Сеньковська О. С. - Мотиваційні основи кредитної підтримки розвитку МСП (2013)
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. - LBO-фінансування угод злиття і поглинання: особливості та перспективи українського ринку (2013)
Амбарчян М. С. - Аналіз консолідованої фінансової звітності банків як елемент системи аналізу банківської діяльності (2013)
Бондар Ю. А. - Внутрішній аудит як самостійний вид контролю в органах Пенсійного фонду України (2013)
Левицька С. О. - Організація фінансової діяльності підприємства як об'єкта бухгалтерського обліку, Панчук І. П. (2013)
Осадча О. О. - Економічна вигода як критерій визнання доходу від підприємницької діяльності (2013)
Дронь В. С. - Моделювання причинності методом умовно-наслідкового розкладу соціально-економічних подій (2013)
Заблоцький Т. М. - Управління ризиком портфеля фінансових активів при залежних даних, Коркуна І. І. (2013)
Монастирська О. Ю. - Методика визначення інтегрального критерію оцінки економічної ефективності автотранспортної системи кар'єру (2013)
Савич В. О. - Автоматизована система розрахунку моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємств, Білан Б. С. (2013)
Тарасова К. І. - Методологічні засади кількісної оцінки ризиків (2013)
Хохлов В. Ю. - Динамічне хеджування за допомогою опціонів (2013)
Возьняк А. - Особливості формування та диференціації угруповань сегетальної рослинності у місцях букових лісів Західного Поділля, Сорока М. І. (2013)
Миклуш Ю. С. - Визначення ознак ландшафтно-таксаційної оцінки рекреаційно-оздоровчих лісів (2013)
Мажула О. С. - Вивчення мінливості морфологічних ознак шишок і насіння у природних і штучних популяціях сосни звичайної Волинського Полісся (2013)
Василенко І. Д. - Боротьба з омелою на деревах тополі у зеленій зоні Білої Церкви, Філіпова Л. М., Фучило Я. Д. (2013)
Дойко Н. М. - Трав'яна рослинність діброви дендрологічного парку "Олександрія" (2013)
Делеган І. І. - Лісівничо-екологічні особливості червонокнижних видів фанеро- і хамефітів у Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику, Астафєва В. Є., Сахно Т. М. (2013)
Гаврилюк В. М. - Особливості щеплення морфологічних форм модрини європейської, Гузь М. М., Лісовий М. М. (2013)
Пукман В. В. - Просторова структура та біорозмаїття явірників Українських Карпат, Гриник Г. Г. (2013)
Мандзюк Р. І. - Особливості відтворення декоративних форм ялиці іспанської (Abies pinsapo Boiss.) щепленням, Гузь М. М., Лісовий М. М. (2013)
Драган Н. В. - Підсумки дослідження вікової діброви дендрологічного парку "Олександрія" за 2008-2013 роки (2013)
Бойко Н. С. - Аналіз систематичної структури роду Taxus L. у зв'язку з інтродукцією у Лісостеп України (2013)
Яцик Р. М. - Характеристика плюсових дерев псевдотсуги тисолистної в культурбіоценозах Українських Карпат, Штогрин А. С., Феннич В. С. (2013)
Погрібний О. О. - Висотна диференціація лісостанів сосни звичайної в Українських Карпатах (2013)
Челядин Л. І. - Tехногенний вплив на довкілля та дослідження очищення хромовмісних стічних вод промислових об'єктів (2013)
Солодкий В. Д. - Збереження генофонду видів роду модрина (Larix MILL.) у Буковинських Карпатах і передкарпатті, Заячук В. Я. (2013)
Gibczyńska M. - Оцінка можливості використання золи з біомаси для удобрення та нейтралізації ґрунтів, Jurgiel-Małeckа G., Bashutskа U. (2013)
Дуда І. О. - Вплив атмосферних опадів на процеси самоочищення в повітрі Івано-Франківської області, Школьний А. К. (2013)
Зубик С. В. - Транспортний шум міста і шляхи його зниження (2013)
Кічура А. В. - Сучасний стан функціонування та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Закарпатської області (2013)
Мазурак О. Т. - Екологічні технології використання соломи в Україні, Мазурак А. В., Дацко Т. М., Качмар Н. В. (2013)
Павлишин М. Л. - Доцільність перероблення ягід шовковиці чорної (Morus nigra) в біологічно активні добавки, Захарчин Р. М., Бурак Є. І. (2013)
Тарасевич О. В. - Радіоактивне забруднення необроблених лісоматеріалів у Житомирській області за даними радіологічного контролю 2012 року (2013)
Ференц О. О. - Сутність еколого-економічної ефективності комплексного використання деревини в лісопилянні, Кіндрат Р. Я. (2013)
Хром'як У. В. - Проблеми і напрями утилізації твердих відходів пластмас (2013)
Білик Б. В. - Моделювання вертикальних коливань лісовозного автопотяга з урахуванням інерційних параметрів пакета напівстовбурів, Шевченко Н. В. (2013)
Гивлюд М. М. - Фазові та структурні зміни у процесі формування захисних покриттів при нагріванні, Демидчук Л. Б. (2013)
Зубков В. Є. - Моделювання процесу сепарації коренебульбоплодів у горизонтальному блокованому псевдозрідженому шарі (2013)
Капраль Ю. Р. - Вплив режимних факторів на потужність під час зміцнювання конструкційної сталі 45 (2013)
Кульман С. М. - Критерій життєвого циклу стружкових плит на основі деревини, Бойко Л. М. (2013)
Максимів В. М. - Аналіз теплотехнічних характеристик стін різних конструкцій у дерев'яному домобудуванні, Горбачова Л. Н., Хмарик Л. В. (2013)
Башнянин Г. І. - Ефективність лібералізації економічних систем кооперативного сектору економіки, Турянський Ю. І., Дунас О. І. (2013)
Штангрет А. М. - Теоретико-методичні засади побудови системи моніторингу економічної безпеки підприємств авіаційної галузі (2013)
Карпінський Б. А. - Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (Частина І) (2013)
Козик В. В. - Сутність, види та чинники формування економічної стійкості підприємства, Паньків В. Ю., Гришко В. А. (2013)
Бабич Р. Б. - Оцінка перспектив забезпечення лісосировинними ресурсами деревообробного виробництва України (2013)
Голинський Ю. О. - Міжнародна практика казначейського обслуговування бюджетів і можливості її використання в Україні (2013)
Дембицький М. І. - Надання послуг підприємствами сфери житлово-комунального господарства України (2013)
Деревацька М.-М. Р. - Іноземний капітал в банківській системі України: сучасна проблематика та механізми регулювання, Пайтра Н. Г. (2013)
Заблоцький М. Б. - Інфляційні імпульси на ринках україни і проблеми регулювання попиту на гроші (2013)
Колещук О. Я. - Рівень зношення основних засобів – індикатор економічної безпеки підприємства, Козик В. В., Удот А. М. (2013)
Кузик О. В. - Ефективність впливу маркетингових комунікацій на поведінку споживачів в Україні (2013)
Лесик Л. І. - Типологія видів і чинників формування економічного потенціалу підприємства (2013)
Максимук А. О. - Перспективи розвитку ринку картоплі у західній Україні (2013)
Мусійовська О. Б. - Сутність інноваційної сприйнятливості підприємства (2013)
Панасенко Г. О. - Синтезоване бачення поняття "ресурсний потенціал банку" в контексті розвитку економічної теорії (2013)
Наумік К. Г. - Підходи до дослідження та розвитку державного регулювання сфери комунікаційної діяльності: праксеологічний, адаптивний, етичний, компетентнісний (2013)
Сиротюк Х. О. - Потреба фінансової стратегії розвитку ринку кредитних ресурсів України (2013)
Соколов М. В. - Систематизація факторів, що впливають на вихід підприємств України на ринок Initial Public Offering (2013)
Сокровольська Н. Я. - Бюджетна політика як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (2013)
Сороківська М. В. - Кошти фінансових установ у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств реального сектору, Андрейків Т. Я. (2013)
Турянський Ю. І. - Теоретичні засади формування ефективної системи оподаткування (2013)
Іршак О. С. - Макроекономічне прогнозування розвитку банків з державним капіталом в Україні (2013)
Шапран О. С. - Тенденції розвитку світового ринку нафтопродуктів (2013)
Теслюк В. М. - Підсистема віддаленого керування інтелектуальним будинком, Береговський В. В., Нижник А. Р., Береговська Х. В. (2013)
Николишин М. М. - Розподіл залишкових напружень у пологій сферичній оболонці в околі ввареного кругового циліндра, Базилевич Л. В., Назар І. Б., Дзюбик А. Р. (2013)
Березький О. М. Перетворення цитологічних зображень із заданою похибкою - Cytological image transformation with a predefined error (2013)
Смотр О. О. - Стратегічна мета та тактичні завдання пожежно-рятувальних підрозділів при ліквідації лісової пожежі, Грицюк Ю. І., Коваль Н. Я. (2013)
Гембара Н. О. - Розподіл температури в корпусі автоклава із внутрішнім двошаровим захисним покриттям (2013)
Карашецький В. П. - Розрахунок тривимірних потенціальних магнітних полів методом кінцевих елементів (2013)
Біленька О. Б. - Соціально-педагогічні конфлікти у вищому навчальному закладі – причини виникнення та шляхи розв'язання, Чайківський Т. В. (2013)
Гинда О. М. - Рейтингове оцінювання рівня розвитку людського потенціалу у регіонах України (2013)
Демченко М. В. - Соціологічне дослідження ставлення споживачів до недержавного пенсійного страхування (2013)
Хоєцький П. Б. - Навчальна література з мисливствознавства у Галичині в період ХVII – першої половини ХХ ст. , Проців О. Р. (2013)
До відома авторів статей (2013)
Шкільняк О. С. - Побудова секвенційних числень мультимодальних композиційно-номінативних логік (2013)
Песчаненко В. С. - Часткові обчислення у системі інсерційного моделювання (2013)
Алексеєв В. А. - Рольова функціональність суб'єктів експертизи програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем, Терещенко В. С. (2013)
Глибовец А. Н. - Cемантическая паутина и Wiki-системы, Глибовец Н. Н., Покопцев Д. Е., Сидоренко М. О. (2013)
Ильина Е. П. - Интеллектуальная информационная технология экспертно-аналитической поддержки организационных решений, Синицын И. П., Слабоспицкая О. А., Яблокова Т. Л. (2013)
Провотар О. І. - Реалізація концепції адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту, Заміховський А. А., Галкін О. В., Верес М. М., Катеринич Л. О. (2013)
Колтик М. А. - Методы и способы реализации автоматизированной поддержки проведения испытаний компьютерной системы защиты информации (КСЗИ) (2013)
Григорян Р. Д. - Программный симулятор поджелудочной железы, Аксенова Т. В., Маркевич Р. А., Дериев И. И. (2013)
Оконський І. В. - Інструментальні засоби моделювання гетерогенних середовищ заснованих на відеографічних прискорювачах, Дорошенко А. Ю., Жереб К. А. (2013)
Панченко Б. Е. - Высокоточное параллельное решение задачи о дифракции волн сдвига на системе упругих включений в полупространстве с защемленной границей (2013)
Гончарук Т. В. - Виробництво біопалива як підсистема формування зеленої економіки (2013)
Горбач О. Д. - Собівартість хліба простої рецептури та особливості її планування в хлібопекарській промисловості (2013)
Матвійчук Л. Ю. - Економічна доцільність використання альтернативних джерел енергії, Герасимчук Б. П. (2013)
Транченко Л. В. - Рівень та економічна ефективність інвестування підприємств аграрної сфери (2013)
Boretskaja N. P. - The european labor market: the role of migration in the renewing of workforces (2013)
Войтко С. В. - Системний аналіз енергетичної безпеки країн: аспект використання відновлювальних джерел енергії (2013)
Ішков С. В. - Теоретичні основи формування та реалізації спільної енергетичної політики ЄС (2013)
Макух С. М. - Аналіз та оцінка сучасних тенденцій секторального розподілу світових потоків інвестиційних ресурсів (2013)
Вахович І. М. - До питання обґрунтування сутності регіональної конвергенції сталого розвитку, Ропотан І. В. (2013)
Гоблик В. В. - Формування транскордонних транспортно-логістичних кластерів як пріоритетний напрям розвитку прикордонних регіонівУкраїни, Папп В. В. (2013)
Ковальська Л. Л. - Роль та значення економічної безпеки в процесах забезпечення конкурентоспроможності регіону (2013)
Різник Н. С. - Ситуаційний підхід до оцінки рівня тіньової економіки регіонів держави (2013)
Ардашкіна Н. С. - Інформаційне забезпечення стратегічного управління конкурентним потенціалом підприємства (2013)
Балабан Н. М. - Дослідження особливостей залучення аутсорсингових компаній у процес формування кадрових ресурсів підприємства (2013)
Барський Ю. М. - Формування сучасної системи трудових показників, Саган М. В. (2013)
Гончарук І. В. - Підприємницька діяльність з виробництва біопалива як сфера розвитку зеленого бізнесу (2013)
Корж М. В. - Управління ціновою політикою у складі системи регулювання конкурентоспроможності товару і підприємства (2013)
Квачук Я. О. - Бюджетування як спосіб регулювання господарської діяльності ТНК (2013)
Лусте О. О. - Господарський менталітет як економічна категорія (2013)
Морохова В. О. - Аналітичний інструментарій стратегічного аналізу, Василик Н. М. (2013)
Олександренко І. В. - Методичні підходи до дігностики ефективності діяльності підприємства (2013)
Почтовюк А. Б. - Методика та порядок дослідження раціональності діяльності суб’єктів системи вищої освіти (2013)
Потриваєва Н. В. - Формування фінансових результатів підприємств, Похилюк М. В. (2013)
Чернушкіна О. О. - Продуктивність праці:тенденції та перспективи зростання (2013)
Ambarchyan V. S. - Improvement of financial report structure to disclose information relating investment activity results (2013)
Ведернікова С. В. - Економічна сутність та функції фінансово-кредитних взаємовідносин банків і підприємств (2013)
Дедух Т. М. - Концепция совершенствования государственных финансов Украины (2013)
Zabawa Justyna - Zastosowanie benchmarkingu do oceny jakości usług polskich banków spółdzielczych (2013)
Звєряков О. М. - Система кредитного ризик-менеджменту та її вплив на антикризову стійкість банківських установ (2013)
Коваленко В. В. - Методичні підходи до формування клієнтської бази банку в контексті фінансово-кредитних взаємовідносин (2013)
Лапіна Ю. Г. - Сучасні тенденції розвитку сфери інвестиційного банкінгу: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Миколишин М. М. - Ризикоорієнтована кваліфікація емісійної діяльності банків (2013)
Нечаюк І. Б. - Основні проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні (2013)
Ніколаєва А. М. - Розвиток фінансово-кредитного бізнесу в умовах фінансової глобалізації, Іщук Л. І. (2013)
Петрушевська В. В. - Фінансова безпеки держави: класифікація загроз та формування захисних механізмів (2013)
Потриваєва Н. В. - Теоретичні аспекти обліку кредиторської заборгованості в Україні, Сус О. Ю. (2013)
Сергєєва О. С. - Регулюваннягрошовихпотоків банківської установи інструментами ризик-менеджменту (2013)
Футерко О. І. - Боргова безпека України (2013)
Башкова Д. О. - Використання креативних методів обліку при складанні корпоративної звітності (2013)
Потриваєва Н. В. - Проблеми організації обліку сільськогосподарської продукції, Морозова Н. С. (2013)
Талах Т. А. - Використання методики управлінського аналізу при дослідження конкурентоспроможності продукції (2013)
Передмова (2013)
Атаманенко А. - Україна і закордонне українство (2013)
Коваль О. - Вплив взаємозв'язків українських і білоруських емігрантів на розвиток діаспор у міжвоєнний період (2013)
Бондаренко В. - Вільнокозацький рух у Північній і Південній Америці (1923-1939) (2013)
Кух О. - Українська діаспора у Фінляндії (1917-1920 рр.) (2013)
Логвин І. - Розвиток організаційних відносин в українській громаді Рочестеру як передумова до заснування Української федеральної кредитної спілки (2013)
Дутчак В. - Бандурне мистецтво у Великобританії другої половини ХХ- початку ХХІ ст.: персоналії і колективи (2013)
Лучук Т. - Непомічений перекладач Сапфо: Михайло Соневицький (2013)
Гуменюк О. - Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в Польщі в 1920 - 1939 рр. (2013)
Галета О. - Апологія стилю: "Розстріляне Відродження" Юрія Лавріненка (2013)
Саган Г. - Контакти у сфері культури українців Югославії з громадськістю інших країн упродовж 1980 - 1990-х років (2013)
Риверчук О. - Творчість Галини Журби: відродження прозової спадщини письменниці на батьківщині (2013)
Вешелені О. - Український емігрант "у пошуках щастя" крізь призму художньої прози Зосима Дончука (2013)
Брацюн В. - Значення культурницьких осередків української діаспори в Російській Федерації в житті українських трудових мігрантів після здобуття незалежності України (2013)
Хеленюк А. - Історія України в науковому доробку Любомира Винара (до 80-ліття вченого) (2013)
Пивовар С. - Науково-педагогічна діяльність О. Я. Шульгина у Празі (1923 - 1927 рр.), Купчик О. (2013)
Клинова-Дацюк Г. - Діяльність Олександра Домбровського в Науковому товаристві ім. Шевченка (2013)
Корнійчук Л. - Постаті церковних діячів у науковому доробку Аркадія Жуковського (2013)
Блашків О. - Листування Дмитра Чижевського з чеськими славістами (2013)
Лучук О. - Ігор Шевченко і Джордж Орвелл: історія одного перекладу (До 90-річчя від дня народження Ігоря Шевченка і 65-річчя публікації першого українського перекладу "Колгоспу тварин”) (2013)
Морозова О. - Дослідження історії України представниками української діаспори Республіки Польща (2013)
Місіюк В. - Просвіта на Поліссі (1932-1938 рр.) (2013)
Божук Л. - Перспективи співпраці між діаспорою і громадськими організаціями України (на прикладі діяльності товариства "Україна-світ") в освітній галузі (2013)
Антонюк Т. - Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи (2013)
Джус О. - Розвиток української педагогічної думки другої половини ХХ ст. в західній українській діаспорі (2013)
Нич О. - Проблеми національного виховання дітей у сім'ях українських емігрантів США (2013)
Мазепа О. - "Замітки до української геральдичної термінології" (2013)
Галішевський В. - Постать М. Брайчевського в українській зарубіжній історіографії (2013)
Винар Л. - Михайло Грушевський в історії України (2013)
Тельвак В. - Смерть Михайла Грушевського на сторінках української закордонної періодики, Яценюк Т. (2013)
Марченко Н. - Столітній ювілей Михайла Грушевського на сторінках діаспорної періодики (2013)
Рубан А. - М. С. Грушевський в роки української революції (1917-1918 рр.) (2013)
Піскун В. - Діяльність письменника Юрія Смолича в "Комітеті за повернення на батьківщину" (за матеріалами особистого фонду в ЦДАМЛМ України) (2013)
Мушинка М. - Волинський чех Володимир Лібовицький в (1906-1984): короткий життєпис (2013)
Мушинка М. - Театральна діяльність Володимира Лібовицького (2013)
Супронюк О. - Богдан Романенчук - редактор українських часописів у США (друга половина ХХ ст.) (2013)
Зубко О. - Іван Мірний на сторінках подільської преси (вересень 1919 р.) (2013)
Шкерін В. - Тарас Шевченко, декабристи і військові губернатори Оренбуржчини (2013)
Трегуб М. - Сторінки життя й діяльності Леоніда Бачинського (2013)
Толстеньова В. - Роль Петра Григоровича Григоренка у розвитку кримсько-татарського національного руху (1960-1970-рр.) (2013)
Тимочко М. - Степан Радіон - хранитель австралійської україніки (2013)
Тимочко М. - Юліан Мовчан - лікар і громадський діяч (до 100-річчя від дня народження) (2013)
Борисюк З. - Доля архіву Ілька Борщака (2013)
Баран М. - Зв'язки Романа Смаль-Стоцького з Мироном Кордубою (за матеріалами листів) (2013)
Вінтонів Х. - Канадський досвід архівного описування (на прикладі електронних колекцій архівної україніки в Канаді) (2013)
Сеник Я. - Архів проф. Олександра Вороняка у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (2013)
Скрипка Х. - Бібліотека й архів ім. Т. Шевченка у Лондоні: історія і напрями діяльності (2013)
Про авторів (2013)
Дорошенко А. Е. - Построение и преобразование операций и некоторых алгоритмических конструкций алгебры алгоритмов с данными, Акуловский В. Г. (2011)
Летичевський О. А. - Програмування в обмеженнях у системі інсерційного моделювання, Летичевський О. О., Песчаненко В. С., Блинов І. О., Кльонов Д. М. (2011)
Львов М. С. - Об одном подходе к верификации алгебраических вычислений (2011)
Шкільняк С. С. - Спеціальні відношення логічного наслідку в логіках квазіарних предикатів (2011)
Глибовец Н. Н. - Создание развитых интернет-программ на примере построения виджет-программ, Коваль И. В., Корень А. Н. (2011)
Дорошенко А. Ю. - Про уніфікацію способів обробки структурованої інформації, Молотієвський Л. Г. (2011)
Колесник А. Л. - Підхід до конфігурування компонентів повторного використання (2011)
Шаховська Н. Б. - Методи опрацювання консолідованих даних за допомогою просторів даних (2011)
Мелащенко А. О. - Национальная локализация услуг электронных цифровых подписей в современных офисных пакетах (2011)
Михерский Р. М. - Шифр на основе случайных чисел с неравномерным распределением (2011)
Алексєєв В. А. - Проблема автоматизації ситуаційного керування охороною зон відповідальності, Мостовий В. В., Терещенко В. С., Яловець А. Л. (2011)
Копытчук Н. Б. - Решение оптимизационных задач для систем массового обслуживання с отказами в условиях неопределенности, Тишин П. М., Ботнарь К. В. (2011)
Інформаційне повідомлення (2011)
Содержание (2013)
Contents (2013)
Амоша А. И. - От промышленного предприятия к промышленному парку: смена парадигмы на примере ш/у "Покровское", Кожушок О. Д., Радченко В. В., Халимендиков Е. Н., Череватский Д. Ю., Юшков Е.А. (2013)
Атабеков О. И. - Производственная функция c энергетическими затратами в качестве аргумента для угледобыающего предприятия (2013)
Борисенко О. Є. - Аналіз та оцінка забезпечення основними ресурсами виробничої діяльності металургійних підприємств України (2013)
Грабчук М. В. - Капіталізація як результат управління грошовими активами публічного акціонерного товариства (2013)
Вода І. С. - Напрями підвищення ефективності функціонування коксохімічних підприємств (на прикладі прат "Макіївкокс"), Овчаренко Т. В. (2013)
Давлианидзе Я. С. - Формирование приоритетов интенсификации факторов производства угольного предприятия на основе структурно-иерархического анализа (2013)
Косарев В. В. - Удосконалення системи оцінки складності нового гірничошахтного устаткування очисних вибоїв (2013)
Маслак O. O. - Експрес-діагностика внутрішніх криз на підприємстві, Гром’як О. Б. (2013)
Орехова К. В. - Управління загрозами фінансовій безпеці підприємства (2013)
Рассуждай Э. Я. - Экономическая оценка капитала угледобывающих предприятий как инструмент привлечения инвестицийЯ (2013)
Шелест Є. О. - Передумови, проблеми й загрози формування та використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств (2013)
Вишневский В. П. - К вопросу о Концепции общегосударственной целевой программы развития промышленности Украины, Збаразская Л. А. (2013)
Землянкін А. І. - До питання про стан наукової сфери та її фінансове забезпечення в Україні, Підоричева І .Ю., Чекіна В.Д. (2013)
Аптекар С. С. - Використання управління капіталом як методу регулювання інвестиційних ризиків на валютному ринку, Дорохольский В. В. (2013)
Бандура М. В. - Інформаційна складова механізму управління сталим розвитком соціально-економічної системи України (2013)
Васильева Н. Ф. - Промполітика євросоюзу та інструменти її реалізації: досвід для України, Гінкул А. С., Кавура В.Л. (2013)
Voronkova A. E. - Theoretical approaches to essence of brand for products of industrial enterprises, Yatsentyuk S. V. (2013)
Жовтанецький В. І. - Політика структурної економічної оптимізації в конвергентній моделі розвитку регіону, Заблоцький Б. Ф. (2013)
Иванова Е. В. - Оценка сценариев экономического развития промышленности региона (2013)
Лях І. І. - Про інноваційне забезпечення інтеграційних процесів у промисловості (2013)
Паєнтко Т. В. - Інституціональна природа дефіциту бюджету та державного боргу в Україні (2013)
Персток Т. Ю. - Осуществление инвестиционной деятельности интегрированных структур с участием лизинговых компаний (2013)
Ручкіна В. Н. - Формування податкової культури в Україні та аналіз її складових частин (2013)
Швець В. Я. - Стандарти оцінки ефективності діяльності інститутів спільного інвестування: світовий досвід і Україна, Соломіна Г. В. (2013)
Shemiakina N. V. - Institutional conditions of the economic mechanism formation of industry development, Gorinenko G. S. (2013)
Булеев И. П. - Задачи реформирования горно-металлургического комплекса Украины, Брюховецкая Н. Е. (2013)
Гурнак А. В. - Эмпирические исследования налоговых возможностей различных стран (2013)
Катранжи Л. Л. - Моделювання впливу банківського капіталу на економічне зростання (2013)
Кравченко О.А. - Проблемы создания инфраструктурных условий для развития торгово-экономических отношений Украины с ЕС и ТС: железнодорожный транспорт (2013)
Мазур Ю. А. - Эволюционная экономика как альтернатива налоговой неоклассике (2013)
Осадча Н. В. - Процес адаптування національного митного законодавства до вимог ЄС (2013)
Popova O. Yu. - Role of natural resource potential in economic growth of ukrainian economy: institutional dimension, Belousova К. O., Tomashevska O. Yu., Kulakov O. O. (2013)
Слепнева Л. Л. - Использование инструментария Data Mining в управлении кредитными рисками, Кривоберец В. Б. (2013)
Смирнов Ю. А. - Оценка финансовой безопасности предприятия на основе идентификации его финансового состояния, Панфилова Т. С. (2013)
Глєбова А. С. - Динаміка соціальної довіри та її вплив на соціально-економічні і бізнес-процеси (2013)
Ерфорт О. Ю. - Модель финансирования высшего образования в контексте стратегии повышения качества трудовых ресурсов в Украине (2013)
Луценко В. Г. - Социально-политические и рыночные аспекты реализации власти и управления (2013)
Залознова Ю. С. - Академічні слухання з проблем промислового розвитку, Нікіфорова В.А. (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
Author's references in harvard style (2013)
Жуков А. В. - Экологические характеристики педонов дерново-литогенных почв на лёссах, Задорожная Г. А., Андрусевич Е. В. (2012)
Демидов О. А. - Характеристика ґрунтотвірних процесів рекультоземів шляхом аналізу сканування оцифрованих знімків (2012)
Евграшкина Г. П. - Изменение гидрогеологических условий на территории, прилегающей к пруду-накопителю "Свидовок", Омельчук А. Ю. (2012)
Евграшкина Г. П. - Прогнозирование процесса солепереноса на нерекультивированном отвале шахты "Самарская", Гежий А. И. (2012)
Рудаков Л. М. - Розробка та впровадження дистанційної інформаційно-дорадчої системи оперативного управління технологіями зрошування (2012)
Ківер В. Х. - Вплив фертигації на продуктивність кукурудзи, Онопрієнко Д. М. (2012)
Запорожченко В. Ю. - Визначення коефіцієнта абсорбції поливної води під посівами люцерни в лісостеповій зоні України (2012)
Тимофійчук О. Б. - Ефективність використання регуляторів росту нового покоління в технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах західного Лісостепу України (2012)
Ярчук І. І. - Вплив строків сівби на перезимівлю та врожайність сортів ячменю озимого в умовах північного Степу України, Божко В. Ю. (2012)
Клименко О. Е. - Определение относительной устойчивости сортов абрикоса к кислотному стрессу по показателю антиоксидантной активности ткани листа (2012)
Коршиков И. И. - Естественное возникновение пионерных парцелл древесных растений на промышленных отвалах степной зоны Украины, Пастернак Г. А., Красноштан О. В. (2012)
Назаренко М. М. - Виявлення генетичних джерел для селекції на посухостійкість пшениці озимої за функціонуванням фото систем (2012)
Ващенко В. В. - Селекция ячменя ярового на основе эколого-генетической модели количественного признака (2012)
Рожков А. О. - Вплив факторів рослинництва на морфотворчі процеси у префлоральній зоні рослин пшениці твердої ярої, Бобро М. А. (2012)
Кирпа М. Я. - Енергозаощаджувальні способи сушіння насіння кукурудзи, Рева Л. І., Стюрко М. О. (2012)
Чабан В. І. - Урожай і якість зерна пшениці озимої при використанні мікродобрив в північному Степу України, Крамарьов С. М., Подобед О. Ю. (2012)
Кобец А. С. - Обобщенная теория износа упруго-наследственных сред, Дырда В. И., Калганков Е. В., Цаниди И. Н. (2012)
Півоваров О. А. - Математичне моделювання та оптимізація технологічних параметрів виробництва хліба з використанням плазмохімічно активованих розчинів, Миколенко С. Ю., Тищенко Г. П. (2012)
Лімонт А. С. - Якість волокна сланкової льонотрести і щільність стрічок розстеленої соломи (2012)
Швайко В. М. - Рух частки по прямолінійній лопаті роторного прискорювача при опорі середовища, пропорційному першій степені швидкості, Гасюк Л. І., Гурідова В. О., Марінец А. І. (2012)
Зінько Р. В. - Напрями підвищення ефективності роботи гусеничних рушіїв (2012)
Півоваров О. А. - Математичне моделювання процесу водопоглинання в проростаю чому зерні з використанням активованих водних розчинів, Ковальова О. С., Тищенко Г. П. (2012)
Золотовская Е. В. - Теоретическое исследование интенсивности тепломассообмена в почвенном профиле, Миронов А. С. (2012)
Пугач А. М. - Дослідження якісних показників роботи стрілчастих лап культиватора (2012)
Сияхов Н. Г. - Построение оптимизационной модели транспортной работы при уборке зерновых (2012)
Рева М. П. - Рекультивація заплавних долин малих річок України, Шастун В. Н., Орєшніков Ю. В., Луценко О. М. (2012)
Деркач О. Д. - Застосування фулеренвмісних композицій при експлуатації та технічному сервісі сільгосптехніки, Харченко Б. Г., Макаренко Д. О., Міщенко Г. Я. (2012)
Калініченко В. Я. - Розрахунок на міцність водопровідного пояса дощувальної машини з труб ПВХ, Швайко В. М. (2012)
Самойлюк В. В. - Динаміка площі лімфоїдних утворень клубової кишки у поросят протягом постнатального морфогенезу (2012)
Тюпіна Н. В. - Сезонні зміни імунологічної реактивності голштинської худоби за різних технологій і способів утримання в умовах Степу України, Високос М. П. (2012)
Степченко Л. М. - Вплив гумінових препаратів на стан резистентності та імунної реактивності у курчат-бройлерів, Коваленко М. В., Шевцова А. Л. (2012)
Єсіна Е. В. - Патоморфологічна картина новоутворень молочної залози в собак, Білий Д. Д. (2012)
Костюк В. К. - Особливості будови внутрішніх органів лами Гуанако, Мельник О. П., Туз Т. В., Штеплюк О. М. (2012)
Камрацька О.І. - Стан резистентності організму поросят та способи його корекції при відлучці, Стояновський В.Г., Соколовський В. М. (2012)
Козырь В. С. - Методика определения сбалансированной и несбалансированной части рациона крупного рогатого скота, Геккиев А. Д. (2012)
Шкурко Т. П. - Вплив різних технологій утримання на взаємозв'язок продуктивних ознак корів української чорно-рябої молочної породи, Іванов І. А. (2012)
Микитюк В. В. - Оцінка репродуктивних якостей імпортних баранів-плідників, Заярко О. І. (2012)
Цап С. В. - Використання кормових добавок на основі сухих рослинних жирів у раціонах продуктивної птиці (2012)
Ковальчук Н. А. - Порівняльна характеристика екстер'єру коней різних верхових порід залежно від їх використання, Соколова Г. А. (2012)
Острогляд А. Н. - Некоторые характеристики украинской степной породы медоносной пчелы в условиях Крымского Южнобережья, Івашов А. В. (2012)
Катан Л. І. - Теоретичні засади формування регіонального інноваційно орієнтованого кластера аграрної сфери (2012)
Добровольська О. В. - Фінансування сільськогосподарських підприємств (2012)
Гудим К. М. - Вектор впливу ТНК на розвиток сільськогосподарського виробництва в умовах поглиблення міжнародної інтеграції (2012)
Чечель А. О. - Економічні методи управління якістю навколишнього середовища (2012)
Зось-Кіор М. В. - Ефективність використання сіножатей і пасовищ та перспективи трансформації земельних ресурсів (2012)
Баришевська І. В. - Методологічні аспекти управління переходом сільськогосподарських підприємств на інноваційний тип розвитку (2012)
Гойчук Д. А. - Біржова торгівля як механізм реалізації необробленої деревини в Україні (2012)
Бодова А. А. - Інвестиційна діяльність банків України, Романова Г. І. (2013)
Брехов С. С. - Напрями вдосконалення системи контролю за обігом спирту та алкогольних напоїв в Україні (2013)
Герус Ю. В. - Фондовий ринок України та його роль в економіці, Чумак А. С. (2013)
Гусак Ю. Д. - Механізм аналізу співставності операцій в системі контролю за трансфертними цінами (2013)
Гусятинський М. В. - Необхідність та особливості здійснення енергоефективних заходів в житлово-комунальному господарстві, Стихун І. В. (2013)
Діденко Л. В. - Інноваційна політика як основа забезпечення економічного зростання, Катана О. С. (2013)
Євтушенко Г. І. - Шляхи формування професійної компетентності майбутнього менеджера, Вітренко Л. О. (2013)
Жеревчук Ю. В. - Регіональні аспекти залучення прямих іноземних інвестицій, Янко О. І. (2013)
Канцур І. Г. - Основні тенденції формування податкового механізму як передумови розв'язання соціальних проблем (регіональний аспект) (2013)
Лосіхін О. О. - Проблеми взаємодії держави та страховиків щодо підвищення безпеки дорожнього руху (2013)
Лотоцький М. Я. - Оцінювання процесів формування та функціонування капіталу в аспекті фінансової безпеки підприємства (2013)
Мамонова А. В. - Інституційні деформації бюджетного процесу в Україні: моделювання методом ієрархій, Бугай Т. В. (2013)
Мартиненко В. В. - Прогнозування тенденцій розвитку економічної безпеки України з урахуванням впливу глобалізаційних факторів (2013)
Матвейчук Л. О. - Електронна держава Росія. Онлайн-послуги Федеральної податкової служби, Соловйов О. В. (2013)
Новицька Н. В. - Обмін інформацією між податковими та іншими державними органами як напрямок підвищення ефективності адміністрування екологічних податків (2013)
Резніченко К. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку інституів спільного інвестування в Україні, Баранюк Р. Ю. (2013)
Романенко О. О. - Інтегровані маркетингові комунікації: сутність, характеристика та особливості формування (2013)
Ручкіна В. М. - Податкова культура в інституціональному аспекті розвитку податкової системи України (2013)
Томчук В. В. - Бюджет грошових потоків як складова процесу бюджетування на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Тофан І. М. - Особливості застосування електронної звітності в оподаткуванні (2013)
Унинець О. М. - Роль банківського кредитування підприємницької діяльності в процесі взаємодії фінансового та реального секторів економіки (2013)
Чирва А. А. - Організаційні аспекти обліку виробничих затрах на хлібопекарних підприємствах України (2013)
Щербина А. Г. - Інновації законодавства України щодо торгівлі на фондовому ринку (2013)
Ящишина І. В. - Соціальні наслідки інноваційного розвитку економіки: проблеми та оцінки (2013)
Над випуском працювали (2013)
Дуляба Н. І. - Класифікація поточних витрат торговельного підприємства (2013)
Желюк Т. Л. - Феноменологічні засади реалізації стратегічної політики України (2013)
Зибарева О. В. - Стратегія управління людським капіталом в економічних системах, Петращак О. О. (2013)
Костюк І. В. - Стратегічний розвиток соціального капіталу суспільства (2013)
Ткач О. В. - Особливості поглядів представників структуралізму до сучасного стану лібералізації потоків капіталу, Михайлів Г. В. (2013)
Фаріон В. Я. - Сутність витрат як економічної категорії (2013)
Хотинь Л.В. - Якість продукції: економічна сутність та складові (2013)
Власова Т. Р. - Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та тенденції (2013)
Катана А. В. - Стан економічної конкуренції у торгівлі продтоварами на внутрішньому ринку країни (2013)
Круглянко А. В. - Потенціал малого підприємництва Чернівецької області (2013)
Цогла О. О. - Концесійні аспекти будівництва й реконструкції автомобільних доріг України, Цогла Т. О. (2013)
Антофій Н. М. - Особливості розвитку взаємовідносин україни з міжнародними фінансовими організаціями (2013)
Буднікевич І. М. - Міжнародні чинники формування стратегій розвитку міста: можливості та загрози (2013)
Тарасова І. І. - Аналіз діяльності ТНК у системі світогосподарських зв’язків, Прокопчук А. М. (2013)
Вдовічена О. Г. - Державна політика регіонального розвитку в умовах посилення соціально-економічного дисбалансу (2013)
Верстяк О. М. - Моделювання перспективного розвитку торгівлі регіонів України (2013)
Ковальчук Г. К. - Управління трудовими ресурсами на основі рангового аналізу (2013)
Дерій І. В. - Ефективність функціонування аграрних підприємств різних організаційно-правових форм на базі Чернівецької області (2013)
Литвинець Ю. І. - Удосконалення організації інвентаризації земельних ресурсів та документального оформлення результатів (2013)
Бикова Н. В. - Особливості формування інвестиційної привабливості венчурного проекту в кризових умовах (2013)
Вдовічен А. А. - Інноваційна інфраструктура як фактор регіонального розвитку, Соколюк О. В. (2013)
Гарбар Ж. В. - Особливості залучення іноземного капіталу в банківську систему України (2013)
Островська Н. С. - Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності комерційних банків України в посткризовий період (2013)
Фесюк А. В. - Вхід у ринок на основі стохастичного осцилятора (2013)
Парфентьєва О. Г. - Потенціал розвитку та його стратегія (2013)
Терлецька Ю. О. - Критерії декомпозиції кризових станів підприємства (2013)
Бурдяк О. В. - Конкурентоспроможність України на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи покращення, Затуловський Д. В. (2013)
Сідуняк О. В. - Економічна природа інститутів, їх вплив на туристичну галузь (2013)
Чаплінський Ю. Б. - Теоретична сутність управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств (2013)
Гомба Л. А. - Трансформація функцій менеджменту в системі антикризового управління торговельним підприємством (2013)
Гомба Л. А. - Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства на його конкурентне становище, Пепіна К. О. (2013)
Гузанова Ю. В. - Особливості стратегічного управління некомерційними організаціями, Садченко О. В. (2013)
Кифяк В. Ф. - SWOT-аналіз як інструмент дослідження внутрішнього середовища підприємства, Рибак І. І. (2013)
Семенюк Ю. В. - До питання визначення проблеми антикризового фінансового контролінгу підприємства (2013)
Терлецька Н. М. - Життєвий цикл розвитку підприємства в контексті еволюційного менеджменту (2013)
Чичун В. А. - Методологічні аспекти розробки корпоративних стратегій (2013)
Вардеванян В. А. - Імідж території: структурно-функціональний аспект (2013)
Карпенко Н. В. - Комплекс маркетингових комунікацій для роздрібної торгівлі фармацевтичною продукцією (2013)
Кошкаров С. А. - Маркетингові операції з реалізації готової продукції та формування доходів підприємства. методика і організація внутрішньогосподарського оперативного обліку, Кошкаров В. С. (2013)
Лошенюк І. Р. - Сутнiснi характеристики товарної політики торговельних підприємств, Грейцар Т. В. (2013)
Черчата А. О. - Організаційно-економічні аспекти використання логістичної концепції JIT щодо оптимізації бізнес-процесів будівельного підприємства (2013)
Григорків М. В. - Заощадження як фінансові спроможності різних суспільних категорій, Кибич Г. П. (2013)
Гуменюк О. Г. - Шляхи оптимізації процесів виходу вітчизняних банків на світовий фінансовий ринок (2013)
Максюта А. А. - Бюджетна політика соціально-економічного розвитку країни (2013)
Малярчук О. В. - Курсова стабільність в Україні: тенденції, ризики та перспективи (2013)
Москальов А. А. - Структурна перебудова фінансово-кредитного механізму формування місцевих фінансів (2013)
Москальов А. А. - Сучасний стан фінансування сфери фізичної культури і спорту в Україні (2013)
Олексин А. Г. - Ефективність застосування банківського менеджменту в сучасних умовах, Пастернак І. В. (2013)
Рошило В. І. - Проблеми фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування та шляхи їх розв’язання, Адамович С. Д. (2013)
Ткач К. М. - Бюджетне планування як основа бюджетного процесу, Кайдаковський С. С. (2013)
Данилів Л. М. - Внутрішній контроль як важлива складова стратегічного управління (2013)
Романчук А. Л. - Способи визначення фінансового результату операційної діяльності на підприємствах торгівлі, Галецька К. О. (2013)
Романчук А. Л. - Сегментування управлінського обліку: сутність та організаційно-методичні аспекти його впровадження на вітчизняних підприємствах, Рилєєв С. В. (2013)
Черничук Л. В. - Балансознавство в системі прийняття управлінських рішень: історичний аспект (2013)
Бойко Н. І. - Перспективи впровадження автоматизованих інформаційних систем та їх використання в економічній діяльності підприємств (2013)
Верстяк А. В. - Економіко-математичне моделювання процесу поширення фінансових інфекцій в країнах Східної Європи, Николюк В. П. (2013)
Готинчан І. З. - Розробка автоматизованої інформаційної системи надання послуг туристичним агентством, Готинчан Г. І. (2013)
Руська Р. В. - Моделювання сукупних збитків ризику кредитної спілки за допомогою гамма-розподілу (2013)
Ісар І.В. - Рейдерство в Україні як одна з перешкод розвитку ринкової економіки (2013)
Мелихова А. В. - Право застройки в законодательстве и доктрине советской России (2013)
Адамова І. З. - Дистанційна освіта: стан та проблеми, Кучерява Д. В. (2013)
Багрій К. Л. - Електронний підручник як необхідний елемент системи дистанційного навчання (2013)
Крупенна І. А. - Особливості управління ВНЗ та їх вплив на специфіку стратегічного менеджменту та організаційної культури (2013)
Сарнацький М. П. - Інтелектуальний пролетаріат, або чи можливо "витягнути себе за косичку"?, Вардеванян С. І. (2013)
Юрій Е. О. - Українську науку необхідно рятувати, Лютік О. М. (2013)
Тодуров Б. М. - Хирургическое лечение вторичной недостаточности трехстворчатого клапана, Дарвиш Г. И., Зеленчук О. В., Ротарь М. Ф., Швец И. В., Понич Н. В., Сагура С. Н. (2012)
Орищин Н. Д. - Ішемічна мітральна недостатність: сучасний стан проблеми, Іванів Ю. А. (2012)
Жарінов О. Й. - Еволюція рекомендацій з медикаментозного та хірургічного лікування серцевої недостатності (2012)
Pathak А. - Консенсус експертів: денервація нирок для лікування артеріальної гіпертензії, Girerd Х., Azizi М., Benamer Н., Halimi J-M., Lantelme P., Lefevre T., Sapoval M. (2012)
Хохлов А. В. - Лікування хронічних оклюзій лівої підключичної артерії методом реканалізації з подальшим стентуванням, Максаков А. О., Хоррам Сохраб, Шиманко М. В. (2012)
Долгова И. А. - Неотложная реваскуляризация и послеоперационное ведение пациента с острым инфарктом миокарда и редицивирующей желудочковой тахикардией / фибрилляцией желудочков, Кузьмич И. Н., Шевченко В. А., Хохлов А. В., Грицай А. Н., Боярчук Е. М., Чухлеб И. В., Пинчук А. В., Епанчинцева О. А. (2012)
Целуйко В. Й. - Фактори ризику виникнення раптової серцевої смерті у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією, Бутко О. О. (2012)
Зиньковский М. Ф. - Оценка постнагрузки на единственный желудочек сердца с целью прогнозирования отдаленных результатов операции Fontan, Сейдаметов Р. Р., Бацак Б. В., Довгань А. М., Атаманюк М. Ю., Moll J., Трембовецкая Е. М., Дыкуха С. Е., Бабаджанов К. Б. (2012)
Тодуров Б. М. - Случай успешного хирургического лечения ишемической болезни сердца и эпикардиальной липомы, Захарова В. П., Шателен Н. В., Глагола М. Д., Понич Н. В., Болгова А. С., Судакевич С. Н., Демянчук В. Б. (2012)
Понич Н. В. - Трипередсердне серце як діагностична знахідка у пацієнта похилого віку з постійною формою фібриляції передсердь, Дюбенко Л. М., Аксьонова І. О., Єпанчінцева О. А., Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2012)
Ватутин Н. Т. - Электрокардиограмма в диагностике инфаркта миокарда, Калинкина Н. В., Ещенко Е. В. (2012)
Гиларевский С. - Кардиомиопатия такоцубо с выраженной обструкцией выходного тракта левого желудочка, Антонец Е., Кузьмина И., Батурина О., Никольский С. (2012)
Сердечная недостаточность: диагностика, медикаментозное и хирургическое лечение (2012)
Глагола М. Д. - Механічні клапани серця: прогрес конструктивних рішень, Лукасевич М. В., Федоренко А. М., Демянчук В. Б. (2012)
Ватутин Н. Т. - Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта и фибрилляция предсердий, Калинкина Н. В., Дегтярёва А. Э., Кашанская О. К. (2012)
Тодуров Б. М. - Эндоваскулярное лечение гипертрофической обструктивной кардио миопатии, Хохлов А. В., Фуркало С. Н., Максаков А. А., Хоррам Сохраб, Шиманко М. В., Грицай А. Н., Кузьмич И. Н., Кундин В. Ю., Ковтун Г. И. (2012)
Орищин Н. Д. - Проблеми діагностики та лікування аритмогенної дисплазії правого шлуночка, Жарінов О. Й., Сорока О. Я., Скибчик Я. В., Грицай О. М., Сороківський М. С., Павлик С. С. (2012)
Тодуров Б. М. - Опыт комбинированного лечения тромбоэмболии легочной артерии и фибромиомы матки, Хохлов А. В., Максаков А. А., Хоррам Сохраб, Шиманко М. В. (2012)
Кульченко И. А. - Особенности реабилитации больных, перенесших аортокоронарное шунтирование, Комисаренко А. В., Епанчинцева О. А., Тодуров Б. М. (2012)
Тодуров Б. М. - Випадок одномоментного хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та аденокарциноми правої легені, Багіров М. М., Лукасевич М. В., Глагола М. Д., Фурса О. М., Демянчук В. Б. (2012)
Жарінов О. Й. - Лікування персистуючої фібриляції та тріпотіння передсердь на тлі дилатаційної кардіоміопатії, Косенко М. І., Логвінов Я. М., Грицай О. М., Тодуров Б. М. (2012)
Тодуров Б. М. - Семейная дислипидемия. Экстракорпоральные методы лечения. Консенсус группы экспертов, Малышев П. П., Сусеков А. В., Коновалов Г. А., Жаринов О. И., Дружина А. Н. (2012)
Атеросклероз как междисциплинарная проблема (2012)
Богачева О. В. - Окремі проблемні аспекти планування вітчизняної законотворчості (2012)
Годяк А. І. - Становлення працівника органів внутрішніх справ як індивіда: фундаментальна проблема суспільства (2012)
Жукровська Н. Б. - Конституційно-правові засади відшкодування майнової шкоди адміністративне пр (2012)
Бережна І. Г. - Місце виконавчого напису нотаріуса в системі нотаріальної форми захисту цивільних прав та інтересів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (2012)
Ворона Д. М. - Значення єдиної прикордонної служби в протидії нелегальної імміграції в ЄС (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо системи правового регулювання службової дисципліни в ОВС (2012)
Джафарова М. В. - Особливості реалізації адміністративної процесуальної правосуб'єктності (2012)
Джафарова О. В. - Дозвільні повноваження правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки (2012)
Колеснікова М. В. - Адміністративно-правові форми забезпечення права власності на інформацію правоохоронними органами (2012)
Криворучко Л. С. - Використання системного підходу в адміністративній системі щодо забезпечення захисту прав людини в Україні (2012)
Ломакіна О. А. - Повноваження апеляційного господарського суду під час розгляду справи (2012)
Фролов Ю. М. - Проблеми визначення та класифікації колективних суб'єктів адміністративного права (2012)
Подкопаєв С. - Положення міжнародних документів про роль прокуратури поза кримінальною сферою, Філоненко Г. (2012)
Бондарчук В. В. - Проблема визначення нормативних ознак суб'єкта фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) (2012)
Діордіца І. В. - Напрями вдосконалення практики розгляду та вирішення адміністративними судами справ, пов'язаних із застосуванням положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2012)
Гребенюк О. Я. - Проблеми якості українського законодавства про кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з лікарськими засобами (2012)
Габлей Н. Г. - Право засудженої особи на передачу для відбування покарання в державу свого громадянства (2012)
Котович О. Л. - Аналіз суб'єктивних ознак злочинів, що порушують право на справедливий суд в Україні (2012)
Кузик Т. М. - Забезпечення безпеки перекладача у кримінальному провадженні (2012)
Слабченко О. А. - Характеристика привласнення як форми суспільно небезпечного діяння при вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 КК України (2012)
Лосич С. В. - Об'єкт схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2012)
Греков Є. А. - Право на патентування способів лікування та методів діагностики організму людини, Грекова М. М. (2012)
Голікова Є. О. - Юридичний механізм реалізації трудових прав працівників: поняття та мета (2012)
Вітюк І. Я. - Становлення і розвиток правового регулювання використання та охорони земель енергетики в Україні (2012)
Доманський В. А. - Питання щодо методології формування законодавства у сфері цивільного захисту України (2012)
Коренєв А. О. - Принцип рівності прав працівників в іноземних країнах (2012)
Костилєва Т. І. - Підстави та умови виникнення та припинення правовідносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю (2012)
Плескун О. В. - Зміст та функції трудового договору (2012)
Севрюков Д. Г. - Класифікація моделей соціальної держави Г. Еспін-Андерсена, її критика та подальший розвиток (2012)
Сушко Є. О. - Проблеми розвитку інституту юридичної особи в Китаї (2012)
Топчеєва Ю. В. - Дисциплінарна відповідальність як засіб забезпечення трудової дисципліни: правові підстави (2012)
Шапка О. В. - Диференціація правового регулювання праці молоді: поняття, зміст та підстави (2012)
Якубова А. С. - Значення допомоги держави у забезпеченні молоді першим робочим місцем у механізмі реалізації права молоді на працю (2012)
Хохуляк В. В. - Лібералізм та його вплив на становлення європейської фінансово-правової думки (2012)
Цірат Г. А. - Особливості регулювання процедур визнання та виконання судових рішень в Європейському Союзі (2012)
Захожай В. Б. - Графічний аналіз розвитку бюджетної системи України в Microsoft Excel, Захожай К. В. (2012)
Матусова О. М. - Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу Китаю (2012)
Мілько І. В. - Конкурентна технологічна перевага як елемент системи конкурентних відносин: сутність та особливості (2012)
Нужнов Є. В. - Актуальні питання фінансової безпеки в сфері страхування (2012)
Канцір І. А. - Інституційна структура та архітектура фінансової системи в умовах глобалізації (2012)
Шевченко Л. С. - Суспільна репутація університету: фактор довіри в освітній сфері (2013)
Марченко О. С. - Теоретичні аспекти інтелектуального краудсорсингу як технології інтеграції знань (2013)
Овсієнко О. В. - Економічні суперечності соціальної держави та їх реалізація в україні, Бороденко М. М. (2013)
Яворська Л. М. - Соціалізація економіки та капіталу: причини, сутність, напрями і форми реалізації в україні та світі, Попадинець О. В. (2013)
Корнівська В. О. - Фінансова інтегрованість домогосподарств в контексті виходу на посткризову траєкторію розвитку (2013)
Спащенко Г. М. - Нормативний підхід до тлумачення поняття "ринок як суб’єкт господарювання" (2013)
Радіонова О. М. - Прояви інституційних аномалій у сфері зайнятості великих міст україни (2013)
Тимошенко К. В. - Оцінка ефективності інвестицій у розвиток людського капіталу на підприємстві (2013)
Бервено О. В. - Качество жизни и образ жизни: социально-экономическое содержание,взаимозависимость и отличие (2013)
Квітка А. В. - Фундаментальна роль освіти у розвитку людського потенціалу (2013)
Веремей С. А. - Вплив інституційного устрою на розвиток особистості та економічні процеси в суспільстві (2013)
Симкина Н. В. - Семья в структуре отношений дарения (2013)
Коровина Н. В. - Роль "биологической" составляющей человеческого капитала в обеспечении устойчивого развития мирового хозяйства (2013)
Яворська Л. М. - Економіко-правові тенденції розвитку малого підприємництва в україні, Селезень С. В. (2013)
Адабашев Т. К. - До питання класифікації платіжних систем, що функціонують в україні (2013)
Гончаров О. О. - Господарсько-правове регулювання діяльності у сфері поводження з відходами (2013)
Задихайло Д. Д. - Конституційні повноваження вищих органів державної влади в економічній сфері (2013)
Заїченко Л. І. - Модернізація законодавства україни у сфері фізкультури і спорту: господарсько-правові аспекти (2013)
Лебьодкін К. С. - Господарсько-правова політика щодо державної підтримки суб’єктів господарювання (2013)
Морщагіна Н. С. - Господарсько-правові тенденції розвитку ринку реалізації фармацевтичних виробів (2013)
Остапенко Ю. І. - Модернізація та систематизація телекомунікаційного законодавства україни (2013)
Плавшуда К. В. - Державне програмування розвитку металургійного комплексу україни (2013)
Колесніков О. А. - Досвід застосування регуляторної політики в україні: питання вдосконалення правового механізму (2013)
Швидка Т. І. - Конкуренто спроможність як властивість національної економіки: господарсько-правові аспекти (2013)
Зінченко І. О. - Стадії вчинення злочину за кримінальним правом україни та англії: порівняльно-правовий аспект (2013)
Осадча А. С. - Службові особи і особи, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, як спеціальні суб’єкти злочину: аналіз законодавчих новел (2013)
Дутчак В. Ф. - Удосконалення організаційно-правового механізму здійснення господарської діяльності на території чорнобильської катастрофи (2013)
Шевченко Л. С. - "Третя професійна революція" та розвиток вищої юридичної освіти (2013)
Гриценко О. А. - Справедливість як підґрунтя людського розвитку (2013)
Марченко О. С. - Краудсорсингові технології управління знаннями інноваційної фірми (2013)
Нечипорук Л. В. - Посилення ролі страхування в умовах реформування соціальної сфери суспільства (2013)
Камінська Т. М. - Загальні тенденції та окремі питання якості сучасної медичної освіти, Кравченко В. І. (2013)
Дарнопих Г. Ю. - Проблеми формування нової моделі розвитку людини (2013)
Роздайбіда О. В. - Сталий сільський розвиток — невід’ємна складова людського розвитку в україні (2013)
Овсієнко О. В. - Обмеження економічної свободи як передумова розбудови соціальної держави в україні: аргументи "за" і "проти" (2013)
Губін К. Г. - Актуальні напрями підвищення ефективності розвитку людського капіталу в системі вищої освіти (2013)
Набатова О. О. - "Економіка знань" як глобальна інновація (2013)
Гузенко Г. М. - Інтелектуальний потенціал як основа розвитку економіки знань (2013)
Гайдученко Ю. О. - Державна політика у сфері економіки знань (2013)
Чуприна О. О. - Диференціація населення за рівнем освіти як чинник та наслідок соціальної нерівності в сучасному українському суспільстві, Чуприн К. С. (2013)
Лізогуб В. А. - Теоретичні аспекти діяльності індивідуальних господарств населення в аграрному секторі економіки (2013)
Москаленко О. М. - Людський капітал як інституціональний ресурс моделі випереджаючого економічного розвитку (2013)
Бервено О. В. - Влияние образования на повышение качества жизни (2013)
Квітка А. В. - Розвиток людського потенціалу як пріоритетний напрям економічного розвитку (2013)
Cимкина Н. В. - Роль семьи в человеческом развитии (2013)
Яворська Л. М. - Державне регулювання підприємницької діяльності: економіко-правові аспекти, Селезень С. В. (2013)
Костюченко О. Є. - Інтелектуальний капітал та освіта – основа фінансової безпеки україни (2013)
Пронкіна Л. І. - Конкурентоспроможність україни в умовах глобальної конкуренції (2013)
Можайкина Н. В. - Дистанционное образование как одно из перспективных направлений развития инновационного потенциала высшей школы (2013)
Спащенко Г. М. - Новітні способи формування комунікативних навичок студентів (2013)
Благоразумова О. В. - Кадровый "голод" в торговле, или стратегические ошибки мотивации персонала (2013)
Ярмак О. В. - Мережевий принцип управління інтелектуальними послугами (2013)
Peretyatko A. Y. - Integration of the course "corporate social responsibility” in graduate schools in Ukraine (2013)
Смирнова Е. С. - Изобретательская активность: сущность, показатели (2013)
Слатенькова М. О. - Современный этап развития: задачи государства и общества (2013)
Ганжерли А. О. - Влияние потребностей на качество человеческого потенциала (2013)
Ваксман Р. В. - Окремі проблеми правового регулювання рекламної діяльності у мережі інтернет (2013)
Остапенко Ю. І. - Стратегія розвитку телекомунікаційного законодавства україни (2013)
Брояков С. В. - Взаємозв’язок економіки, права та політики в основі світобудови (2013)
Вихідні дані (2013)
Біловодська О. А. - Оцінка логістичного аутсорсингу інноваційно активного підприємства, Латунова Д. А. (2013)
Чухрай Н. І. - Оцінювання результативності та ефективності маркетингу промислового підприємства у ланцюгу поставок, Млинко І. Б. (2013)
Загорна Т. О. - Модель векторної взаємодії факторів конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Свірідова О. В. - Принципи управління взаємодією продуцента та реципієнтів ринкової привабливості (2013)
Чайка І. П. - Холістичний маркетинг і його значення у функціонуванні вищого навчального закладу (2013)
Atanasoaie S. G. - Communication policies on organic products market (2013)
Dehghani M. - The impact of information cascade on consumer’s decision making in the frame of brand image within social media, Choubtarash H., Nourani S. (2013)
П`ятницька Г. Т. - Інноваційний розвиток організацій: невід`ємні складові та чинники впливу (2013)
Лавров Р. В. - Стратегія розвитку фінансових інноваційних технологій (2013)
Шипуліна Ю. С. - Організаційно-економічні передумови формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві (2013)
Щолокова Т. В. - Інноваційні підходи щодо дослідження передумов створення методології управління логістичними затратами підприємства (2013)
Овчаренко М. І. - Методичні підходи до оптимізації вибору системи управлінських дій щодо розвитку корпоративної культури промислових підприємств з позиції їх ефективності (2013)
Цапук О. Ю. - Система критеріїв та показників оцінювання ефективності впровадження інноваційних розробок (2013)
Яворська К. Ю. - Процедура оцінювання збалансованості портфеля бізнесів промислових підприємств (2013)
Мартякова О. В. - Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю, Снігова С. М., Мудра О. В. (2013)
Мельник Т. М. - Оцінка державної підтримки аграрного сектору України, Головачова О. С. (2013)
Прокопенко О. В. - Аналіз використання міжнародного лізингу в контексті підвищення ефективності трансферу технологій на прикладі агропромислового комплексу, Школа В. Ю., Омельяненко В. А. (2013)
Тєлєтов О. С. - Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України, Хижняк М. О. (2013)
Фролов С. М. - Аналіз ефективності економічного прикордонного співробітництва України на прикладі Сумської області та місце маркетингу інновацій у ньому, Махнуша С. М., Олійник В. М. (2013)
Криворучко О. С. - Маркетингова діагностика торговельних підприємств споживчої кооперації (2013)
Мельник О. В. - Формування нематеріальних активів та їх вплив на ринкову вартість промислових підприємств (2013)
Найдюк В. С. - Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств (2013)
Рыжик И. А. - Перспективы развития молочных кооперативов маркетинговой ориентации в Украине (2013)
Харічков С. К. - Сучасні методичні підходи до визначення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників, Аверіхіна Т. В. (2013)
Пашенцева Г. В. - Вплив маркетингу місць відпочинку на забезпечення екологічної безпеки рекреаційних територій Криму (2013)
Contents (2012)
Родік Р. В. - Застосування каліксаренів для трансфекції ДНК у клітини (2012)
Лозінська Л. М. - Біологічні аспекти неензиматичного глікозилювання, Семчишин Г. М. (2012)
Костіна В. Г. - Нові гібридні інгібітори РНК-полімерази фага Т7: синтез, докінг та скринінг in vitro, Пальчиковська Л. Г., Платонов М. О., Васильченко О. В., Лисенко Н. А., Алексєєва І. В. (2012)
Кубышин В. Л. - Кинетика диссоциации и реактивации холотранскетолазы печени крыс, Томашева Е. В., Кулеш И. В., Горбач З. В. (2012)
Яковенко І. Н. - Участь протеїнкінази СК2 в регуляції активності редокс-системи плазматичних мембран еритроцитів людини: відносний внесок Са2+-залежних та Cа2+-незалежних механізмів її активації, Жирнов В. В., Козаченко О. П., Шабликін О. В., Броварець В. С. (2012)
Цейслєр Ю. В. - Дія електромагнітного поля наднизької частоти на АТP-азну активність актоміозіну, Шелюк О. В., Мартинюк В. С., Нурищенко Н. Є. (2012)
Гулевский А. К. - Влияние проникающих криопротекторов на биосинтез протеинов в бесклеточной системе печени крыс, Никольченко А. Ю. (2012)
Великопольська О. Ю. - Ендоплазматично-мітохондріальна Са2+-функціональна одиниця: залежність дихання секреторних клітин від активності ріанодин- та ІФ3-чутливих Са2+-каналів, Манько Б. О., Манько В. В. (2012)
Губський Ю. І. - Антиоксидантна та церебропротекторна дія N-, S-вмісного похідного хіназолону за гострої ішемії головного мозку в щурів, БЄленічев І. Ф., Коваленко С. І., Горюшко Г. Г., Бухтіярова Н. В., Літвінова Н. В., Нікітін В. С., Павлов С. В., Бабенко Л. П. (2012)
Ровенко Б. М. - Помірний оксидативний стрес у плодової мушки Drosophila melanogaster, спричинений продуктами розщеплення сахарози, Лущак О. В., Лозінський О. В., Кубрак О. І., Лущак В. І. (2012)
Гавриляк В. В. - Жирнокислотний склад структурних ліпідів нормальних і патологічно змінених вовняних волокон, Ткачук В. М. (2012)
Зайцева О. В. - Модифікація спектрофотометричного методу визначення карбонільних груп протеїнів, Шандренко С. Г. (2012)
Данилова В. М. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1979–1980 рр., Виноградова Р. П. (2012)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Кір (лекція), Маврутенков В. В., Чергінець А. В., Будаєва І. В., Якуніна О. М., Чикаренко З. О. (2013)
Приходько В. Ю. - Соматоформные расстройства в практике семейного врача, Микропуло И. Р., Олейник М. В., Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Гоголь О. В., Кашковский Д. О., Лисняк О. А., Лисняк А. И. (2013)
Перцева Т. А. - Трудный диагноз. Клинический разбор случая гипердиагностики пневмонии, Киреева Т. В., Кравченко Н. К. (2013)
Коваль О. А. - Характеристика пружно-еластичних властивостей сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією, Зубко І. М. (2013)
Хомазюк Т. А. - Изучение антитромботической эффективности, безопасности и переносимости генериков ацетилсалициловой кислоты у больных с ишемической болезнью сердца, Новоженина Л. И., Левых А. Э., Крыжановская С. И., Гриценко В. И. (2013)
Чухрієнко Н. Д. - Методи раннього виявлення, прогнозування подальшого перебігу та ускладнень полінозу, Грабовська Є. Г. (2013)
Дудукіна С. О. - Попередження та корекція гіпокалійемії при проведенні системної гіпотермії у хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами (2013)
Калашникова О. С. - Частота, морфологічна характеристика та предиктори організації тромбів вушок передсердь після чотирьох тижнів антикоагулянтної підготовки до планової електричної кардіоверсії фібриляції передсердь (2013)
Юр’єва Л. М. - Порівняльна динаміка самосвідомості хворих на шизофренію та гострі і транзиторні психотичні розлади в процесі примусового лікування, Демура Н. О., Жур Ю. В., Коломоєць Н. Є., Кушнір Н. Г. (2013)
Бойко Т. Й. - Метаболізм заліза та діагностика залізодефіциту у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику (2013)
Височина І. Л. - Особливості стану місцевого імунітету слизових верхніх дихальних шляхів у дітей – вихованців дитячих будинків та ефективність сезонної профілактики ГРВІ з використанням багатокомпонентного рослинного препарату (2013)
Герасименко О. М. - Особливості гастродуоденальної патології у дітей, асоційованої з цитотоксичними Сagа штамами Helicobacter pylor (2013)
Банахевич Р. М. - Біохімічні особливості колагенового обміну у пацієнток з рецидивом генітального пролапсу (2013)
Вороненко Н. Ю. - Адипокіни резистин та ліпокалін-2 і їх роль у патогенезі синдрому полікістозних яєчників та метаболічного синдрому (2013)
Білецька Е. М. - Дніпропетровська гігієнічна школа: минуле, сьогодення, майбутне (до 90-річчя від заснування), Землякова Т. Д. (2013)
Семененко В. М. - Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей діючих речовин сучасних пестицидів у воді водойм, Бардов В. Г., Коршун О. М., Ліпавська А. О., Коршун М. М. (2013)
Сергета І. В. - Психогігієнічна оцінка особливостей процесів формування характерологічних властивостей особистості учнів 14-17 років у динаміці навчання в сучасній школі, Мостова О. П. (2013)
Пономаренко Н. П. - Стан малюкової смертності в Чернігівській області, Гаркавий С. І., Коршун М. М. (2013)
Савка І. Г. - Структура переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки за даними обласного бюро судово-медичної експертизи, Бачинський В. Т., Беженар І. Л. (2013)
Кириченко А. Г. - Захворюваність та інвалідність внаслідок патології нервової системи: провідні чинники та шляхи запобігання (2013)
Людмила Миколаївна Юр’єва (до ювілею від дня народження) (2013)
Семенова Л. С. - Пам’яті професора Володимира Порфирійовича Карпова (2013)
Крывый С. Л. - Итеративный подход к анализу естественно-языковых текстов: логический аспект, Бибиков Д. С. (2012)
Вінник В. Ю. - Ациклічність та замкненість макрокомпозицій, Парфірова Т. С. (2012)
Лукьянова Е. А. - О структурних элементах компонентной сети Петри (2012)
Шкільняк С. С. - Секвенційні числення композиційно-номінотивних логік квазіарних предикатів (2012)
Россада Т. В. - Композиційно-номінативні логіки з непрямим іменуванням, Шкільняк С. С. (2012)
Лавріщева К. М. - Базові основи індустрії програм,обчислень і даних (2012)
Провотар А. А. - Аспекты моделирования в системе Гомеопат, Провотар О. А. (2012)
Редько В. Н. - Дефинитологические основания сущностной платформы, Редько И. В., Гришко В. Н. (2012)
Лавренюк А. М. - Один підхід до вирішення проблеми універсального використання мови програмування OPENCL на різних GPU, Лавренюк С. І. (2012)
Погорілий С. Д. - Особливості застосування генетичного алгоритму ба-лансування навантаження в мережі, Білоус Р. В. (2012)
Погорілий С. Д. - До задачі оптимізації завантаженості ресурсів обчислю-вального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин, Білоконь І. В. (2012)
Сальніков А. О. - Система керування грід-завданнями віртуальної лабораторії, що ґрунтується на асинхронній обробці подій (2012)
Слюсар Є. А. - Комплексна система тестування взаємодії ресурсів у національній грід-інфраструктурі (2012)
Марченко О. О. - Оптимізація алгоритму побудови неві-д’ємної матричної факторизації у задачах обробки текстів природною мовою із вико-ристанням графічних процесорів, Кисенко В. К., Березань І. О. (2012)
Стеняшин А. Ю. - Обробка даних у гетерогенних мережах типа GRID (2012)
Минухин С. В. - Имитационная модель и ее программная реализация планирования ресурсов грид-системы, Знахур С. В. (2012)
Твердохліб Є. М. - Побудова інтегрованої Е-інфраструктури підтримки наукових досліджень в грід-середовищі, Перконос П. І. (2012)
Hrytsay V. P. - Tete-a-tete project: software engineering tools supporting understanding, Zakhariya L. M. (2012)
Tkachuk M. V. - Models and tools for effective-ness increase of requirements traceability in agile-software development, Gamzayev R. O., Mayr H. C., Bolshutkin V. O. (2012)
Чебанюк О. В. - Метод доменного аналізу для ефективного моделювання процесів при проведенні експериментів з використанням програмного забезпечення, Чупринка В. І. (2012)
Матвеева Л. Е. - Применение статистических моделей в инженерии качества процессов производства программных систем, Гориславец Т. Н. (2012)
Колесник А. Л. - Підтримка процесу керування варіабельністю в сімействах програмних систем (2012)
Баценко Д. В. - Метод калібрування моделі СОСОМО шляхом редукції основного рівняння (2012)
Колчин А. В. - Оптимизация проверки выполнимости переходов при верификации формальных моделей (2012)
Шинкаренко В. И. - Повышение временной эффективности структур данных в оперативной памяти на основе, Забула Г. В. (2012)
Яценко Е. А. - Средства параметрически управляемой генерации алгоритмов на основе алгебры гиперсхем (2012)
Максимець О. М. - Пошук інваріантів U-Y- програм інтераційним алгоритмом над абсолютно вільними алгебрами данних (2012)
Акуловский В. Г. - Алгебра для описания данных в композиционных схемах алгоритмов (2012)
Дорошенко А. Е. - Средства проектирования объектно-ориентированных программ на основе алгебры алгоритмики, Иовчев В. А. (2012)
Тимофеев В. Г. - Задача проверки Т-выполнимости для логического языка VL1 системы VRS (2012)
Парасюк И. Н. - Мультиагентные модели на основе нечеткой логики высшего типа для высокопроизводительной среды, Ершов С. В. (2012)
Ильина Е. П. - Модели и методы аналитической поддержки принятия решений стратегического управления, Синицын И. П., Слабоспицкая О. А., Яблокова Т. Л. (2012)
Панченко Б. Е. - К вопросу о модифицируемости и безаномальности схемы реляционной базы данных (2012)
Палагин А. В. - К вопросу разработки инструментального комплекса онтологического назначения, Петренко Н. Г., Величко В. Ю., Малахов К. C., Тихонов Ю. Л. (2012)
Панченко Т. В. - Подання динамічних вимірів у OLAP-кубах (2012)
Сидорова Н. М. - Формування готовності майбутніх бакалаврів з інженерії програмного забезпечення до професійної комунікації (2012)
Любченко В. В. - Інформаційна технологія розробки та аналізу моделей предметних областей для їх вивчення (2012)
Задорожна Н. Т. - Особливості проектування інформаційної системи "Планування наукових досліджень в НАПН України", Петрушко В. А., Тукало С. М. (2012)
Резниченко В. А. - Формальная модель научной публикации, Проскудина Г. Ю., Овдий О. М. (2012)
Анісімов А. В. - UWN: Універсальна онтологічна база знань укранської мови, Марченко О. О., Никоненко А. О. (2012)
Мелащенко А. О. - Імплементація юридично правових електронних документів, Скарлат О. С. (2012)
Андон П. І. - Проблеми і можливості програмування в середовищі SEMATIC WEB, Бабенко Л. П. (2012)
Kussul O. M. - Reputation-based secyrity for heterogtneous structurally complex systems (2012)
Лихацкий И. А. - Средства кодогенерации для взаимодействия с базой данных через объекты (2012)
Дорошенко А. Ю. - Розпаралелювання програм на фортрані з використанням техніки переписувальних правил, Жереб K. А., Туліка Є. М. (2012)
Кривонос Ю. Г. - Формалізація жестоутворення за допомогою трьохмірної моделі людини для української жестової мови, Крак Ю. В., Бармак О. В., Єфімов Г. М. (2012)
Федоренко С. М. - Методологія аналізу статичних даних для реалізації перспективного планування в автоматизованій інформаційній системі "надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг", Чадюк А. В. (2012)
Криковлюк Е. А. - Особенности реализации процессов имитационного моделирования на основе методологи DATA FARMING, Пепеляев В. А., Сахнюк М. А. (2012)
Чупринка І. В. - Метод автоматичного проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взття, Чебанюк О. В. (2012)
Іваненко П. А. - Автоматична оптимізація виконання для задачі метеорологічного прогнозування, Дорошенко А. Ю. (2012)
Хіміч О. М. - Принципи створення інтелектуального інтерфейсу для розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури, Чистякова Т. В., Баранов А. Ю. (2012)
Проворар О. І. - Деякі підходи до обчислення умовної невизначеності, Лапко О. В. (2012)
Андон П. І. - Потокові моделі мережі Інтернет за умов атак на відмову, Ігнатенко О. П. (2012)
Содержание (2013)
Григоренко Я. М. - Задачи статики и динамики анизотропных неоднородных оболочек с переменными параметрами и их численное решение (обзор), Григоренко А. Я. (2013)
Сторожев В. И. - Распространение электроупругих волн в многослойных пьезоэлектрических цилиндрах с секторным вырезом в сечении (2013)
Шульга Н. А. - О смешанной системе уравнений кирхгофовой теории поперечных колебаний пластин (2013)
Семенюк Н. П. - Устойчивость гофрированных арок при внешнем давлении (2013)
Голуб В. П. - К определению параметров дробно-экспоненциальных ядер наследственности нелинейно-вязкоупругих материалов, Павлюк Я. В., Фернати П. В. (2013)
Лукьянова Т. А. - О достаточных условиях связной устойчивости движения на временной шкале, Мартынюк А. А. (2013)
Отман М. И. А. - Влияние магнитного поля и тепловой релаксации на двухмерную задачу обобщенной термоупругой диффузии, Фарук Р. М., Эль-Хамид Х. А. (2013)
Чехов Виктор Николаевич (2013)
Шульга Николай Александрович (2013)
Лавріщева К. М. - Компонентне програмування. Теорія і реалізація (2012)
Нікітченко М. С. - Логіки квазіарних предикатів кванторно-екваційного рівня, Шкільняк С. С. (2012)
Провотар О. І. - Про нові методи опису невизначених величин, Лапко О. В. (2012)
Щегельський Т. С. - Аналіз систем нечіткої логіки для апроксимації нечітких функцій, Провотар О. О., Провотар О. І. (2012)
Ігнатенко О. П. - Одна динамічна конфліктно керована модель взаємодії користувачів у відкритих інформаційних середовищах (2012)
Кожаев В. В. - Иструментарий создания игровой логики (2012)
Колчин А. В. - Обзор современных систем и методов верификации формальных моделей, Летичевский А. А., Потиенко С. В., Песчаненко В. С. (2012)
Захарова О. - Технологія оптимального вибору варіантів на основі семантичного аналізу інформаційних об’єктів бізнес-процесу, Міненко В. (2012)
Алексеєв В. А. - Архітектура та функціональні можливості системи ситуаційного керування охороною зон відповідальності, Мостовий В. В., Терещенко В. С., Яловець А. Л. (2012)
Мердух С. Л. - Пакет прикладних програм для розрахунку безперервних та дискретних моделей динамічних процесів у контурах керування, Медведєв Р. Б. (2012)
Терещенко А. Н. - Оптимизация умножения больших N-разрядных чисел на основе N-разрядных ДПФ, Задирака В. К. (2012)
Данилович Ю. В. - Оксид азоту як регулятор внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу в міоцитах матки (2012)
Химич Н. В. - Авидность и конкурентное ингибирование связывания нативных и хаотропно модифицированных иммуноглобулинов с протеиновыми и гликолипидными антигенами, Гордиенко А. И. (2012)
Гостюхина О. Л. - Особенности системы антиоксидантной защиты черноморских моллюсков Mytilus galloprovincialis Lam. и Anadara inaequivalvis Br., Головина И. В. (2012)
Горідько Т. М. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ензимів антиоксидантного захисту та вміст стабільних метаболітів no в гонадах та плазмі крові щурів із початковими стадіями стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Косякова Г. В., Бердишев А. Г., Базилянська В. Р., Маргітич В. М., Гула Н. М. (2012)
Фафула Р. В. - Кінетичні властивості Na+, K+-АТР-ази лімфоцитів крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Єфремова У. П., Личковська Н. Е., Воробець З. Д. (2012)
Ференц І. В. - Вплив агматину на метаболізм L-аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоциніндукованого діабету в щурів, Бродяк І. В., Люта М. Я., Бурда В. А., Федорович А. М., Сибірна Н. О. (2012)
Бабій С. О. - Зміни стану нирок щурів за розвитку карциноми Герена та застосування цитостатиків, Лоскутова Т. О., Штеменко Н. І. (2012)
Леус І. В. - Антиоксидантна і протипухлинна активність дикарбоксилатів диренію у тварин із карциномою Герена, Шамелашвілі К. Л., Скорик О. Д., Третяк С. Ю., Голіченко О. А., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2012)
Vasylyk Yu. V. - Effect of sodium chloride and nitroprusside on protein carbonyl groups content and antioxidant enzyme activity in leaves of corn seedlings Zea mays L., Semchuk N. M., Lushchak Ok. V., Lushchak V. I. (2012)
Рибченко Ж. І. - Дія адаптогенних препаратів на активність вакуолярних протонних насосів у клітинах коренів кукурудзи в умовах сольового стресу, Палладіна Т. О. (2012)
Карахим С. A. - Об истинных и кажущихся константах Михаэлиса в энзимологии. III. Существует ли линейная зависимость между кажущейся константой Михаэлиса и предельной скоростью и можно ли с ее помощью определять величину субстратной константы? (2012)
Бобровник С. А. - Авидность двухвалентных антител. Проблемы ее экспериментального измерения и теоретической оценки, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2012)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1975–1976 рр., Данилова В. М. (2012)
Костржевська О. Г. - Розробка проблеми біохімії злоякісного росту в роботах доктора біологічних наук, професора Василя Павловича Короткоручка (1956–1989 рр.), Мегедь О. Ф., Кіндрук Н. Л. (2012)
Георгій Вікторович Донченко (До 75-річчя від дня народження) (2012)
Юлія Михайлівна Пархоменко (До ювілею) (2012)
Ніна Германівна Гіммельрейх (До ювілею) (2012)
Станіслав Олександрович Кудінов (До 75-річчя від дня народження) (2012)
Ингеров А. И. - Использование амплитудных и фазовых кривых индукционных зондирований с естественными источниками для целей картирования, Ингеров И. А., Лозовой А. Л., Мендрий Я. В. (2012)
Калашник А. А. - Геолого-структурные особенности проявления эндогенного уранового оруденения в Орехово-Павлоградской минерагенической зоне Украинского щита (2012)
Пигулевский П. И. - О результатах магнитотеллурических зондирований в центральной части Среднепри (2012)
Лукінов В. В. - Прогноз перспективності ділянок для пошуку скупчень вільного метану (на прикладі шахти "Бутовська"), Безручко К. А., Приходченко О. В., Шпак В. Ю. (2012)
Кучин А. С. - Анализ величин максимальных вертикальных и горизонтальных сдвижений земной поверхности (2012)
Фомичёв В. В. - Перспективы применения и конструктивные особенности резино-воздушной армированной крепи, Медяник В. Ю., Скитенко А. И., Снигур М. В. (2012)
Табаченко Н. М. - Об извлечении метана и искусственного генераторного газа из угольных и сланцевых месторождений, Дычковский Р. E., Фальштынский В. С. (2012)
Рудаков Д. В. - Геомеханическая оценка проницаемости трещиноватых пород вокруг подземных, Иванова Е. С. (2012)
Бершадский И. А. - Усовершенствование метода пересчета воспламеняющих параметров взрывоопасных смесей в искробезопасных электрических цепях, Тукмачева Е. А. (2012)
Гаврюк Г. Ф. - Положение характерных точек динамической полумульды при подработках в условиях водопонижения, Беличенко Е. В. (2012)
Левченко П. В. - Экспериментальное определение зависимости эффективности классификации вертикального вибрационного грохота от комплекса доминирующих факторов (2012)
Таран И. А. - Закономерности передачи мощности по ветвям двухпоточных гидрообъемно-механических трансмиссий (2012)
Виноградов Б. В. - Статика и динамика двухдвигательных приводов барабанных мельниц (2012)
Садовенко И. А. - О потенциале активации оползневого лессового массива, Деревягина Н. И. (2012)
Ищенко К. С. - Физическое и численное моделирование напряженно-деформированного состояния массива горных пород в забое выработки, Круковский А. П., Круковская В. В., Ищенко A. К. (2012)
Хілов В. С. - Дослідження динаміко-інформаційних характеристик зовнішнього контуру привода пересування бурового постава (2012)
Горова А. І. - Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин, Колесник В. Є., Кулікова Д. В. (2012)
Бабенко Т. В. - Системи водопостачання населених пунктів України, Почта Ю. В. (2012)
Сергеев Г. Г. - Оценка времени поиска неисправного элемента в электронных системах средствами диагностического комплекса "МАРС" (2012)
Кораблёв А. В. - Сравнительный анализ методов оценки статистических характеристик трафика сети Ethernet, Серов А. В. (2012)
Різун Н. О. - Методологія створення експертної системи інтегрованої діагностики та управління якістю навчання (2012)
Вагонова О. Г. - Економічні стратегії гірничих підприємств як похідна раціональності природокористування в системі суспільних відносин, Волошенюк В. В. (2012)
Гладун О. П. - До питання щодо залучення додаткових ресурсів для підвищення енергонезалежності України (2012)
Чуріканова О. Ю. - Економічна складова аналізу чинників травматизму на вугільних шахтах України (2012)
Яровенко Т. С. - Економічний механізм управління ризиками інвестиційних проектів (2012)
Жерносеков Д. Д. - Роль плазминоген/плазмина в функционировании клеток крови, Юсова Е. И., Гриненко Т. В. (2012)
Родрігес Р. Р. - Стехіометрична модель фолатзалежного метаболізму одновуглецевих груп у плаценті людини, Лущик І. С., Оболенська М. Ю. (2012)
Драгущенко О. О. - Вплив противірусних речовин різної хімічної природи на експресію генів ІФНα, ПКР, ОАС1а i РНК-ази L, Міня І. Й., Полєжаєва Т. А., Старосила Д. Б., Карпова І. С., Оболенська М. Ю., Рибалко С. Л. (2012)
Semchuk N. M. - Effect of short-term salt stress on oxidative stress markers and antioxidant enzymes activity in tocopherol-deficient Arabidopsis thaliana plants, Vasylyk Yu. V., Lushchak Ok. V., Lushchak V. I. (2012)
Левчук Н. І. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на інтенсивність фрагментації ДНК у пухлинній та позапухлинній тканинах кори надниркових залоз людини, Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Микоша О. С., Гула Н. М., Тронько М. Д. (2012)
Мединська К. О. - ATP-азна активність актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля за дії ультразвуку, Нурищенко Н. Є., Пелюх Л. І., Шелюк О. В. (2012)
Ґудзь Є. А. - Антитоксичні ефекти N-стеароїлетаноламіну в суспензії та у складі нанокомпозитного комплексу в органах мишей з карциномою Льюїс за введення доксорубіцину, Гула Н. М., Хмель Т. О., Горідько Т. М., Башта Ю. М., Панчук Р. Р., Стойка Р. С., Рябцева А. О., Заіченко О. С. (2012)
Захарян Г. В. - Изменения содержания гликолипидов, сфингозина и цитокинов в головном мозгу крыс при его экспериментальном отеке (2012)
Шевченко В. Б. - Определение АФК в присутствии биологически активных веществ по флуоресценции пористого кремния, Даценко А. И., Шаблыкин О. В., Осадчук Т. В., Ляхов А. М., Пивоваренко Ю. В., Макара В. А. (2012)
Бобровник С. А. - Новый подход в определении аффинности двухвалентных антител методом поверхностного плазмонного резонанса. Теория, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2012)
Комісаренко С. В. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1977–1978 рр., Виноградова Р. П., Данилова В. М. (2012)
Лучик А. А. - Українська лінгвістика XXI ст. у координаті зіставного методу дослідження (2013)
Компанцева Л. Ф. - Принципи сугестивної лінгвістики в інтернетній комунікації (2013)
Манакін В. М. - Особливості внутрішньої форми слова в аспектах зіставного мовознавства (2013)
Войналович Л. П. - Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія (2013)
Вишневська Н. Ю. - Кліше як мовна одиниця: проблеми кліше в мовознавстві (2013)
Коваль Л. М. - Формально-граматична парадигма складеного головного компонента безособового речення в українській мові (2013)
Лисейко Л. В. - Стиль як лінгвістична категорія (2013)
Терещенко Т. В. - Семантика локальних прийменників німецької мови аn і bеі – контрастивний аналіз (2013)
Федоренко О. І. - Закономірності лексичної сполучуваності слів (2013)
Антонова О. А. - Структурно-семантична характеристика прийменникових еквівалентів слова каузальної семантики у польській мові (2013)
Байло Ю. В. - Особливості поняття "військовий термін” (семантичний аспект) (2013)
Гаращенко О. В. - Основні погляди на поняття партиципності (2013)
Голіцина О. В. - Шляхи утворення фразеологічного значення мінімальної фразеологічної одиниці (2013)
Макаровець Ю. В. - Дослідження іміджу публічної особи у лінгвістиці (2013)
Мартиняк О. А. - Гетероосновні словотвірні синоніми в українській науково-технічній термінології (2013)
Михайлова Є. В. - Етапи формування лексичного корпусу прикметника сучасної турецької мови (діахронічний аспект) (2013)
Роман В. В. - Функціонування лексичних запозичень у мові ЗМІ: соціолінгвістичний аспект (2013)
Синявская О. Е. - Патогенные неймы в сфере современной коммерческой номинации (2013)
Швець Н. В. - Принципи і критерії розмежування типів мотивації у сучасній лінгвістиці (2013)
Козіцька О. А. - Сурядні сполучники як виразники приєднувальних семантико-синтаксичних відношень, Давнюк С. В. (2013)
Ляшук А. М. - Семантична і формальна модифікація словникових одиниць української та англійської мов (2013)
Кардаш Л. В. - До проблеми зв’язку категорій заперечення та протиставлення з іншими мовними категоріями (2013)
Куранова С. І. - Прагмалінгвістичні особливості мовної особистості у діалогічному дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Оленяк М. Я. - Актантно-атрибутивні, сирконстантно-атрибутивні та предикатно-сирконстантні конкретизувальні уточнення (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Близнюк К. Р. - Лексико-семантичні поля концепту "патріотизм” в українській, російській і польській мовах (2013)
Євчук М. С. - Особливості процесу комплексної адаптації англійських запозичень у польській та українській мовах (2013)
Михальчук Н. О. - Лінгвостилістичні особливості перекладу роману Джона Апдайка "Кентавр” (2013)
Мороз Л. В. - Особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів, Кушнір Н. В., Мороз Л. М. (2013)
Гуменюк О. О. - Сучасний стан онлайнових перекладачів (німецька та українська мови) (2013)
Хацер Г. О. - Особливості перекладу термінологічної лексики на прикладі текстів медичного спрямування (2013)
Ходаковська О. О. - Англомовний законодавчий дискурс: граматичні особливості перекладу (2013)
Іліх М. В. - Іван Франко як перекладач П. Б. Шеллі: версифікаційна та лексична система оригіналу та перекладу (2013)
Орєхова О. І. - Теоретичні засади кіноперекладу: історичний аспект (2013)
Шукало І. М. - Специфіка перекладу комічного у кінодискурсі (2013)
Коваленко А. О. - Стратегії перекладу текстів дискурсу мас-культури (2013)
Вокальчук Г. М. - Неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20–30-х рр. XX ст. (2013)
Дубинець 3. О. - Мовна особистість Зигмунта Левицького (2013)
Степанова О. І. - Відбиття явища лексичної інтерференції в російськомовних текстах (на матеріалі творів письменників-білінгвів та засобів ЗМІ) (2013)
Кузьмич О. О. - Еквіваленти речень у сучасній малій прозі (2013)
Горбинко О. Ю. - Концепт "Каховка" в романі О. Гончара "Таврія" (2013)
Кирилюк О. В. - Фольклорна основа складених найменувань у сучасній українській поезії (2013)
Приблуда Л. М. - Перифраза як стилістичний засіб зображення дійсності в сучасній малій прозі (2013)
Potapenko S. I. - ‘The speech that failed to fly’: cognitive-rhetorical analysis of effects produced by President Obama’s 2009 inaugural address (2013)
Тхір М. Б. - Лексико-семантична репрезентація теми "війна” в політичних промовах Б. Обами (2013)
Совтис Н. М. - Запозичення з польської мови у творах Л. Е. Венглінського (на матеріалі збірки "Гіркий сміх. Казки й образки з життя в Галичині”) (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2012)
Новаковський Л. - Єдиний цивілізований шлях — прозорий, зрозумілий, регульований ринок землі (2012)
Нашиванко О. - Земля для зайдів — засіб виробництва, а для селянина — ще й прабатьківщина (2012)
Рєпін К. - Хто господарює на землі, а хто очікує ринку, щоб спекульнути (2012)
Хто і скільки орендує сільськогосподарських земель? (2012)
Євич П. - Землю не надуриш… (2012)
Панасько Т. - Оцінка земельних ділянок сільгосппризначення за міжнародними стандартами, або наскільки ми готові застосовувати світовий досвід (2012)
Добряк Д. - Проблеми сучасного землеустрою (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Тацій В. - Національна академія правових наук України: етапи становлення та розвитку (2013)
Рабінович П. - Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація (2013)
Оніщенко Н. - Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів особи (теоретичні моделі тапрактика реалізації) (2013)
Дудаш Т. - До питання про ефективність захисту прав людини (за матеріалами пілотних рішень Страсбурзького суду) (2013)
Панкевич О. - Проблема свободи в сучасній християнській антропології (католицька й православна інтерпретації) (2013)
Мурашин О. - Проблема ідентичності національних правових систем в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект (2013)
Євграфова Є. - Доктрина у правовій науціі юридичній практиці (2013)
Косінов С. - Контроль у державі як складова соціальної системи (2013)
Крижановський А. - Історіософія правового порядку: спроба загальноцивілізаційного дискурсу (2013)
Єрмолаєв В. - Про деякі спірні питання історіїдержавотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького (2013)
Рум’янцев В. - Ідея національно-державного відродження в суспільно-політичному житті України (кінецьХVIII – початок XX ст.) (2013)
Медведчук В. - Державотворчий потенціал федеративної трансформації України: конституційно-правові аспекти (2013)
Скрипнюк О. - Конституційне право і теорія конституційого права України: теоретико-методологічні проблеми (2013)
Оніщук М. - Відповідальне правління і народний суверенітет: нотатки до конституційного творення, Савчин М. (2013)
Гончаров В. - Ще раз про юридичну природу рішень Конституційного Суду України (2013)
Нагребельний В. - Правове забезпечення модернізації державного управління та державного регулювання в економічній сфері України (2013)
Самсін І. - Підгалузева природа податково-правових відносин та їх ознаки (2013)
Лученко Д. - Про основні ознаки адміністративно-правового спору (2013)
Бойко І. - Роль адміністративного права у формуванні правового статусу людини і громадянина (2013)
Гетьман А. - Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики (2013)
Мілаш В. - Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов (2013)
Татьков В. - Принцип спеціалізації як критерій у розмежуванні судових юрисдикцій (2013)
Голіна В. - Кримінологічна політика України як ресурс у протидії злочинності (реалії і можливості) (2013)
Гончаренко В. - Відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, Рабінович П. (2013)
Битяк Ю. - Основні напрями наукових досліджень у галузі конституційного, муніципального,міжнародного права, адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права (2013)
Кузнєцова Н. - Інформація про роботу відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України (2013)
Шемшученко Ю. - Здобутки та перспективи наукової діяльності відділення екологічного, господарського та аграрного права, Нагребельний В. (2013)
Борисов В. - Діяльність відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України: двадцять років досвіду, Батиргареєва В. (2013)
Борисов В. - Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса: до 20-ї річниці створення Національної академії правових наук України, Батиргареєва В. (2013)
Серьогіна С. - На шляху розвитку національної доктрини державного будівництва та місцевого самоврядування (2013)
Орлюк О. - Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Нежиборець В. (2013)
Крупчан О. - Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва як структурний підрозділ Національної академії правових наук України (2013)
Прилипко С. - Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України: становлення та розвиток, Атамонова Ю. (2013)
Пилипчук В. - Історія Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України та розвитку правової наукив інформаційній сфері, Фурашев В., Гладківська О. (2013)
Добрянський С. - Львівська наукова школа теорії прав людини (до 15-річчя діяльності Львівської лабораторії прав людини НАПрН України) (2013)
Шепітько В. - Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: здобутки та перспективи діяльності наукової лабораторії, Авдєєва Г. (2013)
Тихий В. - Київський регіональний центр Національної академії правових наук України – становлення, наукові досягнення та перспективи розвитку, Яковлєв А. (2013)
Мамутов В. - Донецький регіональний науковий центр Національної академії правових наук України: становлення та розвиток (2013)
Ківалов С. - Юридична наука півдня України: виклики ХХІст. (про діяльність Південного регіонального центру Національної академії правових наук України) (2013)
Нор В. - Західний регіональний науковий центр Національної академії правових наук України: становлення та розвиток (2013)
Бобровник С. - Нові аспекти дослідження теорії судової влади (2013)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2013)
Жигалкін П. І. (2013)
Гусаров С. М. (2013)
Комісаров В. С. (2013)
Пам’яті Михайла Яковича Сегая (2013)
Пам’яті Володимира Серафимовича Зеленецького (2013)
Вихідні дані (2013)
Макуха С. Н. - Технологічна зона як метод розбудови інноваційної моделі економіки держави (2013)
Нечипорук Л. В. - Трансакційні витрати та тарифна політика на страховому ринку (2013)
Чуприна О. О. - Методологічні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу, Чуприн К. С. (2013)
Овсієнко О. В. - Розбудова соціальної держави в Україні: пошук оптимальної економічної моделі (2013)
Набатова О. О. - Соціально-інноваційний потенціал суспільства і проблеми його реалізації (2013)
Благоразумова О. В. - Інформаційне забезпечення оцінювання соціального середовища сучасного підприємства (2013)
Броницкая В. В. - Духовное производство в системе устойчивого развития, Бервено О. В. (2013)
Гузенко Г. М. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: сутність, економічний механізм її розбудови, особливості, Гайдученко Ю. О. (2013)
Дарнопих Г. Ю. - Історичні передумови кризи суспільної довіри до держави як гаранта захисту прав громадян (2013)
Буткевич О. В. - Економіко-правова характеристика сучасного стану рибного господарства України (2013)
Гончаров О. О. - Господарсько-правова характеристика системи суспільних відносин поводження з відходами (2013)
Заїченко Л. І. - Комерціалізація спортивних відносин: завдання господарсько-правового забезпечення (2013)
Князєва К. Ю. - Господарсько-правове забезпечення діяльності пайових венчурних інвестиційних фондів (2013)
Кузьміна М. М. - Поняття та види енергії з альтернативних джерел (2013)
Машкіна Л. О. - Державна правова політика щодо іноземних інвестицій у вітчизняний банківский сектор (2013)
Морщагіна Н. С. - Господарсько-договірна діяльність аптечних закладів (2013)
Стадник К. О. - Світовий досвід державного контролю за процессами економічної концентрації (2013)
Подрез-Ряполова І. В. - О кремі правові аспекти забезпечення побудови системи постачання природного газу в Україні (2013)
Швидка Т. І. - Інноваційне інвестування в механізмі забезпечення економічної конкурентоздатності: господарсько-правовий аспект (2013)
Батигіна О. М. - Правове регулювання створення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Дутчак В. Ф. - Удосконалення законодавства України щодо створення сприятливих умов господарської діяльності на території чорнобильської катастрофи (2013)
Зінченко І. О. - Співучасть у злочині за кримінальним правом України та Aнглії: порівняльно-правовий аспект (2013)
Шевченко Л.С. - Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу (2013)
Вихідні дані (2013)
Ротанов Г. М. - Формування системи відтворення основних засобів промислового підприємства (2013)
Malakhovsky Y. - Quantitative relationship between the amount of income and consumption in macroeconomic region(part 1) (2013)
Котенко Т. М. - Проблеми фінансування вищої освіти регіону (2013)
Бондарчук Ю. П. - Адміністративно-командні методи управління залізничним транспортом України в 30-х рр. ХХ ст (2013)
Остряніна С. В. - Формування конкурентних переваг молокопереробних підприємств на продовольчому ринку України (2013)
Хачатурян О. С. - Комплексний аналіз розвитку малого підприємництва в Кіровоградській області (2013)
Василик І. І. - Модель процесу видобутку нафти і газу як сфери походження специфічних функцій і задач управління (2013)
Сіташ Т. Д. - Теоретичні дефініції видатків на охорону здоров’я (2013)
Дзьобко І. П. - Стратегічні аспекти організації партнерських відносин (2013)
Кіріченко О. В. - Формування об’єктно спрямованого стилю управління продуктивною діяльністю сучасного промислового підприємства (2013)
Толстая Н. В. - Особливості оцінки стратегічного потенціалу корпоративного підприємства (2013)
Volchanskyy O. V. - United states corporate research : University of North Texas experience, Garkusha L. S.  (2013)
Малаховський Ю. В. - Вартісноорієнтоване управління діяльністю квазікорпоративної сукупності конкуруючих підприємств регіону, Жовновач Р. І., Шевченко С. А. (2013)
Рибалко-Рак Л. А. - Причинно-наслідкова модель формування системи управління якістю на основі діаграми К. Ісікави, Панченко В. А. (2013)
Жовновач Р. І. - Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Сторожук О. В. - Стан, проблеми та перспективи формування ринку інтелектуальних послуг (2013)
Зима Б. В. - Про особливості економічної активності і структури зайнятості населення сільської місцевості України, Зима Г. І. (2013)
Абашина О. В. - Аналіз основних складових чинників впливу на соціальну ринкову економіку країни (2013)
Мезенцева О. М. - Організаційно-управлінські аспекти формування умов для успішного функціонування підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Захарченко В. І. - Дослідження підвищення ефективності виробничого кластеру, Бондаренко О. В. (2013)
Ширяєва Л. В. - Управління знаннями як інструмент розвитку персоналу, Захарченко Н. В. (2013)
Красножон Н. С. - Цільові пріоритети регулювання сегментованого ринку праці на регіональному рівні (2013)
Немченко Т. А. - Деякі питання щодо сутності трудового потенціалу галузі (2013)
Решитько Т. В. - Розвиток обслуговуючих кооперативів як засіб збільшення мережі робочих місць на селі (2013)
Шинкаренко А. В. - Удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (2013)
Заярнюк О. В. - Діагностика мотивації зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями (2013)
Шевченко О. О. - Основні проблеми працевлаштування молоді у системі споживчої кооперації України (2013)
Ядранський Д. М. - Час як безальтернативний обмежений ресурс (2013)
Шапошников К. С. - Вплив інституційного середовища на креативний розвиток економіки регіону (2013)
Карась П. М. - Національне бюро кредитування, як інститут поліпшення кредитно-грошової системи України, Гришина Л. О., Сергійчук С. І. (2013)
Kravchenko V. P. - Ways of attracting customers in the commercial banks, Mogiley A. O. (2013)
Меркулов М. М. - Управління ресурсним забезпеченням малих підприємств з технологічними інноваціям, Глущенко Л. Д. (2013)
Попов В. М. - Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні, Неревська К. І. (2013)
Сидорчук А. А. - Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування (2013)
Фільштейн Л. М. - Головні чинники та наслідки інфляції в Україні, Гохгелеринт Н. Л. (2013)
Шалімова Н. С. - Підходи щодо забезпечення прийнятного рівня незалежності аудиторів (2013)
Вороніна В. Л. - Основні етапи побудови моделі моніторингу стану системи управління прибутком (2013)
Гордієнко В. В. - Інвестиційний потенціал українського автотранспортного підприємства: методичні основи визначення та реалізації (2013)
Козинець Г. О. - Структура інтелектуального капіталу (2013)
Лаптєва В. В. - Організаційне забезпечення підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств (2013)
Марачевська А. В. - Історичний аспект у дослідженні сутності іпотечного кредитування (2013)
Почотова Я. В. - Інноваційні маркетингові комунікативні технології (2013)
Сушкова Е. Е. - Оценка уровня налогового давления на экономику региона (на примере АР Крым) (2013)
Ямко П. Ю. - Податки на майно та його приріст: міжнародний досвід та українські реалії (2013)
Аулін В. В. - Залежність рентабельності вантажних перевезень від системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Замота О. М. (2013)
Артюх-Пасюта О. В. - Екологічний аудит: теоретичні аспекти і наукові підходи, Кравченко І. Ю. (2013)
Дюжев В. Г. - Комплексный подход к повышению инновационной восприимчивости энергосберегающих мероприятий, Попов Н. А. (2013)
Головченко Н. Ю. - Організаційно-методичні аспекти обліку непередбачених активів на підприємствах водопостачання та водовідведення, Головченко О. О. (2013)
Прохар Н. В. - Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (2013)
Пугаченко О. Б. - Пропозиції щодо формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств (2013)
Смірнова І.В. - Проблемні питання обліку операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності, Клименко Я.В. (2013)
Головченко Н. Ю. - Проблеми обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках, Головченко О. О. (2013)
Кіпіоро І. М. - Роль інновацій як стратегічного елементу інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Кузьменко Г. І. - Вплив діючого порядку обліку податкових зобов’язань з ПДВ на показники фінансової звітності та шляхи його удосконалення (2013)
Шелест В. С. - Особливості оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку (2013)
Яковенко Р. В. - "Правила гри” на політичному ринку України: теоретико-економічне обґрунтування (2013)
Левченко О. М. - Активізація співпраці роботодавців та ВНЗ як чинник удосконалення стратегії розвитку підприємств машинобудування, Ткачук О. В. (2013)
Немченко А. Б. - Сучасні підходи до забезпечення продовольчої безпеки України, Немченко Т. Б. (2013)
Сторожук О. В. - Актуальні аспектизабезпечення економічної безпеки банківськихустанов, Заярнюк О. В. (2013)
Зайченко В. В. - Економічна безпека підприємства: сутність та основні складові, Коваленко С. В. (2013)
Грінка Т. І. - Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Зайченко В. В. - Роль і місце правоохоронних органів у правовій державі, Лаптєва А. В. (2013)
Барна Т. В. - Журнал "Науковий вісник НГУ" у сфері наукових комунікацій: сьогодні і завтра, Кислова К. О., Сисун М. Т. (2012)
Меньшов А. И. - Информативность показателей магнетизма почвенного покрова при решении агрогеофизических и почвоведческих задач, Круглов А. В., Сухорада А. В. (2012)
Нікітенко І. С. - Результати мінералого-петрографічного дослідження кам’яних артефактів з поселення доби бронзи Тернівка-1 (2012)
Перков Е. С. - Минералого-геохимические особенности зональности коры выветривания Восточно-Липовеньковского массива (Среднее Побужье Украинского щита), Поповченко С. Е. (2012)
Жулай Ю. А. - Теоретическое обоснование динамических параметров импульсного нагнетания жидкости в угольный пласт, Ангеловский А. А., Васильев Д. Л. (2012)
Ковалевська І. А. - Вплив характеристик шаруватості та кута падіння гірського масиву на результати обчислювального експерименту зі стійкості виїмкових виробок, Фомичов В. В., Скітенко А. І., Снігур М. В. (2012)
Дамян Гиза - Исследование рабочих характеристик стоек усиления крепи (2012)
Литвиненко К. В. - Оптимизация взаимодействия звеньев комбинированного транспорта при открытой разработке полезных ископаемых (2012)
Мартовицкий А. В. - Обоснование комплекса эффективных мероприятий по повышению устойчивости выработок шахт ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (2012)
Ляшенко В. И. - Создание и внедрение сейсмобезопасной технологии подземной разработки урановых месторождений, Дудченко А. Х. (2012)
Якунин Е. А. - Математическое моделирование процесса кристаллизации в применении к прогнозированию структуры закаленных из жидкого состояния металлов (2012)
Кривощеков В. И. - Исследование обтекания цилиндров пространственным потоком вязкой жидкости (2012)
Таран И. А. - Взаимосвязь кругового передаточного отношения двухпоточной трансмиссии с параметром регулирования в случае планетарного механизма на выходе (2012)
Моня А. Г. - Интегрирование дифференциального уравнения теплопроводности для определения тепловой нагруженности дискового тормоза шахтного локомотива (2012)
Горова А. І. - Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод, Колесник В. Є., Кулікова Д. В. (2012)
Голинько В. И. - Исследование воздушного и пылевого баланса в наклонном стволе шахты №9-10 Марганецкого горно-обогатительного комбината, Лутс И. О., Яворская Е. А. (2012)
Чеберячко С. І. - До питання визначення захисної ефективності протипилових респіраторів за тест-аерозолем "Парафінова олива", Наумов М. М., Радчук Д. І. (2012)
Рузова Т. А. - Метод экспериментального определения скоростей частиц в двухфазном потоке, Толстопят А. П., Флеер Л. А. (2012)
Овсяников В. В. - Алгоритм контроля и система управления энергетическими показателями топлива на тепловых электростанциях (2012)
Жамиль Абедельрахим Жамиль Альсаяйде - Автоматическая оптимизация технологического комплекса магнитного обогащения по производительности, Кочура Е. В. (2012)
Кудря Я. В. - Кластеризація факторів, що впливають на економічну ефективність управління корпораціями в машинобудуванні (2012)
Півняк Г. Г. - Synchro-mining: цивілізоване вирішення проблеми сталого функціонування гірничодобувних регіонів, Пілов П. І., Пашкевич М. С., Шашенко Д. О. (2012)
Багрова І. В. - Оцінка властивостей інноваційного потенціалу промислового підприємства, Тищенко Т. І. (2012)
Contents (2012)
Пархоменко Ю. М. - Окисленные производные тиамина: образование, свойства, биологическая роль, Степуро И. И., Донченко Г. В., Степуро В. И. (2012)
Мацелюх О. В. - Очищення і фізико-хімічні властивості пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 з еластазною і фібринолітичною активністю, Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д. (2012)
Данилович Г. В. - Зміни поляризації плазматичної та внутрішньої мітохондріальної мембран клітин міометрія за дії каліксаренів – інгібіторів Na+, K+-АТР-ази плазматичної мембрани, Данилович Ю. В., Коломієць О. В., Костерін С. О., Родік Р. В., Черенок С. О., Кальченко В. І., Чуніхін О. Ю., Горчев В. Ф., Карахім С. О. (2012)
Векліч Т. О. - Порівняльне дослідження впливу калікс, Шкрабак О. А., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2012)
Grebinyk S. M. - Photoactivated fullerene C60 induces store-operated Ca2+ entry and cytochrome c release in jurkat cells, Palyvoda K. O., Prylutska S. V., Grynyuk I. I., Samoylenko A. A., Drobot L. B., Matyshevska O. P. (2012)
Ільченко М. М. - Природа взаємодії Са2+ з D-глюкозаміном: дослідження квантово-хімічним методом DFT (2012)
Яцишина А. П. - Біоінформативний аналіз потенційних сайтів посттрансляційних модифікацій О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази (MGMT) людини, Нідоєва З. М., Підпала О. В., Лукаш Л. Л. (2012)
Петрова Г. В. - Эффекты α-токоферола и его аналогов на запрограммированную гибель тимоцитов крыс, индуцированную ингибиторами клеточных протеинкиназ, Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2012)
Кулешова Д. К. - Альдегидредуктазная активность и спектр альдокеторедуктаз крови у подростков с нейроэндокринным ожирением, Давыдов В. В., Швец В. Н. (2012)
Марченко М. М. - Генерація супероксидного радикала компонентами монооксигеназної системи печінки попередньо опромінених щурів-пухлиноносіїв, Кеца О. В. (2012)
Данченко О. О. - Механізми підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах печінки гусей в умовах гіпо- і гіпероксії, Пащенко Ю. П., Данченко Н. М., Здоровцева Л. М. (2012)
Фафула Р. В. - Характеристика Ca2+, Mg2+-АТР-аз лімфоцитів периферичної крові хворих з ревматичною патологією, Єфремова У. П., Воробець З. Д. (2012)
Шандренко С. Г. - Утворення пулу лабільного заліза в крові за рабдоміолізу в щурів (2012)
Колупаев Ю. Е. - Участие активных форм кислорода в индуцировании аскорбатпероксидазы и гваяколпероксидазы при тепловом закаливании проростков пшеницы, Обозный А. И. (2012)
Контурська О. О. - Активність ензимів аскорбат-глутатіонового циклу в листках проростків кукурудзи в умовах засолення та обробки адаптогенними препаратами, Палладіна Т. О. (2012)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1981–1982 рр., Данилова В. М. (2012)
Contents (2013)
Morozov V. I. - Sphingosine-1-phosphate: distribution, metabolism and role in the regulation of cellular functions, Sakuta G. A., Kalinski M. I. (2013)
Кибирев В. К. - Непептидные ингибиторы фурина на основе амидиногидразонов диарилальдегидов, Осадчук Т. В., Козаченко А. П., Вадзюк О. Б., Броварец В. С. (2013)
Акопова О. В. - Влияние потенциалзависимого транспорта калия на мембранный потенциал митохондрий мозга крыс, Носарь В. И., Колчинская Л. И., Маньковская И. Н., Малышева М. К., Сагач В. Ф. (2013)
Касян Н. А. - Мембранотропные свойства урокановой кислоты, Ващенко О. В., Завора Л. Н., Софронов Д. С., Лисецкий Л. Н. (2013)
Pushkarev V. M. - Biochemical effects of combined action of γ-irradiation and paclitaxel on anaplastic thyroid cancer cells, Kovzun O. I., Pushkarev V. V., Tronko M. D. (2013)
Гузик М. М. - Вплив інгібіторів полі(ADP-рибозо)полімерази на деякі показники оксидативного стресу в лейкоцитах крові щурів за експериментального цукрового діабету, Дякун К. О., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М. (2013)
Макарчук В. А. - Системи глутатіону крові щурів та морфологічні зміни підшлункової залози в умовах експериментального гострого та хронічного панкреатиту, Ушакова Г. О., Крилова О. О. (2013)
Громов Л. А. - Действие антиконвульсантов на систему оксида азота, Беленичев И. Ф., Гончар-Чердакли Л. Г., Жерновая Г. А. (2013)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1983–1984 рр., Данилова В. М. (2013)
Романюк С. І. - Стовбурові клітини та рецептори, пов’язані з G-протеїнами, – знову на передовій науки, Комісаренко С. В. (2013)
Правила для авторів (2013)
Правила для авторов (2013)
Directions for authors (2013)
Ліцензійний договір на використання твору (2013)
Лицензионный договор на использование рукописи (2013)
Содержание (2013)
Чернышенко И. С. - Издание "Успехи механики": результаты, анализ, оценки, Рущицкий Я. Я. (2013)
Гузь А. Н. - Анализ различных вариантов библиометрических оценок научных журналов и ученых, Рущицкий Я. Я. (2013)
Каминский А. А. - О докритическом распространении трещины продольного сдвига в вязкоупругом композитном теле, Селиванов М. Ф., Черноиван Ю .А. (2013)
Кубенко В. Д. - Колебания незамкнутой двухслойной электроупругой сферической оболочки при импульсном электромеханическом нагружении, Янчевский И. В. (2013)
Григоренко А. Я. - Напряженно-деформированное состояние нетонких сферических оболочек переменной толщины при локализованных нагрузках, Вовкодав О. В., Яремченко С. Н. (2013)
Мольченко Л. В. - Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибкой ортотропной кольцевой пластины с учетом ортотропной электропроводности, Лоос И. И., Федорченко Л. М. (2013)
Бащук Е. Ю. - Влияние неоднородности основного напряженного состояния на критические параметры устойчивости пластины с трещиной, Бойчук В. Ю. (2013)
Голуб В. П. - К расчету усталостной долговечности призматических стержней при асимметричном циклическом нагружении, Пелых В. Н., Погребняк А. Д. (2013)
Гуляев В. И. - Самовозбуждение колебаний долота бурильной колонны, Луговой П. З., Борщ Е. И. (2013)
Карлаш В. Л. - Вынужденные электромеханические колебания прямоугольных пьезокерамических стержней с разделенными электродами (2013)
Чен Х. К. - Анализ в рамках механики разрушения с помощью комбинированной методики "опора-анкер" с целью управления опасным грунтом как источника обвала, Танг Х. М. (2013)
Попов В. О. - Захисні контейнери для твердих радіоактивних речовин, Власко А. А. (2013)
Сіянов О. І. - Критерії розрахунку стійкості сітчастих оболонок покриттів, Берчак С. П. (2013)
Коц І. В. - Визначення температурних та гідравлічних параметрів кавітаційного устаткування для приготування бітумних емульсій, Борисенко А. А., Бауман К. В. (2013)
Бондар А. В. - Технологічні аспекти виготовлення поризованих складів сухих будівельних сумішей (2013)
Сердюк В. Р. - Ефективні заповнювачі для ніздрюватих бетонів, Христич О. В. (2013)
Коц І. В. - Дослідження процесу імпульсного підсилення несучих основ споруд при ін’єкційному закріпленні грунтових масивів, Бадьора Н. П. (2013)
Маєвська І. В. - Спрощене визначення параметрів просідання лесових грунтів за фізичними показниками, Зайцева А. Ю. (2013)
Терновий В. І. - Дослідження впливу рухливості розчинної суміші та тривалості її перемішування під час приготування на показники цем’янкової штукатурки, Молодід О. С. (2013)
Кучеренко Л. В. - Сучасні підходи підвищення ефективності виконання тонкошарового штукатурного покриття, Рабоча Т. В., Стрілець Я. О. (2013)
Ратушняк Г. С. - Оцінювання надійності функціонування вентиляційних систем з використанням методу нейро-нечітких мереж, Степанковський Р. В. (2013)
Співак О. Ю. - Кінетика сушіння кісточкових плодів в конвективних сушарках, Павлюк В. К. (2013)
Ратушняк Г. С. - Вплив температурних режимів ферментації та седимента-ційних параметрів субстрату на продуктивність біогазової установки, Анохіна К. В., Кощеєв І. А. (2013)
Бікс Ю. С. - Визначення прогнозованої міцності бетону з використанням апарату нечіткої логіки (2013)
Ковальський В. П. - Реконструкція житлової секції застарілої серії, Очеретний В. П., Щербань Д. П. (2013)
Кройтор І. М. - Забезпечення сейсмобезпеки великопанельних житлових будинків серії 121к в місті Керчі (2013)
Швець В. В. - Аналіз та вдосконалення зеленого каркаса міста на прикладі м. Вінниці, Калініченко В. С., Кудлаєнко О. О. (2013)
Прилипко Т. В. - Екологічна безпека міської забудови, Потапова Т. Е., Скрипник О. Ю., Мельник В. Ю. (2013)
Смоляк В. В. - Екологія малоповерхової забудови на прикладі проектних рішень дипломних проектів минулих років, Шевчук Д. В. (2013)
Потапова Т. Е. - Проблеми експлуатації, утримання та реконструкції міських транспортних шляхів, Мартинюк Я. О., Медведєв І. Є. (2013)
Кучеренко Л. В. - Містобудівні методи захисту від шумового забруднення міст, Калініченко В. С. (2013)
Швець В. В. - Планування підземних парковок в умовах щільної міської забудови, Іскра М. А., Кудлаєнко О. О., Малюта О. В. (2013)
Карпович О. М. - Аналіз інноваційних перспектив розвитку науки, економіки та будівельної галузі України (2013)
Ровенчак Т. Г. - Тарифна політика – один із напрямів реформування галузі ЖКГ (2013)
Лялюк О. Г. - Проекти енергозбереження – один із напрямків залучення інвестицій, Ратушняк О. Г. (2013)
Боднар Л. А. - Тенденції розвитку конденсаційних котлів малої потужності, Дахновська О. В., Сорочинський Д. Р. (2013)
Желих В. М. - Дослідження ексергетичної ефективності низькотемпературних сонячних колекторів, Лесик Х. Р., Пізнак Б. І. (2013)
Желих В. М. - Теплозабезпечення побутового біореактора шляхом використання сонячної енергії, Фурдас Ю. В., Шепітчак В. Б. (2013)
Степанов Д. В. - Вибір ефективного джерела теплохолодопостачання житлової будівлі, Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. (2013)
Румянцева Т. Ю. - Теплообмін в рідинних сумішах при перемішуванні (2013)
Маєвській Ірині Вікторівні – 60 років (2013)
Миненко П. А. - Прямые и обратные задачи гравиметрии с учетом поглощения собственного поля планетами (2012)
Нікітенко І. С. - Про сировину талькових виробів доби неоліту з Дніпровського Надпоріжжя (2012)
Горелкин А. А. - Анализ причин аварий при бурении вертикальных скважин большого диаметра (2012)
Сахно И. Г. - Восстановление эксплуатационного состояния горных выработок с помощью невзрывчатых разрушающих смесей (2012)
Лубенец Н. А. - Влияние центробежных сил гибкого тела на реализацию тягового усилия трением, Лубенец Т. Н. (2012)
Русских В. В. - Развитие технологии добычи и принятие новых технических решений при отработке рудных залежей в сложных горно-геологических условиях Южно-Белозерского месторождения, Лапко В. В., Зубко С. А. (2012)
Ступнік М. І. - Техніко-економічне обгрунтування доцільності застосування самохідної техніки на шахтах Кривбасу, Калініченко О. В., Калініченко В. О. (2012)
Пивняк Г. Г. - Фазовые превращения в каменных углях при воздействии слабых электрических и магнитных полей, Соболев В. В., Филиппов А. О. (2012)
Боблях С. Р. - Моделювання змін, що відбуваються в покриваючих породах при підземному геологічному зберіганні СО2, Стадник О. C., Ігнатюк Р. М., Воробйов П. К. (2012)
Ткач В. Н. - Влияние криогенной обработки на изменение свойств синтетических алмазов и эффективность их применения в буровом инструменте, Исонкин А. М. (2012)
Виноградов Б. В. - Проблемы создания двухдвигательных приводов барабанных мельниц (2012)
Проців В. В. - Моделювання процесу гальмування шахтного двовісного локомотива на рейковій колії, Бондарєв А. О., Самойлов А. І. (2012)
Соснина Е. Н. - Вычислительный эксперимент по определению максимальных напряжений неподкрепленных разрезных барабанов шахтных подъемных машин (2012)
Ганкевич В. Ф. - Пути повышения надежности колесных пар локомотивного транспорта, Грязнова Л. В., Лисняк А. Г. (2012)
Остренко В. С. - Визначення кращого типу IGBT модуля для застосування в перетворювачі частоти, Кулініч Є. В. (2012)
Курик М. В. - О природе кирлиановского свечения воды, Песоцкая Л. А., Лапицкий В. Н., Черепанова-Лагутенко Р. С. (2012)
Шайхлисламова И. А. - Квантово-полевой подход к выявлению признаков возможных аварий в шахтах, Муравейник В. И. (2012)
Жамиль Абедельрахим Жамиль Альсаяйде - Метод автоматического контроля массовой доли железа в обогащаемой руде с помощью промышленного магнитного сепаратора, Кочура Е. В. (2012)
Бабенко Т. В. - Проблеми захисту освітніх електронних інформаційних ресурсів, Третяк О. М., Кручінін О. В., Тимофєєв Д. С. (2012)
Толстопят А. П. - Эффективность газожидкостного взаимодействия при дутье погружными фурмами, Рузова Т. А., Флеер Л. А. (2012)
Ризун Н. О. - Модели и алгоритмы идентификации адаптивных ПИД-регуляторов автоматизированной системы профессиональной аттестации (2012)
Мельников А. М. - Аналіз тенденцій змін ринкового середовища та напрямів формування стратегії розвитку гірничого підприємства, Собко Б. Ю., Пундяк Н. Б. (2012)
Драч І. Є. - Інноваційно-проектна діяльність у системі рейтингового оцінювання ВНЗ України (2012)
Кудирко Л. П. - Мережеві форми бізнесу у сфері міжнародної торгівлі, Севрук І. М. (2012)
Данчак Л. І. - Міжнародні здобутки у фінансуванні формування житлового фонду: висновки та рекомендації для України (2012)
Алмакаев М. С. - Влияние полиэтиленовых контейнеров на стабильность парентеральных лекарственных средств на основе местных анестетиков, Шевченко И. В., Шевченко В. А., Бодренкова Н. А. (2009)
Сур С. В. - Результати визначення втрати маси при висушуванні тестового зразка субстанції натрію ацетату тригідрату лабораторіями з контролю якості лікарських засобів у 6-му раунді програми професійного тестування лабораторій, Гризодуб О. І., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М., Денисенко Н. В., Губарь С. М., Мурашко А. М. (2009)
Кайдалова А. В. - Навчання та підвищення компетентності персоналу за умов інтегрованої системи якості на фармацевтичному підприємстві, Коваленко С. М., Чистяков О. Г. (2009)
Посилкіна О. В. - Організація процесу атестації персоналу промислових фармацевтичних підприємств в умовах упровадження менеджменту якості, Бабіченко Ю. А., Братішко Ю. С. (2009)
Толочко В. М. - Статус інтернет-аптек у чинному законодавстві України, Медведєва Ю. П. (2009)
Євтушенко О. М. - Ризикологія та питання якості лікарського забезпечення, Мнушко З. М. (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського