Лахно В. А. - Mодель интеллектуальной системы управления городскими автобусными перевозками (2016)
Ткач В. П. - Роль УкрНДІЛГА у розвитку української лісової науки, Мєшкова В. Л. (2015)
Ткач В. П. - Родоначальник степного лесоведения и агролесомелиорации (к 150-летию со дня рождения Г. Н. Высоцкого), Мигунова Е. С. (2015)
Ворон В. П. - Внесок професора П. С. Пастернака у розвиток лісівничої науки (2015)
Жежкун А. М. - Дослідні рубки переформування у соснових деревостанах Східного Полісся (2015)
Кобець О. В. - Санітарний стан дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву (2015)
Криницький Г. Т. - Наближене до природи лісівництво – основа сталого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні (досвід України і Словаччини), Чернявський М. В. (2015)
Лакида П. І. - Якісні показники компонентів фітомаси стовбура та крони дерев основних лісоутворювальних порід Національного природного парку "Прип’ять-Стохід", Мельник О. М. (2015)
Луначевський Л. С. - Вплив рубок догляду різної інтенсивності на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжого груду, Лук’янець В. А., Мусієнко С. І. (2015)
Meshkova V. L. - Silver birch (Betula pendula Roth) in the forests of the Left-bank Forest Steppe of Ukraine, Koshelyaeva Y. V. (2015)
Олійник В. С. - Висотно-поясні закономірності водорегулювальної ролі лісових ґрунтів Карпат, Ткачук О. М., Блистів В. І. (2015)
Осадчук Л. С. - Смолопродуктивність сосни звичайної із різним типом просторового розміщення дерев в умовах Малого Полісся (2015)
Румянцев М. Г. - Особливості попереднього поновлення деревних порід в умовах сухої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу (2015)
Ситник C. А. - Вплив типів лісорослинних умов на запас деревини лісоутворювальних порід степового Придніпров’я України, Ловинська В. М. (2015)
Ткач Л. І. - Типологічна структура лісів водозборів річки Сіверський Донець, Бондар О. Б. (2015)
Ткач В. П. - Вплив лісовідновних рубок на процеси відтворення природних соснових лісів Північного Степу, Тарнопільська О. М., Манойло В. О. (2015)
Чигринець В. П. - Лісотипологічна струкура та продуктивність різних за походженням лісостанів дуба звичайного на Сумщині, Ігнатенко В. А., Тарнопільський П. Б. (2015)
Лісовий М. М. - Поліморфізм та особливості вегетативного розмноження живцюванням декоративних форм Thuja occidentalis L., Гузь М. М. (2015)
Лось С. А. - Результати відбору плюсових дерев сосни і дуба в рівнинній частині України та в Криму у 2010–2014 рр., Терещенко Л. І., Шлончак Г. А., Самодай В. П., Нейко І. С. (2015)
Торосова Л. О. - Дослідження представників роду Роpulus за морфологічними ознаками, Висоцька Н. Ю., Лось С. А., Орловська Т. В., Золотих І. В. (2015)
Даниленко О. М. - Удосконалення технології вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою, Тарнопільський П. Б., Гладун Г. Б. (2015)
Дем’яненко Л. В. - Стан лісових культур та перспективи природного поновлення лісів в умовах Новгород-Сіверського Полісся (2015)
Мігунова О. С. - Лісове ґрунтознавство в Україні, Тихоненко Д. Г. (2015)
Бойко T. O. - Епіфітні лишайники природних та штучних лісових насаджень Єланецько-Інгульського регіону (Україна, Миколаївська та Кіровоградська обл.) (2015)
Бондарук М. А. - Оцінка задовільності умов середовища екотопів та прогнозне моделювання стану ценопопуляцій видів раритетної лісової флори (на прикладі тюльпана дібровного), Целіщев О. Г. (2015)
Коваль І. М. - Радіальний приріст дуба звичайного та ясена звичайного як індикатор стану лісових екосистем в умовах Новоград-Волинського фізико-географічного району, Бологов О. В., Нусбаум С. А., Юзвінський Г. А. (2015)
Парпан Т. В. - Природно-антропогенні зміни в гірських лісових екосистемах Українських Карпат та шляхи підтримки їхньої стабільності, Гудима В. Д. (2015)
Дишко В. А. - Морфологічні та біохімічні відмінності дерев із різною стійкістю до кореневої губки, Усцький І. М., Михайліченко О. А. (2015)
Дрозда В. Ф. - Екологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.), його поширення на Черкащині, Карпович М. С. (2015)
Усцький І. М. - Причини та особливості поширення лісопатологічних процесів у деревостанах вільхи чорної (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) в Україні за період 1991–2009 рр., Бугайов С. М., Никитюк П. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Довідка рецензента (2015)
Сторінка головного редактора (2015)
Ткаченко В. С. - Структурні зміни степових фітосистем України в другій половині ХХ та на початку ХХІ століть як відображення глобальних змін довкілля, Бойченко С. Г. (2015)
Шаповал В. В. - Постпірогенні структурні та екотопічні зміни у рослинному покриві ділянки "Стара" асканійського степу, Ткаченко В. С. (2015)
Іщук Л. П. - Рід Salix L. в Україні (2015)
Гавриленко В. С. - Роль доріг і стежок в життєдіяльності тварин біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2015)
Дерябина Т. Г. - Лошадь Пржевальского (Equus Ferus Przewalskii Polj., 1881) в условиях белорусской зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (2015)
Устименко П. М. - Раритетна фітоценорізноманітність України у контексті нового видання "Зеленої книги України", Дубина Д. В. (2015)
Гавриленко Н. О. - Репродуктивна здатність "червонокнижних" видів деревних рослин при інтродукції в дендропарку "Aсканія-Hова" (2015)
Смаголь В. О. - Динаміка чисельності популяції сайги Saiga tatarica L. в заповіднику "Асканія-Нова" та чинники, що її зумовлюють (2015)
Усольцева О. Г. - Особливості вегетативного розмноження Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. в умовах захищеного ґрунту (2015)
Петренко З. А. - Посухостійкість видів роду Allium L. в умовах дендрологічного парку "Асканія-Нова" (2015)
Ковальчук Т. Д. - Початкові етапи онтогенезу північноамериканських видів роду Rhus L.в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Могиляк М. Г. - Збереження біологічного різноманіття інтродукованих декоративних рослин в умовах культивування (2015)
Звегинцова Н. С. - Паразитологические исследования представителей семейства Camelidae в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" (2015)
Шаповал В. В. - Короткий коментар до публічної апології абсолютної заповідності (2015)
Гавриленко Віктор Семенович (60 років від дня народження) (2015)
Дo увагі авторів (2015)
Шановні читачі (2015)
Петрушка А. І. - Засоби масової інформації України напередодні парламентських виборів 2012 року (2015)
Прикидько О. М. - Медіаосвіта та онлайн контент для дітей (2015)
Малинка В. Є. - Методика визначення фінансових моделей інтернет-медіа за допомогою аналізу їхнього контенту, Захарченко А. П. (2015)
Смола Л. Є. - Проблематика висвітлення релігійного дискурсу в інформаційно-комунікативному просторі України, Буйдена М. В. (2015)
Михайлова О. П. - Правила та принципи висвітлення ВІЛ/СНІДу як соціальної проблеми у теленовинах (2015)
Перехейда В. В. - Видові особливості комунікаційних середовищ екотуризму в Україні (2015)
Корнєєв В. М. - Дослідження комунікаційного простору в науці про соціальні комунікації (2015)
Білан Н. І. - Особливості інтернет-комунікації (2015)
Ромах О. В. - Стереотипи та страхогенеруючі міфи на сторінках українських суспільно-політичних журналів (2015)
Подоляка Н. С. - Редакторський досвід вченого і педагога Павла Охріменка (2015)
Павлюх М. В. - "Dziennik myd paryskich" – перший польський жіночий часопис Львова (1840 – 1848) (2015)
Сорока В. М. - Європейські стандарти висвітлення виборів в українських теленовинах: реальність і перспективи (2015)
Мірошниченко П. В. - Ставлення користувачів медіа до звукового образу українського радіомовлення (2015)
Рябічев В. Л. - Розвиток соціальних медіа в Україні в першій половині 2015 року, Рябічева О. В., Сулейманов Я. Є. (2015)
Соловйов С. Г. - Роль соціальної реклами у вирішенні пріоритетних завдань державної політики (2015)
Чекалюк В. В. - Роль першої леді у формуванні іміджу держави за допомогою ЗМІ (2015)
Астаф’єв О. - Міждисциплінарний дискурс: літературознавство – культурологія – соціальні комунікації (Гурбанська А. Слово – людина – світ: студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій. – Кіровоград: КОД, 2015. – 348 с.) (2015)
Катеринич П. - Огляд актуальної ситуації на видавничому ринку навчальної літератури, Капнік О. (2015)
Коробко В. І. - Тематичні різновиди розважального жанру реаліті-шоу (2015)
Титул, содержание (2016)
Бейгельзимер Я. Е. - Когда процесс кручения металлов под высоким давлением допускает простое математическое описание?, Кулагин Р. Ю. (2016)
Пашинская Е. Г. - Дисcипация энергии при растяжении стали Ст3, полученной интенсивной пластической деформацией путем прокатки со сдвигом, Ткаченко В. М., Завдовеев А. В. (2016)
Подрезов Ю. Н. - О влиянии границ зерен на переход от трансляционного к ротационному механизму деформации, Борисовская Е. М., Даниленко В. М., Марченко Н. М. (2016)
Букин Г. В. - Спиновый переход в металлоорганическом координационном соединении со структурой 3D-хофмановского типа Fe(pz), Левченко Г. Г., Gaspar A. B., Real J. A. (2016)
Прудников А. М. - Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C, Шалаев Р. В., Линник А. И., Варюхин В. Н., Пасько М. И. (2016)
Гущин К. В. - Контактно-стыковая сварка оплавлением высокопрочных термически упрочняемых алюминиевых сплавов, Клочков И. Н., Завдовеев А. В., Чайка А. А., Мотрунич С. И. (2016)
Лакуста М. В. - Спекание нанопорошков тетрагонального диоксида циркония. Механизмы спекания и роль механического измельчения, Даниленко И. А., Константинова Т. Е., Волкова Г. К., Глазунова В. А. (2016)
Эфрос Б. М. - Влияние термопластической обработки на структуру, текстуру и механические свойства нержавеющей мартенситностареющей стали, Конакова И. П., Гребенкин С. В., Эфрос Н. Б., Тютенко В. С. (2016)
Стефанович Л. И. - Импедансная спектроскопия ископаемого угля, содержащего трещины. II. Влажный образец, Фельдман Э. П., Кириллов А. К. (2016)
Васильковский В. А. - Параметры адсорбции метана на поверхности ископаемых углей в диапазоне комнатных температур и давлений до 0.1 MPa, Довбнич М. М., Мендрий Я. В. (2016)
Терехов С. В. - Физико-геометрические характеристики гиперпространства. III. Целлярный и субстанциональный операторы. Дефект кватернионной производной (2016)
Горбань О. А. - Формирование аморфных и кристаллических наночастиц тетрагонального диоксида циркония, Даниленко И. А., Волкова Г. К., Константинова Т. Е. (2016)
Князевич В. М. - Українська паліативна ліга: підсумки п’ятиріччя діяльності та плани на майбутнє, Моісеєнко Р. О. (2016)
Моісеєнко Р. О. - Соціальна педіатрія: фокус на медико- соціальний супровід дітей з особливими потребами та паліативна допомога в педіатрі (2016)
Криничний Ю. В. - Практична реалізація стратегії впровадження паліативної та хоспісної допомоги в Україні, Лугова О. В. (2016)
Гарник К. В. - Аналіз системи охорони здоров’я України щодо надання паліативної і хоспісної допомоги з можливим інтегруванням народної та нетрадиційної медицини у первинну ланку медичної допомоги, Соколовський С. І., Гарник Т. П. (2016)
Кринична І. П. - Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги дітям з термінальними хворобами, Щетко Ю. Ю. (2016)
Губенко І. Я. - Профілактика професійного вигорання при наданні паліативної і хоспісної допомоги (2016)
Мойсеєнко В. О. - Аспекти викладання етики та деонтології ведення онкологічних хворих у підготовці студентів-медиків, Никула Т. Д., Дериземля І. О., Денисайко К. В. (2016)
Иванова Л. Н. - Изменения вариабельности сердечного ритма у медицинских работников хосписа с синдромом эмоционального выгорания, Налапко К. К., Холина Е. А., Сидоренко Ю. В., Сысойкина Т. В., Пилиева Е. В (2016)
Бразалій Л. П. - Професійна підготовка медичних сестер з питань надання паліативної і хоспісної допомоги у Черкаському медичному коледжі (2016)
Децик О. З. - Здобутки впровадження та перспективи розвитку дитячої паліативної допомоги на Прикарпатті, Мельник Р. М., Кузнєцова Г. П. (2016)
Поступаленко О. В. - Корекція анемії у підтримуючій терапії онкологічних хворих (2016)
Пилягіна Г. Я. - Діагностика, принципи лікування та комплексної реабілітації хворих з тяжкими органічними психічними розладами (2016)
Шевченко О. Т. - Особливості паліативної допомоги хворим із хронічними інфекційними захворюваннями (2016)
Александріна Т. А. - Розвиток паліативної і хоспісної допомоги хворим на туберкульоз. Минуле, сучасне, майбутнє (2016)
Войтович Р. В. - Екзистентність людського буття в умовах пошуку нових смисложиттєвих атракторів у добу постмодерну (2016)
Брацюнь О. П. - Вплив міждисциплінарного підходу в наданні паліативної допомоги на якість життя паліативних пацієнтів (на прикладі роботи першого денного хоспісу в Україні), Науменко Г. М. (2016)
Гарник Т. П. - Фіто- та ароматерапія у комплексній реабілітації осіб із порушеннями голосу, Калачов О. В., Огороднікова Н. П., Барановська М. П., Барановська О. П., Пилипчук А. Б., Дудченко Л .Г. (2016)
Sidorenko A. - Empowerment of older persons: principal approaches (2016)
Матеріали II Національного конгрессу з паліативної допомоги в Україні (2016)
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду" (2016)
Державний стандарт паліативного догляду (2016)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - Проблемные вопросы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта в СССР в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области) (2016)
Соколовский К. Г. - Возможности межконфессионального взаимодействия в условиях экономического транзита государства (2016)
Пакулін С. Л. - Управління сталим розвитком сучасного підприємства, Пакуліна А. А. (2016)
Кудряков Е. Р. - Оптимальний рівень податкового навантаження на фонд оплати праці: визначення та перспективи досягнення (2016)
Евдокименко Ю. И. - Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи, Ефименко Г. П., Змиевская И. В., Обоянская Л. А. (2016)
Медушевская И. Е. - Бренд территории как фактор конкурентоспособности региона (на примере Пензенской области), Томаева Е. В. (2016)
Янковская В. В. - Совершенствование кадровой политики организации и повышение её эффективности посредством формирования навыков и компетенций персонала (2016)
Абрамова О. С. - Напрямки удосконалення податкового регулювання промислових підприємств (2016)
Величко Н. Ю. - Удовлетворенность и лояльность потребителей образовательных услуг в условиях конкурентной борьбы (2016)
Оніщенко І. О. - Інвестиційна привабливості України: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Бубенець І. Г. - Чинники розвитку маркетингового потенціалу торговельного підприємства (2016)
Чернова М. Г. - Факторы и перспективы модернизационного развития российских регионов (2016)
Євсєєва О. О. - Формування державної політики стратегічного розвитку територій України в умовах євроінтеграції і глобалізації (2016)
Патеюк А. В. - Влияние экстракта лиственницы сибирской на процессы перекисного окисления липидов в эксперименте, Кохан С. Т., Кривошеев С. Г. (2016)
Ткаченко Т. І. - Модерністські пошуки Уласа Самчука у збірці "Віднайдений рай" (2016)
Романова О. В. - Кластерная модель организации социального партнерства в муниципальной сфере образования (2016)
Логанина В. И. - Опыт применения производственно-ориентированной технологии обучения при подготовке специалистов по направлению "Стандартизация и метрология", Карпова О. В. (2016)
Козлов С. В. - Применение соответствия Галуа для анализа данных в информационных системах (2016)
Евченко О. С. - Моральная проблема сигнализаторства (2016)
Derevianko N. - Effectiveness of growth regulators, based on the heterylcarbon acid, on forcing of Tulips (Tulips HD), Brazhko O., Zavgorodniy M., Brazhko O. (2016)
Шостак И. В. - Агрегация данных для формирования производственных решений на промышленных предприятиях с использованием онтологических систем, Собчак А. П., Фирсова А. В., Кушнаренко А. С. (2016)
Содержание (2016)
Юбилеи (2016)
У Міжнародний день захисту дітей представники НМАПО імені П. Л. Шупика відвідали будинок дитини "Надія" у Чернігівській області (2016)
Бережний В. В. - Медикаментозна хвороба у дітей: клінічна лекція, Романкевич І. В. (2016)
Охотникова Е. Н. - Интерстициальные заболевания легких у детей (обзор иностранной литературы). Часть 3. Обследование детей с подозрением на ИЗЛ, а также принципы их лечения, Ткачева Т. Н., Горбатюк О. И. (2016)
Марченко В. Ф. - Стан захворюваності дітей Житомирської області у 1986–2014 роках, Русак П. С., Килимник Т. М., Чабан О. П., Русак С. О. (2016)
Козакевич О. Б. - Фізичний розвиток вкрай недоношених дітей упродовж перших трьох років життя та фактори ризику, що впливають на його значну затримку (2016)
Бобкова О. В. - Ефективність тренінгів для лікарів загальної практики — сімейної медицини відносно особливостей роботи серед підлітків груп ризику (2016)
Козакевич В. К. - Нові підходи до оцінки стану здоров'я дітей шкільного віку, Зюзіна Л. С. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмококковой пневмонии (часть 1), Никулина А. А., Петренко Л. Л. (2016)
Уманець Т. Р. - Ефективність монтелукасту у дітей з алергічним ринітом, Лапшин В. Ф., Матвєєва С. Ю., Пустовалова О. I. (2016)
Банадига Н. В. - Роль фенотипових та генотипових ознак у перебігу бронхіальної астми у дітей, Волошин С. Б. (2016)
Колесник П. О. - Оцінка ефективності препарату "Гербіон сироп плюща" залежно від терміну його призначення дітям з гострим простим бронхітом, Петріщак В. В., Цяпець С. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Оптимізація регідратаційної терапії при вірусних діареях у дітей раннього віку, Ковальчук А. А. (2016)
Березенко В. С. - Особливості фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом В та різними варіантами поліморфізму гена ІЛ-28В, Царьова О. В., Диба М. Б. (2016)
Ярошевская Т. В. - Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей с синдромом раздраженного кишечника, Ильченко С. И., Сапа Н. Б., Крамаренко Л. Н. (2016)
Меньшикова А. О. - Вибір типу дихальної підтримки недоношених новонароджених після екстубації: неінвазивна вентиляція чи створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах, Добрянський Д. О., Салабай З. В., Новікова О. В., Дубровна Ю. Ю. (2016)
Мартинюк В. Ю. - Уніфікований клінічний протокол "Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями". Частина ІІ, Назар О. В. (2016)
Свистільник В. О. - Ідіопатичні генералізовані епілепсії у дітей, особливості діагностики і лікування (лекція), Коноплянко Т. В. (2016)
Горбач Т. В. - Клинико-экспериментальное обоснование роли тяжелых металлов развитии нефропатий у детей, Макеева Н. И., Головачева В. А., Отчик А. Е. (2016)
Коробка О. В. - Гостре ураження нирок у доношених новонароджених після асфіксії та роль поліморфізму АСЕ, AGT2R1, eNOS генів у його розвитку (2016)
Турчина С. І. - Тиреоїдна дисфункція та вторинна аменорея у дівчат, Начьотова Т. А., Кашкалда Д. А. (2016)
Башкірова Н. С. - Основні тиреоїдні гормони та чутливість бронхіальних рецепторів у дітей, що зазнають дії тютюнового диму (2016)
Спахи О. В. - Особенности бактериологического спектра инфицированных и гнойных ран у детей, Пахольчук А. П. (2016)
Аряєв М. Л. - Синдром жорстокого поводження дитиною в Одеському регіоні: епідеміологія, клінічні і психоневрологічні прояви та наслідки, Сеньківська Л. І., Шевченко І. М., Гудзь В. А., Кузьменко Т. В. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Медико-социальная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Бузоверя А. Н. (2016)
Бобко Л. О. - Корпоративна соціальна відповідальність: сучасний стан розвитку в Україні (2016)
Васільєва Л. М. - Місце бізнес-інкубаторів в інноваційній інфраструктурі, Бондарчук Н. В. (2016)
Голубка М. М. - Економічна та соціально-історична хронологія, що сприяла вдалому піднесенню фінансово-економічній та кооперативній освіті на західноукраїнських землях (кінця XIX - початку XX століття) через подвижницьку діяльність: комерційних, освітньо-економічних, культурно-просвітницьких товариств та ВНЗ (2016)
Демешок О. О. - Вибір оптимальної для України моделі реалізації соціальної політики у контексті забезпечення її сталого розвитку в ресурсних обмеженнях (2016)
Довгалюк В. В. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в Житомирську область, Журавський Д. С. (2016)
Дончак Л. Г. - Сутність та удосконалення стратегічного управління підприємством, Ціхановська О. М. (2016)
Дорофеева К. М. - Oсновные параметры глобализации экономического и социального развития, Гхаит Сари О. С. (2016)
Журавка А. В. - Математичне моделювання спільної динаміки робочої сили і вільних робочих місць на ринку праці, Тімофєєв В. О., Мудаширу Т. М. (2016)
Zaporozhets H. V. - Formation of place marketing concept in the context of the strategi for areas sustainable development (2016)
Карапетян О. М. - Суверенні фонди в системі забезпечення фінансової безпеки держави: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності (2016)
Литвинова О. Б. - Використання систем масового обслуговування для підвищення ефективності підприємства (2016)
Майовець Є. Й. - Використання методики індексного аналізу у процесі ціноутворення на ринку вітчизняної продовольчої продукції, Сенишин О. С. (2016)
Малюк Л. П. - Сервісологія в системі наукового знання, Варипаєв О. М. (2016)
Марковська Т. С. - Концептуальні аспекти розвитку економічних відносин аграрних підприємств (2016)
Микитенко В. В. - Прикладний інструментарій оцінювання та прогнозування результативності макроекономічного регулювання розвитку каскадів регіональних соціально-економічних систем, Шкарлет С. М. (2016)
Микитенко Д. О. - Результативність функціонування сучасної системи спостереження за генетично обумовленими репродуктивними розладами в Україні (2016)
Молодченко Т. Г. - Mенеджмент якості освітніх послуг у ВНЗ, Мельман В. О. (2016)
Мосійчук І. В. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу в сучасних ринкових умовах (2016)
Непочатенко О. О. - Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання, Боровик П. М., Таран Т. О. (2016)
Осадча Т. С. - Пошук теоретичних засад розширення функціональних можливостей бухгалтерського обліку, Травін В. В. (2016)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Діалектика формування національної економічної безпеки у контексті глобальної економічної безпеки: ієрархічний підхід (2016)
Попов А. С. - Критичний аналіз способів проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні (2016)
Прокіп А. В. - Теоретико-методологічні аспекти планування розвитку відновлюваної енергетики регіону (2016)
Соболєва Г. Г. - Cистеми управління ризиками енергоефективних проектів у будівництві, Прижкова О. Ю. (2016)
Сологуб О. П. - Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства, Никоненко А. В. (2016)
Стефанишин О. Б. - Дослідження особливостей складу та структури капіталу торгівельної сфери (2016)
Столяр Л. Г. - Особливості обліку поточного та капітального ремонту основних засобів (2016)
Чайка І. В. - Інноваційний розвиток аграрних територій як фактор подолання їх депресивності (2016)
Чернега О. Б. - Pетроспективный анализ интеграционных теорий, Абудавуда Б. (2016)
Чернова О. В. - Аналіз сучасного стану світового ринку цінних паперів, Попко В. М. (2016)
Ящишина І. В. - Економічна безпека етапу створення підприємства в Україні (2016)
Войтович Р. - Шляхи забезпечення сталого розвитку в умовах глобальної інтеграції (2012)
Купрійчук В. - Доба Центральної Ради УНР: від мовної українізації до українознавчого змісту освіти (2012)
Олійник О. - Врядування як основа суспільного розвитку України (2012)
Сельський А. - Передумови запровадження стратегічного управління в державному управлінні (2012)
Гошовська В. - Формування кадрового резерву на вищі керівні посади державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняна практика, Задоя К. (2012)
Столяр Л. - Проблеми лідерства в державному управлінні (2012)
Бодров В. - Асиметричний обмін інформацією як пусковий механізм глобальних фінансових криз, Балдич Н. (2012)
Кравчук І. - Етапи оцінювання державних програм (2012)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: політики та квазі-політики ЄС (2012)
Мошинський Р. - Соціально-правові інститути забезпечення національної безпеки України: стан та перспективи розвитку (2012)
Рудалєва Л. - Державне регулювання банківської діяльності з випуску власних цінних паперів (2012)
Синьогуб К. - Інформаційно-аналітичне забезпечення Державної податкової служби України: мета, принципи, особливості (2012)
Шевцов О. - Загальні підходи до побудови інтегрованої архітектури електронних комунікацій органів державної влади (2012)
Шарий В. - Раціоналізація нормативно-правового забезпечення реалізації державної політики органами місцевого самоврядування України (2012)
Підкуйко О. - Стимулювання самоорганізації територіальної громади як ключовий чинник її сталого розвитку (2012)
Лозовицький О. - Дієва виборча система – основа ефективного розвитку держави в умовах глобалізації (2012)
Мельниченко В. - Делеговане законодавство як чинник стабілізації державного управління (2012)
Немировська О. - Відповідальність за порушення законодавства як складова правового механізму державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами (2012)
Рубан Ю. - Політична складова в політичній комунікації: історичний досвід формування (2012)
Бабенко К. - Поняття та зміст державного регулювання інституту арбітражних керуючих (2012)
Жмудський Р. - Ставлення населення України до забезпечення політичної відповідальності влади (2012)
Любченко А. - Особливості представництва громадсько-політичних інтересів в Україні (2012)
Тіньков А. - Специфіка боротьби з політичною корупцією в системі публічного управління Європейського Союзу (2012)
Сибіга І. - Перспективи інституалізації лобізму в Україні (2012)
Петроє О. - Трипартизм як концептуальна основа соціального діалогу в державному управлінні (2012)
Юрчук Л. - Громадські слухання як механізм реалізації державно-громадського управління у сфері освіти (2012)
Липовецька О. - Державно-громадське управління освітою: регіональний аспект (2012)
Марутян Р. - Інтелектуальні ресурси державного управління в системі забезпечення державної влади (2012)
Попович Н. - Мовна проблематика в теоретичних і концептуальних структурах державного управління (2012)
Литвинов О. М. - Питання класифікації типів культур як проблема правознавства (2016)
Нестерович В. Ф. - Поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Сердюк І. А. - Акт безпосередньої реалізації норм права: поняття, особливості та види (2016)
Сінькевич О. В. - Основні напрями дослідження функцій і функціонування конституційного права(до постановки проблеми) (2016)
Ботнаренко І.А. - Насильство в сім’ї: поняття, сутність та причини виникнення (2016)
Гольдберг Н. О. - Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у її житлі та іншому володінні (2016)
Дрозд В. Г. - Порядок застосування запобіжних заходів до окремої категорії осіб, Дрозд В. Ю. (2016)
Загоруй І. С. - Поняття "права людини" : теоретико-правові підходи до розуміння прав людини (2016)
Іваницький С. О. - Оптимізація системної побудови адвокатури України (2016)
Комарницький В. М. - Предмет незаконного видобування корисних копалин та проблеми вдосконалення його законодавчого визначення, Комарницький М. В. (2016)
Корякін Р. О. - Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, Яковенко М. О. (2016)
Лук’янчиков Є. Д. - Формування доказів у кримінальному провадженні, Лук’янчиков Б. Є. (2016)
Пащенко О. О. - Наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2016)
Письменський Є. О. - Проблеми кримінально-правової оцінки посередництва в наданні–одержанні неправомірної вигоди (2016)
Політова А. С. - Корупційна злочинність в Україні : стан і тенденції (2016)
Шведова Г. Л. - Актуальні питання протидії політичній корупції в Україні (2016)
Шульга А. О. - Тимчасовий доступ до речей і документів чи виїмка? Морально-правовий аналіз (2016)
Бойко І. В. - Історичні аспекти формування методологічних підходів до оцінювання діяльності дільничних офіцерів поліції (2016)
Дідик Н. І. - Превентивні функції в діяльності патрульної поліції (2016)
Пекарський С. П. - Щодо необхідності вдосконалення системи підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції в умовах структурного реформування МВС України (2016)
Філіпенко Т. В. - Спеціальні санкції як вид адміністративної відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Філіпенко А. С. (2016)
Ханькевич А. М. - Концепція ситуаційного керування оперативно-службовою діяльністю підрозділів Національної поліції в умовах району проведення антитерористичної операції (2016)
Чумак В. В. - Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав (2016)
Арсені О. І. - Контрольні повноваження прокурора на стадії судового розгляду (2016)
Бондар В. С. - Застосування лазерного маркування для ідентифікації вогнепальної стрілецької зброї (2016)
Бортник С. М. - Наукова розробленість питання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції, Колінко В. О. (2016)
Бочковий О. В. - Позитивне стимулювання як недооцінена форма правоохоронної діяльності (2016)
Гордієнко В. О. - Оперативно-розшукова характеристика структури злочинної діяльності радикально налаштованих осіб, Морозова Я. О. (2016)
Зубов М. В. - Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час розшуку безвісно відсутніх осіб (2016)
Матвієнко С. А. - Особливості криміналістичного дослідження сучасних зразків нарізної мисливської вогнепальної зброї виробництва Італії (2016)
Морквін Д. А. - Організація проведення негласного обстеження житла особи (2016)
Перлін К. К. - Організаційні особливості застосування техніко-криміналістичних засобів під час виявлення злочинів (2016)
Стащак М. В. - Сучасні ознаки оперативно-розшукових форм протидії злочинності (2016)
Степанюк Р. Л. - Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США, Лапта С. П. (2016)
Розовский Б. Г. - ОРД: медленное, но движение вперед (2016)
Наші автори (2016)
Олійник О. - Традиція врядування в "Пактах і Конституціях” 1710 року (2012)
Єрмолаєв Д. - Еволюція структури та функцій управління державної охорони України (2012)
Капуловський А. - Науковий та нормативно-правовий підхід до визначення особливостей надання адміністративних послуг в Україні (2012)
Петракова К. - Деякі аспекти аналізу державного управління як організуючого впливу держави на економіко-політичні суспільні процеси (2012)
Попова Л. - Наукові підходи до питання про сутність управлінських рішень (2012)
Сурай І. - Добір і відбір кадрів як механізми формування й розвитку еліти в державному управлінні (2012)
Сильчук Т. - Інституційний розвиток державної служби України: організаційний аспект (2012)
Бабенко К. - Організація системи підготовки арбітражних керуючих в Україні (2012)
Лугиня М. - Роль міжнародних рейтингів у підвищенні ефективності системи державного управління в Україні (2012)
Михно П. - Державне управління ризиком як механізм мінімізації невизначеності (2012)
Немировська О. - Проблемні питання правового регулювання поводження з генетично модифікованими організмами в Україні (2012)
Степаненко С. - Суспільно корисна економіка та її основні принципи і розрахунки на прикладі соціально-економічного розвитку сільськогосподарського регіону (2012)
Шарий В. - Реалізація органами місцевого самоврядування і територіальними громадами України державної політики (2012)
Баштанник В. - Політичний аспект в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії України, Чубара Т. (2012)
Гонюкова Л. - Державне регулювання політичного ринку сучасної України (2012)
Купрій В. - Аудит реалізації державної політики та громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (2012)
Мельниченко В. - Конституювання відповідальності вищих органів Української держави за здійснення державного управління (1991–2011 рр.) (2012)
Козакова О. - Громадянські ініціативи в розвитку комунікацій між державою та суспільством в Україні (2012)
Мамонов І. - Удосконалення механізмів політичної відповідальності (2012)
Купрійчук В. - Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917–1920 рр.) (2012)
Петроє О. - Інституціональний підхід як методологічна основа дослідження та аналізу соціальних систем у державному управлінні (2012)
Ричко О. - Принципи гуманізму в публічній політиці (2012)
Дорошенко В. - Фактори сприяння соціально-політичній стабільності країни та вдосконаленню державного будівництва (2012)
Клименко С. - Тіньова економіка в Україні: сутність, функції та наслідки (2012)
Бикова В. - Концептуальні засади організації діяльності економічних інноваційних структур мережевого типу, Котлова Л., Ряснянський Ю. (2012)
Болдирєва К. - Специфіка монопольного прибутку у системі економічних відносин (2012)
Будніков В. - Стаціонарний стан системи в задачі про розміщення, Базик О. (2012)
Грабчук О. - Трансформації економічної системи в континуальному економічному просторі (2012)
Дмитрієва В. - Потенціал економічних об'єктів: системний підхід (2012)
Калабухова С. - Функції аналітичного забезпечення управління економічною системою підприємства (2012)
Кравченко К. - Еволюція наукового сприйняття системи стратегічного управління, Шаров Ю. (2012)
Решетняк Т. - Онтологія та методологія в сучасній теорії фірми: аналіз взаємозв‘язку (2012)
Абрамова І. - Методика аналізу та оцінки ефективності антикризового менеджменту соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Ангелова П. - Статистическое исследование рабочей силы в земледелии – методологические и прикладные аспекты (2012)
Білик В. - Дослідження інтенсивності конкуренції в машинобудівній галузі Черкаської області (2012)
Болдуєва О. - Методичні підходи до аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін (2012)
Боровик М. - Методика оцінювання студентів при проведенні тренінгу (2012)
Брюханов М. - Аналіз взаємозв’язку доходу та рівня освіти домогосподарств, Кліменко О., Поляченко С. (2012)
Бублик М. - Аналіз ринку м’яса птиці в Україні, Катеринець С. (2012)
Венгер В. - Публічна влада та суб’єкти господарювання: особливості взаємодії в умовах ринкової економіки (2012)
Витвицький Я. - Врахування фактора часу при оцінці природоохоронних інвестиційних проектів у нафтогазовидобувній сфері, Гавадзин Н. (2012)
Вірковська А. - Економічні загрози та переваги створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2012)
Вороніна В. - Використання облікової інформації для управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Вяткін П. - Інвестиційні ресурси сільськогосподарських підприємств (2012)
Олейник В. - Прогнозирование мировых цен на природные ресурсы с помощью факторного анализа, Галинская Ю. (2012)
Гончаренко В. - Моделювання ресурсного забезпечення при макроекономічному прогнозуванні (2012)
Гораль Л. - Застосування кластерного підходу – умова підвищення ефективності інноваційного розвитку регіону, Войтків Т. (2012)
Горбачова О. - Методика факторного аналізу впливу маркетингового середовища на діяльність аеропортів України (2012)
Данилів А. - Вертикальний аналіз попиту на медичні послуги в Україні, Іванова Н., Павлова М., Гроот В. (2012)
Демиденко С. - Особливості планування соціально-економічних показників розвитку територій (2012)
Дідух Н. - Глобальні індекси конкурентоспроможності національних економік (2012)
Добуш З. - Теоретико-методичні аспекти регулювання внутрішньої торгівлі (2012)
Дунаєв І. - Формування регіональних систем підтримки експортно-орієнтованих компаній в Україні (2012)
Дяконенко О. - Прогнозна оцінка формування продуктивної зайнятості населення України (2012)
Єргієва Л. - Оцінка стану конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості України (2012)
Еш С. - Сучасний стан і місце підприємств молочної промисловості на продовольчому ринку України (2012)
Єріна А. - Інвестиційний процес в Україні: сучасний стан і шляхи активізації (2012)
Єрмоленко Т. - Прямі закордонні інвестиції як елемент інвестиційного механізму національної економіки (2012)
Живко З. - Основні аспекти технологічної безпеки України в інноваційному просторі (2012)
Захарова О. - Умови досягнення Україною сталого інноваційного розвитку (2012)
Звонар Й. - Світовий досвід регулювання конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу та можливості його застосування в Україні (2012)
Каньоса М. - Інноваційні процеси – основа економічного розвитку підприємств харчової промисловості, Корчинська Л. (2012)
Кирилюк Є. - Економічні передумови та вплив державного регулювання на реалізацію економічних інтересів суб’єктів аграрного ринку в Україні (2012)
Кириченко О. - Концептуальна основа аналізу фінансової глобалізації (2012)
Ковальчук Я. - Планування регіонального будівельного кластера Черкащини методом стратегічної маршрутизації (2012)
Ковтало Х. - Міжнародний досвід структурної політики: реалії сталих та трансформаційних систем (2012)
Коренєва Н. - Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення статистичного аналізу інвестиційної привабливості регіонів України (2012)
Корнійчук Г. - Дослідження ефективності кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань Вінницької області (2012)
Кучер C. - Проблеми аналізу критеріїв та показників розвитку економічної системи Приморського регіону (2012)
Лесь А. - Концептуальні засади формування екологічних програм у сільському господарстві (2012)
Лисенко С. - Методологічні підходи до визначення поняття "моніторинг" в інвестиційній діяльності, Моісєєва Ю. (2012)
Ляховець О. - Особливості побудови прогнозних моделей у системі державного регулювання економіки (2012)
Микитюк В. - Аналіз діяльності особистих селянських господарств у виробництві і реалізації продукції скотарства, Василенко С. (2012)
Мазуренко О. - Стан та тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (2012)
Максимів Б. - Інвестування в основний капітал в умовах ринкової трансформації, Маркович Т. (2012)
Малютін О. - Фактори інвестиційного ризику з точки зору економічного зростання України (2012)
Мaнтур-Чубaтa O. - Oсoбливoсті функціoнувaння легкoї прoмислoвoсті Укрaїни зa ринкoвих умoв господарювання (2012)
Матвєєв Є. - Вплив однорідності спільноти на рівень самоорганізації населення (2012)
Матвієнко Р. - Структурні рівні інституційної підсистеми управління регіональним розвитком (2012)
Матусова О. - Сутність і класифікація диверсифікації підприємницької діяльності сільських жителів (2012)
Мірко Н. - Стратегія активізації внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2012)
Назаренко Г. - Моніторинг заходів податкової політики у сфері виробництва та споживання соціально значущої продукції (2012)
Нестеренко Н. - Страховий ринок України в сучасних умовах, Шматко К. (2012)
Норкіна О. - Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України (2012)
Олексіч Д. - Чистий кінцевий ефект від реалізації проектів, пов'язаних з використанням національних ресурсів, Олексіч Ж. (2012)
Омельченко Л. - Підвищення ролі фондового ринку в залученні інвестиційних ресурсів підприємств, Харченко Н. (2012)
Онищенко К. - Факторы обеспечения устойчивого производства зерна в АР Крым (2012)
Орловська Ю. - Аналіз формування глобального ринку кваліфікованих кадрів, Рєліна І. (2012)
Осадчук С. - Правові основи проведення ІРО українськими компаніями (2012)
Остапенко Н. - Методика оцінки впливу державної фінансової підтримки на розвиток малого підприємництва (2012)
Островерх О. - Аналіз ефективності та продуктивності інституційного сектору нефінансових корпорацій в Україні (2012)
Пересипкіна Н. - Особливості аналізу інвестиційних потоків у глобальному ринку круїзних технологій (2012)
Поворознюк І. - Сучасні теоретичні підходи до змісту оплати праці та заробітної плати в трансформаційній економіці (2012)
Полуянов В. - Україна та Європейський Союз: порівняння житлових умов, Головчанська М. (2012)
Пришляк В. - Аналіз розвитку ринку біоетанолу у Бразилії, Михальчишина Л., Пришляк Н. (2012)
Роскладка А. - Методологія формування системи ключових показників процесів ВНЗ (2012)
Сардак О. - Актуальні аспекти аналізу ринку праці (2012)
Сенів Л. - Особливості диференціації доходів населення України, Малиновський Ю., Маліновський І. (2012)
Смірнова К. - Ринок інновацій як складова національної системи інноваційного підприємництва (2012)
Супрун Н. - Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Чистякова С. (2012)
Бережний С. - Оцінка фінансово-економічної ефективності діяльності підприємства "Альтком" (2012)
Соколик М. - Споживчі настрої домашніх господарств у розвитку економіки України у посткризовому періоді (2012)
Стоянець Н. - Інтеграція сільського населення до формальної фінансової системи (2012)
Стрельченко О. - Якість продукції в сільськогосподарському машинобудуванні України 1928 – 1932 років (2012)
Тернавський Д. - Еволюція мережевої роздрібної торгівлі в Україні (2012)
Тісагдіо І. - Сучасний стан і перспективи розвитку демографічної складової трудового потенціалу (2012)
Польова Н. - Етапи формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств (2012)
Лазаришина І. - Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу: сутність, класифікація, вимоги до інформаційної бази, Котюк Н. (2012)
Бражнікова Л. - Маркетинговий підхід до управління підприємствами ЖКГ (2012)
Книшек О. - Оптимальна ставка податку на додану вартість – основа успішних податкових надходжень, Дяченко Є. (2012)
Бабенко Л. - Проблемні аспекти облікової оцінки митної вартості імпортованих товарів, Дяченко Є., Гусак К. (2012)
Кірей О. - Особливості оцінки необоротних активів (2012)
Фатюха В. - Аналіз результатів діяльності банківської системи, Оката Л., Оката Л. (2012)
Ніколайчук М. - Засади та принципи управління відтворенням людського капіталу (2012)
Кічурчак М. В. - Гносеологія економічних систем у теорії відтворення суспільних благ (2015)
Аранчій В. І. - Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування ринку молокопродукції, Дрогань-Писаренко Л. О., Рудич А. І. (2015)
Горлачук О. А. - Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, Горлачук М. А., Машко А. І. (2015)
Давидюк Л. П. - Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації міжнародного ринку праці (2015)
Карий О. І. - Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації, Процак К. В., Мавріна А. О. (2015)
Лісун Я. В. - Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та торгівлі в Україні (2015)
Носик О. М. - Втрати національного людського капіталу в Україні: теоретичні підходи до визначення кількісних і якісних показників (2015)
Пінчук А. К. - Модельні оцінки взаємозв’язків економіки України та ЄС (2015)
Пішеніна Т. І. - Основні аспекти інноваційного розвитку підприємства (2015)
Ціщик Р. В. - Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України (2015)
Чепелєв М. Г. - Побудова дезагрегованої таблиці "витрати-випуск" України за 2012 рік (2015)
Шанін О. В. - Тенденції формування фінансово-економічної результативності аграрних формувань України (2015)
Ярмак О. В. - Інвестиційна функція інтелектуальних послуг: теоретичні засади визначення змісту та напрямів реалізації (2015)
Shyshova I. G. - Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the context of environmentally oriented development, Karpenko I. V., Shkodkina Y. M. (2015)
Варналій З. С. - Сучасний стан та динаміка публічних розміщень акцій вітчизняних компаній на міжнародних ринках капіталу, Анзін Р. О. (2015)
Бодюк А. В. - Аналіз фіскальної плати за магістральне транспортування вуглеводнів (2015)
Гнатюк Р. А. - Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (2015)
Дудченко В. Ю. - Стан та структура державних фінансів республіки Болгарія (2015)
Іонін Є. Є. - Фінансові важелі детінізації економіки (2015)
Канцір І. А. - Імперативи стабільного функціонування та розвитку фінансової системи (2015)
Кнейслер О. В. - Методологія класифікації фінансових потоків страхових компаній (2015)
Кондукова Е. В. - Проблеми розвитку методики фінансово-економічного аналізу в податковому контролі (2015)
Приходько І. В. - Нетарифні перешкоди у міжнародній економічній інтеграції (2015)
Проскура К. П. - Особливості оподаткування банківських установ у 2015 році (2015)
Семко В. М. - Науково-методичний підхід до удосконалення оцінки кредитоспроможності банків-позичальників на основі раннього виявлення ознак банкрутства (2015)
Sokolova K. Y. - The model of the integrated system of financial monitoring of tax risks in the supervisory and review activities of the state fiscal service bodies of Ukraine (2015)
Ткаченко Н. В. - Фінансова політика як інструмент реалізації економічного суверенітету держави (2015)
Фарина О. І. - Сучасні підходи до оцінки стабільності фінансової системи країни, Дадашова П. А. (2015)
Хмелюк А. А. - Практика реалізації фінансового моніторингу в Україні (2015)
Шудрук Т. М. - Розвиток фондового ринку України, Ілюшик Ю. С. (2015)
Дем’яненко І. В. - Особливості формування вартісно-орієнтованої системи управління фінансами підприємства, Кульбач Ю. О. (2015)
Ізмайлова Н. В. - Ефективність використання оборотного капіталу гірничодобувних підприємств Криворізького залізорудного басейну, Бурніс М. А. (2015)
Лепейко Т. І. - Адаптаційний потенціал підприємства в конкурентному середовищі, Кривобок К. В. (2015)
Мандражи З. Р. - Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством (2015)
Оліярник Т. Ю. - Організація економічного аналізу діяльності підприємств готельного бізнесу (2015)
Парасій-Вергуненко І. М. - Дискурсивний підхід до аналізу витрат за економічними елементами на прикладі олійно-жирових підприємств (2015)
Садова М. Є. - Розробка методичного підходу до прогнозування якості діяльності підприємств (2015)
Семенова В. Г. - Методи управління інтелектуальною власністю підприємств: процесний підхід (2015)
Синиця С. М. - Визначення напрямків підвищення економічного потенціалу регіонів, Лешанич С. Є. (2015)
Скочиляс С. М. - Інтеграційний процес з урахуванням особливостей логістичного ланцюга (2015)
Скрипник М. І. - Формування та репрезентація системи інформаційного забезпечення управління, Матюха М. М. (2015)
Фігурка М. В. - Аналіз зношеності теплових мереж в Україні: проблеми й шляхи вирішення (2015)
Хименко О. О. - Застосування функціонально-процесного підходу до організації діяльності оптових посередників (2015)
Рамач Янко - Огляд історії русинів Південної Угорщини (1745-1918) (2016)
Власенко В. М. - Національно-демократичне середовище міжвоєнної української еміграції в країнах Південно-Східної Європи, Гузун В. (2016)
Корогод Г. І. - Опікунські установи і опікунське право в українських землях (ХІ-ХІХ ст.) (2016)
Гончаренко Л. Л. - У. Пітт-Молодший та позиція Великої Британії в російсько-турецькій війні 1787-1791 рр., Кобака К. Ю. (2016)
Шамаріна А. О. - Історико-статистичні дослідження Київської єпархії у ХІХ - на початку ХХ ст. (2016)
Король С. Н. - Еврорегиональное сотрудничество на западнях границах Украины в постсоциалистический период: освещение вопроса отечественными исследователями (2016)
Бублик О. Г. - Планове містобудування здійснене органами самоврядування міст Катеринославщини у роки Першої світової війни (2016)
Кочарян С. Г. - Національно-культурне відродження харківських вірмен (1989-2004) (2016)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2016)
Нестеренко В. А. - Рецензія на "Сторінки воєнної історії України: зб.наук. статей” (2016)
Повідомлення (2016)
Сіску Т. - Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці, Савельєв Є. (2016)
Кривоус В. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством (2016)
Легкий О. - "Економічні бульбашки" на ринку віртуальних товарів (2016)
Богданова М. - Механізми територіально-адміністративного розвитку Болгарії, Парашкевова Е., Тодоров Е., Цветанова Е. (2016)
Бурматова О. - Еволюція регіонального розвитку Російської Федерації, Сумська Т. (2016)
Наші автори (2016)
Зиновеев И. В. - О геометрических подходах к решению некоторых задач кластеризации данных (2015)
Maksymenko S. - Foliations with non-compact leaves on surfaces, Polulyakh E. (2015)
Аксенов В. В. - Векторный потенциал, эффект Ааронова-Бома и электродинамика в токамаке (2015)
Lozinska O. - Frechet distance on the set of compact trees, Savchenko A., Zarichnyi M. (2015)
Lukova-Chuiko N. V. - Minimal function on 3-manifolds with boundary (2015)
Покась С. М. - Геометрия риманова пространства второго приближения, Крутоголова А. В. (2015)
Zarichnyi M. - Asymptotic properties of the (convex) hyper-spaces, Romanskyi M. (2015)
Pihura O. - Commutative morphic rings of stable range 2, Zabavsky B. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of environmental radioactivity systems I General Formalism, Kuzakon V. M., Khetselius O. Yu., Ternovsky V. B. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of a Relativistic Quantum Chaos: New approach to dynamics of quantum systems in electromagnetic eld and some applications, Ternovsky V. B., Prepelitsa G. P. (2015)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: Generalized version of an energy approach in scattering theory and its application to electron-collisional excitation of multicharged ions, Khetselius O. Yu., Florko T. A. (2015)
Andreichenko S. S. - International responsibility of states for the conduct of private actors (2015)
Anischuk N. V. - The formation and development of the national assessors in Soviet Ukraine: historical and legal analysis, Ugnenko T. V. (2015)
Anischuk N. V. - Historical-legal characteristics of the evolution of the legislative function of the European Parliament, Katsyn M. Y. (2015)
Afanasyeva M. V. - Electoral engineering: essence and technology (2015)
Bakayanova N. M. - L’avenir du barreau Ukrainien: problemes et perspectives (2015)
Vladyshevska V. V. - Personal and moral-ethical qualities as one of the main requirements for the candidate advocates (2015)
Voitovych P. P. - Foreign policy as a state’s choice and modern international law (2015)
Voloshyna V. K. - Definition of respect for human dignity as a principle of criminal proceedings (2015)
Gloviuk I. V. - Le principe de la separation des fonctions de la justice penale Francaise et Ukrainienne (2015)
Horbova H. O. - Concerning the improvement of the system of administrative penalties for the commission of the offence provided by article 173-2 CUoAO (2015)
Demenchuk M. O. - Recommendations of the European commission for democracy through law on the status of the Supreme Court of Ukraine (2015)
Dzevelyuk M. V. - The information function of the modern state (2015)
Dodina Ie. Ie. - Travel of religious organizations members outside Ukraine: problems and prospects of introducing visa-free regime for Ukraine (2015)
Drobozhur R. R. - Shortcomings and suggestions on improving the legal component of crime combating mechanism in the field of ICT, Malyshev M. A. (2015)
Ennan R. E. - Les droits sur de score de l’activite intellectuelle (les droits exclusifs): la caracteristique generale et la "nature juridique", Bakala A. A. (2015)
Zadereyko О. V. - Questions of providing information sovereignty of the states in the virtual environment the Internet and tendencies of their development in Ukraine, Vlasenko O. V. (2015)
Izovita A. M. - Criminological aspects of the research of the state of crime in the land sphere (2015)
Кibik O. М. - Financial preconditions for export potential development of the maritime complex of Ukraine, Khaiminova J. V., Nesterova K. S. (2015)
Kozin O. B. - Coque cylindrique surbaissee avec un support rigide intermediaire sous pression externe, Papkovskaya O. B., Kozina M. O. (2015)
Kotlubay V. A. - Formation program for the development of export potential of Ukraine, Redina I. V. (2015)
Krusyan A. R. - Basic principles of Ukrainian constitutionalism in the European dimension (2015)
Lagutina I. V. - Mechanism for ensuring of the right of employee to dignity at work (2015)
Melnychuk T. V. - Regional development and spatial distribution of crime in Ukraine (2015)
Mishyna N. V. - Doctrine of separation of powers at the local government level: the Ukrainian experience (2015)
Murzanovska A. V. - Criminal procedural responsibility in accordance with new Criminal Procedural Code of Ukraine (2015)
Nekit K. G. - Adaptation of the trust to civil law system (2015)
Oborotov I. G. - The concept and features of legal system of canon law (2015)
Polishchuk O. M. - Ukrainian criminal codeas a legal necessity and possible ways to improve its efficiency (2015)
Romanadze L. D. - Challenges of innovation commercialization in the activities of higher education institutes and scientific establishments in Ukraine (2015)
Sevostianova N. I. - Application to the European Counrt of Human Rights as international legal instrument for protection of Ukrainian state interest (2015)
Sydor V. D. - Major tasks and principles of land legislation and law (2015)
Slobodianyk N. S. - Current issues on the formation of the judiciary in Ukraine (2015)
Soldatskyi V. V. - Regulative and legal influence of terms in the stage of preparative and assignment of court hearing (2015)
Sorochyshyn M. V. - Legal regulation of conciliation procedures: current state and prospects for development (2015)
Stepanenko A. S. - Some issues concerning the concept of a "reasonable doubt” in criminal process (2015)
Torbas O. O. - Analysis of the powers of the prosecutor in article 291 of the CCP (2015)
Kharytonov E. O. - Reception of law and law adaptation as forms of interaction of legal systems, Kharytonova O. I. (2015)
Chekmarova L. Yu. - The insurance of professional activity of advocate: experience Federal Republic of Germany (2015)
Yakovlev D. V. - Choice of Ukraine: reforms vs. Perestroyka (2015)
Памяти Макса Айзиковича Акивиса (2015)
Пам'яті Володимирf Васильовича Шарка (2015)
Власенко И. Ю. - Критерий топологической сопряженности двумерныходнородных внутренних отображений (2015)
Горькавый В. А. - Псевдосферическая поверхность в R4 не допускает двух различных преобразований Бьянки, Невмержицкая Е. Н. (2015)
Кадубовский А. А. - О числе топологически неэквивалентных\\ функций с одной вырожденной критической точкой типа седло на двумерной сфере, ІІ (2015)
Курбатова И. Н. - 4-квазипланарные отображения почти кватернионных и полукватернионных многообразий (2015)
Курбатова И. Н. - Квазигеодезические отображения рекуррентно-параболических пространств, Сисюк О. Т. (2015)
Зарічний М. М. - Функтори скінченного степеня у асимптотичних категоріях, Романовський М. М., Савченко О. Г. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems, Kuzakon V. M., Buyadzhi V. V., Solyanikova E. P. (2015)
Prepelitsa G. P. - Chaos-Geometric approach to analysis of chaotic attractor dynamics for the one-ring fibre laser (2015)
Сайко В. Г. - Методика оцінки щільності радіовузлів в самоорганізованих мережах, Плющ О. Г., Бреславський В. О., Грищенко Л. М. (2016)
Пархомей І. Р. - Спосіб реалізації інтерферометричного методу визначення параметрів об’єкту локації, Коршун Н. В. (2016)
Вишнівський В. В. - Сучасний підхід до інформатизації навчального процесу, Гніденко М. П., Ільїн О. О. (2016)
Любчик В. Р. - Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором, Сенчишина Ю. В., Троцишин І. В., Розорінов Г. М. (2016)
Сергієнко І.-В. О. - Вплив параметрів ґенерованих оптичним передавачем імпульсів на пропускну здатність волоконно-оптичного лінійного тракту, Каток В. Б. (2016)
Демидов І. В. - Аналіз методів підвищення продуктивності телекомунікаційних мереж хмарних сервісних систем, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф. (2016)
Бондаренко В. Є. - Задача побудови замкнутих систем та її реалізація для синтезу живучих кільцевих транспортних телекомунікаційних мереж (2016)
Гаврилко Є. В. - Розробка методики побудови мережевої системи супутникової екологічної телекомунікаційної системи дистанційного моніторингу Землі (2016)
Родионов С. С. - Вероятностно-временной подход к оценке воздействия мешающего сигнала на радиостанцию (2016)
Федюнін С. А. - Потоки відмов відновлювальних систем (2016)
Скубак О. М. - Технологія кодування сучасних штрих-кодів, Мокринцев О. А. (2016)
Дищук А. С. - Аналіз функціонування складного об'єкту системи управління в телекомунікаціях (2016)
Бокла Н. И. - Использование кодового разделения каналов на основе модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда при построении линии радиорелейной связи, Шокотько А. А. (2016)
Саланда І. П. - Методика синтезу розгалуженої інформаційної мережі із заданими структурними характеристиками (2016)
Панкратова О. С. - Впровадження фазорізницевої модуляції високих порядків в мережі мобільного зв’язку LTE (2016)
Дещинський Ю. Л. - Реалізація методики проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах, Бохонко Б. А., Горбатюк В. Ю. (2016)
Терентьева И. Е. - Метод оценки эксплуатационных затрат телекоммуникационных систем с учетом показателей надежности (2016)
Титул, зміст (2014)
Заплатинська О. - Особливості навчання елементам без предмета спортсменок, які займаються художньою гімнастикою, на етапі початкової підготовки (2014)
Іванов A. - Особливості техніки поштовху штанги важкоатлетів різних вагових категорій залежно від реалізації техніко-тактичних дій (2014)
Топол Г. - Управління підготовкою гімнасток, які спеціалізуються у групових вправах художньої гімнастики (2014)
Усманова Е. - Дифференцированный подход к обеспечению процесса подготовки футболистов в возрасте 14–16 лет с учетом их индивидуально-психологических особенностей, Никитина Е. (2014)
Шинкарук О. - Обґрунтування підходу до формування екіпажів у веслуванніт академічному, Яковенко О. (2014)
Агеева Г. - Влияние педагогической технологии на двигательную активность и психофизическое состояние детей старшего дошкольного возраста (2014)
Андрєєва О. - Методологічний аналіз тезауруса фізичної рекреації (2014)
Вітомський В. - Характеристика засобів фізичної реабілітації на санаторному та диспансерному етапах відновлення здоров’я дітей, оперованих із приводу вроджених вад серця (2014)
Владимиров А. - Оценка динамики функционального состояния организма беременных с кардиальной патологией на санаторном лечении, Владимирова Н., Марченко О. (2014)
Долженко Л. - Формування мотивації до рухової активності студентської молоді з різним рівнем фізичного здоров’я, Погрєбняк Д. (2014)
Жарова І. - Характер та напрями заходів фізичної реабілітації підлітків із первинним ожирінням (2014)
Когут І. - Соціальна інтеграція осіб із інвалідністю та роль адаптивної фізичної культури в її реалізації (2014)
Іщенко О. - Характеристика режимів рухової активності дітей середнього шкільного віку (2014)
Люгайло С. - Концептуальні засади фізичної реабілітації юних спортсменів зі соматичними дисфункціями (2014)
Пангелова Н. - Зарубіжний досвід організації сімейного відпочинку з дітьми у рекреаційно туристичних комплексах, Сем’янчук А. (2014)
Гамалій В. - Порівняльний аналіз кінематичних характеристик рухових дій висококваліфікованих і кваліфікованих гімнасток в опорному стрибку типу "переворот", Хмельницька І., Крупеня С. (2014)
Шевченко Р. - Туристичні спортивно-освітні ігри із застосуванням супутникових навігаційних систем (2014)
Potop V. - Biomechanical analysis of clear hip circle to handstand on low bar of uneven bars – junior female gymnasts aged 12 to 14 (2014)
Бєлокуров Д. - Культурні олімпіади – соціокультурний феномен олімпійського руху сучасності (2014)
Єрмолаєва Я. - Вплив мотивації до досягнення успіху і уникнення невдач на спортивний результат у спортивних танцях (2014)
Кравченко О. - Роль стейкхолдерів для створення ефективної системи зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх (2014)
Терещук М. - Система організації та управління гольфом в Україні (2014)
Сердюк М. - Становлення спортивного руху на українських землях (аналітичний огляд) (2014)
Kutsev V. - Branding as the base of European football championship competitions development (2014)
Бойченко К. - Сучасні підходи до визначення функціональної підготовленості спортсменів та оцінка їхньої інформативності (2014)
Gian Mario Migliaccio - The Swimming Power. New method to transfer the power from dryland to the water, Giorgio Gatta, Johnny Padulo, Massimiliano Pau (2014)
Михайло Леонідович Гаврильченко. До 80-річчя зі дня народження (2015)
Obikhod T. V. - Properties of vacuum and brane spectrum of Type IIB string theory (2015)
Бабич В. М. - Топологія відкритого розширення, Пєхтєрєв В. О. (2015)
Brydun V. - On mim-spaces, Savchenko A., Zarichnyi M. (2015)
Безкоровайна Л. Л. - Аналітичне моделювання однієї задачі квазіареальної нескінченно малої деформації поверхні, Хомич Ю. С. (2015)
Коновенко Н. Г. - Використання інформаційних технологій в ОНАХТ при вивченні вищої математики, Федченко Ю. С., Худенко Н. П. (2015)
Лобода Ю. Г. - Концепція фундаментализації математичної освіти студентів вищої технічної школи, Орлова О. Ю. (2015)
Glushkov О. V. - Тeometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems II, Kuzakon V. M., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V. (2015)
Prepelitsa G. P. - New chaos-geometric and information technology analysis of chaotic generation regime in a single-mode laser system with absorbing cell (2015)
Коновенко Н. Г. - Геометричекие величины на плоскости Лобачевского (2015)
Abuselidze G. - Undeveloped equity market as a factor preventing foreign investments (Georgia as an example) (2013)
Ажаман І. - Особливості економіко-правового регулювання будівництва в сільському господарстві за часів незалежності України (2013)
Антонюк Л. - Роль корпоративного венчурного бізнесу в інноваційних системах ТНК, Запроводюк А. (2013)
Бездітко О. - Методичні аспекти прогнозування ризиків сільськогосподарських підприємств (2013)
Біляк Ю. - Зростання основних загроз для фінансово-економічної безпеки сучасного підприємства (2013)
Богосян М. - Ефективність діяльності акціонерних товариств аграрного сектору АР Крим (2013)
Бозуленко О. - Методичні засади прогнозування чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю (2013)
Бордюжа А. - Основи забезпечення екобезпечного сільськогосподарського землекористування (2013)
Бортнюк Т. - Відновлювана енергетика України (2013)
Буга Н. - Аналіз готовності України до впровадження економіки знань, Науменко Т. (2013)
Витвицька У. - Оцінка стану та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні, Леонова Т. (2013)
Волошаненко Є. - Удосконалення механізму управління видавничо-поліграфічною галуззю (2013)
Вяткіна Т. - Наукові підходи до виділення шкіл та напрямів стратегічного управління (2013)
Галанець В. - Завдання аграрної реформи та її реалізація (2013)
Гераймович В. - Інвестиційна активність АПК України: особливості, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Демиденко С. - Теоретичні засади формування механізму фінансового планування (2013)
Донець О. - Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України (2013)
Дячук О. - Практичне використання MARKAL/TIMES моделей для моделювання, прогнозування та аналізу розвитку енергетичних систем (2013)
Ємцев В. - Проблеми розвитку конкурентоспроможності економіки України (2013)
Замлинська О. - Стан та перспективи розвитку підприємств ліфтобудування (2013)
Заревчацька Т. - Теоретичний підхід до формування механізму регулювання забезпечення інноваційної активності малого підприємництва (2013)
Заставнюк Л. - Удосконалення організаційно-економічного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві (2013)
Златова І. - Маркетингове середовище агропромислових підприємств України в умовах світової продовольчої кризи (2013)
Іванова Т. - Статистична оцінка внеску малого бізнесу в розвиток економіки АР Крим (2013)
Іващенко В. - Методологія аналізу результатів відтворення (2013)
Ильенко О. - Моделирование стратегии инновационного развития национальной экономики в рамках международной экономической безопасности (2013)
Кирилова Л. - Сільськогосподарське машинобудування в умовах глобалізації, Шульга І. (2013)
Клімович О. - Зміст та форми міжрегіонального співробітництва (2013)
Коваленко Н. - Особливості розвитку металургійного комплексу України, Ульяницька О. (2013)
Кокодей Т. - Мониторинг эффективности функционирования виноградо-винодельческого комплекса Украины методами факторного анализа, Абдрахманова А. (2013)
Кочерга М. - Реалізація програми екологічного аудиту аграрних підприємств (2013)
Кравчук І. - Імплементація в Україні Євроазійського досвіду відтворювальних процесів в умовах "електронної демократії" (2013)
Крисюк Л. - Перспективи розвитку ринку крюїнгових послуг в Україні, Драгончук А. (2013)
Кулішов В. - Стратегія розвитку України в умовах глобалізації (2013)
Куценко Т. - Вплив регіональної політики на інноваційний розвиток регіону (2013)
Ланова М. - Основні чинники економічного механізму фінансування переробних підприємств АПК (2013)
Ластовенко О. - Спекулятивні складові руху інвестиційного капіталу на фондовому ринку (2013)
Лифар В. - Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси (2013)
Лозовський О. - Перспективи розвитку олійно–жирової галузі в Україні, Слободянюк С. (2013)
Ляховець О. - Фінансування інновацій як фактор регіонального розвитку, Прядко І. (2013)
Макарова Е. - Современное состояние использования земель сельскохозяйственного назначения Луганской области (2013)
Матвієнко Р. - Моделювання регіонального економічного простору (2013)
Міненко М. - Особистий внесок Г. Шульце-Делітча у розбудову кооперативного середовища Німеччини (2013)
Мороз О. - Закордонний досвід організації транспортного обслуговування населення в містах (2013)
Музиченко К. - Особливості зарубіжних систем управління якістю послуг готельного бізнесу і створення системи конкурентних позицій туристичного сектору України (2013)
Непран А. - Вплив зрушень у галузевій структурі на матеріаломісткість продукції переробної промисловост (2013)
Охріменко О. - Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (2013)
Панюк Т. - Аналіз сучасного стану ринку праці України (2013)
Петрук Т. - Державні та приватнi ВНЗ: взаємовiдносини на ринку освiтнiх послуг (2013)
Петрушенко Ю. - Економічний аналіз процесів соціальної мобілізації місцевих громад, Костюченко Н. (2013)
Пинда Р. - Стан незавершеного будівництва в Україні: регіональні проблеми (2013)
Поворознюк І. - Становлення інституту оплати праці в постсоціалістичних країнах (2013)
Романюк О. - Перспективи розвитку системи інфраструктурного забезпечення державного регулювання зайнятості (2013)
Савенко І. - Продовольча безпека України – похідна від антропогенного навантаження на природне середовище (2013)
Седікова І. - Вплив кон’юнктури ринку зерна на продовольчу безпеку регіону (2013)
Серьогіна Д. - Комплексна система управління ДПП-проектами в Україні (2013)
Солнцев С. - Світовий досвід функціонування технопарків та особливості їх розвитку в Україні, Гнітецький Є. (2013)
Стеблянко О. - Моніторинг стану державного фінансового контролю земельних відносин (2013)
Стефаненко М. - Механізм удосконалення системи економічної безпеки України, Баклажова Л. (2013)
Трофименко О. - Різновиди державного та наддержавного регулювання сфери відновлюваної енергетики (2013)
Турченюк Т. - Міжнародний досвід охорони праці та особливості його впровадження в Україні, Котькова В. (2013)
Федун І. - Фактори невизначеності та ризиків інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Фліссак К. - Форми та методи економічної дипломатії у сфері торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва (2013)
Фролов С. - Оптимізація системи управління відходами на основі інструментів екологічного менеджменту, Білопільська О. (2013)
Харинович-Яворська Д. - Торговельні мережі західної України: особливості та проблеми розвитку в конкурентному середовищі (2013)
Химинець В. - Кластерна модель еколого-економічного розвитку Карпатського регіону (2013)
Чайка Ю. - Економічний розвиток України відповідно до загальносвітових рейтингів (2013)
Черницька Т. - Конкурентні позиції України на світовому ринку військово-технологічної продукції (2013)
Шукалович В. - Аналіз формування вертикально інтегрованих структур у птахівничому агробізнесі США: уроки для України (2013)
Якимчук С. - Економічні механізми управління природоохоронною діяльністю в Рівненській області (2013)
Яремко І. - Тенденції розвитку лізингового механізму: вітчизняна практика і зарубіжний досвід (2013)
Bajda A. - Intelektualne walory powieści kryminalnych (na przykładzie twórczości Marka Krajewskiego) (2015)
Бовсунівська Т. - Схема Діоніза Дюришина у світлі сучасної літературної компаративістики (2015)
Даниленко В. - Імперські міфи і малоросійство в українській літературі (2015)
Доній В. - Дихотомія "антиколоніальне"—"постколоніальне": специфіка дефініцій (2015)
Дмитрук Л. - Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Харківський період (2015)
Єщенко М. - Специфіка художнього часу в новелі абсурду (2015)
Żmudzka-Brodnicka M. - Poezja jako zaklinanie istnienia — źródła i rola poezji w metapoetyckich rozważaniach Julii Hartwig (2015)
Зуєнко М. - Питання рецепції міфу в літературі англійського барокко (2015)
Козлов Р. - "Jugurta” Івана Франка: молодий автор між стилів, епох та ідеологій (2015)
Науменко Н. - Становлення україноцентричного світогляду студента (на матеріалі нового прочитання творчості Тараса Шевченка) (2015)
Рарицький О. - Записки / нотатки шістдесятників: жанрова природа і художня специфіка явища (2015)
Розінкевич Н. - Подорожні записки Марини Гримич "Бранзолія" як приклад української наративної літератури "belles non-fiction” (2015)
Ромащенко Л. - Василь Шукшин і Григір Тютюнник: спроба типологічного зіставлення (2015)
Суворова Т. - Розвиток архетипної схеми через концептуальні образ-схеми (на матеріалі американських балад) (2015)
Тростогон В. - Модернізм як глобальний феномен (2015)
Філоненко С. - Пригодницько-історична белетристика Андрія Кокотюхи: діалог з традицією (2015)
Черкашина Т. - Циклізація малих жанрів як форма подачі мемуарно-автобіографічного матеріалу (2015)
Шахова К. - Записки як жанровий різновид української прози (2015)
Біляцька В. - Ретроспективний саможиттєпис героїв романів у віршах Леоніда Горлача (2015)
Вишницька Ю. - Текстові варіанти есхатологічного міфосценарію Галини Пагутяк (2015)
Галич А. - Поліфонічність портрета Марусі в однойменному романі В. Шкляра (2015)
Гальчук О. - Світ світів Павла Тичини: варіанти інтерпретацій (на матеріалі "Замість сонетів і октав") (2015)
Даниленко Л. - Концепт життєвих цінностей емігрантів у романах "Рівновага" В.Винниченка і "Заплакана Європа" Н.Доляк (2015)
Дуда Генрик - "Прощання з Кременцем 1939" Станіслава Балінського (2015)
Карабович Тадей - Досвід надії та самотності в літературному дискурсі Богдана Бойчука (2015)
Михайлова Т. - "Я один, все тонет в фарисействе": Василь Стус та Борис Пастернак — протистояння лицемірству (2015)
Мочернюк Н. - Культура античності в рецепції Святослава Гординського (2015)
Муслієнко О. - Микола Хвильовий ("Силуети", "Сентиментальна історія"): трансформація моделі Künstlerroman як стратегія інверсії художнього смислу (2015)
Ромас Л. - Деякі аспекти дослідження образів у повісті Ю. Мушкетика "Гетьман, син гетьмана" та окремих творах про добу Руїни українських письменників ХІХ–ХХІ століть (2015)
Табунщик Т. - Образ Івана Богуна в однойменній повісті Я. Качури (спроба об’єктивного аналізу) (2015)
Черниш А. - Художнє моделювання образу Олександра Довженка: екзистенційний вимір (за романом С. Плачинди "Сіятель") (2015)
Чик Д. - Мотив інцесту в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Ложные понятия" та романі М.Ґ. Льюїса "The Monk: A Romance” (2015)
Шимоняк К. - Літопис душі представника молодої інтелігенції Закарпаття 30-х – поч. 40-х років ХХ ст. у ліриці Івана Ірлявського (2015)
Бітківська Г. - Сучасний літературний журнал у науковому та літературно-критичному дискурсі (2015)
Закалюжний Л. - Новітній інформаційно-комунікативний простір і сучасна драматургія: інтермедіальний аспект (2015)
Панченко С. - Видання "Молодь України" та "Комсомолець Запоріжжя" 1986–1989 років: перетини соціального хронотопу (2015)
Поліщук Я. - Література майданного гарту (2015)
Романенко О. - Література та історія як метанаратив: до проблеми міждисциплінарних досліджень (2015)
Юрчук О. - Література і міжкультурний дискурс (2015)
Лашко М. - "Моє щастя" Марії Загірньої: спроба гендерної інтерпретації, Яковлева І. (2015)
Меншій А. - Образи "нових" жінок у новелістиці М. Коцюбинського та М. Могилянського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антіпова Н. - Необхідність економічних та інституційних передумов для розвитку кредитних відносин в Україні (2013)
Бежан М. - Трансформация структуры и задач банка России (2013)
Брежнєва-Єрмоленко О. - Основні тенденції змін у структурі депозитного портфеля комерційних банків України (2013)
Голик М. - Критерії оцінки платоспроможності клієнтів банками України (2013)
Довгань Ж. - Детермінанти забезпечення фінансової стійкості банківської системи України (2013)
Дорошенко Г. - Сучасні тенденції руху іноземного капіталу у банківському секторі України (2013)
Іршак О. - Структурне моделювання розвитку банківської сфери в Україні (2013)
Колдовський А. - Антикризове управління золотовалютними резервами центральними банками світу та національним банком України (2013)
Кравчук І. - Характеристика міжнародного ринку деривативів (2013)
Лавренюк В. - Стійкість, стабільність та надійність у банківській діяльності (2013)
Леонович Т. - Стандарты банковского надзора "Базель 3" в условиях финансового кризиса (2013)
Лобозинська С. - Особливості рейтингової системи оцінки банківської діяльності в Україні, Цибульська Н. (2013)
Матійчук Л. - Удосконалення багатомірного статистичного оцінювання надійності банків (2013)
Матлага Л. - Еволюція регулювання фінансового сектору: від "Базель ІІ" до "Базель ІІІ" (2013)
Машіко К. - Особливості професійного розвитку працівників банку: результати емпіричного дослідження установ Закарпатської області (2013)
Ребрик М. - Порівняльний аналіз методів стохастичної оцінки валютного ризику банку, Пастушко А., Потьомка Л. (2013)
Семенча І. - Розробка підходу до складання методик оцінки стану якості обслуговування клієнтів банку (2013)
Тимків А. - Теоретичні засади планування ризику в банківській діяльності (2013)
Ткаченко Є. - Аналіз сучасного стану банківського кредитування в Україні, Яришко О., Куянова А. (2013)
Ткаченко Є. - Капітал банку: теоретичні засади визначення його сутності, Яришко О., Романова Ю. (2013)
Толстошеєва А. - Вплив криміногенної ситуації України на кредитну діяльність банків (2013)
Фатюха В. - Удосконалення методів управління прибутковістю банків, Подоляк О. (2013)
Шевчук Т. - Напрями ефективного розвитку фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ (2013)
Штибель У. - Інституційний механізм упровадження та розвитку соціально-орієнтованої банківської системи (2013)
Великоіваненко Г. - Моделювання волатильності валютних курсів на підгрунті багатовимірної моделі GARCH (2013)
Лазуткіна А. - Дослідження основних моделей та методів оцінки капіталізації бренду (2013)
Овчиннікова А. - Оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах (2013)
Рогульський В. - Інвестиційна оцінка вартості бізнесу в процесі ІРО на основі методу дисконтованих грошових потоків (2013)
Романенко О. - Аналіз споживачів у процесі аудиту проектів (2013)
Рудейчук С. - Сутність поняття інвестицій та їх класифікація: обліково-економічні аспекти (2013)
Сулейманова О. - Коефіцієнтний підхід до оцінки інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання (2013)
Хвостенко В. - Теоретичні засади інформаційної ефективності як базовий інструмент ціноутворення на фондовому ринку, Бабич М. (2013)
Чукурна О. - Класифікація методів оцінки об`єктів інтелектуальної власності (2013)
Bielawski P. - A comparative analysis of the balance sheet valuation of shares 250 plus and 5 plus listed companies – based on fair value in active markets and estimated on the basis of economic and financial models (2013)
Березовська Х. - Особливості оподаткування малого підприємництва у світлі Податкового кодексу України (2013)
Бойко Ю. - Сутність рейтингової оцінки регіонів щодо процесу оподаткування (2013)
Ванькович Д. - Нормативно-правове забезпечення лізингової діяльності в Україні та шляхи його удосконалення, Коваль Р. (2013)
Величко Є. - Особливості оцінки ринкової вартості майна підприємства для цілей страхування (2013)
Говорушко Т. - Актуальні питання реформування спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні, Данченко Ю. (2013)
Гродський С. - Сучасне торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та Китаєм (2013)
Ізмайлова Н. - Сутність форфейтингу: позитивні та негативні сторони його використання підприємствами, Мелета О. (2013)
Ізюмська В. - Оцінка функціонування міжбюджетних відносин в Україні, Мурашко Ю. (2013)
Kavtaradze N. - The role of tax revenues in the formation of the state budget of Georgia (2013)
Касперович Ю. - Формування доходів зведеного бюджету в Україні (2013)
Ковтонюк К. - Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі (2013)
Коляда Т. - Сутність та значення бюджетної стратегії у забезпеченні фінансування основних напрямків соціально-економічного розвитку держави (2013)
Кондратюк І. - Аналіз запасів бюджетної установи за даними форм фінансової звітності (2013)
Кравець В. - Кількісні параметри розвитку інституційної структури фінансового ринку України (2013)
Крентовська Л. - Особливості діяльності інститутів спільного інвестування в Україні (2013)
Леонов Є. - Зарубіжні системи гарантування страхових виплат: досвід функціонування та гармонізації (2013)
Ляхович О. - Фінансове забезпечення інноваційної сфери в Україні (2013)
Мелих О. - Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення (2013)
Мельничук Г. - Аналіз стану надання податкових пільг вітчизняній промисловості (за видами економічної діяльності) (2013)
Мірошниченко Ю. - Вплив стабілізаційної політики МВФ на економіку країн-боржників (2013)
Назарова К. - Аудиторсько-консалтингові послуги в інтегрованій системі внутрішнього та зовнішнього аудиту (2013)
Непочатенко О. - Вітчизняний механізм справляння ПДВ: ключові проблеми та шляхи їх вирішення, Боровик П., Павлова Л. (2013)
Нечаєва І. - Оцінювання фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами, Хандога М. (2013)
Николюк В. - Тенденції економічної нестабільності під час поточної фінансової кризи: аналіз ринків Центрально-Східної Європи (2013)
Педерсен І. - Фінансові посередники на ринку фінансових послуг України (2013)
Проскура К. - Напрямки підвищення ефективності та посилення регулюючої функції прибуткового оподаткування (2013)
Рибальченко С. - Особливості моделювання неоднорідного страхового портфеля (2013)
Селіверстова Л. - Структурно-функціональна модель системи управління корпоративними фінансами (2013)
Скавронська І. - Фінансово-економічні засади організації та проведення Олімпійських ігор (2013)
Стефаненко М. - Податкова політика: сучасний стан та перспективи динамічного розвитку, Філенко А. (2013)
Стрельченко І. - Проблеми та перспективи моделювання лавиноподібних процесів усередині систем фінансових інститутів (2013)
Ткач О. - Особливості поширення валютно-фінансових кризових процесів у глобальній економічній системі (2013)
Ткаченко А. - Андеррайтинг як умова реалізації конкурентної стратегії страхової організації, Шматко К. (2013)
Ткаченко С. - Удосконалення системи контролінгу фінансової діяльності підприємств, Посаженнікова Ю. (2013)
Ткачук І. - Теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності використання державного внутрішнього боргу в Україні, Плець І. (2013)
Шевченко І. - Переваги використання офшорних посередників у міжнародній торгівлі (2013)
Шумікін С. - Міжнародні компанії на українському ринку страхування життя, Ткаченко Є. (2013)
Юрківський О. - Інститут місцевих податків в Україні: централізація чи децентралізація (2013)
Бондар Ю. В. - Проблема автора й авторської позиції в мемуаристиці П. Куліша (2015)
Вещикова О. С. - Пролептичний потенціал сновидіння у структурі художнього наративу (романи В. Даниленка "Кохання в стилі бароко" і В. Шевчука "Кросворд") (2015)
Гайдаш А. В. - Трансформація ейджистських стереотипів у сучасній драматургії США (2015)
Ганошенко Ю. А. - Археологія психічного: онтологія часу в сучасній українській прозі (2015)
Гурдуз А. І. - "Лісова пісня" Лесі Українки як образно-сюжетна матриця українсько- російської "жіночої прози" початку ХХІ століття (2015)
Даниленко І .І. - Молитва як метажанр (до питання про модифікації мовленнєвого релігійно-культового жанру в мистецькому просторі) (2015)
Іваненко В. А. - Наполеглива присутність: лики "шотландськості" у збірці оповідань Джеймса Келмана "Хорт на сніданок" (2015)
Карабович Т. - Проблема мовної парадигми збірки Віри Вовк "Жіночі маски" (2015)
Кизилова В. В. - Семантичні моделі кольорів у літературі для дітей та юнацтва (на прикладі української прози другої половини ХХ століття) (2015)
Крикун О. А. - Наратор vs герой у метапрозі (2015)
Остапчук Т. П. - Деконструкція тіла і мови у збірці Ю. Тарнавського "Modus Tollens" (2013) (2015)
Павлюк Х. Б. - Імагіноване жіноче начало в панорамі сучасного німецького літературознавства (2015)
Семченко К. В. - Іманентне єднання ліричного героя з абсолютом у молитві (жанр молитви у творчості "Празької школи") (2015)
Сизоненко Н. А. - Часопросторовий вимір історіографічної метапрози Великобританії 90-х років ХХ ст. (2015)
Сільман К. В. - Письменницька публіцистика як явище на перетині літератури й журналістики (на матеріалі збірки Юрія Андруховича "Тут похований Фантомас") (2015)
Шевчук Д. О. - Екзистенційні пошуки homo excapans у сучасному українському романі (на матеріалі творчості І. Роздобудько та Любка Дереша) (2015)
Штейнбук Ф. М. - Онтологія топосу мислення у творах сучасної світової літератури (2015)
Білецька М. Т. - "Як воно сяє" Томаса Бруссіга: фотомистецтво як засіб фіксації колективної пам‘яті німців (2015)
Борисюк І. В. - Візуальна стилістика тексту в поезії Леся Белея (2015)
Григоренко О. В. - Шуми в ефірі: переінтерпретація класичних текстів у п‘єсі Е. Єлінек "Смерть і діва V (Стіна)" (2015)
Захоженко Н. В. - Концепція театрального тексту Ельфріди Єлінек (2015)
Косарєва Г. С. «Воццек» Ю. - Іздрика як літературний і віртуальний текст крізь призму постмодерністської тілесності (2015)
Науменко Н. В. - Нотатники українських письменників у контексті інтермедіальності (2015)
Нестер Л. М. - Мова бренду як вияв "ідентичності" у суспільстві споживання (на основі роману К. Крахта "Фазерланд") (2015)
Прушковська І. В. - Реджеп Більгінер і турецька драматургія (2015)
Романцова Б. М. - Неможливість візуальної фіксації образу замку в однойменному романі Франца Кафки (2015)
Старшова О. О. - Символічний простір Площі Вашингтона в романі Генрі Джеймса та його однойменних екранізаціях (2015)
Чернявська В. В. - Інтерактивна література як відкритий текст (на матеріалі творів Едварда Паккарда "Таємниця покинутого замку" та Джо Девера "Самотній вовк") (2015)
Юхимук Я. В. - Екфразис як функціональна складова інтермедіальності та інтертекстуальності (2015)
Яблоновська Н. В. - Художня література в аспекті соціальних комунікацій (2015)
Криленко В. - Роль держави у забезпеченні економічної безпеки (2013)
Гейєр Г. - Нормативно-правовий механізм інноваційного розвитку економіки України, Болгов В. (2013)
Калабухова С. - Конструкція аналітичного процесу для комлексного пошуку резервів розвитку суб’єкта господарювання (2013)
Аверкина М. - Міжнародний досвід формування системи індикаторів стійкого розвитку міста (2013)
Devadze N. - The current problems in the development of tourism satellite accounts and tourism statistics and their role in the development of industry in Georgia (2013)
Калініченко О. - Дослідження факторів формування та використання транзитного потенціалу автотранспорту: статистичний аспект (2013)
Катроша Л. - Сучасний стан функціонування системи державних закупівель в Україні (2013)
Коваль Н. - Проблеми та шляхи покращення інвестиційної діяльності в економіці України, Терпель Л. (2013)
Колесников В. - Функционирование мобильного (беспроводного) интернета в Украине на примере телесистем Украины "People Net", Урсул Д. (2013)
Копилова О. - Фінансова криза як каталізатор поглинань серед фондових бірж (2013)
Корнєєва Ю. - Особливості системи грошово-кредитного регулювання на теренах СНД у процесі переходу до ринкової економіки (2013)
Кравченко Т. - Методи прогнозування регіонального економічного розвитку (2013)
Кривошия О. - Основні методи усунення інформаційної асиметрії між ринковими гравцями: мікроекономічний рівень, Базілінська О. (2013)
Микабадзе С. - Управление человеческими ресурсами в энергетике Грузии (2013)
Петрова І. - Актуальні проблеми розвитку людського капіталу України (2013)
Самонова Т. - Інтегровані маркетингові комунікації в галузі туризму: теорія та методика формування (2013)
Артеменко Н. - Застосування методів фінансової діагностики для дослідження інститутів соціального захисту населення (2013)
Ачкасова С. - Методичний аспект оцінки стресостійкості страхових компаній (2013)
Бовсуновська Г. - Теоретичні засади розвитку автотранспортного страхування (2013)
Бойко Ю. - Система статистичних показників аналізу податкових надходжень до бюджету (2013)
Горохова О. - Статистичний аналіз акцизних надходжень до зведеного бюджету України, Чанкіна І. (2013)
Грицюк І. - Фінансові ресурси модернізації економіки та відновлення економічного зростання (2013)
Катан Л. - Фінансове забезпечення природовідтворення ландшафтів аграрної сфери України (2013)
Луцик-Дубова Т. - Проблеми бюджетної безпеки держави (2013)
Стасик О. - Аналіз проблем та перспектив реструктуризації санаторних закладів України за допомогою процесів злиття і поглинання (2013)
Собкова Н. - Необхідність фінансового контролю в процесі планування місцевих бюджетів в умовах трансформаційних зрушень (2013)
Супруненко С. - Податкове планування як засіб гармонізації взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання (2013)
Юрківський О. - Амортизаційні відрахування як економічний та фіскальний інститут державного регулювання в Україні (2013)
Ярош К. - Аналіз індикаторів боргової безпеки України (2013)
Колесников В. - Инновационные пути развития банковской системы, Урсул Д. (2013)
Мусій Я. - Особливості злиття і поглинання у банківському секторі ЄС: висновки для України (2013)
Семенча І. - Управління недохідними активами банку на основі удосконалення системи контролю, Славна К. (2013)
Чайковський Я. - Тенденції, сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні (2013)
Горовий Д. - Класифікація методів оцінки бренду підприємства, Приходько Д. (2013)
Касянчук Т. - Амортизаційні відрахування як джерело капіталізації інвестицій у розширене відтворення основних виробничих фондів диверсифікованої бізнес-групи (2013)
Хохлов В. - Проблема великих хвостів розподілу дохідності у глобально диверсифікованих портфелях (2013)
Шут С. - Результативість та ефективність державних інвестицій: композиційний аналіз схем фінансування (2013)
Ананська М. - Класифікація чинників впливу на бюджетування в системі управління промисловим підприємством (2013)
Глушко О. - Методичні основи оцінювання економічної стійкості підприємств (2013)
Кулаков В. - Тенденції та закономірності сучасного етапу розвитку підприємств легкої промисловості України (2013)
Курбатова Ю. - Методичне забезпечення оцінки ефективності міжфірмових відносин на засадах ціннісного підходу (2013)
Малич Л. - Финансово-экономические предпосылки формирования рыночной капитализации публичных акционерных обществ Украины, Хасанова Е. (2013)
Мамонов К. - Планування потенціалу розвитку будівельного підприємства, Угоднікова О. (2013)
Мандражи З. - Концептуальные подходы к методике анализа прибыльности предприятий в Украине и России, Абкелямова Э. (2013)
Марцінковська О. - Продакт-плейсмент як сучасний маркетинговий інструмент: юридичні аспекти та проблеми ефективності, Легкий О. (2013)
Нусінов В. - Удосконалення методичних підходів до визначення показників економічної ефективності функціонування гірничорудних підприємств, Афанасьєв І. (2013)
Парцирна А. - Інституціональні аспекти внутрішньогосподарських економічних відносин (2013)
Перевозова І. - Вирішення спорів з приводу дебіторської заборгованості за претензійною схемою, Галько О. (2013)
Піскунова Н. - Аналіз витрат виробництва як важлива ланка ефективного управління промислового підприємства, Федорець М., Піскунова К. (2013)
Романенко О. - Декомпозиція результатів стратегічного аналізу діяльності інтегрованого підприємства в практичну площину на основі системи збалансованих показників (2013)
Семенюк О. - Узагальнення теоретичних підходів до сутності інноваційної стратегії підприємства (2013)
Слюсаренко К. - Сучасний фінансовий стан та тенденції розвитку підприємств гірничодобувної галузі України, Концесвітна Г. (2013)
Троц Н. - Оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання в умовах запровадження податкового кодексу України (2013)
Шемяков О. - Концепція методики для оцінювання соціально-економічної ефективності систем, призначених для управління діяльністю господарюючих суб’єктів, Брадул С. (2013)
Яворська А. - Економіко-cтатистичні аспекти ведення мисливського господарства в Житомирській області (2013)
Дрей В. - Удосконалення процесу формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві (2013)
Здреник В. - Формування інформації про операції з фінансовими інвестиціями у звітності підприємства (2013)
Козлова М. - Бухгалтерський облік як мова: семантика, синтаксис і прагматика (2013)
Перерва М. - Облікова політика в системі управління підприємствами з постачання та реалізації природнього газу (2013)
Петрук Т. - Особливості методики калькулювання собівартості освітніх послуг у приватних навчальних закладах (2013)
Аверкина М. - Оцінка економічної доцільності облаштування покрівлі типу "зелений дах" на адміністративному корпусі промислового підприємства в контексті забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Антонюк П. - Проблеми та напрями аналізу соціальної безпеки підприємства (2013)
Афанасьєв Є. - Багатоцільова оцінка інноваційно-інвестиційних проектів промислового підприємства за критерієм беззбитковості, Гасан Т. (2013)
Багацька К. - Особливості застосування матричних моделей у діагностиці платоспроможності підприємства, Лукащук О. (2013)
Бех І. - Формування підприємницьких мереж на основі розробки та реалізації товарів-субститутів, Смоляр Л. (2013)
Бєлосвєт О. - Аналіз ефективності застосування збільшеного податкового періоду з податку на прибуток підприємств у секторі молочного скотарства (2013)
Богуцька О. - Функціонування підприємств на фондовому ринку: напрями та тенденції розвитку, Яценко Г. (2013)
Боднарюк В. - Амортизація основних засобів як спосіб оптимізації податку на прибуток (2013)
Болотна О. - Зовнішнє середовище як фактор конкурентоспроможності підприємства (2013)
Борбуляк О. - Оцінка теоретичних основ управління структурою акціонерного капіталу (2013)
Боярко І. - Особливості оподаткування дивідендів акціонерних товариств, Пігуль Н., Дехтяр Н. (2013)
Буратчук Н. - Еволюція збалансованої системи показників (2013)
Ваніна Н. - Аналіз діяльності машинобудівних підприємств у кризових умовах (2013)
Васильківський Д. - Методологія моделювання процесу ухвалення управлінських рішень при розробці і реалізації стратегічних напрямів підвищення економічного потенціалу підприємства (2013)
Глотова Д. - Концептуальні засади вартісно-орієнтованого управління підприємством (2013)
Гончаренко І. - Діагностика фінансового стану підприємств легкої промисловості як складової фінансового та конкурентного потенціалу (2013)
Гришко І. - Класифікація факторів впливу на інвестиційну привабливість вугледобувного підприємства (2013)
Гришко М. - Детермінація поняття інноваційно-інвестиційної діяльності вугледобувних підприємств (2013)
Гудзовата О. - Підходи та методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності, Вороновська Р. (2013)
Гудзь Ю. - Аналіз грошових потоків підприємства при формуванні стратегії зростання економічного потенціалу (2013)
Данилюк І. - Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством, Михайлишин Н. (2013)
Демчук О. - Особливості діяльності рибного господарства в економічній системі АР Крим (2013)
Денисюк І. - Стратегія розвитку підприємства харчової промисловості: економічна сутність (2013)
Джеджула В. - Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств (2013)
Дзьоба В. - Суб’єкти та об’єкти контролінгу (2013)
Дубінський С. - Процесний підхід в управлінні персоналом машинобудівних підприємств (2013)
Жовковська Т. - Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості (2013)
Загородна О. - Аналітичне обґрунтування цінової політики підприємства, Серединська В. (2013)
Задорожнюк В. - Принципи формування та основні завдання механізму управління витратами на промислових підприємствах (2013)
Захарченко О. - Енергоємність транспортування насіння соняшнику (2013)
Johann M. - An Empowerment Approach to Managing Service Employees (2013)
Іванова А. - Цілі та принципи управління технологічним розвитком підприємства в умовах нової економіки: стратегічний аспект (2013)
Іванова Л. - Аспекти нормативного та методичного забезпечення обліку і аналізу реструктуризації боргів в умовах антикризового управління суб’єкта-боржника (2013)
Камінський С. - Товарні запаси як структурна складова об’єкта управління фінансовим циклом підприємства торгівлі (2013)
Карп І. - Ціноутворення на ринку пасажирського залізничного транспорту (2013)
Килимнюк П. - Значення контролінгу в підвищенні якості менеджменту підприємства, Килимнюк В. (2013)
Кірсанова Ю. - Неприбуткові обслуговувальні кооперативи з водопостачання та водовідведення та плата за користування надрами: податкове навантаження чи обов’язковий платіж до бюджету (2013)
Кляус Д. - Інструментарій аналізу професійно-кваліфікаційної відповідності на ринку праці машинобудівного підприємства (2013)
Князь С. - Сутність поняття і характеристики інтелектуального потенціалу підприємства, Холявка Л. (2013)
Коваленко Н. - Взаємозв'язок між механізмами забезпечення стійкості та адаптації в контексті інноваційного розвитку підприємств, Гонтова Н. (2013)
Коваленко Т. - Конкурентоспроможність соціально-економічної мотивації на підприємствах зв’язку (2013)
Корнійчук О. - Продуктивність праці в рослинництві на підприємствах з різною формою господарювання (2013)
Коцелко С. - Мотивація та оплата праці на хлібопекарних підприємствах (2013)
Кричківський В. - Використання новітніх технологій у зміцненні фінансового стану суб'єктів господарювання України (2013)
Кузь В. - Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: проблеми достовірності та релевантності інформаційного забезпечення (2013)
Кузьмін О. - Сутність та значення диверсифікації на промислових підприємствах, Дрималовська Х. (2013)
Кухарук А. - Динамічно-цільовий підхід до оцінки ефективності механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств (2013)
Лаврова Ю. - Оцінка конкурентного потенціалу підприємства (2013)
Лагоцька Н. - Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин, Мигаль О. (2013)
Лазаришина І. - Теоретико-методологічні засади аналізу грошових потоків у конкурентному середовищі (2013)
Лакейхіна В. - Взаємозв'язок корпоративних стратегій і параметрів організаційних структур холдингових об'єднань (2013)
Литвин З. - Аналіз інноваційних ризиків (2013)
Максютенко І. - Оцінка ефекту при впровадженні механізму оновлення інформаційно-телекомунікаційних систем на авіаційному транспорті (2013)
Малахова А. - Програмно-цільові аспекти планування й управління виробництвом, Гарна С., Яровий К. (2013)
Маліношевська К. - Формування моделі вимірювання якості у сфері аеропортових послуг (2013)
Марцінковська О. - "ІНКОТЕРМС-2010" як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Легкий О (2013)
Мельник А. - Система показників динаміки якості управлінської праці (2013)
Озарко К. - Методичне оцінювання впливу особистісних характеристик персоналу на ефективність діяльності підприємства (2013)
Олійник Л. - Принципово-критеріальні підходи до конвергенції управління активами підприємства в інституційну систему економіки (2013)
Онешко С. - Напрямки вдосконалення методики аналізу витрат морського торговельного порту (2013)
Осадчук С. - Поняття та цілі ІРО (2013)
Паламарчук О. - Відбір показників для визначення кредитоспроможності юридичних осіб (2013)
Пересипкіна Н. - Аналіз особливостей ціноутворення в туризмі (2013)
Петрушкевич К. - Сучасні особливості процесу охорони праці на промисловому підприємстві, Позднякова С. (2013)
Пилипів Н. - Поняття і сутність товарно-виробничих запасів, Борисовський М. (2013)
Поліщук С. - Аналіз розвитку концепцій бюджетування (2013)
Полянська А. - Аналітичний аспект дослідження макроекономічних тенденцій, що впливають на розвиток підприємства (2013)
Попович П. - Шляхи вдосконалення операційного аналізу витрат виробництва на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Прокоф’єва К. - Узгодження інтересів суб'єктів при формуванні тарифів на теплозабезпечення (2013)
Пустовіт М. - Збалансована система оціночних індикаторів фінансово-економічної стратегії підприємства (2013)
Римар І. - Концептуальні засади формування соціальної відповідальності підприємства (2013)
Микитюк П. - Інноваційний розвиток промислового підприємства (2013)
Архієреєв С. - Порівняльний аналіз рівня витрат на діяльність у сфері інформатизації у машинобудуванні України та Німеччини, Замула О. (2012)
Беззубченко О. - Методичний підхід до оцінки міжнародної конкурентоспроможності регіонів України, Захарова О. (2012)
Bernat V. - Information technology, global economy and paradigm transformation, Reda R., Shavruk Y. (2012)
Бондаренко О. - Інвестиційна стратегія в курортній галузі: сутність та особливості (2012)
Боярченко А. - Особливості формування капіталу державними підприємствами вугільної промисловості (2012)
Бутова О. - Роль цінового механізму АПК у процесі інвестування інноваційного розвитку аграрних підприємств, Щеглова А. (2012)
Гнатишин М. - Світова торговельна система та охорона довкілля (2012)
Гниря А. - Емпіричне дослідження макро- та мезоекономічних чинників продуктивності праці в промисловості України (2012)
Градінарова О. - Аналіз впливу туристичної галузі України на зайнятість населення (2012)
Гринчак О. - Механізм управління складом та структурою агропромислового кластера, Давлетханова О., Михайлишина Л. (2012)
Давлетханова О. - Особливості функціонування цукробурякових інтегрованих формувань, Бобов Г. (2012)
Доброзорова О. - Зарубіжний досвід інвестування в інноваційний розвиток глобальної системи продовольчої безпеки (2012)
Дрогомирецька М. - Оцінка рівня насиченості агропродовольчого ринку основними продуктами харчування (2012)
Єрмоленко Т. - Прямі закордонні інвестиції як фактор економічної безпеки держави (2012)
Збаразская Л. - О ценовых тенденциях в промышленности Украины в контексте макроэкономической политики, Щербакова С. (2012)
Ільєнко О. - Розвиток понятійно-категоріального апарату теорії "міжнародна економічна безпека" (2012)
Ільницький Д. - Інтернаціоналізація ринку освітніх послуг України: сучасна оцінка (2012)
Качур А. - Регулювання валютного курсу як інструмент підтримки конкурентоспроможності національних економік у посткризовий період (2012)
Кашперська О. - Використання автоматизованих інформаційних систем у процесі фінансового аналізу підприємств, Ніколишин Ю. (2012)
Кисіль Т. - Основні напрямки діяльності машинобудівної галузі з огляду на нестійкий стан економіки України (2012)
Корчинська Л. - Оцінка ефективності функціонування харчової промисловості Хмельницької області (2012)
Кравець А. - Тенденції та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області, Біляк А. (2012)
Мудра О. - Форсайт як механізм взаємодії ринків освітніх послуг і праці (2012)
Новикова М. - Формалізація процесів взаємодії територіальних авіавиробничих комплексів і регіонального середовища (2012)
Прозоров Ю. - Структурні трансформації фінансових інститутів розвитку в умовах неузгодженості внутрішніх та зовнішніх цілей їх функціонування в Україні (2012)
Рекуненко І. - Роль та місце інфраструктурних суб’єктів на фінансовому ринку (2012)
Рибчинська Л. - Аналіз впливу регіональних особливостей на формування конкурентних переваг кластерів (2012)
Семенютіна Т. - Газотранспортна система України: політичні ризики та енергобезпека держави (2012)
Скрипник Н. - Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності економіки України в умовах активізації глобальних інтеграційних процесів (2012)
Сорокіна Л. - Оцінка індикаторів фінансової безпеки як складової економічної безпеки України (2012)
Терехов Є. - Економічна безпека держави та можливості її вимірювання (2012)
Тимошенко Л. - Оцінка розподілу суспільного продукту в контексті формування відтворювальних спроможностей населення, Більська О. (2012)
Ткаченко К. - Ситуаційно-продукційне моделювання системи підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко О. (2012)
Федун І. - Передумови активізації інноваційно-інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві України (2012)
Феєр О. - Аналіз цільового використання джерел інвестиційних ресурсів (2012)
Цапук О. - Сутність та місце інноваційної розробки у сфері енергозбереження (2012)
Чебанов О. - Оцінка впливу кінцевого попиту на R&D витрати у промисловості України (2012)
Черничко С. - Девальвація чи ревальвація гривні: перспективи для України (2012)
Чорна М. - Оцінка рівня впливу зовнішніх чинників на розвиток роздрібної торгівлі (2012)
Шемяков О. - Проблема духовності в управлінні соціально-трудовими відносинами і її вплив на розвиток виробничої демократії (2012)
Шершун М. - Фінансово-господарські механізми реалізації основних засад збалансованого ведення лісового господарства в Україні (2012)
Широкова О. - Принципи побудови ринків послуг залізничного транспорту, Челядінова Н. (2012)
Акімова Т. - Інформаційно-нормативне забезпечення управління діяльністю підприємства в умовах недосконалого конкурентного середовища, Варванська І. (2012)
Алєксєєнко Т. - Удосконалення обліку готової продукції та її реалізації на переробних підприємствах АПК (2012)
Гринчак О. - Теоретико-методологічні аспекти інформаційного забезпечення оперативного управління сільськогосподарським виробництвом, Миколайчук Я. (2012)
Дрогобицький І. - Природа і походження нематеріальних активів, Скоп Х. (2012)
Єсієва Н. - Транспортно-експедиційна діяльність як один із основних видів діяльності підприємств-перевізників: обліково-правовий аспект (2012)
Замогильний П. - Формування центрів фінансової відповідальності у фінансовій структурі авіаремонтних підприємств (2012)
Зима Ю. - Адаптація звітності бюджетних установ до міжнародних стандартів (2012)
Королович О. - Управлінський облік в Україні та питання становлення його на промислових підприємствах (2012)
Ліба Н. - Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності (2012)
Маначинська Ю. - Системний підхід до актуарного обліку та звітності (2012)
Меліхова Т. - Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві, Буркова О. (2012)
Назарова І. - Фактори впливу на облікову політику при реорганізації підприємств (2012)
Пігош В. - Система облікового відображення власних надходжень державних вищих навчальних закладів і напрями її оптимізації (2012)
Попович В. - Стратегічний облік як частина облікової системи підприємства (2012)
Реслер М. - Облікова політика – основа методичного забезпечення обліково-аналітичного механізму (2012)
Семанюк В. - Теорія обліку: інституційний підхід (2012)
Скрипник Н. - Теоретичні та методологічні аспекти формування стратегічної звітності (2012)
Сокольська Р. - Особливості системного підходу до визначення поняття фінансовий облік (2012)
Ткаченко Є. - Порівняльна характеристика німецької та американської концепцій контролінгу (2012)
Чакалова Н. - Формування моделі функціонування інформаційного обміну між секторами з обліку, контролю та управління товарною дебіторською заборгованістю (2012)
Юркова І. - Економічна сутність виробничих запасів та напрямки їх дослідження (2012)
Бадюк М. І. - Робота медичних формувань і закладів у епідемічних осередках, Грушкевич В. В (2012)
Бадюк М. І. - Особливість своєчасності надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації у провідних країнах світу (огляд літератури), Ковида Д. В. (2012)
Діденко Л. В. - Готовність особового складу Збройних Сил України до виконання функціональних обов’язків: особливості динаміки та структури працевтрат військовослужбовців Збройних Сил України в умовах переходу до професійної армії (2012)
Воронко А. А. - Особливості захворюваності, інвалідизації, летальності та організації надання медичної допомоги хворим, що брали участь в ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, Косянчук А. С., Латишенко С. В., Івашкіна Т. А., Буженко А. І. (2012)
Слабкий Г. О. - Причини звернення пацієнтів до приватних закладів охорони здоров’я, Пархоменко Г. Я. (2012)
Мельник І. П. - Соціально-медична характеристика військовослужбовців, що звертаються до клінік та відділень амбулаторно-поліклінічної допомоги у зоні відповідальності військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (2012)
Огороднійчук І. В. - Аналіз рівнів захворюваності військовослужбовців Збройних Сил України на хвороби шкіри та підшкірної клітковини, Остапенко С. П., Маринич Н. Б. (2012)
Cімперович С. В. - Особливості імітаційного моделювання епідеміології ВІЛ/СНІД для Збройних Сил України, Кащенко Р. А., Борисова С. Л. (2012)
Виноградов О. О. - Формування організаційно-штатних структур лікарняних закладів охорони здоров’я Збройних Сил України на мирний час, Галушка А. М., Серебряков О. М., Стукан Л. І. (2012)
Вороненко В. В. - Дози опромінення і їх наслідки для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2012)
Паламар Б. І. - Визначення індексу безпеки лікарні, як оцінка можливості роботи лікарні в умовах стихійного лиха або глобальної надзвичайної ситуації (2012)
Бідненко Л. І. - Шум як шкідливий фактор в професійної діяльності військовослужбовців збройних сил, Іванько О. М., Рожков Г. С., Єщенко В. І. (2012)
Гук А. В. - Особливості надання медичної допомоги військовослужбовцям строкової служби, які хворі на інфекційні та паразитарні хвороби, в медичних пунктах військових частин Збройних Сил України, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Грушкевич В. В. (2012)
Іванько О. М. - Епідеміолого-географічні аспекти гельмінтозів на території України, Кожокару А. А., Колос Л. А., Філіпенко Л. І., Мельник О. В. (2012)
Хижняк М. І. - Професійно-прикладне фізичне виховання спеціалістів, які виконують роботу за призначенням в умовах підземних спеціальних споруд, Іващенко С. М., Гузов В. В., Єщенко В. І. (2012)
Іванько О. М. - Особливості роботи споруд для очистки невеликих обсягів стічних вод, Хижняк М. І., Власенко О. М. (2012)
Черкасенко І. Л. - Вивчення захворюваності працівників оборонного комплексу м. Києва на прикладі заводу "Радар”, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2012)
Козинець Г. П. - Значення судинної терапії в комплексному лікуванні потерпілих з гіпотермічними ушкодженнями, Хитрий Г. П., Осадча О. І., Назаренко В. М., Боярська Г. М. (2012)
Осьодло Г. В. - Клініко-епідеміологічний аналіз коморбідного перебігу хронічного панкреатиту і герх у військовослужбовців, Шмиголь Н. В. (2012)
Коршевнюк Д. О. - Особливості больового синдрому у військовослужбовців з функціональною диспепсією (2012)
Красюк О. А. - Особливості клінічного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у поєднанні з артеріальною гіпертензією та абдомінальним ожирінням, Мороз Г. З., Федорова О. О., Луценко С. В. (2012)
Селюк М. М. - Морфологічні зміни в печінці та селезінці у щурів під впливом електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону, Козачок М. М., Потаскалова В. С. (2012)
Солярик В. В. - Етіопатогенетичні аспекти лікування псоріазу (2012)
Хитрий Г. П. - Сучасний погляд на респіраторну підтримку у хворих з вірусними пневмоніями, Левченко Т. М., Степанюк В. К. (2012)
Селюк О. В. - Порівняння ефективності та безпечності селективних та специфічних інгібіторів циклооксигенази-2 у військовослужбовців з патологією суглобів, Родіонов А. В., Момат Р. К. (2012)
Старіков А. В. - Інтенсивна терапія геморагічних порушень (2012)
Апихтіна О. Л. - Гетатопротекторна дія екстракту S. Coronata при свинцевій інтоксикації (експериментальне дослідження), Коцюруба А. В., Коркач Ю. П., Сокуренко Л. М., Скибінська Т. Р. (2012)
Францевич К. А. - Розробка та впровадження алгоритму комплексної променевої діагностики захворювань грудної залози з метою своєчасного виявлення та лікування дифузних мастопатій як засобу вторинної профілактики раку грудної залози (2012)
Головаха М. Л. - Шкала прогнозування результатів мікрофрактуризації дефектів хряща колінного суглоба (2012)
Головаха М. Л. - Аналіз результатів монокондилярного ендопротезування, Шабус Р., Орлянський В. (2012)
Головаха М. Л. - Пошкодження суглобового хряща при неспроможності передньої хрестоподібної зв’язки, Шишка І. В., Баніт О. В., Твердовський А. О., Бабич Ю. А., Забелін І. М., Орлянський В. (2012)
Білоножкін Г. Г. - Оперативне лікування навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток зустрічно-компресуючими гвинтами (2012)
Лурін І. А. - Досвід застосування ультразвукових технологій у лікуванні пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки, Цема Є. В., Доморацький І. Е., Юрків О. Є., Мазур С. М. (2012)
Дроздова А. О. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України лікарських засобів, які застосовуються в стоматології, Пенчукова Л. О., Загорій Г. В. (2012)
Давтян Л. Л. - Вивчення асортименту вагінальних супозиторіїв групи G01 на вітчизняному фармацевтичному ринку, Малецька З. В. (2012)
Шматенко О. П. - Аналіз фармацевтичного ринку та перспективи застосування антагоністів кальцію-похідних дигідропіридину в Україні, Притула Р. Л., Сирота П. С., Лихота А. М. (2012)
Притула Р. Л. - Аналіз фармацевтичного ринку України, Шматенко О. П., Притула Л. Г., Страшний В. В. (2012)
Притула Р. Л. - Аналіз вітчизняного ринку антибактеріальних засобів для фармакотерапії постраждалих з травматичною хворобою, Шматенко О. П., Максимук Т. М., Скворцова О. В. (2012)
Шматенко О. П. - Визначення шляхів оптимізації використання лікарських засобів у військово-медичній службі, Притула Р. Л., Семенченко Г. Б., Лихота А. М. (2012)
Сердюк Є. В. - Визначення умов зберігання мазі з рослинним компонентом для лікування ран, Ляпунова О. О., Гладух Є. В., Шматенко О. П. (2012)
Шматенко О. П. - Вибір методів дослідження при вирішенні проблем медикаментозного забезпечення політравми, Притула Р. Л., Соломенний А. М., Гринчук І. Г. (2012)
ШматенкоО. П. - Вивчення фізико-механічних показників бар’єрних модифікованих лікарських плівок, ТарасенкоВ. О., ДавтянЛ. Л., Дроздова А. О., ШматенкоВ. В. (2012)
Грубник І. М. - Вплив лікарських речовин на реологічні властивості агарового гелю, Гладух Є. В., Черняєв С. В. (2012)
Давтян Л. Л. - Дослідження способу введення наночасток у основу полімерних плівок, Власенко І. О., Дульцева О. В., Горбанюк Т. І., Солнцев В. С., Шматенко О. П. (2012)
Лихота К. М. - Визначення якості гігієни порожнини рота за наявності брекет-системи, Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Лихота А. М. - Порівняльна характеристика показників місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів з геніралізованним пародонтитом, що зазнали впливу хронічного стресу, Горобець О. В., Київська-Філатова В. В., Розова К. В. (2012)
Дуда О. В. - Стан тканин пародонту та адаптційний потенціал організму у дітей із соматичною патологією, Остапко О. І. (2012)
Лихота А. М. - Зміни тканин пародонту після лікування ортодонтичних хворих знімною і незнімною апаратурою (морфологічне і електронно-мікроскопічне дослідження), Лихота К. М., Кочин О. В., Карась А. Ф. (2012)
Лихота А. М. - Удосконалення протезування кінцевих дефектів зубного ряду мостоподібними конструкціями на скляних опорах, Сеник А. Я., Лихота C. А. (2012)
Крячко А. Г. - Досвід використання дентальниї імплантантів у осіб похилого віку, Лихота А. М., Коваленко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Крячко А. Г. - Стан ротової порожнини у військовослужбовців військово-морських сил України, Лихота А. М., Шматенко О. П. (2012)
Лихота А. М. - Порівняльна характеристика розвитку дистрофічних та запально-деструктивних процесів в тканинах пародонта, викликаних розвитком стресу-реакції у людини та лабораторних щурів, Горобець О. В., Розова К. В., Савельєва О. В. (2012)
Лихота А. М. - Зміни видового складу мікроорганізмів під час лікування різних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Лихота Т. Ф., Горобець О. В. (2012)
Павленко О. В. - Особливості нормалізації окклюзійних співвідношень під час ортопедичного лікування кінцевих дефектів зубних рядів (огляд літератури), Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Біденко Н. В. - Рання передача карієсогенної мікрофлори від матері до дитини як чинник ризику розвитку карієсу тимчасових зубів (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського