Пірен М. - Управлінський дискурс становлення нового державного управління: західний досвід для України (2013)
Кривокульська Н. - Адміністративний менеджмент у системі менеджменту органів державної влади (2013)
Новак-Каляєва Л. - Сучасні тенденції до конвергенції в концепціях державного управління (2013)
Сурай І. - Важливість суспільно-демократичних цінностей у розбудові України (за матеріалами соціологічного дослідження) (2013)
Калашник Н. - Самоосвіта державних службовців як міжнародний стандарт здійснення державної служби: досвід Норвегії (2013)
Семенченко А. - Організаційно-правові механізми державного управління розвитком електронного урядування в Україні: порівняльний аналіз та науково-методологічні підходи щодо їх удосконалення (2013)
Сельський А. - Оцінювання в запровадженні стратегічного управління (2013)
Сіцінська М. - Проблеми українського суспільства у сфері цивільно-військових відносин (2013)
Головін Р. - Адміністративні реформи провідних країн світу як механізм державного антикризового управління (2013)
Обуховська Т. - Класифікація персональних даних та режиму доступу до них (2013)
Міненко В. - Взаємодія механізмів державного регулювання і саморегулювання ринку праці в умовах інтеграції України у світову економіку (2013)
Криштоф Н. - Реформи державного управління в системі технічного регулювання – запорука забезпечення виходу української продукції на зовнішні ринки (2013)
Сергій С. - Організаційно-технологічний підхід до економічного забезпечення безкризового розвитку суспільства в наступництві поколінь (2013)
Кравчун О. - Формування механізмів державного управління в контексті можливих інвестиційних загроз (2013)
Малиновський В. - Регіональний рівень організації влади країн Європи: сучасний стан і тенденції розвитку (2013)
Монастирський Г. - Економіко-правове забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2013)
Гарькавий І. - Проблемно-орієнтований підхід до вдосконалення діяльності підприємств містообслуговуючої сфери (2013)
Ляхоцький А. - Аналіз інноваційного середовища у міських радах України, Ігнатенко О. (2013)
Гурієвська В. - Можливості застосування процесуального підходу в системі парламентаризму (2013)
Купрій В. - Аудит реалізації державної політики та громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (2013)
Віктор М. - Правове забезпечення реформування системи центральних органів виконавчої влади в Україні: стан та перспективи (2013)
Нестеряк Ю. - Моніторинг діяльності ЗМІ під час виборчої кампанії 2012 року в Україні: аналіз методології та результатів (2013)
Рачинська М. - Можливості формування механізму правового регулювання лобістської діяльності в Україні та перспективи її формалізації (2013)
Абрамов В. - Міжінституціональні конфлікти в суспільно-релігійній сфері України: ретроспектива та сучасність (на прикладі православ’я), Ганяк В. (2013)
Дубич К. - Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження (2013)
Купрійчук В. - Державне управління у галузі освіти Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 рік) (2013)
Голобор Н. - Державна політика у сфері формування та розвитку освітньо-фахового потенціалу державно-управлінських кадрів в Україні (2013)
Коваленко С. - Розвиток державної політики України у сфері соціального захисту безробітних: можливості впровадження зарубіжного досвіду (2013)
Корнієнко С. - Механізми формування та здійснення державної політики у сфері соціального захисту дітей з інвалідністю (2013)
Липовецька О. - Зарубіжний досвід управління освітою регіону (2013)
Дмитренко Г. - Підсумки роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2012 рік і перспективи розвитку (2013)
Дармограй О. - Основні види стилів державно-управлінської діяльності (2013)
Миргородська А. - Якість житлово-комунальних послуг і забезпечення прав споживачів (2013)
Ламах Е. - Гендерна складова у політиці протидії ВІЛ-інфекції в Україні (2013)
Луговий В. - До топ-закладів Європи і світу: нові рубежі розвитку Національної академії державного управління при Президентові України в контексті євроінтеграції (2013)
Войтович Р. - Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції (2013)
Кіслов Д. - Системність криз та кризи управлінських систем (2013)
Ткачова О. - Ефективність державного управління: поняття та підходи до оцінювання (2013)
Пасічник В. - Функції національної ідеї в забезпеченні національної безпеки (2013)
Шахов В. - Національний інтерес і національна безпека в геостратегії України, Мадіссон В. (2013)
Філіпчук В. - Інституціоналізація публічного простору в Європейському Союзі: досвід для України (2013)
Ребкало М. - Шляхи вдосконалення цивільного складу державних службовців кримінально-виконавчої служби України (2013)
Андреєв С. - Проблеми концептуального характеру щодо розбудови єдиної державної системи цивільного захисту України (2013)
Марушевський Г. - Досвід інституціалізації державного управління збалансованим розвитком у країнах ЄС (2013)
Ринковий Т. - Управлінські технології в контексті діяльності органів державної влади (2013)
Мороз В. - Інститути ринку праці як об'єкт державно-управлінського впливу на трудовий потенціал країни (2013)
Скиба М. - Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва: досвід ЄС (2013)
Панухник О. - Містобудування в адміністративному районі: модернізаційно-управлінський аспект (2013)
Глущенко Ю. - Фінансове вирівнювання як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку територій (2013)
Ковальчук В. - Європейський досвід державного управління регіональним розвитком (2013)
Сухінін Д. - Сучасний стан застосування оцінювання, моніторингу та контролю в системі управління якістю місцевих послуг в Україні: основні проблеми та стратегічні пріоритети (2013)
Шадыбеков К. - Реформирование территориальной организации власти и управления в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы (2013)
Кацай І. - Гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів у забезпеченні територіального розвитку, Ігнатенко О. (2013)
Гонюкова Л. - Особливості застосування змішаної виборчої системи в Україні (2013)
Купрій В. - Концептуальні засади аудиту реалізації державної політики (2013)
Мельниченко В. - Адміністративна квазіюстиція як необхідна складова демократичного урядування (2013)
Мошинський Р. - Інститути громадянського суспільства в Україні: соціально-правова спрямованість політичних процесів та їх вплив на національну безпеку (2013)
Пістракевич О. - Рада міністрів як поліфункціональний орган Європейського Союзу (2013)
Шапочка Ю. - Аналіз нормативно-правових актів України щодо регулювання діяльності громадських організацій як суб'єктів оцінювання державної політики (2013)
Рачинська М. - Інститут лобізму в питаннях формування й реалізації державної правової політики та здійснення контролю за правотворчою діяльністю (2013)
Розпутенко І. - Гуманітарний розвиток України в умовах цивілізаційного вибору, Москаленко С. (2013)
Купрійчук В. - Державне управління охороною культурної спадщини в добу Української Держави (квітень-грудень 1918 року), Дербак А. (2013)
Баровська А. - Жанри та структура промов президента щодо надзвичайних ситуацій та стихійних лих: досвід США, Коваль І. (2013)
Нестеряк Ю. - Європейські стандарти висвітлення виборів у ЗМІ та результати медіа-моніторингу виборчої кампанії 2012 року в Україні: порівняльний аналіз (2013)
Дармограй О. - Основні види стилів державно-управлінської діяльності (2013)
Мудрак Л. - Конвергентні медіа як наукова категорія та суб'єкт інформаційного простору (2013)
Банчук-Петросова О. - Історичні етапи формування та розвитку кадрової політики у військових та правоохоронних органах України (2013)
Рецензія на монографію Новак-Каляєва Л. М. Права людини в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект: монографія / Л. М. Новак-Каляєва. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 396 с. (2013)
Присяжний М. - Кафедра як підрозділ, журналістська робітня і горнило наукового пошуку (2013)
Група викладачів. - Ми гордимося кафедрою і любимо її (2013)
Димніч (Темех) Н. - З двадцятиліттям, мої рідні! (2013)
Лизанчук В. - Здорові зерна – у спраглу весняну ріллю української нації (2013)
Крупський І. - Історія людини в історії журналістики (2013)
Сербенська О. - Нова сторінка словесника-педагога (2013)
Бабенко В. - Під егідою десятої музи (2013)
Юраш А. - Дорогою праці, любові і вдосконалення (2013)
Білоус О. - Обнадійливий початок (2013)
Борис Л. - Нездоланна сила покликання (2013)
Венгер І. - Із журналістського щодення (2013)
Дворянин П. - Мені пощастило (2013)
Калинів А. - Мій поклик (2013)
Табінський Я. - Перша проба (2013)
Гой В. - "...Влада минуща, а журналістика – вічна” (2013)
Димніч (Темех) Н. - Нова людина в новій журналістиці (2013)
Дмитровський З. - Ветеран телевізійної журналістики (2013)
Березніцька І. - Університетська освіта як можливість стати професіоналом (2013)
Брода А. - "Злі люди не можуть бути добрими журналістами" (2013)
Великий А. - Моя мрія збулася! (2013)
Карпа М. - Готують конкурентноспроможних фахівців (2013)
Маланюк С. - Працюють професіонали (2013)
Очколас А. - Ювілей українського духу, досвіду й наших симпатій (2013)
Роїк Ю. - Три родзинки радіожурналістської професії (2013)
Семерякова А. - Життя як шоу (2013)
Суходуб З. - Віч-на-віч з Україною (Освідчення кіномузою) (2013)
Терлецька В. - Весна життя – студентські роки (2013)
Щепаняк О. - Вчасно спіймаймо свій шанс (2013)
Богорад Т. - До 5-ї річниці "світової революції" у галузі засобів масової інформації, Нестеренко О. (2013)
Дмитровський Є. - Польські музичні передачі зі Львова в 30-ті роки минулого століття (2013)
Кирич І. - Суспільне чи громадське? Мовлення чи телерадіомовлення? Уніфікація термінів (2013)
Кічура Л. - Історіографія медій для дітей (2013)
Кіца М. - Вплив світової економіки на рекламний ринок сучасної преси (2013)
Кузнецова О. - Ідентичність блога і ЗМІ (2013)
Левкова О. - Застосовуваність/незастосовуваність постколоніальної парадигми (2013)
Лизанчук В. - Радіорепортаж – найскладніший інформаційний жанр (2013)
Надточій О. - Жанрова специфіка коментаря на сторінках журналу "Український тиждень" (2013)
Остапишин П. - Сутність і елементи формування інформаційної безпеки в галузі реклами (2013)
Павлів В. - Журналістський фейлетон у інтернеті: можливості та загрози (2013)
Паславський І. - Мажорність як субкультурний феномен сучасності у телевізійній та друкованій журналістиці (2013)
Пилип’юк В. - Документалізм і художність (2013)
Присяжна-Гапченко Ю. - Особливості формування проблематики публіцистики української еміґрації в період "залізної завіси" (кінець 40-х – поч.50-х рр. ХХ ст.) (2013)
Присяжний П. - Правові стандарти Ради Європи щодо плюралізму ЗМІ: відображення в українському законодавстві та дотримання в національному інформаційному просторі (2013)
Путькалець Л. - Взаємодія регіонального державного телебачення та місцевої влади в Україні (2013)
Савчук О. - Квінтесентні особливості інтернет-версій друкованих ЗМІ (2013)
Сербенська О. - Образотворчі засоби в публічному тексті (матеріали до словника) (2013)
Синоруб Г. - Особливості поділу медіа-аудиторії: комунікаційно-психологічний аспект (2013)
Табінський Я. - Образ у сучасній фотожурналістиці: між мистецтвом і публіцистикою (2013)
Титаренко М. - Homo Videns: прийшов, побачив, переміг? (2013)
Чабаненко М. - Комп’ютерна анімація в інтернет-новинах (2013)
Бабенко В. - Наративний текст у новинному форматі (2013)
Білоус О. - Сприймання телевізійних передач дітьми, підлітками, юнацтвом (2013)
Бондаренко Т. - Вияв активності аудиторії в площині коментування інтернет-текстів (2013)
Васильчук В. - Ефективність політичної телереклами у передвиборчій кампанії (2013)
Капелюшний А. - Орфографічні помилки в титрах телевізійних передач наживо (2013)
Ковтун Н. - Колективний характер комуніканта в аспекті технології продукування радіореклами (2013)
Комова М. - Керування контентом колективного користування (2013)
Крупський І. - Правда життя і українське телебачення: об’єктивність чи заангажованість (2013)
Любченко Ю. - Еволюція музично-шумових елементів у формуванні звукових радіообразів (2013)
Мітчук О. - Ток-шоу в українському ефірі як конфліктогенне середовище (2013)
Набруско В. - Медіаресурс в Україні (2013)
Наливайко М. - Парламентська виборча кампанія 2012 року. Телевізійний аспект (2013)
Палійчук А. - Виникнення і розвиток олігархічних засобів масової інформації в Україні (2013)
Попіль Д. - Сучасні ЗМІ в епоху масової культури та постмодерну (2013)
Почапська-Красуцька О. - Вибір без вибору: реклама як гра з масовою свідомістю у великий бізнес (2013)
Сімашова А. - "Радіобачення" як унікальна модель конвергенції ЗМК (на прикладі діяльності італійського радіобачення "RTL 102.5") (2013)
Смусь А. - Поняття "релігійна журналістика" та висвітлення новин на християнську тематику у вітчизняних електронних ЗМІ (2013)
Цапок О. - Типологічні особливості онлайнових видань Черкащини (2013)
Шайда Н. - Історична передача "Далеке і близьке" у стратегії формування національної ідентичності українців (2013)
Шутяк Л. - Американський та український "новий журналізм": компаративний аспект (2013)
Березніцька І. - Телерадіожурналістику творять справжні фахівці (2013)
Брода А. - "Слово до розуму і серця" (2013)
Буренко А. - Утвердження українського національного переконання (2013)
Венгер І. - "І вчилося серце в людині побачити Бога…" (2013)
Когут М. - Радіо і телебачення: історичні та сучасні аспекти роботи у медіа (2013)
Макарчук С. - Ключ до розуміння правдивої історії (2013)
Пуцята І. - Радіо "Воскресіння" – духовний феномен нації (2013)
Шепель М. - Органічна єдність теорії і практики (2013)
Павленко О. - Якою мовою говорять наші ЗМІ? (2013)
Ющенко К. - Радіостанція УПА "Афродита”: "Ви чуєте голос вільної України...”, Гнатів І. (2013)
Демко Л. - Дух одвічної стихії (2013)
Іванець М. - Бойові звитяги сотника Дмитра Пилипа (2013)
Коцюмбас Н. - Вірю, що справжня Україна буде! (2013)
Мацкевіч Т. - Невже я таки володію правом вільного вибору? (2013)
Пуцята І. - Писанка – джерело таємничості (2013)
Тарновецька Х. - Василь Cимоненко: "Україно, ти моя молитва...” (2013)
Терлецька В. - Великий подвиг маленької людини (2013)
Коцюмбас Н. - У праці – сила, у праці – воля, у праці – дух! (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Borisyuk O. - Dominant contribution of dipoles in the turbulence-generated noise in a rigid pipe (2013)
Karuskevich M. - Fatigue failure prediction for fuselage skin made of alclad aluminium alloy (2013)
Lastivka I. - Effect of hysteresis on efficiency of compressor cascades during streamlining by unsteady flows, Doroshenko K., Nechyporuk O., Теreshchenko Y. (2013)
Maslak T. - Atomic force microscopy investigation of the D16AT alloy deformation relief (2013)
Oleg M. - Variational direct problem of transport aviation systems development forecasting (2013)
Yutskevych S. - Feature of D16AT aluminium alloy deformation relief evolution under variable amplitude loading (2013)
Solovykh Ye. - Reduction in stressed state of strengthening coatings via using a discrete structure of island type (2013)
Ali Ibragim Asaad - Тechnological calculation of innovative scheme for iraq oils processing, Kochirko B., Boichenko S. (2013)
Basarab O. - Formation of approaches to the creation of scientific and analytical apparatus to enhance the functioning telecommunications system sbs, Zyubina R. (2013)
Korniyenko B. - Static and dynamic characteristics of transport processes in disperse system (2013)
Koba O. - Dobrina O. Using clastering-based segmentation algorithms in regions of interest detection on the medical images (2013)
Lutskiy M. - Тhe concept of it education in ukraine (2013)
Lekakh A. - The method of time spent estimating on processing аnd transmission of compressed video stream, Cheremskoy I. (2013)
Petrenko A. - Permission of signals in the first order discrete tracing measuring devices according to the areas of capture (2013)
Shmatok A. - Аctive attack on steganography container, Petrenko A., Tytov V., Borysenko E. (2013)
Vlasov A. - Estimation of quality methods disguise images for detection edge contours (2013)
Yudin O. - Decompression of images on base of method of decoding according to the amount of bit changes, Kurin K. (2013)
YudinО. YudinО. - The analysis of normatively–legal providing of defence of state informative resources in informatiоn–telecommunication systems, Buchyk S. (2013)
Zhangisina G. - Data protection from network attacks, Kuldeev E., Shaikhanova A. (2013)
Omelchuk I. - Features of the instantaneous frequency estimation algorithm with pre-filtering, Chyrka Y. (2013)
Prokopenko I. - Local optimal rank after demodulation algorithm of noise-type signal detection, Babych D., Urban R. (2013)
Akimova T. - Improvement access to air travel for disabled persons (2013)
Ivannikova V. - Interrelation between free baggage allowance and ticket price in air transportation, Manziuk T., Tabakar T. (2013)
Marintseva K. - The strategies of the airports regional network development (2013)
Matiychuk O. - Accessibility of transport systems in passenger transportation, Kryshkevych K. (2013)
Radomska M. - Complex assessment of urban landscapes condition based on bioindication methods (2013)
Задунайський В. В. - Забезпечення відпустками офіцерів Кубанського козацького війська наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (на прикладі сотника Келебердинського та полковника Квартовкіна) (2012)
Романцов О. В. - Робота бюрократичної системи на прикладі функціонування канцелярій військових губернаторів на Правобережній Україні наприкінці XVIII - в першій третині XIX ст. (2012)
Шипік Н. Ф. - Мобілізації молоді до навчальних закладів професійно-технічної освіти системи трудових резервів Донеччини у 1944-1949 рр. (2012)
Богатікова О. В. - "Грецька операція" 1937-1938 рр. у Північному Приазов'ї: історіографія проблеми, Романцов В. М. (2012)
Воронін В. М. - Нагородна діяльність керівництва еміграційної УНР: нагороди без держави (2012)
Мирошниченко И. М. - Абортная политика в СССР в 1920-30-е годы: историография вопроса, Стяжкина Е. В. (2012)
Тарасов С. В. - До питання про роль духовенства в подіях Руїни. Історіографічний аспект проблеми (2012)
Гаврилова Н. В. - Аргентина у латиноамериканській системі міжнародних відносин (2012)
Потєхін О. В. - Європейський вимір зовнішньої політики України в 2011 році, Тодоров І. Я. (2012)
Рябінін Є. В. - Політика ЄС та США в Північній Африці напередодні "арабської весни": порівняльний аналіз (2012)
Трофименко М. В. - Сполучені Штати Америки у сучасному світі (2012)
Булик М. В. - Освітня політика Греції в умовах європейської інтеграції (2012)
Трима К. А. - Трансформаційні чинники українського громадянського суспільства (2012)
Круглий стіл: 15 років наукової та педагогічної діяльності кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (2012)
Новини наукового життя МДУ (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Баштанник В. - Формування "європейської інтеграційної ідеології" в системі державного управління в Україні (1991-2012 рр.) (2012)
Баштанник О. - Теоретико-методологічні засади формування політико-інституційної парадигми: закономірності та тенденції розвитку (2012)
Глембоцький Д. - Осмислення поняття "національний інтерес" для подальшої реалізації в розвитку країни (2012)
Лугиня М. - Концептуальні підходи до визначення поняття ефективності в державному управлінні (2012)
Орлів М. - Методичне забезпечення формування змісту професійних програм підвищення кваліфікації на засадах компетентнісного підходу (2012)
Сурай І. - Цінності в системі механізмів формування й розвитку еліти в державному управлінні (2012)
Сельський А. - Розвиток органів державної влади: стратегія та управління (2012)
Гарасим В. - Державна освітня політика у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у зарубіжних країнах (2012)
Курочка Л. - Принципи державної служби в Україні: сучасні підходи (2012)
Малиновський В. - Механізми досягнення гендерного паритету у сфері публічної влади (2012)
Сіцінська М. - Європейський досвід законодавчого регулювання питань парламентського контролю над розвідувальними та спеціальними службами (2012)
Соловйов В. - Сучасний стан та особливості корупційних проявів у правоохоронних органах України, Береза О. (2012)
Шипілова Л. - Прийняття політичних рішень: організаційно-управлінський аспект (2012)
Плахотний М. - Становлення Державної прикордонної служби України в системі забезпечення національної безпеки (2012)
Балдич Н. - Трансформація наднаціональних інституцій регулювання асиметричності інформації на фінансових ринках (2012)
Слюсар А. - Нормативно-правові засади застосування спеціальних податкових режимів: новації Податкового кодексу (2012)
Стадниченко Т. - Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів та шляхи їх мінімізації (2012)
Фалко Ю. - Удосконалення управління системою державних закупівель в умовах модернізації економіки України (2012)
Наконечний В. - Методологічна експлікація державно-управлінських процесів на рівні міста (2012)
Степаненко С. - Методологія оцінки та моніторинг ефективності функціонування механізму регулювання процесів економічного розвитку регіонів (2012)
Підкуйко О. - Особливості забезпечення потреб населення в регіонах України з різною виробничою спеціалізацією (2012)
Мельниченко В. - Правове регулювання відносин органів місцевого самоврядування із громадськістю: стан та вдосконалення (2012)
Рубан Ю. - Оцінка традицій дослідження комунікації з позиції проблеми змісту політичної комунікації (2012)
Олещенко В. - Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України (2012)
Охріменко Н. - Нормотворча діяльність міністерств в Україні: проблеми реалізації (2012)
Синячов О. - Доступ до інформації як важлива складова міжнародного та європейського права (2012)
Купрійчук В. - Державне управління гуманітарним розвитком національних меншин в Україні у добу національної революції (1917-1920 рр.) (2012)
Юрчук Л. - Механізми створення та напрями розвитку освітніх округів (2012)
Мамонов І. - Потреби та інтереси людини як основа публічного управління (2012)
Дорошенко В. - Деякі передумови та аспекти формування громадянського суспільства в Українській державі (2012)
Кравчук І. - Перспективи створення і розвитку Української асоціації оцінювання (2012)
Лосіхін О. - Використання досвіду інституцій Європейського Союзу в удосконаленні нормативного забезпечення гендерної спрямованості державного управління (2012)
Баштанник В. - Гуманізація публічного управління як імператив державно-управлінських трансформацій (2012)
Олійник О. - Врядування і державність: стан та деякі перспективи розвитку (2012)
Попович Н. - Сучасний стан дискурсу теорії державного управління: наслідки та перспективи домінування парадигм (2012)
Соловйов В. - Корупція в державному управлінні як феномен глобалізованого світу (2012)
Суший О. - Культура державного управління: сутність, складові та тенденції розвитку (2012)
Козакова О. - Теоретико-методологічні засади дослідження громадянських комунікацій (2012)
Гошовська В. - Спеціальність "Парламентаризм" у сучасних умовах підготовки керівних кадрів (2012)
Гурієвська В. - Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації кадрової політики в державному управлінні (2012)
Калашник Н. - Самоосвіта державних службовців в історичній ретроспективі (2012)
Сурай І. - Формування й розвиток еліти в державному управлінні: досвід Канади (2012)
Тимофієв В. - Актуальні питання удосконалення кадрового потенціалу державної служби (2012)
Коновалова М. - Інноваційність у державній службі як чинник розвитку національної інноваційної системи України (2012)
Пригородова С. - Реформа державної служби як складова адміністративної реформи в Україні (2012)
Рожкова І. - Методологічні засади управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні: аспекти впровадження первинної медико-санітарної допомоги , Жаліло Л., Мартинюк О. (2012)
Медвідь М. - Шляхи вдосконалювання заходів державного регулюваннящодо запобігання та ліквідації конфліктів між правоохоронцями, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях, Павлов Я. (2012)
Меняйло В. - Комерціалізація результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів України як пріоритет державної політики у сфері вищої освіти (2012)
Федорів Т. - Репутаційні ризики та комунікаційний менеджмент в органах державної влади (2012)
Балдич Н. - Інституційні основи європейської системи регулювання та нагляду за фінансовими ринками (2012)
Сафронова О. - Пріоритети державного регулювання діяльності банків з іноземним капіталом на ринку корпоративного контролю України (2012)
Малиновський В. - Концептуалізація поняття "регіон" (2012)
Шарий В. - Сутність муніципальної політики як системи стратегічного управління самоврядною діяльністю (2012)
Глущенко Ю. - Розвиток міжбюджетних відносин як основи ресурсного забезпечення розвитку територій (2012)
Телешун С. - Публічна чи державна політика – вітчизняна дилема вибору, Ситник С., Рейтерович І. (2012)
Купрій В. - Аудит реалізації державної політики: розуміння та проблематика застосування (2012)
Логунова М. - Наукове забезпечення процесу формування й реалізації державної політики в умовах модернізації українського суспільства, Пшеничнюк О. (2012)
Дакал А. - Зарубіжний досвід формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей: роль інституту омбудсмана у справах дітей (2012)
Купрійчук В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку гуманітарної політики Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 рік) (2012)
Молчанова Ю. - Професійні компетентності керівних кадрів сфери освіти (2012)
Петроє О. - Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу (2012)
Дорошенко В. - Деякі ідеологічні засади державного розвитку України (2012)
Степаненко С. - Пріоритетне значення товарного виробництва для стабільного розвитку та подолання кризових явищ в економіці (2012)
Рецензія на монографію Борисенко О. П. Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, стратегія, механізми реалізації (2012)
Рецензія на монографію Гасюка І. Л. Державне управління фізичною культурою та спортом: стан та перспективи розвитку (2012)
Рецензія на монографію Соловйова В. М. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України (2012)
Войтович Р. - Глобальна контракція як засіб здійснення глобальної інтеграції та її вплив на державне управління (2011)
Гошовська В. - Реформування Української держави як виклик сьогодення, Пашко Л. (2011)
Сурмін Ю. - Вимоги до успішного державно-управлінського реформування (2011)
Гурієвська В. - Коучинг як прикладна технологія державного управління (2011)
Карлова В. - Місце та роль гуманітарного простору держави у формуванні національної самосвідомості (2011)
Рачинський А. - Стратегічна роль персоналу органів державної влади у подоланні кризи (2011)
Сурай І. - Посади в системі державного управління України (2011)
Єремійчук О. - Нормативно-процедурний аспект проходження державної служби як предмет наукового дослідження (2011)
Піддубчак О. - Тенденції до самоорганізації молодих державних службовців: на перехресті державної служби та громадянського суспільства (2011)
Загорський В. - Глобальна екологічна проблема в системі національної безпеки, Ліпенцев А., Борщук Є. (2011)
Мандрагеля В. - Китай: нові виміри національної безпеки (2011)
Кравчук І. - Оцінювання використання фондів ЄС у Словацькій Республіці (2011)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: відкритий метод координації (2011)
Мартинець Н. - Громадська експертиза: стратегія сприяння (2011)
Борисенко О. - Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства (2011)
Мироненко М. - Економічне зростання і соціальний прогрес (2011)
Олійник Н. - Розвиток інфраструктури ринку житла в Україні: актуальні проблеми та напрями державного регулювання (2011)
Сафронова О. - Розвиток інституційних засад державного представництва в органах управління акціонерних товариств України (2011)
Соколова О. - Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України (2011)
Кошева А. - Науково-практичні аспекти державно-управлінського впливу на розвиток ринку житла України (2011)
Козубенко Л. - Теоретичні підходи до формування та реалізації державної інноваційної товарної політики (2011)
Мельтюхова Н. - Реалізація принципу відкритості як інструмент практичного здійснення децентралізації влади, Ваніна Я. (2011)
Мельниченко В. - Політична відповідальність публічно-владних інституцій у системі соціальної відповідальності (2011)
Рубан Ю. - Демократія як чинник політичної єдності (2011)
Шубін С. - Проблеми політичного маркетингового дослідження в державному управлінні (2011)
Плецан Х. - Взаємозв'язок відповідальності та успіху в політико-управлінській діяльності (2011)
Скуратівський В. - Державне регулювання фінансового забезпечення пенсійних систем: досвід країн Європейського Союзу, Линдюк О. (2011)
Балдич Н. - Регулювання інвестиційних ризиків у системі недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Кравченко М. - Вплив демографічної кризи на систему соціального захисту (2011)
Петроє О. - Міжнародні стандарти та механізми інституціоналізації європейського соціального діалогу в галузі державного управління (2011)
Пак С. - Розвиток організаційно-правових засад державного управління охороною громадського здоров'я на регіональному та місцевому рівнях в Україні, Солоненко І. (2011)
Чернятевич Я. - Викладання навчальної дисципліни "Державне управління економічною безпекою": зарубіжний та вітчизняний досвід (2011)
Пушко-Цибуляк Є. - Теоретичні засади побудови системи державного контролю (2011)
Коваль В. - "Поліетнічність" і "державне управління":спроба теоретичного обґрунтування взаємозв'язку понять (2011)
Пелих С. - Мировой рынок наукоемких технологий, Бородинская Е. (2011)
Пісьмаченко Л. - Реорганізація системи державного фінансового контролю в контексті адміністративної реформи в Україні, Косинський Р. (2011)
Гончарук Н. - Вища управлінська еліта на сучасному етапі державотворення, Сурай І. (2011)
Корженко В. - Становлення концепції Governance у процесі формування сучасного європейського адміністративного простору, Хашиєва Л. (2011)
Пашко Л. - Соціальна ефективність як виклик сьогодення державного управління (2011)
Ситник Г. - Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки (2011)
Сурмін Ю. - Стан, методологічні проблеми та концептуальні засади розвитку наукових досліджень державного управління в Україні (2011)
Логунова М. - Відповідальність політичної еліти України як важливий морально-психологічний чинник удосконалення державно-управлінських відносин, Пшеничнюк О. (2011)
Новаченко Т. - Авторитет як ресурс державної влади (2011)
Олійник О. - Преамбула Бендерської Конституції 1710 року як ідеологічна складова політики українського державотворення початку XVIII століття (2011)
Оржель О. - Чинники формування Європейського адміністративного простору (2011)
Журавський В. - Управління професійним розвитком людських ресурсів податкової служби: теоретичний аспект (2011)
Мостовий Г. - Технологія формування професійних компетенцій персоналу в органах державної влади, Бабаєв В. (2011)
Войтович Р. - Механізми подолання глобалізаційних викликів суспільного розвитку України (2011)
Кравчук І. - Перспективи створення системи моніторингу та оцінювання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2011)
Шубін С. - Методологія та технології підготовки даних до політичного маркетингового аналізу в державному управлінні (2011)
Устименко О. - Модель системи державного управління військовою освітою України (2011)
Чулаєвська М. - Перспективи лібералізації візового режиму між Україною та ЄС (2011)
Борисенко О. - Сучасні тенденції формування зовнішньо-економічної політики промислово розвинених країн світу (2011)
Крушельницька Т. - Інституціалізація податкової системи України на синергетичних засадах (2011)
Скиба М. - Стимулювання інноваційної діяльності в контексті посткризового відновлення економіки України (2011)
Батіщева С. - Класифікація фінансових стимулів соціально-економічного розвитку (2011)
Дегтярьова І. - Еволюція державних механізмів регіонального розвитку (2011)
Дмитрук П. - Створення та функціонування механізму державного регулювання економічної безпеки Автономної Республіки Крим (2011)
Даниляк О. - Порівняльний аналіз механізмів стримувань і противаг між Президентом, парламентом та Урядом України у владних моделях 1996 та 2004 років (2011)
Лозовицький О. - Розвиток парламентарних систем в умовах соціальних трансформацій та кризових явищ глобалізації (2011)
Мельниченко В. - Дієвість парламенту як необхідна передумова стабільності державного управління в умовах політичної демократії (2011)
Сорока С. - Конструктивний вотум недовіри уряду як засіб збереження стабільності системи державного управління в країнах ЄС (2011)
Мельник Р. - Інститут президентства в Росії в часи конституційної кризи 1992-1993 років (2011)
Панухник Р. - Моделювання електорального вибору: проблеми та перспективи (2011)
Михненко А. - Світові моделі соціальної політики: уроки для України, Щур Н. (2011)
Пірен М. - Духовність особистості – основна цінність демократичного суспільства, Ребкало В. (2011)
Карлова В. - Синергетична парадигма в державному регулюванні духовного розвитку суспільства (2011)
Лопушняк Г. - Соціальна політика як визначальний напрям внутрішньої політики держави (2011)
Мороз В. - Відповідальність суб'єктів процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу: гендерний аспект (Process-forming subjects' responsibility, using and development of the labor potential: gender aspect) (2011)
Паращенко Л. - Розвиток загальної середньої освіти як проблема суспільного розвитку та державного управління (2011)
Попович Н. - Розвиток мови як віддзеркалення впливової ролі держави (2011)
Корнієнко С. - Сутність та пріоритетні напрями державної політики України у сфері соціального захисту дітей-інвалідів на сучасному етапі (2011)
Загороднюк С. - Інтерактивні форми підготовки фахівців у сфері захисту прав споживачів: особливості й методика (2011)
Рачинська М. - Генезис інституту лобіювання: державно-управлінські аспекти (2011)
Карлова В. - Особливості та суперечності розвитку національної самосвідомості сучасного українського суспільства (2010)
Кравченко С. - Теоретичне розуміння реформ як форми суспільних змін (2010)
Оржель О. - Європеїзація систем публічного адміністрування країн Центральної та Східної Європи у контексті підготовки до членства в ЄС (2010)
Пухкал О. - Реформування державного управління: пошук нових концепцій (2010)
Соловйов В. - Особливості реформування державного управління Великобританії (2010)
Буханевич А. - Публічна адміністрація як інститут оптимізації публічного контролю в громадянському суспільстві (2010)
Гончарук Н. - Портрет керівника в державному управлінні: соціально-психологічний аспект, Сурай І. (2010)
Єжеєв М. - Теоретичні та організаційно-правові засади державного управління у сфері підготовки офіцерських кадрів для Збройних Сил України, Устименко О. (2010)
Пархоменко-Куцевіл О. - Теоретико-методологічні засади організації роботи з кадровим резервом державної служби:зарубіжний та український досвід (2010)
Рачинський А. - Оптимізація функціонування систем управління персоналом органів державної влади (2010)
Горецька Т. - Компетенційний підхід на державній службі (2010)
Радченко О. - Медіа-конвергенція як релевантний фактор зміни системи державного регулювання в галузі телебачення, радіомовлення і телекомунікацій, Бухтатий О. (2010)
Сапронов О. - Визначення основних понять галузі міжнародного транзиту - передумова ефективного державного регулювання в цій сфері (2010)
Шереметьєва Л. - Програми технічної допомоги як шлях запровадження управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні (2010)
Балдич Н. - Державний реєстр фінансових установ та регулювання інформаційної асиметрії фінансових ринків (2010)
Дмитренко Г. - Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю (2010)
Сафронова О. - Розвиток організаційно-правових механізмів державної протидії корпоративному рейдерству в Україні (2010)
Бабінова О. - Територіальні громади як основа територіального розвитку: окремі аспекти досвіду Франції (2010)
Борщ Г. - Аналіз діяльності органу місцевого самоврядування:інтегрований підхід (2010)
Валентюк І. - Алгоритм впровадження моніторингу регіонального розвитку (2010)
Колтун В. - Теоретико-методологічні підходи до розвитку територіальних громад (2010)
Малиновський В. - Субрегіональний рівень України: підходи до реформування (2010)
Гонюкова Л. - Методологія дослідження політичних партій у державно-управлінській науці (2010)
П'ятіна О. - Політична культура як складова іміджу органів державної влади (2010)
Кабаченко Н. - Проблеми державного управління у сфері соціального захисту бездомних (2010)
Крентовська О. - Дослідження моделі соціальної політики держави як складної функціональної системи (2010)
Мороз В. - Порівняльний аналіз складових компонентів індексу розвитку людського потенціалу, визначених для України в 2009 році (2010)
Омельчук В. - Державна мовна політика як чинник єдності гуманітарного простору: зарубіжний досвід (2010)
Петроє О. - Еволюція структури та механізми інституціоналізації національної моделі соціального діалогу в Республіці Польща (2010)
Толуб'як В. - Пенсійна реформа в контексті економічного розвитку (2010)
Баран М. - Аналіз впливу макросередовища на трансформаційні процеси управління вищою освітою (2010)
Наталія М. - Моніторинг у системі державного управління вищою освітою в Україні: структурно-функціональний аналіз (2010)
Сичова М. - Розвиток та значення міжетнічної толерантності в стратегії державної етнонаціональної політики (2010)
Яскевич А. - Специфічна роль соціального замовлення як інструменту розв'язання назрілих проблем суспільства (2010)
Кравчук І. - Основні засади оцінювання діяльності Європейської комісії (2010)
Марутян Р. - "Фабрики думки" США як центри мобілізації інтелектуальних ресурсів (2010)
Титул, зміст (2013)
Білик А. Ю. - Історія організації залізничної справи в Російській імперії (2013)
Боровик О. Б. - Ф. Т. Моргун (1924-2008) – державний діяч, вчений та один із організаторів вітчизняного грунтозахисного землеробства (історіографічний огляд праць) (2013)
Василюк П. М. - Еволюція вітчизняного сортовипробування : стан наукової розробки (2013)
Глазунов Г. О. - Мовою архівних документів : спроба спорудження окремого будинку Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Південного відділення ВАСГНІЛ (2013)
Горбань Ю. А. - Українська академія наук : від ідеї до організації (до 95-річчя від дня заснування) (2013)
Грищенко Т. Р. - Журнал "Молодий дослідник" як складова друкованої спадщини Сільськогосподарського наукового комітету України (2013)
Давиденко М. М. - Становлення особистості академіка А. М. Гродзинського (1926–1988) (2013)
Колтачихіна О. Ю. - Дослідження сучасної температури реліктового випромінювання в працях Г. А. Гамова (40-50-і рр. ХХ ст.) (2013)
Коваленко М. М. - Внесок професора В. Г. Ротмістрова (1866–1941) у вивчення природно-кліматичних зон СРСР (2013)
Кривоконь О. Г. - Стратегія планування вітчизняного тракторобудування за часів індустріалізації : нездійсненний проект Харківського тракторного заводу (2013)
Кунець В. В. - Приватна ініціатива як складова вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі маєтку "Українка" І. К. Гришенка) (2013)
Куйбіда В. В. - Періодизація розвитку хімічної науки та її термінології, Лопатинська В. В. (2013)
Семенюшко А. А. - Селекція квасолі в діяльності спеціалізованих дослідних установ України : методичні підходи та основні результати (2013)
Ситнікова А. С. - Організація сортовипробування у дослідних установах Цукротресту в УСРР в 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Соколова Т. І. - Історія використання в плодівництві мічурінських сортів (2013)
Стрелко О. Г. - Розвиток вчення про транзитні та промислові залізничні станції та вузли : історичний аспект (2013)
Шетерляк Т. М. - Сигнальні пристрої на початку виникнення залізниць (2013)
Чернобай Ю. М. - Екомузей – перехрестя інновацій і традицій (2012)
Климишин О. С. - Система зберігання гербарних фондів (2012)
Малиновський А. К. - Адаптації біосистем: проблеми методології досліджень (2012)
Кияк В. Г. - Критерії оцінки стану і здатності до самовідновлення малих популяцій рідкісних рослин високогір'я Карпат (2012)
Малиновський А. К. - Адаптаційно-компенсаторні механізми підтримки життєздатності популяцій, Білонога В. М. (2012)
Рагуліна М. Є. - Сукцесії мохового покриву на техногенних піщаних відслоненнях Волино-Поділля (2012)
Гураль Р. І. - Забруднення гідротопів Львова та його околиць іонами важких металів (2012)
Гураль-Сверлова Н. В. - Розселення деяких антропохорних видів наземних молюсків на території Львова (2012)
Башта А.-Т. В. - Видова різноманітність, особливості поширення та проблеми охорони кажанів (Chiroptera) Ужанського НПП, Коваль Н. П. (2012)
Дяків Х. І. - Структурно-функціональна організація угруповань веснянок (Insecta: Plecoptera) річкових екосистем Українських Карпат (2012)
Боднар Л. М. - Експлуатаційні ресурси лікарської сировини Centaurium erytraea rafn. в Закарпатській області (2012)
Кузярін О. Т. - Перспективні природоохоронні території басейну верхів’я Західного Бугу (2012)
Гураль-Сверлова Н. В. - Рідкісні та маловідомі молюски (Gastropoda et Bivalvia) Українських Карпат, Гураль Р. І. (2012)
Кузярін О. Т. - Нові адвентивні види судинних рослин для Львівської області (2012)
Бакаєва С. Г. - Поринаючи у таємниці надр земних (до 70-річчя з дня народження Данила Михайловича Дриганта), Мамчур А. П. (2012)
Сусуловський А. С. - Пам’яті Володимира Валентиновича Меламуда (2012)
Вовк О. Б. - Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2011 році (2012)
Новіков А. В. - I Міжнародна наукова конференція з морфології рослин "Сучасна фітоморфологія" (2012)
Тарасенко М. О. - ХIV Всеукраїнська орнітологічна школа-семінар "Орнітофауна та методи її досліджень"; студентська наукова орнітологічна конференція "Орнітологічні дослідження в Україні", Бокотей А. А. (2012)
Різун В. Б. - VI Львівська ентомологічна школа "Динаміка біорізноманіття та його відображення в інформаційних системах" (2012)
Правила для авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Мураховський А. - Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2013 року, Буряк С. (2013)
Партико З. - Норми редагування перекладів (2013)
Назаркевич Є. - Особливості способів друку та технологій виготовлення стерео-варіо зображень (2013)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2013 році (2013)
Швецова-Водка Г. - Нова монографія з історії бібліографічної діяльності в Україні (2013)
Кучеренко Л. - Відображення газетних публікацій у державному бібліографічному покажчику "Літопис газетних статей" за 2011 рік (2013)
Романуха З. - Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України (2013)
Шелестова А. - Електронна навчальна документація як змістовна складова веб-сайту ВНЗ (2013)
Афанасьєва З. - Провенiєнцiї на примірниках книгозбірні Київського комерційного інституту як джерело історії бібліотечного фонду (2013)
Шекера І. - Бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря як об'єкт дослідження на сторінках сучасних видань (2013)
Гавеля О. - Основні положення квантово-орбітальної теорії культурології (2013)
Устюжаніна Г. - "Ринок української книги: Стагнація? Стабілізація? Розвиток?" (2013)
Славний син Сіверщини (2013)
Духовність і книга: до 1025-річчя хрещення Київської Русі (2013)
Капрусь І. Я. - Пам’яті Андрея Шептицького (2013)
Бачинський А. І. - Знахідки алохтонних видів безхребетних на території НПП "Дністровський каньйон" (2013)
Дідик Ю. М. - Кліщі пташиних гнізд Дунайського і Чорноморського біосферних заповідників України (2013)
Геряк Ю. М. - Лускокрилі надродини Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Ужанського національного природного парку, Канарський Ю. В., Коваль Н. П. (2013)
Жовнерчук О. В. - До вивчення тетранііхоїдних кліщів (Acari, Tetranychoidea) трав’янистого комплексу України (2013)
Журавчак Р. О. - Фауна денних лускокрилих (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) заповідного лісового урочища "Розвилка" (2013)
Заморока А. М. - Значення угруповань жуків-вусачів (Cerambycidae) для охорони біорізноманіття в Галицькому національному парку (Україна) (2013)
Иваница В. А. - Сукцессия микрофауны в процессе ремедиации загрязненных нефтепродуктами почв, Ужевская С. Ф., Гудзенко Т. В., Бухтияров А. Е., Лисютин Г. В., Беляева Т. А., Конуп И. П., Горшкова Е. Г. (2013)
Капелюх Я. І. - З історії ентомологічних досліджень на території природного заповідника "Медобори" (2013)
Капліч В. М. - Оцінка видового різноманіття преімагінальних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) у водотоках Полісся, Сухомлін К. Б., Зінченко О. П. (2013)
Капрусь І. Я. - Вертикальний розподіл і типізація висотних ареалів колембол в Українських Карпатах (2013)
Колодочка Л. А. - К изучению клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) заповедных территорий востока Степной зоны Украины, Бондарев В. Ю. (2013)
Колодочка Л. О. - Видовые комплексы орибатид (Sarcoptiformes, Oribatei) зеленых зон города Киева, Шевченко О. С. (2013)
Дяків Х. І. - Нові види веснянок (Insecta: Plecoptera) для басейну ріки Серет (2013)
Кравченко О. М. - Огляд твердокрилих надродини Bostrichoidea (Coleoptera) Шацького національного природного парку (2013)
Михайлов В. А. - К фауне, биоэкологи и распространению жесткокрылых (Coleoptera) острова Джарылгач (2013)
Панченко А. А. - Некоторые сведения о мошках рода Nevermannia Enderlein, 1921 (Diptera: Simuliidae) в Крыму (2013)
Пучков А. В. - Предварительный обзор колеоптерофауны (Coleoptera) Казантипского природного заповедника, Маркина Т. Ю., Назаренко В. Ю., Петренко А. А., Прохоров А. В., Черней Л. С. (2013)
Різун В. Б. - Знахідки жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) у гніздах птахів, Мелещук Л. І., Скільський І. В. (2013)
Різун В. Б. - Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) грабової діброви ландшафтно-ботанічного заказнику "Совий яр" Національного природного парку "Подільські Товтри" (2013)
Слободян О. М. - Різноманіття ентомофауни природного заповідника "Ґорґани" (2013)
Антонюк К. В. - Адаптивні тренди екоморф амфібіотичних комах Карпатського регіону (2013)
Тимочко В. Б. - Сучасний стан вивченості рідкісних видів комах території Карпатського НПП (2013)
Третяк В. Р. - Експериментальна оцінка міметичної ефективності забарвлення абдомену дзюрчали бджоловидної (Eristalis tenax Linnaeus, 1758) (Diptera: Syrphidae), Сіренко Г. О. (2013)
Халаим Е. В. - Находки новых, редких и малоизвестных бабочек-совок (Lepidoptera, Noctuidae s.l) в Одесской области Украины (2013)
Шпарик В. Ю. - Огляд мух-повисюх роду Sphaerophoria Le Peletier & Serville, 1828 (Diptera, Syrphidae) Українських Карпат (2013)
Яницький Т. П. - Анотований список видів златок (Coleoptera: Buprestidae) Західної України (2013)
Стрямець Г. В. - Рідкісні види флори та заходи щодо їх збереження на території природного заповідника "Розточчя", Ференц Н. М., Хомин І. Г. (2013)
Загороднюк І. - Ссавці Поділля: таксономія та зміни складу фауни за останнє століття, Пірхал А. (2013)
Фесенко Г. В. - Формування складу назв родів і видів птахів світу в українській лексиці (2013)
Ковальчук О. М. - Рештки костистих риб із понтичних відкладів Криму в колекції геологічного музею КНУ ім. Т. Шевченка, Нестеровський В. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Булах Т. - Система критеріїв оцінювання якості книжкової продукції (2013)
Виходець О. - Засади соціальних комунікацій у взаєминах співробітників видавництва (2013)
У друкованій пресі стартувала кампанія по збиранню коштів на користь незрячих дітей (2013)
Кучеренко Л. - Відображення газетних публікацій у державному бібліографічному покажчику "Літопис газетних статей" за 2011 рік (2013)
Ржеуський А. - Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету "Львівська політехніка", Кунанець Н. (2013)
Бєлінська В. - Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ, Мороз Н. (2013)
Патрикей С. - Інформаційні потреби вчених-краєзнавців (за результатами соціологічного дослідження) (2013)
Бірюкова Т. - Методологічні підходи до дослідження функцій документно-комунікаційних інститутів (2013)
Мілясевич І. - Еволюція волинської преси в останнє десятиріччя російського самодержавства (1906—1916) (2013)
Зніщенко М. - "Красный библиотекарь" — роки 1927, 1928: події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій (2013)
Шекера І. - Праці відомих релігійних діячів у фонді колекції "Бібліотека Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря" (2013)
Рева Л. - Помітний набуток української поезії (2013)
Солонська Н. - Християнство: історія і сучасність (2013)
Серпневий книжковий зорепад в Одесі (2013)
Дубовий В. М. - Підхід до визначення безпеки системи, що розвивається, Дерман Г. Ю. (2012)
Різун Н. О. - Методологія системного експрес-аназізу якості тестового матеріалу (2012)
Савчук Т. О. - Оцінювання результатів моделювання процесу кластерного аналізу надзвичайних ситуацій на залізниці, Петришин С. І. (2012)
Азаров О. Д. - Похибки прецизійних перетворювачів струм-напруга та напруга-напруга на базі двотакних підсилювачів постійного струму, Богомолов С. в. (2012)
Азаров О. Д. - Методи покращення статичних характеристик відбивачів струму, Яцик В. Є. (2012)
Кожем'яко В. П. - Аналіз паралельних методів та засобів оптико-електронної обробки та порівняння зображень, Новицький Р. М., Кожем'яко К. В. (2012)
Яковлєв Ю. С. - Новые парадигмы построения компьютерных систем (2012)
Богаєнко В. О. - Наближення геоінформаційних даних з використанням методики псевдообернення, Даниленко Ю. Ю., Фінін Г. С. (2012)
Квєтний Р. Н. - Методи формування навчальної вибірки в задачах моделювання часових рядів нейронними мережами, Дружиніна О. О. (2012)
Кучерук В. Ю. - Метод компенсації вологості димових газів котельних установок з покращеними метрологічними характеристиками, Дудатьєв І. А. (2012)
Багацький О. В. - Показники якості та оцінка якості надання комунальних послуг (2012)
Глушак В. В. - Підхід до аналізу загроз інформаційної безпеки з використанням байєсівських мереж, Новіков О. М. (2012)
Дубовой В. М. - Оптимізація параметрів СППР при управлінні розгалуженим технологічним процесом, Пилипенко І. В. (2012)
Лужецький В. А. - Адаптивний метод ущільнення даних одним проходом з рівномірним розбиттям на блоки, Савицька Л. А. (2012)
Ляшенко І. В. - Оптико-електронні вимірювання струму і напруги високовольтних електричних мереж, Танкевич C.Є, Танкевич Є.М. (2012)
Хоменко В. А. - Подход к созданию программных имитаторов шума на основе управляемых образцов для авиационных тренажеров, Сидоров Е. Н. (2012)
Азаров О. Д. - Відбивачі струму для аналогових пристроїв із покращеними статичними і динамічними характеристиками, Гарнага В. А., Яцик В. Є. (2012)
Перевозніков С. І. - Формування компонентних структур тестування цифрових пристроїв на основі їх графового представлення, Арсенюк І. Р., Озеранський В. С. (2012)
Romanuke V. V. - Optimality under nonempty sets of local mis-evaluations of uncertainties in a generalized model of fitting CSS of supports (2012)
Квєтний Р. Н. - Метод нульового простору для сліпої ідентифікації функції розсіювання точки зображення, Софина О. Ю., Буняк Ю. А. (2012)
Ковриго Ю. М. - Математична модель синтезу робастного H?-регулятора для систем керування теплоенергетичними об’єктами, Баган Т. Г. (2012)
Маловик К. Н. - Систематизация свойств ресурсоспособности оборудования объектов критического применения (2012)
Баштанник В. - Структурні характеристики та тенденції організованого розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів (2009)
Лахижа М. - Умови та причини трансформації урядів у Республіці Польща (1989-2008 роки) (2009)
Буханевич А. - Публічний контроль у контексті сучасних дослідницьких підходів (2009)
Капінос М. - Генеза управління: методологія визначення поняття в контексті дослідницьких підходів (2009)
Ситник Г. - Актуальні напрями підвищення ефективності системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах державотворення (2009)
Олійник Н. - Становлення та розвиток ринку житла в умовах суспільно-економічних трансформацій в Україні (2009)
Рожкова І. - Розвиток механізмів формування консолідованого бюджету на охорону громадського здоров'я в Україні (2009)
Буренко В. - Засоби масової інформації в системі урядової комунікації Федеративної Республіки Німеччини: теоретико-прикладні аспекти (2009)
Гаврилюк А. - Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі (2009)
Киричук Ю. - Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики (2009)
Коваленко С. - Ефективність діяльності державних холдингових компаній (2009)
Мельников О. - Організаційно-правові аспекти та еволюція розвитку європейської системи державного управління у сфері прикордонної безпеки (2009)
Протасенко К. - Огляд нормативно-правової бази режиму надзвичайного стану в Україні (2009)
Руликівський В. - Система показників оцінювання впливу агропромислового комплексу на ефективність забезпечення продовольчої безпеки держави (2009)
Бабінова О. - Забезпечення самодостатності територіальних громад як необхідна умова сталого місцевого та регіонального розвитку (2009)
Бойко-Бойчук О. - Теоретичні засади системного моделювання державного управління розвитком міста (2009)
Гарькавий І. - Обґрунтування розподілу ресурсів у проектах з розвитку соціальної та виробничої інфраструктури в місті (2009)
Горбик В. - Ідентифікація та моделювання процесів формування державної регуляторної політики в органі місцевого самоврядування (2009)
Якимчук С. - Управлінські рішення в діяльності органів місцевого самоврядування: зміст, особливості та сутність (2009)
Ворона П. - Особливості та суперечності проведення місцевих виборів на пропорційній основі в Україні (2009)
Кучабський О. - Адміністративно-територіальна реформа в системі суспільних реформ України (2009)
Савков А. - Активізація участі держави у виборчому процесі як виклик сьогодення (2009)
Усаченко Л. - Органи державної влади та неурядові організації: функції системи взаємовідносин (2009)
Михалюк С. - Правотворчість як складова державного управління (2009)
Сибіга І. - Лобізм як механізм впливу неурядових організацій на державні структури України (2009)
Трощинський В. - Розробка моделі оцінювання державної соціальної політики на регіональному рівні, Петроє О. (2009)
Рингач Н. - Роль управління охороною громадського здоров'я в організації боротьби з чинниками ризику серцево-судинних захворювань (2009)
Шиян О. - Молодь як цільова група державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя (2009)
Горбатюк С. - Соціальна робота як засіб впливу на формування соціального самопочуття населення України (2009)
Савченко Н. - Роль соціального партнерства в державному регулюванні професійного навчання безробітних (2009)
Крушельницька Т. - Деякі аспекти моніторингу діяльності органів державної влади щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства в Україні, Ралдугін Є. (2009)
Драгомирецька Н. - Громадянська відповідальність як віддзеркалення розвитку громадянського суспільства, Матвєєнко І. (2009)
Кошевая Л. А. - Модификация решающих правил при принятии решений по результатам биологических испытаний (2012)
Кузовик В. Д. - Новітні технології ремонту медичного діагностичного обладнання за фактичним технічним станом, Кучеренко В. Л. (2012)
Павлов C. В. - Генератор на инфракрасных светодиодах для милли­метровой терапии, Перегудов С. Н., Яненко А. Ф. (2012)
Paata Gogishvili - Determination of the vehicle location in case of incomplete GPS data (2012)
Замятін Д. С. - Організація програмного забезпечення корпоративного документо-орієнтованого сховища даних освітньої установи, Кебкало О. С., Лукашевська Л. І., Михайлюк А. Ю., Михайлюк О. С., Петрашенко А. В., Тарасенко В. П. (2012)
Мокін В. Б. - Нові підходи до автоматизованого створення геоінформаційної бази екологічної інформації, Богомолов Ю. С. (2012)
Первунінський С. М. - Завадостійкість бінарного автокореляційного приймача шумового сигналу з n лініями затримки, Вовченко О. В., Журавель П. Д. (2012)
Азаров О. Д. - Метод підвищення навантажувальної здатності високолінійних двотактних буферних пристроїв напруги, Богомолов С. В., Теплицький М. Ю., Яцик В. Є. (2012)
Лужецький В. А. - Аналіз алгоритмів симетричного блокового шифрування, Остапенко А. В. (2012)
Мельник В. А. - Засоби автоматичного генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів у самоконфігуровній комп’ютерній системі (2012)
Володарський Є. Т. - Статистичне оцінювання професійної придатності операторів екстремальних видів діяльності, Булигіна О. В. (2012)
Дивак Т. М. - Параметрична ідентифікація інтервального різницевого оператора на прикладі макромоделі розподілу вологості у листі гіпсокартону в процесі його сушіння (2012)
Дмитриева О. А - Формирование условий порядка методов Рунге-Кутты с использованием метода помеченных деревьев, Куприй Я. А. (2012)
Лежнюк П. Д. - Вплив вибору балансуючого вузла на чутливість втрат потужності в ЕЕС, Лесько В. О., Видмиш В. А. (2012)
Міхненко А. - Владні інститути та громадянське суспільство: діалог чи маніпуляція суспільною свідомістю?, Месюк М. (2009)
Древаль Ю. - Поняття в науці державного управління (2009)
Кравчук І. - Порівняння понять:"контроль", "оцінювання", "моніторинг" та "адміністративний аудит" (2009)
Радченко О. - Ціннісні витоки та передумови інститування влади й держави (2009)
Буханевич А. - Особливості реалізації публічного контролю в системі органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах розвитку громадянського суспільства (2009)
Плющ В. - Державна послуга як різновид функцій органів виконавчої влади (2009)
Сурмін Ю. - Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби в Україні: організаційний аспект, Пригородова С., Крушельницька Т., Гогіна Л., Науменко Р., Ралдугін Є. (2009)
Балдич Н. - Державне регулювання рейтингових агентств в умовах кризи фінансових ринків (2009)
Дмитренко Г. - Основні напрями бюджетної політики: трансформація ролі в бюджетному процесі (2009)
Кравченко С. - Моделювання механізму здійснення державно-управлінських реформ (2009)
Олійник Н. - Досвід прибалтійських країн у проведенні модернізації житлового фонду (2009)
Приходченко Л. - Структура механізму державного управління: взаємозв'язок компонентів та фактори впливу на ефективність (2009)
Кризська Р. - Використання податкових інструментів регулювання інвестиційно-інноваційних процесів у системі антикризових заходів України (2009)
Репетько О. - Пріоритетні напрями розвитку державного фінансового аудиту в сучасних умовах України (2009)
Слюсар А. - Пріоритетні завдання вдосконалення спеціальних податкових режимів в Україні (2009)
Бойко-Бойчук О. - Загальносистемні принципи управління розвитком міста (2009)
Драган І. - Закономірності державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні (2009)
Малиновський В. - Логіка і методологія дослідження трансформації територіальної організації влади (2009)
Кучабський О. - Проблеми та перспективи реорганізації адміністративно-територіального устрою України на обласному рівні (2009)
Базів Д. - Шляхи оптимізації системи виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Севастополь (2009)
Гарькавий І. - Методологічні підходи до вдосконалення управління соціальною і виробничою інфраструктурою в місті (2009)
Яловий В. - Принципи державного управління та місцевого самоврядування в умовах столичної агломерації (2009)
Голубь В. - Політико-адміністративне управління посттоталітарного суспільства: ревізія традиційних функцій держави (2009)
Грицяк І. - Основні концепції диференційованої європейської інтеграції, Хоменко О. (2009)
Чекаленко Л. - Нові виклики європейської та євроатлантичної інтеграції як застереження для України (2009)
Бабінова О. - Проблеми реалізації політичної реформи в Україні та її наслідки: регіональний аспект (2009)
Пухкал О. - Методологічні основи дослідження структурної та функціональної адекватності політичної системи України (2009)
Гнатенко Н. - Депутатська фракція у Верховній Раді України: елемент політичної структуризації парламенту чи інструмент лобізму? (2009)
Яценко О. - Законодавчі умови перебування іноземних військових формувань в Україні (2009)
Мороз В. - Динаміка зміни індексу освіченості населення в Україні як якісна характеристика системи трудового потенціалу країни (2009)
Петроє О. - Інституційна структура і функції тристороннього соціального діалогу в системі європейського врядування (2009)
Суший О. - Ціннісно-нормативні основи соціокультурної взаємодії індивідів і соціальних спільнот за умов глобалізації (2009)
Фойгот Н. - Здоров'я населення як сучасний науково-управлінський підхід: історичний контекст (2009)
Шапран О. - Соціально-історичні витоки освітньої політики держав з питань здорового способу життя (2009)
Шапран О. - Соціальне самопочуття населення як критерій результативності надання соціальних послуг державними службовцями (2009)
Худоба Н. - Духовно-релігійна складова державотворення України (2009)
Жовнірчик Я. - Управлінські рішення щодо забезпечення динамічного відтворювального процесу в регіоні (2009)
Єжеєв М. - Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України, Ніколаєнко С., Устименко О. (2009)
Шестопалов П. - Зарубіжний досвід державної політики у сфері іпотечного кредитування молодіжного житлового будівництва (2009)
Дрешпак В. - Семіотична підсистема державного управління: склад та підходи до класифікації елементів (2009)
Рачинський А. - Стратегічне управління в контексті сучасних західноєвропейських підходів (2009)
Самара С. - Теоретична модель взаємодії уряду України з місцевими державними адміністраціями в науці державного управління (2009)
Сурмін Ю. - Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект, Пригородова С., Крушельницька Т., Гогіна Л., Науменко Р., Ралдугін Є. (2009)
Сіцинська М. - Сутнісні характеристики та соціальний характер державної служби (2009)
Грай М. - Статус суб'єктів державно-службових відносин в Україні (2009)
Балдич Н. - Державне регулювання інформаційної асиметрії фінансових ринків: симптоми проблеми (2009)
Борисенко О. - Митна вартість як об'єкт і інструмент державного регулювання та контролю (2009)
Дмитренко Г. - Роль фіскальної політики в антициклічному регулюванні економіки (2009)
Долгий А. - Визначення мотиваційних спрямувань персоналу у процесі управління реформуванням залізничної галузі (2009)
Мірошниченко О. - Перспективи оптимізації системи спрощеного оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в контексті економічної безпеки України (2009)
Олійник Н. - Державні житлові програми: стан реалізації і шляхи вдосконалення системи будівництва та придбання житла для громадян (2009)
Сафронова О. - Принципи і механізми державного сприяння розвитку корпоративних інтегрованих структур у суднобудуванні, Марецький Р. (2009)
Головатенко О. - Перспективи державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві України в умовах фінансової кризи (2009)
Косинський Р. - Місце державного фінансового контролю в системі державного управління (2009)
Чуприна А. - Функціонування податкової служби Нідерландів: уроки для України (2009)
Бабінова О. - Регіональна політика як предмет науково-теоретичного аналізу (2009)
Малиновський В. - Місто-регіон: аргументи за і проти (2009)
Бабич А. - Особливості регіонального управління в Україні в контексті сучасної кризи (2009)
Дяченко С. - Структура ринку місцевих запозичень в Україні (2009)
Заяць Д. - Проблеми розробки модельного статуту територіальної громади в Україні (2009)
Грицяк І. - Створення, розширення та діяльність Північноатлантичного Альянсу (НАТО), Камінська Т. (2009)
Гонюкова Л. - Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави: європейський досвід (2009)
Максимець Б. - Історія становлення інституту парламентаризму в Україні (2009)
Полтораков О. - Стратегічне співтовариство в політичній структурі систем національної та міжнародної безпеки (2009)
Гнатенко Н. - Особливості сучасного етапу законодавчого пошуку засад боротьби з корупцією та регулювання лобістської діяльності (2009)
Савчук М. - Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ (2009)
Петроє О. - Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади (2009)
Толуб'як В. - Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України (2009)
Фойгт Н. - Парадигма постмодернізму в управлінні здоров'ям населення: спроба усвідомлення (2009)
Шевченко С. - Моніторинг у державно-громадському управлінні якістю вищої освіти: сутність, специфіка, особливості (2009)
Плоский К. - Основні проблеми та напрями залучення молоді до державної служби (2009)
Усенко О. - Інноваційні моделі державного управління освітою на шляху до створення громадянського суспільства в Україні (2009)
Філіпчук П. - Поняття та правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення (2009)
Сурмін Ю. - Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми, Шпильовий І. (2009)
Романова З. - Адаптація зарубіжного досвіду у сфері розвитку інституту праці в державному управлінні України (2009)
Кошева Л. О. - Забезпечення оптимальних показників штучної вентиляції легенів, Федоренко І. В. (2013)
Pavlov S. V. - Fuzzy expert opto-electronic system for the analysis of biomedical images (for example diagnosing glaucoma), Azarov O. D., Saldan I. R., Rozman A. O., Babyuk N. P. (2013)
Дружиніна О. О. - Підвищення ефективності функціонування веб-серверів з використанням технології прогнозування часових рядів на основі нейромереж, Квєтний Р. Н. (2013)
Дудатьєв А. В. - Аксіоматика теорії комплексної безпеки соціотехнічних систем (2013)
Кулик А. Я. - Порівняльний аналіз складності реалізації методів декодування турбо-кодів, Кривогубченко С. Г., Іванов Ю. Ю. (2013)
Потапова Е. В. - Инструментальная система для создания многоязычной онтологии предметной области (2013)
Шушура А. Н. - Способ задания многомерных функций принадлежности термов лингвистических переменных, Тарасова И. А. (2013)
Азаров О. Д. - Спеціалізовані відбивачі струму з парафазними входами для двотактних підсилювальних схем, Теплицький М. Ю., Яцик В. Є. (2013)
Базіло К. В. - Дослідження впливу додаткових елементів на амплітудно-частотні характеристики п’єзоелектричних перетворювачів, Сотула Ж. В., Ткаченко О. С. (2013)
Анопрієнко O. Я - Принцип роботи, структура і моделювання блоку перетворювача форматів у складі постбінарного співпроцесора, Іваниця С. В., Кулібаба С. В. (2013)
Обідник М. Д. - Прискорена нормалізація векторів для формування зображень високополігональних сцен, Романюк О. Н. (2013)
Кацив С. Ш. - Штучна нейроподібна мережа для діагностування дефектів гідроагрегату (2013)
Кардаш А. І. - Задача розпізнавання людських облич методами штучного інтелекту, Левицька С. М., Дудикевич А. Т. (2013)
Шевчук Б. М. - Системний підхід до вирішення проблем оптимізації обчислень засобами об'єктних систем сенсорних мереж (2013)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний перетворювач магнітного поля з частотним виходом з магніточутливим елементом холла, Осадчук О. В., Мартинюк В. В., Білилівська О. П. (2013)
Півторак Г. П. - Проблеми етно- і глотогенезу кривичів та новгородських словенів у контексті ранньої історії слов’янських племен (2013)
Лукінова Т. Б. - Українська лексика: семантичні зміни в запозичених словах (2013)
Лучик В. В. - "Етимологічний словник суфіксів української мови" — новий етап у слов’янській компаративістиці (2013)
Черниш Т. О. - Дослідження праслов’янської синонімії в контексті гніздового підходу (2013)
Тараненко О. О. - Мова української західної діаспори і сучасна мовна ситуація в Україні (2013)
Єрмоленко С. Я. - Мовотворчість Тараса Шевченка в слов’янській рецепції ХІХ–ХХІ ст, Мойсієнко А. К., Гнатюк Л. П. (2013)
Прискока О. В. - Київська спадщина у писемності Великого князівства Литовського, Франчук В. Ю. (2013)
Бріцин В. М. - Когнітивні аспекти теорії модальності, Мозгунов В. В. (2013)
Радзієвська Т. В. - Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних мовних процесів у слов’янському світі (2013)
Ажнюк Б. М. - Сучасні тенденції в розвитку слов’янської соціолінгвістичної термінології (статус мов) (2013)
Даниленко Л. І. - Чеський паремійний фонд: культурно-історичні джерела формування і тенденції розвитку (2013)
Шевченко Л. Л. - Концептологія Нового Заповіту (2013)
Любченко Т. П. - Граматичні лексикографічні системи з флективним і аглютинативним компонентом словозміни, Шевченко І. В., Широков К. В. (2013)
Шишкін В. І. - Мова як складник державотворення (2013)
Кравчук І. - Удосконалення стратегічного планування європейської інтеграції України (2009)
Оржель О. - Принципи європейського врядування (2009)
Солоненко І. - Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні (2009)
Пархоменко-Куцевіл О. - Реформування системи оцінювання державних службовців у контексті євроінтеграції України (2009)
Рачинський А. - Стратегічна культура управлінської діяльності керівника органу державної влади (2009)
Піддубчак О. - Розвиток корпоративної культури молодих політико-управлінських кадрів (2009)
Яценко С. - Теоретико-методологічні підстави дослідження ділової комунікації державних службовців (2009)
Балдич Н. - Державне гарантування вкладів та проблеми асиметричності інформації в банківському секторі (2009)
Дніпренко Н. - Запровадження комунікативної політики - об'єктивний виклик часу (2009)
Олійник Н. - Концептуальні підходи до формування стратегії реновації житлового фонду (2009)
Рябцев Г. - Причини й наслідки кризи на світовому ринку нафти та їх значення для України (2009)
Сапронов О. - Основні напрями забезпечення транспортної безпеки України (2009)
Сафронова О. - Механізми державного сприяння розвитку інтегрованих корпоративних структур у промисловості України (2009)
Приймак Ю. - Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні (2009)
Бабінова О. - Агентства регіонального розвитку: європейський досвід (2009)
Валентюк І. - Інституційне забезпечення розвитку територій України, Сухенко В., Сич Н. (2009)
Дегтярьова І. - Методологічні основи формування механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону в сучасній Україні (2009)
Королюк Ю. - Інтелектуальний аналіз управлінського впливу місцевої влади на соціально-економічний стан регіону (на прикладі Чернівецької області) (2009)
Малиновський В. - Регіональний рівень України: підходи до реформування (2009)
Шарий В. - Місцеве самоврядування в Україні як механізм реалізації делегованих повноважень (2009)
Корчміт О. - Pestle-аналіз мілітаризованого регіону на передконверсійному етапі (2009)
Гонюкова Л. - Багатопартійність по-українськи (2009)
Логунова М. - Морально-психологічна складова соціальної взаємодії в контексті політики й державного управління, Пшеничнюк О. (2009)
Пухкал О. - Політична еліта і громадянське суспільство в Україні: становлення і взаємодія (2009)
Федоренко В. - Інститут прокуратури у механізмі Української держави: сучасний стан і перспективи реформування (2009)
Батушан В. - Політичне лідерство в контексті державного управління: історичний досвід (2009)
Ринковий Т. - Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення (2009)
Баєва О. - Формування державних освітньо-кваліфікаційних вимог до підготовки фахівців з менеджменту підприємств і організацій у сфері охорони здоров'я, Солоненко І. (2009)
Крентовська О. - Проблеми збереження і розвитку людського потенціалу в умовах старіння населення України (2009)
Науменко Р. - Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації системи освіти в Україні (2009)
Паращенко Л. - Державне регулювання запровадження автономії загальноосвітніх навчальних закладів (2009)
Толуб'як В. - Демографічні процеси та їх вплив на систему пенсійного забезпечення населення в Україні (2009)
Шиян О. - Поняттєво-категоріальний апарат дослідження державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді (2009)
Юрчук Л. - Тенденції децентралізації управління освітою в Україні (2009)
Красняков Є. - Державна політика в галузі освіти та її фінансове забезпечення (2009)
Линдюк О. - Сутність пенсійної системи та її місце в забезпеченні соціальної безпеки суспільства (2009)
Сурмін Ю. - Імідж Національної академії державного управління при Президентові України в професійному середовищі: експертні оцінки, Крушельницька Т. (2009)
Тітул (2012)
Копчак В. М. - Возможности изучения до операции сосудистой анатомии в хирургии опухолей периампулярной зоны, Копчак К. В., Симонов О. М., Зелинский А. И., Сухачев С. В., Егорова О. М. (2012)
Огородник П. В. - Ендоскопічні транспапілярні методи лікування холедохолітіазу, спричиненого множинними конкрементами, Дейниченко А. Г., Христюк Д. І., Бойко О. Г. (2012)
Клименко А. В. - Клинико-морфологические обоснования паренхимосохраняющих операций в хирургии хронического панкреатита, Клименко В. Н., Стешенко А. А., Туманский В. А., Коваленко И. С. (2012)
Дронов О. І. - Спосіб обчислення максимально допустимої маси шкірно-жирового клаптя, що видаляють під час абдомінопластики, Ковальська І. О., Рощина Л. О., Федорук В. І., Буров Є. Ю., Федорук П. В. (2012)
Четверіков С. Г. - Корекція дисплазії сполучної тканини при лікуванні післяопераційних гриж черевної стінки, Вододюк В. Ю., Єрьомін Ю. В., Осадчий Д. М. (2012)
Иоффе А. Ю. - Лапароскопическая интраабдоминальная герниопластика как операция выбора при лечении паховой грыжи, Васильев А. В. (2012)
Бойко В. В. - Сравнительная оценка эффективности применения препаратов цефтриаксон и Гепацеф комби в лечении абдоминальной инфекции, Иванова Ю. В. (2012)
Косульников С. О. - Симптомы и хирургическая тактика при осложненных формах туберкулеза брюшной полости, Кравченко К. В., Тарнопольский С. А., Беседин А. М. (2012)
Омаров Т. И. - Роль D-димера и фибринопептида А в диагностике нарушений системы гемостаза, Султанов Г. А., Рагимов В. С. (2012)
Джафаров Ч. М. - Диагностика и лечение постинтубационного стеноза трахеи, Исрафилова С. Б., Рустамзаде У. Ч. (2012)
Пономаренко О. В. - Хірургічне лікування ранових дефектів тулуба та кінцівок, Перцов В. І., Григор'єва М. Ю. (2012)
Шамаєв М. І. - Анатомо-топографічні особливості суб- та супратенторіальних петроклівальних менінгіом, Трош Р. М. , Цюрупа Д. М., Онищенко П. М., Гудков В. В., Лисяний О. М., Федірко В. О. (2012)
Козинець Г. П. - Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у потерпілих з холодовою травмою, Хитрий Г. П., Калашников В. В., Соболь В. П. (2012)
Коваленко О. М. - Цитокіни як біомаркери тяжкості стану хворих і прогнозування при опіках: нові терапевтичні можливості та переосмислення існуючих лікувальних підходів. Частина 2, Мальцев Д. В., Казмірчук В. Є., Козинець Г. П. (2012)
Шор Н. А. - Киста Бейкера: патогенез, диагностика, лечение, Андреева И. В. (2012)
Фищенко Я. В. - Комплексное консервативное лечение идиопатического сколиоза, Рой И. В. (2012)
Іоффе О. Ю. - Перший досвід виконання лапароскопічної резекції сигмоподібної ободової кишки з використанням єдиного трансумбілікального доступу, Стеценко О. П., Тихонов О. А., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Мельник Р. О., Кобзар А. Я. (2012)
Нагайчук В. І. - Відновлення шкіри з використанням мікроаутодермотрансплантатів у потерпілих з поширеними дермальними глибокими опіками, Зеленько В. О., Поворозник А. М., Присяжнюк М. Б., Нагайчук В. В., Бевз С. М., Гірник І. С. (2012)
Анатолій Васильович Макаров до 75-річчя від дня народження (2012)
Сеньків Ю. - Механізми посилення антинеопластичної активності рутеній-вмісного препарату шляхом іммобілізації на полімерному носії, Рябцева А., Бойко Н., Мітіна Н., Заіченко О., Стойка Р. (2013)
Заболотна В. - Ефективність інокуляції сої культурної (Glycine max) мутантами Bradyrhizobium japonicum (2013)
Мартинов С. - Використання діагностичних методів для виявлення ступеня ураження сортів персика вірусом шарки сливи (Plum pox potyvirus), Митрофанова О., Митрофанова І. (2013)
Головчак Н. - Вільнорадикальні процеси в серцевому м’язі птиці за дії гіпохлориту натрію (2013)
Гопаненко О. - Жирнокислотний склад плазми крові та печінки кролів за гострого аргінінового панкреатиту і його корекції (2013)
Люта М. - Кисеньтранспортна функція гемоглобіну при введенні агматину за експериментального цукрового діабету, Ференц І., Бурда В., Федорович А., Дудок К., Сибірна Н. (2013)
Хохла М. - Дослідження компонентного складу екстракту козлятника лікарського, Клевета Г., Лупак М., Канюка О., Чайка Я., Скибіцька М., Сибірна Н. (2013)
Салига Н. - Вплив L-глутамінової кислоти на активність ензимів метаболізму глутатіону та інтенсивність пероксидних процесів у щурів, Салига Ю. (2013)
Біленко О. - Дослідження системи глутатіону за умов гальмування пухлинного росту, Руденко М., Леус І., Бабій С., Скорік О., Штеменко Н. (2013)
Челебієва Е. - Місце в системі Chlorophyta одноклітинної автоспороутворюючої водорості Pseudospongiococcum protococcoides, Скребовська С. (2013)
Гапон С. - Антропогенна трансформація бріофлори та мохового покриву Лісостепу України (2013)
Грицина М. - Структура та генезис парціальних суцвіть видів підсекції Isandra Franch. ex Murb. секції Fasciculata Murb. роду Verbascum L. (2013)
Фіщук О. - Морфологія та васкулярна анатомія квітки Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce (Asparagaceae Juss.), Одінцова А. (2013)
Вітушинська М. - Чутливість до умов оксидативного стресу, тривалість життя та нейродегенеративні зміни в структурі мозку у мутантів Drosophila melanogaster за генами супероксиддисмутази, Матійців Н., Черник Я. (2013)
Могиляк І. - Вплив тканинно-специфічного функціонального інгібування гена SWS на формування структури складного ока Drosophila melanogaster, Матійців Н., Черник Я. (2013)
Штапенко О. - Вплив гіпертермії на експресію генів у тканинах мишей (2013)
Гірна А. - Фауна павуків (Aranei) лісових екосистем Верхньодністровських Бескидів (Українські Карпати) (2013)
Дідур О. - Середовищеперетворювальний вплив екскреторної діяльності дощових черв’яків (Lumbricidae) на Pн-буферні властивості відновлених ґрунтів, Лоза І., Кульбачко Ю., Пахомов О., Крючкова А. (2013)
Глібовицька Н. - Вплив урбанізованого середовища на інтенсивність плодоношення та масу вегетативних і генеративних органів липи серцелистої (Tilia cordata L.) (2013)
Решетило О. - Механізми самовідновлення популяцій земноводних у високогір’ї Українських Карпат (2013)
Рожак В. - Запаси й елементний склад опаду та підстилки в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати), Козловський В. (2013)
Кияк Н. - Фотосинтетична активність мохів на девастованих територіях видобутку сірки (2013)
Соханьчак Р. - Сезонні зміни у пігментному комплексі моху Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. на вершині відвалу шахти "Надія”, Лобачевська О., Бешлей С. (2013)
Дядькова К. - Біогеохімія Cu, Zn, Cd, Mn, Fe, Co в зелених зонах міста Мелітополь (Запорізька область, Україна), Романюк Н., Козловський В. (2013)
Задира С. - Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші, Лукашов Д. (2013)
Лисенко Г. - Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка оселищ ксеротермної рослинності Подільської височини та Закарпатської низовини, Данилик І. (2013)
Усенко О. - Терпенові сполуки вищих водяних рослин і їх вплив на функціональну активність гідробіонтів, Баланда О. (2013)
Чернишова Т. - Мінливість видів роду Limax (Linnaeus, 1758) (Pulmonata, Limacidae) фауни України (2013)
Франчук М. - До гніздової біології співочого дрозда (Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831) на природоохоронних територіях Західного Українського Полісся (2013)
Брезвин О. - Контроль мікотоксинів у кормах і їх знешкодження, Отчич В., Коцюмбас І. (2013)
Охрей А. - Когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів при моно- та бінауральному подаванні тонового сигналу, Куценко Т., Макарчук М. (2013)
Сирватка В. - Функціональна активність сперміїв кролів за дії наночастинок срібла при короткочасному зберіганні in vitro, Сливчук Ю., Розгоні І., Гевкан І. (2013)
Длябога Ю. - Трансформація холестеролу в органах щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та її корекції (2013)
Бичкова С. - Особливості функціонування ріанодинчутливого Са2+-депо гепатоцитів щурів (2013)
Омельковець Я. - Особливості макроморфології мозочка птахів різних екологічних груп, Березюк М. (2013)
Бондаренко О. - Вплив N-стеароїлетаноламіну та хронічної алкоголізації на поведінку щурів у тесті відкрите поле , Гула Н., Макарчук М., Горідько Т., Бабан В., Коваленко О. (2013)
Султанова І. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дівчат підліткового віку різних соматотипів Прикарпатcького регіону, Іванишин І., Лісовський Б., Арламовський Р. (2013)
Котюк Л. - Біохімічний склад інтродуцента Hyssopus officinalis L. залежно від сортових особливостей (2013)
Ващук С. - Вплив нових регуляторів росту на вміст пігментів фотосинтезу та розчинних вуглеводів у рослин Polygonum cuspidatum Sieb. et Zuc. за умов росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт, Рахметов Д., Романчук О., Баранов В. (2013)
Россихіна-Галича Г. - Компоненти прооксидантно-антиоксидантної системи вегетативних органів рослин кукурудзи як показники їх реакції на дію гербіцидів (2013)
Хромих Н. - Координована реакція глутатіон-залежної системи насіння дерев роду Acer на хронічний вплив полютантів (2013)
Бойко І. - Спектральний аналіз фотосинтетичних пігментів рослин за дії іонів кадмію та саліцилової кислоти, Кобилецька М., Лобачевська О., Соханьчак Р., Терек О. (2013)
Арапетьян Е. - Кріозбереження насіння спорадично поширених трав’яних рослин флори України, Усатенко Ю. (2013)
Barylyak L. G. - Comparative estimation of informativeness of leucocytary index of adaptation by Garkavi and by Popovych, Malyuchkova R. V., Tolstanov О. K., Tymochko О. B., Hryvnak R. F., Uhryn М. R. (2013)
Babelyuk V. Ye. - The parameters of gaz disharge visualization (kirlianogram) appropriately associated with some psychophysiological and endocrine parameters of healthy men (2013)
Babelyuk V. Ye. - The modulation by phytoadaptogen "Balm Truskavets” neuro-endocrine, immune and biophysic effects of stress in healthy men, Kundych O. O., Dubkova G. I., Starodub A. G. (2013)
Подольський О. В. - Особливості нейро-ендокринної регуляції та ліпідного обміну жінок з кардіологічним анамнезом в періоді перименопаузи та шляхи профілактики кардіоваскулярних катастроф. частина ІІ: застосування фізичних лікувальних чинників в лікуванні артеріальної гіпертензії на фоні естрогенного дефіциту (2013)
Дівоча В. П. - Протеїназно-інгібіторна теорія патогенезу грипу: практичне значення та наукові перспективи, Кобрин Т. М., Михальчук В. М., Гоженко А. І. (2013)
Шафран Л. М. - Комплексний підхід до медико-психологічної реабілітації пожежних-рятувальників, Чумаєва Ю. В., Нехорошкова Ю. В., Грізанова А. О. (2013)
Покровський М. М. - Вплив магнітного поля на стан піднебінного шва у процесі розширення верхнього зубного ряду в щурів, Горицький В. М. (2013)
Левченко В. А. - Функціональний стан серцево-судинної системи в умовах стрес-тесту в дівчат із гіпотензивним типом нейроциркуляторної дистонії, Карабанович П. П. (2013)
Іжицька Н. В. - Ентеральна оксигено-терапія в комплексному лікуванні хворих на вірусну пневмонію, Бичков М. А. (2013)
Хуторянский В. А. - Экстакционно-хроматографиеское концентрирование и определение органических компонентов минеральной воды "Мунок”, Смирнов А. И., Матвеев Д. А., Огаркова Л. А., Гамбужапова Л. Б. (2013)
Бабов К. Д. - Фізична працездатність хворих ішемічною хворобою серця з артеріальною гіпер-тензією на санаторно-курортному етапі лікування, Усенко О. А., Гоженко О. А., Полторацький Г. Б. (2013)
Кундич О. О. - Аналіз взаємозв’язків між деякими психофізіологічними, гемодинамічними і метаболічними показниками пацієнтів курорту Трускавець, Попель С. Л., Романський І. Ю., Малючкова Р. В., Величко Л. М. (2013)
Попель С. Л. - Анксіолітичні ефекти бальнеотерапії на курорті Трускавець та супутні зміни деяких показників метаболізму і гемодинаміки, Романський Р. Ю., Кіндракевич Г. В., Лідська А. М., Шацька О. М. (2013)
Березовський В. Я. - Роль ендогенного сірководню в регуляції фізіологічних функцій організму, Плотнікова Л. М. (2013)
Гоженку Анатолію Івановичу 65 років (2013)
Гоженко А. И. - Aктовая речь на торжественном заседании Ученого совета НИИ медицины транспорта Украины 16 февраля 2013 года, г. Одесса (2013)
Авторам про журнал (2013)
Nebojša Nikolić - Should we change a strategy of aids prevention for seafarers? (2013)
Хом’яков В. М. - Особливості інвалідності дорослого населення внаслідок травм верхніх кінцівок в Україні (2013)
Яковенко Л. Н. - Сравнительная характеристика церебральной дигитальной ангиографии и компьютерной томографии в диагностике артерио-венозныx мальформаций полушарий большого мозга с ядром малого и среднего размеров, Полковников А. Ю., Яроцкий Ю. Р. (2013)
Штанько В. А. - Логические подходы к конструированию клинического диагноза смешанного системного заболевания соединительной ткани, определению взаимоотношения его с сопутствующей патологией и выбору эффективной фармакотерапии, Тихонова С. А., Нефидова Е. А., Хурцидзе Е. Т., Коврига З. П., Хижняк Е. В. (2013)
Левицкий А. П. - Влияние антибиотика линкомицина на протеолиз в десне крыс, Томилина Т. В., Ступак Е. П., Шнайдер С. А., Аншукова О. И. (2013)
Левицкий А. П. - Сравнительное действие кверцетина, инулина и квертулина на состояние печени крыс после оральной аппликации липополисахарида, Левченко Е. М., Макаренко О. А. (2013)
Волянская А. Г. - Влияние аргинина на процесс формирования посттравматических спаек брюшной полости у самок крыс (2013)
Игнатьев А. М. - Ведущие синдромы внутренней патологии в практике морской медицины. Часть 2 – Коматозное состояние, Мацегора Н. А., Ярмула К. А. , Панюта А. И., Чернецкая А. В. , Митасова Н. Ю., Андреев В. П. (2013)
Дмитрієнко В. В. - Удосконалення реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень пилової етіології, Туйнова С. В., Бондаренко Г. О. , Петренко О. А. (2013)
Логоша A. І. - Стимуляція репаративного остеогенезу в умовах дегідратаційних порушень водно-сольового обміну (2013)
Лузин В. И. - Гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща большеберцовых костей половозрелых крыс после воздействия различных режимов хронической гипертермии, Лукьянцева Г. В., Смоленчук С. М. (2013)
Ніколенко О. Ю. - Порушення клітинного імунітету у щурів з моделлю синдрому Коліне-Каплана (2013)
Ніколенко А. В. - Клініко-неврологічні прояви гострих отруєнь метаном у гірників вугільних шахт, Могилевська Х. Е., Ніколенко В. Ю. , Ладарія О. Г., Тищенко Г. В. (2013)
Сатаева Т. П. - Биохимические аспекты компенсаторных процессов при нефрэктомии в условиях моделирования хронической алкогольной нефропатии (2013)
Слісаренко O. B. - Корекція морфологічних змін регенерату великогомілкових кісток за умов важкого ступеня клітинної дегідратації організму (2013)
Тюренков А. А. - Динамика изменений основных антропометрических параметров девушек донбасского региона за истекшее десятилетие, Стклянина Л. В., Лузин В. И. , Чистолинова Л. И., Нужная Е. К. (2013)
Алиева А. А. - Особенности реагирования надпочечных желез в нагревающем микроклимате при коррекции инозином, Мищенко Н. П., Кожемяка И. Я., Нужная Е. К. (2013)
Величко В. И. - Неалкогольная жировая болезнь печени – дополнительный фактор кардиоваскулярного риска, Колотвина Л. И., Саид Е. В., Гурьев А. М. (2013)
Волошина Е. Б. - Комплексная восстановительная терапия больных гипертонической болезнью в сочетании с ишемической болезнью нижних конечностей, Павлега А. Е., Дукова О. Р. , Лысый И. С., Радченко-Субич В. В., Бугерук В. В., Дычко Т. А. (2013)
Гоженко А. І. - Вегетативна реакція на водне навантаження у пацієнтів з хол та супутніми захворюваннями шлунково-кишкового тракту, Ковалевська Л. А., Кучер О. В. (2013)
Горбенко Т. М. - Рівень альдостерону та передсердного натрійуретичного пептиду у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень (2013)
Куница В. Н. - Морфологическое обоснование развития остеопороза после резекции желудка, Воюцкий В. П., Девятова Н. В., Куница В. В. (2013)
Navneet Kaur - General characteristics of the macrophages, Naqsha Aminath, Morozova E. N., Petizina O.N., Morozov V. N. (2013)
Ковешников В. Г. - Показатели морфометрии органов костной, иммунной и репродуктивной систем после ингаляционного воздействия толуола, Лузин В. И., Волошин В. Н., Волошина И. С., Скоробогатов А. Н., Шутов Е. Ю., Луговсков А. Д. (2013)
Ковешников В. Г. - Динамика изменений ширины пучковой зоны коркового вещества надпочечных желез после хронического воздействия на организм толуола и фармокоррекции тиотриазолином, Белик И. А., Шутов Е. Ю., Грищук М. Г., Баюра Н. И. (2013)
Лузин В. И. - Обзор расчетных методов калькуляции процента жира в организме у девушек донбасского региона, Тюренков А. А., Стклянина Л. В. , Прочан В. Н. (2013)
Лях Ю. М. - Макрофаг как автономная клетка или как часть организма, Гужва Е. А., Морозова Е. Н., Морозов В. Н., Петизина О. Н. (2013)
Скрябіна О. М. - Особливості формування кісток скелету щурів під впливом гормонів підшлункової залози (2013)
Пастухова В. А. - Особливості ультраструктури скелетних м’язів при фізичному навантаженні на фоні введення янтарної кислоти, Лук'янцева Г. В. (2013)
Рыкова Ю. А. - Особенности ультраструктурных показателей щитовидной железы половозрелых крыс при воздействия на их организм хронической гипертермии средней степени в сочетании с физической нагрузкой, Чистолинова Л .И., Скрябина Е. Н., Бережной Е. П. (2013)
Скорочнений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Панчук Р. Р. - Синергічна антинеопластична дія комплексів доксорубіцину і фулерену С60 як засобу його доставки до злоякісних клітин людини у дослідах in vitro: клітинні та молекулярні механізми, Чумак В. В., Скорохід Н. Р., Легка Л. В., Прилуцька С. В., Хеффетер П., Бергер В., Стойка Р. С., Прилуцький Ю. І. (2013)
Цимбалюк О. В. - Термомеханокінетика високоеластичої деформації гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту щура. ІІІ. Робота високоеластичного розтягування гладеньких м’язів антрального відділу шлунка, Костерін С. О. (2013)
Кузнєцова Г. М. - Протипухлинна активність похідного дигідропіролу на моделі раку товстої кишки щурів, індукованого диметилгідразином (2013)
Линчак О. В. - Морфологічні зміни у печінці щурів під впливом похідного малеіміду на фоні хемоіндукованого раку товстої кишки (2013)
Березюк М. І. - Деякі аспекти дослідження структури м'язової тканини in vitro методом просторово-часової кореляції спеклів, Максименко О. П., Ткаченко В. І., Санагурський Д. І. (2013)
Конопельнюк В. В. - Ключові показники шляху біосинтезу серотоніну в мозку щурів за умов хронічної дії алкоголю, Войтенко В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Іскра Р. Я. - Особливості функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту і ліпідного обміну у вагітних самок щурів за дії хром цитрату (2013)
Гопаненко О. О. - 25-OH-вітамін D3-синтезувальна здатність і склад жирних кислот естерифікованого холестеролу печінки кроликів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції лляною олією, Рівіс Й. Ф. (2013)
Масловська О. Д. - Показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas аcetoxidans за впливу ферум (ІІІ) цитрату й арґентум нітрату, Гнатуш С. О., Білий О. І., Цап О. Р., Новіцька К. Б. (2013)
Ващук С. П. - Вплив гібереліну на проростання насіння І накопичення важких металів у проростках гірчиці білої та щавнату за росту на витяжках субстратів породного відвалу, Баранов В. І., Рахметов Д. Б. (2013)
Кузярін О. Т. - Бріофлора вугільних відвалів Львівсько-волинського гірничопромислового регіону (2013)
Баня А. Р. - Вплив біогенних поверхнево-активних речовин і мікробного препарату на морфометричні показники проростків Raphanus sativus L. і Pisum arvense L., Баранов В. І., Карпенко І. В., Корецька Н. І., Вільданова Р. І., Карпенко О. В. (2013)
Дика О. О. - Морфологія та васкулярна анатомія квітки Scilla bifolia L. (Hyacinthaceae) (2013)
Прилуцький О. В. - Субстратні вподобання плевротоїдних грибів Харківського Лісостепу (2013)
Фіщук О. С. - Морфологія та васкулярна анатомія квітки Sansevieria suffruticosa N. E. Br. (Asparagaceae Juss.), Одінцова А. В. (2013)
Шевчук І. О. - Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку, Борсукевич Л. М., Хамар І. С. (2013)
Мінченко Д. О. - Молекулярні механізми регуляції експресії генів за гіпоксії, Губеня О. В., Кубайчук К. І., Бакалець Т. В., Гармаш Я. А., Кривдюк І. В., Марунич Р. Ю., Терлецький Б. М., Сулік Р. В., Мурашко Н. К. (2013)
Кушкевич М. В. - Фізіологічна роль пріонів у регуляції транспорту Ca2+ і нейродегенеративні захворювання, Влізло В. В. (2013)
Довгалюк А. - Забруднення довкілля токсичними металами та його індикація за допомогою рослинних тестових систем (2013)
Фесенко Г. В. - Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 2. Палеогейська і Арктогейська суші, Шидловський І. В. (2013)
Царик Й. В. - Деякі міркування щодо сучасних підходів до вивчення та збереження біотичного різноманіття (2013)
Титул, зміст (2013)
Бабський А. М. - Вклад перфузійних процесів у дифузійно-градієнтних 1Н-зображеннях магнітно-резонансної томографії ортотопної та підшкірної гепатоклітинної карциноми у щурів, Джордж Б., Гренюх В. П., Банзал Н. (2013)
Фінюк Н. C. - Оцінка цитотоксичної та мутагенної дії нових поверхнево-активних гребенеподібних поліамфолітів, що використовуються для доставки нуклеїнових кислот у клітини-мішені, Філяк Є. З., Бойко Н. М., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2013)
Компанець І. В. - Вплив мультипробіотика "Апібакт®" на продукцію інтерферону й активність 2',5'-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах тимусу щурів за умов гіпоацидності, викликаної омепразолом, Пилипенко С. В., Короткий О. Г., Карповець Т. П., Нікольська В. В., Остапченко Л. І., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2013)
Маслак Г. С. - Ступінь сіальованості й галактозильованості глікопротеїнів плазми крові за умов алкілуючої поліхіміотерапії хворих на хронічний лімфолейкоз, Костюк О. В., Кулініч А. О., Машейко І. В. (2013)
Мороз О. М. - Вплив солей металів на відновлення нітратів сульфатвідновлювальними бактеріями (2013)
Шоляк К. В. - Акцептори електронів для сульфатвідновлювальних бактерій Desulfomicrobium sp. у процесі окиснення органічних сполук, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2013)
Отчич О. О. - Мембранозалежні процеси в еритроцитах крові хворих на туберкульоз легень за впливу гелій-неонового лазерного випромінювання, Мажак К. Д., Іванов Г. А., Дика М. В., Санагурський Д. І. (2013)
Кобилецька М. - Фенольні сполуки як компоненти саліцилат-індукованої адаптивної відповіді рослин пшениці на токсичну дію кадмій хлориду, Бойко І., Кавулич Я., Терек О. (2013)
Котюк Л. А. - Вміст аскорбінової кислоти і каротину у сировині пряно-ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl. (2013)
Родінкова В. - Закономірності пилкування видів роду Betula у містах лісостепової та степової зон України (2013)
Сичук А. М. - Запрограмована загибель клітин у патогенезі, індукованому гербіцидами – інгібіторами ацетил-коА-карбоксилази, Радченко М. П., Мордерер Є. Ю. (2013)
Дудка І. О. - Міксоміцети букових пралісів і старовікових ялинових лісів Національного природного парку "Зачарований край” (Українські Карпати), Кривомаз Т. І. (2013)
Вихор Б. І. - Клен ясенелистий (Acer negundo L.) на Закарпатті: екологія, поширення та вплив на довкілля, Проць Б. Г. (2013)
Мінарченко В. М. - Хоролого-ресурсна оцінка Rubus idaeus L. (Rosaceae) в Українських Карпатах, Гончаренко В. І. (2013)
Струс Ю. М. - Міграція набережника Actitis hypoleucos L. (Aves: Charadriiformes) в орнітологічному заказнику "Чолгинський”, Шидловський І. В. (2013)
Зимароєва А. А. - Аналіз антропотолерантності воронових (Corvidae) в урбоценозах міста Житомира, Мацюра О. В., Жданова Д. В. (2013)
Ковальчук О. М. - Фауна костистих риб пізнього меотису Північно-Західного Причорномор’я (2013)
Пєсков В. М. - Визначення біологічного віку сірих нориць за допомогою багатовимірного фенотипування (на прикладі Microtus arvalis Pallas, 1779 і M. socialis Pallas, 1773), Синявська І. О. (2013)
Єфіменко О. Ю. - Вікові зміни моторики травного тракту, Савченко Ю. О., Берегова Т. В. (2013)
Бичкова С. - Процес вивільнення Ca2+ і нікотинацидаденіндинуклеотид фосфат (2013)
Дзеверін І. І. - Генетичні основи появи нових структур в еволюції хребетних (2013)
Одінцова А. В. - Особливості репродуктивних процесів у голонасінних. Розвиток гаметофітів, запилення та запліднення, Ругузова Г. І. (2013)
Дзюбенко Н. В. - В. Ю. Чаговець – перший мембранолог України: життєвий I творчий шлях, Опанасенко С. М., Рибальченко Т. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Цимбалюк О. В. - Вплив каліксарену C-90 на скоротливу активність гладеньких м’язів міометрія щурів, Костерін С. О. (2013)
Рясний В. М. - Вплив вітаміну D3 та метиленбісфосфонату на імунну систему щурів за дисфункціонального остеопорозу, Апуховська Л. І., Великий М. М., Шиманський І. О., Лабудзинський Д. О., Комісаренко С. В. (2013)
Панчук Р. Р. - Селеновмісні сполуки і D-пантетин модулюють дію доксорубіцину та цисплатину на злоякісні клітини із резистентністю до цих препаратів, Скорохід Н. Р., Чумак В. В., Легка Л. В., Мойсєєнок А. Г., Бергер В., Стойка Р. С. (2013)
Клименко К. І. - Застосування Ліпофлавону® для фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункції у щурів за умов цукрового діабету, Паршиков О. В., Соловйов А. І. (2013)
Федякова О. І. - Вплив Т-2 токсину на активність ферментів антиоксидантної системи та процеси пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах щурів, Коцюмбас І. Я. (2013)
Долайчук О. - Структура тканин внутрішніх органів щурів першого покоління за згодовування сої натурального i трансгенного сортів, Федорук Р. (2013)
Корчинська С. Ю. - Вплив канабіноїдних рецепторів GPR55 на слиновиділення підщелепної слинної залози щура, Макаровська Р. Є., Федірко Н. В. (2013)
Салига Ю. Т. - Показники антиоксидантної системи у головному мозку щурів, інтоксикованих хлорпірифосом (2013)
Бішко О. І. - Вплив гістаміну та гіпохлориту натрію на вільнорадикальні процеси у легеневій тканині щура, Головчак Н. П., Санагурський Д. І. (2013)
Бено Ю. Й. - Дослідження впливу постійного магнітного поля на проростання насіння Physostegia virginiana alba (L.) Benth., Дика М. В., Скварко К. О. (2013)
Кушкевич І. В. - Ідентифікація штамів сульфатвідновлювальних бактерій товстого кишечника людини (2013)
Притула І. Р. - Застосування редокс-індикаторів для вимірювання окисно-відновного потенціалу під час росту культур мікроорганізмів, Таширев О. Б. (2013)
Яворська Г. - Ефективність використання бактеріологічного та імунохроматографічного методів виявлення бактерій Helіcobacter pylori серед дітей шкільного віку, Хім’як Л., Кушарська О. (2013)
Шоляк К. В. - Використання сульфату і нітрату сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 за наявності біхромату в середовищі, Перетятко Т. Б., Верхоляк Н. С., Гудзь С. П. (2013)
Скочиляс Н. Б. - Вплив ніпазолу на склад порожнинної мікрофлори товстої кишки щурів, Колісник Я. І. (2013)
Пацула О. І. - Протекторна роль іонів феруму в рослин Brassica juncea L. за дії плюмбум ацетату, Гаранджа О. Р., Філяк О. С., Микієвич І. М. (2013)
Надрага М. Д. - Особливості онтоморфогенезу Rumex scutatus L. У природних популяціях, Прокопів А. І. (2013)
Пікулик Л. - Мохоподібні (Bryobionta) скельних виходів урочища Бубнище (Сколівські Бескиди), Рагуліна М. (2013)
Дмитрах Р. - Внутрішньопопуляційна організація та перспективи збереження популяцій різностатевих видів рослин в Українських Карпатах (2013)
Рукавець Є. В. - Таксономічна і синекологічна характеристика асамблей ногохвісток болотних біотопів Волинського Полісся (2013)
Ковальчук О. М. - Нові рештки плітки Rutilus sp. (Cyprinidae: Leuciscinae) із відкладів пізнього міоцену півдня України (2013)
Мінарченко В. М. - Розробка методів експрес-обліку ресурсів Hypericum perforatum L. (2013)
Кияк В. Г. - Репродуктивна ніша популяції (2013)
Мекіч М. З. - Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту, Джура Н. М., Терек О. І. (2013)
Куцоконь Ю. - Поширення ротаня-головешки (Perccottus glenii Dybowski 1877) на Житомирщині, Пухтаєвич П., Коломицев Г. (2013)
Ничитайло М. Ю. - Алгоритм диференційної і топічної діагностики обтураційної жовтяниці та мініінвазивної корекції прохідності магістральних жовчовивідних шляхів, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г., Христюк Д. І., Шалковська Г. І., Кича Г. М. (2012)
Ярошенко К. О. - Застосування антигелікобактерної терапії у пацієнтів при виразках пілородуоденальної зони, ускладнених гострою кровотечею (2012)
Трофимов Н. В. - Динамика основных иммунологических показателей у больных при гастродуоденальных язвах, осложненных кровотечением, Крышень В. П. (2012)
Иоффе И. В. - Коррекция нарушений иммунитета у больных при хирургическом лечении сочетанных гастродуоденальных язв, Фролов В. М. (2012)
Котенко О. Г. - Функциональное состояние печени у больных при хроническом абсцессе после резекции органа, Гусев А. В., Коршак А. А., Попов А. О., Гриненко А. В., Минич А. А., Кича Г. Н. (2012)
Сипливый В. А. - Биофункциональная симметрия индивидуальных значений клинико–лабораторных показателей у больных с тяжелыми формами острого панкреатита, Конь К. В., Робак В. И., Евтушенко А. В. (2012)
Ищенко Р. В. - Анатомические варианты печеночной артерии при метастатическом поражении печени, Сидюк А. В., Ласачко П. С. (2012)
Иоффе И. В. - Применение плазмафереза в послеоперационном периоде у больных при обтурационной желтухе, Потеряхин В. П. (2012)
Гончар М. Г. - Інтраопераційні ускладнення під час виконання лапароскопічної холецистектомії, Глущук О. М. (2012)
Полухов Р. Ш. - Изменения илеоцекального клапана при хроническом запоре у детей (2012)
Шор Н. А. - Ятрогенное повреждение магистральных сосудов, Бурилов М. В. (2012)
Ляховський В. І. - Особливості діагностики та лікування варикотромбофлебіту нижніх кінцівок, Дем’янюк Д. Г., Дудченко М. О., Безкоровайний О. М., Ляховська А. В., Кравців М. І. (2012)
Коваленко О. М. - Тактика лікування поширених опіків за різної глибини ураження (2012)
Дєєва Ю. В. - Стан внутрішнього вуха у хворих на цукровий діабет та особливості лікування вестибулярної дисфункції (2012)
Безруков О. П. - Захворювання, що симулюють утворення вузлового зобу, Філоненко Т. Г., Клішевіч І. Б., Влахова І. О. (2012)
Радзиховский Анатолий Павлович к 70–летию со дня рождения (2012)
Ничитайло M. Ю. - Симультанні лапароскопічні оперативні втручання з приводу жовчнокам'яної хвороби, Булик І. І., Загрійчук М. С., Демченко О. Р. (2012)
Сипливый В. А. - Портальная гемодинамика и морфологические изменения печени у больных циррозом, Петюнин А. Г., Марковский В. Д., Евтушенко Д. В., Мороз Е. Л. (2012)
Олексенко В. В. - Гастрэктомия с формированием кишечного резервуара как способ профилактики основных постгастрэктомических осложнений (2012)
Иоффе И. В. - Выбор оптимального оперативного пособия у больных при острой опухолевой непроходимости толстого кишечника, Алексеев А. В., Пепенин А. В., Жаданов В. И., Лисовой Р. В. (2012)
Четверіков С. Г. - Вплив дисплазії сполучної тканини на якість життя хворих з післяопераційною грижею черевної стінки, Єрьомін Ю. В., Осадчий Д. М., Вододюк В. Ю. (2012)
Суходоля А. І. - Пошкодження дванадцятипалої кишки: діагностика, хірургічна тактика лікування, Чубар І. В. (2012)
Видмане-Озола И. - Опыт применения лапароскопии в лечении пациентов с гематологическими заболеваниями в Латвии, Бока В., Цунскис Э., Лейниеце С., Pивкина A., Калниньш И. (2012)
Салахов З. А. - Спорные вопросы огнестрельного торакоабдоминального повреждения при тангенциальном ранении, Гасанов М. И., Исмаилова Д. А. (2012)
Шипулин П. П. - Лечение посттравматического свернувшегося гемоторакса. Видеоторакоскопия или открытая операция, Байдан В. И., Байдан В. В., Козяр О. Н., Мартынюк В. А., Севергин В. Е., Кирилюк А. А., Поляк С. Д., Агеев С. В., Амит Аграхари (2012)
Ничитайло М. Е. - Эволюция хирургической тактики лечения больных по поводу панкреонекроза, Аблаев Э. Э. (2012)
Жернов А. А. - Лечение послеожоговой деформации и контрактуры шеи с использованием растянутых лоскутов с осевым типом кровоснабжения, Жернов Ан. А. (2012)
Біляєва О. О. - Залежність частоти рецидиву врослого нігтя від вибору методу оперативного втручання та передопераційної підготовки, Коржик Н. П., Миронов О. М. (2012)
Сухін І. А. - Експериментальне дослідження коагуляційних можливостей некогерентних оптико-електронних систем при операціях на паренхіматозних органах, Фурманов Ю. О., Кожухар О. Т., Савицька І. М., Качан С. Г., Білиловець О. М., Савицький О. В. (2012)
Скумс А. В. - Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы, Шкарбан В. П., Литвин А. И., Скумс А. А. (2012)
Ерко И. П. - Толсто-толстокишечная инвагинация, обусловленная гастроинтестинальной стромальной опухолью поперечной ободочной кишки, у больной с гипофизарным нанизмом, Василинчук В. В., Молошок А. А., Саргош И. Д. (2012)
Актуальні проблеми клінічної хірургії. Щорічна науково—практична конференція з міжнародною участю. Матеріали конференції (2012)
Волков Д. Е. - Опыт хирургического лечения брадиаритмий и сердечной недостаточности методом электрокардиостимуляции: оперативные доступы, имплантируемые устройства, осложнения, особенности техники имплантации (2012)
Ничитайло М. Е. - Применение орнигила в периоперационной профилактике и терапии инфекционных осложнений после абдоминальных операций, Булик Л. М. (2012)
Скомаровський О. А. - Діагностика та корекція порушень жовчовідтоку у хворих на хронічний панкреатит, Швець Ю. П., Уваров В. Ю., Федорук В. І., Любенко Д. Л. (2012)
Поляченко Ю. В. - Історичні аспекти та досягнення трансплантації в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, Котенко О. Г., Костенко А. А. (2012)
Яшков Ю. И. - Отдаленные результаты операции билиопанкреатического шунтирования в модификации Hess - Marceau: рецидив или стабилизация, Никольский А. В. (2012)
Меліссас Дж. - Лапароскопічна рукавна резекція шлунка: досвід баріатричного відділення Університету Криту, Греція, Даскалакіс М., Аскоксилакіс І. (2012)
Четверіков С. Г. - Морфологічна діагностика дисплазії сполучної тканини у хворих при післяопераційній грижі черевної стінки, Ященко А. М., Єрьомін Ю. В., Вододюк В. Ю. (2012)
Чубар І. В. - Спосіб хірургічного лікування травматичного пошкодження дванадцятипалої кишки (2012)
Хомяк І. В. - Ультраструктурні особливості мононуклеарних макрофагів демаркаційної зони при гострому некротичному панкреатиті та розробка способів прогнозування перебігу захворювання і його лікування (2012)
Ляховський В. І. - Досвід діагностики та лікування флегмони при синдромі діабетичної стопи, Дем'янюк Д. Г., Безкоровайний О. М., Боркунов А. Л., Люлька О. М., Ляховська А. В. (2012)
Дроняк М. М. - Особливості лікування хворих з приводу післяопераційного перитоніту, ускладненого абдомінальним сепсисом (2012)
Грубник В. В. - Метод формирования сосудистого анастомоза, Смирнов А. Б., Воротынцева К. О. (2012)
Опанасенко Н. С. - Использование наропина (ропивакаина) для интра- и послеоперационного обезболивания у пaциентов фтизиохирургического профиля, Обремская О. К., Клименко В. И., Калениченко М. И., Терешкович А. В., Бычковский В. Б., Коник Б. Н., Демус Р. С., Кононенко В. А., Леванда Л. И. (2012)
Смирнова Л. М. - Рациональное использование кислорода в анестезиологии, Шкрупская В. Ф., Полевик Н. Ф., Ларченко Т. Ф. (2012)
Байрамов Р. Б. - Роль компьютерной и магниторезонансной томографии в диагностике воспалительных заболеваний крестцово-подвздошного сочленения (2012)
Терехов Г. В. - Создание моделей неполного наружного губовидного толстокишечного свища в эксперименте, Фурманов Ю. А., Сухин И. А., Савицкая И. М., Гейленко О. А., Шалковская А. И. (2012)
Полінкевич Б. С. - Роль гастрину у патологічних процесах травного каналу, Пікас П. Б. (2012)
Иоффе И. В. - Гигантский трихобезоар желудка, осложненный множественными хроническими язвами желудка, Ковешников А. В., Алексеев А. В., Пицул С. Д., Карлов Д. И. (2012)
Гончар М. Г. - Субтотальний некроз дванадцятипалої кишки нез'ясованої етіології, Пиптюк О. В., Багрій М. М., Ризюк М. Д. (2012)
Лаврик А. С. - Баріатрична хірургія: історія до сьогодення (2012)
Фобі М. - Операція шунтування шлунка у лікуваннi морбідного ожиріння, Станчик М. (2012)
Скопінаро Н. - Біліопанкреатичне шунтування (2012)
Седлецкий Ю. И. - Сравнительные результаты различных методов хирургического лечения тяжелых форм метаболического синдрома, Мирчук К. К., Неймарк А. Е., Седлецкая Э. Ю., Анисимова К. А. (2012)
Ничитайло М. Ю. - Особливості мікроциркуляторного кровообігу передньої черевної стінки у хворих з надмірною масою тіла, Малик С. В., Осіпов О. С., Кравченко С. П. (2012)
Грубник В. В. - Возможности совершенствования видеоторакоскопических операций по поводу спонтанного пневмоторакса, Шипулин П. П., Мартынюк В. А., Байдан В. В., Кирилюк А. А. (2012)
Кисельов В. О. - Використання лапароскопічної спленектомії в лікуванні хірургічних захворювань селезінки, Гурь'єв А. М., Береговий О. В., Грепачевський В. Є., Бонь Д. О., Шолох В. М. (2012)
Березовчук Л. В. - Коэффициент активации подкорковых структур мозга при коматозном состоянии (2012)
Тандилава Р. З. - Оптимизация хирургической коррекции варикоцеле у детей, Тандилава З. Р. (2012)
Заболотний Д. І. - Інтраопераційна пластика складних кісткових та м'якотканинних дефектів краніофаціальної ділянки, Паламар О. І., Гук А. П., Поліщук М. Є., Галич С. П., Оконський Д. І., Симулик Є. В., Дабіжа О. Ю. (2012)
Смирнова Л. М. - Изменения энергетического баланса у пациентов во время анестезии, Полевик Н. Ф., Ларченко Т. Ф. (2012)
Сухін І. А. - Експериментальне дослідження можливостей ультразвукового та рідинно-струминного дисектора при операціях на паренхіматозних органах (2012)
Барамия Н. Н. - Опыт работы отделения политравмы (2012)
Нугзар Миколайович Барамія до 70-річчя з дня народження (2012)
Памяти профессора Валентина Ивановича Бондарева (2012)
Олтаржевський Д. О. - Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях (2012)
Чекалюк В. В. - Конкуренція в сучасних медіа як стимул розвитку журналістів і фахівців PR в Україні (2012)
Хавкіна Л. М. - Реклама в дискурсі повсякдення (2012)
Грицюта Н. М. - Рекламна комунікація Японії як об'єкт інформаційних правовідносин: етичний контекст (2012)
Щегельська Ю. П. - Законодавче регулювання промоційної діяльності України на міжнародній арені (1991-2011) (2012)
Товстенко В. Д. - Антисемітський міф як брудна PR-технологія кон'юнктурі сучасної української журналістики (2012)
Дідиченко А. Л. - Рекламні кампанії проти СНІДу як впровадження викривленої стереотипізації (2012)
Іванов В. Ф. - Медіаосвіта та медіаграмотність: визначення термінів, Шкоба О. Я. (2012)
Паримський І. С. - Розвиток традиційних комунікаційних центрів у інформаційному суспільстві (2012)
Городенко Л. М. - Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій комунікації (2012)
Плещенко К. В. - Ієрархічний розвиток блогосфери. Медіафілософський погляд (2012)
Повний текст випуску (2012)
Ларін О. С. - Ефективність хірургічного лікування медулярного раку щитоподібної залози у хворих з місцевими та віддаленими метастазами, Черенько С. М., Нечай О. П., Черенько М. С. (2012)
Нечай О. П. - "Випадкове" виявлення раку щитоподібної залози у пацієнтів при хірургічному втручанні з приводу непухлинних захворювань органа, Ларін О. С., Черенько С. М., Шептуха С. А., Смоляр В. А., Золотарьов П. О. (2012)
Шідловський О. В. - Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози, Карел О. І. (2012)
Черенько С. М. - Мініінвазивні та ендоскопічні методи хірургічного лікування пацієнтів з приводу первинного гіперпаратиреозу: переваги та обмеження, Товкай О. А., Шептуха С. А. (2012)
Бойко Н. І. - Застосування відеоасистованої паратиреоїдектомії у лікуванні хворих з приводу первинного гіперпаратиреозу, Хом'як В. В., Лерчук О. М., Павловський М. П. (2012)
Бойко Н. І. - Карциноїдні пухлини підшлункової залози та травного каналу: клініка, діагностика, лікування, Кемінь Р. В., Павловський М. П. (2012)
Кваченюк А. Н. - Применение высокочастотной электросварки в хирургии надпочечников. Современное состояние и перспективы, Супрун И. С., Негриенко К. В., Баренфельд А. И., Датта М. Р., Датта Л. Р., Нелеп А. Д. (2012)
Павловський М. П. - Пухлини надниркових залоз: діагностика та сучасні хірургічні, зокрема, мініінвазивні методи лікування хворих, Бойко Н. І., Гавриш Я. І. (2012)
Гаджиев Н. Дж. - Влияние озонотерапии на некоторые параметры иммунитета у больных при распространенном перитоните, Сушков С. В., Климова Е. М., Лавинская Е. В. (2012)
Иванов С. В. - Динамика профиля цитокинов у больных с послеоперационными грыжами брюшной стенки при протезировании с использованием политетрафторэтилена и поливинилиденфторида, Иванов И. С., Мамедов Р. A., Катунина Т. П., Цуканов А. В. (2012)
Ничитайло М. Е. - Применение эcсенциальных фосфолипидов в лечении и профилактике постхолецистэктомического синдрома, Булик Л. М. (2012)
Береговий О. В. - Сучасний мініінвазивний комбінований хірургічний підхід до лікування пацієнтів з приводу варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, Гур'єв А. М., Кисельов В. О., Грепачевський В. Є., Шолох В. М., Бонь Д. О. (2012)
Шевчук І. М. - Торакоскопічна фенестрація перикарда під час лікування хворих з приводу ексудативного перикардиту, Сніжко С. С., Гладун Б. В. (2012)
Ничитайло М. Е. - Ингибирование активированных звездчатых клеток лизиноприлом для предупреждения фиброза поджелудочной железы в модели хронического алкогольного панкреатита, Кравченко Д. А., Медвецкий Е. Б., Шпонька И. С., Савицкая И. М. (2012)
Сухін І. А. - Використання високотемпературних методів здійснення гемостазу під час операцій на паренхіматозних органах (2012)
Габрієлян А. В. - Симультанне оперативне втручання з приводу ішемічної хвороби серця і пухлини прямої кишки, Тодуров І. М., Мазур А. П., Белейович В. В., Кучерук В. В., Сморжевський В. Й., Перехрестенко О. В. (2012)
Суходоля А. І. - Хвороба Кастлемана: проблеми діагностики та лікування, Чубар І. В., Суходоля С. А., Грищук О. В. (2012)
5-та Українська конференція "Хірургічне лікування ожиріння і супутніх метаболічних розладів" (2012)
Сухін І. А. - Мобілізація шлунка та товстої кишки з використанням апарата високочастотного електричного зварювання тканин, Остапенко О. М., Качан С. Г., Білиловець О. М., Гончар І. В. (2012)
Брицкая Н. Н. - Хирургическое лечение больных по поводу некротического панкреатита в фазе гнойных осложнений (2012)
Косован В. М. - Досвід застосування Y-подібного анастомозу в хірургічному лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки пухлинного генезу (2012)
Хом'як В. В. - Синдром множинної ендокринної неоплазії 2 типу, Павловський М. П., Бойко Н. І., Довгань Ю. П., Гавриш Я. І., Кемінь Р. В. (2012)
Данилов М. В. - Кисты и кистозные опухоли поджелудочной железы / М. Е. Ничитайло, Ю. В. Снопок, И. И. Булик. - К.: ЧАО Полиграфкнига, 2012. - 544 с., ил. (2012)
ANSELL: оптимальная защита рук хирурга (2012)
Тодуров І. М. - Біліопанкреатичне шунтування з вимкненням дванадцятипалої кишки у хворих на морбідне ожиріння: перший клінічний досвід, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Кучерук В. В., Калашніков О. О. (2012)
Косован В. Н. - Оценка качества жизни больных, у которых сформирована толстокишечная стома (2012)
Даниленко І. А. - Оптимізація лікувального процесу у пацієнтів за гострого порушення мезентеріального кровообігу, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Кащенко Л. Г. (2012)
Скорый Д. И. - Функциональное состояние печени до и после ее резекции с применением различных методов диссекции (2012)
Ничитайло М. Е. - Методы профилактики острого послеоперационного панкреатита в абдоминальной хирургии, Булик Л. М., Булик И. И. (2012)
Мошківський Г. Ю. - Методологічні та тактико-технічні основи виконання черезшкірних ехоконтрольованих втручань (2012)
Грубник В. В. - Современные методы лечения грыжи Морганьи – Ларрея, Бойчук А. А., Воротынцева К. О. (2012)
Нікульніков П. І. - Оцінка стану системи зсідання крові після операції з приводу аневризми черевної частини аорти, Ліксунов О. В., Ратушнюк А. В., Луговськой Е. В., Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Чернишенко Т. М., Горницька О. В., Платонова Т. М. (2012)
Дрюк Н. Ф. - Альтернативный метод хирургического лечения аортоартериита при нереконструктабельных формах поражения сосудов, Барна И. Е., Киримов В. И. (2012)
Буга Д. А. - Ортовольтная рентгенотерапия в лечении лимфореи после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей, Ермолаев Е. В., Мягков А. П., Титаренко С. Г., Капустин И. П., Даниленко А. И. (2012)
Опанасенко М. С. - Двобічний плевральний випіт, Демус Р. С., Обремська О. К., Клименко В. І., Конік Б. М., Терешкович О. В., Бичковський В. Б., Калениченко М. І., Леванда Л. І., Кононенко В. А. (2012)
Сухін І. А. - Модель інфільтрату кишечнику в умовах хронічного експерименту (2012)
Мельниченко М. Г. - Патогенетичні механізми апендикулярного перитоніту у дітей (2012)
Костырной А. В. - Комплексное лечение синдрома функциональной недостаточности кишечника в послеоперационном периоде, Шестопалов Д. В., Трофимов П. С. (2012)
Демидов С. М. - Наблюдение гангренозно-измененного червеобразного отростка гигантских размеров, Кадышев Ю. Г., Копылович А. В., Осадчий А. В. (2012)
Лупальцов В. И. - Миниинвазивные методы лечения гнойно-воспалительных послеоперационных осложнений у больных при разлитом перитоните, Ягнюк А. И., Ворощук Р. С., Дехтярук И. А. (2012)
Русин В. І. - Дренувальні оперативні втручання з приводу невідмежованого інфікованого ретроперитонеонекрозу, Філіп С. С. (2012)
Кондратенко П. Г. - Антибактериальная терапия при остром небилиарном инфицированном некротическом панкреатите, Ширшов И. В. (2012)
Ганжий В. В. - Диагностика некротической формы острого панкреатита в первые 3 суток после госпитализации пациентов, Колесник И. П., Матюшкина И. С. (2012)
Тамм Т. И. - Влияние тяжести осложнений и степени зрелости ложных кист поджелудочной железы на объем оперативного вмешательства, Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Захарчук А. П., Крамаренко К. А. (2012)
Костирной О. В. - Зміни лікувальної програми гострого панкреатиту (2012)
Безручко М. В. - Можливості застосування пункційного дренування під контролем ультразвукового дослідження в хірургічному лікуванні псевдокіст підшлункової залози, Малик С. В., Кравченко С. П., Осіпов О. С., Драбовський В. С. (2012)
Захараш М. П. - Пути улучшения результатов хирургического лечения больных язвенным колитом, Кучер Н. Д., Пойда А. И., Захараш Ю. М., Криворук М. И. (2012)
Грубник В. В. - Анализ отдаленных результатов лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы и фундопликации по Ниссену, Малиновский А. В. (2012)
Шапринський В. О. - Підходи до лікування стенозуючих захворювань стравоходу, Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В. (2012)
Білянський Л. С. - Нейропатія пахвинних нервів в структурі синдрому хронічного болю у пахвинній ділянці, Тодуров І. М., Мялковський Д. С., Крєстянов М. Ю. (2012)
Иващенко А. В. - Некоторые вопросы эпидемиологии желчнокаменной болезни у пациентов молодого возраста в свете 20-летнего опыта лапароскопической хирургии (2012)
Мамчич В. І. - Сучасні аспекти хірургічного лікування вузлових форм зоба, Погорєлов О. В., Воскобойнік О. Ю. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського