Грицюта Н. М. - Етичні засади нейромаркетингових технологій рекламування тютюнової індустрії (2012)
Бакун О. В. - Вплив дуалістичних світоглядів на дискурс української преси (2012)
Хащина Х. О. - Проблеми формування електронних аналогів архівних ресурсів в органах місцевого самоврядування (2012)
Пелехата О. Г. - Концепція соціального програмного забезпечення Enterprise 2.0 (2012)
Лесюк О. В. - Інтернет-ресурси з митної справи України як соціокомунікаційна складова фахової інфосфери (2012)
Клименко Л. Ф. - РR-комунікації та їх практичне використання у формуванні іміджу сучасної школи (середнього загальноосвітнього навчального закладу) (2012)
Пономаренко Л. І. - Соціально-педагогічний супровід батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу: зміст поняття (2012)
Сапарай Ю. В. - Соціальна програма як засіб упровадження нововведень у практику соціально-педагогічної діяльності (2012)
Максимовська Н. О. - Анімація дозвілля як засіб соціального розвитку особистості в соціумі, що глобалізується (2012)
Горпенко В. Г. - Культура. Культурна політика. Культурологія (2012)
Шейко В. М. - Рецензія на монографію М. О. Криволапова (2012)
Розширене засідання колегії Державного комітету архівів України (2011)
Матяш І. Б. - Міждисциплінарні зв’язки архівознавства (2011)
Калакура Я. С. - Психолого-педагогічні засади архівного менеджменту (2011)
Старостін Є. В. - Біблія і архіви (2011)
Кисельова Л. А. - До проблеми формування Державного реєстру унікальних документів Національного архівного фонду (2011)
Берковський В. Г. - Поповнення Національного архівного фонду документами архівної україніки (2010–2011 рр.) (2011)
Юрій Костенко (2011)
Олександр Пономарьов (2011)
Пиріг Р. Я. - Джерельна база історії Української революції 1917–1921 років: архівний сегмент (2011)
Уніят В. Б. - Постать Никифора Гірняка в архівних документах (2011)
Коломієць В. А. - Картографічні пам’ятки як джерело дослідження історії міст України (на прикладі м. Біла Церква) (2011)
Кислий В. М. - Студентська робота Івана Франка "Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік (2011)
Бойко Г. В. - Посімейний список Шевченків з Ревізької казки Київської губернії Звенигородського повіту с. Кирилівки (2011)
Волкотруб О. Н. - З історії Товариства американських архівістів (2011)
Шандра В. С. - Іван Павловський – історик, архівознавець, педагог (до 160-річчя від дня народження) (2011)
Матющенко С. П. - До 110-річчя від дня народження Михайла Гришка. (2011)
Агапітова І. В. - Нові надходження архівних документів журналістки, правозахисниці Надії Світличної та художника Юхима Михайліва (2011)
Коломієць І. К. - Поповнення реліквійних експозицій Національного музею історії Великої Вітчизняної війни, Філатова Н. С. (2011)
Зворський С. Л. - У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД: хроніка діяльності (друге півріччя 2009 – перший квартал 2011 рр.) (2011)
Лосієвський І. Я. - Нове видання архівних документів з генеалогії та історії дворянських родів Слобожанщини (2011)
Вронська Т. В. - Наукове дослідження радянського руху Опору на окупованій території України (2011)
Козаренко О. В. - Важливе джерело для вивчення життя і діяльності Андрея Шептицького (2011)
Христова Н. М. - Генеалогічна евристика: алгоритм та джерела (2011)
Пам’яті відомого російського історика-архівіста, талановитого педагога Євгенія Васильовича Старостіна (2011)
Про день працівників архівних установ: Указ Президента України (1998)
Дубровіна Л. - Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи (1998)
Матяш І. - Концепція підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ України (проект), Калакура Я., Лозицький В., Селіверстова К. (1998)
Терно В. - Проблеми професійної підготовки спеціалістів з архівної справи у рамках спеціальності "документознавство та інформаційна діяльність", Гончарова Н. (1998)
Матяш І. - З історії фахової архівної освіти в Україні (1918-1927 рр.) (1998)
Кононенко С. - Історія архівної справи Черкащини: основні етапи (1998)
Сендик З. - Унікальний документальний комплекс з історії літератури і мистецтва: історія формування (1998)
Лозицький В. - Національний архівний фонд як складова частина інформаційних ресурсів суспільства (1998)
Кульчицький С. - Періодизація вітчизняної історії (1998)
Володіна О. - Про мікробіологічний контроль повітря центральних державних архівів України, Шурубура А., Решетников С., Шевченко Л. (1998)
Омельченко М. - Особливості паперу друкованих видань відділу "зарубіжна україніка" періоду 1917-1921 рр. НБУВ, Затока Л., Дегтяренко Л. (1998)
Скобець І. - Із досвіду обстеження фізичного стану документних фондів, Новікова Галина. (1998)
Мацюк О. - Історія паперу як спеціальна історична дисципліна (1998)
Папакін Г. - Теоретичні питання української археографії в діяльності Археографічної комісії ЦАУ УСРР (1929-1930) (продовження) (1998)
Стрельчук Л. - Причини третьої хвилі української еміграції (1998)
Загорецька О. - Сучасні проблеми організації діловодства в міністерствах та державних комітетах України (1998)
Шандра В. - Законодавчі акти Російської держави як джерело до історії Новоросійського генерал-губернаторства (1998)
Борисевич С. - Історія Державного архіву Хмельницької області (продовження) (1998)
Ляхоцький В. - Фонд Головноуповноваженого уряду УНР на Поділлі як джерело дослідження заключного етапу визвольних змагань 1917-1921 рр. (1998)
Бойцун Л. - Духовний Собор Почаївської Лаври (1998)
Крячок М. - Фонд поета трагічної долі (до 100-річчя від дня народження В.Л. Поліщука) (1998)
Балишева О. - Академік архітектури О.М. Бекетов і Крим (за матеріалами особового фонду ЦДНТА України) (1998)
Кузьменко Л. - Документи фонду М. М. Данька у Державному архіві Сумської області (1998)
Абросимова С. - Д. І. Яворницький і розвиток архівної справи на Катеринославщині (1998)
Мага І. - Діяльність В. О. Романовського в галузі архівної справи та архівознавства (1921-1931 рр.) (1998)
Старостін Є. - Міжнародна рада архівів: шлях у півстоліття (1998)
Шулер Петер-Йоганес - Електронна обробка, забезпечення консервації і зберігання документів та доступу до них (1998)
Христова Н. - Організація архівної справи у Туреччині (1998)
Бутич І. - Лист кошового отамана Петра Калнишевського (1998)
Коваленко О. - Праця П. К. Федоренка "Архів Милорадовичів" (1998)
Пиріг Р. - Листи Микити Хрущова з питань евакуації українського і польського населення за Люблінською угодою 1944 р., Цепенда Ігор. (1998)
Сохацька Є. - Іван Огієнко за спогадами Григорія Костюка (1998)
Миленька Г. - Архівно-слідча справа Леся Курбаса (1998)
Мацюк О. - Ars discernendi vera ac falsa, Царьова Наталія., Кметь Василь., Шестакова Ніна. (1998)
Павловська Н. - І хоч одна архівна добірка українізації не робить... (1998)
Головко О. - Історія харківського міського самоврядування в особах: свідчать документи державного архіву Харківської області (1998)
Бутич І. - Сторінки військового некрополя старої Одеси (1998)
Таран Л. - Нова біобібліографічна праця (1998)
Дивний І. - Краєзнавча історія Криму: в пошуках синтетичності (1998)
Бутич І. - Південна Україна XIII - XIV століть (1998)
Делеган М. - Україна та Угорщина: поглиблення співпраці (1998)
Павлова О. - Скарби Архіву-музею (1998)
Ходоровський М. - Вечір пам'яті Володимира Антоновича (1998)
Селіверстова К. - До виходу з друку першого українського термінологічного словника з архівної справи, Савченко М. (1998)
Ляхоцький В. - УДНДІАСД: п'ять років наукових досліджень у галузі архіво- і документознавства (1999)
Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. Хроніка становлення (1994-1999 рр.) (1999)
Видання УДНДІАСД (1999)
Ляхоцький В. - Організація архівної справи в Україні: тенденції, шляхи модернізації (до концепції визначення прогностичної моделі архівної системи ХХІ ст.), Селіверстова К. (1999)
Шурубура А. - Нові українські стандарти з організації зберігання документів Національного архівного фонду України (1999)
Калакура Я. - Архівознавство у шевченківському університеті (1999)
Довбищенко М. - До питання про нові напрямки викладацької роботи на кафедрі архівознавства Київського національного університету культури і мистецтв (1999)
Гончарова Н. - Інформаційний менеджмент та підготовка фахівців-архівознавців (1999)
Скрицька Л. - Чи потрібні Україні "радіоактивні" архіви? (До проблеми методики виявлення і відбору документальних пам'яток у Чорнобильській зоні відчуження) (1999)
Володіна О. - Мікробіологічний стан документальних центральних державних архівів України, Шевченко Л., Коваль Е., Шурубура А. (1999)
Ходоровський М. - Джерела до історії масонського руху в Україні (друга половина XVIII ст.) (1999)
Савченко М. - З історії археографічної практики академічних і архівних установ України повоєнних років (1999)
Скуратівський В. - Біографія як категорія культури. Попередні нотатки (1999)
Качкан В. - "Був невміру совісним і невтомним" (сходинами життєпису Іллі Кокорудза) (1999)
Семистяга В. - Український архівіст Іван Ліщина-Мартиненко (1999)
Кулешов С. - Українське документознавство: сучасний стан та перспективи розвитку (1999)
Швецова-Водка Г. - Визначення документа в архівознавстві (1999)
Маньковський А. - Модель захищеного документообігу в установі (1999)
Шандра В. - Малоросійське генерал-губернаторство (1802-1856): структура, штатний розпис, архів (1999)
Бєлий Д. - Статути українських громадських організацій як документальні пам’ятки національно-визвольних змагань на Херсонщині 1917-1918 рр. (1999)
Рева Л. - Робота Комісії давнього українського письменства при ВУАН (1999)
Бажан О. - З історії ЦДАГО України (до 70-річчя заснування) (1999)
Жулинський М. - Архівосховище автографів українського письменства, Гальченко Сергій. (1999)
Пшенніков О. - Державний архів Служби безпеки України (ДА СБУ) (1999)
Платонова Н. - Історія та сучасний стан Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України (1999)
Бугера Г. - Галузевий державний архів Міністерства оборони України (1999)
Войцехівська І. - Огляд особового архівного фонду академіка В. Іконникова (1999)
Крячок М. - Пам'ятки Григорія Косинки і Тамари Мороз-Стрілець у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецства України (1999)
Папакін Г. - Закарпатська проблема в архівній спадщині Павла Скоропадського (20-ті - початок 40-их років) (1999)
Яненко З. - Особові фонди, втрачені Державним архівом Полтавської області в роки Другої світової війни (1999)
Смірнова В. - Відображення партизанського руху у щоденникових записах його учасників (на основі фондової колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років") (1999)
Пам'яті Ореста Мацюка: Hoc erat in fatis (Так судилося долею) (1999)
Ларін М. - Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи на межі століть (1999)
Федосов В. - Роль Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи у розвитку архівної галузі Республіки Білорусь (1999)
Климова К. - "Инструкція мне о архивариуской должности дана..." (До історії архіву Київської духовної консисторії у XVIII ст.) (1999)
Сергійчук В. - Українські документи у фондах Центрального військового архіву у Варшаві (1999)
Матяш І. - "Надіюся, що ця сторінка з історії архивної справи на Вкраїні буде цікава для фаховців цього діла..." (маловідомий сюжет історіографії архівознавства) (1999)
Чабан М. - Кременецькі сторінки біографії Василя Біднова (за архівними документами) (1999)
Кулешов С. - Нові навчальні видання з документознавства (1999)
Матяш І. - Перший національний білоруський підручник з архівознавства, Новохатський Костянтин. (1999)
Буравченков А. - Знаний і незнаний академік В. Іконников, Стуканов Євген. (1999)
Радько П. - Національні традиції державотворення: концепції, ідеї та реалії (1999)
Рєзнікова В. - Книга, що послужить добрій пам'яті Харківської духовної школи, Куделко Сергій. (1999)
Христова Н. - Архів і особа (1999)
Павлова О. - Пам'яті поета (1999)
Загорецька О. - Ювілей вченого історика-археографа Івана Лукича Бутича (1999)
Федорова Л. - Приклад творчого натхнення (1999)
Крячок М. - Слово про архівіста, що передчасно пішов з життя (1999)
Папакін Г. - Скорочення назв галузевих державних архівів України. Зміни у мережі федеральних архівів Росії (1999)
Список скорочень (1999)
Легасова Л. В. - Рік 1941-й: трагічні і героїчні події (за матеріалами Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років"), Шевченко Н. О. (2011)
Ковтанюк Ю. С. - Витоки електронного документознавства як наукового напряму документознавства (2011)
Чиркова М. Ю. - Доступ до архівної інформації як механізм формування суспільної свідомості (2011)
Горєва В. В. - Інформологічні дослідження в документознавстві України у 60–70-х роках ХХ ст. (на прикладі досліджень Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві) (2011)
Проха Т. В. - Організація роботи зі зверненнями громадян у Державному архіві Луганської області (2011)
Леонова Л. А. - Розсекречення документів у Державному архіві Рівненської області (2011)
Боровик В. Ф. - Архівній службі Херсонщини – 90 років (2011)
Ходоровський М. Д. - Вона була першою (до 45-річчя ЦДАМЛМ України) (2011)
Купченко В. П. - Історія революційних подій в Україні (1904–1921 рр.) очима сучасників (за документами Державного архіву м. Києва) (2011)
Іщенко А. М. - Західна Україна у документах з”їздів та пленумів ЦК КП(б)У: 1944–1953 рр. (2011)
Клименко Т. А. - Велика Вітчизняна війна за документальними матеріалами Державного архіву Черкаської області (2011)
Сафонова О. В. - Документи до біографії видатного українського архівіста Михайла Гливенка у фондах Державного архіву Харківської області (2011)
Трибуцька О. А. - Документи фонду Єлисаветградської міської управи як джерельна база з проведення генеалогічних досліджень (2011)
Клименко О. О. - Грошовий обіг у Трансністрії у роки німецько-румунської окупації (1941–1944) (2011)
Лозицький В. С. - Легендарний за життя (до 110-ї річниці від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Олексія Федорова) (2011)
Климович Н. М. - Чорнобильська трагедія у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2011)
Кислий В. М. - Студентська робота Івана Франка "Про Лукіана і його епоху", 1877 р. (закінчення. Початок у № 1, 2011 р.). (2011)
Даниленко В. П. - Вбивство Столипіна: офіційна версія і архівні документи (2011)
Путова Г. В. - Деякі документи з фондів ЦДІАК України щодо лікарської діяльності Михаїла Булгакова (2011)
Косенко О. В. - Архівна україніка міжвоєнного періоду в Болгарії (2011)
Доповідь доктора Теодора Р. Шелленберга на щорічній зустрічі Товариства американських архівістів 18 серпня 1958 р. Майбутнє архівної професії (2011)
Бальдасар Боніфаціо та його стаття De archivis. (2011)
Прилепішева Ю. А. - Науково-практична конференція та засідання Круглого столу на тему "Внесок учасників війни – працівників тилу в Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" (2011)
Малярчук Т. М. - Робоча зустріч з питань поповнення Національного архівного фонду документами особового походження, творчих спілок, інших громадських організацій (2011)
Журба О. І. - Перший в українській історіографії посібник із археографії (2011)
Шляховий К. В. - Важливе джерело про заселення правобережжя Півдня України (2011)
Любарська Л. В. - До 70-річчя Руслана Пирога (2011)
Калакура Я. С. - Нові підходи до висвітлення гетьманату Павла Скоропадського в сучасній українській та зарубіжній історіографії (2011)
Кульчицький С. В. - Внесок Руслана Пирога у дослідження історії Голодомору 1932–1933 років в Україні: мовою документів (2011)
Тельвак В. В. - Грушевськіана Руслана Пирога (2011)
Пам’яті Ніни Миколаївни Слончак (2011)
Шейко В. М. - Формування моделі особистості та постулати психоаналізу З. Фрейда (2012)
Скрипчук Г. В. - Огляд стану культурно-мистецької сфери України на час становлення державної незалежності (1991 р.) (2012)
Кушнір Г. О. - Християнські мотиви в есеї Є. Сверстюка "Собор у риштованні" (2012)
Шкуркіна В. М. - Рунічна культура як елемент сучасної символьної комунікації (2012)
Тортіка (Лобанова) М. В. - Національний традиціоналізм як культурно-політична альтернатива молодотурецької революції 1908 р. (2012)
Калініченко В. В. - Джерела матеріальних ресурсів у земельних громадах Наддніпрянської України (1922–1930 рр.) (2012)
Романовський В. С. - Лінґвістичні джерела пам’яткознавчого дослідження (2012)
Зорик А. С. - Олександр Керенський — професійний юрист і політична особистість (2012)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури: модерні здобутки та перспективи, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2012)
Кобєлєв О. М. - Ресурси інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек (2012)
Шемаєва Г. В. - Напрями розвитку взаємодії бібліотек із соціокомунікаційними структурами суспільства (2012)
Мар’їна О. Ю. - Веб-технології в бібліотеках: нові можливості розвитку комунікаційного середовища (2012)
Грабар Н. Г. - Професійні контакти як початкова форма взаємодії в бібліотечному колективі (2012)
Жукова В. П. - Інформаційний менеджмент у бібліотеці в період глобалізації суспільства (2012)
Дишлова Ю. Г. - Напрями вдосконалення нормативно-правових засад формування електронних фондів бібліотек України (2012)
Лесюк О. В. - Менеджмент формування бібліотечно-інформаційного сегмента комунікаційного середовища митної справи України (2012)
Кузнецова М. М. - Методологічні підходи до системного формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону (2012)
Гавриш Н. Б. - Перспективний проект формування бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України (2012)
Шемаєв С. О. - Співробітництво бібліотек, архівів, музеїв у сучасних умовах (2012)
Степанов В. Ю. - Інформаційно-аналітичне забезпечення інформаційної політики й управлінських рішень (2012)
Масі Н. І. - Віртуалізація, глобалізація та фрагментація інформаційно-комунікативного середовища як фактори формування сучасної молодіжної культури (2012)
Кучерова О. М. - Організаційно-функціональні трансформації шкільних бібліотек: історико-комунікаційний аспект (2012)
Маркова В. А. - Роль комунікативних посередників у структурі книжкової комунікації (2012)
Пічугіна Ю. О. - Системна методологія вивчення цензури в комунікаційних каналах (2012)
Каїді В. В. - Проблема захисту авторського права в електронному книговиданні (2012)
Куликова О. М. - Логістична складова в підготовці фахівців книгознавчого профілю (2012)
Грицай С. В. - Визначення поняття "медіапростір" з позицій міждисциплінарного підходу (2012)
Булах Т. Д. - Сенсорний маркетинг як інструмент продажу книг (2012)
Мішакіна Ю. П. - Нові тенденції організації науково-комунікаційної діяльності в Інтернеті (2012)
Моісєєва Н. І. - Організаційно-комунікативна система виховної роботи у ВНЗ (2012)
Соловйова М. В. - Використання методів ціноутворення на рекламні продукти та послуги (2012)
Клочан Ю. В. - Загальна характеристика напрямів соціально-педагогічної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Дмитренко Т. О. - Розвиток педагогіки на підґрунті принципу багатовимірності мислення, Яресько К. В. (2012)
Суханова А. Є. - Критерії ефективності процесу соціально-педагогічної реабілітації безпритульних підлітків (2012)
Маковська Н. В. - Акт проголошення незалежності України – унікальний документ Національного архівного фонду (2011)
Бичек С. М. - Кроки до незалежності України (за документами ЦДАГО України) (2011)
Кагальна М. В. - "…Ми будемо йти дорогою для щастя, для всіх, які живуть на землі українській…" (Прес-конференція Голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука по закінченні візиту у Львівську область. 5 березня 1991 р.) (2011)
Пустовіт Т. П. - Документи Державного архіву Полтавської області про суспільно-політичне життя Полтавщини у другій половині 1980-х – поч. 1990-х років (2011)
Климович Н. М. - До Дня незалежності України (2011)
Морозова А. В. - Інформаційна діяльність Державного архіву Чернігівської області в 1943–1960 рр. (2011)
Юдіна Л. М. - Тематика сучасних досліджень за документами Державного архіву Харківської області: аналіз, тенденції, портрет користувача (2011)
Бєлая О. М. - Новий погляд на історію Державного архіву Київської області (2011)
Осередчук О. А. - Бібліотека архіву Львівського університету (1894–1939): проблеми реконструкції (2011)
Воробьева Н. Н. - "Русская Жорж Санд" (об одном неизвестном архивном источнике по истории русско-турецкой войны 1877–1878 гг.) (2011)
Пиріг Р. Я. - Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: періодична преса (2011)
Берковський В. Г. - Джерела правового статусу міського життя Південно-Східної Волині на початку XVIII ст. (на прикладі Старого та Нового Заслава) (2011)
Коптєва О. С. - Фонди особового походження учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у Державному архіві Харківської області (2011)
Кузовова Н. М. - Особовий фонд Євгена Горностаєва у Держархіві Херсонської області (2011)
Балишева О. В. - Проект Бєлгородського єпархіального жіночого училища в документах ЦДНТА України (2011)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Свідчення про події Великої Вітчизняної війни: структурний аналіз (2011)
Фесенко А. А. - Новий погляд на діяльність адмірала Олексія Грейга – Головного командира Чорноморського флоту і портів Чорного моря, військового губернатора міст Миколаєва та Севастополя (2011)
Документ першої половини ХVIII ст. про діяльність останнього православного єпископа Досіфея Угольського на території сучасного Закарпаття (з фондів Державного архіву Закарпатської області) (2011)
Бондарчук В. В. - Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965): до 120-річчя від дня народження (2011)
Прилепішева Ю. А. - 12-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та чергове засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД (2011)
Шиханов Р. Б. - Нове науково-довідкове видання з історії євреїв Південної України (2011)
Козак О. В. - Документальні свідчення про життя латиської громади на Харківщині (2011)
Пам’яті Олександра Георгійовича Мітюкова (2011)
Пиріг Р. - До учасників конференції (вступне слово) (1999)
Кульчицький С. - Місце гетьманської держави в українському державотворчому процесі 1917-1920 рр. (1999)
Сохань П. - Досвід та уроки державотворення Гетьманату в контексті сучасності (1999)
Папакін Г. - Павло Скоропадський: постать на тлі епохи (1999)
Копиленко О. - Організація влади та законодавство Української Держави (1999)
Гриценко А. - Спектр основних політичних сил в Україні періоду Гетьманату (1918 р.) (1999)
Яценко В. - Павло Скоропадський та українські патріотичні сили у 1918 р. (1999)
Потульницький В. - Шляхта і консервативна державна ідея в україні у ХІХ-ХХ ст.: проблеми історіографії та історіософії (1999)
Гелей С. - Гетьманат Павла Скоропадського в українській консервативній політичній думці (1999)
Бевз Т. - Українська партія соціалістів-революціонерів у період Гетьманату (1999)
Вєтров Р. - Ставлення до Української Держави українських та російських соціалістичних партій (1999)
Іванько І. - Монархічні концепції в українській історико-політичній літературі XVII-XVIII ст., Колесников К. (1999)
Колесников К. - Ідея монархії в українській історіографії другої половини ХІХ ст. (1999)
Галушко К. - Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920-1929 рр.: проблеми інтерпретації (1999)
Любовець О. - Партія боротьбистів за часів Української Держави (1999)
Проданюк Ф. - Українська Держава і країни Четвертого союзу: основні напрямки взаємовідносин (1999)
Ремі Й. - Відносини між Україною та Фінляндією в 1918 р., Пилипенко В. (1999)
Борисенко С. - Українсько-російські відносини у квітні-грудні 1918 р. (1999)
Михальченко С. - М. В. Довнар-Запольський у Києві в 1918 р.: взаємини Білоруської Народної Республіки і Української Держави (1999)
Сергійчук В. - Кримська політика гетьмана Павла Скоропадського (1999)
Іванець А. - Кримський вектор політики Павла Скоропадського: новий підхід чи наслідування Центральної Ради? (1999)
Малиновський Б. - Державні службовці Гетьманату та "німці": деякі аспекти сприйняття (1999)
Толокньов І. - Проблема залізничного транспорту в діяльності гетьманського уряду (1999)
Бондар В. - Створення торгово-промислових палат в Українській Державі (на матеріалах Держархіву Запорізької області) (1999)
Гай-Нижник П. - Фінансова політика уряду Української Держави 1918 р. (1999)
Тимощук О. - Боротьба українських та австро-німецьких військ з махновцями (лютий - грудень 1918 р.) (1999)
Загорецька О. - Організація діловодних служб Державного Сенату Української Держави (1999)
Сідак В. - Спецслужби Української Держави (1999)
Машевський О. - Політика уряду гетьмана П. Скоропадського в галузі культури, науки, мистецтва (1999)
Рева Л. - Культурно-освітні процеси в Українській Державі (1999)
Кравець С. - Українська книжка в 1918 р. (1999)
Маньковська Р. - Музейна справа за часів Гетьманату (1999)
Дубровіна Л. - Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція (1999)
Верстюк В. - Вузлові проблеми вивчення історії Української Держави 1918 р. (1999)
Матяш І. - Модель архівної реформи в Україні 1918 р. (1999)
Рудий Г. - Періодика часів Української Держави про національне мистецтво (1999)
Ляхоцький В. - Діяльність І. І. Огієнка по формування національних університетів (1999)
Горєлов В. - Створення Окремої Сердюцької дивізії як основи українських гвардійських частин (1999)
Вовк Ю. - Організація військових судів за Гетьманату (1999)
Ульяновський В. - Всеукраїнський Православний Церковний Собор 1918 р.: два церковно-політичні контексти (1999)
Стародуб А. - Організація управління Православної Церкви в україні восени 1918р.: автономія канонічна і фактична (1999)
Ігнатуша О. - Православна церква на Катеринославщині у 1918 р. (1999)
Ярова Г. - Постать гетьмана Павла Скоропадського в експозиції Музею гетьманства (1999)
Терещенко Ю. - Вільгельм Габсбург - Василь Вишиваний: з історії життя та діяльності, Осташко Т. (1999)
Войцехівська І. - Всеволод Петрів: незнана спадщина (за матеріалами родинного архіву Святослава Петріва в США) (1999)
Крячок М. - Роль М. П. Василенка в культурно-освітній розбудові Української Держави (за документами особового фонду ЦДАМЛМ) (1999)
Непомнящий А. - Українські історики та вивчення Криму в 1918 р. (1999)
Радько П. - Державотворча діяльність українських істориків у гетьманському уряді (за оцінкою П.П. Скоропадського) (1999)
Телячий Ю. - Діяльність М. П. Василенка за спогадами гетьмана (1999)
Приступа С. - Орест Левицький - один із фундаторів Української Академії наук (1999)
Дудко О. - Олександр Гнатович Лотоцький: якою бути українській церкві? (1999)
Васьковський Р. - Листопадове повстання 1918 р.: "петлюрівська авантюра" чи "національна революція"? (1999)
Гошуляк А. - Причини антигетьманського повстання під проводом Директорії (1999)
Кентій А. - ОУН та гетьманський рух у 1930-х - на початку 1940-х рр. (1999)
Прилепішева Ю. - Висвітлення діяльності П. П. Скоропадського в документальних збірниках архівних установ України повоєнних років (1999)
Гнатюк С. - Українська зарубіжна історіографія про державний переворот 29 квітня 1918 р. (1999)
Ковальова Н. - Ставлення української адміністрації до гетьманського перевороту (на матеріалах Подільської та Чернігівської губерній) (1999)
Павлишин О. - Зовнішньополітична орієнтація західноукраїнського проводу в 1918 р. (1999)
Чернявська Т. - Період Гетьманату за документами Держархіву Харківської області (1999)
Єсюнін С. - Проскурівський повітовий варто-охоронний курінь (1918 р.) (1999)
Кизименко П. - Легіон українських Січових стрільців на Єлисаветградщині (1999)
Чиркова М. - Антигетьманське повстання в Полтаві в листопаді 1918 р. (1999)
Гура А. - Селянство Поділля за часів Української Держави (1999)
Вітренко Г. - Конгрес німецьких колоністів у Новограді-Волинському (1918 р.), Вітренко В. (1999)
Коротенко В. - Періодична преса Полтави в 1918 р. (1999)
Алтухова О. - Освітні процеси на Поділлі за часів Гетьманату (1999)
Вінідіктова Н. - Товариство "Просвіта" в національному відродження на Поділлі (1918 р.) (1999)
Срібняк І. - Репатріаційна діяльність українських дипломатичних і військово-санітарних установ у Європі в 1918 р. (1999)
Берковський В. Г. - Тристороння зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі у Великому Новгороді (2011)
Жмундуляк Д. Д. - Суспільно-політична складова "міфу Чернівців" другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області) (2011)
Шумейко О. В. - Доля культових споруд в архівних документах (2011)
Бєлая О. М. - Київ у перші місяці війни очима учасника подій (червень–вересень 1941 р.) (2011)
Доліновський В. І. - Організація доступу та порядок користування документами у Земському архіві Львова: нормативно-правовий аспект (2011)
Найман О. Я. - Петлюрофілія як різновид українофобії (2011)
Серга Ж. І. - З історії забудови Києва у ХІХ – поч. ХХ століть (за документами Державного архіву міста Києва) (2011)
Орел Ю. В. - Нововиявлені членські знаки Всеросійських археологічних з’їздів у фондах ЦДІАК України, Сєрих Д. В. (2011)
Легкоступ М. М. - Скарбниця суспільно-політичної історії України (до 20-ї річниці створення ЦДАГО України) (2011)
Леміш Н. О. - Організація архівної справи в Лівобережній Україні XVIII – першої половини ХІХ століття (2011)
Пиріг Р. Я. - Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: опубліковані документи і матеріали (2011)
Папакін А. Г. - Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) (2011)
Сухих Л. А. - Татарський напад на Волинь 13–15 вересня 1621 року (до 390-річчя Хотинської війни), Страшко В. В. (2011)
Євстаф’єва Т. О. - Трагедія Бабиного Яру крізь призму архівних документів Служби безпеки України (2011)
Путова Г. В. - Загибель та вшанування пам’яті Петра Столипіна (за документами ЦДІАК України) (2011)
Власенко С. І. - Листи Олександра Шумського із заслання (із фондів ЦДАГО України) (2011)
Воробей Р. Б. - З історії державної служби Чернігівської губернії (2011)
Ємельянова Т. О. - Колекція документів з історії радянського партизанського руху (2011)
Мельник Р. І. - Берестяні грамоти ХІІ століття (2011)
Ус О. М. - Досвід архівного зберігання електронних документів та електронних інформаційних ресурсів у Вільній федеральній землі Баварія (ФРН) (2011)
Федорова Л. Д. - Відомий діяч пам’яткоохоронного руху в Україні (до 150-річчя з дня народження Олексія Мердера) (2011)
Прилепішева Ю. А. - Державна архівна служба України вперше підписала Меморандум про співробітництво з громадським об’єднанням пошуковців (2011)
Майстренко А. А. - Виїзний семінар співробітників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у м. Чернігові (2011)
Бездрабко В. В. - Тематичні вектори археографічного щорічника (2011)
Шевчук А. В. - Довідкове джерело для нових досліджень (2011)
Золота осінь Ганни Волкотруб (2011)
Бондаренко Г. В. - Щедрий ювілей Володимира Гики (2011)
Ульяновський В. І. - Український переклад Хроніки Стрийського кінця XVI – початку XVII століття, Яковенко Н. М. (1993)
Дубровіна Л. А. - Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження (1993)
Заруба В. М. - Охочекомонний полковник Ілля Новицький та його архів (1993)
Матвіїшин Я. О. - Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795) (1993)
Пономаренко Л. А. - Офіційні описи губерній XVIII – першої половини XIX століття (1993)
Погрібний А. Г. - Унікальний документ нашої культури (каталог особистої бібліотеки Б. Грінченка) (1993)
Василяускене А. В. - Списки Другого Литовського Статуту у відділі рукописів бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Рибалкін В. С. - Маргіналії київського списку граматичного коментаря Джамі в системі арабомовної коментаторської традиції (1993)
Банчик Н. Я. - Пам’ятки рукописної культури вірмен у західноукраїнському регіоні (з фондів відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника АН України) (1993)
Сергєєва І. А. - Матеріали журналу "Еврейский мир” (Петербург, 1908–1917 рр.) у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Онуфрієнко О. П. - До історії Кременецької друкарні (1993)
Шаріпова Л. В. - З історії рукописного зібрання Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії (1993)
Плачинда В. П. - Архів Житецьких з рукописних фондів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Кіржаєв С. М. - З історії рукописних зібрань установ Всеукраїнської Академії наук (1993)
Воронкова Т. І. - Архів Василя Івановича Маслова (1884–1959) (1993)
Лисоченко І. Д. - Матеріали архіву М. В. Шарлеманя (1993)
Гальченко О. М. - Завдання контролю та аналізу збереження фондів рукописних книг (1993)
Скрипка Л. В. - Використання жорсткого гамма-випромінювання як методу термінової стерилізації рукописних книг та стародруків, Бубряк І. І., Левчик О. І., Кашеваров Г. П. (1993)
Дубровіна Л. А. - Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах, Костенко Л. Й. (1993)
Прудніков С. П. - Схема опису орнаментальних оздоблень рукописних книг та стародруків (вербальна та аналітична моделі) (1993)
Пономаренко В. М. - Автоматизований контекстний пошук в інформаційних масивах довільної символьної комбінації (на прикладі фрагмента електронної публікації "Скіфія – Київська Русь – Україна: генеалого-хронологічна таблиця”) (1993)
Чернухін Є. К. - Грецькі акти в рукописних зібраннях ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Тер-Григорян-Дем’янюк Н. Е. - Унікальний документ з планом Києво-братського монастиря 1803 року (1993)
Маковська Наталія Василівна. - Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA) (2011)
Палієнко М. Г. - Архівна спадщина української еміграції: основні етапи формування (2011)
Клименко Тетяна Анатоліївна. - Декабристськознавчі студії Митрофана Довнар-Запольського як історіографічне джерело (2011)
Галицька Тетяна Вікторівна. - Архівні документи про репресії стосовно українознавців (1920–1930 рр.) (2011)
Лобанова Н. М. - Листування у дорадянських фондах особового походження (за документами Державного архіву Чернігівської області) (2011)
Пасічник Лариса Миколаївна. - Долі українців у контексті польської переселенської політики (за документами Державного архіву Кіровоградської області) (2011)
Сельченкова Світлана Вікторівна. - Нормативне регулювання діловодства в органах виконавчої влади (2011)
Гудим Валентина Володимирівна. - Із досвіду роботи Державного архіву Полтавської області щодо впровадження системи управління якістю (2011)
Юдіна Лариса Миколаївна. - Читацька конференція як результат дослідницької роботи користувачів документами Національного архівного фонду (2011)
Крижанівський Віталій Михайлович. - Загальна канцелярія Єлисаветградської міської думи та управи у 1871-1916 рр. (принципи організації роботи, особовий склад) (2011)
Пиріг Руслан Якович. - Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: матеріали особового походження (2011)
Вовченко Вікторія Борисівна. - Комплекси документів інших осіб – складова біографістики (на прикладі особового архіву Миколи Левитського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2011)
Кіт Володимир Володимирович. - Організація та методи діяльності молодіжних комуністичних організацій Галичини у 20–30 рр. ХХ століття (за документами ЦДІАЛ України і Державного архіву Львівської області) (2011)
Маргулов Артур Худувич. - Потенціал архівних фондів про життєдіяльність ассирійців України у 20–30-х роках XX століття (2011)
Сукало Алевтина Миколаївна. - Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Микола Бутович (2011)
Осередчук Ольга Анатоліївна. - Матеріали преси як джерело з відзначення 250-річчя Львівського університету (2011)
Солонець Андрій Васильович. - Перший день війни в Києві: події та факти (за офіційними джерелами та щоденниками, листами, спогадами киян) (2011)
Власенко Світлана Іванівна. - Знахідка у фондах ЦДАГО України:Хрещатик у роки нацистської окупації (2011)
Коротенко Володимир Васильович. - Формулярний список про службу Федора Лизогуба (за документами Державного архіву Полтавської області) (2011)
Нестерчук Дмитро Васильович. - "Житіє Артема Безвіконного" – остання незакінчена повість Григора Тютюнника (з фондів ЦДАМЛМ України) (2011)
Матющенко Світлана Петрівна. - Участь генерала армії Миколи Ватутіна у звільненні Києва від нацистів (2011)
Левченко Л. Л. - Друга конференція архівів слов’янських держав (2011)
Орел Юлія Володимирівна. - Міжнародна осіння архівна школа (м. Трієст) (2011)
Волкотруб Ольга Нилівна. - ХХІ міжнародний архівний день (2011)
Кисельова Леся Анатоліївна. - Науково-практичний семінар "Реставрація документів Національного архівного фонду" (2011)
Гаранін Олександр Якович. - Збірник документів про окупаційний режим на Дніпропетровщині (2011)
Маврін Олександр Олександрович. - Відомому українському вченому Павлу Соханю – 85 (2011)
Прокошева Тетяна. - Державна програма збереження бібліотечних і архівних фондів, Селіверстова Катерина., Шурубура Анатолій. (2000)
Ляхоцький В. - Завдання Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства — запобігти втратам архівних документів (2000)
Матяш Ірина. - Українська архівна наука 1920-1930-х років: організація природознавчих досліджень (2000)
Огенко Володимир. - Застосування фізико-хімічних способів у вирішенні проблеми збереження архівних документів, Міщенко Валентин. (2000)
Петров В’ячеслав. - Збереження та введення до наукового обігу звукової культурної спадщини, Онищенко Олексій., Крючин Андрій., Шанойло Семен., Косяк Ігор. (2000)
Тарасов Володимир. - Питання забезпечення збереженості документів архівного фонду Російської Федерації та шляхи їхнього вирішення (2000)
Ларін М. - Наукові основи збереження документальної спадщини народів Росії, Банасюкевич В’ячеслав. (2000)
Ріос Рауль. - Генеалогічне товариство Юта (2000)
Папакін Георгій. - Проблеми збереження і користування фамільними архівними фондами (на прикладі фонду Скоропадських) (2000)
Ковальчук Г. - Особливості зберігання стародруків та рідкісних видань (2000)
Чиркова Марина. - Криза архівів як наслідок кризи суспільства (2000)
Рокитенець Тетяна. - Громадський огляд стану збереженості документів Національного архівного фонду — дійовий спосіб поліпшення умов зберігання документів у державних архівах (2000)
Борисенко Сергій. - Проблеми зберігання документів в архівних підрозділах центральних державних установ України (2000)
Панфілова Тетяна. - З досвіду Державного архіву Львівської області щодо зберігання документів (2000)
Росторгуєва Ольга. - Проблеми зберігання документів НАФ у Державному архіві Сумської області (2000)
Іваненко Б. - ЦДАГО: досвід і проблеми збереженості документів громадських об’єднань (2000)
Петренко Емма. - З досвіду роботи ЦЛМРД з реставрації та стабілізації документів методом превентивної консервації, Старікова Тетяна. (2000)
Шелест Антоніна. - Організація зберігання і забезпечення збереженості кіновідеофотофонодокументів у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного (2000)
Гурбова Людмила. - Особливості зберігання об’ємних справ. Проведення профілактичних заходів для справ, до яких рідко звертаються (2000)
Гудімова Ніна. - Соціальний фактор збереженості документів у бібліотечних фондах (2000)
Добрусіна Світлана. - Дослідження і консервація "Ірландського Євангелія" VIII століття, Ципкін Денис., Кулікова Надія., Велікова Тетяна. (2000)
Паламар Наталя. - Нові матеріали і технології в реставрації документів (2000)
Балакіна Маргарита. - Вплив вибілювачів на збереженість паперової основи (2000)
Омельченко М. - Особливості паперу для документів архівного призначення: підходи у виборі та умовах зберігання, Затока Л. (2000)
Тарасенко Олександр. - Цілісність архівних, бібліотечних та інформаційних фондів, Чумак Ольга. (2000)
Скобець Ірина. - Копіювання в бібліотеках як засіб поширення і зберігання інформації, Новікова Галина. (2000)
Гордійчук Галина. - Досвід впровадження і застосування електронного документообігу в джерелах комплектування Держархіву Херсонської області — Херсонській облдержадміністрації та регіональному відділенні Фонду державного майна (2000)
Окорокова Л. - Створення страхового фонду на цифрових носіях в Держархіві Миколаївської області (з досвіду роботи), Левченко Л. (2000)
Родіонов Михайло. - Застосування дисперсних металевих плівок для захисту інформації персональних електронно-обчислюваних машин, Мачулянський Олександр. (2000)
Величко Олена. - Сучасні поліграфічні матеріали в книжково-журнальному виробництві (2000)
Розум Тетяна. - Комп’ютерні флексографічні технології (2000)
Кобякова Валерія. - Моніторинг екологічного стану сховищ культурних цінностей і стану збереженості фондів (2000)
Місюра Анатолій. - Моніторинг стану збереженості документів Національного архівного фонду України, Шурубура Анатолій., Корчемна Інна. (2000)
Успенська Світлана. - Проблеми консервації музейних архівів, Кобякова Валерія., Крилов Валерій. (2000)
Довгалюк Володимир. - Температурно-вологісний режим та мікобіота повітря архівосховищ та музейних приміщень, Кондратюк Тетяна., Рибчинська Олена., Рясна Ольга. (2000)
Башкір Борис. - Боротьба з біопошкодженнями архівних документів за допомогою пучка прискорених електронів, Кісельов Олексій., Малишева Людмила. (2000)
Володіна Олена. - Дослідження антисептиків для профілактики і захисту архівних документів від біоушкоджень, Коваль Елеонора., Місюра Анатолій., Шурубура Анатолій. (2000)
Суббота Антоніна. - Проблема дезінфекції бібліотечних і архівних документів, уражених мікроміцетами (2000)
Сеітова Алла. - Засоби і способи захисту кінодокументів від біологічних пошкоджень (із досвіду роботи Центрального державного архіву кінофотодокументів і звукозапису республіки Казахстан) (2000)
Жартовський Володимир. - Захист целюлозовмістких матеріалів від займання і біоруйнування, Борисов Петро., Мартюк Валерій. (2000)
Стріленко Юлія. - Біо-вогнезахист архівних приміщень та обладнання, Гуцуляк Роман., Поляцькова Надія., Білецька Олена. (2000)
Довгалюк Володимир. - Cучасна вітчизняна техніка для систем забезпечення мікроклімату архівних приміщень, Кібеко Олександр. (2000)
Жартовський Володимир. - Нетрадиційні джерела азоту для флегматизації повітряного середовища архівосховищ, Откідач Микола., Мартюк Валерій. (2000)
Антонов Анатолій. - Перспективні антипірени та способи ефективного зниження горючості полімерних матеріалів, Місюра Анатолій. (2000)
Місюра Анатолій. - Правові норми пожежної безпеки в державних архівах України, Шурубура Анатолій., Диннік Олександр. (2000)
Стрийковскі Кшиштоф. - Будівництво і оснащення архівів (2000)
Смєхнов Олександр. - Сучасне обладнання для зберігання носіїв інформації (2000)
Селіверстова Катерина. - Підготовка реставраторів документальних пам’яток, Шурубура Анатолій. (2000)
Успенська Світлана. - Сучасні форми підготовки фахівців-реставраторів і хранителів документальних фондів (2000)
Ляхоцький В. - "Наша культура": збереження й традиції (2000)
Шурубура Анатолій. - Збереження історичної і культурної спадщини (реферативний огляд видань Лабораторії консервації і реставрації документів Російської Академії наук) (2000)
Приходько Людмила Федорівна. - Формування поняття "архівний фонд" в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр. (2012)
Клименко Тетяна Анатоліївна. - Організація роботи з джерелами формування Національного архівного фонду у Державному архіві Черкаської області (2012)
Корінний Микола Миколайович. - З історії становлення сучасного адміністративно- територіального устрою Київської області (2012)
Крочак Ігор Янович. - Військово-морські традиції у прапорництві України (2012)
Петренко Олександр Степанович. - Актові книги повітових (земських) судів Східного Поділля (1797–1840 рр.): зміст, стан збереження, значення та перспективи вивчення (2012)
Пиріг Руслан Якович. - Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: кінофотодокументи та інформаційно-довідкова література (2012)
Ковтун Марина Вікторівна. - Особистості і вітчизняна архівістика: спроба аналізу персоніфікованих публікацій в журналі "Архіви України" (2009–2011 рр.) (2012)
Гураль Оксана Ігорівна. - Архівні джерела з історії київського товариства "Просвіта" періоду 1917–1921 рр. (2012)
Кузовова Наталя Миколаївна. - Політико-правова діяльність земств Херсонської губернії у 1865-1914 рр. (за документами Державного архіву Херсонської області) (2012)
Бердник Мирослава Олександрівна. - Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки (2012)
Магурчак Андрій Миколайович. - Промови Андрія Жука на засіданнях Загальної української ради (за матеріалами National Archives of Canada) (2012)
Сухих Лідія Андріївна. - До перебування 1620 року Єрусалимського патріарха Теофана в Києві , Страшко Віктор Васильович. (2012)
Осипюк Альона Вікторівна. - Архівна система Румунії: становлення та розвиток (2012)
Романович Світлана Володимирівна. - Питання відкритого доступу до документів радянського періоду обговорено за круглим столом (2012)
Воробей Раїса Борисівна. - Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни" (2012)
Волкотруб Ольга Нилівна. - Товариству американських архівістів – 75 років (2012)
Корецька Олена Анатоліївна. - Сталінські депортації очима постраждалих (2012)
Папакін Г. - Церковні фонди християнських конфесій у складі Національного архівного фонду України: структура, зміст, історія надходження (2001)
Климова К. - "Надежные хранители древностей" (з історії церковних архівів в Україні) (2001)
Довбищенко М. - Єпархіальні архіви Української Церкви литовсько-польської доби: історична доля та шляхи реконструкції (2001)
Скочиляс І. - Джерельна евристика візитаційної документації Львівської єпархії XVIII ст. у Галичині та на Поділлі в другій половині XIX – 1930-х рр. (2001)
Федоренко М. - Діяльність Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії зі створення фондів рукописів та стародруків Церковно-археологічного музею 1874–1877 рр. (2001)
Московченко Н. - Збереження церковних архівів як напрямок діяльності засновників Харківського історичного архіву (2001)
Кагамлик С. - Архів Києво-Печерської лаври як джерело до культурно-просвітницької діяльності монастиря у ХVІІІ ст. (2001)
Делеган М. - Документи Державного архіву Закарпатської області як джерело дослідження історії поліконфесійного розвитку краю (2001)
Чернецький Є. - Документи фонду "Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія" ЦДІАК України як джерело дослідження східних теренів Речі Посполитої у XVIII ст. (2001)
Петренко О. - Документи традиційних християнських церков у фондах Державного архіву Вінницької області дорадянського періоду (2001)
Крижанівська О. - Архівні документи про історію церкви на Правобережній України XVIII – першої половини ХIX ст., Крижанівський О. (2001)
Задніпровська Л. - Документи Державного архіву Донецької області про діяльність православної церкви (ХVIII – поч. ХХ ст.) (2001)
Шестакова Н. - Колекція архіву історії унії у фонді "Греко-католицька митрополича консисторія у Львові" в ЦДІАЛ України (2001)
Оков І. - Джерела до церковної історії y фондах Держархіву Луганської області (2001)
Білоусова Л. - Документи ДА Одеської області про історію й діяльність християнських конфесій та парафій (2001)
Преловська І. - Джерела з історії Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору 14-30 жовтня 1921 р. (2001)
Грицина Д. - Волинська духовна православна консисторія. Огляд фонду, Бойцун Любомира. (2001)
Резнікова В. - Харківська духовна консисторія. Огляд фонду (2001)
Морозова Г. - Огляд фонду "Чернігівська духовна консисторія" (2001)
Соловка Л. - Документи Станіславської греко-католицької консисторії 1788–1944 рр. (2001)
Волкотруб Г. - Документи Києво-Васильківського римсько-католицького деканату Держархіву м. Києва (2001)
Шаповал Ю. - Невідомі документи про УАПЦ у зв’язку зі справою "Спілки визволення України" (2001)
Тимошик М. - Архів Митрополита Іларіона в Канаді: проблема повернення в Україну (2001)
Бутич І. - Універсали гетьмана України Петра Дорошенка монастирям (2001)
Абросимова С. - Колекція документів Дніпропетровського історичного музею з історії Православної церкви в Україні ХVIII ст. (2001)
Пилявець Л. - Невідомий лист С. Шелухіна до Архієпископа Празького і всієї Чехословаччини (2001)
Тіменик З. - Нововиявлені документи з історії Української Церкви (2001)
Ляхоцький В. - Маловідома сторінка педагогічної діяльності Івана Огієнка у Польщі : архівна україніка за кордоном (2001)
Сергійчук В. - Радянська влада і церква : маловідомі документи (2001)
Рева Л. - Неопубліковані матеріали про давню українську книгу (2001)
Ковальчук Г. - "Книга книг" у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001)
Матяш І. - Покажчик до метричних книг Свято-Троїцької церкви в Одесі (2001)
Валерій С. - Цінне археографічне видання (2001)
Дмитро Табачник: "Архівісти України – це дивовижні люди" (2012)
Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург "Підсумки роботи Державної архівної служби та архівних установ, установ СФД у 2011 році та їх завдання на 2012 рік" (2012)
"Усім нам вистачить мудрості, професіоналізму, наполегливості у тому, щоб і надалі гідно виконувати покладені на нас завдання" (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає директор Державного архіву Чернігівської області Р. Б. Воробей) (2012)
Ковтанюк Юрій Славович. - Класифікація документів з електронними носіями інформації (2012)
Чайковський Анатолій Степанович. - Спецгрупи НКВС і НКДБ: міфи та реальність (2012)
Горєва В. В. - Розвідки Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних та інформологічних документознавчих досліджень у 1960–1980-х рр. (2012)
Кожій Руслана Богданівна. - Удосконалення методичних підходів до організації архівної справи в Тернопільській області (2012)
Воробей Раїса Борисівна. - Чернігівській губернії – 210 років (2012)
Сухих Лідія Андріївна. - Будні Київського центрального архіву давніх актів (2012)
Леонова Л. А. - Документальні фонди середніх навчальних закладів Волинської губернії у Державному архіві Рівненської області, Прищепа Олена Петрівна. (2012)
Шевченко Марина Юріївна. - Партизанський фотолітопис Якова Давидзона (за документами Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років") (2012)
Ходоровський Михайло Дмитрович. - Борис Антоненко-Давидович – історик літератури (2012)
Левченко Л. Л. - Законодавчо-нормативне регулювання засекречування і розсекречування документів у США (2012)
Кто покажет документы "матерям площади Мая"? (2012)
Сокирко Олексій Григорович. - Нове видання документів Української козацької держави (2012)
Багнюк Марія Григорівна. - Збірники матеріалів про історію і сучасність Волинського краю (2012)
Андрієвська Лариса. - Про особливості Генеральної схеми класифікації документної інформації в державних архівах України та специфіку її впровадження (2005)
Московченко Наталія. - Двозначність поняття "єдиний державний архівний фонд” (роль Істпарту в розвитку архівної справи України) (2005)
Драгомірова Лариса. - Українські дескриптивні стандарти: стратегія і тактика впровадження (2005)
Сібіль Клер. - Міжнародні дескриптивні стандарти ISAD(G) та ISAAR(CPF) у формуванні загального інформаційного простору (2005)
Єрємєєв С. - Американський дескриптивний стандарт EAD: історія, структура, термінологія, можливості використання (2005)
Московченко Наталія. - До питання реконструкції складу архівних фондів, втрачених під час пожежі в колишньому Кам’янець-Подільському міському державному архіві, Мага Ірина. (2005)
Кисельова Леся. - Деякі правові аспекти визначення характеристик електронних документів (2005)
Марченко П. - Проект концепції архівного зберігання електронних документів (2005)
Федоренко Михайло. - Протоколи засідань Ради Київської духовної академії 1870–1871 рр. як джерело вивчення передумов створення Церковно-історичного і археологічного товариства (2005)
Шихненко Ігор. - Фонд Грушевських як джерело вивчення історії становлення і розвитку архівної та бібліотечної справи в Україні в період національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. (2005)
Палеха Юрій. - Служба діловодства як об’єкт керування в установі (2005)
Солодова Віра. - Документ як експонат музею (за документами Одеського історико-краєзнавчого музею) (2005)
Федосов Володимир. - О развитии документоведения в Беларуси (2005)
П’єтшик Павел. - Міжнародні курси для викладачів керування документацією: перспективи подальшої організації (2005)
Матяш Ірина. - Розвиток міжнародного співробітництва Спілки архівістів України (2005)
Киридон Алла. - Стан збереження архівних документів ліквідованих релігійних громад (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) (2005)
Маврін Олександр. - Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України (2005)
Зворський Сергій. - Питання підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в архівній галузі в контексті діяльності спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД (2005)
Гурбова Людмила. - До питання про роль Таврійської вченої архівної комісії у формуванні складу фондів Державного архіву в Автономній Республіці Крим (2005)
Ларин М. - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (2005)
Старостин Евгений. - Архивы России (краткий исторический очерк) (2005)
Безбородов Александр. - Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета (2005)
Чернобаев Анатолий. - Журнал "Исторический архив” (2005)
Ковальчук Володимир. - Види документів мережі ОУН (б) і Запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни (2005)
Старовойтов Микола. - До проблеми комплектування та упорядкування фондів в архівних установах Луганщини у 1940-х роках (2005)
Пиріг Руслан. - Ідея федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського (2005)
Палієнко Марина. - "Був вірний Петлюрі, є і залишаюся...” (діяльність Івана Рудичева на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі) (2005)
Ковальчук Володимир. - Роль Миколи Балліна у бібліотечній та культурно-просвітницької діяльності Харківського товариства грамотності (2005)
Волкотруб Ганна. - "Прошу суд дати мені можливість працювати ...і спокутувати свою вину” (за документами слідчої справи Пилипа Клименка) (2005)
Шумейко Михаил. - Первый юбилей архивного закона Беларуси (к 10-летию принятия Закона "О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь”) (2005)
Скалабан Віталій. - Повернення вивезених до Німеччини білоруських музейних цінностей (2005)
Крохмаль Яцек. - Зміни у польській архівній методиці (2005)
Лисенко-Єржиківська Н. - До потрактування творчості Казимира Вежинського (2005)
Клименко Тетяна. - До історії розвитку туризму на Черкащині (2005)
Музичук Надія. - Ключі від вирію (2005)
Романовський Ростислав. - Непересічне явище сучасної української бібліографії (2005)
Путова Ганна. - Збірка "Polska i jej wschodni sąsiedzi” – ланцюжок між культурами. Polska i jej wschodni sqsiedzi. - T. 5. - Rzwszow 2004 (2005)
Матяш Ірина. - Міжнародна конференція в Торуні (2005)
Волкотруб Ганна. - Наші консультації (2005)
Делеган Михайло. - Пішов із життя відомий вчений Олексій Васильович Хланта (1930-2004) (2005)
Ємельянова Т. О. - Відповідаючи на виклики часу (до 80-річчя Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) (2012)
Балишева О. В. - Організація системи обліку науково- технічної документації в Центральному державному науково-технічному архіві України: історія і сьогодення , Підрепна К. О. (2012)
Майстренко А. А. - Наукове дослідження "Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність": хід, результати, висновки , Романовський Р. В. (2012)
Гаращук Т. С. - Видовий склад документів дворянських депутатських зібрань та особливості їх оформлення (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2012)
Трибуцька О. А. - Документи фондів станового самоврядування, волосних та сільських адміністративних установ як джерело генеалогічних досліджень (2012)
Крішан Акаш. - Самоврядування волинських міст у 60–80-х рр. XVII ст. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) (2012)
Клименко Т. А. - Вітчизняна війна 1812 року та декабристський рух на Черкащині (2012)
Морозова А. В. - Військовополонені армії Наполеона в Чернігівській губернії (2012)
Вискварко С. А. - З рукописної спадщини відомого російського історика-славіста, професора С.-Петербурзького університету О. Л. Петрова (з фондів Державного архіву Закарпатської області) (2012)
Нестерчук Д. В. - Лист міністра фінансів С. Ю. Вітте до О. К. Алчевського (2012)
Орел Ю. В. - Тема "Киевской старины" в листах В. П. Науменка до М. Ф. Сумцова в фондах ЦДІАК України (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Листи та телеграма Д. Б. Кабалєвського до Ю. С. Мейтуса: аналіз професійних стосунків (2012)
Левченко Л. Л. - Деякі аспекти науково-технічного опрацювання та комплектування архівних інституцій США документами сучасної епохи (2012)
Романович С. В. - Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України "Всесвіт Олеся Павловича Бердника" (2012)
Бердник М. О. - Спогади про батька (2012)
Прилепішева Ю. А. - Розвиток двостороннього співробітництва Державної архівної служби України з архівними установами світу (2012)
Гінзбург О. П. - Архивы Великой Победы (2012)
Бентя Ю. В. - Літературно-мистецьке свято "Весна в Плютах" з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв та річниці від дня народження українського драматурга О. Корнійчука (2012)
Заяць О. А. - Життєпис писаря міста Львова Войцеха Зимницького (2012)
Дудяк І. В. - Нові науково-довідкові видання Державного архіву Полтавської області (2012)
Чепіга І. П. - Перекладні конфесійні пам’ятки XVI ст. – джерело вивчення історії української лексики (1994)
Лабинцев Ю. А. - Два "спірних” твори Максима Грека у виданні Московської старообрядницької книгодрукарні (1909 р.) (1994)
Пуцько В. Г. - Київські мініатюри Кодексу Гертруди (1994)
Корній Л. П. - Турійський Ірмолой початку XVII ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні, Дубровіна Л. А. (1994)
Гальченко О. М. - Унікальна оправа рукописної книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису (1994)
Ульяновський В. І. - Незавершені та маловідомі праці М. А. Маркевича (1994)
Ясиновський Ю. П. - Соціальна функція українських нотних Ірмолоїв (1994)
Горобець В. Й. - Проблеми жанрово-стилістичної атрибуції актових джерел XVIII ст. (1994)
Корній Л. П. - Деякі зв’язки української шкільної драми з культовою гімнографією (1994)
Василенко В. М. - Киевские источники рукописных материалов Ю. И. Крашевского (1994)
Зубкова Н. М. - Народно-просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка (за матеріалами особового архівного фонду) (1994)
Сергєєва І. А. - Книжкові знаки як джерело вивчення історії комплексних бібліотечних фондів, Горшихіна О. Ю. (1994)
Торбаков І. Б. - Палеотипы библиотеки Киевской духовной академии (из истории фондов ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины) (1994)
Белічко Н. Ю. - Раритетні видання з історії України (альбом Д. І. Яворницького, С. І. Васильківського, М. С. Самокиша "З української старовини” та серія листівок А. А. Ждахи за мотивами українських народних пісень) (1994)
Булатова С. О. - Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia) (1994)
Зубкова Н. М. - Архів Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова, Гайкалов О. Є. (1994)
Крижанівська Л. О. - Особистий архівний фонд М. М. Бережкова (1994)
Лисоченко І. Д. - Огляд архіву П. М. Попова (1994)
Степченко О. П. - Архів письменника К.Р. Анищенка (1885–1929) (1994)
Чернухін Є. К. - Рукописна латинська книга в фондах Інституту рукопису (1994)
Дубровіна Л. А. - "Архівна та рукописна Україніка”: до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС (1994)
Кіржаєв С. М. - З нових надходжень. Листи І. К. Карпенка-Карого до дітей (1994)
Воронкова Т. І. - В. С. Короткевич та О. А. Назаревський: листування (1994)
Гнатенко Л. А. - Костомаровський список Азбучної молитви (1994)
Пендзей Л. - Слов’янська колекція у фондах бібліотеки Торонтського університету (1994)
Миронюк Г. - Українська колекція Дослідного центру історії імміграції: вивчення бібліографічного доступу через комп’ютерні системи, Верл Дж. (1994)
Шумейко Михаил. - Виленський и Витебский центральные архивы древних актовых книг в ХIХ - начала ХХ вв. и судьба их документальных собраний (2002)
Гісцова Любов. - Київський центральний архів давніх актів: перший етап діяльності (2002)
Онищенко О. - Книжкові й архівні фонди БАН УРСР та академічних інституів у 1944-1948 роках, Дубровіна Л. (2002)
Московченко Наталія. - Харківський осередок архівістів: умови формування (кінець ХІХ ст.) (2002)
Новохатський Костянтин. - Концепція забезпечення національних інтересів України в архівній справі (проект), Скрицька Лариса. (2002)
Бездрабко Валентина. - Досвід класифікації документної інформації Державного архіву Закарпатської області (2002)
Папакін Георгій. - Засновники роду Скоропадських (архівно-генеалогічна та геральдична розвідка) (2002)
Іщенко Я. - Нагороди Ватикана: історія, символи та емблеми (2002)
Луговський О. - Бібліотечні джерела НБУВ як вид науково-інформаційних ресурсів (2002)
Яременко Лідія. - Документи Інституту рукопису НБУВ про діяльність Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926-1939) (2002)
Старовойт С. - Термінологічні словники Інституту української наукової мови ВУАН: історія створення (2002)
Сохань С. - "Воспоминания и переписка к разным лицам. 1840-1882" М.І. Петрова як джерело реконструкції біографії та творчості вченого (2002)
Іваннікова М. - Основні напрями вивчення української рукописної книги ХVII ст. в Україні у другій половині XIX-XX ст. (2002)
Ашаренкова Наталія. - Методологічні аспекти дослідження соціокультурної трансформації публічної бібліотеки в Україні (2002)
Кулешов Сергій. - Ще раз про "доджерело" (2002)
Загорецька Олена. - Теорія діловодства як галузь наукових звань (2002)
Маньковський Анатолій. - Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу (2002)
Гаврилюк Світлана. - Питання охорони історичних пам'яток у діяльності державних установ і громадських організацій в Російській імперії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.) (2002)
Дмитренко Анатолій. - Юридичний факультет Університету Св. Володимира в 1835-1884 рр. у документах Державного архіву м. Києва (2002)
Гика Володимир. - Документи Володимир-Волинської "Просвіти" та її діячів у фондах Державного архіву Волинської області (до 110-ї річниці від дня народження А. Річинського) (2002)
Шевченко Сергій. - Газетний фонд Держархіву Кіровоградської області як джерело вивчення акцій солідарності із Сербією у 1914-1915 рр. (2002)
Клименко І. - Архіви українських часописів кінця ХIХ ст. - початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису НБУВ (2002)
Міщук С. - Рукописні літургійні пам'ятки ХVII-ХVIII ст. з Волинського державного науково-дослідного музею у Житомирі у фондах Інституту рукопису НДУВ (2002)
Старков Валерій. - Листи Митрофана Дикарева до Михайла Грушевського з фондів ЦДІАК України як джерело вивчення історико-етнографічної спадщини України (2002)
Щербак Микола. - Жиндармсько-поліцейські документи ЦДІАК України про політичну діяльність М. С. Грушевського, Щербак Надія. (2002)
Заруба Віктор. - Археографічна та архівна діяльність академіка М. Є. Слабченка (2002)
Непомнящий Андрей. - Крымоведение в библиографических исследованиях Ф. Ф. Максименко (2002)
Березюк Ніна. - О. Д. Багалій-Татаринова: сторінки біографії (2002)
Тимошик Микола. - Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції (2002)
Палієнко Марина. - Скарбниця української історії в США (з історії створення та діяльності Мезею-архіву ім. Д. Антоновича Українскьої Вільної Академії Наук) (2002)
Матяш Ірина. - Роль "Collquia Jerzy Skowronek dedicata" у розвитку міжнародного співробітництва архівістів (2002)
Лебедєва І. - Неопубліковані протоколи засідань Генерального Секретаріату Центральної Ради (2002)
Старостин Евгений. - О чем умолчал князь П. А. Кропоткин в "Записках революционера" (2002)
Божко Олег. - Поет на війні. Історичний коментар до ХХХ-ХLVI розділів роману В. Сосюри "Третя Рота" (2002)
Скибак Іван. - Історія Трускавця в світлі історичних джерел (2002)
Шмидт Сигурд. - Опыт подготовки и издания справочно-информационных трудов Археографической комиссии РАН (2002)
Лебедєва І. - Розвиток співпраці з російськими колегами (2002)
Солодода Віра. - Друга науково-практична конференція "Музей. Історія. Сучаснфість" (Одеса, 16-17 травня 2001 р.), Сапожников Ігор., Слюсар Юрій. (2002)
Виноградова Олена. - Визначення перспектив розвитку системи підвищення кваліфікації працівників інформаційно-документаційної сфери (2002)
Бездрабко Валентина. - Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень (VI Астаховські читання) (2002)
Преловська Ірина. - До проблеми дослідження джерел з історії УАПЦ 1920-1930 рр. (2002)
Одинока Лініна. - Вивчаємо нашу історію (Мітрофан Віктаравія Доўнар-Запольські: Біябібліяграфічны паказальнік / Уклад.: В. У. Скалабан і ін. - Мінськ: Нац. б-ка Беларусі, 2001. - 120 с.) (2002)
Ківшар Таїсія - Наукове видання бібліотеки Харківського деражвного університету (Бібліотекознавець Костянтин Іванович Рубинський (1860-1930): Біобібліогр. нарис - Харківський держ. ун-т. Центральна наукова б-ка; Украд. Н. М. Березюк. - Х.: РА, 1998. - 68 с.: іл. - (Видатні постаті в історії Харківського університету), Одинока Лініна. (2002)
Романовський Ростислав. - "Comma": Міжнародний журнал архівів, 2001, № 3-4 (2002)
Слободніченко Алла. - Нові архівознавчі видання УНДІАСД (1999-2002 рр.) (2002)
Войцехівська Ірина. - Архівознавчі студії професора Ярослава Калакури (2002)
Купченко Віра. - Державний архів м. Києва (2002)
Зубченко Катерина. - До 80-річчя Державного архіву Київської області (2002)
Слончак Ніна. - Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного: скарбниця історії (2002)
Лозова С. - Деякі зауваження щодо методики укладання путівників по фондах архівів (2002)
Кузнєцова Лариса. - Нормативно-методична база з організації діловодства в установах, підприємствах і організаціях (2002)
Матяш Ірина. - Українська архівна наука на сучасному етапі: архівознавство в колі історичних дисциплін (2006)
Горовий В. - Фонди ресурсів соціальних інформаційних баз в процесі виробництва нових знань: загальні перспективи (2006)
Косенко Олена. - Формування особових архівних фондів (2006)
Пристайко Валерій. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо Національного архівного фонду і архівних установ: теоретичні засади та шляхи вирішення проблеми (2006)
Коротков Сергій. - Національна символіка суб’єктів Югославської Федерації (2006)
Привалко Тетяна. - Освітня статистика як джерело з історії дворянства Лівобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Філіппов Олексій. - Князь Федір Коріатович мав герб угорського короля (2006)
Пуцко Василь. - Ікона чуда в Хонех з волинського села Щурівці (2006)
Дорохіна Тамара. - Українська історія ХІХ – початку ХХ ст. та її висвітлення на сторінках "Визвольного шляху" (2006)
Антоненко Ірина. - Сучасні нормативно-правові акти з керування документаційними процесами (зарубіжний досвід) (2006)
Кулешов Сергій. - Документологія як навчальний курс та наукова дисципліна (2006)
Марченко П. - Архівний електронний документ: XML інкапсуляція (2006)
Корнієнко В. - Депонування наукових рукописів – надійний засіб збереження інтелектуальної власності (2006)
Палеха Юрій. - Впровадження цілісної системи керування діловодством на підприємстві (2006)
Виноградова О. - Книгозбирання на теренах Києво-Печерської Лаври, Марченко О. (2006)
Винниченко Ігор. - Українці в Латвії у першій половині ХХ ст.: до характеристики організованого життя (2006)
Солодова Віра. - Втрати в музейних зібраннях Одеси: причини і наслідки (2006)
Ткаченко Вікторія. - Кінохроніка Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) (2006)
Вовченко Вікторія. - Особовий архівний фонд кооператора і літератора Миколи Васильовича Левитського (1859–1936): походження, структура, зміст (2006)
Максимчук Євген. - Огляд фонду Української республіканської комісії з обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками (2006)
Волкотруб Ганна. - Останні роки життя українського історика Пилипа Клименка (маловідомі факти з біографії вченого) (2006)
Крячок Микола. - Маловідомий автограф із публіцистики Івана Франка (2006)
Поллей Райнер. - Зміст та форма академічних курсів з архівознавства в архівній школі Марбурга (2006)
Хорхордина Татьяна. - Наукообразие вместо науки (2006)
Андрієвська Лариса. - Проблеми історії, вивчення, реконструкції церковних архівів у сучасній науці. (Архивы Русской православной церкви: пути из прошлого в настоящее // Труды историко-архивного института. Т. 36 - М., 2005. - 381 с.) (2006)
Загорецька Олена. - ІІІ міжнародна конференція з документознавства, бібліотекознавства й інформаційної діяльності (2006)
Солодова Віра. - III міжнародна науково-практична конференція "Музей. Історія. Одеса", Слюсар Юрій. (2006)
Шумейко Михаил. - 100-летие со дня рождения Н. Н. Улащика (1906–1986) (2006)
Хмарський Вадим. - Перші випуски "Вісника Одеського історико-краєзнавчого музею" (2006)
Маврін Олександр. - Павлу Степановичу Соханю – 80 (2006)
Привітання Віце-прем’єр-міністра України Дмитра Табачника (2004)
Привітання Голови Державного комітету архівів України Геннадія Боряка (2004)
Нагороди (2004)
Матяш Ірина. - Десятиліття діяльності УНДІАСД і розвиток архівної науки в Україні (2004)
Клименко Тетяна. - Міські і районні державні архіви Черкащини в системі державної архівної служби України (2004)
Сельченкова Світлана. - З історії експертизи цінності документів та укладання переліків документів в Україні у 1920–1930-ті роки (2004)
Одинока Лініна. - Інформаційно-бібліографічна діяльність УНДІАСД, Романовський Ростислав. (2004)
Ємельянова Тетяна. - Деякі аспекти документознавчого аналізу архівних кінодокументів періоду Другої світової війни (на прикладі Центрального державного кінофотоархіву України) (2004)
Драгомірова Лариса. - Страховий фонд документації для збереження документів на об’єкти культурної спадщини і страховий фонд Національного архівного фонду України: паралелізм чи різновекторність (проблемний аналіз) (2004)
Дубровіна Л. - Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992–2004 рр.), Зубкова Н., Степченко О. (2004)
Юдіна Лариса. - Особливості правового доступу до інформаційних ресурсів НАФ, що зберігаються в архівах, музеях та бібліотеках (2004)
Христова Наталія. - Стандартизація в архівній справі: проблеми та перспективи (2004)
Петров Вячеслав. - Шляхи створення носіїв для довготривалого зберігання інформації в цифровій формі, Крючин Андрій., Шанойло Семен., Крючина Людмила. (2004)
Марченко П. - Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів) (2004)
Ананьева Татьяна. - К вопросу о систематизации эпистолярных источников (2004)
Ковальчук Володимир. - Документи ОУН(б) і Запілля УПА про українсько-польське протистояння на Волині і Поліссі у 1943–1944 роках: спроба групування за походженням (2004)
Ткаченко Ігор. - Газета "Рада” як джерело до історії видання Літературно-наукового вісника у Києві (1907–1914) (2004)
Сошинська Ярослава. - Загальний огляд українських видань з економічної проблематики (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Попик В. - Проблеми формування електронного українського біографічного архіву (2004)
Міхалюк Дорота. - Дипломатичні зносини Білоруської Народної республіки та Української Народної Республіки і Гетьманату у світлі документів (березень – грудень 1918 р.) (2004)
Кулешов Сергій. - Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві (2004)
Швецова-Водка Галина. - Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін (2004)
Кушнаренко Наталія. - Новий етап інституалізації науки про документ (2004)
Гончарова Наталя. - Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки і перспективи (2004)
Палеха Юрій. - До історії організації діловодства в державному апараті українських урядів 1917–1918 рр (2004)
Антоненко Ірина. - Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід (2004)
Тупчієнко-Кадирова Люція. - Музичний документ: деякі аспекти визначення, специфіки видів та описування в режимі електронної каталогізації (2004)
Калакура Ярослав. - Центр архівістики та джерелознавства в Київському університеті, Щербак Микола. (2004)
Киридон Алла. - Всеукраїнський церковний обновленський з’їзд духовенства і мирян (13–16 лютого 1923 року) (2004)
Солодова Віра. - Музейна справа в Одесі за часів Російської імперії (1825–1917 рр.) (2004)
Андрієвська Лариса. - Нові архівні документи про долю міністрів останнього уряду Української Держави (2004)
Слободянюк Петро. - Трагічна доля архівіста М. Ф. Тищенка (2004)
Волкотруб Ганна. - Життя та творчість П. В. Клименка у працях українських та зарубіжних дослідників (2004)
Приходько Людмила. - Олександр Грушевський і становлення української національної науки на початку ХХ ст. (2004)
Бухальська Магдаліна. - Документи про життя та діяльність академіка Миколи Петрова в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2004)
Павловська Надія. - Координаційна та науково-методична діяльність В. І. Веретенникова в системі архівних установ України (2004)
Мага Ірина. - Наукові дослідження В. О. Романовського з архівістики (2004)
Ларин М. - Научные исследования ВНИИДАД в области документоведения: 1994–2004 гг. (2004)
Матяш Ірина. - XV Міжнародний конгрес архівів "Архіви, пам’ять і знання” (2004)
Старостин Евгений. - Тайнопись в системе архивоведческих знаний (2004)
Зворський Сергій. - У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД (2004)
Матяш Ірина. - Новий підручник з архівістики (Halina Robotka. Wprowadzenie do archiwistyki. – Тоrun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – 2003. – 160 s.) (2004)
Романовський Ростислав. - Студії з архівної справи та документознавства: систематичний покажчик змісту (Т. 1–11) (2004)
Ємельянова Тетяна. - Організація використання інформації аудіовізуальних документів у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2007)
Ігнатуша А. - Система роботи з архівами ліквідованих установ у архівному відділі Запорізької міської ради (2007)
Матяш Ірина. - Концепція створення та функціонування Національного реєстру "Архівна україніка" (2007)
Калакура Ярослав. - Архівний менеджмент як галузь наукових знань і навчальна дисципліна (2007)
Федосов Владимир. - О теории архивоведения как науке (2007)
Лось В. - Документи державно-адміністративних установ як джерело з історії Греко-Уніатської Церкви (Правобережна Україна кінця XVIII ст. – початку ХІХ ст.) (2007)
Кондратенко Олег. - Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямків історичних досліджень в АН УРСР (1944–1956 рр.) (2007)
Кашеварова Наталія. - Архівні джерела з історії науково-дослідної діяльності Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга на території окупованих країн під час Другої світової війни (2007)
Чернецький Євген. - Аристократичний сегмент у складі землевласників Радомишльського повіту (кінець XVIII ст. – перша третина XIX ст.): критерії статусу та їхнє застосування (2007)
Медведська Людмила. - Династична криза 1730 року в Росії: історіографічний аспект (2007)
Білаш Радомир. Б. - Перші українські поселення в Альберті (Канада): вплив географічних особливостей місцевості на оформлення життєвого простору українців (2007)
Лаврус Віктор. - Електронні форми в системі документообігу вищого навчального закладу (2007)
Марченко П. - Проект схеми метаданих архівного електронного документа (2007)
Чекмарьова Любов. - Веб-сайт обласної державної адміністрації як форма надання інформаційних послуг громадянам (2007)
Швецова-Водка Галина. - Об’єкт і предмет документознавства (2007)
Плешкевич Евгений. - Предпосылки формирования общетеоретических знаний о документе (2007)
Палеха Юрій. - Підготовка документознавців-інформаційних аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства (2007)
Ляшенко В. - Користування документами в історичному архіві: деякі попередні результати порівняльного аналізу (за 1980-ті та 1990-ті роки) (2007)
Желєзко Алла. - Діяльність архівних установ на Київщині у 1917–1925 рр. (2007)
Міщук С. - Книжково-рукописна спадщина Волинської православної духовної семінарії: дослідження, опис, доля (2007)
Власенко Валерій. - Кость Мацієвич і Український республікансько-демократичний клуб у Празі (2007)
Чуткий Андрій. - Київський комерційний інститут: історія заснування (2007)
Потульницький Володимир. - Архівна україніка в Японії (2007)
Бурім Дмитро. - Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини, Кураєв Олексій., Мицик Юрій., Себта Тетяна. (2007)
Харук Андрій. - Використання документів архівів Російської Федерації з метою вивчення історії авіаційної промисловості України (2007)
Ямкова Ольга. - Документи з історії українсько-білоруських зв’язків емігрантів в архівах Республіки Білорусь (2007)
Безручко Олександр. - Документи режисерської лабораторії О. П. Довженка у приватних та недержавних архівах (2007)
Малолєтова Ніна. - Діяльність німецького бібліотекаря та книгознавця Йозефа Бенцінга під час нацистської окупації України (1941–1944) (2007)
Войцехівська Ірина. - Штрихи до портрета історика (до 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури), Мага Ірина. (2007)
Киштымов А. - Юбилей белорусского архивиста (к 60-летию со дня рождения Виталия Скалабана), Лебедева В. (2007)
Шумейко Михаил. - М. В. Довнар-Запольский как архивист (2007)
Лебедєва В. - М. В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи (2007)
Киштымов Андрей. - Исследовательский потенциал документов фонда Киевского коммерческого института в Государственном архиве г. Киева (2007)
Смолянчук Олександр. - "Польське питання" в "Історії Білорусі" М. Довнар-Запольського (2007)
Литвинова Т. - Роль Киева в строительстве часовни-усыпальницы князей Паскевичей в Гомеле (по архивным материалам) (2007)
Ясь Олексій. - Генеалогічні ідеї Вадима Модзалевського в рецепції української зарубіжної історіографії другої половини 1940–1980-х років (2007)
Томазов Валерій. - Внесок Вадима Модзалевського у розвиток генеалогії (2007)
Ковтун Марина. - Генеалогічні дослідження Вадима Львовича Модзалевського (1882–1920) (2007)
Алєксєєнко Анна. - Внесок В. Л. Модзалевського у розвиток історико-краєзнавчих студій (2007)
Карамаш Сергій. - В. Л. Модзалевський – в’язень Київської фортеці (2007)
Приходько Людмила. - Олександр Грушевський як керівник першого державного органу управління архівною справою України і особистість (2007)
Рыбаков Андрей. - Опыт и перспективы научного сотрудничества белорусских и украинских архивистов (2007)
Киштымов Андрей. - К вопросу о дате основания предприятия (на примере СП ЗАО "Милавица") (2007)
Костилєва Світлана. - Книга про малодосліджене українське суспільство часів Другої світової війни (В. А. Гриневич "Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)". – К.: ІПЕНД, 2007. – 520 с.) (2007)
Макієнко Олексій. - Ювілейне видання херсонських архівістів (Константи: Альманах соціальних досліджень. – Херсон, 2006. – № 1 (12): Архів і людина. – 153 с.) (2007)
Карамаш Сергій. - Наукова сесія до 140-річчя М. В. Довнар-Запольського (2007)
Мага Ірина. - Наукові читання, присвячені 125-літтю Вадима Модзалевського (2007)
Скрипка Леонід. - Виставка "Будинок "бурси" в контексті історії українських архівів" (2007)
Владислав Викторович Харяченко (некролог) (2007)
Андрушко Л. М. - Орнітоморфні мотиви в орнаментиці українських рушників (2008)
Белов К. А. - Социокультурный смысл художественных гармоний лирического типа (2008)
Бокарєва Ю. С. - Візуальний прояв утилітарних аспектів поштових марок України (2008)
Гарник Т. М. - Общность и различие литературного и историко-архитектурного временного пространства (2008)
Гарнік Т. М. - Місце і роль сучасних церков в структурі історичних міст Черкащини, Литвиненко О. С. (2008)
Гужва О. П. - Симфонізм як феномен духовної культури (2008)
Качемцева Л. В. - Децентралізація архітектурно-проектної справи та її вплив на формування архітектурного середовища слобожанських міст в другій половині XIX - на початку XX ст. (2008)
Коваль О. А. - Технико-технологическое своеобразие ветковских икон "Спас Нерукотворный" (2008)
Павлова Т. В. - Осінній топос в пейзажі Віктора Гонтарова (2008)
Романенкова Ю. В. - "Дети Франции" в творческом наследии художников XVI века: портреты герцога Анжуйского (?) Работы Жана де Кур (2008)
Рябуха Н. О. - Музична мініатюра як предмет культурологічного дослідження (2008)
Савицкая Л. Л. - Петр Мось керамист и график (2008)
Сапрыкина Е. Э. - "Радуйся, мысленная луно". Образ святой великомученицы Варвары в творчестве М. В. Нестерова (2008)
Северина О. Н. - Земля-планета в знаковой системе экоплаката (экосемиотике). По материалам коллекции Международной Триеннале "4-й Блок", Розенфельд М. И. (2008)
Солобай П. А. - Основы и принципы реконструкции архитектурной среды вузов (2008)
Ткачук В. І. - Прогностичне моделювання багаторівневої підготовки дизайнерів в системі технічного університету (2008)
Чиэко Оваки. - Ошима глазами Давида Бурлюка (2008)
Яковець І. О. - Шрифтові композиції в дизайні текстилю (2008)
Андрушко Л. М. - Космогонія рушникових зображень (2008)
Белов К. А. - 40-ая соль-минорная симфония как философствование Моцарта об уделе человека духовного (2008)
Березіна І. В. - Художньо-архітектурна діяльність Наполеона Орди у контексті розвитку пам'яткоохоронної науки в Україні наприкінці XVIII-ХІХ ст.ст. (2008)
Гарнік Т. М. - Архітектурний потенціал як соціальний та музейний продукт історико-культурних зон (2008)
Герасимова І. Д. - Поширення церковного співу на Слобожанщині в другій половині XIX ст. (2008)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Взаємовпливи західного та східного зброярства в Україні XVII - поч. ХІХ ст. (мистецтвознавчий аспект) (2008)
Ковальова М. М. - Портрети Єлизавети Петрівни і Катерини II (з колекції Києво-Печерського історико-культурного заповідника) (2008)
Одробінський Ю. В. - Одяг кам'яних скіфських статуй Півдня України VI - ІІІ ст. до н. е. (2008)
Павлова Т. В. - Фотографія в мистецькому процесі Харкова на межі XIX-XX століть (на матеріалі пейзажного жанру) (2008)
Погорелов В. В. - Мой педагог Борис Косарев (2008)
Прохорова И. А. - Совершенствование ассортимента шерстяных тканей в современных условиях их проектирования, Чепелюк Е. В., Жук О. В., Корнева А. А. (2008)
Ридный А. Н. - Памятник харьковскому архитектору А. Н. Бекетову, Зборовец И. В. (2008)
Сбітнєва Н. Ф. - Графічний дизайн: до історії становлення (2008)
Сорокіна І. В. - Застосування алюмінію у транспортних засобах першої третини ХХ ст. (2008)
Хамула Д. В. - Мотив священного брака Диониса - Iero gamoi, в античных вазовых росписях (на материалах памятников из Северного Причерноморья) (2008)
Хмельовський О. М. - Теоретичні засади дизайн-програмування систем життя (2008)
Чиэко Оваки. - Давид Бурлюк на Огасавара (2008)
Яковець І. О. - Орнаментальні композиції в дизайні текстилю (2008)
Варава Е. Ю. - Визуальная интерпретация художественного текста: взгляд писателя и взгляд художника-иллюстратора. На примере иллюстраций к произведениям Гофмана (2008)
Ганоцька О. В. - Елегантна упаковка для вишуканого товару (2008)
Горбатенко Л. П. - Влияние изобразительного творчества на развитие видов креативности у детей, Зуев И. А. (2008)
Данільчишин Ю. М. - Педагогічна діяльність М. В. Микиші та її роль у становленні вокального мистецтва (2008)
Ковешнікова О. В. - Основні стилістичні засади в творчості Добровольського А. В. (2008)
Коновалова І. - Музично-теоретичне осмислення жанру хорової фольклорної обробки в ХХ ст. (історіографічні та типологічні аспекти) (2008)
Корнєв А. Ю. - Міфологема Києва в "Повісті временних літ" (2008)
Лагода О. М. - Молодіжні субкультура та їх вплив на стилеутворення в дизайні одягу кінця ХХ століття (2008)
Лихвар В. Д. - Художньо-творчий потенціал як механізм самореалізації особистості (2008)
Мархайчук Н. В. - Концепція ненаративності в творчості Тиберія Сільваші в контексті розвитку нефігуративного живопису 1990 - 2000 рр. (2008)
Мосендз А. Ю. - Проектное моделирование релакс-пространства в среде города Харькова (с помощью феномена изобразительности архитектурной формы) (2008)
Недоступов Р. А. - Неопластицизм как направление абстракционизма и его влияние на современный дизайн и архитектуру (2008)
Павельчук И. А. - Тенденции постимпрессионизма в украинской абстракции конца ХХ-го - начала ХХI-го вв. Эволюция живописи А. Криволапа (2008)
Павлов Є. О. - Специфика художественной выразительности натюрморта в фотографии и экранных искусствах, Павлов І. Є. (2008)
Пазиніч С. М. - Філософія в системі наукового знання та управління, Пономарьов О. С. (2008)
Подлевских М. Б. - Влияние восточных культурных традиций на формирование этнической стилистики в интерьере (на примере ресторанов национальной кухни) (2008)
Рибалко С. Б. - Японські жіночі прикраси доби Токугава: типологія та художні особливості (2008)
Сергеєва Н. В. - Історія розвитку медіа-дизайну громадського середовища міста (2008)
Чиэко Оваки. - Огасаварский период в творчестве Давида Бурлюка в зеркале японской критики 1920-х гг. (2008)
Алексеенко А. М. - Создание художественного образа при проектировании ландшафтного благоустройства территории (на примере курсовых проектов специализации "Интерьер и оборудование" ХГАДИ), Северин В. Д. (2008)
Бокарєва Ю. - Ексклюзивні поліграфічні можливості на поштових марках (2008)
Бондаренко В. В. - Сотрудничество с родственными высшими учебными заведениями России - один из компонентов современного дизайн-образования (2008)
Гладун. Д. О. - Соціальний/екологічний плакат як феномен графічного дизайну (2008)
Голобородько В. М. - До проблеми створення нової стратегії вітчизняної дизайн-освіти (2008)
Дробот А. О. - Особливості монументально-декоративної мови живописних творів Г. І. Синиці (2008)
Зборовец И. В. - Князь Олег Дашков - последний герой русской дворянской литературы ХХ века (2008)
Кісіль М. В. - Художньо-конструктивні особливості жіночого одягу кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя в західноєвропейській моді (2008)
Котенко Л. Г. - Міські особняки Полтави та їх роль у формуванні просторово-предметного середвища центральної частини міста у XIX - на поч. XX століття, Шевченко Л. С. (2008)
Мархайчук Н. В. - Концепція ненаративності в творчості Анатолія Криволапа в контексті розвитку нефігуративного живопису 1990-2000 (2008)
Мельник О. Я. - Творчість Роберта Лісовського "лондонського періоду" в контексті мистецьких стратегій європейського постмодернізму (2008)
Мироненко В. В. - Совершенствование подходов к обеспечению энергоэффективности жилой среды (2008)
Муляр Л. - Навчально-творча майстерня живопису і храмової культури проф. М. А.Стороженка в Національній академії образотворчого мистецтвата архітектури (Київ): тенденції і перспективи (2008)
Новосельчук Н. Є. - Дизайн внутрішнього простору традиційного японського житла (2008)
Павлова Т. В. - Пейзаж у харківській художній фотографії останньої третини ХХ століття (2008)
Суворова Т. А. - Дизайн высокоскоростных железнодорожных поездов. Эволюция взглядов. Проблемы поиска, Мироненко В. П. (2008)
Удріс І. M. - Дослідження українського килимарства в працях вітчизняних вчених кінця ХІХ - початку ХХ століття (2008)
Харланова Ю. И. - Особенности восприятия архитектурной среды слепыми и слабовидящими людьми, Мироненко В. П. (2008)
Шулика В. В. - Тронные образы Христа в иконописи Слобожанщины второй половины XIX - нач. ХХ ст. (2008)
Щербакова О. О. - До питання становлення харківської школи станкового живопису кінця XIX - першої третини ХХ століття (2008)
Яковец И. А. - ІІ триеннале художественного текстиля в контексте современного профессионального искусства (2008)
Авраменко Д. К. - Принципи дизайну в організації розміщення засобів зовнішньої реклами в архітектурно-ландшафтному середовищі міста (2008)
Борзов О. М. - Предпосылки модернизации железнодорожных вокзалов в современных условиях, Мироненко В. П. (2008)
Гурьянов Ю. Г. - Особенности тектонических форм XX века, Камышная М. С., Гурьянов Э. Ю., Гурьянова Г. Я. (2008)
Довгань Ю. О. - Методичні основи розробки наскрізної програми "Художня емаль" в програмі підготовки фахівців за напрямками "Образотворче мистецтво", "Дизайн" (2008)
Дяків М. В. - Світські меблі Східної Галичини кінця XIX початку XX ст. (2008)
Животкова О. В. - Мистецтво як форма вираження свідомості суспільства (2008)
Кишкурно Е. П. - Применение приборных исследований при определении подлинности произведений станковой масляной живописи (2008)
Комарницький А. С. - Типологізм образу Діви Марії та його значення як "документу" епохи Русі-України (2008)
Коваль О. А. - Анализ личного письма ветковских икон (2008)
Кравець В. Й. - Світлотональність у живопису, Горбатенко Л. П. (2008)
Косенко О. И. - Психология восприятия в практической деятельности дизайнера одежды, Мироненко В. П. (2008)
Криштопайтис В. В. - Шрифт как визуальное средство коммуникации (2008)
Лагода О. М. - Теоретичні підходи до розуміння художньої образності костюма в дизайні одягу (2008)
Лубенский В. И. - Педагогическая система А. Л. Королева (2008)
Мироненко В. П. - Street style как явление молодёжной моды, Мацук А. О. (2008)
Нечипорук Ю. М. - Природні чинники формування палацово-паркових ансамблів на Волині 18-19 ст. (2008)
Новосельчук Н. Є. - До питання класифікації даху, що експлуатується (2008)
Скляренко Н. В. - Дизайнерський зміст форм унітазів у історичному контексті, Пирог О. В. (2008)
Ткачук В. І. - Конструювання та відбір змісту професійної підготовки дизайнерів в технічному університеті (2008)
Трегуб Н. Є. - Арт-дизайн меблів для рекреаційних просторів м. Харкова (2008)
Харченко А. - Cинтез образів у оправі Напрестольної Євангелії (2008)
Шабельникова М. Н. - Джинсовая мода - от рабочей одежды до современных тенденций, Мироненко В. П. (2008)
Шевченко Л. С. - Роль водних елементів у формуванні просторово-предметного середовища історичних присадибних парків Полтавщини (2008)
Рябченко О. П. - Проблемні питання розвитку сучасної доктрини адміністративного права і процесу (2011)
Бєлєвцева В. В. - Адміністративно-правова сутність режиму захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного і технічного захисту інформації (2011)
Ткаченко Є. В. - Правовий статус громадян Європейського Союзу (2011)
Радченко О. І. - Теоретико - правові аспекти класифікації підзаконних актів вищих органів державної влади України (2011)
Журавель В. А. - Фіксація вербальної інформації: правові та організаційні проблеми (2011)
Денисюк С. Ф. - Напрями розслідування злочинів:підстави класифікації (2011)
Сидор В. Д. - Загальна характеристика конституційних основ земельного права України (2011)
Глібко С. В. - Питання формування принципів господарсько-правового регулювання банківської діяльності (2011)
Духневич І. В. - Перспективи систематизації аграрного законодавства (2011)
Кримська О. М. - Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства (2011)
Московченко Наталія. - 3 історії створення центральних та місцевих архівів України (2003)
Симоненко Ігор. - Поєднання архівної роботи та краєзнавчих досліджень у діяльності губернських вчених архівних комісій (2003)
Слободянюк Петро. - Архівні установи в системі краєзнавчого руху (2003)
Ворончук Ірина. - Про стан та перспективи реконструкції шляхетських родинних структур XVІ-ХVII ст. (на прикладі волинських актових книг) (2003)
Матяш Ірина. - Енциклопедичний довідник з архівознавства: проблеми створення (2003)
Бездрабко Валентина. - Історіографія краєзнавства (2003)
Куделко Сергій. - Індивідуалізуюча історія й краєзнавство (2003)
Коротенко Володимир. - Джерела з генеалогії осіб духовного стану в Державному архіві Полтавської області (2003)
Костриця Микола. - Періодизація українського географічного краєзнавства (2003)
Циганюк Василь. - Краєзнавчий інформаційний ресурс ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та шляхи його удосконалення (2003)
Гузенкоев Сергій. - Метричні книги як джерело з локальної історії Південної України другої половини XIX - початку XX ст. (за матеріалами про село Друга Миколаївка Бердянського повіту Таврійської губернії) (2003)
Кулешов Сергій. - До історії українського герба "Тризуб" (2003)
Сельченкова Світлана. - Особливості укладання відомчих переліків документів зі строками зберігання (2003)
Пиріг Руслан. - Організація академіком М. С. Грушевським історико-регіональних досліджень (2003)
Посохов Сергій. - Джерела з історії університетів України другої половини XIX - початку XX ст. у фондах Російського державного історичного архіву (2003)
Завальнюк Олександр. - Архівні джерела про заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету (2003)
Зозуля Сергій. - Архівна, краєзнавча та музейна діяльність Ніжинської НДК історії культури та мови (2003)
Титаренко Дмитро. - Музеї Донбасу в період нацистської окупації (2003)
Нестуля Світлана. - Всеукраїнський археологічний комітет у світлі архівів ВЧК-ДПУ-НКВС (2003)
Посохова Людмила. - Використання архівних документів при вирішенні дискусійних питань з історії Харківського колегіуму (2003)
Головатенко Віктор. - Український комітет охорони пам'яток культури в світлі архівів українських спецслужб (2003)
Кондрашов Віктор. - Архівні джерела з історії Новобузької вчительської семінарії (2003)
Бонь Олександр. - Координація Всеукраїнським археологічним комітетом роботи місцевих музеїв в 1920-х роках (2003)
Шекера Олег. - Перспективи організації медичного страхування в Збройних Силах України (2003)
Федоренко Михайло. - Писемні джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії (2003)
Тронько Петро. - Джерельна база багатотомної "Історії міст і сіл Української РСР" та можливість її використаня на сучасному етапі (2003)
Дмитрук Володимир. - Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року та перспективи її реалізації на Вінниччині (2003)
Комарніцький Олександр. - Архівні джерела про політичне життя містечок Правобережної України доби Української революції (2003)
Пиріг Олександра. - Історія села Гуляники на Київщині (2003)
Кавун Максим. - Джерела з історії міст Півдня України XVIII - XIX ст. в архівосховищах Росії: інформаційні можливості (на прикладі м. Катеринослава) (2003)
Гамза Володимир. - 3 історії болгарської колонії Тернівка на півдні України (за документами державних архівів Миколаївської та Одеської областей) (2003)
Момот Людмила. - Історія міст і сіл Слобожанщини у виданнях Державного архіву Харківської області, Добреля Людмила. (2003)
Пришляк Володимир. - Історія села Стриганці на Бережанщині XVI-XVIII ст. (2003)
Парамонов Андрій. - Проведення етнографічних і краєзнавчих досліджень у Дворічанському районі Харківської області (на основі документів Державного архіву Харківської області) (2003)
Старовойтов Микола. - Основні напрями краєзнавчих досліджень на Луганщині у 1990-х роках, Запорожцев Микола. (2003)
Студенніков Ігор. - Єврорегіон "Нижній Дунай" якоб'єкт історико-регіональних досліджень (2003)
Гайдукевич Олена. - Маєтності Української Греко-Католицької Церкви в Перегінську (2003)
Ядощук Вікторія. - Розвиток краєзнавчого туризму в єврорегіоні "Буг" (2003)
Чорний Дмитро. - Документи державних архівів областей України та Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі про міста України на початку XX ст.: порівняльний аналіз інформаційних можливостей фондів (2003)
Пірко Василь. - Матеріали Російського державного архіву давніх актів як джерело до історії Південно-Східної України ХVII-ХVIII cт. (2003)
Клименко Тетяна. - Документи Держархіву Черкаської області як джерельна база краєзнавчих досліджень (2003)
Кожекін Анатолій. - Фонды туристско-экскурсионных организаций 1920-1930-х гг. в Государственном архиве в Автономной Республики Крым , Попов Олексій. (2003)
Юдіна Лариса. - Документи Державного архіву Харківської області як джерело у вивченні персоналій та родоводів Слобожанщини (2003)
Винокурова Фаіна. - Доля євреїв Трансністрії під час німецько-румунської окупації: огляд архівних джерел (2003)
Платанова Надія. - Депортація населення західноукраїнських областей у 1948-1950 рр. (2003)
Темірова Надія. - Фонди центральних архівних установ Росії як джерело вивчення поміщиків України (2003)
Гальчак Сергій. - Культурно-духовні обмеження як форма дискримінації "остарбайтерів"-подолян у нацистському рейху (2003)
Нестуля Сергій. - Епістолярія українських дисидентів другої половини 1940-х - початку 1950-х років (2003)
Гика Володимир. - Фонди Державного архіву Волинської області - джерельна база для досліджень історії та культури краю (2003)
Павловська Надія. - Видатний український архівознавець В. І. Веретенников та його діяльність щодо збереження архівних документів з історії регіонів України (2003)
Барабаш Надія. - Краєзнавчі дослідження Миколи Михайловича Білозерського (2003)
Старостин Евгений. - Рижский мирный договор 1921 г.: проблемы "архивной реституции" (2003)
Шумейко Михаил. - Белорусские архивы и краеведение в 1920-е гг. (2003)
Палієнко Марина. - Форум угорських архівістів (2003)
Киштымов Андрей. - Белорусский опыт: Архивные материалы на страницах историко-документальной хроники городов и районов "Памяць" (2003)
Титар Вадим. - Доньки харківського купця Синякова - музи футуризму (2003)
Анохіна Людмила. - Життя в мистецтві (2003)
Горбик В'ячеслав. - Історико-культурна спадщина в контексті духовного розвитку сучасної України (2003)
Непомнящий Андрей. - Библиография библиографии исторического краеведения Крыма: начало работы над составлением полного свода (2003)
Нестуля Олексій. - Попередній аналіз бази даних жертв політичних репресій 1920-1950-х років на Полтавщині (2003)
Данилюк Юрій. - Розробка фондів державних архівів у контексті реалізації Державної програми підготовки науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" (2003)
Багмет Михайло. - Підготовка Миколаївським центром політичних досліджень публікацій про видатні постаті південного регіону України, Ляпіна Людмила. (2003)
Гурбова Людмила. - Історія губернського міста С у відеофільмах (2003)
Чепуренко Янна. - Краєзнавчі документи в бібліотечно-архівній колекції "Фонд президентів України" (2003)
Матяш Ірина. - Джерела з історії української революції (2003)
Боряк Геннадій. - Особистість ученого в бібліотечно-інформаційній сфері сучасного суспільства. До 70-ліття академіка НАН України О. С. Онищенка, Матяш Ірина. (2003)
Привітання директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, академіка НАН України В. М. Геєця (2009)
Привітання директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України О. С. Власюка (2009)
Власюк О. С. - Українські реалії світової фінансової кризи (2009)
Пашко П. В. - Функції митної політики (2009)
Вакульчик О. М. - Оцінка впливу зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку підприємства, Дубицький Д. П. (2009)
Chentsov V. - Improvement of foreign economic activity through implementation of the WCO professional standards in curriculum of the Ukrainian academy of customs, Pavlenko O., Kozlovski E. (2009)
Pawłowski K. - Rankings, accreditations and their influence on the brand of a higher education institution, on the example of Polish tertiary education (2009)
Лапко О. С. - Фонди суверенного добробуту в системі міжнародного фінансового ринку (2009)
Бережнюк І. Г. - Генетико-прогностичний зріз системи управління митною справою в Україні (2009)
Дергалюк І. В. - Національні інтереси України на світовому ринку зерна (2009)
Єдинак Т. С. - Класифікація методів постмитного аудиту (2009)
Грущинська Н. М. - Інкотермс як головний документ регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно-імпортними операціями підприємства України з урахуванням європейських стандартів, Антоненко К. В. (2009)
Васильєва В. Г. - Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті та напрями його вдосконалення (2009)
Суворов В. В. - Методологічне забезпечення митного регулювання ЗЕД: аналіз категорій та дефініцій (2009)
Пасічник А. М. - Удосконалення системи економічної безпеки держави при транзитному переміщенні товарів, Мальнов В. С. (2009)
Россочинський В. М. - Вимірювання варіації атрибутивної ознаки в митній справі, Щитов О. М., Навроцька Н. Г. (2009)
Рева Т. М. - ПДВ: ефективність і проблеми справляння, Ковальчук К. Ф. (2009)
Галась О. І. - Інвестиційні потоки України та аналіз впливу валютного курсу на обсяги доходів інвесторів, Круцяк Д. Б. (2009)
Волик О. Ф. - Оптимізація витрат суб’єкта господарської діяльності на переробку давальницької сировини, Лавренюк І. В. (2009)
Борейко Н. М. - Оподаткування електронної комерції: досвід іноземних країн (2009)
Пашко П. В. - Мотиваційний інструментарій забезпечення митної безпеки України (2009)
Тарасевич В. М. - Про цивілізаційне вимірювання світової економічної кризи (2009)
Макаренко М. І. - Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектора в умовах світової кризи (2009)
Бережнюк І. Г. - Реформування митної системи Польщі (2009)
Мещеряков А. А. - Вплив іноземного капіталу на банківську систему України та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків (2009)
Венцковський Д. Ю. - Методика оцінки впливу експортної торгівлі на стан економічної безпеки України (2009)
Вакульчик О. М. - Концептуальні засади діяльності митних органів з постмитних перевірок суб’єктів ЗЕД, Кнішек О. О. (2009)
Кредісов А. І. - Менеджмент: історичні тенденції розвитку та риси можливих змін у ХХІ ст. (2009)
Літовченко Б. В. - "Язик” управління (2009)
Рибак Я. - Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Польщі та тенденції її розвитку в умовах кризи, Шаповал В. (2009)
Горб К. М. - Концепція міжнародного туристичного маркетингу регіонів (2009)
Борисенко О. П. - Система державного контролю за зовнішньоекономічними операціями в Україні та напрями її вдосконалення (2009)
Кузьмінов С. В. - Застосування квот на вивезення іноземної валюти як інструмент макроекономічного регулювання (2009)
Рева Т. М. - Вплив митно-тарифного регулювання імпорту на регіональні товарні ринки, Кузьміна М. С. (2009)
Морозов О. В. - Протекціонізм в українських губерніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Міщенко А. П. - Неформальні маркетингові комунікації та їх роль в інформаційному середовищі компанії, Яременко С. С. (2009)
Волик О. Ф. - Інформаційний обмін Державної митної служби України, Кащеєва О. В. (2009)
Пасічник Т. О. - Освітній фактор економічної безпеки держави (2009)
Суворов В. - Удосконалення системи митного контролю в Україні в контексті концепції "єдиного вікна” (2009)
Привітання заступнику Голови Державної митної служби України П. В. Пашкові (2009)
Бейлах О. Д. - Формологічні витоки дизайну першої третини ХХ століття та їх вплив на радянський дизайн1970-1980-х років (2008)
Божинський Н. І. - Сьогоднішні проблеми дослідження народнього житла Східної України, Мироненко В. П. (2008)
Галушка О. О. - Теоретична модель інноваційного дизайну (2008)
Карнаухова Е. А. - Роль Морского ведомства в художественной жизни Николаева (2008)
Ковальова М. М. - Образ митрофана Воронезького в іконах і портретах XVIII - XIX ст. (з колекції Києво-Печерського історико-культурного заповідника) (2008)
Лазарєв О. І. - Сучасний досвід теорії і практики архітектурної біоніки в дизайні (2008)
Малик Т. В. - Современные ткани для профессиональной одежды (2008)
Мироненко В. П. - Костюм в социокультурном контексте авангарда, Прокопенко Ю. Н. (2008)
Небесник І. - Стилістичні особливості та місце Юлія Сташка у становленні графічного мистецтва Закарпаття (2008)
Олексієнко А. М. - Вичення форм природи - важлива складова професійної підготовки дизайнера, Северин В. Д. (2008)
Осиченко Г. О. - Вдосконалення композиційної структури архітектурного середовища історичного міста (2008)
Паньок Т. В. - На шляху до відродження... (2008)
Погорельчук В. А. - Дизайн світильників в Італії та Німеччині: історичне коріння сучасних відмінностей (2008)
Рибалко С. Б. - Японські традиційні жіночі прикраси другої половини ХІХ - ХХ століття (2008)
Сергеєва Н. В. - Основні формоутворюючі фактори об'єктів медіа-дизайну громадського міського середовища (2008)
Скоромная Я. А. - Из истории свадебного костюма, Мироненко В. П. (2008)
Теслюк І. С. - Вибійчані тканини Тернопільського бавовняного комбінату (1974 - 2005 рр.) (2008)
Ткач Д. И. - Золотые линии и поверхности как дизайн-объекты (2008)
Федосеенко А. И. - Исследование формирования иконографии ангелов в эпоху Киевской Руси (2008)
Хрисанфова Д. В. - Традиции Харьковской художественной высшей школы и их отражение в эмблематике Харьковской государственной академии дизайна и искусств (2008)
Чернов Д. В. - Символические образы времени в живописи (2008)
Чупріна Н. В. - Особливості процесу дизайну костюма (2008)
Афанасьева С. И. - Коллекция рисунков Феликса Кидера в собрании методического фонда Херсонского национального технического университета (2008)
Білан С. С. - "Хмельницький з полками" - перша ювілейна картина Української Держави (2008)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Р. Щедрін "Запечатленный ангел": архітектоніка циклу у звуковій символіці (2008)
Вовчук С. М. - Ретроспективний огляд історії розвитку художнього металу у формуванні міського середовища (2008)
Гайденко І. А. - Застосування комп'ютерних методів при інструментуванні та аранжуванні музичних творів (2008)
Грималюк Р. - Архітектура Західної України періоду модерну. Львівська школа (висвітлення проблеми у наукових виданнях) (2008)
Гужва О. П. - Типологічні риси духовної драми (2008)
Жердзицький В. Є. - Жанри образотворчого мистецтва та їх зв'язок з програмою академічного живопису (2008)
Жишкович В. І. - Рококові іконостаси-вівтарі Західної України: особливості образно-пластичної побудови (2008)
Зборовец И. В. - Нравственные искания дворянской молодежи в романе И. Головкиной "Побежденные" (2008)
Король С. - "Виставка промислів і рукоділля" 1851 р. у Львові як чинник ідентичності львівської школи декоративно-прикладного мистецтва (2008)
Лапина Л. - Сопряжение элементов в объемно-пространственной композиции (2008)
Петухова Г. Ф. - Масса и пространство в зоне взаимопроникновения (2008)
Подлевских М. Б. - Композиційні засоби організації просторів підприємств громадського харчування з виявленням народної стилістики (2008)
Світлична О. М. - Національні традиції у творчості дніпропетровських митців кінця ХХ - початку ХХІ століття (2008)
Хоменко А. В. - Внешний облик в пластической анатомии, Цивковский А. А., Погорелов В. В. (2008)
Цимбалюк О. К. - Становлення непромислового (малого) дизайну одягу у Львові впродовж 1990-х років (2008)
Четверикова С. А. - Особенности формирования конструктивистской стилистики в творчестве Н. Певзнера 1910 - 1920-х годов (2008)
Чжао Л. - Формування техніко-технологічного базису бібліотек як умова подолання цифрової нерівності (2008)
Шолух Н. В. - Место слабых в душе сильных или о нынешних домах-интернатах для инвалидов и престарелых, Мироненко В. П. (2008)
Бейлах О. Д. - Естетичні аспекти дизайну архітектурно-конструкційних систем у 1970-1980-х роках (2008)
Бондаренко И. В. - Форма - как средство создания художественного образа в дизайне специализированных магазинов, Соловьева Т. (2008)
Жердев В. В. - Маленькая Россия в сердце Прусского королевства (2008)
Жердзіцький В. Є. - Живопис як відображення дійсності (2008)
Кікоть А. А. - Одяг і костюм у системі моди Ролана Барта (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського