Клевцов К. М. - Перспективи розвитку льонарства у південних регіонах України (2015)
Ляліна Н. П. - Алгоритм створення енергозберігаючих технологій одержання інноваційної продукції зі стебел безнаркотичних конопель (2015)
Малєєв В. О. - Визначення барвників синтетичного походження у продуктах харчування фотоколориметричним методом, Безпальченко В. М., Семенченко О. О. (2015)
Притульська Н. В. - Органолептична оцінка якості продуктів для нутрітивної підтримки людей з опіковими травмами, Мотузка Ю. М., Антюшко Д. П., Кучинська А. М. (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження протизапальної та анаболічної активності цукерок та топінгу для людей з тривалим статико-фізичним навантаженням, Нездолій А. О. (2015)
Путінцева С. В. - Дослідження споживних властивостей паперу з волокон льону олійного, Тіхосова Г. А. (2015)
Пушкар Г. О. - Товарознавчі аспекти формування сучасного асортименту елітної білизни, Семак Б. Д. (2015)
Скропишева О. В. - Дослідження впливу поверхнево-активних речовин різної природи на якість підготовки лляної мички, Гнідець В. П. (2015)
Солодовниченко В. М. - Анализ влияния приращений угловой скорости и радиуса паковки на изменение линейной скорости движения нитей при сновании, Солодовниченко Ю. В., Грубник А. В., Шатохина И. А. (2015)
Сорокіна С. В. - Формування споживних властивостей кисломолочних продуктів з підвищеною біологічною та фізіологічною цінністю, Акмен В. О., Партола Г. О. (2015)
Суховій А. В. - Теоретичні передумови підготовки волокнистих наповнювачів для створення полімерних композитів, Тіхосова Г. А. (2015)
Тулученко Н. В. - Проблеми використання льону олійного в технічному текстилі (2015)
Химич Г. М. - Ефективність застосування вертикальної та горизонтальної вібрації при формуванні головних уборів, Кущевський М. О. (2015)
Чупріна Н. В. - Принципи формування модних образів в індустрії моди в контексті кризи споживання модних продуктів (2015)
Новохатская Е. А. - Расчет коэффициента материализации при оценке запросов для обслуживания материализованных представлений (2015)
Тазетдінов В. А. - Однорідна багатошарова нейронна мережа прямого поширення без зворотних зв'язків (2015)
Шерстюк В. Г. - Решение задачи удовлетворения ограничений в динамической сценарно-прецедентной системе (2015)
Зеленцов Д. Г. - Математические модели сечений элементов шарнирно-стержневых конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред, Новикова Л. В., Денисюк О. Р. (2015)
Марасанов В. В. - Модель пространства контролируемых параметров нестационарного динамического объекта, Дымова А. О. (2015)
Тарасюк А. В. - Підвищення ефективності господарської діяльності підприємств машинобудівної галузі за рахунок удосконалення управління витратами, Холодняк А. С. (2015)
Содержание (2015)
Степанчиков Д. М. - Визначення діелектричних параметрів тетрагональних фосфідів класу АІІВV за даними інфрачервоної спектроскопії (2015)
Андронова О. В. - Енергетичне обстеження навчального корпусу №3 Херсонського національного технічного університету, Баганов Є. О., Курак В. В., Андрієнко А. М. (2015)
Дмитрієв Д. О. - Конструктивно-метрологічне забезпечення якості та експериментальне дослідження електромеханічного приводу енергоустановки "КАСКАД – 3”, Русанов С. О., Костерний О. С., Войцеховський О. Н. (2015)
Малкін Е. С. - Дослідження теплових процесів в електричних повітряних опалювальних агрегатах, Кириченко М. А., Чепурна Н. В. (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з одинадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Ходасевич В. О., Карпчук Г. Л., Вологін Я. В. (2015)
Музичишин С. В. - Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень, зумовлених зворотно-поступальним рухом кареток плосков’язальної машини, Здоренко В. Г., Піпа Б. Ф. (2015)
Налобіна О. О. - Дослідження розподілу тиску в каналі затискного транспортера тіпальної машини, Маркова О. В., Муравинець Ю. В. (2015)
Славич В. П. - Система управління світлофорною сигналізацією перехрестя із розташованим на одному з підходів залізничним переїздом (2015)
Степанчиков Д. М. - Дослідження індуктивного параметричного перетворювача механічної величини на лабораторному практикумі з фізики (2015)
Бартків Л. Г. - Проблеми оцінки якості стебел соломи льону олійного (Повідомлення 1) (2015)
Винничук М. С. - Определение пространственной формы линии проймы базовой конструкции женской плечевой одежды (2015)
Гнідець В. П. - Дослідження застосування препарату ЕПАА для малозсідаючого оздоблення вовняних тканин, Скропишева О. В., Гнідець Ю. М. (2015)
Горбовий А. Ю. - Регресійний аналіз впливу умов зберігання на якісні параметри соломи льону олійного, Кузьміна Т. О., Бобирь С. В. (2015)
Горбовий А. Ю. - Обгрунтування інформаційної моделі процесу формування параметрів якості лляної трести, Шовкомуд О. В. (2015)
Карманов В. В. - Технология и оборудование переработки отходов растительной биомассы для получения топливных брикетов, гранул и пилетов, Валько Н. И. (2015)
Качук Д. С. - Оптимізація процесу гідрофобізації кремнійорганічними сполуками текстильних матеріалів, надрукованих пігментами, Тернова Т. І., Расторгуєва М. Й. (2015)
Круглий Д. Г. - Нові енерго- і ресурсозберігаючі технології у переробці луб’яних культур (2015)
Прохорова И. А. - Разработка методического подхода учета влияния структуры шерстяных тканей на интенсивность окрасок, Чепелюк Е. В., Кобыльская М. С., Сумская О. П. (2015)
Рацук М. Е. - Исследование возможности использования полимера сорбиновой кислоты для сохранения пищевых продуктов (2015)
Рацук М. Е. - Получение ванилина из растительных отходов (2015)
Сарибекова Ю. Г. - Влияние способа модификации на химические свойства шерстяного волокна (2015)
Скідан О. В. - Дослідження композиційно-конструктивних елементів взуття для дітей-школярів, Коновал В. П., Надопта Т. А. (2015)
Дон Н. Л. - Використання інформаційних технологій в організації навчального процесу з дисципліни "Електричні машини" (2015)
Погребняк И. Ф. - Оценка качественных характеристик управления предприятиями энергетической отрясли (2015)
Шерстюк В. Г. - Построение правдоподобного ситуационно-событийного исчисления для сложных динамических систем (2015)
Моісеєнко С. В. - Порівняння ітераційних методів розв’язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь (2015)
Славич В. П. - Модель процесу утворення черги транспортних засобів для спеціальних типів перехресть (2015)
Красовський Є. В. - Аспекти енергозбереження у проектах готелів (2015)
Дон Н. Л. - Використання інтерактивних технологій при вивченні дисципліни "Основи вітроенергетики" (2015)
Погребняк І. Ф. - Інформаційна оболонка уявлень фізичних процесів і явищ (2015)
Содержание (2014)
Настасенко В. А. - Принцип двойственности в научных исследованиях и его роль в определении естественных величин механических и электромагнитных единиц измерения (2014)
Одинцов В. В. - Изучение основных механических свойств додекаборидов редкоземельных металлов, Корень Е. В., Скирденко В. О. (2014)
Аппазов Э. С. - Использование тепловых аккумуляторов для предпусковой подготовки автомобильных двигателей судов (2014)
Аппазов Э. С. - Применение предпусковой тепловой подготовки для повышения эффективности работы двигателей внутреннего сгорания (2014)
Вайнер І. Й. - Аналіз і проектування дезаксиального механізму мальтійського хреста зі взаємно перпендикулярними вісями, Шатохіна І. А. (2014)
Маслов Д. О. - Исследование опорного механизма движения промышленных холодильних агрегатов типа ФВ-2 с помощью использования математического моделирования, Горохов В. А., Костогрыз А. П. (2014)
Розов Ю. Г. - Исследование напряжённо-деформированного состояния деформирующего инструмента при гидропрессовании трубчатых заготовок методом конечных элементов (2014)
Бондаренко Є. А. - Метод визначення гранично допустимих рівнів напруг дотику та струмів (2014)
Кириллов О. Л. - Анализ целесообразности замены одного или двух насосов группой насосов при бесступенчатом управлении расходом во время транспортирования жидких нефтепродуктов в объемы (2014)
Леонов В. Е. - Охрана труда экипажа судна при эксплуатации навигационного оборудования и других источников электромагнитных полей, Шкворец Н. О., Сыс Д. Г. (2014)
Настасенко В. А. - О возможности определения волновых параметров гравитационного поля (2014)
Настасенко В. А. - Суднова альтернативна енергетика та особливості охорони праці і безпеки її експлуатації, Євдокимова В. А. (2014)
Новіков В. О. - Взаємозв’язок реакції серцевої та видільної систем на навантаження (2014)
Дяченко О. Ф. - Нечеткая модель для оценки рыбопродуктивности Азовского моря (2014)
Ульяновская Ю. В. - Метод определения квалификации экспертов, участвующих в экспертном вопросе (2014)
Шупик И. Е. - Выпуклое программирование в задачах многокритериальной оптимизации (2014)
Водзінська О. І. - Дослідження впливу типу осанки фігури по висоті плечей на форму рукава (2014)
Галик І. С. - Роль біостійкості текстилю у формуванні його екологічної безпечності, Семак Б. Д. (2014)
Гнідець Ю. М. - Дослідження застосування поліамідних полімерів для малозсідаючого оздоблення вовняних тканин, Скропишева О. В., Гнідець В. П. (2014)
Козарь О. П. - Екологічно-орієнтовані технології застосування природних мінералів у виробництві шкіри, Мокроусова О. Р. (2014)
Лук’яненко П. В. - Показники економічної ефективності вирощування зеленцевих конопель та їх переробки на однотипне волокно, Козорізенко М. П. (2014)
Оверко Н. В. - Алгоритм вычисления поканального послойного распределения концентрации красителя на волокне в сечении тела паковки (2014)
Пелик Л. В. - Екологобезпечні фільтрувальні текстильні матеріали у пилогазоочисних системах (2014)
Садретдінова Н. В. - Комплексний критерій оцінки формостійкості виробів із льономістких матеріалів на стадіях створення та експлуатації. Повідомлення 2, Яценко М. В. (2014)
Скалозубова Н. С. - Исследование капилярных свойств трикотажных полотен, Куник А. Н., Сарибекова Ю. Г. (2014)
Сыс В. В. - Оценка распределения пропитывающего состава в структуре армирующей ткани (2014)
Лепьохіна О. В. - Особливості розвитку сільськогосподарського машинобудування в умовах глобалізації (2014)
Терещенко Д. О. - Особенности отображения валютных операций в соответствии с МСФО (2014)
Данилец Е. В. - Педагогическое проектирование в образовательной деятельности, Данилец Е. В., Райко Г. А. (2014)
Титул, зміст (2015)
Лазаренко В. Є. - Технологічний спосіб виробництва та інститут інтелектуальної власності: сучасні взаємовпливи (2015)
Васильчук І. П. - Фінансово-кредитний механізм корпорацій: нове прочитання у світлі сучасної економічної теорії (2015)
Олійник Ю. А. - Теоретичний базис взаємодії суб’єктів в інноваційно-інвестиційній сфері (2015)
Соболєва М. В. - Ціннісні засади людської життєдіяльності в теоретичних моделях сучасного господарювання (2015)
Максименко А. В. - Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК (2015)
Владичин М. Б. - Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств: стан і перспективи покращення, Струк Н. С. (2015)
Возний М. І. - Інвестиційна експансія провідних країн світу у ХХІ столітті (2015)
Reshetniak O. I. - The Prospects of Development of Ukraine’s Economy through the Creation of Integrated Educational Clusters, ZaikaYuliya A. (2015)
Сало А. В. - Сучасний стан вищої освіти в Україні (2015)
Бондарь-Подгурская О. В. - Средний класс как необходимое условие устойчивого инновационного социально ориентированного развития экономики (2015)
Гринкевич С. С. - Формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України, Лупак Р. Л., Васильків Ю. В. (2015)
Сирота В. С. - Регуляторні засоби попередження загроз економічній безпеці підприємств (2015)
Бондаренко С. А. - Аналітична оцінка динаміки інноваційної діяльності промислових підприємств Одеської області для виявлення можливостей екологізації регіону (2015)
Soboliev V. M. - Statistical Estimation of the Demand for Clinical Laboratory Services in the Regions of Ukraine, Korepanov O. S., Sobolieva M. V., Chernenko D. I. (2015)
Лактіонова О. А. - Доходи та витрати домашніх господарств як джерела гнучкого розвитку країни (2015)
Синявська О. О. - Концепція оцінювання якості сервісу банківських установ (2015)
Сапоговська О. В. - Особливості аудиту оцінки ризиків інвестиційних проектів (2015)
Носик О. М. - Деструктивні трансформації людського капіталу в Україні: інвестиційний аспект (2015)
Собкевич О. В. - Діагностика загроз інноваційній безпеці у промисловості України (2015)
Комарницька Н. М. - Фактори впливу на систему управління інноваційною діяльністю підприємства (2015)
Кривенко С. В. - Стратегічні орієнтири використання інноваційних технологій переробки відходів в Україні (2015)
Сторожук Т. М. - Удосконалення класифікації лісових ресурсів, Дружинська Н. С. (2015)
Виноградов В. В. - Економічна детермінанта як фактор розвитку енергоринку України (2015)
Хачатрян Г. А. - Расчетные результаты эксплуатации самолетов армянской авиакомпании (2015)
Гуменюк В. В. - Определение причин существования нелегального (теневого) предпринимательства (2015)
Філиппова С. В. - Проблеми визначення поняття малого промислового підприємництва та його нормативно-правове забезпечення, Богаченко А. В. (2015)
Мороз С. Г. - Місце державної підтримки у системі формування конкурентоспроможності виробництва продукції тваринництва (2015)
Мартинюк Г. П. - Перспективи розвитку скотарства в аграрних формуваннях Житомирської області (2015)
Рибакова О. А. - Організаційно-методичні аспекти обліку падежу птиці (2015)
Кузьмін О. Є. - Особливості диверсифікації підприємств як чинник забезпечення їх інноваційно-технологічного розвитку, Фещур Р. В., Скибінський О. С., Дрималовська Х. В. (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика постачальницької та збутової діяльності підприємства (2015)
Моргун Г. В. - Інтеграція інформаційної підсистеми експортно-імпортної діяльності підприємства в його загальну інформаційну систему в процесі впровадження стратегічного контролінгу (2015)
Маловичко С. В. - Місце електронної торгівлі в системі економічно-правових відносин України (2015)
Харламова О. В. - Принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за МСФЗ: проблеми термінологічної формалізації (2015)
Назарова К. О. - Концептуальні питання методологічного забезпечення узагальнення та реалізації синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту (2015)
Лучко М. Р. - Контроль якості внутрішнього аудиту підприємств в умовах євроінтеграційних процесів, Пилипчук Н. М. (2015)
Макаренко М. И. - Оценка достаточности международных резервов Украины и возможных источников их пополнения, Гордеева Д. В. (2015)
Діденко О. М. - Оцінювання зв’язку між інтенсивністю регулювання банківської діяльності та прибутковістю окремих банків (2015)
Zavadska D. V. - A Study on Features of Competitive Conditions of Regional Bank, Pelivan D. A. (2015)
Остапишин Т. П. - Вибір банком інструменту іпотечного кредитування як превентивний захід мінімізації кредитного ризику, Мельнічук Н. О. (2015)
Шпигоцька Н. О. - Роль великих вітчизняних банків у кредитуванні національної економіки (2015)
Проноза П. В. - Методичні аспекти планування податкових надходжень (2015)
Рудик В. К. - Роль пенсійного менеджменту в управлінні вітчизняною пенсійною системою (2015)
Кухарук А. Д. - Оцінювання ефективності управління станом конкурентоспроможності підприємств, Змітрович Д. Д. (2015)
Романюк В. М. - Еволюція розвитку моделей корпоративного управління в умовах конкуренції (2015)
Фоміна О. В. - Організація управлінського обліку на підприємстві торгівлі (2015)
Тихонченко Р. С. - Розробка CRM-стратегії на підприємствах роздрібної торгівлі на основі процесного підходу (2015)
Гронь О. В. - Досвід споживачів як конкурентна перевага компанії в сучасних умовах (2015)
Смирнов С. О. - Методологічна платформа формування організаційно-інформаційного механізму маркетингового просування енергозберігаючих технологій, Гільорме Т. В. (2015)
Холодний Г. О. - Маркетинговий аналіз стану та перспектив розвитку вітчизняного ринку послуг вищої освіти (2015)
Содержание (2015)
Сырги А. В. - Тенденции экологического строительства (2015)
Заскалкін А. С. - Напрями удосконалення організаційної складової державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Стратегія як засіб стабільного розвитку України (2015)
Чаплик В. В. - Нарушения функций почек после применения диклоберла, Евстратьев Е. Е. (2015)
Бондарєва В. О. - Діагностичне значення експресії р53-онкопротеїну та маркеру проліферативної активності Ki-67 у серозних та муцинозних пухлинах яєчників (2015)
Бирка М. Ф. - Методологічні основи функціонування системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін (2015)
Постригач Н. О. - Розвиток неперервної педагогічної освіти Італії у XXI столітті (2015)
Златкін А. А. - Дослідження та проектування автоматизованої інформаційної системи медичного закладу, Харченко О. В., Сафонова І. В. (2015)
Івченко Ю. В. - Проблема стійкості вертикальних циліндричних резервуарів при зовнішньому тиску (2015)
Доронкіна О. О. - Управління інноваційним потенціалом підприємства: комплексний підхід (2015)
Мовшович А. Д. - Совершенствование разновидностей атак в условиях верятностной неопределённости у юных фехтовальщиков на рапирах, Воробец С. В. (2015)
Рябинов П. А. - Роль техники в жизни человека, Сырги А. В. (2015)
Батталханов А. А. - Переход на альтернативные топлива — глобальный императив (2015)
Гоблик В. В. - Застосування методу Сааті в дослідженні транскордонного регіону (2015)
Гранкіна А. В. - Конфлікт на підприємстві готельного господарства. Методи та засоби його вирішення (2015)
Бонцевич М. В. - Стратегия Республики Беларусь в условиях обеспечения энергетической безопасности в Евразийском экономическом союзе, Лобан Р. С. (2015)
Лойко В. В. - Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання, Несенюк Є. С. (2015)
Приймич Г. Ю. - Дослідження туристично-реакреаційного потенціалу України (2015)
Рамський А. Ю. - Сутність асиметричної інформації та її місце у міжсекторальних відносинах (2015)
Ремига Ю. С. - Проектування транспортно-логістичних систем як ефективна складова діяльності підприємства (2015)
Сіренко С. С. - Заходи вдосконалення державної економічної політики в сфері виробництва культурних благ (2015)
Сырги А. В. - Исследование архитектурных форм и деталей как фактора активности сознания (2015)
Sirenko V. - Genetic mutations probability reduction by means of "heavy" water consumption (2015)
Касіянчук Д. В. - Ймовірність розподілу зсувної небезпеки на території Івано-Франківської області (2015)
Камок Т. В. - Керівник-лідер як проблема та мета в підготовці нової генерації державних службовців України (2015)
Zaynullin A. F. - How does the Russian fertility stimulation program affect birth spacing? Evidence from rlms (2015)
Зубарева Е. Г. - Остеологическая характеристика детских погребений эпохи бронзы Нижнего Поволжья (2015)
Лойко Є. М. - Особливості національних українських жіночих прикрас та їх використання в традиційному вбранні українок (ХІХ–ХХ ст.), Тиндирика О. О. (2015)
Гоблик В. В. - Особливості формування екологічної культури студенської молоді у навчальному-виховному процесі, Алмашій І. І. (2015)
Зайченко Н. І. - Освітянські бібліотеки в іспаномовних країнах: стратегії і пріоритети розвитку (2015)
Козак Н. Г. - Результати дослідно-експериментальної роботи щодо перевірки ефективності моделі здоров’язберігаючого виховання підлітків основної школи в навчально-виховному процесі (2015)
Янченко Т. В. - Заборона педології в Україні у контексті розвитку Радянського суспільства (30-ті роки ХХ ст.) (2015)
Щербан Т. Д. - Емоційне вигорання фахівців у сфері економіки, Гоблик В. В. (2015)
Щербан Т. Д. - Відповідальність у системі профвідбору, Гоблик В. В. (2015)
Грищенкова А. Е. - Модель формирования агрессивного поведения в результате восприятия сцен насилия на телэкране (2015)
Калініна М. П. - Комунікаційні стратегії запобігання рейдерським захопленням бізнесу в контексті PR-захисту бізнесу (2015)
Воробьева Е. Е. - Объектная модель персональной электронной медицинской карты для задачи мониторинга состояния здоровья (2015)
Поезжаева Е. В. - Динамика робота при планировании траектории для диагностирования внутритрубного пространства, Закиров Е. А., Малёв М. В. (2015)
Оладько В. С. - Технологии защиты интернет-технологий и web-приложений, Микова С. Ю., Нестеренко М. А. (2015)
Антонюк Б. О. - Конкурентний статус світових мегаполісів (2015)
Ронова Г. Н. - Особенности финансового управления капиталом индивидуального предпринимателя, Колесникова Ю. В., Белоус О. С. (2015)
Бородін О. Д. - Еволюція теоретичних основ державного регулювання економіки (2015)
Гавриленко Т. В. - Механізм забезпечення антикризової діяльності підприємства, Вітко В. Ю. (2015)
Гавшина О. І. - Діагностика фінансового стану в системі управління економічною безпекою підприємства, Тарасенко І. О. (2015)
Денисенко М. П. - Оцінка резервів зниження собівартості продукції на підприємстві, Іовенко М. І. (2015)
Зарічна О. В. - Ознаки конкурентоспроможності регіону (2015)
Денисенко М. П. - Підвищення ефективності інноваційного потенціалу промислового підприємства, Клименко М. С. (2015)
Коваленко Д. І. - Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Легка А. О. (2015)
Кононученко Т. - Ризики у банківській сфері та способи їх попередження (2015)
Лойко В. В. - Оцінка бізнесу як інструмент управління вартістю підприємства, Калабухова А. В. (2015)
Лойко Д. М. - Формування інноваційної політики промислового підприємства, Кириченко О. В. (2015)
Новіков А. О. - Взаємозв’язок понять ризику, небезпеки і загрози у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки (2015)
Петренко В. С. - Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства, Квасова О. П. (2015)
Полчанінова І. Л. - Аналіз факторів розвитку санаторно-курортних підприємств Харківського регіону, Передерій М. І. (2015)
Гавриленко Т. В. - Антикризове управління як інструмент запобігання кризи, Прядун Є. А. (2015)
Чаленко Н. В. - Недобросовісна конкуренція як загроза фінансово-економічній безпеці підприємства, Рябчун А. В. (2015)
Зінченко О. В. - Економічна сутність основних засобів у нормативно-правовому забезпеченні: обліковий аспект, Федірко Н. В. (2015)
Філімонюк К. С. - Управління захистом інформації в системі фінансово-економічної безпеки підприємства, Тарасенко І. О. (2015)
Філімонюк Є. В. - Теоретичні основи моделювання системи фінансово-економічної безпеки підприємства, Тарасенко І. О. (2015)
Чаленко Н. В. - Оцінка ефективності депозитної діяльності банку, Наконечний В. С. (2015)
Шацкая З. Я. - Управленческие инновации в контексте жизненного цикла предприятия (2015)
Шерман Є. М. - Основні напрямки процесів оптимізації організаційно-економічного механізму на підприємствах харчової промисловості Херсонської області (2015)
Рыжкова Д. С. - Враждебность как фактор идентичности в городе (2015)
Scherban T. D. - Legislative support for migration policy in Ukraine, Hoblyk V. V. (2015)
Сушко В. А. - Классификация основных моделей (систем) местного самоуправления в зарубежных странах (2015)
Стеценко Д. А. - Культурная идентичность, как важный аспект в правосознании национального общества (2015)
Титул, зміст (2014)
Пархоменко В. - Євроконвергенція бухгалтерського обліку (2014)
Костюченко В. - Проблеми та перспективи аналізу консолідованих фінансових звітів (2014)
Бруханський Р. - Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект (2014)
Бочуля Т. - Обслуговування облікової інформації: архіви, база даних, системи великих обсягів даних (Big Data), Безверхий К. (2014)
Довгопол Н. - Первинні документи на товар: теорія і практика для підприємців – платників єдиного податку, Нестеренко М. (2014)
Пігош В. - Організація праці головних бухгалтерів вітчизняних бюджетних установ: минуле та сучасність (2014)
Титул, зміст (2014)
Метелиця В. - Формування національної системи професійної сертифікації бухгалтерів (2014)
Озеран А. - Оплата праці в умовах інфляції: механізми індексації та облік, Літвинчук А. (2014)
Безверхий К. - Методичні рекомендації з оцінки активів і зобов’язань для формування облікової звітності, Бочуля Т. (2014)
Бруханський Р. - Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах (2014)
Редько О. - Аудит в Україні. Прагматика користувача (2014)
Большаков С. - Мобілізація колісних транспортних засобів в зону АТО: оцінка та оформлення (2014)
Титул, зміст (2014)
Голов С. - Регулювання бухгалтерського обліку і аудиту в ЄС та виклики для України (2014)
Головач В. - Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення (2014)
Малишкін О. - Планування аудиту податків: методика здійснення (2014)
Безверхий К. - Інституціональна модель бухгалтерського обліку в Україні (2014)
Корягін М. - Тенденції розвитку бухгалтерської звітності (2014)
Мельничук П. П. - Напружено-деформований стан тонких прорізних фрез, Балицька Н. О. (2014)
Гавриш А. П. - Особливості прецизійної доводки плоских поверхонь деталей тертя зі зносостійких високолегованих композитів на основі інструментальних сталей для технологічних комплексів, Роїк Т. А., Киричок П. О., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Глембоцька Л. Є. О - бґрунтування актуальності обробки плоских поверхонь деталей з важкооброблюваних матеріалів (2014)
Кожушко А. П. - Визначення техніко-економічних показників колісного трактора Fendt 936 Vario при виконанні технологічної операції "оранка" (2014)
Коптовець О. М. - Дослідження характеристик тертя і фрикційних контактних коливань гальма (2014)
Мельничук П. П. - Вплив неіоногенної поверхнево активної речовини Тритон Х-305 на основні фізико-механічні властивості композитних матеріалів кераміка–нанопластинки графіту, Мельник О. Л. (2014)
Новицький С. В. - Катодні контакти з дифузійними бар’єрами ТіВх для діодів Ганна на основі InP (2014)
Титаренко В. Є. - Оптимізація режимів експлуатації несучої системи транспортних засобів на основі використання системи збору інформації про зовнішній стан дорожнього покриття в ІТС, Шумляківський В. П., Балагуц І. А. (2014)
Химич Г. М. - Експериментальна установка для формування текстильних матеріалів за допомогою вертикальної та горизонтальної вібрації, Кущевський М. О. (2014)
Андреєв О. В. - Перешкоди за сусідніми частотними каналами в системі мобільного зв’язку стандарту GSM (2014)
Даник Ю. Г. - Виявлення безпілотних літальних апаратів на основі аналізу акустичних та радіолокаційних сигналів, Пулеко І. В., Бугайов М. В. (2014)
Іщенко В. І. - Двокоординатна автоматична система управління зі змінною структурою для наведення панелі сонячної батареї, Зімчук І. В., Базелюк О. В. (2014)
Кубрак О. М. - Методика радіоподавлення систем радіозв’язку з шумоподібними сигналами, Борисов П. С. (2014)
Купкін Є. С. - Вгадування при тестуванні (статистичний аспект) (2014)
Писарчук О. О. - Моделювання процесів ситуаційного управління та ідентифікації в ергатичних інформаційно-керуючих системах (2014)
Рудніцький В. А. - Особливості синтезу структур на основі твердих розчинів ZnCdTe методом вакуумного анодного напилення, Москвін П. П. (2014)
Соколовський О. Ф. - Визначення енергетичних показників насосної установки з регульованим електроприводом (2014)
Россінський Ю. М. - Комбінований алгоритм побудови кривих довільного вигляду, Кравченко С. М. (2014)
Зуєвська Н. В. - Цифрова обробка електронних зображень підповерхневої структури гранітних блоків за допомогою програми MATLAB, Поліщук В. О., Горобчишин О. В. (2014)
Воробйов В. Д. - Удосконалення технології районування гранітних кар’єрів, Тверда О. Я. (2014)
Титул, зміст (2014)
Деньга С. - Облік орендних операцій суб’єкта господарювання (2014)
Малишкін О. - Оцінка системи внутрішнього контролю платника податків (2014)
Безверхий К. - Методика використання аналітичних процедур при оцінці ефективності системи внутрішньогосподарського контролю підприємства (2014)
Яценко В. - Обліково-аналітична система багатосегментного підприємства: теоретичне обґрунтування й практична реалізація (2014)
Медвідь Л. - Облік витрат та калькулювання собівартості послуг з організації та проведення полювання, Говда Г. (2014)
Титул, зміст (2014)
Деньга С. - Облік інвестицій (2014)
Малишкін О. - Міжнародний досвід організації внутрішнього податкового контролю в господарюючих суб’єктах, Цепілова О. (2014)
Медвідь Л. - Організація та методика контролю витрат на підприємствах полювання, Говда Г. (2014)
Корягін М. - Парадигмальне бачення розвитку бухгалтерської звітності (2014)
Хомин П. - Вади форм бухгалтерського обліку (2014)
Перелік статей надрукованих у журналі за 2014 рік (2014)
Содержание (2014)
Лизунов В. В. - Явление усиления на порядки величины проявления дефектов в картине многократного рассеяния и его дисперсионная природа, Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Толмачёв Н. Г., Скакунова Е. С., Дмитриев С. В., Шелудченко Б. В., Бровчук С. М., Скапа Л. Н., Лехняк Р. В., Фузик Е. В. (2014)
Сирош В. А. - Изотермическое мартенситное превращение в инструментальной стали и его влияние на карбидообразование при отпуске, Тищенко А. И., Могильный Г. С., Петров Ю. Н., Польшин Э. В., Гаврилюк В. Г. (2014)
Булик І. І. - Особливості ГДДР за низьких тисків водню в стопах системи Nd—Fe—B, Тростянчин А. М., Бурховецький В. В., Таренков В. Ю. (2014)
Мордюк Б. Н. - Структурная зависимость коррозионных свойств сплава Zr—1,0% Nb в соляном растворе, Карасевская О. П., Хрипта Н. И., Прокопенко Г. И., Васильев М. А. (2014)
Воеводин В. Н. - К вопросу о теплоустойчивости деформированных сплавов циркония технического и медицинского назначения, Лавриненко С. Д., Ошкадёров С. П., Стребкова О. А. (2014)
Пастушенко О. М. - Структура та властивості фуллеренів C58 та С62, Момот А. І. (2014)
Бутько В. Г. - Структурные и электронные свойства нанопроводов лития, Гусев А. А., Шевцова Т. Н., Пашкевич Ю. Г. (2014)
Кудрявцев Ю. В. - Структура та магнетні властивості стопу Fe2MnGa, Перекос А. О., Єрмоленко В. М., Dubowik J., Главацький І. Н., Козлова Л. Є., Скирта Ю. Б. (2014)
Карбовский В. Л. - Электронное строение аморфного металлического сплава Fe77Si8B15, Ильинский А. Г., Касияненко В. Х., Слуховский О. И., Лепеева Ю. В., Карбовская Л. И., Соболев А. И. (2014)
Лепеева Ю. В. - Проблемы определения размеров кластеров в аморфных металлических материалах, Зелинская Г. М., Слуховский О. И., Маруняк А. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Камбур М. Д. - Вплив зниженого протеїнового забезпечення корів, як стрес-фактора на гемоцитопоез та секретоутворююча функцію тканин молочної залози в період інтенсивної лактації, Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П. (2015)
Карповський П. В. - Залежність гематологічних показників від особливостей коркової і вегетативної нервової регуляції у свиней, Постой Р. В., Карповський В. В., Ландсман А. О., Скрипкіна В. М. (2015)
Хряпін В. - Морфологічні і біохімічні показники крові коней різних порід (2015)
Камбур М. Д. - Особливості ліпідного обміну в організмі корів в період інтенсивної лактації та ембріонального періоду гестації плода, Замазій А. А., Півень С. М. (2015)
Камбур М. Д. - Вплив стресу на гемоцитопоез телят, Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Коваленко Л. М., Піхтірьова А. В., Плюта Л. В., Калашник О. М. (2015)
Брошков М. М. - Показники клітинного імунітету собак за впливу мембранного плазмоферезу (2015)
Камбур М. Д. - Використання попередників для синтезу складових компонентів молока тканинами молочної залози корів у другий період лактації, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2015)
Камбур М. Д. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів Натрію у новотільний період, Плюта Л. В. (2015)
Панікар І. І. - Морфологія тимусу свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Передера О. С. - Використання попередників для синтезу складових компонентів молока тканинами молочної залози корів у третій період лактації (2015)
Замазій А. А. - Фізіологічні властивості крові тільних корів, Камбур М. Д., Лісовенко В. М. (2015)
Петренко В. М. - Тенденції та проблеми розвитку індиківництва в Україні та світі (2015)
Яценко І. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку виробництва продукції вівчарства у світі, Бінкевич В. Я. (2015)
Юськів Л. Л. - Сезонні особливості D-вітамінного статусу і метаболічного профілю крові корів природно-географічної зони Поділля (2015)
Касяненко О. І. - Стратегія контролю харчових зоонозів на етапі вирощування птиці в Європейському Союзі, Гладченко С. М., Собина М. М., Прошина А. І., Безрук Р. В. (2015)
Петров Р. В. - Оцінка якості та безпечності м’яса коропів при лікуванні від аеромонозу різними лікарськими засобами (2015)
Єфімова О. М. - Визначення загальних колі форм та Е.coli як індикаторів дотримання ветеринарно-санітарних вимог при виробництві сирої яловичини (2015)
Касянчук В. В. - Взаємозв'язок між кількістю соматичних клітин та захворюванням корів субклінічним маститом стафілококової та коліформної етіології, Бергілевич О. М., Скляр О. І., Марченко А. М., Терьохіна О. В. (2015)
Касянчук В. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка стану водного середовища для вирощування прісноводної риби, Ротаєнко Ю. М. (2015)
Назаренко С. М. - Оцінка залежності між санітарно-гігієнічним станом водойми і ступенем контамінації поверхневих покривів прісноводної риби (2015)
Максименко П. М. - Аспекти проведення миття та дезінфекції виробничого устаткування на молокопереробних підприємствах препаратом "Молсан" (2015)
Старосельська А. Л. - Комплексне дослідження м'ясних продуктів за допомогою мікробіологічних і гістологічного методів (2015)
Коваленко І. В. - Аерозольна дезінфекція приміщень інкубаторію та обладнення препаратом СанСтім при колібактеріозі та аспергільозі птиці (2015)
Гарагуля Г. І. - Гемаглютинуючі властивості вакцинного вірусу Ньюкаслської хвороби за різних температур зберігання, Гаркава В. В. (2015)
Гаркава В. В. - Чутливість кишкової мікрофлори лабораторних тварин до антибіотиків, Ващик Є. В., Чорноус А. В., Гарагуля Г. І. (2015)
Коваленко Л. М. - Ешеріхіоз новонароджених поросят та заходи профілактики, Коваленко О. І., Коваленко А. О. (2015)
Головко В. О. - Вивчення властивостей виробничого штаму М.bovis Valle КМІЕВ-9КМ, Кассіч О. В., Кассіч В. Ю., Колеснікова К. Ю., Кошельнік В. Г. (2015)
Максименко Н. О. - Проведення аналізу чутливості мікрофлори, що була ізольована в свинарських господарствах Сумської області, до антибактеріальних препаратів, Линок Л. Е., Фотін О. В. (2015)
Олефір І. А. - Ефективність лікування некротичного ентериту курей, викликаного бактерією Clostridium perfringens (2015)
Олефір О. М. - Підвищення ефективності вакцинації молодняку курей шляхом імуностимуляції (2015)
Плис В. М. - Особливості клінічного прояву та перебігу гемофільозу у курей (2015)
Ніколаєнко Ю. Ю. - Реовірусна інфекція мускусних качок та біологчні властивості вірусу (2015)
Фотіна Г. А. - Ефективність антибактеріального препарату "Цефтіокур" на основі цефтіофуру натрію при бактеріальних інфекціях курчат-бройлерів, Дворська Ю. Е., Фотін А. І., Бондаренко П. Г. (2015)
Авраменко Н. О. - Полімеразно-ланцюгова реакція у діагностиці респіраторних інфекцій свиней (2015)
Зон Г. А. - Морфологічна реакція імунної системи індичат на інфікування Е. coli, Івановська Л. Б., Безвершенко О. С. (2015)
Лазоренко Л. М. - Поширеність нематодозів у коней (2015)
Панасенко О. С. - Гістомоноз павичів в присадибних господарствах, Негреба Ю. В. (2015)
Коваль І. В. - Розповсюдження фасціольозу великої рогатої худоби у зоні Лісостепу (2015)
Нагорна Л. В. - Вплив застосування водорозчинних форм івермектину на морфологічні показники крові курей за дерманісіозу (2015)
Шкромада О. І. - Амінокислотний склад та біологічна цінність м'яса свиней за використання запропонованого комплексу дезінфікуючих засобів, Улько Л.Г. (2015)
Скляр І. О. - Вплив озоно-повітряної суміші на шкіру молочної залози корів при її дезінфекції (2015)
Гутий Б. В. - Вплив Урсовіту-АДЕС та Мевеселу-ін'єкційного на рівень продуктів пер оксидного окислення ліпідів бичків за гострого кадмієвого токсикозу (2015)
Губерук В. О. - Вплив Урсовіт-АДЕС та селеніту натрію на активність ензимів глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму бичків при гострому нітратно-нітритному токсикозі, Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2015)
Харенко М. І. - Динаміка показників запліднення і опоросів свиноматок на тлі попередніх патологій вагітності. Родів і післяродового періоду, Черненко А. А., Костюченко О. А. (2015)
Рубленко С. В. - Моніторинг рівнів стресових маркерів при спірально-епідуральному знеболюванні за хірургічних втручань у собак, Мельніков А. В. (2015)
Харенко М. І. - Добова динаміка родових сил при патологічних родах з урахуванням пори року, Чекан О. М., Тодерюк І. В. (2015)
Подвалюк Д. В. - Сонографічна характеристика яєчників кобил протягом статевого циклу, Подвалюк Ю. Д. (2015)
Скляров П. М. - Застосування озонотерапії у репродукції овець та кіз, Кошевой В. П., Федоренко С. Я. (2015)
Стрєльнікова Н. О. - Ефективність профілактики субінволюції матки та післяродового ендометриту у корів на фоні забруднення кормів мікроміцетами та їх токсинами (2015)
Фотіна Т. І. - Вплив препаратів на показники неспецифічного імунітету та антиоксидантного захисту поросят в умовах стресу при відлученні, Ребенко Г. І. (2015)
Кистерна О. С. - Спосіб корекції гігієнічної поведінки бджіл при застосуванні плаценти денатурованої емульсованої (2015)
Скрипка М. В. - Залежність механізму смерті від морфологічного стану організму тварини, Колич Н. Б., Гаркава В. В. (2015)
Прядко В. П. - Особливості перебігу папіломатозного пальцевого дерматиту у нетелів та корів-первісток, Березовський А. В. (2015)
Краєвський А. Й. - Лікування корів за субклінічного ендометриту та його профілактика, Кургуз М. М., Лазоренко А. Б., Краєвський С. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Ладика В. І. - Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської та української чорно-рябої молочної порід за екстер’єрним типом їхніх дочок, Хмельничий Л. М., Шевченко А. П. (2015)
Петренко И. П. - Генетическая изменчивость гамет и генотипов животных в популяции в зависимости от уровня консолидации их наследственности, Бирюкова О. Д. (2015)
Полупан Ю. П. - Морфологічні особливості вим’я корів молочних порід та їх зв’язок з надоєм, Олешко В. П. (2015)
Хмельничий Л. М. - Вплив популяційно-генетичних та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи, Лобода В. П. (2015)
Афанасенко В. Ю. - Молочна продуктивність корів в залежності від характеру лактаційної діяльності, Бабенко О. І. (2015)
Бойко Ю. М. - Вплив генотипових та паратипових факторів на ознаки молочної продуктивності корів української бурої молочної породи (2015)
Бондаренко О. В. - Використання комп’ютерного моделювання в селекції коней української верхової породи (2015)
Данець Л. М. - Вплив живої маси телиць на тривалість їхнього життя (2015)
Корнієнко О. О. - Вплив інтенсивності тренінгу на поведінкові реакції рисистого молодняку двох років (2015)
Корх О. В. - Ефективність стабілізуючого відбору та поліпшувального підбору за плодючістю, живою масою та розміром при розведенні норок (2015)
Крамаренко А. С. - Генетический полиморфизм гена гормона роста (bGH) южной мясной породы скота, Гладырь Е. А., Найдёнова В. А., Дубинский А. Л., Зиновьева Н. А. (2015)
Крук О. П. - Вплив живої маси бичків української чорно-рябої молочної породи на їхню м’ясну продуктивність (2015)
Лобода В. П. - Забійні та м’ясні якості бугайців української червоно-рябої молочної породи сумського регіону (2015)
Мельник В. О. - Відтворна здатність кнурів-плідників породи п’єтрен на півдні України, Кравченко О. О., Галімов С. М., Стародубець О. О. (2015)
Обливанцов В. В. - Селекційні методи формування та оцінка високопродуктивних родин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Почерняєв К. Ф. - Функціональна активність сперміїв кнурів різних мітохондріальних гаплотипів, Базалевич А. В., Коваленко В. Ф. (2015)
Рой Ю. С. - Аналіз відтворювальної здатності корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м'ясної породи (2015)
Супрун І. О. - Етограми форм поведінки коней американської чвертькровної породи, Берт Станієр (2015)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від промірів їх статей тіла після першого отелення (2015)
Хмельничий С. Л. - Фенотипові кореляції між ознаками лінійної оцінки корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Черненко О. М. - Прогнозування отримання корів бажаного типу конституції та адаптаційної здатності (2015)
Бордунова О. Г. - Вивчення впливу негативних чинників довкілля на фазовий склад біокерамічних шарів шкаралупи курячих яєць (2015)
Данильчук Г. А. - Товарна якість ставової риби, Ніколаєв М. Є. (2015)
Данильчук Г. А. - Морфометричні показники та м`ясна якість риби, Карпенко Д. А. (2015)
Ібатуллін І. І. - Продуктивність курей батьківського стада м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів лізину у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2015)
Іщенко М. О. - Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі, Гніденко В. М., Асафат І. В., Марценюк Н. О., Марценюк В. П. (2015)
Кітченко Л. М. - Роль сировини у виробництві масла із комбінованим складом жирової фази (2015)
Левченко І. В. - Характеристика сиропридатності молока корів сумського типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Кітченко Л. М. - Ресурсозберігаючі технології у виробництві масла (2015)
Лютих С. В. - Відтворна здатність жеребців-плідниківта маток новоолександрівської ваговозної породи коней (2015)
Оріщук О. С. - Характеристика досліджуваних кормових добавок з введенням пальмового жиру та їх вплив на продуктивність курей-несучок, Цап С. В. (2015)
Поручник М. М. - Гематологічні показники племінних кнурів-плідників після обробки біологічно активними препаратами (2015)
Рижкова Т. М. - Оцінка придатності алкогольної проби для визначення термостійкості козиного молока, Северин Р. В., Лівощенко І. М., Гейда І. М., Леппа А. Л. (2015)
Рубан Н. О. - Жирнокислотний і вітамінний склад печінки молодняку гусей за використання соняшникового та соєвого лецитину, Микитюк В. В. (2015)
Стріха Л. О. - Оцінка кількісних і якісних показників варених ковбас, виготовлених різними способами (2015)
Стріха Л. О. - Оцінка показників варено-копчених ковбасних виробів при різних способах термообробки, Музика М. В. (2015)
Угнівенко А. М. - Морфологічний склад туш бичків української м’ясної породи (2015)
Хавтуріна Г. В. - Вплив мікроелементів органічного походження Bioplex® на продуктивність голштинських корів, Бомко В. С. (2015)
Хомин М. М. - Вплив цитратів мікроелементів на біохімічний профіль крові та біологічну цінність молока корів, Федорук Р. С., Храбко Р. С., Олексюк Н. П. (2015)
Шабля В. П. - Вплив погодних умов на продуктивність корів у теплий період року, Адміна Н. Г., Панченко О. М., Ковтун С. Б. (2015)
Яремчук І. М. - Динамічні показники руху сперміїв за використання холін-хлориду у складі середовища для кріоконсервування сперми бугаїв-плідників (2015)
Москаленко Н. М. - Стимулювання природної кормової бази при підрощуванні личинок коропа, Григоренко Т. В., Базаєва А. М., Михайленко Н. Г. (2015)
Русько Н. П. - Мониторинг уровня соматических клеток в молоке как инструмент, улучшающий его качество (2015)
Нежлукченко Н. В. - Відтворювальні якості овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи залежно від походження (2015)
Автори випуску (2015)
Титул, Зміст (2015)
Шевченко Л. В. - Вплив різних джерел β-каротину на клінічний стан та гематологічні показники лабораторних тварин, Захаренко М. О., Михальська В. М., Поляковський В. М., Малюга Л. В. (2015)
Мельник О. П. - Біоморфологія черепа вовка, Луценко П. О. (2015)
Плюта Л. В. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів Кальцію в новотільний період (2015)
Піхтірьова А. В. - Вплив молочної продуктивності вівцематок на ріст та розвиток ягнят (2015)
Самойлюк В. В. - Динаміка площі лімфоїдних утворень тонкого відділу кишечника у поросят впродовж постнатального морфогенезу (2015)
Грищук Г. П. - Морфологічний і біохімічний склад аортальної та венозної крові корів перед отеленням і після нього (2015)
Дуда Ю. В. - Особливості фізіологічного стану корів у сухостійний період, Сєдих Н. Й., Грибан В. Г. (2015)
Криштофорова Б. В. - Структурно-функціональні особливості формування та ремоделяції кісткових органів новонароджених ссавців, Стегней Ж. Г. (2015)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямки Пейєра дванадцятипалої кишки качок віком 150-240 діб (2015)
Ландсман А. О. - Роль печінки у пігментному обміні в організмі свиней різних типів вищої нервової діяльності, Карповський П. В., Карповський В. В., Скрипкіна В. М., Постой Р. В., Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І. (2015)
Данчук О. В. - Активність каталази та супероксиддистимутази у еритроцитах свиней різних типів ВНД за технологічного стресу (2015)
Микитин С. І. - Роль Zn, Mn, Co в організмі сільськогосподарських тварин, Яценко І. В., Бінкевич В. Я. (2015)
Микитин Л. Є. - Купрум – важливий компонент фізіологічних процесів в організмі овець, Яценко І. В., Бінкевич В. Я. (2015)
Мельник А. Ю. - Деякі показники мінерального та ліпідного обмінів у курчат-бройлерів 33-добового віку за використання препарату Декавіт (2015)
Дишлюк Н. В. - Мікроструктура стінки вола та його морфометричні показники у пренатальному періоді онтогенезу курей (2015)
Петровський О. Є. - Внутрішньоорганне лімфатичне русло товстої кишки у ссавців (2015)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м'язів що діють на плечовий суглоб рожевого фламінго (2015)
Фотіна Т. І. - Вплив засобів для доїння на санітарну якість козиного молока, Зажарська Н. М., Костюченко В. Ю. (2015)
Шкромада О. І. - Фізико-хімічний склад м’яса свиней при застосуванні комплексу дезінфектантів (2015)
Яценко І. В. - Динаміка показників свіжості м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін", Кириченко В. М. (2015)
Назаренко С. М. - Літування ставів з використанням посівів буркуна білого (Melilotus albus) (2015)
Петров Р. В. - Контроль за іхтіопатологічними захворюваннями в рибо господарствах Сумської області (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Судово-ветеринарне визначення віку та статі великої рогатої худоби за спектроскопічними параметрами інфрачервоного поглинання озоленої верхньощелепної кістки, Яценко І. В., Гетманець О. М. (2015)
Касяненко О. І. - Контроль мікробіологічної безпеки продукції птахівництва, Фотіна Т. І., Прошина А. І., Собина М. М., Фотіна Г. А. (2015)
Головко Н. П. - Хімічний склад та калорійність м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону нутріцевтиками цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "Пробікс" (2015)
Ковтун В. А. - Результати дослідження якості меду одержаного у західному та східному регіонах України, Галатюк О. Є., Лазарєва Л. М., Шаповал Ж. В., Коваль О. С., Кулікова О. П., Коваленко В. Л. (2015)
Коваль Г. І. - Проблематика окремих питань розповсюдження та охорони чорноморських дельфінів, Кобзар Т. А. (2015)
Омельченко Г. О. - Діагностичні аспекти респіраторних інфекцій свиней бактеріальної етіології (2015)
Лівощенко Л. П. - Вплив кортикостероїдів на резистентність птиці до неоплазм, Лівощенко Є. М. (2015)
Головко В. О. - Продукція туберкулопротеінів виробничим штамом M. bovis "Valle" КМІЕВ-9К, Кассіч О. В., Кассіч В. Ю., Колеснікова К. Ю., Кошельнік В. Г. (2015)
Бергілевич О. М. - Виявлення та ідентифікація бактерій Cronobacter SPP. (Sakazakii) методом полімеразної ланцюгової реакції, Ушкалов В. О., Касянчук В. В., Дерябін О. М., Гришина Є. А. (2015)
Гладченко С. М. - Чутливість циркулюючих штамів Campilobacter SPP. до дії антибактеріальних препаратів (2015)
Касянчук В. В. - Виявлення та ідентифікації шигатоксин продукуючих штамів бактерій E. coli методом полімеразної ланцюгової реакції, Ушкалов В. О., Бергілевич О. М., Дерябін О. М., Єфімова О. М., Козій Р. В. (2015)
Скрипка М. В. - Вплив надлишку міді, заліза, кобальту на морфологію селезінки за колібактеріозу у поросят молочного періоду, Запека І. Є. (2015)
Бибен И. А. - Влияние Aerococcus viridans штамм BI-07 на сальмонеллез у белых мышей при симультанном применении антагонистов (2015)
Морозова В. В. - Авітамінози: провокуючі чинники трихофітії серед дрібних домашніх тварин, Гонтарь А. М., Северин Р. В. (2015)
Євстаф’єва В. О. - Сприйнятливість собак різних порід до збудників демодекозу, отодектозу та саркоптозу, Гаврик К. А. (2015)
Коваленко Л. М. - Терапевтична ефективність препарату Бронтелу 10 % при трематодозах і нематодозах жуйних, Коваленко О. І. (2015)
Богач М. В. - Оцінка ефективності Толкокциду і Байкоксу та їх вплив на біохімічні показники сироватки крові овець за еймеріозної інвазії, Богач Т. В., Бездетко Л. Є., Бондаренко Л. В. (2015)
Мельничук В. В. - Економічна ефективність лікарських засобів на основі Івермектину за трихурозу свиней (2015)
Айшпур О. М. - Особливості мікроскопічної будови нирок окуня в нормі та за постодиплостомозу (2015)
Лавріненко І. В. - Заходи боротьби з колумнаріозом скалярій, Передера О. О., Жерносік І. А. (2015)
Соловйова Л. М. - Порівняльна ефективність лікарських засобів за аскарозу свиней, Гринь В. В. (2015)
Нагорна Л. В. - Біолого-екологічні особливості зоофільних мух у промисловому птахівництві (2015)
Коцюмбас І. Я. - Якісний та кількісний склад органічних кислот препарату Біовір, Кушнір В. І., Кушнір Г. В., Ривак Г. П., Коваленко О. В., Черно Н. К., Капустян А. І. (2015)
Вишневський С. Г. - Актуальність застосування пребіотиків для профілактики сечокислого діатезу в індичат, Цвіліховський М. І. (2015)
Данчук В. В. - Кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну у крові поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму, Приступа Т. І. (2015)
Базака Г. Я. - Хронічна токсичність Моспілану для білих мишей, Духницький В. Б., Іщенко В. Д. (2015)
Харенко М. І. - Розлади динаміки родового процесу у корів молочних господарств за порами року, Гребеник Н. П., Рисліна Л. В. (2015)
Білий Д. Д. - Патогенетична регуляція оксидантного статусу у собак за неоплазій молочної залози (2015)
Вусик Д. О. - Зміни показників плазменого фібронектину за піометри у кішок (2015)
Дмитренко Н. І. - Ефективність застосування "Коктейлю для породілей" при слабкій родовій діяльності у собак (2015)
Омеляненко М. М. - Гістологічні зміни в яєчниках кішок хворих на піометру, Гаркуша С. Є., Старенька А. С. (2015)
Жук Ю. В. - Сучасні підходи до лікування субклінічного маститу у корів (2015)
Кулинич С. М. - Розповсюдження, діагностика та лікування коней з виразковим ураженням губ на базі кінно-спортивного комплексу ТОВ "Чутівський кінний завод "Тракен" (2015)
Гуніч В. В. - Патоморфологічні зміни в селезінці котів при хронічній нирковій недостатності (2015)
Шацило Е. С. - Мікроскопічні зміни ооцитів і фолікулів у яєчниках курей при синдромі зниження несучості (2015)
Обруч М. Н. - Диагностический алгоритм изменений легочного рисунка у собак при компьютерной рентгенографии (2015)
Долбаносова Р. В. - Хвороби страусів: етіологія та засоби боротьби (2015)
Улько Л. Г. - Профілактика хвороб молодняку великої рогатої худоби (2015)
Адамович С. - Ідея соборності в ідеології та діяльності української національної асамблеї (УНА–УНСО) (2014)
Нагірний В. - Чернелиця – резиденція Ценських у першій половині ХІХ століття (2014)
Сіреджук П. - Національний і соціальний склад населення Надвірни 1870 р (2014)
Монолатій І. - Історичні міфи етнічних акторів: місце й роль на регіональній шахівниці Галичини (2014)
Вітенко М. - Повсякденне життя Станиславова в період існування ЗУНР (2014)
Іваницька С. - "Нова Україна” революційної доби в публіцистиці Олександра Саліковського (2014)
Коваль М. - Створення теоретичних розробок і проведення практичних заходів зі спорудження довготривалих фортифікаційних комплексів у Радянській Україні (1920-ті–1941-й рр.) (2014)
Борчук С. - Проблема персоналій в енциклопедистиці УРСР (1950–1970-х рр.) (2014)
Кобута С. - Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин, Яворський А. (2014)
Пилипчук Я. - Історична пам’ять і писемність у кипчаків (2014)
Томин Ю. - "Законник” як джерело до вивчення соціально-економічної історії Сербії доби Стефана Душана, Стасюк Б. (2014)
Федорчак П. - Політичне і соціально-економічне становище Чехословацької Республіки (1945 – початок 1948 рр.) (2014)
Ґеник М. - Утвердження ідеї української державності в політичних концепціях польської опозиції (2014)
Пендзей І. - Проблеми політичної реформи на Всеугорській конференції УСРП (20–22 травня 1988 р.) (2014)
Шологон Л. - Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у сучасній українській історіографії (2014)
Дутчак О. - Націоцентричний підхід сучасної української історіографії до вивчення туристично-краєзнавчого руху в Галичині (1830–1930-х рр.) (2014)
Кудінов Д. - Діяльність політичних організацій в українському селі в період першої російської революції в мемуарній літературі (2014)
Довган Ю. - Вітчизняна й українська зарубіжна історіографії про військово-стратегічні плани держав Антанти щодо України (літо 1917 – січень 1918 рр.) (2014)
Міщук А. - Суспільно-політична діяльність УРП-УСРП: стан наукової розробки, Міщук М. (2014)
Пуйда Р. - Парламентська діяльність УНДО: погляд сучасників (2014)
Дрогобицька О. - Етнопсихологічні особливості бойків у праці І. Вагилевича "Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині”, Неміш Н. (2014)
Костючок П. - Трансформація національної ідентичності українців Карпат у роки Першої світової війни (2014)
Дубчак С. - Латинська Африка напередодні вандальського завоювання: військово-політичний аспект (2014)
Павлюк А. - Франко-лангобардські відносини у період "візантійської реконкісти” в Італії (584–590 рр.) (2014)
Стасюк А. - Ordo fratrum minorum: утворення, становлення та організація францисканців у першій третині ХІІІ ст (2014)
Курдина Ю. - Гутництво на західноукраїнських землях у контексті європейського склярства (2014)
Дорожинська М. - Статути – джерело до вивчення діяльності народовських товариств Галичини 60-х рр. ХІХ – початку ХХ ст (2014)
Ластовецький С. - Початковий період української еміграції до канадської провінції Квебек (1891–1905 рр.) (2014)
Глизнер В. - Судова реформа в Галичині в роки російської окупації 1914–1915 рр.: джерелознавчий аспект (2014)
Джус Ю. - Відновлення важкої промисловості у ФРН: 1950–1960-ті роки ХХ ст (2014)
Омельковець Ю. - Поглиблення конфронтації між "Смолоскипом” та ОУН (м) у першій половині 1970-х років (2014)
Горбенко А. - Етапи формування позиції Католицької церкви щодо явища міграцій за основними соціальними документами Святого Престолу (2014)
Щербін Л. - Сумський вимір Конституційно-демократичної партії. Кудинов Д. В. Сумские либералы в российском освободительном дви¬жении, 1901–1906 гг.: региональное измерение / Д. В. Кудинов. – Сумы : ООО Печатный дом "Папирус”, 2013. – 160 с (2014)
Титул,зміст (2016)
Сердюк А. М. - Державні цільові програми як інструмент державної політики з охорони здоров’я в Україні, Коблянська А. В., Скляренко К. А. (2016)
Черниченко І. О. - Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози, Баленко Н. В., Цимбалюк С. М., Осташ О. М. (2016)
Семашко П. В. - Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки шуму у пирміщеннях житлових та громадських будівель, Кононова О. В. (2016)
Власюк Н. В. - Радіаційно-гігієнічна оцінка радіотривожності населення України у пізній фазі Чонобильської аварії (2016)
Коршун М. М. - Гігієнічна оцінка небезпечності забруднення підземних вод фунгіцидами на основі дімоксистробіну, Руда Т. В., Коршун О. М., Дема О. В. (2016)
Гребняк М. П. - Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста, Федорченко Р. А. (2016)
Горова А. І. - Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська, Бучавий Ю.В. (2016)
Прокопов В. О. - Токсичні хлорорганічні сполуки у хлорованій питній воді міст дніпровського басейну, Труш Є. А., Куліш Т. В., Соболь В. А. (2016)
Кузьмінов Б. П. - Оцінк агострої токсичності гепатопротектора антралю на альтернативних тест-системах, Матисік С. І., Зазіляк Т. С., Микитчак Т. І. (2016)
Петросян А. А. - Використання оцінки ризику при управлінні якістю повітря та збереженні громадського здоров’я (2016)
Рудницька О. П. - Прогнозування захворюваності дітей старшого дошкільного віку, що проживають в умовах великого міста, Бердник О. В., Добрянська О. В. (2016)
Єлізарова О. Т. - Гігієнічні аспекти організації систем дошкільної освіти у зарубіжних країнах, Філоненко О. О., Гозак С. В. (2016)
Завада М. І. - Оцінка стану здоров’я дітей та підлітків Львівської області (2016)
Орєхова О. В. - Захворюваність працівників гірничо-металургійної галузі за результатами періодичних медичних оглядів (2016)
На передовых рубежах морсокй медицины. К 80-летию професора Л. М. Шафрана (2016)
Правофланговий профілактичної медицини. До 80-річчя професора В. А. Кондратюка (2016)
Бобко Н. А. - Профессиональная надежность машиниста локомотива в условиях сменного труда: влияние биологических и социальных факторов (2016)
Федоренко В. І. - Професор Влас Захарович Мартинюк - засновник Львівської наукової гігієнічної школи (до 120-річчя від дня народження), Кіцула Л. М., Панишко Ю. М., Козак Л. П. (2016)
Ковган М. І. - В. М. Жаботинський – видатний гігієність України (до 120-річчя від дня народження) (2016)
Карпенко А. - Дискурс без суб’єкта, або невивчені уроки постмодерну (2016)
Полухтович Т. - Національна ідентичність і культурна традиція (2016)
Азарова Ю. - Мультикультуралізм і сучасні моделі міжкультурної комунікації (2016)
Годунок З. - Самоусвідомлення ми як форманта картини світу (на прикладі інформаційних матеріалів про здійснення АТО на Сході України) (2016)
Казак О. - Официальные коммеморативные практики в Подкарпатской Руси в период венгерского господства (1939–1944 гг.) (2016)
Біловус Л. - Інформаційний простір української діаспори США як транслятор діяльності шкіл українознавства щодо збереження національної ідентичності (2016)
Прядко О. - Порівняльний аналіз ідентичностей жителів Донбасу та Галичини (2016)
Osikowicz Z. - Ewolucja stereotypow spolecznych w swiadomosci polakow i ukraincow (2016)
Трохименко О. - Міграційна криза та проблема поширення правих настроїв у сучасному німецькому суспільстві (2016)
Лукаш Г. - Етнічна ідентичність у мовних вимірах (2016)
Moscicka D.-M. - Charakterystyka mniejszosci etnicznych w Polsce (2016)
Накашидзе І. - Еволюція сприйняття образу Канади від світу "чужого" до "свого" у творчості поетів­емігрантів другої половини ХХ ст. (2016)
Калениченко Т. - Роль релігійного чинника у процесі зміни ідентичності українців після 2014 року (2016)
Довбищенко М. - Адвокат і клієнт на Волині в XVII ст.: оплата праці та проблема професійної етики (2016)
Якимова О. - Військові поховання та меморіали Першої світової війни як джерело патріотизму та національної ідентичності: культурно­мистецький вираз (2016)
Пархітько О. - Прояви міжкультурної дифузії у творчій спадщині Акіри Куросави (2016)
Kazmierczak A. - Miasto jako fenomen kulturowy na przykladzie Gdanska (2016)
Смольницька О. - Культурна самоідентифікація ліричного героя у вибраній поезії Віри Вовк: aesthetica interior (2016)
Шморгун О. - Топос "Малої Батьківщини" як визначальний фактор національної ідентичності: екзистенційний вимір (2016)
Высоцкий А. - Глобализация и кризис национальных идентичностей? Случай польского общества (2016)
Радзик Р. - Российское видение "общерусского народа" (2016)
Донникова И. - Идентичность как феномен антропологической сложности (2016)
Jakimowicz M. - Wyszywanka blizsza cialu. Fenomen ukrainskiej, wyszywanej koszuli – perspektywa postkolonialna (2016)
Матусевич Т. - Екзистенційні азимути сучасної гендерної культури: від поліваріантності ідентифікаційних сценаріїв до еклектичності гендерних стереотипів (2016)
Sierzega W. - Ruch wydawniczy w Polsce po roku 1945. Rys historyczny (2016)
Jekaterynczuk A. - The religious factor of the Russo–Ukrainian war: selected aspects (2016)
Zuber M. - Granica. Jeszcze raz o Europie (2016)
Гніт Ю. - Теоретичне відображення концепту ідентичності в інтерпретативній соціології XX століття (2016)
Подольська Т. - Відповідальна ідентичність сучасної людини (2016)
Попов В. - Дискурс ідентичності та конфлікт на сході України, Попова О. (2016)
Ганаба С. - Ідентичність у мережевому суспільстві: постановка проблеми (2016)
Ягодзінський С. - Людина пост­інформаційної ери: контури соціальної сингулярності (2016)
Задирака К. - Віртуальна ідентичність: приклад соціальної мережі Facebook (2016)
Самчук Р. - Варіації на тему "множинної ідентичності" (2016)
Мудраков В. - Полілог культурних наративів як філософія толерування (2016)
Бродецкая Ю. - Опыт сommunitas как модус гармоничной со­бытийности (2016)
Сердюк К. - Детермінанти культури у філософії Г. Маркузе (2016)
Самчук О. - Ідентичність митця в контексті синергетичної парадигми (2016)
Якимечко Л. - Культурна ідентичність у творчості митця через складові культурної традиції (2016)
Ренчка I. - Мовне відображення процесів формування радянської політичної ідентичності (2016)
Єфімова А. - Практики "суспільного замовлення" та конструювання міської ідентичності засобами сучасного мистецтва" (досвід Західної Європи і США) (2016)
Борисюк І. - Регіональна і групова ідентичність крізь призму поетики спорту у творчості С. Жадана (2016)
Іванюк І. - Чужий та ідентичність: темпорально­екзистенційний контекст (2016)
Кондратюк О. - До питання інтеграції переселенців із зони відчуження: "чужі" серед "своїх" (за польовими матеріалами) (2016)
Рибак Ю. - З історії конкурсу на волинські народні пісні у 1934/1935 навчальному році (2016)
Чума Б. - "Віднайдена" країна: ідентифікація українських земель в іспанській пресі кінця XIX – початку XX століть (2016)
Месхидзе Дж. - "Тайны нет – есть традиция": "Бодегас Фаустино" и культура виноделия в регионе Риоха Алавеса (2016)
Маєвська О. - Топос малої вітчизни в романній прозі Міґеля де Унамуно (2016)
Доманська О. - Наукова концепція етногенезу Л. Гумільова щодо засад розбудови національного культурного простору в сучасних умовах (2016)
Власова А. - Становлення суспільно­політичної самосвідомості жінок Франції у 50­60­х роках ХХ ст. (2016)
Кухаренко О. - Культ родючості як основа весняної календарної обрядовості (2016)
Степанок Ю. - Декоративні модифікації тіла в контексті візуалізації культурної ідентичності (2016)
Хмара А. - Національні риси в архітектурі "Масарикової колонії" в місті Хуст Закарпатської області (2016)
Мазоренко М. - Охорона культурної спадщини народів як один із напрямків збереження культурної ідентичності, Кухаренко А., Маслова В. (2016)
Содержание (2016)
Василевский Е. Т. - Метод определения влияния конструктивно-технологических параметров на характеристики локального НДС пластины с отверстием при нагружении ее сдвигом, Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Светличный С. П., Семенцов В. Ф. (2016)
Бычков А. С - Эксплуатационная несущая способность деталей конструкций отечественных воздушных судов транспортной категории из титановых сплавов, Моляр А. Г. (2016)
Гуменный А. М. - Статистическое исследование параметров и характеристик гражданских легких самолетов с турбовинтовыми двигателями, Буйвал Л. Ю. (2016)
Шмырев В. Ф. - Оптимизация энергетических затрат тепловых противообледенительных систем самолета (2016)
Герасименко В. П. - Особенности концептуальных принципов формирования облика двигателей для многорежимных самолетов (2016)
Панков Р. В. - Схема легкого многоцелевого самолета с гибридной силовой установкой (2016)
Гребеников А. Г. - Анализ конструктивно-технологических особенностей крыльев учебно-тренировочных самолетов, Гуменный А. М., Соболев А. А. (2016)
Frolov Е. А. - To the Question of Manufacturing High-Quality Perforated Detail Made of Fiberglass by Stamping, Yasko S. G., Kravchenko S. I., Nosenko О. H. (2016)
Лупкин Б. В. - Способ формообразования обшивок и панелей одинарной кривизны методом свободной гибки-прокатки на оборудовании с ЧПУ, Подгребельный Н. С., Корольков Ю. А., Асташкин В. И. (2016)
Хмуренко О. О. - Шляхи підвищення ефективності засобів технологічного оснащення для виробництва збірних конструкцій із ПКМ (2016)
Лупкин Б. В. - Влияние технологических параметров процесса сверления КМ на прочность, Мамлюк О. В., Драник А. И., Касс А. Л. (2016)
Борисевич В. В. - Выбор рациональных параметров мостика облойной канавки при моделировании открытой штамповки, Мохсен Закизаде Байгара (2016)
Чернышев Ю. К. - Эффект пульсаций при выталкивании тела из рабочей области при наличии энерговыделения, Хайленко О. В., Хайленко М. А. (2016)
Соловьев А. И. - Упругое равновесие ортотропной полуплоскости, ослабленной эллиптическим отверстием, Головченко А. В. (2016)
Узун Ю. А. - Экономические аспекты реализации инновационных проектов в контексте GreenIT, Узун Д. Д. (2016)
Кислов О. В. - Определение потерь механической энергии при смешении потоков в ТРДД, Шевченко М. А. (2016)
Копычко В. В. - Деформирование открытой цилиндрической оболочки с непо-движными угловыми точками границы и произвольными пе-ремещениями её сторон (2016)
Ерёменко С. М - Программно - методический комплекс расчёта эмиссии авиационных двигателей, Соколова В. В., Кобрина Н. В. (2016)
Божко В. П. - Использование методов решения экстремальных задач для моделирования производственно-экономических процессов, Божко Д. В., Омельченко О. Л. (2016)
Иванов А. А. - Генетический алгоритм решения задачи коммивояжера для планирования маршрута беспилотного летательного аппарата (2016)
Никонов О. Я. - Применение алгоритма распознавания образов flood fill для заливки цветовой области в приложении для Android, Нарожная Е. В. (2016)
Рузайкин В. И. - Экспериментальное исследование процессов оттаивания горячими парами хладагента в парокомпрессионной холодильной машине с соленоидным клапаном в качестве регулятора расхода хладагента, Лукашев И. Н., Федоренко Т. Ю. (2016)
Нарожный В. В. - Особенности установки Android Studio 2 для разработчиков приложений под Android (2016)
Мигаль Г. В. - Психофізіологічна індивідуальність: проблема управління безпекою пішохода, Протасенко Протасенко, О. Ф. (2016)
Дибир А. Г. - Уточнение расчета нагрузок на крыло согласно Авиационным Правилам для самолетов транспортной категории, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. (2016)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2016)
Выходные данные (2016)
Eliopoulos P. - The myth of the Greco-Roman culture and the ideology of expansion (2016)
Більченко Є. - Перспективи постісторії напередодні нового Середньовіччя (2016)
Петрушкевич М. - Особливості конструювання масової релігійної комунікації: релігійне радіо (2016)
Калуга В. - Самоідентичність як атрибут змістовності автентичного бутя (2016)
Кузін В. - Постколоніальна критика як культурна практика (2016)
Квік Л. - Суспільне благо як домінанта соціально-політичного вчення папи Бенедикта XVI (2016)
Співак В. - Вплив філософської спадщини Цицерона на ідейну складову проповідей Антонія Радивиловського (2016)
Губенко Г. - Науково-методичний проект інтегративної педагогічної біоетики (2016)
Шевчук К. - Теорія естетичного переживання Леопольда Блауштайна (2016)
Лазарович Н. - Соціокультурні виміри національної ідентичності: український контекст (2016)
Стратонова Н. - Максими П. Грайса в контексті сучасної Інтернет-комунікації (2016)
Тур М. - Від ідентичності спротиву до ідентичності майбутнього (2016)
Козачинська В. - Сучасні експлікації суб’єктивності: до питання гетерогенності (2016)
Мініч А. - Теорія раціональності Петера Козловські: аналіз і перспективи розвитку (2016)
Кралюк П. - Образ козацтва в поемі Симона Пекаліда "Про Острозьку війну…" (2016)
Гарат І. - Ісихастські аспекти "Книжиці" Василя Суразького (2016)
Доній Н. - Концептуально-теоретичні підходи до феномену вітальності в новітньому науковому дискурсі (2016)
Войтов Б. - Ренесансне розуміння проблеми природи людини у творі Касіяна Саковича "Арістотелівські проблеми, або питання про природу людини з додатком передмов до весільних і похоронних обрядів" (2016)
Алексєєва О. Б. - Деякі аспекти вивчення топонімічних особливостей у курсі країнознавства Великобританії (2015)
Безпалова Е. В. - Особенности использования сакральной лексики в текстах традиционной и альтернативной проповеди (2015)
Білоцерковець А. В. - Особливості функціонування лексико-семантичного поля "метал" в англомовних прислів’ях (2015)
Березіна Ю. О. - Писемна різноманітність давньоверхньонімецьких церковних текстів (2015)
Бигунова Н. А. - Одобрение, похвала, комплимент и лесть в теории речевых актов (2015)
Битко Н. С. - Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India – критический анализ словаря на исторических принципах (2015)
Глущенко Е. В. - Количественные и качественные характеристики дифтонгов средневерхненемецкого периода (2015)
Гринько О. С. - Вербализованная интеграция концептов-архетипов AIR и EARTH (2015)
Деменчук О. В. - Динамічні моделі значення в аспекті міжмовного зіставлення (2015)
Єрьоменко С. В. - Біографії Вінстона Черчилля: загальний огляд (2015)
Игина Е. В. - Анималистический нарратив о семье и ее проблемах (2015)
Карпенко М. Ю. - Структурні особливості сайтонімів англомовного сектору інтернету (2015)
Кивенко И. А. - Речевой акт благодарности с точки зрения критерия искренности (2015)
Колегаєва І. М. - Полімодальність відчуттів у дзеркалі полікодовості тексту, або ще раз про антропоцентризм у лінгвістиці (2015)
Матузкова Е. П. - "Дискурс" и "дискурс идентичности": к определению понятий (2015)
Мікава Н. М. - Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі (2015)
Мулик К. О. - Принципи формування нової англомовної лексики соціально-педагогічної сфери (2015)
Новаковська О. М. - Дослідження лексико-семантичного поля blood в його науковій версії (2015)
Олейник А. А. - Имплицитные и эксплицитные коммуникативные средства выражения непонимания в художественном диалоге (2015)
Прима В. В. - Англомовний путівник як різновид туристичного дискурсу (2015)
Цобенко О. В. - Англомовне лексико-семантичне поле "ювелірні прикраси" як фрагмент професійної картини світу (2015)
Черхава О. О. - Апробація методики реконструкції індоєвропеїстами та лінгвокомпаративістами різних поколінь (2015)
Чеснокова М. В. - Социальные факторы просодического оформления высказывания (2015)
Швець А. І. - Когнітивно-семантичний статус онімів у сучасній лінгвістиці (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до рукописів (2015)
Havrylyuk І. - The Image of Ukraine and Ukrainians on the Mass Media Scene of France (2016)
Валькова К. - Масово-комунікаційні функції шляху в "Одноповерховій Америці" І. Ільфа та Є. Петрова (2016)
Зикун Н. - Українська газетна сатирична публіцистика радянської доби як ідеологічно-пропагандистський інструмент (2016)
Семенко С. - Тематичні виднокола публіцистики Світозара Драгоманова 20–70-х років ХХ століття (2016)
Бухтатий О. - Дослідження проблематики соціальної комунікації і захисту суспільної моралі у демократичному суспільстві (2016)
Вірста О. - Site.ua як альтернативне медіа: концептуалізації ворога (2016)
Гайковскі С. - Значення теледебатів для утвердження вибору політично заангажованого електорату (президентські виборів у Польщі 2005 року) (2016)
Гридчина В. - Ідеї єднання суспільства в умовах структурної кризи Європейського Союзу (кінець 2015 – початок 2016 рр.) (2016)
Демченко М. - Соціальний простір ідеологічної функції масової комунікації в умовах інформаційного суспільства (2016)
Кострова В. - Рекреативні медіа в науковому дискурсі соціальних комунікацій (2016)
Георгієвська В. - Становлення і розвиток партійної періодики на Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Вербицька Х. - Державотворча думка в місцевій пресі України (2016)
Головач Г. - Ґендерний чинник у висвітленні збройних конфліктів (на прикладі матеріалів газети "День") (2016)
Михайлова О. - Соціальні проблеми в теленовинах: мова інформаційних програм (2016)
Петрушка А. - Чинники еволюції концепції подання інформації в журналі "National Geographic" (2016)
Подаряща О. - Культура та функціональність мас-медіа: взаємні інтереси в контексті інформаційного суспільства (2016)
Ніронович І. - Реклама в українських науково-технічних виданнях у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) (2016)
Кравченко С. - Багатовимірне бачення європейського досвіду (2016)
Вийшли друком (2016)
Правила подачі статей (2016)
Титул, содержание (2016)
Кучук-Яценко С. И. - Контактная стыковая сварка высокопрочных рельсов современного производства, Дидковский А. В., Швец В. И., Руденко П. М., Антипин Е. В. (2016)
Кучук-Яценко С. И. - Статистическое управление процессом контактной стыковой сварки рельсов. Двухуровневая система управления, Руденко П. М., Гавриш В. С., Дидковский А. В., Антипин Е. А. (2016)
Кучук-Яценко С. И. - Технология и оборудование для стыковой сварки сопротивлением деталей большого сечения из разнородных сталей, Наконечный А. А., Зяхор И. В., Чернобай С. В., Завертанный М. С. (2016)
Кучук-Яценко С. И. - Влияние неметаллических включений рельсовой стали на формирование сварного соединения, Швец В. И., Дидковский А. В., Антипин Е. В. (2016)
Качинский В. С. - Технология и оборудование для прессовой сварки магнитоуправляемой дугой неповоротных стыков труб малого диаметра в монтажных и стационарных условиях, Кучук-Яценко С. И., Коваль М. П., Гончаренко Е. И. (2016)
Нестеренков В. М. - Технология и оборудование для электронно-лучевой сварки конструкций в авиакосмической промышленности, Хрипко К. С. (2016)
Нестеренков В. М. - Электронно-лучевая сварка рабочих колес центробежного компрессора, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А. (2016)
Гречанюк Н. И. - Новое электронно- лучевое оборудование и технологии получения современных материалов методами плавки и испарения в вакууме, разработанные в НПП "ЭЛТЕХМАШ", Кучеренко П. П., Мельник А. Г., Гречанюк И. Н., Смашнюк Ю. А., Гречанюк В. Г. (2016)
Крамаренко В. А. - Новая оптическая система наблюдения в серийных электронно-лучевых пушках, Нестеренков В. М., Загорников В. И. (2016)
Матвейчук В. А. - Системы визуализации процессов сварки в режиме реального времени с помехозащищенным каналом передачи сигнала вторичной электронной эмиссии (2016)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая сварка сложнолегированного высокопрочного титанового сплава, Григоренко С. Г., Белоус В. Ю., Таранова Т. Г., Селин Р. В., Вржижевский Э. Л. (2016)
Майстренко А. Л. - Применение процесса трения с перемешиванием для соединения магниевых сплавов и модификации их структуры, Лукаш В. А., Заболотный С. Д., Страшко Р. В. (2016)
Григоренко Г. М. - Особенности структуры соединений материалов Cu–Cu, Ni–Cu, сталь–Cu, полученных внахлест способом сварки трением с перемешиванием, Полещук М. А., Адеева Л. И., Туник А. Ю., Зеленин Е. В., Степанюк С. Н. (2016)
Маркашова Л. И. - Влияние структуры на свойства сварных соединений алюминиево-литиевых сплавов, полученных способами аргонодуговой сварки и сварки трением с пермешиванием, Покляцкий А. Г., Кушнарева О. С. (2016)
Покляцкий А. Г. - Особенности и преимущества процесса сварки трением с перемешиванием стыковых соединений тонколистовых алюминиево-литиевых сплавов, Кныш В. В., Клочков И. Н., Мотрунич С. И. (2016)
Майстренко А. Л. - Гибридная технология, совмещающая электронно-лучевую сварку и сварку трением с перемешиванием в процессах восстановления элементов конструкций авиационной техники из магниевых сплавов, Нестеренков В. М., Страшко Р. В., Заболотный С. Д., Ткач В. Н. (2016)
Гринюк А. А. - Гибридные технологии сварки алюминиевых сплавов на основе дуги с плавящимся электродом и сжатой дуги, Коржик В. Н., Шевченко В. Е., Бабич А. А., Пелешенко С. И. (2016)
Маркашова Л. И. - Структура и свойства сварных соединений стали 14ХГН2МДАФБ при гибридной лазерно-дуговой сварке, Позняков В. Д., Бердникова Е. Н., Жданов С. Л., Шелягин В. Д., Алексеенко Т. А. (2016)
Позняков В. Д. - Сравнительная оценка свойств сварных соединений высокопрочной стали N-A-XTRA-70, полученных дуговой, лазерной и гибридной лазерно-дуговой сваркой, Шелягин В. Д., Жданов С. Л., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2016)
Коржик В. Н. - Трехмерная печать металлических объемных изделий сложной формы на основе сварочных плазменно-дуговых технологий (Обзор), Хаскин В. Ю., Гринюк А. А., Ткачук В. И., Пелешенко С. И., Коротенко В. В., Бабич А. А. (2016)
Сенченков И. К. - Использование теории растущих тел при расчете напряженно-деформированного состояния деталей, изготавливаемых с применением аддитивных наплавочных технологий, Рябцев И. А., Турык Э., Червинко О. П. (2016)
Ахонин С. В. - 3D электронно-лучевая наплавка титановых деталей, Вржижевский Э. Л., Белоус В. Ю., Петриченко И. К. (2016)
Шаповалов В. А. - Применение аддитивных технологий для выращивания крупных профилированных монокристаллов вольфрама и молибдена, Якуша В. В., Гниздыло А. Н., Никитенко Ю. А. (2016)
Жуков В. В. - Аддитивное производство металлических изделий (Обзор), Григоренко Г. М., Шаповалов В. А. (2016)
Ющенко К. А. - Закономерности дискретно-аддитивного формирования микрообъемов кристаллизующегося металла при многослойной микроплазменной порошковой наплавке никелевых сплавов, Яровицын А. В., Червяков Н. О. (2016)
Шаповалов В. А. - Применение сварочных технологий для подавления ликвации в крупных слитках (2016)
Matusiak J. - Resistance welding of coated steel plates in the aspect of environmental conditions, Wycislik J. (2016)
Szubert L. - Measurement and analytical system for welding parameters and noise level during manufacturing process of welded structures, Skoczewski P., Matusiak J., Wycislik J. (2016)
Барчишина І. В. - Епітет і макрообраз: корелятивні зв’язки (на матеріалі поетичних творів М. Волошина та В. Свідзінського) (2010)
Бенкендорф Г. Д. - Концепт пропаганда / propaganda в концептуальних картинах тоталітарних світів націонал-соціалізму і комунізму (на матеріалі російської і німецької мов) (2010)
Богачевська Л. О. - Художня цінність перекладів К. Шмиговського та Ю. Лісняка роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи” (компаративний аспект) (2010)
Бородій І. Б. - Ціннісні орієнтації та стилістичні функції повтору в жіночій прозі початку ХХІ століття (на матеріалі роману Г.Тарасюк "Цінь Хуань Ґонь”) 21-23 (2010)
Васьків М. С. - Морфологія роману, його жанрові різновиди. Проблема класифікації (2010)
Волковинська І. Т. - Тектонічні й атектонічні прояви в сюжетній організації п’єс М. Гоголя "Ревізор” та Ю. Словацького "Фантазій” (2010)
Гавловська Т. А. - Поетика заголовку прозових творів Теодора Фонтане (2010)
Гільдебрант К. Й. - Предметний світ у творах "Сердитих молодих людей” (2010)
Горох Г. В. - Робота з текстами на заняттях із риторики (2010)
Григоренко Т. В. - Етнографічна лексика в картині світу українця (2010)
Джурбій Т. О. - "Тарас Бульба”: транспозиція змісту і його художня еволюція (2010)
Діяконович І. М. - До жіночого питання в романах Дж. Остін та повістях Ольги Кобилянської (2010)
Казимір В. О. - Тематична група "Економічна лексика” у вокабулярі сучасної німецької мови як відображення інноваційних процесів розвитку (2010)
Коваленко Н. Д. - Засади побудови словника народних порівнянь (2010)
Козак Р. В. - Прагматичний аспект експресивності порівняльних конструкцій в художньому мовленні Ірен Роздобудько (психологічна драма "Ґудзик”: мова оригіналу та переклад російською мовою) (2010)
Колкутіна В. В. - Ідеологічна конструкція ранніх літературно-критичних праць Дмитра Донцова (2010)
Колупаєва О. М. - Рима в архітектоніці англомовного та україномовного сонета (кінець XIX – початок XX ст.) (2010)
Кушнірова Т. В. - Жанрово-стильові особливості роману О. Гріна "Блистающий мир” (2010)
Кшевецький В. С. - Полістрофічні рівнострофічні моделі поезії Миколи Вороного у функціональному аспекті (2010)
Лаврова А. А. - Своеобразие хронотопа в ”Записках на манжетах” М.А.Булгакова (2010)
Лівіцька О. В. - Специфіка епітетної системи ”Old possum’s book of practical cats”: спроба класифікації (2010)
Луговська І. Б. - Синоніми у медичній термінології (2010)
Лукановська А. В. - Національно-культурний компонент змісту навчання іноземних мов (2010)
Марчук Л. М. - Роль складних багатокомпонентних речень в організації текстів сучасної української художньої прози (2010)
Марчук О. І. - Структурно-типологічні параметри сполучникових порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос "Солодка Даруся” (2010)
Матковська М. В. - Семантичні та прагматичні особливості категорії "Ми – вони” в англомовному політичному дискурсі (2010)
Маховська С. В. - Народнопісенний паралелізм як визначальний стилістичний засіб весільного фольклору (2010)
Мельник C. М. - Словотвірні особливості неологізмів у сучасній постмодерністській прозі (2010)
Мітроусова Т. В. - Фабульний і сюжетний час роману Джеймса Джойса "Улісс” (2010)
Мітягіна С. С. - Сюжетно-змістовна паралель "Овід – Христос” в романі Е. Войнич "Овід” як засіб теологізації революційних поглядів автора (2010)
Мозолюк О. М. - Лексико-семантична стратифікація старослов’янізмів (етимолого-функціональний аспект) (2010)
Мялковська Л. М. - Одна з метафор І. Нечуя-Левицького (2010)
Насмінчук Г. Й. - Екзистенційний вимір роману Галини Тарасюк "Між пеклом і раєм” (2010)
Осецький Б. Й. - Можливості застосування системного методу у дослідженнях етимології архаїчних топонімів, Осецький Й. П. (2010)
Осіпчук Г. В. - Семантико-синтаксичні співвідношення кореферентів (на матеріалі творів Валерія Шевчука і Марії Матіос) (2010)
Пантелей І. А. - Художня інтерпретація образу народних борців за свободу у творах українських письменників та американських письменників аболіціоністів ХІХ ст. (2010)
Петровская С. С. - Заголовок как синтаксическая единица: слово или предложение? (2010)
Півторак Л. А. - Відтворення непрямих колоративів у перекладі (на матеріалі перекладів творів Ф.Г. Лорки та Е.А. По) (2010)
Попович А. С. - "Катрени від мене – то свято буденне …” (епітети-оксиморони в мовотворчості Ганни Чубач і Зої Кучерявої) (2010)
Потапчук І. С. - Поняття "поле” у географічній терміносистемі Західного Поділля (2010)
Приймак І. В. - Епістолярна спадщина Бориса Грінченка та Любові Яновської: рецептивний та оцінний аспекти (2010)
Продан Ю. П. - Терміни-фраземи у лінгвістичних дискусіях (2010)
Просяник О. П. - Проблема значения и значимости в "De l’essence double de langage” Фердинанда Де Соссюра (2010)
Проценко Н. В. - Основні течії літературознавчої думки в контексті розвитку духовної культури сучасного американського суспільства (2010)
Пушкар О. О. - Способи репрезентації суб’єкта дії у політичному дискурсі (на матеріалі передвиборних промов Барака Обами) (2010)
Рега Д. О. - Михайль Семенко та французький сюрреалізм: спільне та відмінне (2010)
Русак Ю. М. - Лексика обряду народин у буковинському діалекті (2010)
Салтанова І. М. - Сюжетно-композиційний аспект роману Е.М.Ремарка "Три товариші” (2010)
Семелюк Р. М. - Співвідношення голосу розповідача і голосу персонажа в оповідному дискурсі А. Чехова і Дж. Джойса (2010)
Сібрук А. В. - Іменники зі збірним периферійним значенням "прикраса” в писемних пам’ятках XI – XIV століть (2010)
Спивачук В. А. - Любовь, семья и бытовые проблемы в русской прозе малого жанра (на примере рассказов Пантелеймона Романова) (2010)
Сукаленко Т. М. - Професійна орієнтованість мовної підготовки фахівців податкової сфери: теоретичний аспект (2010)
Ткач А. В. - Сучасна українська медична термінологія: проблеми та перспективи розвитку (2010)
Ткаченко Л. М. - Духовна криза суспільства у п’єсі Петера Турріні "Кохання на Мадагаскарі” (2010)
Торчинська Н. М. - Місце непрямої мови у поетичному дискурсі (на матеріалі роману Л. Костенко "Маруся Чурай”) (2010)
Торчинський М. М. - Денотатно-номінативна структура оронімії як складник української ономастичної терміносистеми (2010)
Трачук Т. - Період гартування характеру і волі (А. Животко у 1918-1919 рр.) (2010)
Уманець А. В. - Historiography of the phrase conceptions in foreign and home linguistics (2010)
Федірко С. М. - Лінгвокультурологічні особливості вживання фразеологізмів з анімальним компонентом horse(кінь) в англійській та українській мовах (2010)
Філінюк В. А. - Аперцепція гоголівського образу природи (на матеріалі "Вечори напередодні Івана Купала”) Миколи Гоголя (2010)
Хоптяр А. О. - Російська література в перекладній спадщині Бориса Грінченка (2010)
Цибулько В. О. - Франківський сонет як окремий різновид сонетного жанру (2010)
Чепурняк Т. О. - Трагічне начало як формотворчий чинник у структуризації поезій у прозі Лесі Українки (2010)
Черников И. Н. - Религиозная революция русских сектантов в изображении Д.С. Мережковского (роман "Антихрист (Петр и Алексей)” (2010)
Чопик Я. М. - Лінгвалізація кордоцентричного концепту в українській мові (на матеріалі фразем), Чопик М. П. (2010)
Шаповал О. Г. - Жанрова своєрідність роману В. Ґолдінґа "Паперові люди” (2010)
Шатілова Н. О. - Елементи фольклорної традиції в ідіостилі Сидора Воробкевича (2010)
Шулик П. Л. - Традиційні шляхи вивчення біблії (танаха) та сучасна біблеїстика (2010)
Яковлєва О. В. - Антропоніми як чинники гумору в англомовному тексті роману Івліна Во "Мерзенна плоть” (2010)
Бакун О. А. - Сегментовані конструкції з називним уявленням у романі Ю.Андруховича "Таємниця” як засіб реалізації прагматичної функції (2010)
Відомості про авторів (2010)
Про збірник (2010)
Резнікова Н. В. - Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування, Іващенко О. А. (2016)
Козловський С. В. - Інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі України, Кірєєва Е. А., Жураківський Є. С. (2016)
Князь С. В. - Методи прийняття регулюючих рішень суб'єктами управління інноваційною діяльністю підприємства, Комарницька Н. М. (2016)
Марценюк Л. В. - Розробка класифікації туристичних подорожей з використанням різних видів транспорту (2016)
Скіцько В. І. - Логістика в індустрії 4.0 (2016)
Рекун І. І. - Стратегічні напрями розвитку залізничної галузі України (2016)
Степанова Е. В. - Проблемы и перспективы развития Украинского Причерноморья в новых геополитико-экономических условиях (2016)
Камінська О. В. - Центр компетенцій як організаційно-координуюча інституція регіонального кластера, Іванченко Г. В. (2016)
Суворова І. М. - Методичні підходи до впровадження системи індивідуальної мотивації кадрів у процесі проактивного управління авіатранспортними підприємствами України, Борисенко О. С. (2016)
Семцов В. М. - Неспостережувана економіка як фактор соціально-економічного ландшафту України (2016)
Ільченко Т. В. - До питання маркетингового забезпечення планування збуту продукції підприємства (2016)
Кривець Ю. М. - Сутність та ідентифікація категорії корпоративного управління аграрними підприємствами (2016)
Васіна А. Ю. - Організаційно-функціональний механізм структурного реформування національної економіки: теоретичні й методологічні основи формування (2016)
Панасюк І. П. - Вплив економічних факторів на тарифну політику авіакомпанії, Іванова А. М. (2016)
Руденко М. В. - Управління знаннями як конкурентна перевага підприємства, Криворучко В. О. (2016)
Туболець К. Г. - Особливості розвитку послуг зі збору та розповсюдження інформації про продовольчу продукцію (2016)
Діденко Н. В. - Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві, Родак О. Ф. (2016)
Обиход К. О. - Принципи побудови облікової політики наукових установ державного сектора (2016)
Каширнікова І. О. - Методичний підхід до управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства (2016)
Клименко О. В. - Ринки небанківських фінансових послуг: питання стійкості в умовах економічної кризи (2016)
Шемаєва Л. Г. - Рецензія на монографію "Формування системи економічної безпеки фінансових установ" (автор — Н. В. Зачосова) (2016)
Contents (2015)
Сырги А. В. - Подводные города — будущее архитектуры? (2015)
Александрович О. О. - Сучасна нормативна модель державного фінансового контролю в контексті світового досвіду (2015)
Амарантов Д. Г. - Клинико-анатомические характеристики острых неспецифических эмпием плевры у населения г. Перми, Барашкова Р. Р., Трофимова Е. А. (2015)
Aliev M. A. - Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury, Mamadaliev A. M., Mamadalieva S. A. (2015)
Мулик К. В. - Безпечність проведення туристських походів, як одна із головних вимог туристської діяльності школярів та студентів (2015)
Парфанович И. И. - Причины и следствия искусственного прерывания беременности (2015)
Пак М. В. - Воспитание и обучение в образовательном процессе Республики Корея, Лосев А. С., Лосева А. В. (2015)
Козлова Н. С. - Влияние социальных установок на специфику вовлеченности личности в интернет-пространство, Алтухова Л. В. (2015)
Буторова О. Ф. - Опыт интродукции древесных растений европейской флоры в зеленой зоне г. Красноярска, Матвеева Р. Н., Братилова Н. П. (2015)
Ткачук О. П. - Енергія проростання насіння — як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби (2015)
Булах І. В. - Взаємозв’язок загальних процесів і принципів символізації на шляху формування архітектурно-художнього образотворення міського середовища (2015)
Дончевська Р. С. - Сенсорний аналіз кексів провідних вітчизняних виробників, Пустовгар А. В. (2015)
Sutula A. - Functional reactive paradigm advantages for android development (2015)
Мазурік О. Ю. - Покращення результатів роботи рекомендаційних систем за допомогою алгоритму SVD (2015)
Беликов А. С. - Защитная каска для работы в экстремальных условиях, Стрежекуров Э. Е., Саньков П. Н. (2015)
Чудинов В. А. - Естественная декомпозиция свободного пространства при планировании маршрута, Бруданов А. М. (2015)
Ananeva E. P. - Socio-cultural space: the essence and structure (2015)
Аврамченко О. І. - Формування систем інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств (2015)
Березовская Е. А. - Разработка приложения для оценки эффективности деятельности интернет-магазина на основе платформы бизнес-анализа QlickView, Иванова М. Д. (2015)
Березовская Е. А. - Имитационное моделирование рекламной кампании интернет-предприятия в среде AnyLogic, Плотников С. А. (2015)
Домбик О. М. - Первинний облік діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу: управлінський аспект (2015)
Melnikov A. S. - Agglomeration in the conditions of an intensification of migration processes (example of the Volgograd region), Kazanova N. V., Melnikova E. V. (2015)
Квасова О. П. - Структура системи забезпечення фінансової безпеки підприємства, Пензєв Д. А. (2015)
Куцик П. О. - Прогнозна фінансова звітність: проблемні аспекти і перспективи використання підприємствами (2015)
Kysil S. V. - Development of a new service for the enterprises of railway transport (2015)
Зінченко О. В. - Теоретико-методичні засади обліку амортизації основних засобів, Кихтенко В. А. (2015)
Марець О. Р. - Представлення статистичної інформації за допомогою графічного методу, Вільчинська О. М. (2015)
Maisuradze M. Yu. - Ukraine and the EU: issues of economic integration and development of trading activity, Maisuradze A. (2015)
Матейчук Ю. В. - Шляхи підвищення економічної ефективності вирощування соняшнику (2015)
Ошерович И. Л. - Рейтинговые агентства Standard & Poor’s, fitch, moody’s. Есть ли будущее у их деятельности? (2015)
Оболенцева Л. В. - Маркетинг та його роль у розвитку туристичної індустрії регіону, Павленко А. А. (2015)
Оболенцева Л. В. - Кадровий потенціал як складова розвитку туристичного підприємства, Заїка Д. І. (2015)
Русіна Ю. О. - Фінансова безпека підприємств ресторанного бізнесу: сучасні погляди щодо сутності та оцінки, Дмитрук Г. В. (2015)
Сопронюк К. С. - Аналіз ефективності господарської діяльності на підприємстві та його готовності до інвестицій (2015)
Хаустова Є. Б. - Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення , Маринченко І. В. (2015)
Чаленко Н. В. - Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Діденко А. В. (2015)
Чаленко Н. В. - Організація системи внутрішного фінансового моніторингу суб’єкта господарювання, Норенко А. Ю. (2015)
Чаленко Н. В. - Шляхи запобігання внутрішнім загрозам фінансово-економічній безпеці підприємства, Хіміч О. В. (2015)
Шацька З. Я. - Особливості формування стратегії створення конкурентних переваг підприємства, Короб О. В. (2015)
Шинкарук Л. В. - Взаємозв’язок структурних трансформацій та економічного зростання України (2015)
Щербан Т. Д. - Психологічна стійкість у професійній діяльності економістів, Гоблик В. В. (2015)
Ligorio V. - The new russian energy strategy: the future of the economic development process between old and new players (2015)
Ligorio V. - The eu’s economic crisis and its solutions: lavtian crisis and recover, is it an austerity victory? (2015)
Мухамедов У. Х. - Роль систематизации законодательства в восполнении пробелов в праве (2015)
Титул, содержание (2016)
Головко В. В. - Упрочняющие фазы, структура и свойства модифицированных швов низколегированных сталей, Маркашова Л. И., Кушнарева О. С., Жуков В. В. (2016)
Лобанов Л. М. - Применение электродинамической обработки с амплитудно-частотным регулированием импульсов тока для продления ресурса авиационных конструкций из легких сплавов, Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Черкашин А. В., Заруцкий А. В., Кондратенко И. П. (2016)
Писарев А. А. - Возможность снижения роста интерметаллидной прослойки при пайке стали припоями медь–фосфор, Хорунов В. Ф., Максимова С. В., Товмаченко В. Н. (2016)
Сом А. И. - Сплав на основе железа для плазменно-порошковой наплавки шнеков экструдеров и термопластавтоматов (2016)
Лащенко Г. И. - Технологические возможности вибрационной обработки сварных конструкций (Обзор) (2016)
Фидлер М. - Управление механическими свойствами высокопрочных сталей за счет оптимизации процессов сварки, Плоцнер А., Рутцингер Б., Шерляйтнер В. (2016)
Лоза А. В. - Моделирование и расчет сварных ребер жесткости при изготовлении крупногабаритных изделий металлургического производства, Чигарев В. В., Серенко А. Н. (2016)
Шаповалов Е. В. - Применение роботизированной и механизированной сварки в условиях возмущающих факторов, Долиненко В. В., Коляда В. А., Скуба Т. Г., Клищар Ф. С. (2016)
Писарев В. А. - Влияние кислорода на процесс образования вызываемых азотом пор при дуговой сварке плавящимся электродом, Жизняков С. Н. (2016)
Титул, зміст (2016)
Біляк Ю. В. - Методика контролю утилізації гмо (2016)
Габор В. С. - Домогосподарства: сутність, проблеми та перспективи розвитку, Колос З. В. (2016)
Таратула Р. Б. - Зарубіжний досвід розвитку земельно-кадастрових систем (2016)
Фатюха Н. Г. - Оцінка прямих інвестицій запорізької області за 2010—2015 роки (2016)
Салькова І. Ю. - Теоретичні основи інноваційного розвитку апк України, Ковальчук І. В., Петіна Л. Б. (2016)
Зарічук О. Є. - Активізація житлового будівництва як чинник багатофункціонального розвитку сільських територій (2016)
Діченко А. Л. - Умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств (2016)
Крючкова Ж. В. - Дослідження сутності конкурентоспроможності та конкурентоздатності аграрних підприємств (2016)
Якобчук В. П. - Теоретико-методичні основи проведення енергетичного аудиту, Тищенко С. В., Ярош С. В. (2016)
Михайлова М. Д. - Переваги та недоліки впровадження системи екологічного менеджменту та сертифікації на промислових підприємствах, Костенко О. К. (2016)
Титул, зміст (2016)
Фурдичко О. І. - Стратегічне управління екологічною безпекою в аграрному секторі, Шкуратов О. І. (2016)
Мельник Л. Ю. - Стан і перспективи трансформації особистих селянських господарств у агробізнесові господарства, Васильєв С. В., Олексюк В. О. (2016)
Мороз О. В. - Ідентифікація опортуністичних моделей поведінки та відповідних суспільних втрат в аграрній сфері України, Карачина Н. П., Вакар Т. В., Кравчук О. Ю. (2016)
Великий Ю. В. - Науково-технічний потенціал машинобудування України (2016)
Кривець Ю. М. - Функції, завдання, складники та структура механізму формування корпоративного управління (2016)
Тодорюк С. І. - Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України, Кутаренко Н. Я. (2016)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, Горяник О. В. (2016)
Замора О. І. - Особливості розвитку та значення домогосподарства як суб'єкта економічної системи, Ярема Л. В. (2016)
Туболець К. Г. - Маркетингові дослідження як важливий елемент оцінки системи управління маркетинговими послугами підприємств з виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції (2016)
Нікітченко Т. О. - Стан і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств київської області (2016)
Ступень Н. Р. - Еколого-економічні детермінанти ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери (2016)
Гринь В. І. - Стратегічні напрями державної підтримки підвищення конкурентоспроможності галузей аграрного виробництва (2016)
Титул, зміст (2016)
Єщенко П. С. - До інновацій та стратегічних пріоритетів шляхом об’єднання "невидимої” та "видимої” руки (2016)
Булкін І. О. - Коли ускладнення не є виправданим (2016)
Ільницький Д. О. - Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства (2016)
Шаблиста Л. М. - Тенденції концентрації власного капіталу та механізми його зростання в реальному секторі економіки України (2016)
Чехов С. А. - Основні тенденції на ринку ріпаку України, Чехова І. В. (2016)
Улицький О. А. - Екологізація вуглевидобувного виробництва: розробка управлінських рішень на основі методу "seven new tools”, Сухіна О. М., Кротинова М. В. (2016)
Романова Т. В. - Історичний процес формування структурної політики України (2016)
Ковальчук Т. Т. - Бідність працюючого населення – драматична реальність українського сьогодення (2016)
Summaries (2016)
Shapovalova O. V. - Microorganisms antibiotic sensitivity determination in urinary tract infections, Shevcova О. V., Sokolova O. L. (2016)
Martynov A. V. - Dependence between acylation degree and specific lysis actitivy of the Pseudomonas aeruginosa M6 bacteriophage, Farber B. S., Osolodchenko T. P., Farber S. B., Kabluchko T. V. (2016)
Букина Ю. В. - Определение спектра генов резистентности к антибиотикам у фенотипически резистентных штаммов пристеночной кишечной микробиоты у крыс методом ПЦР-РВ, Камышный А. М., Полищук Н. Н. (2016)
Носальская Т. Н. - Эффективность Bacillus coagulans в лечении антибиотик-ассоциированной диареи на фоне индуцированного иммунодефицита у мышей, Мартынов А. В., Бомко Т. В., Каблучко Т. В. (2016)
Янішен І. В. - Мікроекологія слизової оболонки альвеолярних гребнів в період адаптації до повних знімних протезів, Сохань М. В., Осолодченко Т. П., Пономаренко С. В., Межибецький Д. О. (2016)
Дяченко В. Ф. - Вивчення протимікробної активності комбінацій фосфоміцину з цефепімом та фосфоміцину з тієнамом щодо поліантибіотикорезистентних штамів ентеробактерій, Марющенко А. М., Чигиринська Н. А., Куцай Н. М. (2016)
Blazheyevskiy M. Ye. - Comparative study of antibacterial activity of peroxydisuccinic acid, hydrogen peroxide and their mixture, Boyko N. N., Prysiazhniuk О. V. (2016)
Lenchyk L. V. - Development of method of qualitative analysis of bird cherry fruit for inclusion in the monograph of state pharmacopoeia of ukraine, Kotov A. G., Kyslychenko V. S., Kotova E. E. (2016)
Демьяненко Д. В. - Возможность применения сжиженных газов для очистки алкалоидов барбариса, Демьяненко В. Г. (2016)
Рибачук В. Д. - Дослідження мікрохвильової сушки гранул цеоліту природного та її впливу на технологічні властивості (2016)
Алмакаєва Л. Г. - Розробка складу вітчизняного інфузійного препарату на основі парацетамолу, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаєв М. С. (2016)
Чернуский В. Г. - Антимикробные свойства "Липина" при ингаляционном использовании у детей, больных бронхиальной астмой, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2016)
Шаповалова В. О. - Організаційно-правові та медико-фармацевтичні підходи до оптимізації обігу лікарських засобів для лікування гіпертонії на селі, Хмелевський М. О., Шаповалов В. В. (2016)
Професор Палій Гордій Кондратович - Славний ювілей (2016)
Рецензія на підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" за редакцією академіка НАН і НАМН України В. П. Широбокова Вінниця: Нова книга, 2011. - 952 с.: іл. (2016)
Пойда А. И. - Обоснование формирования и результаты применения тазовой тонкокишечной анатомо-функциональной резервуарной конструкции нового типа после колэктомии, предельно низкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии. Часть 2, Мельник В. М. (2016)
Іванчов П. В. - Хірургічне лікування раку шлунка, ускладненого гострою кровотечею, за субтотального й тотального ураження органа, Фомін П. Д. (2016)
Красносельский Н. В. - Интенсивная терапия больных после брюшно–анальной резекции прямой кишки по поводу колоректального рака, Крутько Е. Н., Середенко В. Г., Волкова Ю. В. (2016)
Гончаренко О. В. - Виконання релапаротомії у постраждалих за закритої поєднаної абдомінальної травми (2016)
Грубник В. В. - Метод лапароскопической пластики по поводу гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты, Малиновский А. В. (2016)
Саволюк С. І. - Оцінка якості життя хворих після виконання лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики, Крестянов М. Ю., Лисенко В. М., Потапов О. А., Глаголєва А. Ю. (2016)
Каштальян М. А. - Применение видеолапароскопии в полевом военном госпитале, Шаповалов В. Ю., Хорошун Э. Н., Герасименко О. С., Енин Р. В. (2016)
Ничитайло М. Е. - Применение Грандазола в профилактике и лечении гнойных осложнений после лапароскопических операций, Булик Л. М. (2016)
Грубник В. В. - Эффективность хирургического лечения пациентов при выраженных внепищеводных ларингофарингеальных проявлениях гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Параняк Н. Р. (2016)
Котенко О. Г. - Оценка эффективности предоперационной эмболизации воротной вены у пациентов, которым планируют обширную резекцию печени, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2016)
Русин В. І. - Взаємозв’язок вмісту холецистокініну та перебігу псевдокістозного панкреатиту, Сірчак Є. С., Філіп С. С., Серветник П. Ф. (2016)
Дацюк О. І. - Дисцитокінемія як предиктор ефективності стартової інфузійної терапії в комплексі передопераційної підготовки хворих на гострий панкреатит, Бевз Г. В. (2016)
Усенко О. Ю. - Оцінка безпечності трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові у хворих за рефрактерної серцевої недостатності, Салютін Р. В., Якушев А. В., Соколов М. Ф., Лобинцева Г. С., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф. (2016)
Коржик Н. П. - Амбулаторне лікування неускладненої варикозної хвороби нижніх кінцівок та її профілактика (2016)
Курбанов В. А. - Диагностика и лечение хронического неэпидемического сиалоаденита у детей (2016)
Литовка В. К. - Клинические проявления, диагностика и лечение дирофиляриоза у детей, Веселый С. В., Иноземцев И. Н., Лепихов П. А., Литовка Е. В. (2016)
Жученко О. П. - Інфрачервоне опромінення крові у профілактиці запальних ускладнень загоєння операційних ран (2016)
Ярмолюк Ю. О. - Досвід застосування комбінованої аутопластики в хірургічному лікуванні постраждалих з дефектами довгих кісток внаслідок множинних вогнепальних переломів (2016)
Скрипник В. М. - Динаміка змін клінічних показників у пацієнтів, не схильних до утворення патологічних рубців, Ставицький С. О., Скікевич М. Г., Бондаренко В. В., Аветіков Д. С. (2016)
Мерецький В. М. - Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі, Перцович В. М., Мерецька І. В. (2016)
Роєнко О. О. - Використання кріоконсервованих оболонок плода в терапії трофічних виразок в експерименті, Прокопюк В. Ю., Фалько О. В., Шевченко Н. О., Прокопюк О. С. (2016)
Бурлака А. А. - Гостра печінкова недостатність та її контроль у ранньому післяопераційному періоді, Лукашенко А. В., Волк М. О., Приймак В. В., Жуков Ю. О., Колеснік О. О. (2016)
Ілько А. А. - Модифікована черезшкірна дилатаційна трахеостомія, Бабін І. О., Винницький І. В. (2016)
Авдонін К. В. - Обертання твердого тіла у спеціальній теорії відносності, Шут А. М. (2014)
Мініч Л. В. - Формування позиьтивної мотивації до навчання, Зазимко Н. М. (2014)
Бургун І. В. - Класифікація загальнонавчальних умінь учнів основної школи та їх комплексний розвиток у навчанні фізики (2014)
Крівцов В. В. - Можливості використання 3D-друку під час навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі (2014)
Кульчицький В. І. - Формування фундаментальних фізичних понять у студентів у процесі вивчення ефекту комптона (2014)
Мартинюк О. С. - Особливості методики навчання студентів (майбутніх учителів фізики та загальнотехнічних дисциплін) основ міктроелектроніки та освітньої робототехніки (2014)
Одарчук К. М. - Оцінювання ефективності методики розвитку пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики (2014)
Семенишена Р. В. - Структурно-логічна схема як метод систематизації і узагальнення знань учнів для цілеспрямованого формування наукового світогляду на уроках фізики (2014)
Бохонова Т. Ю. - Пропедевтика сприйняття студентами комп'ютерно-орієнтованих спеціальностней ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації генетичних алгоритмів, Томащук О. П., Тихонова В. В., Лещинський О. Л., Гроза В. А. (2014)
Гоменюк Г. В. - Концептуальна модель компетентісно орієнтованого навчання алгебри учнів основної школи (2014)
Семеніхіна О. В. - Візуалізауція експерементальних випробувань на основі випадкових подій у середовищі GeoGebra 5.0, Друшляк М. Г. (2014)
Снігур Т. О. - Плоске геометричне тіло: визначення поняття, Швець В. О. (2014)
Федосєєв С. Е. - Психолого-педагогічні основи інтерактивного навчання математики учнів старшого шкільного віку (2014)
Шишенко І. В. - Методи та форми організації навчання математики, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів класів гуманітарних профілів (2014)
Школьний О. В. - Про методику навчання розробці якісних тестових завдвнь учителів математики в системі їх неперервної освіти (2014)
Пихтар М. П. - Алгоритм оцінювання успішності засвоєння навчальної дисципліни студентом на основі теорії нечітких множин, Трунова О. В. (2014)
Попова О. Ю. - Рівні забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування (2012)
Маслак О. І. - Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрному секторі економіки (2012)
Куклін О. В. - Концептуальні засади інноваційного розвитку вищих навчальних закладів (2012)
Череп А. В. - Необхідність формування конкурентної стратегії підприємствами машинобудівної галузі, Краснокутська Ю. М. (2012)
Чорна Л. О. - Концепція регіональної політики зайнятості населення (2012)
Виговська Н. Г. - Державне регулювання фінансового ринку в умовах глобалізації, Стеблянко О. Л. (2012)
Гринаш Л. П. - Ефективність використання основних засобів нафтопереробних підприємств (на прикладі тнк "Брітіш петролеум" та ват "нпк-галичина") (2012)
Донець О. С. - Концепція інформаційно-аналітичних систем автоматизації управління діяльністю кадрових агентств, Філіпович К. В. (2012)
Крот Л. М. - Економічні витрати в бюджетах земських установ лівобережної України в кінці xix на початку xx століття (2012)
Кучерук Г. Ю. - Інноваційно-логістична парадигма управління якістю транспортних послуг (2012)
Мірошниченко П. І. - Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу регіону (2012)
Тюха І. В. - Соціально-економічний розвиток підприємства: сутність та видові прояви (2012)
Корж Р. В. - Фінансові аспекти формування вартості підприємства, Шевчук Н. В. (2012)
Ус Г. О. - Управління декларативними знаннями у навчальному процесі підготовки студентів галузі "економіка і підприємництво", Ус М. Ф., Карпенко А. П. (2012)
Мазуренко В. П. - Сучасна концепція корпоративної соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі, Засенко O. Ю. (2012)
Аксентюк М. М. - Підходи до формування адаптивної організаційної структури корпоративних об’єднань (2012)
Тульчинська С. О. - Підходи до визначення поняття "регіон" в сучасних умовах (2012)
Заваріка Г. М. - Вплив традиційних чинників на трансформацію розселення, Заваріка К. А. (2012)
Дикий О. В. - Систематизація наукових підходів до класифікації форм та сутності державно-приватного партнерства (2012)
Зінченко Т. Є. - Концептуальні основи формування міських агломерацій (2012)
Кокоріна В. І. - Основні тенденції розвитку форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації (2012)
Зеліско І. М. - Управління фінансовими потоками інтеграційних аграрних формувань (2012)
Дериколенко О. М. - Обґрунтування управлінських рішень промислових підприємств на основі урахування інноваційних ризиків (2012)
Коваленко Т. В. - Вплив професійного розвитку на стабільність персоналу підприємства, Поторочин С. О. (2012)
Іщенко С. В. - Дослідження методів формування товарної політики промислового підприємства (2012)
Гребенюк Н. О. - Сучасний стан боргового фінансування проектів (2012)
Кульчицький М. І. - Проблеми та перспективи бюджетування в Україні (2012)
Любимова К. О. - Атрибутивність управління розвитком персоналу підприємств (2012)
Лозовик Д. Б. - Перспективи розвитку систем електронних грошей в Україні (2012)
Стреблянська І. А. - Інформаційне забезпечення реалізації технологій рефлексивного управління процесами планування на промисловому підприємстві (2012)
Жукова Л. М. - Економічний зміст конфліктів корпоративного сектору та особливості їх розв'язання в умовах ринкової трансформації (2012)
Лаврик О. Л. - Теоретико-методологична сутність фінансового посередництва (2012)
Огієнко В. І. - Інтернет-банкінг як перспективний напрям розвитку ринку фінансових послуг, Луняков О. В., Лісняк О. Ю. (2012)
Бондаренко Б. О. - Перспективи імплементації міжнародного досвіду молодіжного житлового кредитування в Україні (2012)
Рысина В. А. - Оценка экономической эффективности экспорта товаров и услуг автономной республики крым в годы финансового кризиса (2012)
Мамонтова І. В. - Оцінювання результативності впливу податкових важелів в забезпеченні розвитку економіки регіонів причорномор’я (2012)
Оксенюк К. І. - Інвестиційний розвиток волинської області (2012)
Кривоконь О. С. - Організаційні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємств-позичальників, Буряк І. М. (2012)
Бакалінський О. В. - Утворення споживчої цінності у пасажирських перевезеннях залізницями (2012)
Очеретін Д. В. - Концепція моделювання невитратного ціноутворення для підприємств сфери туристичних послуг (2012)
Гриценко М. П. - Визначення ступеню ділової активності підприємств курортно-рекреаційної галузі шляхом оцінки рівня їх конкурентоспроможності (2012)
Степанова О. В. - Інституційні механізми розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Юрчук Н. П. - Інституційне регулювання обліку оплати праці у сільському господарстві (2012)
Чупріна М. О. - Технологія управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості алокаційно-інверсійного типу (2012)
Стояненко І. В. - Формування економіки знань як реальність та необхідність сьогодення (2012)
Сторожук Н. В. - Структурні компоненти та зміст системи показників ефективності функціонування будівельного підприємства (2012)
Рижакова Г. М. - Методологічні аспекти формування інтелектуальної складової трудового потенціалу в процесі генезису соціально-орієнтованої економіки (2012)
Лагутін Г. В. - Системно-цільове оцінювання чинників впливу на формування ресурсного потенціалу будівельної організації (2012)
Швидка О. П. - Процесний підхід до управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств України (2012)
Привалова Н. Є. - Теоретичні аспекти здійснення контролю спільної діяльності без створення юридичної особи (2012)
Метеленко Н. Г. - Тенденції та проблеми активізації процесів інвестування в основний капітал промислових підприємств (2012)
Шевчук Н. В. - Інформація як економічний ресурс: сутність і роль у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства (2012)
Ткаченко А. М. - Управління економічною діагностикою будівельного підприємства, як основа його ризик-менеджменту (2012)
Бєлова А. - Інтенсифікація процесів реструктуризації регіонального промислового виробництва, Ліщук А. (2012)
Жикаляк М. В. - Гірничодобувна промисловість України: проблеми адміністрування роялті (2012)
Дорошкевич Д. В. - Розвиток логістики на базі концепції єдиного інформаційного простору (2012)
Титул, содержание (2016)
Чепурной А. Д. - Вклад Б. И. Медовара в создание на ОАО "Азовмаш" уникальных изделий для машиностроения на основе применения ЭШТ (2016)
Протоковилов И. В. - Электрошлаковый переплав отходов прецизионных сплавов, Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2016)
Ахонин С. В. - Особенности выплавки слитков титанового сплава ВТ19 в электронно-лучевой установке с промежуточной емкостью, Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2016)
Устинов А. И. - Эффективность электронно-лучевого осаждения защитных покрытий на основе SiC на циркониевых оболочках ТВЭЛов, Гадзыря Н. Ф., Тимошенко Я. Г., Мохнюк А. А., Мельниченко Т. В., Теличко В. А., Демченков С. О. (2016)
Шейко И. В. - Легирование сталей и сплавов азотом из дуговой плазмы: теория и практика (Обзор. Часть 2), Григоренко Г. М., Шаповалов В. А. (2016)
Демчишин А. В. - Структура и механические свойства многослойных вакуумнодуговых конденсатов систем Тi/Al и Ti/TiAlSi, Кулак Л. Д., Демчишин А. А., Автономов Г. А. (2016)
Григоренко Г. М. - Структура, механические свойства и свариваемость псевдо-α- и (α + β)-Ti сплавов, упрочненных силицидами, Задорожнюк О. М. (2016)
Наукові розробки. Made in Ukraine (Х Всеукраїнський фестиваль науки) (2016)
Гончаров С. В. - Справжня магія науки (Дні науки. Весна — 2016) (2016)
Наука заради миру і безпеки (Інформаційний день наукової програми НАТО) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (16 березня 2016 р.) (2016)
Лібанова Е. М. - Про основні положення Національної доповіді "Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 березня 2016 р.) (2016)
Скороход В. В. - Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 березня 2016 р.) (2016)
Пирожков С. І. - Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей, Хамітов Н. В. (2016)
Халатов А. А. - Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи (2016)
Чекман І. С. - Фармакологічні та фізико-хімічні аспекти механізмів дії лікарських засобів, Горчакова Н. О. (2016)
Брей В. В. - Біоетанол в Україні, Щуцький І. В. (2016)
Мичак С. В. - Геодинамічний розвиток Українського щита і утворення родовищ корисних копалин за даними геофізичних та геохронологічних досліджень (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р.) (2016)
Кучма І. Л. - Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ, Назаровець С. А. (2016)
Дубровіна Л. А. - Українське книгознавство: етапи розвитку (рецензія на монографію Г.І. Ковальчук "Український науковий інститут книгознавства (1922—1936)") (2016)
Мосякін С. Л. - Лицар біорізноманіття (до 80-річчя Пітера Рейвена) (2016)
90-річчя академіка НАН України К. М. Ситника (2016)
70-річчя академіка НАН України В. С. Бакірова (2016)
70-річчя академіка НАН України В. Г. Кошечка (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Іваницького (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Гулої (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Ямпольського (2016)
Полянський Є. Ю. - Про розуміння природи правової доктрини в юридичній літературі (2014)
Романова А. С. - Природно-правові особливості співіснування людини й держави (інтелігібельний і сенсибельний виміри) (2014)
Савенко В. В. - Екзистенційне обґрунтування юридичної природи закону як нормативної основи правової системи суспільства (2014)
Скрябін О. М. - Юридичні та психологічні аспекти правосвідомості працівників міліції, Тонне Н. Д. (2014)
Тєлькінєна Т. Е. - Лобіювання гласними Катеринославського губернського земського зібрання інтересів роботодавців (1860-1880 роки) (2014)
Добровольський Д. М. - Історія становлення принципу незалежності прокуратури у XVIII – на початку ХХ ст. (2014)
Драпайло Ю. З. - Проблеми конституційності обов’язкового досудового врегулювання спорів під час здійснення міжнародних перевезень вантажів залізничним транспортом (2014)
Мартинов М. П. - Право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: сутність, гарантії дотримання та межі реалізації (2014)
Подорожна Т. С. - Зміни в методиці викладання конституційного права в умовах конституційної модернізації та формування нового правового порядку в Україні (2014)
Волошина В. А. - Значення науково-консультативного забезпечення ефективного функціонування верховного суду України (2014)
Гончарова І. А. - Основні напрями вдосконалення законодавства щодо забезпечення політичних прав громадян України (2014)
Бобрик В. І. - Значення мети сучасного цивілістичного процесу для оптимізації цивільного й господарського судочинства в Україні (2014)
Борт О. П. - Співвідношення договірного статуту з іншими колізійними статутами (2014)
Покора І. Є. - Міжнародний морський комітет як одна з провідних міжнародних організацій у сфері уніфікації норм міжнародного приватного морського права (2014)
Коломоец Т. А. - Влияние трудов профессора Ю. М. Козлова на становление административно-правовой доктрины Украины (2014)
Баїк О. І. - Основні поняття податкового права в теоріях розвитку податків (2014)
Бондаренко К. В. - Особливості суб’єктів державного управління адміністративно-політичною сферою (2014)
Гамбург Л. С. - Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави (2014)
Перощук З. І. - Правові питання вдосконалення бюджетної системи України (2014)
Яковенко Є. О. - Можливість вчинення дій органами державної фіскальної служби України за виконавчими документами судів, Соколенко О. Л. (2014)
Астіон С. І. - Аналіз правового регулювання міжбюджетних трансфертів (2014)
Грицун О. О. - Регулювання питань міжнародної інформаційної безпеки в межах міжнародних організацій (2014)
Мандзюк О. А. - Правове регулювання інтелектуальних ресурсів в Україні (2014)
Поляк А. В. - Досвід місцевого оподаткування Німеччини та його використання в процесі реформування податкової системи України (2014)
Громова О. М. - Питання сертифікації господарської діяльності з надання послуг із забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2014)
Процюк О. П. - До питання процедури припинення діяльності банків у разі введення правового режиму воєнного стану (2014)
Радченко М. В. - Повітряний кодекс як правова основа діяльності авіаційної галузі (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського