Ухаль Е. М. - Комплексный подход к лечению больных уретеролитиазом, осложненным структурными и функциональными изменениями верхних мочевых путей и почек (2014)
Литвинець Є. А. - Оцінювання ефективності деяких препаратів у купіруванні нападу ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою, Антонів Р. Р., Котурбаш В. Т. (2014)
Русинко И. М. - Адипозогенитальная дистрофия как причина развития гинекомастии у подростков и молодых мужчин: проблема этическая и медицинская. Лечебная тактика уролога, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2014)
Русинко И. М. - Уретровлагалищная киста у женщин как причина сексуальной дисгармонии супружеской пары. Клиника, диагностика, лечение, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2014)
Шамраев С. Н. - Сравнительная оценка нового способа графтинга белочной оболочки полового члена при болезни Пейрони, Бабюк И. А., Ермилов С. Г. (2014)
Кукурекин Ю. В. - Сексуальные расстройства у мужчин в рамках маскированной депрессии. Дифференциально-диагностические признаки, Акулинин В. Н., Кукурекина Е. Ю., Бушученко А. Н. (2014)
Литвинець Є. А. - Особливості клінічного перебігу, діагностики та оптимізації лікування папіломавірусної інфекції у чоловіків, Козак О. О. (2014)
Антонян И. М. - Урологические аспекты метаболического синдрома, Зеленский А. И., Белов В. Ю., Налбандян Т. А., Горячая В. А., Михайлюта А. А. (2014)
Кваша А. Н. - Особенности диагностики опухолевидных образований мочеточника, Ухаль Е. М. (2014)
Русинко И. М. - Особенности лечения адипозогенитальной дистрофии и гипогонадотропного гипогонадизма у подростков, Русинко Н. М., Коноплева О. Г. (2014)
Мохер Ю. В. - ПНД НААН №19 "Луб’яні культури": основні результати 2013 року, Жуплатова Л. М., Моргун О. В. (2015)
Мигаль М. Д. - Взаємозв’язок між кількісними і якісними ознаками волокна конопель, Лайко І. М., Міщенко С. В. (2015)
Міщенко С. В. - Систематика і філогенез конопель як наукова проблема (2015)
Мигаль М. Д. - Про співвідношення статевих типів конопель у зв’язку з їх запиленням і плодоношенням, Лайко І. М., Міщенко С. В. (2015)
Кириченко Г. І. - Використання світового генофонду посівних конопель при створенні сортів однодомної форми, Вировець В. Г., Лайко І. М., Міщенко С. В. (2015)
Кривошеєва Л. М. - Вивчення генофонду льону-довгунця за цінними господарськими ознаками (2015)
Слісарчук М. В. - Удосконалення методики визначення вмісту волокна в стеблах льону-довгунця, Дрозд О. М. Лісовий О. Б. (2015)
Чучвага В. І. - Роль термічної обробки насіння льону-довгунця у підвищенні стійкості до фузаріозу, Йотка О. Ю. (2015)
Шувар А. М. - Залежність продуктивності льону-довгунця від застосування мікробних препаратів за умов органічного виробництва (2015)
Йотка О. Ю. - Вплив попередників на ступінь ураження льону-довгунця фузаріозом, Чучвага В. І. (2015)
Ткаленко Г. М. - Антагоністична активність біологічного препарату триходерміну проти хвороб буряка столового протягом вегетації і при зберіганні (2015)
Березовська-Бригас В. В. - Порівняльна токсичність інсектоакарицидів для звичайного павутинного кліща (2015)
Яковлєв І. В. - Видовий склад запилювачів люцернового агроценозу та їх добова активність у правобережному Лісостепу України (2015)
Бондаренко І. В. - Порівняльна ефективність методів обліку членистоногих-шкідників запасів зерна (2015)
Лук’яненко П. В. - Дослідження кута зламування стебел при весняному збиранні трести конопель, Рябченко О. П. (2015)
Березовський Ю. В. - Нові технічні рішення у переробці волокномісткої сировини (2015)
Клевцов К. М. - Визначення впливу вхідних сировинних факторів на інтенсивність декортикації конопляної сировини (2015)
Петраченко Д. О. - До питання сушіння насіння с. -г. культур з використанням альтернативних видів палива, Коропченко С. П. (2015)
Мохер Ю. В. - Нормативна база оцінювання конопляної олії, Жуплатова Л. М., Дудукова С. В. (2015)
Клевцов К. М. - Стратегія і перспективи розвитку легкої промисловості України (2015)
Примаков О. А. - Аналіз структури витрат на вирощування технічних конопель, Козорізенко М. П. (2015)
Марченко Ж. Ю. - Напрями використання коноплепродукції у світі (2015)
Клевцов К. М. - Перспективы развития биотопливного рынка Украины (2015)
Головій О. В. - Аналіз використання об’єктів права інтелектуальної власності в Дослідній станція луб’яних культур ІСГ Північного Сходу НААН (2015)
Жуплатова Л. М. - До 100-річного ювілею вченого-конопляра Василя Івановича Пильника, Мохер Ю. В. (2015)
Острый неосложненный цистит. Рациональное терапевтическое решение: мультимодальная фитотерапия (2014)
Горпинченко И. И. - Исследование ПРОСПЕКТ IІІ (ПРОСтамол: ПЕрспективы Комбинированной Терапии) доброкачестенной гиперплазии предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2014)
Пасєчніков С. П. - Тазова дистопія галетоподібної нирки, ускладнена нефролітіазом. Клінічний випадок, Самчук П. О., Сич В. І. (2014)
Ромащенко О. В. - Подвійна контрацепція – подвійний захист, Кащенко І. М., Білоголовська В. В., Мельников С. М., Луб’янець Б. К., Хіміч В. І. (2014)
Романюк М. Г. - Исследование эффективности кеторолака и декскетопрофена в отношении болевого синдрома у больных после эндофаллопротезирования, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2014)
Беледа Р. В. - Современные методы диагностики, лечения и профилактики депрессивных расстройств, Таяновский В. Ю., Филатов Р. Е., Бочарова А. В., Найденова И. Л. (2014)
Кваша О. М. - Ультразвукова діагностика кіст нирокі її можливості як методу першої лінії на сучасному етапі (2014)
Мітченко М. В. - Моніторинг видового спектра збудників інфекцій сечових шляхів та їхньої чутливості до антибактеріальних препаратів в урологічних відділеннях Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, Грицай В. С., Нашеда С. В. (2014)
Кочарян Г. С. - Половое воспитание: современные деструктивные модели (2014)
Серняк Ю. П. - "Континентная" лапароскопическая радикальная простатэктомия. Оценка влияния послеоперационных осложнений на функцию удержания мочи, Фуксзон А. С., Рощин Ю. В., Криштопа М. В., Литвинов А. И., Фролов А. С., Серняк П. Ю. (2014)
Щукин Д. В. - Анализ частоты и интенсивности кровотечений из просвета изолированного сегмента нижней полой вены при выполнении венакаватромбэктомии (2014)
Пасєчніков С. П. - Ідентифікація збудників захворювань, що передаються статевим шляхом, в тканині передміхурової залози у хворих на рак передміхурової залози, Григоренко В. М., Грицай В. С., Кравченко О. В. (2014)
Park W. H. - Низкодозовая антихолинергическая комбинированная терапия у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и симптомами гиперактивного мочевого пузыря, Gon Kim H. (2014)
Горпинченко И. И. - Оптимизация показателей секрета предстательной железы и эякулята при мужском бесплодии на фоне хронического простатовезикулита, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2014)
Вінтонів О. Р. - Фітотерапія в комплексному лікуванні пацієнтівз хронічним простатитом (2014)
Горпинченко И. И. - Применение диетической добавки Сапонит пациентами с хроническим простатитом и эректильной дисфункцией, Нуриманов К. Р. (2014)
Корниенко А. М. - Современные возможности антибактериальной терапии в андрологии, Романюк М. Г., Гурженко Ю. Н., Аксенов П. В., Щербак М. А. (2014)
Возіанов С. О. - Перебіг доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Бондаренко Ю. М., Сабадаш М. Є., Клименко Я. М., Шуляк О. В. (2014)
Литвинець Є. А. - Ефективність фітопрепарату амбовіт у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Литвинець В. Є., Бабилюк Р. В., Бабелюк Н. В. (2014)
Ухаль М. И. - Оптимизация проведения антибактериальной терапии хронического простатита (2014)
Корниенко А. М. - Эффективность препарата Ципролет А при лечении неспецифических воспалительных заболеваний урогенитальной сферы у супружеских пар, Романюк М. Г., Гурженко Ю. Н., Мельников С. Н., Щербак М. А. (2014)
Кукурекин Ю. В. - Тревожно-депрессивные расстройства в практике сексопатолога. Адекватная терапия, Акулинин В. Н., Кукурекина Е. Ю. (2014)
Lytvynets E. A. - Evaluation of clinical effectiveness of fluvoxaminefor correction of psychopathological manifestations in patients with chronic prostatitis, Sandurskyy A. P. (2014)
Ромащенко О. В. - Оцінювання стану сексуального здоров’я жінок з генітальним герпесом, Білоголовська В. В., Кащенко І. М., Лубенець Б. К. (2014)
Строй О. О. - Досвід застосування літокінетичної терапії у хворих з конкрементами нижньої третини сечоводів (2014)
Возіанов С. О. - Можливості малоінвазивного лікування хворих із закритою травмою нирки, Сабадаш М. Є., Бондаренко Ю. М., Шуляк О. В. (2014)
Черненко Д. В. - Лечение больных с резидуальными камнями почек после перкутанной нефролитотрипсии, Черненко В. В., Желтовская Н. И. (2014)
Черненко В. В. - Результаты многоцентрового клинического исследования эффективности препарата Флавия® в лечении идиопатического уролитиаза, Никитин О. Д., Федорук А. С., Ухаль М. И., Рощин Ю. В., Савенков В. И. (2014)
Горпинченко И. И. - Применение Простапланта Форте® после оперативного вмешательства при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Имшинецкая Л. П., Спиридоненко В. В. (2014)
Рыкова О. В. - Европейское руководство по менеджменту баланопостита 2013 года: лабораторные аспекты диагностики (2014)
Кочарян Г. С. - Диагноз расстройств потенции и некоторые нюансы обследования пациентов с сексуальными дисфункциями (лекция) (2014)
Лісовий В. М. - Естроген-андрогеновий баланс у жінок, хворих на гострий цистит, Гарагатий А. І. (2014)
Лісовий В. М. - Рекурентна секс-індукована дизурія у молодих жінок, Андрєєв С. В., Щукін Д. А., Гарагатий А. І. (2014)
Григоренко В. М. - Радикальна простатектомія у хворих з несприятливими факторами прогнозу перебігу раку передміхурової залози, Межерицький С. М., Єрьомін І. Г., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2014)
Григоренко В. М. - Стероїдні та нестероїдні антиандрогени в паліативному лікуванні раку передміхурової залози: порівняльне оцінювання віддалених результатів, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2014)
Пасечников С. П. - Фитопрепараты в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хронического простатита (по материалам Балтийского митинга Европейской Ассоциации Урологов 2014) (2014)
Григоренко В. М. - Особливості демографічних показників населення України в аспекті поширення раку передміхурової залози, Сайдакова Н. О., Данилець Р. О., Бровко Н. В. (2014)
Ворник Б. М. - Практические подходы к классификации нарушений сексуальной функции у мужчин. Лекция для врачей (2014)
Кочарян Г. С. - Физиология эякуляции: современные представления (обзор литературы) (2014)
Basra R. - Обзор применения солифенацина в терапии недержания мочи, Kelleher C. (2014)
Горпинченко И. И. - Хроническая боль в яичке у 12-летнего подростка как проявление истерического конверсионного расстройства (случай из практики), Соколова М. Н. (2014)
Рыкова О. В. - Диагностика гиперпролактинемии у мужчин: лабораторные аспекты (2014)
Лісовий В. М. - Рекурентна секс-індукована дизурія у молодих жінок, Андрєєв С. В., Щукін Д. А., Гарагатий А. І. (2014)
Кочарян Г. С. - Женский оргазм, обусловленный генитальной стимуляцией: смена и борьба парадигм (2014)
Шипелик О. В. - Оцінювання ефективності відкритих і малоінвазивних методів лікування хворих із гідронефрозом, зумовленим стриктурою пієлоуретерального сегмента, Журавчак А. З., Шуляк О. В. (2014)
Никитин О. Д. - Современный подход к метафилактике мочекаменной болезни (2014)
Литвинець Є. А. - Ефективність комбінованої фітотерапії у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Литвинець В. Є. (2014)
Стрєпетова О. В. - Оцінювання ефективності застосуванняінгаляційного анестетика ксенону при корекції вітальних показників у хворих із алкогольними розладими (2014)
Мигов В. Г. - Применение препарата Ферменкол комплекс у больных хроническим калькулезным простатитом (2014)
Горпинченко И. И. - Анализ эффективности использования препарата Ноофен для лечения эректильной дисфункции, Гурженко Ю. Н., Соколова М. Н. (2014)
Гурженко Ю. Н. - Исследование клинической эффективности комплексного лечения больных хроническими воспалительными заболеваниями половых органов у мужчин с использованием Формен Комби (2014)
Горпинченко И. И. - Использование препарата Андро Веда в лечении мужчин с эректильной дисфункцией, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2014)
Возіанов С. О. - Етіологія закритої травми нирки, Сабадаш М. Є., Бондаренко Ю. М., Шуляк О. В. (2014)
Горпинченко І. І. - Сучасні дані про вплив хронічного запалення в патогенезі доброякісної гіперплазії передміхурової залози і раку передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2014)
Кваша А. Н. - Сучасні променеві методи в диференціальній діагностиці кіст та супутніх захворювань нирок (2014)
Lytvynets E. A. - The effectiveness of phytotherapy influence’s into the correction the state of lipid peroxidation and antioxidant defense in the treatment of patients with gestational pyelonephritis, Lytvynets V. Ye. (2014)
Сарычев Л. П. - Терапевтический потенциал современной фитотерапии хронического калькулезного пиелонефрита у лиц пожилого и старческого возраста в условиях долговременного применения, Сарычев Я. В. (2014)
Горпинченко И. И. - Опыт применения препарата Тамсулостад в лечении мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю. Н. (2014)
Возіанов С. О. - Результати нефропротекції в осіб з уретеролітіазом єдиної нирки після контактної літотрипсії, Бойко А. І., Губарь А. О., Купрін Д. І., Мороз О. Л., Леоненко А. М., Чумак Н. М. (2014)
Підмурняк О. О. - Оцінка об’єму операційної травми та швидкості післяопераційної репарації в урології (2014)
Пасечников С. П. - Оценка эффективности препарата Орципол в лечении хронических воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии, Нашеда С. В. (2014)
Зайцев В. І. - Профілактика раку передміхурової залози та роль інгібіторів 5-альфа-редуктази: перспективи та проблеми (2014)
Одарченко С. П. - Сучасні тенденції у лікуванні раку сечового міхура (2014)
Горпинченко И. И. - Использование препарата Тивортин при лечении экскреторно-токсического бесплодия у мужчин, Гурженко Ю. Н. (2014)
Минухин А. С. - Комплексное применение некоторых микронутриентов у мужчин с идиопатическими астенозооспермиями, Бондаренко В. А. (2014)
Горпинченко І. І. - Проект клінічного протоколу. Надання медичної допомоги хворим з чоловічим фактором безпліддя подружньої пари, Гурженко Ю. М., Імшинецька Л. П. (2014)
Sugak H. S. - The model of component transport behavioral tests (2015)
Петрищев О. Н. - Принципы и методы расчета передаточных характеристик дисковых пьезоэлектрических трансформаторов. Часть 2. Методика расчета параметров и характеристик простейшего дискового пьезоэлектрического трансформатора, Базило К. В. (2015)
Становська І. І. - Когнітивна оцінка і прогнозування ступеня трансформації проектної діяльності (2015)
Ланських Є. В. - Використання технології A-GPS у вирішенні навігаційної задачі аероіонів, Харін О. О. (2015)
Черновська К. О. - Формування моделі взаємодії кваліметричних параметрів машинобудівної продукції (2015)
Манько В. М. - Дослідження та контроль ізоляції статорних обмоток електричних машин поліграфічних комплексів, Зотов В. М. (2015)
Андрієвська Л. В. - Підвищення гігієнічних властивостей паперу з макулатури шляхом використання біоцидних препаратів (2015)
Демченко В. Л. - Особливості структурної організації, теплофізичні та термомеханічні властивості зварних з’єднань різнотипних поліетиленів ПЕ-80 та ПЕ-100, Юрженко М. В., Унрод В. І. (2015)
Лукашенко В. А. - Графоаналітичний метод визначення кількості кортежів для багатофункціонального таблично-логічного співпроцесора, Лукашенко А. Г., Лукашенко В. М., Міценко С. А. (2015)
Лукашенко В. М. - Системне дослідження сучасних моделей терміналів збору даних, Чичужко М. В., Спіжовий Ю. В., Рудаков К. С. (2015)
Куклінський М. В. - Векторна оптимізація нейромережевого класифікатора текстів (2015)
Крайник Я. М. - Конвеєрна архітектура LDPC-декодування на базі ПЛІС з використанням модифікованого алгоритму мінімальної суми, Денисов О. О. (2015)
Вощула В. И. - Метафилактика мочекаменной болезни (2015)
Кочарян Г. С. - Продолжительность оргазма, однократные, повторные и множественные оргазмы, рефрактерный период, патологический оргастический статус. Современные данные (2015)
Антонів Р. Р. - Дослідження лікувальних властивостей гінкго білоба (2015)
Прийма О. Б. - Лікування пацієнтів із гангреною Фурньє (2015)
Строй О. О. - Досвід застосування екстракту Tribulus terrestris у корекції гіпероксалурії (2015)
Корниенко А. М. - Наш опыт устранения механических повреждений пенильных имплантов, Романюк М. Г., Хоревин А. В., Степаненко Н. А. (2015)
Горпинченко И. И. - Уменьшение выраженности симптомов у мужчин с тяжелым синдромом хронической тазовой боли категории ІІІА при использовании препарата Дексалгин, Романюк М. Г., Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2015)
Горпинченко І. І. - Профілактика порушень репродуктивного здоров’я у чоловіків на різних етапах життя, Поворознюк М. В. (2015)
Горпинченко И. И. - Опыт использования препарата Леволет у больных хроническим уретропростатитом, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2015)
Kornyenko O. M. - Our experience in the diagnostics and treatment of closed injuries of the penis, Romanyuk M. G., Aksonov P. V., Bilogolovska V. V., Stepanenko N. O. (2015)
Горпинченко И. И. - Мониторинг эффективности и переносимости препарата Золев в терапии хронического бактериального простатита, Корниенко А. М., Романюк М. Г. (2015)
Аксьонов П. В. - Сучасні підходи до лікування васкулогенної еректильної дисфункції методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії (2015)
Горпинченко И. И. - Эффекты ангиопротекции у пациентов с осложнениями хронического простатита, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2015)
Рыкова О. В. - Мужской фактор бесплодия. Современные возможности лабораторной диагностики (2015)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності та безпечності застосування фітокомплексу Формен Комбі у лікуванні хворих із гіперплазією передміхурової залози, Литвинець В. Є. (2015)
Возіанов С. А. - Пошуки ефективного призначення антибактеріальної терапії хвориь на уретеролітіаз, ускладнений інфекцією сечовивідних шляхів, Коваль Д. В. (2015)
Литвинець Є. А. - Можливості антиоксидантного захисту у хворих на хронічний пієлонефрит, Литвинець В. Є. (2015)
Шостак М. В. - Ренессанс фосфомицина в лечении инфекций мочевых путей на фоне повсеместного роста резистентности уропатогенов: системный анализ, Костев Ф. И., Савчук Р. В. (2015)
Деркач И. А. - Роль кишечника в патогенезе мочекаменной болезни (2015)
Литвинець Є. А. - Нові можливості в діагностиці та терапії хворих із синдром незапального хронічного тазового болю (категорія ІІІБ), Сандурський О. П., Тріщ В. І. (2015)
Спиридоненко В. В. - Возможности иммунотерапии хронического урогенитального трихомониаза, осложненного мужским бесплодием (2015)
Пасєчніков С. П. - Порівняльний аналіз діагностичної ефективності полімеразної ланцюгової реакції та культурального методу у виявленні Trichomonas vaginalis у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Нашеда С. В., Кравченко О. В. (2015)
Горпинченко И. И. - Рациональная терапия рецидивов папилломавирусных поражений половых органов у мужчин, Гурженко Ю. Н., Cпиридоненко В. В. (2015)
Ромащенко О. В. - Обґрунтування терапевтичних підходів при хронічних запальних захворюваннях статевих органів, спричинених Сhlamydia trachomatis у жінок репродуктивного віку, Мироненко Н. О., Щербак М. О. (2015)
Романюк М. Г. - Актуальные вопросы негормональной стимуляции сперматогенеза при мужском бесплодии, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2015)
Нікітін О. Д. - Лікування необструктивної азооспермії, зумовленої гіпогонадотропним гіпогонадизмом, з позицій репродуктивної медицини (2015)
Велиева В. З. - Комплексное исследование в диагностике остеоид-остеомы, Амирасланов А. Т., Мурадов Х. К. (2015)
Ухаль М. И. - Особенности применения антибактериальной терапии при лечении острых инфекционно-воспалительных заболеваний органов мочевой и половой систем у больных сахарным диабетом (2015)
Шамраєв С. М. - Удосконалення варикоцелектомії у чоловіків репродуктивного віку з урахуванням патогенетичного типу варикоцеле, Бабюк І. О., Канана А. Я., Шамраєва Д. М., Бессонова А. Д. (2015)
Сакало В. С. - Обгрунтування персоніфікованого лікування хворих на рак статевого члена, Куранов Ю. Ю., Мрачковський В. В., Кондратенко А. В., Яковлєв П. Г., Салій П. М., Левчишин Я. В., Гацерелія З. В., Сакало А. В., Жильчук Ю. В. (2015)
Сакало А. В. - Фертильність після орхіектомії та променевої терапії у хворих із семіномою яєчка в стадії ІІА-В (2015)
Ухаль М. І. - Оцінювання ефективності оперативного лікування солітарних кіст нирок у віддалені терміни після використання пункційно-аспіраційнного способу, Ухаль О. М., Кваша О. Н. (2015)
Содержание (2013)
Гончаренко Д. А. - Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови в акушерстве, Жалоба Г. Н., Романенко Т. Г. (2013)
Новые подходы к профилактике и ведению преждевременных родов (2013)
Коньков Д. Г. - Особенности эффективного менеджмента железодефицитной анемии у беременных, Таран О. А. (2013)
Подольський Вл. В. - Аборт та його наслідки для репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку (2013)
Татарчук Т. Ф. - Стан жирової тканини при синдромі полікістозних яєчників, Педаченко Н. Ю., Капшук І. М. (2013)
Резниченко Н. А. - Диагностика и лечение патологии шейки матки, ассоциированной с сексуально-трансмиссивными заболеваниями, Белявцева Е. Ф. (2013)
Гойда Н. Г. - Підтримка міжнародними проектами і програмами розвитку перинатальної допомоги в Україні, Моісеєнко Р. О. (2013)
Шурпяк С. А. - Современные формы натурального прогестерона с различными путями введения при лечении угрозы прерывания беременности и предупреждении преждевременных родов. Обзор литературы (2013)
Кульчавеня Е. В. - Эффективность комплексной терапии женщин, больных хроническим циститом, ассоциированным с внутриклеточными инфекциями, Бреусов А. А. (2013)
Макаренко М. В. - Клинический случай спонтанной беременности у пациентки с длительным первичным бесплодием после гистероскопического удаления субмукозного миоматозного узла, Говсеев Д. А., Гридчин С. В., Громова А. Л. (2013)
Приймак В. А. - Результаты применения крема из растительных регуляторных пептидов для восстановления структуры и функций стареющей кожи, Гогитидзе З. Д. (2013)
Жук С. І. - Планування, ведення вагітності та розродження жінок із тромбофілічними розладами різного генезу, Біла В. В., Ус І. В., Атаманчук І. М. (2013)
Шишкова В. Н. - Cовременная оральная контрацепция и риск тромбозов (2013)
Пустотина О. А. - Лактационный мастит и лактостаз: тактические контраверсии (2013)
Jouko Pirhonen - Влияние нимесулида и напроксена на артериальный кровоток в матке и яичниках. Допплерографическое исследование, Martti Pulkkinen (2013)
Медведь В. И. - Течение и исходы беременности при лимфомах (состояние проблемы и собственный опыт), Дуда Е. М. (2013)
Назаренко Л. Г. - Клініко-функціональні критерії прогнозування успіху спроби пологів після кесарева розтину, Соловйова Н. П., Недорезова К. М., Дуброва Л. Ю. (2013)
Оразов М. Р. - Гормональный гомеостаз у женщин с болевым синдромом при аденомиозе (2013)
Корчинська О. О. - Профілактика невиношування вагітності у жінок з лейоміомою матки та патологією шийки матки в анамнезі, Лянна М. В. (2013)
Вакалюк Л. М. - Профілактика акушерсько-перинатальних ускладнень у вагітних з рубцем на матці, Бойчук Л. Г., Любінець В. О., Юнгер В. І. (2013)
Рубан Я. А. - Влияние вспомогательных репродуктивных технологий на акушерские исходы родоразрешения (2013)
Ткачик С. Я. - Морфологические особенности миометрия при дискоординированной родовой деятельности (2013)
Венцківський К. О. - Особливості розродження ВІЛ-інфікованих вагітних із асоційованою герпетичною інфекцією (2013)
Тавокина Л. В. - Спектр хромосомных аномалий в кариотипах пациентов с репродуктивными проблемами (2013)
Марван Аусси - Микробиоценоз влагалища у пациенток c перинатальными потерями в анамнезе, Астахов В. М. (2013)
Ромащенко О. В. - Опыт применения лекарственного препарата Онагрис при устранении климактерического синдрома и женских сексуальных дисфункций в период постменопаузы, Билоголовская В. В., Щербак М. А. (2013)
Ткаченко Л. В. - Применение Йодоксида для лечения бактериального вагиноза, Веревкина О. П., Толкачева Н. А., Лопатина И. Е. (2013)
Veropotvelyan P. N. - A clinical view of a practical doctor on disputable issues concerning pathogenesis and treatment of uterine myoma, Veropotvelyan N. P., Naryitnik T. T., Guzhevskaya I. V. (2013)
Бойко В. І. - Корекція плацентарної дисфункції у жінок з гіперандрогенією в анамнезі, Кіяненко В. А. (2013)
Лещева Т. В. - Дисфункція яєчників у жінок репродуктивного віку після гістеректомії: діагностика і корекція, Поп Н. В. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Генетические факторы тромбогенного риска в ассоциации с привычными репродуктивными потерями: необходимость и возможность их коррекции, Погуляй Ю. С., Клипова Л. В., Журавлева С. А. (2013)
Герасимова Т. В. - Включение фитопрепаратов комплексного действия в терапию ановуляторного бесплодия, Гопчук Е. Н. (2013)
Шалько М. Н. - Діагностика, патогенез, лікування передпухлинних процесів залозистого епітелію шийки матки у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя (2013)
Гафійчук Н. В. - Оптимізація діагностики та лікування гіпоталамо- гіпофізарної дисфункції у жінок із ановуляторним безпліддям (2013)
Дзюба О. М. - Стан плода та новонародженого у вагітних із серцево-судинною патологією за даними кардіотокографії та допплєрометрії, Лук’янова І. С., Давидова Ю. В., Медведенко Г. Ф. (2013)
Задорожна Т. Д. - Морфологічні, гістохімічні та ультраструктурні особливості ретенційних кіст яєчників на тлі інфікування генітальним герпесом, Вовк І. Б., Горбань Н. Є. (2013)
Клименко П. М. - Молекулярно-біологічний та культуральний контроль ефективності лікування трихомоніазу, Махамад Лукман І. (2013)
Коблош Н. Д. - Діагностика стану шийки матки за наявності папіломавірусного інфікування, Кондратюк В. К., Пустовалова О. І., Калюта А. О. (2013)
Ременник О. І. - Імунні порушення у хворих із множинною мієломою (2013)
ЗГТ: "заместители" по рецепту (2013)
Швидченко Т. М. - Значення Першого Зимового походу армії УНР 1919-1920 рр. (2015)
Рацілевич А. П. - Громадсько–політичне життя поляків Житомира 1917 р. (2015)
Бабкова Н. В. - Гармати – військово–політичний клейнод українського козацтва середини XVI – XVIII ст. (2015)
Коваль Д. П. - І. Вишенський та його антиунійний світогляд (2015)
Srogosz T. - Zabezpieczenie militarne aneksji Krymu przez Rosję w 1783 roku na Prawobrzeżnej Ukrainie (2015)
Кліш А. Б. - Релігія та церква в ідеології та практичній діяльності християнських суспільників у Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Демченко В. О. - Перші кроки в створенні теорії автоматичного управління та регулювання (2015)
Олешко Н. П. - Репресивні заходи російської влади щодо україномовної преси (1906–1914 рр.) за матеріалами української наддніпрянської періодики (2015)
Бородай І. С. - Метод експедиційного обстеження тваринництва в системі методології зоотехнічної науки (2015)
Готкова Ю. С. - Українізація державно–адміністративного апарату в Північно–Кавказькому краї (1923–1932 рр.) (2015)
Башлик Д. О. - Ліквідація куркульства в Україні як класу: причини та наслідки (2015)
Прилуцька Л. А. - Досвід надання трудової допомоги безробітним: УССР, роки непу (2015)
Бей Р. В. - Відділ механізації Науково–дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (2015)
Срібна М. А. - Українське оперне мистецтво в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) (2015)
Гай–Нижник П. П. - "Тільки вповні Суверенна Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя" (яку державну модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.) (2015)
Красніцька Г. М. - Радянський партизанський рух на території України у часи Другої світової війни (2015)
Герус–Бахтіна Н. А. - Німецькі етнічні меншини напередодні та в перший рік Великої Вітчизняної війни (2015)
Островська Н. Д. - Проблеми розбудови матеріально–технічної бази радянської системи на Тернопільщині напередодні Другої світової війни (2015)
Росицький В. С. - Санітарно–гігієнічна складова фронтового побуту Червоної армії в період 1941–1942 років (2015)
Булах Т. Д. - Поширення знань в українському селі засобами пропаганди в 1953–1964 рр. (2015)
Лук’яненко О. В. - На межі раціонального та трансцендентного: освітньо зорієнтоване дозвілля та віра у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 1) (2015)
Малярчук О. М. - Особливості ведення землеробства колгоспами західних областей Української РСР у 1960–1980 рр. (2015)
Сурмач О. І. - Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства (2015)
Красносілецький Д. П. - Інформаційні ресурси як компонент російсько–українського протистояння ХХІ ст. (2015)
Чуткий А. І. - Невідомий аспект європейської співпраці України: праця громадян західноєвропейських держав в українських ВНЗ на початку XX ст. (2015)
Саранов С. В. - Международные отношения первой половины XIX в.: историографический, мировоззренческий и смысловой дискурс (2015)
Баскакова А. С. - Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014) (2015)
Туренко О. С. - Сoncordiа двох влад і renovatio міста в Ранньому Середньовіччі (2015)
Кравець О. П. - Державно–церковні відносини у Польщі в 20–30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад (2015)
Корсак Р. В. - Концепція європеїзації чеського суспільства (2015)
Золотарьов В. С. - Роль партії кадетів у формуванні системи політичної влади Росії після Лютневої революції 1917 р. (2015)
Судинович С. П. - Феномен пияцтва як девіація в російському суспільстві XVI–XVIІ ст. (2015)
Трохименко О. О. - Вплив розколу та об’єднання Німеччини на етнонаціональну ідентичність німців (2015)
Хаятова Ф. - Геополитические интересы Великобритании и "Армянский вопрос" (2015)
Khalilzadeh A. - Distroyed monuments of Guba province during the armenian massacres (2015)
Мустафаев Л. Х. - Влияние культуры античного мира на керамическое производство Кавказской Албании (2015)
Баба Б. В. - Статус Ширванского беглярбекства. Городское и магальное управление (2015)
Лімонченко В. В. - Історизм та історицизм: смислова аналітика (2015)
Халамендик В. Б. - Прояв імпульсу свободи як мета земного життя людини (позиція антропософії) (2015)
Береза В. А. - Средства массовой коммуникации как факторы политической социализации личности (Засоби масової комунікації як чинники політичної соціалізації особистості) (2015)
Бойченко Н. М. - Моральні практики і методологія їхнього теоретичного осмислення засобами прикладної етики (2015)
Бондажевська Л. С. - Помилки в аргументації як евристики та аргументи (2015)
Гавронская Т. - Философско–правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте (2015)
Криворучко А. Ю. - Взаємозв’язок життєвих цілей і життєвого стану як закономірність формування незадоволеності життям (2015)
Гудима І. П. - Концепції індетермінізму в сучасній науці та теологічна доктрина чуда (2015)
Драпогуз В. П. - Транзитне суспільство як тип трансформації соціуму (2015)
Терепищий С. О. - Критика концепції "суспільства знань" в контексті проблем інформаційної епохи (2015)
Чугай О. М. - Феномени "економізму" та "етизації" в теоретичних доктринах господарської діяльності (2015)
Yagodzinskyi S. М. - Global consciousness as a cultural and historical concept (2015)
Ковчак В. О. - Дискурс як чинник суспільного здійснення людини (2015)
Коломієць О. Л. - Зв’язок феномену віри з похідними феноменами людського буття (2015)
Литвин Я. М. - Значення інтеліґенції у формуванні духовного образу нації (2015)
Качан К. Є. - Осмислення язичницького міфу в танцювальному мистецтві: на прикладі балету (2015)
Мараєва У. М. - Традиційна народна обрядовість українців: від постановки проблеми до семіотичної інтерпретації тексту (2015)
Муляр І. М. - До питання про правову ментальність сучасної України (2015)
Невмержицька О. М. - Естетика та цінність в поглядах Миколи Онуфрійовича Лоського (2015)
Яручик А. І. - Феномен життєвої мудрості у світоглядно-гуманістичній концепції Мішеля Монтеня (2015)
Федько Р. С. - Релігійний та культурний світ Преподобного Ісака Сирійського (2015)
Тищенко М. В. - Поняття контексту в сучасній теорії аргументації (2015)
Петленко І. В. - Специфіка актуалізації проблеми теодицеї в індуїзмі (2015)
Пришляк М. Б. - Християнсько–екологічне виховання дітей (2015)
Чорноморденко Д. І. - Сучасна екологія і трансдисциплінарна методологія дослідження (2015)
Попова И. - В. Проблемы развития экологического сознания эпохи индустриализма (2015)
Філяніна Н. М. - Концепт природи романтизму в контексті екологічних викликів сучасності (2015)
Рассоха И. Н. - Финикийская философия как социальный институт (2015)
Савранська Н. О. - Феномен толерантності: поліваріантність смислів (2015)
Сепетий Д. П. - Психофізичний редукціонізм та проблема підстав ототожнення (2015)
Яковлєва О. В. - Філософський аналіз фактору мови як елементу вітчизняного політичного дискурсу (2015)
Сакун А. В. - Знання і навчання в синергетичній парадигмі (2015)
Рябченко В. І. - Актуальність та методологічні труднощі оцінювання якості вищої освіти: критичний аналіз проблеми з позицій світоглядно–компетентнісного підходу (2015)
Якимчук О. - Особенности психологии "пространства образования" тоталитарного общества (2015)
Невмержицька Н. М. - Свідомість сучасної студентської молоді України як фактор втілення суспільного ідеалу України (2015)
Костючков С. К. - Роль нових біополітичних знань і технологій в процесі продукування або модернізації освітньо–філософських ідей (2015)
Опанасюк Ю. - Проблемы развития международного академического сотрудничества (2015)
Тараненко Г. Г. - Реінтерпретація духовності у контексті гармонізації культурно–освітнього простору особистості: морально–етичний аспект ставлення людини до природи (2015)
Гмыря С. С. - Критичность восприятия художественно–эстетической информации как одна из детерминант процесса формирования мировоззрения (2015)
Герасимова Н. С. - Вплив медіа–культури на особистість (2015)
Волинець А. А. - Хаос як естетичний та художній формотворчий принцип у музиці ХХ–ХХІ ст. (2015)
Драпушко Р. - Особенности развития туризма в контексте интенсификации межкультурных коммуникаций (2015)
Яременко Л. - Развивающая и обучающая функции внешкольного образования (2015)
Гусейнзаде Г. - Суфийские воззрения Ш. М. Шабустари в произведении "Гюльшан–и раз" (2015)
Mehri G. - The spiritual beauty in Islamic aesthetics and the Islamic art (2015)
Бутирська І. В. - Теоретико–методологічні підходи до дослідження сутності соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Ващенко К. О. - Генеза політичного аналізу та прогнозування (2015)
Вонсович О. С. - Сучасна роль геополітичного чинника в безпекових процесах в Європі (2015)
Григор О. - Консенсус как технология решения внутриполитических и внешнеполитических противоречий (2015)
Білоус Ю. В. - Соціальні інтернет медіа як інструмент формування та просування політичного іміджу (2015)
Васильчук Є. О. - Тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні (2015)
Рафальский І. О. - Російські інтеграційні проекти та їх вплив на українське національне самовизначення (2015)
Лаврук Т. П. - Росія і "українське питання": логіка спадкоємності (2015)
Кальцева С. І. - Регіональні структури захисту соціальних прав та інтересів працівників–мігрантів та їх роль у світовій політичній системі (2015)
Лисенко Ю. В. - Громадянське суспільство в Україні: тенденції розбудови в контексті демократизації (2015)
Наконечний М. В. - Національна ідентичність як чинник безпеки держави в епоху глобалізації (2015)
Рибалка С. В. - Якісні параметри регіональної політичної еліти в контексті державного будівництва (2015)
Макаренко Л. П. - Комунікації глави держави в системі владних інтеракцій (2015)
Меньшеніна А. Є. - Базові засади реалізації теорії державного брендингу (2015)
Криницька Т. О. - Основні напрямки діяльності Радянського Союзу в Організації Об’єднаних Націй (2015)
Лисак В. Ф. - Відносини України з країнами Середземномор’я (2015)
Буравченко Р. В. - Розпад СРСР в кінці XX ст., як результат краху тоталітарної ідеології (2015)
Веденеев В. А. - Процесс актуализация ценностей украинской политической культуры в моделях идентичности разных этапов политической истории (2015)
Ніколайчук Г. Г. - Спорт як складова smart power в сучасних політичних процесах (2015)
Прокопенко О. А. - Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення (2015)
Шейко А. В. - Особливості політики як віртуальної реальності (2015)
Щербакова Ю. Е. - Державно–приватне партнерство в управлінні вищою освітою (2015)
Мельничук І. М. - Нова доктрина Путіна та можливі сценарії нового світопорядку (2015)
Гущина С. О. - Поняття загального та індивідуального блага у ліберальній політичній традиції ХХ ст. (2015)
Kłos A. - Analiza usług opiekuńczych oferowanych w polskim systemie pomocy społecznej, Tomaszewska K. (2015)
Majchrowicz B. - The history of long–term care in Poland and in the countries of the European Union, Tomaszewska K. (2015)
Міщенко А. М. - Етизація політики як засіб вирішення протиріч між політикою і мораллю в концепції Ісайї Берліна (2015)
Насруллах Г. Ф. - Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева (2015)
Примаченко І. О. - Фолклендське питання в міжнародних відносинах: 1982–2015 рр. (2015)
Przybyszewska K. - Ewolucja polityki społecznej w polsce–rys definicyjny (2015)
Смирнова К. Є. - Тенденції та чинники розвитку революційних конфліктів у країнах арабського сходу в період "арабського пробудження" (2015)
Субх М. А. - Головні елементи програми з реформування системи освіти у країнах Ради співробітництва арабських держав Перської Затоки (РСАДПЗ) у 2001–2010 рр. (2015)
Титул, содержание (2016)
Феофанов А. Н. - Принцип самоподбучивания при оценке провалообразований (2016)
Колдунов И. А. - Проявление горного давления в шахтных стволах (2016)
Минеев С. П. - Оценка импульсного метановыделения в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли, Кочерга В. Н., Янжула А. С. (2016)
Ванеев Б. Н. - Сервисное техническое обслуживание горношахтного и электротехнического оборудования (2016)
Пашковский П. С. - Критические параметры самовозгорания угля, Греков С. П., Орликова В. П. (2016)
Мкртчян С. В. - Перспективы использования шахтной породы в твердеющих смесях для обеспечения устойчивости капитальных выработок, Коваленко В. В., Выгодин М. А., Гаркуша В. С. (2016)
Кирнарский А. С. - Пути сокращения водооборота углеобогатительных фабрик (2016)
Кулиш В. А. - О замене угля на газ, полученный из угля, на тепловых электростанциях (2016)
Левит В. В. - Строительство стволов как неотъемлемая составляющая эффективного развития горнодобывающей промышленности Украины, Солодянкин А. В., Янкин А. Е. (2016)
Лесовой В. Н. - Научно-практическая конференция "Урология, андрология, нефрология – 2015", Антонян И. М., Андоньева Н. М., Гурженко Ю. Н. (2015)
Горпинченко І. І. - Етапи становлення та досягнення сексопатологів та андрологів Інституту урології НАМН України (до 50-річчя заснування Інституту урології) (2015)
Возіанов С. О. - Конкременти проксимального відділу сечоводу – контактна уретеролітотрипсія чи міні-перкутанна нефролітотрипсія?, Сагалевич А. І., Джуран Б. В., Когут В. В., Гайсенюк Ф. З. (2015)
Горпинченко И. И. - Современный комплексный подход в лечении мужчин с эректильной дисфункцией, Гурженко Ю. Н. (2015)
Серняк Ю. П. - Пролонгированные формы агонистов лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона: выбор врачей и пациентов, Криштопа М. В., Фуксзон А. С., Литвинов А. И. (2015)
Федорук О. С. - Медикаментозна профілактика віддалених ускладнень трансуретральної простатектомії, Степанченко М. С. (2015)
Возіанов С. О. - Аналіз результатів оцінювання важкості закритої травми нирки, Сабадаш М. Є., Бондаренко Ю. М., Шуляк О. В. (2015)
Пасєчніков С. П. - Сучасні можливості і значення періопераційної діагностики трихомоніазу у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Нашеда С. В. (2015)
Байдо С. В. - Профілактика ускладнень карбоксиперитонеуму при лапароскопічних операціях на нирці, Григоренко В. М., Приндюк С. І. (2015)
Возианов С. А. - Наш опыт внедрения лапароскопических операций в урологии, Сагалевич А. И., Джуран Б. В., Когут В. В., Савощенко С. И., Гайсенюк Ф. З. (2015)
Стецишин Р. В. - Наш опыт уретероскопии при камнях мочеточника у 1236 пациентов (2015)
Антонян І. М. - Нові можливості медикаментозної терапії, що сприяє відходженню каменів при сечокам’яній хворобі, Зеленський О. І., Мегера В. В., Зеленський Р. О., Стецишин Р. В., Торак Т. О. (2015)
Заседа Ю. И. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации пациентов, страдающих соматоформной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (2015)
Кочарян Г. С. - Расстройство в форме постоянного генитального возбуждения, синдром раздраженных половых органов: распространенность, диагностические критерии, клинические проявления (часть I) (2015)
Аксьонов П. В. - Ендотеліальний фактор росту (VEGF) у хворих із судинною еректильною дисфункцією при застосуванні низькоенергетичної ударно-хвильової терапії (2015)
Литвинець Є. А. - Сучасний стан проблеми діагностики та патогенетичного лікування гострого епідидиміту, Балабаник В. Р. (2015)
Гурженко Ю. М. - Можливості впливу тамсулозину на рецидиви в осіб з хронічним простатитом, Спиридоненко В. В. (2015)
Лесовой В. Н. - Малоинвазивные методы лечения эякуляторных расстройств, Книгавко А. В., Аркатов А. В., Савенков В. И., Картавцев А. В. (2015)
Лобанов Г. Ф. - Шляхи корекції еректильної дисфункції в програмі реабілітації ендокринно-метаболічних порушень у хворих з ускладненими формами урогенітальних інфекцій, Руденко Н. М. (2015)
Горпинченко І. І. - Особливості продукції секреторного лейкопротеазного інгибітору та інтерлейкіну-8 в еякуляті хворих на хронічний абактеріальний простатит, Нуріманов К. Р., Порошина Т. В., Савченко В. С., Драннік Г. М. (2015)
Кочарян Г. С. - Терапия пациентов с расстройствами эякуляции: рекомендации, тренинговые методы, когнитивные приемы (2015)
Gorpynchenko I. I. - Classification of female sexual dysfunctions, Romashchenko O. V., Melnikov S. N., Bilogolovskа V. V., Koval S. B., Khodzhava M. M. (2015)
Гурженко О. Ю. - Оцінювання психологічного стану жінок із сексологічними ускладненнями після пологів (2015)
Майсара А. - Особенности клинических проявлений и эффективность одномоментной пункционной склеротерапии при простых кистах почек (2015)
Серняк Ю. П. - Особенности диагностики и лечения гиперактивного мочевого пузыря, осложненного инфравезикальной обструкцией, у мужчин пожилого возраста в повседневной урологической практике, Фуксзон А. С., Криштопа М. В., Литвинов А. И., Серняк П. Ю. (2015)
Спиридоненко В. В. - Метафілактика уролітіазу в осіб із єдиною ниркою після малоінвазивних втручань, Гурженко А. Ю., Мороз О. Л. (2015)
Лесовой В. Н. - Медикаментозная коррекция ноктурии, Ермоленко Т. И., Щукин Д. В. (2015)
Черненко Д. В. - Факторы риска "идиопатического" кальций-оксалатного нефролитиаза и пути противорецидивного лечения, Черненко В. В., Желтовская Н. И., Савчук В. Й. (2015)
Мороз О. Л. - Роль оксидантного стресу в осіб з уролітіазом єдиної нирки за даними системи глутатіону (2015)
Никитаев С. В. - Рефлексотерапия в лечении больных с нейрогенными расстройствами мочеиспускания, осложненными пузырно-мочеточниковым рефлюксом (2015)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности фитокомплекса Формен Комби в лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Гурженко А. Ю. (2015)
Нікітаєв С. В. - Біоелектрична активність сечоводів при уростазі верхніх сечових шляхів за результатами електроуретерографії (2015)
Стусь В. П. - Використання препарату Омнік в перед- та післяопераційний період у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Моісеєнко М. М., Бараннік К. С., Українець Є. П., Поліон М. Ю. (2015)
Костев Ф. И. - Дифференцированный подход к наблюдению за пациентами с заболеваниями предстательной железы на основании изучения ее морфогенеза, Савчук Р. В., Шостак М. В., Руденко А. В. (2015)
Шевчук О. О. - Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія у лікуванні дітей з сечокам’яною хворобою, Возіанов О. С. (2015)
Деркач І. А. - Особливості сучасного лікування пацієнтів із сечокам’яною хворобою в Трускавці, Фецяк Я. В., Прийма О. Б., Кульчинський А. Б., Лоскутов А. Є., Петришин О. Я., Босак М. В., Сумцова О. О., Грицак Я. Л. (2015)
Слабий О. І. - Одночасна білатеральна черезшкірна нефролітотрипсія як метод лікування великих та складних каменів нирок при двобічному нефролітіазі, Боржієвський А. Ц., Артищук В. М., Чапля М. М., Наконечний Й. А. (2015)
Поворознюк М. В. - Причини порушень репродуктивного здоров’я у чоловіків із безпліддям у шлюбі (2015)
Срипкіна І. Я. - Визначення статусу метилювання генів LRRC3B, RASSF1A, APC на позаклітинній ДНК та ДНК пухлини хворих із нирково-клітинним раком, Онищенко К. В., Кашпарова О. М., Григоренко В. М., Перета Л. В., Онищук А. П., Вікарчук М. В., Банас О. О. (2015)
Ерко И. П. - Редкий случай метастазирования рака желудка в правое яичко и его придаток, мошонку, крайнюю плоть, клетчатку по ходу семенного канатика, Молошок А. А., Цисельский Р. К. (2015)
Криворотько Ю. В. - Органосохраняющая методика лечения больных с местно-распространенным раком полового члена (2015)
Лобанов Г. Ф. - Пути коррекции эректильной дисфункции в программе реабилитации эндокринно-метаболических нарушений у больных с осложненными формами урогенитальных инфекций, Руденко Н. Н. (2015)
Мегера В. В. - Аденома предстательной железы (обзор литературы), Антонян И. М., Рощин Ю. В., Геглюк О. Н., Кешишян А. А. (2015)
Шодмонова З. Р. - Применение уроселективных альфа-адреноблокаторов в терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Ишмурадов Б. Т., Гафаров Р. Р., Ачилов А. А. (2015)
Шодмонова З. Р. - Частота почечных хирургических осложнений при аденомэктомии предстательной железы в зависимости от способа гемостаза, Гафаров Р. Р., Ишмурадов Б. Т. (2015)
Шодмонова З. Р. - Ультразвуковая диагностика варикозного расширения вен гроздьевидного сплетения при бесплодии у мужчин, Ишмуродов Б. Т., Гафаров Р. Р., Искандаров Ю. Н. (2015)
Шодмонова З. Р. - Ургентная помощь больным с почечной коликой, обусловленной уретеролитиазом (2015)
Мегера В. В. - Доброкачественная гиперплазия предстательной железы – диагностика осложнений и сопутствующей патологии, Антонян И. М., Рощин Ю. В., Щукин Д. В., Геглюк О. Н., Кешишян А. А. (2015)
Кузнецов В. В. - Способы профилактики инкрустации при стентировании верхних мочевых путей, Полегенько С. М., Тищенко А. В., Янчуков А. В., Кузнецов В. В. (2015)
Мазурець В. О. - Комбіноване малоінвазивне лікування хворих на коралоподібний сечокислий нефролітіаз, Возіанов О. С. (2015)
Гурженко Ю. Н. - Науково-практична конференція "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", Спиридоненко В. В. (2015)
Зайцев В. И. - Альфа-адреноблокаторы и профилактика рака предстательной железы – миф или реальность? (2015)
Кочарян Г. С. - Физиология и психология оргазма: современные представления (2015)
Серняк Ю. П. - Лечение инфекций мочевыводящих путей – от рекомендаций к клинической практике, Пасечников С. П., Криштопа М. В., Фуксзон А. С., Литвинов А. И. (2015)
Григоренко В. М. - Порівняльне оцінювання результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном у стандартній та редукованій дозах, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В., Вальчишин А. М. (2015)
Гурженко О. Ю. - Оцінювання гормонального статусу жінок з віддаленими ускладненнями після кесарева розтину (2015)
Анфілова М. Р. - Особливості взаємодії лейкоцитів з ендотелієм судинної стінки при урогенітальному хламідіозі (2015)
Корпачева-Зінич О. В. - Патогенетичні аспекти розвитку цукрового діабету ІІ типу: роль метаболізму глюкокортикоїдів (2015)
Пасєчніков С. П. - Порівняльний аналіз тяжкості ускладнень лазерної вапоризації апаратом Dornier Medilas Urobeam 940 nm, трансуретральної резекції передміхурової залози та черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Дячук М. Д. (2015)
Литвинець Є. А. - Ультразвук: сучасний метод діагностики та диференціальної діагностики гострого епідидиміту та епідидимоорхіту, Балабаник В. Р. (2015)
Горпинченко І. І. - Оцінювання ефективності лікування методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії хворих із судинною еректильною дисфункцією, Аксьонов П. В., Романюк М. Г., Корнієнко О. М. (2015)
Возіанов С. О. - Фітотерапія післяопераційних ускладнень при малоінвазивному втручанні з приводу нефролітіазу в хворих із метаболічним синдромом, Гурженко А. Ю. (2015)
Горпинченко И. И. - Свечи Правенор – новое слово в фитопрофилактике заболеваний предстательной железы, Романюк М. Г., Аксенов П. В., Корниенко А. М. (2015)
Lytvynets Ye. A. - Sexual disorders in men suffering from hypertension and their possible correction, Vintoniv O. R. (2015)
Быстрица Р. А. - Начальный этап терапии препаратами тестостерона при андрогенном дефиците у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Тучин Д. Ф. (2015)
Кочарян Г. С. - Расстройство в форме постоянного генитального возбуждения, синдром раздраженных половых органов: формирование (часть II) (2015)
Кочарян Г. С. - Расстройство в форме постоянного генитального возбуждения, синдром раздраженных половых органов: терапевтический аспект (часть III) (2015)
Литвинець Є. А. - Тактика лікування хворих на хронічний простатит: сучасний стан проблеми, Тріщ В. І., Литвинець В. Є., Кондрат А. В., Кабіру А. (2015)
Рыкова О. В. - Mycoplasma genitalium: кому, когда и зачем. Рекомендации Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2015 года (2015)
Шуляк О. В. - Оцінювання профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні рецидивного циститу у жінок репродуктивного віку, Сабадаш М. Є. (2015)
Мицик Ю. О. - Сучасні аспекти діагностики та консервативного лікування симптомів нижніх сечовивідних шляхів, спричинених доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Воробець Д. З. (2015)
Підмурняк О. О. - Особливості виконання ендовідеохірургічних оперативних втручань при патології верхніх сечових шляхів у хворих з ожирінням (2015)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования комплексной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы с применением препаратов тамсулозин, Простаплант Форте и Простаплант, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2015)
Хаддад C. - Клинические аспекты изменения содержания провоспалительных факторов в крови и моче больных персистирующим хроническим калькулезным пиелонефритом, Борисов А. В. (2015)
Шипелик О. В. - Алгоритм вибору оптимального методу лікування гідронефрозу, зумовленого стриктурою пієлоуретрального сегмента, Журавчак А. З., Шуляк О. В. (2015)
Литвинець Є. А. - Доцільність та безпечність застосування препарату Тамсулостад у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Литвинець В. Є., Кондрат А. В. (2015)
Ухаль М. И. - О целесообразности использования высокоселективного альфа-адреноблокатора силодозина у больных с предшествующей длительной конcервативной терапией доброкачественной гиперплазии предстательной железы и в послеоперационный период (2015)
Литвинець Є. А. - Ефективність та безпечність використання препарату Вільпрафен при лікуванні хворих на хронічний простатит, зумовлений хламідійною інфекцією та інфекційними асоціаціями, Литвинець В. Є., Кондрат А. В., Баларабе У. М. (2015)
Горпинченко И. И. - Метаболическая терапия в комплексном лечении экскреторно-токсического бесплодия у мужчин. Опыт применения препарата Гаммафертил, Гурженко Ю. Н. (2015)
Владиченко К. А. - Аналіз результатів спермограм Медичного центру лікування безпліддя за 2010–2014 рр., Юзько В. О., Савчук Л. Т. (2015)
Григоренко В. М. - Порівняльне оцінювання результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном та в режимі низькодозової естроген-антиандрогенної терапії, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2015)
Інформація про скасування статті Горбаня Р. А. "Діалектика міфологічного та релігійного в гуцульській культурі."// Гілея: науковий вісник. – К., 2015. - Вип.100. – С.160-165. (2016)
Кириченко М. И. - Повесть временных лет как источник по истории северян (2016)
Дегтярьов С. І. - Українське судочинство наприкінці ХVII – у ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик (2016)
Красніцька Г. М. - Створення та діяльність Одеської громади на теренах України (2016)
Петрик А. М. - Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи (2016)
Парайко К. В. - Статеве життя жінки і запобігання вагітності в традиційному суспільстві на прикладі українського та східнороманського населення північної частини Буковини (друга половина ХІХ – середина ХХ ст.) (2016)
Ющинський А. - Діяльність Благодійного римсько-католицького товариства в Одесі на зламі ХІХ – ХХ століть у дзеркалі звітно-фінансової документації (2016)
Горан Т. А. - Роль Перемишльської греко-католицької духовної семінарії у релігійному житті Галичини (1919–1939 рр.) (2016)
Буравський О. А. - Проблеми історії Західної Білорусі (1921–1939 рр.) у сучасній білоруській історіографії та спогадах людей, Власюк І. М. (2016)
Бей Р. В. - Внесок галузевих вищих навчальних закладів УРСР у розроблення наукових засад механізації тваринництва в кінці ХІХ ст. – 30–ті роки ХХ ст. (2016)
Кравчук Л. - Соціалістична реорганізація невиробничої сфери Тернопільщини в період 1939–1941 року. Медицина (2016)
Джагунова О. І. - Друга світова війна в дзеркалі спогадів співробітників Уманського учительського інституту (2016)
Лук’яненко О. В. - "Плече вченого – надійна опора сільського трударя": сільське господарство в руках колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" (2016)
Паска Б. В. - Луцький судовий процес над Валентином Морозом та Дмитром Іващенком у 1965–1966 роках (2016)
Корсак Р. В. - Судова система Чеської Республіки: досвід реформування для України (2016)
Волканова Н. В. - Внесок дворян Бессарабії в забезпечення російської армії продовольством під час війни 1853–1856 рр. (2016)
Гамзаева Н. Г. - Мужская одежда для населения города Гянджа в XIX – ХХ века (2016)
Агаев Ф. А. - Религиозные аспекты взаимоотношений военного ведомства Российской империи и мусульман Кавказа в XIX веке (2016)
Теймурова Г. - Росийско-Османская война 1806–1812–х годов и Кавказский фронт (2016)
Исмаилова С. - Борьба государства против исламской религии и ее обрядов в Азербайджанской Советской Социалистической Республике в 1920–1930 годах (2016)
Мамедли С. Р. - Документы Чрезвычайной Следственной Комиссии о геноциде совершенном большевистско-дашнакскими силами против мирных жителей Шемахинского уезда (2016)
Савелова М. О. - Сутність культурно-політичної стратегії Федеративної Республіки Німеччина (2016)
Шимкевич К. О. - Інформативні можливості джерел особистого походження з вивчення воєнних злочинів у колишній Югославії (2016)
Гулиева С. А. - Средневековые архитектурные памятники Гёй-Гёльского района Азербайджана (2016)
Бушман І. О. - Поняття моніторингу у науковому дискурсі (2016)
Кириленко К. М. - Інноваційна культура та теорія діалогу культур В. Біблера (2016)
Комаха Л. Г. - Особливості "радикального перекладу" в прагматичному аналітизмі У. Куайна: аргумент "невизначеності" (2016)
Співак В. В. - Антоній Радивиловський та його спадщина як об’єкт історико-філософського дослідження (2016)
Ємельяненко Є. О. - Російська мова як лінгва франка в Україні: семантичне навантаження та функціональна роль (2016)
Вершина В. А. - Семиотическое понимание культуры, Михайлюк А. В. (2016)
Василенко О. М. - Лінгвокультурні концепти "воля/свобода (liberty/ freedom), Cеменишин О. І. (2016)
Коннов О. Ф. - Навичка творчості й естетичне виховання (2016)
Лігус М. В. - Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз) (2016)
Богданова Н. Г. - Самопланування процесу розвитку культури життєтворчості особистості (2016)
Качур К. Л. - Актуалізація ролі сім’ї у сучасному нестабільному світі (2016)
Борейко Ю. Г. - Повсякденність у структурі життєвого світу віруючої особистості (2016)
Пальчевська О. Г. - Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації Свідків Єгови (2016)
Петришин Н. Є. - Екологічна свідомість як необхідний чинник подолання екологічної та антропологічної кризи: погляд сучасних католицьких мислителів (2016)
Соловій Р. П. - "Смиренна епістемологія" у богослов’ї Виникаючої церкви (2016)
Страшко І. В. - Ціннісно-виховний аспект блогінгу в сучасній мовній освіті (2016)
Федоренко В. В. - Традиції та патріотизм у системі військово-правового виховання як чинники національної ідентичності військовослужбовців (2016)
Корінець З. - У пошуках алгоритму управління мистецьким вихованням майбутніх педагогів (2016)
Ланських О. Б. - Роль практики в інтенсифікації мовної підготовки особистості (2016)
Полянська К. В. - Естетична освіта як елемент духовного багатства індивіда (2016)
Сагуйченко В. В. - Диференціація шкільної освіти: соціальні та культурні ризики (2016)
Шкіль С. О. - Дихотомія "Схід–Захід" у формуванні російського світогляду (2016)
Гришанова Е. В. - Русская теория комического в аспекте современного философского исследования (2016)
Абузерли А. - Великий борец национальной мысли (2016)
Пашина Н. П. - Досвід політики ідентичності в полікультурних державах (2016)
Романюк Н. А. - Глобалізаційні взаємодії як чинник геополітичної структуризації сучасного світу, Рудницька У. (2016)
Тімашова В. М. - Архітектоніка та соціологічний зміст політичної сфери: політичні інститути (2016)
Шевченко Т. В. - Тіньова та неформальна політика: компонентно-структурний аналіз понять (2016)
Дашевська О. В. - Геополітичний потенціал як основа формування геополітичного статусу держави (2016)
Дмитренко С. П. - Форми політичного протесту: традиційні моделі та сучасна політична практика (2016)
Касьянова М. М. - Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Конон Н. Є. - Український вектор зовнішньої політики Республіки Ізраїль, Нєгіна В. Р. (2016)
Авксентьєв А. О. - Диспропорційність як основна патологія виборчих систем: український контекст (2016)
Бірюков Д. С. - Політичні комунікації з питань цивільного захисту: досвід України, Лещенко О. Я. (2016)
Дегтеренко А. М. - Політизація етнічності на прикладі "русинського питання" в Україні (2016)
Зазуляк З. М. - Політичний вимір мультилатералізму США у Латинській Америці (2016)
Кан Ден Сик. - Изменение стратегического курса Республики Корея на современном этапе (2016)
Олійник Ю. І. - Фактори політичної легітимації та групової ідентичності в Тропічній Африці – моделі етнічної нації, політичної нації і традиційного світогляду (2016)
Шквiрук В. В. - Феномен терористичної організації Ісламська держава Іраку та Леванту (2016)
Казьмирчук Г. Д. - Рецензія на монографію: Кругляк М. Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Житомир : Видавництво "Волинь", 2015. – 464 с. (2016)
Майданник В. Г. - Клініко-інструментальні критерії ефективності різних схем лікування дітей із пароксизмальною вегетативною недостатністю на фоні патології шийного відділу хребта, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Кулик В. О., Гнилоскуренко Г. В., Цимбалюк Ю. В., Молочек Н. В. (2014)
Майданник В. Г. - Діагностичні особливості вегетативних дисфункцій у дітей при наявності рецидивуючої патології дихальної системи, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Матусова М. О., Кулик Г. Д., Сидорчук І. О. (2014)
Горленко О. М. - Особливості мікроелементного обміну у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію, Гема Н. М., Поляк М. А., Студеняк В. М. (2014)
Бисага Н. Ю. - Особливості вагінального біотопу у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі (2014)
Симулик В. Д. - Фактори неспецифічної резистентності організму дітей, хворих на бронхіальну астму, як показник ефективності лікування методом спелеотерапії, Русин Л. П. (2014)
Майданник В. Г. - Динаміка клінічних показників ефективності різних схем лікування дітей із пароксизмальною вегетативною недостатністю при наявності патології шийного відділу хребта, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Кулик В. О., Гнилоскуренко Г. В., Крепосняк А. А. (2014)
Симулик В. Д. - Фагоцитарна активність гранулоцитів крові у дітей, хворих на бронхіальну астму, яких лікували методом спелеотерапії, Томей А. І. (2014)
Майданник В. Г. - Особливості морфологічного та функціонального стану нирок як органа-мішені у дітей з артеріальною гіпертензією, Мітюряєва І. О., Терлецький Р. В., Хайтович М. В., Кундін В. Ю. (2014)
Ігнатко Л. В. - Психомоторний розвиток передчасно народжених дітей першого року життя в залежності від виду вигодовування, Жиденко(Скиба) Ю. М. (2014)
Машіка В. Ю. - Імунний захист та комплексне лікування часто довго хворіючих дітей (2014)
Klitynska O. V. - Oral rehabilitation of paediatric patient with ectodermal dysplasia: a case report, Kostenko Y. Y., Mochalov I. A. (2014)
Титул, зміст (2016)
Новини законопроектної діяльності (2016)
Рєпін К. - Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного (2016)
Михлик З. - Отримати інформацію з Державного земельного кадастру стане ще простіше (2016)
Прутенко О. - Відведеного часу не вистачило, щоб відповісти на всі запитання сільських голів (2016)
Боровий В. - Введена нова спеціальність "Геодезія та землеустрій". Проблеми зміни та пропозиції їх раціонального вирішення (2016)
Андріящук Ю. - Про інтереси сторін при проведенні земельних торгів, Морський С. (2016)
Новаковська І. - Методичні аспекти застосування коефіцієнтів при визначенні нормативної грошової оцінки земель малих міст, Самойленко Л. (2016)
Солов’яненко Н. - Грошова оцінка деградованих і малопродуктивних земель та їх екологобезпечне використання (2016)
Запитували — відповідаємо (2016)
Офіційні документи, вкладка (2016)
Божкова В. В. - Теоретико-методичні підходи до формування стратегії для венчурних промислових підприємств, Дериколенко О. М. (2015)
Зельдіс В. В. - Застосування фінансових деривативів у стратегіях арбітражу на ринку цінних паперів (2015)
Гнибіденко І. Ф. - Інвестування в соціально-трудовій сфері: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Хопчан В. М. - Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Дем'ян Я. Ю. - Оцінка інвестиційної привабливості областей України (2015)
Матвейчук Л. О. - Формування інформаційної моделі взаємодії суб'єктів господарювання і податкових органів (2015)
Кудінова А. В. - Виробництво і споживання в глобальній економіці: характер взаємодії (2015)
Лазеба Є. С. - Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель у полтавській області (2015)
Оксак А. О. - Державне регулювання процесів злиттів та поглинань в Україні (2015)
Самофал Є. В. - Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища (2015)
Радиш Я. Ф. - Сучасний зарубіжний менеджмент: досвід для керівників лікувально-профілактичних закладів України , Долот В. Д., Васюк Н. О. (2015)
Рябцев Г. Л. - Нові підходи до визначення та гарантування енергетичної безпеки України (2015)
Качний О. С. - Впровадження концепції "комфортне місто" як найдієвіший, всесвітньо визнаний механізм оптимізації й модернізації адміністративно-територіальної одиниці (2015)
Архипов О. Є. - Особливості визначення обсягу інвестицій в систему захисту інформаційних ресурсів, Архипова Є. О. (2015)
Вострікова Н. В. - Аналіз та оптимізація функцій і завдань центральних органів виконавчої влади із управління водними ресурсами в Україні, Шпак Ю. В. (2015)
Фоменко С. В. - Формування культурної політики у контексті впровадження угоди про асоціацію Україна-ЄС (2015)
Беш Л. В. - Ретроспективний аналіз гіперчутливості до пилкових алергенів серед дітей Львівської області, Новікевич С. З., Задворна О. І., Оліярник Л. Ю. (2015)
Гошовська І. І. - Коронарити у дитячому віці: постановка проблеми та аналіз автопсійного випадку, Кузик Ю. І., Бойко О. І., Бабич Р. О. (2015)
Фаліон Р. І. - Артеріовенозні мальформації головного мозку в дитячому віці: аналіз летального випадку, Кузик Ю. І., Ковалик О. Я. (2015)
Маляр-Газда Н. М. - Емоційне вигорання - актуальна проблема медицини сьогодення (2015)
Лабінський П. А. - Скринінговий моніторинг функціональних розладів травної системи та вегетативних порушень у школярів старших класів, які проживають у сільській місцевості, Няньковський С. Л. (2015)
Лоя Н. О. - Актуальні питання порушення мікрофлори статевих шляхів у вагітних із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі (2015)
Онисько О. В. - Деякі аспекти перебігу пологів у вагітних із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі (2015)
Чернишова О. Є. - Особливості клінічних проявів бронхіальної астми у дітей на тлі персистуючих внутрішньоклітинних інфекцій (2015)
Єрем Т. В. - Твердість води та показники стоматологічного здоровя населення Закарпатської області, Варга М. Д. (2015)
Симулик В. Д. - Динаміка показників функціональної активності гранулоцитів крові та цитологічного дослідження мокротиння при повторних курсах спелеотерапії у дітей, хворих на бронхіальну астму, Білак В. М., Томей А. І. (2015)
Щербак М. Л. - Комплексне лікування дитячого церебрального паралічу, Демян Ю. Ю., томей А. І., Вольський І. С. (2015)
Микита Х. І. - Аналіз стану забруднення харчових продуктів у Закарпатській області в динаміці впродовж 2010-2014 років (2015)
Horlenko O. M. - Characteristics of some biological markers of the antioxidant system in the children with virus infectious diarrhoea, Polyak M. A., Hema N. M., Dubinina U. G., Studenyak V. M., Halay B. M., Fartushok T. I., Yankovska A., Cossey G., Pushkarenko O. (2015)
Поляк М. А. - Особливості мікроелементного обміну у дітей, хворих на кір (2015)
Когутич А. І. - Клініко-епідеміологічні особливості гепатиту у дорослого населення Закарпатської області (2015)
Бавико О. Є. - Просторова детермінація основних напрямів управлінського впливу в регіональному менеджменті (2015)
Амосов О. Ю. - Брендинг як основний інструмент маркетингу в Україні, Діденко Н. В., Лебєдєва К. Ю. (2015)
Здирко Н. Г. - Проблемні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм (2015)
Харчук С. А. - Соціально-економічний розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення (2015)
Коваленко О. В. - Продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку (2015)
Балдинюк А. Г. - Побудова та реалізація інвестиційних стратегій розвитку підприємства (2015)
Тимошенко Н. Ю. - Проблеми розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні, Меньших Н. В. (2015)
Жураківський Є. С. - Систематизація ризиків та загроз економічній безпеці аграрної галузі України (2015)
Неізвестна В. С. - Особливості функціонування рекреаційного комплексу в ар крим (2015)
Черевко О. В. - Особливості функціонування системи економічної безпеки будівельних підприємств, Дмитренко В. І. (2015)
Приймак Н. С. - Соціальна робота у контексті системи стратегічного менеджменту підприємства (2015)
Рябцев Г. Л. - Провали сучасної енергетичної політики в Україні та шляхи їхнього подолання (2015)
Качний О. С. - Електронне урядування як багатофункціональний інструмент державного управління в інформаційному суспільстві (2015)
Радиш Я. Ф. - Українська народна медицина як національний феномен1: генеза та перспективи розвитку (до проблеми державного управління у сфері народної медицини і цілительства), Євтушенко В. В. (2015)
Слюсарчук О. П. - Вплив держави на формування інвестиційного клімату України: стан та фактори (2015)
Резнікова Н. В. - Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності, Іващенко О. А. (2015)
Єремєєв І. С. - Інтелектуалізація прийняття рішень у сфері поводження з твердими побутовими відходами, Марчук С. В. (2015)
Черненок К. П. - Особливості розвитку пенсійних систем у сучасних соціально-економічних умовах (2015)
Трусова Н. В. - Зовнішнє середовище прогнозованої системи фінансового потенціалу підприємства (2015)
Бєлозерцев В. С. - Безнадійна заборгованість: проблеми нормативно-правового регулювання обліку (2015)
Ортіна Г. В. - Структурна перебудова промислового комплексу як напрям антикризової стратегії розвитку реального сектору економіки (2015)
Ляхова О. О. - Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах європейського вибору України (2015)
Зейналова Мехрибан Г. - Економические аспекты системы превентивных профилактических мероприятий в пересечении актов насилия против женщин (2015)
Аллахьяров Рауф Мирзаага оглу - Анализ и оценка уровня занятости в азербайджане в современных условиях (2015)
Агаева Севда Маликмаммад гызы - Некоторые вопросы совершенствования социально-экономического механизма по повышению уровня жизни населения в азербайджанской республике (2015)
Гурбанова Фидан Хидаят гызы - Социально-экономические аспекты обеспечения экологического равновесия (2015)
Велиева Лала Мусаллим кызы - Проблемы управления финансовых ресурсов предприятия (2015)
Диляра Джарулла кызы Элма - Оценка местной и зарубежной продукции на рынке продуктов питания (2015)
Гаман М. В. - Передумови розвитку інноваційної діяльності на макро- та мікрорівнях (2015)
Стельмащук Л. С. - Повноваження керівника органу державної влади у забезпеченні відкритості державної служби (2015)
Пивоваров К. В. - Аспекти діяльності основних органів внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю (2015)
Корольчук О. Л. - Якість охорони здоров'я гарантована кадровим ресурсом (2015)
Пугач А. М. - Інтеграційні процеси в сфері аграрної освіти, науки та виробництва як визначальна умова розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2015)
Сицинский А. С. - О содержательных и организационных аспектах управления процессом подготовки к проведению международных переговоров , Юрковский Д. Ю. (2015)
Шевченко М. М. - Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам, Пелих А. О. (2015)
Павлюк К. С. - Волонтерський рух: зарубіжний досвід та вітчизняні практики (2015)
Масовець В. П. - Роль релігійного фактору у світовій політиці (2015)
Кінщак А. В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку державної регіональної політики України (2015)
Євтушенко В. В. - Народна медицина як галузь української культури та невід'ємна складова національної системи охорони здоров'я України (до проблеми державного регулювання народної медицини) (2015)
Радиш Я. Ф. - Роль жінки у формуванні й функціонуванні державності: вступ до проблеми (за матеріалами літературних джерел), Кожухар О. В. (2015)
Роскладка А. А. - Стратегічний аналіз діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища (2015)
Сардак С. Е. - Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух (2015)
Фурман В. М. - Вектори діяльності органів національної безпеки щодо підтримки рівня економічної безпеки фінансових установ, Зачосова Н. В. (2015)
Бондарчук Л. В. - Комплексний підхід до інвестицій в процеси набору та відбору персоналу (2015)
Ортіна Г. В. - Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ (2015)
Амбрик Л. П. - Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування (2015)
Міщенко Д. А. - Шляхи забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарського комплексу України (2015)
Купчак В. Р. - Формування єдиних паливно-енергетичних балансів як фактору оцінки потенціалу економії енергії (2015)
Новікова Н. Л. - Напрями державного регулювання та оцінка економічних інтересів в аграрній сфері (2015)
Хомутенко В. П. - Діагностика впливу податкової реформи 2011 року на економіку України, Богатирьова Є. М. (2015)
Романишин О. В. - Інноваційні інструменти кредитного ринку як джерело формування позиченого капіталу підприємств в Україні, Булавинець О. В. (2015)
Мироненко Г. В. - Трансформаційні процеси валютної політики в країнах цсє в умовах євроінтеграції (2015)
Шумлянський Б. В. - Фінансове забезпечення як підгрунття формування інвестиційного середовища розвитку лісового сектору (2015)
Чирва І. В. - Інвестування у розвиток цукровобурякового виробництва (2015)
Калінкова І. Ю. - Оцінка значимості та чутливості інструментів антициклічної економічної політики України (2015)
Пивоваров К. В. - Сучасні принципи системи фінансового контролю в Україні (2015)
Грищенко І. М. - Лідерство: потреба в досягненні результату (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Синергетика як новітній методологічний підхід до державного управління регіональним розвитком у контексті безпеки (2015)
Комашенко Т. А. - Розвиток системи державної допомоги (2015)
Пугач А. М. - Теоретичні засади державного регулювання розвитку наукової діяльності в аграрній сфері України (2015)
Мануілова К. В. - Децентралізація публічної влади в данії: досвід для України (2015)
Шевченко В. М. - Аналіз механізмів впровадження державної політики у сфері вищої освіти з урахуванням євроінтеграційних процесів (2015)
Кінщак А. В. - Українська практика інституційної підтримки регіонального розвитку (2015)
Лис А. Б. - Концепт управління ефективністю (performance management) як основа розвитку потенціалу людських ресурсів органів державної влади і місцевого самоврядування (2015)
Радиш Я. Ф. - Роль жінки в державному управлінні: зарубіжний досвід (за матеріалами літературних джерел), Кожухар О. В. (2015)
Гура О. І. - Показники ефективності професійної підготовки майбутнього фахівця (2010)
Гура Т. Є. - Основні напрями реалізації психологічного супроводу професіогенезу практичних психологів у системі післядипломної освіти (2010)
Донченко І. А. - Структура професійної самосвідомості фахівця (2010)
Зарицька В. В. - Емоційний інтелект: аналіз наукових теорій (2010)
Застело А. О. - Теоретико-методичні засади вивчення рефлексії. Сучасний стан проблеми (2010)
Коваленко В. О. - Алогічні уявлення викладача стосовно посадової навчальної діяльності у ВНЗ, Огаренко Є.А. (2010)
Ткач Т. В. - Управління проектуванням освітнього простору вищого навчального закладу (2010)
Черепєхіна О. А. - Концептуалізація поняття "професіоналізм психолога” як соціально-психологічного феномену (2010)
Бочелюк В. Й. - Особистісне зростання персоналу (2010)
Горбань Г. О. - Прийняття рішення як психологічна проблема (2010)
Антоненко І. Ю. - Процес педагогічної взаємодії крізь призму психологічного захисту особистості (2010)
Гришина Т. А. - Психологічне забезпечення екологічного виховання психологів у професійній підготовці (2010)
Залановська Л. І. - Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників: теоретичний аспект (2010)
Ткаченко Н. В. - Системний підхід до подолання проблеми педагогічної занедбаності в процесі навчання молодшого школяра (2010)
Корень Т. О. - Модель психологічного супроводу професійного розвитку майбутнього психолога у ВНЗ (2010)
Турубарова А. В. - Особливості організації психокорекційної роботи психолога з підлітками з порушеннями опорно-рухового апарату (2010)
Тисячник І. В. - Дослiдження особливостей професiйного становлення студента-психолога як розвитку й саморозвитку особистостi (2010)
Відомості про авторів (2010)
Гуров Е. П. - Болтышская импактная структура и мел-палеогеновый рубеж, Гожик П. Ф. (2015)
Khrushchov D. P. - The target expert systems of geological orientation: the conception of problem, Lobasov A. P., Kovalchuk M. S., Remezova O. O., Bosevska L. P. (2015)
Куриленко В. С. - Кинематика крупных сдвиговых систем Сан-Андреас, Левант и Днепровско-Донецкого палеорифта, Олейник Е. П. (2015)
Харченко М. В. - Щодо екрануючих властивостей тектонічних порушень, Маслюк О. О. (2015)
Покалюк В. В. - Рифтогенные и протоплатформенные формации в раннем докембрии Криворожского бассейна Украинского щита, Коржнев М. Н. (2015)
Созанский В. І. - Оцінка перспектив газоносності Чорного моря (2015)
Присяжнюк В. А. - Основные местонахождения наземных моллюсков в сарматских отложениях Молдовы (2015)
Крохмаль А. И. - Опорные разрезы историко-фаунистических подразделений среднего неоплейстоцена юга Восточной Европы (2015)
Гнилко С. Р. - Стратиграфія за форамініферами палеоценово-еоценових відкладів внутрішніх флішевих покривів Зовнішніх Українських Карпат (2015)
Гейченко М. В. - Печанівський масив (Волинський мегаблок, Український щит). Стаття 2. Радіологічний вік, Степанюк Л. М., Довбуш Т. І., Бобров О. Б. (2015)
Ситников А. Б. - Методические аспекты оценки достоверности исследований тепловлагообмена (на примере пещерного комплекса Киево-Печерской Лавры) (2015)
Фігура Л. А. - Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення (2015)
Шаталов Н. Н. - Вдохновенный исследователь недр Большого Донбасса Павел Иванович Степанов (к 135-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов Н. Н. - Жизненный и творческий путь профессора-угольщика Юрия Аполлоновича Жемчужникова (К 130-летию со дня рождения) (2015)
Фурман В. М. - Сучасні загрози економічній безпеці вітчизняних фінансових установ (на прикладі банківських установ і страхових компаній), Зачосова Н. В. (2015)
Кирилюк Є. М. - Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських маркетингових кооперативів в Україні (2015)
Паска І. М. - Інфраструктурне забезпечення збутової діяльності та напрями його удосконалення (2015)
Резнікова Н. В. - Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин, Іващенко О. А. (2015)
Верхоглядова Н. І. - Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням, Письменна О. Б. (2015)
Філиппова С. В. - Підтримка малого промислового підприємництва в Україні, Богаченко А. В. (2015)
Захаркін О. О. - Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості (2015)
Бриль К. Г. - Посилення ролі туристичних центрів у забезпеченні територіального розвитку (2015)
Орел В. М. - Теоретичні аспекти регіонального ринку м'яса , Орел А. М. (2015)
Купчак В. Р. - Управління енергоспоживанням при формуванні паливно-енергетичного балансу промисловості регіону (2015)
Москаль Н. В. - Проведення санаційного аудиту за міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (2015)
Агапова М. Ю. - Адміністративний аспект фінансового розвитку місцевого самоврядування (2015)
Корнієцький О. В. - Методичні засади оцінки розвитку транспортно-логістичної інфраструктури (2015)
Скоцик В. Є. - Технічна база сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та проблеми вирішення, Сатир Л. М. (2015)
Расулова А. М. - Логістичне управління підприємствами ресторанного господарства (2015)
Коломієць Т. В. - Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах апк (2015)
Комарницька Н. М. - Пріоритетні шляхи розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства (2015)
Проць Н. В. - Особливості процесу впровадження системи бюджетування (2015)
Рехтета О. М. - Розвиток механізму управління інвестиційною привабливістю миколаївської області (2015)
Горун М. В. - Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку (2015)
Заблоцький В. В. - Розвиток самобутньої української державної традиції часів козаччини (2015)
Ситник Г. П. - Компетенції державного службовця у контексті основних положень концепції суспільного договору, Завгородня С. П. (2015)
Мельничук Л. М. - Політика соціального вирівнювання регіонального розвитку: європейські стандарти (2015)
Шевченко В. М. - Аналіз підходів щодо класифікації принципів державного управління вищими навчальними закладами в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Пугач А. М. - Основні підходи до формування та використання трудових ресурсів в процесі розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2015)
Шевченко М. М. - Системи забезпечення національної безпеки адаптивного та креативного типів: порівняльний аналіз, Зозуля О. С. (2015)
Романюк В. М. - Кореляційно-регресійний аналіз ефективності корпоративного управління пат "мотор січ" (2015)
Лисак Л. М. - Інституційні аспекти формування та розвитку податкової культури в Україні (2015)
Лотарєв А. Г. - Концептуальні підходи до формування регіональної інноваційної діяльності (2015)
Євтушенко В. В. - Цілительству — так! шарлатанству — ні! (до проблеми державного регулювання народної медицини і цілительства) (2015)
Обиход Г. О. - Екоінновації як основа екологізації економічного розвитку: проблематика та шляхи впровадження в західних регіонах України, Омельченко А. А., Бойко В. В. (2015)
Жигірь А. А. - Напрями удосконалення стратегії еколого-фінансового розвитку підприємства (2015)
Цибуляк А. Г. - Використання іноземних інвестицій в реалізації екологічних проектів (2015)
Крисак А. І. - Оцінка ефективності фінансово-економічного регулювання земельних відносин щодо використання земель сільськогосподарського призначення (2015)
Сагалакова Н. О. - Характеристика туристичного продукту як специфічного об'єкту ціноутворення (2015)
Мартинюк Н. В. - Етапи становлення конкурентоспроможного персоналу в аграрній сфері та його інвестиційне забезпечення (2015)
Конюхов Ю. М. - Інституціональний механізм реалізації регіональних економічних інтересів (2015)
Nazarova Gulnar R. - The study on rehabilitation process of victims of human trafficking and analysis of financial resourсes allocated for purpose combat human trafficking in azerbaijan (2015)
Цимбаленко Н. В. - Комплексна оцінка людського капіталу внз (2015)
Сікорський Д. О. - Методика оцінювання інформаційних ризиків в crm системах на підгрунті нечіткої логіки (2015)
Оликсійчук С. В. - Прагматика функціонування державного боргу в Україні (2015)
Брунько П. В. - Теоретичні засади фінансування будівельних підприємств (2015)
Ящук С. П. - Напрями трансформації національних податкових систем в процесі створення світової інфраструктури податкового регулювання (2015)
Нараєвський С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності технологій отримання енергії на основі збалансованої системи показників (2015)
Грушко О. В. - Система категорій теорії політичної ренти (2015)
Малашенко Ю. А. - Кластерізація підприємств сфери послуг в Україні за рівнем інфраструктурно-інституційного забезпечення (2015)
Пугач А. М. - Пріоритетні напрями забезпечення розповсюдження науково-технологічної інформації в аграрному секторі України (2015)
Бурих Ю. В. - Проблеми видобування шахтного метану в Україні, Марова С. Ф. (2015)
Мовчан П. П. - Зміст поняття "національна ідентичність": теоретико-методологічний аспект (2015)
Завгородня С. П. - Система моніторингу загроз економічній безпеці України: теоретичний аспект (2015)
Нікіфоренко В. С. - Аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення прикордонної безпеки України (2015)
Білотіл О. М. - Оцінка стану комплексної державної політики у сфері туризму та курортів на прикладі туристичної індустрії причорноморського регіону України (2015)
Луценко Т. А. - Вдосконалення державного механізму фінансування науки у вищих навчальних закладах України (2015)
Денисюк О. В. - Механізми державного регулювання фінансового сектора України в сучасних економічних умовах (2015)
Масовець В. П. - Релігійні протиріччя та їх роль у виникненні збройних конфліктів (2015)
Давиденко О. Г. - Державно-управлінська діяльність у сфері протидії загрозам суспільно-політичній стабільності (2015)
Бушин М. І. - Любов’ю Петра Тимофійовича була Україна! (2015)
Gonera M. - Siedemnastowieczna Wiedza o Czartoryskich (2015)
Готра О. Б. - Томський період діяльності академіка Миколи Кащенка (2015)
Громакова Н. Ю. - Польський національний рух у Правобережній Україні: регіональна специфіка (2015)
Давидович С. Н. - Конституційні засади організації органів державної влади в сучасній Україні (2015)
Каліщук О. М. - Олександр Цинкаловський – видатний дослідник Волині та Волинського Полісся , Дяченко В. М. (2015)
Карпюк Я. І. - Громадська діяльність Юрія Бойко-Блохіна в українському підпіллі в роки Другої світової війни (2015)
Коник О. О. - Український патріот, думський депутат і російський "земгусар" Микола Біляшівський у 1906-1917 рр. (2015)
Котляр Ю. В. - Брати Тури – керівники Баштанської республіки (2015)
Кривоконь О. Г. - Внесок О. А. Сошникова у розвиток вітчизняного тракторобудування (2015)
Крупка О. В. - Присяга у суспільному житті та цивільно-правових відносинах Правобережної України у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (2015)
Кучеренко А. А. - Українське питання в діяльності Агенора Голуховського (2015)
Лаврут О. О. - Організація харчування учнів шкіл Донбасу в 60-70-ті роки ХХ ст. (2015)
Мітковська Т. С. - Роль Миколаївської морської астрономічної обсерваторії у гідрографічних дослідженнях у Північному Причорномор’ї у першій половині ХІХ ст. (2015)
Райківський І. Я. - Уявлення громадських діячів підросійської України про Галичину останньої чверті ХІХ ст. (2015)
Рижева Н. О. - Вплив англійської суднобудівної школи на формування морської сили на Чорному морі в першій половині XIX ст. (2015)
Селіванова-Зеркаль І. О. - З історії розвитку сільської кооперації в Польщі: тенденції 1990-2000-х років (2015)
Stroynowski А. - Władcy Rosji w Polskich Opiniach z Czasów Stanisława Augusta (2015)
Цецик Я. П. - Роль чорносотенного СРН в ускладненні міжнаціональних відносин на Волині у 1906-1914 pp. (2015)
Земзюліна Н. І. - Тайсько-американські відносини у ХХІ ст., Вовчук Л. А. (2015)
Нащочин О. М. - ІІІ Річ Посполита на шляху до розбудови своєї "парасольки безпеки" (1989-1999) (2015)
Білоконь А. О. - Щоденники Йозефа Геббельса про німецько-японську угоду 1936 року (2015)
Зеркаль М. М. - Перша світова війна і Україна: історіографія проблеми (2015)
Морозова О. С. - Польський історик Омелян Вішка: діяльність щодо дослідження історії України (2015)
Павельчик-Дура К. - Листи Вацлава Стронського до Зої Xоруженко в фондах Державного архіву в Петркуві Трибунальському (2015)
Скрипчук В. П. - Соціальний портрет чекістів першої половини 1920-х років (на матеріалах Харківської ЧК – ДПУ) (2015)
Smoliński А. - Obraz Żołnierza Armii Rosyjskiej z Okresu i Wojny Światowej w Dziennikach, Pamiętnikach i Wspomnieniach Żołnierzy Legionów Polskich (2015)
Ткачук А. І. - Особливості висвітлення постаті Богдана Хмельницького у сучасній польській та українській історіографії (2015)
Czerniecka-Haberko А. - Król i Historyk. Interakcjonistyczny Dyskurs Michała Bobrzyńskiego i Zygmunta Augusta (2015)
Srogosz T. - Polski Ślad w Dziejach Kijowskiego Uniwersytetu Imperatorskiego Św. Włodzimierza: Badania w Zakresie Chemii Ignacego Fonberga (2015)
Ільницька Х. М. - Вплив похідного 1,4-нафтохінону та стресу на тлі дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення на нітрозо-оксидативні процеси у слизових оболонках органів травлення в щурів, Дацюк Л. О., Новіков В. П., Фігурка О. М., Скляров О. Я (2015)
Вінярська Г. Б. - Вплив селен-цинк-ліпідної субстанції із Chlorella vulgaris Biej. на оксидативний та енергетичний статус щурів, Лихацький П. Г., Боднар О. І., Фіра Л. С., Грубінко В. В. (2015)
Волкова Н. М. - Роль м1-холінорецепторів асоціативної кори молодих щурів у здійсненні автономної регуляції серцевого ритму при гіпоксичному впливі (2015)
Бурлака А. П. - Редокс-стан крові та виживаність хворих на рак прямої кишки, Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М., Сидорик Є. П. (2015)
Марущак М. І. - Експериментальне аліментарне ожиріння: апоптоз, антиоксидантна система, макро- і мікроелементи в тканині печінки, Мялюк О. П., Кліщ І. М. (2015)
Шкурашівська С. В. - Динаміка змін показників ліпідного обміну в органах і тканинах експериментальних тварин за умов адреналінового стресу, Ерстенюк Г. М. (2015)
Загайко А. Л. - Вивчення впливу афінно очищених антитіл до ендоканабіноїдного рецептора на вміст цитокінів за експериментальної інсулінорезистентності в щурів, Брюханова Т. О. (2015)
Гончар О. О. - Антимікробні властивості генериків декаметоксину®, Назарчук О. А., Палій Д. В., Коваленко І. В., Буркот В. М. (2015)
Шостак Л. Г. - Дослідження вмісту амінокислот і полісахаридів у надземних і підземних органах первоцвіту весняного, Марчишин С. М., Луканюк М. І., Демидяк О. Л. (2015)
Шаяхметова Г. М. - Гепатозахисна дія метадоксину при експериментальному алкогольному гепатиті в щурів, Карпова О. В., Вороніна А. К., Головенко М. Я. (2015)
Слабий О. Б. - Взаємозв’язки між системою оксиду азоту та структурними змінами легеневого серця, Гнатюк М. С. (2015)
Горбачова С. В. - Порушення функціонування сполученої системи "відновлені тіоли – оксид азоту” при гострому порушенні мозкового кровообігу та можливі шляхи їх корекції, Бєленічев І. Ф., Кучеренко Л. І. (2015)
Антонів О. І. - Вплив похідних тіазолідину на варіабельність серцевого ритму і показники крові експериментальних тварин за умов гіпобаричної гіпоксії, Ковальчук С. М., Паніна Л. В., Піняжко О. Р. (2015)
Куліцька М. І. - Функціональний стан печінки в щурів за умов експериментального гепаторенального синдрому (2015)
Рикало Н. А. - вікові особливості функціонального стану печінки при експериментальному хронічному алкогольному ушкодженні печінки та його корекції кверцетином і L-аргініном L-глутаматом, Яровенко Л. О. (2015)
Кернична І. З. - Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини лободових (Chenopodiaceae), Івануса І. Б., Михалків М. М. (2015)
Романовська І. І. - Дослідження складу і властивостей виділеного з хрону препарату пероксидази, Севастьянов О. В., Топтіков В. А. (2015)
Гевкалюк Н. О. - Антиоксидантно-прооксидантні відношення у крові хворих на ГРВІ дітей із проявами захворювання в порожнині рота (2015)
Марчишин С. М. - Вивчення гострої токсичності та фармакологічної активності сухого екстракту трави вероніки лікарської, Ярошенко Т. Я., Мілян І. І., Наконечна С. С. (2015)
Федчишин М. П. - Токсичність марганецьвмісних наночастинок, Корда М. М. (2015)
Садляк О. В. - Оксид азоту: деякі аспекти прояву біохімічних ефектів на органно-системному рівні (2015)
Безродний М. К. - Ефективність рециркуляційної теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні в спекотний період року, Кутра Д. С., Сергієнко І. В. (2015)
Єрошенко В. А. - Гетерогенні ліофобні системи – потужні дисипатори енергії коливань в гідромеханічних системах, Сліденко В. М. (2015)
Дешко В. І. - Моніторинг температурного стану навчального корпусу, Білоус І. Ю. (2015)
Костюк В. Е. - Численное исследование теплового состояния оборудования силового блока турбокомпрессорного агрегата при наличии тепловой изоляции горячих узлов, Кирилаш Е. И. (2015)
Калинчик В. П. - Определение интервала дискретизации при исследовании режимов электропотребления объектов дробильно-помольного комплекса, Мейта А. В. (2015)
Коцар О. В. - Підвищення достовірності прогнозування навантаження кінцевих споживачів в РДДБР, Расько Ю. О., Галабіцький П. М. (2015)
Казанский С. В. - Моделирование нестационарных тепловых режимов силовых масляных трансформаторов, Моссаковский В. И., Печенкин Д. П. (2015)
Петренко В. Г. - Термодинамічний аналіз процесу впорскування зрідженого пропану до двигуна внутрішнього згорання, Соломаха А. С., Барабаш П. О. (2015)
Костюк В. О. - Модифіковані схеми розрахунку нормованої ціни виробництва в задачах детерміновано-стохастичного моделювання нових електрогенерувальних об’єктів (2015)
Стрелкова Г. Г. - Виробництво електроенергії сонячними електростанціями: світові тенденції і стан в України (2015)
Kовальчук A. M. - Эффективность использования средств распределенной генерации (возобновляемых и традиционных) для условий республики Ирак, АбдулРазак Ш. Ф. (2015)
Босий Д. О. - Забезпечення паралельної роботи тягових підстанцій змінного струму в умовах транзитних перетікань потужності (2015)
Гайдук С. В. - Основы формирования самоконтроля при подготовке специалистов для энергетического комплекса, Гайдук Д. Ю. (2015)
Лиуш Ю. Б. - О влиянии конструктивных особенностей нагревательной печи на распределение температуры внутри камеры (2015)
Денисова А. Е. - Струйно-вихревые рекуператоры как аппараты с активныими гидрогазодинамическими режимами, Агеев К. В. (2015)
Стрелков М. Т. - Регульована й диференційована тарифікація електроенергії (2015)
Титул, зміст (2015)
Паршикова О. О. - Від декламації до комунікації. Навчання молодших школярів елементарного іншомовного спілкування на основі дидактичних римованих текстів у нових навчально-методичних комплексах з німецької мови для початкової загальноосвітньої школи (2015)
Осадча Н. В. - Критерії відбору країнознавчих текстів для формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні (2015)
Бориско Н. Ф. - Проблемы межкультурной коммуникации и подготовка переводчиков (2015)
Майєр Н. В. - Особливості формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови у процесі самостійної роботи (2015)
Лямзіна Н. К. - Веб-квест "Joining a Global Company” як засіб навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англомовного виступу у супроводі комп’ютерної презентації (2015)
Драч А. С. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання читання майбутніх учителів англійської мови (2015)
Бігич О. Б. - Методичний проект для учителя початкової школи "Азбука квітів – El abecedario de flores / The flower ABC" (2015)
Коломінова О. О. - Психолого-дидактичні та методичні засади підготовки студентів мовного педагогічного ВНЗ до аналізу підручника іноземної мови, Роман С. В. (2015)
Європейський центр сучасних мов: публікації 2011-2014 р.р. (2015)
Титул, зміст (2015)
Сєрякова І. І. - Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС "Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій”, Валігура О. Р., Черниш В. В., Кучерина О. В. (2015)
Паршикова О. О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на рівні А1.2.1 на основі нового навчально-методичного комплекту "Німецька мова 3", Мельничук Г. М., Савченко Л. П. (2015)
Осадча Н. В. - Підсистема вправ для формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства (2015)
Калько В. О. - Developing English reading skills of secondary school students (2015)
Писанко М. Л. - Критерії аналізу елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю (2015)
Курило Л. В. - Моделювання процесу навчання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови (2015)
Руснак Д. А. - Enseigner l’expression monologique aux futurs enseignants de FLE avec le reportage multimйdia (2015)
Kvasova O. G. - Constructing valid classroom reading test tasks (multiple choice questions) for university students (notes on a workshop) (2015)
Бігич О. Б. - Мультимедійний наочний посібник "Las Navidades en Espaсa": два користувачі – два формати (2015)
Ніколаєва С. Ю. - Рецензія на монографію Майєр Наталії Василівни "Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика" (2015)
Фабрична Я. Г. - Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур (2015)
Качкан О. І. - Сценарій позакласного заходу для учнів основної школи на тему: "Традиційна міфологія Японії", Пономарьова Ю. А. (2015)
European Centre for Modern Languages of the Council of Europe: publications 2011-2014 (2015)
Титул, зміст (2015)
Дегтяренко Т. В. - Методологія дослідження етнічної ідентичності особистості, Лєсньова І. М. (2015)
Мишалов В. Д. - Вопросы классификации судебно-медицинских закономерностей, Бачинский В. Т., Кривда Г. Ф., Филипчук О. В. (2015)
Ханжи В. Б. - Эпистемно-парадигмальное моделирование как методологическое основание исследования времени (2015)
Райхерт К. В. - Логіка та (пост)(не)класична раціональність (2015)
Афанасьев А. И. - Общенаучные идеалы и гуманитарные науки, Василенко И. Л. (2015)
Бажора Ю. І. - Вплив генетичних факторів на перебіг і наслідки Хронічного гепатиту C і хронічного гепатиту B, Усиченко К. М. (2015)
Пішак В. П. - Сумні віхи вітчизняної генетичної науки, Бажора Ю. І. (2015)
Чуприна Г. М. - Скальпова акупунктура в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності (2015)
Скоромец А. А. - К вопросу о патогенезе и клинике хронических нарушений мозгового кровообращения, Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Смолко Д. Г. (2015)
Черешнюк І. Л. - Характеристика нейроретинопротекторних властивостей адемолу за морфологічними змінами сітківки та зорового нерва при експериментальній ішемії-реперфузії ока на тлі алоксанового цукрового діабету, Ходаківський О. А., Загорій Г. В. (2015)
Дегтяренко Т. В. - Інтелектуально-особистісний потенціал як провідна детермінанта адаптивної спрямованості поведінки людини, Курунова Ю. О. (2015)
Боженко Н. Л. - Посттравматичний стресовий розлад: в епіцентрі стресу, Боженко М. І. (2015)
Стоянов О. М. - Інноваційне комплексне викладання питань нейронаук для вдосконалення фахової освіти неврологів, Вастьянов Р. С., Муратова Т. М., Добровольський В. В. (2015)
Мацегора Н. А. - Внесок наукової школи одеського національного медичного університету в практику фтизіатричної служби, Смоквін В. Д., Бабуріна О. А., Смольська І. М., Леоненко-Бродецька О. М. (2015)
Гуркалова І. П. - 115-річчя Одеського національного медичного університету і ювілей кафедри загальної та клінічної патофізіології, Кузьменко І. А. (2015)
Годлевский Л. С. - Ученый, Педагог, Учитель. К 65-летию известного физиолога А. А. Шандры, Вастьянов Р. С. (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2015)
Kvetniy R. N. - Time series and prognostication of vibration level for hydrotreaters, Melnyk L. N. (2015)
Клятчeнкo Я. М. - Визнaчeння дoстoвiрнoстi функцioнувaння aпaрaтних зaсoбiв нa ПЛIС в умoвaх спoтвoрeння лoгiчних сигнaлiв (2015)
Ратушняк Г. С. - Моделювання енергоощадності біореактора з альтернативними джерелами енергії з використанням функцій належності лінгвістичних змінних (2015)
Азаров О. Д. - Схемна реалізація і малосигнальні характеристики спеціалізованих двотактних балансних підсилювачів струму , Гарнага В. А. (2015)
Гороховський О. І. - Управління якістю та отримання оптимального результату в системі керування транспортною мережею міста, Ошовська К. І. (2015)
Лопаткин Р. Ю. - Прототип мультиагентной распределенной вычислительной системы, Лысак Н.В., Петров С.А., Иващенко В.А. (2015)
Морозов К. В. - Про модифікацію графо-логічної моделі, Романкевич В. О., Потапова К. Р. (2015)
Павлов С. В. - Модель для відтворення спекулярної складової кольору в засобах комп’ютерної графіки, Романюк С. О., Романюк О. Н., Мельник О. В. (2015)
Пасічник В. В. - Моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання, Шестакевич Т. В. (2015)
Савюк Л. О. - Розробка автоматизованого лабораторного практикуму віддаленого доступу структурі віртуального навчального середовища, Рогач А. О. (2015)
Яровий А. А. - Паралельно-ієрархічне перетворення прямоподібних зображень на основі Multi-GPU систем, Кулик О. О., Кокряцька Н. І. (2015)
Дубовой В. М. - Оценка характеристик последовательно-параллельного процесса статистического моделирования, Никитенко Е. Д. (2015)
Квєтний Р.Н. - Моделювання процесу прийняття рішення щодо розподілення завантаженості мережі в умовах багатокритеріальності, Коцюбинський В. Ю., Мельник Л. М. (2015)
Ракитянська Г. Б. - Ієрархічна нейрон-нечітка модель оберненого виведення для налаштування структури класифікаційних правил (2015)
Васілевський О. М. - Методика визначення довірчого рівня при оцінюванні розширеної непевності вимірювання віброприскорення (2015)
Savytskyi M. V. - Study of shell for energy efficient of sustainable low-rise building, Danishevskyi V. V., Babenko M. M., Yurchenko Ye. L. (2016)
Savytskyi M. V. - 3D-printing of build objects, Shatov S. V., Ozhyshchenko O. A. (2016)
Hirschl B. - Influence of rebound effects on the achievement of energy saving targets after an increase in energy efficiency on non-residental buildings, Grossmann D. (2016)
Paliekhov D. - Methods for achievment of energy efficiency targets: analysis of experience in the EU, Kizilova M. V. (2016)
Paliekhova L. L. - Competitive advantages through the implementation of international energy management standards, Simon S. (2016)
Shvets V. J. - Forming of the sustainable supply chains based on increasing of their integrated energy efficiency, Kuvaieva T. V. (2016)
Krol R. M. - Algorithm of determination of power and energy indexes of screw intensifier on the bulldozer working equipment at trench refillings (2016)
Eyvseyeva G. P. - Construction technology of Ukrainian national housing (Prydniprovsk region is as an example) (2016)
Скорик В. В. - Нові донори домінантної короткостеблості жита озимого (Secale cereale І.), Буняк О. І. (2008)
Сердюк О. В. - Особливості проходження екзотермічних процесів у стеблах ожини (Rubus cesisus L.), Китаєв О. І. (2008)
Лещук Н. В. - Методичні підходи комплексної оцінки біологічного потенціалу сортових ресурсів салату головчастого (Lactuca sativa var.capitata L.), Андрющенко А. В., Броновицька М. А. (2008)
Шоферістов Є. П. - Отримання поліплоїдних рослин нектарина (Prunus persica (L.) Batsch subsp. nectarina (Ait.) Shof.) у Нікітському ботанічному саду (2008)
Рябчун Н. I. - До методу визначення морозостійкості сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Петренкова В. П., Ткачик С. О., Андрющенко А. В. (2008)
Жук О. Я. - Морфологічні ознаки рослин капусти білоголової (Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. aiba DC) та їхня мінливість залежно від сортотипу (2008)
Барабаш О. Ю. - Продуктивність і якість насіння сортів овочевих культур залежно від агротехнологічних прийомів вирощування, Сич 3. Д., Котюк Н. В., Лещук Н. В. (2008)
Корзін В. В. - Посухостійкість інтродукованих рослин абрикоса (Prunus armeniaca L.) та її зв'язок з товщиною листкової пластинки, Горіна В. М., Ільницький О. А., Одинцова В. А. (2008)
Шишова Шишова - Стійкість інтроду кован их сортів нектарину (Prunus persica (L.) Batsch subsp. nucipersica Dipp.) до посухи в умовах Південного берега Криму, Т. В. (2008)
Чебаков М. П. - Основні різновидності пшениць м'якої (Triticum aestivum L.)) і твердої (Triticum durum Desf.) (2008)
Шовгун О. О. - Результати державного сортовипробування якості зерна сортів пшениці м’якої ярої (Triticum aestivum L.), занесених до Державного реєстру сортів рослин України, Шелепов В. В., Лисікова В. М., Ляшенко С. О., Чухлєб С. Л., Бадяка О. О. (2008)
Макарова Макарова - Аклімаційні процеси в тканинах яблуні (Malus domestica Borkh.) на клонових підщепах української селекції залежно від умов перезимівлі, Д. Г. (2008)
Швиденко В. Л. - Екологічна пластичність сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Черкаської області, Новак Ж. М., Новак А. В., Жекова І. О. (2008)
Костенко О. І. - Господарсько-цінні ознаки стійких до фузаріозних гнилей чоловічої стерильності (ЧС) гібридів цукрового буряку (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Docll) (2008)
Павлюк Н. В. - Вплив основних компонентів продуїсгивності на формування врожаю суниці (Fragaria ananassa Duch) (2008)
Парій Ф. М. - Виробниче сортовипробування ріпаку озимого (Brassica napus L.), Опалко А. I., Чернейко А. Д. (2008)
Піпан X. М. - Зародження селекції пшениці озимої на Півдні України до початку Жовтневої революції на прикладі Відділу селекції при Одеському дослідному полі (2008)
Смиков В. К. - Забуті сторінки історії (2008)
70 років Михайлу Романовичу Козаченку! (2008)
80 років Чекаліну Миколі Михайловичу! (2008)
Вимоги до статей (2008)
Голубовська І. О. - Термінографія, мультилінгвізм, мультидисциплінарність: напрямки майбутніх досліджень, Жалай В. Я., Биховець Н .М., Кругликова О. В., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М., Бобошко Т. М. (2015)
Бедрич Я. В. - Дискурсивні маркери додаткової інформації категорії "інклюзивність" (2015)
Бєлова А. Д. - Социальный фактор в языке и коммуникации (2015)
Бобошко Т. М. - Квантитативні оцінні респонсивні висловлення (2015)
Битко Н. С. - Термінографія індійського варіанту англійської мови – досвід аналізу a dictionary of mohammedan law, bengal revenue terms (2015)
Гетман В. І. - Функціональні відмінності вживання прийменників у британському та американському варіантах англійської мови (на матеріалі онлайн новин служб bbc та cnn) (2015)
Зірка В. В. - Функціональне використання мови у професійній діяльності: підготовка майбутніх перекладачів, Зінукова Н. В. (2015)
Ilchenko О. М. - Communicating complex ideas clearly: key to cracking the code of publishability (2015)
Квітковська Л. І. - Порівняння синтетичних та аналітичних засобів вираження деяких типових аспектних смислів в англійській та українській мовах та їхнє співвідношення, Квітковська Ж. Г. (2015)
Нікіфорова О. М. - Передумови становлення наукової школи військового перекладу в Україні (2015)
Смашнюк О. І. - Ритуальні конфлікти в емоційному спонтанному мовленні (на матеріалі британського національного корпусу) (2015)
Снєгірьова Є. О. - Друковані та онлайн медіа – співіснування у конкуренції (2015)
Сотников А. В. - Мовна особистість: стан та методи дослідження (2015)
Томахів М. В. - Різновиди відеолекції як жанру англомовного наукового дискурсу (2015)
Чайка Л. В. - Психолінгвістика конфлікту (2015)
Чайковська Є. Ю. - Мистецтво у дзеркалі наукового дискурсу (2015)
Шелковнікова З. Б. - Тотальний наратив у мові науки (2015)
Шпенюк І. Є. - Стратегії захисту "соціального обличчя" комунікантів в американському науково-академічному дискурсі (2015)
Bихідні дані (2015)
Tема числа: Чи може національна філософія бути точно визначеним дослідницьким об’єктом? (2014)
Аляев Г. - Двойственность национального сознания как экзистенциал и предмет анализа (опыт Василия Зеньковского) (2014)
Вольф М. - К вопросу о национальной философии: античный ракурс (2014)
Донских О. - Национальная философия в границах жанра (2014)
Йосипенко С. - Національні філософські традиції як предмет історико-філософської рефлексії (2014)
Коса П. - "Чи може національна філософія бути точно визначеним дослідницьким об’єктом?" Припливи й відпливи між єдиним (спільним) і множинним (розрізненим) (2014)
Іващенко І. - Актуалізм Джованні Джентіле (2014)
Домбровский Б. - Символ как объект апофатической философии (2014)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Просвещения автохтонные: Китай (2014)
Киричок О. - Чи може києворуська політична писемність бути об’єктом дослідження з історії філософії України? (2014)
Целік Т. - До питання про історію української філософії (Вілен Горський як методолог історико-філософської медієвістики в Україні (2014)
Демьянов В. - Догматизм forever, ничего нового (2014)
Чорноморець Ю. - Апорії неотомізму. Роздуми над книгою Андрій Баумейстер. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. Київ: Дух і літера, 2012 (2014)
Боднарчук Л. - Котинґемова концепція триалізму Декарта й сучасні дискусії, Сень А. (2014)
Чухрай Е. - Серія "Fontes cogitationis" (2014)
Реферати (2014)
Титул, содержание (2016)
Boyko T. - Analysis of the efficiency of purification of gas flows in a centrifugal filter, Skladanyy D., Abramova А., Plashykhin S., Semenyuk N. (2016)
Безсонов Є. М. - Обґрунтування та формалізація підходу до оцінювання екологічної безпеки регіону, Андрєєв В. І. (2016)
Бахарева А. Ю. - Разработка универсальной модели кинетики стационарного процесса биоочистки с субстратным ингибированием, Шестопалов А. В., Филенко О. Н., Кобылянский Б. Б. (2016)
Golub N. - Impact of sound irradiation on chlorella vulgaris cell metabolism, Levtun I. (2016)
Лапшина Д. О. - Розроблення енергозберігаючого та екологічного засобу нормалізації мікроклімату в камерах шахт з джерелами тепла (2016)
Тверда О. Я. - Порівняльний аналіз способів мінімізації пилоутворення з відвалів гранітних кар’єрів, Ткачук К. К., Давиденко Ю. А. (2016)
Гомеля М. Д. - Дослідження ефективності очищення води від сполук заліза за допомогою модифікованих фільтрувальних завантажень, Твердохліб М. М. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, содержание (2012)
Поздравления с юбилеем (2012)
Стариков А. П. - Привлечение частных инвестиций – основа возрождения и развития шахтостроительного комплекса Украины, Байсаров Л. В., Левит В. В. (2012)
Новик Е. Б. - 60-летний юбилей: не финиш, а старт (2012)
Миронов В. В. - Применение технических и технологических новаций при сооружении горных выработок, Халимендиков Е. Н. (2012)
Пшеничный Ю. А. - Новые конструктивные решения в использовании метода опускной крепи, Бурда Е. И. (2012)
Бурда Е. И. - Ликвидация последствий аварий на шахтах "Межиречанская" и им. В. М. Бажанова, Ярошенко В. И. (2012)
Драчук Ю. З. - Формування стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі, Рассуждай Л. М. (2012)
Мнухин А. Г. - Охлаждение воздуха в локальных зонах горных выработок, Тишин Р. А. (2012)
Пивняк Г. Г. - О книге "Очерки о метаноугольной отрасли", Бондаренко В. И., Крижанівський Є. І. (2012)
Антоненко І. Ю. - Системний підхід до вивчення психологічного захисту особистості в системі педагогічної взаємодії (2011)
Гура О. І. - Теоретико-методологічні основи професійної самоорганізації викладача ВНЗ (2011)
Гура Т. Є. - Особливості професійного мислення психолога як процесу вирішення полісистемних проблем (2011)
Донченко І. А. - Рівні розвитку професійної самосвідомості викладача ВНЗ (2011)
Коваленко В. О. - Креативні обмеження у сфері концептуальних стандартів, Тисячник І.В. (2011)
Корень Т. О. - Теоретичні основи психологічного супроводу професійного розвитку майбутніх психологів (2011)
Печенік Г. С. - Зіставлення понять агресії та насильства у психології (2011)
Черепєхіна О. А. - Науково-теоретичні підходи до розвитку професіоналізму майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2011)
Горбань Г. О. - Технологічні засади соціально-психологічного забезпечення процесу прийняття рішення (2011)
Застело А. О. - Роль соціального інтелекту в діяльності управлінця (2011)
Донцова Г. К. - Соціально-психологічні характеристики дитячої обдарованості (2011)
Сидоренко І. В. - Формування гендерного підходу в освіті у контексті соціально-педагогічного аналізу (2011)
Ткач Т. В. - Організація та управління формальною і неформальною освітою особистості (2011)
Ткаченко Н. В. - Система методологічних характеристик дидактико-психологічної моделі в умовах навчальної діяльності молодшого школяра (2011)
Бочелюк В. Й. - Психокорекційна робота з листівками як засіб відображення внутрішнього світу клієнта (2011)
Зарицька В. В. - Значення емоційного інтелекту для життєдіяльності особистості у сучасному суспільстві (2011)
Панченко С. М. - Проблеми самоздійснення дорослих у контексті критично-смислових криз (2011)
Пучина О. В. - Психологічні критерії оцінювання якості професійної діяльності управлінського персоналу підприємства (2011)
Турубарова А. В. - Структура групової психокорекційної програми розвитку комунікативних якостей підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату (2011)
Гришина Т. А. - Психологічні передумови екологічної вихованості майбутніх психологів (2011)
Самойлов О. А. - Суперечливість у системі цінностей сучасного студентства (2011)
Відомості про авторів (2011)
Крак Ю. В. - Подход к определению эффективных признаков и синтезу оптимального полосно-разделяющего классификатора для элементов дактильно-жестовой речи, Кривонос Ю. Г., Бармак А. В., Тернов А. С. (2016)
Кургаев А. Ф. - Эволюция структуры объекта науки (2016)
Бабаков Р. М. - Алгебраическая интерпретация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2016)
Марченко А. А. - Метод автоматического построения онтологических баз знаний. II. Автоматическое определение семантических отношений в онтологической сети (2016)
Парасюк И. Н. - Математические основы вероятностного оценивания в нечетких байесовских сетях доверия, Верёвка О. В. (2016)
Николайчук Я. Н. - Теоретические основы модифицированной совершенной формы системы остаточных классов, Касянчук М. Н., Якименко И. З. (2016)
Довбыш А. С. - Информационно-экстремальный метод классификации наблюдений с категориальными признаками, Москаленко В. В., Рыжова А. С. (2016)
Галкин А. А. - Афинно-инвариантный классификатор экстраполяционной глубины на основе многоуровневой структуры сглаживания (2016)
Сергиенко И. В. - Симметричный код и генетические мутации, Гупал А. М., Вагис А. А. (2016)
Гладкий А. В. - Исследование волновых процессов в неоднородных средах с условиями неидеального контакта (2016)
Трофимчук А. Н. - Алгоритмы оптимизации упаковок мелкопартионных корреспонденций в коммуникационных сетях, Васянин В. А., Кузьменко В. Н. (2016)
Овезгельдыев А. О. - Нечетко-интервальный метод выбора альтернатив при проведении коллективного экспертного оценивания, Петров К. Э. (2016)
Фауре Э. В. - Метод и критерий оценивания качества последовательностей случайных чисел, Щерба А. И., Рудницкий В. Н. (2016)
Емец О. А. - О свойствах линейной безусловной задачи комбинаторной оптимизации на размещениях с вероятностной неопределенностью, Барболина Т. Н. (2016)
Стоян Ю. Г. - Моделирование плотной упаковки 3D-объектов, Сёмкин В. В., Чугай А. М. (2016)
Ярова О. А. - О поведении нормирующего множителя генератора в аппроксимации случайных процессов, Елейко Я. И. (2016)
Пасичниченко И. А. - К аксиоматическому определению обобщенного принципа максимина (2016)
Демченко И. Ю. - Стационарные распределения в моделях управления запасами (2016)
Юдин А. К. - Метод определения информативных составляющих на основании построения последовательного правила принятия решения, Зиатдинов Ю. К., Воронин А. Н., Ильенко А. В. (2016)
Шевчук Б. М. - Эффективные по быстродействию алгортитмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях (2016)
Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII), посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича (2016)
Титул, зміст (2015)
К сведению авторов журнала (2015)
Кафедре турбиностроения НТУ "ХПИ" – 85 лет (2015)
К 75-летию Бондаренко Германа Андреевича (2015)
Верещaкa С. М. - Прочность локальных дефектных участков стальных трубопроводов с ремонтным бандажом из стеклопластика, Жигилий Д. А., Данильцев В. В., Дейнека А. В. (2015)
Бондаренко Г. А. - Исследование эффективности конструктивных схем лабиринтных уплотнений, Бага В. Н. (2015)
Иванов В. Г. - Исследование технологических свойств бентонитов различных месторождений, Кузовов А. Ф., Малый А. В., Колос А. А. (2015)
Канюк Г. И. - Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении мощными вентиляторами на тепловых электростанциях, Мезеря А. Ю., Лаптинов И. П., Бабенко И. А. (2015)
Голощапов В. Н. - Методологический подход к определению коэффициентов теплоотдачи во впадинах уплотнений ступенчатого типа, Котульская О. В., Бахмутская Ю. О. (2015)
Довбиш А. С. - Оптимізація параметрів навчання системи керування енергоблоком теплоелектроцентралі, Бібик М. В., Рудий А. С. (2015)
Гапонова О. П. - Особенности структурообразования и формирования физико-механических свойств порошкового материала электротехнического назначения, Охрименко В. А. (2015)
Tarelnyk V. - Technological providing of fixed joints quality, Antoszewski B., Kundera Cz., Konoplianchenko Ie., Martsynkovskyi V. (2015)
Жарков П. Е. - Сервисные центры как инструмент удовлетворения ожиданий потребителей энергетического оборудования, Ивченко А. В., Дядюра К. А., Безпалый М. Г., Жук П. И. (2015)
Авторское соглашение (2015)
Штольценберґ Ю. - Безумовність Я (2014)
Іващенко І. - Вступне слово упорядника (2014)
Дитер Г. - Фіхтеве "Я" (2014)
Крамер К. - Кантове "Я мислю" та Фіхтеве "Я є" (2014)
Штольценберґ Ю. - Фіхтеве положення "Я є". Арґументативно-аналітичні міркування стосовно § 1 "Засади всього вчення про науку" (1794/95) (2014)
Клотц К. - Поняття Я у Фіхтевому розгляді субстанційності (2014)
Ланґ Ш. - Фіхтева програма історії перформативної самосвідомості (2014)
Фіхте Й. Ґ. - Спроба нового викладу вчення про науку (1797) (2014)
Іващенко І. - Термінологічні зауваги до українського перекладу "Спроби нового викладу вчення про науку" (1797) Йогана Ґотліба Фіхте (2014)
Еворовский В. - Белорусская национальная философия: опыт генеалогии предмета (2014)
Федорченко Ю. - Кантівський шлях до таблиці категорій (2014)
Ильина А. - Буквальность метафоры и присутствие вопроса: еврейский лейтмотив в трансцендентализме Жака Деррида (2014)
Юдін О. - Естетика Германа Когена й естетика Михайла Бахтіна: переосмислення поняттєвих запозичень (2014)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Онтологические аспекты русского предпросвещения (2014)
Чухрай Е. - Історико-філософський розгляд проблеми сенсу життя і сучасні аналітичні підходи (2014)
Баумейстер А. - Про мистецтво розрізнення, або про "апорії неотомізму". Реакція на роздуми Юрія Чорноморця (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Yashchenko V.O. - Theoretical foundations of hardware implementation of multiply neural-like growing networks (2015)
Sapaty S.P. - Advanced naval operations under spatial grasp technology (2015)
Додонов О.Г. - Інформаційно-аналітична підтримка контролю за виконанням державних управлінських рішень, Гора О.Б., Путятин В.Г. (2015)
Олійник А.О. - Побудова асоціативних правил на основі інтелектуального стохастичного пошуку (2015)
Вишневский В.В. - Аппроксимация одно-, дву- и трехмерных дуг кривых параметрическими сплайнами, Калмыков В.Г., Романенко Т.Н. (2015)
Попадинец В.І. - Про планування та визначення екстремальних результатів багатофакторного експерименту на базі раціональної кількості дослідів (2015)
Зайцев С.В. - Модифікований алгоритм декодування турбокодів Log Map з урахуванням впливу навмисних завад (2015)
Горбань И.И. - Измерение физических величин в непрогнозируемо изменяющихся статистических условиях (2015)
Lytvynov V.V. - The simulation model of IT-product (service) development by a "start-up" company growing inside an academic institution, Saveliev M.V. (2015)
Кривогуб А.М. - Модель загальної рівноваги та методи її дослідження, Новодережкіна К.В. (2015)
Галюга А.В. - Комплексна модель стану проводу лінії електропередач, Приступа А.Л. (2015)
Бердник М.Г. - Аналітичний розв’язок узагальненої крайової задачі теплообміну циліндра, який обертається (2015)
Радченко С.Г. - Анализ методов моделирования сложных систем (2015)
Рзаев Р.Р. - Оценка деятельности коммерческих банков с применением метода нечеткого вывода для анализа их финансовых показателей устойчивости, Джамалов З.Р., Бабаева С.Т., Рзаева И.Р. (2015)
Федухин А.В. - Информационный подход к повышению безопасности движения на железнодорожных переездах, Муха Ар.А. (2015)
Фидаров Т.З. - Основы методики построения и периодического обновления глоссария для исследований по обеспечению устойчивого функционирования гарантоспособных систем (2015)
Люлько О. М. - Психологічна готовність фахівців цивільного захисту в сфері охорони здоров’я, Галацан О. В., Бондарчук Г. В., Хмелевський М. О., Клопенко Г. І. (2015)
Венцківський Б. М. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з багатопліддям, Поладич І. В., Біла В. В., Костенко О. Ю., Казидуб К. С. (2015)
Сакович В. М. - Оцінка ефективності лікування хворих на бактеріальний кератит (2015)
Ковальський П. П. - Прогностична роль визначення турбулентності та варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, Ковальська Т. М. (2015)
Єгорова Ю. В. - Взаємозв’язок коронарного атеросклерозу, клініко-гемодинамічних показників, функціонального стану ендотелію та змін ліпідного спектра крові (2015)
Попов І. В. - Латексна генітальна алергія у чоловіків (2015)
Коломицев І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності й параметри електрокардіостимуляторів на річному етапі електрокардіостимуляції та підтримувальної медикаментозної терапії, Волков Д. Є., Яблучанський М. І. (2015)
Микитин А. М. - Повна стоматологічна реабілітація з відновленням жувальної ефективності та естетики, Юрчак О. В., Сирко О. М., Куц О. Р. (2015)
Горобець А. О. - Особливості харчування дітей при целіакії (2015)
Тяжка О. В. - Особливості ураження підшлункової залози при целіакії у дітей, Горобець А. О., Климчук В. В., Богданова Т. А. (2015)
Люлько О. М. - Служба медицини катастроф при транспортних пригодах (2015)
Василевицька Н. П. - Вирішальна роль медичних оглядів у гарантуванні безпеки руху поїздів та професійного довголіття залізничників (2015)
Маслюк В. В. - Медичні огляди водіїв у країнах Європи, Єна А. І. (2015)
The ORR Occupational Health Programme 2014—19: making it happen (2015)
Дроздова И. В. - Диагностика когнитивных функций у лиц, перенесших мозговой инсульт, Яновская С. Я. (2015)
Чугунов В. В. - Медико-психологические и психопатологические особенности подростков с атопическим дерматитом, Данилевская Н. В. (2015)
Фальова О. Є. - Взаємозв'язок установок до сексу та актуального психоемоційного стану жінок із різним сімейним статусом (2015)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічний паспорт захворювання онкологічного профілю (2015)
Подлубный В. Л. - Синергетический подход к изучению биопсихосоциальных факторов как предикторов нарушений ментальной экологии у лиц, занятых в промышленном производстве (2015)
Кутова Н. В. - Особливості прояву та вираженість відхиленої поведінки у пацієнтів із хронічним панкреатитом (2015)
Варібрус О. В. - Особливості стрес-долаючої поведінки у жінок із захворюваннями щитоподібної залози (2015)
Гончар Ю. А. - Роль дельфинотерапии в кoррекции эмоционального состояния детей с психофизическими нарушениями (2015)
Сидоренко А. Ю. - Особливості психологічної підготовки дитини до операції на серці (2015)
Марута Н. А. - Шизофрения с коморбидными психическими и поведенческими расстройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы прогноза и закономерности формирования), Ярославцев С. А. (2015)
Герасимук В. А. - Вплив комунікативних копінг-ресурсів на сімейну адаптацію у дружин, чоловіки яких хворіють на шизофренію, Пшук Н. Г. (2015)
Рахман Л. В. - Характеристика електроенцефалографічних параметрів при терапевтично резистентних депресіях, Голубник М. М. (2015)
Цьона А. Р. - Негативна симптоматика та нейрокогнітивне функціонування при шизофренії у стадії ремісії (2015)
Марута О. С. - Взаємозв'язок суб'єктивної картини життєвого шляху з рівнем депресії і тривоги у хворих із невротичними розладами (2015)
Широков О. В. - Ефективність заходів психосоціальної реабілітації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом (2015)
Закладний М. В. - Патоперсонологічні і поведінкові патерни пацієнтів із тривожними розладами невротичного та органічного генезу (2015)
Ярий В. В. - Адиктивний статус дружин чоловіків із алкогольною залежністю (2015)
Кидонь П. В. - Мотиви вживання канабіноїдів хворими на параноїдну форму шизофренії (2015)
Самойленко Г. В. - Ніжинське історико-філологічне товариство і його філологічне наукове спрямування (2015)
Дзюба Т. А. - Від "Кобзаря" до букваря – Тарас Шевченко як чинник національного усвідомлення українців (2015)
Моціяка О. М. - Шевченкіана Олександра Афанасьєва-Чужбинського (2015)
Крижанівський В. М. - Кулішівський образ Якима Сомка у "Чорній раді": історіографічне та джерелознавче підґрунтя (2015)
Мусий В. Б. - Телесность в "Старосветских помещиках" и "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Н. В. Гоголя (2015)
Банзерук О. В. - Структура и функционирование концепта "Еда" в повести Н. Гоголя "Старосветские помещики" (2015)
Мозгова Т. А. - Особливості християнської антропології М. Гоголя (2015)
Любецкая В. В. - Словесный лад и эпическое мышление в творчестве Н. В. Гоголя (2015)
Бондарь Н. А. - Концепт "музыка" в сборнике Н. В. Гоголя "Миргород" (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського