Мільчевич С. І. - Дизайн гнутих меблів в Закарпатті в останній третині ХІХ - першій половині ХХ столітть. Культурно-історичний аспект (2008)
Нечипорук Ю. М. - Композиційні зв'язки резиденцій з елементами планувальної структури Волинської губернії 18-19 ст. (2008)
Нагорняк Х. М. - Покутський костюм у працях етнографів та дослідників (2008)
Оленіна О. Ю. - Креатив як інструмент у рішенні завдань позиціювання (2008)
Павельчук И. А. - Тенденции эмблематического сюрреализма в украинской абстракции конца ХХ-го - начала ХХІ века. Эволюция живописи Е. Светличного (2008)
Погода О. В. - Використання інноваційних технологій у музичній освіті, Дорош Т. Л. (2008)
Солнцев А. Г. - Архитектурно-планировочные аспекты формирования туристическо-рекреационных комплексов в Украине (2008)
Тен Жи - Монументальная скульптура Китая (кон. ХХ - нач. ХХI ст.) (2008)
Торкаман А. - Основные принципы архитектурной организации торговых комплексов в Иране (2008)
Туривненко О. С. - Історичні посилки до формування громадських зон у великих містах (2008)
Хамула Д. В. - Дионис и Геракл - иконографическое тождество (2008)
Чемакіна О. В. - Системні принципи реабілітації порушеного міського середовища (2008)
Чернявський К. В. - Психофізіологія сприйняття людиною елементів художньої кераміки в інтер'єрах лікувальних закладів (2008)
Гусаров C. - Видання актів управління юрисдикційного характеру в системі органів внутрішніх справ (2009)
Корнієнко М. - Інформаційний простір як об’єкт соціально-профілактичного впливу, Малиш М. (2009)
Брижко В. - До питання сучасної інформаційної політики (2009)
Подоляка А. - Окремі питання реформування кримінальної юстиції в Україні (2009)
Кудерська Н. - Законотворча діяльність Верховної Ради України: проблеми та шляхи їх розв’язання (2009)
Проценко Т. - Сучасні проблеми управління економічними процесами у сфері житлово-комунального господарства, Биркович Т. (2009)
Конопльов В. - Забезпечення безпеки громадян у діяльності ОВС (2009)
Копан О. - Методика оцінювання підготовки працівників ОВС iз припинення протиправних дій, що можуть виникнути під час проведення масових заходів та акцій, Возник М. (2009)
Підюков П. - Оцінка матеріалів, отриманих оперативним шляхом, з метою використання їх як доказів, Музика Н. (2009)
Демедюк Т. - Проблеми протидії корупції в судах (2009)
Корчовий М. - Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо первинного реагування на заяви та повідомлення про безвісно зниклих осіб, Казакова О. (2009)
Шестопалова Л. - Особливості нормотворчості в органах внутрішніх справ, Мельничук М. (2009)
Гаврилюк Т. - До питання розмежування понять "взаємодія", "співробітництво" та "партнерство" у сфері відносин міліції з населенням (2009)
Волошина О. - Психологічні аспекти ефективного управління інноваційним процесом в ОВС (2009)
Клачко В. - Дидактична культура викладача вищого навчального закладу МВС у психолого-педагогічних дослідженнях: проблемний аспект, Плаксін А. (2009)
Чеботарьов Е. - Психологічні особливості та специфіка роботи снайпера спеціального підрозділу МВС України (2009)
Підюков П. - Роль органів внутрішніх справ України в забезпеченні національної безпеки держави, реалізації вимог Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю" (2009)
Проценко Т. - Правові форми і методи стимулювання розвитку інноваційних процесів, Голяшкін О. (2009)
Предборський В. - Інноваційні технології управління в системі факторів підвищення ефективності діяльності ОВС (2009)
Брижко В. - До питання охорони об’єктів і захисту прав у сфері інтелектуальної власності (2009)
Калаянов Д. - Місце та роль парламентського контролю в правоохоронній політиці західноєвропейських держав (2009)
Яценко С. - Управління в системі органів внутрішніх справ України (2009)
Ковтун І. - Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності кримінальної міліції: проблемні аспекти (2009)
Гулак О. - Особливості державного управління у сфері працевлаштування засуджених у вітчизняних кримінально-виконавчих установах (2009)
Кириченко О. - Поняття та значення органічних законів у системі законодавства України (2009)
Писарєва Е. - Заповіт як підстава виникнення спадкових відносин: деякі аспекти правового регулювання (2009)
Кашперський О. - Поняття та юридичний зміст ліцензування в Україні (2009)
Умнова О. - Світовий досвід визначення концепції інституту доказів і доказування в адміністративному судочинстві (2009)
Савайда О. - Заснування та розвиток енциклопедії права в Київському університеті Святого Володимира (2009)
Барко В. - Модель особистості керівника органу внутрішніх справ: досягнення, проблеми, перспективи (2009)
Криволапчук В. - Вплив керівника на особистісні трансформації працівників органів внутрішніх справ (2009)
Матеюк О. - Негативні психологічні чинники взаємодії підрозділів Державної прикордонної служби України та інших правоохоронних органів України, Кіреєва О. (2009)
Бабенко В. - Організація індивідуальної роботи щодо вдосконалення фізичної підготовленості персоналу практичних ОВС (2009)
Котляр Ю. - До проблеми визначення психодіагностичних можливостей тестів С. Деллінгер та Е. Махоні (2009)
Азізова А. М. - Основні аспекти формування багатофункціональних ділових центрів (2008)
Бейлах О. Д. - Біоніка як експериментальний напрям формотворчих досліджень у радянському дизайні (2008)
Березина И. В. - Ведуты Наполеона Орды в контексте формирования европейского урбанистического пейзажа (2008)
Богданов В. О. - Кріпосні капели і оркестри в Україні (на прикладі Полтавської і Харківської губерній) (2008)
Бортник К. В. - Опанування нової стилістики танцю в контексті сучасної інтерпретації античного міфу (на прикладі постановки рок-балету О. Журбіна "Орфей та Еврідика" в ХАТОБі) (2008)
Бутик М. В. - Аспекти формування архітектурного середовища навчальних корпусів спеціалізованих шкіл (2008)
Дрожжина Н. - Музыкальное искусство эстрады как социокультурный феномен (2008)
Єрошенко О. В. - Вокальне виконавство доби бароко в світлі теорії афектів (2008)
Зборовец И. В. - Ксения Бологовская - искупительная жертва истории в романе И. Головкиной "Побежденные" (2008)
Золотарева Ю. И. - Искусство в системе культуры (2008)
Квітко Н. І. - Структура розміщення авіамедцентрів швидкої допомоги (2008)
Лисюк І. О. - Особливості формування громадсько-транспортних вузлів на основі мережі метрополітену та заходи щодо упорядкування громадсько-транспортного потоку (на прикладі міста Киева) (2008)
Мамедов М. А. - Формирование и усовершенствование эффективных институциональных механизмов реализации строительных программ в Азербайджане (2008)
Палка Д. С. - Концепція кооперованого використання шкільних спортивних споруд (2008)
Пилип Р. - Художньо-функціональні особливості одягової вишивки марамороських долинян ХІХ - першої половини ХХ ст. (2008)
Праслова В. О. - Архітектурно-планувальна організація підземних торговельно-розважальних комплексів (2008)
Рибалко С. Б. - Ошима (архіпелаг Ідзу): регіональні особливості національного костюму (2008)
Стащук Н. А. - Особливості впливу організації процесу судочинства на формування архітектурно-планувальної структури будівель судів (2008)
Стрітенко Ю. Г. - Класифікація високощільної малоповерхової забудови в умовах її візуального сприйняття (2008)
Хамула Д. В. - Тождество Диониса и Аполлона: сюжет дружественного соглашения богов в Дельфах на примере росписи краснофигурного кратера из Керчи (2008)
Хуан Чжулин - Отражение мира детства в фортепианном цикле Чжу Цьяньэра "Впечатления о юге Китая" (2008)
Богданов В. О. - Духовий інструментарій Стародавньої Греції (2009)
Борщенко Л. М. - Дослідження пам'яток народної культури Луганщини (за матеріалами наукових експедицій поч. ХХ ст.) (2009)
Вихор Л. В. - Питання просторової організації багатофункціональних розважальних комплексів (2009)
Гарнік Т. М. - Просторова роль, функція та характер композиції фонтанів і водяних систем в міській структурі, Литвиненко О. С. (2009)
Дрожжина Н. В. - К вопросу методологии эстрадно-вокальной педагогики (2009)
Евтушенко С. В. - К проблематике фоновых исторических признаков искусствоведческой атрибуции (2009)
Єременко І. І. - Активізація креативного мислення студентів - дизайнерів одягу (2009)
Карелова Г. В. - Ранние танцевальные опусы Ф. Шуберта: на пути к романтическому циклу фортепианных миниатюр (2009)
Коновалова І. Ю. - Жанрово-семантична еволюція хорової фольклорної обробки в українській музиці першої половини ХХ ст. (2009)
Крейзер І. І. - Визначення історичної цінності східної трибуни стадіону "Металіст” (2009)
Лагода О. М. - Німе кіно як джерело творчості для дизайнера одягу, Бордунос А. С., Онученко С. С. (2009)
Ліманська О. В. - Сучасна обрядова культура українських свят в системі духовних цінностей суспільства (2009)
Малина В. - Кам'яні хрести з візантійським орлом в Україні (2009)
Малютенко Н. Л. - Питання проектування організації спорткомплексів для людей з обмеженими можливостями (2009)
Ритова Т. В. - Методика викладання декоративного живопису на факультативних заняттях для студентів-дизайнерів технічного вузу, Миргородська Н. В., Довгань С. М. (2009)
Недоступов Р. О. - Японський традиціоналізм та його вплив на формування естетичної парадигми мінімалізму (2009)
Осиченко Г. О. - "Зелена архітектура" як напрям в сучасній архітектурі, Діляновська О. С. (2009)
Радомська А. М. - Окремі нотатки до історії килимарства на Слобожанщині (2009)
Ремінна Т. М. - Питання просторової організації бізнес-парків (2009)
Романенкова Ю. В. - Маньеристическая константа творческого процесса художника (2009)
Хамула Д. В. - Художественно-стилистический анализ уборов в эллинистических масках Диониса: типология (2009)
Шарибжанова А. А. - Влияние сельджукского стиля на исламскую архитектуру Крыма ХV – ХVІ веков (2009)
Рудень В. В. - Вдосконалення системи первинної профілактики природжених вад розвитку людини через механізм використання психології споживача просвітньої інформації (2000)
Бойчук Т. В. - Вплив тривалого лікування еналаприлу малеатом на функціональний стан серцево-судинної системи хворих на нефрогенну артеріальну гіпертензію (2000)
Федоров Ю. В. - До питання диференційної діагностики кальцинуючої хвороби серця і ревматизму у хворих похилого та старечого віку, Чоп'як В. В., Ягенський А. В., Кондратюк О. А. (2000)
Гашинська О. С. - Порівняльна оцінка впливу ніфедипіну, амлодипіну та фелодипіну на стан гідратації тканин у хворих із хронічною серцевою недостатністю (2000)
Кучерепа М. І. - Епідеміологічні закономірності хронічних неспецифічних захворювань легень (2000)
Лісовська Н. О. - Теоретичні та практичні аспекти застосування магнітолазерного опромінення крові у хворих на системний червоний вовчак з HBs-антигенемією (2000)
Дзига С. В. - Клініко-імунологічні та метаболічні аспекти механізму дії ехінацеї пурпурової у хворих на хронічний пієлонефрит (2000)
Вадзюк С. Н. - Особливості функціонального стану серцево-судинної системи в молодих здорових людей при різних типах погоди, Папінко І. Я. (2000)
Берко Г. К. - Ефективність бета-блокаторів другого та третього покоління у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2000)
Дяків В. В. - Дані електроенцефалографічного дослідження осіб молодого віку, що перенесли легку черепно-мозкову травму і проживають на територіях, забруднених радіонуклідами (2000)
Жулкевич І. В. - Вплив ураження системи кровотворення на стан мінеральної щільності кісткової тканини (2000)
Нейко Є. М. - Роль фактора росту фібробластів у прогресуванні хронічних гепатитів і розвитку фіброзуцирозу печінки, Вірстюк Н. Г., Оринчак М. А., Михайлюк І. О. (2000)
Гаєвська М. Ю. - Циркулюючі імунні комплекси за умов норми та патології (2000)
Слаба У. С. - Удосконалення терапевтичних схем у лікуванні хворих на ревматоїдний артрит із врахуванням побічної дії НПЗП на шлунково-кишковий тракт (2000)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит у геріатричних хворих: особливості клінічного перебігу, стану пероксидації ліпідів та антиоксидантної системи (2000)
Лозинський С. Е. - Можливості підвищення ефективності діагностики початкових стадій серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію (2000)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови товстої кишки при хронічному коліті, Андрейчин С. М. (2000)
Васильєва Н. А. - Імунний статус хворих на лептоспіроз (2000)
Василюк М. Д. - Клінічна оцінка спектра сироваткового білка при обтураційній жовтяниці, Чурпій К. Л. (2000)
Кучук О. П. - Загальні закономірності та особливості перебігу післятравматичного запального процесу в оці (2000)
Мішалов В. Г. - Досвід виконання естетичних абдомінопластик та оцінка їх ефективності, Храпач В. В., Балабан О. В., Альошина І. Г., Літвінова Н. Ю. (2000)
Яшан О. І. - Способи попередження післяопераційних ускладнень при сануючих втручаннях на вусі, Глух Є. В. (2000)
Грибник В. В. - Можливості і проблеми алопластики великих та гігінтських післяопераційних ветральних гриж, Баятізов Н. Р., Парфентьєв Р. С. (2000)
Матвійчук Б. О. - Хірургічна тактика у хворих із занедбаним обструктивним раком ободової кишки (2000)
Франчук О. А. - Метаболіти перекисного окислення ліпідів та активність супероксиддисмутази при гестаційних пієлонефритах (2000)
Жиравецький М. І. - Хламідійна інфекція у вагітних жінок (2000)
Данкович Н. О. - Профілактика сальпінгоофориту і порушень менструального циклу після гострого апендициту, перенесеного в періоді статевого дозрівання, Нечидюк А. К., Вегеринський А. Е. (2000)
Бабанли Ш. Р. - Фраксипарин - препарат вибору в профілактиці тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак яєчників, Темченко О. І., Гута Л. В., Кочан М. М., Загарія Г. В. (2000)
Коник А. П. - Диференційно-діагностичне дослідження мікотичних вульвовагінітів у жінок різних вікових груп, викликаних дріжджами роду Candida, Третяк К. О. (2000)
Струк В. Ф. - Мікробіоценоз піхви у жінок із невиношуванням вагітності (2000)
Вдовиченко Ю. П. - Актуальні питання профілактики інтраамніальної інфекції, Глазков І. С., Шадлун Д. Р., Корчинська О. О. (2000)
Ломака І. В. - Особливості перебігу клімактеричного періоду у жінок великого промислового центру Півдня України, Кириченко І. М., Луценко Н. С. (2000)
Лобода В. Ф. - Динаміка ендоскопічної картини у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт (2000)
Бандура Є. Н. - Роль різних факторів у розвитку хронічних гастродуоденітів у дітей (2000)
Федірко П. А. - Доплерографічні показники кровотоку в сонних і вертебральних артеріях у радіаційно опромінених осіб з очними та неврологічними порушеннями, Солонович С. І., Рєзнікова Л. С. (2000)
Шкробот С. І. - Динаміка клінічної симптоматики поперекового остеохондрозу хребта при використанні в комплексній терапії антагоніста кальцію нікардипіну (2000)
Крицький І. О. - Корекція негативного впливу іммобілізаційного стресу на кістку за допомогою препаратів трентал + месулід (2000)
Вадзюк С. Н. - Особливості поведінки тварин залежно від, статі, пори року і типу погоди, Денефіль О. В., Хара М. Р., Файфура В. В. (2000)
Корильчук Т. Б. - Вплив поєднаного застосування ізольованих гепатоцитів, препарату "Селен-хелат" і пірацетаму на перебіг експериментальної печінково-ниркової недостатності хімічної етіології, Шманько В. В. (2000)
Локай Б. А. - Морфологія клітин крові, інкубованої з отрутою блідої поганки і пеніциліном (2000)
Романюк В. Л. - Деякі аспекти метаболічних і функціональних змін у тварин зобної ендемії в зоні, Луцик В. В., Шідловський В. О. (2000)
Смотрова Н. Г. - Вивчення рістстимулюючих властивостей Aureobasidium pullalans (De bary) arnaud var pullulans 5, Кременчуцький Г. Н. (2000)
Творко В. М. - Морфо-функціональні особливості міокарда щурів в реабілітаційному періоді після перенесеного сублетального зневоднення (2000)
Ясінський Є. А. - Морфофункціональна адаптація організму студентів до фізичних навантажень різного напряму, Волинець В. Я., Крицька Г. А., Безродний М. Г., Коваль В. Б., Довгань О. М. (2000)
Гоженко А. І. - Теплометрично-ультразвуковий метод діагностики новоутворень яєчників і матки, Оренчук В. С., Пересунько О. П. (2000)
Абдух Л. - Архітектурна складова у вимогах виробничих колективів телецентрів України щодо їх функціонального, просторового і естетичного розвитку (2009)
Авраменко Д. К. - Проблеми розвитку зовнішньої реклами (на прикладі Волинської області) (2009)
Богданов В. О. - Брати Юр'яни і Харківське музичне училище (кінець ХІХ - початок ХХ ст (2009)
Вергунов С. В. - Дизайн Украины: аспекты становления и развития (2009)
Гріщенко О. - Євген Безніско: штрихи до творчого портрету (2009)
Дударець В. М. - Природно-екологічні сади та їх особливості (2009)
Іванина М. Д. - Різноманітність способів декорування закарпатської кераміки (2009)
Карелова В. Ю. - Особенности исполнительской артикуляции духовика (2009)
Клевцов В. П. - О системных свойствах компьютерных 3d-моделей в дизайне. Часть 1 (2009)
Крейзер І. І. - Історія створення Харківського аеровокзалу (2009)
Кузьменко В. А. - Из практики ландшафтного дизайнера (2009)
Новосельчук Н. Є. - Принципи архітектурно-планувальної організації даху, що експлуатується (2009)
Овчарова І. А. - Застосування моделі музичного твору у виконавській діяльності студента-музиканта (2009)
Оленіна О. Ю. - Мистецтво як фактор впливу на сучасні комунікативні практики (2009)
Стащук Н. - Рекомендації щодо нормування площ основних приміщень установи судової влади (2009)
Палтаджян Ш. Г. - Гобой в творчестве итальянских композиторов XVIII века (2009)
Поліха Л. Я. - Тотожність чи співвідношення понять: "дизайн" та "оформлення" періодичних видань (2009)
Товбич В. В. - Розвиток об'ємно-планувальної структуригірськолижних комплексів в Карпатах, Вусатюк Н. А. (2009)
Тэн Ж. - Скальная пластика в Дацзу как образец буддийского монументального искусства Северного Китая (2009)
Хамула Д. В. - Комос – шествие в честь Диониса в росписях античных ваз Одесского археологического музея (2009)
Чемакіна О. В. - Виявлення типів громадського-транспортних вузлів в мережі метрополітену (на прикладі міста Києва), Лисюк І. О. (2009)
Шарибжанова А. А. - Происхождение айванной композиции исламских мавзолеев Крыма ХV – ХVІ века (2009)
Шевченко Л. С. - Ландшафтно-планувальна організація головної композиційної вісі садибно-паркових комплексів Полтавщини XVIII-XIX ст. (2009)
Люлька Н.О. - Сучасні погляди на етіологію та патогенез інфаркту міокарда (2000)
Бакалюк О. Й. - Синдром ендогенної інтоксикації, механізм виникнення, методи ідентифікації, Панчишин Н. Я., Дзига С. В. (2000)
Бліхар В. Є. - Про дихальні шуми, Бліхар Є. Й. (2000)
Медведовська Н. В. - Захворюваність органів зору (2000)
Давидович Н. Я. - Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи та імунного статусу у хворих на цукровий діабет І типу, Давидович О. В. (2000)
Швед М. І. - Роль додаткових факторів агресії у патогенезі затяжних пневмоній, Дубкова Г. І. (2000)
Білоус С. В. - Особливості патології дихальної системи при алкоголізмі (2000)
Жолоб В. М. - Клінічне значення імунологічних порушень у машиністів з артеріальною гіпертензією (2000)
Гумінський Ю. Й. - Нормативний індивідуальний об’єм нирок у жінок дефінітивного віку (2000)
Швед М. І. - Терапевтична ефективність ізопринозину у хворих з дифузними захворюваннями сполучної тканини при носійстві HBs-антигену, Лісовська Н. О. (2000)
Звершхановський Ф. А. - Клінічна оцінка використання препарату "кропоз” в базисній терапії бронхіальної астми, Калайджан К. О., Дубчак Н. С. (2000)
Пісоцька Л. А. - Кореляційний аналіз показників гемопоезу в оцінці ефективності терапії у дорослих хворих на гострий мієлобластний лейкоз (2000)
Бойко А. - Гастрин як маркер оцінки моторно-евакуаторних та секреторних порушень при виразковій хворобі (2000)
Берьозов В. М. - Дослідження ефективності мікрохвильової резонансної терапії у хворих з гіпертонічною хворобою та ішемічною хворобою серця, Саламатіна М. В. (2000)
Сміян С. І. - Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів, Масик О. М., Слаба У. С., Бабінець Л. С., Грималюк Н. В., Насалик Б. Г., Попович Г. А., Мерецька І. В., Сидоренко О. Л. (2000)
Ковальчук Л. Я. - Клінічна оцінка ролі деяких лабораторних методів в діагностиці обтураційної жовтяниці, Максимлюк В. І., Смачило І. І. (2000)
Лазоришинець В. В. - Досвід застосування препарату eucarbon у пацієнтів кардіохірургічного профілю, Раков М. В., Сіромаха С. О. (2000)
Татарчук П. О. - Експериментально-клiнiчне обгрунтування використання паравульнарноЇбiоелектростимуляцiЇ при апаратному способi лiкування ран, Фесенко В. П., Шестопалов Д. В., Могилястий О. А. (2000)
Венгер І. К. - Спосіб хірургічної корекції холестерино-ліпідного обміну, Шідловський О. В. (2000)
Шідловський В. О. - Ефективність ентеросорбції в корекції синдрому ендогенної інтоксикації, зумовленого екзогенним тиротоксикозом (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ), Дейкало І. М., П’ятикоп Г. І., Гудима А. А. (2000)
Власов В. В. - Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж, що утворилися на місці нижньої серединної лапаротомії (2000)
Ковальчук Л. Я. - Роль гематологічних та імунологічних показників у прогнозуванні кровотечі із виразки дванадцятипалої кишки, Беденюк А. Д., Господарський А. Я., Господарський І. Я. (2000)
Шишлов В. І. - Зміни ліпідного обміну та показників імунологічної реактивності за різних умов комплексного лікування хворих на гострий панкреатит (2000)
Ковальчук О. Л. - Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів, Бігуняк Т. В., Мартинюк В. М., Довбуш А. В. (2000)
Козицька І. Ю. - Математична модель для оцінки ефективності лікування хворих на аденомІоз (2000)
Сіма М. - Аналіз анамнестичних факторів ризику виникнення прогресуючої трубної вагітності, Жук С. І., Григоренко С. І. (2000)
Гладчук І. З. - Оперативна лапароскопія, "золадекс" (гозерелін) та повторна лапароскопія в лікуванні безплідних хворих з важким ендометріозом (2000)
Кравченко О. В. - Передчасні пологи як група ризику ускладнень в третьому та післяпологовому періодах, Приходько С. Д. (2000)
Поліщук В. М. - Препарати інтерферону в лікуванні хронічного хламідіозу, Кудря Г. В., Кректун О. В., Шумлянський І. В. (2000)
Федченко О. О. - Профілактика передчасного відтікання навколоплідних вод у вагітних з помірними і високими показниками факторів ризику виникнення цього виду патології (2000)
Маланчук Л. М. - Порівняльна характеристика вмісту субпопуляцій опасистих клітин в перитонеальній рідині хворих з гнійно-запальними захворюваннями придатків матки, які перебували і не перебували під впливом малих доз радіації (2000)
Гірчак Г. В. - Рівень імуноглобулінів змішаної слини у дітей та підлітків із захворюваннями пародонта, які проживають у регіоні сірчаного виробництва (2000)
Балла Н. В. - Віддалені спостереження недоношених новонароджених дітей з кон’юнктивітами (2000)
Мельничук Л. В. - Коефіцієнт збалансованості мікрофлори у дітей з різним видом вигодовування, Нечитайло Ю. М. , Сорокман Т. В., Тимощук В. В. (2000)
Ковальчук Л. Я. - Комплексне експериментальне дослідження ІМмобілізаційної моделі остеопорозу, Гнатюк М. С., Сміян С. І., Жулкевич І. В., Масик О. М., Гудима А. А., Лісничук Н. Є. (2000)
Рожковський Я. В. - Вплив аміксину на продукцію лімфоцитактивуючого фактора перитонеальними макрофагами мишей на тлі хронічного стресу (2000)
Кухар І. Д. - Вплив локальної кріодеструкції шкіри щурів на вміст кортикостерону і серотоніну в крові (2000)
Гудима А. А. - Порівняльний вплив черезшкірного магнітолазерного опромінення печінки і крові на показники гуморального імунітету і фагоцитозу в здорових щурiв, Гнатюк М. С., Лісничук Н. Є. (2000)
Голяченко А. О. - Потреба в стаціонарній медичній реабілітації мешканців сільського району, Мартинюк В. І. (2000)
Швед М. І. - Рецензія на посібник Калугін В.О., Глубоченко В.Г., Кушнір Л.Д., Зуб Л.О. "практична фізіотерапія”, Левицька Л. В. (2000)
Москаленко В. Ф. - Роль міжнародного співтовариства і федерації товариств червоного хреста в ліквідації наслідків диканівської аварії в м. Харкові (2000)
Гвоздецький Віктор. - Правові засади протидії корупції (2009)
Кудерська Надія. - Формування системи управління у процесі взаємодії держави з громадянським суспільством (2009)
Чиж Юлія. - Адміністративно-правове регулювання у сфері земельних відносин (2009)
Підюков Петро. - Важливі аспекти взаємодії слідчого з органами дізнання, Конюшенко Яна. (2009)
Сервецький Іван. - Теоретичні проблеми визначення об’єкта розшукового права, Юрченко Олександр. (2009)
Братков Сергій. - Поняття корупції та її феноменологія (2009)
Корчовий Микола. - Незаконне заволодіння транспортними засобами як об’єкт злочину, Кравчук Богдан. (2009)
Пічкуренко Сергій. - Основні напрями протидії економічній злочинності на сучасному етапі (2009)
Гумін Олексій. - Віктимологічна профілактика насильницької поведінки як самостійний напрям індивідуального запобігання (2009)
Дзюрбель Андрій. - Сутність неправильного застосування кримінального закону в слідчій діяльності (2009)
Ляшук Р. - Визначення системи силових заходів Державної прикордонної служби України (2009)
Ковальська Віта. - Психологічне забезпечення діяльності працівників міліції, Бандурка Олександр. (2009)
Максименко Сергій. - Експериментальне дослідження психологічної готовності працівників ОВС до діяльності в екстремальних умовах, Йосипів Юрій. (2009)
Олексієнко Станіслав. - Технології застосування та результати апробації психодіагностичного комплексу виявлення креативної складової професійного мислення студентів, Малій Наталія. (2009)
Будко Тетяна. - Моделювання оперативно-службової діяльності на заняттях із професійно-психологічної підготовки працівників оперативних підрозділів ОВС, Запорожцева Галина. (2009)
Куліш Анатолій. - Особливості професійно-психологічної підготовки керівників у системі МВС України, Запорожцев Євген. (2009)
Москаленко В. Ф. - Управління системою охорони здоров’я регіону при ліквідації екологічної катастрофи внаслідок аварії на очисних спорудах мегаполіса (2000)
Караченцев Ю. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку тактики лікування аутоімунного тиреоїдиту (2000)
Сухарська Т. В. - Сучасні аспекти профілактики і лікування остеопорозу при захворюваннях печінки, Шманько В. В., Крицький І. O. (2000)
Мішалов В. Г. - Імунореактивність та імунні порушення при ускладнених формах жовчнокам’яної хвороби, Бурка А. О., Теслюк І. І., Гончарук О. В. (2000)
Хміль С. В. - Проблема ранньої менопаузи та профілактика постменопаузального остеопорозу, Белінська Л. А., Галникіна С. О., Луків А. К. (2000)
Жулкевич І. В. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта, поширення хребцевих деформації та ризик їх виникнення при ураженні гемопоетичної системи (огляд літератури і власні дослідження), Сміян С. І., Гаврилюк М. Є., Орищин Л. Ю. (2000)
Гнатюк М. С. - Місцеві імунні реакції при гастритах у дітей, Лобода В. Ф. (2000)
Андрейчин С. М. - Вдосконалення комплексної терапії хронічних проктосигмоїдитів (2000)
Тюріна В. Ф. - Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на клінічний перебіг бронхіальної астми та хронічний обструктивний бронхіт (2000)
Ільницька У. В. - Вікові особливості кардіодинаміки у юних спортсменів (2000)
Літвінова Н. Ю. - Об’єм щитовидної залози та частота вогнищевих змін у ній в учасників ліквідації наслідків аварії на чаес (за матеріалами західного регіону України) (2000)
Франчук О. А. - Застосування ентеросгелю в комплексній терапії гестаційних пієлонефритів (2000)
Капчак В. О. - Ефективність комплексної терапії хронічного первинного дуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі, Василюк В. М., Гнатюк М. С., Василюк В. В., Швець П. А., Хмельницька Т. П. (2000)
Оринчак М. А. - Особливості ремоделювання серця та його корекція у хворих на хронічну серцеву недостатність і метаболічний синдром Х, Середюк В. Н. (2000)
Швед М. І. - Імуномодулюючі властивості селеніуму у хворих на цукровий діабет першого типу, Давидович Н. Я., Давидович О. В. (2000)
Паламар С. А. - Корекція функціонального стану нирок у хворих на сечокам’яну хворобу в умовах дистанційної ударно-хвильової літотрипсії на комплексі "урат-п” (2000)
Протасевич Г. С. - Ускладнення контохомії, Ковалик П. В., Ковалик А. П., Говда О. В., Глух Є. В. (2000)
Мельник І. В. - Гістоструктурні зміни кукси шлунка в післярезекційному періоді при наявності інфекційного фактора (2000)
Федірко П. А. - Променева катаракта як віддалений наслідок чорнобильської катастрофи (2000)
Максимлюк В. І. - Манометрія жовчних проток в післяопераційному періоді, Смачило І. І. (2000)
Ковальчук Л. Я. - Реперфузійне пошкодження кінцівок у хворих із синдромом Леріша при еукінетичному типі гемодинаміки, Венгер І. К., Куликовський М. Є. (2000)
Турчин М. В. - Результати термометрії прямих горизонтальнодіючих окорухових м’язів хворих на розбіжну співдружню монолатеральну косоокість (2000)
Корда І. В. - Вплив флуренізиду на функціональний стан імунної системи у жінок після операції кесаревого розтину (2000)
Хміль С. В. - Вибір методу лікування у хворих на гнійно-запальні захворювання придатків матки, Маланчук Л. М., Маланчук С. Л. (2000)
Кубей В. І. - Функціональний стан нирок у хворих на гострий і хронічний холецистит та з обтураційною жовтяницею, Твердохліб В. В., Мисак А. І. (2000)
Шумлянський І. В. - Цитохімічні тести у діагностиці і контроль ефективності лікування нагноєнь простих кіст нирок (2000)
Матвієнко Ю. О. - Особливості ендокринно-імунних відношень у хворих на розсіяний склероз (2000)
Винник М. І. - Стаблон (тіанептин) при інволюційних депресіях у жінок (2000)
Шкробот С. І. - Ефективність застосування антиоксидантів у комплексній терапії хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу, Сохор Н. Р. (2000)
Буцкіна С. В. - Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі (2000)
Матолінець О. М. - Корекція антиоксидантної та імунної систем при експериментальному кадмієвому токсикозі за допомогою ліпосом (2000)
Андріїшин О. П. - Значення інтоксикації організму в розвитку ультраструктурних змін в органах нервової системи і серці при експериментальній термічній травмі, Чернишенко Т. І., Антонюк С. А., Волков К. С., Пасєчко Н. В. (2000)
Гудима А. А. - Порівняльний вплив превентивного магнітолазерного опромінення печінки і крові на показникигуморального імунітету і фагоцитозу при експериментальному токсичному гепатиті, Гнатюк М. С., Лісничук Н. Є. (2000)
Бойчук А. В. - Ультраструктурні зміни ендометрія при гострому експериментальному ендометриті (2000)
Романюк В. Л. - Гемопоез і мінеральний гомеостаз при вродженому зобі, Луцик В. В. (2000)
Гнатюк М. С. - Вплив фізичних навантажень на секреторну активність кардіоміоцитів передсердь, Бєлікова Н. О., Гнатюк Л. А., Павлов В. Т., Орел М. М., Пришляк А. М., Сливка Ю. І., Твердохліб В. В. (2000)
Швед М. І. - Ферментативна активність кутикули шлуночків курей залежно від температури, рн, терміну зберігання і стерилізації, Смачило І. В. (2000)
Шамрай В. М. - Деякі епідемілогічні закономірності злоякісних новоутворів (2000)
Васильєва Н. А. - Вікові особливості лептоспірозу (2000)
Медведовська Н. В. - Про вартість офтальмологічної допомоги, Голяченко А. О. (2000)
Федорів А. М. - Біогенез ізопреноїдів – стабілізатор теломеразної активності та біоенергетики організму, Федорів С. І., Федорів І. В. (2000)
Сергета І. В. - Гігієнічна оцінка зрушень у стані oсобливостей особистості студентів медичного університету, Григорчук Л. І., Дерев’янко Р. М. (2000)
Абдух Л. - Принципи архітектурної типології будівель і споруд для телевізійної діяльності в Україні (2009)
Божко Т. О. - Інтеграція знань, як умова підготовки дизайнерів-графіків (2009)
Височин І. А. - Наявність основ ергономіки у просторах сільських поселень на шляхах щодобових міграційних переміщеннях за схемою "дім + робота + дім", Височина Т. О. (2009)
Гросу Ю. В. - Три возраста Прекрасной Дамы, Кузьменко В. А. (2009)
Дика Т. С. - Формування багатофункціональних комплексів в системі міст України (2009)
Дрожжина Н. В. - К вопросу методики исследования эстрадной техники пения (2009)
Дударець В. М. - Мистецтво садово-паркових композицій (2009)
Евтушенко С. В. - О "покровских" раритетах Апостолов (2009)
Жданько А. - Мировоззрение и миросозерцание как способы моделирования действительности (2009)
Калашник М. П. - Творчество композиторов Вены, как воплощение ее музыкального тезауруса (2009)
Куртасова О. А. - Старообрядческие иконы. Влияние ветковских икон на уральские (2009)
Магеровський О. Т. - Живописна течія в українському художньому текстилю 1970-1980-х рр. (2009)
Мироненко В. П. - Стиль минимализм. Исторические предпосылки и современное состояние, Калантай М. В. (2009)
Палка Д. - Класифікація кооперованих спортивних комплексів середніх навчальних закладів, Бутик М. (2009)
Праслова В. О. - Принципи художньо-декоративної організації підземних торговельно-розважальних комплексів (2009)
Рагулин Е. Я. - Композит - материал для дизайнерских разработок (2009)
Рум’янцева А. Ю. - Історіографічні аспекти становлення і розвитку піаністичної культури (2009)
Стрітенко Ю. Г. - Класифікація засобів об'ємно-просторової виразності високощільної малоповерхової забудови (2009)
Тен Ж. - Скульптура в системе художественного образования Китая (2009)
Чемакіна О. В. - Механізми й методи реабілітації порушеного міського середовища Донбасу (2009)
Щербина Е. Б. - Українське народне гончарство і його термінологія, Миргородська Н. В. (2009)
Чоп'як В. В. - Гіперімунокомплексний синдром в експерименті та клініці, Вальчук І. В., Гайдучок І. Г., Садляк О. В., Качмарська М. О., Никитюк Г. П. (2007)
Чоповський І. М. - Динаміка адаптивних характеристик серцево-судинної системи у юнаків в процесі оздоровлення та лікування засобами метаболічної терапії (за даними варіабельності ритму серця) (2007)
Процюк Т. Л. - Прогностичні та констатуючі критерії виникнення бронхіальної астми у дітей молодшого шкільного віку, що проживають у місті, Гунас І. В. (2007)
Нагірний Я. П. - Оцінка гормонального статусу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи методом дискримінантного аналізу (2007)
Курченко А. І. - Дослідження рівня IL-16 крові у хворих на IgE-залежну та IgE-незалежну форми атопічного дерматиту при гострому та хронічному перебігу захворювання (2007)
Локай Б. А. - Оцінка ступеня тяжкості патологічного процесу у хворих з отруєнням блідою поганкою, Гнатів В. В., Барболюк І. П., Куйбіда О. І. (2007)
Лобода В. Ф. - Аномалії жовчного міхура в практиці педіатра, Вербова Л. І. (2007)
Боднар Я. Я. - Серцеві аритмії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Герасимюк І. Є., Фурдела М. Я. (2007)
Костєв Ф. І. - Уродинамічні симптоми в диференціальній діагностиці діабетичної автономної полінейропатії, Антонів Р. Р. (2007)
Томашівська Т. В. - Роль бактеріальних та вірусних збудників у розвитку позалікарняних пневмоній у дітей раннього віку (2007)
П'ятночка І. Т. - Рак легень у протитуберкульозному стаціонарі, Корнага С. І. (2007)
Гутор Т. Г. - Пацієнти первинного рівня медичного забезпечення про громадське здоров'я та про чинники, від котрих залежить стан здоров'я людини (за даними соціального дослідження) (2007)
Лозинський С. Е. - Про пряме порівняння результатів добового моніторування та самостійного денного моніторування артеріального тиску, Жебель В. М., Гуменюк А. Ф., Хмелевська Т. А. (2007)
Світлик Г. В. - Додаткові шляхи проведення імпульсу і порушення серцевого ритму, Гарбар М. О., Світлик О. М. (2007)
Швед М. І. - Корекція структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на цукровий діабет, Отченашенко В. А. (2007)
Олексик О. Ф. - Лікування юнацького гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду (2007)
Красний М. Р. - Особливості активності ферментів антиоксидантного захисту, процесів перекисного окислення ліпідів у тромбоцитах та ультраструктурних змін гемокапілярів ниркової кори щурів при стрептозотоциновому діабеті, Сергієнко В. О., Махневич Т. Р., Сергієнко О. О. (2007)
Заремба Є. Х. - Застосування ендогенного дихання у комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, Рибак О. С., Шатинська І. С. (2007)
Гульчук Н. М. - Зменшення частоти розвитку медикаментозного гепатиту у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень з супровідною хронічною патологією печінки (2007)
Пасєчко Н. В. - Ренопротекторний ефект антагоніста ангіотензинових рецепторів кандесару в лікуванні пацієнтів з нефропатією, що розвинулась на фоні цукрового діабету 2-го типу , Сидоренко О. Л., Швед А. М., Гевко О. В., Свистун І. І., Сарапук Г. С., Сопель О. М., Гулько Н. Я. (2007)
Лебець І. С. - Роль ферментів у розвитку остеоартрозу в підлітків, Кашкалда Д. А., Шевченко Н. С., Матвієнко О. В. (2007)
Заремба Є. Х. - Особливості клітинного імунітету, ліпідного спектра крові, гемостазу та функціонального стану щитоподібної залози у жінок з ішемічною хворобою серця (ІХС) в період менопаузи, Шатинська-Мицик І. С., Рибак О. С. (2007)
Коробко Л. Р. - Дослідження електричної активності міокарда і фракції викиду у хворих з гострим панкреатитом та хворих із супровідною серцево-судинною патологією, Євтушенко О. В., Рижковський В. О. (2007)
Новожилова І. О. - Результати 20-річного моніторингу вікової структури померлих від туберкульозу органів дихання - негативна тенденція останнього десятиріччя (2007)
Ярема Н. І. - Динаміка денситометричних показників у хворих з есенціальною гіпертензією при комбінованій терапії лізиноприлом та індапамідом (2007)
Швед М. І. - Зміни ехоструктури серця та функції зовнішнього дихання у хворих із артеріальною гіпертензією в поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень, Мазур О. П., Мазур П. Є. (2007)
Фесенко В. І. - Взаємозв'язок між масою міокарда лівого шлуночка та порушеннями варіабельності серцевого ритму у гірників з артеріальною гіпертензією у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2007)
Ільницький І. Г. - Стан і сучасні підходи до оптимізації фтизіопульмонологічної допомоги населенню різних вікових груп в умовах епідемії туберкульозу, Костик О. П., Ільницька Л. І., Пурська М. Б., Вівчар І. С., Скалат А. П. (2007)
Белегай Р. І. - Результати тесту з шестихвилинною ходою у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що виникла на грунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому (2007)
Чендей Т. В. - Варіабельність ритму серця при ішемічній хворобі серця на тлі гіпертонічної хвороби у жителів гірської зони Закарпаття (2007)
Вірстюк Н. Г. - Вплив глутарпну на показники клітинного імунітету у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Черкашина О. Є. (2007)
Шейко С. О. - Порушення ритму серця у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу ІІІ-IV ФК та проявами анемічного синдрому, Василенко В. А. (2007)
Грищук Л. А. - Супутня патологія печінки у хворих на туберкульоз легень з кровохарканням і легеневими кровотечами, Мартинюк І. А., Малий Ю. М. (2007)
Оринчак М. А. - Ендотеліальна дисфункція та ліпідний профіль крові у хворих з метаболічним синдромом залежно від типу гіперінсулінемії, Човганюк О. С., Артеменко Н. Р., Краснопольський С. З. (2007)
Швед М. І. - Ефективність застосування селективних β1-адреноблокаторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб з супутньою легеневою патологією, Пасєчко Н. В., Мартинюк Л. П., Наумова Л. В., Сидоренко О. Л., Геряк С. М., Крикун С. С. (2007)
Лебець І. С. - Оцінка типів ставлення до хвороби та акцентуацій характеру у підлітків, хворих на остеоартроз, Летяго Г. В. (2007)
Сміян С. І. - Динаміка артралгічного синдрому при остеоартрозі на тлі застосування максигезика, Грималюк Н. В., Задорожна Л. В., Зарудна О. І., Легка Л. Л., Маховська О. С., Слаба У. С. (2007)
Кінах М. В. - Вплив пентосану полісульфату SP 54 на фібринолітичну активність крові порівняно із стандартним і низькомолекулярним гепарином, Когут Р. В., Огородник Ю. Ю., Орел Ю. Г. (2007)
Слугоцька І. В. - Вплив АТФ-лонг на гнучкість еритроцитів та мікрореологічні властивості крові у хворих на залізодефіцитну анемію із безсимптомною дисфункцією міокарда, Вакалюк І. П. (2007)
Вакалюк І. П. - Ефективність застосування триметазидину у хворих на алкогольний цироз печінки із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, Іжицька Н. В. (2007)
Попік Н. І. - Цукровий діабет ІІ типу та інсулінотерапія (2007)
Левченко В. А. - Стан адаптаційних резервів у дівчат з НЦД в умовах фізичного навантаження, Вакалюк І. П. (2007)
Ковальчук О. Л. - Диференційна діагностика холестатичної форми вірусних гепатитів і жовчнокам'яної хвороби, ускладненої обтураційною жовтяницею (2007)
Дрижак В. І. - Метастазування злоякісних пухлин та його регуляція (2007)
Таран О. А. - Сучасні аспекти фармакопрофілактики післяопераційного спайкового процесу у жінок, Мазорчук Б. Ф. (2007)
Перепелиця М. П. - Особливості імунних і метаболічних зрушень у дорослих і старих щурів за розвитку адренергічного ушкодження печінки, Мисула І. Р. (2007)
Михальчук В. М. - Трипсиноподібна протеаза - маркер якості очищення вірусу грипу та протигрипозних вакцин, Дівоча В. П., Гоженко А. І. (2007)
Раскалєй Д. В. - Морфологічні особливості регенерації пошкодженого нерва, яка відбувається під впливом магнітолазерного опромінення, Грабовий О. М. (2007)
Шульгай А. Г. - Морфофункціональні особливості тонкої і товстої кишок при патології печінки та жовчних шляхів (огляд літератури), Кіцак Я. М. (2007)
Лисенко С. А. - Електронномікроскопічні зміни в судинах експериментальної пухлини Герена під впливом Циклофосфаміду, Тималіну, опромінення, Болюх Б. А., Пушкар М. С., Волков К. С. (2007)
Суходуб Л. Ф. - Застосування мас-спектрометрії в молекулярно-біофізичних і біотехнологічних дослідженнях, Калинкевич А. Н., Волянський А. Ю., Кучма І. Ю., Суходуб Л. Б. (2007)
Крекотень О. М. - Особливості стану здоров’я сучасної студентської молоді вищих навчальних закладів (2007)
Вакіряк Н. П. - Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на псоріатичну артропатію (2007)
Щербатюк Н. Ю. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду (2007)
Хворостінка В. М. - Можливості лікування патології опорно-рухового апарату у хворих на цукровий діабет, Сокруто О. В., Александрова Н. К., Летік І. В. (2007)
Сабадишин Р. О. - Контамінація helicobacter pylori як фактор передракових змін слизової шлунка – погляд на проблему, Рижковський В. О. (2007)
Лихацька Т. В. - Корекція остеопенічних змін у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на фоні хронічних гепатитів, Андрейчин С. М. (2007)
Семчишин М. Г. - Електроенцефалографічні характеристики дисциркуляторних енцефалопатій (2007)
Михайлів Л. М. - Ультразвукові показники нирок у хворих на хронічний пієлонефрит під час розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з ароматерапією (2007)
Мильнікова Т. О. - Хофітол в лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотовидільної функції нирок, Бакалюк О. Й., Шевченко Н. Ю., Погоріла М. А., Якубишина І. Г., Клим А. А. (2007)
Слободян Л. М. - Стан абсорбційно-гідролітичної здатності кишки у дітей з ентероколітами, Слободян О. І. (2007)
Швед М. І. - Вплив хламідій на клінічний перебіг та провідні патогенетичні ланки хронічного пієлонефриту, Гевко О. B., Бідюк І. І., Смачило І. В. (2007)
Пікас О. Б. - Стан системи оксиду азоту у ліквідаторів наcлідків аварії на ЧАЕС без захворювань органів дихання (2007)
Резнікова А. Л. - Проблема ендемічного зоба у дітей на сході України, Маменко М. Є., Єрохіна О. І., Ткаченко В. І. (2007)
Малюкова Н. Г. - Вплив гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи на стан системної гемодинаміки при хронічній серцевій недостатності, обумовленій ревматичними пороками серця (2007)
Терещенко В. П. - Обгрунтування скерованості лікувальних заходів при бронхолегеневій патології, поєднаній з аномаліями імунної відповіді, Піщиков В. А., Рома Л. Г., Сушко В. О., Дегтярьова Л. В., Сегеда Т. Т., Базика Д. А., Чебан В. І. (2007)
Пікас О. Б. - Жирнокислотний спектр ліпідів конденсату видихнутого повітря у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (2007)
Головко Л. Л. - Досягнення клініко-лабораторної ремісії у хворих на хронічний пієлонефрит (2007)
Процайло М. Д. - Вади кісткової системи при пігментному дерматозі, Радчук І. П., Ревчук В. С. (2007)
Конар Р. С. - Роль рецепторів стероїдних гормонів, HER2/neu в діагностиці та прогнозі раку грудної залози, Рішко М. Ф., Козодаєва М. П. (2007)
Щербіна О. В. - Простатичний специфічний антиген в прогнозуванні екстракапсулярного поширення раку передміхурової залози (2007)
Бойцанюк С. І. - Історичні та сучасні погляди на морфофункціональний стан слинних залоз та тканин пародонту на тлі опікової хвороби (2007)
Смоляк О. О. - Характеристика структурних змін елементів скронево-нижньощелепних суглобів при захворюваннях на артрити, артрози і артрозо-артрити, Мисько В. І., Сторожко А. І. (2007)
Смоляк О. О. - Особливості клініки і діагностики артрозо-артритів скронево-нижньощелепних суглобів, Мисько В. І., Черкашин С. І. (2007)
Нагірний Я. П. - Зміни показників ендокринної системи і рівня ендотоксемії при лікуванні переломів нижньої щелепи із застосуванням цинктералу (2007)
Гутор Н. С. - Дослідження ефективності лікування альвеолітів Флупетсалем, Михалик О. І. (2007)
Смачило І. І. - Процеси окислення при ішемічно-реперфузійному ушкодженні печінки у хворих на обтураційну жовтяницю (2007)
Дзюбановський І. Я. - Активність процесів вільнорадикального окислення в тканинах кишки в умовах експериментально змодельованого перитоніту, Мігенько Б. О. (2007)
Нагайчук В. І. - Роль раннього оперативного лікування з використанням біоактивованих ксенодермотрансплантатів в профілактиці рубців у хворих з поверхневими опіками (2007)
Климнюк С. І. - Адгезивні та антагоністичні властивості окремих представників мікрофлори опікової рани, Пятковський Т. І. (2007)
Дзюбановський І. Я. - Етапи становлення кафедри хірургії, травматології та ортопедії з малоінвазивними ендоскопічними технологіями та хірургічними дисциплінами ФПО (до 50-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського), Бенедикт В. В. (2007)
Герасимчук П. О. - Морфологічні зміни тканин у хворих на синдром стопи діабетика, Запорожан С. Й., Кисіль П. В., Коршовський І. Л. (2007)
Хілько С. С. - Зміни цитохімічних показників внутрішньо клітинного глікогену в нейтрофілах периферичної крові у хворих на механічну жовтяницю, ускладнену печінковою недостатністю, при використанні малоінвазивних методів дренування жовчовивідних проток і препаратів, які несуть кисень (2007)
Колбасіна Л. П. - Результати моніторингу стану дезадаптації категорії дітей, які хворіють довго і часто і перебувають на санаторно-курортному лікуванні, у віддалені терміни спостереження (2007)
Гінчицька Л. В. - Особливості гормонального гомеостазу у жінок 40-55 років після тотальної оваріоектомії (2007)
Булик Т. С. - Вивчення рівнів трофобластичного β1-глікопротеїну та плацентарного α1-мікроглобуліну за фізіологічної вагітності та репродуктивних невдач в ембріональному періоді гестації (2007)
Каліновська І. В. - Особливості матково-плацентарного і плодового кровотоку у вагітних з проявами плацентарної недостатності (2007)
Килихевич С. М. - Структурні особливості плацент від жінок з екстракорпоральним заплідненням і редукцією 1-2 ембріонів, Рябенко О. П., Мілєвський О. В. (2007)
Струк В. Ф. - Використання пасивної імунізації у комплексному лікуванні парвовірусної інфекції у вагітних (2007)
Дмитришин Л. М. - Новітні аспекти застосування озонотерапії в акушерській практиці (2007)
Слободян Л. М. - Результати кардіоінтервалографії у дітей з вегето-судинною дисфункцією, Слободян О. І. (2007)
Коболєв Є. В. - Вплив терапії антиепілептичними препаратами на загальний рівень холестерину, ліпопротеїни високої густини, а також аполіпопротеїни А і В у плазмі крові дітей, які страждають від епілепсІЇ (2007)
Макаренко О. В. - Зміни рухово-емоційного стану під впливом похідних норборнену в умовах ад’ювантного артриту (2007)
Дікал М. В. - Роль факторa некрозу пухлин-альфа в патогенезі тубуло-інтерстиційного синдрому за хронічного нефриту Мазугі, Роговий Ю. Є. (2007)
Слободян О. М. - Морфометричне дослідження панкреатодуоденального органокомплексу в пренатальному періоді онтогенезу людини, Ахтемійчук Ю. Т., Роговий Ю. Є. (2007)
Чарнош С. М. - Порівняльна характеристика трьох експериментальних моделей гіпотиреозу (2007)
Поташнюк І. В. - Соціально-гігієнічні і морально-етичні аспекти формування репродуктивного здоров’я 16-17-річних учнів освітніх закладів (2007)
Бабов К. Д. - Пропозиції до проекту концепції розвитку українських курортів, Леонова С. В. (2007)
Мисула І. Р. - Апітерапія в лікуванні первинного остеоартрозу на санаторно-курортному етапі реабілітації, Бакалюк Т. Г., Мартинюк В. І., Чопко Ю. М., Вахновський В. В., Шиманський В. О., Шиманська О. Ф. (2007)
Голяченко А. О. - Реабілітаційні аспекти в практиці сімейного лікаря, Мисула І. Р., Коваль В. Б. (2007)
Голяченко А. О. - Медична реабілітація в санаторних умовах, Мартинюк В. І., Бакалюк Т. Г., Вахновський В. В. (2007)
Гощинський В. Б. - Місце телмісартану у лікуванні хворих із артеріальною гіпертензією та атеросклеротичним ураженням магістральних артерій нижніх кінцівок, Білочицька В. В., Бойчак М. В. (2007)
Гощинський В. Б. - Місце фізіотерапевтичних методів у лікуванні трофічних виразок венозного генезу, Венгер І. К., П’ятничка О. З., Гощинський П. В., Самойлик Т. В. (2007)
Зоря А. В. - Психологічна реабілітація хворих з патологією органів травлення в поліклінічних умовах, Ломакін Є. В., Воронцов О. О., Барладин О. Р. (2007)
Олійник А. М. - Роль сімейного лікаря в формуванні здорового способу життя, Вакуленко Л. О., Барладин О. Р., Лопатка Г. Ф. (2007)
Зоря А. В. - Вплив лазеротерапії на клінічні прояви та лабораторні показники у хворих на хронічний гастродуоденіт, Лісничук Н. Є. (2007)
Вакуленко Л. О. - Застосування глибокого рефлекторно-м’язового масажу для лікування періомартрозу у хворих на шийний остеохондроз, Прилуцька Г. В., Вакуленко Д. В., Лопатка Г. Ф., Янковська Н. М., Прилуцький П. П. (2007)
Воронцова Т. О. - Фізіотерапевтичні аспекти лікування хворих дітей із затримкою фізичного розвитку (2007)
Гнатюк М. С. - Вплив комбінацій циклоферону та етонію на особливості локальних імунних реакцій в слизовій оболонці дванадцятипалої кишки у хворих на первинний хронічний гастродуоденіт, Василюк В. В., Капчак В. О., Василюк В. М. (2007)
Левицька Л. В. - Комплексна терапія з включенням методів акупунктури в реабілітації хворих на постінфарктний кардіосклероз з артеріальною гіпертензією (2007)
Алипова О. Є. - Особливості застосування фізіотерапевтичних методів лікування гастроентерологічних захворювань у осіб похилого віку, Таранюк Л. В., Кривопуст Н. І. (2007)
Боцюк Н. Є. - Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря, Корильчук Н. І., Ясній О. Р., Воронцов О. О., Боровик І. О., Рябоконь С. С., Творко В. М. (2007)
Стародуб Є. М. - Антигелікобактерна терапія. Чи достатньо її для лікування виразкової хвороби?, Дуць Р. П., Шостак С. Є. (2007)
Мяловицька О. А. - Реабілітаційні аспекти ведення хворих на гострий розсіяний енцефаломієліт, Лобанова І. С. (2007)
Федорів Я. Р. - Реабілітація при гіпертонічній хворобі та стенокардії (2007)
Бабінець Л. С. - Порівняльний аналіз альтернативних методів ікування хворих на хронічний панкреатит в амбулаторній практиці, Криськів О. І., Боровик І. О., Семяоніді Л. Д., Ковалевська Л. О., Ониськів Л. С. (2007)
Воронцов О. О. - Медична реабілітація після аборту в практиці сімейного лікаря, Корильчук Н. І., Боцюк Н. Є., Рябоконь С. С. (2007)
Боярчук О. Р. - Можливості використання надвисокочастотної терапії в лікуванні дітей з хронічним гастродуоденітом (2007)
Корильчук Н. І. - Комплексний підхід до корекції гіперінсулінемії, гіперлептинемії та інсулінорезистентності в хворих з абдомінальними типом ожиріння (2007)
Чернобровий В. В. - Гастродуоденальні захворювання: нозологічні та статево-вікові особливості показників експрес-гастро-рН-моніторингу (2007)
Поліщук А. П. - Патологічні зміни тонкої кишки при есенціальній гіпертензії та їх роль в розвитку захворювання (2007)
Копча В. С. - Найближчі й віддалені результати використання імунофану при лікуванні хворих на бешиху, Дорошенко С. В. (2007)
Маруфханов Х. М. - Вплив нестероїдних протизапальних засобів на структуру слизової оболонки дванадцятипалої кишки, Байбеков И. М., Каримов М. Ш. (2007)
Хілько С. С. - Цитохімічні показники активності дегідрогеназ в нейтрофілах периферичної крові кроликів при експериментальному моделюванні механічної жовтяниці та її лікуванні (2007)
Нагірний Я. П. - Денситометричні і ехоостеометричні дослідження в діагностиці репаративного остеогенезу при травматичних переломах нижньої щелепи (2007)
П’ятковський Т. І. - Використання А-бактерину з метою профілактики та лікування опікової інфекції, Климнюк С. І., Бадюк О. Я., Головатий Я. І. (2007)
Кукушкіна М. М. - Ад’ювантні методи лікування хворих з регіонарними лімфогенними метастазами меланоми шкіри, Коровін С. І. (2007)
Гарбузов А. О. - Електронно-мікроскопічне дослідження анаеробних бактерій Bacteroides fragilis, Данилейченко В. В., Рубан В. І. (2007)
Білоокий В. В. - Аналіз популяційного рівня порожнинної мікрофлори товстої кишки за умов експериментального жовчного перитоніту (2007)
Вадзюк С. Н. - Автономна регуляція серцевої діяльності в осіб 15-17-ти років з підвищеним артеріальним тиском, Суслова Н. О. (2007)
Лєбєдєва Т. А. - Вплив глутаргіну та триметазидину на прояви гострого гіпоксичного ушкодження міокарда, спричиненого адреналіном (2007)
Шманько В. В. - Сучасні погляди на етіологію, патогенез і лікування остеоартрозу, Формазюк В. О., Лазарчук Ю. В., Мерецький В. М., Лисак С. В. (2008)
Дзюбановський І. Я. - Апендектомія: лапароскопічна чи відкрита? (2008)
Мисула І. Р. - Ефективність витягнення суглобів у хворих з остеоартрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації, Бакалюк Т. Г, Мартинюк В. І., Чопко Ю. М., та ін. (2008)
Ташкенбаєва Е. Н. - Вплив алопуринолу і гепа-мерц на ефективність терапії хворих із нестабільною стенокардією і безсимптомною гіперурикемією (2008)
Бабінець Л. С. - Використання апаратної рефлексотерапії у вигляді динамічної електронейростимуляції в амбулаторному лікуванні гострих респіраторних захворювань, Чорна А. С., Семяоніді Л. Д., Марків Н. В., та ін. (2008)
Бакалюк Т. Г. - Застосування болюсотерапії у хворих з хронічним синовітом, Вахновський В. В., Мартинюк В. М., Гавриш В. В., та ін. (2008)
Волянський А. Ю. - Стан прооксидантно-антиоксидантного балансу у щурів різного віку за умов імунізації АДП-анатоксином, Никитченко Ю. В., Симиренко Л. Л., Іщенко Т. І., Кучма І. Ю. (2008)
Боярчук О. Р. - Сучасні підходи до реабілітації дітей з гострою ревматичною лихоманкою (2008)
Корильчук Н. І. - Корекція проявів метаболічного синдрому х у молодих чоловіків (2008)
Вакуленко Л. О. - Застосування біологічно активної точки Сінь-ше для лікування періомартрозу у хворих на остеохондроз шийного відділу хребта, Прилуцька Г. В., Храбра С. З., Вакуленко Д. В., Кулянда Т. І. (2008)
Левицькa Л. В. - Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда, ускладнений артеріальною гіпертензією (2008)
Голяченко А. О. - Медична реабілітація на сімейних лікарських дільницях, Мисула І. Р., Коваль В. Б. (2008)
Зоря А. В. - Ефективність застосування лазеротерапії при патології верхнього відділу травної системи (2008)
Шкробот С. І. - Стан вільнорадикального окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту у хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації на тлі остеодефіциту, Мілевська-Вовчук Л. С. (2008)
Андрейчин С. М. - Сучасні питання етіології, патогенезу та діагностики остеоартрозу, Ганьбергер І. І. (2008)
Мисула І. Р. - Медична реабілітація хворих на хронічний некалькульозний холецистит із зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, Лавріненко О. М., Мартинюк В. І., Чопко Ю. М., та ін. (2008)
Семчук О. Б. - Порівняльна характеристика спектра людського голосу при гострому та хронічному ларингітах, Попович В. І. (2008)
Мартинюк В. Ф. - Ефективність роботи спеціалізованого офтальмологічного санаторію як організаційної форми реабілітації хворих з патологією органа зору, Мартинюк Н. Б. (2008)
Крайничин Н. Я. - Антиоксиданти замість глюкокортикоїдів при автоімунному тиреоїдиті (2008)
Мисула І. Р. - Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпідемією, Левицькa Л. В., Коваль В. Б., Гребеник М. В., та ін. (2008)
Бугай Б. Г. - Порівняльна ефективність ліпоферону та лаферону на тлі комплексної терапії хворих на хронічні гепатити (2008)
Господарський І. Я. - Використання фітопрепарату імупрет в імунореабілітаційному лікуванні хворих на хронічний тонзиліт з частими загостреннями, Господарська Х. О., Грищук Л. А. (2008)
Грубар Ю. О. - Сонографія в діагностиці патології колінного суглоба, Гнатко В. В. (2008)
Нецюк О. Г. - Моорфологічні зміни оперованого шлунка після різних типів операцій (2008)
Воронцова Л. Л. - Патогенетичні механізми порушень в системі гемостазу за умов окислювального стресу у хворих на рак гортані (2008)
Савельєв С. О. - Вплив Н5-блокаторів та інгібіторів протонної помпи на частоту післяопераційних пневмоній у хворих, прооперованих з приводу ускладненої виразки шлунка та дванадцятипалої кишки (2008)
Галей М. М. - Доопераційна оцінка клінічних варіантів перебігу обтураційної жовтяниці непухлинного ґенезу (2008)
Вірстюк Н. Г. - Вплив Helicobacter pylori на ліпідний спектр крові у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, Соляник М. М. (2008)
Кушнір І. Г. - Добовий ритм екскреторної функції нирок після блокади В-адренорецепторів пропранололом, Кокощук Г. І. (2008)
Котляренко Л. Т. - Роль вегетативного гомеостазу організму в ремоделюванні морфологічних змін клубової кишки білих щурів при отруєнні блідою поганкою, Гнатюк М. С. (2008)
Камишний О. М. - Вплив введення блокатора NOS N-нітро-L-аргініну на рівень експресії білка р53 у тимусі щурів з експериментальним цукровим діабетом (2008)
Тарнавська Л. В. - Морфологічні зміни епітелію слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит при використанні хірургічних методик (2008)
Серова О. - Обеспечение доступности информации – важнейшая задача библиотек (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери (2012)
Гранчак Т. - Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту (2012)
Самохіна Н. - Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки (2012)
Молчан Ж. - Автоматизация библиотечных процессов на основе современных проектных решений радиочастотной идентификации (RFID) объектов (2012)
Добко Т. - Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства (2012)
Голуб М. - Metropolis Kijoviensis. Каталог і тексти петербурзьких зібрань (2012)
Малолєтова Н. - Пам’ять нації (До 100-річчя заснування Німецької національної бібліотеки) (2012)
Смаглова Н. - Інформаційні ресурси, технології і послуги в бібліотеках науково-дослідних установ НАН України (2012)
Безпала Г. - Дні австрійської культури в Дрогобичі (2012)
Дем’янюк Л. - Міжнародна конференція з питань поширення перської мови та літератури: стан, проблеми, перспективи (2012)
Покликана творити добро (2012)
Генератор класифікаційної думки (2012)
Професіонал, новатор, особистість (2012)
Добровольський Олег. - Беззбиткові тиражі та зниження фінансових ризиків у книговиданні (2012)
Назаркевич Євгенія. - Художні засоби створення дизайну видань для дітей із використанням особливостей стерео і варіозображень, Осипова Тетяна. (2012)
Чернявский Георгий. - Фундаментальное культурологическое исследование (2012)
Глущенко Володимир. - У світлі сучасних підходів (2012)
Тур Оксана. - Здобутки і перспективи досліджень у сфері уніфікації та гармонізації бібліографічного опису другої половини ХХ — початку ХХІ століття (2012)
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек (2012)
Воскобойнікова-Гузєва Олена. - Визначальні світові стратегії розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) (2012)
Трачук Людмила. - Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0" (2012)
Бондарчук Оксана. - Документи з бібліотеки Володимира Щербини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Тишевська-Шапошник Ольга. - Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання (2012)
Мішакіна Юлія. - Використання сервісів Web 2.0 та Web 3.0 у навчальному процесі (2012)
Шелестова Анна. - Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи (2012)
Політова Олена. - Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динаміка та сучасні тенденції (2012)
Лук'янченко О. - Зародження та розвиток шкільних бібліотек Луганщини в роки перших п'ятирічок (2012)
Бібліотека — в історичному просторі трьох епох (2012)
Веремчук Тетяна. - Тематичні проекти мас-медіа ЄС в Україні (2012)
XXV Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок: у дзеркалі цифр і фактів (2012)
Досвідом діляться газетярі та редактори світу (2012)
Книжкові горизонти (2012)
Погореловська Ірина. - Системі ISBN 40 років, системі ISMN — 20 (2012)
Гавриш Богдана. - Перспективи переходу видавничо-поліграфічної галузі на метричну систему одиниць, Гунько Степан., Ющик Олег. (2012)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2012)
Кочупалова Віта. - Книги України в дзеркалі бібліографії (за матеріалами державного бібліографічного покажчика ''Літопис книг'' за 2010—2011 рр.), Клюшніченко Олена. (2012)
Геращенко Михайло. - Про метабібліографію та бібліографію третього ступеня, Добровольська Людмила. (2012)
Соколов Віктор. - Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних та історико-біографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці (2012)
Бакуменко Лариса. - Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій (2012)
Філіпова Людмила. - Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів (2012)
Варенко Володимир. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх документознавців на прикладі дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" (2012)
Ковальчук Г. - Репресоване книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства) (2012)
Бондар Юрій. - Інформаційні війни на Стародавньому Сході (2012)
Зніщенко Микола. - Пізнаваймо бібліотечну Україну разом (2012)
Дубовик Олена. - Маємо що показати світові (за матеріалами ЗМІ) (2012)
Шляхом співробітництва і прогресу (2012)
Бандоля Л. Г. - Історико-правовий аналіз запобігання ухиленню від відбування покарання у вигляді виправних робіт (2010)
Марисюк К. Б. - Система майнових покарань у проектах Кримінального кодексу Польщі 1916–1917 рр. (2010)
Віхляєв М. Ю. - Проблеми правового регулювання процедури створення професійних правничих громадських організацій в Україні (2010)
Волкова Н. В. - Про митний контроль та імпорт фармацевтичної продукції (2010)
Данелюк В. І. - Контроль за провадженням посередницької діяльності митного брокера (2010)
Довгополик А. А. - Кредитні спілки в механізмі адміністративно-правового регулювання: аналіз правових ознак (2010)
Ігонін В. К. - Ідеологічні (доктринальні) джерела митного права України (2010)
Ігонін Р. В. - До питання предмета адміністративного права (2010)
Ляшук Р. М. - Порядок дій прикордонників після застосування силових заходів (2010)
Озерський І. - Прокурорський нагляд за дотриманням прав та свобод людини і громадянина (юридично-психологічний аспект) (2010)
Павленко Є. Б. - Пріоритетні напрямки адаптації національного митного законодавства з профілактики порушень митних правил до міжнародних стандартів (2010)
Перепьолкін С. М. - Міжнародно-правове забезпечення надання взаємної адміністративної допомоги з митних питань (2010)
Резнік І. М. - Характеристика переміщення через митний кордон як юридичного факту (2010)
Романенко В. В. - Контроль вивезення сільськогосподарської продукції у Митному прототипі ЄС як захід нетарифного регулювання (2010)
Самборська Ю. Л. - Правове регулювання формування системи митної служби України (2010)
Федотова І. О. - Правове регулювання процедури надання адміністративних послуг митними органами України за принципом "єдине вікно”, "єдиний офіс” (2010)
Удод М. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб, Літус О. Г. (2010)
Shcherbyna V. I. - Social and legal basis for corruption infringement prevention in the Customs Service of Ukraine, Frolova N. V. (2010)
Зуєва О. А. - Застосування преюдиціальних фактів у господарському процесі (2010)
Латинін О. А. - Визначення поняття кредитора у справах про банкрутство (2010)
Мандичев Д. В. - Державні інспекції в Україні: адміністративно-правовий статус (2010)
Алфьоров С. М. - Погроза в кримінальному праві України: проблеми теорії та практики (2010)
Богатирьов І. Г. - Жертва злочину в місцях позбавлення волі, Моісеєв Є. М. (2010)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки (2010)
Зеленецкий В. С. - Инновационные принципы современной уголовно-процессуальной политики Украины (2010)
Пузирьов М. С. - Правове регулювання диференціації та індивідуалізації виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк (2010)
Сюр С. В. - Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими: порівняльний аналіз (2010)
Шкода С. А. - Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2010)
Антонов К. В. - Збільшення правоохоронних повноважень митних органів у контексті розвитку митного та оперативно-розшукового законодавства, Варава В. В. (2010)
Хоменко Н. А. - Мотивація і запобігання контрабанді (2010)
Любива Ю. В. - Міжнародне митне співробітництво – перспективний напрямок наукових досліджень (2010)
Федотова І. О. - Теоретичні аспекти визначення змісту та елементів правового статусу суб’єктів митних правовідносин (2012)
Гаркуша В. В. - Форми адміністративно-правової діяльності працівників ДАІ щодо контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів (2012)
Іванов О. В. - Система органів виконавчої влади – суб’єктів адміністративно-правового регулювання в галузі митної справи (2012)
Кривонос М. А. - Організація взаємодії митних органів щодо надання взаємної адміністративної допомоги з питань порушень митного законодавства (2012)
Кунєв Ю. Д. - Проблеми теорії та методології адміністративно-правової науки (2012)
Ліпинський В. В. - Щодо визначення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування в митних органах України (2012)
Мошинська О. В. - Спрощення зовнішньоекономічної діяльності засобами митного регулювання: нормативно-правова модель і перспективи розвитку, Мазур А. В. (2012)
Оніщик Ю. В. - Правове регулювання митних відносин в Україні: фінансово-правовий аспект (2012)
Романенко В. В. - Попередній документальний контроль: перспективи вдосконалення нормативно-правового забезпечення (2012)
Рудницька Ю. О. - Аналіз причин недобросовісної поведінки учасників адміністративного судочинства на прикладі податкових спорів та можливі шляхи її обмеження (2012)
Шевчук О. М. - Митна вартість лікарських засобів як захід митно-тарифного регулювання: правові аспекти (2012)
Валуєва Н. О. - Що таке строки в цивільному праві?, Совенко А. А. (2012)
Заскока К. О. - Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації, Стрижак І. В. (2012)
Тулянцева В. А. - Правовий режим державних позабюджетних цільових фондів в Україні (2012)
Зуєв В. А. - Особливості митно-правового регулювання документального контролю переміщення відходів (2012)
Шуміло О. М. - Щодо сприяння митних органів охороні довкілля під час переміщення товарів та природних об’єктів через митний кордон (2012)
Батраченко Т. С. - Відмежування ст. 1591 КК України від суміжного адміністративного проступку, передбаченого ст. 21215 КУпАП (2012)
Гмирко В. П. - Об’єктивізм як технологічна засада способу доказування в кримінальному процесі (2012)
Зинченко И. А. - Уголовно-процессуальная политика в контексте уголовной политики государства (2012)
Гемай С. О. - Складність і динамічність кримінально-процесуальних відносин, як один із елементів у дослідженні гіпотези норм кримінально-процесуального права (2012)
Макаренко Е. И. - Затримання підозрюваних у вчиненні злочинів: проблеми теорії, законодавства і практики його застосування в Україні (2012)
Одинцов О. В. - Рівні організованої злочинності: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти (2012)
Сокуренко О. М. - Окремі питання кваліфікації злісного ухилення від виконання робіт засудженим, що відбуває покарання у вигляді обмеження волі (2012)
Обшалов С. В. - Взаємодія оперативних працівників та слідчих під час проведення невідкладних слідчих дій (2012)
Корольов Ю. О. - Психологічні підходи до причин злочинної діяльності (2012)
Васильєва Л. О. - Класифікація банківських операцій: теоретичне та практичне значення (2012)
Михлин Ю. В. - Переходные процессы в механических системах, Руднева Г. В., Перепелкин Н. В. (2009)
Мороз Б. І. - Методи та моделі реплікації інформації в розподілених базах даних з урахуванням якісно-кількісних характеристик інформації, Кабак Л. В., Буланий О. П. (2009)
Пасічник А. М. - Логістичний аналіз та моделювання розподілу вагонопотоків вантажного митного комплексу, Козаченко Д. М., Кравчук С. С. (2009)
Халатов А. А. - Водовугільне паливо в енергетиці України. Сучасний стан і проблеми розвитку, Костенко Н. В., Шіхабутінова О. В. (2009)
Одейчук А. Н. - Обобщенный критерий эффективности моделей прогнозирования временных рядов в информационных системах (2009)
Сохацький А. В. - До питання оптимізації аеродинамічного компонування транспортного апарата на надпровідних магнітах (2009)
Шквар Є. О. - Математичне моделювання турбулентних примежових шарів, модифікованих пристроями руйнування великих вихорів (2009)
Pasichnik V. - Asymptotic method of calculating of structural efficiency of vehicles structure of open longitudinally stiffened cylindrical shells (2009)
Спиридонов В. Н. - Построение математической модели дискретных динамических систем с постоянной структурой (2009)
Рубан О. А. - Застосування теорії стратегічних ігор у системі логістизації роботи митних органів, Ковальов В. В., Гринчук П. Ю. (2009)
Халіпова Н. В. - Дослідження тренд-сезонних процесів під час аналізу вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності, Леснікова І. Ю., Безрукова А. В. (2009)
Пасічник А. М. - Проблеми розбудови Євразійського транспортного коридору, Павленко С. М. (2009)
Мороз Б. І. - Методи обробки інформації митного контролю, Коноваленко С. М. (2009)
Акуловський В. Г. - Деякі аспекти формалізації та специфікації інформаційних зв’язків в алгоритмах, Костенко В. В. (2009)
Приставка О. П. - Аналіз структури гідрохімічних показників питної води, Архангельська Ю. М., Самарець Ю. В. (2009)
Златкин А. А. - Системный подход к принятию оптимальных решений в управлении проектом (2009)
Кузьменко А. І. - Поліпшення експлуатаційних показників рухомого складу за рахунок використання системи SUW-2000 для організації міжнародних вантажних перевезень, Медведюк Ю. В. (2009)
Андріанов І. В. - Побудова розв’язків нелінійних задач динаміки розподілених систем, Пасічник А. М. (2010)
Баєв С. В. - Розрахунок коливань балки із затяжкою під дією рухомого навантаження (2010)
Волкова В. Е. - Применение отображений фазовых траекторий в идентификации модели виброударного демпфера (2010)
Міхлін Ю. В. - Дослідження динаміки механічних систем з нелінійними віброгасниками, Аврамов К. В., Решетнікова С. М. (2010)
Пасічник В. А. - Розрахунок критичних зусиль осьового стиску защемленої по контуру прямокутної пластини методом збурення (2010)
Пожуєв В. І. - Дослідження коливань конструкцій з массою, неперіодично змінною в часі, Грищак Д. В. (2010)
Сохацький А. В. - Розрахунок обтікання корпусу транспортного апарата з використанням осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є–Стокса (2010)
Халатов А. А. - Гидравлическое сопротивление круглой трубы с крестообразной вставкой, Онищенко В. Н., Доник Т. В., Окишев А. В. (2010)
Кузьменко А. І. - Дослідження впливу експлуатаційних факторів на економічні показники роботи транспортних засобів міжнародних вантажних перевезень (2010)
Одейчук М. П. - Технічні засоби ідентифікації та обмеження незаконного обігу ядерних матеріалів (2010)
Павлов А. П. - Технології митного оформлення і контролю транспортування природного газу територією України, Пасічник А. М., Добриніна Я. С. (2010)
Медведюк Ю. В. - Аналіз швидкісних параметрів міжнародних транспортних коридорів Львівської залізниці, Кузьменко А. І. (2010)
Халіпова Н. В. - Порівняльний аналіз прогнозних моделей вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності, Леснікова І. Ю. (2010)
Мороз Б. І. - Методи класифікації інформації для організації реплікацій у розподілених базах даних за ознаками цінності і старіння, Кабак Л. В. (2010)
Акуловський В. Г. - Деякі властивості даних у композиційних схемах алгоритмів, Костенко В. В., Поліщук В. В. (2010)
Одейчук А. М. - Імітаційна модель для дослідження гетероскедастичних часових рядів в інформаційних системах, Гуд А. Ю. (2010)
Пошивалов В. П. - Визначення комплексних показників надійності ергатичних систем, Данієв Ю. Ф., Пошивалова О. В. (2010)
Спиридонов В. Н. - Моделирование сложных технических объектов: состояния и переходные функции (2010)
Клименко С. В. - Математична обробка результатів психометричних досліджень, Дюбко В. П., Чепіль Я. І. (2010)
Ульяновська Ю. В. - Дослідження властивостей відношення нечіткого включення з урахуванням зміни інформації в часі (2010)
Савенкова О. О. - Розробка нейромережного алгоритму пошуку розв’язків задачі розпізнавання мовлення (2010)
Сорока Л. С. - Традиционные методы и средства защиты данных, реализованные в базе данных с универсальной моделью данных, Есин В. И., Есина М. В. (2010)
Мороз Б. І. - Моделі та методи формування баз знань для прийняття управлінських рішень, Кабак Л. В., Буланий О. П., Базелюк М. І. (2010)
Тевяшев А. Д. - Про один клас моделей для моделювання квазістаціонарних режимів роботи газотранспортних систем, Щелкалін В. М. (2010)
Пасічник А. М. - Транспортно-митні логістичні центри в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Кутирєв В. В. (2010)
Тевяшев А. Д. - Mathematical model and calculation method quasi-stationary transport and distribution natural gas systems, Мамедова А. А., Фролов В. А. (2010)
Пасічник А. М. - Аналіз проблем та напрямків удосконалення міжнародних перевезень вантажів, Мальнов В. С., Клен О. М. (2010)
Халіпова Н. В. - Прогнозування контейнеропотоку в міжнародному торговельному порту "Одеса” з урахуванням сезонності процесів на основі аналізу Фур’є, Леснікова І. Ю., Громко О. С. (2010)
Полока С. О. - Перспективи розбудови контейнерних терміналів у портах України (2010)
Жир С. І. - Застосування теорії стратегічних ігор при виборі форм митного контролю (2010)
Оксанич І. Г. - Математична модель визначення тривалості простоїв виробничої лінії, Кашуба С. В. (2010)
Алексеев М. А. - Использование пространственно-временных спектров при контроле параметров роторных объектов (2010)
Молотков О. Н. - Розрахунок силових взаємодій вузла левітації транспортного засобу з дискретною структурою колії (2010)
Сохацький А. В. - Числове моделювання аеродинаміки транспортного апарата типу несуче крило (2010)
Дранишников Л. В. - Системный подход и алгоритмы расчета в плоских ограждающих конструкциях произвольной слоистой структуры, Божуха Л. Н. (2010)
Малайчук В. П. - Обработка измерений в задачах дефектоскопии линейно протяженных объектов по критерию минимума условного риска, Кошулян А. В., Федорович А. И. (2010)
Пошивалов В. П. - Підтвердження показників надійності функціонування ергатичних систем на основі імовірнісного моделювання, Данієв Ю. Ф. (2010)
Мороз Б. І. - Похибка класифікації при використанні бейєсового критерію, Рижанкова Г. І., Трофімов О. В. (2010)
Говоруха В. Б. - Теоретичні основи розробки систем підтримки прийняття рішень, Ткачова О. К. (2010)
Мацуга О. М. - Обчислювальні схеми відновлення сплайн-розподілу Вейбулла на основі методу максимальної правдоподібності, Оголь Ю. В. (2010)
Дюбко В. П. - Аналіз схем включення чутливих елементів багатофункціональних пристроїв, Поліщук В. В., Пономарьов В. М., Клименко С. В. (2010)
Крамаренко В. В. - Система дистанційного навчання за дисциплінами циклу програмної інженерії, Божуха Л. М., Бистров Є. Є. (2010)
Крамаренко В. В. - Онтологическая модель и технологии создания информационного портала вуза, Яловая Е. Н., Завгородний В. В. (2010)
Пасічник А. М. - Нова комп’ютеризована транзитна система ЄС: проблеми та перспективи для України, Кузнєцов О. П., Полока С. О. (2011)
Переста Г. И. - Усовершенствование технологии организации перевозок: международный опыт и анализ существующей практики управления, Чибисов Ю. В., Музыкина С. И. (2011)
Халіпова Н. В. - Оцінка адекватності та точності трендових моделей вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності, Леснікова І. Ю. (2011)
Пасічник А. М. - Напрями розбудови залізничних міжнародних транспортних коридорів в Україні, Клен О. М., Кучерява Ю. В. (2011)
Хасхачих А. Д. - Неразрушающий эксперсс-контроль технологии изготовления продукции, Павлова В. А. (2011)
Берус А. Л. - Экспериментальное исследование технического механизма дорожно-транспортных происшествий при наезде на пешеходов (2011)
Переста Г. І. - До питання удосконалення технології функціонування прикордонних станцій при інтероперабельних перевезеннях, Кузьменко А. І. (2011)
Колесник А. И. - Определение рациональных углов поворота дополнительных кривых горочной горловины (2011)
Сохацький А. В. - Моделювання динаміки складних систем на основі комп’ютерних технологій (2011)
Молотков О. Н. - Нестаціонарна модель колії магнітолевітуючого транспортного засобу (2011)
Гордеева И. А. - Теоретические основы адаптивных систем в управлении проектами (2011)
Дюбко В. П. - Математичні методи порівняння результатів психометричного тестування, Клименко С. В., Радченко Я. В., Ясько А. В. (2011)
Крамаренко В. В. - Методика створення конструкторів запитів до баз даних бізнес-систем, Завгородній В. В., Ялова К. М. (2011)
Яковенко В. О. - Математичне моделювання режимів роботи апаратури митного контролю в умовах фазових перетворень (2011)
Щитов О. М. - Розробка алгоритму роботи системи підтримки прийняття рішень для підрозділу митного оформлення, Плескач Р. Я. (2011)
Шемет А. О. - Паралелізм методів програмного резервування інформації. Метод паралельного блочного резервного копіювання (2011)
Приставка О. П. - Інтегрована технологія кластерного аналізу, Сидорова М. Г. (2011)
Сорока Л. С. - Властивості генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих, Кузнецов О. О., Прокопович-Ткаченко Д. І. (2012)
Кравцова С. Е. - Формирование номенклатуры показателей качества процесса таможенного контроля на основе системы сбалансированных показателей, Елисеева М. А. (2012)
Пасічник А. М. - Дослідження пропускної здатності української мережі міжнародних автомобільних транспортних коридорів, Мальнов В. С., Клен О. М. (2012)
Цыкунов И. В. - Построение экспертных систем и агрегирование данных для анализа таможенной стоимости товаров (2012)
Мороз Б. І. - Порівняльний аналіз інформаційних моделей виконання операцій митного контролю на морському транспорті, Дяченко О. О. (2012)
Пошивалова О. В. - Застосування статистичних методів щодо оцінки роботи персоналу митної служби, Пошивалов В. П., Терещенко М. В. (2012)
Кравчук С. С. - Визначення стратегії розвитку та вдосконалення роботи митно-термінального комплексу (2012)
Шраменко Н. Ю. - Вплив тривалості митного оформлення на строк доставки вантажів у міжнародному сполученні (2012)
Громов В. О. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для диспетчеризації світлих нафтопродуктів, Кузнецов К. А. (2012)
Пасічник А. М. - Стан і перспективи розвитку технологій міжнародних перевезень небезпечних вантажів, Крижановський Д. М. (2012)
Сорока Л. С. - Управление информацией в пространстве данных, Есин В. И. (2012)
Рысованый А. Н. - Способ получения псевдослучайной последовательности на основе использования матрицы связей в конечном поле GF(3) (2012)
Костенко О. П. - Розробка моделі концептуалізації бази маркетингових знань за допомогою теорії категорій (2012)
Козлова Т. В. - Математична модель гравітаційної течії в шарі стоку води на шорсткій похилій поверхні, Шквар Є. О. (2012)
Сохацький А. В. - Математичне моделювання аеродинаміки літального апарата типу "несуче крило” (2012)
Гутыря С. С. - Определение балансовых показателей жесткости зубчатых передач, Бережной В. А. (2012)
Бондаренко Б. М. - Акустическая диагностика электромагнитной аппаратуры, Лагута В. В., Разгонов С. А. (2012)
Сохацький О. А. - Математичне моделювання та дослідження теплообмінних процесів у периферійній зоні доменної печі, Чайка О. Л. (2012)
Елисеева М. А. - Сравнительный анализ нормативно-технической базы повышения качества таможенных услуг, Маловик К. Н., Немира Ю. В. (2012)
Ісаєвич Я. - Українське книгознавство: етапи розвитку (2006)
Дубровіна Л. - Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національнoї бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2006)
Фрис В. - Про формати найдавніших кириличних рукописних кодексів на Русі (2006)
Клименко О. - Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні (2006)
Корзо М. - Украинско-белорусские кириллические букварные катехизисы XVII – ХVIII вв. (2006)
Кисельов Р. - Жанровий репертуар україномовних видань Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX століття (2006)
Якимович Б. - Іван Франко – видавець творів Юрія Осипа Федьковича (2006)
Самотий Р. - Типологія наукової книги Львівської політехніки: історичний ракурс (2006)
Василяускєнє А. - Литовська Католицька Наукова Академія: видавнича діяльність (1922 – 1940) (2006)
Долинська М. - Локалізація Ставропігійської друкарні у Львові (2006)
Швець Н. - До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка (2006)
Ковальчук Г. - Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація (2006)
Колосовська О. - "…Заступати інтереси української людности”: діяльність Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові. (1930 – 1939) (2006)
Кунанець Н. - Бібліотека студентського товариства "Основа”: становлення та основні етапи діяльності (2006)
Кріль . - Історична бібліографія в радянській Україні: організаційний розвиток (1918 – 1940 рр.), Смогоржевська І. (2006)
Лещук Т. - Функціональна роль латинських термінологічних словників. (Дослідження на основі бібліографічних джерел) (2006)
Ільницька Л. - Листування Івана Зілинського з Михайлом Возняком (1916 – 1930 рр.) як джерело до вивчення книгознавчих зацікавлень М. Возняка (2006)
Бондаренко В. - Цифровий архів: переваги, можливості, планування, створення, використання (на прикладі проєкту "Ірмос”) (2006)
Павлюк І. - Ці три томи – то ми... або про Книгу Життя Миколи Плав’юка – Президента Української Народної Республіки в екзилі "Україна – життя моє”. Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. (2006)
Фрис В. - Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. 518 с. (2006)
Лешкович Н. - Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – XVIII ст. Львів: Львів. нац. ун-т, 2003. 188 с. + 8 кольор. іл., Кріль М. (2006)
Войтович Л. - Коган В. М., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. Санкт-Петербург: Паритет, 2004. 686 с. (2006)
Седляр О. - Олександр Добржанський. Національний рух українців Буковини другої половини XIX – початку XХ ст. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 574 с., Якимович Б. (2006)
Степанів М. - Петлюровщина / Автор-составитель С. А. Шумов; Пер. с укр. С. Шумова, А. Андреева; Худ. оформление П. Ильина. Москва: Изд-во Эксмо, изд-во Алгоритм, 2005. 256 с.(Серия "Русский бунт"). Бандеровщина / Состав. А. Андреев, С. Шумов; Худ. оформление П. Ильина. Москва: Изд-во Эксмо, изд-во Алгоритм, 2005. 304 с. (Серия "Русский бунт") (2006)
Кровицька О. - Леся Ставицька. Короткий словник жарґонної лексики української мови. Київ: Критика, 2003. 336 с. (2006)
Полюга Л. - Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. Київ: Наукова думка, 2004. 800 с. (2006)
Чікало М. - Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача (1956 – 1996) / Редкол.: А.-Г. Горбач, У. Єдлінська, М. Чікало. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 940 с. (2006)
Войтів Г. - Ілля Кучеренко. Актуальні проблеми граматики. Львів: Світ, 2003. 226 с., Кровицька О. (2006)
Маценка С. - Нонна Копистянська: Біобібліографічний покажчик / Уклад. М. Кривенко. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 234 с.: іл., порт. (Українська біобібліографія. Нова серія. Чис. 15; Бібліографія вчених університету) (2006)
Олександр С. - Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор. Варшава-Львів-Нью-Йорк: "Український архив" і Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. 352 с. (2006)
Клименко О. - Видання Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 2004 року (2006)
Отко Н. - Книгознавча конференція у Львові (2006)
Ярославові Ісаєвичу – 70 (2006)
Бережнюк І. Г. - Інститут уповноважених економічних операторів у Рамкових стандартах ВМО та Митному кодексі України, Бережнюк І. І. (2012)
Вакульчик О. М. - Європейський досвід оцінювання результатів упровадження системи спрощеного митного контролю та якості митного аудиту, Єдинак Т. С., Костюченко К. С. (2012)
Юрицин В. М. - Оценка эффективности взаимодействия таможни и бизнеса на принципах государственно-частного партнерства при осуществлении таможенных процедур в приграничной зоне России (2012)
Волосович С. В. - Страхування сплати митних платежів як різновид страхування кредитів довіри (2012)
Петруня Ю. Є. - Адміністрування митних платежів: стан і перспективи, Губа М. О. (2012)
Губіна І. С. - Митний постаудит у системі митного контролю: проблеми нормативно-правового регулювання (2012)
Македон В. В. - Аналіз циклічного характеру процесів злиттів і поглинань міжнародних компаній на ринках США та Європи (2012)
Пилипенко Ю. І. - Стратегія зовнішньоекономічної політики України в умовах глобалізації (2012)
Дубицький Д. П. - Аналіз та шляхи підвищення економічного ефекту від процесу розпорядження майном, що перейшло у власність держави, Кравець С. О. (2012)
Геращенко С. О. - Інвестиційний клімат країни як складова оцінювання середовища бізнесу, Петруня В. Ю. (2012)
Мещеряков А. А. - Проблеми розвитку фондового ринку та шляхи їх розв’язання в контексті забезпечення фінансової безпеки України, Сопотян С. В. (2012)
Джумурат О. В. - Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки держави та роль ризиків у ньому (2012)
Архірейська Н. В. - Основні напрямки забезпечення фінансової безпеки України (2012)
Книшек О. О. - Взаємозв’язок прийомів і сфер внутрішнього та зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Костюченко К. С. (2012)
Боярко І. М. - Стійкість бюджету як елемент фінансового механізму управління соціально-економічним розвитком міста, Гриценко Л. Л. (2012)
Стеблянко М. Д. - Зарубіжний досвід визначення поняття нетарифного регулювання (2012)
Бабенко Л. В. - Основні напрямки обліково-аналітичних процедур та проведення аналізу виконання кошторису доходів і видатків у митних органах, Яременко О. О. (2012)
Теплицька Г. Й. - Порівняння сучасних типів та форматів торговельних підприємств за кордоном і в Україні (2012)
Гринкевич С. С. - Формування системи управління фінансово-економічною безпекою торговельного підприємства, Кокнаєва М. О. (2012)
Петруня Ю. Є. - Дослідження експортно-імпортних тенденцій як основи для розрахунку митно-податкових втрат держави внаслідок примусових санкцій у митному регулюванні ЗЕД, Олексієнко Р. Ю. (2012)
Оніщенко А. В. - Головні центри економічних інтеграційних процесів Азійсько-Тихоокеанського регіону (2012)
Літовченко Б. В. - Зміни організаційної структури у процесі стратегічного планування діяльності митної служби, Єдинак В. Ю. (2012)
Васильєва В. Г. - Сучасний стан та напрямки розвитку аудиту митної вартості товарів, Татаренко Н. М. (2012)
Пашко П. В. - Щодо термінів "митна політика” та "митна справа” (2012)
Чириченко Ю. В. - Розвиток міжнародній торгівлі: визначення сучасної проблематики для України (2012)
Коляда С. П. - Аналіз системи розвитку персоналу митного органу та визначення підходів до оцінки її ефективності, Добробаба Д. Є. (2012)
Войтов С. Г. - Методологія дослідження та сутнісна детермінація категорії митно-тарифного регулювання (2012)
Книшек О. О. - Управління ризиками як основа проведення успішного митного постаудиту: зарубіжний досвід та українські перспективи, Дяченко Є. С., Білан Ю. М. (2012)
Вакульчик О. М. - Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Дубицький Д. П. (2012)
Ільїна А. В. - Загрози економічній безпеці держави в контексті митного оподаткування, Губа О. І. (2012)
Бережнюк І. Г. - Особливості застосування системи управління ризиками митними службами США та країн Європи, Джумурат О. В., Несторишен І. В. (2012)
Навроцька Н. А. - Систематизація інвестицій у міжнародному інвестиційному процесі (2012)
Брижатий В. В. - Міжнародна конкурентоспроможність корпорації (2012)
Касян С. Я. - Міжнародний авіаційний маркетинг у глобальному економічному просторі, Уляшева А. В. (2012)
Горб К. М. - Системний підхід у міжнародному маркетингу туристичних дестинацій (2012)
Юдіна Н. В. - Управління рекламною діяльністю суб’єктів ЗЕД в умовах глобалізації (2012)
Рекуненко І. І. - Проблеми здійснення транскордонних операцій з цінними паперами (2012)
Матвійчук І. О. - Інституціоналізація управління економічною безпекою держави (2012)
Ясенецький В. С. - До питання про сутність і зміст ринкової інфраструктури (2012)
Бутенко Н. В. - Концептуальні засади розвитку промислового маркетингу в умовах економічної глобалізації (2012)
Локтєв В. - З надією на ренесанс вітчизняної науки (2007)
Нанотехнології в українському вимірі (2007)
Дорогунцов С. - Метатеорія господарювання як арбітр у розв’язанні проблем цивілізаційного розвитку, Ральчук О. (2007)
Омельчук А. - Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення : об’єднана сесія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія" та "Електрохімія" (11–15 вересня 2006 р., м. Львів) (2007)
10 інноваційних проектів, відібраних для фінансування в рамках спільної програми УНТЦ–НАН України "Ініціативи цільових науково-дослідних і випробувально-конструкторських розробок" (2007)
Вакуленко М. - У якому часі, у якому році, у яку хвилину, о котрій годині... : до проблеми означування часу в українській мові (2007)
Бандальєр Г. - На літературознавчому роздоріжжі (2007)
Ковтун Г. - Як народжуються відкриття (2007)
90-річчя академіка НАН України Ю. О. Митропольського (2007)
80-річчя академіка НАН України І. К. Походні (2007)
70-річчя академіка НАН України Є. Я. Хруслова (2007)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Єфименка (2007)
Доповідь президента НАН України академіка Б. Патона (2001)
Марчук Г. (2001)
Ліндквіст П. (2001)
Митропольський Ю. (2001)
Лаврентьєв М. (2001)
Куліпанов Г. (2001)
Звітує Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова (2001)
Методи підвищення рівня властивостей сплавів (2001)
Мамутов В. - Економіко-правові важелі проти тіньової економіки (2001)
Москаленко В. - Професійне здоров'я шахтарів — проблема соціальна і наукова, Кундієв Ю., Мухін В., Передерій Г. (2001)
Малиновський Б. - Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій (2001)
Вагапов В. - Науковий журнал — дискусійна трибуна (2001)
Наумовець А. - "Наукові засади створення нової зброї" чи пропаганда псевдонаукових поглядів?, Загородній А. (2001)
90-річчя академіка НАН України С. Я. Брауде (2001)
80-річчя академіка НАН України М. П. Лисиці (2001)
60-річчя академіка НАН України В. П. Шевченка (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Ганула (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Д. Федоровського (2001)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Загороднього (2001)
Керча Ю. - Полімерна наука на рубежі двох століть : дев'ята Українська конференція з високомолекулярних сполук (Київ, 26-28 вересня 2000 р.) (2001)
Пам'яті В. М. Шимановського (2001)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2000 року (2001)
Патон Б. - Інноваційний шлях розвитку економіки України (2001)
Курас І. - Українське суспільство на рубежі століть: утвердження реформаторського курсу (2001)
Геєць В. - Ринкова трансформація в 1991—2000 роках: здобутки, труднощі, уроки (2001)
Згуровський М. - Науково-технічна інтелігенція та суспільний прогрес (2001)
Саблук П. - Аграрна складова в економічних реформах України (2001)
Костюк П. - Кальцій: іон життя, іон смерті (2001)
70-річчя академіка НАН України А. О. Лебедєва (2001)
70-річчя академіка НАН України С. В. Пелетминського (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Комісарова (2001)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Коноваленка (2001)
Біота в мегаполісі (2001)
Неруйнівний контроль конструкційних матеріалів (2001)
Шемшученко Ю. - Правові чинники формування соціально-економічної моделі України (2001)
Пахомов Ю. - Ринкові трансформації в Україні у контексті світового досвіду (2001)
Мамутов В. - Економіко-правові аспекти розвитку господарського комплексу (2001)
Дзюба І. - Деякі проблеми і перспективи української культури (2001)
Кремень В. - Модернізація освіти — важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України (2001)
Чухно А. - Цивілізаційні засади економічної політики в Україні (2001)
Шидловський А. - Проблеми розвитку енергетики (2001)
Долішній М. - Розвиток регіонів України (2001)
Чебаненко І. - На новому напрямі нафтогазорозвідки, Краюшкін В., Євдощук М. (2001)
Боровський В. - Соя — їжа, ліки, корми (2001)
Волошин В. - Обговорюються проблеми Дунайського біосферного заповідника (2001)
Корсунь А. - Час, єдиний для всього світу : відлуння всесвітнього форуму астронавтів (2001)
Загородній А. - Фізика плазми сьогодні : Міжнародний конгрес з фізики плазми-2000 і 13 Міжнародна (київська) конференція з теорії плазми (Квебек-сіті (Канада), 23-27 жовтня 2000 р.) (2001)
Артур Кларк про ХХІ століття (2001)
80-річчя академіка НАН України В. О. Єфімова (2001)
90-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Боголюбова (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Пирога (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Мартинюка (2001)
Злупко С. Екосистеми і людина : Голубець М. А. Екосистемологія. - Львів: Поллі, 2000. (2001)
Пам'яті Г. С. Писаренка (2001)
Пошуки та розвідка нафти і газу в акваторіях морів (2001)
Звітує Інститут геологічних наук (2001)
Семиноженко В. - Глобалізація і стратегія гуманітарної економіки (2001)
Лукінов І. - Інвестиційний потенціал економічного зростання (2001)
Тацій В. - Правові засоби детінізації економіки (2001)
Руденко Л. - Природно-ресурсний потенціал економічного зростання, Лісовський С. (2001)
Боровой О. - Уроки Чорнобиля: проблеми об'єкта "Укриття", Бар’яхтар В., Кухар В. (2001)
Недавня О. - Римо-католицизм у контексті релігійних шукань українців (2001)
Корсунь А. - Наукова школа дослідників глобальної геодинаміки (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Сеньковського (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2001)
Вишневський І. - Систематизоване дослідження теорії атомного ядра : Ситенко О. Г., Тартаковський В. К. Теорія ядра. - К.: Либідь, 2000. - 600 с. (2001)
Долішній М. - Стратегія — інтелектуалізація суспільства : Україна: інтелект нації на межі століть. - К.: Інтелект, 2000. - 508 с., Злупко С. (2001)
Договір про співробітництво Національної академії наук України і Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (2001)
Договор об учебном и научно-техническом сотрудничестве между Черноморским филиалом Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Океанологическим центром Национальной академии наук Украины (2001)
Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень (2001)
Координація — завдання номер один : коментар голови новоствореної Ради - президента НАН України академіка Б. Є. Патона) (2001)
Кизима В. - Культурологія і сучасна методологія гуманітарного пізнання (2001)
Буравльов Є. - Сума технологій як передумова сталого розвитку (2001)
Сизов Ф. - Інфрачервона мікрофотоелектроніка: тенденції розвитку (2001)
Поплавська Ж. - Ефект взаємодії : синергізм в економіці (2001)
Шульга М. - Київ: утвердження у столичному статусі (2001)
Лялько В. - Знайти свою нішу... : досвід організації наукових досліджень у сучасних умовах (2001)
Ковалевська О. - Видатний вчений, освітянин, громадський діяч : 24 травня - 180 років від дня народження І. В. Вернадського (2001)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. В. Тимошенка (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Саєнка (2001)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Білоуса (2001)
Наулко В. - Відоме й невідоме про італійсько-українські історичні та культурні взаємини : М. М. Варварцев. Італійці в культурному просторі України. - Київ: Інститут історії НАН України, Італійський інститут культури в Києві, 2000. - 340 с. (2001)
Баранський П. - Книга українця, перекладена з німецької : Смакула Олександр. Монокристали: вирощування, виготовлення та застосування. - К.: Рада, 2000. - 428 с. Пер. з німецької., Доценко Л. (2001)
Пам'яті В. І. Трефілова (2001)
Курдюков В. В. - Розвиток вітчизняного медичного права: внесок Академії адвокатури України, Гревцова Р. Ю. (2012)
Yohanna Y. D. - The impact of patients’ autonomy in medical practice in the United Kingdom:responsibilities of stakeholders (2012)
Yohanna Y. D. - The impact of patients’ autonomy in medical practice in the United Kingdom:infringements and remedies (2012)
Рогова О. Г. - Застосування етичних кодексів у медицині (2012)
Корнацький В. М. - Правові проблеми клінічних випробувань лікарських засобів в Україні, Талаєва Т. В., Сілантьєва О. В. (2012)
Наровська К. Б. - До питання уніфікації законодавства України, що регулює застосування примусового лікування (2012)
Миронова Г. А. - Європейські принципи захисту прав та гідності недієздатних пацієнтів (2012)
Клочко Т. Ю. - Деякі проблеми цивільно-правового режиму та використання назв лікарських засобів (2012)
Булеца С. Б. - Договір медиколатрії (2012)
Горобець К. В. - Ієрархія цінностей права (2012)
Фалалєєва Л. Г. - Особливості реалізації спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу, Давиденко О. І. (2012)
Гриняк А. Б. - Структура механізму правового регулювання підрядних договірних відносин (2012)
Чундак М. В. - Витребування майна з чужого незаконного володіння. Основні проблеми та шляхи до захисту цивільного права (2012)
Шаповал К. В. - Функціонування спеціальних судових органів із вирішення земельних спорів у Сполучених Штатах Америки: досвід для України (2012)
Чупринський Б. О. - Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні (2012)
Коротюк О. В. - Кримінально-правова характеристика нотаріуса як спеціального суб’єкта злочину (2012)
Вереша Р. В. - Поняття та зміст вини в межах об’єктивної кримінально-правової концепції, Федорущенко О. О. (2012)
Кучинська О. П. - Принцип недоторканості житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі (2012)
Бондар В. С. - Функціональне призначення криміналістичної характеристики злочинів у сучасних умовах (2012)
Берладин О. Б. - Правові аспекти участі адвоката в досудовому провадженні у кримінальному процесі Великобританії (2012)
Антонюк Н. М. - Англо-українська еквівалентність при підготовці перекладачів, Возна М. О. (2012)
Про підсумки діяльності НАН України у 2000 році та основні напрями її роботи в сучасних умовах : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Патона (2001)
Де високо стоїть наука, там високо стоїть людина : промова Президента України Л. Кучми (2001)
Литвиненко Л. (2001)
Бар'яхтар В. (2001)
Лібанова Е. (2001)
Кухар В. (2001)
Яцків Я. (2001)
Кулик М. (2001)
Голубець М. (2001)
Панасюк В. (2001)
Грінченко В. (2001)
Довгий С. (2001)
Ворона В. (2001)
Шпак П. (2001)
Звітують віділення (2001)
70-річчя академіка НАН України В. М. Русанівського (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України П. Ф. Шпака (2001)
Премії молодим ученим та студентам (2001)
Робота з науковою молоддю в НАН України (2001)
Алфьоров Ж. - Напівпровідникові гетероструктури (2001)
Жорес Алфьоров — про науку та її місце у суспільстві (2001)
Ситник К. - Нове століття сформує новий екологічний світогляд?, Багнюк В. (2001)
Галиця І. - Симбіозна форма організації інноваційного бізнесу : обґрунтування ефективності інноваційних концернів (2001)
Смирнова Г. - Через художні образи — до філософського осмислення категорії Бога : релігійні сюжети у творчості Лесі Українки (2001)
Габович О. - Гуманітаризація науки чи її криза? (2001)
Сумнівна науковість, неправдиві реквізити : Кандеревич А. В., Аршинов В. А. Основі полевой физики. - 2000. - 500 с. (2001)
Голубець М. - Як захистити екологію від "неоекологів" (2001)
80-річчя академіка НАН України Д. А. Дудка (2001)
70-річчя академіка НАН України А. А. Долінського (2001)
70-річчя академіка НАН України І. М. Дзюби (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кордюма (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова (2001)
Створюється Національний атлас України (2001)
Програма науково-технічного розвитку Донецької області (2001)
Проблеми української етнологічної науки (2001)
Красножон М. - Ресурси мінерально-сировинного комплексу України, Лебідь М., Паталаха Є. (2001)
Ксенжек О. - Соціальні реалії з позицій термодинаміки (2001)
Гриценко В. - У пошуках "зони здоров'я" : становлення біоекомедицини, Вовк М., Котова А. (2001)
Фірстов С. - Глобальна спрямованість науки третього тисячоліття, Левіна Д., Чернишов Л., Коміренко Р. (2001)
Веклич О. - Економічний механізм природокористування: аналіз дієвості (2001)
Сухачов С. - Активний власник — ключова фігура в механізмі трудових відносин (2001)
Корсунь А. - Паризький хранитель часу з Одеси (2001)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Б. М. Малиновського (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. П. Мельника (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Сивоконя (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. Г. Руденка (2001)
Бацак К. - "Італійці в культурному просторі України" (2001)
Шатерник В. - Теоретичні результати торують шлях у практику : XIV семінар з високотемпературної надпровідності (м. Протвино Московської області, 28-31 травня 2001р.), Білоголовський М., Мєлков Г. (2001)
Пам'яті З. А. Бутенко (2001)
Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій (2001)
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2001)
Охорона винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні (2001)
Вишневський І. - Екологічно чиста атомна енергетика: технічний, економічний, соціальний, політичний аспекти, Давидовський В., Трофименко А. (2001)
Багнюк В. - Якою буде наша енергетична стратегія? : аргументи проти атомної енергетики (2001)
Семененко В. - Космоекологія — наука про роль позаземного середовища для земного життя, Соботович Е. (2001)
Сита Г. - "...Краса виявляється в чітких, яскраво окреслених ідеях…" : до 200-річчя від дня народження М. В. Остроградського (2001)
70-річчя академіка НАН України М. С. Бродина (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Лялька (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Р. Малашенка (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. В. Лебедєва (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Ільченка (2001)
Круглашов А. - Актуальний діалог істориків і політологів : Міжнародна наукова конференція "Україна — Румунія — Молдова: історичні, політичні та культурні взаємини" (Чернівці, 16-17 травня 2001 р.) (2001)
Пам'яті К. Л. Ющенко (2001)
Рослини в антропогенно трансформованому довкіллі (2001)
Захист водного басейну від радіоактивного забруднення (2001)
Созінов О. - Агросфера України у ХХІ столітті (2001)
Дорогунцов С. - Сталий розвиток — цивілізаційний діалог природи і культури, Ральчук О. (2001)
Фірстов С. - Матеріалознавство: внесок державних науково-технічних програм, Кузьмінська Г., Левіна Д., Ткаченко Л., Чернишов Л., Шинкаренко Л. (2001)
Туркевич В. - "Алмазні" проблеми на рубежі тисячоліть : інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України — 40 років, Колесниченко Н. (2001)
Галиця І. - Пошуки нової ідеології економічного розвитку : V зустріч учених-економістів Національної академії наук України і Російської академії наук (Одеса, 21-22 травня 2001р.), Аносова Л. (2001)
Ситенко Ю. - Підготовка обдарованої молоді до наукової творчості (Міжнародна школа ІТФ - ІТЕФ з теоретичної та математичної фізики), Шадура В. (2001)
70-річчя академіка НАН України О. О. Мойбенка (2001)
70-річчя академіка НАН України В. І. Махненка (2001)
60-річчя академіка НАН України В. В. Гончарука (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. П. Григорюка (2001)
Нові кроки на шляху наукового співробітництва України і Білорусі (2002)
Договір про співробітництво між Національною академією наук України і Національною академією наук Білорусі (2002)
Протокол о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и Национальной академией наук Украины (2002)
Україна у системі світової цивілізації : виступи академіка НАН України Ю. Пахомова, доктора філософських наук С. Кримського, члена-кореспондента НАН України О. Білоруса, доктора філософських наук Є. Головахи, доктора філософських наук Б. Парахонського, академіка НАН України І. Кураса, академіка НАН України Б. Патона (2002)
Бєлєнький П. - Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні : методологічні аспекти (2002)
Долінський А. - Когенерація — нові потужності для енергетики, Клименко В. (2002)
Созінов О. - Агробіотехнології: біосферно-ноосферний підхід (2002)
Грубінко В. - Від антропоцентризму — до біоцентризму, Степанюк А. (2002)
Гуковський М. - Система механіки Леонардо : до 550-річчя від дня народження Леонардо да Вічні (2002)
Боярська Л. - "Не спокушаючись жагою відкриття нових фактів…" : до 175-річчя від дня народження М. М. Бекетова (2002)
Круглашов А. - Регіональні та національні еліти: хто формує політику? : Міжнародна наукова конференція (Чернівці, 6-7 грудня 2001 р.) (2002)
70-річчя академіка НАН України М. В. Новикова (2002)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Максимовича (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Монченка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Гнесіна (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Самойленка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Дончика (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Й. Ядренка (2002)
50-річчя члена-кореспондента НАН України З. Т. Назарчука (2002)
Звітує Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського (2002)
Звітує Інститут органічної хімії (2002)
Нові підходи до створення технологій переробки вторинної сировини (2002)
Білорус О. - Міжнародний маркетинг у сфері торгівлі інтелектуальним продуктом, Ярова Н., Гузенко І. (2002)
Сергієнко І. - Індуктивна математика, Гупал А. (2002)
Лукін О. - Нова модель зародження життя, Лисенко О., Загнітко В. (2002)
Костенко Л. - Інтеграційна основа наукової інфосфери України, Сорока М. (2002)
Мякушко С. - Роль договірно-правової бази у становленні та розвитку українсько-грецьких зв'язків (2002)
Амосов М. - Експеримент: звіт за 8 років (2002)
Габович О. - Першовідкривач теплового руху атомів і молекул : до 130-річчя від дня народження Маріана Смолуховського (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Т. П. Мар'яновича (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Тимошенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Степанця (2002)
Про діяльність Національної академії наук України у 2001 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Патона (2002)
Дзюба І. (2002)
Коноваленко О. (2002)
Кінах А. (2002)
Єрмольєв Ю. (2002)
Лякишев М. (2002)
Юхновський І. (2002)
Шевченко В. (2002)
Попович М. (2002)
Булавін Л. (2002)
Скрипник І. (2002)
Назарчук З. (2002)
Лебедєв Є. (2002)
Булат А. (2002)
Пирожков С. (2002)
Неклюдов І. (2002)
Шемшученко Ю. (2002)
Широков А. (2002)
Карп І. (2002)
Куліш Є. (2002)
Руденко Л. (2002)
80-річчя академіка НАН України В. К. Лебедєва (2002)
70-річчя академіка НАН України В. І. Скока (2002)
70-річчя академіка НАН України І. М. Карпа (2002)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. Р. Родіна (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Стогнія (2002)
Обговорення проекту будівництва судноплавного шляху р. Дунай — Чорне море "Соломонове гирло — Жебріянська бухта" (2002)
Проблеми реабілітації Чорнобильської зони відчуження (2002)
Звітує Інститут проблем природокористування та екології (2002)
Лауреати премій імені видатних учених України (2002)
Премії молодим ученим і студентам за кращі наукові роботи (2002)
Грамоти молодим ученим і студентам (2002)
Сергієнко І. - Нечіткі інформаційно-діагностичні технології: проблеми становлення, Парасюк І. (2002)
Крейн І. - Грані гуманітарної кібернетики (2002)
Капіца Ю. - Оцінка вартості інтелектуальної власності в наукових організаціях, Мальчевський І., Аралова Н., Федченко Л. (2002)
Керча Ю. - Справа всього життя (2002)
80-річчя академіка НАН України Д. В. Затонського (2002)
80-річчя академіка НАН України В. О. Марченка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Котляра (2002)
Загальні збори відділень (2002)
Спільне засідання президій РАН і НАН України (2002)
Пам'яті П. Ф. Шпака (2002)
Складові національної стратегії сталого розвитку (2002)
На шляху інтеграції науки і освіти (2002)
Наукова рада з соціально-економічних проблем регіональної політики розглядає плани на 2002—2004 рр. (2002)
Хорошковський В. - Державні запозичення України: використані можливості чи втрачені шанси? (2002)
Соснін О. - Стратегічний напрям — розвиток високих технологій : оптика та оптоелектроніка на сучасному етапі НТП (2002)
Захарченко В. - З позицій постмодерністської раціональності : нові підходи до дослідження промислових територіальних систем (2002)
Пироженко В. - Наукова раціональність: ціннісна норма і методологічний регулятив (2002)
Мацевитий Ю. - Яскраве служіння науці (2002)
70-річчя академіка НАН України В. В. Єременка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Бутенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Опришка (2002)
Лялько В. - Центр аерокосмічних досліджень Землі: десять років розвитку, Левчик О. (2002)
Наумовець А. - Три іпостасі видатного вченого : Малиновський Б. М. Академік Борис Патон - праця на все життя. - К.: Наук. думка, 2002. - 340 с. (2002)
Роль вищої нервової системи у професійній діяльності (2002)
Лікування патологій хребта (2002)
Теплопостачальні геліосистеми (2002)
Активоване вугілля з горіхової шкаралупи (2002)
Пам'ятi В. В. Немошкаленка (2002)
Звітує Інститут географії (2002)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського