Майданевич Ю. П. - Організаційно-економічний механізм узгодження інтересів учасників інтеграційних структур переробних підприємств аграрної сфери (2013)
Завізєна Н. С. - Морські порти в контексті державно-приватного партнерства: стан та перспективи розвитку (2013)
Суюсанова О. Л. - Фактори впливу на ефективність управління персоналом харчових підприємств (2013)
Родіонов О. В. - Профорієнтація, як чинник підвищення кадрового та освітнього потенціалу продовольчої сфери (2013)
Величко О. М. - Особливості інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Курбацька Л. М. - Маркетинговий механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції (2013)
Носенко О. С. - Методи оцінки ефективності інноваційного розвитку реалізації проектів підприємств з урахуванням факторів їх фінансування (2013)
Колеснікова К. С. - Господарський і організаційно-економічний механізми розвитку рибогосподарського комплексу (2013)
Тінтулов К. В. - Фактори державної підтримки галузей агропродовольчої сфери (2013)
Чернюк Л. Г. - Методи планування місцевих бюджетів як основи розбудови соціальної інфраструктури (2013)
Гупало В. - Звенигородський період у дослідженнях Ігоря Свєшнікова: міждисциплінарний напрямок (2015)
Юхимчук К. - Співпраця Ігоря Свєшнікова з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм та його участь у музеєфікації знахідок із досліджень місця битви під Берестечком (2015)
Якімова І. - Жінки-аматори в українській археологічній науці (1800–1917) (2015)
Собчук О. - Володимир Ястребов: особистість дослідника в його епістолярній спадщині, Тупчієнко М. (2015)
Кузьміщев О. - Науково-педагогічна та організаційна діяльність Ернста Романовича Фон Штерна (2015)
Булик Н. - "Вмів він розбудити серед молоді запал до вивчення класичного мистецтва і доісторичної культури”: Кароль Гадачек в оцінці сучасників (2015)
Woźny M. - "Wielki szkodnik naukowy” czy "jedna z najwybitniejszych postaci”? Leon Kozłowski w ocenie współczesnych (2015)
Павлова В. - Київський археолог Сергій Вельмін (2015)
Бандрівський М. - Митрополит Андрей Шептицький – меценат західноукраїнської археології (за матеріалами співпраці з директором музею НТШ Ярославом Пастернаком) (2015)
Бузько О. - Із щоденника Марії Вязьмітіної: прогулянка на Карадаг і візит до Максиміліана Волошина (2015)
Tyniec A. - Józef Żurowski, archeolog i konserwator krakowski (2015)
Михайлова Н. - Валентин Миколайович Даниленко та його сучасники (2015)
Саєнко В. - Порівняльні життєписи: Борис Миколайович Граков та Олексій Іванович Тереножкін (2015)
Ситник О. - Археологічно-геологічний тандем Олександра Черниша та Ірини Іванової (2015)
Гуцал В. - Співпраця археологів Іона Винокура та Яна Гурби (2015)
Станиціна Г. - Особисте листування науковців як джерело свідчення про становище населення України у 20-ті – на початку 30-х років ХХ ст. (за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) (2015)
Зиновіїва Ю. - Листування з приватними особами щодо археологічних знахідок з фондів наукового архіву Національного художнього музею України (2015)
Кузьміних С - Листи Миколи Макаренка до Елліса Міннза (Кембриджська колекція), Усачук А. (2015)
Яненко А. - "Здається я ніколи ще не писав нікуди такого великого листа”: кореспонденція Левка Чикаленка з кабінетом антропології ім. Ф. Вовка (2015)
Романюк Т. - Листування Ярослава Пастернака й Іларіона Свєнціцького (2015)
Принь О. - Листування у науковому співтоваристві: три листи Олександра Якубського до Петра Курінного, Принь М. (2015)
Татаринов С. - З епістолярної спадщини Василя Городцова (2015)
Чуєва К. - "Чайнік” і "коробка з трьома дельфінами” або "приезжайте, дорогая Фани Моисеевна”. Доля Фані Штітельман та Ольвійські історії у листах з архіву музею Ханенків (2015)
Іллінський А. - Листи Бориса Мозолевського до Олексія Тереножкіна і Варвари Іллінської, Саєнко В. (2015)
Каряка О. - Діяльність Всеукраїнського археологічного комітету з організації робіт Ольвійської експедиції за часів Бориса Володимировича Фармаковського (2015)
Цеунов І. - Польові дослідження палеоліту півдня України новобудов ними експедиціями у 20–30-х рр. ХХ ст. (2015)
Баукова А. - Радянсько-польські археологічні експедиції: кримський епізод (2015)
Павлів Д. - Українсько-польська археологічна експедиція: наукові здобутки та перспективи, Петегирич В., Махнік Я. (2015)
Богуцький А. - Українсько-польські польові лесові семінари як форми наукової комунікації палеогеографів і археологів, Ситник О., Томенюк О., Ланчонт М., Мадейська Т. (2015)
Фещенко Є. - Обмін досвідом між українськими та польськими археологами у рамках ІІ Міжнародної експедиції на території Нижньої Сілезії, Мінакова К. (2015)
Милян Т. - Рятівна археологія в Україні: тенденції розвитку і традиції (2015)
Фігурний Ю. - Археологічна експедиція як форма наукової комунікації (2015)
Черкаська Д. - Навчальні практики та наукові гуртки в педагогічній діяльності Лазаря Славіна (2015)
Самойленко Л. - Кафедра археології та музеєзнавства 1959 р.: мрії про перебудову (від комунікації до комутації без комунікаційних бар’єрів) (2015)
Палієнко С. - Методологічні семінари наукових установ АН СРСР та УРСР як засіб розвитку радянської теоретичної археології (2015)
Ананьєва Т. - Київські археологічні старожитності та економіка престижу на початку XIX ст. (2015)
Білокінь С. - Бібліотечні й музейні збірки Ханенків: міжособистісні наукові комунікації (2015)
Пеняк П. - Старожитності Закарпаття на сторінках угорських і чесько-словацьких часописів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Костенко А. - Херсонський археологічний музей як південноукраїнський центр тяжіння скандинавських дослідників (1910–1928) (2015)
Szczerba A. - U źródeł prehistorii. Międzynarodowe kongresy antropologii i archeologii prehistorycznej (1866–1912) (2015)
Скирда В. - ХІІ Археологічний з’їзд як форма наукової комунікації, Скирда І. (2015)
Вейбер А. - Погляд на проблеми вивчення гендерної археології крізь призму наукових підходів (2015)
Чирков О. - Поширення наукових знань про етнокультурний розвиток давньої людності українських земель новітніми інформаційно-комунікаційними засобами (на прикладі багатомовної веб-енциклопедії "Вікіпедія”) (2015)
Гавінський А. - Віталію Коноплі 70 (2015)
Гупало В. - Виставка до 100-річчя з дня народження Ігоря Свєшнікова, Зарубій Е. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Бухгалтерський бізнес-форум — майданчик для спілкування бухгалтерів, експертів і представників державної фінансової служби (2016)
Гуцайлюк З. В. - Стратегічний бухгалтерський облік: міф чи реальність (2016)
Krutova A. S. - Constituent elements of the strategic accounting instruments (2016)
Lahovska O. A. - Instruments of the strategic accounting in management of organization: opportunities and challenges (2016)
Paientko T. V. - Directions of optimization of the financial flows allocation involving financial intermediaries, Koverninska Y. V. (2016)
Проскура К. П. - Тонка капіталізація: сутність і правила застосування в системі руху глобальних фінансових потоків (2016)
Matselukh N. P. - Derivatives market development and pricing on derivatives in Ukraine (2016)
Жданов В. І. - Соціальне партнерство як умова формування парадигми розвитку сучасного бізнесу, Кульбако М. С. (2016)
Озеран А. В. - Гармонізація вимог П(С)БО України із МСФЗ щодо обліку основних засобів, Коршикова Р. С. (2016)
Kryshtopa I. I. - Methodical approaches to modelling of the strategic accounting of consolidated business (2016)
Шубенко Є. С. - Організація обліку власного капіталу в умовах реорганізації господарських товариств (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Сердюк О. І. - До 90-річчя кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти, Просоленко Н. В., Крупеня В. І., Рогожин Б. А. (2016)
Котвіцька А. А. - Розробка автоматизованої медико-фармацевтичної системи лікування хворих на псоріаз, Карло В. В., Черкашина А. В. (2016)
Іроко Імамузо Метью - Вибір основи-носія гелю "Алое-дентал" для застосування у стоматології, Хохленкова Н. В., Столпер Ю. М. (2016)
Котвіцька А. А. - Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання трудових відносин працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я, Тарасенко Д. Ю., Кубарєва І. В. (2016)
Яковлева О. С. - Аналіз складу антидепресантів у системі соціально-економічних регулюючих переліків лікарських засобів (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження сучасних підходів до формування асортиментної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств, Костюк В. Г. (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Методологічне обґрунтування системи соціально-психологічних компетентностей професійної діяльності фахівця фармації, Гаркуша М. І. (2016)
Котвіцька А. А. - Аналіз основних факторів, що обумовлюють виникнення моббінгу у фармацевтичних організаціях, Чмихало Н. В., Пузак Н. О., Гавриш Н. Б. (2016)
Немченко А. С. - Маркетингові дослідження ринку протипухлинних препаратів для лікування раку легенів, Фурса Л. І. (2016)
Слободянюк М. М. - Вплив емоційної та раціональної складових лояльності на вибір та споживання антигіпертензивних препаратів, Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., Самборський О. С., Шуванова О. В. (2016)
Тихонов О. І. - Маркетингові дослідження ринку протигрибкових лікарських засобів для місцевого застосування, Фролова О. Є., Гудзенко О. П., Барнатович С. В. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2016)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2016)
Author guidelines for publications in "Social Pharmacy in Health Care” journal (2016)
Свінцицька Н. Л. - Шерстюк Олег Олексійович (до 65-річчя з дня народження), Пілюгін А. В., Устенко Р. Л., Гринь В. Г., Каценко А. Л. (2016)
Антонюк О. П. - Сучасний стан природжених розвитку людини вад, Гнатейко О. З., Прокопчук Н. М., Гельнер Н. В. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфологічні особливості білої пульпи селезінки хребетних тварин (2016)
Ладигіна В. І. - Основні механізми пошкодження тканин і органів при ішемії-реперфузії, Трутаєва І. А., Гавас А. А., Кірошка В. В., Бондаренко Т. П. (2016)
Лукашів О. Я. - Вплив на метаболічні процеси в організмі селеновмісних біодобавок та перспективи їх використання, Боднар О. І., Грубінко В. В. (2016)
Островская С. С. - Различные аспекты токсического воздействия тяжелых металлов на организм детей и пожилых людей (обзор иностранной литературы), Шаторная В. Ф., Колосова И. И., Майор В. В. (2016)
Павлов С. В. - Вплив естрогенів та селективних модуляторів естрогенових рецепторів на серцево-судинну систему, Левченко К. В. (2016)
Палков Т. А. - Значення величини конусності препарованих зубів при виготовленні металокерамічних незнімних протезів (2016)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности лечения ишемической болезни сердца у женщин. Часть 2, Казаков Ю. М., Треумова С. И., Бурмак Ю. Г. (2016)
Проніна О. М. - Сучасний шовний матеріал при хірургічних операціях на органах сечовивідної системи, Білаш С. М., Кобеняк М. М. (2016)
Любарець С. Ф. - Обгрунтування запровадження індивідуальних навчально-дослідних завдань при вивченні розділу "Вади розвитку твердих тканин зубів" (2016)
Гапон С. В. - Мохоподібні та мохова рослинність заказників Лісостепу України (2016)
Дерев’янко Т. В. - Систематична структура культивованої дендрофлори голонасінних парку агробіостанції Полтавського національного педагогічного університету, Гомля Л. М. (2016)
Клімук Б. Т. - Мутаційний статус гена HER-2/neu у хворих на РМЗ відповідно до рекомендацій ASCO, Дуган О. М., Клименко С. В. (2016)
Левон В. Ф. - Накопичення антоціанів у надземних органах представників роду Persica mill. у різні періоди вегетації, Голубкова І. М. (2016)
Шустикова М. В. - Особенности фенотипического полиморфизма и структуры агрессивности жителей города Харькова (2016)
Аскерова Т. А. - Возрастные особенности обмена железа у больных с наследственным гемохроматозом, Гасанзаде Н. Ч. (2016)
Беленичев И. Ф. - Нейропротективные эффекты при модуляции глутатионовой системы головного мозга: влияние на летальность, неврологический дефицит, оксидативный стресс в условиях экспериментальной ОНМК, Литвиненко Е. С. (2016)
Борисенко О. О. - Дослідження інфікованості донорської крові збудниками вірусних захворювань, Голодок Л. П., Вінніков А. І., Колодочка Т. П. (2016)
Валашова Т. С. - Кореляційний аналіз змін імунного статусу у пацієнтів із патологіями шлунково-кишкового тракту, Соколова І. Є., Кудрявцева В. Є., Вінніков А. І. (2016)
Венцківська І. Б. - Прогностична роль інсулінорезистентності під час другого триместру вагітності в генезі прееклампсії, Аксьонова А. В., Горобейко Т. В. (2016)
Вознесенська Т. Ю. - Оваріальна функція за умов експериментального аутоімунного розладу у мишей, Ступчук М. С., Шепель О. А., Блашків Т. В. (2016)
Vorobets N. M. - Children sensitization to pollens in Lviv region during 2012-2013, Voloshchuk K. V., Novykevich S. Z., Besh L. V. (2016)
Габибова К. Г. - Оценка контрацептивного поведения женщин фертильного периода и подходы по его коррекции (2016)
Горбач Т. В. - Содержание биогенных элементов, АТФ и прогестерона в ткани плаценты матерей с пиелонефритом, Ганчева Е. В., Мартынова С. Н. (2016)
Денисенко С. А. - Вплив "Поліолів" у субтоксичних дозах на вуглеводний та енергетичний обмін печінки при тривалій дії в підгострому експерименті, Вишницька І. А., Жерновая М. Є., Резуненко Ю. К., Богданова І. В. (2016)
Зак М. Ю. - Клініко-ендоскопічні особливості перебігу хронічного гастриту у хворих на остеоартроз в умовах прийому селективних НПЗП, Пасієшвілі Л. М. (2016)
Козакевич В. К. - Сучасні підходи до оцінки донозологічних станів організму дітей шкільного віку, Зюзіна Л. С. (2016)
Колосова І. І. - Органометричні характеристики яєчників щурів за умов введення ацетату свинцю та його комбінацій з цитратами металів як показник функціонального стану органу (2016)
Кононенко А. Г. - Вивчення впливу водного екстракту та спиртових настойок листя фейхоа на синтетичну функцію щитоподібної залози у щурів, Кравченко В. М. (2016)
Леонтьева Ф. С. - Влияние на метаболический статус крыс углеродсодержащего биоматериала, имплантированного в дефект бедренной кости, Шевцов Б. Н., Лу Чжоу (2016)
Мамедов Д. Т. - Клиническая эффективность реамберина при коррекции цитокинового дисбаланса у больных с хронической почечной недостаточностью на фоне программированного гемодиализа, Кулиева А. Р. (2016)
Манжалій Е. Г. - Роль серотоніну в розвитку печінкової енцефалопатії, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Савчук О. М., Берегова Т. В. (2016)
Нагорна О. О. - Дія ірбесартану, квінаприлу і ангіоліну та їх композицій на показники тіол-дисульфідної системи в міокарді щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. С., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О. (2016)
Палій Д. В. - Вивчення дії антимікробних препаратів на адгезивні властивості бактерій, Яцула О. В., Дудар А. О., Коваленко І. В. (2016)
Піддубна О. О. - Клінічні особливості ураження нервової системи при хронічному лімфолейкозі, Литвиненко Н. В. (2016)
Шипко А. Ф. - Здоров’я дітей у популяції: оцінка ризику диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи за комплексом антенатальних та генеалогічних факторів (2016)
Дмитрук І. М. - Алельний поліморфізм генів задіяних в процесах метилування ДНК в батьків дітей з de novo мутаціями ахондроплазії чи гіпохондроплазії, Макух Г. В., Тиркус М. Я., Акопян Г. Я. (2016)
Срібна В. О. - Однониткові розриви ДНК ядер клітин фолікулярного оточення ооцитів, тимуса і лімфатичних вузлів за умов експериментального імунокомплексного ушкодження та застосування антиоксиданта, Грушка Н. Г., Янчій Р. І. (2016)
Лінська Г. В. - Оцінка ймовірності ішемічного мозкового інсульту на підставі комплексного використання його ультразвукових предикторів (2016)
Басараб В. Ю. - Дослідження наявності бактерій роду Bacillus в кишечнику хворих на хронічний та неспецифічний виразковий коліт і визначення їх видового складу, Кудрявцева В. Є., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Буркот В. М. - Біологічні властивості збудників ускладнень у хворих з опіками (2016)
Кулик Я. М. - Вплив водної витяжки трансгенної раундапостійкої сої на пригнічення росту кишкової палички, композиції бактерій кефірної закваски і стимулювання біфідобактерій в умовах in vitro, Власенко В. В., Обертюх Ю. В., Виговська І. О. (2016)
Палій Г. К. - Дослідження ефективності антимікробних препаратів у пацієнтів із запальними захворюваннями порожнини рота, Назарчук О. А., Фаустова М. О., Палій В. Г., Яцула О. В. (2016)
Петренко О. В. - Молекулярно-біологічна характеристика V.parahaemolyticus, виділених від людей в Україні, Алексеєнко В. В. (2016)
Фаустова М. О. - Кількісні характеристики антибактеріальної та антифунгіцидної дії наночастинок срібла у поєднанні з різними препаратами, Лобань Г. А., Важнича О. М., Ананьєва М. М. (2016)
Бойко В. В. - Нарушение ультраструктуры клеток слизистой оболочки толстой кишки при артериальной ишемии, Невзоров В. П., Омельченко В. Ф., Криворотько И. В., Проценко Е. С., Ремнева Н. А. (2016)
Бондарчук В. І. - Вплив різних типів запальної реакції на морфологічні зміни слизової оболонки щічної ділянки порожнини рота у щурів з гастродуоденітом (2016)
Борута Н. В. - Структурна характеристика кровотворного мікрооточення червоного кісткового мозку щурів у нормі (2016)
Бочарова Т. В. - Морфометрический анализ структурных изменений в тимусе кроликов под влиянием хронического светового стресса (2016)
Дубінін С. І. - Структурно-функціональний стан стінки жовчного міхура людини, Рябушко О. Б., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Ваценко А. В. (2016)
Комшук Т. С. - Регіональні стандарти фетометричних показників лікворної системи мозку плодів у 3 триместрі гестації (2016)
Мальцева В. Є. - Вплив свинцю на клітини кісткової тканини тіл хребців щурів на фоні остеопорозу (2016)
Шаторна В. Ф. - Особливості морфофункціонального стану плаценти щурів під впливом ацетату свинцю та його комбінацій з цитратами металів на різних термінах вагітності, Майор В. В. (2016)
Шиян Д. М. - Макромікроскопічні особливості ядра вершини мозочка (2016)
Щур М. Б. - Морфологічні особливості структурних компонентів очного яблука під впливом L-тироксину, Струс Х. І., Ященко А. М. (2016)
Гринюк С. В. - Оцінка шкоди здоров’ю від вібраційної хвороби від загальних вібрацій за інтегральним оціночним показником DALY, Базовкін П. С., Матвійчук Т. Д., Гринюк В. О. (2016)
Винничук Ю. Д. - Маркеры повреждения мышечной ткани у спортсменов, Чикина И. В. (2016)
Манін М. В. - Обгрунтування тактики фізичної реабілітації на етапах консервативного лікування хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта в програмі комплексної реабілітації (2016)
Терещенко Т. О. - Біоелектрична активність серця та фізична працездатність у футбольних арбітрів з різним рівнем артеріального тиску (2016)
Борисенко А. В. - Визначення антибактеріальної дії компонентів медикаментозної композиції з аргініном для лікування хворих із захворюваннями пародонта, Куваєв О. С., Лєснухіна Г. Л., Відерська Г. В. (2016)
Григорова А. О. - Порівняльна ефективність лікувально-реабілітаційних програм при пошкодженнях і захворюваннях щелепно-лицевої ділянки серед пацієнтів з непсихотичними (психофізіологічними) реакціями психічної сфери (2016)
Гриценко П. И. - Обоснование локального применения полиоксидония при лечении вторичного хронического деструктивного периодонтита, Самойленко А. В. (2016)
Губанова Д. В. - Прогнозирование расположения ретенированных клыков на основании данных антропометрических исследований зубных рядов, Тормахов Н. Н. (2016)
Максимович Е. В. - Частота выявления пациентов группы риска развития токсических реакций на местные анестезирующие средства в условиях стоматологической поликлиники, Походенько-Чудакова И. О. (2016)
Маланчук В. А. - Оценка гемодинамики в области оскольчатых переломов нижней челюсти, Гусейнов А. Н. (2016)
Мартовлос А. І. - Оптимізація репаративного остеогенезу кісткової тканини альвеолярного відростка в експерименті (2016)
Мельник В. С. - Комплексна профілактика карієсу зубів у дітей з гастродуоденальною патологією, Горзов Л. Ф. (2016)
Стадник У. О. - Характеристика деяких фізичних та мікробіологічних властивостей ротової рідини у дітей дошкільного віку в залежності від інтенсивності карієсу тимчасових зубів, Череп’юк О. О., Лисак Т. Ю. (2016)
Іоффе І. В. - Вплив "Селен активу" на структуру морфологічних форм еритроцитів, які знаходилися під дією толуолу in vitro, Гайдаш І. С., Бурцев О. В., Глазков Е. О. (2016)
Шпакова Н. М. - Осмотическая чувствительность эритроцитов млекопитающих при модификации их исходного состояния, Орлова Н. В., Нипот Е. Е., Шапкина О. А., Мазур А. А. (2016)
Титул, содержание (2015)
Вайсерман О. М. - Трансгенераційне успадкування тривалості життя (огляд літератури), Забуга О. Г. (2015)
Квитницкая-Рыжова Т. Ю. - Влияние генной терапии на морфо-функциональные особенности поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете, Луговской С. П., Клименко П. П., Хаблак Г. В., Малышева С. П., Топорова Е. К. (2015)
Толстун Д. А. - Сумерки и рассвет — критические периоды циркадных ритмов у мышей линии СВА разного возраста, Безруков В. В., Мурадян Х. К. (2015)
Безруков В. В. - Вікові особливості реактивності ізольованих сегментів грудної аорти щурів при хронічному болю, Сикало Н. В., Парамонова Г. І. (2015)
Бабенко Н. А. - Коррекция возрастного нарушения содержания кардиолипина в тканях крыс путем подавления активности нейтральной сфингомиелиназы, Стороженко Г. В. (2015)
Гавалко Ю. В. - Стан забезпеченості макро- і мікроелементами у практично здорових людей різного віку, Романенко М. С., Синєок Л. Л., Фус С. В., Горобець Л. В., Жевага Л. М., Шумський В. П., Марцинишина Л. Ф., Соколова Г. Г. (2015)
Дубилей Т. А. - Влияние липополисахарида E. coli на функциональное состояние Drosophila melanogaster, Рушкевич Ю. Е., Кошель Н. М., Мигован С. А., Тушинская Т. В. (2015)
Бачинська Н. Ю. - Вікові особливості інтелектуально-мнестичних змін у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом, Копчак О. О. (2015)
Ярош В. О. - Морфо-функціональний стан серця у хворих похилого віку з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду (2015)
Коваленко Л. І. - Комплексне лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів зрілого та літнього віку з жировою хворобою печінки, Рябець Н. В. (2015)
Жаринова В. Ю. - Особенности диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии у пациентов пожилого возраста (обзор литературы) (2015)
Асанов Э. О. - Эффективность применения интервальных нормобарических гтпоксических тренировок с использованием автоматизированного программно-аппаратного комплекса "Гипотрон-М" в терапии пожилых больных с хроническим обструктивным заболеванием легких, Полягушко Л. Г., Осьмак Е. Д., Дыба И. А. (2015)
Шатило В. Б. - Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих літнього віку з предіабетичними порушеннями вуглеводного обміну, Коркушко О. В., Чижова В. П., Наскалова С. С., Гавалко А. В., Антонюк-Щеглова І. А., Грем’яков А. В., Осьмак Д. Д., Журавльова Ю. Б. (2015)
Поворознюк В. В. - Фактори ризику дефіциту та недостатності вітаміну D в осіб старших вікових груп із первинним системним остеопорозом та остеоартрозом, Муц В. Я., Балацька Н. І., Бистрицька М. А., Кузів О. Є., Солоненко Т. Ю. (2015)
Купраш Л. П. - Прийнятність (комплаєнтність) медикоментозної терапії в геріатричній клініці, Гріненко Ю. О., Купраш О. В., Гударенко С. О. (2015)
Фойгт Н. А. - Стан здоров’я населення у похилому віці в Україні та країнах Євросоюзу: чи однакові шанси здорового старіння?, Канатнікова Ю. О. (2015)
Писарук А. В. - Продолжительность жизни в странах Европы: связь с загрязненностью атмосферного воздуха, Кошель Н. М., Мехова Л. В., Войтенко В. П. (2015)
Корзун В. Н. - Профілактика та лікування ожиріння як основної складовой метаболічного синдрому у населення, Гаркуша С. Л., Гайдук М. В.. Болохнова Т. В., Деркач А. В., Котикович Ю. С. (2015)
Новые книги (2015)
Содержание XXIV тома, 2015 (2015)
Авторский указатель (2015)
Grytskov E. V. - Organizational-economic mechanism of management of intellectual capital on construction enterprises: trends of formation and implementation (2015)
Демченко О. Г. - Сучасний стан інноваційноїдіяльності в Україні та шляхи її вдосконалення, Бутівчак К. Ю. (2015)
Дерев'янченко Т. Є. - Маркетинговий аудит в оцінюванні ефективності витрат підприємства на маркетинг (2015)
Євтушенко Н. М. - Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки (2015)
Жмурко Н. В. - Аналіз стану та динаміки недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Сільванович І. Б. (2015)
Зеліско І. М. - Фінансовий механізм діяльності аграрно-промислових компаній (2015)
Золотарьов С. К. - Удосконалення систем управління матеріальними ресурсами, Тищенко В. В. (2015)
Зубрицька Я. О. - Аналіз стану корпоративної культури серед студентів вищого навчального закладу, Малько О. К. (2015)
Кінєва Т. С. - Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства: сутність та необхідність, Вишневська І. В. (2015)
Кіш Г. В. - Оцінка інвестиційного забезпечення туристичної галузі України за джерелами фінансування (2015)
Кожухова Т. В. - Підвищення ефективності зовнішньої допомоги: аналіз виконання цільових показників Пусанського плану партнерства (2015)
Костенко В. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні (2015)
Кудріна О. Ю. - Проблема визначення бізнес-цілей менеджменту сучасних промислових підприємств, Саєнко О. О. (2015)
Курельчук М. В. - Напрямки покращення рейтингових оцінок у страхуванні (2015)
Лазоренко Т. В. - Інвестиційне співробітництво України з Польщею, Дудик А. В. (2015)
Леонтьєва Н. Р. - Прийняття рішення методом аналізу ієрархій про оптимальний вибір Інтернет–магазину (2015)
Мазур К. В. - Управління інвестиціями на підприємствах АПК Вінницької області, Загородня Ю. В., Олійник В. П., Янченко О. Ю. (2015)
Makarchuk O. G. - The influence of biofuels on food safety, Skudlarski Ja., Kupchyk A., Zelazinski T. (2015)
Малухина Н. Ю. - Особенности брендинга в эстетической медицине (2015)
Мирошниченко Ю. В. - Проблеми демотивації персоналу та шляхи її подолання, Головатюк А. І. (2015)
Муромець Н. Є. - Інструмент краудсорсингу в системі соціально-відповідального менеджменту як фактор забезпечення сталого розвитку підприємства, Кобеняк К. Л. (2015)
Муромець Н. Є. - Формування системи HR-менеджменту та торговельних підприємствах, Тіхтєй Н. С. (2015)
Мястковська В. С. - Маркетингові комунікації як інструмент протидії банківській паніці (2015)
Новікова Т. В. - Методичне забезпечення оцінювання фінансової стійкості банку, Бондар А. В. (2015)
Одаренко О. В. - Проблеми реалізації ризик-менеджменту у компаніях ринку телекомунікацій України (2015)
Окландер Т. О. - Стратегія, її види та pозробка антикризової стратегії підприємства, Іордек Ю. І. (2015)
Окландер М. А. - Концентрація вищих навчальних закладів як спосіб покращення якості надання послуг вищої освіти(на прикладі спеціальності "Маркетинг"), Кудіна А. В., Юрасова О. С. (2015)
Окландер Т. О. - Маркетингова діяльність промислових підприємств в Інтернет, Литвинюк В. І. (2015)
Отліванська Н. В. - Чинники підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств в умовах євроінтеграції, Абражевич Д. А. (2015)
Павлюк Т. І. - Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку, Маценко А. А., Кричевська О. А. (2015)
Паламарчук Н. О. - Соціальна політика ЄС: перспективи співробітництва з Україною, Паламарчук Д. М. (2015)
Петрова І. П. - Система управління ризиками державно-приватного партнерства (2015)
Пономарьова О. Б. - Інвестиційна діяльність як складова економічної безпеки держави, Зубайрова О. О., Красільнікова Ю. О. (2015)
Почта А. М. - Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України, Лапка В. С., Богацька Н. М. (2015)
Равікович І. Є. - Розробка стратегії інтернет-маркетингу машинобудівного підприємства (2015)
Рибалко О. М. - Нові підходи до класифікації та визнання нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку, Бондарєв Д. М. (2015)
Синюра-Ростун Н. Р. - Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону України: пріоритети та перспективи розвитку у стратегічній документації (2015)
Скібіна С. О. - Аналіз сучасного стану грошово-кредитної політики України (2015)
Слинько О. Ю. - Вплив економічної кризи на фінансову надійність страхових компаній в Україні (2015)
Стеценко О. О. - Оцінка якості кредитного портфеля банків України (2015)
Сусіденко Ю. В. - Основні тенденції розвитку валютного ринку України, Яремко А. О. (2015)
Телишевська Л. І. - Депозитна політика банку по залученню коштів населення у вклади, Сулим Т. О. (2015)
Ткачик Л. П. - Методи оптимізації структури позикового капіталу підприємства, Пфайфер В. В. (2015)
Шарко В. В. - Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача ресторанних послуг, Шульц М. О., Ткачук О. М. (2015)
Shevchenko A. V. - Special aspects of accounting policy implementation at adoption of the international financial reporting standards (2015)
Шовть Ю. Ю. - Формування ефективного виробництва соняшнику в Україні, Ільків Л. А. (2015)
Щетініна Л. В. - Нормативно-правове регулювання відносин зайнятості: "за" та "проти", Рудакова С. Г., Литвинець Я. О. (2015)
Ягольницький О. А. - Розвиток банківських електронних платіжних засобів в Україні, Саранчук С. В. (2015)
Яструбецька Л. С. - Аналіз особливостей залучення вітчизняними підприємствами банківських кредитів, Баб’як Я. Б. (2015)
Дубина Д. В. - "Зелена книга України": ще раз щодо тлумачення сутності, Устименко П. М., Попович С. Ю., Мовчан Я. І., Вакаренко Л. П. (2016)
Лисогор Л. П. - Перелогові землі як перспективні відновлювальні елементи екомережі Правобережного степового Придніпров’я, Багрікова Н. О., Красова О. О. (2016)
Нецветов М. В. - Вік і радіальний приріст старовікових дерев Quercus robur парку "Феофанія", Прокопук Ю. С. (2016)
Федорончук М. М. - Рід Minuartia s. l. (Caryophyllaceae) у флорі Східної Європи: огляд номенклатурних змін у світлі нових молекулярно-філогенетичних даних, Мосякін С. Л. (2016)
Шоль Г. Н. - Аналіз аборигенної та адвентивної фракцій урбанофлори Кривого Рогу (2016)
Кучер О. О. - Систематична структура адвентивної фракції флори Старобільського злаково-лучного степу (2016)
Шевчик В. Л. - Нове місцезнаходження Crataegus ucrainica (Rosaceae) в дельті р. Рось, Нікітчук О. В., Шевчик Т. В., Соломаха В. А. (2016)
Паламар-Мордвинцева Г. М. - Харофітні водорості: питання еволюції та філогенії, Царенко П. М. (2016)
Leontyev D. V. - The evolution of sporophore in Reticulariaceae (Myxomycetes) (2016)
Шевченко Г. В. - Організація мікрофіламентів цитоскелета в коренях повітряно-водних рослин Sium latifolium (Apiaceae) та Alisma plantago-aquatica (Alismataceae) у процесі формування аеренхіми, Кордюм Є. Л. (2016)
Козеко Л. Є. - Особливості динаміки синтезу білків теплового шоку HSP70 у Malva sylvestris і M. pulchella (Malvaceae) і стійкість до високої температури, затоплення та посухи, Рахметов Д. Б. (2016)
Бойко М. Ф. - Відомому таджицькому ліхенологу Імомназару Кудратову – 70, Кондратюк С. Я., Ходосовцев О. Є. (2016)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Дослідження лісових екосистем. Рецензія: І. М. Коваленко. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем. — Суми: Університетська книга, 2015. — 360 с. (2016)
Тихоненко Ю. Я. - Нова книга видатного міколога. Рецензія: З. М. Азбукина. Определитель грибов России. Порядок Ржавчинные. I. Семейства Пукциниастровые, Кронарциевые, Факопсоровые, Чакониевые, Микронегериевые. — Владивосток: Дальнаука, 2015. — 281 с., Дудка І. О. (2016)
Андрик Є. Й. - Світлій пам’яті Йосипа Йосиповича Сікури, Клименко С. В., Когут Е. І., Музичук Г. М., Орос І. І., Протопопова В. В., Шевера М. В. (2016)
Contents (2016)
Kravchenko V. - Organizational and legal mechanisms of functioning of local government of Ukraine within the context of the experience of European Union countries (2016)
Georgіzov G. - Activities of RCP(b) in Ukraine under social transformations of the 1920s (2016)
Mazur O. - Negative environmental impact of intensive industrialization of agriculture of Ukraine in 1960 – 1980s (2016)
Syniavska L. - Pricing of coal mining in Donbass during the First World War (2016)
Sylka O. - Public lectures as a means of cultural and educational activities of historical societies on the verge of XIX–XX centuries, Levytska N. (2016)
Bushyn M. - Charitable foundation "historical heritage": the history of formation and future development, Chubina T., Spirkina O. (2016)
Korotyayev S. - Cherkasy Polytechnic College: pages of history and development (2016)
Bohun L. - Lviv State University of Life Safety: basic stages of formation and development (2016)
Chupanova D. - The origins and key milestones of formation of printed press in Ukraine (2016)
Golub O. - Migration processes in Ukraine in the postwar period and after the proclamation of independence (2016)
Nikolaits Y. - Land reform in Ukraine in an atmosphere of occupation regime (1941–1945) (2016)
Petrenko I. - Features of matrimonial relations of laymen in the South of Ukraine in the late 18 century (2016)
Samko O. - Soviet occupation of Eastern Germany in 1945–1953: Soviet and foreign historiography (2016)
Lazurenko V. - The destruction of ecclesiastical architectural monuments of Chyhyryn district in the 20-30s of the 20 century (2016)
Kyvgyla I. - Interpretation of the contribution of scientists from scientific society of historians-agrarians into the research of Ukrainian village in the era of NEP (2016)
Chepurda G. - Implementation of "The Great plan of nature transformation” in Ukraine: the history of legal base formation (2016)
Parnachova N. - Religious life of the Ukrainian minority in People's Republic of Poland in second part of 50-60th 20th century (2016)
Stadnyk І. - Forms and prospects of the activities of historical and sociological center "Cherkasy region through the prism of oral history" in the context of students training, Yashan О. (2016)
Pshenyshna N. - Atomic energy and humanity: historical review of nuclear safety, Rotte S., Gaiova J. (2016)
Khramova-Baranova E. - The history of architecture forms establishment in Ukraine on the basis of metrological concepts, Tsemra T. (2016)
Про авторів (2016)
Палієнко В. П. - Дослідження умов формування небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у контексті еколого-геоморфологічної оцінки території, Спиця Р. О. (2015)
Волковая О. О. - Моделювання вітрового потенціалу локальної ділянки Лісостепу для потреб вітроенергетики з використанням ГІС-технологій, Третьяков О. С., Черваньов І. Г. (2015)
Рибченко Л. С. - Потенціал геліоенергетичних кліматичних ресурсів сонячної радіації в Україні, Савчук С. В. (2015)
Гукалова І. В. - Просторова ідентичність населення у руслі нових напрямів дослідження у суспільній географії (2015)
Шевчук С. М. - Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936 – 2012 рр.) (2015)
Руденко Л. Г. - Природна спадщина: досвід та перспективи картографування в Україні, Поливач К. А. (2015)
Чабанюк В. С. - Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті "великих даних”, Дишлик О. П. (2015)
Уткіна К. Б. - Стан і перспективи поводження з відходами в рамках розроблення стратегії розвитку Харківської області до 2020 року, Пересадько В. А., Некос А. Н., Попович Н. В. (2015)
Варшанський регіональний форум 2015 (2015)
До 80-річчя О. М. Адаменка (2015)
Інформація (2015)
Морозенко Д. В. - Нормативні біохімічні показники сироватки крові домашніх кішок: сучасний погляд на проблему, Радченко М. В. (2015)
Кропивко О. М. - Київські вузи в 1960-70-х роках: аспекти повсякденного життя (2015)
Мельник О. В. - Кривий Ріг у науковій та педагогічній кар’єрі Миколи Ковальського (1963–1967 роки) (2015)
Галиченко М. В. - Идеологема "Москва – Третий Рим" в научном наследии Ф. Дворника (2015)
Георгиев В. А. - Хенология как наука о небытии (2015)
Кухарец Т. И. - Диалогическая традиция концептуального представления желания в современной французской философии (2015)
Шевченко М. Ю. - Вплив соціально-ціннісного середовища на особистість та діяльність людини, Кутовая В. С. (2015)
Бучко А. В. - Орієнт як площина для проекцій західної проблематики в німецьмовній літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі творів "Казка 672-ї ночі" Гуґо фон Гофмансталя та "Історія 1002-ї ночі" Йозефа Рота) (2015)
Головань Т. П. - Оказіоналізми Василя Барки: естетичний аспект (2015)
Мірошниченко П. В. - Воєнний конфлікт у телевізійному сюжеті: відповідність виробничим стандартам журналістики, Пшепировська С. Г. (2015)
Мoрoзoва Л. П. - Проблеми екологічного виховання молоді та шляхи їх вирішення, Кирилюк I. А., Михалевич К. В. (2015)
Погонець Я. А. - Етапи фольклорно-літературної контамінації (2015)
Безсмертнюк Т. П. - Природно-антропогенні рекреаційно-туристські ресурси Північно-Західного регіону України (2015)
Бабенко А. Ю. - Приватность и банковская тайна в контексте международного автоматического обмена налоговой информацией (2015)
Віткова В. С. - Міжнародні стандарти і сучасний стан паліативної і хоспісної медицини в Україні: проблеми імплементації (2015)
Гараджаев Джейхун Ясин Оглы - Суд справедливости в конституционно-правовых исследованиях (2015)
Горпинюк О. П. - Помилкова криміналізація: аналіз законодавчих новел (2015)
Гоцин Д. Р. - Авторське право на студентські роботи (2015)
Каліна Н. В. - Особливості договорів, що опосередковують морське перевезення вантажів, Савич О. С. (2015)
Козинець І. Г. - Державний нагляд у сфері фінансових послуг як форма фінансового контролю, Погребець О. М. (2015)
Матвієвська Г. В. - Допит свідка та потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні як спосіб фіксації доказів у кримінальному судочинстві (2015)
Пивовар Ю. І. - Організаційно-правові перспективи децентралізації контрольно-наглядових функцій за станом доріг в Україні, Забіяка Х. О. (2015)
Толкачова І. А. - Громадянське суспільство як головна умова існування правової держави (2015)
Анісімова Н. О. - Консультування як важливий елемент системи самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів (2015)
Бадьйор Н. Б. - Формування вмінь та навичок креативності на заняттях з англійської мови на матеріалі "Creative Writing" (англомовного курсу з творчого письма) (2015)
Боднарук І. М. - Популяризація творчої спадщини композиторів Буковини серед студентської молоді (2015)
Бузян Я. А. - Виконавська адаптація студента-музиканта під час сольного виступу з концертмейстером (2015)
Глушич В. В. - Етап модернізації змісту, форм та методів виховання підлітків у американській сім’ї (друга половина 80-х років – 90-ті роки ХХ століття) (2015)
Горак О. Р. - Особливості формування готовності до здійснення морального вибору у проблемних ситуаціях: емоційно-ціннісний компонент (2015)
Гуцуляк Л. І. - Участь американської громади в організації освітньо-виховного процесу та управлінні діяльністю школи (2015)
Дідик Н. М. - Сутність, функції та види соціальної реклами в соціально-педагогічній діяльності (2015)
Камінська О. М. - Інформаційні технології навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах (2015)
Красюк Л. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування здорового способу життя молодших школярів (2015)
Левицька Н. В. - Особливості практичної підготовки та навчання за кордоном майбутніх перекладачів в університетах Німеччини (2015)
Lyndina E. Y. - General characteristics of linguistic component of language activity in research of E. Sobotovich (2015)
Малихіна С. В. - Ієрархічно-рівнева модель дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів та її функціонально-структурні компоненти та блоки (2015)
Никифоров А. М. - Особливості лебединського періоду педагогічної діяльності Никанора Онацького (1906-1913) (2015)
Погрібняк О. В. - Роль І. Максимовича у розвитку освіти України на початку XVIII століття: досвід Чернігівського колегіуму (2015)
Клименко Н. Н. - Влияние микробных препаратов и задернения междурядий виноградника на агрохимические свойства почвы и минеральное питание винограда сорта Мускат белый, Клименко О. Е. (2015)
Пономаренко А. С. - Молочна галузь України: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Від головного редактора (2016)
Руденко Л. Г. - Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України у 2015 році, Маруняк Є. О. (2016)
Позняк С. П. - Чорноземи України: географія, генеза і сучасний стан (2016)
Тараріко О. Г. - Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2016)
Палієнко В. П. - Геоморфологічні, геодинамічні та геохімічні підходи до дослідження небезпек і ризиків надзвичайних ситуацій в Україні, Спиця Р. О., Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О. (2016)
Böhme K. - Europe’s territorial futures between daydreams and nightmares, Lüer C. (2016)
Руденко Л. Г. - Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2016)
Дронова О. Л. - Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні, Лис Я. С. (2016)
Поливач К. А. - Інформаційно-довідковий атлас природно-заповідного фонду регіону (2016)
Кочіш К. - Передумови, наукова база та основні редакційні принципи підготовки нового видання "Національного aтласу Угорщини", Немеркені Ж., Коваль К. (2016)
Топчієв О. Г. - Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації (2016)
До ювілею П. Г. Шищенка (2016)
До ювілею Є. І. Стеценко (2016)
Бойко М. Г. - Особливості утворення ренти в туризмі (2013)
Старостенко Г. Г. - Податкове регулювання банків в умовах становлення інформаційного суспільства, Сурженко А. В. (2013)
Ступнікер Г. Л. - Стратегічні підходи до інноваційного розвитку сучасного підприємства, Божанова В. Ю. (2013)
Потапенко В. Г. - Організаційно-економічні механізми формування балансу інтересів в енергетичній сфері України, Подолець Р. З., Мухін В. В. (2013)
Антощишина Н. І. - Цінністно-орієнтований підхід в управлінні розвитком авіакомпаній в умовах посилення інтеграційних процесів в економіці України (2013)
Васюта В. Б. - Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, Мормуль В. В. (2013)
Піддубна О. О. - Оптимізація використання виробничого потенціалу підприємства (2013)
Ромусік Я. В. - Технологічна структура економіки: вітчизняні та світові тенденції (2013)
Чевганова В. Я. - Організаційно-методичні аспекти впливу системи контролінгу на підвищення енергоефективнсоті підприємств, Скрильник А. С. (2013)
Чехович Г. Т. - Визначення індикаторів економічної безпеки регіону (2013)
Верхоглядова Н. І. - Методичний підхід до визначення інноваційного потенціалу підприємства, Каширнікова І. О. (2013)
Андрейшина Н. Б. - Концептуальний підхід щодо моделювання рівноваги попиту та пропозиції методами динаміки (2013)
Боднарчук Т. Л. - Вплив політики протекціонізму на формування економічного потенціалу українських земель (XIX – початок ХХ ст.) (2013)
Згурська О. М. - Логістичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств молкопереробної галузі України (2013)
Мартинюк Н. В. - Чинники розвитку конкурентоспроможності персоналу сільськогосподарських підприємств (2013)
Карнаушенко А. С. - Переваги та недоліки лізингу як виду фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Динька О. П. - Імплементація принципів "зеленої” економіки щодо енергетичного використання лісових ресурсів (2013)
Лещенко Ю. О. - Український ринок борошна – що відбувається сьогодні? Стан та тенденції розвитку борошномельної галузі (2013)
Голік В. В. - Формування системи стратегічного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств (2013)
Грибан С. В. - Система антикризового управління підприємством (2013)
Сакір-Молочко Н. В. - Принципи та завдання регіонального економічного співробітництва (2013)
Заец Т. А. - Корпоративное управление как совокупность взаимодействующих элементов (2013)
Колач С. М. - Можливості регулювання інфляційних процесі в економічній сфері (2013)
Маркова І. В. - Ризики та проблеми державно-приватного партнерства на залізничному транспорті (2013)
Лазар Ю. В. - Прогнозування зміни стану інвестиційної привабливості вугільних підприємств на засадах соціальної відповідальності (2013)
Кобрин Л. М. - Вдосконалення взаємовідносин між підприємствами у молокопродуктовому під комплексі АПК (2013)
Масловська М. В. - Особливості процесу бізнес-планування в сучасних умовах розвитку України, Перевозчикова Н. О. (2013)
Емец А. В. - Вопросы ценообразования недр и целесообразности дотационного стимулирования горной деятельности, Жикаляк Н. В. (2013)
Князь С. В. - Морфологічний аналіз організаційних структур торговельних підприємств, Вільгуцька Р. Б., Богів Я. С. (2013)
Лук’янова О. М. - Шляхи розвитку лізингу на залізничному транспорті (2013)
Іваницька С. Б. - Методологічні основи стимулювання праці персоналу підприємства, Клітна М. Р. (2013)
Шаманська О. І. - Мотивація в управлінні інноваційною діяльністю підприємства, Валько І. М. (2013)
Молодоженя М. С. - Економічне управління інноваційною діяльністю підприємства, Жук Т. В. (2013)
Щетинська Я. В. - Пріоритетні напрями регулювання розвитку соціальної економіки на рівні регіонів (2013)
Бугас Н. В. - Аналіз факторів, що впливають на формування асортименту, Панченко Ю. О. (2013)
Нейкова Л. І. - Управління збутом продукції агропідприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Круценко І. В. (2013)
Бабіна Н. О. - Економічна безпека підприємства в умовах викликів посткризового розвитку (2013)
Сидорук Ю. А. - Маркетинговий менеджмент на підприємстві: теоретичні засади (2013)
Денисенко М. П. - Організаційно–економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємств туристичної індустрії (2013)
Комірна В. В. - Вибір пріоритетної стратегії розвитку підприємства "АПК-інвест", Бабаєва М. О. (2013)
Григор’єва О. В. - Фактори відтворення кадрового потенціалу регіону (2013)
Двойних К. Є. - Актуальні аспекти феномену економічної компліментарності (2013)
Пшенична В. П. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку вугільної промисловості України (2013)
Зоря О. П. - Аналіз та облік кредитної якості кредитів АТ "МетаБанк" за 2011-2012 рр., Хоменко О. В. (2013)
Tkachenko I. V. - Directions of formation of individual health capital (2013)
Коковський Л. О. - Концепція "декаплінгу": розмежування економічного зростання, ресурсоспоживання та впливу на навколишнє середовище в Україні (2013)
Короленко Н. В. - Управління якістю логістичних процесів на підприємствах: інтегральна парадигма (2013)
Стеценко С. П. - Закономірності формування мезоекономічного рівня економічної безпеки (2013)
Семчук Ж. В. - Методи нарахування амортизації на підприємстві, Процюк Т. Б., Процевят О. С. (2013)
Лялюк А. М. - Предметне поле маркетингових досліджень поведінки покупців (2013)
Троян А. В. - Класифікація та можливості досягнення конкурентних переваг підприємством (2013)
Ткачук Н. М. - Переваги та недоліки впровадження вартісно-орієнтованого управління в банках України (2013)
Васильчук І. П. - Краудфандінг як феномен постіндустріальної економіки (2013)
Забалдіна Ю. Б. - Сегментація ринку туристичних дестинацій: апріорний та апостеріорний підходи (2013)
Шира Н. О. - Напрями впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності в практику українських підприємств, Іващенко А. І. (2013)
Безрукова Н. В. - Створення та розвиток брендів як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності компаній в умовах глобальної економіки, Свічкарь В. А. (2013)
Левошко Н. В. - Концептуальный подход к управлению интеллектуально – инновационной деятельностью предприятия (2013)
Ліфінцев Д. С. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова культури організації: економічне значення (2013)
Пігуль Н. Г. - Теоретичні аспекти формування соціальної сфери в сучасних економічних умовах (2013)
Отливанская Г. А. - Финансовое планирование в современной экономической науке, Бабашов Р. А. (2013)
Музиченко А. О. - Особливості проведення інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах, Музиченко І. О. (2013)
Омельяненко Т. Л. - Особливості імплементації директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості в Україні (2013)
П’ятничук І. Д. - Формування сучасного концептуального підходу до визначення поняття "система бюджетування" (2013)
Чепелюк Г. М. - Аналіз прибутку банку із застосуванням методики дослідження вигід і витрат (2013)
Горський А. М. - Дослідження нерівності сталого розвитку регіонів України в дискурсі екологічної безпеки (2013)
Мілашовська О. І. - Розвиток творчих здібностей студентів у навчальному процесі (2013)
Поліщук К. В. - Модернізація Державної податкової служби України та Кам’янець-Подільського КП "Міськтепловодоенргія" в рамках співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями, Уланівська М. І. (2013)
Оченаш В. А. - Оцінка ефективності витрат на виробництво окремих видів продукції на сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Костромський М. В. - Механізм формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки (2013)
Кулакова С. Ю. - Методологічні аспекти управління оборотними засобами підприємства, Лозовський Д. М. (2013)
Жучкова Г. А. - Результативність діяльності підприємства: науково-методичні аспекти її визначення (2013)
Міняйленко І. В. - Просторовий розвиток регіону: еволюція сучасних уявлень щодо сутності категорії (2013)
Карпенко І. В. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення екологоорієнтованого регіонального розвитку (2013)
Данчак Л. І. - Загальні функції управління процесом фінансування формування житлового фонду: сутність і класифікація (2013)
Материнська О. А. - Економічна ефективність виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Гузь М. М. - До методики оцінки ефективності органічного землеробства (2013)
Жильченкова В. В. - Роль инвестиций в повышении конкурентоспособности строительных предприятий Донецкой области, Чебышева А. В. (2013)
Вацик Н. О. - Планування витрат на експортну діяльність: характеристика, принципи та методи (2013)
Олексюк М. I. - Адаптивний підхiд до управління ризиками торговельних підприємств (2013)
Савков Д. С. - Формування фонду оплати праці на промисловому підприємстві (2013)
Колєсніков Д. В. - Оцінка синергетичного ефекту діяльності вертикально-інтегрованої структури при придбанні підприємств, що випускають кінцеву продукцію (2013)
Писанець К. К. - Часовий параметр у моделях кредитного скорингу як фактор конкурентоспроможності банків (2013)
Кабанець І. А. - Визначення основних логістичних підходів до управління інноваційними процесами машинобудівним підприємством (2013)
Воловик Д. В. - Инвестиционный потенциал инновационной деятельности предприятий, Демчук Н. И. (2013)
Рачковский Э. А. - Проблема согласования планов в системе иерархического планирования реструктуризации промышленных предприятий, Козырь-Чепурная М. А. (2013)
Гончаренко О. М. - Удосконалення методики бюджетування витрат туристичного підприємства (2013)
Гребеннікова А. А. - Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційного забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Березовська Х. І. - Граничний аналіз як один з етапів бюджетування в процесі оптимізації прибутку вітчизняних підприємств (2013)
Смірнова О. М. - Оподаткування доходів транснаціональних корпорацій у країнах Європейського Союзу: історичний екскурс та сучасний стан (2013)
Жарінова А. Г. - Розвиток економіки знань в контексті формування людського капіталу (2013)
Котькалова-Литвин І. В. - Теоретична модель управління фінансовими потоками корпорації (2013)
Костюк Г. В. - Конкурентоспроможність фармацевтичної промисловості України, Коваленко А. В. (2013)
Бондаренко О. С. - Логістичний контроль в управлінні витратами корпоративних структур (2013)
Мельникова М. В. - Аспекти розвитку сектору високотехнологічних і наукоємних виробництв в Україні, Кошевий М. М. (2013)
Ярчук Т. М. - Зовнішньоторговельні інтереси та методичні інструментарії їх оцінки (2013)
Ольшанська О. В. - Економіко-математична оцінка агросоціальної системи (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Трансформація геоекономічних позицій транснаціональних корпорацій у світовому господарстві, Лещенко М. М. (2013)
Черевко О. В. - Забезпечення режиму комерційної таємниці всередині підприємства (2013)
Сазонець О. М. - Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в концепції глобального маркетингу (2013)
Пиріков О. В. - Індикатори та системи сталого розвитку: теорія та практика (2013)
Кирику М. В. - Державна стратегія управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств залізорудної галузі України (2013)
Волотковська Ю. О. - Механізм еколого-економічної оцінки техногенних родовищ (2013)
Швець О. В. - Високоліквідні активи у оборотному капіталі підприємства агропродовольчої сфери (2013)
Кулінська А. В. - Формування ефективного механізму забезпечення фінансової складової економічної безпеки України (2013)
Ромат Є. В. - Комплексний аналіз маркетингового механізму в системі державного управління, Чаплай І. В. (2015)
Петровський П. М. - Проблема легітимності влади й авторитету керівника, Новаченко Т. В. (2015)
Мельниченко О. А. - Антикризова політика держави: сутність та пріоритетні напрями (2015)
Сичова В. В. - Гендерні особливості зайнятості молоді на ринку праці м. Харкова в 2014–2015 рр. (за даними Харківського міського центру зайнятості), Абакумова Н. Ю., Корженко О. А. (2015)
Боковикова Ю. В. - Громадянське суспільство: умови існування (2015)
Куспляк І. С. - Моніторинг упровадження інструментів електронного урядування як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді: результати дослідження, Серенок А. О. (2015)
Макаренко О. М. - Історія державності як фактор державотворення в Україні (2015)
Нікітін В. В. - Концепція децентралізації влади у поглядах М. С. Грушевського, Забейворота Т. В. (2015)
Попов С. А. - Державноуправлінські нововведення: особливості упровадження стратегічного планування (2015)
Рогова О. Г. - Державна політика розвитку лікарського самоврядування (2015)
Cеменець-Орлова І. А. - Освітня зміна як об’єкт державного управління (2015)
Хашиєва Л. В. - Сучасні концепції ідентичності: стратегічний підхід (2015)
Александрович О. О. - Контрольна влада у проекті конституції УНР Отто Ейхельмана (2015)
Буряченко О. Є. - Сутність поняття пенсійного забезпечення в науковому дискурсі (2015)
Єгіозар’ян А. Г. - "Governance”: історія концептуалізації поняття (2015)
Карлов Т. В. - Теоретичні засади конфліктної взаємодії в публічному управлінні (2015)
Когутюк В. Ю. - Понятійно-категорійний апарат державного управління виборчим процесом на засадах європейських стандартів (2015)
Лукіша Р. Т. - Заходи й інструменти державного управління ризиками регіонального розвитку в Україні (2015)
Семененко І. С. - Основи розвитку корпоративної культури в публічному управлінні (2015)
Амосов О. Ю. - Децентралізація влади в Україні: фінансові і політико-правові аспекти, Малінецька Г. В. (2015)
Андрушків Б. М. - Особливості використання державних важелів управління інноватикою суб’єктів господарювання – як інструментом підвищення їхньої конкуренто-спроможності. (Європейські акценти), Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. (2015)
Майстро С. В. - Необхідність та напрями удосконалення механізму державного регулювання розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2015)
Шульга Н. Д. - Характеристика базових понять феномена "державна освітня політика” (2015)
Бачо Р. Й. - Еволюція альтернатив державному регулюванню (2015)
Козлова Л. В. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міст в умовах децентралізації (2015)
Ромін А. В. - Державне регулювання системи надання освітніх послуг вищими навчальними закладами України (2015)
Смаглюк А. А. - Галузева та технологічна структури економіки України (2015)
Алєксєєва Я. В. - Заходи державного регулювання продовольчої безпеки (2015)
Баглик В. С. - Напрями залучення молодіжних організацій до реалізації сучасної молодіжної політики (2015)
Зюзь Д. В. - Абсолютні гроші в умовах України (2015)
Литвиненко М. В. - Принципи національної системи охорони здоров’я в Україні (2015)
Лопатченко І. М. - Моделі профілактики та соціалізації соціальних сиріт у сучасному українському суспільстві (2015)
Лотарєв А. Г. - Рівень розвитку та можливості інноваційного потенціалу регіону (2015)
Алфьорова О. С. - Якість освіти як головний критерій оцінювання діяльності вищого навчального закладу (2015)
Маковей Ю. П. - Державне регулювання та шляхи удосконалення стратегії розвитку туристичної сфери (2015)
Гройсман В. Б. - Основні напрями та технології децентралізації влади (2015)
Ворона П. В. - Щодо проблеми реалізації в Україні адміністративно-територіальної реформи (2015)
Покотило Т. В. - Формування та розвиток якісних характеристик трудового потенціалу в органах місцевого самоврядування (2015)
Бізікін С. В. - Регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування: інституціональний аспект (2015)
Мотречко В. В. - Надання адміністративних послуг на місцевому рівні у сфері реалізації державної молодіжної політики України (2015)
Домбровська С. М. - Удосконалення механізмів упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці фахівців цивільного захисту (2015)
Сурай І. Г. - Забезпечення принципу професіоналізму в контексті модернізації законодавства України про державну службу (2015)
Кульгінський Є. А. - Управління, орієнтоване на здоров’я людини, як нова стратегія в державному управлінні розвинених країн (2015)
Сергієнко М. Г. - Воєнна організація держави та захист національних інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз, Болбас О. М. (2015)
Григоренко Н. В. - Зарубіжний досвід побудови систем надання державних послуг у сфері цивільного захисту (2015)
Євдокімов В. А. - Концептуальні засади державного регулювання електро-енергетичної галузі за кордоном (2015)
Ісаєнко І. А. - Європейська якість як oснoвa підвищення ефективнoстi державної служби (2015)
Луценко Т. А. - Міжнародний досвід державного регулювання науки та інноваційної діяльності (2015)
Стасюк Л. - Формування релігійного світогляду Блеза Паскаля: екзистенційно-персоналістські інтенції (2014)
Компаниец Л. - Теософские "переливы" идеи реинкарнации, или у края эволюции "Аватара" (2014)
Владиченко Л. - Закон України "Про свободу совісті та діяльність релігійних організацій": ухвалення та інноваційні принципи (2014)
Бродецький О. - Соціальна справедливість й етична відповідальність релігійних спільнот та лідерів: український вимір (2014)
Балух В. - Еволюція державно-церковних відносин у Київській Русі з кінця Х до першої половини ХІІІ ст. (2014)
Шкрибляк Н. - "Церковний Переяслав" 1686 года как политико-идеологическая стратегия расширения Московского Патриархата (2014)
Шкіль С. - Роки навчання Феофана Прокоповича: на шляху до конфесійної визначеності, Горішна Н. (2014)
Тиміш Л. - Дослідження проблеми впливу християнства на формування державних рис українців у працях міжвоєнних львівських істориків (2014)
Мизак Н. - Розвиток Української Автокефальної Православної Церкви у Великій Британії (1947-1991 рр.) (2014)
Горішна Н. - Вплив діяльності Йосипа Сліпого на функціонування УГКЦ (1945-1963 рр.) (2014)
Палінчак М. - Державно-церковні відносини у Польщі: особливості трансформаційного періоду в Центральноєвропейському контексті (2014)
Бурдяк В. - Духовні традиції та сучасні реалії Болгарської демократичної держави (2014)
Виговський Л. - Церква як складова громадянського суспільства в Україні (2014)
Шугаєва Л. - Релігія і політика в умовах сучасних українських реалій: спроба релігієзнавчого аналізу (2014)
Зелена О. - Церква у суспільно-політичних поглядах Осипа Назарука (2014)
Кияк М. - Особливості співіснування медіа та Римо-Католицької Церкви в інформаційну добу (2014)
Малик В. - Еволюція ідеї побудови демократичної держави (2014)
Бутирська І. - Трансформація соціальної політики держав ЦСЄ та глобальні міжнародні інституції (2014)
Докаш В. - Сучасний стан, динаміка та основні тенденції розвитку релігійної мережі в Чернівецькій області (2014)
Щудло С. - Ресурс інституційної довіри молоді в Україні та Польщі: порівняльний аналіз, Длугош П. (2014)
Булига І. - Позаконфесійна релігійність в контексті соціокультурних процесів сучасної Волині (2014)
Медіна Т. - Інтелектуальна міграція з України: причини та наслідки, Пендюр Н. (2014)
Пержун В. - Історична свідомість як соціальний факт (2014)
Борейко Ю. - Оцерковлення як релігійна соціалізація сучасних віруючих Українського Православ’я (2014)
Пержун В. - Етнічні спільноти: особливості формування і функціонування у суспільстві, Щур О. (2014)
Ковтун Н. - Творчість як сфера об’єктивації вольового характеру соціальної активності особистості (2014)
Бежнар Г. - Проблеми людини у літературно-філософській спадщині В.Винниченка (2014)
Шепетяк О. - Богослов’я освітніх системах країн Центральної Європи (2014)
Гоцалюк А. - Традиції в обрядах гуцулів карпатського регіону як атрибут соціокультурної ідентичності (2014)
Докаш В. - Релігія як фактор ідентифікації особистості: соціокультурний аспект, Моргоч І. (2014)
Грица Ю. - Історія, історична свідомість та філософія історії: пріоритети понятійного розмежування (2014)
Мороз Ю. - Релігієзнавчий аналіз біблійних перекладів і конфесійна біблеїстика (2014)
Матковський М. - Актуальність ціннісних ідей І.Франка щодо становлення сучасної української молоді (2014)
Матюх Т. - Проблема емпатії в М.Гайдеггера: мистецтво як спосіб вчування в буття (2014)
Пержун І. - Від соціал-демократії до націоналізму: еволюція поглядів Дмитра Донцова (2014)
Сеник Р. - Знаково-символічна природа мови (2014)
Голоденко О. - Релігійна та громадянська ідентичність: концептуалізація взаємозв’язку (2014)
Самборська О. - Роль сакрального на етапі становлення філософії науки (2014)
Чорний О. - Сучасні тенденції врядування вищої освіти в Україні у контексті світової економічної кризи: філософський аспект (2014)
Ліннік Ю. - Трансформаційні процеси у Православ’ї в часи українського державотворення (кінець ХХ – ХХІ ст.) (2014)
Кобрин М. - Багатовекторність культово-обрядових практик УГКЦ як феномен греко-католицької релігійності (2014)
Чернушко І. - Пріоритетні напрями держано-конфесійних відносин в Україні у постреволюційний період (2014)
Попович Я. - Католицькі ікони у паломницькому культі (2014)
Чаплинский В. - Генезис и типология баптизма и тенденции развития его вероучения в постсоветский период (2014)
Довідка про авторів (2014)
Балух В. - Єдиний в Україні філософсько-теологічний факультет: історія та сучасність (2013)
Филипович Л. - Фундаменталізація християнства як тенденція сучасного релігійного життя (2013)
Кияк М. - Римо-католицька церква в інформаційну добу: філософсько-світоглядний вимір (2013)
Шкрібляк М. - Юрисдикційні трансформації в Київській митрополії і проблеми національно-релігійної ідентифікації українського народу у другій половині ХVI – напочатку XVII ст. (2013)
Гарбар Г. - Філософія гостинності в українському просторі туризму (2013)
Стасюк Л. - Гуманізм як соціокультурна парадигма у світлі протестантської ортодоксії (2013)
Лешан В. - Ідейно-ціннісний та теоретико-методологічний потенціал творчої спадщини К.Барта (2013)
Мартиненко О. - Міфологія у релігійному та науковому дискурсах (2013)
Компанієць Л. - Філософські репрезентації ідеї реінкарнації (2013)
Сарнавська О. - Філософське, релігійне та теологічне дослідження екзистенційних модусів віри (2013)
Горохолінська І. - Концептуально-методологічний інструментарій дослідження феномена релігії на основі філософсько-релігієзнавчої спадщини Канта (2013)
Малик В. - Генезис дослідження есхатології (2013)
Балух В. - Формування організаційної структури Християнської Церкви у ІІІ – на початку ІV ст. (2013)
Возний І. - Старообрядницька митрополія в Білій Криниці (історія заснування) (2013)
Мизак Н. - Діяльність Богословського наукового товариства Української греко-католицької церкви у 1923-1939 рр. (2013)
Удод О. - Київська Русь: християнізація як необхідність, Юрій М. (2013)
Ореховський В. - Взаємовідносини світської і духовної влади у державах хрестоносців (ХІ – ХІІІ ст.) (2013)
Владиченко Л. - Центральні органи виконавчої влади у справах релігії в Польщі (2013)
Гнатчук О. - Становлення і діяльність українських жіночих періодичних видань Буковини початку ХХ ст. (2013)
Марчишак А. - Сирійське монофізицтво: історія та сучасність (2013)
Яремчук А. - Ісихастська традиція в православному світі Сирії, Болгарії, Сербії, Румунії та Грузії (2013)
Бучовський В. - Місія Августина Кентерберійського на Британські острови та його роль у розповсюдженні християнства в англосаксонських королівствах (2013)
Шепетяк О. - Суспільна доктрина у творчості Київських митрополитів домонгольської доби (2013)
Мудеревич В. - Місія св. Єлени до Святої Землі: аспекти витоків християнської паломницької практики (2013)
Докаш В. - Соціальний характер есхатології в апокаліптичній та пророчій літературі (2013)
Медіна Т. - Трансформація інституту сім’ї в умовах глобалізації (2013)
Камбур А. - Соціокультурні детермінанти функціонування ціннісної сфери у сучасному українському суспільстві (2013)
Пержун В. - Соціальна солідарність: сутність, консолідаційні можливості для українського суспільства (2013)
Лавринович О. - Інтеграція мусульманських спільнот у європейський простір в контексті глобальних міграційних процесів (2013)
Залужна А. - Неогедоністичні маніфестації морально-естетичної антиномії: проблема естетизації зла (2013)
Остащук І. - Християнський сакральний символізм: комунікативний вимір (2013)
Бродецький О. - Антропологічні джерела релігійності та етичні умови її гуманізації (2013)
Войтюк І. - Взаємовплив релігії, духовності та університетської освіти: вітчизняний та європейський досвід (2013)
Панченко Л. - Потенціал університетської освіти та виклики сьогодення (2013)
Онуфрієва Л. - The professional formation problems concerning future socionomic specialists’ professional personality (2013)
Дмитренко М. - Прояви корпоративної культури у площині філософської рефлексії (2013)
Пронюк-Возна Н. - Український дискурс у галицькій культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Щербань М. - Специфіка процесу вилучення церковних цінностей в Україні в 20-х роках ХХ ст.: ідеологічна суть здобутків і втрат (2013)
Лагодич М. - Ідеологічна роль, особливості структури та діяльності Ради у справах РПЦ: до 70-ліття з часу створення (2013)
Гур’янова І. - До проблеми християнізації Русі:релігіознавчо-філософський аспект (2013)
Калабський О. - Соціальна діяльність християн віри євангельської в Україні (2013)
Марчук О. - Концепт "терапевтичної теології" у працях європейських науковців ХХ – початку ХХІ століття. Частина І. Ексцентрика єдності в галузево-дослідницькій багатовекторності наукових розробок римо-католицьких учених (І) (2013)
Луцан І. - Історичний розвиток та становлення церковно-релігійного життя на Буковині (з часів проникнення християнства до середини ХVІІІ ст.) (2013)
Филипович Г. - Релігійна ідентичність українців діаспори в контексті їхнього повсякденного життя (2013)
Лабай Е. - Фаустовский контекст в литературе (2013)
Томоруг О. - Літературна еволюція образу Марії Магдалини: від грішниці до апостола (2013)
Тарангул І. - Новозавітна традиція в сучасному літературознавчому висвітленні (2013)
Берладена І. - Modern religiosity in its plural forms: the phenomenological approach (2013)
Гнидка К. - Феномен "Регіональної культури" у зарубіжній і вітчизняній історіографії (2013)
Буга Є. - Державна політика України у сфері релігійно-церковного життя сучасного українського суспільства (2013)
Чорнойван Я. - Принцип всезагальної освіти як елемент соціального вчення віри Багаї (2013)
Кочергін В. - Іслам у журналах Духовних академій Російської православної церкви: проблема сприйняття та осмислення (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ткачук Ю. - Поняття бюрократії, бідності та багатства у творчості Макса Вебера (2013)
Рецензії (2013)
Довідка про авторів (2013)
Fot E. V. - Efficacy and Safety of Three Alveolar Recruitment Manoeuvres After Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting, Kuzkov V. V., Gaidukov K. M., Bjertnæs L. J., Kirov M. Y. (2016)
Тарабрін О. О. - Сучасні підходи до корекції гемостазу при оперативних втручаннях із приводу раку шийки матки, Дубініна В. Г., Лук’янчук О. В., Гавриченко Д. Г., Мазуренко Г. І., Бедрега В. А. (2016)
Георгіянц М. А. - Гостре ушкодження нирок при сепсисі у дітей. Вазоактивні медіатори, нирковий кровотік і нові можливості прогнозування розвитку, Корсунов В. А., Столяров К. Є. (2016)
Щербаков С. С. - Вплив епідуральної анестезії на стан системи регуляції агрегатного стану крові у хворих на гострий деструктивний панкреатит, Кірпічнікова К. П., Іванова В. О., Кушнір К. С., Данілова Г. О. (2016)
Удут В. В. - Состояние гемостатического потенциала у больных с циррозом печени, Тютрин И. И., Мальцева А. А., Клименкова В. Ф., Соловьев М. А., Черногорюк Г. Э., Шписман М. Н. (2016)
Ціома В. А. - Особливості екстубації трахеї у жінок після кесаревого розтину (2016)
Артеменко В. Ю. - Провідникова анестезія нижньощелепного нерва в забезпеченні умов для оптимальної ларингоскопії та екстубації трахеї у хворих із флегмоною шиї, Буднюк О. О. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування вибору аналгезії з метою профілактики гіпералгезії в післяопераційному періоді у дітей за даними морфологічного дослідження шкіри в ділянці післяопераційної рани (2016)
Межирова Н. М. - Вплив анестезії з використанням кетаміну, пропофолу та севофлурану на когнітивні функції дітей, Коваль А. В., Данилова В. В., Борисов А. В. (2016)
Doetsch S. - Malignant Hyperthermia: History or Reality, Tzanova I. (2016)
Shukevich L. E. - Analysis of the Effectiveness of an Obstetric Intensive Care Center for Critically Ill Patients With Mods, Shukevich D. L., Plotnikov G. P., Peredelkin D. K., Grigoriev E. V. (2016)
Kondratyeva E. A. - Experience of Using Benzodiazepines in Predicting Outcomes and Targeted Treatment of Patients in Vegetative State. Treatment of Patients in Vegetative State and Minimal Consciousness State with Zolpidem (Review) (2016)
Tuyakov B. - Peripheral Nerve Blocks for Knee-Surgery, Onichimowski D., Majzner-Zawadzka E. (2016)
Тарабрін О. О. - Вітаємо з ювілеєм! До 85-річчя з дня народження В. В. Суслова (2016)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2016)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care” Journal (2016)
Карамишев Д. В. - Формування системи цінностей і переконань як чинник інституціональних перетворень в українському суспільстві (2016)
Дзвінчук Д. І. - Механізми демократії участі: суть та особливості застосування на місцевому рівні (2016)
Древаль Ю. Д. - Проблематика державного управління охороною праці (2016)
Онищук С. В. - Соціокультурне значення церкви для сучасних демократичних трансформацій в Україні, Петровський П. М. (2016)
Непомнящий О. М. - Теоретичні підходи до створення комплексної моделі надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні (2016)
Гайдученко С. О. - Розвиток потенціалу організаційної культури публічного управління і проектування організаційних систем (2016)
Дорошенко В. С. - Моральний фактор у контексті соціальної політики держави (2016)
Клімушин П. С. - Механізми електронного урядування в системі надання адміністративних послуг, Спасібов Д. В. (2016)
Кравченко С. Г. - Земельні відносини як аспект державної політики розвитку урбанізованих територій (2016)
Мельтюхова Н. М. - Державноуправлінські відносини як предмет наукового пізнання (2016)
Ольшанський О. В. - Інструментарій муніципальної діяльності в контексті теорії "сервісної” держави (2016)
Полякова О. С. - Теоретико-емпіричний аспект дослідження формування рівня правової свідомості громадян: попередній аналіз (2016)
Поступна О. В. - Наукометричний аналіз автореферативного фонду України з дослідження методоло-гічних основ формування системи управління освітою в галузі науки державного управління (2016)
Бунчук М. М. - Інституційно-правові засади формування й реалізації антитерористичної політики в Україні (2016)
Войтик О. Є. - Інституційне забезпечення державного управління регіональним розвитком (2016)
Гаман М. В. - Модернізація державного управління оподаткуванням у контексті інноваційного розвитку, Матвейчук Л. О. (2016)
Коваленко М. М. - Удосконалення системи фінансування державних цільових програм (2016)
Дунаєв І. В. - Вплив інтеграційних процесів на модернізацію регіональної економічної політики (2016)
Коврегін В. В. - Механізми забезпечення економічної безпеки при формуванні якості освіти вищого навчального закладу (2016)
Мельников О. С. - Особливості публічних закупівель як об’єкта державного регулювання економіки (2016)
Сiтнiк С. П. - Державне регулювання розвитку iнституту сiм’ї на принципах соцiального партнерства (2016)
Сердюк С. А. - Сутність і зміст державного регулювання обігу земель (2016)
Скляров С. О. - Шляхи удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання проблемних регіонів (2016)
Заскалкіна О. М. - Державне регулювання інституціональних перетворень в аграрному секторі економіки України (2016)
Мамонова В. В. - Місцеві фінанси в умовах децентралізації влади: шляхи вдосконалення управління, Горбатенко О. С. (2016)
Мельниченко О. А. - Скорочення масштабів протиправної зайнятості як складова державної політики детінізації національної економіки (2016)
Горячук В. Ф. - Державна регіональна політика та угоди щодо регіонального розвитку в контексті європейського вибору, Дуков Д. Ф. (2016)
Лахижа М. І. - Словаччина: досвід реформ для України, Черчатий О. І. (2016)
Зоря С. Ю. - Особливості захисту інтелектуальної власності у міжнародному праві (2016)
Пак В. І. - Особливості єврорегіонального співробітництва у сфері міждержавного регіонального управління (2016)
Шашула О. М. - Системи моніторингу охорони праці у країнах Європейського Союзу (2016)
Мороз О. М. - Світові тенденції розвитку концепції SMART GRID, Друзь В. О. (2015)
Давиденко Л. В. - Управлінська функція бенчмаркінгу енергоефективності та його роль в системі енергоменеджменту підприємства (2015)
Гриб О. Г. - Аналіз споживання електроенергії з контролем якості в розподільних мережах, Сіротін Ю. О., Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Дяченко О. В., Бортніков О. В. (2015)
Костюк В. О. - Модель добового електропостачання об'єкта, оснащеного фотоелектричною установкою з максимальним використанням сонячної енергії, Аксьонова О. С. (2015)
Волошко А. В. - Определение источников искажения и степени участия каждого субъекта системы электроснабжения в распределении мощности высших гармоник, Филянин Д. В. (2015)
Доценко С. І. - До питання про ізоморфність "складного" об’єкта та його "простої" моделі (2015)
Трунова І. М. - Порівняльний аналіз основних нормативних документів щодо якості електричної енергії, Лебедєва Я. А. (2015)
Жарков В. Я. - Присадибна сонячна електростанція з фотоелектричними модулями циліндричної форми, Галько С. В., Жарков А. В. (2015)
Шуллє Ю. А. - АСКОЕ як інструмент ефективного енергоменеджменту на підприємствах АПК (2015)
Давиденко Н. В. - Принципи урахування добової нерівномірності водоспоживання в задачах моніторингу ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання (2015)
Середа А. І. - Теоретичні розрахунки ежектування на воді та гідросуміші, Хандола Ю.М., Пазій В. Г. (2015)
Волкова О. Ю. - Дослідження флікер-ефекту в зовнішньому освітленні (2015)
Щербак І. Є. - Визначення резерву потужності мережевих трансформаторних підстанцій для підключення споживачів-регуляторів (2015)
Дудніков С. М. - Формалізація задачі процесу математичного моделювання локальних інтелектуальних мереж (Smart Grid) з альтернативними джерелами енергії (2015)
Святобатько А. В. - Розробка архітектури програмно-апаратного комплексу засобів контролю та прогнозування параметрів зернової маси, що зберігається у бункерах на елеваторі, Хоховські А., Обставські П., Фурман І. О. (2015)
Загуменная Е. В. - Табличная реализация операции умножения на основе классов вычетов в отрицательном числовом диапозоне (2015)
Izotov A. - Boolean derivatives with application to network protocol testing, Nemchenko V. (2015)
Коваленко В. В. - Розширення зони практичного застосування ПЛК з паралельною архітектурою, Фурман І. О. (2015)
Кошовий М. Д. - Волоконно-оптичний датчик тиску, Кошова І. І., Рожнова Т. Г. (2015)
Бурбело М. Й. - Вибір інформативних параметрів для керування симетрувальними пристроями, Мельничук Л. М., Лобода Ю. В. (2015)
Фурман І. О. - Представлення несинусоїдальних режимів в системах електропостачання за допомогою вейвлет-аналізу, Мірошник О. О. (2015)
Назаренко І. П. - Структура та реалізація автоматичної системи керування диспетчерською службою району електричних мереж (2015)
Рожков П. П. - Імітаційне моделювання вертикальних коливань автомобіля в різних умовах руху, Рожков С. П. (2015)
Сиротенко М. А. - Повышение надёжности нерезервируемой распределительной сети 10 кВ в условиях неопределённости исходной информации, Тимчук С. А. (2015)
Тимчук О. С. - Нечітка модель оцінки ризиків web-додатка (2015)
Фурман І. О. - Інформаційна безпека в комп’ютерних програмах та системах, Старовєров Р. М., Піскарьов О. М. (2015)
Шулима О. В. - Модель функціонування гібридної енергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії, Шендрик В. В., Пакштас А., Шендрик С. О. (2015)
Krivoulya G. - Collecting distributed data of precision agriculture using wireless sensor network and Unmanned Aerial Vehicles, Lipchansky A., Stephen Nti (2015)
Радченко С. С. - Принципи побудови та промислове впровадження АСКТП елеваторних комплексів зберігання зерна, Фурман І. О. (2015)
Тугай І. Ю. - Аналіз загрози розвитку ферорезонансів у діючих електричних мережах високої напруги за допомогою комп’ютерного моделювання (2015)
Белобородов А. Ю. - Применение баз данных уязвимостей в задачах исследования безопасности программных средств, Горбенко А. В. (2015)
Катюха И. А. - Исследование разработанной методики нечеткого регрессионного анализа (2015)
Діордієв В. Т. - Обґрунтування конструкції електротехнічного комплексу передпосівної обробки зернових з використанням електроаерозолів, Новіков Г. В. (2015)
Кашкарьов А. О. - Шляхи діагностування режимів роботи споруд захищеного ґрунту за рахунок інформаційної надлишковості (2015)
Бовчалюк С. Я. - Застосування автоматизованого комп’ютерного тестування для оцінювання знань студентів, Піскарьов О. М. (2015)
Мкртумян С. Є. - Основні принципи побудови сучасних систем автоматизації на базі ПЛК (2015)
Фурман І. О. - Метод програмування ПЛК за допомогою мови технологічних циклограм, Аллашев О. Ю. (2015)
Кунденко Н. П. - Использование оптического резонатора в системах измерения электрофизических параметров веществ, Черенков А. Д., Кунденко А. Н. (2015)
Романченко М. А. - Застосування ресурсоощадних електротехнологій в виробництві продукції тваринництва, Бріндза Я., Дабровська П. (2015)
Войтов В. А. - Шляхи зниження енерговитрат при виробництві твердого палива з біосировини, Вороновський І. Б. (2015)
Бархатов О. М. - Перспективне освітлення теплиць, Дробязко В. О., Мухортов Є. С. (2015)
Ковальчук І. М. - Безпека експлуатації дезінфекційних камер із застосуванням озону, Скиба А. В. (2015)
Румянцев О. О. - Експериментальна оцінка дії оптичного випромінювання на молочних корів, Кокоша М. В. (2015)
Шинкаренко І. М. - Енергозбереження при вирощуванні рослин у захищеному грунті, Бігун О. О., Шинкаренко М. О. (2015)
Єгорова О. Ю. - Створення сучасних опромінювальних установок для сільського господарства з урахуванням спектрального складу джерел світла (2015)
Борохов І. В. - Застосування енергії ультразвуку при переробці сільськогосподарської продукції, Рудов Д. Ю. (2015)
Гулевський В. Б. - Прогнозування підвищення якості відновлюваних деталей автомобілів при абразивній обробці, Богатирьов Ю.О. (2015)
Орел А. Н. - Модель электромагнитных полей СВЧ диапазона в середине поврежденной конечности сельскохозяйственных животных, Орел И. А., Евтушенко А. A. (2015)
Постол Ю. О. - Можливості використання кавітації в переробці вуглеводної сировини (2015)
Стьопін Ю. О. - Математична модель теплових процесів асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг (2015)
Cтручаев Н. И. - Определение количества теплоты при замораживании и размораживании (2015)
Десятник В. О. - Проблема марксистської діалектичної логіки (2016)
Волкова Т. І. - Кваліфікуючі ознаки незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом як злочину (2016)
Гмирін А. А. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України (2016)
Зубець Ю. Г. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2016)
Матвійчук В. К. - Наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища: теоретичні, методологічні і практичні проблеми (2016)
Олєйнічук О. М. - Шляхи вдосконалення складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України (2016)
Олійник В. П. - Родовий об’єкт злочину забруднення моря (2016)
Soloviova A. M. - History of formation and develop of criminal law in the field of protection of objects of archaeological and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries, Soloviova A. B. (2016)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти життя особи: проблеми теорії і практики (2016)
Дячук М. I. - Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан (2016)
Карпенко М. І. - Дослідження поняття та умов екстрадиції шляхом аналізу міжнародного законодавства, Коковін Д. І. (2016)
Сервецький І. В. - Поняття олігархії та її суспільна небезпека (2016)
Бусыгин Б. С. - Использование линеаментного анализа космических снимков для прогнозирования рудных объектов в пределах Восточно-Африканского рифта, Никулин С. Л. (2016)
Хижняк А. В. - Евристичні методи оцінки ділянок нафтогазоперспективних територій на основі міждисциплінарної інтеграції аерокосмічної і наземної інформації (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини, Єфіменко Т. А., Архіпов О. І., Томченко О. В., Суханов К. Ю., Федоровський О. Д. (2016)
Kozhemiakin R. A. - An approach to prediction and providing of compression ratio for DCT based coder applied to remote sensing images, Zemliachenko A. N., Lukin V. V., Abramov S. K., Vozel B. (2016)
Лялько В. І. - Вивчення динаміки середньорічних показників валової первинної продуктивності території України впродовж 2000–2010 років, Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Апостолов О. А. (2016)
Янцевич О. О. - Оцінка природи температурних аномалій на космознімках Чорного моря, Воробйов А. І., Гейхман А. М. (2016)
Правила та рекомендації для авторів (2016)
Правила и рекомендации для авторов (2016)
Драненко Г. - Тканина життєтвору Ролана Барта в інтелектуальній біографії письменника Тіфен Самойо (2015)
Бандровська О. - Концептосфера Джойсового "Улісса” Дарії Віконської та діалогізм літературознавчих студій (2015)
Висоцька Н. - (Авто)біографічна фальсифікація як знаряддя десакралізації канонічного автора ("Трагедія Артура” А. Філіпса) (2015)
Elkady H. E. - La pensée ésotérique dans "L'autre côté de la vie” de Philippe Ragueneau (2015)
Домбровський М. - Класична філологія і літературознавство (2015)
Семків Р. - Чи можлива / доцільна історія української сатиричної літератури? (2015)
Вікирчак І. - Творчість Рози Ауслендер періоду американської еміґрації (2015)
Поспишил И. - Евгений Ляцкий и его роман "Тундра” как художественная квинтэссенция пражского эмигрантского опыта (2015)
Бовсунівська Т. - Когнітологічні зміни історичного шляху літературознавства (2015)
Бортнік Ж. - Монодрама як об’єкт теоретичної та критичної рефлексії: історія досліджень (2015)
Козлик І. - Спадкоємність у літературознавстві: механізми реалізації та значення (2015)
Маценка С. - Засади медієвістичного літературознавства у Львові в контексті сучасної германістичної медієвістики (2015)
Нікоряк Н. - Ольга Петрівна Гуля (1907–1994): науковець в умовах ідеологічної диктатури (2015)
Яровенко Т. - Історіографія маланюкознавства: регіоналізація дослідницьких практик (2015)
Астрахан Н. - Естетика Ґ. В. Ф. Геґеля в контексті методологічних пошуків сучасного літературознавства (2015)
Ісаєва Н. - Особливості формування ґендерного літературознавства в Китаї (2015)
Криворучко С. - Концепція феміністичної критики (2015)
Натяжко С. - Психоаналітичні дослідження в сучасному українському літературознавстві (2015)
Червінська О. - Від онтології до антології: монографія Олени Галети як вдала спроба оновлення жанрологічного напрямку науки про літературу (2015)
Знаменська Т. К. - Пріоритети національного плану дій з припинення смертей новонароджених, які можна попередити, в рамках глобальної стратегії ООН "Кожна жінка, кожна дитина", Шунько Є. Є., Ковальова О. М., Похилько В. І., Мавропуло Т. К. (2016)
Романюк О. М. - П’ятирічний досвід хірургічного закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених, Мартинюк В. Ф., Мартинюк Т. В., Гнатів М. М. (2016)
Рубіна О. С. - Досвід використання аудіологічного скринінгу в умовах вінницького неонатального центру, Ізюмець О. І., Гомон Р. О., Бурдейний С. О., Щербич Ю. В. (2016)
Годованець Ю. Д. - Патогенетичні аспекти кардіоваскулярних порушень при гіпоксичному ураженні у новонароджених дітей, Перижняк А. І. (2016)
Коробка О. В. - Дискусійні питання щодо прогнозування та діагностики гіпоксично-ішемічного ураження міокарду при асфіксії у новонароджених, Бєлорус А. І., Гасюк Н. І., Ковальов Н. І., Ковальова О. М. (2016)
Анікін I. O. - Вибір тактики лікування відкритої артеріальної протоки у новонароджених з низькою та критичною вагою (2016)
Спахі О. В. - Аналіз основних чинників ризику розвитку вроджених вад сечової системи у дітей, Кокоркін О. Д., Пахольчук О. П. (2016)
Фофанов О. Д. - Меконієвий перитоніт у новонароджених: особливості діагностики і хірургічного лікування, Фофанов В. О., Никифорук Р. І. (2016)
Тертишник А. О. - Стан мікробіоценозу піхви у пацієнток з неспецифічним хронічним сальпінгоофоритом (2016)
Ципкун А. Г. - Особливості фармакотерапії та клінічна фармакологія періоду новонародженості. Частина III. фармакотерапія в період годування груддю (2016)
Гончарь М. О. - Диференційна діагностика неонатальних кардіоміопатій, Бойченко А. Д., Сенаторова А. В. (2016)
Полянська О. С. - Лікування серцевої недостатності у вагітних (2016)
Юсин І. О. - Бікарбонат натрію: чи варто? (2016)
Клименко Т. М. - Врожденный порок сердца у новорожденного: аортолегочное окно. случай из практики, Закревский А. Н., Карапетян О. Ю. , Сердцева Е. А., Бучнева О. В., Каратай О. С., Томчук А. И., Солошенко И. В., Закревская А. А. (2016)
Ващилін Г. В. - Клінічний випадок синдрому гольденхара у новонародженого, Гагаловська Л. А., Гнатів М. М., Калинка С. О., Мартинюк Ж. І., Зайцева Л. М. (2016)
Лембрик І. С. - Двобічні абсцеси головного мозку, як наслідок герпетичної інфекції у новонародженої дитини (клінічний випадок), Кузенко О. В., Марчук Л. І., Стефанишин І. М. (2016)
Погорілий В. В. - Хірургічне лікування крижово-куприкової тератоми великих розмірів у новонародженої дитини, Якименко О. Г., Конопліцький В. С. (2016)
Лембрик І. С. - Інноваційні технології навчання у викладанні неонатології студентам старших курсів: переваги та недоліки застосування (2016)
Christian P. Speer - Tore curstedt – главный ученый-создатель поверхностно-активного вещества из свиных тканей, Henry L. Halliday (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2016)
Коваленко В. М. - Профілактика, діагностика та лікування інфекційного ендокардиту. Рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України, Несукай О. Г. (модератори), Книшов Г. В., Ватутін М. Т., Воронков Л. Г., Ілляш М. Г., Рябенко Д. В., Целуйко В. Й. (2015)
Тодуров Б. М. - Венозний тромбоемболізм: ефективність діагностики та надання медичної допомоги в сучасних умовах, Ячник А. І., Ковтун Г. І., Шевченко В. О., Кузьмич І. М., Ячник В. А. (2015)
Соколов М. Ю. - Динаміка рівня серцевого тропоніну І у хворих зі стабільною стенокардією після проведення планового перкутанного коронарного втручання залежно від способу медикаментозної кардіопротекції, Кобиляк В. Ю., Соколов Ю. М. (2015)
Гавриш О. С. - Морфологічні особливості ішемізованої та позаішемічної зон міокарда в пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця, Кричкевич В. А. (2015)
Крушинська Н. А. - Оцінка порушень пружно-еластичних властивостей артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та синдромом обструктивного апное сну, Сіренко Ю. М. (2015)
Марушко Ю. В. - Результати дослідження рівня ендотелійзалежних факторів вазоконстрикції й вазодилатації в дітей з первинною артеріальною гіпертензією, Гавриленко Т. І., Гищак Т. В., Підгайна О. А. (2015)
Сичов О. С. - Гендерні особливості якості життя та емоційного стану у хворих з фібриляцією та тріпотінням перед сердь неклапанного походження, Бородай А. О., Романова О. М., Лизогуб С. В., Срібна О. В., Левчук О. В., Бородай Е. С. (2015)
Павлик Н. С. - Клінічні характеристики госпіталізованих пацієнтів із безсимптомною фібриляцією і тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру, Черняга-Ройко У. П., Павлик С. С., Жарінов О. Й. (2015)
Целуйко В. И. - Галектин-3 и обратное ремоделирование сердца после хирургической коррекции недостаточности митрального клапана, Жадан А. В., Зедгинидзе Э. (2015)
Зинченко Ю. В. - Современное немедикаментозное лечение фибрилляции предсердий у больных с систолической дисфункцией левого желудочка. Случаи из практики, Доронин А. В., Икоркин М. Р. (2015)
Малиновская И. Э. - Физическая реабилитация в комплексной программе лечения больных, перенесших инфаркт миокарда, Шумаков В. А., Терещенко Н. М. (2015)
Бугаенко В. В. - Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца (2015)
Обертинська О. Г. - Резистентна артеріальна гіпертензія: пошук оптимальної комбінованої терапії (2015)
Геннадій Васильович Книшов (1934–2015) (2015)
Беленький В. А. - Анализ ошибок при выполнении первичной хирургической обработки огнестрельных ран мягких тканей, Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н. (2015)
Сидоренко Р. А. - Вибір тактики лікування панкреатогенних рідинних скупчень (2015)
Фелештинський Я. П. - Відновлення безперервності кишечника при петльових колостомах, виведених з приводу раку прямої кишки, Пироговський В. Ю. (2015)
Котенко О. Г. - Особенности эндоваскулярной подготовки пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой к радикальному хирургическому лечению, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2015)
Загаба Л. М. - Некоторые морфологические особенности удаленных внутригрудных лимфатических узлов при вторичных формах туберкулеза легких, Лискина И. В., Опанасенко Н. С., Терешкович А. В. (2015)
Бубало О. Ф. - Використання розчину "Лонгокаїн" для інфільтраційної анестезії в хірургії морбідного ожиріння, Лисун Ю. Б., Правдолюбенко І. М., Борисенко А. О., Кононенко О. М. (2015)
Дудукіна С. О. - Виживання пацієнтів з інтракраніальними аневризматичними крововиливами при різних варіантах оперативного втручання, анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії, Григорук С. П., Бондар Л. В., Мацуга О. М. (2015)
Шляхтич С. Л. - Критерії визначення обсягу оперативного втручання при дифузному токсичному зобі, Антонів В. Р., Вовканич А. В. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Влияние блокады левой ножки пучка гиса на параметры продольной деформации стенок левого желудочка у больных с дилатационной кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко К. В. (2015)
Кучин Ю. Л. - Спінальна анестезія при відстрочених травматологічних втручаннях у пацієнтів з черепно­мозковою травмою (2015)
Бур’янов О. А. - Хірургічне лікування переломів п’ясних кісток, Циганков М. А. (2015)
Пиптюк О. В. - Комплексне лікування спайкової хвороби очеревини з використанням препарату "Дефенсаль" (перший досвід), Телемуха С. Б., Малютін О. М., Телемуха Л. Б. (2015)
Мішалов В. Г. - Профілактика диспозиції катетера Tenckhoff у черевній порожнині, Гойда С. М., Заводовський Є. С., Маркулан Л. Ю., Кучма І. Л. (2015)
Грубник В. В. - Лапароскопическая пластика гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы каркасным облегченным политетрафторэтиленовым трансплантатом: отдаленные результаты 40 операций, Малиновский А. В. (2015)
Мішалов В. Г. - Результати лікування пацієнтів з гострим панкреатитом, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М. (2015)
Ротар О. В. - Експериментально­клінічне обґрунтування використання рифаксиміну для селективної деконтамінації кишечника при гострій хірургічній патології, Ротар В. І., Архелюк О. Д. (2015)
Лифшиц Ю. З. - Несостоятельность анастомозов пищеварительного канала. Эндолюминальное лечение отрицательным давлением, Валецкий В. Л., Процюк Р. Р., Зайченко П. А., Омельченко О. Н. (2015)
Верещако Р. И. - Лобэктомия с резекцией и пластикой бронхов и легочной артерии — путь к повышению резектабельности рака легкого (2015)
Дронов А. И. - Клинический пример диагностики и лечения послеоперационных осложнений у пациента, прооперированного по поводу рубцово­язвенного стеноза двенадцатиперстной кишки по Бильрот­I, Рощина Л. А. (2015)
Кузьменко О. В. - Инновационные методы хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей: дискуссионные вопросы, Михайличенко В. Ю., Мишалов В. Г., Миргородский Д. С. (2015)
Закрутько Л. І. - Динаміка забезпечення впровадження та запровадження принципів підвищення якості наукової продукції у сфері охорони здоров'я України за останні 3 роки (2016)
Авраменко А. А. - Влияние внутриклеточных "депо” хеликобактерной инфекции на сроки обострения хронического неатрофического гастрита (2016)
Авраменко А. А. - Патоморфологические изменения слизистой желудка крыс через 6 и 24 часа после внутрижелудочного введения 2,5% водного раствора аммиака, Смоляков С.Н. (2016)
Анохіна С. І. - Характеристика змін фібрино- та протеолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів у гіпотиреоїдних осліплених щурів (2016)
Антонюк О. П. - Генетичний моніторінг природжених вад розвитку, самовільних викиднів та неплідних шлюбів, Гнатейко О. З., Прокопчук Н. М., Гельнер Н. В. (2016)
Бакун О. В. - Особливості гормонального гомеостазу в жінок з ендометріозом, асоційованим із безпліддям, Цуманець І. О., Купчанко В. Г. (2016)
Бойко В. В. - Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом типу 2 (2016)
Бойчук Т. М. - Бактерицидна та протигрибкова активність четвертинних амонієвих солей - похідних димедролу, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Ходоровський В. М., Чорноус В. О. (2016)
Бойчук Т. М. - Бактерицидна та протигрибкова активність біс-четвертинних амонійних солей, що містять фрагмент димедролу, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Ходоровський В. М., Чорноус В. О. (2016)
Боягина О. Д. - Половой диморфизм внешнего строения ствола мозолистого тела у людей зрелого возраста (2016)
Vanchuliak O. Ya. - Muller-matrix mapping of optically anisotropic molecular endogenic fluorophors of the myocardium in the diagnostics of acute coronary insufficiency (2016)
Grynchuk A. F. - A scale for predicting postoperative septic complications at acute peritonitis, Grynchuk F. V., Polianskiy I. Iu. (2016)
Гуньков С. В. - Біохімічні маркери гіперандрогенії в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем біохімічні маркери гіперандрогенії в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем (2016)
Деркач Н. М. - Специфічна токсичність препарату "Декасан", Штриголь С. Ю., Лар'яновська Ю. Б., Кошова О. Ю., Ковальова Є. О. (2016)
Зуб Л. О. - Гендерна та вікова характеристика ліпідного спектра крові у хворих на діабетичну нефропатію з наявністю артеріальної гіпертензії, Новиченко С. Д. (2016)
Іванова Л. А. - Окремі клініко-параклінічні показники як ранні діагностичні критерії нестрептококових тонзилофарингітів у дітей, Марусик У. І., Горбатюк І. Б. (2016)
Карвацька Н. С. - Особливості пізнавальних процесів та стану емоційно-вольової сфери хворих на церебральний атеросклероз, Русіна С. М., Курик В. І. (2016)
Квасницька О. Б. - Діагностичне значення метаболічних компонентів синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на цироз печінки (2016)
Колоскова О. К. - Сучасні неінвазивні підходи до верифікації запального процесу в нижніх дихальних шляхах при позалікарняних пневмоніях у дітей, Білоус Т. М. (2016)
Косілова С. Є. - Порушення процесів пероксидації ліпідів як фактор ризику перинатальних ускладнень (2016)
Кузнєцова О. В. - Харатеристика змін протеолітичної активності в тканині щитоподібної залози статевонезрілих самок щурів за умов одночасної дії екзогеної гіпоксії та різної довжини фотоперіоду (2016)
Мазур О. О. - Таксономічний склад та популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом типу 1 в залежності від віку (2016)
Мислицький В. Ф. - Постнатальні інфекції та їх роль у дизрегуляції морфофункціонального розвитку новонароджених, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2016)
Мислицький В. Ф. - Стан імунітету новонароджених із постнатальними інфекціями, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2016)
Міхєєва Т. М. - Стан мікроциркуляції капілярів нігтьового ложа у дітей та підлітків із гастродуоденальною патологією (2016)
Морар І. К. - Місцева роль інтерлейкіну-1В у розвитку хронічного запалення глоткового та піднебінних мигдаликів у дітей, Бодяка Ю. А., Піцула Н. М. (2016)
Підвербецька О. В. - Клінічна характеристика туберкульозу легень залежно від стану мікрофлори товстої кишки (2016)
Підвисоцька Н. І. - Синдром Едвардса: аналіз власних клінічних спостережень, Ластівка І. В., Мещищена І. І., Дмитрук Т. В., Валігурський І. М. (2016)
Прокопів О. В. - Сучасний стан захворюваності на вітряну віспу в дітей за матеріалами Львівської області, Прикуда Н. М., Задорожний А. М. (2016)
Русіна С. М. - Вплив акцентуацій характеру на поведінку підлітків, Карвацька Н. С., Курик В. І., Нікоряк Р. А. (2016)
Садигов Ю. М. - Перебіг раннього неонатального періоду дітей, що народилися від матерів-носіїв генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції (2016)
Семчишин М. Г. - Вміст цинку в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в потерпілих на мирній території та у вояків антитерористичної операції (2016)
Semianiv I. O. - Treatment of patients suffering from pulmonary tuberculosis with concomitant damages of hepato-pancreato-biliary system taking into account deletion polymorphism of xenobiotics detoxication system genes of glutathione-s-transferase (2016)
Сидорчук Л. П. - Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові хворих на ішемічну хворобу серця, Джуряк В. С. (2016)
Тащук В. К. - Патогенетичне лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Хребтій Г. І., Савчук О. В. (2016)
Терещенко T. О. - Особливості поточного лікарського контролю за футбольними арбітрами з різним рівнем середнього динамічного артеріального тиску (2016)
Ткачук О. В. - Мікробна екологія слизових оболонок травного тракту щурів із відст¬роченими наслідками двобічного пору¬шення кровообігу в басейні сонних артерій (повідомлення перше - якісний склад мікрофлори), Повар М. А., Ткачук С. С., Галагдина А. А., Мислицький В. Ф. (2016)
Ткачук С. С. - Статевий диморфізм інтенсивності вільнорадикальних процесів у структурах проміжного мозку щурів із синдромом пренатального стресу, Ткачук О. В., Олійник Л. Д., Мислицький В. Ф. (2016)
Ферфецька К. В. - Вплив поліморфізму гена АPO-В (RS 17240441) на продукцію ліпідних фракцій у хворих на хронічний панкреатит, поєднаний з ожирінням та цукровим діабетом типу 2, Федів О. І., Сидорчук Л. П. (2016)
Фурманов Ю. О. - Порівняльна характеристика біліодигестивних анастомозів, сформованих із використанням ВЧ-електрозварювання та лігатурним методом в експерименті (патоморфологічне дослідження), Ничитайло М. Ю., Гуцуляк А. І., Булик І. І., Савицька І. М., Загрійчук М. С., Хілько Ю. О. (2016)
Храброва О. П. - Ступінь порушень факторів і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту організму хворих на хронічний автоімунний тиреоїдит (2016)
Шмига Т. В. - Клінічні особливості хронічної реактивованої герпетичної інфекції першого/ другого типів (2016)
Андрущак А. В. - Шляхи оптимізації рідинної ресусцитації при поліорганному ушкодженні, Коновчук В. М. (2016)
Білецький С. В. - Деякі аспекти метаболічної терапії захворювань серцево-судинної системи (огляд літератури), Бойко В. В., Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2016)
Годованець О. І. - Застосування пробіотиків у стоматології, Мороз А. В., Попеску Д. Г. (2016)
Козарийчук Н. Я. - Современные данные о механизмах иммунной дисфункции при повреждении переднего отдела глазного яблока (обзор литературы) (2016)
Москалюк В. Д. - ВІЛ-інфекція та хронічна хвороба нирок: клініко-патогенетичні паралелі, Андрущак М. О. (2016)
Пересунько О. П. - Паренхіматозно-стромальна взаємодія як патогенетичний фактор диференційної діагностики аденокарциноми та плоскоклтинного раку шийки матки (огляд літератури та власних досліджень), Зелінська Н. В., Давиденко І. О. (2016)
Рибарчук А. В. - Основні механізми формування ендотоксикозу при поліорганному ушкодженні, Коновчук В. М. (2016)
Селюкова Н. Ю. - Фітоестрогени та їх значення в індукції чоловічої гіпофертильності (огляд літератури) (2016)
Хухліна О. С. - Патогенетичні механізми та фактори ризику взаємообтяження хронічного холециститу, холестерозу жовчного міхура з ожирінням та ішемічною хворобою серця, Горбатюк І. Б., Зімич Ю. П., Купчанко Р. М., Храновська О. М., Угляр М. Т. (2016)
Авраменко А. А. - Случай формирования пилоробульбарной язвы у спортсмена-дзюдоиста во время выступления на соревнованиях, Абрамов К. В. (2016)
Ляшук П. М. - Випадок феохромоцитоми із стабільною артеріальною гіпертензією, Ляшук Р. П. (2016)
Сопова І. Ю. - Формування біоетичного підходу в професійній діяльності майбутніх лікарів при викладанні курсу фармакології (2016)
Тащук В. К. - Наукові досягнення кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Полянська О. С., Амеліна Т. М. (2016)
Рецензія на підручник "Імунологія" (2016)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина 51 (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Бублик Є. О. - Тенденції та наслідки концентрації в банківському секторі економіки України, Шкляр А. І. (2016)
Голосенін І. О. - Уніфікація підходів до тлумачення проблемних кредитів (2016)
Діденко Л. В. - Система недержавного пенсійного забезпечення і розвиток фінансового посередництва в Україні, Головенко І. П. (2016)
Дробязко А. О. - Монетарна політика та валютна лібералізація в Україні (2016)
Журавський В. Л. - Національний університет державної податкової служби України у світовому веб-рейтингу (2016)
Коляда О. В. - Іноземне інвестування в Україні на шляху інтеграції до світового господарства, Федорчук О. С. (2016)
Коляда Т. А. - Правові засади запровадження довгострокового бюджетного планування у бюджетному процесі України (2016)
Кужелєв М. О. - Проблеми та перспективи фінансового забезпечення та оплати праці загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України, Житар М. О. (2016)
Любіч О. О. - Банківська криза в Україні: причини, особливості, подолання, Бортніков Г. П. (2016)
Манн Р. В. - Особливості фінансового аналізу управлінської діяльності за сучасних умов трансформації економіки (2016)
Ніколаєва Т. В. - Сервейінг: концепція та національні особливостіх (2016)
Новік О. І. - До питання теоретичних основ адміністрування митних платежів в умовах глобалізаційних викликів (2016)
Павлов К. В. - Социально-экономические и экологические особенности модернизации старопромышленних регионов России (2016)
Перова К. В. - Взаємозв’язок формування резервів під зменшення корисності активів та бази оподаткування прибутку банку (2016)
Сторожук О. В. - Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні, Федун Л. М. (2016)
Цопа М. Б. - Кореляційно-регресійний аналіз збутової діяльності виробничих підприємств (2016)
Над випуском працювали (2016)
Мелащенко С. Г. - Діагностичні можливості 200-хвилинного постпрандіального мультиканального інтралюмінального імпеданс-РН-моніторингу стравоходу порівняно з добовим варіантом, Чернобровий В. М., Ксенчин О. О. (2015)
Бульда В. І. - Вікові особливості структурних та гемодинамічних показників магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла, Терсіна О. Д. (2015)
Kрышень В. П. - Пути оптимизации лечебно-диагностической тактики у больных с неопухолевой обтурационной желтухой, Рязанов Д. Ю., Кудрявцева В. Е., Полюдов А. А., Задорожный В. В., Рубан А. Г. (2015)
Степанов Ю. М. - Оцінка ефективності гепатопротектора Гепа Веда у хворих із патологією печінки, Чухрієнко Н. Д., Саленко А. В., Бреславець Ю. С., Плещенко М. Л., Степанова Ж. В. (2015)
Ягмур В. Б. - Діагностика мінімальної печінкової енцефалопатії за допомогою нейропсихометричних тестів, Меланіч С. Л., Недзвецька Н. В. (2015)
Исмаилов С. И. - Взаимосвязь индекса массы тела и углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом, Назыров Ф. Г., Азизов Б. А. (2015)
Мишанич Т. В. - Гемодинамічні зміни у хворих на хронічний панкреатит на фоні ішемічної хвороби серця, Созонюк О. В., Архій Е. Й. (2015)
Решетілов Ю. І. - Діагностика та корекція порушень травлення в практиці сімейного лікаря, Дмитрієва С. М., Проценко Н. М., Васильченко О. Ю., Кузнєцова Л. П., Богослав Т. В., Гуз Н. П., Цаприка О. Ф. (2015)
Дорофеев А. Э. - Исследование показателей качества жизни по данным SF-8 у пациентов с функциональными гастроинтестинальными заболеваниями, Куглер Т. Е., Бутова А. Ю. (2015)
Степанов Ю. М. - Біоімпедансметрія в оцінці нутритивного статусу рих на хронічні запальні захворювання кишечника, Бойко Т. Й., Сорочан О. В., Стойкевич М. В., Шкаредна А. С. (2015)
Чопей І. В. - Якість життя хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутнім субклінічним атеросклерозом, Тернущак Т. М., Філіп С. С. (2015)
Журавльова Л. В. - Роль адипоцитокінів у ремоделюванні підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Шеховцова Ю. О. (2015)
Зайцев И. А. - Использование количественного определения HbsAg для мониторинга противовирусной терапии хронической HBV-инфекции (2015)
Ткач С. М. - Ингибиторы протонной помпы и риск межлекарственных взаимодействий, Онищук Л. А. (2015)
Степанов Ю. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (I частина), Абатуров О. Є., Завгородня Н. Ю., Скирда І. Ю. (2015)
Степанов Ю. М. - Антибактеріальна терапія гострого холециститу та холангіту (за Токійськими рекомендаціями, 2013), Скирда І. Ю., Гладун В. М. (2015)
Звіт про роботу Проблемної комісії "Гастроентерологія" МОЗ та НАМН України у 2014 році (2015)
Гапонов В. В. - Оказание медицинской помощи в Екатеринославе в период Первой мировой войны, Шевцова З. И. (2015)
Вертелецький В. Є. - Вроджені вади розвитку, Полісся, Чорнобиль, Євтушок Б. А. , Зимак-Закутня Н. О. , Калинка С. О. , Коржинський Ю. С. , Лапченко С. Ф. , Сосинюк З. О. (2016)
Гнатко Е. П. - K вопросу о последствиях Чернобыльской катастрофы: акушерские аспекты, Мизерная С. Д. (2016)
Клименко Т. М. - Пренатальна діагностика як резерв ведення дітей з вродженими вадами серця, Коровай С. М. , Карапетян О. Ю. (2016)
Горбатюк О. М. - Організація післядипломної підготовки дитячого хірурга з питань неонатальної хірургії (2016)
Знаменська Т. К. - Стан ранньої неонатальної адаптації у новонароджених від матерів з великим інтергенетичним інтервалом, Шевченко Л. І. , Пояркова О. А. , Михальчук О. Є. (2016)
Оболонский О. І. - Покращення перебігу бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених шляхом оптимізації терапії фармакологічного закриття артеріальної протоки, Снісарь В. І. , Сурков Д. М (2016)
Яблонь О. С. - Генний поліморфізм G211A гену UGT1A1 та пролонгована неонатальна жовтяниця, Мазур О. Г. (2016)
Абдуллаев К. И. - Современные подходы к лечению пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей, Кулиев Ч. Б. , Солтанов Р. С. (2016)
Романюк О. М. - Операція легеневого аутографта при обструкції вихідного тракту лівого шлуночку (2016)
Македонський І. О. - Диференційний підхід до стомування кишечника у новонароджених з некротичним ентероколітом і вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, ускладнення кишкових стом, Яременко С. О. , Самоваров Л. С. , Романенко О. А. , Яременко Ю. О. (2016)
Бочкарьова О. В. - Концентрація деяких прозапальних і протизапальних цитокінів у сироватці периферійної крові дівчат, хворих на вульвовагініт, Андрієць О. А. , Боднарюк О. І. (2016)
Рогачевський О. П. - Нові підходи до вивчення патогенетичних механізмів гіпофертильності при гіперпластичних процесах матки, Гарбузенко Н. Д. , Стамова Н. О. (2016)
Сафонова И. Н. - Возможности антенатальных эхографических мониторингов при сахарном диабете беременных в диагностике диабетической фетопатии и определении степени перинатального риска (2016)
Семеняк А. В. - Профілактика ускладнень дисфункції плаценти, Коляндрецька С. В. , Андрієць О. А. (2016)
Жубыркэ С. - Сравнительный анализ влияния депрессии на течение беременности и родов в подростковом возрасте (2016)
Косей Н. В. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості яєчників у жінок з синдромом полікістозних яєчників на тлі запальних захворювань органів малого тазу, Задорожна Т. Д. , Ветох Г. В. (2016)
Аникин И. А. - Случай из практики: неонатальный абстинентный синдром, Миренкова Н. А. , Самара Ю. К. , Лесовая В. С. , Демьяненко Т. В. , Жовниренко О. А. (2016)
Похилько В. І. - Клінічний випадок вродженого завороту тонкої кишки з некрозом, ускладненого в післяопераційному періоді синдромом "Короткої кишки", Ксьонз І. В. , Ковальова О. М. , Чернявська Ю. І. , Артьомова Н. С. (2016)
Кунта Н. П. - Досвід застосування препарату в/в імуноглобуліну (Октагам 5%) в практиці неонатолога, Возниця М. В. , Мальцев Д. В. (2016)
ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України", ВГО "Асоціація неонатологів України" матеріали конференції молодих вчених України "Перинатальна медицина", 21 квітня 2016 року (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2016)
К 75-летию Николая Николаевича Велигоцкого (2015)
До 65-річчя Володимира Володимировича Грубніка (2015)
Фелештинський Я. П. - Інтраабдомінальна алопластика у поєднанні з операцією Ramirez при гігантських післяопераційних грижах живота, Сміщук В. В., Лепський В. В. (2015)
Паламарчук В. І. - Трансабдомінальна преперитонеальна безфіксаційна та безшовна герніопластика пахвинного каналу з використанням методу зварювання живих біологічних тканин, Крестьянов М. Ю., Лисенко В. М., Балацький Р. О., Гвоздяк М. М., Потапов О. А. (2015)
Притула В. П. - Пахово­калиткові грижі як причина гіпоксії яєчка у новонароджених та дітей раннього віку, Рибальченко І. Г. (2015)
Альбокрінов А. А. - Анальгетична ефективність різних видів блокади передньої черевної стінки у дітей (2015)
Ходос В. А. - Катетер­керована мікропінна стовбурна флебосклерооблітерація під ультразвуковим дуплексним контролем при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок (2015)
Квіт А. Д. - Клініко­мікробіологічні аспекти лікування пацієнтів з гострим ускладненим апендицитом, Бочар В. Т. (2015)
Сусак Я. М. - Лікування хворих на гострий некротичний панкреатит/парапанкреатит, Ткаченко О. А., Сківка Л. М., Хоменко І. П., Дирда О. О., Пахолюк С. І. (2015)
Грубник В. В. - Использование малоинвазивных вмешательств на фоне рациональной антибиотикотерапии при псевдокистах поджелудочной железы, Вододюк Р. Ю., Петровская А. В. (2015)
Нагайчук В. І. - Порівняльна оцінка мікробіологічних досліджень і терміни інфікування опікових ран умовно патогенною мікрофлорою (2015)
Ничитайло М. Е. - Лапароскопическое лечение нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Михальчевский В. П., Скумс А. А. (2015)
Иванцок В. М. - Способы профилактики послеоперационных гнойно­воспалительных осложнений при лапароскопической холецистэктомии по поводу деструктивных форм холецистита у лиц пожилого и старческого возраста (2015)
Іоффе О. Ю. - Однопортова лапароскопічна трансумбілікальна холецистектомія (п’ятирічний досвід), Тихонов О. А., Стеценко О. П., Цюра Ю. П., Тарасюк Т. В., Кривопустов М. С. (2015)
Корнацька А. Г. - Нові технології в профілактиці спайкової хвороби у гінекологічних хворих, Чубей Г. В., Бражук М. В., Кондратюк В. К. (2015)
Лурін І. А. - Порівняльна оцінка зв’язку між способом обробки кукси червоподібного відростка та виявами спайкового процесу очеревини, Осовський О. В., Цема Є. В. (2015)
Жернов А. А. - Растянутый кожно­фасциальный надключичный лоскут с включением надключичной артерии при хирургическом лечении ожоговых контрактур шеи, Трач Р. Я., Жернов А. А. (2015)
Яцишин І. В. - Особливості виконання естетичних операцій у чоловіків (2015)
Анкін М. Л. - Важливі аспекти лікування порушень консолідації переломів діафіза великогомілкової кістки, Калашніков А. В., Шмагой В. Л. (2015)
Бочар В. Т. - Причини виникнення ускладнень ентеростом та колостом (2015)
Фелештинський Я. П. - Відновлення безперервності кишечника при петльових колостомах, Пироговський В. Ю. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Використання пуповинної крові в лікуванні ішемії нижніх кінцівок (огляд літератури) (2015)
Верещако Р. И. - Реконструктивная хирургия сочетанной послеожоговой рубцовой облитерации пищевода и выходного отдела желудка (2015)
Беленький В. А. - Редкие случаи лимфангиом брюшной полости большого размера у взрослых, Негодуйко В. В., Рудик В. В., Разбаков А. М., Уржумов В. Д. (2015)
Виленский Ю. - Александр Григорьевич Елецкий: травматологические доминанты в орнаменте хирургии (2015)
Титул, зміст (2016)
Шестопалов В. М. - Стан і шляхи реформування державної системи моніторингу підземних вод з урахуванням міжнародного досвіду та вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу, Люта Н. Г. (2016)
Кондратенко П. А. - Закономірності розміщення та сприятливі пошукові критерії й ознаки молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля (Волинський мегаблок Українського щита), Костенко М. М. (2016)
Лисенко О. А. - Щодо створення регіональних геолого-геохімічних еталонів геологічних комплексів докембрію Українського щита, Жужома В. М. (2016)
Вітаємо Олександра Анатолійовича Лисенка з 60-річним ювілеєм! (2016)
Шаталов Н. Н. - Покрово-Киреевский рудоносный структурный узел зоны сочленения Донбасса с Приазовским мегаблоком Украинского щита (2016)
Ручко В. О. - Визначення характеру насичення низькоомних колекторів за даними імпульсного нейтрон-нейтронного методу, Ручко К. О. (2016)
Лебідь В. П. - Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносійному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву. Стаття 3. Особливості пошуку вуглеводнів на плечах Дніпровсько-Донецького розсуву (2016)
Самчук І. М. - Прогнозування шлейфів соляних штоків з допомогою карт ізопахіт (2016)
Шаталов Н. Н. - Гениальный тектонист Эдуард Зюсс (к 185-летию со дня рождения) (2016)
Боднарюк Б. - Василь Олексійович Балух як антикознавець та медієвіст (2015)
Шкрібляк М. - Концептуальні основи філософсько-релігієзнавчих студій професора Василя Балуха (2015)
Кралюк П. - Клим Ганкевич – забутий філософ із Чернівців (2015)
Саган О. - Помісна Церква: суспільний запит та проблемність становлення (2015)
Чорноморець Ю. - Сучасна криза українського християнства як предмет аналізу наративної герменевтики (2015)
Виговський Л. - Постмодернізм як світоглядний чинник трансформації функціональності релігійного комплексу (2015)
Кондратик Л. - Внесок В’ячеслава Липинського у скарбницю українського релігієзнавства (2015)
Marchuk M. - Externalism, internalism in the light ofsocial-cognitive potentialism (2015)
Повторева С. - Біблійний дискурс Г.Сковороди у контексті сучасної філософії (2015)
Кияк С. - Християнський екуменізм: католицька парадигма та її перспективи (2015)
Ruptas О. - Modern technology as a mean of education strategy implementation (2015)
Моця О. - Антична і давньоруська цивілізації: до причин змін релігійних систем (2015)
Petrechko О. - The roman imperial cult in Galatia (2015)
Мизак Н. - Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях: два століття в ім'я Бога і України (2015)
Стоколос Н. - Захист російським юристом А.Ф. Коні релігійних прав "упорствующих" уніатів Холмщини і Південного Підляшшя (80 – 90-ті рр. ХІХ ст.) (2015)
Пірен М. - Людський капітал – важлива суспільна цінність (2015)
Докаш В. - Релігійність українського суспільства: суспільні виміри і фактори змін (2015)
Туленков М. - Ринок праці та зайнятість населення в сучасному соціологічному дискурсі (2015)
Коцур А. - Подвижник з посулянського краю, Коцур В. (2015)
Пустовіт Г. - Світоглядний контекст проблеми взаємодії людини і природи (2015)
Виткалов В. - Культурно-мистецька сфера як фактор духовного становлення молоді (2015)
Юрій М. - Сакральне як феномен культури (2015)
Бурдяк В. - Динамізм розвитку етнополітичних аспектів болгарського суспільства (2015)
Довідка про авторів (2015)
Калінеску Т. В. - Ми підтвердили свою фаховість ! (2016)
Мустафаев А. А. - Интеллектуальный капитал в контексте конкурентоспособности и деловой репутации предприятий (2016)
Носова О. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання (2016)
Павлов К. В. - Оценка эффективности инноваций и инвестиций интенсивного и экстенсивного типа (2016)
Костирко Л. А. - Концептуальні основи механізму фінансового регулювання розвитку підприємств, Середа О. О. (2016)
Котлячков О. В. - Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников, Остаев Г. Я., Марковина Е. В. (2016)
Zhytnyy P. - Economic unit accounting policy practical aspects analysis, Lukyanova O. (2016)
Яценко О. В. - Принципи та методи управління доходами підприємств малого та середнього бізнесу (2016)
Doronina М. S. - The Diagnostics of Both the Personal and the Functional Competences of Leadman: the Conceptual Supporting, Serikov D. А. (2016)
Калінеску Т. В. - Методологія адаптації демократичних механізмів самозабезпечення соціально-економічних трансформацій суспільства (2016)
Ліхоносова Г. С. - Феномен соціально-економічного відторгнення в контексті сучасної глобалізації (2016)
Ушенко Н. В. - Базові дефініції стратегії соціального розвитку підприємства, Кушал І. М. (2016)
Беляев А. А. - Инвестиционные процессы в Волгоградской области России: тенденции и перспективы (2016)
Павлов К. В. - Эффективные решения социально-экономических и экологических проблем водопотребления в крупном городе (2016)
Митрофанова И. В. - Регионы юга России и Украины: тенденции, ограничения и перспективы экономического сотрудничества, Митрофанова И. А. (2016)
Расулев А. Ф. - Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности, Тростянский Д. В. (2016)
Співробітники СНУ ім. В. Даля визначили нові виклики соціально-гуманітарної науки в рамках Міжнародної науково-практичної конфренції на базі Полтавського інституту економіки і права "Україна", 21-22 квітня 2016 р. (2016)
Нові видання економічної літератури (2016)
Рецензия на монографию Павлов К. В. Инновационная экология как перспективное научное направление. – Ижевск: Изд-во "Шелест", 2016. – 360 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Облікові дані (2016)
Вимоги до оформлення статтей (2016)
Melnik A. - Heavy metals in abiotic and biotic components of aquaculture hydroecosystem "Ishkhan”, Sytnyk Yu., Mruk A., Kolesnyk N., Mykhailenko N., Galoyan L. (2015)
Кружиліна С. В. - Рівень розвитку гідробіонтів як характеристика умов нагулу риб водосховищ дніпровського каскаду (2015)
Колесник Н. Л. - Токсичний вплив пестицидів на біоту прісних водойм України (огляд) (2015)
Грудко Н. О. - Вплив середньої маси мальків на результати вирощування цьоголіток веслоноса (Polyodon spathula Walbaum) (2015)
Олексієнко О. О. - До питання апробації антонінсько-зозуленецьких коропів українських порід, Бех В. В., Грициняк І. І., Грішин Б. О., Волянський Л. С., Осіпенко М. І. (2015)
Ващенко А. В. - Результати вирощування різновікових груп канального сома (Ictalurus punctatus Rafinesque) з використанням пробіотичних кормових добавок NUPRO® та BIO-MOS® (2015)
Воліченко Ю. М. - Гематологічні показники крові цьоголіток коропових (Cyprinidae) риб, вирощених за пасовищною технологією в умовах півдня України, Пентилюк С. І., Шерман І. М. (2015)
Симон М. Ю. - Використання кормових дріжджів у годівлі осетрових (Acipenserinae) видів риб (огляд) (2015)
Демидова А. Л. - Ретроспективний аналіз ефективності лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишкиЪ (2015)
Косинська С. В. - Ефективність лікування тривожно-депресивних розладів у хворих на гастроентерологічну патологію (2015)
Ростока-Резнікова М. В. - Клінічні особливості перебігу функціональної диспепсії за умов поєднання із бронхіальною астмою, Товт-Коршинська М. І., Чопей І. В. (2015)
Zazdravnov A. A. - Esophageal Complications in Patients with Ankylosing Spondylitis: Endoscopic and Histomorphological Features (2015)
Сірчак Є. С. - Ефективність Рафахоліну Ц в комплексному лікуванні хворих із дисфункцією сфінктера Одді після холецистектомії (2015)
Скирда І. Ю. - Точність методів візуалізації в діагностиці гострого холециститу, Гладун В. М., Закревська О. В. (2015)
Жеребятьєв О. С. - Вплив симвастатину та антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на експресію Аріл-гідро- карбонових рецепторів (AhR) в умовах експериментального гострого ілеїту, Камишний О. М. (2015)
Нагурна Я. В. - Скринінгове дослідження захворювань кишечника у населення Західного регіону України (2015)
Яковенко В. А. - Латерально распространяющиеся опухоли толстой кишки при колоноскопии с высокой разрешающей способностью, исследованием в узком спектре света и хромоскопией уксусной кислотой (2015)
Абатуров О. Є. - Ротавірус-індукована активація механізмів захисту адаптивної імунної системи організму дитини, Степанова Ю. Ю. (2015)
Квіт Д. І. - До питання диференціальної діагностики синдромів мальабсорбції (лактазна недостатність, непереносимість глютену, целіакія), Марченко Т. З., Томків Я. В., Вівчарівська Г. З., Шайдич В. Д., Заставна Л. В., Горайська Л. М., Сакалош Л. П., Томків З. В. (2015)
Нальотов А. В. - Сучасний стан антибіотикорезистентності Helicobacter pylori та його клінічне значення (2015)
Ткач С. М. - Экзокринная панкреатическая недостаточность при сахарном диабете: частота, механизмы развития, диагностика и лечение (2015)
Степанов Ю. М. - Дыхательный водородный тест в диагностике патологии желудочно-кишечного тракта, Будзак И. Я., Коненко И. С. (2015)
Степанов Ю. М. - Досягнення гепатології. За матеріалами 22-го Європейського гастроентерологічного тижня (18–22 жовтня 2014 р.), Ягмур В. Б. (2015)
Шипулин В. П. - Практические аспекты патогенетической терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Півстолітній шлях розвитку гастроентерології в Україні. Від науки до практики (2015)
Камінський А. Б. - Концептуальні основи розробки інвестиційних стратегій інститутів колективного інвестування, Ломовацька Я. В. (2011)
Корецька С. О. - Джерела фінансування інноваційних інвестицій в Україні (2011)
Кущ О. О. - Методи управління інвестиційним портфелем банку та їх характеристика (2011)
Гаращук О. В. - Інтелектуальний потенціал інноваційних технологій в контексті забезпечення трансформації економічної системи (2011)
Темник I. О. - Стимулювання інституційно-інноваційного розвитку економіки України через реалізацію макропроектів міжнародного туризму (2011)
Ляшенко І. М. - Моделювання матеріально-вартісної галузевої структури в умовах обмежень на викиди парникових газів, Онищенко А. М. (2011)
Салига К. С. - Оптимізація структури капіталу підприємства, Писаренко А. А. (2011)
Харченко Н. В. - Соціально-економічні функції держави у фінансових відносинах підприємств (2011)
Семенченко Н. В. - Дві основні проблеми реорганізації промислових підприємств (2011)
Сьоміна С. С. - Загальні засади та характерні особливості впровадження логістичних механізмів у виробничий процес машинобудівних підприємств (2011)
Кашуба О. М. - Зарубіжний досвід реалізації системи безперервної освіти та перспективи його впровадження в Україні (2011)
Шумська С. С. - Cтруктурні зрушення виробництва сільськогосподарської продукції в Україні, П'ятницький Д. В. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського