Сушко Р. О. - Аналіз ефективності змагальної діяльності висококваліфікованих баскетболістів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей (2015)
Тихорський О. А. - Удосконалення тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у підготовчому періоді, загальнопідготовчому етапі, Джим В. Ю. (2015)
Шестерова Л. Є. - Вплив порушень зору на окремі показники функціонального стану сенсорних систем школярів середніх класів (2015)
Шестерова Л. Е. - Динамика физической подготовленности бегунов на средние дистанции, проживающих в различных климатических условиях, Ту Яньхао. (2015)
Шльонська О. Л. - Особливості техніко-тактичної підготовки волейболістів високого класу різного амплуа (2015)
Павлов А. А. - Признаки оптимальности допустимых решений труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации (2013)
Стіренко С. Г. - Організація відкладених обчислень в кластерних системах (2013)
Марковський О. П. - Метод корекції блоків даних пошкоджених при передачі в бездротових каналах, Абу-Усбах О. Н., Федоречко О. І., Пересенчук Д. В. (2013)
Кулаков Ю. А. - Способ выбора клиентов в peer-to-peer сетях с учетом их местоположения и задержек между ними, Габинет А. В. (2013)
Павлов А. А. - Минимизация суммарного запаздывания при выполнении независимых заданий с общим директивным сроком идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых произвольны, Мисюра Е. Б. (2013)
Каліновський Я. О. - Множинність неканонічних гіперкомплексних числових систем скінченної вимірності, Боярінова Ю. Є., Хіцко Я. В., Городько Н. О. (2013)
Кулаков Ю. А. - Анализ алгоритмов выбора пакета для запроса при многоабонентской передаче, Уварова Н. В. (2013)
Клименко И. А. - Метод отображения задач на реконфигурируемую архитектуру вычислительной системы (2013)
Марковський О. П. - Організація резервування та відновлення даних при їх віддаленому зберіганні, Іванов Д. Г., Ванчугов Б. Ю. (2013)
Полторак В. П. - Рішення задачі динамічного балансування в області мережі OSPF, Степаненко О. Ю. (2013)
Безштанько. В. М. - Метод определения допустимых частостей возникновения ущерба при оценке рисков информационной безопасности с помощью генетического алгоритма (2013)
Дорогий Я. Ю. - Розробка архітектури системи для моделювання згорточних нейронних мереж, Цуркан В. В., Хренов О. І. (2013)
Кравець П. І. - Нейромережеві компоненти систем керування динамічними об’єктами з їх апаратно-програмною реалізацією на FPGA, Шимкович В. М., Омельченко П. (2013)
Марковский А. П. - Интерактивно-шаблонный метод компьютерного перевода научно-технических публикаций, Шевченко О. Н., Фань Чуньлэй (2013)
Воротніков В. В. - Вплив ступеня зв’язності резервних шляхів на надійність багатошляхової маршрутизації в MANET-мережах (2013)
Ролик А. И. - Управление уровнем услуг корпоративной ИТ-инфраструктуры на основе координатора (2013)
Малюков П. Н. - Система обнаружения аномального поведения абонентов телефонной сети, Радер Р. И. (2013)
Коган А. В. - Организация многопутевой междоменной маршрутизации с оптимальным числом граничных маршрутизаторов (2013)
Приймак М. В. - Сигнали зі змінним періодом та їх модель, Василенко Я. П., Дмитроца Л. П. (2013)
Жабин В. И. - Повышение эффективности параллельных вычислений в потоковых системах, Жабина В. В. (2013)
Марковський О. П. - Ефективне обчислення квадратного кореня на полях галуа GF(2m), Виноградов Ю. М., Салоха О. Є., Ткаченко І. М. (2013)
Ерошенко Е. - Альтернативное птицеводство? Утки! (2016)
Медведский В. - Коровник облегченного типа. Где комфорт, там и продуктивность, Догель А. (2016)
Бурлака В. - Оцінка технічного рівня кормороздавачів-змішувачів світових виробників, Водяницький Г., Тимків В. (2016)
Новіцька О. - Ефективність адсорбціїТ-2 токсину препаратом "Бетасорб", Новіцький К. (2016)
Використання антибіотиків у тваринництві - смертельна загроза для людства (2016)
Блаха Т. - ЕС: защита животных – залог безопасности и качества мяса (2016)
Новожицька Ю. - Лабораторна діагностика отруєнь собак (2016)
Курнаєв О. - Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс при силосуванні бобово-злакової сумішки (2016)
Лавров В. - Навыки интенсивного пчеловождения (2016)
Павлов А. А. - ПДС-алгоритмы решения задач составления расписаний по критерию опережения/запаздывания на одном приборе, Мисюра Е. Б. (2014)
Амонс О. А. - Синхронізація даних в розподілених інформаційних системах (2014)
Марковський О. П. - Метод виправлення трьохкратних помилок передачі даних в двійкових симетричних каналах, Терещенко С. Ю., Федоречко О. І. (2014)
Павлов А. А. - Рекомендации по выбору зоны проведения активного эксперимента для одномерного полиномиального регрессионного анализа, Калашник В. В. (2014)
Марковський О. П. - Метод резервування та прискреного відновлення даних в системах їх віддаленого зберігання, Іванов Д. Г., Великий М. М., Невдащенко М. В. (2014)
Стіренко С. Г. - Метод перебалансування навантаження в кластерних комп'ютерних системах в динамічному режимі (2014)
Марковський О. П. - Метод корекції двох помилок синхронізації в асинхронних лініях передачі цифрових даних, Губська А. О., Чечель В. Р., Федоречко О. І. (2014)
Роковой А. П. - Способ прогнозирования дисперсии задержки при передаче голосовых данных, Габинет А. В. (2014)
Бузовский О. В. - Методы и алгоритмы объединения таблиц для распределенных хранилищ данных в оперативной памяти, Подрубайло А. А. (2014)
Луцький Г. М. - Моделювання обмеженої реалізації архітектури потоку даних в структурі суперскалярного процесора, Долголенко О. М., Аксьоненко С. В., Сторожук В. О. (2014)
Короненко А. М. - Дослідження динаміки навантаження мультисервісної мережі (2014)
Зимчук И. В. - Редукция моделей объектов управления для синтеза простых регуляторов (2014)
Гусев Е. И. - Математическое моделирование распределённой кластерной системы использующей shared everything подход (ORACLE RAC) (2014)
Сергієнко А. М. - Реалізація функції квадратного кореня у ПЛІС, Сергієнко П. А. (2014)
Ролик А. И. - Методика оперативного управления уровнем ИТ-услуг на основе сервисно-ресурсных моделей (2014)
Жаховський В. О. - Медичне забезпечення антитерористичної операції: стан, проблеми та напрями удосконалення, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Мельник І. П., Слабкий Г. О. (2015)
Ціборовський О. М. - Здоров’я населення і фактори ризику, що впливають на його стан, як об’єкт управління (огляд літератури) (2015)
Рудень В. В. - Пацієнти з гострим інфарктом міокарда (І.21) про куріння тютюну як про модифікований поведінковий фактор ризику в здоров’ї людини (за результатами соціологічного опитування), Тімченко Н. Ф. (2015)
Бугоркова И. А. - Распространенность стоматологических заболеваний у наркозависимых больных для разработки программы по снижению рисков (2015)
Варивончик Д. В. - Медико-статистичні особливості онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров’я України, Шевченко В.І., Еджибія О. М. (2015)
Вітовська В. А. - Порівняльний аналіз показників захворюваності на атрофії зорових нервів у різних категоріях населення України, Васюта В. А. (2015)
Подольський В. В. - Прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу та клінічна характеристика жінок фертильного віку, що перенесли артифіційний аборт (2015)
Орлова О. О. - Планування сім’ї у ВІЛ-інфікованих жінок як базова стратегія профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (2015)
Дудник С. В. - Методологія прогнозування смертності на основі математичного моделювання (2015)
Кручаниця В. В. - Смертність населення Закарпатської області внаслідок вживання алкоголю (2015)
Слабкий Г. О. - Потреба лікарні інтенсивного лікування в променевих методах дослідження, Качур О. Ю. (2015)
Клименко В. І. - Обґрунтування функціональної моделі профілактики поширеності та інтенсивності поширених стоматологічних захворювань, Смірнова І. В. (2015)
Горбань А. Є. - Моніторинг засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров’я України з проблеми захворюваності на найбільш соціально небезпечні та соціально значущі хвороби за 2011–2014 рр., Закрутько Л. І., Дзюба О. М., Білан Л. Г. (2015)
Знаменская М. А. - Щодо відповідального ставлення дорослого населення з хронічними неінфекційними хворобами до власного здоров’я та способу життя (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Соціально-психологічні характеристики керівних кадрів на регіональному рівні, Гульчій О. П. (2015)
Євтушенко В. М. - Оптимізація контролю аудиторної роботи студентів І та ІІ медичних факультетів (2015)
Грузєва Т. С. - Інформаційне забезпечення фахівців первинної ланки охорони здоров’я з питань доказової профілактики, Пузанова О. Г. (2015)
Грузєва Т. С. - Організація контролю за громадським здоров’ям у США та країнах Європейського регіону, Мельник В. В. (2015)
Корчинська О. О. - Ендометріоз як одна із сучасних проблем у гінекології та акушерстві (аналітичний огляд наукової літератури), Маштепа А. М., Волошина У. В., Петренко Т. Г. (2015)
Варвашеня М. В. - Оценка малоинвазивных эндовидеохирургических методов лечения простых кист почек: обзор литературы и результаты собственных исследований (2015)
Кудря А. В. - Основні показники моніторингу розвитку сімейної медицини в Україні (2015)
Слабкий В. Г. - Деякі показники реформування первинної медико-санітарної допомоги в пілотних регіонах України. 2014 рік (за даними оперативного моніторингу), Бучинський Л. Я., Кучеренко Н. Т. (2015)
Парій В. Д. - Аналіз використання основних виробничих засобів окремих закладів охорони здоров’я в контексті створення госпітального округу, Прус Н. В. Борис В. М. (2015)
Ціборовський О. М. - Лікарський статут як основа законодавства країни в медичній справі ХІХ століття, Сорока В. М. (2015)
З плеяди захоплених наукою та навчально-педагогічною діяльністю (до 70-річчя Кочіна Ігоря Васильовича) (2015)
Титул, зміст (2015)
Григорова-Беренда Л. И. - Международный опыт применения гедонистических индексов в экономике и возможности его использования в Украине (2015)
Ильницкий Д. А. - Национальные модели университетского патентования: выводы из мирового опыта (2015)
Шуба М. В. - Фондові індекси як узагальнюючі індикатори стану фондових ринків країн Європейського Союзу (2015)
Вінниченко О. В. - Аналіз та структуризація причин, що перешкоджають упровадженню прогресивних технологій біржової торгівлі зерном (2015)
Власюк Т. О. - Оптимізація імпортної політики як чинник зовнішньоторговельної безпеки (2015)
Дюжев В. Г. - Формирование приоритетов технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики в Украине с позиции анализа их жизненных циклов, Сусликов С. В. (2015)
Лазарєва О. В. - Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування (2015)
Перфилова А. Е. - Оценка обоснованности целевых параметров "Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года" на основе критерия существенности (2015)
Портна О. В. - Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України (2015)
Проноза П. В. - Податкова підтримка діяльності малих підприємств в Україні (2015)
Соколюк Г. О. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Назыров К. З. - Предпосылки становления институциональной концепции конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации, Яременко О. Л. (2015)
Ярошенко І. В. - Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Слава С. С. - Структурні статика та динаміка економіки Закарпаття в докризових і кризових умовах, Сембер С. В., Машіко К. С., Гапак Н. М. (2015)
Бубенець І. Г. - Особливості базових моделей інтрапренерства на рівні торговельного підприємства (2015)
Кузьмин О. Е. - Задачи и инструменты товарно-технологической диверсификации производства, Фещур Р. В., Скибинский А. С., Дрималовская Х. В. (2015)
Косата І. А. - Ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу (2015)
Маркіна І. А. - Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної сфери, Маховка В. М. (2015)
Мельник О. Г. - Типологія технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств, Бодарецька О. М. (2015)
Назаров Н. К. - Аналіз стану кадрової безпеки та лояльності персоналу промислових підприємств, Чжан Х. Ю. (2015)
Сазонець О. М. - Інноваційна діяльність підприємств у контексті забезпечення інформаційної безпеки, Сіпайло Л. Г. (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку, Максимчук Я. С., Харук К. Б. (2015)
Стадник В. В. - Науково-методичні основи моделювання поведінки споживачів у системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством, Замазій О. В. (2015)
Щетініна Л. В. - Особливості розвитку корпоративної культури в умовах віддаленого режиму роботи, Павлова К. О., Рудакова С. Г. (2015)
Zavadska D. V. - Client-Oriented Approach: Forming the System of Management of the Bank Relations with Clients (2015)
Zaslavska O. I. - Risks of resource provision of the banks in conditions of instability (2015)
Калініченко Л. Л. - Кредитування підприємництва як форма фінансової підтримки (2015)
Карчева Г. Т. - Системно-синергетичний підхід до розвитку банківських систем в умовах фінансової нестабільності (2015)
Неизвестная Е. В. - Маркетинговый аспект банковской конкуренции (2015)
Погореленко Н. П. - Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам (2015)
Чмутова І. М. - Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку (2015)
Юхименко Т. В. - Вплив соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору, Лапко О. О. (2015)
Doronina M. S. - Behavioral economics. The research methodology background (2015)
Попов А. Е. - Организационно-экономическое обеспечение социализации производственных отношений в национальных моделях экономических систем, Митрофанова А. С. (2015)
Брік С. В. - Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року, Мардус Н. Ю., Фальченко О. О. (2015)
Дерій В. А. - Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва, Камінська Т. Г. (2015)
Харламова О. В. - Non-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле (2015)
Риндзак О. Т. - Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова) (2015)
Гурьянова Л. С. - Модели выбора инструментов обеспечения сбалансированности социально-экономического развития регионов (2015)
Журавель К. В. - Удосконалення методики оцінки ефективності управлінських рішень щодо використання нерухомого майна залізничного транспорту, Масалигіна В. В. (2015)
Ілляшенко О. В. - Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства (2015)
Lukianenko I. H. - The Modelling of Registered Unemployment Rate Nonlinear Dynamics in Ukraine by Means of Threshold Autoregression, Oliskevych M. O. (2015)
Пілько А. Д. - Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом (2015)
Раевнева Е. В. - Прогнозирование количества абитуриентов вузов в зависимости от демографических изменений и привлекательности высшего образования, Аксенова И. В. (2015)
Семенова В. Г. - Використання економіко-математичних методів у дослідженні ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (2015)
Сисоєв В. В. - Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави (2015)
Скіцько В. І. - Моделювання логістичних процесів повернення товарів у сфері е-комерції, Ігнатова Ю. В. (2015)
Ястребова Г. С. - Моделі розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства України, Заруба Є. П. (2015)
Титул, содержание (2015)
Федоренко З. П. - Нові підходи до оцінки стану онкологічної допомоги населенню, Гулак Л. О., Горох Є. Л., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2015)
Федоренко З. П. - Оцінка стану організації онкологічної допомоги населенню за даними Національного канцер-реєстру України, Гулак Л. О., Михайлович Ю. Й., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2015)
Колеснік О. О. - Локальний контроль і фактори ризику виникнення рецидиву раку прямої кишки, Безносенко А. П., Шудрак А. А., Махмудов Д. Е. (2015)
Кіркілевський С. І. - Сучасні підходи до неоад’ювантної терапії хворих на рак стравоходу, Фридель Р. І., Крахмальов П. С., Кондрацький Ю. М. (2015)
Лісний І. І. - Низькоопіоїдна анестезія при колоректальних операціях в онкохірургії, Колеснік О. О., Закальська Х. А., Горкавий Є. О., Махмудов Д. Е. (2015)
Ярешко В. Г. - Диагностика и хирургическое лечение рака поджелудочной железы и периампулярной зоны, Отарашвили К. Н., Живица С. Г., Михеев Ю. А. (2015)
Коровін С. І. - Комбіноване лікування хворих на саркому м’яких тканин кінцівок і тулуба, Іванкова В. С., Остафійчук В. В., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Палій М. І. (2015)
Применение вемурафениба: рациональное дозирование и сопутствующая терапия (2015)
Смоланка І. І. - Місце ліпофілінгу в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози: історичні аспекти та власний досвід, Мотузюк І. М., Сидорчук О. І., Костюченко Є. В., Лігірда О. Ф., Досенко І. В., Лобода А. Д., Ляшенко А. О., Молід С. О. (2015)
Клинический случай: применение трастузумаба эмтансина при печеночной дисфункции (2015)
Коробко Є. В. - Комбіноване лікування хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини:сучасний стан проблеми (огляд літератури та результати власних досліджень), Процик В. С. (2015)
Кравченко Д. А. - Сравнительная характеристика рака и опухолеподобных новообразований гортани при видеоэндоскопии (2015)
Гончарук Е. - Современный подход к лечению лимфом: новый доступный биопрепарат ритуксимаба (2015)
Амдієв А. А. - Результати багатоцентрового рандомізованого дослідження з вивчення ефективності та токсичності терапії у хворих на лімфому Ходжкіна групи проміжного ризику, Крячок І. А., Титоренко І. Б., Каднікова Т. В., Алексик О. М., Ульянченко К. О., Новосад О. І., Філоненко К. С., Кущевий Є. В., Пастушенко Я. В., Скрипець Т. В. (2015)
Крячок І. А. - Використання гранулоцитарних колонієстимулюючих факторів при проведенні протипухлинної терапії, Титоренко І. Б. (2015)
Тимовская Ю. О. - Химиоэндокринотерапия при распространенном раке грудной железы, Зотов А. С. (2015)
Авастин®. Новое показание к применению препарата: данные доказательной медицины (2015)
Сокур И. В. - Опыт применения ибандроновой кислоты у больного с метастатическим поражением костей при раке предстательной железы (случай из практики), Демченко В. Н., Заплатина С. В. (2015)
Барановська Л. М. - Оцінка ефективності хіміопроменевої терапії хворих на місцево-поширений рак шийки матки при використанні сучасної гамма-терапевтичної апаратури (2015)
Іванкова В. С. - Консервативне лікування хворих із місцево-поширеними формами злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Рябов М. Ф. (2015)
Діагностика та лікування злоякісних пухлин органів черевної порожнини. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (2015)
Титул, зміст (2015)
Алексєєва Н. І. - Особливості розрахунку вартості суспільних благ (від необхідного до бажаного): вітчизняні реалії та європейський досвід, Котіна Г. М., Степура М. М. (2015)
Глухова Д. А. - Стратегії розподілу федерального бюджету США: військово-інноваційний вимір (2015)
Загородня А. А. - Зміст професійної підготовки фахівців економічної галузі в Республіці Польщі (2015)
Fehr H. - The Financial Equalization System in Germany and Ukraine, Tofaniuk O. V. (2015)
Krupka M. I. - World Experience in Using Education and Science in the Process of Building the State Intellectual Potential, Revak I. O. (2015)
Полікарпова О. С. - Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у валютному союзі (2015)
Скрипник А. В. - Оцінка ефективності вищої освіти, Оборська І. С. (2015)
Тимошенко О. В. - Методологічні засади рейтингування країн Європейського Союзу за показниками макроекономічної безпеки (2015)
Тимощук О. М. - Європейський досвід забезпечення розвитку річкових судноплавних компаній, Горошко К. О. (2015)
Хаустова В. Є. - Глобальні тенденції розвитку промисловості в розвинутих країнах світу і тих, що розвиваються (2015)
Бервено О. В. - Роль транспортної системи в національному менеджменті якості життя (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Науково-методичний підхід до прогнозування та оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку (2015)
Исаева Н. И. - Условия формирования долгосрочных стратегий социально-экономического развития страны, Ярошенко И. В. (2015)
Кожушко О. В. - Макроекономічне підґрунтя забезпечення фінансової безпеки держави, Владімірова Н. П. (2015)
Кочарян І. С. - Формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою з метою вдосконалення макроекономічного планування (2015)
Кошевой А. Г. - Институциональный подход в контексте реформирования сферы спорта в Украине, Красовская Е. Ю. (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України (2015)
Паентко Т. В. - Институциональные асимметрии бюджетных расходов и перспективы их преодоления в Украине (2015)
Підгурська О. І. - Створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні, Лапко О. О. (2015)
Решетняк О. І. - Організаційно-економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні, Заїка Ю. А. (2015)
Сазонець О. М. - Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні в контексті вдосконалення системи пенсійного забезпечення, Куряча Н. В. (2015)
Тарангул Л. Л. - Специфіка формування та розподілу міжбюджетних трансфертів, Крамаренко О. А. (2015)
Ярошенко І. В. - Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Ткаченко С. А. - Удосконалення методології підсистеми моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери, виходячи з вимог функціонально розвинутої обробки інформації (2015)
Виноградова О. В. - Проблеми регламентації контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві, Кондрашов О. А. (2015)
Владичин М. Б. - Особливості застосування збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України, Струк Н. С. (2015)
Одарченко Д. М. - Модернізація складських приміщень підприємства на базі WMS, Соколова Є. Б. (2015)
Петренко О. О. - Застосування методів "360 градусів" та "assessment-центру" для оцінки фахівців за компетентностями (2015)
Сабадырева А. Л. - Портфельно-ориентированный подход в стратегии потенциала предприятия (2015)
Савицька Н. Л. - Вплив опортуністичної поведінки на кадровий потенціал підприємств мережного ритейлу, Гебер Н. А. (2015)
Семчук Ж. В. - Забезпечення ефективної діяльності сфери освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства (2015)
Цимбалюк С. О. - Дослідження та формування бренда роботодавця: теоретико-прикладні аспекти (2015)
Брюховецкая Н. Е. - Конкуренція: деякі аспекти теорії і практики, Булеев И. П. (2015)
Тютюнникова С. В. - Социальные (общественные) потребности в системе потребностей человека, Ганжерли А. О. (2015)
Хомяк М. С. - Еволюція теорій і концепцій фінансового простору (2015)
Мацелюх Н. П. - Вплив асиметрії інформації на цінові механізми ринку цінних паперів і ризик розвитку криз (2015)
Чуницька І. І. - Проблеми і перспективи розбудови інфраструктурного потенціалу фінансового ринку в умовах економічних шоків (2015)
Іляш О. І. - Необхідність системного реформування соціальної політики для забезпечення розвитку ринку праці західних регіонів України, Лупак Р. Л., Качмар Н. М. (2015)
Полевая В. В. - Социокультурные доминанты в системе факторов детерминации трудового поведения работников (2015)
Гвоздицький В. С. - Нейро-нечітке моделювання фінансових криз у корпоративних системах, Клебанова Т. С. (2015)
Кузьминчук Н. В. - Науково-методичний підхід до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, Олексюк Т. В. (2015)
Згуровский М. З. - Минимизация лексикографического критерия для допустимого расписания на параллельных приборах с произвольными директивными сроками, Павлов А. А., Мисюра Е. Б. (2014)
Кулаков Ю. О. - Організація багаторівневої пам’яті в реконфігурованих обчислювальних системах, Клименко І. А. (2014)
Павлов А. А. - Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе оптимального по критерию минимизации суммарного опережения работ, Халус Е. А. (2014)
Стіренко С. Г. - Реалізація методу визначення моменту відкладення пересилання даних в комп’ютерних кластерних системах (2014)
Коваль О. В. - Верифікація комп’ютерної моделі системи інформаційного управління, Зайцева К. А. (2014)
Боброва Н. Л. - Обоснование использования комплекса диагностических методик для оценки психофизиологического состояния человека (2014)
Роковой А. П. - Метод локализации мультимедийного трафика в одноранговых сетях, Габинет А. В., Петрук В. А. (2014)
Згуровский М. З. - Методология построения четырехуровневой модели планирования, принятия решений и оперативного планирования в сетевых системах с ограниченными ресурсами, Павлов А. А., Мисюра Е. Б., Мельников О. В., Лисецкий Т. Н. (2014)
Широчин С. С. - Спосіб стеганографічного захисту даних в аудіо-файлах на основі комплементарного образу, Сулема Є. С. (2014)
Павлов А. А. - Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком, Жданова О. Г., Сперкач М. О. (2014)
Марковський О. П. - Захищена реалізація фільтрації зображень в grid-системах, Невдащенко М. В., Білашевська А. М. (2014)
Демчинский В. В. - Особенности применения механизмов формирования и ограничения трафика (2014)
Денисюк А. В. - Определение адекватной модели для представления знаний в современных информационных системах, Кавицкая В. С., Любченко В. В. (2014)
Бойко Ю. В. - Управління високопродуктивними ІТ-інфраструктурами, Глибовець М. М., Єршов С. В., Кривий С. Л., Погорілий С. Д., Ролік О. І., Теленик С. Ф., Ясочка М. В. (2014)
Михайленко В. В. - Комп’ютерний аналіз напівпровідникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами, Виноградов Ю. М., Бабенко А. А. (2014)
Ролик А. И. - Комплексный подход к управлению уровнем ИТ-услуг в корпоративных ИТ-инфраструктурах (2014)
Кулаков Ю. А. - Способ формирования виртуальной структуры grid, ориентированной на многопутевую маршрутизацию, Диброва М. А. (2014)
Дорогий Я. Ю. - Алгоритм структурної оптимізації нейронної мережі (2014)
Салапатов В. І. - Моделювання, верифікація та розробка програм (2014)
Титул, зміст (2012)
Олександру Ситнику – 60: штрихи до наукового портрета (2012)
Ситник О. - Стан та перспективи дослідження середнього палеоліту Подільської височини (2012)
Ленартович О. - Житлово-господарські об’єкти культури лінійно-стрічкової кераміки Верхнього Подністер’я і Західного Побужжя (2012)
Ткачук Т. - Кинджали з рогу (кістки) на поселеннях культури Трипілля-Кукутень (2012)
Ткач Є. - Локалізація та етнічний склад "костобоків трансмонтанів” за археологічними джерелами (2012)
Милян Т. - Прикраси та декоративні предмети ранньослов’янського часу з межиріччя Дністра та Західного Бугу (2012)
Лівох Р. - До проблеми початків Церкви на заході Русі (2012)
Войтович Л. - Землі галицьких князів: проблеми дослідження (2012)
Прищепа Б. - Основні результати археологічних досліджень волинських міст епохи Київської Русі у 1991–2010 роках (2012)
Ляска В. - "Мьстиславъ… даеть городъ. Всеволожь боромь. и села роздаваеть…”: Всеволожська волость у княжу добу (2012)
Ягодинська М. - Поховальні пам’ятки Західного Поділля Х–ХІІІ ст. (2012)
Кравченко Е. - Керамічний посуд кизил-кобинської культури поселення Альма-Кермен із розкопок 2008 року (2012)
Баукова А. - Антична скульптура малих форм із фондів Львівського історичного музею (2012)
Онищук Я. - Кераміка вельбарської культури з поселення Дудин ІІ у верхів’ях Ікви (2012)
Терський С. - Дослідження посаду літописної Пересопниці в урочищі Пастівник у 1994 році (2012)
Савицький В. - Нові знахідки давньоруських натільних хрестів із виїмчастими емалями на території Волині (2012)
Лазурко О. - Середньовічний скарб культових речей зі Львова, Шніцар М. (2012)
Білас Н. - Педагогічна та адміністративна діяльність професора Едмунда Булянди у Львівському університеті (2012)
Додаток-вклейка (2012)
Кузьменко А.М. - Структурно-метаболічні та морфологічні ознаки при експериментальному гнійно-запальному процесі, спричиненому E. сoli (2015)
Лазирский В.А. - Морфологические изменения в илеоцекальном сегменте кишечника после гастропластики в эксперименте (2015)
Лук’янчук В.Д. - Сучасний стан питання патогенезу пародонтиту та його фармакокорекції (огляд літератури), Гордійчук Д.О. (2015)
Пікас О.Б. - Спектр жирних кислот ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень (2015)
Пікас П.Б. - Склад жирних кислот у сироватці крові хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту, їхній взаємозв’язок (2015)
Попова Л.Д. - Вплив поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 у субтоксичних дозах на рецепторний апарат і внутрішньоклітинний метаболізм, Стеценко С.О., Жерновая М.Є., Шевченко О.О., Бондарева А.В. (2015)
Сахарова І.В. - Стан системи мікросомального окиснення під впливом азотовмісних детергентів, Данильченко Л.І., Рекрутюк Н.О. (2015)
Бондаренко А.В. - Анафілактичний шок у практиці інтерніста (2015)
Кравчун П.Г. - Ішемічна хвороба серця з проявами хронічної серцевої недостатності з супутнім цукровим діабетом 2-го типу за наявності метаболічного синдрому: сучасні підходи до лікування хворих у рамках поліморбідної патології у клініці внутрішніх хвороб, Залюбовська О.І., Шушляпін О.І., Борзова О.Ю., Кожин М.І., Сідоров О.П., Тітова Г.Ю., Ломакіна O.В., Риндіна Н.Г., Золотайкіна В.I., Ринчак П.І., Лазарева С.О. (2015)
Мостовий Ю.М. - Діагностика симптомів хронічного обструктивного захворювання легень за даними анкетування, Распутина Л.В., Черепій Н.В. (2015)
Алєксєєва Н.П. - Лікування бронхіальної астми у дітей: ефективність, безпека та якість життя (2015)
Шаповалова В.В. - Променева діагностика некротичного ентероколіту у недоношених новонароджених (2015)
Яровая Е.К. - Опыт применения пробиотика на основе спорообразующих бактерий у детей с пиелонефритом и дисбактериозом кишечника (2015)
Григорова И.А. - Токсическая энцефалопатия как результат употребления марганецсодержащих суррогатных психоактивных веществ, Резниченко Е.К., Черняк А.В., Кохан Е.Н. (2015)
Сухоруков В.В. - Особенности изменения электрической активности мозга в период ночного сна у больных рассеянным склерозом (2015)
Герасимов Г.Н. - Сроки выполнения эффективной аутодермопластики у больных с трофическими язвами и вялотекущими ранами (2015)
Душик Л.Н. - Выбор метода спленэктомии при гематологической патологии (2015)
Пасичный Д.А. - Выбор метода пластики пролежней тазобедренной области лоскутом мышцы-напрягателя широкой фасции (2015)
Синегубов Д.А. - Дифференцированное эндопротезирование тазобедренного сустава в условиях остеопении и остеопороза у больных с ревматоидным артритом (2015)
Черкова Н.В. - Эффективность использования ультразвукового скальпеля при лапароскопической холецистэктомии (2015)
Павловський С.А. - Вплив циркадного ритму на вегетативні розлади у пацієнтів з хронічним холециститом (2015)
Коваль Г.Д. - Експресія транскрипційних факторів регуляції диференціювання Т-хелперів Т-bet та gata-3 у тканині ендометрія в жінок з ендометріозом, асоційованим з безпліддям (2015)
Волкова О.С. - Влияние лецитин-кальциевого комплекса на состояние микробиоценоза полости рта при профилактике множественного кариеса зубов (2015)
Гоєнко О.М. - Особливості діагностики та вибір тактики лікування генералізованого пародонтиту у хворих після перенесеного гострого інфаркту міокарда (2015)
Жданова Н.О. - Динаміка термометричних показників слизової оболонки при лікуванні хронічного гранульоматозного періодонтиту методом тимчасової обтурації (2015)
Щёголева М.Г. - Сравнительная оценка средств, облегчающих прорезывание зубов (2015)
Лісовий В.М. - Медицина граничних станів та нова парадигма охорони здоров’я, Коробчанський В.О., Веремієнко О.В. (2015)
Подаваленко О.В. - Гігієнічна характеристика навчально-виробничого та позаучбового режимів студентів при опануванні радіотехнічних спеціальностей у технікумі (2015)
Кізлова Н.М. - Аналіз чотирирічного профілю тривалості та кратності наступних епізодів лікування пацієнтів з виразковою хворобою та ерозіями шлунка і дванадцятипалої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі, Яремина І.В. (2015)
Бено Ю. - Біометричний аналіз впливу постійного магнітного поля на насіння дурману звичайного (Datura stramonium L.), Дика М., Скварко К. (2014)
Заводовський Д. - Диверсифікація динаміки розвитку втоми ішемізованого м’яза, Ноздренко Д., Сорока В., Хома О., Мотузюк О. (2014)
Заводовський Д. - Аналіз силової відповіді ішемізованого m. soleus на стимуляційний сигнал, модульований за частотою, Хома О., Ноздренко Д., Мотузюк О., Сорока В. (2014)
Костенко В. - Модуляція скорочувальної активності гладеньких м’язів кишечнику щурів в умовах дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання, Чамор Т., Цимбалюк О., Давидовська Т. (2014)
Бугайчук А. - Вплив фітогормонів на вкорінення кімнатних рослин, Сеньків І., Андреєва В. (2014)
Дегтярьов В. - Онтогенетична структура популяцій Fraxinus excelsior у Кролевецько Глухівському геоботанічному районі (2014)
Котюк Л. - Вивчення антимікробної активності етанольного екстракту трави Dracocephalum moldavica L. (Lamiaceae) (2014)
Апончук Л. - Вплив тютюнопаління на показники рівня фізичного стану та тип гемодинаміки в осіб жіночої статі, Шевчук Т., Бернацька Н. (2014)
Дмитроца О. - Стан фізичного здоров’я підлітків залежно від місця проживання, Швайко С., Трофим’як Ю. (2014)
Пшибельський В. - Особливості периферичного кровообігу у чоловіків, зайнятих у промисловому виробництві, Шевчук Т., Киричук О. (2014)
Скляр Ю. - Створення нових територій природно-заповідного фонду як важливий складник розбудови структурних елементів екомережі поліської частини Сумської області, Скляр В. (2014)
Алпатова О. - Сучасний стан системи найпростіших та місце в ній черепашкових амеб Житомирського i Київського Полісся (2014)
Васільєва Л. - Особливості поширення та щільність населення перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водних об’єктів української частини басейну Прип’яті (2014)
Гарлінська А. - Морфологічні та екологічні особливості молюсків підродини Physinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) України (2014)
Єрмошина Т. - Морфометричні індекси молюсків роду Unio в нормі, Павлюченко О. (2014)
Передерко Л. - Мікробіологічний моніторинг патогенної мікробіоти слизових оболонок очей страусів африканських (Struthio camelus) (2014)
Сухомлін К. - Характеристика видового різноманіття преімагінальних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) у водотоках підзони мішаних лісів Європи (2014)
Тарасова Ю. - Особливості утримання та розмноження Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) в умовах лабораторного акваріума (2014)
Янович Л. - Сезонність розмноження та його особливості у видів підродини Unioninae (Mollusca, Unionidae) фауни України (2014)
Абрамчук О. - Особливості показників стимуляційної міографії м’язів кисті у музикантів, Палащина Г. (2014)
Боровець О. - Дія естрону на секрецію компонентів ліпідної природи з жовчю у самок щурів, Решетнік Є., Весельський С., Макарчук М. (2014)
Добростан О. - Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла, Плиска О., Філімонова Н. (2014)
Журавльов О. - Особливості функціонування кардіореспіраторної системи в умовах відновлення після фізичного навантаження, Сич Н., Полінко Ю., Киричук О. (2014)
Качинська Т. - Статеві особливості міжпівкулевої асиметрії викликаних потенціалів кори головного мозку у правшів та лівшів (2014)
Лановенко О. - Аналіз селективної дії природного добору за показниками плодових репродуктивних втрат (2014)
Мельничук О. - Часовий хід останнього скорочення в тетанусі m. gastrocnemius (cap. med) в алкоголізованих щурів за умов критичної васкулярної ішемії задніх кінцівок. Зміна вектора розвитку м’язової сили (2014)
Моренко А. - Електрична активність кори головного мозку та поверхневих м’язів пальців у жінок із високою і низькою індивідуальною α-частотою (2014)
Сокол А. - Особливості спектра потужності ЕЕГ у спортсменів різних видів спорту, Шевчук Т., Євпак Н., Кальков Р. (2014)
Сопронюк Є. - Зміни артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, пов’язані з метеофакторами, у студентів, Козачук Н., Поручинський А. (2014)
Швайко С. - Вплив віку початку систематичних навчальних занять на показники зовнішнього дихання школярів, Дмитроца О., Коржик О. (2014)
Ievpak N. - The effect of working memory and social interactions training on ERP features, Kuznetsov I., Rakovets O., Marchuk I. (2014)
Пшеничко В. - Морфологічний стан судинного русла шишкоподібної залози щурів за умов гострого стресу та цілодобового освітлення (2014)
Маркевич А. - Дослідження терапевтичних властивостей низькомолекулярних органічних сполук на моделях виразкоутворення у щурів, Вірченко О., Фалалээва Т. Кудрявцев К., Берегова Т. (2014)
Демчук В. - Мотивація до навчання у ВНЗ та оцінка його пріоритетів студентами природничих спеціальностей СНУ ім. Лесі Українки, Крюков В., Сологор К. (2014)
Іванців О. - Історичні аспекти підготовки фахівців-біологів в Україні в ХІХ ст., Іванців В. (2014)
Наші автори (2014)
Андренко П. М. - Багатокритеріальна оптимізація параметрів лабіринтно-гвинтового насосу, Дмитрієнко О. В., Лебедєв А. Ю. (2015)
Бєлянська О. Р. - Моделювання впливу попереднього диспергування в технології одержання комплексного добрива, Волошин М. Д., Кармазіна В. В. (2015)
Гришакин В. Т. - Идентификация импульсной нагрузки, воздействующей на вязко-упругую балку (2015)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 3: компоновочный коэффициент (2015)
Кононенко А. П. - Выбор основных параметров вихревого диода для предотвращения гидравлических ударов в вертикальных трубопроводах, Овсянников В. П., Оверко М. В. (2015)
Криштоп И. В. - Оценка влияния поперечных вихрей на процессы передачи энергии в свободновихревом насосе, Герман В. Ф., Гусак А. Г., Салтанова Л. М. (2015)
Курпа Л. В. - Аналіз геометрично нелінійних коливань функціонально-градієнтних пологих оболонок за допомогою теорії R-функцій, Шматко Т. В. (2015)
Литвин О. М. - Дослідження методу знаходження точок розриву першого роду функції однієї змінної, Першина Ю. І., Пасічник В. О. (2015)
Мельник О. С. - Нанопристрої з програмованими характеристиками, Трохименко Н. В., Собченко А. О. (2015)
Назаренко О. М. - Параметрична ідентифікація моделі Солоу макроекономічної системи, Ніколаєнко О. М. (2015)
Назаров О. І. - Математична модель зношування дискових гальмівних механізмів легкових автомобілів в умовах експлуатації, Клец Д. М., Назаров І. О. (2015)
Панамарьова О. Б. - Проектування диспергуючого пристрою для гідроагрегатів живлення гідросистем (2015)
Полянская Т. С. - Система интегральных уравнений первого рода на отрезке с логарифмическим ядром (2015)
Ребров А. Ю. - Идентификация сельскохозяйственных тракторных шин численным методом (2015)
Редчиц В. В. - Математическая модель определения параметров криволинейного движения двухзвенного автопоезда при манёвре "поворот" на стадии проектирования, Кальченко Б. И., Головина Е. В. (2015)
Рябенков И. А. - Условия повышения точности и качества обрабатываемых поверхностей при шлифовании с фиксированным радиальным усилием (2015)
Рябов Е. С. - Определение параметров накопителя энергии для электроподвижного состава с асинхронным тяговым приводом в режиме ограничения тока тяговой сети (2015)
Сахно В. П. - Методика визначення характеристик агрегатів ГСУ та режимів їх роботи для вантажних автомобілів в залежності від умов експлуатації, Поляков В. М., Тімков О. М., Іванов О. С. (2015)
Семко А. Н. - Особенности пульсирующих струй жидкости высокой скорости, Ягудина Н. И. (2015)
Шевченко С. А. - Уточнение метода инвариантов для расчёта динамических параметров газа в трубопроводах пневмосистемы запуска ракетного двигателя, Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2015)
Шуклинов С. Н. - Математическое описание динамических процессов гидравлического механизма опрокидывания кабины грузового автомобиля, Залогин М. Ю. (2015)
Янютин Е. Г. - Нестационарные колебания шарнирно-опёртой пластины, подкреплённой линейными рёбрами жёсткости (прямая и обратная задачи), Егоров П. А. (2015)
Ярощак С. В. - Один метод комплексного аналізу розв’язування задач фільтрації у неоднорідних просторово викривлених нафтогазових пластах (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Бочарова І. В. - Геортоніми як темпоральні синтаксеми (2011)
Висоцький А. В. - Компаративні і суперлативні прислівники в українській мові (2011)
Воловенко І. В. - Лексико-семантичний спосіб творення іменників на позначення осіб у сучасній українській літературній мові (2011)
Ивасюк О. В. - Словообразовательная активность глаголов физического восприятия (на материале глагола ощутить) (2011)
Калько М. І. - Комплексна аспектуальна діагностика неактуальних стативів: видова кореляція любити vs полюбити (2011)
Овчиннікова І. І. - Суб’єктна синтаксема в реченнях з предикатами дії (2011)
Вакуленко Т. П. - Терміни на позначення дрібних адміністративних осіб української та російської мов початкового періоду формування цих націй (2011)
Гончаров В. И. - Николай Гаврилович Курганов (1725 / 1726 – 1796 гг.) – Создатель знаменитого "Письмовника” (2011)
Кабиш О. О. - Розвиток семантики застарілих лексичних одиниць (2011)
Гаценко І. О. - Звукозображальні слова як фіксація звукового коду в мові (2011)
Голіченко Л. М. - Номінативний потенціал лексеми "поле” у структурі лексики сільського господарства (2011)
Давиденко І. Ю. - Особливості переносного вживання концепту ‘серце’ в українській мовній картині світу (2011)
Думич О. І. - Когнітивні дослідження концепту "розумова діяльність” (2011)
Карпенко У. А. - Трансляция внутренней формы слова в индоевропейских языках (опыт анализа) (2011)
Климентова О. В. - Семантичний резонанс у сакральних текстах (2011)
Кудрявцева Н. С. - Ідеї О. О. Потебні в аспектах гіпотези лінгвістичної відносності (2011)
Тимошенко Е. И. - О внутренней форме и семантических связях слова способ в русском языке (2011)
Тупчий А. В. - Миниэтномифологема "тихий англичанин” как компонент этномифологемы "англичанин” (2011)
Барбара Н. В. - Использование прецедентных текстов в материалах российской прессы об Украине (2011)
Волкова Л. М. - Прагматичний аспект службових слів (2011)
Григораш А. М. - Классики и современность: И. Ильф и Е. Петров на газетной полосе (на материале русскоязычной прессы Украины) (2011)
Григоренко І. В. - Творча відвертість поета Панаса Мирного у листах до рідних та друзів (2011)
Декшна Т. А. - Рекламний текст versus художній текст (2011)
Завистовська Г. Е. - Референциально-семантический статус предметно-личных местоимений "я”, "ты” в поэтическом тексте (2011)
Иванова Л. П. - Некоторые факторы, обеспечивающие адекватность коммуникации в концепции А. А. Потебни и ее развитие в современной науке (2011)
Клименко І. В. - Прагматичний потенціал спонукально-закличних еліптичних конструкцій в українському політичному дискурсі (2011)
Коротка С. Г. - Основні підходи до аналізу комунікативних ролей у сучасній лінгвістиці (2011)
Кравцова Ю. В. - Принципы описания индивидуальной метафорической концептосферы (2011)
Масловська Т. О. - Метафори та метафоричність у поезіях В. Симоненка (2011)
Можарова Т. М. - До проблеми аналізу власних назв у структурі поетичного тексту (2011)
Озерова Н. Г. - Жаргон в авторской речи произведений Дарьи Донцовой, Мукоид О. В. (2011)
Нетреба М. М. - Языковое оформление частнооценочных модусных категорий в современных публицистических текстах (2011)
Павлова И. В. - Особенности функционирования антропонимов в тексте фантастического произведения (на материале романов А. Р. Беляева) (2011)
Подденежная Е. В. - Новеллистика русского символлизма. Формы авторского сознания (2011)
Слободянюк Т. В. - Эстетика слова в поэтическом тексте (2011)
Шилина А. Г. - Реализация идей А. А. Потебни в формировании синергетического подхода к анализу проблем генологии (2011)
Аскерова І. А. - Порівняльний аналіз семантичного обсягу деяких українсько-польських слів-відповідників іншомовного походження (2011)
Бондаренко О. М. - До проблеми перекладу англійських фразеологізмів, Радзієвська О. В. (2011)
Березенко В. М. - Диференційні ознаки маркерів вірогідності та маркерів ймовірності у сучасній англійській мові (2011)
Зайцева М. О. - К проблеме интерференции в переводе (2011)
Орлова Т. Г. - Структурно-семантические критерии сопоставления английских и русских фразеологических единиц как основа их адекватного перевода на занятиях с англоговорящими студентами, Никулина Е. Ф. (2011)
Семененко Г. М. - Поліфункціональні сполучники адвербіального походження в давньоанглійській мові (на прикладі давн.-англ. nū) (2011)
Чирікова Г. І. - Способи передачі абревіатур з німецької на українську мову (2011)
Илюхина Н. А. - Рецензия на монографию: Кравцова Ю. В. Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза. – К. : изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2011 (2011)
Мосійчук Т. К. - Інноваційний розвиток економіки як стратегічний напрям забезпечення економічної безпеки України (2014)
Харлан Є. А. - Шляхи активізації держави в забезпеченні продовольчої безпеки країни (2014)
Шкурупій О. В. - Інтелектуальне виробництво як результат трансформації змісту праці, Туль С. І. (2014)
Стежко Н. В. - Роль зовнішньої торгівлі України у розв’язанні продовольчої проблеми на національному та глобальному рівнях (2014)
Труніна І. М. - Аналіз міжнародної конкурентоспроможності України (2014)
Пиріков О. В. - Необхідність розробки стратегії розвитку екологічної безпеки регіонів сталого розвитку (2014)
Кожухова Т. В. - Квоти держав-членів МВФ і необхідність їх перерозподілу для країн, що розвиваються (2014)
Горіна Г. О. - Місце України на міжнародному туристичному ринку (2014)
Дітріх І. В. - Тунець: огляд світового ринку (2014)
Артеменко А. В. - Ціннісно-раціональні мегатренди глобального господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах (на прикладі пострадянських країн) (2014)
Макара О. В. - Структурно-інвестиційна політика як вектор ефективного перетворення виробничо-господарського комплексу країни, Крот А. С. (2014)
Гусаковська Т. О. - Підходи до визначення розміру збитків від неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності (2014)
Босовська М. В. - Семантична модель формування структури туристичного кластеру (2014)
Тараненко О. О. - Теоретичні основи забезпечення економічної стійкості підприємства (2014)
Маловичко С. В. - Електронний маркетинг у системі відносин підприємства з покупцями (2014)
Афанасьєва М. В. - Структура конкурентного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі (2014)
Сердюк О. І. - Декларування складових організаційної культури агрохолдингу як актуальне завдання техніки адміністративної діяльності в корпоративному управлінні (2014)
Ладыко Л. Н. - Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия: сущность и структура (2014)
Трішкіна Н. І. - Принципи посередницької діяльності на споживчому ринку України (2014)
Сардак О. В. - Особливості політики управління персонал-маркетингом підприємств (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Формування системи показників оцінки процесів менеджменту на основі якості на підприємстві, Рибалко-Рак Л. А. (2014)
Михайліченко Г. І. - Система управління інноваційним розвитком туристичних підприємств (2014)
Гармідер Л. Д. - Фрактальний підхід до розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2014)
Вавдійчик І. М. - Особливості контрактного виробництва як інноваційного джерела формування товарних ресурсів (2014)
Погорелов Ю. С. - Проблемно-орієнтований підхід до побудови інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень, Білоусова А. Ю. (2014)
Мурадов В. - Понятие "инновация" в экономической литературе (2014)
Чернишов В. В. - Побудова обґрунтованої системи показників фінансової діяльності підприємств машинобудівної промисловості (2014)
Хрущ Н. А. - Інвестиційний потенціал страхових компаній України (2014)
Яременко М. І. - Структура капіталу підприємства в умовах економічної кризи (2014)
Рогова Н. В. - Особливості звітності ломбардів (2014)
Лопушняк Г. С. - Державне регулювання цін на освітні послуги у сфері вищої освіти, Рибчанська Х. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Лобойко Г. В. - Експертиза якості та безпечності тональних кремів за мікробіологічними показниками (2015)
Лучко Е. Н. - Агрессивность и эмпатия у коренных жителей украинского мегаполиса и мигрантов (2015)
Sheiko V. I. - Vilosenum influence on the perfomance of the and system immune system neurodynamic functions for the people with the myopia, Marunenko I. M. (2015)
Бачинська М. В. - Фактори міграційного притягування в контексті соціокульторологічного розвитку регіону, С’єдіна Г. П. (2015)
Бондаревська К. В. - Стимулювання персоналу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії, Товмашенко Т. О. (2015)
Бондаренко А. М. - Організація та нормативно-правове забезпечення обліку готівкових коштів на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Боровик П. М. - Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств, Гузар Б. С., Приблуда М. С. (2015)
Бурдейна Л.В. - Теоретичні основи аналізу забезпечення та ефективного використання виробничих запасів на підприємствах (2015)
Вешневская А. В. - Мониторинг реализации технологий социального инвестирования на территории города (2015)
Вудвуд В. В. - Сучаcний стан та тенденції розвитку харчової промисловості Карпатського регіону, Скоробогач Д. Д. (2015)
Гавриличенко Є. В. - Заходи з управління житлово-комунальним господарством на основі узгодженості інтересів (2015)
Гинда О. М. - Статистичний аналіз інтенсивності розвитку людського потенціалу регіонів України (2015)
Голик М. М. - Особливості реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні (2015)
Григораш Т. Ф. - Проблеми фінансування малого бізнесу в Україні, Бесценна Ю. О., Козлова В. І. (2015)
Жупаненко А. В. - Фактори впливу на розвиток неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери (2015)
Кісь С. Я. - Інтелектуалізація діяльності підприємства: основні визначення і поняття (2015)
Красневич Г. Л. - Особливості фінансового забезпечення інноваційних проектів розвитку підприємств торгівлі, Жук Т. В. (2015)
Кучеренко О. В. - Оцінка ефективності діяльності підприємств харчової промисловості Одеського регіону (2015)
Лаушкін О. М. - Аналіз динаміки основних показників системи зайнятості та особливостей трансформаційних процесів в Україні та світі (2015)
Тарханова Н. А. - Социально-экономическая ответственность капитала в условиях современного постиндустриального мира, Романенко-Бурлуцкий Я. Л. (2015)
Шакун Н. В. - Історична свідомість в добу Ренесансу та Реформації: український контекст (2015)
Бабанина А. С. - Лингвистическое осмысление речевого жанра православной проповеди: подходы, проблематика, тенденции (2015)
Білоусов М. С. - Україна у творчості Рільке, Лебеденко С. О., Овсяник Л. М. (2015)
Бортнік Ж. І. - Створення тексту монодрами та її театральна рецепція (на прикладі поезій Саші Чорного та вистави О. Девотченка "Концерт Саші Чорного для фортепіано з артистом") (2015)
Мажара Н. С. - Дифузія жанрів як ознака генологічної моделі мемуаристики (2015)
Мирошниченко Ю. О. - Жанровий синтез у романі Д. Мітчела "Галявина Чорного Лебедя" (2015)
Сухачова Н. С. - Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели manager/управлінець на підставі концептуальної моделі поняття management/менеджмент (2015)
Глущенко С. В. - Особливості запровадження спеціалізації у судових системах пострадянських країн (2015)
Далекорей А. М. - Речові докази у цивільному процесі (2015)
Євстіфеєв М. І. - До питання правового регулювання свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні періоду становлення радянської влади (2015)
Кочина О. С. - Особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав (2015)
Кукшинова О. О. - Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торгівлі (2015)
Леськів С. Р. - Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування (2015)
Міма І. В. - Розгляд сутності праворозуміння з позиції релігійно-правового традиціоналізму (2015)
Павлюк П. П. - Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим (2015)
Паєнко О. А. - Захист комерційної таємниці (2015)
Пашун С. О. - Сутність права на комерційну таємницю (2015)
Фузік Г. В. - Суб’єкти права на комерційну таємницю (2015)
Колесникова М. Б. - ЯМР дослідження вологоутримуючих властивостей крохмалів фізичної модифікації, Дьяков О. Г., Андрєєва С. С. (2015)
Леонтьєва Н. Р. - Порівняльний аналіз програмних продуктів для обчислення енергетичного спектра електрона у складній циліндричній нанотрубці (2015)
Помаз Т. С. - Інформаційні системи управління і розподілу електроенергії на судноремонтному заводі (2015)
Попов С. О. - Проектноорієнтована діяльність в галузі промислових ремонтів і модернізації обладнання, Попрожук О. О. (2015)
Протасов С. Ю. - Побудова динамічних макромоделей ділянок довгих ліній із мікропроводу (2015)
Воротніков В. В. - Багатошляхова маршрутизація у мережах великої розмірності з регулярною фрактальною топологією (2015)
Клименко І. А. - Аналіз ефективності управління ресурсами та додатками в реконфігурованих обчислювальних системах (2015)
Антонюк А. І. - Визначення періоду запам'ятовування стану централізованого інформаційного фонду, Цимбал І. В. (2015)
Кулаков Ю. А. - Способ организации многопутевой маршрутизации с помощью модифицированного метода ветвей и границ, Коган А. В., Морозовский Т. О. (2015)
Гусев Е. И. - Моделирование трафиков и оценка скорости распределённого доступа в системах облачных вычислений с общим ресурсом на примере oracle rac (2015)
Диброва М. А. - Способ конструирования трафика в grid системах, Коган А. В., Куценко В. А. (2015)
Кулаков Ю. О. - Аналіз методів прогнозування та розрахунок прогнозу зміни числа хендовера в стільнику мультисервісної мобільної мережі, Короненко А. М. (2015)
Кулаков Ю. О. - Адаптивний метод маршрутизації пошуку документів в неструктурованих peer-to-peer мережах, Браславський А. О. (2015)
Павлов А. А. - Построение многомерной полиномиальной регрессии. Регрессия с повторяющимися аргументами во входных данных, Калашник В. В., Коваленко Д. А. (2015)
Селиванов В. Л. - Структуры декодирующих сеток преобразователей код-напряжение двоичной системы счисления, Ковалева Д. Б. (2015)
Селиванов В. Л. - Использование двоично-троично-десятичной системы счисления для цифро-аналоговых преобразователей, Мартынюк Р. О. (2015)
Кріль С. О. - Система автоматичного регулювання тиску на нпс з виконавчим механізмом із змінним часом повного ходу (2015)
Зайченко Ю. П. - Аналіз багатокритеріальної задачі оптимізації інвестицийного портфеля на основі прогнозування прибутковості акцій, Сидорук І. А. (2015)
Павлов A. А. - Выполнение заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по критериям оптимальности: минимизация суммарного опережения относительно директивного строка и максимизация момента запуска заданий на выполнение, Сперкач М. О. (2015)
Павлов А. А. - Методологические и теоретические основы ПДС-алгоритма решения задачи минимизации суммарного взвешенного запаздывания при выполнении заданий одним прибором, Мисюра Е. Б. (2015)
Дорогий Я. Ю. - Застосування алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі в задачах класифікації даних, Цуркан В. В., Дорога-Іванюк О. О., Ференс Д. А. (2015)
Стіренко С. Г. - Метод відновлення втрачених відеоданих при їх широкомовній передачі в однорангових мережах, Габінет А. В., Костенко Ю. В. (2015)
Ролик А. И. - Оптимальный прием многопозиционных сигналов с марковским информационным параметром (2015)
Січкоріз Х. А. - Структура вірусних гепатитів у Львівській області за 2000-2010 роки та поширеність патолоґії пародонта у хворих із хронічним гепатитом С, Кіселик І. О. (2015)
Міськів А. Л. - Структура зубощелепних аномалій у дітей Львівської області, Безвушко Е. В. (2015)
Заремба Є. Х. - Прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини з боку серцево-судинної системи у хворих на артеріальну гіпертензію, Рак Н. О. (2015)
Кузьмінов Ю. Б. - Особливості імунного статусу у дітей першого року життя при пневмонії (2015)
Томків З. В. - Стан ендокринної функції підшлункової залози при ґастродуоденальній патолоґії, асоційованій з helicobacter pylori інфекцією у дітей, Коржинський Ю. С., Іванців В. А. (2015)
Дронова В. Л. - Оцінка стрес адаптації жінок з поєднаною гінеколоґічною та екстраґенітальною хірурґічною патолоґією при поєднаних операційних втручаннях (2015)
Поворознюк В. В. - Вертебральний больовий синдром в жінок та чоловіків: зв'язок із якістю трабекулярної кісткової тканини, Орлик Т. В., Дзерович Н. І. (2015)
Рудень В. В. - Епідеміолоґічні особливості в стані захворюваності гострим інфарктом міокарда (І.21) серед населення України, Тімченко Н. Ф., Ковальська О. Р. (2015)
Ільницький Я. М. - Інформаційно-математичний алгоритм об'єктивізації захворюваності на туберкульоз в умовах відносної стабілізації епідемії, Ільницький Г. І., Білозір Л. І., Старічек Г. В., Тимчак А. І. (2015)
Бабляк О. Д. - Оцінка результатів хірурґічного лікування при вроджених вадах серця за допомогою шкали "Aristotle", Ялинська Т. А., Куркевич А. К., Ємець І. М. (2015)
Маракушин Д. І. - Вміст дофаміну, норадреналіну та їх попередника діоксифенілаланіну у головному мозку щурів при тривалому впливі оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних (2015)
Дудок О. В. - Ультраструктура печінки в умовах застосування лоратадину, Ковалишин В. І., Луцик О. Д. (2015)
Вовк С. О. - Дослідження зміни об'єму двоядерних гепатоцитів печінки щура під впливом опіоїдів в динаміці тритижневого експерименту, Логаш М. В., Кривко Ю. Я. (2015)
Грабовський С. С. - Морфометрична характеристика селезінки щурів за умов передзабійного стресу та використання біолоґічно активних речовин (2015)
Мазур Ю. І. - Залежність структурних змін резекованої тонкої кишки в ділянці анастомозу від перфузійної ефективності судин брижі (експериментальне дослідження), Гаврилюк О. М., Бліхарський Ю. З. (2015)
Стернюк Ю. М. - Рак щитоподібної залози: оптимізація стандартів хірурґічного лікування, Прихнюк І.О., Березюк М. І., Сидоренко А. О. (2015)
Бумбар З. О. - Основні аспекти перебігу та лікування захворювань пародонта у хворих сечокам'яною хворобою (2015)
Вихтюк Т. І. - Хірурґічна інфекція у пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок, Орел Ю. Г., Слабий О. М., Терлецький І. Р., Верхола М. Р. (2015)
Палоян О. А. - Дирофіляріоз в практиці офтальмолоґа, Палоян О. Б. (2015)
Матвійчук В. М. - Недоліки діаґностики і лікування ускладнень фібромускулярної мальформації селезінкової артерії у 29-річної вагітної: випадок з практики, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2015)
Шегинський А. Б. - Особливості діаґностики та хірурґічного лікування інвагінації кишок у 55-річної хворої: випадок з практики, Семенюк І. А., Федоренко В. П. (2015)
До відома наших авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Лемішовська О. С. - Періодизація розвитку обліку: історичний аспект (2015)
Леперт Д. В. - Особливості ціноутворення та його облік на підприємствах ресторанного господарства (2015)
Лоя М. І. - Проблемні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах нестабільності економічного середовища (2015)
Мазуренко В. П. - Сучасні тенденції розвитку інноваційної системи України, Гіренко А. Т. (2015)
Маслова Н. О. - Шляхи розширення функціональних можливостей вітчизняних банків у соціальних мережах, Каушан А. М. (2015)
Надточій К. М. - Конкурентні переваги як базис для вибору та розробки стратегії подолання ринкових бар'єрів (2015)
Норкина Т. П. - Индикаторы экономической безопасности, Тарханова Н. А. (2015)
Романчук С. В. - Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах (2015)
Скібіцький О. М. - Вдосконалення кадрового забезпечення для управління людським потенціалом підприємств (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика логістичної діяльності підприємства: теоретико-методичні аспекти (2015)
Софіюк О. Г. - Оцінка методики проведення аудиту у страхових компаніях із застосуванням комп'ютерних технологій (2015)
Тимошенко О. О. - Еколого-економічне обґрунтування власного джерела відтворення основних засобів виробництва гірничо-збагачувального комбінату (2015)
Хома І. Б. - Перспективи впровадження Базель ІІІ в банківську систему України, Граціян О. В. (2015)
Чернишевич О. М. - Розподіл доходів як умова реалізації механізму економічного зростання (2015)
Щетініна Л. В. - Об’єктивні вимоги до професійного навчання робітників – передумова їх гідної праці (на прикладі сільського господарства в Донбасі), Рудакова С. Г. (2015)
Юрій Е. О. - Децентралізація державного управління та її вплив на фінансове забезпечення місцевого самоврядування, Бевзюк О. І. (2015)
Бєляєв С. Б. - Засоби професійної підготовки до використання педагогічних технологій (2015)
Булгакова Т. М. - Теоретичні та практичні аспекти художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх закладів України(друга половина XX століття) (2015)
Грошовенко О. П. - Екологічне проектування як метод організації навчально-пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Добровольская Н. Л. - Дифференцированное обучение профессионально-ориентированному чтению на иностранном языке студентов І курса инженерно-технических специальностей (2015)
Істоміна К. Ю. - Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин в університеті Торонто (2015)
Калагурка Х. І. - Штрихи до портрета українського вченого-педагога Федора Науменка (2015)
Лук’яненко Г. В. - Проблема розвитку теорії і практики морального виховання старшокласників у загальноосвітніх закладах України другої половини ХХ століття (2015)
Німець О. І. - Здоров’язберігаючі погляди В.О. Сухомлинського на шляху формування здорового способу життя серед молоді вищої школи (2015)
Руденко Л. А. - Модель формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування (2015)
Савчук С. А. - Організація вільного часу у студентів, Ковальчук В. Я. (2015)
Танана С. М. - Концептуальні підходи до формування готовності майбутнього вчителя іноземних мов до інноваційної діяльності у ВНЗ (2015)
Дербак М. А. - Рівні С-пептиду у хворих на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з хронічним гепатитом С, Сіксай Л. Т., Пічкар Й. І. (2015)
Мізюк М. І. - Гігієнічна оцінка умов проживання та навчання студентів медичного університету, Суслик З. Б., Мельник В. І. (2015)
Павлюкович Н. Д. - Здатність еритроцитів до деформації у хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми цукровим діабетом 2-го типу та анемічним синдромом, Павлюкович О. В., Трефаненко І. В., Ткач Є. П. (2015)
Арефния С. В. - Профилактика профессионального выгорания в период профессиональной адаптации государственного служащего (2015)
Кравченко В. Ю. - Довіра до себе у вимірі життєстійкості особистості в юнацькому віці (2015)
Шусть В. В. - Становлення політичних цінностей у вченнях філософів Стародавньої Греції і Риму (2015)
Жуковська А. О. - Студентство як рушійна сила громадянського суспільства (теоретичний аспект) (2015)
Полковнікова О. О. - Фонди розвитку громад – важлива складова в процесі розбудови громадянського суспільства, Шпак Д. О. (2015)
Грейда Н. Б. - Ефективність застосування лікувальної гімнастики при затримці психічного розвитку в дітей, Тучак А. М. (2015)
Демчучена І. В. - Інформаційні технології як основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах сучасної інформатизації суспільства (2015)
Ібрагімов Е. Ю. - Попередження травматизму на заняттях з фізичного виховання (2015)
Ібрагімова Л. С. - Характеристика передумов створення поняття оздоровчої компетентності в майбутніх фізреабілітологів за сучасними освітніми вимогами (2015)
Ібрагімова С. Ю. - Пошуки вирішення проблем професійної підготовки фізичних реабілітологів (2015)
Кренделєва В. У. - Вплив оздоровчого фітнесу на рівень фізичної підготовленості учнів старших класі (2015)
Семенова Я. В. - Посада менеджера в органах державного управління в Україні: теоретичні передумови та доцільність з точки зору передових концепцій управління, Шпак Д. О. (2015)
Романюк Н. С. - Конфлікти між видавцями та редакторами на сторінках Єлисаветградської газети "Голос Юга" (2015)
Кравець П. І. - Нейромережевий контролер системи стабілізації рухомого об'єкта з апаратно-програмною реалізацією на пліс, Шимкович В. М., Федорчук В. В., Гой А. А. (2015)
Сперкач М. О. - Задача визначення максимально пізнього моменту початку виконання завдань із спільним жорстким директивним терміном паралельними пристроями різної продуктивності (2015)
Марковський О. П. - Метод корекції подвійних помилок в каналах передачі цифрових даних зі спектральною модуляцією, Терещенко С. Ю. (2015)
Ролик А. И. - Оценка качества предоставления мультимедийных сервисов с использованием нейросетевого классификатора, Галушко Д. А., Барна В. В., Томащук А. В., Ясочка М. В. (2015)
Габинет А. В. - Анализ эффективности протоколов доступа к удаленным хранилищам видеоданных (2015)
Теленик С. Ф. - Автоматизація підтримки бізнес-процесів у web-середовищі, Амонс О. А., Троцький С. О., Білорус Д. С. (2015)
Болдак А. О. - Спосіб оптимізації відображення графічної інформації в клієнт-серверних інформаційних системах, Мазуревич Ю. В. (2015)
Теленик С. Ф. - Моделі оптимізації багаторівневого зберігання даних, Букасов М. М., Карнаухов О. К., Філімонов В. Ф., Моргун М. В. (2015)
Минухин С. В. - Методы распределения заданий между процессорами вычислительного кластера, использующими технологии масштабирования частоты и напряжения (2015)
Диброва М. А. - Способ формирования множества путей в сетевых центрах данных, Коган А. В., Воробьева А. Л. (2015)
Марковський О. П. - Метод резервування та прискореного відновлення даних в системах їх віддаленого зберігання, Великий М. М. (2015)
Павлов А. А. - Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами, Мисюра Е. Б., Мельников О. В., Муха И. П., Лисецкий Т. Н. (2015)
Клименко І. А. - Оптимізація реконфігурації в динамічно реконфігурованих обчислювальних системах (2015)
Дорогий Я. Ю. - Реалізація алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі, Дорога-Іванюк О. О., Ференс Д. А. (2015)
Порєв В. М. - Евристичні алгоритми растрового моделювання динаміки процесів розповсюдження для геоінформаційних систем (2015)
Гапак О. М. - Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі FCSR (2015)
Готович В. А. - Застосування методу "Гусениця-SSA” для аналізу річного часового ряду електронавантаження організації, Назаревич О. Б. (2015)
Бабюк А. М. - Співвідношення понять "правосвідомість" та "праворозуміння" (2015)
Нагорна В. В. - Класифікація прав дітей з особливими потребами в системі прав людини: загально-теоретичні аспекти (2015)
Антонюк О. І. - Обставини, що підлягають встановленню у справах щодо захисту права власності Європейським судом з прав людини (2015)
Вартанян А. М. - Производственный кооператив как субъект корпоративного права (на примере законодательства Республики Беларусь и Украины) (2015)
Трач О. М. - Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі (2015)
Чорна Ж. Л. - Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми, у цивільному праві України (2015)
Касап В. М. - Майновий поручитель як суб’єкт виконання зобов’язання (2015)
Ківелюк Д. А. - "Реклама" та "інформація про продукцію": співвідношення понять (2015)
Лесько Ю. В. - Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки (2015)
Панченко С. С. - Правова природа строку у цивільному праві (2015)
Каменков В. С. - Медиация по трудовым спорам в Беларуси и за рубежом (2015)
Костяшкін І. О. - Проблеми забезпечення соціальної функції права власності на землю в особливих умовах (2015)
Царенко С. І. - Деякі аспекти забезпечення прикордонного режиму щодо господарської та іншої діяльності у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі (2015)
Харко Д. М. - Податковий обов’язок надання документів під час проведення документальної перевірки платника податків (2015)
Когут О. В. - До питання про запровадження інституту кримінальних проступків (2015)
Отчак Н. Я. - Об’єктивна сторона складу злочину втручання в діяльність судових органів (2015)
Крушинський С. А. - Подання доказів на етапі подання заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення (2015)
Ковчун Т. В. - Некоторые подходы к определению понятий "конфликт" и "разрешение конфликта" в уголовном процессе, Третьяков Г. М. (2015)
Бернюков А. М. - Діахронічний аналіз зародження давньогрецької гносеологічної думки: від Гесіода до Аристотеля (2015)
Місінкевич Л. Л. - Життя, віддане людям і науці (до 100-річчя з дня народження академіка П. Т. Тронька) (2015)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності IV рівня акредитації (2015)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2015)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Contents (2014)
Andriychuk М. - Modified Newton method for antenna power synthesis problem with fixed norm of the pattern, Voytovych М. (2014)
Baravdish G. - The alternating method applied to two-point boundary value problems, Johansson B. T. (2014)
Chapko R. - An alternating boundary integral based method for a Cauchy problem for Klein-Gordon equation, Laba D. (2014)
Krol M. - Three-point difference schemes of high-order accuracy for second-order nonlinear ordinary differential equations with boundary conditions of third kind, Kutniv M. (2014)
Makarov V. - Interpolating functional polynomial for the approximate solution of the boundary value problem, Demkiv I. (2014)
Makarov V. - FD-method for solving the Sturm-Liouville problem with potential that is the derivative of a function of bounded variation, Romaniuk N., Lazurchak I. (2014)
Matysik O. - Implicit iteration method of solving linear equations with approximating right-hand member and approximately specified operator (2014)
Muzychuk Y. - On the boundary integral equations method for exterior boundary value problems for infinite systems of elliptic equations of special kind (2014)
Nedashkovska A. - Matrix continued fractions for solving the polynomial matrix equations (2014)
Podlevskyi B. - A gradient method of solving inverse eigenvalue problem, Yaroshko O. (2014)
Shakhno S. - Two-step combined method for solving nonlinear operator equations, Yarmola H. (2014)
Styahar A. - Numerical analysis of the Girkmann problem with FEM/BEM coupling using domain decomposition (2014)
Venherskyi P. - Numerical modelling of shallow-water flow in hydrodynamic approximations, Trushevskyi V. (2014)
Bulatsyk O. - Extension of a class of nonlinear Hammerstain integral equations with solutions represented by complex polynomials (2014)
100 рокiв з дня народження Георгія Миколайовича Положiя (2014)
Грищенко О. Ю. - Про один напрямок практичного застосування теоретичної спадщини Г.М. Положiя (2014)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для вырождающегося многомерного эллиптико-параболического уравнения (2014)
Береславский Э. Н. - О трансформациях разрезов при конформном отображении некоторых кругових многоугольников, встречающихся в задачах механіки жидкости и газа (2014)
Бомба А. Я. - Моделювання процесiв фiльтрування рідин вiд багатокомпонентного забруднення в n-шарових магнiтних фiльтрах за умов iдентифiкацiї масообмін них коефiцiєнтiв, Сафоник А. П. (2014)
Грищенко О. Ю. - Про один алгоритм розв’язання задач кiнетики адсорбцiї, Федорова В. С. (2014)
Клюшин Д. А. - Квадратичный реляционный дискриминантный анализ матричных даннях и устранение неопределенности, Присяжная М. В., Бондар Е. С. (2014)
Кобзар А. Ю. - Об одном алгоритме компенсации скажений скользящего затвора (2014)
Марцафей А. С. - Обгрунтування ДС-алгоритмiв при моделюваннi iзотермiчних потокiв нестислої рiдини (2014)
Самойленко I. В. - Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуассонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням, Шушарiн Ю. В. (2014)
Стеля О. Б. - Комп’ютерне моделювання траекторiї руху центра маси тiла, кинутого пiд кутом до горизонту, Потапенко Л. I., Сiренко I. П. (2014)
Халимон О. О. - Апроксимацiї дробової похiдної за простором для рiвнянь узагальненої дифузiї, Бондар О. С. (2014)
Patsuk V. M. - Approximating a contour by linear segments and circular arcs with given curvature bounds (2014)
Доценко С. И. - Вектор Шепли как способ справедливого распределения (2014)
Касьянюк В. С. - Про iнтерпретацiю даних спостережень точкових джерел на фонi розподiленого джерела за даними скiнченної множини датчикiв (2014)
Ляшко Н. И - Алгоритм расщепления для вариационных неравенств с максимальными монотонними операторами, Семенов В. В., Чабак Л. М. (2014)
Стецюк П. И. - О решении минимаксных задач размещения источников физического поля, Ляшко В. И., Яремчик С. И. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Баласанян М. А. - О вопросе гендера в языке (2013)
Баркарь У. Я. - Происхождение числа ‘2’ и его реализация в немецком и украинском языках (2013)
Хамзе Д. - Koгнитивно-прагматический спектр пародии (2013)
Араева Л. А. - Развитие теории полимотивации в русистике (2013)
Залевская А. А. - Принципы навигации в живом поликодовом гипертексте (2013)
Залевская А. А. - Что там – за словом? (2013)
Ли В. С. - Пропозициональное содержание как источник семантического наполнения и развития слова-концепта (на материале концепта работать) (2013)
Shumenko O. - Semantic evolution of quantitative words (2013)
Araeva L. - Raphics of the speechwriter’s text as a determinant of the speaker’s effective speech, Chepkasoff A. (2013)
Redkva Y. - Historical oikonymy of the western Ukraine in common Slavic context (as exemplified by the evolution of topoformant *-ISCE // *-ISKO in Slavic languages) (2013)
Taranenko L. - Differentiation of small folklore texts according to their length (2013)
Kobyakova I. - Verbalization of humourous texts (2013)
Аязбекова С. Ш. - Космогоническая и эсхатологическая мифология: концепт устной истории (2013)
Пыхтина Ю. Г. - Структура виртуального пространства в романе Виктора Пелевина "S.N.U.F.F." (2013)
Екшембеева Л. В. - Прикладные исследования в контексте новых качеств лингвистического знания (2013)
Ikonnikova O. - The salishan language group as a representative of the archaic language type (2013)
Лист Президента України (2015)
Доповідна записка ректора НЛТУ України (2015)
Рішення колегії Міністерства освіти і науки України (2015)
Данчук О. Т. - Концептуальні засади збереження та використання генетико-селекційних ресурсів лісових порід в Україні (2015)
Хомюк П. Г. - Динаміка радіального приросту стовбурів дерев в окремих лісорослинних умовах на осушених лісових ділянках Рівненщини, Максімов С. О. (2015)
Івченко А. І. - Питання доцільності використання туї велетенської у лісовому господарстві рівнинної частини Львівщини, Пундяк О. І., Файда В. О. (2015)
Білоус С. Ю. - Особливості отримання асептичної культури Acer Saccharinum L. в умовах In Vitro, Курдюк О. М., Медведчук О. В. (2015)
Балабак О. А. - Еколого-біологічні особливості технології дорощування укорінених живців сортів і форм фундука (Corylus Domestica Kosenko Еt Opalko) (2015)
Вітенко В. А. - Собівартість вирощування підщеп для декоративних форм Morus Alba L. (2015)
Кобець О. В. - Хід росту модальних дубових деревостанів Великоанадольського лісового масиву та використання ними лісорослинного потенціалу (2015)
Ковалевський С. С. - Вплив деревостанів лісостепової Придніпровської височини на баланс вуглецю міста Біла Церква (2015)
Криницька О. Г. - Вплив процесу формування молодого покоління сосново-дубових деревостанів на фізико-хімічні властивості ґрунту (2015)
Курницька М. П. - Композиційні основи формування паркових алей, Шелест І. Ю. (2015)
Маргітай В. В. - Створення колекції зникаючих сортів яблуні Закарпатської області для використання в органічному садівництві, Маргітай Л. Г., Савіна О. І. (2015)
Остапчук О. С. - Сучасний стан дубово-ялинових культур південної частини Правобережного Лісостепу України (2015)
Погрібний О. О. - Праліси та старовікові ліси Національного природного парку "Гуцульщина", Стефурак Ю. П., Пророчук В. В., Фокшей С. І. (2015)
Сірук Ю. В. - Типологічна структура та характеристика лісового фонду центрального Полісся України, Печенюк Є. П., Чернюк Т. М. (2015)
Булат А. Г. - Вивчення стану та росту лісових культур сосни в умовах степу на прикладі державного підприємства "Приморське лісове господарство", Бащеванжи А. О. (2015)
Жуковський О. В. - Ріст та продуктивність експериментальних культур сосни звичайної з різною густотою (2015)
Мацях І. П. - Вплив температури на ріст міцелію збудників хвороб сіянців, Крамарець В. О. (2015)
Мальцева С. Ю. - Сучасний стан деревно-чагарникових насаджень дендропарку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Солоненко А. М., Мальцев Є. І. (2015)
Задорожний А. І. - Динаміка щільності фітомаси стовбурів дерев бука лісового залежно від типів лісорослинних умов у межах полонинського хребта Українських карпат (2015)
Геник Я. В. - Трансформації ґрунтового покриву на посттехногенних територіях коломийського буровугільного родовища (2015)
Мальований М. С. - Раціональна технологія утилізації синьо-зелених водоростей, Никифоров В. В., Харламова О. В., Синельніков О. Д. (2015)
Bury M. - Wpływ nawożenia siarką na wzrost i plon kukurydzy pastewnej, Stankowski S., Hury G., Dawidowski A., Opatowicz N., Sobolewska M., Kowalewska R. , Bashutska U. (2015)
Безділь Р. В. - Вплив складу субстрату на вихід вермикомпосту та біомаси штучної популяції Eіsenia Foetida (2015)
Жук В. М. - Аналіз досвіду анаеробного зброджування осадів стічних вод у контексті його застосування на Львівських каналізаційних очисних спорудах, Попадюк І. Ю., Вербовський О. В. (2015)
Копій М. Л. - Аналіз фізіологічних змін рослин в умовах порушених земель Яворівського сірчаного кар'єру, Кучерявий В. П. (2015)
Мацієвська О. О. - Дослідження впливу води різної твердості на кров людини (2015)
Мотало А. В. - Аналіз основних проблем методології оцінювання якості вуглеводневих газів, Стадник Б. І., Мотало В. П. (2015)
Параняк Р. П. - Екологізація економічної політики України на шляху до Європейського Союзу, Лапішко М. Л., Войтович Н. В. (2015)
Приходько М. М. - Наукові основи екологічної безпеки лісових геосистем у Карпатському регіоні України (2015)
Смаль О. В. - Оцінювання екологічного стану насаджень Львова за допомогою біофізичних методів (2015)
Мельник С. Р. - Отримання розрідженої маси з різних злакових із використанням ферментного препарату Filtrase BRX, Шевчук Л.І., Мельник Ю.Р., Бойчук О.Л. (2015)
Акимов А. В. - Применение мелкозернистых наполнителей различной физической природы для улучшения физико-механических свойств композитных материалов на основе пластифицированной эпоксидной матрицы (2015)
Бойко Л. М. - Вплив щільності на межу міцності деревноволокнистих плит середньої щільності за зміни температури, Анциферова О. В. (2015)
Ліщинська Х. І. - Коливання каната під дією гармонічної сили, яка прикладена до рухомого вантажу (2015)
Лоїк В. Б. - Підвищення межі вогнестійкості металевих будівельних конструкцій композиціями на основі спученого перліту, Кащій В. В., Типа Р. М., Супранюк А. В. (2015)
Павлюк І. В. - Стандартизація та шляхи застосування комплексу біологічно активних сполук, отриманих екстрагуванням шроту шишок хмелю, Стадницька Н. Є., Новіков В. П. (2015)
Пилипчук М. І. - Аналіз конструкцій круглопилкових верстатів для поздовжнього розпилювання дощок, Тарас В. І. (2015)
Солод М. І. - Використання пальмової олії у харчовій промисловості: світовий досвід (2015)
Драґан Я. П. - Обґрунтування структури системи дистанційної діагностики адаптаційних резервів серця, Паляниця Ю. Б., Гевко О. В., Дедів І. Ю. (2015)
Ковбаса В. П. - Решение контактной задачи о взаимодействии деформируемого приводного колеса с деформируемой поверхностью, Кадем Али Ахмед, Калиниченко Д. Ю. (2015)
Яремчук Л. А. - Математична модель роботи адгезії олійних композицій на деревині, Поберейко Б. П. (2015)
Рожков С. О. - Метод компенсации информационных потоков в задаче контроля качества текстильных материалов (2015)
Головач В. М. - Аналіз впливу характеристик дефекту фанери на кількість пульсацій вихідного сигналу ударного давача, Баранова О. С. (2015)
Гончар Т. М. - Прогнозування перебігу катастроф в Україні та засоби реагування на них (2015)
Дронюк І. М. - Програмний комплекс моніторингу та прогнозування трафіку потоку в сегменті комп'ютерної мережі, Федевич О. Ю. (2015)
Кропивницький В. С. - Визначення показників ефективності виконання цільових завдань водного транспортного засобу при ліквідації надзвичайних ситуацій (2015)
Ларін О. О. - Дослідження зміни ймовірнісних характеристик відмов утоми в гумових матеріалах у звичайному стані та після старіння (2015)
Грицюк Ю. І. - Математичні основи процесу генерування ключів переставляння з використанням шифру Кардано, Грицюк П. Ю. (2015)
Матвійків Т. М. - Метод автоматичного усунення ударів та вібрацій під час буріння, Теслюк В. М. (2015)
Опірський І. Р. - Класифікація моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави (2015)
Пилипів І. З. - Математичний опис процесу гнуття криволінійних елементів із деревоволокнистих плит (2015)
Шуфнарович М. А. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень в умовах невизначеності під час керування об'єктами природокористування (2015)
Туниця Ю. Ю. - Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку, Адамовський М. Г., Борис М. М., Краєвський С. Н., Магазинщикова І. П. (2015)
Вівчарук Л. Д. - Шкільні лісництва Івано-Франківщини, Гайдукевич М. Є. (2015)
Kravchenko S. A. - Diagnostic of the Adaptive Processes (2015)
Кухарська Н. О. - Стратегічні напрями структурної трансформації економіки Україні (2015)
Стеченко Д. М. - Діагностика кластерної взаємодії видавничо-поліграфічних підприємств України, Воронкова І. Ю. (2015)
Вдовенко Л. О. - Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері, Фурман І. В. (2015)
Диба О. М. - Фінансування інноватизації виробництва: досвід США, Гернего Ю. О., Підгородецька С. М. (2015)
Власюк С. А. - Сучасний стан та основні тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні, Бондаренко Н. В. (2015)
Барабаш Л. В. - Сутність і характеристика податкового навантаження в Україні, Копитіна І. В. (2015)
Самарічева Т. А. - Застосування кредитного методу у механізмі нарахування ПДВ (2015)
Ярмоленко Ю. Ю. - Непряме оподаткування операцій з реалізації зернових культур в аграрній сфері (2015)
Кулинич Р. О. - Статистичний спосіб обґрунтування програм соціально-економічного розвитку (на рівні районів країни), Кулинич О. І. (2015)
Лазор О. Я. - Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів, Лазор О. Д. (2015)
Вороніна К. Ю. - Антикризове управління в структурі політичного проектування (2015)
Андреєв С. О. - Про зміни обсягу компетенції та меж юридичної відповідальності суб’єктів державного управління у сфері забезпечення цивільного захисту (2015)
Скибун О. Ж. - Розвиток інформаційної інфраструктури в Україні: практичний аспект (2015)
Галицька Н. В. - Окремі аспекти державної політики у сфері вищої освіти України (2015)
Бисага К. В. - Фінансовий моніторинг і схеми "відмивання коштів” публічними особами в Україні (2015)
Шаталова О. М. - Професійна адаптація посадових осіб місцевого самоврядування у контексті групоутворення та групових норм (2015)
Синчак В. П. - Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації, Романова В. В., Арзянцева Д. А. (2015)
Персоналії (2015)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності IV рівня акредитації (2015)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2015)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Грищук В. К. - Професор Юлій Макаревич — промотор кодифікації кримінального законодавства Польщі (1919–1932 рр.), Гловацький І. Ю. (2015)
Панчук І. О. - Роль індивідуальної та суспільної правосвідомості у здійсненні волонтерської діяльності (2015)
Івановська А. М. - Формування спеціалізованих органів конституційного контролю як гарантія їх незалежності: зарубіжний досвід (2015)
Рижук І. В. - Правове регулювання конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні та зарубіжних країнах (2015)
Гринько С. Д. - Фізичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за римським приватним правом (2015)
Блажівська О. Є. - Загальна характеристика деліктних зобов’язань згідно з Галицьким цивільним кодексом 1797 року (2015)
Бориславська М. В. - Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні (2015)
Посикалюк О. О. - Європейська компанія як організаційно-правова форма sui generis (2015)
Місяць А. П. - Правовий статус особи-невласника у цивільному праві України (2015)
Блажівська Н. Є. - Особливості вчинення окремих видів електронних односторонніх правочинів (2015)
Весна Н. О. - Деякі питання визначення поняття цивільно-правового договору (2015)
Гринько Р. В. - Історія становлення та розвитку інституту забезпечення виконання зобов’язань в Україні (2015)
Гончаров І. М. - Загальна характеристика зобов’язань із безпідставного збагачення відповідно до принципів європейського приватного права (2015)
Каменков В. С. - Является ли управляющий в банкротстве медиатором? (2015)
Чудик-Білоусова Н. І. - Соціально-правові гарантії в особливий період (2015)
Балинська О. М. - Функціональність знаків злочинного світу (2015)
Захарчук В. М. - Окремі аспекти розмежування самовільного зайняття земельної ділянки зі злочинами проти довкілля (2015)
Плукар В. В. - Підстави криміналізації втручання у діяльність судових органів, Отчак Н. Я. (2015)
Карп’юк М. В. - Об’єкт насильницьких злочинів проти власності за кримінальним правом України (2015)
Ткаченко А. В. - Профілактичні заходи впливу на осіб, які вчиняють дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань (2015)
Осмолян В. А. - Розгляд процесуально-правових питань щодо можливості проведення слідчих (розшукових) дій після закінчення "граничних” строків досудового розслідування (2015)
Тагієв С. Р. - Досвід системи негласного розслідування у кримінальному судочинстві Сполучених Штатів Америки (2015)
Крушинський С. А. - Відмова потерпілого (приватного обвинувача) від обвинувачення: поняття, порядок здійснення та правові наслідки (2015)
Шингарьов Д. О. - Зарубіжний досвід проведення допиту слідчим суддею на стадії досудового розслідування (2015)
Козьяков І. М. - Сучасний погляд на методологію організації прокурорської діяльності (2015)
Стефанчук М. М. - Правова природа представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (2015)
Димінська О. Ю. - Проблеми визначення компетенції ЄС для здійснення уніфікації європейського договірного права (2015)
Алексєєв В. М. - Управлінське виховання: науково-історичний аспект (2015)
Олуйко В. М. - Формування інноваційного клімату в органах Антимонопольного комітету України, Примуш Р. Б. (2015)
Андрієнко М. В. - Стратегія та механізм відбору методів для здійснення державного управління сферою пожежної безпеки (2015)
Щепанський Е. В. - Аналіз правового регулювання взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, Бойко В. Ф. (2015)
Стадник В. В. - Політика імпортозаміщення у розвитку промислового сектора України: проблеми і перспективи (2015)
Жукова Д. А. - Методичний підхід до визначення якості інформаційних потоків на підприємстві (2015)
Кулинич Р. О. - Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей, Кулинич О. І. (2015)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності IV рівня акредитації (2015)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2015)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Шищенко П. Г. - Українське географічне товарист-во і проблеми розвитку туризму в Україні, Олійник Я. Б., Олещенко В. І. (2010)
Любіцева О. О. - До питання термінології в туризмі (2010)
Смирнов І. Г. - Новітні інформаційні технології в туристичному маркетингу (2010)
Радченко О. М. - ПР і рекламна діяльність ВАТ "Інтурист" Української РСР у 70-х рр. ХХ ст. (2010)
Маленков Р. О. - Блок рекреаційно-туристичної інформації у кадастрі територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (2010)
Доан П. В. - Світові перспективи фестивального туризму України (2010)
Сливчак Н. Є. - Екскурсійна діяльність в школі (2010)
Пацюк В. С. - Аналіз світового досвіду розвитку індустріального туризму (2010)
Пестушко В. Ю. - Кон’юнктура світового ринку туристичних послуг в умовах глобальної економічної кризи (2010)
Короткова А. Я. - Особливості розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії, Стафійчук В. І. (2010)
Яценко Б. П. - Культурологічні та екологічні особливості міжнародного та внутрішнього туризму Японії (2010)
Матвієнко В. М. - Етнографічні ресурси Туреччини як складова туристсько-рекреаційного потенціалу, Матвієнко Н. М. (2010)
Залещик В. В. - Відпочинок, рекреація, туризм: зарубіжний досвід (2010)
Аріон О. В. - Туристсько-рекреаційний потенціал печерського району м. Києва, Мотузенко О. О., Уліганець С. І., Галатенко І. Г. (2010)
Сировець С. Ю. - Рекреаційно-туристична діяльність в системі сталого розвитку регіону (2010)
Іванов О. В. - Проблеми розвитку яхтинга в Україні (2010)
Тертична Ю. В. - Замковий туризм в Україні (2010)
Мацюк О. В. - Основні фактори розвитку туризму в країнах Південно-східної Азії на прикладі Тайланду (2010)
Дмитрук О. Ю. - Еколого-сакрально-бальнеологічна стежка "Дива Феофанії", Бондаренко І. В. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Ботанічна екостежка в Голосіївському лісі, Борідченко О. В. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Сакрально-етнографічна екостежка в Голосіївському лісі, Галатенко І. Г. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Зоологічна екостежка в Голосіївському лісі, Гондарєва К. В. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Сакральна екоекостежка "Лиса гора”, Ковалевич А. І. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Краєзнавча екостежка в парку "Нивки”, Стригун О. Г. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Гідрологічна екостежка "Київська Венеція”, Пономаренко Д. В. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Історико-краєзнавча екостежка в Конча-Заспі, Латуринський Т. Л. (2010)
Гуменюк А. Е. - Ландшафты Чебоксарской агломерации для развития региональных туристско-рекреационных систем и рационального природопользования, Иливанова И. В. (2010)
Сливка Р. Р. - Вплив міжнародних конфліктів на геополітичне положення України (2010)
Мальчикова Д. С. - Територіальний підхід у вирішенні геоекологічних проблем в контексті становлення геопланувальної парадигми, Топчієв О. Г. (2010)
Білоус А. В. - Суспільно-географічні дослідження інформаційної сфери (2010)
Логвин М. М. - Сучасні геодемографічні проблеми і теорія "Золотого” мільярда, Шуканов П. В. (2010)
Литовченко І. В. - Теоретико-методологічні та методичні основи суспільно-екологічного районування (2010)
Шепетуха О. В. - Аналіз системи вищої освіти у країнах світу (2010)
Іванова О. С. - Теоретико-методологічні основи мелогеографії України (2010)
Нагорна М. М. - Корпоратизація російського авіакосмічного комплексу (2010)
Батюк І. - Особливості вживання діалектизмів у структурі художнього тексту (на матеріалі роману Накаґамі Кенджі "Море засохлих дерев") (2012)
Бондар О. - Японсько-алтайські лексичні паралелі і ностратична прамова (2012)
Войцехівська Х. - Технологічний розвиток як чинник формування мови (2012)
Головко К. - Перекладна лексикографія у Японії: історія та сучасність (2012)
Горошкевич О. - Кодекс мовної поведінки людини у пареміях та фразеології сучасної японської мови (2012)
Дем’янчук М. - Зарубіжні та вітчизняні підходи до класифікації ідіом японської мови (2012)
Дзябко Ю. - Ядерна зона мікрополя "мовна політика" в українській та японській мовах (2012)
Забуранна О. - Спонукання до дії у ситуації "прохання-вимоги" на матеріалі мовленнєвих реакцій студентської аудиторії носіїв японської мови (2012)
Ікеда С. - 現代日本語に於ける「だけ」の意味用法について (2012)
Кім Ю. - Особливості вживання міжособистісних висловлювань в сучасній японській мові (2012)
Кобелянська О. - Консонантний звукосимволізм японських ономатопоетом (2012)
Колодько М. - Основні ознаки та функції простого речення в японській мові (2012)
Коломієць Н. - Шляхи аналізу культурно специфічної лексики (2012)
Левіна О. - Категории вежливости в современном японском языке (2012)
Мазур С. - Особливості графічного оформлення тексту "Офудесакі" (2012)
Мирна Д. - Стилістичні особливості рекламного тексту у японській мові (2012)
Мігдальський В. - "Числа" в идиоматических сочетаниях из 4-х иероглифов (ёдзидзюкуго) (2012)
Міядзакі С. - 日本語の敬語~語法と話し手に対する評価に与える影響~ (2012)
Музика О. - Семантичні трансформації у процесі запозичення японською мовою китайських фразеологізмів типу "чень’юй" (2012)
Озерська О. - Мовленнєві акти подяки і вибачення в офіційно-діловому стилі японської мови (2012)
Олійник Л. - Особливості мови японських манґа як об’єкт лінгвістичного дослідження (2012)
Петриченко І. - Феномен картини світу: спроба загальної класифікації (2012)
Пирогов В. - Лексична сполучуваність і семантичний контекст різносистемних мов (лексикографічна парадигма) (2012)
Рижков А. - Копулятивный тип словосложения и перевод двухкомпонентных юридических терминов японского языка на русский (2012)
Руднік Ю. - Повірняльна характеристика концепту "подорож / путешествие / travel / 旅" (на матеріалі української, російської, англійської та японської мов) (2012)
Федоришин М. - A configurative model of linguistic communication: extralinguistic factors with reference to Japanese (2012)
Федотова Ю. - Трансформація жіночої антропонімічної моделі у Японії протягом XII-XIX ст. (2012)
Шітанда С. - コーパス言語学観点における現代日本語書きことば語彙の変遷過程解明のための予備考察 (Пропедевтика для пояснення перехідного процесу між словниковим складом та граматикою у сучасній японській письмовій мові з точки зору корпусної лінгвістики) (2012)
Асадчих О. - タラス・シェフチェンコ記念キエフ国立大学における東洋言語・文学の専攻のカリキュラムの問題点とその対策の一例 (Навчальний план підготовки студентів спеціальності "Східна мова та література" у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка: проблеми та шляхи їх розв’язання) (2012)
Бондарчук Т. - До питання про особливості формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів на початковому етапі мовних внз (на матеріалі айдзучі) (2012)
Горновська О. - Навчання діалогічного мовлення майбутніх учителів японської мови з урахуванням особливостей японської й української мовної поведінки (2012)
Еґава Х. - 日本語教育を受けた生徒たちへの大学進学に関するアンケート調査 (Результати анкетування серед учнів, що вивчають японську мову, щодо вступу до ВНЗ) (2012)
Жук Т. - Основные задачи профессионально ориентированного обучения японскому языку студентов специальности "Международные отношения" (2012)
Ішібаші М. - アウトプットの機会を重視した授業作り―ミンスク国立言語大学における実践報告― キーワード:アウトプット,モチベーション,作品集作成 (2012)
Курінна М. - Нестандартні методи викладання японської мови на початковому етапі навчання (2012)
Локшина Ю. - Про викладання японської мови студентам спеціальності "міжнародні відносини” (2012)
Оґата Т. - コミュニケーション能力をめぐる問い (2012)
Островська Д. - Асоціація як одна зі складових мнемонічних принципів (2012)
Бедненко О. - Буддійські мотиви в антології "Ман’йошю" (2012)
Бондарєва А. - Японія у творчості Юдіт-Луїзи Ґот’є (2012)
Бондар Ю. - Розлучення як центральна дилема у творі Танідзакі Джюн‘Ічіро "Про смаки не сперечаються" (2012)
Букрієнко А. - Буддійська символіка в японській середньовічній літературі (2012)
Катерина О. - Інтертекстуальність у творчості Морі Оґая (2012)
Кирик О. - Казкові міфологічні персонажі в системі первісних вірувань японців (2012)
Курман І. - Жіночі образи у драматичній спадщині Мішіми Юкіо (2012)
Левицька О. - Морі Оґай та інтелектуальна свобода в Японії на початку ХХ ст. (2012)
Мурашевич К. - Художні образи в китайській та японській поезії малих форм (компаративний аналіз) (2012)
Осадча Ю. - Концепція літератури в трактаті "Про письменство" ("Бунґаку рон") Аріґа Наґао (2012)
Прасол Є. - Поетика жахливого в експерементальній новелі Нацуме Сосекі "Десять ночей снів" (2012)
Рибак Ю. - Анімізм у японських прислів’ях та приказках (2012)
Смірнова Г. - Жіночі образи в творчості японських неоромантиків (2012)
Усенко О. - Проблеми вивчення жанру утопії в японській літературі ХХ століття (2012)
Ямщикова В. - Проблема самотності в романах Кобо Абе "Людина-ящик" і "Чуже обличчя" (2012)
Квасниця О. - Японська ідентитарна матриця як чинник буття нації (2012)
Комарницька Т. - Співвідношення міжнародного та національного права у законодавстві Японії (2012)
Лахоніна М. - 仏教から見た日本社会 (Японське суспільство крізь призму буддизму) (2012)
Лепьохін М. - Формирование имиджа Японии в странах Европейского Союза, Шатохіна І. (2012)
Малахова Ю. - Діяльність українського технікуму сходознавства та східних мов у 30-ті роки ХХ ст. (2012)
Палієнко М. - Архівна система Японії: особливості формування, структура, тенденції розвитку (2012)
Потульницький В. - Японія і українська гетьманська еміграція: основні етапи налагодження взаємостосунків (1928-1943 Рр.) (2012)
Рябоволенко І. - Класифікація та аналіз сучасних психологічних проблем через призму змін соцально-культурної ролі жінки у японському суспільстві (2012)
Собакар В. - Japanese post-war economic miracle and the perspective of its implementation in the modern Ukraine (2012)
Срібняк І. - Газета "Асахі Шімбун" в суспільно-політичному та культурному житті Японії (2012)
Шаповалова О. - Україна-Японія: до 20-річчя встановлення дипломатичних відносин (2012)
Штевіна А. - Концепції розвитку громадянського суспільства в Японії (2012)
Моцак Н. - Каліграфія як одне з найважливіших явищ в мистецтві Японії та бажаний компонент в освіті філолога-японіста (2012)
Нікітін П. - Тематические парки в Японии (2012)
Парамонова В. - Кацусика Хокусай и его вклад в развитие художественного направления укиё-э (2012)
Руднєва В. - Митці школи Утаґава представники міської культури періоду токуґава (2012)
Гончаров В. И. - Михаил Акимович Брицын – классик исторической лексикологиии, талантливый преподаватель (памяти учителя, к 90-летию со дня рождения) (2012)
Багомедов М. Р. - Топонимы Дарга, отражающие хозяйственную деятельность человека (2012)
Богоедова Т. Н. - И.-е. *ter- ’тереть’ в славянской гидронимии (2012)
Бойко Н. А. - Гидрографическая лексика для обозначения характера течения реки по данным ойконимии (2012)
Борщевський С. В. - Етимологізація ономастики невідомого походження в новітніх субстратологічних студіях (на матеріалі слов’янських, германських і романських мов) (2012)
Вакуленко Т. П. - Особливості функціонування терміна писар /писарь в українській та російській мовах початкового періоду формування цих націй (2012)
Верьовкін В. В. - Когнітивна інтерпретація етимології найменувань концепту війна у слов’янських та германських мовах (2012)
Диманте И. В. - Этимологические версии: наречия и предлоги (2012)
Дубовик Л. І. - Назви професій як джерело творення прізвищ сучасного міста, Радіонова Т. М. (2012)
Зозуля Н. В. - Отражение в русском языке народного восприятия религиозных праздников, Кучера А. Н. (2012)
Карпенко У. А. - Трансформация значений первокорня слова "лебедь” (2012)
Коч Н. В. - К вопросу о генезисе восточнославянских языков (2012)
Абламская Е. В. - Аббревиация как разновидность компрессивного словообразования (2012)
Бернацька С. М. - Різновиди модального значення – головні виразники потенційності у синтаксичних конструкціях сучасної української мови, Бернацька Н. П. (2012)
Бочарова І. В. - Назви релігійних свят як суб’єктні темпоральні синтаксеми (2012)
Варнаева А. Е. - Три существенных функции сочинительного союза (2012)
Изотов В. П. - Текст как ретроскрипция (2012)
Высоцкая Т. Н. - О метаязыке терминологического исследования (2012)
Герасименко И. А. - О лексико-семантической типологизации колоративов (2012)
Голіченко Л. М. - Семантична структура лексеми ’орати’ у системі найменувань процесів обробітку в українській мові (2012)
Григораш А. М. - Идеологический контраст в современных русскоязычных СМИ Украины (2012)
Забашта Р. В. - Геолингвистически ориентированная лексикография (2012)
Иванова А. А. - Семантический анализ арабизмов в русском языке (некоторые названия тканей) (2012)
Илюхина Н. А. - Межобразные отношения в языковой картине мира (на материале ключевых средств концептуализации сферы власти) (2012)
Ковальчук И. М. - Образы домашних животных в сравнениях заговоров от болезней и болезненного состояния (2012)
Макарова О. С. - Метафоризація як спосіб творення лексико-семантичних інновацій у сучасній українській та італійській мовах (2012)
Малышева Е. В. - Специфика семантического построения кинестетического фрейма регламентативного типа (2012)
Маркітантов Ю. О. - Лексична субституція фразеологізмів у білоруському поетичному мовленні, Маркітантова В. Ю. (2012)
Мацько Л. І. - Лінгвосоціокультурний аспект "Словника української мови-20” (2012)
Машкина Е. Н. - Социальное окружение как элемент ситуативного контекста в перцепции коммуникативной ситуации "Дипломатический визит” (2012)
Мельник М. В. - Блог как жанр интернет-коммуникации (2012)
Осіпчук Г. В. - Кореференти як виразники ідіостилю письменника (2012)
Павлова Е. В. - Концепция образа автора речевого поджанра интернет-объявления о вакансии (2012)
Просяник О. П. - Розуміння Ф. де Соссюром термінів "parole” та "discours” (за метеріалами чернетки книги "Про двоїсту сутність мовної діяльності”) (2012)
Романов А. А. - Прагматическая топономия дискурса-угроз, Новоселова О. В., Романова Л. А. (2012)
Сахарова О. В. - Жанрова презентація мовної особистості в драматургічному дискурсІ (2012)
Сыромля Н. Н. - Коннотонимизация антропонимов из детской литературы в текстах периодических изданий (2012)
Агманова А. Е. - Усвоение второго языка: к проблеме методологии исследования (2012)
Анохина Т. А. - К вопросу асимметричных девиаций лакун языковых систем (на материале германских и славянских языков) (2012)
Аскерова І. А. - Семантична типологія паремій з компонентами-назвами літніх місяців у польській мові на загальнослов’янському тлі (2012)
Гут Н. В. - Безсполучникові порівняльні конструкції в українській та англійській мовах (2012)
Дащенко О. И. - Слова-реалии как репрезентанты национально-культурного контекста в творчестве И. Франко (2012)
Журавлева Е. А. - Закономерности развития русского языка как полинационального феномена (2012)
Межжеріна Г. В. - Концептуалізація образів бояр і посадників у східнослов’янських писемних пам’ятках ХІ–ХІІІ ст. (2012)
Пименова М. В. - Категории языка и культуры (2012)
Плужникова Т. И. - Артионим как вербальная часть креолизованного текста (2012)
Прискока О. В. - Пам’ятка староукраїнської літературної мови XVII століття "Пролог” (1643 р.) як джерело філологічних досліджень (2012)
Салахатдинова Э. Ш. - Способы семантизации крылатых слов и выражений в эптографических изданиях XX века (2012)
Сібрук А. В. - Іменники камhнь, камени~, камыкъ у писемних пам’ятках XI – XIV століть (2012)
Смаль О. Л. - Про походження назв однієї історичної місцевості Лівобережжя Києва (2012)
Тільнова І. В. - Особливості переносного вживання топонімів у засобах масової інформації (2012)
Тригуб Л. Г. - Російський чоловічий антропонімікон міста Миколаєва: лінгвокульторологічний аспект (2012)
Шабулдаева Н. И. - Названия хлеба с корнем *skreb-/*skrob-/*skrōb- в восточнославянских языках (2012)
Швидкова Т. А. - До історії формування родових лексем у номенклатурі назв сировини ткацтва (2012)
Бочарова І. В. - Темпоральні синтаксеми – назви релігійних свят як компоненти семантичної організації речення (2012)
Лешкова Н. В. - Сучасна психолінгвістика: напрями, аспекти і концепції (2012)
Овчиннікова І. І. - Часова локалізованість і фазовість як таксономічні ознаки дієслів дії в українській мові (2012)
Теркулов В. И. - Семантическая деривация и концепт (2012)
Усачева О. А. - Наречия-интенсификаторы в детской речи (2012)
Маштакова Н. В. - Спільність лексико-семантичних груп прикмет української, російської, англійської та німецької мов (2012)
Назаренко Н. Н. - Синонимическое макрогнездо многозначной лексемы ГОЛОВА (2012)
Николаенко В. В. - К вопросу формирования и развития терминологии экономики в русском и английском языках (2012)
Прима В. В. - Фактори, які спричиняють запозичення лексичних одиниць сфери туризму до мовного стандарту (2012)
Риднева Л. Ю. - Детерминологизация медицинской лексики в публицистической и художественной речи (2012)
Садовая А. Ю. - К вопросу о семантической структуре сравнений с союзом "что” в современном русском языке (на материале паремий, собраных В. Далем) (2012)
Слива Т. В. - Позиционные отношения членов АСГ "ночь” (2012)
Стась Т. В. - Однословные наименования пахотных земель по признаку "общее название обрабатываемого (пахотного) земельного угодья” (по материалам памятников письменности ХIV–XVI вв.) (2012)
Толчеєва Т. С. - Методика контенсивно-типологічного аналізу мовних знаків (2012)
Федорова Ю. М. - Структурно-граматичні моделі фразеологічних одиниць з міфологічними назвами, Федорова В. М. (2012)
Хруцкая Н. В. - Варианты греческих заимствований в современном русском языке (2012)
Вильчинская А. Г. - Континуальный метафорический образ поэта в очерке М. И. Цветаевой "Мой Пушкин” (2012)
Вишневська Г. П. - Вогонь як природне явище і багатоликий символ (2012)
Иванова Л. П. - Классическое сравнительно-историческое языкознание и новейшая имагология: точки соприкосновения (2012)
Кравцова Ю. В. - Проза поэта в лингвистическом и метапоэтическом освещении (2012)
Кротенко Л. Б. - Сучасний зв’язний текст у просторі антропоцентричної парадигми (2012)
Куранова С. І. - Особливості міжпропозитивної семантики текстів інтерв’ю в англійській та українській мовах (2012)
Летючая Л. П. - Роль заголовка в лингвистическом анализе художественного текста (теоретическое обоснование) (2012)
Зайцева М. О. - Специфіка українського перекладу в галузі професійної комунікації (на матеріалі англійського юридичного дискурсу) (2012)
Зернецький П. В. - Конструктивний зіставний аналіз простих речень в англомовних і україномовних інтернет-блогах, Бражник Н. В. (2012)
Луценко А. А. - Репрезентация концепта "совесть” в русском и английском языковом сознании (2012)
Magerramowa M. - Die besonderheiten der adverbiensbenutzung im deutschen (2012)
Манорик М. С. - Діалог культур як проблема дослідження інтертексту перших перекладів Ю. Словацького українською мовою (2012)
Радзієвська С. О. - Стилістичні особливості нанонаукових текстів: перекладознавчий аспект (2012)
Глущенко В. А. - А. А. Шахматов о восточнославянском переходе Е носового в А (2014)
Задорожний В. Б. - Акцентологічна проблематика в мові та в лексикографіЇ (2014)
Пампура С. Ю. - Ю. В. Откупщиков про словотвірний критерій етимологізації запозичених слів (2014)
Бойко М. Ю. - Л. О. Ставицька про історію дослідження арго, жаргону та сленгу (2014)
Герасименко И. А. - Лингвокультурная семантика цветообозначения ‘красный’ (на материале русской фразеологии и паремиологии) (2014)
Жуков Ю. Ю. - Языковая репрезентация концепта ‘Закон’ в русской лингвокультуре (2014)
Калугина Т. В. - Ономасиология в современной научной парадигме (2014)
Колодько Д. А. - Ассоциативно-семантические связи меронимов-дендронимов (2014)
Кочукова Н. І. - Нові тенденції в лексичному складі української наукової мови (2014)
Кравцова Ю. В. - Метафора как объект психолингвистических исследований рубежа ХХ–ХХI вв. (2014)
Диомидова Е. Ю. - Лингвостилистика убеждающего дискурса советского периода (на материале обвинительных речей Р. А. Руденко) (2014)
Довгань О. В. - Особливості природи смислу художнього тексту в контексті емоційного інтелекту (2014)
Климентова О. В. - Паралінгвальні чинники сугестогенності молитви (час презентації та міфологізація) (2014)
Мельник М. В. - Комментарий как жанр интернет-коммуникации (2014)
Павлова И. В. - Фрейм как основная модель репрезентации знаний (2014)
Позніхіренко Ю. І. - Вплив як основа номінативних інтенцій іменованого суб’єкта (прагмалінгвістичний аспект) (2014)
Сыромля Н. Н. - Особенности коммуникативного пространства современного детского журнала украины с позиций лингвопрагматики (2014)
Титаренко М. В. - Роль подтекста и фоновых знаний для интерпретации социального статуса в художественном тексте (на материале рассказов А. П. Чехова) (2014)
Чаус С. В. - Нюрнберзький процес як дискурс (2014)
Капніна Г. І. - Метод описово-лексикографічного зіставлення у контрастивних дослідженнях німецької та української фразеології (2014)
Колесникова И. А. - О некоторых парадоксах языковой ситуации в современной Украине (2014)
Кувшинова Н. М. - Немецкие заимствования и пути их проникновения в словарный состав русского языка (2014)
Кудря О. А. - Лінгвокультурологічна складова семантики англійських та українських вторинних кольоропозначень (2014)
Тупчий А. В. - Жест "рукопожатие” как культурное заимствование (2014)
Григораш А. М. - Рецензия на монографию А. М. Подшивайловой "Манипулятивное воздействие в политическом дискурсе”. – К.: издательско-полиграфический центр "Киевский университет”, 2013. – 431 с. (2014)
Малишева А. - Сучасні мовні технології в стратегії інтенсифікації комунікативного процесу в галузі освіти, Бабій С. (2014)
Криворучко І. А. - Стан печінкового і спланхнічного кровотоку за різних типів ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Гончарова Н. М., Андреєщев С. А., Яворська Т. П. (2015)
Иванцок В. М. - Роль микрофлоры экссудата брюшной полости в возникновении эндогенной интоксикации у больных при осложненном остром холецистите с сопутствующей сердечной недостаточностью ишемического генеза (2015)
Кязимов И. Л. - Обсемененность Н. Pylori у пациентов при различных формах холецистита, Тахмазова Ч. Т. (2015)
Іоффе О. Ю. - Мініінвазивні технології в лікуванні післяопераційних гриж черевної стінки, Тарасюк Т. В., Стеценко О. П., Цюра Ю. П., Кривопустов М. С. (2015)
Айдынова П. Р. - Применение fistula plug с фибриновым клеем при лечении свищей прямой кишки, Алиев Е. А. (2015)
Колеснік О. О. - Фактори прогнозування тривалості життя хворих на метастатичний колоректальний рак за синхронного ураження печінки після хірургічного лікування, Бурлака А. А., Лукашенко А. В., Приймак В. В., Жуков Ю. О., Махмудов Д. Е., Волк М. О., Щепотін І. Б. (2015)
Кудрявцев А. В. - Лапароскопическая герниопластика при ущемленных паховых грыжах, Крышень В. П. (2015)
Брек О. О. - Морфометричні та гістологічні зміни тканин у хворих після операцій з приводу післяопераційних гриж черевної порожнини (2015)
Трембовецкая Е. М. - Продольное сегментарное смещение стенок левого желудочка у больных при стенозе клапана аорты (2015)
Бабляк О. Д. - Негативний вплив мікроделеції хромосоми 22q11 на результати лікування пацієнтів з приводу конотрункальних вад серця та великих аорто–легеневих колатеральних артерій, Ялинська Т. А., Скороход І. М. (2015)
Щукин Д. В. - Хирургическая техника контроля почечной артерии при удалении опухолевых тромбов из нижней полой вены, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Хареба Г. Г., Поляков Н. Н. (2015)
Никульников П. И. - Опыт применения генного индуктора фактора роста эндотелия сосудов в лечении пациентов по поводу ишемии тканей нижних конечностей атеросклеротического генеза (2015)
Русин В. І. - Вибір методу хірургічного лікування тромбозу глибоких вен системи нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2015)
Гринь В. К. - Эффективность хирургического лечения варикозной болезни в зависимости от адсорбционно–реологических свойств крови, Кондратенко П. Г., Мелеховец Ю. В., Синяченко Ю. О., Синяченко О. В. (2015)
Острась О. В. - Вплив перинатальної тактики на перебіг післяопераційного періоду при хірургічному усуненні коарктації аорти у новонароджених, Жовнір В. А. (2015)
Аветіков Д. С. - Біомеханічне обгрунтування одноосної деформації шкірно–жирових клаптів скроневої та виличної ділянок при виконанні верхньої ритидектомії, Гутник А. А., Бойко І. В., Іваницька О. С., Цветкова Н. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Сучасні методи прогнозування рецидивів після хірургічного лікування доброякісних пухлин грудної залози, Ромак Р. П. (2015)
Щуров Н. Ф. - Роль стромы опухоли в прогнозировании тяжести течения рака грудной железы у больных при гиперэкспрессии р53 (2015)
Дронова В. Л. - Метод кольпопоэза при экстрофии мочевого пузыря (2015)
Рудь О. А. - Порівняння частоти виникнення нудоти та блювання після черезшкірної нефролітотрипсії: севофлуран чи пропофол, Науменко О. В. (2015)
Бучок О. О. - Вплив методу дренування верхніх сечових шляхів на відновлення функції нирок у хворих при гострому обструктивному пієлонефриті (2015)
Дячук М. Д. - Оцінка клінічної ефективності модифікованої лазерної вапоризації передміхурової залози з приводу її доброякісної гіперплазії (2015)
Коваленко О. М. - Метаболічна інтоксикація при термічній травмі (2015)
Семів Л. К. - Сучасні тенденції та особливості формування територіальних міграційних систем за освітнім фактором, Лалакулич М. Ю. (2014)
Пустовійт Р. Ф. - Актуалізація проблеми людиновимірності економіки (2014)
Давидюк Т. В. - Облікове забезпечення таргетування інфляції, Остап’юк Н. А. (2014)
Потенко Л. О. - Інноваційне навчання як запорука підвищення ефективності освітніх процесів у вищій школі (2014)
Чернявський А. Л. - Проблеми реалізації виборчих прав іноземців та осіб без громадянства в контексті євроінтеграції України (2014)
Місяць Н. О. - Щодо деяких теоретичних засад валютного регулювання (2014)
Пашова С. М. - Аналітичне забезпечення сучасного стану банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні (2014)
Кочума І. Ю. - Продуктивна зайнятість як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу Черкащини (2014)
Добровольська І. О. - Механізми формування ресурсного потенціалу банків на основі заощаджень населення (2014)
Чернявська Л. В. - Поняття вільної економічної зони на прикладі ВЕЗ "Крим" (2014)
Вовчак О. Д. - Діяльність вітчизняних кредиторів на кредитному ринку України, Миськів Г. В. (2014)
Онищенко В. О. - Стан та особливості формування ліквідності комерційних банків України в сучасних умовах, Довгаль Ю. С., Тітович В. (2014)
Герасимчук З. В. - Фактори впливу на розвиток регіональних ринків банківських послуг, Гоманюк О. К. (2014)
Криклій О. А. - Посилення ролі кредитної політики банків у механізмі кредитного забезпечення, Крухмаль О. В. (2014)
Криниця С. О. - Розвиток системи кредитних спілок в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Потлатюк В. С. - Основні напрями банківського моніторингу кредитного ризику (2014)
Семко В. М. - Роль ринку міжбанківського кредитування в забезпеченні розвитку банківської системи (2014)
Харченко А. М. - Аспекти міжсуб’єктних відносини роздрібного банківського кредитування (2014)
Бодрова Н. Е. - Теоретичні аспекти управління валютними інтервенціями центральним банком (2014)
Бєлова І. В. - Технологія розробки і реалізації банківського продукту як cкладова механізму ціноутворення на банківські продукти, Павленко Л. Д. (2014)
Нагайчук Н. Г. - Уточнення змісту банківської діяльності: риси і принципи (2014)
Довгаль Ю. С. - Сутність фінансової стійкості комерційного банку та ефективні шляхи її забезпечення, Чамара Р. О. (2014)
Рисін М. В. - Аутсорсинг як ресурсна альтернатива для банків, Демко І. І. (2014)
Проценко О. Л. - Страхування як інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства (2014)
Журавка Ф. О. - Методичні засади організації системи бюджетного контролю в банку, Кравченко О. В. (2014)
Любенко А. М. - Стандартизація підготовчого етапу проведення контрольних заходів (2014)
Куцик П. О. - Парадигма контролінгу – медіатор для неприбуткового сектору, ринку і держави, Клюс М. І. (2014)
Кундря-Висоцька О. П. - Дихотомія сучасної облікової системи на предмет виокремлення стратегічного обліку (2014)
Коблянська О. І. - Теоретичні і практичні аспекти здійснення внутрішнього аудиту (2014)
Губай М. М. - Декомпозиційний аналіз адміністративних витрат банків України і Європейського Союзу (2014)
Дземішкевич І. О. - Відповідність фінансової звітності підприємств потребам користувачів звітності (2014)
Цікановська Н. А. - Модель адаптивного матричного предиктора фінансової безпеки недержавного пенсійного фонду (2014)
Смага Л. М. - Алгоритм оцінювання ефективності управління кредитними операціями банку, Гнатів О. А. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського