Голуб’як Н. Р. - Трансформація регіональної політики: інтерпретація понять (2015)
Липчук О. І. - Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні (2015)
Кавилін О. А. - Політична участь в умовах реформи місцевого самоврядування в Україні (2015)
Лазарович М. В. - Аналіз документного забезпечення боротьби директорії УНР проти єврейських погромів (2015)
Гон М. М. - Етнополітичні суперечності та конфлікти на західноукраїнських землях (1926-1939 рр.) (2015)
Монолатій І. С. - Ідентифікація етнічних акторів: варіативність моделей біографіки та їх можливості (2015)
Насадюк Ю. С. - Аксіологічний аспект української глобалізації (2015)
Мосора М. А. - Аналіз гонки озброєнь між США та КНР за допомогою моделі Річардсона (2015)
Монолатій І. С. - Кризові загострення і/або модернізація країни?, Климончук В. Й. (2015)
Монолатій І. С. - Гуманістичні дискурси української соціогуманітаристики: "за" і "проти" (2015)
Содержание (2016)
Карпов Я. С. - Анализ решений некоторых фундаментальных проблем инженерии слоистых композитов учеными кафедры композитных конструкций и авиационного материаловедения Харьковского авиационного института. Часть 2. Проектирование и расчет на прочность стрингерных панелей и конструктивно-технологические решения соединений деталей из композитов, Шевцова М. А. (2016)
Санин А. Ф. - Исследование напряженно-деформированного состояния композитного корпуса типового ракетного двигателя твердого топлива с металлическими закладными элементами в полюсных областях, Потапов А. М., Кондратьев А. В., Коваленко В. А., Клименко Д. В., Атаманчук Р. В., Харченко В. Н. (2016)
Бычков А. С. - Основные виды и причины разрушения стальных деталей и агрегатов отечественных воздушных судов транспортной категории, Моляр А. Г. (2016)
Середа В. А. - Концепция проектирования пусковых устройств в составе компактного наземного комплекса для запуска мишеней-имитаторов крылатых ракет (2016)
Хоминич О. А. - Применение современных инновационных технологических решений при реализации сложных агрегатов модели летательного аппарата замкнутой аэродинамической схемы, Зинченко Д. М. (2016)
Остапчук В. В. - Анализ способов образования остаточных деформаций в процессе изготовления листовых деталей летательных аппаратов (2016)
Борисевич В. В. - Формообразование поперечных гофров при штамповке тонкостенных деталей из трубчатых заготовок, Абухабел Мохамед Абубакер, Морголенко А. С. (2016)
Козис К. В. - Теплофизические характеристики резины марки 1001 для внутреннего теплозащитного покрытия ракетных твердотопливных двигателей, Манько Т. А., Потапов А. М., Гусарова И. А. (2016)
Колоскова А. Н. - Построение механической модели полимера методом аналогий (2016)
Симбиркина А. Н. - Аппаратурное оформление химической металлизации полых стеклянных микросфер, Нефедов В. Г., Черваков О. В., Глоба Н. И. (2016)
Рефераты (2016)
Сведения об авторах (2016)
Передмова (2012)
Ківалов С. В. - Принципи державної служби у новому Законі "Про державну службу" (2012)
Вільгушинський М. Й. - Щодо статусу голови суду в умовах реформування судової системи (2012)
Махніцький О. І. - Судовий конституціоналізм і судова влада: до постановки питання про поняття та співвідношення (2012)
Завальнюк В. В. - Антропологія в системі цінностей права (2012)
Заморська Л. І. - Нормативність права як соціальний регулятор суспільних відносин (2012)
Коритко Л. Я. - Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІII – початку ХХ ст. (2012)
Легін Л. М. - Нормативно-правова регламентація процесу прийняття законів (2012)
Словська І. Є. - Установчо-номінаційні повноваження Верховної Ради України (2012)
Тароєва В. В. - Генезис контрольних органів в аспекті становлення Української держави (2012)
Дутка Г. І. - Конституційно-правові основи законодавчої ініціативи в Україні (2012)
Хохуляк В. В. - Зародження фінансово-правових поглядів у європейській науці та їх концептуалізація в теорії меркантилізму (2012)
Антошина И. В. - Информационная функция права в системе функций права (2012)
Балабанова Д. О. - Раціональний та почуттєво-емоційний аспекти правосвідомості та поведінки суб’єктів права (2012)
Веприцкая В. Н. - Становление адвокатуры в южноукраинских губерниях Российской империи в первой половине XIX века (на примере Одессы) (2012)
Гайтан В. В. - Місце інформаційних прав у системі прав людини (2012)
Гриценко-Веселовська О. В. - Гендерна політика Фінляндії: історико-правовий аспект (2012)
Кипич І. В. - Роль ЗМІ в розвитку правової держави, демократії та громадянського суспільства в сучасній Україні (2012)
Колібабчук Н. К. - Нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Красюк И. А. - Концепция законности в советском праве (2012)
Некига С. Н. - Компромисс в правовой сфере: структура и содержание (2012)
Прус Е. У. - До питання про самоконтроль та посилення відповідальності суб’єктів застосування права (2012)
Пожар О. М. - Генезис права на особисту недоторканність в історії політико-правової думки (2012)
Андрусяк В. Г. - К вопросу о реформировании прокуратуры Украины: историко-правовой опыт и перспективы (2012)
Чередник Д. В. - Еволюція міжнародно-правового статусу європейського поліцейського відомства (2012)
Лисакова Т. В. - Організаційно-правові засади виникнення та діяльності народних засідателів на українських землях у 1918–1921 рр. (2012)
Ольшанецька С. В. - Правовий статус незаконних комбатантів (2012)
Звьоздная Т. М. - Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека (2012)
Форманюк В. В. - Реалізація локальних нормативно-правових актів (2012)
Мавед С. О. - Іджтіхад у системі джерел мусульманського права (2012)
Припхан І. І. - Державний контроль щодо захисту суспільної моралі (2012)
Ковальова О. В. - Застосування фізичного насильства у процесі виховання дітей в сім’ї: огляд законодавства та погляд суспільства (2012)
Кібік О. М. - Стратегія розвитку соціально-економічних систем підприємств транспортного комплексу України, Широков М. А. (2012)
Подцерковный О. П. - О необходимости совершенствования юрисдикционных институтов внешнеэкономического развития на примере опыта МКАС (2012)
Джафарова О. В. - Щодо розуміння економічної безпеки через призму дозвільної діяльності правоохоронних органів (2012)
Суворова О. Л. - Передумови створення сприятливого податкового середовища розвитку підприємств морегосподарського комплексу (2012)
Романенко К. М. - Застосування факторних моделей у прогнозуванні надходжень транспортно-експедиторських компаній (2012)
Хаймінова Ю. В. - Економічні передумови розвитку національного судноплавства (2012)
Котлубай В. О. - Доцільність та умови створення Українського міжнародного реєстру суден (2012)
Позова Д. Д. - Про співвідношення понять "контрафактні товари" та "фальсифіковані товари" (2012)
Кохан В. П. - Інноваційна праця: поняття, особливості, суб’єкти (2012)
Скоробагатько А. В. - Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи": досягнення чи проблеми? (2012)
Ємельянова К. С. - Державне регулювання круїзного туризму в Україні (2012)
Вітюк І. Я. - Поняття і ознаки земель енергетики в Україні (2012)
Піддубна Д. С. - Правові засади вирощування ГМ-рослин в Україні за Законом України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" (2012)
Зятіна Д. В. - Досвід країн ЄС щодо фінансування інфраструкутри морських портів (2012)
Драпайло Ю. З. - Поняття території та акваторії морського порту та порядок визначення їх меж (2012)
Пенчева Г. М. - Про проблеми договірної форми використання об’єктів загальнодержавного значення (на прикладі портових причалів) (2012)
Шигарова Н. О. - Система засобів господарсько-правового регулювання ринку продовольчих товарів у сучасних умовах (2012)
Сьомочкіна Є. М. - Особливості правового регулювання водогосподарської діяльності на радіаційно небезпечних землях навколо Чорнобильської АЕС (2012)
Галагуза А. В. - Самовільне зайняття земельної ділянки як підстава для застосування земельно-правової відповідальності (2012)
Березінський П. А. - Поняття, зміст та значення ноосферного (інформаційного) типу природокористування для сучасної еколого-правової думки (2012)
Кіцен Н. В. - Система загальних умов апеляційного провадження (2012)
Костова Н. І. - Функції статутного капіталу акціонерних товариств (2012)
Кулініч О. О. - Окремі питання судової практики щодо правомірності публічного поширення фотографічних творів із зображенням "публічних" фізичних осіб (2012)
Некіт К. Г. - Методологічні засади вдосконалення правового регулювання відповідальності довірчого управителя за договором довірчого управління майном (2012)
Гостєв А. В. - Відчуження об’єкта незавершеного будівництіва за договором купівлі-продажу (2012)
Цибульська О. Ю. - Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України (2012)
Юрчишин Н. Г. - До питання про обмеження права приватної власності на земельні лісові ділянки (2012)
Бойченко Е. Г. - Термінологія нормативного регулювання господарської діяльності збройних сил України потребує гармонізації (2012)
Сурай Д. Ю. - Договір – підстава виникнення права власності: історія та сучасність (2012)
Адаховська Н. С. - Майнові права фізичних осіб при опіці (2012)
Герасимовський С. В. - Нікчемні та оспорювані правочини у Цивільному праві України (2012)
Зілковська К. Л. - Нотаріус як учасник цивільного процесу (2012)
Мазіна О. О. - Привілеї як перша форма захисту в авторських правовідносинах (2012)
Рубець І. В. - Застосування презумпції шлюбного походження дитини (2012)
Покора І. Є. - Співвідношення та взаємодія матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві (2012)
Bondar I. S. - Urgent issues of electing supervisory board members pursuant to the Law of Ukraine "On joint-stock companies", Tkachenko K. V. (2012)
Пахомов І. М. - Проблеми процесів та механізмів модернізації державної служби (2012)
Миколенко О. І. - Суб’єктивні фактори, які негативно впливають на розвиток науки адміністративного права (2012)
Колесніченко В. В. - Поняття "суб’єкт адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності" та класифікація суб’єктів (2012)
Журавель М. В. - Основні підходи до вивчення інституту "державне управління" у вітчизняній та зарубіжній науці адміністративного права (2012)
Іванцов В. О. - Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України (2012)
Арсірій Р. О. - Перспективи впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в судах (2012)
Олійник О. В. - Структура суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Войнарівський М. М. - Про правову природу та гарантійне значення строків застосування адміністративно-господарських санкцій (2012)
Закаленко О. В. - Засоби захисту відповідача від позову: адміністративно-процесуальний аспект (2012)
Гула І. Л. - Поняття та особливості механізму адміністративно-правового забезпечення видворення іноземців та осіб без громадянства з України (2012)
Ільєнок Т. В. - Адміністративне корупційне правопорушення: поняття, склад, ознаки (2012)
Капустін М. В. - Поняття представництва прокуратурою інтересів людини та держави в суді (2012)
Полетило К. С. - Тенденції судового захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина (2012)
Євтушенко В. В. - Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання відносин щодо виконання будівельної діяльності та її стандартизації (2012)
Нежурбіда С. І. - Еволюція аналізу теорій причин злочинності у другій половині ХХ століття (2012)
Дрьомін В. М. - "Офіційна" та фактична злочинність: кримінологічний аналіз (2012)
Тіщенко В. В. - Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики, Барцицька А. А. (2012)
Гловюк І. В. - Методологічні ідеї теорії кримінально-процесуальних функцій (2012)
Мукоїда Р. В. - Форми інформаційної взаємодії оперативних підрозділів ОВС та податкової міліції під час протидії економічним злочинам (2012)
Кириленко Н. Ю. - Система слідчих дій на першому етапі розслідування шахрайства у побутовій сфері (2012)
Годяк А. І. - Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України (2012)
Галушко Б. С. - Поняття злочину в кримінальному праві України (2012)
Пілявська Л. М. - Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину (2012)
Билиця І. О. - Взаємодія органів прокуратури із засобами масової інформації (2012)
Камінський В. Ф. - Землеробство ХХІ століття. Проблеми та шляхи вирішення, Сайко В. Ф. (2015)
Патика В. П. - Біологічний азот у системі землеробства, Гнатюк Т. Т., Булеца Н. М., Кириленко Л. В. (2015)
Дегодюк Е. Г. - Басейновий підхід в біогеоценозах і агросфері в контексті розвитку систем землеробства у ХХІ столітті (2015)
Vozhegova R. A. - Adaptation of farming systems to climatic conditions of the Southern Ukraine (2015)
Шевченко І. П. - Оптимізація агроландшафтних систем як основа збалансованого розвитку аграрного виробництва, Коломієць Л. П., Кравець С. В., Шквир І. М. (2015)
Бойко П. І. - Ефективність короткоротаційних сівозмін у сучасних системах землеробства, Літвінов Д. В. (2015)
Господаренко Г. М. - Баланс основних елементів живлення за тривалого застосування добрив, Черно О. Д. (2015)
Слюсар І. Т. - Природоохоронне використання осушуваних земель гумідної зони, Гера О. М., Соляник О. П., Сербенюк В. О. (2015)
Корсун С. Г. - Особливості агроекологічних процесів на сільських сельбищних територіях (2015)
Бойко А. Л. - Використання вірусів у біотехнологічних процесах (2015)
Тараріко О. Г. - Прогнозування впливу погодних умов на урожай зернових культур, Ільєнко Т. В. (2015)
Бабич А. О. - Вплив засухи, суховію і пилової бурі на урожайність зернових культур, Бабич-Побережна А. А., Побережний М. С. (2015)
Прістер Б. С. - Модель районування території за різних рівнів можливого радіоактивного забруднення агросфери, Гаргер Є. К., Талерко Н. Н., Виноградська В. Д., Лев Т. Д. (2015)
Мойсієнко В. В. - Радіаційний моніторинг лікарських рослин залежно від щільності забруднення ґрунтів природних фітоценозів Полісся (2015)
Малиновская И. М. - Формирование микробных сообществ серой лесной почвы в условиях повышенного загрязнения тяжелыми металлами (2015)
Володін С. А. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробництва біопалива, Георгієв В. А. (2015)
Пальченкова В. М. - Контроль суспільства за виконанням покарань у допенітенціарний період (на прикладі Київської Русі) (2015)
Задорожня Г. В. - Конституційно-правовий статус глави держави (2015)
Олексенко Т. М. - Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права (2015)
Чернєй А. В. - Міжнародний досвід у сфері державних закупівель (2015)
Коваль Д. А. - Поняття форми податкового контролю та її співвідношення з методами (2015)
Маріхін К. В. - Класифікація податкових режимів (2015)
Покатаєва О. В. - Правова природа податкового обов’язку, Коваль О. О. (2015)
Трипольська М. І. - Поняття та ознаки податкового правопорушення (2015)
Leonenko T. - Religious Sects: Use of Juveniles' Age Peculiarities to Involve them in Criminal Activity (2015)
Градецький А. В. - Освіта як засіб виправлення засуджених (2015)
Доробалюк О. П. - Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України (2015)
Кричун Ю. А. - Порівняльно-правовий аналіз залишення в небезпеці за кримінальним законодавством України та деяких зарубіжних держав, Арделян І. І. (2015)
Наумов О. О. - Визначення підстави та умов звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 кк України в теорії кримінального права та судовій практиці (2015)
Шеремет О. С. - Роль органів місцевого самоврядування в кадровому забезпеченні правоохоронних органів та запобіганні злочинам (2015)
Гороховська О. В. - Відповідальність за посягання на життя: зарубіжний досвід, Семенюк І. С. (2015)
Равлінко З. П. - Причини та підстави дискримінаційного поводження: загальна характеристика (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул, зміст (2011)
Пархоменко В. - Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності (2011)
Гура Н. - Проблеми формування собівартості та порядок її відображення в податковій звітності, Склярук І. (2011)
Бабіч В. - Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості, Поддєрьогін А. (2011)
Гейєр Е. - Моделі взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку (2011)
Івахів Ю. - Аналітичні показники рентабельності: сутність і методика розрахунку (2011)
Метелиця В. - Етапи розвитку професії бухгалтера (2011)
Піскова Ж. - Проблеми узгодження понятійного апарату бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств і шляхи їх вирішення (2011)
Гресь Н. - Щодо змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з обліку та аудиту (2011)
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. № 1204, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.10.2011 р. за № 1181/19919 (2011)
Содержание (2015)
Осмолович А. М. - Оцінка стану та виявлення актуальних трендів культури споживання товарів і послуг кінцевими споживачами в Україні (2015)
Овчаренко Д. Ю. - Стан та перспективу розвитку будівельного ринку України (2015)
Катаев А. В. - Адаптация методологии выборочного наблюдения для целей маркетинговых исследований (2015)
Гребенюкова О. О. - Сучасна структура комплексу маркетингових комунікацій (2015)
Бескровная Ю. - Современная структура методов и методик маркетинговых исследований, применяемых мировыми и украинскими исследовательскими компаниями (2015)
Волкова А. В. - Науково-етнографічне дослідження особливостей технології страв української національної кухні (2015)
Титул, зміст (2011)
Яцишин Н. - Особливості формування Звітів про рух грошових коштів, про власний капітал і розкриття інформації у Примітках (2011)
Жураковська І. - Податкові різниці як спосіб взаємоузгодження бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект (2011)
Кучеренко Т. - Облікове забезпечення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість сільгосппідприємств із спеціальним режимом оподаткування та його вдосконалення, Шайко О. (2011)
Семенко Т. - Проблемні питання обліку розрахунків з ПДВ при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі цукрових заводів) (2011)
Легенчук С. - У пошуках мети науки про бухгалтерський облік (2011)
Гресь Н. - До питання обліку студентських квитків і документів про освіту у вищих навчальних закладах (2011)
Перелік статей та офіційних матеріалів, надрукованих у журналі за 2011 рік (2011)
Мних Є. - Звіт про результати проведення круглого столу (2011)
Катаев А. В. - Методология и базовые процедуры идентификации интенсивности рыночной конкуренции (2015)
Оберемок С. В. - Інструменти та технології маркетингу: еволюція та розвиток на випередження (2015)
Клюева Е. Р. - Интернет-брендинг как инструмент маркетинговых коммуникаций (2015)
Болотна О. В. - Маркетинг відносин як сучасна концепція маркетингу (2015)
Корженко К. А. - Формування лояльності споживачів на основі оцінки конкурентоспроможності продукції (2015)
Переяслова Ю. А. - Готельні послуги для гіпотоніків в Україні: науково-практичні результати економіко-організаційного та маркетингового обґрунтування, Гребенюкова О. О., Рассказова Є. С. (2015)
Титул, зміст (2016)
Платонов А. Н. - Кристаллохимия, оптические спектры и окраска бериллов. I. Гелиодор и золотистый берилл (golden beryl) - две разновидности природных желтых бериллов, Хоменко В. М., Таран М. Н. (2016)
Калиниченко Е. А. - Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты, Брик А. Б., Николаев А. М., Калиниченко А. М., Франк-Каменецкая О. В., Дубок А. В., Багмут Н. Н., Кузьмина М. А., Колесников И. Е. (2016)
Ширінбекова С. Н. - Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах (2016)
Андрейчак В. О. - Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В. (2016)
Кривдік С. Г. - Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Гаценко В. О., Луньов Є. С., Вишневський О. А., Канунікова Л. І. (2016)
Язвинська М. В. - Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища (2016)
Крюченко Н. О. - Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів, Жовинський Е. Я., Андрієвська О. А. (2016)
Бондар К. М. - Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Цюпа І. В., Стахів І. Р., Матвієнко О. В., Кузь Ю. В. (2016)
Шкапенко В. В. - Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония, Кадошников В. М., Мусич Е. Г., Писанская И. Р. (2016)
Пам’яті Олексія Миколайовича Платонова (2016)
Наші автори (2016)
Содержание (2015)
Даниленко Є. С. - Теоретичні аспекти маркетингового управління поведінкою споживачів (2015)
Красиля Д. - Модель маркетингового дослідження конкурентного середовища (2015)
Панасенко Т. - Цінова стратегія і стратегія ціноутворення організації: термінологічна та змістовна ідентифікація (2015)
Стефанова О. - Теоретичні основи впливу та структура зовнішнього середовища маркетингу (2015)
Костюченко Н. - Наукова сутність маркетингу як процесу обміну (2015)
Нахаєнко К. - Програма лояльності: сучасний зміст, типологія та методи реалізації на ринку B2C (2015)
Авдейчик О. В. - Показатели оценки эффективности использования интеллектуальных ресурсов промышленных предприятий, Нехорошева Л. Н. (2015)
Носов А. Л. - Опыт формирования кадрового резерва в учебном заведении, Черанева Е. К. (2015)
Бимaгaмбeтовa Ж. К. - Мировой опыт применения инноваций в формировании стратегий развития компаний (2015)
Попова Н. В. - Поведение потребителей и маркетинговые коммуникации: ценностный подход, Соснова О. В. (2015)
Фендріков К. М. - Вузівська преса як складник освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Содержание (2016)
Маслова И. В. - Изменения численного состава купечества Вятской губернии во второй половине XIX века (2016)
Божидай І. І. - Дефініція поняття "конкурентна стратегія" та її місце в управлінській ієрархії стратегій (2016)
Смачило В. В. - Дефініція категорій, які визначають роль людини в соціально-економічних процесах, Корпан М. В. (2016)
Климук В. В. - Отраслевое развитие: состояние и вектор динамики (на примере промышленного сектора экономики), Бельмач А. А. (2016)
Лунев А. Н. - Формирование персонального бренда руководителя учреждения профессионального образования, Пугачева Н. Б. (2016)
Уманская М. В. - Технология развития критического мышления на уроках курса "Основы религиозной культуры и светской этики" (2016)
Тестов В. А. - Основные дидактические принципы при изучении математических понятий (2016)
Анісімова Н. - "І день вже впав і ніч неначе його руїна...": поетика сугестивного пейзажу в ліриці Тараса Федюка (2014)
Колінько О. - Колористика модерністської новели: художній і психологічний аспекти (2014)
Николюк Т. - Психологічний портрет творчої особистості у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" (2014)
Сироватська М. - Часопросторові особливості художнього світу п'єс Єлисея Карпенка (2014)
Шарова Т. - Українська проза "пролетарських" письменників: тематичні домінанти (2014)
Антонюк О. - Поетика візуального у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" (2014)
Зайцева А. - Генологічний дискурс прози Олени Пчілки (2014)
Тарасенко В. - Микола Хвильовий та Артем Сокіл: діалог авторів і творів (2014)
Реутова М. - Форманти "театру абсурду" у драмі Юрія Косача "Кортез і безталанна" (2014)
Ткачук М. - Типологія героя-екзистенціала в ліриці Василя Стуса (2014)
Просалова В. - Діалог у поетичному мисленні Василя Стуса (2014)
Мазоха Г. - Епістолярій В. Стуса як складова вияву індивідуальності поета (2014)
Руда О. - Духовний простір художнього світу збірки Василя Стуса "Веселий цвинтар": спроба християнського прочитання поезії "В мені уже народжується Бог..." (2014)
Колтакова Н. - Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса (2014)
Пуніна О. - Конотативні смисли денотату алкоголю в поетичному тексті "Часу творчості" Василя Стуса (2014)
Цікавий С. - Топос умовного міста в повісті Василя Стуса "Подорож до Щастівська” (2014)
Жилін М. - Екстаз і аскеза: до питання про філософічність поезії Василя Стуса (2014)
Івасюк Л. - Проблематика рецепції Василя Стуса в німецькомовному просторі (2014)
Лукаш Г. - Текстова стратегія інтертекстуальності поезій збірки В. Стуса "Палімпсести" у семіотичному аспекті (2014)
Соловей О. - Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса (2014)
Лисенко Н. - Художнє моделювання образу митця у творчості В. Стуса та Р. М. Рільке, Щербатюк В. (2014)
Юрова І. - Музичні мотиви в текстах поетів-шістдесятників (на матеріалі творчості В. Стуса, І. Драча, Л. Костенко) (2014)
Бондаренко Г. - Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса, Клименко З., Сушко О. (2014)
Букатчук Х. - Психофізичні стани художнього суб'єкта в поезії Василя Стуса (2014)
Шалак О. - "Лірники" Валеріана Боржковського: засади записування і публікації фольклору (2014)
Сабельникова Т. - Знаки національної етнокультури у творчості Василя Стуса (на матеріалі збірки "Зимові дерева") (2014)
Інформація для авторів (2014)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - Некоторые аспекты финансирования организаций физической культуры и спорта в СССР на региональном уровне в начале 1950 гг. (по материалам Пензенской области) (2016)
Феклистова И. С. - Использование кластерного анализа при оценке эффективности стратегического управления предприятиями региона (2016)
Пакулін С. Л. - Використання мотиваційних важелів підвищення ефективності функціонування підприємств регіону (2016)
Гернего Ю. А. - Инновационный потенциал экономики Украины (2016)
Мартиненко І. О. - Шляхи удосконалення корпоративної соціальної відповідальності в галузі лісового господарства України (2016)
Пакуліна А. А. - Раціоналізація інформаційних потоків і вдосконалення системи показників соціально-економічного моніторингу розвитку регіону, Пакуліна Г. С. (2016)
Безпалова А. Г. - Роль маркетинга в современном локальном консалтинге (2016)
Седакова В. А. - Особенности ферментации пищевых волокон под действием бифидо- и лактобактерий (in vitro), Клебанов А. В., Клебанова Н. А., Седаков Е. В. (2016)
Собчак А. П. - Оценка эффективности функционирования виртуального производственного предприятия с использованием понятия гиперустойчивости, Шостак И. В. (2016)
Вараскин В. Н. - Пять основных правил, способствующих развитию детского технического творчества (2016)
Иванова С. В. - Информационно-методическое обеспечение кластера детского оздоровительного отдыха, Талзи С. С. (2016)
Арканія Р. А. - Удосконалення тренувального процесу таеквондистів (2016)
Ананченко К. В. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л. (2016)
Ручка Є. В. - Удосконалення підготовки юних борців в умовах динамічного розвитку вільної боротьби (2016)
Скржинська М. - Освіта в процесі формування античних держав на території України (VI–IV ст. до н. е.) (2013)
Одрін О. - Зернове господарство Херсонського поліса в другій половині ІV — першій половині ІІІ ст. до н. е. (2013)
Жданович О. - Філософські вчення у ранній Візантії: пошуки сенсу буття (2013)
Зема В. - Оповіді про навернення на християнство і рання православна полеміка (2013)
Котляр М. - З історії боярського землеволодіння на Русі ХІІ–ХІІІ ст. (2013)
Пилипчук Я. - Наддніпрянські кипчаки, Русь та Центрально-Східна Європа (2013)
Головко О. - Спішська угода 1214 р. угорського короля Андрія ІІ і краківського князя Лешка Бялого та її наслідки (2013)
Войтович Л. - Лев Данилович: "князь думен и хоробор на рати" чи "безчесний князь"? (2013)
Черкас Б. - Західні володіння Золотої Орди в 1380–1399 рр. (політичний аспект) (2013)
Михайловський В. - Спитко з Мельштина — володар Західного Поділля в 1395–1399 рр. (2013)
Блануца А. - Судові урядники в земельних спорах у Великому князівстві Литовському (1529–1566 рр.) (2013)
Старченко Н. - Наїзди та грабежі в шляхетському соціумі Волині (1566 р. — початок ХVII ст.) (2013)
Пономарьов О. - Український аспект валашсько-російських відносин 1688–1700 рр. (2013)
Кононенко В. - Політико-правові витоки "Договорів та постанов" 1710 р. (2013)
Чухліб Т. - Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми "вірності" і "зради" українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії (2013)
Гошко Т. - До історіографії німецького права в Україні (2013)
Lopatecki K. - O wykorzystaniu zrodel ikonograficznych w badaniach historyczno-wojskowych na przykladzie wysadzenia zamku w Sandomierzu w roku 1656 (2013)
Вирський Д. - Військова кампанія на Україні 1649 р. в анонімному "Катафалку рицерському" (1650) (2013)
Заруба В. - Похід османського війська на Чигирин влітку 1678 р. в щоденнику польського посла С. Проського (2013)
Мицик Ю. - З листування Івана Бутича з Миколою Ковальським (2013)
Білоус Н. - Магдебурзьке право в Центрально-Східній Європі у світлі нових досліджень німецьких істориків (2013)
Chynczewska-Hennel T. - Opinia o książce Tarasa Chuchliba "Wideń 1683: Ukraina-Rus w walce o "złote jabłoko” Europy". — Kyjiw, 2013 (2013)
Станіславський В. - Невідомі сторінки українсько-шведських відносин: військовополонені козаки у Швеції під час Великої Північної війни (семінар у відділі історії України середніх віків і раннього нового часу) (2013)
Кононенко В. - Семінари з інтелектуальної історії в Інституті історії України НАН України (2013)
Доба Івана Мазепи в новітній історіографії (з 1986 р. по сьогодення): рекомендаційний бібліографічний покажчик (укл. Ганна Березанська) (2013)
Жданович О. - Кочовики Степу і Візантійська імперія у ІV–VІ ст.(на основі свідчень візантійських авторів) (2014)
Черкас Б. - "Самаро-Орельський" улус Золотої Орди (2014)
Кириченко К. - Створення "замовних" творів історичного змісту на початку ХVІ cт.: Велике князівство Литовське та Московське князівство (2014)
Сас П. - Шлях армії султана Османа ІІ до Хотина 1621 р. (2014)
Затилюк Я. - "Перепрочитання історії" хрещення Русі князем Володимиром в історичній культурі ранньомодерної України (2014)
Федорук Я. - Нездійснений проект ірландської колонізації України 1655 р. (2014)
Станіславський В. - Купці, зайняті у торгівлі між Військом Запорозьким та Османською імперією на початку XVIII ст.: імена, етнічна та державна приналежність (2014)
Горобець В. - Сила та безсилля гетьманської влади в після-полтавську добу: гетьман Скоропадський vs сотник Лісовський, 1715–1722 (2014)
Гордуновський О. - Чумацький промисел в Україні: причини занепаду, Гуржій О. (2014)
Блануца А. - Політика земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського: історіографія проблеми (2014)
Арістов В. - "Переворот" О.О. Шахматова в історіографії давньоруського літописання (2014)
Гошко Т. - Сучасна українська урбаністика в контексті історіографічної глобалізації (2014)
Вілкул Т. - Початкова частина Віленського хронографа: переписувачі та читачі (2014)
Білоус Н. - Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.) (2014)
Ващук Д. - Документи князів Чорторийських початку ХVІІ ст. (за матеріалами Російської національної бібліотеки) (2014)
Мицик Ю. - З документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві ХVІІ — початку ХVІІІ ст.: маєтності на Корсунщині, Тарасенко І. (2014)
Тоїчкін Д. - Оснащення українського козацького війська: холодна зброя (2014)
Чухліб Т. - Поняття "Україна" та "Українний" в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1649–1659 рр.) (2015)
Дзюба О. - "Україна" і "Малоросія": слова і поняття в українській мемуарній літературі XVIII ст. (2015)
Моця К. - Еволюція візантійської воєнно-адміністративної системи в Криму (2015)
Черкас Б. - Подільське князівство і "ногаєві" татари: боротьба за Придністров’я (1374–1380) (2015)
Старченко Н. - Образа королівського маєстату: волинські репліки останньої третини XVI ст. (2015)
Вирський Д. - Вишневеччина: перші перемоги і перші соратники (1555–1595 рр.) (2015)
Білоус Н. - Приватні міста Київського воєводства в першій половині XVII ст.: кількість, особливості розвитку та функціонування (2015)
Затилюк Я. - Київські посольства XVII ст. з "мощами" князя Володимира до Москви (2015)
Станіславський В. - Оподаткування купців з Війська Запорозького в Туреччині на початку XVIII ст. (за матеріалами російського посольства) (2015)
Krokosz P. - Aspekt religijny w strukturach rosyjskich sil zbrojnych za panowania Piotra I. (2015)
Синяк І. - Протистояння Коша з київським генерал-губернатором і Гетьманщиною (на основі діловодства середини 30-х — початку 50-х рр. XVIII ст.) (2015)
Пономарьов О. - Пруссія у зовнішній політиці Крим-Гірея в 1761–1762 роках (за даними запорозької розвідки) (2015)
Горобець В. - Чи був Демко Многогрішний гетьманом Війська Запорозького? (2015)
Одрін О. - Зерноторгівля у Північному Причорномор’ї та в інших регіонах античного світу: історіографічні стереотипи і реалії (2015)
Вілкул Т. - Нові біблійні запозичення у Повісті временних літ: книги пророків (2015)
Блануца А. - Джерела дослідження політики земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського (2015)
Сас П. - Українське взуття другої половини XVI — першої половини XVII ст. в наукових дослідженнях останніх десятиліть (2015)
Ковалець Т. - Козацькі повстання 1625 та 1630 рр. в Україні за матеріалами діаріуша Анджея Кості-Збіроховського (2015)
Александрович В. - Пошуки київського пізньосередньовічного малярства (2015)
Савчук Ю. - Ротація сотенних прапорів Київського полку у другій половині XVІІІ ст. (2015)
Бовгиря А. - Katarzyna Losson. Komu mila calosc Ojczyzny. Swiadomosc i aspiracje polityczne kancelistow kozackich (1670–1720). — Warszawa: Neriton, 2013 (2015)
Кононенко В. - Andrzej Gliwa. Kraina upartych niepogod. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku. — Przemysl: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjacol Nauk w Przemyslu, 2013. — 1104 s. (2015)
Станіславський В. - Міжнародний конгрес з османських студій (2015)
Матушек О. - Інтерпретація Святого Письма у проповідях Лазаря Барановича (2015)
Борисенко К. - Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знаменія пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби (2015)
Шкляєва Н. - Татарські та шведські мотиви в народній топонімічній прозі Західного Полісся (2015)
Соловей О. - Мала проза Ігоря Костецького: етичний аспект (2015)
Пуніна О. - Повчальне інакомовлення як структурний принцип роману Олеся Ульяненка "Знак Саваофа" (2015)
Бузов А. - Поетика експресіонізму в романі Віталія Бендера "Фронтові дороги" (2015)
Жиліна М. - Образ білої акації в метафоричній системі поезії Володимира Свідзінського "Темна" (2015)
Погорєлова О. - "Батьки в літературі" в інтерпретації Олександра Ірванця (2015)
Тарасенко В. - Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" (2015)
Тарнашинська Л. - Шевченкіана Василя Стуса (2015)
Нестелєєв М. - Архетип "Бога-матері" в ліриці В. Стуса (2015)
Просалова В. - Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса (2015)
Бердник О. - Інтратекстуальна поетологія "Листів у вічність..." В. Стуса (2015)
Цікавий С. - Структура урбаністичного топосу в повісті В. Стуса "/Так бувало уже не раз/" (2015)
Урсані Н. - Художнє осмислення смерті в ліриці Василя Стуса (на матеріалі "Таборового зошита") (2015)
Василенко В. - Травма як соціокультурна категорія: історія дослідження (2015)
Реутова М. - Автопсихологічні мотиви у драмі Юрія Косача "Кортез і Безталанна" (2015)
Інформація для авторів (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Siskou T. - Currency Regimes and Exchange Rate Policy in Ukraine in the Realm of Blessed and Unblessed Trinity, Savelyev Y. (2016)
Kryvous V. - Corporate Social Responsibility in the Context of the Partnership Interaction Formation between State, Business and Society (2016)
Lehkyy O. - "Economic Bubbles" on the Market of Virtual Goods (2016)
Bohdanova M. - Mechanisms of the Territorial Administrative Development in Bulgaria, Parashkevova E., Todorov Y., Tsvetanova Y. (2016)
Burmatova O. - Evolution of the Regional Development in the Russian Federation, Sumskaya T. (2016)
Our Authors (2016)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - О борьбе с искажениями в отчетности в сфере физкультуры и спорта в СССР в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области), Артемова С. Ф. (2016)
Чернова О. А. - Стратегические приоритеты государственной политики сбалансированного регионального развития (2016)
Доргушаова А. К. - Динамическая модель экономического каркаса несырьевого развития региона (2016)
Лукин В. А. - Бухгалтерский баланс как система, Москаленко Е. В. (2016)
Іващенко М. В. - Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України (2016)
Бага О. М. - Перспективи запровадження міжнародних стандартів "Базель-III" для вітчизняних банків на основі міжнародного досвіду, Малахов В. А. (2016)
Соколова Л. В. - Аналіз науково-практичного інструментарію оцінювання кредитоспроможності підприємств, Соколов О. Є., Тімошева А. О. (2016)
Пакуліна А. А. - Управління соціальною сферою як чинник позитивного іміджу держави у сучасному світі, Пакуліна Г. С. (2016)
Каштелян Т. В. - Институциональные аспекты развития лесного комплекса Беларуси (2016)
Смирнова Н. В. - Макроекономічний рівень трансферу технологій (2016)
Пакулін С. Л. - Стратегія розвитку та посилення конкурентоспроможності муніципального утворення (2016)
Ткаченко А. М. - Використання статистичних методів управління якістю в логістичному процесі, Іванова М. І. (2016)
Иванова М. В. - Скрытые тенденции экономического развития промышленности Украины, Санникова С. Ф. (2016)
Филипенко А. В. - Удосконалення поточної класифікації витрат на оплату праці в системі обліку підприємства (2016)
Костюк М. К. - Необхідність використання соціальних мереж як елемента інтегрованих маркетингових комунікацій для просування вищих навчальних закладів (2016)
Завадинська О. Ю. - Технологія борошняних кондитерських виробів оздоровчого призначення (2016)
Федорова Д. В. - Нові солоні вафельні вироби "Крекіси рибні" з використанням риборослинних напівфабрикатів (2016)
Манаков В. П. - Разработка и апробации методики комплексной оценки уровня качества флексопечати экструзионной упаковки, Чеботарева И. Б., Чеботарев Р. И., Муравьева А. В. (2016)
Пакулін С. Л. - Формування коронного прийому змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана, Камаєв О. І. (2016)
Польова Т. В. - Основи закладання європейської моделі реалізації авторських і суміжних прав вітчизняних науково-педагогічних працівників (2016)
Зайцева М. Л. - Эксперименты композиторов эпохи русского авангарда в области синтеза искусств (2016)
Москалевич Г. Н. - Естественная монополия в Евразийском экономическом союзе: понятие, сущность, виды и сферы деятельности (2016)
Мусатова Т. Е. - Применение графоаналитического метода в инвестиционном проектировании (2016)
Чухраева Н. Н. - Инновационное развитие пищевых предприятий Украины с учетом параметров устойчивости (2016)
Матях В. - Дослідження українського історичного процесу раннього нового часу в Інституті історії України НАН України (90-ті роки ХХ - перша декада ХХІ ст.) (2011)
Одрін О. - Зернове господарство Ольвійського полісу в VI - першій половині ІІІ ст. до н.е. (2011)
Скржинська М. - Фольклор як історичне джерело розповіді Геродота про Скіфію (2011)
Котляр М. - Жорстокий світ давньоруського середньовіччя (2011)
Зема В. - Володарі-мученики. Сценарії та моделі святості (2011)
Бубенок О. - Мадяри у степах Приазов'я (до питання локалізації країни Лебедії) (2011)
Черкас Б. - Улус Манкерман: спроба реконструкції (2011)
Грибовський В. - Землеробство і седентаризація в кочівницькому соціумі: випадок причорноморських ногайців (2011)
Блануца А. - Господарська політика королеви Бони у Великому князівстві Литовському (за матеріалами 32 книги записів Литовської метрики) (2011)
Ващук Д. - Матеріали Литовської Метрики до вивчення інститутів "старини" та "новини" у Великому князівстві Литовському (2011)
Гуржій О. - Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина XVII - XVIII ст.) (2011)
Сокирко О. - Гетьманські "німці": війська іноземного автораменту другої половини XVII - початку XVIII ст. (2011)
Вілкул Т. - Текстологія Повісті временних літ. Контрольні тексти: Книга Буття у Промові Філософа (2011)
Мицик Ю. - З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів) (2011)
Александрович В. - Ікони часів Лева Даниловича (2011)
Чухліб Т. - 539 листів гетьмана Івана Мазепи в опрацюванні історика В’ячеслава Станіславського (Рецензія) З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1996. — 194 с.; Листи Івана Мазепи. 1687–1691 / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — Т. 1. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. — 480 с.; Листи Івана Мазепи. 1692–1700 / Упор. та автор вступного дослідження В. Станіславський. — Т. 2. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 752 с. (2011)
Блануца А. - Проблеми інтеграції та інкорпорації ранньомодерного часу у новітніх студіях. (Огляд) Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ỹ развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еỹропы ỹ перыяд ранняга Новага часу: Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі (Мінск, 15–17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С. Ф. Сокал, А. М. Янушкевіч. — Мінск: БІП-С Плюс, 2010. — 440 с. (2011)
Кононенко В. - (Огляд) Gawron Przemyslaw. Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646. — Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010. — 507 s. (2011)
Содержание (2016)
Іванова М. І. - Уніфікація методології оцінювання конкурентоспроможності, Єгорцева Є. Є., Мироненко Я. Ю. (2016)
Галавтина А. В. - Этические аспекты рекламы в борьбе за доверие потребителей, Жарая К. С. (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка Карла Коберського та її вплив на розвиток фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ сторіччя (2016)
Терзян Ю. Г. - Мода та її вплив на поведінку споживачів, Хомутова О. О. (2016)
Кирий В. В. - Исследование специфики применения фактора времени в современных экономических процессах, Гуца О. Н. (2016)
Пакулін С. Л. - Обґрунтування стратегічного плану розвитку державного підприємства (2016)
Зайцева М. Л. - Возвращение к истокам: особенности применения этнических инструментов в творчестве Игоря Мациевского (2016)
Мику Н. В. - Русская религиозная живопись конца XIX – начала XX вв., Королева Л. А. (2016)
Лісова С. В. - Побудова іміджу провідних ведучих українських теленовин 1991-2001 років (2016)
Содержание (2016)
Костюк М. К. - Актуальність впровадження концепції бенчмаркінгу на ринку освітніх послуг України (2016)
Резник Г. А. - CRM как новая функциональная форма внутрифирменной координации производственного предприятия, Парамонова Л. С. (2016)
Євсєєва О. А. - Формування і розвиток соціальної інфраструктури муніципальних утворень (2016)
Дубинкина Е. А. - Разработка концепции фестиваля уличных искусств как инструмента повышения привлекательности современного города, Азаренков Л. С. (2016)
Holubka M. M. - Economic and history timeline of the consecutive events of the progressive development of the national economic education at western Ukrainian territory in a period of the early XIX – XX centuries: educational institutionalization of economic systems (2016)
Непочатих Т. А. - Деякі теоретичні та практичні підходи до виробництва цукатів на основі рослинної сировини (2016)
Перебійніс В. Б. - Підвищення ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень (2016)
Ручка Є. В. - Вдосконалення передзмагальної підготовки юних борців вільного стилю (2016)
Морозов С. Д. - Особенности миграции населения России в 1897-1914 гг (2016)
Семко О. В. - Основні принципи та прийоми реконструкції промислових об’єктів під будівлі громадського призначення, Воскобійник Є. П. (2015)
Фаст Д. А. - Розрахунок дерев’яної шпали в тунелі метрополітену на міцність (2015)
Глазунов Ю. В. - Вплив способів передачі навантаження на несучу здатність сталебетонних колон (2015)
Кушнерова Л. А. - Эффективность использования отходов промышленности в производстве теплоизоляционных материалов (2015)
Деревянко В. Н. - Модифицированные сухие строительные смеси на основе магнезиально-бишофитной композиции, Максименко А. А., Гришко Г. Н. (2015)
Новіков В. В. - Результати експериментальних вимірювань бічних пружних відтискань головки рейкової нитки при її одночасному вертикальному та горизонтальному навантаженні, Скорик О. О. (2015)
Рыщенко Т. Д. - Обоснование возможностей использования газошламов с целью повышения энергоэффективности производства портландцемента, Вяткин К. И. (2015)
Ксьоншкевич Л. М. - Вплив мікрокремнезему та механоактивації на ефективну в’язкість цементних суспензій, Крантовська О. М., Даниленко А. В. (2015)
Фощ А. В. - Оцінка якості гідрофобізуючих добавок і їх вплив на водостійкість гіпсу, Керш В. Я., Колесніков А. В. (2015)
Бєлікова Н. В. - Принциповий огляд і порівняльний аналіз існуючих програмних комплексів для сучасного електронного проектування нових, реконструкції та експулатації існуючих залізниць, Гречаник Є. М., Лихицький С. В. (2015)
Малюшицький О. В. - Дослідження роботи закладних деталей системи кріплення залізобетонних колон (2015)
Іванченко В. Г. - Пресіометричні дослідження стисливості піщаних основ, закріплених ґрунтоцементом (2015)
Махінько А. В. - Обґрунтування аналітичного підходу до динамічного розрахунку висотних споруд простої архітектурної форми на дію вітру, Махінько Н. О. (2015)
Тулей Ю. Л. - Аналіз просторової жорсткості скріплень ДО (2015)
Балабай Е. А. - Вероятностная оценка риска возникновения аварий на бетонных гравитационных плотинах на скальном основании (2015)
Новаковська В. Я. - Дослідження процесу розпаду бітумних та модифікованих бітумних емульсій (2015)
Арутюнов В. А. - Умови формування додаткових кристалогідратів на поверхні поліефірного волокна (2015)
Гапонова Л. В. - Експериментально-теоретичне дослідження напружено-деформованного стану сферичної оболонки покриття, Калмиков О. А., Гребенчук С. С. (2015)
Ловська А. О. - Математичне моделювання динаміки контейнера-цистерни, розміщеного на вагоні-платформі, при маневровому співударянні (2015)
Мурадян Л. А. - К вопросу о планах испытаний надежности механических систем, Шапошник В. Ю. (2015)
Волошин Д. І. - До питання підвищення надійності роботи виробничих підрозділів підприємств з ремонту вагонів (2015)
Сафронов О. М. - Алгоритм определения фактического значения расчетного коэффициента силы нажатия тормозных колодок по результатам поездных тормозных испытаний грузовых вагонов (2015)
Меркулов В. С. - Метод гілок і меж у календарному плануванні вантажно-вивантажувальних робіт, Бізюк І. Г. (2015)
Іщенко В. М. - Теплотехнічна модель конструкції огородження кузова критого вагона з теплоізоляцією, Фомін О. В., Осьмак В. Є. (2015)
Егоров О. И. - Имитационная модель идентификации подвижных единиц и поезда в целом (2015)
Тартаковський Е. Д. - Застосування байєсівських мереж при розробленні інтелектуального модуля керування гальмами поїзда, Горобченко О. М. (2015)
Крячко К. В. - Удосконалення конструкції та технології роботи Південної системи двосторонньої сортувальної станції Основа, Недбай Є. С. (2015)
Зінченко О. Є. - Вентильні реактивні двигуни. Сучасний стан і перспективні напрями досліджень (2015)
Богатырь Ю. И. - Проверка адекватности имитационной модели замкнутой системы управления исполнительным устройством стрелочного привода (2015)
Ващенко Я. В. - Метод виявлення пошкоджень у тяговому асинхронному електроприводі на основі його математичної моделі (2015)
Мороз В. П. - Розроблення профілю стандартів станційних систем керування рухом поїздів на залізничному транспорті, Бурлаченко А. Ю., Шовкопляс О. О. (2015)
Лапко А. О. - Підхід до оцінювання ефективності системи технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики (2015)
Титул, зміст (2015)
Гречківська Н. В. - Оцінка якості надання медичної допомоги працюючим за результатами періодичних медичних оглядів (2015)
Долінчук Л. В. - Роль поліморфізму гена MMР­2 у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів, Басанець А. В., Андрущенко Т. А. (2015)
Доценко Я. І. - Можливості сучасної діагностики та профілактики туберкульозу в медичних працівників, що працюють у фтизіатричних закладах охорони здоров’я, Садловська М. А., Білогорцева О. І., Победьонна Г. П. (2015)
Шевченко В. І. - Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки для медичних працівників під час роботи з протипухлинними лікарськими засобами (2015)
Варивончик Д. В. - Оцінка умови праці лікарів­офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги, Риков С. О., Денисюк Л. І., Кальченко А. М., Шевченко В. І., Салюков А. О., Мішенін А. Б. (2015)
Андрійчук Н. Й. - Дослідження протекторної дії альфа­ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми, Власик Л. І. (2015)
Шидловська Т. А. - Порівняльний аналіз стану коркових відділів слухового аналізатора в робітників "шумових" виробництв та хворих на акутравму, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2015)
Kirsenko V. V. - Assessment of risk of unfavourable effect of pesticides on operators (To the problem of harmonization of hygienic standards in Ukraine), Yastrub T. A. (2015)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу сумішевих фунгіцидів для працюючих (2015)
Пельо І. М. - Застосування хімічних засобів у сучасних інтегрованих системах захисту овочевих культур як медико­екологічна проблема (2015)
Фартушна О. Є. - Особливості діагностики хронічної попереково­крижової радикулопатії професійного генезу (2015)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2015)
Натхненне служіння науці. До 90­річчя від дня народження професора Марти Архипівни Клисенко (2015)
Колумбет А. Н. - Методика совершенствования ритмичности студенток педагогических высших учебных заведений, Дудорова Л. Ю. (2016)
Кудрявцев М. Д. - Влияние обучения в вузе на распространенность и силу компьютерной игромании у студентов, Крамида И. Е., Кузьмин В. А., Ермаков С. С., Цеслицка М., Станкевич Б. (2016)
Романов Ю. Н. - Интегративная оценка деятельности мозгового кровотока и биоэлектрической активности мозга кикбоксеров в условиях применения коррекционных технологий, Исаев А. П., Шевцов А. В., Романова Л. А., Цеслицка М., Мушкета Р. (2016)
Benar Noshin - Factorial analysis of mass media influence on academic sports development, Emami Mina, Eftekhari Ozra, Yeganeh Far Nastaran, Khan Mohammadi Ali Mohammad (2016)
Kenioua Mouloud - Sport and mental health level among university students, Boumasjed Abd Elkader (2016)
Kudryavtsev M. D. - Personality oriented system of strengthening of students’ physical, psychic and social-moral health, Kopylov Yu. A., Kuzmin V. A., Ionova O. M., Yermakova T. S. (2016)
Pop Cristiana Lucretia - Overweight and obesity risk assessment – two methods, different results (2016)
Shahram S. - The relationship between biorhythm (physical cycle) and sports performance in women’s basketball, Ramezaninezhad R., Afrouzeh H., Rabbani V. (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Требования к статьям (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Артеменко Г. С. - Структурно-семантичне моделювання алогічних фразеологізмів (дієслівні моделі) (2014)
Байдюк О. І. - Складні речення із сурядним зв’язком у науковому мовленні А. Ю. Кримського (2014)
Врублевська Т. В. - Концепт та суміжні термінологічні одиниці: поняття, лексичне значення,стереотип (2014)
Гавриш М. М. - Соціально-прагматичні функції мовчання у художньому дискурсі (2014)
Гонца І. С. - Відродинні найменування в ойконімії Черкащини (2014)
Горбач О. С. - Прийом онімної гри в номінації осіб у текстах сатиричного спрямування (на матеріалі роману Марії Матіос "Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Mr. & Ms. U-Ko in country UA”) (2014)
Гороф'янюк І. В. - Назви етапів онтогенезу сільськогосподарських культур у центральноподільських говірках (2014)
Горячок І. В. - "Нещоденний щоденник” Романа Іваничука як переконливий портрет епохи (2014)
Григорук Н. В. - Структурування командонімів за характером іменованих денотатів (2014)
Грицева А. П. - Аффикс как элемент интенсивности в коннотативной и стилистически-маркированной лексике (2014)
Дика Л. Л. - Ойконіми Східного Поділля відапелятивного походження (2014)
Дубчак В. В. - Комерціоніми м. Хмельницького (мікрорайон Виставка): мотивація, способи творення, семантика твірної основи і структура (2014)
Дудник О. М. - Сутність поняття "біономени” в лінгвальному просторі (2014)
Зубар Л. С. - Структура онімної терміносистеми творів українських письменників-фантастів (2014)
Коваль Я. О. - Зоолексеми у структурі прикладкових конструкцій в поетичних творах усної народної творчості (2014)
Ковтун А. А. - Функціонування теонімів у перекладах Біблії І. Огієнка та Патріарха Філарета (2014)
Коломієць І. І. - Стилістика тексту: практичний вимір дослідження (2014)
Костюк М. М. - Особливості ритмічної структури французьких поетичних творів ХІХ століття (2014)
Коханська А. О. - Лексико-семантична типологія центральноподільських гідронімів (2014)
Личук С. В. - Географічні апелятиви Івано-Франківщини на позначення повороту річки, крутої зміни напрямку річки (2014)
Ліщук Т. Д. - Концепт ’ЛЮДИНА’ у працях вітчизняних лінгвістів (2014)
Лукаш Г. П. - Трансонімізаційні процеси в конотонімії (2014)
Мельник О. А. - Основні підходи до вивчення вітчизняної ергонімії (2014)
Мичковська В. Р. - Особливості перекладу юридичної документації: вимоги і правила, Новікова Т. Л. (2014)
Мичковська В. Р. - "Хибні друзі перекладача” у технічній літературі та особливості їх перекладу, Петраш А. І., Юркова В. П. (2014)
Олійник Л. В. - Полемічний наратив трактату Касіяна Саковича "Perspectiwa” (2014)
Осіпчук Г. В. - Кореферентність в українсько-російських перекладах твору Ернеста Хемінгуейя "Старий і море”: компаративний аспект (2014)
Павлюк В. А. - Метафоричні перенесення у сфері неофіційних антропонімів Вінниччини (2014)
Подлевська Н. В. - Поглиблене вивчення другої іноземної (польської, російської) мови у загальноосвітніх навчальних закладах України (2014)
Приймак І. В. - Сон як художній прийом у прозі Оксани Керч (2014)
Ранюк О. П. - Лексичні запозичення з польської мови в компонентний склад діалектних фразеологічних одиниць української мови (2014)
Скрипник Н. І. - Концепт ЗРАДА в українському фольклорі) (2014)
Слободинська Т. С. - Мова наукової теорії в концепції "трьох світів” К. Поппера (2014)
Стадній А. С. - Семантичний і функціональний аспекти конотативно маркованих дієслів (2014)
Станіславова Л. Л. - Міжчастиномовні антоніми в афористичних текстах (2014)
Терещенко Л. В. - Відзоолексемні пропріативи у байкарській спадщині Павла Білецького-Носенка (2014)
Торчинська Н. М. - Чуже мовлення як інтертекстуальний елемент (на прикладах епіграфів до творів української літератури) (2014)
Торчинський М. М. - Структурування ономастикону за особливостями походження власних назв (2014)
Фандуль О. М. - Семантика, мотивація та способи творення прізвищевих назв і прізвищ Центральної Хмельниччини XVII – XXI ст. (2014)
Хомік О. Є. - Вербалізація концепту КРАСА в українському фольклорі (на матеріалі весільних пісень, казок, замовлянь) (2014)
Царалунга І. Б. - Фонетична варіативність, спричинена континуацією *o та *e у новозакритих складах (на матеріалі українських грамот XIV cт.) (2014)
Цимбал Н. А. - Мотивація української діалектної лексики в етнолінгвістичному аспекті (2014)
Чуй А. В. - Образний світ любовної лірики Григорія Чупринки (2014)
Чуй С. В. - Імітація східних жанрових форм у поезії Василя Слапчука (2014)
Шевчук З. С. - Схема опису мовного портрета жінки (2014)
Шуляк С. А. - Лексеми "душа” і "дух” у текстах українських замовлянь (2014)
Янчишин А. М. - Структура, мотивація та функціонування товаронімів (на матеріалі власних назв телевізорів вітчизняного виробництва) (2014)
Янчишина Я. В. - Мікротопоніми штучного та природного походження в сучасній українській літературній мові (2014)
Saszko I. - Rola językowego obrazu świata w przekłazie tekstów poetyckich (2014)
Наші автори (2014)
Національному науковому центру "Інститут аграрної економіки" – 60 (2016)
Мартинюк М. П. - Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні (2016)
Юшин С. О. - Просторово-часові підвалини аграрного реформування (2016)
Вітвіцький В. В. - Теоретичні аспекти визначення продуктивності аграрних підприємств, Беженар І. М. (2016)
Tomilin O. O. - Theoretical aspects of development and agroindustrial production (2016)
Talavyria M. P. - Approaches to the definition of production determinants of bio-oriented economy, Lymar V. V., Baidala V. V., Holub R. T. (2016)
Нечипоренко О. М. - Особливості господарювання на зрошуваних землях України (2016)
Шиндирук І. П. - Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів (2016)
Тулуш Л. Д. - Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам, Грищенко О. Ю. (2016)
Захарчук О. В. - Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація (2016)
Мармуль Л. О. - Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації (2016)
Андрійчук В. Г. - Сутнісний аспект методології наукових досліджень (2016)
Євтушенко В. Д. - Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства (2016)
Григоренко Я. О. - Особливості державного регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Parii L. V. - Commodity reserves management of supply formation on cheese market of Ukraine (2016)
Федорова А. С. - Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу (2016)
Власов В. В. - Свято науки в Національному науковому центрі "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова", Гінгін Л. П. (2016)
Булавка Олексій Гаврилович – ювіляр (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Гресько О. В. - Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття (2015)
Мітчук О. А. - Ліберальна інформаційна культура як складова медіапростору (2015)
Павленко В. В. - Дискурсивний аналіз і критичний дискурсивний аналіз медіадискурсу: до постановки проблеми (2015)
Синовець О. - Видовища пам’яті: мова театру як інструмент комунікації в обговоренні новітньої історії Польщі (2015)
Спрінсян В. Г. - Особливості функціонування в електронному документознавстві інформаційно-комунікативної системи документаційного менеджменту (2015)
Супрун Л. В. - Субконцепт "нація” в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця (2015)
Шевченко О. В. - Інформатизація документних ресурсів комерційної діяльності (2015)
Афанасьєва(Горська) К. О. - Роль Контентної конвергенції в процесах трансформації виробництва медіаконтенту (2015)
Георгієвська В. В. - Преса політичних партій Херсонської губернії на початку ХХ століття (2015)
Герасимчук Н. Г. - Лексичні засоби стилістики як прийом творення комічного в сатиричній публіцистиці (на матеріалі газетних фейлетонів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2015)
Гоян О. Я. - "Це не є радіомовлення?”…, Гоян В. В. (2015)
Гурчіані Х. Д. - Ракурс висвітлення соціальної проблематики в ефірі національних телеканалів України в кризовий період (2015)
Гусєв А. В. - Спортивний контент на українському телебаченні (2015)
Досенко А. К. - Фактори формування інформаційних потоків у електронних ЗМІ (2015)
Дударевич І. К. - Азійська модель ТБ у сучасних глобалізаційних процесах (2015)
Желіховська Н. С. - Соціальна відповідальність журналіста як предмет публіцистичного дискурсу (2015)
Лешко У. О. - Журнал "Сто талантів” у християнському та патріотичному вихованні підлітків (2015)
Макущенко М. О. - Доцільність дотримання принципів інфотейнменту у програмах українського телебачення: аналіз і методологія дослідження формату (2015)
Подобна Є. В. - Становлення та розвиток преси м. Лубни (1905–1917 рр.) (2015)
Садівничий В. О. - "Бюрократія інтелігенції боїться…”: суспільно-політична тематика медичної преси Наддніпрянської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Гаркуша І. В. - Тренінг як інтерактивний засіб формування риторичних умінь рекламістів у процесі фахової підготовки (2015)
Войцих Н. М. - Антитютюнові кампанії в мас-медіа як засіб формування цінності здорового способу життя серед молоді (2015)
Гиріна Т. С. - Механізми функціонування технологій Інтернет-PR в органах державного управління (2015)
Грицюта Н. М. - Правові чинники професійної етики PR-діяльності: ієрархія рівнів (2015)
Киричок А. П. - Дефініція поняття паблік рилейшнз та зв’язки з громадськістю як соціальний інститут (2015)
Куцевська О. С. - Стан видавництв і друкарень Луганщини (Ворошиловградщини) в 1945–1950-х рр. ХХ ст (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сахацький М. П. - Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу, Ксьонжик І. В. (2015)
Гончаренко І. В. - Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону (2015)
Вишневська О. М. - Наближення до міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища України, Бобровська Н. В. (2015)
Кормишкін Ю.А. - Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД (2015)
Бурковська А. В. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні, Лункіна Т. І. (2015)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону (2015)
Садрідінов Р. Ш. - Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області (2015)
Шишпанова Н. О. - Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій (2015)
Павлюк С. І. - Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій (2015)
Кричинюк А. П. - Реформування діяльності рейтингових агентств на мікрорівні банківської системи України (2015)
Антипова Л. К. - Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання (2015)
Буйний О. В. - Дія 6-бензиламінопурину на формування та функціонування фотосинтетичного апарату томатів, Кур’ята В. Г., Рогач В. В. (2015)
Лопушняк В. І. - Динаміка вмісту заліза і мангану в осаді стічних вод за тривалого зберігання та компостування, Грицуляк Г. М. (2015)
Покопцева Л. А. - Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада, Єременко О. А., Булгаков Д. В. (2015)
Янченко І. А. - Вплив сортових особливостей монарди двійчастої на формування рослинної сировини при вирощуванні в умовах Південного степу України (2015)
Пелих В. Г. - Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопорідному схрещуванні, Ушакова С. В. (2015)
Бондар С. О. - Оцінка бугаїв-плідників за проявом поєднаних ознак у їх дочок (2015)
Піщан І. С. - Висока активність реалізації рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи на доїльній установці типу "Паралель” (2015)
Криленко В. І. - Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора (2016)
Потриваєва Н. В. - Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності підприємств, Кореновська Т. О. (2016)
Бутенко В. М. - Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку (2016)
Васильєва О. О. - Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора (2016)
Боднар О. А. - Децентралізація як основний чинник сільського розвитку (2016)
Кричинюк А. П. - Вдосконалення управління кредитними операціями комерційних банків України в умовах фінансових криз (2016)
Рожков А. О. - Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву, Бобро М. А., Рижик Т. В. (2016)
Калитка В. В. - Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту, Кліпакова Ю. О. (2016)
Письменний О. В. - Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України (2016)
Москва І. С. - Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України (2016)
Августинович М. Б. - Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого (2016)
Палій А. П. - Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування (2016)
Роль Н. В. - Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів, Цехмістренко С. І. (2016)
Малік М. Й. - Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України, Забуранна Л. В. (2015)
Фурдичко О. І. - Стратегічні пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва в Україні, Никитюк Ю. А. (2015)
Talavyria M. P. - Bioeconomy development in Europe in conditions of the globalization challenges, Lymar V. V., Baidala V. V., Talavyria O. M. (2015)
Khodakivska O. V. - Economic incentives as a tool for regulation ecologization of agricultural land (2015)
Kozak O. A. - Organizational and economic reserves of improving the sheep breeding industry competitiveness, Bezhenar I. M. (2015)
Kisil M. I. - Strategic investment directions for the development agriculture of Ukraine (2015)
Тулуш Л. Д. - Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва (2015)
Навроцький Я. Ф. - Тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки (2015)
Володін С. А. - Концептуальні засади створення технологічної платформи інноваційного розвитку АПК "Агротехнополіс" (2015)
Зоргач А. М. - Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Ivashkiv I. M. - External market relations between Ukraine and the EU-countries (2015)
Тітаренко Г. Б. - Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК (2015)
Мурадов Р. Г. - Перспективы развития инновационной деятельности в Азербайджане (2015)
Абдуллаева Ш. Г. - Особенности формирования и реализации региональной инновационной стратегии в Азербайджане (2015)
Курінна М. Ю. - Ефективність виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Халімон В. Л. - Шляхи подолання депресивного стану сільських територій в системі розвитку регіонального АПК (2015)
Гайдуцький Павло Iванович – ювіляр (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Аннєнков І. О. - Організаційні структури електромашинобудівної галузі в Україні у 1922–1941 рр. (2015)
Аннєнкова Н. Г. - До історії кризи українського верстатобудування у 1918–1932 рр. (2015)
Бондар В. І. - Історія становлення та розвитку Інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіотехнічного факультету) Одеського національного політехнічного університету, Сухотеріна Л. І., Ямпольський Ю. С. (2015)
Бєсов Л. М. - Управління науково-технічним розвитком України. Історичний аспект (1920–1990 рр.) (2015)
Василенко В. М. - О. М. Крилов – основоположник теорії непотоплюваності корабля (2015)
Довганюк С. С. - Внесок інженера шляхів сполучення П. П. Мельникова у проектування та будівництво перших залізниць Російської імперії (2015)
Звонкова Г. Л. - Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України: історичний нарис (2015)
Коробов Г. В. - Бронепоїзди Російської імперії за часів першої світової війни (2015)
Лютий О. П. - Провідний вчений в галузі металургійних основ зварювання (До 100-річчя А. М. Макари) (2015)
Михайленко Г. Г. - Внесок О. І. Неровецького у розвиток залізничного та мостового будівництва (2015)
Пістоленко І. О. - Життя і творча діяльність під чужим іменем: про деякі результати досліджень біографії Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея) (2015)
Сандурська О. В. - Володимир Григорович Шухов – геніальний інженер-винахідник, будівничий Станіслав-Аджигольських маяків (2015)
Саєнко І. Ф. - Історичні аспекти розвитку плетіння в Україні (2015)
Устяк Н. В. - Розвиток вагонобудування в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) (2015)
Дефорж Г. В. - Про роль і місце наукової спадщини М. В. Павлової в контексті розвитку сучасної біологічної науки (2015)
Ваврисевич О. М. - Діяльність відділення економіки і організації сільськогосподарського виробництва УАСГН (1956–1962) під керівництвом академіків І. Н. Романенка та Л. М. Клецького (2015)
Коваленко С. Д. - Діяльність Мічурінських гуртків при хатах-лабораторіях для розвитку колгоспної дослідної справи (2015)
Котляренко Л. Т. - Генетика та синтетична теорія еволюції як основні чинники розвитку еволюційної біології (2015)
Михайлюк В. П. - До проблеми походження життя на Землі (2015)
Панюс М. В. - Аспекти культурологічних умінь та навичок в ситемі підготовки спеціаліста у ВНЗ І-ІІ рівня акридитації (2015)
Рогожа М. М. - Внесок полтавського орнітолога М. І. Гавриленка у вивчення птахів України та Радянського Союзу (2015)
Сиченко І. А. - Дослідження сільського господарства В’ятського губернського земства у творчій спадщині В. Г. Бажаєва (2015)
Чернова Н. Ф. - Роль В. І. Вернадського в становленні та розвитку структури аграрної науки в Україні (2015)
Чеснова Л. В. - Феномен становления и развития российско-украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина ХХ в.) (2015)
Фандо Р. А. - У истоков медицинской генетики: Соломон Григорьевич Левит и его научная школа (2015)
Пилипчук О. Я. - Некролог: Памяти Ларисы Васильевны Чесновой (1931–2015), Фандо Р. А. (2015)
Сухотеріна Л. І. - Документ епохи. Рец.: Г. І. Гончарук Мемуари професора. Книга перша. Зберегти і знайти себе, Мамонтова Е. В. (2015)
Руда С. П. - Рец.: Г. В. Дефорж Науковий доробок М. В. Павлової (1854–1938) в контексті розвитку палеозоології : монографія (2015)
Гамалія В. М. - Рец.: А. А. Коробченко. Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869–1930) : монографія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікацій у збірнику наукових праць Історія науки і техніки (2015)
Тесленко В. В. - Педагогічний супровід обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Мартинець Л. А. - Проектна діяльність у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Пироженко Л. В. - Факультативи як складова реформування змісту навчання у вітчизняній школі 60-х-70-х років хх століття (2015)
Бахмат Н. В. - Педагогічна підготовка вчителів початкових класів у наукових дослідженнях (2015)
Іванюк Г. І. - Підготовка учнів сільських шкіл України до праці та технічної творчості в умовах реформування радянської системи освіти (50–60-ті рр. хх століття) (2015)
Мартинюк Ю. О. - Програма корекційного впливу на членів сім’ї з урахуванням стадії сприйняття дітей з психофізичними порушеннями (2015)
Підгаєвська С. М. - Особливості роботи над інструментальними творами в процесі підготовки майбутніх вчителів (2015)
Муранова Н. П. - Реалізація педагогічного супроводу фізико-математичної підготовки старшокласників на кафедрі базових і спеціальних дисциплін інституту доуніверситетської підготовки при вищому технічному навчальному закладі (2015)
Чудакова В. П. - Алгоритм проведення, аналізу, обробки та інтерпретації результатів дослідження "самоактуалізації" (2015)
Устименко К. С. - Цикл розвивальних занять "давай познайомимося!" (2015)
Прашко О. В. - Програма спецкурсу з розвитку соціальної компетентності підлітків (2015)
Гальченко М. С. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей у Сполучених Штатах Америки (2015)
Нестерова О. В. - Такі обдарування народжує одеська земля (2015)
Мадзігон В. М. - Актуальні проблеми розвитку педагогічної науки та освіти (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2015 року (2015)
Гарига-Грихно М. - Давньоруські курганні некрополі чернігова та чернігівського подесення в дослідженнях Д. І. Бліфельда (2015)
Коваленко В. - Молоді роки Володимира Святославича: шлях до київського престолу у світлі теорій А. Адлера – Е. Еріксона (2015)
Пилипенко В. - Східне обличчя козака Мамая: східні впливи та українське козацтво (2015)
Лаєвський А. - Полкова старшина Cтародубського полку: комплектація, посадові обов’язки, кадрова ротація (2015)
Петренко І. - Одруження мирян Православної Церкви у заборонених ступенях спорідненості в Гетьманщині XVIII ст. (на основі документів фонду "Чернігівська духовна консисторія") (2015)
Доманова Г. - Міське судочинство (за актовими книгами Чернігівського магістрату другої половини ХVІІІ ст.) (2015)
Ясновська Л. - О.Ф.Шафонський – дослідник давньоруських старожитностей Чернігівщини (2015)
Сидоренко О. - Увічнення пам’яті чернігівців, які відзначилися у Кримській війні 1853–1856 рр. (2015)
Ципляк Н. - Навчально-матеріальна база Чернігівської духовної семінарії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Дорошок Н. - Структура та кадровий склад статистичної служби при Чернігівському земстві (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Полієнко Г. - Участь духовенства Чернігівської єпархії Православної Церкви в антиалкогольних компаніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Житник Л. - Старообрядництво Чернігівської губернії в історіографії другої половини XIX – початку XX ст. (2015)
Литовченко О. - Становлення й розвиток фото- та кіносправи в Чернігові у другій половині XIX — на початку XX ст. (2015)
Гейда О. - Археолог та колекціонер Турвонт Кибальчич (2015)
Рахно О. - Предводитель дворянства Чернігівської губернії О. О. Муханов: віхи життя та громадської діяльності (2015)
Чуткий А. - До біографії родини Драгоманових: історія здобуття освіти С.М. Драгомановим (2015)
Демченко Т. - Чернігівці на "святі української інтелігенції" (2015)
Срібняк І. - З історії діяльності військово-освітніх закладів інтернованої в Польщі армії УНР у 1921 р.: "Юнацька школа прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш" (2015)
Рой С. - Участь викладачів та співробітників Ніжинського інституту народної освіти у громадсько-політичному та соціокультурному житті за доби українізації у 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Ромашко К. - Специфіка організації студентського життя В 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Чернігівського і Ніжинського інститутів народної освіти) (2015)
Острянко А. - Вища школа на Чернігівщині і реформування системи освіти у 1920-1930-х рр. (2015)
Гаврилов В. - Державні фінансові позики та їх вплив на добробут селян у повоєнний час (2015)
Савицька О. - Забезпечення водою населення Чернігова в 1943-1953 рр. як повсякденна практика (2015)
Букіна Т. - Розвиток колгоспної системи на шляху переходу від колективної до приватної власності в другій половині 1980-х рр: на прикладі Миколаївської та Одеської областей УРСР (2015)
Вацеба Р. - Генріх Готшалкович – "король” слов’ян і нордальбінгів:політичний портрет правителя і його держави (2015)
Дятлов В. - Образи світла, ночі і темряви в реформаційному дискурсі ХVІ століття (2015)
Козинець О. - Створення та реоганізація військового міністерства Російської імперії у першій чверті ХІХ ст. (2015)
Кандаурова Т. - Военные поселения как цивилизующие практики развития отдельных территорий: опыт австрийской Военной границы и России (2015)
Ячменіхін К. - Організація і функціонавання освіти в округах військових поселень російської армії в першій половині ХІХ ст. (2015)
Бучаста С. - Законодавча база регулювання будівельного процесу у російських військових поселеннях першої половини XIX ст. (2015)
Приходьон О. - До питання про правовий статус духовенства за доби правління Миколи І (2015)
Марасанова В. - Национальный состав чиновников Ярославской губернии в XIX – начале ХХ века (2015)
Павленко Л. - Нові тенденції в організації житлового простору в країнах Європи та США у публіцистичній періодиці Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Стрілюк О. - С. Ю. Крижановський – "головний натхненник" чи "злий геній" П. А. Столипіна (2015)
Герасимчук О. - Кустарні промисли на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2015)
Головко В. - Діяльність І.Я.Гурлянда на посту редактора офіціозу "Росія" (2015)
Лашук Н. - Проблема "жидомасонської змови" в російській публіцистиці початку ХХ ст. (2015)
Малишко С. - Православне військове духівництво Російської імперії в 1914 р. (2015)
Мітькіна О. - Громадські організації на службі Франкофонії (2015)
Соломенна Т. - Трансформація Східного партнерства після саміту у Вільнюсі (2015)
Титул, зміст (2016)
16-та Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника" (2016)
Саварин П. В. - Науково-теоретичні передумови застосування медіатехнологій у підготовці фахівців технічного профілю (2016)
Лапінський В. В. - Особливості поглибленого вивчення інформатики у 2016–2017 навчальному році (2016)
Колос Е. Р. - Методичні особливості інтеграції комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у навчально-пізнавальний процес закладу післядипломної педагогічної освіти (2016)
Стеценко І. Б. - Використання інтернет-ресурсів для неперервної освіти вихователів і вчителів початкових класів (2016)
Мирошніченко Ю. Б. - Методична система навчання школярів астрономії на основі ділових комп'ютерних ігор (2016)
Струк О. О. - Контроль навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу "Аналіз алгоритмів", Струк С. П. (2016)
Rybalko О. О. - On designing an electronic educational means "Geometrical designer" by using the Adobe Flash (2016)
Кудренко Б. В. - 5-та Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій, Кузічев М. М., Мазорчук М. С. (2016)
Кузічев М. М. - Завдання V Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, Бондік І. Г., Мотурнак Є. В., Ніколаєв Т. Г. (2016)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIX Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2016)
Перцова Н. І. - Розбудова хмаро орієнтованого освітнього середовища сучасної школи. Управлінський аспект, Чернікова Л. А. (2016)
Виходить друком підручник (2016)
Сайко В. Ф. - Наслідки земельної реформи й упередження помилок у землекористуванні України при її проведенні після зняття мораторію на купівлю-продаж землі (2007)
Малієнко А. М. - Сучасна аграрна реформа та її соціально-економічні наслідки (2007)
Греков В. О. - Шляхи оптимізації використання земель в Україні після зняття мораторію на їхню купівлю-продаж, Дзюба О. Г., Дацько Л. В., Кадієвський І. І., Тухлінович Н. Д. (2007)
Осипчук С. О. - Проблеми і перспективи ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні, Шевченко І. П. (2007)
Піддубний О. Ю. - Проблеми правової охорони прибережних захисних смуг в умовах поширення права приватної власності на землю (2007)
Кузьменко О. Б. - Розвиток аграрного землекористування на території Північного Причорномор’я (2007)
Коваленко А. М. - Особливості землеробства у Південному Степу в умовах земельної реформи, Малярчук М. П. (2007)
Ліщитович Л. І. - Можливості застосування гіс-технологій для контролю та упередження помилок у визначенні меж землекористування (2007)
Канаш О. П. - Проблеми використання деградованих земель (2007)
Кіщак І. Т. - Особливості землекористування суб’єктами господарювання у Миколаївській області, Саваріна І. П. (2007)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність сівозмін у землеробстві Хмельницької області (2007)
Бабміндра Д. - Значення землеустрою та оцінки земель у вирішенні проблеми раціонального їх використання та охорони, Єлефтеріаді Т. (2007)
Бенцаровський Д. М. - Особливості агрохімічної паспортзації земель сільськогосподарського призначення, Лапа М. А., Тосіч В. Л., Медвідь Ю. Г., Панасенко В. М. (2007)
Пензеник Ю. Ю. - Проблеми відтворення родючості грунтів Закарпаття, Фандалюк А. В., Сотмарі М. П., Пензеник І. О., Матієга В. Й., Степашук І. С. (2007)
Долженчук В. І. - Агрохімічна паспортизація земель Рівненщини в умовах земельної реформи, Яценко О. В., Радовенчик Н. П., Крупко Г. Д. (2007)
Карплюк І. Р. - Чому не спрацьовує Закон України "Про землеустрій"? (2007)
Загній Д. М. - Продаж сільськогосподарських земель. Чи готові ми до зняття мораторію? (2007)
Лащук О. М. - Роль і місце громадських організацій у проведенні земельної реформи в Україні (2007)
Єрмолаєв М. М. - Основні фактори формування структури посівних площ у сучасних умовах, Калінчик М. Б. (2007)
Гопцій О. Б. - Особливості просторово-територіальної організації фермерських господарств Харківської області, Томах В. Ю. (2007)
Садовий Б. М. - Баланс поживних елементів в орних грунтах Львівської області, Дзяб’як Г. М., Дзяб’як Л. М. (2007)
Слюсар І. Т. - Родючість осушуваних грунтів при застосуванні систем точного землеробства (2007)
Мельник А. І. - Елементи вапнування кислих грунтів Лівобережного Полісся і Лісостепу, Матухно Ю. Д., Проценко О. І., Бурдело М. С. (2007)
Горлачук В. В. - Інноваційна парадигма зняття мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель, Беглиця В. П. (2007)
Янчук В. П. - Проблеми розвитку та функціонування ринку землі (2007)
Тимофеев М. М. - Энергетическая перспектива развития устойчивих агроэкосистем (2007)
Фролова А. О. - Крос-платформне об’єднання даних мікромасив-експериментів та його вплив на значення генної експресії при аналізі зразків ракових пухлин молочної залози людини, Бондаренко В. С., Оболенська М. Ю. (2016)
Ґуляр С. О. - Вплив поліхроматичного поляризованого світла в поєднанні з ближнім інфрачервоним випромінюванням на нейрогуморальні, імунні та тканинні зміни при опіковій травмі, Стрельченко Ю. І., Єльський В. М. (2016)
Горова А. І. - Удосконалення системи інформування про ризики для здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря, Бучавий Ю. В., Колесник В. Є. (2016)
Мінцер О. П. - Інформаційні аспекти забезпечення ефективності державно-приватного партнерства в медичній та фармацевтичній науці та освіті.Стратегія управління, Сінєнко Н. О., Загорій Г. В. (2016)
Рижов О. А. - До питання про психологічні та соціальні аспекти дистанційного навчання лікарів-педіатрів на післядипломному етапі, Котлова Ю. В., Іванова К. О., Левчук Т. О. (2016)
Кривова О. А. - Відбір інформативних показників варіабельності ритму серця – маркерів реакції на емоційні стимули, Чайковський І. А., Кальниш В. В., Козак Л. М. (2016)
Рубан А. М. - Система підтримки прийняття рішень при проведенні вітректомії у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією (2016)
Ґуляр С. О. - Особливості впливу електромагнітних хвиль видимого діапазону на живі організми, Тамарова З. О. (2016)
Стецюк В. З. - Інформаційна система для медико- генетичної лабораторії, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Ольхович Н. В., Луговський Ю. О. (2016)
Ільканич К. І. - Концептуальні засади проектування веб-презентацій на прикладі медичних наукових публікацій з використанням системи AS4U, Майхер В. Ю. (2016)
Погоріла Т. Ю. - Особливості клінічного перебігу базально подібного раку молочної залози в умовах великого промислового регіону південного сходу України, Щуров М. Ф. (2016)
Яременко Н. В. - Механізми забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні (2016)
Семенець А. В. - Рефакторінг програмного коду діалогової компоненти платформи системи підтримки прийняття рішення для медичної інформаційної системи з відкритим кодом OPENMRS, Марценюк В. П. (2016)
Левченко О. О. - Основні механізми ремоделювання кісткової тканини (2016)
Анфілова М. Р. - Алгоритм оцінки ризику інфікованості Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma genitalium (2016)
Джораєва С. К. - Вивчення стану вагінальної мікробіоти при вульвовагінітах полімікробної етіології з визначенням домінуючих рівнів антибіотикочутливості, Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Щоголєва О. В. (2016)
Кутова В. В. - Роль нетрепонемних лабораторних методів дослідження у діагностиці сифілітичної інфекції, Білоконь О. М., Нікітенко І. М., Іванова Н. М. (2016)
Частий Т. В. - Молекулярно-генетические методы в диагностике малассезиозов, Белозоров А. П., Минухин В. В. (2016)
Береговая А. А. - Комплексный подход медикаментозной коррекции нарушений состояния эрго- и трофотропной систем при псориазе (2016)
Бронова И. М. - Оценка эффективности лечения больных акне с учетом результатов обследования с помощью психометрической методики (2016)
Каденко О. А. - Роль порушень архітектоніки губ у розвитку атопічного ураження червоної кайми губ у дитячому віці та шляхи їх корекції, Стремчук М. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Вопросы этиологии и эпидемиологии урогенитального микоплазмоза, Мавров Г. И., Федорович Т. В. (2016)
Солошенко Э. Н. - Диэлектрическая проницаемость эритроцитов при действии местных анестетиков амидной группы, Хмель Н. В., Кондакова А. К., Колесников В. Г., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2016)
Ткаченко С. Г. - Прогрессирующий макулярный гипомеланоз: клинический случай, Татузян Е. Г. (2016)
Правила для авторов (2016)
Брич В. - Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України, Федірко М., Янік І. (2016)
Дудар В. - Продовольча безпека України та складові її забезпечення у контексті економічної безпеки держави (2016)
Шумейко О. - Органічне агровиробництво України: тенденції розвитку та виклики інституціонального забезпечення (2016)
Іванова О. - Методичне забезпечення аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів: переваги та недоліки, Удовенко А., Чечетова-Терашвілі Т. (2016)
Дзюблюк О. - Соціально-економічні засади суспільної довіри до банківського сектору (2016)
Желюк Т. - Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики, Каштелян А. (2016)
Письменний В. - Планування надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів (2016)
Письменна Т. - Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику (2016)
Надал С. - Доходи місцевих бюджетів у контексті децентралізації в Україні, Спасів Н. (2016)
Адамик В. - Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються (2016)
Штефанич Д. - Управління продажем, його функції та об’єктна орієнтація, Дячун О. (2016)
Панюк Т. - Управління персоналом переробних підприємств в контексті соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Руденко М. - Моніторинг задоволеності споживачів підприємства: методичний аспект (2016)
Микитюк П. - Оцінювання ринку виробників полівінілхлоридних профілів України, Микитюк В. (2016)
Кулинич М. - Трансфертне ціноутворення як методичний прийом управлінського обліку центрів відповідальності (2016)
Судин Ю. - Гудвіл у системі бухгалтерського обліку: компоненти і класифікація (2016)
Дерій В. - Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні (2016)
Мельник Ю. - Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Наші автори (2016)
Annotation (2016)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2016)
Іванчов П. В. - Хірургічні аспекти гострої кишкової кровотечі у хворих на колоректальний рак, Фомін П. Д., Андрусенко О. М. (2016)
Мельник В. М. - Хірургічна тактика при неспроможності швів міжкишкових анастомозів, Пойда О. І. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Резекційні та біліодекомпресивні транспапілярні втручання з приводу періампулярних пухлин, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Шкарбан В. П. (2016)
Бойко В. В. - Паллиативное лечение холангиокарциномы путем антеградного эндобилиарного вмешательства, Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л., Смачило Р. М., Мижирицкая Н. Ф. (2016)
Арсенюк В. В. - Епідуральна анестезія як ефективний компонент мультимодальної аналгезії при гострому панкреатиті, Гайсенюк Л. В., Петрук Д. В., Бартош А. М., Дідич Т. В., Войтенко І. І., Красовський О. В., Гринів О. В. (2016)
Дацюк О. І. - Корекція ендотеліальної дисфункції та дисцитокінемії у хворих за тяжкого гострого панкреатиту при проведенні ранньої рідинної ресусцитації, Бевз Г. В., Семененко А. І. (2016)
Шевченко Б. Ф. - Діагностичні особливості вмісту кістозних утворень підшлункової залози, Бабій О. М., Татарчук О. М., Макарчук В. А., Петишко О. П., Вінник Н. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Вибір способу алопластики складних дефектів черевної стінки залежно від їх локалізації та морфологічних змін (2016)
Федірко В. О. - Рідкісні форми внутрішньомозкових пухлин субтенторіальної локалізації у дорослих, Малишева Т. А., Лисяний О. М., Черненко О. Г., Гудков В. В., Оніщенко П. М. (2016)
Кваченюк А. Н. - Применение электросварки биологических тканей в хирургии щитовидной железы, Сук Л. Л. (2016)
Діденко С. М. - Зміни колатерального кровообігу в нижній кінцівці при оклюзії артерій стегново–підколінно–гомілкового сегмента у хворих при синдромі ішемічної діабетичної стопи з огляду на ангіосомну теорію, Болгарская С. В., Таран Є. В., Бойко К. О. (2016)
Слєсаренко С. В. - Ефективність передопераційної діагностики з використанням ангіографії при реконструктивних втручаннях на нижніх кінцівках, Бадюл П. О., Мунтян С. О., Слєсаренко К. С., Ковбаса О. О. (2016)
Севергин В. Е. - Возможности нестандартных хирургических технологий в паллиативном лечении рака легкого, Шипулин П. П., Аграхари А., Поляк С. Д., Канжо Н., Тронина Е. Ю. (2016)
Аветіков Д. С. - Особливості виділення та мобілізації шкірно–жирових клаптів соскоподібної ділянки при косметичній отопластиці, Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Попович І. Ю., Гаврильєв В. М. (2016)
Петренко О. М. - Зміни активності матриксних металопротеїназ у хронічних ранах м’яких тканин у хворих на цукровий діабет при застосуванні вакуумної терапії, Тихомиров А. О., Петренко О. В.. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Опыт применения вакуум–систем при лечении огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Велигоцкий А. Н. - Изменение пролиферативной активности тканей в ране при воздействии низкодозированного вакуума, Савицкий Р. В., Довженко А. Н., Павлов С. Б., Леонов А. В. (2016)
Савчин В. С. - Застосування методу флуоресцентної спектроскопії в діагностиці ендогенної інтоксикації при опіковій травмі, Остап’юк Л. Р., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2016)
Литвиненко Б. В. - Фотодинамічна терапія – сучасний ефективний метод лікування базальноклітинного раку шкіри, Коровін С. І., Літус О. І., Баштан В. П., Литвиненко В. Є. (2016)
Бызов Д. В. - Трансплантация девитализированных сосудистых протезов малого диаметра в эксперименте, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Шевченко Е. В., Манченко А. Г., Сандомирский Б. П. (2016)
Кадышев Ю. Г. - Паховая грыжа с ущемлением матки, правого яичника и маточной трубы (2016)
Валентин Васильевич СУСЛОВ к 85−летию со дня рождения (2016)
Уривський Л. О. - Аналіз продуктивності завадозахищених систем передавання дискретної інформації, Мошинська А. В., Вергун С. М. (2016)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря з використанням камери змішування в закритому басейні у спекотний період року, Кутра Д. С., Сергієнко І. В. (2016)
Бакун С. А. - Методика побудови скорингових карт із використанням платформ SAS, Бідюк П. І. (2016)
Киричок Т. Ю. - Моделювання структури поверхні банкнотного паперу на основі теорії фракталів, Клименко Т. Є., Рибак О. В. (2016)
Кондратенко Н. Р. - Особливості застосування функцій належності типу 2 в системах нечіткої логіки (2016)
Romanuke V. V. - Multiple state problem reduction and decision making criteria hybridization (2016)
Терентьєв О. М. - Прогнозування фінансових ризиків з використанням наївного і доповненого деревом класифікаторів на у формі байєсівських мереж, Кириченко В. Е., Связінська Н. О., Просянкіна-Жарова Т. І. (2016)
Богомол Ю. І. - Структура і властивості спрямовано закристалізованого сплаву системи Mo-8,7 Si-18 В, Попович О. І., Крюгер М., Лобода П. І. (2016)
Гавриш А. П. - Вплив абразивного інструмента і режимів різання при тонкому шліфуванні зносостійких нікелевих композитів на параметри шорсткості поверхонь тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Хохлова Р. А. (2016)
Богдан Г. А. - Применение дискретного ортогонального метода измерения фазы для определения характеристик материалов ультразвуковым методом, Протасов А. Г. (2016)
Тымчик Г. С. - Технология ремонта дефектных участков действующего магистрального трубопровода с помощью паяно-сварных муфт, Подолян А. А. (2016)
Чиж І. Г. - Похибки вимірювання аметропії та обсягу псевдоакомодації ока за зображенням світлової мікроплями на сітківці, Голембовський О. О. (2016)
Пилипко С. В. - Синтез люмінесцентних матеріалів на основі рідкісноземельних оксофторидів, Спасьонова Л. М., Племянніков М. М. (2016)
Ущаповський Д. Ю. - Спосіб керування морфологією катодного осаду на основі визначення електрохімічного опору процесу електроосадження міді, Лінючева О. В., Донченко М. І., Бик М. В., Цимбалюк А. С. (2016)
Автори номера (2016)
Petryshyn O. V. - Constitutional and legal reform of local self-government in Ukraine: prospects and problems, Petryshyn O. О. (2016)
Любченко П. М. - Проблемні питання рішень Верховної Ради України та Конституційного Суду України в аспекті внесення змін до Конституції України (2016)
Мукомела І. В. - Трансформація демократії як політико-правової категорії в умовах інформаційного суспільства (2016)
Погребняк Н. С. - Експертиза у сфері законотворчості: на прикладі діяльності Апарату Верховної Ради України (теоретичний аспект) (2016)
Zelinska Ya. S. - Some aspects of administrative responsibility for administrative offenses related to corruption, Spasenko V. О. (2016)
Лялюк О. Ю. - Деякі питання взаємовідносин органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, судовими органами та органами юстиції (2016)
Закоморна К. О. - Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі (2016)
Рішняк М. О. - Порядок вирішення колективного трудового спору як форма колективного захисту прав та інтересів працівників (2016)
Гермашев Ю. А. - Правове розуміння інформаційної свободи (2016)
Крижановська А. С. - Правове регулювання принципу гласності в діяльності глави Української держави: сучасний стан і шляхи оптимізації (2016)
Муртіщева А. О. - Концепція конституційно-правової відповідальності уряду: історико-правовий аспект (2016)
Стешенко Л. С. - Витоки державницької теорії місцевого cамоврядування (2016)
Коваленко М. Г. - Організаційно-правові питання взаємодії Державного реєстру виборців та Реєстру територіальної громади (2016)
Ющенко Т. В. - Історико-правовий аспект участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України (2016)
Юрлова Н. В. - Деякі питання міжнародно-правового регулювання надання притулку у сучасному міжнародному праві (2016)
Носіков Д. М. - Фіскальна політика держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Скрипник В. В. - Еволюція взаємодії місцевих органів влади з органами прокуратури в Україні (2016)
Сорокіна В. В. - Теоретико-правові засади економічної безпеки (2016)
Соколова І. О. - Дерегуляція в системі правового регулювання суспільних відносин (2016)
Чиркін А. С. - Компетенція органів місцевого самоврядування Польщі, Чехії та Угорщини (2016)
Вихідні дані (2016)
Солових В. - Традиційна (бюрократична) модель державного управління: концептуальний опис, Михальські Т. (2014)
Пархоменко-Куцевіл О. - Принцип легітимності в системі управління персоналом державної служби України (2014)
Радинська-Калініченко А. - GR-менеджмент як механізм взаємодії органів публічної влади із підприємництвом у форматі публічно-приватного партнерства (2014)
Сурнін В. - Історія становлення та розвитку системи стримувань та противаг в організації влади в державі (2014)
Криштанович М. - Реалізація державного управління органами поліції: європейський досвід для України (2014)
Гонтар З. - Державне управління діяльністю добровільного пожежництва в Галичині і сучасна практика пожежного волонтерства в країнах ЄС (2014)
Клименко І. - Віртуальні ситуативні центри в системі підвищення кваліфікації державних службовців, Журавльов А. (2014)
Шамрай Н. - Оптимізація навантаження адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг: побудова методики (2014)
Верещук І. - Демократичний механізм удосконалення системи адміністративно-територіального устрою в Україні (2014)
Романець І. - Трансформація цінностей як об’єкт аналізу проблем політики під впливом глобалізаційних процесів (2014)
Бєльська Т. - Політична культура як ціннісна складова громадянського суспільства (2014)
Романенко Є. - Інституційні форми оптимізації державної комунікативної політики в Україні (2014)
Радченко О. - Моделювання державної комунікативної політики в умовах сучасної України, Бухтатий О. (2014)
Калініченко А. - Механізми організації дитячого оздоровлення та відпочинку: зарубіжний досвід (2014)
Довгалюк І. - Символи як засоби соціального управління: структура, класифікація, функції та особливості застосування (2014)
Гайдученко С. - Специфіка організаційної культури у публічному управлінні (2014)
Васильєв О. - Організаційно-правові засади діяльності Державного реєстру виборців в Україні (2014)
Ундір В. - Механізми співпраці об’єднань громадян і місцевих органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації державної політики (2014)
Філіппова В. - Адаптація методу когнітивного моделювання до аналізу й оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти (2014)
Гусак І. - Реалізація державної кадрової політики місцевими органами влади (2014)
Казюк Я. - Теоретичні основи механізму державного управління бюджетними ресурсами (2014)
Данилейко І. - Шляхи реалізації енергоефективної політики в житловому фонді України (2014)
Третяк М. - Соціальна відповідальність бізнесу як об`єкт державного регулювання (2014)
Ігнатенко О. - Напрями державного програмування сфери благоустрою населених пунктів (2014)
Степанов В. - Контроль як одна з функцій управління в транспортній сфері (2014)
Івасенко С. - Аналіз корупційних ризиків в податкових органах України (2014)
Держко І. - Соціально-філософські аспекти взаємодії особистості та суспільства в системі суспільно-владних відносин, Кучабський О. (2014)
Молодцов О. - Проблема формування європейської культурно-інституціональної ідентичності України (2014)
Бульба В. - Розробка та реалізація регіональних соціальних програм як механізм управління місцевим розвитком, Золотарьов В., Коновалова І. (2014)
Ричкіна Л. - Сутність та зміст проектного менеджменту в розвитку територіальної громади (2014)
Парфьонов І. - Інституціональне забезпечення проектної діяльності у сфері регіонального розвитку в Україні (2014)
Парубчак І. - Соціалізаційний контекст спорту як системи комунікації в гуманітарній сфері управління державою, Рибчич І. (2014)
Лопатченко І. - Генезис закордонних систем профілактики соціального сирітства: національний та регіональний аспекти (2014)
Науменко Р. - Оцінювання психологічних якостей державного службовця, Зеленський C. (2014)
Кубай Т. - Нормативно-правове забезпечення демократичної моделі муніципального управління в Україні (2014)
Тупкало В. М. - Контролінговий механізм реалізації бізнес – стратегії підприємства (2015)
Гудзь О. Є. - Управління диверсифікацією діяльності підприємства (2015)
Хлівна І. В. - Перспективи рoзвитку телекoмунiкацiйних пiдприємств України, Транченко О. М. (2015)
Заплотинський Б. А. - Поліпшення якості послуг у сфері телекомунікацій на основі впровадження підходів з управління якістю (2015)
Черчик Л. М. - Соціальний потенціал підприємства: поняття та складові, Коленда Н. В. (2015)
Ковшова І. О. - Організація рекламної діяльності на підприємстві, Михайлюк А. М. (2015)
Стецюк П. А. - Методологічні аспекти управління інноваційцно-інвестиційною діяльністю підприємств (2015)
Сазонова С. В. - Формування інноваційної стратегії розвитку для телекомунікаційних підприємств України (2015)
Капелюшна Т. В. - Механізм забезпечення сталого розвитку підприємств сфери послуг (2015)
Зеліско І. М. - Імперативи фінансового забезпечення діяльності аграрних холдингів (2015)
Онегіна В. М. - Прибутки й інвестиції сільськогосподарських підприємств в Україні (2015)
Транченко Л. В. - Значення туристичної галузі в системі розвитку національної економіки, Коваленко Л. Г. (2015)
Дорош Н .І. - Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку (2015)
Мордас І. В. - Детінізація економіки як чинник забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Артеменко Л. П. - Забезпечення економічної безпеки в умовах низьковуглецевого розвитку, Клюквіна М. С. (2015)
Коваль Л. П. - Інвестиційна безпека як складова фінансової безпеки регіону (2015)
Шибаєва Н. В. - Теорія та практика застосування АРВ як інструмента регуляторної політики (2015)
Ващенко В. В. - Сутність формування та розвитку державного агентства резерву України (2015)
Школенко О. Б. - Стратегія стимулювання експортної діяльності вітчизняних підприємств (2015)
Лапицька О. В. - Сталий розвиток галузей національного господарства крізь призму управління, як обов’язкового елементу (2015)
Войтюк А. В. - Мінімізація ризиків в системі банківського кредитування (2015)
Маринюк Л. В. - Формування та особливості кредитної політики банку (2015)
Бурбело Н. О. - Аналіз і класифікація ризиків підприємницької діяльності (2015)
Кристюк О. А. - Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємств (2015)
Голь І. В. - Підхід щодо комплексної оцінки фінансово-економічної стійкості підприємства телекомунікацій (2015)
Легомінова С. В. - Шляхи вдосконалення ринку праці і маркетинг (2015)
Вільчинська Н. Л. - Формування структури капіталу молокопереробних підприємств (2015)
Лопатюк Р. І. - Забезпечення ефективного виробництва аграрних підприємств, Білецька Н. В. (2015)
Сисенко Л. М. - Ефективність виробництва овочів закритого грунту сільськогосподарськими підприємствами України (2015)
Тимчук С. В. - Моніторинг сучасного стану туристичної галузі та туристичних потоків в Україні, Нещадим Л. М. (2015)
Кирієнко А. І. - Трансакції та трансакційні витрати: визначення та класифікації (2015)
Головніна О. Г. - Маркетингові засади конкурентоспроможності підприємства на українському ринку автозапчастин, Сотниченко В. М. (2015)
Анотації (2015)
Сак Т. - Концепція науково-методичного забезпечення формування навчальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку (Проект), Прохоренко Л., Омельченко І., Логвінова І., Бабяк О. (2015)
Кобильченко В. - Вплив факторів ризику на розвиток дошкільників із порушеннями зору (2015)
Пахомова Н. - Умови формування теоретико-когнітивного компонента інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2015)
Колупаєва А. - Соціально-педагогічна підтримка дітей із епілепсією в Україні, Мартинюк В. (2015)
Трофименко Л. - Формування морфологічних знань у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми "Будова слова" (2015)
Скрипник Т. - Шляхи підвищення компетентності педагогів в організації освітнього процесу для дітей з аутизмом (2015)
Бобренко І. - Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку (2015)
Глоба О. - Особливості організації корекційної роботи в умовах дошкільного навчального закладу, Пригородова І. (2015)
Замша А. - Рефлексія як детермінанта інтелектуального розвитку підлітків із порушеннями слуху (2015)
Федоренко О. - Стан педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в інклюзивних умовах навчання (2015)
Sulovska M. - Impact of information and communication technology on interest to mathematics of intellectual disabilities students from the teachers point of view, Vancova A. (2015)
Урбанович Н. И. - Структура и свойства высокопрочного чугуна, полученного с использованием деформационных и термических воздействий, Покровский А. И., Нисс В. С., Барановский К. Э., Розенберг Е. В. (2015)
Степанова Л. П. - Про створення сприятливої кристалогеометрії покриттів tin на авіаційних лопатках з титанових сплавів, Ольшанецький В. Ю., Пухальська Г. В. (2015)
Нарівський О. Е. - Вплив легувальних елементів і структури сталі AISI 321 на особливості селективного розчинення металів у пітингах на її поверхні (2015)
Іванов В. Г. - Морфологія графіту у заевтектичному синтетичному чавуні, Голтвяница В. С. (2015)
Внуков Ю. Н. - Определение условий фрезерования сферическими и тороидальными фрезами, Дядя С. И., Кришталь В. А., Черновол Н. Н. (2015)
Зеленина Е. А. - Условия смачивания поверхностных оксидов частицами газотермического покрытия (2015)
Костик К. О. - Розробка технології місцевого поверхневого зміцнення зубчатого циліндричного колеса відцентрованого змішувача (2015)
Пономаренко А. М. - Использование магнитно-электрического шлифования для создания микрорельефа поверхности газотермического покрытия, Губарь Е. Я., Фенько И. И., Васильченко В. Ю. (2015)
Скуйбіда О. Л. - Удосконалення процесів термічної обробки вторинного силуміну АК8М3, Волчок І. П. (2015)
Носенко М. І. - Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення (2015)
Нетребко В. В. - Влияние отжига на твердость высокохромистых чугунов, легированных Mn и Ni (2015)
Корчак Е. С. - Исследование условий эксплуатации композиционных материалов на основе политетрафторэтилена в направляющих узлах мощных гидравлических прессов, Щербаков Д. И., Ковалёва О. А. (2015)
Буря А. И. - Органопластики – перспективные конструкционные материалы, Набережная О. А. (2015)
Бялик Г. А - Повышение физико-механических свойств экономнолегированных литых сталей, Мохнач Р. Э., Гонтаренко В. И. (2015)
Чейлях Я. А. - Физико-математическое моделирование процесса формирования наплавленного метастабильного Fe-Cr-Mn металла, Чейлях А. П. (2015)
Гайдук С. В. - Комплексная расчетно-аналитическая методика для проектирования литейных жаропрочных никелевых сплавов (2015)
Levitskaya T. I. - Research loaded shells of revolution supported by ribs of different shapes, Pozhuyeva I. S. (2015)
Пожуєв А. В. - Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією рухомих поверхневих навантажень, Фасоляк А. В. (2015)
Левчук С. А. - Апроксимація статичного деформування круглих пластин різних профілів за допомогою матриць типу Гріна, Хмельницький А. А. (2015)
Лебедев В. А. - Алгоритм дуговой наплавки цилиндрических деталей со сложными движениями сварочного инструмента, Новиков С. В. (2015)
Чигиринский В. В. - Исследование влияния граничных условий на параметры напряженного состояния при объемном пластическом нагружении, Ленок А. А., Якубович Л. А. (2015)
Поляков С. П. - IQ-датчик для вимірювання питомого теплового потоку та густини струму в плямі електричної дуги, Фенько І. І., Йовченко А. В. (2015)
Джуган О. А. - О предварительной оценке результатов использования имитационных аддитивных технологий получения и ремонта деталей авиационной техники, Овчинников О. В., Ольшанецький В. Ю. (2015)
Лобов В. Й. - Представлення термічної обробки котунів на конвеєрній випалювальній машині як системи з розподіленими параметрами, Лобова К. В. (2015)
Плескач В. М. - До наукової термінології у галузі порошкової металургії, Ольшанецький В. Ю., Джуган О. А. (2015)
Данілавічютє Е. - Нейродинамічна основа моделювання мовлення та дрібної моторики в контексті комплексної технології надання допомоги при ДЦП (2015)
Картава Ю. - Корекційна спрямованість видів музичної діяльності в музичному вихованні дошкільників зі зниженим зором (2015)
Боряк О. - Причинна обумовленість порушень у мовленнєвому розвитку в розумово відсталих дітей (2015)
Мартиненко І. - Характеристика комунікативних рис особистості дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення (2015)
Чайковський М. - Створення інклюзивного освітнього простору ВНЗ як концептуальна основа технології соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами (2015)
Чобанян А. - Актуалізація соціального партнерства у процесі психолого-педагогічного супроводу: понятійно-категоріальний аспект (2015)
Колишкін О. - Розвиток рухової сфери у дітей з інтелектуальними порушеннями засобами адаптивного фізичного виховання (2015)
Косенко Ю. - Вивчення історичного минулого як засіб соціалізації розумово відсталих учнів (за науковою спадщиною А. І. Капустіна) (2015)
Голуб Н. - Системно-комплексний і діяльнісний підходи у діагностиці та корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів із ЗНМ (2015)
Пасічник Н. - Особливості допомоги дитині з мутичними проявами (2015)
Чопик Л. - Корекційне навчання просторового орієнтування старших дошкільників зі зниженим зором (2015)
Дем’яненко М. Я. - Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління, Рожелюк В. М. (2016)
Гончаренко Н. В. - Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві (2016)
Кебко В. В. - Фундаментальні основи розвитку складових сучасної фінансової звітності (2016)
Король С. Я. - Теоретичні засади соціального обліку (2016)
Кушніренко О. А. - Обліково-інформаційне відображення оподаткування сільськогосподарських підприємств у контексті їх сталого розвитку (2016)
Орєхова А. І. - Інтерпретація та місія стратегічного управлінського обліку в управлінській діяльності підприємств (2016)
Пасько О. В. - Належна правова процедура Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (2016)
Правдюк Н. Л. - Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки, Правдюк М. В. (2016)
Сторожук Т. М. - Вплив креативності в обліку на показники фінансової звітності (2016)
Сук Л. К. - Обчислення та використання собівартості сільськогосподарської продукції (2016)
Сук П. Л. - Формування облікової інформації про витрати (2016)
Танасієва М. М. - Проблеми нормативного регулювання обліку природоохоронної діяльності у лісовому господарстві (2016)
Шевченко Л. Я. - Інтегрований облік в управлінні процесом оподаткування підприємства (2016)
Гудзь Г. О. - Інформаційні системи та технології у страховому захисті аграрного підприємництва (2016)
Домінова І. В. - Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки (2016)
Ерастов В. І. - Основні тренди страхового ринку зарубіжних країн, що мають позитивний вплив на інтернет-страхування (2016)
Нєізвєстна О. В. - Основні напрями і механізм антикризового управління банківською діяльністю (2016)
Полчанов А. Ю. - Особливості діяльності ісламських страхових компаній, Поплавський О. О. (2016)
Роєва О. С. - Методика визначення мінімальної ціни та обсягу реалізації продукції, з урахуванням податкового навантаження (2016)
Трусова Н. В. - Прогнозна ймовірність процесу реалізації фінансового потенціалу аграрного мікрорівня (2016)
Бондар В. П. - Теорія та практика застосування аудиторських процедур щодо вхідних залишків при виконанні перших завдань з аудиту (2016)
Калініченко О. В. - Методичні засади оцінки енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва (2016)
Куцик П. О. - Сучасні системи управління нематеріальними активами підприємства, Скоп Х. І. (2016)
Стецюк П. А. - Рецензія на колективну монографію за редакцією проф. Д.І. Деми "Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ivanov I. A. - The design procedure of specified operating life of fiber-optic cables, Korolev P. S., Polesskiy S. N., Zhadnov V. V. (2016)
Осадчук О. В. - Радіовимірювальний перетворювач магнітного поля на транзисторній структурі, Коваль К. О., Притула М. О. (2016)
Прохоров А. В. - Агентное моделирование мультикластерных технологических комплексов наноэлектронных производств, Кузнецова Ю. А. (2016)
Бісікало О. В. - Оцінка невизначеності вимірювання сенсу природно-мовних конструкцій, Васілевський О. М. (2016)
Бодянський Є. В. - Еволюційна каскадна система на основі нейро-фаззі вузлів, Тищенко О. К., Бойко О. О. (2016)
Левин В. И. - Расчет и анализ поведения неполностью определенных функций методом детерминизации (2016)
Скрупский С. Ю. - Экспериментальное исследование метода синтеза нейро-нечетких моделей в параллельной компьютерной системе (2016)
Субботин С. А. - Метод синтеза диагностических моделей на основе радиально-базисных нейронных сетей с поддержкой обобщающих свойств (2016)
Штовба С. Д. - Критерії навчання нечіткого класифікатора на основі відстані між головними конкурентами, Галущак А. В. (2016)
Гальченко А. В. - Модифікація алгоритму заперечуваного шифрування менга, Козіна Г. Л. (2016)
Гороховатский В. А. - Систематизация пространства структурных признаков на основе методов самообучения в целях результативного распознавания изображений, Берестовский А. Е., Передрий Е. О. (2016)
Дичка І. А. - Mодифікований віконний метод однократного множення точки еліптичної кривої на скаляр у полі GF(P), Онай М. В., Дрозда Т. П. (2016)
Нич Л. Я. - Оцінювання ефективності інформаційного пошуку в системах консолідованої інформації, Шаховська Н. Б., Камінський Р. М. (2016)
Kołowrocki K. - Reliability and risk optimization of multistate systems with application to port transportation system, Kwiatuszewska-Sarnecka B., Soszyńska-Budny J. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського