Melnyk O. M. - The factor-criteria model of assessment of electronic educational game resources in mathematics for primary school students (2016)
Ящик О. Б. - Машина Тюрінга як універсальний виконавець алгоритмів та її застосування в процесі поглибленого вивчення алгоритмізації і основ програмування старшокласниками (2016)
Величко В. Є. - Вільне програмне забезпечення в електронному навчанні майбутніх учителів математики, фізики та інформатики (2016)
Дибкова Л. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у контексті оцінювання результатів навчання студентів ВНЗ України (2016)
Когут У. П. - Фундаментальні поняття як інтегративний компонент організації навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики (2016)
Диховичний О. О. - Оцінювання змістової валідності тестів з вищої математики з використанням Google Docs додатку, Дудко А. Ф. (2016)
Морзе Н. В. - Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету, Варченко-Троценко Л. О. (2016)
Солошич І. О. - Комплексний підхід у використанні інформаційно-комунікаційних технологій у процесі наукової діяльності майбутніх екологів, Почтовюк С. І. (2016)
Систук В. А. - Возможности использования программы имитационного моделирования PTV VISSIM для подготовки специалистов по направлениям "Транспортные технологии" и "Автомобильный транспорт", Богачевский А. А., Шумский В. Ю. (2016)
Cпірін О. М. - Зміст навчального матеріалу спецкурсу "Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі", Одуд О. А. (2016)
Кузьмінська О. Г. - Освітня політика та інформаційні технології: як досягти системного ефекту?, Нанаєва Т. В. (2016)
Овчарук О. В. - Використання інструментів оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у країнах Європи, Сороко Н. В. (2016)
Burov O. Y. - Educational networking: human view to cyber defense (2016)
Кишакевич Ю. - Передмова (2012)
Оленич С. - Завдячую науковому керівнику, професорові Валерію Скотному (2012)
Оленич С. - Місце і роль соціальних інститутів сучасного українського суспільства в процесі становлення молоді (2012)
Гнатів З. - "Філософія серця": модус життя і безсмертя (2012)
Бачко Н. - "Інший та Я": ексцентричність діалогічного буття людини (2012)
Бурий А. - Страх і Ніщо як предмети кінорефлексій (2012)
Витак Г. - Чинник арт-терапії в соціальній адаптації осіб з особливими фізичними потребами (2012)
Войтків Л. - Проблема душевного і духовного в українській філософії та вплив на неї німецької класичної філософії (2012)
Здоровенко Л. - Докорінні вияви української християнської духовності в теоретичній спадщині С. Ярмуся (2012)
Крутій Ю. - Віра як акт розумної волі (2012)
Матковський М. - Моральні ідеали виховання у творчості Тараса Шевченка та Івана Франка (2012)
Стеців В. - Особистість як необхідність (2012)
Стецько Д. - Концептуальний смисл (значення) та екзистенційний смисл (сенс) як аспекти культуротворення (2012)
Галів М. - Реалізація ідеї національної автентичності української педагогіки у творчості Омеляна Вишневського (2012)
Гурій М. - Необхідність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації суспільства (2012)
Душний А. - Активізації творчої діяльності студентів мистецьких факультетів як психолого-педагогічна проблема (2012)
Жигайло О. - Психологічні аспекти формування професійноїкомпетентності майбутніх учителів початкових класів (2012)
Калита Н. - Проблема виховного ідеалу в педагогіці (2012)
Колток Л. - Формування екологічної культури учнів початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2012)
Лужецький В. - Алгоритмізація навчання з безпеки життєдіяльності, Павловський Ю., Лепак О. (2012)
Лучкевич В. - Особливості формування міжкультурної компетенції під час навчання іноземної мови (2012)
Міщук У. - Зміст та організація навчально-виховного процесу у початкових школах Галичини періоду нацистської окупації (1941 – 1944 рр.), Галів М. (2012)
Муляр Н. - Морально-етичні цінності як виховний потенціал української родини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Нищак І. - Використання інформаційних технологій при підготовці вчителя трудового навчання (на прикладі занять з креслення), Дебеляк В. (2012)
Пагута М. - Педагогічні засади створення електронного навчального посібника, Петречко А. (2012)
Плахова С. - Народні рухливі ігри – важлива складова національної культури і етнопедагогіки (2012)
Салій В. - Розвиток школярів засобами музичного мистецтва (2012)
Турчик І. - Шкільний спорт у країнах Європи (2012)
Чепелюк А. - Умови психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2012)
Бандура Г. - Обдарованість як об’єкт психологічного аналізу (2012)
Гринечко А. - Зміст ціннісного самовизначення в старшому підлітковому віці (2012)
Гриник І. - Психологічні особливості формування етнічної толерантності у студентської молоді (2012)
Ілляш С. - Погляд на самосвідомість з позиції системного підходу (2012)
Колечко О. - Динаміка образу " Я – майбутній професіонал" як ціннісна орієнтація студентів – учителів початкових класів (2012)
Хавула Р. - Психологічний аналіз ціннісних орієнтирів у юнацькому віці (2012)
Шмілик Н. - Психологічна готовність до материнства як чинник подальших взаємин матері та дитини (2012)
Міщук У. - Роль експресем у творі І. Франка "Коваль Бассім" (2012)
Паночко М. - Особливості словотвірної структури українських правничих термінів-іменників Західної України ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Пиц Т. - З історії походження і поширення ремісничих назв гарбар та римар у слов’янських мовах (2012)
Варнацька Г. - Передумови модифікації темпоральної структури модерністської прози початку ХХ ст. (2012)
Вовк О. - Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та Марії Загірньої (2012)
Гаврилюк Х. - Поема "Енеїда" І. Котляревського як художній феномен (2012)
Дмитрів І. - Святий Франциск з Асижу і Богдан-Ігор Антонич: дотичність світоглядів (2012)
Зимомря І. - Художня модифікація у малій прозі Томаса Бернгарда (2012)
Лазірко Н. - Чарльз Діккенс та Джек Лондон в літературно-критичній оцінці Юрія Клена (2012)
Марочканич І. - Тлумачення культурного імперіалізму в поетичних творах Є. Маланюка: деякі тезаурусні аспекти (2012)
Розлуцький І. - Творчість Миколи Євшана: рецепція в контексті українського літературознавства ХХ століття (2012)
Темнюк Н. - Особливості побудови тексту: об’єктивні й суб’єктивні начала (2012)
Лазорак Б. - Фінансово-господарська діяльність уніатських братств при Карвасарській хрестовоздвиженській церкві Кам’янця-Подільського (XVIII ст.) (2012)
Стецик Ю. - Акт канонічної візитації 1816 року – як джерело до вивчення історії парафіяльного храму святої Параскеви села Улично (2012)
Галик В. - Дрогобицькі юристи – кореспонденти Івана Франка (2012)
Галів М. - Народне (початкове) шкільництво Стрийщини у період німецької окупації (1941 – 1944) (2012)
Ільницький В. - Провідник Карпатського крайового проводу ОУН – Степан Слободян-"Єфрем", "Клим" (2012)
Кекош О. - Особливості самбірської школи іконопису другої половини XVI століття (2012)
Кундис Р. - Теоретичний аспект баянно-акордеонного мистецтва Львівщини з позицій типологічних ознак регіональної виконавської школи (2012)
Мартинів Л. - Творчий портрет педагога, диригента, декана музично-педагогічного факультету Лева Коцана (2012)
Чумак Ю. - До питання еволюції творчої діяльності Віктора Власова у контексті одеської баянної школи (2012)
Шафета В. - Ансамблеве баянне виконавство і творчість: джерелознавчий і термінологічний аспекти (2012)
Бриндзя І. - Дослідження нітратного забруднення води колодязів на території Передкарпаття (2012)
Досвядчинська М. - Хімічна структура та біосинтез мікотоксинів грибів роду aspergillus (2012)
Кінчеші К. - Фоновий моніторинг, його роль в існуванні природних і техногенних екосистем, Кінчеші О., Куцериб Т. (2012)
Коваль Н. - Мікотоксини грибів роду aspergillus (2012)
Куцериб Т. - Деякі аспекти трансформаційної діяльності ґрунториїв (2012)
Кучманич Н. - Оцінка забруднення атмосферного повітря вуглеводнями території Бориславського нафтогазового родовища (2012)
Павлюк Е. - Проблеми забезпечення хімічної безпеки, Марич В., Шустур В., Шафранський Р., Бриндзя І. (2012)
Сеньків В. - Очистка стічних вод з використанням sbr-реактора (2012)
Слободян Л. - Рідкісна флора техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу (2012)
Філь В. - Дослідження розумової працездатності студентів у перший рік навчання (2012)
Даньків О. - Енергетичний спектр електронів у гетеросистемі з нанокластерами точкових дефектів, Кузик О. (2012)
Лешко Р. - Дискретний спектр водневоподібної домішки у двошаровій сферичній квантовій точці відкритого типу, Турянська Л. (2012)
Бурда А. - Управління людським капіталом в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств (2012)
Вовк Ю. - Управління знаннями як умова збереження та розвитку культури організації (2012)
Хомош Ю. - Сучасна модель компетенцій менеджера природоохоронної діяльності (2012)
Відомості про авторів (2012)
Сташевський А. - Баянні твори Віктора Власова раннього періоду творчості: мовні й стильові особливостi (2011)
Боженський А. - До питання виконавської інтерпретації баянних композицій Віктора Власова (2011)
Брикайло С. - Суспільно-політичні та психологічно-контрастні образи у сюїті В. Власова "П’ять поглядів на країну Гулаг" для баяна (2011)
Вишневська С. - Синтез традиційних та новітніх тенденцій у композиторсько-творчій діяльності виконавців-бандуристів (2011)
Герасимовська-Конарєва К. - Ціннісно-орієнтаційні вектори оркестрової творчості Анатолія Білошицького (2011)
Дуда Л. - Специфіка жанру обробки народної пісні в сучасному бандурному репертуарі (на прикладі пісні "Така її доля") (2011)
Дутчак В. - Творчість Л. Гайдамаки як складова процесу академізації бандурного мистецтва (2011)
Душний А. - Невідомий композитор Старосамбірщини: творчий портрет Юліана Пукшина, Дякунчак Ю. (2011)
Корчинська-Яскевич Б. - Сопілкова творчість українських композиторів: аналіз в контексті формування оригінального сопілкового репертуару (2011)
Кундис Р. - Творчість композиторів-баяністів як чинник пропаганди Львівської школи (2011)
Куртий І. - До питання стильових особливостей композиторсьокого доробку А. Онуфрієнка, В. Балика, Я. Олексіва у еволюційному просторі Львівської баянної школи (2011)
Левицька І. - Навчально-виховний потенціал творів для домри Л. Матвійчук (2011)
Олексів Я. - Баянна сюїта і партита: розмаїття авторських інтерпретацій (2011)
Сергієнко О. - До питання конкурсно-фестивального руху народників Львівщини (кінець ХХ початок ХХІ століття) (2011)
Сташевський А. - "Фантазія на теми українських народних пісень і танців" Миколи Різоля як зразок перших професійних творів на народній основі у вітчизняній оригінальній музиці для баяна (2011)
Тиновський М. - Національні ознаки індивідуального композиторського стилю Левка Колодуба та їх проекція на створення українського кларнетового репертуару (2011)
Чумак Ю. - Внесок Віктора Власова у науково-мистецький проект "Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва" (2011)
Шафета В. - Внесок Костянтина Соколова у творчо-виконавську діяльність Львівщини (2011)
Відомості про авторів (2011)
Абликова А. В. - Спортивный отбор волейболистов: генетические критерии определения двигательной одаренности (сообщение 2), Сергиенко Л. П. (2016)
Батєєва Н. П. - Удосконалення координаційних здібностей спортсменів віку 13–15 років у бойовому самбо (2016)
Богуш В. Л. - Показатели функционального cоcтояния cпортcменок-гандболисток, Гетманцев С. В., Сокол О. В., Косенчук В. А., Кувалдина О. В., Яцунский Е. А. (2016)
Водлозеров В. Е. - Планирование тренировочного процесса в триатлоне (2016)
Гребенюк О. В. - Дослідження тактики змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок у стрибках у довжину (2016)
Демченко Л. В. - Ступінь обізнаності батьків щодо застосування засобів фізичної реабілітації для дітей, які часто хворіють (2016)
Журід С. М. - Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків у 25 чемпіонаті України з футболу в першій лізі (перше коло) у 2015 р., Слеман Р. (2016)
Зубрилов Р. А. - Оптимизация методики обучения биатлонистов стрельбе способом "вынос точки прицеливания" с использованием стрелкового тренажера "SCATT", Астафьев Н. В. (2016)
Кизім П. М. - Удосконалення змагальної програми жіночої пари з акробатики засобами хореографії, Луценко Л. С., Батєєва Н. П. (2016)
Кузьминчук А. П. - Визначення та оцінка фізичної працездатності студентів-баскетболістів, Градусов В. О. (2016)
Маліков М. В. - Оцінка функціональної підготовленості спортсменок, які спеціалізуються в бігу на короткі дистанції, Караулова С. І. (2016)
Мулик В. В. - Влияние гипоксических условий мало- и среднегорья Украины на функциональное состояние юных биатлонистов 14–16 лет (2016)
Одинець Т. Є. - Значення раннього застосування засобів фізичної реабілітації у відновленні больової та тактильної чутливості у жінок з постмастектомічним синдромом, Манжура Н. А. (2016)
Павлова Ю. О. - Забезпечення якості життя дітей і молоді в школах сприяння здоров’ю Львівської області, Шиян О. І. (2016)
Перцухов А. А. - Особенности розыгрышей угловых ударов в играх команд высокой квалификации, Шаленко В. В. (2016)
Пришва О. Б. - Планування фізичних навантажень на весняний період у чоловіків на основі їх фізичного стану (2016)
Рожков В. О. - Особливості морфологічних показників штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Романчук О. П. - Фізичний стан жінок середнього віку з урахуванням стажу занять аеробної спрямованості, Долгієр Є. В. (2016)
Свистельник И. Р. - Информационное обеспечение профессионального образования в сфере физической культуры и спорта бывших стран СНГ (2016)
Стрельникова Є. Я. - Ефективність дій у нападі діагональних гравців у жіночому волейболі, Ляхова Т. П. (2016)
Тарасевич Е. А. - Гендерные отличия спортсменов в различных классификационных группах видов спорта и спортивных дисциплин (2016)
Толчева А. В. - Четырехлетняя динамика показателей здоровья студенток университетов, регулярно практикующих хатха-йогу, Дудкина А. В., Дудкин М. Ю. (2016)
Дандаш Х. - Методические особенности физической реабилитации пострадавших с последствиями минно-взрывной травмы, Подкопай Д. О. (2016)
Шевченко О. О. - Зміни показників швидкісної та швидкісно-силової підготовленості у волейболістів 12–13 років (2016)
Титул, зміст (2015)
Попенко В. И. - О некоторых особенностях взаимодействия электрона с протоном (2015)
Марцофей О. А. - Розподіл адгезивних білків у головному мозку гризунів при старінні та ранньому постнатальному розвитку, Нестеренко О. С., Жданкін А. Є. (2015)
Захарчук А. И. - Иксодовые клещи – переносчики возбудителей многих инфекционных заболеваний человека и животных, Кривчанская М. И., Громик О. А. (2015)
Григорова Т. М. - Закономірності розподілу обсягу перевезень між видами транспорту у приміському сполученні (2015)
Коваленко Д. А. - Застосування сухого офсету в сучасних поліграфічних технологіях (2015)
Ященко Л. А. - Продуктивність ячменю ярого за використання препарату поліміксобактерин (2015)
Сич О. І. - Американський експансіонізм і Канада: до історії питання, П'ятничук Т. І. (2015)
Антохов А. А. - Розвиток науково-освітнього середовища Карпатського регіону як рушія інноваційних економічних змін (2015)
Воробйова Л. В. - Суспільно-політичні та економічні погляди Кобзаря і наше сьогодення (2015)
Голвазін О. М. - Вимірювання динаміки та якісна оцінка поліцентричності територіального розвитку (2015)
Городецька Т. Б. - Методичні основи застосування концепції бережливого виробництва для підвищення ефективності господарюючих суб'єктів, Бровкова О. Г. (2015)
Гриценко Д. С. - Історичні аспекти формування мотивації персоналу (2015)
Дуда Н. З. - Задача оптимального розподілу бюджетних коштів між регіонами України, Цегелик Г. Г. (2015)
Дяченко А. Л. - Кластерний метод аналізу експортно-імпортних операцій на світовому ринку освітніх послуг (2015)
Задорожна Л. М. - Оцінка стану інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій в аграрній сфері (2015)
Ігнатова О. М. - Стратегія банку щодо депозитних залучень та шляхи її реалізації на прикладі АТ "Укрексімбанк", Романовська Г. С. (2015)
Кретов Д. Ю. - Вплив розвитку економіки на циклічність кредитної діяльності банку (2015)
Маслова Н. О. - Теоретичні аспекти обслуговування корпоративних клієнтів банку, Дідик А. В. (2015)
Меліхов І. В. - Оцінка ефективності – один із шляхів удосконалення системи навчання та розвитку підприємства, Бойченко Ю. І. (2015)
Нісходовська О. Ю. - Особливості організації та розвитку круп'яного виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Приймак В. І. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні, Гинда С. М. (2015)
Ревтюк Є. А. - Типологія підходів до оцінки людського капіталу соціально-економічних систем, Варцаба В. І. (2015)
Рогозян Ю. С. - Аналіз організаційного забезпечення надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в контексті активізації підприємницької діяльності (2015)
Трохлюк Т. М. - Аспекти екологізації та трансформації у становленні ринку земельних ресурсів (2015)
Чайковська М. А. - Реінжиніринг як важливий компонент підвищення конкурентоспроможності та ефективності роботи підприємства, Маленко М. В. (2015)
Yanchenko N. V. - Ways and problems of increasing competitiveness of building companies, Sidorovа Y. R. (2015)
Арцишевський Р. А. - Проблема народження людини, філософський аспект, Баглик А. І. (2015)
Коперльос Р. Ю. - Складність як спосіб існування систем, що самоорганізуються та саморозвиваються (2015)
Нестерова М. A. - Методологический анализ когнитивистики как феномена постнеклассики (2015)
Галаур С. П. - Простір за межами локативного орієнтира як параметр префіксально-прийменникової кореляції (2015)
Кравцова М. О. - Історія створення українського "Короля Ліра" В. Шекспіра в перекладацькому доробку П. Куліша та І. Франка (2015)
Крохмальна Г. І. - Особливості функціонування нелітературознавчих термінів у літературознавчих текстах (2015)
Kucher Z. I. - Identitätssuche in den ersten werken von P. Nizon (2015)
Пилипюк Л. А. - Субъективное восприятие времени героями Оноре Бальзака (2015)
Панасенко Н. В. - Використання конденсації Дебнера для конструювання поліциклічних піразолів (2015)
Адамовська В. С. - Удосконалення обліку довгострокової дебіторської заборгованості, зумовлене сучасною економічною ситуацією, Сидорова О. І. (2016)
Алексеєнко Л. М. - Оподаткування капіталу та нерухомості в системі пріоритетів нової політики державного управління, Карпа І. С. (2016)
Алiєв Р. А. - Передумови і механізм формування ринку будівельних послуг у країнах ЄС (2016)
Андрущенко Н. О. - Сукупний економічний потенціал корпорації як запорука її стабільного функціонування (2016)
Артюх О. В. - Принципи контролю: проблематика визначення (2016)
Бабенко В. О. - Проблемні аспекти інноваційної діяльності України на світовому ринку сільськогосподарської продукції (2016)
Бадзим О. С. - Мотивація професійної діяльності банківського персоналу, Береснев С. М. (2016)
Бардаш С. В. - Поняття і склад публічних фінансів як об’єкта державного фінансового аудита, Баранюк Ю. Р. (2016)
Ткаченко І. В. - Аналітичний огляд стану ринку праці в Україні: регіональний аспект, Бейгул Т. О. (2016)
Бондарева Т. И. - Оценка конкурентоспособности предприятия на основе метода таксономии, Сариева А. Б. (2016)
Борзова А. В. - Удосконалення ведення обліку формування і змін власного капіталу тов "Електровік – Сталь", Іваницька Т. Є. (2016)
Брадул О. М. - Теоретичні та методологічні аспекти формування внутрішньої звітності щодо корпоративних прав акціонерів підприємства, Шепелюк В. А. (2016)
Гавловська Н. І. - Особливості ідентифікації механізмів управління в процесі забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств (2016)
Гадзало А. Я. - Концептуальний підхід до економічних основ збалансованого природокористування (2016)
Глубіш Л. Я. - Еволюція наукових поглядів на зміст теорії добробуту та її специфіка на сучасному етапі соціально-економічних відносин (2016)
Голіков А. П. - Політика Китаю в науково-технічній сфері в контексті його конвергенції до світової економіки знань, Златкіна О. Д. (2016)
Гужва І. Ю. - Механізми обмеження експорту брухту чорних металів у рамках СОТ (2016)
Гурова Ю. С. - Інтелектуальні центри як основна форма прояву сучасного етапу інтелектуальної глобалізації (2016)
Данкеєва О. М. - Роздрібна торговельна мережа в Україні: класифікація типів та особливості розвитку в умовах кризи (2016)
Денис О. Б. - Зарубіжний досвід роботи кредитних бюро (2016)
Боронос В. Г. - Теоретичні основи економічного змісту екологічної безпеки в сучасних умовах ефективного природокористування, Довга Л. В. (2016)
Дюгованець О. М. - Комплексний аналіз управління ризиками в галузі міжнародного бізнесу (2016)
Євтушенко В. А. - Визначення рівня соціальної відповідальності країн світу методом кластеризації (2016)
Єгорова Г. А. - Злиття та поглинання в Україні: проблеми визначення дефініцій та основні мотиви укладання угод (2016)
Єгорова О. О. - Організовані індустріальні зони Туреччини: фіскальне стимулювання, Манав Е. (2016)
Дупляк О. М. - Аналіз підходів до моделювання та прогнозування заробітної плати, Єдлічко А. О. (2016)
Ємельянова Л. О. - Складові інституційних реформ у контексті формування акціонерного капіталу в країнах із перехідною економікою (2016)
Жукова Л. М. - Вплив інформаційних технологій на соціально-економічні процеси держави як чинник інституціональних перетворень (2016)
Партин Г. О. - Застосування зовнішнього залучення коштів для зростання фінансово-економічного потенціалу підприємства, Задерецька Р. І. (2016)
Залунина О. М. - Приоритеты информационного поля, используемые в управлении предприятием (2016)
Іванченко Г. В. - Оцінка очікуваної ефективності кластера як основа для прийняття рішень щодо кластероутворення (2016)
Калініченко Л. Л. - Інноваційна модель розвитку України в умовах евроінтеграційних процесів (2016)
Карасьова Н. А. - Тарифне регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчими товарами (2016)
Касьян Л. Е. - Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України (2016)
Кваша О. С. - Інноваційний розвиток економіки України: світовий досвід та рекомендації для України (2016)
Кицюк І. В. - Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів, Шудрук Т. М. (2016)
Кітц Р. Р. - Системний ризик і фінансова стабільність макроекономічних систем (2016)
Климчук А. О. - Еволюція наукових концепцій учених щодо дослідження сутності управління персоналом (2016)
Ковтун Е. О. - Особливості використання логістичних рішень в управлінні збутовою діяльністю підприємств, Козоріз С. О., Собчук В. П. (2016)
Ковтун Е. О. - Особливості розробки маркетингової стратегії для здійснення оптимізації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Бондар І. О., Гуменюк А. А. (2016)
Ковтун Е. О. - Шляхи оптимізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, Поліщук І. В., Турець Ю. М. (2016)
Когут М. В. - Роль ТНК на міжнародному ринку трансферу технологій (2016)
Передмова (2014)
Соснін О. В. - Інформація в сучасному суспільстві: значення і вплив на суспільно-політичні процеси (2014)
Катеринчук П. М. - Інтернет як чинник трансформації глобального медіаринку (2014)
Макух І. І. - Міжкультурне значення комунікації у контексті глобалізаційних процесів (2014)
Осадца І. С. - Новітні тенденції на ринку Інтернет-реклами в Україні та світі: підходи до теми (2014)
Звоздецька О. Я. - Правове регулювання ЗМІ у Республіці Польща (2014)
Лучак М. М. - Еволюція політичного дискурсу Барака Обами під час виборчої кампанії 2008 року (2014)
Буга Я. В. - Імідж іммігрантів-мусульман у періодичних друкованих ЗМІ Франції (2014)
Балицька Ю. О. - Формування нової стратегії публічності в інформаційній діяльності ЄС (2014)
Гатрич В. Р. - Особливості формування суспільно-політичного контенту на телебаченні: досвід європейських країн (2014)
Карпо В. Л. - Особливості доступу до інформації в Україні в контексті прийняття нового Закону України "Про доступ до публічної інформації", Осадца І. С. (2014)
Блажко В. О. - Интеллигенция и политическая элита: отношения без взаимности (2014)
Гакман С. М. - Російсько-український конфлікт щодо територіальної приналежності Криму у контексті міжнародного права (2014)
Гісса О. К. - Діяльність євроскептиків в Європейському парламенті: ретроспективний і сучасний виміри (2014)
Грушко О. О. - Україна між об’єднаною Європою і Росією: актуальні проблеми відносин (за матеріалами друкованих ЗМІ) (2014)
Романенко О. C. - Роль епістемічних спільнот в інформаційно-аналітичній діяльності (2014)
Фісанов В. П. - "Чотирнадцять пунктів" президента США Вудро Вільсона: документознавчі аспекти (2014)
Сахновський Є. В. - Чарльз Мастерман і заснування британського "Бюро воєнної пропаганди", Сахновська У. В. (2014)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Художня література як засіб пропаганди (на прикладі Першої світової війни) (2014)
Недокус І. С. - Орієнтири співробітництва і дружби. Рец. на: Молдова – Беларусь: исторический опыт взаимодействия / авт. коллектив: Вячеслав Степанов, Светлана Прокоп, Михаил Кошелев(и др.). – Кишинев: Издательство "Prag-3", 2012. – 452 c., Фісанов В. П. (2014)
Романенко О. C. - Словник експертної політичної думки від давнини до сьогодення. Рец. на: Історія політичної думки: навч. енциклопедичний словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми (В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.). – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с., Шкробанець О. І. (2014)
Фісанов В. П. - Німеччина у модерній політиці: історія і сучасність. Рец. на: Павлов Н. В. История внешней политики Германии. От Бисмарка до Меркель. – М.: Международные отношения, 2012. – 800 с., Фісанов К. В. (2014)
Andreyev V. - "Epoch theory" by Viktor Petrov: frustrated revolution of the Ukrainian historiography (2015)
Тельвак В. - "Добрий історик, але поганий політик": рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року (2015)
Добровольська В. - Роль М. Ланге у справі організації вищої жіночої освіти в Одесі на початку ХХ століття (2015)
Кузьменко А. - Внесок Аполлона Скальковського у процес інституціоналізації досліджень з історії України (2015)
Водотика С. - Сучасний погляд на історіографічний доробок історії Магдебурзького права в Україні, Савенок Л. (2015)
Самойленко І. - Польові археологічні колекції як основа музейного зібрання (на прикладі музею Херсонського державного університету) (2015)
Сидорович Є. - Французьке купецтво в комерційних операціях на Півдні України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. (2015)
Савченко І. - Формування та розвиток державних установ губерній Південної України в перші десятиріччя ХІХ ст. (2015)
Коник О. - Українські селянські депутати Державної думи Російської імперії – учасники війн і збройних конфліктів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Іванчишен В. - Продукція подільських майстрів-каменотесів на території Херсонської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Торговельні взаємозв`язки та особливості побутування (2015)
Капарулін Ю. - До історії військового будівництва в Українській державі: "Схема проходження служби старшинами Генерального штабу" (2015)
Павленко В. - З історії Херсонської міліції (20-ті роки ХХ ст.) (2015)
Цибуленко Г. - Система натурального оподаткування на Херсонщині в умовах окупації 1941–1944 рр. (2015)
Зеркаль М. - Зміни політики вищих органів державної влади України в галузі освіти етнічних меншин (1990–2000-і роки) (2015)
Ломака О. - Джерела дослідження етнічних процесів на Кіровоградщині в кінці 40-х – на початку 90-х років ХХ століття (2015)
Кузовова Н. - Інформатизація архівної справи в Україні (1991–2014 рр.): історичні та правові аспекти (2015)
Пилипчук Я. - Родоплемінна структура Дашт-і-Кипчак (2015)
Мойсієнко І. - Збереження фіторізноманіття на курганах в Херсонській області, Суднік-Войциховська Б. (2015)
Андрєєв В. - Відкриття наріжного каменю сакральної історії України: Моргун В.А. Мар. "Поема вольного народа". Вступ до сакральної історії України. – Київ-Донецьк: Тов. видавничо-поліграфічне підприємство "Промінь", 2013. – 168 с. (2015)
Константінова В. - Слодчук Януш. Історія планування та будівництва міст. – Ополє: видавництво Опольського університету, 2012. – 441 с. (Słodczyk Janusz. Historia Planowania i Budowy Miast.Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012, 442 s.) (2015)
Давиденко Ю. - Михайленко Галина. Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.): інтелектуальна біографія історика. – Херсон: Видавничий дім "Гельветика". – 2014 . – 312 с. (2015)
Бессонова М. - Історична пам`ять щодо образу "іншого українця": науковий проект у Запоріжжі, Маклюк О. (2015)
Цибуленко Л. - Україна та польський досвід реформування на порубіжжі століть (2015)
Klimenko L. Yu. - Development and validation of the HPLS-procedures of phenytoin determination in blood in the variant of the method of standart, Bondar V. S., Tarasova O. St. (2014)
Якубчук О. М. - Застосування оцінки ризиків при обґрунтуванні вибору допоміжних речовин в складі очних крапель антиглаукомної дії, Андрюкова Л. М., Фетісова О. Г., Підпружников Ю. В. (2014)
Андріанов К. В. - Динаміка накопичення ефірної олії в листі поширених сортів м’яти перцевої, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Бойко Н. Н. - Определение элементного состава подземных органов некоторых растений, Зайцев А. И., Беликов К. Н., Гришина Е. В. (2014)
Доброва В. Є. - Управління й економіка фармації аналіз мотивів участі пацієнтів і здорових добровольців у клінічних випробуваннях (2014)
Лебединець В. О. - Реформування організаційної структури підприємства з виробництва лікарських засобів при впровадженні системи управління якістю (2014)
Андрєєва О. О. - Дослідження успішності навчання та самооцінки активності студентів при удосконаленні викладання дисципліни "клінічна фармація" (2014)
Посилкіна О. В. - Удосконалення управління логістичною діяльністю фармацевтичних підприємств на підставі впровадження системи збалансованих показників, Хромих А. Г., Козирєва О. В., Новицька Ю. Є. (2014)
Малий В. В. - Дослідження розривів у маркетингових комунікаціях аптечної організації як інструменту для підвищення ефективності роботи роздрібного сектору фармацевтичного ринку (2014)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Дослідження стану забезпечення фармацевтичної галузі фахівцями з логістики, Посилкіна О. В., Демченко Н. В., Козирева О. В. (2014)
Передмова (2011)
Фісанов В. П. - Сучасний світовий дискурс і формування аналітичного стилю мислення (2011)
Соснін О. В. - Інформаційні ризики в державному управлінні (2011)
Тихомирова Є. Б. - Інформаційна і комунікаційна підтримка регіональної політики Європейського Союзу (2011)
Катеринчук П. М. - Особливості формування іміджу України в інформаційному просторі сучасної Росії (2011)
Карпо В. Л. - Організаційно-правове забезпечення інтеграційних прагнень України в інформаційній сфері, Гісса О. К. (2011)
Макух-Федоркова І. І. - Канадська модель впровадження медіаосвіти в контексті сучасної освітньої політики (2011)
Звоздецька О. Я. - Становлення та розвиток польської моделі суспільного телебачення (2011)
Осадца І. С. - Еволюція законодавчої бази у сфері ЗМІ у Республіці Болгарія (2011)
Романенко О. C. - Проблеми й особливості класифікації "мозкових центрів" США (2011)
Звягінцева О. Б. - Еволюція поглядів Френсіса Фукуями у дзеркалі сучасних експертних оцінок (2011)
Фесун Г. Ш. - Роль вітчизняних ЗМІ у формуванні іміджу політичного лідера (2011)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Російсько-грузинське протистояння серпня 2008 року: українська інформаційна складова (2011)
Буга Я. В. - "Мусульманські" медіа в політичному житті Франції: проблеми інтеграції (2011)
Лазарук Я. І. - Інформаційне законодавство Іспанії: демократичні ініціативи (2011)
Пономаренко Г. О. - Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами (2009)
Дручек О. В. - Детермінанти правового нігілізму: загальна характеристика (2009)
Козир О. В. - Зміст конституційного права особи на недоторканність житла (2009)
Головко О. М. - Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія), Кириченко В. Є. (2009)
Греченко В. А. - Розробка концепції економічного розвитку у перші роки радянської модернізації (кінець 20-х рр. ХХ ст.), Греченко В. В. (2009)
Холод Ю. А. - Форми нормативно-правових актів Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Храмцов О. М. - Щодо гіпнозу як способу вчинення злочину (кримінально-правовий та кримінологічний аспект) (2009)
Прутяний С. О. - Про співвідношення професійної злочинності з організованою та рецидивною злочинністю (кримінологічний аспект) (2009)
Лоскутов Т. О. - Зміст доказової діяльності слідчого ОВС у частині кримінального переслідуваня (2009)
Большаков Є. В. - Чи має бути у слідчого можливість оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві? (2009)
Войтович Н. Ф. - Правові підстави проведення візуального спостереження в Україні та зарубіжних країнах (2009)
Опанасенков О. І. - Проблеми застосування заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням у період виконання-відбування покарання (2009)
Денисюк С. Ф. - Повноваження суб’єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Ромасько В. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів державного контролю у сфері будівництва (2009)
Пономарьова Я. О. - Суб’єкти провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (2009)
Тягло О. В. - Теорія і практика демократичної держави: рефлексії Карла Поппера (2009)
Ляхович Г. І. - Щодо сучасного розуміння сутності та особливостей державного управління в державі (2009)
Мельник К. Ю. - Проблеми законодавчого закріплення поняття "правоохоронні органи" (2009)
Пономаренко Є. В. - Центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні (2009)
Дейниховська К. А. - Організаційно-правові особливості урахування політичних стратегій у процесі державного управління сферою охорони здоров’я в Україні (2009)
Чуйко З. Д. - Роль органів виконавчої влади в забезпеченні національної безпеки України (2009)
Орловський О. С. - Проблеми локальної нормативно-правової регламентації місцевих ініціатив (на матеріалах м. Одеси) (2009)
Скупінський О. В. - До питання про конституційне закріплення форм власності в Україні (2009)
Карчевський К. А. - Значні правочини акціонерного товариства (порівняльно-правова характеристика) (2009)
Фокша Л. В. - Зовнішні запозичення місцевих органів влади (2009)
Мандрика Л. М. - Право власності об’єднань громадян, Зайцев О. Л. (2009)
Солонько М. Ф. - Відмова від прийняття спадщини (2009)
Масюк В. В. - Розсуд суду щодо оцінки преюдиціальних обставин (2009)
Малихіна Я. А. - Особи віком до 18 років як важлива складова трудових ресурсів країни (2009)
Селезень С. В. - Особливості трудової функції працівників, які обслуговують грошові, товарні або культурні цінності (2009)
Ваганова І. М. - Поняття примусу у трудовому праві України (2009)
Алієва Х. Н. - Про поняття аграрних правовідносин та їх поділ (2009)
Михайльова К. Г. - Чинники структуризації сучасних суспільств: від теоретичного осмислення до української практики (2009)
Решетняк С. Б. - Роль студентської самоосвіти в контексті Болонського процесу (2009)
Саппа М. М. - Соціальні технології у структурі соціологічного знання (2009)
Бєлих О. Є. - Профілактика стигматизації як фактор попередження девіантної поведінки підлітків (2009)
Свєженцева Ю. О. - Теоретико-методологічні засади використання показника "рівень корумпованості" у моніторингу діяльності органів внутрішніх справ, Ромас Р. В. (2009)
Теличкін О. О. - Пономаренко Г. О. Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент, 2009. – 198 с. (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2015)
Стельмах Б. В. - Емотивна лексика в художніх і наукових текстах як ознака індивідуально-авторського стилю Агатангела Кримського (2015)
Shevchenko M. Yu. - The peculiarities of communicative act of threat in the work "The Financier" by Theodor Dreiser, Sakhnovska H. Yu. (2015)
Бабич Ж. В. - Європейський патент як дієвий інструмент захисту прав промислової власності в ЄС (2015)
Роговик О. Д. - Права дітей та Африканська система захисту прав людини (2015)
Шпомер А. І. - Технічний регламент як джерело господарського права, Барабаш А. Г. (2015)
Акатріні В. М. - Повернути втрачені імена: сім'я Мандичевських (2015)
Боличева О. В. - Структурна модель персоніфікації професійних знань (2015)
Галкина В. Д. - Модель формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих магистров военного управления (2015)
Грегоращук Ю. В. - Структура системи професійної орієнтації учнів та молоді США й особливості її організації (2015)
Гришко В. І. - Особливості створення умов для впровадження розвивального навчання майбутніх юристів у ВНЗ: проблеми та перспективи (2015)
Когут І. В. - Методика формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дослідно-експериментальна робота (2015)
Левицька Н. В. - Проблема професійної підготовки перекладачів у теоретично-педагогічних дослідженнях (2015)
Мельничук Т. Ф. - Наукові принципи формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю (2015)
Овчарук В. В. - Особливості рухової підготовленості студентів факультету електроенергетики та електромеханіки ВНТУ, Овчарук В. Г. (2015)
Пасічник М. В. - Розробка ефективних тестів для контролю читання англомовних професійно орієнтованих текстів, Жигалко С. Е. (2015)
Русіна Н. Г. - Методичні підходи щодо структури та змісту навчально-виробничої практики землевпорядників (2015)
Тріфаніна Л. С. - Інформаційна культура підлітків як фактор соціальної безпеки у контексті нових суспільних викликів (2015)
Фурдуй С. Б. - Ідеї соціально-педагогічних технологій проектування інноваційного навчального середовища у системі професійної підготовки фахівців соціальної сфери (2015)
Ящук О. В. - Результативність структурно-функціональної моделі формування професійної культури майбутніх медичних працівників молодшої кваліфікації (2015)
Гаврелюк С. В. - Исследование эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии у детей подросткового возраста в зависимости от типа конституции (2015)
Олійник Г. В. - Протезування хворих з вродженими незрощеннями верхньої щелепи з використанням коренево-куксових вкладок, Олійник М. Ю. (2015)
Ветютнева Н. О. - Розробка методики кількісного визначення ібупрофену в твердих дисперсних системах методом УФ-спектрофотометрії, Макіян Ш. А., Римар М. В. (2015)
Василега О. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми страху в психології (2015)
Вознюк А. В. - Сутність освітніх округів та специфіка управління педагогічними працівниками в умовах діяльності даних об'єднань (2015)
Езерская Н. В. - Психологические особенности развития личности подросткового возраста (2015)
Желтова М. О. - Теоретичний аналіз проблеми креативності фахівця харчової галузі (2015)
Никоненко І. О. - Діагностичний потенціал проекційних методик у вивченні особистісних чинників професійної діяльності лікарів-хірургів (2015)
Тапалова О. Б. - Связь мотивации достижения с личностными факторами при зависимости от психоактивных веществ, Нуралиев Б. Ж., Жиенбаева Н. Б. (2015)
Отріщенко Н. В. - Перспективи встановлення валідності проективних методів у соціології (2015)
Яцина Ю. О. - Кластерне моделювання в політичному аналізі, Кудінов І. О. (2015)
Городинський С. І. - Проблеми підготовки спортсменів в умовах персоналізації (на прикладі легкої атлетики) (2015)
Демчучена І. В. - Формування культури здоров'я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах (2015)
Кіслов Д. В. - Інформаційні ризики управлінських систем (2015)
Мареніченко В. В. - Якісний розвиток системи вищої освіти і Болонського процесу в умовах інтеграції України та ЄС, Мареніченко В. В. (2015)
Пирогова К. М. - Висвітлення молодіжної тематики на шпальтах друкованого регіонального видання "Суббота плюс", Кучер О. О. (2015)
Пирогова К. М. - Культурно-мистецьке життя краю на Запорізькому телебаченні, Кучер О. О. (2015)
Шелестова А. М. - Соціальні комунікації як базовий компонент інформаційно-освітнього середовища сучасного ВНЗ (2015)
Косицька З. М. - Майстер витинанки Сергій Танадайчук: особливості творчої манери (2015)
Содержание (2015)
Дорошенко С. И. - Клиническая генетика в ортодонтической практике, Кульгинский Е. А. (2015)
Токаревич И. В. - Анализ изменений в зубочелюстной системе пациентов при применении съемных стандартных функциональных аппаратов для лечения аномалий прикуса, Корнеева А. С. (2015)
Драгомирецька М. С. - Оценка возможности замещения клыками латеральных резцов верхней челюсти при их агенезии, Якимець А. В., Скрипник И. Л. (2015)
Лихота К. Н. - Эффективность ортодонтической коррекции у пациентов с заболеваниями пародонта (2015)
Бабов Е. Д. - Сравнение функционирования микроимплантов и минипластин для временного скелетного анкоража на протяжении ортодонтического лечения, Херсонская Т. Б., Борченко Н. А. (2015)
Циленко О. Л. - Особенности репаративной регенерации костей челюстно-лицевой области (2015)
Karan Nehra - Междисциплинарный подход в управлении синдромом длинного лица и двусторонней микротией, Mohit Sharma, Vineet Sharma, Ramen Sinha (2015)
Peter H. Buschanga - Сравнительная эффективность времени лечения с использованием элайнеров и обычных эджуайз-брекетов, Steven G. Shawb, Mike Rossb, Doug Crosbyc, Phillip M. Campbelld (2015)
Мижура М. В. - Работа с системой прозрачных кап easy align: легко и просто! (2015)
Ala Al Ali - Трехмерный анализ воздействия атопии на форму лица, Stephen Richmond, Hashmat Popat, Arshed M. Toma, Rebecca Playle, Timothy Pickles, Alexei I. Zhurov, David Marshall, Paul L. Rosin, John Henderson (2015)
Кульгинский Е. А. - Этапы изготовления и конструктивные особенности аппарата андрезена-гойпля с пружиной коффина (омегообразной петлей), Яковчук В. П. (2015)
Володина М. В. - "Харьковский ортодонтический форум" (2015)
Байгулаков А. Т. - Индивидуальные лингвальные брекеты (2015)
Чорнобай О. Л. - Фольклорні рефлексії моральних і правових понять і норм (2009)
Градова Ю. В. - Поняття, об’єкти та суб’єкти правового моніторингу (2009)
Комзюк В. Т. - Правовий статус осіб, які мають право надавати правову допомогу (2009)
Лисенко О. О. - Актуальні питання захисту суспільства від шкідливої інформації (2009)
Головко О. М. - Обмежувальне законодавство у сфері іноземного землеволодіння і землекористування в Російській державі під час Першої світової війни, Кириченко В. Є. (2009)
Комзюк Л. Т. - Драгоманов і Міхновський: діалог конституційно-правових концепцій самостійності України (2009)
Гарбут А. А. - Вплив історичних передумов на реалізацію кадрової політики в АР Крим (2009)
Микитюк В. О. - Становлення та організація страхування в епохи Античності та Середньовіччя (2009)
Олішевський О. В. - Поняття організації розслідування злочинів (2009)
Савчук Т. І. - Про протидію виявленню економічних злочинів (2009)
Шалгунова С. А. - Типологія серійних сексуальних злочинців: "ситуативний", "сексуальний маніяк", "силовик" (2009)
Колєсник М. А. - Компетенція правоохоронних органів України у сфері протидії рейдерству (2009)
Мирошниченко Ю. М. - Тактика судового слідства як напрямок розвитку криміналістичної тактики (2009)
Книженко О. О. - Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти звільнення від відбування покарання з випробуванням (2009)
Проценко М. В. - Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів, вчинених організованими групами (2009)
Саприкіна М. В. - Про деякі спірні питання кваліфікації злочинів, передбачених ст.191 КК України (2009)
Пчеліна О. В. - Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини (2009)
Мудрецька Г. В. - Особливості подолання протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів з боку службових осіб (2009)
Янченко І. М. - Поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи (2009)
Пабат О. В. - Зарубіжний досвід використання адміністративної процедури для профілактики злочинів у сфері службової діяльності (2009)
Юшкевич О. Г. - Висновок експерта як доказ в адміністративному судочинстві України (2009)
Кощій О. В. - Суб’єкти, не наділені владними повноваженнями, в адміністративному судочинстві України (2009)
Будзан Л. Д. - Представництво в адміністративному судочинстві як форма захисту прав, свобод та інтересів громадян (2009)
Єльцов В. О. - Деякі проблемні питання застосування судами законодавства про порушення митних правил (2009)
Єремєєв В. І. - Деякі проблемні питання відповідальності за корупційні адміністративні правопорушення (2009)
Мандрик С. І. - Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України (2009)
Дзюба І. І. - Сутність та напрямки організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України (2009)
Ляхович Г. І. - Види державного управління в державі (2009)
Василькевич Я. І. - Правове та організаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влади в Україні, Долгий О. О. (2009)
Сальман І. Ю. - Якість державного регулювання в аграрному секторі та нові явища в загальній теорії держави і права (2009)
Міненко В. Л. - Людський капітал в умовах глобалізації економіки (2009)
Кікінчук В. Ю. - Адміністративні процедури проходження служби в органах внутрішніх справ: сутність та види (2009)
Опацький В. І. - Особливості вищих навчальних закладів України як об’єкта державного контролю (2009)
Грищенко М. В. - Дискусійні питання щодо запровадження Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (2009)
Перова О. В. - Правові наслідки виконання правочину, який порушує публічний порядок (2009)
Мельник К. Ю. - До проблеми вимог, що ставляться до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ (2009)
Бугайчук К. Л. - Адаптація кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання (2009)
Калєніченко Л. І. - Заочне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз (2009)
Безсмертний Є. О. - Щодо питання необхідності реформування системи освіти вищих навчальних закладів МВС України в умовах наближення до європейських стандартів якості освіти (2009)
Мірошко О. П. - Проблемні питання підготовки курсантів до занять з навчальної дисципліни "Тактико-спеціальна підготовка" у вищих навчальних закладах системи МВС України, Суботін А. О., Васильєв В. Т. (2009)
Гаркавцев Є. І. - Дослідження необхідності розрізнення курсантів МВС за курсами навчання за допомогою нарукавних знаків (2009)
Греченко В. - Семененко В. І. Історія України: прихована правда : Від козацьких часів до сьогодення / В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2009. – 400 с., (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2016)
Братель О. - Функції процесуальних юридичних фактів у цивільному судочинстві України (2016)
Грабовська О. - Специфіка формування предмета доказування в цивільному процесі (2016)
Грущинська Н. - Договір про надання ріелторських послуг (2016)
Майка М. - Доктринальна характеристика правовідносин на стадії виконання ухвал суду в цивільному процесі (2016)
Маркевич І. - Майнова відокремленість (самостійність) як ознака комунальних юридичних осіб публічного права (2016)
Мікуліна М. - Щодо передачі персональних даних за запитами правоохоронних органів (2016)
Попов В. - Правова природа та особливості договору буксирування (2016)
Прусенко Г. - Проблеми та перспективи забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі за законодавством України (2016)
Прут Ю. - Інститут правової допомоги в цивільному судочинстві: цивільно-процесуальні особливості реалізації (2016)
Якубівський І. - Межі здійснення майнових прав інтелектуальної власності в контексті конкурентного законодавства (2016)
Янчук А. - Учасники захисту цивільних прав (2016)
Святогор О. - Зарубіжний досвід організації виконання рішень у господарських справах (2016)
Феделеш Е. - Антидемпінгове мито як засіб тарифного регулювання (2016)
Гетьманцева Н. - Соціальне партнерство як спосіб інтеграції інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин (2016)
Марич Х. - Договір контрактації сільськогосподарської продукції (2016)
Шевченко Я. - Правове регулювання оцінки земель при впровадженні ринку сільськогосподарських земель на сучасному етапі (2016)
Барладян О. - Деякі теоретико-правові засади забезпечення адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності правоохоронними органами України (2016)
Стукаленко О. - Теоретичні аспекти визначення дефініцій "будівництво" та "капітальне будівництво" (2016)
Яворська О. - Щодо визначення поняття особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України (2016)
Славко А. - Особливості регулювання банківських відносин за умов дії режиму окупованої території та режиму проведення антитерористичної операції (2016)
Цвіра Д. - Питання процесуального врегулювання податкових спорів в Україні (2016)
Балабкіна І. - Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства (2016)
Опольська. Н. - Розвиток права на свободу творчості в Англії (XIV – XVIІ ст.) (2016)
Полонка І. - Конструктивно-теоретичний аналіз розуміння поняття та ознак правомірної поведінки (2016)
Томко В. - Особливості діалектичного поєднання категорій "право" і "норма права" (2016)
Крайник Г. - Штраф як вид покарання за злочини проти безпеки виробництва: зміст та практика застосування (2016)
Калиниченко А. - Теоретичні аспекти судового компромісу в кримінальному судочинстві України (2016)
Лоскутов Т. - Перспективні напрями розвитку предмета регулювання кримінального процесуального права (2016)
Лоскутова М. - Щодо підвищення ефективності обвинувачення, здійснюваного прокурором (2016)
Пазинич Т. - Про актуальність комплексного дослідження злочинів, що вчиняються з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2016)
Пчеліна О. - Етапізація процесу розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2016)
Бенедик Я. - Міжнародне енергетичне агентство в організаційному механізмі співробітництва держав у сфері відновлюваної енергетики (2016)
Дроздова Ю. - Історико-правові передумови виникнення та періодизація становлення й розвитку права міжнародної безпеки (2016)
Пономаренко Г. О. - Діяльність відомчих вищих навчальних закладів щодо реалізації кадрової політики МВС України (2009)
Юркевич О. М. - Нульові поняття у чинному законодавстві України: логіко-семантичний аналіз, Філатова Н. Ю. (2009)
Пономаренко Є. В. - До проблеми визначення сутності Європейського Союзу (2009)
Мігащук Ю. І. - Право на захист як елемент правоохоронного правовідношення (2009)
Бездольний М. Ю. - Загальнотеоретична характеристика корупції як соціального і правового явища (2009)
Панова І. В. - Поняття та види загальних принципів інформаційного права України (2009)
Гриценко І. С. - Законність у теорії адміністративного права та практиці державного управління в 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Греченко В. А. - Діяльність рад України в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (середина 30-х рр. ХХ ст.) (2009)
Савченко А. С. - Етапи становлення та розвитку інституту спадкування нерухомого майна в Україні (2009)
Горбачова О. В. - Злочини ненависті: аналіз поняття та проблеми виявлення (2009)
Яременко А. О. - Проблемні питання діяльності органів внутрішніх справ щодо нейтралізації дезінформаційних повідомлень, які дестабілізують громадський порядок та безпеку (2009)
Сафронов С. О. - Відомості про осіб, яким заподіяно тілесне ушкодження, як елемент оперативно-розшукової характеристики злочинів про умисне заподіяння тілесних ушкоджень (2009)
Комзюк А. Т. - Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення, Мельник Р. С. (2009)
Панов І. О. - Щодо визначення правового статусу митного перевізника (2009)
Єщук О. М. - Зміст адміністративної діяльності ОВС щодо охорони права власності (2009)
Пономарьова Я. О. - Загальнотеоретичні проблеми стадійності адміністративних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (2009)
Денисюк Д. С. - Правовий режим дозвільної діяльності ДАІ МВС України (2009)
Синицький П. В. - Статус Державної служби охорони при МВС України як носія функцій і повноважень міліції (2009)
Овдієнко Я. О. - Влада Автономної Республіки Крим як окремий вид публічної влади (2009)
Орловський О. С. - Регламентація права на місцеву ініціативу у статутах територіальних (2009)
Федчишин С. А. - Система органів управління закордонними справами України (загальні підходи) (2009)
Шестак В. С. - Участь громадськості у правотворчому забезпеченні реалізації культурної функції держави (2009)
Ромасько В. О. - Правове забезпечення державного контролю у сфері будівництва (2009)
Гетманець О. П. - Проблеми організаційно-правового забезпечення бюджетного контролю (2009)
Докучаєва В. Ю. - Суб’єкти управління у сфері поводження з історичними та культурними цінностями: система та повноваження (2009)
Гришина І. І. - Сутність відповідальності учасників акціонерних правовідносин (2009)
Мороз О. В. - Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору (2009)
Моторна В. Ю. - Договір випробування автомобіля (2009)
Мельник К. Ю. - Відставка службовців правоохоронних органів (2009)
Чорноус О. В. - Гарантії та види трудових прав жінок при прийнятті на службу в ОВС України (2009)
Гузьман О. А. - Анкетне опитування як метод соціологічного дослідження: особливості розгляду в аудиторії (2009)
Шейко Р. В. - До питання релятивізму девіантної поведінки (2009)
Ляшенко Н. О. - Сучасні альтернативні форми шлюбу (2009)
Бобро Н. В. - Професійна деформація як соціальне явище: теоретичні аспекти дослідження (2009)
Лаврик Ю. В. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу формування соціальної компетентності у процесі професійної підготовки фахівця (2009)
Давиденко Л. М. - Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні : монографія / Литвинов О. М. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с. (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Бандурка О. М. - Напрями конституційної реформи в Україні (2016)
Гацелюк В. О. - Правова оцінка діяльності самопроголошених організацій у документах Верховної Ради України та рішеннях українських судів: порівняльний аналіз (2016)
Кравченко Т. Д. - Проблема становлення інституту демократії в Україні: основні аспекти (2016)
Райнін І. Л. - Адміністративно-правові умови ефективного управління регіоном (2016)
Кицул Ю. С. - Общественные объединения в Украине: административно-правовой статус (2016)
Хатнюк Ю. А. - Повноваження суб'єктів публічного управління у сфері соціального захисту населення України (2016)
Євдокіменко С. В. - Перспективи розвитку судово-економічних експертиз (2016)
Пастернак І. М. - Нормативно-правове регулювання взаємодії у діяльності органів по охороні кордону:історичний аспект (2016)
Шинкар Т. І. - Зарубіжний досвід правового забезпечення медіації та можливість його використання в Україні (2016)
Волоско Я. О. - Організаційно-правові питання участі України у міжнародному ринку праці (2016)
Данчул О. С. - Особливості професійної діяльності ДСО у сфері профілактики правопорушень у контексті побудови "сервісної" держави (2016)
Шушулкова В. Д. - Відповідальність членів адміністративних комісій: муніципально-правовий аспект (2016)
Черновський О. К. - Вплив "Якірного ефекту" на формування внутрішнього переконання судді (2016)
Берзин П. С. - Основные направления понимания уголовного права в Императорском Харьковском университете на протяжении 1804-1834 годов (2016)
Митрофанов І. І. - Функції норм кримінального права (2016)
Крижановський А. С. - Усвідомлення мотивації терористичної діяльності- ключ до ефективної протидії, Крижановська В. А. (2016)
Руфанова В. М. - Нормативно-правове забезпечення протидії сепаратизму в Україні (2016)
Вандін Є. В. - Організаційні засади функціонування спеціальної антикорупційної прокуратури (2016)
Гнатенко В. С. - Докази: теоретичні питання та практика застосування (2016)
Огородник Є. І. - Удосконалення механізму реалізації кримінально-виконавчої політики України (2016)
Пекар П. В. - Пропаганда війни взаконодавстві про кримінальну відповідальність пострадянських країн (2016)
Лемеха Р. І. - Істотна шкода як ознака, передбачена загальною частиною кримінального кодексу України (2016)
Поліщак Н. І. - Особливості стягнення процесуальних витрат на правову допомогу потерпілому у кримінальному провадженні (2016)
Гураль Л. О. - Становлення та історична обумовленість відповідальності за подіями тілесних ушкоджень в Українському кримінальному праві (2016)
Зінченко О. В. - Інтелектуальна власність в умовах інноваційної економіки, Матвєєв П. С. (2016)
Волинець Т. В. - Територіальна громада як суб'єкт права комунальної власності (2016)
Новіков Д. В. - Обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини та у законодавстві України (2016)
Недо К. А. - Медіація у сімейних конфліктах (2016)
Меленко С. Г. - Формування філософсько-правових констант у рамках філософії мілетського періоду на прикладі творчості Анаксімена (2016)
Бухтіяров О. С. - Державна програма соціальної допомоги як форма бюджетного фінансування соціального забезпечення (2016)
Відданість присязі та українським освітнім традиціям: Донецький юридичний інститут відзначає 55-річчя заснування! (2016)
ДЮІ-55 років (2016)
Матлубов М. М. - Комплексный подход к оценке риска анестезиологического пособия и родоразрешения у пациентов с ожирением, Семенихин А. А., Нишанова Ф. П., Ким О. В., Хамдамова Э. Г., Рузибаев С. А. (2015)
Петрук Д. В. - Застосування сучасних малоінвазивних хірургічних технологій в діагностиці та лікуванні закритих травм підшлункової залози, Підмурняк О. О. (2015)
Подольський В. В. - Генотипічне тестування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я, Россоха З. І. (2015)
Підвисоцька Н. І. - Математичне обгрунтування впливу чинників ризику на виникнення уроджених вад серця у дітей (2015)
Хмара Т. В. - Клініко-анатомічні аспекти опускання яєчок у калитку, Хмара А. Б., Куфтяк В. В. (2015)
Булько І. В. - Динаміка гістологічних змін селезінки щурів у віддалений період після опікової травми шкіри (2015)
Півторак В. І. - Ультраструктурні зміни подоцитів єдиної нирки після видалення контрлатеральної, Монастирський В. М. (2015)
Слободян О. М. - Пренатальний розвиток вен печінки, Кавун М. П., Вацик М. М. (2015)
Польовий В. П. - Стан клітинної ланки імунітету хворих на защемлені грижі передньої черевної стінки, Райляну С. І., Сидорчук Р. І., Паляниця А. С. (2015)
Сокольник С. О. - Оцінка ефективності ендоскопічного та фармакологічного гемостазу в дітей із виразковими шлунково-кишковими кровотечами (2015)
Рева В. Б. - Профілактика та лікування жовчного рефлюксу у хворих на жовчнокам’яну хворобу в післяопераційному періоді, Колотило О. Б., Срібний І. М. (2015)
Квятковская Т. А. - Морфологические особенности белочной оболочки кавернозных тел полового члена в возрастном аспекте, Квятковский Е. А. (2015)
Шарапова О. М. - Розподіл рецепторів до лектину арахісу земляного в гістохімічній характеристиці яєчок щурів після опромінення їх електромагнітним полем та вживання настоянки ехінацеї пурпурової (2015)
Рева Т. В. - Зміни функціонального стану ендотелію при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі на тлі гіпотиреозу (2015)
Халло О. Є. - Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла та паренхіми передміхурової залози у чоловіків віком 22-35 років (2015)
Головацький А. С. - Динаміка змін щільності клітинних елементів світлих центрів лімфоїдних вузликів білої пульпи селезінки щурів-самців репродуктивного віку впродовж місяця після антигенної стимуляції організму, Гербут А. О., Гецко О. І., Добрянська Е. С., Палапа В. Й., Кочмарь М. Ю., Росола Т. Ф., Гецко Т. Я. (2015)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Структурна організація кори мозочка щура за умов 6-тижневого введення опіоїду, Бекесевич А. М. (2015)
Попик П. М. - Ультраструктурна організація ендокринної частини та гемомікроциркуляторного русла підшлункової залози за умов довготривалого впливу опіоїду в експерименті, Матешук-Вацеба Л. Р. (2015)
Козак І. О. - Гостра мезентеріальна ішемія. Клініка, діагностика, лікування (огляд літератури) (2015)
Пішак В. П. - Шишкоподібна залоза і органи фоторецепції: філогенетичні і функціональні зв’язки у хребетних, Кривчанська М. І., Пішак О. В., Громик О. О. (2015)
Hallon R. - Analysis of the causes of readmission in patients after laparoscopic appendectomy, Geron N., Teplytsky S., Mizrahi H. (2015)
Syrtsov V. K. - Teaching professionalism of histology, cytology and embryology department teachers in Zaporizhzhia State Medical University, Makyeyeva L. V., Aliyeva O. G., Sidorova I. V., Potots’ka O. I. (2015)
Кошарный В. В. - Трансформирование и комбинация методов образования, Абдул-Оглы Л. В. (2015)
Професор Гумінський Юрій Йосипович (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Професор Ольховський Василь Олексійович (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Профессор Масловский Сергей Юрьевич (к 75-летию со дня рождения) (2015)
Професор Федонюк Ярослав Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2015)
Іринчин Андрій Васильович (до 50-річчя від дня народження) (2015)
Содержание (2015)
Від редактора (2015)
Хижняк О. О. - Клинико-гормональные критерии оценки эффективности супрессивной терапии каберголином у больных с органической гиперпролактинемией, Гогитидзе Т. Г., Микитюк М. Р. (2015)
Полторак В. В. - Инсулин Тожео — новый базальный инсулин длительного действия. Часть 1. Фармакокинетический и фармакодинамический аспекты, Кравчун Н. А., Горшунская М. Ю. (2015)
Rusnak I.T. - Diabetes Mellitus and Some Microelements (2015)
Мокрий В. Я. - Порушення системи перекисного окислення ліпідів при цукровому діабеті 2-го типу (огляд літератури), Зябліцев С. В., Борис Р. М. (2015)
Комиссаренко Ю. И. - Первичная надпочечниковая недостаточность: диагностика и менеджмент (по материалам 17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Ireland 16–20 May, 2015), Сидорова И. В., Бобрик М. И., Резниченко В. М. (2015)
Міжнародна виставка "Охорона здоров’я 2015": платформа, що об’єднує спеціалістів галузі! (2015)
Скрипник Н. В. - Патогенетичне обґрунтування застосування перорального гіпоглікемізуючого, гіполіпідемічного лікарського засобу — гуарової смоли у хворих на цукровий діабет 2-го типу, гіпотиреоз та ожиріння (2015)
Рыкова О. В. - Синдром поликистозных яичников: современные возможности лабораторной диагностики Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline 2013 года (2015)
Фадеев В. В. - По материалам клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы во время беременности и в послеродовом периоде Американской тиреоидной ассоциации (2015)
Пашковська Н. В. - Селен і захворювання щитоподібної залози (2015)
Коритко О. О. - Вплив ендокринних захворювань на функціонування репродуктивної системи (2015)
Гість журналу — професор Майкл Холік, спеціаліст та експерт світового рівня в галузі метаболізму вітаміну D в організмі людини (2015)
Дедов И. И. - Клинические рекомендации по диагностике и лечению синдрома диабетической стопы — 2015 (утверждены на VII Всероссийском конгрессе эндокринологов "Сахарный диабет в XXI веке — время объединения усилий" 24–28 февраля 2015 года), Токмакова А. Ю., Егорова Д. Н., Галстян Г. Р. (2015)
Методичні рекомендації з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D у населення країн центральної Європи: рекомендовані дози препаратів вітаміну D для здорової популяції та груп ризику (2015)
Титул, зміст (2011)
Зима А. Г. - Взаимосвязь экономического развития стран, изменения климата и здоровья людей (2011)
Колодяжна Т. В. - Аналіз основних хвиль злиттів і поглинань у світовій економіці, Хаустова В. Є. (2011)
Нижегородцев Р. М. - Регрессионный анализ влияния основных факторов на валовой региональный продукт (на примере Северо-Западного федерального округа России), Петухов Н. А. (2011)
Іванов Ю. Б. - Проблеми та суперечності Податкового кодексу України в контексті моніторингу його імплементації, Найденко О. Є. (2011)
Ковальчук К. В. - Світовий ринок озброєнь: перспективи для України, Матюшенко І. Ю. (2011)
Тищенко О. М. - Адміністративно-територіальні одиниці України: розвиток та оподаткування, Тимушева Н. Ю. (2011)
Гавкалова Н. Л. - Енергозабезпечення та енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення, Шумська Г. М. (2011)
Цибульська Л. О. - Концептульні підходи до створення системи девелопменту в інноваційно-активній будівельній організації (2011)
Киреенко А. П. - Развитие налогообложения индивидуальных предпринимателей – опыт России и Украины (2011)
Іванова В. Й. - Вдосконалення оперативно-виробничого планування в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва (2011)
Иванова О. Ю. - Формирование партнерских отношений между работодателем и персоналом как инструмент повышения конкурентоспособности торгового предприятия, Иванова Р. Х. (2011)
Зима О. Г. - Підготовка готельних номерів в Україні до Євро-2012, Підгайна В. О. (2011)
Данько Н. І. - Управління якістю готельних підприємств в Україні (2011)
Решетняк О. І. - Методичний підхід до реінжинірингу системи оперативного управління основним виробництвом на машинобудівних підприємствах, Кириченко Д. О. (2011)
Титул, зміст (2014)
Легенчук C. - Ідеальна система бухгалтерського обліку: утопічна ідея чи реальність ІТ-економіки?, Лозинський Д. (2014)
Лень В. - Екологічні збитки, витрати та втрати: поняття та зміст, Колівешко О. (2014)
Крот Ю. - Особливості проведення та обліку ремонтів орендованих основних засобів (2014)
Проданчук М. - Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством (2014)
Левицька С. - Обліково-аналітичне забезпечення податкового менеджменту підприємств-платників податків, Осадча О. (2014)
Малишкін О. - Особливості оподаткування прибутку корпорацій і його облік на підприємствах Німеччини (2014)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Галик В. - Громадсько-політична діяльність Івана Франка на теренах Самбора та Самбірщини (2013)
Галів М. - Курсова система освіти на Дрогобиччині у роки нацистської окупації (1941 – 1944) (2013)
Ільницький В. - Специфіка функціонування пенітенціарних закладів у Дрогобицькій області (1944 – 1959) (2013)
Лазорак Б. - Східницька філія французької нафтової компанії з обмеженою відповідальністю "Maurice guenot" (2013)
Стецик Ю. - Візитаційний опис Волсвинського василіянського монастиря воздвиження Чесного хреста (1764 р.) (2013)
Якубовська-Кравчик К. - Ікони польсько-українського пограниччя ХХІ століття (2013)
Душний А. - Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Perpetuum mobile": розвиток, пропаганда, перспектива, Пиц Б. (2013)
Душний А. - Молода генерація авторів-виконавців баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи, Пиц Б., Шафета В. (2013)
Ісевич Ю. - До питання різножанровості сентенцій творчого портрету Романа Стахніва, Дякунчак Ю. (2013)
Молчко У. - Зародження та еволюція органної культури в місті Самборі, Олач Ю. (2013)
Савчин Г. - До питання деяких аспектів осмислення баянної творчості Володимира Зубицького (2013)
Салій В. - Сутність художнього образу та особливості його прояву у музичному мистецтві (2013)
Сергієнко О. - Оркестр народних інструментів "Святограй": різнояскраві грані творчості, виконавства, популяризації жанру (2013)
Гошко О. - Основи перекладу краєзнавчих реалій англійською мовою (на матеріалах поезії Тараса Шевченка) (2013)
Данилів І. - Ідея душевного миру та щастя у творчості Григорія Сковороди, Дмитрів І. (2013)
Луцик В. - До питання про специфіку жанру наукової фантастики у доробку Доріс Лессінг (2013)
Марочканич І. - Феномен культурного імперіалізму: пролегомени до інтерпретації (2013)
Явір Л. - "З хреста пливуть всі наші сили" (Символіка лексеми хрест у поезії Івана Франка) (2013)
Жигайло О. - Формування обчислювальних навичок молодших школярів на уроках математики, Басюк М. (2013)
Жигайло О. - Формування креативного мислення учнів початкових класів на уроках математики, Гайда С. (2013)
Жигайло О. - Формування часових уявлень учнів початкових класів, Кожан-Шелепило Г. (2013)
Шаран О. - Використання усних вправ у системі розвивального навчання математики учнів початкової школи, Лазорчин О. (2013)
Боженський А. - Концерт студентів-лауреатів музично-педагогічного факультету (2013)
Душний А. - Мар’яна Мазур – вокальна надія Дрогобича (2013)
Душний А. - VІ-й Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Perpetuum mobile", Пиц Б. (2013)
Дякунчак Ю. - Нова сторінка творчості Романа Стахніва (2013)
Зимомря І. - Рух переємності художнього досвіду, Зимомря О. (2013)
Сеник О. - "Не збирається бандура помирати..." (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бориславська М. В. - Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року (2016)
Романюк В. А. - Ґенеза інституту позовної давності на українських землях (2016)
Агафонова Н. В. - До питання про функції конституційної реформи (2016)
Гринько С. Д. - Заходи оперативного впливу, пов’язані з виконанням зобов’язання за рахунок боржника, Гринько Р. В. (2016)
Мічурін Є. О. - Ускладнення здійснення права власності (2016)
Білоусов Ю. В. - Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні (2016)
Ізарова І. О. - Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу (2016)
Самбір О. Є. - Поняття суброгації в цивільному праві України (2016)
Таш’ян Р. І. - Механізм цивільно-правового регулювання транспортних відносин (2016)
Чорна Ж. Л. - Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності як підстава його недійсності (2016)
Лесько Ю. В. - Страхування цивільно-правової відповідальності в зобов’язаннях із відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів (2016)
Панченко С. С. - Невизначений строк дії договору та його вплив на цивільно-правові зобов’язання (2016)
Чудик-Білоусова Н. І. - Правові засади вдосконалення процедури вирішення колективного трудового спору як конфлікту інтересів (2016)
Андрушко А. В. - Окремі аспекти укладення трудового договору (2016)
Домбровський С. Ф. - Правове забезпечення організації та діяльності юридичної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти, Тараненко Л. С. (2016)
Нікіфорова Т. І. - Звільнення від кримінальної відповідальності за найманство (2016)
Волкотруб С. Г. - Процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів (2016)
Луцик В. В. - Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі, Кордіяка Т. В. (2016)
Гринів О. - Вказівка прокурора як форма процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2016)
Стефанчук М. М. - До поняття інтересу як об’єкта реалізації прокуратурою функції представництва (2016)
Меланчук А. В. - Правовий статус органів адвокатського самоврядування у Російській імперії за Судовою реформою 1864 року та сучасній Україні (2016)
Димінська О. Ю. - Значення "Soft Law" для гармонізації договірного права ЄС (2016)
Грицко Р. Ю. - Роль безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини в підвищенні якості первинної медичної допомоги (2016)
Трещов М. М. - Система управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів: концептуальні засади побудови (2016)
Горбань Ю. С. - Еволюція наукових підходів щодо взаємовідносин людини та довкілля: державно-управлінський аспект (2016)
Сталенна Л. С. - Особливості розвитку сепаратистських рухів у регіонах Західної Європи (2016)
Мунько А. Ю. - Удосконалення інструментів управління місцевими фінансами в умовах децентралізації (2016)
Сафонова В. Є. - Впровадження системи бюджетування в практику фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2016)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Галик В. - Сільська Сколівщина у краєзнавчій та етнографічно-фольклорній спадщині Івана Франка (2013)
Галів М. - Акт надання німецького права селам Грушів і Літиня на Дрогобиччині (24 червня 1531 р.), Батюк Т. (2013)
Ільницький В. - Постать Трифуна Гачіча на тлі визвольного руху у Карпатському краї ОУН (2013)
Лазорак Б. - Будинок для єврейських сиріт імені Франца Йосифа І в Дрогобичі (1912 – 1914 рр.): мафіозний піар чи милосердна фундація Якуба Файєрштайна? (2013)
Нанівська М. - Населення Борислава у перше повоєнне десятиліття та його внесок у відбудову економічного потенціалу міста (2013)
Стецик Ю. - Візитаційний опис Лішнянського василіянського монастиря святого пророка Іллі (1764 р.) (2013)
Бернадська Д. - Танець первісний і давньосхідний: розвиток і виражальні форми (2013)
Душний А. - До питання пріоритетності творчого розвитку студента-інструменталіста ХХІ століття (2013)
Krajewska A. - Odpowiedzialność, podmiotowość i aktywność studentów w nowocześnie pojmowanym procesie kztałcenia (2013)
Кундис Р. - До питання музикознавчої та науково-методичної діяльності Львівських педагогів-баяністів (2013)
Марушка М. - Гра як один з прийомів розвитку творчих здібностей на уроках хореографії (2013)
Тиновський М. - Дидактичний репертуар як основа формування виконавської вправності кларнетиста (2013)
Шариков Д. - Хореографія ренесансу: майстри танцю, перший балет і танцювальна техніка (2013)
Шафета В. - Композиторська творчість митців Львівщини та їх внесок у забезпечення дидактичних ансамблево-оркестрових репертуарних потреб (2013)
Паночко М. - Соборна основа української юридичної термінології як визначальний чинник її функціональної розбудови в 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Чаварга Я. - Семантична характеристика полісемічних прикметників на позначення відчуттів у сучасній англійській мові та їхнє місце у мовній картині світу (2013)
Дмитрів І. - Біблійна парадигма публіцистики о. Василя Мельника (Лімниченка) (2013)
Зимомря І. - Проза Емми Андієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції, Угляй Л. (2013)
Лазірко Н. - Особливості рецепції творчості Райнера Марії Рільке в критиці Володимира Державина, Олексин Н. (2013)
Лях Т. - Жанрово-стильова своєрідність поезій у прозі Марка Черемшини (2013)
Давидов М. - Дрогобицький баянно-акордеонний конкурс як мистецьке явище жанру (2013)
Лазорак Б. - Автентичне виконання давніх псальм у дерев’яній церкві святого Юра, або як відбувалася лекція-концерт харківського кобзаря Олександра Савчука (2013)
Суслов Е. - Несколько штрихов об конкурсе "Perpetuum mobile" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Виговська Н. Г. - Місце позабалансових ризиків у системі банківських ризиків, Виговський В. Г. (2016)
Легенчук С. Ф. - Проблеми бухгалтерського обліку комерціалізації нематеріальних активів (2016)
Makarovych V. K. - Compliance as factoring business risk management: control aspects (2016)
Осадча О. О. - Обліково-аналітичне забезпечення соціального капіталу в сучасних економічних умовах (2016)
Плахтій Т. Ф. - Об’єкти якісного підходу в бухгалтерському обліку (2016)
Пономарьов Д. Е. - Прогнозування показників фінансового стану підприємства як основа формування фінансової стійкості (2016)
Свірко С. В. - Тезаурус бухгалтерської науки: історичний шлях формування та сьогоденна ідентифікація поняття "калькулювання" (2016)
Вакалюк В. А. - Правове забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні (2016)
Денисюк О. Г. - Максимізація вартості підприємства як результат ефективного управління персоналом (2016)
Ковалевська І. М. - Екологічна безпека довкілля Житомирщини (2016)
Мілінчук О. В. - Ефективність вартісно-орієнтованого управління: ключові показники (2016)
Олійник О. В. - Маркетинговий потенціал промислових підприємств України, Іваненко В. О. (2016)
Проценко Н. Б. - Концепція ринкового механізму управління продуктивністю праці (2016)
Саух І. В. - Концептуальні основи формування системи туризму в Україні (2016)
Шандова Н. В. - Особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Швиданенко Г. О. - Напрями вдосконалення мотивації інноваційної діяльності підприємств в умовах інтелектуалізації економіки, Ніколайчук О. А. (2016)
Бондарчук В. В. - Транснаціональні корпорації в теорії фірми Джона Кеннета Гелбрейта, Рабошук А. В. (2016)
Ксендзук В. В. - Методи управління валютними ризиками в зовнішній торгівлі (2016)
Романчук К. В. - Еміграція населення України в контексті тенденцій міжнародної міграції робочої сили: економіко-соціо-демографічний базис, Шиманська К. В. (2016)
Софіщенко І. Я. - Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом, Руба М. О. (2016)
Височан О. С. - Ранній етап розвитку електронних грошей: від Едварда Белламі до Френка МакНамари (2016)
Кравчук Г. В. - Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування автотранспортних засобів в Україні, Курач Д. А., Савченко Т. В. (2016)
Лисенок О. В. - Формування стратегії та політики управління кредитними операціями банків (2016)
Подаков Є. С. - Сучасні аспекти податкового регулювання інвестиційної активності (2016)
Тірбах Л. В. - Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики в Україні (2016)
Титул, зміст (2014)
Доровський О. В. - Оцінка мікросередовища фармацевтичної галузі України (2014)
Жабинець О. Й. - Політика інформаційної безпеки страхових компаній: українські реалії та досвід США (2014)
Колбасін Є. С. - Аналіз світового ринку автобусобудування, Остапенко А. В., Ярошенко І. В. (2014)
Матюшенко І. Ю. - Перспективи розвитку термоядерної енергетики в розвинених країнах світу і Україні (2014)
Мельник О. Г. - Системи фінансування високих технологій (2014)
Мусіна Л. А. - Дослідження впливу ресурсоефективності на економічний розвиток в країнах – лідерах "зеленої" модернізації, Кваша Т. К. (2014)
Омаров Ш. А. О. - Науково-практичні аспекти впровадження концепції сталого розвитку: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Байцим В. Ф. - Аналіз проблем ефективності енергетичного забезпечення міст України в контексті сталого економічного розвитку (2014)
Барна М. Ю. - Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі (2014)
Бондар-Підгурська О. В. - Реінжиніринг як універсальний інструмент інноваційного розвитку економіки (2014)
Залунина О. М. - Построение концептуальной схемы группировки областей Украины по макроэкономическим параметрам в строительном секторе (2014)
Іляш О. І. - Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях, Бугайчук Н. В. (2014)
Манойленко О. В. - Теоретико-методичні аспекти вдосконалення державної інвестиційної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв, Кравченко С. М. (2014)
Орлов П. А. - Проблемы социальной ответственности субъектов хозяйствования и маркетинга в условиях его интенсивного развития и мирового экономического кризиса (2014)
Піхоцький В. Ф. - Перспективи запровадження й розвитку в Україні функції аудиту в управлінні державними фінансами (2014)
Прушківський В. Г. - Теоретичні підходи до визначення сільських територій, Колесников В. І. (2014)
Ревак І. О. - Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку (2014)
Салашенко Т. І. - Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки, Феденко Г. М. (2014)
Скрипник А. В. - Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ, Голячук О. С. (2014)
Скрипник А. В. - Вплив варіативності окремих факторів на аграрне виробництво, Яра Т. Ю. (2014)
Татаріна Т. В. - Особливості функціонування перестрахових брокерів на вітчизняному ринку перестрахування, Третяк К. В. (2014)
Токарь В. В. - Институт банкротства физического лица в системе обеспечения экономической безопасности Украины (2014)
Хаустова В. Є. - Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах Україні, Горбатова Є. Ф. (2014)
Хаустова В. Є. - Методичний підхід до формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням динаміки його ринкової вартості та положення на кривій життєвого циклу (на прикладі підприємств галузі чорної металургії України), Хоменко О. І. (2014)
Шкарлет С. М. - Потенційно-факторне обґрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки, Холявко Н. І. (2014)
Бондаренко В. М. - Інструменти та засоби державного регулювання розвитку бізнесу на регіональному та субрегіональному рівнях, Машіко К. С. (2014)
Вещипан О. О. - Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системи випереджальних індикаторів, Полякова О. Ю. (2014)
Голіяд Н. Ю. - Аналіз категоріального апарату процесу антикризового управління регіоном (2014)
Манойленко А. В. - Формирование системы базовых показателей оценки устойчивости социально-экономического состояния региона, Савченко Н. В. (2014)
Преображенська О. С. - Методичне забезпечення аналізу безпеки розвитку регіону (2014)
Александрова В. А - Оценка эффективности бизнес-процессов интегрированных корпоративных структур, Манойленко А. В.. (2014)
Васильчук І. П. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності сталого розвитку корпорацій (2014)
Верба В. А. - Оптимізація товарного портфеля як чинник підвищення економічної ефективності виробничого підприємства, Ліщинська В. В. (2014)
Волощук Л. О. - Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу (2014)
Ільчук П. Г. - Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації (2014)
Лабунська С. В. - Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності (2014)
Мехович С. А. - Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства, Ткаченко М. О. (2014)
Мєшков А. В. - Удосконалення інструментів оцінки інвестиційної привабливості підприємства у відповідності до сучасних проблем ринку і змін чинного законодавства, Ментель О. Ю. (2014)
Panasiuk I. P. - Specific Aspects of Forming the Tariff Policy of an Airline Company (2014)
Поддубная Л. И. - Системные императивы формирования и развития экспортного потенциала промышленного предприятия, Иваниенко К. В. (2014)
Попова О. Ю. - Економіко-організаційні умови обґрунтування енергетичної ефективності поведінки підприємства, Кузнєцов В. Ю. (2014)
Попова О. Ю. - Природа мотивації виробництва екологічно чистої продукції на підприємствах, Єна Ю. К. (2014)
Строкович Г. В. - Теоретичні засади формування системи стратегічного вибору підприємства, Жукова Д. А. (2014)
Чайка Т. Ю. - Можливості і сфера застосування балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення (2014)
Шуміло О. С. - Особливості наукових підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2014)
Якубів В. М. - Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку сільськогосподарських підприємств, Якубів Р. Д. (2014)
Янчук М. Б. - Науково-теоретичний аспект інтеграції високотехнологічних підприємств в умовах відкритої економіки (2014)
Волковський Є. І. - Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти, Котіна Г. М., Степура М. М. (2014)
Ivasiv I. B. - The Status of Liquidity Management Systems in Ukrainian Banks, Fuksman O. Y. (2014)
Мельниченко О. В. - Організація аудиту електронних грошей в банках (2014)
Огійчук М. Ф. - Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість, Горковенко І. В., Сколотій І. В. (2014)
Паєнтко Т. В. - Організаційні засади митного контролінгу у сфері фінансових послуг, Рудая М. І. (2014)
Рац О. М. - Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України, Тисячна Ю. С. (2014)
Ryazanova N. S. - Financial Information as a Factor in Creation of the Value Added in the Innovation Market Economy (2014)
Колупаєва І. В. - Інструментарій регуляторної політики держави (2014)
Сардак С. Е. - Домінуючі форми управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах (2014)
Шатілова О. В. - Поняття, структура та функції ринку корпоративного контролю, Москвін Б. Ю. (2014)
Голофаєва І. П. - Фінансове регулювання інфляційних процесів України на основі когнітивного підходу (2014)
Лактіонова О. А. - Методичний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки (2014)
Малярець Л. М. - Визначення внутрішніх взаємозв’язків як умови економічної стійкості підприємства, Смолякова О. М. (2014)
Пурський О. І. - Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі, Гринюк Б. В., Мазоха Д. П. (2014)
Blazheyevskiy M. Ye. - Voltammetric determination of magnesium monoperoxy-phthalate in pure substance and disinfectant "Dismozon Pur”, Mozgova O. О. (2015)
Kovalenko Sv. N. - Determination of the optimal parameters of the technology for the gel with thioctic acid and allantoin (2015)
Дмитриева М. В. - Подход к аттестации тестового образца для контроля качества лекарственного средства по фармакопейному методу "Oпределение степени окраски жидкостей" (2015)
Назарова О. С. - Розробка і валідація методики кількісного визначення лізиноприлу дигідрату для оцінки кінетики розчинення in vitro з таблеток (2015)
Капустянський І. Ю. - Розробка та валідація методики кількісного визначення 6,7-диметокси-4-N-(4-ціанофеніл)амінохіназоліну, Коваленко С. М., Євсєєва Л. В., Ковпак Л. А. (2015)
Кран О. С. - Створення комбінованого гелю для лікування ран у другій фазі ранового процесу, Башура О. Г., Баранова І. І. (2015)
Крутських Т. В. - Вивчення впливу виду упаковки на якість таблеток альтабор під час зберігання, Шаламай А. С. (2015)
Фарес Р. - Физические и фармакотехнологические исследования субстанции нифуроксазида физические и фармакотехнологические исследования субстанции нифуроксазида, Бобрицкая Л. А., Назарова Е. С., Зборовская Т. В. (2015)
Братішко Ю. С. - Розробка алгоритму формування системи соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2015)
Зупанець К. О. - Наукове обґрунтування інтегрованої системи управління клінічним випробуванням лікарських засобів на місці проведення дослідження, Доброва В. Є., Проскурня О. М. (2015)
Федяк І. О. - Протокол провізора (фармацевта) зі сприяння прихильності до лікування хворих на хронічні гепатити як елемент стандартизованої фармацевтичної допомоги, Максименко О. В. (2015)
Волкова А. В. - Оцінка ідеальної позиції торгової марки противиразкового препарату на прикладі групи рабепразолу (2015)
Прокопенко Т. С. - Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в українських землях у складі російської імперії в XVIIІ – першій половині XIX століття, Котвіцька А. А., Горбаньов В. В. (2015)
Яковлєва Л. В. - Доступність антигістамінних засобів для українських пацієнтів у 2013-2014 роках, Передерій А. В. (2015)
Содержание (2015)
Від редактора (2015)
Жердева Н. Н. - Изменение стиля жизни как профилактика развития сахарного диабета, Клименко Р. П., Фрущева Е. Л. (2015)
Авраменко Т. В. - Прогнозування ризику розвитку прееклампсії у вагітних із цукровим діабетом 1-го типу та супутньою діабетичною нефропатією: роль генетичних факторів, Грибанов А. В., Россоха З. І. (2015)
Abramova N. O. - Peculiarities of Indices of Thyroid Homeostasis in Patients with Metabolic Syndrome Depending on Body Mass Index, Pashkovska N. V. (2015)
Жаринова В. Ю. - Применение оригинального L-орнитина-L-аспартата у больных с комплексной кардиоваскулярной патологией и сахарным диабетом 2-го типа, Игрунова К. Н., Бодрецкая Л. А., Чижова В. П., Самоць И. А., Бутинец Ж. С., Галецкий А. Ю., Бенковская Н. Н., Табакович-Вацеба В. А. (2015)
Полторак В. В. - Инсулин Тожео — новый базальный инсулин длительного действия. Часть 2. Клиническая эффективность и безопасность, Кравчун Н. А., Горшунская М. Ю. (2015)
Barbosa A. P. - Iatrogenic Osteoporosis, Mascarenhas M. R. (2015)
Рыкова О. В. - Синдром поликистозных яичников: лабораторная диагностика гиперандрогенного статуса женщины (обзор статьи "The polycystic ovary syndrome: a position statement from the European Society of Endocrinology", октябрь 2014 года) (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Особливості перебігу цукрового діабету 2-го типу у поєднанні з гіпотиреозом (2015)
Ахмедова Ш. У. - Нарушения менструального цикла у женщин фертильного возраста с ожирением, Садыкова Д. Ш. (2015)
Чернявська І. В. - Профіль чинників ризику серцево-судинних захворювань при ішемічній хворобі серця в осіб із нормальним і порушеним вуглеводним обміном (2015)
Кравчун Н. О. - Ремоделювання міокарда в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Черняєва А. О. (2015)
Лучицький В. Є. - Лікування еректильної дисфункції в чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Дідушко О. М. - Рівні васкулоендотеліального фактора росту у хворих на гіпотиреоз (2015)
Герасименко Л. В. - Зміни кісткової тканини та їх вікові відмінності у жінок, хворих на дифузний токсичний зоб (2015)
Приступюк М. О. - Удосконалення хірургічної техніки ампутації пальців та лікування хворих із синдромом діабетичної стопи, Безродний Б. Г. (2015)
Ляшук П. М. - Ектопічний АКТГ-синдром Кушинга, обумовлений бронхіальним карциноїдом, Станкова Н. І., Ляшук Р. П. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Tsymbal D. O. - Overexpression of dominant-negative IRE1 enzyme in H1299-shE6AP cells increases heat shock element-dependent transcription, Minchenko О. H. (2015)
Budnikov S. R. - Investigation and optimization of reactivation of urease biosensor for heavy metals inhibition analysis, Soldatkin O. O., Kukla A. L., Khomenko I. I., Dzyadevych S. V., Soldatkin O. P. (2015)
Pirog T. P. - Intensification of surfactants synthesis under Nocardia vaccinii ІMV B-7405 cultivation on a mixture of glucose and glycerol, Shevchuk T. A., Beregova K. A., Kudrya N. B. (2015)
Lootsik M. D. - Preparation of chitosan with high blood clotting activity and its hemostatic potential assessment, Bilyy R. O., Lutsyk M. M., Stoika R. S. (2015)
Dekina S. S. - Isolation and purification of lysozyme from the hen egg white, Romanovska I. I., Ovsepyan A. M., Bodyul M. G., Toptikov V. A. (2015)
Sokolik V. V. - Effect of curcumin liposomal form on angiotensin converting activity, cytokines and cognitive characteristics of the rats with Alzheimer’s disease model, Shulga S. M. (2015)
Blayda I. A. - Properties of chemolithotrophic bacteria new strains isolated from industrial substrates, Vasyleva T. V., Baranov V. I., Semenov K. I., Slysarenko L. I., Barba I. M. (2015)
Gulevsky А. K. - Energy metabolism of packed white cells after cryopreservation and rehabilitation in a medium containing a cord blood low-molecular fraction, Akhatova Yu. S., Sysoev А. А., Sysoeva I. V. (2015)
Liapina K. V. - The lime purification of sugar-containing solution using high viscosity colloidal solutions, Dulnev P. G., Marinin A. I., Pushanko N. N., Olishevskiy V. V. (2015)
Маyorova О. Yu. - Adaptation of Gentiana lutea L. plants obtained in vitro to ex vitro and in situ condition, Hrytsak L. R., Drobyk N. М. (2015)
Krupska T. V. - The state of the water in brain tissue in presence of TS-100 nanoparticles, Pakrishen S. V., Serov O. V., Volik O. T., Turov V. V. (2015)
Карпенко З. - Методологічні проблеми психології особистості: з історії всеукраїнських наукових семінарів (2015)
Титаренко Т. - Практики особистісного життєтворення: множинність як шанс (2015)
Татенко В. - Суб’єктно-вчинковий підхід на службі у соціальної психології (2015)
Старовойтенко О. - Герменевтика особистості як метод сучасної персонології (2015)
Савчин М. - Теоретико-методологічна ресурсність духовної парадигми психології в дослідженні особистості (2015)
Кікінеджі О. - Егалітарна особистість у сучасному соціопросторі (2015)
Міщиха Л. - Досвід у дискусійному полі позиціювання категорії "творчий потенціал" (2015)
Горбунова В. - Методи та методологія наукових досліджень у сфері психологічної допомоги (2015)
Радчук Г. - Аксіопсихологічні засади розвитку сучасної вищої освіти (2015)
Литвин-Кіндратюк С. - Соціально-психологічна ритміка ритуальної поведінки в контексті історичних трансформацій релігійності (2015)
Савелюк Н. - Психологічні ракурси обґрунтування та аналізу поняття "релігійна дискурсивна особистість" (2015)
Галушко Л. - Проблема мотивації у різних теоретико-методологічних підходах до розуміння та пізнання психіки (2015)
Черенщикова Д. - Позитивна суб’єктно-ціннісна модель педагогічного спілкування у ВНЗ як фундаментально-технологічна основа його оптимізації (2015)
Дворник М. - Постмодерні сентенції постаті кідалт (2015)
Лазорко О. - Професійна безпека особистості: категоріально-методологічний статус феномену (2015)
Злобіна О. - Особистість в соціальній кризі: тренди емоційних трансформацій (2015)
Вірна Ж. - Координація особистісно-нормативних змін ціннісних орієнтацій в діапазоні професійної адаптації особистості (2015)
Дзюба Т. - Деструктивні ознаки професійного самоставлення та їх вплив на професійне здоров'я вчителя (2015)
Віговська О. - Психологічна детермінація домінуючого інстинкту у конструктивній самореалізації жінок (2015)
Прахова С. - Лонгітюдне дослідження феномену фрустрації учнів різних вікових груп (2015)
Савченко О. - Оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної компетентності особистості (2015)
Савченко К. - Вивчення особистісної мотивації в процесі здобуття першої та другої вищої освіти (2015)
Сватенкова Т. - Психологічні особливості переживання смисложиттєвої кризи ранньої юності (2015)
Лапіна М. - Психолого-педагогічні особливості професійного навчання соціальних працівників (2015)
Шийчук А. - Професійне становлення молодого психолога: опис консультативного випадку (2015)
Яблонська Т. - Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин (2015)
Августюк М. - Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів (2015)
Заміщак М. - Психологічні чинники професіоналізації майбутнього педагога (2015)
Заболоцька С. - Особливості становлення духовності у навчально-виховному процесі (2015)
Стрілецька І. - Соціальний інтелект як чинник професійного становлення особистості (2015)
Целюк Т. - Поняття перфекціонізму: позитивний та негативний аспекти (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до оформлення статей для публікації (2015)
Вихідні дані (2015)
Kovalenko Sv. М. - Substantiation of the excipients choice using the analysis of variance when developing tablets with thioctic acid and taurin (2015)
Асланян М. А. - Разработка методов контроля качества таблеток Лавафлам, Бобрицкая Л. А., Назарова Е. С., Попова Н. В., Зборовская Т. В. (2015)
Жидкова Т. М. - Стандартизація показників та методів контролю якості таблеток "Вітаксон"®, Крутських Т. В. (2015)
Росада М. В. - Розробка та валідація методики кількісного визначення вмісту рибоксину в таблетках, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Posylkina О. V. - Actual questions of development management and competitiveness of pharmacy networks: identifying the main issues and key tendencies, Dorovskyy A. V., Маla Zh. V. (2015)
Вірстюк Н. Г. - Проект протоколу провізора (фармацевта) зі сприяння прихильності до лікування хворих на хронічні гепатити для попередження розвитку цирозу і раку печінки, Федяк І. О., Максименко О. В. (2015)
Котвіцька А. А. - Моніторинг вітчизняного ринку медичних імунобіологічних препаратів для планової вакцинопрофілактики дітей, Кононенко О. В. (2015)
Літвінова О. В. - Аналіз стану управління інтелектуальними ресурсами на провідних вітчизняних фармацевтичних підприємствах (2015)
Прокопенко Т. С. - Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку XX століття, Котвіцька А. А., Горбаньов В. В. (2015)
Посилкіна О. В. - Методичні засади впровадження системи контролінгу управління запасами фармацевтичної продукції в оптових фармацевтичних компаніях, Доровський О. В., Новицька Ю. Є., Хромих А. Г., Демченко Н. В. (2015)
Тетерич Н. В. - Дослідження соціально-психологічного клімату у професійному фармацевтичному середовищі (2015)
Содержание (2013)
Щепотин И. Б. - Особенности выполнения панкреатодуоденальной резекции у детей, Лукашенко А. В., Колесник Е. А., Приймак В. В., Жуков Ю. А., Бурлака А. А., Климнюк Г. И., Грабовой А. Н., Головко Т. С., Лаврик Г. В., Ганич А. В., Халилеев А. А. (2013)
Щепотин И. Б. - Эволюция сфинктерсохраняющей хирургии у больных раком нижнеампулярного отдела прямой кишки, Колесник Е. А., Приймак В. В., Безносенко А. П., Яцина А. И., Ерко И. П., Балабушко С. Б. (2013)
Щепотін І. Б. - Використання показника виживаності як критерію оцінки якості онкологічної допомоги населенню, Федоренко З. П., Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2013)
Добровольский Н. А. - Изучение влияния расширенных лимфодиссекций на выживаемость больных раком желудка, Орел Н. А., Лурин А. Г., Згура А. Н., Биленко А. А., Машуков А. А., Мерлич С. В., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е. (2013)
Коровін С. І. - Дерматофібросаркома вибухаюча: клініка, діагностика та лікування, Остафійчук В. В., Кукушкіна М. М., Палівець А. Ю., Колесніченко В. О. (2013)
Ковальчук П. А. - Лечение пациентов с метастазами остеосаркомы в легких, Дедков А. Г., Ганул А. В., Бороров Л. В., Волков И. Б., Бойчук С. И., Тихонов В. Г. (2013)
Препарат Erivedge® компании "Roche" одобрен в ЕС для лечения местно-распространенной и метастатической базальноклеточной карциномы (2013)
Смоланка І. І. - Скринінг, профілактика та рання діагностика раку грудної залози, Скляр С. Ю., Головко Т. С., Ганіч О. В. (2013)
Смоланка І. І. - Обґрунтування резекції сторожових лімфатичних вузлів при операціях з приводу раку грудної залози, Скляр С. Ю., Костриба О. І. (2013)
Присяжнюк В. Ф. - Перспективы использования паравертебральной анестезии и анальгезии при оперативных вмешательствах на грудной железе, Климчук Л. В., Сидоренко К. Д., Галак И. И., Ляшенко А. А. (2013)
Процик В. С. - Шийна лімфодисекція з виявленням сторожового лімфатичного вузла у хворих на рак порожнини рота та ротоглотки, Кравець О. В., Трембач О. М., Коробко Є. В., Руденко Д. М., Петренко Л. І., Чичула Р. Є. (2013)
Кравець О. В. - Комплексне лікування хворих на резектабельний рак порожнини рота III–IV стадії. Сучасний стан проблеми, Процик В. С. (2013)
Литвиненко Р. А. - Прогностична значущість простатичної інтраепітеліальної неоплазії високого ступеня, Вітрук Ю. В., Стаховський О. Е. (2013)
Щукин Д. В. - Хирургическое удаление опухолевых тромбов нижней полой вены без искусственного кровообращения: что делать, если piggyback-мобилизация печени невозможна? (2013)
Бочерикова Е. - Агрессивные неходжкинские лимфомы: особенности диагностики и лечения (2013)
Гончарук Е. - Рациональные лечебные подходы в онкологии (2013)
Крячок И. А. - Бендамустин в лечении множественной миеломы, Титоренко И. Б., Новосад О. И. (2013)
Разумейко И. В. - Эндоскопическая семиотика с иммуногистохимическим анализом неходжкинских лимфом желудка, Бойко Г. С., Кротевич М. С., Журавский В. К., Кузьменко А. П. (2013)
Барановська Л. М. - Можливість підвищення ефективності хіміопроменевої терапії хворих на рак грудної залози шляхом використання радіомодифікаторів (2013)
Головко Т. С. - Можливості еластографії в диференційній діагностиці вогнищевої та дифузної патології печінки, Бакай О. О. (2013)
Грабовий О. М. - Експресія bcl-2?і p53?у клітинах нейробластомних пухлин із різним вмістом нуклеїнових кислот, Зарецький М. Б., Перепьолкіна І. В., Василишин О. І. (2013)
Пікас П. Б. - Стан жирнокислотного спектра ліпідів сироватки крові у хворих із поліпами кишечнику (2013)
Нові аспекти в організації і проведенні цитологічної діагностики злоякісних пухлин (матеріали науково-практичного семінару) (2013)
Титул, зміст (2015)
Національне визнання бухгалтера — крок до успішного маийбутнього України (2015)
Hnylytska L. V. - New product cost accounting — now and future (2015)
Fitim Deari - Determinants of a firm’s net trade credit: the case of ukraine, Paientko T. V. (2015)
Панков Д. А. - Монетарная теория бухгалтерского учета в системе теоретических учетных моделей и направлений, Маханько Л. C. (2015)
Rudenko-Sudarieva L. V. - Modern factors in the development of international investment, Krysiuk R. V. (2015)
Svirko S. V. - Public sector employee benefits: international and domestic accounting theory and practice, Hrytsak N. Y. (2015)
Швиданенко О. А. - Глобалізація ринковоії системи: детермінанти розвитку та регулювання (2015)
Herasymovych I. A. - Budgeting of business processes — the basis of financial engineering and operating activities of an enterprise (2015)
Isay O. V. - Balance sheet analytic possibilities, Kalabukhova S. V. (2015)
Khoptynskyi Y. A. - Accounting category improvement (2015)
Благодаренко Л. Ю. - Складові навчальних досягнень студентів з дисципліни "Загальна фізика”, критерії їх оцінювання та засоби діагностики, Шут М. І. (2015)
Грудинін Б. О. - Йосип Шкловський: до 100-річчя від дня народження вченого (2015)
Заболотний В. Ф. - Психолого-педагогічні аспекти вивчення фізики в класах гуманітарного профілю, Слободянюк І. Ю. (2015)
Коваленко К. В. - Формування предметної компетентності – основа розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмету (2015)
Крячко І. П. - Концепція підручника астрономії профільного рівня (2015)
Мисліцька Н. А. - Аналітичний огляд досліджень з формування методичних умінь майбутніх учителів фізики (2015)
Семерня О. М. - Методична компетентність вчителя фізики: практичні заняття (2015)
Чернявський В. В. - Методичні засади забезпечення наступності фізичної освіти в умовах компетентнісного підходу до організації навчання (2015)
Шерстюк С. О. - Можливості курсу фізики у напрямі формування в учнів технічних знань (2015)
Школа О. В. - Навчально-методичний комплекс з теоретичної фізики: теоретичні та практичні аспекти створення (2015)
Думанська Т. В. - Використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчання вищої математики майбутніх економістів-бакалаврів (2015)
Кліндухова В. М. - Деякі використання ІКТ під час навчання математики студентів морських спеціальностей, Присяжнюк A. О. (2015)
Лещинський О. - Пропедевтика сприйняття понять "інваріант” та "напівінваріант” при наданні математичної освіти молодшим спеціалістам комп'ютерно-орієнтовних спеціальностей (ВНЗ I-II рівнів акредитації), Тихонова В., Бохонова Т., Томащук О., Гроза В. (2015)
Пихтар М. П. - Деякі особливості проведення гурткових занять з розв’язування олімпіадних задач з математики в педагогічних університетах (2015)
Снігур Т. О. - Формування поняття площі плоского геометричного тіла (2015)
Трунова О. В. - Ентропія як міра інвестиційної привабливості підприємства в курсі стохастики для економістів (2015)
Чашечникова О. С. - Розвиток рис творчої особистості у процесі навчання елементарної математики, Колесник Є. А. (2015)
Школьний О. В. - Про особливості підготовки до дворівневого ЗНО з математики (2015)
Содержание (2014)
Аналіз діяльності Національного інституту раку (2014)
Щепотин И. Б. - Хирургическое лечение метастатического рака прямой кишки с синхронным поражением печени, Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Бурлака А. А., Приймак В. В. (2014)
Щепотин И. Б. - Влияние периоперационных гемотрансфузий на непосредственные результаты хирургического лечения рака ободочной кишки, Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Махмудов Д. Э., Приймак В. В., Безносенко А. П., Ушаков С. В. (2014)
Коровин С. И. - Карцинома Меркеля: клиника, диагностика и лечение, Колесниченко В. А., Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В. (2014)
Кукушкина М. Н. - Морфологическая характеристика первичной опухоли и микрометастазов в сторожевых лимфатических узлах как прогностический фактор прогрессирования меланомы кожи, Коровин С. И., Солодянникова О. И., Сукач Г. Г., Паливец А. Ю., Потороча А. Н., Остафийчук В. В., Ковальчук П. А. (2014)
Смоланка І. І. - Сучасні можливості проведення скринінгу захворювань грудної залози, Скляр С. Ю., Головко Т. С., Ганіч О. В. (2014)
Щепотін І. Б. - Випадок саркоми грудної клітки з клінічною маніфестацією пухлини грудної залози, що пальпується (випадок із практики), Зотов О. С., Поступаленко О. В. (2014)
Тащиев Р. К. - Опыт применения современных компьютерных технологий для прогнозирования возникновения рака грудной железы в условиях общелечебной сети, Баратели В. Т. (2014)
Лигирда Н. Ф. - Особливості клінічного перебігу та діагностики рецидивів передраку та раку шийки матки у хворих після деструктивних методів лікування, Воробйова Л. І., Кротевич М. С. (2014)
Воробьева Л. И. - Рак влагалища: современное состояние проблемы, Неспрядько С. В., Гончарук И. В., Гаврилюк О. Н., Бакай О. А., Ганич А. В. (2014)
Шайда Е. В. - Сучасні погляди на лікування дітей із несприятливими формами злоякісних новоутворень м’яких тканин (2014)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування використання комбінованої спінально-епідуральної анестезії для знеболення при оперативних втручаннях з приводу пухлин черевної порожнини у дітей (2014)
Крячок И. А. - Коррекция анемического синдрома у больных злокачественными лимфомами, Титоренко И. Б., Степанишина Я. А. (2014)
Крячок І. А. - Кардіотоксичність при проведенні хіміотерапевтичного лікування у пацієнтів похилого віку із неходжкінськими лімфомами, Титоренко І. Б. (2014)
Сивак Л. А. - Ефективність застосування алгоритмів терапії супроводу з урахуванням факторів прогнозу токсичності хіміотерапії у хворих зі злоякісними пухлинами грудної залози, Губарева Г. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Кліманов М. Ю., Алексик О. М., Аскольський А. В. (2014)
Эрлотиниб (Тарцева®) в первой линии терапии пациентов с немелкоклеточным раком легкого с мутациями EGFR: анализ эффективности (2014)
Памяти выдающегося ученого, хирурга-онколога Бондаря Григория Васильевича (2014)
Научные мероприятия на 2014 год (2014)
Содержание (2014)
Кукушкина М. Н. - Меланома и рак кожи: современные подходы к диагностике и лечению (по материалам 10-го Конгресса Европейской ассоциации дерматоонкологов), Коровин С. И., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Дедков А. Г. (2014)
Коровин С. И. - Лечение больных с микрометастазами меланомы кожи в сторожевых лимфатических узлах, Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Дедков А. Г. (2014)
Стаховський Е. О. - Кишкова пластика в лікуванні ятрогенних пошкоджень сечоводів у хворих онкологічного профілю, Кононенко О. А., Вукалович П. С., Войленко О. А., Котов В. А., Вітрук Ю. В., Гаврилюк О. М. (2014)
Войленко О. А. - Вплив резекції на функціональний стан нирки при нирково-клітинному раку, Стаховський О. Е., Котов В. А., Вітрук Ю. В., Стаховський Е. О. (2014)
Подходы к терапии первой линии хронического лимфолейкоза у пациентов пожилого возраста (2014)
Филоненко Е. С. - Питание и злокачественные новообразования: шаг к здоровью или болезни?, Крячок И. А. (2014)
Пертузумаб в первой линии комплексной терапии при лечении HER2-положительного метастазирующего рака грудной железы (2014)
Муса О. Н. - Корекція неврологічних побічних ефектів таксанів у хворих на рак грудної залози препаратом Медітан, Одарченко Н. Я. (2014)
Лабунец И. Ф. - Биологические ритмы функций иммунной системы и возможности их регуляции у больных со злокачественными новообразованиями (обзор литературы и результаты собственных исследований), Гриневич Ю. А. (2014)
Фільчаков Ф. В. - Імуно-опосередковані механізми антиметастатичної дії карциномаспецифічного фактора переносу в умовах росту експериментальних пухлин у мишей С57BL/6, Льон Г. Д., Шуміліна К. С., Кукушкіна С. М., Гріневич Ю. Я. (2014)
Орел В. Е. - Дослідження механізмів протипухлинного ефекту технології магнітної нанотерапії на моделі культур клітин злоякісних пухлин людини різного тканинного генезу, Бездєнєжних Н. О., Лихова О. О., Ніколов М. О., Орел І. В., Романов А. В., Кудрявець Ю. Й., Щепотін І. Б. (2014)
Храновская Н. Н. - Разработка, обоснование и оценка эффективности противоопухолевой вакцинотерапии на основе дендритных клеток у больных со злокачественными новообразованиями, Крячок И. А., Ганул В. Л., Воробьева Л. И., Гриневич Ю. А., Орел В. Э., Скачкова О. В., Ганул А. В., Цип Н. П., Свинцицкий В. С., Совенко В. М., Свергун Н. Н., Горбач А. И. (2014)
Дубініна В. Г. - Аналіз цитогенетичних характеристик у хворих на платинорефрактерний рак яєчника, Рибін А. І., Лисенко М. А., Кузнецова О. В. (2014)
Інновації діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини. Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю (для молодих вчених) (2014)
До читачів (2015)
Вступне слово (2015)
"Київська філософська школа" як предмет дискусії. Інтерв’ю Мирослава Поповича (2015)
Тест інтелектуальної пам’яті: думки студентів щодо "Київської філософської школи" 1960–1980-х років (2015)
Лях В. - "Критерієм здобутків попередників є спроможність української філософії адаптуватися до нових реалій" (2015)
Мозгова Н. - Про світоглядні витоки сучасної вітчизняної філософії (2015)
Козловський В. - ""Київська школа” перекодувала радянський догматичний марксизм-ленінізм" (2015)
Огородник І. - "Cлавна київська школа" (2015)
Мінаков М. - Філософія в інтелектуальному ландшафті Києва (2015)
Йосипенко С. - "Школа" як предмет історико-філософської рефлексії (2015)
Бойченко М. - Наукові школи в сучасній вітчизняній філософії: у світлі зміни філософських поколінь (2015)
Єрмоленко А. - Світоглядний підхід в системі парадигмальних координат (2015)
Йолон П. - "Київська філософська школа" як явище (2015)
Філіпенко Н. - З історії філософської спільноти в Україні. Київське Науково-філософське товариство (1914–1919) (2015)
Грабовський С. - Людина і світ людини: версія Євгена Сверстюка ("Собор у риштованні") (2015)
Йосипенко С. - Національна філософська традиція: білоруська перспектива (2015)
Abstracts (2015)
Вимоги до авторів (2015)
До читачів (2015)
Вступне слово (2015)
Вахтель А. - Стаття Арона Ґурвіча "On the Intentionality of Consciousness": теоретичний контекст і мовні особливості (2015)
Ґурвіч А. - Щодо інтенційності свідомості (2015)
Фостяк Т. - Критика емпіричної епістемології і принцип інтерпретації у статті Р. Дж. Колінґвуда "Відчуття й мислення" (2015)
Колінґвуд Робін Дж. - Відчуття й мислення (2015)
Леонов А. - "Арґумент зомбі" Девіда Чалмерса: переднє слово перекладача (2015)
Чалмерс Д. - Арґумент 1: Логічна можливість зомбі (2015)
Богачов А. - Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія, Вахтель А., Верлока В., Іващенко І., Кебуладзе В., Комар О., Леонов А., Панич О., Сепетий Д., Фостяк Т. (2015)
Култаєва М. - Складнощі перекладу філософських термінів: лінґвістичний примус, нав’язливий синдром уточнення, п’янка свобода суб’єктивної герменевтики та її культурно-історичні обмеження (2015)
Кебуладзе В. - "Lebenswelt" Гусерля і "Dasein" Гайдеґера: проблеми перекладу (2015)
Баумейстер А. - Розмова Лока з Вітґенштайном за келихом вина (2015)
Ситніченко Л. - Нестримний світ стриманої свободи від Отфрида Гьофе (2015)
Abstracts (2015)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Борщевич В. - Емеритальне забезпечення волинського православного духовенства у 20–30-х рр. ХХ ст.: пошуки ефективного механізму корпоративної взаємодопомоги (2013)
Галик В. - Історія світського та церковного хорового життя в селі Уличне на Дрогобиччині (1920 – 2013 рр.) (2013)
Гриценко Г. - Проблеми історіографії українсько-білоруських культурних відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ільницький В. - Значення конспіративних заходів у діяльності підпілля Карпатського краю ОУН (2013)
Сергєєв А. - Особливості процесу державотворення в Україні періоду 1989–1991-го років (на прикладі Донеччини та Закарпаття) (2013)
Ситник О. - Ідеологічна спрямованість українських громадсько-політичних рухів на Галичині періоду 1920-х рр. (2013)
Стецик Ю. - Реформування василіанських монастирів Перемишльської єпархії (друга половина XVIII ст.) (2013)
Бернадська Д. - Сучасна хореографія в контексті синтезу мистецтв (2013)
Гнатів З. - Синтез філософського і музичного аспектів мистецького навчання в сучасному освітньому просторі України (2013)
Давидов М. - Аспекти фахового мислення музиканта-виконавця (2013)
Кундис Р. - Домінуючі вектори Львівської баянної школи в контексті академічного народно-інструментального мистецтва України (2013)
Сергієнко О. - Народно-оркестрове мистецтво України ХХІ століття на прикладі мистецьких проектів Дрогобиччини: порівняльно-аналітичний аспект (2013)
Шариков Д. - Балет XVII−XVIII століття: видатні майстри і виражальні засоби (2013)
Шафета В. - Оркестр народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір: творчо-виконавський аспект, Боженський А. (2013)
Вовк О. - Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури (2013)
Гаврилюк Х. - Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми "Енеїда" Івана Котляревського (2013)
Галів У. - Етноцентричне наповнення образу "життя" в поезії Василя Стуса (2013)
Голомідова Л. - Жанрово-стилістичні особливості новели "Гріджія" Роберта Музіля (2013)
Дмитрів І. - Націософія творчості о. Василя Мельника (Лімниченка) (2013)
Луцик В. - Англійська мала проза: еволюція структури і літературної форми (2013)
Мельник О. - Творчість Миколи Маркевича: рецептивні та типологічні виміри, Зимомря І. (2013)
Свірщук Л. - Християнське вчення Дмитра Туптала (2013)
Ступницька Г. - Художньо-стильові модифікації комедійного жанру на зламі ХІХ – початку ХХ століть: компаративний аспект (2013)
Бондаренко В. - Вечное движение к победе (2013)
Галів М. - Курилишин К. Часопис "Галичанинъ" (Львів, 1893 – 1913 рр.): матеріали до біобібліографістики / Костянтин Курилишин; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2013. – 700 с. (2013)
Душний А. - Конкурс "Citta di Lanciano" та його проекція на баянно-акордеонне мистецтво Львівщини (2013)
Душний А. - Нариси конкурсу "Візерунки Прикарпаття" (2013)
Михаськова М. - "Музичний меридіан" Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського