Мельник Т. - Формування реєстрів загальномовних словників у першій третині ХХ століття (2015)
Сікора Г. - Прийменник по в сучасному львівському мовленні (2015)
Пономаренко А. - "Величний пам’ятник великому": штрихи до лінгвошевченкіани Максима Рильського (2015)
Сюта Г. - Цитата в поетичному тексті: "чуже висловлення” і не тільки (2015)
Голікова Н. - Лінгвопрагматика мовостилю Павла Загребельного (2015)
Дядченко Г. - Волосся з фарбами нічних метеликів… (словесний образ волосся в сучасній українській поетичній мові) (2015)
Задорожна О. - Блажен той муж, воістину блажен… (лінгвостилістичний аналіз переспіву першого псалма Давидового Ліною Костенко) (2015)
Заліпська І. - Метафора і перифраз як ідентифікатори образності інформаційного телеефіру (2015)
Коць Т. - Ціннісні орієнтири доби тоталітаризму в мові періодичних видань 30-50-х років ХХ ст. (2015)
Красавіна В. - Від майдану до Майдану (2015)
Навальна М. - Відонімні експресиви в мові сучасної української періодики (2015)
Чемеркін С. - Інтернет-мем – що це? (2015)
Городенська К. - Відтік чи відплив інтелекту? (2015)
Городенська К. - Двісті перша річниця від дня народження Тараса Шевченка (2015)
Городенська К. - Державотворчий чи державотвірний? (2015)
Городенська К. - Замініть заключний! (2015)
Коць Т. - Здобувати – діставати (2015)
Коць Т. - Зіставляти чи порівнювати? (2015)
Городенська К. - Ілле чи Іллє в кличному відмінку? (2015)
Бибик С. - Інфографіка перемагає графіку? (2015)
Бибик С. - Нетикет, або мережевий етикет (2015)
Бибик С. - Показник – показ – показання (2015)
Бибик С. - Селфі – продовження фотоавтопортретування (2015)
Коць Т. - Складати – створювати (2015)
Городенська К - Хабара чи хабаря? (2015)
Бибик С. - Зіставна стилістика: номінація, стиль, текст (Рец. на: Сопоставительная стилистика русского и украинского языков / Г. Д. Басова, Т. М. Голосова, Ю. С. Лазебник, Н. Г. Озерова, І. А. Синиця, Л. М. Стоян, Г. М. Тупицька ; отв. ред. Н. Г. Озерова. – К.: Изд. дом Д. Бураго, 2014. – 384 с.) (2015)
Сюта Г. - Мовні портрети журналістів (Рец. на: Миланов В., Сталянова Н. Езикови портрети на български политици и журналисти. – София: Парадигма, 2014. – 296 с.) (2015)
Вихідні дані (2015)
Круглий стіл на тему Відносини Україна-ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС – quo vadis? (2014)
Муравйов В. - Способи імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2014)
Petrov R. - Association agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia: Legal and constitutional challenges of implementation (2014)
Микієвич М. - Правові засади формування дохідної частини бюджету Європейського Союзу, Федорів О. (2014)
Смирнова К. - "Клаузула про конкуренцію" в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Головко-Гавришева О. - Угода про Асоціацію між Україною та ЄС і правова система України (2014)
Мотиль В. - Правові аспекти застосування антидемпінгових заходів у ЄС (2014)
Соловйов О. - Вплив Угоди про асоціацію з ЄС на антидискримінаційне правове регулювання державних закупівель України (2014)
Яворська І. - Правові засади гармонізації законодавства України з правом ЄС у сфері регулювання надання фінансових послуг (2014)
Городиський І. - Правові засади співробітництва між Україною та Європейським Союзом відповідно до Угоди про асоціацію (2014)
Олексів О. - Правові засади регулювання візових відносин між Україною та Європейським Союзом (2014)
Краєвська О. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: співпраця у сфері освіти і науки (2014)
Пасічник В. - Особливості ратифікації та набуття чинності Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Шеренговський Д. - Гармонізація елементів системи безпеки та оборони України відносно співробітництва та конвергенції України у сфері зовнішньої політики та політики безпеки з Європейським Союзом (2014)
Бурак С. - Правовий статус працівників-мігрантів у Європейському Союзі (2014)
Іваночко І. - Міжнародно-правові стандарти формування та діяльності незалежного органу, що відповідає за формування суддівського корпусу як основа для реформування судової влади в Україні (2014)
Котис О. - Забезпечення культурних прав людини у міжнародному праві та праві Європейського Союзу (2014)
Кошулинська-Чуба С. - Правові засади формування технічної гармонізації у Європейському Союзі (2014)
Марутяк Ю. - Міжнародно-правові механізми моніторингу суб’єктів, які надають послуги водопостачання і санітарії (2014)
Процик І. - Тлумачення міжнародних договорів (2014)
Федунь М. - Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері поводження з відходами (2014)
Кавин С. - Модель та основні принципи світової та європейської системи освітньо-наукового простору (2014)
Микієвич М. - Політико-правовий аналіз східного виміру зовнішньої політики Європейського Союзу: досвід для України (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2013)
Данилевич О. Г. - Згасаючі спінові хвилі в кубічному феромагнетику з врахуванням дисипативних процесів обмінної природи (2013)
Беженар А. А. - Электросопротивление многослойных композиций Al–Cu и графит–фторопласт, Занмин Дун, Копань В. С., Рево С. Л., Хуторянская Н. В. (2013)
Бігун Р. І. - Вплив сурфактантних підшарів германію субатомної товщини на структуру та низькотемпературну термо-е.р.с. ультратонких плівок золота та міді, Кравченко О. Е., Леонов Д. C., Пастирський Я. А. (2013)
Олешкевич А. І. - Моделювання процесу дифузійного оксидоутворення на поверхні нанорозмірних металевих плівок, Сидоренко С. І., Гусак А. М., Волошко С. М. (2013)
Hu L. - Microstructure and Optical Properties of PMMA Matrix Composites Containing LaB6 Nanoparticles, Zhang L., Yuan Y., Min G. (2013)
Мовчан А. В. - Механизм направленного роста трёхфазных естественных композитов в науглероживаемых ферритных сплавах железа (2013)
Любич А. Й. - Дослідження впливу титану на утворення зносостійкого сплаву, Говорун Т. П., Марченко С. В., Варуха І. О. (2013)
Вронська Ю. О. - Вплив високоциклового навантаження та термооброблення на структуру хромових електроіскрових покриттів сталі 30ХГСА, Зайцева Н. В., Захаров С. М., Шматко О. А. (2013)
Васильев М. А. - Нанокристаллизация аморфного сплава Fе73,6Si15,8B7,2Cu1,0Nb2,4 (FINEMET) под действием ультразвуковой ударной обработки, Тиньков В. А. , Петров Ю. Н., Волошко С. М., Галстян Г. Г., Черепин В. Т., Ходаковский А. С. (2013)
Ажажа Р. В. - Исследование структуры и свойств проволоки из гафния, Ковтун К. В., Васильев А. А., Старолат М. П., Чепурная Л. Н. (2013)
Матысина З. А. - Борокарбиды щелочных и щёлочноземельных металлов — возможные накопители водорода. Растворимость водорода, Загинайченко С. Ю., Щур Д. В., Руденко Ю. М. (2013)
Школа А. А. - Рушійна сила процесу наводнення металів. І. Титан йодидний (2013)
Фодчук И. М. - Рентгенодифракционные изображения микроцарапин, представленных в виде многорядных распределений сосредоточенных сил, Новиков С. Н., Струк Я. М., Фесив И. В. (2013)
Єрмоленко С. - Дума про землю і розмова з землею у мовомисленні М. Стельмаха (2012)
Гриценко П. - Михайло Стельмах: час і над плином часу (2012)
Сологуб Н. - Стельмах – "сіяч українського поетичного слова" (2012)
Бибик С. - "Окутана вишняками хата" (мовний образ хати у прозі М. Стельмаха) (2012)
Козловська Л. - Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха (2012)
Мех Н. - "…Слово, зіткане з мужності й ніжності, з перехресних тривог і хрещатого цвіту надій" (до розуміння мовосвіту М. Стельмаха (2012)
Голобородько К. - "Я простий, синьоокий хлопчина… Я закоханий в землю свою" (концептуалізація дитячого Я в повісті М. Cельмаха "Щедрий вечір") (2012)
Маленко О. - Етнокоди художнього мовосвіту в поетичних текстах М. Стельмаха (2012)
Сидяченко Н. - Образотворення М. Стельмаха (2012)
Беценко Т. - Народнопоетичні універсалії в індивідуальному стилі М. Стельмаха (2012)
Гороф’янюк І. - Поетизація довкілля у прозі М. Стельмаха (2012)
Мазур Н. - Слово-образ хліб у романі М. Стельмаха "Хліб і сіль" (2012)
Марфіна Ж. - "…Округ земля моя хороша, А на ній — моя рідня" (мотив єднання у воєнній ліриці М. Стельмаха) (2012)
Ткаченко Т. - Живомовна стихія у прозі М. Стельмаха (2012)
Дузь Л. - "Пшеницю від полови він одвіяв…" (2012)
Сюта Г. - Інтегративний та диференційний зміст терміна стиль у сучасній гуманітарній парадигмі (2012)
Чемеркін С. - (з Інтернету) (2012)
Ажнюк Б. - Англійські імена українською мовою. ІІ (2012)
Пашинська Л. - Детермінологізація фразем у мові ЗМІ (2012)
Таран О. - Що спільного між баксами та джинсами? (з історії походження й функціонування жаргонізмів-англізмів) (2012)
Мех Н. - Розум, творчість, інтуїція, відкриття (2012)
Матвіяс І. - Мова українських колядок і щедрівок (2012)
Коць Т. - Варіантність відмінкових форм іменників у мові преси початку ХХ ст. і становлення літературної норми (2012)
Бас-Кононенко О. - "Заговори, щоб я тебе побачив!" (2012)
Єрмоленко С. - Увага: помилки в усній і писемній мові (2012)
Городенська К. - Зараз у Києві близько нуля… (2012)
Городенська К. - До́нька –до́нечка – до́ня, але дочка́ (2012)
Городенська К. - Не видаляйте нічого! (2012)
Не виключено, що … (2012)
Коць Т. - Про узгодження підмета і присудка (2012)
Симоненко Л. - Алмаз, діамант, брильянт (2012)
Терещенко С. - Коли писати ім., а коли імені? (2012)
Маленко О. - Метафоричний динамізм у контексті українського поетичного слова: спроба наукового осмислення (Лариса Кравець. Динаміка метафори в українській поезії ХХ століття: монографія. — К.: Видавничий центр "Академія", 2012. — 416 с.) (2012)
Вихідні дані (2012)
Содержание (2013)
Уваров В. Н. - Электронная структура оксидов NdMeO3 (Me = V, Ni): рентгеноэлектронные спектры и зонные расчёты, Мельник М. П., Уваров Н. В., Немошкаленко М. В., Недилько С. А. (2013)
Кувандиков О. К. - Изучение магнитных свойств интерметаллидов в системе Er—Cu в твёрдом и жидком состоянии, Шакаров Х. О., Шодиев З. М., Амонов Б. У., Абдурахмонов А. (2013)
Ткаченко В. Г. - Взаимосвязь между электронной структурой и физическими свойствами магниевых сплавов, Кондрашев А. И., Симан Н. И., Вовчок А. С., Абрамов А. А. (2013)
Лисенко І. О. - Формування стаціонарних поверхневих структур у процесах іонного розпорошення, Харченко В. О., Кохан С. В., Дворниченко А. В. (2013)
Точицкий Т. А. - Влияние двойникования на формирование столбчатой структуры кристаллитов в электролитических плёнках никеля, Дмитриева А. Э. (2013)
Кропачёв Д. А. - Влияние подвижности краевых дислокаций на массоперенос в ГЦК-кристалле, Погорелов А. Е., Филатов А. В. (2013)
Сторожук Н. В. - Конкуренція ефектів Кіркендалла і Френкеля при реакційній дифузії, Гусак А. М. (2013)
Movchan D. N. - Hydrogen in Nickel: Hydride or Miscibility Gap?, Teus S. M., Mogilny G. S., Gavriljuk V. G. (2013)
Gözütok E. - The Influence of Hydrogen Addition to Argon as a Shielding Gas on the Fatigue Performance of TIG Welded AISI 304 Stainless Steel, Kahraman N. (2013)
Жоллыбеков Б. Р. - Влияние параметров осаждения на физико-химические, механические и триботехнические свойства и структуру нитридных и карбонитридных покрытий, Махмуд А. М., Кирик Г. В., Демьяненко А. А., Колесников Д. А., Комаров Ф. Ф., Шипиленко А. П., Ердыбаева Н. К. (2013)
Матяш І. Б. - "Щирих, свідомих і ідейних треба нам представників…" Василь Оренчук на чолі першого українського консульства в Мюнхені (2015)
Перга Т. Ю. - Імперативи зовнішньої політики України в умовах глобального екологічного виклику: історичний аспект (2015)
Чекаленко Л. Д. - Україна в ООН: відстоювання Незалежності (2015)
Ціватий В. Г. - Східна Африка: історико-культурні традиції та політико-дипломатичні здобутки (на прикладі Республіки Кенія) (2015)
Субх М. А. - Диверсифікація та переорієнтація економіки арабських держав Перської затоки: ретроспективний аналіз (2000–2010 рр.) (2015)
Підберезних І. Є. - Історичний досвід міждержавного співробітництва та партнерства другої адміністрації Барака Обами з державами Південно–Східної Азії (2015)
Башлик Д. О. - Японія та проблема економічного лідерства сучасної Китайської Народної Республіки (2015)
Пронь С. В. - Японія, яку ми не знаємо: з історії російсько/радянсько–японських відносин ХІХ–ХХ століть (2015)
Лоссовський І. Є. - Культурно-історичні пам’ятки епохи раннього колоніалізму в Південно–Східній Азії (2015)
Чубрикова О. О. - Розвиток демократії в Туреччині у 2002–2012 роках: зовнішньополітичний аспект (2015)
Будько О. Я. - Миротворчість – діалектика війни і миру: теоретико-методологічний та соціально-філософський аспекти (2015)
Cамойлова Л. І. - Сучасний стан торговельно-економічних відносин Україна–ПАР: створення умов для просування взаємовигідної співпраці та нові шанси на відновлення (2015)
Марцинюк М. П. - Міграційний феномен Португалії: еміграційно-імміграційнний баланс до і після вступу в Європейський Союз (1974–2001 рр.) (2015)
Ціватий В. Г. - Віденський конгрес (1814–1815 рр.): інституціональний вимір європейського державотворення, зовнішньої політики і дипломатії (міжнародно-правовий аспект) (2015)
Дерев’янко І. П. - Дипломатія напередодні Кримської війни (1853–1856 рр.) (2015)
Троян С. С. - Німецька колоніальна політика рейхсканцлера Отто фон Бісмарка (2015)
Зуб Н. М. - "Перськопіддані" у Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.): за матеріалами українських архівів (2015)
Новікова О. О. - Дипломатичний портрет Г. О. Афанас’єва (1848–1925) (пам’яті Г. О. Афанас’єва) (2015)
Гуцало Л. В. - Трансформація етнополітики радянського уряду наприкінці 1920–1930-х років (2015)
Скибинецька Я. О. - Шотландський національний рух у 30–60-ті рр. ХХ століття (2015)
Ціватий В. Г. - Гастрономічна дипломатія: світова та українська практика й традиції дипломатії "м’якої сили" ХХІ століття (2015)
Сыч А. И. - Мировые цивилизации в политическом преломлении: исторические дискуссии (2015)
Ціватий В. Г. - Традиційність й інноваційність історії Іспанії: етапи довгого шляху (політика, дипломатія, культура, право, суспільство) (2015)
Циватый В. Г. - Светлый образ личности неиссякаемой энергии и доброты душевной… (памяти профессора Натальи Бажановой) (2015)
Варжапетян С. Д. - Ультразвуковая диагностика травматической формы ятрогенного верхнечелюстного синусита стоматогенного происхождения (2016)
Парій В. Д. - Обгрунтування методики розрахунку ліжкового фонду для надання вторинної стаціонарної допомоги, Борис В. М., Грищук С. М. (2016)
Данилевская Н. В. - Обсессивно-компульсивные явления в патоморфозе простой формы шизофрении (2016)
Литвин Г. О. - Особливості перебігу ентеровірусної інфекції у дітей у Львівській області впродовж 2015 року, Хомин О. Я. (2016)
Політун А. М. - Ефективність стабілізованого фториду олова у комплексній профілактиці карієсу зубів у молоді, Марченко Н. С. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Объёмная абсорбирующая повязка-дренаж для лечения огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Салах А. А. Абушанаб - Исследование полиморфизма гена L-myc (T3109G) в прогнозировании риска токсических осложнений при лечении неходжкинских лимфом, Выдыборец C. B., Горовенко Н. Г., Гартовская И. P., Кирьяченко С. П., Россоха З. И. (2016)
Урсол Г. М. - Організаційні та психологічні аспекти оптимізації наднормового стаціонарного ліжкового фонду медичних закладів: досвід кіровоградської області, Скрипник О. А., Василенко О. М. (2016)
Винник Ю. А. - Результаты использования эндопротезирования в реконструктивно-пластической хирургии рака молочной железы, Фомина С. А., Гринева А. Ю. (2016)
Кіркілевський С. І. - Методика проведення внутрішньоартеріальної хіміотерапії раку стравоходу, Фридель Р. І., Супруненко О. А., Крахмальов П. С., Кондрацький Ю. М. (2016)
Колесникова О. В. - Порівняння традиційних та нетрадиційних факторів ризику серцево-судинних захворювань у жінок в перименопаузі, Яресько М. В. (2016)
Бордюг Н. С. - Впровадження досягнень системи моніторингу довкілля наукових установ в освітні програми (2016)
Глушман Т. М. - Компоненти професійної культури майбутнього менеджера організацій (2016)
Гуріч З. В. - Досвід педагогів херсонської губернії другої половини ХХІ – початку ХХ ст. У контексті розвитку художньої освіти (2016)
Дегтярьова Г. А. - Концептуальна модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Yermakova S. - The impact of kaizen philosophy on the development of personal-professional environment of the future specialist (2016)
Земба Б. А. - Особенности организации деятельности социального педагога с маргинальными школьниками (2016)
Карапузова Н. Д. - Стратегія здоров'язбереження в реалізації ергономічного підходу до організації підготовки майбутніх учителів початкової школи, Починок Є. А. (2016)
Новосілець О. В. - Інноваційні методи викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, Крилова А. О. (2016)
Назаренко Л. М. - Управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-практичний аналіз (2016)
Тріфаніна Л. С. - Особливості формування інформаційної культури молодших підлітків, Вайнола Р. Х. (2016)
Хрипун Д. М. - Історіографія і джерельна база дослідження педагогічної спадщини В. Д. Сиповського (1844–1895 рр.) (2016)
Лещинський О. П. - Використання досвіду індивідуалізації вищої освіти США в Україні, Білик Л. І., Чемерис І. А. (2016)
Герасименко О. В. - Основні форми діяльності попечительських рад у середніх навчальних закладах (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Drahulian M. - Peculiarities of osteoarthritis in rats, Gulko T., Bubnov R., Buchek P., Irodov D., German R., Levkiw M., Kostenko S. (2016)
Гришко В. М. - Біоіндикація атмосферного забруднення за реакцією пилкових зерен Тaraxacum officinale F.H.Wigg (на прикладі м. Кривий Ріг), Комарова І. О. (2016)
Потоцька C. О. - Аналіз систематичної структури та особливостей дендрофлори урботериторій прибережних насаджень малих річок Чернігівського Полісся (на прикладі річки Стрижень міста Чернігова) (2016)
Тимчик О. В. - Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей, Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Мойсак О. Д. (2016)
Безхлібна А. П. - Інвестиційна привабливість як чинник розвитку туристичної галузі Запорізького регіону (2016)
Дем’яненко Б. С. - Маркетингові комунікації в торгівлі насінням (2016)
Залунина О. М. - Построение комплексного показателя для оценки инвестиционной привлекательности строительных проектов (2016)
Чухраєва Г. В. - Принципи системного підходу в визначенні професійної діяльності поліціянтів (2016)
Рожков А. О. - Вплив строків сівби та норм висіву на польову схожість і виживаність пшениці озимої, Рижик Т. В. (2016)
Трандафілова Н. А. - Особливості нонконформізму у середовищі неформальних течій (2016)
Халапсис А. В. - Исторический процесс и небесный менеджмент: месседж Гесиода (2016)
Зинченко П. С. - Применение жидкостекольных смесей с пониженным содержанием жидкого стекла как фактор повышения качества отливок машиностроительного назначения, Аксененко М. П., Йовбак А. В., Орендарчук Ю. В. (2016)
Баланюк В. М. - Застосування газоаерозольнопорошкових вогнегасних сумішей для захисту від запалювальних сумішей, Козяр Н. М., Гарасим’юк О. І. (2016)
Радченко А. А. - Управление процессом подачи связующего на автоматизированном смесеприго-товительном участке литейного цеха машиностроительного предприятия, Егоренко Т. А., Дяченко А. В., Михайлова А. А. (2016)
Ибадов Д. Т. - Кросплатформенная С++ библиотека для обучения многослойного перцептрона, Афанасьева И. В. (2016)
Лавренюк О. І. - Застосування купрум(ІІ) карбонату як спосіб зниження пожежної небезпеки епоксиамінних композицій, Михалічко Б. М., Пастухов П. В. (2016)
Макаренко Д. М. - Управління якістю дисперсно-зміцненого композиційного матеріалу на основі берилію (2016)
Андреев А. А. - Эрозия вакуумно-дуговых многослойных металл-нитридных покрытий на основе Ti, Zr, Cr, Mo при воздействии кавитации, Коваленко В. И., Маринин В. Г., Мартыненко Л. И., Столбовой В. А. (2016)
Назаренко А. М. - Метод энергетического моделирования в применении к дифракции стационарных плоских упругих волн, Мищенко В. О. (2016)
Обушенко Т. І. - Видалення сінтетичних барвників зі стічних вод, Толстопалова Н. М., Астрелін І. М. (2016)
Становський А. О. - Віртуальні математичні моделі в інформаційному просторі, Торопенко А. В., Налева Г. В., Кошулян С. В., Валід Х., Панова Т. М. (2016)
Тараненко Г. В. - Исследование локального газосодержания газожидкостного слоя различных режимов работы тарелок провального типа (2016)
Закоморний Д. М. - Гідродинаміка ферментеру з багатоваловою мішалкою, Кутовий М. Г., Костик С. І., Поводзинський В. М., Шибецький В. Ю. (2016)
Оборський Г. О. - Експрес-метод вимірювання дефектів біметалевих виливків за допомогою вихорострумового ефекту, Становський О. Л., Прокопович І. В., Шмараєв О. В., Духаніна М. О. (2016)
Шигимага В. А. - Тенденции применения кондуктометрии в изменяемом по напряженности импульсном электрическом поле (2016)
Осаул Л. П. - Хімічний склад антропогенного кругообігу, Незгода Л. М., Капітан О. В. (2016)
Вітання Президента Конгресу, директора Державної установи "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора А. В. Іпатова (2014)
Вітання від ВГО "Українська асоціація боротьби з інсультом", та ГО "Всеукраїнське товариство нейрореабілітації" (2014)
Іпатов А. В. - Про стан інвалідів в Україні, Ханюкова І. Я. (2014)
Голик В. А. - Особенности эпидемиологии инвалидности при заболеваниях нервной системы в Украине: клинико-экспертные сопоставления (10-летний украинский опыт), Гондуленко Н. А., Мороз Е. Н., Богуславский Д. Д., Погорелова В. А., Пивнык А. П., Мадюкова Н. Э. (2014)
Іпатов А. В. - Система реабілітації в Україні, Мороз О. М., Гондуленко Н. О. (2014)
Юрченко А. Ю. - Современные аспекты медико-социальной экспертизы при вестибулярной дисфункции, Голик В. А., Позняк Н. В., Сытник П. П. (2014)
Романишин Н. Я. - Система лечебной физической культуры в сравнении с физической реабилитацией (2014)
Дроздова И. В. - К вопросу оценки когнитивных функций с позиции международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, Храмцова В. В., Суганяк К. А. (2014)
Бадюк М. І. - Проблеми впровадження системи якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Микита О. О. (2016)
Антонюк О. П. - Фізіологічна атрезія - закономірний етап розвитку травної системи людини (2016)
Бевзо В. В. - Дослідження токсодинаміки глутамату натрію на організм щурів за умов тривалого його введення (2016)
Бідзіля П. П. - Зміни лабораторних показників у чоловіків із хронічною серцевою недостатністю в залежності від індексу маси тіла (2016)
Град А. О. - Морфологічна характеристика гемосудин жувальних м'язів при цукровому діабеті, Жураківська О. Я. (2016)
Григор'єва Н. П. - Кореляційні зв'язки показників системи антиоксидантного захисту нирок щурів, Лопушинська І. В. (2016)
Єфременкова Л. Н. - Ефективність комплексного лікування на якість життя та перебіг остеоартрозу колінних суглобів при метаболічному синдромі (2016)
Кравчук С. Ю. - Оптимізація використання методів комп'ютерної томографії, Куфтяк В. В. (2016)
Левицька С. А. - Ефективність і безпечність використання електрокоагуляції при тонзилектомії в дітей (2016)
Лойтра А. О. - Топографічні відношення нервів рухового апарату ока та очного нерва в ділянці верхньої очноямкової щілини впродовж пренатального періоду онтогенезу людини, Шкробанець А. А. (2016)
Луканьова С. М. - Розвиток фатерового сосочка та сфінктера Oдді в ранньому онтогенезі людини, Малайко С. С. (2016)
Маринчина I. М. - Стан ендокринної функції фетоплацентарного комплексу при плацентарній дисфункції, Гайдуков В. А. (2016)
Микулець Т. І. - Структурна перебудова секреторних передсердних кардіоміоцитів на 28-му добу стрептозотоцинового цукрового діабету, Жураківська О. Я. (2016)
Панасюк Я. В. - Використання комбінації наноаквахелатів металів і наночастинок ловастатину для стимуляції репаративного остеогенезу в щурів, Волков К. С., Корда М. М. (2016)
Печеряга С.В. - Особливості гормональних змін фетоплацентарного комплексу у вагітних із аномальною плацентацією в ранні терміни гестації (2016)
Прокопів О. В. - Прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин при вітряній віспі у дітей, Прикуда Н. М. (2016)
Ризничук М. О. - Поширеність гіпоспадії у новонароджених Північної Буковини, Ластівка І. В., Хмара Т. В. (2016)
Романюк А. М. - Морфологічні перебудови гіпофізарно-наднирникової системи статевозрілих щурів в умовах реадаптації після експериментальної позаклітинної дегідратації легкого ступеня, Гринцова Н. Б., Будко Г. Ю., Карпенко Л. І. (2016)
Сіцінська І. О. - Вплив пробіотиків, що містять бактерії роду Bifidobacterium та Lactobacillus на стан цитокінової ланки гемостазу у залежності від цитотоксичності штамів H.pylori у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 (2016)
Степанчук В. В. - Онтогенетичні особливості циркадіанних хроноритмів функціональної активності надниркових залоз за умов дії кадмію хлориду (2016)
Трихліб В. І. - Захворюваність на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або невизначеної локалізації у цивільного населення та військовослужбовців у Києві та Київській області, Ткачук С. І., Марущенко К. Ю., Майданюк В. П. (2016)
Черкасова Л. А. - Результати ультразвукового дослідження матки в різні фази менструального циклу здорових міських дівчат Поділля різних соматотипів, Ткаченко М. М. (2016)
Яворенко К. Ю. - Аналіз адвентивного компонента рудеральної фракції флори Буковинського Передкарпаття (2016)
Товкач Ю. В. - Оперативні доступи при хірургічному лікуванні раку стравоходу, Назарук Л. Д. (2016)
Устименко О. С. - Морфофункціональні зміни селезінки в щурів внаслідок дії патогенних факторів різного ґенезу, Матківська Р. М. (2016)
Сидорчук А. С. - "Амоксиклав"-індуковані медикаментозні реакції в клініці інфекційних хвороб: опис клінічних випадків, Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Кашинська Л. П., Сидоренко А. С. (2016)
Гаїна Н. І. - Організація самостійної роботи у вищому медичному навчальному закладі, Процак Т. В., Скорнякова Л. О., Пєнкіна Д. О. (2016)
Луканьова С. М. - Психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровя'збереження у студентів ВНЗ в умовах комп'ютерізації навчання, Лютик М. Д. (2016)
Остапюк Л. І. - Удосконалення освітнього процесу в університеті з врахуванням сучасної парадигми вищої освіти, Тимошенко І. О., Cавичук А. О. (2016)
Стеченко О. В. - Oптимізація організації навчального процесу на кафедрах університету як важлива складова внутрішньовузівської системи управляння якістю, Остапюк Л. І. (2016)
Холодкова О. Л. - Тьюторство - як складова системи підготовки викладача анатомії людини, Нескоромна Н. В. (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Белевцев Р. Я. - О физических параметрах и кометной природе яркого болида EN171101 "Турьи Реметы" в Закарпатье, Чурюмов К. И., Мозгова А. М., Соботович Э. В., Спивак С Д., Блажко В. И., Лазаренко Е. Е., Кузенко С. В., Бондаренко А. С. (2015)
Кузьмин А. В. - Распределение тория в кристаллических породах Украинского Щита, Ярощук М. А. (2015)
Покалюк В. В. - Стратиграфічні рівні та літолого-генетичні типи мета конгломератів палеопротерозою Криворізького басейну (2015)
Белевцев Р. Я. - О термодинамике фракционирования изотопов урана и легких элементов в водных растворах, Блажко В. И., Лазаренко Е. Е., Мельниченко Б. Ф., Николаенко В. И., Спивак С. Д., Степанюк Л. М., Терещенко С. И. (2015)
Федоренко Ю. Г - Глинополімерні композити з тривалим індукційним періодом полімеризації, Розко А. М. (2015)
Фомин Ю. А. - О природе повышенных содержаний урана в оливинах альпинотипных гипербазитов (2015)
Інформація для авторів Збірника наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища (2015)
Вихідні дані (2015)
Звернення редколегії до читачів (2014)
Сторожук Л. О. - Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів з дитинства внаслідок вроджених аномалій та хвороб нервової системи, Вільчинська С. А., Вознюк А. В., Шакула О. О., Пелих С. М. (2014)
Науменко Л. Ю. - Оцінка ефективності програм реабілітації інвалідів за матеріалами Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи, Лепський В. В., Борисова І. С., Макаренко С. В. (2014)
Хом’яков В. М. - Медико-соціальна експертиза в роботі відділу медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів з наслідками травм і ортопедичними захворюваннями в поєднанні з ушкодженнями периферійної нервової системи, Бойко О. М., Тарасенко О. М., Ліфаренко Є. Л., Даукш Є. О., Орлов С. Є. (2014)
Паніна С. С. - Сучасна класифікація хронічного обструктивного захворювання легень у практиці медико-соціальної експертизи, Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Ігумнова Т. С. (2014)
Дюбанов С. М. - Особливості визначення потреби у додаткових видах допомоги інвалідам унаслідок нещасного випадку на виробництві, Випріцька І. Л., Клепачова А. І., Савінков С. А., Блюм О. С. (2014)
Марков Ю. І. - Вивчення добової летальності пацієнтів із невідкладними станами, Рибак Є. В. (2014)
Паніна С. С. - Особливості біохімічних порушень у хворих та інвалідів унаслідок хронічного обструктивного захворювання легень, Хижняк Г. О., Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Ігумнова Т. С., Кардашевська І. В., Зеркаль Л. В. (2014)
Бойко А. М. - Эффективность применения хондропротекторов у больных гонартрозом, Тарасенко О. Н., Мирончук Л. В., Забара О. Ю. (2014)
Канюка Є. В. - Результат застосування реабілітаційних тренажерів у клініці Державної установи "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України" (2014)
Ипатов А. В. - Юридическая служба института и выполнение государственных заданий, связанных с предупреждением и выявлением коррупции, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Моргун Е. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Семириков Г. П. (2014)
Ипатов А. В. - Об отклонении кассационной жалобы, Мороз Е. Н., Кузьмина Л. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Моргун Е. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Семириков Г. П. (2014)
Ипатов А. В. - О конституциональном праве граждан на обращения и несостоятельном требовании заявителя, Мороз Е. Н., Кузьмина Л. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О., Моргун Е. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Семириков Г. П. (2014)
На виконання рішення апаратної наради Міністерства охорони здоров’я України від 04.04.2014 року (2014)
Содержание (2015)
Kalia A. - Использование мини-винтов как опоры для односторонней дистализации моляров, Gautam R. , Nene S. , Hegde A. , Pusalkar S. (2015)
Garino F. - Двухгодичный клинический опыт использования сканера itero в ортодонтическом лечении с помощью системы invisalign, Garino G. B. , Castroflorio T. (2015)
Ahn H.-W. - Использование сканера структурированного света для анализа трехмерных изменений периоральных мягких тканей у пациентов с дентоальвеолярной протрузией после (в процессе) ортодонтического лечения, Chang Ye-J. , Kim K.-A, Joo S.-H. , Park Y.-G. , Park Ki-Ho (2015)
Zinelis S. - Микроструктурная и механическая характеристика современных лингвальных брекетов, Sifakakis I., Katsaros Ch., Eliades T. (2015)
Дорошенко С. И. - Клиническая генетика в ортодонтической практике, Кульгинский Е. А. (2015)
Скрипник И. Л. - Влияние ортодонтической аппаратуры на состояние внчс при лечении сагиттальных аномалий прикуса, Неспрядько-Монборнь Т. С. (2015)
Махницкий Д. Н. - Особенности ортопедического лечения детей с дефектами зубного ряда во фронтальном участке (2015)
Лихота К. Н. - Экономическая оценка внедрения в ортодонтическую практику индивидуальных миофункциональных аппаратов (2015)
Саранчук О. В. - Применение функционально действующих аппаратов у пациентов в период раннего сменного прикуса (2015)
Бабаскин Ю. И. - Способ лечения ретинированных зубов комбинированным методом (2015)
Шуминская Т. А. - Структурно-функциональная резистентность зубов у детей, которые лечатся несьемной ортодонтической аппаратурой (2015)
Закалата Т. Р. - Ортодонтическая диагностика и коррекция трансверзальных аномалий у детей и подростков (2015)
По письмам читателей (2015)
План ортодонтических мероприятий на iii-iv КВ. 2015 Г. (2015)
Кульгинский Е. А. - Этапы изготовления и конструктивные особенности аппарата Бынина (каппа), Яковчук В. П. (2015)
Оперативна інформація (2014)
Зміни законодавчої бази щодо проведення медико-соціальної експертизи та соціального захисту певної категорії громадян в Україні (2014)
Паніна С. С. - Профілактика та шляхи зниження інвалідності внаслідок хронічних вірусних гепатитів, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2014)
Дроздова І. В. - Психопатологічні особливості хворих на артеріальну гіпертензію (2014)
Лисунець О. М. - Патофізіологічні аспекти розладів вищих психічних функцій у пацієнтів після кардіохірургічних втручань, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Танцура О. В. (2014)
Дроздова И. В. - Семья и ребенок с врожденным пороком сердца: социальное пространство для взаимодействия, Гончар Ю. А., Храмцова В. В., Степанова Л. Г., Омельницкая Л. В., Яковенко Н. А., Емец М. Н. (2014)
Тарасенко О. М. - Причини незадовільних результатів оперативних втручань у пацієнтів з ускладненою хребетно-спинномозковою травмою (2014)
Канюка Е. В. - Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания, Пиндичев С. А. (2014)
Ипатов А. В. - О незаконных попытках бывших прооперированных пациентов (их родственников) в овладении средствами Госбюджета, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Мамедова А. П., Моргун Е. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О. (2014)
Ипатов А. В. - Об обязанности медучреждения в проведении расследования и исполнения социальных гарантий, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Мамедова А. П., Моргун Е. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О. (2014)
Стадник О. - Ретроспективний огляд інституцій соціального захисту в Галичині (2014)
Содержание (2013)
Герасимов С. Н. - Редкий случай гипертрофии венечных отростков — синдром Jacob, Андреищев А. Р., Мишустина Ю. В., Баиндурашвили А. А. (2013)
Дорошенко С. И. - Дифференциальная диагностика прогенических (мезиальных) форм прикуса в свете существующих классификаций зубочелюстных аномалий (2013)
Гасымова З. В. - Прогнозирование результатов ортодонтического лечения пациентов с глубоким дистальным прикусом и ретенцией клыков на основе применения компьютерной программы Dolphin-imaging v.11.5 (2013)
Tsui-Hsien Huang - Сравнение силы трения in vitro между дугами и самолигирующимися брекетами пассивного и активного типа, Hoi-Shing Luk, Ying-Chi Hsu и Chia-Tze Kao (2013)
Ludwig Bjorn - Аппарат "Скелетная лягушка" для дистализации моляров верхней челюсти, Glasl Bettina, Kinzinger Gero S.M., Walde Kevin C., Lisson Jorg A. (2013)
Nam-Ki Lee - Эффект кратковременного лечения лицевой маской у пациентов с III классом, основанный на аппаратах для анкоража: мини-пластины против аппаратов для быстрого расширения верхней челюсти, Il-Hyung Yang, Seung-Hak Baek (2013)
Кулиш А. С. - Раннее ортодонтическое лечение брекет-системой, Острянко В. И. (2013)
Кривчикова С. А - Правила первой встречи (2013)
Barber Henry U. - Прикладные принципы механики двойных дуг Джонсона (2013)
Николин В. Ю. - Ортодонтическое лечение с использованием микроимплантов (taDs) Dual-top (2013)
Саяпина Л. М. - Применение бензидамина в комплексе хирургической подготовки к ортодонтическому лечению, Чумаченко А. В., Салогуб Т. В., Гордийчук М. А. (2013)
Станчева Н. И. - Ортодонтические встречи в Карпатах (2013)
План ортодонтических мероприятий (2013)
Содержание (2015)
James Cheng-Vi Lin - Лечение сложных патологий окклюзии с помощью съёмных элайнеров invisalign и анкоража с использованием миниимплантов, Shih-Jaw Tsai, Eric I.W. Jiou, S. Jay Bowman (2015)
Seong-Hun Yoo - Сравнение стабильности цилиндрических и конусообразных микроимплантов, Young-Chel Park, Chung-Ju Hwang, Ji-Young Kim, Eun-Hee Choi, Jung-Yul Cha (2015)
Gursimrit K. Grewal Bach - Фиксация брекет-системы к керамическим коронкам, Ysidora Torrealba, Manuel O. Lagrave`re (2015)
Nathamuni Rengarajan Krishnaswamy - Трехмерное планирование лечения скелетной патологии окклюзии iii класса с асимметрией лица и открытого прикуса, Biju Tom Varghese, Shahul Hameed Faizee, G. Jayakumar, M. K. Anand (2015)
Скрипник И. Л. - Метод профильной телерентгенографии — ключевой момент диагностики зубочелюстных аномалий, Дичаковская А. Е., Малый Д. Ю. (2015)
Дорошенко С. И. - Клиническая генетика в ортодонтической практике, Кульгинский Е. А. (2015)
Лихота К. Н. - Механико-математическое моделирование лечения сагиттальных зубочелюстных аномалий с помощью эластопозиционерове, Тормахов Н. Н. (2015)
План ортодонтических мероприятий на 3-4 кв. 2015 г. (2015)
Циленко О. Л. - Сравнительная характеристика типов колоний кое-ф пульпы зуба и стволовых стромальных клеток костного мозга человека в условиях in vitro, Сосидко А. В. (2015)
По письмам читателей (2015)
Содержание (2013)
Leite V. - Сравнительный анализ выраженности резорбции корней зубов при лечении самолигирующей и обычной аппаратурой, Conti A. C., Navarro R., Almeida M., Oltramari-Navarro P., Almeida R. (2013)
Ning Zhang - Метод двухэтапного лечения скелетной Формы патологии прикуса класса III, осложненный высокой степенью скученности, Yuxing Bai, Song Li (2013)
Janson Guilherme - Продолжительность лечения патологии прикуса класса II:протокол с удалением четырех премоляров и без удаления, Valarelli Danilo Pinelli, Valarelli Fabrício Pinelli, Freitas Marcos Roberto de (2013)
Дорошенко С. И - Особенности клиники и диагностики мезиального прикуса, Кульгинський Е. А., Стороженко К. В., Яковчук В. П. (2013)
Кульгинский Е. А. - Применение электрофульгурации в стоматологической практике, Закалата Т. Р., Стороженко Е. В., Поканевич Е. С. (2013)
Кулиш А. С. - Междисциплинарный подход к лечению деформации зубного ряда, образовавшейся в период постоянного сформированного прикуса, Острянко В. И., Короткоручко А. А. (2013)
Презентация DOLPHIN 3D. Самое передовое и простое в использовании программного обеспечения для 3D и 3D моделирования в хирургии (2013)
Сенюк А. - Методы "ортофациальной хирургии" в клинике (2013)
Кривчикова С. А. - Детская истерия — кто кого боится? (2013)
Barber H. U. - Прикладные принципы механики двойных дуг Джонсона (2013)
Ву Р. - Десять преимуществ самолигирующихся брекетов smartclip на завершающих этапах лечения. Сравнительный анализ самолигирующихся брекетов damon Q и smartclip (2013)
План ортодонтических мероприятий (2013)
Станчева Н. И. - Курс для врачей-ортодонтов: др. Ануп Сонди: "Современные концепции ортодонтического лечения височно-нижнечелюстных расстройств" др. Лиза Альвэтро: "Forsus™ — корректор II класа: больше чем замена эластикам при II классе" (2013)
Вітання Президента Форуму, директора Державної установи "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора А. В. Іпатова (2015)
Вітання від ГО "Всеукраїнське товариство нейрореабілітації" Голови правління, ст. н. с. В. А. Голика (2015)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2014 рік, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О., Саніна Н. А. (2015)
Голик В. А. - Особенности эпидемиологии инвалидности при заболеваниях нервной системы в Украине: клинико-экспертные сопоставления, Гондуленко Н. А., Мороз Е. Н., Богуславский Д. Д., Погорелова В. А., Пивнык А. П., Мадюкова Н. Э. (2015)
Іпатов А. В. - Реабілітація: правові аспекти, показники реабілітації в Україні, Мороз О. М., Гондуленко Н. О. (2015)
Кобелєв С. Ю. - Сфера діяльності фізичного терапевта-фахівця фізичної реабілітації (2015)
Богданович А. И. - Междисциплинарный межведомственный подход в реабилитации детей раннего возраста с церебральными нарушениями, возникшими вследствие перинатального пора-жения центральной нервной системы, в Брестской области (2015)
Дроздова И. В. - Интеллектуальные, эмоционально-волевые и коммуникативные особенности больных артериальной гипертензией, Гончар Ю. А., Храмцова В. В., Голубева А. Е. (2015)
Лепський В. В. - Роль громадських організацій інвалідів в забезпеченні реабілітаційного процесу осіб з обмеженими можливостями, Макаренко С. В., Семененко О. В. (2015)
Опрацювання проекту "Перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду" (2015)
Содержание (2014)
Дорошенко С. И. - Особенности лечения пациентов с мезиальным прикусом в различные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата (продолжение), Стороженко Е. В., Кульгинский Е. А., Яковчук В. П. (2014)
Northwaya William M. - Рецессия десны — может ли ортодонтия быть методом лечения? Данные из клинических случаев (2014)
Ning Zhang - Лечение без удаления и стабильность патологии окклюзии II класса, 2 подкласса с тяжелой скученностью, Min Sheng, Yuxing Bai, Song Li (2014)
Бини Валерио - Эстетический анализ челюстно-лицевой области с использованием 3d технологий. синергия между эстетической стоматологией и эстетической медициной (2014)
Primožič Jasmina - Влияние привычки сосания и характера дыхания на сужение неба при одностороннем дистальном перекрестном прикусе — контролируемое исследование, Franchi Lorenzo, Perinetti Giuseppe, Richmond Stephen, Ovsenik Maja (2014)
Кульгинский Е. А. - Аппарат для перемещения зуба в мезиодистальном направлении, Яковчук В. П. (2014)
Бабич О. - Право лікаря на відмову від лікування пацієнта (2014)
Потапчук А. М. - Анатомо-топографическая оценка рисков аппаратурно-хирургического лечения зубочелюстных аномалий с использованием мини-имплантатов на верхней челюсти, Ривис О. Ю., Мищенко О. Н., Ривис М. В. (2014)
Haugh Francis A. - Принципы удаления зубов в ортодонтическом лечении (2014)
Захаренко О. А. - Лечение пациента с заболеванием ДЦП (2014)
Кривчикова С. А. - Излишняя впечатлительность (2014)
По письмам читателей (2014)
Иванова М. - Ортодонтический семинар в Киеве. Др. Cпена Рафаэль "Система ССО. От ортодонтически-облегченной пародонтологии до пародонтально-облегченной ортодонтии" (2014)
План ортодонтических мероприятий на II кв. 2014г (2014)
Кущ А. Ю. - Эффективный торк (2014)
Іпатов А. В. - Правові основи надання інформації про стан здоров’я пацієнта в практиці медико-соціальної експертизи, Ханюкова І. Я., Ханюков О. А. (2015)
Науменко Л. Ю. - Термінологічне визначення та етичне визнання статусу людини з інвалідністью, Лепський В. В., Макаренко С. В., Борисова І. С., Cемененко О. В. (2015)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза у пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарду, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Бірець Н. М., Саніна І. В., Волкова Л. В. (2015)
Косинський О. В. - Динаміка інвалідності внаслідок захворювань вен нижніх кінцівок в Україні за 2014 рік, Бузмаков Д. Л. (2015)
Науменко Л. Ю. - Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів, Лепський В. В., Макаренко С. В., Борисова І. С., Cемененко О. В. (2015)
Дроздова І. В. - Акцентуації характеру хворих на артеріальну гіпертензію та їх роль у формуванні внутрішньої картини хвороби, Мацуга О. М., Яновська С. Я., Степанова Л. Г., Яковенко Н. О., Ємець М. М., Омельницька Л. В. (2015)
Паніна С. С. - Особливості біохімічного гомеостазу хворих та інвалідів унаслідок цирозу печінки, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С., Хижняк Г. О., Зеркаль Л. В. (2015)
Дроздова І. В. - Підходи до діагностики когнітивної дисфункції, Храмцова В. В., Мацуга О. М., Гончар Ю. О., Колганов І. А., Степанова Л. Г., Яновська С. Я. (2015)
Канюка Є. В. - Застосування шкали індивідуального сприйняття фізичного навантаження (шкала Борга) при проведенні процедур лікувальної гімнастики, Піндічев С. О. (2015)
Лифаренко Е. Л. - Опыт приминения чрескостного остеосинтеза в клинике травматологии и ортопедии ГУ "Укр. Гос. НИИ МСПИ МЗО Украины", Бойко А. М., Даукш Е. А., Орлов С. Е., Забара О. Ю. (2015)
Ханюкова І. Я. - Огляд Українського законодавства щодо дотримання в Україні статей Конвенції ООН про права інвалідів: рівність та недискримінація і доступ до правосуддя, Ханюков О. О. (2015)
Содержание (2014)
Jenaa Ashok Kumar - Эффективность аппарата twin-block и аппарата для протрузии нижней челюсти — iv в улучшении размеров верхних дыхательных путей у пациентов с патологией окклюзии II класса и ретрогнатией нижней челюсти, Singhb Satinder Pal, Utrejac Ashok Kumar (2014)
Davoody Amirparviz R. - Проспективное сравнительное исследование между дифференциальными моментами и мини-винтами в контроле анкоража, Posada Laura, Utreja Achint, Janakiraman Nandakumar, Neace William P., Uribe Flavio, Nanda Ravindra (2014)
Yanmin Wang - Хирургически-ортодонтическая коррекция скелетной патологии окклюзии III класса со значительным сужением верхней челюсти, Min Liu, Li Zhou, Jing Hu (2014)
Керстин Роберт - Здоровье и гармоничная функция с помощью компьютерного управления (2014)
Березовская И. В. - Ретенция зубов (2014)
Камалова С. В. - Лекционно-практический курс Станислава Александровича Блума в Харькове (2014)
Дмитренко М. И. - Особенности комплексного ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий, осложненных скученностью зубов, в период постоянного прикуса (2014)
Оснач Р. Г. - Математическое обоснование применения ортодонтического метода замещения дефекта зубного ряда, Тормахов Н. Н., Беда О. В. (2014)
По письмам читателей (2014)
Haugh Francis A. - Принципы удаления зубов в ортодонтическом лечении (2014)
Кривчикова С. А. - Страх без "причины" (2014)
Лебедева А. - Кадры решают все! Как значительно увеличить число клиентов, сделав только одну поправку (2014)
Погач А. В. - Использование системы прозрачных кап easyalign и миофункциональных трейнеров Lm–activator в ортодонтическом лечении, Евтушок И. В. (2014)
Модуль №2 для стоматологов-ортодонтов "Планирование ортодонтического лечения. Ортодонтия без сюрпризов" (2014)
Семинар Питера Ван Хердена "Пассивное самолигирование: идеальный результат достижим" (2014)
План ортодонтических мероприятий на II кв. 2014 г (2014)
Кульгинский Е. А. - Аппарат для лечения фронтального открытого прикуса, Яковчук В. П. (2014)
Титул, зміст (2015)
Тарасова К. В. - Хроноінотропні реакції ізольованого папілярного м’яза лівого шлуночка серця старих щурів в умовах ішемії міокарду та при дії нових активаторів KАТФ каналів – фторовмісних аналогів діазоксиду, Лагодич Т. С., Карвацький І. М. (2015)
Зяблицев С. В. - Поиск источников пентозофосфата для активации 5-фторурацила в ткани аденокарциномы и смежной ткани желудка, Хомутов Е. В., Сташкевич М. А. (2015)
Кондаурова А. Ю. - Морфометрический анализ состояния главных клеток слизистой оболочки желудка крыс после совместного введения золедроната и гидрокортизон ацетата (2015)
Колесова Н. А. - Корекція антиоксидантами та антигіпоксантами метаболічних і структурних змін серця та еритроцитів за коразолової моделі судомного синдрому, Хайтович М. В., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. І., Брюзгіна Т. С., Чухрай С. М., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Жданова О. О. (2015)
Ярмолюк Є. С. - Ангіогенний і нейропротекторний вплив тканинної трансплантації при експериментальному ішемічному інсульті, Стайно Л. П., Савчук О. В., Захарцева Л. М. (2015)
Панова Т. И. - Cвязь кетонурии и влечения к алкоголю у алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2015)
Березин А. Е. - Соотношение количества циркулирующих эндотелиальных апоптических микрочастиц и прогениторных проангиогенных мононуклеаров у пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от величины индекса массы тела, Кремзер А. А. (2015)
Волосовець О. П. - Віддалені результати лікування H. pylori-асоційованих гастродуоденальних захворювань у дітей, Прохорова М. П., Кривопустов С. П., Салтанова С. Д., Каруліна Ю. В., Павлик О. В. (2015)
Brugnoli M. P. - Neurophysiologic and neuropsychological mechanisms of hypnosis and meditation for the rehabilitation of consciousness and awareness, Ivnyev B., Polati E., Recchia L. (2015)
Жегулович З. Є. - Клініко-інструментальний аналіз послідовності формування дентальних оклюзійних контактів при змиканні щелеп (2015)
Бичкова Н. Г. - Модифікація способу життя у хворих на артеріальну гіпертензію та її роль в перебігу захворювання, Кондратюк В. Є., Швечикова В. П., Бичков О. А. (2015)
Пельо І. М. - Обгрунтування методологічних підходів до здійснення санітарного контролю продуктів овочівництва та грунту при застосуванні сумішей пестицидів (2015)
Хайтович М. В. - Персоналізована антигіпертензивна терапія (2015)
Ткач С. М. - Побічні ефекти різних медикаментів на шлунково-кишковий тракт, Онищук Л. О., Балабанцева Г. П., Чичула Ю. В. (2015)
Андрюшкова Н. Г.  - Значення ентеровірусів у серцево-судинній патології (2015)
Яворська Олена Станіславівна (до 100-річчя від дня народження) (2015)
Правила для авторів (2015)
К столетию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Анны Семеновны Ланцетовой (2015)
Іпатов А. В. - Поняття інвалідності і аспекті сучасного міжнародного права, Ханюкова І. Я. (2015)
Васильченко Н. И. - Оценка психологической составляющей реабилитационного потенциала у пациентов с мозговым инсультом, Смычек В. Б. (2015)
Косинський О. В. - Показники інвалідності внаслідок патології підшлункової залози в Україні, Бузмаков Д. Л. (2015)
Бондар В. П. - Особливості роботи психолога з учасниками антитеростичної операціїв умовах медико-соціальної експертної комісії, Жадова Ю. В., Дзюбас Н. А. (2015)
Лисунець О. М. - Сучасний погляд на механізми адаптації та деадаптації організму. Процеси компенсації та декомпенсації серцево-судинної системи, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М. (2015)
Дроздова І. В. - Артеріальний тиск та обмеження життєдіяльності в домені мобільність у хворих, які перенесли інсульт, Бабець А. А. (2015)
Страшко Е. Ю. - Иппотерапия в комплексной терапии детей со спастическими формами детского церебрального паралича, Самарченко Л. А., Жабо Т. М. (2015)
Храмцова В. В. - Память в структуре познавательного процесса и её нарушение в экстремальной ситуации (по данным литературы и личным исследованиям), Храмцова А. А. (2015)
Іпатов А. В. - Медико-соціальна експертиза бійців антитерористичної операції, Ханюкова І. Я. (2015)
Содержание (2015)
Haraguchi S. - Лечение взрослых пациентов с классом II подклассом 2 при наличии гиперчувствительности к металлу, Yamashiro T. (2015)
Lee R. T. - Длительная функционально-аппаратная терапия: контролируемое клиническое испытание аппаратов TWINBLOCK и DYNAMAX, Barnes E., DiBiase A., Ravichandram G., Qureshi U. (2015)
Samoto H. - Индивидуальная предсказуемая пошаговая терапия закрытия промежутков с использованием последовательных капп, Vlaskalic V. (2015)
Keski-Nisula K. - Зубо-лицевые изменения в раннем сменном прикусе после ортодонтического лечения аппаратом направленного прорезывания, Keski-Nisula L., Salo H., Voipio K., Varrela J. (2015)
Лихота К. Н. - Влияние миофункциональной аппаратуры на состояние функциональной активности зубочелюстной системы у лиц старшей возрастной группы при ортодонтическом лечении сагиттальных аномалий прикуса (2015)
Лихота К. Н. - Клинические аспекты раннего лечения и профилактики зубочелюстных аномалий с помощью LM-активаторов, Петриченко А. В., Костив В. П. (2015)
Мижура М. В. - Работа с системой прозрачных кап EASY ALIGN: легко и просто! Часть 2 (2015)
Закалата Т. Р. - Анализ результатов лечения трансверзальных аномалий у пациентов различных возрастных групп (2015)
Салтыков И. - Вопросы пациентов (2015)
Kehlbacher S. - Аппарат гербста — знакомый незнакомец применение аппарата гербста в лечении храпа и в других целях (2015)
Farronato G. - Конус-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) в ортодонтии, Bellincioni F., Colombo M., Falzone D., Sara S., Passaler G., Santamaria G. (2015)
Важные ортодонтические события 2016 года (2015)
Камалова С. - Лекционно-практический курс: "компромиссное ортодонтическое лечение скелетных аномалий зубо-челюстной системы" (2015)
Мижура М. - Ортодонтический курс в киеве и презентация последней книги др. Джона Беннетта и Ричарда Маклафлина, посвященные переходу от системы MBT к system 4.0 (2015)
Титул, зміст (2015)
Черкасов В. Г. - Структурные трансформации во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни, Дзевульская И. В., Ковальчук А. И., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2015)
Панова Т. И. - Снижение артериовенозной разницы по глюкозе у алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2015)
Чекман І. С. - Квантово-фармакологічні та електронні властивості молекули лізиноприлу, Куліш М. П., Свінціцький А. С., Загородний М. І., Сендюк В. А., Павленко О. Л., Дмитренко О. П., Заболотний М. А., Буско Т. О., Вітюк Н. В. (2015)
Колесова Н. А. - Патогенетичні основи дії комплексної фармакотерапії на нирки за коразолової моделі судомного синдрому, Хайтович М. В., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. І., Брюзгіна Т. С., Чухрай С. М., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Жданова О. О. (2015)
Кобзар О. Б. - Морфологичні зміни підшлункової залози при різних формах портальної гіпертензії та її хірургічної корекції в експерименті, Дітковський А. П., Дорошенко С. В., Пархоменко М. В., Первак І. Л., Прокопець К. О., Хворостяна Т. Т. (2015)
Боднар П. М. - Патогенетичне обґрунтування діагностичних і лікувальних заходів у хворих на цукровий діабет 2 типу, Приступюк О. М., Михальчишин Г. П., Комісаренко Ю. І., Кобиляк Н. М., Приступюк Л. О. (2015)
Бичкова Н. Г. - Продукція та рівень прозапальних цитокінів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з метаболічним синдромом, Бичкова С. А. (2015)
Голубовська О. А. - Клініко-лабораторні особливості перебігу коінфекції туберкульозу та хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих хворих, Петренко В. І., Шкурба А. В., Сукач М. М. (2015)
Кондратюк В. Є. - Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування коморбідної патології: артеріальної гіпертензії та остеоартрозу, Бичков О. А., Бичкова Н. Г., Палієнко І. А. (2015)
Фомін П. Д. - Аспекти хірургічного лікування колоректального раку, ускладненого гострою кровотечею, Іванчов П. В., Андрусенко О. М. (2015)
Курбанов А. К. - Якість життя хворих після лапароскопічних і відкритих оперативних втручань при ахалазії стравоходу (2015)
Кривченя Д. Ю. - Результати лікування дітей з вродженими діафрагмальними грижами з групи високого ризику, Левицький А. Ф., Дубровін О. Г., Притула В. П., Бензар І. М., Руденко Є. О., Даньшин Т. І., Шульжик І. І. (2015)
Osokina O. I. - Correlations of visual and auditory evoked potentials parameters with age, clinical and social characteristics of patients with the first episode of psychosis, Ivnyev B. B. (2015)
Жегулович З. Є. - Клінічна характеристика оклюзійних порушень у пацієнтів з підвищеним стиранням зубів (2015)
Пельо І. М. - Токсиколого-гігієнічна оцінка бакових сумішей пестицидів та встановлення їх лімітуючих компонентів для оптимізації санітарного нагляду, Бардов В. Г., Вавріневич О. П., Омельчук С. Т., Антоненко А. М.  (2015)
Хайтович М. В. - Імунологічні аспекти дисфункції та ремоделювання судин при артеріальній гіпертензії (огляд літератури та власних досліджень), Бичкова Н. Г., Потаскалова В. С., Бурлака А. П. (2015)
Професор Ілля Ісайович Нікберг (2015)
Содержание (2014)
Hea Shushu - Камуфляжное лечение скелетной формы III класса с использованием многопетлевой техники, эластиков и миниимплантатов, Gaob Jinhui, Wamalwac Peter, Wangd Yunji, Zoue Shujuan, Chenf Song (2014)
Park Jae Hyun - Случай аутотрансплантации сформированного премоляра верхней челюсти в зону нижнечелюстной адентии, Tai KiyoshiI (2014)
Nanda Ravindra - По материалам лекции Шелдона Фриеля, EOS 2011, Стамбул. Cовременный взгляд на скелетную и зубную компенсацию в механике ортодонтического лечения, Upadhyay Madhur (2014)
Савчук Ю. П. - 3d революция (2014)
Дорошенко С. И. - Слияние и сращение зубов, причины их возникновения и различные подходы в лечении (2014)
Оснач Р. Г. - Методика прогнозирования скорости мезиодистального перемещения зубов в зависимости от плотности костной ткани в области дефекта зубного ряда (2014)
Kehlbacher Stefan - Лучше крутить, чем удалять (2014)
Кривчикова С. А. - Влияние миогимнастики на устранение психологических зажимов (2014)
Мижура М. - По письмам читателей (2014)
Кущ А. Ю. - Для тех, кому интересно (2014)
Кущ А. Ю. - Лечение сложной патологии с использованием преимуществ пассивного самолигирования в сочетаниями с ранними эластиками (2014)
План ортодонтических мероприятий на III-IV кв. 2014г (2014)
Привітання директора інституту професора А. В. Іпатова (2014)
Іпатов А. В. - Особлиості медико-соціальної експертної допомоги участникам бойових дій, Коробкін Ю. І. (2014)
Борисова І. С. - Проблема ко-інфекції ВІЧ/туберкульоз в Україні: стан інвалідності на прикладі Черкаської області, Лепський В. В., Науменко Л. Ю., Макаренко С. В., Карась М. М., Сич С. І. (2014)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність унаслідок хронічного гепатиту серед дорослого населення України в 2013 році, Паніна С. С., Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2014)
Лисунець О. М. - Фізичний складник реабілітаційного потенціалу дорослих із вродженими вадами серця у відділені терміни після операційного спостереження, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Бірець Н. М., Саніна І. В., Багдасарян С. Ю. (2014)
Дроздова І. В. - Провідні психологічні чинники обмеження життєдіяльності у хворих із артеріальною гіпертензією, Мацуга О. М., Храмцова В. В., Суганяк К. О., Гончар Ю. О., Колганов І. А., Тригубов І. Л., Харапонова О. В. (2014)
Косинський О. В. - Стан інвалідності та реабілітаціх внаслідок захворювань вен нижніх кінцівок в Україні у 2013 році, Бузмаков Д. Л., Павлов П. В. (2014)
Ипатов А. В. - Актуальные вопросы заблуждений и ошибок в исках заявителей к медицинским учреждениям: о материальном ущербе и моральном вреде, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Мамедова А. П., Моргун Е. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О. (2014)
Ипатов А. В. - О неправомерных попытках овладения средствами госбюджета бывшими экспертными пациентами путём обжалования заключений учреждений медико-социальной экспертизы, Мороз Е. Н., Коробкин Ю. И., Кузьмина Л. В., Маньковский Л. К., Захарова О. В., Мамедова А. П., Моргун Е. В., Бевзюк Н. С., Игнатенко Е. О. (2014)
Содержание (2014)
Uribe Flavio - Лечение выраженной асимметрии лица с использованием виртуального 3d планирования и методики "первично хирургия", Chugh Vinay K., Janakiraman Nandakumar, Feldman Jonathan, Shafer David (2014)
Sifakakis Iosif - Экспрессия торка у обычных брекетов с пазом 0,018 и 0,022 дюйма, Pandis Nikolaos, Makou Margarita, Eliades Theodore, Katsaros Christos, Bourauel Christoph (2014)
Xiaomo Liu - Влияние дизайна брекета на критический контактный угол, Peng Ding, Jiuxiang Lin (2014)
Тяжкороб Т. В. - Луч света в стоматологии, Савчук Ю. П. (2014)
Иванова К. - По письмам читателей (2014)
Дорошенко С. И. - Фиброматоз десен: клиника, диагностика и проблемы лечения, Кульгинский Е. А. (2014)
Жегулович З. Е. - Состояние дентоальвеолярного комплекса у пациентов с генерализованным пародонтитом на начальных стадиях заболевания по результатам цефалометрии (2014)
Голик Э. В. - Использование элайнеров в ортодонтии: как начать? (2014)
Priewe Donald E. - Анализ методик, применяемых при планировании ортодонтического лечения с удалением (2014)
Кривчикова С. А. - Игры и сказки (2014)
План ортодонтических мероприятий на I кв. 2015 г. (2014)
Кульгинский Е. А. - Конструктивные особенности и технология изготовления регулятора функции френкля III типа, Яковчук В. П. (2014)
Sinchuk O. - Methods sans sensors control of some parameters and some other electric electrified species mine transport, Guzov E., Sinchuk I., Yakimets S., Chernaja V. (2014)
Сиченко В. Г. - Якість напруги на приєднаннях змінного струму тягових підстанцій постійного струму (2014)
Кузнецов В. В. - Синтез и проверка адекватности тепловой модели асинхронного двигателя, працюючого в сети с некачественной электроэнергией (2014)
Chornaja V. - Justification for the requested of a parameters monitoring system for traction electric drive of mine electric locomotives, Khankyshyieva M., Chornij V. (2014)
Данилов О. А. - Визначення часу вимірювання постійного струму в мікропроцесорних захистах фідерів електрифікованого транспорту (2014)
Шкрабець Ф. П. - Підтримка рівня робочої напруги за рахунок системи подовжньої компенсації, Куваєв Ю. В., Остапчук О. В. (2014)
Босий Д. О. - Методика розрахунку оптимальної потужності пристроїв компенсації реактивної потужності тягових підстанцій постійного струму (2014)
Дороніна М. А. - Особливості моделювання електромагнітних полів із застосуванням числових методів (2014)
Матусевич О. О. - Математична модель ризик-аналізу технічного стану силового обладнання тягових підстанцій, Міронов Д. В. (2014)
Шкрабец Ф. П. - Расчет технологических потерь электроэнергии в воздушных ЛЭП с учетом срока эксплуатации, Красовский П. Ю. (2014)
Мацюк С. М. - Синтез адаптивного оптимального управления в информационной системе управления процессом крупнокускового дробления руд, Удовик И. М., Корниенко В. И. (2014)
Глухова Н. В. - Автоматизированная обработка результатов измерения параметров газоразрядного свечения шахтных вод (2014)
Бубліков А. В. - Розрахунок та дослідження системи автоматичного керування видобувним комбайном у режимі стабілізації потужності електродвигуна приводу різання (2014)
Трубицин М. Н. - Анализ получения решения задачи одноплоскостной балансировки методом амплітуд (2014)
Милых М. М. - Реализация алгоритмов преобразования АДМ – ИКМ в системах автоматики и передачи данных, Снежко Е. М., Тимченко И. В., Чернетченко Д. В. (2014)
Слесарев В. В. - Идентификация нечётких систем управляемости расходами воздуха в подземных выработках шахт, Миргородский А. В. (2014)
Kurys L. - Energy processes in the system of controlled storage condenser – DC motor, Bialobrzeskyi O. (2014)
Панченко В. І. - Аналіз конструкцій індукторних генераторів, Ципленков Д. В., Леонова М. О. (2014)
Рухлов А. В. - Разработка алгоритма моделирования режимов работы скиповой подъемной установки, Кошевой Д. О. (2014)
Panchenko V. I. - Analysis of linear electric generators’ structures, Fedorov S. I. (2014)
Новицький О. В. - Оцінка ефективності роботи магніторейкового довантажувача при використанні різних типів магнітних блоків (2014)
Коптовец А. Н. - Математическое моделирование вибрационного нагружения колодочно-колесного тормоза (2014)
Зіборов К. А. - До питання роботи ротора шахтного вентилятора головного провітрювання в умовах неспіввісності підшипникових опор, Плахотнік В. В., Мар’єнко В. М. (2014)
Зіборов К. А. - Вдосконалення конструкції опорного вузла вантажонесучої центруючої роликоопори стаціонарного стрічкового конвеєра, Ванжа Г. К., Поволоцька Ю. В. (2014)
Semenenko Ye. V. - Substantiation of particle-size distribution of solid phase of structured suspensions on the basis of self-oscillating conception of materials failure, Ruban V. D., Podolyak K. K., Nykyforova N. A. (2014)
Гребенюк А. Н. - Способи акумуляції енергії нетрадиційних джерел (2014)
Самойленко А. А. - Активна система захисту водія від засліплення зустрічним транспортом на гірничому підприємстві, Ципленков Д. В. (2014)
Разумный Ю. Т. - Определение энергоэффективности магистрального конвейерного транспорта методом распознавания величин минутных значений угольного потока, Заика В. Т., Прокуда В. Н. (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Привітання Президента Форуму, директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора А. В. Іпатова (2016)
Вітання від ГО "Всеукраїнське товариство нейрореабілітації" Голова правління, ст. наук. співроб. В. А. Голик (2016)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2015 рік, Ханюкова І. Я. (2016)
Науменко Л. Ю. - Можливості професійної реабілітації людей з інвалідністю: передовий досвід Вінничини, Борисова І. С., Шторгин Р. Л. (2016)
Дроздова І. В. - Первинна інвалідність унаслідок гіпертонічної хвороби та цереброваскулярних захворювань: підходи до аналізу та прогнозування, Мацуга О. М., Бабець А. А. (2016)
Оцінювання системи обмеження життєдіяльності та реабілітації в Україні. Резюме звіту консультативної місії ВООЗ – міжнародного товариства фізичної та реабілітаційної медицини (2016)
Golyk V. - Assessment of national disability, health and rehabilitation system in Ukraine. Reflerctions disabiblity and rehabilitation subcluster meeting, March 11, 2016, Syvak О. (2016)
Мельник А. - Підприємництво на національному та регіональних ринках послуг України: сучасні тенденції та фактори розвитку (2016)
Дудар Т. - Маркетинг відносин в системі агробізнесу у контексті викликів євроінтеграційних процесів (2016)
Тимчук С. - Екологічний туризм як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій (2016)
Артюхов А. - Управління трансфером технологій в рамках моделі Quadruple Helіx при реалізації інноваційних проектів розвитку регіону, Омельяненко В. (2016)
Мартьянов М. - Вплив інноваційної активності регіонів на їх економічну динаміку (2016)
Єгоричева С. - Забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад: досвід країн Європейського Союзу для України, Лахижа М. (2016)
Іващук О. - Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів, Дзюбановська Н., Сенів Г. (2016)
Саранюк А. - Системне узагальнення методик оцінювання інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства (2016)
Корнєєв В. - Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України (2016)
Комар Н. - Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці (2016)
Лотиш О. - Внесок Жана Тіроля в практику регулювання ринків (2016)
Васильєва Т. - Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління (2016)
Козюк В. - Глобальна економіка в умовах спадного тренда сировинних цін: виклики та можливості для України, Шиманська О. (2016)
Наші автори (2016)
Annotation (2016)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2016)
Содержание (2013)
Watted Nezar - Правильный диагноз как залог хорошей функции челюстно-лицевого аппарата и стабильной эстетики, Sabbagh Aladin, Proff Peter, Gera Shadi (2013)
Rodrнguez Hector Luis - Лечение взрослого пациента с патологией прикуса class II, осложнённого открытым. Случай без удаления (2013)
Rohaya Megat Abdul Wahab - Сравнение эффекта применения самолигирующих и обычных брекетов на стадии выравнивания зубов, Hartini Idris, Habibah Yacob, Shahrul Hisham Zainal Ariffin (2013)
Yuan Shu Ge - Сравнительная оценка эффекта лечения лицевой маской в сочетании с микроимплантами и аппаратом быстрого небного расширения для протракции верхней челюсти, Jin Liu; Lin Chen, Jian Li Han, Xin Guo (2013)
Дорошенко С. И - Особенности клиники и диагностики мезиального прикуса, Кульгинський Е. А. Стороженко К. В, Яковчук В. П. (2013)
Кулиш А. С. - Ортодонтическое лечение скученности — с удалением и без удаления зубов, Острянко В. И., Оснач Р. Г. (2013)
Петерсон Эрик - Абразивность зубной пасты — уровень, который приемлем для вас (2013)
Reitan Kaare - Реакция тканей на ортодонтическое передвижение зуба (2013)
Боголюбова Е. Н. - ЕОС 2013 (2013)
План ортодонтических мероприятий (2013)
Иванова М. - Тэвеон Ким, Милан Стоянович. Ортодонтический семинар в Киеве "Применение, масштабы использования и практические примеры работы с элайнерами" (2013)
Кривчикова С. А. - Есть контакт! (2013)
Мухина Анастасия Денисовна (5 ноября 1921 - мая 2013) (2013)
Галушко В. П. - Ефективність залучення інвестицій в агроформуваннях в умовах ринкової трансформації (2016)
Губенко В. І. - Актуальні напрями та новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту (2016)
Shudlurski J. - Theoretical aspects of innovation activities, Zaika S., Gridin O. (2016)
Родіонов О. В. - Підхід до розвитку ринкового потенціалу підприємств АПК, Родіонова О. Ю., Мірошниченко П. І. (2016)
Пономарьова М. С. - Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України (2016)
Онегіна В. М. - Сучасні тенденції розвитку сільських територій як загроза економічній безпеці України, Батюк Л. А. (2016)
Плотнікова М. Ф. - Інноваційно-інвестиційна практика сільського розвитку як стійкої суспільно-економічної системи (2016)
Стецюк П. А. - Концептуальні засади розвитку методології управління фінансами агроформувань (2016)
Горустович Т. Г. - Механизм финансирования инновационной деятельности в Республике Беларусь, Шпак А. П. (2016)
Маренич Т. Г. - Проблеми розкриття інформації у примітках до фінансової звітності (2016)
Малій О. Г. - Інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва (2016)
Батюк Л. А. - Соціально-економічні ризики сучасних глобалізаційних процесів, Кравченко О. М. (2016)
Чобіток В. І. - Методичний підхід до формування системи оцінки ризиків на промислових підприємствах (2016)
Коломієць Н. О. - Інвестиційні ризики та їх сутність (2016)
Красноруцький О. О. - Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств, Руденко С. В. (2016)
Перебийніс В. І. - Формування інноваційного потенціалу економіки в контексті розвитку наукових досліджень, Перебийніс Ю. В. (2016)
Маренич Т. Г. - Теоретические основы экономического роста субъектов агрохозяйствования, Годекова О. Ч., Бабаев С. К. (2016)
Крюкова І. О. - Формування механізму реалізації інноваційного потенціалу бізнес-суб’єктів сфери агропромислового виробництва (2016)
Мазнєв Г. Є. - Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Роль інтелектуальної ренти в економіці знань, Коноваленко М. К. (2016)
Онегіна В. М. - Інвестиції і продуктивність праці в сільському господарстві (2016)
Артеменко О. О. - Вітчизняний та іноземний досвід регулювання заробітної плати у сфері матеріального виробництва (2016)
Левкіна Р. В. - Імідж підприємств на ринку екологічно чистої продукції, Левкін А. В. (2016)
Малій О. Г. - Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти (2016)
Лега О. В. - Управлінський облік витрат виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації, Яловега Л. В. (2016)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2016)
Макєєв В. Ф. - Аналіз результатів незнімного протезування із застосуванням імплантатів при їх негайному навантаженні у пацієнтів похилого віку з повною втратою зубів на нижній щелепі, Угрин М. М., Заблоцька О. Я. (2016)
Ватанабе М. - Мінімальноінвазійні відновлення вінірами з реставраційного матеріалу на керамічній основі (2016)
Борисенко А. В. - Віддалені результати застосування медикаментозних композицій для лікування і профілактики післяімплантаційних ускладнень у пацієнтів похилого віку, Столяр В. Г. (2016)
Дзівак М. - Адгезивна фіксація готових кореневих штифтів (2016)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка клініко-технологічної якості допоміжного стоматологічного матеріалу — гіпсу (2016)
Чомлекоглу Е. - Естетично переконливий результат з інноваційною склокерамікою. Реставрації для передніх зубів зі склокераміки (VITA SUPRINITY®, "VITA Zahnfabrik"), виготовлені за технологією CAD/CAM, Сарі Т. (2016)
1000 причин пізнати унікальні технології цифрової діагностики від Vatech (2016)
Кузьміна В. А. - Навчання дітей відвідуванню стоматолога з використанням фотоілюстративного матеріалу послідовності дій, Якубова І. І., Ципан С. Б. (2016)
Nastych O. - Differences of the Bacterial, Biological and Immunological Aspects of Periimplantitis and Periodontitis. Literature Review, Melnychuk I., Pryshlyak V., Goncharuk-Khomyn M., Siegfried L. (2016)
KRAKDENT® 2016 (2016)
Маланчук В. О. - Дослідження анатомічної будови та архітектоніки кісток середньої зони обличчя за даними спіральної комп’ютерної томографії, Копчак А. В., Астапенко О. О., Шуминський Є. В. (2016)
Годована О. І. - Дослідження пародонтопротекторного впливу глікозаміногліканів та визначення біометричних критеріїв ефективності, Мартовлос А. І., Годований О. В., Ключівська О. Ю., Стойка Р. С. (2016)
Пайкуш В. А. - 14 Міжнародний стоматологічний конгрес з анестезії, седації і контролю над болеем, Солонько Г. М. (2016)
Маестро Радлінський: ювілей у поході до нових вершин (2016)
Ашиток Н. - Проблеми інклюзивної освіти в Україні (2015)
Глушаченко О. - Перспективи впровадження дистанційних методів навчання для студентів заочної форми навчання фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2015)
Дуля А. - Дидактичні засади формування екологічної компетентності у випускників вищих навчальних закладах морського профілю (2015)
Іваненко Л. - Методи розв’язання важливих сучасних проблем виховання милосердя у школярів (2015)
Иванова О. - Факторы интеграции вузов Беларуси в европейское образовательное пространство: теория и опыт (2015)
Kalinowska-Witek Barbara - Institutional and Family Forms of Foster Care of Children and Youth in Poland (2015)
Kanios Anna - Problems of Education and Professional Training of Social Workers in Poland (2015)
Корж О. - Теоретичні засади формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів (2015)
Кохановська О. - Природничо-математична освіта: сутність та змістові аспекти (2015)
Кузьменко Ю. - Розвиток трудового потенціалу фахівців із трудової підготовки УРСР у 1985 – 1991 рр. (2015)
Кучерган Є. - Сучасні педагогічні розвідки з проблем здоров’язбереження: аналіз дисертаційної тематики (2015)
Мисько В. - Соціально-правовий захист дитини як основа педагогічної діяльності Януша Корчака (2015)
Михальчук М. - Теоретические основы рефлексии как средства профессионального развития педагога (2015)
Павлішак О. - Мотивованість як невід’ємна частина формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії, Гутиряк О. (2015)
Парфанович І. - Синергетичний підхід у системі профілактики девіантної поведінки дівчат (2015)
Petrechko M. - Tracing and Assessing the Students’ Progress Using the Teaching Method-Dalton Plan (2015)
Петришин Л. - Упровадження педагогічної системи формування креативності майбутніх соціальних педагогів у вишах (2015)
Пилипів О. - Діяльність приватних ЗОШ І ступеня в Україні: історія і сучасність (2015)
Рева Т. - Основні етапи модернізації хімічної освіти в системі підготовки провізорів у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця при вивченні курсу неорганічної хімії (2015)
Ревть А. - Інноваційний досвід соціально-реабілітаційної роботи з дітьми-інвалідами та їх батьками в Україні (2015)
Самойленко О. - Вплив аудіовізуальних навчальних матеріалів веб-ресурсу на якість підготовки вчителя математики (2015)
Селивоник С. - Развитие познавательного интереса школьников средствами математических задач олимпиадного характера (2015)
Слюсаренко Н. - Суб’єкт-суб’єктний підхід до організації педагогічного процесу, Кульбацька М. (2015)
Стеченко О. - Євроінтеграційні зміни у вищій медичній та фармацевтичній освіті: найближчі перспективи (2015)
Султанова Н. - Сім’я як суспільна інституція соціалізації дитини (ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Федорова О. - Розвиток аудитивних умінь у процесі вивчення української мови на підготовчому відділенні для іноземних громадян (2015)
Чайковський М. - Вітчизняний досвід інтегрованого та інклюзивного навчання у системі вищої освіти (2015)
Шийка Ю. - Порівняльний аналіз забезпечення білінгвальної шкільної освіти в Канаді (Нунавут, Північно-західні території, Юкон) (2015)
Шиманчик М. - Субъектно-профессиональная позиция педагога: сущность, структура, Ковальчук Т. (2015)
Ярушак М. - Зміст виховання дівчинки засобами української етнопедагогіки (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Содержание (2011)
Абдулгазис В. С. - Определение структуры производственного потенциала предприятия электросвязи (2011)
Абдуллаєв А. Р. - Вітроенергетичний потенціал Криму та перспективи його розвитку (2011)
Абляева А. - Эффективность использования межотраслевых факторов в аграрном секторе (2011)
Анфалов А. А. - Иновационная деятельность в развитии транспорта и транспортной инфраструктуры Крыма как основа роста конкурентоспособности региона (2011)
Байракова И. В. - Экономическое развитие промышленности Автономной Республики Крым и его влияние на рост национального дохода Украины (2011)
Ваниева Э. А. - Анализ современного состояния и особенности развития инновационной деятельности промышленной отрасли в АРК, Абдураманова Э. А. (2011)
Додонова М. В. - Трансфертное ценообразование в сельскохозяйственных предприятиях (2011)
Климчук С. В. - Налоговое реформирование: миф или реальность (2011)
Куліпанов О. М. - Мотивація сільськогосподарської праці.Соціально-економічні аспекти (2011)
Меркулова А. В. - Оптимизация численности персонала в условиях кризиса, Лахонько М. А., Лубинец А. Ю. (2011)
Сафонова В. И. - Оптимизация размеров сельскохозяйственных предприятий и эффективность их функционирования в условиях новых форм хозяйствования (2011)
Сейдаметова З. C. - Cloud computing: основные концепции и тенденции развития, Темненко В. А. (2011)
Чернявая А. Л. - Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в Украине, Кобзарь Т. В. (2011)
Юр’єва С. Ю. - Про напрямки розвитку будівельної галузі України (2011)
Абібуллаєва Д. С. - Характеристика глобальної стадії і проблема інституційного забезпечення економічного розвитку (2011)
Адаманова З. О. - Особенности инновационного развития стран с переходной экономикой (2011)
Аджимет Г.Х. - Особенности сельскохозяйственной политики в странах ЕС, Аджимет Д. Х. (2011)
Джеппарова З. Р. - Проблемы глобальной бедности: тенденции развития (2011)
Кальченко Т. В. - Проблема інституційної збалансованості глобальної економічної системи, Кундиревич В. П. (2011)
Удалих О. О. - Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів, Михальченко Т. В., Хоптюк О. В. (2011)
Панченко Є. Г. - Лідерство в контексті глобальної корпоративної відповідальності, Петрашко Л. П. (2011)
Аблязова С. А. - Проблеми реформування спрощеної системи оподаткування в Україні (2011)
Алімова А. Э. - Фінансовий аналіз як метод діагностики фінансового стану підприємства, Сейдаметова Л. Д. (2011)
Джелялова Н. Б. - Специальный налоговый режим сельскохозяйственных товаропроизводителей (2011)
Додонов С. В. - Обоснование управленческих решений на основании анализа переменных затрат, Бунчук Н. А. (2011)
Верига Ю. А. - Напрями вдосконалення звітності про фінансові результати в агроформуваннях, Прожар Н. В. (2011)
Каджаметова Т. Н. - Основные проблемы учета, аудита и страхования финансовых инвестиций (2011)
Керимов А. Т. - Обоснование дефиниции, классификация бизнес-процессов, их место в системе управления банком (2011)
Коцюба М. П. - Методические проблемы учета реализации основных средств, Джуматаева Т. М. (2011)
Майданевич П. М. - Удосконалення лізингових відносин в підприємствах аграрного сектору (2011)
Малахова А. В. - Использование программно-целевого метода в стратегическом планировании деятельности предприятия (2011)
Прадун В. П. - Особенности управления использованием основных фондов сельскохозяйственных предприятий, Прадун В. В. (2011)
Сейдаметова Л. Д. - Єдиний соціальний внесок та податок с доходів фізичних осіб: проблеми обліку, оподаткування та контролю (2011)
Стефаненко М. М. - Бухгалтерський облік основних засобів: методи оцінки та шляхи їх гармонізації, Аджисалієва А. І. (2011)
Стефаненко М. М. - Облік грошових коштів підприємства: сучасні моделі, Септарова Д. І. (2011)
Стефаненко М. М. - Стратегічні пріоритети розвитку торговельних систем на внутрішньому ринку, Аджісалієва Е. І. (2011)
Таймазова Э. А. - Использование средств автоматизации процессов управления предприятий туристической сферы (2011)
Абдулхаиров А. З. - Анализ динамики развития туристско-рекреационного комплекса Крыма: управленческие аспекты (2011)
Клейменов А. М. - Планирование как деятельность высшего порядка (2011)
Столяренко А. В. - Классификационные факторы санаторно-курортного комплекса: теоретический подход (2011)
Бала Т. М. - Показатели уровня физического здоровья мальчиков средних классов после применения упражнений чирлидинга (2015)
Білецька В. В. - Екологічний туризм у системі фізичного виховання учнівської молоді, Вржесневська Г. І., Петренко Є. М. (2015)
Бобровник В. И. - Современный анализ технических действий и функционального состояния квалифицированных бегунов на средние дистанции, Хмельницкая И. В., Чайковский И. А., Тихоненко Я. П. (2015)
Бойко А. Л. - Рівень фізичної підготовленості студентів НТУУ КПІ та шляхи його підвищення (2015)
Бойченко С. - Підвищення спритності на основі вдосконалення координаційних здібностей футболістів, Ніколаєнко В. (2015)
Брайко Н. І. - Рухова активність як засіб оздоровлення студентів, Ігнатенко Н. В. (2015)
Булах С. М. - Структурні компоненти концептуальної моделі підготовки майбутніх інструкторів з атлетичної гімнастики до професійної діяльності (2015)
Вареник О. - Роль та місце сфери фізичної культури і спорту у процесі розвитку системи медичного страхування населення (2015)
Ведерніков В. А. - Ставлення майбутніх правоохоронців МВС України до вдосконалення системи фізичної та спеціальної підготовки (2015)
Вознюк Т. В. - Вікові особливості розвитку швидкісно-силових якостей учнів основної школи у процесі занять баскетболом (2015)
Гринько В. М. - Заняття аеробного характеру та їх можливий вплив на рівень загальної та спеціальної витривалості студентів (2015)
Демчук С. - Особливості методики навчання рухливих ігор дітей 6-10 років із депривацією слуху (2015)
Довгопол Є. П. - Особливості техніки подання м'яча у волейболі (2015)
Єременко О. - Підвищення рівня функціональної підготовленості у процесі вдосконалення спеціальної витривалості бігунів на середні дистанції (2015)
Іваночко В. В. - Ставлення студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять, Грибовська І. Б., Семаль Н. В. (2015)
Ігнатенко Н. В. - Підвищення працездатності студентів у процесі занять фізичними вправами аеробної спрямованості (2015)
Карленко В. - Формирование программы соревнований и проблемы соревновательной деятельности в биатлоне, Варфоломеева Л., Винник А., Ефанова В., Кравченко А., Нестеров В., Пидгрушна Е., Cмирнова З., Хуртик Д. (2015)
Касаткіна О. О. - Інтернет-мережа як об’єкт дозвілля молоді: сучасні тенденції, Ковальчук Т. І. (2015)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку рухливості на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів (2015)
Крижанівська О. - Шляхи розвитку цінностей студентів в процесі фізичного виховання (2015)
Круцевич Т. Ю. - Розвиток форм фізичного виховання в загальноосвітніх школах: проблеми і перспективи, Соловей Д. О. (2015)
Кун Сянлинь - Функциональное обеспечение работоспособности футболистов при работе аэробного характера, Дьяченко А. (2015)
Макуц Т. Б. - Особливості прояву уваги у тенісистів 14-15 років та її вплив на ефективність змагальної діяльності (2015)
Муллагильдина А. Я. - Повышение надёжности соревновательной деятельности спортсменок 10-13 лет в художественной гимнастике (2015)
Ніканоров О. - Відновлення швидкісно-силових якостей спортсменів ігрових видів спорту з ушкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба (2015)
Передерій А. В. - Матеріально-технічне забезпечення студентського спорту України в ХХІ столітті (на прикладі основних спортивних споруд), Пітин М. П., Мельник М. Г. (2015)
Приходько В. - Стан та перспективи реформування системи фізичного виховання у вищій школі України, Чернігівська С., Арзютов Г. (2015)
Сергеєв А. Ю. - Зарубіжний досвід державного регулювання сфери фізичної культури і спорту (2015)
Соболенко А. І. - Заняття атлетизмом у національному технічному університетІ України "КПІ” (обов’язкові заняття на 1-2 курсах) (2015)
Соболенко А. І. - Заняття в секції атлетизму у національному технічному університеті України "КПІ” (заняття для студентів 3-5 курсів) (2015)
Сухенко І. - Дідактичне ставлення до проблеми стандартизації та індивідуалізації в єдиноборствах (2015)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін функції уваги у юних спортсменів 13–16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення друге) (2015)
Череповська О. - Технологічне забезпечення якості освітнього процесу з фізичного виховання студентів ВНЗ, Безгребельна О., Череповський Д. (2015)
Чухловіна В. В. - Оцінка великих моторних функцій у дітей зі спастичними формами ДЦП (2015)
Яковенко Е. - Реализация функциональной подготовленности гребцов при различных тактических схемах преодоления соревновательной дистанции, Яшная А. (2015)
Содержание (2013)
Швець В. Т. - Металічний гелій в природних умовах (2013)
Кувандиков О. К. - Исследование магнитных свойств интерметаллидов в системе РЗМ—In в твёрдом и жидком состояниях, Шакаров Х. О., Абдурахмонов А. (2013)
Дехтяр А. И. - Деформация и разрушение α+β-титановых сплавов, синтезированных методом порошковой металлургии, Моисеева И. В., Саввакин Д. Г. (2013)
Korol Ya. - Deformation-Induced Phase Separation, Gusak A. (2013)
Троцан А. И. - Прогнозирование выделения карбонитридов и карбидов в микролегированной стали с применением термодинамических расчётов, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2013)
Григорьев С. Н. - О механизме уменьшения трения наноразмерных многослойных покрытий, Мандель А. М., Ошурко В. Б., Соломахо Г. И., Веселко С. Г. (2013)
Соболь О. В. - Влияние постоянного отрицательного потенциала смещения на структуру, субструктуру и напряжённо-деформированное состояние TiN-покрытий, Андреев А. А., Григорьев С. Н., Волосова М. А., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е., Киданова Н. В., Антоненкова Г. В., Черкасова Н. Ю. (2013)
Андреев А. А. - Использование импульсной ионной стимуляции для модификации структурно-напряжённого состояния и механических свойств вакуумно-дуговых TiN-покрытий, Волосова М. А., Горбань В. Ф., Григорьев С. Н., Киданова Н. В., Соболь О. В., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е. (2013)
Григорьев С. Н. - Моделирование термокапиллярной конвекции расплава с дисперсной примесью при лазерном поверхностном упрочнении материалов, Гурин А. М., Ковалёв О. Б. (2013)
Журавель И. А. - Изменение структуры и оптических свойств многослойных рентгеновских зеркал C/Si при нагреве, Бугаев Е. А., Воронов Д. Л., Кондратенко В. В. (2013)
Фодчук И. М. - Влияние высокодозового облучения ионами N+ на кристаллическую структуру Y2,95La0,05Fe5O12, Гуцуляк И. И., Заплитный Р. А., Яремий И. П., Бончик А. Ю., Cыворотка И. И. (2013)
Новосёлов А. Н. - Радиационно-стимулированная зернограничная диффузия в железе, его сплавах и коррозионно-стойких сталях, Смирнов Е. А., Шмаков А. А. (2013)
Гриднев А. Е. - Особенности обмена оксида азота у пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни (2016)
Думанский Ю. В. - Гастроэнтерологические аспекты рака легкого, Столярова О. Ю., Синяченко О. В., Кметюк Я. В., Степко В. А. (2016)
Личковська О. Л. - Гастроезофагеальний рефлюкс у дітей раннього віку: диференційна діагностика та лікування (2016)
Скоропад К. М. - Застосування комплексу незамінних, умовно замінних і замінних амінокислот у лікуванні хворих з поєднанням хронічного алкогольного панкреатиту та цирозу печінки (2016)
Куринной Е. Г. - Отчет о Киотском международном консенсусе по гастриту, ассоциированному с Helicobacter pylori (2016)
Чернобровий В. М. - Езофаго-гастро-імпеданс-рН-моніторинг: обґрунтування діагностики біліарного рефлюксу та застосування урсодезоксихолевої кислоти, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2016)
Губергріц Н. Б. - Раціональний вибір інгібітора протонної помпи для лікування хронічного панкреатиту у поєднанні з медикаментозними ураженнями печінки. Частина 1. Вихідний стан підшлункової залози та печінки, метаболічного гомеостазу. Якість життя хворих з поєднаною патологією, Фоменко П. Г., Голубова О. О., Бєляєва Н. В. (2016)
Дорофеев А. Э. - Место месалазина и псиллиума в лечении синдрома раздраженного кишечника с запорами, Руденко Н. Н., Кирьян Е. А., Деркач И. А., Бутова А. Ю. (2016)
Швец О. В. - Клиническая эффективность заместительной ферментной терапии внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы при хроническом панкреатите: результаты мультицентрового исследования, Агибалов А. Н., Бондаренко О. А., Гедражко В. Н., Дорофеев А. Э., Ижа А. Н., Крылова Е. А., Романенко О. В. (2016)
Губергриц Н. Б. - Постэрадикационный гастрит — terra incognita современной гастроэнтерологии, Василенко И. В., Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Агибалов А. Н., Линевская К. Ю. (2016)
Дорофеев А. Э. - Роль рифаксимина в лечении постинфекционного синдрома раздраженной кишки, Руденко Н. Н., Коновалова-Кушнир Т. А., Деркач И. А. (2016)
Ткач С. М. - Современные подходы к классификации, диагностике и ведению больных с хроническим гастритом в свете международного Киотского консенсуса (2016)
Nguyen G. C. - Фталат-вмісні 5-аміносаліцилати: інформація про терапевтичний вибір та мінімізації ризику (2016)
Гонцарюк Д. А. - Хронический панкреатит в сочетании с ожирением, метаболическим синдромом: возможные общие механизмы развития, Христич Т. Н., Телеки Я. М. (2016)
Ткач С. М. - Роль ерадикації інфекції Helicobacter pylori в профілактиці НПЗП-гастропатій, Онищук Л. О. (2016)
Оголошення (2016)
До уваги авторів (2016)
Содержание (2013)
Шакаров Х. О. - Парамагнитная температура Кюри и косвенное обменное взаимодействие в системах РЗМ—In (2013)
Шаповалов А. П. - Транспорт заряда в MoRe—Si(W)—MoRe-гетероструктурах при различных уровнях легирования полупроводникового слоя (2013)
Галій П. В. - Наноструктурні дослідження поверхонь (100) кристалів In4Se3, інтеркальованих сріблом, Ненчук Т. М., Ціжевський А., Мазур П., Бужук Я. М., Яровець І. Р. (2013)
Чейлях Я. А. - Повышение износостойкости наплавленного Fe—Cr—Mn-металла плазменной обработкой с получением метастабильной структуры, Чигарев В. В., Шейченко Г. В., Чейлях А. П., Ефременко В. Г., Шимидзу К. (2013)
Азаренков Н. А. - Вакуумно-плазменные покрытия на основе многоэлементных нитридов, Соболь О. В., Береснев В. М., Погребняк А. Д., Колесников Д. А., Турбин П. В., Торяник И. Н. (2013)
Бовсуновський Є. О. - Нанесення ультратонких алюмосилікатних покриттів на металеві поверхні аерозольним способом (2013)
Girzhon V. V. - Formation of Aluminium Surface Layers’ Structure during Laser Alloying with Copper and Cobalt Powders, Kovalyova V. M., Smolyakov O. V. (2013)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження фазових перетворень та фазового складу стопів системи Fe—B, Береза О. Ю., Безрукава О. Г. (2013)
Сухомлин Г. Д. - Большеугловые низкоэнергетические границы в мартенситных структурах доэвтектоидных сталей (2013)
Смирнов Е. А. - Некоторые вопросы кинетической теории радиационно-ускоренной граничной диффузии в поликристаллических материалах с примесями (2013)
Борча М. Д. - Определение структурной неоднородности кристаллов по данным анализа картин Кикучи, Баловсяк С. В., Фодчук И. М., Хоменко В. Ю., Ткач В. Н. (2013)
Соболь О. В. - Errata: Влияние постоянного отрицательного потенциала смещения на структуру, субструктуру и напряжённо-деформированное состояние TiN-покрытий, Андреев А. А., Григорьев С. Н., Волосова М. А., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е., Киданова Н. В., Антоненкова Г. В., Черкасова Н. Ю. (2013)
Андреев А. А. - Errata: Использование импульсной ионной стимуляции для модификации структурно-напряжённого состояния и механических свойств вакуумно-дуговых TiN-покрытий, Волосова М. А., Горбань В. Ф., Григорьев С. Н., Киданова Н. В., Соболь О. В., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е. (2013)
Ошкадёров С. П. - Рецензия на монографию "Упрочнение и свойства аустенитных сталей" (В. В. Сагарадзе, А. И. Уваров) (Екатеринбург: РИО УрО РАН: 2013). 720 с. (2013)
Филюк Г. М. - Економічна теорія і економічна політика в Україні: відносна відособленість (2015)
Лагутін В. Д. - Ринково-конкурентні відносини в предметі сучасної економічної теорії (2015)
Каленюк І. С. - Сучасні виклики розвитку вищої освіти (2015)
Ілюхіна В. В. - Проблема впровадження інноваційної моделі розвитку економіки України (2015)
Яцунь О. М. - Креатив "людського капіталу” в просторі суспільства знань: економічний аспект (2015)
Підопригора Л. А. - Соціальна політика держави як чинник прискорення євроінтеграційних процесів (2015)
Бех В. П. - Матриця ринкових відносин: від ідеї до теорії і практики (2015)
Біла С. О. - Вплив децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в Україні (2015)
Біла І. С. - Пріоритети державного регулювання підприємництва в сучасних умовах в Україні (2015)
Сандугей В. В. - Напрями регулювання впливу глобалізації на Український ринок праці (2015)
Кагляк О. В. - Системний підхід до розвитку людських ресурсів на підприємствах (2015)
Страшинська Л. В. - Особливості комплексу маркетингу суб’єктів туристичного підприємництва в сільській місцевості, Євтюкова І. О. (2015)
Шульга О. А. - Роль особистих селянських господарств у розвитку аграрної економіки України (2015)
Шпак Л. І. - Проблеми кадрового забезпечення туристичної галузі в системі компетентнісно-орієнтованого підходу (2015)
Студінська Г. Я. - Умови капіталізації бренду (2015)
Радіонова І. Ф. - Освітні інститути та потенціал української економіки знань (2015)
Ковальчук Т. Т. - Чи можлива самостійність монетарної політики НБУ? (2015)
Петришина Н. В. - Пріоритетні галузі економіки України: стан та перспективи розвитку (2015)
Скиба М. В. - Формування інституційних передумов впливу держави на структурно-інноваційні зрушення в економіці України (2015)
Череда І. С. - Екологічна криза в Україні та шляхи її подолання (2015)
Бондаренко В. Д. - Модель державно-церковних відносин початкового етапу комуністичного будівництва (1917 – 1921 рр.), Андрусишин Б. І. (2015)
Деркачова Н. О. - Наукова концепція західноруського права в поглядах М. Ф. Владимирського-Буданова (2015)
Добрянська І. В. - Формування і розвиток законодавства про працю в Україні доби Української Центральної Ради (2015)
Кушинська Л. А. - Давньоруське звичаєве право та проблема правового статусу удільних князівств (2015)
Лебедєв Д. В. - Історичний досвід політико-правового функціонування міністерства народного здоров’я та опікування Української держави 1918 р. і можливості його використання у реформуванні сучасної системи охорони здоров’я в Україні (2015)
Міхневич Л. В. - Ідея суверенітету України в радянську добу (за працею професора В. І. Бошка) (2015)
Середа О. В. - Інститут кандидатів на посади судового відомства в механізмі формування корпусу суддів в Російській імперії (2015)
Шитий С. І. - Історіографія проблеми становлення, розвитку і функціонування освітнього відомства Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради (2015)
Білозьоров Є. В. - Казуальне тлумачення норм права: теоретичні та практичні аспекти розуміння, Кривицький Ю. В. (2015)
Кончаковська В. В. - Реєстрація місця проживання: що необхідно знати (2015)
Морозова С. Є. - Заборона дискримінації за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і національним законодавством України, Труба В. І. (2015)
Пєсцов Р. Г. - Муніципальна правотворчість, як один із напрямів діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Алієва-Барановська В. М. - Порівняльний аналіз норм Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України у сфері інтелектуальної власності (2015)
Дроздюк Т. М. - Правове регулювання ринку земель: світовий досвід та його використання для розвитку ринку земель в Україні (2015)
Косенко С. С. - Віктимологічні аспекти індивідуальної профілактики відносно неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів (2015)
Кулакова Н. В. - Причини та умови злочинів, що посягають на об’єкти культурної спадщини (2015)
Заросинський Ю. Л. - Характеристика осіб неповнолітнього віку, що вчиняють злочини (2015)
Костицький В. В. - Політико-правові проблеми протидії антиукраїнській інформаційній війні у контексті Європейської безпеки (2015)
Левандовські К. М. - Поняття послуги в контексті § 611 Німецького цивільного уложення (2015)
Опольська Н. М. - Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні (2015)
Кархут О. Я. - Проблеми трансформації Української освіти в контексті Європейської інтеграції (2015)
Киричук А. С. - Аналіз загальних положень закону України "Про вищу освіту”, Кацара Н. В. (2015)
Макарова О. В. - Загальноосвітній навчальний заклад як один із базових інститутів правової соціалізації дитини (2015)
Наші автори (2015)
Содержание (2013)
Репецький С. П. - Природа спін-залежного транспорту в графені з домішкою хрому, Третяк О. В., Чешківський Д. К. (2013)
Нищенко М. М. - Позитронна спектроскопія композитів політетрафторетилен—вуглецеві нанотрубки, Цапко Є. А., Кода В. Ю., Михаленков В. С., Приходько Г. П., Семенцов Ю. І., Мазуренко Р. В., Махно С. М. (2013)
Мазуренко Р. В. - Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі нанокристалічного діоксиду олова, модифікованого йодидом міді в широкому діапазоні частот, Махно С. М., Гуня Г. М., Горбик П. П. (2013)
Дубина Д. С. - Влияние эффекта близости на возникновение пороговой и когерентной неустойчивости неравновесного сверхпроводящего состояния в сэндвиче MoRe/Al, Руденко Э. М., Краковный А. А., Носков В. Л. (2013)
Коломіець І. С. - Розв’язок спектральної задачі для поздовжньо неоднорідних недеполяризуючих середовищ, Оберемок Є. А., Савенков С. М., Клімов О. С. (2013)
Фодчук И. М. - Рентгеновская дифрактометрия структуры легированных лантаном железо-иттриевых гранатов после ионной имплантации, Довганюк В. В., Гуцуляк И. И., Яремий И. П., Бончик А. А., Савицкий Г. В., Cыворотка И. М., Скакунова Е. Г. (2013)
Bokstein B. - Surface Tension Gradient as Additional Driving Force for Grain Boundary Diffusion. Equilibrium and Non-Equilibrium Cases, Rodin A. (2013)
Petelin A. L. - Grain Boundary Diffusion with Simultaneous Chemical Interaction in Grain Boundary, Bokstein B. S. (2013)
Сухомлин Г. Д. - Специальные границы в феррите низкоуглеродистых сталей (2013)
Братушка С. Н. - Формирование ультрадисперсного состояния поверхностных слоёв стали, легированной атомами металлов в режиме оплавления плазменной струёй, Колисниченко О. В., Михалев А. Д., Купчишин А. И., Мукушев Б. А., Пшик А. В., Ердыбаева Н. К., Плотников С. В. (2013)
Кузьмин С. О. - Особенности морфологии бейнита в высокоуглеродистой комплексно-легированной стали, Ефременко В. Г., Чабак Ю. Г., Цветкова Е. В. (2013)
Булик І. І. - Вплив тиску водню на особливості диспропорціонування Sm2Co17, Лютий П. Я. (2013)
Кокорин В. В. - Фазовый наклёп в ферромагнитном сплаве с памятью формы Ni—Mn—In, Коледов В. В., Шавров В. Г., Коноплюк С. М., Трояновский Д. А., Маширов А. В., Алиев А. М. (2013)
Мовчан Д. Н. - Errata: Водород в никеле: гидрид или разрыв смешиваемости?, Теус С. М., Могильный Г. С., Гаврилюк В. Г. (2013)
Татаренко Н. О. - Економічна дипломатія: світовий досвід та українські здобутки (політико-економічний аспект) (2015)
Ткаченко В. Н. - Realpolitik: глобальные истоки кризиса в Украине, Дорошенко Н. П. (2015)
Метельова Т. О. - Країни Центральної Європи і міжнародна безпека: спільне й відмінне в українському питанні (2015)
Шергін С. О. - Дилема Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму (2015)
Мітрофанова О. О. - Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії (2015)
Добровольська А. Б. - Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн (2015)
Вонсович О. С. - Роль Східного партнерства в процесі боротьби із сучасними викликами та загрозами європейській безпеці (2015)
Ціватий В. Г. - Модель дипломатії та дипломатичної служби Арабської Республіки Єгипет (АРЄ): інституціональний аспект (2015)
Чекаленко Л. Д. - Еволюція діалогу Європейський Союз – Росія (2015)
Толстов С. В. - "Захід" і Росія в новій фазі політичного протистояння: співвідношення стратегії і тактики (2015)
Ференс Б. В. - Трансформація політичного простору сучасної України: тенденції та сучасність (2015)
Піляєв І. С. - Фрактальна локалізація глобальної парадигми "Схід - Захід": спроба синергетичного аналізу збройного конфлікту на Донбасі (2015)
Корольова А. С. - Взаємодія Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу щодо формування енергетичної політики на глобальному і регіональному рівнях (2015)
Новицька О. В. - Міжнародне визнання Держави Палестина – прорив у мирному процесі чи черговий етап переговорів? (2015)
Мачуський В. В. - Роль церкви в залагоджені міжетнічних та національних конфліктів, Вербицький В. В. (2015)
Шаповалова О. І. - Соціальні структури в міжнародних відносинах: конструктивістська концептуалізація (2015)
Швечикова Я. П. - Інтеграція як один з основних методів структуризації регіонального безпекового простору навколо Європейського Союзу (2015)
Циватый В. Г. - Культурно-гуманитарная и институциональная модель дипломатии Китайской Народной Республики (КНР): историко-политические традиции и современность (2015)
Жильцов С. С. - Новая трубопроводная архитектура в Каспийском регионе: итоги и перспективы (2015)
Крупеня І. М. - Малайзійсько-американські відносини: історична ретроспектива та еволюція в ХХ-ХХІ століттях (2015)
Васильэва М. О. - Зарубіжна допомога США: плюси і мінуси (2015)
Ціватий В. Г. - Дипломатичний, інституційний і геоекономічний виміри міжнародно-політичних регіонів: тренди,тенденції, традиції (2015)
Тупкало В. Н. - Методика оптимизации организационной структуры телекоммуникационного предприятия на основе реструктуризации системы технологических бизнес – процессов, Ващенко А. П. (2014)
Аннаєв Б. С. - Інноваційна діяльність: особливості здійснення у сучасних умовах (2014)
Арапова Е. Н. - Построение модели компетентностного подхода в управлении персоналом промышленного предприятия (2014)
Войнаренко С. М. - Ребрендинг підприємств мобільного зв’язку як спосіб підвищення їх конкурентоспроможності (2014)
Воронжак П. В. - Економіко-організаційні перешкоди інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств (2014)
Кірєв О. В. - Типологія бізнес-комунікацій інноваційно-активного промислового підприємства (2014)
Мартиненко А. Г. - Теоретико-методологічні підходи до розробки класифікаторів для визначення розмірів тарифів на здійснення державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу України (2014)
Петрова Л. С. - Особливості моніторингу та контролювання розвитку інноваційно-активного промислового підприємства, Дашковский А. С. (2014)
Порцельт Л. П. - Применение экспресс-планирования для принятия управленческих решений на предприятиях металлургической отрасли (2014)
Ковтуненко К. В. - Стратегія підприємства: визначення та особливості її формування, Скоморохін Д. В. (2014)
Танащук К. О. - Методологія тарифоутворення на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку (2014)
Троц І. В. - Напрями та шляхи подолання банкрутства машинобудівних підприємств Хмельниччини відповідно до їх кризового рівня (2014)
Щербакова І. Б. - Рекомендації до побудови докладної концептуальної моделі проектного бізнес-партнерства (2014)
Косова Т. Д. - Пруденційне регулювання депозитарного обліку цінних паперів в Україні (2014)
Шкрабак І. В. - Концептуальні підходи до формування кластерної стратегії розвитку житлового фонду, Коробський Р. В. (2014)
Касьянова Н. В. - Фінансова нестабільність – інструмент впливу на економічну систему, Глушаченко С. С. (2014)
Глушко И. М. - Внешние множественные операции табличной алгебры бесконечных таблиц (2016)
Губа А. А. - Метод извлечения логики поведения из промышленного программного кода на языке Кобол, Колчин А. В., Потиенко С. В. (2016)
Новокшонов А. К. - Аналіз ефективності реалізації арифметичних алгоритмів на мовах програмування C++ та Python (2016)
Опанасенко В. Н. - Синтез многоуровневых структур со многими выходами, Крывый С. Л. (2016)
Резниченко В. А. - Интеграция семейства расширенных дескриптивных логик с реляционной моделью данных, Чистякова И. С. (2016)
Шкільняк С. С. - Композиційно-номінативні логіки безкванторних рівнів, Волковицький Д. Б. (2016)
Шинкаренко В. И. - Конструктивно-продукционная модель графового представления текста, Куропятник Е. С. (2016)
Нікітченко М. С. - Чисті першопорядкові логіки квазіарних предикатів, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2016)
Паулин О. Н. - О выделении макроопераций из вычислительных процессов сортировки массивов данных, Комлевая Н. О., Марулин С. Ю. (2016)
Тітов Д. С. - Автоматизована розробка паралельної розподіленої системи обробки потокових даних, Дорошенко А. Ю., Яценко О. А. (2016)
Погорілий С. Д. - Створення і дослідження паралельних схем алгоритму Джонсона в технології GPGPU, Слинько М. С. (2016)
Zhygallo A. A. - Peterson’s Algorithm total correctness proof in IPCL (2016)
Остаповська Ю. А. - Доведення властивості коректної роботи банківської системи виплати грошових переказів, Панченко Т. В., Поліщук Н. В., Картавов М. О. (2016)
Дорошенко А. Ю. - Перетворення успадкованого коду на Fortran до масштабованого паралелізму і хмарних обчислень, Хаврюченко В. Д., Туліка Є. M., Жереб K. А. (2016)
Єршов C. В. - Методи організації паралельних обчислень для багаторівневих нечітких систем Такагі – Сугено, Пономаренко Р. М. (2016)
Марченко О. О. - Машинно-навчальні методи розпізнавання іменованих сутностей тексту (2016)
Молдавская А. В. - Метод формирования многоуровневых последовательных паттернов (2016)
Voloshyn D. - Application of deep learning and computer vision frameworks for solving video context prediction problem (2016)
Провотар О. І. - Нечіткі ймовірності та нечіткі події, Василенко О. В., Провотар О. О. (2016)
Єршов С. В. - Технологія моделювання на основі нечітких об’єктно-орієнтованих байєсівських мереж довіри, Костукевич Ф. В. (2016)
Рогушина Ю. В. - Семантические Wiki-ресурсы и их использование для построения персонифицированных онтологий (2016)
Захарова О. В. - Використання технік AI-планування для вирішення задач композиції Веб-сервісів (2016)
Рогушина Ю. В. - Використання активності користувача відкритих Wiki-ресурсів для поповнення його онтологічної моделі, Гришанова І. Ю. (2016)
Новицький О. В. - Розширення UML специфікації для моделювання семантичних об’єктів (2016)
Lytvynenko T. I. - Problem of data analysis and forecasting using decision trees method (2016)
Черніченко К. О. - Прогнозування навантаження та планування розкладу роботи операторів контактного центру, Капканець А. М., Панченко Т. В. (2016)
Крак Ю. В. - Практичне дослідження ефективності інформаційної технології автоматизованого визначення семантичних термінів у контенті навчальних матеріалів, Бармак О. В., Мазурець О. В. (2016)
Бекетов О. Г. - Розвиток інтернет-порталу метеорологічного прогнозування на мультипроцесорній платформі, Вітряк Є. А., Мироненко І. О., Овдій О. М. (2016)
Григорян Р. Д. - Симуляция гемодинамики гипертрофированного сердца, Аксенова Т. В. (2016)
Андон П. І. - Методичні основи оцінювання витрат на розроблення та супровід прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем, Ігнатенко П. П., Сініцин І. П., Слабоспицька О. О. (2016)
Лімонт А. С. - Елементи взаємодії пальців підбирального барабана прес підбирача зі стеблами льонотрести і технологічна надійність прес-підбирачів (2016)
Шейченко В. О. - Кореляційний аналіз тягового опору експериментальної секції голчатої борони, Хайліс Г. А., Шевчук В. В., Шевчук М. В. (2016)
Дудников А. А. - Вибрационные колебания в технологических процессах упрочнения, Лапенко Т. Г., Дудник В. В., Канивец А. В. (2016)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання процесу деформування багатошарового оскління при нестаціонарних теплових та силових навантаженнях (2016)
Іванов В. І. - Вплив рівня кореляції між елементами на імовірність безвідмовної роботи системи, Бантковський В. А. (2016)
Коноплянченко Є. В. - Технологічно-організаційні методи забезпечення надійності експлуатації автоматизованих виробничих систем, Герасименко В. О., Колодненко В. М., Ребрій А. М., Рибенко І. О. (2016)
Тарельник В. Б. - Повышение надежности импульсных торцевых уплотнений, Коноплянченко Е. В., Белоус А. В., Волошко Т. П., Жуков А. Н. (2016)
Водолазська Н. В. - Проблеми працездатності обладнання АПК на прикладі статистичних досліджень зносу насосу роторного типу, Пастухов О. Г. (2016)
Дубинин Е. А. - Фактор надежности водителя как элемента системы "водитель-машина-дорожные условия" в обеспечении устойчивости положения колесной машины (2016)
Кухтов В. Г. - Повышение долговечности и проектирование современных клиноременных вариаторов зерноуборочных комбайнов, Лысенко С. В., Павлюченко О. С. (2016)
Назаров О. І. - Підвищення довговічності барабанних гальмівних механізмів двовісних транспортних машин в умовах експлуатації, Назаров І. О., Абрамов Д. В. (2016)
Воробьев Ю. С. - Анализ особенностей напряженно деформированного состояния систем статор спиральная камера гидромашин, Ровный К. Н. (2016)
Карпик А. А. - Определяющие факторы энергетических потерь ступени компрессора газотурбинного двигателя на основе газодинамических параметров потока, Воробьев Ю. С. (2016)
Кальченко Б. И. - Нагруженность трансмиссии трактора типа Т-150 при управляемом движении на пахоте, Сергиенко Н. Е. (2016)
Клименко Н. П. - Анализ отказов и оценка надежности палубных механизмов в эксплуатации, Ивановская А. В., Богатырева Е. В., Попов В. В., Шаратов А. С. (2016)
Аулін В. В. - Методика вибору діагностичних параметрів технічного стану транспортних засобів на основі теорії сенситивів, Гриньків А. В. (2016)
Аулін В. В. - Надёжность рабочих процессов технических средств апк с элементами пневмоники, Панков А. А., Замота Т. Н. (2016)
Наглюк М. И. - Эксплуатационная надёжность автомобильных двигателей и качество применяемых антифризов, Копин Р. В., Наглюк И. С. (2016)
Рябушенко О. В - Вплив радіусу закруглення перехрестя на затримку транспортного засобу, Левчук В. Ю. (2016)
Дудукалов Ю. В. - Обеспечение надежности восстанавливаемых деталей при компьютерном технологическом проектировании с экспертными системами (2016)
Кухтов В. Г. - Совершенствование методов расчета несущей системы шарнирного тягача, Щербак О. В., Суминов А. В. (2016)
Кривошапов С. И. - Нормирование периодичности технического обслуживания и ресурса транспортных машин в сложных условиях эксплуатации (2016)
Горбенко А. Н. - Оценка и пути повышения надежности палубных механизмов, Ениватов В. В., Ивановская А. В., Клименко Н. П., Конюков В. Л. (2016)
Савченко В. М. - Методика зносу плунжерів насосів високого тиску, Міненко С. В., Крот В. В. (2016)
Калінін Є. І. - Оцінка міцності при дії локального навантаження на попередньо напружену безмоментну оболонку, Романченко В. М. (2016)
Литовка С. В. - Влияние скорости скольжения и нагрузки в трибосопряжении на энергию акустической эмиссии (2016)
Шандиба О. Б. - Вплив експлуатаційної надійності на рівень виробничого травматизму, Шандиба І. О., Головченко Г. С., Хромушина Л. А., Борозенец Н. С., Пугач В. І. (2016)
Шандиба О. Б. - Економічна ефективність впровадження заходів охорони праці та довкілля, Шандиба І. О., Курило А. О., Шпетний Д. М. (2016)
Морозов В. І. - Електрофізичний вплив на властивості паливно-мастильних матеріалів, Марчук В. Є., Морозова І. В., Фіненко В. В., Калініченко В. І., Градиський Ю. О. (2016)
Власовец В. М. - Методика оценки напряжений в сечении образцов при усталостных испытаниях, Заец В. Н., Карабин В. В. (2016)
Каденко В. С. - Удосконалення робочих органів культиваторів конструкторсько-технологічними методами (2016)
Шевченко С. А. - Определение коэффициента готовности при использовании плановых пауз в работе для восстановления машины (2016)
Гринченко О. С. - Теоретичний аналіз автоколивань грунтообробних органів на пружній підвісці з урахуванням стохастичних факторів, Алфьоров О. І., Савченко В. Б., Юр'єва Г. П. (2016)
Дмитрів В. Т. - Моделювання коливань клапанно демпферної системи регулятора вакуумметричного тиску (2016)
Дмитрів В. Т. - Результати експериментальних досліджень доїльного апарата з адаптивним пневмоелектромагнітним пульсатором, Дмитрів І. В., Адамчук В. В. (2016)
Злепко С. М. - Оцінювання метрологічних характеристик фотоплетизмографічного приладу діагностування стану периферичного кровообігу, Козловська Т. І., Стасенко В. А., Павлов В. С., Думенко В. П. (2016)
Луцик Н. С. - Програмний комплекс для морфологічного аналізу та аналізу серцевого ритму з підвищеною інформативністю, Литвиненко Я. В., Лупенко С. А., Зозуля А. М. (2016)
Багацький О. В. - Програмна архітектура системи для збору і обробки параметрів комунальних послуг (2016)
Кириленко О. В. - Інформаційне та нормативне забезпечення організації мультиагентного керування електроенергетичної системи із активним споживачем, Денисюк С. П., Танкевич С. Є., Базюк Т. М. (2016)
Козакевич І. А. - Розділення впливу анізотропних властивостей асинхронного двигуна при бездатчиковому керуванні на низькій кутовій швидкості (2016)
Матусевич О. О. - Концептуальна модель підвищення оптимального управління системою технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій (2016)
Смирнов В. С. - Принципы построения структурно-инвариантных усилительно-преобразовательных систем инфокоммуникационного оборудования автономных объектов, Самков А. В., Иваниченко Е. В., Беленок Н. В. (2016)
Трояновська Т. І. - Модель формування автоматичних розкладів за алгоритмом Парето, Гороховський О. І., Бойко О. В. (2016)
Шуллє Ю. А. - Використання АСКОЕ для підвищення ефективності енерговикористання на промислових підприємствах, Рогозянський І. С. (2016)
Яндульський О. С. - Сумісне використання автоматизованих систем MicroSCADA та АСЗІ МП АРГОН в АСУ ТП, Дмитренко О. О. , Заколодяжний В. В. (2016)
Бабенко А. Ю. - Вплив аналогів /миметиків глюкагоноподібного пептиду 1 на варіативність глікемії та його значення у зниженні ризику кардіоваскулярних ускладнень цукрового діабету, Лихоносов Н. П., Лихоносова А. П. (2014)
Щепотін І. Б. - Клінічне значення експресії рецепторів андрогенів у хворих на рак молочної залози, Зотов О. С., Любота Р. В., Анікусько М. Ф., Любота І. І. (2014)
Суслик Г. І. - Роль макро- та мікроелементів у патогенезі цукрового діабету 2-го типу, Капустинська О. С. (2014)
Черенько С. М. - Сублклінічний синдром Кушінга та його значення в ендокринології та хірургії надниркових залоз, Товкай О. А., Щекатурова Л. В., Третяк О. Е. (2014)
Горобейко М. Б. - Визначення ризиків ампутації та смерті у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи та критичною ішемією нижніх кінцівок (2014)
Кирилюк М. Л. - Алгоритм діагностики осетопорозу та оцінка ризику переломів у жінок із цукровим діабетом 2-го типу у постменопаузальний період, Щекатурова Л. В., Третяк О. Е., Підаєв А. В. (2014)
КарпенкоО. І. - Порушення серцевого ритму у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та інфарктом міокарда, Карпенко О. О., Безуглова С. В., МицкевичЛ. В., Злова Т. І. (2014)
Вернигородська М. В. - Структура та динаміка інвалідності внаслідок цукрового діабету в осіб молодого віку в Тернопільській області, Вернигородський В. С., Забур’янова В. Ю., Яворовенко О. Б., Банадига І. Ф. (2014)
СеменюкЛ. М. - Деякі рецепторно-імунні характеристики ендометрію за різних форм домінування андрогенів (2014)
Зелінська Н. Б. - Поширенність синдрому Шерешевського-Тернера у дітей в Україні та його генетичні варіанти, Шевченко І. Ю., Погадаєва Н. Л., Глоба Є. В. (2014)
Косовцова Г. В. - Екскреція катехоламінів на тлі ожиріння у дитячому віці (2014)
Кирилюк М. Л. - Менопауза: сучасні уявлення про безпеку та ефективність лікування (2014)
Рибаков С. Й. - Про історію хвороби Іценка-Кушінга (2014)
Огризько Т. В. - Рак прищитоподібної залози: клініко-морфологічні особливості, Гузь О. О., Шептуха С. А., Хоперія В. Г. (2014)
Непоправні втрати (2014)
Моця О. - Битва на Синіх Водах і її місце в середньовічній історії Європи, Рафальський О. (2014)
Козир І. - Торговицький археологічний комплекс та проблема локалізації Синьоводської битви 1362 року (2014)
Біляєва С. - Деякі дискусійні питання розвитку Південноруських земель ХII – ХІV ст. (у контексті наслідків Синьоводської битви 1362 р.) (2014)
Борисенко В. - Нові підходи до вирішення Синьоводської проблеми 1362 р. (2014)
Крамаровский М. - Оборонительный комплекс Солхата 1375 – 1380 гг.: опыт интерпретации (2014)
Чорний О. - Історична географія Правобережної України середини ХIV століття в контексті битви на Синіх Водах (2014)
Нарожный Е. - О "Петровском кладе” на Кубани, Нарожная Ф. (2014)
Возний І. - Взяття Чорнівського городища монголо-татарами у 1241 р. (2014)
Крамаровский М. - Археологические работы на оборонительном комплексе Солхата в 2010 – 2011 гг., Сейдалиев Э. (2014)
Єльников М. - Золотоординські міста нижнього Подніпров’я і Північно-Західного Приазов’я: ступінь та перспективи дослідження (2014)
Івангородський К. - Етногенез кримських татар та етносоціальний вимір становлення Кримського ханства (XIII – XV ст.) (2014)
Печенюк І. - Синьоводська битва та її місце у воєнній історії України, Соколюк С. (2014)
Бережинский В. - К вопросу о методике экспериментальной реконструкции завязки, ведения и исхода Синеводской битвы (2014)
Готун І. - Південні Київські передмістя в епоху Синьоводської битви (на прикладі селища Ходосівка-Рославське), Гунь М., Сухонос А. (2014)
Івакін В. - Могильники Києво-Подолу XIII – XVI ст. за даними археологічних досліджень (2014)
Непомящих В. - Дослідження оборонних укріплень городища в урочищі Бабина гора (за результатами археологічних розкопок 2011 року в м. Олевськ Житомирської області) (2014)
Проскурова С. - Українознавчий аспект соціокультурного освоєння українцями "Дикого поля” в XIV – XVIII ст. (2014)
Федорук А. - Роль князів з династії Гедиміновичів у появі та використанні вогнепальної зброї в руських землях наприкінці ХIV – першій половині ХV ст. (2014)
Блануца А. - Старости/намісники в "окраїнних” прикордонних замках кінця XV – середини XVI ст. (2014)
Капустін К. - Київська земля в середині ХIII – XV ст. (2014)
Кедун І. - Післямонгольський Новгород-Сіверський за матеріалами археологічних досліджень (2014)
Михайлюк Ю. - Українське міщанство Литовської доби у Візії М. Довнар-Запольського (2014)
Моця Б. - Охорона кордонів в Україні в другій половині XIII – ХVI ст. (2014)
Панишко С. - Найдавніші лицарські двори Волині (2014)
Карашевич І. - Застосування гіс-технологій для вивчення ансамблю Аккерманської фортеці (2014)
Сичoв М. - До питання про біоархеологічну реконструкцію Торговицького Золотоординсько комплексу (2014)
Петраускас А. - До питання експериментального відтворення сиродутного способу отримання заліза (2014)
Ясновська Л. - Давньоруське керамічне виробництво Чернігівщини (2014)
Петренко В. І. - Об’єднуймося, щоб покласти край туберкульозу!, Долинська М. Г. (2016)
Вольф С. Б. - Показатели системы глутатиона при развитии нежелательных гепатотоксических реакций на химиотерапию туберкулеза (2016)
Дужий І. Д. - Можливості хірургічного лікування поширеного хіміорезистентного туберкульозу легень, Кравець О. В., Гресько І. Я. (2016)
Петренко В. І. - Порівняльна ефективність лікування хворих із ко-інфекцією мультирезистентний туберкульоз/ВІЛ залежно від вихідних результатів чутливості M. tuberculosis до фторхінолонових і/або аміноглікозидних препаратів, Панасюк О. В., Радиш Г. В., Ничипоренко Л. С. (2016)
Барбова А. І. - Варіанти моно- і полірезистентності МБТ до протитуберкульозних препаратів І ряду у хворих з новими і повторними випадками туберкульозу, Черенько С. О., Старичек Г. В., Аврамчук О. В., Погребна М. В., Алієва Н. М. (2016)
Потейко П. И. - Филогенетический анализ M. tuberculosis, выделенных у больных химиорезистентным туберкулезом легких, Герилович А. П., Рогожин А. В., Константиновская О. С., Ляшенко А. А., Сапко С. А., Солодянкин А. С., Болотин В. И. (2016)
Герич П. Р. - Спроба корекції ендотеліальної дисфункції у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ ступеня у поєднанні з ішемічною хворобою серця І—ІІ функціонального класу шляхом застосування рофлуміласту і кверцетину (2016)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Виживання призначених первинних схем антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію, Шевельова О. В., Шевченко-Макаренко О. П. (2016)
Синяченко О. В. - Клиническое значение опухолевых маркеров при раке легкого, Думанский Ю. В., Столярова О. Ю., Кметюк Я. В. (2016)
Черенько С. О. - Функціональний стан печінки за біохімічними показниками крові у хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ та супутнім вірусним гепатитом В та/або С, Литвиненко Н. А., Гуменюк М. І., Манів О. Я., Варицька Г. О. (2016)
Зеленська М. В. - Ефективна модель організації медичної допомоги вагітним із залежністю від опіоїдів (2016)
Ваколюк А. В. - Комплексна характеристика пристроїв доставки нікотину — електронних сигарет — як засобу боротьби з тютюновою залежністю, Богомолов А. Є. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Перспективи подолання туберкульозу в Україні, Петренко В. І., Шевченко О. С. (2016)
Зеленська М. В. - Підходи щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням зидовудину у ВІЛ-інфікованих вагітних (2016)
Процюк Р. Г. - Актуальні питання ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ/СНІД в Україні (2016)
Сиренко И. А. - Отзыв на национальный учебник "Фтизиатрия" (2016)
Бабінець Л. С. - Куріння як чинник поглиблення остеодефіциту при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту, Квасніцька О. С., Онуфрик З. Я., Семенова І. В., Мігенько Л. М. (2016)
Христич Т. М. - Про труднощі в діагностиці пневмоній, Гонцарюк Д. О., Кушнір Л. Д., Багрій В. М. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Визначення вмісту нітрогену монооксиду в периферичній крові хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Єременчук І. В., Пужанська А. П. (2016)
Сливка В. І. - Ліпопероксидація у хворих на туберкульоз легень (2016)
Юсупалієва М. М. - Структура коморбідної патології у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень на етапі санаторно-курортного лікування (2016)
Пам’яті Світлани Олександрівни Черенько (2016)
Пам’яті Миколи Григоровича Бойка (2016)
Умови публікації в журналі "Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (2016)
Гаращук О. В. - Економічне середовище розвитку освіти в контексті євроінтеграції, Куценко В. І. (2015)
Романовський О. О. - Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку сфери вищої освіти (2015)
Бицюра Ю. В. - Нооекономіка: теоретико-методологічна відповідь на виклики постіндустріального суспільства (2015)
Кравцова І. В. - Теоретичні засади дослідження світової економіки на основі глобальних ланцюгів створення вартості (2015)
Манжула Є. В. - Кооперація як фактор економічного та соціального розвитку (2015)
Титенко О. А. - Інформація та знання як ключові поняття сучасної політичної економії (2015)
Кагляк О. В. - Сучасні тенденції розвитку людських ресурсів на підприємствах України (2015)
Соколова О. М. - Кластери промислових підприємств як носії інноваційного характеру розвитку економіки країни (2015)
Страшинський В. І. - Інвестиційне забезпечення підприємств харчової промисловості: стан, тенденції та проблеми (2015)
Яременко М. І. - Інновації та структура капіталу підприємства (2015)
Лабурцева О. І. - Структурні зміни в економіцІ України в умовах глобалізації, Страшинська Л. В. (2015)
Акуленко В. І. - Підранки війни з країни дитинства (2015)
Бедрій М. М. - Литовське звичаєве право: деякі історико-юридичні аспекти (2015)
Кушинська Л. А. - Козацьке звичаєве право як чинник самоідентифікаціЇ Українців ХVІІ-XVІІІ століття (2015)
Маньгора Т. В. - Оцінка конституції УНР А. Яковлівим (2015)
Соломінчук В. В. - Зародження законодавства про професійні спілки на теренах України (2015)
Огірко Р. С. - Морально-етичні засади української козацької держави за Конституцією Пилипа Орлика, Ярешко Д. (2015)
Макарова О. В. - Правовий нігілізм і революція: проблема взаємозв’язку (2015)
Саприкіна Н. В. - Економічний концепт сучасної держави (2015)
Постол К. А. - Неприбуткові громадські об’єднення як суб’єкти реалізації правовідносин громадянського суспільства в Україні (2015)
Шимон С. І. - Правова природа шлюбу за сімейним кодексом України (2015)
Кончаковська В. В. - Тлумачення поняття "примушування” у контексті ст. 373 Кримінального кодексу України (2015)
Косенко С. С. - Насильство в сім’ї, його види та мотиви (2015)
Краснопольська Л. П. - Інститут угод про визнання вини в кримінальному провадженні України (2015)
Кулакова Н. В. - Віктимологічна профілактика корисливо-насильницьких злочинів щодо неповнолітніх, Білоус В. П. (2015)
Кулакова Н. В. - Охорона культурної спадщини України у кримінологічному вимірі (2015)
Левандовскі К. М. - Поняття, сторони та підстави припинення трудового договору в праві Німеччини (2015)
Кархут О. Я. - Ефективність механізму правового регулювання суспільних відносин в освітній сфер (2015)
Андрусишин Б. І. - У пошуках вдосконалення форми сучасної національної Української держави, Бучма О. В. (2015)
Наші автори (2015)
Бабкіна О. В. - Передумови переходу до демократії: ризики транзитивного суспільства (2015)
Новакова О. В. - Внутрішні дилеми демократії: актуалізація концепції Філіппа К. Шміттера (2015)
Козьма В. В. - "Хронічні хвороби" політичних виборів в Україні (2015)
Максимець В. Є. - Політичні кризи в Словацькій республіці періоду демократичного транзиту на шляху до Європейського Союзу та НАТО: спроба політико-правового аналізу (2015)
Хома Н. М. - Детериторіалізація та ретериторіалізація: підходи до визначення ролі території в умовах глобалізації (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського