Бойчук А. А. - Проблеми інформаційного забезпечення обліку, Бойчук В. О. (2015)
Петришина Н. С. - Шляхи покращення обліку та розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах, Шклярук О. В. (2015)
Грінько І. М. - Впровадження зарубіжного досвіду мотивації праці персоналу на підприємствах машинобудування України, Артюшевська А. В. (2015)
Ковч В. В. - Державний менеджмент як засіб соціальної підтримки працюючого населення (2015)
Кривончак О. В. - Шляхи покращення використання виробничого потенціалу підприємства, Фурман Н. В. (2015)
Мартинюк Г. П. - Стан кормовиробництва в агроформуваннях Житомирської області (2015)
Мороз О. В. - Аналіз сучасного стану борошномельного виробництва Вінниччини, Стасенко Д. В. (2015)
Шепель І. В. - Самозайнятість сільських жителів в особистих господарствах населення (2015)
Андрусів У. Я. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів (2015)
Данчук А. М. - Аналіз доходів і витрат підприємства ТДВ "АК Адвіс”, Іванюга А. Ф. (2015)
Каличева Н. Є. - Покращення функціонування логістичних систем за рахунок удосконалення транспортних послуг (2015)
Терехов Д. С. - Обгрунтування шляхів забезпечення ефективного використання основних фондів підприємства, Артемчук К. Д. (2015)
Чайковська М. А. - Оцінка ефективності діяльності підприємств чорної металургії України, Пімонова К. А. (2015)
Проценко І. В. - Структура зовнішньої торгівлі Послугами України (2015)
Бойчук А. А. - Навчальна програма для чисельного інтегрування, Бойчук М. В. (2015)
Комар В. Ю. - Основні підходи до трактування терміну "самоуправління” і його роль в системі управління професійною підготовкою студентів управлінських спеціальностей (2015)
Матвєєв А. Ю. - Економічний розвиток доколгоспного подільського та східноволинського села (1921–1927 рр. ), Танюк І. А., Мудрик Н. С. (2015)
Праворська Н. І. - Підхід до вдосконалення навичок програмування студентами під час виконання курсових робот з навчальної дисципліни "програмування” з метою розвитку соціально-економічної освіти, Луцкова Л. П. (2015)
Кюрчев В. М. - Оцінка агрегатування орно-просапного трактора із сільськогосподарськими машинами/знаряддями (2014)
Шацький В. В. - Методологічні принципи обґрунтування параметрів техніки в системі якості продукції тваринництва, Тісліченко О. С., Мілько Д. О. (2014)
Мовчан В. Ф. - Методика прогнозування необхідної кількості техніки (на прикладі господарств Запорізької області), Леженкін О. М. Тарасенко В. В. (2014)
Строганов Ю. Н. - Совершенствование эксплуатационных параметров автомобильного транспорта в сельских условиях, Огнев О. Г. (2014)
Морозов М. В. - Дослідження сингулярностей хвильового фронту когерентного випромінювання при відбитті від шорсткої поверхні (2014)
Братишко В. В. - Результати експериментальних досліджень підготовки кормосуміши до гранулювання (2014)
Вершков О. О. - Кінематика ротаційних робочих органів з силовим зв’язком ґрунтообробних машин для передпосівного обробітку грунту, Коломієць С. М., Антонова Г. В. (2014)
Демьяненко В. Я. - Кинематический анализ рычажной системы пневмокормораздатчика с дозированием в трубе, Чаплинский А. П., Демьяненко Д. В. (2014)
Коломієць С. М. - Взаємодія робочих органів ґрунтообробних машин з грунтом, Вершков О. О. (2014)
Дюжаєв В. П. - Ідентифікація нелінійної коливальної системи корпус плуга – грунт (2014)
Михайленко Е. Ю. - Определение динамических характеристик ветроэнергетической установки с вертикальной осью (2014)
Мовчан В. Ф. - Підвищення й обґрунтування попиту на модернізацію сільськогосподарської техніки, Мітков В. Б., Масалабов В. М., Ігнатьєв Є. І. Тарасенко В. В. (2014)
Михайлов Е. В. - Пневморешетный сепаратор зерна с замкнутой воздушной системой, Белокопытов А. А., Задосная Н. А., Сердюк Д. В. (2014)
Мовчан В. Ф. - Метод визначення кількості засобів механізації для сучасних сільськогосподарських підприємств, Болтянський Б. В., Ігнатьєв Є. І. (2014)
Чижиков І. О. - Визначення вихідних даних для розробки математичної моделі оптимізації параметрів орієнтуючого пристрою садильного апарата машини для садіння підщеп плодових культур (2014)
Кувачов В. П. - Обґрунтування енергонасиченості спеціалізованих самохідних енерготехнологічних засобів мостового типу (2014)
Аюбов А. М. - Обработка пропашных культур и анализ точности движения машинно-тракторного агрегата, Антощенков В. Н. (2014)
Шокарев О. М. - Аналіз пристроїв для сепарації обчесаного вороху сільськогосподарських культур, Шокарев О. О., Шегеда К. О. (2014)
Еременко О. І. - Дослідження та вдосконалення живильного пристрою перспективного брикетного преса, Лукьянец В. О. (2014)
Чорна Т. С. - Математична модель асиметричного просапного агрегату (2014)
Кистечок О. Д. - До питання стабільності руху заглибленого фронтального плуга (2014)
Кузенко Д. В. - Методика та результати експериментальних досліджень коефіцієнта бокового тиску рослинних матеріалів, Левко С. І. (2014)
Чорна Т. С. - Оцінка стійкості руху асиметричного посівного агрегату (2014)
Новиков Г. В. - Анализ устройств предпосевной обработки зерновых (2014)
Титул, зміст (2014)
Чешко В. Ф. - Эволюционный риск high hume технологий. Статья первая. Стабильная адаптивная стратегия Homo sapiens, Иваницкая Л. В., Глазко В. И. (2014)
Берестецька Т. О. - Філософсько-методологічні позиції принципів глобальної біоетики та нооетики в контексті біомедичних практик (2014)
Бирюков В. С. - Аудит систем менеджмента в медицине: оценка риска и этические аспекты, Пустовит С. В. (2014)
Мішалов В. Д. - Експертна оцінка додобової летальності багатопрофільної лікарні, Плетенецька А. О., Марков Ю. І. (2014)
Мішалов В. Д. Зосіменко В. В. - Експертний аналіз випадків вбивств із застосуванням гострих предметів як основа кримінальної характеристики злочину (2014)
Запорожан В. М. - Перинатальна медицина з точки зору управління саногенезом, Артьоменко В. В. (2014)
Кресюн Н. В. - Электроретинография в диагностике ранних проявлений диабетической ретинопатии (2014)
Лисенко О. М. - Фізична працездатність кваліфікованих спортсменів і особливості вегетативної регуляції серцевого ритму (2014)
Тимченко Г. М. - Функціональний портрет студентів різних ритмофільних типів (2014)
Антоненко П. Б. - Поліморфізм гена цитохрому P-450 2E1 у здорових добровольців в Одеському регіоні (2014)
Нікогосян Л. Р. - Визначення стану готовності вагітної жінки до материнства (2014)
Медведев В. В. - Антропологический кардиоцентризм: возможности реактуализации в контексте представлений современной физиологии, Егоренков А. И. (2014)
Васильев К. К. - Из истории возведения и эпиграфики зданий медицинского факультета Новороссийского университета, Мельниченко А. В., Васильев К. Ю. (2014)
Ляшенко Д. Н. - Человек с ясным умом. Памяти доктора философских наук, профессора Арнольда Юрьевича Цофнаса (05. 09. 1937-26. 09. 2014) (2014)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2014)
Заболотний Д. І. - Субкраніальна хірургія пухлин основи черепа, Паламар О. І. (2014)
Шипулин П. П. - Применение видеоторакоскопических операций при лечении острой эмпиемы плевры, Мартынюк В. А., Козяр О. Н., Байдан В. В., Байдан В. И., Аграхари А., Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю., Севергин В. Е. (2014)
Ліскіна І. В. - Ефективність трансбронхіальної біопсії легень в діагностиці захворювань органів дихання, Загаба Л. М., Шпак О. І., Бичковський В. Б., Яцина М. Ф. (2014)
Нікішаєв В. І. - Аспекти проведення поліпектомії при колоноскопії, Лазарчук В. М. (2014)
Степушкин С. П. - Эволюция техники резекции почки, Чайковский В. П., Соколенко Р. В., Алифанов И. Д., Терещенко П. В., Новиков С. П., Сергеев В. Н. (2014)
Лесовой В. Н. - Гипотермическая перфузия in situ при выполнении сложных органосохраняющих операций при опухолях почки, Поляков Н. Н., Андоньева Н. М., Щукин Д. В., Мозжаков П. В. (2014)
Інструкції для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Чешко В. Ф. - Эволюционный риск High Hume технологий. Статья вторая. Генезис и механизмы формирования эволюционного риска, Иваницкая Л. В., Глазко В. И. (2015)
Пустовіт С. В. - Глобальна біоетика В. Р. Поттера: етапи становлення (2015)
Ляшенко Д. Н. - Методологические предпосылки системно-структурного моделирования предмета биоэтики (2015)
Синенко В. І. - Аспекти лікування фібриляції передсердь на фоні супровідної патології серця в практиці сімейного лікаря, Новіков Д. А., Добришева В. М. (2015)
Пішак В. П. - Основні фізіологічні властивості мелатоніну, Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Громик О. О., Пішак О. В. (2015)
Штанько В. А. - Роль генетичних і епігенетичних факторів у формуванні гіпертензивного фенотипу та супровідних метаболічних розладів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Тихонова С. А., Хижняк О. В., Маріш М. Ю., Теслюк Г. Б. (2015)
Карпенко Ю. І. - Досвід використання методу кардіологічної ударно-хвильової терапії як засобу підвищення прихильності до лікування хворих на ішемічну кардіоміопатію на тлі цукрового діабету 2 типу, Савельєва О. В., Потапчук О. В., Перстньов О. І., Бліхар О. В. (2015)
Гризодуб Є. В. - Сучасні аспекти ортопедичного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит (огляд літератури) (2015)
Шутурминский В. Г. - Результаты изучения распространенности протезных стоматитов у лиц, протезируемых съемными пластиночными протезами (2015)
Величко В. И. - Применение полифенолов винограда в комплексной терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне избыточной массы тела, Саид Е. В., Ткачук В. В., Карпинская Т. Л., Барсегян А. А. (2015)
Гайструк Н. А. - Комплексний підхід до профілактики та лікування гемодинамічних розладів у плаценті вагітних із пієлонефритом (2015)
Золотарьова Н. А. - Особливості порушення ліпідного спектра плазми крові у хворих на артеріальну гіпертензію, коморбідну з подагричним артритом, та їх корекція під впливом аторвастатину, Романченко М. І. (2015)
Комшук Т. С. - Статево-вікові особливості шлуночкової системи головного мозку в дітей пубертатного віку, Пашолок С. П. (2015)
Лаврова М. Г. - Особливості концентрації і стійкості уваги у студентів вищих навчальних закладів, Щербакова Т. М., Щербаков С. В., Тарабрін О. О., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Кірпічнікова К. П. (2015)
Музыченко П. Ф. - Современные подходы к расчету экономической эффективности внедрения инноваций в здравоохранении (2015)
Данильчук Г. А. - Развитие семейной медицины в Одесском регионе, Корнован Г. В. (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2015)
Содержание (2013)
Карнаухов І. Н. - Ґенерація та рух дислокаційних перегинів під впливом зовнішнього імпульсного навантаження, Погорєлов О. Є., Чернолевський М. С. (2013)
Шаповалов Р. В. - Эволюция вакансионных кластеров при отжиге металлов, прошедших интенсивную пластическую деформацию в криогенных условиях, Пахомов А. В., Слезов В. В. (2013)
Варюхин В. Н. - Кинетика механо-индуцированной сегрегации хромоникелевых сталей с учетом генерации точечных дефектов скользящими дислокациями в процессе ИПД, Стефанович Л. И., Юрченко В. М., Артемов А. Н., Терехова Ю. В., Эфрос Б. М., Дерягин А. И. (2013)
Weiss V. - Assessment of the Effect of Temperature and Annealing Time on Homogenization of AlCu4MgMn Alloys (2013)
Саввакин Д. Г. - Синтез сплавов на основе бинарной системы Zr—Ti с использованием диспергированного гидрида циркония, Гуменяк Н. М. (2013)
Макара В. А. - Вплив пластичного деформування на дефектно-домішковий стан та магнетні властивості кремнію (Cz-Si), Стебленко Л. П., Плющай І. В., Калініченко Д. В., Курилюк А. М., Кріт О. М., Мельник А. К. (2013)
Брехаря Г. П. - Влияние меди на свойства постоянных магнитов, изготовленных на основе сплава Fe76Nd16B8, Харитонова Е. А. (2013)
Каленюк А. А. - Статические и динамические вольт-амперные характеристики тонких сверхпроводящих пленок YBa2Cu3O7-δ, Ребиков А. И., Черенько C. С. (2013)
Камінський О. М. - Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини наноструктурами на основі магнетиту, Кусяк Н. В., Петрановська А. Л., Абрамов М. В., Туранська С. П., Горбик П. П., Чехун В. Ф. (2013)
Дудка О. В. - Эрозия поверхности игольчатых нанокристаллов под действием бомбардировки ионами инертных газов, Ксенофонтов В. А., Мазилов А. А., Мазилова Т. И., Саданов Е. В. (2013)
Перекос А. Е. - Влияние рабочей жидкой среды на структуру и магнитные свойства наночастиц, полученных электрическим взрывом железных проволочек, Василенко А. С., Войнаш В. З., Дубовой А. Г., Ефимова Т. В., Залуцкий В. П., Рудь Н. Д. (2013)
Карасевский А. И. - О нанокристаллической структуре металлического расплава, Любашенко В. В. (2013)
Старовойт О. В. - Структура інноваційної культури (2015)
Жуленков О. В. - Інтегральний підхід та нерелігійна духовність у XXI столітті (2015)
Шевчук К. С. - Естетика електронних медіа: аналіз основних проблем (2015)
Цимбрикевич Й. С. - Ентропія і життя (2015)
Василенко Ю. В. - Перервність простору світових явищ як можливість повернення до світла вічності (2015)
Усікова Л. С. - Ісихастська життєстійкість в монастирській культурі (2015)
Радей А. С. - Етнос і нація. Аналіз дефініцій (2015)
Отрешко В. С. - Пріоритет інтелекту, совісті і культури в структурі українського державотворення (2015)
Шмат Р. П. - Ідея справедливості в соціальній філософії (2015)
Шморгун О. О. - Національна самосвідомість як екзистенційний вибір: європейський досвід (2015)
Шевченко С. Л. - Екзистенціальний томізм Жака Марітена: особливості тлумачення в наш час (2015)
Яковенко А. І. - Особливості релігійного світогляду періоду Київської Русі (2015)
Брильов Д. В. - Інстуціоналізація ісламознавства в Україні в період незалежності (1991–2014 рр.) (2015)
Шелюк Л. М. - Освіта в системі формування демократичних орієнтацій молоді (2015)
Сторожук С. В. - Вища гуманітарна освіта та можливості формування моральної особистості в умовах сучасного суспільства, Матвієнко І. С. (2015)
Прокопек О. Я. - Трансформація розуміння суспільної реальності на прикладі праць П. Бергера, Т. Лукмана і Н. Лумана (2015)
Рибщун О. В. - Комунікативна та координаційна функції сучасної науки (на зразках української соціології) (2015)
Содержание (2015)
Комарова М. Е. - Управление качеством городской среды путем развития экотуризма в пригородной зоне агломерации, Жукова А. В. (2015)
Elham S. - Relationship between oil prices shocks and stock price indexes in Iran, Mohsen G. (2015)
Бевзюк Н. А. - Поняття та складові інвестиційного механізму розвитку підприємства (2015)
Вергун А. М. - Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, Савченко М. М., Тарасенко І. О. (2015)
Вергун А. М. - Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Нефедова Т. М., Тарасенко І. О. (2015)
Золковер А. О. - Методи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків, Гуменюк А. О. (2015)
Квасова О. П. - Організація інформаційно-аналітичної діяльності у забезпеченні фінансово-економічної безпеки банку, Куксюк Т. В. (2015)
Коваленко Д. І. - Фoрмування стратегії управління прибуткoвістю підприємства, Бейгул В. І. (2015)
Коваленко Д. І. - Особливості управління фінансової безпекою на підприємстві, Диба В. В. (2015)
Коваленко Д. І. - Взаємозв’язок параметрів ліквідністі та платоспроможності комерційного банку, Дмитришина А. А. (2015)
Коваленко Д. І. - Фінансова безпека підприємтсва як комплекс організаційно-управлінських заходів, Костюк В. О. (2015)
Новікова І. Е. - Церковно-релігійний фактор розвитку фінансово-кредитного сектору в умовах інституційних змін епохи вільного підприємництва (2015)
Рамський А. Ю. - Заощадження домогосподарств як інвестиційний ресурс сталого розвитку економіки (2015)
Rakhman M. S. - Economic and statistical research of international services as the development of the field of national economy (2015)
Русіна Ю. О. - Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку, Легейда А. Г. (2015)
Русіна Ю. О. - Економічна сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що на неї впливають, Полозук Ю. В. (2015)
Саврадым В. М. - Фискальная реформа М. М. Сперанского: предпосылки, результаты, значение, Балахничева М. М. (2015)
Тарасенко І. О. - Оцінка проблем та шляхи забезпечення сталого розвитку україни в умовах глобалізації, Нетребська Н. В. (2015)
Sheremetynska O. - Restructuring as a tool for improving the competitiveness of the food enterprises in the current economic conditions, Litvinyuk O. (2015)
Ахунзянова Ф. Т. - Фрагментарная эстетика романа Д. С. Мережковского "Иисус Неизвестный" (2015)
Ткач Д. И. - Методика развития творческих способностей студентов-архитекторов в процессе их геометро-графической подготовки (2015)
Ткач Д. І. - Дидактичний зміст принципу проекціювання як концептуальна основа процесу навчення майбутніх архітекторів нарисної геометрії (2015)
Volkova A. - Demographic situation in rural villages and migrant issue (through the example of oblasts in Central Chernozem region) (2015)
Шальман Т. М. - Исторический аспект общей системы организации телевизионного рекламного пространства на примере телевидения США (2015)
Беликов А. С. - Обеспечение безопасности при выполнении работ повышенной опасности, Сабитова О. А., Голендер В. А., Долгополова Н. В., Шаломов В. А. (2015)
Беликов А. С. - Методика исследований термодинамической напряженности на рабочих местах с высоким тепловыделением, Рагимов С. Ю., Шаломов В. А., Чаплыгин А. С. (2015)
Зеленський А. Г. - Про метод розв’язування неоднорідних рівнянь із частинними похідними в математичній теорії плит, Приварніков А. К. (2015)
Андерсон Т. - Дві етики Сартра: від автентичності до інтегрального гуманізму. Розділ 8. Друга етика. Продовження: після римської лекції (2015)
Ковадло Г. П. - Комунікація з "Іншим" та толерантний дискурс у сучасному світі (2015)
Матвієнко І. С. - Гедонізм у сучасному суспільстві (філософське усвідомлення), Саранюк О. С. (2015)
Григор О. О. - Багатостороння дипломатія як чинник урегулювання міжнародних конфліктів і кризових ситуацій (2015)
Король А. - Інформаційні технології в системі міжнародних відносин: проблема впровадження (2015)
Поліщук Н. П. - До питання про інтерпретацію в історії філософії (В. Петров та Д. Чижевський про творчість П. Куліша) (2015)
Петров Є. П. - Місце і функції ідей-модусів та абстрактних ідей у філософії мови Дж. Локка (2015)
Шеремета О. Ю. - Етичне вчення Андрея Шептицького про природні чесноти (2015)
Сторожук С. В. - Місце релігії в житті та творчості В. Розанова, Дорма М. С. (2015)
Туренко В. Е. - Погляд на феномен любові античних скептиків та епікурейців: компаративний аналіз (2015)
Сігов О. К. - Практична мудрість прощення та обіцянки або кілька думок щодо кризи особистого судження (2015)
Рубанець О. О. - Когнітивні особливості відтворення об’єкта в знанні (2015)
Попова І. В. - Впровадження спеціальної екологічної освіти – соціальне завдання модернізації освітнього процесу (2015)
Бак М. - Поняття економіки освіти в сучасному педагогічному дискурсі (2015)
Богданова Н. Г. - Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України (2015)
Завальнюк О. В. - Спорт як системний об’єкт управління (2015)
Шеремет Л. А. - Освітній аспект впливу спорту на духовну культуру молоді (2015)
Олексин І. Я. - Цінності спорту в контексті суспільного ідеалу гуманізму (2015)
Мамасолиев С. Т. - Витаминный состав водоросли Noctoc commune Vauch (2015)
Білорусець Л. М. - Валютний курс і фактори його утворення в умовах нестабільності економіки, Базюк А. С. (2015)
Вылегжанина Е. В. - Реформирование налога на имущество физических лиц в России (2015)
Гребенникова В. А. - Векторы и методы развития института администрирования доходов бюджета в Российской Федерации, Вылегжанина Е. В. (2015)
Коритник Л. П. - Бюджетна звітність в управлінні суб’єктами сектору загального державного управління, Клименко О. В. (2015)
Маркова Л. Г. - Військовий збір: теоретичний аспект, Алєксєєва Р. О. (2015)
Мельянкова Л. В. - Особливості здійснення активних операцій банків, Вихрістенко Е. О. (2015)
Ткач І. В. - Модель внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними вкладеннями в енергопостачальних компаніях (2015)
Хрус Ю. В. - Теоретичні засади застосування понижуючого коефіцієнта для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2015)
Elezović D. M. - The consequences of the venetian-turkish wars in the 16th century in the southern Adriatic (2015)
Безкади Ф. - Международные усилия по борьбе с терроризмом (2015)
Безкади Ф. - Распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке (2015)
Безкади Ф. - Роль международного сообщества в борьбе с терроризмом в Сирии (2015)
Безкади Ф. - Цели и особенности российской внешней политики (2015)
Безкади Ф. - Экономические и политические последствия обвала цен на нефть (2015)
Шальман Т. М. - Тенденции развития рекламной деятельности в Украине (2015)
Сараева А. Н. - Фоносемантический аспект в изучении нанотехнологической терминологии, Кузьмич И. В. (2015)
Сутужко В. В. - Научный диспут в сфере познания истины (2015)
Любивий Я. В. - Соціальна рефлексія як механізм самоорганізації соціальних мереж (2016)
Полисаєв О. О. - Політичне лідерство як корелят поступу сучасного суспільства (2016)
Семенченко Ф. Г. - Демократія – основоположна ціннісна складова політичного режиму (2016)
Лукашенко М. В. - Формування соціальності як особливого виміру людського буття в модерний час (2016)
Захаренко К. - Ефективність використання потенціалу недержавних суб’єктів інформаційної безпеки (2016)
Йосипенко О. М. - Інтерпретувати інтерпретатора або соціальна історія французьких рецепцій Ніцше (2016)
Борисова-Желєзнова К. О. - Культура і особистість в психоаналітичному дискурсі теорії Жака Лакана (2016)
Клочков І. В. - Tactum intrinsecum і гносеологічніконтроверзи філософії Т. Кампанелли (2016)
Ігнатко В. С. - Еволюція "життєвого простору" людини від періоду науково-технічного прогресу до епохи інформаційної революції (2016)
Петренко М. О. - Ідея суверенності та гідності людини у філософській антропології Блеза Паскаля (2016)
Комаха Л. Г. - Принципи істини як аргументи наукового пізнання: смислодіяльнісний вимір (2016)
Рубанець О. М. - Методологічний та онтологічний зміст об’єктивності (2016)
Тофтул М. Г. - Пасивний тип естетичного відношення людини до дійсності (2016)
Форкош С. М. - Логіка культури постмодернізму Ф. Джеймісона (2016)
Барна Н. В. - Генеративні тенденції дизайну в контексті техно-інновацій постмодерну (2016)
Шкіль С. О. - Джерела православного фундаменталізму патріарха Кирила (2016)
Соловій Р. П. - Постмодерний протестантизм: христологічні інновації виникаючої церкви (2016)
Кацьора О. В. - Соціологічні шляхи подолання соціальних проблем (2016)
Cусська O. O. - Модернізовані та трансформованісуспільства між "крахом" комунікації і функціоналом "суспільства знань (2016)
К юбилею Анны Сергеевны Сенаторовой (2016)
Леженко Г. О. - Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2016)
Волосовець О. П. - Асоціація варіацій генів POMP, FLG, MTOR та ATG5 із ризиком розвитку бронхіальної астми в дітей, Кривопустов С. П., Павлик О. В., Ємець О. В., Строй Д. О., Досенко В. Є. (2016)
Мокія-Сербіна С. О. - Нові підходи щодо підвищення морфофункціональної готовності до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку із залізодефіцитними станами, Чечель В. В. (2016)
Дагаева И. В. - Эффективность препарата Чистонос для детей в лечении и профилактике острых респираторных вирусных инфекций у детей дошкольного возраста, Децик О. С. (2016)
Сорокман Т. В. - Особливості перебігу гострих респіраторно-вірусних інфекцій у дітей раннього віку з тимомегалією, Сокольник С. В., Поліщук М. І., Попелюк О.-М. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Клиническая эффективность и подбор дозы ибупрофена в педиатрической практике, Тодыка Ю. И., Марушко Е. Ю. (2016)
Попович В. І. - Порівняльна ефективність рослинного фітонірингового препарату з комплексною дією та синтетичного протизапального засобу в лікуванні дітей з негнійними формами гострого риносинуситу, Кошель І. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Недостатність травлення та шляхи його корекції у дітей раннього віку з харчовою непереносимістю, Марушко Т. Л., Радушинська Т. Ю. (2016)
Пакулова-Троцька Ю. В. - Проблеми соматичної патології в дітей з розладами аутичного спектра, Няньковський С. Л. (2016)
Кеч Н. Р. - Визначення біохімічної активності ферменту N-ацетилтрансферази, продукції гена NAT2 у дітей з екопатологією після проведеної терапії (2016)
Безруков Л. О. - Особливості цитологічного складу індукованого мокротиння в дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму фізичного навантаження, Ортеменка Є. П. (2016)
Няньковський С. Л. - Оцiнка нутритивного статусу школярiв 1–11-х класiв мiста Львова, Пасiчнюк I. П. (2016)
Личковська О. Л. - Біопсихосоціальна модель формування гастродуоденальної патології у дітей (2016)
Охотникова Е. Н. - Синдром обструкции дыхательных путей у детей: трудные вопросы — верные решения (2016)
Больбот Ю. К. - Критерии диагностики и выбора стартовой антибактериальной терапии внебольничных пневмоний у детей согласно современным стандартам (2016)
Абатуров А. Е. - Клиническое значение избыточного содержания лактозы в диете (часть 1), Никулина А. А., Демиденко Ю. В. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Адъювантная терапия больных хроническими дерматозами с применением крема Бедан, Олейник И. А. (2016)
Крамарев С. А. - Рациональная антибиотикотерапия заболеваний респираторного тракта у детей (2016)
Попович С. В. - Вибуркол, Энгистол, Лимфомиозот — биорегуляционный подход в педиатрической практике (2016)
Абатуров А. Е. - Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 2. Эпидемиология, этиология и патогенез, Кривуша Е. Л., Ивашина В. И., Логвинов Д. В., Турова С. В. (2016)
Каримджанов И. А. - Диагностика и лечение внебольничной пневмонии у детей, Исканова Г. Х., Исраилова Н. А. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Внутривенные иммуноглобулины: механизм действия и возможности клинического применения в педиатрии (2016)
Наконечний А. Й. - Хірургічна корекція пахвинних гриж в дітей із застосуванням міні-інвазивного методу PIRS, Кузик А. С., Наконечний Р. А. (2016)
Спахи О. В. - Диагностика и лечение пахово-мошоночных грыж у детей, Копылов Е. П., Пахольчук А. П. (2016)
Кузнецова Е. Д. - Особенности преподавания темы "Белково-энергетическая недостаточность у детей" англоязычным студентам (2016)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных азотсодержащих метаболитов в респираторном тракте. Провоспалительное действие (часть 2), Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Борисенко А. В. - Шановні читачі (2015)
Манн Т. - VITABLOCS® TriLuxe для CEREC®: улюблені, випробувані, затребувані (2015)
Палійчук І. В. - Аналіз використання різних видів ортопедичних конструкцій та їх вплив на слизову оболонку порожнини рота (2015)
Жегулович З. Є. - Клінічна характеристика дентальної оклюзії після відновлення у конформативному підході (2015)
Зімаітіс М. - Досвід роботи з матеріалом Panasil® initial contact X-light (2015)
Необмежені можливості: різноманіття брендів + фаховий консалтинг та якісний сервіс = ідеальний кабінет від "ІнСпе" (2015)
Шувалов С. М. - Професор Г. І. Семенченко — основоположник ортогнатичної хірургії в Україні. Значення його розробок для сучасної щелепно-лицевої хірургії, Поліщук С. С. (2015)
Телішевська О. Д. - Невчасно діагностовані переломи суглобових відростків нижньої щелепи як причина скронево-нижньощелепних розладів (2015)
Корнієнко М. М. - Ведення раннього післяопераційного періоду після цистектомії із застосуванням препарату на основі бензидаміну гідрохлориду (2015)
Січкоріз Х. А. - Аспекти стоматологічного здоров’я пацієнтів із хронічним гепатитом С. Огляд літератури, Гнідь Р. М. (2015)
Хермелер Л. - Методичний підхід до адгезивної відбудови кукси (2015)
Гаджула Н. Г. - Ефективність відбілювання дисколоритів вітальних зубів через підвищення резистентності емалі та дентину (2015)
До 75-річчя професора Віталія Григоровича Центіла (2015)
Хоменко Л. О. - Експериментальна оцінка ефективності зубної пасти з підвищеним вмістом фтору в період вторинної мінералізації емалі постійних зубів, Сороченко Г. В. (2015)
Анітуа Е. - Вертикальне нарощування кістки навколо імплантатів (2015)
Острянко В. І. - Дослідження складу незрілої емалі постійних зубів методом рентген-дисперсійного спектрального аналізу, Якубова І. І., Тіньков В. О. (2015)
Хоменко Л. О. - Взаємозв’язок запальних захворювань тканин пародонта та соматичних захворювань у дітей. Огляд літератури, Марушко Ю. В., Московенко О. Д., Дуда О. В. (2015)
Макєєв В. Ф. - Надкомплектні зуби: морфологія, рентгенологічна діагностика та принципи лікування, Пилипів Н. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Кравченко Л. С. - Вплив нового гігієнічного засобу на процеси постпроменевої репарації слизової оболонки у ротовій порожнині щурів, Романова Ю. Г., Бас А. О., Добровольський М. А., Щербаков С. В. (2014)
Левицький А. П. - Лікувально-профілактична дія мукоадгезивних плівок з лізоцимом на слизову оболонку порожнини рота після аплікацій ліпополісахариду, Романовська І. І., Декіна С. С., Овсепян А. М., Томіліна Т. В., Хромагіна Л. М., Кнава О. Е. (2014)
Матюшкіна М. В. - Антимікробні властивості нових координаційних сполук металів з лимонною кислотою, Годован В. В., Мудрик Л. М., Гридіна Т. Л. (2014)
Москвичов Є. П. - Механізми регуляції експериментальної доксорубіцин-індукованої імуносупресії індуктором ендогенного інтерферону аміксином, Рожковський Я. В. (2014)
Сирма О. І. - Морфометрична характеристика судинного русла шкіри за умов введення наночастинок срібла, Скобеєва В. М., Ульянов В. О. (2014)
Тарасенко Я. А. - Біохімічні показники у тканинах крові та мозку за умов хронічної інтоксикації пестицидами та їх корекція синтетичними антиоксидантами (2014)
Грубник В. В. - Изменение липидного и углеводного обмена после лапароскопической рукавной резекции желудка, Голляк В. П., Парфентьев Р. С., Кресюн М. С. (2014)
Карпенко Ю. І. - Оцінка результатів якості життя після процедури етапної модифікації електрофізіологічного субстрату у пацієнтів із тривало персистуючою формою фібриляції передсердь, Горячий О. В. (2014)
Костєв Ф. І. - Вплив грибів роду candida на перебіг хронічного простатиту у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Зачеславський О. М., Руденко О. В., Чистяков Р. Б., Красилюк Л. І. (2014)
Марусик У. І. - Показники гуморальної ланки імунної системи школярів, хворих на тяжку бронхіальну астму, Погребенник С. І. (2014)
Мацегора Н. А. - Ефективність відновного лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легенів, при застосуванні небулайзерної бронхолітичної терапії на тлі верапамілу та сиднофарму (за даними клініко-біохімічних показників), Місюна А. В. (2014)
Мироненко Т. В. - Результати застосування комплексу "Lokomat" у реабілітації хворих із наслідками ішемічного інсульту у відновному періоді, Яковлєва Л. В., Канівець Р. В. (2014)
Настрадіна Н. М. - Ефективність різних методів терапії лейкоплакії шийки матки (2014)
Степанов О. О. - Аналіз хромосомної патології у плода за допомогою флюоресцентної гібридизації in situ на інтерфазних ядрах - обмеження застосування методу, Зерова-Любимова Т. Е., Денисенко С. В. (2014)
Ульянова Н. А. - Частота поліморфних варіантів генів GSTM1 і GSTT1 у хворих на міопію, Сметюк О. О., Бажора Ю. І. (2014)
Чулак Л. Д. - Клінічне обґрунтування нового методу профілактики та лікування протезних стоматитів за повної відсутності зубів, Зверхановський О. А. (2014)
Штандель С. А. - Розподіл поліморфізму Е23К гена KCNJ11 у хворих на цукровий діабет, Тихонова Т. М. (2014)
Лариса Митрофановна Якимова (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2014)
Fitim D. - Побудова динамічної моделі управління інвестиційним портфелем, Гудим П. В. (2015)
Zhulai G. S. - Current status and measures for improving the efficiency of light industry (2015)
Слісаренко Т. В. - Недооцінений експортний потенціал України: ринки Азії, Шитіков Д. В. (2015)
Rohovyy Y. - Early pathogenesis mechanisms of pseudohepatorenal syndrome as the basis to deteriorate the course of kidney and liver failure under conditions of 2,4-dinitrofenol administration, Doroshko V. (2015)
Павлюк Р. О. - Сучасні підходи до іншомовної підготовки магістрів не філологічних спеціальностей (2015)
Malyshev A. I. - Development of methods of management in an enterprise Java application (2015)
Басараб В. Ю. - Спорт як соціальний вектор розвитку суспільства, Нечипоренко І. О., Штиба Д. В., Жданкін А. Є. (2015)
Забіяко Ю. О. - До питання щодо професійної підготовки фахівців фізичної культури та спорту, Жданкін А. Є., Валескальн А. О., Головченко О. В., Нечипоренко І. О. (2015)
Полуэктова В. А. - Адсорбция отечественного модификатора на основе отходов производства резорцина на поверхности минеральных частиц, Столярова З. В., Ломаченко С. М., Черников Р. О. (2015)
Poluektova V. A. - Adsorption of domestic wastes-based modifier of resorcinol on the surface of mineral particles, Stolyarova Z. V., Lomachenko S. M., Chernikov R. O. (2015)
Титул, зміст (2014)
Клименко Н. А. - Влияние лапроксидов на развитие нарушения энергетического обмена в субтоксических дозах при длительном поступлении в организм теплокровных животных, Кучерявченко М. А., Багмут И. Ю., Жуков В. И. (2014)
Пікас О. Б. - Спектр жирних кислот ліпідів у плазмі крові хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (2014)
Денисенко О. В. - Модуляція пікротоксин-спричиненої генералізованої судомної активності під впливом гамк-похідних ізопікамілону та пікамілону (2014)
Аряев Н. Л. - Изучение терапевтических возможностей отечественного препарата рекомбинантного интерферона в проспективном исследовании, Кукушкин В. Н. (2014)
Гіхер З. О. - Оцінка фармацевтичної еквівалентності таблетованих лікарських форм препаратів "Метадоксил" та "Алкодез(r) ІС" з використанням тесту "Розчинення", Єгорова А. В., Александрова Д. І., Головенко М. Я., Борисюк І. Ю., Карпова О. В. (2014)
Муратова Т. М. - Вплив леветирацетаму та нікотинаміду на інтерлейкін-1-продукуючу функцію мононуклеарних клітин крові у хворих на епілепсію (2014)
Ткаченко Н. О. - Теоретико-методологічні аспекти формування комунітарної соціальної відповідальності у фармації, Унгурян Л. М., Громовик Б. П. (2014)
Деньга О. В. - Состояние гигиены полости рта у детей дошкольного возраста в центральной части Западной Украины, Ковальчук В. В., Иванов В. С. (2014)
Кавацюк О. О. - Особливості добового моніторування електрокардіограми й артеріального тиску у пацієнтів з аневризмою висхідного відділу аорти різних вікових категорій (2014)
Кравчун П. Г. - Імунозапальні маркери і функціональний клас хронічної серцевої недостатності у хворих з цукровим діабетом 2 типу, Наріжна А. В., Риндіна Н. Г. (2014)
Тиркус М. Я. - Розповсюдження мутації SDF-1 3'A гена CXCR-4 серед жителів Західного регіону України (2014)
Чорна Л. Б. - Поширеність генетичних чинників тромбофілії серед пацієнтів із тромбозами, Макух Г. В., Виговська Я. І., Лозинський Р. Ю., Орел Ю. Г. (2014)
Кресюн Н. В. - Вплив дельталіцину і транскраніального подразнення мозочка на стан антиоксидантної та цитокінової систем крові у пацієнтів з діабетичною ретинопатією, Коноваленко В. Л. (2014)
Вакуленко В. І. - Методи планування ендосальної дентальної імплантації, Шнайдер С. А., Гончаренко Є. В., Ковшар І. П. (2014)
Запорожан В. М. - Експресія гена HIF1A у породілей, що страждали на дисфункцію плаценти на тлі залізодефіцитної анемії протягом вагітності, Анчева І. А., Микитенко Д. О. (2014)
Запорожченко М. Б. - Характеристика анамнестичних даних з позицій епігенетики у жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки (2014)
Онищенко Ю. В. - Генетические аспекты метаболических нарушений у женщин с синдромом поликистозных яичников, Рожковская Н. Н. (2014)
Тарабрин О. А. - Сравнение клинической эффективности ларингеальной маски второго поколения и эндотрахеальной трубки при проведении анестезии у пациенток с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений в хирургии рака молочной железы, Бобырь А. Л. (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2014)
Титул, зміст (2014)
Зозуляк Н. Б. - Вплив водорозчинної форми кверцетину на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті (2014)
Супрун Е. В. - Вплив ронколейкіну на параметри тіол-дисульфідної системи в головному мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом, Бут Н. О., Терещенко С. В. (2014)
Уманець М. М. - Морфологічні зміни хоріоретинального комплексу кролика безпосередньо після впливу високочастотного електричного струму (модифікований генератор ЕК-300М1) порівняно з діодною лазерною коагуляцією, Науменко В. О., Ульянов В. О., Заводна В. С. (2014)
Щербина Р. О. - Дослідження актопротекторної активності похідних 4-R-3-(морфолінометилен)-1,2,4-тріазол-5-тіолу, Капелянович Є. В., Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Бєленічев І. Ф. - Метаболітотропні механізми кардіопротективної дії нового антиангінального й антигіпертензивного препарату "Гіпертрил" в умовах експериментальної ішемії міокарда, Кучеренко Л. І., Нагорна О. О., Волчик Ю. А., Мазур І. А., Парнюк Н. В. (2014)
Запорожан В. Н. - Эпигенетическая инактивация гена SFRP5 при раке молочной железы, Бубнов В. В., Маричереда В. Г., Петровский Ю. Ю., Андронов Д. Ю., Хохайсель Й. (2014)
Холодкова О. Л. - Ефективність терапії цирозу печінки збагаченою тромбоцитами плазмою в експерименті, Мазніченко Є. О., Нескоромна Н. В., Горчаг Д. М., Юзвак О. М. (2014)
Артьоменко В. В. - Порівняльні аспекти пренатальної діагностики вроджених вад розвитку і хромосомних аномалій з використанням ехографії та біохімічного скринінгу (2014)
Бурячківський Е. С. - Особливості експресії цитокінів у тканині плаценти віл-інфікованих вагітних, Даниленко А. І. (2014)
Запорожченко М. Б. - Патогенетичне обґрунтування профілактики лейоміоми матки проліферативного типу у жінок репродуктивного віку (2014)
Золотарьова Н. А. - Динаміка психічного компонента якості життя у хворих на стабільну стенокардію напруження під впливом комбінованої гіполіпідемічної терапії, Соломко О. В. (2014)
З. Р. Кочерга - Особливості активності ферментів глутатіонової системи у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода, Г. М. Ерстенюк (2014)
Нагорная В. Ф. - Возможности оптимизации лечения рецидивирующего кандидозного вульвовагинита у беременных, Байло Н. В. (2014)
Розновський Я. Р. - Хірургічні методи лікування патології щитоподібної залози та інтраопераційна ідентифікація нервів гортані (2014)
Федоров С. В. - Вплив фібриляції передсердь на показники імунної системи у хворих із серцевою недостатністю (2014)
Колесник М. Ю. - Кардіотрофін-1 - новий маркер ремоделювання міокарда при артеріальній гіпертензії з порушеннями метаболізму глюкози (клініко-експериментальне дослідження) (2014)
Баташова-Галінська В. О. - Неантибактеріальні ефекти макролідів та їх роль у лікуванні бронхіальної астми. Огляд літератури і власні дослідження, Хурцідзе Е. Т. (2014)
Пікас П. Б. - Взаємозв'язок гастрину і патологічних процесів шлунково-кишкового тракту, Полінкевич Б. С. (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2014)
Волоскова Н. Н. - Методологические этюды психологического сопровождения интеллектуально одаренных детей (2013)
Єльникова Г. В. - Дистанційне навчання кваліфікованих робітників як проблема професійної педагогіки (2013)
Капран С. Б. - Характеристика методів управління професійно-технічним (професійним) навчальним закладом (2013)
Козубцов І. М - Методологія організації роботи аспірантами над дисертаційним дослідженням (2013)
Кропотова Н. В. - Исследовательский интерес в области теории и методики профессионального образования в Украине (2013)
Руденко Л. А. - Науково-організаційні засади модернізації професійної підготовки у ПТНЗ художнього профілю, Литвин А. В. (2013)
Соколюк О. В. - Модель формування інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Якубов Ф. Я. - Турецкие университеты как региональные научно-образовательные центры (2013)
Базелюк Н. В. - Дослідницька професійна підготовка вчителів у теорії педагогічної освіти Фінляндії (2013)
Загіка О. О. - Інноваційне навчальне середовище – запорука професійної компетентності та конкурентоспроможності випускника ПТНЗ (2013)
Михнюк М. І. - Педагогічна самоосвіта як чинник розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2013)
Олейникова И. Н. - Предпосылки и механизмы реформирования экономических отношений в системе высшего профессионального образования, Петренко Т. В. (2013)
Остапенко А. А. - Погубит ли компетентностный подход и болонская система классический университет?, Ткач Д. С., Хагуров Т. А. (2013)
Пуховська Л. П. - Дискусія у світовому освітньо-науковому просторі щодо компетентності вчителя: схоластичний спір чи пошук сутності? (2013)
Романова Г. М. - Особливості реалізації компонентів підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій (2013)
Абільтарова Е. Н. - Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів охорони праці засобами комп’ютерних технологій (2013)
Александров Е. П. - Кейсы как средство формирования рефлексивно-аналитического опыта студентов, Воронцова М. В. (2013)
Ибрагимов Т. Ш. - Реализация проектного обучения в процессе подготовки будущих инженеров-педагогов (2013)
Ибрагимова Г. Т. - Элементы проектного обучения химии в целях формирования профессиональной компетентности, Якубова Э. Ф. (2013)
Мілохіна М. О. - Методика формування професійної компетентності майбутніх операторів комп’ютерного набору у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Олейник Т. А. - Реализация технологии е-портфолио в учебном процессе университета (2013)
Романов Л. А. - Методичні аспекти контролю та оцінювання навчальних проектів (2013)
Єрастова-Михалусь І. Б. - Фактори формування міжкультурної толерантності у майбутніх магістрів з економіки (2013)
Андерсон Т. - Дві етики Сартра: від автентичності до інтегрального гуманізму. Розділ 9. Друга етика. Порівняння двох етик Сартра (2015)
Ільїна А. В. - Ідея чистоти в трансцендентальній традиції західно-європейської філософської думки (2015)
Самчук Р. В. - Постмодерна ідентичність: гендерний вимір (2015)
Максюта М. Є. - Екзистенціально-персоналістські конотації ідей фемінізму у творчості Лесі Українки, Мала Я. Л. (2015)
Зіневич А. С. - Екзистенціальний поворот у французькій феноменологічній думці: Г. Марсель і Є. Мінковський (2015)
Капранов С. В. - Філософія бусідо як антропологія (на матеріалі "Хаґакуре") (2015)
Рубанець О. М. - Когнітивна активність особистості (2015)
Омельченко Ю. О. - Інженерія "розумних" речей (2015)
Андрущенко Т. В. - Національне та загальнолюдське як домінантні цінності сучасної освітньої політики (європейський контекст) (2015)
Дерев’янко А. В. - Інверсія процесів, наслідків і усвідомлення революції (2015)
Форкош С. М. - Становлення методології досліджень сучасної культури (2015)
Богомолець О. В. - Семантика народної ікони в контексті методологічних засад структуралізму (2015)
Лещенко А. М. - Релігійний резонанс як фактор коеволюційного значення (2015)
Пальчевська О. Г. - Формування екзистенціально-смисложиттєвих орієнтацій віруючих пізньопротестантських конфесій (2015)
Прядко О. В. - Дослідження феномену історичної пам’яті в Україні: історіографічний аспект (2015)
Сігов О. К. - Феномен свідчення і практика уваги у філософії Симони Вейль (2015)
Клочков І. В. - Umbris idearum і метафізика безкінечного Дж. Бруно (2015)
Капранов С. В. - Філософія бусідо як антропологія (на матеріалі "Хаґакуре") (2015)
Лямець А. М. - Матеріали про Фому Аквінського (1225 або 1226–1274) у польськомовному та франкомовному фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ, Якубова Т. А. (2015)
Множинська Р. В. - Каллімах і Григорій Саноцький. (До питання про українсько-італійські філософські зв’язки в ХV ст.) (2015)
Комаха Л. Г. - Метафора "смислу" в аргументах логічного аналізу: знак – ідея – референт (2015)
Омельченко Ю. О. - Концептосфера "Інтернет "розумних" речей" та її філософський смисл (2015)
Дерев’янко А. В. - Інверсія процесів, наслідків і усвідомлення революції (2015)
Бліхар В. С. - Державно-церковні відносини: толерантність в українському соціально-культурному просторі (2015)
Квік Л. В. - Засадничі чинники суспільного миру у вченні папи Бенедикта XVI (2015)
Лещенко А. М. - Функціональність християнського сакрального мистецтва (2015)
Шевченко С. Л. - Особливості розуміння М. Вестфалем ідей С. К’єркеґора (2015)
Рогінська М. О. - Сенс світу і людини. Наука і релігія у метафізичному наративі польських учених (2015)
Науменко В. В. - Етичний зміст концепції символічного інтеракціонізму Дж. Г. Міда (2015)
Богун К. М. - Онтологія жахливого та антифобіальні практики в літературних казках К. Чуковського (2015)
Абакумова О. О. - Гуманістичний потенціал дистанційної освіти (2015)
Войдило Я. - Модернізація змісту фахової підготовки інженерних кадрів (2015)
Рибщун О. В. - Інституціоналізація української академічної соціології (друга половина 70-х рр. ХХ ст.) (2015)
Титул, зміст (2014)
Баликіна В. В. - Визначення господарсько-цінних показників сортів рослин енергетичного напряму використання під час проведення державної експертизи (2014)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 3. Назви видів роду Ribes L. (2014)
Лещук Н. В. - Особливості формування колекції сортів салату посівного (Lactuca sativa L. ) з еталонними ознаками (2014)
Рудник-Іващенко О. І. - Біохімічні властивості нових сортів ріпаку, Шовгун О. О., Іваницька А. П., Щербиніна Н. П., Ляшенко С. О., Чухлєб С. Л., Бадяка О. О. (2014)
Борисенко В. І. - Забур’яненість угідь, вилучених із сільськогосподарського використання на Поліссі України (2014)
Гайдаш О. Л. - Результати добору змішаної зародкової плазми кукурудзи (Zea mays L. ) серед самозапилених сімей S4 за тривалістю періоду "сходи–цвітіння 50% качанів" (2014)
Кириленко В. В. - Традиційні та сучасні методи селекції Triticum aestivum L. у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла (2014)
Виродов О. С. - Економічна ефективність різних систем вирощування помідора (Lycopersicon esculentum Mill. ) та огірка (Cucumis sativus L. ) у богарних умовах Правобережного Лісостепу України (2014)
Уліч О. Л. - Оцінка впливу часу відновлення весняної вегетації на ріст і розвиток рослин та продуктивність сортів пшениці м’якої озимої, Ткачик С. О., Хахула В. С., Терещенко Ю. Ф. (2014)
Уліч О. Л. - Вплив строків сівби на реалізацію потенціалу продуктивності сучасних сортів пшениці м’якої озимої в умовах зміни клімату (2014)
Стригун В. М. - Влияние факторов внешней среды на продолжительность вегетационного периода гороха овощного (Pisum sativum L. ) (2014)
Ващенко В. В. - Аналіз продуктивності пшениці м’якої озимої в умовах Північного Степу України, Назаренко М. М. (2014)
Герасименко Л. А. - Вплив строків сівби та глибини загортання насіння на фотосинтетичну продуктивність посівів сорго цукрового (Sorghum saccharatum (L. ) Pers. ) (2014)
Градченко С. І. - Стійкість аґрусу (Grossularia reclinata (L. ) Mill. ) проти септоріозу (Septоria ribis Desm. ) в умовах Західного Лісостепу України, Лушпіган О. П. (2014)
Корхова М. М. - Урожайність та якість зерна пшениці озимої за вирощування в умовах Південного Степу України (2014)
Шевчук Ю. А. - Феномен віртуальної реальності в концепціях М. Маклюена та М. Кастельса (2015)
Балінченко С. П. - Моделі контролювання ситуації та особи в контексті сучасних суспільних перетворень (2015)
Фадєєв В. Б. - Національний інтерес і методологічний космополітизм (2015)
Ярош О. А. - Космологічні ідеї в суфізмі: сучасні інтерпретації (2015)
Ляднева А. В. - Аналіз постаті благодійника у філософській думці кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. (2015)
Шеремета О. Ю. - Від неотомізму до модернізму: творчість Г. Костельника у світлі сучасних досліджень (2015)
Старовойт О. В. - Духовний контекст інноваційної культури (2015)
Ланських О. Б. - Метаморфози державної освітньої політики у контексті глобалізаційних процесів (2015)
Рубанець О. М. - Когнітивна комунікація (2015)
Петренко Д. В. - Автономістська філософська антропологія: стратегії артикуляції (2015)
Тофтул М. Г. - Естетичне відношення людини до дійсності (2015)
Шевченко М. О. - Етичні проблеми технологічного вдосконалення людини (2015)
Фатхутдінова І. В. - Особливості розвитку поняття "сімейна політика" в Україні (2015)
Богомолець О. В. - Основні аспекти етнізації візантійської культури на києворуських теренах (2015)
Завальнюк О. В. - Проблема чесності й гідності у спорті та моральне самовиховання спортсмена (2015)
Воронова Н. С. - Філософія симфонізму української музики, Прокопенко О. В. (2015)
Комаха Л. Г. - Логіка перевірення достовірності знання в аргументах неопозитивізму (2015)
Шевченко С. Л. - Специфіка методологічних підвалин теології Мерольда Вестфаля: між екзистенціалізмом та постмодернізмом (2015)
Бліхар В. С. - Дискурс свободи в українських соціокультурних реаліях державно-церковних відносин (2015)
Маулік С. С. - Потенціал соціальних інновацій у модернізації українського суспільства: соціологічний аспект (2015)
Бондаренко И. В. - Дивергентно-конвергентные процессы в ономастической системе языка (на материале ойконимов) (2015)
Висоцька Н. Л. - Дослідження теорії тексту (лінгвоісторіографічний аспект) (2015)
Глущенко В. А. - Лингвистическое наследие В. К. Журавлева и современная историческая фонология, Орел А. С. (2015)
Казимирова І. А. - Словник авторської фахової метамови в типології історико-термінологічних словників (2015)
Ольховська Ю. Д. - Синхронне й діахронне дослідження мови в концепції вчених Казанської лінгвістичної школи (2015)
Прискока О. В. - Внесок вчених XIX століття у формування історичної лексикології української мови (2015)
Чернобров Ю. А. - Еволюція українських термінів на позначення головних членів речення: ономасемасіологічний аспект (2015)
Циганок Г. М. - Проблеми систематизації сучасної української фонетичної термінології у галузі розрізнення вокалізму та консонантизму (2015)
Басилая Н. А. - Семантические изменения прецедентного высказывания в современном прочтении (2015)
Васецька О. І. - Метаодиниці опису варіантності термінів української мови (2015)
Карпенко Г. П. - Проблеми стандартизації термінології логістики: лексикографічний аспект (2015)
Кравцова Ю. В. - Методологические основы семантико-когнитивного исследования метафорики (2015)
Онищук Н. А. - Фразеологические неологизмы и фразеологические инновации в современной лингвистической науке (2015)
Познанський Р. В. - Маніфестація валентності ступеня інтенсивності дії вербативами семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)” (2015)
Таныш С. - Турцизмы как специфический пласт иноязычной лексики русского языка (2015)
Бондаренко Л. И. - Прагматическая сущность медиа-жанра "Совет” (2015)
Гаценко І. О. - Особливості мовленнєвого жанру загадки (2015)
Григораш А. М. - Стихотворная цитата как объект присвоения (на материале писем Леонида Киселева) (2015)
Заваруева И. И. - Интерактивный словарь как электронное (компьютерное) лингвистическое построение (2015)
Зайцева М. А. - Культурные стереотипы в юридическом анекдоте (категория изменчивости и устойчивости) (2015)
Задорожний В. Б. - Українська народнопісенна творчість як джерело для вивчення сучасної української мови (2015)
Иванова Л. П. - Синтез наук и искусств как важная тенденция развития современного сознания (2015)
Кісельова А. А. - Україномовна блогосфера як сучасний засіб формування національної самосвідомості (2015)
Кліщевська М. Є. - Соціолінгвістичний аспект українськомовного маркетингового дискурсу (2015)
Мельник М. В. - Жанровый анализ электронной доски объявлений (2015)
Панченко С. А. - Лінгвістична гра як основа розважального дискурсу (2015)
Сахарова О. В. - Реконструкція мовної особистості в драматургічному дискурсі (2015)
Чепурная Т. С. - Функционирование освоенных фразеологизмов в речи билингва (2015)
Малаш О. В. - Семантична мотивація болгарських флорономенів зоонімного походження на слов’янському тлі (2015)
Мацько Л. І. - Педагогічні погляди Тараса Шевченка в контексті становлення слов’янських літературних мов (2015)
Панченко Е. И. - Лінгвістичне підґрунтя анотування тексту автореферату (2015)
Пясецька А. - Польсько-український фразеологічний словник (структура, зміст, перспективи), Блюменталь І. (2015)
Титул-зміст (2015)
Стельмащук А. М. - Перспективні напрямки трансформації суб’єктів аграрного ринку в умовах глобалізації економічних процесів, Гангал Л. С. (2015)
Пашкевич М. С. - Аналіз ефективності закладів загальної середньої освіти у регіонах України як складової ефективних освітніх округів, Харченко М. О. (2015)
Яровенко Т. С. - Статистичне забезпечення освітнього інвестування в Україні (2015)
Горин В. П. - Проблеми ефективності бюджетного стимулювання житлового будівництва в Україні (2015)
Пазізіна С. М. - Розвиток в’їзного туризму в Сполучених Штатах Америки (2015)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Казначейське обслуговування державного бюджету України за доходами: реалії та напрями вдосконалення, Романів І. Б., Дідулко Н. Я. (2015)
Івашків І. М. - Порівняльні тенденції валового виробництва та експорту продукції АПК в Україні та в країнах Європи (2015)
Іринчина І. Б. - Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України (2015)
Костіна Т. Ю. - Роль політики України щодо залучення іноземних інвестицій, Бровдій В. В. (2015)
Максимів Д. Я. - Фінансовий механізм інвестиційного росту як основа стабільності економіки держави (2015)
Чекаловська Г. З. - Пропозиція освітніх послуг на національному та глобальному рівнях (2015)
Проценко А. В. - Тенденції розвитку галузі хмелярства в Україні (2015)
Устенко А. О. - Комплексна модель системи управління ресурсами підприємства, Перевозова І. В., Малинка О. Я., Обельницька Х. В. (2015)
Федоришина Л. М. - Використання методів комплексної оцінки при визначенні ефективності діяльності підприємства (2015)
Яцишин С. Р. - Форми реорганізації підприємств у процесі укрупнення, Бенько І. Д. (2015)
Полозова Т. В. - Актуальні проблеми фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств, Шейко І. А. (2015)
Шанін О. В. - Рівень державної підтримки сільськогосподарських підприємств в Україні (2015)
Костецька Н. І. - Аналіз ефективності діяльності підприємств хлібопекарської галузі України (2015)
Охрущак К. О. - Напрямки підвищення ефективності управління витратами підприємств сфери телекомунікацій на основі застосування процесного підходу (2015)
Янковська Л. А. - Соціальний капітал як новітня форма капіталу постіндустріальної економіки (2015)
Дворник І. В. - Міжнародний досвід і вітчизняна практика формування рівня доходів сільського населення (2015)
Македон Г. М. - Заощадження домогосподарств: економічна сутність та фактори впливу (2015)
Шишпанова Н. О. - Актуальні проблеми зайнятості населення сільських територій та стратегічні напрямки їх вирішення (2015)
Ященко Ю. А. - Загальні засади організаційно-економічного забезпечення розвитку агросфери в контексті сталості (2015)
Готра В. В. - Інвестиційні передумови формування інноваційного потенціалу АПК (2015)
Гільорме Т. В. - Формування системи оцінки персоналу інноваційного підприємства (2015)
Сидор Г. В. - Інвестиційна привабливість регіонів, Давидовська Г. І. (2015)
Левченко Н. М. - Контроль правильності облікового відображення поліпшення нерухомого майна бюджетних установ, переданого в операційну оренду, Пустовалова В. М. (2015)
Сава А. П. - Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств, Завитій О. П. (2015)
Палюх М. С. - Оцінка стану та використання основних засобів в аграрному секторі економіки, Матвійчук Л. О. (2015)
Візіренко С. В. - Аудит операцій з обліку рухомого складу підприємства, Доненко Ю. П. (2015)
Очеретько Л. М. - Формування обліково-інформаційного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства, Кончева М. О. (2015)
Лищенко О. Г. - Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення аналізу доходів спеціального фонду бюджетної установи, Кукоба Г. М. (2015)
Бондаревська К. В. - Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу на основі аналізу мотиваційних теорій, Плясун А. В, Осипенко Д. С. (2015)
Панченко О. М. - Обліково-аналітичні аспекти управління економічним потенціалом підприємства, Смотрицька А. О. (2015)
Белова І. М. - Теоретико-методологічні розробки з управлінського обліку в галузі рослинництва (2015)
Дідоренко Т. В. - Гносеологічні аспекти формування та розвитку оперативного обліку (2015)
Костецький Я. І. - Аналіз матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки (2015)
Помулєва В. М. - Вектори удосконалення обліку пдв в системі електронного адміністрування, Подзолова К. О. (2015)
Огданський К. М. - Суспільна динаміка: теорія, реальний стан, перспективи керованих змін (2015)
Окрепкий Р. Б. - Стратегічні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства, Лагоцька Н. З. (2015)
Арестенко В. В. - Маркетингові дослідження: сутність, стан та перспективи розвитку (2015)
Гуля Ю. В. - Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємств галузі птахівництва (2015)
Буряк О. П. - Механізми та специфіка кризового банківництва у пострадянських країнах (2015)
Литвинюк О. В. - Обгрунтування концептуальних підходів до оцінки чинників, що впливають на результат управління активами та пасивами банків (2015)
Радевич Т. В. - Капітальні інвестиції в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2015)
Пересадько Г. О. - Економетрична модель оцінювання ємності ринку продукції промислових підприємств України (2015)
Olenski J. - Types of transborder economies and its impact on national economies in the light of official statistics (2015)
Баланюк І. Ф. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту аграрного бізнесу (2015)
Шульський М. Г. - Деякі аспекти життя і діяльності видатного економіста Михайла Туган-Барановського (2015)
Автори номера (2015)
Содержание (2013)
Gabovich A. M. - Stationary Josephson Effect in Junctions Made of d-Wave Superconductors with Charge Density Waves, Li M. S., Szymczak H., Voitenko A. I. (2013)
Шляхова Г. В. - О структуре очагов локализации пластической деформации в сверхпроводящем кабеле на основе сплава Nb—Ti, Баранникова С. А., Зуев Л. Б. (2013)
Лободюк В. А. - Пластичность при мартенситном превращении в сплавах Co—Ni (2013)
Ивасишин О. М. - Связь характеристик "хрупкой" прочности и механической стабильности с базовыми механическими характеристиками конструкционных титановых сплавов, Марковский П. Е., Котречко С. А., Мешков Ю. Я., Шиян А. В. (2013)
Семеренко Ю. А. - Акустические свойства наноструктурного и ультрамелкокристаллического титана ВТ1-0 в области температур 5—325 К, Москаленко В. А., Смирнов А. Р. (2013)
Гуменяк М. М. - Роль повзучості в заліковуванні пористості в a-області титанових сплавів, синтезованих з порошкових матеріалів, Моісеєва І. В., Піщак В. К., Саввакін Д. Г. (2013)
Иванченко В. Г. - Влияние фазового и структурного состояния на процесс гидридообразования в сплаве 57,2 ат.% Ti—21,2 ат.% Fe—21,6 ат.% Mn, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В. (2013)
Добровольський В. Д. - Воденьсорбційні властивості і термічна стійкість механічного сплаву, одержаного помелом суміші порошків Mg + 10% мас. TiH2 + 10% мас. Fe, Єршова О. Г., Солонін Ю. М., Хижун О. Ю. (2013)
Бублей И. Р. - Свойства устойчивых к эвтектоидному распаду естественных композитов Cu—Al—Со, обладающих эффектом памяти формы, Коваль Ю. Н., Неганов Л. Н., Сыч Т. Г. (2013)
Макогон Ю. Н. - Влияние Ag на фазовые превращения и магнитные свойства в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50 (15 нм)/Ag/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2/Si(001) при отжигах в вакууме, Павлова Е. П., Сидоренко С. И., Вербицкая Т. И., Владимирский И. А., Шкарбань Р. А. (2013)
Перекос А. Е. - Импульсный плазмохимический синтез нанодисперсных порошков на основе железа, их фазовый состав и магнитные свойства, Дубовой А. Г., Войнаш В. З., Рудь А. Д., Залуцкий В. П., Василенко А. С., Ефимова Т. В., Рудь Н. Д. (2013)
Титул, зміст (2016)
Редакційна колегія (2016)
Бобрун О. В. - Удосконалена методика визначення прогнозованих санітарних та безповоротних втрат особового складу інженерних військ Збройних Сил України (2016)
Бондаренко Л. А - О подходах к созданию автоматизированных систем паспортизации и технического учёта телекоммуникационных ресурсов, Андреев К. В., Масесов Н. А., Ефанова Е. А. (2016)
Бочаров М. М. - Досвід використання методик оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу в прогнозуванні морально-психологічного стану військ у бойових умовах, Приймак М. В. (2016)
Гогонянц С. Ю. - Декомпозиція елементарного процесу радіолокаційного забезпечення, Поліщук С. В. (2016)
Горський О.М. - Інформаційно-організмічний підхід до забезпечення функціональної стійкості складних ерготехнічних систем (2016)
Гром В. А. - Математична модель набуття бойових спроможностей частинами та підрозділами інженерних військ в ході проведення заходів бойової підготовки (2016)
Даник Ю. Г. - Многокритериальное оценивание эффективности ситуационного синтеза самоорганизующейся структуры систем мониторинга критических объектов, Писарчук А. А., Тимчук С. В., Лагодный А. В. (2016)
Данилюк С.Л. - Концептуальні підходи до вирішення задачі оптимального розміщення сенсорів в області екологічного моніторингу (2016)
Жук О. Г. - Методологічні основи створення адаптивних систем радіозв’язку, Огризько В. В. (2016)
Коваленко О. А. - Оцінювання можливостей ремонтно-відновлюваних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння та військової техніки (2016)
Кочан Р. В. - Концепція розподіленої автоматичної системи звукової артилерійської розвідки на базі стільникового зв’язку, Трембач Б. Р. (2016)
Кузнецов І. Б. - Пріоритетні критерії оцінки ефективності метрологічного забезпечення експлуатації зразків озброєння та військової техніки, Алексеєнко О. В., Гудима В. П. (2016)
Лебідь Є. В. - Аналіз дії флуктуаційних завад на цифрову систему фазового автопідстроювання частоти, Радзівілов Г. Д., Кизима А. А., Кулинич І. І. (2016)
Литвиненко О. І. - Основні принципи сучасної геопросторової розвідки, Литвиненко Н. І. (2016)
Мартинюк О. Р. - Модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів (2016)
Опенько П. В. - Обґрунтування підходів щодо використання безпілотних літальних апаратів для контролю параметрів радіолокаційних засобів ЗРК, Дранник П. А., Кобзєв В. В., Зубрицький Г. М. (2016)
Павловський О. В. - Прогнозування величини відверненого збитку військ, зумовленого функціонуванням системи їх забезпечення озброєнням та військовою технікою (2016)
Приміренко В. М. - Обґрунтування рекомендацій щодо визначення оптимального складу хибних пускових установок розміщених на позиціях у складі військового формування ракетних військ (2016)
Прокопенко В. В. - Опис руху літального апарату на активній ділянці траєкторії, Іваник Є. Г., Ванкевич П. І., Щавінський Ю. В. (2016)
Сальник С. В. - Метод виявлення вторгнень в мобільні радіомережі класу MANET на основі гібридного нейро-нечіткого класифікатора, Сальник В. В., Бовда Е. М., Міночкін Д. А. (2016)
Семенцов В. І. - Математична модель прогнозування термінів служби автомобільних засобів рухомості озброєння (2016)
Сергієнко В. Д. - Деякі аспекти застосування засобів інструментальної ольфактроніки в умовах ведення не конвенційних воєнних дій, Дрок Л. В., Родіонов С. С., Богучарський В. В., Федоров П. М. (2016)
Фурманюк А. Л. - Вибір програмної платформи для організації середовища колективної роботи інформаційно-телекомунікаційній мережі Збройних Сил України "Дніпро”, Ушаков І. В., Дужий Р. В. (2016)
Чернега В. М. - Математична модель процесу обслуговування замовлень в розподіленій базі даних інформаційної системи в умовах впливу кібератак (2016)
Шевченко Д. Г. - Застосування методу дискретної оптимізації для визначення раціонального розташування радіорелейних станцій з урахуванням рельєфу місцевості (2016)
Козубцов І. М. - Феномен методологічної культури ад’юнктів (2016)
Фреган Н. М. - Використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативних навичок у слухачів мовних курсів, Єремеєва Т. Ю. (2016)
Даценко І. П. - Методичні основи вибору раціонального режиму зварювання броньових конструкцій колісних броньованих машин (2016)
Думенко М. П. - Деякі аспекти комплектування військ особовим складом, Михайлов О. Л., Підлісний А. В., Машталір В. В. (2016)
Загорка О. М. - Синтез організаційної структури управління угрупованням військ (сил): методичний аспект, Павліковський А. К., Загорка І. О., Полякова О. В. (2016)
Купрієнко Д. А. - Визначення загальних вимог щодо оцінювання стану прикордонної безпеки України в системах моніторингу національної та міжнародної безпеки (2016)
Nowakowska-Krystman A. - The importance of relational capital in the process of realizing the objectives of the national defence system (2016)
Печорін О. М. - Рекомендації щодо підвищення живучості десантно-штурмового загону під час підготовки і ведення десантно-ударних дій (2016)
Репіло Ю. Є. - Еволюція змісту принципів застосування військових формувань ракетних військ і артилерії під час вогневого ураження противника, Майстренко О. В., Адаменко М. В. (2016)
Савченко В. А. - Формування вимог до домінуючого стратегічного метанарративу для нейтралізації агресивних стратегічних нарративів опонентів, Дзюба Т. М., Диба І. О. (2016)
Sienkiewicz P. - Systems analysis of security management and analysis of risk in crisis situations, Gawliczek P. (2016)
Стрельбіцький М. А. - Прикордонний інформаційний ресурс: визначення поняття (2016)
Терещенко Т. П. - Патріотично-ціннісна складова морально-психологічного стану військовослужбовців Збройних Сил України (2016)
Вимоги оформлення статтей (2016)
Бурий О. М. - Ендоскопічна ультрасонографія при кістозних захворюваннях підшлункової залози, Терешкевич І. С., Щербина С. І., Перерва Л. О. (2014)
Яковенко В. О. - Ендоскопічна діагностика аденом товстої і прямої кишки, Курик О. Г. (2014)
Черный В. В. - Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы: первые шаги, Гулько О. Н., Сердюк В. П., Симонов О. М., Цубера Б. И., Ганжа В. А., Лаврик О. А. (2014)
Коломійцев В. І. - Біліарні ускладнення в ранньому періоді після холецистектомії: операція чи мініінвазивні втручання? (2014)
Ничитайло М. Е. - Лапароскопическая резекция надпочечников: наш опыт, Гулько О. Н., Литвиненко А. Н., Лукеча И. И., Лаврик О. А. (2014)
Бурий О. М. - Методичні аспекти ентероскопії, Скумс А. В., Гомоляка І. В., Атаманський І. М., Шкарбан В. П., Міхальчевський В. П. (2014)
Никишаев В. И. - Руководство для проектирования отделения эндоскопии пищеварительного тракта: отчет всемирной эндоскопической организации (WEO), Болотских Н. А., Тумак И. Н., Пузир Н. В., Врублевская Е. О. (2014)
Бурий О. М. - Перший досвід використання сучасних ендоскопічних технологій при діагностиці та лікування раннього раку шлунка, Гомоляка І. В., Атаманський І. М., Терешкевич І. С., Ганжа В. О. (2014)
Вох В. С. - Досвід впровадження капсульної ендоскопії – нового методу оцінки стану шлунково-кишкового тракту, Ступницький А. І., Артюшенко М. Є. (2014)
Грубник В. В. - Современная эндоскопическая микрохирургия в лечении опухолей прямой кишки, Дегтяренко С. П., Воротынцева К. О. (2014)
Грубник В. В. - Трудный холедохолитиаз. Возможности комбинированных малоинвазивных вмешательств, Герасимов Д. В. (2014)
Грубник В. В. - Лапароскопическая каркасная ненатяжная пластика гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы новым сетчатым трансплантатом, Малиновский A. В., Каташинский О. Ю. (2014)
Грубник В. В. - Роль лапароскопической фундопликации в лечении пищевода Барретта, Иляшенко В. В., Грубник В. В., Сергеева А. С. (2014)
Грубник В. В. - Лапароскопическая пластика грыж пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты и новая классификация, Малиновский А. В., Ковальчук П. И. (2014)
Грубник Ю. В. - Малоинвазивные методы лечения больных с кровотечением при портальной гипертензии обусловленной циррозом печени, Юзвак А. Н., Фоменко В. А. Грубник В. Ю. (2014)
Грубник Ю. В. - Лапароскопические операции у больных с закрытой травмой живота с повреждением печени, Плотников А. В., Юзвак А. Н., Фоменко В. А., Московченко И. В. (2014)
Грубник Ю. В. - Малоинвазивные методы в комплексном лечение больных с кишечным кровотечением и непроходимостью обусловленных колоректальным раком, Нетков А. Д., Юзвак А. Н., Московченко И. В. (2014)
Гула Г. В. - Ендоскопічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Ступницький А. І., Подольська З. І., Артюшенко М. Є. (2014)
Дронов А. И. - Эндоскопическая коррекция ятрогенной патологии внепеченочных желчных протоков, Насташенко И. Л., Негря Е. В., Рагушин Д. А., Насташенко А. И. (2014)
Капшитарь А. В. - Лапароскопическая канюляция круглой связки печени и её пролонгированная блокада с тиотриазолином в программе лечения ассептического панкреонекроза (2014)
Капшитарь А. В. - Оптимизация хирургической тактики у пострадавших с травмой живота по данным контрольно-динамической лапароскопии (2014)
Ільяшенко В. В. - Удосконалення методу поліпектомії в випадках великих поліпів травного каналу, Діордіця І. М., Узун С. А., Грубнік В. В. (2014)
Клочков Є. І. - Патоморфологічне обгрунтування застосування аутолюмінесцентної ендоларингоскопії для діагностики передракових захворювань та раку гортані, Сережко Ю. О., Лукач Е. В. (2014)
Крылова Е. А. - Латерально стелящаяся опухоль ректосигмоидного отдела на фоне меланоза толстой кишки, Симонова Е. В., Фещенко С. И., Белова Л. И., Саусь И. А. (2014)
Лазарчук В. М. - Кореляція між гістологічними заключеннями щипцевої біопсії та матеріалу макропрепарату (2014)
Литвиненко О. М. - Лапароскопічна однопортова холецистектомія. Перший досвід, Лукеча І. І. (2014)
Никишаев В. И. - Оптимизация проведения эндоскопической резекции слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (2014)
Нікішаєв В. І. - Пухлина гортаноглотки та її ендоскопічне видалення, Садовий В. Ю., Гребенюк Ю. С., Болотських М. О. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Ендоскопічна хірургія стенозуючого папіліту, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г., Стоколос А. В., Христюк Д. І. (2014)
Новохатний П. В. - Наблюдение литолитических свойств Кока-Колы при синдроме бувере, Кичангин Е. В. (2014)
Пироговський В. Ю. - Досвід застосування капсульної ендоскопії для діагностики патології тонкого кишківника, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. І., Ноєс А. Дж., Мурга П. Ю. (2014)
Пироговський В. Ю. - Органозберігаючі та сфінктерозберігаючі операції при пухлинах прямої кишки, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем’яник С. В., Шетелинець У. І., Ноєс А. Дж., Мурга П. Ю., Іремадзе З. Т. (2014)
Пилькевич Д. Н. - Видеоторакоскопические атипичные сублобарные резекции легкого – место в торакальной хирургии (2014)
Ремовський В. М. - Ендоскопічна диференційна діагностика грануляційних процесів трахеї та бронхів (2014)
Савицький Я. М. - Динаміка виявлення під час ендоскопії кислотоасоційованих захворювань верхніх відділів шлунково кишкового тракту, Швидкий Я. Б., Тумак І. М., Витриховський Я. М., Савицька М. Я., Савка Т. М., Стадницька І. Б., Панас М. І., Химко Б. М. (2014)
Савицький Я. М. - Динаміка виявлення колоректального раку і поліпів під час колоноскопії упродовж 2000-2013 рр, Тумак І. М., Пляцко М. Г., Коляда І. О., Дяк Л. І., Заболоцький Л. О., Бородюх А. П. (2014)
Сімонова О. В. - Стан верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих на хронічний гепатит і цироз печінки, асоційованих з вірусом "С", Діденко В. І., Мельниченко Л. Я., Ягмур В. Б. (2014)
Трофимов Н. В. - Лечение фитобезоара желудка, осложненного кровоточащей язвой, Кузнецов Г. Э., Лихолетов Е. А. (2014)
Четверіков С. Г. - Лапароскопічні та пункціні операції в лікуванні ехінококозу печінки, Ахмад Закарія Мохаммад (2014)
Четвериков С. Г. - Миниинвазивное хирургическое лечение метастатических поражений печени, Максимовский В. Е. (2014)
Інструкції для авторів (2014)
Содержание (2015)
Агильон-Гутиеррес Д. Р. - Исследование повторных регенерационных процессов конечности испанского тритона (pleurodeles waltl — michahelles 1830) (2015)
Турчин Р. С. - Вплив тунельної реваскулярзації та кверцетину на мікроциркуляцію тканин пародонту в осіб похилого віку (2015)
Голубничий А. А. - Основные этапы создания курса "введение в специальность" для направления подготовки 20. 03. 01. — техносферная безопасность, Полуэктова И. М. (2015)
Опейкин М. В. - Анализ физической подготовленности студентов первого курса нефизкультурного ВУЗа (2015)
Сезонова И. К. - Компетентностный подход при подготовке сотрудников правоохранительных органов, Колесник Т. П. (2015)
Башук А. И. - Этапы становления коммуникаций власти с общественностью в современной Украине (2015)
Белоногов Н. И. - Использование электростатического способа распыления жидкости для получения электроэнергии или разработка "Проекта" создания Электростанций Электростатического Распыления — ЭЭР, Белоногов Н. Н. (2015)
Колесніков К. В. - Метод генетичних алгоритмів в задачах адаптивної маршрутизації глобальних мереж, Лукашенко А. С. (2015)
Саньков П. М. - Актуальні аспекти забезпечення акустичній безпеки населення в Україні (2015)
Нестеренко С. В. - Аналіз існуючих методів натурних вимірювань шуму промислових підприємств, Ткач Н. О. (2015)
Олийнык П. В. - Устойчивость региональной системы фармацевтического обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций (2015)
Асылбек А. Б. - Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, проблемы, задачи и перспективы (2015)
Коваленко Д. І. - Механізм управління фінансовю безпекою підприємства, Богун М. К. (2015)
Чигирик К. О. - Проблеми управління ризиками на підприємствах (2015)
Голубничий А. А. - Инструменты и процедуры защиты экологических прав граждан, Неделина Д. О., Туксина Е. А. (2015)
Гулак О. В. - Реформування системи органів внутрішніх справ україни: сьогодення та перспективи, Головій Л. В. (2015)
Гулак О. В. - Окремі організаційно-правові аспекти забезпечення пожежної безпеки в Україні (2015)
Moskalyk R. - Determinants of productivity growth in developing countries: what really matters?, Moskalyk L. (2014)
Грабинський І. - Перспективи розвитку торгівлі послугами між Польщею та Україною після підписання угоди про асоціацію Україна – ЄС, Міхель Р. (2014)
Біленко Ю. - Експортоорієнтовані стратегії нових індустріальних країн, Яремчук О. (2014)
Dabrowska А. - Consumer bekaviour and the idea of sustanable development, Janosh-Kreslo М. (2014)
Маркович В. - Сутність та особливості розвитку транскордонного підприємництва (2014)
Гурняк І. - Додана вартість як інструмент територіальної громади - підприємця, власника та контролера (2014)
Огінок С. - Становлення франчайзингу як виду економічної діяльності в умовах глобалізації світового господарства (2014)
Федунь Ю. - Становлення та реалізація політики сталого розвитку в країнах-кандидатах на вступ до ЄС (2014)
Кузенко Н. - Особливості змін у структурі сукупного попиту пострадянських держав (2014)
Когут М. - Розвиток інновацій та технологій в умовах глобалізації: світовий досвід та Україна (2014)
Приходько І. - Теоретичні засади дослідження політико-економічних бар’єрів міжнародної економічної інтеграції (2014)
Лизун М. - Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні (2014)
Пехник А - Співробітництво країн БРІКС з країнами африканського континенту, Стадник Х. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Марченко О. О. - Система аналізу кореферентних зв’язків у текстах (2015)
Насіров Е. М. - Модель паралелізації невід'ємної факторизації розріджених матриць надвеликої розмірності (2015)
Духновська К. К. - Формування пошукового динамічного векторного простору (2015)
Крак Ю. В. - Анализ мимических проявлений на лице человека, Кузнецов В. А., Тернов А. С. (2015)
Несенчук А. А. - Динамика корневого портрета интервальной системы на границе устойчивости (2015)
Першина Ю. І. - Розв’язання 3D задачі комп’ютерної томографії за відомими томограмами на системі довільних площин, Шилін О. В., Пасічник В. О. (2015)
Вереник Н. Л. - Реализация графодинамической машины на вычислительном кластере и ее интеграция в интеллектуальную систему, Татур М. М., Сейткулов Е. Н. (2015)
Буй Д. Б. - Логики частичных предикатов, индуцированные трехзначными логиками Клини, Шишацкая Е. В., Мухаммед К. Д., Санмейд Ф. (2015)
Бурачек В. Г. - Геоинформационная поддержка принятия решений в системе управления территориями, Зацерковный В. И., Каревина Н. П. (2015)
Козин И. В. - Эволюционный алгоритм оптимальной классификации (2015)
Сарычев А. П. - Линейная авторегрессия на основе метода группового учета аргументов в условиях квазиповторных наблюдений (2015)
Алєксєєва Г. М. - Розробка та впровадження блоґу вчителя засобами мережевих технологій (2015)
Бердник М. Г. - Математичне моделювання просторової узагальненої крайової задачі Неймана теплообміну циліндра, який обертається (2015)
Гоменюк С. И. - Представление моментной схемы конечных элементов для расчёта напряжённо-деформи-рованного состояния конструкций из эластомерных материалов в инструментальных системах, Лаврик В. В. (2015)
Качанов А. В. - Методы создания электронных атласов устойчивого развития регионов в сети INTERNET, Сарычева Л. В., Сергеева Е. Л. (2015)
Кулаковский В. Н. - Информационная система управления научными данными в предметной области "Сверхтвердые материалы", Цегельнюк В. В., Скворцов И. В. (2015)
Тітова В. Ю. - Підтримка прийняття рішень для диспетчера служб швидкого реагування за допомогою формалізованої моделі задачі класифікації надзвичайних ситуацій (2015)
Горго Ю. П. - Особливості інтелектуального керування в біотехнічних системах (2015)
Тищенко С. П. - Психологія покликання (2015)
Якимчук І. П. - Програма розвитку мотиваційної сфери особистості в підлітковому віці (2015)
Брацюк О. Г. - Відображення поведінкових, біологічно-обумовлених та особистісних характеристик в наративах користувачів сайтів знайомств (2015)
Назар М. М. - Особливості здійснення інтернет-тренінгу спілкування та комунікативної компетентності (2015)
Антюхова Н. І. - Структура творчого потенціалу майбутнього вчителя іноземних мов (2015)
Кривоконь Н. І. - Особливості розуміння психологічних проблем особистості в соціальній роботі (2015)
Мадінова Ю. І. - Питання взаємного впливу психосоціальних і психофізіологічних характеристик адаптивності особистості на прикладі студентів-медиків (2015)
Мосьпан М О. - Формування здатності особистості до саморегуляції у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2015)
Сабол Д. М. - Етнонаціональна самоідентифікація юнацтва в контексті народної творчості (2015)
Філоненко М. М. - Дослідження взаємозв’язку ефективності професійної підготовки майбутнього лікаря та формованості його особистісних структур (2015)
Шелег Л. С. - Психологічна корекція емоційних станів працівників органів внутрішніх справ, що спричинюють психосоматичні розлади (2015)
Карпінський Б. А. - Модель сталого розвитку економіки: формування і порівняльна динаміка змін. Частина ІІ, Васильків І. М., Карпінська О. Б., Шевців А. Б. (2016)
Колісник Г. М. - Поняття, сутність, значення та перспективні напрями покращення продовольчої безпеки України (2016)
Паук О. Є. - Інноваційні напрями розвитку готельного господарства України: екологізація засобів розміщення (2016)
Хомик Х. Р. - Апарат внутрішнього аудиту екологічних витрат (2016)
Дорошкевич K. O. - Аналітичне забезпечення та інструментарій мотивування працівників підприємств, Вороновська M. M., Салата І. З., Маслак Т. О. (2016)
Гвініашвілі Т. З. - Аналіз підходів до визначення сутності опору організаційним змінам на підприємствах (2016)
Домбик О. М. - Організація внутрішнього контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу: теоретико-практичний аспект (2016)
Дуб А. Р. - Мотиви фінансових рішень мігрантів про здійснення міжнародних грошових переказів (2016)
Дубик В. Я. - Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції, Осідач О. Б. (2016)
Коцовська Р. Р. - Шляхи забезпечення розвитку кредитних спілок на сучасному етапі реформування фінансового сектору України (2016)
Кучер Г. Я. - Гідна заробітна плата - запорука економічного зростання України (2016)
Кіт В. І. - Становлення, функціонування та розвиток бюджетних відносин на різних етапах соціально-економічного розвитку суспільства (2016)
Левко М. М. - Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави (2016)
Филипів Р. С. - Механізми фіскального регулювання діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу (2016)
Станасюк Н. С. - Генеза понятійно-категорійного апарату дослідження промислового потенціалу, Глушко О. В. (2016)
Цюпко І. В. - Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі інноваційного розвитку, Жабинець О. Й., Волошин О. Р. (2016)
Щербан О. Я. - Аналіз підходів і методів оцінювання економічної безпеки туристичного підприємства (2016)
Юринець З. В. - Інноваційні технології та інструменти розвитку сфери торгівлі (2016)
Бублик М. І. - Техногенний податок - новий інструмент регулювання збитків у природоохоронному механізмі (2016)
Гірна О. Б. - Актуальність принципів маркетингового менеджменту в контексті дестабілізації навколишнього середовища, Глинський Н. Ю., Мороз Л. А. (2016)
Мних О. Б. - Актуальні проблеми у сфері торгівлі необробленою деревиною і факторний аналіз діяльності деревообробних підприємств України, Гречин Б. Д. (2016)
Морська Т. В. - Соціально-економічний розвиток сільських територій Закарпатської області (2016)
Небоженко Т. Т. - Організаційно-правові форми підприємництва у сільському господарстві та потреба державного регулювання їх функціонування (2016)
Прокопишак В. Б. - Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств (2016)
Бучко І. Є. - Перспективи розвитку електронних банківських послуг з використанням платіжних карток в Україні (2016)
Гарасим П. М. - Облікова політика федеративної резервної системи сша як мультипліката подвійного запису та особливості її функціонування в умовах світової фінансової кризи, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2016)
Горбаль Н. І. - Імплементація в Україні антимонопольного законодавства Європейського Союзу, Романишин С. Б., Когут У. І. (2016)
Дребот Н. П. - Фактори впливу на курс національної валюти в Україні (2016)
Жихарцева О. О. - Зарубіжний досвід діяльності фінансово-промислових груп та можливості його використання в Україні (2016)
Квасній Л. Г. - Формування системи показників оцінювання доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств, Фаринович І. В. (2016)
Крупка М. І. - Економічна сутність проблемного кредиту у банківській діяльності, Баран О. Б. (2016)
Крупка М. І. - Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи, Кміть В. М., Паславська Р. Ю. (2016)
Пилипенко С. М. - Організація бухгалтерського обліку діяльності туроператора і турагента (2016)
Рібун Л. В. - Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу, Лех Г. А., Васькович І. М. (2016)
Румянцева Г. І. - Стабілізація фінансового стану підприємства у контексті оптимізації механізму управління інвестиційними ризиками (2016)
Рущишин Н. М. - Міжнародний обмін податковою інформацією: зарубіжний та вітчизняний досвід, Галько Н. В. (2016)
Чалапко Л. Д. - Експортний потенціал України: проблеми і перспективи реалізації, Перетятко Л. А., Козак С. І. (2016)
Шутка С. Є. - Основні аспекти обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, Колінько Н. І. (2016)
Баранівська Х. С. - Вирішення проблеми паркування у Львові на шляху до вдосконалення інфраструктури міста і підвищення його туристичної та інвестиційної привабливості (2016)
Петришин Д. Ю. - Аналіз системи державного управління у сфері фізичної культури та спорту в Україні (2016)
Костюкевич А. М. - Науково-методичні підходи до оцінювання стійкості дуальних організаційно-економічних систем у сфері гідромеліоративного землеробства, Наливайко Н. Я. (2016)
Ліп'яніна Х. В. - Кластерний аналіз діяльності туристично-рекреаційних об'єктів адміністративних регіонів України (2016)
Турко Р. Ф. - Економетричний аналіз і прогноз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи в умовах трансформаційної економіки (2016)
Шевчук О. О. - Методи оцінювання ризиків у страховій діяльності, Гулик М. І. (2016)
Блистів О. М. - Деякі проблеми економічної підготовки майбутніх учителів, Кишакевич Б. Ю. (2016)
Пшик Б. І. - Фінансові проблеми інтелектуальної безпеки у сфері вищої освіти України та шляхи їх вирішення (2016)
Кривень О. В. - Досвід упровадження концепції освіти для сталого розвитку кафедрою економіки України Львівського Національного університету імені Івана Франка, Теребух М. І., Ходико Д. І., Сторожук А. М. (2016)
Титул, зміст (2016)
Хронологія подій (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за I півріччя 2015 р. (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за I півріччя 2015 р. (2016)
Висновки Верховного Суду України у цивільних справах за ІІ півріччя 2015 р. (2016)
Ярема А. Г. - Поєднання боржника і кредитора в одній особі як підстава припинення цивільного зобов’язання, Лужанський А. В. (2016)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Недійсність заповіту: пошук оптимальної моделі збереження останньої волі заповідача (щодо юридичних наслідків посвідчення заповіту за межами нотаріального округу), Печений О. П. (2016)
Губенко О. В. - Психосемантические механизмы сворачивания смыслов в интуитивных интеллектуальных процессах (2015)
Ловка О. В. - Психологічне забезпечення організації групової форми технології проектного навчання у внз (2015)
Савченко О. В. - Інформаційний компонент рефлексивної компетентност особистості (2015)
Шандрук С. К. - Структурно-функціональна модель професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Іванова О. А. - Емпіричні індикатори механізмів регуляції поведінки жінок військовослужбовців в особливих умовах (2015)
Тіхєріно-Халтуріна Д. М. - Особистiсні детермiнанти конкурентностi молодих спортсменiв, Власова-Чмерук О. М. (2015)
Чукавіна Т. Е. - Результати впровадження тренінгу комунікативно компетентності для викладачів медичних вищих навчальних закладів (2015)
Ничитайло М. Ю. - Лапароскопічна гепатикоєюностомія в лікуванні іктерогенних пухлин періампулярної зони, Кондратюк О. П., Хілько Ю. О., Огороднік П. В., Шкарбан В. П., Кондратюк В. А., Єрмак Н. А., Гуцуляк А. І. (2016)
Грубнік В. В. - Сучасні методи хірургічного лікування великих вентральних гриж iз відновленням функції м’язів передньої черевної стінки, Парфентьєва Н. Д., Парфентьєв Р. С. (2016)
Русин В. І. - Вибір хірургічного доступу залежно від рівня тромботичного ураження нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2016)
Саволюк С. І. - Динаміка показників цитопатичної гіпоксії та цитокінового профілю залежно від стадії гнійного перитоніту, Гудзь М. А., Кацал В. А. (2016)
Пилипчук В. І. - Варіанти операційних втручань на жовчовивідних протоках при хронічному панкреатиті з ознаками біліарної гіпертензії (2016)
Криворучко І. А. - Застосування відкритих операційних втручань у хворих на ускладнені псевдокісти підшлункової залози першого типу, Гончарова Н. М. (2016)
Керничний В. В. - Латеральна лімфатична дисекція низького раку прямої кишки. Шляхи уникнення інтраопераційних ускладнень, Суходоля А. І., Сич О. О. (2016)
Огурцов О. В. - Візуалізація мезентерійного тромбозу при лапароскопії з використанням HEV-LapVision, Лукавецький О. В. (2016)
Орел Ю. М. - Структурні зміни печінкової тканини в умовах змодельованого холестазу і після його ліквідації, Дзюбановський О. І., Шкробот Л. В. (2016)
Десятерик В. І. - Удосконалення хірургічної тактики міні-інвазивного лікування гострих абсцесів печінки, Котов О. В. (2016)
Саволюк С. І. - Програма заходів профілактики постлапароскопічного больового плечолопаткового синдрому, Зубаль В. І., Балацький Р. О. (2016)
Стець М. М. - Можливості малоінвазивних ендоскопічних технологій у лікуванні гострокровоточивих виразок шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на хронічну хворобу нирок IV–V стадій, Молнар І. М., Перепадя В. М., Антонів В. Р., Шинкарик Т. М. (2016)
Шевчук І. М. - Міні-інвазивне лікування постнекротичних псевдокіст підшлункової залози, Омельчук Н. В., Гедзик С. М. (2016)
Клименко В. М. - Оцінка ефективності використання однопортового доступу під час діагностичної лапароскопії при гострих захворюваннях органів черевної порожнини, Кравченко Б. С., Захарчук О. В., Кравченко С. М., Сиволап Д. В. (2016)
Грубнік В. В. - Можливості малоінвазивних відеоасистованих операцій у хірургії легень та плеври, Троніна О. Ю., Шипулін П. П., Байдан В. В., Байдан В. І., Кирилюк О. О., Севергін В. Є., Агеєв С. В., Козяр О. М., Целіков М. Ю. (2016)
Байбаков В. М. - Лапароскопічна корекція защемлених пахвинних гриж у дітей (2016)
Венгер І. К. - Малоінвазивні технології і частота розвитку післяопераційного тромбоемболізму, Ковальчук О. Л., Костів С. Я., Дуць С. І. (2016)
Воровський О. О. - Лапароскопічна герніопластика у лікуванні защемлених гриж у хворих похилого та старечого віку, Шапринський В. О., Яцков Д. А., Закі Н. Н. (2016)
Дейкало І. М. - Порівняння результатів операційного лікування спайкової тонкокишкової непрохідності з використанням відкритих та лапароскопічних технологій, Буката В. В. (2016)
Шкварковський І. В. - Перший досвід виконання ендобіліарних втручань на Буковині, Бриндак І. А., Москалюк О. П. (2016)
Чапля М. М. - Наш досвід використання шкали the Guy’s stone score для прогнозування можливих ускладнень черезшкірної нефролітотрипсії, Боржієвський А. Ц. (2016)
Шевцов А. М. - Трансанальна гемороїдальна деартеріалізація з лазерною абляцією зовнішніх гемороїдальних вузлів – малотравматичний спосіб вирішення проблеми комбінованого геморою в амбулаторних умовах, Духовенко К. К., Медведик Я. Я., Шевченко Т. А. (2016)
Фіра Д. Б. - Інтраопераційний алгоритм дій при виконанні лапароскопічної холецистектомії у хворих із супутньою варикозною хворобою вен нижніх кінцівок (2016)
Сенютович Р. В. - Степлерні езофагоєюноанастомози. Сучасні тенденції, Баранніков К. В., Бодяка В. Ю., Шумко Б. І., Унгурян В. П., Чорний О. В. (2016)
Березницький Я. С. - Вибір методу ендоскопічного гемостазу при гострих шлунково-кишкових кровотечах, Сулима В. П., Ярошенко К. О. (2016)
Десятерик В. І. - Ризики лапароскопічної холецистектомії у хворих на жовчнокам’яну хворобу на тлі ішемічної хвороби серця, Васильченко Д. С., Шейко С. О. (2016)
Світлій пам’яті хірурга Tараса Адамовича Кадощука (2016)
70-річчя доктора фізико-математичних наук Мамуні Євгена Петровича (2013)
Мішуров Д. О. - Нанокомпозити на основі полімерів і шаруватих силікатів, Авраменко В. Л., Бровко О. О. (2013)
Демченко В. Л. - Особливості впливу зовнішнього магнітного поля на структуру і властивості полімерів та їх композитів (2013)
Бабкина Н. В. - Особенности вязкоупругого поведения органо-неорганических Ti-содержащих сополимеров и взаимопроникающих полимерных сеток на их основе, Мартынюк И. С., Алексеева Т. Т. (2013)
Давиденко В. В. - Термостабільність і кінетика термічної декомпозиції системи поліуретан – сульфат кальцію (2013)
Віленський В. О. - Теплофізичні властивості та особливості термодеструкції нанокомпозитів з поліепоксиду, оксиду металу та поліаніліну, отверднених у сталих фізичних полях, Бардадим Ю. В., Дмитрієва Т. В., Рябов С. В., Бортницький В. І., Давиденко В. В., Маслак Ю. В. (2013)
Лисенков Е. А. - Електрична та оптична перколяція в системах на основі поліпропіленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2013)
Куцевол Н. В. - Фoрмування наночастинок срібла в неіоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури, Мельник Н. П., Єжова Т. Г., Конько Ю. В., Чумаченко В. А. (2013)
Бойко В. П. - Исследование кинетики реакции уретанообразования олигоизопренов радикальной полимеризации, инициированной пероксидом водорода в растворах бутиловых спиртов, Грищенко В. К., Козлова Г. А., Грузевич А. Б., Остапюк С. М. (2013)
Губина А. В. - Превращения капролактама в присутствии микробного полисахарида ксантана, Козак Н. В., Дмитриева Т. В., Бортницкий В. И., Дударенко Г. В. (2013)
Варваренко С. М. - Нові амфіфільні поліестери псевдополіамінокислоти на основі природних двоосновних амінокислот і діолів, отримані реакцією естерифікації Стегліха, Фігурка Н. В., Самарик В. Я., Воронов А. С., Тарнавчик І. Т., Дронь І. А., Носова Н. Г., Воронов С. А. (2013)
Огар Г. - Синтез і властивості макрофотоініціаторів на основі 2-ізопропілокси-1,2-дифеніл-1-пропанон-3-олу та коолігомеру малеїнового ангідриду, Долинська Л., Шевчук О., Токарев В. (2013)
Будзінська В. Л. - Органо-неорганічні композити на основі силікату натрію та поліізоціанату, модифікованого уретановмісними олігомерами, Лебедєв Є. В. (2013)
Сидоренко А. В. - Азосодержащие фторированные в ядро гидроксиэтилированные диамины – мономеры для синтеза полимеров с нелинейно-оптическими свойствами, Ткаченко И. М., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2013)
Мишак В. Д. - Прищеплений блоккополімер на основі функціоналізованого кополімеру етилену з вінілацетатом і реакційноздатних олігомерів соєвої олії. Синтез, структура, властивості, Сірик О. М., Грищенко В. К., Сировець А. П., Лебедєв Є. В. (2013)
Титул, содержание (2016)
Гуров Е. П. - Импактные структуры в морях и океанах (2016)
Дыкань Н. И. - Вид Cyprideis pontica Krstiс', 1968 (ostracoda, crustacea) — индикатор границы плиоценовых и четвертичных отложений (северная часть Черного моря) (2016)
Гордиенко В. В. - Скоростная модель верхней мантии под срединноокеаническими хребтами, Гордиенко Л. Я. (2016)
Козленко М. В. - Плотностная характеристика земной коры Каркинитского прогиба как отражение истории его развития, Козленко Ю. В. (2016)
Шнюков Е. Ф. - Прогноз новых железорудных проявлений в структурах Андреевского и Малотарханского грязевых вулканов, Грищенко Н. О., Деяк М. А. (2016)
Краюшкин В. А. - К проблеме газонефтеразведки на южном склоне Украинского щита, Гусева Э. Е., Науменко У. З., Черниенко Н. Н., Шевченко Н. Б. (2016)
Митропольський О. Ю. - Організация баз даних з морської геології в Інституті геологічних наук НАН України, Ольштинський С. П., Іванова Г. М. (2016)
Шаталов Н. Н. - Академик Николай Иванович Андрусов — основоположник морской геологии и океанологии (к 155-летию со дня рождения) (2016)
Проявление грязевого вулканизма на Керченском полуострове (2016)
Георгий Григорьевич ТКАЧЕНКО (2016)
XIII Українська конференція з високомолекулярних сполук ВМС-2013 (2013)
75-річчя доктора хімічних наук Валентини Герасимівни Матюшової (2013)
60-річчя доктора хімічних наук Бровка Олександра Олександровича (2013)
Карпенко О. С. - Біологічно активні полімерні системи з лікарськими речовинами, Демченко І. Б. (2013)
Толстов А. Л. - Получение и свойства антибактериальных полимерных композитов на основе поливинилового спирта и наночастиц серебра, Маланчук О. Н., Бей И. Н., Климчук Д. А. (2013)
Алєксєєв О. М. - Вплив молекул декстрану на дифузію іонів у водних розчинах NaCl, Булавін Л. А., Гаркуша Л. М., Забашта Ю. Ф., Ткачов С. Ю. (2013)
Чорная В. Н. - Кинетика формирования нанослоев неполярных полимеров при адсорбции из их смесей, Менжерес Г. Я., Тодосийчук Т. Т. (2013)
Косянчук Л. Ф. - Особенности теплофизического и вязкоупругого поведения сформированных in situ наполненных смесей линейных полиуретана и полистирола, Яровая Н. В., Бабкина Н. В. (2013)
Ткаліч М. Г. - Вплив масштабного фактора на в’язкопружну поведінку та адгезію епоксидної сітки у клейових з’єднаннях, Горбач Л. А., Сергеєва Л. М., Бровко О. О. (2013)
Бровко О. О. - Особливості формування та властивості органо-неорганічних систем на основі силікату натрію, Горбач Л. А., Луцик О. Д., Сергеєва Л. М., Лебедєв Є. В. (2013)
Fedosov S. N. - Applicability of the superposition principle during polarization of nonlinear optical polymer films, Sergeeva A. E., Revenyuk T. A. (2013)
Сахно Т. В. - Флуоресценция радиационно модифицированного политетрафторэтилена, Сычкова С. Т., Сахно Ю. Э., Хатипов С. А. (2013)
Куцевол Н. В. - Фoрмування наночастинок срібла в іоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури, Мельник Н. П., Конько Ю. В., Філіпченко С. О. (2013)
Бойко В. П. - Гидроксильные группы в олигоизопрене, полученном радикальной полимеризацией в спиртах под действием пероксида водорода, Грищенко В. К., Остапюк С. М., Козлова Г. А., Грузевич А. Б. (2013)
Макітра Р. Г. - Особливості набухання неопрену, Мідяна Г. Г., Пальчикова О. Я. (2013)
Малишева Т. Л. - Вплив модифікованого поліакриловою кислотою силікату натрію на властивості органо-неорганічних композитів, Лебедєв Є. В. (2013)
Содержание (2016)
Дохов А. И. - Проведение измерений и оценка качества навигационных кинематических GPS­определений в городских условиях, Жалило А. А., Бессонов Е. А., Дицкий И. В., Катюшина Е. В., Лукьянова О. А. (2016)
Рябуха В. П. - Адаптивные системы защиты РЛС от шумовых помех. 1. Корреляционные автокомпенсаторы на основе стохастических градиентных алгоритмов адаптации (2016)
Shkvarko Yuriy - Virtual beamforming­based regularization approach for enhanced radar/SAR imaging, Amao Joel, Yañez Israel. (2016)
Апикова А. Е. - Пассивная эхолокация в диагностике пневмоний у новорожденных и детей младшего возраста (2016)
Быков В. Н. - Оценка эффективности средств защиты малоразмерных наземных объектов от пассивно­активных радиометрических систем обнаружения, Колчигин Н. Н., Осиновый Г. Г., Бережная Т. Д. (2016)
Пенкин Ю. М. - Сферическая антенна для систем мобильной связи, Катрич В. А., Дахов В. М., Нестеренко М. В., Пшеничная С. В. (2016)
Антоненко Е. А. - Исследование возможностей метода коаксиального зонда для измерения дисперсии диэлектрической проницаемости биопроб, Кожешкурт В. А., Карпов А. И., Мустецов Н.П. (2016)
Бражникова Е. Н. - Нео-­фаззи подход в задачах online медико­биологической диагностики, Перова И. Г., Плисс И. П. (2016)
Гордиенко Ю. Е. - Системы АПЧ задающих генераторов в современной СВЧ диагностике различных объектов, Полищук А. В., Пятайкина М. И. (2016)
Штода Д. А. - Исследование возможностей микроволновой визуализации в медицине, Антоненко Е. А., Мустецов Н. П. (2016)
Бодянский Е. В. - Нечеткая кластеризация потоков данных с помощью ЕМ­алгоритма на основе самообучения по Т. Кохонену, Дейнеко А. А., Заика А. А., Куценко Я. В. (2016)
Поздравление Якова Соломоновича ШИФРИНА с наградой Pioneer Award 2015 г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2015)
Сырги А. В. - Экодизайн — современное направление в архитектуре (2015)
Лукманова Г. В. - Серологический мониторинг циркуляции вирусов гриппа А в популяциях свиней в Казахстане (2013–2014 гг. ), Кливлеева Н. Г., Шаменова М. Г., Глебова Т. В., Сактаганов Н. Т., Калкожаева М. К. (2015)
Лукманова Г. В. - Изоляция вирусов гриппа А (h1n1), циркулирующих в эпидемический сезон 2013–2014 гг. в Алматинской области, Байсейiт С. Б., Сактаганов Н. Т., Глебова Т. В., Шаменова М. Г., Кливлеева Н. Г. (2015)
Атаев З. В. - Современные изменения величины осадков в высокогорных ландшафтах Северо-Восточного Кавказа, Братков В. В. (2015)
Атаев З. В. - Изменения величины температуры воздуха в высокогорных ландшафтах Северо-Восточного Кавказа, Братков В. В. (2015)
Румянцев А. А. - Субстратный силлогизм качественной оптимизации систем и процессов государственного управления (2015)
Скрипачева И. А. - Культурная среда как степень отражения многосторонности качеств молодого поколения в современном городе (2015)
Маматов Э. Д. - Разложение алюминийсодержащих руд с применением серной кислоты и газообразного хлора, Хомиди А. К. (2015)
Поляков А. Ю. - Синтез тонких плёнок нанотрубок WS2, модифицированных наночастицами золота (2015)
Постригач Н. О. - Розвиток неперервної педагогічної освіти Італії у ХХІ столітті (2015)
Жужа Л. О. - Перетворення громадянського суспільства в Україні під впливом Революції гідності (2015)
Калинина М. П. - Документальное кино как инструмент политического и коммерческого PR: украинский и зарубежный опыт (2015)
Сушко В. А. - Местное самоуправление в России (2015)
Воробьева Е. Е. - О модели нормативно-справочной информации и её применении в проекте "монитор здоровья", Губин И. М., Емелин И. В. (2015)
Воробьева Е. Е. - Способы уникальной идентификации систем кодирования в сфере здравоохранения, Губин И. М. (2015)
Каганов В. И. - Электромагнитные волны как способ защиты от гололеда промышленных объектов (2015)
Колесников К. В. - Нейросетевые модели оптимизации маршрутов доставки данных в динамических сетях, Карапетян А. Р., Курков А. С. (2015)
Саньков П. Н. - Разработка раздела проекта овос для объекта реконструкции в городе Днепропетровске, Ткач Н. А., Горб А. В., Михеенко Ю. Ю., Чечуро А. В. (2015)
Тимошенко Т. О. - Стратегічні орієнтири розвитку сфери туризму в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій (2015)
Олійник П. В. - Методичний підхід до планування фармацевтичного забезпечення населення регіону в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Чебоненко О. В. - Изменение биохимических параметров растений картофеля при селекции на солеустойчивость, Амиркулова А. Ж., Утарбаева А. Ш. (2015)
Носков М. Ф. - Способ повышения чувствительности измерений микрорельефа периодической поверхности, Букатов А. В., Овчинников С. С. (2015)
Koltsova Olga - The functions of the article in the discourse of Twitter (2015)
Асылбек А. Б. - Поэтапное развитие рынка компримированного природного газа (2015)
Бонцевич Н. В. - Энергетическая безопасность евразийского экономического союза в системе национальной безопасности Республики Беларусь, Лобан Р. С. (2015)
Вылегжанина Е. В. - Анализ доходов и расходов санаторно-курортной организации (2015)
Кокум А. М. - Состояние мирового газового рынка (2015)
Кононенко Г. І. - Привабливі риси європейської інтеграції для швейної промисловості України (2015)
Макарук Ф. Ф. - Влияние технологических особенностей рынка на организацию учёта (2015)
Омельниченко О. С. - Застосування концепції ланцюга цінності як складової системи управління витратами (2015)
Павлов В. В. - Потенціал креативних технологій підприємств легкої промисловості: характеристика та проблеми реалізації (2015)
Гулак О. В. - Щодо проблеми загальнодоступності вищої освіти в українських реаліях, Головій Л. В. (2015)
Гулак О. В. - Щодо питання загроз виникнення лісових пожеж на території ведення бойових дій в Україні (2015)
Feenberg A. - The Bursting Boiler of Digital Education: Critical Pedagogy and Philosophy of Technology, Jandrić P. (2015)
Гомілко О. - Суспільство знань як виклик раціональності (2015)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. ІІ Ідентичність (2015)
Шамрай В. - Інституційна криза освіти: соціокультурні виклики сучасності (2015)
Горбунова Л. - Досвід лімінальності: соціально-антропологічне обгрунтування трансформативного навчання (2015)
Фукуяма Ф. - Інтерв’ю Сергія Курбатова з директором Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету Френсісом Фукуямою, Курбатов С. (2015)
Штобрин С. - Становище філософії освіти в Польщі в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Донникова И. - Постнеклассическое гуманитарное знание: границы и возможности (2015)
Богатая Л. - Трансдисциплинарность: постнеклассический ракурс рецепции (2015)
Козловський В. - Педагогіка в світлі моральної антропології І. Канта (2015)
Препотенська М. - Урбаністика в освітньому процесі. Ментальні мапи міста (2015)
Матусевич Т. - Протистояння й досі триває… (Реферативно - аналітичний огляд звіту Комісії з гендеру, нерівності та влади Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE) (2015)
Силкіна С. - "Новий гуманізм" як світоглядна засада освітньої стратегії ЮНЕСКО (2015)
Золотарьова О. - Підготовка викладацького складу вищих навчальних закладів України до широкого впровадження форм і методів дистанційної освіти, Брежнєва-Єрмоленко О. (2015)
Шевчук Д. - Як наше Я "вплітається" у мережі соціального простору… Рецензія на монографію: Андрій Артеменко. "Топологія Я в мережевих структурах соціуму". – Харків, 2013. – 344 с (2015)
Предборська І. - Освіта для дорослих: релевантні стратегії в епоху глобалізації. Рецензія на монографію: Л. С. Горбунова. "Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики". – Суми: Університетська книга, 2015. – 710 с. (2015)
Фініков Т. - Книга, яку варто прочитати… Рецензія на монографію: Сергій Курбатов. "Феномен університету в контексті часових та просторових викликів". – Суми: Університетська книга, 2014. – 262 с. (2015)
Кочубей Н. - Освіта – це простір свободи. Рецензія на монографію: Світлана Ганаба. "Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики" - Суми: Університетська книга, 2015. – 334 с. (2015)
Бех В. - Вища освіта України в загальноцивілізаційному контексті. Рецензія на монографію: В. І. Рябченко. "Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу". – К.: Фітосоціоцентр, 2015. - 674 с. (2015)
Ганаба С. - У пошуках смислу політичного. Рецензія на монографію: Дмитро Шевчук. " Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація". – Острог: Вид. НаУОА, 2014. – 374 с. (2015)
Титул, зміст (2016)
Пирог Т. П. - Влияние условий культивирования Acinetobacter calcoaceticus ІМВ B-7241 на антиадгезивные свойства поверхностно-активных веществ, Савенко И. В., Шевчук Т. А. (2016)
Гудзенко O. В. - Очистка та фізико-хімічні властивості α-L-рамнозидази Penicillium tardum, Варбанець Л. Д. (2016)
Авдіюк К. В. - Фізико-хімічні властивості α-амілази Achromobacter sp. 7a, Варбанець Л. Д., Зелена П. П., Шепелевич В. В. (2016)
Govorukha V. M. - The regularities of iron compounds transformation by Citrobacter freundii ML-31. 1/1, Tashyrev O. B. (2016)
Левандовський Л. В. - Особливості метаболізму дріжджів при їх рециркуляції в умовах спиртової ферментації мелясного сусла, Бондар М. В. (2016)
Письменна Ю. Б. - Видовий склад мікроміцетів, виділених з гіпсокартону, Суббота А. Г., Наконечна Л. Т., Курченко І. М. (2016)
Abdurashytov S. F. - New arbuscular mycorrhizal fungi associations from soils of crimean steppe, Volkohon V. V. (2016)
Zlatohurska M. A. - Morphological heterogeneity of temperate erwiniophage 59, Tovkach F. I. (2016)
Життя, віддане людям (2016)
Baukova А. - Roman Province of Asia through the Prism of Urban History (2016)
Бубенок О. Б. - Гургандж предмонгольского времени на пересечении торговых путей из Азии в Восточную Европу (2016)
Nguyen Thua Hy - Marine and Islands Management Organization in the 15th and 19th Centuries East Asia Revisited, Nguyen Manh Dung. (2016)
Станіславський В. В. - Участь купців у розповсюдженні інформації та перевезенні дипломатичної кореспонденції між Росією, Україною й Туреччиною на початку XVIII ст. (2016)
Туранли Ф. Ґ. - Відомості з історії України періоду Прутської війни в османсько-турецьких архівних документах (2016)
Філь Ю. С. - Політична вестернізація індуських освічених кіл Північної Індії (1858–1921 рр.) (2016)
Зуб (Руденко) Н. М. - Етнографія Кавказу в науковому доробку О. Ф. Кістяківського (2016)
Кочубей Ю. М. - Популяризація знань про Схід в Україні: адмірал Я. Окуневський (1860–1929) і його подорожі на Схід (2016)
Туров И. В. - Консерватизм и модернизм в учении сатмарского ребе о сионизме (2016)
Кіктенко В. О. - Від революції до модернізації: стратегія та ідеологія КНР періоду реформ (2016)
Отрощенко І. В. - Сьогодення казахів КНР: погляд iз Казахстану. Частина ІІ (2016)
Капранов С. В. - Рецензія на: Отрощенко І. В. На шляху до Великої Монголії (панмонгольський рух у 1920–1930-ті роки). – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2011. – 456 с. (2016)
Цолін Д. В. - Рецензія на: Віталій Черноіваненко. Кумран і рукописи Мертвого моря. Авторство, ідентифікація, історіографія. – Київ: Дух і Літера, 2014. – 256 с. (2016)
Василюк О. Д. - Восьма Європейська конференція з іраністики (Санкт-Петербург, 15–19 вересня 2015 р.) (2016)
Дрига І. М. - 2-й Міжнародний експертний круглий стіл "Українсько-турецькі економічні відносини на сучасному етапі” (Київ, 2 вересня 2015 року) (2016)
Кочубей Ю. М. - ICHAL: перша міжнародна конференція з історії арабської літератури в Україні, Хоміцька О. Г. (2016)
Огнєва О. Д. - Міжнародний семінар: "Буддійська освіта, етика та мистецтво” (Москва, 13–14 серпня 2015 р.) (2016)
Огнєва О. Д. - Міжнародні Реріхівські читання: "Проблеми формування тексту і культури давньої і середньовічної Індії та Центральної Азії” (Москва, 14–16 грудня 2015 р.) (2016)
Тарасенко М. О. - Міжнародна наукова конференція "CECE7 – VIIth European Conference of Egyptologists. Egypt 2015: Perspectives of Research” (Загреб, 2–7 червня 2015 р.), Вертієнко Г. В. (2016)
Бубенок О. Б. - Світлої пам’яті Олександра Олександровича Тортіки (2016)
Титул, зміст (2016)
Пирог Т.П. - Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відпрацьованій соняшниковій олії, Никитюк Л.В., Тимошук К.В., Шевчук Т.А., Іутинська Г.О. (2016)
Oгірчук K.С. - Філогенетичний аналіз нуклеотидної послідовності гена 16S pPHK пробіотичного штаму Lactobacillus sp. 55, Koваленкo Н.K. (2016)
Авдіюк К.В. - Вплив іонів металів та хімічних реагентів на активність α-амілази Achromobacter sp. 7a, Варбанець Л.Д. (2016)
Гудзенко О.В. - Скринінг продуцентів α-l-рамнозидаз серед представників роду Penicillium, Варбанець Л.Д., Курченко І.М., Наконечна Л.Т. (2016)
Патыка Н.В. - Оценка метагенома и детекция функционально значимых полиморфизмов прокариот почвы с использованием метода пиросеквенирования, Колодяжный А.Ю., Ибатуллин И.И. (2016)
Авдєєва Л.В. - Деструкція пожнивних рослинних залишків штамами Bacillus subtilis IМВ В-7516 і B. licheniformis IМВ В-7515, Хархота М.А., Хархота Г.В. (2016)
Белявская Л.А. - Идентификация и антагонистические свойства почвенного стрептомицета Streptomyces sp. 100, Ефименко Т.А., Ефременкова О.В., Козырицкая В.Е., Иутинская Г.А. (2016)
Романовська В.О. - Стійкість до дегідратації екстремофільних бактерій з Антарктики та гіперсолоних водойм, Рокитко П.В., Гладка Г.В., Таширев О.Б. (2016)
Grabova A.Yu. - The effect of Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum IMV B-7524 strain exometabolites on the induction of defense reactions in winter wheat plants, Dragovoz I.V., Iliash V.M., Muchnyk F.V., Avdeeva L.V. (2016)
Муродова С.С. - Плазмиды солеустойчивых ризосферных микроорганизмов, Давранов К.Д. (2016)
Алматов Б.И. - Посезонная динамика изменения микробного состава воды некоторых водохранилищ узбекистана, Нуралиев Н.А., Курбанова С.Ю. (2016)
Антоненко П.Б. - Кластеры генотипа Mycobacterium tuberculosis в Одесском регионе, Кресюн В.И., Антоненко Е.А. (2016)
Гринчук К.В. - Філогенетичний аналіз українського ізоляту вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка, Антіпов І.О., Парій М.Ф., Кириченко А.М. (2016)
Костянко О. П. - Волинський період у творчості Т. Г. Шевченка, Кузьмик О. М. (2014)
Костянко О. П. - Релігійні мотиви в творчості Т. Шевченка, Лендел Є. В. (2014)
Лещенко Г. П. - Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій у ранній творчості Т. Г. Шевченка (1838-1844 роки), Сіцінська А. В. (2014)
Лещенко Г. П. - Особливості перекладу гіперболізованої метафори у поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" та її перекладу англійською мовою, Шкабаріна М. А. (2014)
Марчук О. О. - Формування світогляду учнів початкових класів крізь призму Шевченкової лірики (2014)
Мельничук Л. Б. - Громадянське виховання у поглядах Т. Г. Шевченка, Левчук Ю. Л. (2014)
Овдійчук Л. М. - Празьке видання "Кобзаря" Тараса Шевченка у європейському історико-літературному дискурсі (2014)
Пагута Т. І. - Естетичне виховання засобами творчості Тараса Шевченка, Ковалюк Ю. А. (2014)
Петрук А. П. - Проблеми виховання й освіти у творчій спадщині Тараса Шевченка, Петрук О. М. (2014)
Сербіна Т. Г. - Особливості експресивного синтаксису поезій Т. Шевченка (2014)
Сойко І. М. - Використання спадщини Т. Шевченка у формуванні духовної культури особистості учнів початкової школи (2014)
Сойко І. М. - Використання звичаїв та традицій, наведених у творах Т. Шевченка, для формування національної свідомості у позакласній роботі початкової школи, Лукасевич Ю. І. (2014)
Тхорук Р. Л. - Метафора ярмарку у пророчій риториці Шевченкового посланія "І мертвим, і живим…" (2014)
Тхорук Р. Л. - Жанр псалмів у поетичних доробках Тараса Шевченка і Петра Карманського, Микитюк Н. В. (2014)
Цимбалюк О. М. - Шевченкові мандри Рівненщиною, Мамчур О. С. (2014)
Ясінський М. М. - Образи історичного минулого у поезії Т. Шевченка (2014)
Борейко В. І. - Роль ВНЗ у формуванні людського капіталу України (2014)
Гринюк Т. Ю. - Сучасні проблеми поліпшення умов праці на підприємствах (2014)
Джунь Й. В. - Умови застосування регресійного аналізу (2014)
Джунь Й. В. - Закон розподілу похибок багатократних спостережень великих обсягів і оцінка їхніх параметрів, Карпік С. О. (2014)
Корнійчук Я. А. - Вплив альтернативних методів оздоровлення на нервову систему людини (2014)
Матвійчук А. В. - Судовий вирок та його соціально-правове значення, Грабовська О. А. (2014)
Михальчук Ю. О. - Особливості розвитку комунікативної складової конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців сфери управління (2014)
Міськова Н. М. - Запровадження інноваційних технологій у математичній підготовці студентів педагогічних факультетів, Мехоношина О. В. (2014)
Міськова Н. М. - Методична система підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування алгебраїчних понять на уроках математики, Філіпчук О. В. (2014)
Полуян О. М. - Метод колективного обговорення як засіб комунікативного вивчення англійської мови в сучасній школі (2014)
Title, content (2016)
Яновский В. В. - Крупномасштабные магнитные и вихревые структуры в турбулентных средах, Тур А. В., Копп М. И. (2016)
Rybachuk E. V. - Consistent model for interactions of higher-spin fermions with 0- and 1/2 - spin particles and πN - scattering (2016)
Rudychev Y. V. - Determination of external irradiation from sources with complex geometry containing radioactive waste (2016)
Лаптев И. Н. - Дуализм природы вакансий в неравновесных системах, Пархоменко А. А., Ткаченко В. И. (2016)
Шкуропатенко В. А. - Иммобилизация высокоактивных отходов в керамические и гидратированные фосфатные матрицы (2016)
Тютюнников В. И. - Спектры ультрадисперсных частиц ZnO, поляризованных в магнитном поле (2016)
Кириченко В. Г. - Особенности фазовых превращений в интерметаллических фазах в циркониевых сплавах, Нестаренко Р. С., Коваленко Т.А. (2016)
Водин А. Н. - Одно- и двух-координатные устройства для перемещения образцов на ЛУ-40 ННЦ ХФТИ, Быков В. Т., Кушнир В. А., Маловица М. С., Олейник С. Н., Туллер Г. Э., Тертычный А. В. (2016)
Абрамович Т. В. - Особливості професійної компетентності соціального педагога (2014)
Баліка Л. М. - Нормативно-правове регулювання діяльності шкільних бібліотек (1962-1991 рр.) (2014)
Борейко А. В. - Роль закладів культури в патріотичному вихованні громадян України (2014)
Борейко В. І. - Протиукраїнська етнічна політика Росії та Радянського Союзу в Україні (2014)
Генсіцька-Антонюк Н. О. - Основні аспекти теорії підручника та підходи до розробки дидактичних засад його створення (2014)
Гринюк Т. Ю. - Розвиток творчих здібностей у процесі трудового навчання молодших школярів (2014)
Груба Т. Л. - Жанр есе у лінгводидактичному вимірі (2014)
Завальнюк А. Р. - Розвиток конфесійної жіночої освіти у Німеччині (70-і рр. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Калько А. Д. - Пропозиції і доповнення до спеціальної гірничої термінології, яка використовується при викладанні географічних дисциплін (2014)
Красовська О. О. - Сучасні наукові здобутки у галузі теорії та методики мистецької освіти (2014)
Красовська О. О. - Впровадження технологій особистнісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти, Миронюк А. (2014)
Красовська О. О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до громадянського виховання молодших школярів, Пивоварчук Л. (2014)
Кукалець М. В. - Підготовка спеціалістів з початкової освіти до формування природознавчої компетентності учнів початкових класів засобами самостійних спостережень, Кукалець М. М., Бабейчик А. А. (2014)
Лотюк Ю. Г. - Формування професійних компетентностей на заняттях з математики та інформатики засобами інформаційно-кумунікативних технологій у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічних спеціальностей, Антоневич Ю. А., Антоневич О. Й. (2014)
Лотюк Ю. Г. - Тестовий контроль знань студентів лісогосподарського профілю в умовах застосування нових інформаційних технологій навчання, Мосійчук Р. С. (2014)
Марчук О. О. - Просвітницька діяльність "Союзу українок" на Волині на початку ХХ століття (2014)
Мельничук Л. Б. - Особливості організації самостійної роботи студентів, Гринкевич І. В. (2014)
Мельничук Л. Б. - Теоретичні аспекти підготовки вчителя до організації навчально-виховного процесу з обдарованими учнями, Саприкіна О. П. (2014)
Мельничук Л. Б. - Формування професійної культури майбутніх учителів початкової школи, Трофимчук В. М. (2014)
Михальчук Н. О. - Рольові методи корекції підліткових страхів психологом, Івашкевич Е. З. (2014)
Міськова Н. М. - Оптимізація підготовки майбутніх учителів початкових класів до впровадження компетентнісного підходу на уроках математики, Жакун В. В. (2014)
Остаповець П. П. - Розробка та впровадження інноваційних програмних засобів для автоматизації процесів обслуговування клієнтів у фінансових установах (2014)
Пагута Т. І. - Підготовка майбутнього вчителя до впровадження дидактичних технологій у початковій школі, Білас Д. В. (2014)
Пагута Т. І. - Організаційно-педагогічні умови вдосконалення підготовки майбутніх педагогів до інноваційної діяльності, Шкуринська Л. В. (2014)
Петрук А. П. - Василь Сухомлинський про важливість освоєння вчителями "Науки людяності, Петрук О. М. (2014)
Попова Д. А. - Педагогічні аспекти формування полікультурної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму (2014)
Сидорчук Н. Л. - Основи формування рефлексивних умінь у майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів (2014)
Скребкова М. А. - Методика організації роботи з домашнього читання на уроках англійської мови у загальноосвітній школі (2014)
Cойко І. М. - Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Сойчук Р. Л. - Розвиток ідеї національного самоствердження особистості у наукових дослідженнях (2014)
Ставицький О. О. - Психологія проявів комплексу гандикапу (2014)
Стельмашук Ж. Г. - Виховання дисциплінованості учнів у чоловічих школах у 1943–1954 роках (2014)
Томащук О. Г. - Наукове обґрунтування моделі формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг, Дишко О. Л. (2014)
Фінчук Г. В. - Історико-педагогічні умови виникнення та функціонування системи сімейного виховання в зарубіжжі (2014)
Хомік О. М. - Практична готовність майбутніх економістів до прийняття управлінських рішень (2014)
Швачка Л. С. - Структура професійної самоосвітньої компетентності майбутнього викладача вищої школи (2014)
Якименко С. І. - Гуманізація професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до формування духовних цінностей учнів (2014)
Яницька О. Ю. - Актуальні проблеми формування авторитету викладача (2014)
Ясінський А. М. - Використання віртуальних образів у навчанні історії, Ясінський М. М. (2014)
Жовнір І. І. - Фізична реабілітація м’язової спастичності у хворих, які перенесли інсульт (2014)
Корнійчук Я. А. - Застосування педагогічних інновацій на уроках фізичної культури, Дікіджі К. Ю. (2014)
Леськів–Бондарчук Г. - Особливості підготовки майбутніх фахівців галузі фізичного виховання до спортивно-оздоровчої роботи (2014)
Мурадова Х. С. - Корекція зору при міопії за допомогою засобів фізичної реабілітації (2014)
Романова В. І. - Попередження інфекційних захворювань дітей у процесі навчально-виховної роботи у школі, Черніхівський А. В. (2014)
Сотник Ж. Г. - Підготовка майбутніх вчителів фізкультури до здійснення олімпійської освіти, Романчук М. П. (2014)
Таргоній П. М. - Фізична реабілітація хворих при локалізованому парандотиті за допомогою фітотерапевтичних і апітерапевтичних засобів, Остапчук Н. Б. (2014)
Федорович О. В. - Формування здорового способу життя (2014)
У пошуках гравітаційних хвиль: шлях до відкриття, тріумф, перспективи (інтерв’ю з В.І. Ждановим і Ю.В. Штановим) (2016)
Нагребельний В. П. - Видатний український історик і правознавець, організатор академічної науки, державний та громадський діяч (ювілейна сесія Загальних зборів Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, присвячена 150-річчю від дня народження академіка М.П. Василенка) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (17 лютого 2016 р.) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (2 березня 2016 р.) (2016)
Дячук Д. Д. - Про співпрацю установ НАН України та Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2016 р.) (2016)
Кендзера О. В. - Про стан та перспективи розвитку сейсмічних досліджень для захисту від землетрусів (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2016 р.) (2016)
Довгий С. О. - Про діяльність Національного центру "Мала академія наук України" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р.) (2016)
Протасов О. О. - Системна концепція еволюції біосфери і сучасна екологічна криза (2016)
Мокієнко А. В. - Ціанобактерії і ціанотоксини: міф чи реальність? (2016)
Ковальчук Г. І. - Дослідження історії книжкової культури України (2016)
Калініченко К. В. - Створення високоефективних ґрунтосубстратів на основі гелевих композицій для рослинництва та рекреації техногенних земель (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р.) (2016)
Вишневський І. М. - Етапи розвитку ядерної енергетики після Чорнобильської катастрофи (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС), Давидовський В. В. (2016)
Степаненко М. І. - Українська мовознавча наука: віхи, постаті (рецензія на книгу М. Железняка, Г. Козачук "Українська мова. Хрестоматія"), Лукаш Н. М. (2016)
Лампека Я. Д. - Серце, віддане хімії (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України К.Б. Яцимирського) (2016)
60-річчя академіка НАН України Б. В. Гриньова (2016)
60-річчя академіка НАН України Я. Б. Блюма (2016)
60-річчя академіка НАН України В. М. Литвина (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Ушкалова (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Зінов’єва (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Солдатенка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Воєводіна (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кунаха (2016)
Бірюк Л. Я. - Професіографічний підхід до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Васьківська Г. О. - Теоретико-методологічні засади формування змісту освіти: людинознавчі аспекти (2015)
Волощук А. В. - Художньо-естетичне виховання молоді в мистецько-педагогічній системі Золтана Баконія (2015)
Груба Т. Л. - Електронний підручник з української мови як засіб професійно орієнтованого навчання учнів профільної школи (2015)
Джаман Т. В. - Педагогічна рефлексія як засіб формування системи наступності у підготовці майбутнього вчителя іноземної мови в системі "ДНЗ – початкова школа", Троцька Ю. В. (2015)
Калько А. Д. - Аспекти регіонального ринку послуг вищої туристичної освіти, Коротун С. І., Кушнірук Ю. С., Миронець Н. Р. (2015)
Коваль В. В. - Етапи та основні тенденції розвитку фізичного виховання в навчальних закладах підготовки робітничих кадрів у контексті еволюції професійно-технічної освіти та фізкультурного руху України у другій половині ХХ століття (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського