Лазорак Б. - "Австрійська модернізація" підземних комунікацій Самбора у 1906 – 1913 рр. (2014)
Стецик Ю. - Резиденції Добромильського Василіанського монастиря: фундаційно-майнові аспекти (XVII – XVIII ст.) (2014)
Тельвак В. - Львівський університет у становленні історичної школи Михайла Грушевського (2014)
Гончаренко А. - Українська скульптура 1990-х – 2000-х рр: стан дослідженості проблеми (2014)
Заєць В. - Науково-практична школа як об’єкт кореляції системи знань та практичної діяльності в галузі музичної освіти (2014)
Іваненко С. - "Куточок біля науки" (Харківський період наукової діяльності Павла Жолтовського) (2014)
Паньків М. - Творчі підходи до реалізації особистості концертмейстера-баяніста (акордеоніста) (2014)
Терешенко Н. - До питання естетичної вихованості старшокласників, які займаються бальною хореографією (2014)
Шариков Д. - Філософія танцювального мистецтва за Платоном та Лукіаном (2014)
Білоус Н. - Базові концепти німецькомовних текстів теоретико-теологічного дискурсу та їхня репрезентація в українському перекладі (2014)
Глущак Н. - Особливості відтворення емотивності в романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2014)
Дорофеєва М. - Nomen est omen? Про зміст і назву дисципліни "жанрові теорії перекладу" (2014)
Зимомря М. - Переклад як модель лінгвістичної комунікації, Зимомря І., Зимомря О. (2014)
Попович Н. - Давньогрецька тринітарна термінологія у перекладах германськими та слов’янськими мовами (2014)
Бурлака Д. - Модель образу правителя в "Історії Русів" (2014)
Дмитрів І. - Образ світла у творчості Богдана Ігоря Антонича (2014)
Дорошенко К. - Cтруктура як поле гри: особливості впорядкування поетичних текстів Юрія Андруховича (2014)
Кекош М. - Сакральне у творчості романтиків Гейдельберзького гуртка (Клеменс Брентано, Ахім Фон Арнім, Йозеф Фон Айхендорфф) (2014)
Кемінь О. - Інтерпретації чарівних казок у малій прозі Анджели Картер: особливості імаджинаріуму (2014)
Круглій А. - Концептуальний простір літературної спадщини київських митрополитів Пізнього Середньовіччя (ХІІІ – ХIV ст.) (2014)
Луцик В. - Екзистенціалізм у малій прозі Доріс Лессінг (2014)
Угляй Л. - Інтертекстуальні зв’язки прози Тоні Моррісон та Гарієт Бічер-Стоу (2014)
Чик О. - Моноцентричність як жанрова ознака у романах виховання І. Нечуя-Левицького, Ґ. Келлера, Т. Фонтане (2014)
Яцько А. - Система києворуських образів у поезії Михайла Драй-Хмари (2014)
Величко Н. - Особливості естетичного виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії засобами казки (2014)
Галів М. - Ліберальні ідеї в українському історико-педагогічному наративі (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.) (2014)
Грищук В. - Теоретичні і практичні принципи сучасних реформ в галузі освіти у Польщі та європейської шкільної освіти (2014)
Кравченко-Дзондза О. - Формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення культурологічних дисциплін (2014)
Жигайло О. - Педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у початковій школі, Друль О. (2014)
Жуковуські В. - Напрями формування професійної підготовки маркетологів сфери послуг роздрібної та оптової торгівлі в міжнародних відносинах (2014)
Зимомря М. - Засвоєння традицій у концепті освітнього процесу: естетичне виховання в Закарпатті 1919 – 1939 рр. (2014)
Калита Н. - Організаційні форми навчання:історія та сучасність (2014)
Кекош О. - Освітні проекти митрополита Андрея Шептицького і виховання молоді (2014)
Коцопей Г. - Тема виховного ідеалу молоді у рубриках "Газети школьної" (1875 – 1879 рр.) (2014)
Луців С. - Літературна гра як засіб розвитку читацького кругозору молодших школярів (2014)
Муляр Н. - Особливості соціалізації учня початкової школи на уроках "Я у світі" (2014)
Петречко М. - Особливості індивідуалізованого навчання у педагогічній системі Хелен Паркхерст (2014)
Садова І. - Особливості навчання дітей з порушеннями зору в умовах початкової школи (2014)
Шагала Л. - Роль церкви у розвитку українського шкільництва в Польщі в умовах інонаціонального середовища (2014)
Пригара О. - Еколого-освітня діяльність природоохоронних установ Закарпаття (2014)
Душний А. - Декілька штрихів про концерт відділу народних інструментів Дрогобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського (19 травня 2014) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Международная научно-практическая конференция "Современные технологии оказания специализированной хирургической и анестезиологической помощи в условиях мирного и военного времени” – первый анонс (2012)
Курик О. Г. - Морфологічна картина колоректальних передракових новоутворень, Каленська О. В., Яковенко В. О., Баздирєв В. В. (2012)
Лурин И. А. - Опыт диагностики и хирургического лечения больных с эхинококковыми кистами печени, Цема Е. В., Негодуйко В. В., Макаров Г. Г., Якуби Д. Г. (2012)
Лурін І. А. - Перевага використання трьохтеслової магнітно-резонансної томографії головного мозку в прижиттєвій діагностиці прогресуючого тромбозу основної артерії, Слободяник В. П., Варуск С. В., Погоріла С. В., Руденко О. А., Цема Є. В. (2012)
Тумак І. М. - Консенсус МААСТРИХТ IV (Флоренция), настанови ESPGHAN та NASPGHAN, які ґрунтуються на доказах, щодо інфекції helicobacter pylori в дітей, постанова робочої групи PTG-E, що стосуються тактики щодо H.рylori – чи потрібні національні настанови і якими їм бути?, Нікішаєв В. І., Болотських М. О., Козлов С. М. (2012)
Інструкції для авторів (2012)
Степушкин С. П. - Лапароскопическая нефрэктомия в лечении рака почки, Чайковский В. П., Соколенко Р. В., Новиков С. П., Новиков В. О., Терещенко П. В. (2013)
Соловйова Г. А. - Ендоскопічна характеристика передракових змін у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2013)
Грубник В. В. - Лапароскопические методы лечения паховых грыж – обзор литературы, Черномаз Р. В., Воротынцева К. О. (2013)
Никишаев В. И. - Ведение пациентов с предраковыми состояниями и повреждениями в желудке, Болотских Н.А., Тумак И. Н., Баранников K. В. (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Жолобак Н. М. - К вопросу о механизме антибактериального и пробиотического действия коллоидного (наноразмерного) диоксида церия (2016)
Калюжка Е. А. - Генетические факторы риска развития аллергических заболеваний у детей (2016)
Похилько В. І. - Передчасно народжені діти: сучасний погляд на постнатальну адаптацію та стан здоров’я у ранньому віці, Траверсе Г. М., Цвіренко С. М., Жук Л. А., Оскоменко М. М. (2016)
Фастовець М. М. - Цукровий діабет І типу у дітей: фактори, які провокують його виникнення (огляд літератури) (2016)
Фесенко М. Є. - Артеріальна гіпертензія у дітей, Зюзіна Л. С., Козакевич В. К., Кабика Т. В., Павленко В. А. (2016)
Голубкова І. М. - Мікроморфологічна будова листової пластини представників роду Persica Mill. у національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Особливості гістоархітектоніки селезінки жаби озерної (Rana ridibunda P.) (2016)
Смоляр Н. О. - Фітосозологічна характеристика проектованого заказника "Глибока долина" у Гадяцькому районі (Полтавська область, Україна), Ханнанова О. Р. (2016)
Крамарьова Ю. С. - Гігієнічна оцінка ефективності знезараження осадів стічних вод промислового міста (2016)
Севальнєв А. І. - Система оцінки та керування професійними ризиками захворюваності у працівників металургійного підприємства повного циклу, Шаравара Л. П. (2016)
Атаджанова Ш. Х. - Железодефицитная анемия как фактор риска гипогалактии у кормящих матерей, Хакимов Ш. К., Мамарасулова Д. З., Нуритдинова Г. Т., Инакова Б. Б., Ахмадалиев Ш. Ш. (2016)
Безшапочный С. Б. - Тактика консервативного лечения хронического аденоидита у детей, Сонник Н. Б., Лобурец В. В. (2016)
Бондарева А. В. - Дихальна та редуктазна активність у мікросомній фракції печінки щурів при дії олігоефірів багатоатомних спиртів (2016)
Горбач Т. В. - Вплив дозованого фізичного навантаження на еластичність судин щурів-нащадків батьків-"курців", Юнусов В. Ю., Кукушкіна М. Ю., Щолок Т. С. (2016)
Істоміна О. В. - Рівень органоспецифічних ферментів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2016)
Корнійчук О. П. - Пошук нових сполук - похідних тіазолідину з протимікробними властивостями та вивчення ефективності їх дії, Мельник О. В., Воробець З. Д. (2016)
Македонська І. В. - Лікування епілепсії у дітей першого року життя, народжених недоношеними з екстремально низькою вагою тіла (2016)
Максумова Д. К. - Клинические проявления туберкулеза легких на ранних и поздних стадиях ВИЧ-инфекции", Хакимова Р. А., Мамарасулова Д. З., Ботирова Б. Т., Абдуллаев М. Б. (2016)
Мартинова С. М. - Показники ліпідного обміну при експериментальній нефропатії, Отчик А. Є., Онікова А. О. (2016)
Назарчук О. А. - Аналітичне прогнозування чутливості до фтор­хінолонів Pseudomonas aeruginosa, збудників інфекційних ускладнень, Палій Д. В., Осадчук Н. І., Коваленко І. В., Буркот В. М. (2016)
Одноріг Л. О. - Зміни сироваткового вмісту аполіпопротеїнів А та В у хворих на нестабільну стенокардію залежно від статі та віку, Лаповець Л. Є. (2016)
Походенко О. І. - Значення генеалогічних та дерматогліфічних досліджень для скринінгу осіб, схильних до серцево-судинної патології, Кулішов С. К. (2016)
Треумова С. І. - Оцінка показників функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з ішемічною хворобою серця на тлі метаболічного синдрому, Петров Є. Є., Бурмак Ю. Г., Боряк В. П. (2016)
Хакимова Р. А. - Лабораторные особенности пневмоний, вызванных атипичными возбудителями, в сопоставлении с таковыми при туберкулезе у детей, Мамарасулова Д. З., Максумова Д. К., Ботирова Б. Т., Абдуллаев М. Б., Аскаров И. С. (2016)
Храброва Е. П. - Дослідження показників концентрації цитокінів крові у хворих аутоімунними захворюваннями щитоподібної залози, Іоффе І. В., Глазков Е. О. (2016)
Якубець О. І. - Антиоксидантний статус лімфоцитів крові практично здорових жінок різних вікових груп і хворих на рак яєчника, Воробець Д. З., Воробець З. Д., Гжегоцький М. Р. (2016)
Багацкая Н. В. - Хромосомная нестабильность в лимфоцитах крови больных с тревожно-фобическими расстройствами, Проскурина Т. Ю., Михайлова Э. А., Рябоконь Н. А., Волосова В. И. (2016)
Лещенко Т. О. - Стилістична самобутність і внормованість мовних засобів наукового тексту як детермінанта якості наукової статті (2016)
Шепітько К. В. - Удосконалення якості практичної підготовки студентів стоматологічних факультетів шляхом профілізації навчальної програми з "Медицини надзвичайних ситуацій", Шевченко В. В., Кірик Я. В. (2016)
Огоновський Р. З. - Розпрацювання об’єктивних методів оцінки набряку м’яких тканин обличчя, Мокрик О. Я., Патерега Н. І., Винарчук-Патерега В. В. (2016)
Слабковський В. В. - Рентгенологічні властивості матеріалів на основі МТА (2016)
Коротких О. О. - Оцінка цитотоксичної дії екзометаболітів Lac­to­bacillus plantarum in vitro, Калініченко С. В. (2016)
Лєонтьєва А. В. - Чутливість до антибіотиків грамнегативних бактерій – збудників ускладнень ранових поверхонь, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Полянська В. П. - Визначення мінімальної пригнічуючої концентрації ефірної олії евгенолу для культури грибів виду Аspergillus fumigatus, Кінаш О. В., Коваленко Н. П., Саргош О. Д. (2016)
Федорян І. К. - Біологічні властивості та фаговий профіль стафілококів, виділених при харчових отруєннях, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Бережна М. О. - Міжпівкульна асиметрія лобових часток головного мозку людини в залежності від статі та віку (2016)
Горбаченко О. Б. - Мінливість форми і розмірів вушного вузла у осіб похилого і старечого віку в залежності від форми черепа людини, Швець А. І., Половик О. Ю., Рожнов В. Г., Супруненко С. М. (2016)
Дубровина Е. В. - Вариабельность отверстий на верхних и нижней челюстях в зависимости от формы черепа, Шерстюк О. А., Пронина Е. Н., Тарасенко Я. А., Половик А. Ю. (2016)
Дусик А. В. - Морфофункціональні зміни в наднирниках при хронічному стресі, Голубовський І. А. (2016)
Приходько О. О. - Зміни гістоморфометричних параметрів селезінки щурів за умов дії позаклітинної дегідратації (2016)
Султан Р. Я. - Перебудова гемомікроциркуляторного русла язика щура в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету, Покотило П. Б., Гнідик Ю. В., Мота О. М., Галюк У. М. (2016)
Решетняк О. М. - Морфологические особенности хронических венозных язв под воздействием препаратов обогащенной тромбоцитами плазмы, Олейник А. Е., Пасечник А. В. (2016)
Шипко А. Ф. - Здоров’я дітей у популяції: оцінка ризику диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи за комплексом регіонально-екологічних та медико-соціальних факторів (2016)
Бабай О. М. - Біофізичні властивості ротової рідини та оцінка клінічної ефективності есенціальних фосфоліпідів: результати тривалого моніторингу хворих на генералізований пародонтит (2016)
Волкова О. С. - Изучение клинической характеристики структуры кариозных поражений и ее зависимости от состояния гигиены полости рта у студентов стоматологического факультета ХНМУ (2016)
Гнідь Р. М. - Результати дослідження активності ферментів антиоксидантного захисту ротової рідини у хворих на пародонтит, які проживають на території забрудненій сіркою (2016)
Гурандо В. Р. - Базис із термопластичного матеріалу у односторонньому частковому знімному протезі: клінічний випадок (2016)
Дмитренко М. І. - Особливості комплексної діагностики пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів (2016)
Коваленко Г. А. - Розробка вітчизняного С-силіконового матеріалу середньої в’язкості для компресійних функціональних відбитків (2016)
Комариця О. Й. - Порівняльна характеристика міцності з’єд­нання еластичних матеріалів при виготовленні базисів знімних протезів, Суберляк О. В., Земків В. М. (2016)
Лютіков О. І. - Клініко-рентгенологічна оцінка ефективності відновлення тимчасових молярів після ендодонтичного лікування: 12 місяців клінічного спостереження (2016)
Марков А. В. - Регенеративні властивості стовбурових клітин кістки коміркового відростка при дистрофічно-запальних захворюваннях пародонта (2016)
Олійник А. Г. - Досвід лікування пацієнтів з периімплантними запальними змінами розчином діоксиду титану в озонованій дистильованій воді (2016)
Соколова І. І. - Клінічні результати застосування техніки "розділених інкрементів" при пломбуванні порожнин пришийкової локалізації універсальним полімерним матеріалом, Герман С. І. (2016)
Сороченко Г. В. - Стан твердих тканин постійних зубів у дітей м. Києва, Ішутко І. Ф., Карачевська К. О. (2016)
Сотскова Ю. В. - Мікробіоценоз порожнини рота у хворих на хронічний генералізований катаральний гінгівіт на тлі цукрового діабету І типу, Марченко І. Я., Ступак О. П., Ткаченко І. М. (2016)
Янішен І. В. - Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості ортопедичного лікування: порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей акрилових пластмас холодної полімеризації (2016)
Львов А. С. - Влияние мышечных нагрузок различной направленности на физическую подготовленость студентов специальных медицинских групп (2016)
Третяк Т. О. - Дослідження образного типу мислення у студентів-біологів, Дрегваль І. В., Севериновська О. В. (2016)
Данчин А. О. - Результати хірургічного лікування хворих з вторинною оклюзійною гідроцефалією пухлинного генезу – порівняний аналіз ефективности ендоскопічної вентрикулоцістерностомії та інших хірургічних методів (2013)
Грубник В. В. - Лапароскопическая пластика гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы принципиально новым сетчатым трансплантатом, Малиновский А. В. (2013)
Валерко Д. О. - Досвід застосування черезшкірної пункційної нефростомії в комплексі малоінвазивних лікувальних заходів у хворих на двобічний ускладнений уретеролітіаз (2013)
Белый В. Я. - Эндоскопическая ассистенция при операциях по поводу дивертикулов пищевода, Чернев В. Н., Гибало Р. В. (2013)
Болотських М. О. - Порівняльна характеристика використання діагнолу та фортрансу в якості підготовки пацієнтів до колоноскопії, Садовий В. Ю., Задорожній О. М. (2013)
Бурий О. М. - Досвід стентування стравоходу, Терешкевич І. С., Мовчан Б. Б., Раздобудько Ю. М., Нежинець Н. В., Атаманський І. М. (2013)
Грубник В. В. - Оптимизация хирургического лечения рецидивных паховых грыж, Чорномаз Р. В., Воротынцева К. О. (2013)
Грубник В. В. - Актуальные вопросы лапароскопического лечения вентральных грыж, Парфентьев Р. С., Воротынцева К. О. (2013)
Гула Г. В. - Целіакіїя у дорослих – 2 клінічні випадки, Подольська З. І., Бісярін Ю. В., Ступницький А. І., Артюшенко М. Є. (2013)
Коломійцев В. І. - Ефективність ендоскопічного стентування і назобіліарного дренування у профілактиці та лікуванні гнійного холангіту після літотрипсії, Кушнірук О. І. (2013)
Крылова Е. А. - Артерио-венозная мальформация – редкая причина скрытого желудочно-кишечного кровотечения, Кутняк В. Н., Мазур А. В. (2013)
Крылова Е. А. - Случай редкой локализации аберрантной поджелудочной железы, Симонова Е. В., Гончар Г. В. (2013)
Лаврик А. С. - Рецидивирующие кишечные кровотечения у больного с врожденной сосудистой мальформацией тощей кишки: клиника, диагностика, хирургическое лечение, Манойло Н. В., Доскуч О. А. (2013)
Литвиненко А. Н. - Лапароскопическая адреналэктомия, Черный В. В., Гулько О. Н., Лукеча И. И. (2013)
Нікішаєв В. І. - Отілоніум бромід (спазмомен) в якості премедикації при колоноскопії, Садовий В. Ю., Болотських М. О. Задорожній О. М. (2013)
Нікішаєв В. І. - Рідкісний випадок міграції corpus alienum, Садовий В. Ю., Болотських М. О. (2013)
Никишаев В. И. - Эндоскопическое удалении сложных для удаления образований толстого кишечника (2013)
Никишаев В. И. - Эндоскопическая резекция слизистой оболочки и эндоскопическая диссекция подслизистого слоя в лечении больных с интраэпителиальными неоплазиями желудка и толстого кишечника (2013)
Огородник П. В. - Эндоскопические хирургические вмешательства при различных формах холедохолитиаза, Дейниченко А. Г., Коломийцев В. И., Хрыстюк Д. И. (2013)
Пироговский В. Ю. - Пациент-контролируемая дыхательным анальгетиком пентрокс (метоксифлуран) колоноскопия при проведении исследования в амбулаторных условиях, Сорокин Б. В., Задорожний С. П., Тащиев Р. К., Тараненко А. А., Злобенець С. А., Лященко Н. Н., Племяник С. В., Мурга П. Ю., Шетелинец У. И., Ноєс А. Д. (2013)
Пироговський В. Ю. - Відеоколоноскопія як оптимальний метод ранньої діагностики колоректального раку, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. І., Ноєс А. Д. (2013)
Пироговський В. Ю. - Застосування капсульної ендоскопії для діагностики тонкокишкових кровотеч, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. І., Ноєс А. Д. (2013)
Пироговський В. Ю. - Трансанальні ендоскопічні мікрохірургічні резекції пухлин прямої кишки, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. І., Ноєс А. Д. (2013)
Симонова Е. В. - Гетеротопия слизистой оболочки желудка в пищевод, Никишаев В. И., Щудро С. А. (2013)
Симонова Е. В. - Полипы желез тела желудка — клинический случай, Крылова Е. А., Саусь-Качанова И. А., Гончар Г. В., Цаберябый А. А., Снежинский С. И., Белова Л. И., Поляк Н. В. (2013)
Ткач В. О. - Поєднання кровоточивого поліпа прямої кишки та раннього раку сигмовидної кишки, Мартинюк Р. Л., Лазарчук В. М. (2013)
Трофимов Н. В. - Особенности эндоскопической тактики у больных с язвенными желудочно-кишечными кровотечениями (2013)
Фомін П. Д. - Поєднання синдрому меллорі-вейсса із супутньою гастродуоденальною патологією, Шепетько Є. М., Пруднікова О. Б., Боярська М. Г. (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Шмаков О. М. - Групування сил Національної гвардії України для виконання завдань з оборони країни, Поляков В. Ю. (2016)
Варакута В. П. - Раптовість як важливий принцип воєнного мистецтва, Дробаха Г. А., Колянда В. В. (2016)
Овчаренко В. В. - Воєнізована сила міжнародного тероризму – глобальна проблема міжнародної безпеки, Мірошниченко Г. М. (2016)
Купрієнко Д. А. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку системи управління прикордонною безпекою Європейського Союзу (2016)
Братко А. В. - Пропозиції щодо управління резервами під час виконання завдань з охорони державного кордону (2016)
Бацамут В. М. - Фактори для оцінювання складності оперативної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуацій соціального характеру, зумовлених масовою активністю громадян, Дробаха Г. А. (2016)
Неклонський І. М. - Постановка задачі оцінювання ефективності взаємодії військових формувань із силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Білецький С. В., Ромащенко О. А. (2016)
Молдавчук В. С. - Педагогічна діяльність офіцера Національної гвардії України – важливий фактор навчання військовослужбовців за контрактом, готовності їх до якісного виконання службово-бойових завдань (проблеми, основні шляхи формування педагогічної майстерності) (2016)
Моргунов О. А. - Удосконалення прикладних навичок практичної стрільби в системі професійної освіти Національної поліції України, Ярещенко О. А., Хацаюк О. В. (2016)
Городнов В. П. - Методика таксономічної оцінки ступеня впливу елементів фінансового забезпечення на показники можливостей з виконання службово-бойових завдань з’єднаннями Національної гвардії України, Павленко С. О., Овчаренко В. В. (2016)
Городнов В. П. - Модель визначення розрахункових коефіцієнтів під час оцінювання необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони окремих об’єктів, Суконько С. М. (2016)
Городнов В. П. - Модель формування вимог до структури автомобільного пункту пропуску в умовах реалізації концепції інтегрованого управління кордонами, Кириленко В. А., Петров В. М. (2016)
Таран І. А. - Методичні підходи до визначення об’єктів удару повітряного противника з використанням мультиагентного алгоритму, Стародубцев С. О. (2016)
Єрмошин М. О. - Сили та засоби у системі зенітного ракетного прикриття об’єктів Національної гвардії України (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Guda B. B. - Role of mitogen-activated protein kinase (MAPK) in processes of proliferation in human thyroid tumors, Pushkarev V. M., Pushkarev V. V., Kovalenko A. Ye., Taraschenko Y. M., Zhuravel O. V., Zinych P. P., Zurnadzhy L. Y., Kovzun O. I., Tronko M. D. (2016)
Гуріна Н. М. - Порушення обміну сечової кислоти та ліпідів у хворих на цукровий діабет 2-го типу як прояв конституційно-метаболічного фенотипу (частина 2), Корпачев В. В., Шупрович А. А., Корпачева-Зінич О. В., Кушнарева Н. М., Прибила О. В., Шишкань-Шишова К. О. (2016)
Урбанович А. М. - Вміст резистину та цитокінів у крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію залежно від стану компенсації діабету, Маньковський Б. М. (2016)
Жердьова Н. М. - Вплив цукрознижувальної терапії на стан когнітивної сфери у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку, Маньковський Б. М. (2016)
Журавлева Л. В. - Тиреоидный статус у больных ожирением разной степени, Моисеенко Т. А. (2016)
Янко Р. В. - Морфофункціональний стан щитоподібної залози після впливу нормобаричної гіпоксичної газової суміші (2016)
Лузанчук І. А. - Йодне забезпечення та стан йодної профілактики серед вагітних, Кравченко В. І., Медвєдєв Б. К., Постол С. В. (2016)
Лучицький В. Є. - Доплерографія судин статевого члена у чоловіків з еректильною дисфункцією та цукровим діабетом 2-го типу, Шелковой Є. А., Лучицький Є. В. (2016)
Яроцький М. Є. - Структурно-метаболічні особливості будови ендометрія у жінок пізнього репродуктивного віку з доброякісними тиреопатіями, Семенюк Л. М., Литвак О. О., Наустинна Л. С., Дорога О. П., Гирявенко О. Я. (2016)
Тронько Н. Д. - Клинические исследования по применению трансплантации островков Лангерганса для лечения сахарного диабета 1-го типа у реципиентов почечного трансплантата, Пастер И. П. (2016)
Falfushynska H. I. - Oxidative stress and thyroid pathology (2016)
Спринчук Н. А. - Диференційна діагностика деяких форм низькорослості: ізольованого дефіциту гормону росту, синдрому біологічно неактивного гормону росту, рецепторної нечутливості до гормону росту (клініко-діагностичні та молекулярно-генетичні особливості) (2016)
Рыбаков С. И. - Хирург Felix Mandl и его пациент — прорыв в паратиреоидную хирургию (2016)
Резников А. Г. - Рецензия монографии "Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины". Авторы К.П. Зак, Н.Д. Тронько, В.В. Попова, А.К. Бутенко. – К.: Книга-плюс, 2015. – 488 с. (2016)
Правила подання публікацій (2016)
Анонси (2016)
Данчин А. А. - Роль эндоскопических технологий в микрохирургическом удалении опухолей передних отделов боковых желудочков мозга (2011)
Фомин П. Д. - Терминология и классификация методов получения эндоскопического изображения, Никишаев В. И. (2011)
Симонова Е. В. - Эндоскопическая диагностика болезни Крона, Бойко Т. И. (2011)
Насташенко І. Л. - Ендоскопічне застосування стентів при стриктурах дигестивних анастомозів, Довбенко О. В., Довбенко В. С. (2011)
Нікішаєв В. І. - Рандомізоване дослідження якості підготовки кишківника до колоноскопії, Лазарчук В. М., Бойко В. В., Вітюк Л. В. (2011)
Никишаев В. И. - Полип тощей кишки, осложненный кровотечением (2011)
Ничитайло М. Е. - Хирургия кистозных образований селезенки с использованием миниинвазивных технологий, Скумс А. В., Литвин А. И. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Ендоскопічна хірургічна тактика при пухлинах великого сосочка дванадцятипалої кишки, Огородник П. В., Литвиненко О. М., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Сучасні аспекти діагностики та лікування інфікованих псевдокіст підшлункової залози, Кондратюк О. П., Хілько Ю. О., Снопок Ю. В. (2011)
Пироговський В. Ю. - Застосування трансанальних ендоскопічних мікрохірургічних резекцій пухлин прямої кишки, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем'яник С. В., Адаменко О. І. (2011)
Павленко Н. В. - Эндоскопические и морфологические особенности слизистой оболочки желудка при функциональной диспепсии у детей, Волошин К. В. (2011)
Стець М. М. - Досвід застосування транспапілярних ендоскопічних втручань у лікуванні гнійного холангіту, ускладненим біліарним сепсисом у хворих похилого віку, Насташенко І. Л., Молнар І. М., Собко А. О. (2011)
Тамм Т. И. - Ретроградные эндоскопические вмешательства на желчных путях, Крамаренко К. А., Захарчук А. П., Борисенко В. Б., Мамонтов И. Н., Непомнящий В. В., Чефранов А. В., Аббуд Хамам (2011)
Терешкевич І. С. - Можливості ендоскопічної пневмокардіодилатації в лікуванні хворих на ахалазію кардії, Бурий О. М., Раздобудько Ю. М., Лисинчук В. В. (2011)
Трофимов Н. В. - Состояние активности индуцибельной NO-синтазы слизистой оболочки гастродуоденальной зоны при кровоточащей язве желудка и двенадцатиперстной кишки, Крышень В. П., Желтяков А. В. (2011)
Усенко О. Ю. - Відеоендохірургічне лукування ахалазії кардії та гриж стравохідного отвору діафрагми, Тивончук О. С., Лаврик А. С., Згонник А. Ю., Дмитренко О. П. (2011)
Фомін П. Д. - Екстренна діагностика та невідкладна допомога хворим із гострокровоточивими дивертикулами ободової кишки в умовах спеціалізованого стаціонару, Повч О. А., Ігнатов О. В., Боярська М. Г., Андрусенко О. М. (2011)
Хворостов Е. Д. - Выполнение лапароскопической холецистэктомии при хроническом калькулезном холецистите, осложненном пузырно-кишечным желчным свищом у лиц пожилого и старческого возраста, Захарченко Ю. Б., Томин М. С., Морозов С. А. (2011)
Цаберябый А. А. - Опыт применения методики эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, Ронина Н. Ю., Снежинский С. И. (2011)
Цаберябый А. А. - Влияние бронхоальвеолярного лаважа на эффективность лечения больных хроническим бронхитом, Ронина Н. Ю., Снежинский С. И. (2011)
Целикова В. В. - Колоноскопии и гастроскопии под общим обезболиванием, Бубнов С. Н., Поливанов А. К., Губанов Д. С. (2011)
Щудро С. А. - Эндоскопические методы исследования в ургентной хирургии детского возраста, Дегтярь В. А., Садовенко Е. Г., Барсук А. М., Валов В. Г. (2011)
Тофан А. В. - Сложности эндоскопической диагностики злокачественных лимфом желудка, Бойко Г. С., Бобокал В. Н., Каминская З. И., Баранников К. В., Синица В. А., Разумейко И. В. (2011)
Бондарєв Р. В. - Лапароскопічні втручання у хворих перфоративною гастродуоденальною виразкою, ускладненою перитонітом, Бондарєв В. І., Селіванов С. С. (2011)
Інструкції для авторів (2011)
Федоренко З. П. - Стан організації онкологічної допомоги населенню областей, що зазнали впливу наслідків аварії на ЧАЕС, Михайлович Ю. Й. (2014)
Михайлович Ю. Й. - Оцінка якості та ефективності виконання державних програм з онкології. Погляд на проблему, Федоренко З. П., Журбенко А. В. (2014)
Федоренко З. П. - Застосування популяційної виживаності як критерії оцінки онкологічної допомоги хворим на рак сечостатевих органів, Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2014)
Щепотін І. Б. - Рецензія на монографію Б.Т. Білинського "Медичні помилки в онкології" (2014)
Кондрацкий Ю. Н. - Современные подходы к лечению рака пищевода, Киркилевский С. И., Зайцев С. Л., Крахмалев П. С., Крахмалев С. Н., Фридель Р. И., Розумейко И. В., Супруненко А. А. (2014)
Киркилевский С. И. - Комбинированная гастрэктомия с резекцией участка аномально отходящей общей печеночной артерии и формированием межсосудистого анастомоза, Фридель Р. И., Крахмалев П. С., Кондрацкий Ю. Н. (2014)
Грабовой А. Н. - Рецензия на монографию Л.С. Болговой и Т.Н. Тугановой "Рак легкого: вопросы гистогенеза и цитологической диагностики" (2014)
Щепотін І. Б. - Стан анального сфінктера після застосування неоад’ювантної променевої терапії у хворих на рак прямої кишки, Колеснік О. О., Грабовий О. М., Іванкова В. С., Кротевич М. С., Безносенко А. П., Балабушко С. Б., Махмудов Д. Е. (2014)
Тищенко А. М. - Хирургическое лечение хилярной холангиокарциномы: от эпохи Джеральда Клацкина до новой эры комбинированных резекционных вмешательств, Скорый Д. И., Смачило Р. М., Козлова Т. В., Писецкая М. Э., Волченко И. В., Мангов А. В., Кульпина Е. А. (2014)
ESMO 2014: кобиметиниб в комбинации с вемурафенибом улучшает выживаемость без прогрессирования заболевания у пациентов с неоперабельной местно-распространенной или метастатической меланомой кожи с мутацией BRAF V600 (2014)
Галайчук І. Й. - Онкохірургічний і дерматологічний підходи до діагностики та лікувальної тактики у хворих на меланому шкіри, Бабанли Ш. Р., Данилків І. С., Шкробот Л. В. (2014)
Кравець О. В. - Вибір реконструктивної методики у хворих на рак слизової оболонки ретромолярного трикутника, Процик В. С., Хлинін О. В. (2014)
Галай О. О. - Вплив основних прогностичних факторів на ефективність передопераційної консервативної терапії у хворих з місцево-розповсюдженим раком слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки, Процик В. С. (2014)
Воробйов О. М. - Неоад’ювантна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні хворих зі злоякісними новоутвореннями порожнини рота, ротової та гортанної частини глотки III, IVА ТА IVВ стадії, Шмикова О. В., Воробйов М. О. (2014)
Кущевой Е. - Что нового в диагностике и лечении лимфом, Титоренко И., Филоненко Е., Новосад О., Степанишина Я., Алексик Е., Кадникова Т., Скрипец Т., Пастушенко Я., Суркис М., Ульянченко Е., Гончарук Е. (2014)
Любарец Т. Ф. - Лейкемия у детей после облучения малыми дозами ионизирующего излучения (2014)
Кузнецова О. В. - Комбінація хіміотерапії і таргетної терапії у хворих на рак яєчника, резистентний до препаратів платини: клінічний випадок, Марцинківська Н. В., Рибін А. І., Чеботарьова Г. М. (2014)
Сивак Л. А. - Прогнозування перебігу раку грудної залози шляхом визначення гена інтерсектину ITSN2, Крячок І. А., Губарева Г. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Аскольський А. В., Кропивко С. В., Криклива О. В., Новохацька О. В., Циба Л. О., Риндич А. В. (2014)
Феськов А. М. - Онкофертильность при раке грудной железы. Алгоритм принятия решения перед началом лечения, Карташов С. М., Сафонов Р. А., Благовещенский Е. В., Феськов В. А. (2014)
Особенности течения заболеваний после отмены бевацизумаба/плацебо. Объединенный ретроспективный анализ исследований III фазы (2014)
Губарева Г. О. - Огляд науково-практичного семінару "Профілактика та лікування ускладнень хіміотерапії (гепатотоксичність)" для онкологів, які проводять хіміотерапію, Філоненко К. С., Алексик О. М. (2014)
Зіменковський А. Б. - Фармаекономічні особливості застосування протипухлинних лікарських засобів при раку передміхурової залози, Заяць М. М., Зайцев В. І. (2014)
Огінок С. В. - Суть та особливості організації бізнесу на умовах франчайзингу в країнах-членах ЄС (2015)
Свистун Л. А. - Перспективи розвитку аграрного ринку України в контексті забезпечення позитивного зовнішньоторговельного балансу, Рожко А. А. (2015)
Сьомченков О. А. - Порівняльний аналіз структури портфелів фінансових активів інституційних інвесторів - небанківських фінансових установ в Україні та країнах-членах ОЕСР (2015)
Чернега О. Б. - Концепция развития инновационного сотрудничества Европейского Союза с третьими странами, Хассуна Б. (2015)
Божанова В. Ю. - Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку ковбасних виробів, Коваленко Д. В. (2015)
Бугайчук Н. В. - Таксономічний аналіз соціально-економічного розвитку Вінницької області (2015)
Гладченко А. Ю. - Регіоналізація енергетичних ринків та її впливу на процеси досягнення економічної рівноваги (2015)
Грабовецький Б. Є. - Прогнозування площі ріллі регіону на основі методів екстраполяції тенденції, Чаплигіна О. В., Козяр Л. В. (2015)
Кремень О. І. - Молодь на ринку праці України, Васильчук А. Ю. (2015)
Мащенко С. О. - Формування системи заходів та інструментів регулювання енергозбереження в регіонах України (2015)
Мельниченко С. В. - Ресторанний бізнес в Україні: перспектива чи втрачена вигода?, Присакар І. І. (2015)
Ткачук Т. М. - Франчайзинг як сучасний каталізатор розвитку туристичного бізнесу в Україні (2015)
Коваленко В. В. - Розвиток ринку банківських послуг України в світлі фінансових глобалізаційних викликів, Дадашев Б. А. (2015)
Петричко М. М. - Оцінка рівня бюджетної безпеки України: проблеми та шляхи вирішення (2015)
Федорова В. А. - Стан та основні проблеми функціонування ринку страхування життя в Україні, Кінчак К. М. (2015)
Горяча О. І. - Удосконалення системи планування ресурсного потенціалу промислового підприємства: системно-цільовий підхід (2015)
Зікій Н. Л. - Еволюційний шлях розвитку поняття "реструктуризація підприємства" та його характерні ознаки (2015)
Крамаренко А. В. - Підходи до визначення та формування організаційно-економічного механізму управління персоналом підприємства, Ор’єва К. В. (2015)
Ланова О. М. - Засади економічного аналізу діяльності закладів бюджетної сфери (2015)
Левошко Н. В. - Управление интеллектуально-инновационной деятельностью предприятия на основе использования экономико-математических моделей (2015)
Лесько О. Й. - Напрямки підвищення ефективності менеджменту підприємства за сучасних умов, Причепа І. В., Кот Н. О. (2015)
Петрук О. М. - Принципи бухгалтерського обліку і аудиту витрат підприємств вуглевидобувної промисловості у країнах Європи, Макурін А. А. (2015)
Пуліна Т. В. - Реінжинірінг бізнес-процесів машинобудівного підприємства (2015)
Бардась А. В. - Механізм формування інноваційної еколого-економічної стратегії вуглевидобувного підприємства, Богач К. С. (2015)
Яценко К. В. - Перинатальна гіпоксично-ішемічна енцефалопатія та експериментальні підходи до її корекції (2016)
Мяловицька О. А. - Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування хвороби Паркінсона і вторинного синдрому паркінсонізму (2016)
Литвиненко Н. В. - Поліморфізм гена ароЕ, ліпідний профіль та психодіагностичний статус у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Палєнка О. Є. (2016)
Стаднік С. М. - Клініко-діагностичні аспекти когнітивних розладів у пацієнтів з атріовентрикулярною блокадою (2016)
Тріщинська М. А. - Цереброваскулярна реактивність при початкових виявах хронічної ішемії мозку (2016)
Герасимчук В. Р. - Вплив стану про- та антиоксидантної систем на судинно-тромбоцитарну ланку гемостазу у хворих у ранній відновний період ішемічного інсульту (2016)
Насонова Т. І. - Структурні зміни головного мозку у пацієнтів з когнітивними порушеннями на тлі метаболічного синдрому, Сусенко А. Л. (2016)
Дзюба О. М. - Показники фонового неврологічного дефіциту в пацієнтів з гострим первинним ішемічним інсультом залежно від наявності метаболічного синдрому, Бабенко В. В. (2016)
Демченко А. В. - Біоадаптивне управління в комплексному лікуванні психоемоційних розладів у хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Муравський А. В. - Особливості церебральної гемодинаміки у боксерів з повторними черепно-мозковими травмами, Глоба М. В., Міхаль Г. В. (2016)
Слинько Є. І. - Діагностика пухлин спинномозкових корінців і нервів шийного відділу, Деркач Ю. В., Хонда О. М. (2016)
Думанский Ю. В. - "Мозговая форма" рака легкого, Столярова О. Ю., Синяченко О. В., Егудина Е. Д., Степко В. А. (2016)
Шульга О. Д. - Доброякісний розсіяний склероз: критерії визначення, особливості перебігу (2016)
Симоненко Г. Г. - Особливості нейропсихологічного статусу у студентів-медиків з клінічними виявами автономних дисфункцій (2016)
Антоненко К. В. - Хвороба Гентінгтона у поєднанні з Лайм-бореліозом: аналіз клінічного випадку, Черенько Т. М., Турчина Н. С., Вакуленко Л. О., Сирота Н. В. (2016)
Прокопів М. М. - Аналіз роботи неврологічної служби дорослої мережі м. Києва за 2015 р. (2016)
Горанский Ю. И. - Опыт применения кверцетина при ишемии/реперфузии в комплексном лечении пациентов c ишемическим инсультом в острый период, Добровольский В. В., Хубетова И. В. (2016)
Соколова Л. І. - Захоплююча неврологія: подорож у минуле, Ілляш Т. І., Рогоза С. В., Антоненко К. В., Пантелеєнко Л. В. (2016)
Оголошення (2016)
Грабинський І. М. - Особливості політики інтеграції мігрантів на ринку праці Португалії, Єлейко І. В. (2015)
Капталан С. М. - Теоретичні аспекти формування політики зовнішньоекономічних зв’язків на регіональному рівні та напрями їх розвитку в Україні (2015)
Маловичко С. В. - Еквіфінальні перетворення у часі та зміна базових контурів електронної торгівлі підприємств (2015)
Петкова Л. О. - Енергоефективність як умова міжнародної конкурентоспроможності країн Центральної та Східної Європи, Паламарчук Д. М. (2015)
Трофимчук А. П. - Аналіз динаміки зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та країнами Східної Азії (2015)
Білошкурська Н. В. - Управління промисловим виробництвом в Україні: інноваційний аспект (2015)
Богославець О. Г. - Напрями оптимізації управління рекреаційним комплексом України (2015)
Венжега Д. І. - Макроекономічне прогнозування впливу динаміки промислового виробництва на розвиток національної економіки України (2015)
Литвиненко Н. І. - Особливості інституціонального середовища економічної системи України та напрями формування його ефективної структури (2015)
Marchishinetc O. V. - Practical recommendations for improvement of the procurement branch of the Ukraine`s consumer cooperative society (2015)
Овсієнко О. В. - Державне регулювання та його вплив на формування правової економіки в Україні (2015)
Чуприна О. О. - Причини та наслідки низької заробітної плати в Україні (2015)
Моїсеєнко І. В. - Складові системи державного фінансового регулювання страхового ринку України (2015)
П’ятницький Д. В. - Система оцінок фінансової стійкості банківської системи України (2015)
Бурсов Р. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення технологічного оновлення підприємств машинобудування (2015)
Захаркін О. О. - Оцінка ризикостійкості підприємства при управлінні його інноваційним розвитком (2015)
Квач Я. П. - Проблеми корпоративного управління на шляху удосконалення економічної безпеки підприємства (2015)
Колещук О. Я. - Діагностика технічного стану основних фондів машинобудівних підприємств як засіб попереднього обґрунтування проектів їх оновлення, Ємельянов О. Ю., Симак А. В. (2015)
Корецька О. В. - Рекомендації з удосконалення економічного механізму підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств (2015)
Корчинський А. В. - Маркетингові комунікації підприємств кондитерської галузі в соціальних медіа (2015)
Новіков Д. А. - Формування та функціонування системи управління трудовим потенціалом промислових регіонів України (2015)
Соболев В. Л. - Методичний інструментарій оцінювання маркетингової ефективності (2015)
Федорчак О. Є. - Показник доцільності регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство (2015)
Хома І. Б. - Теоретичні аспекти формування структури технологічного оновлення машинобудівних підприємств, Біла Г. І. (2015)
Алтаяу Фатхи. - Эффективность деятельности иорданских банков, оцененная с помощью корреляционно-регрессионного анализа (2016)
Артюх О. - Принципи податкового аудиту: питання класифікації (2016)
Білогородський Р. - Oптимізація структури кредитного портфелю банку (2016)
Верхоглядова Н. - Інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства, Кононова О. (2016)
Галапуп Л. - Депозитна діяльність банківських установ україни: сучасні реалії та перспективи розвитку (2016)
Живець А. - Методично-інстументальне забезпечення стратегій розвитку вищих навчальних закладів (2016)
Камаран Али Хассан. - Активизация привлечения инвестиций в предприятия нефтегазового комплекса (2016)
Карпов В. - Розробка проекту розвитку діяльності підприємства(на прикладі малого сільськогосподарського підприємства ООО "ДИСКОМ"), Касьян К. (2016)
Карпов B. - Розробка бізнес-плану проекту розширення діяльності підприємства (на прикладі ресторану "БРАЗЗАВИЛЬ" МНВІКП "СУЗІР'Я СТРІЛЬЦЯ" TOB), Матінян B. (2016)
Кравченко О. - Імплементація міжнародного досвіду інформаційного забезпечення статистичними даними сфери ресторанного господарств (2016)
Крупіна С. - Система управління конкурентоспроможністю підприємства, Яблонська Н. (2016)
Ленська Н. - Аналіз конкурентоспроможності підприємств АПК України на зовнішньому ринку, Радченко О. (2016)
Лір В. - Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна-ЄС (2016)
Макурін А. - Особливості організації обліку готової продукції з метою удосконалення розрахунку амортизації основних засобів на вуглевидобувних підприємствах (2016)
Міценко Н. - Розвиток підприємства на основі інфoрмацiйного та інноваційного потенціалу, Міщук А. (2016)
Михайлюк О. - Аналіз природно-ресурсного, культурного і екологічного потенціалів для розвитку туризму в Одеській області (2016)
Муравський В. - Автоматизація калькулювання для оперативного управління конкурентоспроможністю підприємства (2016)
Румянцева А. - Показное потребление как демонстрация социально-экономического положения (2016)
Шматковська Т. - Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку, Мачулка О. (2016)
Наші автори (2016)
Борщевський В. В. - Зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору України в контексті досвіду країн Центральної та Східної Європи, Куліш І. М. (2015)
Волченко Н. В. - Зовнішньоторговельна діяльність аграрних підприємств України у контексті продовольчої безпеки держави (2015)
Грабинська І. В. - Еволюція економічних теорій міжнародного переміщення капіталу, Лаба І. З. (2015)
Кожухова Т. В. - Всесвітня продовольча програма: механізми та тенденції фінансування проектів міжнародної допомоги (2015)
Калат Я. Я. - Критерії оцінки єврорегіонального співробітництва в контексті забезпечення економічної безпеки прикордонних регіонів України (2015)
Овсієнко О. В. - Конституційний господарський порядок як фактор розбудови правової економіки України (2015)
Ущаповський К. В. - Природні інфраструктурні монополії в електроенергетиці України: особливості функціонування та розвитку (2015)
Шехлович А. М. - Дисбаланси та механізми врівноваження розвитку внутрішнього ринку інновацій України в умовах зовнішньої агресії (2015)
Борисова Л. Є. - Особливості життєвого циклу телекомунікаційного підприємства (оператора) (2015)
Василюк М. М. - Внутрифирменный контроль качества аудиторских услуг: субъекты контроля качества и организация внутреннего контроля (2015)
Вечеров В. Т. - Особенности реализации процессно-ориентированного менеджмента на предприятиях с ограниченными ресурсами, Булєєв Ю. С. (2015)
Волкова В. В. - Моделювання процесу просування на ринок продукту підприємства за допомогою рекламної кампанії (2015)
Захожай В. Б. - Факторний аналіз як інструмент управління машинобудівних підприємств, Казак О. О. (2015)
Малик О. В. - Механізм управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Матрос О. М. - Бухгалтерський облік як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Митяй О. В. - Фактори та механізми підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2015)
Прокопенко В. І. - Обґрунтування кондиції на якість рудної сировини за умови економічно доцільного рівня вилучення її запасів у родовищі, Ерперт О. М., Тимошенко О. О. (2015)
Судакова О. І. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства при взаємодії із суб'єктами зовнішнього середовища, Попова В. В., Бадіца О. Р. (2015)
Харламова О. В. - Алгоритмізація методики трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат (2015)
Шеєнкова К. А. - Прикладні аспекти використання інтернет-технологій в управлінні туристичним підприємством, Дупляк Т. П. (2015)
Запорожець Г. В. - Маркетинг вищих навчальних закладів: комплексний підхід (2015)
Галів М. - Формування адміністративних органів управління освітою на Дрогобиччині у 1939–1941 рр. (2015)
Гнідик І. - Митрополит Андрей Шептицький та Греко-Католицька Церква у США (2015)
Гринюка Б. - Педагогічна діяльність Івана Старчука (1921–1939 рр.) (2015)
Гриценко Г. - Михайло Грушевський в українсько-білоруських наукових контактах (2015)
Ільницький В. - Стосунки українців та поляків у Карпатському краї ОУН (1943–1946) (2015)
Стецик Ю. - Резиденції Спаського василіанського монастиря: фундаційно-майнові аспекти (XVII–XVIII ст.) (2015)
Душний А. - Визначні постаті Дрогобича: штрихи до портрету Віктора Чумака, Савчин Г. (2015)
Медведик Г. - Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ – початку ХХ ст.), Медведик Ю. (2015)
Паламарчук В. - Вплив строю класичної шестиструнної гітари на її виразні можливості (2015)
Пахомова Є. - Синестезія в оперному театрі Лесі Дичко (на прикладі опер "Золотослов" та "Різдвяне дійство") (2015)
Радомська А. - Етнокультурна позиція особистості у просторі художньої освіти (2015)
Сташевський А. - Алеаторні вияви в українській музиці для баяна 1990-х – 2000-х років (2015)
Шкільник Б. - Українська наукова думка ХХ ст. про різдвяні барокові духовні пісні (2015)
Вереш М. - Полісемія у німецькій християнсько-богословській терміносистемі, Синьо В. (2015)
Коккіна Л. - Когнітивна складова перекладу афоризмів філософської казки "Маленький принц" А. де Сент-Екзюпері (2015)
Мисюра К. - Використання жаргонів у суспільно-політичних виданнях (2015)
Пригодій О. - Особливості відтворення епітетів, порівняння та алюзії в романах Ф. С. Фіцджеральда в українських перекладах М. Пінчевського (2015)
Птуха В. - Словотвірна деривація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах (2015)
Томенюк О. - Когнітивний підхід до аналізу мовних явищ (2015)
Шталтовна Ю. - Епістемологія та параметричні властивості концепту "DEMOCRATIZATION" в англомовних студіях (2015)
Гурбанська С. - Постмодерністський художній дискурс як цілісна комунікативна, когнітивно-концептуальна і семіотична єдність (2015)
Жовтані Р. - Маркери концепту "своє / чуже" у малій прозі Ернста Віхерта (2015)
Зимомря О. - Образно-стильове наповнення жанрових різновидів і модифікацій в угорській прозі ХХ століття (2015)
Круглій А. - Модифікації української літератури Пізнього Середньовіччя: ідейні, тематичні, жанрові (2015)
Мельник О. - Рецепція образу природи у творчості Миколи Маркевича та Адама Міцкевича, Зимомря І. (2015)
Панько О. - Концепт читача в українському літературознавстві: трактування вітчизняних науковців (2015)
Поліщук О. - Симулякризація як один з головних принципів сюжетотворення альтернативно-історичних сценаріїв (2015)
Ткаченко Т. - Генологічна специфіка малої прози Михайла Осадчого (2015)
Тьопенко Ю. - Діалогічні взаємини української та англійської літератур, їх специфіка і стадії становлення (2015)
Білецька Л. - Формування інформаційно-комунікативних компетенцій учнів початкової школи, Білецький Р. (2015)
Білогорка М. - Шляхи формування мовної компетентності особистості: науково-методичний підхід, Мороз Т. (2015)
Веретко Н. - Використання елементів усної народної творчості на уроках трудового навчання, Федорович А. (2015)
Gałowska A. - Pedagogical aspects of horse riding (2015)
Кайдалова Г. - Толерантні взаємостосунки як категорія морального виховання молодших школярів (2015)
Канюк О. - Професійні вимоги до майбутніх соціальних працівників (2015)
Козачко А. - Мультимедійні технології навчання як засіб формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ у процесі вивчення інженерної графіки, Козачко О. (2015)
Колток Л. - Технології природотерапії як засоби корекції здоров’я молодших школярів, Чапля М. (2015)
Пагута М. - Теоретико-методологічні аспекти впливу ергодизайну на творчий розвиток майбутніх вчителів технології (2015)
Паласевич І. - Форми та методи естетичного виховання підлітків у позакласній виховній роботі (друга половина ХХ ст.) (2015)
Повечера І. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів технологій (2015)
Садова І. - Казкотерапія – сучасний метод роботи з дітьми, які мають особливі потреби (2015)
Талалай Ю. - Особливості іншомовної підготовки учнів середньої школи у колишньому Радянському Союзі (70-80 рр. ХХ ст.) (2015)
Ткаченко О. - Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір (2015)
Філь Г. - Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань як важлива передумова розвитку сучасної науки, Жигайло М. (2015)
Яким Р. - Принципи формування технологічної культури шкільної молоді на уроках "Основи технології", Чубик О., Українець Н. (2015)
Кантор Н. - Теоретичні і практичні проблеми адаптації права України до права ЄС у сфері прав людини в умовах євроінтеграції (2015)
Заболоцька С. - Особливості особистісного розвитку майбутнього педагога (2015)
Наконечна М. - Психоемоційні фактори самореалізації студентів у суспільстві (2015)
Хавула Р. - Життєва перспектива особистості в юнацькому віці (2015)
Гладченко А. Ю. - Потенціал методологічних концепцій міжнародних організацій у визначенні рівноваги в національних економіках (2016)
Осацька Ю. Є. - Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації, Тихонова В. В., Цуркан Л. В. (2016)
Чала В. С. - Брендінг як інструмент креативного розвитку мегаполісів в сучасній глобальній економіці (2016)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Перспективи розвитку експорту української органічної продукції до Європейського Союзу, Федіна О. І. (2016)
Шамборовський Г. О. - Досвід антикризового регулювання в розвинутих країнах світу (2016)
Шереметинська О. В. - Вплив офшорних зон на економіку України, Савчук І. В. (2016)
Євсєєва О. О. - Облікова політика та її складові елементи (2016)
Кулиняк Ю. І. - Багаторівневі порівняння стану та розвитку малих підприємств України (2016)
Паршин Ю. І. - Науково-методичний підхід до визначення нерівномірності, упорядкованості та рівноваги у розвитку національного господарства (2016)
Поповиченко И. В. - Проблема развития логистического аутсорсинга и 5PL провайдеров в Украине, Журенко Е. А. (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Еволюція підходів до вимірювання рівня диверсифікації портфеля активів банку, Богаченко І. І. (2016)
Курило О. Б. - Орієнтири формування муніципальної боргової політики в Україні: аспекти фіскальної децентралізації, Синютка Н. Г. (2016)
Лінтур І. В. - Фінансове забезпечення розвитку адміністративно-територіальних одиниць: теоретичний аспект (2016)
Арич М. І. - Реалізація основних та триступеневих стратегій управління фінансово-економічними результатами підприємств молочної промисловості України (2016)
Божанова В. Ю. - Застосування міжнародного досвіду логістичних стратегій в діяльності українських підприємств, Орловська Ю. В., Іщенко Т. М. (2016)
Бондаренко С. М. - Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України (2016)
Demchenko T. A. - Formation the capital of joint-stock company and its display on the financial statements, Mykhailovyna S., Ivanova N. (2016)
Дима О. О. - Маркетингова товарна політика посередницького підприємства – ключовий засіб реалізації принципів сталого розвитку (2016)
Іващенко Г. А. - Забезпечення системи кадрової безпеки організації, Петряєва З. Ф. (2016)
Пилипенко Л. М. - Розвиток інструментарію аналізу фінансової корпоративної звітності підприємств постіндустріальної економіки (2016)
Чухраєва Н. М. - Обгрунтування орієнтирів у системі забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів ринкових відносин (2016)
Максимюк Г. М. - Партнерство ВНЗ та бізнесу в сфері стажування студентів в Україні (2016)
Попадинець О. В. - Економічна освіта та економічне мислення іноземного студента ВНЗ, Блага В. В., Благой В. В. (2016)
Харченко М. О. - Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти згідно соціально-економічного підходу CSOVA методом генетичних алгоритмів (2016)
Содержание (2016)
Кузниченко В. М. - Твёрдость кокса: выбор метода определения, Кубрак С. С. (2016)
Пастернак А. А. - Технологические принципы формирования прямых эмульсий с участием производных каменноугольной смолы, Банников Л. П., Скрипченко Н. П., Нестеренко С. В., Смирнова А. В. (2016)
Журавский А. А. - Метод постепенных приближений в автоматическом расчёте технологической аппаратуры (2016)
Старовойт А. Г. - Образование углеродных наночастиц и углеродных волокон из продуктов переработки угля в плазменно-дуговом разряде, Кеуш Л. Г., Шмалько В. М. (2016)
Білецький В. С. - До питання збереження коксівності вугілля в умовах гідротранспорту: Одержання вуглемасляних структур типу "ядро – оболонка", Потапенко С. Ю. (2016)
Зеленський О. І. - Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу, Ситник О. В. Повідомлення. (2016)
Поздравляем (2016)
Содержание (2016)
Балаева Я. С. - Разработка стандартного образца c фиксированным значением максимальной влагоемкости, Мирошниченко Д. В, Шульга И. В. (2016)
Васильев Ю. С. - Об угаре кокса и производительности УСТК, Фидчунов А. Л., Фидчунов Л. Н., Шульга И. В. (2016)
Малый Е. И. - Модификация свойств коксующегося угля продуктами пиролиза углей с высоким выходом летучих веществ (2016)
Пастернак А. А. - Получение прямых эмульсий на основе каменноугольной смолы, Банников Л. П., Нестеренко С. В., Смирнова А. В. (2016)
Борисенко А. Л. - Разработка способов удаления взвешенных веществ из воды после биохимочистки ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", Близнюкова М. И., Белонощенко В. П., Якубин Н. Ю., Трошин В. М., Бехтер А. А. (2016)
Шмалько В. М. - Аллотропные модификации углерода. термины и определения. Сообщение 2 (2016)
Крахмалова Е. О. - Сравнительная оценка клинико-анамнестических, функциональных и эхокардиографических параметров у пациентов с изолированным ХОЗЛ и в сочетании с ИБС, а также корреляция данных параметров с уровнем NT-proBNP, как маркером сердечной недостаточности, Калашник Д. Н., Колесникова Е. Н., Харченко Ю. Е. (2016)
Журавльова Л. В. - Інсуліноподібний фактор росту 1 та метаболічні показники у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2 типу, Пивоваров О. В. (2016)
Mitchenko O. I. - Hypertension in women with pathologic menopause: definition and optimization of cardiovascular risk, Romanov V. Yu., Ilyushina G. Ya. (2016)
Гриднев А. Е. - Уровни апелина-12 у пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и артериальной гипертензии (2016)
Радзішевська Я. К. - Порушення окислювального гомеостазу й вуглеводного обміну та їх вплив на стан судин і серця у хворих на коморбідну патологію (2016)
Синяченко О. В. - Эффективность лечения ANCA-ассоциированных системных васкулитов, Ермолаева М. В., Седая Л. В., Бевзенко Т. Б., Егудина Е. Д. (2016)
Середюк В. Н. - Зміни структурно-функціонального стану лівих відділів серця і кардіогемодинаміки під впливом терапії інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту та блокаторами рецепторів ангіотензину-II у хворих на декомпенсоване хронічне легеневе серце в поєднанні з артеріальною гіпертензією (2016)
Чернишов В. А. - Деякі особливості вторинної дисліпідемії у пацієнтів з високим кардіометаболічним ризиком, Чирва О. В., Валентинова І. А. (2016)
Гасанов Ю. Ч. - Оцінка впливу метопрололу сукцинату на параметри якості життя, клінічний статус, показники гемодинаміки та ритму серця у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі ожиріння, Рудик Ю. С., Лозік Т. В. (2016)
Масік Н. П. - Якість життя та ризик остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2016)
Процюк Л. О. - Зв’язок поліморфізму гена серотонінових рецепторів 5НТ2А A1438G з тривожно-депресивними розладами у хворих на ревматоїдний артрит, Станіславчук М. А. (2016)
Скочко О. В. - Тканевый ингибитор матриксной металлопротеиназы-1, пародонтопатогенная микрофлора и полиморфизм 896a/g гена tlr4 — предикторы атеросклеротического поражения у пациентов с ишемической болезнью сердца, Мамонтова Т. В., Шлыкова О. А., Микитюк М. В., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2016)
Гаврисюк В. К. - Принципы глюкокортикостероидной терапии больных саркоидозом органов дыхания, Гуменюк Г. Л., Меренкова Е. А., Быченко О. В. (2016)
Серік С. А. - Місце метаболічної терапії у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, Строна В. І., Горб Ю. Г. (2016)
Ткач С. М. - Частота, возможные механизмы развития и новые биомаркеры идиосинкразийных медикаментозно-индуцированных повреждений печени, Пучков К. С., Чеверда Т. Л. (2016)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2015 року (2016)
Чепелева Н. В. - Самопроектирование и развитие личности (2015)
Балл Г. А. - Теоретико-множественный метод анализа процессов самопроектирования, Мединцев В. А. (2015)
Смульсон М. Л. - Самопроектування як засіб ампліфікації розвитку в старості (2015)
Лебединська І. В. - Типізація як шлях становлення культурних практик самопроектування (2015)
Гуцол С. Ю. - Смыслообразующая функция мифа в контексте самопроектирования личности (2015)
Зарецька О. О. - Особливості використання методів інтерв`ювання для дослідження сампроектування особистості (2015)
Зазимко О. В. - Дискурсивні практики збагачення часової трансспективи у самопроектуванні особистості (2015)
Шиловська О. М. - Забезпеченя психологічного здоров`я дитини як можлива передумова розвитку здатності дитини до самопроектування (2015)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Інтелектуальний розвиток у старості (2015)
Березко І. В. - Складна життєва ситуація: зміна траєкторії саморозвитку (2015)
Гудінова І. Л. - Протонаратив як ціннісно-смислова основа самопроектування в блогосфері (2015)
Проскура О. В. - Януш Корчак та Яків Рєзнік: досвід самопроектування (2015)
Галик В. - Андрей Шептицький та Іван Франко: до проблеми аналізу та оцінки взаємин між митрополитом і вченим (2015)
Галів М. - Вибранці-солтиси у селі Літиня на Дрогобиччині (XVIІ–XVIІІ ст.) (2015)
Ільницький В. - Заходи репресивно-каральних органів із розшуку Миколи Твердохліба-"Грома" (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України), Батюк Т. (2015)
Лазорак Б. - Церковні джерела про наслідки російської окупації в парафіях дрогобицького деканату (1916–1917 рр.): загроза руїни, проблема воєнних сиріт та спроби відродження (2015)
Медвідь О. - Політика Фронту національної єдності у 1933–1939 рр. (2015)
Попп Р. - Джерела особового походження з історії інтелігенції Львова (1944–1953) (2015)
Чиркова М. - Навчитель українства Іван Стешенко (2015)
Футала В. - Діяльність культурно-освітніх товариств Західної України у 1920–1930-х рр.: сучасні дослідження та інтерпретації (2015)
Медведик Ю. - "Богогласник" – перша друкована антологія духовних пісень в Україні (2015)
Душний А. - Оркестрове музикування на народних інструментах у контексті академічного синтезу XXI століття, Чорний Ю. (2015)
Безпаленко Ю. - Педагогічний досвід учнів В. А. Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність, Горбачук Г. (2015)
Боб’як Д. - Дослідження українського художнього текстилю ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Марушка М. - Теорія і методика роботи з дитячим колективом (2015)
Процюк В. - Культурологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Радомський М. - Художній вітраж на сучасному етапі: художні, техніко-технологічні і функціональні новації у вітражному мистецтві (2015)
Шариков Д. - Філософія неокласичного танцю та естетика нового балету за художнім методом Михайла Фокіна і Федора Лопухова (2015)
Veresh N. - Greek-english Comparative Analysis of the Letter of St. Paul to the Romans 8:1-4, Veresh M. (2015)
Крупко О. - "А час не стишує галопу…": мовна картина світу у поезії Ліни Костенко (2015)
Паночко М. - Українська юридична думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. та її лексикографічне відображення (2015)
Патен І. - Лінгвокультурологічна специфіка фразем на позначення руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) (2015)
Поліщук О. - Переклад топонімів як елемент лінгвокраїнознавчого аспекту вивчення мови (2015)
Рашкі Н. - Особливості портретних описів у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2015)
Ригус В. - Роль аргументації у сучасному політичному дискурсі (2015)
Юзьо С. - Фраземіка говірки села Сімер Перечинського району Закарпатської області (2015)
Вовк О. - Емоційний потенціал дитячих оповідань Володимира Винниченка (2015)
Голомідова Л. - Межі національної ідентичності: зустріч "Свого" й "Чужого" в художній свідомості Роберта Музіля (2015)
Дмитрів І. - Образ богопосвяченої особи в українській поезії міжвоєнного періоду ХХ століття (2015)
Марочканич І. - Культурний імперіалізм і культурний націоналізм: пролегомени до експлікації (2015)
Оверчук О. - Передумови створення Південно-західного відділу РГТ: ретроспективний аналіз (2015)
Угляй Л. - Система художніх засобів психологізму у прозі Тоні Моррісон, Зимомря І. (2015)
Цзявень C. - Тарас Шевченко та Олександр Пушкін: творчий діалог двох геніїв (2015)
Бєлікова Ю. - Розкриття можливостей навчального курсу "Основи професійного саморозвитку" для забезпечення професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання (2015)
Герасимчук В. - Роль гігієнічного виховання молоді у педагогічній спадщині Августина Волошина (2015)
Гірняк С. - Стефан Ковалів: штрихи до мовного портрета (2015)
Жигайло О. - Особливості застосування елементів концепції В. Я. Дяченка про колективні способи навчання на уроках математики у початковій школі, Сарабаха Г. (2015)
Iгнатьєва А. - Розумiння сутностi природи як основного чинника виховання молодших школярiв у педагогiчнiй спадщинi В. О. Сухомлинського (2015)
Карпа І. - Використання веб-сторінок та соціальної мережі Facebook у процесі навчання англійської мови (2015)
Касіянц С. - Шляхи мотивації майбутніх економістів до організації самоосвітньої діяльності у процесі професійної підготовки в університеті (2015)
Луців С. - Особливості використання дидактичних віршів на уроках української мови у початкових класах (2015)
Муляр Н. - Особливості вивчення сімейних традицій на уроках "Я у світі" початкової школи (2015)
Орловська Л. - Вимоги до вправ для формування граматичної компетенції в усному мовленні у майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної (2015)
Пагута М. - Теоретико-методичні аспекти вивчення учнями ПТНЗ теми "Мікропроцесорна система стабілізації руху автомобіля", Чубик О., Демко М. (2015)
Пантюк М. - Інтерактивне навчання молодших школярів у контексті інтеграції науки і практики, Стахів Л. (2015)
Стецик А. - Чинники та перешкоди посилення соціальної відповідальності підприємництва (2015)
Чепелюк А. - Поетапна організація психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури як умова формування їх професійної компетентності (2015)
Шаран О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках математики, Юрас З. (2015)
Шепенюк І. - Сучасна технологія організації роботи з домашніми завданнями учнів при вивченні природничих дисциплін (2015)
Варава Л. А. - Метафора щастя як спосіб презентації психологічних проблем та їх розв’язання (з досвіду роботи) (2015)
Вернік О. Л. - Соціальні мережі і самовідчуження особистості (2015)
Вовчик-Блакитна О. О. - Особливості функціонування сім’ї як соціоекологічної системи у просторі мегаполісу (2015)
Корнієнко І. О. - Оціночно-динамічна складова описів життєвого простору підлітків (2015)
Лотоцька-Голуб Л. Л. - Професійно-особистісні деформації у лікарів (2015)
Льовочкіна А. М. - Психологія екологічної культури студентів ВНЗ у міському середовищі (2015)
Люта Л. П. - Моніторинг задоволення потреб як спосіб визначення ефективності соціальної політики в бізнес організаціях (2015)
Матвієнко О. В. - Пріоритети сучасної молоді у виборі життєвого шляху (2015)
Місячна Н. М. - Типологія безробітних громадян (2015)
Поладко Г. О. - Організація медико-психологічної допомоги пацієнтам з феохромоцитомною дисфункцією (2015)
Полівко Л. Ю. - Ситуація успіху при включенні дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір (2015)
Притула О. А. - Аналіз професійних компетенцій кризис-менеджера (2015)
Приходько А. М. - Психологічні особливості лікарів і та пацієнтів центрів планування сім’ї та медичної генетики як передумова формування ефективної взаємодії (2015)
Рудоміно-Дусятська О. В. - Психологічні чинники екологізації способу життя особистості (2015)
Слободяник О. Я. - Использование "партнерских родов" для снижения акушерской патологии в родах (2015)
Терновик Н. А. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку підлітка як суб’єкта пізнавальної діяльності (2015)
Цавалюк Т. О. - Культура як чинник формування інтелектуальних почуттів у молодшому шкільному віці (2015)
Чала О. А. - Розвиток толерантності студентів як засіб усунення їх деструктивної конфліктності (2015)
Швалб Ю. М. - Просторово-психологічна організація середовища буття і життєдіяльності (2015)
Левицька І. В. - Проблеми формування готовності водіїв до професійної діяльності (2015)
Наші автори (2015)
Our authors (2015)
Юрцева А. П. - Порушення біоенергетичних процесів при негоспітальній пневмонії на фоні субклінічного гіпотиреозу та їх корекція у дітей шкільного віку, Павликівська Б. М., Бойчук Н.Ф., Лотовська Т. В. (2015)
Когутич А.І - Клініко-епідеміологічні особливості гепатиту А у дитячого населення Закарпатської області (2015)
Коваль Г. М. - Мікробіологічний моніторинг антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій на Закарпатті за 2013-2014 рр., Карабиньош С. О., Коваль Н. М., Туряниця С. М., Русин В. І. (2015)
Мухіна Я. О. - Аналіз ефективності ремінералізуючої терапії у дітей 6-7 років із високим ступенем активності карієсу (2015)
Станіславчук Л. М. - Динаміка рівнів IЛ-1В, ІЛ-4 та ІЛ-8 при стенозуючому ларинготрахеїті у дітей (2015)
Русин Л. П. - Особливості репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків Закарпаття, народжених із дефіцитом маси тіла (2015)
Машіка В. Ю. - Роль харчової та респіраторної сенсибілізації у формуванні алергічних хвороб у дітей, Симулик В. Д. (2015)
Поляк М. А. - Клініко-лабораторні особливості перебігу кору у дітей у Закаррпатській області з січня 2011 по грудень 2012 рік, Поляк-Товт В. М., Гема Н. М., Симулик В. Д. (2015)
Черняк М. М. - Сучасний стан проблеми плацентарної дисфункції у жінок з обтяженим акушерським анамнезом, Корчинська О. О. (2015)
Чонко О. Ю. - Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок із передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі (2015)
Товт-Коршинська М. І. - Показники противірусного імунітету та схильність до частих гострих респіраторних захворювань у хворих на бронхіальну астму різної важкості, Ростока-Резнікова М. В. (2015)
Горленко О. М. - Фізичний розвиток дівчат пубертатного віку гірського регіону, Пацкан Т. В., Повідайчик С. П. (2015)
Horlenko O. - Peculiarities of measles duration in the child contingent, Polyak M., Polyak-Tovt V., Hema N., Horlenko F., Piridi V. (2015)
Содержание (2014)
Кукушкина М. Н. - Лечение больных генерализованной меланомой кожи: современные подходы и перспективы, Коровин С. И., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Бойчук С. И. (2014)
Фильчаков Ф. В. - Локальный иммунный ответ у больных меланомой кожи: связь с эффективностью интерферонотерапии, Грабовой А. Н., Лён А. Д., Кукушкина С. Н., Коровин С. И., Кукушкина М. Н., Весельская В. Н., Таран Л. Н. (2014)
Храновська Н. М. - Роль змін регуляції р53/MDM2 шляху в прогресуванні нейробластоми, Іномістова М. В., Свергун Н. М., Скачкова О. В., Климнюк Г. І. (2014)
Климнюк Г. І. - Проблеми забору стовбурових клітин периферичної крові у дітей із солідними новоутвореннями, Павлик С. В., Шайда Е. В., Храновська Н. М., Ніколаєва О. В., Білоконь О. В., Іжовський О. Й., Скачкова О. В., Ротарь О. А., Ожиганов О. О. (2014)
Крячок І. А. - Методи збереження фертильності у жінок із лімфопроліферативними захворюваннями, Каднікова Т. В., Титоренко І. Б., Пастушенко Я. В., Ціп Н. П., Новосад О. І., Алексик О. М., Степанішина Я. А., Філоненко К. С., Кущевий Є. В., Ульянченко К. О. (2014)
Новосад О. І. - Діагностика та лікування лімфом під час вагітності, Пастушенко Я. В., Скрипець Т. В., Крячок І. А. (2014)
Яременко А. В. - Випадок успішної ліквідації хілотораксу хірургічним методом у хворого на лімфому Ходжкіна, Галайчук І. Й., Бабанли Ш. Р., Гуменюк В. В., П’ясецький В. Й., Шкробот Л. В. (2014)
HER2-таргетная терапия метастатического рака грудной железы: механизм действия, эффективность и профиль безопасности представителя нового класса препаратов трастузумаба эмтансина (2014)
Сивак Л. А. - Прогностичні фактори при раку грудної залози. Сучасний стан проблеми, Верьовкіна Н. О., Лялькін С. А. (2014)
Зайцев В. І. - Засідання групи експертів з діагностики та лікування раку передміхурової залози (2014)
Губарева Г. О. - Огляд науково-практичного семінару "Профілактика та лікування ускладнень хіміотерапії (гематологічна токсичність)" для лікарів-онкологів, які проводять хіміотерапію, Філоненко К. С., Алексик О. М. (2014)
Лук’янчук О. В. - Неоад’ювантна хіміотерапія раку шийки матки ІІВ стадії — запорука виконання радикального хірургічного втручання, Кузнецова О. В. (2014)
Грабовий О. М. - Колоректальний рак: патогенетична інформативність гістологічного дослідження (огляд літератури), Антонюк С. А., Воробєй Є. А., Савчин Т. М. (2014)
Грабовой А. Н. - Содержание нуклеиновых кислот в ядрах клеток уротелиального рака мочевого пузыря, Великошапко С. Д. (2014)
Лесной И. И. - Влияние декскетопрофена и алкалоидов опия на некоторые показатели, характеризующие состояние клеточного звена иммунной системы при периоперационном обезболивании в онкохирургии, Сидор Р. И., Стаховский Э. А., Климчук Л. В., Храновская Н. Н., Скачкова О. В., Ушаков С. В., Медведев А. В., Музыка Н. И., Катриченко М. О., Кабанчук Ю. В. (2014)
Ткаля Ю. Г. - Особенности гормонального рецепторного статуса, экспрессии VEGF, HER2/neu в серозном раке и функциональных кистах яичника. Гормональный гомеостаз у больных с рецидивом серозного рака яичника, Воробьева Л. И., Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Лукьянова Н. Ю., Чехун В. Ф., Коротич А. П., Красиленко Д. Н., Балашова О. И., Шляхова Е. В., Царенкова О. А. (2014)
Кузьменко О. П. - Порівняльна оцінка протипухлинної ефективності алогенних та ксеногенних вакцин, модифікованих за допомогою білоквмісних метаболітів B. subtilis B-7025, Діденко Г. В., Шпак Г. Є., Потебня Г. П. (2014)
Авторский указатель 2014 (2014)
Моляко В. О. - Генетичні індикатори конструювання образів світу у сучасному інформаційному просторі (2015)
Алієва Е. Ю. - Вплив емоційних чинників на формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору (2015)
Антюхова Н. І. - Творчий потенціал майбутнього вчителя іноземних мов як психологічна проблема (2015)
Біла I. М. - Реабілітація творчого сприймання (2015)
Бондаренко Я. І. - Cамоставлення самотніх жінок, Кубриченко Т. В. (2015)
Боровицька О. М. - Гіпокамп і праобраз: спроба понятійного уточнення в контексті психології творчості (2015)
Ваганова Н. А. - Сприймання як творчий перцептивний процес у пізнавальній діяльності дітей (2015)
Віннічук І. П. - Особливості розвитку творчої уяви молодших школярів у сучасних умовах (2015)
Гулько Ю. А. - Стратегии умственного развития детей раннего возраста (2015)
Гусєв А. І. - Розвиток толерантності до невизначеності у студентів-психологів (2015)
Дмитріюк Н. С. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми депривації у психологічній науці (2015)
Кириченко В. В. - Літературне полотно життя, Марчук К. А. (2015)
Кириченко В. В. - Практичні аспекти ціннісної підтримки особистості у процесі переживання кризи професійної адаптації (2015)
Кіричевська Е. В. - Стратегіальний підхід у досліджені процесу творчого сприймання релігійної інформації (2015)
Козова І. Л. - Порівняльна характеристика показників соціально-психологічної адаптації та невротизації студентів медичного вузу в різних системах сучасної освіти (2015)
Кокарєва М. В. - Типологія сприймання студентами рекламної інформації (2015)
Костюченко О. В. - Художня перцепція в системі рекреації (2015)
Кривцова Н. В. - Постнекласичний підхід у дослідженні самореалізації особистості (2015)
Липка Н. В. - Психологічні бар’єри соціалізації підлітків з розладами спектра аутизму, Островська К. О. (2015)
Мазилов В. А. - Творчество и мышление, психология и философия (2015)
Мазяр О. В. - Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського (2015)
Макаренко С. С. - Методичні основи дослідження психологічних проблем впливу мотивації на навчально-професійну діяльность студентів (2015)
Медведева Н. В. - Вивчення творчого сприймання контексті концепції Л. С. Виготського (2015)
Крижановська З. Ю. - Психологічні особливості сприймання професійного персонального іміджу жінки-викладача студентами вищого навчального закладу, Мітлош А. В. (2015)
Москаленко В. В. - Особливості економічного та морального в економічній культурі особистості (2015)
Мул С. А. - Диференційні характеристики професійної діяльності офіцера прикордонного контролю (2015)
Найдьонова Л. М. - Психологічні особливості сприймання екранної інформації в підлітковому віці (2015)
Подшивайлов Ф. М. - Динаміка емоційної спрямованості як показника мотиваційної сфери майбутніх психологів (на матеріалі лонгітюдного дослідження) (2015)
Терещенко М. В. - Вплив ілюзорної картини світу на дитячо-батьківські стосунки, Шапошніков А. Д. (2015)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічний підхід до розуміння синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю: етіологія, діагностика, корекція (2015)
Чичуга М. М. - Методика профілактики деструктивних психічних станів начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань (2015)
Шелег Л. С. - Класифікація концепцій та основні ознаки психосоматичних розладів (2015)
Шопіна М. О. - Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації (2015)
Щербан Т. Д. - Дослідження відповідальності у системі профвідбору (2015)
Пути и судьбы психологической науки (Беседа с проф. В. А. Моляко) (2015)
Наші автори (2015)
Our authors (2015)
Галик В. - Польськомовні кореспонденції з Дрогобича до Івана Франка (2015)
Галів М. - Радянська педагогіка в дії: документи управління МДБ та обкому компартії Дрогобиччини щодо побиття учнів у школах області (2015)
Ільницький В. - Радянські карально-репресивні органи: особливості формування в Карпатському краї (2015)
Корсак Р. - Реформування чеського суспільства: досвід євроінтеграції для України (2015)
Лазорак Б. - Школи церковних братств Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії (XVIII ст.) (2015)
Стецик Ю. - Чернецтво Святоспаського монастиря (1783 р.): реконструкція біограм (2015)
Бермес І. - Михайло Вербицький і музичний романтизм (2015)
Бальчюнас Г. - Произведения литовских композиторов для аккордеона: их параллельная связь с развитием исполнительского искусства (2015)
Горбенко С. - Системний конструкт у розвитку ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики (2015)
Дуда Л. - Трансформація танцювальних фольклорних джерел у творчості для бандури (2015)
Душний А. - Сегменти творчості для дітей композиторів Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва, Боженський А. (2015)
Колосовська О. - До питання основних складових у розвитку музиканта-інструменталіста в процесі навчання (2015)
Лабунець В. - Поетапна методика інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Морозова О. - Розвиток професійної самосвідомості у студентів: психолого-педагогічний аспект (2015)
Обух Л. - Специфіка дитячого педагогічного репертуару в українському зарубіжжі (нотні збірники та посібники для інструментального виконання) (2015)
Ороновська Л. - Вокально-хорова підготовка студентів музичного відділення Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського (на прикладі камерного хору "Brevis"), Корчак В. (2015)
Раструба Т. - Розвиток музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України XXI століття: особистісно орієнтований підхід (2015)
Ден Ц. - Джен Лу – яскрава постать у галереї діячів китайської духової оркестрової музики (2015)
Шариков Д. - Авторський неокласичний театр сучасної хореографії "Сузір’я Аніко": стилістика, формально-технічні засоби репрезентації (2015)
Грущак О. - Вербалізація концепту amicitia / friendship в латинській та англійській мовах (на матеріалі паремій) (2015)
Драбов Н. - До питання перекладу англійських неологізмів (2015)
Попович Н. - Концептуально-трансцендентна еквівалентність як критерій оцінки якості конфесійного перекладу (2015)
Дмитрів І. - Релігійні символи як засіб творення художнього світу (2015)
Зимомря І. - Конструкт традиції у процесі розвитку жанру (2015)
Лазірко Н. - Творчість Стефана Ґеорґе в рецепції Юрія Клена (2015)
Панько О. - Літературна казка "Матильда" Роальда Дала: особливості рецептивного кола читача-дитини (2015)
Рашкі Н. - Мотив дитинства у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2015)
Ткаченко Т. - Новелістика Ірини Винницької (2015)
Вовк Л. - Формування гендерної культури у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Грибок Н. - Сучасні вимоги у контексті сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, Проць Л., Ільчишин І., Проць Р. (2015)
Жигайло О. - Сучасні тенденції розвитку методики викладання математики початкової школи, Серенько І. (2015)
Іщук Т. - До питання про методологічні засади нейролінгвістичного програмування та застосування технік нлп на заняттях з іноземної мови (2015)
Кива Л. - Передумови впровадження у навчальний процес технологічного факультету дистанційного навчання у процесі вивчення дисциплін творчого напрямку, Лазаренко Н. (2015)
Сидоряк З. - Теорія і практика фізичного виховання дітей у педагогічній спадщині Антона Макаренка (2015)
Шаран О. - Особливості використання стародавніх задач на уроках математики у початковій школі, Ільницька Х. (2015)
Шаран О. - Формування елементів економічної культури молодших школярів на уроках математики, Хруник М. (2015)
Галів М. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти" (до 100-річчя від дня народження Миколи Фриза) (Дрогобич, 24 квітня 2015 р.), Ільницький В. (2015)
Давидов М. - Кілька штрихів до VIII-го міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів "Perpetuum mobile" у Дрогобичі (2015)
Савчин Г. - VІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Perpetuum Mobile", Ткачик Х.-М. (2015)
Пастушук Г. О. - Акторський феномен Роберта Арміна і "драматичний канон" Вільяма Шекспіра: друк у постановці чи постановка у друці? (2015)
Рязанцева Т. М. - Формальне і жанрове розмаїття латиноамериканської поезії XVII ст. (на прикладі творчості сестри Хуани Інес де ла Крус) (2015)
Павленко І. Я. - "Гамлет" В. Шекспіра та О. Сумарокова: зміна культурного коду (деякі спостереження). (2015)
Хитрова-Бранц Т. В. - Актуалізація шекспірівської творчості в драматургії Я. Ленца. (2015)
Темна О. В. - Середньовічний жанр видіння в поезії Максиміліана Волошина. (2015)
Борискіна К. Б. - Специфіка реконтекстуалізації римської п’єси В. Шекспіра "Юлій Цезар" за часів становлення тоталітарних режимів в Європі. (2015)
Moskvitina D. A. - En/decoding Shakespeare on the Present-day Ukrainian Stage: a Case of Vlad Troitskyi. (2015)
Шалагінов Б. Б. - Тропы и думы Франческо Петрарки. (2015)
Торкут Н. М. - Гамлетизм: українська версія (пролегомени до дискусії). (2015)
Михед Т. В. - Топос "liberty / freedom” як семантичний оптимізатор художнього простору "Бурі" Вільяма Шекспіра. (2015)
Тарасенко К. В. - Білінгвальна інтерпретація шекспірівських сонетів у версії Георгія Пилипенка. (2015)
Klein H. - The Dramatist, the Text, and the Director: reflections on an ever-intriguing triangle. (2015)
Корнелюк Б. В. - Стратегії творення художнього універсуму в екранізація "Річарда ІІІ" Р. Лонкрейна: модернізація чи політемпоральний синтез? (2015)
Sokolova B. - A Very Modern Tragedy: Ralph Fiennes’ Adaptation of Shakespeare’s Coriolanus (2011). (2015)
Чосер Д. - Кентерберійські оповідки. Пролог. Пер. Стріха М. В. (2015)
Москвітіна Д. А. - Urbi et orbi: 9-й Міжнародний шекспірівський театральний фестиваль у м. Крайова., Корнелюк Б. В. (2015)
Summaries (англійською мовою) (2015)
Резюме (російською мовою) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Александров В. Д. - Применение фазопереходных теплоаккумулирующих материалов в строительстве, Соболь О. В., Александрова О. В., Соболев А. Ю., Покинтелица Е. А., Лойко Д. П., Амерханова Ш. К. (2016)
Пактер М. К. - Синтетические вяжущие как реакционноспособные полимер-олигомерные системы, Карат Л. Д., Братчун В. И., Стукалов А. А., Паращевин Р. В., Гончаров Д. Н. (2016)
Пактер М. К. - О расчетном определении температуры хрупкости битумов и битумоподобных материалов, Кандаева И. В., Жуков И. П., Мироненко А. Ю., Вовк Т. С., Мирошниченко А. В. (2016)
Ромасюк Е. А. - Влияние агрессивных сред на долговечность асфальтобетонов под действием динамических нагрузок, Беспалов В. Л., Гуляк Д. В., Доля А. Г., Демешкин В. П., Белоус Ю. В., Куркчи Л. А. (2016)
Петрик И. Ю. - Высокофункциональные бетоны с обогащенной электрической сепарацией золой-уносом ТЭС, Зайченко Н. М., Сердюк А. И. (2016)
Киценко Т. П. - Исследование огнеупорности и показателей температуры деформации под нагрузкой алюмосиликатных и кремнеземистых бетонов на основе жидкого стекла, Мартынова В. Б., Кабанцова А. Р. (2016)
Беспалов В. Л. - Теоретические принципы получения дорожных бетонов повышенной долговечности (2016)
Конопацкий Е. В. - Геометрическая модель зависимости предела прочности при сжатии модифицированного мелкозернистого дегтебетона от четырёх параметров, Бумага А. И., Бочоришвили В. А. (2016)
Золотарева В. В. - Влияние нанопорошков на механические и адгезионные свойства эпоксидных полимеров, Кочергин Ю. С. (2016)
Попова О. С. - Влияние наполнителя марки normcal на деформационно-прочностные свойства эпоксидных клеевых материалов, Кочергин Ю. С. (2016)
Кибзун В. Н. - Об обосновании факторов, определяющих качество готовой продукции, Нагорная Н. П. (2016)
Ефремов А. Н. - Бесцементные шлакобетоны на основе отвальных сталеплавильных шлаков, Конев О. Б. (2016)
Бородай Д. И. - Исследование влияния типа пролетных строений железобетонных автодорожных мостов на их долговечность, Кандаева И. В., Алюк С. С., Науменко Д. С., Чмырь А. С. (2016)
Николаева Е. К. - Прочностные свойства бетонов, дисперсно-армированных стальной фиброй, Губарь В. Н. (2016)
Кузнєцов Ю. М. - Новий підхід до опису і синтезу приводів механізмів маніпулювання об’єктами в технологічному обладнанні, Придальний Б. І., Хамуйела Г. Ж. А. (2015)
Анастасенко С. М. - Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестерні і впадин шліців на вал-шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою, Григурко І. О., Ошовський В. Я. (2015)
Барилюк Є. І. - Зменшення динамічних навантажень та інтенсивності процесів зношування елементів малогабаритних електромагнітних клапанів, Зайончковський Г. Й. (2015)
Буря А. И. - Влияние содержания бронзы на износостойкость ароматического полиамида фенилон, Ерёмина Е. А. (2015)
Буря А. И. - Влияние содержания органического волокна на трибологические свойства композитов на основе фенилона, Набережная О. А., Перемитько В. В. (2015)
Королёв А. А. - Интенсификация процесса этерификации глицерина (2015)
Filonenko S. - Simulation of acoustic emission in composite material machining with regard to its physical and mechanical characteristics, Nimchenko T. (2015)
Кальченко В. И. - Модульное 3D-моделирование инструментов, процесса съема припуска и формообразования при растачивании седел клапанов ориентированной пластинкой, Кальченко В. В., Веремей Г. А., Следникова Е. С. (2015)
Тихенко В. Н. - Вибродиагностика станка для обработки колесных пар, Старцев В. И., Анисимов А. А., Пчелинский С. В. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Енергоефективність обробних верстатів (2015)
Федориненко Д. Ю. - Інформаційно-вимірювальний комплекс визначення електричного споживання асинхронних двигунів верстатів, Космач О. П. (2015)
Хімічева Г. І. - Збільшення ресурсу опорно-упорних підшипників на основі кваліметричного підходу, Куриляк В. В. (2015)
Гусарев В. С. - Энергетические критерии в технологии машиностроения, Яровой Ю. В. (2015)
Космач О. П. - Дослідження кінематики пристроїв для машинобудування та деревообробки в SolidWorks, Товстуха О. Д. (2015)
Михайлов М. И. - Оптимизация емкости накопителей инструментов станков с ЧПУ для гибких производственных систем (2015)
Онищук С. Г. - Новые подходы в конструкторско-технологической подготовке производства изделий с учетом жизненного цикла, Тулупов В. И., Миранцов С. Л. (2015)
Сапон С. П. - Дослідження точності оброблення на токарному верстаті зі шпинделем на гідростатичних опорах (2015)
Степаненко О. О. - Дослідження впливу компонувань настільних фрезерних верстатів з ЧПК на якість оброблення деталей, Манжола М. Ю., Кузнєцов Ю. М. (2015)
Пугач Р. С. - Модифицирование поверхности деталей машин с целью получения высоких трибологических параметров (2015)
Юхимчук В. М. - Шляхи оптимізації вибору інструментального забезпечення оброблення отворів (2015)
Майданюк С. В. - Визначення кута контакту відрізних фрез з різнонаправленими зубцями (2015)
Жигуц Ю. Ю. - Термітне зварювання чавунних деталей (2015)
Казимир В. В. - Технологія побудови вбудованих програмних моделей бізнес-процесів на основі їх XML-описів, Харченко М. В. (2015)
Точилин С. Д. - Анализ производительности SOAP и RESTful JavaWeb-службпоиска в данных СУБД PostgreSQL (2015)
Трейтяк В. В. - Технологія обміну даними між користувачамирізних інтегрованих автоматизованихсистем виробничого призначення (2015)
Козьяков С. В. - Експериментальна апробація підсистеми управління мотивацією ІТ-фахівців у виробничих умовах (2015)
Сосса Б. Р. - Порівняльнеоцінюванняточностікоординатточковихмарок, отриманих способомназемноголазерногосканування (2015)
Топал А. В. - Вирішення задач технологічної підготовки виробництва засобами штучних нейронних мереж, Сергієнко О. А., Вислоух С. П. (2015)
Білокінь С. О. - Дослідження фізичних характеристик діелектричних поверхонь за допомогою діагностичного стенда на базі атомно-силового мікроскопа, Бондаренко М. О., Бондаренко Ю. Ю., Антонюк В. С. (2015)
Зайцев Р. В. - Разработка системы автоматизации измерений параметров полупроводниковых приборов, Кириченко М. В. (2015)
Іванець С. А. - Отримання аналітичного опису поверхні керування для системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача, Красножон О. В. (2015)
Дейниченко Г. В. - Дослідження технологічних властивостей УФ-похідних білково-вуглеводної молочної сировини, Золотухіна І. В., Федак В. І. (2015)
Вежлівцева С. П. - Дослідження мікробіологічного стану нових м’яких маргаринів підвищеної біологічної цінності (2015)
Залета О. М. - Моделювання послідовності функціонування технологічної машини для пакування сипких речовин (2015)
Миськів Є. М. - Обґрунтування використання обладнання зі стругальними валами зі спіральним розміщенням ножових пластинок, Копинець З. П., Маєвський В. О. (2015)
Михайлов В. І. - Оцінювання впливу гребенів барабана на якість машинного прання, Михайлов С. В. (2015)
Челябієва В. М. - Вплив технологічних факторів на вміст вітаміну С у фруктових соках, Савченко О. М., Сиза О. І. (2015)
Семко В. В. - Моделювання турбулентності приземного шару атмосфери (2015)
Ponomarenko V. - The Impact of the World Economic Crisis on the Economic Development of Ukraine (2016)
Schneider F. - The Size and Development of the Shadow Economies of Ukraine and Six Other Eastern Countries over the Period of 1999 – 2015 (2016)
Петрова М. М. - Построение электронного управления путем реформ: опыт Болгарии (2016)
Филип С. - Проблематикa безопасности в системе высшего образования в Высшей школе экономики и менеджмента общественного управления в Братиславе (2016)
Moroz N. - Le Patrimoine des Orgues en Ukraine : Indicateur Culturel de L'inegalite Spatiale ou atout Pour le Tourisme de Niche?, Lamantia F. (2016)
Wackowski K. - The Paradigm of the State Regulatory Policy, Gavkalova N. (2016)
Ueberwimmer M. - The Generation Theory: a Cross-Cultural Approach, Blyznyuk T. (2016)
Пукала Р. - Фінансове забезпечення розвитку страхових компаній за директивою ЄС Solvency II (2016)
Rumyantsev M. - Simulation de Processus Logistiques Dans les Systemes de Production Flexibles (2016)
Рамазанов С. К. - Проблема сталого розвитку й інтегральна модель еколого-економічного управління в умовах глобальних криз (2016)
Rayevnyeva O. - Peculiarities of Non-linear Development of Ukrainian Economy: Causes and Tendencies, Dubrovina N. (2016)
Yermachenko V. - The Cyclicity of Tourism Services Consumption in the Context of Development of Ukrainian Economy, Dekhtyar N. (2016)
Титул, зміст (2016)
Шановні читачі! (2016)
Мазаракі А. А. - Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживанням, Лагутін В. Д. (2016)
Гуляєва Н. М. - Політика управління товарними запасами у торгівлі, Камінський С. І. (2016)
Мельник Т. М. - Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозаміщення, Пугачевська К. С. (2016)
Щербакова Т. А. - Модифікація конкурентної політики за умови трансформації економічних відносин (2016)
Бохан А. В. - Екологічний вектор комерційної дипломатії: Україна та Німеччина (2016)
Волосович С. В. - Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку (2016)
Лабурцева О. І. - Управління маркетинговими ризиками торговельних підприємств (2016)
Молодоженя М. С. - Інноваційні проекти підприємств торгівлі (2016)
Білявська Ю. В. - Екологічний менеджмент підприємства (2016)
Харсун Л. Г. - Логістичне обслуговування товаропотоків між Україною та країнами ЄС (2016)
Пархаєва Н. В. - Маркетингово-логістичний комплекс товаропровідної системи (2016)
Талановитий вчений-економіст і педагог (2016)
Содержание (2011)
Федоренко З. П. - Контингенти хворих на злоякісні новоутворення в Україні — оцінка повноти та якості інформації, Гайсенко А. В., Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2011)
Щепотин И. Б. - Нейроэндокринные опухоли ободочной и прямой кишки, Колесник Е. А., Грабовой А. Н., Приймак В. В., Разумей Д. А., Лукашенко А. В., Ковальчук Э. Н., Махмудов Д. Э., Зарецкий М. Б., Безносенко А. П., Антонюк С. А. (2011)
Ищенко Р. В. - Возможности компьютерной томографии в оценке эффективности внутриартериальной полихимиотерапии метастазов в печени опухолей желудочно-кишечного тракта, Сидюк А. В., Чистяков Р. С. (2011)
Cемикоз Н. Г. - Фторафур — эффективность, проверенная временем (итоги новых исследований), Ладур А. И., Колосов И. В. (2011)
Коровин С. И. - Опыт применения дакарбазина в лечении генерализованной меланомы кожи, Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю. (2011)
Дєдков А. Г. - Результати хірургічного лікування пацієнтів з метастазами нирковоклітинного раку в довгі кістки, Бойчук С. І., Ковальчук П. А. (2011)
Щепотин И. Б. - Роль и место хирургического лечения в комплексной терапии первично-метастатического рака грудной железы, Чешук В. Е., Аникусько Н. Ф., Любота И. И., Любота Р. В. (2011)
Щепотин И. Б. - Неоадъювантная гормонотерапия местно-распространенного рака грудной железы, Зотов А. С., Аникусько Н. Ф., Любота И. И., Любота Р. В. (2011)
Воробйова Л. І. - Клінічне значення концентрації пухлинного маркера SCCA у сироватці крові хворих на РШМ, Гончарук І.В. (2011)
Галай О. О. - Особливості метастатичного ураження регіонарних лімфатичних вузлів у хворих на місцево-розповсюджений рак слизової оболонки порожнини рота та ротової частини глотки, Процик В. С., Сліпецький Р. Р. (2011)
Шуміліна К. С. - Імунологічний моніторинг дітей з прогностично несприятливими формами злоякісних новоутворень м’яких тканин в динаміці комплексного лікування, Гріневич Ю. Я., Кукушкіна С. М., Льон Г. Д., Фільчаков Ф. В., Клімнюк Г. І., Шайда Е. В. (2011)
Дементьєва Н. А. - Застосування пропранололу в лікуванні гемангіом складних локалізацій у дітей, Дігтяр В. А., Гладкий О. П., Авілов О. Ю., Коломієць О. М., Ашкіназі Б. Г., Романенко О. А., Лацинська С. А. (2011)
Стаховський Е. О. - Вплив неоад’ювантної хіміотерапії на функцію нирок та уродинаміку у хворих з інвазивним раком сечового міхура, Войленко О. А., Вукалович П. С., Котов В. А., Вітрук Ю. В. (2011)
Клімчук Л. В. - Комбінована анестезія як метод вибору при радикальній цистектомії, Лісний І. І., Войленко О. А., Колесник O. O., Стаховський Е. О. (2011)
Ковальський В. В. - Лімфаденектомія та її ефективність при радикальній нефректомії у пацієнтів з раком нирки, Фецич Т. Г., Дійчук Ю. П., Кальмук Б. З., Ковальчук Н. О., Ковальчук С. В., Куртяк М. Б., Юрчишин І. Я. (2011)
Крячок И. А. - Современные подходы к терапии первой линии и последние мировые тенденции в лечении диффузной В-крупноклеточной лимфомы, Мартынчик А. В., Филоненко К. С., Титоренко И. Б., Алексик Е. М. (2011)
Крячок И. А. - Эффективность терапии пациентов с неходжкинскими лимфомами с использованием препарата ритуксимаб, Филоненко К. С., Губарева А. А., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Кадникова Т. В., Новосад О. И., Мартынчик А. В., Кущевой Е. В., Пастушенко Я. В., Куценко Л. Б. (2011)
Головко Т. С. - Особенности лучевой диагностики редких заболеваний грудной железы опухолевой природы, Скляр С. Ю., Крахмалева А. С., Крахмалева Л. П., Кротевич М. С., Процык Е. Е. (2011)
Макеєв С. С. - Емісійна томографія пухлин головного мозку (2011)
Кундін В. Ю. - Диференційна діагностика доброякісного та злоякісного ураження хребта за допомогою додаткових режимів остеосцинтиграфії, Сатир М. В., Солодянникова О. І. (2011)
Туганова Т. Н. - Сравнительные данные цитогенетических показателей альвеолярного эпителия и опухолевых клеток при плоскоклеточном раке легкого, Болгова Л. С. (2011)
Грабовой А. Н. - Уротелиальный рак мочевого пузыря: информативность и достаточность морфологической диагностики, Великошапко А. Д. (2011)
Блощинський І. - Характеристика курсу дистанційного навчання англійської мови для персоналу Державної прикордонної служби України (2016)
Буданoва Л. - Науково-методологічні підходи до дослідження засад мοнітοрингу якοсті навчальних досягнень студентів спеціальності "Фармація" в університетах країн Східної Європи (2016)
Гащук В. - Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічної умови їх деонтологічної підготовки (2016)
Дранко А. - Педагогічна технологія навчання курсантів професійної взаємодії в екіпажах цивільної авіації (2016)
Кузьменко Н. - Формування креативності студентів технічних університетів у процесі позааудитроної виховної роботи (2016)
Павлов Я. - Понятійно-категоріальний апарат розвитку готовності офіцерів до миротворчої діяльності (2016)
Торічний О. - Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Титул, зміст (2015)
Кашинцева О. - Переосмислення права інтелектуальної власності з позиції забезпечення прав людини: нові виклики - нові відповіді (2015)
Кодинець А. - Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності (2015)
Штефан О. - Позови про присудження у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин (2015)
Троцька В. - "Податок на Google": особливості використання публіцистичних творів, розміщених у мережі Інтернет (2015)
Андрощук Г. - Конфлікт між торговельними марками та географічними значеннями: механізми вирішення, Афян А. (2015)
Тверезенко О. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства держав-членів СНД щодо регулювання договірних відносин стосовно створення за замовленням об'єктів права інтелектуальної власності (2015)
Ревуцький С. - Розвиток науково-технологічної діяльності з позиції економічної глобалізації у високорозвинених країнах світу на початку ХХІ (2015)
Петренко В. - Удосконалення системи судового захисту прав інтелектуальної власності, Левицький В. (2015)
Олефір А. - До проблеми правової охорони біотехнологій (2015)
Шаблієнко А. - Суб'єкти правовідносин у сфері електронної комерції (2015)
До відома (2015)
Титул, зміст (2015)
Кодинець А. - Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності (2015)
Ілляшенко О. - Принцип безпосереднього виконання авторського договору у сфері охорони здоров'я (2015)
Улітіна О. - Проблематика реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, США та Великобританія (2015)
Андрощук Г. - Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями: механізми вирішення, Афян А. (2015)
Привітання (2015)
Петренко С. - Деякі аспекти встановлення відповідності корисної моделі такій умові патентоздатності, як новизна (2015)
Привітання (2015)
Штефан А. - Механізм доказування в юридичній конституції права на судовий захист (2015)
Рєзнікова В. - Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні (2015)
Вірченко В. - Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України, Савчук В. (2015)
Чабан О. - Повага до права фізичної особи на таємницю про стан здоров'я у відносинах між лікарем, пацієнтом і страховиком (2015)
Козаченко В. - Співвідношення судових рішень та узагальнень судової практики як джерел цивільного права (2015)
Інформаційна довідка (2015)
Бондаренко С. І. - Експлуатація суден з урахуванням використання системи динамічного позиціонування (2016)
Воробей В. И. - Автоматическое обнаружение сигналов обзорной радиолокационной станции, Носовский А. Н. (2016)
Голиков В. В. - Наблюдение за текущей ситуацией при управлении судном, Сафин И. В., Обертюр К. Л. (2016)
Давыдов В. С. - Повышение безопасности эксплуатации крупнотоннажных судов путем оптимизации использования ECDIS, Демичев В. В., Кожухаренко Р. В., Овчинникова А. И. (2016)
Майборода А. Н. - Оценка надежности технических средств судовождения в исследовательской части дипломной работы студентов, Сушко В. Г. (2016)
Дем’яненко С. К. - Математична модель для визначення характеристик взаємозв’язку геометричних параметрів радіального гідростатичного підшипника та його силових енергетичних характеристик (2016)
Кучерук Н. В. - Використання функції чутливості для округлення коефіцієнтів цифрового фільтра (2016)
Баранов Г. Л. - Стратегія адаптації систем попередження про ризики зіткнення для підвищення якості обслуговування та безпеки руху водних транспортних засобів, Тихонов І. В., Прохоренко О. М. (2016)
Нікітін П. В. - Аналіз та систематизація умов інтеграції у світовий освітній процес (2016)
Горбань А. В. - Транспортне освоєння малих річок УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-х–1950-ті рр.) (2016)
Кириллова О. В. - Типологія транспортно-технологічних систем (2016)
Ковбатюк М. В. - Особливості функціонування суднобудівельно-судноремонтних підприємств водного транспорту окремих регіонів України, Беник Н. Г. (2016)
Малишкін О. І. - Вимоги міжнародних підходів до звітності компаній різних галузей економіки, Тимченко Є. (2016)
Нікітін Ю. О. - Спільні та відмінні ознаки інноваційного та інвестиційного потенціалу підприємства, Рукас-Пасічнюк В. Г., Невмержицький В. М. (2016)
Сёмин А. А. - Экспресс-оценка рыночной стоимости и эффективности содержания пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания, Тимощук Е. Н. (2016)
Омельченко Н. В. - Галузеві особливості діяльності воднотранспортних підприємств та їх вплив на облікову політику витрат (2016)
Семенова С. М. - Аналітичний облік в управлінні капітальними інвестиціями на підприємствах водного транспорту (2016)
Корнійко Я. Р. - Технологічні та інформаційні переваги формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів (2016)
Майкова Е. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств (2016)
Тищенко В. М. - Еволюція поглядів на роль податків як інструменту економічного і соціального регулювання (2016)
Шевчук В. О. - Знання як чинник виробництва: дискусійні питання теорії (2016)
Шуляренко С. М. - Теоретичні аспекти та інструменти контролінгу грошових потоків підприємств, Лісовенко Д. П. (2016)
Касьян В. В. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2016)
Аляб’єва О. М. - Аналіз тенденцій розвитку логістичних послуг в Україні (2016)
Гаценко Л. В. - Теорія зацікавлених сторін (стейкхолдерів): історія розвитку та проблемні питання для подальших досліджень (2016)
Астаф’єва Г. М. - Корпоративна соціальна відповідальність державних підприємств: міжнародний досвід (2016)
Стрєлков О. В. - Види взаємодії транспортного підприємства зі стейкхолдерами (2016)
Шапенко Є. М. - Розрахунок тарифної ставки водіїв міського пасажирського транспорту з урахуванням складності їх роботи (2016)
Коротка Н. В. - Терміни "компетенція" та "компетентність" у контексті теорій мовленнєвої діяльності й комунікацій, Тернова О. І. (2016)
Федотов В. Г. - Влияние модулированной структуры на электрические, фотоэлектрические и оптические свойства кристаллов дифосфидов цинка и кадмия (2016)
Кривець Т. О. - Дослідження сітьової транспортної моделі для управління контейнерними перевезеннями на морському транспорті, Овчарук В. О. (2016)
Лагодіна Л. П. - Способи моделювання кінематичних поверхонь методом полікоординатних відображень (2016)
Ткаченко О. І. - Система прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів підприємств водного транспорту, Ткаченко О. А., Ткаченко К. О. (2016)
Бадаєв Ю. І. - Раціональна крива Безьє 5-го степеня за заданими двома точками та величинами кривини в них, Ганношина І. М. (2016)
Автори випуску (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Фурдичко О. І. - Радіоекологічна безпека аграрних і лісових екосистем у віддалений період після аварії на ЧАЕС (2016)
Прістер Б. С. - Превентивна радіоекологічна оцінка території для ведення сільськогосподарського виробництва у разі радіаційних аварій, Лев Т. Д., Виноградська В. Д., Тищенко О. Г., Піскун В. М. (2016)
Біденко В. М. - Вплив комплексонатів мікроелементів на питому активність 137Cs у молоці корів, Славов В. П. (2016)
Борщенко В. В. - Забруднення молока корів 137Cs залежно від якості та пропозиції пасовищного корму, Славов В. П. (2016)
Василенко М. Г. - Вплив органо-мінеральних добрив на міграцію радіонуклідів у сірих лісових ґрунтах, Стадник А. П., Душко П. М. (2016)
Vinichuk M. - The application of mineral fertilizers in order to restore forest ecosystems contaminated with radionuclide 137Cs, Mandro Y., Rosén K. (2016)
Данкевич Є. М. - Агроекологічні умови одержання екологічно безпечної продукції за вирощування ріпаку в зоні радіоактивного забруднення (2016)
Дідух М. І. - Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Славов В. П. (2016)
Єгорова Т. М. - Синергізм 137Cs і дисбалансу поживних мікроелементів у агроландшафтах Полісся України (2016)
Ковальова С. П. - Виробництво радіологічно безпечної продукції птахівництва на радіаційно забрудненій території (2016)
Коніщук В. В. - Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у системі Пан’європейської екомережі (2016)
Краснов В. П. - Розподіл 137Cs у лісових екосистемах Полісся України, Курбет Т. В., Корбут М. Б., Бойко О. Л. (2016)
Ландін В. П. - Радіаційно-екологічні проблеми відновлення сільськогосподарського виробництва в Українському Поліссі (2016)
Лукомський О. М. - Імовірність перевищення дозового навантаження населення Народицького району за величиною радіоактивного забруднення природного травостою, Гранківський М. В. (2016)
Мельничук А. О. - Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області, Нетреба Ю. А., Кочик Г. М. (2016)
Науменко А. С. - Радіологічний стан сільськогосподарських угідь Українського Полісся, Макарчук О. В., Костенко О. В. (2016)
Прістер Б. С. - Вплив еколого-ґрунтових умов на формування радіаційної ситуації на територіях, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС, Проневич В. А. (2016)
Райчук Л. А. - Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся, Гриник О. І. (2016)
Романчук Л. Д. - Особливості формування дози внутрішнього опромінення населення за споживання риби з водойм Полісся України, Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. (2016)
Савчук І. М. - Питома активність 137Cs у свинині за використання в раціоні тварин різних доз білково-вітамінно-мінеральної добавки (2016)
Скидан О. В. - Шляхи реабілітації радіоактивно забруднених територій за вирощування енергетичних фітокультур (2016)
Ступенко О. В. - Накопичення 137Cs в урожаї сільськогосподарських культур залежно від впливу агрохімічних чинників, Витриховський П. І., Гірник В. В. (2016)
Чоботько Г. М. - Радіоекологічний моніторинг селітебних територій в регіоні Українського Полісся (2016)
Шумигай І. В. - Радіоекологічна та токсикологічна характеристика води річки Уж (2016)
Панасюк Б. Я. - Природа і людина потребують захисту: рецензія на монографію "Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області" (2016)
Фурдичко О. І. - Рецензія на монографію І.М. Коваленка "Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем" (2016)
В. В. Волкодаву – 65 (2016)
Паламар О. І. - Субкраніальна мініінвазивна хірургія краніофаціальних пухлин – можливість зменшити ускладнення, Гук А. П., Поліщук М. Є., Лукач Е. В., Оконський Д. І. (2013)
Хижняк М. В. - Клініко-морфологічні особливості рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Красиленко О. П., Новакович К. С. (2013)
Юлдашев А. Х. - Прогнозирование необходимости ревизии и дренирования холедоха при лапароскопической холецистэктомии (2013)
Лісовий В. М. - Наш досвід в лікуванні сечокам’яної хвороби у реципієнтів ниркового трансплантату, Савенков В. І., Андон’єва Н. М. (2013)
Цема Є. В. - Порівняльна оцінка ефективності методів радикального хірургічного лікування гострої пілонідальної хвороби (2013)
Цаберябый А. А. - Клинический случай применения нитинолового стента при механической желтухе, Аксенов И. Г., Снежинский С. И., Шептун Ю. Ю. (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Содержание (2011)
Мендрік О. А. - Методи фармакоекономічного аналізу медикаментозного лікування онкологічних захворювань, Гайсенко А. В., Михайлович Ю. Й., Заліська О. М. (2011)
ХІІ З’їзд онкологів України — найвизначніша подія вітчизняної онкології в 2011 р. (2011)
Кондрацький Ю. М. - Лікування хворих на рак верхньої третини стравоходу, Ганул В. Л., Кіркілевський С. І., Зайцев С. Л., Фридель Р. І., Супруненко О. А., Крахмальов П. С. (2011)
Щепотин И. Б. - Рак поджелудочной железы: критерии резектабельности, Лукашенко А. В., Колесник Е. А., Розумий Д. А., Приймак В. В., Шептицкий В. В., Головко Г. С., Лаврик Г. В., Халилеев A. A. (2011)
Бондар Г. В. - Возможности электротермической резекции печени по поводу метастазов колоректального рака, Седаков И. Е., Борота А. А., Ищенко Р. В., Павлов Р. В., Ласачко П. С. (2011)
Ярема Р. Р. - Інтраперитонеально дисемінований рак шлунка: фактори прогнозу та результати комбінованого лікування, Фецич Т. Г., Огорчак М. А., Зубарєв Г. П., Олійник Ю. Ю., Зубарєв М. Г., Гиря П. І., Ковальчук Ю. Я., Сафіян В. І. (2011)
Кукушкина М. Н. - Биопсия "сторожевых" лимфатических узлов при меланоме кожи, Коровин С. И., Солодянникова О. И., Сукач Г. Г., Паливец А. Ю., Ковальчук Э. Н., Скорода Л. В. (2011)
Смоланка І. І. - Оцінка результатів неоад’ювантного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії, Скляр С. Ю., Досенко І. В., Тарасова Т. О., Лобода А. Д. (2011)
Хурані І. Ф. - Вплив мутації генів MTHFR та ММР-12 на активність прооксидантних та профібротичних агентів та рівень гомоцистеїну у хворих на рак грудної залози (2011)
Ціп Н. П. - Клінічний досвід використання радіочастотної гіпертермії у лікуванні злоякісних трофобластичних пухлин, Воробйова Л. І., Орел В. Е., Кліманов М. Ю. (2011)
Свінціцький В. С. - Клінічні особливості граничних пухлин яєчника та оцінка результатів лікування хворих, Воробйова Л. І., Клименко Е. С. (2011)
Тімен Г. Є. - Визначення кровонаповнення пухлин та прогнозування інтраопераційної крововтрати (на прикладі ангіофіброми основи черепа), Яценко В. П., Писанко В. М., Чубко С. П., Алхімова С. М. (2011)
Шайда О. В. - Результати лікування злоякісних новоутворень м’яких тканин у дітей із застосуванням нових програм поліхіміотерапії з підтримкою гемопоезу стовбуровими клітинами периферичної крові (2011)
Павлик С. В. - Роль високодозової хіміотерапії в комплексному лікуванні дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями, Климнюк Г. І., Шайда О. В., Лузан Т. О., Білоконь О. В., Стежка М. О., Ніколаєва О. В., Іжовський О. Й., Ожиганов О. О., Іонкіна Н. І., Сітько В. В., Скачкова О. В., Свергун Н. М. (2011)
Стаховський Е. О. - Вплив неоад’ювантної поліхіміотерапії на тактику хірургічного лікування м’язово-інвазивного раку сечового міхура, Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Вукалович П. С. (2011)
Стаховский Э. А. - Противопоказания как критерии отбора больных для ортотопического замещения мочевого пузыря, Войленко О. А., Витрук Ю. В., Котов В. А., Стаховский А. Э. (2011)
Филоненко К. С. - Терапия пациентов с диффузной В-крупноклеточной лимфомой: мировой опыт в украинской медицине, Крячок И. А., Алексик Е. М., Титоренко И. Б., Мартынчик А. В., Кадникова Т. В., Новосад О. И., Кущевой Е. В. (2011)
Абраменко И. В. - Интерпретация результатов определения мутационного статуса генов вариабельных участков тяжелых цепей иммуноглобулинов у больных хроническим лимфолейкозом, Белоус Н. И., Крячок И. А., Мартина З. В., Чумак А. А., Филоненко И. А. (2011)
Сивак Л. А. - Місцеві ускладнення хіміотерапії: токсичні флебіти та екстравазації, Крячок І. А., Губарева Г. О., Філоненко К. С. (2011)
Мацишевская И. В. - Опыт использования Oрнитокса (L-орнитин-L-аспартата) в практике отделения химиотерапии Винницкого областного клинического онкологического диспансера для оптимизации проведения химиотерапии (2011)
Войт Н. Ю. - Самарий 153Sm оксабифор в комплексной терапии метастатического поражения костей, Солодянникова О. И., Саган Д. Л., Сукач Г. Г. (2011)
Фільчаков Ф. В. - Особливості імунореактивності організму хворих на меланому шкіри з метастазами в реґіонарні лімфовузли в умовах дії різних схем інтерферонотерапії, Шуміліна К. С., Кукушкіна С. М., Льон Г. Д., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2011)
Дідковський С. В. - Експертиза соціальних діалогів (2014)
Мещеряков Д. С. - Порівняльний аналіз сучасних систем дистанційного навчання, придатних для проведення дистанційних курсів та Інтернет-тренінгів (2014)
Смульсон М. Л. - Психологічні механізми в концепції навчання Ю. І. Машбиця (2014)
Ткачук Т. А. - Психологічна модель розвитку та функціонування копінг-поведінки фахівця податкової служби (2014)
Волошина В. О. - Оптимізація процесів метапам’яті та метапізнання у навчанні студентів (2014)
Воронюк І. В. - Психологічні особливості і закономірності розвитку креативності як основи для реалізації творчої взаємодії учнів з вчителем (2014)
Підгорна Т. В. - Віртуальні лабораторії як засіб інтелектуального розвитку (2014)
Szymańska M. - Współczesny stereotyp niemieckiego sąsiada i jego uwarunkowania (2014)
Власова-Чмерук О. М. - Аналіз психологічних факторів виникнення cтраху польотів, Романенко В. К. (2014)
Дуркалевич І. В. - "Я-концепція" молоді із заробітчанських сімей (2014)
Тарасенко Н. В. - Формування навичок адаптивного копінга на етапі професійного навчання студентів (2014)
Назар М. М. - Можливості організації інтернет-тренінгів з розвитку комунікативної компетентності (2014)
Щербина В. Л. - Соціально-психологічні чинники розвитку інформаційного середовища у ВНЗ України (2014)
Немеш О. М. - Психологічні дослідження Інтернет-залежності (2014)
Зарецька О. О. - Ціннісні пріоритети в уявленнях людини про особистісне зростання (2014)
Васылева-Керян О. В. - Кадровая политика в органах государственной власти (2015)
Пушкарева Н. А. - Роль общественности в мониторинге предоставления услуг органами публичной власти (2015)
Макущенко М. П. - Основні елементи регіонального механізму розвитку житлового будівництва (2015)
Козлова Л. В. - Формирование эффективной системы отраслевой информативности в современных условиях (2015)
Balabenko E. - Foreign Experience in the use of Public-Private Partnerships on the Field of Housing Construction by the Example of the Slovak Republic, Stukalova O . (2015)
Тарасенко Л. М. - Ресурсне забезпечення розвитку міста (2015)
Вихідні дані (2015)
Зарецька О. О. - Порівняльний аналіз уявлень дорослих різного віку про особистісне зростання (2014)
Лотоцька Ю. М. - Психологічна якість життя, як наслідок наших виборів (2014)
Шамне А. В. - Суб'єктивне благополуччя як компонент психосоціального розвитку різних вікових, гендерних та соціальних груп сучасної молоді України (2014)
Зазимко О. В. - Вплив процесів розуміння та інтерпретації життєвого досвіду на особистісне зростання школярів та молоді, Шиловська О. М. (2014)
Іванова О. В. - Технологічні проблеми дистанційних курсів, Суворова Т. О. (2014)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Дистанційний курс "Інтелектуальна підтримка 50+" (2014)
Мещеряков Д. С. - Психологічні підходи до розробки моделі респондента, що мотивований брати участь у дистанційних навчальних курсах, Назар М. М. (2014)
Бреус Ю. В. - Проблема емоційної готовності до професійної соціономічної діяльності (2014)
Єременко Т. Б. - Особливості зображення агресивних паттернів підлітками з психосоматичними розладами (2014)
Моран І. В. - Необхідність формування толерантності молоді (2014)
Шибрук О. В. - Умови формування та професійна мотивація майбутніх рятівників (2014)
Балл Г. О. - Системний опис культурних процесів і його психологічні застосування, Мєдінцев В. О. (2014)
Гасанян К. А. - Когнітивна детермінація схильності до неформальних ритуалів у підрозділах МНС, Ардашова Я. І. (2014)
Поліщук В. М. - Моделювання вікового кризового розвитку (2014)
Ткачук Т. А. - Ціннісні аспекти міжкультурної комунікації як фактор консолідації сучасного суспільства (2014)
Андрієвська В. В. - Досвід дитинства і отроцтва як життєві передумови професійного проектування (за автобіографіями видатних вчених) (2015)
Подкоритова Л. О. - Особливості самопізнання студентів за умови використання арт-терапевтичного комплексу "П’ять чуттів" (2015)
Чемодурова Ю. М. - Роль психологічного захисту у виникненні та розвитку професійних деформацій практичних психологів (2015)
Шандрук С. К. - Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Шостак У. В. - Особливості психодіагностичного дослідження взаємодії між сім’єю та школою (2015)
Алієва Е. Ю. - Вплив когнітивних чинників на формування здатності студентів до самостійного життєвого вибору (2015)
Гура Т. Є. - Схематизація: ресурси для розвитку професійного мислення фахівців у системі вищої та післядипломної освіти (2015)
Савелюк Н. М. - Проблема розуміння у психології: на перетині когнітивних та емотивних, особистісних та ситуаційних вимірів аналізу (2015)
Смульсон М. Л. - Інтелект дорослої людини: структура та саморозвиток (2015)
Щербан Т. Д. - Мисленнєва активність фахівця у процесі розв’язання задач (2015)
Волошин В. М. - Програма реабілітації комбатантів (2015)
Кокарєва М. В. - Психологічні особливості сприймання студентами реклами віртуальних товарів та послуг (2015)
Кузьміна І. П. - Структура професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профілю (2015)
Малець К. С. - Чинники переживання самотності у віці ранньої дорослості (2015)
Найдьонова Л. М. - Реконструкція непродуктивних соціальних настановлень конкуренції і співробітництва (2015)
Шамне А. В. - Психологічні особливості профілактики та корекції неконструктивних та деструктивних моделей психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці (2015)
Mescheryakov D. S. - Development of respondent`s model of distance learning courses (2015)
Степура І. В. - Проекти дистанційного навчання та просвітницькі передачі на польському радіо та телебаченні (2015)
Кондратенко Л. О. - Когнітивний розвиток людини в ситуації різнотипних впливів зовнішнього середовища (2015)
Назар М. М. - Основні організаційні чинники здійснення продуктивних інтернет-тренінгів з розвитку комунікативної компетентності (2015)
Гура Т. Є. - Методологічне мислення фахівця як пріоритет його вищої та післядипломної освіти (2015)
Дітюк П. П. - Експериментальне дослідження проектної діяльності (2015)
Камінська І. П. - Психолого-педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання (2015)
Никоненко І. О. - Особливості стресогенних ситуацій у професійній діяльності лікарів-хірургів (2015)
Радзімовська О. В. - Концептуальні підходи до професійної ідентичності учнів ПТНЗ та її розвитку в умовах професійного навчання (2015)
Кривопишина О. А. - Психологічний аналіз розвитку спеціальних здібностей творчих особистостей з особливими потребами (2015)
Марценюк М. О. - Спрямованість як вищий етап у розвитку мотиваційної сфери особистості, Штих І. І. (2015)
Третяк Т. М. - Творче сприймання інформації учнями при розв’язуванні задач на вільне конструювання (2015)
Титул, зміст (2015)
Коваленко В. - Творець вітчизняної державності (до 1000-ліття упокоєння Володимира Великого) (2015)
Чугаєва І. - Князь Володимир Святий і його жінки: легенди та реальність (2015)
Кучкін В. - Тисяцькі та децимальна система в Чернігівському князівстві домонгольського часу (2015)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 1. Формування спільноти (2015)
Саєнко Н. - Батуринська Гончарівка в ХVІІ-ХVІІІ ст. (2015)
Сергєєв С. - "Фортеця шести держав" (історія Чернігівської фортеці) (2015)
Бондар О. - Просторово-топографічна структура Чернігова XV–XVIII ст. у дослідженнях А. А. Карнабеда (2015)
Шара Л. - Міське самоврядування Чернігова і земство: шляхом конфронтації та співпраці (2015)
Миколайко Т. - Іконописні центри старообрядців на Чернігово-Сіверщині у XVIII – XIX століттях (2015)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові (історія одного ремонту) (2015)
Колєватов О. - Функціонування кінних заводів у Слобідсько-Українських військових поселеннях у першій третині ХІХ ст. (2015)
Нікітін Ю. - Культурно-просвітницька робота органів міського самоврядування у другій половиніІ ХІХ ст. (на прикладі Полтавщини, Харківщини та Чернігівщини) (2015)
Тригуб О. - Чернігівський губернський архітектор Михайло Степанович Щитинський (2015)
Клепак А. - В. В. Тарновський-молодший і М. Ф. Біляшівський: дослідження і збереження історико-культурної спадщини (2015)
Маньківська Т. - Професійні організації вчителів Харківської губернії в період національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2015)
Ванжула О. - "Вакаційна практика" студентів Чернігівського інституту народної освіти (До історії проведення архітектурно-археологічних досліджень чернігівського Спасо-Преображенського собору 1923 р.) (2015)
Савицька О. - Спекуляція як повсякденне явище в житті мешканців Чернігова у післявоєнне десятиліття (1943-1953 рр.) (2015)
Тимошик М. - Українське село під більшовиками: усталена версія і прихована правда (на архівних матеріалах сіл Ніжинської округи) (2015)
Боровик А. - Післявоєнне відродження Чернігівського учительського інституту. Микола Іванович Різун (2015)
Боровик М. - Навчально-методична робота в Чернігівському педагогічному інституті (1954 – 1998 рр.) (2015)
Половець В. - Іван Львович Липа – громадський і політичний діяч (до 150-річчя з дня народження) (2015)
Мицик Ю. - Тарасенко І. Опис Батурина в класичній праці О. О. Лазаревського (2015)
Демченко Т. - Пам’яті історика, дослідниці голодоморів (2015)
Губенко О. В. - Соціально-психологічні аспекти просування у суспільстві особистостей – носіїв креативного інтелекту (2016)
Манілов І. Ф. - Розвиток адаптивного мислення за допомогою конфронтаційної сугестії (2016)
Назар М. М. - Суб’єктна активність в контексті формування комунікативної компетентності (2016)
Панасенко М. Ю. - Застосування лінгвістичних ігор з використанням іншомовних паремій для розвитку творчого мислення підлітків (2016)
Попчук М. А. - Співвідношення та діагностика стильових і метакогнітивних особливостей контролю у навчальній діяльності студентів (2016)
Савченко О. В. - Рефлексивна компетентність – важливий фактор організації системи рефлексивного досвіду на метакогнітивному рівні (2016)
Степура Є. В. - Зв'язок прийняття рішень з ціннісно-смисловою сферою особистості (2016)
Bugajska B. - Future time perspective in old age – an analysis of goals and emotions, Timoszyk-Tomczak C. (2016)
Балл Г. О. - Процеси з патернами рефлексії: теоретико-множинний опис, Мєдінцев В. О. (2016)
Ткачук Т. А. - Копінг-поведінка як основа конструктивного опанування важких життєвих ситуацій, Тарасенко І. (2016)
Чернобровкина В. А. - Анализ наивно-житейских представлений будущих психологов о научных психологических исследованиях, Чернобровкин В. Н. (2016)
Дубчак Г. М. - Емпіричне вивчення особливостей стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Зошій І. В. - Мотив і мотивація досягнення як важливий показник професійної компетентності юристів (2016)
Ткачук Т. А. - Синдром професійного вигорання як проблема сучасної психологічної науки, Шумейко І. (2016)
Яковлева Н. Ю. - Особливості емоційного реагування у хворих з отосклерозом (2016)
Title (2000)
Contents (2000)
Karetnikov V. G. - Foreword (2000)
Yasinskaya M. P. - Photometric researches in the selected Kaptein Areas, Tomak L. Ph., Zavershneva L. A., Dragunova A. V. (2000)
Markina A. K. - Hyperbolic orbits of meteors, Skoblikova L. Ya. (2000)
Komarov N. S. - The catalogue of fundamental characteristics of cool giant stars, Dragunova A. V., Korotina L. V., Shevchuk T. V. (2000)
Marsakova V. I. - Catalogue of main characteristics of individual pulsation al cycles of 18 long-periodic stars, Andronov I. L. (2000)
Chinarova L. L. - Catalogue of main characteristics of pulsations of 173 semi-regular stars, Andronov I. L. (2000)
Слисенко О. В. - Исследование закономерностей формирования пористых полиимидов деструкцией термически лабильного компонента в системах типа полиимид/полиуретан, Сергеева Л. М., Бровко А. А. (2014)
Тодосийчук Т. Т. - Метод эксклюзионной хроматографии для определения молекулярно-массового распределения в смесях олигомеров и полимеров, Дударенко Г. В., Ященко Л. Н., Косянчук Л. Ф. (2014)
Ткаліч М. Г. - Вплив функціоналізованих силіційвмісних компонентів на кінетику тверднення епоксидної смоли, Горбач Л. А., Бровко О. О. (2014)
Мамуня Є. П. - Сорбційна активність гідрофільних гібридних органо-неорганічних полімерних систем, Юрженко М. В., Паращенко І. М., Лебедєв Є. В., Матковська Л. К. (2014)
Бардадим Ю. В. - Термічні залежності діелектричних характеристик мезокомпозитів на основі епоксиполімеру та оксидів металів, сформованих у сталих фізичних полях, Віленський В. О., Бойко В. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2014)
Белошенко В. А. - Эволюция биаксиально ориентированной структуры в кристаллизующихся полимерах при равноканальной многоугловой экструзии, Возняк А. В., Возняк Ю. В., Прохоренко С. В. (2014)
Мишак В. Д. - Вплив вулканізуючих систем на властивості прищеплених блоккополімерів і полімерних композитів на їх основі наповнені дисперсними еластомерними відходами, Сірик О. М., Грищенко В. К., Сировець Г. П., Лебедєв Є. В. (2014)
Жолобко О. Ю. - Особливості взаємодії глюкозаміну як моделі мономерної ланки макромолекули хітозану і поліетиленглікольдисукцинатів, Тарнавчик І. Т., Воронов А. С., Демчук З. І., Будішевська О. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2014)
Сінельніков С. І. - Колоїдно-хімічні характеристики циклодекстринвмісних полімерів, Глієва Г. Є., Опанасенко О. А., Гончаренко Л. А., Рябов С. В. (2014)
Макеєва Л. В. - Синтез і властивості нових поліуретансечовин, які містять у структурі фолат-кон’югований фероцен, Гладир І. І., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2014)
Дорохин А. В. - Золь-гель синтез и свойства органо-неорганических полиэфируретанов с ковалентно связанными ксантеновыми красителями, Стрюцкий А. В., Гомза Ю. П., Бабич И. В., Клименко Н. С., Шевченко В. В. (2014)
Гаголкіна З. О. - Комплексоутворення у сітчастих поліуретанах із введеним in situ ацетилацетонатом міді, Лобко Є. В., Козак Н. В., Клепко В. В. (2014)
Овчаров В. І. - Сполуки з кватернізованим атомом нітрогену на основі біосировини в процесах сірчаної вулканізації полідієнів, Соколова Л. О., Охтіна О. В., Грищенко В. К., Баранцова А. В. (2014)
Дутка В. С. - Особливості полімеризації стиролу за наявності дисперсного оксиду хрому, Ковальський Я. П., Дутка Ю. В. (2014)
Здравствуйте, уважаемые читатели! (2015)
C юбилеем! (2015)
Дуда А. К. - Вирусный гепатит С: современные возможности диагностики (клиническая лекция), Бойко В. А., Агафонкина И. Н., Яковлева А. В. (2015)
Колоскова О. К. - Поліомієліт у дітей, Іванова Л. А., Марусик У. І. (2015)
Дуда О. К. - Краснуха: особливості перебігу в дорослих (клінічна лекція), Беклеміщева А. О., Бойко В. О. (2015)
Бодня К. І. - Лікування лямбліозу в дітей та дорослих (2015)
Аракельян Р. С. - Клинико-эпидемиологические особенности эхинококкоза человека в Астраханской области, Галимзянов Х. М., Мустафин Р. Д., Карпенко С. Ф., Курбангалиева А. Р., Аракельян А. С. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського