Сівак Н. А. - Налагодженя партнерської взаємодії між батьками та вчителями сучасної початкової школи (2015)
Сосюра М. О. - Соціально-педагогічна реабілітація неповнолітніх, які опинились у складних життєвих обставинах, в умовах центру реабілітації (2015)
Стадник Г. А. - Развитие познавательной активности дошкольников в семье (2015)
Трубавіна І. М. - Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа соціально-педагогічної роботи з ними (2015)
Чернецька Ю. І. - Процес ресоціалізації наркозалежних осіб: структурний аналіз (2015)
Ясточкіна І. А. - Психічна саморегуляція як метод підвищення емоційної компетентності фахівця соціальної сфери (2015)
Кулініч М. А. - Політичний і безпековий вимір інтересів України в АТР (2014)
Голубій І. Є. - Концептуальні засади зовнішньоекономічної політики в Україні (2014)
Лещенко О. А. - Освітня, наукова та інформаційно-комунікаційна діяльність ЮНЕСКО і Україна (2014)
Ціватий В. Г. - Турецька Республіка: модель, історичні витоки та інституціональний розвиток дипломатії (2014)
Швед В. О. - Геополітичний контекст сучасних змін в Арабському світі (2014)
Слободян Н. В. - Антитерористична діяльність Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації: компаративний аналіз (2014)
Соломенна Т. В. - Оновлення Європейського Союзу та перспективи подолання євроскептичних тенденцій (2014)
Усатенко І. А. - Антисистемний протест у ХХ столітті в працях Іммануїла Валлерстайна (2014)
Рафалюк С. Ю. - Диаспора: к вопросу об эволюции понятия (2014)
Будько О. Я. - Теоретико-філософське обгрунтування концепту "військова сила": методологічний аспект (2014)
Ціватий В. Г. - Дилеми та пріоритети зовнішньої політики Грузії початку ХХІ століття: інституціональний вимір (2014)
Грецкий И. В. - Процесс российско-польского примирения: сложности и перспективы (2014)
Городня Н. Д. - Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кінця ХХ – початку ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України (2014)
Lossovskyi I. E. - Curent development and some prospects of the Korean settlement (2014)
Моначенко Г. В. - Теорія хаосу та трансформації в Афганістані (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (2014)
Самойлова Л. І. - Південно-Африканська Республіка: головні напрями внутрішнього та зовнішнього розвитку країни в умовах всебічної глобалізації (Південно-Африканський сценарій глобального розвитку) (2014)
Ціватий В. Г. - Інституції та дилеми європейської дипломатичної практики доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) (2014)
Праздников А. Г. - Социально-политические представления английских горожан по Хроникам Лондона XІV-XV веков (2014)
Девятайкина Н. И. - "Портрет" средневекового учёного в трактатах Петрарки и эпиграфе Пинитиана к нему (по диалогу "Об алхимии") (2014)
Дорофеев Д. В. - Генезис внешней политики США в ранний период: внешние угрозы в оценках британских колонистов Северной Америки XVIІ-XVIII вв. (2014)
Можайский А. Ю. - Внешняя политика Фиванского полиса в 378-375 гг. до н.э. (2014)
Epure V.-A. - Traveling through the Romanian Principalities during the pre-1821 period: French consuls and travelers. (2014)
Новикова И. Н. - Нейтралитет или союз: внутриполитическая борьба в Швеции по вопросам внешней политики в годы Первой мировой войны (2014)
Троян С. С. - Німецька ліберальноімперіалістична серединноєвропейська концепція Фрідріха Наумана періоду Першої світової війни (2014)
Ващук Л. В. - Перший Міністр закордонних справ О. Я. Шульгин: портрет дипломата крізь призму архівних документів (2014)
Пилипенко В. В. - Внесок УРСР у розвиток радянсько-іранських економічних зв’язків (1968-1990 рр.) (2014)
Косов А. П. - Политика США в отношении КНР в период президенства Дж. Буша-старшего (2014)
Шпаковская М. А. - Политика разоружения – важнейший вопрос современности: институционально-дипломатический аспект, Протопопов А. С. (2014)
Фурса А. О. - Грузія-Україна: політичні дебати і дилеми міждержавних відносин (1991-2014 рр.) (2014)
Клочак О. З. - Ян Новак-Єзьоранський та Ришард Качоровський: прозахідні речники польського компромісу (2014)
Сльота І. С. - Дебати у сфері британської імміграційної політики за урядування консерваторів (2014)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітична і дипломатична історія Іспанії: через терени до сьогодення (2014)
Ціватий В. Г. - Моделі, традиції й новації сучасної дипломатії (2014)
Ціватий В. Г. - Велич української мови: інституціональний вимір культурної дипломатії України (2013)
Копійка В. В. - Угода про асоціацію з Європейським Союзом як фактор забезпечення національної безпеки України (2013)
Жильцов С. С. - Эволюция внешней политики Украины: современный этап (1991-2013 гг.) (2013)
Хорошенюк С. І. - Встановлення, сучасний стан і перспективи українсько-естонських відносин (2013)
Татаренко Н. О. - Мобілізаційні імперативи і виклики політиці економічного розвитку України (2013)
Юрченко С. В. - Уроки історії: фактори дестабілізації міжнародних систем в роки "Великої депресії" та проблеми формування безпекових стратегій в умовах світової кризи (2013)
Громыко А. А. - Полицентричность международных отношений и глобальная дипломатия ХХІ века (2013)
Журенок Т. В. - Новели у правовому регулюванні легалізації неурядових організацій: європейський контекст (2013)
Бурейко Н. М. - Імміграція до США з Латинської Америки: виклик американській нації? (2013)
Плевако І. Г. - До питання геополітичного дискурсу латиноамериканських зовнішньополітичних досліджень (2013)
Дудник О. Я. - Президентські вибори в Азербайджані 2003, 2008 і 2013 років: чинники перемог І.Алієва і посилення позицій Росії в Центральному (Південному) Кавказі (2013)
Шаповалова О. І. - Системний перехід від Ялтинсько-Потсдамської до постбіполярної системи міжнародних відносин: незавершена деконструкція (2013)
Величко В. В. - Особливості міжрегіонального співробітництва в контексті сучасної геоекономіки (2013)
Кукарцева М. А. - Концепт и феномен толерантности: политико-дипломатическое измерение (2013)
Севостьянова І. Є. - Соціальний механізм здійснення судової влади (2013)
Циватый В. Г. - Содружество Независимых Государств (СНГ) начала ХХІ века: институционально-дипломатическое развитие и внешнеполитические дилеммы (2013)
Степанов В. А. - Повноваження федерального уряду Німеччини в галузі зовнішньої політики (2013)
Акулов-Муратов В. В. - Стан і динаміка розвитку àкторів-стейкхолдерів у міжнародних системах (2013)
Віднянський В. С. - Структура етнополітичного менеджменту у Вишеградській групі: особливості формування та функціонування (2013)
Ціватий В. Г. - Інституціональний розвиток французької державної служби, дипломатії та політики у XIII-XV століттях: дзеркало суспільства (2013)
Татаренко Н. О. - Мобілізаційні моделі економічного розвитку 1920–1930-х років (на прикладі Туреччини) (2013)
Точицький М. С. - Україна на шляху виконання обов’язків і зобов’язань у рамках членства в Раді Європи (2013)
Степанов В. А. - До 95-ої річниці започаткування діяльності Української дипломатичної місії в Скандинавії (2013)
Дорошко М. С. - Проблеми демократичного врядування в країнах "Східного партнерства" (2013)
Солошенко В. В. - Виклики політиці інтеграції та мультикультуралізму в країнах Європи (2013)
Чубрикова О. О. - Євроінтеграційна мета в концепції сучасної зовнішньої політики Туреччини: переосмислення руху до ЄС в 50-ту річницю підписання Угоди про асоціацію (2013)
Тимошенко Н. Л. - Особливості дипломатичного, ділового протоколу та етикету Нідерландів (2013)
Воловик Д. В. - Інформаційно-комунікаційний вимір дипломатії початку ХХІ століття (2013)
Чеканов В. Ю. - Історичний і прогностичний аспекти теорії міжнародних відносин (2013)
Пронь С. В. - Азійсько-Тихоокеанський регіон, Японія, Китай в етнокультурній та історичній спільності: ad fontes (2013)
Ціватий В. Г. - Правляча династія Держави Кувейт у нинішніх політичних реаліях, Мартинюк В. Л., Толкач В. С. (2013)
Сльота І. С. - Основні етапи впровадження міграційної політики після Другої світової війни у Великій Британії (2013)
Ціватий В. Г. - Інституціональний розвиток полісу: політико-дипломатична рецепція в Європі доби Середньовіччя та раннього Нового часу (2013)
Майзлиш А. А. - Дипломатия фламандских городов в XIV – начале XV века (2013)
Воловників Д. В. - Аспекти становлення ідеології ранньої Папської держави (випадок "Дарчої грамоти імператора Костянтина") (2013)
Эльфонд И. Я. - Конфессиональные противоречия в Европе и дипломатические отношения в период религиозной борьбы XVI века (2013)
Троян С. С. - Південнонімецьке купецтво на службі іспанської корони (XVI – початок XVII століття) (2013)
Mitrophanov V. P. - The Peasants and the State in the Western and Central Europe in the XVI–XVI centuries: political and comparative study (England and some Germany’s duchies) (2013)
Котляров П. М. - Про право на озброєний спротив в теології та внутрішній дипломатії Ф. Меланхтона (2013)
Керов В. В. - Россия и Британия: "индустриальная дипломатия". Взаимодействие британской промышленности и старообрядческого предпринимательства в ХІХ в. (2013)
Панченко В. О. - Гуго Герард Штрель і українська земельна геральдика (2013)
Сергійчук Б. В. - Документи з Османського архіву про розвиток консульських відносин між УНР і Туреччиною в 1920–1921 роках (2013)
Лукач І. Б. - Проблема Панамського каналу та доктрина Монро в дипломатії США початку ХХ ст. (2013)
Ціватий В. Г. - Болгарсько-українські взаємини в національній історичній пам’яті початку ХХ століття: інституціональний та політичний феномен газети "Іскра", Пронь С. В. (2013)
Колесник В. Ф. - Відносини України і війська Донського у 1917–1920 рр. (за документами Державного архіву Російської Федерації), Мараєв В. Р. (2013)
Grigaravičiūtė S. - Representation of Lithuania in the Klaipėda Region, 1920–1923 (2013)
Мальшина К. В. - Об’єднана Словенія (1848–1941 рр.): національна ідея в тенетах міжнародних відносин, Волобуєв В. В. (2013)
Пронь Д. С. - Курильський правовий "анахронізм": проблема територіального розмежування між Японією – СРСР та Сполученими Штатами Америки (1957–1960-ті роки) (2013)
Давлєтов О. Р. - Ставлення США та Великої Британії щодо "німецького питання" протягом 1960-х – середини 1980-х років ХХ ст., Коваленко Л. В. (2013)
Клочак О. З. - Анджей Олеховський: авторитет від дипломатії і бізнесу: польський і міжнародно-політичний вимір (2013)
Фурса А. О. - Грузія – Україна: культурно-гуманітарний міждержавний діалог (1991–2009 рр.) (2013)
Bessonova M. М. - The East European vector of the U.S. foreign policy in the second half of the XX century: the Ukrainian context (2013)
Нагайчук В. І. - Лещенко Леонід Овдійович (1931–2013) – визначний вчений-сходознавець, педагог, дипломат, Черніков І. Ф. (2013)
Ціватий В. Г. - Нікколо Макіавеллі (1469–1527): політико-дипломатичні погляди і діяльність (у вимірах ХХІ століття) (2013)
Татарнікова А. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців-музикантів з арт-менеджменту (2016)
Гузун С. А. - Мультимедійні технології викладання дисципліни "Анестезіологія і реаніматологія" у студентів медичного училища (2016)
Бочевар А. Г. - Реалізація моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій (2016)
Yan Yuan - Creative activity as a method of organizing future music teachers’ self-preparation for teaching practice (2016)
Черненко Н. М. - Управління вищим навчальним закладом у сучасних умовах, Вороненко О. В. (2016)
Геркерова А. М. - Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков (2016)
Черняк С. Г. - Виникнення та розвиток виховання у світовій цивілізації (2016)
Буховець Б. О. - Ефективність проведення корекційних розвиваючих занять методом Бобат для дітей дошкільного віку з ураженням ЦНС із урахуванням гендерних особливостей (2016)
Шафран (Короп) О. А. - Про стан роботи дошкільних навчальних закладів щодо формування у дітей старшого дошкільного віку умінь і навичок аудіювання (2016)
Рой С. Д. - Індивідуальні освітні траєкторії як засіб підвищення інформаційної культури майбутніх учителів (2016)
Заволока С. І. - Впровадження новітніх технологій у процес навчання іноземної мови (на прикладі французької мови) (2016)
Керекеша О. В. - Введення системи наскрізного навчання іноземній мові в ОНЕУ (2016)
Остапчук Н. О. - Реалізація компетентнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі (2016)
Кічук Н. В. - Управління ризиками як комплексна діяльність сучасного вишу (2016)
Яворська Г. Х. - Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців (2016)
Cao Hongkai. - Ability to Conduct a Chorus as an Element of Professional Competence of a Teacher (2016)
Баламутова Н. М. - К вопросу совершенствования методологии обучения плаванию студентов с боязнью воды, Ширяева С. В. (2016)
Бачинська Н. В. - Динаміка показників загальної і спеціальної фізичної підготовки акробатів у процесі багаторічного вдосконалення (2016)
Башавець Н. А. - Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів і рекомендації щодо його вдосконалення (2016)
Бобро Е. В. - Возможность использования природных адаптогенов при интенсивных физических нагрузках, Неделев С. Д. (2016)
Бондаренко О. В. - Ритмопластическая гимнастика как средство развития гибкости студентов, Клищук А. С. (2016)
Дроздова К. В. - Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів (2016)
Ігнатенко С. О. - Формування мотивації студентів до самостійних занять фізичною культурою (2016)
Лутовинов Ю. А. - Зависимость физического развития от физической подготовленности в подготови-тельном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (2016)
Лутовинов Ю. А. - Объем тренировочной нагрузки по характеру работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (2016)
Луценко Л. С. - Функціональне тренування з жінками першого зрілого віку, які займаються аеробікою, Бодренкова І. О., Мошенська Т. В. (2016)
Небож В. Т. - Основи теорії та практики розвитку швидкісно-силових якостей у спортивній підготовці легкоатлетів-метальників (2016)
Никифорова Л. А. - Професійна культура майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Осипенко Е. В. - Морфометрическая характеристика учащихся i ступени образования г. Гомеля (2016)
Осипенко Е. В. - Оценка эффективности авторской программы физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися I ступени образования в группах продленного дня (2016)
Остапчук Н. О. - Реалізація компетентнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі (2016)
Петренко Г. В. - Застосування елементів нових видів спортивних ігор у фізичному вихованні як дієвий засіб популяризації спорту й розвитку фізичної підготовленості дітей 5-6 років (2016)
Подгорна В. В. - Використання засобів фізичного виховання в навчально-корекційному процесі у школярів із порушеннями мовлення (2016)
Тодорова В. Г. - Значення хореографічної підготовки у видах спорту зі складною координацією (2016)
Химаков В. В. - Функциональный профиль нервно-мышечного аппарата легкоатлетов различной квалификации (2016)
Петрушенко В. - Складники когнітивного процесу та їх екзистенційне значення (2014)
Мозгова Н. - Асиметрія логічного доведення та спростування:історико-філософський екскурс у минуле (2014)
Ратников В. - О рациональности нарративного объяснения (2014)
Владленова И. - Проблема трансформации оснований науки в революционно-эволюционной и дискретной моделях (2014)
Починок Б. - Плюралізм як принцип постпозитивістської філософії науки (стаття перша) (2014)
Возняк С. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення мислення у світовій філософській думці (2014)
Кучерук Г. - Переосмислення класичної і некласичної методології в сучасному філософсько-науковому дискурсі, Рошкулець Р. (2014)
Омельчук І. - Потенціал застосування синергетичної методології в гуманітарних науках, Калинчук М. (2014)
Ткачова Ю. - Комунікативні виміри філософського дискурсу ХХ століття (2014)
Онуфрійчук Р. - Проблема структури реальності в контексті інформаційного підходу (2014)
Казаков М. - Теоретичні засади лженауки та постмодерністська епістемологія (2014)
Мєлков Ю. - Людиномірність як характерна риса постнекласичної науки (2014)
Солонько Л. - Про проект апофатичної антропології (2014)
Радзиняк Т. - Ціннісний потенціал процесів гуманітаризації в сучасній науці (2014)
Наконечна О. - Філософія як мудрість і життєтворчість (2014)
Гаєвська С. - До проблеми співвідношення типів знання в горизонті онтології людського існування (2014)
Рупташ О. - Герменевтична та феноменологічна інтерпретації смислу (2014)
Руснак І. - Методологічний потенціал герменевтичної логіки (2014)
Мозгова Т. - Соціокультурні та лінгвістичні характеристики японської ієрогліфіки як знаково-символічної інформаційної системи (2014)
Домбровська Ю. - Ціннісно-смислова сфера як імперативна ознака людини (2014)
Доманська О. - Концептуальне осмислення поняття "національний культурний простір” (2014)
Починок І. - Проблема самоідентифікації України в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій, Токарик О. (2014)
Малик В. - Особливості формування характеру українців (2014)
Петрушенко О. - Позитивна утопія в контексті сучасних цивілізаційних процесів (2014)
Повторева С. - Парадокси європейської політкоректності, Савельєв В. (2014)
Вышинский С. - Европейский проект: между традицией и (после)модерном (2014)
Терентьева Л. - Реляционная и атрибутивная структура в двойственном системном моделировании (2014)
Остринська Л. - Біофілософія як міждисциплінарна галузь знання (2014)
Путров С. - Функції біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Слухенська Р. - Світоглядно-філософські та методологічні засади наукової парадигми здоров’я людини (2014)
Шуст Н. - Соціальна парадигма інноватики (2014)
Ковтун Н. - Взаємозалежність соціальної апатії та вольової активності індивіда і суспільства (2014)
Дичковська Г. - Архетипно-базовий, сценарний та інструментально-подієвий рівні функціювання політичної ідеології: методологічна призма концепції Н. Пезешкіана (2014)
Матюшко Б. - Християнський позитивізм М. Ф. Федорова (стаття перша) (2014)
Паткуль А. - Деструкция идеи субъективности в онтологии М. Хайдеггера (2014)
Carrión R. - Nietzsches philologische Genealogie als Methode für die historischen und teologischen Studien (2014)
Гоян І. - Філософія Ф. Ніцше у контексті проблеми філософського психологізму (2014)
Матюшко Б. - Християнський позитивізм М. Ф. Федорова (стаття друга) (2014)
Горбань Р. - Ознаки української етнопсихології екзистенціалізму Миколи Бердяєва та його релігійно-філософської концепції серця як духовного центру особистості (2014)
Козьмук Я. - Нелінійний проект постмодернізму Ж. Дериди, Тимошенко У. (2014)
Свищо В. - Філософська своєрідність творчості Д. Овсянико-Куликовського (2014)
Шмат Р. - Платон про справедливу державу (2014)
Шкрібляк М. - "Церковний Переяслав" 1686 року як політико-ідеологічна стратегія розширення Московського патріархату (2014)
Возняк О. - Типологія православного богослов’я ХХ століття (2014)
Шепетяк О. - Основні риси неосхоластичної думки (2014)
Мизак Н. - Догналізм – релігія "нью-ейдж" у духовному просторі України (2014)
Мизюк І. - Вплив культурно-релігійних цінностей на науковий розвиток суспільства (2014)
Клімук І. - Релігійна ідентичність: сутність і етапи розвитку (2014)
Мєлков Ю. - Етичний вимір постнекласичної науки: проблема суб’єктності цінностей (2014)
Шушкевич Є. - Людвіг Вітґенштайн: чи можлива етика як наука? (2014)
Гасяк О. - Етичний потенціал парадигмального знання (2014)
Слухенська Р. - Етична парадигма медико-біологічного знання: методологічні засади і міждисциплінарний статус (2014)
Мах Я. - Естетичний потенціал гносеології Ф. Шелінґа (2014)
Мізіна Л. - Діалектика внутрішнього і зовнішнього в мистецтві (2014)
Головей В. - Феноменологічна та онтологічна специфіка сакрального мистецтва (2014)
Ірдинєнко К. - Філософсько-естетичні пошуки в мистецтві Франції XX століття (2014)
Пронюк-Возна Н. - Боротьба за національні традиції у галицькому мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Доманська О. - Культура як фактор безпеки особистості та держави (2014)
Зазуляк О. - Філософська інтерпретація консюмеризму в контексті сучасного розвитку суспільства, Манчул Б. (2014)
Ібрагімов М. - "Філософія олімпізму" у феноменологічному концепті сучасної кроскультури (2014)
Шуст Н. - Соціальна реальність інноваційного простору освіти (2014)
Мовчан В. - Антропологический дискурс и духовность (размышления над книгой) (2014)
Довідка про авторів (2014)
Слово до читача (2012)
Грищенко К. І. - На шляху до (справді) єдиної Європи (2012)
Татаренко Н. О. - Економічний контент дипломатії (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Ровесниця національного державотворення: заснування дипломатичної служби Української держави за доби Центральної Ради (до 95-річного ювілею) (2012)
Дьомін О. О. - Україна і Республіка Казахстан: одвічна дружба, взаємовигідне партнерство (2012)
Кухта І. П. - Основні напрями та проблеми військово-технічної співпраці України та Російської Федерації на початку ХХІ століття (2012)
Долгов І. О. - Еволюція партнерства (Україна – НАТО), Алєксєєнко А. В. (2012)
Мармазов В. Є. - 20-річчя відносин між Україною та Республікою Корея: підсумки і перспективи співпраці в рамках євро-тихоокеанської інтеграції (2012)
Моцик О. Ф. - Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин (2012)
Толочко П. П. - Диалог или монолог культур и цивилизаций? (2012)
Кудряченко А. І. - Європейські цінності та їх вплив на розбудову країн молодої демократії (2012)
Космина В. Г. - "Світова політика" чи "світова система політики"? (2012)
Чекаленко Л. Д. - Аксіологічна дилема неспроможних держав, Васильєва М. О. (2012)
Шаповалова О. І. - Нормативна сила в зовнішній політиці держав в умовах постбіполярної системи міжнародних відносин (2012)
Пількевич В. О. - Діяльність ЮНЕСКО в галузі освіти: історія та сучасність (2012)
Головко М. Л. - Зарубіжна історіографія про національні світоглядні трансформації в контексті подій Другої світової війни (2012)
Скаленко О. К. - Глобальносистемна криза трансінформаційної цивілізації (2012)
Дерев’янко І. П. - Асиметрія міжнародних відносин: теоретичний вимір (2012)
Пономаренко О. В. - Етноспецифічна варіативність концепту "республіка” в дипломатичному дискурсі романомовних країн (на прикладі Італії, Іспанії, Франції, Аргентини) (2012)
Бурейко Н. М. - Імміграційний фактор етнорасової рекомпозиції сучасної американської нації (2012)
Мельник С. О. - Протест у міжнародному праві (2012)
Огнівець І. В. - Подвійне громадянство в контексті сучасного міжнародного права: інституціональний вимір (2012)
Смирнова К. В. - Доктринальні підходи та практика застосування актів "м’якого" права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу (2012)
Шергін С. О. - Геополітичні та економічні трансформації в "тихоокеанському трикутнику", Шахматенко Р. С. (2012)
Троян С. С. - Арабські революції 2010–2011 років та їх наслідки (2012)
Гергель Ю. В. - Роль і місце держав Леванту в міжнародних відносинах на Близькому Сході та в системі зовнішньополітичних пріоритетів України в регіоні (2012)
Дуднік О. Я. - Позиції пострадянських держав щодо євразійської інтеграції у 2012 році (2012)
Павлюк О. І. - Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном (2012)
Бессонова М. М. - США в громадській думці Канади на початку ХХІ століття (за даними соціологічних опитувань) (2012)
Пахіль В. В. - Дослідження біографії Михайла Милорадовича в контексті балканської політики Петра І (2012)
Соколовська Л. А. - Європейські впливи на українську освіту у XVIII столітті: колегіуми України (2012)
Бурьян М. А. - Входження Південного Кавказу до складу Російської імперії (кінець ХVІІІ ст. – 1804 р.) (2012)
Жалоба І. В. - Внутрішньополітичні аспекти залізничного будівництва в Дунайських князівствах у 60-х роках ХІХ ст. (за матеріалами газет "BUKOWINA" i "CZERNOWITZER ZEITUNG") (2012)
Дацків І. Б. - Діяльність дипломатичної делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року (2012)
Шпаковськи Л. В. - Історія становлення і розвитку інституту визнання держав: ретроспективний аналіз (2012)
Маслова И. И. - "Ватиканское направление": из истории секретных операций спецслужб ХХ века (2012)
Пронь Д. С. - Сан-Франциська конференція 1951 року: політика "немавасі" та юридично-дипломатичний тріумф США (2012)
Солдатов О. Ю. - Міжнародні переговори щодо Австрійського Державного договору (1945–1955 рр.) (2012)
Сухобокова О. О. - Шанс на незалежність: українські перспективи в Другій світовій війні в концепції Н.Я. Григорієва (2012)
Ширяев М. В. - Вклад профессора Г.Л. Бондаревского в укрепление советско-индийских отношений (40-е – 80-е гг. ХХ века) (2012)
Клочак О. З. - Освітні пріоритети підготовки фахівців дипломатичної служби Респуб- ліки Польща (2002–2012 рр.) (2012)
Фурса А. О. - Історичні традиції та етапи формування українсько-грузинського співро- бітництва (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Ціватий В. Г. - Культурна дипломатія Республіки Польща: інституційний та іміджевий аспект (досвід для України) (2012)
Каріков С. А. - Шляхами відкриттів, полями битв, залами переговорів (2012)
Троян С. С. - Стара політика в новому прочитанні: сучасна польська національна візія німецького "Drang nach Osten" (2012)
Ціватий В. Г. - Дипломатичні простори української мови: культурна дипломатія в дії (2012)
Машевський О. П. - Продовжуючи традиції плідної співпраці (Міжнародна науково-практична конференція: "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", 18–19 жовтня 2012 року), Сухобокова О. О. (2012)
Титул, содержание (2011)
Кузьмин В. В. - Эффективная компоновка неактивной части турбогенератора – основное средство оптимизации массогабаритных параметров турбогенератора, Шевченко В. В., Минко А. Н. (2011)
Ершов С. В. - Численная реализация граничных условий на проницаемых границах для уравнений газовой динамики (2011)
Мацевитый Ю. М. - Обобщенные зависимости для анализа сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов, Братута Э. Г., Харлампиди Д. Х. (2011)
Арсеньева О. П. - Один подход к расчету оптимально-го пластинчатого теплообменника, Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Слесаренко А. П. - Математичне моделювання термостабілізації підлог приміщень з урахуванням максимального теплоакумулювання в системі обігріву, Сорока О. С. (2011)
Кантор Б. Я. - Статическая прочность нагруженных внутренним давлением тонкостенных сосудов, содержащих вмятины, Долинский В. М., Онацкий Р. Л. (2011)
Stoyan Yu. G. - An optimization problem of packing identical circles into a multiply connected region. Part 1. A mathematical model and its characteristics, Chugay A. M. (2011)
Литвин О. М. - Чисельна реалізація задачі відновлення поверхні 3D тіла, Лобанова Л. С., Першина Ю. І., Ткаченко О. В., Черняк О. О. (2011)
Чопоров С. В. - Критерий поиска особых точек R-функций, Гоменюк С. И. (2011)
Назиров Ш. А. - Алгоритмизация решения задач магнитоупругости тонких тел методом R-функций, Нуралиев Ф. М. (2011)
Канило П. М. - Анализ эффективности использования альтернативных топлив на автотранспорте, Костенко К. В. (2011)
Мацевитый В. М. - Некоторые аспекты разогрева металла в условиях циклического нагружения, Казак И. Б., Вакуленко К. В., Полищук О. Ф. (2011)
Abstract (2011)
Грищенко К. І. - Модернізація світової парадигми розвитку (2012)
Пахомов Ю. М. - Национальные аспекты реструктуризации глобального пространства (2012)
Татаренко Н. О. - Специфічні основи сучасної реструктуризації глобального простору (2012)
Ціватий В. Г. - Глобалізація та європейська регіональна політика: історичні імперативи і сучасність (2012)
Барщевський Є. І. - International system refined: U.S. – china cooperation via global competition (2012)
Бас О. М. - Європейська інтеграція України в умовах реструктуризації глобального простору (2012)
Булатова О. В. - Регіональна компонента глобального інтеграційного розвитку (2012)
Вдовиченко В. А. - Mare nostrUm чи mare alIorUm: hоль Італійської Республіки в реалізації Євро-Середземноморського діалогу (2001–2006) (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Національна пам’ять та інформаційно-психологічні впливи глобалізованого світу (2012)
Волошин О. А. - Митний Союз та політика регіонального лідерства Росії на сучасному етапі (2012)
Гнип О. М. - Енергетична політика ЄС та Російські інтереси в енергетичній сфері (2012)
Городня Н. Д. - Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка (2012)
Гришечкин Д. Г. - Перспективы развития Российско-Украинского интеграционного процесса: глобальный и региональный аспекты (2012)
Гулиев А. Д. - Роль дипломатии в условиях глобализации, Ивашов М. Ф. (2012)
Диденко Н. Г. - Реформирование государственного управления в условиях мировых интеграционных процессов (2012)
Ібрагімова Т. С. - Регіональні лідери: амбіції та вплив на глобальні трансформації (на прикладі Туреччини) (2012)
Клименко О. А. - Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації (2012)
Белова Г. - По вопросу о верховенстве европейского права (2012)
Кучін Я. Г. - Особливості трудової мотивації етносу в інформаційному суспільстві (2012)
Лакішик Д. М. - Американо-Європейські відносини періоду президентства Дж. Буша-молодшого (2012)
Лоссовский И. E. - Формирование стратегий национальной и региональной безопасности в контексте интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии (2012)
Макух В. В. - Актуальні питання інтеграції країн Союзу Арабського Магрібу на тлі нових геополітичних реалій (2012)
Метельова Т. О. - Комунікативні зміни в глобалізованому світі: індивідуалізація проти уніфікації (2012)
Опанасюк О. І. - Напрями трансформації форм і методів сучасної дипломатії під впливом процесів глобалізації (2012)
Піляєв І. С. - Україна-2012: проблема цивілізаційного та геополітичного вибору (2012)
Піпченко Н. О. - ЄС у міжнародних відносинах ХХІ століття: інформаційно-комунікативний аспект (2012)
Полторацький О. С. - ЄС у сучасній системі міжнародної безпеки в контексті нових викликів і загроз (2012)
Погорська І. І. - Глобальна безпека: потенціал для мультилатералізму у ХХІ ст. (2012)
Пронь С. В. - Еволюційна історія та "модернізм" Віденської системи міжнародних відносин (на прикладі європейських революцій 1848–1849 рр.) (2012)
Савелова М. О. - Інтеграція системи освіти України у світовий освітній простір. впровадження кредитно-модульної системи навчання (2012)
Савчак Н. Г. - Китай та Індія у глобальних трансформаційних процесах сучасності (2012)
Свєтлов А. А. - Концептуальні засади глобальної трансформації регіо- нальних інтеграційних процесів (2012)
Субх М. А. - Еволюція суспільно-політичної ролі жінки у формуванні сучасної соціальної моделі Арабських країн Перської затоки (2012)
Сябро О. В. - Стан виконання програми Східного Партнерства Грузія – ЄС в галузі демократії та належного управління (2012)
Терес А. В. - Стабілізаційні заходи ЄС і країн Центрально-Східної Європи в боротьбі зі світовою фінансовою кризою (2012)
Тодоров І. Я. - Геополітичний вибір безпеки України (2012)
Толстов С. - Між однополярністю та поліцентризмом: акценти (2012)
Трофименко М. В. - Вплив антиглобалістського руху на розвиток процесу глобалізації та формування системи міжнародних відносин (2012)
Харковський Р. Г. - Франко-Британське протистояння на Близькому Сході у XVI–XVIII ст.: глобалізаційний і геостратегічний вимір (2012)
Чекаленко Л. Д. - Інтеграційні процеси як складова модернізації (2012)
Чентуков Ю. І. - Особливості формування глобального інноваційного простору (2012)
Шайда О. Є. - Роль економічної дипломатії у реалізації євроінтеграційного курсу України (2012)
Шергін С. О. - Геополітичні пріоритети України і Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку (2012)
Титул, содержание (2011)
Переверзев Д. А. - Развитие метода построения функций рационального управления тепловым состоянием мощных паротурбинных агрегатов, Бабак Н. Ю., Шелехина Ж. А. (2011)
Хавин Г. Л. - Оптимальное проектирование системы последовательно установленных пластинчатых теплообменников (2011)
Божко А. Е. - Осцилляции в колебательной системе от Фурье-сингуларисного воздействия (2011)
Янчевский И. В. - Нестационарные колебания прямоугольной пластины с пьезоактивным слоем при механическом нагружении (2011)
Гук Н. А. - Идентификация параметров задачи термоупругости тонкостенных систем при неоднородном напряженно-деформированном состоянии (2011)
Мацевитый Ю. М. - К построению сферического солнечного коллектора, Ценципер А. И., Сафонов Н. А., Лушпенко С. Ф. (2011)
Stoyan Yu. G. - An optimization problem of packing identical circles into a multiply connected region. Part 2. A solution method and its realisation, Chugay A. M. (2011)
Немченко К. Э. - Моделирование бездиссипативного переноса тепла и массы в неклассических средах, Рогова С. Ю. (2011)
Тымчик А. В. - Условия воспламенения угольной пыли плазмой СВЧ-разряда (2011)
Планковский С. И. - Проблемы развития методов финишной отделки и очистки интенсивными тепловыми потоками, Шипуль О. В. (2011)
Abstract (2011)
Грищенко К. І. - Україна: від пострадянської до європейської країни (2011)
Єльченко В. Ю. - Зміст українсько-російського стратегічного партнерства (2011)
Моцик О. Ф. - Сучасні тенденції та перспективи українсько- американських відносин (2011)
Корсунський С. В. - Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра… (2011)
Коваль В. О. - Українсько-ліванські відносини у 2010 році (2011)
Семенець О. Є. - Дорога в Дамаск (2011)
Левченко О. М. - Українсько-хорватські відносини – від спільного історичного коріння до сучасності (2011)
Чекаленко Л. Д. - Україна перед вибором (2011)
Кухта І. П. - Основні напрями та проблеми політичного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на початку ХХІ ст. (2011)
Дорошко М. С. - Митний союз і Єдиний економічний простір як російські геополітичні проекти (2011)
Жалоба І. В. - Процеси культурної глобалізації та світові медіа, Вендель А. І. (2011)
Прокаєва В. В. - Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства (2011)
Химинець В. В. - Веймарський трикутник: здобутки та перспективи з погляду Німеччини (2011)
Кирилич В. П. - П’ятнадцять років членства Австрії в ЄС: політичні передумови вступу і переваги членства (2011)
Шаповалова О. І. - Стратегічні перспективи європейської інтеграції України (2011)
Полторацький О. С. - Політична модернізація та процес формування зовнішньополітичного курсу України: теоретичний та прикладний аспект (2011)
Микитенко Є. О. - Зовнішня політика України: регіональний вимір Виступ на конференції в Дипломатичній академії України при МЗС України (2011)
Шергін С. О. - Східноазійський вектор зовнішньої політики України (за результатами візиту Президента України у В’єтнам, Сінгапур і Бруней), Шаповалов Є. Л. (2011)
Чубрикова О. О. - Нові підходи у реалізації зовнішньої політики Турецької Республіки: переваги багатовекторності (2011)
Константинов В. Ю. - Регіональна безпека та втручання великих держав: причини еволюції у постбіполярний період (2011)
Величко В. В. - Теоретичні та методологічні засади регіонознавства в наукових дослідженнях в Україні та інших європейських державах (2011)
Вінічук В. В. - Основні напрями мовної підготовки канадських дипломатів та можливості їх адаптування та впровадження в практику викладання іноземних мов в ДАУ при МЗС України (2011)
Князев Н. М. - Особливості та сучасний стан мовної політики Російської Федерації (2011)
Бабюк В. А. - Критерії оцінування в рамках загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (2011)
Устаєв Н. Ф. - Історичні умови створення та становлення органів зовнішніх зносин Катару і Бахрейну (2011)
Жеребчук С. В. - Проблеми здобуття незалежності Індонезією та роль УРСР у цьому процесі (2011)
Матлай Л. С. - Суспільно-політичні погляди Фернандо Морана Лопеса та його діяльності на посаді глави МЗС Іспанії (1982-1985рр.) (2011)
Соловйов В. М. - Український бюрократизм: історичні передумови виникнення (2011)
Ладний Ю. А. - Вплив зовнішньої політики США Дж. У. Буша (2001-2009 рр.) на світову систему міжнародних відносин (2011)
Титул, содержание (2011)
Шульженко М. Г. - Розрахункове визначення залишкового ресурсу ротора турбіни з використанням різних коефіцієнтів запасу, Гонтаровський П. П., Глядя А. О., Пожидаєв О. В. (2011)
Дворников А. А. - Автоматизированный расчетный комплекс для анализа режимов работы турбоустановок тепловых электростанций (2011)
Переверзев Д. А. - Энергоэффективность систем охлаждения наиболее термонапряженных узлов мощных турбоагрегатов со сверхкритическими и суперкритическими начальными параметрами пара, Шелехина Ж. А. (2011)
Колодяжная Л. В. - Численный анализ нестационарных нагрузок и упругих колебаний лопаток в семиступенчатом осевом компрессоре (2011)
Аннопольская И. Е. - Методики определения метастабильных параметров пара при неравновесном расширении потока в проточной части паровой турбины, Ковалев А. С., Медведовский А. В. (2011)
Мацевитый Ю. М. - Параметрическая и функциональная идентификация тепловых процессов, Гайшун И. В., Борухов В. Т., Костиков А. О. (2011)
Борисюк А. В. - К расчету нелинейных сил, действующих на цапфы роторов на подшипниках скольжения, Аврамов К. В. (2011)
Божко А. Е. - Формирование случайных вибраций на основе совместного использования обобщенного ряда Фурье и ряда Котельникова, Мягкохлеб К. Б. (2011)
Литвин О. М. - Точні кубатурні формули наближеного обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій трьох змінних, Нечуйвітер О. П. (2011)
Слесаренко А. П. - Структурно-разностный подход к математическому моделированию высокоскоростных тепловых процессов с нестационарным теплообменом на поверхности конструктивных элементов, Кобринович Ю. О. (2011)
Abstract (2011)
Малієнко А. М. - Ефективність обробітку грунту під пшеницю озиму в умовах Полісся, Тараріко Н. М., Коломієць В. М. (2007)
Літвінов Д. В. - Винос поживних речовин сільськогосподарськими культурами у короткоротаційних сівозмінах, Гордієнко Т. І., Товстенко М. П. (2007)
Ятчук В. Я. - Вплив обробітку сірого лісового ґрунту на біологічну активність та азотний режим (2007)
Калієвський М. В. - Врожайність льону олійного залежно від способів зяблевого обробітку грунту, Єщенко В. О. (2007)
Молдован В. Г. - Ефективність системи основного обробітку грунту в сівозмінах Західного Лісостепу (2007)
Малиновська І. М. - Особливості мікробних комплексів сірого лісового грунту перелогів, Черниш О. О., Романчук О. П. (2007)
Галенко Р. С. - Оцінка забруднення грунтів Черкаської області важкими металлами, Ліщук А. М., Уманський М. С., Постоєнко В. О. (2007)
Цилюрик О. І. - Накопичення післяжнивних решток польових культур у грунті сівозмін Степу (2007)
Асанішвілі Н. М. - Вплив агротехнічних заходів на фотосинтетичну діяльність пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу (2007)
Кононюк Л. М. - Вплив технології вирощування на врожайність та якість зерна пшениці озимої в Північному Лісостепу, Дмитренко О. В. (2007)
Ворона Л. І. - Біоенергетична й економічна оцінка технологій вирощування сортів ячменю ярого, Сторожук В. В., Сторожук Т. С., Кочик Г. М., Гуменюк В. Н. (2007)
Камінський В. Ф. - Вплив систем удобрення на врожайність сортів гороху різних екологічних групп, Дворецька С. П., Костина Т. П. (2007)
Ратошнюк В. І. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на врожайність та якість насіння пелюшки, Ратошнюк І. Ю., Ратошнюк О. Г. (2007)
Чернуський В. В. - Параметри оптимальної моделі сорту пелюшки універсального напряму використання, Вишневська О. В., Чернуська Т. А. (2007)
Драган М. І. - Посівні властивості насіння сільськогосподарських культур у кислому середовищі, Грищенко Р. Є., Любчич О. Г., Ларіна С. В., Діденко Л. С. (2007)
Вишнівський П. С. - Ефективність гербіцидів у посівах ріпаку ярого, Брухаль Ф. Й. (2007)
Мирончук В. П. - Урожайність льону-довгунцю залежно від сортових особливостей (2007)
Шалівський С. В. - Продуктивність льону-довгунцю та льону олійного за різних строків збирання (2007)
Галиш Ф. С. - Ураження цукрового буряку плямистостями листя залежно від системи удобрення, Власюк О. С. (2007)
Малинка Л. В. - Економічна ефективність підсівання бобових трав у дернину лучних угідь, Лук’янець О. П. (2007)
Нагорна І. В. - Реакція сортів буряку столового на зміну густоти стояння в Лісостепу (2007)
Залізняк О. - Створення конвеєра зеленого пера цибулі шалот, Кормош С. М. (2007)
Шаповал А. В. - Можливості зменшення норми висіву на насінницьких посівах пшениці озимої, Середа К. П., Шморгун О. В., Цюк Ю. В., Лутак І. А. (2007)
Поліщук М. І. - Біоенергетична оцінка самозапилених ліній і простих гібридів кукурудзи, Азуркін В. О. (2007)
Савіна О. І. - Створення вихідних скоростиглих форм тютюну сигарного призначення стійких проти стовбуру, Худан Л. В., Ловас В. П. (2007)
Вознюк О. В. - Системно-цільовий аспект холістичної парадигми освіти (2016)
Панасенко Е. А. - Концепція історико-педагогічного дослідження: методологічний аналіз (2016)
Тернопільська В. І. - Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців (2016)
Асланов Г. А. огли - Здоров’я як цінність сучасної успішної особистості (2016)
Пєчка Л. Є. - Ціннісне ставлення особистості до власного здоров’я: теоретичний аспект (2016)
Хоружа Л. Л. - Професійна діяльність учителя крізь призму педагогічної інноватики, Співакова І. Б. (2016)
Пріма Р. М. - Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень (2016)
Побірченко Н. А. - Професійна культура психолого-педагогічної діяльності у розвитку міждисциплінарної науки (2016)
Прошкін В. В. - Формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю, Панішева О.В. (2016)
Братко М. В. - Підготовка фахівців у коледжах: сучасні виміри та перспективи (2016)
Козир М. В. - Інформаційний менеджмент — підґрунтя якості освітнього процесу ВНЗ (2016)
Височина К. Ю. - Зміст і структура готовності майбутніх учителів музики до художньо-педагогічноїінтерпретації вокальних творів для дітей (2016)
Паламарчук Л. Б. - Особливості навчання обдарованих дітей, Бабійчук С. М. (2016)
Богуцька А. А. - Самореалізація людей третього віку як психолого-педагогічна проблема (2016)
Мірошниченко О. А. - Види мотивації особистості до професійної діяльності (2016)
Пасічник Н. О. - Консультація для батьків з елементами тренінгової роботи "в садочок без сліз" (2016)
Столярчук О. А. - Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ (2016)
Цвєткова Г. Г. - Креативність як здатність викладачів вищої школи до створення нової педагогічної реальності (2016)
Щербакова І. М. - Концептуалізація дослідження мотивів донорства крові, Вертель А. В., Дмитрук С. М. (2016)
Дика Н. М. - Засвоєння лінгвістичних понять під час вивчення граматики як аспект формування мовної особистості (2016)
Комарова И. А. - Педагогическая компетентность родителей в сфере защиты и обеспечения прав ребенка, Леохина А. Н. (2016)
Руденко Н. М. - Математичний інструментарій вимірювання готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики (2016)
Титул, содержание (2011)
Жизненный и творческий путь В. Л. Рвачева (к 85-летию со дня рождения) (2011)
Ковальский А. Э. - Метод расчета мощности торможения рабочего колеса последней ступени мощной паровой турбины вторичной капельной влагой (2011)
Скляров В. П. - Влияние способа увлажнения пара при экспериментальных исследованиях на термодинамические и газодинамические процессы в двухфазной области (2011)
Русанов А. В. - Расчетное исследование пространственного вязкого течения жидкости в отсасывающей трубе осевой гидротурбины, Городецкий Ю. В., Косьянов Д. Ю., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н. (2011)
Дедков В. Н. - Применение серийных насосов в качестве гидротурбин для малой энергетики (2011)
Мацевитый Ю. М. - Выбор режимных и конструктивных параметров устройства отбора тепловой энергии из отработавших нефтяных и газовых скважин, Ценципер А. И., Голощапов В. Н., Костиков А. О., Приходько А. И. (2011)
Хавин Г. Л. - Расчет пластинчатого теплообменника с каналами разных типов в одном аппарате (2011)
Божко А. Е. - Погрешности динамических систем (2011)
Шульженко М. Г. - Визначення теплового та термонапруженого станів ротора турбіни в лічильнику ресурсу, Гонтаровський П. П., Гонтаровський В. П., Лихвар М. В., Гармаш Н. Г. (2011)
Аврамов К. В. - Нестационарные изгибно-изгибно-продольные колебания ракетоносителя с космическим аппаратом, Пирог В. А., Тонконоженко А. М., Пересадько Т. М., Ширяева Н. В. (2011)
Кантор Б. Я. - Численный анализ напряженно-деформированного состояния и оптимизация модели крышки поворотно-лопастной гидротурбины, Шупиков А. Н., Мисюра C. Ю. (2011)
Канило П. М. - Минимизация канцерогенной опасности энергоустановок, Шубенко А. Л. (2011)
Abstract (2011)
Власенко О. В. - Просторові та кількісні характеристики розподілу Fos-імунопозитивних нейронів моторної кори щурів у процесі формування рухової навички (2015)
Голка Г. Г. - Сучасні особливості патоморфологічного перебігу специфічного (туберкульозного) та неспецифічного гоніту в експерименті, Істомін А. Г., Олійник А. О., Голка Т. Г., Веснін В. В. (2015)
Коваль Г. Д. - Роль toll-подібних рецепторів у розвитку ендометріозу й асоційованого з ним безпліддя, Чоп’як В. В., Камишний А. М. (2015)
Коцар О. В. - Визначення мінімальної інгібуючої концентрації комерційнх антимікотиків і їх ліпосомальних форм (2015)
Литвиненко Е. Ю. - Реакции системы крови при остром воспалении на фоне блокады опиоидных k-рецепторов норбиналтор-фимином (2015)
Маракушин Д. І. - Вміст нейроактивних амінокислот у головному мозку щурів за умов тривалої пероральної дії оксиетильованих нонілфенолів і їх похідних (2015)
Марковский В. Д. - Морфофункциональное состояние печени потомства крыс с физиологической беременностью в раннем постнатальном периоде, Сорокина И. В., Калужина О. В., Сакал А. А. (2015)
Плитень О. Н. - Влияние хронической антенатальной гипоксии и имеющихся у матери хронических инфекционных заболеваний различных органов и систем на гистологические особенности тимуса плодов и новорожденных (2015)
Фомін П. Д. - Клініко-патоморфологічні фактори важкості геморагії при гострокровоточивому колоректальному раку, Іванчов П. В., Гичка С. Г., Андрусенко О. М. (2015)
Шепітько К. В. - Дослідження ступеня зв’язування лектинів у слизовій оболонці порожньої кишки в нормі і після введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого запалення очеревини (2015)
Шиян Д. Н. - Асимметрия кровоснабжения зубчатого ядра мозжечка (2015)
Babay A. - Comparative clinical and morphological analysis of the periodontitis of different genesis, Merkulova Yu. V., Deieva T. V. (2015)
Демиденко Г. В. - Типи ремоделювання міокарда лівого шлуночка та особливості ліпідного й цитокінового профілів у хворих на гіпертонічну хворобу (2015)
Кравчун П. П. - Статеві і вікові особливості поширення цукрового діабету 2-го типу, ожиріння та хронічної серцевої недостатності у хворих з постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і його антиатерогенна терапія, Брек В. В., Іванців В. М., Галагура Н. І., Майорова М. В. (2015)
Шапкин А. С. - Роль нарушений сердечного ритма в танатогенезе при различных формах хронической ишемической болезни сердца (2015)
Чайченко Т. В. - Фізичний розвиток, стан здоров’я та стиль життя підлітків, що навчаються в 9-х класах і мешкають в індустріальному місті та за його межами, Макєєва Н. І., Коваль В. А., Макєєва Є. А. (2015)
Корженко Д. А. - Эпидемиологический надзор второго поколения за ВИЧ-инфекцией в уязвимой группе женщин секс-бизнеса, Чумаченко Т. А., Николаева Л. Г., Майстат Т. В. (2015)
Кутиков А. Е. - Функциональная активность головного мозга при невротических расстройствах у пациентов с различными антропоморфологическими характеристиками, Никишкова И. Н. (2015)
Никишкова И. Н. - Немодифицируемые и соматические факторы риска асимптомных поражений головного мозга. Обзор литературы (2015)
Третьяков Д. В. - Особенности электрогенеза у ближайших родственников детей, страдающих эпилепсиями, с точки зрения наследственной предрасположенности к возникновению заболевания (2015)
Бойко В. В. - Миниинвазивные методы остановки кровотечений из варикознорасширенных вен пищевода и желудка при синдроме портальной гипертензии, Авдосьев Ю. В., Грома В. Г., Мирошниченко Д. А. (2015)
Михайлусов Р. Н. - Возможности использования высокоэнергетического лазерного излучения при лечении ран (2015)
Пікас П. Б. - Helicobacter pylori і поліпи шлунка, їх взаємозв’язок (2015)
Шаповал О. В. - Частота, характер і ризик розвитку ранових ускладнень у постраждалих з термічною травмою (2015)
Янішен І. В. - Забезпечення клініко-технологічної якості акрилових пластмас гарячої полімеризації: порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей (2015)
Безугла О. Р. - Аналіз динамічних моделей стану здоров’я машиністів залізничного транспорту за даними проведення періодичних медичних оглядів, Очередько О. М. (2015)
Shcherban M. G. - Ecologo-hygienic concept and preventive measures for the protection of water recreational areas of river Siverskyi Donets, Kapustnyk V. A., Myasoyedov V. V., Lytvynenko M. I., Krivonis K. A., Vasenko O. G. (2015)
Яремина І. В. - Вивчення впливу конкуренції на тривалість перебування хворого у стаціонарі на основі натурного експерименту (2015)
Ермоленко Т. И. - Методика подготовки и проведения лекции как одной из ведущих форм обучения (2015)
Шлімкевич І. В. - Аналіз ефективності впровадження кредитно-модульної системи у викладанні предмету педіатрія (2015)
Життя, присвячене людям. З нагоди 70-річчя доцента Кожина Михайла Івановича (2015)
Олександр Володимирович Палладін (1885–1972) (2015)
Фольборт Георгий Владимирович. К 130-летию со дня рождения (2015)
К вопросу о росте частоты выполнения кесарева сечения и влиянии на материнские и неонатальные исходы (часть 1) (2016)
Давыдова Ю. В. - Особенности течения беременности и родов у беременных с системной красной волчанкой и антифосфолипидным синдромом, Шевчук Е. В., Лиманская А. Ю., Гармиш Е. А., Огородник А. А. (2016)
Лиманская А. Ю. - Эффективная терапия энтерококковой инфекции почек у женщин с люпус-нефритом в послеродовом периоде, Давыдова Ю. В., Шевчук Е. В. (2016)
Лиманська А. Ю. - Безпечність використання селективних бета-адреноблокаторів під час вагітності (експериментальні дослідження), Давидова Ю. В. (2016)
Тезисы научно-практической конференции "Акушерская кардиология — вызов XXI века", 25 марта 2016, г. Киев (2016)
Ищенко А. И. - Гиперкоагуляционные состояния, Деменина Н. К., Милевский А. В. (2016)
Лиманская А. Ю. - Преконцепционная профилактика инфекций мочевых путей у женщин группы высокого риска: резерв снижения перинатальных и акушерских осложнений, Шевчук Е. В., Огородник А. А., Давыдова Ю. В. (2016)
Лента новостей (2016)
Коломієць О. В. - Особливості психоемоційного стану вікових первісток (2016)
Бала О. О. - Особливості психоемоційного стану вагітних із завмерлою на ранніх термінах вагітністю, Бенюк В. О., Ковалюк Т. В., Бенюк С. В. (2016)
Давыдова Ю. В. - Профилактика гипоксических фетальных осложнений у беременных с врожденными пороками сердца и анемией, Задорожная Т. Д., Бутенко Л. П., Лиманская А. Ю., Огородник А. А., Мокрик А. Н. (2016)
Фединчук Г. В. - Вплив лікувально-профілактичних заходів на гомеостаз та біохімічний обмін при прееклампсії на тлі йододефіциту, Маляр В. А. (2016)
Лиманська А. Ю. - Поєднаний дефіцит йоду і селену та його вплив на перебіг вагітності, Давидова Ю. В., Мокрик О. М., Булик Л. М. (2016)
Ortiz R. - Эффективность и безопасность перорального железа (III) — гидроксид полимальтозного комплекса по сравнению с сульфатом железа у беременных женщин с железодефицитной анемией: многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование, Eduardo T. J., Romero J. D., Monterrosa B., Frer C., Macagno E., Breymann Ch. (2016)
Щербина М. О. - Внутрішньоутробні інфекції — причина патологічних станів перинатального періоду, Вигівська Л. А., Капустник Н. В. (2016)
Слєпов О. К. - Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей, Гордієнко І. Ю., Весельський В. Л., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Сорока В. П., Пономаренко O. П., Величко А. В. (2016)
Сафонова И. Н. - Особенности антенатальных эхографических мониторингов и перинатальных результатов при специфических аномалиях монохориального многоплодия (2016)
Бенюк В. О. - Допплерометрія маткових артерій як складова перинатального моніторингу вагітних групи високого ризику, Майданник І. В., Ропотан А. Г. (2016)
Березенко В. С. - Синдром Алажиля як причина холестазу у дітей раннього віку (клінічний випадок), Михайлюк Х. З., Диба М. Б., Ткалик О. М. (2016)
Тяжка О. В. - Рідкісні синдроми: клінічний випадок синдрому "котячого крику", Горобець Н. І., Починок Т. В., Горобець А. О., Горобець Н. М., Гаврилишин У. В., Резніков Ю. П. (2016)
Шунько Є. Є. - Оцінка ризику значної затримки розвитку дітей, які народились з дуже і надзвичайно малою масою тіла, Бєлова О. О., Краснова Ю. Ю. (2016)
Тяжка О. В. - Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей різного віку, Загородня Я. М. (2016)
Кирилова Л. Г. - Діагностика когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектра у дітей раннього віку, Ткачук Л. І., Мірошников О. О., Грабовенська І. О., Сілаєва Л. Ю., Юзва О. О. (2016)
Стриж В. О. - Визначення ризику середньотяжкої та тяжкої бронхіальної астми у дітей (2016)
Марушко Ю. В. - Клінічні прояви і жирнокислотний баланс у дітей із біліарною дисфункцією і дефіцитом заліза, Нагорна К. І., Брюзгіна Т. С. (2016)
Бабінцева А. Г. - Роль терапевтичних втручань у формуванні гострого пошкодження нирок у доношених новонароджених дітей з тяжкою перинатальною патологією (2016)
Слєпов О. К. - Успішна хірургічна корекція гігантської кістозної мальформації лівої нирки з компресією органів черевної порожнини у новонародженої дитини, Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Коцовський В. В., Пономаренко М. В. (2016)
Пальчик С. М. - Морфоклінічні та променеві аспекти діагностики бронхолегеневих захворювань та їх ускладнень у дітей з дисплазією сполучної тканини (огляд літератури), Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2016)
Світлій пам'яті професора Хомінської Зінаїди Борисівни (2016)
Титул, зміст (2015)
Запорожан В. М. - Зі 115-річчям, alma mater! (2015)
Кметь Т. І. - Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на структуру популяції р53+-клітин у корі лобової частки півкуль головного мозку щурів, Кметь О. Г. (2015)
Крутських Т. В. - Вивчення фармако-технологічних властивостей субстанції Альтабор (2015)
Сафонов А. А. - Синтез і фізико-хімічні властивості 2-((4-(R-аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4h-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Самура Т. О. (2015)
Варинський Б. О. - Оптимізація умов детектування ряду 1,2,4-тріазол-3-іл-тіоацетатних кислот і їх солей методом ВЕРХ-ЕСІ-МС (2015)
Попова Л. В. - Вивчення нейротропних властивостей нових алкілтіопохідних 1,3,4-бензтріазепіну порівняно з 1,3,4-бензтріазепін-2-онами і -2-тіонами, Карасьова Т. Л., Власюк С. В., Павловський В. І., Онуфриенко О. В., Кривенко Я. Р., Шандра О. А. (2015)
Рибак В. А. - Вплив густого екстракту квасолі на інтенсивність апоптотичних процесів у клітинах печінки і підшлункової залози щурів на моделі цукрового діабету другого типу на тлі ожиріння, Малоштан Л. М., Полторак В. В., Почерняєв А. К. (2015)
Капустник В. А. - Стан судин і метаболічні маркери у хворих на артеріальну гіпертензію під впливом лікування, Погорелов В. М., Шелест Б. О., Ковальова Ю. О., Шелест О. М. (2015)
Мацегора Н. А. - Патогенетичні передумови перебігу бронхіальної астми у поєднанні з ішемічною хворобою серця (огляд літератури, ретроспективне дослідження), Шкуренко О. О. (2015)
Осовська Н. Ю. - Розповсюдженість, причинні фактори та діагностика аневризми висхідного відділу аорти (2015)
Ничитайло М. Ю. - Ушкодження жовчних проток при лапароскопічній холецистектомії, Скумс А. В., Литвин О. І., Шкарбан В. П., Михальчевський В. П., Скумс А. А. (2015)
Ратчик В. М. - Тактичні питання лапароскопічних і малоінвазивних втручань при жовчнокам'яній хворобі, Пролом Н. В., Зеленюк О. В., Орловський Д. В., Тарабаров С. О. (2015)
Грубнік Ю. В. - Виконання лапароскопічної холецистектомії з метою декомпресії біліарної системи у хворих із механічною жовтяницею як спосіб профілактики розвитку печінкової недостатності, Дзигал О. Ф. (2015)
Комарчук В. В. - Особливості розвитку гастроезофагеального рефлюксу при виразковій хворобі в поєднанні з грижею стравохідного отвору діафрагми (2015)
Демидов С. М. - Традиційне порівняння - лапароскопічна і відкрита холецистектомія: обгрунтованість хірургічної тактики у пацієнтів похилого віку із гострим деструктивним холециститом, Демидов В. М. (2015)
Дронов О. І. - Рідкісний випадок защемленої грижі після лапароскопічної холецистектомії, Ковальська І. О., Лубенець Т. В. (2015)
Клименко В. М. - Прогнозування та профілактика інтраопераційних ускладнень під час виконання однопортової холецистектомії при гострому холециститі, Кравченко Б. С., Захарчук О. В., Кравченко С. М., Сиволап Д. В. (2015)
Шейко В. Д. - Запобігання ушкодженням жовчних проток при лапароскопічних холецистектоміях в умовах гострого деструктивного холециститу, Панасенко С. І., Ситнік Д. А. (2015)
Бойко В. В. - Безгазова лапароскопічна холецистектомія, ризики та переваги, Сушков С. В., Доценко Є. Г., Тижненко М. О. (2015)
Симпозіум з біоетики: запрошуємо до участі (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2015)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2015)
Manuscripts reviewing order (2015)
Алєксєєва Г. В. - Поняття екологічної функції органів місцевого самоврядування в Україні (2016)
Васильєв С. В. - Державне управління фармацевтичною діяльністю в українських губерніях Російської імперії у II половині XIX ст. – на початку XX ст. (2016)
Дідич Т. О. - Правоутворення як самостійне поняття: доктринальні підходи до розуміння (2016)
Ковтун В. І. - Соціальні права в аспекті системи прав людини (2016)
Корольова Ю. В. - Джерела права в аспекті правоутворення (2016)
Нестерович В. Ф. - Поняття й види народного вето в контексті сучасних конституційно-правових трансформацій (2016)
Сельська В. В. - Поняття й ознаки субсидіарної юридичної відповідальності (2016)
Цуркан-сайфуліна Ю. В. - Відокремлення правового та владного дискурсів за доби Відродження: філософсько-правовий аспект (2016)
Григоренко О. В. - Принципи реалізації прав фізичних осіб у відносинах, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Ізарова І. О. - Європейський досвід та перспективи запровадження системи автоматизованого арешту коштів в цивільному процесі України (2016)
Кузьмич О. Я. - Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці (2016)
Озель В. І. - Розвиток правового регулювання прав та обов’язків подружжя в Україні (X–XIX ст.) (2016)
Стрілько В. Ю. - Іноземний елемент у нотаріальному процесі (2016)
Цибань А. А. - Щодо питання правової природи суб’єктивного цивільного обов’язку (2016)
Литвиненко В. М. - Соціальні установи з надання соціальних послуг для дітей і молоді (2016)
Будник Ю. А. - Розмежування норм адміністративного і трудового права у сфері управління системою професійної орієнтації в Україні (2016)
Волох О. К. - Обробка інформації в системах хмарних обчислень (2016)
Ігнатенко В. І. - Застосування заходів адміністративного примусу за законодавством про адміністративну відповідальність (2016)
Калантай С. І. - Шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації (2016)
Кононець В. П. - Актуальні проблеми процесуального порядку проникнення до житла громадян на законних підставах працівниками Національної поліції (2016)
Кучма К. С. - Стан наукової розробки надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні (2016)
Легеза Є. О. - Особливості реформування надання публічних послуг в Україні (2016)
Лиськов М. О. - Поняття та елементи механізму публічного адміністрування лотерейної сфери (2016)
Людькова І. І. - Процедура проходження поліграфної перевірки як механізм добору кадрів на керівні посади центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (2016)
Семеній О. М. - Проблема зловживання адміністративним розсудом у діяльності публічної адміністрації: аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду (2016)
Білінський Д. О. - Публічні фонди грошових коштів в умовах децентралізації фінансової системи України: правовий аналіз (2016)
Ліпський В. В. - Фінансовий контроль і податковий контроль: спільні риси й відмінності (2016)
Андрущенко Л. В. - Сутність явища "корупція" та причини її існування в Україні (2016)
Крисюк Ю. П. - Сучасна практика призначення покарань: досвід США та країн Західної Європи (2016)
Олійников Г. В. - Психологічне підґрунтя формування посттравматичних розладів в осіб із зони антитерористичної операції, що можуть призводити до протиправної поведінки, Лень В. В., Балабко В. В. (2016)
Пащенко О. О. - Соціальна зумовленість використання оціночних понять у кримінальному праві (2016)
Федотова Г. В. - Кримінально-правова природа об’єкта кримінального проступку (2016)
Шкута О. О. - Деякі питання діяльності спостережної комісії як складової соціального партнерства пенітенціарної системи України (2016)
Кушнір Л. В. - Забезпечення захисту честі, гідності, ділової репутації та іміджу людини в кримінальному провадженні (2016)
Марочкін О. І. - Забезпечення безпеки відомостей, що становлять адвокатську таємницю, у кримінальному провадженні (2016)
Серебрянський П. В. - Порівняльно-аналітична характеристика правового регулювання застосування заходів безпеки до учасників кримінального процесу (зарубіжний досвід формування правової доктрини) (2016)
Ченцов В. В. - Реабілітаційне право та проблеми захисту жертв репресій, зловживань і помилок влади, Тертишник В. М. (2016)
Шаварин К. І. - Генезис форм закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні України (2016)
Басиста А. В. - Європейський суд з прав людини як регіональний механізм захисту прав людей з інвалідністю: огляд нещодавньої практики (2016)
Торяник В. М. - Суверенітет: ґенеза, сутність, значення для існування держави в міжнародному правовому полі (2016)
Александрович Т. З. - Розуміння образу мудрості в українській літературі XVІІ ст. (2015)
Бережной В. А. - Особенности устного бытования анекдота (2015)
Ботнер В. С. - Епіфанія як "Раптова духовна маніфестація" Існування особистості в новелі Е. Манро "Wood" ("Ліс") (2015)
Василина К. М. - І. Тургенєв vs В. Шекспір: Специфіка творчого діалогу (2015)
Галич А. О. - Короткий портрет у документальному тексті: акцент на відтворення зовнішності реальної особи (2015)
Гура Н. П. - Гауптманівська інтерпретація міфу про іфігенію: Між Аполлоном І Діонісом (2015)
Іваннікова Л. В. - Перші фіксації фольклору Запорожжя в описах мандрівників XVI–XVIII ст. (2015)
Кравченко Я. П. - Про бальзаківський складник літературного контексту повісті І. С. Тургенєва "Нещасна" (2015)
Миронюк Л. В. - Архетип дому в поезії Л. Костенко (2015)
Мізінкіна О. О. - Роман Павла Наніїва "Тричі продана": Моделювання образу головної героїні (2015)
Ніколова О. О. - Варіативні різновиди комічних псевдоморфних песонажів української драматургії першої пол. ХІХ ст. у контексті європейської традиції (2015)
Подлісецька О. О. - Антропологічна перспектива літературознавчих текстів (2015)
Сєчіна К. В. - Силове поле публіцистики петра ребра (2015)
Сиротенко В. П. - Відбиття історико-ідеологічних поглядів М. Хвильового в новелі "Солонський яр" (2015)
Сиротенко В. П. - Гортаючи пожовклі сторінки: Огляд публікацій "Донецької газети", м. Слов’янськ, 1942–1943 рр., Максименко О. Л. (2015)
Стасик М. В. - Хронотоп зустрічі у трилогії У. Самчука "Ост" (2015)
Темная О. В. - Мифологические и оккультно-эзотерические истоки образа луны в творчестве М. Волошина (2015)
Томбулатова І. І. - Сучасна українська література та футуризм: Інтерпретація одного роману (2015)
Томченко М. А. - Роль Н. Зборовської у становленні психоаналітичної методології в українському літературознавстві (2015)
Хом’як Т. В. - Модель світу-україни крізь призму авторського сприйняття в поезії В. Чабаненка (2015)
Шевченко В. Ф. - Близьке у віддаленому внеску (науково-освітня спадщина М. П. Тараненка) (2015)
Баркович А. А. - Компьютерный дискурс? О специфике метаописаний языка (2015)
Bilousenko Р. І. - Word forming types of nouns with suffix –jь (<-ĭ) in the old slavic language (2015)
Вишницька Я. С. - Характеристика кольоронімів у творчості Дена Брауна (на прикладі романів "Код да Вінчі", "Втрачений символ", "Янголи та демони") (2015)
Вовк И. Л. - Семантическое поле "Schwarz/Черный" в немецком политическом дискурсе (2015)
Голтвяниця Н. Ю. - Латинські словотворчі форманти в сучасній французькій мові та особливості їх перекладу, Серга Н. В. (2015)
Гриценко О. В. - Етикетні епітети та їх стилістичні можливості в мові української народної лірики (2015)
Dzhhun N. M. - The chinese language as a means of linguistic communication: background and modernity (2015)
Драган Ю. М. - Функціонально-семантичне навантаження антропонімів у мовному просторі історичних творів Адріана Кащенка (2015)
Дука Л. И. - Ассоциативно-культурный компонент в прагматическом содержании антропонимов (2015)
Залужна М. В. - Дискурсивні аспекти лінгвальної реалізації принципу невизначеності (2015)
Ільченко І. І. - Ономастичні студії В. А. Чабаненка: дослідник надвеликолузької топонімії (2015)
Кірковська І. С. - Граматичні засоби вираження категорії проспективності в сучасних романських мовах (2015)
Клименко О. Л. - Сленг і американський мовний стандарт: Особливості взаємодії (2015)
Лінник В. О. - Особливості функціонування термінів у науково-технічних текстах і способи їх перекладу, Правда Н. А. (2015)
Микитюк О. Р. - Уживання форм множини від власних назв у творі Дмитра Донцова "Дух нашої давнини" (2015)
Павлюк Е. О. - Латинские крылатые выражения как источник изучения древнеримской истории и культуры, Телкова Я. Ю. (2015)
Cірик С. В. - Застаріла лексика в мовно-художній системі В. А. Чабаненка (на матеріалі поетичної збірки "Оратанія") (2015)
Таценко Н. В. - Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики (2015)
Фаріон І. Д. - Староукраїнська (руська) мова – фокус соціолінгвальних взаємин у XVII ст. (2015)
Хейлик Т. А. - Образы Украины и России в сознании запорожской молодежи (по данным свободного ассоциативного эксперимента) (2015)
Білоусенко П. І. - Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови національного університету "Львівська політехніка" Фаріон Ірини Дмитрівни "Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХІV–ХVІІ століттях: Мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива" (Львів : видавництво Львівської політехніки, 2015) (2015)
Пам’ятаємо (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2015)
To the 100th birthday anniversary of David Shoenberg (2011)
Rowley S. E. - Novel metallic states at low temperatures, Smith R. P., Marcano N., Dean M. P. M., Kusmartseva A., Spalek L. J., O'Farrell E. C. T., Tompsett D. A., Sutherland M. L., Alireza P. L., Ko C., Liu C., Pugh E., Saxena S. S., Lonzarich G. G. (2011)
Pudalov V. M. - David Shoenberg and the beauty of quantum oscillations (2011)
Егоров В. С. - Диамагнитные домены и нелинейные электромагнитные волны в нормальных металлах, Песчанский В. Г., Степаненко Д. И. (2011)
Kramer R. B. G. - Condon domain phase diagram for silver, Egorov V. S., Gasparov V. A., Jansen A. G. M., Joss W. (2011)
Luk’yanchuk I. A. - De Haas–van Alphen effect in 2D systems: application to mono- and bilayer graphene (2011)
Kirichenko O. V. - Diamagnetism of layered organic conductors, Peschansky V. G. (2011)
Khotkevych N. V. - Quantum interference effects in a system of two tunnel point-contacts in the presence of single scatterer: simulation of a double-tip STM experiment, Kolesnichenko Yu. A., van Ruitenbeek J. M. (2011)
Гантмахер В. Ф. - Локализованные сверхпроводящие пары (2011)
Kagan M. Yu. - Anomalous resistivity and superconductivity in the two-band Hubbard model with one narrow band, Valkov V. V. (2011)
Fedorchenko A. V. - Magnetic and superconducting properties of FeSe1–xTex (x ≈ 0, 0.5, and 1.0), Grechnev G. E., Desnenko V. A., Panfilov A. S., Gnatchenko S. L., Tsurkan V. V., Deisenhofer J., Krug von Nidda H.-A., Loidl A., Chareev D. A., Volkova O. S., Vasiliev A. N. (2011)
Monarkha Yu. P. - Microwave-induced magnetooscillations and absolute negative conductivity in the multisubband two-dimensional electron system on liquid helium (2011)
Николаенко В. А. - Возможное образование автолокализованного состояния квазиодномерных поверхностных электронов в плотном гелиевом паре, Смородин А. В., Соколов С. С. (2011)
Degtyarenko P. N. - Thermoelectric instability induced by a single pulse and alternating current in superconducting tapes of second generation, Dul'kin I. N., Fisher L. M., Kalinov A. V., Voloshin I. F., Yampol'skii V. A. (2011)
Товстолыткин А. И. - Золь-гель синтез и свойства легированных оловом манганитов лантана, Полек Т. И., Вьюнов О. И., Солопан С. А., Белоус А. Г., Лозенко А. Ф., Троценко П. А. (2011)
Prokhorov V. G. - Two-dimensional growth, anisotropic polaron transport and magnetic phase segregation in epitaxial 0.520.483NdSrMnO films, Kaminsky G. G., Kim J. M., Eom T. W., Park J. S., Lee Y. P., Svetchnikov V. L., Levtchenko G. G., Paschenko A. V., Medvedev Yu. V., Nikolaenko Yu. M., Bukin G. V., Khokhlov V. A. (2011)
Мамалуй Ю. А. - Структура доменных границ при спин-переориентационном фазовом переходе в феррит-гранатовой пленке со слабой осевой анизотропией, Сирюк Ю. А., Безус А. В. (2011)
Чупис И. Е. - Некоторые черты фазовых диаграмм в сегнетомагнетике TbMnO3 (2011)
Prokhorov V. G. - Evidence for non-Dzyaloshinskii–Moriya ferromagnetism in epitaxial BiFeO3 films, Kaminsky G. G., Kim J. M., Eom T. W., Park J. S., Lee Y. P., Svetchnikov V. L., Levtchenko G. G., Nikolaenko Yu. M., Khokhlov V. A. (2011)
Муртазаев А. К. - Фазовые переходы в трехмерной разбавленной модели Поттса с числом состояний спина q = 4, Бабаев А. Б., Азнаурова Г. Я. (2011)
Гречнев Г. Е. - Влияние давления на магнитные свойства соединений YNi5, LaNi5 и CeNi5, Логоша А. В., Панфилов А. С., Кучин А. Г., Васильев А. Н. (2011)
Гнатченко С. Л. - Экситон-магнонная структура спектра поглощения света антиферромагнитного MnPS3, Качур И. С., Пирятинская В. Г., Высочанский Ю. М., Гурзан М. И. (2011)
Gurzhi R. N. - The electrical resistance of spatially varied magnetic interface. The role of normal scattering, Kalinenko A. N., Kopeliovich A. I., Pyshkin P. V., Yanovsky A. V. (2011)
Ефимова С. Л. - Эффекты локализации экситонов в нано-размерных молекулярных кластерах (J-агрегатах), Сорокин А. В., Катрунов И. К., Малюкин Ю. В. (2011)
Клименко Н. А. - Фазовый переход и тепловое расширение гексафтор-этана, Гальцов Н. Н., Прохватилов А. И. (2011)
Ватажук Е. Н. - Низкотемпературные акустические свойства наноструктурного циркония, полученного ме-тодом интенсивной пластической деформации, Паль-Валь П. П., Нацик В. Д., Паль-Валь Л. Н., Тихоновский М. А., Великодный А. Н., Хаймович П. А. (2011)
Рабінович П. М. - Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження, Дудаш Т. І. (2016)
Черних Є. М. - Обов’язковість правової доктрини як проблема методології (2016)
Тихий В. П. - Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види (2016)
Яковлєв А. А. - Конституційний Суд України і його роль у конституційному процесі: досвід доби незалежності (2016)
Бойко І. В. - Застосовність статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді справ про адміністративні правопорушення (2016)
Бойко І. С. - Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у рішеннях міжнародного суду ООН (2016)
Ткачук О. С. - Розумні строки у контексті права на справедливий судовий розгляд (2016)
Журавель В. А. - Зміст та структура загальної теорії криміналістики (2016)
Шило О. Г. - Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу (2016)
Повзик Є. В. - Угода про визнання винуватості та вимоги до її змісту (2016)
Бруслик О. Ю. - Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети II (стаття перша) (2016)
Зінов’єва І. А. - Діяння виконавця як наслідок сукупних діянь співучасників (2016)
Моісеєнко Ю. М. - Питання захисту прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) у проекті ГПК України (2016)
Мохончук Б. С. - Голоси, кандидати та мандати як кількісні операнди виборчої системи (2016)
Рум’янцев В. - Рецензія на збірник документів і матеріалів "Національна безпека України: кримський вектор" (Львів, 2015), Середа О. (2016)
Гончаренко В. - Рецензія на монографію "Судова влада", Капліна О. (2016)
Петришин О. - 20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи (2016)
Гончаренко В. - "Круглий стіл" "25-річчя проголошення незалежності України" (2016)
Слінько Т. - "Круглий стіл" до 20-ї річниці Конституції України "Історія українського конституціоналізму" (2016)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2016)
Дзера О. В. (2016)
Костицький В. В. (2016)
Литвин В. М. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Варданян Л. Г. - Некоторые проблемы права на жизнь (2016)
Гуменюк Т. І. - Особливості розвитку правової системи в Українській РСР (друга половина XX ст.) (2016)
Колюх В. В. - Трансформація форми державного правління в Україні (2016)
Кубишкіна А. О. - Форми і рівень реалізації принципів судової влади в процесі організації та діяльності апеляційних судів в Україні (2016)
Хомишин І. Ю. - Принцип доступності вищої освіти: питання комплексного розуміння (2016)
Ільющенкова К. О. - Юридичні та медичні аспекти у визнанні грудного молока об’єктом донорства (2016)
Клименко С. В. - Нормативно-правові підстави визначення та виконання грошових зобов’язань, Джусенко С. С. (2016)
Парасюк В. М. - Цивільно-правові положення, які визначають засади регулювання заповіту подружжя, Корнійчук В. Д. (2016)
Перунова О. М. - Документування судового рішення (2016)
Глібко С. В. - Операції банків з консолідованим боргом: господарсько-правовий аспект (2016)
Замрига А. В. - Теоретико-правове регулювання правового статусу споживача в господарських відносинах (2016)
Новікова В. С. - Перспективи застосування принципу субсидіарності у процесі ліцензування господарської діяльності (2016)
Стріжкова А. В. - Технічне регулювання Grid-технологій (2016)
Хрімлі О. Г. - Класифікація прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Черкашин С. В. - Окремі аспекти укладення електронного договору, Мілаш В. С. (2016)
Білоус З. В. - Соціальні права громадян як об’єкт протиправних посягань: деякі проблемні аспекти (2016)
Золотухіна Л. О. - "Презумпція правомірності правової позиції, рішення чи дії працівника" за проектом Трудового кодексу України (2016)
Берізко В. М. - Загальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів (2016)
Власенко О. Г. - Деякі правові аспекти реформування надання адміністративних послуг щодо отримання паспортних ID-карток громадянина України (2016)
Єлісєєва М. В. - Актуальні питання щодо порядку ліцензування суб’єктів здійснення приватної охоронної діяльності (2016)
Литвин І. І. - Характеристика окремих адміністративно-правових засад діяльності навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг (2016)
Літвінцева А. С. - Правова природа фінансової відповідальності (2016)
Фокша Л. В. - Фінансово-правова сутність публічного кредиту (2016)
Якимчук А. В. - Щодо питання про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, Гетманцев Д. О. (2016)
Артеменко І. І. - Суб’єкти злочину, передбаченого ст. 166 Кримінального кодексу України (2016)
Жукорська Я. М. - Міжнародні злочини: правова природа та проблеми класифікації, Дранчук Л. М. (2016)
Крикушенко О. Г. - Сучасна практика законодавчого регулювання порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк кримінального покарання (2016)
Мищишин Н. В. - Проблемні питання правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення протидії організованій злочинності й корупції (2016)
Орендарчук-Салєєва Л. М. - Механізми впровадження кримінальної субкультури в загальний культурний простір (2016)
Пивоваров В. В. - Кіберзлочинність: кримінологічний погляд на генезис явища та шляхи запобігання, Лисенко С. Ю. (2016)
Пилипенко Є. В. - Відповідальність за перешкоджання законній діяльності за законодавством зарубіжних країн (2016)
Сотула О. С. - Умисне вбивство з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: компаративістське дослідження (2016)
Турлова Ю. А. - Деякі оціночні показники латентності екологічної злочинності (2016)
Цюприк І. В. - Щодо визначення термінів "терористична група" й "терористична організація" (2016)
Гресь Ю. О. - Технологія і тактика отримання зразків для експертизи (2016)
Ємельянов В. А. - Окремі аспекти вирішення питання щодо початку здійснення спеціального досудового розслідування (2016)
Рогатинська Н. З. - Правовий статус захисника в порівнянні з Кримінально-процесуальним кодексом 1960 р. й міжнародним законодавством, Мудрик К. А. (2016)
Тертична А. А. - Особливості правової природи домашнього арешту як запобіжного заходу в кримінальному провадженні (2016)
Узунова О. В. - Процесуальна модель проведення допиту з використанням гіпнозу на досудовому розслідуванні, Кальонов О. О. (2016)
Дужич Л. С. - До питання про міжнародно-правовий статус Мальтійського Ордену у сучасному міжнародному праві (2016)
Аністратенко Л. С. - Особливості етимологічної структури японської літературознавчої термінології (2015)
Bogomolov A. - The 18 days that changed Egypt: the concept of REVOLUTION in the Egyptian Arab Spring discourse (2015)
Hobova Ye. V. - Chinese in Hong Kong: language, cultural identities and representations (2015)
Капранов С. В. - Проект Східноазійської спільноти і місце Китаю в ньому: японський погляд (2015)
Кочубей Ю. М. - Українська геополітична думка XX ст. (Ю. Липа) і зовнішня політика України (2015)
Пупурс І. В. - Індійське в літературі європейського романтизму (2015)
Рустемов О. Д. - Крымские судебные книги: типы документов и их структура (2015)
Сирінська О. А. - ІДІЛ як гібридна мережна організація: історія, ідеологія й інформаційна стратегія (2015)
Сівков І. В. - Регіоналізми в арабській юридичній термінології (2015)
Тімкова Т. М. - Концепт ХМАРА у турецькій мовній картині світу (2015)
Цолин Д. В. - Формы спряжения глагола в арамейском тексте Речений Ахикара (VI в. до н. э.) (2015)
Черевко І. О. - Кобуксон: спроба реконструкції зовнішнього вигляду (2015)
Шестопалець Д. В. - Іслам як соціальний феномен: до питання функціональності (2015)
Титул, содержание (2016)
Гожик П. Ф. - Комплексные междисциплинарные исследования Азово-Черноморского бассейна: итоги и перспективы, Еремеев В. М., Коболев В. П., Щипцов А. А. (2016)
Коболев В. П. - Плюм-тектонический аспект рифтогенеза и эволюции мегавпадины Черного моря (2016)
Гордиенко В. В. - Скоростная модель верхней мантии задуговых впадин, Гордиенко Л. Я. (2016)
Маслаков Н. А. - Особенности мелкого и дисперсного золота из осадочных пород нижнего Приднепровья, Иванченко В. В., Белицкая М. В., Гаврилюк И. В., Османов Э. М. (2016)
Ломтев В. Л. - Абиссальные холмы СЗ плиты Пацифики: особенности строения и относительный возраст (2016)
Науменко А. Д. - Модель формирования палеоцен-эоценовой осадочной толщи в прибортовой зоне Кировско-Тимашевской ступени (2016)
Коцев И. - Современные тенденции в состоянии ландшафтов и динамики береговой линии болгарского сектора Черного моря, Димитров Д., Пейчев В. (2016)
Гордеев А. Ю. - Географическая информационная система для установления неизвестных места и времени составления карт (2016)
Содержание (2016)
Мороз С. С. - Актуальные проблемы формирования института частных исполнителей в Украине, Габрелян А. Ю. (2016)
Морозов С. Д. - Особенности миграционной политики России в 1990 гг. (2016)
Єфімова Є. О. - Актуальність асортиментної політики у сучасному управлінні підприємством роздрібної торгівлі (2016)
Куденко К. - Методи формування та реалізації асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі (2016)
Зайцева М. Л. - Трактовка музыки оратории "Страсти по Матфею" митрополита Илариона (Алфеева) в фильме Павла Семеновича Лунгина "Дирижер" (2016)
Архирей М. В. - Невизначеність результатів випробувань, Іванець О. Б., Христенко А. О., Діхтярук О. В. (2015)
Мартинюк Т. Б. - Особливості двовимірного оброблення даних за різницевими зрізами, Кожем’яко А. В., Позднякова Т. Ю. (2015)
Николайчук Я. М. - Теорія та методи оцінки ентропії дискретних маніпульованих сигналів, Пастух Т. І., Воронич А. Р. (2015)
Пітух І. Р. - Розширення критеріїв інтерактивності комп’ютеризованих систем (2015)
Возна Н. Я. - Структуризація поліфункціональних даних в унітарному теоретико-числовому базисі (2015)
Івасьєв С. В. - Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі, Якименко І. З., Касянчук М. М. (2015)
Николайчук Л. М. - Дослідження впливу відео-, аудио-, алфавітно-цифрової та іншої інформації на суспільно-комунікаційну поведінку суб’єктів права (2015)
Сегін А. І. - Побудова спектральних моделей сигналів в різних теоретико числових базисах та представлення їх в полярній системі координат (2015)
Лисак Н. В. - Підвищення якості розпізнавання методом Віоли-Джонса в задачах інформаційної безпеки підприємства шляхом попередньої обробки зображення, Міронова Ю. В., Марченко І. О., Петров С. О. (2015)
Яровий А. А. - Розпізнавання мімічних мікровиразів обличчя людини на основі комбінування Time Delay Neural Network та Deep Belief Network, Кашубін С. Г., Кулик О. О. (2015)
Круліковський Б. Б. - Теорія та системні характеристики елементарних компонентів та суматорів проблемно-орієнтованих спецпроцесорів, Давлетова А. Я. (2015)
Процюк Г. Я. - Теоретичні засади та метод побудови образно-кластерної моделі оператора бурової установки, Николайчук Я. М. (2015)
Баштик Ю. В. - Моделювання впливу поверхневих умов та зовнішніх полів на параметр порядку рідких кристалів, Бойко О. В., Фечан А. В., Чабан О. В. (2015)
Заболотна Н. І. - Похибки вимірювань референтних матриць мюллера в системі Мюллер матричного картографування біологічних шарів (2015)
Петрук В. Г. - Аналіз оптичних методів вимірювального контролю та діагностування параметрів біотканин у судово-медичній експертизі, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Моканюк О. І., Слободянюк А. О. (2015)
Катан В. О. - Медичне застосування оптичного волокна: огляд сучасного стану розвитку волоконно-оптичних сенсорів, Нечипоренко Г. В., Кобернік А. О., Мельник М. О., Агаджанян А. Р. (2015)
Заболотна Н. І. - Оцінювання швидкодії багатофункціональної системи Мюллер-матричної поляриметрії полікристалічних біологічних мереж, Довгалюк Р. Ю. (2015)
Вісьтак М. В. - Параметричний аналіз частотно-селективного конвертера імпедансу сигнального перетворювача оптоелектронних сенсорів, Голяка Р. Л., Микитюк З. М. (2015)
Петрук В. Г. - Мультиспектральний телевізійний вимірювальний контроль екологічного стану водних об’єктів за параметрами фітопланктону, Кватернюк С. М., Слободянюк А. О., Безусяк Я. І. (2015)
Пристай Т. В. - Чутливий елемент оптичного сенсора діоксиду сірки, Микитюк З. М., Фечан А. В. (2015)
Кожем’яко В. П. - Аналіз фактору сигнал-шуму для підвищення якості передавання інфомаційного сигналу по волоконно-оптичним каналам за методом двох хвилевої передачі інформації, Маліновський В. І., Ярославський Я. І. (2015)
Utreras A. J. - Quality of Mobile Service Technology LTE-4G, Padilla Y. (2015)
Кожем’яко Володимир Прокопович з нагоди 70-ти річчя (2015)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Dorovsky D. A. - Role of LCAT activity changes in atherosclerosis risk, Zagayko A. L. (2016)
Бондаренко Н. Ю. - Визначення кофеїну у каві методом хемілюмінесценції, Блажеєвський М. Є. (2016)
Dolzhykova O. V. - Microbiological predication of vaginal suppositories "Melanizol” using for nonspecific vaginitis treatment, Maloshtan L. N. (2016)
Lega D. A. - In vitro antimicrobial activity evaluation of 2-amino-3-r-6-ethyl-4,6-dihydropyrano, Filimonova N. I., Dikaya H. M., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2016)
Shcherbyna R. O. - The synthesis and prediction of biological activity in silico for new alkyl derivatives of 4-R-3-(morfolinometylen)-4H-1,2,4-triazole-5-thioles (2016)
Kovaleva A. M. - Research of pharmacological properties of Lamium Album L. herb complexes, Goncharov A. V., Ochkur A. V. (2016)
Лукіна І. А. - Компонентний склад ефірної олії гірчака почечуйного, Мазулін О. В. (2016)
Zarichanska O. V. - Anatomy investigation of the flower and the leaf of hybrid daylily (Hemerocallis hybrida var. "Stella De Oro”), Marchyshyn S. M., Rudenko V. P., Gamulya O. V. (2016)
Брунь Л. В. - Розробка методики кількісного визначення диклофенаку натрію в плазмі крові щурів методом високоефективної рідинної хроматографії з урахуванням особливостей аналізу мікроконцентрацій діючої речовини, Губарь С. М. (2016)
Загайко А. Л. - Вплив дексаметазону на розвиток інсулінорезистентності та функціональний стан ендотелію за високофруктозної дієти у щурів, Брюханова Т. О. (2016)
Horbulinska A. V. - Yacon’s (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) effects on postprandial glucose under experimental diabetes mellitus, Khokhla M. R., Hachkova H. Ya., Sybirna N. O. (2016)
Загайко А. Л. - Дослідження впливу сухих екстрактів з листя брусниці і чорниці з додаванням L-аргініну на розвиток метаболічних порушень за умов експериментального цукрового діабету ІІ типу, Чумак О. І., Филимоненко В. П., Кошевой О. М. (2016)
Загайко А. Л. - Дослідження механізмів лікувального впливу гідроксилимонної кислоти за експериментальної інсулінорезистентності у щурів, Шкапо А. І., Брюханова Т. О. (2016)
Загайко А. Л. - Изучение активности новых потенциальных ингибиторов JNK киназ, Красильникова О. А., Мухамед Ахмед Мусмари (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2016)
Алиев В. М. - Получение сверхпроводящей керамики CdBa2Cu3O7–δ и исследование ее электрофизических свойств, Алиев С. А., Рагимов С. С., Султанов Г. Дж., Таиров Б. А. (2011)
Эминов П. А. - Сверхпроводимость квантового цилиндра, Ульдин А. А. (2011)
Dmitriev V. M. - Andreev reflection spectroscopy of the new Fe-based superconductor EuAsFeO0.85F0.15: evidence for the strong order parameter anisotropy, Khlybov E. P., Kondrashov D. S., Terekhov A. V., Rybaltchenko L. F., Khristenko E. V., Ishchenko L. A., Kostyleva I. E., Zaleski A. J. (2011)
Краснюк И. Б. - Самоподобные магнитные структуры при фазовом переходе вихревое стекло–вихревая жидкость сверхпроводника II рода, Таранец Р. М., Юрченко В. М. (2011)
Charikova T. B. - The estimation of coherence length for electron-doped superconductor Nd2–xCexCuO4+δ, Harus G. I., Shelushinina N. G., Sochinskaya O. E., Ivanov A. A. (2011)
Лисный Б. М. - Искаженная ромбическая цепочка Изинга–Хаббарда (2011)
Prokhorov V. G. - Origin of an enhanced colossal magnetoresistance effect in epitaxial Nd0.52Sr0.48MnO3 thin films, Kaminsky G. G., Kim J. M., Eom T. W., Park J. S., Lee Y. P., Svetchnikov V. L., Levtchenko G. G., Nikolaenko Yu. M., Khokhlov V. A. (2011)
Вальков В. И. - Магнитные фазовые переходы порядок–порядок в магнетиках с коллективизированными электронами: Fe2–xMnxAs, Головчан А. В., Дьяконов В. П., Szymczak H. (2011)
Beliayev E. Yu. - Mixed 1D–2D quantum electron transport in percolating gold film, Belevtsev B. I., Kolesnichenko Yu. A. (2011)
Бунда В. В. - Низкотемпературная теплоемкость монокристаллов оксигалогенидов висмута, Бунда С. А., Кайнакова М., Фегер А., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б. (2011)
Григорчук Н. И. - Акустические колебания сферической металлической наночастицы в диэлектрической матрице под действием ультракороткого лазерного импульса (2011)
Zavalniuk V. - Theoretical analysis of telescopic oscillations in multi-walled carbon nanotubes, Marchenko S. (2011)
Dolbin A. V. - The effect of O2 impurities on the low-temperature radial thermal expansion of bundles of closed single-walled carbon nanotubes, Esel'son V. B., Gavrilko V. G., Manzhelii V. G., Popov S. N., Vinnikov N. A., Sundqvist B. (2011)
Окулов В. И. - Аномалии температурной зависимости вклада в скорость звука от гибридизированных электронных состояний на примесях переходного элемента, Гудков В. В., Жевстовских И. В., Лончаков А. Т., Паранчич Л. Д., Паранчич С. Ю. (2011)
Лончаков А. Т. - О природе низкотемпературной аномалии динамических модулей упругости в кубических кристаллах AIIBVI с примесями 3d-переходных металлов (2011)
Abouaf-Marguin L. - Infrared spectroscopy of solid normal hydrogen doped with CH3F and O2 at 4.2 K: CH3F:O2 complex and CH3F migration, Vasserot A.-M. (2011)
Передмова редактора (2005)
Левченко К. Б. - Ініціативи Ради Європи у галузі протидії торгівлі людьми (2005)
Бринь T. O. - Роль Конституційного Суду України у вдосконаленні законотворення (2005)
Гейда O. B. - Теоретичні підходи до класифікації функцій політичних партій (2005)
Леонтьєва Л. В. - Система юридичних гарантій захисту прав жінок (2005)
Логвиненко M. І. - Правове забезпечення діяльності повітової поліції на території сучасної Сумщини в першій третині 19 ст., Яременко М. Ф. (2005)
Любченко Д. І. - Поняття крадіжки у кримінальному праві України другої половини ХVII – ХVIII ст. (2005)
Моїсєєв O. M. - Експертна технологія та предмет, об’єкт, задачі судової експертизи (2005)
Синьов O. B. - Права людини як об’єкт адміністративно-правової охорони (2005)
Смирнов A. A. - Провина у кримінальному праві України: проблеми визначення (2005)
Шевченко А. Є. - Окремі аспекти організаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України на транспорті в перші роки Великої Вітчизняної війни (2005)
Юдін C. O. - Проблеми використання можливостей Інтерполу в організації процесуальної та інформаційної взаємодії правоохоронних органів держав-членів МОКП у сфері боротьби з тероризмом (2005)
Бандурка О. О. - Організаційно-правові аспекти модернізації Державної податкової служби України (2005)
Бесчастный В. Н. - Сравнительный анализ ответственности за преступления против свободы человека по уголовному законодательству зарубежных стран и Украины (2005)
Біленчук П. Д. - Правове регулювання обігу вогнестрільної зброї в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення, Комаха В. О., Козир М. В. (2005)
Гамаль О. В. - Питання нормування діяльності слідчих органів внутрішніх справ України (2005)
Зозуля І. В. - Думки населення про діяльність системи МВС України за сайтом форуму ДЗГ МВС України (2005)
Золотарьов А. І. - Кримінально-правове заохочення у боротьбі зі злочинністю в сфері господарської діяльності (2005)
Клюєв О. М. - Форми правоохоронної діяльності громадськості у сфері охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями (2005)
Коваленко Ю. И. - Правовой статус работника милиции по законодательству Республики Беларусь (2005)
Кофанов А. В. - Передумови виникнення і становлення "Бюро контролю за алкогольними напоями, тютюновими виробами та вогнепальною зброєю в США" (2005)
Куліш А. М. - Сутність та ознаки правоохоронної діяльності (2005)
Мартыненко О. А. - Экономические детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины (2005)
Мезенцева І. Є. - Причини та передумови виникнення проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (2005)
Мельников В. А. - Криминальное лжесвидетельство: понятие и сущность (2005)
Огаренко Ю. В. - Проблеми кримінальної відповідальності осіб, які виконують спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: порівняльний аспект (2005)
Панов І. О. - Деякі проблеми накладення адміністративних стягнень дільничним інспектором міліції (2005)
Пашнєв Д. В. - Особливості підготовки, призначення і проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи (2005)
Посметний В. В. - Професійне навчання працівників органів внутрішніх справ: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку (2005)
Сергєєв С. О. - Правовий статус платників податків як суб’єктів фіскальних правовідносин (2005)
Титаренко О. О. - Шляхи виявлення латентних економічних злочинів у вугільній промисловості (2005)
Уваров В. Г. - Співвідношення і оцінка результатів оперативно-пошукової діяльності у кримінальному процесі (2005)
Фесюнін В. М. - Особливості правового регулювання взаємодії податкової служби з громадськістю (2005)
Хилько Ю. Ю. - Місце міліції громадської безпеки в системі правоохоронних органів (2005)
Яковець І. C. - Деякі питання розподілу до установ виконання покарань засуджених за умисне вбивство (2005)
Яровий C. M. - Форми взаємодії органів внутрішніх справ і громадськості в сфері охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями (2005)
Ященко A. M. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим: причинно-факторний комплекс здійснення (2005)
Веренич H. B. - Юридичне значення суміщення професій (посад) (2005)
Єрохін C. B. - Теоретичні підходи до визначення поняття та змісту соціального партнерства в сфері праці (2005)
Жук О. О. - Місце особистого страхування працівників ОВС України в системі страхування (2005)
Звєрєва О. В. - Діяльність державних органів по забезпеченню безпеки і якості товарів, робіт, послуг (питання припинення реалізації контрафактної продукції) (2005)
Крейберт Р. В. - Судочинство в німецьких військово-польових судах на території України в 1918 році (2005)
Кузніченко О. В. - Деякі питання щодо реалізації права на судовий захист працівників органів внутрішніх справ (2005)
Лукіна І. М. - Цивільна процесуальна відповідальність (на прикладі майнової відповідальності) (2005)
Рябченко Ю. Ю. - Характеристика договорів, які регулюють здійснення окремих напрямків діяльності Державної служби охорони при МВС України (2005)
Сергиенко В. В. - Договорные отношения и порядок их формирования в сфере теплоснабжения (2005)
Совгір І. M. - Відомча освіта як елемент системи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2005)
Фучеджі В. Д. - Правові засади моделювання поняття "релігійна організація" (2005)
Щербина В. І. - Загальна характеристика норм, що виділяють охоронну функцію трудового права (2005)
Ковальов Є. В. - Інноваційний аспект економічної безпеки (2005)
Предборський В. А. - Інформаційно-аналітична система моніторингу у сфері економічної безпеки, Кунцевич В. П. (2005)
Виноградов О. Г. - Соціально-когнітивна діагностика системи переконань як предиктора професійних досягнень (2005)
Кравченко О. В. - Шахрайство як складова криміногенної ситуації в Україні: досвід психологічного дослідження (2005)
Ламаш И. В. - Личностные особенности специалистов, работающих в социальной сфере (2005)
Попова Г. В. - Технологія побудови тренінгової програми "Професійна комунікація слідчого (на прикладі очної ставки)" та результати її застосування в учбовому процесі, Лозова С. М. (2005)
Сергиенко Н. П. - Влияние правовой регламентации на психику курсантов Университета внутренних дел (2005)
Шевченко Л. О. - Мінливість суб’єктивної думки злочинниць щодо скоєного злочину під час ув’язнення (2005)
Дисертації, захищені у спецрадах НУВС у 2004 році (продовження) (2005)
Передмова редактора (2005)
Тімченко О. В. - Застосування прийомів моделювання психологічних чинників ризиконебезпечних ситуацій оперативно-службової діяльності у ході професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС (2005)
Бандурка О. М. - Політичний аспект управління бюджетним процесом в Україні, Гетманець О. П. (2005)
Дудченко В. В. - Концепції причинності у праві (2005)
Зеленко І. П. - Сучасне нормативне регулювання стандартів поведінки юриста-професіонала (2005)
Кроленко В. О. - Проблеми організаційно-правового забезпечення державних цільових програм в Україні (2005)
Ярмыш Н. Н. - Происхождение категории "случайная причинная связь" в философии и уголовном праве (2005)
Белова О. І. - Родовий об’єкт злочинів проти сім’ї та неповнолітніх (2005)
Бесчастный В. Н. - Корпоративная культура органов внутренних дел как фактор профессионализации персонала (2005)
Борець Л. В. - Характеристика стану нормативно-правового забезпечення відомчого фінансового контролю в системі МВС України (2005)
Борисова Л. В. - Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми (2005)
Бублейник В. А. - Визначення суб’єкта дій, спрямованих на незаконний збут наркотиків (2005)
Бурбика М. М. - Робота з персоналом в органах прокуратури: зміст та напрямки подальшого вдосконалення (2005)
Волобуєва О. О. - Необхідність вдосконалювання кримінально-процесуального статусу спеціаліста (експерта) у ракурсі взаємодії зі слідчим (2005)
Гамаль О. В. - Щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ України (2005)
Гаруст В. Ю. - Зарубіжний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів: можливість його використання в Україні (2005)
Денисюк С. Ф. - Відкритість, доступність, звітність у повсякденній діяльності правоохоронних органів (2005)
Зозуля І. В. - Технології іміджу і партнерства як складові реформування системи МВС України (2005)
Зубенко Г. В. - Гарантії правового статусу посадових осіб державних органів контролю за виконанням бюджету: вітчизняна та зарубіжна практика (2005)
Пахомов В. В. - Організаційно-правові форми і методи здійснення контролю діяльності податкових органів (2005)
Пєтков С. В. - Проблема раціонального використання часу в управлінській діяльності як основа ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України (2005)
Посметний В. В. - Проблеми оптимізації системи відомчих закладів освіти МВС України, які здійснюють початкову підготовку працівників органів внутрішніх справ (2005)
Синявская Е. Е. - Об определении и классификациях персонала органов внутренних дел (2005)
Стоцька М. М. - Стадії провадження у справах про адміністративне правопорушення (2005)
Шевченко О. В. - Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 117 КК України (2005)
Щербаковський С. М. - Використання спеціальних знань фахівців для встановлення окремих обставин корисливо-насильницьких злочинів (2005)
Алябышев М. С. - Вокруг аукциона: к вопросу о понятиях (2005)
Бабіч І. В. - Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? (2005)
Бервено С. М. - Поняття дилерського договору (цивільно-правові аспекти) (2005)
Венедиктова І. В. - Співвідношення суб’єктивного права і законного інтересу в цивільному праві (2005)
Кабанець В. О. - Шляхи вдосконалення національного законодавства, що регулює трудові спори (2005)
Кожушко С. І. - Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України (2005)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Роль трудового стажу для призначення пенсії за вислугу років (2005)
Мельник К. Ю. - Обмеження прав особистості як наслідок володіння спеціальним правовим статусом (2005)
Протопопова Я. С. - Признання за працівником права на відшкодування моральної шкоди у трудовому законодавстві (2005)
Шопіна І. М. - Соціальне партнерство як умова побудови в Україні соціальної держави (2005)
Ярошенко О. М. - Щодо основних проблем реалізації джерел трудового права (2005)
Головко О. М. - Органи загальної поліції в українських губерніях і питання фінансового управління у другій половині XIX – на початку XX ст. (2005)
Комаха В. О. - Піонери криміналістичної думки на півдні України (До 90-річчя заснування Одеського НДІСЕ), Бабченко О. М. (2005)
Мазур Г. П. - Питання історіографії праводержавознавчих поглядів І. І. Петрункевича (2005)
Омельянчук С. В. - Правове регулювання процедури укладення шлюбу та його форми у Давній Русі (2005)
Скуратович І. М. - Вплив адміністративно-територіальних перетворень на місцеві органи державної влади і державного управління в УРСР на початку 30-х років XX століття (2005)
Долженков О. Ф. - Правове регулювання національної економічної безпеки: необхідність нових підходів, Головченко O. M., Крестовська H. M. (2005)
Симов’ян C. B. - Легалізація злочинних доходів у сфері страхування (2005)
Бабій А. С. - Автоматизація аналізу сезонних коливань рівня злочинності, Зацеркляний М. М. (2005)
Вахета О. В. - Аналіз методів автоматизованої обробки зображень відбитків пальців , Струков В. М. (2005)
Воронин В. В. - Методы модуляции и помехоустойчивость в цифровых радиоканалах, Криводерев В. В. (2005)
Торяник В. В. - Политика безопасности при разграничении ресурсов ПК, Цуранов М. В., Григорьянц Г. Е. (2005)
Власенко И. В. - Анализ эмоционального стимулирования работника милиции в экстремальных условиях, Федоркин А. Ю. (2005)
Горелов І. Ю. - Дослідження взаємозв’язку тривожності курсантів ВНЗ МВС України з результатами їх стрільби із бойової зброї (2005)
Зайченко С. В. - Психологическая характеристика работников таможни, успешных в профессиональной деятельности (2005)
Лефтеров В. А. - К вопросу об эффективности использования психологических тренингов в правоохранительной деятельности (2005)
Шинкаренко І. О. - Дослідження особистісних орієнтацій, що впливають на професійну спрямованість та на особливості професійного спілкування працівників ОВС (2005)
Городняк І. В. - Соціально-економічні знання молоді у соціологічному вимірі (регіональний аспект проблеми) (2005)
Мальцев В. В. - Стан громадської думки щодо діяльності служби дільничних інспекторів міліції (2005)
Мартиненко О. В. - Результати дослідження стану загальної культури курсантів вищих закладів освіти МВС України та шляхи її удосконалення (2005)
Пахар І. В. - Соціальний захист як напрямок кадрової політики в ОВС (2005)
Про створення спеціалізованих вчених рад Д 64.700 01, Д 64.700.06 (2005)
Динаміка захисту дисертацій в Національному університеті внутрішніх справ за 1993–2004 роки (2005)
Зелінська К. С. - Аналіз основних аспектів щодо застосування діаграми Парето з метою покращення ефективності роботи мясопереробного підприємства, Сілонова Н. Б. (2016)
Красовський В. В. - Перспективи використання мигдалю звичайного (Amygdalus communis L.) у лісостеповій зоні України, Черняк Т. В., Федько Р. М. (2016)
Кляченко О. Л. - Диференціація та ідентифікація різних генотипів цукрового буряку (Beta vulgaris L.) за допомогою ДНК-маркерів, Присяжнюк Л. М. (2016)
Мінькова О. Г. - Модель оптимального поєднання галузей у сільськогосподарському підприємстві за критерієм екологізації стратегій розвитку (2016)
Павленко А. В. - Відповідь популяцій мисливської теріофауни на природоохоронні заходи із збереження біорізноманіття (на прикладі Чернігівської області), Міняйло А. А., Чайка В. М. (2016)
Карпюк Н. А. - Концентрація важких металів у яловичині за використання різнотипових раціонів бугайців (2016)
Дишлюк В. Є. - Мікробіологічна характеристика стічних вод м. Києва та оцінка екологічної придатності їх для використання в землеробстві (2016)
Клименко Г. О. - Особливості репродукції рідкісних видів рослин родини Orchidaceae, Коваленко І. М. (2016)
Міленко О. Г. - Оптимізація норми висіву насіння сої залежно від групи стиглості сорту для умов Центрального Лісостепу України (2016)
Кулик М. І. - Енергетичний потенціал та економічна ефективність виробництва фітомаси світчграсу для біопалива (2016)
Іваніна В. В. - Ефективність мікродобрив "Реаком" на посівах буряків цукрових, Олекшій Л. М. (2016)
Дацько М. О. - Вплив систем удобрення на врожайність сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах на дерново-підзолистих осушуваних ґрунтах Лівобережного Полісся (2016)
Цюк О. А. - Вплив систем землеробства на зміни агрофізичних показників грунту, Кирилюк В. І. (2016)
Ташева Ю. В. - Сортові особливості формування врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування, Каленська С. М., Лібхард П. (2016)
Дубовик Д. Ю. - Ефективність сумісного застосування біодобрив і засобів захисту рослин у технологіях вирощування пшениці м’якої озимої, Сіроштан А. А., Каленська С. М. (2016)
Ластовська І. О. - Вплив нової ресурсоощадної технології утримання на якість м’яса бугайців (2016)
Лазарєва Л. М. - Вплив тривалого зберігання на показники якості меду бджолиного, Постоєнко О. В. (2016)
Радчиков В. Ф. - Физиологическое состояние и обмен веществ у крупного рогатого скота при скармливании обогащенной барды, Гурин В. К., Ярошевич С. А., Симоненко Е. П., Люндышев В. А. (2016)
Радчиков В. Ф. - Рубцовое пищеварение и перевариваемость питательных веществ при включении в рацион коров продуктов переработки сахарной свеклы, Гливанский Е. О., Гурин В. К., Цай В. П., Кот А. Н. (2016)
Ремізова Ю. О. - Вади м’яса свинини за дії прижиттєвого технологічного температурного стресу (2016)
Федорук Н. М. - Деякі морфологічні та біохімічні показники крові самок страусів у період яйцекладки за різних рівнів сирого протеїну в комбікормах (2016)
Ушаков Ф. О. - Органолептична і дегустаційна оцінка ковбасних виробів, Якубчак О. М., Тютюн А. І., Кос’янчук Н. І. (2016)
Завірюха Г. А. - Гематологічні і молекулярно-генетичні дослідження крові тварин під час випробувань препарату "Лейкозав" проти вірусу лейкозу великої рогатої худоби, Яненко У. М., Балабан О. Ю. (2016)
Іванченко Н. Ю. - Електроенцефалографія як метод діагностики за епілепсії собак, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2016)
Кладницька Л. В. - Жирнокислотний склад ліпідів мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку кота, Мазуркевич А. Й., Данчук В. В., Величко С. В., Мідик С. В., Данілов В. Б. (2016)
Фурда І. Л. - Діагностика репродуктивно-респіраторного синдрому свиней у свинарському господарстві промислового типу, Айшпур О. Є. (2016)
Зінов’єв С. Г. - Білковий профіль крові свиней за згодовування їм ГМ-сої, Семенов С. О., Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2016)
Mezhenska N. - Basic principles and conception support of veterinary state policy (2016)
Зібцева О. В. - Стан деревних насаджень на території школи № 1 м. Вишгорода (Київська обл.) (2016)
Зібцева О. В. - Зелені насадження на території Київського електровагоноремонтного заводу, Лісовий С. О. (2016)
Чорномаз Н. М. - Екологічні особливості, таксономічна і просторова структура насаджень схилів Сирецького дендропарку та його околиць у м. Києві, Горєлов О. М. (2016)
Передмова редактора (2005)
Марцеляк О. В. - Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту (2005)
Бевзенко В. М. - Значення правовідносин у механізмі державного управління (2005)
Волошенюк О. В. - Ідеологічний рівень правового нігілізму (2005)
Гуславський B. C. - Демократичний цивільний контроль над правоохоронними органами України як засіб забезпечення безпеки країн Співдружності Незалежних Держав (2005)
Захаров В. В. - Ефективність реалізації правових норм: правові та соціологічні аспекти (2005)
Невідомий В. І. - Окремі питання адаптації законодавства України до міжнародних стандартів у сфері фінансового контролю (2005)
Перерва Ю. М. - Законотворчість як вид правотворчої діяльності (2005)
Петренко С. В. - Місце закону у правовій системі Англії (2005)
Авдєєва Г. К. - Процесуальні проблеми призначення експертиз з дослідження контрафактної аудіо- та відеопродукції (2005)
Банікевич І. В. - Щодо класифікації підстав профілактичного обліку осіб, що здійснюється адміністративною службою міліції (2005)
Бараш Є. Ю. - Поняття та елементи правового статусу установ виконання покарань (2005)
Белькова О. В. - Особливості змісту правового статусу свідка в судових стадіях кримінального процесу України (2005)
Борець Л. В. - Концепція організації внутрішнього фінансового контролю в системі МВС України (2005)
Бугайчук K. Л. - Роль громадських організацій щодо адміністративно-правового захисту прав громадян (2005)
Гетманець О. П. - Бюджетний контроль як різновид державного фінансового контролю (2005)
Глобенко Г. І. - Процесуальний порядок закриття кримінальної справи внаслідок акта амністії (2005)
Давыденко B. Л. - Специально-криминологическая деятельность прокурора в уголовном суде (2005)
Залялова І. М. - До питання про відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (2005)
Зозуля І. В. - Придатність системи МВС України до результативного та ефективного функціонування як мети її реформування: до постановки проблеми (2005)
Книженко О. О. - Вплив кваліфікуючих ознак на межі кримінально-правової санкції (2005)
Лактіонова Т. В. - Індивідуальна віктимологічна профілактика навмисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень (2005)
Маліков В. В. - Співвідношення громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин (2005)
Мартыненко О. А. - Меры предупреждения преступлений среди персонала ОВД Украины: социально­психологический аспект (2005)
Мельнікова-Крикун В. М. - Спеціальна конфіскація (2005)
Надьон О. В. - Проституція: соціальний аспект та кримінальний аналіз (2005)
Огаренко Ю. В. - Поняття спеціального завдання з попередження або розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставини, що виключає злочинність діяння (2005)
Орлеан А. М. - Вдосконалення кримінального законодавства у напрямку протидії торгівлі людьми та пов’язаним з нею явищам, Лизогуб В. В. (2005)
Пчолкін В. Д. - Проблеми визначення поняття та класифікації злочинів у сфері економіки (2005)
Разумова А. Е. - Деякі аспекти застосування спеціальних знань при підготовці до обшуку (2005)
Солоха В. Є. - Застосування особистого пошуку для вирішення окремих завдань кримінально-процесуального характеру (2005)
Стратонов В. М. - Криміналістична класифікація слідчих дій, Лукашевич В. Г. (2005)
Теремецький В. І. - Проблеми доповнення та зміни апеляції на вирок суду (2005)
Швець Н. Л. - "Білі плями" питання теорії та практики пред’явлення для впізнання (2005)
Ярмакі Х. П. - Зміст, форми та види адміністративно-наглядової діяльності міліції (2005)
Артюшкова С. Л. - До питання про вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до трьох років (2005)
Безусий В. В. - Сучасні проблеми національної політики в сфері зайнятості (2005)
Веретельник Л. К. - Тринадцять тез щодо перспектив позитивного регулювання договорів як елемента договірної безпеки (2005)
Волятицька Н. Л. - Конституція Автономної Республіки Крим як одна з офіційних форм зовнішнього прояву та закріплення норм інституту конституційних засад екологічного права (2005)
Жорнокуй Ю. М. - Правова природа договорів в інвестиційній діяльності (2005)
Ковальова М. В. - Поняття, зміст та структура адміністративно-правових режимів у сфері підприємницької діяльності (2005)
Постригань Т. Л. - Соціальний захист як гарантія реалізації трудових прав (2005)
Яблоновська Г. Г. - Сімейна політика та соціальний захист осіб із сімейними обов’язками як складова частина соціальної політики України (2005)
Горелов М. О. - Історико-правовий аналіз створення та розвитку слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2005)
Климчук Ю. В. - Внесок Гуго Гроция у формування права війни (2005)
Россіхін В. В. - Тюремні інспекції в системі управління тюрмами Російської імперії в II пол. XIX – поч. XX ст. (на матеріалах українських губерній) (2005)
Смирнов А. А. - Штраф у кримінальному праві України (2005)
Грицаєнко І. А. - Оподаткування нерезидентів в міжнародних порівняннях (2005)
Громико І. О. - Проблемні аспекти захисту інформації в Україні, Оспіщев Є. Я. (2005)
Кофанов А. В. - Застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні зброєзнавчих досліджень (2005)
Черниш Л. Г. - Загальний підхід до побудови систем віддаленого адміністрування, автоматичного оновлення і супроводу програмних продуктів, Юдін O. К. (2005)
Балабанова Л. М. - Формирование сенсорно-когнитивной системы человека в процессе овладения профессионально необходимыми навыками (2005)
Перелигіна Л. А. - Деякі аспекти аналізу структури правосвідомості злочинців (2005)
Романенко О. В. - Соціальні уявлення як об’єкт психологічного дослідження в теоретичних схемах західної соціальної психології (2005)
Самойлов М. Г. - Саморегуляція психічних станів у працівників ОВС з різною професійною успішністю (2005)
Сущенко Н. А. - Применение социально-психологического тренинга в профилактике протиправного поведения молодежи (2005)
Токарська А. С. - До постановки проблеми подолання конфліктогенної комунікації у правоохоронній практиці (2005)
Іншин М. І. - Рецензія на монографію Н. Б. Болотіної "Право соціального захисту: становлення і розвиток" (2005)
Левченко К. Б. - Рецензія на монографію B. C. Венедіктова, І. В. Зозулі "Проблеми реформування системи МВС України" (2005)
Копиленко О. Л. - Рецензія на монографію А. Є. Шевченка "Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х – середині 40-х pp. XX ст." (2005)
Близняк М. - Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року (2016)
Мельник О. - Формування особистості М. Ковальського: дитячі та юнацькі роки (1929–1947) (2016)
Тарасенко І. - Чотири листи М. П. Ковальського (2016)
Денисюк О. - Формування матеріально-технічної бази відродженої Острозької академії (1994–2000 рр.) (2016)
Циквас О. - Попаді, поповичі, попівни як учасники судових процесів (за матеріалами книг духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.) (2016)
Ткачук А. - Суспільно-політичні умови освітньої діяльності РКЦ в період інтеграції Правобережжя до Російської імперії (2016)
Гордійчук М. - Володимир Менчиць і Петербурзька українська громада (2016)
Жиленкова І. - Зовнішня торгівля України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: теоретико-методологічні принципи дослідження проблеми (2016)
Нарадько А. - Благодійність у розвитку початкових та середніх навчальних закладів Київського навчального округу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Погуляєв О. - Національні меншини Правобережної України напередодні Української революції (2016)
Марчук В. - Законодавче регулювання діяльності ремісничих цехів у Волинському воєводстві в 1921-1939 рр. (2016)
Романець Н. - Селянські самосуди 1933–1936 рр.: причини, масштаби, наслідки (2016)
Пущук І. - Застосування методики усної історії під час дослідження трагедії українсько-польського протистояння на терені Острозького і Здолбунівського районів у 1938-1944 рр. (2016)
Смирнов А. - Яблочинський Онуфріївський монастир у роки Другої світової війни (2016)
Сухих А. - Командир Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. Хрущова І. І. Шитов: морально-психологічний портрет (2016)
Терещенко Т. - Рівень життя українського селянства в 1943–1950 рр. (на матеріалах центральних областей України) (2016)
Стоцький Я. - Ренесанс УГКЦ в Тернопільській і Хмельницькій областях наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2016)
Власюк С. - Пам’ять про визвольні змагання 1917-1921 рр. на Галичині та на Донбасі в сучасній Україні (2016)
Вахрамеєва Г. - Зображення Кори-Персефони в Боспорських теракотах (VI-II ст. до н. е.) (2016)
Дубляниця Т. - Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половини XVI – першої половини XVII ст. (2016)
Атаманенко В. - Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. (2016)
Кралюк П. - Історіософія поеми Іоанна Домбровського "Дніпрові камени" (2016)
Пшеничний Ю. - Забудова дубенських Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів за описом 1769 р. (2016)
Бокайло О. - Організація "Зарево": джерельна база дослідження (2016)
Шаправський С. - Часопис "Життя і церква" як джерело до вивчення діяльності УАПЦ в Екзилі (1956–1967) (2016)
Орлов В. - Поширення "маргінальних релігій" у СРСР: світська та конфесійна історіографія (2016)
Матвійчук Н. - Праці М. Куропася в оцінках сучасників (2016)
Ухач В. - Карпато-Українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти) (2016)
Мацюк І. - Становлення європейських професійних армій: скопітарії, петріналії й аркебузири (2016)
Щепанський В. - Походження "метереологічної магії" в слов’янському рукописі XVI ст. (2016)
Пиляев И. - Когнитивный диссонанс "демократического" империализма: национальная политика российского правительства А. В. Колчака на Северо-Западе (2016)
Трофимович В. - Українці та поляки на Холмщині в 1939 – 1943 рр. (2016)
Трофимович Л. - Дипломатична підготовка бессарабського походу в Румунію в 1940 році (2016)
Шишкін І. - Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни (2016)
Хомич М. - Правовий статус Польської Автокефальної Православної Церкви у 1945-2015 рр. (2016)
Данилів Н. - Радянсько-американський обмін в’язнями 1979 р.: передумови, особливості та наслідки (2016)
До історії збірника наукових праць "Теорія та практика державного управління” (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського