Василовский В. В. - Эффективность митоксантрона у больных с прогредиентными типами течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Черненко М. Е. (2015)
Малик С. Л. - Якість життя хворих із множинним склерозом: терапевтичний вплив холекальциферолу (вітаміну D3), Московко С. П., Московко Г. С., Титаренко Н. В. (2015)
Мищенко Т. С. - Клинические аспекты постинсультных когнитивных нарушений, Мищенко В. Н., Здесенко И. В., Никишкова И. Н. (2015)
Мартиненко Я. А. - Сучасні можливості магнітно-резонансної томографії у передчасно народжених дітей (2015)
Салій З. В. - Стратифікація факторів, що впливають на формування когнітивного та неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми, Шкробот С. І., Мілевська-Вовчук Л. С. (2015)
Бачинская Н. Ю. - Применение препарата Вазонат у пациентов пожилого возраста с когнитивными нарушениями на фоне энцефалопатии атеросклеротического генеза, Покровенко И. В., Демченко Е. В., Холин В. А., Тихоненко О. А. (2015)
Науково-практична конференція з нейропедіатрії "Мультидисциплінарний підхід до неврологічної патології в педіатрії: неврологічні прояви карнітинової недостатності та мітохондріальних хвороб у дітей" (м. Вінниця, Україна, 24 листопада 2015 року) 100 (2015)
Міжнародна виставка "Охорона здоров’я 2015": платформа, що об’єднує спеціалістів галузі! (2015)
Глиатилин: использование при острых и хронических цереброваскулярных заболеваниях (2015)
Трінус К. Ф. - Біоеквівалентність лікарських засобів з екстрактів гінкго дволопатевого (EGB 761) (2015)
Дельва М. Ю. - Синдром крилоподібної лопатки при невропатії довгого грудного нерва (клінічне спостереження, диференціальна діагностика), Нікіфорова О. С. (2015)
Головач І. Ю. - Патогенетичне обґрунтування застосування препарату Піаскледин в лікуванні остеоартриту (2015)
Бурчинский С. Г. - Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект? (2015)
Лихачева Н. В. - Синдром Андерсона - Нови: врожденная аплазия кожи, костей черепа у новорожденного, Экзархова А. И., Каратай О. С., Сошко Т. В., Шилова В. В., Зейниева А. Е. (2015)
Тамара Сергіївна Міщенко (2015)
Вінничук С. М. - Історія розвитку неврології в світі як науки. Погляд в історічне минуле, Фартушна О. Є. (2015)
Стоянов А. Н. - Становление и развитие одесской неврологии, Муратова Т. Н. (2015)
Чебаков М. П. - Використання вихідного матеріалу пшениці озимої західноєвропейського екотипу та його роль у створенні високо адаптивних сортів, Лебедєва Г. Д., Власенко В. А. (2006)
Тищенко О. Д. - Різноманіття кореневої системи у популяціях люцерни, Андрусіва Л. В., Рибалко Я. М. (2006)
Турченюк Л. О. - Хлібопекарські властивості борошна і роль зовнішнього температурного чинника в їхній оцінці, Шевченко O. І., Шовгун О. О. (2006)
Корнєєва М. О. - Регресійний аналіз у селекції інбредних ліній буряку цукрового, Власюк М. В., Власюк І. В., Опанасенко Т. Г. (2006)
Хареба В. В. - Використання біологічного потенціалу рослин і прогнозування врожаю капусти білоголової (2006)
Ковбасенко В. М. - Індукція захисних механізмів овочевих культур, Рябенька Л. А., Корецький А. П., Оніщенко О. І., Корецька О. О. (2006)
Гірко B. C. - Агроекологічні принципи формування інтенсивних агроценозів сільськогосподарських культур у різних кліматичних зонах України, Гірко О. В. (2006)
Лещук Н. В. - Підвищення посівних якостей насіння салату шляхом зниження його матрикальної різноякісності (2006)
Роїк В. М. - Гібриди нового покоління цукрового буряку і їхня роль у процесі інтенсифікації галузі, Корнєєва М. О. (2006)
Уліч Л. І. - Вдосконалення дослідження сортів озимої пшениці (2006)
Лещук Н. В. - Добір сортів салату ( Lactuca sativa L.) для конвеєрного вирощування у відкритому ґрунті (2006)
Жук О. Я. - Вивчення сортів капусти савойської за вмістом амінокислот, Федосій І. О. (2006)
Уліч Л. І. - Сорти озимої пшениці для інтенсивних технологій, Лисікова В. М. (2006)
Шелепов В. В. - Сорт і його значення в підвищенні врожайності, Іщенко В. І., Чебаков М. П., Лебедева Г. Д. (2006)
Волкодав В. В. - Діяльність Державної служби з охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі розвитку, Гончар О. М., Захарчук О. В., Кісіль М. І. (2006)
Ткачик C. O. - Міжнародна практика набуття прав на сорти рослин: вимоги до експертизи і надання охорони, Ніколенко Н. Г. (2006)
Кулик А. В. - Наукова та організаційна діяльність видатного селекціонера Б.М. Лебединського (2006)
Вергунов В. А - Професору В. В. Шелепову - "70", Петренко О. В. (2006)
Титул, зміст (2015)
Котвіцька А. А. Кононенко О. В. - Оцінка фармакотерапії хворих на кір в умовах стаціонару методами ABC-, VEN та частотного аналізу (2015)
Давтян Л. Л. - Динаміка розвитку ринку стоматологічних лікарських засобів України, Воронкіна А. С., Рева Д. В., Куколевська О. С. (2015)
Бурд Н. Б. - Лікувальна косметика в Україні: реалії та перспективи, Георгіянц В. А., Половко Н. П., Гризодуб О. І. (2015)
Ткаченко Н. О. - Якість підготовки провізорів як показник соціально відповідальної поведінки вищих навчальних закладів (2015)
Шматенко В. В. - Обґрунтування вмісту активних фармацевтичних інгредієнтів і допоміжних речовин в інфузійних полііонних розчинах, Коритнюк Р. С., Гудзь Н. І. (2015)
Федоровська М. І. - Обґрунтування співвідношення лікарської рослинної сировини та визначення її технологічних параметрів у разі розроблення складної настойки для терапії телогенової алопеції, Соколова Л. В., Половко Н. П. (2015)
Романенко М. І. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-амінопохідних 7-алкіл-3-метилксантинів, Назаренко М. В., Іванченко Д. Г., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2015)
Парченко В. В. - Протисудомна активність s-похідних 5-(фуран-2-іл)-4r1-1,2,4-триазол-3-тіонів (2015)
Цуркан О. О. - Мікро- та макроелементний склад надземних органів представників роду Sonchus, Делян Є. П. (2015)
Гречана О. В. - Порівняльний фітохімічний аналіз сировини Lupinus luteus L. та Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) O. Schwarz & klink. після гідролізу (2015)
Смойловська Г. П. - Хромото-мас-спектрометричне визначення летких компонентів кропиви дводомної (Urtica dioica L.) (2015)
Гудзенко А. В. - Дослідження рослинних сумішей листя малини (Rubus idaeus L.), Курапова Т. М., Власенко С. О. (2015)
Буткевич Т. А. - Вивчення вітамінного складу сухих порошків біомаси Flammulina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П., Козак Р. І. (2015)
Бурдак К. С. - Використання термічних методів аналізу у разі вибору оптимальної технології виробництва таблеток на основі субстанції адеметіонін 1,4-бутандисульфонату, Ярних Т. Г., Янчук І. Б., Борщевський Г. І. (2015)
Кечин І. Л. - Вивчення гострої токсичності празиквантелу за різних шляхів введення, Романіна Д. М., Гладишев В. В., Дюдюн А. Д. (2015)
Лелека М. В. - Обґрунтування методики аналізу доказових даних про фармакологічну активність сукцинатної кислоти та її комбінованих засобів, Заліська О. М. (2015)
Пам’яті видатного вченого Максютіної Ніни Павлівни (2015)
Байша К. М. - Сучасні тенденції зовнішньоекономічного й інвестиційного співробітництва України (2014)
Барташевська Ю. М. - Аналіз інноваційного розвитку машинобудування України (2014)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку магазинів Запорізької області (2014)
Бєлік В. Д. - Формування системи управління персоналомна підприємствах енергетичної сфери (2014)
Білошкурський М. В. - Аналіз маркетингових логістичних систем матеріального забезпечення підприємств (2014)
Богославець Г. М. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі України, Трубей О. М. (2014)
Божидай І. І. - Класифікаційна система стратегій (2014)
Больботенко І. В. - Принципи організації системи економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2014)
Вовк Г. Б. - Банкрутство середнього та малого бізнесу як глобальна проблема: сутність, причини, шляхи прогнозування та попередження (2014)
Вовна І. М. - Теоретико-проблемні аспекти процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в умовах мінливого середовища (2014)
Вольська О. М. - Стан та перспективи розвитку виробництва молочної продукції Херсонської області (2014)
Вяткіна Т. Г. - Діагностика стану використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2014)
Гавриленко Є. С. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні в контексті сталого розвитку (2014)
Гадзевич І. О. - Розробка алгоритму переходу промислового підприємства до диверсифікації його діяльності (2014)
Говорушко Т. А. - Дослідження методів оцінки ефективності системи контролінгу, Кроніковський Д. О. (2014)
Гудзь Ю. Ф. - Фінансові операції афілійованих осіб в офшорних зонах як загроза зростанню економічного потенціалу підприємства (2014)
Гутченко А. В. - Електронні інформаційні ресурси у наукових дослідженнях з проблем контролінгу (2014)
Євдокименко В. М. - Ризики підприємницької діяльності: розробка механізму управління, Дергалюк Б. В. (2014)
Жигалкевич Ж. М. - Інституційні засади створення та розвитку кластерів (2014)
Зарічна О. В. - Економічна сутність інвестицій та їх роль в туристичній діяльності (2014)
Зеліско І. М. - Еволюційні засади розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері України (2014)
Зернюк О. В. - Шляхи розвитку управління якістю продукції на промисловому підприємстві, Ігнатенко В. О. (2014)
Окландер М. А. - Фактори конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств, Златова І. О. (2014)
Змерзла Т. І. - Типологія організаційної культури (2014)
Іваненко О. В. - Проблема розмежування категорій "енергозбереження" та "енергоефективність" в управлінні підприємством (2014)
Ігнатенко М. М. - Формування процесу управління діловою репутацією та соціальною відповідальністю харчових і переробних підприємств як складниками їх конкурентоспроможності (2014)
Кондратюк Н. В. - Економічний механізм сталого розвитку виробництва соняшнику (2014)
Конєв С. І. - Основні складові управління митно-тарифного регулювання та його місце в структурі регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств легкої промисловості (2014)
Краснощок А. В. - Формування та функціонування економічного антикризового механізму в АПК (2014)
Кривохатько Н. Д. - Стан підготовки управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Кувшинова А. О. - Проблеми організації управління ресурсозбереженням на підприємстві, Ткаченко Т. П. (2014)
Куделя Л. В. - Формування концепції забезпечення економічної безпеки підприємств (2014)
Лаптєв В. І. - Результативність діяльності наглядової ради акціонерного товариства як стратегічної складової ефективного корпоративного управління (2014)
Латишев К. О. - Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств, Караулова Ю. В. (2014)
Лащак В. В. - Заходи фінансового впливу держави на забезпечення якості товарів і дотримання прав споживачів в післяреалізаційний період, Лащак Т. В. (2014)
Хрущ Н. А. - Механізм формування та реалізація фінансової стратегії в системі управління підприємством, Лісова А. В. (2014)
Лозинська І. В. - Порівняльна характеристика економічної ефективності методів утримання врх в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лозовский А. Н. - Повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью отечественных предприятий, Кухарчук А. О. (2014)
Лук’яненко Д. І. - Розробка нової бізнес-моделі підприємства на ринку сантехнічної продукції (2014)
Лялюк А. М. - Вплив маркетингового стратегічного планування підприємства на рівень його ринкової безпеки (2014)
Малюк С. О. - Концептуальні підходи до формування конкурентної стратегії підприємств харчової промисловості (2014)
Маслюк О. В. - Критерій оцінки потенційної конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на основі економічної стійкості (2014)
Матросова В. О. - Сучасні проблеми нарощення економічного потенціалу в контексті нової парадигми стійкого розвитку (2014)
Матюх С. А. - Методика інтегральної оцінки ефективності діяльності вищого навчального закладу (2014)
Метлицький М. О. - Напрями підтримки конкурентоспроможності продукції у рекламній сфері, Кавтиш О. П. (2014)
Мізерна Т. В. - Діагностика конкурентних можливостей персоналу машинобудівних підприємств України (2014)
Михеенко Е. С. - Особенности формирования и диагностики технико-технологического потенциала промышленных предприятий (2014)
Молодецький C. C. - Рейдерство як загроза економічній безпеці України (2014)
Мохонько Г. А. - Інституціональне забезпечення стійкості корпоративних утворень, Малик І. П. (2014)
Набока Р. М. - Особливості маркетингового управління персоналом готельних підприємств (2014)
Нагуляк В. О. - Визначення ефективності сервісного забезпечення аграрних підприємств на основі комплексного підходу (2014)
Назаров Н. К. - Конфлікти на підприємстві: визначення, причини, типи (2014)
Назарчук Т. П. - Аналіз ефективності формування і використання обігових коштів підприємства, Подвисоцька М. О., Стащук О. В. (2014)
Некрасова Л. А. - Процес формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства та його проблеми, Моніч О. В. (2014)
Нусінов В. Я. - Корпоративна соціальна відповідальність: становлення та розвиток в Україні, Ярова А. Б. (2014)
Олійник Л. В. - Менеджмент активів підприємств машинобудівної галузі в системі конвергенції господарської діяльності (2014)
Омелянчук Т. М. - Підходи до наукового пізнання сутності фінансового стану підприємств ресторанного господарства (2014)
Остапенко Т. М. - Аутсорсинг як одна із форм організації контролінгу витрат (2014)
Парубець О. М. - Ресурсний потенціал підприємств транспорту як фактор прискорення їх мережевої взаємодії (2014)
Пестовська З. С. - Концептуальні підходи до управління поточними фінансовими потребами підприємства (2014)
Петренко В. П. - Класифікація людського капіталу підприємства як передумова його продуктивного використання, Мацькевич О. Ю. (2014)
Пічугіна М. А. - Напрями розвитку партнерських зв’язків підприємств галузі (на прикладі кабельної промисловості) (2014)
Поклонська Л. С. - Економічний зміст поняття "продукція виробничо-технічного призначення" (2014)
Полоус О. В. - Управління формуванням трудового потенціалу на стадіях розвитку підприємства (2014)
Полянська А. С. - Сучасні механізми розвитку промислових підприємств (2014)
Пономар Н. В. - Управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства, Гук О. В. (2014)
Пронько Л. М. - Методика визначення базової вартості земель населеного пункту, Самборська О. Ю. (2014)
Отрощенко В. - Укріплене поселення "Дикий Сад" у системі пам’яток білозерської культури (2008)
Горбенко К. - Археологічні дослідження посаду городища "Дикий Сад" (2006-2007 рр.) (2008)
Гребенніков Ю. - Скіфська модель "адміністративного" устрою Степового Побужжя в V–IV ст. до н.е. (2008)
Івченко А. - Нова знахідка теракотової статуетки селена на території передмістя Ольвії (2008)
Добролюбський А. - Південний Захід України у другій половині ХІІІ - першій половині XIV сторіч, Смирнов І. (2008)
Петренко І. - Православна церква і шлюбно-сімейні відносини у Російській імперії (на прикладі Південної України останньої чверті XVIII ст.) (2008)
Кривошея І. - Оренда в українських маєтках Потоцьких у другій половині ХVIII – першій третині ХІХ ст. (2008)
Мінц М. - Ремісниче навчання у початкових школах Херсонської губернії (1861-1917 рр.) (2008)
Убійко Н. - Японсько-німецькі відносини у 1939-1941 рр. (2008)
Мягка О. - Національно-визвольний рух України в 60-х - поч. 90-х рр. XX ст. (короткий огляд проблеми) (2008)
Шкварець В. - Повоєнна та сучасна Миколаївщина: історіографія проблеми (2008)
Балягузова О. - Релігійний фактор у міжнародних відносинах (на прикладі ісламського фундаменталізму) (2008)
Ковтун Є. - Досвід інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського союзу, як приклад для України (2008)
Маковеєнко В. - Торгівля зброєю та її наслідки для прав людини та сталого розвитку: досвід африканських країн (2008)
Ніколаєнко Н. - Специфіка застосування політичних технологій в Україні (2008)
Тригуб К. - Чинники схильності молоді до реалізації права на державну службу в Україні (2008)
Нікітін В. - Відкриття та попереднє дослідження городища "Дикий Сад" (1925-1929 рр.) (2009)
Островерхов А. - Гребенников Ю.С. Киммерийцы и скифы Степного Побужья (IХ-III вв. до н.э.). – Николаев: ИА НАНУ, 2008. – 192 с.: розширена рецензія та коментарі (2009)
Котляр Ю. - Православ’я і лютеранство в Україні та Росії (кінець ХVI – початок ХVII ст.) (2009)
Кривошея І. - Метаморфози локальних конструкцій "центр-периферія" на Правобережній Україні в 1793-1863 роках (на прикладі латифундій графів Потоцьких (герб "Пилява") (2009)
Тригуб О. - Виникнення та становлення обновленської церкви в Україні (1922-1923 рр.) (2009)
Акунін О. - Голод 1928-1929 рр. в Південному регіоні України: злам стереотипів (2009)
Чиркова О. - Лабарум Костянтина Великого: історія виникнення і роль символіки в утвердженні християнства (2009)
Вовчук Л. - Російсько-американські відносини (1832-1919 рр.): на матеріалах Південної України (2009)
Шкварець В. - Історіографія та джерелознавчий аспект проблеми українського та миколаївського вимірів Східної війни 1853-1856 рр., Гузенко Ю. (2009)
Михайловський Т. - АРА на Півдні України (1921-1923 рр.): історіографія проблеми (2009)
Малахов В. О. - Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: проблеми та перспективи, Кошелєва Г. М., Родін В. О. (2016)
Матюха Л. Ф. - Цукровий діабет I типу в молодих осіб та дорослих, стан імплементації уніфікованих стандартів медичної допомоги, Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О. (2016)
Гриднев А. Е. - Обмен оксида азота у пациентов с гипертонической болезнью и при ее коморбидности с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (2016)
Титкова А. В. - Состояние цитокиновой системы и уровень грелина у больных хронической обструктивной болезнью легких, ассоциированной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Багмут И. Ю., Литвинова Е. А. (2016)
Корнієнко Д. О. - Роль ультразвукових методів дослідження в діагностиці гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім ожирінням в осіб молодого віку, Хоменко Л. О. (2016)
Кошля В. І. - Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу, Бен-Абід М. (2016)
Коломыцева И. Н. - Прогностически значимые клинико-гемодинамические показатели при медикаментозной поддержке пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами, Яблучанский Н. И. (2016)
Гарюк Г. І. - Питання діагностики та лікування гострих абсцедуючих епіглотитів на основі аналізу архівного матеріалу за 2008–2014 рр, Почуєва Т. В., Кулікова О. О., Давиденко В. Л. (2016)
Стариков В. И. - Результаты комбинированного лечения местнораспространенного рака легкого, Якимова Т. П., Трунов Г. В., Басилайшвили С. Ю., Майборода К. Ю. (2016)
Сухина Е. Н. - Результаты лечения опухолей головы и шеи с применением конформной хрономодулированной лучевой терапии в режиме гипофракционирования, Старенький В. П., Свинаренко А. В., Артюх С. В., Тешнер С. М., Карвасарская В. В. (2016)
Рябоконь Е. Н. - Изучение концентрации ионизированного фтора в источниках водоснабжения Чугуевского района Харьковской области, Доля Э. И., Волкова О. С., Яковлева Д. Ю. (2016)
Дьомін Ю. А. - Вплив чинників довкілля на орган зору, Кузенко О. В., Кузенко Є. В. (2016)
Дорофеева Е. Е. - Оптимизация методов лечебной физической культуры при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, обусловленной вегетативной дисфункцией, Неханевич О. Б., Урдина Г. С. (2016)
Лисенко В. Й. - Корекція дизгідрії та гепато-інтестинальної дисфункції у пацієнтів із діабетичним кетоацидозом, Брик Р. П., Карпенко Є. О. (2016)
Кричка Н. В. - Критерії функціональних проб під час моделювання протезів у пацієнтів із повною адентією: нормативні тести-ознаки (2016)
Асоян І. М. - Значення рівнів маркерів запалення у хворих на хронічну серцеву недостатність, цукровий-діабет 2 типу та дисинхронію міокарда (2016)
Твердохлеб Т. А. - Иммунологическая характеристика течения реактивных артритов у детей (2016)
Чернацька О. М. - Особливості та корекція дисліпідемії у разі поєднання цукрового діабету 2 типу й артеріальної гіпертензії ІІІ стадії (2016)
Памяти профессора Геннадия Павловича Петюнина (2016)
Горбенко К. - Палеоетноботанічні дослідження на території городища Дикий Сад, Пашкевич Г. (2010)
Гребенніков В. - Пізньоскіфське царство (2010)
Кривошея І. - Інститут "товаришів" у польському війську ХV-ХVII ст. та його вплив на формування неурядової старшини Гетьманщини (2010)
Єрмакова І. - Місіонерська діяльність Православної церкви на матеріалах Херсонської єпархії (2010)
Степаненко В. - Місце Північного Причорномор’я у зовнішній торгівлі Росії на межі ХІХ-ХХ століть: загальноукраїнський та регіональний аспекти (2010)
Тригуб П. - Агробази як організаційна форма державного сільськогосподарського підприємства на Миколаївщині в роки нової економічної політики (на прикладі агробази імені Чубаря) (2010)
Захарченко О. - Нацистські плани аграрної колонізації Північного Причорномор’я (2010)
Шитюк М. - Трофейні німецькі архіви про окупацію і втечу німецьких військ з Миколаївщини (серпень 1941 – березень 1944 років) (2010)
Чиркова О. - Юліан Апостат (2010)
Федорчук О. - Політична наука в Україні: процес формування та інституціоналізації (2010)
Копил О. - Сіонізм з точки зору теорії політичних і національних рухів (2010)
Есентаев Т. К. - Развитие системы подготовки спортсменов высшей квалификации (2016)
Заставна О. М. - Принципи створення комплексної програми фізичної реабілітації дітей після кохлеарної імплантації (2016)
Кашуба В. О. - Ефективність використання засобів оздоровчого туризму як основи рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні молодших школярів, Гончарова Н. М., Бутенко Г. О. (2016)
Колот А. В. - Современные проблемы совершенствования технического мастерства высококвалифицированных спортсменов в легкой атлетике (2016)
Лопатенко Г. О. - Оптимизация процесса предстартовой подготовки в фехтовании на основе применения внетренировочных средств мобилизационной направленности (2016)
Петренко Н. Б. - Методический подход к определению неоднородности когнитивных функций у дошкольников, требующих коррекции речевых нарушений (2016)
Пришва О. Б. - Особливості фізичного стану чоловіків у плануванні фізичної активності високої інтенсивності у зимовий період (2016)
Скирене В. В. - Анализ возможности сочетания соревновательных дистанций пловцами экстракласса на основе индивидуальных показателей технико-тактических действий (2016)
Джуха Хабиб - Сравнительный анализ показателей опорно-рессорных свойств стопы детей младшего школьного возраста с ослабленым зрением в процессе физического воспитания, Юрченко А. А., Сергиенко К. Н. (2016)
Шуба Л. В. - Сучасний підхід до впроводження здоров’язберігаючої технології для дітей початкової школи (2016)
Яворський А. І. - Дослідження ефективності авторської програми прикладної фізичної підготовки офіцерів-випускників кафедр підготовки офіцерів запасу (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Руководство для авторов (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Титул, зміст (2016)
Лісовець С. М. - Контроль наявності тріщин в конструкційних матеріалах на основі ефекту зміни швидкості розповсюдження акустичної хвилі, Печенюк К. Л. (2016)
Кокорина Г. В. - Визуальная реклама продуктов быстрого питания и ее интерпретация в образном решении коллекции современной одежды, Доброжинецкая Я. А. (2016)
Демиденко Д. Ю. - Аналіз методів просування споживчих товарів в мережі Інтернет на ринку України, Хоменко О. І., Писанець К. К. (2016)
Писанець К. К. - Маркетингові стратегії розвитку на ринку послуг, Гаврилюк А. В., Євсєйцева О. С. (2016)
Чубукова О. Ю. - Економічний ефект від припинення використання піратського програмного забезпечення, Писанець К. К., Жидков В. О. (2016)
Писанець К. К. - Особливості типів тестування програмного забезпечення, Вовчук А. В. (2016)
Іванченко Н. О. - Головні аспекти впливу інформаційних технологій на сфери обміну та споживання, Бусяк М. О. (2016)
Перекладов Ю. М. - Особливості роботи інформаційної системи з ведення реєстрів цінних паперів, Фісун Ю. В. (2016)
Безсмертна О. Р. - Прогнозування світових цін на сільськогосподарську продукцію, Гавриленко О. В. (2016)
Шіковець К. О. - Бізнес-аналіз ринку сировини для виробництва біотоплива, Мартинюк В. В. (2016)
Жарінова А. Г. - Проблеми та перспективи розвитку ресторанного господарства, Кравченко О. М. (2016)
Писанець К. К. - Оцінка дохідності при інвестуванні в український кінематограф, Бардін Я. О., Рубан Є. О. (2016)
Іванченко Н. О. - Аналіз та оцінка прогнозування результатів футбольних спортивних подій, Писанець К. К., Піросманашвілі В. Ш. (2016)
Лісовський М. Ю. - Євроінтеграційний рух України до СОТ: випробування на шляху легкої промисловості (2016)
Попков К. О. - Особливості рекламних компаній на ринку безалкогольних напоїв України, Подольна В. В., Писанець К. К. (2016)
Карпенко Т. І. - Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці. Шляхи вдосконалення проблем (2016)
Кузьменко К. Ю. - Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві (2016)
Савченко В. Ф. - Сінгапурські уроки економічного зростання, Долгополов М. Г. (2015)
Євдоченко О. О. - Сучасні особливості та стратегічні пріоритети двостороннього співробітництва України з Китаєм (2015)
Мекшун Л. М. - Особливості реформування житлово-комунального господарства у Білорусі та країнах Балтії (2015)
Гонта О. І. - Інноваційний та промисловий аспекти міжрегіональної конвергенції в Україні (2015)
Мельник А. Ф. - Регіональна інфраструктура підприємництва: пріоритети та перспективи розвитку, Кучер Р. А. (2015)
Савін С. Ю. - Збалансування економічних процесів в умовах глобальної соціалізації (2015)
Бутко М. П. - Методика оцінки ефективності розвитку цукрової промисловості України в контексті євроінтеграції, Онищук Ю. В. (2015)
Гарафонова О. І. - Особливості потокового управління в логістичних системах промислових підприємств (2015)
Савіна Г. Г. - Особливості бюджетування в логістичних системах промислових підприємств, Бондаренко О. С. (2015)
Волот О. І. - Банкрутство підприємства: сутність, ймовірність та методи визначення, Бабич І. М., Ткаченко О. О. (2015)
Клімов А. В. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства (2015)
Ющенко Н. Л. - Моделі і програмні продукти розв’язування проблем беззбитковості діяльності, Куслій І. П. (2015)
Міх О. М. - Моделювання процесу реалізації системи управління змінами на підприємствах (2015)
Єрмакова О. М. - Стратегічне управління підприємством: сутність та особливості (2015)
Абакуменко О. В. - Методичні підходи до оцінки боргової стійкості країни: міжнародний та вітчизняний досвід, Омеляненко М. О. (2015)
Бардин О. Я. - Методологічні засади управління грошовими потоками підприємств (2015)
Лазутіна Л. О. - Удосконалення фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери сільських територій (2015)
Кунденко А. В. - Організаційно-економічний механізм використання відходів деревини в Україні, Михайловська О. В., Гавриленко Я. Ю. (2015)
Виговська В. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності страхового ринку (2015)
Дудко В. Б. - Логістичні питання в сервісному обслуговуванні, Давиденко О. Л. (2015)
Савіна Г. Г. - Промисловий туризм як інструмент формування позитивного іміджу, Баличова В. О., Лазарева А. П., Калугін Ю. О. (2015)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Маценка С. - Методологічні проблеми міжмистецького порівняння (2016)
Аминева В. - Типологические схождения и междисциплинарные диалоги как понятия компаративистики (2016)
Моклиця М. - Проблеми перекладу і типологія мовних образів у методології компаративістичних досліджень (2016)
Червінська О. - Кристалізація письменницького методу через практику літературного перекладу (Про що говорить переклад Ф. Достоєвським бальзаківської "Євгенії Гранде"), Дзик Р. (2016)
Хороб С. - Культурно-національна ідентичність літературно-художніх текстів: теоретико-методологічна стратегія перекладацтва Володимира Державина (2016)
Набитович І. - Інтердисциплінарні стратегії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка) (2016)
Казарин В. - Ахматова. Данте. Крым. (К постановке проблемы), Новикова М. (2016)
Кравець Я. - Микола Гоголь у бельгійських французькомовних виданнях (2016)
Ботнаренко Н. - Семантика художнього часу у новелі В. Стефаника "Вона-земля" і повісті А. Чехова "Нудна історія" (2016)
Рега Д. - Візуальні експерименти в поезії Михайля Семенка та Ярослава Сейферта: типологічний аспект (2016)
Остапчук В. - Українські переклади Віслави Шимборської як рецепція: компаративний вимір (2016)
Нісевич С. - Образ художника в інтерпретаційній площині поняття краси (2016)
Марчук Т. - Образно-смислові домінанти драматургії М. Куліша та Ю. О'Ніла у координатах часопросторового виміру (2016)
Проців Г. - Засоби творення національного колориту в історичних романах О. Назарука "Роксолана" та Л. Фейхтвангера "Потворна герцогиня" (2016)
Орнат Н. - Архетип матері в романах Полі Гоявічинської "Дівчата з Новолипок" та Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2016)
Натяжко С. - Анна Ґавальда і Оксана Забужко: психоаналітичний аспект сучасної жіночої прози (2016)
Pasternak I. - Methological intertext in Neil Gaiman's "American gods" and in Liubko Deresh's "The last love affair of Asura Maharaj" (2016)
Гуляк Т. - Художня модель часопростору в детективних романах І. Роздобудько і Д. Л. Сейерс: порівняльний аспект (2016)
Омельчук О. - Особливості поетики ранніх поем Валер’яна Поліщука (2016)
Karabowicz T. - Motywy sakralne w poezji "Grupy Nowojorskiej" jako ważny element twórczości oraz ogniwo łączące ukraińską tradyclę literacką (2016)
Хороб С. - Жанр слов’янського фентезі: Володимир Арєнєв "Бісова душа, або заклятий скарб" (2016)
Богданова О. - Новое прочтение рассказа А. П. Чехова "Ионыч" (2016)
Михайлова М. - Символистский роман о французском нашествии в Россию датского писателя Софуса Михаэлиса, Ляпина А. (2016)
Sydor A. - La notion de la Ches Baudelaire (2016)
Vengrynovych N. - Naturalistic symbols in the late 19th - early 20th century American novel (2016)
Мацевко-Бекерська Л. - Лекція як методична константа у викладанні світової літератури (2016)
Від редакції (2012)
Дорош Й. М. - Землеустрій як основний механізм формування земельних відноси в умовах трансформаціиної економіки (2012)
Дорош О. С. - Сутність і поняття територіального планування землекористування в Україні (2012)
Лоїк Г. К. - Підвищення ефективності використання земель шляхом функціонального зонування при розробленні генеральних планів сіл, Рафальська Л. П. (2012)
Третяк А. М. - Проблеми розвитку державного земельного кадастру в Україні як системи фіксації земельних активів (2012)
Назаренко Н. М. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, Ляш О. С. (2012)
Сакаль О. В. - Критерії та індикатори оцінювання ефективності управління землями лісового фонду (2012)
Назаренко Н. М. - Застосування наскрізної геоінформаційної технології при проведенні нормативно грошової оцінки земель, Литвин І. А. (2012)
Будзяк В. М. - Стратегія раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу, Будзяк О. С. (2012)
Сохнич А. Я. - Особливості впливу умов землекористування на його сталий розвиток, Котикова О. І. (2012)
Бутенко Є. В. - Застосування дистанційних методів зондування землі для виявлення та мінімізації наслідків деградаційних процесів, Погоріла Ю. М. (2012)
Тихенко Р. В. - Особливості удосконалення грошової оцінки земель, Федоренко А. М. (2012)
Паламарчук Л. В. - Ринок земель сільськогосподарського призначення: зарубіжнии досвід і перспективи для України (2012)
Єрмаков О. Ю. - Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств, Богач Л. В. (2012)
Бавровська Н. М. - Аналіз зарубіжного досвіду орендних земельних відносин, Боришкевич О. В. (2012)
Другак В. М. - Екологія землекористування України у системі суспільних інтересів, Третяк Н. А. (2012)
Ковальчук І. П. - Проблемні питання аналізу впливу трансформаційних процесів на використання земельно-ресурсного потенціалу адміністративного району, Хінцінська К. О. (2012)
Попов А. С. - Фрагментація землекористування: поняття, зміст, переваги та недоліки (2012)
Барвінський А. В. - Еколого-технологічні проблеми забезпечення сталості сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах (2012)
Чумаченко О. М. - Вплив лісонасаджень на екологічну стабільність агроландшафтів, Куліченко Ю. 0. (2012)
Гулак О. В. - Деякі питання державного управління в екологічній галузі, Стоцька Л. А. (2012)
Кузін Н. В. - Актуальні проблеми землевпорядного виробництва (2012)
Кустовська О. В. - Консалтингова діяльність землевпорядників в аграрному секторі економіки України (2012)
Горбатюк О. Д. - Формування екологобезпечного землекористування в умовах підвищеної ерозіиної небезпеки (2012)
До відома авторів (2012)
Ганзенко О. О. - Правові засоби захисту прав і свобод людини в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення (2015)
Єрмакова Г. С. - Ідеї європейської міждержавної інтеграції на засадах теократичного федералізму з домінантою канонічного права (2015)
Іваницький С. О. - Системні основи адвокатури (2015)
Луцький М. І. - Юридичні підстави входження Галичини, Буковини та Закарпаття до складу імперії Габсбургів (2015)
Sineokij O. V. - PR and management in the global disco history through communication & legal prism (2015)
Соломчак Х. Б. - Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини (2015)
Вербицька Н. В. - Злочини проти правосуддя на ранніх етапах розвитку вітчизняного законодавства (2015)
Вороніна І. М. - Реалізація суспільно значимих цінностей у відомчій нормотворчості: європейський досвід (2015)
Цушко С. Є. - Організація та діяльність на українських землях повітових шляхетських сеймиків як станово-представницьких органів влади (2015)
Сильченко Н. В. - Конституционные основы классификации источников права (2015)
Журавльова Г. С. - Розуміння принципу рівності в період Античності (2015)
Шутова О. С. - Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні (2015)
Матейчук Р. І. - Проблеми реалізації установчих повноважень парламенту (2015)
Джафарова О. В. - Дозвільна політика держави: питання формування та реалізації (2015)
Коломоец Т. А. - Исследование наследия Николая Мартиниановича Цытовича и его влияния на формирование современной административно-правовой науки и юридического бразования в Украине (к 155-летию со дня рождения) (2015)
Бондаренко К. В. - До питання про форми й методи державного управління (2015)
Галіцина Н. В. - Динаміка адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави (2015)
Мінаєва О. М. - Нормотворчі процедури у сфері оподаткування та дотримання принципу законності в процесі їх реалізації (2015)
Пирожкова Ю. В. - Доктринальне тлумачення функцій адміністративного права: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2015)
Иванцова Ю. Г. - Этапы развития информационного законодательства в Республике Беларусь (2015)
Литовченко В. С. - Реформування системи державного контролю в агропромисловому комплексі України (2015)
Мінаєва К. В. - Подання як форма звернення до суду органами державної фіскальної служби України (2015)
Пеховський А. Ю. - Перевезення пасажирів і вантажів морським транспортом як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Чирик С. В. - Окремі аспекти поняття та сутності принципів адміністративної діяльності патрульної поліції (2015)
Кисельова О. І. - Аналіз поточного забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій громадян: проблеми та перспективи вдосконалення, Литвиненко Я. В. (2015)
Кучма О. Л. - Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків (2015)
Пелех І. В. - Пільги, які надаються особам, що поєднують навчання та працю (2015)
Бакалінська О. О. - Правові та економічні проблеми встановлення порогових показників економічної концентрації (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Галик В. - Співпраця Івана Франка із Онуфрієм Пашуком (на матеріалах листів до І. Франка) (2013)
Галів М. - Правова (майнова) та адміністративна належність села Літиня на Дрогобиччині у XV – XVIІІ ст. (2013)
Ільницький В. - Життєвий і бойовий шлях Володимира Лівого-"Йордана", "Митара" (1919 – 1948) (2013)
Лазорак Б. - Дрогобицька цісарсько-королівська гімназія імені Франца Йосифа І в часі першої світової війни (1914 – 1916 рр.): невідомі епізоди про "переддень" війни, російську окупацію і не тільки, Лазорак Т. (2013)
Стецик Ю. - Візитаційний опис парафіяльної церкви села Східниця (1843 р.) (2013)
Душний А. - До питання проекту "Львівські народно-інструментальні традиції" як одного із аспектів пропаганди національної школи гри на народних інструментах (2013)
Мельник І. - Наукове осмислення специфічних особливостей виконавського слуху баяніста (2013)
Олексів Я. - Баянний доробок Володимира Зубицького з позиції ретроспекції барокових жанрів (2013)
Суворов В. - Українська баянна школа як чинник національної культури на зламі ХХ – ХХІ століть (2013)
Вовк О. - Діяльність українських письменників-фольклористів у середині ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Гаврилюк Х. - Особливості відтворення національно-специфічної лексики у перекладах І. Качанюк-Спєх (2013)
Дмитрів І. - "Книга Лева" Богдана-Ігоря Антонича у контексті філософії Григорія Сковороди (2013)
Дорофтей О. - Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики Івана Франка (2013)
Дяків Ю. - Художній доробок Бернарда Шоу в українськомовних інтерпретаціях (2013)
Лазірко Н. - Дослідження Юрія Клена про німецький експресіонізм (2013)
Луцик В. - Пошук жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг, Зимомря І. (2013)
Пиц Т. - Відображення німецьких назв муляра у слов’янських апелятивах та антропонімах (2013)
Угляй Л. - Музичний характер традицій у романах Тоні Моррісон (2013)
Бобак О. - Соціалізація особистості в дошкільному віці як предмет науково-педагогічного вивчення (2013)
Жигайло О. - Формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі викладання дисциплін природничо-математичного циклу, Гунза О. (2013)
Мацола Н. - Фізична культура в процесі формування всебічно розвинутої особистості, Фартушок Л. (2013)
Муляр Н. - Особливості родинно-побутової культури в становленні особистості (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Пагута М. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технології до естетичного виховання учнів засобами ергодизайну (2013)
Петрицин О. - Можливості програми NetOp School у розробці і проведенні тестового контролю знань студентів (2013)
Чепелюк А. - Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання, Пиц Н., Кушнір Р. (2013)
Бандура Г. - Теоретичні аспекти вивчення емоційних проявів у підлітків (2013)
Гринечко А. - Тривожність як чинник виникнення неврозу страху (2013)
Гринців М. - Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Хавула Р. - Психологічний аналіз чинників та рівнів підготовленості молоді до створення сім’ї (2013)
Шмілик Н. - Психологічний аналіз змісту, структури та критеріїв суб’єктивної готовності до материнства (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2015)
Митиков Ю. А. - Подход к физическому моделированию параметров систем высокотемпературного наддува топливных баков двигательных установок при старте ракет-носителей (2015)
Назин В. И. - Влияние демпфирования упругой установки колец на диске на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Середа В. А. - Оптимизация динамических характеристик наземной катапульты с многокаскадным пневмоприводом (2015)
Шипуль О. В. - Методика назначения режимов термоимпульсной отделки с учетом требований к качеству кромки, Кузнецов И. Б., Палазюк Е. C. (2015)
Дегтярев А. В. - Состояние и задачи совершенствования методологических основ неразрушающего контроля и технической диагностики ракетно-космической техники, Кашанов А. Э., Малайчук В. П. (2015)
Яковенко В. В. - Математическая модель остаточной намагниченности локального участка ферромагнитной детали, Кушнир Н. В. (2015)
Betin A. V. - Assessment influence of incomplete similarity of dynamically scaled models on flight-test results, Shakoori A., Betin D. A., Mortazavi M. (2015)
Блохин Л. Н. - Синтез оптимизированных структур регуляторов в системе управления подвижным объектом, Осадчий С. И. (2015)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора турбохолодильника самолёта (2015)
Радченко А. Н. - Метод выбора рациональной тепловой нагрузки абсорбционно-эжекторного термотрансформатора охлаждения воздуха на входе регенеративных ГТУ компрессорных станций, Кантор С. А. (2015)
Радченко Р. Н. - Основы рационального проектирования системы охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля эжекторным термотрансформатором, Богданов Н. С., Калиниченко И. В. (2015)
Дмитрієв С. О. - Методичні основи діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна з використанням засобів штучного інтелекту, Попов О. В., Якушенко О. С., Потапов В. Є. (2015)
Волосюк В. К. - Статистический синтез радиометрической системы с N антенными решетками для измерения дальности до заданного участка пространственно-протяженного объекта, Ву Та Кыонг, Тимощук Е. Н. (2015)
Дунаев Д. В. - К вопросу составления комплексных программ экспериментальной отработки ракет космического назначения, Кривобоков Л. В. (2015)
Барышев И. В. - Анализ погрешностей определения линий положения при использовании поверхностей положения с вертикальной образующей, Горбуненко О. А., Дахно А. А. (2015)
Прончаков Ю. Л. - Обеспечение требований качества производства высокотехнологической продукции в проектах модернизации развивающегося предприятия, Лещенко Ю. А. (2015)
Бакуменко Н. С. - Модель системы дистанционного обучения для подготовки пилотов гражданской авиации (2015)
Баранник В. В. - Метод оценки целостности видеоинформационных ресурсов для двухконцептуального метода обработки видеокадров с идентификацией их семантической нагрузки, Рябуха Ю. Н. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Малафіїк І. В. - Життя як спалах зірки (2016)
Оксенюк О. В. - Імпресинги творчої лабораторії освітології С. Пальчевського (2016)
Бєлова С. А. - Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу у Бременській педагогічній школі початку ХХ ст. (2016)
Дзюбишина Н. Б. - Естетичне виховання учнів в експериментальних школах міжвоєнної Чехословаччини (2016)
Ярощук Л. Г. - Моніторингові дослідження в Європі як сучасний метод діагностики знань (2016)
Левчук І. Б. - Просвітницькі аспекти благодійницької діяльності православних братств Волині 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2016)
Ваколюк А. М. - Особливості фізичного виховання школярів у педагогічній діяльності А. Макаренка (2016)
Толкова Т. М. - Досвід функціонування дослідницьких університетів Сполучених Штатів Америки (2016)
Біліченко П. Г. - Етапи просвітницької діяльності родини українських меценатів Терещенків (2016)
Марчук О. О. - Основні напрями діяльності волинського гімнастичного товариства ,"Сокіл” на початку ХХ століття (2016)
Сорочинська Т. А. - Сучасна концепція філософії освіти в Україні (2016)
Шикула Р. Р. - Музейна педагогіка: розуміння основних наукових дефініцій майбутніми вчителями в галузі природознавства (2016)
Мельник О. В. - Освітянська діяльність Миколи Ковальського (друга половина 1990-их – середина 2000-их років) (2016)
Солодовник А. О. - Генезис поняття освітнього середовища у педагогічній думці України (20-і рр. ХХ - початок ХХІ століття) (2016)
Чижик Т. Г. - Проблема визначення параметричних характеристик розвитку учнів загальноосвітніх шкіл (2016)
Шелюк Г. В. - Роль журналу "Церковно-приходская школа” в розвитку початкових шкіл духовного відомства (2016)
Мосієвич Ю. О. - Прогресивні тенденції розвитку польської освіти волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Чередняк Ю. М. - Роль Б. Н. Мітюрова у розвитку персоналістичного напряму в історії педагогіки (2016)
Паламарчук Л. Б. - Соціокультурні знання як гуманістичне підґрунтя вивчення географії (2016)
Калаур С. М. - Обґрунтування доцільності розробки системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2016)
Петрук Л. П. - Народні традиції як засіб соціалізації особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2016)
Мартинюк Л. В. - Музична слухацька діяльність учнів підліткового віку (2016)
Маліновська Н. В. - Особливості організації мовленнєвого спілкування дітей з різними освітніми можливостями в умовах спільного навчання (2016)
Шевчук О. А. - Дотримання стилю здорового способу життя як передумова успішної соціалізації студентської молоді (2016)
Гураль У. М. - Практичні методи формування в молодших спеціалістів комерційних коледжів конфліктологічної компетентності у розв’язанні професійних конфліктів (2016)
Фрідріх А. В. - Формування у майбутніх фахівців національної самосвідомості (2016)
Волошко Г. В. - Підготовка майбутніх робітників соціальної сфери до створення профілактичної соціальної реклами (2016)
Степанова О. І. - Особливості мовленнєвого спілкування педагогів дошкільних навчальних закладів з дітьми, які мають різні освітні можливості (2016)
Бісовецька Л. А. - Проблема формування особистості школяра на сучасному етапі розвитку освіти (2016)
Косарєва Г. М. - Виявлення структури толерантного ставлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дітей з особливими потребами (2016)
Галатюк М. Ю. - Управління розвитком індивідуальних здібностей та самореалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Галатюк В. М. (2016)
Падалка О. І. - Взаємини дітей дошкільного віку з різними освітніми можливостями у процесі спільного навчання (2016)
Грицюта О. Ф. - Психолого-педагогічні особливості подолання стресу, психічної травми та посттравматичного синдрому в постраждалих від військових дій (2016)
Малафіїк І. В. - Єдність управлінського та дидактичного циклів як основа формування суб’єкта навчального пізнання, Кривко М. П. (2016)
Міщук Н. Й - Моделювання природничо-наукової освiти школярів на основі інтеграційного підходу, Степанюк А. В. (2016)
Семенов О. С. - Методологічні та практико-нормативні засади функціонування змісту діяльності позашкільного навчального закладу (2016)
Янцур М. С. - Теоретичні засади методичної підготовки майбутніх вчителів технології (2016)
Штельмах Г. Б. - Концепція особистісно діяльнісної освіти у професійній підготовці вчителів іноземної мови (2016)
Сингаївський Д. В. - Ефективність проектно-технологічної підготовки фахівців у системі "Коледж − Університет”, Савельєв М. Г. (2016)
Косарєва О. І. - Психологічні особливості навчання і виховання дітей з різними освітніми потребами (на прикладі дітей з раннім дитячим аутизмом) (2016)
Федорова М. А. - Психологічні основи виховання моральних цінностей особистості (2016)
Смолюк С. В. - Перспективи проектування розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи (2016)
Янцур Л. А. - Особливості методики проведення занять з образотворчої діяльності у групах із змішаним віковим складом (2016)
Коваль В. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка учнів профтехучилищ: історичний досвід і сучасні умови використання, Коваль В. В. (2016)
Шевців З. М. - Теоретичні основи інклюзивної педагогіки (2016)
Осіпчук Н. В. - Європейський контекст вивчення іноземної мови у вищій школі (2016)
Павленко А. С. - Управління процесом виховання в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Кострубань Р. В. - Необхідність впровадження в навчальний процес структурної моделі для формування толерантності студентів педагогічних коледжів (2016)
Філоненко Р. С. - Історія розвитку та сучасний стан управління освітою (2016)
Шроль Т. С. - Змішане навчання як нова форма організації ікт-освіти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Доценко В. Н. - Упрощенная модель системы управления закрылками и предкрылками, Ковеза Ю. В., Лихошерст И. Г. (2015)
Давыдова А. В. - Экспериментальные исследования коэффициента гидравлического сопротивления сетчатых разделителей фаз в нестационарном жидкостном потоке (2015)
Шипуль О. В. - Современные методы финишной отделки кромок прецизионных деталей (2015)
Дунаев Д. В. - Обоснование видов испытаний при создании комплексной программы экспериментальной отработки типовой ракеты космического назначения, Кривобоков Л. В. (2015)
Суббота А. М. - Исполнительные органы систем управления малых космических аппаратов в рамках концепции "орбитальная группировка", Симонов В. Ф., Бычкова И. В. (2015)
Гергель И. А. - Анализ полета малых беспилотных летательных аппаратов для выполнения аэрофотосъемки площадных объектов, Кортунов В. И. (2015)
Назин В. И. - Динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа при различных значениях его диаметра (2015)
Свиридов В. И. - Вибродиагностирование подшипников качения и скольжения, Андреев А. А. (2015)
Халатов А. А. - Влияние потерь давления в регенераторе теплоты на эффективность термодинамического цикла модульной ядерной энергетической установки с гелиевым реактором, Северин С. Д., Доник Т. В. (2015)
Спесивцев В. В. - Диагностика силового и теплового воздействия сверхзвуковой струи на преграду (2015)
Митиков Ю. А. - Экспериментальное исследование наддува баков двигательных установок твердотопливными газогенераторами, Кудерский В. Н., Куда С. А., Иваницкий Г. М. (2015)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности системы оборотного охлаждения газопоршневого двигателя, Бохдаль Л., Грич А. В., Есин И. П. (2015)
Радченко А. Н. - Методологический подход к рациональному проектированию комбинированной теплоиспользующей системы охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки, Кантор С. А. (2015)
Радченко Р. Н. - Трансформация сбросной теплоты судового дизеля с охлаждением воздуха на входе в климатических условиях рейсовой линии, Калиниченко И. В., Щербак Ю. Г. (2015)
Радченко А. Н. - Аккумуляция и использование конденсата в процессах охлаждения циклового воздуха газового двигателя тригенерационной установки автономного энергообеспечения, Стахель А., Прядко А. И., Долганов Ю. А. (2015)
Кислицын А. П. - Контроль эмиссионной неоднородности рабочей поверхности термокатода в процессе эмиссионных испытаний (2015)
Бондаренко С. Г. - Эффективность применения гидрида алюминия для ракетно-космических двигателей на пастообразном топливе, Габринец В. А. (2015)
Федорович O. Е. - Моделирование и оптимизация глубины контроля качества в условиях ограниченности ресурсов предприятий аэрокосмической отрасли, Лещенко Ю. А. (2015)
Бабенко Ю. В. - Особенности оценки экономической эффективности модификаций административного самолета на этапе их проектирования (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Кривцов В. С. - Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Конструкция решения, Павленко В. Н., Копычко В. В. (2015)
Халилов С. А. - Функция Грина основной краевой задачи для бигармонического оператора в прямоугольнике, Кривцов В. С., Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А. (2015)
Коткин В. В. - Способ оценки погрешности численного метода расчета внешнего сопротивления тела при обтекании неограниченным дозвуковым потоком (2015)
Назин В. И. - Влияние массы колец, упруго установленных на диске, на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Кондратьев А. В. - Проектный комплекс реализации концепции оптимизации конструктивно-технологических параметров композитных изделий ракетно-космической техники (2015)
Брега Д. А. - Влияние геометрических параметров индукционного плазмагенератора на профиль скоростей в разрядном канале, Лесовой М. В., Лебедянская Е. А. (2015)
Кашанов А. Э. - Визуально-аналитический метод ультразвуковой дефектоскопии в задачах контроля линейно-протяженных объектов ракетно-космической техники, Малайчук В. П., Деревянко И. И. (2015)
Федосов О. В. - Застосування електронного променя для відпалу зварних з’єднань титанового сплаву ВТ23, Карпович О. В., Перерва В. О. (2015)
Слюсарь Д. В. - Управление составом функционально-градиентных покрытий в переходных зонах, Колесник В. П., Литовченко Л. В., Степанушкин Н. П., Гарин В. О. (2015)
Павликов В. В. - Синтез оптимального алгоритма оценки радиометрических изображений в сверхширокополосных радиометрических комплексах с трехэлементной антенной системой, Нгуен Ван Кием, Тимощук Е. Н. (2015)
Суббота А. М. - Система контроля параметров взлета самолета на этапе разбега, Джулгаков В. Г., Симонов В. Ф., Басова А. Е. (2015)
Попов А. В. - Алгоритм сопровождения объектов в видеопотоке, регистрируемом с беспилотного летательного аппарата, Васильева И. К., Угарова А. С. (2015)
Маслей В. Н. - Оценка влияния сжатия спутниковых снимков на результаты их классификации, Белоусов К. Г., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С., Бушанская А. С., Маслей Д. В., Хмара Д. А. (2015)
Пальоний А. С. - Розробка моделей оцінки ефективності вирішення авіадиспетчерами конфліктів між повітряними суднами з позиції забезпечення безпеки польотів, Пірозерський О. О. (2015)
Абрамов С. К. - Проблемы автоматизации обработки гиперспектральных изображений дистанционного зондирования, Лукин В. В. (2015)
Попов В. А. - Анализ методов построения расписаний производственных технологических линий, Белоконь Ю. А., Крупейченко Я. В., Дурнев С. А. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Кобзарь Ю. М. - К оценке усталостной долговечности гладких цилиндрических стержней при одноосном симметричном растяжении-сжатии (2015)
Повгородний В. О. - Современные области приложения обратных задач механики и термомеханики (2015)
Попуга А. И. - Основные направления уменьшения шума воздушных судов (2015)
Хоряк Н. В. - Теоретическая оценка эффективности динамического гасителя продольных колебаний жидкостной ракеты-носителя, Николаев А. Д., Долгополов С. И. (2015)
Гайдук С. В. - Применение аналитических методов для расчета химического состава γ-, γ'- фаз и параметров фазовой стабильности литейных жаропрочных никелевых сплавов, Тихомирова Т. В. (2015)
Фролов Г. А. - Определение теплофизических характеристик образцов сотовых конструкций в диапазонах температур -60...+250 °с и давлений от 105 до 10-1 Па, Боровик Д. В., Колотило А. Д., Ламеко А. Л., Олигов Е. В., Паныч А. В., Потапов А. М., Тихий В. Г., Гусарова И. А. (2015)
Сорокин В. Ф. - Формирование гладкого закона изменения рывка на участках разгона-торможения при высокоскоростной обработке на оборудовании с ЧПУ, Комбарова Е. В., Сотников В. Д. (2015)
Планковский С. И. - Математическая модель отделки кромок при термоимпульсной обработке, Шипуль О. В. (2015)
Терешин А. М. - Оценка основных лётно-технических характеристик (тяга, качество, дальность) летательного аппарата по результатам огневых стендовых испытаний прямоточного воздушно-реактивного двигателя (2015)
Кулик А. С. - Использование передаточных функций дробного порядка для решения задачи синтеза системы позиционирования режимов вихревого энергоразделителя, Пасичник С. Н. (2015)
Жариков В. Н. - Авиационные конвертированные газовые турбины. Сфера применения. Стандарты (2015)
Русанов А. В. - Исследование структуры потока в регулирующем отсеке ЦВД паровой турбины К-325-23,5 на режиме парциальности 0,4, Косьянова А. И., Косьянов Д. Ю. (2015)
Савченко К. В. - Влияние типа бандажных полок на статическое напряженное состояние лопаточных венцов, Круглий Я. Д., Зиньковский А. П., Токарь И. Г. (2015)
Назин В. И. - Сравнение динамических характеристик сдвоенных и одинарных гидростатодинамических подшипников (2015)
Сиренко Ф. Ф. - Синтез алгоритма определения величины крутящего момента фазометрическим методом в условиях ограниченной информации о свойствах измерителя, Епифанов С. В., Жеманюк П. Д., Нечунаев С. А. (2015)
Sumtsov A. - Model based design approach applied on the development of the engine monitoring module, Szurman K. (2015)
Лоян А. В. - Исследование возможности непосредственного электропитания (без промежуточных преобразователей) двигателя холловского типа от высоковольтной батареи фотоэлектрической (2015)
Нерубасский В. В. - Использование системы Махаланобиса-Тагути в задачах распознавания неисправностей ГТД (2015)
Хаустова А. Н. - Разработка спектрального комплекса высокого разрешения для исследования спектра стационарного плазменного двигателя (2015)
Якушенко О. С. - Моделювання процесів накопичення пошкоджень на зльоті при використанні різних законів управління ГТД, Корольов П. В., Мільцов В. Є., Борисюк Г. Ю., Чумак О. І. (2015)
Ткач М. Р. - Характеристики рабочего тела металлогидридной утилизационной установки непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2015)
Борзов С. А. - Спектрально-корреляционный метод оценки эффективности работы узла камеры сгорания газотурбинного двигателя (2015)
Єнчев С. В. - Прогнозування вібростану вузлів авіаційних газотурбінних двигунів за параметрами вейвлет-розкладу, Товкач С. С. (2015)
Тарасенко М. А. - Работа компрессора на частичных режимах одновального ГТД и ГТД со свободной силовой турбиной при изменении температуры наружного воздуха, Тарасенко А. И. (2015)
Бабенко Ю. В. - Методика стоимостной оценки модификаций ближнемагистральных пассажирских самолетов (2015)
Логинов В. В. - Программный комплекс по формированию эксплуатационных характеристик двигателя силовой установки самолета (2015)
Рева О. М. - Пілотний аналіз рівнів домагань авіадиспетчерів на спектрі горизонтальних норм ешелонування повітряного простору, Борсук С. П. (2015)
Третьяк В. В. - Возможности интерактивного программного комплекса для проектирования технологических процессов импульсной обработки при изготовлении сложных деталей методом адресации и синтеза, Онопченко А. В., Федорова А. С., Стадник С. А. (2015)
Федорович О. Е. - Рациональное распределение средств для улучшения качества выпускаемой продукции развивающегося предприятия, Лещенко Ю. А. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Задонцев В. А. - Герой социалистического труда Борис Иванович Губанов (1930-1999) – главный конструктор РН "Энергия" и МКС "Энергия-Буран". К 85-летию со дня рождения (2015)
Капитанова Л. В. - Взлетно-посадочная конфигурация крыла и ее влияние на взлетно-посадочные параметры самолета (2015)
Рябков В. І. - Дослідження впливу окремих критеріїв ефективності системи несучих поверхонь на інтегральні показники конкурентоспроможності літаків транспортної категорії, Тіняков Д. В. (2015)
Волошина О. И. - О требованиях к содержанию справочника организаций - разработчиков авиационной техники, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2015)
Дронь Н. М. - Оценка энергомассовых характеристик активных систем увода космических объектов с низких околоземных орбит, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2015)
Хошманди Амир - Метод триангуляции несущих поверхностей систем летательных аппаратов (2015)
Юе Пен - Аэродинамические характеристики системы телесных профилей в ограниченном потоке вязкой среды (2015)
Сушко А. Л. - Рациональные параметры системы отсоса пограничного слоя на верхней поверхности крыла, Лебедь В. Г., Калкаманов С. А., Иленко Е. Ю. (2015)
Rusanov A. - Modelling of viscous turbulent flow in flow parts of turbines for ORC plants with taking into account the real properties of the working fluid MDM on the basis of the modified Benedict-Webb-Rubin equation of state, Lampart P., Rusanov R. (2015)
Безручко К. В. - Сравнение методов построения математических моделей для исследования электрохимических аккумуляторов, Синченко С. В., Азарнов А. Л., Лазненко В. И., Тимченко А. А. (2015)
Долматов Д. А. - Низкотемпературное образование NOx при электрохимическом горении (2015)
Григорьев В. А. - Представление характеристик малоразмерных турбин энергетических установок, Радько В. М., Калабухов Д. С. (2015)
Гоцуляк М. А. - Рациональная схема комплекса регазификации LNG-терминала при переменном характере отпуска природного газа, Минчев Д. С., Нагорный А. В., Бондаренко Н. С. (2015)
Кабанник С. Н. - Реализация метода экспресс - оценки устойчивости к дозвуковому решеточному флаттеру для изгибной формы колебаний лопаточных венцов осевых компрессоров ГТД (2015)
Чередниченко А. К. - Повышение эффективности комбинированной энергетической установки термохимической регенерацией тепла, Ткач М. Р. (2015)
Шевченко С. А. - Моделирование пневмосистемы запуска ЖРД при учёте теплообмена газа со стенками полостей и уточнении сил, действующих на клапаны регуляторов, Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2015)
Сидоренко М. В. - Особенности построения математической модели для синтеза схем ЖРД, Никищенко И. Н. (2015)
Титов М. Ю. - Экспериментальный стенд и оборудование для исследования параметров плазмы в канале стационарного плазменного двигателя (2015)
Цаглов А. И. - Модернизация конструкции катодно-нагревного узла стенда для испытаний эмиттеров катодов ЭРД, Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2015)
Конох В. И. - Разработка уплотнительных элементов для обеспечения ресурсных характеристик пневмонасосного агрегата, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Шпак А. В. (2015)
Тарасенко А. И. - Определение амплитуд крутильных колебаний с помощью ортогональных форм, Тарасенко А. А. (2015)
Рева О. М. - Нечітка міра розпізнавання авіадиспетчерами небезпеки порушень норм ешелонування повітряних суден, Шульгін В. А., Мухтаров П. Ш., Мірзоєв Б. М. (2015)
Бабенко Ю. В. - Понятие управляющих параметров в задачах оценки эффективности модификаций и прогностическая модель их изменения за жизненный цикл (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Сотников Е. Г. - Разработка состава теплозащитного покрытия на детали газотурбинных двигателей, работающих в условиях высоких температур, Леховицер З. В., Грешта В. Л., Климов А. В., Ткач Д. В. (2015)
Данов А. С. - Выбор параметров высокоресурсных соединений высокопрочными заклёпками с компенсаторами и ограничительными элементами (2015)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на механические свойства жаропрочных сплавов, Юхименко А. Е., Калинин А. В., Павлов Д. Р., Грекова М. В. (2015)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства пустотелых отливок лопаток турбины из никелевых сплавов после горячего изостатического прессования, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2015)
Нестеренков В. М. - Разработка прогрессивной технологии изготовления крупногабаритных корпусных деталей методом электронно-лучевой сварки, на примере наружной части корпуса переднего КСД, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Петрик И. А., Марченко Ю. А. (2015)
Павленко Д. В. - Формирование субмикрокристаллической структуры в серийных и перспективных материалах лопаток компрессора ГТД, Коцюба В. Ю., Пахолка С. Н. (2015)
Педаш А. А. - Повышение теплопроводности литейной керамической формы алюминатом кобальта, Бялик Г. А., Цивирко Э. И. (2015)
Тихомирова Т. В. - Исследование влияния содержания никеля на фазовый состав и характеристические температуры кобальтового сплава методом CALPHAD, Гайдук С. В., Беликов С. Б. (2015)
Басов Ю.Ф. - Разработка интегрированной импортозамещающей технологии получения заготовок лопаток компрессора, Овчинников А. В., Михайлютенко А. В., Глотка Т. А. (2015)
Планковский С. И. - Перспективы лазерной очистки при ремонте ГТД, Цегельник Е. В., Головин И. И., Мельничук П. И. (2015)
Комбаров В. В. - Исследование влияния стабильности цикла управления системы ЧПУ на точность формообразующих движений, Сорокин В. Ф., Криживец Е. А. (2015)
Комбарова Е. В. - Метод планирования подач для системы ЧПУ с применением S-образных законов разгона/торможения (2015)
Назин В. И. - Влияние жесткости упругой установки колец на диске на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Субботович В. П. - Применение обратной аэродинамической задачи для оптимизации кольцевых диффузорных каналов, Юдин А. Ю., Темченко С. А. (2015)
Гольцов А. С. - Анализ эффективности адаптивного управления поворотно-лопастной гидротурбиной (2015)
Игуменцев Е. А. - Магнитная и электрическая энергия заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2015)
Брунак А. А. - К вопросу учета влияния вибраций на циклическую долговечность деталей авиационных ГТД, Симбирский Д. Ф. (2015)
Нехорошев Б. Г. - Роторно-поршневой электрокомпрессор ЭВК 0,4/0,8 (2015)
Хаустова А. Н. - Исследование струи СПД-70 методом оптической эмиссионной спектроскопии со сканированием плазмы через коллиматор (2015)
Ткач М. Р. - Удельная мощность металлогидридных утилизационных установок непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2015)
Маркушин А. Н. - Оценка методики расчета гидравлических потерь в камере сгорания на примере ГТД НК-8, Бакланов А. В., Салимзянова Г. Ф. (2015)
Тарасенко А. И. - "Ледовые" маховики в судовом пропульсивном комплексе с малооборотными ДВС в условиях ледового плавания (2015)
Кононыхин Е. А. - Система управления исполнительным механизмом авиационного двигателя на базе нечеткой логики, Епифанов С. В., Павлюк Е. В. (2015)
Бабенко Ю. В. - Формирование тарифов на авиаперевозки с учетом удельных затрат за жизненный цикл модификаций тяжелого транспортного самолета (2015)
Бахмет Г. К. - Использование системного анализа для повышения эффективности работы катодов-компенсаторов ЭРД, Гуляева Е. В., Нестеренко С. Ю. (2015)
Михайленко В. С. - Идентификация тепловых объектов в системах адаптивного управления с помощью нейро-нечетких сетей, Варбанец Р. А. (2015)
Рева А. Н. - Синтез деятельности и кибернетический анализ информационной нагрузки авиадиспетчера при высокой интенсивности воздушного движения, Устименко И. М., Плясовских А. П. (2015)
Ткаченко Ю. М. - Разработка инструментальных средств для поддержки принятия решений по анализу деятельности обучаемых в техническом вузе (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Качала Т. - Інституційна модель модернізації суспільства (2014)
Миленький В. - Системний аналіз і типологізація соціально-економічного розвитку регіонів, Мигаленко О., Ковтун В. (2014)
Строкань О. - Проблеми взаємовідносин етики та бізнесу (2014)
Пустовар В. - Світовий досвід формування регіональної економічної політики (2014)
Гживна З. - Мoдeль eфeктивнoгo функцioнувaння pинку продовольства в peгioнi, Катана А. (2014)
Отенко I. - Формування бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства (2014)
Бондаренко В. - Маркетингова спрямованість як основа підвищення ефективності задіяння ресурсної бази регіону в господарську практику (2014)
Черевань І. - Результативність лізингу як нового напряму інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві (2014)
Гарбар Ж. - Обґрунтування вибору моделі розвитку фінансового ринку України (2014)
Яртим І. - Особливості реалізації стратегічних змін на машинобудівних підприємствах України (2014)
Чернова Л. - Інноваційні підходи до управління персоналом: стратегія для України (2014)
Богуславська С. - Сутність та особливості регулювання інвестиційних процесів у регіоні (2014)
Крупенна І. - Особливості формування витрат на елементи маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості України (2014)
Яковлєва А. - Прийняття стратегічних рішень у сфері маркетингу регіону (2014)
Yermachenko V. - Methodical approach to the analysis of national strategies of tourism development (2014)
Григоренко Є. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Отенко І. - Аналіз факторів впливу макросередовища на реалізацію державно-приватного партнерства в Україні, Афанасьєва Л. (2014)
Азаренков Г. - Формування системи інформаційного забезпечення логістико-орієнтованого управління промисловим підприємством, Дзьобко І. (2014)
Гончарова Н. - Вдoскoналeння мeханiзмiв мунiципальнoгo управлiння рoзвиткoм житлoвoї сфeри рeгioну (2014)
Проскура В. - Маркетинг територій як фактор ефективного регіонального розвитку (2014)
Гур’єв С. О. - Мінно-вибухова травма внаслідок сучасних бойових дій на прикладі антитерористичної операції на Сході України. Повідомлення 1. Клініко-епідеміологічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги, Кравцов Д. І., Казачков В. Є., Ордатій А. В. (2015)
Березка М. І. - Клініко-нозологічна характеристика постраждалих з політравмою, яким надається медична допомога в умовах притрасової лікарні, Суханов В. В. (2015)
Пирогов Е. Н. - Оценка значений краевой резорбции костных отломков при клиническом применении нового фиксатора для остеосинтеза медиальных переломов шейки бедренной кости (2015)
Дзяк Л. А. - Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговую травму, Цуркаленко Е. С., Сальков Н. Н. (2015)
Лоскутов А. Е. - Применение препарата Депос® при лечении больных с артрозом коленных суставов, Синегубов Д. А. (2015)
Паньків І. В. - Вплив функціонального стану щитоподібної залози на мінеральну щільність кісткової тканини (2015)
Король П. О. - Роль остеосцинтиграфії в програмі обов’язкового діагностичного скринінгу при ендопротезуванні колінних суглобів, Ткаченко М. М. (2015)
Джерелей О. Б. - Оптимизация методики предоперационного планирования дистальных остеотомий первой плюсневой кости при оперативной коррекции Hallux Valgus (2015)
Лоскутов О. А. - Анализ напряженного состояния элементов системы "бедренная кость — имплантат" при функциональных нагрузках эндопротеза тазобедренного сустава, Левадный Е. В. (2015)
Герасименко С. І. - Профілактика вивиху стегнового компонента ендопротеза після тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Рой І. В., Герасименко А. С., Павлова Ю. Г., Заморський Т. В., Кудрін А. П. (2015)
Дуда Б. С. - Особливості ендопротезування колінного суглоба при пухлинах кісток, коли спостерігається дефіцит м’яких тканин, Проценко В. В. (2015)
Ільніцький О. В. - Вибір методики остеосинтезу при метастатичному ураженні кісток кінцівок, Проценко В. В. (2015)
Гужевський І. В. - Клініко-рентгенологічні показники при остеоартрозі колінних та кульшових суглобів на ґрунті спондилоепіфізарної дисплазії, Герасименко С. І., Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Полулях Д. М. (2015)
Климовицкий В. Г. - Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в лечении повреждений мягких и костных тканей (обзор литературы), Соловьев И. А. (2015)
Зазирный И. М. - Трансплантация мениска коленного сустава: современное состояние проблемы. Обзор литературы. Часть 1, Шмигельски Р. Я. (2015)
Зазирный И. М. - Трансплантация мениска коленного сустава: современное состояние проблемы. Обзор литературы. Часть 2, Шмигельски Р. Я. (2015)
Новикова Раиса Ивановна 27.01.1930 — 17.11.2015. Заслуженный деятель высшей школы, доктор медицинских наук, профессор (2015)
Тревого І. - Наукова, міжнародна і громадська діяльність Українського товариства геодезії і картографії у 2015 р., Денисов О., Четверіков Б. (2016)
Тревого І. - Досягнення та інновації в галузі геоматики на "INTERGEO-2015”, Третяк К., Задорожний В., Кілару В. (2016)
Бурбан П. - Современные технологии при создании общего геодезического обоснования демаркации государственной границы, Раткевичс А. (2016)
Тревого І. - Українсько-польська співпраця щодо актуальних проблем інженерної геодезії, Глотов В., Цюпак І., Задорожний В. (2016)
Тревого I. - Застосування мультистанції Leica MS60 з метою проведення високоточного геопросторового моніторингу, Горб А., Мелешко О. (2016)
Терновий М. - Інформаційне моделювання будівель і нові інструменти (2016)
Тревого І. - Міжнародна співпраця в навчанні магістрів-геодезистів за програмами подвійних дипломів, Третяк К., Задорожний В. (2016)
Пересадько В. - До проблем GNSS знімання у великих містах, Прядка К. (2016)
Тревого І. - Нові результати і перспективи досліджень на Яворівському науковому геодезичному полігоні, Цюпак І., Паляниця Б., Волошин В. (2016)
Тревого І. - Дослідження складу і мікроструктури металу стінових геодезичних знаків, Ільків Є., Галярник М., Жовтуля О. (2016)
Ярема Н. - Визначення зміни середнього рівня Балтійського моря за даними мареографічних спостережень, Кашинський Т., Согор А. (2016)
Матвиeнко С. - О возможности реализации радиофизического метода мониторинга гравитационного поля земли с использованием сети ГНСС станций, Прокопов О., Тревого И. (2016)
Доскіч С. - Застосування програмного пакета GAMIT-GLOBK для створення регіональних комбінованих GNSS розв’язків (2016)
Celms А. - Research of National geodetic network using GNSS methods, Rusiņš J., Reķe I. (2016)
Літинський В. - Спосіб дослідження ходу фокусувальної лінзи зорових труб нівелірів, Перій С., Тарнавський В., Літинський С. (2016)
Горб О. - Возможности обработки данных лазерного сканирования современными программными продуктами, Буряченко М., Еременко Д. (2016)
Мороз О. - Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання – "із середини” та "вперед-назад”, Корлятович Т., Покотило І. Фис М. (2016)
Андрушенко В. - Про додаткові вимірювання на лінійному базисі, Ващенко В., Поляковська Л., Смірнов Є. (2016)
Parsova V. - How to register cadastral objects located on marine area?, Berzina M., Jankava A., Stoiko N. (2016)
Сидоренко В. - Особливості формування міських територій у промислових регіонах України, Паламар А. (2016)
Стадніков В. - Концептуальні основи розроблення регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області (2016)
Мартинюк Т. - Розрахунок комплексного індексу цінності території, Маланчук М. (2016)
Глотов В. - Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери, Марусаж Х. (2016)
Chetverikov B. - Determination of boundaries of ancient burial places using the archived aerial and cartographic materials, Babiy L. (2016)
Baumane V. - Аpplication of remote sensing data in determination of land degradation, Cintina V., Lapina A. (2016)
Іванчук О. - Математична модель взаємозв’язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об’єкта з відповідними їх координатами на РЕМ-стереозображеннях (2016)
Король П. - Використання тороїдальних поверхонь під час розроблення математичних основ географічних карт України, Волошин В. (2016)
Мельник В. - Фрактальний аналіз неоднорідних структур із застосуванням методу варіограм, Піскунова О. (2016)
Погорeлов В. - Теоретическое обоснование способа измерения высот зданий по одиночному спутниковому изображению, Шавук В. (2016)
Савчук Р. - Обґрунтування показників ефективності системи забезпечення установи cпеціальними картами та фотодокументами про місцевість (2016)
Савчук Р. - Математична модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно (2016)
Бурштинська Х. - Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення, Денис Ю., Мадяр Ю., Поліщук Б. (2016)
Янчук О. - Мобільна система збирання даних на основі ArcGIS для обліку біорізноманіття рослинного світу Рівненського природного заповідника, Янчук Р., Шмиговський О., Ковалець А. (2016)
Абдаллах Р. - Дослідження динаміки розвитку дорожньої мережі Іраку на прикладі м. Сулейманія, Четверіков Б. (2016)
Малашевський М. - Дослідження інвестиційної привабливості земельної ділянки комерційного використання (2016)
Олександру Дорожинському 75 (2016)
Пам’яті Лісевича Михайла Пилиповича (20.08.1946 – 10.12.2015) (2016)
Белецкий А. - Криптографические приложения индикаторных матриц систем функций Уолша (2016)
Melnik O. - Computer design of nanocircuits for cryptographic engineering, Kozarevych V., Khodymchuk D. (2016)
Грищук Р. - Джерела первинних даних для розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак, Охрімчук В., Ахтирцева В. (2016)
Корченко А. - Методология построения систем выявления аномалий, порожденных кибератаками, Щербина В., Вишневская Н. (2016)
Корченко О. - Модель та метод оцінки ризиків захисту персональних даних під час їх обробки в автоматизованих системах, Дрейс Ю., Лозова І. (2016)
Корченко О. - Аналіз загроз та механізмів забезпечення інформаційної безпеки в сенсорних мережах, Алєксандер М., Одарченко Р., Наджи А., Петренко О. (2016)
Шаховал О. - Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України, Лозова І., Гнатюк С. (2016)
Гізун А. - Обчислювальний комплекс виявлення та оцінювання кризових ситуацій в інформаційній сфері (2016)
Мохор В. - Функціональне моделювання системи керування ризиком безпеки інформації, Цуркан В., Дорогий Я., Крук О. (2016)
Бучик С. - Методологія аналізу ризиків дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів (2016)
Содержание (2015)
Мозговой В. Ф. - Современные методы предварительной обработки моноколёс ГТД на станках с ЧПУ, Балушок К. Б., Панасенко В. А., Бирук М. К. (2015)
Петрик И. А. - Разработка порошков титановых сплавов для аддитивных технологий применительно к деталям ГТД, Овчинников А. В., Селиверстов А. Г. (2015)
Синяєва Н. П. - Визначення легуючих елементів у жароміцних сплавах на основі нікелю атомно-абсорбційним методом (2015)
Снежной Г. В. - Влияние химических компонентов на механические и магнитные свойства высокомарганцевых сталей, Сажнев В. Н., Ольшанецкий В. Е. (2015)
Forghany F. - Numerical study of the aerodynamic effects on fluidic thrust vectoring, Taiebi-Rahni M., Asdollahi-Ghohieh A. (2015)
Приходько А. А. - Обледенение аэродинамических поверхностей: методика моделирования нарастания льда, Алексеенко С. В. (2015)
Русанов А. В. - Моделирование пространственных вязких течений в проточных частях энергетических турбин с использованием различных уравнений состояния, Пащенко Н. В., Русанов Р. А. (2015)
Коробко В. В. - Аналіз можливостей вдосконалення термоакустичних теплових машин шляхом раціональної організації процесів теплообміну (2015)
Жулай Ю. А. - Теоретическая оценка эффективности кавитационного теплогенератора (2015)
Лоян А. В. - Результаты разработки и испытаний микро расходного катода-нейтрализатора на рабочие токи до 300 мА, Цаглов А. И. (2015)
Сорогин Ф. Г. - Экспериментальное исследование распылительной системы охлаждения циклового воздуха ГТП, Жеманюк П. Д., Трофимов В. П., Шахов Ю. В., Петухов И. И., Минячихин А. В. (2015)
Тимошенко В. И. - К вопросу о рациональной организации процессов смешения и горения в камере сгорания ПВРД, Дешко А. Е. (2015)
Титов М. Ю. - Измерение зондовых характеристик в разрядном канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В. (2015)
Ткач М. Р. - Стенд для исследования влияния масштабного фактора на параметры крутильных колебаний энергетических установок с МОД, Тарасенко А. А. (2015)
Епифанов С. В. - Прогнозирование технического состояния турбореактивного двухконтурного двигателя., Щербань Б. А., Багаутдинов Н. Д., Черкасов Ю. В. (2015)
Гвоздева И. М. - Оптимизация характеристик направленности систем акустических датчиков (2015)
Гожий О. П. - Моделювання розподілу енергетичних ресурсів на основі кольорових мереж Петрі, Гожий В. О. (2015)
Журавлёв В. Н. - Феноменологическая модель процесса излучения энергии звука в процессе горения (2015)
Ігнаткін В. У. - Коректування тривалості міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за їх поточним технічним станом, Томашевський О. В. (2015)
Рева О. М. - Модель інтегративної оцінки ставлення авіадиспетчерів до порушення норми ешелонування повітряного простору, Мухтаров П. Ш., Мірзоєв Б. М., Султанов В. З. (2015)
Семчишин С. М. - Автоматизированный регистратор параметров переносной – расширение функциональных возможностей, Качура В.А. (2015)
Третьяк В. В. - Реализация классификационного этапа в системе СПРУТ для разработки новых технологических процессов импульсных технологий (2015)
Иващенко А. И. - Автоматизация технологического процесса проверки электрических жгутов авиационных ГТД, Цалимов Г. Ф., Нерубасский В. В., Лопунова Н. Н. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Ленська С. - Антитоталітарний дискурс новелістики Зосима Дончука (2015)
Ліпницька І. - Експресіоністична модель світу в антивоєнному циклі Сергія Пилипенка "З військового щоденника 1916-1917 рр." (2015)
Зуєнко М. - Міфопоетична картина світу та її художня трансформація в поемі Дж. Мільтона "Втрачений рай" (2015)
Антонова В. - Исторический аспект поэм В. Скотта, Нешко С. (2015)
Закирова Н. - Ведущий короленковед современности А. Труханенко, Чиговская-Назарова Я. (2015)
Казарин В. - Ахматова. Данте. Крым., Новикова М. (2015)
Мацапура В. - Баллада А. С. Пушкина "Гусар": поєтика и контекст (2015)
Тарасова Н. - До питання аналізу окремих назв та імен у романі Джонатана Свіфта "Мандри Гуллівера", Люлька В. (2015)
Маковій М. - Традиції та новаторство драми С. Новицької "Крейзі" (2015)
Кумпан С. - Роль поетонімної вісі в актуалізації комічного в новелах Івліна Во (2015)
Любецкая В. - Эпическая эстетика в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые душа" (2015)
Мазурик К. - Жанрові інварінти автобіографістики Пантелеймона Куліша (2015)
Ніколенко К. - Романтична іронія та міфопоетика в "Подорожі на Гарц Г. Гейне" (2015)
Браїлко Ю. - Український топонімний код у поезії Бориса Олійника (2015)
Дерев’янко Л. - Обов'язкові та факультативні атрибутиви як компоненти співвідносних темпоративів із семантикою неозначеної часової тривалості (2015)
Донец С. - Истоки скрытой информативности образа (2015)
Кіраль С. - Гуцульський світ української літератури першої третини ХХ століття у критичній рецепції науковця (2015)
Степаненко М. - Репрезентація міжособистісного конфлікту в українській мові: комунікативний, лінгвокогнітивний, лінгвопрагматичний і контекстний аналіз (2015)
Дубров Ю. И. - Самоорганизация сложной системы и граница ее информационного восприятия, Ткаченко А. Н. (2016)
Кірічек Ю. О. - Кадастрова класифікація земельних ділянок в Україні, Ландо Є. О., Андреєва І. Г. (2016)
Тимошенко Е. А. - Перспективы сертификации жилых зданий по "зеленым" стандартам в Украине, Савицкий Н. В. (2016)
Макарова В. Н. - Загрязнение атмосферного воздуха урбанизированных территорий (2016)
Беспалько Р. І. - Кадастрова система України на шляху до прийняття стандартів ЄС за директивою Inspire, Ярова Ю. О. (2016)
Богомаз В. Н. - Влияние трения в шарнирах на величину критической силы стержней, Бондаренко Л. Н., Щека И. Н., Семенюк Л. О. (2016)
Місюра Л. В. - Оптимізація процесу навчання студентів під час проектування фундаментів будівель і споруд, Місюра Л. В., Полтораченко Н. І. (2016)
Белоконь А. И. - Управление заинтересованными сторонами в окружении проекта, Маланчий С. А., Коцюба Т. В. (2016)
Чернишова О. С. - Економічне обґрунтування максимального ухилу при проектуванні високошвидкісних магістралей, Ковальов В. В., Ящук М. М., Хойц О. В. (2016)
Дьяченко Л. Ю. - Предложение решений по разработке проектов энергоэффективных высотных зданий в Украине, Дьяченко О. С., Совенко В. В. (2016)
Євсєєва Г. П. - Українська хата як архетипна модель у творчості Олександра Довженка, Богуславська Л. Г. (2016)
Титул, зміст (2016)
Братель О. - Категорії "позов" і "позовна заява" як складові цивільних процесуальних юридичних фактів (2016)
Глущенко Є. - Співвідношення понять "цілісний майновий комплекс" та "майновий комплекс" у доктрині цивільного права (2016)
Кармаза О. - Договір найму житла та договір оренди житла: їх співвідношення (2016)
Пилипенко С. - Поняття та особливості договору добровільного медичного страхування (2016)
Пономарьова Т. - Деякі аспекти укладання договору з порушенням письмової форми (2016)
Прут Ю. - Процесуальний інститут відводу секретаря судового засідання в цивільному судочинстві (2016)
Тімашов В. - Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (2016)
Ткачук А. - Внутрішнє переконання судді як метод і результат оцінки доказів у цивільному процесі (2016)
Апаров А. - Вільна економічна зона "Крим" як особливий для правового господарського порядку тип спеціального режиму господарювання: компаративний аналіз, Онищенко О. (2016)
Солодченко С. - Самоконтроль за якістю продукції та недержавний нагляд за повноваженнями виробника (2016)
Хрімлі О. - Державні гарантії як спосіб захисту прав інвесторів (2016)
Бірюкова А. - Окремі питання становлення та розвитку трудового законодавства в Україні (2016)
Данилова М. - Правова природа охоронних відносин у трудовому праві (2016)
Журавель В. - Принципи та види колективних форм захисту трудових прав працівників (2016)
Кацуба А. - Напрями вдосконалення структури галузі трудового права (2016)
Малишевська З. - Класифікація режиму робочого часу (2016)
Могілевський Л. - Співвідношення системи трудового права та системи трудового законодавства України (2016)
Обушенко Н. - Підвищення ефективності застосування норм трудового права як обов’язкова умова розбудови соціально-правової держави (2016)
Павліченко В. - Оптимізація законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із міжнародним законодавством (2016)
Подорожній Є. - Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві (2016)
Денисенко А. - Особливості адміністративних правовідносин з організації громадського контролю у сфері державного управління (2016)
Нашинець-Наумова А. - Організація системи захисту інформації суб’єктів господарювання (2016)
Нижник О. - Адміністративно-правові інструменти реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти (2016)
Шкребець Є. - Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства щодо забезпечення діяльності адвокатури в Україні (2016)
Бриль К. - Класифікація суб’єктів забезпечення децентралізації державної влади в Україні (2016)
Богатирьов І. - Кримінальна відповідальність як сучасна проблема кримінального права України, Савченко А. (2016)
Коломиец Ю. - Метафизика и уголовное право (2016)
Коломієць Н. - Класифікація заходів заохочення за кримінально-виконавчим законодавством України (2016)
Олійник С. - Особливості використання поліграфа для запобігання та протидії отриманню неправомірної вигоди службовою особою (2016)
Шкута О. - Генезис становлення та розвиток кримінально-виконавчої системи незалежної України (2016)
Манькут А. - Поняття юридичної відповідальності працівників прокуратури (2016)
Хромова К. - Поняття та види завдань органів прокуратури України щодо протидії корупції (2016)
Гулов А. В. - Z'-бозон и партонные распределения для процесса Дрелла-Яна на ускорителе Tevatron, Кожушко А. А. (2012)
Скалозуб В. В. - Перерізи народження лептонних пар і пошук важкого Z' бозону в процесах розсіювання адронів, Тухтаров А. В. (2012)
Солдатова Є. Д. - Поведінка параметра Грюнайзена в околі критичної точки металевого церію, Галдіна О. М. (2012)
Соколовский А. И. - Формирование сокращенного описания в модели броуновского движения, Челбаевский З. Ю., Яненко С. А. (2012)
Kolomoyets N. V. - Introducing external chromomagnetic fields in the SU(3) lattice gluodynamics, Demchik V. I., Gulov A. V. (2012)
Уваров И. В. - Бесспиновый трёхчастичный осциллятор на основе группы SP(4,C), Ярошенко А. П., Куликов Д. А. (2012)
Матисіна З. А. - Статистична теорія фото- та електрополімеризації фулеренів у молекулярних кристалах фулериту, Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2012)
Сніжко Є. М. - Динаміка електричних потенціалів моделі мережі нейронів із нелінійними функціями активації, Чернетченко Д. В. (2012)
Прохода О. С. - Особливості зародження та зростання нанокристалів В2-фази в сплаві Al50Ni50. Результати моделювання, Овруцький А. М., Башев В. Ф. (2012)
Цоцко В. І. - Чисельно-аналітичне моделювання кристалізації поверхневого шару металу, Хохлова Т. С. (2012)
Рябцев С. И. - Особенности фазообразования и свойства неравновесно закристаллизованных пленок системы Fe–Pt, Башев В. Ф., Гусевик П. С., Доценко Ф. Ф. (2012)
Sukhova О. V. - High performance composites, Spyrydonova I. M. (2012)
Карпенко Н. В. - Кристалізація потрійних евтектик у багатокомпонентних системах, Спиридонова І. М. (2012)
Федоренкова Л. И. - Особенности диффузионного слоя, сформированного под действием электролитного разряда (2012)
Скорбященский Е. С. - Влияние магнитного поля на формирование твердых растворов (2012)
Миронова Т. М. - О механизмах влияния фазовых переходов на поведение эвтектических карбидов при деформировании, Донская Т. Р., Сидорова А. Ю. (2012)
Панков Р. В. - Свойства хромовых вакуумно-дуговых покрытий, Надтока В. Н., Масляный Н. В., Дейнеко Л. Н. (2012)
Соколовская Ю. А. - Условия стабильности карбида бора, Мостовой В. И. (2012)
Бочкова Т. М. - Формування просторових зарядів у кристалах Bi4Ge3O12, Пляка С. М. (2012)
Хандецкий В. С. - Оценка параметров гетерогенных полупроводниковых материалов по данным изотермического деполяризационного анализа, Тонкошкур Ю. А. (2012)
Andreev M. V. - Wide-band reflection coefficient measurements using direct and inverse frequency-time domain transformations, Borulko V. F., Drobakhin O. O., Sidorov D. V. (2012)
Демура А. Л. - Залежність діелектричної проникності склопластику від температури отвердіння під впливом ЕМП НВЧ (2012)
Пащенко В. О. - Гранично-елементне моделювання електричної напруженості над поверхнею ортотропного провідного композита (2012)
Лясота Д. В. - Расчёт рассеянного на проводящей ленте поля методом интегрального уравнения, Морозов В. М. (2012)
Морозов В. Н. - Несинусоидальные волны в прямоугольном волноводе на основе концепции парциальных волн Бриллюэна, Магро В. И. (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, зміст (2016)
Програма курсу "Інформатика" для 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики (2016)
Балик Н. Р. - Моделі впровадження електронного навчання у педагогічному університеті, Шмигер Г. П. (2016)
Івлієва О. М. - Конструювання тестів навчальних досягнень студентів - майбутніх вчителів інформатики (2016)
Кононец Н. В. - Засоби розробки електронних освітніх ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу (2016)
Костерна Л. В. - Програмування в середовищі Scratch (2016)
Бєлоконєва Н. О. - Диференціація навчання, комп’ютерні технології — один із шляхів підвищення мотивації на уроках інформатики (2016)
Філончук О. М. - Урок узагальнення і систематизації знань з теми: "Комп’ютерні публікації Scribus Portable" у 9 класі (2016)
Корнієнко В. О. - Мобільні технології в освітній діяльності (2016)
Ткачук Г. В. - Особливості організації та проведення вебінарів засобами платформи BigBlueButton (2016)
Кіт І. В. - Методичні особливості курсу "Технологія керування робототехнічними системами", Кіт О. Г. (2016)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2015–2016 навчальному році, Рудик О. Б. (2016)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 2.02.2016 №73 "Про затвердження навчальної програми з інформатики для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (які вивчали інформатику в 2–4 класах)" (2016)
Адамчук В. В. - Механіко-технологічні передумови зменшення втрат маси коренеплодів в процесі їх збирання, Борис А. М., Булгаков В. М., Борис М. М. (2015)
Chernovol M. - Effectiveness increase in application of FANT of the components of mobile agricultural machines, Shepelenko I., Budar Mohamed R. F. (2015)
Nesterenko O. - Analytical study of separation efficiency of grain in vertical pneumatic separating channel, Leschenko S., Petrenko D., Honcharova S. (2015)
Козаченко О. В. - Зміна форми леза ґрунтообробних знарядь при зношуванні, Шкрегаль О. М., Каденко В. С. (2015)
Булгаков В. М. - Теоретичні передумови дослідження коливань коренеплоду при його вібраційному викопуванні, Головач І. В., Черновол М. І. (2015)
Mazheyka A. - Features a combined laser processing of titanium-nickel alloys (2015)
Булгаков В. М. - Побудова математичної моделі коливального руху у ґрунті зубчастого сошника селекційної сівалки, Головач І. В., Горобей В. П., Свірень М. О. (2015)
Гончаров В. В. - Мінімізація тривалості перебігу перехідних процесів роторної машини з автобалансиром і нерухомою точкою (2015)
Кулешков Ю. В. - Экспериментальные исследования спектров шума шестеренного насоса с повышенным коэффициентом перекрытия зубчатого зацепления, Руденко Т. В., Красота М. В., Матвиенко А. А., Осин Р. А. (2015)
Войтюк Д. Г. - Щодо обґрунтування перспективної схеми стеблепідіймачів жатки зернозбирального комбайна, Смолінський С. В. (2015)
Хорольський В. Л. - Процесс снятия фаски резкой в штампах для усиления сварных соединений в сельском машиностроении, Шлик С. В. (2015)
Мельник Ю. В. - Пути решения проблем обработки почвы под овощные рассадные культуры (2015)
Скобло Т. С. - Разработка комплексного, эффективного способа упрочнения режущего инструмента для переработки сельхозпродукции, Романюк С. П., Сидашенко А. И. (2015)
Marchenko D. - Tribological research on the process of wear of a friction pair "cable block – rope" considering rolling slippage (2015)
Носуленко В. І. - Розмірна обробка електричною дугою складних за зовнішнім контуром деталей, Юр’єв В. В. (2015)
Валявський І. А. - Дослідження впливу компонувальної схеми та діапазону зміни довжини кінематичних ланок на просторові рухові характеристики гексаподів, Кулєшков Ю. В. (2015)
Бабій М. В. - Дослідження ресурсу роботи спинки ножа сегментно-пальцевого різального апарату, Попович П. В., Матвіїшин А. Й., Бабій А. В. (2015)
Сало В. М. - Аналіз процесів чизелювання ґрунтів з застосуванням різних комбінацій робочих органів, Лещенко С. М., Пашинський В. А., Ярових Р. В. (2015)
Аулін В. В. - Фізичні аспекти взаємодії в системі "РОГМ-грунт", Тихий А. А., Войтов В. А. (2015)
Замота Т. Н. - Повышение эффективности приработки ресурсоопределяющих спряжений транспортных средств (2015)
Аулін В. В. - Вплив властивостей компонентів КМ (КП) на напружено-деформований стан і триботехнічні характеристики деталей СГТ, Кузик О. В., Носуленко В. И. (2015)
Васильковська К. В. - Точний висів просапних культур – першочерговий крок у програмуванні майбутнього врожаю (2015)
Ікальчик М. І. - Обґрунтування конструктивних параметрів скреперно-роликового пристрою для прибирання гною (2015)
Магопець С. О. - Дослідження можливості оцінки технічного стану системи випуску відпрацьованих газів на основі аналізу зміни параметрів тиску в циліндрі двигуна, Бевз О. В. (2015)
Дейкун В. А. - Досягнення необхідної швидкості потоку гранул добрив по тукопроводу за рахунок встановлення його раціональних параметрів, Філімоніхін Г. Б. (2015)
Лузан П. Г. - Обґрунтування поперечного перерізу стеблевідвода сошника для прямої сівби зернових культур, Сало В. М., Лузан О. Р., Павленко І. І. (2015)
Линник Ю. О. - Розрахунок енерговитрат системи сервоконтроля ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки, Дудін В. Ю. (2015)
Човнюк Ю. В. - Нові напрямки розвитку сільськогосподарського машинобудування, заснованого на хвильових та віброхвильових принципах, Дяченко Л. А. (2015)
Гринченко А. С. - Теоретические модели функционирования и обеспечения механической надежности культиваторов с подпружиненными рабочими органами, Алферов А. И. (2015)
Невзоров А. В. - Влияние надежности сельхозтехники на вероятность выполнения технологических процессов, Ковальчук Ю. А., Дидур В. В. (2015)
Маркович С. І. - Розробка комплексу обладнання для відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарських машин класу "круглий стрижень" з застосуванням комбінованої технології, Мажейка О. Й., Дмитренко О. В. (2015)
Парієв А. О. - Експериментальний зразок розкидача солом’яної підстилки, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2015)
Бойко В. Б. - Пневмосистема для гідропневматичного висівного апарата, Улексін В. О., Мілько В. С. (2015)
Назаренко О. О. - Теоретичне дослідження режимів роботи машинно-тракторних агрегатів, Пушка О. С. (2015)
Панков А. А. - Актуальность и перспективы создания универсальных модульных машин для выращивания зерновых культур (2015)
Масалабов В. М. - До методики експериментального визначення показника режиму повороту машинно-тракторного агрегату (2015)
Лівіцький О. М. - Системний підхід до аналізу та вирішення проблеми технічної експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки (2015)
Кирилович В. А. - Особливості реалізації промисловими роботами механоскладальних технологій в гнучких виробничих комірках (2015)
Грудовий Р. С. - Результати експериментальних досліджень питомих енерговитрат транспортування зерна гвинтовим конвеєром (2015)
Парієв А. О. - Результати експериментальних досліджень розкидача підстилки з роторно-пальцевим робочим органом, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2015)
Дворук В. І. - Самозагострювання робочих органів ґрунтообробних знарядь, Войтов В. А., Борак К. В. (2015)
Бойко Д. І. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми багатокомпонентного дозатора-змішувача інгредієнтів комбікормів (2015)
Бойко В. Б. - Дослідження процесу заряджання насінини в насіннєпровід координатного гідропневматичного висівного апарата (2015)
Гринченко А. С. - Концептуальные вопросы обеспечения механической надежности сельскохозяйственной техники (2015)
Сіса О. Ф. - Обробка електричною дугою матриць для брикетування (2015)
Слонь В. В. - Модифікуючий вплив присадок на термін заміни моторної оливи в нестаціонарних умовах експлуатації (2015)
Титул, зміст (2016)
Кулинич С. М. - Інтраваскулярне лазерне опромінення крові при лікуванні тварин із запальною патологією, Панасова Т. Г., Скриль В. Ю., Юрченко І. І. (2016)
Холопцев А. В. - Изменения ледовитости карского моря и солнечная активность, Никифорова М. П. (2016)
Ozioma O. C. Azubuike - Impact of climate change on the role of non-governmental organizations in environmental health delivery in south-eastern region of Nigeria, Jacinta A. Opara (2016)
Shirokova E. N. - Individualized approach to staff motivation, Kalinichenko A. V. (2016)
Каряка І. В. - Психологічні особливості прояву установки в процесі мисленнєвої діяльності особистості (2016)
Лапчинський В. В. - Аналіз еколого-географічних особливостей центрів походження Triticum Spelta і перспективи поширення культури в Україні (2016)
Недо А. О. - Розважальний характер сучасного телебачення: перспективи та тенденції (2016)
Рябцева И. В. - Сравнительная характеристика психофизиологических и физических показателей у юных и незрячих спортсменов-пловцов с одинаковым уровнем подготовленности, Ляшенко А. Н., Делова И. А. (2016)
Омельковець Р. С. - Дослідження західнополіських найменувань хаменерію вузьколистого, або іван-чаю вузьколистого (Chamérion Angustifólium L.) (2016)
Халапсис А. В. - Марк Аврелий и идея апофеоза в античной картине мира (2016)
Пальчинская М. В. - Многоаспектность конструирования социального пространства в условиях виртуализации общества (2016)
Титул, зміст (2016)
Нуриев М. Н. - Разработка методов для распознования дефектов структуры с использованием изображения поверхности паковок, Дадашова К. С., Раджабов И. С. (2016)
Мамедов Б. Ш. - Единая теория движителей. вывод формулы тяги, полетного (тягового) кпд прямоточных воздушно-реактивных двигателей, Лютова О. В., Бовкун С. А., Скоробагатая М. В., Корниенко Е. Б., Харченко Д. И. (2016)
Павленко Е. П. - Процедура многокритериального оценивания качества программного обеспечения информационных систем, Айвазов В. А., Лубенец С. В. (2016)
Горда О. В. - Модель області суміжності дефекту типу "тріщина" на цифровому зображенні, Пузько О. О. (2016)
Костик С. І. - Математичне моделювання гідродинаміки перемішуючого пристрою з магнітним приводом, Ружинська Л. І., Шибецький В. Ю., Ревтов О. О. (2016)
Швец П. С. - Многоцелевая оптимизация объектов со связанными параметрами с помощью метода скользящего окна, Монова Д. А., Бондаренко В. В., Оборотова Е. А. (2016)
Афтаназів І. С. - Підвищення довговічності торсіонних валів та довгомірних деталей поверхневим пластичним деформуванням, Шевчук Л. І., Строган О. І. (2016)
Грудз В. Я. - Математичне моделювання складних газотранспортних систем в комплексі з ПСГ, Костів Я. В., Процюк В. Р., Тимків Д. Ф. (2016)
Нефедов Л. И. - Прикладная информационная технология организации, планирования и синтеза системы мониторинга регионального газоснабжения, Шевченко М. В. (2016)
Білозерова М. О. - Асимптотичні зображення особливих розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з правильно змінними нелінійностями (2015)
Gorodetskyi V. V. - A nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order, Martynyuk О. V., Kolysnyk R. S. (2015)
Дрінь С. С. - Задача Коші для рівняння фрактальної дифузії з відхиленням аргумента, Дрінь Я. М. (2015)
Ільків В. С. - Задача з інтегро-крайовими умовами для системи рівнянь Ляме у просторах майже періодичних функцій, Нитребич З. М., Пукач П. Я. (2015)
Кінаш А. В. - Флуктуації асимптотично дисипативного процесу з марковськими переключеннями (2015)
Клевчук І. І. - Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією (2015)
Лінчук Ю. С. - Комутант одного різницевого оператора (2015)
Луківська Д. В. - Про мероморфні розв'язки диференціальних рівнянь з заданими полюсами, Шавала О. В. (2015)
Лучко В. М. - Про періодичний розв'язок параболічного рівняння над полем p-адичних чисел, Лучко В. С. (2015)
Маслюченко В. К. - Поточкові границі неперервних монотонних функцій та функцій обмеженої варіації, Петей С. П. (2015)
Сергєєва Л. М. - Побудова глобального розв'язку для одного класу неоднорідних диференціальних рівнянь з частинними похідними, що містять відхилення за часом (2015)
Скасків О. Б. - Про стійкість рядів, подібних на ряди Тейлора-Діріхле, Тарновецька О. Ю. (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Умови існування майже періодичних нулів діагональних операторів, що діють у просторі обмежених послідовностей (2015)
Снітко Г. А. - Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею (2015)
Флюд O. B. - Задача з малим параметром при похідних у напівлінійній гіперболічній системі рівнянь першого порядку (2015)
Ярошко О. C. - Лінійна багатопараметрична спектральна задача та чисельний метод її розв’язування, Подлевський Б. M., Хлобистов В. B. (2015)
Бойцова І. А. - Усереднення у лінійній за керуванням задачі оптимального керування зі швидкими та повільними змінними (2015)
Бокало M. M. - Мішана задача для нелінійних параболічних рівнянь зі змінним запізненням, Ільницька О. В. (2015)
Вдовенко Т. І. - Хвильові оператори для сингулярного несиметричного збурення самоспряженого оператора, Дудкін М. Є. (2015)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних рівнянь з гармонійним осцилятором, Широковських А. О. (2015)
Горун П. П. - Дискретна модель стохастичної оптимізації інвестиційного портфеля, Чабанюк Я. М. (2015)
Карвацький Д. М. - Властивості розподілу випадкової неповної суми збіжного знакододатного ряду, члени якого утворюють узагальнену послідовность Фібоначчі (2015)
Карлова О. - Класифікація неперервних функцій на добутку прямих Зорґенфрея, Фодчук О. (2015)
Кінаш Н. Є. - Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальною умовою перевизначення (2015)
Копач М. І. - Багатопараметричні аналоги методів ітеративного агрегування, Шувар Б. А., Шувар Н. О. (2015)
Маслюченко В. К. - Новий підхід до доведення теореми Бера про напівнеперервні функції і одна характеризація беровості, Маслюченко О. В., Фотій О. Г. (2015)
Нестеренко В. В. - Ослаблена неперервність оберненого відображення (2015)
Піддубний О. М. - Регулярно монотонні мажоранти в теоремі Гарді-Літтлвуда (2015)
Пукальський І. Д. - Задача Коші для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженням (2015)
Самойленко В. Г. - Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами і малим параметром парного степеня при старшій похідній, Самойленко Ю. І. (2015)
Симотюк М. М. - Метричні оцінки малих знаменників багатоточкової задачі для навантаженого гіперболічного рівняння, Хомяк Д. В. (2015)
Скасків О. Б. - Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле, Шаповаловська Л. О. (2015)
Тищук Т. В. - Співіснування узагальнених періодичних розв'язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними, Федоренко Ю. В. (2015)
Титул, зміст (2016)
Апостол М. В. - Наукові пошуки академіка М. В. Зубця в контексті розвитку вчення про породотворення у тваринництві (2016)
Балян І. В. - Науково-організаційна діяльність М. М. Кулешова у системі Всесоюзного інституту рослинництва (ВІР) (грудень 1925 – березень 1933) (2016)
Бей Р. В. - Конструювання техніки для збирання трав і приготування сухих кормів в УРСР: історичний аспект (2016)
Вировець В. Г. - Від дводомних і одночасно дозріваючих до однодомних ненаркотичних посівних конопель. До 115-річчя з дня народження академіка М. М. Гришка, Лайко І. М., Горшкова Л. М., Кириченко Г. І. (2016)
Горбань Ю. А. - З плеяди фундаторів Української академії наук: Микола Прокопович Василенко (До 150-річчя від дня народження), Горбань Т. Ю. (2016)
Гринь Г. І. - Історичні закономірності використання природного газу в хімічній технології, Кузнєцов П. В. (2016)
Дашевський І. О. - Генетично модифіковані рослини та ризики вивільнення у навколишнє середовище. Розвиток і проблеми досліджень (2016)
Дрозд П. Ю. - Розвиток геоботанічних досліджень в Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. (2016)
Зосімов І. О. - Реорганізація Українського науково-дослідного інституту економіки й організації сільського господарства (недосліджені сторінки історії) (2016)
Коваленко С. Д. - Колгоспна дослідна справа в житті та творчій спадщині почесного академіка ВАСГНІЛ Т. С. Мальцева: українські мотиви (2016)
Коцур Г. Г. - Сучасні науковці про освоєння та економічне піднесення Запоріжжя в добу кошового отамана Петра Калнишевського (2016)
Пасічник Н. О. - Професор І. І. Патлаєвський (1839–1883): нариси біографії та наукового доробку (2016)
Ріжняк Р. Я. - Петро Йосипович Вомачко (1894–1941) – перший декан фізико-математичного факультету Кіровоградського педагогічного інституту (2016)
Романюк Н. Й. - Наукова школа Костянтина Воблого: до 140-річчя з дня народження вченого (2016)
Сінягіна К. А. - Гамова у Геттінгенському університеті: важливий крок у "велику" науку, Стажування Г. А. (2016)
Слесаренко О. О. - Роль державних органів влади УСРР у становленні етнонаціональної системи освіти (1920-ті – початок 1930-х рр.): модерний науковий вимір (2016)
Татарчук Л. М. - Історіографічне осмислення внеску Полтавського дослідного поля у розвиток агрономії і тваринництва наприкінці ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Федюн О. І. - Історична наука в УРСР у 1950-х – 1980-х роках: історіографічний вимір (2016)
Харик Т. Б. - Внесок Дублянської рільничої школи (академії) у розвиток сільськогосподарської науки і дослідної справи в Східній Галичині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Щебетюк Н. Б. - Трансформації системи наукового забезпечення аграрної галузі в УСРР (1931–1935) (2016)
Яцентій Б. Р. - Життєвий і творчий шлях професора Олександра Тихоновича Калачикова (1902–1982) (2016)
Панченко П. П. - Рецензія на монографію: Бей Р. В. Еволюція наукової думки в механізації та автоматизації у тваринництві УРСР (20–80-ті рр. ХХ ст. ) / НААН, ННСГБ; наук. ред. В. А. Вергунова. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 380 с. – ("Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 90) (2016)
Світлої пам’яті Гриценко Надії Федорівни (2016)
Панченко Петро Пантелеймонович (2016)
Tretiak A. M. - Conceptual development of land tenure in Ukraine at the present stage, Drugak V. M. (2012)
Dorosh O. S. - Evolution of development of territorial planning of land use in Ukraine (2012)
Osypchuk S. O. - Scientific and methodical approaches to development of projects of land management on establishment of coastal protective strips, Koshel A. O. (2012)
Прядка Т. М. - Основи планування сталого землекористування, Корбут Т. С. (2012)
Тихенко Р. В. - Землеустрій як наукова основа організації екологобезпечного використання та охорони земельних ресурсів, Колесник А. М. (2012)
Isachenko N. V. - Land zoning features in settlements (2012)
Pryadka T. M. - Sociohistorical preconditions of formation of the private land property, Chumachenko O. M. (2012)
Мірошниченко А. М. - Проблеми та перспективи безоплатної приватизації земель громадянами, Мартин А. Г, Ріпенко А. І. (2012)
Dorosh J. M. - Methodological approach to the institutionalization of land relations on the principles of ecological-economic imperatives (2012)
Барвінський А. В. - Грунтово-фізико-хімічні фактори підвищення продуктивності земель у поліських агроландшафтах (2012)
Мартин А. Г. - Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення: напрями вдосконалення (2012)
Чумаченко О. М. - Нормативно-правове забезпечення проведення грошової оцінки земель, Лебедєва А. О (2012)
Величко О. В. - Ефективність використання та відтворення земель сільськогосподарського призначення, Мельниченко С. Г. (2012)
Butenko Y. V. - Dynamics of erosion process and its ecological and economic assessment, Kharitonenko R. A. (2012)
Ковальчук І. П. - Проблемні питання та завдання досліджень ярів і лінійної ерозії в Україні, Євсюков Т. О. (2012)
Moskalenko A. A. - Justification of geoinformation system on land soils quality monitoring (2012)
Drugak V. M. - Paradigm of agricultural land use economics under new land relations (2012)
Степенко О. В. - Фінансово-економічний механізм розвитку земельних відносин у контексті сталого землекористування (2012)
Kupriyanchyk I. P. - Problems of ecologically safe land use in modern conditions (2012)
Іванюта О. О. - Особливості моніторингу навчальних досягнень майбутніх фахівців у системі професійної освіти (2012)
Kolganova I. G. - Innovative land tenure in the period of land reform (2012)
Куліш Т. М. - Оптимізація сільськогосподарського землекористування на місцевому рівні (2012)
До відома авторів (2012)
Бойко А. І. - Експериментальні дослідження динаміки зміни форми отворів сепераруючого решета зернодробарок, Морозовська З. А. (2015)
Аулин В. В. - Технико-экономическое обоснование и анализ перспектив точного посева зерновых культур пневмоструйными аппаратами, Панков А. А. (2015)
Свірень М. О. - Дослідження модернізованої секції сівалки для прямої сівби зернових культур з одночасним внесенням рідких добрив, Амосов В. В., Кісільов Р. В., Орищенко С. Б., Козловський С. М. (2015)
Гринченко А. С. - Анализ и прогнозирование механической надежности сельскохозяйственных культиваторов, Алферов А. И., Юрьева А. П. (2015)
Дудніков А. А. - Вплив ґрунту на леза робочих органів ґрунтообробних машин, Келемеш А. О., Пасюта А. Г. (2015)
Аулін В. В. - Прогнозування залишкового ресурсу агрегатів та систем транспортних засобів сільськогосподарського виробництва за їх технічним станом, Каліч В. М., Гриньків А. В., Голуб Д. В. (2015)
Бойко А. І. - Вплив розрідження на ймовірність появи пропусків та двійників при дозуванні насіння пневмомеханічним висівним апаратом, Попик П. С., Банний О. О. (2015)
Кобець А. С. - Обгрунтування конструктивних параметрів робочого органа розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2015)
Артеменко Д. Ю. - Розробка та експериментальне дослідження приладу для вимірювання щільності ґрунту по ширині захвату прикочуючого котка просапної сівалки, Настоящий В. А., Філімоніхін Г. Б. (2015)
Войтік А. В. - Визначення відстані відкидання ґрунту щітковим робочим органом при розкритті кореневої системи маточних рослин, Кравченко В. В., Лісовий І. О., Павленко І. І. (2015)
Гончаров В. В. - Мінімізація тривалості перебігу перехідних процесів роторної машини на пружно-в’язких опорах з одним автобалансиром (2015)
Говоров О. Ф. - Дисковий універсальний подрібнювач-розподілювач стебел рослин з регульованою шириною смуги розподілення подрібнених частинок (2015)
Думенко К. М. - Математичне обґрунтування технологічного процесу роботи качановідокремлювального апарату багатофакторної дії, Бондаренко О. В., Філімоніхін Г. Б., Кулєшков Ю. В. (2015)
Золотовская Е. В. - Моделирование параметров высевающего аппарата овощной сеялки, Миронов А. С. (2015)
Куликівський В. Л. - Експериментальні дослідження процесу транспортування зернового матеріалу шнеком, Палійчук В. К., Боровський В. М. (2015)
Масалабов В. М. - Оцінка трудоємкості агрегатування посівного МТА (2015)
Паламарчук П. В. - Стендові випробування штанг широкозахватного обприскувача, Гавриленко М. П., Сташків М. Я., Бортник І. М. (2015)
Поляков А. М. - Удосконалення начіпного агрегату для обробітку грунту на похилих полях (2015)
Пустовіт С. В. - Обгрунтування необхідної довжини сепаруючої поверхні нижнього решета очистки (2015)
Цьонь О. П. - Дослідження напружено-деформованого стану активного робочого органу дообрізувача залишків гички, Довбуш А. Д., Рубінець Н. А. (2015)
Алієв Е. Б. - Порівняльний аналіз результатів теоретичних й експериментальних досліджень процесу функціонування теплоутилізатора для тваринницьких приміщень, Яропуд В. М. (2015)
Банга В. І. - Аналіз існуючих теорій процесу роздавання і дозування сипучих кормів, Банга Ю. В. (2015)
Брагинец Н. В. - Экспериментальные исследования процесса измельчения грубых и стебельчатых кормов измельчителем с комбинированными ножами, Вертий А. А. (2015)
Броварець О. О. - Інтегруючі аналого-цифрові перетворювачі технічних системи локального моніторингу електропровідних властивостей грунтового середовища (2015)
Кобець А. С. - Механізація захисту рослин у системі природного землеробства, Кобець О. М., Кузьменко О. Ф. (2015)
Котков В. І. - Вплив розміру зернівок на їх міцність і якість насіння, Пустовіт Л. В. (2015)
Нанка О. В. - Напрямки підвищення ефективності процесу подрібнення зернових кормів (2015)
Тригуба А. М. - Результати дослідження агрометеорологічних причин ризику у проектах технологічних систем вирощування сільськогосподарських культур, Луб П. М., Шарибура А. О. (2015)
Шолудько П. В. - Ситуаційне планування механізованих технологічних операцій у рослинництві, Тригуба І. Л. (2015)
Chernovol M. - The main directions of improving technical level of gear pumps of agricultural machines, Kuleshkov Y., Rudenko T., Krasota М. (2015)
Бевз О. В. - Вплив на навколишнє середовище автобусів БАЗ-22154 під час експлуатації на різних видах палива, Магопець С. О., Матвієнко О. О. (2015)
Боков В. М. - Електродугове фрезерування (2015)
Гринченко О. С. - Стохастичне моделювання триботехнічних деградовних процесів та прогнозування показників надійності, Алфьоров О. І. (2015)
Попович П. В. - Аналіз впливу корозійно - експлуатаційних факторів на залишковий ресурс елементів металоконструкцій сільськогосподарських машин, Довбуш Т. А., Олексюк В. П., Миць В. І. (2015)
Смирнов В. В. - Оптимальное по быстродействию управление объектом при малых значениях ошибки отклонения, Смирнова Н. В. (2015)
Толстенко О. В. - Особливості механічної обробки пористих матеріалів, Бедін А. С. (2015)
Содержание (2016)
Баранов Г. Л. - Ергатичні іноваційні технології управління рухом суден, Тихонов І. В. (2016)
Бойко П. А. - Создание широких каналов во льдах для проводки СПГ танкеров и снижение ледовой нагрузки на плавтерминал (2016)
Бурмака И. А. - Определение эффективности обсервованных координат судна, Астайкин Д. В., Алексейчук Б. М. (2016)
Бурмака И. А. - Основные характеристики группы судов при внешнем управлении процессом судовождения, Калиниченко Г. Е., Кулаков М. А. (2016)
Вагущенко А. А. - Методы облегчения выборакомбинированного маневра для расхождения с несколькими судами (2016)
Варбанец Т. В. - Судноплавство в зоні мусонів (2016)
Ворохобин И. И. - Выражение плотности бокового отклонения судна от программной траектории движения при нормальном законе распределения, Северин В. В. (2016)
Ворохобин И. И. - Векториальные погрешности, возникающие при повороте судна, Казак Ю. В. (2016)
Габрук Р. А. - Математическая модель количественной оценки безопасности функционирования полиэргатической системы при динамическом позиционировании, Цымбал Н. Н. (2016)
Гайченя А. В. - Особенности проведения грузовых операций навалочных и универсальных судов (2016)
Гладких И. И. - Обоснование индексации объектов UKRRIS, Чеча А. П. (2016)
Гуденко С. Ю. - Влияние тропосферы на радиолокационноенаблюдение объектов (2016)
Заічко С. І. - Схемотехнічне рішення азимутального датчика вітру, Сандлер А. К., Цюпко Ю. М. (2016)
Кабанова Н. Н. - Автоматизация оценки параметров остойчивости грузового судна (2016)
Корбан Д. В. - Влияние турбулентной тропосферы на разрешающую способность антенны судового радиолокатора по угловым координатам (2016)
Кривой А. Ф. - Математическая модель движения судна со вспомогательными ветродвижителями, Миюсов М. В. (2016)
Омельченко Т. Ю. - Учет динамики судна при повороте (2016)
Петров И. М. - Методические положения по определению численности операторов в стратегии развития сервисных эргатических систем (2016)
Пятаков Э. Н. - Определение областей взаимных обязанностей судов при опасном сближении, Копанский С. В. (2016)
Савчук В. Д. - Формирование температурного поля штабеля навалочного груза в трюме судна (2016)
Cикирин В. Е. - Описание навигационных погрешностей с помощью обобщенного распределения Пуассона (2016)
Шишкин А. В. - Оптимизация маневра расхождения судов с помощью муравьиного алгоритма, Шишкин С. А. (2016)
Михайлов А. М. - Методи аналізу рівня експлуатаційної кібербезпеки суднових інформаційних систем, Шевцов Ю. С. (2016)
Берестовой А. М. - Проблемы эксплуатации и ремонта объектов транспортно-технологической системы морского порта в условиях его развитии, Зинченко С. Г., Хлопецкая Л. Ф. (2016)
Товстокорый О. Н. - Определение положения полюса поворота с помощью допплеровского лага, Мальцев С. Э. (2016)
Голиков В. В. - Ситуационный подход к безопасному управлению судном (2016)
Костенко П. А. - Экстренное торможение несамоходного морского транспортного объекта способом кантовки (2016)
Рефераты (2016)
Рябоконь В. П. - Тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій (2016)
Герасименко Ю. В. - Регулятивна платформа становлення соціально відповідального бізнесу в Україні (2016)
Саковська О.М. - Кооперація в аграрному виробництві: сучасні виклики та перспективи розвитку (2016)
Шпикуляк О. Г. - Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування (2016)
Вдовенко Л. О. - Аутсорсинг в системі банківського кредитування підприємств аграрного сектору економіки (2016)
Лаврик О. Л. - Аналіз банківського кредитування в сучасних умовах розвитку економіки України (2016)
Іщенко Я. П. - Біологічні перетворення в рибництві як об'єкт бухгалтерського обліку (2016)
Янчук Г. В. - Основні зміни обліку основних засобів в державному секторі в зв'язку із введенням національних П(С)БО 121 "Основні засоби", Янчук В. І (2016)
Кіндзерський В. В. - Державне регулювання в інституційному механізмі формування ефективності аграрного сектора (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Від редакції (2014)
Тельвак В. - Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського як історіографічна проблема (до 1914 року) (2014)
Коник О. - Євген Чикаленко – Михайлу Грушевському про гроші, "Академічний дім" у Львові та українську національну справу (2014)
Михайленко Г. - Рецензування як складова інтелектуальної біографії Олександра Лотоцького (2014)
Водотика С. - Матеріали до історії кафедри історії України Херсонського державного університету: соціальна структура селянства часів НЕПу в оцінці професора П.М. Денисовця (2014)
Саєнко В. - Ad fontеs: про те, як Олексій Тереножкін захопився археологічними дослідженнями (2014)
Коник Ю. - Матеріали для виготовлення рукописних карт і планів Півдня України останньої третини XVIII – першої третини ХІХ століття (2014)
Головко Ю. - Херсонський порт та чорноморська торгівля у проектах та записках останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст. (2014)
Черемісін О. - Еволюція статусу органів самоврядування південноукраїнських міст (1785–1917 рр.) (2014)
Федорченко О. - Функціонування поштових і поштово-телеграфних установ Таврійської і Херсонської губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Бойков О. - Селянська правосвідомість на Півдні України у добу капіталістичної модернізації суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Гончаров І. - Політика російської імперської влади в Херсонській та Таврійській губерніях в галузі лісового господарства на початку ХХ століття, Цибуленко Л. (2014)
Павленко В. - Становлення міліції Херсонщини (1917–1923 рр.) (2014)
Сачко Д. - Докія Гуменна: життя радянської студентки 1920-х рр. (за матеріалами художніх творів та спогадів письменниці) (2014)
Цибуленко Л. - М. Чернявський у суспільно-культурницькому житті Херсонщини (2014)
Цибуленко Г. - Формування нової податкової системи на Херсонщині в умовах окупації 1941–1944 рр. (2014)
Грибовский В. - Разграничение степных владений Османской и Российской империй в 1704 и 1705 гг. (2014)
Андрєєв В. - Листи С. Борового до М. Сабашникова: з історії книги "Еврейская земледельческая колонизация в старой России. Политика, идеология, хозяйство, быт. По архивным материалам" (М., 1928) (2014)
Чорноіваненко І. - Заповіт Євдокії Яворської як джерело дослідження історії роду Скадовських (2014)
"Прямі нащадки запорожців": книга "Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії" Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії /(Андрєєв В., Білівненко С., Бєлов О. та ін.). – Херсон: Вид-во ВНЗ "ХДМІ", 2012. – 352 с., ч. б. іл. (2014)
Колесник Ірина. Українська історіографія: концептуальна історія. – К.: Інститут історії України HAH України, 2013. – 566 с. (Костенко Антон) (2014)
Руденко А. - Міжнародна наукова конференція "Херсонщина у контексті соціокультурної історії України (до 70-річчя Херсонської області)", Чорноіваненко І. (2014)
Віжічаніна Л. - Засідання клубу любителів історії "Кліо": "Історична наука для науковців та аматорів: потенціал для досліджень" (2014)
Самойленко І. - 32-га Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених "Наука і освіта у краєзнавчому вимірі", присвячена 210-ій річниці заснування Харківського університету (м. Харків, 28.11.2014) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського