу побудови та управління брендом в умовах ринкової економіки (2014)
Мікаелян С. Г. - Інноваційна концепція розвитку вартісної моделі фінансового управління компанією (2014)
Осадча О. А. - Стан та напрями поліпшення фінансового забезпечення фермерських господарств (2014)
Бодюк А. В. - Обґрунтування поняття товару як об’єктів потреб, Кубицький В. В., Яременко С. І. (2014)
Пильнов Д. О. - Підвищення якості аудиторських послуг як запорука успішного розвитку аудиту в Україні (2014)
Беник Н. Г. - Етапи рівня впливу зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємств, Одлижук І. О. (2014)
Біла О. Ю. - Факторингові послуги в Україні: стан і розвиток (2014)
Розумей С. Б. - Методичні підходи щодо оцінювання каналів розподілу продукції, Семененко К. Ю., Розпутня І. П. (2014)
Мошенська А. В. - Функціональні залежності реакції збуту на рекламні звернення підприємства (2014)
Комар Н. Г. - Фінансова діагностика підприємств аграрного сектору України (2014)
Огановська А. В. - Взаємозв’язок мiж проблемами реалiзацiї стратегiчного плану та розвитку АПК (2014)
Фещенко О. П. - Теоретичні засади фінансового стану підприємства (2014)
Андрієнко В. М. - Незалежний зовнішній аудит системи управління безпекою праці в системі економічної безпеки будівельних підприємств (2014)
Ареф’єв С. О. - Дослідження механізму забезпечення економічної безпеки авіакомпаній у процесі реструктуризації (2014)
Підлубна О. Д. - Економічна ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні, Концеба С. М. (2014)
Волот О. І. - Регіональні аспекти розвитку інформаційного забезпечення підприємств харчової промисловості, Никипорець В. Ф. (2014)
Ольшанська О. В. - Напрями вдосконалення механізму державного регулювання у сфері агросоціальних відносин, Єранкін О. О. (2014)
Репін І. І. - Перспективи розвитку системи надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Молчанова І. В., Храпунова Я. В. (2014)
Попрозман О. І. - Побудова системи управління у сфері соціальної інфраструктури, Попрозман Н. В. (2014)
Онищенко В. В. - Оцінка діяльності Пенсійного фонду України як складової фінансової системи держави (2014)
Гаркавенко Н. О. - Регулювання ринку праці (2014)
Мамічева О. - До проблеми поведінки дошкільників з порушеннями психофізичного розвитку, Панасенко Е., Бурцева Х. (2015)
Дегтяренко Т. - Нова освітня парадигма та роль масових шкіл у професійно-трудовій підготовці учнів з вадами психофізичного розвитку (2015)
Вакуленко В. - Роль професійної мотивації в розвитку професіоналізму викладача вищої школи (2015)
Шпак О. - Структура та рівні готовності викладачів до проектування навчальних технологій, Романова Г., Примаченко Н. (2015)
Сорока Н. - Використання Інтернет-ресурсів у процесі навчання іноземної мови у ВНЗ, Щокіна Т. (2015)
Варецька О. - Методика діагностики розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи (2015)
Барбашова І. - Концептуальні засади побудови дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів (2015)
Бурчак Л. - Використання корекційно-профілактичних програм для попередження і лікування порушень зору в учнів 5 класу, Волкова О. (2015)
Мельник О. - Особливості вивчення старшокласниками небезпек при радіоактивному забрудненні навколишнього середовища (2015)
Lupynsky S. - Rola etyki zawodowej w administracji publicznej (2015)
Сліпченко Л. - Формування у майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні (2015)
Сокол М. - Концептуальні основи формування понятійно-категоріального апарату педагогічної науки (2015)
Мегем О. - Творчий доробок українських методистів-біологів та вчителів-практиків (1940 – 1948 рр.) (2015)
Бикова В. - Теоретичний аналіз сучасних концепцій управління (2015)
Галів М. - Епістеміологічні засади історико-педагогічних поглядів Ілярія Карбулицького (2015)
Білавич Г. - Навчально-методичний супровід виховання господарської культури особистості в Галичині на початку ХХ ст., Борис У. (2015)
Сидоренко Л. - З досвіду застосування методу проектів у процесі підготовки студентів до формування здоров’язбережувальної компетентності (2015)
Сінопальнікова Н. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу (2015)
Ковальчук Ю. - Обгрунтування змісту і структури знань з основ виробництва (2015)
Туренко Н. - Проблема ранньої діагностики та корекції відхилень у мовленнєвому розвитку дітей молодшого дошкільного віку (2015)
Хроленко М. - Структура екологічного світогляду учнів старших класів, Боярченко О. (2015)
Смерчко А. - Концептуальна опозиція "злочин – кара” у слов’янській фразеології, Смерчко А. (2015)
Керик О. - Розвиток ідей соціального виховання у педагогічній спадщині Бертрана Рассела, Клим М. (2015)
Кравець Р. - Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі (2015)
Зубрицький І. - Висвітлення проблеми співпраці школи і сім’ї на сторінках педагогічного часопису "Українська школа” (1925 – 1943 рр.) (2015)
Готько О. - Інформаційно-комунікаційні технології – як сучасний засіб навчання в освіті, Чайковська О. (2015)
Єсіпова О. - Емпіричне дослідження особливостей навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в процесі вивчення педагогічних дисциплін (2015)
Вєлкова О. - Формування ціннісного ставлення майбутніх менеджерів до культури професійної взаємодії (2015)
Зубрицька М. - Географічні назви в англійських ФО (2015)
Лактіонов О. - Модель оцінювання рівня професійної компетентності фахівців сучасних високотехнологічних виробничих процесів (2015)
Огородник В. - Особливості належної правової процедури в нотаріальному процесі (2015)
Марченко А. - Навчальний ресурс уроків трудового навчання у початковій школі для розвитку дотикового сприймання учнів (2015)
Кизима І. - Гендерна обізнаність педагогів (на прикладі фокус-групового дослідження у Львівській області) (2015)
Швирьова К. - Методичні шляхи формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів вищих навчальних закладів, Васюк О. (2015)
Антошкіна Л. І. - Сутність і динаміка макроекономічних показників виробництва, Беседін В. Ф. (2015)
Бажан І. І. - Інноваційний потенціал інтелектуальних ресурсів (2015)
Бритвєнко А. С. - Формування інноваційних моделей корпоративного розвитку масложирової галузі (2015)
Мартякова О. В. - Перспективи модернізації сфери охорони здоров’я, Трикоз І. В. (2015)
Настич В. Г. - Теоретичні аспекти страхування ризиків у сільському господарстві (2015)
Рунчева Н. В. - Маркетингові стратегії сталого розвитку аграрного ринку (2015)
Соловйов Д. І. - Організаційно­економічні основи регулювання стандартизації та категоризації національних засобів розміщення (2015)
Тарлопов І. О. - Маркетинг як складова відтворювального процесу, Сєдова Ю. І. (2015)
Скобєлєва Г. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України, Єлісєєнко О. В. (2015)
Кіосєва І. А. - Використання економіко­математичного моделювання для оцінки впливу елементів корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства, Маркова Н. О. (2015)
Компанієць Т. І. - Планування рекламної діяльності туристичного підприємства в умовах сучасного ринку туристичних послуг (2015)
Могилат М. Г. - Організаційно-­економічні резерви підвищення ефективності використання орних земель сільськогосподарських підприємств (2015)
Олійник А. С. - Особливості функціонування фермерських господарств в Україні (2015)
Попова Н. О. - Роль інноваційного потенціалу внз у формуванні ключових компетенцій (2015)
Татьянич Л. С. - Принципи ефективної цінової політики підприємства (2015)
Антошкін В. К. - Домінанти організаційно­економічного механізму управління соціально­економічною безпекою регіонів (2015)
Княженко І. І. - Економіко­математичне моделювання агропродовольчого кластера регіону (2015)
Шило К. М. - Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни (2015)
Бучакчийська Ю. А. - Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації (2015)
Руда Р. В. - Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості страхової організації (2015)
Степанова В. О. - Вплив фінансової нестабільності на ліквідність банківської системи України (2015)
Романюк М. Г. - 16-й ежегодный Конгресс Европейского общества сексуальной медицины, Ромащенко О. В. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Зміни метаболізму у чоловіків різного віку та шляхи їх корекції (2014)
Тарапура Е. Ю. - Особенности психологической коррекции при семейных дисгармониях, Кукурекина Е. Ю. (2014)
Сайдакова Н. О. - Рак передміхурової залози: медико-демографічні особливості по адміністративних територіях України, Старцева Л. М., Межерицький С. М., Кравченко О. В., Кононова Г. Є. (2014)
Кукурекин Ю. В. - Конверсионное (истерическое) расстройство как причина генитальной аллергии, Тарапура Е. Ю. (2014)
Дутов В. В. - Применение a1-адреноблокаторов в лечении больных с камнями мочеточника, Попов Д. В., Румянцев А. А., Пащенко В. Б. (2014)
Кульчавеня Е. В. - Эффективность комплексной терапии женщин, больных хроническим циститом, ассоциированным с внутриклеточными инфекциями, Бреусов А. А. (2014)
Горпинченко И. И. - Опыт применения многокомпонентных фитопрепаратов у больных при хроническом абактериальном простатите/синдроме хронической тазовой боли, Гурженко Ю. Н., Нагорный А. Е. (2014)
Ухаль Е. М. - Применение современных методов лучевой диагностики для оценки эффективности экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии конкрементов почек у больных с кистами и особенностями строения чашечно-лоханочной системы почек (2014)
Яровой С. К. - Особенности терапии острого цистита в реальной клинической практике (2014)
Chapple C. R. - Уменьшение выраженности всех симптомов гиперактивного мочевого пузыря при использовании солифенацина, Cardozo L., Steers W. D., Govier F. E. (2014)
Аксенов П. В. - Низкоэнергетическая ударно-волновая терапия в коррекции эректильной дисфункции (обзор литературы) (2014)
Арбузова Л. И. - Сексуальные расстройства при депрессиях и их терапия, Кривонос А. В. (2014)
Сакало А. В. - Сексуальні розлади у хворих із герміногенними пухлинами яєчка після лікування, Кондратенко А. В., Мрачковский В. В., Куранов Ю. Ю., Жильчук Ю. В., Черниченко О. А., Сакало В. С. (2014)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности терапии корпоральной веноокклюзивной дисфункции у мужчин с применением венотропного препарата Веноплант, Гурженко Ю. Н., Билоголовская В. В., Зоценко Н. В., Гармашова Е. В. (2014)
Пушкарь Д. Ю. - Применение альфа-адреноблокатора альфузозина у больных с расстройствами мочеиспускания, Раснер П. И. (2014)
Славянов Н. И. - Научный взгляд на патогенез острой обструктивной спастической стенорении сосудов коры и моторику чашечно-лоханочной системы (2014)
Рыкова О. В. - Современные лабораторные возможности обследования мужчин с эректильной дисфункцией (2014)
Горпинченко И. И. - Изучение эффективности использования препарата Спеман в комплексном лечении экскреторно-токсического бесплодия у мужчин, Гурженко Ю. Н., Нагорный А. Е. (2014)
Горпинченко И. И. - Терапия метронидазол-резистентного трихомониаза комбинацией ципрофлоксацина и тинидазола, Романюк М. Г., Корниенко А. М., Аксенов П. В., Литвин И. М. (2014)
Иманов Дж. Т. - Характеристика показателей эякулята при хламидийной инфекции (2014)
Горпинченко І. І. - Діагностика хронічного простатиту: сучасні реалії та проблеми, Литвинець Є. А., Сандурський О. П., Тріщ В. І. (2014)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності застосування Зоксіцефу у хворих на хронічний пієлонефрит у фазі активного запалення, Литвинець В. Є., Ільків В. В., Шміголь В. В. (2014)
Горовий В. І. - Досвід застосування фітохімічного простатопротектора Pravenor® в комплексній терапії хворих на хронічний абактеріальний простатит (категорія IIIБ), Головенко В. П., Костюченко С. А. (2014)
Литвинець Є. А. - Доцільність використання ендогенних простатоселективних цитомединів у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Литвинець В. Є. (2014)
Поворознюк М. В. - Частота порушень фертильності у чоловіків із безпліддям у шлюбі і роль інфекційно-запальних захворювань сечостатевої системи в їхньому виникненні (2014)
Терзійський М. В. - Порівняльний аналіз віддалених результатів лікування місцево-поширеного та метастатичного раку нирки, Григоренко В. М., Шевчук С. В., Данилець Р. О. (2014)
Северин Г. К. - Епідеміологія раку передміхурової залози у чоловіків великого промислового регіону, Слабкий Г. О., Науменко О. С. (2014)
Слабкий Г. О. - Доступність сучасних методів променевої діагностики для чоловіків (за даними соціологічного опитування), Качур О. Ю. (2014)
Кочарян Г. С. - Медицинские аспекты гомосексуальности (2014)
Прийма О. Б. - Гострий фунікуліт: хірургічні аспекти проблеми (2014)
Бондаренко В. А. - Значение определения содержания аргинина и стабильных метаболитов цикла оксида азота в спермальной плазме у бесплодных мужчин, Карпенко Н. А., Величко Н. Ф., Скорняков Е. И., Кошель С. П., Овчаренко Л. Б., Сахнюк Т. В. (2014)
Кукурекин Ю. В. - Современные возможности терапии нарушений сексуального здоровья у больных с синдромом хронической усталости и постинфекционными астеническими состояниями, Акулинин В. Н., Бородина Н. М., Поляков О. Е., Тютюнник И. В. (2014)
Кочарян Г. С. - Оценка продолжительности полового акта у мужчин (2014)
Лучицький В. Є. - Вікові аспекти андрогендефіциту та еректильної дисфункції у чоловіківз цукровим діабетом 2-го типу, Лучицький Є. В. (2014)
Ухаль Е. М. - Усовершенствование преподавания андрологии при обучении студентов на цикле урологии – веление времени (2014)
Рясный А. В. - Клинический случай: гемангиома головки полового члена. Опыт лечения (2014)
Галич С. П. - Двухэтапная методика восстановления полового члена после его утраты, Назаренко И. А., Дабижа А. Ю. (2014)
Левченко О. Є. - Особливості токсикології природних каннабіоїдів та їхніх синтетичних похідних (огляд), Євтодьєв О. А. (2014)
Пепенин В. Р. - К вопросу об этиопатогенетической терапии синдрома хронической тазовой боли, Кукурекин Ю. В., Пепенин С. В., Сердюк С. В. (2014)
Лучицький Є. В. - Особливості гормональної регуляції статевої системи у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, на різних етапах лікування, Зубкова Г. А., Лучицький В.Є., Рибальченко В. М., Марков В. В., Коваленко А. Є., Гулєватий С. В., Зінич П. П. (2014)
Бречка Н. М. - Экспериментальное обоснование применения препарата Трибестан при репродуктивных нарушениях, обусловленных воспалительным процессом в предстательной железе, Бондаренко В.А. (2014)
Лучицький Є. В. - Віковий гіпогонадизм у чоловіків з цукровим діабетом 2-го типу – сучасний стан проблеми, Лучицький В. Є., Тронько М. Д., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І. (2014)
Назаренко И. А. - Хирургическая реконструкция псевдопениса в неоклитор при интерсексуализме, Пагадаева Н. Л., Боровик Д. В. (2014)
Пивоварчук Р. Я. - Нові критерії діагностики гострого гестаційного пієлонефриту, Митникова А. С. (2014)
Костев Ф. И. - Клинический опыт лечения методом TESA/MESA больных с азооспермией, Савчук Р. В., Шостак М. В., Поддубняк А. П. (2014)
Костев Ф. И. - Эффективность комплексной патогенетически-направленной терапии в лечении уретрального синдрома у женщин, Шостак М. В., Савчук Р. В. (2014)
Тучин Д. Ф. - Применение витапроста в комплексном лечении хронического простатита хламидийной этиологии, Бистрица Р. А. (2014)
Пивоварчук Р. Я. - Методи діагностики та усунення обструктивної нефропатії у вагітних, Митникова А. С. (2014)
Шостак М. В. - Эффективность лечения хронической тазовой боли у больных хроническим простатитом категории ІІІБ применением экстракорпоральной магнитной иннервации (ExMI) тазового дна, Савчук Р. В. (2014)
Костев Ф. И. - Синдром Клайнфельтера, этиопатогенетическое течение. Клинический случай из практики, Богацкий С. В. (2014)
Борисов К. О. - Тіоловий статус у хворих з інфравезикальною обструкцією за умов комплексного хірургічного лікування, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2014)
Костєв Ф. І. - Кореляція між рівнем тестостерону та параметрами доброякісної гіперплазії передміхурової залози у чоловіків похилого віку з метаболічним синдромом, Ходос В. М., Шаталюк С. C., Засипкін І. С. (2014)
Савчук Р. В. - Комбинированная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы в сочетании с симптомами гиперактивного мочевого пузыря, Шостак М. В., Поддубняк А. П. (2014)
Содержание (2012)
Корнацкая А. Г. - Доброкачественные заболевания молочных желез в практике акушера-гинеколога, Дубенко О. Д. (2012)
Медведь В. І. - Хронічна серцева недостатність у вагітних (клінічна лекція) (2012)
InterMedicalEcoCity на "MIPIM" – найбільшому авторитетному і представницькому інвестиційному форумі Європи (2012)
Абрамов А. А. - Генетические анализы в медицине – современные возможности и перспективы (2012)
Герасимова Т. В. - Хроническая венозная недостаточность – общемедицинская проблема, или болезнь цивилизации, Гопчук Е. Н. (2012)
Ампаро Сантамария - Предотвращение венозной тромбоэмболии во время беременности (2012)
Felipe Vadillo-Ortega - Лечебное действие L-аргинина и антиоксидантных витаминов при лечении преэклампсии у женщин группы повышенного риска: рандомизированное контролируемое исследование, Otilia Perichart-Perera, Salvador Espino, Marco Antonio Avila-Vergara, Isabel Ibarra, Roberto Ahued, Myrna Godines, Samuel Parry, George Macones, Jerome F Strauss (2012)
Пирогова В. И. - Эстрадиола валерат и диеногест: новые возможности предупреждения непланируемой беременности и терапии тяжелых менструальных кровотечений (обзор клинических исследований) (2012)
Яворський П. В. - Особливості лейоміоми матки на тлі ожиріння та метаболічного синдрому (аналітичний огляд літератури) (2012)
Супрунова Т. В. - Проблема папилломавирусной инфекции в гинекологии (обзор литературы) (2012)
Жежер А. А. - Коррекция метаболизма у женщин, перенесших операцию кесарева сечения, Гончаренко Д. А. (2012)
Галушко О. А. - Застосування внутрішньовенної форми парацетамолу в акушерській та гінекологічній практиці: сучасні можливості, Петриченко В. В. (2012)
Сафонова И. Н. - Ультразвуковое исследование при фето-фетальном трансфузионном синдроме: дифференциальная диагностика и дифференцированные терапевтические подходы (обзор литературы и клинических случаев), Лукьянова И. С., Абдуллаев Р. Я. (2012)
Товстановская В. А. - Значение современных методов диагностики папилломавирусной инфекции на доклинической и ранней клинической стадии, Воробей-Виховская В. Н., Крук О. Ю. (2012)
Жук С. І. - Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок, Григоренко А. М. (2012)
Данкович Н. О. - Плацентарна дисфункція та натуропатичні методи її лікування, Жук С. І., Абляєва Е. Ш., Воробей-Вихівська В. М. (2012)
Венцковский Б. М. - Профилактика преэклампсии в условиях женских консультаций, Венцковский К. О. (2012)
Савенкова О. Д. - Отчет по применению препарата Циклодинон (2012)
Мазорчук Б. Ф. - Сучасні підходи до терапії раннього гестозу, Коньков Д. Г., Чайка Г. В. (2012)
Кондратюк В. К. - Патогенетическое обоснование системного похода к лечению воспалительных заболеваний женских половых органов, Коблош Н. Д., Горбань Н. Е., Архипова Н. А., Григорович Л. В., Емец Н. А. (2012)
Бобрицкая В. В. - Динамика органических изменений молочной железы в процессе патогенетической терапии фиброзно-кистозной мастопатии (2012)
Дубинина В. Г. - Комбинированное органосохраняющее лечение начальных форм рака шейки матки у пациенток репродуктивного возраста, Рыбин А. И. (2012)
Джобава Э. М. - Особенности течения, диагностики и терапии плацентарной недостаточности при варикозной болезни, Степанян А. В., Панайотиди Д. А., Болкунова Н. В., Доброхотова Ю. Э. (2012)
Романенко Т. Г. - Комплексная профилактика гестозов у женщин в период преконцепционной подготовки и во время беременности (2012)
Веропотвелян Н. П. - Рациональный подход к применению лимфоцитотерапии при привычном невынашивании беременности, Веропотвелян П. Н., Горук П. С., Погуляй Ю. С., Завгородняя Л. И. (2012)
Голяновський О. В. - Сучасні методи корекції істміко-цервікальної недостатності, Мехедко В. В., Галич І. Д., Бачинська М. А. (2012)
Тутченко Л. І. - Особливості обміну ліпідів у вагітних з гіпертонічною хворобою і супутнім ожирінням, Мелліна І. М., Гамоля А. А., Горіла Є. М., Митькова Є. М. (2012)
Сёмочкин С. В. - Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни (2012)
Подольський В. В. - Особливості медико-соціального впливу впровадження сучасних медичних технологій на покращання репродуктивного здоров’я жінок із запальними захворюваннями статевих органів, Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Подольський Вл. В. (2012)
Резніченко Г. І. - Застосування препарату Актовегін для корекції вегетативних дисфункцій та якості життя у пацієнтів старшого віку, Резніченко Н. Ю. (2012)
Маркін Л. Б. - Оцінка ефективності використання дидрогестерону в разі ідіопатичного загрозливого аборту, Шатилович К. Л. (2012)
Ганжий І. Ю. - Стан репродуктивного здоров’я у жінок з синдромом полікістозних яєчників (2012)
Подзолкова Н. М. - Применение сертаконазола у женщин с рецидивирующим кандидозным вульвовагинитом, Никитина Т. И. (2012)
Подольський В. В. - Рівень тиреотропного гормону та тироксину в крові жінок з фоновою патологією шийки матки репродуктивного віку, що мешкають у регіоні з природним йододефіцитом, Хомінська З. Б., Штул І. А. (2012)
Гопчук Е. Н. - Аспекты коррекции дисгормональных нарушений репродуктивной системы у женщин (2012)
Дубчак А. Є. - Стан тазової гемодинаміки у жінок з безплідністю, яка супроводжується хронічним тазовим болем, Лук’янова І. С., Мандзій І. М. (2012)
Романенко Т. Г. - Профілактика плацентарної дисфункції інфекційного ґенезу, Ігнатюк Т. М. (2012)
Подольський Вл. В. - Гормональні характеристики менструального циклу в жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів залежно від типу статевої конституції (2012)
Гаврюшов Д. Н. - Перинатальные исходы при бессимптомной инфекции мочевыводящих путей в зависимости от степени бактериурии (2012)
Гецко Н. В. - Особливості вагінального біотопу у вагітних – носійок вірусу папіломи людини високого онкогенного потенціалу (2012)
Маркін Л. Б. - Ефективність застосування комбінації різних форм випуску антисептика з антимікробною активністю Гексикону в лікуванні запальних захворювань піхви, Шахова О. В. (2012)
Калюжна Л. Д. - Сучасні вимоги до призначення лікування при сечостатевому трихомоніазі у жінок, Бардова К. О. (2012)
Абдуллаева Л. М. - Клинико-гистологическая характеристика доброкачественных образований яичников (2012)
Хурані І. Ф. - Спіральна комп’ютерна томографія в оцінці ефективності протекторної терапії постхіміопроменевих легеневих ушкоджень у хворих на рак грудної залози (2012)
Проклятие Евы (2012)
Торянік Е. Л. - Стан ембріо- та фетогенезу в умовах експериментальної серотонінової плацентарної дисфункції у самиць щурів на тлі артеріальної гіпертензії, Сахарова Т. С. (2012)
Титул, зміст (2016)
Палкин В. А. - Особенности становления личности школьника в условиях развития информационной цивилизации (2016)
Кирилюк М. В. - Інформаційно-освітнє середовище як фактор розвитку самоосвітньої компетентності вчителів (2016)
Дерев’янко Т. Є. - Зміст дослідницької культури вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Теслюк В. М. - Дослідження сутності педагогічної техніки та її компонентної структури, Лукерченко Т. П. (2016)
Гриньова М. В. - Фінансове забезпечення і конкурентоспроможність Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2016)
Успенська В. М. - Професія "Вчитель основ здоров’я": нормативна база становлення (2016)
Дяченко-Богун М. М. - Основні характеристики професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін щодо реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності (2016)
Дудка І. А. - Бюджет студентського самоврядування як фінансова основа виховних заходів (2016)
Шапаренко І. Є. - Програмне забезпечення курсу "Фізіологія рухової активності" для студентів факультету фізичного виховання педагогічних ВНЗ (2016)
Гоменюк Д. В. - Сучасний стан підготовки кваліфікованих робітників для автосервісу у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Гурьєва Я. В. - Вплив дисциплін образотворчого циклу на формування педагогічної творчості майбутніх учителів початкової школи (2016)
Прус Н. О. - Імідж особистості як психолого-педагогічний феномен (2016)
Кікто С. М. - Організаційно-педагогічні засади функціонування навчальних закладів Полтавської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Гнатенко Я. В. - Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням: цілі та завдання дисципліни (2016)
Лазоренко Л. В. - Навчання англомовного монологічного академічного мовлення майбутніх математиків із використанням технології веб-квест (2016)
Нежива Л. Л. - Урок - екзистенційний пошук (на прикладі роману В. Підмогильного "Місто") (2016)
Мазуренко В. О. - Формуванням нового світогляду підростаючого покоління засобами української наукової фантастики (за романом М. Руденка "Ковчег Всесвіту"), Логвиненко Ю. В. (2016)
Карапузова Н. Д. - Естетизація освітнього середовища дошкільного навчального закладу в умовах педагогічної підтримки дітей (2016)
До відома авторів (2016)
Білик Н. І. - Тематика номерів Всеукраїнського науково-практичного oсвітньо-популярного журналу "Імідж сучaсного педагога" за 2015 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гурженко Ю. Н. - Третий съезд сексопатологов и андрологов Украины. Сателлитный симпозиум сексологов и андрологов Украины "Актуальные проблемы сексологии и андрологии", Ромащенко О. В., Романюк М. Г. (2014)
Резолюція Третього з’їзду сексологів та андрологів України (2014)
29-й Конгресс Европейской ассоциации урологов (2014)
Банира О. Б. - Аспекти застосування екстракту Tribulus terrestris у практиці лікаря-уролога, Строй О. О. (2014)
Черепанова Е. В. - Метафилактика мочекаменной болезни в амбулаторных условиях, Дзеранов Н. К. (2014)
Горпинченко И. И. - Хирургическое ведение пациентов с пенильной дисморфофобией на фоне тяжелых поражений кавернозной гемодинамики, Корниенко А. М., Гурженко Ю. Н., Романюк М. Г., Лысенко Н. Н. (2014)
Бойко А. І. - Вторинна хіміопрофілактика раку передміхурової залози: клінічна ефективність фітохімічних сполук, Губарь А. О. (2014)
Дыкан И. Н. - Мультидетекторная компьютерная томография в управлении инцидентальными новообразованиями почек, Степаненко Н. А. (2014)
Квитчатая А. И. - Актуальные вопросы повышения приверженности к лечению пациентов с хроническими заболеваниями, Снегирев Ф. Г., Пиминов А. Ф. (2014)
Иманов Дж. Т. - Показатели спермограммы при нехламидийных моно- и микст-инфекциях (2014)
Кочарян Г. С. - Продолжительность полового акта у мужчин: критерии оценки (2014)
Литвинець Є. А. - Нові можливості у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Литвинець В. Є., Тріщ В. І. (2014)
Сонник Є. Г. - Досвід застосування a1-адреноблокаторів у лікуванні передчасної еякуляції, Саричев Я. В., Панасенко С. М., Моргун В. В. (2014)
Кочарян Г. С. - Биогенные детерминанты преждевременной эякуляции (2014)
Степанов П. И. - Применение трансуретральной микроволновой локальной термотерапии в комплексном лечении туберкулеза предстательной железы (2014)
Корниенко А. М. - Эффективность препарата Ципролет А у мужчин со смешанной инфекцией мочеполового тракта, Романюк М. Г., Гурженко Ю. Н., Аксенов П. В. (2014)
Пасєчніков С. П. - Перебіг післяопераційного періоду залежно від виду виявленого збудника захворювань, що передаються статевим шляхом, у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Грицай В. С., Нашеда С. В., Глєбов А. С. (2014)
Возианов С. А. - Исследование эффективности использования фитопрепарата Монурель в комплексном лечении женщин с острым циститом, Гурженко Ю. Н., Бойко А. И., Гурженко А. Ю. (2014)
Серняк Ю. П. - Результаты обследования женщин с пролапсом половых органов и стрессовым недержанием мочи с применением модифицированного комбинированного уродинамического исследования, Литвинов А. И., Фуксзон А. С., Серняк П. Ю. (2014)
Пирогов В. А. - Методы обследования пациентов с патологией нижних отделов мочевыводящих путей и толстой кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Чабанов П. В., Луцик А. П. (2014)
Гурженко Ю. Н. - Опыт применения препарата Нейроплант при лечении больных с преждевременной эякуляцией, обусловленной хроническим неспецифическим простатитом (2014)
Волицкая Н. В. - Применение антагонистов мускариновых рецепторов у мужчин с симптомами нижних мочевыводящих путей, Мокров К. Н., Калинина Н. Я. (2014)
Поворознюк М. В. - Стан репродуктивного здоров’я чоловіків, що планують народження дитини (2014)
Сайдакова Н. О. - Рак нирки: медико-демографічна ситуація в Західному регіоні, Григоренко В. М., Онищук А. П., Перета Л. В. (2014)
Пасєчніков С. П. - Інфікованість хворих на рак передміхурової залози збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, Григоренко В. М., Грицай В. С., Кравченко О. В. (2014)
Григоренко В. М. - Нові імуногістохімічні маркери раку передміхурової залози в прогнозуванні виникнення біохімічного рецидиву після радикальної простатектомії, Романенко А. М., Базалицька С. В., Межерицький С. М., Данилець Р. О., Вікарчук М. В., Сайдакова Н. О. (2014)
Литвинець Є. А. - Оцінювання функціонального стану ендотелію судин у чоловіків з еректильною дисфункцією на фоні артеріальної гіпертензії в процесі комбінованої терапії, Вінтонів О. Р. (2014)
Шлопов В. Г. - Поляризаційно-оптична характеристика колагену бляшок білкової оболонки при хворобі Пейроні, Волос Л. І., Шамраєв С. М., Єрмілов С. Г. (2014)
Шамраев С. Н. - Периоперационные результаты лечения приобретенных стриктур мочеиспускательного канала, Козачихина С. И. (2014)
Саричев Л. П. - Інформативність комплексу інтима–медіа як маркера ендотеліальної дисфункції при віковому андрогенному дефіциті у чоловіків, Пустовойт Г. Л., Саричев Я. В. (2014)
Саричев Л. П. - Проблема тромбоемболічних ускладнень після операцій на передміхуровій залозі, Філоненко А. Ф., Саричев Я. В., Халаф М. А. (2014)
Ухаль М. И. - Современный подход к стартовой антибактериальной терапии больных острым эпидидимоорхитом (2014)
Яковлєв П. Г. - Статеві розлади у хворих на рак сечового міхура після хірургічного лікування, Сакало В. С., Мрачковський В. В. (2014)
Сами Х. - Клинические особенности течения хронического калькулезного пиелонефрита в активной фазе воспаления, Борисов А. В. (2014)
Пасєчніков C. П. - Застосування силодозину для консервативного лікування гострої затримки сечі, зумовленої доброякісною простатичною обструкцією, Клименко Я. М., Мамоян А. Х. (2014)
Шахраманян В. А. - Преждевременная эякуляция: современный анализ (2014)
Шамраев С. Н. - Врожденная девиация полового члена: ближайшие и отдаленные результаты различных способов ее коррекции, Бабюк И. А., Кнышенко А. Н., Чернышенко А. А. (2014)
Пепенин В. Р. - Фитопротекция сексуальной функции у лиц с метаболическим синдромом, Спиридоненко В. В., Пепенин С. В. (2014)
Ухаль Е. М. - Комплексный подход к лечению больных уретеролитиазом, осложненным структурными и функциональными изменениями верхних мочевых путей и почек (2014)
Литвинець Є. А. - Оцінювання ефективності деяких препаратів у купіруванні нападу ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою, Антонів Р. Р., Котурбаш В. Т. (2014)
Русинко И. М. - Адипозогенитальная дистрофия как причина развития гинекомастии у подростков и молодых мужчин: проблема этическая и медицинская. Лечебная тактика уролога, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2014)
Русинко И. М. - Уретровлагалищная киста у женщин как причина сексуальной дисгармонии супружеской пары. Клиника, диагностика, лечение, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2014)
Шамраев С. Н. - Сравнительная оценка нового способа графтинга белочной оболочки полового члена при болезни Пейрони, Бабюк И. А., Ермилов С. Г. (2014)
Кукурекин Ю. В. - Сексуальные расстройства у мужчин в рамках маскированной депрессии. Дифференциально-диагностические признаки, Акулинин В. Н., Кукурекина Е. Ю., Бушученко А. Н. (2014)
Литвинець Є. А. - Особливості клінічного перебігу, діагностики та оптимізації лікування папіломавірусної інфекції у чоловіків, Козак О. О. (2014)
Антонян И. М. - Урологические аспекты метаболического синдрома, Зеленский А. И., Белов В. Ю., Налбандян Т. А., Горячая В. А., Михайлюта А. А. (2014)
Кваша А. Н. - Особенности диагностики опухолевидных образований мочеточника, Ухаль Е. М. (2014)
Русинко И. М. - Особенности лечения адипозогенитальной дистрофии и гипогонадотропного гипогонадизма у подростков, Русинко Н. М., Коноплева О. Г. (2014)
Мохер Ю. В. - ПНД НААН №19 "Луб’яні культури": основні результати 2013 року, Жуплатова Л. М., Моргун О. В. (2015)
Мигаль М. Д. - Взаємозв’язок між кількісними і якісними ознаками волокна конопель, Лайко І. М., Міщенко С. В. (2015)
Міщенко С. В. - Систематика і філогенез конопель як наукова проблема (2015)
Мигаль М. Д. - Про співвідношення статевих типів конопель у зв’язку з їх запиленням і плодоношенням, Лайко І. М., Міщенко С. В. (2015)
Кириченко Г. І. - Використання світового генофонду посівних конопель при створенні сортів однодомної форми, Вировець В. Г., Лайко І. М., Міщенко С. В. (2015)
Кривошеєва Л. М. - Вивчення генофонду льону-довгунця за цінними господарськими ознаками (2015)
Слісарчук М. В. - Удосконалення методики визначення вмісту волокна в стеблах льону-довгунця, Дрозд О. М. Лісовий О. Б. (2015)
Чучвага В. І. - Роль термічної обробки насіння льону-довгунця у підвищенні стійкості до фузаріозу, Йотка О. Ю. (2015)
Шувар А. М. - Залежність продуктивності льону-довгунця від застосування мікробних препаратів за умов органічного виробництва (2015)
Йотка О. Ю. - Вплив попередників на ступінь ураження льону-довгунця фузаріозом, Чучвага В. І. (2015)
Ткаленко Г. М. - Антагоністична активність біологічного препарату триходерміну проти хвороб буряка столового протягом вегетації і при зберіганні (2015)
Березовська-Бригас В. В. - Порівняльна токсичність інсектоакарицидів для звичайного павутинного кліща (2015)
Яковлєв І. В. - Видовий склад запилювачів люцернового агроценозу та їх добова активність у правобережному Лісостепу України (2015)
Бондаренко І. В. - Порівняльна ефективність методів обліку членистоногих-шкідників запасів зерна (2015)
Лук’яненко П. В. - Дослідження кута зламування стебел при весняному збиранні трести конопель, Рябченко О. П. (2015)
Березовський Ю. В. - Нові технічні рішення у переробці волокномісткої сировини (2015)
Клевцов К. М. - Визначення впливу вхідних сировинних факторів на інтенсивність декортикації конопляної сировини (2015)
Петраченко Д. О. - До питання сушіння насіння с. -г. культур з використанням альтернативних видів палива, Коропченко С. П. (2015)
Мохер Ю. В. - Нормативна база оцінювання конопляної олії, Жуплатова Л. М., Дудукова С. В. (2015)
Клевцов К. М. - Стратегія і перспективи розвитку легкої промисловості України (2015)
Примаков О. А. - Аналіз структури витрат на вирощування технічних конопель, Козорізенко М. П. (2015)
Марченко Ж. Ю. - Напрями використання коноплепродукції у світі (2015)
Клевцов К. М. - Перспективы развития биотопливного рынка Украины (2015)
Головій О. В. - Аналіз використання об’єктів права інтелектуальної власності в Дослідній станція луб’яних культур ІСГ Північного Сходу НААН (2015)
Жуплатова Л. М. - До 100-річного ювілею вченого-конопляра Василя Івановича Пильника, Мохер Ю. В. (2015)
Острый неосложненный цистит. Рациональное терапевтическое решение: мультимодальная фитотерапия (2014)
Горпинченко И. И. - Исследование ПРОСПЕКТ IІІ (ПРОСтамол: ПЕрспективы Комбинированной Терапии) доброкачестенной гиперплазии предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2014)
Пасєчніков С. П. - Тазова дистопія галетоподібної нирки, ускладнена нефролітіазом. Клінічний випадок, Самчук П. О., Сич В. І. (2014)
Ромащенко О. В. - Подвійна контрацепція – подвійний захист, Кащенко І. М., Білоголовська В. В., Мельников С. М., Луб’янець Б. К., Хіміч В. І. (2014)
Романюк М. Г. - Исследование эффективности кеторолака и декскетопрофена в отношении болевого синдрома у больных после эндофаллопротезирования, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2014)
Беледа Р. В. - Современные методы диагностики, лечения и профилактики депрессивных расстройств, Таяновский В. Ю., Филатов Р. Е., Бочарова А. В., Найденова И. Л. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського