Запорожець О. А. - Нові похідні 2,6-діамінопіримідину та бензімідазолу – перспективні люмінесцентні реагенти для визначення Pt та Pd, Воловенко О. Б., Ковтуник І. М., Линник Р. П., Кеда Т. Є., Ткачук О. В., Мілохов Д. С., Хиля О. В. (2015)
Едаменко Д. В. - Разработка и описание валидационных характеристик методики определения парабенов в косметической продукции методом мицеллярной тонкослойной хроматографии, Логинова Л. П. (2015)
Ренкевич А. Ю. - Насыщение хроматографической камеры в мицеллярной тонкослойной хроматографии, Куликов А. Ю. (2015)
Гаман П. І. - Суб'єкт-об'єктна та комунікативна парадигми організації і функціонування місцевого самоврядування (2011)
Ємельянов В. М. - Розвиток різноманітних аспектів спільної ринково орієнтованої діяльності держави та бізнесу на всіх рівнях державного регулювання (2011)
Кобець А. С. - Чинники формування конкурентного середовища в освіті (2011)
Чернов С. І. - Механізми взаємозв’язку місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2011)
Банчук М. В. - Гармонізація державної кадрової політики в управлінні охороною здоров’я України (2011)
Королюк Ю. Г. - Закономірності та принципи регіональної системи управління (2011)
Миговський М. Л. - Функціональні форми управління майном комунальної та спільної власності територіальних громад (2011)
Ставицький О. В. - Державне управління підприємствами хлібопекарської галузі України та напрями підвищення ефективності їх діяльності (2011)
Сіцінська М. В. - Аналіз міжнародних зобов’язань України із забезпечення демократичного цивільного контролю над безпековим сектором держави (2011)
Перхун Л. П. - Управління аудиторним навчальним навантаженням студентів: оптимізаційна модель (2011)
Вовк О. В. - Деякі питання спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (2011)
Балдинюк В. М. - Методичні підходи до оцінки комплексного розвитку сільських територій (2011)
Ушкаренко В. О. - Шляхи зменшення енергоємності обробітку ґрунту під проміжні культури в зрошуваних сівозмінах південного степу України, Лазер П. Н., Лавренко С. О. (2010)
Лимар А. О. - Технологія вирощування дині безрозсадним способом в плівковій теплиці, Книш В. І., Волошина К. М. (2010)
Орлюк А. П. - Посівні та урожайні властивості насіння, адаптивність рослин різних сортів пшениці м'якої озимої у первинному насінництві, Гончаренко О. Л. (2010)
Базалій В. В. - Якість зеленої маси буркуна білого в залежності від покривної культури, Кононенко В. Г. (2010)
Михайлов В. О. - Динаміка збільшення видового складу і чисельності ксилофагів у штучних соснових насадженнях Нижньодніпров’я, Назаренко С. В. (2010)
Книш В. І. - Особливості технології вирощування кавуна столового сорту Херсонський в незрошуваних умовах півдня України, Павлова С. Л. (2010)
Марущак Г. М. - Зміни сольового складу ґрунту під культурами рисової сівозміни (2010)
Скидан М. С. - Особливості формування урожайності соняшнику залежно від фону живлення та строку сівби в умовах східної частини лісостепу України, Скидан В. О. (2010)
Вовк Т. П. - Стан нижньодніпровських соснових насаджень за оцінкою даних мережі пунктів моніторингу за програмою ICP FORESTS (2010)
Карапуз В. Д. - Відгодівельні і забійні якості свиней залежно від інтенсивності росту і методу розведення, Карапуз В. В. (2010)
Остапенко В. І. - Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення інтенсивності росту молодняку м'ясних кросів птиці (2010)
Шкарапата Я. Є. - Моніторинг доцільності застосування мікрохвильових технологій для покращення збереження сільськогосподарської продукції (частина I), Дзюба В. П., Іванченко С. О., Нікішина Ю. М. (2010)
Базова Г. О. - Про кормові рослини острова Джарилгач (2010)
Дудченко В. В. - Ефективні заходи використання альтернативних джерел енергії, Єропкін В. А., Гордієнко І. В. (2010)
Силка І. М. - Нові підходи до ароматизації спредів, Фролова Н. Е., Грек О. В., Чепель Н. В. (2010)
Гамаюнова В. В. - Оптимізація фонів живлення та зрошення при вирощуванні сортів сої Аполлон і Діона в умовах півдня України, Казанок О. О., Суздаль О. С. (2010)
Шевчук С. А. - Оцінка працездатності і ефективності роботи дренажних систем для прийняття рішень щодо необхідності їх реконструкції та модернізації (2010)
Колесніков В. В. - Еколого-меліоративний стан зрошуваних земель Джанкойського району АР Крим (2010)
Третяк О. М. - Деякі особливості живлення різновікової молоді веслоноса в процесі басейнового та ставового вирощування, Колос О. М., Базаєва А. М., Онученко О. В. (2010)
Хижняк М. І. - Формування екологічних умов ставів ІІІ зони рибництва за інтенсивної технології вирощування риби, Кражан С. А., Литвинова Т. Г. (2010)
Сидоров М. А. - Вплив препарату "БІО-МОС" на рибоводно-біологічні показники вирощування личинок і цьоголіток канального сома, Матвієнко Н. М., Ващенко А. В. (2010)
Козій М. С. - Гістоморфологічні та функціональні особливості фоторецепторного блоку зорового аналізатора деяких видів кісткових риб (2010)
Лянзберг О. В. - Вплив рибогосподарських факторів на біологічні показники посадкового матеріалу коропових риб (2010)
Пилипенко Ю. В. - Оцінка екологічного стану річки Інгулець (у межах Херсонської області), Дем’янова О. О. (2010)
Сабадаш В. В. - Оцінка небезпеки проникнення мінеральних добрив за межі орного шару, Мальований М. С., Недаль Хуссейн Мусалам Аль Хасанат (2010)
Малєєв В. О. - Аналіз причин підтоплення територій Херсонської області, Стрельчук Л. М. (2010)
Бойко П. М. - Раритетне фіто- та ліхенорізноманіття природного заповідника "Єланецький степ" (Миколаївська обл., Єланецький район), Бойко Т. О. (2010)
Рябцева Н. О. - Моделювання термохімічного процесу обеззараження гною як метод оцінювання ефективності існуючих технологій дезінвазії (2010)
Ходосовцева Ю. А. - Ліхеноіндикація якості атмосферного повітря транспортних ландшафтів Ялтинського амфітеатру (2010)
Соловйов І. О. - Стан і тенденції розвитку інвестиційних процесів в АПК Херсонської області, Панкратьєва Т. Л. (2010)
Жуйков Г. Є. - Роль держави у фінансовому забезпеченні еколого-безпечного ведення сільгоспвиробництва, Коняєв О. В. (2010)
Дудченко В. В. - Трудові ресурси рисосіючих господарств України, Морозов Р. В. (2010)
Коверга А. В. - Економіко-правові аспекти трансформаційних перетворень ринку праці в аграрному секторі економіки Україні, Семернікова І. О. (2010)
Бабій Л. В. - Бренд країни та її економічний розвиток (2010)
Козлова О. П. - Макроекономічний розвиток та економічне зростання сільського господарства (2010)
Гончарова А. І. - Зміст та особливості державного регулювання відтворювального процесу в аграрній сфері (2010)
Кривуля М. А. - Перспективы развития рынка туризма в магаданской области (2010)
Дрозденко В. М. - Теоретичні основи формування інтегрованих корпоративних структур та їх вплив на стан конкурентних відносин (2010)
Карунос С. А. - Наукові засади та методичні прийоми державного регулювання сільського господарства (2010)
Мармуль Л. О. - Дебіторська заборгованість сільськогосподарських підприємств: показники та шляхи оптимізації (2010)
Дєбров В. В. - Державна підтримка розвитку фермерських господарств Херсонської області, Торська С. М. (2010)
Соловйов І. О. - Основні напрями розвитку системи агромаркетингу (2010)
Ушкаренко Ю. В. - Зарубіжний досвід розвитку виробничої кооперації (2010)
Коковіхін С. В. - Математичне моделювання врожайності пшениці озимої при оптимальному режимі зрошення залежно від агрометеорологічних факторів, Коваленко Г. К., Мішукова Л. С. (2010)
Бардаш С. В. - Превентивність контрольного процесу: сутність та процедури забезпечення (2010)
Бардаш С. В. - Порівняльна характеристика теоретичних та практичних аспектів внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, Осадча Т. С. (2010)
Стовба Т. А. - Методика побудови збалансованої системи показників підприємства (2010)
Пустова Н. О. - Організаційні аспекти впровадження кластерних моделей забезпечення конкурентоспроможності харчових підприємств регіону (2010)
Потравка Л. О. - Організація агросервісного обслуговування підприємств АПК південного регіону (2010)
Пристемський О. С. - Ефективні механізми функціонування підприємств АПК та їх формування (2010)
Хорунжий І. В. - Сучасний стан виробництва продукції рибницькими підприємствами Херсонської області, Мухіна І. А. (2010)
Мохненко А. С. - Інвестиційний розвиток фермерських господарств регіону (2010)
Петіна Л. В. - Сільськогосподарський кластер – добровільне об’єднання товаровиробнитків різних форм власності, Боровік Д. В. (2010)
Пелешко І. Ю. - Синергетичний ефект як основний мотив інтеграційної взаємодії (2010)
Нікітенко К. С. - Економічна ефективність та фінансові результати господарювання аграрних підприємств (2010)
Новак Н. П. - Принципи та особливості формування конкурентного середовища ринку садівницької продукції (2010)
Смутко А. М. - Проблеми розвитку внутріфірмового планування на підприємствах переробної галузі АПК (2010)
Подаков Є. С. - Сучасний стан, структура та тенденції розвитку ринку зерна (2010)
Шерман М. І. - Використання засобів MATHCAD у процесі опанування комп’ютерними технологіями студентами аграрного профілю, Степаненко Н. В. (2010)
Столєтов Ю. В. - Управління ризиками, як елемент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Надоша О. В. - Теоретико-методологічний аналіз сталого розвитку у контексті сучасних дослідницьких підходів (2011)
Березовська Є. О. - Проблеми та перспективи державної політики в міжнародних нормативно-правових актів з питань охорони психічного здоров’я, Кризина Н. П. (2011)
Сорока М. П. - Створення сприятливих умов для максимальної інтенсифікації збалансованого розвитку регіону (2011)
Левцов С. В. - Теоретичні аспекти дослідження функціонування публічної влади в адміністративному районі (2011)
Банчук М. В. - Система моніторингу санітарно – епідеміологічної ситуації в Україні як один з найважливіших елементів стратегії державного управління з забезпечення здоров’я населення (2011)
Бульба В. Г. - Громадська гуманітарна рада при президентові України: підсумки року діяльності, Меляков А. В. (2011)
Гаман П. І. - Статус документаційного забезпечення у системі функцій державного управління та принципи його організації (2011)
Степанов В. А. - Посольський корпус України та німеччини як фактор розвитку двосторонніх відносин, Пахомова Н. І. (2011)
Драган І. О. - Ефективність системи деpжавнoгo упpавлiння poзвиткoм житлoвo-кoмунальнoгo гoспoдаpства в умoвах суспiльнoї тpансфopмацiї (2011)
Кузьмінський П. Й. - Відповідальність у медичній діяльності  (за матеріалами літературних джерел) (2011)
Кощинець В. В. - Методологічний інструментарій оцінки ресурсного потенціалу регіону (2011)
Борецька Н. О. - Шляхи оптимізації стратегічних напрямів та механізмів державного регулювання ринку освітніх послуг в контексті створення європейського освітнього простору (2011)
Зазуляк Ю. - Старці та їхні свідчення у межовому судочинстві Руського воєводства першої половини ХVІ ст. (2015)
Александрович В. - Львівське середовище українських малярів першої половини XVII ст. (2015)
Сердюк І. - Ставлення до хворих дітей і сиріт у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. (на прикладі долі Романа Краснощоченка та його племінників) (2015)
Волошин Ю. - Вдови і вдівці у Полтаві в 60-х рр. ХVІІІ ст. (2015)
Сліж Н. - Згвалтаванні ў Вялікім Княстве Літоўскім у ХVI–ХVIІ ст.: заканадаўства і судовая практыка (2015)
Старченко Н. - Справи про згвалтування в шляхетському середовищі Волині (остання третина XVI – перша половина XVII ст.) (2015)
Білоус Н. - Насильство над жінками: сюжети з міщанського і селянського повсякдення Волині ХVІ – початку ХVІІІ ст. (2015)
Гарасимчук М. - Справи про зґвалтування й позбавлення цноти у судах Самбірської економії в XVII ст. (2015)
Вінниченко О. - Зґвалтування, вбивство і пограбування, а також перелюб. Історія кримінального злочину, здійсненого під Львовом в 1645 р. (2015)
Тимошенко Л. - Інтриги і конфлікти історії Берестейської унії у світлі документальних джерел та полемічної літератури (2015)
Горобець В. - "Образа гонору царя і гетьмана" чи боротьба за владу на сотенному рівні: справа новомлинського сотника Григорія Шишкевича (1708-1722-1732) (2015)
Заяць А. - "Єврейське" щастя: як волинський єврей Маєр Давидович збирав свій капітал (перша половина XVII ст.) (2015)
Чернецький Є. - Річпосполитський патріот на імперській службі: Ян-Непомуцен Хоєцький (1748-1816 рр.) (2015)
Одрін О. - Мисливство в античних державах Надчорномор’я (на прикладі Ольвії) (2015)
Вілкул Т. - До картини повсякденного. Інформація з давньослов’янського перекладу Книги Левіт (2015)
Дзюба О. - Інтер’єр та мода як ознаки стилю життя козацької старшини ХVІІІ ст. (2015)
Косміна О. - Вбрання української еліти XVII–XVIII ст. (2015)
Перкун В. - Допоміжні історичні дисципліни як ключ до соціальної історії. Роботи французького історика Мішеля Пастуро (2015)
Ворончук І. - Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów. / Pod red. P. Guzowskiego i C. Kukli. – Białystok, 2014. – 389 s. (2015)
Білоус Н. - Рец.: Review: Wioletta Zielecka-Mikołajczyk. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów. – Warszawa: Neriton, 2012. – 360 s. + Il. (2015)
Тесленко І. - Рец.: Яременко Максим. "Академіки" та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. – Харків: Акта, 2014. – 534 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Tkachenko R. - An Analysis of Anselm’s Philosophical Theology and the Problem of Man’s Freedom in His De Concordia (2015)
Якубович М. - Онтологія ібн Арабі та Садр ад-Діна аль-Кунаві в інтерпретації кримського мислителя Ахмада бін Абдаллаха аль-Кримі (2015)
Федорченко Ю. - Кантова таблиця суджень і вчення про судження в німецькій логіці ХVІІІ століття (2015)
Юдин А. - Зарождение дискуссии об авторской интенции в американской критике и философии (2015)
Дахній А. - Гайдеґерове "довільне" прочитання Канта: подолання неокантіанства і темпоралізація трансцендентального схематизму (2015)
Лактіонова А. - Cogito ergo sum і філософія дії (2015)
Терлецький В. - Аристотелева теорія часу у світлі феноменологічної традиції (2015)
Штольценберґ Ю. - Мартин Гайдеґер читає Фіхте (2015)
Іваник С. - Що таке польська філософія й що вона може дати українській філософії? (2015)
Чухрай Е. - Остаточна мета життя і сенс в житті: історико-філософські межі раціональної реконструкції (2015)
Айдукевич К. - Похвала працьовитому життю (2015)
Лисий І. - Проблемність національно-культурної ідентифікації української філософії (за матеріалами ХХХ тому Sententiae) (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Єрмаков О. Ю. - Фінансово-інвестиційне забезпечення виробничих інновацій та соціальної відповідальності аграрних підприємств, Ігнатенко М. М. (2015)
Кулінська А. В. - Особливості формування системи індикаторів оцінки інвестиційної безпеки держави (2015)
Жигірь А. А. - Значення інформаційної складової, як економічного ресурсу при активізації інноваційних процесів (2015)
Музиченко О. В. - Стратегії соціально відповідального інвестування: еволюційний аспект (2015)
Юрчук Н. П. - Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем (2015)
Савченко Р. О. - Конотація управлінського контролю (2015)
Папп В. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку туристичної сфери в Україні та світі (2015)
Євтушенко О. В. - Визначення особливості впливу реклами на споживачів туристичного продукту на основі методу семантичного диференціалу (2015)
Ковова І. С. - Структура обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту (2015)
Корнієцький О. В. - Структура комплексу транспортної логістики (2015)
Дребот О. І. - Напрями підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу в регіонах техногенно порушених земель з врахуванням світового досвіду, Швець О. Г. (2015)
Хомич С. В. - Аналіз економічного потенціалу територіально-адміністративних одиниць Рівненської області на основі кластерних моделей (2015)
Гончарук О. В. - Особливості визначення економічного потенціалу коксохімічних підприємств (2015)
Домаскіна М. А. - Формування та управління потоками зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, Кузьміна Д. В. (2015)
Магас Н. В. - Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки (2015)
Зоря О. П. - Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб'єктів господарської діяльності банківськими установами, Малишев Р. В. (2015)
Тараненко Ю. В. - Система управління запасами на торговельних підприємствах (2015)
Тростянська К. М. - Моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства — фінансового посередника (2015)
Чудак В. В. - Напрями конкурентної політики держави (2015)
Пухкал О. Г. - Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття публічного управління, Тютюнник І. В. (2015)
Мельничук Л. М. - Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів (2015)
Клименко Н. Г. - Реформування центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту в Україні (2012—2015 роки) (2015)
Сіцінський Н. А. - Безпосередні внутрішні виклики національній безпеці України у зовнішньополітичній сфері (2015)
Друк В. В. - Управлінські аспекти здійснення державної інтеграційної політики в Україні (2015)
Корольчук О. Л. - Динаміка смертності в Україні: вимога завершення трансформацій системи охорони здоров'я (2015)
Пугач А. М. - Сучасний стан інноваційного розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2015)
Нікіфоренко В. С. - Світовий досвід реалізації політики безпеки у сфері захисту та охорони державного кордону (2015)
Котенко С. Л. - Вплив державного фінансування на розвиток освіти в Україні (2015)
Паламарчук Т. П. - Організаційно-правові механізми державної аграрної політики в умовах євроінтеграції (2015)
Фоменко С. В. - Актуальні питання впровадження угоди про асоціацію Україна — ЄС у контексті державного реформування (2015)
Синицина Н. Г. - Нові підходи до управління людськими ресурсами в управлінні освітою (2011)
Гаман П. І. - Мотиваційні механізми щодо зниження інституційних бар’єрів (2011)
Сорока М. П. - Інструменти підвищення ефективності транскордонного співробітництва регіонів України (2011)
Жовнірчик Я. Ф. - Досягнення економічної безпеки суспільства на основі усвідомленої і цілеспрямованої державної політики (2011)
Бєлкін Л. М. - Сумнівні банкрутства в Україні як результат неналежного державного управління (на прикладі ВАТ "Чернігівський комбінат хлібопродуктів") (2011)
Поспелов А. В. - Місце і значення сучасного міста в формуванні господарських комплексів регіонів, Пушкар Т. А. (2011)
Мещеряков В. В. - Теоретичні підходи до формування антикризової політики у будівельній галузі на місцевому рівні (2011)
Сидоренко О. В. - Формування дієвої системи регулювання як фактор формування ефективного біржового ринку (2011)
Драган І. О. - Кoнцептуальнi засади удосконалення деpжавнoгo упpавлiння житлoвo-кoмунальним гoспoдаpствoм (2011)
Корчміт О. Ю. - Інноваційна інфраструктура забезпечення сталого розвитку мілітаризованого регіону (2011)
Герасименко І. С. - Державні пріоритети управління інвестиційними процесами в комплексному регіональному розвитку (2011)
Беца І. І. - Шляхи оптимізації та підвищення результативності діяльності органів державної влади у рекламній сфері (2011)
Добрунов С. С. - Механізми сприяння державою формуванню міжгалузевих інтегрованих структур у сфері високих технологій (2011)
Федорук А. М. - Диспропорції регіонального розвитку в ЄС (2011)
Двигун С. М. - Розвиток механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України (2011)
Клименко А. В. - Реалізація державної політики України у житловій сфері на регіональному рівні (2011)
Поворозник Р. В. - Регуляторні механізми реалізації екологічної політики на регіональному рівні у контексті забезпечення їх стійкого розвитку (2011)
Сірий Ю. М. - Особливості бюджетного забезпечення сфери наданя соціально-культурних послуг як напрям державного регулювання (2011)
Федорченко В. В. - Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку малого підприємництва (2011)
Рябцев Г. Л. - Групи спеціальних інтересів – учасники державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні (2011)
Антонов А. В. - Вдосконалення інституційних механізмів підтримки підприємництва на сільських територіях (2011)
Барвіненко В. Д. - Особливості реалізації державної політики розвитку продовольчих ринків у умовах глобальних трансформацій (2011)
Демченко Д. О. - Державне регулювання якості послуг авіаційних перевезень (2011)
Бережний А. І. - Напрями забезпечення модернізації освіти в Україні (2011)
Фомін В. В. - Теоретичні підходи до трактування поняття "ефективність державного управління" (2011)
Александрович В. - Майстри "малих" осередків українського малярства історичного перемишльсько-львівського регіону першої половини XVII ст. (2013)
Волошин Ю. - Населеність домогосподарств і структура родин мешканців Полтави другої половини XVII ст. (за матеріалами сповідних розписів) (2013)
Романова О. - "А сє церковніи люди...". Склад церковних причтів у Київській митрополії (на прикладі Ніжинської протопопії 1740 р.) (2013)
Карліна О. - Соціальна структура населення міст і містечок Волинської губернії наприкінці XVIII ст. (2013)
Яременко М. - "Фактор міста" у "латинському шкільництві" Гетьманщини XVIII ст. (2013)
Одрін О. - Домашні улюбленці в античних державах Надчорномор’я (2013)
Рагаускене Р. - Из "истории животных": собаки при дворе правителей Великого княжества Литовского (до середины XVII в.) (2013)
Білоус Н. - "Маскарад тварин" у жартах і пародіях луцьких канцеляристів другої половини XVII ст. (2013)
Зазуляк Ю. - Честь та злочин у кримінальному правосудді Руського воєводства XV ст. (2013)
Груша А. - Улада непарушнасці і памяці: "старина" і яе трансфармацыя ў XV – першай трэці XVI ст. (2013)
Сліж Н. - Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты ў звычаёвым праве і заканадаўчых актах ВКЛ (2013)
Білоус Н. - Рец.: "Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы ХVІ ст. (з актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі". Упорядники: А. Ф. Аляксандрава, В. У. Бабкова, І. М. Бобер. – Мінск: Беларуская Энцыклапедяя імя Петруся Броўкі", 2012. – 670 с. + Іл. (2013)
Кононенко В. - Kuraś Katarzyna. Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich. – Kraków: Towarzystwo wydawnicze "Historia Jagellonica", 2010. – 365 s. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Костенко Л. С. - Термохимические методы изучения состава органокремнеземов с иммобилизованными аминофосфоновыми кислотами, Алексеев С. А., Зайцев В. Н. (2015)
Паустовська А. С. - Адсорбційно закріплена на силікагелі індикаторна система "Lа(III)-Алізаринкомплексон" для визначення флуориду в слині, Зінько Л. С., Запорожець О. А., Наконечна В. В., Погребняк О. С. (2015)
Рахманько Е. М. - Определение содержания сульфат-ионов в питьевой и минеральных водах и оксалат-ионов в чае методом прямой потенциометрии, Матвейчук Ю. В. (2015)
Рогоза М. В. - Кольорометричне визначення альбуміну у міцелярно- екстракційній системі Mо(VI) – Бромпірогалоловий червоний – Triton X-100, Куліченко С. А. (2015)
Kulikov A. Yu. - Development and Validation of Assay and Stability-Indicating of gamma-Aminobutyric Acid in Tablets by Micellar Thin-Layer Chromatography, Renkevich A. Yu., Boichenko A. P. (2015)
Тупис А. М. - Застосування 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу в екстракційно-фотометричному аналізі вмісту основних забруднювачів ґрунту (міді, цинку, кадмію і свинцю), Тимошук О. С., Ридчук П. В. (2015)
Мирославі Михайлівні Тананайко - 90 років (2015)
Afsharas A. - Spectroscopic, Visual Test Techniques and Optical Sensors for Determination of Hydrazine and Its Derivatives, Tsyrulneva I., Zaporozhets O. (2015)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентное определение α-горьких кислот в хмеле, Чередниченко Е. В., Теслюк О. И. (2015)
Захарків І. Б. - Дисперсійна мікроекстракція для концентрування аліфатичних альдегідів С1 –С5 у формі похідних o-(2,3,4,5,6-пентафторбензил) гідроксиламіну, Зуй М. Ф., Зайцев В. М. (2015)
Колісник О. В. - Валідація методики кількісного визначення сенецифіліну та супровідних домішок в субстанції платифіліну гідротартрату та ін’єкційному препараті "Платифілін-Здоров’я" методом ОФ ВЕТШХ, Зінченко О. А., Георгієвський В. П. (2015)
Омельник А. П. - Спектрометрические характеристики различных блоков детектирования при рентгенорадиометрическом определении йода по К-серии с использованием источника 241Am, Левенец В. В., Лонин А. Ю., Щур А. А. (2015)
Костенко Е. Е. - Твердофазное спектрофотометрическое определение фосфора в виде ионного ассоциата молибдофосфорной гетерополи- кислоты с основным синим К, иммобилизованным на КУ-2×8, Бутенко Е. Н., Максименко Е. В. (2015)
Лукашова М. С. - Cорбционное извлечение ионов Eu(III) из растворов Csl силикагелем, импрегнированным 5,11,17,23-тeтракис-(диизо-пропоксифосфорилметил)-25,26,27,28-тeтрагидрокситиа- каликс, Харченко С. Г., Беликов К. Н., Брылева Е. Ю., Гребенюк Н. Н., Щербаков И. Б., Кальченко В. И. (2015)
Запорожец О. А. - Анатолій Кирилович Бабко був і залишається хіміком-аналітиком №1 (2015)
Жовнірчик Я. Ф. - Ефективність реалізації механізмів регулювання економічної безпеки національної економіки (2011)
Кизима Г. М. - Моделі регулювання фінансових ринків: суність та особливості (2011)
Зубрицька Н. Б. - Процес формування засад корпоративного управління банківськими установами в Україні (2011)
Демчак Р. Е. - Соціальний захист населеня та діючі моделі в країнах з різним рівнем розвитку ринкових відносин (2011)
Білоус І. В. - Державне регулювання реорганізації системи безпечного материнства на місцевому рівні в Україні (2011)
Щербакова Н. Ф. - Підвищення якості послуг дозвільних центрів у сфері господарської діяльності (2011)
Прохоренко О. Я. - Україна і країни розвиненої демократії у протидії корупції, Гринчак О. О. (2011)
Паращенко Л. І. - Функції системи загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних трансформацій в Україні (2011)
Ірхіна С. В. - Оцінка світового досвіду будівництва доступного для населення житла: можливості застосування в Україні (2011)
Бичков С. І. - Сучасна система соціального захисту в Україні (2011)
Мельник І. Б. - Теоретичні основи формування та реалізації державної політики соціального партнерства в умовах суспільних трансформацій (2011)
Шумовська К. Е. - Методологія дослідження місцевого самоврядування (2011)
Плешко В. К. - Регіональні аспекти державного управління прикордонною безпекою: україно-молдовський кордон (2011)
Корчміт О. Ю. - Державне регулювання енергоефективності сфери теплопостачання в Україні (2011)
Сюсяйло О. Н. - Исследование коррупции как вида отклоняющегося поведения (2011)
Фоменко Д. В. - "дерево целей" социальной политики Украины (2011)
Демченко Д. О. - Державне регулювання якості послуг авіаційних перевезень (2011)
Бадахов Н. Я. - Методические подходы к оценке эффективности функционирования судебных систем (2011)
Волик Л. Г. - Эффективность государственного управления как производная от компетентности сотрудников органов государственной власти (2011)
Дєєва Н. Е. - Сутність і моделі корпоративного управління у контексті глобалізації фінансових ринків (2015)
Шаповалов В. О. - Роль і місце акціонерного сектора в економічній науці: становлення концептуальних підходів (2015)
Сахацький М. П. - Маркетингове забезпечення м'ясопереробних суб'єктів господарювання, Запша Г. М. (2015)
Дупляк Т. П. - Інвестиційна привабливість підприємств виставкової діяльності (2015)
Музиченко О. В. - Світовий досвід імплементації принципів відповідального інвестування (2015)
Чорнодід І. С. - Інституціональний інструментарій забезпечення соціальної конкурентоспроможності країни (2015)
Легомінова С. В. - Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції (2015)
Черненок К. П. - Вплив соціально-демографічних факторів на ефективність пенсійних систем країн Європи (2015)
Жовтяк Г. А. - Особливості взаємозв'язку між економічним розвитком регіону і його транспортною інфраструктурою (2015)
Овчаренко Д. М. - Методичні підходи до оцінки доцільності інвестування у заходи з енергозбереження (2015)
Заколодяжний В. О. - Системний підхід до управління інноваційними процесами у сфері страхування (2015)
Пучко А. О. - Система державного фінансування інноваційної діяльності (2015)
Кальченко М. М. - Стратегія підвищення економічної ефективності залучення і використання фінансових ресурсів аграрними підприємствами (2015)
Майстер А. В. - Емісійна політика підприємств державного сектору економіки України та шляхи її активізації (2015)
Мельник А. М. - Проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні (2015)
Антоненко В. Г. - Концептуальні засади дослідження економічної природи глобальних інформаційних технологій (2015)
Друк В. В. - Історичні аспекти становлення інтеграційної політики Польщі в Європейському Союзі (2015)
Сіцінський Н. А. - Стратегічні пріоритети державного управління забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері в умовах військової агресії (2015)
Ким Г. Г. - Інституційні засади здійснення державного нагляду на ринку небанківських фінансових послуг, Краснейчук А. О. (2015)
Мануілова К. В. - Конституційне становлення децентралізації публічної влади Швейцарії: історична ретроспектива (2015)
Тютюнник І. В. - Модернізація публічного управління на регіональному рівні як об'єкт наукового аналізу (2015)
Нікіфоренко В. С. - Актуальні проблеми державного управління у сфері забезпечення прикордонної безпеки України (2015)
Паламарчук Т. П. - Правові основи державного управління аграрним сектором у законодавстві ЄС та України (2015)
Фоменко С. В. - Огляд ролі та інтересів європейського союзу як глобального гравця (2015)
Горбань Ю. С. - Бізнес-структури та неурядові організації в регулюванні сферою довкілля в ЄС: досвід для України (2015)
Подскальна О. А. - Приєднання України до механізму цивільного захисту Європейського Союзу — один із пріоритетів її європейського вибору (2015)
Сердюкова О. Є. - Форми активізації інвестиційної діяльності в громаді: особливості контролю за функціонуванням (2015)
Огілько А. В. - Визначення статусу працівників апарату суду в судах загальної юрисдикції у контексті розробки законодавства України про державну службу (2015)
Бакуменко В. Д. - Рецензія на монографію "державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект" (автор — боделан в. р.) (2015)
Яригін А. В. - Санітарно-епідеміологічні вимоги до проектування житлових будинків із економічними квартирами з мінімальними площами (2015)
Стеблій Н. М. - Гігієнічні критерії оцінки використання спліт-систем в житлових будинках (2015)
Сердюк А. М. - Гігієнічне обґрунтування вимог до розміщення та експлуатації кабельних ліній електропередачі та їх обладнання в умовах сучасної міської забудови, Думанський В. Ю., Біткін С. В., Дідик Н. В., Думанський Ю. Д., Нікітіна Н. Г., Мізюк М. І., Безверха А. П., Зотов С. В., Томашевська Л. А. (2015)
Маненко А. К. - Розрахунок впливу на умови розсіювання та димовидалення (тиску вітру на навітряному і завітряному фасадах) проектованого багатоквартирного житлового будинку по вул. Врубеля, 15 у м. Львові на існуючий 5-ти поверховий житловий будинок по вул. Врубеля, 4, Хопяк Н. А., Степанов А. К., Ванюрський Н. Ю., Касіян О. П., Зуб С. М. (2015)
Турос О. І. - Спосіб розробки технологічного нормативу допустимих викидів вуглецю оксиду від агломераційних машин підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Черненко Л. М., Петросян А. А. (2015)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна регламентація вмісту діазоліну в атмосферному повітрі, Зазуляк Т. С., Брейдак О. А., Альохіна Т. А. (2015)
Петросян А. А. - До питання розробки методичних підходів щодо оцінки якості повітря та збереженні громадського здоров’я (2015)
Бардов В. Г. - Обґрунтування гігієнічного нормативу гербіциду ізопротурону у воді водойм, Омельчук С. Т., Вавріневич О. П., Зінченко Т. І., Омельчук С. А., Ткаченко С. М. (2015)
Щербань М. Г. - Обґрунтування розробки проекту нормативного документу "Регламент експедиційних досліджень санітарно-екологічного стану рекреаційних зон транскордонної водойми басейну ріки Сіверський Донець", М’ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Кривонос К. А., Васенко О. Г. (2015)
Григоренко Л. В. - Гігієнічне обґрунтування доцільності використання доочищеної питної води серед сільських і міських респондентів Дніпропетровської області (2015)
Томашевська Л. А. - Експериментальні дослідження комбінованої дії мінеральних речовин питної води на організм тварин, Прокопов В. О., Липовецька О. Б., Кравчун Т. Є., Дідик Н. В. (2015)
Станкевич В. В. - Санітарно-гігієнічна проблема забруднення гельмінтами об’єктів навколишнього середовища в Україні (огляд), Тарабарова С. Б. (2015)
Зінченко Т. І. - Токсикологічна оцінка бакових сумішей пестицидів Актеллік 500 ЕС, к.е. + Топаз 100 ЕС, к.е. та Актеллік 500 ЕС, к.е. + Хорус 75 WG, в.г, Омельчук С. Т., Антоненко А. М., Вавріневич О. П., Пельо І. М. (2015)
Пельо І. М. - Проблема резистентності шкодочинних агентів до дії пестицидів, які застосовуються в овочівництві та способи її усунення (аналітичний огляд літератури) (2015)
Черниченко І. О. - Хімічні канцерогени атмосферного повітря: вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози, Литвиченко О. М., Цимбалюк С. М., Швагер О. В., Соверткова Л. С., Баленко Н. В. (2015)
Черниченко І. О. - Теплові електростанції як джерело забруднення атмосферного повітря бенз/а/піреном, Литвиченко О. М., Бабій В. Ф., Соверткова Л. С. (2015)
Григоренко Л. Є. - Показники неспецифічного імунітету експериментальних тварин, які підлягали впливу попередників нітрозамінів протягом 3 місяців, Спаська Ю. С., Молдавська Н. Б., Баленко Н. В., Соверткова Л. С. (2015)
Карлова О. О. - Оптимізація профілактичних лікувально-оздоровчих заходів працівників, експонованих свинцем на виробництві, Яворовський О. П., Омельчук С. Т., Кузьмінська О. В., Алексійчук В. Д., Єльцова Л. Б. (2015)
Сурмашева О. В. - Антимікробна дія комбінованого застосування наночасток срібла та антибіотиків, Романенко Л. І., Росада М. О., Ніконова Н. О., Журба А.Ю., Березовчук С. М., Олійник З. А. (2015)
Полька Н. С. - Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється WI-FI засобами, та медико-профілактичні вимоги до їх використання в навчальному процесі загальноосвітніх закладів, Думанський В. Ю., Біткін С. В., Думанський Ю. Д., Нікітіна Н. Г., Сердюк Є. А., Галак С. С., Зотов С. В., Платонова А. Г., Томашевська Л. А. (2015)
Соловьев А. И. - Гигиеническая оценка шумовых характеристик вспомогательного оборудования котлоагрегата АЦКС-670 реконструированного энергоблока №4 Старобешевской ТЭС (2015)
Семашко П. В. - Вплив збільшення ліміту швидкості автотранспортних потоків на ризик появи серцево-судинних захворювань та суб’єктивну оцінку населення, яке проживає на прилеглих територіях, Кононова О. В. (2015)
Безверха А. П. - Гігієнічне обґрунтування вимог до розміщення та експлуатації радіотехнічних засобів транкінгового обладнання (базові станції, персональні радіотелефони транкінгового зв’язку) (2015)
Дорогань С. Б. - Про методичні підходи до оцінки радіотривожності населення міст з підприємствами паливно-ядерного циклу (2015)
Бузинний М. Г. - Розподіл радіовуглецю в траві поблизу автомагістралей, Гуленко С. В., Романченко М. О., Чирков В. С., Михайлова Л. Л., Сахно В. І. (2015)
Гаркуша С. Л. - Роль харчування у профілактиці та лікуванні метаболічного синдрому, Корзун В. Н. (2015)
Козярін І. П. - Органічній сільськогосподарській продукції в Україні бути, Івахно О. П. (2015)
Любарська Л. С. - Порівняльна оцінка харчових продуктів за вмістом мікроелементів цинку та міді, Гуліч М. П., Ємченко Н. Л. (2015)
Петренко О. Д. - Споживання основних груп харчових продуктів населенням областей північного регіону України (2015)
Попов О. І. - Здоров'я дітей в умовах сучасних навчальних технологій, Ходаковська В. О., Бойко Л. Т., Семко Н. Г. (2015)
Федоренко В. І. - Фізичний розвиток дітей дошкільного віку м. Львова та сільської місцевості Львівської області, Кіцула Л. М. (2015)
Дреженкова І. Л. - Гігієнічна оцінка режиму добової діяльності та її особливості у студентів, які відрізняються різним рівнем рухової активності (2015)
Сергета І. В. - Особливості змін обхватних параметрів юнаків-учнів в динаміці навчального процесу, Андрійчук В. М. (2015)
Сергета І. В. - Закономірності взаємозв’язку і взаємозалежності між характеристиками стану здоров’я та показниками особливостей особистості студентів в динаміці навчання у медичному вищому навчальному закладі, Стоян Н. В., Панчук О. Ю., Тимощук О. В., Макаров С. Ю. (2015)
Подаваленко О. В. - Гігієнічна характеристика психоемоційного стану студентів-радіотехніків та оцінка їх мотивації до обраної спеціальності (2015)
Москвяк Н. В. - Cкринінг-дослідження для виявлення серед молодших школярів груп ризику у процесі формування адаптації (2015)
Бердник О. В. - Гігієнічні аспекти розповсюдженості чинників ризику розвитку метаболічного синдрому у підлітків, Рудницька О. П., Шевчук К. В., Добрянська О. В. (2015)
Платонова А. Г. - Особливості пріоритетів батьків щодо вибору іграшок та тривалість їх використання дітьми різного віку, Яцковська Н. Я., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2015)
Філоненко О. О. - Особливості психомоторних якостей дітей старшого дошкільного віку, Гозак С. В. (2015)
Єлізарова О. Т. - Гігієнічна оцінка позашкільного статичного навантаження дітей 8-11 років (2015)
Бабій В. Ф. - Оцінка інтегральної токсичності панчішно-шкарпеткових виробів для дітей in vitro на культурі рухливих клітин – спермі бика, Платонова А. Г., Пімушина М. В., Кондратенко О. Є., Яцковська Н. Я. (2015)
Козярін І. П. - Гельмінтози в Україні. Сучасний стан проблеми, Івахно О. П., Чорна В. В., Махнюк В. М. (2015)
Гайова Л. В. - Теоретично-експериментальне обґрунтування використання вітаміну В6 в умовах фармакотерапії ізоніазидом (2015)
Антомонов М. Ю. - Виявлення критичних складових в узагальненій оцінці еколого-гігієнічних ситуацій, Русакова Л. Т., Пашинська С. Л., Волощук О. В. (2015)
Левин М. Г. - Подход к оптимальному выбору метода отмывки стеклянной посуды в аналитической лаборатории, Останина Н. В., Савина Н. А., Тарасенко Н. Л., Терещенко О. Н. (2015)
Черных О.В. - О выявляемости профессиональной патологии у горнорабочих Краснодонского района Донбасса, Евстратов А.Н., Матичук Н.И. (2015)
Бова Т. В. - Державна політика створення сприятливих економічних умов до інвестування в інновації (2010)
Новицька Т. А. - Формування ефективної інвестиційної політики України з використанням позитивного досвіду інших країн світу (2010)
Коваль Н. В. - Обгрунтування величини дисконтної ставки для розрахунку прогнозної ефективності інвестиційних проектів в Україні (2010)
Лендєл М. А. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств карпатського регіону, Миголинець М. І. (2010)
Галаган Д. В. - Ринок нерухомості як різновид інвестиційного ринку (2010)
Бетехтін О. В. - Особливості розвитку інвестиційного консалтингу в Україні (2010)
Кривак А. П. - Інвестиційні джерела реалізації секторальних пріоритетів в Україні (2010)
Цеслів О. В. - Розробка інвестиційної програми телекомунікаційної фірми в умовах ризику, Клімов О. О. (2010)
Дацій О. І. - Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку (2010)
Любімов В. І. - Механізм державного програмування інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України (2010)
Березянко Т. В. - Напрями реформування законодавчого регулювання корпоративного сектора у розвинених ринкових країнах (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством, Васильєва В. Г., Яковенко І. В. (2010)
Ніпорко Н. І. - Історія розвитку вибіркового методу (2010)
Баріда Н. П. - Оцінка вартості застави як складова системи управління кредитним ризиком банку (2010)
Майба В. В. - Ресурсна політика комерційних банків: аналіз динаміки та структури (2010)
Царенко О. В. - Реінжиніринг малого бізнесу як засіб реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку легкої промисловості регіонів (2010)
Криклій В. А. - Становлення і розвиток недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України (2010)
Олійник Т. І. - Аналітична оцінка процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств на основі економічної моделі (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Ресурсне забезпечення місцевого і регіонального розвитку (2010)
Королюк Ю. Г. - Основні аспекти прикладного використання поняття "потенціал" як цільової категорії регіонального управління (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в контексті ефективності використання бюджетних коштів, виділених на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (2010)
Кондрашов О. М. - Проведення цілеспрямованої загальнодержавної економічної політики в промисловості (2010)
Алейнікова О. В. - Національна агропродовольча система як об'єкт державного регулювання (2010)
Ветвицький Д. О. - Політика комплексного моніторингу якості життя населення України з урахуванням екологічних факторів (2010)
Застрожнікова І. В. - Інституціональні основи формування аграрної політики (2010)
Макаренко І. О. - Напрями державної кластерної промислової політики (2010)
Федько О. А. - Резерви поліпшення здоров'я населення засобами управлінського впливу на формування сучасної культури самозбереження з урахуванням трансформації життєвих цінностей (2010)
Pavlova L. A. - Electron probe X-ray microanalysis investigations of powder rock reference materials, Anchutina E. A. (2015)
Сиротчук О. А. - Хроматографічне розділення компонентів протизастудного засобу з використанням нерухомих фаз, що містять інкорпоровану полярну вставку, Дідух І. Р., Курас С. Ф., Зайцев В. М. (2015)
Доленко С. А. - Особенности влияния гумусовых кислот на определение летучих фенолов в природных водах, Кравченко А. М., Пшинко Г. Н. (2015)
Егорова А. В. - Определение остаточных количеств сухого экстракта листьев гинкго билоба на поверхностях фармацевтического оборудования методом высокоэффективной тонкослойной хроматографии, Федосенко А. А., Мальцев Г. В., Кащуцкий С. Н., Антонович В. П. (2015)
Милюкин М. В. - Определение параметров сорбции органических токсикантов, солюбилизированных Triton X-100, при их концентрировании пористыми полимерными сорбентами из водных растворов, Скринник М. М., Горбань М. В. (2015)
Kurochkin V. D. - Numerical Simulation of Impact of the Spark Discharge Parameters and Electrode Material on the Intensity of Spectral Lines in the Emission Spectral Analysis, Kravchenko L. P. (2015)
Пам’яті Федора Олександровича Чмиленка (2015)
Содержание (2014)
Пирогова В. І. - Вітамін D – акушерські та перинатальні аспекти, Жемела Н. І. (2014)
DOI (Digital Object Identifier) – инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
Ошиблась ли природа, создав прогестерон? (2014)
Davydova Iu. - Obstetric cardiology: what’s new in the XXI century, Ogorodnyk A., Butenko L. (2014)
Кіндратів Е. О. - Аналіз жіночого безпліддя за даними Прикарпатського центру репродукції людини з 2004 до 2013 року, Михайлюк І. О., Сніжко Т. Б., Головчак І. С. (2014)
Ищенко А. И. - Нарушенное количество околоплодных вод у беременных: диагностика, патогенез (обзор литературы), Деменина Н. К. (2014)
Туманова Л. Є. - Сучасні погляди на етіологію та патогенез фонових і передракових захворювань шийки матки у вагітних (огляд літератури), Коломієць О. В., Бадзюк Н. П. (2014)
Романенко Т. Г. - Багатоплідна вагітність та істміко-цервікальна недостатність (огляд літератури), Мельничук І. П. (2014)
Овсюк Л. И. - Трансдермальная эстрогенотерапия при задержке развития грудных желез: выбор врача и пациентки (2014)
Камінський В. В. - Ефективність пероральних пробіотиків для відновлення вагінальної флори, Коноплянко В. В., Воробей Л. І., Ткачук Р. Р. (2014)
Пирогова В. І. - Гестаційні набряки – контраверсійні та практичні аспекти (2014)
Веропотвелян П. Н. - Дефицит андрогенов у женщин в постменопаузе – миф или реальность?, Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2014)
Давыдова Ю. В. - Ранний токсикоз беременности: оценка рисков и тактика, Волошина Т. В., Лиманская А. Ю., Тудай В. Н., Двулит М. П., Баранова В. В. (2014)
Резніченко Г. І. - Роль комбінації ципрофлоксацину і тинідазолу в гінекологічній практиці, Резніченко Н. Ю., Потебня В. Ю., Плотнікова В. М. (2014)
Галич С. Р. - Вплив інтравагінального мікронізованого прогестерону (Лютеїна) на плацентацію, перебіг вагітності та пологів у жінок, яким були здійснені прегравідарні лапароскопічні операції з приводу зовнішнього генітального ендометріозу, Каланжова О. М., Чуєва-Павловська Т. П. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Шляхи збільшення кількості вагінальних пологів після попереднього кесарева розтину, Гончарук Н. П. (2014)
Гасанова С. С. - Особенности течения беременности у родильниц с гипотоническими кровотечениями в ранний послеродовой период, Алиева Э. М., Алиева Н. Ш. (2014)
Романенко Т. Г. - Профилактика йододефицитных заболеваний при беременности, Чайка О. И. (2014)
Камінський В. В. - Протефлазід у вагітних: системний огляд результатів післяреєстраційних спостережень за безпечністю та ефективністю застосування, Шалько М. Н., Гриневич О. Й. (2014)
Борис Е. Н. - Сравнение эффективности применения инъекционных форм прогестерона в лечении угрозы прерывания беременности, Сотниченко А. В. (2014)
Бойко В. І. - Плацентарна дисфункція при внутрішньоутробному інфікуванні: діагностика і тактика ведення вагітності, Івахнюк Ю. П. (2014)
Лисеенко Е. В. - Факторы риска в развитии субклинических тиреоидных дисфункций при беременности (2014)
Макаренко М. В. - Сравнительный анализ причин задержки внутриутробного развития плода (2014)
Тавокина Л. В. - Репродуктивная генетика. Алгоритм молекулярно-цитогенетической диагностики (2014)
Кузнецова И. В. - Применение фитоэстрогенов у женщин в период менопаузального перехода и постменопаузе, Успенская Ю. Б. (2014)
Жук С. І. - Поширеність мутацій генів системи гемостазу у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом, Воробей-Вихівська В. М. (2014)
Гопчук Е. Н. - Уриклар в комплексе лечения урогенитальных расстройств климактерического периода (2014)
Давыдова А. А. - Иммуногистохимические особенности распределения ИЛ-6 в ткани тазовых перитонеальных спаек различной этиологии у женщин репродуктивного возраста, Сулима А. Н. (2014)
Волосовський П. Р. - Репродуктивне здоров’я подружніх пар з позаматковою вагітністю в анамнезі (2014)
Дронова В. Л. - Хирургический стресс у женщин с сочетанной гинекологической и экстрагенитальной патологией, Луценко Е. В., Теслюк Р. С., Насташенко М. И. (2014)
Потапов В. А. - Нормоменс – оптимальная натуропатическая рецептура лечения предменструального синдрома (2014)
Богослав Ю. П. - Комплексный подход к восстановлению микробиоценоза у женщин с рецидивирующими инфекционно-воспалительными заболеваниями влагалища (2014)
Могильницька Л. А. - Ендотелійзалежна дилатація у хворих із синдромом полікістозних яєчників (2014)
Зарічанська Х. В. - Консультування підлітків з питань контрацепції, Антонюк М. І., Ємець Н. О. (2014)
Качалина О. В. - Определение онкобелка Е7 вируса папилломы человека 16-го и 18-го типов при цервикальной патологии у женщин репродуктивного возраста, Андосова Л. Д., Елисеева Д. Д., Засыпкина С. В., Микаилова Г. А. (2014)
Туманова Л. Е. - Морфологические и иммуногистохимические особенности структур плаценты у беременных после экстракорпорального оплодотворения, Молчанова Е. А., Задорожная Т. Д. (2014)
Фаннуш Рами - Особенности липидного и углеводного обмена у женщин с бесплодием и оперативными вмешательствами на яичниках в анамнезе, Иотенко Б. А. (2014)
Ткаля Ю. Г. - Клиническое значение экспрессии VEGF у больных серозным раком яичника в зависимости от гормонального рецепторного статуса опухоли, Воробьева Л. И., Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Турчак А. В., Гончарук И. В., Лукьянова Н. Ю., Чехун В. Ф. (2014)
Остаться женщиной (2014)
Боднарь И. А. - Использование грунтовых вод для систем теплоснабжения на базе теплонасосных установок, Денисова А. Е., Бухкало С. І. (2015)
Петік П. Ф. - Розробка технологічної схеми виробництва нейтралізованих жирів в системі полярних розчинників та переробки соапстoків, Петік І. П., Федякіна З. П., Філенко Л. М. (2015)
Демидова А. О. - Визначення строку зберігання олій прискореним методом (2015)
Бахмач В. О. - Удосконалення технології низькокалорійних майонезів, Носенко Т. Т., Березка Т. О. (2015)
Кричковська Л. В. - Жирова основа для крем-мила з лікувально-профілактичними властивостями, Марченко В. С. (2015)
Краснокутский Е. В. - Перспективы внедрения свободных операционных систем в образовательный процесс в условиях снижения уровня финансирования системы высшего образования Украины (2015)
Матвєєва Т. В. - Способи одержання індивідуальних поліненасичених жирних кислот (2015)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних для пінч-аналізу процесів стабілізації та поділу гідродеалкілату на установці виробництва бензолу, Ільченко М. В. (2015)
Мольченко С. М. - Застосування карбонатів лужних металів як нейтралізуючого агента при нейтралізації жирів (2015)
Краснокутский Е. В. - Внедрение свободного программного обеспечения в учебный процесс как внутренний ресурс высших учебных заведений для обновления парка вычислительной техники студенческих компьютерных лабораторий (2015)
Ведь В. Є. - Дослідження зв’язку між структурою деревини та кінетикою процесу її сушки, Миронов А. М. (2015)
Омельченко Ю. Е. - Использование метода перколяционной экстракции для извлечения липидов из вторичных продуктов масложировой промышленности, Демидов И. Н. (2015)
Папакина Е. А. - Разработка технологии получения хлорофилла и продуктов на его основе, Петров С. А., Кричковская Л. В. (2015)
Фалалєєва Т. В. - Технологія отримання деяких формазанів, похідних нафталевої кислоти, Дістанов В. Б. (2015)
Папченко В. Ю. - Узагальнення наукових основ одержання харчових барвників, Кузнецова Л. М. (2015)
Bukhkalo S. I. - Selection evidence-based methods for effective use of alternative energy, Olkhovska O. I. (2015)
Бухкало С. И. - Экспериментальные методы моделирования процесса коагуляции в статическом коагуляторе, Соловей В. Н. (2015)
Євлаш В. B. - Визначення вмісту аскорбінової кислоти методом гальваностатичної кулонометриї в водних розчинах гидроколоїдів, Железняк З. В., Губський С. М., Аксьонова О. Ф. (2015)
Саввова О. В. - Розробка захисних склокристалічних матеріалів на основі літійалюмосилікатних стекол, Воронов Г. К., Бабіч О. В., Гривцова А. О. (2015)
Саввова О. В. - Аналіз напрямків розробки біоактивних композиційних покриттів по титану для дентальної імплантології, Фесенко О. І., Бабіч О. В. (2015)
Шалигіна О. В. - Розробка складових склоемалевих покриттів для безґрунтового емалювання, Воронов Г. К., Одинцова О. П. (2015)
Агейчева А. О. - Технологічні та методичні аспекти реформування дистанційного навчання в системі вищої освіти (2015)
Янаков В. П. - Определение условий комплексного подхода в анализе качества хлебопекарной продукции, Антропова Л. Н., Lange О. (2015)
Никольский В. Е. - Комплексные исследования рециркуляции с помощью эрлифтного эффекта в аппаратах погружного горения, Лободенко А. В., Решетняк И. Л. (2015)
Шпильова В. О. - Аналіз прямого іноземного інвестування в Черкаську область: стан, проблеми та перспективи, Щербатих Д. В. (2015)
Величко Т. Г. - Основні джерела здійснення та принципи управління розвитком інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання в апк (2015)
Музиченко О. В. - Сучасні світові тренди тематичного відповідального інвестування (2015)
Теребух А. А. - Інвестиційні аспекти відродження деревообробної галузі України, Яворська Н. П. (2015)
Жигірь А. А. - Сутність підприємництва та чинники його економічного розвитку (2015)
Савченко Р. О. - Взаємозв'язок управлінського контролю із суміжними науковими сферами (2015)
Стеблянко І. О. - Програмно-цільове управління в системі стійкого розвитку національної економіки (2015)
Сальман І. Ю. - Роль і місце українських товаровиробників на світовому ринку м'яса і м'ясопродуктів, Ібатуллін М. І. (2015)
Сотниченко Л. Л. - Механізм управління розвитком інфраструктурного забезпечення регіону: сутність та складові (2015)
Яремик Х. Я. - Критерії та алгоритм обрання аудиторської думки у звіті аудитора, Яремик М. І. (2015)
Дергалюк Б. В. - Напрями удосконалення державної політики розвитку інтелектуального бізнесу в Україні (2015)
Пильнов Д. О. - Суднові запаси: визначення, класифікація і контроль (2015)
Колодійчук А. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження процесів економічного розвитку як умов впровадження ікт (2015)
Печуляк Ю. С. - Умови співпраці підприємств з рекрутинговими агентствами та послуги, які вони пропонують в Україні (2015)
Радіщук Т. П. - Моделювання механізму інноваційної діяльності в ринкових умовах (2015)
Паска І. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку сільських територій Київської області, Ященко Ю. А. (2015)
Добрянська Н. А. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства, Варгатюк М. О. (2015)
Дребот О. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення збалансованого використання агроресурсного потенціалу регіонів з техногенно порушеними землями, Швець О. Г. (2015)
Дороніна О. А. - Кадрова політика як інструмент антикризового управління підприємством (2015)
Багиров Фирдовси Дамет оглы - Пути улучшения инвестиционной среды в экономике Азербайджана (2015)
Жулай Г. С. - Основні аспекти управління ефективністю діяльності підприємств легкої промисловості (2015)
Левківський В. В. - Новий вимір стратегічного партнерства між Україною та КНР (2015)
Козік М. О. - Вплив експортного потенціалу на розвиток господарського комплексу регіонів в умовах активізації євроінтеграційних процесів (2015)
Артеменко І. Л. - Інвестиції як фактор довгострокового економічного зростання України (2015)
Москаленко К. І. - Економіко-математична модель планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України (2015)
Полуляхова О. О. - Вплив внутрішнього страхового ринку на розвиток туристичної галузі України (2015)
Назыров К. З. - Развитие информационно-коммуникационных технологий как фактора национальной конкурентоспособности (2015)
Третяк К. В. - Удосконалення державного регулювання ринку перестрахування в Україні (2015)
Дзюндзюк В. Б. - Впровадження системи надання державних електронних послуг у сфері цивільного захисту, Григоренко Н. В. (2015)
Марушевський Г. Б. - Індикатори збалансованого розвитку: позиція України в міжнародних рейтингах (2015)
Шульга Н. Д. - Тенденції формування та розвитку освітньої політики Німеччини (2015)
Добрянський Я. В. - Принципи та напрями підвищення ефективності функціонування регіональних органів управління у сфері розвитку сільських територій (2015)
Огілько А. В. - Hапрями вдосконалення управлінської діяльності в органах публічної влади на прикладі судової влади України (2015)
Денисюк О. В. - Зростання ролі державного регулювання фінансового сектора в системі забезпечення економічної безпеки України (2015)
Фоменко С. А. - Применение динамического гасителя в конструкциях балочного типа общественного здания, Денисов Е. В., Гаранжа И. М., Танасогло А. В. (2015)
Губанов В. В. - Влияние неравномерных смещений фундаментов на работу решетчатых башен дымовых труб, Голиков А. В. (2015)
Горохов Е. В. - Влияние геометрических параметров на напряженно-деформированное состояние структурного покрытия на прямоугольном плане, Мущанов В. Ф., Роменский И. В., Мущанов А. В. (2015)
Tymoshko A. - Comparison of efficiency of Lira 9.6 and SAP2000 program complexes in the dynamic calculation of high-rise object, Yugov A. (2015)
Денисюк О. М. - Аналіз інвестиційного середовища України: сучасні тенденції та перспективи (2015)
Майорова Т. В. - Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах, Крук В. В., Шевчук Я. В. (2015)
Хорішко К. С. - Удосконалення управлінського інструментарію в напрямі підвищення процесів ефективного формування інвестиційної привабливості господарських структур (2015)
Луняк І. В. - Заробітна плата як найважливіший фактор реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку (2015)
Братковська К. О. - Підвищення економічної ефективності інвестицій у програми енергозбереження (2015)
Резнікова Н. В. - Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Північно-Східній Азії: аспекти неозалежності в контексті нового регіоналізму, Іващенко О. А. (2015)
Момотюк Л. Є. - Фінансова звітність у забезпеченні статистичного аналізу діяльності підприємств (2015)
Короткевич О. В. - Єдиний податок: формування та вплив на доходи бюджету України (2015)
Маниліч М. І. - Соціально-економічне становище та пріоритетні напрями розвитку Хотинського району Чернівецької області (2015)
Поплюйко Я. В. - Аналіз структурних змін у розміщенні грошової маси (2015)
Обиход Г. О. - Проблеми та перспективи розвитку транскордонних кластерів еколого-економічної орієнтації у західних регіонах України, Омельченко А. А., Островський І. В. (2015)
Федорченко О. Є. - Актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю на підприємстві (2015)
Добринь С. В. - Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на фінансові ресурси підприємств машинобудівної галузі України (2015)
Трубнік Т. Є. - Бенчмаркінг конкурентних переваг регіональних господарств м. Києва та Київської області (2015)
Матвійчук О. В. - Методологічні аспекти еколого-економічного оцінювання використання водних ресурсів (2015)
Денисенко М. П. - Інновації на страховому ринку України, Коргун О. П. (2015)
Венгерук Н. П. - Стан та перспективи підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва, Васюк К. М. (2015)
Стойка С. О. - Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі України в умовах економічної нестабільності (2015)
Петрищенко Н. А. - Проблеми формування регіональних стратегій в Україні (2015)
Семенюк В. О. - Інституційно-управлінський підхід до побудови фінансової структури корпорацій (2015)
Суханова А. В. - Конкурентні переваги і стратегія регіонів у сукупності відносин конкурентоспроможності (2015)
Стрекаль О. О. - Зовнішній фінансовий аудит у компанії нафтогазового сектору (2015)
Волянський П. Б. - Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (2015)
Григоренко Н. В. - Моніторинг та оцінка результативності надання державних послуг у сфері цивільного захисту (2015)
Добрянський Я. В. - Регулювання системи зайнятості на сільських територіях (2015)
Дергач А. В. - Теоретичні підстави прийняття ефективних рішень в управлінні міграційними процесами (2015)
Котенко С. Л. - Нормативно-правове забезпечення державної фінансової політики за чинником людського розвитку (2015)
Чеберяк Ю. П. - Житловий фонд як об'єкт державного управління в умовах ринкових перетворень (2015)
Стучинська Н. П. - Безпекові можливості громадянського суспільства: економічний аспект (2015)
Сафранов Т. А. - Особенности талассотерапии в прибрежной зоне Одесской области, Катеруша Е. В. (2011)
Сафранов Т. А. - Якість джерела централізованого водопостачання Одеської промислово-міської агломерації, Гусєва К. Д., Поліщук А. А., Гольцов В. І., Шаніна Т. П., Бояринцев Є. Л. (2011)
Кориневская В. Ю. - Отходы городских систем как потенциальный ресурс и источник загрязнения окружающей природной среды, Шанина Т. П. (2011)
Сапко О. Ю. - Оценка современного состояния пляжей Одессы (2011)
Кур’янова С. О. - Аналіз екологічного стану вод української частини річки Дунай, Боровська К. К. (2011)
Юрасов С. Н. - Методика расчета распространения тяжелой примеси в воздушном потоке, Бевз-Бирон Е. А. (2011)
Стрюк Т. Ю. - Озеро Картал в системе западной группы придунайских водоемов и его характеристики (2011)
Ковалёв В. Г. - Проблемы и перспективы развития экономики в морском природопользовании, Гетьман Е. Л. (2011)
Губанова Е. Р. - Оценка адекватности инструментов отечественного механизма экологического регулирования рыночным условиям хозяйствования (2011)
Ковалёв В. Г. - Экономические особенности формирования программы развития природоохранной деятельности, обеспечивающей сбалансированность социо-экономико-экологической системы, Рекиш А. А. (2011)
Колонтай С. М. - Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність територій природно-заповідного фонду Одеської області, Соколовська В. О. (2011)
Жавнерчик О. В. - Ідентифікація системних характеристик економіко-екологічної трансформації (2011)
Леонова С. В. - Аналіз зарубіжного законодавства у курортній сфері з метою опрацювання критеріїв природних територій курортів України, Нікіпелова О. М. (2011)
Многодєтна О. А. - Аналіз дієвості економічних інструментів у природоохоронній діяльності (2011)
Холопцев О. В. - Математична модель міжрічних змін стану північноатлантичного коливання у період 1973 – 2008 рр, Нікіфорова М. П. (2011)
Школьний Є. П. - Взаємозв’язки параметрів геомагнітної активності з циркуляційними процесами в західниму секторі південної півкулі, Бургаз О. А. (2011)
Глушков А. В. - Ренорм- групповой подход к исследованию спектра турбулентности в общей динамике атмосферы, Серга Э. Н. (2011)
Данова Т. Є. - Кореляційний зв’язок між приземною температурою повітря станцій Антарктиди та теплими (холодними) епізодами Південного коливання, Прокоф’єв О. М. (2011)
Гопченко Є. Д. - Розрахункові характеристики дощових паводків на території півдня України, Овчарук В. А., Кічук Н. С. (2011)
Сербов Н. Г. - Моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде, Сухарев Д. Е., Балан А. К., Дудинов А. А. (2011)
Лобода Н.С. - Динаміка хімічного складу води по довжині річки Ворскла та оцінка її якості, Пилип'юк В. В. (2011)
Богатова Ю. И. - Минеральные и органические вещества в поровых растворах донных отложений Одесского района северо-западной части Черного моря (2011)
Герасимов О. И. - О новом классе точных решений дифференциально-разностного уравнения движения для механических возбуждений в одномерной неоднородной гранулированной цепочке (2011)
Ганин Э. В. - Супрамолекулярные комплексы краун - эфиров с фторокомплексными кислотами циркония, гафния, ниобия и тантала, Горличенко М. Г., Васильева М. Г., Шевченко С. В. (2011)
Кругляк Ю. А. - Зонная структура MGo в модели GGA-PBE с учетом поправки Хаббарда U, Глушков А. В., Кругляк Н. Е. (2011)
Горьев С. А. - Интерполяция и децимация цифровых многомерных сигналов (2011)
Лимонов А. С. - Определение группового времени задержки коаксиальных кабелей и дисперсионных линий задержки, Пустовит Т. М. (2011)
Лавриненко А. В. - Выбор численных методов для моделирования волноводов на фотонных кристаллах, Лавриненко Ю. В., Черненко Д. С. (2011)
Бубнов И. В. - Политические последствия. влияния информационных технологий на развитие инновационных качеств личности, Халилова-Чуваева Ю. А. (2011)
Шубравська О. В. - Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики (2016)
Ільчук М. М. - Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери, Нікітченко С. О., Перегуда Є. Ф. (2016)
Ходаківська О. В. - Ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у сільському господарстві, Корчинська С. Г. (2016)
Степасюк Л. М. - Кормовиробництво як основний чинник ефективного розвитку галузі скотарства, Лопанчук А. А. (2016)
Долгіх Я. В. - Метод DEA при оцінці ефективності виробництва та реалізації продукції рослинництва (2016)
Кропивко М. М. - Роль господарств населення у забезпеченні потреб людини (2016)
Kucher A. V. - Economic effectiveness of use of liquid organic fertilizers (2016)
Материнська О. А. - Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини, Амонс К. С. (2016)
Рябоконь В. П. - Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій, Рарок Л. А. (2016)
Залізко В. Д. - Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій, Мартиненков В. І. (2016)
Олійник О. В. - Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах, Скоромна О. Ю. (2016)
Павлик В. П. - Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами (2016)
Артиш В. І. - Біодинамічне світове сільське господарство (2016)
Сас І. С. - Аналіз ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах (2016)
Давиденко В. М. - Особливості сільськогосподарського землекористування у країнах Європейського Союзу (2016)
Шпичаку Олександру Михайловичу – 75 (2016)
Бойко Віктор Іванович – ювіляр (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Титул, содержание (2016)
Файнзильберг Л. С. - Оценка хаотичности формы фрагментов одноканальной ЭКГ, Ориховская К. Б., Ваховский И. В. (2016)
Филатова А. Е. - Выбор параметров метода повышения качества визуализации маммограмм (2016)
Хохлов Е. М. - Способ определения качества пилотирования по контурам корреляционных полей параметров полета в особых условиях, Грищенко Ю. В., Володько О. Н. (2016)
Gubarev V.F. - Observability Analysis of Spacecrafts’ Attitude Measurement Systems, Diadenkо O.N. (2016)
Комар Н. Н. - Модель пространственного движения самолета для комплексного решения задачи повышения качества и безопасности полета, Коршунов Н. В., Павлов В. В. (2016)
Горбань А. Е. - Модель прогноза инновационной эффективности научно-исследовательских работ в сфере здравоохранения, Кочина М. Л. (2016)
Авторы номера (2016)
Борисова С. В. - Динамика климатических и биоклиматических показателей в горных районах Украины, Катеруша Г. П., Катеруша Е. В., Томашпольская Ю. Н. (2012)
Гусєва К. Д. - Ландшафтні передумови забруднення урбоекосистем (на прикладі території міста Одеси), Пилипенко Пилипенко, Г. П. Сафранов Т. А. (2012)
Губанова О. Р. - Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання вторинного ресурсокористування (2012)
Сербов Н. Г. - Экономическая характеристика водного бассейна как объекта природопользования (2012)
Головань О. І. - Методологія розподілу ліцензій на забруднення довкілля на основі аналізу ієрархій (2012)
Смірнова К. В. - Інтегровані системи менеджменту: практика використання, проблеми та перспективи розвитку в Україні (2012)
Жавнерчик О. В. - Безпека економіко-екологічної трансформації системи земельних відносин (2012)
Многодєтна О. А. - Розв’язання еколого-економічних проблем землекористування шляхом оптимізації земельного оподаткування (2012)
Солдатова С. А. - Механизмы формирования экотуристического природохранного кластера в Сивашском суб-регионе, Павленко Е. П. (2012)
Павленко А. В. - Екологізація системи управління інформаційним суспільством в Україні (2012)
Товкан М. Н. - Инвестиции в природоохранную деятельность в рыночных условиях (2012)
Вартанян Г. В. - Роль екологічного маркетингу в організації туристичної діяльності (2012)
Карпычева К. Н. - Продвижение венчурного финансирования посредством интернет-портала (2012)
Шидловская А. А. - Особенности прогнозов межгодовой изменчивости максимальных среднесуточных значений скорости ветра в г. Кировоград, устойчивых к временным сдвигам в будущее, Холопцев А. В. (2012)
Галич Е. А. - Особенности метеорологических полей в регионе формирования явления Эль-Ниньо, Сущенко А. И. (2012)
Флоря Л. В. - Оцінка рівня забруднення грунтів важкими металами та їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур у Північно-Західному Причорномор’ї (2012)
Латиш Л. Г. - Кліматичні особливості температурного режиму України у 2011-2040 роках (2012)
Прикуп Л. О. - Оцінка агроекологічного стану земель з врахуванням організації різних типів угідь в Саратському та Кілійському районах Одеської області (2012)
Лобода Н. С. - Оцінка впливу антропогенної діяльності на водні ресурси Кримського півострова, Отченаш Н. Д. (2012)
Гопченко Є. Д. - Мінералізація води р. Тиса на ділянці м. Рахів – м. Чоп, Катинська І. В. (2012)
Захарова М. В. - Залежності між гідрохімічними показниками води у річці Барабой з використанням кореляційного аналізу, Яров Я. С. (2012)
Гопцій М. В. - Розрахункова тривалість припливу води зі схилів до руслової мережі в період проходження паводків рідкісної повторюваності на річках Прикарпаття, Гопченко Є. Д. (2012)
Яров Я. С. - Оцінка якості води річки Барабой за гідрохімічними показниками (2012)
Обухов Є. В. - Порівняльні розрахунки випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в сучасних умовах, Корягіна О. С., Корецький Є. П. (2012)
Обухов Є. В. - Вплив руслових процесів на конфігурацію та параметри річкового потоку в нижній течії Дністра, Жилік А. Д. (2012)
Кругляк Ю. А. - Методические аспекты расчета зонной структуры графена с учетом ?-остова. Теоретические основы, Кругляк Н. Е. (2012)
Горьев С. А. - Построение двумерных несепарабельных блоков фильтров для кодирования изображений (2012)
Флорко Т. А. - Релятивистский энергетический подход к вычислению сил осцилляторов радиационных переходов в спектрах Zn- подобных ионов, Чернякова Ю. Г., Никола Л. В. (2012)
Дубровская Ю. В. - Вычисление интегральной функции ферми в теории бета - распада при различных определениях искомой функции, Игнатенко А. В., Витавецкая Л. А. (2012)
Сухарев Д. Е. - Эффекты сильного взаимодействия в теории тяжелых каонных систем, Серга И. Н., Шахман А. Н. (2012)
Чугай А. В. - Про діяльність спеціалізованих вчених рад в ОДЕКУ, Вольвач О. В. (2012)
Сербов М. Г. - Одеському державному екологічному університету 80 років (2012)
Катеруша О. В. - Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Одеської області, Сафранов Т. А., Волков А. І., Конякін С. М. (2012)
Сапко О. Ю. - Оценка рекреационного потенциала прибрежной территории Одессы, Мороз Н. В. (2012)
Блажкевич Т. П. - Застосування еколого-економічних критеріїв для обгрунтування лісогосподарських рішень (2012)
Горун В. В. - Оптимизация параметров математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водной среде, Юрасов С. Н. (2012)
Соколов Е. В. - Интегрально-диагностическая оценка экосистемы Дофиновского лимана (2012)
Gusyeva K. D. - Structural analysis as an evaluation tool for adaptive capacity in the Odessa coastal area (2012)
Сербов М. Г. - Економічні основи оцінки водних басейнів як об`єктів природокористування (2012)
Жавнерчик О. В. - Сучасний стан економіко-екологічної безпеки земельних ресурсів України (2012)
Божко Л. Ю. - Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області, Марченко О. П. (2012)
Букарєва С. А. - Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування врожаю ярого ячменю (2012)
Врублевська О. О. - Річна амплітуда температури повітря як показник динамікиклімату України, Касаджик Т. Л. (2012)
Разумова С. Т. - Агроэкологические особенности культуры хлопчатника, Сиротенко Т. В. (2012)
Иконникова В. В. - Влияние различных сроков сева на формирование листового аппарата гороха за 2011 год (2012)
Сіряк Н. В. - Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів території України стосовно до культури проса (2012)
Драничер О. Р. - Влияние антропогенных потоков тепла на формирование метеорологических полей над мегаполисом Париж (2012)
Флоря Л. В. - Оцінка агрокліматичних умов формування врожаю озимої пшениці в Північно-західному Причорномор’ї (2012)
Васалатій Н. В. - Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в весняно – літній період вегетації (2012)
Гопченко Є. Д. - Науково-методичні підходи до врахування глобальних змін клімату при розрахунках максимального стоку річок, Овчарук В. А., Семенова І. Г. (2012)
Лобода Н. С. - Оценка экологического состояния рек Псел и Ворскла по уровню использования вод в трансграничной зоне "Россия - Украина", Пилипюк В. В. (2012)
Обухов Є. В. - Вплив температурного фактора на показники випаровування з водної поверхні Каховського водосховища, Корягіна О. С., Корецький Є. П. (2012)
Терновая Ю. В. - Проблемы антропогенной трансформации пойменных лугов устьевой зоны реки Днестр, Русев И. Т. (2012)
Лобода Н. С. - Визначення характеристик стоку річки Свинної, Божок Ю. В. (2012)
Мамонтова Л. С. - Удосконалення методів вимірювання глибин в системі моніторингу водних об’єктів суші (2012)
Кругляк Ю. А. - Уроки наноэлектроники. 1. Причины возникновения тока в концепции "снизу – вверх", Кругляк Н. Е. (2012)
Кругляк Ю. А. - Уроки наноэлектроники. 2. Модель упругого резистора и новая формулировка закона ома в концепции "снизу – вверх", Кругляк Н. Е. (2012)
Герасимов О. І. - Моделювання руху механічних збуджень у одновимірних неоднорідних гранульованих ланцюжках: вплив граничних умов, Співак А. Я. (2012)
Герасимов О. І. - Ентропійна ґраткова модель для опису вертикального профілю густини у гранульованих матеріалах у гравітаційному полі, Сомов М. М. (2012)
Ігнатенко Г. В. - Узагальнена неконсервативна різницева схема для задачі поширення лазерного імпульсу у нелінійному середовищі, Амбросов C. В., Башкарьов П. Г., Романова Г. В. (2012)
Амбросов С. В. - Баланс углового момента земли и атмосферные радиоволноводы: элементы нестационарной теории, Серга Э. Н., Мансарлийский В. Ф., Кольцова Н. Ю. (2012)
Сербов Н. Г. - Многофакторное мультифрактальное моделирование характеристик временных рядов флуктуаций расходов воды и концентраций нитратов р.Ондава, Свинаренко А. А., Сухарев Д. Е., Дудинов А. А. (2012)
Ганин Э. В. - Супрамолекулярные комплексы краун-эфиров с 1,2- диаминомалеонитрилом, Горличенко М. Г., Герасименко Г. И., Васильева М. Г., Шевченко С. В., Шевченко В. Ф. (2012)
Баліцька О. І. - Аналіз динаміки та структури державних соціальних видатків в Україні (2014)
Бурда А. І. - Архітектоніка освітнього потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (2014)
Вовчак О. Д. - Теоретичні засади та методичні рекомендації формування концепції соціально-економічного розвитку України , Хмелярчук М. І. (2014)
Гордієнко Л. А. - Розвиток соціальної сфери України в епоху постмодернізму: фінансовий аспект (2014)
Джалілов О. О. - Європейський досвід впровадження інтеграції як напрямку економічного розвитку економічних систем: українська перспектива (2014)
Здір В. А. - Роль науково-дослідної сфери у формуванні інноваційної моделі розвитку української економіки (2014)
Лотиш О. Я. - Сучасні напрямки розвитку теорії галузевих ринків (2014)
Сацький П. В. - Ранньосередньовічні тюркські держави і глобальний поділ праці (2014)
Ганський В. О. - Особливості регіонального регулювання ринку туристичних послуг в умовах формування глобального туристичного простору (2014)
Горбачук В. М. - Емпіричні питання економіки оборони (2014)
Дзяд О. В. - Інвестиційна політика ЄС після підписання Лісабонського договору, Кручек А. С. (2014)
Ефременко А. В. - Институциональное обеспечение международного научно-технического сотрудничества (2014)
Журба І. Є. - Інтеграційні імперативи розвитку транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи (2014)
Зaяць O. I. - Пoявa тa poзвитoк peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд (2014)
Златкіна О. Д. - Науково-технічна спеціалізація країни та методи її обчислення (2014)
Иванкова Д. Р. - Международная инвестиционная деятельность: институциональный аспект (2014)
Кавун О. О. - Ринки інтернет-торгівлі країн світу: структурні характеристики і тенденції розвитку (2014)
Кинчевская Ю. Ю. - Институциональное обеспечение деятельности ТНК в условиях глобальных трансформаций (2014)
Мєдвєдкова Н. С. - Інструменти фіскальної підтримки економічної активності в рамках СОТ (2014)
Мозгова Г. В. - Порівняльна характеристика готовності України, Росії та Молдови до мережевої економіки, Тарасенко В. О. (2014)
Павлюк О. О. - Вимоги міжнародних фінансових організацій щодо оцінки екологічних та соціальних ризиків при проведенні банками пасивних інвестиційних стратегій, Павлюк Є. Д. (2014)
Павлюк О. О. - Стан та перспективи розвитку ринку боргових фінансових інструментів України в умовах глобальної фінансової нестабільності, Черкезюк Д. В. (2014)
Полікевич Н. І. - Роль енергетичних бірж на європейському енергетичному ринку (2014)
Тимошенко І. В. - Кооперативна форма взаємного страхування як вид страхового захисту сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Федяєва М. С. - Роль держави в процесі сучасних суспільно-економічних перетворень (2014)
Фурман І. В. - Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування (2014)
Чалюк Ю. О. - Особливості соціальної політики ЄС (2014)
Черленяк І. І. - Глобалізаційні виміри міжнародного офшорного бізнесу в інформаційну епоху, Дюгованець О. М. (2014)
Шемет Т. С. - Режим валютного правління в інтеграційному контексті (2014)
Шульженко Д. Ю. - Предпосылки глобальной научно-технологической революции XXI века (2014)
Александрова Б. В. - Оцінка конкурентоспроможності торгово-промислової палати (2014)
Артеменко О. О. - Економічна сутність ресурсного забезпечення в агропромисловому виробництві (2014)
Artjemova A. Ju. - Innovative control mechanism of the fuel and energy complex of Ukraine, Medentseva M. M., Khlestova E. A. (2014)
Бережанський М. М. - Вдосконалення забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, Бондаренко В. М. (2014)
Білега О. В. - Державні механізми формування мережевих структур кластерного типу в економіці України (2014)
Бояринова К. О. - Науково-теоретичне підґрунтя інноваційного саморозвитку та самоорганізації підприємства (2014)
Gaidey D. A. - Institutional mechanisms of counter-cyclical policy of innovational transformations (2014)
Грициняк О. І. - Вдосконалення регулювання системи охорони здоров’я як основного інституту розвитку робочої сили (2014)
Дзюбенко Н. О. - Сучасні проблеми функціонування вітчизняного продовольчого ринку та шляхи їх вирішення (2014)
Єгорова О. О. - Спеціальні економічні зони України: результати, проблеми та перспективи (2014)
Залуніна О. М. - Розвиток будівельного сектору в Україні за останні роки (2014)
Захаркін О. О. - Інноваційна модель розвитку економіки (2014)
Захарчук О. В. - Аналіз ринку пально-мастильних матеріалів в Україні, Вишневецька О. В. (2014)
Клокар О. О. - Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки: теоретичні та практичні аспекти дослідження його ефективного відтворення (2014)
Ковальчук С. П. - Організаційно-економічні механізми залучення інвестицій на регіональному рівні (2014)
Козловський С. В. - Методи державної підтримки стійкості розвитку аграрної галузі регіону в умовах кризового стану економіки України, Бурлака О. М. (2014)
Крамаренко К. М. - Теоретичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності (2014)
Крачок Л. І. - Методика оцінки та діагностики рівня технологічної безпеки аграрної галузі (2014)
Латишева О. В. - Екологічні стратегії розвитку авіаційної галузі: формування та критерії оцінки (2014)
Ліхоносова Г. С. - Митне планування господарчих операцій, Гребенюкова М. Ю. (2014)
Мармуль Л. О. - Соціальні аспекти формування цін на сільськогосподарську продукцію у регіонах України (2014)
Мартинова Л. В. - Формування математичного інструментарію експертної оцінки ризику господарської діяльності зернопереробного підприємства АПК України (2014)
Михайленко О. В. - Характеристика стану необоротних активів та їх роль в системі виробничого потенціалу (2014)
Нісходовська О. Ю. - Методичні засади аналізу та оцінки чинників та показників конкурентоспроможності виробництва у галузі круп’яних культур (2014)
Павлів В. В. - Методи усунення негативного впливу соціального фактору на систему недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Павлова А. М. - Пріоритети протидії прихованому виведенню капіталів з України (2014)
Пєліпєй А. О. - Особливості нормативно-правового регулювання трансферу технологій та система державного стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2014)
Потапова Н. В. - Система контроллинга экологически-ответственной деятельности предприятий при реализации инвестиционных проектов, Дружинина Е. О. (2014)
Процюк Т. Б. - Реформирование рынка электрической энергии украины с учётом опыта зарубежных стран (2014)
Руда О. Л. - Тенденції розвитку ринку зерна в умовах глобалізації економіки (2014)
Рудь В. П. - Овочевий ринок. аспекти формування продовольчої безпеки України (2014)
Світовий О. М. - Принципи та особливості методології дослідження доданої вартості в зернопродуктовому підкомплексі (2014)
Сенишин О. С. - Прогностична оцінка нарощування експортного потенціалу продовольчого комплексу України (2014)
Ситник Н. С. - Інноваційні фактори модернізації сфери товарного обігу (2014)
Сментина Н. В. - Теоретико-методологічні аспекти моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку мезосистем (2014)
Сокольська Т. В. - Відтворення ресурсного потенціалу агросфери як чинника економічного зростання (2014)
Ставицький А. В. - Розрахунок інвестиційної безпеки в Україні, Наумова О. О. (2014)
Юхимець Р. С. - Передумови трансформації інституційного середовища ринку природного газу (2014)
Ягельська К. Ю. - Управління часом та економічними циклами в складі моделі випереджаючого національного економічного розвитку (2014)
Рибак О. М. - Удосконалення управління інноваціями в основні фонди авіакомпаній України (2014)
Содержание (2013)
Михайлович Ю. Й. - Практичні аспекти впровадження скринінгу колоректального раку в Україні. Соціально-економічне обґрунтування, Журбенко А. В., Сумкіна О. В. (2013)
Щепотін І. Б. - Медико-біологічні та організаційні аспекти смертності від злоякісних новоутворень органів травного каналу після аварії на ЧАЕС, Федоренко З. П., Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2013)
Ганул В. Л. - Хирургическое лечение больных, имеющих метастазы злокачественных новообразований почки в легкие, Бороров Л. В., Ганул А. В., Борисюк Б. О., Совенко В. М., Шевченко А. И., Семиволос А. В., Кобзев О. И., Кондрацкий Ю. Н. (2013)
Ганул А. В. - Применение иммунотерапевтических методов в лечении больных раком легкого, Совенко В. М., Храновская Н. Н., Орел В. Э., Скачкова О. В. (2013)
Щепотин И. Б. - Мультивисцеральные резекции при местно-распространенном раке ободочной кишки с инвазией в органы гепатопанкреатобилиарной зоны, Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Махмудов Д. Э. (2013)
Калинин А. Е. - Выбор метода устранения обтурационной толстокишечной непроходимости, Калинин Е. В. (2013)
Бондарь Г. В. - Прогнозирование непосредственных результатов гастрэктомий при раке желудка, Думанский Ю. В., Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Бондарь А. В., Псарас Г. Г., Заика А. Н. (2013)
Коровин С. И. - Неоадъювантная интерферонотерапия в лечении больных с регионарными лимфогенными метастазами меланомы кожи, Фильчаков Ф. В., Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Шумилина Е. С., Кукушкина С. Н. (2013)
Лурин И. А. - Липосаркома забрюшинного пространства (случай из практики), Шматко Л. Л., Терещенко Т. В., Чайка Т. В., Гончаров К. А., Тромса О. А. (2013)
Смоланка І. І. - Застосування детекції сторожових лімфатичних вузлів при операціях з приводу раку грудної залози: сучасний погляд на проблему, Солодянникова О. І., Скляр С. Ю., Костриба О. І. (2013)
Сивак Л. А. - Трижды негативный рак грудной железы: современный взгляд на проблему, Лялькин С. А., Майданевич Н. Н., Климанов М. Ю., Аскольский А. В., Касап Н. В. (2013)
Воробйова Л. І. - Передня екзентерація малого таза в лікуванні хворих на місцево-розповсюджений рак шийки матки, Стаховський Е. О., Ціп Н. П., Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Котов В. А., Вукалович П. С., Кононенко О. А., Гаврилюк О. М. (2013)
Воробйова Л. І. - Рак шийки матки: роль хіміотерапії на різних етапах лікування, Неспрядько С. В., Гончарук І. В., Крижанівська Г. Є. (2013)
Свінціцький В. С. - Хіміотерапія хворих зі злоякісними пухлинами яєчника (2013)
Кравець О. В. - Крайова резекція нижньої щелепи: показання та протипоказання, Процик В. С. (2013)
Процик В. С. - Розширена радикальна шийна дисекція в комбінованому лікуванні регіонарних метастазів у хворих зі злоякісними пухлинами голови та шиї, Кравець О. В., Трембач О. М., Коробко Є. В. (2013)
Климнюк Г. І. - Застосування тандемної трансплантації стовбурових клітин периферичної крові при лікуванні дітей з нейробластомою, Павлик С. В., Шайда Е. В., Храновська Н. М., Скачкова О. В. (2013)
Шайда Э. В. - Применение пегфилграстима для мобилизации стволовых клеток периферической крови у детей с солидными злокачественными новообразованиями, Климнюк Г. И., Павлик С. В., Храновская Н. Н., Скачкова О. В. (2013)
Поберська В. О. - Визначення проблеми щодо перспективного розвитку санаторно-курортної реабілітації дітей після завершення спеціального лікування онкологічних захворювань, Бабов К. Д., Толстанов О. К., Янченко Т. С., Шаповалова Г. А. (2013)
Вітрук Ю. В. - Сучасні системи оцінки пухлинного ураження нирки (огляд літератури), Стаховський Е. О., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вукалович П. С., Котов В. А., Гаврилюк О. М. (2013)
Стаховский А. Э. - Зависимость функции почки от размера опухоли при почечно-клеточном раке, Стаховский Э. А., Витрук Ю. В., Войленко О. А., Вукалович П. С., Котов В. А., Гаврилюк О. Н. (2013)
Крячок И. А. - Необходимоcть проведения рутинной компьютерной томографии после окончания лечения пациентов с лимфомами, Филоненко Е. С., Мартынчик А. В., Кущевой Е. В. (2013)
Новосад О. І. - Прогностичні фактори ризику несприятливого перебігу лімфоми Ходжкіна: стандартні та пошук нових, Крячок І. А., Храновська Н. М., Свергун Н. М., Грабовий О. М., Антонюк С. О. (2013)
Крячок И. А. - Хронический лимфолейкоз: новое в лечении. Подходы к терапии первой линии и их эволюция (2013)
Титоренко И. Б. - Актуальные вопросы онкогематологии, Новосад О. И., Степанишина Я. А., Кущевой Е. В., Алексик Е. М., Пастушенко Я. В., Галковская Г. В. (2013)
Зинкевич Я. П. - Стереотаксическая биопсия в дифференциальной диагностике лимфом головного мозга, Цимбалюк В. И., Главацкий А. Я., Костюк К. Р., Болюх А. А., Попов А. А., Шевелёв М. Н., Пилипас Л. Ю. (2013)
Семикоз Н. Г. - Променева терапія в лікуванні хворих із первинними та метастатичними пухлинами головного мозку (2013)
Головко Т. С. - Особенности лучевой диагностики при легочных метастазах остеосаркомы у детей, Халилеев А. А., Климнюк Г. И., Белоконь О. В., Кротевич М. С. (2013)
Гриневич Ю. А. - Нарушение эндокринной функции тимуса при меланоме кожи: связь с изменением функционирования периферического звена иммунной системы (обзор литературы и результатов собственных исследований), Лабунец И. Ф. (2013)
Грабовий О. М. - Стан ядерцевих організаторів та вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки, Антонюк С. А., Воробєй Є. А. (2013)
Грабовий О. М. - Мітотична активність і вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин нейробластомних пухлин, Зарецький М. Б., Перепьолкіна І. В., Василишин О. І. (2013)
Шаульська Л. В. - Проблеми і перспективи формування нової якості трудового потенціалу, Лаушкін О. М. (2014)
Артеменко Л. П. - Формування конкурентоспроможності інноваційно-активних підприємств (2014)
Ахновська І. О. - Методичний підхід до аналізу фінансово-економічного стану великих, середніх, малих та мікропідприємств за даними статистичної звітності (2014)
Бачо Р. Й. - Загальна характеристика сучасної системи регулювання ринку фінансових послуг в Європейському Союзі (2014)
Бержанір А. Л. - Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення ефективності сучасного бізнесу (2014)
Бухаріна Л. М. - Використання соціальної відповідальності бізнесу для створення позитивного іміджу підприємства, Сучков А. В. (2014)
Верескун М. В. - Методичне забезпечення системи інформаційної безпеки промислових підприємств (2014)
Ворвинець Б. М. - Модернізаційні чинники інституціоналізму в сфері зайнятості (2014)
Воронин А. В. - Организация эффективных механизмов корпоративного управления как фактора роста рыночной капитализации компании (2014)
Гинда О. М. - Сутність та вплив управління процесами розвитку людського потенціалу на економіку України (2014)
Горошкова Л. А. - Динаміка транспортно-логістичних процесів в умовах глобалізації, Волков В. П. (2014)
Horyaschenko Yuliya - Optimization of resources to upgrade the rolling stock regional railways (2014)
Гуторов О. І. - Формування системи та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочного напряму, Рижик І. О. (2014)
Завальнюк С. О. - Сутність категорії "Розвиток паливно-енергетичного комплексу" (2014)
Загороднюк О. В. - Особливості організації управлінської праці у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Зборовська О. М. - Управління розвитком металургійного комплексу України на підставі комплементарного підходу: проблеми та перспективи, Ніколаєнко Д. В. (2014)
Карпова Т. С. - Сущность и значение развития социальной сферы в Украине (2014)
Коваленко О. В. - Реалізація основних принципів комплексної маркетингової стратегії ринкового впровадження авіаційних інновацій (2014)
Комеліна О. В. - Сучасні фактори формування регіональної політики енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України, Максименко О. С. (2014)
Лактіонова О. А. - Гнучкість фінансового ринку як основа для швидкого відновлення економіки після фінансової кризи (2014)
Литвин В. В. - Інвестиційна циклічність та режим функціонування ощадної системи (2014)
Мазур Н. А. - Склад елементів обліково-економічної політики для обґрунтованого процесу ціноутворення на аграрному підприємстві (2014)
Малюга Л. М. - Управління соціальною відповідальністю керівника (2014)
Маслак О. І. - Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах циклічності, Безручко О. О., Маслак М. В. (2014)
Мінц О. Ю. - Методи прогнозування кількості банкрутств в Україні, Беззубкова К. Е. (2014)
Морозов О. Ф. - Частина і філософія нематеріальної потужності соціально-економічних (2014)
Овчаренко Є. І. - Праксеологічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки (2014)
Огородник В. О. - Фандрайзинг — інструмент активізації соціально-відповідальної взаємодії суб'єктів суспільних відносин (2014)
Панасенко И. В. - Оценка доступности жилищно-коммунальных услуг (2014)
Пугач О. А. - Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці держави в системі національної безпеки (2014)
Редкін О. В. - Світові стандарти управління інноваційним розвитком економіки України, Толкачов Д. М. (2014)
Семенова В. Г. - Особливості координування процесів використання інтелектуальної власності підприємства (2014)
Сивак О. Б. - Благодійність як складова соціально відповідальної діяльності підприємства: обліковий аспект (2014)
Скопенко Н. С. - Теоретико-методологічні засади ризик-менеджменту як інструменту управління господарським ризиком підприємства, Пьянкова О. В. (2014)
Смутчак З. В. - Дослідження соціальної відповідальності на ринку праці: регіональний аспект (2014)
Сотниченко Л. Л. - Дослідження стану інфраструктурного забезпечення регіонів України (2014)
Сисоліна Н. П. - Економічна безпека підприємств з інноваційними проектами, Чумаченко О. С. (2014)
Ситник Н. І. - Роль зовнішньої мотивації в забезпеченні креативно-інноваційної діяльності персоналу сучасних організацій (2014)
Тарасевич А. П. - Оцінка фінансово-економічного стану кондитерських підприємств України за допомогою багатовимірних статистичних методів (2014)
Тарасевич Н. В. - Антикризове управління діяльністю банків в сучасних умовах, Литвиненко А. М. (2014)
Транченко Л. В. - Вплив інформаційних технологій на маркетинг у сфері туризму (2014)
Ходаківська О. В. - Орендні земельні відносини: досвід країн Європейського Союзу та вітчизняна практика (2014)
Шило К. М. - Механізм державного регулювання формування трудового потенціалу (2014)
Шквиря Н. О. - Перспективи розвитку виробництва біопалива з відходів продукції рослинництва (2014)
Шкробот М. В. - Вибір напрямів стратегічної модернізації залежно від впливу індексів на рівень інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики (2014)
Шумаева Е. А. - Некоторые аспекты обеспечения энергетической безопасности в странах БРИКС, Первусяк Н. И. (2014)
Дячков Д. В. - Крауд-концепція як ефективний інструмент управління, Коршикова Н. В. (2014)
Аверичев И. Н. - Функционально-параметрична модель економічної безпеки підприємств водного транспорту (2014)
Балуєва О. В. - Формування іміджу територій в контексті сталого розвитку, Рибаченко Т. Ю. (2014)
Алескерова Ю. В. - Роль АСП у розвитку державного страхування (2014)
Бержанір І. А. - Діагностика рентабельності суб’єктів господарювання України (2014)
Беркута Т. В. - Державна підтримка аграрного виробництва в умовах трансформаційної економіки України, Добровольська Е. В. (2014)
Бояринова К. О. - Зарубіжний досвід використання інноваційно орієнтованих методів забезпечення конкурентоспроможності підприємствами машинобудування (2014)
Боднар О. В. - Концептуальні основи ціноутворення як передумова забезпечення стабільності вітчизняних ринків рослинницької продукції (2014)
Василенко В. А. - Формування механізму та стратегії управління конкурентоспроможністю авіаційних (2014)
Болух А. А. - Продажі в системі кругообороту капіталу підприємства (2014)
Василичев Д. В. - Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві, Мирошниченко В. А. (2014)
Бондарчук Н. В. - Дефініція поняття "контролінг" та його значення в системі управління підприємствами АПК (2014)
Волощук І. В. - Дослідження сутності державно-приватного партнерства та передумов його впровадження в Україні (2014)
Борковська В. В. - Контрольна функція обліку за нормуванням витрат в м'ясопереробній промисловості (2014)
Волчкова Г. К. - Домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах (2014)
Бортняк М. М. - Теоретико-методологічні аспекти оплати праці (2014)
Вишинська Т. Л. - Інвестиційне забезпечення розвитку економіки України (2014)
Братенко І. В. - Підтримка м’ясного підкомплексу апк шляхом надання державних фінансових дотацій та компенсацій за рахунок податку на додану вартість (2014)
Гринюк Н. А. - Перспективи розвитку зовнішньоторговельної діяльності кооперативного сектору національної економіки (2014)
Бруханський Р. Ф. - Функції і завдання стратегічного управлінського обліку (2014)
Давиденко В. В. - Перспективи впровадження принципів ощадного виробництва на підприємствах (2014)
Бурковський П. А. - Теоретичні основи паритетності економічних відносин в аграрному секторі України (2014)
Євсєєва І. В. - Основні види ризиків та їх вплив на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств, Москаленко В. О. (2014)
Височан О. С. - Філософське осмислення принципу раціонального песимізму в бухгалтерському обліку (2014)
Журба І. О. - Формування кластерної стратегії розвитку Черкаського регіону (2014)
Вільчинська Н. Л. - Передумови роботи фінансового механізму забезпечення розвитку молокопереробних підприємств (2014)
Залізнюк В. П. - Прогнозування ефективності маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства (2014)
Гарасим П. М. - Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект), Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2014)
Захарова О. В. - Процедура комплексної оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства, Городничук Н. В. (2014)
Гладка В. В. - Організаційний фундамент системи органів державного фінансового контролю (2014)
Кармазіна Н. В. - Розбудова архітектури регіональної промислової політики когнітивно-інформаційного типу (2014)
Данилюк О. І. - Соціальний аудит – як комплексний інститут обстеження соціальної сфери (2014)
Кириченко В. В. - Проблеми та стратегія розвитку економіки Вінницької області (2014)
Дейнека В. Ф. - Особливості проведення в податковому та бухгалтерському обліку витрат з охорони праці, Шавло І. А. (2014)
Косячевська С. М. - До питання визначення показників та критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств будіндустрії, Фісуненко П. А., Богданова Н. В. (2014)
Коваль Л. В. - Облікове забезпечення страхування діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Кравець К. П. - Відбір перспективних угод для здійснення концентрації виробництва на підприємствах харчової промисловості (2014)
Корженівська Н. Л. - Роль фінансово-кредитної системи у формуванні пріоритетів економічної безпеки товаровиробників зерна (2014)
Кравченко Т. І. - Проблеми та методи ефективного управління ризиками банківського споживчого кредитування в Україні, Дерев’янко В. О. (2014)
Краснолуцька Л. М. - Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в управлінні фінансовою стійкістю підприємства (2014)
Криворучко О. В. - Тенденції розвитку методів рекламної діяльності в системі маркетингових комунікацій на авіаційних підприємствах (2014)
Куцеконь Л. О. - Перспективи розвитку підприємств бурякоцукорого підкомплексу на основі кластеризації виробництва (2014)
Куценко В. Й. - Духовна концепція управління трудовим колективом (2014)
Лозинська І. В. - Підвищення ефективності виробництва в галузі м’ясо-молочного скотарства з урахуванням соціально-екологічної складової (2014)
Лизньова А. Ю. - Каскады институционального обеспечения организационного развития в управлении (2014)
Мазур Н. А. - Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку і аудиту (2014)
Литвинов А. С. - К вопросу определения сущности экономического воспроизводства (2014)
Матвійчук Л. О. - Формування необоротних активів та визнання їх як об’єкта обліку сільськогосподарських підприємств (2014)
Матіщак Ю. І. - Сутність поняття "економічна безпека" як однієї зі складових забезпечення розвитку підприємства (2014)
Мельник К. П. - Дослідження мети оперативного контролю в контексті кризових умов господарювання (2014)
Морозов О. Ф. - Філософія нематеріальної потужності соціально-економічних систем (2014)
Мельничук О. В. - Розвиток спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та перспективи його реформування (2014)
Попова В. Г. - Сайт вуза как инструмент интернет-маркетинга в деятельности Донецкого национального университета (2014)
Мирна О. В. - Стилі управління в офісному менеджменті (2014)
Попова О. Ю. - Управління якістю як елемент інноваційного розвитку підприємства, Скибенко Г. Г. (2014)
Муравський В. В. - Комунікаційний аспект централізації (децентралізації) обліку (2014)
Приймак В. І. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні, Гинда С. М. (2014)
Мушеник І. М. - Фактори формування виробничої структури і розмірів сільськогосподарських підприємств, Марусей Т. В. (2014)
Прямухіна Н. В. - Особливості розвитку регіональних галузевих ринків у трансформаційних країнах (2014)
Ніколашин А. О. - Проблеми визначення облікової політики на підприємствах (2014)
Ровенська В. В. - Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства (2014)
Нужна О. А. - Еволюція функцій капіталізації в умовах економічних перетворень, Пиріг С. О. (2014)
Русінко М. І. - Теоретико-методичні підходи до визначення потенціалу інноваційного розвитку будівельних підприємств (2014)
Петрук О. М. - Сучасні міжнародні тенденції в організації обігу електронних грошей, Мельниченко О. В. (2014)
Рябик Г. Є. - Дослідження конкурентоспроможності підприємств галузі в умовах структурно-інноваційної трансформації економіки (2014)
Пікінер В. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку та контролю операцій з відходами (2014)
Сватюк О. Р. - Основні елементи організаційного та економічного механізму корпоративного управління акціонерними товариствами (2014)
Плахтій Т. Ф. - Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями (2014)
Семйон В. С. - Облікова політика підприємства: вітчизняний і зарубіжний досвід (2014)
Покотильська Н. В. - Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в сучасних умовах (2014)
Синяєва Л. В. - Роль трудових норм і нормативів в організації праці та її оплати в ринковій економіці (2014)
Полякова Є. С. - Вплив конкурентного середовища та ризиків на ціноутворення в комерційних банках України (2014)
Смірнова І. В. - Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку, Смірнова Н. В. (2014)
Радченко О. Д. - Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору (2014)
Сталінська О. В. - Підвищення ефективності стратегічного управління великими промисловими підприємствами (2014)
Романів Є. М. - Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні, Гончарук С. М., Приймак С. В. (2014)
Тахтарова К. А. - Прогнозування рівня безробіття в Україні (2014)
Руснак С. О. - Інвестиційна складова діяльності інститутів недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Транченко О. М. - Роль фінансової звітності в забезпеченні фінансової безпеки підприємства (2014)
Садовська І. Б. - Культура управлінського обліку в інформаційно-інноваційній економіці (2014)
Трегубов О. С. - Резерви підвищення ефективності управління формуванням доходів і прибутку підприємства, Лісовий Д. І. (2014)
Сафонов Т. І. - Аудит ефективності як складова внутрішнього аудиту в підприємстві (2014)
Шемаєв В. М. - Інформаційне супроводження військово-технічного співробітництва України з іноземними державами як інструмент забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Семенишена Н. В. - Предмет і метод бухгалтерського обліку у світлі інституційної теорії (2014)
Шикова Л. В. - Особливості управління інноваційною діяльністю на підприємстві, Швець Г. О. (2014)
Ситник Г. В. - Система бюджетів підприємства торгівлі (2014)
Школенко О. Б. - Захист економічних інтересів вітчизняних товаровиробників - основний аспект сталого розвитку країни (2014)
Стендер С. В. - Особливості витрат виробництва в рослинництві, Цимбалюк В. А. (2014)
Яровенко Т. С. - Інвестиційна політика у сфері освіти України та механізм її реалізації (2014)
Стоянець Н. В. - Програмно-цільовий підхід до прогнозування регіонального розвитку (2014)
Горошкова Л. А. - Компліментарний підхід при формуванні стратегій галузей національного господарства (2014)
Ткаченко С. А. - Дескрипція аналітичної обробки техніко-економічної інформації додаткових витрат на підвищення якісних характеристик та технічних параметрів продукції-виробів (2014)
Фаріон А. І. - Удосконалення та впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки (2014)
Федуняк І. О. - Професійні якості в реалізації сільськогосподарської продукції на оптових ринках (2014)
Харкавий М. О. - Прагматика і проблематика пост-митного аудиту у контексті модернізації системи митного контролю в Україні (2014)
Харченко В. А. - Методологічні основи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Хомин П. Я. - Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку, Палюх М. С. (2014)
Шевчук О. А. - Відображення фінансової діяльності у звітності підприємства в умовах її гармонізації до міжнародних вимог (2014)
Шевчук Л. П. - Вплив запропонованої податкової реформи на формування фінансових ресурсів: зарубіжний досвід, Шевчук А. А. (2014)
Яворова Г. В. - Проблематика та напрями реформування державного фінансового контролю в Україні (2014)
Содержание (2014)
Носонова Г. В. - Нові аспекти етіології, патогенезу, клінічних особливостей та лікування хворих на інфекційні ураження великих шкірних складок (2014)
Брібеш Мохамед Рідха. - Сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічні особливості та лікування хворих на розацеа та перїоральний дерматит (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадех. - Особенности экспрессии CD68+ макрофагов в коже и слизистой 12-перстной кишки у больных псориазом, ассоциированным с глютеновой энтеропатией (2014)
Алі Лоай Хасан. - Лікування хворих на артропатичний псоріаз у з алежності від суглобних і шкірних клінічних проявів захворювання (2014)
Федотов В. П. - Особливості клінічних проявів та перебігу псоріазу у хворих з супутньою артеріальною гіпертензією, Візір В. А., Макуріна Г І. (2014)
Дюдюн С. А. - Особливості імунних змін у хворих на ІПСШ чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів, Горбунцов В. В. (2014)
Буряк Т. А. - Влияние уровня интоксикации на развитие когнитивной дисфункции у больных с тяжелой термической травмой (2014)
Дюдюн А. Д. - Комплексна диференційована терапія хворих на артропатичний псоріаз, асоційований з урогенітальними інфекціями, Колева Н. М. (2014)
Кірієнко В. О. - Оцінка стану вегетативної нервової системи з визначенням варіабельності серцевого ритму у хворих на псоріатичну хворобу з підвищеною вагою (2014)
Дюдюн А. Д. - Урогенітальна хламідійна інфекція. Сучасні аспекти проблеми. Клінічна лекція, Свирид С. Г., Горбунцов В. В., Нагорний О. Є., Поліон Н. М., Дюдюн С. А. (2014)
Федотов В. П. - Расстройства пигментации кожи (дисхромии) (2014)
Галникіна С. О. - DRESS-синдром: етіологія, патогенез, лікування (клінічна лекція) (2014)
Горбунцов В. В. - Диагностика кожных болезней. Клиническая лекция. Часть первая. Синдромный подход при диагностике заболеваний кожи, Дюдюн А. Д. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Викладання основ косметології студентам фармацевтичного факультету, Головкін А. В., Веретельник О. В., Красько М. П., Лісницький О. А. (2014)
Захаров С. В. - Ранній прихований сифіліс: медико-соціальні, епідеміологічні та діагностичні аспекти за останні 30 років, Захаров В. К., Синица П.В. (2014)
Вірстюк Н. Г. - Клінічні особливості перебігу псоріазу за наявності метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2014)
Попова І. Б. - Аналіз структури мікробіоценозу шкіри у дітей хворих на атопічний дерматит, Дудченко М. О., Артеменко А. Ф., Васильєва К. В. (2014)
Макарчук А. О. - Корекція інволютивних змін шкіри обличчя, ускладнених маласезіозом (2014)
Чеховская А. С. - Структурные изменения ногтевых пластин в процессе комплексного лечения больных онихомикозами (2014)
Горбунцов В. В. - Применение препарата сертоконазола нитрат 2 % крема Онабет® (Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД., Индия) в лечении больных малассезиозом кожи, Дюдюн А. Д. (2014)
Салей О. А. - Ефективність комплексного, комбінованого лікування хворих на оніхомікоз, Дюдюн А. Д., Гладишев В. В., Луць В. В. (2014)
Дудченко М. О. - Клініко-епідеміологічні особливості ЗППСШ у Полтавській області, Попова І. Б., Артеменко А. Ф., Каменєв В. І., Васильєва К. В., Свиридюк В. Б., Кузьменко В. О. (2014)
Шухтин В. В. - Красный плоский лишай, особенности течения у ВИЧ инфицированных (2014)
Резніченко Н. Ю. - Досвід застосування профілактичних курсів Краталу та Кверцетину з метою корекції вікових змін шкірних покровів і загального стану організму (2014)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость препарата "Плацент Формула Lanier" в комплексном лечении больных очаговой и диффузной алопецией, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Исаева Г. В. (2014)
Веретельник К. А. - Современные походы к топической терапии малассезиоза кожи (2014)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость препарата Афлодерм в комплексном лечении больных со стероидчувствительными дерматозами и локализацией патологических процессов на участках с повышенной чувствительностью кожи, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Захаров С. В., Ремез Л. В. (2014)
Федотов Валерій Павлович (до 75-річчя з дня народження) (2014)
Бочелюк В. Й. - Особливості формування психологічного здоров’я особистості (2011)
Горбань Г. О. - Прийняття рішення як системна управлінська дія (2011)
Євдокимова Н. О. - Психологічні аспекти модернізації системи вищої правничої освіти (2011)
Коваленко В. О. - Професіональне розуміння як проблема в системі фахової підготовки спеціалістів у ВНЗ, Огаренко Є. А. (2011)
Нарижна В. В. - Теоретико-методологічні основи соціально-психологічної роботи з неблагополучною сім’єю (2011)
Ткач Т. В. - Онтологічна, гносеологічна й аксіологічна компоненти освітнього простору (2011)
Шевченко Н. Ф. - Регуляторний вплив смислової установки на переживання кризового стану (2011)
Гура О. І. - Соціально-психологічні особливості індивідуальної поведінки (2011)
Залановська Л. І. - Проблематика формування міжетнічної толерантності (2011)
Застело А. О. - Психологічні аспекти визначення безпеки особистості (2011)
Рябко І. В. - Соціально-психологічний аналіз неокультів (2011)
Афанасьєва Т. О. - Основні напрями психологічного супроводу професійного розвитку психолога (2011)
Бондаренко Р. М. - Професійна підготовка психологів до роботи з дітьми з аутистичними проявами (2011)
Гришина Т. А. - Психологічні особливості екологічної духовності студентів вищого навчального закладу (2011)
Гура Т. Є. - Особливості професійного мислення психолога як мислення практичного (2011)
Панкратова О. Л. - Професійна саморегуляція як основа професіогенезу особистості (2011)
Пучина О. В. - Засоби навчання на підприємстві: психологічний тренінг для управлінського персоналу (2011)
Ткаченко Н. В. - Комплекс психокорекційних заходів подолання педагогічної занедбаності в учнів початкових класів (2011)
Турубарова А. В. - Психологічний тренінг в роботі з підлітками спеціальної школи (2011)
Черепєхіна О. А. - Критерії сформованості професіоналізму психологів: психологічний погляд на проблему (2011)
Дідух М. Л. - Хронотоп українського буття (2011)
Донченко І. А. - Педагогічна підтримка в системі засобів розвитку професійної самосвідомості майбутніх викладачів ВНЗ у процесі магістерської підготовки (2011)
Тисячник І. В. - Динаміка мотиваційно-ціннісних особливостей професійної діяльності студентів-психологів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Черенков А. В. - Стандартизації зерна – новий науково-практичний напрямок діяльності Інституту сільського господарства степової зони, Кирпа М. Я., Скотар С. О. (2015)
Цилюрик О. І. - Вплив мінімального обробітку ґрунту та удобрення на урожайність і олійність насіння соняшнику в умовах північного Степу, Горбатенко А. І., Судак В. М., Шапка В. П. (2015)
Черчель В. Ю. - Оцінка холодостійкості та тривалості періоду "сходи – цвітіння 50 % качанів” самозапилених ліній різних генерацій інбридингу, Плотка В. В., Рябченко Е. М. (2015)
Гангур В. В. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гороху в умовах лівобережного Лісостепу України, Єремко Л. С. (2015)
Satarova T. M. - Optimization of maize seedlings production for DNA extraction, Abraimova O. E., Goncharov Yu. A. (2015)
Краснєнков С. В. - Ефективність комплексних заходів контролювання забур'яненості посівів кукурудзи, Дудка М. І., Ляшенко Н. О., Носов С. С., Березовський С. В. (2015)
Бєліков Є. І. - Визначення селекційної цінності сестринських ліній кукурудзи в різних кліматичних умовах, Купріченкова Т. Г., Савченко О. М., Мотренко В. І. (2015)
Черенков А. В. - Напрями інноваційного розвитку виробництва зерна в Україні на перспективу, Шевченко М. С., Рибка В. С., Компанієць В. О., Кулик А. О., Ковтун О. В. (2015)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність гербіцидів залежно від механізму дії та активності їх детоксикації в листках амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia l.), Матюха В. Л., Хромих Н. О., Богуславська Л. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Препарат нупрід 600, ТН в системі захисту промислових насаджень суниці від грунтових шкідників у Лісостепу України, Балабак О. А., Чепернатий Є. В., Бандура Л. П., Маслікова К. П. (2015)
Бєліков Є. І. - Вивчення врожайності ранньостиглих гібридів кукурудзи різних гетерозисних моделей в умовах степової зони України, Купріченкова Т. Г. (2015)
Gyrka A. D. - The efficiency of fertilizer application in growing technology of spring small grains (2015)
Гасанова І. І. - Ріст і розвиток рослин пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від умов мінерального живлення, Семенкова А. С., Носенко Ю. М. (2015)
Романенко О. Л. - Особливості вирощування різних сортів пшениці м’якої озимої в зоні південного Степу, Усова Н. М., Цапик Т. Ф. (2015)
Черенков А. В. - Вплив попередників на продуктивність різновікових рослин пшениці озимої в умовах степової зон, Солодушко М. М., Ярошенко С. С., Желязков О. І., Педаш О. О., Бондаренко О. В. (2015)
Бандура Л. П. - Захист промислового яблуневого саду від зеленої яблуневої попелиці в умовах Степу України, Маслікова К. П., Німенко С. О. (2015)
Ткаліч Ю. І. - Реакція рослин соняшнику на гербіциди, Ткаліч І. Д., Бочевар О. В., Ричік С. Г. (2015)
Солодушко В. П. - Селекція вівса: основні напрями і результати (2015)
Базілєва Ю. С. - Особливості ураження збудниками хвороб насіння кукурудзи залежно від його стану (2015)
Яланський О. В. - Перспективні гібриди сорго цукрового, Середа В. І. (2015)
Кравець С. С. - Вплив грунтових гербіцидів на схожість насіння батьківських компонентів середньоранніх гібридів кукурудзи (2015)
Барановський Б. О. - Ландшафтне та біологічне різноманіття ботанічного заказника "Балка Житлова", Іванько І. В., Кармизова Л. О., Чегорка П. Т., Дем’янов В. В. (2015)
Козир В. С. - Особливості шкур бичків скоростиглих і довгорослих м'ясних порід, Хмельова О. В. (2015)
Халак В. І. - Критерії відбору свиней за деякими інтегрованими показниками та їх економічна оцінка (2015)
Зєльдін В. Ф. - Вплив генотипу свиней на швидкість їх росту та м’ясну продуктивність, Логвіненко В. І., Зєльдіна Ю. С. (2015)
Чернявський С. Є. - Енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу, Сокрут О. В. (2015)
Дімчя Г. Г. - Концептуальні принципи годівлі високопродуктивних корів у період сухостою, Майстренко А. Н., Петренко В. І. (2015)
Майстренко А. Н. - Вплив удосконалених балансувальних кормових добавок на продуктивність свиноматок, Дімчя Г. Г. (2015)
Халак В. І. - Свинарство Наддніпрянщини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, Чегорка П. Т. (2015)
Маршалкіна Т. В. - Розробка комплексного лікування курей від ендопаразитозів змішаної етіології, Біла Н. В., Ящук О. В. (2015)
Аннотації (2015)
Антосяк П. П. - Непрямий підхід до проблеми визначення результуючої оцінки при нечіткому колективному ординальному експертному оцінюванні (2011)
Берзлев 0. Ю. - Методи прогнозування для прийняття ефективних рішень у багаторівневих моделях, Маляр М. М., Ніколенко В. В. (2011)
Бондаренко В. М - Модулярні зображення напівгрупи Т2, Костишин Е. М. (2011)
Боярищева Т. В. - Оцінка близькості щільностей розподілів двох сум випадкових величин, Поляк І. Й. (2011)
Гапак Т. С. - Застосування аналогу формули Ейлера-Міндінга для двовимірних ланцюгових дробів (2011)
Гренджа В. І. - Задачі лексикографічно-лексикографічної оптимізації з альтернативними критеріями, Брила А. Ю. (2011)
Журавлев В. Ф. - Псевдообратный оператор к матричному в бесконечномерном гильбертовом пространстве (2011)
Кузка О. І. - Наближений алгоритм розв'язання задачі знаходження максимального зваженого розрізу графа, Градинар І. П. (2011)
Кузка О. І. - Про один підхід до розв'зання задачі максимізаціїопуклої функцій на многограннику, Ломага М. М. (2011)
Ловейкін Ю. В. - Стаціонарні точки твердого тіла з вібруючою точкою закріплення (2011)
Маринець К. В. - Про дослідження крайових задач з нелінійними граничними умовами (2011)
Мельничин А. В. - Другий варіант побудови оптимальних стратегій пошуку записів у послідовних файлах баз даних за використання блочного пошуку, Цегелик Г. Г. (2011)
Пагіря М. М. - Зв'язки обернених похідних другого типу з похідними та оберненими похідними, Кацала Р. А. (2011)
Перегуда О. В. - Про поведінку розв'язків системи двох згасаючих стохастичних осциляторів (2011)
Погоріляк О. О. - Про один із методів моделювання квадратично гауссових процесів Кокса, Тегза A. M. (2011)
Поліщук В. В. - Групова та індивідуальна оцінка важливості булевих аргументів (2011)
Прохоренко М. В. - Моменти імпульсів для для системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією в просторі Rn (2011)
Рибак В. Я. - Узагальнення функцій Бесселя, Рубіш Ю. Ю., Сегеда Ю. М. (2011)
Сливка-Тилищак Г. І. - Обгрунтування застосування методу Фур'є до задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча, Марина І. В. (2011)
Турчин Є. В. - Посилений закон великих чисел для локально субгауссівських випадкових величин (2011)
Фундак Л. І. - Чисельний метод типу трапецій розв'язування задачі Коші для одного класу звичайних диференціальних рівнянь другого порядку, Цегелик Г. Г. (2011)
Чуйко С. М. - Двухшаговая итерационная техника для построения функций Матье, Старкова О. В. (2011)
Шапочка I. В. - Про узагальнену еквівалентність цілочислових матричних зображень групи Клейна (2011)
Щобак Н. М. - Дослідження нелінійних крайових задач типу Коші-Ніколеттіза частиною змінних (2011)
Title (2016)
Content (2016)
Mykhalichko V. - Crystal Structure of the Ternary Compound ErRe0.25Ge2, Gladyshevskii R. (2016)
Chernozhuk T. - Conductivity and Interparticle Interactions in the Solutions of 1-1 Electrolytes in Propylene Carbonate in the Wide Range of Temperatures, Kalugin O. (2016)
Tupys A. - Spectrophotometric Investigation of Cu(II) Ions Interaction with 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol, Tymoshuk O., Rydchuk P. (2016)
Sobechko I. - Calculation Method of Heat Capacity Change during Organic Compounds Vaporization and Sublimation (2016)
Levytskyi V. - Regularities of Obtaining, Morphology and Properties of Metal-Containing Polymer-Silicate Materials and Polyester Composites on their Basis, Masyuk A., Katruk D., Bratychak M. (2016)
Melad O. - Studies on the Effect of Doping Agent on the Structure of Polyaniline, Jarur M. (2016)
Kudryavtsev P. - Advance in Nanocomposites Based on Hybrid Organo-Silicate Matrix, Figovsky O., Kudryavtsev N. (2016)
Petruk R. - Technological Aspects of Environmentally Friendly Processes of Domestic Phosphorites Reduction, Petruk H., Kryklyvyi R., Bezvozyuk I. (2016)
Spas’ka O. - Ultralight Surface-Active Systems for Preventing Liquid Hydrocarbons Evaporation (2016)
Bannikov L. - Interpretation of Salts Influence on the Regeneration Process of Rich Thioarsenate Solution by Oxidative Reduction Potential Measurement, Smirnova A., Nesterenko S. (2016)
Lutsenko N. - Ionometric Determination of Tannins in Industrial Production, Mironyak M., Panchenko Ju., Tkach V. (2016)
Nazari G. - Study of Mass Transfer Coefficient of Cephalexin Adsorption onto Walnut Shell-Based Activated Carbon in a Fixed-Bed Column, Abolghasemi H., Esmaieli M. (2016)
Hartati H. - Preparation of Hierarchical ZSM-5 from Indonesian Kaolin by Adding Silica, Widati A., Setyawati H., Fitri S. (2016)
Alekseeva O. - Effect of Polystyrene/Fullerene Composites on the Lipid Peroxidation in Blood Serum, Sitnikova O., Bagrovskaya N., Noskov A. (2016)
Lugovska O. - Hydrocolloids Effect on the Quality of Oil-Water Emulsion for Foodstuffs and Beverages, Sydor V. (2016)
Nitsae M. - Preparation of Chitosan Beads using Tripolyphosphate and Ethylene Glycol Diglycidyl Ether as Crosslinker for Cr(VI) Adsorption, Madjid A., Hakim L., Sabarudin A. (2016)
Zulfareen N. - Effect of Methanol Extract of Prosopis juliflora on Mild Steel Corrosion in 1M HCl, Kannan K., Venugopal T. (2016)
Grynyshyn O. - Professor Michael Bratychak – 70th Anniversary, Shyshchak O. (2016)
Балога С. I. - Про існування інваріантної множини одного класу лінійних розширень динамічної системи на торі (2011)
Бігун Я. Й. - Усереднення багатоточкової крайової задачі з лінійно перетвореним аргументом (2011)
Бондаренко В. В. - 1-надсуперкритические частично упорядоченные множества с тривиальной группой автоморфизмов и min-эквивалентность. I, Бондаренко В. М., Степочкина М. В., Червяков И. В. (2011)
Брила А. Ю. - Задачі лексикографічно-паретівської оптимізації з альтернативними критеріями (2011)
Вереш Е. Й. - Обґрунтування застосування методу Фур'є для параболічного рівняння з випадковими початковими умовами з простору, Кучінка К. Й., Сливка-Тилищак Г. I. (2011)
Гече Ф. Е. - Властивості класу двопорогових бульових функцій та оцінки числа його елементів, Коцовський В. М. (2011)
Глебена М. I. - Чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних, Цегелик Г. Г. (2011)
Гусак Д. В. - Уточнення компонент основної факторизаційної тотожності для гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова, Герич М. С. (2011)
Довгай Б. В. - Гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною (2011)
Журавльов В. П. - Слабконелінійні крайові задачі для операторних рівнянь з нетеровою лінійною частиною (2011)
Король I. I. - Існування розв'язків крайових задач для вироджених імпульсних диференціальних систем, Король Ю. Ю. (2011)
Маринець В. В. - Один підхід побудови двосторонніх наближень до розв'язку крайової задачі у випадку диференціально-функціонального рівняння гіперболічного типу, Питьовка О. Ю. (2011)
Погоріляк О. О. - Моделювання логарифмічно строго субгауссових процесів Кокса (2011)
Резуненко О. А. - Застосування методу усереднення у системах з імпульсною дією (2011)
Семчишин Г. Я. - Побудова розв'язків вироджених крайових задач (2011)
Сопронюк Т. М. - Моделювання електричних кіл з перемиканнями за допомогою дифереціальних рівнянь з імпульсною дією (2011)
Тегза А. М. - Точність та надійність моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з обмеженим спектром у просторі С(Т), Федорянич Н. В. (2011)
Тертична О. М. - Про одну властивість матричних зображень скінченних напівгруп S(I,J) (2011)
Title (2015)
Content (2015)
Voznyak O. - Experimental Research of Speed Mode Influence on the Effectiveness of Helioroof, Yurkevych Yu., Pona O., Shapoval S. (2015)
Harasym D. - Analysis of Exergy Efficiency and Ways of Energy Saving in Air Conditioning System for a Cleanroom, Labay V. (2015)
Lysiak V. - Influence of Parameters of Induction Motor-Centrifugal Pump Units with Hydropaths Connected in Series on their Modes (2015)
Muzychak A. - System of Mode Variables of Energy Circuits (2015)
Matiko H. - Gas-dynamic Analyzer of Nitrogen-hydrogen Mixture for Industrial Application, Pistun Ye. (2015)
Lesovoy L. - Simulation of Dynamic Processes of Gas Flow in Collector Systems, Kuzyk V. (2015)
Stasiuk I. - Gas Dynamical Capillary Flowmeters of Small and Micro Flowrates of Gases (2015)
Pistun Ye. - Simplified Method for Calculation of the Joule-Thomson Coefficient at Natural Gas Flowrate Measurement, Matiko F., Masnyak O. (2015)
Chaban B. - Measurement of Roughness of Internal Surface of Measuring Pipeline in Real Time for Standard Orifice Plates (2015)
Krykh H. - Evaluation of Influence of Wall Slip on Measurement of Rheological Parameters by Means of a Hydrodynamic Measuring System, Matiko H, Sadovska L. (2015)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2015)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2015)
Павлунь М. - Нові дані з геології і розшуків вуглеводнів на Перемишлянській площі у Львівській області, Крупський Ю., Бодлак П., Михайловський І., Циганчук Р. (2015)
Заяць Х. - Лінійні смуги розташування нафтогазоперспективних об’єктів у Більче-Волицькій зоні Передкарпаття (2015)
Матрофайло М. - Методологія вивчення морфології вугільних пластів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Костик І., Король М. (2015)
Карамушка О. - Визначення зон порушеності у вугільних пластах (2015)
Костик І. - Нові дані про послідовність утворення, склад і потужність вугленосної формації карбону Львівсько-Волинського басейну, Матрофайло М., Лелик Б., Король М. (2015)
Buynevich I. - Paleo-storm indicators within sasyk liman baymouth barrier, Ukraine, Kadurin S. (2015)
Bilonizhka P. - Involment of microorganisms in formation of sedimentary rocks, ores and minerals, Datsyuk Yu. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського