Дубягін О. - Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту, Печко О. (2015)
Дуда О. В. - Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців фізичної культури через реалізацію педагогічної стратегії, Дуда Б. П., Меркушина І. В. (2015)
Єднак В. Д. - Формування олімпійської освіченості учнів 4-х класів загальноосвітніх шкіл, Сапрун С. Т. (2015)
Іваніків Н. М. - Рекреаційні аспекти розвитку та збереження здоров’я людини, Козіброда Л. В. (2015)
Іваночко О. - Фізичні навантаження студенток спеціальних медичних груп, як профілактика захворювань, Киван-Мультан Н., Чичкан О.. (2015)
Казнодзей О. В. - Позакласна робота з фізичного виховання та їх роль у розвитку почуття гідності в учнів початкових класів (2015)
Карпюк І. Ю. - Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням, Обезюк Т. К. (2015)
Кізло В. І. - Аналіз результатів формування психолого-педагогічних компетентностей студентів старших курсів на факультеті фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, Кізло Т. В. (2015)
Кійко В. - Вплив фітнес-аеробіки на розвиток координації рухів студентів, Горлова Л., Сіренко Р. (2015)
Ковальчук В. І. - Особистісні детермінанти професійного вигорання спортивних тренерів (2015)
Козій Т. П. - Ефективність комплексної фізичної реабілітації при гонартрозах на базі санаторію "Гопри", Бурлака М. М. (2015)
Кондрацька Г. Д. - Методичні аспекти впровадження спецкурсу "Професійно-мовленнєва культура спілкування" на заняттях зі спортивних дисциплін, Федорищак Р. Л. (2015)
Копко І. - ЗМІ як чинник формування ціннісного самовизначення молоді в контексті психічного здоров’я, Стець В. (2015)
Копко І. Є. - Оцінка показників форсованої спірометрії у студентів ігрових видів спорту, Філь В. М. (2015)
Корж Ю. М. - Реабілітація дітей старшого дошкільного віку казково-ігровими засобами оздоровчо-корекційної технології "Богатир” (2015)
Кузьмік В. Б. - Аналіз стану проблеми мотивів навчальної діяльності в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2015)
Лемешко О. С. - Проблемне навчання і функції рухової навички, Телятник В. М. (2015)
Лібович Х. - Професійна мотивація студентів які, навчаються за напрямом "Фізичне виховання", Левків В. (2015)
Логвиненко О. Б. - Здоровий спосіб життя майбутніх педагогів у контексті його інтегративності (2015)
Лотоцька Л. Б. - Здоров'язберігаюче середовище як умова забезпечення фізичного, психічного і соціального благополуччя студентів, Лотоцька-Дудик У. Б., Закаляк Н. Р. (2015)
Маркова О. В. - Розширення знань батьків з фізичного виховання – як умова впровадження здорового способу життя в родині сучасного підлітка (2015)
Мартиненко В. Ф. - Особливості становлення та розвитку масової фізичної культури в Україні, Максим’як Я. О., Федак О. Г. (2015)
Матвійчук Т. Ф. - Особливості формування педагогічної майстерності вчителів фізичної культури (2015)
Матрошилін О. Г. - Застосування загальної повітряної кріотерапії у фізичній реабілітації, Рогаля Ю. Л. (2015)
Мацола Н. П. - Модель формування здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання, Шатинська О. В., Кізло В. І. (2015)
Михаць Л. В. - Теоретична модель мотивації здорового способу життя дитини, Жукова І. М., Борисевич Л. В. (2015)
Надім’янова Т. - Пріоритети фізичного і духовного виховання молодших школярів як педагогічна проблема (2015)
Нєворова О. В. - Особливості змін показників частоти дихання у дітей 6 років з різними властивостями нервових процесів (2015)
Нєворова Л. В. - Динаміка показників дихального об’єму в дітей 6 років з різними властивостями нервових процесів, Нєворова О. В. (2015)
Огнистий А. В. - Уміння у професійній підготовці педагогів до фізичного виховання дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Омельченко Т. Г. - Організація дозвілля дітей молодшого шкільного віку (2015)
Осіпцов А. В. - Сутність та структурні компоненти загальнолюдських цінностей особистості студентів класичних університетів (2015)
Остафійчук Я. Ф. - Діагностика стану мотиваційно-поведінкового компонента валеологічної компетентності студентів медичних коледжів, Презлята Г. В., Мицкан Б. М. (2015)
Павлів І. - Психолого-педагогічні аспекти проблеми збереження здоров’я через освіту (2015)
Пецкович Д. Д. - Туристсько-краєзнавча практика - фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури, Кушнір Р. Г., Сотрихіна О. С. (2015)
Подгорна В. В. - Стан зовнішнього і фонаційного дихання у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Проць Р. О. - Професійна підготовка майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту в умовах інформатизації навчання, Веселовський А. П., Редчиць В. О. (2015)
П’ятковська Я. А. - Розвиток швидкісно-силових здібностей легкоатлетів на початковому етапі тренування, Лисенчук С. Г. (2015)
Романчук С. В. - Активізації навчального процесу з фізичного виховання студентів щодо впровадження здоров’я збережувальних методик, Петрук А. П., Биков Р. Г. (2015)
Ружило С. В. - Лікувальний масаж при захворюваннях печінки та жовчного міхура, Зорик М. М. (2015)
Самойлик С. - Мотивація навчальної діяльності студентів факультету фізичного виховання під час навчання баскетболу, Дудник Р., Попович С. (2015)
Слімаковський О. В. - Стан застосування засобів Української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді, Грибок Н. М., Малетич Н. Б., Хомич О. О. (2015)
Соколова О. В. - Фізична підготовленість студентів різних спеціальностей ЗНУ, Мінакова А. Ю. (2015)
Сопотницька О. В. - Стан сформованості готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності (2015)
Степанченко Н. І. - Формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до інноваційної діяльності (2015)
Степанюк С. - Роль мотивацій у формуванні основ здорового способу життя, Городинська І., Лук’янченко М. (2015)
Тернова І. М. - Деякі аспекти впливу періодичних друкованих видань на розвиток та становлення фізичного виховання жінок в університетах України у період 1917-1940 рр. (2015)
Тищенко В. О. - Особливості психофізичного розвитку школярів молодшого віку, Доля О. О. (2015)
Тищенко В. О. - Покращення фізичних можливостей дітей дошкільного віку засобами бальних танців, Єжаченко Я. О. (2015)
Товт В. А. - Вплив аеробних фізичних навантажень на показники працездатності та успішності студентів, Сивохоп Е. М., Маріонда І. І. (2015)
Турчик І. - Популяризація та організація шкільного спорту в країнах світу, Сабо Ф., Лештар М. (2015)
Фартушок Л. І. - Основні напрями виховання здорового способу життя дітей дошкільного віку (2015)
Чепелюк А. В. - Методи навчання як одна із складових у формуванні психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Черній В. П. - Практика використання фізкультурно-оздоровчих технологій в умовах навчального закладу (2015)
Чичкан О. - Профілактика синдрому "Емоційне вигорання" у викладачів ВНЗ засобами фізичного виховання, Грицай Р., Кучма А. (2015)
Чопик Р. В. - Міжпредметні зв’язки у фізичному вихованні школярів (2015)
Шандригось Г. А. - Дистанційне навчання в системі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту, Шандригось В. І., Ладика П. І. (2015)
Шиян О. - Сучасні підходи до професійної підготовки вчителя фізичної культури у формуванні здоров'я школярів, Сливка Є. (2015)
Шмалєй С. В. - Реалізація здоров’яформувальної технології у процесі фізичного виховання учнівської молоді, Щербина Т. І. (2015)
Шурхал І. А. - Компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності учнів (2015)
Ячнюк Ю. - Технологія формування рухових умінь і навичок студентів у процесі занять гандболом (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 31: Портрет харьковского физика Александра Ильича Ахиезера (2016)
Жемеров Г. Г. - Составляющие мощности суммарных потерь электрической энергии в пространственных pqr координатах, Тугай Д. В. (2016)
Grinchenko V. S. - Low-frequency magnetic field shielding by a circular passive loop and closed shells, Chunikhin K. V., Grinchenko N. V. (2016)
Ерисов А. В. - Метод расчета индукции магнитного поля линий электропередачи на основе цилиндрических пространственных гармоник, Пелевина Е. Д., Пелевин Д. Е. (2016)
Баранов М. И. - Новая гипотеза и физические основы возникновения чëточной молнии в атмосфере Земли (2016)
Batygin Yu. V. - Estimating the limit possibilities of the step charging system for capacitive energy storage, Chaplygin E. A., Sabokar O. S. (2016)
Беспрозванных А. В. - Релаксационные потери в полиэтиленовой изоляции кабелей коаксиальной конструкции в условиях повышенной влажности, Кессаев А. Г. (2016)
Olszowiec P. - Модификации вентильных схем непрерывного контроля изоляции сетей низкого напряжения с изолированной нейтралью (2016)
Саенко Ю. Л. - Численный анализ математических моделей распределения фактических вкладов в несимметрию и отклонение напряжений в точках общего присоединения систем электроснабжения, Калюжный Д. Н. (2016)
Сендерович Г. А. - Актуальность определения ответственности за нарушение качества электроэнергии по показателям колебаний напряжения, Дяченко А. В. (2016)
Сокол Е. И. - Структурно-параметрическая организация элементов энергосистемы в условиях сетецентризма, Гриб О. Г., Швец С. В. (2016)
Сокол Е. И. - Методика комплексного автоматизированного мониторинга объектов энергетической системы Украины с целью повышения безопасности ее функционирования, Резинкина М. М., Гриб О. Г., Васильченко В. И., Зуев А. А., Бортников А. В., Сосина Е. В. (2016)
Gurevich V. I. - The problem of correct choice of ferrite beads (2016)
Титул, содержание (2014)
Москаленко А. Н. - Опережающее экономическое развитие: теоретико-институциональные основы и проблемы реализации в Украине (2014)
Серебрянский Д. Н. - Вертикальная специализация во внешней торговле развивающихся стран: пример Украины, Зубрицкий А. И. (2014)
Гавриш О. А. - Особенности инновационного развития космической отрасли Украины в начале ХХІ в., Войтко С. В., Бухун Ю. В. (2014)
Фролова Н. Б. - Налоговая нагрузка на труд, капитал и конечное потребление в условиях действия Налогового кодекса Украины (2014)
Вдовиченко А. Н. - Налоговая нагрузка и темпы экономического роста в Украине: в поисках рационального соотношения, Орос Г. В. (2014)
Кузняк Б. Я. - Основные направления повышения продуктивности и прибыльности сельского хозяйства Украины (2014)
Рябчук А. Н. - Неудовлетворительные жилищные условия как следствие коммерциализации рынка жилья в постсоветской Украине (2014)
Акулова Н. - Хронотоп подорожі в карнавальній трилогії Юрія Андруховича крізь призму мотивного аналізу, Сластнікова Н. (2015)
Барбара Н. - Жестова поведінка персонажів у романі Люко Дашвар "Село не люди" (2015)
Бунчук Б. - Гекзаметр у поезії Лесі Українки (власне гекзаметричні форми) (2015)
Векуа О. - Часопросторова модель пейзажу Ліни Костенко: процесуальність і подійність крізь призму усної колективної творчості (2015)
Гірняк М. - Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк "Кіт з потонулого будинку" (2015)
Головій О. - Формування біографічного методу в українському літературознавстві ХІХ ст. (2015)
Гуцуляк М. - "Євхаристиріон, або Вдячність..." Софронія Почаського у віршознавчому зрізі (2015)
Йолкіна Л. - Леонід Білецький – учень і послідовник Володимира Перетца (2015)
Карабович Т. - Утілення суб’єктивної предикативності в сонет як форму вираження літературного дискурсу Емми Андієвської (2015)
Кобилко Н. - Реальні ознаки міфологеми "дорога" в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" й "Зелені Млини" (2015)
Коваленко (Шевчук) Д. - Ризоморфний лабіринт як гетеротопія в романі Ю. Винничука "Мальва Ланда" (2015)
Коруняк Ю. - Етюди про Шевченка – апогей літературно-критичної шевченкіани Михайлини Коцюбинської (2015)
Куценко М. - "Те, що не припиняє не писатися": лаканівська призматика еротики в текстах Миколи Хвильового (2015)
Лавринович Л. - Концепти часу в "Camera lucida" Р. Барта: літературознавчі проекції (2015)
Ласкава Ю. - Постать останнього кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського в усній народній творчості (2015)
Любімова О. - Силабічні форми у творчості східноукраїнських поетів 90-х років ХІХ ст. (2015)
Мальцев В. - Українське віршування ХVІІІ ст. в науковій рецепції Дмитра Чижевського (2015)
Маркова М. - Алхімія в літературі: постановка проблеми (2015)
Матушек О. - Образ Іверської Божої Матері в українській бароковій літературі (2015)
Настенко О. - Методи дослідження фоніки поетичного тексту (2015)
Никольский Е. - Роман-эпопея Дмитрия Балашова "Святая Русь": девальвация художественности под влиянием идеологии (2015)
Онікієнко І. - Самототожність Василя Стуса (2015)
Осьмак Н. - Індивідуальний дискурс "еміграційної" прози Т. Бордуляка у світлі сучасних літературознавчих методологій (2015)
Пасічник Г. - Поетичний текст: розмаїття аспектів та підходів до дослідження (на основі опису пейзажу художнього твору) (2015)
Пахолок З. - Повтори як засіб створення репрезентації національно-мовної картини світу (на матеріалі повісті М. Матіос "Солодка Даруся") (2015)
Сипа Л. - Філософська спрямованість французького романтичного роману (2015)
Стародубцева Л. - Семіозис невербальної комунікації в драматичній поемі Лесі Українки "Оргія" (2015)
Сухарєва С. - Епістолярний диспут Іпатія Потія та патріарха Мелетія Александрійського (2015)
Терещук О. - Автобіографізм інтимної лірики Дж. Г. Байрона (2015)
Тищенко О. - Проблема знаковості в поетичному мовленні ХХ ст., Грінченко О. (2015)
Урись Т. - Філософсько-психологічне підґрунтя національної самоідентифікації ліричного героя в сучасній українській поезії (на матеріалі творчості Івана Андрусяка) (2015)
Фіжделюк М. - Антеїстичний погляд на гуцульську ментальність у прозовій творчості Гната Хоткевича (2015)
Філатова О. - Наративна стратегія автора авангардного роману (2015)
Цибенко Л. - Сприйняття й переживання простору: берлінська та єгипетська пустелі Інґеборґ Бахман (2015)
Чуй А. - Дівочі образи народних пісень про кохання (2015)
Чуй С. - Версифікаційні особливості поезій у прозі Василя Слапчука (2015)
Швед І. - Да пытання паэтыкі прасторы: семіятызацыя ўсходу ў беларускім фальклоры (2015)
Шевель Н. - Особливості інтерпретації мотивів та образів Т. Шевченка у творчості поетів "Української хати" (2015)
Шевель Т. - Патріотична домінанта мотиву боротьби в поезії М. Вороного й Т. Шевченка (2015)
Штаєр І. - Ямбічний триметр у перекладах І. Франка з античної драми (2015)
Яблонський М. - Повість Петра Волиняка "Михайло Танцюра": особливості поетики та стилю (2015)
Ільченко О. - Верховинський колорит українського письменства крізь призму літературознавчих пошуків (рецензія на монографію Бикової Т. В. "Верховино, світу ти наш…") (2015)
Бондаренко Г. М. - Современные представления о серологической резистентности при сифилисе (обзор литературы), Безрученко А. А., Никитенко И. Н., Кутовая В. В., Щербакова Ю. В., Губенко Т. В. (2015)
Возіанова С. В. - Екземи рук (2015)
Якимова Т. П. - Патоморфоз современного базальноклеточного рака кожи, Якимов Д. Ю., Шевченко О. В. (2015)
Анфілова М. Р. - Зміни сироваткових концентрацій лейкоцитарних адгезинів sICAM та sVCAM при запальних процесах урогенітального бар’єрного епітелію, викликаних інфекціями, що передаються статевим шляхом, та вплив на них терапії доксицикліном моногідратом (2015)
Кізіна І. Є. - Психологічна складова якості життя у хворих з оніхомікозом як критерій ефективності лікування (2015)
Олейник И. А. - Особенности нарушений в системе цитокинов у больных псориазом, Солошенко Э. Н., Гаврилюк А. А., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2015)
Резнікова А. О. - Оцінка імунологічних змін та алергологічних реакцій у хворих на атопічний дерматит різних вікових груп (2015)
Солошенко Е. М. - Аналіз структури та особливостей мікробіоти шкіри у хворих на розповсюджені дерматози, Джораєва С. К., Гончаренко В. В., Стулій О. М. (2015)
Москалёва Т. В. - Клиническая эффективность лечения инфантильных гемангиом неодимовым лазером (2015)
Щеголева М. Г. - Клинические проявления красного плоского лишая при непереносимости металлических включений в полости рта (2015)
Кутасевич Я. Ф. - К вопросу об атипичных формах микозов гладкой кожи, Олейник И. А., Белозоров А. П., Пятикоп И. А., Матюшенко В. П. (2015)
Памяти Л. И. Дуденко (2015)
Памяти профессора Б. Т. Глухенького (2015)
Табачников С. И. - Украинский профессор психиатрии П. А. Бутковский – основоположник судебной психиатрии (к 175-летию публикации первого руководство по психиатрии "Душевные болезни" (1834), Двирский А. Е. (2010)
Абрамов В. А. - Клинические закономерности преобразования психопатологических синдромов в структуре дебюта шизофрении и заболеваний шизофренического спектра, Осокина О. И., Ушенин С. Г. (2010)
Гончаров В. Е. - Сравнительный анализ клинической картины шизофреноподобного расстройства и других вариантов психических нарушений органического генеза (2010)
Гуменюк Л. Н. - Современные подходы к реабилитации больных с первым психотическим эпизодом, Савин А. А. (2010)
Гавенко В. Л. - Психические и поведенческие расстройства у иностранных студентов-медиков, Лещина И. В. (2010)
Шиндер B. В. - Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики епілептичної хвороби (2010)
Гаврилюк І. В. - Соціально-віктімологічні аспекти сімейного насильства у жінок з невротичними розладами (2010)
Денисенко М. М. - Особенности суицидального поведения у больных экзогенными и эндогенными депрессиями (2010)
Юрьев М. Н. - Психотические и непсихотические заболевания и расстройства у пациентов, находящихся на лечении в дневном стационаре, Двирская Э. А., Дымшиц С. М., Сардак С. Б. (2010)
Васильєва Г. Ю. - Оцінка взаємозв’язку між особливостями психологічного реагування на захворювання та якістю життя у пацієнтів, які страждають на злоякісні новоутворення (2010)
Демченко В. А. - Обґрунтування необхідності надання спеціалізованої психіатричної допомоги пацієнтам первинної медичної мережі в рамках моделі "інтегрованої медицини" (2010)
Литвиненко Н. В. - Профілактика і лікування мігрені та мігренеподібного головного болю, Фісун Ю. О., Фісун С. Ю. (2010)
Михайлова Е. А. - Приоритетные проблемы охраны психического здоровья детей и подростков, Проскурина Т. Ю., Михановская H. Г., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2010)
Ветрила Т. Г. - Сравнительный анализ клинико-социальной характеристики семей, воспитывающих ребенка с нарушением психического развития, в зависимости от уровня дисфункциональности семьи (2010)
Мозговая Т. П. - Роль органической патологии головного мозга в формировании гиперкинетических расстройств и расстройств поведения у подростков (2010)
Проскурина Т. Ю. - Прогноз невротической депрессии у детей, Михайлова Е. А., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Кудь В. С., Исаева Е. Л. (2010)
Кожина А. М. - Диссомнические нарушения в структуре невротических расстройств у подростков, находящихся в пенитенциарных учреждениях, Гайчук Л. М. (2010)
Макаренко О. М. - Специфіка прояву навчального стресу старшокласників загальноосвітньої школи в екзаменаційний період, Голубева М. О., Герасимова А. І., Тиранська 3. А. (2010)
Капранов С. В. - Оценка влияния положительных мотивов жизнедеятельности на самочувствие старшеклассников промышленного города, Капранова Г. В., Загарук Я. И., Ковалева О. С., Несвит М. А., Стрельцова К. В. (2010)
Первомайський В. Б. - Обґрунтування критеріїв обмеженої осудності у неповнолітніх, які скоїли суспільно небезпечні діяння, Ілейко В. Р., Каніщев А. В. (2010)
Ревенок О. А. - Психічні та поведінкові розлади в осіб з онкологічними захворюваннями, Олійник О. П., Шум С. С., Ходаковська І. І. (2010)
Насинник O. A. - Концептуальная модель психиатрической помощи в принудительном порядке: сообщение І (2010)
Сосин И. К. - Острая алкогольная интоксикация: клинико-диагностические критерии и оказание медицинской помощи (2010)
Животовська Л. В. - Комплексна терапія метаболічних порушень при алкогольній залежності (2010)
Андрух П. Г. - Сравнительная характеристика эмоциональных нарушений и сопряженных расстройств у лиц с зависимостью от психоактивных веществ (2010)
Чугунов В. В. - Дисциплінарно-ідентифікаційні особливості психотерапії: варіації, концептуальний базис та основні парадигми (2010)
Беро М. П. - Организация оказания экстренной медико-психологичекой помощи спасателями населению, пострадавшим во время чрезвычайной ситуации, в Донецкой области, Бондаренко А. Ю., Ильченко Н. В. (2010)
Коростий В. И. - Психотерапия психических расстройств у молодых лиц при психосоматических заболеваниях (2010)
Сорока В. В. - Психотерапия невротических расстройств у женщин, переживших насилие в семье, Беро С. Я. (2010)
Никифорова Е. Г. - Психотерапия когнитивных нарушений у шахтеров, пострадавших в результате техногенных аварий, Беро М. П. (2010)
Сінайко В. М. - Роль нейролептичної терапії у розвитку метаболічного синдрому у хворих на шизофренію (огляд літератури), Земляніцина О. В. (2010)
Табачников А. Е. - Бихевиоризм и поведенческая терапия (философская и психологические модели), Табачникова В. С. (2010)
Табачніков С. І. - Про удосконалення і подальший розвиток соціальної і судової психіарії та наркології в Україні (2010)
Редько Т. Г. - Характерологічні та особистісні властивості жінок із депресивними розладами на тлі інволюці, Маркова М. В. (2010)
Ипатов А. В. - Психотерапевтические аспекты индивидуальной программы реабилитации для инвалидов с хроническими соматическими заболеваниями и пути повышения ее эффективности, Михайлов Б. В., Мороз С. М. (2010)
Макаренко О. М. - Адаптація студентів-першокурсників до особливостей навчання у вищій школі, Голубева М. О., Лавренчук А. М. (2010)
Гаврилюк І. В. - Клінічні форми та феноменологічні особливості невротичних розладів, пов’язаних зі стресом, у жертв насильства в сім’ї (2010)
Сыропятов О. Г. - О ранней диагностике шизофрении у военнослужащих, Дзеружинская Н. А., Астапов Ю. Н. (2010)
Максимів Д. В. - Корекція розвитку нейродегенеративних процесів у мутантів Drosophila melanogaster за допомогою комбінованої поетапної дії лікарських засобів, Макаренко О. М., Черник Я. І. (2010)
Голоденко О. Н. - Социально-психологическая адаптация больных рекуррентными депрессивными расстройствами (2010)
Табачников А. Е. - Индивидуальная психология А. Адлера, Табачникова В. С. (2010)
Титиевский С. В. - Психофармакотерапия в сочетании с краткосрочной когнитивно-поведенческой психотерапией при обсессивно-компульсивном расстройстве, Доценко М. Б., Васильева А. Ю., Кравчук А. В. (2010)
Чабан О. С. - Принципи психотерапії у хворих на епілепсію з непсихотичними розладами, Завгородня В. В. (2010)
Лебедев Д. С. - Влияние биологического препарата на коррекцию метаболических нарушений при стрессе и алкогольной интоксикации, Криштаб Т. П., Стогний Н. А., Тищенко Г. Н., Ковтун Т. В., Полушина Т. М. (2010)
Маркозова Л. М. - Значення серотонінергічних механізмів у формуванні варіантів прояву афективних порушень при алкоголізмі, Усменцева О. І., Чурсина В. С. (2010)
Гатицкая А. Э. - Общая характеристика и методы исследования больных с алкогольной зависимостью (2010)
Осуховська О. С. - Дослідження розповсюдженості та особливостей залежності від азартних ігор як форми нехімічної адикції серед громадян України, Аймедов К. В. (2010)
Пономарев В. И. - Клинико-психопатологические особенности зависимости от летучих органических соединений у детей и подростков (2010)
Первомайский В. Б. - Проблема ограниченной вменяемости несовершеннолетних, Илейко В. Р. (2010)
Васильева А. Ю. - Психологические особенности больных со злокачественными новообразованиями (2010)
Петрюк П. Т. - Рецензия на книгу "Психоанализ: новейшая энциклопедия" / Сост. и ред. В. И. Овчаренко, А. А. Грицанов. — Минск: Книжный Дом, 2010. — 1120 с. (2010)
Гадзало Я. М. - Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011-2015 роки та основні завдання на перспективу (2016)
Володін С. А. - Концептуальні засади платформи "Агротехнополіс" інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери (2016)
Кирилов Ю. Є. - Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації (2016)
Павлов О. І. - Сутність теоретичних засад руралістики: понятійно-категоріальний апарат (2016)
Власов В. В. - Научное обеспечение развития виноградарства и виноделия в Украине, Белоус И. В. (2016)
Непочатенко О. О. - Аналіз конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств, Пташник С. А., Непочатенко В. О. (2016)
Ільчук М. М. - Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні, Коновал І. А. (2016)
Колодійчук В. А. - Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України (2016)
Kucher A. V. - Management of soil rational use in the context of european integration (2016)
Шкуратов О. І. - Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки (2016)
Дудник О. В. - Інвестиційні стратегії підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2016)
Михайлова Л. І. - Особливості мотивації до праці в сільськогосподарських підприємствах, Харченко Т. М. (2016)
Мамчур В. А. - Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку (2016)
Шевчук В. О. - Обліково-аналітичні засади управління власним капіталом: теорія та практика (рецензія на монографію Джошар А.В. "Теорія та практика управління власним капіталом (обліково-аналітичний аспект)" (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Анісімова Н. - "В країні демонів старих і хворих...": художня трансформація біблійних мотивів у циклі "Суха різьба" Василя Герасим’юка (2015)
Архіпова І. - Інформаційна функція авторських відступів в англомовних художніх прозових текстах (2015)
Бикова Т. - Наративна стратегія повісті Ю. Шкрумеляка "Огні з полонин" як авторський інваріант декодування "гуцульського тексту" перших десятиліть ХХ століття (2015)
Бондаренко Г. - Духовний світ героїв роману Олеся Гончара "Собор": загальнолюдські та національні риси, Левченко А. (2015)
Броварська О. - Жанрова специфіка публіцистики Богдана Теленька: інтермедіальний вимір (2015)
Вещикова О. - Ненадійний наратор в оповідній структурі містичного твору: ознаки й різновиди (2015)
Головій О. - Повісті "Жаль", "Над морем", "Приязнь" Лесі Українки як цикл про пошук сенсу життя (2015)
Громик А. - Трансжанрова функція декриптивних прийомів у творах Ж. Ешноза (2015)
Драненко Г. - Теорія літературних жанрів у світлі сучасних міждисциплінарних учень: емпіричний та онтологічний дискурси (2015)
Зварич О. - Художні моделі по-роз-двоєної ідентичності в новелах "Голос здалека" Юрія Косача та "Ціна людської назви" Ігоря Костецького (2015)
Карабльова О. - Новелістика Ірини Вільде крізь призму гендерології (2015)
Кицан О. - Деканонізація східних жанрів у творчості волинських поетів (2015)
Коваленко Т. - Декларації та реальність: дискурсивна специфіка українських літературних маніфестів 1920-х рр. (2015)
Лиман Д. - Теологічне та філософське підґрунтя профетизму (на матеріалі творчості вісниківців) (2015)
Михайлова М. - "Форматирование" реальных фактов в автобиографических текстах (образ И. А. Бунина в повести Г. Н. Кузнецовой "Художник"), Ван Инь (2015)
Науменко Н. - Образно-стильова палітра сучасного акровіршування (2015)
Перцева В. - Феномен злочину в романі А. Ю. Заріна "Казнь" (2015)
Ромас Л. - Межа між фактом і вимислом у літературно-інформаційному жанрі повісті-репортажу (на матеріалі твору Юрія Мушкетика "Час звіра") (2015)
Соценко Н. - Интертекст Куприна в романе Б. Акунина "Алмазная колесница" (2015)
Суворова Т. - Когнітивні та вербальні обмеження формування словесних образів американської фольклорної балади (2015)
Сушко О. - Проблема смерті в романі В. Барки "Жовтий князь", Туркіна Ю. (2015)
Федунь М. - Белетристичний компонент у західноукраїнській мемуаристиці першої половини ХХ століття (2015)
Федько О. - Інваріантна природа мотиву катарсису в поемі Леоніда Горлача "Ніч у Вишгороді" (2015)
Хамедова О. - Наратологічний аналіз роману Барбари Редінґ "Безумці" (2015)
Цебенко О. - Роздуми про оборону України й руського народу в літературній спадщині Яна Щасного Гербурта (2015)
Черниш А. - Особливості жанрової дифузії в постмодерному тексті (2015)
Чернишова Т. - "Перверзія" Юрія Андруховича в транскультурному вимірі (2015)
Шарова Т. - Художня часографія прозових творів Костя Гордієнка (2015)
Шахова К. - Функція внутрішньої події в "Записках Тані М." Галини Гордасевич (2015)
Шураєва Н. - Особливості оповідної структури роману М. Кундери "Вальс на прощання": музичний аспект (2015)
Юрчак Г. - Концепт "Іншого" у філософському романі "Еней і життя інших" Юрія Косача (2015)
Янков А. - До питання поетичної картини світу та становлення авторського Я (на основі поетичних метафор Івана Буніна), Прокіпчук І. (2015)
Табачников С. И. - Чернобыль – 25 лет тому. Из воспоминаний руководителя медицинской бригады Минздрава Украины д.м.н., Академика АН ВО Украины, профессора Табачникова С. И. (2011)
Александровский Ю. А. - Психические расстройства у пострадавших во время аварии на Чернобыльской атомной станции в 1986 г. (2011)
Румянцева Г. М. - Сосуществование экзогенно-органических и стрессовых нарушений – особенность психической патологии на отдаленных этапах радиационной аварии, Степанов А. Л., Левина Т. М. (2011)
Панченко О. А. - Динамика личностных изменений ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Панченко Л. В., Басараб И. Ю. (2011)
Чинкина О. В. - Радиационная авария как психическая травма: психологическая переработка воздействия на отдаленном этапе (2011)
Вишневская В. П. - Из опыта оказания психологической помощи участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (2011)
Фільц О. О. - Сучасні методологічні аспекти діагностики депресії: альтернативний погляд на проблему, Кирилюк С. С. (2011)
Зінченко О. М. - Динаміка основних показників стану психічного здоров’я населення Херсонської області, Паламарчук П. В. (2011)
Смашна О. Є. - Деякі закономірності формування клінічної картини параноїдної шизофренії у пацієнтів з супутньою патологією сечовидільної системи (2011)
Полшкова С. Г. - Психосоматичний підхід в розумінні аутоагресії (2011)
Сыропятов О. Г. - Клиническое значение перфекционизма при синдроме психического выгорания, Дзеружинская Н. А., Астафурова Н. Г. (2011)
Хаустова О. О. - Медико-психологічні заходи покращення стану здоров’я пацієнтів з гострими та хронічними хворобами системи кровообігу (етап реабілітації), Дзюба О. М. (2011)
Гончаров В. Е. - Дифференцированный подход к выбору модели реабилитации больных шизофренией (2011)
Данилова М. В. - Клинико-психопатологические особенности депрессивных реакций у больных рассеянным склерозом (2011)
Капранов С. В. - Оценка влияния различных продуктов питания на функциональное состояние центральной нервной системы старшеклассников (2011)
Пушкарёва Т. Н. - Диагностическая классификация нарушений психического развития и психических расстройств у младенцев и детей раннего возраста (2011)
Первомайський В. Б. - Обмежена осудність неповнолітніх: сучасні наукові підходи у дослідженнях російських вчених, Каніщев А. В., Ілейко В. Р. (2011)
Осуховская Е. С. - Результаты исследования игровой аддикции у лиц молодого возраста (2011)
Гатицкая А. Э. - Клинико-анамнестические, клинико-психопатологические, психо-диагностические и экспериментально-психологические исследования больных с алкогольной зависимостью в амбулаторных условиях и их результаты (2011)
Ревенок О. А. - Адиктивна коморбідність у сучасної наркологічної практиці, Аймедов К. В., Корошніченко Д. М. (2011)
Табачников С. И. - Сравнительные аспекты характеристики наркомании у лиц подросткового и молодого возраста в Украине, Харченко Е. Н., Марценковская И. И. (2011)
Табачников А. Е. - Гештальт-терапия. Лекция вторая, Абдряхимова Ц. Б. (2011)
Петрюк П. Т. - Пётр Борисович Ганнушкин: биографические и научные аспекты (к 135-летию со дня рождения), Петрюк А. П. (2011)
Баранецька Ю. М. - Виховний потенціал музичного мистецтва як об’єкт науково-педагогічної рефлексії (2016)
Вознюк О. В. - Нова постнекласична парадигма мистецької освіти (2016)
Гаврілова Л. Г. - Використання форм і методів дистанційного навчання у мистецькій підготовці майбутніх учителів початкових класів (2016)
Данілішина М. Ф. - Українська дитяча фортепіанна музика та її дидактично-виховні можливості (2016)
Ілініцька Н. С. - Педагогічне керівництво в процесі музичної самоосвіті та самовиховання (2016)
Каленик І. В. - Підготовка майбутніх учителів музики до навичок ансамблевого виконання в курсі "Концертмейстерський клас" (фортепіано), Журавльова Н. І. (2016)
Колосова Л. М. - Формування естетичної культури учнів на уроках музичного мистецтва та художньої культури на засадах інтегративного підходу, Руденко О. М. (2016)
Кондратова В. В. - Розвиток творчих здібностей учнів у процесі викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" в початковій школі, Калашнікова О. В. (2016)
Кондрацька Л. А. - Сакральний простір і HOMO MUSICUS (2016)
Котов В. Г. - Опанування майбутніми керівниками дитячих хореографічних колективів традицій українського народного танцю в процесі фахової підготовки (2016)
Кравчук К. Г. - Стан художньої освіти Хмельниччини в 1990-і рр., Нагорняк Х. М. (2016)
Лу Тао - Сутність поняття "виконавська майстерність" майбутніх педагогів-музикантів (2016)
Мен Фаньцзюань - Особливості хорового навчання школярів у дитячих школах мистецтв (2016)
Михаськова М. А. - Педагогічний досвід вчителя музики: проблема визначення (2016)
Остапенко Н. І. - Курс методики музичного виховання у підготовці майбутніх педагогів-музикантів (2016)
Павленко В. В. - Програми розвитку креативності в педагогічному процесі Польщі (2016)
Павленко О. М. - Вдосконалення інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики засобами джазового мистецтва (2016)
Піддубна О. М. - Педагогічний малюнок як основа професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва у процесі вивчення предметів "Малюнок" і "Живопис" (2016)
Пшеничних М. М. - Теоретичні аспекти формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музики, Дермельова Н. М. (2016)
Ся Цзюань - Педагогічні умови формування емоційно-вольових якостей підлітків на уроках музики (2016)
Сяо Лі - Теоретичні та методичні аспекти формування поліфонічного мислення майбутніх вчителів музики (2016)
Телячий Ю. В. - Активізація українського мистецтвознавства як складової культуротворчого процесу революційної доби (1917–1921 рр.) (2016)
Cherkasov V. F. - Training of teachers of music and singing in the system of pedagogical education of the 60-ies of XX century (2016)
Щербініна О. М. - Фортепіанна підготовка у вищих закладах мистецької освіти: сучасний стан та перспективи модернізації (2016)
Ворошилова Г. О. - Особливості державного регулювання міжнародного ринку туристичних послуг у провідних країнах світу (2016)
Охріменко О. В. - Теоретичні підходи до аналізу стратегічних альянсів (2016)
Стадник О. І. - Теоретичні підходи до визначення інтелектуальної власності як економічної категорії (2016)
Стаканов Р. Д. - Глобальне регулювання міграційних процесів (2016)
Волчецький Р. В. - Світовий досвід розвиту сфери туризму та перспективи його впровадження в Україні (2016)
Климчук О. В. - Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки (2016)
Гурова В. О. - Інноваційна активність підприємств в умовах економічної стагнації, Корепанова А. В. (2016)
Пилявець В. М. - Формування системи інформаційної підтримки в системі забезпечення конкурентоспроможності (2016)
Плотнікова М. Ф. - Теоретичні та практичні аспекти формування системи інноваційного менеджменту територіального розвитку (2016)
Братюк В. П. - Особливості сучасної практики страхування майна в Україні (2016)
Ільєнко О. В. - Оцінка перспектив впровадження мобільного інтернету нового покоління в Україні, Мороз Н. К. (2016)
Колосок А. М. - Підходи до визначення сутності необоротних активів підприємства та шляхи поліпшення їх використання, Петрук О. М. (2016)
Костинець Ю. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності та механізму маркетингового управління (2016)
Мокляк М. В. - Маркетингові аспекти управління запасами підприємства, Чорномурова В. Ю., Сергієнко А. Г. (2016)
Ободовський Ю. В. - Теоретичні підходи до формування організаційної структури управління (2016)
Педько І. А. - Розробка алгоритму прогнозування місткості ринку бетону (2016)
Пісковець О. В. - Формування економічного механізму інтенсивного ведення виробництва на сільськогосподарських підприємствах на інноваційній основі (2016)
Сабецька Т. І. - Розвиток американської моделі соціальної відповідальності бізнесу, Григорів С. Ф., Юрчишин І. Я. (2016)
Савчин І. З. - Забезпечення фінансової стійкості нафтогазових підприємств в Україні (2016)
Савчук А. М. - Інформаційна основа стратегічного маркетингу підприємств торгівлі (2016)
Сагалакова Н. О. - Функціональний та процесний підходи до формування ціни туристичного продукту (2016)
Сидоренко Т. М. - Стратегічне управління кадровим потенціалом на підприємствах сфери послуг (2016)
Сімків Л. Є. - Особливості інвестиційних процесів у регіонах України на сучасному етапі (2016)
Гнатенко І. А. - Вплив глобалізації на національний та регіональні ринки праці в Україні, Рубежанська В. О. (2016)
Каленюк І. С. - Підходи до визначення соціальної результативності сфери рекреації та туризму, Котенко Т. М. (2016)
Литовченко І. В. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку наукової діяльності в Україні, Єрмоленко О. О. (2016)
Помінчук С. Г. - Дослідження сучасних тенденцій здійснення професійної орієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Букріна К. А. - Аналіз споживчого кредитування у сучасних умовах розвитку економіки України (2016)
Гаврилко П. П. - Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України (2016)
Дунас Н. В. - Особливості аутсорсингу кредитного процесу комерційного банку (2016)
Ерастов В. І. - Аналіз особливостей реінжинірингу бізнес-процесів у виробничій, збутовій та страховій сферах діяльності (2016)
Кияк А. Т. - Фінансова стабільність банківської системи України (2016)
Лановська Г. І. - Особливості антикризового управління в банківському секторі, Бодарева Т. І. (2016)
Мацелюх Н. П. - Формування цінових аномалій на ринку цінних паперів в Україні (2016)
Осадчий Є. С. - Роль капіталізації у забезпеченні фінансової стійкості кредитних установ, Рябий Р. А. (2016)
Паславська Р. Ю. - Проблеми ефективного функціонування національної системи адміністрування податків та напрями їх вирішення (2016)
Примостка О. О. - Теоретичні підходи до визначення змісту соціального банкінгу (2016)
Проскура К. П. - Основні методи мінімізації податкового навантаження в Україні, Сушкова О. Є. (2016)
Семенчук І. А. - Проблема шахрайства у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів (2016)
Сілакова Г. В. - Підходи щодо визначення сутності поняття "фінансова безпека підприємства", Геник С. Я. (2016)
Драчук В. Ю. - Розрахункові операції за податковими платежами як об’єкт обліку та аудиту (2016)
Лебедєва А. М. - Особливості аналізу руху грошових потоків підприємства (2016)
Новак У. П. - Особливості документального оформлення та обліку вантажних автомобільних перевезень, Падюка М. В., Пилипенко С. М. (2016)
Плахтій Т. Ф. - Особливості застосування категорії "якість" в бухгалтерському обліку (2016)
Рябенко Л. М. - Обліково-аналітичний сервіс стратегічного управління підприємством (2016)
Степаненко О. І. - Аналітична оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (2016)
Срібна Є. В. - Проблеми оцінки енергетичної безпеки в Україні (2016)
Вихідні дані (2016)
Бахтеева Т. Д. - Этиопатогенетические, клинико-психопатологические и патопсихологические особенности рекуррентного депрессивного расстройства у больных рассеянным склерозом, Марута Н. А., Данилова М. В. (2011)
Герасименко А. І. - Уявлення про тривожно-фобічні розлади з точки зору сучасних класифікаційних систем, Кушнір Ю. А., Осадчая Г. О. (2011)
Кирилюк С. С. - Особистісний та соціо-культуральний аспекти формування депресивної симптоматики, Фільц О. О. (2011)
Кирильчук М. Є. - Психологічний стан вагітних з вродженими вадами серця, Ящукевич С. Т. (2011)
Кулик Б. В. - Психоемоційні проблеми та невротизуючі фактори у жінок з психічними захворюваннями та шляхи їх подолання в умовах кризи, Влох І. Й., Білобривка Р. І., Гришканич Т. М. (2011)
Табачников С. И. - Особенности организации и содержания психокоррекционных мероприятий в комплексном лечении пациентов онкологического профиля в условиях специализированного противоопухолевого стационара, Васильева А. Ю., Бондарь В. Г., Доценко М. Б. (2011)
Шум С. С. - Клінічна характеристика психічних розладів в осіб з онкологічними захворюваннями (2011)
Сыропятов О. Г. - Клиническое значение перфекционизма при синдроме психического выгорания, Дзеружинская Н. А., Дзюба О. М., Астафурова Н. Г. (2011)
Огоренко В. В. - Типологія відношення до хвороби у пацієнтів з межовими психічними розладами в структурі клінічної маніфестації пухлин головного мозку (2011)
Рахман Л. В. - Роль коморбідних психічних розладів в розвитку терапевтично резистентних депресій (огляд літератури), Панас А. Р., Гнатюк С. М., Тхір І. С. (2011)
Баркалова Э. Л. - Уровень антител к белку S-100 у больных нейросифилисом с психоорганическим синдромом (2011)
Білобривка Р. І. - Сексуальна поведінка чоловіків з афективно-тривожним розладом особистості та особливості становлення їх сексуальності, Кулик Б. В., Сувало Б. П., Шпильовий Я. В. (2011)
Бабюк И. А. - Коррекция психической и секусуальной дисфункций у женщин в период менопаузы, Кришталь Е. В., Цветкова П. Д., Табачников А. Е., Побережная Н. В., Рымарь И. Б., Барлова Л. А. (2011)
Табачніков С. І. - Актуальні проблеми діагностики та лікування хвороби Альцгеймера, Макаренко О. М., Степаненко Л. В., Дзюба О. М. (2011)
Орос М. М. - Депресивні розлади у хворих на епілепсію, як предіктори формування залежності від психоактивних речовин, Андрух П. Г., Андрух Г. П., Добростомат У. М. (2011)
Аймедов К. В. - "Відхилена" поведінка, як провідна характеристика патопсихологічної складової патологічної схильності до азартних ігор (2011)
Осуховская Е. С. - Результаты исследования отношения лиц молодого возраста к азартным играм (2011)
Табачников С. И. - Cравнительная характеристика медикосоциологических аспектов алкогольной зависимости у лиц подросткового и молодого возраста в Украине, Харченко Е. Н., Марценковская И. И., Синицкая Т. В. (2011)
Зінченко О. М. - Особливості розповсюдженості психічних та поведінкових розладів, унаслідок вживання алкоголю в Україні (2011)
Рыткис И. С. - Актуальные проблемы табакокурения и табачной зависимости (обзор литературы), Гуркова А. В., Ченская А. В., Сойникова В. Г. (2011)
Табачніков С. І. - Результати апробації уніфікованої карти обстеження осіб із хімічною та нехімічною адикціями, Харченко Є. М., Пріб Г. А., Трофімчук Г. Є., Синіцька Т. В. (2011)
Сосін І. К. - Інтегрована терапія опіоїдної залежності, ускладненої нейроофтальмологічною патологією внаслідок феномену наркоасоційованого зловживання препаратами кодеїну із левоміцетином (на моделі клінічного спостереження), Гончарова О. Ю., Шаповалов В. В., Правдін В. В., Шаповалова В. О., Васина Ю .В., Шаповалов В. В., Овчаренко М. О., Тіщенко К. В., Олесова Л. П. (2011)
Гатицька А. Е. - Психотерапія у комплексному лікуванні хворих на алкогольну залежність в амбулаторних умовах у крупному центрі Донбассу (2011)
Табачников А. Е. - Когнитивная психотерапия. Лекция первая: Философская и психологическая модели, Абдряхимова Ц. Б. (2011)
Табачников А. Е. - Когнитивная психотерапия. Лекция вторая: Психопатологическая модель, Абдряхимова Ц. Б. (2011)
Табачников А. Е. - Когнитивная психотерапия. Лекция третья: Психотерапевтическая модель, Абдряхимова Ц. Б. (2011)
Вітюк В. В. - Професійний розвиток педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти регіону (2016)
Гребенюк А. В. - Значення сучасних фантастичних творів у формуванні світогляду дітей та підлітків (2016)
Москальчук Л. М. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в екологічному вихованні юннатів молодшого шкільного віку (2016)
Ткачук Н. М. - Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону (2016)
Шуневич Б. І. - Сучасні тенденції технічного перекладу (2016)
Юровчик В. Г. - Екологічний аспект дослідження лісів Волинської області (2016)
Гнатюк Д. О. - Системно-діяльнісний підхід у практиці роботи НВК № 26 Луцької міської ради (2016)
Шевчик М. С. - Щодо науки і мистецтва управління навчальним закладом (2016)
Сушик Л. Б. - Методично-компетентнісна координація творчої самореалізації учителів географії (акмеологічний підхід) (2016)
Гребенюк Т. С. - Курс "Фінансова грамотність" у системі загальної середньої освіти Волинської області: практичні питання впровадження (2016)
Іллюшко В. В. - Експериментальний метод наукового дослідження в навчальному процесі з фізики, Іллюшко Н. В. (2016)
Свинчук А. В. - Українське козацтво – від виникнення до формування як окремого соціального стану (2016)
Бортник А. В. - Використання ППЗ на уроках математики як інструмент посилення мотивації до вивчення предмета і підвищення якості знань (2016)
Трубнікова О. В. - Люди навколо нас (міжособистісні стосунки), Бондарук Л. М. (2016)
Ткаченко М. В. - До питання про роль музичного мистецтва у формуванні естетичної культури підростаючого покоління (2016)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу LIII Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2016)
Гончарук Н. Л. - Запобігання торгівлі людьми (2016)
Дубік Л. Р. - Безпека хлібобулочних виробів з погляду біології, екології та товарознавства продовольчих товарів, Верба Т. П. (2016)
Ковальчук О. Г. - Незгасна енергетика педагогічного мистецтва В. В. Фещака (2016)
Леськів Є. Б. - Бібліографічний покажчик за темою "Національно-патріотичне виховання дітей та молоді" (2016)
Вилка Л. - Функціонування односкладних та неповних конструкцій в епістолярному тексті (2016)
Кульбабська О. - Мовленнєві пріоритети адресанта у виборі синтаксичних засобів (2016)
Максимюк М. - Особливості постмодерністського тексту та їх вплив на онімний простір (2016)
Навчук Г. - Інтонація як засіб оформлення окличних речень, Шутак Л. (2016)
Роман І. - Актуальні проблеми мовної норми і варіативності в інтегративній лінгвістиці Е. Коссеріу, Роман Л. (2016)
Руснак Н. - Ментальні акценти у діалектному мовленні буковинців, Руснак Ю. (2016)
Струк І. - Тактильні імплікатури у драматичному тексті буковинських письменників (2016)
Телекі М. - Пропріативи у полікомпонентних епонімах хірургічних інструментів (2016)
Томусяк Л. - Дуплексив в як маркер перехідності у синтаксисі (2016)
Ткач А. - Словотвірно ідентичні суфікси у системі термінотворення (позначення особи за професійною діяльністю) (2016)
Шутак Л. - Кoгнітивна метафора як один із засобів творення вторинних номінацій медичного дискурсу, Навчук Г. (2016)
Рак О. - Хронологічний принцип класифікації французьких ойконімів (кельтсько-докельтські утворення) (2016)
Аністратенко А. - Функціонування базових міфологем у народній обрядовості та їх трансформація у сучасній українській драмі, Мойсей А. (2016)
Зварич І. - Міф як базовий фактор формування традицій, Кравченко Г. (2016)
Бронських С. - Екзистенційна робінзонада Франкенштейна (2016)
Скрипник І. - Двохсотлітній експрес: українська література та незмінність поведінкової моделі влади (2016)
Аністраненко А. - Літературна альтернатива політичного реваншу України (2016)
Bączyk K. - (Non)existence of Judas in the novel 'Electric bananas' of Mirosław P. Jabłoński (2016)
Аністратенко А. - Народження змісту форми. Рецензія на монографію: Червінська О.В. аргументи форми: монографія / О.В. Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 383 с. (2016)
Остащук І. - "Поклявся Господь, і не буде жаліти: Ти священик навіки за чином Мельхиседековим" (Псалми 110 (109), 4). Рецензія на монографію: Приліпко І.Л. Духовенство в українській прозі ХІХ – ХХІ Століть: Художня рецепція та інтерпретація: Монографія / Ірина Приліпко. – К.: Логос, 2014. – 482 С. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Положення (2015)
Корнієнко Л. Є. - Класична чума свиней: історичні аспекти, сучасна епізоотична ситуація в світі та Україні, імунітет і вакцинопрофілактика (2015)
Новожицька Ю. М. - Оцінка придатності підтверджуючих методів для визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, Іванова О. В., Доброжан Ю. В. (2015)
Бабань О. А. - Гістоструктура яєчників корів у різні дні статевого циклу, Папченко І. В. (2015)
Артеменко Л. П. - Безпечність та якість м’ясної сировини за саркоцистозної інвазії, Букалова Н. В., Богатко Н. М. (2015)
Тишківська Н. В. - Фізико-хімічні та мікробіологічні показники секрету молочної залози корів за різної кількості соматичних клітин, Сахнюк Н. І., Тишківський М. Я. (2015)
Вовкотруб Н. В. - Зміни вмісту загальних ліпідів, холестеролу та активності альфа-амілази в сироватці крові корів за патології печінки (2015)
Головаха В. І. - Лікування гепатоанемічного синдрому у службових собак, Анфьорова М. В., Піддубняк О. В., Дубовий А. А. (2015)
Левченко В. І. - Ефективність препарату Феролайф за гіпопластичної анемії поросят і телят, Мельник А. Ю., Москаленко В. П., Безух В. М., Богатко Л. М. (2015)
Лукащук Б. О. - Профілактика гастроентериту в підсисних поросят з використанням фітобіотика ЕКСТРАКТ ТМ 6930 (2015)
Мацинович А. А. - Состояние антиоксидантной защиты в зависимости от содержания микроэлементов в крови овец (2015)
Мельник А. Ю. - Аналіз і перспективи галузі птахівництва України, поширення та класифікація метаболічних хвороб сільськогосподарської птиці (2015)
Privarnikov K. - The efficiency of feed phytoadditives fitopank for exocrine pancreatic insufficiency in dogs (2015)
Suslova N. - The effectiveness of the comprehensive preventive measures for gastroenteral pathology in calves, Antonenko P., Makeуeva N., Strah O. (2015)
Харченко А. В. - Забезпеченість корів йодом в умовах приватного сектору (2015)
Шарандак П. В. - Аліментарні фактори – основа внутрішньої поліметаболічної патології вівцематок, Левченко В. І. (2015)
Bilan A. - The separation and detection of several mycotoxins by thin-layer chromatography (2015)
Зоценко В. М. - Клініко-гематологічні показники за інтерферонотерапії гострих респіраторних захворювань у телят (2015)
Рубленко І. О. - Удосконалення методики виділення спор сибірки із ґрунту бактеріологічним методом, Скрипник В. Г., Мачуський О. В. (2015)
Ніщеменко М. П. - Активність супероксиддисмутази та каталази тканини яєчників перепілок за впливу комплексу незамінних амінокислот в поєднанні з вітаміном Е, Стовбецька Л. С., Порошинська О. А., Шмаюн С. С. (2015)
Шапошнік В. М. - Продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від типу вищої нервової діяльності, Сапачова М. А., Царенко Т. М. (2015)
Ільніцький М. Г. - Диференціальна епідуральна блокада бупівакаїном та ропівакаїном у собак, Слюсаренко Д. В. (2015)
Рубленко М. В. - Реакція системи крові на кісткову травму в собак залежно від її типу та за ускладнень репаративного остеогенезу, Семеняк С. А. (2015)
Рубленко С. В. - Інгаляційна анестезія за абдомінальних оперативних втручань у собак, Яремчук А. В. (2015)
Телятніков А. В. - Гістопатологічні зміни ділянки перелому трубчастих кісток у собак під впливом препарату "Остивет-І" (2015)
Вихідні дані (2015)
Басс Д. - Економічна складова національної безпеки (2016)
Гавриленко В. - Теоретико-методологічні аспекти визначення та реалізації правосуб’єктності держави (2016)
Медвідь А. - Щодо закріплення прав людини та основоположних свобод у проектах конституції Західноукраїнської Народної Республіки (2016)
Мищак І. - Спроби конституційного врегулювання статусу органів місцевого самоврядування в Україні в період Української революції 1917 – 1921 років (2016)
Агафонова Н. - Питання методології дослідження феномену конституційної реформи (2016)
Бринзанська О. - Право особи на подання конституційної скарги та процесуальні проблеми його реалізації в контексті змін до Конституції України (2016)
Булкат Л. - Змістовна визначеність конституційних понять "соціальний захист" і "соціальне забезпечення" (2016)
Ємельяненко К. - Реалізація нових повноважень органами місцевого самоврядування сільського рівня в процесі децентралізації: практичні аспекти (2016)
Калінкін А. - Конституційні моделі децентралізації державної влади: проблеми визначення та впровадження (2016)
Курчин О. - Технічні норми та їх роль у містобудівній діяльності: онтологічний і аксіологічний підходи (2016)
Маркуш М. - Феномен змагальності та конституційно-правова модель змагальності у кримінальному процесі України (2016)
Дмитриченко-Кулеба Г. - Особливості правового режиму географічних зазначень, що мають походження з регіону Автономної Республіки Крим (2016)
Мазур В. - Проблема визначення структури механізму цивільно-правового регулювання (2016)
Нескороджена Л. - Відшкодування шкоди, заподіяної при наданні медичної допомоги (2016)
Списаренко К. - Загальна характеристика підстав та способів набуття права власності (2016)
Тищенко Ю. - Ознаки неплатоспроможності як підстава для порушення провадження у справі про банкрутство (2016)
Ладиченко В. - Правові основи конкурсного відбору в системі державної служби, Коломійчук В. (2016)
Оніщик Ю. - Особливості застосування правових норм щодо екстрадиції осіб під час розслідування фінансових правопорушень транснаціонального характеру (2016)
Самбор М. - Субститут адміністративної відповідальності: проблеми законодавчого врегулювання (2016)
Янчук А. - Науково-нормативні підходи до визначення поняття "правоохоронні органи" в умовах їх реформування (2016)
Бабін Б. - Правовий режим тимчасово окупованої території України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, Плешко Е. (2016)
Щербина С. - Інституційна трансформація механізму державного регулювання аграрного та сільського розвитку України (2016)
Лях В. В. - Зміна соціокультурних цінностей у період переходу до інформаційного суспільства (2014)
Ковадло Г. П. - Антропологія "Іншого" та інтелектуальні стратегії світу, що трансформується (2014)
Ситніченко Л. А. - Трансформація ціннісних орієнтирів: свобода чи справедливість? (2014)
Самчук Р. В. - Криза цінностей через призму споживацького суспільства (2014)
Ширинова Наиля Фуад кызы - Интериоризация и социальная адаптация личности (2014)
Клочков І. В. - Трагедія життя особистості у творчості М. де Унамуно (2014)
Ємельяненко Г. Д. - Фундаментальна онто-теологія Мартіна Гайдеґґера (2014)
Горбань Р. А. - Етнорелігійний контекст активно-творчої есхатології, комюнаторного персоналізму та концепції культурної творчості Миколи Бердяєва (2014)
Максюта М. Є. - Natura naturata versus natura naturans? (2014)
Костючков С. К. - Біополітичні концепції як результат імплікації біологічного і соціально-філософського знання (2014)
Бугайов В. І. - Філософська рефлексія образів-символів Мусульманської цивілізації (2014)
Брусакова О. В. - Феноменологія освітньої реальності: конструктивістський досвід (2014)
Шеремет Л. А. - Спорт як соціальне явище та факт культури: основні аспекти філософського розгляду (2014)
Войнов О. В. - Честь як феномен, формуючий соціум і державність (2014)
Балакірова С. Ю. - Проблема Зразкового слухача в контексті концептуальних стратегій сучасної естетики (2014)
Без’язичний Б. І. - Моніторинг ефективності формування етичної компетентності майбутнього вчителя (2015)
Бойко О. В. - Предстартовые состояния в спортивных танцах, Куринной С. Ю. (2015)
Бойко О. В. - Структура и методики оценки исполнительского мастерства в технико-эстетических видах спорта, Питайчук. А. А. (2015)
Бойко О. В. - Влияние темперамента на выбор партнера и взаимоотношения в паре, Северинчик И. Г. (2015)
Болотов О. О. - Розвиток фізичних якостей юних дзюдоїстів засобами рухливих ігор, Моргоєв В. Б. (2015)
Вако І. І. - Особливості техніки рукопашного бою У процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів (2015)
Ганчар О. І. - Мониторинг достижений призеров-пловцов по программе I-X спартакиад народов СССР (1956-1991 гг.) (2015)
Глоба Т. А. - Відношення студентів вищих навчальних закладів до змісту занять з фізичного виховання у різних навчальних закладах України (2015)
Гринь А. Р. - Напрямки розробки системи психологічного забезпечення та супроводу підготовки спортсменівяк проблема психології спорту (2015)
Дручик В. Д. - Педагогічне оцінювання сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі (2015)
Захаріна Є. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування технологій оздоровчого фітнесу (2015)
Конох А. П. - Виховання майбутніх фахівців фізичної культури в традиціях Запорізького козацтва, Притула О. Л. (2015)
Кузьменко Н. В. - Профессионально – прикладная физическая подготовка как фактор укрепления здоровья студентов (2015)
Магльований А. В. - Системно-реляційний підхід до питання формування професійних здібностей в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ (2015)
Носко Ю. М. - Особливості фізичного розвитку учнів початкової школи (2015)
Піскунова Л. Е. - Розвиток фізичної культури як один із принципів безпечної життєдіяльності сучасної молоді, Костенко М. П., Гордєєва С. В. (2015)
Приймак С. І. - Проблеми добору тренувальних засобів для формування техніки рухів важкоатлеток на етапі попередньої базової підготовки (2015)
Приходько П. Е. - Психологічна підготовка боксерів до змагань (2015)
Ріпак М. - Ставлення жінок похилого віку до занять фізичною культурою, Шершун Н., Маланчук Г., Ріпак І. (2015)
Сидорук А. В. - Анімаційна діяльність як складова частина моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл (2015)
Форостян О. І. - Фізичне виховання дітей з вадами зору в системі соціалізації, адаптації та інтеграції (2015)
Хамер Самер - До питання тлумачення поняття фітнес-технології (2015)
Хамуд Садади - Комплекс тестовых заданий и физиологических показателей для оценки функционального обеспечения специальной выносливости бегунов на средние дистанции (2015)
Хачикян С. С. - Розвиток спеціалізованих сприймань у боксі (2015)
Цись Д. - Формування рухових умінь і навичок з волейболу у студенток вищих навчальних закладів (2015)
Цюкало Л. - Зміна показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів в процесі занять з фізичного виховання у позаурочний час (2015)
Чернявський І. С. - Проблеми розвитку адаптивного спорту (2015)
Чеховська А. Ю. - Модельні характеристики фізичної підготовленності у фітнес-аєробікі (2015)
Макаренко Б. Г. - Трансформаційне суспільство: пошук основних моделей розвитку (2014)
Бак М. - Суперечності модернізаційно-інноваційного процесу в Україні (2014)
Виселко І. В. - Становлення аудіовізуальної комунікації: теоретичні рефлексії та практичні здійснення (2014)
Максюта М. Є. - Свобода і національний характер (2014)
Кудлач В. І. - Людина соціальна (2014)
Старовойт О. В. - Демократичне середовище як умова розвитку інноваційної культури особистості (2014)
Йосипенко О. М. - Методологічна проблема індивіда в сучасній філософії та соціальних науках (2014)
Маркозова О. О. - Хаотичне фреймування успіху особистості в перші роки незалежності України (2014)
Завальнюк О. В. - Основні чинники і напрями розвитку спорту в культурно-освітній життєдіяльності особистості (2014)
Попова О. Б. - Тілесність у контексті постмодерну (2014)
Волковський В. П. - Становлення ідеї суспільності як фундаментальний процес інтелектуальної модернізації (на матеріалі політично-філософської думки України ХІХ ст.) (2014)
Клочков І. В. - Аристотелівська традиція епохи Відродження і філософські погляди П. Помпонаці (2014)
Туренко О. С. - Сутність і значення чеснот у доктрині Св. Августина (2014)
Зборовська К. Б. - Точка комплікації містичної гносеології і християнської антропології Діонісія Ареопагіта (2014)
Шелюк Л. М. - Поняття і сутність державної освітньої політики (2014)
Жуленков О. В. - Проблема інтеграції знань у сферах науки, інженерії, економічної діяльності (2014)
Ситніченко Л. А. - Соціальна справедливість: проблеми методології (2014)
Пішак О. В. - Взаємозв’язок соціальної та індивідуальної моралі у сучасному суспільстві (2014)
Міщур Т. Л. - Естетичні виміри поетичного та театрального в творчості М.І.Цвєтаєвої: світоглядний аспект (2014)
Трегуб Г. А. - Динаміка соціокультурних процесів: фокус на релігії (2014)
Майструк І. М. - Особливості принципу розуміння в соціологічному пізнанні (2014)
Bernar G. B. - Структурні та лінгвістичні особливості п’єси "Everyman", Structural and linguistic peculiarities of the play «Everyman» (2016)
Mykhaylenko V. - Functional semantics of apposition in the author’s discourse: contrastive aspect (2016)
Yemelyanova O. V. - Pragmatic potential of occasional innovations in mass media discourse, Shulik S. M. (2016)
Андріїв О. Б. - Таксисна функція плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській мовах (2016)
Артеменко Т. М. - Квеситивні та констативні репліки-відповіді у комунікативному процесі, Липко І. П. (2016)
Батринчук З. Р. - Поняття інтертекстуальності та підходи до його вивчення (2016)
Безпалова Е. В. - Семантико-синтаксическая организация структурных частей англиканской про поведи (2016)
Бойчук М. В. - Композиція та юкстапозиція як засіб номінації в заголовках періодичних Інтернет-видань, Бойчук В. М. (2016)
Борисов О. О. - Листи-зізнання у британському та українському електронному публіцистичному медіа-середовищі (2016)
Бровкіна О. В. - Особливості вербалізації емоційно-забарвленої лексики в англомовному парентальному дискурсі, Міщенко А. О. (2016)
Вдовенко Т. А. - Ненадежные повествователи в англоязычной художественной прозе (2016)
Венгринюк М. І. - Функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті, Мельник О. М. (2016)
Войналович Л. П. - Функціонування заперечення в сучасній англійській мові (2016)
Вольфовська О. О. - Темп мовлення як один із засобів впливу на слухача політичної промови (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Афективні експліцитні моделі заперечення в іспанській мові (2016)
Гнатковська О. М. - Мовні засоби модерації я-висловлень у дискурсі телевізійного інтерв’ю, Сапожник І. В., Суродейкіна Т. В. (2016)
Гончарук О. В. - Види семантичних відношень між базовим реченням та вставленими компонентами (2016)
Грибок О. М. - Тематичний репертуар побутового дискурсу (на матеріалі німецької мови) (2016)
Дворянчикова С. Е. - Из истории изучения языковых средств комического в контексте литературной ономастики (2016)
Деренчук Н. В. - Прагмалінгвістичні особливості мовної тактики "обіцянка" в українському політичному дискурсі (2016)
Дзикович О. В. - Анотація-опис книги як вид рекламного тексту (2016)
Дьомкіна О. В. - Регулятивний потенціал перериваючих мовленнєвих актів у судовому дискурсі (2016)
Дячук О. В. - Директиви на прикладах дискурсу соціальної реклами (2016)
Жуковська А. В. - Фасцинативний потенціал дотику в номінативному просторі сучасної англомовної художньої прози (2016)
Игина З. А. - Трасология готического нарратива: структура "следа" события (2016)
Капранов Я. В. - Витлумачення терміна "етимон" як знакового утворення прамовного стану (2016)
Капуш А. В. - Інтеграція іншомовних запозичень у лексичну систему німецької мови (2016)
Карачун Ю. Г. - Мовні та позамовні чинники утворення термінів з електротехніки в українській та англійській мовах (2016)
Катернюк В. В. - Семантика ергонімів Лондона, Берліна та Копенгагена (на матеріалі назв ресторанів) (2016)
Кірковська І. С. - Cитуація готовності до здійснення дії як компонент категорії проспективності та засоби її вираження у сучасних романських мовах (2016)
Козлова В. В. - Функціональність перлокутивних інтенсифікаторів морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі (2016)
Козловская А. Б. - Прагматические функции повторов в информационных газетных текстах (2016)
Колосова Г. А. - Функціїї текстотворення політичних та військових онімів у мемуарах Вінстона Черчилля "My early life" (2016)
Копчак М. М. - Лінгвокомунікативний аспект мовленнєвого етикету привітання (2016)
Крутько Т. В. - Різнорівневі засоби компресії у приватних повідомленнях соціальних мереж (на матеріалі англійської мови) (2016)
Лазебна О. А. - Природа стилістичного функціонування (діє)прислівників оцінки у сполученні з дієсловом (sich) fuhlen у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії (2016)
Левчина А. О. - Особливостi актуалiзацiї британської та американської вимовних норм у сучасному кiнематографi, Козуб Л. C. (2016)
Лелека Т. О. - Граматична асиміляція новітніх англоамериканізмів в українській мові початку ХХІ століття (2016)
Мартинюк О. М. - Вербальні та невербальні засоби вираження неправди (на матеріалі сучасної французької мови) (2016)
Мельничук Р. І. - Дослідження фонетичної організації мови німецьких колискових пісень (2016)
Мизин Т. О. - Слова-композити в термінології підмови географії (на матеріалі англійської мови) (2016)
Мисик О. А. - Тваринний етнокультурний код українців у тропах осі псевдототожності (в поетичних творах І. Калинця) (2016)
Найдюк О. В. - Прецедентні феномени як засіб вираження іронії (на матеріалі твору Х. Конзаліка "Гірко-солодкий сьомий рік") (2016)
Пахаренко А. В. - Лінгвістичні особливості прояву дитячої авторитарності та примхи: спільне та відмінне (2016)
Попова О. В. - Біблеїзми vs вульгаризми – барометр соціальної освіченості, Стовпак О. С. (2016)
Приймак А. М. - Перифразы и эвфемизмы как средство экспрессивно-оценочной и корректной коммуникации в публицистическом тексте, Барановська З. М. (2016)
Рибачок С. М. - Граматичні інструменти дискурсивного впливу (2016)
Рокун І. А. - Основні характеристики та функціональні особливості стереотипів (2016)
Рудківський О. П. - Phonetische transkription und sprecherauswahl bei der vergleichenden analyse von germanischen und slawischen sprachen (2016)
Свистун Н. О. - Особові імена як знаки ідентифікації та індивідуалізації особи: теорія досліджень (2016)
Сподарик О. В. - Хронотоп у британському полікодовому художньому тексті (2016)
Тодер Д. Д. - Лексика угорського походження в говірці села Сімер Перечинського району Закарпатської області, Тодер С. В. (2016)
Труба Г. М. - Категорії аспектуальності й становості. Взаємодія на рівні категорій родів дієслівної дії та становості (2016)
Труцуненко І. І. - Явище мовної економії в сучасній німецькій мові, Зуборєва А. А. (2016)
Тучкова О. О. - Невербальні засоби формування образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі (2016)
Худолій А. О. - Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах (2016)
Шірінян Е. А. - Традиційні німецькі цінності як лінгвокультурні домінанти у політичному дискурсі Конрада Аденауера (2016)
Шуляк І. М. - Теорія релевантності як метод інтерпретації непрямих мовленнєвих актів в англомовному художньому дискурсі (2016)
Яремко М. В. - Мова, що мовчить: принцип "поетичної балаканини" в романі Р. Вальзера "Родина Таннер" (2016)
Кралюк П. М. - Образ козацтва в поемі Симона Пекаліда "Про Острозьку війну…" (2016)
Падалка Р. М. - Особливості метафоризації у прозі А. Федя, Ворона Н. (2016)
Czajkowska A. - Rozne oblicza edukacji europejskiej w relacjach dziewietnastowiecznych podroznikow polskich (2016)
Lange A. - Interkulturelle kommunikation im deutschunterricht lehren (2016)
Артюхова О. В. - Специфіка навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей (2016)
Безвін Ю. Г. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов у контексті науково-педагогічних досліджень (2016)
Бесараб Т. П. - Організація активної роботи студентів на заняттях з англійської мови (2016)
Варданян А. О. - Розвиток професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів медичних вузів у процесі міжкультурної інтеграції (2016)
Голуб І. Ю. - Роль психологічних особливостей сприймання у формуванні соціокультурної компетенції майбутніх перекладачів, Дужа-Задорожна М. П. (2016)
Комірна Є. В. - Фоностилістичні особливості реалізації складу у французькій мові (2016)
Курченко Л. М. - Класифікація вступних вимог університетів німецькомовного ареалу Європи щодо рівня володіння німецькою мовою (2016)
Мельник А. І. - Особливості формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності студентів немовних вишів на основі особистісно-діяльнісного підходу (2016)
Мельниченко Г. В. - Інтерактивні прийоми розвитку професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов засобами навчального курсу "Історія англійської мови" (2016)
Мігірін П. І. - Роль психологічних факторів у процесі навчання іноземної мови (2016)
Ніколаєнко О. В. - Феномен міжкультурної комунікативної компетентності викладача вищої школи як ознака професійно-педагогічної якості, Ушата Т. О. (2016)
Огородник Н. Є. - Про статус професійної підмови морських фахівців (2016)
Рубель Н. В. - Застосування інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі, Винник О. Ю. (2016)
Северіна Т. М. - Формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх філологів у лінгвоосвітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу (2016)
Tупченко В. В. - Викладання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації в аграрному університеті (2016)
Drozd I. - (Nie)zrozumienie dla uchodzcow w kontekscie komunikacji miedzykulturowej (2016)
E. Hak - Pojecie prowincji w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza (2016)
Modlinska A. - Poloneza czas zaczac... Taneczne korowody w powiesciach "Saskich" Jozefa Ignacego Kraszewskiego (2016)
Morozova I. I. - A woman in the victorian female discourse (2016)
Regiewicz A. - Audiowizualnosc literatury jako strategia komunikacji miedzykulturowej (2016)
Wilk M. - Transformacja medium ksiazki (2016)
Ващенко Ю. А. - Зооморфные мотивы в романе А. Володина "Дондог", Чуб В. П. (2016)
Великорода Ю. М. - Становлення прецедентних імен та еволюція їх значення в американському медіа дискурсі (2016)
Винар С. М. - Античний хор у драмах Еврипіда: комунікативна інтерпретація (2016)
Гончарова Ю. С. - Феномен паракритики у трактуванні Ігаба Гассана (2016)
Гончарук Р. А. - Леся Українка та німецькомовний культурний простір: чи взаємна рецепція? (2016)
Громко Т. В. - Формування культури читання художньої літератури у студентів-істориків (2016)
Гужва О. О. - Комунікативні стратегії в дискурсі мовної особистості "ідеальній чоловік" (2016)
Дуброва О. В. - Цикл Волта Вітмена "Діти Адама" у світлі квір-теорії (2016)
Єфименко Т. М. - Готичний роман і зародження неоготичного напряму в культурі (2016)
Зелінська Л. В. - Між філологією і філософією: рецепція книги Ф. Ніцше "Народження трагедії з духу музики" в українській та російській культурах (2016)
Калініченко М. М. - Внутрішні міжкультурні комунікації у творчості Джеймса Фенімора Купера (2016)
Ковальчук И. М. - Чеховские мотивы в творчестве С. Д. Кржижановского (2016)
Кузнєцова О. В. - Ідіодискурс Дейва Баррі в антропоцентичній парадигмі сьогодення (2016)
Мельничук І. В. - Цикл віршів на клейноди роду Желіборських у контексті геральдичної поезії українського бароко (2016)
Назарець В. М. - Різновиди внутрішньотекстових адресатів в адресованій ліриці Лесі Українки (2016)
Ніколова О. О. - Комічні псевдоморфні персонажі української та російської прози к. ХVІІІ – і п. ХІХ ст. (2016)
Романова О. О. - Культура українського мовлення як один із компонентів професійної культури економіста (2016)
Собчук Л. В. - Наративна організація роману Миколи Вінграновського "Северин Наливайко", Лотоцька О. Л. (2016)
Стецик Н. М. - Типологічна спорідненість творів Івана Франка "Як Русин товкся по тім світі", Осипа Шпитка "Листи з пекла: Антихрист до Люципера" та Леся Мартовича "Пророцтво грішника" (2016)
Тимейчук І. М. - Категорія Іншого в ракурсі постколоніальної критики (2016)
Трош С. Э. - Гендерна картина світу в англійській поезії періоду Реставрації (на матеріалі творчості С. Батлера) (2016)
Тупахіна О. В. - Діалог культур у постколоніальному інтер’єрі неовікторіанського роману Ллойда Джонса "Mister Pip" (2016)
Чередник Л. А. - Міфопоетична парадигма поезії Ірини Жиленко (2016)
Шевців Г. М. - Елементи рецепції творчості Й.-В. Ґете в українській літературі ХІХ-ХХ століть, Р. Б. Шевців (2016)
Юрковська М. М. - Розвиток вербального гумору в анімаційному дискурсі (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів XX-XXI ст.) (2016)
Батіна І. А. - Специфіка навчання гендерному аналізу студентів юридичних факультетів (2016)
Бережна О. О. - Особливості перекладу термінів англійської біржової лексики (2016)
Білицька В. - Особливості перекладу граматичних категорій часу, стану та способу дії у німецькомовних текстах відео репортажів (2016)
Зубрик А. Р. - The functions of occasionalisms in science fiction literature and their translation on the example of the novel "The hunger games" by S. Collins (2016)
Каширіна І. В. - Переклади С. Караванського як текстотворчість: особливості поетики перекладача (2016)
Крилова Т. В. - Універсальне граматичне значення перфектності як об’єкт перекладацького аналізу (2016)
Кротенко Л. Б. - Застосування трансформацій при перекладі художньої літератури (2016)
Маркелова А. А. - Перекладацька інтерпретація етносимволів поетичного мовлення Василя Симоненка (2016)
Надточій Ю. М. - Англоамериканізми в політичних текстах та їх прагматика перекладу (2016)
Орєхова О. І. - Перекладознавчий підхід до аналізу мотиву як жанроформувальної одиниці кінотексту (на матеріалі українських перекладів англомовних психологічних кінотрилерів) (2016)
Плетенецька Ю. М. - Переклад жаргонізмів, сленгу, вульгаризмів та різновидів соціального діалекту в творі Дж. Селінджера "Над прірвою в житі" (2016)
Ситник О. В. - English expressing devices of Ukrainian diminutive and derogatory lexical units (2016)
Скрябіна В. Б. - Характеристики комунікативної поведінки перекладача (2016)
Сніговська О. В. - Особливості перекладу англійських і новогрецьких економічних багатокомпонентних термінів (2016)
Струк І. В. - Фонографічні аномалії діалектів в українських перекладах творів М. Твена (2016)
Ткачук И. В. - Актуальные проблемы современного переводоведеня (2016)
Фурс Т. І. - Психологічні механізми реферативного перекладу як виду мовленнєвої діяльності (2016)
Асланян С. А. - Умови та шляхи запобігання конфліктам у діяльності медико-соціальних експертних комісій, Пилипенко О. І., Чемирисов В. В., Малий М. Ю., Задесенець П. П., Ткаченко Л. І., Маменко В. О. (2011)
Бєлінська М. І. - Здатність до адаптації у студентів з різними рівнями креативності (2011)
Грицюк Н. О. - Феномен дефіциту спілкування у дошкільному віці (2011)
Губеладзе І. Г. - Порівняльний аналіз соціально-психологічних особливостей сільської та міської спільнот (2011)
Дробот О. В. - Психологічна сутність професійної управлінської свідомості: постановка проблеми (2011)
Замша А. В. - Формування діагностичної компетенції студентів-психологів в умовах діяльності психологічної служби ВУЗу, Нестеренко М. В., Оксюта В. О. (2011)
Зейналзаде Шіва - Методологічні засади компаративного дослідження кроскультурних уявлень про сім’ю (2011)
Кальницька Ю. С. - Соціально-психологічні ідеї в науковій спадщині українського психіатра М. В. Країнського (2011)
Капосльоз Г. В. - Психологічні аспекти управління мотивацією особистості з метою спонукання до праці (2011)
Кириченко Р. В. - Формування читацької компетентності у студентів (2011)
Кочубейник О. М. - Візуальність як репрезентація соціальності у постмодерні: можливість причитування зображення (2011)
Леонова І. М. - Особливості соціалізації дітей, що залишилися без піклування батьків (2011)
Лось О. М. - Прояви емоційної дисгармонійності залежно від стажу і умов професійної діяльності (2011)
Найдьонова Л. А. - Розвиток рефлексивного капіталу спільноти: проблема індивідуального внеску в спільний ресурс (2011)
Нявчук О. Б. - Суїцидальна поведінка як психологічна проблема, Карпенко Т. В. (2011)
Оверченко А. І. - Проблеми дослідження правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень (2011)
Панга М. В. - Методологічні проблеми психологічного дослідження середнього класу в Україні (2011)
Татенко В. О. - Психологія інтимного життя: від структури до типології (2011)
Фролов П. Д. - Соціальні очікування як чинник інноваційної активності особистості, Крамаревич О. В. (2011)
Хазратова Н. В. - Проблема неефективності державного управління в сучасній Україні: психологічні аспекти (2011)
Шульга В. Д. - Вчинковий принцип у дослідженні психологічних особливостей процесу соціального та духовного розвитку учнівської молоді (2011)
Марута Н. О. - Стан надання та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Особенности формирования терапевтического альянса между врачом и больными с психоневрологическими расстройствами, Артюхова В. В. (2011)
Сыропятов О. Г. - Феноменологическая оценка психических нарушений при синдроме хронической усталости и неврастении, Дзеружинская Н. А., Астапов Ю. Н., Яновский Т. С. (2011)
Очколяс В. И. - Непсихотические психические расстройства при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Табачников С. И., Руженков В. А. (2011)
Зінченко О. М. - Динаміка загальної та первинної захворюваності на розлади психіки та поведінки населення Чернівецької області у 2000-2010 роках (2011)
Пріб Г. А. - Засади диференціації реабілітаційних та лікувальних заходів при наданні допомоги пацієнтам, які страждають на психічні розлади (2011)
Беро М. П. - Особенности формирования тревожно-депрессивных расстройств невротического уровня у беременных женщин, страдающих тяжелыми соматическими расстройствами, осложняющими течение беременности – психодинамический подход, Беро С. Я. (2011)
Дзюба А. Н. - Исследование вариабельности сердечного ритма у лиц молодого возраста, Бушинская Е. В., Тарновецкая Е. И., Кардашов В. П., Лагутин А. Ю. (2011)
Соловьева М. А. - Факторы риска и клиническая структура невротических, соматоформных и связанных со стрессом расстройств у работников банков (обзор литературы) (2011)
Степаненко Л. В. - Генетичні та мітохондріальні механізми розвитку нейродегенеративних захворювань (огляд літератури) (2011)
Ілейко В. Р. - Науково-методичні аспекти комплексної судової психолого-психіатричної експертизи в Україні, Канищев А. В. (2011)
Ілейко В. Р. - Спірні питання законодавчого та нормативного регулювання комплексної судової психолого-психіатричної експертизи в Україні, Каніщев А. В. (2011)
Табачников С. И. - Медико-социологические аспекты характеристики токсикоманий у лиц подросткового и молодого возраста, Харченко Е. Н., Приб Г. А., Марценковская И. И., Синицкая Т. В., Власова К. А., Войтенко Ю. В. (2011)
Аймедов К. В. - Профілактичні та реабілітаційні заходи при патологічній схильності до азартних ігор (2011)
Осуховская Е. С. - Гендерные особенности распространенности и некоторых проявлений игровой аддикции у лиц молодого возраста (2011)
Побережная Н. В. - Общая характеристика и методы исследования пивного алкоголизма у лиц молодого возраста (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Медико-психологические аспекты проблемы комплайенса больных с алкогольной зависимостью, Лесная Н. Н. (2011)
Погосов А. В. - Профилактика зависимости от психоактивных веществ у учащихся общеобразовательных учреждений, Филатова Т. А. (2011)
Рыткис И. С. - Современный взгляд на проблему табакокурения и табачной зависимости, Васильева А. Ю., Гуркова А. В. (2011)
Огоренко В. В. - Психотерапия в онкологии: возможности применения при онкопатологии головного мозга (обзор литературы) (2011)
Касьянова А. Ю. - Психотерапія та психодіагностика дітей з функціональними захворюваннями кишківника (2011)
Петрюк П. Т. - Академік Віктор Павлович Протопопов: творча біографія та наукова спадщина (до 130-річчя з дня народження), Петрюк О. П. (2011)
Глузман С. Ф. - Этиология злоупотреблений в психиатрии: попытка мультидисциплинарного анализа (2011)
Від надання психіатричної допомоги до охорони психічного здоров’я нації (2015)
Марценковский И. А. - 5-й всемирный конгресс по расстройствам с дефицитом внимания/гиперактивностью "От расстройства у детей к расстройству у взрослых" (2015)
Осуховська О. С. - Аналіз розповсюдженості вживання наркотичних речовин серед учасників бойових дій внаслідок посттравматичних психічних порушень, Табачніков С. І., Харченко Є. М., Орловська Я. В., Синіцька Т. В., Чепурна А. М. (2015)
Процик В. О. - Особливості психогенних параноїчних психозів, асоційованих з антитерористичною операцією, у мирного населення, Бабич В. В., Грязєв С. А., Михеєва Т. О. (2015)
Харченко Є. М. - Характеристика взаємозв’язку перенесення посттравматичних стресових розладів із вживанням психоактивних речовин в умовах антитерористичної операції, Осуховська О. С., Васильєва А. Ю., Орловська Я. В., Синіцька Т. В., Чепурна А. М. (2015)
Сукачёва О. Н. - Результаты сравнительного изучения темпераментальных характеристик профессиональных военнослужащих, уволенных из рядов вооруженных сил в связи с реформированием армии, с адаптационным расстройством (преобладанием нарушений поведения – F43.24 по МКБ-10) (2015)
Хаустова О. О. - Психосоціальна реабілітація: проблеми і шляхи вирішення (2015)
Хаустова О. О. - Актуальні проблеми життя і порушення психічного здоров’я внутрішньо переміщених осіб, Коваленко Н. В. (2015)
Мороз С. М. - Травма взрывной волной, коморбидная со стрессом боевых действий, Моргачева А. К., Яворская И. П., Хаитов Р. П. (2015)
Степанова Н. М. - Соціально-демографічна та патопсихологічна характеристика посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій, Ладик-Бризгалова А. К., Болтоносов С. В., Сулімовська А. С. (2015)
Роберт Ван Ворен - Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 3) (2015)
Киосева Е. В. - Инновационное направление в медико-социальной превенции аддиктивных расстройств у студенческой молодежи (2015)
Рахманов Р. В. - Психічні розлади у батьків, які виховують дітей з дитячим церебральним паралічем (2015)
Вербенко Г. М. - Клінічні характеристики пацієнтів з біполярним афективним розладом і якість життя залежно від фази захворювання (2015)
Культенко В. П. - Структура когнітивно-поведінкової психотерапії при кардіоневрозі, самосприйняття і самовпевненість особистості (2015)
Сафонов Д. Н. - Мишени и векторы психотерапии психогенных компонентов экзацербации кататонического синдрома (2015)
Авраменко О. М. - Багатофакторна характеристика пацієнтів з непсихотичними психічними розладами і хронічним больовим синдромом (2015)
Mrug O. - Rehabilitation potential of personality in paranoid schizophrenia (2015)
Лук’янович І. Л. - Особливості переважаючої перцептивної модальності та функціональної півкульової асиметрії у хворих з психотичними, непсихотичними, дефектно-органічними розладами та в осіб, що перебувають під дією стресогенних чинників (2015)
Мельник В. С. - Система згортання крові та динаміка когнітивного дефіциту в гострому періоді ішемічного інсульту (2015)
Літвінов О. О. - Особливості клінічного перебігу розладів аутичного спектра в різних вікових групах (2015)
Бикшаева Я. Б. - Шизофрения, манифестирующая в детском возрасте: особенности диагностики и терапевтических стратегий (2015)
Чернишов О. В. - Соціальні чинники розвитку больового синдрому в підлітковому віці (2015)
Ищук В. В. - Медико-психологические аспекты психопатогенеза психогенного компонента психоэндокринного синдрома при инсулинозависимом сахарном диабете (2015)
Сапон Д. Н. - Особливості діагностики тривожно-депресивних розладів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного невропатичного больового синдрому травматичного ґенезу (2015)
Румянцева С. С. - До питання стандартів лікування хворих наркологічного профілю, Синіцька Т. В., Вольних Ю. В. (2015)
Напрєєнко Н. Ю. - Походження, діагностика та лікування депресій при алкогольній залежності (2015)
Тези (2015)
Слово о юбиляре (2012)
Список публикаций проф. Ивановой Л. П. (2012)
Список аспирантов проф. Ивановой Л. П., тематика их диссертационных исследований (2012)
Глущенко В. А. - К вопросу о концепциях лингвистического метода (2012)
Аскерова I. A. - Походження, семантичний та формально-дериваційний розвиток псл. *zalb (2012)
Гончаров В. И. - Терминология плавательных сооружений в русском языке ХVІ-ХVІІ вв. (2012)
Карпенко У. А. - Когнитивно-сравнительный этимологический метод исследования первокорня (2012)
Салахатдинова Э. Ш. - Семантизация крылатых слов и выражений в специальных словарях XIX века (2012)
Циганок Г. М. - "Історична фонологія української мови" Юрія Шевельова та її роль у становленні української фонетичної термінології (2012)
Верьовкін В. В. - Антропоморфізація концепту ВІЙНА в міфологічній свідомості давніх народів Європи (2012)
Иванова Л. П. - Концепты морально-этических ценностей семьи (на материале воспитательного потенциала любимых песен) (2012)
Маштакова Н. В. - Національно-культурна сутність прислів'їв з семантикою прикмет у різноструктурних мовах (2012)
Мукоид О. В. - Жаргонизмы в произведениях В. Пелевина (2012)
Овчиннікова I. I. - Багатозначність як об'єктивна підстава багатовимірної семантичної типології дієслівних значень (2012)
Олекса Г. І. - Семантична структура дієслова в лексико-семантичній групі (2012)
Бречак Е. О. - Конверсационный анализ и критический дискурс: сравнительная характеристика (2012)
Величко Н. В. - Лингвоконцептологический анализ фрейма КЛИМАТ в письмах А. П. Чехова (2012)
Вильчинская А. Г. - Разветвлённые метафоры в прозе М.И. Цветаевой (на материале очерка "Пушкин и Пугачёв") (2012)
Григораш А. М. - Метафора в современной русскоязычной поэзии Украины (на материале сборника стихов, песен и акварелей Валерии Борисовой "Глория Деи!") (2012)
Довгань О. В. - Іномовність як чинник успішності процесу комунікації (2012)
Зайцева М. О. - Особливості описів природи в трилогії Дж. Толкієна та їх відтворення в тексті перекладу (2012)
Кротенко Л. Б. - Текст як лінгвістична дискурсологічна одиниця (2012)
Павлова Е. В. - Жанровые особенности интернет-объявления о вакансии как вида дискурса менеджмента персонала (2012)
Песчанская Е. В. - Маскировка эмоциональных состояний персонажей посредством паралингвистических средств (на материале произведений А. П. Чехова) (2012)
Пономаренко Е. А. - Жанр рекомендации в условиях речевого общения врача и пациента (на материале произведений писателей-врачей) (2012)
Прадивлянная Л. Н. - Национальная специфика русского импрессионизма (2012)
Приймак А. Н. - Эмоциональность и оценочность в дневниковом тексте (на материале дневников Л. Н. Толстого) (2012)
Сахарова О. В. - Модусні варіації фатичних жанрів (2012)
Сидорова О. Ю. - Вербальна поведінка учасників перемовного процесу (в підході "case study"), Климентова О. В. (2012)
Сыромля H. H. - Концепт "Символ" в поэтической речи русских символистов (2012)
Толчеєва Т. С. - Специфіка когнітивної сполучуваності абстрактних іменників (2012)
Троян А. О. - Лингвистический потенциал синергетического анализа художественного текста (на материале сказок A. C. Пушкина) (2012)
Дмитренко О. П. - Особливості міжмовної еквівалентності фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій та українській мовах (2012)
Захарченко (Янушевська) О. М. - Особливості поетичного перекладу. порівняльна характеристика оригіналу й перекладу (2012)
Макарова О. С. - Словотвірні моделі лексичних інновацій сучасної італійської мови (2012)
Тішечкіна К. В. - Деякі особливості та проблеми художнього перекладу (2012)
Габидуллина А. Р. - Рецензия на монографию А. Г. Шилиной "Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста (синергетический анализ). — Симферополь: Антиква, 2012-280 с. (2012)
Вільчинська Т. П. - Рецензія на: Климентова О. В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українських молитов). — К.: ПП "ППНВ", 2012. - 372 с. (2012)
Витенко И. С. - Проблемы психологической адаптации семейного врача к профессиональной деятельности (2011)
Беро М. П. - Организация психотерапевтической помощи в условиях дневного стационара "системной семейной психотерапии" в системе развития высокоспециализированной психотерапевтической, медико-психологической и психоневрологической помощи населению Донецкой области (Опыт и стратегия развития высокоспециализированной психотерапевтической, медико-психологической и психоневрологической помощи), Волобуев В. В. (2011)
Зінченко О. М. - Стан психічного здоров’я населення Чернігівської області та підвищення ефективності психіатричної служби на регіональному рівні, Ященко В. І., Ященко Л. Л., Скрипнік В. І. (2011)
Огоренко В. В. - Особенности непсихотических психических нарушений в структуре клинических проявлений опухолей головного мозга (2011)
Смашна О. Є. - Клініко-психопатологічні аспекти синдромопластичного впливу супутніх соматичних захворювань на формування клінічної картини шизофренії (2011)
Мишиев В. Д. - Переносимость, безопасность и эффективность лечения гибкими дозами арипипразола АРИП МТ у пациентов с шизофренией, Шейко М. В., Блажевич Ю. А., Василенко К. А., Кушнир Ю. А., Осадчая Г. А. (2011)
Кожина А. М. - К проблеме адаптационного синдрома студентов младших курсов вузов III–IV уровней аккредитации, Маркова М. В., Гриневич Е. Г., Зеленская Е. А. (2011)
Коростий В. И. - Клинико-психопатологическая структура эмоциональных нарушений у пациентов молодого возраста с психосоматической патологией и подходы к их коррекции (2011)
Таравнех Ш. Д. - Емоційні розлади у хворих на запальні захворювання м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (2011)
Сорока В. В. - Структура супружеского насилия (2011)
Яновский Т. С. - Электроэнцефалографическое исследование при синдроме хронической усталости и неврастении (2011)
Бычкова А. М. - Молекулярно-генетическое обследование пациентов с недифференцированной умственной отсталостью, Афанасьева Н. А., Дубровская Е. В., Пацкун Э. И., Зимак-Закутная Н. О., Логуш С. Ю., Кучеренко А. М., Грищенко Н. В., Лившиц Л. А. (2011)
Лазебник І. В. - Тривожні розлади, гіпервентиляція, метаболічний синдром X (2011)
Дзюба О. М. - Рівень когнітивного та емоційного стану осіб молодого віку в умовах соціально економічної кризи, Бушинська О. В., Тарновецька К. І., Кардашов В. П., Лагутін А. Ю. (2011)
Бабюк И. А. - Роль психических и соматических факторов в развитии сексуальных расстройств у мужчин, Яковленко А. В., Шульц О. Е., Студзинский О. Г. (2011)
Бабюк И. А. - Коррекция психопатологической и урологической симптоматики у пациентов с копулятивной дисфункцией, Яковленко А. В., Цветкова П. Д., Ушенин С. Г., Найденко С. И. (2011)
Марценковський І. А. - Загальні принципи терапії дітей з розладами спектру аутизму (2011)
Осташко С. І. - Вплив економічної кризи на якість та доступність психіатричної допомоги дітям в Україні, Терещенко О. В., Табачников С. І., Марценковський І. А. (2011)
Сонник Г. Т. - Стан сексуального здоров’я і сексуального розвитку делінквентних підлітків, Ісаков Р. І., Герасименко Л. О., Максименко О. С. (2011)
Ілейко В. Р. - Аналіз галузевої статистики щодо комплексних судово-психіатричних експертиз в Україні за період 2005–2009 років, Каніщев А. В. (2011)
Сосін І. К. - Комплексна нанотехнологічна детоксикація при опіоїдній залежності: нові перспективи наркології, Шаповалов В. В., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф., Овчаренко М. О., Друзь О. В. (2011)
Погосов А. В. - Современное состояние вопроса о депрессивных расстройствах в клинике опийных наркоманий, Архипова И. Н., Саид Ш. Х. (2011)
Аймедов К. В. - Вивчення мотивації патологічного гравця (2011)
Осуховская Е. С. - Взаимопотенцирующие процессы, ассоциированные с формированием химических и нехимичских аддикций у лиц молодого возраста (2011)
Табачников С. И. - К вопросу о распространённости табакокурения и табачной зависимости среди молодёжи, Рыткис И. С., Васильева А. Ю. (2011)
Пшук Н. Г. - Особливості формування та психотерапевтична корекція копінг-поведінки чоловіків при алкогольній залежності, Маркова М. В., Пшук Є. Я. (2011)
Оленицкий А. Л. - Особенности применения групповой краткосрочной фокусированной психодинамической психотерапии, основанной на глубинной психологии при стационарном лечении, Ченская А. В. (2011)
Стойков І. Ю. - Самореалізації і Гештальт-терапія (2011)
Петрюк П. Т. - Творческий путь и научное наследие профессора Н. П. Татаренко (к 110-летию со дня рождения), Петрюк А. П. (2011)
Глузман С. - От безразличия к жестокости (2011)
Стендові доповіді науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні проблеми охорони психічного здоров’я населення України" 15–16 вересня 2011 р., м. Київ (2011)
Світлої пам’яті професора Влох Ірини Йосипівни (2011)
Єрмоленко С. - Етнокультурний і соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького (2013)
Сологуб Н. - Незнаний Іван Нечуй-Левицький у праці "Світогляд українського народу" (2013)
Маяковська Л. - Про аспекти дослідження мови творів Івана Нечуя-Левицького (2013)
Коць Т. - Теоретичні засади праць Івана Нечуя-Левицького і тогочасна мовна практика (2013)
Дзюбишина-Мельник Н. - Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького (2013)
Бибик С. - "Та ніч, як Божий рай" (лінгвопоетика пейзажотворення у творі Івана Нечуя-Левицького "Ніч над Дніпром") (2013)
Мех Н. - "Чи пам’ятають в Україні про гетьмана і козаків?" (образи гетьмана та козаків у казці Івана Нечуя-Левицького "Запорожці") (2013)
Щербина Т. - Чи вдягала Онися водночас дві спідниці? (назви одягу в мові прози Івана Нечуя-Левицького) (2013)
Гнатюк І. - Доробок С. Я. Єрмоленко у царині лексикографії (2013)
Сюта Г. - Точна цитата у сучасному поетичному тексті (2013)
Вокальчук Г. - Поет беззразковості (неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20—30-х років ХХ ст.) (2013)
Кравець Л. - Динаміка концепту місто в поетичних метафорах ХХ ст. (2013)
Прокопович Л. - Лексико-семантичне поле "простір" у поезії Євгена Маланюка (2013)
Дащенко Н. - Вербалізація поняття любов у поезії Марії Матіос (2013)
Сенькович О. - Мовний образ соціуму у прозі Бориса Антоненка-Давидовича (2013)
Єрмоленко С. - Засоби масової комунікації і мовна свідомість сучасного українця (2013)
Коць Т. - Оцінність у мові преси (2013)
Сологуб Н. - Культура мови сучасної преси (2013)
Бурківська Л. - Українська регіональна преса: соціолінгвістичний аспект (2013)
Бибик С. - Колоквіалізація мови преси: нова норма чи саботаж культури спілкування? (2013)
Навальна М. - Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексика в заголовках інтернетного видання "Українська правда" (2013)
Сюта Г. - Мовний образ реклами (2013)
Пономаренко А. - Мовний портрет районної газети (на прикладі приватних оголошень) (2013)
Бибик С. - Лабіринтами мовних перекручень (2013)
Сюта Г. - Криве дзеркало мови (2013)
Терещенко С. - Культура мови в інтернетних публікаціях на економічну тематику (2013)
Мамич М. - Беруся за перо, або про що писали жінки в українських журналах 80-х років ХХ ст. (2013)
Таран О. - Липа липова? (з історії походження й функціонування лексем липа, липовий) (2013)
Черненко Т. - З історії слова гостинець (2013)
Бугайова О. - До питання тлумачення терміна реклама (2013)
Бибик С. - Повсякденна аудіокультура в українській радіопубліцистиці (2013)
Вербич Н. - Пауза в науковому мовленні (2013)
Колєснік Л. - Відапелятивні та відонімні назви людини в покутсько-буковинських говірках (2013)
Бибик С. - Ліфт — підойма (2013)
Салогуб Н. - Правопис назв українських банків (2013)
Бибик С. - Сімейний — родинний (2013)
Бибик С. - Суспільний — громадський (2013)
Коць Т. - Типові стилістичні помилки дописувачів науково-популярних видань (2013)
Воронич Г. - Динаміка сакрального слова (Український "Отче наш": хрестоматія перекладів / (Укладачі: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. — К., 2013. — 140 с.) (2013)
Вихідні дані (2013)
Кізлова А. А. - Облаштування простору навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври як спосіб комунікації з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.) (2015)
Хитровська Ю. В. - Участь представників римо-католицького кліру Правобережної України в революційно-демократичних та ліберальних організаціях у другій половині XIX — на початку XX ст. (2015)
Гончарова Н. О. - "Екатеринославские епархиальные ведомости" як джерело вивчення історії доброчинності дворянства (2015)
Паламарчук Н. І. - Ілля Мечников — лауреат Нобелівської премії, уродженець України (2015)
Білявська О. С. - Міське самоврядування Києва в системі органів централізованого адміністративного управління російської імперії у XIX — на початку XX ст. (2015)
Махінько А. І. - Українські військові формування в арміях "Білого руху" (1917–1920 рр.) (2015)
Машкевич С. В. - Рання історія безрейкового громадського транспорту в Києві (2015)
Ігнатова Л. Р. - Земля як об’єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П. Столипіна, Рамазанов Ш. Ш. (2015)
Бикова Т. Б. - З історії Кримської Соціалістичної Радянської Республіки (1919 р.) (2015)
Шевчук Т. В. - Антирелігійна політика радянської влади в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2015)
Бем Н. В. - "Наш нарід мав свідомість своєї корінності, й він змагався…" (2015)
Печиборщ В. Ю. - Контраверсійні теми в історії Швейцарської Конфедерації періоду Другої світової війни (історіографічний аналіз праць Незалежної комісії експертів Швейцарії — "Друга світова війна") (2015)
Махно О. В. - Інформаційна присутність УРСР у світі в добу Перебудови (1985–1990 рр.) (2015)
Деревінський В. Ф. - Діяльність В. Чорновола щодо утворення Галицької асамблеї (2015)
Гузь Н. Г. - Зобов’язання України перед Радою Європи та їх виконання (2015)
Лихолат А. О. - Регіональні аспекти розвитку в Україні науково-технічної сфери та інноваційної структури (2015)
Єременко В. С. - Пам’ятники і пам’ятний знак жертвам Голодомору в Запоріжжі та особливості їх використання у комеморативних практиках держави (2015)
Костилєва С. О. - Північноамериканські науковці про трагічні й героїчні часи в Україні (2015)
Осташкіна В. М. - Новітня література на допомогу у вивченні навчальної дисципліни "Історія України: соціально-політичні аспекти" (2015)
Костилєва С. О. - Сьомий міжвузівський науково-методичний семінар "Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі" (Київ, 5 грудня 2014 р.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2016)
Страничка редактора (2016)
Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST. 2015 (Частина 1) (2016)
Новицкая-Усенко Л. В. - Два противоположных эффекта NMDA-рецепторов с точки зрения расширения диапазона фармакологической нейропротекции при острой ишемии головного мозга, Муслин В. П., Криштафор А.А. (2016)
Ніконов В. В. - Проблеми недиференційованої терапії у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (аналітичний огляд). Частина 1, Курсов С. В., Яковцов І. З., Загуровський В. М., Чернов О. Л., Савицька І. Б., Полторацький В. Г. (2016)
Никонов В. В. - Возможности урапидила при остром нарушении мозгового кровообращения (обзор литературы и собственные наблюдения), Савицкая И. Б. (2016)
Афанасьев В. В. - Клиническое применение цитиколина и его роль в гомеостазе клеточных мембран нейронов и органов-эффекторов (2016)
Никонов В. В. - Стрессиндуцированная гипергликемия: возможные пути коррекции, Курсов С. В., Нудьга А. Н. (2016)
Бондар М. В. - Діагностика та інтенсивна терапія функціональної кишкової непрохідності, Пилипенко М. М., Бондар Г. М., Арєшніков Д. Б., Свінтуковський М. Ю., Щупачинський В. Б. (2016)
Могильник А. И. - Трудная ларингоскопия в плановой анестезиологии (2016)
Пойда А. И. - Применение препарата Грандазол для профилактики и лечения гнойных инфекций в колоректальной хирургии, Яремчук И. А., Кучер Н. Д., Дубовой В. А. (2016)
Ким Ен-Дин - Современные местные анестетики, применяемые для нейроаксиальной анестезии, Семенихин А. А., Абидов А. К., Ильхамов А. Ф., Бессчетнова Е. А., Махкамов Б. И., Камалова Н. М., Шодманкулова Н. К. (2016)
Спахі О. В. - Лапароскопічне лікування пахових гриж у дітей, Копилов Є. П., Пахольчук О. П. (2016)
Ким Ен-Дин - Мультимодальная сбалансированная анестезия при кесаревом сечении, Cеменихин А. А., Абидов А. К., Микиртичев К. Д. (2016)
Белая И. Е. - Прогностические маркеры исхода острого периода инфаркта миокарда, Коломиец В. И., Мусаева Э. К. (2016)
Георгіянц М. А. - Легенева гіпертензія при сепсисі в дітей та її корекція за допомогою донатора оксиду азоту L-аргініну, Корсунов В. А., Столяров К. Є. (2016)
Георгіянц М. А. - Стан систолічної та діастолічної функції міокарда при сепсисі в дітей: клінічні та прогностичні аспекти, Корсунов В. А., Столяров К. Є. (2016)
Лутай Я. М. - Вплив терапії внутрішньовенним інгібітором 5-ліпоксигенази кверцетином на функцію ендотелію, вираженість системного запалення та прооксидантного стресу при гострому інфаркті міокарда з елевацією ST, Пархоменко О. М., Рижкова Н. О., Гавриленко Т. І., Іркін О. І., Кожухов С. М., Степ ура А. О., Білий Д. О. (2016)
Пархоменко А. Н. - Оценка эффективности и безопасности применения урапидила и нитроглицерина при коррекции гемодинамики у больных с гипертензивным кризом, Иркин О. И., Лутай Я. М., Степура А. А., Кушнир С. П., Белый Д. А. (2016)
Кожухов С. М. - Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Пархоменко О. М. (2016)
Пархоменко А. Н. - Эндотелиальная дисфункция у больных c острым инфарктом миокарда: связь с течением заболевания, Иркин О. И., Лутай Я. М., Степура А. А., Кушнир С. П., Белый Д. А. (2016)
Стаднік С. М. - Добовий профіль артеріального тиску і стан когнітивних функцій у пацієнтів молодого та середнього віку з фібриляцією передсердь (2016)
Семидоцкая Ж. Д. - Интернистика ХХI века: проблемы и перспективы, Чернякова И. А., Кармазина И. С. (2016)
Торшхоева Х. М. - Неотложные состояния при сахарном диабете на догоспитальном этапе, Городецкий В. В., Верткин А. Л. (2016)
Давыдова А. Г. - Инородное тело верхних дыхательных путей у ребенка: клинический случай, Курочкин М. Ю., Кокоркин Д. Н., Буйный И. А., Капуста В. Н., Скалозубов М. А., Шаменко В. А., Бахтина Е. В., Клочкова В. В., Хальзева М. И. (2016)
Кукоба Л. І. - Афінські амфіктіони на Делосі у IV ст. до Р. Х. (2015)
Кізлова А. А. - Практичні заходи навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври, спрямовані на комунікацію з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.) (2015)
Смишляк А. В. - "Музика мовчання": церковно-музичні традиції київських монастирів (XIX — початок XX ст.) (2015)
Широколава М. В. - Вплив соціального складу земств Cлобожанщини на їхню діяльність у розбудові початкової народної освіти (2015)
Мартинюк О. В. - Вибори до Першої Державної Думи Російської імперії і практики демократії в Київському генерал-губернаторстві (2015)
Хитровська Ю. В. - Основні підсумки та значення IV Всеросійського місіонерського з’їзду 1908 р. (м. Київ) у контексті конфесійної політики самодержавства (2015)
Панас Н. Б. - Зміни в організаційній системі Галицької Армії під командуванням генерала Олександра Греківа (2015)
Лабур О. В. - Джерелознавчі аспекти вивчення друкованих свідчень "старих більшовичок" Є. Бош, С. Гопнер, О. Коллонтай (2015)
Кравченко Д. Ю. - Роль усної історії у розкритті історичної правди про Биківню (2015)
Шевчук Т. В. - Жіночі українські організації як складова просвітницької й культурної еміграції в Чехословаччині в 20–30 рр. ХХ ст. (2015)
Перга Ю. М. - Суспільно-політичний розвиток українців Холмщини і Підляшшя (1918–1939 рр.): історіографія проблеми (2015)
Очеретяний В. В. - Науково-педагогічна праця М. А. Славинського в еміграції міжвоєнного періоду (2015)
Рамазанов Ш. Ш. - Новий погляд на події передвоєнного часу: дискусії у сучасній історичній науці (2015)
Федик Л. Б. - Форми участі жінок у національно-визвольному русі ОУН-УПА на території Станіславської області в 1941–1956 рр. (2015)
Бузань В. Ю. - Формування політики адміністрації Г. Трумена щодо палестинського питання (1945–1948 рр.) (2015)
Хрипунова А. Л. - Передумови розвитку наземної фотоелектрики у 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Махно О. В. - До питання про особливості радянської інформаційної політики щодо аварії на Чорнобильській АЕС 1986 р. (2015)
Лихолат А. О. - Українська наука: кроки до європейського науково-технологічного простору (2015)
Перга Т. Ю. - Політика Східного партнерства: історія розвитку та перспективи в умовах глобальних викликів (2015)
Костилєва С. О. - Нова робота з теорії історичної пам’яті (2015)
Відомості про авторів (2015)
Книшов Г. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку екстреної, невідкладної кардіохірургії та інтервенційної кардіології в Україні, Коваленко В. М., Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Давидова Ю. В., Прокопович Л. М., Сіромаха С. О. (2015)
Радченко Г. Д. - Чинники, які впливають на контроль артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку, Слащева Т. Г., Сіренко Ю. М., Муштенко Л. О. (2015)
Farsang C. - Ефективність і переносимість фіксованої комбінації периндоприлу та індапаміду в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: дослідження PICASSO (2015)
Коваленко В. М. - Оптимізація діагностики серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом використання спекл-трекінг ехокардіографії, Несукай О. Г., Тітов Є. Ю., Поленова Н. С., Даниленко О. О. (2015)
Танасічук В. С. - Роль сучасних методів візуалізації серця в оцінюванні ремоделювання лівого шлуночка при хронічних формах ішемічної хвороби серця, Федьків С. В., Бабкіна Т. М., Танасічук-Гажиєва Н. В. (2015)
Сычёв О. С. - Тромбоэмболический потенциал трепетания предсердий, Бородай А. А., Бородай Э. С. (2015)
Руденко С. А. - Профілактика серцевої недостатності при корекції мітральної недостатності ішемічного генезу (2015)
Синяченко О. В. - Кардиопротекторные и кардиотоксичные микроэлементы при хронической ревматической болезни сердца, Такташов Г. С., Ермолаева М. В. (2015)
Мітченко О. І. - Порушення ліпідного обміну та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи, Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2015)
Кулик О. Ю. - Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом, Мітченко О. І., Романов В. Ю., Якушко Л. В. (2015)
Свіщенко Є. П. - Нова концепція оцінки серцево-судинного ризику за фремінгемськими критеріями – визначення віку судин. Перший досвід використання в українській популяції хворих на артеріальну гіпертензію, Міщенко Л. А. (2015)
Долженко М. М. - Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на серцево-судинну систему, Лобач Л. Є., Поташев С. В. (2015)
Пархоменко О. М. - Профілактика венозних тромбозів і емболій у пацієнтів терапевтичного профілю: сучасний стан проблеми, можливі шляхи її вирішення в Україні. Результати проекту "Територія безпеки" (2015)
Резолюція ХVI Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23–25 вересня 2015 р.) (2015)
Юрій Андрійович Іванів (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта ДРОЗДОВА С. С. (2016)
Алімпієв А. М. - Оцінка ефективності подолання протиповітряної оборони противника підрозділом винищувальної авіації в умовах проведення АТО, Месь О. С., Ворошилов В. О., Устименко М. Ю. (2016)
Богданович В. Ю. - Моніторинг ефективності виконання заходів державної програми розвитку Збройних Сил України, Цибізов А. Л. (2016)
Ярош С. П. - Аналіз операції угруповання Збройних Сил Російської Федерації у Сірійській Арабській республіці (2016)
Харитонов О. Л. - Шляхи підвищення ефективності протиповітряної оборони угруповань Військово-Морських сил України (2016)
Худов Г. В. - Методика синтезу раціональної структури підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму, Таран І. А. (2016)
Сідаш В. В. - Визначення оптимального обсягу нальоту льотного складу на авіаційних тренажерах, Никифоров О. В. (2016)
Шлапацький В. О. - Дослідження режиму зльоту безпілотного літального апарату категорії "міні”, Камак Ю. О., Журахов В. А. (2016)
Гавриленко А. О. - Погляди на створення наземного авіакомплексу для застосування безпілотних літальних апаратів, Якутович Б. Л. (2016)
Грисюк Є. С. - Моделювання штурманських розрахунків на шикування бойових порядків "догоном на маршруті", Живиця М. В., Поліщук А. О., Супрун Р. П. (2016)
Хижняк А. С. - Методика аеродинамічних випробувань моделей винищувачів з імітацією двигунів, Глущенко П. А., Спіркін Е. В. (2016)
Щебець О. В. - Аналіз законів ураження цілей в умовах управління екіпажами винищувальної авіації при прикритті важливих державних об`єктів (2016)
Фединський О. І. - Модель діяльності бойової обслуги командного пункту під час управління підрозділами винищувальної авіації в умовах радіоелектронної протидії засобам зв’язку, Носан C. Л., Федюк С. В. (2016)
Федоров М. І. - Процедура управління екіпажами винищувальної авіації при вирішенні завдань по знищенню транспортних літаків противника у повітрі при прикритті військ і об’єктів, Аросланкін О. О., Сургай В. М. (2016)
Чернов В. Г. - Методика оцінки точності наведення винищувачів на повітряні цілі за величиною курсового кута цілі, Павленко В. Ю., Андрусеник А. В. (2016)
Могилко Д. О. - Етапи управління підрозділами штурмової авіації при нанесенні удару по наземних цілях, Каркач А. В., Мажара І. П. (2016)
Лагузов О. І. - Шляхи удосконалення технічних засобів повітряної розвідки на літаках бомбардувальної авіації, Дмитріев М. О., Татаринцев І. О. (2016)
Чорний М. О. - Модель діяльності бойової обслуги командного пункту під час управління підрозділами бомбардувальної авіації при нанесенні удару по пунктах управління тактичної авіації противника (2016)
Мельничук С. Р. - Методика використання НКПБ-7 на бойовому шляху для виконання десантування і бомбометання з літака АН-26, Чепченко Н. А. (2016)
Шелудько М. М. - Вихідний пристрій двигуна силової установки військово-транспортного літака з розробкою заходів зменшення інфрачервоної помітності, Худоконенко А. В., Бездельний В. В. (2016)
Романченко М. Ю. - Використання можливостей тренажно-імітаційного комплексу "Віраж-РД" для виконання розрахунків та моделювання польоту транспортної авіації при виконанні бойового завдання, Соломон М. С. (2016)
Порошин С. М. - Математическое моделирование обтекания профиля, Соловъёв О. В., Соляник П. Н. (2016)
Рисаков М. Д. - Принципи настроювання синхронізатору удосконаленого посадкового радіолокатору для оптимальної допплерівської фільтрації віддзеркалень каналом автосупроводження літака, Тітов І. В., Костенко І. Л., Дорощук В. А., Карєв В. Г. (2016)
Зозуля В. М. - Розробка методики визначення швидкості руху та кута сходу авіаційних засобів ураження з використанням цифрових засобів відеореєстрації, Рижков О. В., Добришкін Ю. М., Собора А. І. (2016)
Стеценко В. С. - Формування змішаного потоку повітряних суден, що заходять на посадку, та попередження потенційно конфліктних ситуацій, Шульга О. С., Телятник Б. А. (2016)
Бабич А. П. - Економічні аспекти формування запасів авіаційних засобів ураження для забезпечення бойової підготовки авіаційних частин, Пічугін І. М. (2016)
Фурман С. М. - Координація органів організації повітряного руху державної та цивільної авіації, Голюк О. В. (2016)
Мельников Д. В. - Дослідження взаємодії цивільних та військових органів управління з припинення протиправних дій повітряних суден, на яких можуть здійснюватись терористичні акти, Максимов М. О. (2016)
Запара Д. М. - Вибір та обґрунтування критерію оцінювання ефективності системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Бровко М. Б., Зубрицький Г. М. (2016)
Трофименко Ю. В. - Розрахунок показників достатності одиночного комплекту ЗІП зенітного ракетного озброєння, Доска О. М., Марункевич П. О. (2016)
Ніколаєв І. М. - Науково-методичне забезпечення досліджень з обґрунтування перспектив розвитку зенітного ракетного озброєння (2016)
Карлов В. Д. - Результати теоретичних та експериментальних досліджень флуктуаційної помилки вимірювання кутової координати маловисотної цілі при її локації в межах прямої видимості, Меленті Є. О., Олещук М. М., Родюков А. О. (2016)
Казаков Є. Л. - Метод отримання ознаки розпізнавання радіолокаційної цілі при обробці основної і кросової поляризації відбитого багаточастотного сигналу з урахуванням різниці фаз між ними, Казаков О. Є., Коломійцев О. В., Клівець С. І. (2016)
Кузнєцов О. Л. - Методика розрахунку граничного розміру апертури синтезованої антенної решітки космічної системи радіолокаційного спостереження, Карлов Д. В., Ковбаса В. М., Матвійчук М. А. (2016)
Шишацький А. В. - Методика управління режимами роботи програмованих засобів радіозв’язку, Жук О. Г., Животовський Р. М. (2016)
Павленко М. А. - Когнітивний підхід до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень, Медведєв В. К., Бердник П. Г., Міхасьов С. В. (2016)
Худов В. Г. - Генетичні алгоритми для сегментування зображень систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М. (2016)
Заковоротный А. Ю. - Разработка архитектуры и алгоритмов функционирования нейросетевой памяти с возможностью коррекции результатов (2016)
Смирнов А. А. - Метод качественного анализа рисков разработки программного обеспечения, Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. (2016)
Кузнецов Б. І. - Синтез і дослідження нейромережевої системи наведення і стабілізації з урахуванням люфту в кінематичному пристрої сполучення, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2016)
Мироненко В. К. - Математичні моделі інформаційних процесів при ліквідуванні надзвичайних ситуацій, Кацман М. Д., Мацюк В. І. (2016)
Kubiavka L. В. - Peculiarities of academic mobility in the context of Ukrainian higher education, Belichenko M. А. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Курило А. В. - Специфичность персонологических характеристик как фактор развития семейной дезадаптации при расстройстве личности у одного из супругов (2012)
Панченко О. А. - Оцінка екстремального кріотерапевтичного впливу на психологічний стан людини, Оніщенко В. О. (2012)
Зінченко О. М. - Характеристика загальних закономірностей психічного здоров’я сільського населення України (2012)
Демченко М. І. - Клініко-психопатологічна структура та клінічні особливості депресивних розладів у хворих, які перенесли ішемічний інсульт (2012)
Степаненко Л. В. - Порушення іонного транспорту при судинній деменції та хворобі Альцгеймера (2012)
Сайко Д. Ю. - Аутоагрессия в структуре психических расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона (2012)
Орос М. М. - Асоціація поліморфізму SCNIA гена натрієвих каналів з ефективністю дії фенітоіну при епілепсії, Андрух Г. П. (2012)
Васякіна Л. О. - Психічна складова якості життя у хворих на пневмоконіоз (2012)
Дзюба О. М. - Медико-психологічна корекція в комплексній курації кардіохірургічних пацієнтів, Хаустова О. О., Бушинська О. В., Тарновецька К. І., Прохорова О. В. (2012)
Михайлов Б. В. - Обгрунтування актуальності психо-соціальної реабілітації хворих на шизофренію на початкових етапах захворювання, Римша С. В., Теклюк С. В. (2012)
Сотніченко В. В. - Суб’єктивна оцінка стану здоров’я пацієнтів з шизофренією як клініко-психологічний критерій якості психіатричної допомоги (2012)
Мисула Ю. І. - Клінічні особливості когнітивного дефекту при шизофренії (огляд літератури) (2012)
Бородай В. Т. - О механизмах бредообразования персекуторного бреда (сообщение 1), Корж С. В., Джиаджу Н. В. (2012)
Жабенко О. Ю. - Подібності та відмінності психоендокринного та метаболічного синдромів (2012)
Полшкова С. Г. - "Аутоагресивний дрейф" особливості у осіб небезпечних видів професій, Чабан О. С. (2012)
Подлубный В. Л. - Семиотическая структура психоадаптационных и психодезадаптационных состояний у работников промышленных предприятий (2012)
Соловьева М. А. - Психогигиена и психопрофилактика стрессовых расстройств у сотрудников банков (обзор литературы) (2012)
Пшук Н. Г. - Вивчення рівня емоційного вигорання менеджерів по роботі з нерухомістю, Стукан Л. В., Герасимук В. А. (2012)
Марценковский И. А. - Расстройства из спектра аутизма: особенности диагностики, возможности профилактики и лечения (2012)
Танцура Л. М. - Основні чинники, що впливають на трансформацію фебрильних судом в епілепсії у дітей (2012)
Табачніков С. І. - Аналіз причин та мотивів вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків в світлі розробки комплексної багаторівневої системи його медико-соціальної корекції та профілактики, Вієвський А. М. (2012)
Ілейко В. Р. - Комплексна судово-психіатрична експертиза у кримінальному процесі: шляхи формування, види, коло вирішуваних питань (огляд літератури), Каніщев А. В., Кригіна Л. О. (2012)
Лунин А. Н. - Составляющие мультидисциплинарной модели реабилитации психических больных в условиях отделения с усиленным наблюдением, Малтапар О. К., Никифоров Ю. В. (2012)
Малтапар О. К. - Роль психокоррекционных мероприятий при проведении медико-социальной реабилитации в отделении с усиленным режимом наблюдения, Петрикина Я. В., Храмченкова Е. И. (2012)
Гапонов К. Д. - Клініко-психопатологічні та соціальні індикатори вираженості шкідливих наслідків алкогольної залежності в світі оптимізації її комплексного лікування (2012)
Риткіс І. С. - Сучасний погляд на проблему коморбідності тютюнопаління, тютюнової залежності та психічних і адитивних розладів (2012)
Очколяс В. И. - Психотерапия в структуре комплексного консервативного лечения больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2012)
К юбилею профессора А. П. Чуприкова (2012)
Титул, содержание (2015)
Иванешкин А. И. - Ситуационное управление ресурсами узла информационной сети с переменным во времени числом активных устройств обслуживания (2015)
Rytsar Ye. B. - A New Method of the Logikal Functions Minimization in the Polynomial Set-Theoretical Format. 3. Minimization of Function System (2015)
Бабаков Р. М. - Реализация функции переходов микропрограммного автомата на базе операционного автомата, Баркалов А. А. (2015)
Крак Ю. В. - Анализ мануальных компонентов украинской жестовой речи с использованием системы дополнительных маркеров, Тернов А. С., Ульянич Д. С. (2015)
Хорозов О. М. - Телемоніторинг життєво важливих показників пацієнтів (2015)
Antoniuk Y. M. - Academic Institution Telecommunication Infrastructure Development (2015)
Бажан Л. И. - Концептуальный подход к моделированию инновационного развития в сфере информационных технологий фирмы, Безуглая Е. А. (2015)
Storozh Y. - Computer aided analysis of ball burnishing process, Lyutak I., Storozh B., Vasylyk O., Yatsyshyn M., Pasyeka M. (2015)
Зак Ю. А. - Fuzzy-логическая экспертная система для оценки глубины и качества сварочных швов в процессах роботизированной электрической сварки (2015)
Руденко О. Г. - Программирование с экспрессией генов: модификация эволюционного процесса, Мирошниченко С. В., Бессонов А. А. (2015)
Суровцев И. В. - Метод адаптивного сглаживания электрохимических сигналов в хронопотенциометрии (2015)
Вышинский В. А. - Новая система постулатов познания материи. І (2015)
Наши авторы (2015)
Автомонов П. - Логіка розвитку методів навчання як категорії дидактики вищої школи (2015)
Balashova S. - Theoretical approaches to the formation of pedagogical creativity of a future lecturer (2015)
Вербицький В. - Проблема об'єктивності знань в педагогіці (2015)
Головко Н. - Ігрові технології як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2015)
Дем'яненко Н. - Педагогічна освіта: зміна пріоритетів (2015)
Жиленко М. - Роль класичних університетів в сучасній системі освіти (2015)
Ковальчук Т. - Профілактика суїцидальної поведінки старшокласників сільських шкіл, Гостева К. (2015)
Кошечко Н. - Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі (2015)
Кузьменко Н. - Роль земств у організації жіночої педагогічної освіти на Чернігівщині (2015)
Лабунець Ю. - Толкінізм як джерело виховання моральної особистості (2015)
Лебедєва А. - Формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки, Люріна Т. (2015)
Marushkevych А. - Forming of civil position of modern youth (2015)
Москаленко А. - Критеріально ціннісна система оцінювання соціокультурної компетентності управлінця навчальним закладом (2015)
Плахотнік О. - Проблеми сталого розвитку в еколого – економічній освіті вищої школи (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського