Шевченко Є. В. - До питання про зміст та місце гіпотези у структурі норми кримінального права (2016)
Яковлєв А. А. - Співвідношення політики і права у конституційному процесі: проблеми теорії і практики (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Кондаков В. Л. - О целесообразности использования физкультурно-оздоровительной технологии профилактики нарушений в состоянии дыхательной системы студентов , Копейкина Е. Н., Усатов А. Н. (2016)
Кравченко Е. В. - Роль студенческой молодежи в стратегическом планировании внешних коммуникаций центров физического здоровья населения "Спорт для всех" (2016)
Ляшенко В. Н. - Исследование свойств темперамента и самооценки личности у студентов высшего учебного заведения, Туманова В. Н., Гацко Е. В. (2016)
Скурихина Н. В. - Фитнес-йога как современная технология укрепления психофизического состояния и психосоциального здоровья студенток специальных медицинских групп, Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А., Ермаков С. С. (2016)
Собко И. Н. - Факторная структура комплексной подготовлености студентов группы физической реабилитации, Улаева Л. А., Яковенко Ю. А. (2016)
Черновский С. М. - Выявление профессионально значимых координационных качеств у будущих дизайнеров, Колумбет А. Н. (2016)
Pop C. L. - Physical and health education facing the technology challenge (2016)
Gaurav Dureja - Superstitious behavior among judo, taekwondo and boxing players, Gagandeep Singh (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Требования к статьям (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Титул, содержание (2016)
Martynenko G. - The interrelated modelling method of the nonlinear dynamics of rigid rotors in passive and active magnetic bearings (2016)
Bozbiei L. - Investigation of the oxide phase homogenization in the convective cell while producing vacuumarc remelting, Borts B., Neklyudov I., Tkachenko V. (2016)
Дупляк І. Я. - Дослідження механізму ємнісного заряду активованих вуглецевих матеріалів в розчині ZnI2, Бахматюк Б. П., Курепа А. С., Григорчак І. І. (2016)
Семенец В. В. - Разработка материала для защиты медицинского персонала от воздействия излучения, Стыценко Т. Е. (2016)
Волков О. А. - Исследование теплодеформационного влияния при поверхностном упрочнении сталей термофрикционной обработкой (2016)
Mohanad Muzahem Khalaf - Modeling of the case depth and surface hardness of steel during ion nitriding, Kostyk V., Demin D., Kostyk K. (2016)
Роп’як Л. Я. - Оптимізація технологічних параметрів процесу хромування для забезпечення показників якості деталей поршневих насосів, Остапович В. В. (2016)
Соболь О. В. - Исследование влияния режимов ионного азотирования на структуру и твердость стали, Андреев А. А., Столбовой В. А., Князев С. А., Бармин А. Е., Кривобок Н. А. (2016)
Alaa Fadhil І. Idan - The study of the influence of laser hardening conditions on the change in properties of steels, Akimov O., Golovko L., Goncharuk O., Kostyk K. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Іващук В. В. - Використання моделей для ковзного режиму керування в умовах асортиментного виробництва, Ладанюк А. П. (2016)
Богушевський В. С. - Розробка моделі і алгоритмічного забезпечення системи керування машиною лиття під тиском на основі нечіткої логіки, Самарай Р. В., Самарай В. П. (2016)
Костіков М. П. - Електронний тренажер самонавчання словозміни іноземної мови (2016)
Гуменюк Г. Д. - Гармонізація національних стандартів України з міжнародними стандартами у харчовій промисловості (2016)
Пенчук Г. С. - Сучасний стан продовольчої безпеки в Україні, Пенчук Ю. М. (2016)
Кушнір А. І. - Наноматеріали: різноманітність і можливості застосування, Волошина І. М., Зінченко О. А., Шкотова Л. В. (2016)
Павлюковець І. Ю. - Біоконверсія пересмаженої соняшникової олії в поверхнево-активні речовини Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Пирог Т. П. (2016)
Басюк Д. І. - Особливості розвитку гастрономічного туризму Польщі, Гембець А. В. (2016)
Спасенко Ю. О. - Особливості формування диференціації заробітної плати в Україні і шляхи її регулювання (2016)
Примак Т. Ю. - Основні завдання туристичної галузі України в контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Рогинська Я. А. (2016)
Казаков О. О. - Оптимізація функціонального змісту процесу управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств, Казакова В. І. (2016)
Арич М. І. - Обґрунтування вибору стратегій управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств на основі концепції Six Sigma (2016)
Pietukhov V. - Group decision making while production planning in a business environment (2016)
Українець А. І. - Аюрведичні знання як унікальна цілісна система оздоровлення і лікування хвороб, Сімахіна Г. О., Поліщук Г. Є., Науменко Н. В. (2016)
Полумбрик М. О. - Проантиоксидантна система організму людини, оксидативний стрес, його наслідки і шляхи подолання. Частина IIІ. Захист від оксидативного стресу і його наслідків, Совко М. С., Омельченко Х. В. (2016)
Євтушенко О. В. - Обґрунтування заходів і засобів для профілактики ризику травмування працівників харчових підприємств, Сірик А. О., Породько П. В. (2016)
Шаркова Н. О. - Дослідження процесу розпилювального сушіння білково-мінерального экстракту, Турчина Т. Я., Декуша Г. В., Козак М. М. (2016)
Соколенко А. І. - Режимні способи інтенсифікації масообміну, Шевченко О. Ю., Марценюк О. С. (2016)
Погорілий Т. М. - Розподіл температур у комірках міжкристального розчину сахарози–кристалу цукру–утфелю при різному способі їх розташування в гріючій трубці (2016)
Бржезицький В. О. - Регулювання електричного поля високовольтної котушки за допомогою профілювання діелектрика, Лапоша М. Ю., Маслюченко І. М., Проценко О. Р. (2016)
Ізволенський І. Є. - Вплив реактивної потужності на якість роботи підприємств молокопереробної галузі, Семко Д. М., Шестеренко В. Є. (2016)
Осокіна Н. М. - Порівняльна оцінка зерна ярих та озимих сортів пшениці і тритикале ярого як сировини для виготовлення хліба, Костецька К. В. (2016)
Попов М. О. - Відходи олійнодобувного виробництва: тенденції, проблеми і перспективи використання (2016)
Кобець О. С. - Рослинні олії як джерела функціональних інгредієнтів, Арпуль О. В., Доценко В. Ф., Задкова С. П. (2016)
Кошова В. М. - Характеристика різних сортів вівса, Мукоїд Р. М., Гуріна О. О., Усач А. В. (2016)
Науменко К. А. - Моделювання рецептур зелених соусів із заданими споживчими властивостями, Любцова Ю. Л. (2016)
Іщенко В. М. - Ідентифікація різних видів молока з використанням інструментальних і хемометричних методів, Кочубей-Литвиненко О. В., Суходольська Н. П., Іщенко М. В. (2016)
Зінченко Н. Ю. - Дослідження процесу набухання інуліну в органічних розчинниках, Сімурова Н. В., Мазур Л. М., Кучер Н. С. (2016)
Айрапетова В. В. - Термогравіметричне дослідження шихти для синтезу оксидполімерного композиту на основі ZnO, Грабовська О. В., Сабадаш Н. І., Фесич І. В. (2016)
Кроніковський О. І. - Поліетери як клас селективних реагентів, Котляр К. О., Діденко В. В. (2016)
До відома авторів (2016)
Хмара Т. В. - Особливості мікроскопічної будови стравоходу у плодовому періоді онтогенезу людини, Галичанська О. М., Бірюк І. Г., Куфтяк В. В. (2015)
Боднар О. Б. - Клінічні прояви та віддалені результати хірургічного лікування хронічного товстокишкового стазу, що обумовлений аномаліями фіксації ободової кишки у дітей (2015)
Антонюк О. П. - Морфофункціональна характеристика атрезій дванадцятипалої кишки в новонароджених (2015)
Ватаманеску Л. І. - Особливості консервативного лікування хронічного колостазу у дітей з природженими вадами ободової кишки (2015)
Чорний О. В. - Спосіб формування іліотрансверзоанастомозу та метод корекції моторно-евакуаторної функції шлунковокишкового тракту після виконання правобічної геміколектомії (2015)
Беденюк О. А. - Особливості топографії та кровопостачання великих слинних залоз у щурів у нормі, Магльона В. В., Герасим’юк І. Є. (2015)
Костюк О. Г. - Регенерація уроепітелія сечового міхура після видалення слизової оболонки, Гончарук В. В., Костюк Г. Я., Бурков М. В., Лонський Л. Й., Безкоровайний О. Е., Гудзь О. С. (2015)
Черкасов В. Г. - Ультраструктурные трансформации межклеточного вещества во внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов, Гунас И. В., Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Лахтадыр Т. В., Титаренко В. Н., Маткивская Р. М. (2015)
Грицуляк Б. В. - Гемодинамічні зміни у кровоносних судинах сім’яного канатика та яєчка в умовах косої пахвинної грижі і після пластики пахвинного каналу, Грицуляк В. Б., Литвинець Є. А., Костенко Л. В., Поливкан М. І. (2015)
Слободян О. М. - Ранній морфогенез легень людини (2015)
Аксенова И. А. - Оптимизация тактики аортокоронарного шунтирования при многососудистом поражении венечных артерий в сочетании с атеросклерозом восходящей аорты, Сакалов В. В., Кнышов Г. В., Тодуров Б. М. (2015)
Базюта Л. З. - Діагностика гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку, Польова С. П. (2015)
Шепітько К. В. - Дослідження ступеня зв’язування лектинів у слизовій оболонці дванадцятипалої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини у щурів (2015)
Герасимюк І. Є. - Просторово-часові взаємовідношення органів і структур грудної порожнини у ранніх плодів, Голубовський І. А. (2015)
Слонецький Б. І. - Особливості перебігу синдрому "короткої кишки" у тварин при проведені операції селективної денервації тонкої кишки, Вербицький І. В., Тутченко М. І., Тюлюкін І. О. (2015)
Побігун Н. Г. - Морфофункціональні зміни щитоподібної залози за умов експериментальної гіпотиреоїдної дисфункції та фізичного навантаження, Попадинець О. Г., Ємельяненко І. В. (2015)
Гнатюк М. Г. - Власний досвід виконання панкреатодуоденальної резекції з приводу злоякісного новоутворення голівки підшлункової залози, Петрук Ю. П., Лянскорунський М. В., Шевченко С. Ю., Райчук С. І., Бодяка В. Ю. (2015)
Кушнарев А. А. - Способ непрямой реваскуляризации при облитерирующем атеросклерозе нижних конечностей, Степаненко Р. Н., Кушнарева Е. А. (2015)
Хмара Т. В. - Морфологічні передумови виникнення підковоподібної нирки, Ризничук М. О., Слободян О. М. (2015)
Dudenko V. G. - Spatial topography of the human diaphragm, Vdovichenko V. I., Kurinnyi V. V. (2015)
Пшиченко В. В. - Структурно-функціональна характеристика епіфізу щурів за умов хронічного стресу та цілодобового освітлення, Черно В. С., Волобуєв М. А. (2015)
Бирчак І. В. - Характеристика локальних змін ліпопероксидації у жінок з міомою матки (2015)
Shuba D. - Morphometric characteristics of inferior extremity renal pyramids of a human kidney, consisting of three excretory sectors (2015)
Стахурська І. О. - Морфофункціональні особливості міокарда дослідних тварин різної статі за умов інтоксикації натрію нітриту, Пришляк А. М. (2015)
Дахно Л. О. - Особливості вікової динаміки лінійних розмірів коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку, Масна З. З. (2015)
Адамович О. О. - Особливості будови шийного відділу хребта в осіб юнацького віку, Кривко Ю. Я., Бачун А. О. (2015)
Кошарный В. В. - Клинические проявления различных типов перикардита. (Обзор литературы), Вихристенко К. Н., Абдул-Оглы Л. В. (2015)
Проніна О. М. - Оптимізація викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії в умовах кредитно-модульної системи, Коптев М. М., Данильченко С. І., Білич А. М. (2015)
Професор Твердохліб Ігор Володимирович (до 50-річчя від дня народження) (2015)
Професор Васюк Володимир Леонідович (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Профессор Степанов Владимир Григорьевич (к 80-летию со дня рождения) (2015)
Пам’яті професора Віктора Михайловича Лупиря (1938-2015) (2015)
Польовий В. П. - Характеристика морфологічних змін у хворих на хронічну венозну недостатність, ускладнену гнійно-некротичними процесами м’яких тканин, Сидорчук Р. І., Кучурян Г. С., Паляниця А. С. (2015)
Тащук В. К. - Побудова програмного забезпечення для кількісної оцінки електрокардіограми: можливості і дослідження зубця Т, Іванчук П. Р., Полянська О. С., Руснак І. Т. (2015)
Пенішкевич Я. І. - Вплив ейкозаноїдів та блокаторів їх синтезу на інтенсивність лізису високомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні склери в експерименті (2015)
Гушул І. Я. - Мікробіологічні особливості перебігу гострого поширеного перитоніту на тлі раку товстої кишки (2015)
Мельничук Л. В. - Проблемні питання діагностики та лікування вроджених вад у дітей (2015)
Исаев М. В. - Влияние КВЧ облучения на репарацию костной ткани в эксперименте (2015)
Кривецький В. В. - Морфогенез шкіри та її похідних в пренатальному періоді онтогенезу людини, Марчук Ф. Д. (2015)
Гаврищук Ю. М. - Особливості ремоделювання судин та структур головного мозку щурів при відновленні прохідності черевної частини аорти після її попереднього звуження та їх медикаментозна корекція (2015)
Антонюк О. П. - Морфогенез порожньої та клубової кишок у ранньому періоді онтогенезу людини (2015)
Пилипко І. В. - Морфологічні зміни внутрішньої структури нирок при моделюванні гемодинамічних порушень у щурів, Галицька-Хархаліс О. Я. (2015)
Каліновська І. В. - Зміни імунологічного статусу вагітних при плацентарній дисфункції (2015)
Стрижаковська Л. О. - Морфогенез і просторово-часові взаємовідношення похідних сечово-статевої пазухи на початку передплодового періоду онтогенезу людини (2015)
Роговий Ю. Є. - Вплив лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози за допомогою КТП лазера на показники когнітивних функцій, крові, водно-сольового обміну та функції нирок, Майкан Р. І. (2015)
Гощинський В. Б. - Особливості перебудови глибокої венозної системи при варикозній хворобі нижніх кінцівок, Кохан Р. С. (2015)
Дахно Л. О. - Особливості форми коміркових і базальних дуг верхньої щелепи та їх співвідношення в осіб різної статі, Масна З. З. (2015)
Роговий Ю. Є. - Окисномодифіковані білки за гістохімічними даними у нирках і печінці щурів за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту, Білоокий О. В. (2015)
Ластівка І. В. - Частота розповсюдження різних форм гіпоспадії у новонароджених, Півторак В. І., Ризничук М. О. (2015)
Романюк О. В. - Функціональний і морфологічний стан ендометрія у жінок, що хворіють на туберкульоз легень (2015)
Власова К. В. - Ультрамікроскопічна організація супраоптичного ядра гіпоталамуса щурів за умов гіперілюмінізації (2015)
Давиденко І. С. - Аналіз щільності мелатонінових рецепторів у нейронах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса щурів за модифікацій фотоперіоду та уведення мелатоніну, Булик Р. Є., Тимофій О. В. (2015)
Булик Р. Є. - Вплив тривалого освітлення на субмікроскопічні зміни супрахіазматичних ядер гіпоталамуса, Бурачик А. І. (2015)
Бойчук Т. М. - Стокс-параметричні автофлуоресцентні мікроскопічні зображення оптично анізотропних гістологічних зрізів тканини підшлункової залози щурів на ранніх термінах експериментального цукрового діабету, Ушенко О. Г., Грицюк М. І. (2015)
Слободян О. М. - Фетальний морфогенез привушної залози та привушної протоки, Лаврів Л. П. (2015)
Максим’юк В. В. - Мініінвазивні технології в лікуванні панкреатогенних абсцесів черевної порожнини (2015)
Макар Б. Г. - Ультраструктурні особливості гемомікроциркуляторного русла судинної оболонки очного яблука плода людини, Савка І. І. (2015)
Боднар О. Б. - Способи хірургічного лікування абдомінального крипторхізму в дітей (2015)
Васильчишина А. В. - Наукова методологія дослідження структур сідничної ділянки в перинатальному періоді онтогенезу людини, Хмара Т. В., Цигикало О. В. (2015)
Scientific-practical conference with international participation "Fundamental Sciences for Practical Medicine: Morphofunctional Methods of Investigation of Ontogenetic Transformations of Physiological and Metabolic Processes, Simulated Pathological Conditions with Diseases of Internal Organs” devoted to the 75th anniversary of birth of the Professor Shutka Bohdan Vasyliovych (Ivano-Frankivsk, September 30 - October 01, 2015) (2015)
Пам’яті видатного буковинського письменника Олега Романовича Сенчика (1942-2015) (2015)
Черно В. С. - Індивідуальна краніотопографічна та морфометрична мінливість сигмоподібних пазух твердої оболонки головного мозку у дорослих людей залежно від типу будови черепа, Вовк Ю. М., Алексашина І. В. (2016)
Іванців О. Р. - Гістологічні та електронномікроскопічні дослідження підшлункової залози при лікуванні стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом, Попович Ю. І., Міськів В. А., Перцович В. М., Жураківський В. М. (2016)
Кошарный В. В. - Анализ данных рентгенологического обследования при черепно-мозговой травме, Павлов А. И., Абдул-Оглы Л. В. (2016)
Абросімов Ю. Ю. - Динаміка товщини менісків колінного суглоба щурів у нормі та після внутрішньоплодового введення антигену (2016)
Бекесевич А. М. - Особливості структурної організації ланок гемомікроциркуляторного русла кори мозочка щура за умов 2- та 4-тижневого введення опіоїду (2016)
Маслова І. М. - Динаміка зміни площі структур великих слинних залоз щурів у нормі та після внутрішньоутробної дії антигену, Бурега Ю. О. (2016)
Волошин М. А. - Особливості розподілу вуглеводних залишків β-D-галактози в епітелії слизової ясен щурів у нормі та після внутрішньоутробного антигенного впливу, Бурега Ю. О. (2016)
Лазарик О. Л. - Лектингістохмічна характеристика реактивності дванадцятипалої кишки щурів у експерименті, Григор’єва О. А. (2016)
Коптев М. М. - Морфологічна характеристика нирок щурів, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стресу, Проніна О. М., Білаш С. М., Пирог-Заказнікова А. В., Ніколенко Д. Є. (2016)
Варакута О. А. - Особливості розподілу глікозаміногліканів у пародонті щурів при наявності фотополімерної пломби і цукрового діабету, Кущ О. Г. (2016)
Григорьева Е. А. - Использование лектиновой гистохимиии для изучения морфологии эпителиоретикулоцитов тимуса (2016)
Власов В. В. - Діагностика та оперативне лікування хворих на множинні первинні грижові дефекти білої лінії живота, Калиновський С. В., Слободян О. М. (2016)
Пастухова В. А. - Однофакторний дисперсійний аналіз даних сім’яних пухирців статевонезрілих щурів, отриманих в умовах дії гіпертермії та при застосуванні коректора, Кравчук О. М. (2016)
Пастухова В. А. - Особливості будови мітохондрій скелетних м’язів при фізичному навантаженні в експерименті (2016)
Булько І. В. - Структурні реакції пульпи селезінки на дію нового кровозамінника HAES-LX-5% (2016)
Гнатюк М. С. - Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах шлуночків легеневего серця, Слабий О .Б., Татарчук Л. В. (2016)
Мустафакулов И. Б. - Наш опыт хирургического лечения повреждений желудка при сочетанной травме, Хаджибаев А. М., Мавлянов Ф. Ш. (2016)
Хмара Т. В. - Топографоанатомічні особливості супутніх судин сідничого нерва у плодів людини, Васильчишина А. В. (2016)
Вовк Ю. М. - До питання про іннервацію намету мозочка, Малахов С. С. (2016)
Goryainova G. - Comparison of anatomical and ultrasound sections of the human liver, Kondrusyk N., Vdovichenko V. (2016)
Dudenko V. G. - Topographic anatomy of the "weak" places of the diaphragm. Sternocostal and lumbocostal triangles, Vdovichenko V. I., Kurinnyi V. V. (2016)
Хмара Т. В. - Зріз через три судини як метод пренатального ультразвукового дослідження судин верхнього середостіння, Ризничук М. О., Пахольчук І. О. (2016)
Гнатюк М. Г. - Тромбектомія як патогенетичне лікування тромбозу верхньої брижової артерії, Петрук Ю. П., Лянскорунський М. В., Райчук С. І., Шевченко С. Ю., Бодяка В. Ю. (2016)
Полянський І. Ю. - Порушення топографоанатомічних взаємовідношень як причина комбінованої кишкової непрохідності, Москалюк В. І. (2016)
Гресько М. М. - Клінічний випадок лівобічного розміщення жовчного міхура при лапароскопічній холецистектомії, Курявенко В. Г., Гресько А. С. (2016)
Вовк Ю. Н. - Значение индивидуальной анатомической изменчивости для развития клинической анатомии (2016)
Вовк Ю. Н. - Практическое значение индивидуальной анатомической изменчивости для современной краниологии, Вовк О. Ю., Икрамов В. Б., Шмаргалев А. А., Малахов С. С. (2016)
Бойчук Т. М. - Володимир Іванович Проняєв – образ справжньої людини, гідної наслідування в усьому, Хмара Т. В., Слободян О. М. (2016)
Професор Гринчук Федір Васильович (до 50-річчя від дня народження) (2016)
Професор Гунас Ігор Валерійович (до 50-річчя з дня народження) (2016)
Професор Кривецький Віктор Васильович (до 50-річчя від дня народження) (2016)
Професор Олійник Ігор Юрійович (до 55-річчя від дня народження) (2016)
Професор Вовк Юрій Миколайович (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Лисяный Н. И. - Особенности иммунных нарушений при глиобластомах, инфицированных цитомегаловирусом, Станецкая Д. Н., Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Ключникова А. И. (2015)
Драннік Г. М. - Показники імунітету як предиктори перебігу хронічного гломерулонефриту у дітей, Багдасарова І. В., Дріянська В. Є., Петрина О. П., Фоміна С. П., Дріянська В. В., Сидоренко Є. В. (2015)
Жданович А. І. - Процеси ангіогенезу і апоптозу у вагітних з високим ризиком прееклампсії та їх імунологічна обумовленість, Коломійченко Т. В., Яроцька Ю. О. (2015)
Прохорова М. П. - Ефективність сублінгвальної алерген специфічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою (2015)
Мальцев Д. В. - Ідіопатична CD4+ Т-­клітинна лімфопенія (2015)
Курченко А. І. - Запальні субтипи в індукованому мокротинні та антиендотоксиновий імунітет у хворих на бронхіальну астму, Бісюк Ю. А., Дубовий А. І., Кондратюк В. Є., Ахтемійчук О. С. (2015)
Дріянська В. Є. - Рівень цитокінів крові у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, які отримують різні методи замісної терапії, Дудар І. О., Шифріс І. М., Гончар Ю. І., Порошина Т. В., Лобода О. М., Крот В. Ф., Савченко В. С. (2015)
Гаврилюк А. М. - Антиспермальні антитіла як показник імунозалежного чоловічого непліддя (2015)
Курченко І. Ф. - Характеристика показників функціонального стану ендотелію в залежності від pro197leu поліморфізму гена gpx 1 та корекція виявлених змін за допомогою селеніту натрію у хворих із метаболічним синдромом, Абрамова Н. О., Пашковська Н. В., Курченко А. І. (2015)
Присяжнюк І. В. - Зміни показників цитокінового профілю у хворих на гіпотиреоз та супутній хронічний холецистит у динаміці комплексного лікування, Пашковська Н. В., Курченко А. І. (2015)
Коваль Г. Д. - Вплив факторів вродженого імунітету, імуногенетичної регуляції та цитокінів на результативність лікування безпліддя у хворих на ендометріоз, Чоп’як В. В., Юзько О. М., Літус В. І., Краснов В. В. (2015)
Кучер Е. В. - О результатах дерматоглифического исследования и hla­типирования у детей с различным течением острой лимфобластной лейкемии (2015)
Мельников О. Ф. - Определение иммунных комплексов и иммуноглобулинов в ротоглоточном секрете в норме и при воспалительной патологии в носо­и ротоглотке как критерии состояния локального иммунитета, Бредун А. Ю., Любарец С. Ф., Заяц Т. А., Вахнина А. П., Рыльская О. Г., Биль Б. Н. (2015)
Курченко А. І. - Дослідження функції cd7­негативних т­лімфоцитів хелперів периферичної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А., Регурецька М. В. (2015)
Солоха Н. В. - Функціональна активність мононуклеарних клітин крові за продукцією цитокінів під дією нанокомпозитних матеріалів в умовах in vitro, Яворовський О. П., Карлова О. О., Курченко А. І., Савченко В. С. (2015)
Зубченко С. О. - Оцінка діагностичних критеріїв у пацієнтів з різними клініко­лабораторними проявами сенсибілізації до кліщів домашнього пилу та прогнозування ефективності алергенспецифічної імунотерапії на підставі алергокомпонентної діагностики, Юр’єв С. Д. (2015)
Бондаренко Т. Н. - Особенности изменения показателей клеточной специфической защиты у пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом с сопутствующим гельминтозом (2015)
Лисяный А. Н. - Молекулярные предикты медуллобластом дорослих пациентов (2015)
Прохорова М. П. - Клініко­імунологічна ефективність лікування бронхообструктивного синдрому у дітей, асоційованого з атиповими збудниками (2015)
Бичкова Н. Г. - Функціональна активність імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на артеріальну гіпертензію, Бичкова С. А. (2015)
Бичкова С. А. - Порушення цитокінсинтезуючої функції імунокомпетентних клітин периферичної крові при поєднаній соматичній патології (2015)
Плахотная Д. В. - Уровень субклассов Ig G у пациентов с атопическими заболеваниями, имеющих гиперпродукцию общего IgE, Удовенко Н. С., Гуменюк Н. А., Пьянкова А. В. (2015)
Титул, содержание (2016)
Руденко С. В. - Разработка концепции отбора проектов и ее формализация в условиях отсутствия полноты информации, Андриевская В. А. (2016)
Музылев Д. А. - Разработка методики выбора условий взаимодействия зерноуборочного и транспортного комплексов, Кравцов А. Г., Карнаух Н. В., Бережная Н. Г., Кутья О. В. (2016)
Веренич О. В. - Розробка та впровадження формалізованої моделі ментального простору оточуючого середовища проекту чи програми (2016)
Кононенко И. В. - Применение метода синтеза методологии управления проектом при нечетких исходных данных, Агаи А., Луценко С. Ю. (2016)
Осауленко И. А. - Оптимизация портфеля региональных проектов методом кластерного анализа (2016)
Савєльєва О. С. - Управління програмою супроводження систем аварійного захисту АЕС, Становська І. І., Бібік Т. В., Березовська К. І. (2016)
Чимшир В. И. - Разработка метода количественной оценки социального эффекта при реализации социотехнических проектов (2016)
Sherstyuk O. - The research on role differentiation as a method of forming the project team, Olekh Т., Kolesnikova K. (2016)
Abstract and References (2016)
Дорогие неврологи и детские неврологи! (2015)
Евтушенко С. К. - Туберозный склероз как междисциплинарная проблема в нейропедиатрии (научный обзор и личные наблюдения), Гагара Д. А. (2015)
Ткаченко О. В. - Нейропсихологічні характеристики депресії у пацієнтів із ревматоїдним артритом, Найдьонова Ю. Л. (2015)
Дзяк Л. А. - Метаанализ результатов клинических исследований эффективности и переносимости L-лизина эсцината при лечении черепно-мозговой травмы и острых нарушений мозгового кровообращения, Сирко А. Г. (2015)
Черній Т. В. - Клініко-неврологічні характеристики гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у державних службовців, Литвин О. В., Литвин М. М. (2015)
Кирилова Л. Г. - Когнітивний та моторний розвиток дітей, які народилися з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2015)
Коростій В. І. - Психофармакотерапія в комплексному лікуванні та реабілітації посттравматичного стресового розладу, Поліщук В. Т., Заворотний В. І. (2015)
Поліщук М. Є. - Закрита черепно-мозкова травма. Сучасний погляд на проблему, Гончарук О. М. (2015)
Трещинская М. А. - Выбор антиагрегантного средства для вторичной профилактики церебрального инсульта (2015)
Дзяк Л. А. - Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговую травму, Цуркаленко Е. С., Сальков Н. Н. (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности комплексной нейропротекции при ишемическом инсульте (2015)
Вакуленко Л. А. - Остеохондроз: возможности аддитивного биорегуляционного подхода (2015)
Баринов Э. Ф. - Влияние медикаментозного лечения пациентов с хронической ишемией мозга на функциональную активность тромбоцитов, Статинова Е. А., Евтушенко С. К., Мамедалиева С. A., Евтушенко И. С. (2015)
Орос М. М. - Тразодон у лікуванні депресії після інсульту, Луц В. В., Адамчо Н. Н. (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности препаратов гинкго билобы в стратегии фармакотерапии сосудистой деменции (2015)
Матяш М. М. - Сучасні підходи до лікування травматичної хвороби головного мозку (травматичної енцефалопатії), Марченко О. М. (2015)
Никонов В. В. - Современные направления терапии церебральной недостаточности, Савицкая И. Б. (2015)
Дельва М. Ю. - Постінсультні пневмонії: сучасні принципи менеджменту (огляд літератури), Вахненко А. В., Моісєєва Н. В., Дельва І. І. (2015)
Евтушенко С. К. - Компрессионно-ишемическая невропатия правого малоберцового нерва с парезом ноги у девочки 10 лет вследствие подколенных экзостозов (как проявление болезни Эренфрида), Москаленко М. А., Евтушенко О. С., Шаймурзин М. Р., Кардаш А. М., Малеева И. А. (2015)
Ильченко С. И. - Клинический случай синдрома Луи-Бар в сочетании с эпилепсией у подростка, Коренюк Е. С., Самойленко И. Г., Иванченко В. И., Паламарчук Н. Ю. (2015)
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2015 года (2015)
Станислав Константинович Евтушенко (2015)
Детский аутизм (2015)
Михаил Булгаков, или Таинственная история излечения от наркозависимости (2015)
Титул, содержание (2016)
Пасечник М. В. - Математическое моделирование процессов сшивки составляющих полимерной композиции, Кучер Е. А. (2016)
Lebedev V. - Synthesis and study of optically transparent benzguanamine oligomers with luminescent properties (2016)
Vistak M. - Investigation of spectral characteristics of cholesteric liquid crystals at carbohydrates influence, Dmytrakh V., Horbenko J., Sushynskyi O. (2016)
Danylkovych A. - Improvement of the filling and plasticization processes of forming multifunctional leather materials, Mokrousova O., Zhygotsky A. (2016)
Никулишин І. Є. - Дослідження біостійкості захисних ізоляційних покриттів, модифікованих нафтополімерними смолами, Піх З. Г., Гнатуш С. О., Гнатів З. Я., Чайківська Р. Т. (2016)
Семешко О. Я. - Исследование влияния высокоэнергетической дискретной обработки на кинетику экстракции и свойства шерстного жира, Куник А. Н., Асаулюк Т. С., Сарибекова Ю. Г., Мясников С. А. (2016)
Гелеш А. Б. - Хемосорбція сульфуру(IV) оксиду в горизонтальному апараті з ковшоподібними диспергаторами, Яворський В. Т., Яворський І. Є. (2016)
Приймаченко А. С. - Моделювання процесу корозії високоміцних бетонів у сульфатному середовищі, Шейніч Л. О. (2016)
Шишкін О. О. - Дослідження впливу сполук перехідних елементів на міцелярний каталіз формування міцності реакційного порошкового бетону (2016)
Шишкіна О. О. - Дослідження впливу поверхнево-активних речовин, що утворюють міцели, на міцність ніздрюватого реакційного порошкового бетону (2016)
Пітак Я. М. - Дослідження субсолідусної будови системи ZnO–Al2O3–TiO2–SiO2, Лісачук Г. В., Подчасова К. В., Білостоцька Л. О., Трусова Ю. Д., Крівобок Р. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Чемерис А. А. - Определение зависимостей в компьютерных программах (2015)
Огир А. С. - Система ультразвуковой диагностики с использованием фазовой информации отраженного звукового поля, Тарапата В. В., Чемерис А. А., Огир Е. А. (2015)
Попов О. О. - Експертні методи та системи для прийняття управлінських рішень (2015)
Гильгурт С. Я. - Организация вычислительного процесса синтеза файлов конфигураций для аппаратных ускорителей при решении задач информационной безопасности (2015)
Майстренко С. Я. - Использование и адаптация базовых средств ГИС для задач лесоустройства Украины, Беспалов В. П., Загреба Т. А., Хурцилава К. В. (2015)
Диденко П. И. - Поверхность кварца (2015)
Максименко Е. В. - Особенности реализации процедуры умножения больших чисел в ортогональных базисах (2015)
Владимирский И. А. - Корреляционный метод поиска утечек при одностороннем доступе к трубопроводу (2015)
Груц Ю. Н. - Математическая модель графической процедуры отсечения для скелетных стереоизображений (2015)
Шабан М. Р. - Актуальность построения методик оценки качественных характеристик тестов, разрабатываемых в процессе экспертизы функциональных услуг безопасности обработки информации грид-сайта (2015)
Дронюк І. М. - Моніторинг та аналіз реального та модельного трафіку комп’ютерної мережі, Федевич О. Ю. (2015)
Валах М. А. - Просторовий аналіз емісії парникових газів від лінійних об’єктів: транспортний сектор Підкарпатського воєводства, Бунь Р. А., Галущак М. О., Данило О. Я. (2015)
Струк Є. С. - Автоматизована система поселення студентів в гуртожитки студмістечка, Дубленич Р. В. (2015)
Тимченко О. В. - Якість поліграфічної продукції, відтвореної цифровим способом, Гавриш Б. М., Лях І. М. (2015)
Дурняк Б. В. - Визначення необхідного рівня захисту даних в соціальних системах, Хомета Т. М. (2015)
Тимченко О. В. - Постановка задачі реконструкції об'ємного елементу з одної фотографії на основі марківських систем, Кульчицький Р. О. (2015)
Кляп М. М. - Розробка алгоритму реалізації процесу прогнозування (2015)
Дурняк Б. В. - Методи інтерпретації моделей ризику, Майба Т. М. (2015)
Сікора Л. С. - Інформаційно-енергетична концепція та базові моделі активізації технологічних процесів на підставі лазерного фотонного зондування, Лиса Н. К., Білак Ю. Ю. (2015)
Ткачук Р. Л. - Логіко-когнітивні моделі прийняття цільових рішень в контексті часового простору (2015)
Цмоць І. Г. - Підвищення енергоефективності підприємства шляхом вибору об’єкту вкладення інвестицій, Медиковський М. О., Скорохода О. В. (2015)
Сабат В. І. - Використання семантичних мереж для автоматизованих систем документообігу (2015)
Пиріг Р. - Михайло Грушевський: "…жив у Київі інкогніто" (2011)
Кудлай О. - Громадсько-політична діяльність Бориса Мартоса (2011)
Осташко Т. - Всеволод Голубович: портрет на політичному тлі (2011)
Магурчак А. - Оцінка Андрієм Жуком українських визвольних змагань 1917–1921 рр. (2011)
Білоус Л. - Допомога постраждалому від війни єврейському населенню Східної Галичини (1914–1917) (2011)
Тимченко Р. - Державне будівництво та політико-економічні перетворення ЗУНР (листопад 1918–червень 1919 рр.) (2011)
Устименко В. - Міжетнічні конфлікти та протиріччя в Україні (1917–1920 рр.) (2011)
Лупандін О. - Питання економічних відносин між Українською Державою та РСФРР в контексті українсько-російських мирних переговорів 1918 р. (2011)
Леміжанська О. - Діяльність Департаменту місцевого самоврядування МВС Української Держави (травень–грудень 1918 р.) (2011)
Бойко О. - Життя Києва під владою білогвардійців (вересень–грудень 1919 р.) (2011)
Корольов Г. - Більшовицька концепція федералізму в контексті Української революції 1917–1921 рр. (2011)
Дацків І. - Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії (2011)
Михайлова О. - Польсько-український союз 1920 р.: військово-господарча співпраця на території Правобережної України (кінець квітня–середина червня) (2011)
Верстюк В. - Ризький мирний договір 1921 р. і завершення боротьби за Українську Народну Республіку (2011)
Файзулін Я. - Бессарабська повстанська група в Другому Зимовому поході Армії УНР (2011)
Скальський В. - Дворянин, попович та селянський син (штрихи до біографій загиблих під Крутами у січні 1918 року) (2011)
Дисертації з проблем історії Української революції, захищені в 2006–2011 роках (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Винничук С. Д. - Определение расхода воздуха, вытекающего из выходного отверстия приточного трубопровода при докритических и критических режимах истечения, Шестаков А. А., Ониськова А. В. (2015)
Попов О. О. - Визначення стійкості геоекосистем регіону досліджень, Артемчук В. О. (2015)
Цуприк Г. Б. - Забезпечення когерентності вибірки біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі, Щербак Л. М. (2015)
Владимирский И. А. - Развитие методов определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов городских систем централизованного теплоснабжения (2015)
Глухов О. Д. - Оцінка структурної стійкості систем на базі експандерів Пінскера (2015)
Чирва А. А. - Моделирование гидравлических процессов в первичном узле охлаждения системы подготовки воздуха (2015)
Владимирский А. А. - Создание технических средств для оценки степени коррозионного износа подземных трубопроводов тепловых сетей без их вскрытия, Владимирский И. А. (2015)
Гайденко О. С. - Методи прогнозування електроспоживання тяговими підстанціями залізниці (2015)
Шабан М. Р. - Использование COM–технологии при проведении экспертизы на соответсвие требованием НД ТЗИ, Марковская М. П., Кислов А. Г., Потенко А. С. (2015)
Кулаков Ю. О. - Формалізація методу повторного використання апаратних ресурсів функціональних блоків реконфігурованих обчислювальних систем, Клименко І. А. (2015)
Кульчицька І. О. - Інформаційна технологія відновлення спотворених зображень текстових документів, Тимченко О. В., Тимченко О. О. (2015)
Дурняк Б. В. - Організація системи прогнозування, при виникненні неочікуваних негативних факторів, Кляп М. М. (2015)
Гавриш Б. М. - Комплексний показник якості поліграфічної продукції, відтвореної цифровим способом, Тимченко О. В., Білак Ю. Ю. (2015)
Гельман Є. Л. - Дослідження впливу результатів роботи протоколу покривного дерева STP на експлуатаційні характеристики мережі, Обельовська К. М., Папежук Р. В. (2015)
Хомета Т. М. - Задачі захисту соціальних інформаційних систем (2015)
Майба Т. М. - Метод визначення величини ризику, що грунтується на використанні результатів аналізу негативних процесів (2015)
Попов О. О. - Математичні моделі оцінки техногенного ризику (2015)
Сікора Л. С. - Інформаційно-енергетична концепція та базові моделі активізації технологічних процесів на підставі лазерного фотонного зондування. Частина 2. Інформаційно-енергетична концепція та моделі лазерної активізації технологічних процесів, Лиса Н. К., Лях І. М. (2015)
Цмоць І. Г. - Проектування спеціалізованих компонент нейро-орієнтованих комп’ютерних систем, Теслюк Т. В., Ігнатєв І. В. (2015)
Сабат В. І. - Способи захисту авторських прав документів в автоматизованих системах документообігу (2015)
Романишин Ю. М. - Енергетичні особливості активації моделей нейрона, Петрицька С. Р. (2015)
Пантюк М. - Передмова (2012)
Галик В. - Літературознавці, журналісти та священики – кореспонденти Івана Франка з Дрогобича (2012)
Галів М. - Шкільництво села Лужок Долішній (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Ільницький В. - До проблеми чисельності підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН (1945 – 1952) (2012)
Кісіль В. - Писемні пам’ятки на сторінках "Сводной галичско-русской литописи съ 1700 до конца августа 1772 года. часть І." А. Петрушевича (2012)
Лазорак Б. - Перехід церковних братств Львова до унії у контексті реформи Крилосу єпископом Йосифом (Шумлянським) (2012)
Стецик Ю. - Монастирські фільварки Перемишльської єпархії (XVIII ст.) (2012)
Душний А. - До питання наукового осмислення української школи баянно-акордеонного мистецтв (2012)
Дякунчак Ю. - До питання стилістичних особливостей творчості для баяна-акордеона композиторів України на зламі століть (2012)
Кузьо В. - Творчий розвиток студента-інструменталіста в контексті музичного мистецтва України (2012)
Кундис Р. - Львівська баянна школа в контексті національної академічної школи гри на народних інструментах (2012)
Мартинів О. - Творчість Василя Верховинця в контексті формування національної культури (2012)
Муляр Н. - Виховання дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва (2012)
Олексів Я. - Жанрові модифікації сюїти та партити в музичному просторі ХХ століття (2012)
Сергієнко О. - До питання історичних передумов становлення конкурсно-фестивального руху виконавців на народних інструментах в Україні (2012)
Шафета В. - Фестивально-конкурсні акції колективногo музикування Львівщини в контексті української школи баянно-акордеонного мистецтва (2012)
Бобак О. - Підготовка соціального педагога до організації роботи з сім’єю як первинного інституту соціалізації дитини (2012)
Гурій М. - Розвиток комунікативної компетенції старшокласників у процесі реалізації форм громадянської освіти та виховання у Великій Британії (2012)
Жигайло О. - Обчислювальна діяльність як складова предметно-математичної компетентності молодшого школяра (2012)
Ілляш С. - Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури майбутнього учителя початкових класів (2012)
Колток Л. - Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищій школі (2012)
Нищак І. - До проблеми використання електронних посібників у навчально-виховному процесі, Пагута М. (2012)
Турчик І. - Проблеми та тенденції шкільного фізичного виховання за кордоном, Козіброда Л. (2012)
Фартушок Л. - Педагогічні умови формування готовності до праці у вихованців дитячих будинків, Лісенчук С. (2012)
Бандура Г. - Особливості становлення ідентичності в ранньому підлітковому віці (2012)
Бахур О. - Психологічна характеристика підлітків з делінквентною поведінкою (2012)
Гринечко А. - Роль самооцінювання в процесі самовизначення особистості (2012)
Дуб В. - Ціннісно-смислові характеристики майбутніх педагогів (2012)
Заболоцька С. - Особливості розвитку моральних форм поведінки дошкільників в експериментальних умовах (2012)
Зимянський А. - Психологічні особливості розвитку моральної позиції підлітків (2012)
Хавула Р. - Психологічні особливості подружньої сумісності (2012)
Гавриляк І. - Специфіка становлення німецькомовних фразеологічних одиниць зі семантикою кольору (2012)
Пиц Т. - Дослідження німецьких лексичних запозичень в українській мові у німецькомовних країнах (2012)
Вовк О. - Поступ нової української дитячої літератури у другій половині ХІХ століття (2012)
Гаврилюк Х. - "Енеїда" Івана Котляревського у польськомовному прочитанні Єжи Єнджеєвича та Петра Куприся (2012)
Дмитрів І. - Християнське осмислення національної історії у творчості письменників-"логосівців", Кафлик О. (2012)
Дяків Ю. - Характер рецепції творчості Бернарда Шоу в оцінках англомовних критиків (2012)
Лазірко Н. - Творчість Стефана Цвeйґа в літературознавчій оцінці Юрія Клена (2012)
Луцик В. - Виміри творчості Доріс Лессінг: жанрова парадигма малої прози 50-70-х рр. ХХ століття, Зимомря І. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Козявкін В. І. - Порівняльна характеристика психоемоційного стану батьків дітей з аутизмом, які проживають у зоні АТО та в інших регіонах України, Волошин Т. Б. (2015)
Василовский В. В. - Эффективность митоксантрона у больных с прогредиентными типами течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Черненко М. Е. (2015)
Малик С. Л. - Якість життя хворих із множинним склерозом: терапевтичний вплив холекальциферолу (вітаміну D3), Московко С. П., Московко Г. С., Титаренко Н. В. (2015)
Мищенко Т. С. - Клинические аспекты постинсультных когнитивных нарушений, Мищенко В. Н., Здесенко И. В., Никишкова И. Н. (2015)
Мартиненко Я. А. - Сучасні можливості магнітно-резонансної томографії у передчасно народжених дітей (2015)
Салій З. В. - Стратифікація факторів, що впливають на формування когнітивного та неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми, Шкробот С. І., Мілевська-Вовчук Л. С. (2015)
Бачинская Н. Ю. - Применение препарата Вазонат у пациентов пожилого возраста с когнитивными нарушениями на фоне энцефалопатии атеросклеротического генеза, Покровенко И. В., Демченко Е. В., Холин В. А., Тихоненко О. А. (2015)
Науково-практична конференція з нейропедіатрії "Мультидисциплінарний підхід до неврологічної патології в педіатрії: неврологічні прояви карнітинової недостатності та мітохондріальних хвороб у дітей" (м. Вінниця, Україна, 24 листопада 2015 року) 100 (2015)
Міжнародна виставка "Охорона здоров’я 2015": платформа, що об’єднує спеціалістів галузі! (2015)
Глиатилин: использование при острых и хронических цереброваскулярных заболеваниях (2015)
Трінус К. Ф. - Біоеквівалентність лікарських засобів з екстрактів гінкго дволопатевого (EGB 761) (2015)
Дельва М. Ю. - Синдром крилоподібної лопатки при невропатії довгого грудного нерва (клінічне спостереження, диференціальна діагностика), Нікіфорова О. С. (2015)
Головач І. Ю. - Патогенетичне обґрунтування застосування препарату Піаскледин в лікуванні остеоартриту (2015)
Бурчинский С. Г. - Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект? (2015)
Лихачева Н. В. - Синдром Андерсона - Нови: врожденная аплазия кожи, костей черепа у новорожденного, Экзархова А. И., Каратай О. С., Сошко Т. В., Шилова В. В., Зейниева А. Е. (2015)
Тамара Сергіївна Міщенко (2015)
Вінничук С. М. - Історія розвитку неврології в світі як науки. Погляд в історічне минуле, Фартушна О. Є. (2015)
Стоянов А. Н. - Становление и развитие одесской неврологии, Муратова Т. Н. (2015)
Чебаков М. П. - Використання вихідного матеріалу пшениці озимої західноєвропейського екотипу та його роль у створенні високо адаптивних сортів, Лебедєва Г. Д., Власенко В. А. (2006)
Тищенко О. Д. - Різноманіття кореневої системи у популяціях люцерни, Андрусіва Л. В., Рибалко Я. М. (2006)
Турченюк Л. О. - Хлібопекарські властивості борошна і роль зовнішнього температурного чинника в їхній оцінці, Шевченко O. І., Шовгун О. О. (2006)
Корнєєва М. О. - Регресійний аналіз у селекції інбредних ліній буряку цукрового, Власюк М. В., Власюк І. В., Опанасенко Т. Г. (2006)
Хареба В. В. - Використання біологічного потенціалу рослин і прогнозування врожаю капусти білоголової (2006)
Ковбасенко В. М. - Індукція захисних механізмів овочевих культур, Рябенька Л. А., Корецький А. П., Оніщенко О. І., Корецька О. О. (2006)
Гірко B. C. - Агроекологічні принципи формування інтенсивних агроценозів сільськогосподарських культур у різних кліматичних зонах України, Гірко О. В. (2006)
Лещук Н. В. - Підвищення посівних якостей насіння салату шляхом зниження його матрикальної різноякісності (2006)
Роїк В. М. - Гібриди нового покоління цукрового буряку і їхня роль у процесі інтенсифікації галузі, Корнєєва М. О. (2006)
Уліч Л. І. - Вдосконалення дослідження сортів озимої пшениці (2006)
Лещук Н. В. - Добір сортів салату ( Lactuca sativa L.) для конвеєрного вирощування у відкритому ґрунті (2006)
Жук О. Я. - Вивчення сортів капусти савойської за вмістом амінокислот, Федосій І. О. (2006)
Уліч Л. І. - Сорти озимої пшениці для інтенсивних технологій, Лисікова В. М. (2006)
Шелепов В. В. - Сорт і його значення в підвищенні врожайності, Іщенко В. І., Чебаков М. П., Лебедева Г. Д. (2006)
Волкодав В. В. - Діяльність Державної служби з охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі розвитку, Гончар О. М., Захарчук О. В., Кісіль М. І. (2006)
Ткачик C. O. - Міжнародна практика набуття прав на сорти рослин: вимоги до експертизи і надання охорони, Ніколенко Н. Г. (2006)
Кулик А. В. - Наукова та організаційна діяльність видатного селекціонера Б.М. Лебединського (2006)
Вергунов В. А - Професору В. В. Шелепову - "70", Петренко О. В. (2006)
Титул, зміст (2015)
Котвіцька А. А. Кононенко О. В. - Оцінка фармакотерапії хворих на кір в умовах стаціонару методами ABC-, VEN та частотного аналізу (2015)
Давтян Л. Л. - Динаміка розвитку ринку стоматологічних лікарських засобів України, Воронкіна А. С., Рева Д. В., Куколевська О. С. (2015)
Бурд Н. Б. - Лікувальна косметика в Україні: реалії та перспективи, Георгіянц В. А., Половко Н. П., Гризодуб О. І. (2015)
Ткаченко Н. О. - Якість підготовки провізорів як показник соціально відповідальної поведінки вищих навчальних закладів (2015)
Шматенко В. В. - Обґрунтування вмісту активних фармацевтичних інгредієнтів і допоміжних речовин в інфузійних полііонних розчинах, Коритнюк Р. С., Гудзь Н. І. (2015)
Федоровська М. І. - Обґрунтування співвідношення лікарської рослинної сировини та визначення її технологічних параметрів у разі розроблення складної настойки для терапії телогенової алопеції, Соколова Л. В., Половко Н. П. (2015)
Романенко М. І. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-амінопохідних 7-алкіл-3-метилксантинів, Назаренко М. В., Іванченко Д. Г., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2015)
Парченко В. В. - Протисудомна активність s-похідних 5-(фуран-2-іл)-4r1-1,2,4-триазол-3-тіонів (2015)
Цуркан О. О. - Мікро- та макроелементний склад надземних органів представників роду Sonchus, Делян Є. П. (2015)
Гречана О. В. - Порівняльний фітохімічний аналіз сировини Lupinus luteus L. та Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) O. Schwarz & klink. після гідролізу (2015)
Смойловська Г. П. - Хромото-мас-спектрометричне визначення летких компонентів кропиви дводомної (Urtica dioica L.) (2015)
Гудзенко А. В. - Дослідження рослинних сумішей листя малини (Rubus idaeus L.), Курапова Т. М., Власенко С. О. (2015)
Буткевич Т. А. - Вивчення вітамінного складу сухих порошків біомаси Flammulina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П., Козак Р. І. (2015)
Бурдак К. С. - Використання термічних методів аналізу у разі вибору оптимальної технології виробництва таблеток на основі субстанції адеметіонін 1,4-бутандисульфонату, Ярних Т. Г., Янчук І. Б., Борщевський Г. І. (2015)
Кечин І. Л. - Вивчення гострої токсичності празиквантелу за різних шляхів введення, Романіна Д. М., Гладишев В. В., Дюдюн А. Д. (2015)
Лелека М. В. - Обґрунтування методики аналізу доказових даних про фармакологічну активність сукцинатної кислоти та її комбінованих засобів, Заліська О. М. (2015)
Пам’яті видатного вченого Максютіної Ніни Павлівни (2015)
Байша К. М. - Сучасні тенденції зовнішньоекономічного й інвестиційного співробітництва України (2014)
Барташевська Ю. М. - Аналіз інноваційного розвитку машинобудування України (2014)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку магазинів Запорізької області (2014)
Бєлік В. Д. - Формування системи управління персоналомна підприємствах енергетичної сфери (2014)
Білошкурський М. В. - Аналіз маркетингових логістичних систем матеріального забезпечення підприємств (2014)
Богославець Г. М. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі України, Трубей О. М. (2014)
Божидай І. І. - Класифікаційна система стратегій (2014)
Больботенко І. В. - Принципи організації системи економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2014)
Вовк Г. Б. - Банкрутство середнього та малого бізнесу як глобальна проблема: сутність, причини, шляхи прогнозування та попередження (2014)
Вовна І. М. - Теоретико-проблемні аспекти процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в умовах мінливого середовища (2014)
Вольська О. М. - Стан та перспективи розвитку виробництва молочної продукції Херсонської області (2014)
Вяткіна Т. Г. - Діагностика стану використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2014)
Гавриленко Є. С. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні в контексті сталого розвитку (2014)
Гадзевич І. О. - Розробка алгоритму переходу промислового підприємства до диверсифікації його діяльності (2014)
Говорушко Т. А. - Дослідження методів оцінки ефективності системи контролінгу, Кроніковський Д. О. (2014)
Гудзь Ю. Ф. - Фінансові операції афілійованих осіб в офшорних зонах як загроза зростанню економічного потенціалу підприємства (2014)
Гутченко А. В. - Електронні інформаційні ресурси у наукових дослідженнях з проблем контролінгу (2014)
Євдокименко В. М. - Ризики підприємницької діяльності: розробка механізму управління, Дергалюк Б. В. (2014)
Жигалкевич Ж. М. - Інституційні засади створення та розвитку кластерів (2014)
Зарічна О. В. - Економічна сутність інвестицій та їх роль в туристичній діяльності (2014)
Зеліско І. М. - Еволюційні засади розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері України (2014)
Зернюк О. В. - Шляхи розвитку управління якістю продукції на промисловому підприємстві, Ігнатенко В. О. (2014)
Окландер М. А. - Фактори конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств, Златова І. О. (2014)
Змерзла Т. І. - Типологія організаційної культури (2014)
Іваненко О. В. - Проблема розмежування категорій "енергозбереження" та "енергоефективність" в управлінні підприємством (2014)
Ігнатенко М. М. - Формування процесу управління діловою репутацією та соціальною відповідальністю харчових і переробних підприємств як складниками їх конкурентоспроможності (2014)
Кондратюк Н. В. - Економічний механізм сталого розвитку виробництва соняшнику (2014)
Конєв С. І. - Основні складові управління митно-тарифного регулювання та його місце в структурі регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств легкої промисловості (2014)
Краснощок А. В. - Формування та функціонування економічного антикризового механізму в АПК (2014)
Кривохатько Н. Д. - Стан підготовки управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Кувшинова А. О. - Проблеми організації управління ресурсозбереженням на підприємстві, Ткаченко Т. П. (2014)
Куделя Л. В. - Формування концепції забезпечення економічної безпеки підприємств (2014)
Лаптєв В. І. - Результативність діяльності наглядової ради акціонерного товариства як стратегічної складової ефективного корпоративного управління (2014)
Латишев К. О. - Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств, Караулова Ю. В. (2014)
Лащак В. В. - Заходи фінансового впливу держави на забезпечення якості товарів і дотримання прав споживачів в післяреалізаційний період, Лащак Т. В. (2014)
Хрущ Н. А. - Механізм формування та реалізація фінансової стратегії в системі управління підприємством, Лісова А. В. (2014)
Лозинська І. В. - Порівняльна характеристика економічної ефективності методів утримання врх в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лозовский А. Н. - Повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью отечественных предприятий, Кухарчук А. О. (2014)
Лук’яненко Д. І. - Розробка нової бізнес-моделі підприємства на ринку сантехнічної продукції (2014)
Лялюк А. М. - Вплив маркетингового стратегічного планування підприємства на рівень його ринкової безпеки (2014)
Малюк С. О. - Концептуальні підходи до формування конкурентної стратегії підприємств харчової промисловості (2014)
Маслюк О. В. - Критерій оцінки потенційної конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на основі економічної стійкості (2014)
Матросова В. О. - Сучасні проблеми нарощення економічного потенціалу в контексті нової парадигми стійкого розвитку (2014)
Матюх С. А. - Методика інтегральної оцінки ефективності діяльності вищого навчального закладу (2014)
Метлицький М. О. - Напрями підтримки конкурентоспроможності продукції у рекламній сфері, Кавтиш О. П. (2014)
Мізерна Т. В. - Діагностика конкурентних можливостей персоналу машинобудівних підприємств України (2014)
Михеенко Е. С. - Особенности формирования и диагностики технико-технологического потенциала промышленных предприятий (2014)
Молодецький C. C. - Рейдерство як загроза економічній безпеці України (2014)
Мохонько Г. А. - Інституціональне забезпечення стійкості корпоративних утворень, Малик І. П. (2014)
Набока Р. М. - Особливості маркетингового управління персоналом готельних підприємств (2014)
Нагуляк В. О. - Визначення ефективності сервісного забезпечення аграрних підприємств на основі комплексного підходу (2014)
Назаров Н. К. - Конфлікти на підприємстві: визначення, причини, типи (2014)
Назарчук Т. П. - Аналіз ефективності формування і використання обігових коштів підприємства, Подвисоцька М. О., Стащук О. В. (2014)
Некрасова Л. А. - Процес формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства та його проблеми, Моніч О. В. (2014)
Нусінов В. Я. - Корпоративна соціальна відповідальність: становлення та розвиток в Україні, Ярова А. Б. (2014)
Олійник Л. В. - Менеджмент активів підприємств машинобудівної галузі в системі конвергенції господарської діяльності (2014)
Омелянчук Т. М. - Підходи до наукового пізнання сутності фінансового стану підприємств ресторанного господарства (2014)
Остапенко Т. М. - Аутсорсинг як одна із форм організації контролінгу витрат (2014)
Парубець О. М. - Ресурсний потенціал підприємств транспорту як фактор прискорення їх мережевої взаємодії (2014)
Пестовська З. С. - Концептуальні підходи до управління поточними фінансовими потребами підприємства (2014)
Петренко В. П. - Класифікація людського капіталу підприємства як передумова його продуктивного використання, Мацькевич О. Ю. (2014)
Пічугіна М. А. - Напрями розвитку партнерських зв’язків підприємств галузі (на прикладі кабельної промисловості) (2014)
Поклонська Л. С. - Економічний зміст поняття "продукція виробничо-технічного призначення" (2014)
Полоус О. В. - Управління формуванням трудового потенціалу на стадіях розвитку підприємства (2014)
Полянська А. С. - Сучасні механізми розвитку промислових підприємств (2014)
Пономар Н. В. - Управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства, Гук О. В. (2014)
Пронько Л. М. - Методика визначення базової вартості земель населеного пункту, Самборська О. Ю. (2014)
Отрощенко В. - Укріплене поселення "Дикий Сад" у системі пам’яток білозерської культури (2008)
Горбенко К. - Археологічні дослідження посаду городища "Дикий Сад" (2006-2007 рр.) (2008)
Гребенніков Ю. - Скіфська модель "адміністративного" устрою Степового Побужжя в V–IV ст. до н.е. (2008)
Івченко А. - Нова знахідка теракотової статуетки селена на території передмістя Ольвії (2008)
Добролюбський А. - Південний Захід України у другій половині ХІІІ - першій половині XIV сторіч, Смирнов І. (2008)
Петренко І. - Православна церква і шлюбно-сімейні відносини у Російській імперії (на прикладі Південної України останньої чверті XVIII ст.) (2008)
Кривошея І. - Оренда в українських маєтках Потоцьких у другій половині ХVIII – першій третині ХІХ ст. (2008)
Мінц М. - Ремісниче навчання у початкових школах Херсонської губернії (1861-1917 рр.) (2008)
Убійко Н. - Японсько-німецькі відносини у 1939-1941 рр. (2008)
Мягка О. - Національно-визвольний рух України в 60-х - поч. 90-х рр. XX ст. (короткий огляд проблеми) (2008)
Шкварець В. - Повоєнна та сучасна Миколаївщина: історіографія проблеми (2008)
Балягузова О. - Релігійний фактор у міжнародних відносинах (на прикладі ісламського фундаменталізму) (2008)
Ковтун Є. - Досвід інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського союзу, як приклад для України (2008)
Маковеєнко В. - Торгівля зброєю та її наслідки для прав людини та сталого розвитку: досвід африканських країн (2008)
Ніколаєнко Н. - Специфіка застосування політичних технологій в Україні (2008)
Тригуб К. - Чинники схильності молоді до реалізації права на державну службу в Україні (2008)
Нікітін В. - Відкриття та попереднє дослідження городища "Дикий Сад" (1925-1929 рр.) (2009)
Островерхов А. - Гребенников Ю.С. Киммерийцы и скифы Степного Побужья (IХ-III вв. до н.э.). – Николаев: ИА НАНУ, 2008. – 192 с.: розширена рецензія та коментарі (2009)
Котляр Ю. - Православ’я і лютеранство в Україні та Росії (кінець ХVI – початок ХVII ст.) (2009)
Кривошея І. - Метаморфози локальних конструкцій "центр-периферія" на Правобережній Україні в 1793-1863 роках (на прикладі латифундій графів Потоцьких (герб "Пилява") (2009)
Тригуб О. - Виникнення та становлення обновленської церкви в Україні (1922-1923 рр.) (2009)
Акунін О. - Голод 1928-1929 рр. в Південному регіоні України: злам стереотипів (2009)
Чиркова О. - Лабарум Костянтина Великого: історія виникнення і роль символіки в утвердженні християнства (2009)
Вовчук Л. - Російсько-американські відносини (1832-1919 рр.): на матеріалах Південної України (2009)
Шкварець В. - Історіографія та джерелознавчий аспект проблеми українського та миколаївського вимірів Східної війни 1853-1856 рр., Гузенко Ю. (2009)
Михайловський Т. - АРА на Півдні України (1921-1923 рр.): історіографія проблеми (2009)
Малахов В. О. - Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: проблеми та перспективи, Кошелєва Г. М., Родін В. О. (2016)
Матюха Л. Ф. - Цукровий діабет I типу в молодих осіб та дорослих, стан імплементації уніфікованих стандартів медичної допомоги, Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О. (2016)
Гриднев А. Е. - Обмен оксида азота у пациентов с гипертонической болезнью и при ее коморбидности с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (2016)
Титкова А. В. - Состояние цитокиновой системы и уровень грелина у больных хронической обструктивной болезнью легких, ассоциированной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Багмут И. Ю., Литвинова Е. А. (2016)
Корнієнко Д. О. - Роль ультразвукових методів дослідження в діагностиці гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім ожирінням в осіб молодого віку, Хоменко Л. О. (2016)
Кошля В. І. - Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу, Бен-Абід М. (2016)
Коломыцева И. Н. - Прогностически значимые клинико-гемодинамические показатели при медикаментозной поддержке пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами, Яблучанский Н. И. (2016)
Гарюк Г. І. - Питання діагностики та лікування гострих абсцедуючих епіглотитів на основі аналізу архівного матеріалу за 2008–2014 рр, Почуєва Т. В., Кулікова О. О., Давиденко В. Л. (2016)
Стариков В. И. - Результаты комбинированного лечения местнораспространенного рака легкого, Якимова Т. П., Трунов Г. В., Басилайшвили С. Ю., Майборода К. Ю. (2016)
Сухина Е. Н. - Результаты лечения опухолей головы и шеи с применением конформной хрономодулированной лучевой терапии в режиме гипофракционирования, Старенький В. П., Свинаренко А. В., Артюх С. В., Тешнер С. М., Карвасарская В. В. (2016)
Рябоконь Е. Н. - Изучение концентрации ионизированного фтора в источниках водоснабжения Чугуевского района Харьковской области, Доля Э. И., Волкова О. С., Яковлева Д. Ю. (2016)
Дьомін Ю. А. - Вплив чинників довкілля на орган зору, Кузенко О. В., Кузенко Є. В. (2016)
Дорофеева Е. Е. - Оптимизация методов лечебной физической культуры при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, обусловленной вегетативной дисфункцией, Неханевич О. Б., Урдина Г. С. (2016)
Лисенко В. Й. - Корекція дизгідрії та гепато-інтестинальної дисфункції у пацієнтів із діабетичним кетоацидозом, Брик Р. П., Карпенко Є. О. (2016)
Кричка Н. В. - Критерії функціональних проб під час моделювання протезів у пацієнтів із повною адентією: нормативні тести-ознаки (2016)
Асоян І. М. - Значення рівнів маркерів запалення у хворих на хронічну серцеву недостатність, цукровий-діабет 2 типу та дисинхронію міокарда (2016)
Твердохлеб Т. А. - Иммунологическая характеристика течения реактивных артритов у детей (2016)
Чернацька О. М. - Особливості та корекція дисліпідемії у разі поєднання цукрового діабету 2 типу й артеріальної гіпертензії ІІІ стадії (2016)
Памяти профессора Геннадия Павловича Петюнина (2016)
Горбенко К. - Палеоетноботанічні дослідження на території городища Дикий Сад, Пашкевич Г. (2010)
Гребенніков В. - Пізньоскіфське царство (2010)
Кривошея І. - Інститут "товаришів" у польському війську ХV-ХVII ст. та його вплив на формування неурядової старшини Гетьманщини (2010)
Єрмакова І. - Місіонерська діяльність Православної церкви на матеріалах Херсонської єпархії (2010)
Степаненко В. - Місце Північного Причорномор’я у зовнішній торгівлі Росії на межі ХІХ-ХХ століть: загальноукраїнський та регіональний аспекти (2010)
Тригуб П. - Агробази як організаційна форма державного сільськогосподарського підприємства на Миколаївщині в роки нової економічної політики (на прикладі агробази імені Чубаря) (2010)
Захарченко О. - Нацистські плани аграрної колонізації Північного Причорномор’я (2010)
Шитюк М. - Трофейні німецькі архіви про окупацію і втечу німецьких військ з Миколаївщини (серпень 1941 – березень 1944 років) (2010)
Чиркова О. - Юліан Апостат (2010)
Федорчук О. - Політична наука в Україні: процес формування та інституціоналізації (2010)
Копил О. - Сіонізм з точки зору теорії політичних і національних рухів (2010)
Есентаев Т. К. - Развитие системы подготовки спортсменов высшей квалификации (2016)
Заставна О. М. - Принципи створення комплексної програми фізичної реабілітації дітей після кохлеарної імплантації (2016)
Кашуба В. О. - Ефективність використання засобів оздоровчого туризму як основи рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні молодших школярів, Гончарова Н. М., Бутенко Г. О. (2016)
Колот А. В. - Современные проблемы совершенствования технического мастерства высококвалифицированных спортсменов в легкой атлетике (2016)
Лопатенко Г. О. - Оптимизация процесса предстартовой подготовки в фехтовании на основе применения внетренировочных средств мобилизационной направленности (2016)
Петренко Н. Б. - Методический подход к определению неоднородности когнитивных функций у дошкольников, требующих коррекции речевых нарушений (2016)
Пришва О. Б. - Особливості фізичного стану чоловіків у плануванні фізичної активності високої інтенсивності у зимовий період (2016)
Скирене В. В. - Анализ возможности сочетания соревновательных дистанций пловцами экстракласса на основе индивидуальных показателей технико-тактических действий (2016)
Джуха Хабиб - Сравнительный анализ показателей опорно-рессорных свойств стопы детей младшего школьного возраста с ослабленым зрением в процессе физического воспитания, Юрченко А. А., Сергиенко К. Н. (2016)
Шуба Л. В. - Сучасний підхід до впроводження здоров’язберігаючої технології для дітей початкової школи (2016)
Яворський А. І. - Дослідження ефективності авторської програми прикладної фізичної підготовки офіцерів-випускників кафедр підготовки офіцерів запасу (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Руководство для авторов (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Титул, зміст (2016)
Лісовець С. М. - Контроль наявності тріщин в конструкційних матеріалах на основі ефекту зміни швидкості розповсюдження акустичної хвилі, Печенюк К. Л. (2016)
Кокорина Г. В. - Визуальная реклама продуктов быстрого питания и ее интерпретация в образном решении коллекции современной одежды, Доброжинецкая Я. А. (2016)
Демиденко Д. Ю. - Аналіз методів просування споживчих товарів в мережі Інтернет на ринку України, Хоменко О. І., Писанець К. К. (2016)
Писанець К. К. - Маркетингові стратегії розвитку на ринку послуг, Гаврилюк А. В., Євсєйцева О. С. (2016)
Чубукова О. Ю. - Економічний ефект від припинення використання піратського програмного забезпечення, Писанець К. К., Жидков В. О. (2016)
Писанець К. К. - Особливості типів тестування програмного забезпечення, Вовчук А. В. (2016)
Іванченко Н. О. - Головні аспекти впливу інформаційних технологій на сфери обміну та споживання, Бусяк М. О. (2016)
Перекладов Ю. М. - Особливості роботи інформаційної системи з ведення реєстрів цінних паперів, Фісун Ю. В. (2016)
Безсмертна О. Р. - Прогнозування світових цін на сільськогосподарську продукцію, Гавриленко О. В. (2016)
Шіковець К. О. - Бізнес-аналіз ринку сировини для виробництва біотоплива, Мартинюк В. В. (2016)
Жарінова А. Г. - Проблеми та перспективи розвитку ресторанного господарства, Кравченко О. М. (2016)
Писанець К. К. - Оцінка дохідності при інвестуванні в український кінематограф, Бардін Я. О., Рубан Є. О. (2016)
Іванченко Н. О. - Аналіз та оцінка прогнозування результатів футбольних спортивних подій, Писанець К. К., Піросманашвілі В. Ш. (2016)
Лісовський М. Ю. - Євроінтеграційний рух України до СОТ: випробування на шляху легкої промисловості (2016)
Попков К. О. - Особливості рекламних компаній на ринку безалкогольних напоїв України, Подольна В. В., Писанець К. К. (2016)
Карпенко Т. І. - Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці. Шляхи вдосконалення проблем (2016)
Кузьменко К. Ю. - Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві (2016)
Савченко В. Ф. - Сінгапурські уроки економічного зростання, Долгополов М. Г. (2015)
Євдоченко О. О. - Сучасні особливості та стратегічні пріоритети двостороннього співробітництва України з Китаєм (2015)
Мекшун Л. М. - Особливості реформування житлово-комунального господарства у Білорусі та країнах Балтії (2015)
Гонта О. І. - Інноваційний та промисловий аспекти міжрегіональної конвергенції в Україні (2015)
Мельник А. Ф. - Регіональна інфраструктура підприємництва: пріоритети та перспективи розвитку, Кучер Р. А. (2015)
Савін С. Ю. - Збалансування економічних процесів в умовах глобальної соціалізації (2015)
Бутко М. П. - Методика оцінки ефективності розвитку цукрової промисловості України в контексті євроінтеграції, Онищук Ю. В. (2015)
Гарафонова О. І. - Особливості потокового управління в логістичних системах промислових підприємств (2015)
Савіна Г. Г. - Особливості бюджетування в логістичних системах промислових підприємств, Бондаренко О. С. (2015)
Волот О. І. - Банкрутство підприємства: сутність, ймовірність та методи визначення, Бабич І. М., Ткаченко О. О. (2015)
Клімов А. В. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства (2015)
Ющенко Н. Л. - Моделі і програмні продукти розв’язування проблем беззбитковості діяльності, Куслій І. П. (2015)
Міх О. М. - Моделювання процесу реалізації системи управління змінами на підприємствах (2015)
Єрмакова О. М. - Стратегічне управління підприємством: сутність та особливості (2015)
Абакуменко О. В. - Методичні підходи до оцінки боргової стійкості країни: міжнародний та вітчизняний досвід, Омеляненко М. О. (2015)
Бардин О. Я. - Методологічні засади управління грошовими потоками підприємств (2015)
Лазутіна Л. О. - Удосконалення фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери сільських територій (2015)
Кунденко А. В. - Організаційно-економічний механізм використання відходів деревини в Україні, Михайловська О. В., Гавриленко Я. Ю. (2015)
Виговська В. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності страхового ринку (2015)
Дудко В. Б. - Логістичні питання в сервісному обслуговуванні, Давиденко О. Л. (2015)
Савіна Г. Г. - Промисловий туризм як інструмент формування позитивного іміджу, Баличова В. О., Лазарева А. П., Калугін Ю. О. (2015)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Маценка С. - Методологічні проблеми міжмистецького порівняння (2016)
Аминева В. - Типологические схождения и междисциплинарные диалоги как понятия компаративистики (2016)
Моклиця М. - Проблеми перекладу і типологія мовних образів у методології компаративістичних досліджень (2016)
Червінська О. - Кристалізація письменницького методу через практику літературного перекладу (Про що говорить переклад Ф. Достоєвським бальзаківської "Євгенії Гранде"), Дзик Р. (2016)
Хороб С. - Культурно-національна ідентичність літературно-художніх текстів: теоретико-методологічна стратегія перекладацтва Володимира Державина (2016)
Набитович І. - Інтердисциплінарні стратегії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка) (2016)
Казарин В. - Ахматова. Данте. Крым. (К постановке проблемы), Новикова М. (2016)
Кравець Я. - Микола Гоголь у бельгійських французькомовних виданнях (2016)
Ботнаренко Н. - Семантика художнього часу у новелі В. Стефаника "Вона-земля" і повісті А. Чехова "Нудна історія" (2016)
Рега Д. - Візуальні експерименти в поезії Михайля Семенка та Ярослава Сейферта: типологічний аспект (2016)
Остапчук В. - Українські переклади Віслави Шимборської як рецепція: компаративний вимір (2016)
Нісевич С. - Образ художника в інтерпретаційній площині поняття краси (2016)
Марчук Т. - Образно-смислові домінанти драматургії М. Куліша та Ю. О'Ніла у координатах часопросторового виміру (2016)
Проців Г. - Засоби творення національного колориту в історичних романах О. Назарука "Роксолана" та Л. Фейхтвангера "Потворна герцогиня" (2016)
Орнат Н. - Архетип матері в романах Полі Гоявічинської "Дівчата з Новолипок" та Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2016)
Натяжко С. - Анна Ґавальда і Оксана Забужко: психоаналітичний аспект сучасної жіночої прози (2016)
Pasternak I. - Methological intertext in Neil Gaiman's "American gods" and in Liubko Deresh's "The last love affair of Asura Maharaj" (2016)
Гуляк Т. - Художня модель часопростору в детективних романах І. Роздобудько і Д. Л. Сейерс: порівняльний аспект (2016)
Омельчук О. - Особливості поетики ранніх поем Валер’яна Поліщука (2016)
Karabowicz T. - Motywy sakralne w poezji "Grupy Nowojorskiej" jako ważny element twórczości oraz ogniwo łączące ukraińską tradyclę literacką (2016)
Хороб С. - Жанр слов’янського фентезі: Володимир Арєнєв "Бісова душа, або заклятий скарб" (2016)
Богданова О. - Новое прочтение рассказа А. П. Чехова "Ионыч" (2016)
Михайлова М. - Символистский роман о французском нашествии в Россию датского писателя Софуса Михаэлиса, Ляпина А. (2016)
Sydor A. - La notion de la Ches Baudelaire (2016)
Vengrynovych N. - Naturalistic symbols in the late 19th - early 20th century American novel (2016)
Мацевко-Бекерська Л. - Лекція як методична константа у викладанні світової літератури (2016)
Від редакції (2012)
Дорош Й. М. - Землеустрій як основний механізм формування земельних відноси в умовах трансформаціиної економіки (2012)
Дорош О. С. - Сутність і поняття територіального планування землекористування в Україні (2012)
Лоїк Г. К. - Підвищення ефективності використання земель шляхом функціонального зонування при розробленні генеральних планів сіл, Рафальська Л. П. (2012)
Третяк А. М. - Проблеми розвитку державного земельного кадастру в Україні як системи фіксації земельних активів (2012)
Назаренко Н. М. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, Ляш О. С. (2012)
Сакаль О. В. - Критерії та індикатори оцінювання ефективності управління землями лісового фонду (2012)
Назаренко Н. М. - Застосування наскрізної геоінформаційної технології при проведенні нормативно грошової оцінки земель, Литвин І. А. (2012)
Будзяк В. М. - Стратегія раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу, Будзяк О. С. (2012)
Сохнич А. Я. - Особливості впливу умов землекористування на його сталий розвиток, Котикова О. І. (2012)
Бутенко Є. В. - Застосування дистанційних методів зондування землі для виявлення та мінімізації наслідків деградаційних процесів, Погоріла Ю. М. (2012)
Тихенко Р. В. - Особливості удосконалення грошової оцінки земель, Федоренко А. М. (2012)
Паламарчук Л. В. - Ринок земель сільськогосподарського призначення: зарубіжнии досвід і перспективи для України (2012)
Єрмаков О. Ю. - Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств, Богач Л. В. (2012)
Бавровська Н. М. - Аналіз зарубіжного досвіду орендних земельних відносин, Боришкевич О. В. (2012)
Другак В. М. - Екологія землекористування України у системі суспільних інтересів, Третяк Н. А. (2012)
Ковальчук І. П. - Проблемні питання аналізу впливу трансформаційних процесів на використання земельно-ресурсного потенціалу адміністративного району, Хінцінська К. О. (2012)
Попов А. С. - Фрагментація землекористування: поняття, зміст, переваги та недоліки (2012)
Барвінський А. В. - Еколого-технологічні проблеми забезпечення сталості сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах (2012)
Чумаченко О. М. - Вплив лісонасаджень на екологічну стабільність агроландшафтів, Куліченко Ю. 0. (2012)
Гулак О. В. - Деякі питання державного управління в екологічній галузі, Стоцька Л. А. (2012)
Кузін Н. В. - Актуальні проблеми землевпорядного виробництва (2012)
Кустовська О. В. - Консалтингова діяльність землевпорядників в аграрному секторі економіки України (2012)
Горбатюк О. Д. - Формування екологобезпечного землекористування в умовах підвищеної ерозіиної небезпеки (2012)
До відома авторів (2012)
Ганзенко О. О. - Правові засоби захисту прав і свобод людини в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення (2015)
Єрмакова Г. С. - Ідеї європейської міждержавної інтеграції на засадах теократичного федералізму з домінантою канонічного права (2015)
Іваницький С. О. - Системні основи адвокатури (2015)
Луцький М. І. - Юридичні підстави входження Галичини, Буковини та Закарпаття до складу імперії Габсбургів (2015)
Sineokij O. V. - PR and management in the global disco history through communication & legal prism (2015)
Соломчак Х. Б. - Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини (2015)
Вербицька Н. В. - Злочини проти правосуддя на ранніх етапах розвитку вітчизняного законодавства (2015)
Вороніна І. М. - Реалізація суспільно значимих цінностей у відомчій нормотворчості: європейський досвід (2015)
Цушко С. Є. - Організація та діяльність на українських землях повітових шляхетських сеймиків як станово-представницьких органів влади (2015)
Сильченко Н. В. - Конституционные основы классификации источников права (2015)
Журавльова Г. С. - Розуміння принципу рівності в період Античності (2015)
Шутова О. С. - Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні (2015)
Матейчук Р. І. - Проблеми реалізації установчих повноважень парламенту (2015)
Джафарова О. В. - Дозвільна політика держави: питання формування та реалізації (2015)
Коломоец Т. А. - Исследование наследия Николая Мартиниановича Цытовича и его влияния на формирование современной административно-правовой науки и юридического бразования в Украине (к 155-летию со дня рождения) (2015)
Бондаренко К. В. - До питання про форми й методи державного управління (2015)
Галіцина Н. В. - Динаміка адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави (2015)
Мінаєва О. М. - Нормотворчі процедури у сфері оподаткування та дотримання принципу законності в процесі їх реалізації (2015)
Пирожкова Ю. В. - Доктринальне тлумачення функцій адміністративного права: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2015)
Иванцова Ю. Г. - Этапы развития информационного законодательства в Республике Беларусь (2015)
Литовченко В. С. - Реформування системи державного контролю в агропромисловому комплексі України (2015)
Мінаєва К. В. - Подання як форма звернення до суду органами державної фіскальної служби України (2015)
Пеховський А. Ю. - Перевезення пасажирів і вантажів морським транспортом як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Чирик С. В. - Окремі аспекти поняття та сутності принципів адміністративної діяльності патрульної поліції (2015)
Кисельова О. І. - Аналіз поточного забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій громадян: проблеми та перспективи вдосконалення, Литвиненко Я. В. (2015)
Кучма О. Л. - Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків (2015)
Пелех І. В. - Пільги, які надаються особам, що поєднують навчання та працю (2015)
Бакалінська О. О. - Правові та економічні проблеми встановлення порогових показників економічної концентрації (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Галик В. - Співпраця Івана Франка із Онуфрієм Пашуком (на матеріалах листів до І. Франка) (2013)
Галів М. - Правова (майнова) та адміністративна належність села Літиня на Дрогобиччині у XV – XVIІІ ст. (2013)
Ільницький В. - Життєвий і бойовий шлях Володимира Лівого-"Йордана", "Митара" (1919 – 1948) (2013)
Лазорак Б. - Дрогобицька цісарсько-королівська гімназія імені Франца Йосифа І в часі першої світової війни (1914 – 1916 рр.): невідомі епізоди про "переддень" війни, російську окупацію і не тільки, Лазорак Т. (2013)
Стецик Ю. - Візитаційний опис парафіяльної церкви села Східниця (1843 р.) (2013)
Душний А. - До питання проекту "Львівські народно-інструментальні традиції" як одного із аспектів пропаганди національної школи гри на народних інструментах (2013)
Мельник І. - Наукове осмислення специфічних особливостей виконавського слуху баяніста (2013)
Олексів Я. - Баянний доробок Володимира Зубицького з позиції ретроспекції барокових жанрів (2013)
Суворов В. - Українська баянна школа як чинник національної культури на зламі ХХ – ХХІ століть (2013)
Вовк О. - Діяльність українських письменників-фольклористів у середині ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Гаврилюк Х. - Особливості відтворення національно-специфічної лексики у перекладах І. Качанюк-Спєх (2013)
Дмитрів І. - "Книга Лева" Богдана-Ігоря Антонича у контексті філософії Григорія Сковороди (2013)
Дорофтей О. - Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики Івана Франка (2013)
Дяків Ю. - Художній доробок Бернарда Шоу в українськомовних інтерпретаціях (2013)
Лазірко Н. - Дослідження Юрія Клена про німецький експресіонізм (2013)
Луцик В. - Пошук жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг, Зимомря І. (2013)
Пиц Т. - Відображення німецьких назв муляра у слов’янських апелятивах та антропонімах (2013)
Угляй Л. - Музичний характер традицій у романах Тоні Моррісон (2013)
Бобак О. - Соціалізація особистості в дошкільному віці як предмет науково-педагогічного вивчення (2013)
Жигайло О. - Формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі викладання дисциплін природничо-математичного циклу, Гунза О. (2013)
Мацола Н. - Фізична культура в процесі формування всебічно розвинутої особистості, Фартушок Л. (2013)
Муляр Н. - Особливості родинно-побутової культури в становленні особистості (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Пагута М. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технології до естетичного виховання учнів засобами ергодизайну (2013)
Петрицин О. - Можливості програми NetOp School у розробці і проведенні тестового контролю знань студентів (2013)
Чепелюк А. - Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання, Пиц Н., Кушнір Р. (2013)
Бандура Г. - Теоретичні аспекти вивчення емоційних проявів у підлітків (2013)
Гринечко А. - Тривожність як чинник виникнення неврозу страху (2013)
Гринців М. - Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Хавула Р. - Психологічний аналіз чинників та рівнів підготовленості молоді до створення сім’ї (2013)
Шмілик Н. - Психологічний аналіз змісту, структури та критеріїв суб’єктивної готовності до материнства (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2015)
Митиков Ю. А. - Подход к физическому моделированию параметров систем высокотемпературного наддува топливных баков двигательных установок при старте ракет-носителей (2015)
Назин В. И. - Влияние демпфирования упругой установки колец на диске на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Середа В. А. - Оптимизация динамических характеристик наземной катапульты с многокаскадным пневмоприводом (2015)
Шипуль О. В. - Методика назначения режимов термоимпульсной отделки с учетом требований к качеству кромки, Кузнецов И. Б., Палазюк Е. C. (2015)
Дегтярев А. В. - Состояние и задачи совершенствования методологических основ неразрушающего контроля и технической диагностики ракетно-космической техники, Кашанов А. Э., Малайчук В. П. (2015)
Яковенко В. В. - Математическая модель остаточной намагниченности локального участка ферромагнитной детали, Кушнир Н. В. (2015)
Betin A. V. - Assessment influence of incomplete similarity of dynamically scaled models on flight-test results, Shakoori A., Betin D. A., Mortazavi M. (2015)
Блохин Л. Н. - Синтез оптимизированных структур регуляторов в системе управления подвижным объектом, Осадчий С. И. (2015)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора турбохолодильника самолёта (2015)
Радченко А. Н. - Метод выбора рациональной тепловой нагрузки абсорбционно-эжекторного термотрансформатора охлаждения воздуха на входе регенеративных ГТУ компрессорных станций, Кантор С. А. (2015)
Радченко Р. Н. - Основы рационального проектирования системы охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля эжекторным термотрансформатором, Богданов Н. С., Калиниченко И. В. (2015)
Дмитрієв С. О. - Методичні основи діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна з використанням засобів штучного інтелекту, Попов О. В., Якушенко О. С., Потапов В. Є. (2015)
Волосюк В. К. - Статистический синтез радиометрической системы с N антенными решетками для измерения дальности до заданного участка пространственно-протяженного объекта, Ву Та Кыонг, Тимощук Е. Н. (2015)
Дунаев Д. В. - К вопросу составления комплексных программ экспериментальной отработки ракет космического назначения, Кривобоков Л. В. (2015)
Барышев И. В. - Анализ погрешностей определения линий положения при использовании поверхностей положения с вертикальной образующей, Горбуненко О. А., Дахно А. А. (2015)
Прончаков Ю. Л. - Обеспечение требований качества производства высокотехнологической продукции в проектах модернизации развивающегося предприятия, Лещенко Ю. А. (2015)
Бакуменко Н. С. - Модель системы дистанционного обучения для подготовки пилотов гражданской авиации (2015)
Баранник В. В. - Метод оценки целостности видеоинформационных ресурсов для двухконцептуального метода обработки видеокадров с идентификацией их семантической нагрузки, Рябуха Ю. Н. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Малафіїк І. В. - Життя як спалах зірки (2016)
Оксенюк О. В. - Імпресинги творчої лабораторії освітології С. Пальчевського (2016)
Бєлова С. А. - Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу у Бременській педагогічній школі початку ХХ ст. (2016)
Дзюбишина Н. Б. - Естетичне виховання учнів в експериментальних школах міжвоєнної Чехословаччини (2016)
Ярощук Л. Г. - Моніторингові дослідження в Європі як сучасний метод діагностики знань (2016)
Левчук І. Б. - Просвітницькі аспекти благодійницької діяльності православних братств Волині 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2016)
Ваколюк А. М. - Особливості фізичного виховання школярів у педагогічній діяльності А. Макаренка (2016)
Толкова Т. М. - Досвід функціонування дослідницьких університетів Сполучених Штатів Америки (2016)
Біліченко П. Г. - Етапи просвітницької діяльності родини українських меценатів Терещенків (2016)
Марчук О. О. - Основні напрями діяльності волинського гімнастичного товариства ,"Сокіл” на початку ХХ століття (2016)
Сорочинська Т. А. - Сучасна концепція філософії освіти в Україні (2016)
Шикула Р. Р. - Музейна педагогіка: розуміння основних наукових дефініцій майбутніми вчителями в галузі природознавства (2016)
Мельник О. В. - Освітянська діяльність Миколи Ковальського (друга половина 1990-их – середина 2000-их років) (2016)
Солодовник А. О. - Генезис поняття освітнього середовища у педагогічній думці України (20-і рр. ХХ - початок ХХІ століття) (2016)
Чижик Т. Г. - Проблема визначення параметричних характеристик розвитку учнів загальноосвітніх шкіл (2016)
Шелюк Г. В. - Роль журналу "Церковно-приходская школа” в розвитку початкових шкіл духовного відомства (2016)
Мосієвич Ю. О. - Прогресивні тенденції розвитку польської освіти волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Чередняк Ю. М. - Роль Б. Н. Мітюрова у розвитку персоналістичного напряму в історії педагогіки (2016)
Паламарчук Л. Б. - Соціокультурні знання як гуманістичне підґрунтя вивчення географії (2016)
Калаур С. М. - Обґрунтування доцільності розробки системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2016)
Петрук Л. П. - Народні традиції як засіб соціалізації особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2016)
Мартинюк Л. В. - Музична слухацька діяльність учнів підліткового віку (2016)
Маліновська Н. В. - Особливості організації мовленнєвого спілкування дітей з різними освітніми можливостями в умовах спільного навчання (2016)
Шевчук О. А. - Дотримання стилю здорового способу життя як передумова успішної соціалізації студентської молоді (2016)
Гураль У. М. - Практичні методи формування в молодших спеціалістів комерційних коледжів конфліктологічної компетентності у розв’язанні професійних конфліктів (2016)
Фрідріх А. В. - Формування у майбутніх фахівців національної самосвідомості (2016)
Волошко Г. В. - Підготовка майбутніх робітників соціальної сфери до створення профілактичної соціальної реклами (2016)
Степанова О. І. - Особливості мовленнєвого спілкування педагогів дошкільних навчальних закладів з дітьми, які мають різні освітні можливості (2016)
Бісовецька Л. А. - Проблема формування особистості школяра на сучасному етапі розвитку освіти (2016)
Косарєва Г. М. - Виявлення структури толерантного ставлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дітей з особливими потребами (2016)
Галатюк М. Ю. - Управління розвитком індивідуальних здібностей та самореалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Галатюк В. М. (2016)
Падалка О. І. - Взаємини дітей дошкільного віку з різними освітніми можливостями у процесі спільного навчання (2016)
Грицюта О. Ф. - Психолого-педагогічні особливості подолання стресу, психічної травми та посттравматичного синдрому в постраждалих від військових дій (2016)
Малафіїк І. В. - Єдність управлінського та дидактичного циклів як основа формування суб’єкта навчального пізнання, Кривко М. П. (2016)
Міщук Н. Й - Моделювання природничо-наукової освiти школярів на основі інтеграційного підходу, Степанюк А. В. (2016)
Семенов О. С. - Методологічні та практико-нормативні засади функціонування змісту діяльності позашкільного навчального закладу (2016)
Янцур М. С. - Теоретичні засади методичної підготовки майбутніх вчителів технології (2016)
Штельмах Г. Б. - Концепція особистісно діяльнісної освіти у професійній підготовці вчителів іноземної мови (2016)
Сингаївський Д. В. - Ефективність проектно-технологічної підготовки фахівців у системі "Коледж − Університет”, Савельєв М. Г. (2016)
Косарєва О. І. - Психологічні особливості навчання і виховання дітей з різними освітніми потребами (на прикладі дітей з раннім дитячим аутизмом) (2016)
Федорова М. А. - Психологічні основи виховання моральних цінностей особистості (2016)
Смолюк С. В. - Перспективи проектування розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи (2016)
Янцур Л. А. - Особливості методики проведення занять з образотворчої діяльності у групах із змішаним віковим складом (2016)
Коваль В. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка учнів профтехучилищ: історичний досвід і сучасні умови використання, Коваль В. В. (2016)
Шевців З. М. - Теоретичні основи інклюзивної педагогіки (2016)
Осіпчук Н. В. - Європейський контекст вивчення іноземної мови у вищій школі (2016)
Павленко А. С. - Управління процесом виховання в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Кострубань Р. В. - Необхідність впровадження в навчальний процес структурної моделі для формування толерантності студентів педагогічних коледжів (2016)
Філоненко Р. С. - Історія розвитку та сучасний стан управління освітою (2016)
Шроль Т. С. - Змішане навчання як нова форма організації ікт-освіти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Доценко В. Н. - Упрощенная модель системы управления закрылками и предкрылками, Ковеза Ю. В., Лихошерст И. Г. (2015)
Давыдова А. В. - Экспериментальные исследования коэффициента гидравлического сопротивления сетчатых разделителей фаз в нестационарном жидкостном потоке (2015)
Шипуль О. В. - Современные методы финишной отделки кромок прецизионных деталей (2015)
Дунаев Д. В. - Обоснование видов испытаний при создании комплексной программы экспериментальной отработки типовой ракеты космического назначения, Кривобоков Л. В. (2015)
Суббота А. М. - Исполнительные органы систем управления малых космических аппаратов в рамках концепции "орбитальная группировка", Симонов В. Ф., Бычкова И. В. (2015)
Гергель И. А. - Анализ полета малых беспилотных летательных аппаратов для выполнения аэрофотосъемки площадных объектов, Кортунов В. И. (2015)
Назин В. И. - Динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа при различных значениях его диаметра (2015)
Свиридов В. И. - Вибродиагностирование подшипников качения и скольжения, Андреев А. А. (2015)
Халатов А. А. - Влияние потерь давления в регенераторе теплоты на эффективность термодинамического цикла модульной ядерной энергетической установки с гелиевым реактором, Северин С. Д., Доник Т. В. (2015)
Спесивцев В. В. - Диагностика силового и теплового воздействия сверхзвуковой струи на преграду (2015)
Митиков Ю. А. - Экспериментальное исследование наддува баков двигательных установок твердотопливными газогенераторами, Кудерский В. Н., Куда С. А., Иваницкий Г. М. (2015)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности системы оборотного охлаждения газопоршневого двигателя, Бохдаль Л., Грич А. В., Есин И. П. (2015)
Радченко А. Н. - Методологический подход к рациональному проектированию комбинированной теплоиспользующей системы охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки, Кантор С. А. (2015)
Радченко Р. Н. - Трансформация сбросной теплоты судового дизеля с охлаждением воздуха на входе в климатических условиях рейсовой линии, Калиниченко И. В., Щербак Ю. Г. (2015)
Радченко А. Н. - Аккумуляция и использование конденсата в процессах охлаждения циклового воздуха газового двигателя тригенерационной установки автономного энергообеспечения, Стахель А., Прядко А. И., Долганов Ю. А. (2015)
Кислицын А. П. - Контроль эмиссионной неоднородности рабочей поверхности термокатода в процессе эмиссионных испытаний (2015)
Бондаренко С. Г. - Эффективность применения гидрида алюминия для ракетно-космических двигателей на пастообразном топливе, Габринец В. А. (2015)
Федорович O. Е. - Моделирование и оптимизация глубины контроля качества в условиях ограниченности ресурсов предприятий аэрокосмической отрасли, Лещенко Ю. А. (2015)
Бабенко Ю. В. - Особенности оценки экономической эффективности модификаций административного самолета на этапе их проектирования (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Кривцов В. С. - Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Конструкция решения, Павленко В. Н., Копычко В. В. (2015)
Халилов С. А. - Функция Грина основной краевой задачи для бигармонического оператора в прямоугольнике, Кривцов В. С., Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А. (2015)
Коткин В. В. - Способ оценки погрешности численного метода расчета внешнего сопротивления тела при обтекании неограниченным дозвуковым потоком (2015)
Назин В. И. - Влияние массы колец, упруго установленных на диске, на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Кондратьев А. В. - Проектный комплекс реализации концепции оптимизации конструктивно-технологических параметров композитных изделий ракетно-космической техники (2015)
Брега Д. А. - Влияние геометрических параметров индукционного плазмагенератора на профиль скоростей в разрядном канале, Лесовой М. В., Лебедянская Е. А. (2015)
Кашанов А. Э. - Визуально-аналитический метод ультразвуковой дефектоскопии в задачах контроля линейно-протяженных объектов ракетно-космической техники, Малайчук В. П., Деревянко И. И. (2015)
Федосов О. В. - Застосування електронного променя для відпалу зварних з’єднань титанового сплаву ВТ23, Карпович О. В., Перерва В. О. (2015)
Слюсарь Д. В. - Управление составом функционально-градиентных покрытий в переходных зонах, Колесник В. П., Литовченко Л. В., Степанушкин Н. П., Гарин В. О. (2015)
Павликов В. В. - Синтез оптимального алгоритма оценки радиометрических изображений в сверхширокополосных радиометрических комплексах с трехэлементной антенной системой, Нгуен Ван Кием, Тимощук Е. Н. (2015)
Суббота А. М. - Система контроля параметров взлета самолета на этапе разбега, Джулгаков В. Г., Симонов В. Ф., Басова А. Е. (2015)
Попов А. В. - Алгоритм сопровождения объектов в видеопотоке, регистрируемом с беспилотного летательного аппарата, Васильева И. К., Угарова А. С. (2015)
Маслей В. Н. - Оценка влияния сжатия спутниковых снимков на результаты их классификации, Белоусов К. Г., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С., Бушанская А. С., Маслей Д. В., Хмара Д. А. (2015)
Пальоний А. С. - Розробка моделей оцінки ефективності вирішення авіадиспетчерами конфліктів між повітряними суднами з позиції забезпечення безпеки польотів, Пірозерський О. О. (2015)
Абрамов С. К. - Проблемы автоматизации обработки гиперспектральных изображений дистанционного зондирования, Лукин В. В. (2015)
Попов В. А. - Анализ методов построения расписаний производственных технологических линий, Белоконь Ю. А., Крупейченко Я. В., Дурнев С. А. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Кобзарь Ю. М. - К оценке усталостной долговечности гладких цилиндрических стержней при одноосном симметричном растяжении-сжатии (2015)
Повгородний В. О. - Современные области приложения обратных задач механики и термомеханики (2015)
Попуга А. И. - Основные направления уменьшения шума воздушных судов (2015)
Хоряк Н. В. - Теоретическая оценка эффективности динамического гасителя продольных колебаний жидкостной ракеты-носителя, Николаев А. Д., Долгополов С. И. (2015)
Гайдук С. В. - Применение аналитических методов для расчета химического состава γ-, γ'- фаз и параметров фазовой стабильности литейных жаропрочных никелевых сплавов, Тихомирова Т. В. (2015)
Фролов Г. А. - Определение теплофизических характеристик образцов сотовых конструкций в диапазонах температур -60...+250 °с и давлений от 105 до 10-1 Па, Боровик Д. В., Колотило А. Д., Ламеко А. Л., Олигов Е. В., Паныч А. В., Потапов А. М., Тихий В. Г., Гусарова И. А. (2015)
Сорокин В. Ф. - Формирование гладкого закона изменения рывка на участках разгона-торможения при высокоскоростной обработке на оборудовании с ЧПУ, Комбарова Е. В., Сотников В. Д. (2015)
Планковский С. И. - Математическая модель отделки кромок при термоимпульсной обработке, Шипуль О. В. (2015)
Терешин А. М. - Оценка основных лётно-технических характеристик (тяга, качество, дальность) летательного аппарата по результатам огневых стендовых испытаний прямоточного воздушно-реактивного двигателя (2015)
Кулик А. С. - Использование передаточных функций дробного порядка для решения задачи синтеза системы позиционирования режимов вихревого энергоразделителя, Пасичник С. Н. (2015)
Жариков В. Н. - Авиационные конвертированные газовые турбины. Сфера применения. Стандарты (2015)
Русанов А. В. - Исследование структуры потока в регулирующем отсеке ЦВД паровой турбины К-325-23,5 на режиме парциальности 0,4, Косьянова А. И., Косьянов Д. Ю. (2015)
Савченко К. В. - Влияние типа бандажных полок на статическое напряженное состояние лопаточных венцов, Круглий Я. Д., Зиньковский А. П., Токарь И. Г. (2015)
Назин В. И. - Сравнение динамических характеристик сдвоенных и одинарных гидростатодинамических подшипников (2015)
Сиренко Ф. Ф. - Синтез алгоритма определения величины крутящего момента фазометрическим методом в условиях ограниченной информации о свойствах измерителя, Епифанов С. В., Жеманюк П. Д., Нечунаев С. А. (2015)
Sumtsov A. - Model based design approach applied on the development of the engine monitoring module, Szurman K. (2015)
Лоян А. В. - Исследование возможности непосредственного электропитания (без промежуточных преобразователей) двигателя холловского типа от высоковольтной батареи фотоэлектрической (2015)
Нерубасский В. В. - Использование системы Махаланобиса-Тагути в задачах распознавания неисправностей ГТД (2015)
Хаустова А. Н. - Разработка спектрального комплекса высокого разрешения для исследования спектра стационарного плазменного двигателя (2015)
Якушенко О. С. - Моделювання процесів накопичення пошкоджень на зльоті при використанні різних законів управління ГТД, Корольов П. В., Мільцов В. Є., Борисюк Г. Ю., Чумак О. І. (2015)
Ткач М. Р. - Характеристики рабочего тела металлогидридной утилизационной установки непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2015)
Борзов С. А. - Спектрально-корреляционный метод оценки эффективности работы узла камеры сгорания газотурбинного двигателя (2015)
Єнчев С. В. - Прогнозування вібростану вузлів авіаційних газотурбінних двигунів за параметрами вейвлет-розкладу, Товкач С. С. (2015)
Тарасенко М. А. - Работа компрессора на частичных режимах одновального ГТД и ГТД со свободной силовой турбиной при изменении температуры наружного воздуха, Тарасенко А. И. (2015)
Бабенко Ю. В. - Методика стоимостной оценки модификаций ближнемагистральных пассажирских самолетов (2015)
Логинов В. В. - Программный комплекс по формированию эксплуатационных характеристик двигателя силовой установки самолета (2015)
Рева О. М. - Пілотний аналіз рівнів домагань авіадиспетчерів на спектрі горизонтальних норм ешелонування повітряного простору, Борсук С. П. (2015)
Третьяк В. В. - Возможности интерактивного программного комплекса для проектирования технологических процессов импульсной обработки при изготовлении сложных деталей методом адресации и синтеза, Онопченко А. В., Федорова А. С., Стадник С. А. (2015)
Федорович О. Е. - Рациональное распределение средств для улучшения качества выпускаемой продукции развивающегося предприятия, Лещенко Ю. А. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Задонцев В. А. - Герой социалистического труда Борис Иванович Губанов (1930-1999) – главный конструктор РН "Энергия" и МКС "Энергия-Буран". К 85-летию со дня рождения (2015)
Капитанова Л. В. - Взлетно-посадочная конфигурация крыла и ее влияние на взлетно-посадочные параметры самолета (2015)
Рябков В. І. - Дослідження впливу окремих критеріїв ефективності системи несучих поверхонь на інтегральні показники конкурентоспроможності літаків транспортної категорії, Тіняков Д. В. (2015)
Волошина О. И. - О требованиях к содержанию справочника организаций - разработчиков авиационной техники, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2015)
Дронь Н. М. - Оценка энергомассовых характеристик активных систем увода космических объектов с низких околоземных орбит, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2015)
Хошманди Амир - Метод триангуляции несущих поверхностей систем летательных аппаратов (2015)
Юе Пен - Аэродинамические характеристики системы телесных профилей в ограниченном потоке вязкой среды (2015)
Сушко А. Л. - Рациональные параметры системы отсоса пограничного слоя на верхней поверхности крыла, Лебедь В. Г., Калкаманов С. А., Иленко Е. Ю. (2015)
Rusanov A. - Modelling of viscous turbulent flow in flow parts of turbines for ORC plants with taking into account the real properties of the working fluid MDM on the basis of the modified Benedict-Webb-Rubin equation of state, Lampart P., Rusanov R. (2015)
Безручко К. В. - Сравнение методов построения математических моделей для исследования электрохимических аккумуляторов, Синченко С. В., Азарнов А. Л., Лазненко В. И., Тимченко А. А. (2015)
Долматов Д. А. - Низкотемпературное образование NOx при электрохимическом горении (2015)
Григорьев В. А. - Представление характеристик малоразмерных турбин энергетических установок, Радько В. М., Калабухов Д. С. (2015)
Гоцуляк М. А. - Рациональная схема комплекса регазификации LNG-терминала при переменном характере отпуска природного газа, Минчев Д. С., Нагорный А. В., Бондаренко Н. С. (2015)
Кабанник С. Н. - Реализация метода экспресс - оценки устойчивости к дозвуковому решеточному флаттеру для изгибной формы колебаний лопаточных венцов осевых компрессоров ГТД (2015)
Чередниченко А. К. - Повышение эффективности комбинированной энергетической установки термохимической регенерацией тепла, Ткач М. Р. (2015)
Шевченко С. А. - Моделирование пневмосистемы запуска ЖРД при учёте теплообмена газа со стенками полостей и уточнении сил, действующих на клапаны регуляторов, Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2015)
Сидоренко М. В. - Особенности построения математической модели для синтеза схем ЖРД, Никищенко И. Н. (2015)
Титов М. Ю. - Экспериментальный стенд и оборудование для исследования параметров плазмы в канале стационарного плазменного двигателя (2015)
Цаглов А. И. - Модернизация конструкции катодно-нагревного узла стенда для испытаний эмиттеров катодов ЭРД, Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2015)
Конох В. И. - Разработка уплотнительных элементов для обеспечения ресурсных характеристик пневмонасосного агрегата, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Шпак А. В. (2015)
Тарасенко А. И. - Определение амплитуд крутильных колебаний с помощью ортогональных форм, Тарасенко А. А. (2015)
Рева О. М. - Нечітка міра розпізнавання авіадиспетчерами небезпеки порушень норм ешелонування повітряних суден, Шульгін В. А., Мухтаров П. Ш., Мірзоєв Б. М. (2015)
Бабенко Ю. В. - Понятие управляющих параметров в задачах оценки эффективности модификаций и прогностическая модель их изменения за жизненный цикл (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Сотников Е. Г. - Разработка состава теплозащитного покрытия на детали газотурбинных двигателей, работающих в условиях высоких температур, Леховицер З. В., Грешта В. Л., Климов А. В., Ткач Д. В. (2015)
Данов А. С. - Выбор параметров высокоресурсных соединений высокопрочными заклёпками с компенсаторами и ограничительными элементами (2015)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на механические свойства жаропрочных сплавов, Юхименко А. Е., Калинин А. В., Павлов Д. Р., Грекова М. В. (2015)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства пустотелых отливок лопаток турбины из никелевых сплавов после горячего изостатического прессования, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2015)
Нестеренков В. М. - Разработка прогрессивной технологии изготовления крупногабаритных корпусных деталей методом электронно-лучевой сварки, на примере наружной части корпуса переднего КСД, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Петрик И. А., Марченко Ю. А. (2015)
Павленко Д. В. - Формирование субмикрокристаллической структуры в серийных и перспективных материалах лопаток компрессора ГТД, Коцюба В. Ю., Пахолка С. Н. (2015)
Педаш А. А. - Повышение теплопроводности литейной керамической формы алюминатом кобальта, Бялик Г. А., Цивирко Э. И. (2015)
Тихомирова Т. В. - Исследование влияния содержания никеля на фазовый состав и характеристические температуры кобальтового сплава методом CALPHAD, Гайдук С. В., Беликов С. Б. (2015)
Басов Ю.Ф. - Разработка интегрированной импортозамещающей технологии получения заготовок лопаток компрессора, Овчинников А. В., Михайлютенко А. В., Глотка Т. А. (2015)
Планковский С. И. - Перспективы лазерной очистки при ремонте ГТД, Цегельник Е. В., Головин И. И., Мельничук П. И. (2015)
Комбаров В. В. - Исследование влияния стабильности цикла управления системы ЧПУ на точность формообразующих движений, Сорокин В. Ф., Криживец Е. А. (2015)
Комбарова Е. В. - Метод планирования подач для системы ЧПУ с применением S-образных законов разгона/торможения (2015)
Назин В. И. - Влияние жесткости упругой установки колец на диске на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Субботович В. П. - Применение обратной аэродинамической задачи для оптимизации кольцевых диффузорных каналов, Юдин А. Ю., Темченко С. А. (2015)
Гольцов А. С. - Анализ эффективности адаптивного управления поворотно-лопастной гидротурбиной (2015)
Игуменцев Е. А. - Магнитная и электрическая энергия заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2015)
Брунак А. А. - К вопросу учета влияния вибраций на циклическую долговечность деталей авиационных ГТД, Симбирский Д. Ф. (2015)
Нехорошев Б. Г. - Роторно-поршневой электрокомпрессор ЭВК 0,4/0,8 (2015)
Хаустова А. Н. - Исследование струи СПД-70 методом оптической эмиссионной спектроскопии со сканированием плазмы через коллиматор (2015)
Ткач М. Р. - Удельная мощность металлогидридных утилизационных установок непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2015)
Маркушин А. Н. - Оценка методики расчета гидравлических потерь в камере сгорания на примере ГТД НК-8, Бакланов А. В., Салимзянова Г. Ф. (2015)
Тарасенко А. И. - "Ледовые" маховики в судовом пропульсивном комплексе с малооборотными ДВС в условиях ледового плавания (2015)
Кононыхин Е. А. - Система управления исполнительным механизмом авиационного двигателя на базе нечеткой логики, Епифанов С. В., Павлюк Е. В. (2015)
Бабенко Ю. В. - Формирование тарифов на авиаперевозки с учетом удельных затрат за жизненный цикл модификаций тяжелого транспортного самолета (2015)
Бахмет Г. К. - Использование системного анализа для повышения эффективности работы катодов-компенсаторов ЭРД, Гуляева Е. В., Нестеренко С. Ю. (2015)
Михайленко В. С. - Идентификация тепловых объектов в системах адаптивного управления с помощью нейро-нечетких сетей, Варбанец Р. А. (2015)
Рева А. Н. - Синтез деятельности и кибернетический анализ информационной нагрузки авиадиспетчера при высокой интенсивности воздушного движения, Устименко И. М., Плясовских А. П. (2015)
Ткаченко Ю. М. - Разработка инструментальных средств для поддержки принятия решений по анализу деятельности обучаемых в техническом вузе (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Качала Т. - Інституційна модель модернізації суспільства (2014)
Миленький В. - Системний аналіз і типологізація соціально-економічного розвитку регіонів, Мигаленко О., Ковтун В. (2014)
Строкань О. - Проблеми взаємовідносин етики та бізнесу (2014)
Пустовар В. - Світовий досвід формування регіональної економічної політики (2014)
Гживна З. - Мoдeль eфeктивнoгo функцioнувaння pинку продовольства в peгioнi, Катана А. (2014)
Отенко I. - Формування бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства (2014)
Бондаренко В. - Маркетингова спрямованість як основа підвищення ефективності задіяння ресурсної бази регіону в господарську практику (2014)
Черевань І. - Результативність лізингу як нового напряму інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві (2014)
Гарбар Ж. - Обґрунтування вибору моделі розвитку фінансового ринку України (2014)
Яртим І. - Особливості реалізації стратегічних змін на машинобудівних підприємствах України (2014)
Чернова Л. - Інноваційні підходи до управління персоналом: стратегія для України (2014)
Богуславська С. - Сутність та особливості регулювання інвестиційних процесів у регіоні (2014)
Крупенна І. - Особливості формування витрат на елементи маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості України (2014)
Яковлєва А. - Прийняття стратегічних рішень у сфері маркетингу регіону (2014)
Yermachenko V. - Methodical approach to the analysis of national strategies of tourism development (2014)
Григоренко Є. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Отенко І. - Аналіз факторів впливу макросередовища на реалізацію державно-приватного партнерства в Україні, Афанасьєва Л. (2014)
Азаренков Г. - Формування системи інформаційного забезпечення логістико-орієнтованого управління промисловим підприємством, Дзьобко І. (2014)
Гончарова Н. - Вдoскoналeння мeханiзмiв мунiципальнoгo управлiння рoзвиткoм житлoвoї сфeри рeгioну (2014)
Проскура В. - Маркетинг територій як фактор ефективного регіонального розвитку (2014)
Гур’єв С. О. - Мінно-вибухова травма внаслідок сучасних бойових дій на прикладі антитерористичної операції на Сході України. Повідомлення 1. Клініко-епідеміологічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги, Кравцов Д. І., Казачков В. Є., Ордатій А. В. (2015)
Березка М. І. - Клініко-нозологічна характеристика постраждалих з політравмою, яким надається медична допомога в умовах притрасової лікарні, Суханов В. В. (2015)
Пирогов Е. Н. - Оценка значений краевой резорбции костных отломков при клиническом применении нового фиксатора для остеосинтеза медиальных переломов шейки бедренной кости (2015)
Дзяк Л. А. - Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговую травму, Цуркаленко Е. С., Сальков Н. Н. (2015)
Лоскутов А. Е. - Применение препарата Депос® при лечении больных с артрозом коленных суставов, Синегубов Д. А. (2015)
Паньків І. В. - Вплив функціонального стану щитоподібної залози на мінеральну щільність кісткової тканини (2015)
Король П. О. - Роль остеосцинтиграфії в програмі обов’язкового діагностичного скринінгу при ендопротезуванні колінних суглобів, Ткаченко М. М. (2015)
Джерелей О. Б. - Оптимизация методики предоперационного планирования дистальных остеотомий первой плюсневой кости при оперативной коррекции Hallux Valgus (2015)
Лоскутов О. А. - Анализ напряженного состояния элементов системы "бедренная кость — имплантат" при функциональных нагрузках эндопротеза тазобедренного сустава, Левадный Е. В. (2015)
Герасименко С. І. - Профілактика вивиху стегнового компонента ендопротеза після тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Рой І. В., Герасименко А. С., Павлова Ю. Г., Заморський Т. В., Кудрін А. П. (2015)
Дуда Б. С. - Особливості ендопротезування колінного суглоба при пухлинах кісток, коли спостерігається дефіцит м’яких тканин, Проценко В. В. (2015)
Ільніцький О. В. - Вибір методики остеосинтезу при метастатичному ураженні кісток кінцівок, Проценко В. В. (2015)
Гужевський І. В. - Клініко-рентгенологічні показники при остеоартрозі колінних та кульшових суглобів на ґрунті спондилоепіфізарної дисплазії, Герасименко С. І., Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Полулях Д. М. (2015)
Климовицкий В. Г. - Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в лечении повреждений мягких и костных тканей (обзор литературы), Соловьев И. А. (2015)
Зазирный И. М. - Трансплантация мениска коленного сустава: современное состояние проблемы. Обзор литературы. Часть 1, Шмигельски Р. Я. (2015)
Зазирный И. М. - Трансплантация мениска коленного сустава: современное состояние проблемы. Обзор литературы. Часть 2, Шмигельски Р. Я. (2015)
Новикова Раиса Ивановна 27.01.1930 — 17.11.2015. Заслуженный деятель высшей школы, доктор медицинских наук, профессор (2015)
Тревого І. - Наукова, міжнародна і громадська діяльність Українського товариства геодезії і картографії у 2015 р., Денисов О., Четверіков Б. (2016)
Тревого І. - Досягнення та інновації в галузі геоматики на "INTERGEO-2015”, Третяк К., Задорожний В., Кілару В. (2016)
Бурбан П. - Современные технологии при создании общего геодезического обоснования демаркации государственной границы, Раткевичс А. (2016)
Тревого І. - Українсько-польська співпраця щодо актуальних проблем інженерної геодезії, Глотов В., Цюпак І., Задорожний В. (2016)
Тревого I. - Застосування мультистанції Leica MS60 з метою проведення високоточного геопросторового моніторингу, Горб А., Мелешко О. (2016)
Терновий М. - Інформаційне моделювання будівель і нові інструменти (2016)
Тревого І. - Міжнародна співпраця в навчанні магістрів-геодезистів за програмами подвійних дипломів, Третяк К., Задорожний В. (2016)
Пересадько В. - До проблем GNSS знімання у великих містах, Прядка К. (2016)
Тревого І. - Нові результати і перспективи досліджень на Яворівському науковому геодезичному полігоні, Цюпак І., Паляниця Б., Волошин В. (2016)
Тревого І. - Дослідження складу і мікроструктури металу стінових геодезичних знаків, Ільків Є., Галярник М., Жовтуля О. (2016)
Ярема Н. - Визначення зміни середнього рівня Балтійського моря за даними мареографічних спостережень, Кашинський Т., Согор А. (2016)
Матвиeнко С. - О возможности реализации радиофизического метода мониторинга гравитационного поля земли с использованием сети ГНСС станций, Прокопов О., Тревого И. (2016)
Доскіч С. - Застосування програмного пакета GAMIT-GLOBK для створення регіональних комбінованих GNSS розв’язків (2016)
Celms А. - Research of National geodetic network using GNSS methods, Rusiņš J., Reķe I. (2016)
Літинський В. - Спосіб дослідження ходу фокусувальної лінзи зорових труб нівелірів, Перій С., Тарнавський В., Літинський С. (2016)
Горб О. - Возможности обработки данных лазерного сканирования современными программными продуктами, Буряченко М., Еременко Д. (2016)
Мороз О. - Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання – "із середини” та "вперед-назад”, Корлятович Т., Покотило І. Фис М. (2016)
Андрушенко В. - Про додаткові вимірювання на лінійному базисі, Ващенко В., Поляковська Л., Смірнов Є. (2016)
Parsova V. - How to register cadastral objects located on marine area?, Berzina M., Jankava A., Stoiko N. (2016)
Сидоренко В. - Особливості формування міських територій у промислових регіонах України, Паламар А. (2016)
Стадніков В. - Концептуальні основи розроблення регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області (2016)
Мартинюк Т. - Розрахунок комплексного індексу цінності території, Маланчук М. (2016)
Глотов В. - Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери, Марусаж Х. (2016)
Chetverikov B. - Determination of boundaries of ancient burial places using the archived aerial and cartographic materials, Babiy L. (2016)
Baumane V. - Аpplication of remote sensing data in determination of land degradation, Cintina V., Lapina A. (2016)
Іванчук О. - Математична модель взаємозв’язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об’єкта з відповідними їх координатами на РЕМ-стереозображеннях (2016)
Король П. - Використання тороїдальних поверхонь під час розроблення математичних основ географічних карт України, Волошин В. (2016)
Мельник В. - Фрактальний аналіз неоднорідних структур із застосуванням методу варіограм, Піскунова О. (2016)
Погорeлов В. - Теоретическое обоснование способа измерения высот зданий по одиночному спутниковому изображению, Шавук В. (2016)
Савчук Р. - Обґрунтування показників ефективності системи забезпечення установи cпеціальними картами та фотодокументами про місцевість (2016)
Савчук Р. - Математична модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно (2016)
Бурштинська Х. - Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення, Денис Ю., Мадяр Ю., Поліщук Б. (2016)
Янчук О. - Мобільна система збирання даних на основі ArcGIS для обліку біорізноманіття рослинного світу Рівненського природного заповідника, Янчук Р., Шмиговський О., Ковалець А. (2016)
Абдаллах Р. - Дослідження динаміки розвитку дорожньої мережі Іраку на прикладі м. Сулейманія, Четверіков Б. (2016)
Малашевський М. - Дослідження інвестиційної привабливості земельної ділянки комерційного використання (2016)
Олександру Дорожинському 75 (2016)
Пам’яті Лісевича Михайла Пилиповича (20.08.1946 – 10.12.2015) (2016)
Белецкий А. - Криптографические приложения индикаторных матриц систем функций Уолша (2016)
Melnik O. - Computer design of nanocircuits for cryptographic engineering, Kozarevych V., Khodymchuk D. (2016)
Грищук Р. - Джерела первинних даних для розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак, Охрімчук В., Ахтирцева В. (2016)
Корченко А. - Методология построения систем выявления аномалий, порожденных кибератаками, Щербина В., Вишневская Н. (2016)
Корченко О. - Модель та метод оцінки ризиків захисту персональних даних під час їх обробки в автоматизованих системах, Дрейс Ю., Лозова І. (2016)
Корченко О. - Аналіз загроз та механізмів забезпечення інформаційної безпеки в сенсорних мережах, Алєксандер М., Одарченко Р., Наджи А., Петренко О. (2016)
Шаховал О. - Рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України, Лозова І., Гнатюк С. (2016)
Гізун А. - Обчислювальний комплекс виявлення та оцінювання кризових ситуацій в інформаційній сфері (2016)
Мохор В. - Функціональне моделювання системи керування ризиком безпеки інформації, Цуркан В., Дорогий Я., Крук О. (2016)
Бучик С. - Методологія аналізу ризиків дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів (2016)
Содержание (2015)
Мозговой В. Ф. - Современные методы предварительной обработки моноколёс ГТД на станках с ЧПУ, Балушок К. Б., Панасенко В. А., Бирук М. К. (2015)
Петрик И. А. - Разработка порошков титановых сплавов для аддитивных технологий применительно к деталям ГТД, Овчинников А. В., Селиверстов А. Г. (2015)
Синяєва Н. П. - Визначення легуючих елементів у жароміцних сплавах на основі нікелю атомно-абсорбційним методом (2015)
Снежной Г. В. - Влияние химических компонентов на механические и магнитные свойства высокомарганцевых сталей, Сажнев В. Н., Ольшанецкий В. Е. (2015)
Forghany F. - Numerical study of the aerodynamic effects on fluidic thrust vectoring, Taiebi-Rahni M., Asdollahi-Ghohieh A. (2015)
Приходько А. А. - Обледенение аэродинамических поверхностей: методика моделирования нарастания льда, Алексеенко С. В. (2015)
Русанов А. В. - Моделирование пространственных вязких течений в проточных частях энергетических турбин с использованием различных уравнений состояния, Пащенко Н. В., Русанов Р. А. (2015)
Коробко В. В. - Аналіз можливостей вдосконалення термоакустичних теплових машин шляхом раціональної організації процесів теплообміну (2015)
Жулай Ю. А. - Теоретическая оценка эффективности кавитационного теплогенератора (2015)
Лоян А. В. - Результаты разработки и испытаний микро расходного катода-нейтрализатора на рабочие токи до 300 мА, Цаглов А. И. (2015)
Сорогин Ф. Г. - Экспериментальное исследование распылительной системы охлаждения циклового воздуха ГТП, Жеманюк П. Д., Трофимов В. П., Шахов Ю. В., Петухов И. И., Минячихин А. В. (2015)
Тимошенко В. И. - К вопросу о рациональной организации процессов смешения и горения в камере сгорания ПВРД, Дешко А. Е. (2015)
Титов М. Ю. - Измерение зондовых характеристик в разрядном канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В. (2015)
Ткач М. Р. - Стенд для исследования влияния масштабного фактора на параметры крутильных колебаний энергетических установок с МОД, Тарасенко А. А. (2015)
Епифанов С. В. - Прогнозирование технического состояния турбореактивного двухконтурного двигателя., Щербань Б. А., Багаутдинов Н. Д., Черкасов Ю. В. (2015)
Гвоздева И. М. - Оптимизация характеристик направленности систем акустических датчиков (2015)
Гожий О. П. - Моделювання розподілу енергетичних ресурсів на основі кольорових мереж Петрі, Гожий В. О. (2015)
Журавлёв В. Н. - Феноменологическая модель процесса излучения энергии звука в процессе горения (2015)
Ігнаткін В. У. - Коректування тривалості міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за їх поточним технічним станом, Томашевський О. В. (2015)
Рева О. М. - Модель інтегративної оцінки ставлення авіадиспетчерів до порушення норми ешелонування повітряного простору, Мухтаров П. Ш., Мірзоєв Б. М., Султанов В. З. (2015)
Семчишин С. М. - Автоматизированный регистратор параметров переносной – расширение функциональных возможностей, Качура В.А. (2015)
Третьяк В. В. - Реализация классификационного этапа в системе СПРУТ для разработки новых технологических процессов импульсных технологий (2015)
Иващенко А. И. - Автоматизация технологического процесса проверки электрических жгутов авиационных ГТД, Цалимов Г. Ф., Нерубасский В. В., Лопунова Н. Н. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Ленська С. - Антитоталітарний дискурс новелістики Зосима Дончука (2015)
Ліпницька І. - Експресіоністична модель світу в антивоєнному циклі Сергія Пилипенка "З військового щоденника 1916-1917 рр." (2015)
Зуєнко М. - Міфопоетична картина світу та її художня трансформація в поемі Дж. Мільтона "Втрачений рай" (2015)
Антонова В. - Исторический аспект поэм В. Скотта, Нешко С. (2015)
Закирова Н. - Ведущий короленковед современности А. Труханенко, Чиговская-Назарова Я. (2015)
Казарин В. - Ахматова. Данте. Крым., Новикова М. (2015)
Мацапура В. - Баллада А. С. Пушкина "Гусар": поєтика и контекст (2015)
Тарасова Н. - До питання аналізу окремих назв та імен у романі Джонатана Свіфта "Мандри Гуллівера", Люлька В. (2015)
Маковій М. - Традиції та новаторство драми С. Новицької "Крейзі" (2015)
Кумпан С. - Роль поетонімної вісі в актуалізації комічного в новелах Івліна Во (2015)
Любецкая В. - Эпическая эстетика в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые душа" (2015)
Мазурик К. - Жанрові інварінти автобіографістики Пантелеймона Куліша (2015)
Ніколенко К. - Романтична іронія та міфопоетика в "Подорожі на Гарц Г. Гейне" (2015)
Браїлко Ю. - Український топонімний код у поезії Бориса Олійника (2015)
Дерев’янко Л. - Обов'язкові та факультативні атрибутиви як компоненти співвідносних темпоративів із семантикою неозначеної часової тривалості (2015)
Донец С. - Истоки скрытой информативности образа (2015)
Кіраль С. - Гуцульський світ української літератури першої третини ХХ століття у критичній рецепції науковця (2015)
Степаненко М. - Репрезентація міжособистісного конфлікту в українській мові: комунікативний, лінгвокогнітивний, лінгвопрагматичний і контекстний аналіз (2015)
Дубров Ю. И. - Самоорганизация сложной системы и граница ее информационного восприятия, Ткаченко А. Н. (2016)
Кірічек Ю. О. - Кадастрова класифікація земельних ділянок в Україні, Ландо Є. О., Андреєва І. Г. (2016)
Тимошенко Е. А. - Перспективы сертификации жилых зданий по "зеленым" стандартам в Украине, Савицкий Н. В. (2016)
Макарова В. Н. - Загрязнение атмосферного воздуха урбанизированных территорий (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського