Луцик М. В. - Дослідження тенденцій кадрового забезпечення фінансового сектору крізь призму глобальних змін, Вознюк-Богів І. М. (2016)
Григорак М. Ю. - Аналіз бізнес-моделей та стратегій іноваційного розвитку постачальників логистичних послуг (2016)
Залунина О. М. - Построение индекса тяжести состояния производственно-строительных систем (2016)
Ілляшенко О. В. - Використання показника "рівень ризику небезпеки" як критерію у прийнятті рішення в службі економічної безпеки підприємства (2016)
Крикавський В. Є. - Обґрунтування логістичної концепції у діяльності будівельних організацій (2016)
Перевозова І. В. - Дослідження ефективності маркетингу підприємств нафтогазового комплексу України, Устенко А. О., Малинка О. Я. (2016)
Шарко М. В. - Разработка структуры стратегического управления транспортными предприятиями (2016)
Круш Н. П. - Аналіз стратегій інноваційної діяльності корпоративних підприємств машинобудування залежно від спрямування факторів впливу на їх діяльність (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Бурлан С. А. - Розвиток методичного підходу до аудиту оренди земель сільськогосподарського призначення, Каткова Н. В., Матушевська О. А. (2016)
Мороз О. В. - Аналіз інституційних особливостей місцевих економік сучасного українського села, Семцов В. М., Вакар Т. В., Кравчук О. Ю. (2016)
Ляшенко О. І. - Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів Азії: NIKKEI та HKSE, Крицун К. І. (2016)
Собчак А. П. - Разработка гибридной модели формирования координирующих решений при реализации производственного процесса на приборостроительных предприятиях, Шостак И. В., Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Гречан А. П. - Обґрунтування ролі грошового потоку в оцінці ефективності реального інвестиційного проекту (2016)
Нєізвєстна О. В. - Огляд новітніх електронних технологій і аналіз розвитку сучасного банку (2016)
Колодізєв О. М. - Удосконалення механізму взаємовідносин в системі "клієнт-банк", Максімова М. В. (2016)
Нєнно І. М. - Декомпозиція фінансово-економічних показників при оцінці вірогідності реалізації ризику банкрутства (на прикладі морських торгівельних портів України) (2016)
Чернявська Т. А. - Дослідження резистентної пластичності в механізмі забезпечення національної безпеки (2016)
Пляшко О. С. - Розробка системи забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів (2016)
Михайлишин Л. І. - Дослідження інновацій як благ глобальної споживчої системи (2016)
Кулаковська Т. А. - Розробка концептуальних засад державного регулювання збалансованого та стійкого розвитку агропродовольчого сектора (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Радзіховська Л. М. - Сутність поняття "економічний ризик": ретроспектива та сучасність, Іващук О. В. (2015)
Маліновська О. Я. - Історичні аспекти становлення кредитних спілок у світі та в Україні (2015)
Ilnytskyy D. - Regional development and R&D activity: international comparison (2015)
Маловичко С. В. - Аналіз стану та особливостей розвитку міжнародної електронної торгівлі (2015)
Ilyash O. - Strategic priorities of Ukraine’s social security concept development and implementation (2015)
Adukov R. - New model of executive governmental structure as a human capital development factor, Adukova A. (2015)
Пенькова О. Г. - Пріоритети державної підтримки розвитку зерновиробництва в Україні, Котвицька Н. М., Ревуцька А. О. (2015)
Bayev V. - Cluster approach as an instrument for medical tourism development in Ukraine (2015)
Колодій С. Ю. - Розвиток економіки України: "ресурсне прокляття" по-українськи чи наслідок постсоціалістичної трансформації, Гаряга Л. О., Руденко М. В. (2015)
Bondar T. - Assessment of the social, ecologic and economic development of machine building enterprises, Matvieieva Yu., Myroshnychenko Iu. (2015)
Janowski A. - Austrian School of Economics: does it work for life insurance sector in Central Europe? (2015)
Чорний В. В. - Принципи економічної безпеки підприємств у мультимодальних перевезеннях, Платонов О. І. (2015)
Moskalenko N. - Approaches to enterprises’ financial and economic security management, Romanenko O., Oliinyk T. (2015)
Milyaeva L. - Analysis of innovative industrial competitiveness: methodological and applied aspects, Fedorkevich D. (2015)
Мадзинова Р. - Розвиток середніх підприємств в обраних маргіналізованих регіонах Словаччини та Польщі, Седлякова І. (2015)
Linkova E. - Ukraine’s industrial enterprises survival in conditions of energy crisis (2015)
Крапко О. М. - Оцінка функціонування аеропортів та управління міжнародним маркетингом аеропортів, Кліонський О. М. (2015)
Капінус Л. В. - Поведінка Інтернет-споживачів у соціальних мережах, Скригун Н. П., Семененко К. Ю. (2015)
Medvedieva I. - Categorical basis of financial development process, Ahapova M. (2015)
Коляда Т. А. - Управління державним боргом у контексті стабілізації державних фінансів України (2015)
Dudchenko V. - External public debt in the financial system: the practice of national and foreign formation (2015)
Matsuk Z. - Insider information in the stock market: speculative effect (2015)
Смутчак З. В. - Активізація соціальних інновацій як передумова розвитку людських ресурсів, Ситник О. Ю., Остапенко О. М. (2015)
Азьмук Н. А. - Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий (2015)
Ноздренко O. A. - Соціокультурний модус людського капіталу, Морозова О. Ф., Пантелеєва І. А. (2015)
Stepanova E. - Quality of working life as a strategic direction of domestic enterprises’ activity, Sotnikova Yu., Nazarov N. (2015)
Madzikova A. - Quality of life of seniors in the context of population ageing in Slovakia, Mitrikova J., Senkova A. (2015)
Grytsyshen D. - The economic and environmental consequences of emergency situations in the system of accounting objects (2015)
Title (2014)
Content (2014)
Syryakova M. V. - Concepts of professional career of future engineers-metallurgists (2014)
Syryakova M. V. - Career expectations as the basis of future engineers-metallurgists professional identity (2014)
Syryakova M. V. - Free time self-organization of competitive personality (2014)
Ju Jiantao - Characteristics of Inclusions in Alloying Structural Steel during Refining, Lv Zhenlin, Yang Shufeng (2014)
Yang Jing-bo - Sulfur Control in Ultra-Low Sulfur Steel Refined by Ladle Furnace-Vacuum Degassing, Yang Shu-feng, Gao Xiang-zhou, Li Jing-she (2014)
Rakhmanov S. R. - Mathematical modeling of history of seamless pipes pressing (2014)
Rakhmanov S. R. - Refined mathematical model of vibroactivity of tube screw-rolling mill mandrel bar (2014)
Birukov A. B. - Billet СС’s moulds heat engineering parameters monitoring system (2014)
Glotka A. A. - Analysis of electron-optical studies of experimental alloys of Fe-W and ferrotungsten (2014)
Karpov V. Y. - The influence of plastic deformation on properties of gazars, Komissarchuk O. V. (2014)
Shalomeev V. A. - New magnesium alloy with promote properties for automobile construction, Tsivirko E. I., Vnukov Y. N., Morozov D. A. (2014)
Tarayevs'kyy O. S. - Evaluation of circular welds strength capacity with corrosive defects (2014)
Tarayevs'kyy O. S. - Influence of main pipelines continuous exploitation on their physical and chemical properties (2014)
Єрмоленко С. - Мовно-естетичний канон художньої прози Михайла Коцюбинського (2014)
Бойко Н. - "Письменнику треба знати барви, як і художнику..." (2014)
Вільчинська Т. - Концепт "Чорт" у творчості М. Коцюбинського: особливості номінації (2014)
Бибик С. - Так тільки справжній художник зможе писати!” (лінгвостилістичний аналіз оповідання М. Коцюбинського "Харитя”) (2014)
Зіневич Л. - Не вважай на врожай, сій жито, хліб буде (мовні візії Михайла Коцюбинського) (2014)
Черемська О. - Символіка кольору в мові малоїпрози М. Коцюбинського (2014)
Мартиненко Я. - Епістолярій М. Коцюбинського: листування з дружиною (2014)
Красавіна В. - Слово М. Коцюбинського і про М. Коцюбинського в літературній експозиції Чернігівського музею-заповідника (2014)
Матвіяс І. - Мова українських мікропісень-коломийок (2014)
Сюта Г. - Цитатні коди світової літератури в українській поетичній мові (2014)
Сенькович О. - Словник психоемоційного портретування людини в українській соціально-психологічній прозі першої третини ХХ ст. (2014)
Єрмоленко С. Бибик С. - На крилах радіоефіру (до 90-річчя Українського радіо) (2014)
Коць Т. - Усталення літературної норми в інформаційному просторі сьогодення (2014)
Ковтунець О. - Про "своє" і "чуже" в українській лексиці (2014)
Коць Т. - Лінгводидактичний потенціал публіцистичних текстів у підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Бибик С. - Лінгводидактичні завдання з використанням елементів розмовно-побутової сфери спілкування (2014)
Глуховцева К. - Мовна особистість сучасного студента та її історико-культурний тезаурус (2014)
Сюта Г. - Підручник як джерело інтелектуального тезаурусу сучасного учня (2014)
Пономаренко А. - Не бійтесь заглядати у словник vs Інтернет (2014)
Данилевська О. - Рудименти тоталітарної мови в українських підручниках періоду незалежності (2014)
Попович А. - Дотримання єдиного мовного режиму в сучасних підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Тищенко О. - Системні вади мови підручників та посібників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі рецензованих рукописів) (2014)
Городенська К. - Гельсінська чи Гельсінкська спілка? (2014)
Городенська К. - Журналіст при мікрофоні чи перед мікрофоном? (2014)
Городенська К. - Санкції до... (щодо, стосовно), санкції проти... (2014)
Колібаба Л. - Уникаймо суцільної вибірки! (2014)
Фурса В. - Чим варто користуватися, а чим ні! (2014)
Колібаба Л. - Чим не можна володіти (2014)
Колібаба Л. - Ще раз про рицаря та лицаря (2014)
Городенська К. - Ямковий, а не ямочний ремонт доріг (2014)
Навальна М. - Феномен гри в мові: теоретичні положення, вияви та граматичні рівні (Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) (2014)
Вихідні дані (2014)
Абдулвахид Длшад Нихад - Особенности формирования деятельностной составляющей личности учеников младшей, средней, старшей школы и студентов института физической культуры в республике Курдистан Автономная республика Курдистан в составе Ирака (2015)
Аникеенко Л. В. - Взаимосвязь направленного развития специальной ловкости и эффективности техники ведения мяча у студентов занимающихся баскетболом (2015)
Балан Б. А. - Аналіз змагальної діяльності футболістів 17 - 21-річного віку в період переходу до спорту вищих досягнень, Ніколаєнко В. В. (2015)
Без’язичний Б. І. - Розробка діагностичної програми дослідження етичної компетентності майбутніх учителів (2015)
Білоус Т. Л. - Забезпечення професійного спрямування фізичної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах (2015)
Блавт О. - Дослідно-експериментальна інтегральна вивірка фізичної працездатності у системі контролю студентів спеціальних медичних груп (2015)
Боднар І. - Обґрунтування тестів і нормативів системи поточного контролю фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку (2015)
Бутенко Г. О. - Динаміка показників фізичного здоровя дітей молодшого шкільного віку (2015)
Виноградов В. Е. - Коррекция психоэмоционального состояния квалифицированных боксеров путем телесно-кинестетических мобилизационных воздействий, Высочина Н. Л., Рыбачок Р. А. (2015)
Гаврилова Н. М. - Методика розвитку швидкісно – силової підготовки осіб, які займаються бігом на короткі дистанції (2015)
Демічковський А. - Проблеми тактичної підготовки в кульовій стрільбі, Лопатьєв А., Мар’ян П. (2015)
Джим В. Ю. - Корекція тренувального процесу спортсменів ектоморфів які займаються бодібілдингом в перехідному періоді підготовки (2015)
Доля В. Л. - Програма тренировки дыхательных мыщц как средство стимуляции специальной работоспособности в спортивных танцах (2015)
Евстратова И. Н. - Физическая реабилитация больных ишемической болезнью сердца с нарушением толерантности к глюкозе и абдоминальным ожирением, Алшбул Муханнад (2015)
Еременко А. - Компоненты функционального обеспечения специальной выносливости бегунов на средние дистанции (2015)
Захаріна Є. А. - Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп хворих на вегето-судинну дистонію (2015)
Зіньків О. - Вимоги до фізичної підготовленості спортсменів у змагальній діяльності сноубордингу, Данча А., Казмірук А., Любіжанін Ю. (2015)
Казмірук А. В. - Залежність спортивного результату від індивідуальних показників структури особистості лижника-двоборця у стрибках на лижах з трампліна к-90, Зіньків О. В., Стефанишин О. М., Банах В. І. (2015)
Кенсицька І. - Особливості мотивації студентів внз до занять фізичною культурою і спортом, Пальчук М. (2015)
Котелевський В. І. - Застосування елементів египетського масажу у фізичній реабілітації студентської молоді із патологією хребта, Коробейников Г. В. (2015)
Лаврентьєв О. М. - Аналіз спортивно-масової роботи на факультеті податкової міліції, Пристінський О. В., Якименко О. В., Лаврентьєва Ю. О. (2015)
Лускань О. Ю. - Отбор футболистов на начальном этапе подготовки (2015)
Лянной Ю. О. - Физическая реабилитация больных с нарушением коронарного кровообращения в зависимости от уровней физической активности, Марченко О. К. (2015)
Магнушевський Ю. - Комплексна фізична реабілітація хворих після інсульту на ранньому етапі відновлення (2015)
Максимова Ю. А. - Удосконалення тренувального процесу акробатів шляхом ліквідації післянавантажних змін в опорно-руховому апараті верхніх акробатів (2015)
Манжуловский В. Н. Андрияш Р. О. - Особенности клиники ишемической болезни сердца у женщин (2015)
Мартинов Ю. О. - Вплив зайняття атлетичною гімнастикою на загальну фізичну підготовленість студентів технічного ВНЗ (2015)
Масляк И. П. - Влияние показателей вестибулярной устойчивости на проявление быстроты у младших школьников (2015)
Мельник М. Г. - Нормативно-правове регулювання студентського спорту України, Пітин М. П. (2015)
Мітова О. О. - Модель комплексного контролю на етапі початкової підготовки у спортивних іграх (на прикладі міні-баскетболу), Онищенко В. М. (2015)
Мулик К. В. - Особливості підготовки та участі у спортивно-оздоровчих походах підлітків в Харківській області (2015)
Ніколаєнко В. В. - Кадрове забеспечення професійного футболу у Франції та Нідерландах (2015)
Панкратов Н. С. - Система физического воспитания в высшем учебном заведении (2015)
Присяжнюк С. І. - Особливості розвитку рухових якостей учнів початкових класів загальноосвітньої школи, Оленєв Д. Г. (2015)
Рачок М. Н. - Современные тенденции применения здоровьеформирующих технологий в процессе физического воспитания специальных медицинских групп (2015)
Романчишин О. М. - Удосконалення підготовленості студентів педагогічних коледжів до фахової фізкультурно-оздоровчої роботи, Сидорко О. Ю., Чаплінський М. М., Островський М. В., Пітин М. П. (2015)
Сан Жень Цян - Методика удосконалення рухових якостей і функціональної підготовленості студентів з ураженнями опорно-рухового апарату на заняттях з пауерліфтингу (2015)
Середа Н. В. - Організаційно-управлінські аспекти формування здорового способу життя засобами фізичного виховання у позашкільний час, Ткачов С. І. (2015)
Середа Н. В. - Характеристика методології сучасного історико-педагогічного пошуку, Ткачов С. І. (2015)
Синиця С. В. - Аналіз рівня проведення комплексів вправ з оздоровчої аеробіки студентами, використовуючи часто та рідко вживані кроки (2015)
Соболенко А. І. - Взаємозв'язок максимальних досягнень в ривку і поштовху з допоміжними вправами студентів - важкоатлетів різних вагових категорій (2015)
Сухих В. А. - Теоретичні основи формуваниия оздоровчої стратегії фізичного фиховання (2015)
Терзі П. П. - Вдосконалення методики виховання координаційних здібностей у студенток на заняттях з міні-футболом (2015)
Футорний С. М. - Скандинавська ходьба - новий елемент формування здоров'я (2015)
Худякова В. Б. - Физическая подготовка боксера, Безъязычный Б. И., Шаленко Е. В., Городыский Н. И. (2015)
Шевченко А. Ю. - Предпосылки к реорганизации системы детско-юношеских соревнований в Украине, Николаенко В. В. (2015)
Ячнюк М. Ю. - Ефективність застосування засобів туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді (2015)
Гнатюк Л. - Староукраїнське джерело мови Тараса Шевченка (2014)
Коць Т. - Тарас Шевченко і становлення літературної норми (2014)
Масенко Л. - Опозиція "усне — писемне" у мові творів Тараса Шевченка (2014)
Мельник Т. - Поетичне слово Тараса Шевченка в унормуванні української літературної мови (2014)
Єрмоленко С. - "Садок вишневий коло хати" — символ української ідентичності (2014)
Мацько Л. - Стилістична структура комедії "Сон" Тараса Шевченка (2014)
Задорожна О. - Лінгвостилістичний аналіз 12 Псалма Давидового у переспіві Тараса Шевченка (2014)
Сюта Г. - Самоповтори в поетичній мові Тараса Шевченка (2014)
Мамич М. - Шевченкові словесні образи на сторінках жіночого журналу (2014)
Білокінь О. - Розмова з Шевченком на Чернечій горі (2014)
Бойко Н. - Шевченкове слово в сучасному лінгвістичному дискурсі (2014)
Сологуб Н. - Рожевим крином процвіти!" (слово-образ крин у поетичній мові Тараса Шевченка (2014)
Баган М. - "Нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема! Анікогісінько нема!" (заперечні конструкції у поезії Т. Шевченка) (2014)
Бибик С. - "На раду тиху, на розмову, Коли ми зійдемося знову" (маркери усності в поемах Тараса Шевченка) (2014)
Кравець Л. - "Доле! Доле! Моя ти співаная воле!" (концепт доля у поезії Т.Шевченка) (2014)
Вільчинська Т. - Концепт "Бог" у мовотворчості Тараса Шевченка (рівень синтагматичних відношень) (2014)
Маленко О. - Тарас Шевченко: пророк у пошуках правди (концепт правда) (2014)
Колеснікова І. - Колоративи в "Кобзарі" Тараса Шевченка: культурологічний та цивілізаційний аспекти (2014)
Марфіна Ж. - Мотив батьківства в мові поезії Тараса Шевченка (2014)
Самойлова І. - Українізми в перекладах поетичних творів Тараса Шевченка (2014)
Шарманова Н. - "Жива душа поетова святая, Жива в святих своїх речах…" (афористика Тараса Шевченка (2014)
Грицик Н. - Епітет святий у поезії Т. Шевченка (2014)
Марченко Т. - Словник мови Шевченка й вивчення історії української мови (2014)
Мех Н. - Шевченкові тексти як джерело словника "Одвічні слова української культури" (2014)
Сирко І. - Мовні образи сучасників Тараса Шевченка у його "Щоденнику" (2014)
Ігнатьєва С. - Тарас Шевченко в щоденниковому дискурсі Олеся Гончара (2014)
Пономаренко А. - Тарас Шевченко й Олександр Пушкін у сучасних підручниках з рідних мов (2014)
Сичова В. - Шевченкові тексти і тексти про Шевченка в підручниках з української мови (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2015)
Drabek J. - Development of the balance of payments in the Czech Republic since 1993 with the emphasis on current account, Lipkova L., Gress M. (2015)
Чернега О. Б. - Діагностика стану та особливостей розвитку світової авіаційної мережі, Дорофєєва Х. М. (2015)
Мороз В. В. - Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів, Шепетько Р. І. (2015)
Полторак А. С. - Комплексна оцінка стану продовольчої безпеки України (2015)
Begma V. - The institute of franchising and internal threats to national economic security, Makarenko T. (2015)
Boiarynova K. - Structuring of high-tech products by priority as a precondition for the innovative development of engineering enterprises (2015)
Луцяк В. В. - Методологія маркетингу малих виробничих підприємств на прикладі підприємства харчової промисловості: аспект якості продукції (2015)
Князєва О. А. - Інтеграція підприємства поштового зв’язку та фінансової установи як джерело появи синергетичного ефекту, Літітанскас І. Ю. (2015)
Зубарєва М. А. - Головні тренди готельного бізнесу на digital-ринку (2015)
Nechaev A. - Offshore schemes as an effective tax planning tool of enterprises’ innovative activities, Antipina O., Matveeva M., Prokopeva A. (2015)
Погореленко Н. П. - Аналіз динаміки складових вхідних фінансових потоків банківської системи на основі вейвлет-перетворення їх часових рядів (2015)
Achkasova S. - The governmental regulation of the insurance market in the European integration processes (2015)
Чуріканова О. Ю. - Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів, Бєлкіна І. А. (2015)
Шкарупа О. В. - Управління екологічною модернізацією соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Рубцова В. Н. - Территориальный аспект стратегического управления социальными факторами конкурентоспособности населения сельских муниципальных районов, Шарикова И. В., Шариков А. В., Фефелова Н. П. (2015)
Скіцько В. І. - Моделювання процесів електронної логістики Інтернет-магазину з використанням розфарбованих комбінованих (за часом) мереж Петрі, Мельник Г. В. (2015)
Пролеєв С. - "Суспільство знань" як антропологічна ситуація (2014)
Гомілко О. - Про універсальний діалог (Десятий світовий конгрес ISUD "Людська істота: її природа та функції", 4-9 липня 2014 року, Крайова, Румунія) (2014)
Пазенок В. - Человек и Вселенная. К проблеме формирования личностно-мировоззренческой картины мира (2014)
Култаєва М. - Антропотехнічний поворот та його соціально-філософські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотердайка (2014)
Слотердайк П. - Ти мусиш змінити своє життя (2014)
Кузін М. - Місце "природи людини” в освітніх практиках (2014)
McLaren P. - Critical revolutionary pedagogy in and for the age of the network, Jandrić P. (2014)
Зінченко В. - Неоліберальна модель глобального розвитку, критична соціальна філософія освіти і світові системні перспективи демократичної інституалізації. Частина друга. Критична теорія, соціально-філософська модель (2014)
Горбунова Л. - Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації (2014)
Sikorska I. - Multicultural education as a domain of the public policies in Visegrad countries (2014)
Кєйзік Л. - Жінки і освіта (до питання про витоки навчання жінок) (2014)
Матусевич Т. - "Нерівна рівність" сучасної гендерно орієнтованої освіти: основні напрями концептуалізації та праксеологічного втілення (2014)
Рогожа М. - Етичне регулювання академічного середовища у проблемному полі академічної етики: осмислення механізмів дієвості Бухарестської декларації (2014)
Шамрай В. - Педагогіка як модерний феномен (2014)
Вальчак П. - Шкільні простори не-зустрічі (2014)
Молодиченко В. - Соціально-педагогічні аспекти гармонізації культурно-освітнього простору вищої школи: аналітичний огляд міжнародної науково-практичної конференції., Степаненко І. (2014)
Довбня В. - Філософія освіти Г. Ващенка в контексті сучасних соціокультурних трансформацій в Україні (2014)
Гончаренко О. - Ідея самопізнання у концепції особистості Степана Балея (2014)
Артюх В. - Як став можливим український філософський процес? (2014)
Євмєшкіна О. Л. - Використання законів і закономірностей державного управління у державному стратегічному плануванні (2016)
Голуб В. Л. - Основні аспекти взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності: європейський та вітчизняний досвід (2016)
Щербак Н. В. - Інституційна підтримка модернізації державного управління в умовах реалізації політики європейської інтеграції (2016)
Боднарчук В. Д. - Бюрократизм як феномен раціональної бюрократії: причини появи та шляхи подолання (2016)
Романенко Є. О. - Концептуальні засади реформування державної служби України з надзвичайних ситуацій та її місце в системі органів внутрішніх справ (2016)
Матвейчук Л. О. - Механізми нормативно-правового забезпечення діяльності органів державної податкової служби в електронному форматі (2016)
Верещак В. М. - Способи державного регулювання системи обов’язкових пенсійних накопичень в Україні (2016)
Юр’єва О. І. - Податковий борг: аналіз поняття та вплив на суспільно-економічні відносини (2016)
Бобровська О. Ю. - Корпоративність місцевого самоврядування як інтегральний чинник його розвитку (2016)
Єдинак Я. Б. - Зарубіжний досвід організації управління районами у місті (на прикладі міст (без спеціального статусу) Республіки Білорусь) (2016)
Цедік М. Г. - Визначення перспектив застосування регіонального форсайту в системі публічного управління України (2016)
Пітерс М. A. - На даний момент української історії... Відкритий лист до українських філософів освіти, Беслей Т., Яндрич П. (2014)
Peters M. - Philosophy’s Pedagogy in the Age of Knowledge Cultures, Jandrić P. (2014)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. Ч. I. Філософські перспективи (2014)
Бойченко М. - Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри (2014)
Курбатов С. - Феномен нерівності: виклики для університетської освіти, Буравой М. (2014)
Зінченко В. - Деліберативні моделі модернізації інституційних процесів в глобальних умовах суспільних, освітніх та політико-економічних трансформацій (2014)
Панченко Л. - Суспільне покликання філософії освіти в умовах глобальних трансформацій (2014)
Горбунова Л. - Транскультурна компетентність: освітній шлях до глобальної культури миру (2014)
Довбня В. - Післядипломна педагогічна освіта: екстенсивна модернізація і/або інноваційна стратегія? (2014)
Адаменко Н. - Історія знайомства української педагогічної аудиторії з методикою "філософія для дітей", Кравченко Ю. (2014)
Побоєвська А. - Для чого, кого і як учити філософії? (2014)
Park J. - A Study on the Evaluation Model of Moral Judgment Education (2014)
Добронравова І. - Практична філософія постнекласичної науки про наукову істину та людську свободу (2014)
Коперльос Р. - Розуміння "складності" в постнекласичній раціональності (2014)
Eliopoulos P. - Education and the doctrine of the Mean in Aristotle and in Confucius (2014)
Чабан О. С. - Шляхи підвищення ефективності навчання студентів зa спеціальністю "Медична психологія", Хаустова О. О., Трачук Л. Є. (2016)
Пшук Є. Я. - Клініко-психологічні особливості референтних родичів пацієнтів із шизофренією, Камінська А. О., Пшук Н. Г. (2016)
Луценко О. Г. - Мікросоціальні та психологічні передумови розвитку дезадаптивних партнерських відносин у чоловіків у безплідному шлюбі, Хоржевський В. В. (2016)
Чабан О. С. - Особливості підтримання психічного здоров'я пацієнтів із порушенням зору травматичного або іншого генезу, Абдряхімова Ц. Б., Хаустова О. О., Клебан К. І., Прохорова О. В., Москаленко-Моспаненко О. В. (2016)
Венгер О. П. - Особливості ціннісно-особистісної сфери емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Савіна М. В. - Порівняльний аналіз адиктивного статусу подружжя в родинах із різним станом здоров'я та залежною поведінкою у жінок (2016)
Ярий В. В. - Психосоціальні особливості та родинне функціонування дружин чоловіків із алкогольною залежністю (2016)
Сидоренко А. Ю. - Сімейні установки батьків, які очікують народження дитини з вродженою вадою серця (2016)
Марута О. С. - Функціональні взаємозв'язки суб'єктивної картини життєвого шляху при різних формах невротичної патології (2016)
Франкова И. А. - Патопсихологический портрет пациента с острой социальной самоизоляцией: результаты когортного исследования (2016)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічні, психосоціальні та соціомедичні чинники звернення по медичну допомогу онкологічних пацієнтів на додіагностичному етапі (2016)
Поладко Г. О. - Феохромоцитомна дисфункція: зміст та особливості прояву (2016)
Марута Н. О. - Патопсихологічні особливості хворих на невротичні розлади з адиктивними формами поведінки, Колядко С. П., Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2016)
Данілевська Н. В. - Клінічні особливості та етіопсихопатогенетична класифікація псевдообсесій у хворих на шизофренію (2016)
Сінча К. А. - Особливості депресивних і парадепресивних станів у хворих на шизофренію (2016)
Малюта Л. В. - Патопсихологічні особливості хворих на шизофренію з депресивними розладами залежно від тривалості захворювання (2016)
Безшейко В. Г. - Діагностика постстресових розладів: погляд на проблему (2016)
Столяренко А. Н. - Особенности формирования комплайенса к терапии у больных диссоциативными расстройствами (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Derienko T. A. - Clinical features of patients with permanent pacemakers depending on the stage of arterial hypertension, Volkov D. E. (2015)
Kolomytseva I. M. - Functional class of chronic heart failure and dynamic of hemodynamic parameters in patients with implanted pacemakers at the annual stage of supportive drug therapy (2015)
Nazarenko E. O. - Spironolactone in biofeedback sessions in the loop of paced breathing and heart rate variability in healthy volunteers, Nesterenko N. I., Abdel Wahhab O. Gh., Belal S. A. S., Martynenko O. V., Yabluchanskiy M. I. (2015)
Petrenko O. V. - Daily blood pressure profiles in patients with arterial hypertension: is it enough to use systolic blood pressure only, Yabluchansky M. I. (2015)
Pochinska M. V. - Effects of permanent pacemaker on the pulse pressure in patients in early post-implantation period, Volkov D. E. (2015)
Rudenko T. A. - Role of glycaemia level in the development of interstitial collagen in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes (2015)
Tertyshnyk A. O. - Features of sensitivity to antibacterial drugs in patients with nonspecific salpingoophoritis (2015)
Tselik N. E. - Clinical presentations of arterial hypertension depending on the QTc interval duration of ECG, Shevchuk M. I., Martynenko A. V. (2015)
Lakhonina A. I. - Polymorbidity does not determine polypharmacy, Filatova A. V., Makienko N. V., Vodyanitskaya N. A., Yabluchansky M. I. (2015)
Makharynska O. S. - The effects of statin therapy on pneumonia, Zhuravka N. V. (2015)
Sztejnberg A. - Typowe czynniki decydujące o uczeniu się studentów wychowania fizycznego, Jasiński T. L. (2015)
Jasiński T. L. - Porównanie deklarowanej aktywności fizycznej u studentek wychowania fizycznego z polski i fizycznej kultury z Ukrainy, Tkachuk V. G., Arefev V. G. (2015)
Акчурін І. А. - Оздоровчо-фізкультурна програма з фізичного виховання для студентів СМГ (2015)
Андрєєва Р. І. - Ефективність використання здоров’язберігаючих технологій фізкультурно-оздоровчого спрямування в навчально-виховному процесі молодших школярів (2015)
Андрійчук О. Я. - Основні положення концепції фізичної реабілітації хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання (2015)
Аравіцька М. Г. - Встановлення особливостей харчової поведінки як визначальний фактор розробки програми фізичної реабілітації хворих ожирінням (2015)
Ареф’єва Л. П. - Формування фізичної культури особистості студента в умовах вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Арзютов Г. М. - Атакуючі дії в боротьбі на поясах з урахуванням вольової підготовленості (огляд джерел літератури), Волошин О. О. (2015)
Артюшенко А. О. - Особливості прояву показників швидкісно-силової підготовленості хлопчиків 11-14 років з різним рівнем фізичного розвитку (2015)
Атаманюк С. І. - Вплив дихальної гімнастики йоги на фізичний стан студентів спеціальної медичної групи, Кириченко О. В. (2015)
Бабич Н. Л. - Практичні аспекти "Інтерактивного навчання" бакалаврів за напрямом підготовки "Здоров’я людини" (2015)
Байкіна Н. Г. - Методика адаптивного фізичного виховання заїкуватих дошкільників, Довгалюк А. А. (2015)
Безкоровайна Л. В. - Інтеграція в системі неперервної професійної освіти майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2015)
Березовський В. А. - Спортивне орієнтування як варіативний компонент програми з фізичної культури для учнів старшої школи (2015)
Бессарабова О. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку і корекції пізнавальної діяльності у слабозорих дітей засобами ігор (2015)
Бєлікова Н. О. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до здоров’язбережувальної діяльності (2015)
Білецька В. В. - Проблемно-цільова спрямованість моніторингу якості фізичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів (2015)
Блавт О. З. - Психофізіологічна діагностика у контексті формування системи контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2015)
Бойчук Р. І. - Олімпійська освіта як засіб формування фізичної культури особистості учнівської молоді (2015)
Бочкова Н. Л. - Фактори, що визначають особливості фізичної реабілітації після стентування коронарних судин, Мкртчан С. С. (2015)
Бублей Т. А. - Диференційоване навчання фізичних вправ учнів спеціальної медичної групи як стратегія збереження здоров`я школярів, Путров О. С. (2015)
Бур’яноватий О. М - Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованності на функціональний рівень прояву серцево-судиної системи юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки, Воропай С. М. (2015)
Величенко М. А. - Фітнес-технології силової спрямованості у фізичному вихованні студентів (2015)
Вихляєв Ю. М. - Інноваційні технології фізичного виховання студентів (2015)
Вільчковський Е. С. - Система фізичного виховання дітей та молоді у школах Німеччині, Пасічник В. Р. (2015)
Войтовська О. М. - Деякі аспекти професійної підготовки учителів фізичної культури в системі неперервної освіти (2015)
Володько І. В. - Сучасні навчальні середовища в інтернеті: віртуальний інститут фізичного виховання і спорту, Кудін А. П. (2015)
Гавриленко В. В. - Системи модельних ситуацій для вдосконалення навчання прийомів із рукопашного бою, Кириченко О. В. (2015)
Гальченко Л. В. - Методологічні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності (2015)
Глазунов С. І. - Деякі аспекти вдосконалення методичної компетентності викладача фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту (2015)
Голованов М. В. - Використання циклічністі у важкій атлетиці (2015)
Головійчук І. - Впровадження засобів йоги в навчальний процес фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Горбенко М. І. - Лижна підготовка у 8-10 класах (2015)
Гук О. М. - Шляхи збереження та зміцнення здоров’я студентів засобами фізичного виховання (2015)
Данилевич М. В. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2015)
Демченко В. В. - Проблема професійного самовдосконалення майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Джуринський П. Б. - Технологічний концепт процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2015)
Добродуб Є. З. - Центри оздоровчого фітнесу як заклади професійної діяльності фахівців з фізичного виховання та спорту (2015)
Доцюк Л. Г. - Порівняльна оцінка морфологічних та функціональних показників учнів середнього шкільного віку різних соматотипів (2015)
Дубогай О. Д. - Роль пізнавальної діяльності в системі занять фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп у процесі соціалізації їх особистостІ, Євтушок М. В. (2015)
Дычко В. В. - Реактивный ответ нейтрофильных лейкоцитов периферической крови детей со сколиозом в возрасте 7-10 лет, Мельник И. Н. (2015)
Євтушок М. В. - Використання різних видів пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять з фізичного виховання (2015)
Ермолаева Я. С. - Выявление самооценки эмоциональных состояний танцоров во время тренировочного процесса (2015)
Єфіменко Н. П. - Основні етапи організації працеохоронної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту, Каніщева О. П. (2015)
Желєзний О. Д. - Механотерапевтичний тренажер для фізичної реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок, Мухін В. М. (2015)
Жилін Є. І. - Стан і перспективи розвитку фізичного виховання в професійно-технічних навчальних закладах, Бондар Т. С. (2015)
Завгородня О. Л. - Еоретично-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури, які займаються бігом на середні дистанції (2015)
Закаляк Н. Р. - Оцінка рівня здоров’я студентів Педагогічного університету (2015)
Захаріна Є. А. - Особливості формування мотивації студентів до здоров’язберігаючої діяльності (2015)
Іваненко Т. В. - Здоровий спосіб життя студентської молоді, Петрова Г. М. (2015)
Іванова Л. І. - Взаємозалежність понять, що визначають професійний рівень підготовки вчителя (2015)
Карабанов Є. О. - Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на рівень здоров’я майбутніх інженерів-механіків (2015)
Карпенко М. І. - Форми та методи здоровятворчої роботи з учнями основної і старшої школи (з досвіду В. О. Сухомлинського) (2015)
Касьян А. - Особливості психологічної підготовки баскетболістів в період змагальної діяльності (теоретичний аспект), Самусь А. (2015)
Коваленко Ю. О. - Дослідження показників рівня здоров’я дітей дошкільного віку, Чиженок Т. М. (2015)
Ковальчук В. І. - Вплив вигорання на зміну особистості фахівця у сфері фізичного виховання і спорту, Мосьпан М. О. (2015)
Коломоєць Г. А. - Розвиток фізичних якостей та формування патріотичної вихованості старших підлітків засобами Всеукраїнської гри "Джура" (2015)
Короленко К. В. - Компетентнісний підхід до професійної физкультурно-спортивної освіти, Смірнова Н. І. (2015)
Корх-Черба О. В. - Основні напрями реалізації системного підходу у професійній діяльності майбутнього фітнес-тренера (2015)
Косівська С. В. - Покращення фізичного розвитку дітей-сиріт 3-6 років засобами розвитку рухового інтелекту (2015)
Кривобок Т. П. - Вікові особливості оцінки професійно прикладної фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей (2015)
Крошка С. А. - Підготовка студентів педагогічного коледжу до використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності, Борисенко Л. Л. (2015)
Кузнєцова О. Т. - Характеристика захворювань студентів університету з використанням коефіцієнту поєднання (2015)
Кунінець О. О. - Особливості координаційних здібностей глухих школярів що займаються оздоровчим туризмом, Байкіна Н. Г. (2015)
Латенко С. Б. - Основні напрямки попередження можливих негативних наслідків аеробних оздоровчих тренувань, Пеценко Н. І. (2015)
Левків В. І. - Модель формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах (2015)
Левченко В. А. - Оцінка стану адаптаційних механізмів в умовах стрес-навантаження за результатами дослідження слини (2015)
Лисенко Л. Л. - Організаційно-педагогічні умови становлення професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення теорії і методики фізичного виховання (2015)
Лукаш І. В. - Біомеханічний аналіз основних рухових дій майбутніх вчителів початкових класів в процесі підготовки до викладання фізичної культури в школІ (2015)
Людовик Т. В. - Соматовікові показники фахівців спеціальності мікро-та наноелектроніка різних вікових категорій як детермінати їхньої професійної діяльності (2015)
Ляхова І. М. - Мотивація навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2015)
Малахова С. М. - Обгрунтування розширення меж медичного огляду підлітків, які займаються фізичним вихованням в медичному університеті (2015)
Малікова А. М. - Рання діагностика типових відхилень у дітей з порушенням психофізичного розвитку, Байкіна Н. Г. (2015)
Маринчук В. В. - Підготовка майбутніх учителів до самостійних занять фізичними вправами в природному середовищі (2015)
Масенко Л. В. - Спеціальна фізична підготовка борців-студентів та реабілітація після травм при відсутності забезпеченя спортивним обладнанням (2015)
Мелега К. П. - Дотримання засад здорового способу життя студентами напряму підготовки "Здоров’я людини", Щерба М. Ю. (2015)
Михалюк Є. Л. - Порівняння деяких інтегральний показників, що відображають функціональний стан у спортсменів високого класу обох статей (2015)
Мунтян В. С. - Исторический обзор развития физического воспитания в системе ценностей и приоритетных направлений деятельности человека (Древний мир) (2015)
Нестеренко Т. М. - Особливості формування позитивного ставлення студентів гуманітарних спеціальностей до здоров’язбережувальної діяльност (2015)
Носко М. О. - Організація занять з фізичного виховання студентів з розділу: спортивні ігри (волейбол), Архипов О. А. (2015)
Одинець Т. Є. - Ефективність впливу особистісно-орієнтованих програм фізичної реабілітації на корекцію функціонального стану кардіореспіраторної системи жінок з постмастектомічним синдромом, Торба В. В. (2015)
Ольховик А. В. - Вплив авторської комплексної програми фізичної реабілітації на показники системи дихання студентів спеціальної медичної групи із вегето-судинною дистонією за змішаним типом (2015)
Омельчук О. В. - Передумови щодо створення системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури до створення здоров’язбережувального середовища у школах мистецтв, Левицька Л. М. (2015)
Орен Д. Л. - Чинникі здорового способу життя у вищих навчальних закладах (2015)
Отравенко О. В. - Вплив естетичного та фізичного виховання на духовне здоров’я підлітків (2015)
П’ятничук Г. О. - Вплив засобів легкої атлетики на рівень фізичної працездатності студентів упродовж навчального року (2015)
Пасічна Т. В. - Сучасний зміст фізичного виховання студентів, мотивація вибору виду спорту в програмі фізичного вдосконалення студентів (2015)
Півненко Ю. В. - Об’єктивні підходи до оцінювання ефективності діяльності навчальних закладів – шкіл сприяння здоров’ю (2015)
Полатайко Ю. О. - Рівень анаеробної працездатності в спортсменів у різні сезони року (2015)
Пономарьова Е. Е. - Комплексна методика психофізичної ребілітації для хворих на ДЦП, Худолій С. Н. (2015)
Приймаков А. А. - Функциональные резервы системы управления движениями различного координационного состава в условиях напряженной мышечной деятельности у спортсменов, Ейдер Е., Присяжнюк С. И. (2015)
Приходько В. В. - Обґрунтування трансформації вузівського "Фізичного виховання" як невід’ємної частини реформи національної вищої школи (2015)
Путилина Т. А. - Оптимизация спортивных тренировочных нагрузок на основе кинезисэргономического подхода, Колотилова Г. Н. (2015)
Пшенична Л. П. - Формування мотиваційного прагнення до систематичних занять фізичними вправами студенток спеціальної медичної групи, Козицька А. П. (2015)
Ревуцька О. В. - Навчання дорослих низьковентиляційного способу життя (за ревуцькою) з метою комплексної реабілітації при цукровому діабеті ii типу, гіпертонічній хворобі, ожирінні та інших патологіях, Коваленченко В. Ф. (2015)
Романчук С. - Дослідження фізичної підготовленості військовослужбовців під час ведення бойових дій (2015)
Салук І. А. - Визначення складових здоров’я та його оцінка, Кульчицький З. Й. (2015)
Cвaтьєв A. В. - Прoфеcійнo-знaчущі якocті мaйбутньoгo тренерa-виклaдaчa у прoцеcі підгoтoвки до професійної діяльності (2015)
Сергєєва Т. П. - Проблема формування ціннісного ставлення до здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової промисловості (2015)
Сиротинська О. К. - Наукові підходи щодо поняття готовність студенток до самостійних занять фізичною культурою (2015)
Сіроткіна Т. В. - Структура проблемного поля наукових досліджень з тематики корекції фізичного розвитку слабозорих учнів, Аксьонова О. П. (2015)
Скрипченко И. Т. - Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту для сферы детско-юношеского туризма с использованием новых информационных технологий (2015)
Сокирко О. С. - Дослідження особливостей розвитку пізнавальної сфери і фізичного стану глухих дітей, Кемкіна В. І. (2015)
Станкевич Л. Г. - Можливості використання показників резистентності еритроцитів у практиці спорту, Земцова І. І. (2015)
Стрельніков В. Ю. - Емоційний складник здоров’язберігаючого навчального середовища (2015)
Сущенко Л. П. - Особливості формування здібностей майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в умовах сучасної парадигми вищої фізкультурної освіти (2015)
Терещенко О. В. - Рухова активність і працездатність у режимі навчання та відпочинку студентів (2015)
Тимчик М. В. - Військово-патріотичне виховання старших підлітків у процесі занять хортингом, Мішаровський Р. М. (2015)
Тищенко В. О. - Дослідження стану здоров’я і фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Отришко В. (2015)
Тищенко Т. Б. - Про застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій фізкультурній освіті майбутніх тренерів-викладачів з волейболу (2015)
Толкачова О. В. - Вплив реабілітаційного комплексу вправ природнього руху "Білояр" на стан кардіореспіраторної сиcтеми жінок зрілого віку, Дорошенко В. В. (2015)
Усачев Ю. А. - Основы формирования тезауруса фитнес-культуры студентов (2015)
Федак Г. О. - Удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічного та командно-виховного складу вищого військового навчального закладу, Одеров А. М. (2015)
Філатова З. І. - Особливості складання диференційованих програм з навчання плавання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Халайджі С. В. - Спортивний туризм як дієвий засіб укріплення здоров’я студентів, Болтоматіс Д. В. (2015)
Хіміч І. Ю. - Сутність та роль компетентнісного підходу у фізичному вихованні студентів ВНЗ (2015)
Хоменко П. В. - Підготовка фахівців фізичної культури в системі сучасної професійної освіти, Корносенко О. К. (2015)
Цап І. Г. - Регуляторно-адаптивні можливості у досвідчених волейболісток залежно від рівня тресостійкості, Цап М. І. (2015)
Цюкало Л. Є. - Теоретико-методичні основи індивідуалізації занять з фізичного виховання школярів у позаурочний час (2015)
Чиженок Т. М. - Дослідження стану здоров’я учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх шкіл, Коваленко Ю. О. (2015)
Шевченко О. В. - Оптимізація фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ритміки і хореографії (2015)
Шишкіна О. - Зміни рівня фізичної підготовленості жінок, які займаються фітнес-аеробікою, Муллагільдіна А. (2015)
Шовкопляс О. М. - Корекційно-оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі з дітьми, що мають функціональні порушення опорно-рухового апарату (2015)
Шупило І. П. - Розвиток швидкісно-силових якостей дівчат під час занять з аеробіки в позашкільних навчальних закладах (2015)
Юденок В. М. - Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів 1-4 курсів вищого навчального закладу (2015)
Ястребов О. О. - Оптимізація змісту фізичної підготовки військовослужбовців Управління державної охорони України (2015)
Титул, зміст (2016)
Ягольник О. О. - Виробники буряків і цукру – на порозі нових викликів (2016)
Сінченко В. М. - Своєчасна і якісна сівба цукрових буряків – основа урожайності і якості, Пиркін В. І., Широкоступ О. В., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2016)
Сторожик Л. І. - Продуктивність сорго цукрового як джерела виробництва біопалива в сумісних посівах з іншими культурами, Будовський М. Д. (2016)
Сипко А. О. - Вплив технологій хімічної меліорації на агрохімічні властивості сірого опідзоленого слабо кислого грунту, Стрілець О. П., Гончарук Г. С. (2016)
Кирилюк В. П. - Вплив обробітку грунту та удобрення на забур’яненість п’ятипільної сівозміни (2016)
Саблук В. Т. - Моніторинг заселеності бурякових сівозмін шкідниками та прогноз їх розвитку у поточному сезоні, Грищенко О. М. (2016)
Запольська Н. М. - Розвиток хвороб цукрових буряків у 2015 році та прогноз їх появи в 2016 році, Шендрик К. М. (2016)
Лікарі й кулінари: буряки омолоджують організм (2016)
Титул, содержание (2016)
Микосянчик О. А. - Анализ триботехнических характеристик самофлюсующихся покрытий в условиях качения со скольжением при нестационарном нагружении, Ляшенко Б. А., Агеев М. С., Лопата В. Н. (2016)
Иванов В. Б. - Анализ преимуществ использования электроприводных газоперекачивающих агрегатов (2016)
Мамедов Б. Ш. - Расчет степени повышения давления осевых компрессоров воздушно-реактивных двигателей, Штанько П. К. (2016)
Луковцев В. С. - Управление мощностью главного двигателя с учетом гидрометеорологических условий, Борисенков Е. Е., Гвоздева И. М. (2016)
Тихоненко С. В. - Обґрунтування впровадження споживача-регулятора для керування електричного навантаження в системі електропостачання, Громадський Ю. С., Савицький С. М., Гапон Д. А. (2016)
Осаул А. І. - Дослідження процесів використання енергії кавітації для вирішення теплотехнічних, екологічних та технологічних задач, Самсоненко І. М., Волков Т. М. (2016)
Діхтярук І. В. - Вплив секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ автоматичними роз’єднувачами на інтегральні показники надійності (2016)
Петренко І. А. - Дослідження властивостей схемних негатронів, реалізованих на операційних підсилювачах (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Оборський Г. О. - Дослідження впливу випромінювальної здатності матеріалів на точність тепловізійного методу контролю, Левинський О. С., Голофєєва М. О. (2016)
Онищенко С. П. - Разработка инструментов управления временем в рамках планирования реализации программы развития предприятия, Арабаджи Е. С. (2016)
Глива В. А. - Аудит ризиків безпеки на робочому місці, Березуцький В. В., Березуцька Н. Л., Халіль В. В. (2016)
Вавулін П. А. - Аналіз алгоритму визначення функції розподілу випадкової величини для прогнозування техногенного ризику, Бойко Т. В. (2016)
Денисенко О. Ю. - Реалізація динамічних компенсаторів в багатоконтурних системах регулювання, Козаневич З. Я. (2016)
Павленко П. М. - Математичне моделювання процесів інтеграції виробничих даних, Ахметов Б. С., Трейтяк В. В. (2016)
Давідіч Ю. О. - Вплив коливань об’ємів перевезених пасажирів у міському сполученні на показники дії маршрутів, Доля О. Є. (2016)
Бабенко А. Є. - Залежність авіаційних пасажирських перевезень від соціально-економічних показників України, Соколова О. Є., Валько А. М. (2016)
Поліщук В. П. - Розробка методики режимів праці і відпочинку водіїв на маршрутах міського пасажирського транспорту, Шапенко Є. М. (2016)
Поддубная Н. Н. - Идентификация ресурсов и продукта проекта "логистическая система" (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Holovatyi M. - The state and society: the conceptual foundations and social interaction in the context of formation and functioning of states (2015)
Шевчук В. О. - Макроекономічний вплив споживання енергії у трансформаційних економіках, Рибчинська О. Р. (2015)
Baculakova K. - Cluster analysis of creative industriesin the EU, Gress M. (2015)
Dudova I. - Convergence and open method of coordination in European social policy (2015)
Galko S. - Economic competitiveness increase through development of SMEs in cross-border regions of Poland, Belarus and Ukraine, Volodin D., Nakonechna A. (2015)
Kapysheva S. - The role of WTO and the Customs Union in the country’s competitiveness increase, Tursumbaeva M., Kamenova M., Kopzhasarova U. (2015)
Yurynets Z. - Country’s economic competitiveness increasing within innovation component, Bayda B., Petruch О. (2015)
Михайличенко К. М. - Аналіз ключових положень законопроекту "Про внутрішній водний транспорт" у контексті реформування економіки України (2015)
Vasylieva N. - Economic and mathematical evaluation of Ukrainian agrarian market by branches, Vinichenko I., Katan L. (2015)
Vidova J. - Investment in housing in the Slovak Republic (2015)
Михальченко О. А. - Концептуальні основи формування поняття "конкурентний потенціал авіабудівного підприємства" (2015)
Хілуха О. А. - Регулювання інтересів зацікавлених сторін в емерджентному корпоративному управлінні (2015)
Marakova V. - Reporting standards in socially responsible enterprises, Lament M., Wolak-Tuzimek A. (2015)
Станкевич І. В. - Сутність поняття "якість вищої освіти" у сучасних умовах розвитку (2015)
Сокровольська Н. Я. - Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму, Олексин А. Г. (2015)
Веріга Г. В. - Механізми регулювання валютного ринку та аналіз ефективності їх інструментів (2015)
Chmutova I. - Bank’s financial management technologies forming at strategic and operational levels (2015)
Stacho Z. - Selected components of pricing strategies of organizations and their perception by customers in Slovak Republic, Gubiniova K., Pajtinkova Bartakova G. (2015)
Газуда Л. М. - Особливості інтеграції та конвергенції територіальних економічних систем (2015)
Sych O. - Consolidation of financial resources for postindustrial cities revitalization, Pasinovych I. (2015)
Barwinska-Malajowicz A. - Economic activity of population in Subcarpathian region under empirical research, Slusarczyk B. (2015)
Koptseva N. - Current economic situation in Taymyr (the Siberian Arctic) and prospects of indigenous peoples’ traditional economy (2015)
Pylypiv V. - Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety, Obykhod A., Illiashenko I. (2015)
Кочерга М. М. - Методика екологічного аудиту господарської діяльності в сільському господарстві з урахування агроекологічного стану земельних ресурсів (2015)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу внутрішнього аудиту ідентифікації ознак шахрайства в системі корпоративного управління акціонерним товариством (2015)
Petruk O. - Accounting and analytical problems at coal-mining enterprises of Ukraine in terms of European integration, Makurin A. (2015)
Буркинський Б. В. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку Карпатського регіону (2015)
Титул, зміст (2016)
Горбачова С. В. - Молекулярно-біохімічні аспекти енерготропного механізму модуляторів тіол-дисульфідної системи в умовах гострого порушення мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф. (2016)
Анисимов В. Ю. - Кариеспрофилактическая эффективность и безвредность разных доз цетилпиридиния гексафторсиликата, Левицкий А. П., Гельмбольдт В. О. (2016)
Осипчук Л. І. - Кількісне визначення варденафілу методом флуоресцентної спектроскопії в плазмі та крові, Галькевич І. Й. (2016)
Ярема І. О. - Обґрунтування вибору антимікробних консервантів при розробці препаратів для місцевого лікування андрогенної алопеції, Федоровська М. І., Куцик Р. В. (2016)
Гречана О. В. - Фармакогностичне дослідження люцерни жовтої (серпоподібної або румунської) - Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) O. Schwаrz & Klink (2016)
Величко В. И. - Оценка качества жизни и психовегетативного статуса у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне избыточной массы тела, Саид Е. В., Колотвина Л. И., Чернецкая А. В. (2016)
Гріднєв О. Є. - Рівень апеліну-12 у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та при її поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2016)
Кадикова О. І. - Стан ліпідограми й антропометричних показників у хворих на ішемічну хворобу серця і ожиріння залежно від генотипів поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) (2016)
Котелюх М. Ю. - Зміни міжклітинного матриксу та параметрів кардіогемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда і цукровий діабет 2 типу (2016)
Кузьменко Т. В. - Вплив пасивного тютюнопаління на тяжкість пневмонії в малюків у зв'язку з генетичним поліморфізмом генів IL-4 (C-589T) і TNF-α (G-308A) в Одеському регіоні України (2016)
Пекарь А. Ю. - Ускладнення перебігу вагітності у жінок на фоні Епштейна - Барр вірусної інфекції (2016)
Храменко Н. I. - Стан гемодинаміки очей при ускладненому перебігу хронічного рецидивного переднього увеїту, Коновалова Н. В., Наріцина Н. I., Іваніцька О. В., Серебріна Т. М., Кушнір В. Л., Рибалко А. В. (2016)
Штанько В. А. - Відмінності впливу двух антигіпертензивних комбінацій на гемодинаміку, метаболічні показники та субфракційний склад сироватки крові у літніх пацієнтів з коморбідною кардіальною патологією, Тофан Н. В., Тихонова С. А., Романчук А. П., Хижняк О. В. (2016)
Стоянов О. М. - Патофізіологічні механізми герпесвірус-асоційованого ураження периферичної нервової системи, Вастьянов Р. С., Муратова Т. М., Пулик О. Р., Артьоменко В. В. (2016)
Лінніков С. В. - Історія розвитку та становлення Одеської Єврейської лікарні (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2016)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2016)
Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2016)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2016)
Manuscripts Reviewing Order (2016)
Скотна Н. - Самоідентичність: проблема суб’єктності та індивідуальності (2016)
Шпак О. - Теоретичні основи економічної підготовки учнів, Савенко О. (2016)
Філоненко Л. - Науковий доробок Стефанії Павлишин в соціокультурному просторі України, Німилович О. (2016)
Столяренко О. - Вивчення гуманістичних пріоритетів ціннісних орієнтацій молоді, Столяренко О. (2016)
Салій В. - Робота над музичним образом в контексті початкового навчання гри на баяні-акордеоні: методичний аспект, Душний А. (2016)
Ороновська Л. - Творчий пошук у формуванні музично-педагогічних суджень і переконань в професійній підготовці вчителя музичного мистецтва, Палій Н. (2016)
Ціхоцька О. - Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасних умовах, Лозинська Л. (2016)
Полюга В. - Атрактори синергійності музичної освіти (2016)
Матвісів Я. - Графічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання і технологій у сучасній системі вищої педагогічної освіти (2016)
Лалак Н. - Формування світогляду молодших школярів на уроках "Я у світі” (2016)
Колісник-Гуменюк Ю. - Упровадження та результати використання інтерактивних технологій у підготовку фахівців народних художніх промислів у ПТНЗ (2016)
Каленський А. - Суть та дефініція поняття "професійно-педагогічна етика” (2016)
Гавран І. - Теоретичні аспекти організації творчої взаємодії студентів інститутів мистецтв (2016)
Кузан Г. - Роль інтерактивних технологій в реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців юридичної сфери (2016)
Молнар Т. - Діяльнісний підхід до організації навчального процесу в початковій школі (2016)
Мозолев О. - Критерії розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Коба О. - Психолого-педагогічне виховання особового складу Національної гвардії України, які виконують службові завдання (2016)
Фенчак Л. - Теоретико-методологічний підхід до формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх педагогів (2016)
Матійчин І. - Використання збірників церковних пісень як посібників для музичного виховання школярів (кінець ХІХ – перша половини ХХ ст.) (2016)
Волошко Л. - Особистісно-професійний імідж майбутніх фахівців соціономічної сфери як наукова категорія професійної педагогіки (2016)
Барбашова І. - Проектування експериментального впровадження дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів (2016)
Медвідь Т. - Модернізація загальної музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття (2016)
Валюк В. - Організація проектно-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Біохімія” (2016)
Лавренова М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення фонетичного розбору на уроках української мови в умовах діалектного середовища (2016)
Добуш Ю. - Вокально-хорова творчість галицьких композиторів для дітей кінця ХІХ – поч. ХХ ст.: педагогічний аспект, Турянський П. (2016)
Щурик Б. - Оксана Петрусенко в житті й на сцені (2016)
Шийка О. - Категорія якості вищої освіти: теоретико–методологічний аспект (2016)
Стонога А. - Формування індивідуального педагогічного іміджу майбутнього інженера-педагога (2016)
Моцар М. - Специфіка моделей дистанційного навчання іноземної мови майбутніх перекладачів (2016)
Маляров О. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Петрух Р. - Основні детермінанти формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів-аграрників (2016)
Антоник Н. - Інноваційна методика розвитку творчих здібностей школярів на основі пісенного фольклору (2016)
Герзанич В. М. - Оцінювання ефективності системи залучення іноземних інвестицій в Україні (2014)
Почтовюк А. Б. - Побудова діалогу держави на ринку послуг професійної вищої освіти (2014)
Переверзєв Є. В. - Моделювання взаємодії ТНК з іншими суб’єктами економіки (2014)
Власенко В. А. - Розробка та реалізація стратегії розвитку підприємства в умовах трансформації ринкових відносин: принципові підходи та інструменти (2014)
Ладико Л. М. - Передумови конфігурації процесно-цільового бюджетування (2014)
Раєвнєва О. В. - Сучасний інструментарій розроблення стратегії розвитку підприємства (2014)
Савко О. Я. - Методичні підходи до розрахунку податкового навантаження газорозподільних підприємств (2014)
Калюжний В. В. - Історія виникнення та становлення економетрії як самостійного наукового напряму вивчення економічних явищ (2014)
Дячков Д. В. - Оцінювання інформаційного потенціалу промислового підприємства (2014)
Онищенко В. О. - Міжнародний досвід забезпечення економічної безпеки держави, Матковський А. В. (2014)
Степанова Ю. Л. - Система економічної безпеки промислового підприємства: структура та характеристика елементів (2014)
Васильців Т. Г. - Інституціональні аспекти формування економічної безпеки підприємства, Бойко В. В. (2014)
Овчаренко Є. І. - Конвергентний підхід у безпекології: системотворний потенціал та можливості цілепокладання у сфері економічної безпеки підприємства (2014)
Рудніченко Є. М. - Моделювання впливу суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства: принципова схема та вибір індикаторів (2014)
Погорелов Ю. С. - Процедури контролю як елемента системи економічної безпеки підприємства, Булкот Г. В. (2014)
Шепелев С. В. - Экономическая безопасность предприятия: сущность и система (2014)
Ілляшенко О. В. - Механізм функціонування системи економічної безпеки підприємства: підхід до побудови (2014)
Егорова-Гудкова Т. И. - Мировооззренческо-методологические аспекты проектирования устойчивых экономических систем: закон золотого сечения (2014)
Благун І. С. - Формування механізму управління регіональним продовольчим ринком, Василюк Н. Р. (2014)
Безгина Е. С. - Проблемы финансирования инвестиций в развитие угледобывающих предприятий Украины (2014)
Козаченко Г. В. - Адресні інвестиції в інтелектуальний капітал, Погорелов Ю. С. (2014)
Клітинський Ю. С. - Аналітичне оцінювання передумов та джерел фінансування проектів державно-приватного партнерства, Брікман Т. О. (2014)
Костирко Л. А. - Комплексне оцінювання ризиків механізму регулювання міжбюджетних відносин, Велентейчик Н. Ю. (2014)
Харламова О. В. - Принцип раціонального бізнесу як нова парадигма МСФЗ-звітності (2014)
Романків І. М. - Управління стійкістю розвитку регіональної економіки на основі моделювання процесів її моніторингу (2014)
Погорелов Ю. С. - Управлінський облік в контексті стратегічного позиціонування підприємства (2014)
Хаустова В. Є. - Промислова політика в провідних країнах світу та країнах, що стрімко розвиваються (2014)
Мельник Л. М. - Перспективи та напрями екологізації діяльності промислового підприємства у контексті сталого розвитку (2014)
Козаченко Г. В. - Стратегічний альянс як форма інтернаціоналізації бізнесу та менеджменту, Шульженко Л. Є. (2014)
Маркіна І. А. - Управління земельними ресурсами як складова розвитку аграрного виробництва, Зось-Кіор М. В. (2014)
Клюс Ю. І. - Визначення рівнів корпоративного управління інноваціями та застосування управлінських методів на кожному з них (2014)
Лубенченко О. Е. - Базові положення методології аудиту зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Козаченко А. В. - Формализация оценки мотивации персонала промышленного предприятия, Мадых А. А. (2014)
Лісовський І. В. - Теоретичний базис управління витратами: інформаційний аспект (2014)
Погорелов Ю. С. - Удосконалення управлінського обліку доходів торговельного підприємства, Зайцева О. Ю. (2014)
Погорелов Ю. С. - Удосконалення обліку та аналізу виробничих запасів, Пилипенко А. В. (2014)
Дубовая В. В. - Відображення інформації про поточну дебіторську заборгованість у фінансовій звітності підприємств України за міжнародними стандартами (2014)
Глущенко О. О. - Аналіз моделей поведінки платників податків (2014)
Христенко Л. М. - Ідентифікація витрат на забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Сороківська О. А. - Дослідження виявів економічного рейдерства в Україні та пошук шляхів його подолання (2014)
Гавловська Н. І. - Еволюція концептів економічної безпеки підприємства (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Еклектика використання понять "інтерес" та "мета" в управлінні економічною безпекою підприємства (2014)
Адаменко Т. М. - Природа економічної безпеки підприємства в межах сучасних організаційних концепцій (2014)
Титул, зміст (2016)
Мартинюк М. - Процес виділення землі учасникам АТО тримаю під особистим контролем (2016)
Миколайчук Л. - Вивчили кращі практики, здобули досвід, отримали поради (2016)
Архипов В. - Чи посилиться роль територіальних громад в управлінні земельними ресурсами? (2016)
Колядинська Т. - В основі формування об’єднаних громад — бажання жителів і можливості територій (2016)
Україна починається з кожного з нас! (2016)
Михлик З. - Така вона, головний землевпорядник Бережан (2016)
Рєпін К. - Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного (2016)
Євсюков Т. - Актуальність і перспективи впровадження 3D-кадастру в Україні, Краснолуцький О., Поліщук І. (2016)
Шипулін В. - Кадастри та інфраструктура просторових даних у системі земельного адміністрування (2016)
Кошель А. - Удосконалення системи оподаткування землі в Україні на основі її масової оцінки (2016)
Гривнак К. - Про кілька особливостей плати за землю (2016)
Запитували — відповідаємо (2016)
Офіційні документи (2016)
Павленко О. - - "Мінагрополітики планує залучити інвестиції у сільгоспмашинобудування"; - "У 2015 році була проведена модернізація виробничої бази машинобудівних підприємств". (2016)
Кравчук В. - Підлогова технологія зберігання зерна: сучасні технічні рішення та особливості її реалізації, Занько М. (2016)
Лебедєв С. - Підвищення агроекологічних якостей сільськогосподарських колісних тракторів (2016)
Голуб Г. - Взаємозв’язок коефіцієнта заповнення та кута нахилу матеріалу в змішувачах барабанного типу, Ачкевич О., Куянов В. (2016)
Полянський П. - Проектування ефективних теплообмінників на основі системного підходу (2016)
Чорношкур В. - Елементна база від компанії Bondioli & Pavesi (2016)
Хоміна В. - Чорнушка посівна (nigella sativa) – в умовах Лісостепу Західного, Дорошенко О. (2016)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на міжнародній виставці ІнтерАГРОКомплекс 2015, Чорношкур В., Дейнека С., Кушнарьов С. (2016)
Пономаренко О. - Фірма "Horsch" на міжнародній виставці "Агрітехніка 2015" (2016)
Здвоєні кременчуцькі колеса: більша продуктивність – менше затрат (2016)
Булгаков В. - Ювілей Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Войтюк Д. (2016)
Надикту Володимиру Трохимовичу – 60 років! (2016)
Мігальову Олександру Володимировичу – 80! (2016)
Титул, зміст (2016)
Архипов В. - Знати, щоб діяти. В Мінагрополітики презентували Систему моніторингу земельних відносин (2016)
Новини законопроектної діяльності (2016)
Колядинська Т. - Результати аукціону змусили задуматися: чи справді мінімальна орендна плата є економічно обґрунтованою? (2016)
Івченко В. - Коли маємо на нашій території агресора — який може бути ринок земель? (2016)
Кальніченко А. - Земля тривоги нашої (2016)
Ясиновський В. - Обухівська колотнеча, або Як договори оренди земельних паїв стали "яблуком розбрату" (2016)
Солов’яненко Н. - Особливості інформаційного забезпечення проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в умовах ринкових відносин (2016)
Попов А. - Наукові підходи щодо визначення поняття консолідації земель сільськогосподарського призначення (2016)
Запитували — відповідаємо (2016)
Офіційні документи (2016)
Павленко О. - Мета Мінагрополітики: − підвищити інвестиційну привабливість галузі; − надання безмитних квот – це відкриття дверей на ринок Європи. (2016)
Кравчук В. - Проноз урожайності і валових зборів основних сільськогосподарських культур у 2016 році, Новохацький М., Сердюченко Н. (2016)
Кондратенко В. - Wolf System в Україні (2016)
Надикто В. - Оцінка керованості руху машинно-тракторних агрегатів, Кюрчев В. (2016)
Дудін В. - Вакуумний агрегат доїльних установок промислового типу (2016)
Зора В. - Дослідження теплогенераторів ТМ SAYPET серії SPHB (2016)
Ясенецький В.А. - Елементна база фірми Bondioli & Pavesi ( Італія), Клочай О.Г. (2016)
Ясенецький В. - Із семінару компанії "Farmet" ( Чехія), Клочай О., Чорношкур В. (2016)
Сисоліна Н. - Інноваційна діяльність: сучасність і перспектива, Сисоліна І. (2016)
Макаренко В. - Пiдвищення експлуатацiйної безпеки металоконструкцiй аграрнопромислового призначення, Пабат В., Лукач В., Василюк В., Козаченко Н. (2016)
Фадєєв Л. - Що ми сіємо ??! (2016)
Чернова І. - Методичні підходи до керування якістю ентомофагів (2016)
Пономаренко О. - Новації фірми AMAZONE на виставці Agritechnica (Німеччина) (2016)
Ясенецький В. - Техніка для села на виставці "AGROEXPO – 2015", Гапоненко О. (2016)
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого пропонує курс лекцій: АПК України: нові технології і техніка (2016)
Станіславу Миколайовичу Ніколаєнку – 60! (2016)
Булгаков В. - Ювілей Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Войтюк Д. (2016)
Сич З. Д. - Властивості коефіцієнтів стабільності ознак и урожайності у динамічних рядах різної тривалості (2005)
Лещук Н. В. - Вплив стану спокою насіння салату (Lactuca sativa L.) зміни його анатомічної будови та хімічного складу, Шпак Л. А. (2005)
Вожегова Р. А. - Основні напрями і перспективи селекції рису для умов України, Лисенко В. З. (2005)
Корнеева М. О. - Створення ЧС гібридів цукрового буряку з пониженним вмістом іонів К+ і Na+, Власюк М. В., Власюк І. В. (2005)
Насіковський В. А. - Зміна посівних властивостей різних сортів пшениці в процесі зберігання (2005)
Уніяка Т. Л. - Врожайність насіння кропу запашного (Anethum graveolensum) за різних строків сівби у Лісостепу України (2005)
Плужнікова Л. Є. - Сортові ресурси огірка та напрями їх використання, Сергієчко О. В., Радченко Л. О. (2005)
Лещук Н. В. - Формування ринку рослинних сортових ресурсів сої в Україні, Безручко О. І., Жаркова О. Ю. (2005)
Вожегова Р. А. - Випробування сортів озимої пшениці в умовах рисових сівозмін, Ковалева Е. М., Лисікова В. М. (2005)
Бобось І. М. - Інформаційна цінність ознак вихідного матеріалу дині (2005)
Лещук Н. В. - Державна реєстрація сортів овочевих культур - основа формування національних сортових ресурсів, Зрібняк М. М. (2005)
Павлюк В. В. - Біологічні та морфологічні ознаки аличі великоплідної - як основа для ідентифікації сортів та експертизи їх на вирізняльність, однорідність і стабільність, Павлюк Н. В. (2005)
Шевчук М. С. - Вивчення клонових підщеп кісточкових порід в колекційному маточнику, Кондратюк В. В., Стрельніков В. О. (2005)
Сорочинський Б. В. - Сучасний стан та методи детектування біотехнологічних рослин, Гончар О. М., Даниленко О. О. (2005)
Тарабрін О. Є. - Урожайність та якість насіння буряку залежно від чеканки, Семенова А. В. (2005)
Волкодав В. В. - Шляхи забезпечення продовольчої безпеки держави, Захарчук О. В. (2005)
Власюк І. В. - Експертиза назви сорту, Броновицька М. А., Жмурко О. В. (2005)
Жмурко О. В. - Актуальне питання адаптації українського законодавства у сфері захисту прав на сорти рослин до законодавства Європейського Союзу, Тисячний Є. В., Якубенко Н. Б. (2005)
Андрющенко А. В. - Випробування сортів в Україні: минуле і сучасне, Кривицький К. М. (2005)
Григорюк І. П. - Пам'яті Степана Васильовича Слухая, Вергунов В. А. (2005)
Вергунов В. А. - Євген Пилипович Вотчал - засновник української школи фізіологів рослин і ботаніків, Григорюк І. П., Лютова Т. І. (2005)
Титул, содержание (2016)
Про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки (2016)
Красник В. Г. - Основные направления реформирования угольной отрасли Украины и восстановления шахт Донбасса (2016)
Ковалевская И. А. - Исследования горного давления в приконтурном массиве выемочной выработки для условий Западного Донбасса, Соцков В. А., Барабаш М. В. (2016)
Барышников А. С. - Прогнозирование конвергенции подготовительных выработок в зоне влияния очистных работ (2016)
Чеберячко С. І. - До питання про розрахунок багатошарових фільтрів респіраторів, Яворська О. О., Радчук Д. І., Зіборова М. О. (2016)
Зубов А. Р. - Экспертная система оценки породных отвалов угольных шахт как структурных элементов экологических сетей, Зубов А. А. (2016)
Зайченко С. В. - Дослідження реологічних параметрів ґрунтових сумішей під час прогнозування небезпечних динамічних явищ, Вовк О. О. (2016)
Гнєушев В. О. - Проблеми роботи торфобрикетних заводів за нестачі виробничих полів, Киричик І. М. (2016)
Павленко О. - - "Україна планує співпрацювати з ЄС у сфері розвитку сільських територій"; - "Україна розраховує на підтримку польської сторони у питаннях просування сільгосппродукції на ринки ЄС" (2016)
Кравчук В. - Науково-випробувальні дослідження – орієнтири машинобудівникам та аграріям (2016)
Голуб Г. - Механіка руху частинок по обертових лопатках реакторів зброджування, Кухарець С., Марус О., Ярош Я. (2016)
Чорношкур В. - Елементна база від компанії Bondioli & Pavesi (2016)
Постельга С. - Установки газогенераторні на твердому біопаливі УГК і АГК, Громадська В. (2016)
Варняга М. - Альтернативний газ із відходів !!! (2016)
Макаренко В. - Експлуатаційна надійність екологічно небезпечних резервуарів в агропереробній галузі, Пабат В., Чеботар І., Лукач В. (2016)
Ясенецький В.Чорношкур В. - Техніка для лісництва від ПАТ "Спецлісмаш" (2016)
Бардін Я. - "Біоенергія – сучасність та перспективи". Сорго – біоенергетична культура (2016)
Лінник М. - Покращена технологія збирання кукурудзи на зерно, Говоров О. (2016)
Фадєєв Л. - Білок – основа життя і довголіття людини (2016)
Лімонт А. - Технологізація формування рулонів льонотрести, Килимчук В., Толстушко Н., Толстушко М. (2016)
Здоренко В. - Прилад для безконтактного вимірювання товщини плівки для теплиць (2016)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на зимніх міжнародних виставках "Agro Animal Show", "Зернові технології" та "Фрукти. Овочі. Логістика", Постельга С., Кришталь О., Шустік Л., Маринін С., Муха В., Чорношкур В. (2016)
Ясененецький В. - Із загальних зборів Аграрного демонстраційного навчального центру, Чорношкур В., Муха В. (2016)
Маковецькому Олегу Андрійовичу – 80! (2016)
Содержание (2016)
90 лет А. П. Королюку (2016)
Бердник С. Л. - Энергетические характеристики Т-образного сочленения прямоугольных волноводов с многоэлементной вибраторно-щелевой структурой связи, Катрич В. А., Кийко В. И., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2016)
Мосьпан Л. П. - Резонансы отражения в прямоугольной волноводной секции с парой встречных прямоугольных штырей, Приколотин С. А., Кириленко А. А. (2016)
Педенко Ю. А. - Радиолокационное измерение углов места маловысотных целей над морем методом root-Music в условиях помех от сигналов многолучевого распространения и тепловых шумов пеленгатора (2016)
Луценко В. И. - Исследование подстилающей поверхности при помощи излучения глобальной навигационной спутниковой системы, Попов Д. О., Луценко И. В. (2016)
Овсяников В. В. - Излучающая система на основе холодной плазмы (2016)
Лысенко А. В. - Плазменно-пучковый супергетеродинный лазер на свободных электронах с Н-убитронной накачкой с неосевой инжекцией электронного пучка, Алексеенко Г. А. (2016)
Максимов П. П. - Режимы работы лавинно-генераторных диодов микроволнового диапазона (2016)
Варавин А. В. - Трехканальные фазометры на основе амплифазометров AD8302 и программируемых логических матриц для гетеродинного интерферометра миллиметрового диапазона, Ермак Г. П., Васильев А. С., Фатеев А. В., Варавин Н. В., Жачек Ф., Заяц Я. (2016)
Майзелис З. А. - Электромеханический осциллятор под воздействием телеграфного несбалансированного частотного шума (2016)
Мельник С. И. - Реконструкция изображений с крупной неоднородной дискретностью, Мельник С. С. (2016)
Рубан В. П. - Джиттер синхронизации стробоскопического преобразователя (2016)
Памяти Евгения Митрофановича Кулешова (2016)
Титул, содержание (2016)
Луценко М. - Виробничі перспективи шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" (2016)
Зборщик М. П. - Последовательная разработка запасов сближенных шахтопластов высоконагруженными лавами (2016)
Филатьев М. В. - Определение зон сдвижения подработанных пород с разрывом сплошности, Антощенко Н. И., Пыжов С. В., Дубовик А. И. (2016)
Евдокимов Ф. И. - Экономико-математическое сопровождение инвестиционных проектов угледобывающих предприятий методом контроллинга критического пути, Надтока Т. Б., Виноградов А. Г. (2016)
Минеев С. П. - Основные параметры прогноза импульсных метановыделений в зонах геологических нарушений, Кочерга В. Н., Янжула А. С., Гулай А. А. (2016)
Балов С. В. - Размещение подземных вспомогательных вентиляторов в вентиляционной сети шахт, Гатауллин Н. Н., Озеркин Ю. М. (2016)
Кобылянский Б. Б. - Применение методов непараметрической статистики для оценки некоторых особенностей горного производства, Мнухин А. Г. (2016)
Халимендик Ю. М. - Целесообразность применения стохастического подхода к маркшейдерскому обоснованию границ опасных зон, Заболотная Ю. А. (2016)
Азизбеков Э. - Решение одного уравнения теплопроводности с запаздыванием, Хусаинов Д. Я. (2012)
Волошин О. Ф. - Нечіткі методи розподілу витрат, Лавер В. О. (2012)
Dzhalladova I. - The method of optimization of linear systems stochastic differential equations (2012)
Доценко С. - Нотатки про деяку гру прогнозування, Тмєнова Н. (2012)
Єфімов Д. А. - Комп’ютерна підтримка дієтотерапії при діабеті, Кіфоренко С. І., Лавренюк М. В. (2012)
Жирицький В. - Структура та представлення тестових завдань закритої форми у системі дистанційного навчання "VITAVA" (2012)
Лівінська Г. - Апроксимативний гауссівський процес для мереж типу (Mt I M I ∞)r та його властивості (2012)
Нікітченко М. С. - Спеціальні секвенційні числення чистих композиційно-номінативних логік першого порядку, Шкільняк С. С. (2012)
Прищепа О. - Гістерезисні стратегії керування інтенсивністю вхідного потоку для систем типу M/M/1 з однією спробою повтору (2012)
Шакотько Т. И. - Исследование динамики модели популяции Вольтерра с последствием, Хусаинов Д. Я. (2012)
Шкільняк О. С. - Секвенційні числення мультимодальних композиційно-номінативних логік (2012)
Вихідні дані (2012)
Azizbayov E. - Representation of classical solutions to a linear wave equation with pure delay, Pokoyovy M., Khusainov D. (2013)
Almodars B. - Approash for solving of transportation problem with fuzzy resources (2013)
Dvirnychuk K. - About problem of control three-dimensional field transverse dynamic displacements of thick elastic plate (2013)
Langerova M. - Pharmacokinetic model of intravenous medication administration, Ruzickova M. (2013)
Гаркуша Н. - Динаміка нелінійної моделі системи популяції Леслі (2013)
Доценко С. - Игровые ситуации в задаче выбора наилучшего или наихудшего объекта (2013)
Зубенко В. - Композиційна модель комунікативних інформаційних систем (2013)
Кудын В. - Про схеми методу базисних матриць аналізу лінійних систем (2013)
Сиренко А. - О существовании единой функции Ляпунова для линейных стационарных систем, Хусаинов Д. (2013)
Шатирко А. - Оптимізаційні методи дослідження абсолютної стійкості систем регулювання, Хусаінов Д. (2013)
Шкільняк С. - Сильний логічний наслідок в логіках квазіарних предикатів та секвенційні числення для його формалізації (2013)
Вихідні дані (2013)
Holynski R. B. - Fallacies and false premises: a plea against the dissociation of taxonomy from biology (2016)
Дубина Д. В. - Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України, Дзюба Т. П., Ємельянова С. М., Давидов Д. А. (2016)
Дідух Я. П. - Етапи еволюції роду Stipa і формування степів, Ромащенко К. Ю., Футорна О. А. (2016)
Федорончук М. М. - Система родини Caryophyllaceae флори України. 2. Підродина Сaryophylloideae (2016)
Перегрим М. М. - Чи присутній Ornithogalum аrcuatum (Asparagaceae) у флорі України? (2016)
Літовинська А. В. - Поширення чутливих до забруднення атмосферного повітря видів лишайників на території м. Рівного (2016)
Шершова Н. В. - Поширення чутливих до стану атмосферного повітря лишайників у малих містах Київської області (2016)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види роду Galerina із підроду Tubariopsis (Strophariaceae) (2016)
Фокшей С. І. - Рідкісні види грибів у старовікових лісах і пралісах Національного природного парку "Гуцульщина" (2016)
Heluta V. P. - First records of an invasive fungus Podosphaera amelanchieris (Erysiphales) in Belarus and Ukraine, Hirylovich I. S. (2016)
Akulov O. Yu. - Immotthia atrograna (Dacampiaceae, Ascomycota), a new for Ukraine fungicolous fungus from the Carpathians, Hayova V. P. (2016)
Капець Н. В. - Нові та рідкісні для України ліхенофільні гриби (2016)
Косаківська І. В. - Людмила Іванівна Мусатенко (до 80-річчя вченого) (2016)
Peregrym M. M. - A valuable publication for nature conservation: the third edition of the Red Data Book of Poland. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants / Eds R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek. – Krakow: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. – 896 S., Kolomiychuk V. P., Shevera M. V. (2016)
Кондратюк С. Я. - Другий семінар молодих ліхенологів Угорщини (12-15 листопада 2015 року, м. Будапешт) (2016)
Федорончук М. М. - Пам’яті професора Володимира Івановича Чопика, Ільїнська А. П., Протопопова В. В., Шевера М. В., Мосякін С. Л., Чорней І. І., Єна А. В. (2016)
Хоменко О. - 15 років часопису "Українознавство" (2016)
Верба І. - Вплив родини на формування світогляду Михайла Грушевського (2016)
Преловська І. - Марко Грушевський (1865—1938) — діяч на ниві українського православ’я (2016)
Кучеренко М. - Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки (2016)
Ладний Ю. - Зв’язки Михайла Грушевського з національними меншинами: перші кроки у формуванні української політичної нації в ХХ столітті (2016)
Смольницька О. - Жіночі містеріальні практики у дослідженні Катерини Грушевської та тогочасна європейська наукова методологія (2016)
Наливайко С. - До питання про семантику давніх назв Чорного й Азовського морів (2016)
Ворончук І. - Інтелектуали ранньомодерної доби про освіту та виховання дітей (2016)
Савченко О. - Локалізація "татар-осадників" на землях Правобережної України в XVI—XVII ст. (2016)
Хоменко О. - Історіографічний вимір дослідження художньої словесності в українознавстві 20 — 40-х років XІX століття (2016)
Шостак М. - Внесок Михайла Брайчевського у формування наукової моделі української історії (2016)
Скляр В. - "Поліетнічність" населення України і результати переписів 1989 та 2001 років (2016)
Шакурова О. - Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака (2016)
Баран В. - Історія археологічних досліджень давнього Галича (середина ХІХ — кінець ХХ ст.) (2016)
Полуда В. - Законодавче регулювання праці військовополонених в окупованій вермахтом Україні (1941—1944 рр.) (2016)
Тимошик М. - Учитель та його місія на селі: маловідомі архівні документи про суть радянізації української школи у 20—30-х роках ХХ століття (2016)
Мартиняк І. - Опис слов’янських країн і народів у "Книзі доріг і королівств" аль-Бекрі (2016)
Шевченко Т. - Сучасне німецьке українознавство: Університет у Пассау (2016)
Шевчук О. - Діяльність українських жіночих організацій Південної Америки: від створення до початку 1950-х років (2016)
Гримич М. - Методи систематизації та класифікації в українській фольклористиці (на прикладі жанру дум) (2016)
Залізняк Л. - Чи повинні українці вибачатися за Другу світову і перед ким? (2016)
Бойко С. - Підсумки проведення науково-практичного семінару "Шляхи впровадження концепції національно-патріотичного виховання у викладанні предметів шкільного курсу" (2016)
Бойко Т. - Візія Української держави в ідеології українського націоналізму (ІII Бандерівські читання) (2016)
Хоменко О. - Цвіт слобожанської півонії (2016)
9 Міжнародний конкурс з україно­знавства для учнів 8 — 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Чирков О. - Українці скіфської доби: гіпотеза Сергія Корнієнка (2016)
Фігурний Ю. - Українознавче осягнення подвижницького життя і фахових здобутків В. К. Борисенко (2016)
Шпильова В. - Позиціонування регіону як фактор підвищення його конкурентоспроможності, Воротіна Л. (2015)
Чернюк Л. - Сучасна парадигма територіальної організації регіонального АПК, Пепа Т. (2015)
Манн Р. - Сучасні характеристики формування механізму фінансової оцінки управлінської діяльності (2015)
Захарова О. - Інструментарій дослідження міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, Аль Мутлак Елаян (2015)
Білик В. - Роль і місце інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки підприємств (2015)
Жиляєва Н. - Переваги та ризики децентралізації влади в Україні (2015)
Шевчук Я. - Сутність та концептуальні основи енергетичної безпеки України (2015)
Сиваченко О. - Способи підвищення ефективності контекстної реклами для підприємства машинобудування (2015)
Якушев О. - Сучасні зміни в теорії кластеризації: пріоритети інтелектуалізації (2015)
Соколюк К. - Недержавні пенсійні фонди як джерело залучення інвестицій в розвиток аграрного сектора економіки (2015)
Коломицева О. - Формування мотиваційного механізму інтеграційної взаємодії суб’єктів регіональної економіки (2015)
Прокопенко Н. - Концепція прогнозування індикаторів формування фінансового капіталу корпоративних підприємств (2015)
Прямухіна Н. - Методи управління трансформаційними зрушеннями регіонального економічного простору (2015)
Кошеленко С. - Інвестиційна привабливість України: стан, проблеми, перспективи, Грановська Т. (2015)
Колдунов Я. - Cтруктурно-функциональный подход к анализу социально-экономической сущности накопления (2015)
Петренко Л. - Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в АПК (2015)
Головня Ю. - Принципи позиціонування регіональних комплексів у системі просторового розвитку (2015)
Васильконова Е. - Формування іміджу території як складової стратегії сталого розвитку за умов глобалізації (2015)
Pysmenna M. - Control and analytical assessment of interaction between customers and participants of public procurement (2015)
Коломицева О. - Інструменти управління персоналом інноваційного підприємства, Андрушкевич Н. (2015)
Шпильова В. - Стратегія та фактори конкурентоспроможності регіону, Малюков В. (2015)
Талавер В. - Характеристика інвестиційної політики як напряму економічної політики держави (2015)
Содержание (2016)
Дворник В. Я. - Эволюция циркадной системы цианобактерий: перспективы исследований на уровне генома (2016)
Стельмах Л. В. - Пространственно-временная изменчивость соотношения между органическим углеродом и хлорофиллом a в фитопланктоне поверхностного слоя мелководных районов Черного моря (Крым) (2016)
Ситар О. В. - Особенности метаболизма клеток Chlamydomonas reinhardtii CC-124 дикого штамма /137c/ в условиях миксотрофного и фототрофного культивирования, Ольхович О. П., Караушу Е. В., Шторандт Р., Валдек П., Таран Н. Ю. (2016)
Мансурова И. М. - Влияние интенсивности освещения на содержание хлорофилла а, углерода и азота у некоторых видов Dinophyta (2016)
Виноградова О. Н. - Виды Stigonematales во флоре Украины: разнообразие, экология, систематика (2016)
Брянцева Ю. В. - Динофлагелляты прибрежья г. Севастополя (Черное море, Крым), Крахмальный А. Ф., Великова В. Н., Сергеева А. В. (2016)
Миронюк А. Н. - Водоросли бентоса пресноводных экосистем Тилигульского регионального ландшафтного парка (Украина), Ткаченко Ф. П., Сардарян К. Б. (2016)
Генкал С. И. - Материалы к флоре Bacillariophyta водоемов и водотоков бассейна реки Надуйяха (п-ов Ямал, Россия), Ярушина М. И. (2016)
Людмила Ивановна Мусатенко (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Информация о Международной научной школе-конференции (г. Апатиты, Мурманская обл., Россия) (2016)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - "Algae of Ukraine: Diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography". Vol. 4. Charophyta / P. M. Tsarenko, S. P. Wasser & E. Nevo (Eds). — Ruggell: A.R.G. Gantner Verlag, 2014. — 703 p. (2016)
Титул, зміст (2016)
Братель О. - Позов – цивільний процесуальний та матеріально-правовий юридичний факт (2016)
Лемик Р. - Проблемні питання порядку та умов зміни предмета або підстав позову в цивільному судочинстві України, Гасяк Я. (2016)
Дрогозюк К. - Понятійний апарат доказування в цивільному процесі України та Франції (2016)
Заєць К. - Припинення житлового правовідношення як спосіб захисту (2016)
Кисельова О. - Основні тенденції правового регулювання творів, створених у процесі виконання трудових обов’язків науково-педагогічним працівником, в Україні та у світі, Рисенко О. (2016)
Мельник Я. - Застосування судом інтуїтивного права в судовому засіданні як онтологія режиму цивільної процесуальної безпеки (2016)
Юркевич Ю. - До розмежування статусу юридичних осіб (їх об’єднань) публічного та приватного права (2016)
Ковальчук А - Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив, Криштоф А. (2016)
Мельник В. - Нова геоекономічна реальність: філософія китайського законодавства у сфері міжнародної торгівлі (2016)
Коваленко Р. - До питання про зміст трудової функції (2016)
Курова А. - Щодо визначення поняття та ознак посадової особи в системі трудового права (2016)
Пантелієнко П. - Пропозиції щодо вдосконалення преміювання працівників (2016)
Черноус С. - Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству (2016)
Шишлюк В. - Припинення трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять (2016)
Піддубна Д. - Полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження – невід’ємні складові органічного виробництва (2016)
Бондаренко К. - Реформування галузі юстиції на сучасному етапі розвитку Української держави (2016)
Козленко В. - Види гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро України (2016)
Сербин Р. - Адміністративно-правова характеристика загальносоціальних форм благодійної діяльності (2016)
Січко Л. - Особливості організаційно-правової форми фондової біржі в Україні (2016)
Гудзь Л. - Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України (2016)
Тімашов В. - Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення (2016)
Ліпкан В. - Правова природа феномена інформаційного волонтерства (2016)
Вдовічен В. - Суб’єктний склад правовідносин виконання бюджетів за доходами (2016)
Збінський Є. - Податкова таємниця: окремі аспекти міжнародно-правового регулювання (2016)
Данилишин Б. М. - Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України, Пилипів В. В. (2016)
Давимука С. А. - Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів, Федулова Л. І. (2016)
Дзвінчук Д. І. - Аналіз досвіду стратегічного управління соціально-економічним розвитком регіону (на прикладі Івано-Франківської області), Петренко В. П., Попович В. В. (2016)
Prokopiuk A. - Model of regional development on the basis of structural transformations (2016)
Луцків О. М. - Особливості динаміки структурних зрушень в економіці регіонів України (2016)
Карп’як М. О. - Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України в умовах російської агресії: структурні особливості, Попадинець Н. М. (2016)
Семів Л. К. - Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження (2016)
Козоріз Г. Г. - Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики (2016)
Левицька О. О. - Науково-методичне забезпечення оцінювання середовища соціально-економічної захищеності міграційно активного населення, Мульска О. П. (2016)
Загорський В. С. - Особливості формування та функціонування механізмів управління еколого-економічними системами (2016)
Залуцький І. Р. - Економіко-правові засади та проблеми обігу земель сільськогосподарського призначення, як чинника розвитку сільських територій (2016)
Возняк Г. В. - Методичний інструментарій оцінювання бюджетного забезпечення регіону (2016)
Беновська Л. Я. - Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління (2016)
Заблоцький М. Б. - Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації (2016)
Піхоцький В. Ф. - Система інформаційного забезпечення контролюючих органів як інструмент підвищення державного фінансового контролю в Україні (2016)
Тимечко І. Р. - Класифікація механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі (2016)
Коломієць І. Ф. - Екзогенні чинники розвитку ринку автомобілів в Україні, Рифяк Р. Р. (2016)
Ishchuk S. О. - Simulating the duration of the operating cycle of industrial enterprises (2016)
Войтко С. В. - Застосування SWOT-аналізу для розробки стратегічних напрямів кластероутворення поліграфічних підприємств, Воронкова І. Ю. (2016)
Базилюк В. Б. - Підходи до формування принципів та критеріїв оцінки впливу інституційних факторів на економічний ріст видавничо-поліграфічної діяльності: загальнодержавний та регіональний аспект (2016)
Пасінович І. І. - Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності, Іванець Л. В. (2016)
Ясіновська І. Ф. - Оцінка фінансового стану підприємств регіону (2016)
Садова У. Я. - Інтереси внутрішньо переміщених осіб в епіцентрі інституційних зусиль української держави, Андрусишин Н. І. (2016)
Садова У. Я. - Попит і пропозиція на професійному ринку праці Львівщини: обриси сегменту робітничих кадрів (за результатами роботи круглого столу на тему "Трансформація ринку праці робітничих кадрів Львівської області: стан, тенденції, перспективи" (Львів, 28 березня 2016 року), Андрусишин Н. І. (2016)
Тринько І. Р. - Актуальне дослідження регулювання національної економіки в умовах війни (2016)
Професору Козоріз Марії Андріївні - 80 років (2016)
Члену-кореспонденту НАН України Загорському Володимиру Степановичу - 60 років (2016)
Професору Степану Йосиповичу Вовканичу - 80 років (2016)
Симончук О. - Дрібні власники: конституювання соціального класу в сучасній Україні (2014)
Макеєв С. - Стратифіковано-диференційована структура міського населення України, Домаранська А. (2014)
Петрушина Т. - Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України (2014)
Малиш Л. - Виміри стратифікації українців за рівнем добробуту (2014)
Костенко Н. - З приводу спостереження за примхами культури (2014)
Євтух В. - Поліетнічність як конструкт modus vivendi (2014)
Солодько С. - Акторно-мережева теорія як соціологічна складова інтелектуального проекту Бруно Латура (2014)
Плахотнік О. - Радикальні педагогіки в контексті "студентоцентрованої” соціогуманітарної освіти (2014)
Інтерв’ю з Лідією Василівною Сохань: Життя як шлях самоздійснення (2014)
Сохань І. - Принцип самодостатності (2014)
Пам’яті Пахомова Юрія Миколайовича (2014)
Пам’яті Шевчук Марії Василівни (2014)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2014 року (2014)
Лозинський Р. Ю. - Застосування методу флюоресцентної гібридизації in situ для діаґностики вторинного мієлофіброзу, Гонтар Ю. В., Масляк З. В. (2016)
Куракова В. В. - Характеристика випадків кільцевої хромосоми 22 у дітей із затримкою стато-кінетичного та психо-мовного розвитку, Кульбалаєва Ш. А., Галаган В. О., Циганкова М. А. (2016)
Приступа Л. Н. - Кардіоваскулярний ризик у хворих на ревматоїдний артрит залежно від ґенотипу за Bcl1 поліморфізмом ґена ґлюкокортикостероїдного рецептора, Савченко О. В. (2016)
Процюк Л. О. - Особливості психолоґічного стану хворих на ревматоїдний артрит із різними поліморфними варіантами ґену серотонінових рецепторів 5-HT2A Т102С, Станіславчук М. А. (2016)
Урбанович А. М. - Вплив стану компенсації діабету на рівень sР-селектину та цитокінів у крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та артерійну гіпертензію (2016)
Муравський А. В. - Клінічно-доппплероґрафічні зіставлення у боксерів з повторними черепно-мозковими травмами, Глоба М. В. (2016)
Белов О. О. - Предиктори системи психокорекції психоемоційної сфери хворих на професійну патолоґію орґанів дихання та периферичної нервової системи (2016)
Личковська О. Л. - Кореляційні зв'язки між алелями ґену HLA DQA1 і ґастродуоденальною патолоґією у дітей (2016)
Виноград Н. О. - Вірус Зіка - нова біолоґічна загроза і виклик міжнародній безпеці (2016)
Зупанець І. А. - Сучасні стратеґії лікування ішемічної хвороби серця при супровідному цукровому діабеті 2 типу: від теоретичних рекомендацій до практичного втілення, Герасименко О. В., Стрельнікова Д. С. (2016)
Брейдак О. А. - Експериментальне вивчення ембріотоксичного ефекту діазоліну (2016)
Кобза I. I. - Діаґностика та лікування гемангіоми попереку у 22-річного хворого, Кобза Т. І., Мота Ю. С., Савченко А. А., Трутяк Р. І., Федоренко В. П. (2016)
Зборівський Я. М. - Недоліки діаґностики захворювань гострого живота. Переможців не судять?, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2016)
Ганіткевич Я. В. - Соколянський Іван - видатний вчений та орґанізатор української медицини (2016)
Білинський Б. Т. - Внесок Львівських лікарів у розвиток онколоґічної науки і практики:до 70-річчя наукової школи онколоґів у Львові, Лукавецький О. В., Мриглоцький М. М., Шпарик Я. В. (2016)
До відома наших авторів (2016)
Слово редактора-засновника (2015)
Александров О. - Подорожній нарис: "пам'ять жанру" Стаття перша. На перетині видів масової комунікації (2015)
Джиджора Є. - Структура символу в середньовічній словесності (2015)
Парфенюк Н. - Тексти полемічної літератури як складова частина комунікаційного дискурсу (2015)
Мірошніченко О. - Автор та його комунікаційні маски в "Письмах к издателям" (1816-1817 рр.) Григорія Квітки-Основ'яненка (2015)
Шаповаленко Н. - Проблематика публіцистики Івана Франка раннього періоду (1875-1883 рр.) (2015)
Філіпенко Є. - Основні масово-комунікаційні моделі фейлетоністики газети "Червоний степ" (2015)
Валькова К. - Етологічний жанровий зміст в "Одноповерховій Америці" І. Ільфа та Є. Петрова (2015)
Коваленко А. - Комунікаційна парадигма публіцистичного дискурсу дисидентів (на матеріалі Текстів Ніни Строкатої (2015)
Яблонський М. - Репортаж Петра Волиняка "Кубань - земля українська, козача...": жанрові та художньо-публіцистичні особливості (2015)
Берецький В. - Онтологічні ознаки сучасної публіцистики (2015)
Нечиталюк І. - Онтологічна інтерпретація мотиву смерті в малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття (2015)
Шевченко Т. - Опрацювання мовностилістичних недоліків періодичного видання (на прикладі газети "Сільські новини" за 2013-2014 рр.) (2015)
Антонов-Овсеенко А. - Современные тенденции во взаимоотношениях государства и СМИ в России и на Украине: общее и отличия (2015)
Зубарєва М. - Європейська інформаційна політика та інтеграція моделі європейського інформаційного суспільства в українські медіа (2015)
Мітчук О. - Ліберальна інформаційна культура в структурі гуманітарно-політичної парадигми (2015)
Коваль Т. - Інтернет як засіб комунікаційної глобалізації (2015)
Александров О. - Інформаційна безпека: кросмедійність та інтернет-реалії поточного моменту України, Оскрого В. (2015)
Афанасьєва (Горська) К. - Поширення медіаконтенту: нові моделі впорядкування цифрового медійного простору (2015)
Ромах О. - Мас-медійний контекст відчуття страху і тривожності (на базі соціологічних опитувань) (2015)
Щербаков Р. - Формування іміджу підприємств сфери громадського харчування з позиції теорії та практики соціальних комунікацій (2015)
Тараненко О. - Прояви міфології споживання в соціальній міфології Донбасу (2015)
Калугіна К. - Інформація про особливості аудіокниги у банерній рекламі крамниці аудіокниг AUDIBLE (2015)
Безчотнікова А. - Комп'ютерні та відеоігри як соціально-комунікаційний феномен (2015)
Спрінсян В. - Специфіка підготовки фахівців з документаційного менеджменту в системі вищої освіти України (2015)
Шевченко О. - Місце електронного документа в класифікаційних схемах торговельної документації (2015)
Корнєєв В. - Моделювання як технологія сучасного наукового пошуку, Скотнікова Т. (2015)
Коміна Т. - Особливості досліджень комунікаційних технологій сучасними медіадослідниками (2015)
Бондаренко Ю. - Альтернативна преса - актуальна проблема німецького журналістикознавства (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кузнецова С. М. - Динамика состояния мозгового кровообращения у больных среднего и пожилого возраста в различные периоды инсульта, Мазур С. Г., Семёнова А. В., Гармаш Ю. Ю. (2016)
Бенберин В. В. - Мозговой инсульт как причина смерти в республике Kазахстан: некоторые факторы управления рисками, Дудник В. Ю., Каптагаева А. К., Вощенкова Т. А., Кулхан Т. Т. (2016)
Бенберин В. В. - Про филь больных с фибрилляцией предсердий, находившихся на стационарном лечении, с позиции про филактики кардиоэмболического инсульта, Танбаева Г. З., Сугралиев А. Б., Кусымжанова Ж. М. (2016)
Куанова Л. Б. - Превентивные шаги по снижению риска инсульта после кардиохирургических операций, Мендыкулов С. Е., Дарибаева С. А. (2016)
Смолко Д. Г. - К вопросу о дискогенно-венозных радикуломиелоишемиях, Алиев К. Т., Капитонов Д. С., Лалаян Т. В., Пономарев Г. В., Рябова О. Ю., Скоромец А. А., Скоромец Т. А. (2016)
Кузнецова С. М. - Стратегия коррекции эндотелиальной дисфункции у больныхдисциркуляторной энцефалопатией (2016)
Насонова Т. І. - Оптимізація лікування гострого порушення мозкового кровообігу (2016)
Горелик А. Л. - Опыт применения транскраниальной микрополяризации в комплексном лечении черепно-мозговой травмы, Нарышкин А. Г., Скоромец Т. А., Егоров А. Ю., Мартынов И. В. (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги епілепсії у дорослих (2016)
Кучук Е. А. - От стресса к резилиенсу (2016)
Селье Г. - Стресс без дистресса (2016)
Егорова М. С. - 3 Международная конференция "Сердце и мозг", 25-27 февраля 2016 года, Париж (Франция) (2016)
Голинська М. І. - Доктринальні засади реалізації інституційної моделі української державності у поглядах С. Шелухіна (2016)
Тхоревська Я. І. - Проблеми забезпечення гендерної рівності у виборчій практиці України (2016)
Сокіл У. В. - Особливості процесу судового угляду при прийнятті судових рішень у американському правовому реалізмі (2016)
Дубов Г. О. - Передумови реалізації окремих методологічних підходів у юридичному дослідженні (2016)
Музичук О. М. - Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні (2016)
Райнін І. Л. - Добровільне об'єднання територіальних громад регіону (2016)
Куліш А. М. - Поняття та види громадських суб'єктів управління фінансовою системою України, Кобзєва Т. А. (2016)
Ластович Д. М. - Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності надання поліцейських послуг (2016)
Мельник О. М. - Соціально-правовий статус працівників митних органів (2016)
Попова Л. М. - Роль економічного контролю у виявленні тіньової господарської діяльності (2016)
Батраченко О. В. - Удосконалення системи оцінювання ефективності забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки та порядку (2016)
Шильник М. Є. - Колізійні питання створення архітектурно-містобудівних рад (2016)
Васильєв І. В. - Щодо мови постанов суду у српавах про адміністративні правопорушення (2016)
Канцір В. С. - Історичні аспекти встановлення відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, Желік М. Б. (2016)
Назимко Є. С. - Кримінально-правовий інститут: аналіз додаткових ознак (2016)
Базир І. В. - Особливості криміналізації деяких статевих злочинів у нових соціальних реаліях (2016)
Вандін Є. В. - Запровадження міжнародних правових засада та іноземного досвіду у діяльності атикорупційної прокуратури (2016)
Поліщак Н. І. - Визначення розміру та відшкодування витрат, пов'язаних із пересиланням речей та документів (2016)
Кончук Н. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду (2016)
Лемаха Р. І. - Зміст поняття "істотна шкода" за кримінальним правом України (2016)
Луценко Ю. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму в Україні (2016)
Гнатенко В. С. - Теоретичні питання визначення доказів у кримінальному процесі (2016)
Мовчан А. В. - Правове регулювання захисту економічної конкуренції в умавах Європейської інтеграції (2016)
Назименко О. В. - Міжнародно-правові стандарти регулювання трудових відносин у сфері наукової, дослідницької та викладацької діяльності (2016)
Сідей О. В. - Цивільно-правовий режим права на здоров'я фізичної особи (2016)
Ільченко А. В. - Окремі проблемні аспекти розгляду цивільних справ, що виникають із страхових правовідносин (2016)
Хикмет Аловсат Оглы Джавадов. - Понятие эффективности гражданского судопроизводства: основные подходы и проблемы (2016)
Караев Рауф Мамед Оглы. - Региональные конфликты на постсоветском пространстве (международно-правовой анализ) (2016)
Андрейків А. І. - Тлумачення норм звичаєвого права у практиці міжнародних та національних судових установ (2016)
Савченко А. О. - Етапи реформування вітчизняної фінансової системи держави (2016)
Меленко С. Г. - Рецензія на монографію Луцького Мирослава Івановича "Право і система законодавства Західно-Української Народної Республіки" (2016)
Титул, Зміст (2016)
Чеботарев А. Н. - Согласование спецификаций автоматов, представленных в языке L (2016)
Алексейчук А. Н. - О криптографических свойствах нового национального стандарта шифрования Украины, Ковальчук Л. В., Шевцов А. С., Яковлев С. В. (2016)
Марченко А. А. - Метод автоматического построения онтологических баз знаний. III. Автоматическая генерация таксономии как основы онтологии (2016)
Михайлюк В. А. - Сложность реоптимизации задачи вычисления хроматического числа графа с заданным множеством оптимальных решений (2016)
Иванов А. И. - Снижение размеров достаточной для обучения выборки за счет симметризации корреляционных связей биометрических данных, Ложников П. С., Серикова Ю. И. (2016)
Галкин А. А. - Глубинный метод классификации на основе удаленной меры концентрации для обработки асимметричных данных (2016)
Костенко А. В. - Численный метод решения системы гиперсингулярных интегральных уравнений второго рода и его обоснование (2016)
Кривонос Ю. Г. - Дифференциально-алгебраические уравнения и динамические системы на многообразиях, Харченко В. П., Глазунов Н. М. (2016)
Стоян Ю. Г. - Упаковка неравных шаров в различные контейнеры, Шайтхауер Г., Яськов Г. Н. (2016)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование динамики неравновесных во времени конвективно-диффузионных процессов в областях со свободными границами, Богаенко В. А. (2016)
Ясинский В. К. - Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями, Савчук Б. В., Козырь С. М. (2016)
Приказчиков В. Г. - Предельная характеристика точности дискретного аналога спектральной задачи, Майко Н. В. (2016)
Емец О. А. - Решение линейных безусловных задач комбинаторной оптимизации на размещениях со стохастической неопределенностью, Барболина Т. Н. (2016)
Маций О. Б. - Быстрый алгоритм нахождения 2-фактора минимального веса, Морозов А. В., Панишев А. В. (2016)
Knopova V. P. - Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive (2016)
Жерновый Ю. В. - Метод потенциалов для систем типа M/G/1/m с пороговыми стратегиями функционирования, Жерновый К. Ю. (2016)
Дериева Е. Н. - Об одной задаче идентификации систем с аддитивным дробным броуновским полем, Шпига С. П. (2016)
Рецензії на нові книги (2016)
Вакуленко В. М. - Про роль педагогічної освіти в акмеологічному аспекті (2015)
Гаркуша О. О. - Передумови становлення сучасної системи художньої освіти США (2015)
Дяченко-Богун М. М. - Використання Інтернет-технологій при підготовці майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності (2015)
Evtukh М. B. - Psychological and pedagogical principles Of preparing future teachers to professional mobility in terms of mountainous region, Chervinska I. B. (2015)
Крсек О. Є. - Двомовна освіта дітей з етнічних меншин в державних навчальних закладах США (2015)
Мельничук Т. Ф. - Духовні цінності українського народу як чинник формування творчої особистості: практичний досвід (2015)
Модестова Т. В - Тенденції розвитку іншомовної освіти вищої школи в контексті інтеграції до світової спільноти (2015)
Пекач К. А. - Генеза ідей виховання громадянської відповідальності в українській педагогічній думці (2015)
Раковська М. А. - Теоретико-методичний концепт визначення аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови у Польщі (2015)
Рашидов С. Ф. - Проблема виховання патріотизму в поліетнічному суспільстві (2015)
Рашидова С. С. - Визначення феномену і поняття "потреба" (2015)
Сафонова І. О. - Місія сучасного університету в ціннісно-смисловому вимірі (2015)
Сіданіч І. Л. - Модернізація управління та змісту освітнього процесу у вищій школі на християнських засадах (2015)
Сідаш Н. С. - Теоретична модель педагогічної свідомості майбутнього викладача вищої школи (2015)
Сізов В. В. - Комплементарність естетичного в процесі формування соціальних цінностей студентської молоді (2015)
Славська Я. А. - Естетичне виховання молоді в умовах музичної консерваторії (2015)
Соболь О. М. - Формування етнічної ідентичності особистості в освітньому просторі США (2015)
Сяба М. О. - Історичний аспект сімейного виховання дітей з особливими потребами в США (2015)
Tymenko M. M. - Management And Models Of Careers Education And Guidance In Secondary Schools Of England (2015)
Чурсін М. М. - "Пост-суспільства" в контексті цілей освітньої діяльності (2015)
Шевченко Г. П. - Одухотворений образ Людини Культури ХХІ століття: процес його виховання у вищій школі (2015)
Alfimov V. M. - Programs for gifted and talented students: barriers for ethnic minorities in the United States (2015)
Бовт А. Ю. - Естетичне виховання дітей України, постраждалих від військового конфлікту, як педагогічна проблема (2015)
Бондаренко В. І. - Культура формування іміджу майбутнього вчителя технологій у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2015)
Вербовський О. В. - Історико-педагогічна сутність військово-патріотичного виховання в Україні (2015)
Гаркуша О. О. - Розвиток художньої освітньої думки США кінця XIX – початку XX століття (2015)
Долинний Ю. О. - Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи (2015)
Дяченко-Богун М. М. - Фактори здоров'язбережувальних технологій у освітньому середовищі сучасного навчального закладу (2015)
Yevtukh M. B. - Axiological contents of the curricula for foreign language teachers training in Poland, Rakovska M. A. (2015)
Kauffman Lisle - Dictionary as means of foreign language training students at Ukrainian non-linguistic tertiary schools (2015)
Krasnopolskyi V. E. - Dictionary as means of foreign language training students at Ukrainian non-linguistic tertiary schools (2015)
Krsek O. Ye. - Education of teachers for language ethnic minority students in the USA (2015)
Лучанінова О. П. - Обґрунтування педагогічних умов функціонування оновленої виховної системи вищого технічного навчального закладу (2015)
Пекач К. А. - Методичний інструментарій розвитку громадянської відповідальності учнів ліцеїв (2015)
Рашидов С. Ф. - Теоретико-методологічні аспекти виховання громадянськості (2015)
Рашидова С. С. - Художні потреби як предмет дослідження гуманітарних наук (2015)
Сєдашова О. А. - Креативне середовище як фактор формування готовності викладача ВНЗ до інноваційної діяльності (2015)
Сідаш Н. С. - Викладач вищої школи у контексті сучасних вимог до вищої освіти (2015)
Соболь О. М. - Цінності українських традицій у вихованні етнічної ідентифікації підлітків української діаспори США (2015)
Таран Д. І. - Духовно-просвітницькі ареали спадщини Івана Андрійовича Зязюна (2015)
Теплицька А. О. - Модель і моделювання в професійній освіті майбутніх учителів (2015)
Тюріна Т. Г. - До проблеми кризи сучасної освіти (у світлі ноосферної концепції В.І. Вернадського) (2015)
Хананаева Г. В. - Исполнитель и публика (2015)
Хочхеймер Джон Л. - Формування смислу: визначення основ інклюзивної духовності (2015)
Shushara T. V. - The organization of schools in the russian empire in the context of educational reforms of XIX century (2015)
Яковлева В. А. - Технология подготовки педагогов к формированию жизненной компетентности у выпускников школ-интернатов посредством интернет-консультирования (2015)
Коваль Г. Д. - Зміни імуногенетичної регуляції імунної відповіді при ендометріозі, що асоційований із безпліддям, Чоп’як В. В., Камишний А. М. (2016)
Оразов М. Р. - Экспрессия сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) в тканях матки как один из механизмов алгогенеза при аденомиозе, ассоциированном с хронической тазовой болью, Радзинский В. Е., Носенко Е. Н. (2016)
Самойлова М.-В.В. - Сонографічні особливості діагностики ендометріозу яєчників (2016)
Коростіль М. О. - Затримка росту плода при доношеній і недоношеній вагітності, Чорна О. О. (2016)
Пирогова В. І. - До питання щодо профілактики гемолітичної хвороби плода й новонародженого, Щурук Н. В., Малачинська М. Й., Шурпяк С. О. (2016)
Занько А. С. - Феномен биологической резистентности к бета-лактамным антибиотикам при беременности, Семенов Д. М. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського