Сухара І. В. - Професійна компетентність кадрів екологічної сфери як об’єкт державної кадрової політики (2016)
Шевченко А. В. - Формування системи державного управління у Київській Русі (2016)
Титул, зміст (2011)
Про внесення Змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності Закон України № 3931-VI, прийнятий Верховною Радою України; на момент здачі журналу з 09.11.2011 р. знаходиться на підпису Президента України (2011)
Свідерський Є. - Формування показників звітності підприємств з податку на прибуток у 2011 році, Свідерський Д. (2011)
Гнилицька Л. - Проблеми та шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства (2011)
Піскова Ж. - Примусове стягнення: теоретичний аспект у світлі змін законодавства (2011)
Склярук И. - Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі (2011)
Атамас П. - Про зміст і логічну послідовність викладання курсу "Фінансовий облік" (2011)
Міжнародна наукова конференція "Соколовские чтения "Взгляд из прошлого в будущее" (2011)
Содержание (2015)
Гольцев А. Н. - Стволовые раковые клетки в патогенезе опухолевого процесса после криодеструкции, Дябина О. А., Останков М. В., Бондарович Н. А., Ямпольская Е. Е. (2015)
Гулевский А. К. - Молекулярные особенности белков про- и эукариот, обладающих естественной адаптацией к низким температурам, Третьяк Д. В. (2015)
Чиж Н. А. - Параметры спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у крыс (2015)
Репин Н. В. - Ультраструктура тканей перикарда и створок аортального клапана свиньи, девитализированных крио- и радиационным воздействием, Марченко Л. Н., Говоруха Т. П., Михайлова И. П., Манченко А. А., Сандомирский Б. П. (2015)
Розанова С. Л. - Вплив низькотемпературного зберігання та обробки ультразвуком плаценти на антиоксидантні властивості її екстрактів, Науменко Є. Й., Нардід Е. О. (2015)
Высеканцев И. П. - Коррекция популяций ценобионтов Bifidobacterium spp. и Lactobacillus spp. у мышей с экспериментальным дисбиозом кишечника после терапии иммобилизованными на энтеросорбентах пробиотиками, хранившимися при –80 и –196°С, Бабинец О. М., Марценюк В. Ф., Шатилова Л. Е., Щеглов А. В., Войда Ю. В. (2015)
Содержание (2016)
Богуславский К. И. - Эпитоп Gal-α-1,3-Gal: роль в биологии клетки и трансплантации, Божок Г. А., Легач Е. И., Фурда И. В., Бондаренко Т. П. (2016)
Муценко В. В. - Криочувствительность мезенхимальных стромальных клеток, криоконсервированных в составе носителей на основе скелетов морских губок Ianthella basta, Рогульская Е. Ю., Петренко Ю. А., Эрлих Г., Мазур С. П., Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2016)
Бабийчук Л. А. - Криоконсервирование ядросодержащих клеток кордовой крови под защитой непроникающего криопротектора ПЭО-1500, Михайлова О. А., Рязанцев В. В., Зубов П. М., Мигунова Р. К. (2016)
Нардид О. А. - Влияние пропиленгликоля и полиэтиленгликоля с молекулярной массой 1500 на микровязкость мембран эритроцитов, Черкашина Я. О., Иванов Л. В., Нардид Э. О., Ляпунов А. Н., Мамонтов В. В. (2016)
Павлович О. В. - Оптимізація режиму відтавання кріоконсервованої сперми людини при нормо- та патоспермії, Ревенко О. Б., Гапон Г. О. (2016)
Трутаева И. А. - Изменения в структуре овариальной ткани при ее насыщении 1,2-пропандиолом в средах различного состава, Кирошка В. В., Божкова Ю. О., Бондаренко Т. П. (2016)
Гольцев А. Н. - Влияние криоконсервирования на функциональный статус стволовых кроветворных и мезенхимальных клеток костного мозга животных с аутоиммунной патологией, Гаевская Ю. А., Дубрава Т. Г., Останкова Л. В. (2016)
Семионова Е. А. - Особенности проявления постгипертонического лизиса эритроцитов некоторых млекопитающих, Ершова Н. А., Ершов С. С., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2016)
Волкова Н. О. - Кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини у відновленні фертильності тварин із хронічним запаленням яєчників, Юхта М. С., Степанюк Л. В., Чернишенко Л. Г. (2016)
Огурцова В. В. - Визначення осмотично неактивного об'єму ентероцитів миші, Коваленко С. Є., Коваленко І. Ф., Гордієнко О. І. (2016)
Сообщение об исправлении технической ошибки: Демин Ю. А., Демина М. Ю., Шаблий В. А., Сергиенко А. Н. Влияние криоконсервированных мезенхимальных стромальных клеток плаценты на провоспалительный статус при экспериментальном сахарном диабете 2 типа // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2015. – Т. 25, №4. – С. 371–378 (2016)
Баган М. - Заперечення як основа номінації наукових понять (2016)
Білоус Н. - Перекладацько-інтерпретаційний потенціал теологічного тексту (2016)
Блик О. - Перспективи української мови у сприйнятті Харківської школи романтиків (правописні аспекти) (2016)
Гудманян А. - Досягнення перекладознавства і теорії художнього перекладу як результат продуктивної перекладацької спадщини (2016)
Єнчева Г. - Перекладацькі трансформації та деформації у художньому перекладі, Фірсова Є. (2016)
Загнітко А. - Мовна особистість в епістолярному дискурсі: типологія лінгвоіндивідуацій і лінгвоіндивідуалізацій (2016)
Казимирова І. - Історико-термінологічний словник українських лінгвістичних термінів: теорія і практика укладання (2016)
Красавіна В. - Перифраз у сучасному політичному дискурсі (на матеріалі електронних ЗМІ (2016)
Круть І. - Лексичні особливості передвиборчої агітації як об’єкт політичної лінгвістики (2016)
Личук С. - Апелятивні назви рівнини в говірках Івано-Франківщини (2016)
Назаренко О. - Міжтекстова взаємодія в газетному тексті (2016)
Олександрук І. - Мікротопонімікон Тростянеччини (с. Ободівка, с. Оляниця, с. М. Стратіївка Тростянецького р-ну Вінницької обл.) (2016)
Паук М. - Принципи побудови українських прислів’їв (2016)
Пилипчук М. - Поєднання стратегій доместикації та форенізації в аудіовізуальному перекладі (2016)
Чернобров Ю. - Історія термінів на позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві (2016)
Черноватий Л. - Поняття "агенти перекладу" як компонент змісту навчання майбутніх перекладачів (2016)
Шатілова Н. - Фольклоризми як мовно-естетичні знаки національної культури в ідіостилі Сидора Воробкевича (2016)
Яцьків М. - Лінгвокультурна специфіка фразеологізмів української мови (на матеріалі роману Мирослава Дочинця "Криничар") (2016)
Кохан Р. - Онтологія читання: рецепція художнього світу дитинства (2016)
Ленська С. - Забуті письменники-новелісти "розстріляного відродження" (2016)
Мацевко-Бекерська Л. - Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі (2016)
Шостак О. - Спростування "білого погляду" у літературному каноні корінних народів Північної Америки (2016)
Чухліб Т. - Питання мовної політики сусідніх держав на заняттях з української мови у вищій школі, Скуратівська Л. (2016)
Абрамович С. Д. - "Материя сна / мечты" в "Буре" Шекспира и ее интерпретация в русских переводах, Чикарькова М. Ю. (2014)
Авксентьєва Г. А. - Специфіка використання засобів психологізму в оповіданні В. Підмогильного "На селі" (2014)
Волос Б. І. - "Студії над українськими народними піснями" Івана Франка у контексті фольклористичної історіографії (2014)
Волошин М. М. - Поэзия В. Малахиевой-Мирович в контексте диалога с символизмом (2014)
Домбровський Ю. О. - Містраль – співець провансу, Бабкіна М. І. (2014)
Іова В. Ю. - Естетичний контекст творчості І. Іова (2014)
Кеба Т. В. - Особливості художнього втілення ідеї синтезу мистецтв у прозі О. Вайльда (2014)
Крук А. А. - Композиційна акцентованість на естетико-філософських вимірах концепту долі у художньому світі Т. Гарді (2014)
Кудрявцев М. Г. - Романтизм як спосіб художнього відчуття світу: духовно-етичні аспекти (2014)
Кушка Б. Г. - Специфика воплощения темы любви в поэзи А. Сопровского (2014)
Маркітантова Є. В. - Екзистенція жінки в новелі Галини Тарасюк "Тікаймо, Адаме, тікаймо!. . " (2014)
Мацапура Л. В. - Синтез готических и романтических мотивов в романе И. И. Лажечникова "Ледяной дом" (2014)
Павлюк Н. Л. - Жанрова специфіка історичної прози Ю. Мушкетика (2014)
Прокоф’єв І. П. - Поезія Рубена Даріо (2014)
Ситник О. В. - Пейзаж як засіб психологізації оповіді у новелах В. Фолкнера та М. Хвильового (2014)
Шулык П. Л. - "Серапионовы братья" в оценке советской критики (2014)
Бачишина О. Б. - Лексика із часовою семантикою в романі В. Дрозда "Ирій" (2014)
Белоусова Т. П. - Экономическая метафора в языке биоэтики (2014)
Вишневська Л. Б. - Механізми формування фразеологічних інновацій у польській мові: компонентна варіантність та її межі (теоретичний аспект) (2014)
Вовк О. І. - Представлення мовних знань: концептуальна метафора (2014)
Галайбіда О. В. - Образотворчі засоби у казках Оскара Уайльда, Галайбіда М. А. (2014)
Горбач О. С. - Антропоніми в романі Володимира Даниленка "Газелі бідного Ремзі" (2014)
Григораш С. М. - Здрібніло-пестлива лексика як ознака інтимної лірики (на матеріалі народних пісень про кохання) (2014)
Грозян Н. Ф. - Фразеологічні одиниці на позначення поведінки людини: ідеографічний аспект (2014)
Гурська Д. В. - Комунікативно-прагматичний аспект релігійного дискурсу та його функціонування у мовотворчості українських письменників Мирослава Дочинця й Галини Пагутяк (2014)
Дворницька Н. І. - Особенности процесса формирования словообразовательной суффиксальной синонимии в сравнительно-историческом аспекте (2014)
Демська О. М. - Омонім чи омоніми (2014)
Дзюбак Н. М. - Удосконалення комунікативних умінь і навичок студентів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) (2014)
Diyakonovych I. M. - Manifestation of Word Stress in English (2014)
Дубчак В. В. - Власні назви освітніх установ м. Хмельницького: мотивація, способи творення, семантика твірної основи (2014)
Іванова Л. О. - Zur sprachlichen spezifik der dialogführung im gerichtlichen bereich (2014)
Іконнікова М. В. - Прецедентне ім'я як чинник символізації художнього змісту в романі-антиутопії ХХ ст. (2014)
Казимір В. О. - Die umgangssprache als eine der quellen der bereicherung der gegenwärtigen deutschen sprache (2014)
Казимір І. С. - Механізм збереження та способи експлікації ептонімів (2014)
Калинюк Н. М. - Динаміка трансформаційних процесів у складі фразеологічних одиниць в українському медійному дискурсі початку ХХІ століття (2014)
Козак Р. В. - Парентеза у когнітивно-дискурсивній системі експресивного синтаксису східнослов’янських мов (2014)
Кондратенко Н. В. - Неологізми в сучасному українському політичному дискурсі: семантико-словотвірний аспект (2014)
Кульбабська О. В. - Лексико-граматичний репертуар потенційних маркерів іронічного (2014)
Кушлик О. П. - Особливості структурування типової словотвірної парадигми дієслів, мотивованих іменниками на позначення знарядь та засобів дії (2014)
Мартіна О. В. - Інтерперсональні дієслова в семантико-синтаксичній структурі речення (2014)
Марчук Л. М. - Дієслівна метафора як ядро концепту "місто" в антології "Дванадцятка" (2014)
Матковська М. В. - Функціональна категоризація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові (2014)
Меркотан Л. Й. - Прецедентний текст і способи його актуалізації в дискурсі української прози початку ХХІ століття (2014)
Мозолюк О. М. - Іншомовна лексика в говірці села Микитинці Косівського району Івано-Франківської області (2014)
Монастирська Р. І. - Терміни на позначення понять речових правовідносин (парадигматичні відношення) (2014)
Науменко Л. М. - Праці з етнографії – джерело дослідження історії назв посуду в українській мові (2014)
Петровская С. С. - Инвариантная близость конструкций, синонимичных словосочетанию С + инф. (2014)
Польова С. В. - Соціокультурні особливості концептів життя і смерть в українських фразеологізмах (2014)
Popadynets O. О. - History as fiction or fiction as history in the historical novels of W. Scott and M. Starytsky (2014)
Поплавська Л. В. - Дотримання мовностилістичних норм у журналістському тексті (на матеріалі газет "Подолянин", "Фортеця", "Ділове місто", "Кам’янець-Подільський вісник", м. Кам’янець-Подільський) (2014)
Притуляк В. Г. - Лінгвістичні аспекти біблійного обряду обрізання, Бенкендорф Г. Д. (2014)
Розумяк Н. М. - Функціонування жіночих імен у Кам’янці-Подільському на початку ХХ століття (2014)
Саволайнен Я. В. - Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної лексичної компетенції (2014)
Свідрук О. О. - Процес детермінологізації у сучасних сатиричних романах (на матеріалі творів М. Гримич "Варфоломієва ніч" та М. Мєднікової "Тю") (2014)
Соловій У. В. - Іллокутивна сила як складова аксіологічного значення оцінно-образних номінацій (2014)
Сторчова Т. В. - Особливості методики навчання майбутніх філологів латинської паремійної спадщини (2014)
Сукаленко Т. М. - Комунікативна професіограма економіста з позиції ділової комунікації, Овраменко О. В. (2014)
Третяк Н. В. - Дискурс як форма реалізації мови в газетних жанрах (2014)
Уманець А. В. - Means of rendering pragmatic potential of esp texts (2014)
Федькова І. А. - Вторинна номінація як засіб поповнення української хореографічної лексики (2014)
Цимбал Н. А. - Сучасна українська термінологія будівництва та архітектури в аспекті лексичної парадигматики (2014)
Чопик Я. М. - Диференційні ознаки якісних та відносних прикметників в аспекті словотвірних категорій (2014)
Шеремета Н. П. - Семантичне переосмислення ідеологем як елемент маніпуляції масовою мовною самосвідомістю (2014)
Яроцкая Г. С. - Лингвокультурологические аспекты адаптации заимствований коммерческой сферы в русском языке XIX века (2014)
Яценко Н. О. - Термінологічна та нетермінологічна лексика у науковому тексті (2014)
Кеба О. В. - Процеси конвергенції у сучасній світовій літературі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Kirieieva E. - Biofuels production: world experience and possibility for developing in Ukraine (2016)
Дяченко М. І. - Формування інвестиційного клімату та інвестиційна привабливість регіону, Саковська О. М. (2016)
Михальчишина Л. Г. - Страхування відповідальності учасників ринку цінних паперів (2016)
Найко Д. А. - Оптимум економічної системи за критерієм Парето (2016)
Калашнікова Х. І. - Маркетингові складові в управлінні розвитком територій (2016)
Янчук В. І. - Рефінансування - операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку, Барда Л. В. (2016)
Мазур Г. Ф. - Стимулювання ефективного аграрного виробництва й сталого розвитку сільських територій: роль соціального капіталу (2016)
Salkova I. - The genesis of the notion "Economic development" in the context of the logic of cognition (2016)
Зубар І. В. - Концептуальна модель розвитку сталого землекористування фермерських господарств (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Содержание (2016)
Поворознюк В. В. - Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом, Мартинюк Л. П. (2016)
Мазур О. О. - Стан мікробіоти порожнини товстого кишечника у хворих на цукровий діабет 1-го типу залежно від віку та тривалості захворювання, Плаксивий О. Г., Пашковська Н. В., Білоока І. О. (2016)
Чернявська І. В. - Профіль чинників ризику кардіоваскулярних ускладнень при ішемічній хворобі серця в осіб із нормальним і порушеним вуглеводним обміном (2016)
Зяблицев С. В. - Прогностическое значение показателей протеолиза в формировании диабетической ретинопатии, Коробова А. В., Петренко О. В., Сердюк В. Н., Могилевский С. Ю. (2016)
Алиханова Н. М. - Результаты национального регистра сахарного диабета по Бухарскому, Навоинскому, Хорезмскому вилоятам и Республике Каракалпакстан, Исмаилов С. И., Акбаров З. С. (2016)
Жердьова Н. М. - Когнітивні розлади у пацієнтів молодого віку з цукровим діабетом 1-го типу, Маньковський Б. М. (2016)
Ончул Л. - Гинекологи — эндокринологам (по материалам эндокринологической коллегии, Киев, 22 апреля 2016г.) (2016)
Саидназирханова М. С. - Частота дефицита соматотропного гормона у взрослых с аденомами гипофиза, Урманова Ю. М. (2016)
Урманова Ю. М. - Нарушение секреции соматотропного гормона у женщин с синдромом поликистозных яичников в сравнении с больными с неактивными аденомами гипофиза, Саидназирханова М. С. (2016)
Глоба Є. В. - Гіпопітуїтаризм у дітей. Сучасна лабораторна та генетична діагностика (2016)
Большова О. В. - Вміст інсуліноподібного фактора росту 1 та есенціальних мікроелементів у плазмі крові в дітей із різними формами низькорослості, Пахомова В. Г. (2016)
Базальный инсулин Тожео СолоСтар: основные свойства и новые возможности в достижении гликемического контроля (2016)
Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини (2016)
Манская Е. Г. - Углеводный обмен у молодых женщин с первичным ожирением, Хижняк О. О. (2016)
Біляєва К. С. - Вітамін D і цукровий діабет 1-го типу, Тромпінська І. О., Теплицька О. Я., Власенко М. В. (2016)
Хіміон Л. В. - Поєднане атеросклеротичне ураження у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О. (2016)
Кашперська В. Я. - Стан мінерального обміну у хворих на дифузний токсичний зоб після тиреоїдектомії (2016)
Юзвенко Т. Ю. - Взаємозв’язок структурних змін щитоподібної залози з клініко-лабораторними показниками у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Дідушко О. М. - Ендотеліальна дисфункція як фактор розвитку порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз (2016)
Вернигородський В. С. - Випадок поєднання гіперпролактинемічного гіпогонадизму з мозаїчним варіантом синдрому Шерешевського — Тернера, Вдовиченко М. М. (2016)
Марциник Е. Н. - Спонтанная ремиссия бронхиальной астмы как дебют атипично протекающей болезни Иценко — Кушинга, Чурсинова Т. В., Пастарус Л. Н. (2016)
Никберг И. И. - Сахарный диабет в профессиональной деятельности семейных врачей Австралии (2016)
Орлик О. С. - Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою (2016)
Мацькевич М. М. - Історико-правові аспекти розвитку суду присяжних в Україні після судової реформи 1864 р. (2015)
Онищук С. В. - Стабилизационная и дестабилизационная роль межцерковных отношений в государственно-созидательном процессе (2015)
Подольщиков В. В. - Деякі аспекти визначення суддівського розсуду в теорії права (2015)
Левчук М. В. - Еволюція виборчого права в США в кінці XVII - XIX ст. (2015)
Шейна А. М. - Філософсько-правове розуміння демократії як онтологічної основи принципу демократизму у праві (2015)
Попова С. М. - Адміністративно-правовий статус начальника військового гарнізону, Остапенко І. О. (2015)
Процан Ю. Г. - Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів (2015)
Томусякова І. І. - Насильство над жінками: адміністративно-правовий аспект (2015)
Уваров В. Г. - Забезпечення обов'язкового (абсолютного) імунітету свідка за новим КПК України (2015)
Сичевський В. В. - Актуальні питання належності доказів у кримінальному провадженні (2015)
Брящей Р. І. - Сучасний стан інституту засудження особи без призначення покарання в умовах соціально-економічного реформування (2015)
Іщук О. С. - Критерії оцінки ефективності кримінологічної діяльності органів прокуратури (2015)
Ільченко А. В. - Структура позовів, що виникають із страхових правовідносин (2015)
Машлякевич Д. С. - Формування національної системи оцінки безпеки країни від корупції (2015)
Кончук Н. С. - Об'єкт складу злочину "Державна зрада" (2015)
Богонюк Г. І. - Покарання за злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення (2015)
Куренда С. В. - Окремі корупційні ризики при доступі до професій у сфері землеустрою та геодезії і правові засади їх попередження (2015)
Масалітіна К. С. - Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Україні (2015)
Юшкова В. В. - Правовые аспекты международного сотрудничества Украины в области донорства и трансплантологии как часть национальной стратегии развития трансплантологии (2015)
Чечіль А. Г. - Проблемні аспекти правового забезпечення лікарської таємниці (2015)
Мягкий А. В. - О законодательной дефиниции "корпоративное управление" (2015)
Васильчук С. С. - Характерні особливості податкового контролю за справлянням непрямих податків (2015)
Кіценко В. С. - Концепція податкового спору як охоронного правовідношення (2015)
Євдокіменко С. В. - Експертне дослідження варіантів економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Слюсарчук Х. Т. - Мораль та право в контексті полеміки лібералізму та комунітаризму (2015)
Тагиев З. Э. - Международные финансовые организации и их роль в совершенствование инвестиционной политики в Азербайджане (2015)
Цалко Н. О. - Анализ экономических факторов, воздействующих на интенсивность конкуренции в белорусской промышленной отрасли (2015)
Канцір В. С. - Фінансування тероризму: окремі економіко-правові нариси, Канцір І. А. (2015)
Каленська В. П. - Формування системи гештальт інвестицій (2015)
Стрекаль О. О. - Роль та особливості діяльності державних нафтогазових підприємств у формуванні ефективного нафтогазового сектора України в умовах Європейської інтеграції (2015)
Разінькова М. Ю. - Технологія розробки програм підвищення лояльності персоналу до вирішення завдань впровадження нововведень (2015)
Особливості та порядок формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації” на 2012 рік (2012)
Дрешпак В. М. - Семіотичний підхід до вивчення державного управління як соціокультурного явища: станов-лення та сутнісні особливості (2012)
Подп’ятнікова А. Я. - Осмислення сутності транзитного потенціалу в теорії державного управління (2012)
Суший О. В. - Культурно-політична бінарність державності (2012)
Бакуменко Д. О. - Митні адміністративні послуги як результат діяльності митних органів України (2012)
Беглиця В. П. - Напрями державної підтримки використання лізингової форми комерційних відносин у судно-будівній галузі (2012)
Борисенко О. П. - Удосконалення механізму програмно-цільового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Крушельницька Т. А. - Стратегія розвитку державного управління податковою системою України в умовах міжнародної економічної інтеграції (2012)
Маричева Н. В. - Підвищення дієвості державного контролю за діяльністю саморегулівних організацій фондового ринку України (2012)
Писаренко В. П. - Електронний цифровий підпис: переваги та недоліки (2012)
Столєтов Ю. В. - Роль міжнародних стандартів у процесі вдосконалення управління ризиками в діяльності митної служби України, Ченцов В. В. (2012)
Трусов С. І. - Моделі механізму участі громадськості в управлінні митною справою (2012)
Туркіна І. Є. - Судова система у процесі державного управління Японії (2012)
Ченцов В. В. - Керування документаційними процесами в управлінській діяльності митних ор-ганів України: реалії та перспективи, Шапошник С. П. (2012)
Витко Т. Ю. - Удосконалення механізму кадрового забезпечення державного управління (2012)
Кухарчук П. М. - Сучасні стратегії розвитку управління професійною освітою в країнах Європейського Союзу (2012)
Гончарова В. Г. - Особливості державної підтримки розвитку малого підприємництва в адміністративно-територіальних одиницях (2012)
Кармазіна Н. В. - Вплив податкової системи на розвиток інвестиційної політики регіонів (2012)
Наконечний В. В. - Законодавча база місцевих виборів в Україні: політико-управлінський ракурс (2012)
Пушкарь І. В. - Інформаційний ризик в антикризовому управлінні економічних систем регіонів (2012)
Царенко О. В. - Ціннісно-орієнтоване управління підприємством в умовах незбалансованого регіонального роз-витку (2012)
Бобрижна Г. В. - Аналіз зарубіжного досвіду управління митними ризиками в системі гарантування економічної безпеки держави (2012)
Івашова Л. М. - Спрощений митний контроль у контексті економічної безпеки: проблеми та шляхи їх розв’язання, Кийда Л. І. (2012)
Таращанська О. Б. - Рейдерство та його небезпеки для розвитку корпоративного сектора економіки (2012)
Булана В. В. - Управління ризиками в митній справі: сучасне бачення (2012)
Даньшина Ю. В. - Упровадження інструментів оцінювання менеджменту в органи публічної влади, Даньшин Д. Т. (2012)
Коцина А. Г. - Етика професійної діяльності посадових осіб митної служби України (2012)
Попов О. В. - Комунікацї в Державній митній службі: теоретичні засади та напрями практичної реалізації (2012)
Уліцький А. Г. - Перспективи розвитку митної служби в сучасних умовах (2012)
Горбачов С. О. - Застосування методу прогнозування у прийнятті державно-управлінських рішень (2012)
Мілевський В. Є. - Методи та апаратні засоби тестування інтраокулярних лінз, Чиж І. Г. (2015)
Кучерук В. Ю. - Огляд інформаційно-вимірювальних систем зоотехнічних параметрів тварин, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2015)
Куцевол О. М. - Метод контролю вологості капілярно-пористих матеріалів з великим вмістом вільної вологи (2015)
Петрук Р. В. - Дослідження кінетичних аспектів екологічно безпечних процесів відновлення вітчизняних фосфоритів, Петрук Г. Д., Турчик П. М. (2015)
Хоха Ю. В. - Склад продуктів високотемпературного відновлення органічних сполук, що містять хлор, фосфор та сульфур, Жеребецька Л. С. (2015)
Сергєєва К. Л. - Автоматизований аналіз космічних зображень териконів (2015)
Петрук В. Г. - Математичне моделювання впливу параметрів окремих шарів на спектральні характеристики неоднорідних біотканин, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Гончарук В. В., Моканюк О. І. (2015)
Березюк О. В. - Моделювання витрат на анаеробне розкладання твердих побутових відходів, Березюк Л. Л. (2015)
Тишко Ю. А. - Формування та властивості гумінових субстанцій, Степанюк А. Р., Копиленко А. В., Воронін Л. Г. (2015)
Камінський В. В. - Метод побудови лінійної функції рівнів слабкої множини можливих значень невизначеного параметра, Камінський А. В. (2015)
Кутіна М. В. - Ефективність застосування локаційного методу пошуку пошкоджень в системах електропостачання напругою 6 - 35 кВ (2015)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей трифазних мереж в несиметричних режимах, Мельничук С. М. (2015)
Артюх С. Ф. - Синтез системи управління оборотними гідроагрегатами ГАЕС, які працюють зі змінною частотою обертання, Червоненко І. І. (2015)
Ведміцький Ю. Г. - Біноміальні перетворення в формуванні узагальненої задачі Коші (2015)
Кондратенко Н. Р. - Еволюційний пошук інформативних ознак із залученням експерта в задачі оцінки якості артезіанської води, Снігур О. О. (2015)
Дудикевич А. Т. - Використання неортогональних шаблонів при розв’язуванні задачі Діріхле для рівняння Лапласа на площині, Кардаш А. І., Левицька С. М. (2015)
Лозінський Д. О. - Дослідження ступеня герметичності керованого зворотного клапана пропорційного електрогідравлічного розподільника, Пилявець В. Г. (2015)
Муляр Ю. І. - Спеціальний зворотний клапан стенда для ресурсних випробувань рукавів високого тиску (2015)
Дусанюк Ж. П. - Математична модель та алгоритм дослідження динаміки гідроприводу ковша неповноповоротоного екскаватора з урахуванням хвильових процесів в довгій напірній гідролінії, Петров О. В., Дерібо О. В., Черниш А. В. (2015)
Бортник Г. Г. - Метод розширення динамічного діапазону імпульсно-кодового модулятора високочастотних сигналів, Мінов М. Л., Стальченко О. В. (2015)
Осадчук В. С. - Радіовимірювальний сенсор тиску з частотним виходом на основі двоколекторного тензотранзистора, Осадчук О. В., Осадчук Я. О. (2015)
Пояркова Т. К. - Військове протистояння України з Росією (2014-2015) у світлі різних типологій сучасних війн (2015)
Климончук В. Й. - Історичні форми політичних свобод: особливості та тенденції пошуку парадигми українського націє творення (2015)
Ломака І. І. - Трансформація української національної ідеї: вплив релігії та церкви (2015)
Федорищак Х. І. - Взаємини держави і церкви в сфері політики пам’яті: досвід України та республіки Польщі (2015)
Білоус Л. В. - Сучасний низхідний тренд у розвитку партійної системи України, Макаровський І. П. (2015)
Шотурма Н. В. - Періодизація становлення державної інформаційної політики України: зміст та хронологія (2015)
Ростецька С. І. - Механізми досягнення політичної згоди: порівняльний аналіз (2015)
Кириленко О. М. - Теоретичні інтерпретації сучасного спорту як соціального інституту (2015)
Бутирська І. В. - Розвиток соціал ьної політики в європейському союзі: теоретичні та практичні засади (2015)
Мадрига Т. Б. - Європейські цінності та ціннісні орієнтації українського суспільства: проблеми співвідношення (2015)
Вархов Г. В. - Новий партійний склад європейського парламенту: майбутнє Європейського Союзу (2015)
Бурдяк В. І. - Коаліційний уряд вітчизняного фронту повоєнної Болгарії та боротьба за режим народної демократії (2015)
Лодин П. З. - Українсько-польське партнерство в системі безпеки Центрально-Східної Європи в політичній думці Богдана Осадчука (2015)
Польовий Т. Є. - Чинники та передумови двостороннього зближення Республіки Білорусь та Російської Федерації (2015)
Наумкіна С. І. - Реформи як сучасний засіб трансформації діючої системи влади (на прикладі країн Центральної та Східної Європи), Маслов Ю. К. (2015)
Голуб’як Н. Р. - Трансформація регіональної політики: інтерпретація понять (2015)
Липчук О. І. - Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні (2015)
Кавилін О. А. - Політична участь в умовах реформи місцевого самоврядування в Україні (2015)
Лазарович М. В. - Аналіз документного забезпечення боротьби директорії УНР проти єврейських погромів (2015)
Гон М. М. - Етнополітичні суперечності та конфлікти на західноукраїнських землях (1926-1939 рр.) (2015)
Монолатій І. С. - Ідентифікація етнічних акторів: варіативність моделей біографіки та їх можливості (2015)
Насадюк Ю. С. - Аксіологічний аспект української глобалізації (2015)
Мосора М. А. - Аналіз гонки озброєнь між США та КНР за допомогою моделі Річардсона (2015)
Монолатій І. С. - Кризові загострення і/або модернізація країни?, Климончук В. Й. (2015)
Монолатій І. С. - Гуманістичні дискурси української соціогуманітаристики: "за" і "проти" (2015)
Содержание (2016)
Карпов Я. С. - Анализ решений некоторых фундаментальных проблем инженерии слоистых композитов учеными кафедры композитных конструкций и авиационного материаловедения Харьковского авиационного института. Часть 2. Проектирование и расчет на прочность стрингерных панелей и конструктивно-технологические решения соединений деталей из композитов, Шевцова М. А. (2016)
Санин А. Ф. - Исследование напряженно-деформированного состояния композитного корпуса типового ракетного двигателя твердого топлива с металлическими закладными элементами в полюсных областях, Потапов А. М., Кондратьев А. В., Коваленко В. А., Клименко Д. В., Атаманчук Р. В., Харченко В. Н. (2016)
Бычков А. С. - Основные виды и причины разрушения стальных деталей и агрегатов отечественных воздушных судов транспортной категории, Моляр А. Г. (2016)
Середа В. А. - Концепция проектирования пусковых устройств в составе компактного наземного комплекса для запуска мишеней-имитаторов крылатых ракет (2016)
Хоминич О. А. - Применение современных инновационных технологических решений при реализации сложных агрегатов модели летательного аппарата замкнутой аэродинамической схемы, Зинченко Д. М. (2016)
Остапчук В. В. - Анализ способов образования остаточных деформаций в процессе изготовления листовых деталей летательных аппаратов (2016)
Борисевич В. В. - Формообразование поперечных гофров при штамповке тонкостенных деталей из трубчатых заготовок, Абухабел Мохамед Абубакер, Морголенко А. С. (2016)
Козис К. В. - Теплофизические характеристики резины марки 1001 для внутреннего теплозащитного покрытия ракетных твердотопливных двигателей, Манько Т. А., Потапов А. М., Гусарова И. А. (2016)
Колоскова А. Н. - Построение механической модели полимера методом аналогий (2016)
Симбиркина А. Н. - Аппаратурное оформление химической металлизации полых стеклянных микросфер, Нефедов В. Г., Черваков О. В., Глоба Н. И. (2016)
Рефераты (2016)
Сведения об авторах (2016)
Передмова (2012)
Ківалов С. В. - Принципи державної служби у новому Законі "Про державну службу" (2012)
Вільгушинський М. Й. - Щодо статусу голови суду в умовах реформування судової системи (2012)
Махніцький О. І. - Судовий конституціоналізм і судова влада: до постановки питання про поняття та співвідношення (2012)
Завальнюк В. В. - Антропологія в системі цінностей права (2012)
Заморська Л. І. - Нормативність права як соціальний регулятор суспільних відносин (2012)
Коритко Л. Я. - Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІII – початку ХХ ст. (2012)
Легін Л. М. - Нормативно-правова регламентація процесу прийняття законів (2012)
Словська І. Є. - Установчо-номінаційні повноваження Верховної Ради України (2012)
Тароєва В. В. - Генезис контрольних органів в аспекті становлення Української держави (2012)
Дутка Г. І. - Конституційно-правові основи законодавчої ініціативи в Україні (2012)
Хохуляк В. В. - Зародження фінансово-правових поглядів у європейській науці та їх концептуалізація в теорії меркантилізму (2012)
Антошина И. В. - Информационная функция права в системе функций права (2012)
Балабанова Д. О. - Раціональний та почуттєво-емоційний аспекти правосвідомості та поведінки суб’єктів права (2012)
Веприцкая В. Н. - Становление адвокатуры в южноукраинских губерниях Российской империи в первой половине XIX века (на примере Одессы) (2012)
Гайтан В. В. - Місце інформаційних прав у системі прав людини (2012)
Гриценко-Веселовська О. В. - Гендерна політика Фінляндії: історико-правовий аспект (2012)
Кипич І. В. - Роль ЗМІ в розвитку правової держави, демократії та громадянського суспільства в сучасній Україні (2012)
Колібабчук Н. К. - Нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Красюк И. А. - Концепция законности в советском праве (2012)
Некига С. Н. - Компромисс в правовой сфере: структура и содержание (2012)
Прус Е. У. - До питання про самоконтроль та посилення відповідальності суб’єктів застосування права (2012)
Пожар О. М. - Генезис права на особисту недоторканність в історії політико-правової думки (2012)
Андрусяк В. Г. - К вопросу о реформировании прокуратуры Украины: историко-правовой опыт и перспективы (2012)
Чередник Д. В. - Еволюція міжнародно-правового статусу європейського поліцейського відомства (2012)
Лисакова Т. В. - Організаційно-правові засади виникнення та діяльності народних засідателів на українських землях у 1918–1921 рр. (2012)
Ольшанецька С. В. - Правовий статус незаконних комбатантів (2012)
Звьоздная Т. М. - Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека (2012)
Форманюк В. В. - Реалізація локальних нормативно-правових актів (2012)
Мавед С. О. - Іджтіхад у системі джерел мусульманського права (2012)
Припхан І. І. - Державний контроль щодо захисту суспільної моралі (2012)
Ковальова О. В. - Застосування фізичного насильства у процесі виховання дітей в сім’ї: огляд законодавства та погляд суспільства (2012)
Кібік О. М. - Стратегія розвитку соціально-економічних систем підприємств транспортного комплексу України, Широков М. А. (2012)
Подцерковный О. П. - О необходимости совершенствования юрисдикционных институтов внешнеэкономического развития на примере опыта МКАС (2012)
Джафарова О. В. - Щодо розуміння економічної безпеки через призму дозвільної діяльності правоохоронних органів (2012)
Суворова О. Л. - Передумови створення сприятливого податкового середовища розвитку підприємств морегосподарського комплексу (2012)
Романенко К. М. - Застосування факторних моделей у прогнозуванні надходжень транспортно-експедиторських компаній (2012)
Хаймінова Ю. В. - Економічні передумови розвитку національного судноплавства (2012)
Котлубай В. О. - Доцільність та умови створення Українського міжнародного реєстру суден (2012)
Позова Д. Д. - Про співвідношення понять "контрафактні товари" та "фальсифіковані товари" (2012)
Кохан В. П. - Інноваційна праця: поняття, особливості, суб’єкти (2012)
Скоробагатько А. В. - Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи": досягнення чи проблеми? (2012)
Ємельянова К. С. - Державне регулювання круїзного туризму в Україні (2012)
Вітюк І. Я. - Поняття і ознаки земель енергетики в Україні (2012)
Піддубна Д. С. - Правові засади вирощування ГМ-рослин в Україні за Законом України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" (2012)
Зятіна Д. В. - Досвід країн ЄС щодо фінансування інфраструкутри морських портів (2012)
Драпайло Ю. З. - Поняття території та акваторії морського порту та порядок визначення їх меж (2012)
Пенчева Г. М. - Про проблеми договірної форми використання об’єктів загальнодержавного значення (на прикладі портових причалів) (2012)
Шигарова Н. О. - Система засобів господарсько-правового регулювання ринку продовольчих товарів у сучасних умовах (2012)
Сьомочкіна Є. М. - Особливості правового регулювання водогосподарської діяльності на радіаційно небезпечних землях навколо Чорнобильської АЕС (2012)
Галагуза А. В. - Самовільне зайняття земельної ділянки як підстава для застосування земельно-правової відповідальності (2012)
Березінський П. А. - Поняття, зміст та значення ноосферного (інформаційного) типу природокористування для сучасної еколого-правової думки (2012)
Кіцен Н. В. - Система загальних умов апеляційного провадження (2012)
Костова Н. І. - Функції статутного капіталу акціонерних товариств (2012)
Кулініч О. О. - Окремі питання судової практики щодо правомірності публічного поширення фотографічних творів із зображенням "публічних" фізичних осіб (2012)
Некіт К. Г. - Методологічні засади вдосконалення правового регулювання відповідальності довірчого управителя за договором довірчого управління майном (2012)
Гостєв А. В. - Відчуження об’єкта незавершеного будівництіва за договором купівлі-продажу (2012)
Цибульська О. Ю. - Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України (2012)
Юрчишин Н. Г. - До питання про обмеження права приватної власності на земельні лісові ділянки (2012)
Бойченко Е. Г. - Термінологія нормативного регулювання господарської діяльності збройних сил України потребує гармонізації (2012)
Сурай Д. Ю. - Договір – підстава виникнення права власності: історія та сучасність (2012)
Адаховська Н. С. - Майнові права фізичних осіб при опіці (2012)
Герасимовський С. В. - Нікчемні та оспорювані правочини у Цивільному праві України (2012)
Зілковська К. Л. - Нотаріус як учасник цивільного процесу (2012)
Мазіна О. О. - Привілеї як перша форма захисту в авторських правовідносинах (2012)
Рубець І. В. - Застосування презумпції шлюбного походження дитини (2012)
Покора І. Є. - Співвідношення та взаємодія матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві (2012)
Bondar I. S. - Urgent issues of electing supervisory board members pursuant to the Law of Ukraine "On joint-stock companies", Tkachenko K. V. (2012)
Пахомов І. М. - Проблеми процесів та механізмів модернізації державної служби (2012)
Миколенко О. І. - Суб’єктивні фактори, які негативно впливають на розвиток науки адміністративного права (2012)
Колесніченко В. В. - Поняття "суб’єкт адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності" та класифікація суб’єктів (2012)
Журавель М. В. - Основні підходи до вивчення інституту "державне управління" у вітчизняній та зарубіжній науці адміністративного права (2012)
Іванцов В. О. - Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України (2012)
Арсірій Р. О. - Перспективи впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в судах (2012)
Олійник О. В. - Структура суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Войнарівський М. М. - Про правову природу та гарантійне значення строків застосування адміністративно-господарських санкцій (2012)
Закаленко О. В. - Засоби захисту відповідача від позову: адміністративно-процесуальний аспект (2012)
Гула І. Л. - Поняття та особливості механізму адміністративно-правового забезпечення видворення іноземців та осіб без громадянства з України (2012)
Ільєнок Т. В. - Адміністративне корупційне правопорушення: поняття, склад, ознаки (2012)
Капустін М. В. - Поняття представництва прокуратурою інтересів людини та держави в суді (2012)
Полетило К. С. - Тенденції судового захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина (2012)
Євтушенко В. В. - Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання відносин щодо виконання будівельної діяльності та її стандартизації (2012)
Нежурбіда С. І. - Еволюція аналізу теорій причин злочинності у другій половині ХХ століття (2012)
Дрьомін В. М. - "Офіційна" та фактична злочинність: кримінологічний аналіз (2012)
Тіщенко В. В. - Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики, Барцицька А. А. (2012)
Гловюк І. В. - Методологічні ідеї теорії кримінально-процесуальних функцій (2012)
Мукоїда Р. В. - Форми інформаційної взаємодії оперативних підрозділів ОВС та податкової міліції під час протидії економічним злочинам (2012)
Кириленко Н. Ю. - Система слідчих дій на першому етапі розслідування шахрайства у побутовій сфері (2012)
Годяк А. І. - Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України (2012)
Галушко Б. С. - Поняття злочину в кримінальному праві України (2012)
Пілявська Л. М. - Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину (2012)
Билиця І. О. - Взаємодія органів прокуратури із засобами масової інформації (2012)
Камінський В. Ф. - Землеробство ХХІ століття. Проблеми та шляхи вирішення, Сайко В. Ф. (2015)
Патика В. П. - Біологічний азот у системі землеробства, Гнатюк Т. Т., Булеца Н. М., Кириленко Л. В. (2015)
Дегодюк Е. Г. - Басейновий підхід в біогеоценозах і агросфері в контексті розвитку систем землеробства у ХХІ столітті (2015)
Vozhegova R. A. - Adaptation of farming systems to climatic conditions of the Southern Ukraine (2015)
Шевченко І. П. - Оптимізація агроландшафтних систем як основа збалансованого розвитку аграрного виробництва, Коломієць Л. П., Кравець С. В., Шквир І. М. (2015)
Бойко П. І. - Ефективність короткоротаційних сівозмін у сучасних системах землеробства, Літвінов Д. В. (2015)
Господаренко Г. М. - Баланс основних елементів живлення за тривалого застосування добрив, Черно О. Д. (2015)
Слюсар І. Т. - Природоохоронне використання осушуваних земель гумідної зони, Гера О. М., Соляник О. П., Сербенюк В. О. (2015)
Корсун С. Г. - Особливості агроекологічних процесів на сільських сельбищних територіях (2015)
Бойко А. Л. - Використання вірусів у біотехнологічних процесах (2015)
Тараріко О. Г. - Прогнозування впливу погодних умов на урожай зернових культур, Ільєнко Т. В. (2015)
Бабич А. О. - Вплив засухи, суховію і пилової бурі на урожайність зернових культур, Бабич-Побережна А. А., Побережний М. С. (2015)
Прістер Б. С. - Модель районування території за різних рівнів можливого радіоактивного забруднення агросфери, Гаргер Є. К., Талерко Н. Н., Виноградська В. Д., Лев Т. Д. (2015)
Мойсієнко В. В. - Радіаційний моніторинг лікарських рослин залежно від щільності забруднення ґрунтів природних фітоценозів Полісся (2015)
Малиновская И. М. - Формирование микробных сообществ серой лесной почвы в условиях повышенного загрязнения тяжелыми металлами (2015)
Володін С. А. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробництва біопалива, Георгієв В. А. (2015)
Пальченкова В. М. - Контроль суспільства за виконанням покарань у допенітенціарний період (на прикладі Київської Русі) (2015)
Задорожня Г. В. - Конституційно-правовий статус глави держави (2015)
Олексенко Т. М. - Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права (2015)
Чернєй А. В. - Міжнародний досвід у сфері державних закупівель (2015)
Коваль Д. А. - Поняття форми податкового контролю та її співвідношення з методами (2015)
Маріхін К. В. - Класифікація податкових режимів (2015)
Покатаєва О. В. - Правова природа податкового обов’язку, Коваль О. О. (2015)
Трипольська М. І. - Поняття та ознаки податкового правопорушення (2015)
Leonenko T. - Religious Sects: Use of Juveniles' Age Peculiarities to Involve them in Criminal Activity (2015)
Градецький А. В. - Освіта як засіб виправлення засуджених (2015)
Доробалюк О. П. - Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України (2015)
Кричун Ю. А. - Порівняльно-правовий аналіз залишення в небезпеці за кримінальним законодавством України та деяких зарубіжних держав, Арделян І. І. (2015)
Наумов О. О. - Визначення підстави та умов звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 кк України в теорії кримінального права та судовій практиці (2015)
Шеремет О. С. - Роль органів місцевого самоврядування в кадровому забезпеченні правоохоронних органів та запобіганні злочинам (2015)
Гороховська О. В. - Відповідальність за посягання на життя: зарубіжний досвід, Семенюк І. С. (2015)
Равлінко З. П. - Причини та підстави дискримінаційного поводження: загальна характеристика (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул, зміст (2011)
Пархоменко В. - Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності (2011)
Гура Н. - Проблеми формування собівартості та порядок її відображення в податковій звітності, Склярук І. (2011)
Бабіч В. - Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості, Поддєрьогін А. (2011)
Гейєр Е. - Моделі взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку (2011)
Івахів Ю. - Аналітичні показники рентабельності: сутність і методика розрахунку (2011)
Метелиця В. - Етапи розвитку професії бухгалтера (2011)
Піскова Ж. - Проблеми узгодження понятійного апарату бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств і шляхи їх вирішення (2011)
Гресь Н. - Щодо змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з обліку та аудиту (2011)
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. № 1204, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.10.2011 р. за № 1181/19919 (2011)
Содержание (2015)
Осмолович А. М. - Оцінка стану та виявлення актуальних трендів культури споживання товарів і послуг кінцевими споживачами в Україні (2015)
Овчаренко Д. Ю. - Стан та перспективу розвитку будівельного ринку України (2015)
Катаев А. В. - Адаптация методологии выборочного наблюдения для целей маркетинговых исследований (2015)
Гребенюкова О. О. - Сучасна структура комплексу маркетингових комунікацій (2015)
Бескровная Ю. - Современная структура методов и методик маркетинговых исследований, применяемых мировыми и украинскими исследовательскими компаниями (2015)
Волкова А. В. - Науково-етнографічне дослідження особливостей технології страв української національної кухні (2015)
Титул, зміст (2011)
Яцишин Н. - Особливості формування Звітів про рух грошових коштів, про власний капітал і розкриття інформації у Примітках (2011)
Жураковська І. - Податкові різниці як спосіб взаємоузгодження бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект (2011)
Кучеренко Т. - Облікове забезпечення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість сільгосппідприємств із спеціальним режимом оподаткування та його вдосконалення, Шайко О. (2011)
Семенко Т. - Проблемні питання обліку розрахунків з ПДВ при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі цукрових заводів) (2011)
Легенчук С. - У пошуках мети науки про бухгалтерський облік (2011)
Гресь Н. - До питання обліку студентських квитків і документів про освіту у вищих навчальних закладах (2011)
Перелік статей та офіційних матеріалів, надрукованих у журналі за 2011 рік (2011)
Мних Є. - Звіт про результати проведення круглого столу (2011)
Катаев А. В. - Методология и базовые процедуры идентификации интенсивности рыночной конкуренции (2015)
Оберемок С. В. - Інструменти та технології маркетингу: еволюція та розвиток на випередження (2015)
Клюева Е. Р. - Интернет-брендинг как инструмент маркетинговых коммуникаций (2015)
Болотна О. В. - Маркетинг відносин як сучасна концепція маркетингу (2015)
Корженко К. А. - Формування лояльності споживачів на основі оцінки конкурентоспроможності продукції (2015)
Переяслова Ю. А. - Готельні послуги для гіпотоніків в Україні: науково-практичні результати економіко-організаційного та маркетингового обґрунтування, Гребенюкова О. О., Рассказова Є. С. (2015)
Титул, зміст (2016)
Платонов А. Н. - Кристаллохимия, оптические спектры и окраска бериллов. I. Гелиодор и золотистый берилл (golden beryl) - две разновидности природных желтых бериллов, Хоменко В. М., Таран М. Н. (2016)
Калиниченко Е. А. - Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты, Брик А. Б., Николаев А. М., Калиниченко А. М., Франк-Каменецкая О. В., Дубок А. В., Багмут Н. Н., Кузьмина М. А., Колесников И. Е. (2016)
Ширінбекова С. Н. - Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах (2016)
Андрейчак В. О. - Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В. (2016)
Кривдік С. Г. - Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Гаценко В. О., Луньов Є. С., Вишневський О. А., Канунікова Л. І. (2016)
Язвинська М. В. - Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища (2016)
Крюченко Н. О. - Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів, Жовинський Е. Я., Андрієвська О. А. (2016)
Бондар К. М. - Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Цюпа І. В., Стахів І. Р., Матвієнко О. В., Кузь Ю. В. (2016)
Шкапенко В. В. - Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония, Кадошников В. М., Мусич Е. Г., Писанская И. Р. (2016)
Пам’яті Олексія Миколайовича Платонова (2016)
Наші автори (2016)
Содержание (2015)
Даниленко Є. С. - Теоретичні аспекти маркетингового управління поведінкою споживачів (2015)
Красиля Д. - Модель маркетингового дослідження конкурентного середовища (2015)
Панасенко Т. - Цінова стратегія і стратегія ціноутворення організації: термінологічна та змістовна ідентифікація (2015)
Стефанова О. - Теоретичні основи впливу та структура зовнішнього середовища маркетингу (2015)
Костюченко Н. - Наукова сутність маркетингу як процесу обміну (2015)
Нахаєнко К. - Програма лояльності: сучасний зміст, типологія та методи реалізації на ринку B2C (2015)
Авдейчик О. В. - Показатели оценки эффективности использования интеллектуальных ресурсов промышленных предприятий, Нехорошева Л. Н. (2015)
Носов А. Л. - Опыт формирования кадрового резерва в учебном заведении, Черанева Е. К. (2015)
Бимaгaмбeтовa Ж. К. - Мировой опыт применения инноваций в формировании стратегий развития компаний (2015)
Попова Н. В. - Поведение потребителей и маркетинговые коммуникации: ценностный подход, Соснова О. В. (2015)
Фендріков К. М. - Вузівська преса як складник освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Содержание (2016)
Маслова И. В. - Изменения численного состава купечества Вятской губернии во второй половине XIX века (2016)
Божидай І. І. - Дефініція поняття "конкурентна стратегія" та її місце в управлінській ієрархії стратегій (2016)
Смачило В. В. - Дефініція категорій, які визначають роль людини в соціально-економічних процесах, Корпан М. В. (2016)
Климук В. В. - Отраслевое развитие: состояние и вектор динамики (на примере промышленного сектора экономики), Бельмач А. А. (2016)
Лунев А. Н. - Формирование персонального бренда руководителя учреждения профессионального образования, Пугачева Н. Б. (2016)
Уманская М. В. - Технология развития критического мышления на уроках курса "Основы религиозной культуры и светской этики" (2016)
Тестов В. А. - Основные дидактические принципы при изучении математических понятий (2016)
Анісімова Н. - "І день вже впав і ніч неначе його руїна...": поетика сугестивного пейзажу в ліриці Тараса Федюка (2014)
Колінько О. - Колористика модерністської новели: художній і психологічний аспекти (2014)
Николюк Т. - Психологічний портрет творчої особистості у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" (2014)
Сироватська М. - Часопросторові особливості художнього світу п'єс Єлисея Карпенка (2014)
Шарова Т. - Українська проза "пролетарських" письменників: тематичні домінанти (2014)
Антонюк О. - Поетика візуального у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" (2014)
Зайцева А. - Генологічний дискурс прози Олени Пчілки (2014)
Тарасенко В. - Микола Хвильовий та Артем Сокіл: діалог авторів і творів (2014)
Реутова М. - Форманти "театру абсурду" у драмі Юрія Косача "Кортез і безталанна" (2014)
Ткачук М. - Типологія героя-екзистенціала в ліриці Василя Стуса (2014)
Просалова В. - Діалог у поетичному мисленні Василя Стуса (2014)
Мазоха Г. - Епістолярій В. Стуса як складова вияву індивідуальності поета (2014)
Руда О. - Духовний простір художнього світу збірки Василя Стуса "Веселий цвинтар": спроба християнського прочитання поезії "В мені уже народжується Бог..." (2014)
Колтакова Н. - Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса (2014)
Пуніна О. - Конотативні смисли денотату алкоголю в поетичному тексті "Часу творчості" Василя Стуса (2014)
Цікавий С. - Топос умовного міста в повісті Василя Стуса "Подорож до Щастівська” (2014)
Жилін М. - Екстаз і аскеза: до питання про філософічність поезії Василя Стуса (2014)
Івасюк Л. - Проблематика рецепції Василя Стуса в німецькомовному просторі (2014)
Лукаш Г. - Текстова стратегія інтертекстуальності поезій збірки В. Стуса "Палімпсести" у семіотичному аспекті (2014)
Соловей О. - Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса (2014)
Лисенко Н. - Художнє моделювання образу митця у творчості В. Стуса та Р. М. Рільке, Щербатюк В. (2014)
Юрова І. - Музичні мотиви в текстах поетів-шістдесятників (на матеріалі творчості В. Стуса, І. Драча, Л. Костенко) (2014)
Бондаренко Г. - Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса, Клименко З., Сушко О. (2014)
Букатчук Х. - Психофізичні стани художнього суб'єкта в поезії Василя Стуса (2014)
Шалак О. - "Лірники" Валеріана Боржковського: засади записування і публікації фольклору (2014)
Сабельникова Т. - Знаки національної етнокультури у творчості Василя Стуса (на матеріалі збірки "Зимові дерева") (2014)
Інформація для авторів (2014)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - Некоторые аспекты финансирования организаций физической культуры и спорта в СССР на региональном уровне в начале 1950 гг. (по материалам Пензенской области) (2016)
Феклистова И. С. - Использование кластерного анализа при оценке эффективности стратегического управления предприятиями региона (2016)
Пакулін С. Л. - Використання мотиваційних важелів підвищення ефективності функціонування підприємств регіону (2016)
Гернего Ю. А. - Инновационный потенциал экономики Украины (2016)
Мартиненко І. О. - Шляхи удосконалення корпоративної соціальної відповідальності в галузі лісового господарства України (2016)
Пакуліна А. А. - Раціоналізація інформаційних потоків і вдосконалення системи показників соціально-економічного моніторингу розвитку регіону, Пакуліна Г. С. (2016)
Безпалова А. Г. - Роль маркетинга в современном локальном консалтинге (2016)
Седакова В. А. - Особенности ферментации пищевых волокон под действием бифидо- и лактобактерий (in vitro), Клебанов А. В., Клебанова Н. А., Седаков Е. В. (2016)
Собчак А. П. - Оценка эффективности функционирования виртуального производственного предприятия с использованием понятия гиперустойчивости, Шостак И. В. (2016)
Вараскин В. Н. - Пять основных правил, способствующих развитию детского технического творчества (2016)
Иванова С. В. - Информационно-методическое обеспечение кластера детского оздоровительного отдыха, Талзи С. С. (2016)
Арканія Р. А. - Удосконалення тренувального процесу таеквондистів (2016)
Ананченко К. В. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л. (2016)
Ручка Є. В. - Удосконалення підготовки юних борців в умовах динамічного розвитку вільної боротьби (2016)
Скржинська М. - Освіта в процесі формування античних держав на території України (VI–IV ст. до н. е.) (2013)
Одрін О. - Зернове господарство Херсонського поліса в другій половині ІV — першій половині ІІІ ст. до н. е. (2013)
Жданович О. - Філософські вчення у ранній Візантії: пошуки сенсу буття (2013)
Зема В. - Оповіді про навернення на християнство і рання православна полеміка (2013)
Котляр М. - З історії боярського землеволодіння на Русі ХІІ–ХІІІ ст. (2013)
Пилипчук Я. - Наддніпрянські кипчаки, Русь та Центрально-Східна Європа (2013)
Головко О. - Спішська угода 1214 р. угорського короля Андрія ІІ і краківського князя Лешка Бялого та її наслідки (2013)
Войтович Л. - Лев Данилович: "князь думен и хоробор на рати" чи "безчесний князь"? (2013)
Черкас Б. - Західні володіння Золотої Орди в 1380–1399 рр. (політичний аспект) (2013)
Михайловський В. - Спитко з Мельштина — володар Західного Поділля в 1395–1399 рр. (2013)
Блануца А. - Судові урядники в земельних спорах у Великому князівстві Литовському (1529–1566 рр.) (2013)
Старченко Н. - Наїзди та грабежі в шляхетському соціумі Волині (1566 р. — початок ХVII ст.) (2013)
Пономарьов О. - Український аспект валашсько-російських відносин 1688–1700 рр. (2013)
Кононенко В. - Політико-правові витоки "Договорів та постанов" 1710 р. (2013)
Чухліб Т. - Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми "вірності" і "зради" українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії (2013)
Гошко Т. - До історіографії німецького права в Україні (2013)
Lopatecki K. - O wykorzystaniu zrodel ikonograficznych w badaniach historyczno-wojskowych na przykladzie wysadzenia zamku w Sandomierzu w roku 1656 (2013)
Вирський Д. - Військова кампанія на Україні 1649 р. в анонімному "Катафалку рицерському" (1650) (2013)
Заруба В. - Похід османського війська на Чигирин влітку 1678 р. в щоденнику польського посла С. Проського (2013)
Мицик Ю. - З листування Івана Бутича з Миколою Ковальським (2013)
Білоус Н. - Магдебурзьке право в Центрально-Східній Європі у світлі нових досліджень німецьких істориків (2013)
Chynczewska-Hennel T. - Opinia o książce Tarasa Chuchliba "Wideń 1683: Ukraina-Rus w walce o "złote jabłoko” Europy". — Kyjiw, 2013 (2013)
Станіславський В. - Невідомі сторінки українсько-шведських відносин: військовополонені козаки у Швеції під час Великої Північної війни (семінар у відділі історії України середніх віків і раннього нового часу) (2013)
Кононенко В. - Семінари з інтелектуальної історії в Інституті історії України НАН України (2013)
Доба Івана Мазепи в новітній історіографії (з 1986 р. по сьогодення): рекомендаційний бібліографічний покажчик (укл. Ганна Березанська) (2013)
Жданович О. - Кочовики Степу і Візантійська імперія у ІV–VІ ст.(на основі свідчень візантійських авторів) (2014)
Черкас Б. - "Самаро-Орельський" улус Золотої Орди (2014)
Кириченко К. - Створення "замовних" творів історичного змісту на початку ХVІ cт.: Велике князівство Литовське та Московське князівство (2014)
Сас П. - Шлях армії султана Османа ІІ до Хотина 1621 р. (2014)
Затилюк Я. - "Перепрочитання історії" хрещення Русі князем Володимиром в історичній культурі ранньомодерної України (2014)
Федорук Я. - Нездійснений проект ірландської колонізації України 1655 р. (2014)
Станіславський В. - Купці, зайняті у торгівлі між Військом Запорозьким та Османською імперією на початку XVIII ст.: імена, етнічна та державна приналежність (2014)
Горобець В. - Сила та безсилля гетьманської влади в після-полтавську добу: гетьман Скоропадський vs сотник Лісовський, 1715–1722 (2014)
Гордуновський О. - Чумацький промисел в Україні: причини занепаду, Гуржій О. (2014)
Блануца А. - Політика земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського: історіографія проблеми (2014)
Арістов В. - "Переворот" О. О. Шахматова в історіографії давньоруського літописання (2014)
Гошко Т. - Сучасна українська урбаністика в контексті історіографічної глобалізації (2014)
Вілкул Т. - Початкова частина Віленського хронографа: переписувачі та читачі (2014)
Білоус Н. - Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.) (2014)
Ващук Д. - Документи князів Чорторийських початку ХVІІ ст. (за матеріалами Російської національної бібліотеки) (2014)
Мицик Ю. - З документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві ХVІІ — початку ХVІІІ ст.: маєтності на Корсунщині, Тарасенко І. (2014)
Тоїчкін Д. - Оснащення українського козацького війська: холодна зброя (2014)
Чухліб Т. - Поняття "Україна" та "Українний" в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1649–1659 рр.) (2015)
Дзюба О. - "Україна" і "Малоросія": слова і поняття в українській мемуарній літературі XVIII ст. (2015)
Моця К. - Еволюція візантійської воєнно-адміністративної системи в Криму (2015)
Черкас Б. - Подільське князівство і "ногаєві" татари: боротьба за Придністров’я (1374–1380) (2015)
Старченко Н. - Образа королівського маєстату: волинські репліки останньої третини XVI ст. (2015)
Вирський Д. - Вишневеччина: перші перемоги і перші соратники (1555–1595 рр.) (2015)
Білоус Н. - Приватні міста Київського воєводства в першій половині XVII ст.: кількість, особливості розвитку та функціонування (2015)
Затилюк Я. - Київські посольства XVII ст. з "мощами" князя Володимира до Москви (2015)
Станіславський В. - Оподаткування купців з Війська Запорозького в Туреччині на початку XVIII ст. (за матеріалами російського посольства) (2015)
Krokosz P. - Aspekt religijny w strukturach rosyjskich sil zbrojnych za panowania Piotra I. (2015)
Синяк І. - Протистояння Коша з київським генерал-губернатором і Гетьманщиною (на основі діловодства середини 30-х — початку 50-х рр. XVIII ст.) (2015)
Пономарьов О. - Пруссія у зовнішній політиці Крим-Гірея в 1761–1762 роках (за даними запорозької розвідки) (2015)
Горобець В. - Чи був Демко Многогрішний гетьманом Війська Запорозького? (2015)
Одрін О. - Зерноторгівля у Північному Причорномор’ї та в інших регіонах античного світу: історіографічні стереотипи і реалії (2015)
Вілкул Т. - Нові біблійні запозичення у Повісті временних літ: книги пророків (2015)
Блануца А. - Джерела дослідження політики земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського (2015)
Сас П. - Українське взуття другої половини XVI — першої половини XVII ст. в наукових дослідженнях останніх десятиліть (2015)
Ковалець Т. - Козацькі повстання 1625 та 1630 рр. в Україні за матеріалами діаріуша Анджея Кості-Збіроховського (2015)
Александрович В. - Пошуки київського пізньосередньовічного малярства (2015)
Савчук Ю. - Ротація сотенних прапорів Київського полку у другій половині XVІІІ ст. (2015)
Бовгиря А. - Katarzyna Losson. Komu mila calosc Ojczyzny. Swiadomosc i aspiracje polityczne kancelistow kozackich (1670–1720). — Warszawa: Neriton, 2013 (2015)
Кононенко В. - Andrzej Gliwa. Kraina upartych niepogod. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku. — Przemysl: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjacol Nauk w Przemyslu, 2013. — 1104 s. (2015)
Станіславський В. - Міжнародний конгрес з османських студій (2015)
Матушек О. - Інтерпретація Святого Письма у проповідях Лазаря Барановича (2015)
Борисенко К. - Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знаменія пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби (2015)
Шкляєва Н. - Татарські та шведські мотиви в народній топонімічній прозі Західного Полісся (2015)
Соловей О. - Мала проза Ігоря Костецького: етичний аспект (2015)
Пуніна О. - Повчальне інакомовлення як структурний принцип роману Олеся Ульяненка "Знак Саваофа" (2015)
Бузов А. - Поетика експресіонізму в романі Віталія Бендера "Фронтові дороги" (2015)
Жиліна М. - Образ білої акації в метафоричній системі поезії Володимира Свідзінського "Темна" (2015)
Погорєлова О. - "Батьки в літературі" в інтерпретації Олександра Ірванця (2015)
Тарасенко В. - Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" (2015)
Тарнашинська Л. - Шевченкіана Василя Стуса (2015)
Нестелєєв М. - Архетип "Бога-матері" в ліриці В. Стуса (2015)
Просалова В. - Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса (2015)
Бердник О. - Інтратекстуальна поетологія "Листів у вічність..." В. Стуса (2015)
Цікавий С. - Структура урбаністичного топосу в повісті В. Стуса "/Так бувало уже не раз/" (2015)
Урсані Н. - Художнє осмислення смерті в ліриці Василя Стуса (на матеріалі "Таборового зошита") (2015)
Василенко В. - Травма як соціокультурна категорія: історія дослідження (2015)
Реутова М. - Автопсихологічні мотиви у драмі Юрія Косача "Кортез і Безталанна" (2015)
Інформація для авторів (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Siskou T. - Currency Regimes and Exchange Rate Policy in Ukraine in the Realm of Blessed and Unblessed Trinity, Savelyev Y. (2016)
Kryvous V. - Corporate Social Responsibility in the Context of the Partnership Interaction Formation between State, Business and Society (2016)
Lehkyy O. - "Economic Bubbles" on the Market of Virtual Goods (2016)
Bohdanova M. - Mechanisms of the Territorial Administrative Development in Bulgaria, Parashkevova E., Todorov Y., Tsvetanova Y. (2016)
Burmatova O. - Evolution of the Regional Development in the Russian Federation, Sumskaya T. (2016)
Our Authors (2016)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - О борьбе с искажениями в отчетности в сфере физкультуры и спорта в СССР в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области), Артемова С. Ф. (2016)
Чернова О. А. - Стратегические приоритеты государственной политики сбалансированного регионального развития (2016)
Доргушаова А. К. - Динамическая модель экономического каркаса несырьевого развития региона (2016)
Лукин В. А. - Бухгалтерский баланс как система, Москаленко Е. В. (2016)
Іващенко М. В. - Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України (2016)
Бага О. М. - Перспективи запровадження міжнародних стандартів "Базель-III" для вітчизняних банків на основі міжнародного досвіду, Малахов В. А. (2016)
Соколова Л. В. - Аналіз науково-практичного інструментарію оцінювання кредитоспроможності підприємств, Соколов О. Є., Тімошева А. О. (2016)
Пакуліна А. А. - Управління соціальною сферою як чинник позитивного іміджу держави у сучасному світі, Пакуліна Г. С. (2016)
Каштелян Т. В. - Институциональные аспекты развития лесного комплекса Беларуси (2016)
Смирнова Н. В. - Макроекономічний рівень трансферу технологій (2016)
Пакулін С. Л. - Стратегія розвитку та посилення конкурентоспроможності муніципального утворення (2016)
Ткаченко А. М. - Використання статистичних методів управління якістю в логістичному процесі, Іванова М. І. (2016)
Иванова М. В. - Скрытые тенденции экономического развития промышленности Украины, Санникова С. Ф. (2016)
Филипенко А. В. - Удосконалення поточної класифікації витрат на оплату праці в системі обліку підприємства (2016)
Костюк М. К. - Необхідність використання соціальних мереж як елемента інтегрованих маркетингових комунікацій для просування вищих навчальних закладів (2016)
Завадинська О. Ю. - Технологія борошняних кондитерських виробів оздоровчого призначення (2016)
Федорова Д. В. - Нові солоні вафельні вироби "Крекіси рибні" з використанням риборослинних напівфабрикатів (2016)
Манаков В. П. - Разработка и апробации методики комплексной оценки уровня качества флексопечати экструзионной упаковки, Чеботарева И. Б., Чеботарев Р. И., Муравьева А. В. (2016)
Пакулін С. Л. - Формування коронного прийому змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана, Камаєв О. І. (2016)
Польова Т. В. - Основи закладання європейської моделі реалізації авторських і суміжних прав вітчизняних науково-педагогічних працівників (2016)
Зайцева М. Л. - Эксперименты композиторов эпохи русского авангарда в области синтеза искусств (2016)
Москалевич Г. Н. - Естественная монополия в Евразийском экономическом союзе: понятие, сущность, виды и сферы деятельности (2016)
Мусатова Т. Е. - Применение графоаналитического метода в инвестиционном проектировании (2016)
Чухраева Н. Н. - Инновационное развитие пищевых предприятий Украины с учетом параметров устойчивости (2016)
Матях В. - Дослідження українського історичного процесу раннього нового часу в Інституті історії України НАН України (90-ті роки ХХ - перша декада ХХІ ст.) (2011)
Одрін О. - Зернове господарство Ольвійського полісу в VI - першій половині ІІІ ст. до н.е. (2011)
Скржинська М. - Фольклор як історичне джерело розповіді Геродота про Скіфію (2011)
Котляр М. - Жорстокий світ давньоруського середньовіччя (2011)
Зема В. - Володарі-мученики. Сценарії та моделі святості (2011)
Бубенок О. - Мадяри у степах Приазов'я (до питання локалізації країни Лебедії) (2011)
Черкас Б. - Улус Манкерман: спроба реконструкції (2011)
Грибовський В. - Землеробство і седентаризація в кочівницькому соціумі: випадок причорноморських ногайців (2011)
Блануца А. - Господарська політика королеви Бони у Великому князівстві Литовському (за матеріалами 32 книги записів Литовської метрики) (2011)
Ващук Д. - Матеріали Литовської Метрики до вивчення інститутів "старини" та "новини" у Великому князівстві Литовському (2011)
Гуржій О. - Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина XVII - XVIII ст.) (2011)
Сокирко О. - Гетьманські "німці": війська іноземного автораменту другої половини XVII - початку XVIII ст. (2011)
Вілкул Т. - Текстологія Повісті временних літ. Контрольні тексти: Книга Буття у Промові Філософа (2011)
Мицик Ю. - З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів) (2011)
Александрович В. - Ікони часів Лева Даниловича (2011)
Чухліб Т. - 539 листів гетьмана Івана Мазепи в опрацюванні історика В’ячеслава Станіславського (Рецензія) З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1996. — 194 с.; Листи Івана Мазепи. 1687–1691 / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — Т. 1. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. — 480 с.; Листи Івана Мазепи. 1692–1700 / Упор. та автор вступного дослідження В. Станіславський. — Т. 2. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 752 с. (2011)
Блануца А. - Проблеми інтеграції та інкорпорації ранньомодерного часу у новітніх студіях. (Огляд) Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ỹ развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еỹропы ỹ перыяд ранняга Новага часу: Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі (Мінск, 15–17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С. Ф. Сокал, А. М. Янушкевіч. — Мінск: БІП-С Плюс, 2010. — 440 с. (2011)
Кононенко В. - (Огляд) Gawron Przemyslaw. Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646. — Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010. — 507 s. (2011)
Содержание (2016)
Іванова М. І. - Уніфікація методології оцінювання конкурентоспроможності, Єгорцева Є. Є., Мироненко Я. Ю. (2016)
Галавтина А. В. - Этические аспекты рекламы в борьбе за доверие потребителей, Жарая К. С. (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка Карла Коберського та її вплив на розвиток фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ сторіччя (2016)
Терзян Ю. Г. - Мода та її вплив на поведінку споживачів, Хомутова О. О. (2016)
Кирий В. В. - Исследование специфики применения фактора времени в современных экономических процессах, Гуца О. Н. (2016)
Пакулін С. Л. - Обґрунтування стратегічного плану розвитку державного підприємства (2016)
Зайцева М. Л. - Возвращение к истокам: особенности применения этнических инструментов в творчестве Игоря Мациевского (2016)
Мику Н. В. - Русская религиозная живопись конца XIX – начала XX вв., Королева Л. А. (2016)
Лісова С. В. - Побудова іміджу провідних ведучих українських теленовин 1991-2001 років (2016)
Содержание (2016)
Костюк М. К. - Актуальність впровадження концепції бенчмаркінгу на ринку освітніх послуг України (2016)
Резник Г. А. - CRM как новая функциональная форма внутрифирменной координации производственного предприятия, Парамонова Л. С. (2016)
Євсєєва О. А. - Формування і розвиток соціальної інфраструктури муніципальних утворень (2016)
Дубинкина Е. А. - Разработка концепции фестиваля уличных искусств как инструмента повышения привлекательности современного города, Азаренков Л. С. (2016)
Holubka M. M. - Economic and history timeline of the consecutive events of the progressive development of the national economic education at western Ukrainian territory in a period of the early XIX – XX centuries: educational institutionalization of economic systems (2016)
Непочатих Т. А. - Деякі теоретичні та практичні підходи до виробництва цукатів на основі рослинної сировини (2016)
Перебійніс В. Б. - Підвищення ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень (2016)
Ручка Є. В. - Вдосконалення передзмагальної підготовки юних борців вільного стилю (2016)
Морозов С. Д. - Особенности миграции населения России в 1897-1914 гг (2016)
Семко О. В. - Основні принципи та прийоми реконструкції промислових об’єктів під будівлі громадського призначення, Воскобійник Є. П. (2015)
Фаст Д. А. - Розрахунок дерев’яної шпали в тунелі метрополітену на міцність (2015)
Глазунов Ю. В. - Вплив способів передачі навантаження на несучу здатність сталебетонних колон (2015)
Кушнерова Л. А. - Эффективность использования отходов промышленности в производстве теплоизоляционных материалов (2015)
Деревянко В. Н. - Модифицированные сухие строительные смеси на основе магнезиально-бишофитной композиции, Максименко А. А., Гришко Г. Н. (2015)
Новіков В. В. - Результати експериментальних вимірювань бічних пружних відтискань головки рейкової нитки при її одночасному вертикальному та горизонтальному навантаженні, Скорик О. О. (2015)
Рыщенко Т. Д. - Обоснование возможностей использования газошламов с целью повышения энергоэффективности производства портландцемента, Вяткин К. И. (2015)
Ксьоншкевич Л. М. - Вплив мікрокремнезему та механоактивації на ефективну в’язкість цементних суспензій, Крантовська О. М., Даниленко А. В. (2015)
Фощ А. В. - Оцінка якості гідрофобізуючих добавок і їх вплив на водостійкість гіпсу, Керш В. Я., Колесніков А. В. (2015)
Бєлікова Н. В. - Принциповий огляд і порівняльний аналіз існуючих програмних комплексів для сучасного електронного проектування нових, реконструкції та експулатації існуючих залізниць, Гречаник Є. М., Лихицький С. В. (2015)
Малюшицький О. В. - Дослідження роботи закладних деталей системи кріплення залізобетонних колон (2015)
Іванченко В. Г. - Пресіометричні дослідження стисливості піщаних основ, закріплених ґрунтоцементом (2015)
Махінько А. В. - Обґрунтування аналітичного підходу до динамічного розрахунку висотних споруд простої архітектурної форми на дію вітру, Махінько Н. О. (2015)
Тулей Ю. Л. - Аналіз просторової жорсткості скріплень ДО (2015)
Балабай Е. А. - Вероятностная оценка риска возникновения аварий на бетонных гравитационных плотинах на скальном основании (2015)
Новаковська В. Я. - Дослідження процесу розпаду бітумних та модифікованих бітумних емульсій (2015)
Арутюнов В. А. - Умови формування додаткових кристалогідратів на поверхні поліефірного волокна (2015)
Гапонова Л. В. - Експериментально-теоретичне дослідження напружено-деформованного стану сферичної оболонки покриття, Калмиков О. А., Гребенчук С. С. (2015)
Ловська А. О. - Математичне моделювання динаміки контейнера-цистерни, розміщеного на вагоні-платформі, при маневровому співударянні (2015)
Мурадян Л. А. - К вопросу о планах испытаний надежности механических систем, Шапошник В. Ю. (2015)
Волошин Д. І. - До питання підвищення надійності роботи виробничих підрозділів підприємств з ремонту вагонів (2015)
Сафронов О. М. - Алгоритм определения фактического значения расчетного коэффициента силы нажатия тормозных колодок по результатам поездных тормозных испытаний грузовых вагонов (2015)
Меркулов В. С. - Метод гілок і меж у календарному плануванні вантажно-вивантажувальних робіт, Бізюк І. Г. (2015)
Іщенко В. М. - Теплотехнічна модель конструкції огородження кузова критого вагона з теплоізоляцією, Фомін О. В., Осьмак В. Є. (2015)
Егоров О. И. - Имитационная модель идентификации подвижных единиц и поезда в целом (2015)
Тартаковський Е. Д. - Застосування байєсівських мереж при розробленні інтелектуального модуля керування гальмами поїзда, Горобченко О. М. (2015)
Крячко К. В. - Удосконалення конструкції та технології роботи Південної системи двосторонньої сортувальної станції Основа, Недбай Є. С. (2015)
Зінченко О. Є. - Вентильні реактивні двигуни. Сучасний стан і перспективні напрями досліджень (2015)
Богатырь Ю. И. - Проверка адекватности имитационной модели замкнутой системы управления исполнительным устройством стрелочного привода (2015)
Ващенко Я. В. - Метод виявлення пошкоджень у тяговому асинхронному електроприводі на основі його математичної моделі (2015)
Мороз В. П. - Розроблення профілю стандартів станційних систем керування рухом поїздів на залізничному транспорті, Бурлаченко А. Ю., Шовкопляс О. О. (2015)
Лапко А. О. - Підхід до оцінювання ефективності системи технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики (2015)
Титул, зміст (2015)
Гречківська Н. В. - Оцінка якості надання медичної допомоги працюючим за результатами періодичних медичних оглядів (2015)
Долінчук Л. В. - Роль поліморфізму гена MMР­2 у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів, Басанець А. В., Андрущенко Т. А. (2015)
Доценко Я. І. - Можливості сучасної діагностики та профілактики туберкульозу в медичних працівників, що працюють у фтизіатричних закладах охорони здоров’я, Садловська М. А., Білогорцева О. І., Победьонна Г. П. (2015)
Шевченко В. І. - Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки для медичних працівників під час роботи з протипухлинними лікарськими засобами (2015)
Варивончик Д. В. - Оцінка умови праці лікарів­офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги, Риков С. О., Денисюк Л. І., Кальченко А. М., Шевченко В. І., Салюков А. О., Мішенін А. Б. (2015)
Андрійчук Н. Й. - Дослідження протекторної дії альфа­ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми, Власик Л. І. (2015)
Шидловська Т. А. - Порівняльний аналіз стану коркових відділів слухового аналізатора в робітників "шумових" виробництв та хворих на акутравму, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2015)
Kirsenko V. V. - Assessment of risk of unfavourable effect of pesticides on operators (To the problem of harmonization of hygienic standards in Ukraine), Yastrub T. A. (2015)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу сумішевих фунгіцидів для працюючих (2015)
Пельо І. М. - Застосування хімічних засобів у сучасних інтегрованих системах захисту овочевих культур як медико­екологічна проблема (2015)
Фартушна О. Є. - Особливості діагностики хронічної попереково­крижової радикулопатії професійного генезу (2015)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2015)
Натхненне служіння науці. До 90­річчя від дня народження професора Марти Архипівни Клисенко (2015)
Колумбет А. Н. - Методика совершенствования ритмичности студенток педагогических высших учебных заведений, Дудорова Л. Ю. (2016)
Кудрявцев М. Д. - Влияние обучения в вузе на распространенность и силу компьютерной игромании у студентов, Крамида И. Е., Кузьмин В. А., Ермаков С. С., Цеслицка М., Станкевич Б. (2016)
Романов Ю. Н. - Интегративная оценка деятельности мозгового кровотока и биоэлектрической активности мозга кикбоксеров в условиях применения коррекционных технологий, Исаев А. П., Шевцов А. В., Романова Л. А., Цеслицка М., Мушкета Р. (2016)
Benar Noshin - Factorial analysis of mass media influence on academic sports development, Emami Mina, Eftekhari Ozra, Yeganeh Far Nastaran, Khan Mohammadi Ali Mohammad (2016)
Kenioua Mouloud - Sport and mental health level among university students, Boumasjed Abd Elkader (2016)
Kudryavtsev M. D. - Personality oriented system of strengthening of students’ physical, psychic and social-moral health, Kopylov Yu. A., Kuzmin V. A., Ionova O. M., Yermakova T. S. (2016)
Pop Cristiana Lucretia - Overweight and obesity risk assessment – two methods, different results (2016)
Shahram S. - The relationship between biorhythm (physical cycle) and sports performance in women’s basketball, Ramezaninezhad R., Afrouzeh H., Rabbani V. (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Требования к статьям (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Артеменко Г. С. - Структурно-семантичне моделювання алогічних фразеологізмів (дієслівні моделі) (2014)
Байдюк О. І. - Складні речення із сурядним зв’язком у науковому мовленні А. Ю. Кримського (2014)
Врублевська Т. В. - Концепт та суміжні термінологічні одиниці: поняття, лексичне значення,стереотип (2014)
Гавриш М. М. - Соціально-прагматичні функції мовчання у художньому дискурсі (2014)
Гонца І. С. - Відродинні найменування в ойконімії Черкащини (2014)
Горбач О. С. - Прийом онімної гри в номінації осіб у текстах сатиричного спрямування (на матеріалі роману Марії Матіос "Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Mr. & Ms. U-Ko in country UA”) (2014)
Гороф'янюк І. В. - Назви етапів онтогенезу сільськогосподарських культур у центральноподільських говірках (2014)
Горячок І. В. - "Нещоденний щоденник” Романа Іваничука як переконливий портрет епохи (2014)
Григорук Н. В. - Структурування командонімів за характером іменованих денотатів (2014)
Грицева А. П. - Аффикс как элемент интенсивности в коннотативной и стилистически-маркированной лексике (2014)
Дика Л. Л. - Ойконіми Східного Поділля відапелятивного походження (2014)
Дубчак В. В. - Комерціоніми м. Хмельницького (мікрорайон Виставка): мотивація, способи творення, семантика твірної основи і структура (2014)
Дудник О. М. - Сутність поняття "біономени” в лінгвальному просторі (2014)
Зубар Л. С. - Структура онімної терміносистеми творів українських письменників-фантастів (2014)
Коваль Я. О. - Зоолексеми у структурі прикладкових конструкцій в поетичних творах усної народної творчості (2014)
Ковтун А. А. - Функціонування теонімів у перекладах Біблії І. Огієнка та Патріарха Філарета (2014)
Коломієць І. І. - Стилістика тексту: практичний вимір дослідження (2014)
Костюк М. М. - Особливості ритмічної структури французьких поетичних творів ХІХ століття (2014)
Коханська А. О. - Лексико-семантична типологія центральноподільських гідронімів (2014)
Личук С. В. - Географічні апелятиви Івано-Франківщини на позначення повороту річки, крутої зміни напрямку річки (2014)
Ліщук Т. Д. - Концепт ’ЛЮДИНА’ у працях вітчизняних лінгвістів (2014)
Лукаш Г. П. - Трансонімізаційні процеси в конотонімії (2014)
Мельник О. А. - Основні підходи до вивчення вітчизняної ергонімії (2014)
Мичковська В. Р. - Особливості перекладу юридичної документації: вимоги і правила, Новікова Т. Л. (2014)
Мичковська В. Р. - "Хибні друзі перекладача” у технічній літературі та особливості їх перекладу, Петраш А. І., Юркова В. П. (2014)
Олійник Л. В. - Полемічний наратив трактату Касіяна Саковича "Perspectiwa” (2014)
Осіпчук Г. В. - Кореферентність в українсько-російських перекладах твору Ернеста Хемінгуейя "Старий і море”: компаративний аспект (2014)
Павлюк В. А. - Метафоричні перенесення у сфері неофіційних антропонімів Вінниччини (2014)
Подлевська Н. В. - Поглиблене вивчення другої іноземної (польської, російської) мови у загальноосвітніх навчальних закладах України (2014)
Приймак І. В. - Сон як художній прийом у прозі Оксани Керч (2014)
Ранюк О. П. - Лексичні запозичення з польської мови в компонентний склад діалектних фразеологічних одиниць української мови (2014)
Скрипник Н. І. - Концепт ЗРАДА в українському фольклорі) (2014)
Слободинська Т. С. - Мова наукової теорії в концепції "трьох світів” К. Поппера (2014)
Стадній А. С. - Семантичний і функціональний аспекти конотативно маркованих дієслів (2014)
Станіславова Л. Л. - Міжчастиномовні антоніми в афористичних текстах (2014)
Терещенко Л. В. - Відзоолексемні пропріативи у байкарській спадщині Павла Білецького-Носенка (2014)
Торчинська Н. М. - Чуже мовлення як інтертекстуальний елемент (на прикладах епіграфів до творів української літератури) (2014)
Торчинський М. М. - Структурування ономастикону за особливостями походження власних назв (2014)
Фандуль О. М. - Семантика, мотивація та способи творення прізвищевих назв і прізвищ Центральної Хмельниччини XVII – XXI ст. (2014)
Хомік О. Є. - Вербалізація концепту КРАСА в українському фольклорі (на матеріалі весільних пісень, казок, замовлянь) (2014)
Царалунга І. Б. - Фонетична варіативність, спричинена континуацією *o та *e у новозакритих складах (на матеріалі українських грамот XIV cт.) (2014)
Цимбал Н. А. - Мотивація української діалектної лексики в етнолінгвістичному аспекті (2014)
Чуй А. В. - Образний світ любовної лірики Григорія Чупринки (2014)
Чуй С. В. - Імітація східних жанрових форм у поезії Василя Слапчука (2014)
Шевчук З. С. - Схема опису мовного портрета жінки (2014)
Шуляк С. А. - Лексеми "душа” і "дух” у текстах українських замовлянь (2014)
Янчишин А. М. - Структура, мотивація та функціонування товаронімів (на матеріалі власних назв телевізорів вітчизняного виробництва) (2014)
Янчишина Я. В. - Мікротопоніми штучного та природного походження в сучасній українській літературній мові (2014)
Saszko I. - Rola językowego obrazu świata w przekłazie tekstów poetyckich (2014)
Наші автори (2014)
Національному науковому центру "Інститут аграрної економіки" – 60 (2016)
Мартинюк М. П. - Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні (2016)
Юшин С. О. - Просторово-часові підвалини аграрного реформування (2016)
Вітвіцький В. В. - Теоретичні аспекти визначення продуктивності аграрних підприємств, Беженар І. М. (2016)
Tomilin O. O. - Theoretical aspects of development and agroindustrial production (2016)
Talavyria M. P. - Approaches to the definition of production determinants of bio-oriented economy, Lymar V. V., Baidala V. V., Holub R. T. (2016)
Нечипоренко О. М. - Особливості господарювання на зрошуваних землях України (2016)
Шиндирук І. П. - Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів (2016)
Тулуш Л. Д. - Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам, Грищенко О. Ю. (2016)
Захарчук О. В. - Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація (2016)
Мармуль Л. О. - Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації (2016)
Андрійчук В. Г. - Сутнісний аспект методології наукових досліджень (2016)
Євтушенко В. Д. - Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства (2016)
Григоренко Я. О. - Особливості державного регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Parii L. V. - Commodity reserves management of supply formation on cheese market of Ukraine (2016)
Федорова А. С. - Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу (2016)
Власов В. В. - Свято науки в Національному науковому центрі "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова", Гінгін Л. П. (2016)
Булавка Олексій Гаврилович – ювіляр (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Гресько О. В. - Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття (2015)
Мітчук О. А. - Ліберальна інформаційна культура як складова медіапростору (2015)
Павленко В. В. - Дискурсивний аналіз і критичний дискурсивний аналіз медіадискурсу: до постановки проблеми (2015)
Синовець О. - Видовища пам’яті: мова театру як інструмент комунікації в обговоренні новітньої історії Польщі (2015)
Спрінсян В. Г. - Особливості функціонування в електронному документознавстві інформаційно-комунікативної системи документаційного менеджменту (2015)
Супрун Л. В. - Субконцепт "нація” в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця (2015)
Шевченко О. В. - Інформатизація документних ресурсів комерційної діяльності (2015)
Афанасьєва(Горська) К. О. - Роль Контентної конвергенції в процесах трансформації виробництва медіаконтенту (2015)
Георгієвська В. В. - Преса політичних партій Херсонської губернії на початку ХХ століття (2015)
Герасимчук Н. Г. - Лексичні засоби стилістики як прийом творення комічного в сатиричній публіцистиці (на матеріалі газетних фейлетонів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2015)
Гоян О. Я. - "Це не є радіомовлення?”…, Гоян В. В. (2015)
Гурчіані Х. Д. - Ракурс висвітлення соціальної проблематики в ефірі національних телеканалів України в кризовий період (2015)
Гусєв А. В. - Спортивний контент на українському телебаченні (2015)
Досенко А. К. - Фактори формування інформаційних потоків у електронних ЗМІ (2015)
Дударевич І. К. - Азійська модель ТБ у сучасних глобалізаційних процесах (2015)
Желіховська Н. С. - Соціальна відповідальність журналіста як предмет публіцистичного дискурсу (2015)
Лешко У. О. - Журнал "Сто талантів” у християнському та патріотичному вихованні підлітків (2015)
Макущенко М. О. - Доцільність дотримання принципів інфотейнменту у програмах українського телебачення: аналіз і методологія дослідження формату (2015)
Подобна Є. В. - Становлення та розвиток преси м. Лубни (1905–1917 рр.) (2015)
Садівничий В. О. - "Бюрократія інтелігенції боїться…”: суспільно-політична тематика медичної преси Наддніпрянської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Гаркуша І. В. - Тренінг як інтерактивний засіб формування риторичних умінь рекламістів у процесі фахової підготовки (2015)
Войцих Н. М. - Антитютюнові кампанії в мас-медіа як засіб формування цінності здорового способу життя серед молоді (2015)
Гиріна Т. С. - Механізми функціонування технологій Інтернет-PR в органах державного управління (2015)
Грицюта Н. М. - Правові чинники професійної етики PR-діяльності: ієрархія рівнів (2015)
Киричок А. П. - Дефініція поняття паблік рилейшнз та зв’язки з громадськістю як соціальний інститут (2015)
Куцевська О. С. - Стан видавництв і друкарень Луганщини (Ворошиловградщини) в 1945–1950-х рр. ХХ ст (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сахацький М. П. - Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу, Ксьонжик І. В. (2015)
Гончаренко І. В. - Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону (2015)
Вишневська О. М. - Наближення до міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища України, Бобровська Н. В. (2015)
Кормишкін Ю.А. - Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД (2015)
Бурковська А. В. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні, Лункіна Т. І. (2015)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону (2015)
Садрідінов Р. Ш. - Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області (2015)
Шишпанова Н. О. - Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій (2015)
Павлюк С. І. - Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій (2015)
Кричинюк А. П. - Реформування діяльності рейтингових агентств на мікрорівні банківської системи України (2015)
Антипова Л. К. - Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання (2015)
Буйний О. В. - Дія 6-бензиламінопурину на формування та функціонування фотосинтетичного апарату томатів, Кур’ята В. Г., Рогач В. В. (2015)
Лопушняк В. І. - Динаміка вмісту заліза і мангану в осаді стічних вод за тривалого зберігання та компостування, Грицуляк Г. М. (2015)
Покопцева Л. А. - Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада, Єременко О. А., Булгаков Д. В. (2015)
Янченко І. А. - Вплив сортових особливостей монарди двійчастої на формування рослинної сировини при вирощуванні в умовах Південного степу України (2015)
Пелих В. Г. - Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопорідному схрещуванні, Ушакова С. В. (2015)
Бондар С. О. - Оцінка бугаїв-плідників за проявом поєднаних ознак у їх дочок (2015)
Піщан І. С. - Висока активність реалізації рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи на доїльній установці типу "Паралель” (2015)
Криленко В. І. - Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора (2016)
Потриваєва Н. В. - Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності підприємств, Кореновська Т. О. (2016)
Бутенко В. М. - Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку (2016)
Васильєва О. О. - Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора (2016)
Боднар О. А. - Децентралізація як основний чинник сільського розвитку (2016)
Кричинюк А. П. - Вдосконалення управління кредитними операціями комерційних банків України в умовах фінансових криз (2016)
Рожков А. О. - Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву, Бобро М. А., Рижик Т. В. (2016)
Калитка В. В. - Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту, Кліпакова Ю. О. (2016)
Письменний О. В. - Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України (2016)
Москва І. С. - Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України (2016)
Августинович М. Б. - Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого (2016)
Палій А. П. - Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування (2016)
Роль Н. В. - Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів, Цехмістренко С. І. (2016)
Малік М. Й. - Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України, Забуранна Л. В. (2015)
Фурдичко О. І. - Стратегічні пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва в Україні, Никитюк Ю. А. (2015)
Talavyria M. P. - Bioeconomy development in Europe in conditions of the globalization challenges, Lymar V. V., Baidala V. V., Talavyria O. M. (2015)
Khodakivska O. V. - Economic incentives as a tool for regulation ecologization of agricultural land (2015)
Kozak O. A. - Organizational and economic reserves of improving the sheep breeding industry competitiveness, Bezhenar I. M. (2015)
Kisil M. I. - Strategic investment directions for the development agriculture of Ukraine (2015)
Тулуш Л. Д. - Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва (2015)
Навроцький Я. Ф. - Тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки (2015)
Володін С. А. - Концептуальні засади створення технологічної платформи інноваційного розвитку АПК "Агротехнополіс" (2015)
Зоргач А. М. - Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Ivashkiv I. M. - External market relations between Ukraine and the EU-countries (2015)
Тітаренко Г. Б. - Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК (2015)
Мурадов Р. Г. - Перспективы развития инновационной деятельности в Азербайджане (2015)
Абдуллаева Ш. Г. - Особенности формирования и реализации региональной инновационной стратегии в Азербайджане (2015)
Курінна М. Ю. - Ефективність виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Халімон В. Л. - Шляхи подолання депресивного стану сільських територій в системі розвитку регіонального АПК (2015)
Гайдуцький Павло Iванович – ювіляр (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Аннєнков І. О. - Організаційні структури електромашинобудівної галузі в Україні у 1922–1941 рр. (2015)
Аннєнкова Н. Г. - До історії кризи українського верстатобудування у 1918–1932 рр. (2015)
Бондар В. І. - Історія становлення та розвитку Інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіотехнічного факультету) Одеського національного політехнічного університету, Сухотеріна Л. І., Ямпольський Ю. С. (2015)
Бєсов Л. М. - Управління науково-технічним розвитком України. Історичний аспект (1920–1990 рр.) (2015)
Василенко В. М. - О. М. Крилов – основоположник теорії непотоплюваності корабля (2015)
Довганюк С. С. - Внесок інженера шляхів сполучення П. П. Мельникова у проектування та будівництво перших залізниць Російської імперії (2015)
Звонкова Г. Л. - Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України: історичний нарис (2015)
Коробов Г. В. - Бронепоїзди Російської імперії за часів першої світової війни (2015)
Лютий О. П. - Провідний вчений в галузі металургійних основ зварювання (До 100-річчя А. М. Макари) (2015)
Михайленко Г. Г. - Внесок О. І. Неровецького у розвиток залізничного та мостового будівництва (2015)
Пістоленко І. О. - Життя і творча діяльність під чужим іменем: про деякі результати досліджень біографії Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея) (2015)
Сандурська О. В. - Володимир Григорович Шухов – геніальний інженер-винахідник, будівничий Станіслав-Аджигольських маяків (2015)
Саєнко І. Ф. - Історичні аспекти розвитку плетіння в Україні (2015)
Устяк Н. В. - Розвиток вагонобудування в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) (2015)
Дефорж Г. В. - Про роль і місце наукової спадщини М. В. Павлової в контексті розвитку сучасної біологічної науки (2015)
Ваврисевич О. М. - Діяльність відділення економіки і організації сільськогосподарського виробництва УАСГН (1956–1962) під керівництвом академіків І. Н. Романенка та Л. М. Клецького (2015)
Коваленко С. Д. - Діяльність Мічурінських гуртків при хатах-лабораторіях для розвитку колгоспної дослідної справи (2015)
Котляренко Л. Т. - Генетика та синтетична теорія еволюції як основні чинники розвитку еволюційної біології (2015)
Михайлюк В. П. - До проблеми походження життя на Землі (2015)
Панюс М. В. - Аспекти культурологічних умінь та навичок в ситемі підготовки спеціаліста у ВНЗ І-ІІ рівня акридитації (2015)
Рогожа М. М. - Внесок полтавського орнітолога М. І. Гавриленка у вивчення птахів України та Радянського Союзу (2015)
Сиченко І. А. - Дослідження сільського господарства В’ятського губернського земства у творчій спадщині В. Г. Бажаєва (2015)
Чернова Н. Ф. - Роль В. І. Вернадського в становленні та розвитку структури аграрної науки в Україні (2015)
Чеснова Л. В. - Феномен становления и развития российско-украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина ХХ в.) (2015)
Фандо Р. А. - У истоков медицинской генетики: Соломон Григорьевич Левит и его научная школа (2015)
Пилипчук О. Я. - Некролог: Памяти Ларисы Васильевны Чесновой (1931–2015), Фандо Р. А. (2015)
Сухотеріна Л. І. - Документ епохи. Рец.: Г. І. Гончарук Мемуари професора. Книга перша. Зберегти і знайти себе, Мамонтова Е. В. (2015)
Руда С. П. - Рец.: Г. В. Дефорж Науковий доробок М. В. Павлової (1854–1938) в контексті розвитку палеозоології : монографія (2015)
Гамалія В. М. - Рец.: А. А. Коробченко. Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869–1930) : монографія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікацій у збірнику наукових праць Історія науки і техніки (2015)
Тесленко В. В. - Педагогічний супровід обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Мартинець Л. А. - Проектна діяльність у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Пироженко Л. В. - Факультативи як складова реформування змісту навчання у вітчизняній школі 60-х-70-х років хх століття (2015)
Бахмат Н. В. - Педагогічна підготовка вчителів початкових класів у наукових дослідженнях (2015)
Іванюк Г. І. - Підготовка учнів сільських шкіл України до праці та технічної творчості в умовах реформування радянської системи освіти (50–60-ті рр. хх століття) (2015)
Мартинюк Ю. О. - Програма корекційного впливу на членів сім’ї з урахуванням стадії сприйняття дітей з психофізичними порушеннями (2015)
Підгаєвська С. М. - Особливості роботи над інструментальними творами в процесі підготовки майбутніх вчителів (2015)
Муранова Н. П. - Реалізація педагогічного супроводу фізико-математичної підготовки старшокласників на кафедрі базових і спеціальних дисциплін інституту доуніверситетської підготовки при вищому технічному навчальному закладі (2015)
Чудакова В. П. - Алгоритм проведення, аналізу, обробки та інтерпретації результатів дослідження "самоактуалізації" (2015)
Устименко К. С. - Цикл розвивальних занять "давай познайомимося!" (2015)
Прашко О. В. - Програма спецкурсу з розвитку соціальної компетентності підлітків (2015)
Гальченко М. С. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей у Сполучених Штатах Америки (2015)
Нестерова О. В. - Такі обдарування народжує одеська земля (2015)
Мадзігон В. М. - Актуальні проблеми розвитку педагогічної науки та освіти (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2015 року (2015)
Гарига-Грихно М. - Давньоруські курганні некрополі чернігова та чернігівського подесення в дослідженнях Д. І. Бліфельда (2015)
Коваленко В. - Молоді роки Володимира Святославича: шлях до київського престолу у світлі теорій А. Адлера – Е. Еріксона (2015)
Пилипенко В. - Східне обличчя козака Мамая: східні впливи та українське козацтво (2015)
Лаєвський А. - Полкова старшина Cтародубського полку: комплектація, посадові обов’язки, кадрова ротація (2015)
Петренко І. - Одруження мирян Православної Церкви у заборонених ступенях спорідненості в Гетьманщині XVIII ст. (на основі документів фонду "Чернігівська духовна консисторія") (2015)
Доманова Г. - Міське судочинство (за актовими книгами Чернігівського магістрату другої половини ХVІІІ ст.) (2015)
Ясновська Л. - О.Ф.Шафонський – дослідник давньоруських старожитностей Чернігівщини (2015)
Сидоренко О. - Увічнення пам’яті чернігівців, які відзначилися у Кримській війні 1853–1856 рр. (2015)
Ципляк Н. - Навчально-матеріальна база Чернігівської духовної семінарії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Дорошок Н. - Структура та кадровий склад статистичної служби при Чернігівському земстві (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Полієнко Г. - Участь духовенства Чернігівської єпархії Православної Церкви в антиалкогольних компаніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Житник Л. - Старообрядництво Чернігівської губернії в історіографії другої половини XIX – початку XX ст. (2015)
Литовченко О. - Становлення й розвиток фото- та кіносправи в Чернігові у другій половині XIX — на початку XX ст. (2015)
Гейда О. - Археолог та колекціонер Турвонт Кибальчич (2015)
Рахно О. - Предводитель дворянства Чернігівської губернії О. О. Муханов: віхи життя та громадської діяльності (2015)
Чуткий А. - До біографії родини Драгоманових: історія здобуття освіти С.М. Драгомановим (2015)
Демченко Т. - Чернігівці на "святі української інтелігенції" (2015)
Срібняк І. - З історії діяльності військово-освітніх закладів інтернованої в Польщі армії УНР у 1921 р.: "Юнацька школа прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш" (2015)
Рой С. - Участь викладачів та співробітників Ніжинського інституту народної освіти у громадсько-політичному та соціокультурному житті за доби українізації у 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Ромашко К. - Специфіка організації студентського життя В 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Чернігівського і Ніжинського інститутів народної освіти) (2015)
Острянко А. - Вища школа на Чернігівщині і реформування системи освіти у 1920-1930-х рр. (2015)
Гаврилов В. - Державні фінансові позики та їх вплив на добробут селян у повоєнний час (2015)
Савицька О. - Забезпечення водою населення Чернігова в 1943-1953 рр. як повсякденна практика (2015)
Букіна Т. - Розвиток колгоспної системи на шляху переходу від колективної до приватної власності в другій половині 1980-х рр: на прикладі Миколаївської та Одеської областей УРСР (2015)
Вацеба Р. - Генріх Готшалкович – "король” слов’ян і нордальбінгів:політичний портрет правителя і його держави (2015)
Дятлов В. - Образи світла, ночі і темряви в реформаційному дискурсі ХVІ століття (2015)
Козинець О. - Створення та реоганізація військового міністерства Російської імперії у першій чверті ХІХ ст. (2015)
Кандаурова Т. - Военные поселения как цивилизующие практики развития отдельных территорий: опыт австрийской Военной границы и России (2015)
Ячменіхін К. - Організація і функціонавання освіти в округах військових поселень російської армії в першій половині ХІХ ст. (2015)
Бучаста С. - Законодавча база регулювання будівельного процесу у російських військових поселеннях першої половини XIX ст. (2015)
Приходьон О. - До питання про правовий статус духовенства за доби правління Миколи І (2015)
Марасанова В. - Национальный состав чиновников Ярославской губернии в XIX – начале ХХ века (2015)
Павленко Л. - Нові тенденції в організації житлового простору в країнах Європи та США у публіцистичній періодиці Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Стрілюк О. - С. Ю. Крижановський – "головний натхненник" чи "злий геній" П. А. Столипіна (2015)
Герасимчук О. - Кустарні промисли на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2015)
Головко В. - Діяльність І.Я.Гурлянда на посту редактора офіціозу "Росія" (2015)
Лашук Н. - Проблема "жидомасонської змови" в російській публіцистиці початку ХХ ст. (2015)
Малишко С. - Православне військове духівництво Російської імперії в 1914 р. (2015)
Мітькіна О. - Громадські організації на службі Франкофонії (2015)
Соломенна Т. - Трансформація Східного партнерства після саміту у Вільнюсі (2015)
Титул, зміст (2016)
16-та Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника" (2016)
Саварин П. В. - Науково-теоретичні передумови застосування медіатехнологій у підготовці фахівців технічного профілю (2016)
Лапінський В. В. - Особливості поглибленого вивчення інформатики у 2016–2017 навчальному році (2016)
Колос Е. Р. - Методичні особливості інтеграції комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у навчально-пізнавальний процес закладу післядипломної педагогічної освіти (2016)
Стеценко І. Б. - Використання інтернет-ресурсів для неперервної освіти вихователів і вчителів початкових класів (2016)
Мирошніченко Ю. Б. - Методична система навчання школярів астрономії на основі ділових комп'ютерних ігор (2016)
Струк О. О. - Контроль навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу "Аналіз алгоритмів", Струк С. П. (2016)
Rybalko О. О. - On designing an electronic educational means "Geometrical designer" by using the Adobe Flash (2016)
Кудренко Б. В. - 5-та Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій, Кузічев М. М., Мазорчук М. С. (2016)
Кузічев М. М. - Завдання V Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, Бондік І. Г., Мотурнак Є. В., Ніколаєв Т. Г. (2016)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIX Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2016)
Перцова Н. І. - Розбудова хмаро орієнтованого освітнього середовища сучасної школи. Управлінський аспект, Чернікова Л. А. (2016)
Виходить друком підручник (2016)
Сайко В. Ф. - Наслідки земельної реформи й упередження помилок у землекористуванні України при її проведенні після зняття мораторію на купівлю-продаж землі (2007)
Малієнко А. М. - Сучасна аграрна реформа та її соціально-економічні наслідки (2007)
Греков В. О. - Шляхи оптимізації використання земель в Україні після зняття мораторію на їхню купівлю-продаж, Дзюба О. Г., Дацько Л. В., Кадієвський І. І., Тухлінович Н. Д. (2007)
Осипчук С. О. - Проблеми і перспективи ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні, Шевченко І. П. (2007)
Піддубний О. Ю. - Проблеми правової охорони прибережних захисних смуг в умовах поширення права приватної власності на землю (2007)
Кузьменко О. Б. - Розвиток аграрного землекористування на території Північного Причорномор’я (2007)
Коваленко А. М. - Особливості землеробства у Південному Степу в умовах земельної реформи, Малярчук М. П. (2007)
Ліщитович Л. І. - Можливості застосування гіс-технологій для контролю та упередження помилок у визначенні меж землекористування (2007)
Канаш О. П. - Проблеми використання деградованих земель (2007)
Кіщак І. Т. - Особливості землекористування суб’єктами господарювання у Миколаївській області, Саваріна І. П. (2007)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність сівозмін у землеробстві Хмельницької області (2007)
Бабміндра Д. - Значення землеустрою та оцінки земель у вирішенні проблеми раціонального їх використання та охорони, Єлефтеріаді Т. (2007)
Бенцаровський Д. М. - Особливості агрохімічної паспортзації земель сільськогосподарського призначення, Лапа М. А., Тосіч В. Л., Медвідь Ю. Г., Панасенко В. М. (2007)
Пензеник Ю. Ю. - Проблеми відтворення родючості грунтів Закарпаття, Фандалюк А. В., Сотмарі М. П., Пензеник І. О., Матієга В. Й., Степашук І. С. (2007)
Долженчук В. І. - Агрохімічна паспортизація земель Рівненщини в умовах земельної реформи, Яценко О. В., Радовенчик Н. П., Крупко Г. Д. (2007)
Карплюк І. Р. - Чому не спрацьовує Закон України "Про землеустрій"? (2007)
Загній Д. М. - Продаж сільськогосподарських земель. Чи готові ми до зняття мораторію? (2007)
Лащук О. М. - Роль і місце громадських організацій у проведенні земельної реформи в Україні (2007)
Єрмолаєв М. М. - Основні фактори формування структури посівних площ у сучасних умовах, Калінчик М. Б. (2007)
Гопцій О. Б. - Особливості просторово-територіальної організації фермерських господарств Харківської області, Томах В. Ю. (2007)
Садовий Б. М. - Баланс поживних елементів в орних грунтах Львівської області, Дзяб’як Г. М., Дзяб’як Л. М. (2007)
Слюсар І. Т. - Родючість осушуваних грунтів при застосуванні систем точного землеробства (2007)
Мельник А. І. - Елементи вапнування кислих грунтів Лівобережного Полісся і Лісостепу, Матухно Ю. Д., Проценко О. І., Бурдело М. С. (2007)
Горлачук В. В. - Інноваційна парадигма зняття мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель, Беглиця В. П. (2007)
Янчук В. П. - Проблеми розвитку та функціонування ринку землі (2007)
Тимофеев М. М. - Энергетическая перспектива развития устойчивих агроэкосистем (2007)
Фролова А. О. - Крос-платформне об’єднання даних мікромасив-експериментів та його вплив на значення генної експресії при аналізі зразків ракових пухлин молочної залози людини, Бондаренко В. С., Оболенська М. Ю. (2016)
Ґуляр С. О. - Вплив поліхроматичного поляризованого світла в поєднанні з ближнім інфрачервоним випромінюванням на нейрогуморальні, імунні та тканинні зміни при опіковій травмі, Стрельченко Ю. І., Єльський В. М. (2016)
Горова А. І. - Удосконалення системи інформування про ризики для здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря, Бучавий Ю. В., Колесник В. Є. (2016)
Мінцер О. П. - Інформаційні аспекти забезпечення ефективності державно-приватного партнерства в медичній та фармацевтичній науці та освіті.Стратегія управління, Сінєнко Н. О., Загорій Г. В. (2016)
Рижов О. А. - До питання про психологічні та соціальні аспекти дистанційного навчання лікарів-педіатрів на післядипломному етапі, Котлова Ю. В., Іванова К. О., Левчук Т. О. (2016)
Кривова О. А. - Відбір інформативних показників варіабельності ритму серця – маркерів реакції на емоційні стимули, Чайковський І. А., Кальниш В. В., Козак Л. М. (2016)
Рубан А. М. - Система підтримки прийняття рішень при проведенні вітректомії у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського