Сафонов Т. І. - Аудит ефективності як складова внутрішнього аудиту в підприємстві (2014)
Шемаєв В. М. - Інформаційне супроводження військово-технічного співробітництва України з іноземними державами як інструмент забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Семенишена Н. В. - Предмет і метод бухгалтерського обліку у світлі інституційної теорії (2014)
Шикова Л. В. - Особливості управління інноваційною діяльністю на підприємстві, Швець Г. О. (2014)
Ситник Г. В. - Система бюджетів підприємства торгівлі (2014)
Школенко О. Б. - Захист економічних інтересів вітчизняних товаровиробників - основний аспект сталого розвитку країни (2014)
Стендер С. В. - Особливості витрат виробництва в рослинництві, Цимбалюк В. А. (2014)
Яровенко Т. С. - Інвестиційна політика у сфері освіти України та механізм її реалізації (2014)
Стоянець Н. В. - Програмно-цільовий підхід до прогнозування регіонального розвитку (2014)
Горошкова Л. А. - Компліментарний підхід при формуванні стратегій галузей національного господарства (2014)
Ткаченко С. А. - Дескрипція аналітичної обробки техніко-економічної інформації додаткових витрат на підвищення якісних характеристик та технічних параметрів продукції-виробів (2014)
Фаріон А. І. - Удосконалення та впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки (2014)
Федуняк І. О. - Професійні якості в реалізації сільськогосподарської продукції на оптових ринках (2014)
Харкавий М. О. - Прагматика і проблематика пост-митного аудиту у контексті модернізації системи митного контролю в Україні (2014)
Харченко В. А. - Методологічні основи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Хомин П. Я. - Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку, Палюх М. С. (2014)
Шевчук О. А. - Відображення фінансової діяльності у звітності підприємства в умовах її гармонізації до міжнародних вимог (2014)
Шевчук Л. П. - Вплив запропонованої податкової реформи на формування фінансових ресурсів: зарубіжний досвід, Шевчук А. А. (2014)
Яворова Г. В. - Проблематика та напрями реформування державного фінансового контролю в Україні (2014)
Содержание (2014)
Носонова Г. В. - Нові аспекти етіології, патогенезу, клінічних особливостей та лікування хворих на інфекційні ураження великих шкірних складок (2014)
Брібеш Мохамед Рідха. - Сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічні особливості та лікування хворих на розацеа та перїоральний дерматит (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадех. - Особенности экспрессии CD68+ макрофагов в коже и слизистой 12-перстной кишки у больных псориазом, ассоциированным с глютеновой энтеропатией (2014)
Алі Лоай Хасан. - Лікування хворих на артропатичний псоріаз у з алежності від суглобних і шкірних клінічних проявів захворювання (2014)
Федотов В. П. - Особливості клінічних проявів та перебігу псоріазу у хворих з супутньою артеріальною гіпертензією, Візір В. А., Макуріна Г І. (2014)
Дюдюн С. А. - Особливості імунних змін у хворих на ІПСШ чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів, Горбунцов В. В. (2014)
Буряк Т. А. - Влияние уровня интоксикации на развитие когнитивной дисфункции у больных с тяжелой термической травмой (2014)
Дюдюн А. Д. - Комплексна диференційована терапія хворих на артропатичний псоріаз, асоційований з урогенітальними інфекціями, Колева Н. М. (2014)
Кірієнко В. О. - Оцінка стану вегетативної нервової системи з визначенням варіабельності серцевого ритму у хворих на псоріатичну хворобу з підвищеною вагою (2014)
Дюдюн А. Д. - Урогенітальна хламідійна інфекція. Сучасні аспекти проблеми. Клінічна лекція, Свирид С. Г., Горбунцов В. В., Нагорний О. Є., Поліон Н. М., Дюдюн С. А. (2014)
Федотов В. П. - Расстройства пигментации кожи (дисхромии) (2014)
Галникіна С. О. - DRESS-синдром: етіологія, патогенез, лікування (клінічна лекція) (2014)
Горбунцов В. В. - Диагностика кожных болезней. Клиническая лекция. Часть первая. Синдромный подход при диагностике заболеваний кожи, Дюдюн А. Д. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Викладання основ косметології студентам фармацевтичного факультету, Головкін А. В., Веретельник О. В., Красько М. П., Лісницький О. А. (2014)
Захаров С. В. - Ранній прихований сифіліс: медико-соціальні, епідеміологічні та діагностичні аспекти за останні 30 років, Захаров В. К., Синица П.В. (2014)
Вірстюк Н. Г. - Клінічні особливості перебігу псоріазу за наявності метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2014)
Попова І. Б. - Аналіз структури мікробіоценозу шкіри у дітей хворих на атопічний дерматит, Дудченко М. О., Артеменко А. Ф., Васильєва К. В. (2014)
Макарчук А. О. - Корекція інволютивних змін шкіри обличчя, ускладнених маласезіозом (2014)
Чеховская А. С. - Структурные изменения ногтевых пластин в процессе комплексного лечения больных онихомикозами (2014)
Горбунцов В. В. - Применение препарата сертоконазола нитрат 2 % крема Онабет® (Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД., Индия) в лечении больных малассезиозом кожи, Дюдюн А. Д. (2014)
Салей О. А. - Ефективність комплексного, комбінованого лікування хворих на оніхомікоз, Дюдюн А. Д., Гладишев В. В., Луць В. В. (2014)
Дудченко М. О. - Клініко-епідеміологічні особливості ЗППСШ у Полтавській області, Попова І. Б., Артеменко А. Ф., Каменєв В. І., Васильєва К. В., Свиридюк В. Б., Кузьменко В. О. (2014)
Шухтин В. В. - Красный плоский лишай, особенности течения у ВИЧ инфицированных (2014)
Резніченко Н. Ю. - Досвід застосування профілактичних курсів Краталу та Кверцетину з метою корекції вікових змін шкірних покровів і загального стану організму (2014)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость препарата "Плацент Формула Lanier" в комплексном лечении больных очаговой и диффузной алопецией, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Исаева Г. В. (2014)
Веретельник К. А. - Современные походы к топической терапии малассезиоза кожи (2014)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость препарата Афлодерм в комплексном лечении больных со стероидчувствительными дерматозами и локализацией патологических процессов на участках с повышенной чувствительностью кожи, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Захаров С. В., Ремез Л. В. (2014)
Федотов Валерій Павлович (до 75-річчя з дня народження) (2014)
Бочелюк В. Й. - Особливості формування психологічного здоров’я особистості (2011)
Горбань Г. О. - Прийняття рішення як системна управлінська дія (2011)
Євдокимова Н. О. - Психологічні аспекти модернізації системи вищої правничої освіти (2011)
Коваленко В. О. - Професіональне розуміння як проблема в системі фахової підготовки спеціалістів у ВНЗ, Огаренко Є. А. (2011)
Нарижна В. В. - Теоретико-методологічні основи соціально-психологічної роботи з неблагополучною сім’єю (2011)
Ткач Т. В. - Онтологічна, гносеологічна й аксіологічна компоненти освітнього простору (2011)
Шевченко Н. Ф. - Регуляторний вплив смислової установки на переживання кризового стану (2011)
Гура О. І. - Соціально-психологічні особливості індивідуальної поведінки (2011)
Залановська Л. І. - Проблематика формування міжетнічної толерантності (2011)
Застело А. О. - Психологічні аспекти визначення безпеки особистості (2011)
Рябко І. В. - Соціально-психологічний аналіз неокультів (2011)
Афанасьєва Т. О. - Основні напрями психологічного супроводу професійного розвитку психолога (2011)
Бондаренко Р. М. - Професійна підготовка психологів до роботи з дітьми з аутистичними проявами (2011)
Гришина Т. А. - Психологічні особливості екологічної духовності студентів вищого навчального закладу (2011)
Гура Т. Є. - Особливості професійного мислення психолога як мислення практичного (2011)
Панкратова О. Л. - Професійна саморегуляція як основа професіогенезу особистості (2011)
Пучина О. В. - Засоби навчання на підприємстві: психологічний тренінг для управлінського персоналу (2011)
Ткаченко Н. В. - Комплекс психокорекційних заходів подолання педагогічної занедбаності в учнів початкових класів (2011)
Турубарова А. В. - Психологічний тренінг в роботі з підлітками спеціальної школи (2011)
Черепєхіна О. А. - Критерії сформованості професіоналізму психологів: психологічний погляд на проблему (2011)
Дідух М. Л. - Хронотоп українського буття (2011)
Донченко І. А. - Педагогічна підтримка в системі засобів розвитку професійної самосвідомості майбутніх викладачів ВНЗ у процесі магістерської підготовки (2011)
Тисячник І. В. - Динаміка мотиваційно-ціннісних особливостей професійної діяльності студентів-психологів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Черенков А. В. - Стандартизації зерна – новий науково-практичний напрямок діяльності Інституту сільського господарства степової зони, Кирпа М. Я., Скотар С. О. (2015)
Цилюрик О. І. - Вплив мінімального обробітку ґрунту та удобрення на урожайність і олійність насіння соняшнику в умовах північного Степу, Горбатенко А. І., Судак В. М., Шапка В. П. (2015)
Черчель В. Ю. - Оцінка холодостійкості та тривалості періоду "сходи – цвітіння 50 % качанів” самозапилених ліній різних генерацій інбридингу, Плотка В. В., Рябченко Е. М. (2015)
Гангур В. В. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гороху в умовах лівобережного Лісостепу України, Єремко Л. С. (2015)
Satarova T. M. - Optimization of maize seedlings production for DNA extraction, Abraimova O. E., Goncharov Yu. A. (2015)
Краснєнков С. В. - Ефективність комплексних заходів контролювання забур'яненості посівів кукурудзи, Дудка М. І., Ляшенко Н. О., Носов С. С., Березовський С. В. (2015)
Бєліков Є. І. - Визначення селекційної цінності сестринських ліній кукурудзи в різних кліматичних умовах, Купріченкова Т. Г., Савченко О. М., Мотренко В. І. (2015)
Черенков А. В. - Напрями інноваційного розвитку виробництва зерна в Україні на перспективу, Шевченко М. С., Рибка В. С., Компанієць В. О., Кулик А. О., Ковтун О. В. (2015)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність гербіцидів залежно від механізму дії та активності їх детоксикації в листках амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia l.), Матюха В. Л., Хромих Н. О., Богуславська Л. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Препарат нупрід 600, ТН в системі захисту промислових насаджень суниці від грунтових шкідників у Лісостепу України, Балабак О. А., Чепернатий Є. В., Бандура Л. П., Маслікова К. П. (2015)
Бєліков Є. І. - Вивчення врожайності ранньостиглих гібридів кукурудзи різних гетерозисних моделей в умовах степової зони України, Купріченкова Т. Г. (2015)
Gyrka A. D. - The efficiency of fertilizer application in growing technology of spring small grains (2015)
Гасанова І. І. - Ріст і розвиток рослин пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від умов мінерального живлення, Семенкова А. С., Носенко Ю. М. (2015)
Романенко О. Л. - Особливості вирощування різних сортів пшениці м’якої озимої в зоні південного Степу, Усова Н. М., Цапик Т. Ф. (2015)
Черенков А. В. - Вплив попередників на продуктивність різновікових рослин пшениці озимої в умовах степової зон, Солодушко М. М., Ярошенко С. С., Желязков О. І., Педаш О. О., Бондаренко О. В. (2015)
Бандура Л. П. - Захист промислового яблуневого саду від зеленої яблуневої попелиці в умовах Степу України, Маслікова К. П., Німенко С. О. (2015)
Ткаліч Ю. І. - Реакція рослин соняшнику на гербіциди, Ткаліч І. Д., Бочевар О. В., Ричік С. Г. (2015)
Солодушко В. П. - Селекція вівса: основні напрями і результати (2015)
Базілєва Ю. С. - Особливості ураження збудниками хвороб насіння кукурудзи залежно від його стану (2015)
Яланський О. В. - Перспективні гібриди сорго цукрового, Середа В. І. (2015)
Кравець С. С. - Вплив грунтових гербіцидів на схожість насіння батьківських компонентів середньоранніх гібридів кукурудзи (2015)
Барановський Б. О. - Ландшафтне та біологічне різноманіття ботанічного заказника "Балка Житлова", Іванько І. В., Кармизова Л. О., Чегорка П. Т., Дем’янов В. В. (2015)
Козир В. С. - Особливості шкур бичків скоростиглих і довгорослих м'ясних порід, Хмельова О. В. (2015)
Халак В. І. - Критерії відбору свиней за деякими інтегрованими показниками та їх економічна оцінка (2015)
Зєльдін В. Ф. - Вплив генотипу свиней на швидкість їх росту та м’ясну продуктивність, Логвіненко В. І., Зєльдіна Ю. С. (2015)
Чернявський С. Є. - Енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу, Сокрут О. В. (2015)
Дімчя Г. Г. - Концептуальні принципи годівлі високопродуктивних корів у період сухостою, Майстренко А. Н., Петренко В. І. (2015)
Майстренко А. Н. - Вплив удосконалених балансувальних кормових добавок на продуктивність свиноматок, Дімчя Г. Г. (2015)
Халак В. І. - Свинарство Наддніпрянщини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, Чегорка П. Т. (2015)
Маршалкіна Т. В. - Розробка комплексного лікування курей від ендопаразитозів змішаної етіології, Біла Н. В., Ящук О. В. (2015)
Аннотації (2015)
Антосяк П. П. - Непрямий підхід до проблеми визначення результуючої оцінки при нечіткому колективному ординальному експертному оцінюванні (2011)
Берзлев 0. Ю. - Методи прогнозування для прийняття ефективних рішень у багаторівневих моделях, Маляр М. М., Ніколенко В. В. (2011)
Бондаренко В. М - Модулярні зображення напівгрупи Т2, Костишин Е. М. (2011)
Боярищева Т. В. - Оцінка близькості щільностей розподілів двох сум випадкових величин, Поляк І. Й. (2011)
Гапак Т. С. - Застосування аналогу формули Ейлера-Міндінга для двовимірних ланцюгових дробів (2011)
Гренджа В. І. - Задачі лексикографічно-лексикографічної оптимізації з альтернативними критеріями, Брила А. Ю. (2011)
Журавлев В. Ф. - Псевдообратный оператор к матричному в бесконечномерном гильбертовом пространстве (2011)
Кузка О. І. - Наближений алгоритм розв'язання задачі знаходження максимального зваженого розрізу графа, Градинар І. П. (2011)
Кузка О. І. - Про один підхід до розв'зання задачі максимізаціїопуклої функцій на многограннику, Ломага М. М. (2011)
Ловейкін Ю. В. - Стаціонарні точки твердого тіла з вібруючою точкою закріплення (2011)
Маринець К. В. - Про дослідження крайових задач з нелінійними граничними умовами (2011)
Мельничин А. В. - Другий варіант побудови оптимальних стратегій пошуку записів у послідовних файлах баз даних за використання блочного пошуку, Цегелик Г. Г. (2011)
Пагіря М. М. - Зв'язки обернених похідних другого типу з похідними та оберненими похідними, Кацала Р. А. (2011)
Перегуда О. В. - Про поведінку розв'язків системи двох згасаючих стохастичних осциляторів (2011)
Погоріляк О. О. - Про один із методів моделювання квадратично гауссових процесів Кокса, Тегза A. M. (2011)
Поліщук В. В. - Групова та індивідуальна оцінка важливості булевих аргументів (2011)
Прохоренко М. В. - Моменти імпульсів для для системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією в просторі Rn (2011)
Рибак В. Я. - Узагальнення функцій Бесселя, Рубіш Ю. Ю., Сегеда Ю. М. (2011)
Сливка-Тилищак Г. І. - Обгрунтування застосування методу Фур'є до задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча, Марина І. В. (2011)
Турчин Є. В. - Посилений закон великих чисел для локально субгауссівських випадкових величин (2011)
Фундак Л. І. - Чисельний метод типу трапецій розв'язування задачі Коші для одного класу звичайних диференціальних рівнянь другого порядку, Цегелик Г. Г. (2011)
Чуйко С. М. - Двухшаговая итерационная техника для построения функций Матье, Старкова О. В. (2011)
Шапочка I. В. - Про узагальнену еквівалентність цілочислових матричних зображень групи Клейна (2011)
Щобак Н. М. - Дослідження нелінійних крайових задач типу Коші-Ніколеттіза частиною змінних (2011)
Title (2016)
Content (2016)
Mykhalichko V. - Crystal Structure of the Ternary Compound ErRe0.25Ge2, Gladyshevskii R. (2016)
Chernozhuk T. - Conductivity and Interparticle Interactions in the Solutions of 1-1 Electrolytes in Propylene Carbonate in the Wide Range of Temperatures, Kalugin O. (2016)
Tupys A. - Spectrophotometric Investigation of Cu(II) Ions Interaction with 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol, Tymoshuk O., Rydchuk P. (2016)
Sobechko I. - Calculation Method of Heat Capacity Change during Organic Compounds Vaporization and Sublimation (2016)
Levytskyi V. - Regularities of Obtaining, Morphology and Properties of Metal-Containing Polymer-Silicate Materials and Polyester Composites on their Basis, Masyuk A., Katruk D., Bratychak M. (2016)
Melad O. - Studies on the Effect of Doping Agent on the Structure of Polyaniline, Jarur M. (2016)
Kudryavtsev P. - Advance in Nanocomposites Based on Hybrid Organo-Silicate Matrix, Figovsky O., Kudryavtsev N. (2016)
Petruk R. - Technological Aspects of Environmentally Friendly Processes of Domestic Phosphorites Reduction, Petruk H., Kryklyvyi R., Bezvozyuk I. (2016)
Spas’ka O. - Ultralight Surface-Active Systems for Preventing Liquid Hydrocarbons Evaporation (2016)
Bannikov L. - Interpretation of Salts Influence on the Regeneration Process of Rich Thioarsenate Solution by Oxidative Reduction Potential Measurement, Smirnova A., Nesterenko S. (2016)
Lutsenko N. - Ionometric Determination of Tannins in Industrial Production, Mironyak M., Panchenko Ju., Tkach V. (2016)
Nazari G. - Study of Mass Transfer Coefficient of Cephalexin Adsorption onto Walnut Shell-Based Activated Carbon in a Fixed-Bed Column, Abolghasemi H., Esmaieli M. (2016)
Hartati H. - Preparation of Hierarchical ZSM-5 from Indonesian Kaolin by Adding Silica, Widati A., Setyawati H., Fitri S. (2016)
Alekseeva O. - Effect of Polystyrene/Fullerene Composites on the Lipid Peroxidation in Blood Serum, Sitnikova O., Bagrovskaya N., Noskov A. (2016)
Lugovska O. - Hydrocolloids Effect on the Quality of Oil-Water Emulsion for Foodstuffs and Beverages, Sydor V. (2016)
Nitsae M. - Preparation of Chitosan Beads using Tripolyphosphate and Ethylene Glycol Diglycidyl Ether as Crosslinker for Cr(VI) Adsorption, Madjid A., Hakim L., Sabarudin A. (2016)
Zulfareen N. - Effect of Methanol Extract of Prosopis juliflora on Mild Steel Corrosion in 1M HCl, Kannan K., Venugopal T. (2016)
Grynyshyn O. - Professor Michael Bratychak – 70th Anniversary, Shyshchak O. (2016)
Балога С. I. - Про існування інваріантної множини одного класу лінійних розширень динамічної системи на торі (2011)
Бігун Я. Й. - Усереднення багатоточкової крайової задачі з лінійно перетвореним аргументом (2011)
Бондаренко В. В. - 1-надсуперкритические частично упорядоченные множества с тривиальной группой автоморфизмов и min-эквивалентность. I, Бондаренко В. М., Степочкина М. В., Червяков И. В. (2011)
Брила А. Ю. - Задачі лексикографічно-паретівської оптимізації з альтернативними критеріями (2011)
Вереш Е. Й. - Обґрунтування застосування методу Фур'є для параболічного рівняння з випадковими початковими умовами з простору, Кучінка К. Й., Сливка-Тилищак Г. I. (2011)
Гече Ф. Е. - Властивості класу двопорогових бульових функцій та оцінки числа його елементів, Коцовський В. М. (2011)
Глебена М. I. - Чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних, Цегелик Г. Г. (2011)
Гусак Д. В. - Уточнення компонент основної факторизаційної тотожності для гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова, Герич М. С. (2011)
Довгай Б. В. - Гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною (2011)
Журавльов В. П. - Слабконелінійні крайові задачі для операторних рівнянь з нетеровою лінійною частиною (2011)
Король I. I. - Існування розв'язків крайових задач для вироджених імпульсних диференціальних систем, Король Ю. Ю. (2011)
Маринець В. В. - Один підхід побудови двосторонніх наближень до розв'язку крайової задачі у випадку диференціально-функціонального рівняння гіперболічного типу, Питьовка О. Ю. (2011)
Погоріляк О. О. - Моделювання логарифмічно строго субгауссових процесів Кокса (2011)
Резуненко О. А. - Застосування методу усереднення у системах з імпульсною дією (2011)
Семчишин Г. Я. - Побудова розв'язків вироджених крайових задач (2011)
Сопронюк Т. М. - Моделювання електричних кіл з перемиканнями за допомогою дифереціальних рівнянь з імпульсною дією (2011)
Тегза А. М. - Точність та надійність моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з обмеженим спектром у просторі С(Т), Федорянич Н. В. (2011)
Тертична О. М. - Про одну властивість матричних зображень скінченних напівгруп S(I,J) (2011)
Title (2015)
Content (2015)
Voznyak O. - Experimental Research of Speed Mode Influence on the Effectiveness of Helioroof, Yurkevych Yu., Pona O., Shapoval S. (2015)
Harasym D. - Analysis of Exergy Efficiency and Ways of Energy Saving in Air Conditioning System for a Cleanroom, Labay V. (2015)
Lysiak V. - Influence of Parameters of Induction Motor-Centrifugal Pump Units with Hydropaths Connected in Series on their Modes (2015)
Muzychak A. - System of Mode Variables of Energy Circuits (2015)
Matiko H. - Gas-dynamic Analyzer of Nitrogen-hydrogen Mixture for Industrial Application, Pistun Ye. (2015)
Lesovoy L. - Simulation of Dynamic Processes of Gas Flow in Collector Systems, Kuzyk V. (2015)
Stasiuk I. - Gas Dynamical Capillary Flowmeters of Small and Micro Flowrates of Gases (2015)
Pistun Ye. - Simplified Method for Calculation of the Joule-Thomson Coefficient at Natural Gas Flowrate Measurement, Matiko F., Masnyak O. (2015)
Chaban B. - Measurement of Roughness of Internal Surface of Measuring Pipeline in Real Time for Standard Orifice Plates (2015)
Krykh H. - Evaluation of Influence of Wall Slip on Measurement of Rheological Parameters by Means of a Hydrodynamic Measuring System, Matiko H, Sadovska L. (2015)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2015)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2015)
Павлунь М. - Нові дані з геології і розшуків вуглеводнів на Перемишлянській площі у Львівській області, Крупський Ю., Бодлак П., Михайловський І., Циганчук Р. (2015)
Заяць Х. - Лінійні смуги розташування нафтогазоперспективних об’єктів у Більче-Волицькій зоні Передкарпаття (2015)
Матрофайло М. - Методологія вивчення морфології вугільних пластів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Костик І., Король М. (2015)
Карамушка О. - Визначення зон порушеності у вугільних пластах (2015)
Костик І. - Нові дані про послідовність утворення, склад і потужність вугленосної формації карбону Львівсько-Волинського басейну, Матрофайло М., Лелик Б., Король М. (2015)
Buynevich I. - Paleo-storm indicators within sasyk liman baymouth barrier, Ukraine, Kadurin S. (2015)
Bilonizhka P. - Involment of microorganisms in formation of sedimentary rocks, ores and minerals, Datsyuk Yu. (2015)
Ковальчук М. - Апт-нижньоальбські та еоценові річкові долини центральної частини Українського щита, Крошко Ю. (2015)
Яценко Г. - Рудогенез флюїдизатно-експлозивного типу на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи, Бекеша С., Гайовський О., Яценко І. (2015)
Пащенко В. - Зеленокам’яний метаморфічний комплекс Павлівської зеленокам’яної структури Приазов’я (Український щит), Лисак А., Сіворонов А. (2015)
Деревська К. - Валуноподібні скелі північно-західної частини Коростенського плутону (історія вивчення валуноутворення у контексті досліджень Волинського мегаблоку), Коженевський С., Пац Р., Мирижук Є. (2015)
Харкевич В. - Роль алювіальних відкладів як порового колектора прісних підземних вод на заході України (Львівщина) (2015)
Генералова Л. - Мінералого-петрохімічні особливості порід еоценових строкатоколірних горизонтів Українських Карпат (на прикладі сушманецької та манявської світ), Степанов В. (2015)
Ціхонь Т. - Історія досліджень та стан вивченості двостулкових молюсків з міоценових відкладів південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (2015)
Лещух Р. - Про розвиток верхньоюрських нафтогазоперспективних відкладів у північній зоні північно-західного шельфу Чорного моря, Полухтович Б. (2015)
Козак М. - З історії нафтової промисловості Прикарпаття, Семенюк М. (2015)
Павлунь М. - "Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки”: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Матковський О., Наумко І., Сливко Є. (2015)
Матковський О. - Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою (за матеріалами наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 110-й річниці від дня народження академіка АН УРСР М. П. Семененка), Наумко І. (2015)
Гоцанюк Г. - VI Всеукраїнська наукова конференція та ХХХVI сесія Палеонтологічного товариства НАН України, Данилів А., Мар’яш І. (2015)
Павлунь М. - Герману Михайловичу Яценку – 80!, Сливко Є. (2015)
Павлунь М. - Життєвий і творчий шлях Петра Білоніжки (до 80-річчя від дня народження), Генералова Л. (2015)
Білоніжка П. - Захисти кандидатських дисертацій аспірантами і співробітниками геологічного факультету (2010–2015) (2015)
Білоніжка П. - Випускники геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015 рік, Полубічко О. (2015)
Павлунь М. - Роман Маркіянович Смішко (світлій памяті ученого і педагога), Сіворонов А., Білоніжка П., Генералова Л., Шваєвський О. (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Bezverkhyi O. I. - Modeling of the piezoceramic resonator electric loading conditions based on experimental data, Zinchuk L. P., Karlash V. L. (2015)
Chekurin V. F. - A variational method of homogeneous solutions for axisymmetric elasticity problems for cylinder, Postolaki L. I. (2015)
Gachkevich M. G. - Mathematical models and methods of optimization of technological heating regimes of the piecewise homogeneous glass shell. State-of-the-art investigations, Gachkevich O. R., Torskyy A. R., Dmytruk V. A. (2015)
Kostrobij P. P. - Mathematical modeling of subdiffusion impedance in multilayer nanostructures, Grygorchak I. I., Ivaschyshyn F. O., Markovych B. M., Viznovych O. V., Tokarchuk M. V. (2015)
Kushnir R. M. - Mathematical modelling, determination and analysis of the thermostressed state in a thermosensitive three-layer hollow cylinder subjected to the convective-radiative heating, Popovych V. S., Rakocha I. I. (2015)
Lukiyanets B. A. - Effect of magnetic feld on quantum capacitance of the nanoobject, Matulka D. V. (2015)
Nahirnyj T. S. - Wave processes in the locally nonhomogeneous solids, Tchervinka K. A. (2015)
Stasyuk I. V. - Electron spectrum of intercalated stage ordered layered structures: Periodic Anderson model approach, Velychko O. V. (2015)
Шуйский Ю. Д. - Состав наносов в русле приустьевого района Днестра в конце весенне-летнего паводка, Стоян А. А. (2011)
Рябкова О. И. - Морфодинамика береговой зоны Куршской косы и северного побережья Самбийского полуострова (юго-восточная часть Балтийского моря) (2011)
Муркалов А. Б. - Наносы морских пляжей как индикатор современного состояния пересыпи Днестровского лимана, побережье Черного моря, Неведюк В. В. (2011)
Выхованец Г. В. - Условия формирования эолового рельефа в Финском заливе (Балтийское море) (2011)
Гыжко Л. В. - Распределение температуры воды в лиманах Алибей и Шаганы летом 2008 года (2011)
Гопченко Е. Д. - Расчетные характеристики максимального стока паводков на реках северной территории Алжира, Овчарук В. А., Ладжель Махмуд. (2011)
Мельник С. В. - Динаміка стоку наносів верхньої частини Дністра, Лобода Н. С. (2011)
Тригуб В. І. - Фтор у природних та стічних водах південного заходу України, Ігнат Я. І. (2011)
Шуйский Ю. Д. - Физико-географические черты Будакского лимана на северо-западном побережье Черного моря, Выхованец Г. В., Гыжко Л. В., Муркалов А. Б. (2011)
Будзика Г. А. - Стислий історичний огляд державних програм досліджень України в Антарктиці (2011)
Біланчин Я. М. - Іригація та чорноземи масивів зрошення Півдня України й Одещини на вході у III тисячоліття (2011)
Топчієв О. Г. - Передумови та особливості формування регіональної екологічної мережі Одеської області, Шашеро А. М., Платонова Л. П., Харіна Л. О. (2011)
Драгомирецкий А. В. - Геолого-генетические модели гипергенных золоторудных систем как основа формирования промежуточных коллекторов золота в докембрии (на примере Украинского щита) (2011)
Половка С. Г. - Наукова спадщина Миколи Івановича Андрусова в галузі геології океанів і морів (до 150-річчя з дня народження) (2011)
Чепіжко О. В. - Розвиток медичної геології в сучасній геології, Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. (2011)
Куваев А. С. - Влияние орального геля, содержащего аргинин, на биохимические маркеры воспаления и антиоксидантной защиты в сыворотке крови крыс, получавших высокожировой рацион на фоне дисбиоза, Гинжул И. В. (2015)
Остафийчук М. А. - Активность лизоцима и степень дисбиоза в тканях полости рта крыс при экспериментальном иммунодефиците, Томилина Т. В., Ступак Е. П. (2015)
Скиба А. В. - Влияние инулина на структурную перестройку слизистой оболочки щеки, языка и малых слюнных желез крыс при экспериментальном сахарном диабете 2 типа, Решетникова О. С., Скиба В. Я., Смирнов С. Н. (2015)
Ступак Е. П. - Экспериментальная профилактика гингивита у крыс с сахарным диабетом 2 типа с использованием пасты черники (2015)
Фурдычко А. И. - Пародонтопротекторное действие антидисбиотического гепатопротектора при экспериментальном стеатогепатите, Демьяненко С. А., Левицкий А. П. (2015)
Білоклицька Г. Ф. - Вивчення антибактеріальної та антигрибкової активності "NBF Gingival Gel" в умовах in Vitro, Решетняк О. В., Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2015)
Шварцнау Е. Г. - Гемодинамиеские показатели в тканях пародонта у студентов, Ковач И. В. (2015)
Анисимов М. В. - Влияния адреналина, содержащегося в стоматологических местных анестетиках, на достоверность результатов кожного тестирования (2015)
Николаева А. В. - Пародонтопротекторное действие растительных полифенолов у женщин с гипоэстрогенией (2015)
Варжапетян С. Д. - Клинико-рентгенологическая симптоматика травматической формы ятрогенного верхнечелюстного синусита стоматогенного происхождения (2015)
Кучеренко А. Н. - Изменение свойств ротовой жидкости у детей с врожденными пороками развития в динамике наблюдения (2015)
Воловар О. С. - Прояви патологічних змін дихальної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба (2015)
Костенко С. Б. - Клініко-лабораторна ідентифікація фото полімерних композитних пломб та прямих реставрацій (2015)
Боднарук Н. І. - Чинники ризику ураження карієсом тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату (2015)
Иванов В. С. - Структура индексной оценки уровня гигиены полости рта и состояния тканей пародонта у детей дошкольного и младшего школьного возраста различных районов города Одессы (2014 год, часть 3), Цевух Л. Б. (2015)
Потапчук А. М. - Інтраоральна реставрація сколів керамічного покриття металокерамічних зубних протезів композитними матеріалами , Крулик В. В. (2015)
Профессор Олег Иванович Сукманский (к 85-летию со дня рождения) (2015)
Филипчик Иосиф Степанович (2015)
Бобкова Т. В. - До визначення корпусної лінгвістики в сучасному мовознавстві (2014)
Вовчанська С. І. - Особливостi перенесення ознак на нiмецькi термiни маркетингу (2014)
Галинська О. М. - Специфіка англомовної терміносистеми менеджменту як сфери бізнес-діяльності (2014)
Гордій О. М. - Корпусні лінгвістичні дослідження і фразеологія (2014)
Іващишин О. М. - Синтаксичні та семантичні трансформації терміна в контексті процесів вторинної деривації (2014)
Каліберда О. О. - Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників "важких слів" (2014)
Куделько З. Б. - До питання про термінологію в дипломатичній мові (2014)
Кучумова Н. В. - Синтаксичні особливості англійських стоматологічних термінів (2014)
Луньо П. Є. - Антонімічні відношення в термінології конституційного права України (2014)
Ляховин О. Б. - Нові туристичні поняття та терміни в російській, українській та німецькій лінгвокультурах (2014)
Мовчун Л. В. - Місце адресата словника в лексикографічній практиці (2014)
Пірська Х. О. - Статистичний аналіз сучасного українського соціально-психологічного роману: гендерний аспект (2014)
Сайко Д. М. - Афіксація термінів вуглевидобувної галузі в англійській мові (2014)
Саламаха М. Я. - Англомовний термін сфери охорони довкілля та його базові ознаки (2014)
Сіліна Д. С. - З історії формування української коксохімічної термінології (2014)
Фецко І. М. - Лінгвістична характеристика термінів на позначення предметів, обладнання та устаткування в українській термінології музейництва (2014)
Харчук Л. В. - До питання нормативності деяких українських електроенергетичних термінів (2014)
Шавелашвілі Є. В. - Типи структур морфологічної будови слів турецької мови (2014)
Шевців Г. М. - До питання синонімії у фахових мовах німецькомовних економічних наук, Шевців Р. Б. (2014)
Шумило М. Ю. - Відображення міфологічних греко-латинських термінів у мові медицини (2014)
Radkina V. - Les fonctions principales dans le triangle auteur-texte-lecteur (2014)
Артеха Ю. Ю. - Роман Пітера Акройда "Чаттертон" у світлі критики (2014)
Бартіш С. В. - Втілення міфологеми "золотого віку" у поезії для дітей Олени Пчілки та Крістіана Овербека (2014)
Ващенко Ю. А. - Поэтика отсутствия в романе А. Роб-Грийе "В лабиринте" (2014)
Винокурова І. Ф. - The lord of the words (авторська воля в тексті "Володар кілець" Дж. Р. Р. Толкіна) (2014)
Галуцьких І. А. - Образна концептуалізація еротизованого тіла в англомовному художньому тексті періоду модернізму (на матеріалі роману Д. Г. Лоуренса "Lady Chatterley’s lover") (2014)
Гончарук Р. А. - Гендерні особливості перекладу (на матеріалі поезій Г. Гейне в перекладі Л. Українки) (2014)
Джава Н. А. - Arbeit mit literariscen texten im daf-unterricht (2014)
Донцова О. В. - Категория женственности в руках волшебника (женские образы в произведениях В. Набокова) (2014)
Єфименко В. А. - Поєднання традиційних і нових мотивів у сучасних казках про Попелюшку (2014)
Жорнокуй У. В. - Девіації еротичного концепту (на прикладі повісті "Початок жаху" Валерія Шевчука) (2014)
Землянська А. В. - Трагічний образ української молоді у романі С. Жадана "Ворошиловград", Стрілець О. В. (2014)
Калініченко М. М. - Експансія північноамериканської популярної культури у вікторіанській Британії (2014)
Каменська І. Б. - Функціональний діапазон і засоби вербалізації іронії в поезії Роберта Сервіса (2014)
Кобута С. С. - Віра як вимір внутрішньої свободи особистості в романістиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла (2014)
Коломієць І. А. - Система образів та конфліктів оповідання "Ecce homo!" О. Копиленка в контексті доби (2014)
Крижановська Н. В. - Художнє моделювання історичних постатей і вигаданих персонажів (на прикладі роману В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон") (2014)
Левицька Л. Я. - Символічна топографія як відображення внутрішнього роздвоєння особистості у новелі Людвіга Тіка "Руненберг", Микитка І. С. (2014)
Левченко А. В. - Рівні розуміння художнього тексту (на матеріалі оповідання Дж. Д. Селінджера "A perfect day for bananafish") (2014)
Логвінов І. І. - Діадичний концепт як принцип творчості маґрибських постколоніальних франкомовних письменників (на прикладі творчості Асії Джебар) (2014)
Мельничук І. В. - Збірка І. Величковського "Вірші на Євангеліє для іконописців" в контексті емблематичної поезії українського бароко (2014)
Мурадова И. Р. - Жанровая специфика романа Г. де Мопассана "Сильна как смерть" (2014)
Назаренко М. М. - Особливості жанру "кіберпанк" в американській літературі II половини XX століття (2014)
Нісевич С. І. - Образ живописця у літературному творі – один із чинників синтезу мистецтв (2014)
Романишин Н. І. - Земля-батьківщина в українському поетичному дискурсі (2014)
Сигова К. В. - Рецепция творчества Дины Рубиной в современной литературной критике (2014)
Собчук Л. В. - Концепції часу та простору у прозових творах Миколи Вінграновського, Лотоцька О. Л. (2014)
Телегіна Н. І. - Стильові особливості оповідань Джозефа Конрада, Дощаківська С. Б. (2014)
Телегіна Н. І. - Роль контрасту в романі Грехема Гріна "Тихий американець", Осмола Л. О. (2014)
Філоненко Н. Г. - Концептуальні властивості синтаксичних зв’язків та синтаксичних відносин у романі Жерома Феррарі Le Sermon sur la chute de Rome (2014)
Шарова Т. М. - Парадигми наукових та творчих пошуків українських письменників 30-40-х рр. ХX ст. (2014)
Шульган В. В. - Потамоніми у поетичних творах І. Я. Франка (2014)
Wolkowa O. М. - Ubersetzungsbezogene reprasentanz des makrokonzepts portrat in den deutschsprachigen literarischen texten (2014)
Адаменко М. В. - Когнітивні метафори в сучасній англомовній поетиці: перекладацький та гендерний аспекти (2014)
Альшева А. О. - Німецька енциклопедична стаття у вигляді електронного гіпертексту: перекладацькі труднощі (2014)
Білас А. А. - Стратегії відтворення емоційно-експресивної функції знижених розмовних одиниць в українському перекладі роману Е.-Е. Шмітта "Оскар і рожева пані" (2014)
Богданова О. В. - Урахування стилістичних факторів в перекладі ділового тексту (2014)
Бриська О. Я. - До питання про перекладацькі методи Миколи Зерова (2014)
Волченко О. М. - Лексико-семантичні та граматичні засоби реалізації зв’язності тексту в англо-українському художньому перекладі (2014)
Вострецова В. О. - Способи передачі власних назв при закадровому перекладі (2014)
Гаман І. А. - Untersuchung von phraseologismen und ihren ubersetzungslosungen am beispiel des romans von Olesj Hontschar "Der dom von satschipljanka" ("Sobor") (2014)
Голубенко Н. І. - Вплив концептуальної та мовної асиметрії на переклад (2014)
Гонтаренко А. С. - Англомовні газетні заголовки та їх переклад українською мовою (2014)
Грицькова Н. В. - Переклад безеквівалентних реалій у рекламних текстах, Саметова М. А. (2014)
Гудкова Н. М. - Особливості трансформації метафори при перекладі англомовного наукового тексту на українську мову (2014)
Дейнеко І. А. - Переклад українською мовою історизмів у романі Ч. Дікенза "Пригоди Олівера Твіста" (2014)
Дейнеко І. В. - Русизми в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі "Сага про Форсайтів" (2014)
Довбуш О. І. - Інтроспективність нарації сентиментального romance Е. Сіґела "Оliver’s story" та особливості її перекладу на українську мову (2014)
Думчак І. - Особливості перекладу реалій та лакун у романі Марини Левицької "Історія тракторів по-українськи", Косюк Н. (2014)
Дьомова Н. В. - Romeo and Juliet`s first dialogue from the prosody standpoint: the peculiarities of rendering it in the Ukrainian translations (2014)
Капніна Г. І. - Особливості відтворення антропонімів у процесі перекладу казок (на матеріалі німецького та українського фольклору) (2014)
Касяненко Д. С. - До питання практичних дій перекладача та закріплених за ними понять (2014)
Качур М. В. - Lexical specifics of the translation of the story "Alice in wonderland" by Lewis Carroll (in the comparison with its German and Ukrainian translation) (2014)
Клименко О. Л. - Відтворення образних лексико-стилістичних засобів в поетичному перекладі казкового твору (2014)
Коваленко А. О. - Перекладацькі тенденції у відтворенні текстів мас-культурного спрямування (2014)
Коваль А. В. - Типи когнітивно-семантичних і прагматичних розбіжностей української та англійської групи слів з компонентом "збори" (2014)
Кравець С. В. - Особливості перекладу расових табу (2014)
Кушнір Л. О. - Етапи перекладацької роботи над формуванням онімних відповідників (на прикладі перекладів ономастикону роману Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів" українською мовою) (2014)
Лисенко Г. Л. - Граматичні трансформації як основа перетворення структури речення в процесі перекладу науково-технічних текстів, Чепурна З. В. (2014)
Лощенова І. Ф. - Перекладацькі проблеми відтворення англійських лінгвореалій, Нікішина В. В. (2014)
Марховська А. Ю. - Евфемізми, пов’язані з тематикою смерті, хвороб, фізичної та розумової неповноцінності, в іспансько-українському художньому перекладі (2014)
Матківська Н. А. - Вибір моделі перекладу при відтворенні ідіолекту (2014)
Мізін К. І. - Особливості відтворення метафор в українських перекладах повісті Дж. Р. Р. Толкіна "Hobbit or there and back again" (2014)
Олексин О. З. - Особливості відтворення діалогічної гри слів у комедії В. Шекспіра "The Taming of the Shrew" українською мовою (2014)
Олійник Т. С. - Поняття "культура" у сучасному перекладознавстві (2014)
Павленко В. В. - Труднощі перекладу постмодерністського художнього твору (2014)
Пивоварчук Т. О. - Діяльнісні теорії іншомовної комунікації та перекладу (2014)
Плетенецька Ю. М. - Відтворення метафоричних словосполучень у дубльованих перекладах американських художніх фільмів (2014)
Полякова О. В. - Стратегія відбору ліпсинк-відповідників за принципом фонетичного синхронізму у дубляжі англомовних анімаційних фільмів українською (2014)
Правдівцева Ю. С. - Розкриття функцій модальності під час перекладу англійського тексту (2014)
Раті А. О. - Відтворення в перекладі англомовної літератури жахів засобів опису емоцій героїв українською мовою (2014)
Смірнова Т. В. - Лексичні прийоми перекладу термінологічних одиниць транспортної галузі (2014)
Струк І. В. - Прокльони – друге життя: на матеріалі українського та російського перекладів історичної хроніки В. Шекспіра "Річард III" (2014)
Терехова Ю. В. - Лексико-стилістичні особливості перекладу бізнес-кореспонденції (на матеріалі ділових листів англійських бізнес-фірм) (2014)
Ткачівська М. Р. - Лайливі слова на позначення розпусної жінки та їх переклад на німецьку мову (2014)
Федів О. Є. - Відтворення дієслів повідомлення повісті Р. Бредбері "Кульбабове вино" в українському перекладі В. Митрофанова (2014)
Филатова В. А. - Перевод каламбуров из записок Н. А. Дуровой "Кавалерист-девица. Происшествие в России" на английский язик (2014)
Шевченко М. Ю. - Способи перекладу фразеологічних одиниць в англійському художньому тексті, Скорик А. О. (2014)
Міщук І. М. - Американський молодіжний сленг у перекладацькому аспекті (2014)
Парій Є. В. - Поняття концептуалізації та типологія концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці (2014)
Піскозуб З. Ф. - Особливості функціонування абстрактних іменників множини у художньому мовленні (2014)
Пожидаева Н. П. - Анализ весомости внеязыкових факторов при формировании отличительных черт лексико-грамматической системы английского лингва франка (2014)
Железнякова Ю. В. - Основні характеристики адиктивної поведінки (2016)
Залановська Л. І. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до проблеми толерантності як психологічного феномена (2016)
Потапчук Н. Д. - Особливості поведінки населення в умовах надзвичайної ситуації як чинник виникнення та поширення чуток (2016)
Радько О. В. - Особливості соціально-психологічної адаптації курсантів і студентів до навчальної й навчально-службової діяльності (2016)
Сурякова М. В. - Інтерпретація іншого в особистісному й міжособистісному вимірі (2016)
Kataryńczuk-Mania L. - The role of music in improving children's speech (2016)
Волошина В. О. - До проблеми математико-статистичного виміру метапам’яті, Довгалюк Т. А. (2016)
Зарицька В. В. - Теоретичний аналіз наукових підходів до розуміння феномену "емоційна компетентність", Борисенко В. М. (2016)
Цуранова О. О. - Вплив рок-музики на формування особистості підлітків у музично-освітньому процесі (2016)
Черепєхіна О. А. - Духовна й інтелектуальна співпраця як умова формування професіоналізму майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2016)
Шевяков О. В. - Психолого-педагогічний супровід непрофесійної фізкультурної освіти студентів з вадами здоров’я, Чернігівська С. А., Славська Я. А. (2016)
Skorek E. M. - School children with speech disorders, Tarkowski Z. (2016)
Бочелюк В. Й. - Психологічні особливості впровадження культурно-особистісного фактора в управління сучасною організацією, Панов М. С. (2016)
Данильченко Т. В. - Специфіка психологічної допомоги в позитивній психології: мета й форми (2016)
Лапіна М. Д. - Навчальна супервізія як метод професійної підготовки фахівців соціальної роботи (2016)
Попович І. С. - Конструювання особистістю моделі очікуваного майбутнього (2016)
Андрейко Б. В. - Соціальні проблеми, що детермінують емоційні стани батьків дитини з порушенням розвитку (2016)
Ковтун Р. А. - Особливості розвитку уявлень про внутрішній та оточуючий світ у дітей 6–11 років із синдромом Дауна (2016)
Старцева В. П. - Особливості операційного компонента соціально-побутового орієнтування з погляду спілкування (2016)
Турубарова А. В. - Психокорекція розвитку комунікативних здібностей підлітків з особливими освітніми потребами (2016)
Kulesha N. P. - Adaptation to training as a psycho-didactic problem (2016)
Буланов В. А. - Психологічні аспекти складових салютогенезу в основі показників якості життя (2016)
Дерев’янко С. П. - Теоретико-методологічні аспекти цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту (2016)
Євсюкова А. О. - Міжособистісна взаємодія молодого подружжя (2016)
Кудінова М. С. - Порівняльний аналіз понять "стресостійкість" та "емоційна стійкість" (2016)
Савелюк Н. М. - Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти (2016)
Шулдик А. В. - Структура професіоналізму практичного психолога (2016)
Яблонська Т. М. - Сімейне консультування як засіб розвитку позитивної ідентичності підлітка (2016)
Данильчук В. М. - Особливості батьківства дітей із ДЦП та його психологічний супровід (2016)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості стилів поведінки підлітків у міжособистісній взаємодії (2016)
Зарицька В. В. - Рівень розвитку здатності студентів використовувати емоції в діяльності та спілкуванні (2016)
Образцова О. М. - Інноваційна технологія модульно-розвивального навчання особливої дитини як засіб її соціалізації (2016)
Тітов І. Г. - Життєві контексти особистісного самовизначення в юнацькому віці (2016)
Ткаченко Н. В. - Специфіка прояву мотиваційної сфери в студентів-психологів (2016)
Данильченко Т. В. - Ознаки соціального добробуту в українському вимірі (2016)
Дроздов О. Ю. - Психологічна модель масової геополітичної свідомості (2016)
Кізіма В. В. - Соціально-психологічна характеристика жителів мегаполіса (2016)
Пілецька Л. С. - Психологічні особливості професійної самосвідомості військовослужбовців (2016)
Tzarkova O. V. - The psychological work with family relations with a help of projective drawing, Guz N. V. (2016)
Богучарова О. І. - Психологічне портретування в юридичній практиці та перспективи практичної психології (2016)
Васильченко О. М. - Щодо дослідження імпліцитних теорій як елементів політико-правової культури (2016)
Стецик Ю. - Ченці Дережицького василіанського монастиря 1773-1774 рр.: просопографічна характеристика (2015)
Шеретюк Р. - Переобладнання інтер’єрів сакральних об’єктів Греко-Уніатської Церкви напередодні її скасування 1839 р.: чинники, перебіг, наслідки (2015)
Остропольська М. - Комунікативні зв’язки галицького діяча Михайла Павлика з інтелектуалами Наддніпрянської України (2015)
Гентош Л. - Погляди митрополита А. Шептицького на місце і завдання української культури у контексті універсальності культури (2015)
Токаленко П. - Реакційна політика царизму на півдні України у роки Першої російської революції 1905-1910 років: статистичний вимір (2015)
Бєліков О. - Початковий етап діяльності АРА в УСРР (грудень 1921 – січень 1922 рр.): на прикладі Одеської губернії (2015)
Бабенко Л. - Типологія настроїв у православному середовищі в період кампанії вилучення церковних цінностей в Україні (2015)
Тригуб О. - Конфесії РПЦ в Україні на шляху до автокефалії (20-30-і роки ХХ ст.) (2015)
Осипенко О. - Система управління сільським господарством у губернаторстві "Трансністрія" (1941-1944 рр.) (2015)
Бойко І. - Православно-католицька взаємодія у соціокультурному просторі незалежної України (2015)
Єгрешій О. - Секуляризаційні тенденції 2015 р. Український вимір: прояви і виклики (2015)
Русанов Ю. - Трансформації інституту дворянських предводителів у структурі місцевого самоуправління Російської імперії (ХVІІІ-ХІХ ст.) (2015)
Боєчко В. - Особливості формування політичних партій у процесі відродження державності Польщі (2015)
Денисенко А. - Політика Сполучених Штатів Америки щодо військово-політичного конфлікту у Сирії (2015)
Козій О. - Українсько-китайські взаємини у галузі культури на початку ХХІ століття, Горбачик О. (2015)
Запорожченко А. - Причини та передумови економічного співробітництва країн Африканського Союзу (2015)
Вовчук Л. - Революція в Сирії як новий напрям зовнішньої політики Франції, Шапранова К. (2015)
Абрамович С. - Совість як історико-культурна категорія (2015)
Балога С. I. - Інтегральні множини одного класу розширень неавтономних систем на торі (2012)
Білецький В. М. - Порівняння методу узагальненого розділення змінних та методу квадратур для розв'язування багатовимірних інтегральних рівнянь (2012)
Бондаренко В. М. - Про один контрприклад для матричних зображень нескінченних напівгруп S(I,J), Манжос Т. В., Тертична О. М. (2012)
Бондаренко В. М. - Об М-особых Р-критических частично упорядоченных множествах мультицепного типа, Степочкина М. В., Червяков И. В. (2012)
Глебена М. I. - Про точність деяких чисельних методів, одержаних внаслідок апроксимації функцій некласичною мажорантою Ньютона, Фундак Л. I., Цегелик Г. Г. (2012)
Грисенко М. В. - Метод усереднення в деяких задачах оптимального керування диференціально-функціональними рівняннями, Кравець В. І. (2012)
Дзямко В. Й. - Умови рівномірної збіжності зображень Ф-субгауссових випадкових процесів у вигляді тригонометричних рядів, Козаченко Ю. В., Моца А. І. (2012)
Дубовецька І. І. - Мінімаксна інтерполяція періодично корельованих процесів, Моклячук М. П. (2012)
Заворотинский А. В. - Слабо эллиптические с параметром граничные задачи и неизвестными дополнительными функциями на границе области. Оценки фундаментальной системы решений (2012)
Кичмаренко О. Д. - Усреднение систем дискретных уравнений с постоянным запаздыванием, Карпычева М. Л. (2012)
Король І. Ю. - Про єдиний підхід до побудови лінійних багатокрокових методів розв'язання задачі Коші, Король І. І. (2012)
Креневич А. П. - Асимптотична відповідність у середньому квадратичному диференціальних рівнянь із випадковими збуреннями, не розв'язаних відносно похідної (2012)
Ловейкін Ю. В. - Варіаційні методи для відновлення точок об'єкту у комп'ютерному зорі, Сукретна А. В. (2012)
Лучко В. М. - Фундаментальний розв'язок параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку, Матійчук М. І., Лучко В. С. (2012)
Mazur O. K. - Optimal control in non-self-adjoint elliptic boundary value problem with terminal criterion (2012)
Малик І. В. - Напівмарковські випадкові еволюції у схемі усереднення (2012)
Мамай Л. М. - Про математичні моделі деяких нелініних процесів та їх розв'язування (2012)
Перестюк Ю. М. - Про розривні коливання в одній імпульсній системі (2012)
Прохоренко М. В. - Процес теплопровідності для стержня з імпульсним підпомповуванням у нефіксовані моменти часу, Вус А. Я. (2012)
Семенюта М. Ф. - Циклічні розклади графа K19 (2012)
Серов М. І. - Застосування принципів симетрії для узагальнення системи рівнянь Нав'є-Стокса, Серова М. М., Карпалюк Т. О. (2012)
Симотюк М. М. - Метричні оцінки визначника двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними (2012)
Стойка М. В. - Проективні матричні зображення скінченних груп над кільцем цілих Р-адичних чисел (2012)
Ямненко Р. Є. - Про властивості процесів накопичення, породжених субгауссовими процесами Орнштейна-Уленбека (2012)
Горбань Г. О. - Особливості психологічної підготовки управлінців до прийняття рішень (2012)
Гура Т. Є. - Професійне мислення психолога: процесуальний аспект (2012)
Зарицька В. В. - Саморегуляція емоцій як важлива складова емоційного інтелекту (2012)
Казанжи М. Й. - Поняття фасилятивності, її види та деякі грані прояву основної функції (2012)
Кинелёва О. В. - Становление и развитие категории "время” в психологии (2012)
Панов М. С. - Значення рефлексії в управлінні освітньою організацією (2012)
Турубарова А. В. - Теоретико-методологічні основи спілкування підлітків із фізичними вадами (2012)
Шевяков О. В. - Теоретико-практичні засади психологічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності (СТСД) операторів (2012)
Астремська І. В. - Супервізія у практиці соціальної роботи та підготовці соціальних працівників (2012)
Афанасьєва Т. О. - Особливості дослідження професійного розвитку майбутнього психолога (2012)
Васильєв Я. В. - Футурреальна вікова періодизація розвитку та саморозвитку особистості (2012)
Кулаженко А. І. - До питання підбору психодіагностичного інструментарію діагностики віддалених наслідків стресогенних впливів на особистість (2012)
Черепєхіна О. А. - Застосування потенціалу рефлексії у формуванні професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ (2012)
Каневский В. И. - Личностные корреляты параcуицидального поведения (2012)
Кіреєва З. О. - Виявлення феномену неpеалістичного оптимізму в студентських репрезентаціях-проектуваннях життєвого шляху (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бочелюк В. В. - Психологія вивчення ціннісних орієнтацій сучасної особистості (2012)
Бочелюк В. Й. - Психологічні основи спільної трудової діяльності (2012)
Гура Т. Є. - Професійне мислення психолога: загальнонаукова методологія дослідження (2012)
Зарицька В. В. - Соціально-психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту (2012)
Козлов О. В. - Феномен і категорія психологічного здоров’я (2012)
Кононенко О. І. - Теоретичне підґрунтя дослідження психологічних особливостей емоційно-оцінного ставлення особистості до себе в онтогенезі (2012)
Черепєхіна О. А. - Авторський погляд на формування професіоналізму майбутніх психологів у вищій школі (2012)
Горбань Г. О. - Основи соціально-психологічного дослідження особистості (2012)
Кононенко А. О. - Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведінки суб’єкта (2012)
Афанасьєва Т. О. - Проектне навчання як умова професійного розвитку студента у ВНЗ (2012)
Велитченко Л. К. - Педагогічна взаємодія як аналогова модель психологічного супроводу (2012)
Панов М. С. - Психологічні основи життєдіяльності шкільної організації (2012)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання молоді великої Британії у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: психолого-педагогічні аспекти, Шевяков О. В. (2012)
Тисячник И. В. - Профессиональная компетентность как системообразующее психологическое основание системы высшего образования (2012)
Милушина М. А. - Сравнительная характеристика коммуникативных особенностей студентов с инвалидностью и физически здоровых (2012)
Родіна Н. В. - Роль проактивного копінгу в подоланні особистістю життєвої кризи, Бірон Б. В. (2012)
Турубарова А. В. - Розвиток комунікативних якостей підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату засобом корекційно-розвивального тренінгу (2012)
Мамічева О. В. - Розвиток індивідуальності викладачів вищих навчальних закладів у процесі професійної діяльності (2012)
Стеценко Н. Д. - Швидкість опрацювання зорової інформації та розподіл і переключення уваги серед спортсменів різних груп (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2015)
Марчук О. - Функціонування педагогічних класів при Житомирській Маріїнській гімназії (2015)
Загородня А. - Система вищої економічної освіти Республіки Польщі: характеристика навчальних закладів та зміст професійної підготовки (2015)
Лісова Н. - Державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання: здобутки, проблеми, розвиток (2015)
Рідей Н. - Аналіз функцій управління в системі вищої освіти: аксіологічний і порівняльний аспекти, Шолудяк А., Богуцький Ю. (2015)
Савельєв М. - Теоретичні підходи до вивчення наступності професійної підготовки студентів-технологів (2015)
Фещенко О. - Шкільний екзамен: від стресу – до успіху (2015)
Черненко Н. - Структурно-компонентний аналіз готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками в навчальних закладах (2015)
Шандиба О. - Загальна концепція оптимізаційного розвитку системи післядипломної інженерної освіти (2015)
Антонченко М. - Деякі педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Герасименко Н. - Створення електронного навчального середовища за допомогою сервісів WEB 2.0 та його використання в освіті дорослих (2015)
Попко І. - Трансформація ролі викладача в контексті дистанційної освіти (2015)
Шидловський А. - Сучасні труднощі у ході підготовки ІТ-фахівців (2015)
Grzegorzewska Maria Katarzyna. - Psychological analysis of the impact of work on the lifestyle of teachers (2015)
Коваль В. - Специфіка середовища та соціалізаційних процесів у пенітенціарних установах для неповнолітніх (2015)
Демченко В. - Психолого-педагогічне спостереження як метод діагностики обдарованості дітей (2015)
Саприкіна О. - Ретроспективний аналіз проблеми навчання та розвитку обдарованих дітей (2015)
Кравець Р. - Принципи полікультурного навчання на заняттях з іноземної мови в аграрному ВНЗ (2015)
Левицька В. - Особливості підготовки вчителя іноземних мов для роботи в старшій школі Польщі (2015)
Парфенюк О. - Особливості дистанційного навчання мов у економічних вищих навчальних закладах (2015)
Склярова І. - Формування інформаційного середовища для науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності вчителя природничо-математичного напрямку, Крамаренко Н. (2015)
Сяська Н. - Розвиток образного мислення учнів на уроках стереометрії за допомогою педагогічного програмного засобу GRAN-3D (2015)
Остапчук Н. - Структура та складові предметної компетентності учнів початкових класів при вивченні інформатики, Полюхович Н. (2015)
Яценюк Н. - Дидактичні та методичні підходи щодо конструювання змісту підручників з іноземної мови в початковій школі (2015)
Богдан В. - Регіональний досвід інформатизації управління дошкільною освітою (2015)
Носенко Ю. - Зарубіжний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній дошкільній освіті, Матюх Ж. (2015)
Паніна Л. - Життя та діяння єпископа римо-католицької церкви Яна Ольшанського (2015)
Сяська І. - Теоретичні підходи до проблеми формування екологічної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів (2015)
Шикула Р. - Проблеми підготовки майбутніх учителів засобами музейної педагогіки у вітчизняній літературі (2015)
Злуніцина Н. - Формування здорового способу життя як складова фізичного виховання студентів Рівненського державного гуманітарного університету, Полюхович Л., Павлюк Р. (2015)
Гавлітіна Т. - Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням європейського освітнього простору (2015)
Кіян О. - Педагогічні умови виховання громадянської компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Сойчук Р. - Структурна і змістова характеристики національного самоствердження особистості (2015)
Тургенєва А. - Соціально-педагогічні умови формування соціально-активної позиції в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Ягоднікова В. - Принципи формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи (2015)
Гудовсек О. - Особливості естетичного виховання дітей в Японії (2015)
Содержание (2014)
Красовский В. П. - Смачивание неметаллических материалов расплавами металлов в условиях, имитирующих космический вакуум и атмосферу Луны, Красовская Н. А., Найдич Ю. В. (2014)
Григоренко М. Ф. - Вивчення капілярних явищ на міжфазовій поверхні рідина1―тверде тіло―рідина2 з використанням модельних систем, що імітують стан мікрогравітації/невагомості, Черніговцев Є. П. (2014)
Солнцев В. П. - Термокинетика реакционных процессов, инициированных контактным плавлением в порошковых металлических смесях на основе никеля с алюминием, Скороход В. В., Петраш К. Н., Солнцева Т. А. (2014)
Стецюк Т. В. - Некоторые особенности поведения жидкости в условиях невесомости и использование их в космическом материаловедении: обзор (2014)
Суховая Е. В. - Структурообразование границ раздела в композиционных материалах, армированных квази-кристаллическим сплавом-наполнителем Al—Co—Cu, Сыроватко Ю. В. (2014)
Габ І. І. - Методично-апаратурна розробка дослідження змочування твердих тіл розплавами металів в земних умовах та при дії мікрогравітації на борту МКС, Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І., Найдіч Ю. В. (2014)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі хромових та нікелевих наноплівок,нанесених на неоксидні матеріали, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І., Коноваленко Т. Б. (2014)
Дуров А. В. - Влияние стехиометрии диоксида циркония на морфологию нанесенных на его поверх-ность тонких пленок благородных металлов после отжига, Костюк Б. Д., Сидоренко Т. В. (2014)
Евдокимов В. А. - Особенности пропитки алмазных дисперсных композиций инструментального назначения расплавами, содержа-щими адгезионно-активный компонент, Уманский В. П., Красовская Н. А., Коноваленко Т. Б. (2014)
Адамовский А. А. - Трение и износ контактной пары СТМтвердые сплавы со смазкой, Варченко В. Т., Коноваленко Т. Б. (2014)
Дуров А. В. - Пайка ZrO2-керамики к металлу с помощью припоя серебро—медь—кислород на воздухе (2014)
Сидоренко Т. В. - Космічний вакуум та його вплив на матеріали, конструкції й характеристики нероз’ємних з’єднань: Огляд літератури (2014)
Требования по оформлению статьи (2014)
Вихідні дані (2014)
Баран П. М. - Комп'ютерний симулятор управління електричною частиною енергоблока ТЕС, Кідиба В. П., Пришляк Я. Д., Дембіцький М. І. (2015)
Глухівський Л. Й. - Моделювання процесів в асинхронному двигуні при пульсуючому навантаженні на валу із застосуванням диференційного гармонічного методу (2015)
Дмитрик Б. В. - Ідентифікація виткових замикань в однофазному двохобмотковому трансформаторі, Равлик О. М. (2015)
Журахівський А. В. - Ферорезонансні процеси на частоті мережі та діапазони гасильних резисторів для його зриву, Яцейко А. Я., Масляк Р. Я. (2015)
Кенс Ю. A. - Спрощений аналіз усталеного режиму роботи однокаскадного трансформатора струму за розкорочення його вторинної обмотки, Ференсович Р. Я., Дьяченко Н. Б. (2015)
Коновал В. С. - Моделювання обмежувачів мінімального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем, Козовий А. Б. (2015)
Копчак Б. Л. - Синтез нечіткого дробового регулятора і дослідження його впливу на робастність електромеханічної системи (2015)
Куцик А.С. - Математична модель системи "частотно-керований електропривод – насос – водопровідна мережа", Лозинський А. О., Кінчур О. Ф. (2015)
Мороз В. - Уточнення моделі електричної машини постійного струму бібліотеки simpowersystems середовища імітаційного моделювання simulink, Боровець Т. (2015)
Мороз В. - Аналіз динаміки приводу натиску кар'єрного екскаватора ЕКГ-10, Олексів І., Цяпа В., Сивякова Г. (2015)
Парфенюк А. О. - Оптимізація компенсації реактивної потужності в електропостачальних системах із урахуванням режимів елетроприймачів, Гоголюк П. Ф. (2015)
Сольський М. І. - Умови реалізації цифрових регуляторів на цифрових системах з обмеженою розрядністю (2015)
Щур І. З. - Система двозонного керування безредукторним тяговим електроприводом низькопідлогового трамваю, Чупило І. В., Павлів Ю. В. (2015)
Щур І. З. - Електромагнітний генератор теплової енергії для автономних вітроенергоустановок з вертикальною віссю обертання, Макарчук О. В., Щур В. І., Голубовський П. Й. (2015)
Воронов О. І. - Ігрові технології прийняття управлінських рішень у системі підготовки державних службовців (2016)
Андронов В. А. - Державна зовнішньоекономічна політика у сфері електроенергетики, Улида В. Ю. (2016)
Витко Т. Ю. - Державна кадрова політика України: сутність, сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Дзвінчук Д. І. - Про вдосконалення управління освітою і наукою України на основі концепції інтелектуалізації, Петренко В. П. (2016)
Коваль Г. В. - Соціальне замовлення як ефективний механізм фінансування недержавних організацій в Україні (2016)
Ковальов В. Г. - Використання поліграфа як інструмента запобігання та боротьби з корупцією державних службовців, Брус Т. М. (2016)
Лопушинський І. П. - Клептократія як влада злодіїв: чинники формування та шляхи запобігання (2016)
Мануілова К. В. - Омбудсмени у скандинавських країнах ЄС в умовах децентралізації публічної влади (2016)
Мединська Г. А. - Аналіз упровадження електронного урядування в діяльність органів державної влади Херсонської області (2016)
Мороз С. А. - Оцінювання рівня розвитку нематеріальних ресурсів трудового потенціалу ВНЗ як елемент адміністративно-організаційного механізму державного управління (2016)
Палагнюк Ю. В. - Особливості профілактики когнітивних порушень у людей похилого віку в умовах "Університету третього віку", Бойко А. Ю. (2016)
Устинов Є. О. - Соціально-демографічні передумови людського розвитку (2016)
Топалова Е. Х. - Забезпечення прав корінних народів: міжнародні документи та українські реалії (2016)
Федорук Є. І. - Потенціал розвитку логістики агропромислового комплексу України (2016)
Шведун В. О. - Ключові аспекти оцінки ефективності державного регулювання в сфері інноваційної реклами (2016)
Шістопал Ю. М. - Якісний аналіз законодавчої бази України у сфері неперервної освіти (2016)
Александрович О. О. - Організація фінансового контролю в українських містах за часів магдебурзького права у XVI-XVIII ст. (2016)
Арабчук Я. І. - Фінансова децентралізація – основна складова спроможної громади (2016)
Белец Ж. А. - Партиципаторне бюджетування як інноваційний демократичний інструмент участі громадян в управлінні справами територіальних громад (2016)
Оленковська Л. П. - Перші результати об’єднання громад: вивчені уроки (2016)
Попова І. М. - Організаційно-правові механізми забезпечення партисипативної демократії (демократії участі) у системі місцевого самоврядування (2016)
Філіппова В. Д. - Дисциплінарна матриця місцевого самоврядування та її роль у становленні конституційної концепції місцевого самоврядування в Україні (2016)
Ящук Л. П. - Роль та місце інституту територіальної самоорганізації населення у профілактиці соціального сирітства (2016)
Жуковська Г. Г. - Взаємовідносини органів влади та громадськості у сфері протидії торгівлі людьми: аналіз ситуації в Україні (2016)
Мартиненко В. Ф. - Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ: теорія і практика (2016)
Мосякіна О. А. - Системний підхід до поняття сутності митної політики та її генези (2016)
Попович Н. Г. - Компоненти комунікативних зв’язків політико-адміністративної системи та методологія їх дослідження (2016)
Аркушин Г. - Українська більшість Берестейщини як сучасна меншість (2015)
Бичко З. - "Наддністрянський діалект". Чи існують інші варіанти його найменування? (2015)
Бігусяк М. - Динамічні процеси в аграрному дискурсі говірок Прикарпаття (2015)
Волошинова М. - Мовний світ діалектоносіїв говірки с. Гончарівка Сватівського району Луганської області (2015)
Гнатюк М. - Північнолемківські переселенські говірки: асиміляція приголосних за твердістю / м'якістю в контексті граматик С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера (2015)
Гороф'янюк І. - Фонетичні архаїзми української говірки с. Булаєшти республіки Молдова: система вокалізму (2015)
Гримашевич Г. - Реалізація транспозиційного потенціалу прислівника в діалектному тексті (за матеріалами із північноукраїнського наріччя (2015)
Крашеніннікова Т. - Українська літературна казка як скарбниця діалектних елементів української мови (2015)
Сьоміна О. - Динаміка складного сполучникового речення в східноподільських говірках (2015)
Тищенко Т. - Композитивне словотворення як спосіб номінації в говірках Східного Поділля (2015)
Щербина Т. - Походження говірок середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя у світлі ареалогії (2015)
Гула Л. - Назви грошей у мові актових книг Житомирського міського уряду XVI – XVII століть (2015)
Денисюк В. - Фразеологія документів Брацлавського воєводства (2015)
Москаленко Л. - Полонізми в "Актах (протоколах) Полтавського полкового суду" (1683-1750 рр.) (2015)
Тимочко Б. - Зоологічна лексика в молдавсько-українських грамотах XIV–XV століть (2015)
Титаренко В. - Особливості перекладу польських грамот XVI–XVII ст. (2015)
Штанденко У. - Фразеологічні конструкції в староукраїнській пам'ятці "Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр." (2015)
Яценко С. - Бототерміни в староукраїнській мові (на основі назв ягід) (2015)
Кобиринка Г. - З історії вивчення акцентуації в українській діалектології: аспекти, прийоми, методи (2015)
Лесюк М. - Фонетична та граматична архаїка гуцульського говору української мови (2015)
Царалунга І. - Діалектне розшарування в староукраїнській мові (на основі явищ вокалізму грамот XIV – XV ст.) (2015)
Доброльожа Г. - Вигукові фразеологізми як відображення світобачення етносвідомості українця (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся (2015)
Шарапа М. - Просторова варіантність різнопланових елементів культурних явищ (на матеріалі середньополіської весняної календарної обрядовості) (2015)
Вербич С. - Словотвірна структура гідронімів як свідчення їхньої архаїки (2015)
Карпенко О. - Нариси з ойконімії Житомирщини (2015)
Шульгач В. - Про походження деяких українських прізвищ (2015)
Ящук Л. - Слов'янські особові імена Житомирщини XVІ – XVІІ ст. (2015)
Коваленко Б. - Лексика співомовок С. Руданського в лексикографічних описах (2015)
Гримашевич Г. - Лексикографічна репрезентація говірок Центральної Слобожанщини (2015)
Андрашко Ю. В. - Зведення конкурентної задачі розміщення до послідовності однокритеріальних задач булевого програмування (2013)
Антонюк С. В. - Стійкість стохастичних динамічних систем випадкової структури з марковськими збуреннями з усією передісторією (2013)
Брила А. Ю. - Досяжність оптимальних розв'язків лексикографічної задачі про максимальний потік, Гренджа В. І. (2013)
Волянська І. І. - Задача типу Діріхле для безтипного рівняння з частинними похідними у двовимірній області, Ільків В. С. (2013)
Бондаренко В. М. - О представлениях размерности m < 4 группы (2, 2,... 2), имеющих постоянный ранг, Литвинчук И. В. (2013)
Глебена М. I. - Чисельний метод нульового порядку оптимізації негладких логарифмічно опуклих функцій, Цегелик Г. Г. (2013)
Дерев'янко Т. О. - Задача оптимального керування виродженою напівлінійною гіперболічною системою з нескінченним горизонтом планування (2013)
Жучок А. В. - Ліві напівретракції вільного моноїда (2013)
Капустей М. М. - Про одну форму псевдомоментів і їх застосування для оцінки близькості функцій розподілу двох сум випадкових величин, Слюсарчук П. В. (2013)
Кирилюк А. О. - Абелеві мінімальні незвідні підгрупи групи GL(2, Rp), Кирилюк О. А. (2013)
Krashanytsya Ju. Yu. - On integral 3-adic representations of the cyclic group of order 27, Shapochka I. V. (2013)
Малик I. В. - Стійкість процесів у схемі усереднення для напівмарковських еволюцій, Горбатенко M. Ю. (2013)
Marina I. V. - Parabolic equation of mathematical physics with random initial conditions from Orlicz space (2013)
Нитребич 3. M. - Про розв'язки задачі Діріхле у шарі для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом (2013)
Пагіря М. М. - Оцінки залишкових членів квазі-обернених інтерполяційних ланцюгових дробів (2013)
Пашко А. О. - Моделювання гауссових однорідних та ізотропних випадкових полів (2013)
Петечук Ю. В. - Поліноми ділення круга над кільцями (2013)
Попадинець В. І. - Алгоритмічні основи планування та оцінки результатів багатофакторного експерименту (2013)
Саєнко М. Я. - Субгауссові процеси ризику із залежними і незалежними моментами настання страхових випадків й укладання договорів, Ямненко Р. Є. (2013)
Сергієнко М. П. - Оцінювання кореляційної функції однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля (2013)
Тарасенко О. В. - Про асимптотичний розв'язок лінійної сингулярно збуреної задачі оптимального керування з виродженням (2013)
Фірман Т. І. - Розв'язність задачі Коші для зліченної гіперболічної системи квазілінійних рівнянь першого порядку (2013)
Флюд О. В. - Ефект примежового шару в крайових задачах для гіперболічної системи квазілінійних рівнянь першого порядку (2013)
Фундак Л. І. - Чисельний метод відшукання коренів алгебраїчних і трансцендентних рівнянь, Цегелик Г. Г. (2013)
Чуйко С. М. - Обобщенный оператор Грина краевой задачи с импульсным воздействием типа "interface conditions", Чуйко А. С. (2013)
Винничук Р. О. - Особливості розвитку IT-ринку в Україні: стан та тенденції, Склярук Т. В. (2015)
Довгунь О. С. - Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів (2015)
Zakharchyn H. - Applying marketing principles in human resourches management in the current context, Lyubomudrova N. (2015)
Карпій О. П. - Розвиток послуг автозаправних комплексів (2015)
Косар Н. С. - Поглиблення енергетичної кризи як рушійна сила розвитку ринку енергозберігаючого інсталяційного устаткування, Пилипенко В. М., Кузьо Н. Є. (2015)
Krykavskyy Ye. - GPS in the formation of ecological consciousness of customer (2015)
Маргіта Н. О. - Особливості планування сталої міської мобільності, Вороніна Р. М., Карий О. І. (2015)
Мамчин М. М. - Теоретичні засади формування системи оптової торгівлі, Лозинський В. Т., Прокопенко І. В. (2015)
Мних О. Б. - Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації, Гречин Б. Д. (2015)
Музиченко-Козловська О. В. - Стратегія просування туристичного бренда країни (2015)
Петрушка І. М. - Перспективи очищення водного середовища для забезпечення безпеки водноресурсного потенціалу в системі ресурсозберігаючих технологій, Крет І. З., Петрушка К. І. (2015)
Подвальна Г. В. - Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність, Кузяк В. В. (2015)
Rusanovska O. - Strategic aspects of controlling of enterprise’s logistics activity (2015)
Савченко Ю. Т. - Значення стратегії постачання у загальній стратегії розвитку машинобудівних підприємств у ланцюгу поставок (2015)
Хома І. Б. - Контроль прийняття рішень у точці біфуркації в процесі перебігу підприємницької діяльності (2015)
Чорнописька Н. В. - Зародження військової логістики в Україні, Брень О. В., Данильців О. І. (2015)
Шандрівська О.Є. - Ідентифікація етапів розвитку ринку логістичних послуг в Україні, Костюк О. С., Наконечна Т. В. (2015)
Шкварчук Л. О. - Сучасні тенденції споживчої поведінки населення (2015)
Балик У. О. - Маркетинг як складова підвищення інвестиційної привабливості підприємств в умовах зони вільної торгівлі з ЄС, Колісник М. В. (2015)
Кобилюх О. Я. - Практичний аспект впровадження системи SS на вітчизняних підприємствах, Ганусяк М. Ю. (2015)
Кіндій М. В. - Управління ланцюгами поставок торгових мереж на засадах категорійного менеджменту, Малиш Я. В., Прийма Л. П. (2015)
Леонова С. В. - Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження, Шевців Л. Ю. (2015)
Юськів В. М. - Вплив економічних відхилень на діяльність автосервісних підприємств вантажних автомобілів, Соколовський І. Б. (2015)
Marchenko A. N. - Regional quasigeoid solutions for the Ukraine area, Кucher O. V., Marchenko D. A. (2015)
Сідоров І. С. - Визначення рухів земної поверхні в районі дністровської гаес супутниковими та наземними геодезичними методами, Перій С. С., Cарнавський В. Г. (2015)
Дякончук С. А. - Геологічна характеристика покладів нетрадиційних типів вуглеводнів на основі 3d-моделювання, Кузьменко Т. М. (2015)
Безручко К. А. - Оцінка газогенераційного потенціалу сланцевих відкладів силуру Волино-Подільської окраїни східноєвропейської платформи, Куровець І. М., Бурчак О. В., Балалаєв О. К. (2015)
Nikitenko O. V. - Use of the kinematic method for reconstruction of stress fields and mechanisms of the structure development in Donbas (on an example of the western closure of the horlovka anticline), Chernysh O. G. (2015)
Назаревич А. В. - Структура, динаміка і сейсмотектоніка скидових зон (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) частина 2: польові дослідження, Бокун О. М., Назаревич Л. Є. (2015)
Гнип А. Р. - Теоретичні частотні характеристики приповерхневих шарів під сейсмічними станціями "Тросник”, "Ужгород” і "Міжгір’я” (2015)
Журавчак Л. М. - Математичне моделювання частотних зондувань електромагнітним полем у локально-градієнтному півпросторі (2015)
Меньшов О. І. - Магнітна сприйнятливість ґрунтів карпат у долині річки Манявки, Кудеравець Р. С., Чоботок І. О. (2015)
Крупський Ю. З. - До прогнозування землетрусів у зонах напруження земної кори за вимірами станцій глобальних навігаційних систем, Бодлак В. П. (2015)
Федорові Дмитровичу Заблоцькому – 70! (2015)
Михайлові Івановичу Орлюку – 60! (2015)
Олегові Борисовичу Гінтову – 80! (2015)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодинаміка” (2015)
Requirements for papers for the scientific journal "Geodynamics” (2015)
Поляк С. С. - Мирон Онуфрійович Зарицький (до 125-річчя від дня його народження) (2014)
Барабаш Г. М. - Про арифметичні властивості рекурентних послідовностей на кривих Лежандра, Холявка Я. М. (2014)
Бортош М. Ю. - Про один клас звідних мономіальних матриць над комутативними кільцями (2014)
Боярищева Т. В. - Дослідження швидкості збіжності сум незалежних випадкових величин (2014)
Брила А. Ю. - Досяжність оптимальних розв'язків лексикографічно-паретівських задач про максимальний потік з альтернативними критеріями та альтернативними групами критеріїв, Гренджа В. I. (2014)
Власій О. Д. - Крайова задача з нелокальними умовами другого роду для гіперболічного факторизованого оператора, Гой Т. П., Савка I. Я. (2014)
Глебена М. I. - До питання точності апроксимації функції двох дійсних змінних некласичною мажорантою Ньютона (2014)
Гудивок Т. В. - Про моделювання деяких випадкових процесів із заданою кореляційною функцією, Погоргляк О. О. (2014)
Журавльов В. П. - Псевдообернений оператор до інтегрального оператора Фредгольма з виродженим ядром у гільбертовому просторі (2014)
Король Ю. Ю. - Стійкість розв'язків диференціально-алгебраїчних систем з виродженими імпульсами в фіксовані моменти часу (2014)
Млавець Ю. Ю. - Зв'язок просторів Орліча випадкових величин з просторами (2014)
Нитребич З. М. - Диференціально-символьний метод розв'язування задачі Коші для однорідної системи рівнянь із частинними похідними (2014)
Нитребич З. М. - Задача Діріхле-Неймана для лінійного гіперболічного рівняння високого порядку зі сталими коефіцієнтами у смузі, Пташник Б. Й., Репетило С. М. (2014)
Пашко А. О. - Точність моделювання субгауссового дробового броунівського руху (2014)
Перегуда Ю. М. - Про частково впорядковані множини, повні відносно 1-стабільних елементів (2014)
Попович Р. Б. - Нижня межа для мультиплікативного порядку елементів у вежах скінченних полів характеристики р>3 (2014)
Семенюта М. Ф. - О дистанционной магической разметке определённых конструкций графов, Черноусова Ж. Т. (2014)
Хома-Могильська С. Г. - Представлення розв'язку крайової періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку (2014)
Ясинский В. К. - Асимптотика решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами, Юрченко И. В. (2014)
Войтушенко Є. С. - Крайові задачі для диференціальних систем з прямокутними матрицями (2014)
Гапак Т. С. - Квазіоберений функціональний інтерполяційний ланцюговий дріб (2014)
Глебена М. I. - Обчислювальна стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь (2014)
Журавлев В. Ф. - Слабонелинейные операторные уравнения в банаховых пространствах. I. Критический случай первого порядка (2014)
Zadoianchuk N. V. - Optimal boundary control for degenerate parabolic free boundary problem (2014)
Заціха Я. В. - Про g-повні напівгрупи малих порядків (2014)
Капустей М. М. - Оцінка близькості функцій розподілу сум випадкових величин в термінах псевдомоментів, Слюсарчук П. В. (2014)
Кирилюк А. А. - Конечные подгруппы группы GL(3,Zp) (2014)
Люикевич В. А. - Про реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса для примітивних несерійних частково впорядкованих множин (2014)
Малоїд-Глєбова М. О. - Класично-Гільбертові мультиплікаційні модулі та їх первинний спектр (2014)
Марина I. В. - Рівняння теплопровідності з випадковими крайовими умовами з простору Орліча (2014)
Маринець В. В. - Про одну крайову задачу теорії ДРЧП гіперболічного типу в області із складною структурою краю, Маринець К. В., Питьовка О. Ю. (2014)
Млавець Ю. Ю. - Умова "H" для просторів Орліча експоненціального типу (2014)
Нитребич З. М. - Коректні багатоточкові задачі для факторизованих рівнянь із частинними похідними, Ільків В. С., Пукач П. Я. (2014)
Пагiря М. М. - Розвинення функцій комплексної змінної в квазі-обернений ланцюговий дріб типу Тіле (2014)
Перегуда Ю. М. - Про антиланцюги з 1-стабільними елементами (2014)
Петечук В. М. - Гомоморфизмы матричных групп над ассоциативными кольцами. Часть I, Петечук Ю. В. (2014)
Петечук Ю. В. - Формули поліномів ділення круга над кільцями (2014)
Попович Р. Б. - Елементи великого порядку в одній вежі скінченних полів (2014)
Прохоренко М. В. - Умови існування періодичних розв'язків при імпульсному регулюванні температури стержня (2014)
Синявська О. О. - Бакстерівська оцінка параметра коваріаційної функції одного негауссового випадквого процесу (2014)
Трошк Н. В. - Побудова моделей деяких дробових випадкових процесів (2014)
Шапочка I. В. - Друга група когомологій четверної групи Клейна (2014)
Ананьян Е. Л. - Художньо-естетичні та експресивно-емотивні потенції авторської метафори (на матеріалі англомовної художньої літератури) (2012)
Адонина Л. В. - Проблема соотношения научного и обыденного создания (2012)
Гливінська Л. К. - Актуальні аспекти вивчення поетичної мови (2012)
Гончаров В. И. - Михаил Васильевич Ломоносов - ученый-патриот, создатель первой "Российской грамматики", теоретик и нормализатор граматического строя русского языка (к 300-летию со дня рождения) (2012)
Гребенюк А. В. - Етнонаціональні особливості вираження семантики зоосемічного компонента у фразеологізмах української мови (2012)
Григораш А. М. - Устойчивые сочетания перифрастического характера в современной русскоязычной прессе Украины (на материале перифраз географических объектов) (2012)
Дащенко О. И. - Использование фразеологизмов в поэтическом тексте (2012)
Дмитренко О. П. - Лінгвальні та екстралінгвальні джерела походження фразеологічних одиниць на познаення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові (2012)
Дроботун В. М. - Відображення концепту SUN у мовно-концептуальному просторі англо-індійців (2012)
Єременко Т. Є. - Просодична структура англійського спеціального питання у функції запиту інформації в умовах інтерференції турецької мови, Слободянюк А. А. (2012)
Зайцева Е. А. - Окказиональные средства выражения авторской позиции (на материале поэтических текстов) (2012)
Іванова І. Б. - Міфологічність мовленнєвої свідомості українців та інтертекстуальність у рекламі (2012)
Климентова О. В. - Мовне оформлення емотивної кореляції з гнівом (на матеріалі українських молитов) (2012)
Кобалия Л. Д. - Темпоральная структура текста интервью газетной публицистики (на материале газеты "Berliner Morgenpost") (2012)
Ковальчук И. М. - Образы сравнения в заговорах на достижение желаемых взаимоотношений должника и кредитора (2012)
Колодько М. К. - Комплімент і похвала в сучасній лінгвопрагматиці (2012)
Кравцова Ю. В. - Метафорическая картина мира русской поэзии и прозы первой половине XX в. (2012)
Кувшинова Н. М. - Историко-лингвистический анализ немецких лексических заимствований в русском языке XVII−XVIII веков (2012)
Марченко О. Ю. - Російські мовознавці про дескриптивну фонологію (2012)
Моря-Мицык Л. А. - Понятие пространства в научной и языковой картине мира (2012)
Овчиннікова І. І. - Принцип семантико-синтаксичної єдності у типології дієслівної лексики української мови (2012)
Павлова И. В. - Языковые единицы со значением цвето-светового проявления в тексте (2012)
Плужникова Т. И. - Лексема через призму семантических изменений (2012)
Проскурина Л. Н. - Динамическая структура опыта научно-практической деятельности (на примере терминогогии ремонта летальных аппаратов) (2012)
Сидорова О. Ю. - Специфіка "case study approach” в україномовній студенській аудіторії (2012)
Филатова И. И. - Англицизмы в современном русском языке и трудности их декодирования иностранными студентами, Скрябина Т. А., Гречанова А. Ю. (2012)
Толчеєва Т. С. - Міф і слово в межах просторово-часового моделювання дійсності (2012)
Тукова Т. В. - Динамика современного русского языка как объект изучения (2012)
Чирікова Г. І. - Вживання німецькомовних лексем як спосіб створення атмосфери воєнних років у романі П. Загребельного "Диво" (2012)
Шарманова Н. М. - Етнічна соціалізація як основа лінгвокультурної інтеграції (на матеріалі мовних кліше) (2012)
Щасливая Н. С. - Особенности функционирования интертекстУальных средств в автобиографическом дискурсе (на материале трилогии В. Каверина "Освещенные окна”) (2012)
Глущенко В. А. - Рецензія на монографію: Кравцова Ю. В. метафорическое моделирование мира: поэзия и проза. - К. : Изд-во НПУ им. М. П. Драгоманова, 2011. – 360 с. (2012)
Титул, зміст (2016)
Іващенко О.В. - Оцінка тренувальних ефектів силових навантажень у дівчаток молодших класів, Худолій О.М., Тітаренко А.А., Скорняков В.С. (2016)
Щирба В.А. - Проблема формування інтересу та мотивації до занять фізичною культурою старших школярів (2016)
Старченко В.М. - Особливості оцінки розвитку рухових здібностей хлопців 10—11 класів (2016)
Кривенцова І.В. - Вплив рівнів розумової та фізичної працездатності студентів на формування техніко-тактичних якостей у фехтуванні, Пашкевич С.А., Чистяков С.А. (2016)
Клімакова С.М. - Стан професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з навчання плаванню в дитячих оздоровчих таборах (2016)
Бріскін Ю.А. - Роль раннього реабілітаційного втручання у відновленні функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом, Одинець Т.Є. (2016)
Титул, содержание (2016)
Медовар Л. Б. - Новый подход к улучшению качества заготовки для производства высокопрочных рельсов, Стовпченко А. П., Кайда П. Н., Полишко А. А., Моцный В. В., Гладилин С. Ю. (2016)
Биктагиров Ф. К. - Электрошлаковая наплавка меди, Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П., Грищенко Т. И. (2016)
Григоренко Г. М. - Структура и свойства титанового сплава, легированного бором, полученного способом электронно-лучевого переплава, Ахонин С. В., Лобода П. И., Григоренко С. Г., Северин А. Ю., Березос В. А., Богомол Ю. И. (2016)
Микитчик А. В. - Влияние многослойных конденсационных покрытий на характеристики демпфирования титанового сплава ВТ-6, Рудой Ю. Э., Грушецкий И. В., Ахтырский А. О., Романенко С. М. (2016)
Шейко И. В. - Легирование сталей и сплавов азотом из дуговой плазмы: теория и практика (Обзор. Часть 1), Григоренко Г. М., Шаповалов В. А. (2016)
Григоренко Г. М. - Взаимодействие двухатомных газов с медью в условиях плазменного нагрева, Шейко И. В., Козин Р. В., Помарин Ю. М. (2016)
Дубоделов В. И. - Инновационные подходы и гибкие решения для разливки металла на металлургических микро-заводах, Смирнов А. Н., Куберский С. В., Горюк М. С. (2016)
Устинов А. И. - Деформационное поведение вакуумных конденсатов меди и никеля в наноструктурированном состоянии, Фесюн Е. В., Мельниченко Т. В., Хохлова Ю. А. (2016)
Богаченко А. Г. - Экономия электроэнергии на дуговых сталеплавильных печах постоянного тока с графитированными фитильными электродами, Мищенко Д. Д., Брагинец В. И., Галинич В. И., Нейло И. А., Лютый А. П., Фридман М. А. (2016)
Аліменко О. С. - Загальні принципи письма та їх відображення в українській і корейській орфографії (2013)
Алмаммедова С. - Термины, заимствованные в процессе межьязыковых контактов, и их усвоение (2013)
Аскерова І. А. - Польські лексеми іншомовного походження на позначення негативно конотованих станів людської психіки (2013)
Білоножко Л. В. - Естетико-Генетичні передумови дослідження взаємозвязків музики та мови художнього твору (2013)
Білоус Н. П. - Фольклорні зоономінації як лінгвокультурні знаки інтимізації у казках про тварин (2013)
Боровик О. И. - Лингвисты об истории развития безличных предложений (2013)
Борщевський С. В. - Мовні свідчення прабаскської присутності в південноєвропейському ареалі (2013)
Бочарова І. В. - Народні назви релігійних свят літнього циклу (2013)
Бражник Н. В. - Конструктивний зіставний аналіз складних речень в англомовних і україномовних інтернет-блогах (2013)
Бундюк О. В. - Деякі питання парадигматики простого речення (2013)
Григораш А. М. - Функционирование пословиц и поговорок в современной русскоязычной прессе Украины: индивидуально-авторская интерпретация (2013)
Гургула О. Б. - Інфінітив як репрезентант категорії мети в сучасній українській мові (2013)
Диомидова Е. Ю. - Особенности стратегий убеждающей речи в суде присяжных на современном этапе (2013)
Дишлева С. М. - Семантико-синтаксична організація вокативних речень в англійській мові (2013)
Єгорова А. В. - Теоретико-методологічні засади "наративного повороту" (2013)
Зайцева М. О. - Особливості перекладу термінів у текстах на військову тематику (2013)
Іванова І. Б. - Лінгвокреативність україномовної реклами крізь призму постмодерну (2013)
Іващенко П. А. - Актульне членування речення у текстах ділових бізнес-новин англомовних та україномовних вебсайтів (2013)
Капніна Г. І. - Фразеологізми з колоративним компонентом у німецькій мові (2013)
Карпенко О. В. - Особенности речевого поведения представителей двух гендерных групп (2013)
Катернюк В. В. - Відонімні однокомпонентні прізвиська в англійській, німецькій та українській мовах (2013)
Колодко С. А. - Мистецтво китайської каліграфії (2013)
Коротка С. Г. - Функція комунікативних ролей та їх міни в діалогічних інтерпретаціях (2013)
Косіцька О. М. - Прийменниково-відмінкові конструкції в латинськомовній документації греко-котолицької церви кінця XVI–XVII ст. (2013)
Кравцова Ю. В. - Метафорическая концептуализация мира в художественном тексте (2013)
Крокіс А. М. - Прагматика релігійних текстів (2013)
Кузнєцова О. О. - Особистісно-орієнтований підхід у процесі навчання іноземній мові у ВНЗ нефілологічного профілю (2013)
Куранова С. І. - Етнолiнгвістичні проекції виявів мовної особистості в публічному дискурсі (на матеріалі української та англійської мов) (2013)
Лемещенко И. Н. - Методические особенности изучения определенных отношений (структура сложноподчиненного предложения) в курсе русского языка как иностранного (2013)
Новохатська Н. В. - Антициповані й інтертекстуальні розмовні конструкції як знаки художнього мовлення (2013)
Овчиннікова І. І. - Концептуальні засади класифікації дієслів дії (2013)
Пампура С. Ю. - Проблеми етимології в студіях О. Х. Востокова (2013)
Папіш В. А. - Істероїдна акцентуація в художньому тексті (на матеріалі творів П. Куліша) (2013)
Піскунов О. В. - Мова як динамічна система в студіях учених Казанської лінгвістичної школи (2013)
Позніхіренко Ю. І. - Передумови виникнення та розвиток ергонімії як розділу ономастики (2013)
Прима В. В. - Лексико-номінативні позначення нових видів туризму (2013)
Решетняк О. О. - Функціювання символем з антроопонімом країн у мовному дискурсі (2013)
Роман В. В. - Екстралінгвальні чинники адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті: лінгвоісторіографічний аспект (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2013)
Ротко С. І. - Дефініції понять термінологія та терміносистема у сучасній лінгвістиці (2013)
Ситник Н. В. - Макро-і мікротопонімія віртуального простору "Володаря перстенів", Демиденко І. Ю. (2013)
Тішечкіна К. В. - Особливості перекладу спільнокореневих сільськогосподарських термінів (2013)
Ткаченко Ю. В. - Префікси по-, об-, пере-, недо- як засіб вираження градації в сучасній українській мові (2013)
Толчеєва Т. С. - Спеціфіка співвіднесеності поняття і концепту (2013)
Уманець Я. В. - Засоби перекладу англійських антропонімів українською (за творами Моема) (2013)
Федькова І. А. - Семантичний спосіб творення українських хореографічних термінів (2013)
Хруцкая Н. В. - Размышления о понятиях "лингвистическая компетенция" и "лингвистическая компетентность" (2013)
Човганюк М. М. - Основні концепції теорії ввічливості (2013)
Щербатюк В. С. - До проблеми функціювання синонімів на позначення житла в поетичній творчості Ліни Костенко (2013)
Шпильківська О. В. - Явище полісемії в термінології фінансового права (2013)
Шпортько Л. Г. - Словообразовательная модель научно-технического подстиля как лингвометодическая единица (2013)
Гливінська Л. К. - Лінгвосвіт Лесі України в лексикографічній інтерпретації (2013)
Круглов В. В. - Конкурентні стратегії торговельного підприємства, Коваленко O. C. (2015)
Альошкіна Л.П. - Дослідження конкурентного становища на вітчизняному ринку вендорів аутсорсингу логістичних послуг, пов’язаних з документообігом, Новак І.М., Пітель Н.Я. (2015)
Рябенко В.В. - Формування конкурентного потенціалу промислових підприємств (2015)
Кирчата І.М. - Розвиток конкурентного потенціалу як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2015)
Приходько Д.О. - Аналіз показників діяльності автомобілебудівних підприємств щодо вартісної оцінки бренда підприємства (2015)
Рябєв А. А. - Дослідження ринку споживчого попиту на прикладі готельних послуг (2015)
Огиенко С.А. - Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров, Колесник В.Ю. (2015)
Черкас П.П. - Проблема антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання (2015)
Іскра В.B. - Коефіцієнтний підхід щодо оцінки ефективності використання оборотних коштів українських агрохолдингів (2015)
Огієнко С.О. - Формування системи складування на підприємстві, Івахненко А.І. (2015)
Огієнко С.О. - Контролювання реалізації управлінських рішень на торговельному підприємстві, Лучкін К.В. (2015)
Бабайлов В.К. - Предпринимательство – особая функция менеджмента (2015)
Носик Л.В. - Переваги та недоліки впровадження аутсорсингу в діяльність підприємств (2015)
Шевченко І.Ю. - Автомобілебудування як провідна підгалузь машинобудування в Україні (2015)
Давидов Д.С. - Трансформації сучасного глобального господарства в теорії постіндустріального суспільства (2015)
Мамалига О.О. - Перспективи удосконалення економічної дипломатії українськими компаніями (2015)
Omoush Muthana Mohammad - Tourism policy of Jordan: the aspects of strategic management (2015)
Павленко І.І. - Застосування іноземного досвіду у вдосконаленні інвестиційного законодавства України, Удовиця К.О. (2015)
Дунська А.Р. - Системно-структурні засади формування інноваційного механізму розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку (2015)
Горова К.О. - Актуальність застосування електромобілів в Україні, Шевердіна А.В. (2015)
Бабич В.Д. - Аналіз особливостей залучення іноземних інвестицій в національну економіку України (2015)
Буднік М.М. - Вдосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків, Аскеров Т.Т. (2015)
Буднік М.М. - Визначення змісту поняття "стратегія фінансового зростання підприємства", Сорочан Р.С. (2015)
Іванченко В.О. - Фінансова складова інвестиційного забезпечення діяльності фермерських господарств України (2015)
Мирошниченко Ю.В. - Аналіз моделей прогнозування ймовірності банкрутства, Солярик І.В. (2015)
Саталкіна Л. О. - Концептуальні основи формування та використання інвестиційного портфелю підприємства (2015)
Левковська Л.В. - Джерела та напрями фінансового забезпечення водогосподарського комплексу України, Мандзик В.М., Чередніченко Ю.Г. (2015)
Горовий Д.А. - Фінансові інструменти мінімізації ризиків в управлінні рухом оборотного капіталу (2015)
Семенда Д.К. - Фактори та напрями підвищення інтенсифікації молочного скотарства, Семенда О.В., Тернавська І.Б. (2015)
Блага В.В. - Перспективи та перешкоди встановлення біогазових комплексів в АПК України, Пантус В.Н., Благой В.В. (2015)
Пархоменко Л.А. - Ефективність виробництва олійних культур і дослідження його тенденцій в ПСП "Синюха” Новоархангельського району Кіровоградської області (2015)
Вихідні дані (2015)
Альошина А. І. - Сучасні підходи до корекції біогеометричного профілю постави школярів, Петрович В. В. (2015)
Аравіцька М. Г. - Стан фізичної активності хворих на ожиріння різного ступеня важкості як модифікований фактор корекції маси тіла (2015)
Багінська О. В. - Особливості управління рухами у школярів різних вікових груп (2015)
Белых С. И. - Особенности психических состояний студентов Донецкого национального университета (2015)
Боднар І. Р. - Науково-теоретичні основи інтегративного фізичного виховання школярів різних медичних груп (2015)
Бойко Г. М. - Сучасні підходи до формування психологічної готовності спортсменів високої кваліфікації до високоефективної змагальної діяльності в спорті інвалідів (2015)
Бондаренко І. Г. - Оцінка рівня знань з теоретичного розділу дисципліни "Фізичне виховання" у студентів ВНЗ, Мінц М. О., Бондаренко О. В. (2015)
Бугаевский К. А. - Особенности размеров таза, ряда антропометрических показателей и менструального цикла у студенток специальной медицинской группы с повышенными и низкими значениями индекса массы тела (2015)
Буренко М. С. - Ставлення учнів до процесу фізичного виховання в школі (2015)
Василец В. В. - Индивидуализированный подход к построению занятий по аквааэробике с женщинами среднего возраста, Врублевский Е. П. (2015)
Василюк В. М. - Діяльність спортивно-фізкультурної організації "Сокіл" на Рівненщині у 1920–1939 рр. (2015)
Гатилова Г. Д. - Взаимосвязь показателей плотности костной ткани и концентрации ионизированного кальция у спортсменов высокого класса специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, Талатынник Е. А. (2015)
Глоба Т. А. - Сучасний стан організації занять з дисципліни "Фізичне виховання" вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (2015)
Гриньова Т. І. - Фізичний стан дітей 10-13 років під впливом трирічних занять спортивним туризмом (2015)
Гуніна Л. М. - Деякі аспекти механізмів виникнення та корекції функціональної анемії спортсменів, Шейко В. І., Головащенко Р. В., Сладкевич В. К., Серветник А. В. (2015)
Гунина Л. М. - Современные генетические технологии в спорте: за и против, Головащенко Р. В., Азаров О. В., Рябина С. А. (2015)
Демчук С. П. - Характерні особливості просторової орієнтації дітей 6-10 років із депривацією зору, Романова В. І. (2015)
Єфременко А. М. - Зміни психологічного стану кваліфікованих спринтерів під впливом методики відновлення, Шестерова Л. Є., Крайник Я. Б. (2015)
Жула В. П. - Вплив методики розвитку рухових умінь студентів на біодинамічну структуру технічних дій у волейболі (2015)
Загородній В. В. - Взаємозв’язок показників розвитку станової сили та фізичного розвитку студентів технічних вищів, Ярославська Л. П., Лошицька Т. І. (2015)
Задорожна О. Р. - Спортивний маркетинг: стан та перспективи досліджень, Хіменес Х. Р., Нерода Н. В. (2015)
Заставна О. М. - Стан рухової активності та фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку після кохлеарної імплантації (2015)
Захаріна Є. А. - Організація занять з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2015)
Зенина И. В. - Роль координационних способностей у детей младшего школьного возраста в управлении движениями (2015)
Іващенко О. В. - Моделювання як метод педагогічного контролю рухової підготовленості хлопчиків 6-10 років, Худолій О. М. (2015)
Кожокар М. В. - Фізичне виховання – як стрижень реалізації провідних напрямів діяльності академічної корпорації "Запороже" Чернівецького університету (2015)
Колокольцев М. М. - Профессионально-прикладная направленность вариативной части урока физической культуры в школе-интернате с углубленным изучением музыки (2015)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку спритності на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів (2015)
Коробейніков Г. В. - Психофізіологічні особливості нейродинамічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікації, Ричок Т. М., Дудник О. К., Іващенко О. О. (2015)
Костенец Н. Б. - Особливості вищої нервової діяльності спортсменів, які спеціалізуються у стрільбі з лука (2015)
Кошман М. Г. - Научно-теоретические основы проектной деятельности спортивного педагога, Кошман Е. Е. (2015)
Кузнєцова О. Т. - Педагогічна взаємодія як основа системного підходу у педагогіці та дидактиці вищої школи (2015)
Кулик Н. А. - Фізичне виховання студентів: аспекти, проблеми, Скачедуб Н. М., Лазоренко С. А. (2015)
Лазоренко С. А. - Чи існувала фізична культура у цивілізації неандертальців?, Чхайло М. Б., Кулик Н. А. (2015)
Лисенко О. М. - Вплив чутливості кардіореспіраторної системи до гіперкапнії на стійкість реакцій за умов досягнення максимального рівня споживання кисню (2015)
Лутовинов Ю. А. - Показатели тренировочной работы с различным соотношением скоростных, скоростно-силовых и силовых упражнений юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий в подготовительном периоде годичного макроцикла (2015)
Марчук С. С. - Психофізіологічні основи фізичного виховання в "Педагогічній антропології" К. Д. Ушинського (2015)
Мельник М. Г. - Проблеми розвитку студентського спорту України у ХХІ столітті, Пітин М. П. (2015)
Мисів В. М. - Природній розвиток рухових якостей у дітей різних соматотипів (2015)
Міщук Д. М. - Особливості процесів сприйняття спортсменів у ігрових видах спорту (на прикладі волейболу) (2015)
Мищук Д. Н. - Оценка состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме высококвалифицированных волейболистов разных амплуа, Аникеенко Л. В. (2015)
Носко М. О. - Особливості рухової функції людини у сучасному біомеханічному аналізі, Архипов О. А, Половніков І. І. (2015)
Одинець Т. Є. - Методичні особливості кондиційного плавання в структурі особистісно-орієнтованої програми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом (2015)
Пасічняк Л. В. - Проблеми впровадження елементів спортивної анімації у програми психологічної реабілітації підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату, Щурик І. М. (2015)
Подригало Л. В. - Анализ армспорта с использованием профессиографических подходов, Галашко М. Н., Галашко Н. И., Ровная О. А. (2015)
Подригало Л. В. - Исследование взаимосвязей между показателями физического развития и физической подготовленности детей среднего школьного возраста, Галашко А. И., Поручиков В. В., Трегуб К. М. (2015)
Попичев М. И. - Интегральное изучение функциональных характеристик, происходящих в организме спортсменов (2015)
Попичев М. И. - Оценка показателей внутриэритроцитарного метаболизма у спортсменов различной квалификации (2015)
Приймаков А. А. - Модельные характеристики взаимосвязей мышечной и сердечно-сосудистой систем в различных состояниях при мышечной деятельности у спортсменов, Архипов А. А., Ейдер П. (2015)
Романчук О. П. - Особливості організації сенсомоторної функції веслувальників з урахуванням рівня спортивної майстерності, Глущенко М. М., Петров Є. П. (2015)
Рубіс К. М. - Біомеханічні параметри статичної стійкості студенток факультету фізичного виховання ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка в процесі занять спортивною боротьбою (2015)
Руденик В. В. - Проблемные аспекты самостоятельных занятий студентов по физическому воспитанию (2015)
Руденко А. М. - Використання полівітамінних комплексів у програмах фізичної реабілітації дітей дошкільного віку із ортопедичною патологією, Копитіна Я. М., Звіряка О. М. (2015)
Руденко Р. Є. - Формування здоров’язбережувальних компетенцій у фізичній реабілітації спортсменів з неповносправністю (2015)
Саєнко С. О. - Розвиток і визначення координаційних здібностей юних борців, Бурла О. М. (2015)
Скидан А. А. - Оздоровительные занятиям шейпингом с женщинами зрелого возраста на основе учета их морфофункционального состояния и мотивации, Врублевский Е. П. (2015)
Солодка О. В. - Залежність біомеханічних характеристик техніки поштовху від успішної реалізації технічних дій важкоатлеток (2015)
Стадник С. А. - Характеристика организационно-управленческой деятельности училищ физической культуры в г. Харькове (2015)
Сухорада Г. І. - Актуальні питання організації та проведення фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України та правоохоронних органах (2015)
Тайболина Л. А. - Влияние соревновательной деятельности на топографию электрической активности сердца у спортсменов высокого класса по гребле на байдарках и каноэ, Талатынник Е. А. (2015)
Філіпов В. В. - Біомеханічні параметри координаційних здібностей студентів факультету фізичного виховання в процесі занять легкою атлетикою, Жула Л. В., Солонець Ю. Ю., Синіговець І. В. (2015)
Філіппов М. М. - Методологічний підхід до оцінювання можливостей виконання фізичних навантажень при заняттях оздоровчим спортом, Ільїн В. М. (2015)
Фотинюк В. Г. - Заняття фізичними вправами як мотиваційна спрямованість до професійної діяльності (2015)
Химич И. Ю. - Мотивационный способ оценки пульсовой стоимости работы у студентов вузов при занятиях плаванием (2015)
Ходінов В. М. - Результати ортостатичної проби у чоловіків та жінок в залежності від віку та морфологічних показників (2015)
Хорошуха М. Ф. - Прояв феномену "придбання" та "втрати" в розвитку тренувального ефекту на прикладі проведення психологофізичної реабілітації осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарату (із багаторічного досвіду автора) (2015)
Христова Т. Є. - Використання засобів фізичної реабілітації при функціональній недостатності стопи у дітей (2015)
Цибанюк О. О. - Нормативно-правове регламентування системи фізичного виховання Румунії: періодизація розвитку (XVII – початок XX ст.) (2015)
Чекмарьова Н. Г. - Генетичні серологічні маркери схильності до розвитку психомоторних здібностей у чоловіків в контексті спортивної обдарованості, Олійник Р. В., Хаджинов В. А., Сеймук А. О. (2015)
Шевчук Т. О. - Соціально-психологічні проблеми адаптації студентів перших курсів до навчання в університеті, Чорнобаб І. Ф., Гребенюк Н. М., Бурба В. І. (2015)
Шуба В. В. - Реалізація педагогічних умов у паралімпійському русі (2015)
Юрчишин Ю. В. - Технологічний підхід до формування й реалізації змісту фізичного виховання студентів, Скавронський О. П. (2015)
Титул, содержание (2016)
Троицкий В. А. - Низкочастотный ультразвуковой контроль технологических трубопроводов направленными волнами, Карманов М. Н., Горбик В. М., Лукашев Н. В. (2016)
Недосека А. Я. - Возникновение трещин на внутренней поверхности трубопроводов в условиях высоких температур. Сообщение 3. Температура и напряжения в стенке трубы при охлаждении, Недосека С. А. (2016)
Масалов С. О. - Радіолокаційний моніторинг технічного стану підповерхневої частини інженерних споруд, Почанін Г. П., Рубан В. П., Холод П. В. (2016)
Великоиваненко Е. А. - Численное прогнозирование эффективности усиления дефектных трубопроводов бандажами из композиционных материалов, Миленин А. С., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2016)
Шульженко М. Г. - Розробка мобільного багатофункціонального вимірювально-діагностичного комплексу неруйнівного контролю і оцінки технічного стану енергетичних і транспортних агрегатів тривалої експлуатації, Єфремов Ю. Г., Цибулько В. Й., Депарма О. В. (2016)
Стащук М. Г. - Оцінювання міцності та довговічності полімерних трубних конструкцій, Іваницький Я. Л., Дорош М. І. (2016)
Позняков В. Д. - Диагностическое обследование поврежденного регенератора установки каталитического крекинга с целью определения необходимых ремонтно-восстановительных работ для безопасной эксплуатации, Дядин В. П., Давыдов Е. А. (2016)
Боряк К. Ф. - Увеличение межремонтного пробега железнодорожных колесных пар за счет их динамической балансировки, Афтанюк О. В. (2016)
Крылов Э. С. - Обеспечение работоспособности и безопасности эксплуатации объектов технологических комплексов угольных предприятий (Опыт работы ГП "Институт "УкрНИИпроект" Минэнергоугля Украины), Кулиш В. А., Литвиненко Л. Е. (2016)
Титул, содержание (2012)
Гринев В. Г. - Прогноз отработки крутых угольных пластов механизированным способом, Череповский П. В. (2012)
Косарєв В. В. - Рекомендації щодо оплати праці та матеріального стимулювання працівників, зайнятих випробуваннями дослідних зразків нової гірничої техніки, Стариченко Л. Л., Ходос Г. І. (2012)
Чехлатый Н. А. - Факторы повышения эффективности шахтных стационарных установок, Грицаенко А. Ю. (2012)
Бережинский В. И. - Новые разработки для повышения безопасности работ на шахтном транспорте и подъеме, Бабков С. В. (2012)
Бакхаус К. - Расчет вакуума и выбор насоса вакуумно-насосной станции шахтной дегазации, Ященко И. А., Орлов В. И., Касьянов В. В. (2012)
Улицький О. А. - Методологічний підхід до монетизації впливів гірничовидобувних робіт на довкілля, Сухіна О. М. (2012)
Выборов С. Г. - Перспективы отвальных пород в качестве алюминиевого сырья, Силин А. А. (2012)
Кулиш В. А. - Погрузка угля в полувагоны в забоях роторными экскаваторами (2012)
"Золотой феникс" Украины у дончан (2012)
Полтавец Виктор Иванович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Митько Иван Николаевич (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Гуменюк Л. - На гостинній землі Прибужжя зустрілися журналісти галузевих видань (2012)
Прядко О.М. - Впровадження клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії в мережеві торговельні підприємства , Тарасов І.Ю. (2015)
Горова К.О. - Тенденції розвитку рекламного ринку України, Кіпоренко О.В. (2015)
Пирець Н.М. - Проблеми та перспективи впровадження МСФЗ в облікову політику підприємств в Україні, Булка М.М. (2015)
Полуляхова О. О. - Теоретичні аспекти дослідження послуг зі страхування туристичної діяльності (2015)
Роєнко В. В. - Методичні засади оцінювання фінансового потенціалу суб’єкта господарювання, Карпенко А. В. (2015)
Савченко Т.В. - Налог на добавленную стоимость: интеграция правил взимания в Украине в европейскую систему налогообложения (2015)
Костенко Ю.О. - Особливості аудиту на підприємствах з виробництва дорожньо-будівельних матеріалів (2015)
Максимюк Г. М. - Оцінка як елемент управління персоналом (2015)
Мирошниченко Ю.В. - Підвищення ефективності системи управління персоналом вітчизняних підприємств, Молчанова Т.С. (2015)
Близнюк А.О. - Методика оцінювання кадрової безпеки автотранспортного підприємства (2015)
Боярчук В.М. - Багатокритеріальна оцінка ефективності виробництва енергетичних культур на прикладі верби, Станько Т.М. (2015)
Чепурко В.О. - Реалії державного боргу України в умовах поглиблення кризових явищ (2015)
Манжос С.Б. - Підвищення довіри до банківської системи України як інструмент забезпечення фінансової безпеки держави, Дубровін О.В. (2015)
Попова Т.В. - Моделі взаємовідносин держави та неприбуткових організацій (2015)
Дедилова Т.В. - Состояние и перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины и Туркменистана, Токарь И.И., Гурбангелдиев К. (2015)
Бондар Ю. О. - Теоретичні положення щодо економічної сутності ризику (2015)
Дмитерко М.О. - Методичні засади оцінювання ефективності кластерів в економіці (2015)
Семенда О.В. - Фінансування системи охорони здоров’я: проблеми та напрями їх вирішення (2015)
Шевченко О.О. - Імперативи розвитку господарських систем сучасного світу (2015)
Афанасьєв Б.В. - Методичні засади оцінювання взаємозалежності між сертифікацією промислового підприємства та його розвитком (2015)
Артеменко Л.П. - Методика оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства, Толмачова Г.В. (2015)
Головко О.Г. - Впровадження сучасної системи бюджетування , Фьодорова А.М., Петрук О.Я. (2015)
Янковой В.А. - К проблеме оптимизации параметров производственных функций (2015)
Посохов І.М. - Дослідження переваг, недоліків та проблем інноваційного розвитку сучасних корпорацій (2015)
Ревенко Д.С. - Теоретико-системные основы экономической устойчивости предприятия, Лыба В.А., Ткачук В.В. (2015)
Лазаренко І.С. - Управління витратами як інструмент підвищення стійкості промислових підприємств, Заречна К.С. (2015)
Прокопенко М.В. - До питання оптимального вибору системи ціноутворення на підприємстві (2015)
Черкас П.П. - Класифікація факторів виникнення кризового стану підприємства, Лисанова А.М. (2015)
Огієнко С. О. - Культура торговельного підприємства як елемент процесу логістичного консультування, Чепак А. І. (2015)
Шулла Р. С. - Директ-костинг як інструмент контролінгу в інформаційно-аналітичному забезпеченні управління прибутком промислового підприємства, Попик М. М. (2015)
Горовий Д.А. - Стан відтворення оборотного капіталу на підприємствах Харківської області (2015)
Вихідні дані (2015)
Бабайлов В.К. - Организация модели разработки парадигм экономики (2015)
Деділова Т.В. - Обґрунтування доцільності стратегічної спрямованості держави на інноваційний вектор розвитку, Шершенюк О.М. (2015)
Семенова В. Г. - Зарубіжний досвід формування інтелектуальної власності (2015)
Александрова С. А. - Особливості управління персоналом на різних етапах життєвого циклу готельного підприємства, Колонтаєвська В. В. (2015)
Буднік М. М. - Формування ефективної системи управління персоналом, Медяна Л. С. (2015)
Круглов В. В. - Використання ключових показників ефективності (KPI) в управлінні мотивацією персоналу на підприємствах сфери торгівлі, Чепенко М. А. (2015)
Дороніна О.А. - Концептуальне забезпечення стратегії антикризової кадрової політики на засадах гідної праці (2015)
Максимюк Г. М. - Визначення поняття "рейтинг" в контексті управління персоналом (2015)
Василичев Д.В. - Оцінка трудового потенціалу в Україні, Ольховська М.О. (2015)
Онісіфорова В.Ю. - Медичне страхування працівників як перспективний напрямок підвищення рівня кадрової безпеки підприємства (2015)
Rekun G. - Mentoring as an effective method of professional development and personnel training, Baboshko A., Bushlya D. (2015)
Сливка О.А. - Напрями діяльності організацій некомерційного сектору економіки у забезпеченні людському розвитку (2015)
Василичев Д.В. - Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах, Чернеда Г.С. (2015)
Зайцева Н.В. - Ефективність внутрішніх комунікацій при дистанційній роботі працівників підприємств (2015)
Лисанова А.М. - Эффективность использования личностных характеристик работников в бизнесе, Киреева М.П. (2015)
Сукач О.О. - Використання маржинального підходу в управлінні витратами на оплату праці (2015)
Артюх О.В. - Предмет та об'єкти податкового аудиту (2015)
Головай Н. М. - Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі, Гордополова Н. В., Гордополов В. Ю. (2015)
Кібік О.М. - Інструменти стимулювання розвитку підприємств морського транспорту, Котлубай В.О., Глушко Г.М. (2015)
Левченко Я.С. - Організаційне забезпечення управління інвестиційною привабливістю автотранспортних підприємств (2015)
Ширяева Л.В. - Оптимизация взаимодействия субъектов государственно-частного партнерства в портовой деятельности, Афанасьев О.К. (2015)
Чернявська Т.А. - Концептуальні підходи до питань структурно-функціональної організації транспортно-комунікативної системи (2015)
Близнюк А.О. - Аналіз стану системи управління економічною безпекою підприємств автотранспортної галузі (2015)
Федорова В.О. - Оцінка та аналіз зовнішньої оборонної стратегічної гнучкості АТП (2015)
Горовий Д.А. - До питання тарифікації міських пасажирських перевезень у мегаполісах світу, Горова К.О., Кобзарєва Г.Ю. (2015)
Вихідні дані (2015)
Borulko V. F. - Minimum-duration filtering, Vovk S. M. (2016)
Зінченко М. В. - Широкосмугові розсіювачі в задачах нелінійної радіолокації, Зіньковський Ю. Ф. (2016)
Трухан С. В. - Методика аналізу екстремальних даних та її використання при оцінюванні параметрів узагальнених лінійних моделей, Бідюк П. І. (2016)
Кучеренко Е. И. - Нечеткое разбиение объектов на основе критериев плотности, Глушенкова И. С., Глушенков С. А. (2016)
Олійник А. О. - Видобування продукційних правил на основі негативного відбору (2016)
Субботин С. А. - Синтез нейро-нечетких сетей с ранжированием и специфическим кодированием признаков для диагностики и автоматической классификации по прецедентам (2016)
Фазылов Ш. Х. - Построение распознающих операторов в условиях взаимосвязанности признаков, Мирзаев Н. М., Мирзаев О. Н. (2016)
Бабаков Р. М. - Промежуточная алгебра переходов в микропрограммном автомате (2016)
Бісікало О. В. - Виявлення ключових слів на основі методу контент-моніторингу україномовних текстів, Висоцька В. А. (2016)
Гурко А. Г. - Повышение точности оценки состояния динамичных объектов комплексом Matlab-Arduino при проектировании кибер-физических систем, Плахтеев А. П., Плахтеев П. А. (2016)
Lukac M. - Evaluation of component algorithms in an algorithm selection approach for semantic segmentation based on high-level information feedback, Abdiyeva K., Kameyama M. (2016)
Хацько Н. Е. - Решение терминальной задачи управления с использованием информации инерциального блока (2016)
Содержание (2013)
Нам 10 лет (2013)
Информационное письм (2013)
Hаціональний цикл семінарів для лікарів-педіатрів: річний звіт (2013)
Pейтинг изданий для педиатров по данным украинского рейтингового агентства (2013)
Mинуты на морозе — риск простудных заболеваний (2013)
Tакое детское кисломолочное питание, не только можно, а и нужно давать малышам! (2013)
Гойда Н. Г. - Підтримка міжнародними проектами і програмами розвитку перинатальної допомоги в україні, Моісеєнко Р. О. (2013)
Бережной В. В. - Новые возможности вакцинопрофилактики: инвазивные пневмококковые заболевания, пневмонию, отиту детей можно предупредить, Козачук В. Г. (2013)
Горбатюк О. М. - Изучение эффективности и безопасности применения антистафилококкового иммуноглобулина в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний у детей, Михнушева О. С., Стрельцова С. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського