Сухін І. А. - Експериментальне дослідження можливостей ультразвукового та рідинно-струминного дисектора при операціях на паренхіматозних органах (2012)
Барамия Н. Н. - Опыт работы отделения политравмы (2012)
Нугзар Миколайович Барамія до 70-річчя з дня народження (2012)
Памяти профессора Валентина Ивановича Бондарева (2012)
Олтаржевський Д. О. - Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях (2012)
Чекалюк В. В. - Конкуренція в сучасних медіа як стимул розвитку журналістів і фахівців PR в Україні (2012)
Хавкіна Л. М. - Реклама в дискурсі повсякдення (2012)
Грицюта Н. М. - Рекламна комунікація Японії як об'єкт інформаційних правовідносин: етичний контекст (2012)
Щегельська Ю. П. - Законодавче регулювання промоційної діяльності України на міжнародній арені (1991-2011) (2012)
Товстенко В. Д. - Антисемітський міф як брудна PR-технологія кон'юнктурі сучасної української журналістики (2012)
Дідиченко А. Л. - Рекламні кампанії проти СНІДу як впровадження викривленої стереотипізації (2012)
Іванов В. Ф. - Медіаосвіта та медіаграмотність: визначення термінів, Шкоба О. Я. (2012)
Паримський І. С. - Розвиток традиційних комунікаційних центрів у інформаційному суспільстві (2012)
Городенко Л. М. - Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій комунікації (2012)
Плещенко К. В. - Ієрархічний розвиток блогосфери. Медіафілософський погляд (2012)
Повний текст випуску (2012)
Ларін О. С. - Ефективність хірургічного лікування медулярного раку щитоподібної залози у хворих з місцевими та віддаленими метастазами, Черенько С. М., Нечай О. П., Черенько М. С. (2012)
Нечай О. П. - "Випадкове" виявлення раку щитоподібної залози у пацієнтів при хірургічному втручанні з приводу непухлинних захворювань органа, Ларін О. С., Черенько С. М., Шептуха С. А., Смоляр В. А., Золотарьов П. О. (2012)
Шідловський О. В. - Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози, Карел О. І. (2012)
Черенько С. М. - Мініінвазивні та ендоскопічні методи хірургічного лікування пацієнтів з приводу первинного гіперпаратиреозу: переваги та обмеження, Товкай О. А., Шептуха С. А. (2012)
Бойко Н. І. - Застосування відеоасистованої паратиреоїдектомії у лікуванні хворих з приводу первинного гіперпаратиреозу, Хом'як В. В., Лерчук О. М., Павловський М. П. (2012)
Бойко Н. І. - Карциноїдні пухлини підшлункової залози та травного каналу: клініка, діагностика, лікування, Кемінь Р. В., Павловський М. П. (2012)
Кваченюк А. Н. - Применение высокочастотной электросварки в хирургии надпочечников. Современное состояние и перспективы, Супрун И. С., Негриенко К. В., Баренфельд А. И., Датта М. Р., Датта Л. Р., Нелеп А. Д. (2012)
Павловський М. П. - Пухлини надниркових залоз: діагностика та сучасні хірургічні, зокрема, мініінвазивні методи лікування хворих, Бойко Н. І., Гавриш Я. І. (2012)
Гаджиев Н. Дж. - Влияние озонотерапии на некоторые параметры иммунитета у больных при распространенном перитоните, Сушков С. В., Климова Е. М., Лавинская Е. В. (2012)
Иванов С. В. - Динамика профиля цитокинов у больных с послеоперационными грыжами брюшной стенки при протезировании с использованием политетрафторэтилена и поливинилиденфторида, Иванов И. С., Мамедов Р. A., Катунина Т. П., Цуканов А. В. (2012)
Ничитайло М. Е. - Применение эcсенциальных фосфолипидов в лечении и профилактике постхолецистэктомического синдрома, Булик Л. М. (2012)
Береговий О. В. - Сучасний мініінвазивний комбінований хірургічний підхід до лікування пацієнтів з приводу варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, Гур'єв А. М., Кисельов В. О., Грепачевський В. Є., Шолох В. М., Бонь Д. О. (2012)
Шевчук І. М. - Торакоскопічна фенестрація перикарда під час лікування хворих з приводу ексудативного перикардиту, Сніжко С. С., Гладун Б. В. (2012)
Ничитайло М. Е. - Ингибирование активированных звездчатых клеток лизиноприлом для предупреждения фиброза поджелудочной железы в модели хронического алкогольного панкреатита, Кравченко Д. А., Медвецкий Е. Б., Шпонька И. С., Савицкая И. М. (2012)
Сухін І. А. - Використання високотемпературних методів здійснення гемостазу під час операцій на паренхіматозних органах (2012)
Габрієлян А. В. - Симультанне оперативне втручання з приводу ішемічної хвороби серця і пухлини прямої кишки, Тодуров І. М., Мазур А. П., Белейович В. В., Кучерук В. В., Сморжевський В. Й., Перехрестенко О. В. (2012)
Суходоля А. І. - Хвороба Кастлемана: проблеми діагностики та лікування, Чубар І. В., Суходоля С. А., Грищук О. В. (2012)
5-та Українська конференція "Хірургічне лікування ожиріння і супутніх метаболічних розладів" (2012)
Сухін І. А. - Мобілізація шлунка та товстої кишки з використанням апарата високочастотного електричного зварювання тканин, Остапенко О. М., Качан С. Г., Білиловець О. М., Гончар І. В. (2012)
Брицкая Н. Н. - Хирургическое лечение больных по поводу некротического панкреатита в фазе гнойных осложнений (2012)
Косован В. М. - Досвід застосування Y-подібного анастомозу в хірургічному лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки пухлинного генезу (2012)
Хом'як В. В. - Синдром множинної ендокринної неоплазії 2 типу, Павловський М. П., Бойко Н. І., Довгань Ю. П., Гавриш Я. І., Кемінь Р. В. (2012)
Данилов М. В. - Кисты и кистозные опухоли поджелудочной железы / М. Е. Ничитайло, Ю. В. Снопок, И. И. Булик. - К.: ЧАО Полиграфкнига, 2012. - 544 с., ил. (2012)
ANSELL: оптимальная защита рук хирурга (2012)
Тодуров І. М. - Біліопанкреатичне шунтування з вимкненням дванадцятипалої кишки у хворих на морбідне ожиріння: перший клінічний досвід, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Кучерук В. В., Калашніков О. О. (2012)
Косован В. Н. - Оценка качества жизни больных, у которых сформирована толстокишечная стома (2012)
Даниленко І. А. - Оптимізація лікувального процесу у пацієнтів за гострого порушення мезентеріального кровообігу, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Кащенко Л. Г. (2012)
Скорый Д. И. - Функциональное состояние печени до и после ее резекции с применением различных методов диссекции (2012)
Ничитайло М. Е. - Методы профилактики острого послеоперационного панкреатита в абдоминальной хирургии, Булик Л. М., Булик И. И. (2012)
Мошківський Г. Ю. - Методологічні та тактико-технічні основи виконання черезшкірних ехоконтрольованих втручань (2012)
Грубник В. В. - Современные методы лечения грыжи Морганьи – Ларрея, Бойчук А. А., Воротынцева К. О. (2012)
Нікульніков П. І. - Оцінка стану системи зсідання крові після операції з приводу аневризми черевної частини аорти, Ліксунов О. В., Ратушнюк А. В., Луговськой Е. В., Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Чернишенко Т. М., Горницька О. В., Платонова Т. М. (2012)
Дрюк Н. Ф. - Альтернативный метод хирургического лечения аортоартериита при нереконструктабельных формах поражения сосудов, Барна И. Е., Киримов В. И. (2012)
Буга Д. А. - Ортовольтная рентгенотерапия в лечении лимфореи после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей, Ермолаев Е. В., Мягков А. П., Титаренко С. Г., Капустин И. П., Даниленко А. И. (2012)
Опанасенко М. С. - Двобічний плевральний випіт, Демус Р. С., Обремська О. К., Клименко В. І., Конік Б. М., Терешкович О. В., Бичковський В. Б., Калениченко М. І., Леванда Л. І., Кононенко В. А. (2012)
Сухін І. А. - Модель інфільтрату кишечнику в умовах хронічного експерименту (2012)
Мельниченко М. Г. - Патогенетичні механізми апендикулярного перитоніту у дітей (2012)
Костырной А. В. - Комплексное лечение синдрома функциональной недостаточности кишечника в послеоперационном периоде, Шестопалов Д. В., Трофимов П. С. (2012)
Демидов С. М. - Наблюдение гангренозно-измененного червеобразного отростка гигантских размеров, Кадышев Ю. Г., Копылович А. В., Осадчий А. В. (2012)
Лупальцов В. И. - Миниинвазивные методы лечения гнойно-воспалительных послеоперационных осложнений у больных при разлитом перитоните, Ягнюк А. И., Ворощук Р. С., Дехтярук И. А. (2012)
Русин В. І. - Дренувальні оперативні втручання з приводу невідмежованого інфікованого ретроперитонеонекрозу, Філіп С. С. (2012)
Кондратенко П. Г. - Антибактериальная терапия при остром небилиарном инфицированном некротическом панкреатите, Ширшов И. В. (2012)
Ганжий В. В. - Диагностика некротической формы острого панкреатита в первые 3 суток после госпитализации пациентов, Колесник И. П., Матюшкина И. С. (2012)
Тамм Т. И. - Влияние тяжести осложнений и степени зрелости ложных кист поджелудочной железы на объем оперативного вмешательства, Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Захарчук А. П., Крамаренко К. А. (2012)
Костирной О. В. - Зміни лікувальної програми гострого панкреатиту (2012)
Безручко М. В. - Можливості застосування пункційного дренування під контролем ультразвукового дослідження в хірургічному лікуванні псевдокіст підшлункової залози, Малик С. В., Кравченко С. П., Осіпов О. С., Драбовський В. С. (2012)
Захараш М. П. - Пути улучшения результатов хирургического лечения больных язвенным колитом, Кучер Н. Д., Пойда А. И., Захараш Ю. М., Криворук М. И. (2012)
Грубник В. В. - Анализ отдаленных результатов лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы и фундопликации по Ниссену, Малиновский А. В. (2012)
Шапринський В. О. - Підходи до лікування стенозуючих захворювань стравоходу, Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В. (2012)
Білянський Л. С. - Нейропатія пахвинних нервів в структурі синдрому хронічного болю у пахвинній ділянці, Тодуров І. М., Мялковський Д. С., Крєстянов М. Ю. (2012)
Иващенко А. В. - Некоторые вопросы эпидемиологии желчнокаменной болезни у пациентов молодого возраста в свете 20-летнего опыта лапароскопической хирургии (2012)
Мамчич В. І. - Сучасні аспекти хірургічного лікування вузлових форм зоба, Погорєлов О. В., Воскобойнік О. Ю. (2012)
Кебкало А. Б. - Використання оперативних втручань та клітинних технологій в комплексному лікуванні хворих з некротичним панкреатитом (2012)
Капшитарь А. В. - Особенности диагностических лапароскопических вмешательств у пострадавших с закрытым травматическим повреждением тонкой кишки (2012)
Борота А. В. - Тактика восстановительной хирургии при заболеваниях, требующих тотальной колопроктэктомии, Полунин Г. Е., Булавицкий Ю. В., Мирошниченко Е. Ю. (2012)
Комарчук В. В. - Оценка качества жизни пациентов при осложненных формах язвенной болезни в сочетании с рефлюксной болезнью (2012)
Кравцова Н. В. - К 70-ти летию онкологической службы Донецкой области (2013)
Бондарь Г. В. - Первично-восстановительная хирургия рака прямой и ободочной кишок, Думанский Ю. В., Яковец Ю. И., Башеев В. Х., Семикоз Н. Г., Золотухин С. Э., Бондаренко Н. В., Фефелов А. И., Кравцова В. Н., Кудряшов А. Г. (2013)
Седаков И. Е. - Персонализация лечения больных ранним раком молочной железы, Смирнов В. Н., Поминчук Д. В., Кошик Е. А. (2013)
Стернюк Ю. М. - Концепція хірургічного лікування раку щитоподібної залози (2013)
Борота А. В. - Ранние предопухолевые морфологические предикторы у пациентов с неспецифическим язвенным колитом, Василенко И. В., Дорофеев А. Э., Плахотников И. А., Полунин Г. Е. (2013)
Добровольский Н. А. - Методы профилактики и лечения орального мукозита на фоне химио- и/или лучевой терапии, Таварткиладзе Н. Е., Стороженко С. А., Шумилина Е. С., Деньга О. В. (2013)
Дубініна В. Г. - Оптимiзацiя комбiнованого лiкування хворих на рак яєчникiв, Рибін А. I., Лук’янчук О. В., Кузнецова О. В. (2013)
Стариков В. И. - Особенности хирургического лечения рака пищевода и рака проксимального отдела желудка, Винник Ю. А., Баранников К. В., Майборода К. Ю. (2013)
Золотухин С. Э. - Рак толстой кишки на фоне дивертикулеза: оптимизация методов лечения, Бондаренко А. И. (2013)
Галайчук І. Й. - Діагностичний алгоритм і вибір хірургічної тактики у хворих на поверхневу меланому шкіри, Домбрович М. І., Гоцко О. С., Болюх О. А., Мариняк Т. Г. (2013)
Попович А. Ю. - Торакоскопия в комплексном лечении распространенного почечно-клеточного рака, Кудряшов А. Г., Остапенко Ю. В., Осипенков Р. А., Кубышковский А. Л., Мартынов А. В. (2013)
Клюсов О. М. - Ефективність неоад’ювантної променевої терапії у хворих на рак молочної залози І стадії, Анікусько М. Ф., Любота І. І., Єфремова Н. А. (2013)
Бондарь Г. В. - Варианты лечения больных раком молочной железы с осложненным течением заболевания, Думанский Ю. В., Седаков И. Е., Трухин Д. В. (2013)
Ельхажж М. Х. - Вплив системного лікування на імунофенотип раку молочної залози, Бондаренко І. М., Завізіон В. Ф., Куник А. В., Асєєв О. І., АртеменкоМ. В. (2013)
Седаков И. Е. - Оценка качества жизни, как метод прогнозирования риска развития рака и предраковых состояний толстой кишки, у пациентов с язвенным колитом и болезнью крона, Борота А. В., Полунин Г. Е., Коктышев И. В., Гюльмамедов В. А. (2013)
Борзенко Б. Г. - Перспективи індивідуалізації хіміотерапії фторпіримідинами гастроінтестинального рака, Бакурова О. М., Миронова К. О., Резніченко Л. П., Попович Ю. О. (2013)
Бестанчук Е. Н. - Изменение миокарда крыс при введении блеомицина в эксперименте, Марцинковская Н. В., Нарбутова Т. Е., Кащенко О. А. (2013)
Манжура О. П. - Iндивiдуалiзацiя лiкування хворих на серозно-папiлярний рак ендометрiя, Вакуленко Г. О., Клеветенко М. П., Міцкевич В. Є., ХарченкоК. В. (2013)
Крижанівська А. Є. - Фактори прогнозу у хворих на рак шийки матки IIВ стадії (2013)
Смирнов В. Н. - Сочетанное применение внутриартериальной полихимиотерапии и криодеструкции в лечении распространенного рака молочной железы, Хлопушин Е. Ю., Трухин Д. В. (2013)
Черний В. И. - Исследование динамики сывороточной концентрации кортизола и глюкозы у больных во время резекций печени, Колганова Е. А., Олейников К. Н., Нестеренко А. Н. (2013)
Щепотін I. Б. - Стратифiкацiя пiдходiв до реконструкцiї товстого кишечника пiсля низьких ректальних резекцiй з приводу раку, Колеснік О. О., Приймак В. В., Безносенко А. П., Яцина О. I., Єрко I. П., Балабушко С. Б. (2013)
Пироговський В. Ю. - Результати трансанальних ендоскопiчних мiкрохiрургiчних резекцiй пухлин прямої кишки, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. I., Ноєс А. Дж. (2013)
Совпель И. В. - Комплексное лечение резектабельного рака прямой кишки, Кияшко А. Ю., Мутык М. Г. (2013)
Башеев В. Х. - Отдаленные и функциональные результаты лечения больных, оперированных по поводу аденокарцином анального канала, Кетов В. Г. (2013)
Кудряшов А. Г. - Распространённый рак почки, пути повышения эффективности лечения, Чистяков Р. С., Анищенко А. А., Дьяченко А. М., Конопко А. В., Волошин А. С. (2013)
Литвиненко А. А. - Роль функцiональних i структурних змiн щитоподiбної залози в формуваннi i протiканнi дисгормональних процесiв i раку молочної залози, Бугайцов С. Г. (2013)
Куприенко Н. В. - Наиболее значимые варианты комплексного лечения муцинозных опухолей яичников, Малик А. В. (2013)
Семикоз Н. Г. - Роль культуры безопасности при проведении лучевой терапии, Горовенко Р. Е., Селивра Ю. Н., Возняк О. И., Ушакевич В. В. (2013)
Попович А. Ю. - Международные клинические исследования новых лекарственных препаратов – опыт коммунального клинического лечебно-профилактического учреждения "Донецкий областной противоопухолевый центр", Винничук М. В., Остапенко Ю. В., Осипенков Р. А., Мартынов А. В., Полякова Е. В. (2013)
Бондар Г. В. - Перспективи вiдкриття першого на Українi центра болю на базi Донецького обласного протипухлинного центру, Черній В. I., Бондар В. Г., Iсаєв В. П., Кагадєєва С. В. (2013)
Гордійчук П. I. - Роль сучасних телекомунiкацiй в пiдвищеннi квалiфiкацiї та обмiнi досвiдом лiкарiв хiрургiв-онкологiв, Клюсов О. М., Кошель К. В., Мисник А. О. (2013)
Попович А. Ю. - Сравнительная оценка стоимости химиотерапевтического лечения при распространенном неоперабельном раке желудка и мелкоклеточном раке легкого, Лисовская Н. Ю., Лифарь П. В., Попович Ю. А. (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Рани й виразки, ранова інфекція, стопа діабетика. Пластика та електрозварювання живих тканин. ХІI щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю. Матеріали коференції (2012)
Бойко В. В. - Повышение эффективности стартовой антибактериальной терапии интраабдоминальных инфекций, Иванова Ю. В. (2012)
Вансович В. Є. - Ефективність застосування тіопоетинів в комплексі лікування гострої спайкової непрохідності кишечнику у хворих при порушенні функції печінки, Ільїна-Стогнієнко В. Ю. (2012)
Сухін І. А. - Клінічне використання гармонічних скальпелів різного типу в лапароскопічній хірургії, Соснін М. Д., Бойко А. І., Білиловець О. М., Кочерга Н. В. (2012)
Косован В. Н. - Прогностические факторы риска возникновения параколостомных осложнений (2012)
Дужий І. Д. - Симультанні втручання з приводу туберкульозу легень, поєднаного з хронічним туберкульозним плевритом, Глазунова Н. І., Ель-Асталь Р. З., Піддубна Г. П. (2012)
Мошківський Г. Ю. - Порівняльна оцінка ефективності відкритих та мініінвазивних втручань в лікуванні абсцесів печінки та скупчень рідини післяопераційного походження (2012)
Косован В. М. - Прогнозування факторів ризику виникнення неспроможності швів та вибір методу формування анастомозу під час реконструктивно-відновних операцій на товстій кишці (2012)
Мамедов Р. А. - Оптимизация лечения острого деструктивного холецистита путем применения минилапаротомного доступа, лазерного излучения и регионарной лимфотропной терапии, Мамедов К. М., Юсубов М. О., Гасымов Э. М., Дадашев А. И., Агаева Н. И. (2012)
Бойко В. В. - Досвід застосування розчину декаметоксину в лікуванні хірургічного перитоніту, Логачов В. К., Тимченко М. Є. (2012)
Мазур С. Г. - Комбіноване хірургічне лікування стенозу сонних артерій високого ступеня та оцінка його ефективності з використанням методу ультразвукового дуплексного сканування, Костюк М. Р. (2012)
Дрюк Н. Ф. - Применение аутологичных аспиратов, а также мультипотентных стромальных клеток костного мозга и жировой ткани в сосудистой хирургии, Киримов В. И., Барна И. Е., Дмитренко И. П., Шкуропат В. Н. (2012)
Опанасенко М. С. - Методи загальної анестезії при відеоторакоскопічних оперативних втручаннях: пріоритети і можливості, Леванда Л. І., Кононенко В. А., Калениченко М. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Демус Р. С., Обремська О. К., Клименко В. І. (2012)
Бойко В. В. - Критерии выбора метода хирургического лечения пострадавших с внутриплевральным посттравматическим кровотечением при закрытой травме груди, Замятин П. Н., Хащина В. А., Замятин Д. П. (2012)
Козинец Г. П. - Коррекция метаболической гипоксии у пострадавших с тяжелой термической травмой в стадии ожоговой септикотоксемии, Осадчая О. И., Цыганков В. П., Исаенко Н. П., Жернов А. А., Боярская А. М. (2012)
Кришень В. П. - Особливості лікувальної тактики при виразковій шлунково-кишковій кровотечі з верхніх відділів травного каналу, Трофімов М. В., Діденко В. І. (2012)
Русак П. С. - Комплексне лікування післяопераційного перитоніту як метод профілактики спайкової хвороби у дітей (2012)
Воровський О. О. - Особливості хірургічного лікування дефектів попереково-бічної ділянки черевної стінки у хворих похилого й старечого віку (2012)
Поляченко Ю. В. - Трансплантація жирової тканини, збагаченої алогенними мезенхімальними мультипотентними стовбуровими клітинами, в умовах експерименту, Запольська К. М., Кучук О. В., Кирик В. М., Цупіков О. М., Клименко П. П., Салютін Р. В., Онищенко Г. М., Шаблій В. А. (2012)
Зубкова О. В. - Експериментальне дослідження стану нейромедіаторного та водно-іонного обміну під магніто-лазерним впливом (2012)
Сухін І. А. - Наслідки впливу високонапірного струменя рідини на стінку порожнистого органа (2012)
Тодуров І. М. - Хірургічне лікування цукрового діабету ІІ типу, асоційованого з морбідним ожирінням, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Давиденко Н. Г., Винниченко О. В. (2012)
Котенко О. Г. - Лечение стеноза печеночной артерии после ортотопической трансплантации правой доли печени от живого родственного донора, Попов А. О., Гусев А. В., Гриненко А. В., Григорян М. С., Коршак А. А., Федоров Д. А., Мошковский Г. Ю., Фуркало С. Н. (2012)
Рыбаков С. И. - М. И. Коломийченко - выдающийся украинский хирург, ученый, педагог, организатор здравоохранения (2012)
Олександр Олексійович Шалімов (2013)
Ничитайло М. Ю. - Лапароскопічне лікування органічного гіперінсулінізму, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Кожара С. П., Скумс А. А. (2013)
Шабат Г. І. - Вибір методу жовчовідведення за тривалої обтураційної жовтяниці (2013)
Щеглов Д. В. - Оцінка результатів ендоваскулярної оклюзії мішкоподібних аневризм басейну середньої мозкової артерії (2013)
Ходос В. А. - Діагностичний алгоритм амбулаторного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок (2013)
Русин В. І. - Радикальна нефректомія та тромбектомія у хворих на нирково-клітинний рак, ускладнений пухлинним тромбозом ниркової і нижньої порожнистої вен, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О. (2013)
Гур'єв С. О. - Стандартизована клінічна характеристика постраждалих з переломами кісток таза внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, Соловйов О. С., Максименко М. А. (2013)
Копчак А. В. - Лікарські помилки та ускладнення при хірургічному лікуванні травматичних переломів нижньої щелепи (2013)
Пінчук В. Д. - Використання полімерних клейових композицій при лікуванні естетичної деформації верхньої частини обличчя, Ткач О. С. (2013)
Ничитайло М. Е. - Применение комбинированных антибактериальных препаратов в лечении хирургических интраабдоминальных инфекций, Булик Л. М. (2013)
Песоцкий О. Н. - Опыт применения гепацефа комби при острых хирургических заболеваниях органов гепатопанкреатобилиарной зоны (2013)
Бондарь Г. В. - Неоадъювантная химиотерапия и лучевая терапия резектабельного рака прямой кишки дистальной локализации, Башеев В. Х., Золотухин С. Э., Совпель И. В., Совпель О. В. (2013)
Косован В. М. - Порівняльна оцінка якості життя хворих, у яких сформовано колостому (2013)
Бондарь Г. В. - Двухэтапное вмешательство по поводу осложненного рака ободочной кишки, Башеев В. Х., Понсе Прадо А. О., Бондаренко А. И., Золотухин С. Э. (2013)
Грубник В. В. - Новый метод шунтирования желудка для лечения больных по поводу сверхожирения, Голляк В. П., Кресюн М. С. (2013)
Дубчак А. Є. - Особливості ендовідеохірургічної діагностики та лікування безплідності у жінок за хронічного тазового болю, Ракша І. І., Дубенко О. Д., Мандзій І. М. (2013)
Иоффе И. В. - Эффективность хирургического лечения больных по поводу острого гнойного лактационного мастита с применением радиочастотного скальпеля и озоно-ультразвукового метода, Чернова Н. В. (2013)
Винник Ю. А. - Пути уменьшения частоты возникновения и тяжести алиментарно-энтерогенного вегетативного синдрома после гастрэктомии, Олексенко В. В. (2013)
Мунтян С. О. - Сорбційна терапія у комплексному лікуванні абдомінального сепсису, Кришень В. П., Лященко П. В., Задорожній В. В., Гайтеров А. М., Мартем`янов А. В., Шкітак Я. Я. (2013)
Сухін І. А. - Дослідження впливу на паренхіматозні органи високотемпературних методів розсічення та коагуляції тканин в експерименті, Худецький І. Ю., Качан С. Г., Білиловець О. М. (2013)
Виктор Викторович Жебровский (2013)
Бондарь Г. В. - Непосредственные результаты комплексного лечения резектабельного рака прямой кишки дистальной локализации, Башеев В. Х., Золотухин С. Э., Совпель И. В., Совпель О. В. (2013)
Мясоєдов С. Д. - Наслідки комбінованої лівобічної геміколектомії, виконаної з приводу раку ободової кишки (2013)
Косован В. М. - Автоматизована експертна система кількісної оцінки операційного ризику при реконструктивно-відновних операціях на товстій кишці (2013)
Іскра Н. І. - Морфологічні зміни в тканинах печінки у хворих при контрактурі Дюпюітрена та хронічному гепатиті, Шатрова К. М., Гур'єв С. О., Кузьмін В. Ю., Рощін Г. Г. (2013)
Ничитайло М. Е. - Лапароскопическая адреналэктомия в хирургии заболеваний надпочечных желез, Литвиненко А. Н., Гулько О. Н., Кваченюк А. Н., Лукеча И. И. (2013)
Крикунов А. А. - Предрасполагающие факторы инфекционного эндокардита протезированных клапанов сердца, Харченко Н. Л., Федько В. В., Руснак А. О. (2013)
Ситнік Д. А. - Апоптоз нейтрофільних гранулоцитів у хворих за високого ризику виникнення перитоніту після операції з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини, Шейко В. Д., Крижановський О. А., Шкурупій О. А., Прихідько Р. А., Черкун О. Ю. (2013)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярний метод лікування мішкоподібних аневризм басейну середньої мозкової артерії з використанням відокремлюваних спіралей (2013)
Паламарчук В. І. - Алгоритм сучасних лікувальних технологій в амбулаторній хірургії варикозної хвороби нижніх кінцівок, Ходос В. А., Черняк В. А., Криса В. М. (2013)
Грубник В. Ю. - Метод миниинвазивной операции по поводу варикозно-измененных вен дна желудка, Воротынцева К. О., Грубник В. В. (2013)
Кондратюк В. А. - Роль чрезъюгулярной биопсии печени в подготовке пациентов к обширной резекции печени (2013)
Борисенко В. Б. - Нерешенные вопросы классификации механической желтухи (2013)
Иоффе И. В. - Эффективность применения радиочастотного скальпеля и озоно-ультразвукового метода в динамике планиметрических показателей раневого процесса у больных острым гнойным лактационным маститом, Чернова Н. В. (2013)
Пустовойт К. Б. - Моделювання умов навантаження колінного суглоба з позицій механіки, Карпінський М. Ю. (2013)
Потапов А. Л. - Влияние заместительной сурфактантной терапии на продолжительность жизни пациентов при остром респираторном дистресс-синдроме, Новиков Н. Ю., Туманский В. А., Бабанин А. А. (2013)
Поляченко Ю. В. - Перспективи застосування алогенних мультипотентних мезенхімальних стовбурових клітин для захисту жирового трансплантата від тканинної резорбції, Запольська К. М., Салютін Р. В., Кучук О. В., Кирик В. М., Клименко П. П., Онищенко Г. М., Шаблій В. А. (2013)
Ничитайло М. Е. - Ингибирование звездчатых клеток поджелудочной железы лизиноприлом и ловастатином для предупреждения фиброза ее культи после дистальной резекции в модели хронического алкогольного панкреатита, Кравченко Д. А., Шпонька И. С., Медвецкий Е. Б., Савицкая И. М., Булик И. И., Хилько Ю. А. (2013)
Крилюк В. О. - Вплив інфузійної терапії на показники ендогенної інтоксикації за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини (2013)
Підручна С. Р. - Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у тварин за тяжкої та комбінованої травми після корекції з використанням ксеноімплантатів (2013)
Семенюк Ю. С. - Ультразвукова діагностика гострого апендициту, Панасюк М. Г., Євкевич С. А., Бурець С. А., Домбровський О. А. (2013)
Абизов Р. А. - Роль електротермоадгезії в утворенні штучної голосової складки, покращанні якості голосу при хордектомії з приводу раку гортані, Онищенко Ю. І., Ромась О. Ю. (2013)
Владимир Валентинович ГАНЖИЙ к 50-летию со дня рождения (2013)
Чайковський М. Є. - Модель соціально-педагогічної роботи в інклюзивному освітньому просторі (2009)
Бурдаш М. В. - Соціально-економічні та педагогічні умови формування економічного мислення у студентів з особливими потребами (2009)
Василенко О. М. - Використання комп’ютерних технологій у навчанні дітей з особливими потребами загальноосвітніх шкіл (2009)
Галатир І. А. - Особливості навчального процесу дітей з особливими потребами (2009)
Делик І. С. - Зарубіжний досвід дистанційного навчання студентів з особливими потребами, Діденко О. В. (2009)
Деркач М. В. - Підготовка майбутніх фахівців в умовах інтегрованого навчання (2009)
Дражниця С. А. - Роль інформаційно-дистанційних технологій в організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів інтегрованого типу, Дражниця О. М. (2009)
Бамбурак Н. М. - Акмеологічна модель Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника (2009)
Волчелюк Ю. І. - Комп’ютерні технології як чинник соціалізації студентської молоді з особливими потребами (2009)
Галімов А. В. - Дослідження можливостей соціально-психологічного тренінгу щодо формування комунікативних та емпатійних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери (2009)
Данченко О. М. - Особливості організації соціально-педагогічної роботи з різними категоріями молоді: досвід неурядової організації інтернаціонального союзу (Німеччина) (2009)
Драч С. В. - Інтеграційні аспекти навчання студентської молоді з обмеженими можливостями: аналіз досвіду США (2009)
Завальнюк О. О. - Дошкільна інклюзивна освіта як шлях максимальної соціалізації дітей з вадами психофізичного розвитку (2009)
Кулешова О. В. - Теоретичні основи вивчення соціального пізнання та самореалізації особистості (2009)
Саранча І. Г. - Cоціально-реабілітаційна діяльність як шлях соціалізації дітей та молоді з вадами психофізичного розвитку (2009)
Церклевич В. С. - Реалізація права на отримання вищої освіти молоддю з обмеженими функціональними можливостями у зарубіжній практиці: від дискримінації до інтеграції (2009)
Болкун Т. А. - Гендерна ідентифікація підлітків із неблагополучних сімей: результати аналізу малюнкового тесту (2009)
Дудікова Л. В. - Психолого-педагогічні аспекти готовності майбутніх медиків до професійного самовдосконалення (2009)
Кондратюк С. М. - Соціально-психологічна адаптація студента до навчальної діяльності (2009)
Лісіцин В. Д. - Взаємозв’язок поведінкового типу А та стресового стану у студентів вищого навчального закладу (2009)
Матвійчук Т. В. - Педагогічні здібності викладача вищого навчального закладу з позицій інтегрального дослідження індивідуальності (2009)
Панькевич О. О. - Підготовка майбутніх правознавців в умовах сучасного освітнього простору вищого навчального закладу (2009)
Старобрянська К. Я. - Психологічні особливості навчання усного мовлення (2009)
Білоус А. М. - Використання наукових концепцій при підготовці фахівців економіко-правового факультету, як суб'єктів педагогічно-психологічного процесу (2009)
Кудінов Ю. В. - Педагогічні шляхи підвищення ефективності процесу професійної підготовки студентів у вищій школі (2009)
Лук’янович Є. В. - Освітній рівень робочої сили як запорука її конкурентоспроможності на ринку праці (2009)
Матвійчук В. М. - Педагогічні умови використання інтерактивного навчання студентів ВНЗ (2009)
Мащенко О. П. - Модульно-рейтинговий комплекс як засіб формування мовленнєвої компетенції у студентів вищих навчальних закладів (2009)
Піхур І. В. - Проблеми і пріоритетні напрямки розвитку сфери освіти Хмельничинни, Лук’янович Є. В. (2009)
Рогозіна О. В. - Вплив інформаційних технологій на формування професійних навичок студентів, Савченко Л. О. (2009)
Стецюк Л. О. - Проблеми вищої юридичної освіти та шляхи їх вирішення (2009)
Ткачук О. В. - Пошук інноваційних форм і методів підготовки юристів: проблеми сьогодення (2009)
Васил'євих Л. Г. - Вплив навчального та екзаменаційного стресу на процес адаптації студентів першого курсу до навчання у ВНЗ та рівень розумової працездатності у студентів з інвалідністю (2009)
Кравчук Л. С. - Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів (2009)
Петерчук Ф. Т. - Методи формування практичних навичок у студентів 3-4 курсу спеціальності "Соціальна робота" і "Фізична реабілітація" Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРоЛ "Україна" (2009)
Сидорченко К. М. - Взаємозв’язки між соматичним типом конституції та станом здоров’я дітей шкільного віку (2009)
Томіч Л. М. - Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями мовлення (2009)
Відомості про авторів (2009)
Анотації (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Губицький В. Й. - Електрошкірний опір точок акупунктури корелює з деякими параметрами нейроендокринно-імунного комплексу, Гуменна О. П., Бариляк Л. Г., Болюк В. В., Попович І. Л., Малючкова Р. В. (2013)
Хомич Н. М. - Динаміка показників місцевого кровоплину післяопераційної ділянки після атипового видалення ретенованих та дистопованих нижніх третіх молярів, Огоновський Р. З., Погранична Х. Р., Сороківський І. С. (2013)
Сидорчук С. Г. - Інтенсивність катаболічних процесів в експериментальних дерматомних ранах при локальній терапії 3% мазі композиційної суміші похідних похідних γ-кротонолактону та Zn-карнозину, Регеда М. С., Огоновський Р. З. (2013)
Алексєєнко Н. О. - Питні мінеральні води як коректори функціональних порушень в організмі експериментальних тварин при хронічній алкогольній інтоксикації, Ярошенко Н. О., Гуща С. Г. (2013)
Огоновський Р. З. - Новий засіб у формі спрею для терапії ран, опіків, гнійно-виразкових ушкоджень слизової оболонки рота та шкіри (2013)
Данильчук Г. О. - Вплив частоти гострих респіраторних захворювань на гемодинамічні показники серця у дітей з пролапсом мітрального клапана (2013)
Матолич У. Д. - Особливості загоєння кісткової рани при посттравматичному остеомієліті нижньої щелепи (2013)
Покровський М. М. - Вплив магнітного поля на стан піднебінного шва у процесі розширення верхнього зубного ряду в щурів, Горицький В. М. (2013)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Сравнительный анализ влияния методов физиотерапии на болевой синдром у больных с дорсалгией на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения, Манойленко Н. Ю. (2013)
Суворов Н. П. - Концепции космотеории. Принципы оптимизации энергоинформационных систем в соответствии с критерием максимума гармонии (Сообщение 25), Суворова И. Г. (2013)
Іваницька О. М. - Нейро-гуморальна регуляція шлункової секреції, Попович І. Л., Модрицький Я. М., Флюнт І. С. (2013)
Панчишин Ю. М. - Частота ожиріння у хворих із серцевою недостатністю, Кондратюк М. О., Гук-Лешневська З. О., Зенін В. В. (2013)
Радченко О. М. - Роль стресу та загальних адаптаційних реакцій у розвитку та прогресуванні гіпертонічної хвороби (Огляд літератури та власні дослідження), Філіпюк А. Л. (2013)
Вадим Федорович Сагач (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Роман Іванович Янчій (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Авторам про журнал (2013)
Даценко Б. М. - Критерии диагностики и принципы лечения обтурационной желтухи и ее осложненных форм острого холангита и билиарного сепсиса, Борисенко В. Б. (2013)
Подпрятов С. С. - Значення нетравматичного розслаблення сфінктера відхідника для успіху пластичних та мініінвазивних втручань в колопроктології, Корчак В. П., Іваненко С. В., Ступак М. І., Зубарєв О. В., Іваха В. В., Сидоренко О. В., Штаєр А. А., Перехрест О. В., Щепетов В. В. (2013)
Шудрак А. А. - Оптимізація хірургічного лікування хворих з приводу хронічного геморою, Нечай В. С., Палієнко Р. К. (2013)
Польовий В. П. - Ендоскопічне лікування кровотечі за ерозивно-виразкового ураження травного каналу, Сидорчук Р. І., Георгіца В. М., Нурдінов Х. Н. (2013)
Ратчик В. М. - Хирургическая коррекция осложненных форм хронического панкреатита, Гайдар Ю. А. (2013)
Безручко М. В. - Залежність ступеня операційного стресу від виду оперативного втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтів за високого операційно-анестезіологічного ризику, Малик C. В., Кравченко С. П., Осіпов О. С., Ситнік Д. А. (2013)
Сухін І. А. - Клінічне впровадження методики розділення інфільтрату черевної порожнини з збереженням анатомічної цілісності та функціональної спроможності органів, залучених до запального процесу (2013)
Гур'єв С. О. - Клінічні результативні ризики у постраждалих з абдомінальною травмою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди залежно від інформативної ознаки участі в дорожньому русі, Чундак С. С., Сацик С. П. (2013)
Лукач П. М. - Досвід застосування механічних та біологічних клапанів аорти (2013)
Русин В. І. - Ендоваскулярні втручання з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2013)
Ходос В. А. - Визначення обсягу і вибір методу хірургічного втручання з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок в амбулаторних умовах (2013)
Хижняк М. В. - Эпидуральная фармакотерапия в лечении болевого синдрома при остеохондрозе, осложненном протрузией межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, Приймак Е. В. (2013)
Пасичный Д. А. - Пластика голени и стопы с применением кожно-фасциальных лоскутов голени с двойным осевым кровоснабжением (2013)
Фурманов А. Ю. - Результаты хирургического лечения посттравматической деформации трехфаланговых пальцев кисти, Дабижа А. Ю. (2013)
Маланчук В. О. - Визначення режимів функціонального навантаження у пацієнтів при травматичному переломі нижньої щелепи після здійснення остеосинтезу з застосуванням сучасних методів комп'ютерного моделювання, Копчак А. В., Крищук М. Г. (2013)
Підручна С. Р. - Вплив ксеноімплантатів на метаболічні зміни у печінці щурів за комбінованої травми (2013)
Жернов О. А. - Метод розтягування м'яких тканин з використанням тканинних розширювачів у реконструктивній хірургії, Козинець Г. П., Жернов А. О. (2013)
Тандилава Р. З. - Инородное тело прямой кишки у ребенка 6 лет, Тандилава З. Р. (2013)
Арсенюк В. В. - Спостереження проникаючого ножового поранення черевної порожнини з пошкодженням діафрагми та серця, Гринів О. В. (2013)
Черенько С. М. - Симультанне видалення альдостероми надниркової залози та інсуліноми підшлункової залози під час лапароскопічної операції, Товкай О. А. (2013)
Юрчишин В. В. - До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки (2013)
Пасхавер Б. Й. - Малі форми аграрного виробництва (2013)
Якубів В. М. - Розвиток органічного землеробства в Україні: екологічний та соціоекономічний ефекти (2013)
Примаков О. А. - Шляхи розвитку льонарства в Україні, Маринченко І. О., Козорізенко М. П. (2013)
Шиян Н. І. - Концентрація виробництва молока в системі чинників підвищення його ефективності (2013)
Буняк Н. М. - До питання формування пропозиції на ринку насіння озимого жита (2013)
Грецька Н. А. - Розбудова та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Гуцаленко О. О. - Формування ціни на органічну продукцію (2013)
Малік М. Й. - Монетарні інструменти стимулювання кредитної активності комерційних банків, Вдовенко Л. О. (2013)
Reznik N. P. - Investment attractiveness of the agricultural sector in Ukraine: status and ways to enhance (2013)
Бурковська А. В. - Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України, Бурковський І. Д., Лункіна Т. І. (2013)
Пивовар А. М. - Перспективи розвитку трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2013)
Яркина Н. Н. - Управление рыбным хозяйством Украины: этапы реформирования и современная государственная политика (2013)
Балян А. В. - Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору (2013)
Кваша К. С. - Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною (2013)
Калашнікова Т. В. - Особливості сучасної моделі державної підтримки сільського господарства в Росії (2013)
Школенко О. Б. - Шляхи раціонального розподілу бюджетних коштів для ефективного розвитку вітчизняних сільгоспвиробників (2013)
Єрємєєва А. В. - Iнтелектуальний капітал у розвитку аграрного сектору економіки (2013)
Luzan O. Y. - Cooperation as an institutional mechanism for the development of agricultural business (2013)
Materynska O. А. - Investigating the dependence of profitability in barley production upon economic indicators of agricultural enterprises (2013)
Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції "Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України" (2013)
Сичевському Миколі Петровичу – 60 (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Ничитайло M. Ю. - Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам'яної хвороби, запальних та кістозних захворювань органів черевної порожнини, Загрійчук М. С., Гоман А. В. (2013)
Даценко Б. М. - Коррекция печеночной дисфункции у больных при обтурационной желтухе, Тамм Т. И., Борисенко В. Б., Крамаренко К. А. (2013)
Тарабрин О. А. - Диагностика и коррекция нарушений гемостаза при оперативных вмешательствах по поводу заболеваний желчных протоков, Ткаченко А. И., Салех Е. Н., Кушнир О. С., Заруцкий Я. Л., Тучков А. В. (2013)
Гаджиев Дж. Н. - Профиль цитокинов у больных при остром калькулезном холецистите и коррекция его нарушений, Тагиев Э. Г., Гусейналиев А. Г., Гаджиев Н. Дж., Талышинская Л. Р. (2013)
Байрамов Н. Ю. - Сравнительная характеристика предоперационной магниторезонансной и интраоперационной холангиографии в диагностике поражения общего желчного протока, Гюрарас А. С., Пашазаде В. А. (2013)
Дронов О. І. - Вплив апаратного плазмаферезу на бар'єрну і моторно-евакуаторну функції кишечнику у хворих на гострий некротичний панкреатит, Ковальська І. О., Уваров В. Ю., Горлач А. І., Федорук В. І., Бурміч К. С., Лиходей К. О., Швець Ю. П. (2013)
Литвиненко О. М. - Альтернативний метод прогнозування гострого панкреатиту, Гомоляко І. В., Калюжка А. C. (2013)
Лаврик А. С. - Антидіабетичний ефект баріатричних операцій, Лаврик О. А. (2013)
Модин И. В. - Применение миниинвазивной хирургической пластики у больных по поводу пупочной грыжи, Баулин А. А., Баулин В. А., Середин С. А., Баулина Е. А. (2013)
Рощін Г. Г. - Багатофакторний аналіз летальності при поєднаній травмі органів черевної порожнини, Іванов В. І., Крилюк В. О. (2013)
Сухін І. А. - Використання апарата дозованого лігувального впливу LigaSure під час виконання оперативних втручань на органах черевної порожнини, Амбруш О. О., Білиловець О. М., Гончар І. В., Ігнатьєва О. К., Кочерга Н. В. (2013)
Пітик О. І. - Вибір методу реваскуляризації у хворих за критичної ішемії нижніх кінцівок, Прасол В. А., Бойко В. В. (2013)
Черняк В. А. - Субфасціальна ендоскопічна дисекція пронизних вен в амбулаторній хірургії варикозної хвороби, Ходос В. А., Паламарчук В. І. (2013)
Косинський О. В. - Обґрунтування вибору хірургічного лікування пацієнтів з приводу післятромботичної хвороби, Бузмаков Д. Л. (2013)
Опанасенко М. С. - Клінічна оцінка катетеризації центральних вен у фтизіохірургічних пацієнтів, Леванда Л. І., Кононенко В. А., Клименко В. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Обремська О. К., Демус Р. С., Кшановський О. Е. (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Використання прямої тривалої електростимуляції при наслідках ушкодження сідничого нерва (2013)
Барыш А. Е. - Усовершенствование методики стабилизации шейных позвонков с использованием цилиндрических имплантатов, Бузницкий Р. И. (2013)
Фурманов А. Ю. - Ампутация пястных костей у пациентов при последствиях травмы длинных пальцев кисти (2013)
Мерецький В. М. - Морфологічні зміни у внутрішніх органах тварин в різні періоди черепно-мозкової травми на тлі цукрового діабету, Головата Т. К. (2013)
Олещук О. М. - Протективний вплив ішемічного прекондиціонування на стан печінки за її ішемічно-реперфузійного пошкодження (2013)
Академік Михайло Петрович ПАВЛОВСЬКИЙ (2013)
Аймедов К. В. - Синдром емоційного вигоряння студентів-медиків, Жогно Ю. П. (2013)
Барна О. М. - Методичне забезпечення та особливості викладання аптечної технології ліків в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Васенда М. М. - Технологія лікарських засобів промислового виробництва як дисципліна в системі підготовки провізора-косметолога (2013)
Гарматюк Н. Д. - Особливості застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови у вищих навчальних закладах, Марценюк В. П. (2013)
Гнатюк М. С. - Оперативна хірургія та топографічна анатомія – важлива навчальна дисципліна в освоєнні практичних навиків, Данилевич Ю. О., Татарчук Л. В. (2013)
Гощинський П. В. - Деякі аспекти сучасного викладання дитячої хірургії на додипломному рівні у підготовці сімейних лікарів (2013)
Грицан Л. Д. - Ключові питання викладання змістового модуля "Фізико-хімія поверхневих явищ” у курсі фізичної та колоїдної хімії в Національному фармацевтичному університеті (2013)
Громовик Б. П. - Комплексний аналіз навчальної літератури з фармацевтичного менеджменту для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, Горілик А. В. , Глуховський П. В. (2013)
Гуцол Л. П. - Аналіз тематичної структури навчальної дисципліни "Основи гомеопатії”, Горілик А. В. (2013)
Денефіль О. В. - Інноваційні методи підходу до оптимізації читання лекцій з патологічної фізіології, Сатурська Г. С., Потіха Н. Я. (2013)
Кравчук Л. В. - Філософія трипілля як фактор формування гармонії та духовності людини, Кадобний Т. Б., Чикита А. В. (2013)
Ласитчук О. М. - Написання історії пологів як один із видів самостійної роботи студентів (2013)
Мандзій З. П. - Викладання дисципліни "Фактори і механізми фармацевтичної активності і токсичності лікарських засобів на етапах фармакокінетики” в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі клінічної фармації (2013)
Марущак М. І. - Впровадження елективного курсу "Клінічна патофізіологія” у навчальний процес студентів медичного факультету на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології ТДМУ імені I. Я. Горбачевського, Дзига С. В., Бакалець О. В., Бегош Н. Б. (2013)
Марценюк В. П. - Кафедрі медичної інформатики – 15 років. Основні надбання та перспективи розвитку, Кравець Н. О. (2013)
Матолич У. Д. - Формування науково-дослідної роботи студентів в умовах входження України в європейський освітній простір на основі Болонської конвенції, Федько В. В., Лаповець Л. Є. (2013)
Налужна Т. В. - Психологічна підготовка викладачів як умова гуманізації відносин викладач–студент (2013)
Олійник О. В. - Особливості організації служби швидкої медичної допомоги в Польщі (2013)
Педанов Ю. Ф. - Проблеми формування світогляду майбутніх спеціалістів у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації як підготовка до впровадження кредитно-модульної системи освіти на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, Славута О. П., Гоженко А. І. (2013)
Попадюк О. Я. - Підвищення якості самостійної підготовки студентів до тестового контролю знань в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Родинський О. Г. - Досвід впровадження кредитно-модульної системи навчання при викладанні фізіології, Демченко О. М. (2013)
Самойленко А. В. - Кредитно-модульна організація виробничої практики в системі вищої стоматологічної освіти, Фастовець О. О., Орищенко В. Ю., Альберт Є. Л. (2013)
Сиротинська І. Д. - Особливості організації самостійної роботи студентів-першокурсників медичного університету: труднощі та шляхи їх вирішення (2013)
Талалаєнко О. М. - Вплив кредитно-модульної системи викладання на показники успішності студентів з фармакології, Абрамець І. І., Зайка Т. О., Зіньковська Л. Я., Донець В. Ф., Євдокимов Д. В., Образцова О. Г., Савустьяненко А. В., Самойлович І. М., Сидорова Ю. В. (2013)
Унгурян Л. М. - Дистанційне навчання студентів-заочників фармацевтичного факультету в медичному ВНЗ, Чернецька Г. В., Науменко І. А. (2013)
Фастовець О. О. - Впровадження електронного обліку поточної успішності в контексті вимог Болонського процессу, Котелевський Р. А. (2013)
Федько В. В. - Викладач – студент: деспот чи друг? (2013)
Федько В. В. - Застосування методу конкурентних або корпоративних груп при проведенні семінарського заняття на тему "Комплексне лікування генералізованого пародонтиту щелеп”, Матолич У. Д., Нетлюх А. В., Гайдук Р. В. (2013)
Фітькало О. С. - Моніторинг поширеності розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин серед населення м. Львова та Львівської області (2013)
Чулак Л. Д. - Застосування навчальних посібників з самостійної роботи студентів і портфоліо в навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології ОНМедУ, Бас А. О., Шутурмінський В. Г. (2013)
Чурпій К. Л. - Роль закладів освіти у вихованні здорового способу життя у молоді через розвиток духовності (2013)
Шатило В. Й. - Мотивація до занять фізичною культурою студентів вищих медичних навчальних закладів, Андрієвський І. Ю., Дронова О. В. (2013)
Шевчук Т. І. - Організаційно-методичні аспекти викладання медичної генетики в умовах модернізації вищої медичної освіти (2013)
Шустваль М. Ф. - Формування пізнавальної самостійності студентів у контексті Болонського процессу, Шустваль С. М., Лядова Т. І., Волобуєва О. В. (2013)
Савченко І. П. - Основні досягнення та концепція розвитку кафедри внутрішньої медицини № 1 двнз "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” на 2013–2017 рр. (2013)
Іванець Л. М. - Роль розрахункових задач з модулів "Колоїдна хімія” та "Фармацевтична хімія” у підготовці спеціалістів фармації, Поляк О. Б. (2013)
До славного ювілею (2013)
Баранніков К. В. - Ефективність мініінвазивних методів діагностики та лікування раку шлунка, пов’язаних з організацією ендоскопічної служби (2013)
Гаджиев Н. Дж. - Сравнительная оценка эффективности иммунокорригирующей сочетанной трехуровневой цитокино- и озонотерапии в комплексном лечении распространенного перитонита, Сушков С. В., Климова Е. М., Кордон Т. И. (2013)
Дронов О. І. - Склад жовчі у хворих на хронічний панкреатит, Ковальська І. О., Швець Ю. П., Весельський С. П. (2013)
Баулина Е. А. - Хирургическая тактика у больных при холецистите, осложненном билирубинемией, Николашин В. А., Баулин А. А., Николашин О. А., Баулин В. А. (2013)
Ничитайло M. Ю. - Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам'яної хвороби та грижі передньої черевної стінки, Загрійчук М. С., Булик І. І., Масюк Ю. І., Гоман А. В., Кондратюк В. А. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Комбинированная реконструктивная герниопластика по поводу малой и средней грыжи брюшной стенки, Комарчук Е. В., Велигоцкий А. Н., Мехтиханов З. С., Горбулич А. В., Комарчук В. В. (2013)
Тодуров І. М. - Фактор внутрішньочеревного тиску у хворих на морбідне ожиріння, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Плегуца О. І. (2013)
Василюк С. М. - Характеристика гепаторенальної перфузії у хворих на гострий аппендицит, Лаб'як І. Р. (2013)
Фуркало С. Н. - Отдаленные результаты эндопротезирования аневризмы инфраренальной части аорты, Сморжевский В. И., Никульников П. И., Власенко Е. А., Хасянова И. В., Кондратюк В. А., Сухачев С. В. (2013)
Лукач П. М. - Безпосередні та віддалені результати застосування механічних та біологічних протезів клапана аорти в Україні (2013)
Ходос В. А. - Амбулаторне склерохірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок4 (2013)
Шаповал С. Д. - Особенности перфузии нижних конечностей у больных при осложненном синдроме диабетической стопы, Савон И. Л., Смирнова Д. А., Мартынюк В. Б., Василевская Л. А., Якунич А. Н., Софилканыч М. М. (2013)
Живиця Д. Г. - Залежність функціонально-метаболічного стану фагоцитів і активності комплементу від ступеня імунодефіциту у хворих на ВIЛ-інфекцію (2013)
Курочкин М. Ю. - Центральная нейроаксиальная блокада и метаболический стресс-ответ у новорожденных и младенцев при хирургических заболеваниях (2013)
Смирнова Л. М. - Клиническая оценка тяжести операционной травмы (2013)
Опанасенко М. С. - Можливості хірургічної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД в умовах фтизіохірургічного стаціонару, Конік Б. М., Клименко В. І., Демус Р. С., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Бичковський В. Б., Обремська О. К., Леванда Л. І., Кононенко В. А. (2013)
Бойко В. В. - Роль предварительной ишемической подготовки в возникновении ишемически-реперфузионного повреждения печени в эксперименте, Писецкая М. Э., Тищенко А. М., Скорый Д. И., Козлова Т. В., Горголь Н. И., Волченко И. В. (2013)
Крилюк В. О. - Вплив інфузійної терапії на ферментну ланку антиоксидантного захисту за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті, Гудима А. А., Іванов В. І. (2013)
Мерецький В. М. - Зміни гуморального імунітету при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом (2013)
Харченко А. В. - Исследование термодинамических функций металлического расплава методом молекулярной динамики, Личконенко Н. В. (2012)
Рахуба В. О. - Управління роботою тарілчастого гранулятора на основі математичної моделі, Пазюк М. Ю., Бакшеєв О. В. (2012)
Воденников С. А. - Разработка способа получения качественного полуфабриката для металлургического передела в условиях ОАО "Металлургический комбинат Запорожсталь", Гаврилко С. А., Громак Г. А., Личконенко Н. В., Мосейко Ю. В., Гаврилко Ю. С. (2012)
Воденников С. А. - Анализ эффективности доменной плавки с заменой кокса пылеугольным топливом, Аносов В. Г., Лаптев Д. А. (2012)
Громак Г. А. - Способы загрузки доменных печей в условиях ОАО "Металлургический комбинат "Запорожсталь", Ковшов В. Н., Фоменко А. П., Харченко А. В. (2012)
Сигарев Е. Н. - Особенности модификации чугуна диспергированным магнием с использованием вращающейся погружной фурмы (2012)
Шульга В. О. - Физико-химический анализ процесса раскисления стали, Червоный И. Ф., Егоров С. Г., Грицай В. П. (2012)
Щербань Г. И. - Определение отношения плотностей электролита и расплава алюминия в электролизере (2012)
Шаломеев В. А. - Литые магниевые сплавы с улучшенными свойствами (2012)
Баранник И. А. - Современная промышленная линия производства гранул из магния и его сплавов, Колобов Г. А., Свиридов Д. Е., Башмаков А. М. (2012)
Середа Б. П. - Дослідження процесу утворення жароміцних сплавів на основі інтерметалідів сполук моноалюмініду титану за умов СВС-пресування, Жеребцов О. А., Бєлоконь Ю. О., Бондаренко Ю. В., Бабаченко Є. В. (2012)
Колобов Г. А. - Новые технологии извлечения редких металлов из вторичного сырья, Елютин А. В. (2012)
Цыганкова О. В. - К вопросу о прецизионном огневом рафинировании вторичной меди, Егоров С. Г., Червоный И. Ф. (2012)
Козловский К. П. - Расширение возможностей применения обогатительных технологий при подготовке лома радиоэлектронной аппаратуры к металлургической переработке, Мирович И. Э., Токарева В. А. (2012)
Малышев В. В. - Высокотемпературный синтез диборана алюминия в галогенидно-оксидных расплавах, Шахнин Д. Б., Габ А. И., Брускова Д. -М. Я., Никулина А. Ф. (2012)
Малышев В. В. - Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VIB групп в электролитах никелирования, Шахнин Д. Б., Габ А. И., Руденко В. Н., Кущевская Н. Ф., Брускова Д. -М. Я. (2012)
Кулиш И. Ю. - Влияние природы исходного кобальтсодержащего катализатора на морфологическую форму углеродных материалов, полученных диспропорционированием монооксида углерода, Кириченко А. Г., Колесник Н. Ф. (2012)
Скачков В. А. - Профилирование пористости и плотности углеродных композитов в среде диоксида углерода, Иванов В. И., Бережная О. Р. (2012)
Скачков В. О. - Розрахунково-експериментальна оцінка комплексу теплофізичних характеристик багатокомпонентних композитів триботехнічного типу, Баглюк Г. А., Воденнікова О. С., Іванов В. І. (2012)
Швець Є. Я. - Вплив діаметра тигля на співвідношення концентрацій комплексоутворюючих домішок у монокристалах кремнію, Головко Ю. В., Головко О. В. (2012)
Критская Т. В. - Эффект влияния азота на свойства кристаллического кремния полупроводниковой чистоты, Шварцман Л. Я. (2012)
Критская Т. В. - Изучение деградации характеристик кремниевых диодов Шоттки, изготовленных с применением аморфного сплава Pb-Sn, Пашаев И. Г. (2012)
Левинзон Д. И. - Мониторинг поверхности пористого кремния на изображениях электронной микроскопиии (2012)
Середа Б. П. - Анализ условий горячей прокатки металлов в вакууме методом термодинамического моделирования реакций в системе "металл-газ", Михайлин В. Н., Проценко В. М., Прищип Н. И., Кругляк И. В. (2012)
Шулаев В. М. - Вакуумное обезжиривание поверхности титановых пластин, Лобода А. М., Редкокаша А. П., Листопад Д. А., Нестеренко Т. Н. (2012)
Голубцов В. М. - О влиянии плотности пульпы на объемную производительность напорного гидроциклона (2012)
Ничитайло М. Е. - Профилактика повреждений желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии: клинические рекомендации украинской ассоциации специалистов по миниинвазивным, эндоскопическим и лазерным технологиям, Грубник В. В., Скумс А. В., Огородник П. В., Ткаченко А. И., Малиновский А. В. (2013)
Ярошенко Е. А. - Прогнозирование рецидива кровотечения у пациентов при остром язвенном гастродуоденальном кровотечении, Диденко В. И., Ципко В. И., Грабчук В. Н., Чередниченко Е. И., Бендецкий А. М., Писарева Н. Н., Гаспарян Н. Г. (2013)
Баранніков К. В. - Результати хірургічного лікування хворих на ранній рак шлунка, отримані на основі раннього встановлення зон місцевого поширення та реґіонарного лімфогенного метастазування (2013)
Байрамов Р. Б. - Влияние частоты диагностики раннего рака желудка на показатели выживаемости больных после радикальной хирургической операции, Абдуллаева Р. Т. (2013)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение единичного абсцесса печени, Тищенко А. М., Гусак И. В. , Малоштан А. А., Скорый Д. И., Смачило Р. М. (2013)
Гюльмамедов П. Ф. - Применение препарата Гепасол Нео в лечении больных по поводу обтурационной желтухи, Заруцкий Я. Л., Тучков А. В. (2013)
Костырной А. В. - Оптимизация диагностики и контроль лечения пареза желудка и кишечника в раннем послеоперационном периоде при разлитом перитоните, Шестопалов Д. В., Трофимов П. С., Древетняк А. А., Гавриленко С. П., Рубан В. В. (2013)
Огородник П. В. - Особливості виконання ендоскопічних транспапілярних втручань у ранньому періоді після холецистектомії, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Дейниченко А. Г. (2013)
Стернюк Ю. М. - Тиреоїдектомія завершення та повторні операції з приводу раку щитоподібної залози (2013)
Книшов Г. В. - Перебіг коронарного атеросклерозу у хворих після втручань на вінцевих артеріях, Левчишина О. В., Настенко Є. А., Носовець О. К., Фанта С. М. (2013)
Никоненко А. А. - Аневризма непарных висцеральных ветвей аорты, Никульников П. И., Фуркало С. Н. (2013)
Ковальчук Л. Я. - Вплив поєднаного застосування еластичного бинтування нижніх кінцівок та аутогемотрансфузії на біохімічні показники крові та тяжкість ендогенної інтоксикації у хворих з супутньою серцево-судинною недостатністю, Герасимюк Н. І. (2013)
Рощин Г. Г. - Гемоперитонеум як предиктор ускладнень травматичного процесу у постраждалих за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини, Крилюк В. О., Іванов В. І., Новіков Ф. М., Кузьмін В. Ю. (2013)
Цимбалюк В. І. - Хірургічне лікування ушкодження плечового сплетення з використанням довготривалої електростимуляції, Третяк І. Б., Цимбалюк Ю. В. (2013)
Шейко В. Д. - Синдром верхньої порожнистої вени у постраждалих при травматичній нестабільності груднинно-ребрового каркасу внаслідок політравми, Панасенко С. І. (2013)
Курочкин М. Ю. - Каудально-эпидуральное введение адъювантов к местным анестетикам у новорожденных при хирургических заболеваниях (2013)
Мерецький В. М. - Динаміка показників імунного статусу за умови черепно-мозкової травми на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в експерименті, Корда М. М. (2013)
Ляховський В. І. - Терміновим хірургічним захворюванням - єдину узагальнену назву, Дем'янюк Д. Г., Кравців М. І., Боркунов А. Л., Сапун Л. В. (2013)
Иващенко В. В. - Успешное выполнение лапароскопической холецистэктомии по поводу хронического калькулезного холецистита у больной, ранее многократно оперированной на органах брюшной полости, Скворцов К. К., Иващенко А. В. (2013)
Татарчук В. З. - Ліпома мошонки, Арсенюк В. В., Гринів О. В. (2013)
Пам'яті Михайла Дмитровича Василюка (2013)
Іванов В. Ф. - Інформація і знання: взаємозв'язок і взаємовідношення, Іванова Т. В. (2013)
Лобойко Т. В. - Соціальна реклама як фактор соціалізації сучасної студентської молоді (2013)
Орєхов В. В. - Телевізійний вплив як чинник формування української суспільної свідомості (2013)
Почепцов Г. Г. - Смислові та інформаційні війни (2013)
Рудницька Г. В. - Роль економіки та бізнесу в системі італійської щоденної преси (2013)
Сербін С. М. - Модель рефлекторної системи радіомовлення (2013)
Смусь А. Г. - Зв'язки з громадськістю у сфері релігії. Визначення кола проблем на прикладі телевізійних ток-шоу (2013)
Сугак Ю. О. - Роль регіонального телебачення в системі інформаційно-комунікаційних процесів сучасного міста (2013)
Безчотнікова С. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в системі PR-комунікацій бізнесу: український досвід та перспективи (2013)
Крилов О. Н. - Стимулювання корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Поважний О. С. - Формування корпоративної культури університету у взаємодії з роботодавцями в контексті нової освітньої парадигми (2013)
Тульчинський Г. Л. - Соціальне позиціонування бізнесу в Росії: проблема і технології (2013)
Барсук Т. В. - Проблеми просування та становлення іноземних брендів в Україні (2013)
Башук А. І. - Владні зв'язки з громадськістю як засіб формування іміджу території (на прикладі постконфліктних регіонів) (2013)
Вялкова І. О. - Формування іміджу підприємства засобами корпоративної преси (на прикладі корпоративних видань м. Маріуполя) (2013)
Ковальчук І. В. - Засоби просування іміджу "Lenovo" Ukraine у соціальних мережах (2013)
Кутнякова Г. І. - Етнічна культура як засіб просування іміджу території (2013)
Попова В. В. - Роль регіональних медіа у формуванні професійного іміджу (2013)
Ребане Р. - Формат як засіб успішної комунікації. Досвід Естонії (2013)
Черемних І. В. - Творчі стратегії створення і просування конкурентоспроможного промоційного продукту (2013)
Яненко Я. В. - PR-комунікації сучасних підприємств (2013)
Брадов В. В. - Управлінська концепція як чинник успішності реформування державних та комунальних ЗМК в умовах медіаринку (2013)
Захарченко А. П. - Кількісна оцінка ефективності інтернет-комунікації (2013)
Сазонова Ю. О. - Жанри статті-презентації та похвали у спортивній клубній пресі: синтез журналістського, паблік рилейшнз та рекламного дискурсів (2013)
Холод О. М. - Паблік рилейшнз і "пропоновані обставини" (2013)
Ятчук О. М. - Тематичний та жанровий прогноз розвитку інтерактивного мовлення на регіональному телебаченні в контексті PR-технологій (2013)
Возчиков В. А. - Людина, якою маніпулюють, і медіасередовище її формування (2013)
Ворожбитова О. А. - Лінгвориторичні основи дослідження дискурсивних процесів та формування поліетносоціокультурно-освітнього простору в аспекті PR-діяльності професійної мовної особистості (2013)
Глазиріна Л. Д. - Теорія особистісних конструктів у журналістській практиці, Колбишева С. І. (2013)
Карпиленко В. А. - Можливості висвітлення прихованого змісту в новинній журналістиці через метафори та інтертекст (2013)
Мельникова О. С. - Особливості PR- та пропагандистської комунікацій в Радянській Україні (2013)
Мітчук О. А. - Функціональні особливості рекламної медіаосвіти (на зразках зовнішньої реклами м. Рівного) (2013)
Федоров А. В. - Світська і теологічна медіаосвітні моделі (2013)
Ворона А. Г. - Формування унікального візуального образу видання на прикладі журналу "Наш" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Повний текст випуску (2013)
Грубник В. В. - Новая классификация грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, основанная на анализе отдаленных результатов лапароскопической пластики, Малиновский А. В. (2013)
Иоффе И. В. - Комплексный метод профилактики осложнений лапароскопической холецистэктомии, Алексеев А. В., Пепенин А. В., Заика А. В., Торба А. В. (2013)
Ничитайло М. Ю. - Сучасні підходи до ендоскопічного дренування псевдокіст підшлункової залози, Огородник П. В., Кондратюк О. П., Дейниченко А. Г., Терешкевич І. С. (2013)
Криворучко И. В. - Дифференцированный подход к выбору метода лечения псевдокист поджелудочной железы (2013)
Копчак В. М. - Опыт применения ASVS-теста в диагностике инсулинпродуцирующей опухоли поджелудочной железы, Кондратюк В. А., Копчак К. В., Симонов О. М., Зелинский А. И., Чевердюк Д. А., Андроник С. В., Шкарбан В. П. (2013)
Загрійчук М. С. - Здійснення симультанних лапароскопічних операцій з приводу гострого апендициту та жовчнокам'яної хвороби (2013)
Федорків М. Б. - Прогнозування гострого панкреатит-асоційованого пошкодження легень на основі визначення вмісту деяких цитокінів, Гудз І. М., Шевчук І. М. (2013)
Кваченюк А. М. - Клініко-прогностичний аналіз перебігу медулярної карциноми щитоподібної залози, Рейзін Д. В., Пілецький А. М., Рейзін В. І. (2013)
Щуров Н. Ф. - Прогностическое значение экспрессии белка р53 у больных раком грудной железы, Погорелая Т. Ю., Заплатина С. В. (2013)
Головко С. В. - Ефективність високопотужної лазерної вапоризації у порівнянні з монополярною трансуретральною резекцією у лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози: результати спостереження протягом 6 міс, Савицький О. Ф. (2013)
Баштан В. П. - Комплексне лікування злоякісних новоутворень нижньої щелепи з застосуванням фіксатора для попередження патологічного перелому, раннє післяопераційне протезування й реабілітація, Муковоз О. Є. (2013)
Соловьев А. Е. - Врожденная плоско-вальгусная деформация стопы у детей, Щекин О. В., Щекин А. О. (2013)
Сухін І. А. - Практичне використання високочастотних електрокоагуляторів з різними електрофізичними характеристиками, Фурманов Ю. О., Худецький І. Ю., Масалов Д. М., Дуніна С. В., Білиловець О. М. (2013)
Поляченко Ю. В. - Ефекти стовбурових клітин пуповинної крові при експериментальному ушкоджені міокарда, Габрієлян А. В., Доманський Т. М., Сморжевський В. Й., Оніщенко В. Ф., Мазур А. П., Романова С. В., Кудлай І. В., Якушев А. В., Клименко П. П. (2013)
Назарчук О. А. - Місцевий вплив антисептичного медичного текстилю на тканини організму, Вернигородський С. В., Палій В. Г., Назарчук Г. Г., Палій Д. В., Гончар О. О., Задерей Н. В. (2013)
Дєльцова О. І. - Стовбурові клітини і регенерація периферійних нервів, Геращенко С. Б., Чайковський Ю. Б. (2013)
Тутченко М. І. - Дуоденектомія з транслокацією великого сосочка дванадцятипалої кишки з приводу гігантської заампульної виразки, Клюзко І. В., Кравцов Д. І., Андрієць В. С., Марчук С. Ф., Смовженко В. І., Яковенко А. А., Сіренко О. А., Чиньба О. В. (2013)
Гулько О. М. - Енцефаломієлопатія у хворих на гострий деструктивний панкреатит, Загрійчук М. С., Гоман А. В., Колесник А. В. (2013)
Ляховський В. І. - Спостереження успішного ендоваскулярного усунення несправжньої артеріальної аневризми рідкісної локалізації, Сакевич Р. П., Дем'янюк Д. Г., Пузирьов Г. С., Рябушко Р. М. (2013)
Никульников П. И. - Консервативное лечение пациентов по поводу критической ишемии нижних конечностей, Ратушнюк А. В., Ликсунов А. В. (2013)
V Конгрес серцево-судинних хірургів України і Польщі "Актуальні питання серцево-судинної хірургії", присвячений 100-річчю з дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Ничитайло М. Ю. - Досвід застосування високочастотного електрозварювання в ендокринній хірургії, Литвиненко О. М., Гулько О. М., Кваченюк А. М., Супрун І. С., Негрієнко К. В., Кваченюк Д. А. (2013)
Заруцький Я. Л. - Диференційоване хірургічне лікування постраждалих з приводу пошкодження тонкої і товстої кишки при закритій поєднаній абдомінальній травмі залежно від прогнозу перебігу травматичної хвороби та морфологічних змін стінки кишки, Денисенко В. М., Хоменко І. П., Левківський Р. Г. (2013)
Єфремов В. В. - Віддалені результати консервативного й оперативного лікування хворих з приводу виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею (2013)
Тутченко М. І. - Мануально-асистовані лапароскопічні втручання при колопроктологічних захворюваннях, Андрієць В. С., Клюзко І. В., Марчук С. Ф., Яковенко А. А., Кравцов Д. І. (2013)
Ставицкий В. В. - Результаты хирургической реабилитации больных при наличии наружного толстокишечного свища в условиях общехирургического стационара районной больницы (2013)
Огородник П. В. - Ендоскопічне дренування біліарної системи при гострій обтурації спільної жовчної протоки, Коломійцев В. І., Кушнірук О. І., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г. (2013)
Запорожченко Б. С. - Опыт выполнения симультанных лапароскопической холецистэктомии и гинекологических операций в условиях "безгазовой" лапароскопии у больных при высоком операционно-анестезиологическом риске, Колодий В. В., Горбунов А. А., Запорожченко М. Б., Кирпичникова Е. П. (2013)
Бойко В. В. - Клинико-инструментальная диагностика расслаивающей аневризмы брюшной части аорты, Прасол В. А., Замятин П. Н., Лях С. И. (2013)
Кабаков Б. О. - Динаміка показників ультразвукового дослідження за різних видів знеболювання у пацієнтів при оклюзуючій хворобі артерій нижніх кінцівок (2013)
Оринчак В. А. - Вплив патогенетично обгрунтованого хірургічного лікування на якість життя пацієнтів при посттромботичній хворобі нижніх кінцівок (2013)
Кримець С. А. - Оцінка ефективності комплексного хірургічного лікування інфікованих виразок нижніх кінцівок у хворих при синдромі діабетичної стопи (2013)
Опанасенко М. С. - Досвід застосування різних видів парієтальної плевректомії з декортикацією легені при ураженні плеври, Калениченко М. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Демус Р. С., Сірик О. О., Кшановський О. Е., Леванда Л. І., Обремська О. К., Кононенко В. А. (2013)
Панасенко С. І. - Методологічні парадокси на тлі зміни паридигми хірургічної тактики при травматичній нестабільності груднинно-ребрового каркасу, Шейко В. Д., Гур'єв С. О., Бурлука В. В., Барамія Н. М. (2013)
Дзюбановський І. Я. - Закономірності ремодуляції вісцерального кровотоку черевної порожнини на стадіях синдрому портальної гіпертензії, Романюк Т. В., Кіт О. В. (2013)
Сипливий В. О. - Реакцiя системи кровi та динаміка гематологічних показників у хворих за травматичного пошкодження селезінки, Акименко А. В., Конь К. В., Євтушенко О. В. (2013)
Яворський В. В. - Вплив частоти донацій стандартної дози плазми на імунну реактивність організму постійних донорів (2013)
Хижняк М. В. - Особливості інструментальної діагностики рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта в різні періоди спостереження, Чувашова О. Ю., Новакович К. С. (2013)
Пінчук В. Д. - Денервація мімічних м'язів при ендоскопічному ліфтингу верхньої частини обличчя, Ткач О. С. (2013)
Паламарчук В. А. - Реиннервация гортани с использованием основной ветви шейной петли в хирургии щитовидной железы при одностороннем параличе голосовых складок (2013)
Шаповал Сергей Дмитриевич к 60-летию со дня рождения (2013)
Дубровка Ф. Ф. - Новий дводіапазонний коаксіально-рупорний опромінювач дзеркальних антен C-/Ku- діапазонів частот, Овсяник Ю. А., Дубровка Р. Ф. (2013)
Вишневый С. В. - Некаузальная двухэтапная фильтрация изображений при наличии наблюдений с аномальными ошибками, Жук С. Я, Павлюченкова А. Н. (2013)
Рибін О. І. - Формування оберненої матриці деградації образу в області трансформант Адамара, Іванюк Н. О. (2013)
Волочій Б. Ю. - Методика розрахунку мінімальних січень для відмовостійких систем на основі структурноавтоматної моделі, Озірковський Л. Д, Мащак А. В., Шкілюк О. П., Кулик І. В. (2013)
Піддубний В. О. - Методика оцінки паразитної синхронізації генераторів перетворювача механічних величин на поверхневих акустичних хвилях, Іванов А. С., Піддубний В. В. (2013)
Яненко О. П. - Моделювання впливу фазових спотворень на вихідний спектр НВЧ фазообертача в режимі зміщення частоти, Горшков А. В., Полівкін С. М. (2013)
Яненко О. П. - Радіометрична оцінка якості діелектричних матеріалів, Михайленко С. В., Куценко В. П. (2013)
Шинкарук О. М. - Аналітичний багаточастотний фазовий метод вимірювання дальностей, Любчик В. Р., Лантвойт М. О. (2013)
Гурман І. В. - Розробка методу зменшення неоднозначності визначення координат наземних об‘єктів трипозиційною пасивною системою радіотехнічного контролю, Лисий М. І., Орлов В. В. (2013)
Мрачковський О. Д. - До питання цифрової обробки в когерентній імпульсно – доплерівській радіолокаційній станції, що випромінює імпульсний складний зондувальний сигнал з кнопковою діаграмою невизначеності, Реутська Ю. Ю. (2013)
Авдеенко Г. Л. - Розрахунок показників ефективності оптимальної просторової обробки сигналів для радіолінії стаціонарної бездротової телекомунікаційної системи, Якорнов Е. А. (2013)
Ципоренко В. В. - Аналіз швидкодії безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу (2013)
Манойлов В. П. - Аналіз реограм за методом фазової площини, Мосійчук В. С., Мужицька Н. В., Нікітчук Т. М. Тимчик Г. С. (2013)
Горб М. С - Вибір математичної моделі об‘єкту дослідження в електроімпедансній томографії, Гусєва О. В. (2013)
Дем‘яненко П. О. - Про квантовомеханічні та класичні засоби опису хвильових властивостей фотонів, Зіньковський Ю. Ф. (2013)
Мрачковський О. Д. - Основні характеристики морського клатера, що впливають на виявлення малорозмірних мало-рухомих цілей морськими РЛС, Турко С. І. (2013)
Бондаренко Г. І. - Методи контролю якості сигналів в цифрових радіорелейних та тропосферних станціях зв‘язку, Зінченко А. К. (2013)
Редколегія Редколегія - Вітаємо Юрія Францевича! (2013)
Ашанин В. С. - Усовершенствование процесса подготовки курсантов государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для проведения спасательных работ при наводнении в гористой местности, Байбак А. Ю., Байбак И. В., Шишкина М. В. (2013)
Луценко Л. С. - Определение уровня координационных способностей спортсменов-черлидеров на этапе специализированной базовой підготовки, Бодренкова И. А. (2013)
Джим В. Ю. - Особливості харчування бодибілдерів у підготовчому періоді тренувань, Дорофєєва Т. І. (2013)
Долбышева Н. Г. - Спортивно-технические и прикладные виды спорта как составная часть неолимпийских видов спорта в Украине, Колесник И. А., Гладенко М. В. (2013)
Єфремова А. Я. - Дослідження специфіки професійної діяльності інженерів-електриків залізничного транспорту, Шестерова Л. Є. (2013)
Красота В. М. - Спеціальна фізична підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів (2013)
Лазоренко С. А. - Рівень рухової активності учнівської молоді вищих навчальних закладів Сумщини (2013)
Левченко В. А. - Нейрогормональне та гемодинамічне забезпечення фізичних навантажень у дівчат з проявами нейроциркуляторної дистонії, Карабанович П. П., Васильєва Л. Ю. (2013)
Мулик В. В. - Анализ динамики тренировочной нагрузки в годичных макроциклах 2010–2011, 2011–2012 и 2012–2013 спортсменов паралимпийской сборной команды Украины по лыжным гонкам и биатлону, Нестеренко А. Ю. (2013)
Пасько В. В. - Модельні характеристики як основа управління учбово-тренувальним процесом спортсменів-регбістів 16–18 років, Подоляка О. Б., Мартиросян А. А. (2013)
Перебийніс В. Б. - Особливості спортивної підготовки дзюдоїстів-ветеранів (2013)
Ребаз Слеман. - Креативні показники кваліфікованих футболістів Іраку різного ігрового амплуа (2013)
Сак А. Е. - Анатомо-биомеханические основы вертикального положения тела человека и спорт (2013)
Самойлов Н. Г. - Взаимоотношение между структурой и функцией работающих мышц (2013)
Семенова Н. В. - Динаміка показників фізичної підготовленості студенток 15–17 років під впливом впровадженого режиму рухової активності, Магльований А. В. (2013)
Сергиенко Л. П. - Тестирование специальной подготовленности баскетболистов (2013)
Сіренко П. О. - Особливості інтерференційної електроміограми м’язів задньої групи стегна у кваліфікованих футболістів у вправі "розгинання стегна стоячи" (2013)
Сутула В. О. - Деякі зауваження щодо використання в наукових дослідженнях стандартних статистичних показників (повідомлення перше) (2013)
Сутула В. О. - Деякі зауваження щодо використання в наукових дослідженнях стандартних статистичних показників (повідомлення друге) (2013)
Чухланцева Н. В. - Здоров’ярозвиваючі технології фізичного виховання в педагогічному процесі вищих навчальних закладів, Сокол Л. Г., Напалкова Т. В., Барська Н. Л. (2013)
Шевченко О. О. - Зміни показників зорового аналізатору в дітей 5–6 років після занять тенісом (2013)
Шишкина Е. Н. - Взаимосвязь специфических функций женской репродуктивной системы и психики у лиц, занимающихся фитнес-аэробикой (2013)
Шутєєв В. В. - Особливості формування здорового способу життя в середовищі студентської молоді (2013)
Галич О. А. - Документальна література в умовах глобалізації (2013)
Бровко О. О. Бровко О. О. - Геральдика й емблематика як предмет літературознавчих досліджень (2013)
Веретейченко І. А. - Європейська традиція в українському культурологічному просторі (2013)
Глушковецька Н. А. - "Золота доба” російської літератури в епістолярній творчості В. Стуса (2013)
Коновалова О. І. - Радянська дійсність у нарисах Анатолія Шияна: рівні відтворення (2013)
Скляр Н. В. - Контрастні поняття та протиставлені концепти як елемент сюжетної лінії німецькомовної автобіографії (2013)
Черкашина Т. Ю. - Українська письменницька автобіографіка 1920-х років: збереження традицій минулого (2013)
Бондар Ю. В. - Жанрова гетерогенність щоденникового тексту П. Куліша (2013)
Галич А. О. - Деконцентрований портрет у щоденниках Олеся Гончара: особливості компонування (2013)
Галич В. М. - Цензура в щоденнику Олеся Гончара крізь призму теорії поля П’єра Бурдьє (2013)
Даниліна О. В. - Книга Оксани Забужко "З мапи книг і людей”: жанр чи метажанр? (2013)
Ігнатів Н. Є. - Автобіографічний роман В. Сосюри "Третя Рота”: багатогранність відображення поетичного світовідчування оповідача (2013)
Негодяєва С. А. - Особливості документальної повісті Івана Дзюби "Спогади і роздуми на фінішній прямій” (2013)
Шахова К. І. - Факт як структурний елемент "Записок солдата” І. Багмута (2013)
Юферева Е. В. - Прозиметрия в письмах русских поэтов второй половины ХІХ в. (2013)
Жижченко Л. Б. Жижченко Л. Б. - Щоденник О. Кобилянської як шлях до пізнання письменниці (2013)
Кизилова В. В. - Тема школи в автобіографічних повістях ІІ пол. ХХ ст. про дітей: Гр. Тютюнник, А. Дімаров, В. Близнець (2013)
Кузьменко В. І. - Праця І. Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?” як "лист у вічність” (2013)
Проценко О. А. - Жанрово-стильова своєрідність роману П. Колесника "Поет під час облоги” (2013)
Рарицький О. А. - Моральний стоїцизм Володимира Підпалого: мемуарна версія (2013)
Стадніченко О. О. - "Холодне небо Півночі” Євгена Іваничука: автобіографічно-мемуарний дискурс (2013)
Хом’як Т. В. - Інтерпретація Т. Шевченка в публіцистиці Д. Донцова (2013)
Шарова Т. М. - Герої твору К. Гордієнка в контексті подвійного стандарту моралі (2013)
Шаталова І. О. Шаталова І. О. - Специфіка розкриття образу Григорія Сковороди в романі Володимира Єшкілєва "Усі кути трикутника” (2013)
Шевердіна А. П. - Біографічно-психологічні оповідання в українській літературі кінця ХХ століття (2013)
Яценко О. О. - Художня біографія жіночих постатей Козацької доби в українській літературі кінця ХІХ – ХХ ст. (2013)
Даниленко І. І. - Співвідношення "свого” та "чужого” в Шевченковому "Подражанії сербському” (2013)
Левицька Н. Є. - Прозовий доробок у творчості Юрія Липи (2013)
Обухова І. Є. - Людина і війна в повісті Є. Летюка "Рік, один тільки рік” (2013)
Павлюх Н. М. - Генетико-еволюційний аспект проблеми читача (2013)
Пінчук Т. С. Пінчук Т. С. - Міфопоетичні домінанти в творчості В. Симоненка, Тарарива Л. Ю. (2013)
Царук А. П. - Випробування межовими ситуаціями та ідеалом (2013)
Шарова Т. М. - Іван Багмут: тематичний спектр та світоглядні орієнтири, Саєнко Ю. В. (2013)
Рева Л. Г. - Сповідь на вершині літ (2013)
Відомості про авторів (2013)
Артемова О. І. - Формування комунікативної компетенції майбутніх психологів в процесі професійної підготовки (2010)
Бондаревська Т. І. - Психолого-педагогічні засади розв'язання конфліктів (2010)
Дорожко І. І. - Рефлексія як інтегральна характеристика особистості (2010)
Кінельова О. В. - Вікові відмінності семантичного оцінювання часу (2010)
Козак Л. В. - Психолінгвістичний аспект навчання української мови іноземних студентів у немовному ВНЗ (2010)
Крылова-Грек Ю. М. - Психолингвистический подход к вопросу о понятии "личность” в иноязычных текстах (2010)
Лила М. М. - Увага у навчанні іноземної мови (2010)
Павлова Н. Д. - Диалог в интерактивных радиопрограммах, Вахитова Л. М. (2010)
Пасічна О. В. - Психолого-педагогічні засади формування орфографічних умінь і навичок школярів у процесі вивчення дієприкметника, Матвієнко О. М. (2010)
Танана С. М. - Психологічні механізми формування комунікативної компетенції читання в студентів немовних вищих навчальних закладів, Сідько Н. Г. (2010)
Тяллева И. А. - Стратегии развития творческого мышления в обучении иноязычой письменной речи студентов-филологов (2010)
Фрейберга И. - Проявления личностного смысла в рассказах детей дошкольного возраста (2010)
Шепель К. В. - Особливості прояву копінг-стратегій особистості в процесі соціальної взаємодії (2010)
Донцова Т. В. - Адъективные конструкции в детской речи (на материале английського языка) (2010)
Иванова А. А. - Межъязыковая омонимия русского и арабского языков (2010)
Кожуховська Л. П. - Мовленнєва компетенція управлінця закладу освіти в аспекті психолінгвістики (2010)
Летюча Л. П. - Языковой статус субъективно-оценочных образований (2010)
Мкртычян С. В. - Концепты "свой” - "чужой” как рефлексы коммуникативной субкультуры в аспекте аналіза делового дискурса (2010)
Павлова І. A. - Числівник у поетичному мовленні М.Вінграновського крізь призму його психотипу (2010)
Павлюк Л. В. - Гендерная специфика обыденного языкового сознания (2010)
Танчинець М. І. - Соціолінгвістичні фактори виникнення мовних варіантів в англійському діалогічному мовленні (2010)
Труфанова Н. В. - Специфика отражения языкового сознания в постмодернистском тексте (2010)
Халіман О. В. - Мовна свідомість етносу: реалізація оцінного потенціалу граматичного значення жіночого роду (2010)
Шапошникова В. И. - Особенности аллитерации в эпичуских формулах олонхо "Элэс Боотур” П.Оготоева (2010)
Антонова О. В. - Жанрові особливості радіопередачі М. Жулинського "Українська література: вчора і сьогодні” (2010)
Баєва Т. Ф. - Комунікативна майстерність соціального педагога як складова його професійної компетентності (2010)
Бутник Н. В. - Етносимволіка кольору як психо- та соціолінгвістичний маніпулятивний кваліфікатор телевізійної реклами (2010)
Гончарова А. К. - Епістолярій блогофери (2010)
Іванова Л. О. - Соціально-культурна маркованість інтертексту в публіцистичному творі (2010)
Марченко Е. М. - Етапи розвитку рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови на базі англійської (2010)
Мосцевенко А. Ю. - Паралингвистические средства выражения экспрессивности в интернет-коммуникации (на материале англоязычних блогов) (2010)
Супрун Л. В. - "Українське ж житє, яко таке...” у вісниківській публіцистиці Михайла Грушевського (2010)
Ярошенко А. О. - Педагогічні підходи до соціальних компетенцій майбутніх правцівників соціальної сфери в умовах сучасної освіти (2013)
Андрушкевич І. - Шипи і троянди в роботі викладача в умовах глобалізації суспільства (2013)
Отрешко Н. Б. - Криза ідеології сучасної держави в глобальному суспільстві та перспективи розвитку (2013)
Лісовський П. М. - Теоретико-методологічні основи соціальної роботи: реалії та перспективи (2013)
Головко Н. І. - Роль викладача під час професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери (2013)
Коленіченко Т. І. - Особливості ефективного навчання студентів супервізорству в умовах вищої школи (2013)
Ситняківська С. М. - Білінгвальне навчання як інноваційна технологія підготовки фахівців із соціальної педагогіки (2013)
Васюта О. І. - Роль наскрізної системи практик у формуванні здоров’я зберігаючої компетентності бакалаврів соціальної роботи (2013)
Гуріна З. В. - Розвиток мислення як динамічна система розвитку інтелекту юнаків, Ковальова В. В. (2013)
Новіцька Т. В. - Сучасні освітні технології у формуванні особистості XXI століття, Олефіренко Т. О. (2013)
Лещенко Л. П. - Сутність мовної компетентості педагога у вищому навчальному закладі (2013)
Яковенко К. В. - Основні аспекти адаптаційного процесу першокурсників педагогічного коледжу (2013)
Шульга Л. О. - Впровадження кейс-менеджменту в рамках реалізації проекту "Збільшення доступності лікування ВІЛ-інфекції для представників груп ризику”, Токар А. В., Романова Н. Ф., Варбан М. Ю. (2013)
Ніколаєвський В. М. - Вплив тюремної ізоляції на неповнолітніх засуджених (соціологічний аналіз), Плахова О. М. (2013)
Гуляєва М. М. - Оптимізація функціонування неурядових організацій, які здійснюють профілактику насильства щодо дітей в Україні (2013)
Тимчук Л. І. - Грамотність дорослого населення як інструмент суспільного розвитку (2013)
Андрєєва І. А. - Психологічні основи сучасних технологій стратегічного управління (2013)
Пасічніченко С. В. - Соціальний захист молоді у сфері працевлаштування як знаряддя реалізації державної політики зайнятості (2013)
Скляренко О. М. - Рівень суб’єктивного контролю в службовців органів внутрішніх справ як чинник життєтворчої діяльності (2013)
Алпатова О. В. - Особливості процесу формування психологічної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2013)
Кравченко О. О. - Роль студентської соціально-психологічної служби в підготовці фахівців соціальної сфери (2013)
Bайцекаускене В. Й. - Основы создания социальных услуг в социальной политике Литвы, Чюжас Р. A. (2013)
Кобилянська Л. І. - Використання європейського досвіду у підготовці соціальних гувернерів у ВНЗ до упровадження інклюзивної освіти в Україні (2013)
Франция: социальные услуги Жаклин Анселен (2013)
Германия: социальные услуги Инго Боде (2013)
До питання про реінтеграцію батьків до професійної діяльності після тривалої соціальної відпустки (2013)
Василюк П. М. - Формування колекцій сортів пшениці озимої м'якої (Triticum aestivum L.) з еталонними ознаками за проведення експертизи на ВОС (2013)
Курило В. Л. - Продуктивність сорго цукрового (Sorghum saccharatum (L.) Pers.) залежно від сортових особливостей та різної густоти стояння рослин, Григоренко О. Н., Марчук О. О., Фуніна І. Р. (2013)
Сіленко В. О. - Придатність сортів смородини (Ribes nigrum L.) селекції НУБіП України до механізованого збирання ягід, Гав'юк П. М. (2013)
Лещук Н. В. - Дослідження екзотичних форм Lactuca sativa L. дуболисткової групи Oaklieaf (2013)
Гаврись І. Л. - Підбір гібридів помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) для вирощування у продовженій культурі (2013)
Костенко Н. П. - Дослідження нових сортів люпину вузьколистого (Lupinus angustifolius L.) та люпину білого (Lupinus albus L.), Лахтіонова С. О. (2013)
Полторецький С. П. - Продуктивність насінницьких агроценозів проса посівного (Panicum miliaceum L.) за різних строків і способів сівби в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Скалецька Л. Ф. - Якість свіжої та сушеної продукції цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) різних сортів, Завадська О. В., Дяденко Т. В. (2013)
Буняк О. І. - Особливості формування технологічних показників зерна плівчастого та голозерного вівса (Avena sativa L.) (2013)
Корниенко А. В. - Молекулярная селекция свеклы сахарной (Beta vulgaris L.) на устойчивость к биотическим и абиотическим факторам, Буторина А. К. (2013)
Войтовська В. І. - Введення вихідного матеріалу та отримання стерильної культури сорго цукрового (Sorghum saccharatum (L.) Pers.), Сторожик Л. І., Недяк Т. М. (2013)
Горган Н. О. - Джерела стійкості проти шийкової гнилі цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) в умовах Чернігівської області (2013)
Лещук Н. В. - Наукові аспекти застосування шкали біологічних кольорів RHS для ідентифікації сортів рослин, ткаченко В. М., Павлюк Н. В. (2013)
Анотации (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Борисюк П. Г. - Буряки і цукор-2012 рік: здобутки, втрати, резерви (2013)
Прийняли "зелений" тариф і покращили умови розвитку альтернативної енергетики (2013)
Сінченко В. М. - Вплив гумусу та елементів живлення при вирощуванні сільськогосподарських культур (на прикладі Київської області) (2013)
Заришняк А. С. - Продуктивність цукрових буряків залежно від передпосівної обробки насіння мікродобривами, Стрілець О. П. (2013)
Горобець А. І. - Альтернаріоз і фомоз у посівах буряків цукрових (2013)
Коваленко Н. П. - Еволюція зерно-бурякових сівозмін ХІХ-початку ХХ століття (2013)
Олекшій Л. М. - Ефективність обробки насіння цукрових буряків рістрегулюючими препаратами (2013)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "ЦБ" за 2012 рік (2013)
Леоненко И. И. - Аналитическое применение эффектов тушения люминесценции (Обзор), Александрова Д. И., Егорова А. В., Антонович В. П. (2012)
Куликов А. Ю. - Количественное определение Se в волосах методом мицеллярной жидкостной хроматографии, Чернышёва О. С. (2012)
Гуничева Т. Н. - Изучение распределения элементов в образце стандартного образца состава мышечной ткани байкальского окуня (БОк-2) методом РСФА, Васильева И. Е. (2012)
Цыганкова А. Р. - Зависимость интенсивности спектральных линий элементов от мощности ИСП-плазмы и расхода аргона, Макашова Г. В., Шелпакова И. Р. (2012)
Пашинова О. В. - Визначення штучного підсолоджувача аспартам (харчова добавка Е-951) методом прямої потенціометрії, Ткач В. І. (2012)
Химченко С. В. - Раздельное RGB-цветометрическое определение Fe(III) и Co(II) в их смеси на пенополиуретане, Экспериандова Л. П., Лемишко Е. Н. (2012)
До 75-річчя від дня народження Георгієвського Віктора Петровича (2012)
Бестань С. Г. - Определение платиновых металлов в отработанных автомобильных катализаторах: способы подготовки образцов, Юрченко О. И., Квашина О. Л., Брылева Е. Ю., Шевцов Н. И., Черножук Т. В. (2012)
Матвейчук Ю. В. - Применение пленочного Со(SCN)4 2 - селективного электрода для определения ионов кобальта и роданида, Рахманько Е. М., Ясинецкий В. В., Станишевский Л. С. (2012)
Doroschuk V. O. - Cold vapor atomic absorption determination of Mercury(II) in environmental samples after cloud point extraction, Myglovets M. S., Horbachevskyy A. M. (2012)
Мазуренко Е. А. - Амперометрический биосенсор на D-сорбитол на основе модифицированного биокомпозитным покрытием стеклоуглеродного электрода, Шевченко О. В., Тананайко О. Ю., Этьен М., Валькариус А. (2012)
Пушкарева Я. Н. - Особенности идентификации географического происхождения овощей и фруктов с помощью хемометрических и статистических методов , Следзевская А. Б., Семибратова П. В., Гарбуз А. Г., Некос А. Н., Холин Ю. В. (2012)
Решетняк Е. А. - Индикаторные пленки на основе отвержденного желатинового геля с иммобилизованными металлоиндикаторами, Ивченко Н. В., Никитина Н. А., Починок Т. Б (2012)
Грибова Н. Ю. - Влияние условий экстракции на антиоксидантные свойства извлеченных фитофенолов (2012)
Бельтюкова С. В. - Методы определения антибиотиков в пищевых продуктах (Обзор), Ливенцова Е. О. (2013)
Решетняк Е. А. - Проверка аддитивности аналитического сигнала при определении суммарного содержания металлов с применением твердофазных реагентов, Шевченко В. Н., Никитина Н. А., Островская В. М., Бондаренко Я. А., Холин Ю. В. (2013)
Алемасова А. С. - Электротермическое атомно-абсорбционное определение платины в биожидкостях 24-29, Пономаренко О. А. (2013)
Шевчук А. О. - Визначення похідних кумарину мас-спектрометричним методом з використанням кремнеземних підкладок, Костенко Л. С., Севериновська О. В, Кузема П. А. (2013)
Волнянська О. В. - Визначення меламіну та продуктів його деструкції в субстанції та молочних продуктах електрохімічними методами, Лабяк О. В., Ткач В. І. (2013)
Цымбалюк К. К. - Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в объектах окружающей среды (Обзор), Деньга Ю. М., Антонович В. П. (2013)
Чмиленко Т. С. - Потенциометрические сенсоры для определения высокомолекулярного поливинилпирролидона, Маторина Е. В., Чмиленко Ф. А. (2013)
Уланова Т. С. - Оценка содержания токсичных микроэлементов в крови рабочих машиностроительного предприятия, Стенно Е. В., Вейхман Г. А., Гилева О. В., Баканина М. А. (2013)
Кельїна С. Ю. - Дослідження можливості використання системи УФ-нано-ТіО2-K2Cr2O7 з метою визначення ХСК, Цимбал Д. О., Дєдков Ю. М. (2013)
Ихден З. - Изучение удерживания ФОС и летучих органических соединений на полиметилдисилоксане методом обращенной ГХ, Мекки А., Беккар Джеллул Сайах З., Капитанов И. В., Карпичев Е. А., Хамада Б. (2013)
Куликов А. Ю. - Определение примесей в субстанции дротаверина гидрохлорид методом обращенно-фазовой ВЭЖХ, Бойченко А. П., Чернышёва О. С. (2013)
До ювілею Алемасової Антоніни Сергіївни (2013)
Титул, зміст (2013)
Круцевич Т. - Теоретичні основи дослідження фізичної рекреації як наукова проблема, Андрєєва О. (2013)
Москаленко Н. - Інноваційні технології у системі підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури початкових класів, Савченко В. (2013)
Гончар Г. - Организационно-методические условия формирования мотивации студентов к профессиональной деятельности учителя физической культуры (2013)
Маринич В. - Аналіз інноваційних підходів організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти, Когут І. (2013)
Пилипей Л. - Відновлення розумової працездатності у студентів протягом навчального дня засобами фізичної рекреації (2013)
Москаленко Н. - Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах, Полякова А., Ковров Я. (2013)
Лошицька Т. - Розвиток станової сили у студентської молоді, яка мешкає в різних адміністративних зонах (2013)
Астахов В. - Мотивация у женщин пожилого возраста к занятиям оздоровительной дыхательной гимнастикой, Мельник О., Бондаренко Т., Тумилович А. (2013)
Голик А. - Формування світоглядних цінностей здорового способу життя у школярів засобами опосередкованої наочності (2013)
Федоренко Є. - Рухова активність старшокласників, які навчаються в школах різних типів (2013)
Булгаков О. - Ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до фізкультурних хвилинок (2013)
Коваленко Н. - Система мотиваційних факторів у структурі навчального процесу при оволодінні іноземними мовами студентів ДДІФКІС (2013)
Марченко О. - Особенности проявлений фемининности и маскулинности у подростков (2013)
Гуменний В. - Особливості фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на основі урахування специфіки професійної діяльності (2013)
Алфьоров О. - Мотиваційні пріоритети студентів консерваторії до занять фізичною культурою і спортом, Кравченко О. (2013)
Коваленко Т. - Інноваційні підходи щодо формування теоретичних знань учнів 5-х класів з предмету "Фізична культура" (2013)
Шинкарук О. - Олімпійська підготовка спортсменів в Україні: проблеми і перспективи, Дутчак М., Павленко Ю. (2013)
Кашуба В. - Автоматизированные системы анализа технико-тактических действий спортсменов в спортивных играх, Юхно Ю., Хмельницкая И. (2013)
Борисова О. - Направления развития спорта в Украине в условиях коммерциализации и профессионализации (на материале тенниса) (2013)
Воронін Д. - Взаємозв'язок між спортивним результатом та параметрами фізичного розвитку студентів спеціалізації "Легка атлетика", Свищ Я., Конестяпін В. (2013)
Рыбачок Р. - Применение внетренировочных средств стимуляции работоспособности в процессе подготовки квалифицированных боксеров (2013)
Попов С. М. - Особливості формування функціонального стану організму гандболістів високої кваліфікації, Караулова С., Попов С. С. (2013)
Махди Омар Али - Оценка эффективности тренировочных средств в боксе на основании оптимизации соотношения "доза-эффект" воздействий, Дьяченко А. (2013)
Воропай С. - Вплив тренувальних навантажень різної переважної спрямованості на рівень прояву специфічних здібностей юних велосипедистів 13–16 років (2013)
Гализдра А. - Специальная программа для повышения физических и функциональных возможностей волейболистов (2013)
Овчаренко С. - Взаємозв’язки показників фізичної підготовленості та ігрової діяльності футболістів з порушеннями опорно-рухового апарату, Яковенко А. (2013)
Мітова О. - Психологічні особливості баскетболістів 17–19 років у командах суперліги, Пікінер О. (2013)
Кропта Р. - Порогові навантаження в функціональній підготовці кваліфікованих веслярів, Єракова Л. (2013)
Кашуба В. - Теоретико-методологічні основи сучасної системи стоматологічної превентології та необхідність порівневого використання фізичної реабілітації, Люгайло С. (2013)
Луковська О. - Атеросклеротична хронічна ішемія мозку, як актуальна проблема реабілітології, Єрмолаєва А., Бондаренко К. (2013)
Воронін Д. - Програма фізичної реабілітації при посттравматичній ішемії мозку, Мухін В., Голець Ю. (2013)
Гошовська Л. - Іноземна мова професійного спрямування у системі підготовки фахівців з фізичної реабілітації, Матвіяс О. (2013)
Афанасьєва О. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на функціональний стан хребта слабочуючих дітей середнього шкільного віку з порушенням постави (2013)
Дычко Е. - Влияние физических нагрузок разной интенсивности на иммунный статус спортсменов, занимающихся борьбой дзюдо, Шейко В., Кущ И., Яковлева Е., Линниченко Е. (2013)
Афанасьєв С. - Фізична реабілітація осіб, які перенесли ішемічний мозковий інсульт, на першому етапі раннього відновлювального періоду, Агафонов С. (2013)
Одинец Т. - Особливості порушень центральної гемодинаміки у жінок 55-65 років після радикальної мастектомії (2013)
Дичко В. - Вплив Амізону на про/антиоксидантні процеси та продукцію цитокінів нейтрофілами і моноцитами спортсменів, Флегонтова В., Лінніченко О., Дичко Д., Флегонтов В., Попков Ю., Мельник І. (2013)
Тимошенко Ю. - Фізична культура і спорт у радянській пресі у 20-х роках ХХ ст.: їх місце та пріоритети (2013)
Ібрагімов М. - Кінестеза як смислоутворююча категорія у формуванні фізкультурно-спортивного світогляду (2013)
Лях-Породько О. - Історико-педагогічні аспекти системи виховання сокільства (2013)
Каховский О. - Становление физической культуры как учебной дисциплины в университете Св. Владимира в первой половине ХIX ст. (2013)
Попова О. - Проблема охорони здоров’я у суспільному житті м. Києва і Київщини у ХІХ-ХХ ст. (2013)
Соколова Н. - Формування здорового способу життя в царській родині Романових (2013)
Несмачний С. - Фізична культура і спорт у творах мистецтва радянського періоду з колекції Дніпропетровського художнього музею, Олійник О. (2013)
Мануйлов Є. М. - Соціальна відповідальність особистості У правовій державі (2013)
Міхеєва В. В. - Особливості саморегуляціі молоді (2013)
Севрук І. І. - Філософсько-антропологічний зміст конструктів "людинанатовпу" та "людина товариства" в контексті військово-соціального управління (за теоретичною спадщиною військової еміграції. генерал М.Головін) (2013)
Осипова В. Ю. - Деконструкція культурних кодів (2013)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура в контексті інформаційного етапу розвитку соціального буття (2013)
Корабльова В. М. - Філософія права в Україні: ідеологічні підстави (2013)
Данильян О. Г. - Механізм захисту прав людини в сучасному суспільстві: теоретико-правовий дискурс (2013)
Дзьобань О. П. - Право на інформацію: філософсько-правовий аспект проблеми, Жданенко С. Б. (2013)
Трофименко В. А. - Правове виховання працівників силових структур: проблеми нормативного закріплення (2013)
Мелякова Ю. В. - Етноментальний вимір правового дискурсу (2013)
Герасіна Л. М. - Розвиток міжнародних політичних відносин за умов глобальної реконструкції світу (2013)
Лобанов К. Н. - Кризисы политического развития: трагедия безысходности или шанс на обновление? (2013)
Цимбал Д. І. - Дослідження інституту опозиції в сучасній Україні (2013)
Ткаченко В. С. - Співпраця сусідських товариств та органів місцевого самоврядування як індикатор та чинник формування громадянського суспільства (2013)
Нечітайло І. С. - Можливості поєднання традицій та інновацій у системі освіти сучасної України: соціологічна рефлексія (2013)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Соціальна історична пам’ять: сутністьта значення (2013)
Маркозова О. О. - Самостійність людини як основна передумова досягнення життєвого успіху (2013)
Гетьман А. П. - Вступне слово (2013)
Аксьонова О. М. - Інформаційно-комунікаційна модель правового виховання сучасної молоді (2013)
Бурова О. К. - Правове та естетичне виховання як чинники соціального регулювання (2013)
Владленова И. В. - Влияние сми на формирование правовой культуры в современной Украине (2013)
Галас Ю. М. - Проблема правового виховання суспільства: Україна та США (2013)
Герасіна Л. М. - Методологічні аспекти аналізу фахової правосвідомості юриста, Погрібна В. Л. (2013)
Данильян О. Г. - Деякі напрями оптимізації правового виховання в сучасній Україні (2013)
Дзьобань О. П. - Правове виховання в контексті співвідношення права і моралі (2013)
Жданенко С. Б. - Правовий менталітет та правове виховання (2013)
Загорський Д. Д. - Правове виховання як засадничий чинник формування сучасного демократичного суспільства в Україні, Кальницький Е. А. (2013)
Калиновський Ю. Ю. - Роль правового виховання у відтворенні соціального капіталу в сучасному українському суспільстві (2013)
Коваленко І. І. - Правова компетентність громадян як пріоритетний напрямок правового виховання (2013)
Ковальова Г. П. - Правове виховання в контексті становлення правового суспільства (2013)
Колеснікова А. М. - Актуальні проблеми правового виховання підростаючих поколінь у сучасній Україні (2013)
Куцепал С. В. - Роль правової культури у структурі сучасного соціуму (2013)
Лозовой В. О. - Правова культура громадян як чинник ефективного державотворення та гуманітарного розвитку суспільства (2013)
Максимов С. І. - Вплив правового виховання на процес формування національної правової культури (2013)
Мануйлов Є. М. - Правове виховання майбутнього юриста у ВНЗ України (2013)
Мельник М. В. - Особливості правового виховання в сучасній Україні (на прикладі діяльності територіальних органів міністерства юстиції України) (2013)
Мелякова Ю. В. - Сімейна модель як критерій правової етики суспільства (2013)
Міхеєва В. В. - Правове виховання українців у системі звичаєвого права (2013)
Олейников С. М. - Процес глобалізації та функції правової культури (2013)
Осташова В. О. - Правове самовиховання студентської молоді в постмодерному суспільстві (2013)
Прудникова О. В. - Правове виховання і формування правової культури в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Размєтаєва Ю. С. - Правова культура і правове виховання в умовах формування громадянського суспільства (2013)
Сатохина Н. И. - Когнитивизм и нонкогнитивизм в осуществлении права и правовом обучении (2013)
Сліпенчук В. О. - Стан правосвідомості та правової культури як показники формування правової особистості в Україні (2013)
Стогова О. В. - Толерантність як базова цінність правової культури (2013)
Трофименко В. А. - Правовиховне перехрестя: що обрати Україні? (2013)
Ценко М. Б. - Виховання моральної відповідальності майбутніх юристів (2013)
Пирогов В. Л. - Японська класична лірика як ментальна засада формування екоправового спілкування, Шефель С. В. (2013)
Якимова С. І. - Формування екоправової культури як мета правового виховання в сучасній Україні (2013)
Олександр Васильович Сердюк (до 55-річчя від дня народження) (2013)
Наші автори (2013)
Іменний покажчик (2013)
Інформація для авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Максименко С. Д. - До питання методології когнітивної психології, Пасічник І. Д. (2013)
Чепелєва Н. В. - Дискурсивні засоби самопроектування особистості (2013)
Балашов Е. М. - Психологічна структура волонтерської діяльності як засобу самореалізації студентів (2013)
Біда С. О. - Вступ до теорії мімічних масок: значення афективно-когнітивних взаємозв'язків (2013)
Бойко О. В. - Использование когнитивного направления при оказании психологической помощи (2013)
Василькевич Я. З. - Креативність як інтегральна творча здібність: теоретичні основи вивчення (2013)
Гандзілевська Г. Б. - Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами психодрами, Ширяєва Т. М. (2013)
Волошина В. О. - Судження про відчуття знання (FOKS): аналітичні та неаналітичні метапам'ятєві судження при тактильному розпізнавання, Довгалюк Т. А. (2013)
Заболотна Н. М. - Теоретичні та емпіричні проблеми дослідження когнітивних стилів (2013)
Іванюк Н. М. - Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності на основі соціальної категоризації студентів (2013)
Костюченко О. М. - Невербально-комунікативна компетентність фахівців масових комунікацій (2013)
Коцюк Ю. А. - Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату (2013)
Кочубей О. С. - Загальні психологічні засади усної перекладацької діяльності у процесі підготовки студентів-філологів (2013)
Малецька Т. В. - Когнітивний розвиток як чинник формування хронологічних знань підлітків в процесі вивчення історії (2013)
Матласевич О. В. - Дослідження когнітивних процесів у контексті культурно-історичного підходу (на прикладі творчої спадщини К. Саковича) (2013)
Миронова Т. Ю. - Когнітивні засади дослідження комунікативної перспективи англомовних авторських текстів (2013)
Мотрук Р. В. - Система детермінації професійного самовизначення студентської молоді в контексті її самосприйняття (2013)
Никончук Н. О. - Як попередити формування негативних особистісних якостей у молодшому шкільному віці (2013)
Паненкова Ю. В. - Закономірності адаптації обдарованих дітей в освітньому середовищі (2013)
Плиска Ю. С. - Диференціація когнітивної сфери в культурній парадиглі вчителя (2013)
Рикун А. А. - Індивідуальний стиль спілкування як основа фахового становлення майбутнього психолога (2013)
Романюк В. Л. - Біохімічні складові когнітивної діяльності особистості студента, Луцик В. В., Горбачевська Т. О. (2013)
Сікора Л. С. - Когнітивні компоненти прийняття рішень інтелектуальним агентом в умовах пов'язаних з ризиком, Ткачук Р. Л., Ткачук Г. В. (2013)
Тюска В. Б. - Технологія організації клубної діяльності як важливої складової професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Цип'ящук М. Б. - До питання психологічного змісту та структури професійного досвіду юриста (2013)
Cywinska M. - Literacki portret nauczyciela w prozie polskiej 1918-1989 inpiracja dla wspolczesnych nauczycieli (2013)
Dzikomska A. - Nowatorska forma diagnozy pedagogicznej dla potrzeb nauczania domowego z wykorzystaniem technologii informatycznej - studium przypadku (2013)
Jurewicz M. - Implementacja psychologii kognitywistycznej w edukacji malego dziecka (2013)
Pawluk-Skrypek A. - Elementy psychlogii poznawczej w terapii pedagogicznej (2013)
Zawojska T. - Wojciech dzieduszycki - Lviv pioneer of contemporary research on cognition (2013)
Zmudzka-Brodnicka M. - Wojna w Dziennikarskim przekazie sportowym w ujeciu kognitywnej teorii metafory (2013)
Слабкий Г. О. - Вплив на стан здоров’я населення сезонних переходів на літній і зимовий час, Чепелевська Л. А., Карамзіна Л. А. (2011)
Пархоменко Г. Я. - Характеристика здоров’я населення працездатного віку, Курчатов Г. В., Бідний В. В. (2011)
Маркович І. Г. - Аналіз стану захворюваності населення на інфекції з краплинним механізмом передачі на прикладі м. Києва (2011)
Вадзюк С. Н. - Зміни об’єму акомодації та внутрішньоочного тиску у молодих осіб з еметропічною рефракцією в процесі роботи за персональним комп’ютером, Бегош Н. Б. (2011)
Чепелевська Л. А. - Сучасні особливості смертності населення від новоутворень в регіонах України, Орда О. М. (2011)
Пірникоза А. В. - Профільний аналіз летальності внаслідок екстреної патології за панельною організацією даних (на прикладі Вінницької області), Діденко Л. О., Очередько О. М., Андрієвський І. Ю. (2011)
Зозуля I. С. - Надання ургентної допомоги хворим з гострими екзогенними інтоксикаціями на догоспітальному та госпітальному етапах, Марков Ю. І., Богомол А. Г. (2011)
Дячук Д. Д. - Організація відновного лікування в ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини”, Мельнік Л. Ю. (2011)
Шатило В. Й. - Проблеми конфліктів у медичній практиці: підходи до їх попередження і шляхи вирішення, Рокітенець І. М., Свиридюк В. З. (2011)
Діденко Л. В. - Динаміка та структура госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України в умовах переходу до професійної армії (2011)
Мазуренко О. В. - Вплив надзвичайних ситуацій природного характеру на основні показники здоров’я населення постраждалої країни (2011)
Самоходський В.М. - Оптимальна модель профілактичних оглядів як організаційний стандарт для сімейного лікаря (2011)
Смірнова В.Л. - Вартість вторинної медичної допомоги. (2011)
Панчишин Н.Я. - Вартість медичної допомоги на третинному рівні (2011)
Салтикова Г. В. - Роль Н. pylori у розвитку різних форм хронічних гастритів та гастродуоденітів у дитячому віці. (2011)
Корнійчук О. П. - Шляхи ефективного проведення реформування системи охорони здоров’я, у першу чергу у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській областях та м. Києві. (2011)
Ганіткевич Я. В. - Трагедія групи львівських професорів у 1941 році (до 70-ї річниці страти вчених) (2011)
Килівник В. С. - До історії створення санаторію "Авангард", Цвень П. В. (2011)
Бесполудіна Галина Василівна (2011)
Гонтова Т. М. - Перспективи вивчення розеткового листя бораго лікарського, Машталер В. В. (2013)
Глущенко А. В. - Анатомічна будова надземної частини ласковця золотистого (bupleurum aureum fisch.), Руденко В. П., Гарна С. В. (2013)
Ільїна Т. В. - До хемотаксономії видів galium l. (секції platygalia dc., kolgyda dum., pseudoaparine lange.) (2013)
Михалюк О. Б. - Вивчення складу ефірної олії листків і плодів лимонника китайського (2013)
Коваль Н. І. - Вплив поєднаного застосування пірацетаму і кислоти бурштинової на показники прооксидантно-оксидантного гомеостазу та активність мітохондріальних ферментів у щурів за умов експериментальної тканинної гіпоксії, Кліщ І. М. (2013)
Бор¬щевський Г. І. - Ранозагоювальна дія препарату "ефіаль"тм, Лісничук Н. Є., Волков К. С., Борщевська М. І. (2013)
Савченко Д. С. - Вплив нанокомпозиту високодисперс¬ного кремнезему з наночастинками срібла на біоплівкову та планктонну форми pseudomonas aeruginosa укм в-1, Балко О. Б., Балко О. І., Авдєєва Л. В. , Ярошенко Л. В., Чекман І. С., Воронін Є. П. (2013)
Альхуссейн В. В. - Дослідження мікробіологічної чистоти мазі з ліпофільним комплексом кори тополі тремтячої та декаметоксином, Хохлова Л. М., Філімонова Н. І. (2013)
Пругло Є. С. - Жарознижувальна дія нових гідразидів 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-r-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатів, Одинцова В. М., Сафонов А. А. (2013)
Лукашів О. І. - Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовують у лікарських засобах, зареєстрованих на території україни, Демчук М. Б., Гуреєва С. М., Грошовий Т. А. (2013)
Равлів Ю. А. - Оптимізація складу і технології таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині, Грошовий Т. А., Тригубчак О. В. (2013)
Бисага Є. І. - Вивчення технологічних властивостей лікарської рослинної сировини збору для лікування простатиту (2013)
Гала Л. О. - Еволюція стандартів належної аптечної практики у світі згідно з потребами сучасної фармації (2013)
Галькевич І. Й. - Визначення буспірону в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії (2013)
Штрімайтіс О. В. - Економічний підхід до вибору методики кількісного визначення розчинів кальцію хлориду, Здорик О. А., Георгіянц В. А., Дроздова О. О. (2013)
Музика Т. Ф. - Ретроспективний аналіз організації фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів (2013)
Алексєєв О. Г. - Систематизація сучасних наукових підходів до загальних принципів кодифікації в контексті реформування фармацевтичного законодавства україни (2013)
Бойцанюк С. І. - Застосування остеотропних препаратів у профілактиці та лікуванні захворювань пародонта (2013)
Мандзій З. П. - Досвід лікування хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію лейкераном та циклофосфаном, ускладнену цитопенією (2013)
Кучеренко Л. І. - Підготовка фахівця на кафедрі фармацевтичної хімії запорізького державного медичного університету відповідно до вимог болонської декларації (2013)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Гуреєва С. М., Грошовий Т. А. (2013)
Титул, зміст (2012)
Кіндзерський Ю. В. - Деструктиви промислової політики в Україні та можливості їх подолання (2012)
Длугопольський О. В. - Інституційний вимір розвитку соціального капіталу: теоретико-методичні та прикладні аспекти (2012)
Чаленко О. Ю. - Інституційна гіпотеза про ринок, трансакційні витрати та посередництво (2012)
Радіонов Ю. Д. - Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів (2012)
Бабак А. В. - Особливості визначення регуляторної бази активів для цілей ціноутворення у сфері теплопостачання в Україні (2012)
Назаренко Р. В. - Удосконалення методики формування страхового запасу на промислових підприємствах (2012)
Гайдуцький П. І. - Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз, Жук В. М. (2012)
Шлапак О. В. - Продовольча безпека і роль тваринництва в її забезпеченні (2012)
Зміст журналу "Економіка України” за 2012 рік (2012)
Sieck J. - Informatics in culture and creative industries (2013)
Schwarzrock S. - Analysis of learner navigation on web-based platforms using algorithms for sequential pattern mining (2013)
Schöbinger S. - Design and multimedia for museum outreach (2013)
Bergemann S. - Protocol and system design for interactive media facades, Sieck J. (2013)
Buhrtz T. - Using mobile robots in museums for visitor interaction, Letellier J., Sieck J. (2013)
Антощук С. Г. - Анализ видеопоследовательности при охране экспозиций, Коваленко Н.В. (2013)
Арсірій О. О. - Побудова контекстної карти на основі SOM для виділення ключових слів веб-документів освітніх інтернет-ресурсів, Чугунов А. А., Ларченко Ю. М. (2013)
Николенко А. А. - Обнаружение текстовых областей и выделение символов на изображениях с неоднородным фоном, Котляр А. В., Нгуен Т. (2013)
Яцків В. В. - Метод та пристрій кодування мультимедійних даних на основі системи залишкових класів (2013)
Антощук С. Г. - Анализ точечных особенностей изображения в системе "Мобильный виртуальный гид", Годовиченко Н. А. (2013)
Атаманюк И. П. - Автоматизация процесса диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на основе аппарата канонических разложений случайных последовательностей, Олейникова Т. В. (2013)
Маевский Д. А. - Метод вероятностной оценки количества дефектов в программных модулях, Яремчук С. А. (2013)
Неврев А. И. - Эффективный метод предварительного преобразования данных для нейронных сетей, Запорожец А. Ю. (2013)
Риппа С. П. - Семантические платформы программного обеспечения баз знаний в информатике, Ляшенко О. Н. (2013)
Сафонов М. С. - Моделювання управління потоками даних в інформаційній системі, Яковенко О. Є. (2013)
Shcherbakova G. Y. - Information technology of parameters prediction with adaptive clustering in the space of the wavelet transform, Krylov V. N., Pisarenko R. A. (2013)
Лендюк Т. В. - Моделювання комп’ютерного адаптивного навчання і тестування (2013)
Зивенко А. В. - Формирование базы знаний полиметрических систем на основе применения алгоритмов интеллектуального анализа данных, Жуков Ю. Д., Зивенко В. А. (2013)
Кондратенко Ю. П. - Синтез системы управления уровнем загрузки реактора технологического комплекса экопирогенезиса на основе нейрорегуляторов, Козлов А. В. (2013)
Лысенко Т. В. - Моделирование объектов в литейном производстве с использованием программных продуктов Delcam, Саитов В. И., Бовнегра Л. В. (2013)
Михайлов Е. П. - Исследование точности позиционирования программного управления манипулятором без датчиков положения, Корнев С. С. (2013)
Рощупкіна Н. В. - Інтелектуалізована обробка даних багатопараметричних сенсорів на основі адаптивної нейро-нечіткої системи виводу, Саченко А. О., Юсипчук Р. Ю. (2013)
Тонконогий В. М. - Применение CAD/CAM технологий в медицине, Савельева Е. В., Рязанцев В. М., Бец А. В. (2013)
Семенюк В. Ф. - Вплив обмежень швидкості, пришвидшення і ривка на точність системи керування промисловим роботом, Яглінський В. П., Андрющенко О. А., Вовк В. В. (2013)
Гожий А. П. - Разработка фреймворка для решения задач мнокритериального анализа и принятия решений, Кобылинский И. А. (2013)
Таранухин М. А. - Алгоритм нахождения возможного пути перемещения автономного мобильного робота, Одиноченко А. О. (2013)
Андрющенко О. А. - Прямі і зворотні задачі механіки в автоматизованому електроприводі (2013)
Fortenbaher A. - Learning analytics for higher education - perspectives and challenges (2013)
Schöler T. - Best Practice in Deutsch-Ukrainischen Projektarbeiten, Matzke G. (2013)
Барабанова Н. Р. - Социально-коммуникативный аспект использования информационных систем, Грушевская Ю. А. (2013)
Орлов Ю. Ю. - Деякі закономірності самоорганізації в соціально-правових системах (на прикладі корупції) (2013)
Тімуш І. С. - Правова природа шлюбного договору (2013)
Воробйова Г. В. - Поняття конституційного права особи знати свої права та обов’язки (2013)
Загорняк Н. Б. - Законні інтереси в механізмі цивільно-правового регулювання інвестиційного житлового будівництва: актуальні проблеми гармонізації (2013)
Нечитайло В. А. - Характеристика предмета нецільового використання бюджетних коштів (2013)
Зубкова Л. А. - Суброгація та регрес в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів України (2013)
Кіселичник В. П. - Роль середньовічного міського права в розвитку цивільного права в Україні (2013)
Косенко Н. П. - Умови здійснення усиновлення в Україні (2013)
Лапчевська О. Ф. - Процесуальні особливості розгляду справ про позбавлення батьківських прав (2013)
Мосьондз С. О. - Напрями ефективного публічного адміністрування наукою в Україні (2013)
Падун Є. В. - Критерії відмежування відступного від новації в цивільному праві України (2013)
Сивухін В. С. - Аспекти обробки персональних даних державного реєстру виборців (2013)
Троцька А. І. - Памфіл Юркевич як дослідник римського права (2013)
Чернушенко О. В. - Cудова влада як соціальний інститут (2013)
Письменний Д. П. - Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності (2013)
Демиденко В. О. - Предмет правового регулювання муніципального права України (2013)
Джужа А. О. - Інститут примирення як одна з форм відновного правосуддя у справах неповнолітніх (2013)
Конєва Н. В. - Антиправовий закон як форма вияву неправа (2013)
Джужа О. М. - Примусове годування засуджених як засіб забезпечення їх особистої безпеки, Колб І. О. (2013)
Мінченко С. І. - Визначення допустимих меж обмеження прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності (2013)
Чабан Н. А. - Реалізація правоохоронної та правозахисної функції судової влади щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2013)
Чернушенко Д. А. - Стандарти ООН щодо забезпечення прав користувачів психіатричної допомоги (2013)
Безуглий О. А. - Кримінологічна характеристика злочинних груп та особи неповнолітнього, який бере участь у незаконному заволодінні автотранспортом (2013)
Беспаль О. Л. - Кримінально-правова охорона життя і здоров’я неповнолітніх в Україні: історичний аспект (2013)
Вознюк А. А. - Проблеми кримінально-правового визначення мети злочинної організації (2013)
Катеринчук К. В. - Здоров’я особи як соціальна цінність та об’єкт злочинного посягання (2013)
Леоненко І. В. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених особливою частиною кримінального кодексу України (2013)
Микитчик А. В. - Головні напрями запобігання рейдерству в Україні (2013)
Мірошниченко І. С. - Запобігання злочинам стосовно літніх людей у сім’ї (2013)
Мовчан А. В. - Історичні аспекти становлення та розвитку інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності (2013)
Назаренко А. М. - Кримінологічний аналіз сучасного стану квартирних крадіжок в Україні (2013)
Олійник О. С. - Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) землі (2013)
Сербин Р. А. - Основні напрями попередження групової злочинності в Україні (2013)
Стеблюк В. В. - Методика навчання працівників правоохоронних органів способам запобігання зараженню вірусом імунодефіциту людини, Галан Н. В. (2013)
Усов О. В. - Використання оперативними підрозділами інформаційних масивів під час забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями (2013)
Бондаренко Я. С. - Прийняття слідчим суддею рішення за скаргами про відмову в застосуванні заходів безпеки (2013)
Галаган О. І. - Зупинення досудового розслідування у зв’язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного, Дунаєва А. В. (2013)
Молодик В. В. - Концептуальні підходи до розуміння функціональної ролі прокуратури в системі кримінального судочинства (2013)
Лисенко В. В. - Типові способи вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом товарів, Курілов Г. М. (2013)
Рихальська В. О. - Використання науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві (2013)
Рогатюк І. В. - Використання інформаційних технологій у досудовому розслідуванні: сучасний стан і перспективи розвитку (2013)
Іщенко Д. А. - Національна академія внутрішніх справ – провідний центр розроблення методик розслідування злочинів (2013)
Лапко А. Г. - Детермінанти психоемоційної напруженості у професійній діяльності працівників міліції (2013)
Кличков А. О. - Покарання у виді конфіскації майна за кримінальним законодавством України та інших країн: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Шуляк Ю. Л. - Використання міжнародного досвіду з метою вдосконалення кримінальної відповідальності за шахрайство (2013)
Шабанов В. Б. - Механизмы социально-правовой коммуникации (2013)
Литвинов О. М. - Запобігання злочинам у місцях позбавлення волі, Трубников В. М., Ємельянов В. П. (2013)
Гербер Ю. Б. - Система безотходных технологий агропро-мышленных предприятий: объединение ресурсного потенциала виноделия и молочного производства (2013)
Беренштейн И. Б. - Применение элементов системы точного земледелия в Крыму (2013)
Пастухов В. И. - Создание машины обеспечивающую экологически безопасную технологию применения агрохимикатов при химической защите растений (2013)
Самойчук К. О. - Аналіз сил дроблення жирових кульок в струминному гомогенізаторі, Ковальов О. О. (2013)
Бабицкий Л. Ф. - Совершенствование мобильных средств технического сервиса МТА на основе эргономической оценки, Соболевский И. В. (2013)
Завалий А. А. - Оптимизация рабочего объема инфракрасной сушильной камеры (2013)
Воложанинов С. С. - Экспериментальные исследования аэродинамического сепаратора зерна (2013)
Гвоздєв О. В. - Визначення суттєвих факторів подрібнення зерна дробаркою прямого удару з вертикальним ротором, Ялпачик О. В. (2013)
Догода П. А. - Исследования процесса запрессовки виноградных шпалерных опор в лабораторно-полевых условиях, Машков А. М., Степанов А. В., Коровин В. Е. (2013)
Сидоренко-Николашина Е. Л. - Установление зависимости диаметра капель жидкости от параметров вращающегося распылителя, Сидоренко И. Д., Лапин Б. П. (2013)
Чоботар С. В. - Удосконалення методу визначення димоутворювальної здатності матеріалів, Кузнецова Т. А. (2013)
Бахарев Д. Н. - Разработка ресурсосберегающих процессов послеуборочной механической обработки початков кукурузы (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности аксиально-роторного молотильно-сеперирующего устройства для кукурузы путем разработки конструкции домолачивающего аппарата, Бахарев Д. Н., Бурнукин А. Е. (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности технологического процесса измельчения грубых и стебельных кормов, Вертий А. А. (2013)
Ермак В. П. - Обоснование конструктивно-технологических параметров аэродинамического сепаратора семян тыквы, Ильченко А. А. (2013)
Колесников А. В. - Повышение эффективности технологического процесса обмолота зернобобовых культур путем усовершенствования молотильно-сепарирующей части молотилки (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности универсального измельчителя-смесителя кормов для МРС, Бахарев Д. Н., Аль-Атум Мохаммад (2013)
Брагинец Н. В. - Исследование влияния ориентированной подачи початков кукурузы в камеру обмолота на эффективность работы молотилки, Бахарев Д. Н., Романенко А. А. (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности технологического процесса дозирования сыпучих материалов при приготовлении кормов, Богданов Е. В., Стрельченко А. Н. (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности технологического процесса очистки початков кукурузы от листовой обёртки, Бахарев Д. Н., Тиняков А. В. (2013)
Брагинец Н. В. - Определение параметров решета с изменяемым коэффициентом живого сечения, Демченко В. Н., Химич В. В. (2013)
Щукин С. Н. - Методика определения объема дозы единичного импульса клапана-дозатора (2013)
Ермолин Д. В. - Новый флокулянт для виноделия (2013)
Геок В. Н. - Влияние способов мацерации мезги на массовую концентрацию азотистых веществ в столовых винах (2013)
Горбунова Е. В. - Экстрагирование отходов растений фенхеля после извлечения эфирного масла (2013)
Догода П. А. - Анализ конструкций распылителей машин для химической защиты растений, Самсонов Ю. В. (2013)
Догода П. А. - Анализ существующих теорий работы ротационного режущего аппарата косилки для скашивания сидератов в междурядьях многолетних насаждений, Красовский В. В. (2013)
Бабицкий Л. Ф. - Анализ конструкции дисковых почвообрабатывающих рабочих органов, Меренов А. С. (2013)
Райхман Д. Б. - К вопросу обоснования параметров загрузочного устройства роторно-центробежной мельницы, Симонов А. В. (2013)
Догода А. П. - Результаты исследований по созданию и внедрению в производство туннельного виноградникового опрыскивателя (2013)
Райхман Д. Б. - Анализ способов орошения в сельском хозяйстве, Зубоченко Д. В. (2013)
Гарбуз А. И. - Система управления охраной труда и рисками на предприятиях АПК (2013)
Геок В. Н. - Влияние сорта винограда на накопление тяжелых металлов в вине, Пономарева Т. Г., Митрофанова М. А. (2013)
Шольц-Куликов Е. П. - Применение шнековых ультраохладителей в современном виноделии, Межмединова А. Ф. (2013)
Пам’ятка для авторів статей (2013)
Обов’язкові вимоги щодо оформлення (2013)
Прокопович И. В. - Управление свойствами структурочувствительных объектов литейного производства, Духанина М. А., Монова Д. А. (2013)
Оробей В. Ф. - Точность вариационного метода Канторовича-Власова, Пурич В. Н. (2013)
Оробей В. Ф. - Метод граничных элементов в задачах с неустойчивыми решениями, Дащенко А. Ф., Лимаренко А. М. (2013)
Павленко И. В. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния ортотропных пластин, Курган В. О. (2013)
Дащенко А. Ф. - Методика расчета упругого элемента силоизмерительного устройства, Козинская Ю. А., Лимаренко А. С. (2013)
Белоус В. П. - Особенности деформирования цилиндрических панелей при внешнем давлении после потери устойчивости (2013)
Оборский Г. А. - Регулирование мощности ветродвигателя путем поворота в упругой опоре лопастей ветроколеса относительно оси маха, Моргун Б. А., Сидоренко И. И. (2013)
Сидоренко І. І. - Динамічні характеристики пружинного погашувача коливань розширеної структури, Ткачьов О. А., Мосієнко К. Г. (2013)
Пукач П. Я. - Якісні методи дослідження нелінійних згинальних коливань в стрижнях Фойгта-Кельвіна з урахуванням опору (2013)
Корендий В. М. - Комбинированная ветрокомпрессорная установка "КОРВИТ-1”: анализ конструкции и особенностей функционирования, Кузьо И. В. (2013)
Тіхенко В. М. - Концептуальний аналіз системи технічного регулювання вибухозахищеного обладнання, Антоненко Т. С. (2013)
Чаюн И. М. - Технологическое деформиванное состояние элементов каротажного кабеля , Непомнящий А. В. (2013)
Буюкли И. М. - Точность при хонинговании глухих отверстий, Колесник В. М. (2013)
Борисов В. М. - Особливості структури та конструкції кліматичної камери для дослідження деревини (2013)
Максимов В. Г. - Надёжность системы управления и оптимальное планирование технического обслуживания автомобилей, Ницевич А. Д., Пономаренко А. А. (2013)
Петров Л. М. - Розв’язання задач кочення колеса в умовах його зв’язку з прошарками опорної поверхні (2013)
Мироненко С. В. - Влияние транспорта на состояние дорог, Ласка Р. В. (2013)
Тонконогий В. М. - Определение допуска на угол преломления ультразвукового луча при исследовании параметров качества изделий из синтеграна, Голофеева М. А. (2013)
Тигарев А. М. - Применение инвариантов при определении закона распределения дисперсного состава порошков, Тигарева Т. Г. (2013)
Максимов М. В. - Проверка адекватности имитационной модели энергоблока с реактором ВВЭР-1000, Цисельская Т. А. (2013)
Онуфрієва Н. М. - Моделювання системи когенерації на базі газової мікротурбіни, Баласанян Г. А. (2013)
Зайцев С. В. - Газохроматографические методы определения содержания растворенных в трансформаторных маслах компонентов, Кишневский В. А. (2013)
Максимова О. Б. - Оптимальное управление системой теплоснабжения с переменной структурой, Добровольская Т. С. (2013)
Оборский Г. А. - Построение математической модели ветроэлектрической установки как объекта управления оборотами ротора, Моргун Б. А., Бундюк А. Н. (2013)
Высочин В. В. - Роль грунтового теплообменника в сглаживании неравномерности работы гелиосистемы, Громовой А. Ю. (2013)
Денисова А. Е. - Эксергетические характеристики биогазовых энергоустановок, Хиеу Н. (2013)
Червоненко П. П. - Усовершенствование автоматизированных систем управления воздухоразделительными установками среднего давления (2013)
Андрющенко О. А. - Особливості математичного моделювання двошвидкісного асинхронного електропривода пасажирського ліфта, Бойко А. О., Акчебаш Н. В. (2013)
Porada V. - Security in the 21st century, Holomek Ya., Bruna E. (2013)
Horemuz M. - Changes in the Concept of Security and their Impact on International Relations (2013)
Серебровский А. Н. - Вычисление значимостей влияния факторов техногенной опасности (2013)
Бойнагрян В. Р. - Загрязнение природной среды Республики Армения и оценка ее экологической безопасности (2013)
Семенченко А. І. - Обґрунтування вимог до воєнно-екологічної безпеки держави, Лисенко О. І., Чеканова І. В. (2013)
Uryadnikova I. V. - Analysis and identification of risks in the normal work of thermal power systems, Lebedev V. G., Zaplatynskyi V. M. (2013)
Столевич Т. Б. - Оцінка ризику при використанні аміаку як холодоагенту, Зацерклянний М. М. (2013)
Нікіпелова О. М. - Щодо проекту показників безпеки лікувальних грязей (пелоїдів) 205-208, Ніколенко С. І., Солодова Л. Б. (2013)
Кисилевська А. Ю. - Оцінка безпечності та якості ропи Шаболатського лиману при відпуску лікувальних процедур, Ніколенко С. І., Гуща С. Г. (2013)
Kovechova L. - Fundamentals of security education in the process of globalization, Klimo V. (2013)
Дрозд Ю. В. - Естественные ресурсы компьютерных систем на базе FPGA, Дрозд А. В., Кузнецов Н. А. (2013)
Мазурков М. И. - Регулярные правила построения полного класса бент-последовательностей длины 16, Соколов А. В. (2013)
Барабанов Н. А. - Сложность аппаратной реализации полного класса бент-функций четырех переменных, Соколов А. В. (2013)
Стрельцов О. В. - Методы определения расстояния до препятствия при движении мобильного робота, Даниленко А. О. (2013)
Любченко В. В. - Методика определения эквивалентности классов онтологий, Кавицкая В. С. (2013)
Парненко В. С. - Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища (2013)
Савєльєва О. С. - Методи адаптації експрес-моделі складних об’єктів до умов експлуатації, Пуріч В. М., Торопенко А. В. (2013)
Филипский Ю. К. - Частотно-временной анализ цифровых гауссовых фильтров, Фонарь Л. С. (2013)
Dmitrieva I. Yu. - Signal propagation in semi-infinite lines and its mathematical representation (2013)
Ракипов И. М. - Масс-спектральные аналитические признаки RGD-пептидомиметиков, содержащих фрагмент β-аланина, Ракипова М. М. (2013)
Gogunsky V. D. - Markov model of risk in the life safety projects, Chernega Yu. S., Rudenko E. S. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського