Павленко О. В. - Плазма збагачена тромбоцитами: від фундаментальної науки до клінічної практики, Біда Р. Ю. (2016)
Новак Г. - Тарас Шевченко у перекладах іноземними мовами (за матеріалами інтернет-джерел), Павлюк А., Рогач О. (2014)
Пантус А. В. - Методика об’ємної візуалізації щільності кісткової тканини щелеп (2016)
Сукаленко Т. - Історичний типаж "лях / поляк" у поезії Т. Г. Шевченка (2014)
Панькевич В. В. - Роль конусної комп’ютерної томографії при виборі оптимальної тактики хірургічного лікування у хворих із вогнепальними та невогнепальними переломами вилично-орбітального комплексу, Ковтуняк О. С., Назаревич М. Р., Погранична Х. Р., Камінський М. В. (2016)
Швець Г. - Тексти про Т. Шевченка та шевченкові тексти в практиці навчання української мови іноземців (2014)
Попович І. Ю. - Об’єктивізація стану пародонта та ступеня рухомості зубів, Петрушанко Т. О. (2016)
Андрейчук Л. - Лексичні анормативи в текстах інтернет-видання "ВолиньPost" (2014)
Скрипников П. М. - Вікові особливості анатомії слизової оболонки органів порожнини рота: значення в діагностичному процесі, Скрипнікова Т. П., Шинкевич В. І., Коломієць С. В., Білоус С. В. (2016)
Аркушин Г. - Західнополіські ономатопи (2014)
Смаглюк Л. В. - Порівняльна характеристика морфо-функціонального стану зубощелепної ділянки у пацієнтів в період раннього та пізнього змінного прикусу, Карасюнок А. Є., Трофименко М. В. (2016)
Горожанов Ю. - Проблема поняттєво-термінологічного апарату ергоніміки в сучасній слов'янській лінгвістиці (2014)
Соколов В. Н. - Использование артеризированных трансплантантов при пластике дефектов тканей на голове и шее, Аветиков Д. С., Бойко И. В., Бондаренко В. В. (2016)
Гурова О. - Концептуальна репрезентація уявлень про старість в українському лінгвокультурному просторі: базові характеристики (2014)
Ткаченко І. М. - Особливості взаємозв’язку підвищеної стертості твердих тканин зубів і щільності кісткової тканини альвеолярних відростків, Коваленко В. В. (2016)
Жалко Т. - Запозичена лексика сучасної української мови як інноваційна форма маркованої лексики (2014)
Ткаченко П. І. - Діагностичні аспекти бічних кіст шиї, Резвіна К. Ю. (2016)
Корпан Л. - Метафора у сталих виразах французької мови (2014)
Чайковська С. Ю. - Особливості вікової перебудови нижньої щелепи у дітей дошкільного віку, Масна З. З. (2016)
Кравцова Ю. - Литературный "билингвизм" как объект современных лингвопоэтических исследований (2014)
Шувалов С. М. - До питання про так звані "глобуломаксилярні кісти", Попик Г. І. (2016)
Крючкова О. - Проблема суффиксального усложнения: Н. В. Крушевский и современная русская дериватология (2014)
Янішен І. В. - Фактори, що визначають якість ортопедичних конструкцій: аналіз взаємозв’язків, Бережна О. О., Кузнєцов Р. В. (2016)
Левчук І. - Функційно-семантична специфіка префіксальних новотворів із компонентом анти- у мові інтернет-видань (2014)
Янішен І. В. - Прогнозування причин зниження якості незнімних конструкцій зубних протезів на етапах клінічної експлуатації, Кузнєцов Р. В. (2016)
Локайчук С. - Українські археологічні терміни в публікаціях 20-30-х років ХХ ст. (2014)
Адамович О. О. - Порівняння лінійних розмірів та щільності структур шийного відділу хребта у осіб різної статі (2016)
Мельник І. - Функційно-граматична та семантична специфіка реченнєвих конструкцій зі ступеньованими відприслівниковими дієслівними аналітичними синтаксичними транспозитами (2014)
Ананевич І. М. - Морфофункціональний стан слизової оболонки ротової порожнини в умовах впливу екзо- та ендогенних факторів, Попадинець О. Г., Соболь Л. В., Дубина Н. В. (2016)
Мішеніна Т. - Стилістичний потенціал звуконаслідувальних слів у сучасній українській мові (на прикладі новелістики 60-х років XX ст.) (2014)
Антонюк О. П. - Органогенез та особливості топографії шлунка в ранньому періоді онтогенезу людини, Цигикало О. В. (2016)
Наливайко Ю. - Синкретизм предикативно-обставинних детермінантів: типологічні вияви та специфіка функціонування (на матеріалі сучасного газетного дискурсу) (2014)
Барчук Р. Р. - Морфофункціональні особливості великих слин­них залоз в умовах норми та патології, Попадинець О. Г., Пастух М. Б., Грищук М. І., Дубина Н. М. (2016)
Петрова Т. - Особливості семантичної параметризації української фітомеліоративної термінології у спеціальних словниках кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2014)
Безкоровайна І. М. - Зміни морфології сітківки в залежності від виду лікування набряку макулярної ділянки після факоемульсифікації катаракти, Воскресенська Л. К., Ряднова В. В., Стебловська І. С. (2016)
Пишна Н. - Історія становлення назви антифон (2014)
Бельська Ю. О. - Особливості морфології фетальної печінки під впливом ацетату свинцю та за умов корекції мікроелементами (2016)
Совтис Н. - Особливості розвитку польського південного периферійного діалекту (на матеріалі синтаксичної організації художніх творів Л. Е. Венглінського) (2014)
Береговенко І. М. - Мікроциркуляторні й патоморфологічні зміни підшлункової залози у розвитку експериментального гострого панкреатиту у щурів, Зіненко Д. Ю., Твердохліб І. В. (2016)
Стельмах Б. - Елементи національно-мовної картини світу українців у перекладах А. Кримського творів східної літератури (2014)
Білошицька А. В. - Порівняльна оцінка органопротекторної дії рослинних препаратів на тканину під’язичної слинної залози при цукровому діабеті 2-го типу (2016)
Федун Т. - Дослідження звукового символізму (за критеріями експерименту Кента–Розанова) (2014)
Боднарчук Ю. В. - Характеристика морфо-функціональних змін гепатоцитів статевозрілих щурів при стрептозотоциновому діабеті за результатами кластерного аналізу, Жураківська О. Я., Перцович В. М. (2016)
Шиць А. - Типологія й ранжування основних синтаксичних одиниць в історії лінгвістичної науки (2014)
Бочарова Т. В. - Структурні зміни в селезінці кролів при тривалому світловому навантаженні за даними морфометричного дослідження (2016)
Боягина О. Д. - Линейные метрические параметры индивидуальной вариативности полового диморфизма мозолистого тела людей зрелого возраста по данным МРТ-изображений, Костиленко Ю. П., Мангов А. В., Инюточкина И. А. (2016)
Булько І. В. - Структурні зміни в селезінці щурів у пізніх стадіях опікової травми після корекції інфузійним розчином HAES-LX-5% (2016)
Варакута О. А. - Особливості будови мікроциркуляторного русла м’яких тканин пародонту при використанні різних пломбувальних матеріалів на тлі експериментального цукрового діабету в динаміці, Кущ О. Г. (2016)
Витко Ю. Н. - Морфометрическая характеристика нейроцитов тройничного узла человека на различных этапах внутриутробного развития (2016)
Вовк О. Ю. - Индивидуальная анатомическая изменчивость боковых желудочков головного мозга у людей зрелого возраста, Богуславский Ю. В. (2016)
Вовк Ю. Н. - Перспективы и новые направления учения об индивидуальной анатомической изменчивости, Вовк О. Ю. (2016)
Вовк О. Ю. - Морфометрическая характеристика свода черепа людей зрелого возраста, Икрамов В. Б., Сухоносов Р. А., Шмаргалев А. А. (2016)
Коцюмбас І. Я. - Славний 40-річний ювілей ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок (2015)
Боднар Ю. В. - Вміст ліпідів та концентрація статевих гормонів у культурі клітин гранульози, Кузьміна Н. В., Пилипець А. З., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2015)
Єфімов В. Г. - Біохімічні показники крові свиней на різних етапах вирощування за впливу вітаміну Е і Селену (2015)
Карповський П. В. - Вплив кортико-вегетативних регуляторних механізмів на показники фагоцитозу та рівень циркулюючих імунних комплексів у свиней за умови дії технологічного подразника, Карповський В. В., Скрипкіна В. М., Ландсман А. О., Постой Р. В., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Карповський В. І., Данчук О. В. (2015)
Коцюмбас І. Я. - Вплив данофлоксацину на деякі біохімічні показники сироватки крові телят за умов гострих респіраторних захворювань, Петришин О. Б., Брезвин О. М., Рудик Г. В. (2015)
Огородник Н. З. - Показники метаболізму протеїну у крові поросят за дії препарату "вітармін" в умовах відлучення (2015)
Трокоз В. О. - Фізіологічні процеси в організмі дубового шовкопряда за впливу біологічно активних речовин різного походження, Трокоз А. В. (2015)
Федорук Р. С. - Ліпіди тканин бджіл і біологічна цінність меду за внесення до цукрового сиропу борошна сої і цитратів Со та Ni у весняний період, Пащенко А. Г., Романів Л. І., Ковальська Л. М. (2015)
Величко В. О. - Вивчення динаміки мікроелементного складу біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за внесення в поживне середовище різних доз йоду, Мерзлов C. В., Ривак Р. О., Заріцька Є. Г. (2015)
Гладій М. В. - Технологія виробництва високопротеїнових кормових добавок із відходів переробки риби і забою птиці — інноваційний проект енергоресурсозбереження і екологічної безпеки у тваринництві, Мельник Ю. Ф., Кебко В. Г., Порхун М. Г., Остаповець Л. І., Сундіков В. М., Кальнобродський О. І., Муржа І. І. (2015)
Гультяєва О. В. - Вплив введення до раціону пропіленгліколю, вітаміну Е та метіоніну на біохімічні показники плазми крові корів, Голова Н. В., Петрук А. П., Вудмаска І. В., Влізло В. В. (2015)
Єфремов Д. В. - Нормування незамінних амінокислот у раціонах ягнят у період підсису (2015)
Кирилів Б. Я. - Кормова добавка "кремневіт pro" у годівлі курей-несучок, Сірко Я. М., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Стефанишин О. М., Камінська М. В., Бух М. Ю., Коретчук С. І. (2015)
Коцюмбас І. Я. - Контроль вмісту метіоніну гідроксианалогу в кормових добавках методом капілярного електрофорезу, Левицький Т. Р., Ривак Г. П. (2015)
Куцан О. Т. - Моніторинг мікроелементів у комбікормах – необхідна умова ранньої діагностики та профілактики полімікроелементозів високопродуктивних тварин, Оробченко О. Л. (2015)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормової добавки ліацид (2015)
Левицький Т. Р. - Результати досліджень з визначення активності уреази у соєвих кормах, Вільха О. М., Кушнір Г. В. (2015)
Малетич М. Б. - Жирнокислотний склад фосфоліпідів скелетних м’язів та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну А в комбікормі, Рівіс Й. Ф. (2015)
Петровська Н. І. - Інноваційні аспекти годівлі свиней, Понько Л. П., Костецька Ю. В. (2015)
Хомин М. М. - Вплив сполук біогенних наномікроелементів на фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів і біологічну цінність молока, Олексюк Н. П., Романів Л. І. (2015)
Бучко О. М. - Вплив біологічно активних добавок на деякі ланки обміну речовин у поросят періоду відлучення від свиноматок, Сварчевська О. З., Салига Н. О., Пилипець А. З., Віщур В. Я. (2015)
Жила М. І. - Терапевтична ефективність ветеринарного лікарського засобу ветозал 10% при лікуванні поросят з ознаками анемії, П’ятничко О. М., Шкодяк Н. В., Максимович О. А., Михалюк О. В. (2015)
Жила М. І. - Терапевтична ефективність препарату поліоксидоній-вет в якості імуномодулюючого засобу при лікуванні гострих запальних процесів в органах травлення та інтоксикації у собак, Сободош О. Й., Лук'янчук І. В., Михалусь Г. М., Лук'янчук В. О. (2015)
Зинченко Е. В. - Клинический опыт применения синбиотических комплексов акти-дог и акти-кэт у собак и кошек при диарее вследствие применения антибиотиков, Козлов А. В., Калиновская Л. В. (2015)
Кравченко Н. О. - Діагностика метаболічних зрушень в організмі великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності за умов силосно-концентратного типу годівлі (2015)
Крушельницька Н. В. - Санація приміщень препаратом йодоклін у присутності тварин, Хом’як Р. В., Малинівський В. М. (2015)
Сімонов М. Р. - Вплив препарату "ремівітал” на показники ліпідного обміну у корів, хворих на кетоз, Петрух І. М., Пилипець А. З., Влізло В. В. (2015)
Авдос'єва І. К. - Оцінка ефективності вакцин із варіантних штамів проти інфекційного бронхіту бройлерів, Басараб О. О., Регенчук В. В., Мельничук І. Л. (2015)
Бібен І. А. - Вплив пробіотичної культури Aerococcus viridans штам ВІ-07 на морфологію імунної системи курчат-бройлерів (2015)
Головко А. М. - Вивчення впливу захисного середовища з аеросилом у процесі ліофілізації та зберігання на досліджувані культури Yersinia spp., Ушкалов А. В., Виговська Л. М., Ковтун В. А. (2015)
Клестова З. С. - Противірусні хіміотерапевтичні засоби у боротьбі з вірусними інфекціями, Ташута В. С., Воронина А. К. (2015)
Колодій Г. В. - Визначення бактерицидної активності дезінфікуючого засобу, виготовленого на основі солей полігексаметиленгуанідину (2015)
Кушнір І. М. - Вивчення біологічних властивостей пробіотичних штамів мікроорганізмів, Семен І. С., Майба У. З. (2015)
Музика В. П. - Вивчення антимікробної активності препарату на основі флуорфеніколу при лікуванні респіраторних захворювань у телят (2015)
Музика В. П. - Антимікробна активність нового антибактеріального препарату на основі цефтіофуру і кетопрофену та його ефективність при лікуванні респіраторних захворювань у свиней, Стецько Т. І., Островська Л. Л., Балян О. З. (2015)
Смолянінова Є. В. - Порівняльний аналіз ефективності застосування двох модифікацій ПЛР для діагностики цирковірусної інфекції свиней, Рудова Н. Г., Герілович А. П. (2015)
Сосницький О. І. - Виникнення вогнищ проліферативного нетуберкульозного запалення в лімфатичних вузлах відгодівельних підсвинків, Алексєєва Н. В. (2015)
Стецько Т. І. - Ефективність нового антимікробного препарату на основі данофлоксацину при лікуванні шлунково-кишкових захворювань курей, Пашковська М. В., Падовський В. Н., Угрин Г. П. (2015)
Wojcik E. A. - Application of bacteriophage preparation bafasal® іn broiler chickens experimentally exposed to Salmonella spp., Wojtasik A., Gorecka E., Stanczyk M., Dastych J. (2015)
Гутий Б. В. - Вплив препарату "мевесел" на прооксидантно-антиоксиданту систему організму бугайців за умов хронічного кадмієвого токсикозу (2015)
Кушнір В. І. - Вплив різних доз препарату біовір на організм лабораторних тварин (2015)
Кушнір Г. В. - Контроль безпечності рослинної сировини за показником ГМО. Порівняння методик виділення ДНК (2015)
Кушнір І. М. - Визначення гострої токсичності бактерійних ендотоксинів (2015)
Авдос'єва І. К. - Діагностика токсоплазмозу та хламідіозу котів, Басараб О. Б., Белендик І. В., Регенчук В. В., Григорашева І. М. (2015)
Данко М. М. - Порівняльна оцінка копроскопічних методів діагностики еймеріозної інвазії у великої рогатої худоби, Тішин О. Л., Хом’як Р. В. (2015)
Коцюмбас І. Я. - Дослідження терапевтичної ефективності та безпечності ветеринарного препарату трифузол 1% у складі комплексної терапії при бабезіозі собак, Жила М. І., Михалюк О. В., Калиновська Л. В., Михалусь Г. М. (2015)
Нагорна Л. В. - Біолого-екологічні особливості малофаг індиків у присадибних господарствах лісостепу України, Березовський А. В. (2015)
Стибель В. В. - Природна резистентність цьоголіток білого амура та товстолобика, інвазованих дактилогірусами і гіродактилюсами, Федорович О. В. (2015)
Радзиховський М. Л. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники дванадцятипалої кишки курей, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення, Нікітін О. А., Дишкант О. В. (2015)
Тибінка А. М. - Особливості судин брижі порожньої кишкиу курей з різними типами автономного тонусу (2015)
Улько Л. Г. - Обгрунтування ефективності застосування імуностимулюючої терапії за бронхолегеневої патології у телят, Фотіна Т. І., Березовський А. В. (2015)
Ільницька О. Ю. - Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2015)
Іляшенко Г. Д. - Вплив окремих генетичних чинників на морфологічні показники та рівень спадаємості вим’я корів (2015)
Паніна С. П. - Молочна продуктивність корів залежно від селекційного індексу батька (2015)
Рущинська Т. М. - Оцінка роботоздатності молодняку коней української верхової породи різних умовних генотипів кінного заводу "Райз-Максимко" (2015)
Супрович Т. М. - Алельний поліморфізм гена BoLA-DRB3.2 у здорових і хворих на некробактеріоз корів, Супрович М. П., Колінчук Р. В. (2015)
Федорович Є. І. - Вікова динаміка хімічного складу абсолютно сухої речовини плодів різних генотипів чорно-рябої худоби , Просяний С. Б. (2015)
Ящук Т. С. - Динаміка живої маси та екстер'єрні особливості помісей червоної польської породи у період вирощування, Тихонова Б. Є. (2015)
Грищук Г. П. - Застосування тканинних препаратів при симптоматичній формі неплідності корів, Ревунець А. С., Карпюк В. В., Ковальчук Ю. В. (2015)
Кава С. Й. - Зв’язок між фізіологічними показниками еякулятів та окисними процесами у спермі бугаїв, Яремчук І. М., Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д. (2015)
Калиновський Г. М. - Ефективність застосування тканинного препарату фетоплацентату для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів, Захарін В. В., Афанасієва Л. П. (2015)
Мартинюк І. М. - Великоплідність поросят за різних показників багатопліддя та віку свиноматок (2015)
Стравський Я. С. - Стан гуморальних факторів захисту статевої системи корів у післяотельний період, Панич О. П., Федорків О. П. (2015)
Халак В. І. - Показники якісного складу найдовшого м’яза спини молодняку свиней різних вагових кондицій та їх кореляційні зв’язки, Луник Ю. М. (2015)
Шевчук Т. В. - Ефективність використання стрес–протекторів при утриманні самок сріблясто-чорних лисів, Кирилів Я. І. (2015)
Щербак О. В. - Використання біотехнологічних методів для збереження генофонду великої рогатої худоби сірої української породи, Осипчук О. С., Люта І. М. (2015)
Коваленко М. М. - Розроблення нового протимікробного препарату для ветеринарної практики "флупетцидиму” (2015)
Кривошия П. Ю. - Удосконалений метод отримання клонів клітин, Кот Л. Б., Романко М. В. (2015)
Музика В. П. - Гентадекс для удосконалення санації та розбавлення сперми кнурів, Атаманюк І. Є., Панич О. П., Святоцька Л. О., Везденко О. С. (2015)
Шевченко А. М. - Mac-спектрометрична оцінка ектосану-плюстм – нового комбінованого інсектициду з репелентною дією, Лисиця А. В. (2015)
Янович Д. В. - Визначення селену в індикаторних рослинах та кормах методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електро-термічною атомізацією, Заріцька Є. Г., Галабурда А. В. (2015)
Абрамов А. В. - Створення органів нерегуляторного контролю в наукових контрольних інститутах (2015)
Богдан В. П. - Застосування норкового жиру, як компонента основи для мазей, Дурдинець Т. М. (2015)
Грига Н. П. - Історія галицького аптекарського товариствата греміум аптекарів Галичини, Гуленко М. П. (2015)
Киричук Т. А. - Профілактика акушерської патології у корів препаратами з наноматеріалами (2015)
Косенко Ю. М. - Система повідомлень у фармаконагляді ветеринарних лікарських препаратів, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2015)
Скрипник В. Г. - Проблеми виробництва ветеринарних препаратів, Березовська І. А. (2015)
Темненко С. М. - Механізми протидії кризовим процесам на підприємстві (2015)
Тесарівська У. І. - Йодний дефіцит — актуальна проблема для України (2015)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2015)
Содержание (2012)
Гайсенко А. В. - Медико-соціальне обґрунтування доцільності скринінгу найбільш поширених злоякісних новоутворень в популяції України як практичний аспект удосконалення якості профілактики онкологічних захворювань, Михайлович Ю. Й., Журбенко А. В., Трет’якова Т. М. (2012)
Федоренко З. П. - Особенности трендовых моделей заболеваемости раком грудной железы в Украине после аварии на ЧАЭС, Гайсенко А. В., Гулак Л. О., Рыжов А. Ю., Горох Е. Л., Сумкина Е. В., Куценко Л. Б. (2012)
Ганул В. Л. - Целесообразность хирургического удаления метастазов злокачественных новообразований в легкие, Бороров Л. В., Ганул А. В., Борисюк Б. О., Совенко В. М., Шевченко А. И., Семиволос А. В., Кобзев О. И., Кондрацкий Ю. Н. (2012)
Щепотин И. Б. - Перспективы использования мультимодальной программы "FAST TRACK SURGERY" в хирургическом лечении опухолей органов брюшной полости (аналитический обзор литературы), Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Д. Разумей А., Махмудов Д. Э., Наумчук Г. В. (2012)
Ярема Р. Р. - Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального прогресування: фактори ризику та результати хірургічного лікування, Фецич М. Т. (2012)
Коровин С. И. - Интерферон в лечении меланомы кожи, Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю., Фильчаков Ф. В., Шумилина Е. С. (2012)
Вырва О. Е. - Дифференцированный подход к лечению больных с метастатическим поражением длинных костей конечностей, Головина Я. А., Головина О. А., Малык Р. В. (2012)
Щепотин И. Б. - История хирургического лечения больных раком грудной железы, Мотузюк И. Н., Сидорчук О. И., Смоланка И. И. (2012)
Щепотин И. Б. - Клинико-биологические особенности трижды негативного рака грудной железы, Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И. (2012)
Щепотин И. Б. - Рак грудной железы и репродуктивная функция женщины: рак грудной железы у беременных и вопросы сохранения фертильности после лечения, Зотов А. С., Лебедева О. И. (2012)
Ціп Н. П. - Органозберігаюче хірургічне лікування трофобластичної хвороби вагітності, Воробйова Л. І. (2012)
Процик В. С. - Шванноми голови та шиї. Клінічний випадок великої шванноми кореня язика, Трембач О. М., Грабовий О. М., Коробко Є. В., Троїцька І. М. (2012)
Іжовський О. Й. - Результати хірургічного лікування дітей з саркомами м’яких тканин (досвід дитячого відділення НІР), Климнюк Г. І., Шайда О. В., Павлик С. В., Белоконь О. В., Стежка М. О., Лузан Т. О., Ніколаєва О. В., Ожеганов О. О. (2012)
Ніколаєва О. В. - Ефективність лікування рефрактерних нейробластом у дітей, Климнюк Г. І., Павлик С. В., Шайда О. В., Білоконь О. В., Стежка М. О., Лузан Т. О., Ожиганов О. О., Іжовський О. Й. (2012)
Надирашвили М. А. - Лейомиома мочевого пузыря (случай из практики), Аболмасов Е. И., Харченко В. В., Серёгин В. В., Морару-Бурлеску Р. П., Шмураков Ю. А. (2012)
Крячок И. А. - Новые подходы к диагностике и лечению лимфом. Обзор докладов международных конференций, Мартынчик А. В., Кущевой Е. В., Кадникова Т. В., Филоненко К. С., Степанишина Я. А. (2012)
Перехрестенко Т. П. - Експресія глікопротеїну PGP-170 гемопоетичними клітинами периферичної крові та кісткового мозку у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з різною відповіддю на терапію інгібіторами тирозинкінази, Гордієнко А. І., Третяк Н. М., Дягіль І. С., Шороп Є. В. (2012)
Абраменко И. В. - Взаимодействие лейкемических клеток с микроокружением при хроническом лимфолейкозе: новые аспекты патогенеза и таргетной терапии, Крячок И. А. (2012)
Сивак Л. А. - Лікування хворих на герміногенні пухлини яєчка: сучасні стратегії та оцінка результатів терапії, Лялькін С. А., Стаховський Е. О., Войленко О. А., Касап Н. В., Кліманов М. Ю., Майданевич Н. М., Аскольський А. В. (2012)
Карнабеда О. А. - Венозная тромбоэмболия у пациентов с онкопатологией (2012)
Федянин М. Ю. - Капецитабин и флуороурацил в лечении колоректального рака и рака желудка: анализ прямых сравнительных исследований, Трякин А. А. (2012)
Бевацизумаб в 1-й линии терапии при комплексном лечении больных раком яичника (III фаза клинических испытаний) (2012)
Головко Т. С. - Диагностика патологических изменений грудных желез в практике детского онколога, Скляр С. Ю., Климнюк Г. И., Озеран Н. В., Крахмалева А. С., Францевич К. А. (2012)
Головко Т. С. - Сучасні аспекти діагностики первинного та метастатичного раку печінки, Лаврик Г. В., Шевчук Л. А., Халілєєв О. О., Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Бокай О. О., Руда Л. В. (2012)
Югринов О. Г. - Неоадъювантная внутриартериальная химиотерапия больных саркомами костей конечностей и таза, Дедков А. Г., Новак Е. М., Ковальчук П. А., Бойчук С. И., Супруненко А. А. (2012)
Григоренко С. В. - Эффективность модифицирующего действия Фторафура в лучевом лечении рака шейки матки ІІ—ІІІ стадии, Лукьяненко Е. А., Витюк Н. В., Григоренко А. Н. (2012)
Орел В. Е. - Дослідження впливу електромагнітного опромінення та магніточутливого нанокомплексу на клітини аденокарциноми, Бездєнєжних Н. О., Шевченко А. Д., Ніколов М. О., Романов А. В., Храновська Н. М., Скачкова О. В., Кудрявець Ю. Й., Щепотін І. Б. (2012)
Грабовий О. М. - Можливості та складності гістологічного типування солідних пухлин у дітей, Зарецький М. Б. (2012)
Болгова Л. С. - Морфофункциональные типы ядрышек при дисплазиях цилиндрического эпителия и железистом раке шейки матки, Туганова Т. Н., Алексеенко О. И. (2012)
Василенко И. В. - Особенности эпителиально-мезенхимальной трансформации в раках различной локализации и гистологического строения, Кондратюк Р. Б., Кудряшов А. Г., Гульков Ю. К., Малашкевич А. С., Сургай Н. Н. (2012)
Перечень научных мероприятий на 2012 год (2012)
Актуальні питання діагностики та лікування злоякісних новоутворень (матеріали конференції молодих вчених) (2012)
Олянська С. П. - Сторінки життя видатного вченого М.О. Архиповича, Номировська Я. С. (2015)
Никитюк Л. В. - Біологічні властивості поверхнево активних речовин nocardia vaccinii imb b-7405 та acinetobacter calcoaceticus imb b-7241, синтезованих на промислових відходах, Павлюковець І. Ю., Савенко І. В. (2015)
Байрамов Е. Е. - Полiпшувачi, що пiдвищують еластичнiсть i знижують розтяжнiсть клейковини i тiста (2015)
Ющенко Н. М. - Обґрунтування вибору компонентів композицій натуральних прянощів для кисломолочних паст, Миколів І. М., Кузьмик У. Г. (2015)
Бахмач В. О. - Удосконалення технології майонезів з використанням рослинної сировини, Пешук Л. В. (2015)
Мацьків О. О. - Вивчення основних показників якості суміші лляної, конопляної та гірчичної олій для застосування їх у харчуванні, Солод М. І., Василькевич В. О., Івасів В. В. (2015)
Дубова Г. Є. - Характеристика продуктів окиснення ліпідів у реакціях утворення ароматів (2015)
Полумбрик М. О. - Галактоманани в харчових технологіях, Костюк В. С., Совко М. С, Омельченко Х. В., Полумбрик О. М. (2015)
Пушка О. С. - Дослідження структурно-механічних властивостей кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Іщенко Т. І., Ткачук Ю. М. (2015)
Страшинський І. М. - Функціонально-технологічні властивості м’ясних систем з використанням білоквмісної композиції, Пасічний В. М., Фурсік О. П. (2015)
Дулька О. С. - Використання сорбційних матеріалів при підготовці води для виробництва хлібного квасу, Прибильський В. Л., Олійник С. І. (2015)
Гусятинська Н. А. - Застосування дезінфікуючого засобу "жавель-клейд" у виробництві білого цукру з тростинного цукру-сирцю, Тетеріна С. М., Романченко Н. М., Нечипор Т. М. (2015)
Шкотова Л. В. - Амперометричні ферментні біосенсори в індустрії харчових продуктів та напоїв (2015)
Старовойтова С. О. - Перспективи використання пробіотичних мікроорганізмів в функціональних продуктах харчування та медицині, Карпов О. В. (2015)
Карбовська А. В. - Контроль шоколадної продукції в системі технічного регулювання України, Григоренко І. В. (2015)
Івчук Н. П. - Аналіз ринку харчових продуктів з харчовими барвниками, Башта А. О. (2015)
Скроцька О. І. - Досягнення сучасних біотехнологій для отримання модифікованих продуктів харчування, Мор’єва О. В. (2015)
Стеценко Н. О. - Сучасні підходи до проектування рецептур комбінованих багатокомпонентних м’ясних продуктів для військовослужбовців, Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю. (2015)
Король Ц. О. - Селекція перспективних лактобактерій із ферментованої рослинної сировини, Козачок І. О. (2015)
Нєміріч О. В. - Дослідження технологічних властивостей порошку з кабачків, отриманого ЗТП-сушінням, Вашека О. М., Гавриш А. В., Носенко В. Є., Літвинчук С. І., Тарасенко Т. А. (2015)
Шаповаленко О. І. - Контроль ступеня подрібнення, Євтушенко О. О., Кожевнікова М. І. (2015)
Петренко В. П. - Теплообмін в процесах кипіння та випаровування з вільної поверхні плівок цукрових розчинів в низхідних кільцевих потоках, Рябчук О. М., Мирошник М. М. (2015)
Кулінченко В. Р. - Кипіння в мікро- і макроканалах (аналітичний огляд). Частина 2. (2015)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Оцінка витратних характеристик пневмосопла для технологічного процесу, Валіулін Г. Р., Любімов В. М. (2015)
Іващук В. В. - Методологічні концепції розвитку керування багатоасортиментними технологічними виробництвами, Ладанюк А. П. (2015)
Федоров В. Г. - Врахування можливості інверсних потоків теплоти під час термічної обробки харчових продуктів, Кепко О. І., Скарбовійчук О. М. (2015)
Войтюк В. - Лісівничо-селекційна оцінка насаджень сосни звичайної Національного природного парку "Прип’ять–Стохід", Андреєва В., Кичилюк О., Гетьманчук А. (2015)
Вінічук М. - Арбускулярні мікоризні гриби та їх вплив на перехід радіоцезію з ґрунту в рослини (2015)
Гуцман М. - Систематична структура адвентивної фракції флори Волинської височини, Гуцман С. (2015)
Качинська В. - Еколого-географічні особливості ліхенобіоти гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2015)
Коваленко І. - Різноманіття еколого-ценотичних стратегій видів рослин трав’яно-чагарничкового ярусу в лісових екосистемах на північному сході України (2015)
Кузярін О. - Болотна рослинність Шацького поозер’я, Кузьмішина І., Коцун Л. (2015)
Машевська А. - Біологічні основи розмноження самшиту вічнозеленого Buxus Sempervirens L. в умовах закритого ґрунту, Єрмейчук Т. (2015)
Савоськіна А. - Історичні особливості та сучасна категоріальна структура мережі штучних заповідних парків Українського Полісся (2015)
Скляр В. - Характеристика новоствореного парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Будинок-музей А. П. Чехова" в м. Сумах (2015)
Ткачук О. - Вплив паклобутразолу на анатомо-морфологічні показники рослин картоплі (2015)
Зимароєва А. - Видовий склад та особливості просторового розподілу воронових птахів (Corvidae) у місті Житомирі (2015)
Іванців В. - Комплекси дощових черв’яків агробіоценозів Кременецького кряжу, Бусленко Л., Сидорчук П. (2015)
Матвійчук О. - Ретроспективна оцінка орнітофауни Подільського Побужжя (2015)
Омельковець Я. - Порівняльне дослідження деяких гематологічних показників птахів різних екологічних груп, Шваєвська К., Мельник К. (2015)
Теплюк В - Біоекологічний аналіз метеликів родин Papilionidae, Pieridae і Nimphalidae міста Буськ та його околиць, Кубат Н. (2015)
Шекк П. - Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования (2015)
Бусленко Л. - Структура комплексу дощових черв’яків родини Lumbricidae сірих лісових ґрунтів Волинської височини, Щепна Л. (2015)
Гулай О. - Дія секретів шкірних залоз Abramis brama на бактерії Erysipelothrix rhusiopathiae (2015)
Гусаковська Т. - Екологічний розподіл водних твердокрилих у біотопах Рівненської області (2015)
Жданюк Б. - Геоінформаційне картування геоекологічного стану Мізоцького кряжу, Андрейчук Ю., Ковальчук І. (2015)
Кравченко О. - Оцінка чутливості Daphnia magna до дії наноаквацитратів цинку in vivo, Максін В. (2015)
Стернік В. - Вміст ферменту каталази в ґрунті на території АЗС м. Рівне, Марциновський В., Мельник В. (2015)
Апончук Л. - Особливості периферичного кровотоку в жінок-курців (2015)
Атамнах С. - Вплив серотоніну на кон’югацію та гідроксилювання жовчних кислот у печінці щурів, Решетник Є., Левадянська Ю., Барановський В., Весельський С., Янчук П. (2015)
Коцан І. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дівчат підліткового періодуз різним рівнемвегетативної регуляції, Качинська Т., Берлач С. (2015)
Бондаренко(Рассомагіна) М. - Когерентні зв’язки основних ритмів В. ЕЕГ головного мозку правшів та лівшів при монокулярному сприйнятті домінантним чи недомінантним оком вербальної емоційної інформації, Кравченко В, Макарчук М. (2015)
Виноградова О. - Роль лейкотриєнів у реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени під впливом ацетилхоліну в умовах норми та експериментальної портальної гіпертензії, Янчук П., Пасічніченко О. (2015)
Волошин О. - Характер психо-моторних реакцій в осіб з різним рівнем фізичної працездатності, Чень І., Волошин В. (2015)
Грабовська С. - Вплив введення низьких доз хлорпірифосу до та під час вагітності на постнатальний розвиток другого покоління щурів (2015)
Єна М. - Морфо-функціональний стан ободової кишки щурів за умов дії похідних піролу на тлі експериментального коліту, Кузнєцова Г., Рибальченко В. (2015)
Єфіменко О. - Порівняльна дія сучасних прокінетиків та нанокристалічногодіоксиду церію на моторну функцію травного тракту у щурів різного віку, Савченко Ю., Фалалєєва Т., Берегова Т., Співак М. (2015)
Качинська Т. - Особливості джерел викликаної активності кори головного мозку в лівшів та правшів під час класифікації стимулів пов’язаних із локалізацією та формою об’єкта, Абрамчук О., Кузнєцов І. (2015)
Коровіна Л. - Стан вегетативної нервової системи у студентів молодших курсів (2015)
Маркевич А. - Профіль сироваткових цитокінів у щурів з експериментальним виразкоутворенням на тлі лікувального введення пролінвмісної сполуки, Вірченко О., Фалалєєва Т., Кудрявцев К., Остапченко Л. (2015)
Melnychuk O. - Progressive fatigue dynamic development of isolated natively musculus gastrocnemius medialis in alcoholic rats, Motuziuk O., Shvayko S., Zay S. (2015)
Михалевич О. - Особливості успадкування спектральних характеристик фонової ЕЕГ у моно- та дизиготних близнят (2015)
Петруша Ю. - Дослідження антидепресивної активності динатрієвої солі 2-(піридин-4-ілтіо)бурштинової кислоти (2015)
Редька І. - Вплив зорових дисфункцій на вікові зміни складності нейродинаміки головного мозку (2015)
Романюк А. - Аналіз латентності P300 у спортсменів ігрових видів спорту та легкоатлетів (2015)
Руднік Н. - Роль цитогенетичної діагностики у виявленні хромосомної патології та поліморфізмів хромосом у постнатальному періоді розвитку у Волинській області, Шевчук Т., Поручинська Т. (2015)
Слободяник Л. - Вплив сірководню на кровообіг в печінці щурів при портальній гіпертензії, Янчук П., Решетнік Є. (2015)
Станішевська Т. - Закономірності тиреоїдної модуляції фізіологічних ефектів адреналіну (2015)
Трофим’як Ю. - Порівняльна характеристика показників фізичного розвитку школярів міської та аграрної зон, Швайко С., Дмитроца О. (2015)
Цирюк O. - Чутливість парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції після тривалого введення омепразолу, Берегова Т. (2015)
Швайко С. - Вплив хронотипу на сприйняття часових проміжків обстежуваних осіб у різний період доби, Дмитроца О., Журавльов О. (2015)
Шишкевич В. - Особливості реагування серцево-судинної системи на ортостатичну пробу у гімнастів різної спортивної кваліфікації, Гайдай М. (2015)
Шишкевич В. - Деякі антропометричні та еходоплеркардіографічні показники спортивних гімнастів, Гайдай М. (2015)
Наші автори (2015)
Боднар Л. - Аспекти комплексних ресурсознавчих досліджень Rubus idaeus L. (Rosaceae) в Закарпатській області (2013)
Дацюк В. - Найбільший в Україні локалітет рідкісних угруповань Sсhoenus ferruginеus L. та Cladium mariscus (L.) Pohl. (Cyperaceae) на Волинському лесовому плато, Андрієнко Т. (2013)
Фіщук О. - Морфометричні показники оцвітини й андроцею квітки Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques та Anthericum liliago L.(Asparagaceae Juss.) (2013)
Коцун Л. - Синантропізація флори проектованого ландшафтного заказника місцевого значення "Фітеума" (Волинська область, Україна), Кузьмішина І., Войтюк В., Лісовська Т., Кузярін О. (2013)
Скляр В. - Стан популяційних параметрів дрібного підросту сосни звичайної в Поліській частині Сумської області на фоні впливу провідних абіотичних чинників (2013)
Каськів М. - Поширеність хвороб органів дихання серед населення міста Рівного, Прищепа А. (2013)
Кравченко О. - Використання ембріотесту на Danio rerio для оцінки токсичності наноаквацитратів металів, Злацький І., Коваленко В., Максін В. (2013)
Крюков В. - Порівняльний аналіз оцінки студентами біологічних та екологічних спеціальностей глобальних проблем існування і розвитку людської цивілізації, Демчук В., Сологор К. (2013)
Лисиця А. - Динаміка стереохімічних змін молекули полігексаметиленгуанідину залежно від рН, Мащенко В., Андрущук І. (2013)
Ожован О. - Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Північно-Західного Причорномор’я (2013)
Виноград Н. - Виявлення Anaplasma Phagocytophilum в біотичних об’єктах на території Київської області, Комаренко Н. (2013)
Абрамчук О. - Функціональна характеристика нейромоторного апарату нижніх кінцівок у юнаків, Аршулік Т. (2013)
Kotsan I. - Studying the cerebral cortex electrical activity of individuals with different psychosocial type in a model of social behavior, Fedorchuk O., Kuznetsov I. (2013)
Грінченко О. - Секреторна функція шлунка при експериментальному хронічному алкогольному панкреатиті у щурів, Штанова Л., Горенко З., Бабан В., Барановський В., Вовкун Т., Музалевська Д., Весельський С., Янчук П. (2013)
Гопаненко О. - Корекція жирнокислотного складу триацилгліцеролів плазми крові, печінки та скелетних м’язів кролів за гострого аргінінового панкреатиту (2013)
Иванченко Е. - Динамика Н–рефлекса камбаловидной мышцы человека в премоторном периоде произвольного сгибания контралатерального коленного сустава, Сливко Э. (2013)
Іванська К. - Цитоархітектоніка префронтальної кори щурів, які зазнали впливу холодового стресу, Мотузюк О., Міщенко І. (2013)
Качинська Т. - Часовий аналіз варіативності серцевого ритму в дівчат підліткового віку з різним рівнем вегетативної регуляції, Берлач С. (2013)
Котик О. - Коркові активаційні процеси в жінок із різними вихідними характеристиками α-ритму під час виконання звичних рухів, Дмитроца О., Моренко А. (2013)
Козачук Н. - Стратегії дивергентного мислення чоловіків і жінок (2013)
Павлович О. - Успішність відчуття ритму в чоловіків та жінок із правобічним і лівобічним профілями асиметрії, Розік А., Драганчук В., Моренко А. (2013)
Поручинська Т. - Статеві особливості електричної активності кори головного мозку осіб із різними нейродинамічними властивостями (2013)
Пшибельський В. - Особливості центральної гемодинаміки в осіб, які мешкають в агропромислових районах Волинської області, Шевчук Т. (2013)
Шевчук Т. - Стан фізичного здоров’я дорослого населення Поліського регіону Волині (статевий аспект), Сокол А., Антонюк О. (2013)
Шульга О. - Залежність ураження коронарного русла від показників ліпідного профілю та наявності ожиріння у чоловіків, Шевчук Т., Кривко О. (2013)
Слипанюк О. - Стан системи антиоксидантного захисту в корів залежно від породи, фізіологічного стану та умов Прикарпаття (2013)
Сокол А. - Особливості показників зовнішнього дихання в спортсменів із різними видами спортивної спеціалізації (2013)
Сирватка В. - Розробка методів отримання клітин гранульози кролів та підбір оптимальних умов їх співкультивування з ооцитами in vitro, Гевкан І., Сливчук Ю., Матюха І., Розгоні І. (2013)
Швайко С. - Аналіз фізичного стану підлітків із різним типом темпераменту, Дмитроца О., Коржик О. (2013)
Швайко С. - Особливості рухливості нервових процесів та об’єму короткочасної пам’яті в осіб із різною добовою ритмічністю, Дмитроца О., Ращинська Л. (2013)
Заводовський Д. - Зміна швидкісно-силових показників скорочення гомілкового мʼяза щура за умов штучно викликаної васкулярної ішемії, Хома О., Ноздренко Д., Мотузюк О. (2013)
Березюк М. - Особливості будови мозочка страуса африканського (Struthio camelus L.), курки домашньої (Gallus domesticus) та індика звичайного (Meleagris gallopavo L.) (2013)
Стадниченко А. - Вплив трематодної інвазії (Plathelminthes, Trematoda) і розчинів нітроамофоски на вміст загального білка в гемолімфі калюжниці (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia), Гирин В., Зелінська А. (2013)
Сухомлін К. - Вплив географічного положення на забарвлення тіла та розміри преімагінальних фаз розвитку симуліїд, Зінченко О. (2013)
Теплюк В. - Температурний чинник у розвитку личинок і лялечок мошок (2013)
Наші автори (2013)
Паламар О. І. - Топографія краніофаціальних пухлин, Гук А. П. (2013)
Шипулин П. П. - Возможности видеоторакоскопических операций в диагностике и лечении экссудативных плевритов неясной этиологии, Мартынюк В. А., Байдан В. В., Байдан В. И., Аграхари А., Кирилюк А. А., Козяр О. Н., Севергин В. Е. (2013)
Лурін І. А. - Результати малотравматичного хірургічного лікування хворих на пілонідальну хворобу з використанням методики Bascom II – "cleft-lift", Цема Є. В., Якімов Д. Ю., Макаров Г. Г., Грушевський О. Я., Кисельов Ю. О., Опарін О. С. (2013)
Юлдашев А. Х. - Способы выполнения конверсии при лапароскопической холецистэктомии (2013)
Лісовий В. М. - Комплексна система симуляційного навчання, тестування та атестації урологів, що навчаються високим відео-хірургічним технікам, Савенков В. І. (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Ананко Т. В. - Роль профконсультації в системі професійної орієнтації учнів у старшій школі сучасної України (2016)
Березівська Л. Д. - Яків Чепіга про індивідуальний підхід до учнів як провідний принцип шкільної освіти (2016)
Білик О. М. - Іноземні студенти як об’єкт соціалізації в соціокультурному просторі України (2016)
Букій Т. В. - Використання проектної діяльності у роботі з багатодітними сім’ями (2016)
Булавенко С. Д. - Використання виховного потенціалу економічних навчальних дисциплін (2016)
Буровицька Ю. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм впровадження (2016)
Віщак О. О. - Можливості забезпечення адаптації першокласника у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Волікова М. М. - Статеве виховання дітей та молоді у науково-педагогічних дослідженнях кінця хіх століття: соціально-педагогічний вимір (2016)
Волотовська Т. П. - Організаційна культура як запорука успіху самоосвітньої діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Гарапко В. І. - Вплив приватного репетиторства в Україні на можливості здобуття освіти дітьми з бідних сімей (2016)
Горянін І. І. - Діяльність державних установ та неурядових організацій щодо розв’язання проблем життєдіяльності дискордантних ПАР (2016)
Дічек Н. П. - Надбання українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчання у 1960-1980-ті роки (2016)
Ермола А. М. - Формирование учебно-познавательной активности у студентов высших учебных заведений: системная модель и методические рекомендации, Гнидко В. В. (2016)
Журавель Т. В. - Ґенеза підходів до організації та здійснення профілактики віл-інфекції в установах пенітенціарної системи закордоном та в Україні (2016)
Завацька Л. М. - Реалізація компетентнісного підходу у фаховій підготовці соціальних педагогів у контексті взаємодії з соціальними інституціями (2016)
Завацька Л. М. - Соціально-педагогічний аналіз особливостей девіантно-протиправної поведінки неповнолітніх, Лутченко А. В. (2016)
Ігнатенко К. В. - Методика проведення тренінгу для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників (2016)
Кирилюк В. М. - Формування особистості в дитячому хореографічному колективі (2016)
Коваль Л. Є. - Методики дослідження професійного розвитку майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів (2016)
Козубцов І. М. - Методика науково-педагогічної діяльності аспірантів (ад’юнктів) (2016)
Компаній О. В. - Породження тексту у засвоєнні молодшими школярами текстотворчої діяльності в аспекті методичної та психологолінгвістичної науки (2016)
Конончук А. І. - Доброчинна акція як форма професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Костюченко Т. М. - Діяльнісний компонент у структурі здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки (2016)
Крапивний Я. М. - Формування риторично-мовленнєвої культури учителя у Чернігівському колегіумі (1700 – 1786 рр.) (2016)
Куб’як Н. І. - Соціально-педагогічна допомога дітям з дистантних сімей у кризових ситуаціях (2016)
Кудляк С. М. - Теоретичні аспекти планування діяльності загальноосвітнього навчального заклад (2016)
Лук’янова К. А. - Напрями діяльності соціального педагога з неповнолітніми матерями (2016)
Малихін О. В. - Сутність феномену "стратегії навчання" у фаховій підготовці студентів філологічних спеціальностей, Галла А. О. (2016)
Малихін О. В. - Формування індивідуальних стратегій навчання засобами комп’ютерних технологій як педагогічна проблема (2016)
Малихіна С. В. - Сегментно-елементна структура лінійно-вертикальної перспективи площини дидактичної інтенсифікації (2016)
Манькусь І. В. - Особливості підготовки майбутніх викладачів фізики: технологічний аспект, Недбаєвська Л. С. (2016)
Мартинова Н. П. - Аспекти доцільності використання роуп-скіппінгу на заняттях з фізичного виховання студенток (2016)
Мартинюк Т. А. - Характеристика етапів ресоціалізації в сучасних соціокультурних умовах, Чернета С. Ю. (2016)
Мекшун А. Д. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2016)
Міщик Л. І. - Особливості системного підходу в професійній діяльності соціальних працівників (2016)
Мотуз Т. В. - Детермінація поняття "толерантність": соціально-гуманітарний дискурс (2016)
Новгородський Р. Г. - Інтернет-комунікації у роботі соціального працівника (2016)
Петрощук Н. Р. - Становлення системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки ХХ ст. (2016)
Підлипська С. Д. - Дитячі літні школи розвитку як інноваційна форма діяльності соціального педагога (2016)
Платонова О. Г. - Сутність особистісних якостей фахівця соціальної сфери (2016)
Попова А. О. - Соціальна робота з дітьми у місцевих громадах (2016)
Рень Л. В. - Підліткова віктимність у соціально-педагогічному вимірі (2016)
Сазонова О. В. - Структурно-змістові зміни в програмі для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" у контексті набутих компетенцій, Лілік О. О. (2016)
Сапіга С. В. - Напрями розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях (2016)
Сергеєва К. В. - Впровадження програм профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей (2016)
Скиба Д. Ю. - Структура соціальної компетентності студентської молоді (2016)
Солдатенко О. І. - Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання (2016)
Стельмах С. С. - Вікові аспекти виникнення булінгу серед дітей (2016)
Стеценко І. М. - Результати впровадження моделі професійної підготовки майбутніх працівників до роботи в органі пробації (2016)
Сургова С. Ю. - Психологічна стійкість як складова професіограми фахівця соціальної сфери (2016)
Тимошко Г. М. - Культурологічні імперативи організаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Торба Ю. І. - Розвиток дистанційного навчання у професійній освіті (2016)
Третяк О. С. - Моделювання педагогічної системи підготовки майбутніх професіоналів на засадах філософії вищої освіти, Чебоненко С. О. (2016)
Тюльпа Т. М. - Соціальне виховання як соціокультурний компонент цілеспрямованого впливу на соціалізацію студентської молоді (2016)
Усатенко В. М. - Управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу як фактор формування ефективного освітнього середовища (2016)
Фурса І. В. - Компетентнісно-інтегративний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів біології (2016)
Харагірло В. Є. - Умови розвитку готовності педагогів професійних навчальних закладів до інноваційної діяльності (2016)
Чернецька Ю. І. - Проблема створення збагаченого середовища ресоціалізації наркозалежних у реабілітаційних центрах (2016)
Чернюк Т. І. - Електронний підручник як засіб навчання іноземній мові студентів нефілологічних спеціальностей (2016)
Чубук Р. В. - Професійна компетентність соціальних працівників в умовах парадигмальних змін (2016)
Шендерук О. Б. - Дослідження педагогічної діяльності факультетів іноземних мов ВНЗ України (90–ті рр. XX – початок XXI століття): історіографічно-джерелознавчі аспекти (2016)
Юда Л. А. - Гендерні аспекти у виховній роботі загальноосвітньої школи (2016)
Янченко Т. В. - Оцінка феномена педології у сучасному науковому просторі (2016)
Яструб О. О. - Програма формування культури міжособистісної взаємодії в майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній роботі (2016)
Яцинік А. В. - Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у соціально-педагогічному вимірі (2016)
Приходько Г. - Гендерна тематика в історико-педагогічних дослідженнях (2013)
Юнчик В. - Формування професійної компетентності студентів − майбутніх педагогів − в умовах реалізації Болонського процесу (2013)
Яструб О. - Етапи становлення та розвитку професійної підготовки вчителів початкової школи в Україні (2013)
Алендарь Н. - Адаптація першокласників до навчання в школі (2013)
Антонюк О. - Формування професійних компетентностей студентів спеціальності "Математика" (2013)
Валько Н. - Характеристика курсу "Комп’ютерні інформаційні технології" у вищих навчальних закладах (2013)
Войцехівський О. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників засобами модельного підходу в побудові комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища (2013)
Vorobiova T. - Questions as a Teaching Strategy to Develop Learning Capacity and Creativity (2013)
Кобилянський О. - Компетентнісний підхід до вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах (2013)
Кравчук О. - До організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів у процесі викладання аналітичної геометрії (2013)
Кузьмич В. - Про існування тетраедра із заданими довжинами ребер, Кузьмич Ю. (2013)
Падалко А. - Педагогічні технології розроблення електронних навчальних комплексів із професійно-орієнтованих дисциплін (за матеріалами дисципліни "Програмне забезпечення задач електропостачання"), Падалко Н. (2013)
Панченко В. - Теоретичний аналіз загальнодидактичних засад викладання іноземних мов в університеті (2013)
Ройко Л. - Формування математичної компетентності студентів економічного профілю у процесі вивчення курсу "Вища математика", Микитюк І. (2013)
Русіна Н. - Сучасний стан навчання інформаційних технологій студентів юридичних факультетів (2013)
Світницька І. - Комп’ютерні системи підтримки процесу навчання математики в умовах сучасного освітнього процесу (2013)
Тарчинська Ю. - Методичні підходи до формування техніки гри у прокоф’євському стилі піанізму (2013)
Тютюн Л. - Деякі аспекти використання інноваційно-телекомунікаційних технологій у процесі викладання геометрії в педагогічному університеті (2013)
Швай О. - До питання про поточний контроль знань студентів під час вивчення математичних курсів (2013)
Яцюк С. - Особливості методики викладання інформаційних систем і технологій для студентів-менеджерів (2013)
Дурманенко О. - Виховна робота у вищому навчальному закладі: змістовий аспект (2013)
Маковська О. - Роль виховного впливу викладача сучасного університету в підвищенні рівня навчальної активності студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" (2013)
Ольхова Н. - Технологія формування світоглядної культури студентської молоді (2013)
Сушик Н. - Теоретичні основи формування лідерських якостей учнівської молоді (2013)
Тоцький І. - Діагностування духовності вихованців: кватернерний підхід (2013)
Хом’як А. - Вплив маніпулятивних дій на міжособистісне спілкування, Кліш П. (2013)
Батечко Н. - Сучасні підходи до моделювання підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури (2013)
Буднік С. - Навчально-дослідницькі уміння: сутнісно-структурний аналіз (2013)
Галацин К. - Умови ефективного формування комунікативної культури майбутніх інженерів у позааудиторній роботі (2013)
Денисова С. - Компоненти навчально-професійної діяльності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі (2013)
Долінська К. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема (2013)
Зарицька А. - Сутність поняття духовної самореалізації вчителя музики в професійно-педагогічній діяльності (2013)
Марценюк І. - Навчальний процес в університеті як чинник формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів (2013)
Трачук Т. - Формування життєвих компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення математичних дисциплін (2013)
Шишкіна З. - Педагогічні здібності вчителя початкових класів: теоретичний аналіз (2013)
Бартків О. - Формування конфліктологічної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики (2013)
Дурманенко Є. - Інноваційні підходи в професійній підготовці соціального педагога: теоретичний аналіз (2013)
Максимовська Н. - Ресоціалізація осіб, котрі відбувають покарання, засобами анімаційної діяльності (2013)
Чуносов М. - Професійна підготовка соціальних педагогів до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх як об’єкт теоретичного аналізу (2013)
Якубова Л. - Особливості соціально-педагогічної роботи з наркозалежною молоддю (2013)
Наші автори (2013)
Браніцька Т. - Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у скандинавських країнах (2014)
Мартіросян Л. - Становлення духовно-ціннісного компонента українського виховання: історичний аспект (2014)
Підвальна Ю. - Олексій Андрієвський – активний громадський діяч та просвітник на теренах України (2014)
Дем’янчук О. - Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю, Саварин П. (2014)
Пріма Р. - Інноваційна методична культура майбутнього педагога як пріоритетна складова частина його професійної компетентності (2014)
Бузько В. - Компоненти структурно-функціональної моделі управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту (2014)
Галацин К. - Методичні аспекти формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови (2014)
Гречаник О. - Акмеологічний супровід учителя в періоди вікових криз професійного становлення (2014)
Гунько С. - Особливості використання табличного процесора Microsoft Excel для статистичного аналізу емпіричних даних (2014)
Дмитрук Ю. - Міжпредметні зв’язки під час вивчення води як найважливішого природного оксиду (2014)
Панченко В. - Комунікативна культура майбутнього фахівця: теоретичний аналіз (2014)
Слюта А. - Обґрунтування змісту виробничої практики в процесі підготовки студентів екологів (2014)
Хом’як А. - Розуміння як головна ознака комунікативного акту (2014)
Бенещук Р. - Збереження української культури й традицій у середовищі молодших школярів засобами народної хореографії (2014)
Дурманенко О. - Модель ефективного моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2014)
Косаковська Л. - Збереження автентичних фольклорно-етнографічних зразків українського народного танцю як предмет наукового дослідження (2014)
Смалько О. - Позааудиторна виховна робота як чинник професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців (2014)
Яструб О. - Сутнісний аналіз поняття "культура міжособистісної взаємодії" (2014)
Гомонюк О. - Педагогічні умови формування професійно значущих якостей у майбутніх реабілітологів (2014)
Жорнова О. - Професійна підготовка в університеті: як поєднати сумлінного виконавця і натхненного сrеаtоr(а)? (2014)
Антонюк Н. - Діалогічний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Гусак Л. - Технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах асоціативного навчання іноземних мов учнів початкової школи (2014)
Марценюк І. - Ціннісний вимір професійної підготовки студентів природничо-математичних спеціальностей (2014)
Плачинда Т. - Формування вмінь самоконтролю під час професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2014)
Чуносов М. - Концептуальні положення педагогічної системи формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх (2014)
Балахтар В. - Комунікативна компетентність соціального працівника (2014)
Бартків О. - Функції діяльності соціального педагога в літньому дитячому оздоровчому таборі, Дурманенко Є. (2014)
Равлюк Т. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з особливими потребами в процесі професійно орієнтованої практики (2014)
Наші автори (2014)
Бирка М. - Система післядипломної педагогічної освіти регіону та напрями її вдосконалення (2015)
Вільчковська А. - Музичне виховання дітей і молоді в період розділу польських земель (ХVIII − початок ХХ ст.) (2015)
Галів М. - Позитивізм як теоретико-методологічне підґрунтя українського історико-педагогічного наративу (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.) (2015)
Гончарук О. - Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики (2015)
Пасічник В. - Організація профорієнтації в загальноосвітніх школах Польщі на сучасному етапі (2015)
Янченко Т. - Ідеї цілісного дослідження дитини в українській педології 20-х – початку 30 х рр. ХХ ст. (2015)
Гусак Л. - Лінгводидактичні аспекти асоціативного навчання молодших школярів іноземних мов (2015)
Галацин К. - Групові форми організації пізнавальної діяльності студентів − майбутніх інженерів − на заняттях з англійської мови (2015)
Левкович А. - Конфліктологічна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: теоретичний аналіз (2015)
Смолюк С. - Розвиток творчих здібностей у процесі міжособистісної взаємодії учнів початкової школи (2015)
Вербицька П. - Компетентнісний вимір музейної освіти студентської молоді (2015)
Грицюк С. - Потенційні можливості ігрової діяльності в позакласній роботі з фізичного виховання молодших школярів, Грицюк Л. (2015)
Дурманенко О. - Моніторингові знання та моніторингові вміння як основа моніторингової компетентності суб’єктів виховної роботи у вищому навчальному закладі, Новосілець О. (2015)
Здіховський А. - Упровадження здоров’язбережувальних технологій у діяльність закладів оздоровлення і відпочинку, Здіховська Т. (2015)
Смалько О. - Система формування відповідального ставлення до батьківства в студентів університету в позааудиторній виховній роботі (2015)
Кендзьор П. - Особливості організації міжкультурної взаємодії учнів у процесі полікультурного виховання (2015)
Барна Х. - Текстоцентричний підхід у перспективному плануванні освітньої роботи дошкільного закладу (2015)
Загрева В. - Управління персоналом у системі менеджменту організацій (2015)
Корпач Н. - Виховання толерантності в студентів вищих навчальних закладів, Олешак С. (2015)
Остапйовський І. - Теоретичне обґрунтування феномену іміджу, Остапйовська Т. (2015)
Панченко В. - Особливості моніторингу сформованості іншомовної компетенції в студентів університету (2015)
Сачук Ю. - Діагностика соціально-професійної мобільності в майбутніх учителів інформатики (2015)
Семенов О. - До питання спрямованості особистості (2015)
Сеньовська Н. - Формування професійної саморегуляції вчителя в процесі проходження студентами педагогічної практики (2015)
Смолюк А. - Формування професійної самосвідомості у студентів юридичного коледжу (2015)
Ткачук Н. - Інноваційне освітнє середовище як умова розвитку професійної компетентності педагогів (2015)
Яструб О. - Інтерактивні методи формування культури міжособистісної взаємодії в майбутніх учителів початкової школи в позааудиторній роботі (2015)
Валецька Р - ВІЛ-інфекція і підлітки, Петрик О. (2015)
Бартків О. - Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної профілактики Інтернет-адикції, Дурманенко Є. (2015)
Гапончук О. - Зміст консультативної діяльність шкільного соціального педагога: аналітичний огляд наукових джерел (2015)
Гунько С. - Діагностика міри вираженості рефлексивності в майбутніх соціальних педагогів (2015)
Мартинюк Т. - Програма антинаркотичної профілактичної роботи на основі формування психосоціальних навичок (2015)
Мартіросян Л. - Виховний підхід до кримінальної відповідальності неповнолітніх у західноєвропейській ювенальній юстиції: історичний аспект, Мартіросян А. (2015)
Сидорук І. - Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема (2015)
Сушик Н. - Соціально-педагогічна профілактика торгівлі людьми серед учнівської молоді: мета, завдання, зміст, види, форми, методи, Шинкарук О. (2015)
Чернета С. - Соціальна активність особистості як умова розвитку сучасного українського суспільства (2015)
Наші автори (2015)
Привітання Президента України B. Януковича з нагоди 165-ї річниці Одеської правової школи та 15-річчя від дня утворення Національного університету "Одеська юридична академія" (2012)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників Національного університету "Одеська юридична академія"" (2012)
Кивалов C. - Национальный университет "Одесская юридическая академия" — лидер юридической науки и образования Украины Кафедри Національного університету "Одеська юридична академія": пошуки, здобутки, перспективи (2012)
Оборотов Ю. - Кафедра теорії держави і права (2012)
Аракелян М. - Кафедра історії держави та права (2012)
Орзих М. - Кафедра конституционного права (2012)
Ківалов С. - Кафедра адміністративного і фінансового права, Біла-Тіунова Л. (2012)
Додін Є. - Кафедра морського та митного права (2012)
Харитонов Є. - Кафедра цивільного права, Цибульська О. (2012)
Харитонова О. - Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права, Симонян Ю. (2012)
Мінченко Р. - Кафедра цивільного процесу, Андронов І. (2012)
Подцерковний O. - Кафедра господарського права і процесу (2012)
Чанишева Г. - Кафедра трудового права та права соціального забезпечення (2012)
Каракаш I. - Кафедра аграрного, земельного та екологічного права (2012)
Туляков В. - Кафедра кримінального права (2012)
Аленін Ю. - Кафедра кримінального процесу, Гловюк І. (2012)
Дрьомін В. - Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права, Мельничук Т. (2012)
Тищенко В. - Кафедра криминалистики (2012)
Полянсъкий Ю. - Кафедра організації судових та правоохоронних органів (2012)
Пашковский Н. - Кафедра международного права и международных отношений, Короткий Т. (2012)
Вишняков О. - Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, Бехруз Х. (2012)
Завальнюк В. - Правовий плюралізм як прояв правової антропологізації (2012)
Сидоренко О. - Догма права як компонент правової реальності (2012)
Скуріхін C. - Поняття та особливості правової соціалізації в умовах військової служби (2012)
Козій І. - Правові засади провадження у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві (2012)
Хохуляк В. - Формування фінансово-правових поглядів у вітчизняній науці XVIII століття (2012)
Корнієнко І. - Проблематика цивільного процесу як науки та навчальної дисципліни у творчій спадщині Є. В. Васьковського (2012)
Муллер В. - Деякі евристичні можливості герменевтичного підходу в порівняльно-правовій науці (2012)
Волкова Д. - Регламентація громадських організацій Законом "Про об'єднання громадян" та Законом "Про громадські об'єднання" (порівняльний аналіз) (2012)
Пережняк Б. - В специализированных ученых советах Национального университета "Одесская юридическая академия" (2012)
Івану Михайловичу Сироті – 85 (2012)
Содержание (2015)
Лисенко С. А. - Віддалені результати лікування хворих на рак легені з проявами паранеопластичного ревматологічного синдрому (2015)
Сабиров Д. Р. - Сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных раком пищевода с использованием традиционного и мини-инвазивного метода (2015)
Лесной И. И. - Роль парентерального и энтерального клинического питания у онкологических больных, Колесник Е. А., Мазанько Ю. В., Катриченко М. О., Кучин Ю. Л. (2015)
Ярема Р. Р. - D2?лімфодисекція: на шляху до імплементації в європейській популяції хворих на рак шлунка (огляд літератури), де Манзоні Д., Фецич Т. Г., Огорчак М. А. (2015)
Климнюк Г. І. - Результати хірургічного лікування дітей з нейробластомою (досвід відділення), Іжовський О. Й., Павлик С. В., Шайда Е. В., Білоконь О. В., Стежка М. О., Ожиганов О. А., Нечваль В. М., Дениско О. О., Сумкіна О. В. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Спосіб визначення площі зони гіпералгезії в ранній післяопераційний період у дітей, прооперованих з приводу пухлин черевної порожнини (2015)
Белоус Н. И. - Значение полиморфизма SNP309 гена MDM2 для оценки течения хронического лимфолейкоза в комплексе с другими маркерами прогноза, Абраменко И. В., Крячок И. А., Мартина З. В., Чумак А. А., Дягиль И. С. (2015)
Крячок І. А. - Блокування PD-1/PD-L1/2?шляхів — перспективна стратегія лікування пацієнтів із В-клітинними лімфомами (огляд літератури), Новосад О. І., Храновська Н. М., Свергун Н. М., Філоненко К. С., Степанішина Я. А., Титоренко І. Б., Каднікова Т. В., Скрипець Т. В. (2015)
Шевня С. П. - Використання препарату Медітан для лікування нейропатії, викликаної застосуванням цитостатиків у пацієнтів онкологічного профілю, Мацішевська І. В., Шнайдерман П. Ю. (2015)
Верещако Р. И. - Ацетилсалициловая кислота как средство химиопрофилактики рака грудной железы (обзор литературы), Зотов А. С., Самусева А. А. (2015)
Обзор эффективности и профиля безопасности применения эрлотиниба (Тарцева®) у пациентов c немелкоклеточным раком легкого и раком поджелудочной железы (2015)
Любота Р. В. - Прогностичне значення експресії рецепторів до андрогенів клітинами раку грудної залози, Верещако Р. І., Чешук В. Є., Анікусько М. Ф., Любота І. І. (2015)
Кузьменко А. П. - Экспериментальная разработка и клиническая апробация новой тест-системы для мониторинга опухолевых процессов толстого кишечника, Диденко Г. В., Шпак Е. Г., Круць A. А., Приймак В. В., Потебня Г. П. (2015)
Орел В. Е. - Протипухлинний ефект та розподіл заліза у пухлині та сироватці крові при магнітній нанотерапії карциносаркоми Уокер-256, Мельник В. О., Романов А. В., Рихальський О. Ю., Бурлака А. П., Лукін С. М., Щепотін І. Б. (2015)
Рейті А. О. - Діагностика мікрокарцином щитоподібної залози з високим ризиком екстраорганної інвазії, Медведєв В. Є. (2015)
Мицик Ю. О. - Використання дифузійно-зважених зображень МРТ у діагностиці солідних ниркових новоутворень, Дутка І. Ю., Борис Ю. Б., Комнацька І. М., Шатинська-Мицик І. С., Лозинський Р. М. (2015)
Головко Т. С. - Ультразвукове дослідження органів грудної клітки за проникаючої травми з ушкодженням легені, Халатурник І. Б., Кучер А. Р. (2015)
Актуальні питання цитологічної діагностики пухлин (2015)
Пам’яті видатного вченого, хірурга-онколога Ганула Валентина Леонідовича (2015)
Згуровский М. З. - Применение методов интеллектуального анализа данных для эмпирических исследований взаимосвязи гелио- и геофизических процессов, Болдак А. А., Ефремов К. В., Сергеева Н. А., Забаринская Л. П., Шестопалов И. П., Нисилевич М. В. (2013)
Павлов А. А. - Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами, Мисюра Е. Б., Лисецкий Т. Н., Сперкач М. О., Халус Е.А. (2013)
Павлов А. А. - Cоставление расписания выполнения независимых заданий идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых меньше общего директивного срока, Мисюра Е. Б., Лисецкий Т. Н. (2013)
Теленик С. Ф. - Семантична інтеграція різнорідних інформаційних ресурсів, Амонс О. А., Єфремов К. В., Жук С. В. (2013)
Kyselova A. - Context Data Analysis For Microgrid Control System (2013)
Дьяконова С. В. - Подход к решению задачи автоматизированного обнаружения зданий на спутниковых зображениях, Зайченко Ю. П. (2013)
Надеран Э. - Подход к разработке системы распознавания рукописных математических выражений вводимых в эвм в режиме реального времени, Зайченко Ю. П. (2013)
Молчановський О. І. - Метод індуктивного навчання в основі рекомендаційної системи подарунків, Знахуренко В. П. (2013)
Кулаков Ю. A. - Анализ структуры телекоммуникационной сети путем представления ее топологии предфрактальным графом, Воротников В. В., Гуменюк И. В. (2013)
Кулаков Ю. А. - Определение оптимального числа граничных маршрутизаторов при организации безопасной многопутевой маршрутизации в мобильной компьютерной сети большой размерности, Коган А. В. (2013)
Ролик А. И. - Декомпозиционно-компенсационный подход к управлению уровнем услуг в корпоративных ит-инфраструктурах (2013)
Шовгун Н. В. - Підвищення ефективності роботи нечітких нейронних мереж в задачі оцінки кредитоспроможності позичальника (2013)
Полторак В. П. - Порівняльний аналіз систем електронного цифрового підпису та особливості їх реалізації на еліптичних кривих, Голков В. Б. (2013)
Пустоваров В. И. - Функциональные расширения промышленных автоматизированных систем контроля и управления, Бойко В. В., Лемешко В. А. (2013)
Прошин С. Ю. - Оцінка матриць переходів енергонавантажень на базі періодичного ланцюга маркова (2013)
Аракелян Г. А. - Визначення зольності вугілля за допомогою модельованого відпалювання, Сергієнко А. М. (2013)
Мельник Т. П. - Удосконалення технології динамічного моделювання стохастичної системи визначення зон затоплення із врахуванням дамб обвалування (2013)
Приймак А. В. - Оптимизация вычислений на CUDA при моделировании неустойчивости ленгмюровских волн в плазме (2013)
Федотова-Пивень И. Н. - Программное моделирование совмещенного во времени сложения двадцати целых положительных чисел в избыточной рекуррентной системе счисления третьего порядка, Пивень О. Б. (2013)
Минухин С. В. - Координированные стратегии планирования заданий на основе обобщенного статистического анализ их характеристик в распределенных вычислительных системах, Знахур С. В., Коровин А. В. (2013)
Луцкий Г. М. - Методы маршрутизации в компьютерных системах с многоканальными связями, Мухин В.Е. (2013)
Стіренко С.Г. - Модель технології програмування паралельних систем (2013)
Ківалов С. В. - Сутність та особливості досудового врегулювання адміністративно-правових спорів (2014)
Завальнюк В. В. - Правовий менталітет як підгрунтя антропологізації права (2014)
Чернєй В. В. - Проблеми взаємодії правоохоронних органів з іншими суб’єктами запобігання злочинам на ринку небанківських фінансових послуг (2014)
Аракелян М. Р. - Дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури: історичний підхід (2014)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правовий принцип непорушності кордонів у Європі та агресія Російської Федерації проти України (2014)
Лошицький М. В. - Рішення Європейського суду з прав людини як перспектива боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями, Дрозд О. Ю. (2014)
Аленін Ю. П. - Поняття та система принципів кримінального провадження, Волошина В. К. (2014)
Тіщенко В. В. - Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів (2014)
Подцерковний О. П. - Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку (на прикладі обігу банківських металів) (2014)
Харитонов Є. О. - Громадянське суспільство та приватне право: питання кореляції (2014)
Вишняков О. К. - Наднаціональність як правовий феномен (2014)
Чанишева Г. І. - Поняття, види та юридична природа права на інформацію сторін трудового договору, Чанишев H. І. (2014)
Голубєва Н. Ю. - Поняття та значення зобов’язального права України (2014)
Харитонова О. І. - Поняття й особливості академічного плагіату, Ульянова Г. О. (2014)
Комісаров О. Г. - Проблеми та перспективи запровадження національної політики розвитку інформаційного суспільства (2014)
Словська І. Є. - Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика (2014)
Сокуренко В. В. - Законодавчі основи публічного адміністрування сфери оборони в Україні (2014)
Каракаш І. І. - Право власності на природні об’єкти та їх ресурси у виключній формі: історико-юридичний аспект (2014)
Латковская Т. А. - Проблемы концептуализации методологических подходов в науке финансового права (2014)
Овчинникова А. П. - Гармонизация культур и диалектический характер диалога (2014)
Братель С. Г. - Класифікація адміністративних процедур (2014)
Подобний О. О. - Негласні форми розслідування в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні (2014)
Мішина Н. В. - Сучасні процеси децентралізації виконавчої влади та реформування місцевого самоврядування в Україні (2014)
Матвєєва Л. Г. - Наступність права як загальнотеоретична категорія в дослідженні транзитивності права (2014)
Пацурія Н. Б. - Проблеми та перспективи запровадження медичного страхування учасників бойових дій як елемента військово-медичної доктрини (2014)
Орловська Н. А. - Судовий прецедент як джерело кримінального права України (2014)
Аніщук Н. В. - Жінки в адвокатурі Великобританії: історія і сучасність (2014)
Андреєв Д. В. - Транзактність соціально-правових комунікацій влади та суспільства: від свободи слова до державного диктату над ЗМІ (2014)
Яновицька Г. Б. - Права споживача в разі укладення договору на відстані (2014)
Армаш Н. О. - До питання про функціональне призначення державних політичних діячів (2014)
Гловюк І. В. - Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики (2014)
Квасніцька О. О. - Господарсько-правова природа договору про пайову участь у розвиток інфраструктури населеного пункту (2014)
Федотов О. П. - Концепція реалізації державної митної справи в концептуальних документах (2014)
Юдін З. М. - Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму (2014)
Бобрик В. І. - Теоретико-правові основи процесуальної оптимізації цивілістичного судочинства (2014)
Перепелиця М. М. - Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками (2014)
Подорожна Т. С. - Конституція як структурний елемент правової системи в матеріальному та формальному значеннях (2014)
Добробог Л. М. - Інкорпорація та консолідація законодавства як форми його систематизації (2014)
Дорохіна Ю. А. - Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності (2014)
Ляшук Р. М. - Нормативно-правове забезпечення оптимізації штатної чисельності персоналу відділів прикордонної служби (2014)
Марченко О. В. - Поняття та ознаки механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг (2014)
Прокоф’єва-Янчиленко Д. М. - Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України (2014)
Рядінська В. О. - Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша) (2014)
Ситар І. М. - Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз) (2014)
Титул, содержание (2015)
Фридель Р. І. - Безпосередні результати застосування доопераційної хіміопроменевої терапії з внутрішньоартеріальним введенням цитостатиків, Кіркілевський С. І., Супруненко О. А., Крахмальов П. С., Кондрацький Ю. М. (2015)
Душко Н. Е. - Лечение постпневмонэктомических бронхиальных свищей в торакальной онкохирургии: обзор литературы и собственный опыт (2015)
Колеснік О. О. - Досвід виконання резекцій печінки у хворих на метастатичний колоректальний рак, Бурлака А. А., Лукашенко А. В., Приймак В. В., Волк М. О., Жуков Ю. О., Лаврик Г. В. (2015)
Грабовий О. М. - Вміст ДНК у ядрах клітин аденокарцином товстої кишки та експресія Bcl-2?і p53, Антонюк С. А., Сільченко В. П., Воробєй Є. А., Савчин Т. М. (2015)
Ошивалова О. О. - Профілактика раку шкіри (2015)
Ярощук Т. М. - Гигантоклеточная опухоль кости — диагностическая "ловушка" при гиперпаратиреозе (случай из практики), Клапчук А. Г., Логинова Е. А. (2015)
Бездетко Н. В. - Биосимиляры — клинические и регуляторные аспекты (2015)
Верещако Р. И. - Доброкачественный пищеводно-бронхиальный свищ, осложненный стенозом левого главного бронха и релаксацией левого купола диафрагмы, Сергиенко А. В., Агаев А. Н. (2015)
Сорочан П. П. - Роль цитокинов в развитии гематологических осложнений у больных онкологического профиля, Громакова И. А., Сухина Е. Н., Прохач Н. Э., Громакова И. С. (2015)
Сатир М. В. - Застосування технології ОФЕКТ/КТ при дослідженні опорно-рухового апарату у пацієнтів з онкологічними захворюваннями, Трегуб Л. С., Солодянникова О. І., Кундін В. Ю., Ярошенко О. Ю. (2015)
Костишин І. Д. - Аналіз використання крупно­фракційного передопераційного опромінення при раку гортані, Романчук В. Р., Туманова О. А., Крижанівська А. Є., Боднарук Т. Б., Гірна Г. А. (2015)
Яніш Ю. В. - Вплив модуляторів рівня аргініну і поліамінів на метаболічну активність макрофагів, цитолітичну активність спленоцитів та їх електрокінетичні властивості у мишей з лейкозом L1210, Гончар М. В., Артамонова А. Б., Карнаушенко О. В. (2015)
Яніш Ю. В. - Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на поверхневий електричний заряд клітин карциноми легені Lewis (LLC) in vivo та на їх проліферативну активність у культурі, Гончар М. В., Гоголь С. В., Кленов О. О., Бентрад В. В. (2015)
Мосієнко В. С. - Вплив феромагнітних наночастинок заліза та їх композитів на ріст і метастазування карциноми легені Льюїс та солідної карциноми Ерліха, Кущевська Н. Ф., Шляховенко В. О., Бурлака А. П., Куртсеїтов Л. К., Карнаушенко О. В., Вербиненко А. В. (2015)
Сучасна онкологія: діагностика та лікування (2015)
Памяти профессора Воробьевой Людмилы Ивановны (2015)
Бойко В. В. - Оценка эффективности способа профилактики спайкообразования у ранее оперированных больных на органах брюшной полости, Евтушенко Д. А., Тарабан И. А., Грома В. Г. (2014)
Кабиш В. П. - Клінічні особливості перебігу виразкової кровотечі шлунка та дванадцятипалої кишки, Дудко Д. С., Ружицький А. А., Петров В. І., Бачинський Ю. С., Бодяка В. Ю., Козак І. О., Петлюк Ю. П., Ковтуняк А. В., Стельмащук В. В. (2014)
Гривенко С. Г. - Результаты применения однорядного и двухрядного швов при формировании анастомозов в абдоминальной хирургии, Резанов П. А. (2014)
Шевченко Р. С. - Превентивное аллопротезирование передней брюшной стенки в профилактике возникновения послеоперационных вентральных грыж, Брек О. О., Брек О. П. (2014)
Питык А. И. - Ангиосомальная модель реваскуляризации нижних конечностей у больных с критической ишемией, Прасол В. А., Бойко В. В., Бабынкин А. Б. (2014)
Іващук С. І. - Зміни порожнинної мікробіоти товстої кишки білих щурів за експериментального гострого набрякового панкреатиту (2014)
Логачев В. К. - К вопросу о несостоятельности при анастомозах кишечника в условиях перитонита: экспериментальное обоснование, Тимченко М. Е., Береснев С. А. (2014)
Борисенко В. Б. - Холангиогенный септический шок: патоморфологическая характеристика печени и холедоха в эксперименте, Сорокина И. В., Горголь Н. И. (2014)
Потапов С. Н. - Патологическая анатомия смешанных герминогенных опухолей яичка (2014)
Гамидов А. Н. - Влияние открытого КВЧ облучения брюшной полости на активность спаечного процесса при перитоните (2014)
Авдосьев Ю. В. - Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных с метастазами колоректального рака в печень (2014)
Котенко О. Г. - Особенности эндоваскулярной подготовки пациентов с колоректальными метастазами к расширенной резекции печени, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Іванчов П. В. - Хірургічне лікування гостро кровоточивого колоректального раку, Андрусенко О. М., Заплавський О. В. (2014)
Бойко В. В. - Профилактика гнойно-воспалительных осложнений при хирургических вмешательствах на толстой кишке, Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Меркулов А. А. (2014)
Михневич К. Г. - Мощность сердца при терапии фибрилляции предсердий кордароном и рибоксином на фоне эндотоксического шока (2014)
Пасієшвілі Н. М. - Удосконалення патогенетичної терапії плацентарної дисфункції у інфікованих вагітних (2014)
Щербина М. О. - Особливості ведення пологів за аномалій розвитку жіночих статевих органів, Салтовський О. В., Сухіна Н. П. (2014)
Прокопюк О. С. - Онкогенный риск, ассоциированный с ожирением, у женщин в перименопаузальном периоде, Лазуренко В. В., Мурызина И. Ю., Прокопюк В. Ю., Чуб О. В. (2014)
Бездітко П. А. - Комплексне дослідження післятравматичних проліферативних вітреоретинальних процесів в залежності від ступенів важкості травм очного яблука, Левченко Л. І., Гербенко В. П. (2014)
Козин Ю. И. - Комбинированная озонотерапия и усилители противопротозойной терапии в комплексном лечении бактериально-протозойно-вирусной инфекции мочеполовых органов, Беловол А. Н., Лукьянов И. Э. (2014)
Мишенина Е. В. - Острые венозные тромбозы в системе нижней полой вены и эндоваскулярные методы их лечения (2014)
Велигоцкий Н. Н. - Особенности реконструктивного этапа при панкреатодуоденальной резекции, Арутюнов С. Э. (2014)
Титул, зміст (2015)
Антоненко С. В. - Державна підтримка металургійної промисловості у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, Ялдін І. В., Кочетигова Т. В. (2015)
Грищенко Т. В. - Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу, Анзіна Г. В. (2015)
Далевська Н. М. - Інституціоналізація інтересів акторів міжнародних відносин на засадах стратегічного партнерства (2015)
Маханьова Ю. М. - Експорт зернових культур України, ЄС і країн світу в умовах сучасних інтеграційних процесів (2015)
Ткаленко С. І. - Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України, Любачівська Р. З. (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Узагальнення уявлень про економічні кластери як інструмент розбудови інноваційної інфраструктури в Україні (2015)
Булеев И. П. - Некоторые аспекты функционирования экономики Украины на современном этапе ее развития (2015)
Власюк Т. О. - Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки на ринку сільськогосподарської продукції в Україні (2015)
Денисов К. В. - Промислова політика регулювання процесів прискореної екологізації виробничої діяльності підприємств чорної металургії в Україні, Бабміндра Д. І. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Концептуальні підходи до визначення загроз розвитку туризму в Україні (2015)
Karpenko I. V. - Methodological Approaches to the Budget Financing of Projects under Conditions of Sustainable Development Based on the Principles of Public-Private Partnership, Shyshova I. G. (2015)
Кічурчак М. В. - Напрями вдосконалення інституційного забезпечення відтворення благ в економічній системі України (2015)
Комарова О. А. - Пріоритетні напрями державної освітньої політики (2015)
Машканцева С. О. - Обґрунтування вибору напрямків розвитку національного торговельного флоту (2015)
Мельникова А. А. - Проблемы и перспективы развития брендинга городов в Украине (2015)
Mrykhina O. B. - The Methodological and Regulatory Framework for Technology Transfer, Mirkunova T. I., Stoianovskyi A. R. (2015)
Solodovnic O. O. - Financial and Economic Security of the Public-Private Partnership: Theoretical and Methodological Framework (2015)
Скидан О. В. - Реформа системи науково-освітнього забезпечення аграрного сектору України (за матеріалами соціологічного дослідження), Литвинчук І. Л., Самойленко К. А., Дубінченко С. В. (2015)
Хаустова В. Є. - Нормативно-правова база державної підтримки розвитку промисловості України (2015)
Шарко М. В. - Коммерциализация интеллектуальной собственности при трансфере технологий в реальный сектор экономики (2015)
Швед Т. В. - Ідентифікація проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні, Біла І. С. (2015)
Ярошенко І. В. - Методичні підходи щодо створення та забезпечення функціонування системи моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Бурлан С. А. - Аудит ефективності діяльності підприємства: методичний аспект, Каткова Н. В. (2015)
Глушко С. Н. - Экономическая эффективность экспортно-ориентированного предприятия в условиях синергетического взаимодействия: диссинерго-синергетический парадокс, Кононенко Я. В. (2015)
Литовченко И. Л. - Формирование методического подхода к разработке интегрированных маркетинговых коммуникаций, Шкурупская И. А. (2015)
Пілевич Д. С. - Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку (2015)
Писаренко В. В. - Оптимізація логістичного розподілу як напрямок удосконалення збутової стратегії м’ясопереробних підприємств, Гуржій Н. Г. (2015)
Поліщук О. Т. - Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції (2015)
Ситенко Д. Д. - Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації (2015)
Скіцько В. І. - Аналіз та моделювання синергічного ефекту логістичних систем мікроекономічного рівня (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності (2015)
Гринько Т. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств сфери послуг, Максімчук О. С. (2015)
Чепурда Л. М. - Симптомна аналітика бізнесу у сфері послуг, Таньков К. М. (2015)
Зельдіс В. В. - Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу (2015)
Мельниченко О. В. - Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному аналізі операцій з електронними грошима (2015)
Прокопенко В. Ю. - Особенности и разновидности применения облигаций с ипотечным покрытием в европейских государствах, Святокум И. О. (2015)
Будько О. В. - Моделювання системи обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку (2015)
Vlasenko T. A. - Theoretical and Methodological Aspects of Defining the Intellectual Capital, Vasylenko Y. V. (2015)
Рязанова Н. С. - Фінансовий ринок як економічна категорія: її характерні риси, суспільне призначення та функції у сучасному інформаційному суспільстві (2015)
Шевченко Б. О. - Проблема теоретико-методичного забезпечення оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства (2015)
Беренда С. В. - Етимологія поняття "institution" та еволюція його змістовної сутності в економічних дослідженнях на прикладі СОТ, Шолом А. С. (2015)
Благун І. С. - Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств, Ільчук П. Г. (2015)
Доровський О. В. - Структурно-цільовий аналіз сценаріїв розвитку фармацевтичної галузі України (2015)
Захарченко П. В. - Модель розвитку курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу, Савушкін Д. І. (2015)
Ковальчук Г. К. - Кластерна модель управління трудовими ресурсами (2015)
Melnikov S. V. - Dynamic Monopoly Pricing Under the Reference Price Effect (2015)
Олешко Т. І. - Побудова графової моделі живучості нечіткої мережі аеропортів, Лещинський О. Л., Горбачова О. М. (2015)
Сергієнко О. А. - Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України, Філатова Л. Д., Солдатова Я. Ю. (2015)
Ажиппо А. Ю. - Определение биологического возраста в различные периоды онтогенеза человека, Пугач Я. И., Друзь В. А., Жерновникова Я. В. (2015)
Ашанин В. С. - Использование компьютерных технологий при оценке сенсомоторных реакций в единоборствах, Романенко В. В. (2015)
Богуш В. Л. - Исследование двигательных действий спортсменок, занимающихся академической греблей, Гетманцев С. В., Сокол О. В., Резниченко О. И., Кувалдина О. В., Яцунский Е. А. (2015)
Бондар А. С. - Календар проведення спортивних змагань як джерело у вивченні особливостей розвитку вітчизняного спорту у 30-ті роки XX ст., Салтан Н. М., Салтан О. М. (2015)
Бріскін Ю. А. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби, Одинець Т. Є. (2015)
Дейнеко А. Х. - Соціально-педагогічні передумови формування культури рухової діяльності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Журід С. М. - Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків у 24 чемпіонаті України з футболу в першій лізі 2014-2015 рр., Ребаз Слеман (2015)
Заплатинська О. Б. - Програма навчання базових стрибків у художній гімнастиці на етапі початкової підготовкИ (2015)
Івасик Н. О. - Обґрунтування розробки опитувальника якості життя для дітей шкільного віку з гострими бронхо-легеневими захворюваннями (2015)
Котляр С. М. - Техніки пересування кваліфікованих лижників-гонщиків ковзанярським стилем на сучасному етапі розвитку лижних гонок, Ажиппо О. Ю., Дорофєєва Т. І. (2015)
Кувалдіна О. В. - Оцінювання ефективності проходження ралійними екіпажами фрагментів гальмування (2015)
Ніжевська Т. В. - Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів артпедагогіки у професійній діяльності (2015)
Ольховый О. М. - Влияние информационно-коммуникационных технологий на вовлеченность студентов в спортивно-ориентированное физическое воспитание, Темченко В. А., Петренко Ю. М. (2015)
Рубан Л. А. - Скрининг-анкетирование субъективной оценки образа жизни женщин репродуктивного возраста, Мирошниченко И. А., Сасько И. А. (2015)
Сергієнко Л. П. - Комплексний педагогічний контроль розвитку координаційних здібностей дітей у віці 13–14 років (2015)
Сушко Р. О. - Аналіз ефективності змагальної діяльності висококваліфікованих баскетболістів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей (2015)
Тихорський О. А. - Удосконалення тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у підготовчому періоді, загальнопідготовчому етапі, Джим В. Ю. (2015)
Шестерова Л. Є. - Вплив порушень зору на окремі показники функціонального стану сенсорних систем школярів середніх класів (2015)
Шестерова Л. Е. - Динамика физической подготовленности бегунов на средние дистанции, проживающих в различных климатических условиях, Ту Яньхао. (2015)
Шльонська О. Л. - Особливості техніко-тактичної підготовки волейболістів високого класу різного амплуа (2015)
Павлов А. А. - Признаки оптимальности допустимых решений труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации (2013)
Стіренко С. Г. - Організація відкладених обчислень в кластерних системах (2013)
Марковський О. П. - Метод корекції блоків даних пошкоджених при передачі в бездротових каналах, Абу-Усбах О. Н., Федоречко О. І., Пересенчук Д. В. (2013)
Кулаков Ю. А. - Способ выбора клиентов в peer-to-peer сетях с учетом их местоположения и задержек между ними, Габинет А. В. (2013)
Павлов А. А. - Минимизация суммарного запаздывания при выполнении независимых заданий с общим директивным сроком идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых произвольны, Мисюра Е. Б. (2013)
Каліновський Я. О. - Множинність неканонічних гіперкомплексних числових систем скінченної вимірності, Боярінова Ю. Є., Хіцко Я. В., Городько Н. О. (2013)
Кулаков Ю. А. - Анализ алгоритмов выбора пакета для запроса при многоабонентской передаче, Уварова Н. В. (2013)
Клименко И. А. - Метод отображения задач на реконфигурируемую архитектуру вычислительной системы (2013)
Марковський О. П. - Організація резервування та відновлення даних при їх віддаленому зберіганні, Іванов Д. Г., Ванчугов Б. Ю. (2013)
Полторак В. П. - Рішення задачі динамічного балансування в області мережі OSPF, Степаненко О. Ю. (2013)
Безштанько. В. М. - Метод определения допустимых частостей возникновения ущерба при оценке рисков информационной безопасности с помощью генетического алгоритма (2013)
Дорогий Я. Ю. - Розробка архітектури системи для моделювання згорточних нейронних мереж, Цуркан В. В., Хренов О. І. (2013)
Кравець П. І. - Нейромережеві компоненти систем керування динамічними об’єктами з їх апаратно-програмною реалізацією на FPGA, Шимкович В. М., Омельченко П. (2013)
Марковский А. П. - Интерактивно-шаблонный метод компьютерного перевода научно-технических публикаций, Шевченко О. Н., Фань Чуньлэй (2013)
Воротніков В. В. - Вплив ступеня зв’язності резервних шляхів на надійність багатошляхової маршрутизації в MANET-мережах (2013)
Ролик А. И. - Управление уровнем услуг корпоративной ИТ-инфраструктуры на основе координатора (2013)
Малюков П. Н. - Система обнаружения аномального поведения абонентов телефонной сети, Радер Р. И. (2013)
Коган А. В. - Организация многопутевой междоменной маршрутизации с оптимальным числом граничных маршрутизаторов (2013)
Приймак М. В. - Сигнали зі змінним періодом та їх модель, Василенко Я. П., Дмитроца Л. П. (2013)
Жабин В. И. - Повышение эффективности параллельных вычислений в потоковых системах, Жабина В. В. (2013)
Марковський О. П. - Ефективне обчислення квадратного кореня на полях галуа GF(2m), Виноградов Ю. М., Салоха О. Є., Ткаченко І. М. (2013)
Ерошенко Е. - Альтернативное птицеводство? Утки! (2016)
Медведский В. - Коровник облегченного типа. Где комфорт, там и продуктивность, Догель А. (2016)
Бурлака В. - Оцінка технічного рівня кормороздавачів-змішувачів світових виробників, Водяницький Г., Тимків В. (2016)
Новіцька О. - Ефективність адсорбціїТ-2 токсину препаратом "Бетасорб", Новіцький К. (2016)
Використання антибіотиків у тваринництві - смертельна загроза для людства (2016)
Блаха Т. - ЕС: защита животных – залог безопасности и качества мяса (2016)
Новожицька Ю. - Лабораторна діагностика отруєнь собак (2016)
Курнаєв О. - Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс при силосуванні бобово-злакової сумішки (2016)
Лавров В. - Навыки интенсивного пчеловождения (2016)
Павлов А. А. - ПДС-алгоритмы решения задач составления расписаний по критерию опережения/запаздывания на одном приборе, Мисюра Е. Б. (2014)
Амонс О. А. - Синхронізація даних в розподілених інформаційних системах (2014)
Марковський О. П. - Метод виправлення трьохкратних помилок передачі даних в двійкових симетричних каналах, Терещенко С. Ю., Федоречко О. І. (2014)
Павлов А. А. - Рекомендации по выбору зоны проведения активного эксперимента для одномерного полиномиального регрессионного анализа, Калашник В. В. (2014)
Марковський О. П. - Метод резервування та прискреного відновлення даних в системах їх віддаленого зберігання, Іванов Д. Г., Великий М. М., Невдащенко М. В. (2014)
Стіренко С. Г. - Метод перебалансування навантаження в кластерних комп'ютерних системах в динамічному режимі (2014)
Марковський О. П. - Метод корекції двох помилок синхронізації в асинхронних лініях передачі цифрових даних, Губська А. О., Чечель В. Р., Федоречко О. І. (2014)
Роковой А. П. - Способ прогнозирования дисперсии задержки при передаче голосовых данных, Габинет А. В. (2014)
Бузовский О. В. - Методы и алгоритмы объединения таблиц для распределенных хранилищ данных в оперативной памяти, Подрубайло А. А. (2014)
Луцький Г. М. - Моделювання обмеженої реалізації архітектури потоку даних в структурі суперскалярного процесора, Долголенко О. М., Аксьоненко С. В., Сторожук В. О. (2014)
Короненко А. М. - Дослідження динаміки навантаження мультисервісної мережі (2014)
Зимчук И. В. - Редукция моделей объектов управления для синтеза простых регуляторов (2014)
Гусев Е. И. - Математическое моделирование распределённой кластерной системы использующей shared everything подход (ORACLE RAC) (2014)
Сергієнко А. М. - Реалізація функції квадратного кореня у ПЛІС, Сергієнко П. А. (2014)
Ролик А. И. - Методика оперативного управления уровнем ИТ-услуг на основе сервисно-ресурсных моделей (2014)
Жаховський В. О. - Медичне забезпечення антитерористичної операції: стан, проблеми та напрями удосконалення, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Мельник І. П., Слабкий Г. О. (2015)
Ціборовський О. М. - Здоров’я населення і фактори ризику, що впливають на його стан, як об’єкт управління (огляд літератури) (2015)
Рудень В. В. - Пацієнти з гострим інфарктом міокарда (І.21) про куріння тютюну як про модифікований поведінковий фактор ризику в здоров’ї людини (за результатами соціологічного опитування), Тімченко Н. Ф. (2015)
Бугоркова И. А. - Распространенность стоматологических заболеваний у наркозависимых больных для разработки программы по снижению рисков (2015)
Варивончик Д. В. - Медико-статистичні особливості онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров’я України, Шевченко В.І., Еджибія О. М. (2015)
Вітовська В. А. - Порівняльний аналіз показників захворюваності на атрофії зорових нервів у різних категоріях населення України, Васюта В. А. (2015)
Подольський В. В. - Прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу та клінічна характеристика жінок фертильного віку, що перенесли артифіційний аборт (2015)
Орлова О. О. - Планування сім’ї у ВІЛ-інфікованих жінок як базова стратегія профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (2015)
Дудник С. В. - Методологія прогнозування смертності на основі математичного моделювання (2015)
Кручаниця В. В. - Смертність населення Закарпатської області внаслідок вживання алкоголю (2015)
Слабкий Г. О. - Потреба лікарні інтенсивного лікування в променевих методах дослідження, Качур О. Ю. (2015)
Клименко В. І. - Обґрунтування функціональної моделі профілактики поширеності та інтенсивності поширених стоматологічних захворювань, Смірнова І. В. (2015)
Горбань А. Є. - Моніторинг засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров’я України з проблеми захворюваності на найбільш соціально небезпечні та соціально значущі хвороби за 2011–2014 рр., Закрутько Л. І., Дзюба О. М., Білан Л. Г. (2015)
Знаменская М. А. - Щодо відповідального ставлення дорослого населення з хронічними неінфекційними хворобами до власного здоров’я та способу життя (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Соціально-психологічні характеристики керівних кадрів на регіональному рівні, Гульчій О. П. (2015)
Євтушенко В. М. - Оптимізація контролю аудиторної роботи студентів І та ІІ медичних факультетів (2015)
Грузєва Т. С. - Інформаційне забезпечення фахівців первинної ланки охорони здоров’я з питань доказової профілактики, Пузанова О. Г. (2015)
Грузєва Т. С. - Організація контролю за громадським здоров’ям у США та країнах Європейського регіону, Мельник В. В. (2015)
Корчинська О. О. - Ендометріоз як одна із сучасних проблем у гінекології та акушерстві (аналітичний огляд наукової літератури), Маштепа А. М., Волошина У. В., Петренко Т. Г. (2015)
Варвашеня М. В. - Оценка малоинвазивных эндовидеохирургических методов лечения простых кист почек: обзор литературы и результаты собственных исследований (2015)
Кудря А. В. - Основні показники моніторингу розвитку сімейної медицини в Україні (2015)
Слабкий В. Г. - Деякі показники реформування первинної медико-санітарної допомоги в пілотних регіонах України. 2014 рік (за даними оперативного моніторингу), Бучинський Л. Я., Кучеренко Н. Т. (2015)
Парій В. Д. - Аналіз використання основних виробничих засобів окремих закладів охорони здоров’я в контексті створення госпітального округу, Прус Н. В. Борис В. М. (2015)
Ціборовський О. М. - Лікарський статут як основа законодавства країни в медичній справі ХІХ століття, Сорока В. М. (2015)
З плеяди захоплених наукою та навчально-педагогічною діяльністю (до 70-річчя Кочіна Ігоря Васильовича) (2015)
Титул, зміст (2015)
Григорова-Беренда Л. И. - Международный опыт применения гедонистических индексов в экономике и возможности его использования в Украине (2015)
Ильницкий Д. А. - Национальные модели университетского патентования: выводы из мирового опыта (2015)
Шуба М. В. - Фондові індекси як узагальнюючі індикатори стану фондових ринків країн Європейського Союзу (2015)
Вінниченко О. В. - Аналіз та структуризація причин, що перешкоджають упровадженню прогресивних технологій біржової торгівлі зерном (2015)
Власюк Т. О. - Оптимізація імпортної політики як чинник зовнішньоторговельної безпеки (2015)
Дюжев В. Г. - Формирование приоритетов технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики в Украине с позиции анализа их жизненных циклов, Сусликов С. В. (2015)
Лазарєва О. В. - Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування (2015)
Перфилова А. Е. - Оценка обоснованности целевых параметров "Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года" на основе критерия существенности (2015)
Портна О. В. - Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України (2015)
Проноза П. В. - Податкова підтримка діяльності малих підприємств в Україні (2015)
Соколюк Г. О. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Назыров К. З. - Предпосылки становления институциональной концепции конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации, Яременко О. Л. (2015)
Ярошенко І. В. - Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Слава С. С. - Структурні статика та динаміка економіки Закарпаття в докризових і кризових умовах, Сембер С. В., Машіко К. С., Гапак Н. М. (2015)
Бубенець І. Г. - Особливості базових моделей інтрапренерства на рівні торговельного підприємства (2015)
Кузьмин О. Е. - Задачи и инструменты товарно-технологической диверсификации производства, Фещур Р. В., Скибинский А. С., Дрималовская Х. В. (2015)
Косата І. А. - Ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу (2015)
Маркіна І. А. - Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної сфери, Маховка В. М. (2015)
Мельник О. Г. - Типологія технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств, Бодарецька О. М. (2015)
Назаров Н. К. - Аналіз стану кадрової безпеки та лояльності персоналу промислових підприємств, Чжан Х. Ю. (2015)
Сазонець О. М. - Інноваційна діяльність підприємств у контексті забезпечення інформаційної безпеки, Сіпайло Л. Г. (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку, Максимчук Я. С., Харук К. Б. (2015)
Стадник В. В. - Науково-методичні основи моделювання поведінки споживачів у системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством, Замазій О. В. (2015)
Щетініна Л. В. - Особливості розвитку корпоративної культури в умовах віддаленого режиму роботи, Павлова К. О., Рудакова С. Г. (2015)
Zavadska D. V. - Client-Oriented Approach: Forming the System of Management of the Bank Relations with Clients (2015)
Zaslavska O. I. - Risks of resource provision of the banks in conditions of instability (2015)
Калініченко Л. Л. - Кредитування підприємництва як форма фінансової підтримки (2015)
Карчева Г. Т. - Системно-синергетичний підхід до розвитку банківських систем в умовах фінансової нестабільності (2015)
Неизвестная Е. В. - Маркетинговый аспект банковской конкуренции (2015)
Погореленко Н. П. - Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам (2015)
Чмутова І. М. - Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку (2015)
Юхименко Т. В. - Вплив соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору, Лапко О. О. (2015)
Doronina M. S. - Behavioral economics. The research methodology background (2015)
Попов А. Е. - Организационно-экономическое обеспечение социализации производственных отношений в национальных моделях экономических систем, Митрофанова А. С. (2015)
Брік С. В. - Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року, Мардус Н. Ю., Фальченко О. О. (2015)
Дерій В. А. - Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва, Камінська Т. Г. (2015)
Харламова О. В. - Non-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле (2015)
Риндзак О. Т. - Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова) (2015)
Гурьянова Л. С. - Модели выбора инструментов обеспечения сбалансированности социально-экономического развития регионов (2015)
Журавель К. В. - Удосконалення методики оцінки ефективності управлінських рішень щодо використання нерухомого майна залізничного транспорту, Масалигіна В. В. (2015)
Ілляшенко О. В. - Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства (2015)
Lukianenko I. H. - The Modelling of Registered Unemployment Rate Nonlinear Dynamics in Ukraine by Means of Threshold Autoregression, Oliskevych M. O. (2015)
Пілько А. Д. - Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом (2015)
Раевнева Е. В. - Прогнозирование количества абитуриентов вузов в зависимости от демографических изменений и привлекательности высшего образования, Аксенова И. В. (2015)
Семенова В. Г. - Використання економіко-математичних методів у дослідженні ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (2015)
Сисоєв В. В. - Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави (2015)
Скіцько В. І. - Моделювання логістичних процесів повернення товарів у сфері е-комерції, Ігнатова Ю. В. (2015)
Ястребова Г. С. - Моделі розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства України, Заруба Є. П. (2015)
Титул, содержание (2015)
Федоренко З. П. - Нові підходи до оцінки стану онкологічної допомоги населенню, Гулак Л. О., Горох Є. Л., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2015)
Федоренко З. П. - Оцінка стану організації онкологічної допомоги населенню за даними Національного канцер-реєстру України, Гулак Л. О., Михайлович Ю. Й., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2015)
Колеснік О. О. - Локальний контроль і фактори ризику виникнення рецидиву раку прямої кишки, Безносенко А. П., Шудрак А. А., Махмудов Д. Е. (2015)
Кіркілевський С. І. - Сучасні підходи до неоад’ювантної терапії хворих на рак стравоходу, Фридель Р. І., Крахмальов П. С., Кондрацький Ю. М. (2015)
Лісний І. І. - Низькоопіоїдна анестезія при колоректальних операціях в онкохірургії, Колеснік О. О., Закальська Х. А., Горкавий Є. О., Махмудов Д. Е. (2015)
Ярешко В. Г. - Диагностика и хирургическое лечение рака поджелудочной железы и периампулярной зоны, Отарашвили К. Н., Живица С. Г., Михеев Ю. А. (2015)
Коровін С. І. - Комбіноване лікування хворих на саркому м’яких тканин кінцівок і тулуба, Іванкова В. С., Остафійчук В. В., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Палій М. І. (2015)
Применение вемурафениба: рациональное дозирование и сопутствующая терапия (2015)
Смоланка І. І. - Місце ліпофілінгу в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози: історичні аспекти та власний досвід, Мотузюк І. М., Сидорчук О. І., Костюченко Є. В., Лігірда О. Ф., Досенко І. В., Лобода А. Д., Ляшенко А. О., Молід С. О. (2015)
Клинический случай: применение трастузумаба эмтансина при печеночной дисфункции (2015)
Коробко Є. В. - Комбіноване лікування хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини:сучасний стан проблеми (огляд літератури та результати власних досліджень), Процик В. С. (2015)
Кравченко Д. А. - Сравнительная характеристика рака и опухолеподобных новообразований гортани при видеоэндоскопии (2015)
Гончарук Е. - Современный подход к лечению лимфом: новый доступный биопрепарат ритуксимаба (2015)
Амдієв А. А. - Результати багатоцентрового рандомізованого дослідження з вивчення ефективності та токсичності терапії у хворих на лімфому Ходжкіна групи проміжного ризику, Крячок І. А., Титоренко І. Б., Каднікова Т. В., Алексик О. М., Ульянченко К. О., Новосад О. І., Філоненко К. С., Кущевий Є. В., Пастушенко Я. В., Скрипець Т. В. (2015)
Крячок І. А. - Використання гранулоцитарних колонієстимулюючих факторів при проведенні протипухлинної терапії, Титоренко І. Б. (2015)
Тимовская Ю. О. - Химиоэндокринотерапия при распространенном раке грудной железы, Зотов А. С. (2015)
Авастин®. Новое показание к применению препарата: данные доказательной медицины (2015)
Сокур И. В. - Опыт применения ибандроновой кислоты у больного с метастатическим поражением костей при раке предстательной железы (случай из практики), Демченко В. Н., Заплатина С. В. (2015)
Барановська Л. М. - Оцінка ефективності хіміопроменевої терапії хворих на місцево-поширений рак шийки матки при використанні сучасної гамма-терапевтичної апаратури (2015)
Іванкова В. С. - Консервативне лікування хворих із місцево-поширеними формами злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Рябов М. Ф. (2015)
Діагностика та лікування злоякісних пухлин органів черевної порожнини. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (2015)
Титул, зміст (2015)
Алексєєва Н. І. - Особливості розрахунку вартості суспільних благ (від необхідного до бажаного): вітчизняні реалії та європейський досвід, Котіна Г. М., Степура М. М. (2015)
Глухова Д. А. - Стратегії розподілу федерального бюджету США: військово-інноваційний вимір (2015)
Загородня А. А. - Зміст професійної підготовки фахівців економічної галузі в Республіці Польщі (2015)
Fehr H. - The Financial Equalization System in Germany and Ukraine, Tofaniuk O. V. (2015)
Krupka M. I. - World Experience in Using Education and Science in the Process of Building the State Intellectual Potential, Revak I. O. (2015)
Полікарпова О. С. - Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у валютному союзі (2015)
Скрипник А. В. - Оцінка ефективності вищої освіти, Оборська І. С. (2015)
Тимошенко О. В. - Методологічні засади рейтингування країн Європейського Союзу за показниками макроекономічної безпеки (2015)
Тимощук О. М. - Європейський досвід забезпечення розвитку річкових судноплавних компаній, Горошко К. О. (2015)
Хаустова В. Є. - Глобальні тенденції розвитку промисловості в розвинутих країнах світу і тих, що розвиваються (2015)
Бервено О. В. - Роль транспортної системи в національному менеджменті якості життя (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Науково-методичний підхід до прогнозування та оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку (2015)
Исаева Н. И. - Условия формирования долгосрочных стратегий социально-экономического развития страны, Ярошенко И. В. (2015)
Кожушко О. В. - Макроекономічне підґрунтя забезпечення фінансової безпеки держави, Владімірова Н. П. (2015)
Кочарян І. С. - Формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою з метою вдосконалення макроекономічного планування (2015)
Кошевой А. Г. - Институциональный подход в контексте реформирования сферы спорта в Украине, Красовская Е. Ю. (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України (2015)
Паентко Т. В. - Институциональные асимметрии бюджетных расходов и перспективы их преодоления в Украине (2015)
Підгурська О. І. - Створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні, Лапко О. О. (2015)
Решетняк О. І. - Організаційно-економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні, Заїка Ю. А. (2015)
Сазонець О. М. - Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні в контексті вдосконалення системи пенсійного забезпечення, Куряча Н. В. (2015)
Тарангул Л. Л. - Специфіка формування та розподілу міжбюджетних трансфертів, Крамаренко О. А. (2015)
Ярошенко І. В. - Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Ткаченко С. А. - Удосконалення методології підсистеми моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери, виходячи з вимог функціонально розвинутої обробки інформації (2015)
Виноградова О. В. - Проблеми регламентації контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві, Кондрашов О. А. (2015)
Владичин М. Б. - Особливості застосування збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України, Струк Н. С. (2015)
Одарченко Д. М. - Модернізація складських приміщень підприємства на базі WMS, Соколова Є. Б. (2015)
Петренко О. О. - Застосування методів "360 градусів" та "assessment-центру" для оцінки фахівців за компетентностями (2015)
Сабадырева А. Л. - Портфельно-ориентированный подход в стратегии потенциала предприятия (2015)
Савицька Н. Л. - Вплив опортуністичної поведінки на кадровий потенціал підприємств мережного ритейлу, Гебер Н. А. (2015)
Семчук Ж. В. - Забезпечення ефективної діяльності сфери освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства (2015)
Цимбалюк С. О. - Дослідження та формування бренда роботодавця: теоретико-прикладні аспекти (2015)
Брюховецкая Н. Е. - Конкуренція: деякі аспекти теорії і практики, Булеев И. П. (2015)
Тютюнникова С. В. - Социальные (общественные) потребности в системе потребностей человека, Ганжерли А. О. (2015)
Хомяк М. С. - Еволюція теорій і концепцій фінансового простору (2015)
Мацелюх Н. П. - Вплив асиметрії інформації на цінові механізми ринку цінних паперів і ризик розвитку криз (2015)
Чуницька І. І. - Проблеми і перспективи розбудови інфраструктурного потенціалу фінансового ринку в умовах економічних шоків (2015)
Іляш О. І. - Необхідність системного реформування соціальної політики для забезпечення розвитку ринку праці західних регіонів України, Лупак Р. Л., Качмар Н. М. (2015)
Полевая В. В. - Социокультурные доминанты в системе факторов детерминации трудового поведения работников (2015)
Гвоздицький В. С. - Нейро-нечітке моделювання фінансових криз у корпоративних системах, Клебанова Т. С. (2015)
Кузьминчук Н. В. - Науково-методичний підхід до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, Олексюк Т. В. (2015)
Згуровский М. З. - Минимизация лексикографического критерия для допустимого расписания на параллельных приборах с произвольными директивными сроками, Павлов А. А., Мисюра Е. Б. (2014)
Кулаков Ю. О. - Організація багаторівневої пам’яті в реконфігурованих обчислювальних системах, Клименко І. А. (2014)
Павлов А. А. - Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе оптимального по критерию минимизации суммарного опережения работ, Халус Е. А. (2014)
Стіренко С. Г. - Реалізація методу визначення моменту відкладення пересилання даних в комп’ютерних кластерних системах (2014)
Коваль О. В. - Верифікація комп’ютерної моделі системи інформаційного управління, Зайцева К. А. (2014)
Боброва Н. Л. - Обоснование использования комплекса диагностических методик для оценки психофизиологического состояния человека (2014)
Роковой А. П. - Метод локализации мультимедийного трафика в одноранговых сетях, Габинет А. В., Петрук В. А. (2014)
Згуровский М. З. - Методология построения четырехуровневой модели планирования, принятия решений и оперативного планирования в сетевых системах с ограниченными ресурсами, Павлов А. А., Мисюра Е. Б., Мельников О. В., Лисецкий Т. Н. (2014)
Широчин С. С. - Спосіб стеганографічного захисту даних в аудіо-файлах на основі комплементарного образу, Сулема Є. С. (2014)
Павлов А. А. - Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком, Жданова О. Г., Сперкач М. О. (2014)
Марковський О. П. - Захищена реалізація фільтрації зображень в grid-системах, Невдащенко М. В., Білашевська А. М. (2014)
Демчинский В. В. - Особенности применения механизмов формирования и ограничения трафика (2014)
Денисюк А. В. - Определение адекватной модели для представления знаний в современных информационных системах, Кавицкая В. С., Любченко В. В. (2014)
Бойко Ю. В. - Управління високопродуктивними ІТ-інфраструктурами, Глибовець М. М., Єршов С. В., Кривий С. Л., Погорілий С. Д., Ролік О. І., Теленик С. Ф., Ясочка М. В. (2014)
Михайленко В. В. - Комп’ютерний аналіз напівпровідникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами, Виноградов Ю. М., Бабенко А. А. (2014)
Ролик А. И. - Комплексный подход к управлению уровнем ИТ-услуг в корпоративных ИТ-инфраструктурах (2014)
Кулаков Ю. А. - Способ формирования виртуальной структуры grid, ориентированной на многопутевую маршрутизацию, Диброва М. А. (2014)
Дорогий Я. Ю. - Алгоритм структурної оптимізації нейронної мережі (2014)
Салапатов В. І. - Моделювання, верифікація та розробка програм (2014)
Титул, зміст (2012)
Олександру Ситнику – 60: штрихи до наукового портрета (2012)
Ситник О. - Стан та перспективи дослідження середнього палеоліту Подільської височини (2012)
Ленартович О. - Житлово-господарські об’єкти культури лінійно-стрічкової кераміки Верхнього Подністер’я і Західного Побужжя (2012)
Ткачук Т. - Кинджали з рогу (кістки) на поселеннях культури Трипілля-Кукутень (2012)
Ткач Є. - Локалізація та етнічний склад "костобоків трансмонтанів” за археологічними джерелами (2012)
Милян Т. - Прикраси та декоративні предмети ранньослов’янського часу з межиріччя Дністра та Західного Бугу (2012)
Лівох Р. - До проблеми початків Церкви на заході Русі (2012)
Войтович Л. - Землі галицьких князів: проблеми дослідження (2012)
Прищепа Б. - Основні результати археологічних досліджень волинських міст епохи Київської Русі у 1991–2010 роках (2012)
Ляска В. - "Мьстиславъ… даеть городъ. Всеволожь боромь. и села роздаваеть…”: Всеволожська волость у княжу добу (2012)
Ягодинська М. - Поховальні пам’ятки Західного Поділля Х–ХІІІ ст. (2012)
Кравченко Е. - Керамічний посуд кизил-кобинської культури поселення Альма-Кермен із розкопок 2008 року (2012)
Баукова А. - Антична скульптура малих форм із фондів Львівського історичного музею (2012)
Онищук Я. - Кераміка вельбарської культури з поселення Дудин ІІ у верхів’ях Ікви (2012)
Терський С. - Дослідження посаду літописної Пересопниці в урочищі Пастівник у 1994 році (2012)
Савицький В. - Нові знахідки давньоруських натільних хрестів із виїмчастими емалями на території Волині (2012)
Лазурко О. - Середньовічний скарб культових речей зі Львова, Шніцар М. (2012)
Білас Н. - Педагогічна та адміністративна діяльність професора Едмунда Булянди у Львівському університеті (2012)
Додаток-вклейка (2012)
Кузьменко А.М. - Структурно-метаболічні та морфологічні ознаки при експериментальному гнійно-запальному процесі, спричиненому E. сoli (2015)
Лазирский В.А. - Морфологические изменения в илеоцекальном сегменте кишечника после гастропластики в эксперименте (2015)
Лук’янчук В.Д. - Сучасний стан питання патогенезу пародонтиту та його фармакокорекції (огляд літератури), Гордійчук Д.О. (2015)
Пікас О.Б. - Спектр жирних кислот ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень (2015)
Пікас П.Б. - Склад жирних кислот у сироватці крові хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту, їхній взаємозв’язок (2015)
Попова Л.Д. - Вплив поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 у субтоксичних дозах на рецепторний апарат і внутрішньоклітинний метаболізм, Стеценко С.О., Жерновая М.Є., Шевченко О.О., Бондарева А.В. (2015)
Сахарова І.В. - Стан системи мікросомального окиснення під впливом азотовмісних детергентів, Данильченко Л.І., Рекрутюк Н.О. (2015)
Бондаренко А.В. - Анафілактичний шок у практиці інтерніста (2015)
Кравчун П.Г. - Ішемічна хвороба серця з проявами хронічної серцевої недостатності з супутнім цукровим діабетом 2-го типу за наявності метаболічного синдрому: сучасні підходи до лікування хворих у рамках поліморбідної патології у клініці внутрішніх хвороб, Залюбовська О.І., Шушляпін О.І., Борзова О.Ю., Кожин М.І., Сідоров О.П., Тітова Г.Ю., Ломакіна O.В., Риндіна Н.Г., Золотайкіна В.I., Ринчак П.І., Лазарева С.О. (2015)
Мостовий Ю.М. - Діагностика симптомів хронічного обструктивного захворювання легень за даними анкетування, Распутина Л.В., Черепій Н.В. (2015)
Алєксєєва Н.П. - Лікування бронхіальної астми у дітей: ефективність, безпека та якість життя (2015)
Шаповалова В.В. - Променева діагностика некротичного ентероколіту у недоношених новонароджених (2015)
Яровая Е.К. - Опыт применения пробиотика на основе спорообразующих бактерий у детей с пиелонефритом и дисбактериозом кишечника (2015)
Григорова И.А. - Токсическая энцефалопатия как результат употребления марганецсодержащих суррогатных психоактивных веществ, Резниченко Е.К., Черняк А.В., Кохан Е.Н. (2015)
Сухоруков В.В. - Особенности изменения электрической активности мозга в период ночного сна у больных рассеянным склерозом (2015)
Герасимов Г.Н. - Сроки выполнения эффективной аутодермопластики у больных с трофическими язвами и вялотекущими ранами (2015)
Душик Л.Н. - Выбор метода спленэктомии при гематологической патологии (2015)
Пасичный Д.А. - Выбор метода пластики пролежней тазобедренной области лоскутом мышцы-напрягателя широкой фасции (2015)
Синегубов Д.А. - Дифференцированное эндопротезирование тазобедренного сустава в условиях остеопении и остеопороза у больных с ревматоидным артритом (2015)
Черкова Н.В. - Эффективность использования ультразвукового скальпеля при лапароскопической холецистэктомии (2015)
Павловський С.А. - Вплив циркадного ритму на вегетативні розлади у пацієнтів з хронічним холециститом (2015)
Коваль Г.Д. - Експресія транскрипційних факторів регуляції диференціювання Т-хелперів Т-bet та gata-3 у тканині ендометрія в жінок з ендометріозом, асоційованим з безпліддям (2015)
Волкова О.С. - Влияние лецитин-кальциевого комплекса на состояние микробиоценоза полости рта при профилактике множественного кариеса зубов (2015)
Гоєнко О.М. - Особливості діагностики та вибір тактики лікування генералізованого пародонтиту у хворих після перенесеного гострого інфаркту міокарда (2015)
Жданова Н.О. - Динаміка термометричних показників слизової оболонки при лікуванні хронічного гранульоматозного періодонтиту методом тимчасової обтурації (2015)
Щёголева М.Г. - Сравнительная оценка средств, облегчающих прорезывание зубов (2015)
Лісовий В.М. - Медицина граничних станів та нова парадигма охорони здоров’я, Коробчанський В.О., Веремієнко О.В. (2015)
Подаваленко О.В. - Гігієнічна характеристика навчально-виробничого та позаучбового режимів студентів при опануванні радіотехнічних спеціальностей у технікумі (2015)
Кізлова Н.М. - Аналіз чотирирічного профілю тривалості та кратності наступних епізодів лікування пацієнтів з виразковою хворобою та ерозіями шлунка і дванадцятипалої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі, Яремина І.В. (2015)
Бено Ю. - Біометричний аналіз впливу постійного магнітного поля на насіння дурману звичайного (Datura stramonium L.), Дика М., Скварко К. (2014)
Заводовський Д. - Диверсифікація динаміки розвитку втоми ішемізованого м’яза, Ноздренко Д., Сорока В., Хома О., Мотузюк О. (2014)
Заводовський Д. - Аналіз силової відповіді ішемізованого m. soleus на стимуляційний сигнал, модульований за частотою, Хома О., Ноздренко Д., Мотузюк О., Сорока В. (2014)
Костенко В. - Модуляція скорочувальної активності гладеньких м’язів кишечнику щурів в умовах дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання, Чамор Т., Цимбалюк О., Давидовська Т. (2014)
Бугайчук А. - Вплив фітогормонів на вкорінення кімнатних рослин, Сеньків І., Андреєва В. (2014)
Дегтярьов В. - Онтогенетична структура популяцій Fraxinus excelsior у Кролевецько Глухівському геоботанічному районі (2014)
Котюк Л. - Вивчення антимікробної активності етанольного екстракту трави Dracocephalum moldavica L. (Lamiaceae) (2014)
Апончук Л. - Вплив тютюнопаління на показники рівня фізичного стану та тип гемодинаміки в осіб жіночої статі, Шевчук Т., Бернацька Н. (2014)
Дмитроца О. - Стан фізичного здоров’я підлітків залежно від місця проживання, Швайко С., Трофим’як Ю. (2014)
Пшибельський В. - Особливості периферичного кровообігу у чоловіків, зайнятих у промисловому виробництві, Шевчук Т., Киричук О. (2014)
Скляр Ю. - Створення нових територій природно-заповідного фонду як важливий складник розбудови структурних елементів екомережі поліської частини Сумської області, Скляр В. (2014)
Алпатова О. - Сучасний стан системи найпростіших та місце в ній черепашкових амеб Житомирського i Київського Полісся (2014)
Васільєва Л. - Особливості поширення та щільність населення перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водних об’єктів української частини басейну Прип’яті (2014)
Гарлінська А. - Морфологічні та екологічні особливості молюсків підродини Physinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) України (2014)
Єрмошина Т. - Морфометричні індекси молюсків роду Unio в нормі, Павлюченко О. (2014)
Передерко Л. - Мікробіологічний моніторинг патогенної мікробіоти слизових оболонок очей страусів африканських (Struthio camelus) (2014)
Сухомлін К. - Характеристика видового різноманіття преімагінальних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) у водотоках підзони мішаних лісів Європи (2014)
Тарасова Ю. - Особливості утримання та розмноження Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) в умовах лабораторного акваріума (2014)
Янович Л. - Сезонність розмноження та його особливості у видів підродини Unioninae (Mollusca, Unionidae) фауни України (2014)
Абрамчук О. - Особливості показників стимуляційної міографії м’язів кисті у музикантів, Палащина Г. (2014)
Боровець О. - Дія естрону на секрецію компонентів ліпідної природи з жовчю у самок щурів, Решетнік Є., Весельський С., Макарчук М. (2014)
Добростан О. - Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла, Плиска О., Філімонова Н. (2014)
Журавльов О. - Особливості функціонування кардіореспіраторної системи в умовах відновлення після фізичного навантаження, Сич Н., Полінко Ю., Киричук О. (2014)
Качинська Т. - Статеві особливості міжпівкулевої асиметрії викликаних потенціалів кори головного мозку у правшів та лівшів (2014)
Лановенко О. - Аналіз селективної дії природного добору за показниками плодових репродуктивних втрат (2014)
Мельничук О. - Часовий хід останнього скорочення в тетанусі m. gastrocnemius (cap. med) в алкоголізованих щурів за умов критичної васкулярної ішемії задніх кінцівок. Зміна вектора розвитку м’язової сили (2014)
Моренко А. - Електрична активність кори головного мозку та поверхневих м’язів пальців у жінок із високою і низькою індивідуальною α-частотою (2014)
Сокол А. - Особливості спектра потужності ЕЕГ у спортсменів різних видів спорту, Шевчук Т., Євпак Н., Кальков Р. (2014)
Сопронюк Є. - Зміни артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, пов’язані з метеофакторами, у студентів, Козачук Н., Поручинський А. (2014)
Швайко С. - Вплив віку початку систематичних навчальних занять на показники зовнішнього дихання школярів, Дмитроца О., Коржик О. (2014)
Ievpak N. - The effect of working memory and social interactions training on ERP features, Kuznetsov I., Rakovets O., Marchuk I. (2014)
Пшеничко В. - Морфологічний стан судинного русла шишкоподібної залози щурів за умов гострого стресу та цілодобового освітлення (2014)
Маркевич А. - Дослідження терапевтичних властивостей низькомолекулярних органічних сполук на моделях виразкоутворення у щурів, Вірченко О., Фалалээва Т. Кудрявцев К., Берегова Т. (2014)
Демчук В. - Мотивація до навчання у ВНЗ та оцінка його пріоритетів студентами природничих спеціальностей СНУ ім. Лесі Українки, Крюков В., Сологор К. (2014)
Іванців О. - Історичні аспекти підготовки фахівців-біологів в Україні в ХІХ ст., Іванців В. (2014)
Наші автори (2014)
Андренко П. М. - Багатокритеріальна оптимізація параметрів лабіринтно-гвинтового насосу, Дмитрієнко О. В., Лебедєв А. Ю. (2015)
Бєлянська О. Р. - Моделювання впливу попереднього диспергування в технології одержання комплексного добрива, Волошин М. Д., Кармазіна В. В. (2015)
Гришакин В. Т. - Идентификация импульсной нагрузки, воздействующей на вязко-упругую балку (2015)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 3: компоновочный коэффициент (2015)
Кононенко А. П. - Выбор основных параметров вихревого диода для предотвращения гидравлических ударов в вертикальных трубопроводах, Овсянников В. П., Оверко М. В. (2015)
Криштоп И. В. - Оценка влияния поперечных вихрей на процессы передачи энергии в свободновихревом насосе, Герман В. Ф., Гусак А. Г., Салтанова Л. М. (2015)
Курпа Л. В. - Аналіз геометрично нелінійних коливань функціонально-градієнтних пологих оболонок за допомогою теорії R-функцій, Шматко Т. В. (2015)
Литвин О. М. - Дослідження методу знаходження точок розриву першого роду функції однієї змінної, Першина Ю. І., Пасічник В. О. (2015)
Мельник О. С. - Нанопристрої з програмованими характеристиками, Трохименко Н. В., Собченко А. О. (2015)
Назаренко О. М. - Параметрична ідентифікація моделі Солоу макроекономічної системи, Ніколаєнко О. М. (2015)
Назаров О. І. - Математична модель зношування дискових гальмівних механізмів легкових автомобілів в умовах експлуатації, Клец Д. М., Назаров І. О. (2015)
Панамарьова О. Б. - Проектування диспергуючого пристрою для гідроагрегатів живлення гідросистем (2015)
Полянская Т. С. - Система интегральных уравнений первого рода на отрезке с логарифмическим ядром (2015)
Ребров А. Ю. - Идентификация сельскохозяйственных тракторных шин численным методом (2015)
Редчиц В. В. - Математическая модель определения параметров криволинейного движения двухзвенного автопоезда при манёвре "поворот" на стадии проектирования, Кальченко Б. И., Головина Е. В. (2015)
Рябенков И. А. - Условия повышения точности и качества обрабатываемых поверхностей при шлифовании с фиксированным радиальным усилием (2015)
Рябов Е. С. - Определение параметров накопителя энергии для электроподвижного состава с асинхронным тяговым приводом в режиме ограничения тока тяговой сети (2015)
Сахно В. П. - Методика визначення характеристик агрегатів ГСУ та режимів їх роботи для вантажних автомобілів в залежності від умов експлуатації, Поляков В. М., Тімков О. М., Іванов О. С. (2015)
Семко А. Н. - Особенности пульсирующих струй жидкости высокой скорости, Ягудина Н. И. (2015)
Шевченко С. А. - Уточнение метода инвариантов для расчёта динамических параметров газа в трубопроводах пневмосистемы запуска ракетного двигателя, Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2015)
Шуклинов С. Н. - Математическое описание динамических процессов гидравлического механизма опрокидывания кабины грузового автомобиля, Залогин М. Ю. (2015)
Янютин Е. Г. - Нестационарные колебания шарнирно-опёртой пластины, подкреплённой линейными рёбрами жёсткости (прямая и обратная задачи), Егоров П. А. (2015)
Ярощак С. В. - Один метод комплексного аналізу розв’язування задач фільтрації у неоднорідних просторово викривлених нафтогазових пластах (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Бочарова І. В. - Геортоніми як темпоральні синтаксеми (2011)
Висоцький А. В. - Компаративні і суперлативні прислівники в українській мові (2011)
Воловенко І. В. - Лексико-семантичний спосіб творення іменників на позначення осіб у сучасній українській літературній мові (2011)
Ивасюк О. В. - Словообразовательная активность глаголов физического восприятия (на материале глагола ощутить) (2011)
Калько М. І. - Комплексна аспектуальна діагностика неактуальних стативів: видова кореляція любити vs полюбити (2011)
Овчиннікова І. І. - Суб’єктна синтаксема в реченнях з предикатами дії (2011)
Вакуленко Т. П. - Терміни на позначення дрібних адміністративних осіб української та російської мов початкового періоду формування цих націй (2011)
Гончаров В. И. - Николай Гаврилович Курганов (1725 / 1726 – 1796 гг.) – Создатель знаменитого "Письмовника” (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського