Руденко О. В. - Щодо перспектив застосування забезпечувального заходу "anti-suit injunction" у міжнародному комерційному арбітражі в Україні, враховуючи досвід зарубіжних країн (2014)
Городецька І. А. - Законодавчі та наукові підходи до змісту понять "Охорона тваринного світу", "Використання тваринного світу", "Відтворення тваринного світу" (2014)
Дробуш І. В. - Соціальний захист населення як пріоритетний напрям реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні (2014)
Пасічнюк В. Б. - Правова природа організації й функціонування громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці (2014)
Дудоров О. О. - Класифікація економічних злочинів у кримінальному праві України та США: основні підходи, Каменський Д. В. (2014)
Орловська Н. А. - Злочинність як система: синергетичний підхід (2014)
Горпинюк О. П. - Проблеми відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини (2014)
Ліховіцький Я. О. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє корисливі посягання на майно громадян із проникненням у житло (2014)
Пузирний В. Ф. - Реалізація принципу відкритості в діяльності державної пенітенціарної служби України (2014)
Головін Д. В. - Проблеми визначення видового об’єкта для злочину, передбаченого статтею 350 кримінального кодексу України (2014)
Даценко Є. В. - Щодо питання відмежування підміни дитини від торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (2014)
Романівка З. Є. - Значення знарядь та засобів вчинення злочинів для диференціації кримінальної відповідальності (2014)
Топчій В. В. - Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп (2014)
Аскеров С. С. - Особливий порядок кримінального провадження щодо генерального прокурора України (2014)
Завгородня К. В. - Нормативно-правові підставі застосування практики європейського суду з прав людини в кримінальному судочинстві України (2014)
Рецензія (2014)
Інформаційна довідка про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2014)
Титул, зміст (2011)
Шкільов О. В. - Мотивація та оплата праці в сільськогосподарському виробництві (2011)
Вдовенко Н. М. - Методологічні аспекти удосконалення статистичної звітності для підприємств аквакультури (2011)
Патика Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності апк України та впливу системи опо-даткування на її рівень (2011)
Балан О. Д. - Зарубіжний досвід застосування системи мотивації, оплати та нормування праці (2011)
Денисенко І. А. - Мотивація і її вплив на підвищення ефективності використання трудових ресурсів в умовах економічної кризи, Пожидаєв А. Є. (2011)
Соченко В. М. - Оцінка рівня організації праці бухгалтерської служби в сільськогосподарських підприємствах криму (2011)
Скулиш Ю. І. - Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні: інтегральна оцінка та тенденції розвитку (2011)
Курбацька Л. М. - Методологія визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, Кадирус І. Г. (2011)
Огородник І. М. - Вплив автотранспорту на екосистему держави, Двуліт З. П. (2011)
Гром'як Т. Д. - Аналіз ефективності функціонування виробничої сфери в сільській місцевості львівщини (2011)
Ставицький О. В. - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2011)
Лисак В. Ю. - Мотивація праці персоналу підприємств харчової промисловості (2011)
Сахно Л. С. - Організаційно-економічні засади забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу племінних підприємств молочного скотарства (2011)
Криворотько Я. С. - Оцінка трансформації регіональної конкурентоспроможності галузі садівництва (2011)
Ульянченко Ю. О. - Методологічні підходи до формування кластерної політики в аграрній сфері (2015)
Cеменець-Орлова І. А. - Організаційне проектування в контексті управління розвитком освіти: теоретичний аналіз (2015)
Червякова О. В. - Інтегрована система чинників впливу на систему державного управління (2015)
Грабар Н. С. - Шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні (2015)
Дуков Д. Ф. - Аналіз сутності поняття "механізм державного управління” та побудова його узагальненого визначення (2015)
Кухарева Г. П. - Упровадження нового публічного менеджменту у світову та вітчизняну практику публічного управління (2015)
Ричкіна Л. В. - Теоретичні основи управління проектним процесом на рівні територіальної громади (2015)
Фінкільштейн О. В. - Особливості застосування понять "державне управління” та "державне регулювання” у сфері вищої освіти (2015)
Попов С. А. - Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення (2015)
Домбровська С. М. - Державне регулювання якісного розвитку національної системи освіти України (2015)
Кравченко Т. А. - Розвиток села за допомогою сільських громад: новації суспільної політики в Україні (2015)
Майстро С. В. - Напрями вдосконалення механізму державного управління фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах (2015)
Мельниченко О. А. - Протидія рейдерству як складова державної політики щодо економічної безпеки, Пушкарьова В. І. (2015)
Соболь О. М. - Сутність базових понять у сфері державного управління безпекою поводження з твердими побутовими відходами, Олениченко Ю. А. (2015)
Бєлай С. В. - Перспективні складові державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в Україні (2015)
Ватковська М. Г. - Формування інформаційної системи управління освітою як етап модернізації інформаційного забезпечення державного управління у галузі освіти України (2015)
Грибко О. В. - Створення національної системи біологічної безпеки як пріоритетний напрям державного регулювання якості та обігу нових типів продуктів харчування (2015)
Євдокимов В. О. - Державне регулювання розвитку водогосподарського комплексу шляхом упровадження інтегрованого підходу управління водними ресурсами за басейновим принципом, Жук В. М. (2015)
Круглов В. В. - Публічне адміністрування в процесі державно-приватного партнерства (2015)
Стоян О. Ю. - Публічне управління у сфері відновлювальної енергетики України: ключові тенденції та шляхи подальшого розвитку (2015)
Трещов М. М. - Перспективи впровадження бюджетного федералізму в Україні (2015)
Узунов Ф. В. - Формування ефективних інструментів реалізації державно-приватного партнерства України (2015)
Волошин О. Л. - Розвиток альтернативної енергетики в Україні: сучасний стан та результативність механізмів державного регулювання (2015)
Євдокімов В. А. - Удосконалення підходів до функціонування механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі (2015)
Заверуха М. М. - Системний аналіз сутності та закономірностей функціонування тіньової економіки (2015)
Суворов В. П. - Модернізація організаційно-адміністративного механізму державного регулювання земельних відносин при плануванні та забудові територій (2015)
Ковальчук В. Г. - Державне управління в європейських моделях регіонального розвитку: досвід для України (2015)
Ковальова О. М. - Організаційне забезпечення діяльності представницького органу місцевого самоврядування (2015)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо стратегії розвитку урбанізованих територій малих історичних міст (2015)
Ундір В. О. - Механізми співпраці об’єднань громадян і місцевих органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації державної політики (2015)
Беззубко Б. І. - Стан державних механізмів планування розвитку територій (2015)
Бізікін С. В. - Періодизація нормативно-правової бази регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування в Україні (2015)
Звіздай О. В. - Нормативно-правові засади розвитку місцевого самоврядування в Україні (2015)
Лукіша Р. Т. - Державна політика розвитку регіонів України: особливості механізму формування та реалізації (2015)
Пальоха В. В. - Особливості реалізації експертно-аналітичної функції громадських рад при виконавчих комітетах місцевих рад на сучасному етапі державотворення (2015)
Пастух К. В. - Формування та механізми реалізації державної економічної політики на регіональному рівні (2015)
Сахарук О. П. - Удосконалення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління освітою (2015)
Орел Ю. Л. - Нециклічна криза економіки Україні в період з 2013 по 2015 роки: причини виникнення та шляхи подолання (2015)
Крюков О. І. - Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи, Бєльська Т. В. (2015)
Криштанович М. Ф. - Європейський досвід державного управління органами поліції та можливості його використання в Україні (2015)
Федоров Г. О. - Нормативно-правове забезпечення процесів іноземного інвестування в Україні (2015)
Громова С. О. - Особливості становлення та сучасний стан системи професійної підготовки керівних кадрів вищих навчальних закладів в Україні (2015)
Захуцький А. В. - Сутність та механізм формування кадрового потенціалу Служби безпеки України (2015)
Поліщук І. В. - Механізми розвитку професійного потенціалу державних службовців у Польщі (2015)
Григорова М. О. - Державний контроль за створенням, випробуванням та використанням організмів з новими властивостями: досвід Канади (2015)
Матвейчук Л. О. - Досвід електронного оподаткування в Естонії та можливості адаптації в Україні (2015)
Гайдаш Д. С. - Фінансування системи охорони здоров’я Польщі: досвід для України (2015)
Гонтар З. Г. - Державне управління діяльністю добровільного пожежництва в Галичині і сучасна практика пожежного волонтерства в країнах ЄС (2015)
Торгало Т. О. - Механізми формування і реалізації проектів регіонального розвитку США: уроки для України (2015)
Бульба В. Г. - Аксіологічні основи соціальної реклами як ресурсу управління соціальним розвитком, Федченко О. В. (2015)
Сичова В. В. - Соціальний діалог як інструмент інтеграції гендерної рівності у сферу праці органами влади (на прикладі м. Харкова), Кіндякова К. С. (2015)
Ромін А. В. - Удосконалення державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів (2015)
Баглик В. С. - Механізми формування молодіжної політики на міжнародному рівні (2015)
Кожушко Н. І. - Обґрунтування моделі державної молодіжної політики в умовах розширення транскордонного співробітництва України (2015)
Луценко Т. А. - Механізми державного регулювання інтеграції науки в Україні (2015)
Петрик О. Л. - Теоретико-методологічні засади класифікації прав та гарантій науково-педагогічних працівників (2015)
Рибчич І. Є. - Публічне адміністрування процесу реалізації особистості у спорті: соціально-філософський аспект (2015)
Титул, содержание (2016)
Патон Б. Е. - Интеллектуальные технологии в оценке состояния конструкций (АЭ технология и контролирующая аппаратура нового поколения на ее основе), Лобанов Л. М., Недосека А. Я., Недосека С. А., Овсиенко М. А., Яременко М. А., Гереб Я., Варга Л., Федчун А. Ю., Елкин А. А., Ободовский Б. М., Краевский В. Н., Васильев А. С., Кушниренко С. А. (2016)
Лобанов Л. М. - Диагностика композиционных элементов авиационных конструкций методом электронной ширографии, Знова В. А., Пивторак В. А., Киянец И. В. (2016)
Гудрамович В. С. - Оценка ресурса конструкций ракетно-космической техники при учете влияния концентраторов напряжений в виде отверстий, Репринцев А. В., Рябоконь С. А., Самарская Е. В. (2016)
Шаповалов Е. В. - Автоматизированный контроль технического состояния колесных пар вагонов во время движения поездов, Коляда В. А., Луценко Н. Ф., Мангольд А. Н. (2016)
Барвинко А. Ю. - О возможности предотвращения лавинных разрушений стенки цилиндрических резервуаров для хранения нефти путем применения листовой стали с повышенным значением ударной вязкости, Барвинко Ю. П. (2016)
Базалєєв М. І. - Застосування електромагнітної активації при термографічному контролі дефектів та структурних неоднорідностей в феромагнітних матеріалах, Брюховецький В. В., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В. (2016)
Титул, зміст (2011)
Іртищева І. О. - Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств агропродовольчої сфери, Крамаренко І. С. (2011)
Наумов О. Б. - Зарубіжний досвід трансформації ринку праці та його адаптація до українських умов, Коверга А. В. (2011)
Ключник А. В. - Стратегічні напрями розвитку експорту аграрних підприємств миколаївської області (2011)
Виноградчий В. І. - Організаційні моделі агротекстильного виробництва (2011)
Галаган О. В. - Дослідження механізму реалізації експортної стратегії підприємств апк (2011)
Шамрін Р. В. - Стійкий розвиток підприємств апк (2011)
Адилова Айнур Расим кызы - Отрасли сельского хозяйства, приоритетные для устойчивого развития (2011)
Корецька С. О. - Удосконалення методів податкового планування на підприємстві (2011)
Чуєнков А. Є. - Внутрішній аудит у системі управління підприємством (2011)
Фоміних В. І. - Земля і земельні ресурси в системі суспільних відносин (2011)
Береговий К. В. - Державна політика у формуванні продовольчої безпеки України (2011)
Гавриш В. І. - Методологічні аспекти визначення напряму використання біогазу (2011)
Титул, зміст (2011)
Гаман П. І. - Інтеграція у розвитку державного регулювання агробізнесу (2011)
Страшинська Л. В. - Основні критерії оцінки рівня продовольчої безпеки України та стратегічні напрями її підвищення, Грецька Г. А. (2011)
Береговий В. К. - Державне регулювання у сфері продовольчого забезпечення населення України (2011)
Ковтун О. І. - Міжпідприємницька кооперація як засіб формування та забезпечення раціональної структури економіки регіонів (2011)
Глубіш Л. Я. - Методичні підходи до планування економічної ефективності підприємств аграрної сфери (2011)
Виноградчий В. І. - Формування інтеграційних структур в агротекстильній сфері (2011)
Корецька С. О. - Економічна інтерпретація трасформаційної властивості фінансових ресурсів підприємства (2011)
Осовський О. А. - Проблеми фінансування розвитку малого підприємництва в процесі трансформації економіки України (2011)
Фоміних В. І. - Земельні ресурси як складова в економічному потенціалі країни (2011)
Новосельцева А. М. - Структурні зміни у світі у виробництві олійних культур та адаптація до них України (2011)
Шкарбан В. В. - Методичні підходи до обліку витрат у свинарських підприємствах (2011)
Швабу Ю. І. - Модель податкового планування з метою активізації економічних процесів в Україні (2011)
Дідур К. М. - Керівник і лідер як головні суб'єкти управління підприємством (2011)
Титул, зміст (2011)
Величко О. П. - Агрологістична система як категорія та об'єкт управління (2011)
Альошкіна Л. П. - Розвиток світового ринку земель та застосування передового досвіду в Україні (2011)
Лебеденко О. В. - Критерії та показники оцінки ефективності використання сільськогосподарських земель (2011)
Федорець Л. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності апк регіону (2011)
Вдовенко Н. М. - Виробництво та споживання продукції аквакультури як ознака рівня економічного розвитку України (2011)
Гаман П. І. - Заходи державної підтримки аграрного сектора (2011)
Вініченко І. І. - Сутність та теоретичні основи стилю управління, Дідур К. М. (2011)
Скулиш Ю. І. - Сучасні проблеми та пріоритети бюджетного забезпечення соціальних видатків в Україні (2011)
Божидарнік Т. В. - Державне регулювання національного ринку молока: вимога часу та обов'язкова умова (2011)
Виноградчий В. І. - Формування та розвиток інноваційної моделі інтегрованих агротекстильних структур (2011)
Манько М. І. - Особливості економіко-математичного моделювання діяльності агропромислового комплексу в умовах невизначеності (2011)
Марчин М. І. - Досвід американської цукрової промисловості у зниженні витрат (2011)
Плечко О. Г. - Спеціалізація та диверсифікація як взаємодіючі складові розвитку сільського господарства (2011)
Пшенична М. В. - Удосконалення логістичних технологій збутової діяльності підприємств переробної галузі апк (2011)
Кузьмін О. Є. - Ідентифікування узгодженості потреб у системі мотивування креативно-інвестиційної діяльності підприємства, Чушак-Голобородько А. М. (2012)
Малютін О. К. - Інвестиційна безпека економіки в контексті регуляції державних асигнувань за регіональною структурно кластерною системою країни (2012)
Ткач С. М. - Методика комплексного оцінювання ризиків інвестиційної безпеки регіону (2012)
Жила І. В. - Проблеми та напрями аналітичних досліджень функціонування інвестиційних фондів (2012)
Довбуш В. І. - Організаційно-практичні аспекти побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута (2012)
Сітнікова Н. П. - Підходи до стратегічного планування, спрямованого на розв'язання соціально значущих проблем (2012)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговые подходы к управлению брендом промышленного предприятия (2012)
Ананьєв М. Ю. - Фундаментальні фактори розвитку фондових ринків (2012)
Демченко Н. П. - "Брідж-банк" — новий механізм запобігання банкрутства в банківській системі України, Сорока М. І. (2012)
Сініцин О. О. - Стратегії формування транснаціонального капіталу за рахунок екстернальних джерел (2012)
Березівська О. Я. - Спеціалізація і концентрація як основа реалізації господарського механізму (2012)
Манжура О. М. - Моделювання рефлексивного впливу автодилера та автовиробника на споживача (2012)
Письменна О. Б. - Кластеризація як одна із складових частин ресурсозбереження уранової промисловості України (2012)
Оберван О. Р. - Механізм формування і реалізації соціальної політики України в інноваційній економіці (2012)
Мельник Н. І. - Сутність та значення структуризації попиту (2012)
Митяй О. В. - Вплив внутрішньогалузевих особливостей на процес виробництва суб'єктів господарювання аграрної галузі (2012)
Биркович Т. І. - Енергетична стратегія України на період до 2030 року: особливості формування та напрями удосконалення (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Стан модернізаційних процесів у сучасній Україні (2012)
Кукін І. В. - Удосконалення процесів управління у сфері прикордонної безпеки України (2012)
Вишиванюк М. В. - Розвиток соціальної сфери івано-франківської області як основи стійкого розвитку (2012)
Литвин Ю. О. - Організаційно-економічний механізм стабілізації і підвищення ефективності функціонування фермерських господарств у деприсивних регіонах (2012)
Клуб А. І. - Формування сталого розвитку сільських територій (2012)
Онищенко О. Р. - Функціонування механізмів державного управління інвестуванням інноваційної діяльності регіону (2012)
Борецька Н. О. - Основні етапи інноваційного розвитку освіти (2012)
Зубрицька Н. Б. - Теоретичні аспекти державного регулювання та нагляду у банківській системі (2012)
Величко Л. А. - Самозахист соціально-економічних прав як об'єкт державного управління в сфері пенсійного забезпечення (2012)
Двигун С. М. - Історичний підхід дослідження еволюції розуміння процесів здійснення державного регулювання у сфері зовнішньоторговельних відносин (2012)
Клименко А. В. - Забезпечення модернізації житлово-комунального комплексу України (2012)
Беца І. І. - Інфраструктурне забезпечення державного регулювання рекламної діяльності на регіональному рівні (2012)
Поворозник Р. В. - Забезпечення дeржавою процeсу просування і збуту eкологічно орієнтованої продукції (2012)
Сірий Ю. М. - Соціальна політика держави в галузі надання освітніх послуг (2012)
Абудавуд Б. - Cущность международной экономической интеграции и задания стратегического планирования интеграционных процессов (2016)
Zyma O. G. - The influence of global problems on ecotourism development, Holub M .O. (2016)
Касян С. Я. - Формування детермінант конкурентних переваг торговельних підприємств України в умовах євроінтеграції, Губа Д. М. (2016)
Левченко Л. М. - Напрями стабилізації міжнародних валютних відносин, Тіверіадська Л. В., Якименко А. М. (2016)
Туніцька Ю. М. - Проблеми експорту вітчизняних товарів до ЄС (2016)
Чала В. С. - Порівняльний аналіз ринкових реформ Польщі та України на шляху до ЄС, Лущік Я. А., Гаврись Д. О. (2016)
Влащенко Н. М. - Туристсько-рекреаційний кластер як інноваційна форма розвитку території (2016)
Сененко І. А. - Організація малого готельного бізнесу на основі розвитку рекреаційних територій, Щепак В. В. (2016)
Чорна М. В. - Аналіз ринку як передумова визначення конкурентоспроможності нової продукції, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2016)
Шараг О. С. - Динаміка показників ефективності економіки України (2016)
Азізова К. М. - Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи, Тисячна Ю. С. (2016)
Баланська О. І. - Фінансування житлового будівництва в Україні: механізми, ризики, можливості, Панченко А. В. (2016)
Карпенко Л. Ф. - Механізм побудови державної політики розвитку біржової торгівлі в Україні (2016)
Міщенко Д. А. - Фінансування соціального захисту і соціального забезпечення в Україні, Міщенко Л. О. (2016)
Сніщенко Р. Г. - Використання семантичної мережі при проведенні кореляційно-регресійного аналізу стану фінансової безпеки учасника фінансового ринку (2016)
Черномор В. О. - Сутність, структура і основні бізнес-процеси в карткових платіжних системах (2016)
Глущенко А. М. - Моделювання стратегії розвитку металургійного підприємства (2016)
Гринько Т. В. - Декомпозиційно-динамічний підхід до моделювання фінансово-інвестиційного потенціалу промислового підприємства (2016)
Каширнікова І. О. - Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу та його апробація на будівельних підприємствах Дніпропетровської області (2016)
Кирилко Н. М. - Оцінювання виставкової активності промислового підприємства з використанням методу аналізу ієрархій (2016)
Сичова О. Є. - Mетодологія розробки нового товару та аналіз методів його просування на ринок для підприємства машинобудівельної галузі, Чупир О. М. (2016)
Хаджинова О. В. - Cистемний підхід до підвищення конкурентоспроможності підприємств шинного виробництва (2016)
Швець В. Я. - Oптимізація трудових ресурсів промислового підприємства: глобалізаційний аспект, Никифорова Ю. В. (2016)
Бобровська О. Ю. - Науково-прикладні засади інформаційно-аналітичної підтримки процесів управління фінансовою децентралізацією, Мунько А. Ю. (2015)
Гайдученко С. О. - Ціннісний аспект організаційної культури публічного управління в умовах становлення інформаційного суспільства (2015)
Фоміцька Н. В. - Підходи до визначення властивостей та складових соціальних систем (2015)
Мельниченко О. А. - Вплив структурних зрушень у національній економіці на споживчі настрої населення (2015)
Хашиєва Л. В. - Глобалізація та ідентичність: взаємозв’язок глобального й локального (2015)
Ганущин С. Н. - Теоретико-методологічні аспекти застосування аут-технологій у державному управлінні (2015)
Алієва П. І. - Організаційно-інформаційне забезпечення та механізми управління інноваційною активністю вищих навчальних закладів (2015)
Денисюк О. В. - Механізми державного регулювання банківської сфери в інтересах забезпечення фінансової безпеки України (2015)
Митник А. А. - Теоретико-концептуальні моделі взаємодії держави та бізнесу (2015)
Мороз С. А. - Потенціали спеціальності "механізми державного управління” для дослідження проблематики державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів (2015)
Шепеленко О. Г. - Державне управління інноваційною діяльністю (інституціональний аспект) (2015)
Мамонова В. В. - Організаційний механізм надання адміністративних послуг у громаді в умовах децентралізації (2015)
Ольшанський О. В. - Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення їх ресурсної спроможності (2015)
Гройсман В. Б. - Децентралізація як засіб лібералізації державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів (2015)
Гончаренко М. В. - Вплив бюджетно-податкової реформи на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування (2015)
Дунаєв І. В. - Закономірності та визначальні тренди регіонального розвитку і управління в умовах глобалізації та інтеграції (2015)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо розвитку урбанізованих територій малих історичних міст шляхом застосування кластерної моделі (2015)
Мазій Н. Г. - Інвестиційно-інноваційна діяльність та регіональні чинники формування привабливості регіонів, Войтик О. Є. (2015)
Гуменюк А. І. - Регіональні особливості розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області на сучасному етапі (2015)
Барановська Т. М. - Децентралізація влади як основний напрям вдосконалення державної політики розвитку територіальної громади (2015)
Котковський В. Р. - Напрями реформування системи управління на місцевому рівні: соціологічний аналіз (2015)
Лашко А. О. - Розвиток аналізу державної політики: історичний аспект (2015)
Шашула О. М. - Політика Європейського Союзу у сфері охорони праці (2015)
Носик О. А. - Компетентністний підхід в управлінні кадровим потенціалом (2015)
Дегтярьова І. О. - Децентралізація та демократизація управління вищою освітою у Чеській Республіці (2015)
Александрович О. О. - Модернізація системи державного фінансового контролю України в контексті імплементації світового досвіду (2015)
Шведун В. О. - Сутнісне дослідження дефініції "державна політика у сфері рекламної діяльності” (2015)
Содержание (2014)
Шатерник В. Е. - Избыточный квазичастичный ток в джозефсоновских гетероструктурах сверхпроводник—допированный полупроводник—сверхпроводник MoRe—Si (W)—MoRe, Белоголовский М. А., Шаповалов А. П., Суворов А. Ю. (2014)
Руденко Е. М. - Транспортні властивості надпровідних мікромістків свинцю під дією спін-поляризованої струмової інжекції, Дякін М. В., Короташ І. В., Реут В. М. (2014)
Репецький С. П. - Електропровідність графену з домішкою азоту, Третяк О. В., Вишивана І. Г., Скотников В. А., Яценюк А. А. (2014)
Горобець Ю. І. - Спінові коливання у феромагнетній нанооболонці типу "нанорис", Куліш В. В. (2014)
Brovchuk S. M. - Models of Deformation Dependences of Total Integrated Intensity of Dynamical Diffraction in Single Crystals for Various Diffraction Conditions, Molodkin V. B., Nizkova A. I., Rudnytska I. I., Grankina G. L., Lizunov V. V., Lizunova S. V., Sheludchenko B. V., Skakunova E. S., Dmitriev S. V. (2014)
Коцюбинський В. О. - Моделювання та діягностика деформацій у приповерхневих шарах монокристалів ґадоліній-ґалієвого ґранату, імплантованих йонами F+, Пилипів В. М., Остафійчук Б. К., Яремій І. П., Гарпуль О. З., Скакунова О. С., Молодкін В. Б., Оліховський С. Й. (2014)
Иванов М. А. - Описание кинетики ячеистого распада пересыщенных твёрдых растворов для сплава Pb—Sn, Наумук А. Ю., Шматко О. А. (2014)
Tkachuk O. - Diffusion of Nitrogen and Phase—Structural Transformations in Titanium, Matychak Ya., Pohrelyuk I., Fedirko V. (2014)
Monastyrsky G. E. - Microstructure Investigation of the Spark Plasma Sintered Cu—Al—Ni Shape Memory Material, Kotko A. V., Gilchuk A. V., Ochin P., Kolomytsev V. I., Koval Yu. N. (2014)
Васильєв М. О. - Структура і властивості вакуумно-дугового TiN-покриття на поверхні стопу Д16, Панарін В. Є., Макеєва І. М., Волошко С. М. (2014)
Коман Б. П. - Розмірна залежність механічних напружень у металічних конденсатах на кремнії, Юзевич В. М. (2014)
Токій Н. В. - Гібридний модель аномальної температурної залежности модуля зсуву міді, викликаної інтенсивною пластичною деформацією, Пилипенко А. М., Токій В. В. (2014)
Содержание (2016)
К сведению авторов журнала (2016)
"Товариществу реализации инженерных задач" ("ТРИЗ") – 25-лет (2016)
К 60-летию Юрия Сергеевича Бухолдина (2016)
Bilyk Y. I. - Increasing the carrying capacity of thrust bearings, Martsinkovskyy V. S., Nosova O. A., Yurko V. I., Tarelnyk V. B. (2016)
Кучер С. А. - Исследование параметров, определяющих старение главных циркуляционных насосов атом ных станций Украины, Гиря М. П. (2016)
Радионов А. В. - Влияние испаряемости магнитной жидкости на работоспособность и техногенную безопасность магнитожидкостных герметизирующих комплексов (2016)
Горовий С. О. - Розрахунок опор-ущільнень насосу з самовпорядкованим ротором (2016)
Радченко Р. Н. - Охлаждение наддувочного воздуха малооборотного дизеля использованием его тепла, Богданов Н. С., Щербак Ю. Г. (2016)
Іванов В. Г. - Металографічні дослідження графітних вкраплень У відцентровій заготовці для поршневих кілець (2016)
Стеценко А. А. - Обеспечение безопасности и надежности оборудования повышенной опасности (2016)
Авторское соглашение (2016)
Примаченко В. В. - Исследование состава и структуры плавленого диоксида циркония, стабилизированного СаО или MgO, а также комбинированной добавкой, состоящей из СаО и MgO, Мартыненко В. В., Шулик И. Г., Шишковский Д. А., Карякина Э. Л., Варганов В. В. (2015)
Примаченко В. В. - Исследование прессуемости масс из стабилизированного диоксида циркония в зависимости от их влажности и давления прессования, Мартыненко В. В., Шулик И. Г., Гальченко Т. Г., Процак Е. Б., Шишковский Д. А., Белик Л. В. (2015)
Примаченко В. В. - Освоение технологии изготовления способом вибролитья сложнофасонного крупногабаритного шибера нового типоразмера, Шулик И. Г., Чаплянко С. В., Ткаченко Л. П. (2015)
Примаченко В. В. - Влияние влажности и давления прессования на прессуемость хромоксидных масс, Мартыненко В. В., Криворучко П. П., Мишнева Ю. Е., Синюкова Е. И. (2015)
Рыщенко М. И. - Тетраэдрация системы MgO—Аl2О3—TiO2—SiO2 в интервале температур от 1263 до 1659 К и ее значение для производства огнеупоров и функциональной керамики, Питак Я. Н., Федоренко Е. Ю., Лисюткина М. Ю., Шевцов А. В. (2015)
Мартыненко В. В. - Влияние вида глинозема на свойства шликеров и образцов особоплотной корундовой керамики, Примаченко В. В., Криворучко П. П., Мишнева Ю. Е., Кущенко К. И., Крахмаль Ю.А., Синюкова Е. И., Карякина Э. Л. (2015)
Ледовская Е. Г. - Получение кордиерито-цирконовой керамики и изучение ее свойств, Светличный Е. А., Тарасов Р. В., Ледовская Л. Н., Пилипенко А. В., Мошта С. В. (2015)
Саенко С. Ю. - Высокоплотный керамический материал Gd2Zr2O7 со структурой пирохлора для экологически безопасной изоляции РАО, Шкуропатенко В. А., Тарасов Р. В., Лобач К. В., Сурков А. Е., Литвиненко Л. М., Миронова А. Г. (2015)
Вовк О. М. - Зміна валентного стану активних іонів ітербію в кераміках гранату Y3Al5O12:Yb, Чайка М. А., Лопін О. В., Дорошенко А. Г., Пархоменко С. В., Косьянов Д. Ю. (2015)
Захаров А. В. - Теоретичні і технологічні принципи отримання радіопрозорих керамічних матеріалів у системі SrO—Аl2О3—SiO2, Кривобок Р. В., Лісачук Г. В., Федоренко О. Ю., Рябінін О. С., Приткіна М. С. (2015)
Смирнова-Замкова М. Ю. - Випарники на основі Аl2О3 для спрямованого транспорту лікарських речовин, Марек І. О., Рубан О. К., Дуднік О. В. (2015)
Андриевская Е. Р. - Взаимодействие оксидов церия и европия при температуре 1100 °С, Богатырева Ж. Д., Корниенко О. А., Самелюк А. В., Юрченко Ю. В., Ткач В. В. (2015)
Макудера А. О. - Надструктура Sc4Zr3O12 в системі ZrO2—Sc2O3 (2015)
Стратийчук Д. А. - Получение термостабильных высокопрочных композитов в системах Nb—Сr—САЛМ, Та—Сr—САЛМ, Мn—Nb—САЛМ, V-Cr-CAJIM, Туркевич В. З., Осипов А. С., Слипченко К. В. (2015)
Примаченко В. В. - Процессы образования реакционноспеченного гексаалюмината кальция из оксида алюминия и алюминатов кальция в образцах из сухой корундовой смеси, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Солошенко Л. Н., Хончик И. В., Щербак Л. М., Тишина Т. Г. (2015)
Корогодская А. Н. - Система MgO—SrO—Аl2О3 — основа для получения огнеупорных композиционных материалов, Шабанова Г. Н., Логвинков С. М. (2015)
Тараненкова В. В. - Получение жаростойкого барийсодержащего портландцемента на основе сырья ПАО "Криворожский цементный завод", Шабанова Г. Н. (2015)
Пісчанська В. В. - Вплив тривалості механічної обробки на кінетику тужавлення композиційного в’яжучого — суміші периклазового та кальцій-алюмінатного цементу, Алєксєєнко І. А. (2015)
Лісачук Г. В. - Особливості фазового стану функціональних покриттів по кераміці на основі оксидної системи ZnO—Аl2О3—SiO2, Білостоцька Л. О., Трусова Ю. Д., Вернігора К. П., Подчасова К. В. (2015)
Яицкий С. Н. - Исследование коррозии бакоровых огнеупоров при службе в стекловаренной печи, Брагина Л. Л., Соболь Ю. О., Машкин В. В. (2015)
Мартиненко В. В. - Дослідження стабільності метрологічних характеристик стандартних зразків складу динасу ДСЗУ 083.1-96 та шамоту ДСЗУ 083.2-96 і прогнозування терміну їх придатності, Варганов В. В., Кончинко Н. М., Бондаренко О. О. (2015)
Примаченко В. В. - Разработка ПАО "УКРНИИО имени А. С. Бережного" технических условий и изменений к действующим техническим условиям на огнеупорную продукцию в 2014 году, Мартыненко В. В., Беляева Л. В., Юзбашьян А. К., Пахомова Т. Ф. (2015)
Реферати статей (2015)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2015)
Бєлова Л. О. - Запровадження освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування” в Україні, Карамишев Д. В. (2016)
Гайдученко С. О. - Розвиток організаційної культури публічного управління в контексті формування політико-управлінської еліти (2016)
Матвієнко В. В. - Основні напрями державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні (2016)
Коваленко М. М. - Особливості організації механізму державного регулювання банківського сектора із застосуванням положень тектології (2016)
Мельниченко О. А. - Державне регулювання розвитку фізичної культури та спорту: аналіз проведених досліджень і виокремлення перспективних напрямів (2016)
Бурик З. М. - Система методів державного регулювання сталого розвитку в Україні (2016)
Мельников О. С. - Шляхи протидії корупції у сфері державних закупівель (2016)
Нікітенко С. В. - Ефективність державного управління фізичною культурою та спортом в Україні (2016)
Базенко В. А. - Фандрайзинг як додатковий фінансовий ресурс розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації (2016)
Глуха В. В. - Актуальні проблеми та перспективи державної екологічної політики України (2016)
Сікало М. В. - Теоретичні засади державного регулювання ринку зерна в Україн (2016)
Мамонова В. В. - Збалансування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації, Василега О. О. (2016)
Дунаєв І. В. - Специфіка модернізації в регіональній економічній політиці: базові передумови і фактори впливу (2016)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо земельних відносин в умовах децентралізації урбанізованих територій малих історичних міст (на прикладі міста Люботин) (2016)
Лук’янихін В. О. - Механізми публічного адміністрування в аспекті залучення інвесторів для розвитку інфраструктури житлового господарства, Деміхов О. І. (2016)
Серенок А. О. - Моніторинг упровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування: результати дослідження 2015 року (2016)
Марченко Л. Ю. - Становлення та перспективи розвитку казначейської системи виконання державного та місцевих бюджетів в Україні (2016)
Возний С. О. - Феномен громадянської активності та його вплив на дієздатність місцевих громад (2016)
Ворона П. В. - Місцеві вибори 2010, 2015 років на Полтавщині: особливості еволюції волевиявлення (2016)
Сурай І. Г. - Сутнісні ознаки сучасного парламентаризму, Гончар В. В. (2016)
Газізов М. М. - Адаптація досвіду лобістської діяльності країн розвиненої демократії в Україні (2016)
Полякова О. С. - Стан наукових пошуків з проблеми становлення та розвитку правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект (2016)
Кваша А. С. - Правова держава і верховенство права в Україні: семантичні особливості та критерії оцінювання (2016)
Бульба В. Г. - Підготовка магістрів публічного управління та адміністрування: питання підвищення ефективності, Поступна О. В. (2016)
Клімушин П. С. - Методології регламентації та надання електронних адміністративних послуг, Спасібов Д. В. (2016)
Онуфрієнко О. В. - Моделі організації державної служби у конвергентних суспільствах: порівняльний аналіз (2016)
Семененко К. А. - Управління якістю інформації в органах державного управління (2016)
Щербак Н. В. - Роль корпоративної культури у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реформування державного управління (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Зарубіжний досвід забезпечення державою соціального розвитку та регіональної безпеки (2016)
Верещак В. М. - Державне регулювання накопичувального елемента пенсійних систем: зарубіжний досвід (на прикладі Швеції та Німеччини) (2016)
Попок Е. А. - Інституційне забезпечення етнополітики країн Центральної та Східної Європи (на прикладі Болгарії, Румунії та Словацької Республіки): досвід для України (2016)
Сухенко В. В. - Особливості формування коаліційних урядів у постсоціалістичних країнах Центральної Європи: досвід для України (2016)
Петрук О. В. - Реформування земельних відносин у Китаї та В’єтнамі: досвід для України (2016)
Статівка Н. В. - Причини та наслідки зниження рівня життя населення в Україні, Надточій А. О. (2016)
Дзюндзюк Б. В. - Інструменти сприяння онлайн-деліберації в умовах віртуалізації суспільних відносин (2016)
Білокопитов Д. В. - Сутність громадянського суспільства та його функції в сучасних умовах (2016)
Коломицева О. В - Економіко-математичні методи в маркетинговій діяльності підприємства, Бурцева Т. І., Пальонна Т. А. (2016)
Грабчук O. - Вибір альтернатив інноваційних стратегій на засадах урахування інноваційного потенціалу підприємств (2016)
Смирнов С. - Імідж підприємства як фактор впливу на споживчу поведінку в сфері готельних послуг, Тімар І. (2016)
Zakharova O. - Rapid diagnostics of employer brand appeal (2016)
Манн Р. - Перспективи застосування досвіду країн Європейського Союзу у розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Плигач К. (2016)
Яценко О. - Фінансове забезпечення розвитку сільської соціальної інфраструктури (2016)
Чернюк Л. - Стратегічні напрями розвитку соціально-орієнтованого цукробурякового комплексу країни та її регіонів, Пепа Т. (2016)
Шпильовий В. - Нюанси обліку зовнішньоекономічної діяльності з використанням розподільчого рахунку (2016)
Koshelenko S. - Characteristics of indicators of sustainable development, Kariuk D. (2016)
Скорик М. - Оцінка ефективності державного регулювання формування і функціонування капіталу аграрного сектору (2016)
Ратушна Т. - Бізнес-інкубатор міжрегіонального типу: форма стимулювання інноваційної діяльності в сільському господарстві (2016)
Щербатих Д. - Концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності у сучасних умовах, Білик В. (2016)
Білик О. - Сучасні тенденції розвитку світових стандартів щодо захисту прав людини в сфері бізнесу (2016)
Лишко С. - Роль післядипломної освіти в економіці, що базується на знаннях (2016)
Толпежніков Р. - Методологія управління організаційними змінами на підприємствах (2016)
Сурай А. - Методи та засоби підвищення ефективності викладання дисципліни "Галузевий менеджмент" крізь призму актуальних наукових досліджень (2016)
Голян В. А. - Плата за природні ресурси в умовах децентралізації: інвестиційний аспект (2016)
Короткевич О. В. - Методичні підходи до оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, Назукова Н. М. (2016)
Мироненко М. Ю. - Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву, Польова О. Л. (2016)
Папп В. В. - Вплив глобальних процесів інтелектуалізації на розвиток економіки України (2016)
Рубцова М. Ю. - Інкорпорування ісламських принципів у систему антикризових заходів банківського сектору України, Гасанов М. М. (2016)
Скорнякова Ю. Б. - Порівняльний аналіз рівня податкового навантаження на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (2016)
Берідзе Т. М. - Базові моделі моніторингу в системі стратегічного управління підприємством , Мезенцева Н. М. (2016)
Мелещенко А. І. - Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку світового нафтогазового ринку в умовах глобалізації (2016)
Краснюк М. Т. - Моделювання процесу вибору перспективних інвестиційних об'єктів і формування ефективного портфеля проектів нафтогазовидобувного бізнесу, Гафич О. І. (2016)
Крючко Л. С. - Використання операційного левериджу в управлінні прибутком підприємства, Бережко Я. В., Семиліт І. В. (2016)
Пікус Р. В. - Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування, Заколодяжнний В. О. (2016)
Свістунов О. С. - Перехід українських товаровиробників на технології led освітлення як суттєвий чинник зростання ВВП України (2016)
Мірошниченко І. В. - Модель оцінювання інвестиційного потенціалу країни (2016)
Каширнікова І. О. - Підхід до визначення впливу зовнішніх факторів на управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства (2016)
Апостолюк О. Ю. - Напрями вдосконалення оподаткування малого підприємництва в Україні (2016)
Марченко І. С. - Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни (2016)
Захаров В. С. - Трансформація наукових підходів до визначення фінансового забезпечення підприємств в умовах глобалізації світової економіки (2016)
Кавун С. В. - Рецензія на монографію "Формування системи економічної безпеки фінансових установ" (автор — Н. В. Зачосова) (2016)
Дєгтяр А. О. - Основні складові механізму державного управління соціально-культурною сферою , Бородін О. Д. (2016)
Банчук М. В. - Міжгалузева взаємодія — одна із головних передумов ефективності державної політики в охороні здоров'я, Дзюба О. М. (2016)
Грищенко І. М. - Вплив ситуаційних чинників на формування та розвиток лідерства в системі місцевого самоврядування (2016)
Марушевський Г. Б. - Інтеграція екологічної політики в енергетичну політику в ЄС та Україні (2016)
Продивус В. С. - Система координації дій державного регулювання сталим регіональним розвитком (2016)
Неділько Р. В. - Оцінка вітчизняної системи державного управління освітою медичної сестри та подальшим працевлаштуванням (2016)
Євтушенко В. В. - Наукова концепція розвитку народної медицини в Україні (2016)
Георгіаді Н. Г. - Організаційні засади формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством, Свірська О. Б., Вільгуцька Р. Б. (2013)
Іващук І. О. - Актуальні тенденції ідентифікації країн у глобальному просторі (2013)
Мойсеєнко І. П. - Соціальна безпека регіонів України та напрями змін, Корбяк В. М. (2013)
Романовський О. О. - Вплив підприємництва, підприємницької освіти та підприємницьких університетів на національне економічне зростання (зарубіжний досвід) (2013)
Safonova M. - Diplomatic tools of international economic relations of Ukraine (2013)
Погрібний І. Я. - До питання системного поводження з твердими побутовими відходами (2013)
Ларина Р. Р. - Обеспечение устойчивого развития субъекта хозяйствования за счет внедрения информационно-логистических систем (2013)
Пасенченко Ю. А. - Портфельний підхід до аналізу кредитного ризику, Рудоміно-Дусятська І. А. (2013)
Левчук О. В. - Інвестиції в людський капітал як визначальний фактор розвитку сучасної економіки (2013)
Ілляшенко І. О. - Формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління природно-техногенною та екологічною безпекою на засадах сталого розвитку (2013)
Єрьоміна М. О. - Збільшення доходності залізниць за рахунок підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень в умовах реформування (2013)
Єфремова Н. Ф. - Побудова та складові системи управління кредитним ризиком комерційного банку, Матухно О. О., Дадонова К. С. (2013)
Тюленєва Ю. В. - Інтеграційний підхід визначення ризиків підприємства (2013)
Худолей В. Ю. - Інкорпорація детермінант енергетичної ефективності до стратегії соціально-економічного розвитку реального сектору регіональної економіки, Пінчук А. О. (2013)
Забуранна Л. В. - Кластерний аналіз підприємств сфери сільського аграрного туризму (2013)
Никончук В. М. - Методичні підходи до оцінки сталого розвитку аграрного підприємства (2013)
Дейкало Л. Є. - Оцінка надходжень до місцевих бюджетів дніпропетровської області, Чубак А. Ю. (2013)
Будько О. В. - Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень (2013)
Краус К. М. - Внутрішньо-організаційні заходи з удосконалення управління маркетингом малих підприємств торговельної галузі України (2013)
Поверляк Т. І. - Типи фінансово-економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Следь О. М. - Аналіз особливостей застосування сучасних методів підбору персоналу, Нечаєва А. В. (2013)
Егорова Н. В. - Внешние источники финансирования предприятия: кредит (2013)
Зайцев А. В. - Закон убывающей отдачи с позиций трудозатратной стоимости (2013)
Череп А. В. - Ефективність як економічна категорія, Стрілець Є. М. (2013)
Антошко Т. Р. - Соціально-економічний ефект оцінки персоналу організації (2013)
Шатілов О. В. - Моделювання процесу управління стратегічною гнучкістю підприємства (2013)
Волосович С. В. - Детермінанти розвитку кредитного страхування в Україні (2013)
Наконечна Д. Ю. - Передумови створення ефективної системи управління енергоощадженням на підприємстві (2013)
Лазур С. П. - Системний підхід до структуризації податкової системи ринкового типу (2013)
Ходаківська Л. О. - Новітні комп’ютерні технології: міжнародний досвід (2013)
Хлівна І. В. - Підвищення продуктивності праці та рівня доходів у сільських жителів (2013)
Бовсуновський В. В. - Аналіз рівня беззбитковості виробництва молока за умов різних джерел кормозабезпечення (2013)
Зинченко О. И. - Кооперация как перспективное направление решения социальных проблем в россии (2013)
Кавтиш О. П. - Модернізація економіки України: теорія і практика здійснення реформ (2013)
Григоренко В. О. - Удосконалення спрощеної системи оподаткування в контексті формування фінансового потенціалу території (2013)
Савка Б. Р. - Аналіз екодеструктивного логістичного навантаження в регіонах України (2013)
Сагер Л. Ю. - Формування методичного апарату оцінювання ефективності комунікаційної діяльності промислового підприємства (2013)
Бехтер Л. А. - Сучасний стан продовольчої складової економічної безпеки (2013)
Болдуєва О. В. - Визначення ринку цінних паперів як сегменту фінансового сектору країни (2013)
Короткова О. В. - Особливості формування податкової політики підприємства в сучасних економічних умовах (2013)
Поколодна О. В. - Податок на нерухомість в Україні (2013)
Диколенко О. Г. - Теоретико-методические подходы к классификации рисков при ведении инвестиционной деятельности (2013)
Мироненко Г. В. - Чинники трансформації і перспективи збереження чинної світової валютно-фінансової системи (2013)
Шипуліна Ю. С. - Управління стратегіями інноваційного розвитку малих і середніх підприємств в умовах мінливого зовнішнього середовища (2013)
Забарна Е. М. - Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальних закладів, Соловьева Е. Ю. (2013)
Усатенко О. В. - Управлінський облік витрат підприємств теплового господарства та шляхи їх зниження, Терещенко М. К. (2013)
Шпак С. А. - Целевой подход к диагностике предприятия и разработке стратегии реструктуризации (стратегический аспект) (2013)
Гончарова В. Г. - Теоретико-методичні підходи до формування та реалізації податкової політики на регіональному рівні (2013)
Пригара О. Ю. - Формування інноваційних ідей на ланках ланцюга створення вартості на підприємстві (2013)
Корнійко Я. Р. - Наукове обґрунтування вибору місця розташування мультимодального транспортно-логістичного центру (2013)
Бабець Є. К. - Удосконалення методики дослідження стратегічної зони господарювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності залізорудного підприємства, Мельнікова І. Є., Гребенюк С. Я. (2013)
Пономаренко І. В. - Дослідження впливу старіння населення на чисельність та структуру економічно активного населення в Україні та країнах європи (2013)
Романюк С. А. - Економічна щільність як показник розвитку міст (2013)
Узунова Н. С. - Модернізаційні напрями державного регулювання розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Метеленко Н. Г. - Систематизація факторів впливу на економічну безпеку промислового підприємства (2013)
Денисенко М. П. - Стратегія розвитку економіки України: інвестиційно-інноваційний аспект (2013)
Поліщук О. М. - Кормова база - один із чинників формування конкурентоспроможності м’ясного скотарства (2013)
Чорна Л. О. - Прибуток як інтегральний показник господарської діяльності підприємства (2013)
Бондар О. А. - Системні функціональні параметри управління підприємством (2013)
Ремізова І. А. - Аналіз структури сукупного попиту України та його основних детермінант (2013)
Тищенко О. П. - Структуризація національної економіки та теоретичні підходи до управління її регіональним розвитком (2013)
Лойко В. В. - Енергетична безпека в контексті економічної безпеки (2013)
Лютий С. В. - Корпоративний аспект міжнародної економічної інтеграції України (2013)
Жарінова А. Г. - Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності при формуванні економіки знань (2013)
Бондаренко О. С. - Вдосконалення організації обліку заробітної плати в бюджетних установах, Салівон Т. В. (2013)
Тараненко В. Є. - Оцінка фіскальної ефективності місцевого оподаткування у дніпропетровській області, Шевченко Н. І. (2013)
Потапенко В. Г. - До питання розробки концепції впровадження в Україні ресурсоефективного та більш чистого виробництва (2013)
Шпак Л. О. - Інноваційне регулювання розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2013)
Чижиков Г. Д. - Ринкова привабливість підприємства: сутність, змістовні характеристики, складові (2013)
Богдан Т. П. - Фіскальні правила як важлива складова прогресивних фіскальних інститутів (2016)
Богдан І. В. - Діагностика стану сектору загальнодержавного управління України, Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. (2016)
Леоненко П. М. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні за технологічними укладами, Краус Н. М. (2016)
Козарезенко Л. В. - Місцеві бюджети: можливості регулювання розвитку людського потенціалу (2016)
Тулай О. І. - Проблеми та перспективи державного фінансування системи охорони здоров’я в Україні (2016)
Юшко С. В. - Індексація доходів громадян: аналіз української практики (2016)
Брус С. І. - Рекапіталізація агентів лізингового ринку України як передумова його відновлення, Бублик Є. О. (2016)
Автори (2016)
Тетерко А. Я. - Модель зворотної функції перетворення приладів багатопараметрових вихрострумових вимірювань із виключенням впливу зазору (2014)
Яворський І. М. - Когерентний взаємоспектральний аналіз періодично нестаціонарних вібраційних сигналів, Юзефович Р. М., Мацько І. Й., Шевчик В. Б (2014)
Джала P. М. - Модель межі металів і метод малого параметра в задачах теорії адгезії, Каплун А. В., Валяшек В. Б., Юзевич В. М. (2014)
Стефанович Т. О. - Математична модель для аналізу причин непрацездатності системи з роздільним полегшеним резервуванням, Щербовських С. В. (2014)
Семенов Б. С. - Частотно-часовий фільтр зі статистичною ранговою селекцією коефіцієнтів, Шелевицький І. В. (2014)
Мокрий О. М. - Методика вимірювання швидкості поверхневих акустичних хвиль для діагностики стану металу, Кошовий В. В., Семак П. М. (2014)
Муравський Л. І. - Метод трикрокової інтерферометрії з довільними зсувами фаз опорного променя, Половинко Т. І. (2014)
Скальський В. Р. - Визначення координат джерел акустичної емісії у тонкостінних об’єктах циліндричної форми, Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г. (2014)
Lychak O. V. - Evaluation of stress field reconstruction errors near the crack tip of body under plain strain conditions, Holyns’kyi I. S. (2014)
Максименко О. П. - Швидкий алгоритм субпіксельного суміщення зображень (2014)
Журавель І. М. - Моделювання зеренної структури металографічних зображень за допомогою діаграм Вороного (2014)
Гапонюк Я. В. - Обчислення параметрів прямої лінії в умовах зашумленого зображення (2014)
Воробель Р. А. - Використання локального контрасту для побудови різницевих методів поліпшення якості зображень (2014)
Івасенко І. Б. - Сегментація дефектів на зображеннях зварних швів із використанням логарифмічної моделі (2014)
Литвин В. В. - Метод квазіреферування текстових документів на основі онтології предметної області, Черна Т. І., Ковалевич В. М. (2014)
Рум'янцев Ю. В. - Прийняття управлінських рішень ж основа реалізації запропонованих заходів, Хижняк М. І. (2011)
Устінова Л. А. - Військово-епідеміологічне значення ВІЧ-інфекції в Збройних Силах України в сучасних умовах, Лугова Г. В., Сайног Н. М., Нізова Н. М., Марциновська В. А., Філіпенко Л. І., Захараш А. Д. (2011)
Власенко О. М. - Методологічні підходи до вивчення впливу водопостачання на здоров'я особового складу військових частин, Рум'янцев Ю. В. (2011)
Устінова Л. А. - Комплексний підхід щодо вивчення епід емічного процесу віл-інфекції в Збройних Силах України, Лугова Г. В., Іванько О. М., Мельничук Л. В., Кошиль Н. М., Макcименко Т. С. (2011)
Іванько О. М. - Використання ПС-технологій в системі санітарно- епідеміологічного нагляду за водопостачанням та водовідведенням в Збройних Силах України, Лугова Г. В., Мельник О. В., Одинець О. М. (2011)
Іванько О. М. - Проблема забезпечення питною водою населення України та військовослужбовщв при надзвичайних ситуаціях, Лугова Г. В., Кожокару А. А., Смірнов О. Г., Федченко О. П. (2011)
Лугова Г. В. - Гігієнічна оцінка стану донних відкладень водосховищ дніпровського каскаду, Устінова Л. А., Іванью О. М., Бідненко Л. І. (2011)
Лугова Г. В. - Пріоритетні напрямки організації контролю за водопостачанням військових містечок, що розташовані у басейні р. Дніпро, Іванько О. М., Кожокару А. А., Кошіль М. Д., Мельничук Л. В. (2011)
Хижняк М. І. - Спосіб визначення рівня мотиваційної спрямованості особового складу військових спортивних підрозділів напередодні відповідальних змагань, Іващенко С. М., Захараш А. Д. (2011)
Кальниш В. В. - Xарактеристика проявів Макіавеллізма у керівників цивільних та військових підрозділів, Швець А. В., Салієв А. Ю. (2011)
Виноград Н. О. - Функціонування поєднаного пригодного осередку особливо небезпечних інфекцій на заході України, Козак Л. П., Василишин З. П. (2011)
Виноград Н. О. - Кліщі як вектори та резервуари збудників природно – осередкових особливо небезпечних інфекцій, Камаренко Н. С. (2011)
Виноград Н. О. - Епідеміологія бруцельозу на сучасному етапі, Поляк М. А. (2011)
Юрченко О. А. - Крымская-конго геморрагическая лихорадка в Украине (2011)
Семенюк О. М. - Прояви епідемічного процесу кашлюку на різних етапах його вакцинопрофілактики в Україні, Колеснікова І. П., Козел В. М. (2011)
Петрусевич Т. В. - Аналіз захворюваності на краснуху та стану протикраснушного імунітету, Зубленко О. В., Александрін А. В. (2011)
Косарчук В. В. - Аналіз якості професійно-психологічного відбору військовослужбовців та медико-соціальні фактори ризику, що формують рівень здоров'я юнаків, призваних до Збройних Сил України в навчальний центр "ДЕСНА", Захараш А. Д. (2011)
Гук A. В. - Особливості інфекційної захворюваності військовослужбовців видів та родів військ зс україни на сучасному етапі, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Захараш А. Д. (2011)
Вербенець О. А. - Гістологічна побудова первинного афекту при марсельській лихоманці, Гафарова М. Т. (2011)
Гафарова М. Т. - Эпидемиологические аспекты коксиеллеза (ку-лихорадки) (2011)
Чернюк В. І. - Умови праці основних професій шахтарів львівського вугільного басейну, Мазур В. В. (2011)
Чернюк В. И. - Напряженность труда как ведущий вредный гигиенический фактор у операторов щитов управления современными технологическими процессами в электроэнергетике, Бобко Н. А., Захаренко М. И. (2011)
Вавріневич О. П. - Еколого-ппєнічна оцінка небезпечності гербіциду пропізохлору для водної екосистеми, Зінченко Т. І., Омельчук С. А., Ткаченко С. М., Шевчук К. В., Білоус С. В. (2011)
Борисенмо A. А. - Токсиколого-гіпєнічна оцінка фунгіциду валіфенала та обґрунтування його допустимої добової дози для людини, Омельчук С. Т. (2011)
Торн В. Ф. - До питання біологічної дії радіоактивних речовин, як токсикантів (2011)
Рушак Л. В. - Еколого-гігієнічний аналіз причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я юнаків та впливом радіаційного чинника (2011)
Барасій М. І. - Міжнародні організації та програми в області хімічної безпеки, Левченко О. Є., Козачок В. Ю., Баркевич В. А. (2011)
Єжов В. В. - Ефективність курортного етапу реабілітації осіб, що проживають в умовах радіонуклідного забруднення, Єжова Л. В., Шевельов І. І., Джулай Н. М. (2011)
Коваль М. М. - Застосування ноотропних засобів в комплексній фармакотерапії нейроциркуляторної дистонії, Коваль О. В., Мелешко О. А. (2011)
Селюк М. М. - Зміни показників добового моніторингу артеріального тиску та клініко-лабораторні данні під впливом електромагнітного випромінювання, Хайтович М. В., Потаскалова B. C. (2011)
Козачок М. М. - Перебіг хронічної серцевої недостатності у військовослужбовців на фоні супутньої анемії, Селюк М. М., Єрьомін М. М. (2011)
Мороз П. З. - Медична та соціальна ефективність програми підвищення поінформованості військовослужбовців хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої в умовах денного стаціонару, Ткаленю O. М. (2011)
Осьодло Г. В. - Оверлап-синдром неерозивна рефлюксна хворба та функціональна диспепсія: епідеміологія, етіопатогенез, підходи до діагностики й лікування (огляд літератури і дані власних досліджень) (2011)
Мороз Г. З. - Тривожні та депресивні розлади у військовослужбовців з соматичною патологією, Партасюк Н. Ю., Захарчук Л. М., Мельник О. А. (2011)
Спаська Г. О. - Захворювання суглобів як військово-медична проблема за даними статистичних показників військових лікувальних закладів Міністерства оборони України за 2001-2009 роки, Кудренко М. В., Рудь В. І. (2011)
Черкасенко І. Л. - Особливості роботи денного стаціонару неврологічного профілю при наданні спеціалізованої медичної допомоги дітям працівників оборонно-промислового комплексу міста Києва, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2011)
Скиба В. В. - Возможности сгационароз амещающих технологий в амбулаторной хирургии, Стадник В. Л., Иваны А. В. (2011)
Пилипенко В. Л. - Коррекция минералокортикоидной недостаточности у детей и взрослых (клинические рекомендации) (2011)
Пилипенко В. М. - Удосконалення терапії цукрового діабету 2 типу з раціональним використанням ендогенних резервів під шлункової залози, Скібун В. М., Кушнарьова Н. М., Корпачева-Зінич О. В. (2011)
Линник М. І. - Особливості даних мультиспіральної комп’ютерної томографії в діагностиці туберкульозу та пневмосцисної пневмонії в поєднанні з ВІЛ-інфекцією (2011)
Паламар Б. І. - Місце сучасних мініінвазивних таекстракорпоральних методів у лікуванні і профілактиці біліарного сепсису, Тихонов О. А., Мельник P. O., Молнар І. М., Собко А. О. (2011)
Халік С. В. - Аналіз стану травматизму у військово-морських силах Збройних Сил України протягом 2007-2009 років, Данилмук І. А., Тибінь В. П., Галушка A. М., Середа І. К. (2011)
Мельничин М. Я. - Медичні ризики та військово-медичні ресурси у зоні відповідальності військово-медичного клінічного центру центрального регіону, Стукан Л. І., Борисова С. Л., Дудар О. В. (2011)
Цанько І. І. - Поняття, зміста перспективи використання медико-економічного аналізу при організації надання медико-санітарної допомоги, Околот Ю. З. (2011)
Голубчиков М. В. - Соціологічне дослідження стану та проблем надання медичної допомоги населенню у регіонах України, Орлова Н. М. (2011)
Єжель Н. К. - Медико-соціальна характеристика стану здоров'я державних службовців України (2011)
Єжель Н. К. - Особливості формування рівнів здоров'я державних службовців України залежно від впливу комплексу соціально-гігієнічних факторів (2011)
Косарчук B. В. - Наукове обгрунтування оптимізації медичного забезпечення військовослужбовців ЗС України в системі - допризовник-призовник-молодий солдат, Хижняк М. І., Захараш А. Д. (2011)
Косарчук В. В. - Порядок проведення медичного огляду військовослужбовцям з плоскостопістю, Конєв В. Г., Константінов К. М., Цівина С. Л. (2011)
Косарчук В. В. - Порядок проведення медичного огляду військовослужбовцям з дегенеративними захворюваннями хребта, Константінов К. М., Цівина С. А., Савка І. С., Михайлець В Ю. (2011)
Балицька А. А. - До проблеми педагогічної компетентності молодих викладачів (2011)
Калашник Н. Я. - Формування у курсантів професійно важливих фізичних якостей рятувальника на заняттях з спеціальної фізичної підготовки, Балицька А А. (2011)
Мельник В. М. - Проблема організації лікування хворих на туберкульоз легень в Україні, Матусевич В. Г., Юхимець В. О., Новожилова I. O., Линник М. Л., Ареф'єва Л. В., Антоненко Л. Ф., Бушура І. В., Приходькo A. М. (2011)
Пишнов Г. Ю. - Адаптивні реакції у щурів за показниками білої крові при експериментальному хронічному стресуванні різного рівня (2011)
Паламар Б. І. - Внесок київських лікарів-хірургів в розвиток медицини України і науковий прогрес в хірургії, Тихонов O. A., Мельник P. O., Собко А. (2011)
Діденко Л. В. - Соціально-гігієнічні умови та спосіб життя як основні критерії придатності молоді до військової служби (2011)
Єщенко О. І. - Структура зв'язку психофізіологічних характеристик діяльності і рівня шкідливих чинників трудового середовища, Кальниш В. В., Єщенко В. І. (2011)
Красюк О. А. - Стан вуглеводного обміну у хворих на артеріальну i гіпертензію із метаболічним синдромом (2011)
Пригула Р. Л. - Організаційно-економічні та маркетингові аспекти раціонального застосування енергополііонних розчинів у постраждалих з політравмою, Шматенко О. П., Рум'янцев Ю. В., Заруцький Я. Л. Нарожнов B. В., Скворцова О. В., Івашкевич Я. С. (2011)
Шматенко О. П. - Розвиток вітчизняної системи військово-медичного постачання у другій половині XX сторіччя, Рум'янцев Ю. В., Убогов С. Г., Страшний В. В., Давтян Л. Л., Савицький В. Л., Захараш А. Д., Кожакару А. А., Устінова Л. А. (2011)
Glushkov A. V. - Geometry of a Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of environmental radioactivity systems 2, Khetselius O. Yu., Buyadzhi V. V. (2016)
Obikhod T. V. - K-theory and phase transitions at high energies (2016)
Пришляк О. О. - f-атоми складності 4 функцій Морса на замкнених орієнтованих двовимірних многовидах, Скочко Д. М. (2016)
Прокіп В. М. - Структура симетричних розв'язків матричного рівняння AX=B над довільним полем (2016)
Чепурна О. Є. - Нескінченно малі перетворення у просторах сталої скалярної кривини та інваріантність певних геометричних об'єктів (2016)
Черевко Є. В. - Голоморфно-проективні перетворення та конформно-келерові многовиди (2016)
Коновенко Н. Г. - Квадратуры и аффинная геометрия на прямой (2016)
Рахула М. О. - Леонид Евгеньевич Евтушик - геометр (2016)
Чекурін В. Ф. - Теплообмін у шарі, що поглинає, випромінює та розсіює ІЧ-радіацію в об’ємі і на поверхні, Бойчук Ю. В. (2015)
Яворський І. М. - Гармонічний аналіз кореляційних інваріантів векторних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів, Мацько І. Й., Юзефович Р. М., Шевчик В. Б. (2015)
Стефанович Т. О. - Модель надійності для аналізу причин нероботоздатності гідравлічної станції із резервуванням запобіжного клапана, Щербовських С. В. (2015)
Нічога В. О. - Параметри індукційних сенсорів для діагностики об’єктів, середовищ і систем, Дуб П. Б., Ващишин Л. В. (2015)
Мельник М. М. - Метрологічне забезпечення вимірювання глибини озера Світязь, Альохіна О. В., Штабський М. К. (2015)
Альохіна О. В. - Аналіз фрагментування ландшафтів біосферного резервату "Шацький”, Горбань І. М., Івченко Д. В. (2015)
Мельник М. М. - Експрес-моніторинг стану прибережних вод озера Світязь в умовах літнього антропогенного навантаження, Кулик О. Б. (2015)
Славков В. М. - Тепловий неруйнівний контроль та визначення теплоємності металів при високих температурах, Давиденко О. П. (2015)
Джала Р. М. - Сенсор дифузного відбивання світла для раннього виявлення пошкоджень лакофарбових покривів, Івасів І. Б., Червінка Л. Є., Червінка О. О. (2015)
Керод Т. І. - Порівняння завадостійкості методів сегментації зображень за імпульсного зашумлення та спотворення розмиттям, Косаревич Р. Я., Русин Б. П., Капшій О. В., Корній В. В. (2015)
Воробель Р. А. - Моделі опрацювання зображення, які враховують умови його освітлення (2015)
Журавель І. М. - Моделювання рельєфу поверхні матеріалу на підставі аналізу локальних контрастів її зображення (2015)
Висоцька В. А. - Опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, Чирун Л. В. (2015)
Цегелик Г. Г. - Оптимізація розподілу завдань між комп’ютерами GRID-системи, Краснюк Р. П. (2015)
Міжвідомчому збірнику наукових праць "Відбір і обробка інформації” – 50 років (2015)
Грицик В. В. (2015)
Содержание (2015)
К сведению авторов журнала (2015)
Марцинковский В. А. - Осевые колебания системы ротор – торцовое сальниковое уплотнение, Гудков С. Н., Кундера Ч. (2015)
Ванеев С. М. - Исследование и оптимизация конструкции проточной части вихревой расширительной машины с внешним периферийным каналом, Мирошниченко Д. В. (2015)
Воробьев Ю. С. - Напряженно деформированное состояние охлаждаемой монокристаллической лопатки ГТД в температурном поле с учетом влияния ориентации кристаллографических осей, Овчарова Н. Ю., Жондковски Р., Берлизова Т. Ю. (2015)
Прокопов М. Г. - Влияние косого среза сопла на формирование вихревого потока в жидкостно-паровом струйном компрессоре вихревого типа, Козин В. Н., Мерзляков Ю. С., Чех О. Ю. (2015)
Радионов А. В. - Применение магнитожидкостных герметизаторов для повышения техногенной безопасности опасных производств (2015)
Бондаренко Г. А. - О математическом моделировании системы воздухоснабжения промышленного предприятия, Будко Д. В. (2015)
Кирик Г. В. - Новый способ оребрения труб теплообменных аппаратов компрессорных установок, Жарков П. Е., Тарельник В. Б., Коноплянченко Е. В. (2015)
Пономаренко О. И. - Изготовление отливок с дифференцированными свойствами поверхности, Костик Е. А., Федоров Г. Е. (2015)
Свинороев Ю. А. - Лигниносодержащие литейные связующие материалы – новые возможности (2015)
Зенкин Н. А. - Контрольно-диагностическая аппаратура для определения микротрещин на поверхности деталей и узлов, Зенкин А. С., Басок Е. А. (2015)
Памяти Сергея Сергеевича Серикова (2015)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическое машиностроение" (2015)
Тетерко А. Я. - Метод формування інформаційного сигналу та підвищення точності вихрострумового контролю питомої електричної провідності матеріалу із виключенням впливу зазору, Луценко Г. Г., Гутник В. І., Тетерко О. А. (2016)
Яцун М. А. - Векторний потенціал і складові магнітної індукції магнітного поля прохідного вихрострумового перетворювача у провідній трубі, Яцун А. М. (2016)
Тригуб І. І. - Локалізація видовжених підповерхневих дефектів за переміщення джерела первинного поля по поверхні металевого виробу (2016)
Джала P. М. - Визначення характеристик електричного поля поверхневих шарів металів, Юзевич В. М., Мельник М. І. (2016)
Яворський І. М. - Когерентний взаємоспектральний аналіз часових рядів, Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2016)
Стефанович Т. О. - Аналіз причини непрацездатності системи із містковою структурою з урахуванням зміни навантаження внутрішнього елемента, Желяк Р. І., Щербовських С. В. (2016)
Єлісєєв П. Й. - Аналіз імпульсного методу контролю стану корозійно-механічного руйнування обладнання, Ковальов Д. О., Архипов О. Г. (2016)
Мокрий О. М. - Методика термостабілізації перетворювача для вимірювання швидкості поверхневої акустичної хвилі, Семак П. М. (2016)
Ванько В. М. - Вимірювання повільних відхилень напруги мережі з використанням дискретного вейвлет-перетворення, Клепач Н. М. (2016)
Джала В. Р. - Виявлення межі неоднорідності у діелектричній структурі радіохвильовим методом (2016)
Джала Р. М. - Вимірювання електричного поля підземного трубопроводу, Підгірняк Я. Є. (2016)
Воробель Р. А. - Балансне логарифмічне опрацювання освітлених зображень (2016)
Івасенко І. Б. - Сегментація перекривних дефектів на оцифрованих рентгенограмах зварних швів (2016)
Грицюк Ю. І. - Особливості генерування Gp(l)-матриць Фібоначчі – ключів для реалізації криптографічних перетворень, Грицюк П. Ю. (2016)
Черняхівський В. В. - Побудова максимального простого шляху графа (2016)
16-та Міжнародна конференція з математичних методів в електромагнітній теорії (2016)
Титул, зміст (2015)
Чекман І. С. - Корпускулярно-хвильові властивості нанорозмірних матеріалів (огляд літератури та власних досліджень) (2015)
Никольская Е. И. - Клеточная композиция костномозговых ниш гемопоэтических стволовых клеток (обзор литературы) (2015)
Пушкарьов В. М. - Хронічне запалення і рак. Значення ядерного фактора NF-кB (огляд літератури та власних досліджень), Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Гуда Б. Б., Тронько М. Д. (2015)
Бойко В. В. - Наш досвід надання спеціалізованної хірургічної допомоги при пошкодженнях серця, Замятін П. М., Полівенок І. В., Бучнєва О. В., Замятін Д. П. (2015)
Гринь В. К. - Адсорбционно-реологические свойства крови при варикозной болезни в процессе хиругических методов лечения, Синяченко О. В., Синяченко Ю. О., Мелеховец Ю. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Оцінка змін імунного статусу у пацієнтів з рефрактерною серцевою недостатністю після трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові та визначення можливості активації персистуючої TORCH-інфекції, Якушев А. В., Стасенко А. А., Костилєв М. В., Салютін Р. В., Оніщенко В. Ф. (2015)
Коркушко О. В. - Желудочная секреция и микроциркуляция при старении (обзор литературы и собственных исследований), Гавалко Ю. В., Якименко Д. М., Наскалова С. С., Шатило В. Б. (2015)
Денисова М. Ф. - Стан ендотелію та агрегація тромбоцитів при хронічних вірусних гепатитах В та С у дітей, Ципкун А. Г., Чернега Н. В., Кудрей Ю. В., Музика Н. М., Касянчук Н. Р. (2015)
Халангот М. Д. - Антропометричні відмінності в осіб з різними типами гіперглікемії, яких виявлено шляхом скринінгу в сільській місцевості України, Кравченко В. І., Охріменко Н. В., Писаренко Ю. М., Коляса О. С., Ковтун В. А., Тронько М. Д. (2015)
Антипкін Ю. Г. - Нові підходи до анестезіологічного забезпечення при симультанних оперативних втручаннях у жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією, Дронова В. Л., Дронов О. І., Теслюк Р. С. (2015)
Аряєв М. Л. - Синдром жорсткого поводження з дитиною в неонатології та педіатрії: біоетичні проблеми та психоневрологічні наслідки (2015)
Опанасенко М. С. - Алгоритм діагностики етіології синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії, Терешкович О. В., Кшановський О. Е., Калениченко М. І., Конік Б. М., Купчак І. М., Леванда Л. І., Борисова В. І. (2015)
Сердюк А. М. - Партнерство науки і виробництва — основа інноваційного розвитку фармацевтичної галузі України, Бухтіарова Т. А. (2015)
Запорожан В. М. - Децентралізація медичної освіти — повернення до витоків (2015)
Караченцев Ю. И. - Комбинированное применение классификационных систем ТIRADS И TBSRTC для прогнозирования злокачественности узловой патологии щитовидной железы, Корчагин Е. П., Гойденко Н. И., Хазиев В. В., Дубовик В. Н., Сазонов М. Е., Герасименко Л. В., Тяжолова О. В. (2015)
Цимбалюк В. І. - Експресія генів HIF1α та ММР2 у пухлинах головного мозку у дітей, Васильєва І. Г., Шаверський А. В., Чопик Н. Г., Галанта О. С., Цюбко О. І., Олексенко Н. П., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А., Сніцар Н. Д. (2015)
Нефьодов О. О. - Біофармацевтичниий аналіз взаємодії мелоксікаму та метилпреднізолону — компонентів фармакотерапії больового синдрому та демієлінізуючої патології, Ларіонов В. Б., Головенко М. Я., Мамчур В. Й. (2015)
Мишуніна Т. М. - Оксид азоту та ферменти його синтезу в тканині доброякісних вузлових утворень щитоподібної залози, Калініченко О. В., Тронько М. Д., Зурнаджи Л. Ю. (2015)
Бухтіарова Т. А. - Порівняльна кінетика масопереносу Вітагерм-2 в органи щурів за умов закритої черепно-мозкової травми, Лук’янчук В. Д., Кравець Д. С. (2015)
Тимченко А. С. - До 100-річчя від дня народження Семена Семеновича Лаврика, Калиниченко Т. О. (2015)
ХVI Національний конгрес кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2015 р.) (2015)
VІ з’їзд гематологів та трансфузіологів України (Львів, 23-25 вересня 2015 р.) (2015)
XXIII з’їзд хіругів України (Київ 21-23 жовтня 2015 р.) (2015)
Члену-кореспонденту НАМН України Ю. І. Губському — 70 років (2015)
Геннадій Васильович Книшов (2015)
Зміст ХХІ тому (2015)
Авторський покажчик (2015)
8 національний з’їзд фармацевтів України 13-16 вересня 2016 року, м. Харків (2016)
Serdiukova Yu. Yu. - Iodometric determination of cefuroxime by the potassium hydrogenperoxomonosulphate reaction, Ivashura M. M., Oleksienko T. O. (2016)
Lenchyk L. V. - The study of the amino acid composition of the extracts obtained from cherry leaves and shoots, leaves of apricot and peach (2016)
Kolychev І. О. - The study of the amino acid composition of the alcoholic extract from bilberry leaves, Krasnikovа T. О., Koshovyi O. M. (2016)
Netyosova K. Yu. - The synthesis of ω-(7-aryl-8-oxo-7,8-dihydro(1,2,4)-triazolo-(4,3-a)pyrazin-3-yl)alkylcarboxylic acids and their amides as promising pharmaceutical agents, Kovalenko S. S., Drushlyak O. G., Zhuravel I. O., Kovalenko S. M., Toryanik E. L. (2016)
Khanin V. A. - Development of the new approach to quality control of extracts of the plant raw material on the example of Convallaria Majalis, Moiseev O. O., Babkina А. Ye., Kotenko O. M., Kotov A. G. (2016)
Burdak K. S. - Development of the composition of enteric coated tablets based on ademetionine 1.4-butanedisulphonate, Yarnykh T. G., Borshchevska M. I., Yanchuk I. B. (2016)
Toraev K. N. - The technological aspects of creating a solid dosage form based on metformin and benfotiamine, Bezchasnyuk O. М., Shyteyeva T. V. (2016)
Muzyka T. F. - Analysis of the normative legal regulation of accountability of medicines and medical products in healthcare institutions, Zarіchkova M. V., Chesheva M. V. (2016)
Kobets M. M. - Some issues of drug prescribing in Ukraine (2016)
Ponomarenko M. S. - The fundamental retrospective analysis of pharmacy human resources in Ukraine for 1981-1990, Solovyov O. S., Augunas S. V., Grygoruk Yu. M. (2016)
Bondarev E. V. - The frigoproteсtive effect of "Glucosamine C-BCPP” dietary supplement and the role of its components, Shtrygol’ S. Yu., Shtrygol’ Yu. Yu., Shalamay A. S. (2016)
Kireyev I. V. - The study of the antihypoxic activity of new derivatives of benzilic acid, Kolisnyk S. V., Tryschuk N. M., Sytnik K. M. (2016)
Voskoboynik O. Yu. - 6-Thio-substituted-2H-(1,2,4)triazino(2,3-c)quinazolin-2-ones with the dialkylaminoethyl moiety – a new class of antivirial agents, Berest G. G., Nosulenko I. S., Antypenko L. M., Krivoschey O. V., Shvets V. M., Kovalenko S. I. (2016)
Golik M. Yu. - Molecular parameters and the antimicrobial activity of functional derivatives of N-,R-amines, Kryskiv O. S., Dudka K. I., Kolisnyk O. V. (2016)
Sinitsyna O. S. - The effect of a new vaginal gel with the hop extract on the cardiovascular system in spayed female rats, Zaychenko G. V., Ryzhenko I. M., Laryanovska Yu. B. (2016)
Zaychenko G. V. - The place of meloxicam in the series of modern non-steroidal anti-inflammatory drugs, Lyapunov O. M., Bezugla O. P. (2016)
Титул, зміст (2013)
Безверхий К. - Інвентаризація як об’єкт обліку і контролю обліково-звітної інформації: організаційно-методологічний аспект (2013)
Клепар Г. - Момент переходу права власності: вплив на доходи та витрати (2013)
Шірінян Л. - Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку (2013)
Головач В. - Постулати аудиту (2013)
Малишкін О. - Методологічні аспекти сучасного аудиту податків (2013)
Єфіменко В. - Підсумки роботи II Міжнародної науково-практичної конференції "Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики" (6–7 грудня 2012 р., ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"), Кіндрацька Л., Лахтіонова Л. (2013)
Титул, зміст (2013)
Каменська Т. - Філософія складання фінансової звітності: як було та як буде (2013)
Безверхий К. - Вітчизняна фінансова звітність за МСФЗ: міфологія від Мінфину (2013)
Атамас П. - Класифікація грошових потоків за видами діяльності як основа складання Звіту про рух грошових коштів, Атамас О. (2013)
Моссаковський В. - Невирішені питання обліку оплати праці, Кононенко Т. (2013)
Травінська С. - Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов’язань (2013)
Ткачук І. - Види відповідальності бухгалтера в законодавстві та професійному житті (2013)
Гуменюк В. - Концептуалізація фінансового контролінгу в курортній справі (2013)
Малишкін О. - Механізм податкових різниць з податку на прибуток: яким він може бути (2013)
Олександру Юхимовичу Грищенку виповнилося 70 років (2016)
Алдашев С. А. - Некорректность смешанной задачи для одного класса многомерных эллиптико-параболических уравнений (2016)
Востриков А. И. - Обобщенная разрешимость систем, описывающих процессы тепломассопереноса в слоистых средах с условиями сопряжения типа "сосредоточенный собственный источник", Номировский Д. А. (2016)
Грищенко О. Ю. - Ефективність застосування ДС-алгоритму для системи рівнянь Нав’є-Стокса на багатопроцесорних комплексах, Марцафей А. С., Оноцький В. В., Попов О. В. (2016)
Джалладова И. А. - Оценки сходимости решений нелинейных систем, полученные вторым методом Ляпунова, Камратов С. В., Хусаинов Д. Я. (2016)
Загородня Г. О. - Застосування ДС-алгоритму до розв’язування систем початково-крайових задач переносу (2016)
Клюшин Д. А. - Чисельне моделювання тривимірного вологоперенесення при мікрозрошенні, Оноцький В. В. Ляшко Н. І. (2016)
Ляшко С. И. - Исследование устойчивости орбитального движения намагниченного асимметричного тела во внешнем магнитном поле, Зуб С. И., Зуб С. С., Ляшко В. С., Чернявский А. Ю. (2016)
Олексюк А. А. - Динамические характеристики подогревательно-аккумуляторных установок, Трофимчук А. Н., Шитикова И. Г. (2016)
Шахно С. М. - Про збіжність методу Ньютона-Курчатова за класичних умов Ліпшиця, Ярмола Г. П. (2016)
Savkova V. - Quality management model for higher educational institutional (2016)
Дудар В. В. - Відновлення афінно-трасформованих зображень (2016)
Семенов В. В. - Об одной схеме вычисления обобщенной проекции Альбера (2016)
Шушарін Ю. В. - Оптимізація розв'язків системи лінійних різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами (2016)
Титул, зміст (2013)
Малишкін О. - Історичні аспекти розвитку податкового обліку в Україні: методика та побудова (2013)
Піскова Ж. - Методика здійснення податкових розрахунків податку на прибуток підприємств (2013)
Мачулка О. - Методика обліку податкових різниць в Україні (2013)
Метелиця В. - Запровадження стандарту обліку земель сільськогосподарського призначення як інституту бухгалтерської професії (2013)
Прокопенко Ж. - Особливості облікового відображення формування технічних резервів у страховій компанії (2013)
Куцик П. - Сучасний стан обліку та внутрішнього контролю предметів прокату, Куценко Н. (2013)
Пожарицька І. - Проблемні аспекти формування аудиторського висновку (2013)
Голян В. А. - Фінансово-економічний механізм проектного управління територіальним лісогосподарським комплексом, Голуб О. А., Сакаль О. В. (2016)
Єгоричева С. Б. - Сутність та складові фінансового потенціалу територіальних громад, Тимошенко О. В., Панченко А. І. (2016)
Аржевітін С. М. - Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання (2016)
Кривець Ю. М. - Особливості здійснення інвестиційної діяльності та інвестиційна привабливість корпоративних агроформувань (2016)
Мельник Л. Л. - Необхідність і потенціал розширеного відтворення виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Сітковська А. О. - Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України (2016)
Цибуляк А. Г. - Фінансування екологічних програм міжнародними організаціями в Україні (2016)
Терен Г. М. - Система показників аналізу ліквідності підприємства (2016)
Кучерова Г. Ю. - Концептуальний підхід обгрунтування системи моніторингу стану платників податків (2016)
Козарезенко Л. В. - Вплив прямих податків на людський розвиток (2016)
Швець Ю. О. - Проблеми та способи підвищення капіталізації банків України, Вернидуб М. Ю. (2016)
Краснова О. І. - Теоретичні підходи до визначення сутності державного регулювання сфери охорони здоров'я (2016)
Яцунська О. С. - Імплементація МСФЗ в Україні як чинник підвищення інвестиційної привабливості регіонів (2016)
Гальчук А. А. - Місце інноваційного потенціалу України в міжнародних економічних рейтингах (2016)
Тисько М. М. - Моделювання процесу управління коштами щодо інноваційного розвитку підприємства (2016)
Лещенко Л. О. - Економіко-математичне моделювання як фактор підвищення прибутковості у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Шевченко Г. С. - Рецензія на монографію "Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика" (автор — Юринець З. В.) (2016)
Делія О. В. - Концепт "середовище" у науковому дискурсі (2016)
Криворученко З. Р. - Організаційний механізм державного регулювання водокористуванням в Україні, Серенко В. В. (2016)
Чукут С. А. - Особливості впровадження електронного урядування в Об'єднаних Арабських Еміратах, Шуляк М. С. (2016)
Продивус В. С. - Змістовна характеристика державного регулювання стійким розвитком регіонів (2016)
Стучинська Н. П. - Зовнішньоекономічна безпека України в умовах глобалізаційної динаміки: проблема оптимальних співвідношень (2016)
Зозуля О. С. - Періодизація розбудови системи державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України (2016)
Секельгіді К. Ш. - Особистісне самоуправління державного службовця: сутність та особливості (2016)
Мамонова В. В. - Потенціал місцевих бюджетів щодо фінансування соціальних послуг в територіальних громадах: вплив децентралізації, Бойко О. О. (2015)
Ворона П. В. - Відкриті партійні списки на місцевих та парламентських виборах в Україні – перспективи чи реальність? (2015)
Макаренко О. М. - Довіра як ціннісний вимір солідарного суспільства (2015)
Наход М. А. - Деякі проблемні питання проведення якісних місцевих виборів за новим виборчим законом: науково-практичний аспект, Хромова Ю. О. (2015)
Серенок А. О. - Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування в Україні: ініціативи Президента України (2015)
Соловйов С. Г. - Теоретичні засади інформаційної оборони (2015)
Ковальчук А. В. - Теоретико-методологічний аналіз владно-партійних відносин у системі державного управління (2015)
Твердохлібов Є. О. - Напрями організації комунікативної взаємодії між органами публічного управління і громадянами в мережі Інтернет (2015)
Бритько А. М. - Управління державною службою: історія становлення в межах українських земель (2015)
Савчук Л. С. - Молодіжний парламентаризм: аналіз ключових дефініцій (2015)
Куц Ю. О. - Державне регулювання етнокультурною розмаїтістю в Україні (2015)
Андрушків Б. М. - Економічні проблеми використання в Україні землі як стратегічного ресурсу, Тарасюк Г. М., Ульянченко Ю. О., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. (2015)
Боковикова Ю. В. - Проектний менеджмент в діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Дунаєв І. В. - Методологічні засади теорій регіональної модернізації та подолання відсталості регіонів (2015)
Фоміцька Н. В. - Методика врахування якісних індикаторів сталого розвитку (2015)
Самофалова Т. О. - Сутність, предмет і методологія науки в процесі державного управління національним багатством (2015)
Улида В. Ю. - Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики (2015)
Фоміцька Я. Г. - Взаємодія територіальних громад у міській агломерації (2015)
Александрович О. О. - Термінологічно-понятійні аспекти модернізації системи державного фінансового контролю в Україні (2015)
Покотило Т. В. - Шляхи підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: соціологічний аналіз (2015)
Котковський В. Р. - Особливості діяльності та сучасних взаємовідносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (2015)
Мельников О. Ф. - Розвиток та підготовка державного сектора у країнах Центральної та Східної Європи (2015)
Громова С. О. - Зміст та структура механізмів державного управління професійною підготовкою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні (2015)
Сторожев Р. І. - Удосконалення підготовки керівних кадрів як чинник формування позитивного іміджу держави (2015)
Лахижа М. І. - Реалізація проекту "Розвиток спроможності державної служби у сфері європейської інтеграції" (2005-2015 роки), Черчатий О. І. (2015)
Прилипчук О. В. - Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2015)
Грайнер Є. В. - Проблеми реформування інституту державної служби в Україні в контексті сучасних тенденцій європейської інтеграції (2015)
Денисюк О. В. - Механізми державного регулювання фінансової сфери економіки країни: аналіз зарубіжного досвіду (2015)
Газізов М. М. - Концептуальні підходи до дослідження феномену лобізму (2015)
Кобко В. А. - Проблеми формуванням сучасного освітянського простору України (2015)
Рибчич І. Є. - Правові аспекти державного управління сферою фізичної культури і спорту в Україні (2015)
Титул, зміст (2013)
Голов С. - МСФЗ у форматі Мінфіну (2013)
Диба В. - Наукові підходи до визначення вартості нематеріальних активів та їх обліку (2013)
Сльозко Т. - Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблеми дифініцій (2013)
Бочуля Т. - Обліково-інформаційний аспект товароруху в системі електронної торгівлі (2013)
Ящук Є. - Методичні підходи до порівняльного аналізу ефективності діяльності банківських установ (2013)
Бабіч В. - Спрощена система оподаткування, обліку та звітності в Податковому кодексі України, Поддєрьогін А. (2013)
Лабинцев М. - Облік податку на прибуток в Україні та Росії: досвід і новації, Цепілова О., Малишкін О. (2013)
Титул, зміст (2013)
Орлова В. - Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами, Кафка С. (2013)
Безверхий К. - Застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств: реалії сьогодення та вимоги часу (2013)
Атамас П. - Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами Звіту про рух грошових коштів, Атамас О. (2013)
Левицька С. - Економічна вигода як оцінка доходу в бухгалтерському обліку: методичні та організаційні підходи визнання, Осадча О. (2013)
Дерун І. - Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку (2013)
Довгопол Н. - Податкові різниці–2: старі проблеми в новому форматі, Нестеренко М. (2013)
Городянська Л. - Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві (2013)
Засадний Б. - Розвиток обліково-аналітичної науки через призму студентських наукових робіт (2013)
Сурніна К. - Звіт про результати проведення Міжнародної науково-практичної конференції "20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку" (м. Сімферополь), Пожарицька І. (2013)
Онищенко И. Г. - Современная геоэкономическая стратегия КНР (2016)
Bukovynska M. - The process of transition of Ukraine to social development (2016)
Оніщенко В. В. - Кластери в системі управління регіоном (2016)
Суворкіна О. О. - Значення регіонального розвитку для національної економіки (2016)
Устинов Р. Г. - Напрями фінансування регіональної інфраструктури як механізм державного регулювання економікою (2016)
Білик В. В. - Роль і місце інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки (2016)
Кравченко А. В. - Інноваційні методи управління транспортною інфраструктурою (2016)
Марков А. Р. - Інноваційні аспекти розвитку Інтернет-сегменту економіки (2016)
Драган О. І. - Сучасний стан соціально-культурної сфери України (2016)
Рейкін В. С. - Методи оцінки обсягів тіньової економіки: балансовий підхід (2016)
Габа М. І. - Сільський зелений туризм – перспективний вид туризму для реформування економіки України (2016)
Корінько М. Д. - Судова експертиза у процесі господарської діяльності (2016)
До уваги авторів журналу "Інтелект XXI" (2016)
Титул, зміст (2013)
Голов С. - Облік безоплатних необоротних активів (2013)
Кулик В. - Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів, Любимов М. (2013)
Козлова М. - Перешкоди здійсненню міждисциплінарних досліджень у науці "Бухгалтерський облік" (2013)
Озеран А. - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ (2013)
Малишкін О. - Податкові різниці з податку на прибуток крізь призму анкетного опитування бухгалтерів, Ковтун Т. (2013)
Духновська Л. - Податковий облік цінних паперів і деривативів, Редзюк Т. (2013)
Даньків Й. - Охорона праці на підприємстві (організаційно-правові та обліково-аналітичні аспекти), Остап’юк М., Даньків В. (2013)
Чернелевський Л. - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій, Михайленко О. (2013)
Костюченко В. - Травневий конгрес у Парижі (2013)
Сопко В. - Рецензія на монографію Л.В. Городянської "Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу" (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013), Швець І. (2013)
Титул, зміст (2013)
Гоголь Т. - Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу (2013)
Безверхий К. - Дивіденди державних підприємств: обліково-звітний аспект (2013)
Клепар Г. - Узгодження бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування: досвід та перспективи впровадження в Україні (2013)
Головач В. - Правовий статус міжнародних стандартів аудиту (2013)
Гнилицька Л. - Основи економічної безпеки підприємства (2013)
Одінцова Т. - Роль контролінгу у формуванні інформаційного середовища збалансованого сталого розвитку (2013)
Максімова В. - Рецензія на монографію Реслер Марини Василівни "Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту" (Мукачівський державний університет, 2013) (2013)
Удосконалення Галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців з обліку і аудиту (2013)
Тупкало В. М. - Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах, Заплотинський Б. А. (2015)
Виноградова О. В. - Формування механізму розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств, Пілігрім К. І. (2015)
Гусєва О. Ю. - Перспективи розвитку телекомунікаційної галузі на основі типологізації сучасної економіки (2015)
Дергачова В. В. - Циклічно орієнтоване передбачення в підприємництві для інноваційного розвитку підприємств енергетичного машинобудування, Кологривов Я. І. (2015)
Головніна О. Г. - Методологічні основи підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання в трансформаційній економіці (2015)
Голь І. В. - Поліпшення фінансово-економічного стану організації і підприємств шляхом проведення якісного моніторингу діяльності в регіоні (2015)
Анахова О. В. - Інноваційне застосування методів мультиплексування (2015)
Бурбело Н. О. - Побудова процесної моделі управління для підприємства телекомунікаційної сфери (2015)
Ващенко Н. В. - Основи відбору домінант формування інноваційного потенціалу персоналу торговельного підприємства (2015)
Гриджук І. А. - Формування ефективної системи інформаційний ресурсів на підприємствах телекомунікаційної сфери, Урікова О. М. (2015)
Войченко Т. О. - Проблеми управління персоналом на суднах морського і річкового транспорту (2015)
Гурнак В. М. - Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємств залізничного транспорту, Савіцька Г. П., Лікаренко Я. Я. (2015)
Дарчук В. Г. - Проблеми розвитку сільського туризму в Україні в умовах кризи (2015)
Кирієнко А. І. - Трансакції та трансакційні витрати: визначення та класифікації (2015)
Клімова О. І. - Феномен структурної трансформації економіки України на макро- та мікрорівнях, Кудрицька Ж. В. (2015)
Легомінова С. В. - Теоретичні засади інформаційної безпеки підприємства (2015)
Мужанова Т. М. - Особливості менеджменту персоналу у системі управління інформаційною безпекою підприємства (2015)
Сазонова С. В. - Наукові засади формування та реалізації організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг підприємствами України (2015)
Зубко Л. В. - Аналіз конкуренції на ринку мобільного зв’язку України, Зубко Т. Л., Сапега Я. В. (2015)
Хлівна І. В. - Структурні елементи та фактори конкурентоспроможності cучасного підприємства, Гривківська О. В. (2015)
Ченуша О. С. - Теоретичні засади формування економічного механізму інноваційного розвитку підприємства (2015)
Калюжний В. Я. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства, Зубко Т. Л. (2015)
Якименко Ю. М. - Вибір підходу до оцінки економічної безпеки бізнесу в організації (2015)
Барна М. Ю. - Моделювання стратегії розвитку системи внутрішньої торгівлі України на основі драйверів (2015)
Гончаренко С. В. - Процесний підхід до побудови процесно-орієнтованої cистеми управління підприємством (2015)
Білаш Ю. П. - Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові відгодівельних бугайців за різного вмісту в раціоні вітаміну Е та селену (2015)
Горальський Л. П. - Морфологія селезінки у сільськогосподарських тварин, Дунаєвська О. Ф. (2015)
Грибан В. Г. - Ферментативна активність сироватки крові молодняка української м‘ясної породи за впливу мікроелементів, Милостива Д. Ф. (2015)
Гром К. І. - Біоморфологія м’язів, що діють на парні плавці коропових риб, Мельник О. П. (2015)
Гутий Б. В. - Дослідження кумулятивних властивостей препарату "мевесел-ін’єкційний", Гуфрій Д. Ф., Гунчак В. М. (2015)
Демус Н. В. - Органометрія серця теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму (2015)
Дишлюк Н. В. - Морфогенез м’язової частини шлунка курей у пренатальному періоді онтогенезу (2015)
Калачнюк Л. Г. - Вміст глюкогенних амінокислот у крові за дії екзогенного етанолу, Буренок О. В., Прис-Каденко В. О. (2015)
Калачнюк М. С. - Оцінка стану новонароджених щенят породи йоркширський тер’єр з неонатальною гіпоксією після кесарового розтину, Вальчук О. А. (2015)
Куляба О. В. - Активність ензимів у сироватці крові корів за фасціольозної інвазії, Стибель В. В. (2015)
Кирилів Б. Я. - Продуктивність курчат-бройлерів і курей-несучок при використання природного сорбенту збагаченого ліпідами, Барило Б. С., Паскевич Г. А. (2015)
Ковпак В. В. - Морфометричні зміни в серці щурів за інфаркту міокарда при введенні стовбурових клітин, Підопригора О. С. (2015)
Ковпак В. В. - Вплив середовища на збереженість стовбурових клітин під час кріоконсервування, Харкевич Ю. О., Каленюк Ю. В. (2015)
Казакова-Назаркевич М. М. - Особливості автономної нервової системи кролів (2015)
Кот Т. Ф. - Особливості мікроструктури стінки яйцепроводу качок на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Коцюмбас І. Я. - Визначення вмісту вітамінів групи в у біологічно активному засобі на основі пептидоглікану методом капілярного електрофорезу, Кушнір В. І., Кушнір Г. В., Левицький Т. Р., Ривак Г. П., Коваленко О. В., Курилас Л. В. (2015)
Коцюмбас Г. І. - Патогістологічні зміни легень за орнітобактеріозу курей-бройлерів, Бліщ Г. І. (2015)
Криштофорова Б. В. - Прижиттєві морфологічні критерії статусу організму телят періоду новонародженості, Лемещенко В. В., Стегней Ж. Г. (2015)
Лісова В. В. - Патологоанатомічні зміни в собак за інфекційного гепатиту, Зубко О. (2015)
Лугова Є. С. - Стадійність хронічної ниркової недостатності у дрібних тварин, Калачнюк Л. Г. (2015)
Луценко П. О. - Біоморфологія черепа єнотоподібного собаки (2015)
Мазуркевич А. Й. - Цитогенетичний аналіз мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку кролів на ранніх пасажах культивування in vitro, Малюк М. О., Стародуб Л. Ф. (2015)
Мароунек М. - Вплив природних і синтетичних каротиноїдів на деякі характеристики жовтка: колір і окисну стабільність ліпідів, Шкрживан M., Енглмаєрова M., Калачнюк М. С., Калачнюк Л. Г. (2015)
Мельник О. П. - Біоморфологія кісток тазостегнового суглоба у пінгвіна гумбольдта – spheniscus humboldti, Друзь Н. В., Демус Н. В. (2015)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м'язів, що діють на плечовий суглоб деяких представників родини чаплеподібних (2015)
Моравська О. В. - Вміст сумарних ліпідів та їх окремих класів у жовтку яєць залежно від додаткового введення окремо і комплексно вітамінів А, D3 і Е в раціон гусей у репроуктивний період (2015)
Назар Б. І. - Оцінка методів виділення ДНК із біологічного матеріалу (2015)
Огородник Н. З. - Клітинні й гуморальні фактори неспецифічної резистентності поросят за впливу препарату "вітармін", Віщур О. І., Кичун І. В. (2015)
Панікар І. І. - Морфологія лімфатичних вузлів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Присяжнюк В. Я. - Морфометрична характеристика кісток черепів свиней (2015)
Саліна А. С. - Визначення критичної зони кристалоутворення розчину етиленгліколю в широкому діапазоні швидкостей заморожування-відтавання (2015)
Сокульський І. М. - Особливості гістоморфології та гістохімії грудних і шийних відділів спинного мозку домашньої курки, Горальський Л. П., Демус Н. В. (2015)
Стояновський В. Г. - Стан неспецифічної резистентності організму поросят у різні стресорні періоди онтогенезу при включенні в раціон добавок "в-глюкан" та "біовір", Мацюк О. І., Колотницький В. А., Коломієць І. А., Камрацька О. І. (2015)
Харкевич Ю. О. - Зміни відсоткового співвідношення субпопуляцій лейкоцитів, їх абсолютної кількості, Т- та В-лімфоцитів у крові щурів протягом репаративного процесу у їх шкірі (2015)
Ховайло Е. В. - Патоморфология язвенных поражений копытец (2015)
Хомич В. Т. - Структурно-функціональні особливості клоакальної сумки свійських і диких птахів, Колич Н. В., Мазуркевич Т. А., Костюк А. В., Гудзь Н. В. (2015)
Шестяєва Н. І. - Термін виживання собак із новоутвореннями молочних залоз різних гістологічних типів (2015)
Gutyj B. - Influence of mevesel & e-selenium on level of intermediate and final products of lipid peroxidation in bulls’ blood after cadmium loading, Gufrij D., Binkevych V., Binkevych O., Kurlyak I., Sobolta A. (2015)
Maslianko R. P. - The role of blood platelets in immune system, Bozhyk L. Ya., Romanovysh M. S., Pukalo P. Ya. (2015)
Богатко Н. М. - Визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці при застосуванні експрес-методу, Букалова Н. В., Мельник А. Ю., Богатко Л. М., Салата В. З., Сердюков Я. К., Богатко Д. Л., Богатко А. Ф. (2015)
Богачик О. Г. - Основні аспекти законодавства європейського союзу щодо добробуту продуктивних тварин, Козенко О. В., Двилюк І. В., Магрело Н. В., Сус Г. В., Вороняк В. В. (2015)
Бінкевич В. Я. - Вівчарство України: основні тенденції функціонування галузі, Яценко І. В. (2015)
Бродовський В. А. - Ветеринарно-санітарна оцінка м’яса і субпродуктів отриманих від забою великої рогатої худоби ураженої фасціольозом та дикроцеліозом (2015)
Бубис О. Є. - Водяні рослини та їх екологічна роль (2015)
Буцяк А. А. - Комбінований вплив солей важких металів на обмін вуглеводів у крові лабораторних тварин, Буцяк В. І. (2015)
Буцяк В. І. - Оцінка розвитку екоситуації у басейні річки Горинь, Буцяк А. А., Клименко О. М., Клименко Л. В. (2015)
Вахуткевич І. Ю. - Білковий обмін у курей за дії хрому та кадмію в раціоні з добавкою активованого цеоліту, Гордійчук Л. М. (2015)
Висоцький А. О. - Санітарно-гігієнічний аспект колірного кодування на сучасних харчопереробних підприємствах (2015)
Генчева В. І. - Вплив розчинів солей кальцію різних концентрацій на фізико-хімічні показники якості кисломолочного продукту (2015)
Горюк Ю. В. - Контроль безпеки молока сирого за мікробіологічними показниками на агропродовольчих ринках Тернополя та Кам’янця-Подільського, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк В. В. (2015)
Дерев’янко Н. П. - Фізико-хімічні показники плавленого сиру з екстрактом алое, Баженова Е. О. (2015)
Добрянська Г. М. - Вміст кадмію та свинцю в гідроекосистемі яворівського водосховища, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2015)
Кам’янський В. В. - Лінійні остеометричні параметри ратичної кістки як критерії діагностики віку великої рогатої худоби у ветеринарно-санітарній та судово-ветеринарній експертизі (2015)
Козенко О. В. - "Добробут тварин" у програмі навчання студентів та спеціалістів ветеринарної медицини, біотехнологів, Двилюк І. В., Сус Г. В., Магрело Н. В. (2015)
Нагірняк Т. Б. - Дослідження тенденцій змін екологічного стану довкілля Сокальського району (2015)
Параняк Р. П. - Аналіз стану земель львівської області порушених внаслідок діяльності підприємств гірничої хімії та шляхи їх ревіталізації, Калин Б. М., Антонів І. М., Мазур М. М. (2015)
Паска М. З. - Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини отриманої від бугайців поліської м’ясної та симентальської порід, Коваль Г. М., Фоміна М. В. (2015)
Салата В. З. - Санітарно-гігієнічна оцінка засобів для санітарної обробки на підприємствах м’ясної промисловості (2015)
Сачук Р. М. - Клінічне дослідження дії екологічно безпечного препарату "фітоспрей" при шкірних захворюваннях домашніх м’ясоїдних тварин (2015)
Хімич М. С. - Аналіз вітчизняного ринку кормів для непродуктивних тварин (собак та кішок), Білошицька І. І. (2015)
Bahday T. V. - Water resources of lviv region and their ecological state (2015)
Gutyj B. - Influence of feed supplements of mevesel and metifen on level of lipid peroxidation products after cadmium loading of bulls, Gufrij D., Binkevych V., Binkevych O. (2015)
Бібен І. А. - Індикація та ідентифікація спороносних бактерій з пробіотичною потенцією (2015)
Титул, зміст (2013)
Голов С. - Роль економічних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку (2013)
Скоп Х. - Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання та оцінка (2013)
Безверхий К. - Концептуальні підходи щодо відображення чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних підприємств (2013)
Клепар Г. - Важливі особливості застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" та Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" (2013)
Задорожний З. - Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні", Омецінська І. (2013)
Дерій В. - Рецензія на монографію Костянтина Безверхого "Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект" (2013)
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку наказ від 27.06.2013 р. № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2013 р. за № 1242/23774 (2013)
Титул, зміст (2013)
Свідерський Є. - Концептуальні аспекти формування показників фінансової та податкової звітності з урахуванням нормативів П(С)БО 21 і МСБО 21, Свідерський Д. (2013)
Мазіна О. - Формування концепцій управлінської звітності (2013)
Білуха М. - Теоретико-методичні аспекти митного контролю, Микитенко Т. (2013)
Максимова В. - Ефект удосконалення обліку та контролю для позитивної динаміки розвитку і економічної стабільності підприємства (2013)
Чумакова І. - Зміна ідеології контролю або перспективи розвитку функції аудиту в секторі управління державними фінансами України, Лазарєва В. (2013)
Гнилицька Л. - Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2013)
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку затв. наказом від 27.06.2013 р. № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2013 р. за № 1242/23774 (2013)
Титул, зміст (2016)
Шимановский А. В. - Испытания и мониторинг строительных металлоконструкций, зданий и сооружений, Шульман З. А., Шульман И. З. (2016)
Шульман З. А. - Действительная работа вантового автодорожного моста при воздействии реальных динамических нагрузок (2016)
Шульман И. З. - Система мониторинга технического состояния антенных сооружений башенного типа (2016)
Ружанский И. Л. - Экспериментальные исследования динамических характеристик большепролетных мембранных покрытий, Шульман И. З. (2016)
Шульман З. А. - Автоматизированная система инструментального мониторинга большепролетного висячего моста (2016)
Иосилевич Е. С. - К построению методики измерения параметров напряженно-деформированного состояния кожухов доменных печей и воздухонагревателей (2016)
Умови друкування (2016)
До 80-річчя від дня народження Ситника М. П. (2016)
Реклама Корпорации "Промстальконструкция" (2016)
Обкладинка (2016)
Титул, зміст (2016)
Каламан О. Б. - Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах, Молчановська А. С. (2016)
Нікішина О. В. - Концептуальний підхід до селективного регулювання відтворювальних процесів у системі суміжних ринків зерна та продуктів його переробки (2016)
Руммо В. В. - Зовнішні та внутрішні загрози продовольчої безпеки, Рожнатова М. В. (2016)
Самофатова В. А. - Основні тенденції виробництва і споживання риби та рибної продукції в Україні, Паньків Ю. П. (2016)
Янковий В. О. - Оптимізація фондоозброєності на підприємствах харчової промисловості на основі виробничих функцій, Мельник Н. В. (2016)
Ангелов Г. В. - Современный руководитель-лидер – это знающий психолог и умелый педагог, Стояно О. А. (2016)
Мельничук О. І. - Управлінська праця та удосконалення її організації в аграрних підприємствах (2016)
Бондаренко С. А. - Формування системи мотивації персоналу виноробних підприємств на засадах інноваційних технологій, Селіхов С. В. (2016)
Тарасова О. В. - Фінансовий механізм стійкого розвитку підприємства (2016)
Євтушевська О. О. - Теоретичні аспекти впровадження методу бюджетування витрат на виробництво (2016)
Ангелов Г. В. - Деловое общение: особенности современной коммуникации, Дмитрашко С. А. (2016)
Ангєлов Г. В. - Социально-психологические механизмы адаптации специалистов на предприятиях пищевой отрасли, Черкасский А. В. (2016)
Тимовська Ю. О. - Метастатичне ураження щитоподібної залози у хворих зі злоякісними новоутвореннями, Зотов О. С. (2015)
Черенько С. М. - Симультанні операції на щитоподібних залозах та їх вплив на ризик розвитку поопераційної гіпокальцієміі, Шептуха С. А. (2015)
Нечай О. П. - Особливості дренування ран в операціях на щитоподібній залозі, Войтенко В. В., Смоляр В. А., Ларін О. С., Черенько С. М. (2015)
Поспішіль Ю. О. - Патоморфоз непухлинних захворювань щитоподібної залози в прикарпатському ендемічному зобному регіоні за 2000-2002 і 2010-2012 роки, Вовк В. І., Омеляш У. В. (2015)
Замотаєва Г. А. - Лейкоцитарний склад крові хворих на рак щитоподібної залози у процесі радіойодтерапії, Степура Н. М. (2015)
Ларін О. С. - Вплив фіксованої комбінації глімепіриду та метформіну SR на показники вуглеводного, ліпідного обміну, динаміку адипокінемії та показники жорсткості артеріальної стінки, Зуєв К. О., Когут Д. Г. (2015)
Ларін О. С. - Асоціація однонуклеотидного поліморфізму T1245G гена COL1A1 із рівнем остеоасоційованих гормонів на тлі постменопаузального остеопорозу, Зябліцев Д. С. (2015)
Зелінська Н. Б. - Синдром Шерешевського-Тернера в Україні: аналіз поширеності, віку діагностування та генетичних варіантів, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В., Погадаєва Н. Л. (2015)
Зябліцев С. В. - Управління технологічними процесами та критерії ії оцінки на етапах виконання лабораторних досліджень, Ларін О. С., Новосельська В. В., Дашук Т. І., Гаврюшенко Л. В., Чернобривцев О. П. (2015)
Ларін О. С. - Феохромоцитома у вагітних: досвід діагностики, лікування, спостереження, Черенько С. М., Товкай О. А. (2015)
Бойко Н. І. - Діагностика та хірургічне лікування хворих із нейроендокринними пухлинами підшлункової залози, Хом’як В. В., Гавриш Я. І., Кемінь Р. В. (2015)
Singh K. - Neurolemomma of the adrenal gland, Yuzvenko T. (2015)
Орленко В. Л. - Досвід застосування препаратів генно-інженерних інсулінів виробництва компанії "Фармак" у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Єфімов А. С., Іваськіва К. Ю. (2015)
Дайджест (2015)
Ольяк М. Р. - Быстрый солнечный ветер и геомагнитная активность (2015)
Браженко А. И. - Необычные солнечные декаметровые радиовсплески с отсечкой на высоких частотах, Мельник В. Н., Французенко А. В., Рукер Х. О., Панченко М. (2015)
Шепелев В. А. - Определение угловых параметров источников радиоизлучения Cолнца на декаметровых волнах (2015)
Дулова И. А. - Совмещение изображений при определении рельефа поверхности фотоклинометрическим методом, Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. (2015)
Емельянов Л. Я. - Наземное акустическое воздействие на атмосферу: результаты наблюдений методами некогерентного рассеяния и вертикального зондирования, Живолуп Т. Г., Сорока С. А., Черемных О. К., Черногор Л. Ф. (2015)
Черногор Л. Ф. - Возмущение ионосферы мощным непрерывным проходящим радиоизлучением: результаты численного моделирования, Милованов Ю. Б. (2015)
Бердник С. Л. - Рассеяние электромагнитных волн системой вибраторов с переменным импедансом в прямоугольном волноводе, Катрич В. А., Кийко В. И., Нестеренко М. В. (2015)
Шарабура О. М. - Осесиметричне збудження біконуса, сформованого напівнескінченним та зрізаним напівнескінченним конусами, Куриляк Д. Б. (2015)
Подъячий В. И. - Утроитель частоты на диодах с барьером Шоттки в приемнике 3-мм диапазона для исследований линий излучения атмосферных газов (2015)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Bezditko N. V. - Pharmacoepidemiological analysis: dynamics of availability of statins in Ukraine, Iakovlieva L. V., Mischenko O. Ya., Chynush I. V., Toryanik E. L. (2016)
Ryvak T. B. - Priority modern and promising areas of the professional activity of a clinical pharmacist at different stages of development of clinical pharmacy in Ukraine, Zimenkovsky A. B., Makukh Kh. I. (2016)
Iakovlieva L. V. - The quality analysis of pharmacotherapy of patients with sciatica, Mishchenko O. Ya., Konuschynska I. V. (2016)
Iakovlievа L. V. - Analysis of affordability of the first line antihypertensive drugs for the Ukrainian patients, Portyanka М. M. (2016)
Gerasymova O. O. - Cost evaluation of the antihelicobacter therapy of gastroduodenal ulcers, Krasiuk A. A. (2016)
Fedyak I. O. - The study of the effect of comorbidities on pharmacotherapy of patients with liver cirrhosis, Maksymenko O. V. (2016)
Kyrychenko О. M. - The assessment of compliance of the inpatient stage pharmacotherapy when treating rheumatoid arthritis with provisions of industry standards, Hyzhka Ye. І. (2016)
Tkachova O. V. - VEN and frequency analysis of the quality of pharmacotherapy of patients with chronic hepatitis, Fung N. T. T., Zavadska I. V. (2016)
Yakovleva O. S. - The clinical and economic analysis of pharmaceutical provision of patients with depressive disorders in hospital environment (2016)
Iakovlieva L. V. - Analysis of economic affordability of the antihypertensive therapy for the treatment of hypertension, Tsvyk O. S. (2016)
Matyashova N. A. - Macrolide antibiotics: the analysis of socio-economic affordability, Yemets A. I. (2016)
Авторський покажчик статей журналу "Клінічна фармація” за 2015 рік (2016)
Браженко А. И. - О гармонической связи компонентов в парах IIIb-III всплесков в декаметровом диапазоне длин волн, Мельник В. Н., Французенко А. В., Доровский В. В., Рукер Х. О., Панченко М. (2015)
Соина А. В. - Семидневные вариации в атмосферных аэрозолях, Милиневский Г. П., Ямпольский Ю. М. (2015)
Черногор Л. Ф. - Амплитудное самовоздействие мощных непрерывных проходящих радиоволн в ионосфере: результаты численного моделирования, Милованов Ю. Б. (2015)
Легенький М. Н. - Особенности импульсного излучения биконической антенны (2015)
Токарский П. Л. - Анализ параметров активной фазированной антенной решетки радиотелескопа ГУРТ, Коноваленко А. А., Ерин С. Н. (2015)
Безвесильный А. А. - Экспериментальная наземная РСА-система Ka-диапазона, Ваврив Д. М., Волков В. А., Кравцов А. А., Булах Е. В., Виноградов В. В., Секретарев С. С. (2015)
Виноградов В. В. - Широкополосный цифровой приемник-анализатор импульсов, Волков В. А., Кожин Р. В., Сосницкий С. В., Ваврив Д. М., Васильев А. Ю., Булах Е. В., Усик П. В., Кузин А. И. (2015)
Сосницкий С. В. - Конвейерная обработка сигналов с высокой точностью измерения в частотной и временной областях, Ваврив Д. М. (2015)
Самофалова Т. О. - Форма і зміст відносин у методології державного управління, Чувічкіна Г. Г. (2015)
Мещерякова Н. М. - Теоретичні підходи до розкриття змісту поняття "інвестиційний процес", Фоміцька Н. В. (2015)
Гірман О. С. - Розвиток наукових уявлень про громадянське суспільство, його роль та функції в публічному управлінні (2015)
Лашко А. О. - Деліберативний аналіз політики в рамках реалізації концепції мозкових центрів (2015)
Ворона П. В. - Запровадження префектур як необхідна умова реформи місцевого самоврядування, Драгомирецька М. І. (2015)
Мельниченко О. А. - Сучасні концепції державного регулювання розвитку туризму в Україні, Величко Л. Ю. (2015)
Гончаренко М. В. - Державне регулювання оптового ринку електричної енергії: світові моделі та вітчизняні реалії (2015)
Лиска О. Г. - Участь міського населення України в управлінні: результати соціологічного опитування (2015)
Луценко П. П. - Основні напрямки реформування системи місцевого самоврядування в Україні на основі досвіду ЄС (2015)
Титаренко Д. В. - Джерельна база управління освітою дорослих в Україні (2015)
Газізов М. М. - Інституціональна складова лобістської діяльності в умовах демократії (2015)
Савчук Л. С. - Міжнародний досвід становлення та розвитку молодіжного парламентаризму: значення для України (2015)
Бисага К. В. - Регулювання та інституційне забезпечення протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (на прикладі досвіду Чехії) (2015)
Дорошенко В. С. - Новітні тенденції в процесах інституалізації соціальної політики кінця XX – початку XXI століття (2015)
Дубовик К. Є. - Структурне забезпечення органів державної влади з надання адміністративних послуг щодо захисту прав дітей (2015)
Титул, зміст (2016)
Мирясов Ю. А. - Онтология власти и её интерпретации в экономической теории (2016)
Шевченко О. О. - Розвиток структури господарської системи: системно-синергетичний аналіз підсистем (2016)
Романяк М. М. - Фінансова стабільність: проблема інтерпретації (2016)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному рівні: проблеми та напрямки (2016)
Пасмор М. С. - Торгово-економічна складова регіональних економічних процесів в умовах глобалізації, Бабенко В. О., Сідоров В. І. (2016)
Гасим С. - Украино-марокканское экономическое сотрудничество: современное состояние и приоритеты развития (2016)
Горбатов В. М. - Світовий досвід оцінки соціально-економічного розвитку країн та їх регіонів, Ярошенко І. В. (2016)
Семигуліна І. Б. - Оцінка і аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку окремих груп країн Європейського Союзу та їх регіонів в умовах його розширення (2016)
Дідик А. М. - Інноваційні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід економічно розвинутих країн (2016)
Ісаєва Н. І. - Порівняльний аналіз державних систем із прогнозування в аспекті державного регулювання ринкової економіки на прикладі ЄС, Польщі та України, Дегтярьова О. В. (2016)
Стеблянко І. О. - Механізми структурного розвитку національної економіки та діалектика їх взаємозв’язку (2016)
Зінченко В. А. - Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації, Хаустова В. Є. (2016)
Кульчицький М. І. - Децентралізація як основа розбудови регіонів та підвищення фінансового забезпечення територій, Заброцька О. В. (2016)
Тенета В. М. - Використання елементів методів нечіткої логіки в оцінюванні інвестиційних ризиків (2016)
Ткаченко С. А. - Особенности решения задач подсистемы сравнительного экономического мониторинга в системах стратегического регулирования региональной структуры и территориальной организации субъектов сферы (2016)
Ковальчук О. Я. - Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС, Стрельбіцька Н. Є., Сороківська Р. Б. (2016)
Каленюк І. С. - Вплив професійної освіти на розвиток організаційних знань (2016)
Glukhova V. I. - The Public Financing of Expenditures on Vocational Training in Ukraine (2016)
Міняйло О. І. - Сучасний стан конкуренції на первинному ринку нерухомості м. Києва, Бур’ян А. М. (2016)
Назарова Г. В. - Особливості функціонування ринку праці молоді в інституціональному середовищі, Касьмін Д. С. (2016)
Гончарова С. Ю. - Соціальна концепція гарантованого (базового) доходу населення, Гончаров А. Б. (2016)
Шпикуляк О. Г. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери, Грицаєнко М. І. (2016)
Николюк О. М. - Управління витратами як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Брич В. Я. - Проблеми трансформації підприємств природних монополій енергетичної галузі та напрями їх вирішення, Артемчук Т. О. (2016)
Ястремська О. М. - Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання, Доуртмес П. О. (2016)
Гречин Б. Д. - Змістовна характеристика методів оцінки негативного впливу виробничої та логістичної діяльності підприємства в контексті стратегічного розвитку екологістики в Україні (2016)
Мангушев Д. В. - Туристичні послуги: особливості маркетингу та сучасний стан ринку, Пилипчук В. К., Смірнова Н. О. (2016)
Клок А. П. - Кластерный подход к развитию образовательного туризма в Украине (2016)
Ізмайлов Я. О. - Облік імпорту основних засобів для інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств (2016)
Майстер Л. А. - Особливості та проблемні аспекти законодавчого регулювання обліку оплати праці персоналу підприємств (2016)
Королюк Н. М. - Роль організації та інформаційного забезпечення управлінського обліку на підприємстві: реалії та перспективи, Лозинський Д. Л. (2016)
Мироненко І. І. - Особливості просування захищеного мобільного додатка – месенджера "Secure Messenger (SM)" на ринку корпоративного спілкування (2016)
Паєнтко Т. В. - Обіг державних цінних паперів та зростання державного боргу в контексті збалансування інтересів держави і суспільства, Онишко С. В. (2016)
Откаленко О. М. - Методика аналізу ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державного сектора (2016)
Карпінський Б. А. - Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур, Горбачевська О. В. (2016)
Черненко Д. Д. - Концепция структуры капитала в современной теории финансов (2016)
Мархвінська С. М. - Глибинні причини дисбалансів у національній економіці в контексті розвитку вітчизняного банківського сектора (2016)
Губарєва І. О. - Менеджмент економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів (2016)
Яцун Л. М. - Структурно-функціональний синтез управління підприємствами сфери харчування (2016)
Коломієць Г. М. - Сучасні драйвери розвитку бізнесу в кризових умовах, Гузненков Ю. Г., Грідіна Г. В., Доценко М. Ю., Лє М. Х. (2016)
Герасименко В. М. - Організація стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами за допомогою засобів збалансованої системи показників, Чухлата Ж. Г. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика рівня конфліктності в колективі та шляхи подолання дестабілізації соціально-трудових відносин на підприємстві (2016)
Столбова М. А. - Управління діяльністю компанії: погляди в науковому середовищі (2016)
Стефанюк О. Д. - Система нематеріальної мотивації персоналу на підприємстві (2016)
Соболєва Т. О. - Трансформація маркетингу інновацій в моделях інноваційного процесу, Гудима О. Г. (2016)
Шабельник Т. В. - Класифікація основних суб’єктів та об’єктів сучасного фармацевтичного ринку України (2016)
Курдиш Р. Ф. - Напрямки підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства, Потапова Н. А. (2016)
Іванов М. М. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, проф. Журавльової І. В. "Функціонування інтелектуального капіталу: методологічне та методичне забезпечення (2016)
Онуфриенко Л. М. - К обоснованию одной математической модели плоского соединения трех волноводов.Часть I. E-плоскостная задача, Чумаченко В. П., Чумаченко Я. В. (2015)
Горбійчук М. І. - Нечітка оптимізація процесу поглиблення глибоких свердловин, Гуменюк Т. В. (2015)
Левин В. И. - Интервальная производная и интервально-дифференциальное исчисление (2015)
Субботін С. О. - Модель та індивідуальні метрики якості наукових публікацій (2015)
Romanuke V. V. - Parametrization of the optical flow car tracker within matlab computer vision system toolbox for visual statistical surveillance of one-direction road traffic (2015)
Эль-Хатиб С. А. - Компьютерная система сегментации медицинских изображений методом муравьиных колоний, Скобцов Ю. А. (2015)
Val O. D. - Development and investigation of the key stream generators on the base of cellular automata, Zhikharevich V. V., Ovchar R. I., Ostapov S. E. (2015)
Бомба А. Я. - Узагальнена дифузійноподібна модель інформаційного процесу поширення знаннєвого потенціалу, Назарук М. В., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. (2015)
Алєксєєва К. А. - Технологія управління комерційним web-ресурсом на основі нечіткої логіки, Берко А. Ю., Висоцька В. А. (2015)
Василенко О. В. - Аналіз програм для моделювання мехатронних систем (2015)
Зиновкин В. В. - Исследование условий сходимости оптимизационного функционала многопараметрического технологического процесса приготовления магнезитовых огнеупорных изделий, Мирный В. О. (2015)
Vochozka M. - Evaluation of solvency of potential customers of a company, Rowland Z., Vrbka J. (2016)
Кряжич О. О. - Алгоритм апроксимації функцій з використанням методу Дж. Зойтендейка (2016)
Yefimov V. - How Founding beliefs of Capitalism, University and Mathematics Shaped the Institution of Mainstream Economics (2016)
Бортніков Г. П. - Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків, Любіч О. О. (2016)
Коваленко О. В. - Модель управління персоналом підприємств, що працюють з тритієм (2016)
Квик М. Я. - Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення рентабельності виробництва малого підприємства, Цегелик Г. Г., Добуляк Л. П. (2016)
Стефанишин Д. В. - Кількісна оцінка ризиків збитків від аварій на потенційно небезпечних об’єктах, Романчук К. Г. (2016)
Киселев В. И. - Проблемы моделирования теневой экономики на примере нелегального оборота психоактивных веществ, Полумиенко С. К., Левкова Е. А., Будницкий А. А., Савин С. З. (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
До уваги авторів журналу (2016)
Передмова (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського