Гурієвська В. М. - Парадигма глибинної демократії в процесі вирішення політико-управлінських завдань (2015)
Телешун С. О. - Сутність публічної політики: контекст політики та публічного управління, Ситник С. В., Рейтерович І. В. (2015)
Кальниш Ю. Г. - Політичний дефолт: природа явища і тлумачення наукової категорії (2015)
Пашко Л. А. - До проблеми активізації взаємовідносин держави з громадянським суспільством (2015)
Іманбердієв Д. Ч. - Дуалізм виконавчої влади в Україні: природа та шляхи його подолання (2015)
Рейтерович І. В. - Особливості розвитку публічної сфери в Україні: проблеми та перспективи (2015)
Газізов М. М. - Концептуальні можливості політичного ринку сучасної політичної системи (2015)
Miezientsev A. V. - Ideas of information society within the framework of contemporary research approaches (2015)
Даниленко Л. І. - Політична поведінка державних службовців: ціннісно-мотиваційний аспект (2015)
Алейникова С. М. - "Русский мир": проблемы интерпретации и управления (2015)
Васильчук Є. О. - Структурно-типологічна організація субкультурного молодіжного радикалізму, Чернова Л. П. (2015)
Ларіна Н. Б. - Сутність та тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних ресурсів Верховної Ради України (2015)
Романюк О. В. - Мережевий нарцисизм як вагомий ресурс у сучасних політичних технологіях (2015)
Polishchuk I. V. - Regulators of mass consciousness of ukrainians within the framework of shaping the strategy of state-building (2015)
Сторожев Р. І. - Кадровий механізм формування позитивного іміджу держави (2015)
Титул, зміст (2016)
Хоружий Г. - Самоідентифікація особистості як соціально-психологічний процес (2016)
Грубов В. - Філософія інформації: у пошуках нової онтології (2016)
Калиновський Ю. - Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України (2016)
Дзьобань О. - Проблема безпеки у ранніх формах її усвідомлення, Мануйлов Є. (2016)
Нестеренко Г. - Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності (2016)
Боровська Л. - До витоків проблеми інституалізації засад десуб’єктивації людини (2016)
Морозов А. - Подив, вдячність, благоговіння: моральні та онтологічні виміри (2016)
Ліпін М. - Культурно-історична пам’ять як спосіб відтворення людської сутності (2016)
Іщенко О. - Соціоструктурна зумовленість європейської культурної традиції (2016)
Крамар Т. - Соціальна свобода як прояв індивідуального в особистості (2016)
Фокін В. - Професійна самоідентифікація особистості: поняття і фактори формування (2016)
Бабкіна О. В. - Дослідження ісламу як однієї з найпоширеніших світових релігій (2016)
Сидоренко В. - Вступ (2006)
Булавіна Н. - Мистецтво в тенетах глобалізації. Український варіант: "перезавантаження" (2006)
Босенко А. - Истребление пространства (Страсти по времени) (2006)
Авраменко О. - Тринадцятий, або Шлях до себе (2006)
Бурлака В. - Лишитися серед живих (2006)
Пучков А. - Статика формы сопротивляющейся, или Новый эпос Виктора Сидоренко (2006)
Сидор-Гібелинда О. - Народилась людина? ("Аутентифікація" Віктора Сидоренка) (2006)
Соловйов О. - "Комплекс мумії", або Сеанс синестезії (контекстуальні нотатки) (2006)
Чепелик О. - Гнучкі простори, або Практики створення трансформуючого мультимедійного середовища у реальному часопросторі (2006)
Чепелик О. - НАНОмистецтво (2006)
Чміль Г. - Мистецький аванґард - зміна коґнітивної установки в пошуках нових смислів (2006)
Зубавіна І. - Промовиста мовчазність "зірок" (2006)
Баканурський А. - Простір мовчання, або Семантика німоти у видовищі (2006)
Баканурський А. - Природа сценічної еротики (2006)
Станішевський Ю. - Режисерські традиції Леся Курбаса в мистецьких пошуках його учнів у 40-60-і pp. XX ст.: Режисура В. М. Скляренка в українському оперному театрі (2006)
Протас М. - Міжнародна асоціація критиків мистецтва (АІСА) та Україна (2006)
Карнак А. - Формування експертної думки в мистецтві: у пошуках єдиного підходу (2006)
Білик А. - Роль одеської критики у формуванні репертуару драматичних театрів міста (кінець XIX - початок XX століття) (2006)
Сидоренко В. - Мистецьке одкровення Харкова (2006)
Сидор-Гібелинда О. - Метаморфоза профанічного артефакту (Візитівки українських митців) (2006)
Босенко А. - Философия как предательство поэзии (2006)
Про авторів публікацій (2006)
Запорожець А. О. - Дослідження стехіометричної суміші "повітря–паливо" органічних сполук. Частина 2. Алкени, алкіни (2014)
Акимов Р. І. - Спосіб підвищення оперативного доведення відеоінформації на основі кодування прогнозованих кадрів (2014)
Архангельська Ю. М. - Просторове математичне моделювання зміни вмісту концентрації гідрохімічних показників питної води, Приставка П. О., Чолишкіна О. Г. (2014)
Бараннік В. В. - Метод кодування діагональних нерівномірно позиційних чисел для компресії базових кадрів відеопотоку в інфокомунікаційних системах, Отман Шаді О. Ю. (2014)
Глазок О. М. - Модифікований метод решітчастих рівнянь Больцмана з нерегулярною решіткою (2014)
Лебедев Д. Ю. - Алгоритм роботи засобу реєстрації отоакустичної емісії у двох режимах вимірювання сигналів (2014)
Приставка П. О. - Дослідження небінарних subdivision-процедур на основі лінійних комбінацій В-сплайнів під час обробки двовимірних послідовностей, Нічіков Є. П. (2014)
Одарченко Р. С. - Використання концепції мереж SDN для розподілу трафіку між мережами LTE та Wi-Fi, Ткаліч О. П. (2014)
Прокопенко І. Г. - Методика розрахунку та експериментальне дослідження високочастотного кварцового Фільтра, Бабанська Н. С. (2014)
Ryabkhа Yu. M. - Methodology of the assessment for algorithmic complexity of parallel implementation of three-dimensional polyadic coding (2014)
Юдін О. К. - Інваріантно-просторовий метод кодування двійкових послідовностей, Курінь К. О., Зюбіна Р. В.m (2014)
Юдін О. К. - Оцінка характеристик технології компресії зображень, Бойко Ю. П. (2014)
Юдін О. К. - Концептуальна модель інформаційної безпеки державних інформаційних ресурсів, Бучик С. С. (2014)
Бондарчук П. С. - Мінімізація виконавчого двигуна резонансного електричного кермового приводу (2014)
Kille Tarryn - A systematic review of the role of regional aviationin the airfreight industry, Bates Paul, Murray Patrick S. (2014)
Коврижкін І. О. - Алгоритм визначення складових кутових швидкостей зв’язаної системи координат об’єкта, що вільно обертається (2014)
Кузнєцова О. Я. - Контроль якості гідравлічної рідини "Гідронікойл" FH-51 у разі тривалого використання: проблеми та завдання (2014)
Мироненко В. К. - Натурні дослідження та математичні моделі приміських пасажирських перевезень, Габа В. В., Мацюк В. І., Грушевська Т. М., Костюшко В. П. (2014)
Планковський С. І. - Вибір джерела лазерного випромінювання для цілей промислового очищення деталей авіаційної техніки, Цегельник Є. В., Головін І. І., Мельничук П. І. (2014)
Baranovskiy M. - Perspectives of bacteriophages preparations use in therapeutic and preventive purposes, Boichenko M. (2014)
Gawdzik Andrzej - Model of hydrocarbons transport through the porous ground media, Gawdzik Jaroslaw, Gawdzik Barbara, Gawdzik Alicja (2014)
Железняк О. О. - Застосування аерокосмічних методів для визначення ефективності використання земельних ресурсів Закарпаття, Гебрин Л. В. (2014)
Дмитруха Т. І. - Оцінювання небезпеки забруднення повітря приміщень у разі руйнування ртутних джерел світла (2014)
Черняк Л. М. - Порівняльна характеристика випаровуваності бензинів з різним умістом оксигенатів, Бойченко С. В., Нешта М. В. (2014)
Борисюк А. О. - Метод визначення гемодинамічної значущості патологічної звитості коронарних артерій (2014)
Агейчева А. О. - Захист інтелектуальної власності в системі дистанційної освіти, Мангура С. І. (2016)
Ачкан В. В. - Інноваційні проекти в математичній освіті в країнах Європейського Союзу (2016)
Бузова О. Д. - Синтез мистецтв як фактор формування естетичного ставлення майбутнього вчителя-хореографа (2016)
Бунчук О. В. - Діяльність товариства шкільної освіти в часи радянської влади 1920 р. (2016)
Власова Н. Ф. - Аналіз сучасної практики формування громадянської позиції молоді в зарубіжній і українській освіті (2016)
Волкова Т. В. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій до аналізу ринку освітніх послуг і ринку праці у процесі дипломного проектування (2016)
Вільхова О. Г. - Дитяча народна хореографія в діяльності організатора позакласної та позашкільної виховної роботи в УРСР (2016)
Гамза А. В. - Формування текстотворчої компетентності в молодших школярів на засадах лінгводидактики (2016)
Герасимчук В. Л. - Санітарно-просвітницька робота громадських товариств на Закарпатті міжвоєнного періоду (2016)
Главатських І. М. - Психокорекція смисложиттєвих орієнтацій студентів (2016)
Дика Н. М. - Реалізація когнітивно-комунікативної методики навчання синтаксису у профільній школі, Огарь Ю. В. (2016)
Древаль Ю. Д. - Аналіз стану виробничого травматизму в закладах освіти як основа для вдосконалення культури охорони праці, Сичікова Я. О. (2016)
Дурнєва Т. В. - Надання смислів професійним ціннісним орієнтаціям керівника навчального закладу (2016)
Єрмак Ю. І. - Реорганізація освітньої системи України 1917-1920 рр. (план єдиної національної школи) (2016)
Заболоцький А. Ю. - Моделювання системи дистанційного навчання ВНЗ (2016)
Каданер О. В. - Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Камин А. А. - Эвристический аспект в решении открытых задач (2016)
Карпенко О. О. - Функціонально-структурний метод як засіб удосконалення навчального процесу вишу, Погорєлов М. Г., Чернишов С. О. (2016)
Комаровa А. І. - Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Кушнір Т. І. - Робота з учнями 8-х класів над формуванням граматичної компетентності під час вивчення простого ускладненого речення (2016)
Лазаренко С. С. - Сутнісні виміри емоційно-естетичного досвіду учня середніх класів у контексті навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Лещенко Е. В. - Соціокультурні особливості просвітницької діяльності М. Каришева та Р. Квітки – послідовників М. Корфа (2016)
Лупаренко С. Є. - Організація діяльності музичних шкіл в СРСР (1950-1980 рр.), Чернорук Л. В. (2016)
Лучкевич В. В. - Роль університетської агенції Франкофонії в інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Матюха Г. В. - Педагогічні інновації в навчальному процесі з англійської мови в основній школі, Карпінська М. О. (2016)
Мицик Г. М. - Логопедична освіченість та її місце в структурі корекційно-мовленнєвої компетентності батьків дітей дошкільного віку з вадами мовлення в сільській місцевості (2016)
Нищак І. Д. - Науково-педагогічні засади проектування методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Остраус Ю. М. - Комунікативні якості як критерій сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів (2016)
Панова С. О. - Основні чинники формування вмінь самовдосконалення в майбутніх учителів математики (2016)
Петько Л. В. - Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету для студентів спеціальності "Музичне мистецтво” (на прикладі вірша Мері Ховітт "Павук і Муха”) (2016)
Попкова Е. І. - Особливості формування управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Почтовюк С. І. - Методичні основи формування інформаційної культури майбутніх психологів, Черненко В. П. (2016)
Ryzhkova S. V. - The role of the innovational processes in the pedagogical activity of teachers, Belska A. K. (2016)
Роженко І. В. - Психолого-дидактичні умови управління пізнавальною діяльністю студентів при дистанційному навчанні (2016)
Синьова Т. В. - Педагогічні умови розвитку полікультурної взаємодії студентів у навчально-виховному процесі вишу, Алексєєва Л. І., Алексєєв М. Е. (2016)
Скляренко І. Ю. - Періодизація розвитку навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення у 20-60-ті рр. ХХ століття (2016)
Смагулова Н. О. - Сутність понять "фахова та професійна компетентність”: їх тлумачення, різниця та взаємодія (2016)
Соловйова Т. Г. - Групова робота як засіб формування здорового способу життя молодших школярів, Олійник І. С. (2016)
Старокожко О. М. - Родові взаємозв’язки концептів "парадигма” та "дослідницький підхід” (2016)
Стефанишин К. Л. - Синтаксичний аспект опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови (2016)
Суділовська М. М. - Філософсько-педагогічні погляди Г. Сковороди в дослідженнях Д. Чижевського (2016)
Толкачова А. С. - Попередження шкідливих звичок в учнів шкіл-інтернатів (2016)
Тільчарова К. О. - Корпоративна ідентичність – запорука успішності академічного бренду (2016)
Улюкаєва І. Г. - Концепція дошкільного виховання Софії Русової (2016)
Устименко Ю. С. - Діагностичний інструментарій щодо визначення рівнів сформованості готовності майбутніх стоматологів до професійної взаємодії засобами інтерактивних методів навчання (2016)
Ушмарова В. В. - Обґрунтування закономірностей і принципів формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти (2016)
Халабузар О. А. - Імплементація синергетичного підходу в підготовці майбутніх філологів (2016)
Царик О. М. - Культура мовлення учнів у навчальних закладах західних областей України початку ХХ ст. (2016)
Чернишова Н. В. - Витоки ідей виховання милосердя в молоді (2016)
Шевченко М. Ю. - Розвиток комунікативної культури особистості як важливий чинник освітнього процесу, Бєльська А. К. (2016)
Шевчук О. Б. - Психологічні принципи в проектуванні та розробці експертних навчальних систем (2016)
Шикула Р. Р. - Використання засобів прородничого музею в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука (2016)
Шумілова І. Ф. - Самоосвіта студентів з питань формування загальнокультурної компетентності (2016)
Юдіна О. В. - Формування в студентів іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності з використанням інтернет-ресурсів (2016)
Юник Т. І. - Інноваційні технології поетапного запам’ятовування матеріалу музичних творів студентом-піаністом (2016)
Ярова О. Б. - Школо-базований менеджмент як інструмент демократизації європейської початкової освіти (2016)
Вихідні дані (2016)
Болтівець C. - Ціложиттєва теорія гіпнозу Євгена Гливи (2016)
Фурман А. В. - Методолог – професія майбутнього (2016)
Комаха Л. - Знання як "онтологічна реальність”: аргумент від "апріорного” (2016)
Буян І. - Робоча сила, праця, робоче місце, виробництво – фундаментальні чинники задоволення нужд людини (2016)
М’ясоїд П. - Психологічне пізнання як предмет історичного метатеоретичного аналізу (2016)
Панок В. - Теоретичне обґрунтування прикладної психології (2016)
Імерідзе М. - Сутнісно-функціональний аналіз мас-медіа (2016)
Надвинична Т. - Моделі і схеми профілактичної роботи психологічної служби університету (2016)
Виклики сучасності: транскордонні та трансдисциплінарні перспективи (2016)
Наші автори (2016)
Выходные данные (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 27: Портрет харьковского математика Наума Ильича Ахиезера (2015)
Милых В. И. - Автоматизированное формирование расчетных моделей турбогенераторов для программной среды FEMM, Полякова Н. В. (2015)
Финкельштейн В. Б. - Сравнение характеристик вентильного реактивного двигателя при питании от однофазной сети и от источника постоянного тока, Егоров А. Б., Малеев А. М. (2015)
Болюх В. Ф. - Сравнительный анализ конструктивных схем линейных ударных электромеханических преобразователей комбинированного типа, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2015)
Жемеров Г. Г. - Составляющие суммарной мощности потерь в трехфазных системах электроснабжения при симметричных синусоидальных напряжениях источника, Тугай Д. В. (2015)
Кузнецов Б. І. - Нейромережева система наведення і стабілізації з регулятором на основі еталонної моделі Model Reference Controller, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2015)
Лобов В. Й. - Метод определения времени пуска асинхронных электродвигателей при управлении резисторно-тиристорными модулями, Лобова К. В. (2015)
Хрєстін Р. М. - Моделювання електричних параметрів дуги дугової сталеплавильної печі (2015)
Волонцевич Д. О. - Анализ электромагнитных процессов в комбинированных индукторных системах – инструментах рихтовки современных автомобилей, Барбашова М. В., Сабокарь О. С. (2015)
Пелевин Д. Е. - Экранирование магнитного поля промышленной частоты стенами жилых домов (2015)
Розов В. Ю. - Исследование магнитного поля трехфазных кабельных линий из одножильных кабелей при двустороннем заземлении их экранов, Квицинский А. А., Добродеев П. Н., Гринченко В. С., Ерисов А. В., Ткаченко А. О. (2015)
Доманский И. В. - Развитие методов расчета систем тягового электроснабжения и питающих их энергосистем (2015)
Шевченко С. Ю. - Метод визначення спроможності "обмежувача перенапруг нелінійного" поглинати енергію без втрати теплового балансу (2015)
Зміст (2012)
Солопан С. О. - Особливості синтезу слабкоагломерованих наночастинок Fe3O4 з мікроемульсій, Фатєєв Є. Д., Білоус А. Г. (2012)
Тітов Ю. О. - Кристалохімічні критерії існування сполук і фаз Руддлесдена–Поппера типу AIILnnBnIIIO3n+1, Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2012)
Трунова Е. К. - Металлхелатные комплексы сU(II) с фосфонометиламиноянтарной кислотой, Шовковая А. В., Вечерникова Э., Гудима А. О., Макотрик Т. А. (2012)
Хоменко Д. Н. - Координационные соединения меди(II) на основе этилового эфира 5-(2-пиридил)-1,2,4-триазолилуксусной кислоты, их кристаллохимические характеристики и возможный механизм образования, Дорощук Р. А., Егоров О. А., Лампека Р. Д. (2012)
Малінкін С. О. - Каталітична активність тетраядерного комплексу міді(ІІ) з топологією молекулярної гратки в реакції окиснення 3,5-ди-трет-бутилпірокатехіну, Пенкова Л. В., Павленко В. О. (2012)
Кузнецова Т. Ю. - Моделирование антиоксидантных свойств мелатонина по результатам неэмпирических квантово-химических расчетов, Соловьев В. В. (2012)
Судавцова В. С. - Термодинамические свойства расплавов системы Al—Ce, Кудин В. Г., Шевченко М. А., Березуцкий В. В., Иванов М. И. (2012)
Стезерянский Э. А. - Катодное восстановление тиосульфатных комплексов меди(I) при избытке лиганда, Удод И. В., Омельчук А. А. (2012)
Кублановский В. С. - Кинетика электровосстановления палладия(II) из гидроксиэтилиминодиацетатного электролита, Никитенко В. Н., Руденко К. П. (2012)
Анельчик А. В. - Определение флурбипрофена и напроксена с использованием сенсибилизированной люминесценции лантанидов, Егорова А. В., Антонович В. П., Александрова Д. И., Леоненко И. И. (2012)
Щербина М. Г. - Концентрирование органических веществ мицеллярными фазами ионных и неионного ПАВ, Базилюк Я. В., Куличенко С. А. (2012)
Дзязько Ю. С. - Неорганические мембраны, модифицированные нанокомпозитом гидратированного диоксида циркония и оксинитрата висмута, Руденко О. С., Юхин Ю. М., Циба Н. Н., Беляков В. Н. (2012)
Гусев А. Н. - Спейсерированные производные 5-пиридин-2-ил-1,2,4-триазола как дополнительные лиганды для дибензоилметанатов eU(III) и sM(III), Шульгин В. Ф., Нищименко Г. А., Кирияк А. В., Мешкова С. Б. (2012)
Роїк О. С. - Застосування псевдо-бінарного наближення при дослідженні локальної структури потрійних металічних розплавів, Казіміров В. П., Сокольський В. Е. (2012)
Соловьев В. В. - Квантово-химическая оценка альтернативных путей катион-анионного взаимодействия в ниобийсодержащих расплавах, Черненко Л. А. (2012)
Горбачук Н. П. - Термодинамические свойства силицидов редкоземельных металлов RSi2–x при высоких температурах (2012)
Шевченко М. А. - Термодинамические свойства сплавов и диаграмма состояния системы Ce—Si, Кудин В. Г., Кобылинская Н. Г., Судавцова В. С. (2012)
Каздобин К. А. - Роль процессов механохимического образования пероксида водорода в экологии водоема, Першина Е. Д. (2012)
Егорова Л. М. - Электрохимическая ионизация и пассивация латуни Л-62 в хлоридных растворах, Хоботова Э. Б., Ларин В. И., Юрченко О. И. (2012)
Марков В. И. - Реакции каркасных оснований Манниха на основе 5’,6’,7’,8’-тетрагидро-1’Н-спиро(циклогексан-1,2’-хиназолин)-4’(3’Н)-она, Фарат О. К. (2012)
Від редколегії (2016)
Кулик М. М. - Агрегування моделей міжгалузевого балансу (2016)
Дремин И. В. - Математическое моделирование процессов автоматического регулирования частоты и мощности в ОЭС с солнечными электростанциями (2016)
Щудло Т. С. - Дослідження кінетичних характеристик зразків твердої біомаси, Дунаєвська Н. І. (2016)
Білодід В. Д. - Прогнозна структура теплозабезпечення України на період до 2040 року (2016)
Шульженко С. В. - Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі (2016)
Дубровський В. В. - Теплообмін між рідиною та повітрям на поверхнях з різною формою поглиблень (2016)
Яценко В. П. - Вплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок, Редькін В. Б. (2016)
Реферати (2016)
Інформація для авторів (2016)
Требін М. П. - Сучасний світ і його війни (2016)
Поліщук І. О. - Політико-правова ментальність українства: концептуально-методологічні засади дослідження (2016)
Кривошеїн В. В. - Вплив "революції гідності" на політичну та правову культуру українського суспільства (2016)
Зінченко О. В. - Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і польська конституція 1791 р.: порівняльний аналіз (2016)
Погрібна В. Л. - Функціонування юридичного сегменту сучасного ринку праці в Україні: соціально-політичний аналіз, Підкуркова І. В. (2016)
Герасіна Л. М. - Історико-політична еволюція міжнародних систем: сутність, закономірності, типи (2016)
Кузь О. М. - Постсучасна теоретизація соціальної реальності, Сахань О. М. (2016)
Воднік В. Д. - Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2016)
Прохоренко Т. Г. - Соціалізація молоді в інформаційному суспільстві: особливості та ризики (2016)
Данильян О. Г. - Проблема розвитку протиріч у соціальних системах: класичні та некласичні підходи (2016)
Мануйлов Є. М. - Роль і місце інформаційної безпеки у розбудові сучасної української держави, Калиновський Ю. Ю. (2016)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура і формування "людини інформаційної" (2016)
Кальницький Е. А. - Екзистенційні засади антропологічної кризи (2016)
Трофименко В. А. - Система "Канбан" у вищій юридичній освіті України (за аналогією та на досвіді роботи автомобільної корпорації "Тойота") (2016)
Мелякова Ю. В. - Від ідентичності до праворозуміння (2016)
Форкош С. М. - Культура как предмет исследования в "Философии символических форм" Э. Кассирера (2016)
Маркозова О. О. - Навчання впродовж життя – необхідна передумова досягнення життєвого успіху людини (2016)
Байрачний В. О. - Трансформація соціальної відповідальності в динаміці суспільного розвитку (2016)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова та політична культура українського соціуму за умов його модернізації" (2016)
Мануйлов Євген Миколайович (до ювілею науковця та педагога) (2016)
Максимов Сергій Іванович (до ювілею відомого науковця та педагога) (2016)
Дзьобань Олександр Петрович (до ювілею науковця та педагога) (2016)
Наші автори (2016)
Іменний покажчик (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Олійник І. - Розв’язання професійно-педагогічних задач як необхідна складова майстерності викладача вищої школи (2016)
Іванів О. - Професійна компетентність як складова професійної діяльності викладача ВНЗ (2016)
Ідрісов Б. - Педагогічні можливості формування і розвитку комунікативних компетенцій у майбутніх учителів (2016)
Мазайкіна І. - Методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованого підходу в навчанні іноземних мов (2016)
Гуменна І. - Педагогічні умови та модель підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації (2016)
Ідрісова Н. - Проблеми реформування української системи шкільної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2016)
Ліба О. - Структура готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі (2016)
Шикула Р. - Використання засобів природничих музеїв у сучасних вищих навчальних закладах України (2016)
Алмашій І. - Класифікація учасників еколого-просвітницьких програм у діяльності освітньо-виховних інституцій (2016)
Костю C. - Психологічні особливості педагогічного спілкування у процесі формування підлітка (2016)
Березовська Л. - Кар’єрні орієнтації сучасних студентів (2016)
Воронова О. - Концептуальні підходи до вивчення поняття рефлексії (2016)
Барчій М. - Психологічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2016)
Алмаші С. - Рефлексивна складова готовності майбутніх учителів до професійної інноваційної педагогічної діяльності (2016)
Шмілик Н. - Особливості взаємозв’язку рівня сформованості готовності до материнства з типом переживання вагітності (2016)
Курляк І. - Вплив алкоголізму батьків на виховання дітей у сім’ї та його наслідки в дорослому житті (2016)
Бобак О. - Педагогічні засади сімейної соціалізації молоді в Україні у другій половині ХХ століття (2016)
Вінтюк Ю. - Теоретичне підґрунтя психологічних поглядів Степана Балея (2016)
Наші автори (2016)
Лисенкова В. В. - Імперативна спрямованість філософського способу життя (2015)
Жданенко С. Б. - Людина в середовищі сучасних інформаційних мереж: філософський аспект (2015)
Анучина Л. В. - Проблемене поле культури сучасної України, Грицаненко В. Г. (2015)
Стасевська О. А. - Раціоналістичні трансформації української філософсько-етичної думки нового часу (2015)
Сідак Л. М. - Адикція як форма руйнації духовного буття особистості (2015)
Ценко М. Б. - Моральні засади ділових відносин викладачів і студентів (2015)
Шапаренко О. В. - Принцип інтерсуб’єктивності в осмисленні оновлення права в Україні (2015)
Чернишова Т. О. - Творчість як гармонізація відносин людини та світу (2015)
Мануйлов Є. М. - Соціальна відповідальність суб’єкта права (2015)
Герасіна Л. М. - Проблема вибору ефективної "моделі" демократії в державницьких практиках сучасної України (2015)
Поліщук І. О. - Виборчі технології: сутність та різновиди (2015)
Сахань О. М. - Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади (2015)
Пелішенко В. О. - Кримінологічні теорії політичної злочинності (2015)
Воротинський В. В. - Інтернет як простір політичного впливу та маніпулювання (2015)
Требін М. П. - Причини виникнення війн в історії людства:різноманіття підходів (2015)
Шепеленко І. П. - Нові смисли міського просторово-часового континууму (2015)
Погрібна В. Л. - Волонтерство як соціокультурний феномен: епістемологічні та аксіологічні аспекти аналізу (2015)
Чучиліна К. С. - Молодий фахівець у сучасному соціумі (2015)
Данильян Олег Геннадійович (до ювілею відомого науковця та педагога ) (2015)
Наші автори (2015)
Іменний покажчик (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Maksymenko S. D. - Еconomic psychology in Ukraine: challenges, trends, prospects, Karamushka L. M., Kredentser O. V., Ivkin V. M. (2015)
Karamushka L. M. - Effects of organization-level and individual-level factors on organizational culture types of educational institutions, Tereshchenko K. V., Ivkin V. М. (2015)
Брюховецька О. В. - Особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Гнускіна Г. В. - Професійне вигорання підприємців: зв’язок із соціально-психологічними установками (2015)
Дзюба Т. М. - Опитувальник "Ризики професійного здоров’я": психометричний аналіз факторної структури (2015)
Карамушка Л. М. - Ґендерна взаємодія персоналу як психолого-організаційний феномен, Ткалич М. Г. (2015)
Ковальчук О. С. - Операціоналізація феномену соціальної відповідальності та концепція уявлень про роботу (2015)
Ковровський Ю. Г. - Особистісні чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України (2015)
Креденцер О. В. - Поняття "внутрішньоорганізаційне підприємництво": теоретичний аналіз проблеми (2015)
Ловка О. В. - Дослідження особливостей утворення навчальних малих груп у процесі організації групової проектної діяльності студентів (2015)
Овчар О. В. - Соціально-психологічна характеристика осіб із низьким рівнем матеріального –добробуту (2015)
Сняданко І. І. - Методика дослідження управлінського потенціалу студентів: опис та рекомендації до застосування (2015)
Вихідні дані (2015)
Брюховецька О. В. - Вплив типу навчальних закладів на особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Гомольська Л. П. - Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача (2016)
Карамушка Л. М. - Рівень розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів: зв’язок зі стилем керівництва управлінського персоналу, Баранова В. А. (2016)
Ковальчук О. С. - Взаємозв’язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді, Канциренко О. В. (2016)
Ковровський Ю. Г. - Аналіз ефективності впровадження тренінгу "Профілактика та подолання професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України" (2016)
Креденцер О. В. - Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності (2016)
Самойленко Д. А. - Разработка методики диагностики преданости организации (2016)
Терещенко К. В. - Взаємозв’язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти (2016)
Karamushka L. - Typology of perfectionism, Grubi T. (2016)
Voznyuk A. - Main types of managers' psychological readiness for teaching staff management in educational districts, Ivkin V. (2016)
Вихідні дані (2016)
Костін М. О. - Імовірнісна залежність додаткових втрат електроенергії в тяговій мережі від реактивної потужності Фризе, Шейкіна О. Г. (2013)
Рухлов А. В. - Анализ фактических режимов электропотребления подъемных установок угольных шахт, Мишанский Ю. А. (2013)
Кошевой Д. О. - Анализ методов расчета электрических нагрузок стационарных установок угольных шахт (2013)
Шкрабец Ф. П. - Характер изменения нагрузочных потерь в воздушных ЛЭП при длительной эксплуатации, Красовский П. Ю. (2013)
Муха А. М. - Вплив виду елементної бази на конструктивні показники статичних перетворювачів (2013)
Бондаренко Ю. С. - Експериментальне дослідження впливу частоти модуляції перетворювача частоти на гармонійний склад струму системи (2013)
Павленко Т. П. - Контактные композиции для низковольтных электрических аппаратов (2013)
Куриленко О. Я. - Дослідження роботи аварійних реле в умовах неякісної електроенергії (2013)
Машурка С. В. - Математична модель мережі низької напруги для визначення вищих гармонік напруги мережі (2013)
Гребенюк А. Н. - Принцип опережающего отключения при обрыве провода для карьерных распределительных сетей (2013)
Хованская Е. И. - Моделирование нагруженного режима тяговой сети шахтного транспорта высокочастотными электровозами, Полишко Н. М. (2013)
Ковшов Г. Н. - Автоматизированная система управления ориентации бурового инструмента с использованием электропривода роторного стола бурового станка, Рыжков И. В., Ужеловский А. В. (2013)
Бубликов А. В. - Идентификация процесса заштыбовки шнека добычных комбайнов на основе статистического анализа мощности электродвигателя привода резания (2013)
Герасина А. В. - Оценка эффективности управления процессами рудоподготовки с идентификацией по методу вариации структур, Корниенко В. И. (2013)
Азюковський О. О. - Синтез оптимального регулятора швидкості мінімальної складності, Бакутін А. В. (2013)
Іващенко В. П. - Автоматизація контролю параметрів технологічних процесів на основі використання багатопроцесорних обчислювальних комплексів, Швачич Г. Г., Соболенко О. В. (2013)
Хилов В. С. - Особенности оптимизации электромеханических процессов в двухмассовой системе с упругими связями, Фофанов К. П. (2013)
Моня А. Г. - Вычисление наибольших давления и температуры, возникающих на рабочей поверхности дискового тормоза (2013)
Проців В. В. - Гальмування шахтного потягу на небезпечній ділянці рейкової колії (2013)
Безрученко В. М. - Теплові параметри асинхронних тягових двигунів, Шаповалов А. В., Гарцев Б. О. (2013)
Басс К. М. - Применение механизма изменения положения центра масс в карьерном автотранспорте в условиях повышенных уклонов автодорог, Плахотник В. В., Кривда В. В. (2013)
Семененко Е. В. - Обоснование метода расчета параметров центробежных насосов для перекачивания водоугольного топлива, Рубан В. Д., Подоляк К. К. (2013)
Лукиша А. П. - Определение параметра двухфазности при движении испаряющегося потока в пористых высокотеплопроводных каналах, Кирсанов М. В., Елисеев В. И., Луценко В. И. (2013)
Семененко Е. В. - Математическое моделирование безнапорного течения по наклонной плоскости пульпы с концентрацией пасты, Лапшин Е. С., Киричко С. Н. (2013)
Нестеренко А. И. - Особенности гидравлического расчета параметров полимерных трубопроводов, Татарко Л. Г., Семененко Е. В. (2013)
Радченко В. В. - Вплив інерційності системи збудження на динамічні якості гідрогенератора (2013)
Випанасенко С. І. - Визначення потужності магнітострикційної установки з імпульсним струмом, Кошеленко Є. В. (2013)
Шкрабець Ф. П. - Основні проблеми розвитку систем електропостачання глибоких рудних і вугільних шахт, Остапчук О. В. (2013)
Рухлова Н. Ю. - Оценка энергоэффективности работы главного водоотлива шахты в режиме потребителя-регулятора (2013)
Кузнецов В. Г. - Проблеми використання прогресивних методів закупівлі електроенергії (2013)
Дубинец Л. В. - Улучшение энергетических показателей предприятий по ремонту подвижного состава, Маренич О. Л., Карзова О. А., Краснов Р. В., Мельник А. А. (2013)
Анотації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Новікова Л. А. - Аналіз дюрації портфельних інвестицій (2015)
Tkachenko S. A. - Organizational Tools for the Accounting and Analytical Subsystem of the Functionally Advanced Management System for Special Purpose (2015)
Артем'єва І. О. - Методологічні проблеми дослідження розвитку світової фінансової системи за сучасних умов (2015)
Залюбовська С. С. - Аналіз потенціалу конкурентоспроможності компаній - учасниць страхового ринку (2015)
Гулевич О. Ю. - Трудовий менталітет як інституційний індикатор соціально-економічного розвитку суспільства (2015)
Гуменюк А. М. - Теоретико-методологічні підстави оцінювання ефективності інституційного базису економіки (2015)
Бондарук Т. Г. - Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2015)
Вінницька О. А. - Бюджетні видатки як складова державної підтримки сільського господарства (2015)
Куліш Г. П. - Відсоткова ставка та характер її впливу на економіку країни (2015)
Сіницький М. Є. - Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 2. Класичний підхід (2015)
Лесик В. В. - Проблеми фізичної культури та шляхи їх вирішення у вищих навчальних закладах України (2015)
Cherusheva G. B. - Forming Psychological Readiness of Economists: Pedagogical Background (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Булатова С. О. - Археографічна спадщина вченого-реформата Станіслава Домініка Клечевського (1714–1776) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Василюк О. Д. - Агатангел Кримський та український правопис (2015)
Сукало А. М. - Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) (2015)
Корчемна І. С. - Архівні документи письменника, поета Омеляна Дмитровича Розумієнка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Шаповал А. І. - Документальна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька, Булгаков Ю. В. (2015)
Герасімова Т. В. - Шевченкознавчі документи в архіві Миколи Шудрі (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Філіпович М. А. - Особовий архів О. С. Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: склад та інформаційний потенціал (2015)
Горєва В. В. - Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–1988): структура та склад фонду (2015)
Горбач Т. С. - Науковий шлях С. З. Заремби (за матеріалами особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Ціборовська-Римарович І. О. - Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії ХVІІ–ХІХ ст.: репертуар видань та їх роль у формуванні духовності чернечих осередків (2015)
Дзира О. І. - Мініатюрні книжки як вид бібліофільських видань (на прикладі колекції відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Заболотна Н. В. - Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ–ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Курганова О. Ю. - Художня структура українських видань доби бароко (2015)
Рудакова Ю. К. - Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників (2015)
Гутник Л. М. - Портретні зображення акторів в українському кіноплакаті 1920-х – початку 1990-х років (за матеріалами зібрання українського кіноплаката з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Донець О. М. - Український друкований плакат другої половини 1960-х – початку 1980-х років з фондів НБУВ: тематика, художні особливості (2015)
Чернухин Е. К. - Евангелия караманлийского письма ХVІІІ в. из Северного Причерноморья в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Гальченко Е. М. (2015)
Зінченко С. В. - Малярська оправа: спроба класифікації (2015)
Бондар Н. П. - Філіграні примірників "Гербарія" М. Сєнніка 1568 р. як джерело дослідження краківського паперу кінця 60-х років ХVІ ст. (2015)
Міщук С. М. - Документи О. А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині, Міщук Г. А. (2015)
Пастушенко О. В. - Cучасна книга та книжкова комунікація в дисертаційних дослідженнях (2015)
Гарбар Л. В. - Михайло Михайлович Новицький (1892–1964): матеріали до біографії (2015)
Ткаченко І. В. - Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків "Село" та "Засів" як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики (2015)
Гордеев А. Ю. - Вновь открытый рукописный атлас морских карт в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2015)
Матвійчук Л. О. - Бібліографічна діяльність провідних бібліотек Національної академії наук України в 1991–2013 рр.: матеріали до біобібліографії (2015)
Шорсткіна О. Ф. - Михайло Драгоманов і західноукраїнська інтелектуальна еліта: до питання культурного співробітництва в історіографії (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Жбанова К. Ю. - Прижиттєві примірники творів Ганса Сакса відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Шипко Л. В. - Листування М. М. Бережкова та К. М. Бестужева-Рюміна у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (вересень 1882 р. – липень 1883 р.) (2015)
Гальченко О. М. - Тезарус ремісничої та професійної термінології в українській бібліопегістиці: питання формування фахового словника (2015)
Муха Л. В. - Особливі властивості паперу бібліотечних документів: методи дослідження та фактори довговічності, Затока Л. П. (2015)
Старовойт С. В. - Наукова періодика АН УРСР у 1950-х роках (2015)
Січова О. В. - Фондування документів науково-дослідної установи НАН України (2015)
Індиченко Г. В. - Науково-інформаційний обмін в гуманітарній сфері між академічними установами України і Польщі (1955–1960) (2015)
Горєва В. В. - До Дня слов’янської писемності і культури. Міжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції", Філіпович М. А. (2015)
Титул, зміст (2016)
Гасанов С. С. - Порівнянність фінансової звітності: європейський вимір та вітчизняні реалії, Котляревський Я. В., Кучерява М. В. (2016)
Левін В. І. - Еволюція концепцій оподаткування малого та середнього бізнесу в контексті євроінтеграційного вектору розвитку України (2016)
Рибак С. О. - Історична ретроспектива розвитку бюджетної політики україни в контексті соціалізації (2016)
Іголкін І. В. - Роль транспарентності бюджетних відносин у системі управління державними фінансами (2016)
Євтушенко М. С. - Методологічні підходи до планування видатків місцевих бюджетів: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Радіонов Ю. Д. - Бюджетне регулювання економічного розвитку (2016)
Терещенко Г. М. - Посилення пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами, Мусатова Т. А. (2016)
Клименко К. В. - Особливості боротьби з маніпулюванням та фіктивними емітентами на фондовому ринку України в контексті євроінтеграції (2016)
Голуб С. М. - Тенденції та особливості розвитку фінансових ринків світу та України (2016)
Белінська Г. В. - Ринок фінансових інновацій: сутність, особливості та передумови створення (2016)
Бадовська І. С. - Актуальні напрями модернізації системи соціальних пільг в Україні (2016)
Іщук Я. В. - Статистична оцінка продовольчої безпеки України (2015)
Моцний Ф. В. - Сучасний базовий інструментарій математичної статистики (2015)
Герасимович А. М. - Маржинальний аналіз в тактичному управлінні підприємством, Михальська О. Л. (2015)
Мельничук Н. Ю. - Особливості здійснення бюджетного обліку (2015)
Ткаленко С. І. - Європейська регіональна політика: основні засади регулювання, Пархоменко В. В. (2015)
Андрющенко К. А. - Інтелектуальний капітал підприємства: сучасні тенденції оцінювання та управління (2015)
Шевчук О. А. - Актуальні питання методичного забезпечення діяльності органів державного фінансового контролю (2015)
Albagli C. - Pourquoi la croissance? L'nclusion de croissance dans les genes de la societe industrielle (2015)
Гуменюк А. М. - Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості інституційного базису економіки (2015)
Никонорова Л. І. - Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові, Стогній і. В. (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Войтович Р. В. - Метафізика толерантності в умовах глобальної ідентичності (2015)
Місюра В. Я. - Методологічні засади аналізу соціально орієнтованої сервісної політики держави (2015)
Матвєєнко О. В. - Можливі ризики організаційної структури державного управління у сфері контролю над озброєнням (2015)
Борисенко О. П. - Імплементація положень угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі: перші кроки України, Боркут О. В. (2015)
Бутирська Т. О. - Взаємовідносини публічного управління та державного будівництва в рамках науки державного управління (2015)
Аведян Л. Й. - Становлення моделі територіальної організації влади в країні (2015)
Дмитренко Г. В. - Державне стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (2015)
Лук'янчук Р. В. - Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети (2015)
Газізов М. М. - Європейський досвід лобістської діяльності: уроки для України (2015)
Федоренко В. Л. - Інституціоналізація діагностики і розвитку управлінських та лідерських здібностей публічних службовців – пріоритетний напрям реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: законодавчі й навчально-методичні аспекти (2015)
Дунаєв І. В. - Просторовий вимір модернізації регіональної економічної політики в сучасних наукових підходах (2015)
Павлюк А. В. - Ідентифікація методів державного регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні (2015)
Пірен М. І. - Європейські цінності – якісно новий формат державотворення в процесі реформування українського суспільства на шляху до демократії (2015)
Петроє О. М. - Міжнародна трудова міграція: аналіз ситуації та наслідків для України, Васільєв В. Т. (2015)
Красняков Є. В. - Державна політика Чеської Республіки в галузі освіти: досвід для України (2015)
Семенець-Орлова І. А. - Результативне лідерство в процесі управління освітніми змінами (2015)
Кондратенко О. О. - Загальні засади нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (2015)
Соловйов С. Г. - Контекст стратегічних комунікацій на прикладі соціальної реклами (2015)
Моргунов Ю. - Заметки о "Русском" отрезке пути Киев-Болгар (2015)
Тимів І. - Напад татар на Поділля і Прикарпаття взимку 1624 р. (2015)
Стеценко В. - Уніфікація внутрішнього життя України до загальноросійських стандартів напередодні подій 1812 року (2015)
Тетеря Д. - Курганна спадщина давнього Переяслава і Тарас Шевченко, Тетеря С. (2015)
Куценко Ю. - Класифікація навчальних закладів Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Ткаченко Т. - Внесок Г. П. Галагана у заснування та функціонування Колегії Павла Галагана (2015)
Гончарова Н. - Доброчинність катеринославського дворянства у матеріалах земських зборів (2015)
Олійник М. - Організаційно-виробничі заходи популяризації вбрання з українським маркером серед містян в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Києва та Полтави) (2015)
Ткаченко В. - Писанки Волинської губернії початку ХХ століття за архівними матеріалами (2015)
Малишко С. - Православне військове духівництво в контексті історії церкви на Україні (2015)
Новородовський В. - Проблема фінансування інституцій природничо-сільськогосподарського напряму УАН (1918-1921 рр.) (2015)
Бабюк Л. - Радянська преса 20-х рр. ХХ ст. як засіб формування нового типу працюючої жінки (2015)
Горбовий О. - Проблема Дніпрових порогів та Дніпрогес (1927-1932 рр.): стратегія адаптації (2015)
Тарапон О. - Геноцид українського народу 1932-1933 рр. через призму морально-ціннісних пріоритетів радянської партійної номенклатури (2015)
Пшеничний Т. - Оцінка суспільних та політичних ініціатив Андрея Шептицького в період його архипастирської каденції (2015)
Коцур В. - Роль Галичини у процесі суверенізації УРСР наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. (2015)
Говоровська О. - Трансформація української освіти в контексті розвитку світових інформаційних технологій (2015)
Потапенко Я. - Інформаційна складова сучасної російсько-української війни: спроба комплексного міждисциплінарного аналізу (2015)
Namoniuk Ch. - A high tide of the migrants’ flows to Еurope: the root causes and political effects (2015)
Грицик Л. - Повсякденність студентства Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в українській історіографії (2015)
Колибенко О. - Дослідження археологічних пам’яток переяславської волості ХІ-ХІІІ ст., Колибенко В. (2015)
Бражник М. - Археологічна спадщина Переяслава на сторінках місцевої преси у 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Чирков О. - Прояви у Вікіпедії відмінностей між українським та російським національним баченням історії України у період Другої світової війни (у контексті сучасних етнокультурних процесів в Україні) (2015)
Ващенко С. - Внесок М. Духова та Ж. Котіна в танкобудування та розробку нових тракторів для потреб відбудови народного господарства (1939-1950 рр.) (2015)
Черняєв О. - Вітчизняні і міжнародні антарктичні дослідження в 1970-1980-і рр. (2015)
Дунаєв І. В. - Ціннісні і праксеологічні орієнтири модернізації регіональної економічної політики (2016)
Краснейчук А. О. - Використання консалтингу в діяльності державних органів (2016)
Криворучко І. В. - Визначення поняття принципів адміністративної процедури в науці державного управління (2016)
Лі Жуйтін - Елементи нового державного менеджменту в управлінській практиці азійських країн (2016)
Dvorak J. - Evaluation in small states libraries: cases of Lithuania and Slovakia, Rudžionienė J. (2016)
Ustymenko O. V. - Challenges and threats to the national security – Ukraine’s capacity to respond to them (2016)
Князевич В. М. - Перспективи розвитку публічного управління у сфері громадського здоров’я України в умовах системних змін, Авраменко Т. П., Короленко В. В. (2016)
Рачинський А. П. - Незалежність суддів як передумова функціонування самостійної й авторитетної судової влади, що відповідає європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини, Огилько А. В. (2016)
Клименко Н. Г. - Ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї як елемент забезпечення національної безпеки (2016)
Чулаєвська М. Є. - Реформа державного управління в Україні за європейським зразком: від задумів до розчарувань (2016)
Ратинська І. С. - Удосконалення стратегічного планування діяльності державних акціонерних товариств України (2016)
Перестюк І. М. - Захист прав громадян на приватну власність: аналіз діяльності вищих органів публічної влади в Україні (2016)
Андрейчук В. С. - Моніторинг внутрішньополітичних процесів як інструмент державного управління (на прикладі виборів 2015 року до місцевих рад України) (2016)
Ворона П. В. - Зарубіжний досвід діяльності префектур та українські реалії (уроки для України), Драгомирецька М. І. (2016)
Сухарська Л. В. - Елементи системи фінансового забезпечення розвитку територіальної громади (2016)
Пірен М. І. - Перезавантаження мислення політико-владної еліти України в процесі реалізації демократичного врядування (2016)
Титул, зміст (2015)
Малишкін О. - Концептуальні зміни алгоритму розрахунку податку на прибуток підприємств: обліковий аспект, Ковтун Т. (2015)
Боровик П. - Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні, Колотуха С., Бечко В. (2015)
Крот Ю. - Ліквідація основних засобів: особливості обліку та документального оформлення (2015)
Муравський В. - Облік і контроль діяльності пасажирських перевізників з використанням автоматизованої системи оплати проїзду (2015)
Мервенецька В. - Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Колос І. - Особливості облікової політики для сучасно-го підприємства (2015)
Радіонова Н. - Облікова політика як методологічна основа управління підприємством (2015)
Гнилицька Л. - Вплив національної безпеки на стан економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку світової економіки (2015)
Безверхий К. - Соціально-орієнтована звітність підприємства (2015)
Title (1998)
Contents (1998)
Komarov N. S. - The new spectrophotometry star catalogue, Arkhipov M. G., Basak N. Yu., Belik S. I., Cherkass A. G., Chuprina R. I., Depenchuk E. A., Dragunova A. V., Dulapchi I. F., Gorbaneva T. I. (1998)
Chelombit'ko A. P. - A differential catalogue of right ascensions of 263 RRS2 stars obtained from observations made with the Odessa meridian circle in 1990-1993 (1998)
Bazej N. V. - A differential catalog of right ascentions of 345 RRS2 stars (1998)
Myalkovskiy M. I. - The catalog of declinations of 250 DS program stars (1998)
Myalkovskiy M. I. - The catalogue of corrections to the declinations of 186 FK4 stars (1998)
Marsakova V. I. - Catalogue of main characteristics of individual pulsational cycles of 35 Mira-type stars, Andronov I. L. (1998)
Титул, зміст (2016)
Шановні читачі! (2016)
Лисенко О. Ю. - Дослідження умов тривалого зберігання бурштину, Беліченко О. П., Ладжун Ю. I. (2016)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика діаспора жовто-зеленого кольору, Ємельянов І. О. (2016)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика синтетичного сапфіра з ефектом зміни кольору та астеризмом, Ємельянов І. О., Ладжун Ю. I. (2016)
Пегловский В. В. - Нормативное обеспечение изготовления изделий из природных камней (2016)
Фінько С. В. - Колекція викопної докембрійської біоти музею "Венд-едіакарій України" – як національне надбання (2016)
Коженевский С. Р. - Декоративные свойства эоценовых флороносных песчаников способы их обработки и применение, Деревская Е. И., Комар М. C., Руденко К. В. (2016)
Гелета О. Л. - Дослідження текстурно-колори­стичних та оптичних параметрів гірських порід та розробка методики оцінки їх декоративності, Сурова В. М., Cергієнко І. А., Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Ляшок В. І. (2016)
Триколенко С. Т. - Використання мінералів природних форм в ювелірних виробах Андрія Комарова (2016)
Коштовне камiння (2016)
Декоративне камiння (2016)
Відкрито оновлену експозицію зразків декоративного каміння Державного гемологічного центру України (2016)
Інформація (2016)
Аносов І. - Образ людини у філософсько-антропологічних концепціях ХХ століття (2016)
Antas-Jaszczuk A. - Values as the material of education found in philosophical concept of Sergey Hessen (2016)
Власова Т. - Культура vs культурализм в дискурсах и практиках постмодерна (2016)
Воронкова В. - Інтернет як глобальна тенденція і нова наднаціональна реальність (2016)
Землянський А. - Рецепція феноменологічних ідей у сучасній історичній антропології (2016)
Троїцька О. - Діалог у комунікативній взаємодії: концептуальні пошуки інтеркультурності (2016)
Чаркіна Т. - Глобалізація: соціально-культурний аспект (2016)
Bohomolets O. - Ethnographical peculiarity of home icons in Luhansk region (2016)
Грабовська І. - Жіноче політичне лідерство як соціокультурна проблема (2016)
Гриценко М. - Зарубіжний досвід розвитку aкaдемічнoї свoбoди й aвтoнoмії університетів: кoмпaрaтивний aнaліз (2016)
Дольска О. - Екзистенція трансцендентального: духовно-практичний вимір (2016)
Колієва І. - Особливості репрезентації жінки в культурі та філософії постмодерну (2016)
Рябенко Є. - Характерні ознаки розбудови української соціальної держави (2016)
Талько Т. - Вплив неорелігійних культів на формування національної ідентичності українського студентства, Бунакова І. (2016)
Troitska T. - Dialogue in language-culture practices: methodological foundations, Lytvyna Y. (2016)
Васюк Ю. - Цінності особистості в трансформаційному освітньому просторі (2016)
Сметанюк Ю. - Феномен міграції в соціально-філософському дискурсі: понятійно-категоріальний апарат (2016)
Фокін В. - Соціально-філософський аналіз професійного самовизначення особистості в контексті сучасного постіндустріального та інформаційного суспільства (2016)
Відомості про авторів (2016)
Дубова О. В. - Особливості будови вегетативних і генеративних органів ліній та міжвидових гібридів соняшнику, Рибальченко Н. В. (2016)
Приступа І. В. - Онтогенез Hibiscus trionum в умовах південного сходу України, Гнаток О. А. (2016)
Войтович О. М. - Пророщування пилку рослин р. Streptocarpus in vitro, Лобачова Л. В. (2016)
Полякова И. А. - Изменчивость морфометрических показателей признаков декоративности многолетних диких видов рода Linum, Матковская Ю. А. (2016)
Корж О. П. - Зміна показників родючості ґрунтів у Запорізькій області в залежності від антропогенного навантаження, Бойко О. П. (2016)
Корж О. П. - Стан сосни кримської в м. Запоріжжя, Дубовик О. С., Дубова О. В. (2016)
Костюченко Н. І. - Особливості формування мікобіоти кореневої зони газонних трав в умовах промислового міста, Венедіктова К. С. (2016)
Костюченко Н. І. - Мікроміцетні комплекси як показник екологічного стану урбоземів Заводського району міста Запоріжжя, Супрун О. С. (2016)
Маслова О. В. - Динамика геоморфологических изменений под действием застроек Южного микрорайона № 2 г. Запорожье, Павлых Р. C. (2016)
Яковлєва-Носарь С. О. - Стійкість Vіola × Wittroсkiаna до стресових факторів на ранніх етапах онтогенезу, Редька Т. В. (2016)
Малько М. М. - Статеві особливості показників реполяризації міокарду шлуночків при пробі Лєтунова, Ждан К. М. (2016)
Генчева В. І. - Вплив розчинів солей кальцію та магнію на фізико-хімічні показники якості молока (2016)
Панасенко Т. В. - Аналіз α – токоферолу в продуктах рослинного походження, Бутенко В. С. (2016)
Синяєва Н. П. - Дослідження якості томатних кетчупів для дитячого харчування, Нестеренко К. С. (2016)
Кремень В. - Людина в суперечностях "відкритого" світу (2013)
Ткаченко Л. - Розвиток особистості в дефініціях синергетики: філософсько-освітній тезауру (2013)
Буркова Л. - Диагностика жизненных ценностей личности как управляющего параметра в прогнозировании и построении жизненных стратегий (2013)
Тесленко В. - Робота з обдарованими дітьми у системі середньої освіти США (2013)
Дроботенко М. - Ретроспектива розвитку творчої особистості (2013)
Киричук В. - Соціально-педагогічне проекту-вання як компонент практичної діяльності в системі освіти, Єнотаєва Л. (2013)
Содержание (2016)
Ілляхова М. - Сучасні підходи до формування системно-креативного мислення в освіті (2013)
Від редактора (2016)
Глинянюк Н. - Сучасні проблеми діагностики та розвитку дитячої обдарованості (2013)
Мохорт Т. В. - Проблема йодной обеспеченности в Республике Беларусь: результаты внедрения стратегии ликвидации йодного дефицита, Коломиец Н. Д., Петренко С. В., Федоренко Е. В., Шепелькевич А. П., Солнцева А. В. (2016)
Мельник М. - Готовність до професійного самовизначення на етапі ранньої юності як психолого-педагогічна проблема (2013)
Ліщук О. З. - Вплив метформіну на показники тиреоїдної панелі, вуглеводний та ліпідний обмін у хворих на дифузний токсичний зоб та інсулінорезистентність (2016)
Ситцевá М. - Застосування мультиплікаційних образів у розвитку обдарованості дитини (2013)
Сорокман Т. В. - Гіпотиреоз і нетиреоїдні соматичні захворювання у підлітків (2016)
Якимчук М. - Вплив освітнього середовища на творчу самореалізацію обдарованих учнів у гімназії (2013)
Пішак В. П. - Роль мікроРНК у розвитку цукрового діабету, Ризничук М. О. (2016)
Савиченко О. - Суб’єктна регуляція розвитку спортивної обдарованості в юнацькому віці (2013)
Камалов Т. Т. - Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения синдрома диабетической стопы и оценка качества жизни больных (обзор литературы), Тураханова Ф. М. (2016)
Кириченко О. - Міждисциплінарний підхід до аналізу художніх творів у навчальному процесі майбутніх учителів образотворчого мистецтва (до постановки проблеми) (2013)
Кваченюк А. Н. - Субклинический гиперкортицизм: необходимость диагностического поиска, Луценко Л. А. (2016)
Алєксєєва С. - Психолого-педагогічний супровід обдарованої молоді у підготоці до вибору професійної кар’єри (2013)
Петренко О. М. - Вакуум-терапія діабетичних ран м’яких тканин: вплив на активність матриксних металопротеїназ, Безродний Б. Г., Тихомиров А. О. (2016)
Камишин В. - Пілотна оцінка рівнів домагань майбутніх авіадиспетчерів на множині пропусків занять, Рева О/, Панасюк А. (2013)
Насонова Т. І. - Патогенетичні аспекти превентивної корекції когнітивних порушень при метаболічному синдромі (2016)
Власенко Ф. - Гуманітарна складова модернізації вищої освіти в Україні, Твердовська О. (2013)
Приходько В. Ю. - Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію при різному рівні тиреотропного гормону, Кононенко О. А. (2016)
Колесник Н. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкової школи в умовах університетської педагогічної освіти (2013)
Караченцев Ю. І. - Вплив терапії метформіном на рівні фолієвої кислоти та гомоцистеїну в жінок із синдромом полікістозних яєчників, Архипкіна Т. Л., Любимова Л. П., Бондаренко В. О. (2016)
Вітвицька С. - Підготовка магістрів до науково-дослідної діяльності: психолого-педагогічний аспект (2013)
Кирилюк М. Л. - Фосфорно-кальцієвий обмін у постменопаузних жінок із цукровим діабетом: вплив типу та тривалості хвороби, терміну менопаузи та маси тіла, Атанова Я. О., Третяк О. Е. (2016)
Меркулова С. - Складові організації процесу педагогічної орієнтації старшокласників із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Кадикова О. І. - Поліморфізм Gln27Glu гена β2-адренорецепторів і порушення вуглеводного та ліпідного обміну в пацієнтів з ішемічною хворобою серця й ожирінням (2016)
Косенчук О. - Характеристика cкладових моделі формування лідерських якостей старшокласників у позаурочній діяльності на рівні міста (2013)
Дідушко О. М. - Вплив комплексного лікування гіпотиреозу на ренальну функцію у хворих на гіпотиреоз, Паньків В. І. (2016)
Король А. - Особливості навчання графічного дизайну естетично обдарованих учнів у позашкільних закладах освіти (2013)
Муравйова І. М. - Гіперпластичні процеси щитоподібної залози у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-го типу, Чикалова І. Г. (2016)
Дем`яненко В. - Формування дослідницької компетентності учнів Малої академії наук України (2013)
Моляко В. - Синергетика и проблемы психологии творчества в разработке подхода к изучению одаренности (2013)
Рибалко В. - Творче сприймання старшокласниками однолітків як фактор розвитку обдарованості особистості: історико-теоретичний та методологічний аналіз (2013)
Гнатюк М. - Розвиток технічної обдарованості у студентів дослідницьких університетів як джерело створення об`єктів інтелектуальної власності (2013)
Савенкова І. - Індивідуальний хронотоп перебігу невротичних, пов’язаних зі стресом, і соматоформних розладів (2013)
Пионтковский-Выхватень Б. - Теоретико-исторические аспекты исследования проблемы личностного развития интеллектуально одарённого ребенка (2013)
Біла І. - Специфіка конструювання реальності у дошкільному віці (2013)
Бельська Н. - Професійні орієнтації потенційно обдарованих учнів (2013)
Марченко І. - Психологічний зміст ставлення молоді до обраної професії (2013)
Латиш Н. - Активізація конструктивного мислення учнів молодших класів (2013)
Павлик Н. - Тенденції характерологічного розвитку обдарованих старшокласників у період подолання вікової кризи (2013)
Вінник Н. - Досвідна складова структури особистості: компе-тентнісний аспект (2013)
Лук`янчук Н. - Класифікація видів тренінгів (2013)
Макарова Л. - Етнічна самоідентифікація студентської молоді як творчий процесc (2013)
Александровская В. - "Образ-я" творческой личности: концеп-туально-методологический аспект (2013)
Чудакова В. - Формування конкурентоздатної особистості, готової до інноваційної діяльності засобами рефлексо-інноваційного тренінгу (2013)
Лучинкіна А. - Особливості світоглядних установок при девіант-ному напрямі інтернет-соціалізації (2013)
Яншина Т. - Підходи до навчення обдарованих дітей (2013)
Хоменко Л. О. - Шановні читачі (2016)
Назарян Р. С. - Фотодинамічна інактивація інфекційних агентів зубного нальоту, Філімонова Н. І., Спірідонова К. Ю. (2016)
Каськова Л. Ф. - Розвиток захворювань тканин пародонта у населення України в різні історічні періоди, Маковка І. Л., Ващенко І. Ю., Артем’єв А. В. (2016)
Бепплер Т. - Шістнадцятирічний досвід застосування міжзубних йоржиків (2016)
Борисенко А. В. - Порівняльне визначення антибактеріальної активності озонованої олії Евгенол, Маснік І. С. (2016)
Скрипник Ю. В. - Поширеність карієсу зубів у дітей із затримкою психічного розвитку, Якубова І. І., Ісаєва Н. С. (2016)
Харьков Л. В. - Невдачі хірургічного лікування дітей із вродженими незрощеннями губи, піднебіння та способи їх усунення, Яковенко Л. М., Чехова I. Л., Вишпiнський І. М. (2016)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів. Частина 4. Форма дна пульпової камери, топографія усть кореневих каналів у перших молярах верхньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2016)
Вовченко Л. О. - Стоматологічна санація порожнини рота під загальним знеболенням: клінічне спостереження (2016)
Замураєва А. У. - Інноваційний метод лікування початкового карієсу у дітей препаратом InnoDent™, Айтуов Б. А., Аубакірова Д. Ж., Єгізбекова Д. Б. (2016)
Сов’як О. - Цікаві новини (2016)
Конкурс "Фахівець-2016" — завжди нові відкриття (2016)
Дитячі стоматологи знову зустрінуться у Львові (2016)
Момот В. В. - Підвищення точності обліку електроенергії в трифазних високовольтних електромережах, Рой В. Ф., Рум'янцев Д. В. (2015)
Тарасенко М. Г. - Динаміка параметрів розрядних ламп високого тиску при розгоранні та димеруванні, Козак К. М., Бурмака В. О. (2015)
Литовченко С. Н. - Принципы построения и выбора элементной базы светодиодных светильников и их систем управления, Назаренко Л. А., Литвинов А. Г., Тихомирова М. С., Фомин А. А. (2015)
Литвинов А. Г. - Создание и оптимизация параметров автоматизированных систем управления осветительными установками в ВУЗах, Назаренко Л. А., Литовченко С. Н., Фомин А. А., Билык Е. В. (2015)
Рой В. Ф. - Особливості роботи малопотужних люмінесцентних ламп на підвищених частотах в режимі регулювання, Волкова О. Ю., Рой Ю. В. (2015)
Поліщук В. М. - Аналіз сучасного стану електронних пускорегулювальних апаратів для розрядних ламп, Рой В. Ф., Рой Ю. В. (2015)
Момот В. В. - Щодо класифікації систеи обліку електроенергії (2015)
Lukyanov S. V. - Neutron skin and halo in medium and heavy nuclei within the extended Thomas - Fermi theory, Sanzhur A. I. (2016)
Купряшкин В. Т. - Энергии и интенсивности γ-переходов в распаде 137Cs (2016)
Митрохович М. Ф. - Корельованість руху електрона автоіонізації з позитроном при b+-розпаді (2016)
Жаба В. І. - Нові аналітичні форми хвильової функції дейтрона для потенціалів неймегенської групи (2016)
Пелих С. М. - Аналіз пошкоджуваності оболонок твелів, що враховує неоднорідність розподілу енерговиділення в тепловиділяючих збірках, Максимов М. В., Рябчиков С. Д. (2016)
Булавін Л. А. - Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги в рідинах, Гаврюшенко Д. А., Тарадій К. В., Атамась Н. О., Сисоєв В. М. (2016)
Луньов С. В. - Визначення параметрів радіаційних дефектів в опромінених високоенергетичними електронами монокристалах n Ge, Зімич А. І., Назарчук П. Ф., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2016)
Маслюк В. Т. - Дослідження впливу радіаційних дефектів на оптичні та люмінесцентні властивості кристалів CaF2, Мегела І. Г., Вієру-Васіліца Т. О., Роман І. Ю. (2016)
Павловський Л. І. - Оцінка радіаційних впливів на компоненти навколишнього середовища під час підготовки майданчика для будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), Городецький Д. В., Сізов А. О., Холодюк А. О. (2016)
Krasnov V. P. - 137Cs redistribution in time in wet bory and sugrudy soils in forests of Ukrainian Polissia, Kurbet T. V., Shelest Z. M., Boiko O. L. (2016)
Левчук С. Є. - Сучасний стан із забрудненням 137Сs молока корів у північних регіонах України, Лазарєв М. М., Павлюченко В. В. (2016)
Книгавко В. Г. - Роль атомов фосфора и серы в реализации радиационного повреждения нуклеиновых кислот и белков, Бондаренко М. А., Батюк Л. В., Пономаренко Н. С. (2016)
Gaychenko V. A. - The accumulation of 90Sr by murine skulls in Chornobyl exclusion zone and variability of their craniometric characters, Tytar V. M., Krainiuk O. Yu. (2016)
Войтер А. П. - Восьмиканальный спектрометрический АЦП с программируемой логикой, Доронин М. И., Ковалев А. Н., Гаврилов А. А. (2016)
Momot I. - Shaping and monitoring of the mini-beam structures for the spatially fractionated hadron radiation therapy, Kovalchuk O., Okhrimenko O., Prezado Y., Pugatch V. (2016)
Дудар В. - Інтеграція аграрного сектору економіки України з Європейським Союзом у контексті функціонування зони вільної торгівлі (2015)
Новак І. - Сприятливий інвестиційний клімат як фактор активізації інвестування в Україні (2015)
Дудар Т. - Маркетингове забезпечення в системі міжгалузевої взаємодії суб’єктів молокопродуктового підкомплексу АПК України (2015)
Дробязко А. - Банківська система України: шляхи подолання кризи, Крисоватий А., Федосов В. (2015)
Тулай О. - Теоретико-методологічне обґрунтування соціальних видатків бюджету як імперативу сталого людського розвитку (2015)
Малиняк Б. - Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту (2015)
Кириленко О. - Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду, Чайковська І. (2015)
Дзюблюк О. - Соціальна відповідальність банківської системи: теоретичний та практичний аспект, Стечишин Т. (2015)
Карзун І. - Фінансове забезпечення інтеграційних процесів розвитку вищої освіти (2015)
Лепейко Т. - Теоретичні засади вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах (2015)
Шиманська О. - "Теорія пошуку” П. Даймонда, Д. Мортенсена, К. Піссарідеса та її практичне значення (2015)
Підгаєць С. - Економіко-математичне моделювання розподілу фінансових ризиків між учасниками державно-приватного партнерства (2015)
Ляшенко В. - Міжнародні біржові ринки у ХХІ столітті (2015)
Желюк Т. - Економічний базис децентралізації влади: проблематика подолання асиметрій територіального розвитку, Дудкіна О. (2015)
Наші автори (2015)
Annotation (2015)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2015)
Титул, зміст (2015)
Хомин П. - Бухгалтерський облік: сакральні ритуали, чи інформація а’жур? (2015)
Мельник Н. - Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні (2015)
Коритник Л. - Бухгалтерська звітність бюджетних установ в умовах реформування бюджетного обліку, Клименко О. (2015)
Проданчук М. - Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку (2015)
Ковач С. - Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін, Безверхий К. (2015)
Буцька О. - Оподаткування дивідендів: зарубіжний досвід і українські наміри, Тимошенко О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Озеран А. - Директива 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України (2015)
Куцик П. - Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності, Корягін М. (2015)
Кузнецова С. - Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії, Кузнецов А. (2015)
Безверхий К. - Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб (2015)
Резолюція другої міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесіву світовій економіці" (2015)
Всеукраїнський круглий стіл на тему: "Підготовка фахівців і обліку і аудиту згідно з міжнародними та національними стандартами освіти та вимогами працедавців" (2015)
Поливана Л. - Організація облікової політики підприємства, Губар А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Каменська Т. - Розгляд питань, що стосуються шахрайства при аудиторської перевірці (2015)
Кузина Р. - П(С)БУ и МСФО: анализ конвергенции (2015)
Микитенко Т. - Семантичні аспекти заробітної плати в податковому законодавстві, Петровська І. (2015)
Безверхий К. - Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій (2015)
Остапенко Ю. - Метод обліку змінних витрат на підприємствах водного транспорту та його вплив на собівартість вантажних перевезень (2015)
Матюха М. - Особливості інформаційних завдань та результатів формування управлінської звітності (2015)
Абрамович С. Д. - Постмодернизм и наследие Чехова (о проблемах методологии исследования) (2009)
Авксентьєва Г. А. - Запахові асоціації у романах І. Роздобудько та Н. Сняданко, Павлюк Н. Л. (2009)
Авраменко Л. А. - Перифрастические устойчивые сочетания тематической группы "Литература” в современной русскоязычной прессе Украины (2009)
Азарова Л. - Основні аспекти дослідження номінативних процесів, Лепко Г. (2009)
Азарова Л. - Вивчення іменників-юкстапозитів в українському мовознавстві, Радомська Л. (2009)
Алыева Гюльчохра Бабали кызы - О проблеме аспектуальности в современной англистике (2009)
Алексенко В. Ф. - Концепція людини в "Сентиментальній мандрівці” Л. Стерна (2009)
Андрухова Т. А. - Особливості простого речення в ідіостилі Уласа Самчука (2009)
Артикуца Н. В. - Українська правнича термінологія в європейському контексті: науково-теоретичні та навчально-методичні аспекти (2009)
Бакун О. А. - Сегментовані конструкції з називним уявлення у романі Ю. Андруховича "Таємниця” як засіб реалізації прагматичної функції (2009)
Бенкендорф Г. Д. - Німецький хронотопічний дейктик DrauЯen у романі Е. М. Ремарка "Повернення” та варіанти його перекладу українською мовою (2009)
Берегеч В. Г. - Морально-етичний аспект мовної картини світу буковинця-гуцула середини ХІХ століття (2009)
Беркещук І. С. - Вербативи, мотивовані назвами знарядь праці, та способи й засоби їх творення (2009)
Бибик С. П. - Співвідношення понять "розмовність” та "оповідність” у прозовій мові (2009)
Бикова О. М. - Художній репортаж на сторінках українських друкованих видань (2009)
Белоусова Т. П. - Универбация как этап кругооборота единиц лексико-фразеологической системы (2009)
Бойко Т. В. - Вербальний портрет жінки епохи середньовіччя (на матеріалі поезій міннезангу XII – XIV століть) (2009)
Босак Н. Ф. - Функціонування мовної гри у творчості Юрія Андруховича (2009)
Васьків М. І. - Стилістичні особливості творів Івана Чендея (2009)
Венжинович Н. Ф. - Відображення фізичного та емоційно-фізичного стану людини у фразеологізмах української мови (2009)
Вишневська Г. Б. - Епітети на означення демонолексики у "Лісовій пісні” Лесі Українки (2009)
Вільчинська Т. П. - Концептуалізація сакрально-хтонічного у поетичній мові Б. -І. Антонича (на прикладі концепту-образу "Русалка”) (2009)
Вірченко Т. І. - Методики аналізу конфліктів у сучасному літературознавстві (2009)
Власюк В. В. - Мовні засоби запахової картини сучасного міста і села у новітній українській прозі (2009)
Волковинська І. Т. - Порівняльно-типологічний аналіз архітектоніки п’єс М. Гоголя та Ю. Словацького (2009)
Ворначев А. О. - Звукова організація в текстах реклами як засіб створення іміджу товару (на матеріалі англомовної реклами автомобілів) (2009)
Галайбіда О. В. - Онтологічний аспект вставлених синтаксичних конструкцій (2009)
Галган Н. М. - Концептуальний аналіз імені "Місто” (на матеріалі української малої прози львівської літературної групи "Дванадцятка”) (2009)
Гільдебрант К. Й. - Типологічна спорідненість ідейно-естетичних позицій та художніх програм англійських "Сердитих молодих” і американських "Бітників” (2009)
Главацкая Е. И. - Префиксальные наименования лица в современном английском языке (2009)
Глінка Н. В. - Теорія Ґастона Башляра як філософський аспект дослідження творчості Д. Г. Лоуренса (2009)
Голубишко И. Ю. - Этнографическая деталь в творчестве В. Г. Короленко: гоголевская традиция (2009)
Гончарук В. М. - Складені найменування як тип термінотворення української лексики мисливства (2009)
Горголюк Н. Г. - Особливості функціонування категорії прикладки в логіко-семантичному аспекті (2009)
Горегляд Е. Н. - Прецедентность в заголовочных конструкциях (на материале белорусской периодической печати) (2009)
Горобець О. О. - Функціонування жіночих слов’янських особових імен у місті Хмельницькому протягом 1905-2005 років (2009)
Горох Г. В. - Стилістичні особливості поетичних творів Ліни Костенко (2009)
Грабовий П. М. - Ключові лексеми українського молодіжного сленгу (2009)
Григораш А. М. - Устойчивые сочетания с опорным компонентом скандал в современной русскоязычной прессе Украины (2009)
Грозян Н. Ф. - Сомофразеологізми в складі фразеологічної мікросистеми "Поведінка людини” в українській мові (2009)
Гудима Н. В. - Класифікація основних типів запозичень у сучасній українській літературній мові (2009)
Гуменюк І. Л. - Роль одиниць сегментного рівня у створенні семантичного потенціалу описів природи англомовної прози (2009)
Гут Н. В. - Слова автора при прямій мові як засіб зображення суб’єктів комунікації (2009)
Дацків О. П. - Драматизація у навчанні іноземних мов у педагогічних вищих навчальних закладах (2009)
Дворницька Н. І. - Аналіз деяких одиниць слов’янської cакральної лексики в етимолого-дериваційному аспекті (2009)
Деркач Т. В. - Механізми метафоризації кулінарної лексики в літературознавчому тексті (2009)
Дишлюк І. М. - Концептуальність поетичного мовлення Ліни Костенко (2009)
Дядченко Г. В. - "Голос мого серця – струни болю” (про розвиток образу голос у мові сучасної української поезії) (2009)
Ємельянова Т. С. - Модальна характеристика діалогічного мовлення (на прикладі п’єси "Наталка Полтавка” І. П. Котляревського) (2009)
Єрмоленко С. С. - Ідеологічність стилю і міфологізм жанру: деякі особливості семантики тексту українського радянського авантюрного роману (2009)
Желязкова В. В. - Оцінка як семантико-стилістична категорія у сучасному політичному інтернет-дискурсі України (2009)
Жидачевская Е. В. - Существительные с суффиксом -оид, образованные от антропонимов в современном русском языке (2009)
Жуковська Г. М. - Традиції "неокласиків” у творчості Ліни Костенко (2009)
Задояна Л. М. - Антонімічні відношення в українській термінології цукрового виробництва (2009)
Зимовець Г. В. - Ергоніми та прагмоніми в структурно-семантичному та лінгвопрагматичному аспектах (2009)
Зінченко О. А. - Фонетичне слово як одиниця ритму німецького спонтанного мовлення чоловіків і жінок (2009)
Золотоверхая О. В. - Целеполагание как одно из проявлений активности в русской паремике (2009)
Іванова Л. О. - Sozioethische charakteristik des einflusses des englischen auf die deutsche sprache der gegenwart, Халупко В. П. (2009)
Іващенко В. Л. - Типи енантіосемії в лінгвістичних працях (2009)
Іконнікова М. В. - Особливості художнього втілення тоталітарного дискурсу в романі -антиутопії (2009)
Кабиш О. О. - Семантична трансформація соціолектизмів у сучасній українській мові (2009)
Казимір В. О. - Дослідження полісемічних процесів в лексиконі сучасної німецької мови (2009)
Казимирова І. А. - Метадіалект української діалектології: реалії і перспективи (2009)
Каленюк С. О. - Побутовізми у творах Уласа Самчука (2009)
Камінська Є. В. - Функціонування імперативних форм у мові ЗМІ (на матеріалі інтернет-газет) (2009)
Каньоса П. C. - Неповні речення як засіб формування у студентів комунікативних умінь (2009)
Карпалюк В. С. - Вставні і вставлені компоненти в семантико-синтаксичній структурі речення (2009)
Кеба О. В. - Поетика хронотопа в романі Дж. Джойса "Улісс” (2009)
Кійко С. В. - Міжмовна омонімія німецьких і українських фразеологічних одиниць (2009)
Клименко І. В. - Явище еліпса як спосіб економії мовних засобів (2009)
Коваленко Б. О. - Розмовна лексика на позначення руху у романі А. Свидницького "Люборацькі” (2009)
Коваленко Н. Д. - Особливості фразем із компонентом ‘‘Дати’’ (на матеріалі семантичного поля "Стосунки між людьми”) (2009)
Ковальчук М. П. - Складні речення з недиференційованими типами зв’язку з семантикою пояснення дії опорного предиката в староукраїнській мові (2009)
Ковпік С. І. - Вербальність, поетичність і поетикальність як система базових специфічних ознак художньої літератури (2009)
Ковтун А. А. - Назви християнських церковно-календарних та біблійних подій в українській художній прозі радянської доби (2009)
Козак Р. В. - Експресивні синтаксичні конструкції в художньому мовленні Ірен Роздобудько: лінгвокультурологічний аспект (2009)
Козлова О. С. - Дія комунікативного принципу в англомовному діалогічному мовленні (2009)
Колесник О. С. - Принципи функціонування міфологічного простору (2009)
Колкутіна В. В. - "Пам’яті великого вигнанця”: Т. Шевченко в рецепції Д. Донцова (2009)
Копусь О. А. - Роль художнього контексту в моделюванні структури культурного концепту (2009)
Корнєва Н. А. - Оцінна лексика та її функціонування в текстах наукових рецензій (на матеріалі української мови) (2009)
Коць Т. А. - Аксіологічний компонент у мові публіцистичного стилю поч. ХХ ст. (2009)
Кравченко М. В. - Мовні засоби інтимізації в поезії для дітей Олени Пчілки (2009)
Криловець Р. - Філософська поезія В. Стуса (на матеріалі збірки "Веселий цвинтар”) (2009)
Крук А. А. - Міфопоетична парадигма концепту долі у творчості Томаса Гарді (2009)
Кудряшова О. В. - Артистичний вірш Миколи Зерова (2009)
Кухарчук Г. В. - Найуживаніші префіксоїди сучасної української мови: вживання та функціонування в науково-технічній термінології (2009)
Кучерява О. А. - Художньо-літературний дискурс як лінгводидактична одиниця (2009)
Кушнірова Т. В. - Особливості функціонування категорії "Стиль” у сучасному літературознавстві (2009)
Кушнір Т. І. - Філософія екзистенціалізму у романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою” (2009)
Лабащук М. С. - Соціокультурні та психофізіологічні аспекти структури знаку (2009)
Лавриненко С. Т. - Мовна репрезентація фрагментів правового знання в українських соціально-побутових піснях (2009)
Лаврова А. А. - Цикл очерков "Путешествие по Крыму”: к вопросу о поэтике жанра (2009)
Ладиняк Н. Б. - Синтаксис поетичного мовлення М. Драй-Хмари (2009)
Литвинюк О. М. - Традиція та новаторство у повісті Вільяма Ґолдінґа "Надзвичайний посол” (2009)
Лобода Т. М. - Значення наукового тексту у лінгвокультурологічній та комунікативній підготовці студентів педагогічного закладу (2009)
Лось О. А. - Мовні особливості агітаційних повідомлень дискурсу українських політиків (2009)
Лук’яненко С. С. - Спроба визначення тематичних меж та властивостей соціально-політичної лексики (2009)
Лупол А. В. - Оніми біблійного кола у поезіях Василя Стуса (2009)
Луцак С. М. - Естетичні домінанти різних періодів розвитку словесного мистецтва (згідно з теорією поезії Жана Бодріяра) (2009)
Магас Н. М. - Семантика метафор ментальної діяльності у структурі висловлювань (2009)
Мазурик І. І. - Сила слова проти сили війни: на матеріалі творчості О. Гончара та Г. Бьолля (2009)
Маркітантов Ю. О. - Лексична заміна компонентів фразеологізму в умовах поетичного контексту (2009)
Мартіна О. В. - Інтерперсональні дієслова в мовленнєвому жанрі (2009)
Марчак Т. А. - Мовні засоби образності у циклі поезій Василя Чумака "Мрійновтома” (2009)
Марчишина А. А. - Референційний аспект функціонування модальних операторів у тексті (2009)
Марчук Л. М. - Художній текст як соціально-мовний конгломерат (функціонування знижених мовних одиниць у романі С. Пиркало "Зелена Маргарита”) (2009)
Маслова Ю. П. - Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ (2009)
Маховська С. В. - Епітет як мовно-виразовий засіб (на прикладі весільно-обрядових пісень Поділля) (2009)
Межжеріна Г. В. - Онуки Володимира Мономаха на сторінках київського літопису (субстантивно-ад’єктивний дискурс) (2009)
Мельник Я. В. - Одиниці термічної семантики у фразеологічному контексті: проблеми дослідження (2009)
Миронюк Н. Д. - Фразеологізми зі словом-ідентифікатором "Швидко” (2009)
Миронюк Д. І. - Журнал "Украинская жизнь” – як чинник захисту української мови в умовах наступу реакційних сил на національно-визвольний рух (1912-1917 рр. ) (2009)
Мініч Л. С. - Колористична парадигма творів Миколи Вінграновського (2009)
Мітягіна С. С. - Відображення релігійно-містичних досвіду та переживань Е. Войнич у творчості письменниці (2009)
Мозгунов В. В. - Характеристика заповіту як перформативної мовленнєвої макроструктури: до постановки проблеми (2009)
Мозолюк О. М. - Словосполучення зі значенням післячасу в західноподільських говірках (2009)
Моштак О. В. - Засоби творення назв осіб зі значенням пейоративності (формальний і лексико-семантичний аспекти) (2009)
Мужеловська Л. В. - Експресивно-стилістичні функції народнопісенної лексики в поетичному мовленні Олександра Олеся (2009)
Мялковська Л. М. - Концепт "Інтелігенція” у художньому просторі І. Нечуя – Левицького (2009)
Моштак О. В. - Оцінка і емоція в пізнавально-відображальній і комунікативній діяльності людини (2009)
Насмінчук Г. Й. - Гротескна модель українського життя в романі-антиутопії "Цінь хуань ґонь” Галини Тарасюк (2009)
Новікова Т. В. - Взаємини церковнослов’янської та української мов: погляд крізь століття (2009)
Новицька О. А. - Соціальне і національне в аспекті художнього сприйняття прозопису Антона Крушельницького (2009)
Остапенко В. І. - Функціонально-стилістичні особливості англійських фразеологізмів з біблійним компонентом (2009)
Остапенко І. В. - Пейзаж як картина світу в ліриці В. Голобородька (2009)
Павлішена Л. В. - Своєрідність інтерпретації теми історичного минулого у "серйозній” комедії Івана Карпенка-Карого "Чумаки” (2009)
Павлова А. К. - Мова як засіб формування націоцентричного світогляду студентів-податківців: Діахронічно-синхронний аспект (2009)
Панчишина Т. А. - Семантична класифікація синтаксичних конструкцій з кон’юнктивом на позначення ірреального бажання (2009)
Пастух Т. A. - Визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького в пісенному фольклорі (2009)
Пацаранюк Ю. М. - Паремії в контексті сміхової культури українців (2009)
Петрова Т. М. - Національно-культурні особливості аксіологічної складової концепту "Лімерик” (2009)
Пилипенко Є. М. - До питання про джерела дослідження діалектної основи мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького (2009)
Пірошенко С. Ю. - Стильовий синкретизм художнього світу Ф. Кафки (2009)
Полякова Т. М. - Межъязыковое взаимодействие в художественных текстах русских классиков (2009)
Попадинець О. О. - Художні засоби створення історичного і місцевого колориту в романах В. Скотта і М. Старицького (2009)
Попович А. С. - Фразеологічні перифрази в сатирично-гумористичних романах Є. Гуцала та О. Чорногуза (2009)
Потапчук І. М. - Народні назви на позначення підвищеного рельєфу в говірках Західного Поділля (2009)
Потіпак Ю. А. - Вияв поетикальних потенцій Є. Мандичевського у контексті національних кодів (2009)
Почапська O. І. - Тотальний контроль: особливості використання пропаганди у студентських друкованих періодичних виданнях та її вплив на формування особистості (за матеріалами газети "Радянський студент”), Красуцький О. М. (2009)
Прокопенко Л. І. - Формування аргументативного мовлення студентів-гуманітаріїв у сфері дискусійного спілкування українською як іноземною (2009)
Проценко Н. В. - Зміст та організаційні форми навчання в системі методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови (2009)
Прудникова Т. І. - Фразеологічні одиниці з компонентом душа – репрезентанти ближніх периферій концептів розум і серце (2009)
Романенко О. В. - Колізії високого – масового мистецтва у літературній дискусії 1925 року та позиція київських неокласиків (2009)
Романчук С. М. - Мова як головний когнітивний елемент активізації навчальної діяльності студентів (2009)
Руда О. Г. - Вибір мови як маніпулятивна стратегія (2009)
Рульова Н. І. - Прізвища Західного Поділля, утворені за допомогою поліфункціональних суфіксів (2009)
Савенкова Л. Б. - Модель кто не кто в русской паремике (2009)
Савчук Н. М. - Функції мотиваційно зв’язаних слів у художньому тексті (на матеріалі роману Любові Голоти "Епізодична пам’ять”) (2009)
Савчук В. О. - Мовний аспект історико-краєзнавчого руху в Україні в 20-х роках ХХ століття (2009)
Саковець С. П. - Орнітологічні образи в поезії В. Стуса: міфологічне і фольклорне наповнення та авторська інтерпретація (2009)
Сахарова О. В. - Жанр "Сповідь” як соціально-комунікативна та психолінгвістична репрезентація мовної особистості (2009)
Свердан Т. П. - Місце зоофразеологізмів у національно-мовній картині світу українців, Ткач В. І. (2009)
Свідер П. І. - Архетипи матері і материнства у творчості Євгена Гуцала (2009)
Серняк О. М. - Формування мовної особистості учителя іноземної мови у процесі міжкультурної підготовки (2009)
Синиця І. А. - Від наукового опису до міфологізації образу (2009)
Ситник А. П. - Cognitive processing of propositional and referential metonymies (2009)
Сирко І. М. - Адекватність автоперекладів Віри Вовк (рівень авторського словотвору) (2009)
Ситник Н. В. - Conversational implicatures in the meeting between gandalf and beorn (2009)
Ситник О. В. - Часопросторові маркери внутрішнього світу персонажів у новелах В. Фолкнера і М. Хвильового (2009)
Сібрук А. В. - Поняття мовної норми в давньоруських текстах ХІ–ХIV ст. (2009)
Скаб М. В. - Ставлення суспільства до релігії і функціонування сакральних концептів (2009)
Скоробогатова Е. А. - Многопадежные ряды и соположения в поэтическом тексте (2009)
Скриник Л. М. - Семантичні відношения уточнення, пояснення, роз’яснення у реченнях зі вставленими конструкціями в українській мові (2009)
Слоневська І. Б. - Філософія як метатеорія літературного модернізму: діалог на зламі сторіч (2009)
Сохацька Є. І. - Іван Огієнко – творець національної журналістики (за матеріалами журналів "Слово істини” та "Наша культура”) (2009)
Спивачук В. А. - Феномен заголовочно-финального комплекса в рассказах Пантелеймона Романова (2009)
Стахнюк Н. О. - Мовностилістичні особливості "щоденників” Стефана Жеромського (2009)
Сукаленко Т. М. - Асоціативне поле жінки в українській мовній свідомості (2009)
Сушко Н. Г. - Ідеографічна організація назв суб’єктів культурної діяльності в нормативно-правових актах (2009)
Сюта Г. М. - Паронімічна атракція як норма текстотворення у поезії нью-йоркської групи (2009)
Тарасенко О. Д. - Мовні засоби контрасту та їх експресивне значення (на матеріалі п’єси Володимира Винниченко "Чорна пантера і білий медвідь”) (2009)
Тесля В. А. - Дослідження національно-культурної своєрідності вигуків у сучасній німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект (2009)
Товкайло С. Р. - Національна мова – виразник ментальності українського народу (2009)
Третяк Л. В. - Велике видно й здалека (Григорій Костюк та Іван Світличний) (2009)
Третяк Н. В. - Жаргонна лексика і метафоричний контекст мови друкованих ЗМІ (2009)
Туровська Л. В. - Стратифікаційна структура спеціальної лексики (2009)
Уманець А. В. - Parts of speech and their semantic roles (2009)
Федірко С. М. - Варіантність як один із механізмів формування фразеологічних інновацій (2009)
Федорів М. І. - Семантична характеристика словотворення дієслів у соціолінгвістичному аспекті (2009)
Філінюк В. A. - Типологія порівняльних конструкцій в творчості Тараса Шевченка й Емми Андієвської (2009)
Філіпчук М. В. - Етносимволіка реалій обрядового мовлення (2009)
Фрасинюк Н. І. - Мова та культура у їхній взаємодії (2009)
Халіновська Л. А. - Структура сучасних українських авіаційних термінів (2009)
Хоптяр А. О. - "Жіноче питання” в критичній рецепції Бориса Грінченка (на архівних матеріалах) (2009)
Циховська Е. Д. - Рецепція творчості Євгена Маланюка в українсько-польській періодиці: епістемологія хаосу (2009)
Чемеркін С. Г. - Зміна визначальних ознак стилів та жанрів сучасної української мови у цифровому середовищі (2009)
Чепурна В. В. - Класифікація запозичень у суспільно-політичній лексиці англійської мови (на матеріалі періодичної преси) (2009)
Чепурняк Т. О. - Осягнення елементів краси крізь призму часу в поезіях у прозі В. Еллана-Блакитного (2009)
Чернобров Ю. А. - Синтаксична термінологія в працях Івана Огієнка (2009)
Чистяк О. О. - Граматичний рід та стать у гендерному аспекті (2009)
Чопик Я. М. - Денотативно-сигніфікативна сутність ад’єктивів – похідних прикметників, Чопик М. П. (2009)
Шевчук Л. М. - Етапи інтерпретації змісту в процесі комунікації (2009)
Шевчук О. Л. - Комунікативні стратегії та тактики мовленнєвих жанрів виправдання та звинувачення (2009)
Шевчук С. В. - Концептуальні засади фаховомовної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2009)
Шеремета Н. П. - Психологічний лінгвоцид в Україні (2009)
Шипіцина Ю. В. - Етичний аспект ділової комунікації та статус етичного кодексу серед інших нормативних документів (2009)
Шлыкова О. В. - Чарльз Кингсли в отечественном и западном литературоведении (2009)
Шонь О. Б. - Специфіка функціонування алюзій як засобу реалізації іронії в американській малій прозі (2009)
Шпильківська О. В. - Багатокомпонентні терміни (терміни-словосполуки) фінансового права в українській мові (2009)
Шулик П. Л. - Библейские тексты в школьном курсе зарубежной литературы (2009)
Шульга Т. А. - Іронічний компонент в образній парадигмі "Людина” у прозі Є. Дударя (2009)
Щербачук Л. Ф. - Фразеологічне кодування пороків людини як рефлексія української ментальності (2009)
Юрченко Е. М. - Речевые формы воплощения образа ребенка-жертвы в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы” (2009)
Яковлєва О. В. - Квантитативність поетичного тексту: перекладацькі аспекти (2009)
Янкова Н. І. - Архетипи національного світобачення у новелі "Яблука” Юрія Клена (2009)
Ярцев С. А. - Резюме как новый вид служебной документации (2009)
Яценко Н. О. - Політичні інновації в мові сучасних засобів масової інформації (2009)
Яцук Н. О. - Мовленнєвий жанр "Похвала” в типології комунікативних жанрів (2009)
Вихідні дані (2009)
Титул, зміст (2015)
Даньків Й - Лука Пачіолі (Пачіоло) – основоположник бухгалтерської науки (до 570-річчя з дня народження і 500-річчя з дня смерті), Остап’юк М, Долинський С. (2015)
Деньга С. - Удосконалення обліку фінансової діяльності суб’єкта господарювання (2015)
Муравський В. - Облік і контроль отриманих комунальних послуг з використанням автоматизованих лічильників енергоресурсів (2015)
Корягін М. - Сутність та особливості формування стратегічної звітності на основі бухгалтерського інжинірингу, Куцик П. (2015)
Безверхий К. - Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності (2015)
Юрченко О. - Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій (2015)
Пам’яті Білухи Миколи Тимофійовича (доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України) (2015)
Титул, зміст (2015)
Голов С. - Облік і звітність на основі концепцій доданої вартості (2015)
Жук В. - Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь на виклики сучасності (2015)
Голов С. - Рецензія на монографію доктора економічних наук Жука Валерія Миколайовича "Основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку" (2015)
Cеменова С. - Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підприємствах водного транспорту (2015)
Бойко Р. - Системи організації фінансово-економічного контролю на підприємствах будівельної галузі (2015)
Ковова І. - Актуальні питання застосування РРО платниками єдиного податку (2015)
Безверхий К. - Схеми формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість, Юрченко О. (2015)
Мервенецька В. - Облікова політика сільськогосподарських підприємств щодо біологічних активів (2015)
Щурик М. - Фінансове стимулювання агроформувань (2015)
Титул, зміст (2015)
Ювілей і творчі здобутки В. М. Пархоменко (2015)
Сук Л. - Облік реалізації біологічних активів, Сук П. (2015)
Ковач С. - Податок на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага: оподаткування, облік і звітність (2015)
Юшко С. - До питання про оподаткування заробітної плати в Україні (2015)
Шульга С. - Змінюючи правила гри – перші оцінки впливу директиви ЄС з аудиту на європейські та світові ринки (2015)
Бойко Р. - Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі, Чік М. (2015)
Безверхий К. - Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" за допомогою інформаційних технологій (2015)
Титул, зміст (2015)
Островська О. - Методичний інструментарій управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва, Соколова О. (2015)
Коритник Л. - Необоротні активи бюджетних установ: обліковий аспект управління, Клименко О. (2015)
Мервенецька В. - Бухгалтерський облік у декоративному садівництві (2015)
Піскова Ж. - Ретроспектива та сучасні методичні підходи до декларування прибутку підприємств, Харь І. (2015)
Ковова І. - Спрощена система оподаткування, обліку та звітності й перспективи її реформування в рамках податкової реформи 2016 року (2015)
Безверхий К. - Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі (2015)
Касатонова І. - Огляд існуючих автоматизованих систем управління ресурсами підприємства (2015)
Титул, зміст (2015)
Левицька С. - Фінансові результати господарської діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку та менеджменту (2015)
Даньків Й. - Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: процесний підхід, Яцко М. (2015)
Юрченко О. - Податок на додану вартість: аналіз податкової реформи 2016 року (2015)
Безверхий К. - Адміністрування ПДФО у 2016 році: новації законодавства (2015)
Габрук О. - Новації 2016 року в оподаткуванні прибутку підприємств (2015)
Остапенко Ю. - Система бюджетування в управлінні основною діяльністю підприємств водного транспорту (2015)
Лучук Т. - Богдан Якимович: бути собою, бути істориком, Феодосій С. (2012)
Панів Л. - Матеріали до біобібліографії Богдана Якимовича (2001-2011) (2012)
Андрусяк Т. - Українська правова думка в Галичині (перші десятиліття XIX ст.) (2012)
Баран В. - Переустрій господарства західних областей України: 1939-1941 pp. (2012)
Білецький В. - Історія гірництва як складова цивілізаційного поступу: актуальність, досягнення і перспективи, Гайко Г. (2012)
Білокінь С. - Причинок до ідеологічної боротьби (1978) довкола історичного дослідження про минувшину Західної України (2012)
Васильчук М. - Гуцульщина у поезії Христі Алчевської (2012)
Войтович Л. - Зародження професійного війська (2012)
Гелей С. - Особливості розвитку української споживчої кооперації в Галичині у 20-х роках XX століття (2012)
Гирич І. - Література і формування національної свідомості чільних діячів українського руху Наддніпрянщини(середина - кінець ХІХ ст.) (2012)
Гнатюк М. - Іван Франко в українському літературному житті 90-х років XIX ст. (2012)
Голик Р. - Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині XIX - початку XXI ст. (2012)
Голубко В. - Львів і львів'яни у 1939 році: перші воєнні будні (2012)
Горинь В. - Віра серця його не померкне (2012)
Гречило А. - Символи адміністративно-територіальних утворень на українських землях під румунською окупацією в 1918-1940-х pp. (2012)
Гудь Б. - Політика "ревіндикації" на Холмщині і Волині 1937-1938 pp. та її наслідки для українсько- польських стосунків (2012)
Демська-Будзуляк Л. - Реконструкція літературознавчого канону: прологомени до вивчення наукової спадщини Миколи Зерова (2012)
Демська О. - Ідеологія і словник (2012)
Дзюба І. - Туга за великою літературою: "Щоденники" Олекси Ізарського (2012)
Добржанський О. - Українські депутати від Буковини у вищих представницьких органах влади Австрії (Австро- Угорщини) в 1848-1918 pp. (2012)
Жулинський М. - Україна і Польща міжвоєнного двадцятиліття: пошуки шляхів порозуміння (2012)
Зорівчак Р. - Сприйняття творчості Тараса Шевченка в Канаді (2012)
Зуляк І. - Агентурно-оперативна діяльність радянських органів держбезпеки у Західній Україні в 1939 р. (2012)
Калашник В. - Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" (2012)
Калиняк Л. - Національне питання в діяльності Польського Стронніцтва людового "Пяст" в Західній Україні (1919-1931) (2012)
Каліщук О. - До проблеми сокальського кордону(за матеріалами міжвоєнної преси) (2012)
Качараба С. - Греко-Католицька Церква у США наприкінці XIX - на початку XX ст.: проблеми становлення (2012)
Кирчів Р. - Ще одна маловідома постать ранньої фольклористики в Галичині (2012)
Кияновська Л. - Музичне прочитання поезії Франка у вимірах сучасної естетики (на прикладі творчості львівських композиторів) (2012)
Кобрин Н. - Перша антологія хорової обробки української пісні в Галичині: великий співанник "Червоної калини" (2012)
Ковальчук Г. - Експертиза книжкових пам'яток у бібліотеках: українознавчий аспект (2012)
Кондратюк К. - Іван Франко - публіцист (2012)
Корнійчук В. - Фольклорно-історичні джерела образу Богдана Хмельницького в поезії Маркіяна Шашкевича та Івана Франка (2012)
Королько А. - Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Корпанюк М. - Доба Івана Мазепи та її літературний портрет (2012)
Космеда Т. - Відображення натурфілософії Івана Франка в його публічному мовленні (2012)
Кралюк П. - Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах (2012)
Кузик С. - Історико-культурні ресурси українсько-польського прикордоння та особливості їх використання для туристичних цілей, Литвин Д. (2012)
Легкий М. - Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) (2012)
Литвин М. - Перспективи академічного українознавства (2012)
Лучук О. - Коли ми діждемося Вашингтона? Тоді ж і станем "докторами"! До питання про академічні посади, наукові ступені та вчені звання в українському та американському наукових дискурсах (2012)
Лучук Т. - Поетичні графіті на статуї Аменготепа 3 (2012)
Макарчук С. - Етнографічні райони України: до історіографії дослідження (2012)
Марискевич Т. - ОУН і Німеччина: еволюція відносин (2012)
Масик Р. - Питання дидактики історії у діяльності Польського історичного товариства (20-30-і роки XX ст.) (2012)
Мельник В. - Просвітницька діяльність Теофіла Окуневського (2012)
Мицик Ю. - Дещо з листування Адама Киселя (2012)
Мрака І. - Українська політична еміграція в оцінках польських експертів на початку Другої світової війни (2012)
Муравський О. - Вибори 1989 p. до Верховної Ради CPCP: специфіка Львівщини (2012)
Нахлік Є. - Зачин Івана Котляревського і мовна ситуація в Україні на зламі XVIII—XIX століть (слов'яноукраїнська, книжна українська, українська народна, російська літературна мови) (2012)
Пасіцька О. - Етнічний склад населення львівського повіту у 20-х роках XX ст. (2012)
Паславський І. - Етнонімічне розмежування між українцями й білорусами в українській суспільній думці кінця XVI - першої половини XVII століття (2012)
Патер І. - Спротив галичан тоталітарному режимові у повоєнний час (1944-1953 pp.) (2012)
Пашук А. - Українська мова - основа національної незалежності українського народу (2012)
Погребенник В. - Михайло Драгоманов як поліґістор (2012)
Приймак І. - Інноваційні ознаки творчості Любові Яновської-драматурга (2012)
Пришляк В. - Якимовичі в Гетьманщині (2012)
Седляр О. - "Галицько-руська матиця": завдання, організація, члени товариства (1848-1870 pp.) (2012)
Середяк А. - Іван Франко у видавничих планах товариства "Просвіта" (прижиттєвий період) (2012)
Содомора А. - Магія надвечір'я (2012)
Сухий О. - Сучасні школи історіописання в Україні (2012)
Тарас Я. - Генеза верху та його значення для української сакральної дерев'яної архітектури (2012)
Тимошенко Л. - Учитель Івана Франка, бургомістр Дрогобича Ксенофонт Охримович (2012)
Тихолоз Б. - При світлі трьох свічок (святовечірній код Франкової творчості) (2012)
Тихолоз Н. - Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) (2012)
Ткачук П. - Бойові дії артилерійських полків Галицької армії на фронтах польсько-української та більшовицько-української воєн, Кривизюк Л. (2012)
Федик І. - Проблема ставлення до Польщі в концепціях українських націоналістичних організацій в кінці 20-х - на початку 30-х років XX ст. (2012)
Федорак Н. - "Вічні" образи в інтерпретації Романа Іваничука (2012)
Чухліб Т. - Львівський єпископ Йосиф Шумлянський - військовий діяч та дипломат Корони Польської (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.) (2012)
Шалата М. - Маркіян Шашкевич - ідейний натхненник Олеся Бабія (2012)
Шалата-Барна І. - Християнський містицизм у повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин” (2012)
Якимович-Чапран Д. - Термінотворча діяльність Лаврентія Зизанія (2012)
Ярмоленко М. - Політико-правовий та соціально-регіональний контекст функціонування української мови в незалежній Україні (2012)
Ріш В. - Інтерв'ю Вільяма Ріша (США) з Богданом Якимовичем (2012)
Абліцов В. - Український Нобелівський рух: нотатки на тему однойменного інформаційно-просвітницького словника (2012)
Огорчак А. - Мирон Кордуба в спогадах онуків, Білинський Б. (2012)
Бордуляк Т. - Отець Тимотей Бордуляк: роздуми онука (2012)
Павчак С. - Культурно-мистецькі листи до художниці Ольги Плешкан (2012)
Тимчук В. - Військово-політичні аспекти діяльності Степана Клочурака у 1914–1919 роках, Тимчук Н., Якимчук Р. (2012)
Резюме (2012)
Summary (2012)
Вихідні дані (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Амяга Н. В. - Понимание обратной связи в социально-психологических исследованиях межличностного взаимодействия (2014)
Bobrikov V. - The phenomenon of loneliness as social and psychological problem of students, Pyankova L. (2014)
Nesterenco C. - Psycho-pedagogical knowledge in educational process of attaining agricultural managers (2014)
Долгова В. И. - К проблеме моделирования психолого-педагогической коррекции самочувствия, активности, настроения человека средствами историко-культурного контента памятника "Аркаим", Москвичев А. Г. (2014)
Драб Я. М. - Психотерапевтическая подготовка оперативного персонала электроэнергетического предприятия к надежной работе, Драб М. Ф., Шпак А. Л., Драб А. Н. (2014)
Дьячкова Н. В. - Вопросу о соотношении первой и второй сигнальных систем как одному из факторов, определяющих тип языковой личности, Дьячков А. В. (2014)
Коноплицкая О. В. - Представления сотрудников ОВД относительно факторов протиправного поведения несовершеннолетних и различия их психологических качеств (2014)
Сиврикова Н. В. - Гендерные различия в структуре семейных ценностей и брачно-семейных установках студентов (2014)
Форня Ю. В. - Исследование психического и социального здоровья студентов стоматологического факультета ГУМФ им. Николая Тестемицану (2014)
Шарапановская Е. В. - Развитие жизнестойкости и личностных ресурсов совладания у молодежи через участие в социально-психологическом проекте (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Болбочану А. В. - Выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях на разных этапах развития, Павленко Л. Г. (2014)
Литвинова А. В. - Анализ молодежных субкультур в образовательной среде колледжей (2014)
Лукина А. К. - Коррекция временной трансспективы у сирот в старшем подростковом возрасте (2014)
Nesterenco C. - The impact of psychology on managerial activity (2014)
Сиврикова Н. В. - Типология переживания кризиса 30 лет (2014)
Коноплицкая О. В. - Исспользование проэктивных методик с целью изучения особенностей отношения работников ОВД к определённым категориям несовершеннолетних правонарушителей (2014)
Krupenko O. - Labor psychology in agricultural sector (2014)
Форня Ю. В. - Современные стратегии развития имиджа личности преподавателя медицинского вуза (2014)
Драб Я. М. - Биосоциальные основы психологической готовности оперативного персонала электроэнергетического предприятия к надежной работе, Шпак А. Л., Драб М. Ф., Драб А. Н. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Nesterenco C. - The correlation between the transpersonal and manageral psychology (2014)
Погонцева Д. В. - Представления молодежи о внешней и внутренней красоте женщины (2014)
Сиврикова Н. В. - Использование информационных технологий в психологических исследованиях (2014)
Воропаева Т. С. - Становление европейской идентичности граждан Украины (2014)
Долгова В. И. - Планшет для изучения диспозиции группового субъекта инновационной деятельности, Москвичев А. Г. (2014)
Ситкарь В. И. - Влияние сказки на формирование личности ребенка: субкультурная парадигма (2014)
Драб Я. М. - Психическая саморегуляция – основная гарантия успешной адаптации к условиям перманентных социальных кризисов, Шпак А. Л., Драб М. Ф., Драб А. Н. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського