Коробов В. К. - Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України у викладанні курсу регіоналістики (2016)
Молікевич Р. С. - Забезпеченість населення доступом до мережі інтернет як індикатор розвитку інформаційного простору Херсонської області (2016)
Pylypenko Ihor - Classification of peripheries in human geography (2016)
Підгрушний Г. П. - Проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку (2016)
Покляцький С. А. - Методика суспільно-географічного дослідження умов життя населення великих міст України (2016)
Саркісов А. Ю. - Особливості формування агропромислових кластерів на території Херсонської області (2016)
Топчієв О. Г. - Регіоналізація життєдіяльності населення: методологічні та методичні аспекти, Мальчикова Д. С., Яворська В. В. (2016)
Давидов О. В. - Морфографічні особливості Сиваської лагунної берегової області, Роскос Н. О. (2016)
Муркалов А. Б. - Современное развитие теории пляжевого морфолитогенеза (Одесская научная школа) (2016)
Охременко І. В. - Впровадження процесу екологічного аудитування в Херсонській області (2016)
Чемерис С. Л. - Динаміка екологічної ситуації у малих містах України на сучасному етапі (2016)
Vorovka V. P. - The concept of paradynamic landscape system in geography (2016)
Гоманюк М. А. - Тифлотуризм та перспективи його розвитку в Україні, Гоманюк К. М. (2016)
Добровольська Н. В. - Передумови розвитку екологічного туризму в Україні на основі використання об’єктів природно-заповідного фонду, Кандиба Ю. І. (2016)
Ярьоменко С. Г. - Місце пляжного господарства курортного центру в оздоровчій рекреації (2016)
Mashkova O.V. - Tour organization in Kherson region (2016)
Шуйський Ю. Д. - Сучасні перспективи географічних наук в закладах освіти України (2016)
Титул, зміст (2015)
Гринишина М. - "Антитеатральна" концепція "Merzbuhne" К. Швіттерса (2015)
Баканурский А. - Иммерсивный театр, Баканурский Е. (2015)
Лошков Ю. - Рок-музика в Україні: ознаки періодизації (2015)
Пуларія Т. - Архетип, міф, символ: до співвідношення понять (2015)
Устинов С. - Традиційне декоративно-ужиткове мистецтво в системі нородної художньої культури: сучасні виклики (2015)
Кривоцюк Л. - Постмодерністський дискурс сучасної української літератури (2015)
Гладких А. - Теоретичні засади оркестрового виконавства (XVIII-XX ст.) (2015)
Лугова Т. - Характер еволюційних змін східноукраїнського вертепного театру другої половини XIX століття (2015)
Якубовська М. - Жанрова амбівалентність вінка сонетів (2015)
Мацышина И. - "Вы побеждённый народ. Ах, нет, оккупированный" (как кино формирует реальность) (2015)
Чуднівець А. - Значення постаті Федора Панка для розвитку петриківського розпису (частина 1) (2015)
Овчаренко Т. - Особенности искусства пантомимы как формы осмысления реальности (2015)
Прокопович Л. - Сверчок как мифопоэтический образ славянской культуры, Павленко А. (2015)
Артеменко М. - Мистецтво витинання в історико-культурній ретроспективі (2015)
Брайченко С. - Некалендарні особові чоловічі імена та сучасні антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України (2015)
Воскобойнікова Ю. - Регентська діяльність у системно-діяльнісному вимірі (2015)
Тищенко І. - Радіовистава в соціокультурному просторі (2015)
Кощавець І. - Обрядові танці Слобожанщіни - віддзеркалення душі українського народу (2015)
Масі Н. - Соціокультурні наслідки створення інформаційно-комуникативного середовища сучасної молоді (2015)
Іванова Д. - Діяльність театру "Революційний вертеп" у контексті становлення професійного театру ляльок України (2015)
Антонова К. - Демократичні засади музично-драматичної школи М.В.Лисенка (2015)
Кощавець М. - Деякі аспекти сучасної хореографії Слобожанщини (2015)
Цзя Х. - Интонационная синергия партий голоса и фортепиано в камерной музыке (2015)
Романенко Н. - Дизайн-освіта та її місце в соціальних проектах регіону, Вискварка Я., Галицька О. (2015)
Копилова Н. - Культура Срібної доби: спроби подолання дихотомії чоловіче/жіноче (на прикладі життєтворчості Зінаїди Гіппіус (2015)
Ареф'єва А. - Оперне мистецтво як феномен діалогу культур (2015)
Легенький І. - Сакральний етос творів у музичному постнонконформізмі України (2015)
Титул, зміст (2011)
Привітання з Днем будівельника (2011)
Городжа А. Д. - З досвіду визначення міцності бетону в конструкціях. Стандарти і дослід, Ловейкін С. О., Ярас В. І. (2011)
Дудар І. Н. - Створення і удосконалення тонкозернистих дисперсно-армованих порошкових бетонів, Краєвський С. О. (2011)
Бабиченко В. Я. - Технологічний процес виготовлення тонкостінних фібробетонних виробів за допомогою мобільного агрегату струменевого бетонування, Данелюк В. І., Шкідловський О. М. (2011)
Безсмертний М. П. - Дослідження процесів структуроутворення жаростійкого в'яжучого на основі глиноземистого цементу, Якуш Є. Ю. (2011)
Чернявский В. Л. - Модель системы "бетон-среда", Дубницкий В. Ю., Гасанов А. Б. (2011)
Захарченко П. В. - Сучасні наукові розробки в протипожежному облицюванні на основі сухого будівництва, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2011)
Гавриш О. М. - Волога в будівельних конструкціях: причини та наслідки (2011)
Очільник Мінрегіону Анатолій Близнюк зустрівся із главою GIZ Гольгером Нойвегером (2011)
Перейти до середньострокового бюджетного планування у будівництві вимагає галузть та саме життя (2011)
Сколько денег уже выделено на "Доступное жилью" и почему оно недоступно для украинцев (2011)
Реферати (2011)
Вірченко Т. - Філософський тип художнього конфлікту в сучасній українській драматургії (2012)
Кизилова В. - Література для дітей та юнацтва: художня специфіка, тенденції інтерпретації (2012)
Присяжнюк О. - Національне та загальнолюдське: дискурс еволюції традиційних поняттєвих канонів у вітчизняній поезії (2012)
Журба С. - Авангардний роман: ігрові прийоми організації текстового простору (2012)
Барбукова І. - Гетерогенна поетика віртуальних щоденників (2012)
Козлов Р. - Хронотопіка п'єси "Три князі на один престол" Івана Франка (2012)
Пуніна О. - Панфутуризм Леоніда Скрипника: комічне як стильовий показник (2012)
Хамедова О. - Жанровий синкретизм автобіографічної прохи Бориса Тимошенка (2012)
Николюк Т. - Особливості психології митця (за драмою Володимира Винниченка "Чорна Пантера та Білий Медвідь" (2012)
Карабльова А. - Сюжетна реалізація досвіду жінки-інтелігентки в малій прозі Ірини Вільде (2012)
Соловей О. - Ідеологема "Донбас" в однойменній поемі Івана Дніпровського (2012)
Єсипенко Д. - У пошуках авторського тексту: до історії видання повістей Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" 1910 року (2012)
Дерев'янко Т. - Парадигма автор-герой у повісті В. Гайдарівського "Спокута" (2012)
Біляцька В. - Дослідження та художня інтерпретація думи "Маруся Богуславка" (2012)
Погорєлова О. - Наративні особливості оповідання О. Ірванця "Банний день" (2012)
Жилін М. - Філософський метод Памфіла Юркевича й естетика бароко (2012)
Нестелєєв М. - Інтертексти в українському декадансі ("Зів'яле листя" І. Франка як претекст для "З теки самовбивці" П. Карманського) (2012)
Ягушкіна В. - Рецепція мотиву метаморфоз у баладах М. Костомарова (2012)
Цікавий С. - Специфіка картини світу в соцреалістичній рецепції жанру думи (2012)
Несвіт С. - Публіцистична діяльність О. Тихого і В. Стуса: порівняльний аспект (2012)
Коваленко Т. - Специфіка наукової комунікації в українському і польському формалізмі (2012)
Саприкіна А. - Проблема літературно-музичних кореляцій у творчості Г. Мазуренко (2012)
Титул, зміст (2011)
Близнюк А.М. - Майбутнє ЖКГ - це нормальний рентабельний бізнес у сфері життєзабезпечення (2011)
Сопов В. П. - Компьютерное моделирование структуры - основа создания виртуальных бетонов, Шаповаленко М. В. (2011)
Колесник Д. Ю. - ІЧ спектроскопічні дослідження радіаційного тверднення органосилоксанів в цементному камені, Файнлейб О. М., Остапюк С. М. (2011)
Рудченко Д. Г. - Влияние автоклавной обработки на энергоемкость производства ячеистого бетона (2011)
Торчинский А. И. - Исследование и наладка эксплуатации шахтной печи №4 Днепропетровского завода силикатных изделий, Ляшко А. Ю., Крячок Ю. Н., Костырко В. Т., Яковенко В. В., Дмитренко Н. Д. (2011)
Пушкарьова К. К. - Особливості отримання теплоізоляційних матеріалів на основі лужних алюмосилікатних композицій та сіопору, Гончар О. А., Борисова А. І., Ейне І. А. (2011)
Павлик А. В. - Теплоізоляційні матеріали компанії "Кнауф Інсулейшн (2011)
Варшавец П. Г. - Новый продукт производства ООО "Фасад" - краски в ассортименте (2011)
Гавриш О. М. - Надміцна гіпсова плита Кнауф "Діамант": досвід застосування, Мороз О. І. (2011)
Ареф'єва М. Г. - Дослідження впливу полімерної складової на адгезійну та проникаючу спроможність полімер-цементних гідроізоляційних композицій, Карапузов Є. Г., Михайловський В. С. (2011)
Пушкарьова К. К. - Гідроізоляційні композиції проникаючої дії на основі ПЦ ІІ/Б-Ш-400, модифіковані природними цеолітами, Суханевич М. В., Бондар К. В. (2011)
Перша науково-практична конференція з сухого будівництва КНУБА (2011)
Реферати (2011)
Титул, зміст (2011)
Саницький М. А. - Екологічні аспекти співспалювання альтернативного палива в обертових цементних печах, Хруник С. Я., Чернер К. (2011)
Дворкін Л. Й. - Стійкість модифікованих золошлакобетонів при циклічній зміні температури, Дворкін О. Л., Лащівський В. В. (2011)
Сердюк В. Р. - Функціональні властивості кремнеземистого компоненту в ніздрюватих бетонах (2011)
Дмитриева Н. В. - Влияние технологических параметров приготовления на показатель водоотдачи глинистого раствора для горизонтально-направленного бурения, Лапина О. И. (2011)
Романенко В. В. - Забезпечення високої якості та категорії поверхні збірних залізобетонних конструкцій, Пасько С. В., Нечай П. П. (2011)
Гавриш О. М. - Нові Технічні умови на плити Кнауф (2011)
Захарченко П. В. - Дослідження ринку конструкційних матеріалів для улаштування міжкімнатних перегородок, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2011)
Карапузов Е. К. - Технологические основы применения двухсоставных полимерцементных гидроизоляционных смесей, Арефьева М. Г. (2011)
От физикохимии и нанотехнологий к механике разрушений (2011)
Реферати (2011)
Клочек Г. - Імпресіонізм поезії Тараса Шевченка "І небо невмите, і заспані хвилі..." (До питання про "техне" художньої сугестії (2012)
Просалова В. - Жанрова специфіка екфраз Євгена Маланюка (2012)
Кизилова В. - Казка як елемент основного тексту в повісті Бориса Харчука "Горохове чудо" (2012)
Цікавий С. - Пародійний вимір рецепції народної думи у творчості І. Франка (2012)
Шкляєва Н. - Гідронімічна тематика в народних легендах та переказах Західного Полісся (2012)
Москвич Ю. - Національні мотиви в поезії Донеччини воєнної тематики (2012)
Ягушкіна В. - Рецепція патріотичних ідей у ліриці М. Костомарова (діалог із Т. Шевченком (2012)
Ярославський І. - Рефлексії протагоніста в ситуації абсурду (за романом Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2012)
Філатова О. - Любовний дискурс в українській романістиці: від "швидкокрилого еросу" 1920-х до сексофобії 1930-х років (2012)
Назарець В. - Жанрово-родові аспекти лірики в літературознавчому дискурсі (2012)
Пуніна О. - Варвара Чорна як літературна містифікація (2012)
Росінська О. - Сакральний і профанний простір як категорії поетичного світу (на матеріалі поезії М. Кіяновської (2012)
Хамедова О. - Наративні моделі малої прози Є. Кононенко (2012)
Погорелова О. - Інтертекстуальне прочитання оповідання О. Ірванця "День Перемоги (2012)
Тарасенко В. - "Вальдшнепи" М. Хвильового в літературознавчій інтерпретації) (2012)
Саприкіна А. - Поетичні екфрази Г. Мазуренко (2012)
Соловей О. - Еротика у поетичних містифікаціях Емми Андієвської (2012)
Титул, зміст (2015)
Полька Н. С. - Оновлення гігієнічних вимог до використання в навчальних закладах сучасних засобів інформаційних технологій, Платонова А. Г. (2015)
Програма факультативу "Хмарні сервіси Office 365". Для учнів 5–8 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори Литвинова С. Г., Абросімова Г. С.) (2015)
Застело О. В. - Методичний підхід до урахування різних типів шкал вимірювання результатів тестування (2015)
Костерна Л. В. - Програмування в середовищі SCRATCH (2015)
Коршунова О. В. - Удосконалення змісту й структури навчання інформатики в школі відповідно до вимог сучасного суспільства, Мотурнак Є. В. (2015)
Семеніхіна О. В. - Про формування умінь раціонально обрати програму динамічної математики: результати педагогічних досліджень, Друшляк М. Г. (2015)
Чорноус О. В. - Аудіовізуальні електронні засоби і навчальне середовище предметного кабінету (2015)
Колос К. Р. - Характеристика взаємозв’язків компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Бондаренко В. В. - Задачі 28 Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2015)
Кузічев М. М. - Завдання IV Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, Киричков Я. В. (2015)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014–2015 навчальному році, Рибак О. В., Рудик О. Б. (2015)
7 Всеукраїнський фестиваль робототехніки "Robotica 2015" (2015)
Титул, зміст (2014)
Доброер Н. - Дискурс об истине: культурологический подход (часть 1) (2014)
Гринишина М. - Дадаїзм як передумова європейського абсурдизму (2014)
Думасенко С. - Поліна Райко як представник вітчизняного наївного мистецтва, Полякова А. (2014)
Яковлев О. - Інформаційне середовище книжкових пам'яток української культури, Шульгіна В. (2014)
Луговая Т. - Детский фольклор в условиях электронного мира (2014)
Билык А. - Из и вне книги: от "ex libris" до "est libris" (2014)
Гордєєв С. - Театр поза сценою: педагогічна майстерність Валентини Чистякової (частина друга) (2014)
Ковалева Н. - Золотой век нашего балета (одесские воспоминания об И. Чернышеве (2014)
Баканурский А. - Похороны Ира (2014)
Ткаченко Р. - Игра с книгой: продолжение следует... (2014)
Артеменко М. - Фактури та матеріали в сучасному дизайні костюма для вогняних вистав, Арапова А. (2014)
Мельник С. - Особливості маніпулятивного аспекту міфологічної комунікації (2014)
Крупеніна Л. - Особистість митця як чинник розвитку культурного простору міста (на прикладі діяльності Є.Й.Буковецького) (2014)
Швец А. - Изучение локально-региональной культуры в контексте культурологической дисциплины "Интеграционные процессы в культуре" (2014)
Прокопович Л. - Ювелирные изделия в магических ритуалах древних славян (2014)
Тищенко І. - Радіовистава: історико-культурні особливості розвитку (2014)
Кирилова О. - Музеєфікація міського простору та репрезентативний кінотекст міста: Одеса, Київ, Петербург (2014)
Бірюкова Т. - Міжінституціональна інтеракція в соціальній комунікації: документно-комунікаційні інститути та освітній процес (2014)
Якубовська М. - Світові традиції у створенні вінків сонетів в українській поезії (2014)
Мисюн М. - Босс - имя женское: трансформация образа бизнес-леди на рубеже XX-XXI вв. в американском кино (х/ф "Разоблачение" и "Дьявол носит Prada") (2014)
Степанова Г. - Характеристика антрепренерской деятельности в провинциальных городах Российской империи конца XIX - начала XX века (2014)
Цзя Х. - Концертмейстер как музыкальная профессия: прошлое, ностоящее и будущее (2014)
Титул, зміст (2012)
Близнюк А. М. - Мы должны сказать людям правду (2012)
Червяков Ю. М. - Участь НДІБМВ у впровадженні розробок та інноваційних технологій у виробництво для імпортозаміщення будівельних матеріалів (2012)
Шельонг Г. - Романоцемент - в'яжуче для опоряджувальних робіт в будівництві, Саницький М. А., Кропивницька Т. П., Котів Р. М. (2012)
Чернявский В. Л. - Прогнозирование функционального состояния бетона, Гасанов А. Б., Гуркаленко В. А. (2012)
Захарченко П. В. - Ринок матеріалов для внутрішнього облаштування приміщень у 2011 році, Поколенко В. О. (2012)
Рудченко Д. Г. - Автоклавный газобетон AEROC - оптимальный строительный материал, Сиротин О. В. (2012)
Горохов Е. В. - Разратока новых криволинейных конструкций сухого строительства КНАУФ, Мущанов В. Ф., Гавриш А. М., Бармотин А. А. (2012)
Старченко А. Ю. - Технологические особенности устройства наливных гипсовых полов КНАУФ, Клименко С. В., Бармотин А. А., Косик А. Б. (2012)
Карапузов Є. М. - Система матеріалів CERESIT ПЦБ для ремонту та захисту бетону, Муляр О. М. (2012)
"Золотая Фортуна" - успех, объективность, признание! (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2012)
Чернявский В. Л. - Физико-химическая изменчивость композиционных материалов на основе технических силикатов, Гасанов А. Б., Гуркаленко В. А. (2012)
Огороднік І. В. - Технологія виготовлення архітектурно-оздоблювального керамічного клінкеру для обличкування фасадів, Телющенко І. Ф. (2012)
Гнип О. П. - Удосконалення технології силікатної цегли в нових економічних умовах, Корнило І. М., Шевчук Г. Я., Раєцька К. О. (2012)
Бабаєвская Т. В. - Тенденции современной технологии бетона и добавки компании будиндустрия, Гладун А. Л. (2012)
Шахова Л. Д. - Повышение эффективности процесса помола цемента интенсийикаторами ООО "Полипласт", Маркова С. В., Черкасов Р. А. (2012)
Кліменко В. З. - Будівельна біоніка і дерев'яні конструкції (2012)
Коваль А. В. - Сегментні і лінзоподібні ферми з клеєної деревини (2012)
Скляров І. О. - Феноменологічні основи розрахунку рамних двотаврів з гнучкою стінкою (2012)
Старченко А. Ю. - Европейский опыт оценки качества оснований под штукатурку, Клименко С. В., Кожемяка С. В., Хохрякова Д. А. (2012)
Кожемяка С. В. - Разработка стандарта на технологию выполнения штукатурных работ машинным способом, Хохрякова Д. А., Старченко А. Ю., Клименко С. В. (2012)
Носовський ю. Л. - Особливості визначення водоутримуючої здатності в сухих будівельних сумішах, Ветрикуш С. В. (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2012)
Дворкін Л. Й. - Цементи низької водопотреби та бетони на їх основі із застосуванням дисперсних техногенних продуктів, Дворкін О. Л., Гарницький Ю. В., Чорна І. В., Марчук В. В. (2012)
Бабиченко В. Я. - Новий спосіб укладання та ущільнення бетонних сумішей та його техніко-економічне обгрунтування, Данелюк В. І., Дмитрієва Н. В. (2012)
Малишев В. В. - Наноэффекты и нанотехнологии в строительных материалов, Гладкая Т. Н., Целювальникова Л. Н. (2012)
Дорогань Н. О. - Коагуляційна структура шламу для виготовлення білого цементу, Миронюк А. В., Черняк Л. П. (2012)
Лаповская С. Д. - К вопросу о влиянии эексплуатационной влажности на свойства автоклавногшо ячеистого бетона (2012)
Корнило И. М. - Технико-экономическое обоснование применения ячеистого бетона в ограждающих конструкциях, Сушицкая Т. А. (2012)
Огородник И. В. - Особенности производства эффективной стеновой керамики (2012)
Михайловський Д. В. - Еволюція карнизних вузлів рам з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2012)
Гавриш О. М. - Шляхи підвищення енергоефективності виробництва гіпсових будівельних матеріалів (2012)
Старченко А. Ю - Исследования долговечности цементной плиты КНАУФ AQUAPANEL® Outdoor, Клименко С. В., Братчун В. И., Бармотин А. А., Косик А. Б. (2012)
7-я Международная научно-практическая конференция "Опыт производства применения ячеистого бетона автоклавного твердения" (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2015)
Биков В. Ю. - Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: історія та сьогодення, Яцишин А. В. (2015)
Спірін О. М. - Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України, Новицька Т. Л., Лупаренко Л. А. (2015)
Дем’яненко В. М. - Дослідно-експериментальна діяльність Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на базі навчальних закладів різних рівнів, Носенко Ю. Г., Пінчук О. П., Шишкіна М. П. (2015)
Нікулочкіна О. В. - Особливості уроку інформатики в початковій школі (2015)
Бондаренко В. В. - Задачі 28 Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2015)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014–2015 навчальному році, Рибак О. В., Рудик О. Б. (2015)
Коваленко В. В. - Використання web-орієнтованих засобів у тренінгових заняттях для формування соціальної компетентності молодших школярів (2015)
Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. №1/9_305 "Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році" (2015)
Методичні поради щодо навчання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (2015)
Титул, зміст (2012)
Привітання з Днем будівельника (2012)
Коваль С. В. - Самоуплотняющийся бетон: области применения, тестирования и особенности состава, Наджах Абид, Ситарски М. (2012)
Дмитриева Н. В. - Современные тенденции в технологии приготовления специальных растворов для прокладки инженерных сетей методом горизонтально-направленного бурения, Лапина О. И., Данелюк В. И., Бабиченко В. Я. (2012)
Бабий И. Н. - Результаты визуального обследования эксплуатируемых теплоизоляционных фасадных систем, Борисов А. А., Волканов В. К., Столяр Е. А. (2012)
Палиенко Е. А. - Управление для определения усадочных свойств керамических масс и его практическое применение (2012)
Захарченко П. В. - Створення композиційнї дисперсної системи для виробництва гіпсокартонних плит підвищеної пожежостійкості, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2012)
Карапузов Е. К. - Технологические особенности устройства систем гидроизоляции с применением полимерных гидроизоляционных композиций (2012)
Щокін П. О. - Вододисперсійні грунтовки загальнобудівельного призначення, Носовський Ю. Л. (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2012)
Червяков Ю. М. - Нарощування обсягів житлового будівництва - нагальна потреба сьогодення (2012)
Якимечко Я. Б. - Вапняно-гіпсові в'яжучі з покращеними експлуатаційними характеристиками, Саницький М. А. (2012)
Гавриш А. М. - Производство гипсовых строительных материалов из отходов промышленности (2012)
Колесник Д. Ю. - ГКЖ-94М в радіаційній технології модифікації бетону, Файнлейб А. М., Сахно В. І. (2012)
Лаповська С. Д. - Дослідження впливу дисперсного армування на структуроутворення ніздрюватого фібробетону автоклавного твердення (2012)
Рудченко Д. Г. - Аэрок или белорусский блок - правильный выбор (2012)
Піпа В. В. - Енергозбереження при будівництві та капітальному ремонті споруд із застосуванням європейського досвіду та систем утеплення CAPATECT (2012)
Соха В. Г. - Реологические характеристики и механические свойства полимерцементных растворов с полипропиленовой фиброй и VINNAPAS® 5014 F, Карапузов Е. К., Ляшенко Т. В., Крюковская С. А. (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "СУХЕ БУДІВНИЦТВО: ТОВАРОЗНАВЧІ АВПЕКТИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ", 1-2 листопада 2012 р., м. Київ (2012)
Реферати (2012)
Наєнко М. - Творчість Гоголя в німецькомовних працях Дмитра Чижевського (2013)
Николюк Т. - Ірраціональне у прозі Володимира Даниленка (2013)
Пуніна О. - Психологічні та філософські аспекти творчості Олеся Ульяненка (2013)
Несвіт С. - Екзистенційні мотиви у збірці В. Стуса "Веселий цвинтар (2013)
Оселедько К. - Міфопоетичне мислення як основа авторського моделювання художнього простору твору (2013)
Тищук Д. - Специфіка асоціоніма як тропа у світлі теорії інтертекстуальності (2013)
Плужник О. - Гендерний аспект у романі А. Дімарова "Його сім'я" (2013)
Кавун Л. - Вертикальний контекст: категорія пам'яті літературної творчості (2013)
Кравченко О. - Екфрасис у Гоголя: відтворення видимого і невидимого (2013)
Мірошніченко Л. - Своєрідність інтерпретації алюзійного образу в романі "зв'язку часів" "Між пеклом і раєм" Галини Тарасюк (2013)
Стадніченко О. - Інтертекстуальність сучасної української мемуарної прози (на прикладі книги "Спогади і роздуми на фінішній прямій" І. Дзюби) (2013)
Журавська О. - Хронотоп у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу" (2013)
Лугова Т. - Концепт національної історії в художньому осмисленні Михайла Грушевського та Андріана Кащенка: порівняльний аспект (2013)
Ягушкіна В. - Автоінтертекстуальність поем М. Костомарова (2013)
Саприкіна А. - Вербальна інтерпретація музики в поезії Г. Мазуренко (2013)
Ященко Ю. - Інтерсеміотичний аспект малої прози Емми Андієвської (2013)
Тендітна Н. - П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів (2013)
Шахова К. - Заголовок роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" як інтертекстуальний маркер (2013)
Мельникова К. - Дитячий детектив: кіноестетика як ресурс видовищності в тексті масової літератури (2013)
Свенцицька Е. - "Чужое слово" в поэзии русского модернизма: философские аспекты (2013)
Стаматі В. - Текст и тексты: функционирование знакового кода (2013)
Дмитрієва Н. - Архетипический горизонт интертекста (2013)
Реутова М. - Інтермедіальна фольклорно-літературна взаємодія у творчості Олександра Шведа: жанровий аспект (2013)
Титул, зміст (2012)
AEROC - победитель Всеукраинского конкурса качества продукции (2012)
Малишев В. В. - Нанотехнології та створення нанобізнесу - конкурентний шляз розвитку будіндустрії, Гладка Т. М., Роздобутько В. В., Нікуліна Г. Ф. (2012)
Дерев'янко В. М. - Проблеми розробки та виготовлення виробів на основі магнезіальних в'яжучих, Полтавцев А. П., Максименко А. А., Мартиненко Т. В., Кондратьєва Н. В. (2012)
Колесник Д. Ю - Структурні змінення в цементному камені, просоченому силіконами та опроміненому прискореними електронами, Шейніч Л. О., Файнлейб О. М., Сахно В. І. (2012)
Менейлюк А. И. - Исследования влияния плотности минераловатного утеплителя на адгезию к основанию, Бабий И. Н., Борисов А. А., Волканов В. К. (2012)
Сердюк В. Р. - Порівняльний аналіз відносних обсягів будівництва житла на структури використання стінових матеріалів (2012)
Бабиченко В. Я. - Технологія замонолічування стиків тонкостінних елементів стінових будівельних конструкцій, Кирилюк С. В., Батура О. О. (2012)
Горохов Е. В. - Оценка эксплуатационной пригодности гипсокартонных потолков КНАУФ при наличии характерных нарушений технологии монтажа, Старченко А. Ю., Клименко С. В., Бармотин А. А., Мнацаканян К. Б. (2012)
Дворкін Л. Й. - Сухі гіпсові і фосфогіпсові суміші із застосуванням ефективних модифікаторів, Мироненко А. В., Поліщук-Герасимчук Т. О. (2012)
Старченко А. Ю. - Исследование стыков гипсокартонных плит КНАУФ при изгибе, Клименко С. В., Братчун В. И., Бармотин А. А., Кожемяка С. В., Игнатенко Р. И., Косик А. Б. (2012)
Кліменко В. З. - Просторові конструкції покриттів з дрібностовбурної деревини, Бусол Т. В. (2012)
Навчальний посібник "Енергозберігаючі технології в будівництві". Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д. (2012)
Реферати (2012)
Ленков С. В. - Моделирование смешанного технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники: по ресурсу и по состоянию, Браун В. О., Пашков С. А., Цыцарев В. Н. (2015)
Ширяев А. - Анализ и поиск решений существующих проблем технологий беспроводной сети WIFI и WIMAX, Супрун Ю., Яковенко А. (2015)
Долгушин В. П. - Многоканальный адаптивный фильтр повышенной робастности при воздействии помех с плохой обусловленностью корреляционной матрицы, Ленков Е. С. Лоза В. Н., Семибаламут К. М. (2015)
Жиров Г. Б. - Методика опису нелінійних динамічних систем управління спеціальної техніки методом простору стану, Савран В. О. (2015)
Богдан В. П. - Технології побудови систем передачі даних. Стандарт DECT (2015)
Лебедева Е. Ю. - Адаптация метода выявления и локализации областей клонирования в условиях геометрических преобразований области клонирования (2015)
Омельчук І. П. - Адаптивний Кей-оцінювач частоти небезпечного гармонічного сигналу, Сігнаєвський К. М. (2015)
Смерницький Д. В. - Удосконалення адміністративно-правового забезпечення науково-технічної діяльності як елемент загальних реформ системи МВС України (2015)
Марченко О. С. - Світлозвукові засоби спеціального призначення та шляхи підвищення їх ефективності (2015)
Сидоренко Ю. М. - Вітчизняні засоби захисту від дії саморобних вибухових пристроїв у місцях великого скупчення людей, Мариненко Я. О. (2015)
Алексєєв С.В. - Аспекти створення спецтранспорту для перевезення осіб, взятих під варту (2015)
Кінцева шпальта (2015)
Пономаренко О. М. - Упорядкування українських назв мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України", Кульчицька Г. О., Черниш Д. С. (2015)
Хоменко В. М. - Кристалохімія та спектроскопія егіринів Октябрського масиву та лужних метасоматитів Приазов’я (2015)
Цільмак О. В. - Особливості формування метакристалів піриту і арсенопіриту Бобриківського золоторудного родовища (Донбас), Скакун Л. З. (2015)
Сьомка В. О. - Дипірамідальні кристали молібденіту Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита), Квасниця І. В., Бондаренко С. М., Сьомка Г. В. (2015)
Вишневский А. А. - Высокохромистый алланит-(Ce): первая находка в кимберлитах (2015)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит), Пономаренко О. М., Петриченко К. В., Курило С. І., Довбуш Т. І., Сергеєв С. А., Родіонов М. В. (2015)
Заяць О. В. - Геохімія русько-полянських рідкіснометалевих гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону (Інгульський мегаблок УЩ) (2015)
Чернышов Н. М. - Золото-платинометалльное оруденение в железистых кварцитах и сланцах КМА - единая рудообразующая система (2015)
Павлунь М. М. - Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита (2015)
Леониду Станиславовичу Галецкому - 80 ! (2015)
Светлой памяти Вадима Сергеевича Урусова (2015)
Опірський І. - Проблематика основного постулату прогнозування НСД (2015)
Грищук Р. В. - Графовий спосіб оцінювання живучості систем радіомоніторингу, Дзюбчук Р. В., Сердюк А. О. (2015)
Хорошко В. А - Построение функций с ограниченным спектром для систем защиты информации, Козел Т. И., Ярошенко О. А. (2015)
Lopatin S. L. - Classification of the threats to informational security and technologies of security, realized in over-the-air networks of the standardieee 802.11 (wi-fi) (2015)
Борисенко І. І. - Застосування теорії графів в задачах створення стеганографічних повідомлень (2015)
Кривутенко А. І. - Дослідження стабільності біологічно активних точок на поверхні тіла людини, Вересенко Ю. В., Полук Ю. О. (2015)
Смерницький Д. В. - Адміністративно-правове регулювання проведення дослідно-конструкторських робіт в системі МВС України (2015)
Филь Р. С. - Засади проектування механічної частини маніпуляторів мобільних роботів для знешкодження вибухонебезпечних предметів (2015)
Мамчик Р. С. - Аспекти створення протимінного захисту на сучасній броньованій техніці (2015)
Кінцева полоса (2015)
Акуленко В. Л. - Екологічна паспортизація в контексті активізації екологічного аудиту, Пригара І. О. (2015)
Смоленніков Д. О. - Роль стейкхолдерів у запровадженні екологічної відповідальності підприємств (2015)
Жулавський А. Ю. - Економічна оцінка екологічно обумовлених збитків від підприємств будівельної галузі, Зубко К. Ю. (2015)
Абрамова М. В. - Підхід до визначення інтегрального показника рівня воєнно-економічної складової як елемента економічної безпеки України (2015)
Байстрюченко Н. О. - Організаційно-економічні передумови удосконалення управління багатоквартирним будинком, Костенко А. Р. (2015)
Лук’янихін В. О. - Науково-методичний інструментарій забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку міських територій, Циганенко О. В. (2015)
Соколов М. О. - Формування ефективної системи регіонального управління (2015)
Кобушко І. М. - Аналіз механізму перерозподілу податкових надходжень в умовах податкової децентралізації, Абрамчук М. Ю., Павленко І. В. (2015)
Педченко Н. С. - Вартість підприємства як критерій оцінювання ефективності в системі фінансового контролінгу (2015)
Погрібна О. С. - Державне управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Сумській області, Шевченко Т. І., Євдокимова А. В. (2015)
Гученко Т. П. - Оцінювання потенційних маркетингових можливостей підприємства з урахуванням його життєвого циклу (2015)
Гаранжа И. М. - Экспериментальные исследования многогранных композитных конструкций на основе самоуплотняющегося бетона при осевом сжатии, Танасогло А. В., Ягмур А. А., Фоменко С. А., Оржеховский А. Н. (2015)
Бенаи Х. А. - Методологические основы архитектурно-типологической оптимизации типовых зданий и сооружений Донбасса в условиях реконструкции, Балюба И. Г., Радионов Т. В. (2015)
Гайворонский Е. А. - Особенности типологии и архитектуры объектов подземной урбанистики в Донецком регионе, Югов А. М. (2015)
Лобов И. М. - Особенности интеграции промышленных зданий и сооружений на нарушенных территориях, Лобов М. И., Джерелей Д. А. (2015)
Корсун В. И. - Технология комбинированных расчетов фундаментов ветровых энергетических установок мощностью 2,5–3,0 МВТ, Калмыков Ю. Ю., Макаренко С. Ю. (2015)
Title, contents (2016)
Lovskaya A. - The study of dynamic load on a wagon-platform at a shunting collision, Rybin A. (2016)
Strelnikova E. - Research into mutual influence of inclusion on the chain of pores in the welded seam under the influence of thermo-force loading, Kovch O. (2016)
Miltykh V. - Analysis of the impact of impeller outlet width on the steepness of pressure characteristic, Sotnyk M. (2016)
Volontsevich D. - Analysis of curvilinear motion of tracked vehicles with electromechanical dual-flux turning mechanisms, Duong Sy Hiep, Veretennikov Ie. (2016)
Turenko A. - A method of evaluating vehicle controllability according to the dynamic factor, Podrygalo M., Klets D., Gatsko V., Barun M. (2016)
Sokur N. - Investigation of the process of crushing solid materials in the centrifugal disintegrators, Biletskyy V., Sokur L., Bozyk D., Sokur I. (2016)
Dreus A. - Investigation of heating of the drilling bits and definition of the energy efficient drilling modes, Kozhevnikov A., Sudakov A., Lysenko K. (2016)
Filimonikhin G. - Research into excitation of dual frequency vibrational-rotational vibrations of screen duct by ball-type auto-balancer, Yatsun V., Dumenko K. (2016)
Kukhar V. - Development of alternative technology of dual forming of profiled workpiece obtained by buckling, Burko V., Prysiazhnyi A., Balalayeva E., Nahnibeda M. (2016)
Zaiets А. - On the possibility of applying modern design solutions of ocean-technical constructions for the Azov sea shelf (2016)
Abstract and References (2016)
Title, contents (2016)
Soskov A. - Methods of overvoltage limitation in modern dc semiconductor switching apparatus and their calculation, Sabalaeva N., Forkun Y., Glebova M. (2016)
Budashko V. - Decision support system’s concept for design of combined propulsion complexes, Nikolskyi V., Onishchenko O., Khniunin S. (2016)
Salmanova F. - Usage of solar and wind energies for hot water-supply of country (cottage) house in natural conditions of Absheron, Rzayev P., Yusubov I., Velizade I. (2016)
Gabdrakhmanova K. - A probabilistic and statistical approach as a means of predicting the efficiency of hydraulic fracturing, Usmanova F., Khramov G. (2016)
Znak Z. - The Brandon method in modelling the cavitation processing of aqueous media, Sukhatskiy Yu. (2016)
Chaikovskaya E. - Development of energy-saving technology maintaining the functioning of a drying plant as a part of the cogeneration system (2016)
Malahov A. - Efficiency improvment of ships operation by water-fuel emulsion using, Gudilko R., Palagin A., Maslov I. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, contents (2016)
Balanyuk V. - Study of fire-extinguishing efficiency of environmentally friendly binary aerosol-nitrogen mixtures, Kozyar N., Garasymuyk O. (2016)
Remez N. - Simulation of the solid waste landfill settlement taking into account underlying soil, Osipova T., Kraychuk O., Kraychuk S. (2016)
Gomelya M. - Low-waste ion exchange technology of extraction of nitrogen compounds from water, Trohymenko G., Shabliy T. (2016)
Malanchuk Z. - Results of experimental studies of amber extraction by hydromechanical method in Ukraine, Korniyenko V., Malanchuk Ye., Khrystyuk A. (2016)
Klymenko I. - Developing of effective treatment technology of the phenolic wastewater, Yelatontsev D., Ivanchenko А., Dupenko O., Voloshyn N. (2016)
Golub N. - Technology of anaerobic-aerobic purification of wastewater from nitrogen compounds after obtaining biogas, Kozlovets O., Voyevoda D. (2016)
Oveckiy S. - A method developed to increase technological and ecological efficiency of gas production from hydrate deposits, Savchuk V. (2016)
Vasenko А. - A study of significant factors affecting the quality of water in the oskil river (Ukraine), Rybalova O., Kozlovskaya O. (2016)
Abstract and References (2016)
Оксанич И. Г. - Разработка критерия эффективности оперативных решений по управлению производством кремниевых структур, Рылова Н. В. (2014)
Винокурова Е. А. - Адаптивное обучение вэйвлет-машины опорных векторов наименьших квадратов, Плисс И. П., Шкуро К. А., Харченко А. А. (2014)
Галушка И. Н. - О методе интеграции корпоративных данных в условиях слабой связанности источников, Щербак С. С. (2014)
Голенков В. В. - Семантическая технология проектирования интеллектуальных систем, Гулякина Н. А., Давыденко И. Т., Корончик Д. Н., Шункевич Д. В. (2014)
Евланов М. В. - Концепция представления требования к элементу информационной системы, Васильцова Н. В., Панферова И. Ю. (2014)
Чалая Л. Э. - Поиск неполных дубликатов в системах анализа цифровых изображений, Попаденко П. Ю. (2014)
Евланов М. В. - Функция выигрыша потребителя ИТ-услуг, Неумывакина О. Е. (2014)
Шевченко И. В. - Метод кластеризации данных, основанный на параллельном генетическом алгоритме, Король Е. С., Тимощук И. В. (2014)
Евланов М. В. - Унификация методов оценивания затрат на создание современных информационных систем, Соловьева Е. И. (2014)
Конох И. С. - Анализ актуальности развития информационных технологий для оптимизации работы первой стадии обогатительной фабрики ПГОКА, Найда В. В. (2014)
Кочергина С. С. - Разработка информационной технологии решения задач автоматизированного формирования нестандартизированногосостава изделия в машиностроении (2014)
Левыкин В. М. - Особенности отображения онтологий предметной области в описания элементов информационной системы, Евланов М. В., Керносов М. А., Керносова М. Э. (2014)
Литвин В. В. - Моделювання автоматизованої систем управління тактичної ланки на основі онтологічного підходу, Оборська О. В. (2014)
Никитюк В. А. - Усовершенствование модели реестра Web-сервисов (2014)
Slabchenko O. - Analysis and synthesis of models on basis of machine learning for missing values imputation from social networks’ personal accounts, Sydorenko V. (2014)
Тертышный В. А. - Модель специализированной системы поиска сущностей на основе связанных данных (2014)
Тодорико О. А. - Точность определения авторства сканированных рукописных текстов с помощью статистики графем, Добровольский Г. А., Добровольская М. Г. (2014)
Чапланова Е. Б. - Объектно-реляционная модель данных: терминологические аспекты и ее структурная компонента (2014)
Шевченко И. В. - Модель взаимодействия интеллектуального агента и среды как инструмент мониторинга сложного технико-экономического процесса, Шаповал И. С., Стаценко Т. Д. (2014)
Супряга І. А. - Система автоматизованої побудови навчальних ресурсів на основі статей Wikipedia, Титенко С. В. (2014)
Перез-Чернов А. Х. - Функции и задачи национального центра рейтингования высших учебных заведений, Ломов С. А., Галынский В. М. (2014)
Абабина Н. В. - Творчество И. А. Бунина в контексте синергетического анализа (2014)
Абрамович С. Д. - Нарратологический ракурс психологизма лермонтовского "Демона" в контексте мироощущения модерна (2014)
Аксёнова А. А. - Роль "фиктивного" автора в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2014)
Боднарчук Т. В. - Особливості міжмовної інтерференції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної (на базі англійської) у загальноосвітній школі (2014)
Василишина Н. Д. - Аллан Квотермейн у Хаггарда як типова постать неоромантичного героя (2014)
Вечерок О. Н. - Специфика жанра рассказа в творчестве В. Г. Короленко (2014)
Волковинський О. С. - Епітетні структури і логічні означення у заголовках як засоби актуалізації змісту в художньо-публіцистичних текстах Остапа Вишні (2014)
Гайдук С. Є. - Рецепція поняття бестіарію у польському літературознавстві (2014)
Гільдебрант К. Й. - Фактуальність та документальний характер творів англійських письменників "Сердиті молоді люди" (2014)
Голубишко И. Ю. - Творчество В. Г. Короленко в оценке современников (2014)
Грушко С. П. - Мовленнєві одиниці у ситуативному контексті: мова як засіб впливу у ЗМІ (2014)
Гурдуз А. І. - Мотив сходження в романі Олени Печорної "Грішниця”, Барковська К. Б. (2014)
Давидова Т. В. - Тенденції смислової інтеграції / дивергенції комплементативів wealth – poverty у художньому просторі вікторіанської доби: інверсивна модель взаємодії (2014)
Дербенёва Л. В. - Семантика архаического "текста" в структуре литературного произведения (2014)
Єфименко В. А. - Квір-студії сучасних казкових творів (2014)
Журавльова С. С. - Панегірична поезія як предмет дискусії в сучасній медієвістиці (2014)
Иванова Н. П. - Ироническое в фантастическом романтическом дискурсе 1820-1830-х годов (на материале повестей Антония Погорельского и О. Сенковского) (2014)
Иванюк Б. П. - Стихотворная жалоба: жанрологическое описание (2014)
Ильинская Н. И. - Модификация масонского кода в русской поэзии ХХ века (2014)
Казимір І. С. - Вербальний імпринтинг як фактор ептонімічності (2014)
Keba D. O. - Herausbildung der Konzeption von Welt und Mensch in Werken F. Kafkas (2014)
Кеба О. В. - Гротеск як протест: "перетворений" світ модерністської прози 1920-1930-х років (2014)
Кеба Т. В. - Функцiональна роль метафор та епітетів в поетичних творах T. Еліота (на прикладі "Prufrock and Other Observations" та "Old Possum’s Book of Practical Cats") (2014)
Кистанова А. В. - "Весенняя" ода в английской поэзии середины XVIII века: Т. Грей и С. Джонсон (2014)
Кобзан Л. А. - Автор и рассказчик-посредник в структуре произведений Джозефа Конрада (2014)
Кобылкин А. О. - Художественность писем-статей Л. Н. Толстого 900-х годов к адресатам-иностранцам ("Письмо к китайцу" (1906), "Письмо к индусу" (1908)) (2014)
Коркишко В. О. - Мифопоэтические образы в поэзии М. Волошина (2014)
Коршунова С. И. - Диалогизм как эстетическая доминанта в лирике Н. А. Некрасова 1860-х годов (2014)
Костенко Г. М. - Вплив Дж. Конрада на американських письменників (Фіцджералд, Хемінгуей) (2014)
Кремінська О. О. - Вплив вікторіанства та індуїстської культури на становлення особистості Р. Кіплінга (2014)
Крук А. А. - Fate as a conscious choice of personality in the works of urban referrals: psychological and tragic aspect (2014)
Кузнецова М. О. - Ономастикон вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної маскультури (на матеріалі циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна "A Song of Ice and Fire”) (2014)
Курьянов С. О. - Понятие крымского текста и крымского мифа: литературоведческий аспект (2014)
Кучера А. М. - Художня інтерпретація сильної особистості в трагедії Крістофера Марло "Тамерлан великий" (2014)
Кушнірова Т. В. - Жанрові особливості дитячої прози Роальда Дала (2014)
Лефанова А. Ю. - "Смысловые диссонансы" в изображении героя в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2014)
Лівіцька О. В. - Епітет як засіб міфологізації в поетичних текстах Т. С. Еліота (2014)
Лілова О. Є. - Ідейна сутність та художня своєрідність образу безглуздя ("folly”) в мораліте Г. Медвола "Природа" (2014)
Марчук(Клюка) Т. Л. - Жанрові модифікації "Нової драми” у європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Меншій А. М. - Художні ообливості моделювання образів євреїв в українській літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (на матеріалі творчості М. Коцюбинського та В. Леонтовича) (2014)
Миколайчик М. В. - Композиция как ключ к интерпретации некоторых романов Дорис Лессинг (2014)
Місінькевич О. М. - Концепт "серце" у динаміці індивідуального художньо-образного смислотворення у системі мовної картини світу неокласиків (2014)
Моштак О. В. - Емоційний та експресивний аспекти змісту пейоративної одиниці (2014)
Новик О. П. - Романтичне переосмислення мотиву раю в поезії Михайла Петренка (2014)
Остапенко И. В. - Пространственно-временные параметры картины мира в пейзажном дискурсе лирики А. Кушнера (2014)
Помогайбо Ю. А. - Палимпсест в литературе и искусстве Германии (К. Рансмайр и А. Кифер) (2014)
Расевич Л. П. - Технологія іміджмейкінгу в циклі про Шерлока Холмса (2014)
Рыжченко О. С. - Образ "маленького человека" в литературном цикле Бориса Акунина "Приключения Эраста Фандорина" (2014)
Романець В. М. - Роман про минуле та історичний роман в творчості В. Гюго (2014)
Савкова Л. С. - Трансформация образа Пикаро в романе Р. Гари "Спасите наши души" (2014)
Сав’юк A. М. - Геокультурний дискурс творчості Леопольда фон Захер-Мазоха (2014)
Свідер І. А. - Колоративна лексика в романі Вальтера Скотта "Айвенго" (2014)
Семелюк Р. М. - Концепція людини в повісті Г. Джеймса "Дейзі Міллер" (2014)
Семенец О. С. - Популяризация сакральных мистерий смерти в романе Бернара Вербера "Танатонавты" (2014)
Силантьева В. И. - Иллюстративная "шекспириана": ХХ век (межвидовая компаративистика) (2014)
Синявська Л. І. - Епічні елементи в драмі Б. Шоу "Дім, де розбиваються серця" (2014)
Ситник А. П. - Derogatory and appropriated uses of slurs, Ситник Н. В. (2014)
Соловій У. В. - Оцінно-образна номінація у процесі текстотворення (2014)
Судець Н. А. - Роль антономазії у ранніх поетичних текстах І. Франка і Я. Каспровича (2014)
Суичимез А. А. - Гастрономические образы как социокультурный феномен ранней драматургии А. Н. Островского (2014)
Табакова Г. І. - Композиційні особливості жанрів ліричної прози (2014)
Титянин К. А. - О подходе к трактовке реализма в статье Р. Барта "Эффект реальности" (2014)
Уманець А. В. - Generative grammar theories in american descriptive linguistics (2014)
Федірко С. М. - Англійські фразеологічні одиниці з етнокультурним компонентом значення (2014)
Фоміна Г. В. - Аспекти переосмислення традиційного матеріалу в німецькомовній літературі післявоєнного періоду (2014)
Хоптяр А. О. - Теоретичні засади перекладацької діяльності Б. Грінченка (2014)
Хохель Д. Ю. - Функціональність мерафоричних епітетних структур у текстах С. Кларк і Г. Пагутяк (2014)
Чернікова О. І. - Семантичні та фоносематничні зв’язки між фонетичними ітерантами в англійському й українському художньому тексті (на матеріалі паралельних текстів англійською й українською мовами) (2014)
Шарова Т. М. - Образ жінки в художній спадщині Костя Гордієнка (2014)
Шенкнехт Н. М. - Марлоу і Куртц у боротьбі з "безмірною пітьмою у романі "Серце пітьми" Джозефа Конрада (2014)
Shlapak I. М. - Linguistic innovations of James Joyce in the book about Finnegan (2014)
Шулык П. Л. - Коллективное сознательное против женского бессознательного в израильской женской литературе. Статья первая. Женское равноправие без права на женственность (израильская литература о киббуцной модели женского равноправия) (2014)
Яковлєва О. В. - Навчання іншомовного мовлення з використанням фразових дієслів на практичних заняттях з англійської мови (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Яскрава особистість. До 50-річчя від дня народження Т. М. Бойчука (2016)
Авраменко А. А. - Уреазная активность неактивной (кокковой) формы хеликобактерной инфекции І типа, Короленко Р. Н. (2016)
Авраменко І. В. - Оцінка змін функції зовнішнього дихання у пацієнтів після тяжкої негоспітальної пневмонії в динаміці протягом року (2016)
Бондарчук І. В. - Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Сидорчук Л. П., Сидорчук І. Й. (2016)
Борис Р. М. - Вплив крововтрати на динаміку вмісту цитокінів сироватки крові в період гострої реакції на краніоскелетну травму, Дзецюх Т. І. (2016)
Волошинська К. О. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у пацієнток у пременопаузі і менопаузі за даними добового моніторування артеріального тиску, Ілащук Т. О. (2016)
Гродецький В. К. - Характер активності альфа-амілази периферичної крові у хворих на гострий панкреатит (2016)
Зуб Л. О. - Характеристика ліпідного дисбалансу крові у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок, Роборчук С. В., Березова М. С. (2016)
Каліновська І. В. - Генетичні аспекти невиношування вагітності (2016)
Колоскова О. К. - Інфламатометричні особливості перебігу бронхіальної астми за різного ступеня активності еозинофільного запалення дихальних шляхів, Лобанова Т. О. (2016)
Кополовець І. І. - Диспансеризація хворих із атеросклеротичним ураженням екстракраніальних артерій (2016)
Косілова С. Є. - Акушерські та перинатальні ускладнення, як фактори ризику затримки росту плода (2016)
Коханюк Ю. В. - Особливості клінічної картини та результати інструментальних методів обстеження у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, яка проходить на тлі цукрового діабету типу 2, Горинчин М. М., Гриньова В. В., Глуговська С. В. (2016)
Кравчун П. Г. - Аналіз зв’язку показників кардіогемодинаміки із генотипами гена eNOS (Glu298Asp) у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння, Кадикова О. І., Крапівко С. О. (2016)
Купновицька І. Г. - Диференційована фармакотерапія артеріальної гіпертензії у жінок зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини, Фітковська І. П., Клименко В. І., Губіна Н. В. (2016)
Левицька С. А. - Тимпанотомія і аденотомія versus аденотомія при лікуванні ексудативного отиту у дітей, Солдат О. М., Яковець К. І., Максим’юк О. І., Геруш О. Л. (2016)
Левицька С. А. - Особливості хірургічного лікування захворювань глотки у дітей із ожирінням, Стефанюк І. С., Курулюк Р. С., Яковець К. І., Бельзецька М. І. (2016)
Леміш Н. Ю. - Екстрагенітальні захворювання у жінок із гестаційним діабетом, Бобик Ю. Ю. (2016)
Литвиненко Н. А. - Ефективність застосування протитуберкульозних препаратів 4-ї групи (циклосерину, ПАСКу) у хворих на мультирезистентний туберкульоз, Варицька Г. О., Погребна М. В., Сенько С. О., Давиденко В. В. (2016)
Максим’юк В. В. - Гострий панкреатит: механізми розвитку та нові підходи до діагностики, прогнозування перебігу і лікування (2016)
Мартинюк Г. В. - Метаболічний синдром – деякі особливості патогенезу та його вплив на розвиток артеріальної гіпертензії, Скорейко Н. Т., Скорейко Р. С., Скорейко С. С. (2016)
Мелех Б. Я. - Стан антиоксидантної глутатіонової системи та процесів перекисного окиснення ліпідів у легенях морських свинок з експериментальним алергічним альвеолітом у різні періоди формування (2016)
Михалюк Є. Л. - Зміни інтегральних показників функціонального стану легкоатлеток-спринтерів у річному циклі тренувального процесу, Діденко М. В., Малахова С. М. (2016)
Міхєєва Т. М. - Особливості серцево-судинної системи у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією, Нечитайло Ю. М. (2016)
Нечитайло О. Ю. - Діагностична цінність інфрачервоної термометрії у хворих на цукровий діабет із маніфестними ангіопатіями ніг, Коновчук В. М. (2016)
Ніцович І. Р. - Лікування малих форм лейоміоми матки, Андрієць О. А., Семеняк А. В. (2016)
Новиченко С. Д. - Характеристика вільнорадикального ушкодження та стану антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок із наявністю артеріальної гіпертензії (2016)
Оржешковський В. В. - Вплив інсулінорезистентності на перебіг та нейрофізіологічні показники хворих на полінейропатію (2016)
Пасько А. Я. - Вивчення рівня продуктів окисної модифікації білків та ферментів антиоксидантного захисту у хворих з післяопераційним гіпопаратиреозом (2016)
Плеш І. А. - Особливості використання діуретиків у лікуванні хворих на есенційну гіпертензію ІІ ст. за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску, Борейко Л. Д., Сливка Н. О. (2016)
Процюк Л. О. - Клінічні прояви ревматоїдного артриту у хворих із різними генотипами Т102С поліморфізму гена серотонінових рецепторів 5-НТR2А залежно від статі (2016)
Ризун Л. И. - Диагностический алгоритм и тактика ведения больных с синдромом дилатационной кардиомиопатии, Коваль Г. Д., Ван Е. Ю., Ховрин В. В., Федоров Д. Н., Клименко В. С., Еременко А. А., Дземешкевич С. Л. (2016)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз впливу лікування за допомогою КТФ – лазера доброякісної гіперплазії передміхурової залози у пацієнтів вікової групи 61-75 років на показники когнітивних функцій, системи крові, водно-сольового обміну та функції нирок, Майкан Р. І. (2016)
Салій З. В. - Вміст АФК+, РІ+, AnV+ у пацієнтів із наслідками черепно-мозкової травми залежно від морфометричних характеристик головного мозку (2016)
Семеняк А. В. - Лікування урогенітального трихомоніазу, Андрієць О. А., Сябрук К. С., Кучук Л. А. (2016)
Середюк В. Н. - Клініко-патогенетичні особливості формування і перебігу хронічного легеневого серця при поєднанні з артеріальною гіпертензією (2016)
Скляров Є. Я. - Гендерні особливості змін функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі прийому аторвастатину, Барнетт О. Ю., Курляк Н. В. (2016)
Скляров Є. Я. - Рівень інтерлейкіну-6 у пацієнтів з есенційною гіпертензією у поєднанні з ожирінням при призначенні телмісартану або олмесартану в комплексній терапії з аторвастатином, Бочар О. М. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Особливості функціонального стану кишечнику у хворих на туберкульоз легень залежно від спектра чутливості мікобактерій туберкульозу, Підвербецька О. В. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Частота нульового генотипу гена GSTТ1 у хворих на туберкульоз легень залежно від варіанта резистентності мікобактерії туберкульозу, Сем’янів І. О., Леснік Е. В. (2016)
Федів О. І. - Поширеність штамів H. pylori у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2, Сіцінська І. О., Давиденко І. С. (2016)
Шевага В. М. - Зміни вмісту марганцю в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступеня тяжкості у хворих мирного часу та у вояків антитерористичної операції, Задорожна Б. В., Семчишин М. Г. (2016)
Ясінський Р. М. - Визначення ризику невдачі лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Васильков Д. О., Поволоцька А. В. (2016)
Билецкий С. В. - Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности (обзор литературы), Бойко В. В., Казанцева Т. В., Петринич О. А. (2016)
Гула В. І. - Сучасний погляд на проблему дегідратаційних порушень організму (огляд літератури), Приходько О. О., Бумейстер В. І., Ярмоленко О. С., Болотна І. В. (2016)
Дрозд В. Ю. - Деякі невирішені питання патогенетичного взаємозв’язку гастроезофагальної рефлюксної хвороби та хронічних форм ішемічної хвороби серця (огляд літератури), Хухліна О. С., Мандрик О. Є., Гріник О. Є. (2016)
Зубачик В. М. - Роль оксиду азоту в гомеостазі тканин пародонтa (огляд літератури), Яричківська Н. В. (2016)
Постевка І. Д. - Сучасний стан проблеми скринінгу раку молочної залози (огляд літератури) (2016)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологія артеріальної гіпертензії, дисфункції нирок та остеоартрозу в пацієнтів з ожирінням (огляд літератури), Швець Н. В., Швець В. І. (2016)
Тащук В. К. - Коморбідність, серцево-судинна патологія і лікування гіперурикемії – чи запобігає захворюванню алопуринол? (огляд літератури), Мухамед Васек Обейд Аль Салама (2016)
Шостак С. Є. - Тактика ведення хворих із біліарним сладжем (огляд літератури і власні дані), Стародуб Є. М., Дударенко В. А., Вуйцік М. І. (2016)
Юзько О. М. - Сучасні підходи до антенатальної та постнатальної діагностики гемолітичної хвороби (огляд літератури), Дубик Л. В. (2016)
Мішалов В. Д. - Міокард як об’єкт лазерного поляриметричного дослідження, Михайличенко Б. В., Гуров О. М., Войченко В. В., Бачинський В. Т. (2016)
Ластівка І. В. - Клінічний випадок хвороби Пеліцеуса-Мерцбахера, Хлуновська Л. Ю. (2016)
Коваленко С. В. - Досвід застосування небулайзерної терапії ацетицистеїну (інгамісту) при загостреннях хронічного бронхіту в умовах пульмонологічного відділення, Кушнір Л. Д. (2016)
Осадчук Д. В. - Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту, Чорномидз А. В. (2016)
Бойчук Т. М. - Перші кроки в організації діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1946-1951 рр.), Мойсей А. А. (2016)
Гавалешко В. П. - Особливості викладання пропедевтики ортопедичної стоматології в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2016)
Московко Г. С. - Розвиток клінічного мислення у студентів вищих навчальних медичних закладів, як когнітивна складова професійної компетентності (2016)
Медичні internet-вісті. Частина X (за редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки) (2016)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічне вивчення якона (polymnia sonchifolius poepp. & endl.), Гудзь Н. А., Гонтова Т. М., Міщенко Л. Т. (2016)
Буткевич Т. А. - Визначення фізичних та фармако-технологічних властивостей сухого порошку біомаси flammulina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П. (2016)
Бідненко О. С. - Вибір раціональних допоміжних речовин для створення таблеток "Ангіолін" методом вологої грануляції, Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Моряк З. Б. (2016)
Москаленко В. Ю. - Розробка умов ізолювання та спектрофотометричного визначення метформіну в біологічних об’єктах, Мерзлікін С. І. (2016)
Vronska L. V. - Development of standardization methodology of elecampane rhizomes and roots (inula helenium l.) For the hydroxycinnamic acids content, Demyd A. Ye., Ezhned M. A. (2016)
Burdak K. S. - Comparative analysis of tablets of dif­­ferent series and reference drug on the ground of the substance ademe­tionine 1,4-butandisulfonate by infrared, Yarnyh T. H., Borshchevska M. I., Yanchuk I. B. (2016)
Росада М. В. - Валідація методики визначення залишкових кількостей рибоксину на поверхні обладнання, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2016)
Зупанець К. О. - Е-менеджмент даних та електронна індивідуальна реєстраційна форма як необхідні засоби централізованого моніторингу клінічного випробування, Доброва В. Є. (2016)
Глущенко О. М. - Моніторинг м’яких лікарських засо­бів із кортикостероїдами для застосування в педіатричній практиці, Чеховська Т. С. (2016)
Котвіцька А. А. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку нестероїдних протизапальних лікарських засобів, Костюк В. Г. (2016)
Пономаренко М. С. - Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини, Кабачна А. В., Соловйов О. С., Аугунас С. В., Борищук В. О. (2016)
Линда О. С. - Підбір мінімально діючої дози настойки з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2016)
Матвійчук О. П. - Експериментальне дослідження діуретичних властивостей нових 7-n-ме­тилбензил-8-заміщених теофіліну, Гладченко О. М., Матвійчук А. В., Іванченко Д. Г. (2016)
Козак І. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Демчук М. Б., Грошовий Т. А. (2016)
Ленчик Л. В. - Плоди черемхи – перспективна сировина для підготовки монографії в українську фармакопею, Котов А. Г., Кисличенко В. С. (2016)
Iefymenko T. - Fiscal reforms and sustainable development in Ukraine (2016)
Барановський О. І. - Загрози фінансовій безпеці фондового ринку (2016)
Диба О. М. - Оцінка функціонування аукціонів цінних паперів, Кікоть О. Ю. (2016)
Рязанова Н. С. - Фінансове рахівництво як інституційно-інфраструктурна складова інформаційної економіки, Федосов В. М. (2016)
Осецький В. Л. - Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці, Татомир І. Л. (2016)
Ловінська Л. Г. - Методичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 "Витрати” в Україні, Чуркіна О. І., Гапоненко Л. В., Сушко Н. І. (2016)
Гасанов С. С. - Ідентифікація поточних змін у МСФЗ як ключовий аспект актуалізації нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні, Котляревський Я. В., Коваленко К. В. (2016)
Автори (2016)
Михайленко Н. Ф. - Ріст та фотосинтетична активність зелених водоростей ChlorellA vulgAris BeIjeR. В присутностінаноаквахелатів селену (2016)
Aбдулина Д. Р. - Сульфидогенные микробные сообщества техногенно трансформированных грунтов, Пуриш Л. М., Асауленко Л. Г., Иутинская Г. А. (2016)
Гармашева І. Л. - Розповсюдження генів ентероцинів серед штамів ентерококів, ізольованих з шлунково-кишкового тракту людини (2016)
Русакова М. Ю. - Утворення полівидової біоплівки молочнокислими бактеріями Lactobacillus plantarum P17630 та дріжджоподібними грибами Cаndidа аlbiсаns ATCC 18804 (2016)
Доброва Г. О. - Чутливість до андрогенезу in vitro Полби звичайної Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl, Замбріборщ І. С., Шестопал О. Л., Ружицька О. М. (2016)
Cтрашнова І. В. - Cтворення і оцінка біотехнологічної цінності композицій лактобактерій, Матковська А. І., Басюл О. В. (2016)
Блайда І. А. - Фізико-хімічна та мікробіологічна хактеристика породних відвалів збагачення вугілля, Васильєва Т. В., Хитрич В. Ф., Васильєва Н. Ю., Джамбек О. І., Джамбек О. А. (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Загорка О. М. - Один з підходів до визначення шляхів забезпечення воєнної безпеки Українив, Корецький А. А., Загорка І. О. (2016)
Саганюк Ф. В. - Проблема консолідації державного управління сектором безпеки і оборони України, Лобко М. М., Устименко О. В. (2016)
Вавілова Н. В. - Право держав на застосування сили в міжнародних відносинахї, Сівоха І. М., Леонов В. В. (2016)
Мосов С. П. - Вимоги до вибору безпілотних авіаційних комплексів для виконання завдань розвідки та спостереження, Колесніков В. О. (2016)
Леонов В. В. - Парадокс асиметрії в сучасних міжнародних збройних конфліктах, Ворович Б. О. (2016)
Майстренко О. В. - Використання підходів теорії масового обслуговування для удосконалення моделі прийняття рішення на виконання завдань з вогневого ураження противника (2016)
Леонов В. В. - Методологічний та змістовний аспекти системного аналізу у воєнних дослідженнях, Сівоха І. М., Поляєв А. І. (2016)
Жупінський П. О. - Проблемні питання прийняття рішення командиром в управлінській діяльності, Тимошенко Р. Р., Фатальчук А. В. (2016)
Баталюк В. І. - Вдосконалення інструментарію обґрунтування раціональної структури органів військового управління на прикладі Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (2016)
Рибидайло А. А. - Аналіз шляхів поліпшення складської логістики воєнного відомства, Бойко В. О., Левшенко О. С., Зотова І. Г., Грицюк В. В. (2016)
Сурков О. О. - Методика оцінювання ризиків під час аналізу ресурсних можливостей держави щодо задоволення потреб Збройних Сил України (2016)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо удосконалення процесу супроводження інформаційних систем у повсякденній діяльності структур Збройних Сил України, Герасименко Л. В., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2016)
Свєшніков С. В. - Сценарії можливого розвитку регіональної воєнно-політичної обстановки у контексті конфлікту на сході України, Бочарніков В. П., Пеньковський В. І., Ковальчук П. А. (2016)
Бочаров М. М. - Оцінка рівня психологічної стійкості особового складу в управлінні підрозділами військ (сил) (2016)
Білетов В. І. - Формалізована модель управління підвозом матеріальних засобів в операціях (бойових діях) військ (сил), Ворона Т. О., Васюхно С. І., Полякова О. В., Уварова Т. В. (2016)
Купрієнко Д. А. - Концепція прикордонної безпеки в контексті теорії міжнародних відносин (2016)
Турейчук А. М. - Аналіз автоматизованих систем, створених для автоматизації процесів управління персоналом Збройних Сил України (2016)
Рогов П. Д. - Роль стратагемного та критичного мислення щодо збереження і розвитку інформа-ційного суверенітету держави, Ворович Б. О., Бутенко М. П. (2016)
Леонов В. В. - Нові технології, нові системи озброєння, новий характер війн, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2016)
Ващенко І. В. - Система ключових показників ефективності фінансового забезпечення Збройних Сил України, Ткаченко М. В., Федоренко Р. М., Педан Ф. П., Руденська Г. В. (2016)
Іващенко А. М. - Об’єднання і спільне використання оборонних можливостей країн Європейського Союзу для реагування на гібридні загрози (2016)
Кірпічніков Ю. А. - Особливості впливу кваліфікації програмістів на якість програмного забезпечення єдиного інформаційного середовища, Федорієнко В. А., Кондратенко Ю. В., Петрушен М. В., Кошлань О. А. (2016)
Вавілова Н. В. - Реалізація гендерної політики у Збройних Силах України (2016)
Лупенко Ю. О. - 60 років в авангарді аграрної економічної науки (2016)
Саблук П. Т. - Об’єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки” (2016)
Кропивко М. Ф. - Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів (2016)
Месель-Веселяк В. Я. - Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України, Федоров М. М. (2016)
Ходаківська О. В. - Особливості регулювання орендної плати за землі державної власності (2016)
Шпичак О. М. - Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів (2016)
Жук В. М. - Розвиток функцій бухгалтерського обліку (2016)
Стецюк П. А. - Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств (2016)
Кісіль М. І. - Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки (2016)
Малік М. Й. - Підприємництво і розвиток сільських територій (2016)
Булавка О. Г. - Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій (2016)
Дієсперов В. С. - Економіка сільськогосподарської праці (2016)
Юрчишин В. В. - Невимірна велич академіка НАН України Олексія Мусійовича Онищенка: погляд із відстані часу (2016)
Саблук Петро Трохимович – ювіляр (2016)
Федорову Миколі Миколайовичу – 80 (2016)
Володіну Сергію Анатолійовичу – 60 (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Бавико О. Є. - Інваріантність модернізаційного вектору розвитку національної економіки (2016)
Харченко Н. В. - Переваги та недоліки податку на додану вартість (2016)
Бараш Ю. С. - Принципи визначення витрат на туристичні перевезення по вузьким коліям, Марценюк Л. В. (2016)
Денисенко М. П. - Основні аспекти функціонування вітчизняної легкої промисловості в контексті забезпечення її розвитку на інноваційних засадах, Корчинський А. О. (2016)
Козарезенко Л. В. - Кредитні спілки в системі державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу (2016)
Маркова Є. Ю. - Управління інвестиціями у створення робочих місць на підприємствах рибної промисловості (2016)
Аксентюк М. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативного управління через формування системи інтегрованих показників (2016)
Васильєв С. В. - Фактори і напрями покращення інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва, Іванченко Н. М. (2016)
Постний А. В. - Концептуальні засади підвищення інвестиційної активності нпф в Україні (2016)
Лі Чао - Проектно-цільовий підхід як метод реалізації енергетичної стратегії України (2016)
Орел С. А. - Стан та основні проблеми використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2016)
Подлевський А. А. - Концептуальні засади державного регулювання виробничої кооперації в Україні (2016)
Карташов Є. Г. - Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Особливості організаційно-інституційного механізму державного управління соціальним розвитком регіонів в Україні та принципи його модернізації (2016)
Марушевський Г. Б. - Національні цілі збалансованого розвитку як важлива складова стратегічного рівня державного управління (2016)
Матвейчук Л. О. - Електронне урядування: правовий аспект (2016)
Улида В. Ю. - Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики, Андронов В. А. (2016)
Папуша В. С. - Взаємодія держави та суспільства в контексті здійснення державного управління (2016)
Білей М. В. - Теоретичні питання організаційної функції державного управління в Україні (2016)
Шведун В. О. - Специфіка використання індикативного планування в механізмі практичного впровадження концепції державного регулювання в сфері рекламної діяльності (2016)
Стучинська Н. П. - Енергетична безпека України: сутність і можливості реалізації (2016)
Польова О. Л. - Міжбюджетні відносини в контексті реформування регіональної політики держави, Мироненко М. Ю. (2016)
Гобир І. Б. - Теоретичні та прикладні аспекти екологічної складової сталого розвитку нафтогазовидобувних підприємств (2016)
Макаренко Ю. П. - Доходи і витрати у забезпеченні прибутковості комерційних банків України, Мороховець К. С. (2016)
Коцюба О. С. - Вибір найкращого інвестиційного проекту в умовах невизначеності на основі відносних показників варіабельності (2016)
Палійчук Є. С. - Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств організації харчування, Павлик І. В. (2016)
Євсейцева О. С. - Психологічні аспекти вивчення поведінки споживача, Потєха Д. С. (2016)
Ліщук В. В. - Оцінювання інвестиційного клімату України на основі міжнародних рейтингів та індексів (2016)
Павлишин І. О. - Фінансовий ризик-менеджмент комерційного банку: класифікація та оцінка ризиків (2016)
Аземмедов С. Ф. - Роль государства в обеспечении устойчивого регионального развития (2016)
Карташов Є. Г. - Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки (2016)
Грицишен Д. О. - Еколого-економічний аналіз в забезпеченні сталого розвитку як пріоритетного напряму державної політики (2016)
Коврегін В. В. - Інноваційні механізми забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу (2016)
Коновалова М. В. - Фактори розвитку конкурентної державної системи надання соціальних послуг (2016)
Васюк Н. О. - Державне регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників: сутність понять, Худошина О. В. (2016)
Білей М. В. - Управлінське рішення як форма реалізації організаційної функції державного управління (2016)
Скляров С. О. - Особливості державного управління проблемними регіонами та їх типологія (2016)
Литвин В. В. - Теоретичні підходи до дослідження ефективності реалізації регіональної податкової політики в Україні (2016)
Чечель О. Ю. - Формування іміджу держави на міжнародній арені (2016)
Содержание (2002)
Гулевский А. К. - Спонтанное и индуцированное перекисное окисление липидов у личинок Tenebrio molitor после холодовой акклимации, Рязанцев В. В., Грищенкова Е. А., Релина Л. И. (2002)
Шпакова Н. М. - Действие трифторперазина на гемолиз эритроцитов в гипертонических растворах электролитов, Дунаевская О. Н., Сынчикова О. П., Бондаренко В. А. (2002)
Туров В. В. - Влияние дисперсного кремнезема на связанную воду в замороженных клеточных суспензиях, Горбик С. П., Чуйко А. А. (2002)
Холодный В. С. - Кинетика осмотических реакций ядросодержащих клеток костного мозга мыши и кордовой крови человека на этапе удаления из них проникающего криопротектора, Розанов Л. Ф. (2002)
Олейник О. А. - Постгипертонический лизис эритроцитов при изменении рН и состава регидратирующей среды, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2002)
Тарасов А. И. - Жизнеспособность клеток эмбриональной печени человека различного фенотипа после криоконсервирования, Петренко А. Ю., Грищенко В. И., Джонс Д. Р. Е. (2002)
Сандомирский Б. П. - Влияние лактоферрина из молозива коров на интенсивность перекисных процессов в фрагментах печени при их гипотермическом хранении, Гальченко С. Е., Гальченко Е. С. (2002)
Лебединский А. С. - Влияние циклического изменения температуры в твердой фазе на сохранность криоконсервированных гепатоцитов крыс, Зинченко А. В., Петренко А. Ю. (2002)
Гольцев А. Н. - Вклад апоптоза в патогенез ревматоидного артрита. Возможные пути управления процессом, Останкова Л. В., Рассоха И. В. (2002)
Слета И. В. - Влияние локального криоповреждения печени на основные биохимические гепатозависимые показатели сыворотки крови у кроликов (2002)
Карпенко А. В. - Tрансплантация эмбриональных стволовых клеток, Бугаев В. Н., Смикодуб А. И., Юрченко Т. Н. (2002)
Михановский А. А. - Kриолучевой патоморфоз аденокарциномы Герена, Гусакова В. А. (2002)
Геращенко А. В. - Влияние функционального состояния криоконсервированной органной культуры надпочечников на гормональный статус животных при ксенотрансплантации, Бондаренко Т. П. (2002)
Салех А. Ж. - Функциональные характеристики органной культуры семенников при криоконсервировании, Бондаренко Т. П. (2002)
Плачинта М. С. - Влияние гипотермического хранения эмбриональной нервной ткани крыс на жизнеспособность клеток после замораживания-отогрева, Сукач А. Н., Безрукова К. В. (2002)
Балакирев А. Н. - Модификация транспорта ионов Н+ и связывания дипиридамола с мембранами эритроцитов крысы при гипертоническом воздействии, Абу-Аль Асаль Ф., Рамазанов В. В. (2002)
Оченашко О. В. - Влияние криоконсервированных клеток эмбриональной печени на восстановительные процессы при экспериментальном циррозе печени, Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2002)
Слета И. В. - Реакции микрогемоциркуляции печени на низкотемпературное воздействие (2002)
Гальченко С. Е. - Влияние молозива коров на динамику метаболических нарушений при экспериментальном сахарном диабете, Белочкина И. В., Гальченко Е. С. (2002)
Пшеченко Н. В. - Исследование параметров ПОЛ в липосомальных суспензиях с добавлением хлорофилла при хранении, Маришина Т. А., Мартынов А. В. (2002)
Lidiya Kravchenko Memorial Prize 2003 (2002)
Десятник В. О. - Проблема діалектичної логіки (2016)
Романова А. С. - Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії (2016)
Волкова Т. І. - Об’єктивна сторона злочину – незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого ст. 249 КК України (2016)
Gereliuk T. - Protection of adchaeological and cultural heritage the criminal legal aspects (2016)
Кавальова Т. І. - Ґенеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі в сьомому періоді розвитку суспільства і законодавства на теренах України (2016)
Матвійчук В. К. - Теоретично-прикладні проблеми системи злочинів проти навколишнього природного середовища за чинним КК України (2016)
Решнюк А. В. - Суб’єкт злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2016)
Сервецький І. В. - Поняття Державної зради та її супільна небезпека (2016)
Soloviova A. - The concept of "property" in foreign legal science in the context of crimes against property (2016)
Харь І. О. - Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища (2016)
Шніпко О. С. - Безпосередній об’єкт злочину завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (2016)
Кікалішвілі М. В. - Біологічні теорії девіантної поведінки (2016)
Нікітін Д. Ю. - Трансформація прокуратури України у напрямку підтримання державного обвинувачення та протидії злочинності в бюджетній сфері (2016)
Карпенко М. І. - Процесуальне значення та особливості свідка як учасника кримінального провадження (порівняльно-правова характеристика), Чонка М. М. (2016)
Белінська Ю. Б. - Сутність та основні міжнародно-правові стандарти ООН та МОП у сфері обов’язкового соціального страхування (2016)
Резнікова Н. В. - Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій (2016)
Шилепницький П. І. - Державно-приватне партнерство у транскордонному співробітництві (2016)
Харченко Н. В. - Ефективність використання основних засобів виробництва на підприємствах (2016)
Кльоба Л. Г. - Процесний підхід до управління банківською інвестиційною діяльністю (2016)
Новак Н. П. - Організація та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробників органічної продукції (2016)
Маловичко С. В. - Закупівельна логістика підприємств електронної торгівлі: проблеми та напрями удосконалення (2016)
Івата В. В. - Підходи до управління реінжинірингом бізнес-процесів на підприємствах машинобудування, Мілько І. В., Швець К. М. (2016)
Ромусік Я. В. - Забезпечення стійкості малого та середнього бізнесу України в умовах економічної стагнації (2016)
Марценюк Л. В. - Розрахунок витрат та прибутку на утримання та обслуговування вузькоколійної туристичної лінії (2016)
Євсейцева О. С. - Аналіз ринку роздрібної торгівлі, Кухар О. С. (2016)
Ковтуненко Ю. В. - Фактори зовнішнього середовища, які впливають на вибір стратегії виробничого підприємства, Олексійчук А. Г., Васалатій Т. М. (2016)
Копьонкіна В. Д. - Сутність економічної стійкості підприємства (2016)
Черба В. М. - Аналіз регіональних особливостей та диспропорцій ринку праці в Україні, Сіліна І. С., Лінник А. О. (2016)
Исаева Н. И. - Стратегическое планирование регионального развития польши (2016)
Литвин В. В. - Особливості реалізації механізмів державної податкової політики в Україні (2016)
Шведун В. О. - Розробка механізму впровадження концепції державного регулювання в сфері рекламної діяльності (2016)
Нонік В. В. - Бухгалтерський облік як проекція перетину інтересів учасників соціально-економічних відносин та об'єкт державного управління (2016)
Тарнашинська Л. Б. - Шевченко як "абсолютна актуальність": національна онтологія українського шістдесятництва (2015)
Іванкович І. В. - "Нема пророка в своїй країні": Тарас Шевченко та Патріярх Йосиф Сліпий (2015)
Мафтин Н. В. - Тарас Шевченко в літературознавчій рецепції Євгена Сверстюка (2015)
Кононенко В. І. - "Мерехтіння смислів” у процесах текстотворення (2015)
Лесюк М. П. - Іван Верхратський – борець за чистоту літературної мови (2015)
Бігусяк М. В. - Динаміка семантичної структури назв будівельних процесів, дій та їх виконавців у говірках передкарпатського ареалу (2015)
Лазарович О. М. - Розвиток граматичної думки у Польщі кінця ХV – середини ХVІІІ ст. (2015)
Данилюк І. В. - Концепт "сміх” як одна з ключових лінгво-когнітивних структурних одиниць у текстах української прози, драми та поезії початку ХХІ століття (2015)
Ципердюк О. Д. - Мовознавча термінологія в праці Є. Тимченка "Номінатив і датив в українській мові” (2015)
Наконечна Л. Б. - Морфологічний час як форма інтерпретації часу онтологічного (2015)
Ткачівська М. Р. - Обсценна лексика в зарубіжних дослідженнях (2015)
Магрицька І. В. - Іще раз про правильність уживання словоформ "в Україні”, "на Україні”, Хома Р. А. (2015)
Корпало О. Р. - Узагальненість особи в конструкціях з się у польській мовi (2015)
Ріжко Р. Л. - Семантико-стилістичні домінанти в поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Билиця У. Я. - Гендерна релевантність компаративних фразеологічних номінацій людини в англомовній картині світу (2015)
Хороб С. І. - Рання драматургія Івана Франка: генеза, особливості розвитку (2015)
Луцак С. М. - Внутрішня архітектоніка роману "Перехресні стежки” Івана Франка (2015)
Піхманець Р. В. - Невідомі спомини про Івана Франка: нові штрихи до стосунків поета з галицько-руською інтелігенцією (2015)
Голод Р. Б. - Націоналізм та інтернаціоналізм у системі історіософських поглядів Івана Франка (2015)
Макаровський І. П. - Володар дум українських студентів: до проблеми "Іван Франко і національно-духовна орієнтація студентської молоді Буковини (1880-1916 рр.)" (2015)
Федунь М. Р. - Жіноче мемуарне письмо Західної України першої половини ХХ століття (2015)
Слоньовська О. В. - Національні домени як метафізичні об’єкти трансцендентного впливу на міфопоетичну парадигму місії українського державотворення (на матеріалі літератури української діаспори 20–50-х років) (2015)
Пилип’юк О. М. - Поетологічні інтуїції "Рігведи" (2015)
Деркачова О. С. - Художній концепт "Гріх" в поезії Богдана Томенчука (на матеріалі збірки "Сезон ненаписаних віршів") (2015)
Крупач М. П. - "Наша юність крилата”: до проблеми юначого патріотизму Євгена Маланюка (2015)
Мочернюк Н. Д. - Святослав Гординський і польська література (2015)
Вівчарик Н. М. - Жанрові особливості новели Петра Сосенка "Кривавоокі голови" (2015)
Качак Т. Б. - Типологія дитячих образів у сучасній українській реалістичній прозі для підлітків (2015)
Ільків А. В. - Архетип Великої Матері в епістолярію Василя Стефаника (2015)
Яцків Н. Я. - Творчість братів Ґонкурів у франкомовній критиці (2015)
Солецький О. М. - Емблематичний код риторики бароко (2015)
Пахомов В. М. - Наталія Кобринська в мемуаристиці Ольги Дучимінської (2015)
Ушневич С. Е. - Осмислення національної ідентичності в романі "Залишенець. Чорний ворон" Василя Шкляра (2015)
Хороб С. І. - Василь Симчич як актор, режисер, педагог (2015)
Олексюк Г. В. - Музика як засіб образотворення в драматургії М. Куліша (2015)
Процюк Л. Б. - Особливості побудови конфлікту в драматургії Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Родчин З. Я. - Ідейно-художні особливості мелодрами В. Чубатого "Воскресення" (2015)
Верлата А. С. - Марко Проклятий як специфічний вияв авторської ідейно-естетичної свідомості у драматургії Василя Пачовського (2015)
Пилипчук С. М. - "Іоан Предтеча слов’янської археології і фольклористики": Зоріан Доленга-Ходаковський в оцінці Івана Франка (2015)
Карась Г. В. - Микола Мушинка і українська фольклорна та музична культура (ювілейні узагальнення з нагоди 80-річчя вченого) (2015)
Карбашевська О. В. - Компаративне вивчення народної балади: українсько-британський контекст (2015)
Марчук Г. І. - Публіцистка Леся Мартовича: проблематика, контекст, жанри та мотиви (2015)
Димніч Н. Д. - Двомовність телебачення України як наслідок системної мовної агресії Росії (2015)
Васильчук М. М. - Коломийська преса періоду української державності як джерело до вивчення літературного життя Прикарпаття (2015)
Ващук І. М. - Систематика жанрів у закарпатській пресі (на матеріалах видань "Закарпатська правда" та "Старий замок") (2015)
Котерлін І. Б. - Реалізація права на інформацію в журналістській діяльності (2015)
Хороб С. С. - Міф у фантастиці (на матеріалі роману Марини і Сергія Дяченків "Дика енергія. Лана") (2015)
Гросевич І. В. - Ґотичні константи в оповіданні Хоми Купрієнка "Недобрий віщун" (2015)
Сіренко С. А. - Специфіка художнього світу повісті Г. Пагутяк "Пан у чорному костюмі з блискучими ґудзиками" (2015)
Зайдлер Н. В. - "Любити ближнього й жаліти… просто так": особистість і світ у поетичній збірці Галини Феліксон та Олега Гончаренка "Отражение. Відображення" (2015)
Стрільчик Б. A. - Функціонування оніричних елементів у "Психобіографічній трилогії" Степана Процюка (2015)
Дибовська О. В. - Художній часопростір казок Валерія Шевчука (2015)
Касіян З. Л. - Імагологічні аспекти взаємодії персонажів повісті "Поміж берегами" Дарії Ярославської-Столярчук (2015)
Залевська І. І. - Особливості історіософського мислення в прозі Юрія Тиса (2015)
Машталер О. О. - Синтез мистецтв у ліриці Дарії Мельникович-Рихтицької (на матеріалі збірок "Жага справжнього", "Магія вогню") (2015)
Салига Т. Ю. - Українське "я" Леоніда Рудницького (2015)
Слоньовська О. В. - Подвижництво вченого: Володимирові Качкану – 75! (2015)
Хмелюк М. М. - Післяобраз людей і часу (2015)
Баран Є. М. - Пам’ять роду… (2015)
Хороб М. Б. - То з чого починати, коли прокинешся…? (2015)
Дупляк М. С. - Монографія про становлення і розвиток української мови в Галичині (2015)
Набитович І. Й. - Інтимний вимір письменницького епістолярію (2015)
Лесюк М. П. - Україна завжди була в їхніх серцях (2015)
Содержание (2006)
Кошевой В. П. - Влияние N,N-диметилформамида, этиленгликоля и их смеси на криоустойчивость сперматозоидов собак, Фурда И. В., Егоров М. И. (2006)
Мелихова С. В. - Влияние ингибитора анионного транспорта DIDS на устойчивость эритроцитов к изменению осмотических и температурных параметров среды, Нипот Е. Е., Бондаренко В. А. (2006)
Прокопенко Н. В. - Влияние барбитуратов и лидокаина на устойчивость эритроцитов к гипертоническому гемолизу, Бондаренко В. А. (2006)
Дюбко Т. С. - Взаимодействие криопротекторов с модельными мембранами в условиях высокого содержания холестерина (2006)
Шпакова Н. М. - Гипертонический криогемолиз эритроцитов млекопитающих, Ершов С. С. (2006)
Бабийчук В. Г. - Ультраструктурные перестройки миокарда молодых и старых крыс после экстремальной криотерапии (2006)
Ли Н. Г. - Экофизиологические особенности холодовой адаптации жуков Upis ceramboides, обитающих в Центральной Якутии (2006)
Нардид Э. О. - Влияние режимов замораживания на агрегацию белков сыворотки кордовой крови человека, Науменко Е. И., Розанова С. Л., Нардид О. А. (2006)
Останкова Л. В. - Влияние криоконсервированной культуры микрофрагментов поджелудочной железы на иммунный статус крыс с развитием аллоксанового диабета, Побеленский О. Н., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2006)
Гольцев А. Н. - Криоконсервирование – фактор оптимизации терапевтического эффекта продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса (ПЭФПК). Часть I. Патология аутоиммунного генеза как модель оценки терапевтического эффекта применения ПЭФПК, Попова К. Н., Сироус М. А. (2006)
Перчик О. А. - Влияние препаратов плаценты на морфофункциональное состояние органов и тканей старых крыс, Волина В. В. (2006)
Титул, зміст (2011)
Пархоменко В. - Річна фінансова звітність підприємства (2011)
Гура Н. - Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів прямим методом, Кащенко О. (2011)
Голов С. - Креативний облік – загроза професії та суспільству (2011)
Свідерський Д. - Основи організації обліку показників податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку (2011)
Шипилов М. - Залежність операційного прибутку від обсягу діяльності в умовах невизначеності інформації про ціни на продукцію, величину попиту і витрати (2011)
Титул, зміст (2011)
Бабіч В. - Оподаткування прибутку підприємств: фінансові і облікові аспекти, Поддєрьогін А. (2011)
Прохар Н. - Особливості відображення в обліку інформації про податок на додану вартість за Податковим кодексом України (2011)
Гресь Н. - Щодо змісту звіту підзвітної особи (2011)
Ніконова О. - Міжнародні стандарти INTOSAI: основні положення, аудиторські підходи, термінологія (2011)
Безверхий К. - Ефективність або ефект від впровадження внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств (2011)
Дерій В. - Поняття і значення економічного контролю для мінімізації витрат та максимізації доходів підприємств (2011)
Титул, зміст (2011)
Свідерський Є. - Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України, Свідерський Д. (2011)
Бабіч В. - Спільна діяльність: облік та оподаткування, Поддєрьогін А. (2011)
Озеран А. - Проблема узгодження стандартів (правил) бухгалтерського обліку і норм Податкового кодексу в частині загальновиробничих витрат та їх відображення у фінансовій звітності (2011)
Голов С. - Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку (2011)
Городянська Л. - Методологічні засади формування системи аналізу відтворюваних економічних ресурсів в обліку (2011)
Гончаренко Н. - Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення (2011)
Атамас П. - Чи дорівнює використаний прибуток розподіленому, або щодо оцінки достовірності інформації про нерозподілений прибуток у балансі, Атамас О. (2011)
Кисельова О. - Податок на прибуток в координатах Податкового кодексу: плюси та мінуси (2011)
Сук Л. - Вивчення фінансового обліку у ВНЗ, Сук П. (2011)
Листи від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382, від 07.02.2011 р. № 31-34020-07-16/3217, від 16.02.2011 р. № 31-34020-07-16/4220 (2011)
Аулін В. В. - Методологія вибору та управління ефективністю використання техніки у сільськогосподарському виробництві, Лівіцький О. М., Замота О. М. (2016)
Богатирьов Д. В. - Перспективні напрямки вдосконалення конструкцій технічних засобів для подрібнення рослинних решток, Сало В. М., Кислун О. А. (2016)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження травмування насіння робочими елементами протруювача при проходженні технологічного процесу (2016)
Гриньків А. В. - Використання методів прогнозування в керуванні технічним станом агрегатів та систем транспортних засобів (2016)
Квітка С. О. - Електроакустична система дозування компонентів кормових сумішей, Нестерчук Д. М., Квітка О. С. (2016)
Куликівський В. Л. - Аналіз процесу переміщення зернового матеріалу аераційним транспортером, Боровський В. М., Палійчук В. К. (2016)
Лузан П. Г. - Обґрунтування параметрів решета для сепарації зерна, Лузан О. Р. , Петренко Д. І. (2016)
Мажейка О. Й. - Розрахунок надійності зернозбиральних комбайнів за критерієм оптимальності ходової системи, Каліч В. М., Маркович С. І. (2016)
Мартиненко С. А. - Теоретичне обґрунтування параметрів вібраційного висіву, Ауліна Т. М., Артеменко Д. Ю. (2016)
Осадчий С. І. - Про вибір датчика вологості при неповних вимірах вихідних сигналів зерносушарки з киплячим шаром, Федотова М. О., Скриннік І. О., Березюк І. А. (2016)
Оришака О. В. - Аналіз постачальних пристроїв установок безперервної дії для завантаження сипких матеріалів з одним блоком завантажувальних секцій, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2016)
Панков А. А. - Устройства и методы автоматического управления на основе пневмоструйных элементов в средствах механизации сельского хозяйства (2016)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння овочевих культур у магнітному полі, Синявський О. Ю. (2016)
Оришака О. В. - Дослідження стабілізатора установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Артюхов А. М. (2016)
Аулін В. В. - З'ясування природи процесів структурних та фазових перетворень в залізовуглецевих сплавах на основі утворення молекулярної форми вуглецю, Кузик О. В., Кропівний В. М. (2016)
Черновол М. И. - Повышение качества финишной обработки отверстий, Шепеленко И. В., Будар Мохамед Р. Ф. (2016)
Василенко І. Ф. - Фізичні процеси при формуванні композиційних покриттів контактним наварюванням порошкових дротів (2016)
Павленко І. І. - Визначення крутного навантаження МПС при свердлінні експериментальним методом, Вахніченко Д. В., Кропівна А. В. (2016)
Кондратець В. О. - Дослідження перемішування матеріалів у кульовому млині як багатовимірному керованому об’єкті, Мацуй А. М. (2016)
Ломакін В. М. - Дослідження впливу кінетики кристалізації на властивості кокільних виливків чавунних цильпебсів, Клименко В. В., Пукалов В. В., Ломакін А. В. (2016)
Павленко І. І. - Алгоритм та програмний модуль побудови кінематичних схем промислових роботів, Попруга П. В. (2016)
Сергєєв П. В. - Вплив складу та властивостей реагентів на ефективність селективної масляної флокуляції тонкодисперсного вугілля, Білецький В. С. (2016)
Бісюк В. А. - Автоматизація процесу нанесення композиційних покриттів при неперервно-послідовному індукційному наплавленні, Каліч В. М., Дідик О. К. (2016)
Бурау Н. І. - Система стабілізації та наведення для наземних рухомих об’єктів на базі AHRS, Вознюк А. І., Цісарж В. В. (2016)
Веприк Ю. Н. - Математическая модель переходных процессов в системах электроснабжения с двигательной нагрузкой и ее программная реализация, Небера О. А., Свиридов А. П. (2016)
Віхрова Л. Г. - Адаптивна автоматизована система збору та контролю основних параметрів мікроклімату в теплиці, Калич В. М., Прокопенко Т. А. (2016)
Гонсьор О. Й. - Вимірювальний перетворювач для дослідження сільськогосподарської продукції за імітансом (2016)
Давиденко Л. В. - Побудова інформаційного простору моніторингу ефективності енергоспоживання в системах комунального водопостачання, Давиденко В. А. (2016)
Жесан Р. В. - Шляхи енергозбереження у комунально-побутовому господарстві України в світлі зростання тарифів та більш широкого запровадження відновлюваних джерел енергії, Голик О. П. , Попок А. А. (2016)
Іващук В. В. - Мінімізація втрат енергії під час реалізації змін продуктового асортименту, Ладанюк А. П. (2016)
Клименко В. В. - Підвищення енергоефективності концентрування водних розчинів виморожуванням, Переверзєв І. О., Ковальчук Н. В. (2016)
Klempa M. - Used to Monitoring of Rock Mass Temperature Changes during Application of Heat Pumps, Bujok P., Porzer M., Janečková N. (2016)
Козловський О. А. - Математична модель прогнозування ожеледоутворення на проводах повітряних ліній електропередачі, Орлович А. Ю. (2016)
Кондратець В. О. - Оптимізація точності прогнозування співвідношення руда/вода в кульовому млині з циркулюючим навантаженням, Сербул О. М. (2016)
Котиш А. І. - Розробка та експериментальне дослідження фіксатора коротких замикань для повітряних електричних мереж напругою 110 – 150 кВ, Плєшков П. Г., Орлович А. Ю., Сіріков О. І., Некрасов А. В. (2016)
Мірошніченко М. С. - Моделювання нейро-мережевого керування температурно-вологісним режимом у теплиці, Зубенко В. О., Прокопенко Т. О. (2016)
Музичак А. З. - Методика і практика енергетичного аудиту підприємств комунальної теплоенергетики (2016)
Плєшков П. Г. - Оптимізація процесу використання електричної енергії за результатами енергоаудиту, Бондаренко В. Б., Серебренніков С. В., Савеленко І. В., Петрова К. Г. (2016)
Плешков П. Г. - Математична модель гібридної енергосистеми, Солдатенко В. П. , Кубкін М. В. (2016)
Синчук И. О. - Специфика моделирования возобновляемых источников энергии в среде Homer Energy с целью реализации мероприятий по повышению электро-энергоэффективности железорудных предприятий, Яловая А. Н., Бойко С. Н. (2016)
Стенін О. А. - Системний принцип побудови автоматизованих навчальних систем, Польшакова О. М., Стенін С. О. (2016)
Ткаченко В. Ф. - Підвищення рівня ефективності енергоспоживання вищих навчальних закладів за рахунок виявлення почерговості впровадження заходів з енергоощадження, Петрова К. Г. (2016)
Trushakov D. - The application of hybrid training workshop during practical lessons of automation and electrical engineering, Rendzinyak S. (2016)
Черная В. О. - Разработка усовершенствованной конструкции тяговых двигателей постоянного тока для шахтных контактных электровозов (2016)
Шевчук Д. В. - Імітаційна модель діагностичного серверу системи моніторингу конструкцій в експлуатації (2016)
Шокарев Д. А. - К вопросу исследования характеристик форм кривых выходного напряжения структуры инвертор напряжения – асинхронный двигатель (2016)
Савеленко І. В. - Математичне моделювання перехідних процесів в тяговій установці з синхронним двигуном на постійних магнітах за наявності пускових обмоток (2016)
Крижанівський Є. І. - До питання оцінки параметрів руйну-вання бурильних колон за результа-тами експериментально-розрахункових досліджень, Витязь О. Ю., Грабовський Р. С. (2016)
Шопа Т. B. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень до-вільної конфігурації на шарнірному з’єднанні з оболонкою (2016)
Нісонський В. П. - Розрахунки динамічного режиму робо-ти віброгратки при наявності в’язкого опору (2016)
Голінко І. М. - Оптимізація багатовимірних систем керування для комплексів штучного мікроклімату, Галицька І. Є. (2016)
Ріпецький Є. Й. - Застосування способу обертання симплексу для конструювання рами грейферного навантажувача, Ріпецький Р. Й., Сеничак В. М. (2016)
Савчук Я. І. - Порівняння потужністей виключних множин мероморфних функцій , Овчар І. Є. (2016)
Василишин Т. В. - Про симетричні *-поліноми від двох комплексних змінних, Струтинський М. М. (2016)
Овчар І. Є. - Теорема типу Бореля для цілих рядів Діріхле з довільною комплексною послідовністю показників (2016)
Глова Т. Я. - Зростання абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле в термінах узагальнених типів (2016)
Symotyuk M. M. - Convergence of Gauss continued fraction for the ratio of hypergeometric functions in Qp, Medvid O. M. (2016)
Краснодембський А. М. - Періодичність розв’язків деякої системи декількох нелінійних диференціальних рівнянь непарного порядку (2016)
Тимків І. Р. - Задача з двоточковими умовами для системи параболічних рівнянь другого порядку за часом (2016)
Жаба В. І. - Нові аналітичні форми хвильової функції дейтрона для потенціалу Argonne v18 (2016)
Гой Т. П. - Про один клас взаємно обернених многочленів розбиттів, Заторський Р. А. (2016)
Глушак І. Д. - Неперервнiсть ідемпотентно опуклої комбінації нескінченної кількості елементів І-опуклого компакта, Никифорчин О. Р. (2016)
Галущак С. І. - Деякі геометричні криві у сенсі d-відрізка (2016)
Акульшин О. О. - Аналітичне визначення зміни газогідродинамічних параметрів продуктивного пласта у процесі його розробки, Соловйов В. В., Кондрат О. Р., Рой М. М. (2016)
Смоловик Л. Р. - Інтенсифікація видобування високов’язких нафт шляхом застосуванням теплової дії на стовбур свердловин (2016)
Гедзик Н. М. - Оцінка можливості використання невуглеводневих газів для інтенсифікації десорбції метану при розробці родовищ природних газів з низькопроникними колекторами (2016)
Михайлів І. Р. - Структурно-тектонічні передумови нафтогазоносності крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Мазур А. П. (2016)
Дяченко Ю. Г. - Аналіз руху гранул проппанта у тріщинах та передумови зростання пласта проппанта при гідравлічному розриві (2016)
Мойсишин В. М. - Алгоритм порівняння значень спектральної щільності динамічної складової осьової сили на долоті за різної ширини фільтраційного вікна, Рис В. В., Борисевич Б. Д., Гураль І. М. (2016)
Білецький Я. С. - Розроблення та випробування бурової головки з генераторною схемою різання гірських порід, Сенюшкович М. В., Врюкало В. В., Білецька І. Я. (2016)
Слабий О. О. - Дослідження впливу жорсткості наддолотного амортизатора на динаміку роботи долота при поглиблені свердловини з плавучих засобів за нерегулярного хвилювання моря (2016)
Левчук К. Г. - Дослідження процесу звільнення прихоплення бурильної колони ударним пристроєм, Цідило І. В. (2016)
Грудз В. Я. - Оцінки параметрів стаціонарних режимів систем газопостачання (2016)
Тимків Д. Ф. - Розробка концепції підвищення ефективності роботи підземних сховищ газу, Костів Я. В. (2016)
Грудз Я. В. - Оптимальне планування режимів роботи газазотранспортних систем в умовах багатокритеріальності (2016)
Засідко М. М. - Дослідження енергозбереження традиційними методами в умовах населених пунктів, Дорошенко Ю. І. (2016)
Крихівський М. В. - Інформаційна технологія оптимізації режимів експлуатації магістрального газопроводу з використанням підземних сховищ (2016)
Рис В. В. - Особливості розрахунку фізичних властивостей технічного аміаку, що перекачується магістральними аміакопроводами, Сусак О. М. (2016)
Криштопа С. І. - Підвищення зносостійкості стрічково-колодкових гальм бурових лебідок шляхом подачі відпрацьованих газів до міжконтактного простору фрикційних поверхонь, Криштопа Л. І., Пітулей Л. Д. (2016)
Лях М. М. - Аналітичне дослідження режимів всмоктування поршневих бурових насосів, Іващенко В. Т., Концур І. Ф., Плитус О. А. (2016)
Бережницький Б. С. - Дослідження кінематичних і динамічних параметрів вібросит (2016)
Мандрик Я. І. - Підготовка кадрів для нафтогазового комплексу України на сучасному етапі розвитку нашої держави (2001-2016 рр.) (2016)
Тарко Я. Б. - Нова книга про видобування нафти (2016)
Титул, зміст (2011)
Голов С. - Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку (2011)
Жарікова О. - Облік необоротних активів: деякі питання вдосконалення законодавчого регулювання, Кравченко О. (2011)
Гнилицька Л. - Дослідження методичних підходів до діагностики фінансової надійності контрагентів підприємства у системі його безпеки (2011)
Склярук І. - Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні (2011)
Безверхий К. - Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств (2011)
Орлова В. - Облік виконання будівельних контрактів, Кафка С. (2011)
Про складання та подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва у 2011 році: лист Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України від 02.03.2011 р. № 31-34020-06-5/5837 № 04/4-7/137 (2011)
Лист Міністерства фінансів України від 02.03.2011 р. № 31-34020-07-25/5805 (2011)
Лист Державної податкової адміністрації України від 15.03.2011 р. № 7171/7/15-0517 (2011)
Верига Ю. - Вклад кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" у розвиток бухгалтерської науки (50-річчю заснування навчального закладу та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту), Кулявець Н. (2011)
Содержание (2013)
Кирошка В. В. - Криоконсервирование и трансплантация овариальной ткани как метод восстановления эндокринной и репродуктивной функций (2013)
Гурина Т. М. - Влияние скорости охлаждения в области эвтектической температуры водного раствора криопротектора на жизнеспособность клеток Saccharomyces cerevisiae и Escherichia coli после оттаивания, Высеканцев И. П. , Полякова А. Л. (2013)
Пахомова Ю. С. - Криозащитные свойства растворов на основе непроникающего ОЭГn=25 в комбинации c проникающими криопротекторами при замораживании эритроцитов человека, Чеканова В. В., Компаниец А. М. (2013)
Зинченко А. В. - Влияние автоклавированных экстрактов плаценты человека на фазовое поведение суспензий клеток при температуре ниже 0°С, Боброва Е. Н., Щетинский М. И. , Говорова Ю. С. (2013)
Худяков А. Н. - Влияние криозащитных растворов и их компонентов на интенсивность процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантную активность лейкоцитов при криоконсервировании, Полежаева Т. В., Зайцева О. О., Лаптев Д. С., Соломина О. Н., Костяев А. А. (2013)
Кожина О. Ю. - Влияние криоконсервирования по двухэтапной программе в растворе высокомолекулярного декстрана на цитоморфологические и функциональные свойства клеток кордовой крови человека, Останков М. В., Гриша И. Г., Бондарович Н. А. (2013)
Тамарина И. В. - Криоконсервирование суспензии клеток надпочечников новорожденных мышей. II. Влияние концентраций сыворотки в составе криозащитной среды, Божок Г. А., Гурина Т. М., Губина Н. Ф., Бондаренко Т. П. (2013)
Фалько О. В. - Застосування сироватки плацентарної крові як спосіб корекції порушень морфофункціонального стану наднирників при експериментальному атеросклерозі, Прокопюк О. С., Воліна В. В., Ліпіна О. В. (2013)
Білаш С. М. - Морфометрична характеристика воротарних залоз шлунка при гострому експериментальному гастриті та після введення препарату "Платекс-плацентарний" на тлі гострого експериментального гастриту (2013)
Рогоза Л. А. - Вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів серця на організм щурів, Чиж М. О., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2013)
Юбилей. Профессору Г. А. Бабийчуку 75 лет (2013)
Титул, зміст (2011)
Голов С. - Розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (2011)
Свідерський Є. - Організація обліку податку на прибуток за Податковим кодексом у перехідний період, Свідерський Д. (2011)
Гура Н. - Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим кодексом України (2011)
Малишкін О. - Облік ПДВ у бюджетних установах потребує вдосконалення, Сидоренко О. (2011)
Гресь Н. - Звіт підзвітної особи: аналіз нововведень (2011)
Кантаєва О. - Перспективи підвищення інформативності про людський капітал в бухгалтерській звітності підприємства, Давидюк Т. (2011)
Редько О. - Методи аудиторської практики, Редько К. (2011)
Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 р. № 372, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. за № 452/19190 (2011)
Про подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва, лист Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України від 12.04.2011 р. № 31-08410-06-5/9545, № 04/4-7/214 (2011)
Титул, зміст (2011)
Довгопол Н. - П(С)БО 16 "Витрати" між фінансовим і управлінським обліком, Нестеренко М. (2011)
Кузнецова С. - Форма бухгалтерського обліку та фінансовий менеджмент: трансформація інформаційних можливостей (2011)
Безверхий К. - Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників (2011)
Левицька С. - Практичні аспекти впровадження управлінського обліку (на прикладі центрів відповідальності "Витрати") (2011)
Редько О. - Процедури аудиту як основа професійної практики, Редько К. (2011)
Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" Закон України від 21.04.2011 г. № 3273-VI (2011)
Лист Міністерства фінансів України від 13.04.2011 р. № 31-08410-07-16/9654 (2011)
Лист Міністерства фінансів України від 18.04.2011 р. № 31-07230-16-29/10161 (2011)
Лист Державної податкової адміністрації України від 14.04.2011 р. № 7230/6/15-0315 (2011)
Щодо порядку організації й проведення документальної невиїзної перевірки платника податків, лист Державної податкової адміністрації України від 19.04.2011 р. № 4815/5/23-4016/327 (2011)
Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу" (12–13 травня 2011 р., Донецьк) (2011)
Титул, зміст (2011)
Гресь Н. - Обліково-правовий аспект преміювання працівника, направленого у відрядження, Євтушенко К. (2011)
Михалевич С. - План рахунків бухгалтерського обліку і необхідність його вдосконалення (2011)
Яценко В. - Практичний досвід організації обліку основних засобів у бюджетній установі, яка має структурні підрозділи (на прикладі Херсонської обласної державної насіннєвої інспекції), Козян А. (2011)
Бенько М. - Розробка плану рахунків бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні управління торговельним підприємством (2011)
Кузьмінський Ю. - Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік (2011)
Редько О. - Нотатки про планування обов’язкового аудиту звітності в контексті зовнішнього контролю якості аудиторських послуг, Редько К. (2011)
Петренко С. - Методологічні підходи до здійснення процесу внутрішнього аудиту (2011)
Семенко Т. - Проблемні питання обліку податкових зобов’язань з ПДВ у контексті Податкового кодексу України (2011)
Гнилицька Л. - Перспективи підготовки фахівців з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств (2011)
Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України від 12.05.2011 р. № 3332-VI (2011)
Содержание (2015)
Ломако В. В. - Гистологическая картина в неокортексе и гипоталамусе гомойо- и гетеротермных животных при искусственном и естественном гипометаболизме, Шило А. В. (2015)
Землянских Н. Г. - Влияние криоконсервирования в присутствии криопротектора ПЭГ-1500 на поверхностные характеристики эритроцитов, Бабийчук Л. А. (2015)
Санталова И. М. - Влияние состояния зимнего оцепенения на трехмерную структуру маутнеровских нейронов у рыб Percсottus glehni, Пенькова Н. А., Михеева И. Б., Мошков Д. А. (2015)
Зинченко А. В. - Влияние низкотемпературного хранения плаценты человека на фазовые переходы во фракциях экстрактов плаценты и в смесях фракций с клетками, Боброва Е. Н., Говорова Ю. С., Розанова Е. Д., Карпенко В. Г. (2015)
Тодрин А. Ф. - Теплофизические свойства криопротекторов. VIII. Диэлектрическая проницаемость ряда криопротекторов, их водных растворов и смесей, Тимофеева Е. В. (2015)
Беспалова І. Г. - Вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней та шкіри поросят на процес загоєння холодових ран у щурів, Рогоза Л. А., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2015)
Пуговкин А. Ю. - Исследование процесса переноса молекул воды через мембраны сперматозоидов щуки (Esox lucius L), Копейка Е. Ф. (2015)
Мартынова Ю. В. - Влияние повторных циклов ритмических криовоздействий (–120°С) на ультраструктурную организацию эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда в динамике старения крыс, Бабийчук В. Г. (2015)
Kilbride P. - Хранение инкапсулированных сфероидов, состоящих из клеток печени, при –80°С после хранения при температуре жидкого азота, Selden C., Fuller B., Morris J. (2015)
Буцкий К. И. - Определение вероятности образования микроскопических пор в мембранах криоконсервированных сперматозоидов карпа (Cyprinus carpio), Дюбко Т. С., Федуняева И. А., Татарец А. Т., Копейка Е. Ф. (2015)
Севастьянов С. С. - Влияние водородных связей на диаграммы состояния криопротекторных растворов, Осецкий А. И. (2015)
Буркова В. В. - Активность штамма вируса бешенства CVS (20%-я мозговая суспензия) после хранения при разных температурах, Лаврик А. А. (2015)
Борисов П. А. - Анализ уровня экспрессии генов в криоконсервированных клетках фетальной печени в процессе рекультивирования, Димитров А. Ю., Гольцев А. Н. (2015)
Муценко В. В. - Ответ мезенхимальных стромальных клеток на криоконсервирование в составе скаффолдов, полученных из скелетов морских губок Ianthella basta (пилотное исследование), Рогульская Е. Ю., Тарусин Д. Н. (2015)
Розанова С. Л. - Влияние низких температур на гемоглобин, встроенный в альгинатные микросферы (2015)
Михайлова О. О. - Стан популяцій ядровмісних клітин кордової крові залежно від методу кріоконсервування, Зубов П. М. (2015)
Дябина О. А. - Корреляция между stemness-like состоянием клеток аденокарциномы Эрлиха и количеством циклов замораживания-отогрева, Винник Ю. А., Останков М. В., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2015)
Бабинец О. М. - Терапевтическая эффективнось иммобилизованного препарата антибиотика и пробиотика после низкотемпературного хранения, Высеканцев И. П., Марценюк В. Ф. (2015)
Бызов Д. В. - Практический опыт экспериментальных микрососудистых операций, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2015)
Юрчук Т. А. - Вклад индивидуальных морфологических характеристик в результативность витрификации бластоцист человека, Петрушко М. П., Пиняев В. И. (2015)
Манченко А. А. - Исследования биоинтеграции соединительнотканных трансплантатов при создании тканезамещающих биоматериалов, Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2015)
Беспалова І. Г. - Дослідження складу екстрактів кріоконсервованих фрагментів шкіри та серця новонароджених поросят методом електрофорезу у трицин-ДСН-ААГ, Рогоза Л. А., Гірич М. С. (2015)
Свидко Е. Н. - Компенсация лимбальной недостаточности роговицы ядросодержащими клетками кордовой крови, Демин Ю. А. (2015)
Трофимова А. В. - Функциональное состояние миокарда после комбинированного использования терапевтической гипотермии и мезенхимальных стромальных клеток при экспериментальном инфаркте миокарда, Чиж Н. А., Белочкина И. В., Манченко А. А., Шаблий В. А., Сандомирский Б. П. (2015)
Тарусин Д. Н. - Влияние гипотермического хранения в различных средах на жизнеспособность и метаболическую активность мезенхимальных стромальных клеток в составе альгинатных микросфер, Зайков В. С., Муценко В. В., Петренко Ю. А. (2015)
Семионова Е. А. - Влияние глюкозы на устойчивость эритроцитов млекопитающих к действию стрессовых факторов, Шапкина О. А. (2015)
Челомбитько О. В. - Влияние криоконсервирования на экспрессию генов плюрипотентности в клетках аденокарциномы Эрлиха разных сроков развития, Бондарович Н. А., Останков М. В., Димитров А. Ю., Гольцев А. Н. (2015)
Красникова A. O. - Влияние криопротекторов группы оксиэтилированных производных глицерина на структуру и фазовые переходы модельных липидных мембран, Касян Н. А., Ващенко O. В., Лисецкий Л. Н., Компаниец А. М., Зинченко A. В., Соловьев Д. В., Булавин Л. А. (2015)
Горячая И. П. - Влияние антисептика-стимулятора АСД-2 на устойчивость мембран эритроцитов быка к криовоздействиям (2015)
Жаркова Е. Е. - Влияние низкомолекулярной фракции кордовой крови человека (до 5 кДа) на морфофункциональные характеристики эритроцитов после гипотермического хранения, Гулевский А. К. (2015)
Трутаева И. А. - Оптимизация режима насыщения-отмывания овариальной ткани растворами проникающих криопротекторов, Кирошка В. В., Божкова Ю. О., Бондаренко Т. П. (2015)
Плаксина Е. М. - Морфологические и фенотипические особенности цитосфер, формирующихся в культуре клеток надпочечников неонатальных поросят, в обычных и низкоадгезивных условиях, Сидоренко О. С., Божок Г. А. (2015)
Говор И. В. - Исследование конформационных изменений белков с применением донорно-акцепторной пары флуоресцентных зондов (2015)
Чуб О. В. - Влияние имплантации криоконсервированных эксплантов плаценты на структуру поведения самок мышей позднего онтогенеза, Мусатова И. Б., Прокопюк В. Ю., Карпенко В. Г. (2015)
Коробкова А. В. - Криоконсервирование концентратов тромбоцитов при умеренно низких температурах (–70…–80°С) с консервантами на основе комбинаций криопротекторов, Компаниец А. М. (2015)
Ищенко И. О. - Характеристика холодовых ран при лечении криоконсервированной сывороткой кордовой крови, Власов А. А., Ковалев Г. А., Наумова О. В., Сандомирский Б. П. (2015)
Власов О. О. - Вплив водного колоїдного розчину фулерену С60 на стан мембран та біохімічні показники in vivo, Панов С. І., Ковальов Г. О., Бєлочкіна І. В., Ніпот О. Є., Шпакова Н. М., Єфімова І. О., Сандомирський Б. П. (2015)
Дорофеєва Т. В. - Вплив температур зберігання на життєздатність клітин Escherichia coli М-17, Кудокоцева О. В. (2015)
Кавелина А. С. - Создание трехмерного трансплантата поверхностных слоев клеток роговицы, Попандопуло А. Г., Прокопюк О. С., Савчук М. В. (2015)
Роенко А. А. - Применение криоконсервированных плодовых оболочек для лечения нейротрофических язв, Прокопюк В. Ю., Фалько О. В., Шевченко Н. А., Волина В. В., Прокопюк О. С. (2015)
Пам’яті Євгена Олександровича Гордієнка (1944–2015) (2015)
Титул, зміст (2011)
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України від 07.07.2011 р. № 3609-VI (2011)
Чумаченко М. - Сучасний підхід до розвитку фінансової звітності відповідно до основних напрямів інституціональних теорій, Кучеренко Т. (2011)
Івахів Ю. - Композиційні та загальнометодичні аспекти фінансової звітності (2011)
Терещенко В. - Оптимізація порядку відображення операцій використання забезпечень майбутніх витрат і платежів на бухгалтерських рахунках (2011)
Безверхий К. - Бухгалтерський облік придбання та використання ліцензій (2011)
Редько О. - Консолідація як європейська ідентифікація українського аудиту (2011)
Білуха М. - Методологія бухгалтерського обліку в електронному середовищі, Микитенко Т. (2011)
Петренко С. - Рецензія на монографію Василя Антоновича Дерія "Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю" (2011)
Титул, зміст (2011)
Голов С. - МСФЗ у Законі (2011)
Чумаченко М. - Контролінг: основи трансформації повноважень головного бухгалтера, Петренко С. (2011)
Гура Н. - Визначення та облік податків у житлово-комунальному господарстві в контексті законодавчих змін (2011)
Крот Ю. - Облік малоцінних необоротних матеріальних активів із урахуванням норм Податкового кодексу (2011)
Семенко Т. - Проблемні питання обліку податкового кредиту з ПДВ та шляхи їх вирішення (2011)
Моссаковський В. - Парадокси бухгалтерського обліку в Україні (2011)
Безверхий К. - Автоматизація обліку курсових різниць: актуальні питання (2011)
Сіменко І. - Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття (2011)
Редько О. - Перспективи розвитку системно-орієнтованого аудиту в Україні, Дмитренко І. (2011)
Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.08.2011 р. № 1021 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.08.2011 р. за № 1010/19748 (2011)
Щодо внесення змін до податкового законодавства лист Державної податкової адміністрації України від 08.09.2011 р. № 24316/7/15-3117 (2011)
Титул, Зміст (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні": історичний огляд (2015)
Голіцин А. - Застосування методики "PAEI" при формуванні робочих команд (2015)
Яцишина Л. - Бренд - менеджмент і маркетингові технології (2015)
Лабурцева О. - Маркетинговий інструментарій зниження репутаційного ризику продуктових рітейлерів (2015)
Бухалова Н. - Конгресс ESOMAR 2015: картинки с выставки (2015)
Лилик М. - Огляд результатів дослідження ESOMAR світової індустрії маркетингових досліджень (2015)
Споживчі настрої в Україні, грудень 2015: індекс склав 53,1 (2015)
Сокол М. - Некоторые вопросы макроэкономики и их влияние на объемы рынка новых легковых автомобилей в Украине (2015)
Лазебник М. - Объем рынка Украины 2015 и прогноз объемов рынка 2016. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции (2015)
Давліканова О. - Міжнаодні практики протидії дискримінації за ознакою статі в рекламі через саморегулювання рекламного ринку, Євдокимова А. (2015)
Зюзиков А. - Три кейса продаж с помощью Facebook (2015)
Интернет вещей - революция, которая происходит прямо сейчас (2015)
Уровень конкуренции при поиске работы у маркетологов один из самых низких - на две вакансии претендуют три соискателя (2015)
Интервью с Зузаной Зламаловой. Международная сертификация образования: кто и зачем? (2015)
Максименко О. - Сертифікація у системі освіти як інструмент взаємодії вищої освіти із ринком праці (2015)
Форуми, конференції, семінари та тренінги Української Асоціації Маркетингу 2016 рік (2015)
Передплата (2015)
Басс Д. Я. - Фінансова безпека як складова економічної безпеки України (2016)
Агафонова Н. В. - До питання про функції конституційної реформи (2016)
Булкат Л. М. - Реалізація конституційного права на соціальний захист у законодавстві України: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Калиновський Б. В. - Конституційні засади державної регіональної політики (2016)
Медвідь А. Б. - Надання людині статусу суб’єкта міжнародного права як передумова підписання Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (2016)
Янчук А. О. - До питання про окремі аспекти децентралізації в Україні (2016)
Нескороджена Л. Л. - Наукові підходи до гармонізації цивільного та цивільного процесуального законодавства (2016)
Чечіль А. Г. - Форми захисту права на лікарську таємницю за законодавством України (2016)
Самбор М. А. - Доказування у справі про адміністративне правопорушення (2016)
Черникова А. О. - Проблемні питання диференціації процесуальної форми адміністративного судочинства України та шляхи їх вирішення (2016)
Шишка Ю. М. - Особливості онлайн-реклами та рекламної діяльності в мережі Інтернет як об’єктів адміністративно-правового регулювання (2016)
Барабаш Т. М. - Напрямки удосконалення кримінального процесуального закону у контексті реформи правосуддя в Україні (2016)
Стефанчук М. М. - Втілення європейських стандартів діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції у національному законодавстві України (2016)
Куровська І. А. - Принцип "верховенства права" як провідний принцип права Європейського Союзу та Ради Європи (2016)
Ключка С. С. - Громадський контроль як інструмент ефективного використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів (2016)
Шомникова А. В. - Детермінанти розвитку інфраструктури ринку медичних послуг (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського