Божкова В. В. - Аналіз принципів ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах, Рябченко І. М. (2013)
Тєлєтов О. С. - Аналіз тенденцій розвитку ринку дизельного палива, Клименко В. В. (2013)
Біловодська О. А. - Управління маркетинговими ресурсами в умовах інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, Коваленко Я. А. (2013)
Жарська І. О. - Інформаційні системи й технології в системі маркетингу залізничного транспорту (2013)
Двірко Ю. В. - Методичні аспекти застосування бенчмаркінгу в діяльності торговельних підприємств споживчої кооперації (2013)
Zavirukha A. O. - Modeling of manufacturer and retailer cooperative income considering advertising costs, Bludova T. V. (2013)
Петрович Й. М. - Еволюція контролінгу в сучасній теорії та практиці управління вітчизняними підприємствами, Панас Я. В. (2013)
Полозов А. А. - Инновационная модель структуры личности: психологические аспекты управления инновациями (2013)
Башук Т. О. - Стимулювання та розвиток креативності в персоналу, Хижняк М. О. (2013)
Bolshenko S. F. - Development of principles and methods of spurring employees to innovative activity (2013)
Дунська А. Р. - Визначення категорії "інноваційний механізм розвитку промислових підприємств" (2013)
Курган О. Г. - Капітальні інвестиції як основа інноваційного розвитку підприємства, Шехман В. В. (2013)
Шовкова О. А. - Формування комунікаційної політики в інноваційних проектах підприємств торгівлі продовольством (2013)
Маслак О. І. - Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня, Гришко Н. Є. (2013)
Галяева Л. Е. - Инновации в системе управления ликвидностью кредитных организаций (2013)
Ібрагімов Е. Е. - Вплив споживчого капіталу на формування корпоративної системи стратегічного планування кондитерських підприємств (2013)
Ховрак І. В. - Фінансування інноваційного розвитку: реалії та перспективи (2013)
Шипуліна Ю. С. - Інноваційна культура як основа сприятливого середовища інноваційного розвитку організації: методичні засади оцінки (2013)
Комарницька Г. О. - Урбокластери як інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні (2013)
Прокопенко О. В. - Системно-синергетичний підхід до управління екологічними протиріччями на територіальному рівні, Петрушенко М. М. (2013)
Бєлякова О. В. - Розвинення інфраструктури ринку екологічно чистих товарів промислового регіону, Солоха Д. В. (2013)
Стойчева М. Г. - Приоритеты и тенденции оптимизации управления больничным сектором здравоохранения в Республике Болгария (2013)
Гімпель В. В. - Механізм визначення еколого-економічної активності кластерного утворення (2013)
Абрамовська К. А. - Європейський банківський союз в контексті реформування банківської системи ЄС (2013)
Яремчук В. Д. - Особливості формування прав і свобод людини у контексті сучасного право порозуміння (2013)
Альмес М. І. - Принципи канонічного права (2013)
Андреєнко О. Л. - Примусові заходи у порядку самодопомоги та захист прав людини: історико-правовий аспект (2013)
Казакбаев Медет Кубатбекович - Некоторые вопросы возникновения и развития правового иммунитета (2013)
Sayakova Maria Kasymbaevna - Drug Situation among Women in Kyrgyzstan: Trends, Problems and Responses (2013)
Іванова І. С. - Передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР: історико-правовий аспект (2013)
Біляєв В. О. - Інноваційні способи отримання та використання оперативної інформації під час опитування (2013)
Ващук О. П. - Можливості використання невербальної інформації при проведенні допиту (2013)
Клюс В. В. - Особливості деструктивної діяльності радикально-релігійних та екстремістських організацій як чинник впливу на духовну безпеку України (2013)
Шевчук О. О. - Способи скоєння злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та особливості їх документування підрозділами ДСБЕЗ МВС України (2013)
Ромців О. І. - Характеристика осіб, що вчиняють посадові злочини (2013)
Курилін І. Р. - Проблеми розвитку злочинності в сфері авторських і суміжних прав (2013)
Туз Н. Д. - Вплив соціального середовища на формування особистості неповнолітнього злочинця (2013)
Леоненко І. В. - Процесуальний статус особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України (2013)
Гетьман Є. А. - Функції нормотворчої діяльності органів виконавчої влади (2013)
Грищук А. Б. - Рівень якості професійно-практичної підготовки державних службовців: проблеми, шляхи подолання комплікативних позицій (2013)
Самагальська Ю. Я. - Здійснення інспекційних заходів як центральна стадія адміністративної процедури реалізації інспекційних повноважень (2013)
Фролов Ю. М. - Адміністративно-правові засади створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Лук’янова М. Л. - Контроль та нагляд за додержанням законодавства, що регламентує розгляд скарг на дії чи бездіяльність посадових осіб державної виконавчої служби (2013)
Найдьон Є. М. - Загальноправова характеристика фактів одержання неправомірної вигоди посадовими особами державних органів України (на основі діяльності підрозділів податкової міліції Міністерства доходів та зборів України щодо протидії корупції), Томма Р. П. (2013)
Руснак Л. М. - Щодо визначення кола суб’єктів адміністративної відповідальності за порушення прав у сфері охорони здоров’я населення (2013)
Коротких А. Ю. - Поняття та структура правового статусу адміністративного суду як суб’єкта адміністративної юрисдикції (2013)
Басова Ю. Ю. - До питання про стадії контрольних проваджень органів публічної адміністрації (2013)
Мінаєва О. М. - Облік при визначенні об’єкту та бази оподаткування (2013)
Михайлов В. В. - До питання про класифікацію податків і зборів в залежності від платника (2013)
Іванова С. С. - Правове регулювання оподаткування доходів приватних нотаріусів (2013)
Селезень С. В. - Відмежування моральної шкоди від майнової шкоди (2013)
Щотова Ю. М. - Сфера представництва профспілками колективних трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників (2013)
Джепа Г. В. - Міжнародний підхід до класифікації заохочень за трудові досягнення (2013)
Мартинюк І. В. - Поняття та значення стимулювання працевлаштування громадян, які є недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці (2013)
Хомич Ю. І. - Сучасний стан реалізації принципу солідарності та субсидування в соціальному забезпеченні населення України (2013)
Світайло П. Ю. - Щодо правового регулювання робочого часу при виконанні дистанційної праці (2013)
Cапон А. В. - Зміст правовідносин з соціального забезпечення суддів (2013)
Сайнецький О. П. - Зміст та особливості соціального забезпечення військовослужбовців як правового явища (2013)
Пададименко Н. В. - Особливості соціального забезпечення працівників правоохоронних органів (2013)
Маньковський Н. Я. - Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Кавун С. М. - Зовнішньо-організаційні засади правоохоронної діяльності кримінальної міліції (2013)
Ісаков М. Г. - До питання про визначення та сутність державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2013)
Ніколенко Л. М. - Порядок перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві (2013)
Любімова С. Ю. - Правовий статус учасників юрисдикційних адміністративних проваджень у сфері господарської діяльності (2013)
Ковальчук І. С. - Актуальні проблеми функціонування і реорганізації правоохоронної системи України (2013)
Слабунова Ю. В. - Поняття та функціональне призначення адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян органами прокуратури (2013)
Харитонова Т. Є. - Деякі проблеми використання іноземцями земель сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Кирилюк В. А. - Деякі питання впровадження пенітенціарної ідеї в пенітенціарну теорію України (2013)
Белькова С. В. - Актуальні тенденції розвитку української газетної журналістики і жанровий процес (2013)
Хряпинський А. П. - Система суб’єктів контрольно-наглядової діяльності у сфері містобудування: питання сьогодення (2013)
Яворський Р. І. - Форма договору про надання туристичних послуг та способи його укладення (2013)
Савчин Г. Я. - Порядок оформлення, розміщення та правила внутрішнього розпорядку для увязнених, арештованих тюрем УРСР (1944-1953 рр.) (2013)
Амонс М. О. - Психологічні чинники формування уявлень про діяльність міліції у суспільній свідомості, Портненко К. С. (2013)
Ярига К. П. - Заходи попередження вчинення вбивств студентами-іноземцями (2013)
Лепех Л. Л. - Зміст та особливості категорії "правове регулювання" (2013)
Когут Я. М. - Щодо поняття адміністративної поліцейської діяльності (2013)
Ісаєв А. М. - Майнове право як предмет договору дарування (2013)
Іванищук А. А. - Поняття форми діяльності публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності судової гілки влади (2013)
Осадчий В. І. - Механізм правового регулювання (2013)
Чернявський С. С. - Адміністративно-правові аспекти набуття права на зайняття адвокатською діяльністю (2013)
Єщук О. М. - Лінгвістичні аспекти адміністративно-правової охорони (2013)
Примак Т. О. - Стратегії позиціонування у теорії маркетингу (2012)
Тєлєтов О. С. - Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні, Косолап Н. Є. (2012)
Біловодська О. А. - Теоретико-методичні засади створення бренда міста, Гайдабрус Н. В. (2012)
Lesidrenska S. - Social-media platforms and its effect on digital marketing activities, Dicke Ph. (2012)
Беспалюк Х. М. - Комплексне дослідження бізнес-портфеля приладобудівного підприємства, Ілів І. М. (2012)
Кочубей Р. В. - Содержание понятия "предпринимательская структура" (2012)
Ілляшенко С. М. - Комунікаційна ефективність WEB-технологій у маркетингу науково-освітніх послуг, Шипуліна Ю. С. (2012)
Перерва П. Г. - Визначення ризику оцінки стану кон’юнктури вітчизняного ринку асинхронних двигунів, Кобєлєва Т. О. (2012)
Антипова Ю. К. - Адаптація маркетингової дослідної методики "Mystery Shoppіng" до специфіки роботи роздрібних магазинів самообслуговування, Сорочан Д. В. (2012)
Зайчук Т. О. - Теоретичні аспекти визначення ринкового потенціалу і таргетингу вітчизняними підприємствами (2012)
Махнуша С. В. - Наукові підходи та практичні аспекти оцінки ринкових позицій бренда (на прикладі галузі шоколадних і кондитерських виробів України), Березова С. М. (2012)
Петруня В. Ю. - Ризики маркетингової діяльності: вплив глобалізації (2012)
Райко Д. В. - Оцінка результатів діяльності керівників маркетингових служб (2012)
Gheorghe Iu.-R. - Word-of-mouth communication: a theoretical review (2012)
Олійник В. М. - Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів, Фролов С. М., Лещенко Ю. І. (2012)
Башук Т. О. - Підбір персоналу та ухвалення рішень у креативному управлінні організацією, Смірнова Я. І. (2012)
Карпіщенко О. О. - Розроблення методичного підходу до раціональної організації інноваційного процесу на підприємстві (2012)
Михайличенко Н. М. - Проблеми визначення кола функцій контролінгу інновацій (2012)
Пересадько Г. О. - Інноваційні стратегії банку, Ніколаєва К. О. (2012)
Семененко І. М. - Використання цільового підходу до діагностики в управлінні підприємством (2012)
Таранюк Л. М. - Науково-прикладні аспекти процесоорієнтованого управління на промислових підприємствах при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів (2012)
Мельник Л. Г. - Досвід Європейського Союзу у формуванні інноваційної стратегії сталого розвитку, Дегтярьова І. Б. (2012)
Загорна Т. О. - Влияние структуры отраслевого рынка на адаптивное развитие предприятия (2012)
Олексів І. Б. - Аналізування ефективності діяльності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу (2012)
Чупир О. М. - Інтегрований інвестиційно-інноваційний процес групи підприємств: сутність та послідовність реалізації (2012)
Шилова О. Ю. - Інноваційний потенціал підприємства: сутність і механізм управління, Чермошенцева Є. С. (2012)
Єфремов О. С. - Взаємозв’язок основних елементів стратегії інноваційного розвитку підприємства (2012)
Сіренко Н. М. - Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України (2012)
Овсянецька О. Я. - Перспективи використання маркетингових інструментів у галузі охорони здоров’я України (2012)
Пімоненко Т. В. - Моделювання взаємовідносин акціонерів та менеджменту в умовах екологоорієнтованого корпоративного управління (2012)
Тєлєтов О. С. - Маркетингові дослідження в системі міських пасажирських перевезень, Васильєва О. А. (2012)
Біловодська О. А. - Стратегічний підхід до формування бренда міста (на прикладі м. Сум), Гайдабрус Н. В. (2012)
Загорна Т. О. - Концепція холістичного маркетингу: джерела проблематики та елементи, Стасюк О. М. (2012)
Семенюк С. Б. - Маркетинг інновацій на ринку освітніх послуг (2012)
Приварникова І. Ю. - Розвиток сектору високих технологій економіки України, Костюченко М. К. (2012)
Божкова В. В. - Розроблення заходів для покращення позицій спеціальності "Управління інноваційною діяльністю" СумДУ на ринку освітніх послуг України, Тимохіна Я. О. (2012)
Гардабхадзе И. А. - Особенности маркетинговых коммуникаций индустрии моды в сфере дизайна одежды (2012)
Дериколенко О. М. - Особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами (2012)
Kowalski Sł. - The communications model of using social network by sports clubs (2012)
Лорві І. Ф. - Формування стратегії збуту інноваційної продукції (2012)
Росохата А. С. - Аналіз теоретичних основ наукового прогнозування на засадах маркетингу (2012)
Фаізова С. О. - Мотиваційна складова збалансованої системи показників промислового підприємства (2012)
Фролов С. М. - Оцінка якості бюджетного менеджменту в контексті проблем інноваційного розвитку держави, Махнуша С. М., Олійник В. М. (2012)
Ястремська О. М. - Особливості ухвалення рішень про закупівлю та вибір постачальника в процесі інноваційної діяльності, Письмак В. О. (2012)
Калініченко Л. Л. - Підхід до адаптації колективу підприємств в умовах реформування галузі (2012)
Карпіщенко О. О. - Практичні аспекти застосування методичного апарату раціональної організації інноваційного процесу на прикладі машинобудівного підприємства, Карпіщенко М. Ю. (2012)
Селезньова Н. О. - Використання логістичної концепції при управлінні рухом матеріального потоку підприємства (2012)
Познанская А. А. - Инновационный подход к анализу структуры мотивов руководителей на машиностроительных предприятиях (2012)
Алькема В. Г. - Генезис структури транспортного потенціалу України в умовах сталого розвитку (2012)
Мельник Т. М. - Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: інституціональний вимір, Зубко О. В. (2012)
Перерва П. Г. - Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства, Побережна Н. М. (2012)
Князь С. В. - Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки, Георгіаді Н. Г., Богів Я. С. (2012)
Мехович С. А. - Вплив сучасних тенденції на реформування ринку електроенергії України, Колєсніченко А. С. (2012)
Фісуненко П. А. - Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект, Дугінець Г. В. (2012)
Чупир О. М. - Вибір стратегічних альтернатив розвитку будівельного потенціалу залізничного транспорту (2012)
Герасимчук В. Г. - Освіченість, рішучість лідера як фактор успіху сталого розвитку (2012)
Ілляшенко С. М. - Дослідження ставлення населення м. Сум до екологічних проблем сьогодення, Гайтина Н. М., Кириченко Т. В., Рибалка М. В. (2012)
Ващук О. В. - Особливості формування національного ринку біопалива, Третьяк М. М. (2012)
Bogović N. - The security of electricity supply as the determinant of sustainable development, Cerović Lj., Maradin D. (2012)
Осенний Н. Г. - Пути повышения эффективности полеводства в АРК (2013)
Ізотов А. М. - Елементи структури врожайності зерна твердої озимої пшениці в залежності від зростаючих норм висіву насіння і доз азотного добрива (2013)
Гордиенко В. П. - Продуктивность второй ротации полевого севооборота при различных системах удобрения и обработки почвы, Пичугин А. М., Семенцов А. В. (2013)
Дударев Д. П. - Продуктивность новых сортов озимой пшеницы в Крыму в зависимости от гидротермических условий (2013)
Лыков С. В. - Адаптивный поход к подбору предшественников при выращивании озимого ячменя в предгорном Крыму (2013)
Тарасенко Б. О. - Урожайність зерна твердої озимої пшениці в залежності від доз азоту до сівби, у підживлення і норми висіву насіння, Ізотов А. М. (2013)
Рожков А. О. - Варіабельність урожайності рослин пшениці твердої ярої за дії різних способів сівби, норм висіву та позакореневих підживлень біопрепаратами (2013)
Николаев Е. В. - Эффективность применения азотных удобрений на естественных пастбищах восточной предгорной степи Крыма, Письменный В. Д., Мельников М. М. (2013)
Гачков И. М. - Влияние укоса на формирование семенной продуктивности люцерны в суходольных условиях предгорного Крыма (2013)
Бритвин В. В. - Сорго как сырье для производства биоэтанола, Болдырева Л. Л. (2013)
Житова Л. В. - Особенности изменения посевных качеств семян чернушки дамасской Nigella damascene в период послеуборочного дозревания и хранения (2013)
Кузнецов С. А. - Перспективы ранневесенних сроков сева шалфея мускатного в предгорном Крыму (2013)
Еськова О. В. - Влияние нормы высева на полевую всхожесть семян сафлора красильного в условиях предгорного Крыма, Еськов С. В. (2013)
Скипор О. Б. - Выход черенков и саженцев лаванды узколистной в зависимости от интенсивности черенкования и возраста маточника (2013)
Меркурьев А. П. - Оценка семенного потомства от свободного опыления сорта лаванды Рекорд по хозяйственно-полезным признакам (2013)
Глумова Н. В. - Некоторые аспекты формирования защитного ответа растений лаванды на действие низких температур, Меркурьев А. П., Белова И. В. (2013)
Сычевский М. Е. - Влияние многокомпонентного удобрения Интермаг-Зерновые и ростового вещества Вымпел на продуктивность озимой пшеницы в предгорье Крыма, Гидулянов А. А., Пономарёва Т. Г., Святюк Ю. В., Голиченкова Д. В. (2013)
Гордієнко В. П. - Зміна вмісту загального гумусу в грунті за різних систем удобрення й обробітку та врожайність озимої пшениці, Шевченко І. М. (2013)
Саплев А. В. - Сроки сева газонных злаковых трав в Крыму, Кудинов С. В. (2013)
Турбин В. А. - Влияние сроков высадки рассады на урожайность и биохимический состав капусты брюссельской, Соколов А. С. (2013)
Резник Н. Г. - Влияние норм внесения противострессовых препаратов на рост, развитие и урожайность картофеля при летнем сроке высаживания, Кеньо И. М. (2013)
Дементьев Ю. Н. - Влияние осенних сроков сева на поступление и урожайность цикорного салата эскариол (2013)
Kosterna E. - Study above melon cultivation in Poland, Zaniewicz-Bajkowska A., Franczuk J., Rosa R. (2013)
Zaniewicz-Bajkowska A. - Green manures in vegetable cultivation, Franczuk J., Rosa R., Kosterna E. (2013)
Копылов В. И. - Проблемы и возможные пути решения производства рассады земляники в Украине, Сичкар А. О., Мазуркевич А. А. (2013)
Бурлак В. А. - Степень ветвления однолетних саженцев яблони в зависимости от сорто-подвойных комбинаций, Димакова О. А. (2013)
Попова В. Д. - Применение весенней прививки черенком для увеличения приживаемости и выхода стандартного посадочного материала яблони и груши со вставкой в питомнике (2013)
Клименко О. Е. - Применение активных штаммов микроорганизмов при выращивании привитых саженцев персика, Клименко Н. И., Картыжова Л. Е., Алещенкова З. М., Клименко Н. Н. (2013)
Latsko T. A. - The inheritance of some qualitative and quantitative traits in hybrid peach’s progeny F1 and F2 (2013)
Корниенко Н. Я. - Влияние регулируемой газовой среды на качество плодов яблони и груши при хранении (2013)
Шестопалов М. В. - Применение современных средств защиты в борьбе с яблонной плодожоркой в садах юго-западного предгорья Крыма (зона Севастополя), Славгородский В. Е., Сизых В. М. (2013)
Николаев Е. В. - Оценка влияния лесных полос на распределение снега при екстремально сильных ветрах и снегопадах Крыма, Агапонов Н. Н., Неонета А. А. (2013)
Потемкина Н. В. - Комплексная оценка территории центрального парка в г. Симферополь для реконструкции насаждений (2013)
Николаев Е. В. - Особенности создания экологических ниш в степном Крыму, Агапонов Н. Н., Ландин В. П. (2013)
Ушкаренко В. О. - Сортоспецифічні особливості біохімічного складу плодів розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) gaertn.), Філіпова І. М., Ліханов А. Ф., Антіпов І. О. (2013)
Обов’язкові вимоги щодо оформлення (2013)
Божкова В. В. - Удосконалення комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій для просування спеціальності "Управління інноваційною діяльністю" СумДУ, Тимохіна Я. О. (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Моделювання виведення нового товару на ринок у системі корпоративного управління підприємством (2012)
Сигида Л. О. - Стимулювання учасників маркетингових каналів просування інновацій як спосіб підвищення ефективності управління ними (2012)
Тєлєтов О. С. - Удосконалення інфраструктури як напрямок реалізації соціального маркетингу в умовах інноваційного розвитку підприємств і територій, Суміна О. М., Косолап Н. Є. (2012)
Дима О. О. - Аналіз дисертаційних досліджень за проблематикою "маркетинг послуг" (2012)
Ілляшенко Н. С. - SEO-оптимізація як сучасний інструмент інтернет-маркетингу, Савченко О. С. (2012)
Шведун В. О. - Обґрунтування та створення інноваційної стратегії управління маркетинговою діяльністю підприємства (2012)
Крепак А. С. - Методичні засади обґрунтування обсягів адресних програм зовнішніх рекламних кампаній торговельних підприємств (2012)
Логинова Ю. В. - Модифицированная eCDP модель в Интернете (2012)
Кузьмін О. Є. - Теоретичні та методичні положення з формування системи мотивування суб’єктів креативної діяльності на промислових підприємствах, Чушак-Голобородько А. М. (2012)
Башук Т. О. - Управління різними типами конфліктів у креативному колективі, Хижняк М. О. (2012)
Калініченко Л. Л. - Фактори забезпечення інтегрального інтелекту колективу підприємств (2012)
Шипуліна Ю. С. - Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств: теоретичний огляд (2012)
Кендюхов О. В. - Економічний підхід до вивчення часу, Ягельська К. Ю. (2012)
Kocziszky G. - Regional economic growth and equilibrium as well as the regional policy (2012)
Яшева Г. А. - Формирование стратегии государственно-частного партнерства в инновационном развитии Республики Беларусь (2012)
Бурденко І. М. - Передумови створення та використання інноваційних фінансових інструментів на ринку похідних фінансових інструментів України (2012)
Пластун О. Л. - Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні, Дудкін О. В. (2012)
Крапивний І. В. - Регіональний контекст "нової економіки" (2012)
Якименко Н. В. - Методичний підхід до оцінки людського капіталу як умови забезпечення економічного зростання залізничного транспорту України (2012)
Побережна Н. М. - Ефективність використання виробничого потенціалу: теоретичний та практичний аспекти (2012)
Александров І. О. - Методологія оцінки якості навколишнього середовища України, Кравець О. О. (2012)
Ілляшенко С. М. - Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій (2012)
Біловодська О. А. - Оцінка маркетингової привабливості регіону згідно з концепцією сталого розвитку, Мельник Ю. М. (2012)
Kaneva M. A. - Russia and the World Wide Web in the sustainable human development framework (2012)
Стегній О. Г. - Феномен всеохоплюючої корумпованості в сучасному українському суспільстві (2012)
Бурова О. І. - Поселенська диференціація життєвого комфорту населення європейських країн: порівняльний аналіз (2012)
Лукащук В. І. - Еволюція соціологічних підходів до вивчення спорту (2012)
Ноур А. М. - Суб'єктивна мобільність рівня добробуту та особливості адаптації до життя різних професійно-статусних груп населення України (2012)
Резнік В. С. - Делегітимізація приватної власності в утопічних соціалістичних вченнях нового часу (2012)
Дейнеко Л. В. - Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості: проблеми та можливості, Завгородня М. Ю. (2012)
Мельник М. І. - Інституційно-економічні проблеми формування бізнес-середовища в Україні (за даними рейтингових оцінок) (2012)
Небрат В. В. - Зародження та розвиток фінансів як інститутів української державності у контексті політичного та економічного протистояння XVI-XVIII ст. (2012)
Юхновська Т. М. - Детермінація науково-технологічного потенціалу в процесі еволюції цівілізаційного розвитку економічної системи (2012)
Гріневська С. М. - Соціальна орієнтація економіки як економічна версія соціоекономіки (2012)
Мельник С. В. - Регіональні аспекти розвитку соціально-трудової сфери в Україні та за кордоном (2012)
Висоцький О. Ю. - Основні тенденції делегітимації політичної влади в сучасній Україні (2012)
Головенько В. А. - Можливості впливу організацій громадянського суспільства на трансформацію політичної культури, соціальної мобільності українського соціуму (2012)
Балакірєва О. М. - Кияни про соціально-економічну ситуацію в місті, життя в столиці та електоральні очікування (результати соціологічного моніторингу громадської думки), Дмитрук Д. А. (2012)
"Український соціум" - 10 років (2012)
Потужний талант, світла особистість (В. І. Паніотто - 65) (2012)
Автори номера (2012)
Лабурцева О. І. - Управління маркетинговими ризиками інновацій (2012)
Чухрай Н. І. - Установлення оптимальної ціни на новий товар, Беспалюк Х. М. (2012)
Беловодская Е. А. - Маркетинговое исследование влияния инноваций в упаковке на сознание потребителей, Михайленко Д. А. (2012)
Калиниченко М. П. - Маркетинг комерціалізації результатів інноваційної діяльності в промисловості (2012)
Потрашкова Л. В. - Модель спроса на продукцию предприятия, учитывающая фактор потребительских ожиданий (2012)
Тараненко І. В. - Маркетингові інновації: теоретико-методичні засади та досвід упровадження в країнах ЄС (2012)
Сагер Л. Ю. - Науково-методичні аспекти управління комунікаціями на промисловому підприємств (2012)
Божкова В. В. - Систематизація методів маркетингового ціноутворення, Рябченко І. М. (2012)
Дубницький В. І. - Розроблення комплексу територіального маркетингу для підвищення соціально-економічного потенціалу промислових міст старопромислового регіону, Даніліна Н. В., Луніна В. Ю. (2012)
Решетнікова І. Л. - Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності (2012)
Шталь Т. В. - Социальный маркетинг и социальная ответственность бизнеса: взаимосвязи и результаты, Тищенко О. О. (2012)
Шубін О. О. - Особливості формування та просування дитячого бренда, Кривоніс А. О. (2012)
Локтев Э. М. - Рационализация структуры розничной торговой сети строительных материалов в городах, Гаркуша Д. В. (2012)
Міцура О. О. - Управління онлайн-репутацією: теоретичні засади та методичні підходи, Хижняк М. О. (2012)
Смирнова Е. А. - Планирование маркетинговой деятельности в страховой компании (2012)
Файвішенко Д. С. - Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід (2012)
Дайновський Ю. А. - Особливості оцінювання економічної ефективності прийомів управління і маркетингу (2012)
Карпенко Н. В. - Методологічні засади цільової ринкової орієнтації підприємства (2012)
Гліненко Л. К. - Методологічний підхід до оцінки еволюційного ризику інноваційних проектів (2012)
Глущенко О. О. - Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs), Вороніна Р. М. (2012)
Мехович С. А. - Концептуальная основа проведения технологического реинжиниринга на машиностроительных предприятиях, Захарченков А. С. (2012)
Хандій О. О. - Антикризові інструменти управління підприємством: практичні аспекти реалізації (2012)
Богів Я. С. - Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складові елементи та особливості їхньої взаємодії, Мирощенко Н. Ю., Паук О. Є. (2012)
Дяченко Т. А. - Теоретико-методичні засади оцінки конкурентного середовища та конкурентної позиції підприємства на ринку (2012)
Крикуненко Д. О. - Управління процесом формування креативності персоналу як фактора інноваційного розвитку підприємства (2012)
Толмачёв О. Л. - Гармонизация управления малым бизнесом: клиентоориентированный поход (2012)
Перерва П. Г. - Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства, Романчик Т. В. (2012)
Полозов А. А. - Инновационное совершенствование подсчета рейтинга в образовании: от университета до студента (2012)
Тєлєтов О. С. - Перспективи розвитку стратегічного партнерства промислових підприємств, Провозін М. В. (2012)
Фролов С. М. - Управління інноваційним розвитком прикордонної території на основі оцінки її бюджетного потенціалу, Махнуша С. М., Олійник В. М. (2012)
Дунська А. Р. - Застосування теорій циклічності та конкурентних переваг для прогнозування напрямів інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості (2012)
Івашова Н. В. - Формування бренд-орієнтованої системи управління промисловим підприємством (2012)
Калюжна Н. Г. - Матриця диференціації управлінського персоналу як орієнтир для визначення стратегічних працівників у системі управління підприємством (2012)
Князь С. В. - Процесно-збалансований метод розвитку евристичних функцій підприємства, Георгіаді Н. Г., Коломієць О. Л. (2012)
Куценко Т. М. - Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів (2012)
Франів І. А. - Роль інновацій у розміщенні продуктивних сил країни (2012)
Шатава Ю. Л. - Механизм разработки бренда территории, Карпищенко М. Ю. (2012)
Мархайчук М. М. - Аналіз методик оцінювання інвестиційної привабливості в контексті інноваційного розвитку підприємств (2012)
Прокопенко О. В. - Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу, Школа В. Ю. (2012)
Школа І. М. - Вуглецевий ринок як інструмент реалізації стратегії сталого низьковуглецевого розвитку, Бабінська О. В. (2012)
Iwacewicz-Orlowska A. - Sustainable development as the base of regional developmental of the nature valuable areas (2012)
Овечкина Е. А. - Практические аспекты формирования экологической составляющей конкурентоспособности отечественных предприятий-производителей древесностружечных плит, Маслош О. В. (2012)
Мілютіна Ю. С. - Методичні засади визначення параметрів ринків інноваційних тур продуктів (2012)
Польовська В. Т. - Розроблення екологічних маркетингових стратегій із урахуванням соціальної відповідальності підприємств лісового сектору (2012)
Бєлікова Ю. В. - Становлення та переваги емоційного лідерства (2012)
Бутиліна О. В. - Маргінальна ситуація: структура та соціальні наслідки (2012)
Рахманов О. А. - Прояви соціальної суб'єктності в ціннісних орієнтаціях українських капіталістів (2012)
Саппа Г.-М. М. - Професійне самовизначення учнівської молоді як процес: емпіричний аналіз (2012)
Брус С. І. - Ринок банківських послуг населенню: криза довіри, її наслідки і перспективи подолання, Бублик Є. О. (2012)
Кудлай В. Г. - Особливості формування та використання трудових ресурсів аграрної сфери регіону (Київська область) (2012)
Жовнір С. М. - Створення нових робочих місць в Україні: соціально-економічні засади і механізми регулювання зайнятості населення (2012)
Мельник С. В. - Проблеми зайнятості сільського населення та шляхи їх вирішення, Кошелева Г. Б., Ретівцев І. В. (2012)
Мульска О. П. - Ризики поширення використання дитячої праці в регіоні (на прикладі Львівської області) (2012)
Олійник О. О. - Соціологічне дослідження корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах (2012)
Рудакова С. Г. - Гідна праця як фактор розбудови соціально орієнтованої економіки в Україні (2012)
Шайгородський Ю. Ж. - Об'єднавчий потенціал сучасного політичного міфу (2012)
Балакірєва О. М. - Суспільно-політична ситуація в Україні в оцінках населення: березень 2012 р., Дмитрук Д. А. (2012)
Балакірєва О. М. - Сприйняття соціальних ініціатив президента В. Януковича (2012)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічне самопочуття населення України: березень 2012 р., Середа Ю. В. (2012)
Весняний призов до лав академіків (2012)
Вітаємо ювіляра (Я. В. Крушельницькій - 75) (2012)
Хилько М. І. - Соціологічний погляд на природне довкілля (2012)
Наш анонс. Завершено випуск тритомника праць Н. В. Паніної (2012)
Середа Ю. В. - Eurolab пропонує підтримку (2012)
Автори номера (2012)
Содержание (2009)
Амброжевич М. В. - Критериальные оценки энергетического совершенства процесса выведения беспилотных летательных аппаратов аэродромного старта, Карташев А. С., Середа В. А., Яшин С. А. (2009)
Мельник Н. Н. - К-7 в семействе тяжелых транспортных самолетов Украины, Рябков В. И. (2009)
Халилов С. А. - Построение приближенного аналитического решения плоской задачи теории упругости в трапециевидной области, Кравченко С. Г. (2009)
Мельничук А. П. - Технологические процессы гидродинамической штамповки приварной арматуры высокоресурсного трубопровода: определение энергосиловых параметров процесса; требования к заготовкам и оснастке (2009)
Горбачев А. А. - Определение температуры резания в зоне контакта инструмента с деталью при планетарном шлифовании плоских поверхностей, Курин М. А. (2009)
Борисевич В. К. - Разработка механизированной промышленной установки для изготовления заготовок деталей авиационных двигателей методом импульсной штамповки, Третьяк В. В., Мозговой В. Ф., Брунак А. А. (2009)
Смаль C. Н. - Математическое моделирование процесса ротационного обжатия полой цилиндрической заготовки (2009)
Кулик А. С. - Нелинейная модель космического летательного аппарата с четырьмя двигателями-маховиками, Гордин А. Г., Резникова О. В. (2009)
Бандура И. Н. - Исследование оптимального алгоритма разворота космического летательного аппарата, Дыбская И. Ю., Жалнина В. В. (2009)
Пучков Ю. П. - Оцінка безпеки польотів повітряних суден з використанням імовірнісних критеріїв, Молодцов М. Ф., Попов Д. В. (2009)
Жулай Ю. А. - Экспериментальное исследование кавитационного течения закрученного потока жидкости в трубопроводе пространственной ориентации, Манько И. К. (2009)
Амброжевич А. В. - Исследование взаимосвязи между частотными характеристиками и ресурсом клапана ПУВРД, Бойчук И. П., Силевич В. Ю. (2009)
Полянська І. С. - Способи збереження обертаючого моменту авіаційного надпровідникового двигуна у разі втрати надпровідності, Гончаров Є. В. (2009)
Борцова М. В. - Моделирование многомасштабных поверхностей методом векторной рекурсивной фильтрации (2009)
Сироджа И. Б. - Формализация компьютерной поддержки принятия решений при проектировании стапельно-сборочной оснастки летательных аппаратов, Бабушкин А. А. (2009)
Рева О. М. - Чинники ризику в організації пошуково-рятувальних робіт, Мандрик Я. С. (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Балакірєва О. М. - Цінності освіти і праці як передумови сталого розвитку українського суспільства, Левін Р. Я., Ноур А. М. (2012)
Дембіцький С. С. - Чинники задоволеності населення президентською владою в Україні (2000-2012 роки) (2012)
Лукащук В. І. - Особливості підприємницької діяльності у сфері спорту (2012)
Матіяш О. Б. - Види та джерела насильства щодо жінок, залучених до секс-бізнесу в Україні, Варбан М. Ю., Демченко І. Л. (2012)
Рахманов О. А. - Стилі життя українських капіталістів як демонстрація соціальної суб'єктивності в суспільстві (2012)
Резнік О. С. - Соціально-економічні домагання випускників українських шкіл як чинник регуляції соціальної поведінки (2012)
Киризюк С. В. - Капіталізація фінансових ресурсів сільських громад: вибір стратегії (2012)
Корнєєв В. В. - Банківські послуги на кредитному ринку України: оцінка використання позикових ресурсів (2012)
Сидорчук А. А. - Теоретичні аспекти державного соціального страхування (2012)
Мельник С. В. - Програмно-цільове забезпечення вирішення актуальних проблем подолання бідності працюючого населення в Україні, Кошелева Г. Б., Гаєвська Н. С. (2012)
Риковська О. В. - Соціально-демографічні чинники сільської бідності (2012)
Головенько В. А. - Організації громадянського суспільства як партнер соціального діалогу (2012)
Мельниченко В. І. - Розвиток громадянського суспільства в Україні як об'єкт державного впливу (2012)
Дмитрук Д. А. - Електоральні орієнтації та суспільно-політичні настрої киян (хвильове опитування) (2012)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Міждисциплінарний форум об'єднав науковців (Третій теоретико-методологічний семінар з міжнародною участю "Архетипіка й державне управління", м. Барселона/Іспанія), Суший О. В. (2012)
Харківські соціологічні читання (запрошення до участі) (2012)
Автори номера (2012)
Содержание (2009)
Амброжевич А. В. - Комплексная траекторная газодинамическая модель микро-БЛА, Долженко И. Ю., Коломийцев А. В. (2009)
Мельничук А. П. - Технологические процессы гидродинамической штамповки приварной арматуры высокоресурсного трубопровода: изготовление сферических и конусных наконечников (2009)
Лубенская Л. М. - Анализ процессов округления острых кромок деталей и съема металла при вибрационной обработке, Мелконов Г. Л., Ясуник С. Н. (2009)
Лубенская Л. М. - К вопросу обоснования выбора метода отделочно-зачистных операций, Мелконов Л. Д., Нечай Е. В. (2009)
Чесноков А. В. - Моделирование процесса взаимодействия стержней при сборке армирующих каркасов (2009)
Медведев В. С. - Математическое моделирование прокатки в фасонных калибрах в среде Mathcad, Масленый А. Н. (2009)
Третьяк В. В. - Возможности использования технологии ударной импульсной штамповки для изготовления листовых деталей сложной конфигурации, Иванов В. С., Мовшович А. Я. (2009)
Воронько В. В. - Разработка пневмоимпульсного устройства для скоростного дорнования отверстий в авиационных конструкциях (2009)
Середа В. А. - Критериальные оценки энергетического совершенства систем ввода в полет беспилотных летательных аппаратов (2009)
Коновалов Н. А. - Разработка средств и методов визуализации течения газа в приборах снижения звука выстрела стрелкового оружия, Пилипенко О. В., Стрельников Г. А., Поляков Г. А., Скорик А. Д., Чаплиц А. Д., Астапов А. И. (2009)
Басов Ю. Ф. - Совершенствование метода расчета течения в высоконапорной компрессорной ступени, Бойко Л. Г., Демин А. Е. (2009)
Толмачев Н. Г. - Энергетические характеристики рабочего тела фотонного двигателя (2009)
Шпаковский В. В. - Результаты исследований износа поршней с корундовым поверхностным слоем дизельного двигателя (2009)
Басов Ю. Ф. - Расчетное исследование течения в сверхзвуковом рабочем колесе, Пижанкова Н. В. (2009)
Пономаренко Н. Н. - Метод слепой оценки характеристик аддитивного гауссова шума с неравномерным спектром (2009)
Медведенко О. М. - Вплив емоційного досвіду пілотів на експлуатацію повітряних суден в екстремальних умовах, Михайлік М. Ф., Рева О. М. (2009)
Рева О. М. - Проблеми формування у пілота навичок долання наслідків відмов авіаційної техніки в режимі синхронного генератора, Дмітрієв С. О., Дмітрієв О. М. (2009)
Быкова Т. В. - Синтез оператора коррекции результатов динамических измерений в базисе ортогональных вейвлетов (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Титул, зміст (2013)
Богдан Т. П. - Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності (2013)
Костирко Р. О. - Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові (2013)
Диха М. В. - Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави (2013)
Шовкун І. А. - Фінансовий потенціал технологічного відтворення у переробній промисловості в регіонах України (2013)
Пасхавер Б. Й. - Аграрний сегмент національного багатства(закінчення) (2013)
Мамутов В. К. - Удосконалення системи правового забезпечення економіки в Україні (2013)
Сухіна О. М. - Розвиток методологічних підходів до економічної оцінки мінерально-сировинних ресурсів, Лобасов О. П., Жишко М. І. (2013)
Чужиков В. І. - Кластерна політика Європейського Союзу, Лук'яненко О. Д. (2013)
Життя заради науки (2013)
Звєряков М. І. - Цивілізаційна ідентифікація як ключ до економічного успіху в умовах глобалізації (2013)
Содержание (2009)
Фирсов А. И. - Крылья Гризодубовых, Власко В. Е. (2009)
Халилов С. А. - Влияние уровня самоуравновешенных краевых нагрузок на параметр устойчивости прямоугольных пластин, Кравченко С. Г. (2009)
Третьяк В. В. - Разработка групповых технологических процессов при изготовлении листовых деталей импульсной обработкой с использованием компьютерных информационных технологий, Мананков О. В., Овчар Д. А., Онопченко А. В. (2009)
Симонов В. Ф. - Оптимальная система стабилизации толщины полосы проката, Дыбская И. Ю., Семенишина Т. В. (2009)
Амброжевич А. В. - Полные траекторные модели двухступенчатых ракет, Бойчук И. П., Карташев А. С., Середа В. А. (2009)
Фирсов С. Н. - Обсечение глубокого диагностирования блока акселерометров при плоскостном движении летательного аппарата, До Куок Туан (2009)
Успенский В. Б. - Решение задачи инерциальной навигации в бесплатформенной инерциальной навигационной системе, Багмут И. А. (2009)
Коломийцев А. В. - Применение аэродинамических методов проектирования для разработки летательных аппаратов максимальной плотности компоновки с заданными траекторными характеристиками, Ларьков С. Н., Долженко И. Ю. (2009)
Михайленко Т. П. - Использование водяной шуги в системах кондиционирования воздуха с промежуточным теплоносителем (2009)
Долматов Д. А. - Неполные кинетические цепи в методе генерального баланса при моделировании горения (2009)
Кислов О. В. - Определение относительного расхода топлива сложного химического состава в камере сгорания ГТД (2009)
Шпаковский В. В. - Результаты математического моделирования температурного состояния поверхности камеры сгорания поршня с керамическим поверхностным слоем, Марченко А. П., Пылёв В. В. (2009)
Куркин Д. А. - Исследование статистических характеристик меридианной оценки для выборок данных с негауссовыми плотностями распределения вероятности, Роенко А. А., Лукин В. В. (2009)
Попов А. В. - Экспериментальная проверка корреляционно-спектрального метода оценки параметров движения объектов радиолокационного наблюдения, Колесник Р. В., Скрыпник Е. И. (2009)
Сироджа И. Б. - Многокритериальное принятие решений при разработке межцеховых технологических маршрутов средствами инженерии квантов знаний. Часть І. Постановка и метод решения многокритериальной задачи о назначениях "Расцеховка", Фролова Г. А. (2009)
Требования к оформлению статей (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Андрущенко Г. І. - Роль довіри у впровадженні соціально-економічних інновацій в суспільстві, що трансформується (2012)
Бурова О. І. - Поселенська диференціація чинників життєвого комфорту в Україні (2012)
Герасіна Л. М. - Політико-правові практики сучасної соціополітичної реальності: теоретико-праксеологічний синтез (2012)
Мазурок А. І. - Інтент-аналіз виступів представників українського опозиційного політикуму: латентне vs реальне (2012)
Резнік В. С. - Глобальна інформатизація та автономія працівників, зайнятих розумовою працею в Україні (2012)
Юзва Л. Л. - "Чому українських ВНЗ немає у світових рейтингах?": відповідь сучасного студента-випускника (2012)
Онікієнко В. В. - Промисловий комплекс у системі макроекономічних процесів та трансформації ринку праці України (2012)
Федулова Л. І. - Вектор економічного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності України, Росії та Республіки Білорусь: порівняльна оцінка міжнародних рейтингів, Козловський І. В. (2012)
Афонін Е. А. - Експортоорінтована сфера послуг - новий вектор економічного зростання України?, Благодєтєлєва-Вовк С. Л. (2012)
Любченко О. В. - Визначення особливостей мобільності за видами економічної діяльності та секторами економіки і їх зв'язок з рівнем доходів працівників (2012)
Мажак І. М. - Структурні чинники дієвості приватної сімейної медицини (кейс-стаді дослідження) (2012)
Щудло С. А. - Інституційні ризики вищої педагогічної освіти (2012)
Марценюк Т. О. - Жінки в українській політиці (на прикладі АР Крим), Хуткий Д. О., Бурейчак Т. С. (2012)
Балакірєва О. М. - Електоральні орієнтації та поведінка виборців під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, Бондар Т. В., Дмитрук Д. А. (2012)
Геєць В. М. - Громадянське суспільство як стратегічний вибір (рецензія) (2012)
Бондар Т. В. - Харківські соціологічні читання - 2012 (2012)
Шестаковський О. П. - Лабораторія в крос-національній перспективі (нотатки з конференції) (2012)
Демченко І. Л. - Новий зріз проблеми протидії ВІЛ-СНІД (видання за результатами моніторингу), Бєлоногова Н. А. (2012)
Автори номера (2012)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2012 рік (2012)
Титул, зміст (2013)
Хвесик М. А. - Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів, Сундук А. М. (2013)
Биткін С. В. - Цінові переговори щодо імпорту вогнетривких матеріалів із застосуванням розрахунково-аналітичних методів аналізу техніко-комерційних пропозицій зарубіжних постачальників, Литвин В. М., Редько А. Г. (2013)
Шовкун І. А. - Фінансовий потенціал технологічного відтворення у переробній промисловості в регіонах України (закінчення) (2013)
Савлук С. М. - Посилення стабілізаційної ролі власного капіталу банків (2013)
Попова О. Л. - оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель (2013)
Шлапак О. В. - Стратегічні напрями розвитку галузі м’ясного скотарства в Україні (2013)
Запатріна І. В. - Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово-комунальної сфери, Лебедєва Т. Б. (2013)
Небрат В. В. - Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Єфименко Т. І. - Науковий життєпис видатного українського вченого-фінансиста і державного діяча Г.О. П’ятаченка, Гасанов С. С., Голубка С. М. (2013)
Лі С. - До питання про соціальну відповідальність транснаціональних корпорацій у Китаї (2013)
Титул, зміст (2013)
Циганов С. А. - Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації, Яншина А. М. (2013)
Федулова Л. І. - Інноваційний вектор розвитку промисловості України (2013)
Кіндзерський Ю. В. - До засад стратегії та політики розвитку промисловості (2013)
Ковтун О. І. - Інноваційні стратегії підприємств: теоретико-методологічні засади (2013)
Мортіков В. В. - Витрати додержання закону в сучасній економіці (2013)
Городецький А. Є. - Антикризове регулювання та моделі посткризового розвитку Росії (2013)
Небрат В. В. - Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. (закінчення) (2013)
Лібанова Е. М. - Нова ідеологія національного розвитку (2013)
Сіденко В. Р. - Куди ведуть шляхи глобальної економіки? (До виходу у світ неординарного дослідження) (2013)
Пасхавер Б. Й. - Історичний і теоретичний аспекти глобалістики та її еволюція в Україні і Росії (2013)
Содержание (2009)
Михайленко Т. П. - Экспериментальное исследование процесса образования водяной шуги из рассола (2009)
Третьяк В. В. - Вопросы синтеза и оптимизации технологических процессов импульсной обработки, Комаров А. Ю., Стадник С. А. (2009)
Фирсов С. Н. - Диагностируемость блока акселерометров при пространственном движении летательного аппарата, До Куок Туан (2009)
Киричков М. А. - Исследование путей создания малоразмерных ГТД для легких перспективных самолетов, Степанов И. Ю., Кравченко И. Ф. (2009)
Васильев И. П. - Стенд для воспроизведения факторов эксплуатации при испытаниях на огнестойкость элементов силовой установки и самолета, Марков Ю. С. (2009)
Заремба Э. В. - Перспективные методы защиты авиационных двигателей от попадания птиц в гидроавиации, Ковалев И. П. (2009)
Некрасов В. Г. - Азотное монотопливо – результаты первых экспериментов, Макаров А. Ф., Белов П. А. (2009)
Абдулин М. З. - Технология сжигания топлива – основа создания высокоэффективных камер сгорания (2009)
Грицук И. В. - Повышение эффективности использования топлива стационарными и передвижными источниками энергии, Вербовский В. С., Адров Д. С. (2009)
Костюк В. Е. - Расчетно-экспериментальное исследование устройства предварительного смешения топливного газа с воздухом для низкоэмиссионных камер сгорания ГТУ, Кравченко И. Ф., Гусев В. Н., Кирилаш Е. И. (2009)
Ткач М. Р. - Эффективность газотурбинных энергетических установок, использующих альтернативные топливные ресурсы, Тимошевский Б. Г. (2009)
Радченко А. Н. - Тригенерация в газотурбинных двигателях простого цикла (2009)
Радченко Н. И. - Направления утилизации тепла в судовых дизельных установках и их реализация с применением холода, Cтахель А. А., Сирота А. А., Коновалов Д. В. (2009)
Шепель В. Т. - Обобщение опыта сертификации авиационных ГТД (2009)
Сироджа И. Б. - Многокритериальное принятие решений при разработке межцеховых технологических маршрутов средствами инженерии квантов знаний. Часть ІІ. Производственная реализация многокритериальной задачи о назначениях "Расцеховка", Фролова Г. А. (2009)
Радченко Р. Н. - Верификация математической модели эжекторной утилизационной установки промежуточного контура охлаждения наружного воздуха дизеля (2009)
Яцко Л. Л. - Общая функциональная схема и оценочный расчет функциональной надежности перспективной САУ БУК-3000, Трофименко Р. А., Антонов А. О. (2009)
Кучер О. Г. - Управління надійністю парку повітряних суден авіакомпанії, Власенко П. О. (2009)
Кумченко Я. А. - Технология и обоснование необходимости мониторинга космической погоды для прогнозирования локальных земных катастроф (2009)
Степаненко С. М. - Постоянное улучшение по стандарту ISO 9001 и управление ключевыми характеристиками по стандарту EN 9103, Харченко В. Г. (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Содержание (2009)
Гайдачук А. В. - Традиции молодежного технического творчества в ХАИ (2009)
Богачева Т. Б. - Моделирование аэрогидродинамических процессов при проектировании подъемно-движительного комплекса аппарата на воздушной подушке (2009)
Тиховский А. Н. - Экспериментальное исследование влияния величины геометрической крутки и поперечного "V” на аэродинамическое качество, устойчивость и управляемость летающего крыла (2009)
Сбойчаков В. Н. - Предварительная оценка возможности использования аэростатического аппарата при исследовании поверхности Марса (2009)
Цынка Е. В. - Системы гарантированного энергообеспечения с использованием ветроустановок малой мощности (2009)
Раков А. С. - Выбор основных геометрических параметров при проектировании параплана (2009)
Планковский С. И. - Моделирование турбулентных течений в катодных узлах плазменного оборудования, Шипуль О. В., Гарин В. О. (2009)
Мельничук А. П. - Разработка инженерной методики определения энергосиловых параметров процессов гидродинамической штамповки осесимметричных деталей трубопроводов (2009)
Иванов П. И. - Методы введения в действие и поддержания в раскрытом состоянии высотного тормозного аэродинамического устройства, Мехоношин Ю. Г. (2009)
Жулай Ю. А. - Математическое моделирование совместных продольных колебаний конструкции трубопровода и жидкости при кавитационных колебаниях в линиях питания ЖРД, Долгополов С. И., Грабовская Т. А. (2009)
Абдуллаев П. Ш. - Система диагностирования авиационных газотурбинных двигателей, Мирзоев А. Д. (2009)
Аврамов К. В. - Колебания перекачиваемой жидкости в разветвленных трубопроводах с турбонасосным агрегатом, Филипковский С. В., Федоров В. М. Пирог В. А. (2009)
Быкова Т. В. - Метод подавления шума при коррекции результатов динамических измерений с использованием ортогональных вейвлетов, Черепащук Г. А. (2009)
Ковалець О. Я. - Модуляція потужного акустичного випромінювання роторною динамічною сиреною (2009)
Попов А. В. - Операторное описание поляризационных характеристик объектов активного дистанционного зондирования (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Содержание (2009)
Пустовойтов В. П. - К расчету характеристик шарнирных моментов органов управления турбовинтовых самолетов (2009)
Капитанова Л. В. - Моделирование изменения взлетно-посадочных характеристик самолета при проектировании его модификаций, Науменко А. Н. (2009)
Брагин А. П. - Технологические операции гидродинамической штамповки подвижного сферического соединения трубопроводов, Мельничук А. П. (2009)
Третьяк В. В. - Математическая модель классификационной обработки данных для принятия технологических решений при изготовлении деталей импульсными способами из плоской заготовки (2009)
Курин М. А. - Исследование динамики процесса планетарного глубинного шлифования плоских поверхностей, Павленко В. Н. (2009)
Кулик А. С. - Использование минимально избыточного блока двигателей-маховиков для угловой ориентации космического апарата, Фирсов С. Н., Таран А. Н. (2009)
Оганесян А. С. - Применение методики планирования эксперимента при исследовании устройства для измерения угловых отклонений рулевых поверхностей самолета, Кошевой Н. Д., Цеховской М. В., Гордиенко В. А. (2009)
Осадчий С. И. - Нерекурсивный комбинированный алгоритм факторизации полиномиальных матриц (2009)
Спесивцев В. В. - Необходимые и достаточные условия отрыва струи от стенок сопла на режиме перерасширения (2009)
Loboda Igor - Diagnostic analysis of gas turbine hot section temperature measurements, Feldshteyn Yakov, González Fernanda Villarreal Claudia (2009)
Грызлова Т. П. - Проблемы анализа сигналов сложных источников (2009)
Гоцуленко В. В. - Определение аттракторов динамической системы с двухступенчатым лопастным нагнетателем, Пицык В. В. (2009)
Попов А. В. - Оценка параметров движения объектов дистанционного зондирования по данным радиолокационного поляриметра, Колесник Р. В. (2009)
Яшина Е. С. - Использование позитивного опыта проектирования для планирования новых проектов создания авиационной техники, Лутай Л. Н. (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Абрамчук Ф. И. - Стенд для исследования рабочего процесса газового двигателя 6ГЧН 13/14 с искровым зажиганием и системой распределенной подачи газа, Манойло В. М., Кабанов А. Н., Дзюбенко А. А., Липинский М. С. (2012)
Аль Аджейлат С. А. - Аналітичне дослідження процесу шліфування кругами з КНБ, Лебедєв В. Г., Усов А. В. (2012)
Бабушкін Г. Ф. - Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства, Кузькін О. Ф., Муковська Д. Я. (2012)
Басс К. М. - Математическая модель дорожной поверхности скоростной автомагистрали в развязках и поворотах, Кравец В. В., Кравец Т. В. (2012)
Біліченко В. В. - Управління змінами в концепції продукту проекту розвитку виробничої системи АТП (2012)
Бодак В. І. - Вплив об’єму демпферної зони на заповнення шнекового насосу, Булік Ю. В. (2012)
Боднар М. Ф. - Оцінка впливу і оптимізація потужності двигуна та передатного числа головної передачі автобусів для типових умов руху, Крайник Ю. Л. (2012)
Вершина Г. А. - Технология изготовления разрезных колец из полимерного материала, Чигарев А. В., Пилатов А. Ю. (2012)
Волков В. П. - Сопротивление движению легкового автомобиля на скоростях 30…160 км/ч, Рабинович Э. Х., Белогуров Е. А., Никитин Д. В., Руденко Е. Е. (2012)
Гандзюк М. О. - Визначення оптимального терміну експлуатації автомобіля, Придюк В. М. (2012)
Гнатов А. В. - Экспериментальные исследования согласующих устройств – импульсных трансформаторов тока, в бесконтактной рихтовке транспортных средств, Аргун Щ. В., Трунова И. С. (2012)
Гончарова О. Е. - Методология конструирования эргатических транспортных систем типа "водитель–автомобиль–среда" в контексте постнеклассики (2012)
Горожанкин С. А. - Исследование влияния передаточных чисел промежуточных передач дискретной трансмиссии на топливную экономичность автомобиля, Савенков Н. В. (2012)
Грицук І. В. - Математична модель розрахунку показників двигуна внутрішнього згорання з системою комбінованого прогріву при здійсненні пуску і прогріву, Адров Д. С. (2012)
Гудз Г. С. - Експериментальні дослідження теплових режимів гільзи циліндрів та охолодника ДВЗ, Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Клипко О. Р. (2012)
Дацюк Л. М. - Аналіз процесу камерного сушіння пиломатеріалів, Юхимчук С. Ф., Цикалюк Ю. О. (2012)
Дембіцький В. М. - Доцільність застосування рекуперації енергії під час руху автомобіля за інерцією з вимкненим зчепленням, Сітовський О. П. (2012)
Деркач О. Д. - Застосування фулереновмісних матеріалів у технічному сервісі автотранспортних засобів, Буря О. І. (2012)
Дівеєв Б. М. - Застосування динамічних гасників коливань для зменшення горизонтальних коливань штанг обприскувачів, Вікович І. А., Височан І. М., Дорош І. Р. (2012)
Дівеєв Б. М. - Амортизація чутливого елемента в колісній машині, Коник І. В., Григоришин О. М., Паращук Д. Л. (2012)
Дрозд Г. Я. - Исследование асфальтового вяжущего с минеральным и органо-минеральным порошком, Рогулин В. В., Бизирка И. И., Джаафар Елаллак (2012)
Дударенко О. В. - Визначення сили тяги на гаку під час виконання транспортної роботи малого машинотракторного агрегату, Сосик А. Ю. (2012)
Жданюк В. К. - Результати дослідження колієстійкості асфальтобетонів, Проник Ю. Д., Макарчев О. О., Воловик О. О. (2012)
Захарчук В. І. - Технологія отримання та дослідження експлуатаційних властивостей ізопропілового ефіру ріпакової олії, Ткачук В. В., Стахов М. Б. (2012)
Кабанов А. Н. - Методика расчёта характеристики тепловыделения в газовых двигателях с искровым зажиганием (2012)
Карпенко В. Р. - Траєкторії неусталеного криволінійного руху автомобіля, Приймак О. В., Павлюк В. І. (2012)
Кашканов А. А. - Математична модель гальмівного шляху автомобіля при екстреному гальмуванні з АБС, Кашканов В. А., Грисюк О. Г. (2012)
Кищун В. А. - Класифікація дорожніх легкових автомобілів (2012)
Кияшко Д. И. - Нормирование допустимых значений показателей продольной ровности дорожных покрытий, Савенко В. Я., Филиппов В. В. (2012)
Кияшко И. В. - Использование фазового аккустического метода для оценки качества устройства жестких дорожных одежд, Пархоменко А. Ю. (2012)
Клименко О. Д. - Спорядження для вібраційно-відцентрового зміцнення зубчастих коліс, Селезньов Е. Л. (2012)
Колядинський М. І . - Технічні заходи екологічного захисту територій від впливу сміттєзвалищ (2012)
Кравченко О. П. - Визначення часу простою транспорту на технологічних маршрутах з використанням детермінованих моделей, Панайотов К. К. (2012)
Кравченко А. П. - Анализ эксплуатационной надёжности автомобилей-тягачей VOLVO FH 1242, Верительник Е. А. (2012)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Аналіз стратегій і методів підтримання та відновлення роботоздатного стану автомобілів (2012)
Куць Н. Г. - Развитие энергетической базы на транспорте (2012)
Лишук В. В. - Математична модель електромеханічної системи при почерговому вибігу асинхронних моторів, Євсюк М. М. (2012)
Марчук М. М. - Особливості формування і розвитку раціональної мережі станцій автосервісу, Карнаухов М. М., Тимейчук О. Ю., Кужій В. А. (2012)
Матвіїв Ю. Я. - Визначення залишкового ресурсу арматури у попередньо напружених залізобетонних конструкціях, Крадінова Т. А. (2012)
Матейчик В. П. - Перевірка адекватності математичної моделі руху колісного трактора з газовим двигуном у їздовому циклі, Яновський В. В., Захарчук О. В. (2012)
Мурований І. С. - Визначення, аналіз та регулювання існуючих параметрів транспортного потоку, Грабовець В. В., Матвіїшин А. Й. (2012)
Нефедова Я. И. - Моделирование траектории движения автотранспорта на грузовых фронтах морского порта, Мнацаканян М. С. (2012)
Нечипорук М. В. - Дослідження процесу дорнування отворів з використаннямпакету прикладних програм "LS-DYNA", Воробйов Ю. А., Воронько В. В., Скалига М. М., Рудинець М. В. (2012)
Ольховий Б. Ю. - Підвищення якості асфальтобетонного покриття за рахунок добавок, що забезпечують технологічність укладання і ущільнення гарячих асфальтобетонних сумішей (2012)
Онищенко А. М. - Підвищення залишкового ресурсу асфальтобетонного покриття за рахунок полімерних латексів на залізобетонних мостових спорудах, Невінгловський В. Ф., Гаркуша М. В. (2012)
Поліщук В. П. - Визначення величини інтенсивності руху в умовах "Вільного руху" транспортних засобів, Коляда О. О. (2012)
Поляков А. П. - Оцінка оптимального терміну експлуатації автомобіля як резерв підвищення ефективності, Базалицький Д. А. (2012)
Поляков А. П. - Організація забезпечення запасними частинами автотранспортних підприємств, Антонюк О. П., Галущак Д. О. (2012)
Романюк С. О. - Визначення значень показників інноваційного рівня автотранспортних підприємств Вінницької області (2012)
Самостян В. Р. - Формування дискретно представлених замкнутих кривих з визначеною площею області, Хомич А. А. (2012)
Сахно В. П. - Визначення максимально припустимої бази універсального напівпричепа-контейнеровоза при управлінні напівпричепом шляхом гальмування коліс одного борту, Гуменюк П. О., Марчук Р. М. (2012)
Сітовський О. П. - Аналіз раціонального використання батарей в автотранспортних засобах з гібридною силовою установкою, Булік Ю. В., Кашуба А. М. (2012)
Смирнов О. П. - Вибір та розрахунок джерела живлення для електромобіля (2012)
Стельмащук В. В. - Аналіз руху карта в повороті без підвіски і диференціала, Придюк М. В., Онищук В. П., Бабич Т. О. (2012)
Хабутдінов Р. А. - Методика передексплуатаційного обгрунтування автомобілів малої вантажопідйомності, Гальона І. І. (2012)
Цимбал С. В. - Стратегії диверсифікованого розвитку підприємств автомобільного транспорту (2012)
Шкурупій О. А. - Міцність статично невизначуваних залізобетонних балок, Лазарєва О. М. (2012)
Яцук В. М. - Всережимне регулювання автотракторних дизелів (2012)
Анотації (2012)
Титул, зміст (2013)
Даниленко А. І. - Удосконалення моделі управління економікою і фінансові механізми її реалізації (2013)
Федулова Л. І. - Інноваційний вектор розвитку промисловості України (закінчення) (2013)
Кіндзерський Ю. В. - До засад стратегії та політики розвитку промисловості (закінчення) (2013)
Фурдичко О. І. - Питання економіки землекористування у процесі ведення лісівництва в законодавстві України (2013)
Городецький А. Є. - Антикризове регулювання та моделі посткризового розвитку Росії (закінчення) (2013)
Сацик В. І. - Ключові фактори становлення конкурентоспроможних університетів (2013)
Буркинський Б. В. - Економічна діагностика розвитку регіонів: від ідеї до втілення (2013)
Тарасевич В. М. - Сучасна теорія самоорганізації економічних систем (2013)
Титул, зміст (2013)
Геєць В. М. - Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним), Гриценко А. А. (2013)
Филюк Г. М. - Адміністративні бар’єри входу на ринок в Україні та їх вплив на розвиток підприємництва (2013)
Герасименко А. Г. - Мікроекономічний аналіз диференціації товарів як джерела ринкової влади (2013)
Яценко Г. Ю. - Канали та індикатори поширення кризових явищ в економіці України (2013)
Козюк В. В. - Фіскальний рубікон резервних валют (2013)
Залізко В. Д. - Вплив агрохолдингізації сільськогосподарських підприємств на соціально-економічний розвиток сільських територій (2013)
Бойченко Е. Б. - Діагностика відтворення населення регіону (2013)
Липчук В. В. - Соціальна кооперація: суть, значення, досвід, Липчук Н. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Виноградова О. В. - Міжнародний трансфер технологій в умовах сучасної глобальної конкуренції: регулятивний аспект (2013)
Чупайленко О. А. - Розширення функцій інноваційних кластерів в Україні, Беро В. Ю. (2013)
Харчук М. П. - Як поліпшити інвестиційний клімат в Україні (2013)
Дудар Т. Г. - Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності (2013)
Воробйова Н. П. - Шляхи входження України в міжнародний економічний простір (2013)
Tjuchtij N. P. - The incremental concept — the economist’s generalization of the managerial economics, Gromozdova L.V. (2013)
Дербеньова Я. В. - Українська металургія: стан та напрями інтеграції (2013)
Охотнікова О. М. - Роль державного управління в діяльності технопарків в Україні, Раткін В. В. (2013)
Ткачук В. А. - Проблеми оцінювання якості та ефективності діяльності органів місцевої влади (зарубіжний досвід) (2013)
Бобох Н. М. - Формування в Україні механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (2013)
Олесь О. В. - Проблемы пенсионного и социального обеспечения в Украине: альтернативный подход к организации жизненного цикла трудовых ресурсов (2013)
Тоцька О. Л. - Соціологічне дослідження використання християнських засад в управлінні підприємницькою діяльністю (2013)
Березанский В. И. - Проблемы и пути повышения эффективности строительства социальногожилья в Украине (2013)
Єгорова О. О. - Удосконалення територіально-організаційних інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Охотнікова О. М. - Роль державного управління в механізмі гарантій захисту іноземних інвестицій в Україні, Гафинець О. І. (2013)
Морозюк Н. В. - Mетодологія формування системи оцінювання ефективності діяльності органів управління сільськими територіями (2013)
Ланченко Є. О. - Формування соціального партнерства в системі управління розвитком сільських територій: інноваційний підхід (2013)
Корінець Р. Я. - Художня література як інформаційне джерело для просування кооперативної ідеї (2013)
Барзинский В. П. - Философские проблемы информационно-волновой медицины (2013)
Приходько В. П. - Концепція моделі міністерства екології як міністерства якості життя населення (2013)
Гук Н. А. - Cтримувальні бар’єри переходу української промисловості на "зелений” сценарій розвитку (2013)
Кулик А. В. - Аналіз конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму Криму (2013)
Якуба К. І. - Особливості інвестицій у людський капітал: методологічний аспект (2013)
Титул, зміст (2013)
Геєць В. М. - Яке майбутнє у соціальної держави? (2013)
Радіонов Ю. Д. - Результативність бюджетних програм як основа динамічного розвитку України (2013)
Височин І. В. - Роздрібний товарооборот підприємств як індикатор соціально-економічного розвитку України (2013)
Лагутін В. Д. - Пріоритети цінового (тарифного) регулювання природних монополій в Україні, Боровик Ю. І. (2013)
Назаренко Р. В. - Про практичне застосування моделі економічного розміру замовлення (2013)
Соколова З. С. - Успіхи та проблеми регіональної інтеграції зони Франка CFA в Західній і Центральній Африці (2013)
Добряк Д. С. - Ефективність екологобезпечного користування землями України в ринкових умовах, Будзяк В. М., Будзяк О. С. (2013)
Відомий вчений-економіст, дипломат високого рівня (2013)
Титул, зміст (2013)
Звєряков М. І. - У пошуках виходу з кризи (2013)
Мазур В. Л. - Аналіз урядових програм підтримки металургії України, Тимошенко М. В. (2013)
Ілляшенко С. М. - "Зелений" туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону, Ілляшенко Н. С., Щербаченко В. О. (2013)
Чаленко О. Ю. - Методика визначення економічного потенціалу (2013)
Волохова І. С. - Проблеми розподілу видаткових повноважень між рівнями влади в Україні (2013)
Шубравська О. В. - Перспективи модернізації аграрного сектору України, Прокопенко К. О. (2013)
Павлюк Т. М. - Проблеми зайнятості сільського населення в Україні (2013)
Міщенко В. С. - Удосконалення рентного регулювання у надрокористуванні (2013)
Содержание (2009)
Третьяк В. В. - Математическая модель и алгоритм для построения зеркала матрицы при расчете напряженно-деформированного состояния заготовки под действием импульсных нагрузок (2009)
Хорольский П. Г. - Автономный увод на безопасные орбиты отделяющихся частей средств выведения космических аппаратов, Бондаренко С. Г. (2009)
Билека Б. Д. - Использование ГТУ и ГПД в комбинированных схемах получения теплоты, Гаркуша Л. К. (2009)
Ткач М. Р. - Эффективность газотурбинной установки с термодинамической и термохимической регенерацией тепла отходящих газов, Чередниченко А. К. (2009)
Радченко А. Н. - Анализ целесообразности применения тригенерации в комбинированных газопаротурбинных установках (2009)
Радченко Р. Н. - Тригенерационные циркуляционные испарительные контуры низкокипящих рабочих тел предварительного охлаждения воздуха дизелей (2009)
Радченко Н. И. - Предварительное охлаждение наружного воздуха ГТД теплоиспользующей холодильной машиной с циркуляцией хладагента в испарителе и промежуточным теплоносителем, Бохдаль Т. (2009)
Матвеенко В. Т. - Управление теплотехническими характеристиками ГТД со свободным турбокомпрессорным утилизатором, Очеретяный В. А. (2009)
Басов Ю. Ф. - Распылительные системы охлаждения циклового воздуха газотурбинного привода и их эффективность, Жеманюк П. Д., Минячихин А. В., Петухов И. И., Сорогин Ф. Г., Шахов Ю. В. (2009)
Сорокин А. А. - Методика расчета газодинамических параметров осевого компрессора с высоконапорной ступенью, Цепаев М. С. (2009)
Радько В. М. - Аналитическое определение высоты лопаток рабочих колёс центростремительных малоразмерных турбин, Мусаткин Н. Ф., Калабухов Д. С. (2009)
Мелашич С. В. - Проектирование направляющего аппарата последней ступени осевого компрессора на основе решения обратной и прямой задачи газодинамики, Калинкина Ю. Г., Письменный В. И. (2009)
Карнаухова С. С. - Оценка влияния технологических допусков в геометрии лопаток на аэродинамические характеристики высоконапорного широкохордного вентилятора ГТД (2009)
Шкабура В. А. - Результаты исследований турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в газотурбинных двигателях (2009)
Вовк П. А. - Формирование граничных условий на поверхностях проточной части турбомашин в объемной постановке, Меняйлов А. В. (2009)
Тарасенко А. А. - Применение обобщенных зависимостей для построения характеристик компрессоров с помощью ЭВМ (2009)
Русанов А. В. - Повышение аэродинамической эффективности проточной части цилиндра низкого давления паровой турбины мощностью 200 МВт, Пащенко Н. В. (2009)
Яковлев В. А. - Оптимизация лопаточных аппаратов двухступенчатой газовой турбины, Ершов С. В. (2009)
Костюк В. Е. - Выбор сетки и модели турбулентности для аэродинамической оптимизации отрывного диффузора камеры сгорания ГТД, Кирилаш Е. И. (2009)
Сербин С. И. - Модернизация камеры сгорания газотурбинной установки типа "Водолей" с впрыском водяного пара методами математического моделирования, Мостипаненко А. Б. (2009)
Тарасов А. И. - Модель двигателя с двухстадийным сгоранием топлива, Хотеенков И. А. (2009)
Андриенко Е. Ю. Бастеев А. В. - Повышение экологичности и эффективности работы энергоустановок с одновременным обезвреживанием фенольных стоков, Тарасенко Л. В., Юссеф К. (2009)
Грушенко А. М. - Определение длины смесеобразующего участка в асимметричном цилиндрическом вихревом тракте, Кирьянчук А. Л. (2009)
Кумченко Я. А. - Шлакоотвалы ТЭС как дешевый источник сырья для производства синтез-газа при организации сопутствующих производств, Коновалов В. И., Соболев В. В. (2009)
Axman P. - Modern methods of fadec design for aircraft engines and certification aspects, Kerlin T., Svačina D., Opluštil V., Toman J. (2009)
Миргород В. Ф. - Математическая модель силовой установки вертолета в составе двух турбовальных двигателей с редуктором и двухрядным винтом: анализ алгоритмов синхронизации (2009)
Степаненко С. М. - Методология функционального моделирования процессов, предусмотренных в стандартах организации (2009)
Авдєєв О. М. - Формалізація організаційно-технічної системи експлуатації авіаційних двигунів (2009)
Бабич Л. О. - Управление интеллектуальным мобильным роботом на основе гибридной нейро-нечеткой системы, Квасников В. П. (2009)
Соловьев С. Н. - Особенности проектирования исполнительных органов мехатронных систем с магнитореологическими средами, Гурский А. Н. (2009)
Стасевич А. А. - Применение метода наименьших квадратов при идентификации структур динамического спектра ГТД, Коровин Б. Б. (2009)
Kucher O. G. - Detection of cracked blade from bladed disk forced response using tip-timing method: simulation study, Kharyton V. V., Laine J. -P., Thouverez F. (2009)
Федорончак Т. В. - Диагностирование технического состояния подшипников качения, Харитонов В. Н., Дубровин В. И. (2009)
Borkovskiy A. V. - Methods of measurement of aviation details with usage of robotic vision complexes (2009)
Рева О. М. - Характеристика ергатичної системи "інструктор – авіаційний тренажер – льотний екіпаж", Дмітрієв О. М., Медведенко О. М., Било О. Я. (2009)
Бірюков Ю. Ю. - Фреймовий підхід до аналізу помилок авіадиспетчерів, Мухтаров П. Ш., Насиров Ш., Гасанов І. (2009)
Kozyriev O. O. - Smart vibratory sensor for compressor surge control, Berezhnoy V. J., Kudin М. М. (2009)
Бурау Н. И. - Вейвлетная фильтрация сигналов при измерении частоты вращения, Сопилка Ю. В., Яцко Л. Л., Трофименко Р. А. (2009)
Тарасенко А. И. - Выбор программных и аппаратных средств САУ теплового двигателя (2009)
Буряченко А. Г. - Система измерений угла поворота вала ДБСКТ с встроенным калибратором – разработка и результаты эксплуатации, Грудинкин В. М. (2009)
Андреева Т. П. - Унификация технических требований к стыковке объектива оптического пирометрического преобразователя с посадочным гнездом турбины ГТД, Губайдуллин И. Т., Марфин Ю. Н., Хатмуллин В. Р. (2009)
Масловский А. В. - Применение метода фазовых портретов в микроволновых системах измерения радиальных зазоров лопаточных машин, Табачук И. С., Бакулин М. Г. (2009)
Епифанов С. В. - Анализ влияния конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов на погрешность определения крутящего момента фазометрическим методом, Сиренко Ф. Ф., Зеленский Р. Л., Кулик Т. В. (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Альошин Г. В. - Метод оптимізації автоматизованої системи управління дорожнім рухом за умовним критерієм надійності, Левтеров А. І., Ярута А. М. (2012)
Андрійчук О. В. - До питання практичного використання сталефібробетонних водоперепускних труб автомобільних доріг, Маліков В. В., Лобанок Г. Ф. (2012)
Баховський П. Ф. - Окремі аспекти розрахунку енергетичного балансу радіоліній проекту SAE/EPS в мережах мобільного зв’язку, Євсюк М. М. (2012)
Біліченко В. В. - Теоретичні основи оптимізації структури виробничої бази АТП по техніко-економічним критеріям, Крук В. П. (2012)
Біліченко В. В. - Вплив температури повітря на витрату палива автомобілів, Підгаєць В. В., Ткаченко М. М. (2012)
Божидарнік В. В. - Чисельно-аналітичні схеми розрахунку зварних пластинчастих систем, Добрянський І. М. (2012)
Божидарнік В. В. - Визначення напрямків росту тріщин у композитних пластинках із тріщинами, Бортник К. Я., Максимович О. В. (2012)
Бондарчук Д. В. - Розробка об’ємних дозувальних пристроїв підвищеної точності для сипких речовин (2012)
Боярська І. В. - Розробка технології структурування епоксикомпозитів у полях струмів високої частоти, Кашицький В. П., Савчук П. П. (2012)
Варчук В. В. - Оцінка викидів забруднюючих речовин автотранспортом на прикладі ТОВ "Поділля-Трансбудсервіс", Варчук І. В. (2012)
Горбай О. З. - Формування розрахункової моделі автобуса з напівнесівним і несівним типом кузова, Голенко К. Е., Дубянський О. В. (2012)
Гордєєва Є. П. - Геометрія багатогранників у кристалах і квазікристалах (2012)
Гуменюк П. О. - Розробка масштабованої моделі автопоїзда (2012)
Дацюк Л. М. - Обґрунтування основних параметрів картоплерізки, Юхимчук С. Ф., Цикалюк Ю. О. (2012)
Дембіцький В. М. - Вибір компонувальної схеми гібридного автомобіля та визначення режимів його руху (2012)
Дикий М. О. - Екологічні показники газодизеля з розподільним впорскуванням газового палива, Петренко В. Г., Назаренко М. Б., Скалига М. М., Соломаха А. С. (2012)
Дівеєв Б. М. - Розрахунок та оптимізація одновісного причепа з підвіскою змінної жорсткості, Попович П. В., Керницький І. С. (2012)
Добровольський О. Л. - Дослідження впливу експлуатаційних та конструктивних факторів на роботу тертя в контакті шини з опорною поверхнею (2012)
Єресов В. І. - Парадокси стійкості транспортних потоків, Григор’єва О. В. (2012)
Жданюк В. К. - Властивості комплексно укріпленого ґрунту для будівництва конструктивних шарів дорожніх одягів автомобільних доріг, Лапченко А. С., Панасюк Я. І. (2012)
Захаров П. О. - Експериментальне визначення температурного режиму газо-гідравлічного інерційного підшипника високошвидкісного ротора, Зубовецька Н. Т. (2012)
Зінько Р. В. - Використання графів при дослідженні роботи розчленованих транспортних засобів (2012)
Ігнатюк В. В. - Обґрунтування довгострокової програми дорожньо-ремонтних робіт (2012)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкції посівних машин до операції технічного обслуговування і зберігання, Деркач О. Д., Нагієва Н. О. (2012)
Картавий А. Г. - Визначення задач логістичного управління інтеграцією проектів в регіональних програмах поводження з відходами, Смешек М., Хрутьба В. О. (2012)
Кашканов А. А. - Вплив невизначеності даних на результати оцінювання гальмових властивостей автомобілів при експертизі ДТП, Гуцалюк О. В. (2012)
Кияшко И. В. - Влияние температурной сегрегации асфальтобетонной смеси на срок службы покрытий нежесткого типа, Минаков А. С. (2012)
Коваль М. И. - Кластерный анализ пассажиропотоков, Маликов В. В. (2012)
Козачук І. С. - Дослідження впливу складу паливоповітряної суміші на показники газового двигуна переобладнаного з дизеля (2012)
Комендант Р. А. - Оптимізація структури ресурсів автосервісного підприємства, Смаглюк О. М. Марков О. Д. (2012)
Комов А. Б. - Устройство подвески кузова легкового автомобиля к раме, Скрипкарь В. Г. (2012)
Комов Е. А. - Решение задач технической эксплуатации автомобилей на базе интеллектуальных транспортных систем, Овчарук Б. В. (2012)
Корендій В. М. - Механічні системи стабілізації кутової швидкості горизонтально-осьових вітроколіс (2012)
Корольков Р. О. - Розрахунок довжини закладання геосинтетичного прошарку в насип з урахуванням зміни напруженого стану при його спорудженні (2012)
Кравченко О. П. - Призначення нормативу ресурсу шин вантажних автомобілів на основі системи управління їх технічної експлуатації, Сакно О. П., Лукічов О. В. (2012)
Крайник Л. В. - Порівняльний аналіз типів акселерометрів для оцінки реальної характеристики двигуна на базі дорожніх випробувань автомобіля, Бур’ян М. В., Коляса О. Л. (2012)
Крещенецький В. Л. - Розрахунок перегородок у цистернах транспортних засобів, Конозюк О. В. (2012)
Кужель В. П. - Специфіка проведення натурних експериментів з визначення дальності видимості тест-об’єктів на дорозі в темну пору доби, Забаштанський М. К. (2012)
Кузнєцов Р. М. - Експериментальне дослідження показників стійкості автопоїзда-контейнеровоза у прямолінійному русі, Онищук В. П., Придюк В. М. (2012)
Лапцевіч А. А. - Аеродинаміка керуючих елементів польотом літака, Гречихін Л. І., Куць Н. Г. (2012)
Лебедєв В. Г. - Закономірності утворення небезпечних і шкідливих виробничих факторів при шліфуванні матеріалів, Уряднікова І. В., Марчук С. В. (2012)
Лотиш В. В. - Методика побудови графа переходів керуючого автомата, що реалізується программно, Гуменюк Л. О., Грудецький Р. Я. (2012)
Малишко О. І. - Аналіз впливу фільтраційно-суфозійних процесів на деформації інженерних споруд за результатами мікрогравіметричних та РЕМ-стереологічних досліджень, Верешко О. В., Корчук І. В. (2012)
Матвіїв Ю. Я. - Визначення ресурсу ємностей підвищеного тиску з поверхневими тріщинами низькотемпературної повзучості (2012)
Михайленкo В. Є. - Основні кроки на шляху від традиційного символу до цілісного образу сучасного інтер’єру, Абизoв В. А., Геoргiєва О. С. (2012)
Монастирський Ю. А. - Дослідження впливу характеристик опорної поверхні сучасних кар´єрів на показники повороткості автосамоскидів, Веснін А. В., Сістук В. О. (2012)
Наглюк И. С. - Новый критерий оценки трибологических свойств моторных и трансмиссионных масел на четырехшариковой машине трения, Левченко А. В. (2012)
Ноженко Е. С. - Экологизация транспорта путем озонирования топлива, Могила В. И., Горбунов Н. И. (2012)
Озарків І. М. - Тенденції розвитку сонячних систем, Данчук М. І. (2012)
Онофрійчук В. І. - Класифікація захватних пристроїв в легкій промисловості, Драпак Г. М. (2012)
Осипов В. О. - Спосіб боротьби з налипанням мокрого снігу на дорожні знаки (2012)
Пiкула М. В. - Синтез нових схем вібраційно-відцентрових установок (2012)
Поляков А. П. - Математична оцінка дрібності розпилювання біодизельного палива при його використанні як палива для дизеля, Нгаяхи Аббе К. В., Галущак О. О. (2012)
Пустюльга C. І. - Дискретне векторне формування фрактальних структур, Придюк В. М., Прушко І. В. (2012)
Рудь В. Д. - Оцінка якості фільтрів виготовлених з порошкових матеріалів в режимі СВС, Защепкіна Н. М., Самчук Л. М., Чужкова О. Ю. (2012)
Сакно О. П. - Прогнозування ресурсу шин вантажних автомобілів з урахуванням фактичних умов експлуатації (2012)
Санько Я. В. - Дослідження впливу довжини ділянки вулично-дорожньої мережі на характеристики транспортних потоків, Ройко Ю. Я. (2012)
Сахно В. П. - Математична модель для визначення токсичності автомобіля з двигунами різної потужності при виконанні міського їздового циклу, Корпач О. А. (2012)
Сичук В. А. - Розробка нової конструкції порошкових сопел для машин абразивоструменевої обробки, Заболотний О. В. (2012)
Сохацький А. В. - Проблеми та перспективи розробки наземних швидкісних транспортних засобів на нових фізичних принципах (2012)
Талах Л. О. - Реформування транспортної галузі – стратегічний пріоритет України (2012)
Таран И. А. - Взаимосвязь кругового передаточного отношения двухпоточной трансмиссии с параметром регулирования в случае планетарного механизма на входе (2012)
Тіхонов В. І. - До питання аналізу відкритих логістичних систем, Радкевич С. Д., Красильнікова О. В. (2012)
Толстушко Н. О. - Експериментальне визначення параметрів рулону льонотрести (2012)
Трейман Є. О. - Моделювання двохфракційного окатаного заповнювача для конгломератних матеріалів, Клак Ю. В. (2012)
Фалалеев А. П. - Моделирование поведения двухфазных сталей на операциях холодной ремонтной вытяжки кузовов автомобилей (2012)
Цимбал С. В. - Створення групи транспортних підприємств як метод диверсифікованого інвестування капіталу з метою збільшення масштабів бізнесу малого підприємства, Сусметов О. С. (2012)
Шимчук О. П. - Зміна структури і властивостей бітумів при додаванні модифікаторів, Дробишинець С. Я. (2012)
Анотації (2012)
Титул, зміст (2013)
Єщенко П. С. - Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки (2013)
Кредісов А. І. - Організаційний вектор розвитку сучасного бізнесу (2013)
Бережний Я. В. - Політика реалізації національних проектів: перспективи розвитку в Україні, Жаліло Я. А., Покришка Д. С. (2013)
Лігоненко Л. О. - Науково-методичні засади та результати оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіонів України (2013)
Романенко В. А. - Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід (2013)
Бичковський А. Ю. - Методика визначення рівня конкурентоспроможності суднобудівних підприємств (2013)
Ольшанська О. В. - Методологічні основи формування агросоціальних систем (2013)
Бондарук Т. Г. - Методичні основи визначення стану економічної безпеки пенсійного забезпечення, Бондарук І. С. (2013)
Титул, зміст (2013)
Оскольський В. В. - Екологічно чисте виробництво: економічні та організаційні аспекти управління якістю продукції (2013)
Колодко Гж. В. - Новий прагматизм, або економіка помірності (2013)
Кіндзерський Ю. В. - Імператив використання державного сектору в модернізації економіки (2013)
Жемойда О. В. - Продовольчі резерви зерна як інструмент регулювання пропозиції на внутрішньому ринку (2013)
Радзієвська С. О. - Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України (2013)
Тетеринець Т. А. - Структурні зміни основного капіталу як фактор комплексної модернізації економіки Бєларусі (2013)
Сичевський М. П. - Комплексне дослідження внутрішнього ринку в сучасних умовах розвитку (2013)
VIII Пленум Спілки економістів України та Всеукраїнська науково-практична конференція (2013)
Проект Національної концепції впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні (2013)
Пам’яті Лариси Павлівни Горкіної (2013)
Божидарнік В. В. - Про згин тонких композитних пластин з дефектами типу тріщин, Садівський В. М. (2012)
Богушевський В. С. - Теплові втрати конвертера як складові динамічної моделі контролю температурного режиму конвертерної ванни, Жук С. В. (2012)
Божко Т. Є. - Вплив параметрів шліфування на якість поверхневого шару спечених пористих матеріалів (2012)
Букетов А. В. - Лінійне програмування властивостей епоксидних композитних систем, Кравцова Л. В., Пірог А. П. (2012)
Гальчук Т. Н. - Розробка технології отримання металічного порошку для виготовлення виробів машинобудівного виробництва (2012)
Герасимчук Г. А. - Удосконалення конструкції комбінованого копача коренеплодів (2012)
Герасимчук Г. А. - Адаптований однодисковий копач коренеплодів (2012)
Голодюк Г. І. - Дослідження впливу компонентів фарбувального складу і технологічних параметрів на глибину його проникнення у деревину (2012)
Гордєєв О. Ф. - Теоретичне визначення контактних деформацій і жорсткості стиків металорізальних верстатів, Четвержук Т. І. (2012)
Данчук М. І. - Особливості конструювання сонячних колекторів (2012)
Єфімчук Г. В. - Формостворення верху взуття з термолабільних матеріалів (2012)
Защепкіна Н. М. - Перспективи використання лубоволокнистих культур для захисту навколишнього середовища, Дрегуляс Е. П., Конахавич Н. Р. (2012)
Зінько Р. В. - Морфологічне середовище для моделювання технічних систем (2012)
Зубовецька Н. Т. - Гідростатична модель шару рідини газо-гідрвлічних інерційних підшипників високошвидкісних роторів (2012)
Исаев Е. А. - Математическая модель гранулообразования увлажнённого пылеобразующего материала, Леонов В. Е., Наговский Д. А., Букетов А. В. (2012)
Клименко О. Д. - Порівняльні натурні випробування зміцнених вібраційно-відцентровою обробкою зубчастих коліс силових передач, Селезньов Е. Л. (2012)
Колядинський І. М. - Розробка алгоритму автоматизованого керування вакуумною системою на основі поста для осадження тонких плівок методом магнетронного розпорошення (2012)
Колядинський М. І. - Оцінка екологічного ризику при впливі сміттєзвалищ на довкілля (2012)
Коменда Н. В. - Модель управління добовою нерівномірністю навантаження на основі морфометричного підходу (2012)
Корендій В. М. - Моделювання динаміки твердотільної підсистеми вітроустановки (2012)
Коробко І. В. - Моделювання вимірювальних перетворювачів витрати рідин і газів (2012)
Лишук В. В. - Побудова часових і електромеханічних характеристик асинхронних моторів динамічної системи (2012)
Лишук В. В. - Сучасний стан розвитку математичних моделей електротехнічних пристроїв (2012)
Лук’янчук Ю. А. - Вплив технологічної спадковості на поопераційну зміну шорсткості поверхні (2012)
Михалевич В. Т. - Інформаційно-енергетичний аналіз датчиків для вимірювання неелектричних величин, Тарас Б. І. (2012)
Міщенко Л. В. - Екологічний аудит сучасної екологічної ситуації території міста Івано-Франківська (2012)
Окрепкий Б. - Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів, Новосад І. (2012)
Пальчевський Б. О. - Принципи керованого оптимізаційного синтезу функціонально-модульної структури технологічних машин (2012)
Пальчевський Б. О. - Особливості проектування універсальних пакувальних машин, Вараніцький Т. Л. (2012)
Пасічник Р. В. - Розрахунок однопорожнинного гіперболоїда за моментною теорією методом сіток (2012)
Полінкевич Р. М. - Аспекти задачі прогнозування параметричної надійності шпиндельних гідростатичних підшипників (2012)
Полінкевич Р. М. - Розрахунок сил демпфування в гідростатичних опорах (2012)
Пустюльга С. І. - Аналіз часових рядів у вигляді дискретно представлених фрактальних структур, Клак Ю. В., Прушко І. В. (2012)
Ревенко Д. В. - Изменение параметров состояния базового участка абразивного инструмента, Новоселов Ю. К., Братан С. М. (2012)
Скальський В. Р. - Зміна циклічної тріщиностійкості ресорної сталі 50ХГ під впливом умов експлуатації, Дубицький О. С. (2012)
Сяський А. О. - Згин кусково-однорідної ортотропної пластинки з еліптичним розрізом за умови контактування його берегів, Музичук К. П. (2012)
Тарасюк В. В. - Ефективність використання омд на основі сапропелю в сільськогосподарському виробництві, Тараймович І. В., Грабовець В. В. (2012)
Швець І. В. - Теоретичні аспекти з історії та сутності явищ електретів, Пашинський Л. М., Савчук П. П., Мельничук М. Д. (2012)
Анотації (2012)
Содержание (2013)
Чайка В. К. - Дискуссионные вопросы в акушерской и гинекологической практике (2013)
Чайка В. К. - Диагностические и лечебные стратегии для профилактики преждевременных родов у женщин с восстановленной фертильностью, Говоруха И. Т., Акимова И. К., Белоусов О. Г. (2013)
Шелестова Л. П. - Ендокринна функція фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок з аліментарно-конституціональним ожирінням, Жулковський В. В. (2013)
Айзятулова Э. М. - Значение измерения уровнясосудисто-эндотелиального фактора в сыворотке крови и фолликулярной жидкости женщин в программе вспомогательных репродуктивных технологий для прогнозирования тяжести течения и профилактики синдрома гиперстимуляции яичников, Чайка А. В., Носенко Е. Н., Айзятулова Д. Ю., Демьянова М. В., Купновицкий О. П., Кишенко И. В. (2013)
Гюльмамедова И. Д. - Роль эмбрионального фактора в эффективности первого цикла IVF (2013)
Чайка А. В. - Влияние микроэлементного дисбаланса в организме женщин на возникновение перитонеального эндометриоза, Моргунец О. Г. (2013)
Гопчук Е. Н. - Новый взгляд на лечение вульвовагинитов (2013)
Желєзна Г. О. - Порівняльний аналіз біохімічних особливостей колагенового обміну при різних методологічних підходах до лікування нетримання сечі в жінок із гінекологічною патологією на тлі дисплазії сполучної тканини (2013)
Оразов М. Р. - Диеногест в лечении хронической тазовой боли при аденомиозе, Чайка А. В., Носенко Е. Н. (2013)
Потапов В. О. - Епідеміологія та чинники ризику дисплазії й раку шийки матки, Шпонька О. В., Гавриш Л. П., Білодід О. О. (2013)
Чайка К. В. - Комплексное эндохирургическое лечение женщин репродуктивного возраста с субмукозной миомой матки, Писарева О. Л. (2013)
Корниенко С. М. - Профиль личности женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста с патологией эндометрия (2013)
Румянцева З. С. - Коррекция основного патогенетического фактора ретенционных образований яичников в подростковом возрасте (2013)
Рощин Ю. В. - Тамсулозин в общей концепции камнеизгоняющей терапии после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии (2013)
Александров Е. И. - Кариес зубов, хронический генерализованный пародонтит и дефицит эстрогенов и электролитов у женщин, Агафонова Г. Ю., Александров И. Н., Корж В. И., Ушич О. А. (2013)
Бугоркова И. А. - Обследование детского населения Донецкой области на заболевания пародонта для формирования региональной программы стратегического планирования работы стоматологической службы (2013)
Яковлева Э. Б. - Применение бензидамина гидрохлорида для лечения вульвовагинита у девочек-подростков, Рутинская А. В., Желтоноженко Л. В., Сергиенко М. Ю. (2013)
Ласачко С. А. - Профилактика возможных осложнений и реабилитация женщин после медицинского аборта, Шудрикова Н. В. (2013)
Носенко Е. Н. - Прогестерон и лейомиома матки, Скиданова Е. А. (2013)
Яковлева Э. Б. - Кандидозный вульвовагинит (Лекция для врачей), Бабенко О. М., Чайка К. В., Пилипенко О. Н. (2013)
Ананьева М. Н. - Современные аспекты легионеллезной инфекции (2013)
Могілевкіна І. О. - Допологова кровотеча: діагностика, тактика надання допомоги, Притуляк Л. В., Морозова Н. А., Бачман О. М. (2013)
Безбабченко А. В. - Линия для производства однотипного льноволокна, нетканых материалов и межвенцовых утеплителей, Шевалдин Д. М., Новиков Э. В., Корабельников А. Р. (2012)
Бейгельзимер Я. Е. - Устойчивость конструкций при деформациях простого и чистого сдвигов, Лавриненко Н. М. (2012)
Бондар Д. О. - Огляд механізмів для первинної переробки трести льону на однотипне волокно, Сай В. А. (2012)
Герасимчук О. П. - Системно-технологічний підхід до модернізації технічних систем (2012)
Голій О. В. - Пристрої для обмолочування стрічки льону (2012)
Голячук С. Є. - Сепарування зернових мас з використанням сил гравітації (2012)
Грицюк К. Ю. - Використання відходів переробки льону, Борзов В. В., Дударєв І. М. (2012)
Гунько Ю. Л. - Технологічний процес уварювання у вакуум-апаратах цукрового виробництва як об’єкт управління, Окуневич О. М. (2012)
Дахов А. Г. - Экспериментальное исследование влияния эксплуатационных факторов на вибро-акустические характеристики овощерезок (2012)
Дейнека І. Г. - Вивчення впливу сірчаної кислоти на фізико-механічні і структурні показники кислотозахисних тканин (2012)
Дударєв І. М. - Дослідження роботи призматичного сепаратора (2012)
Забродоцька Л. Ю. - Дослідження раціонального способу завантаження сушильної камери барабанної сушарки (2012)
Закалов О. В. - Ефективний різальний інструмент для подрібнювачів м’яса, Бортник А. І. (2012)
Клименко О. Д. - Автоматизований розрахунок барабанного вакуум-фільтра, Селезньов Е. Л. (2012)
Ковалевський К. А. - Удосконалена геліосушарка для плодів та овочів, Стоянова О. В., Шанін О. Д. (2012)
Kravtsova A. O. - Analysis of fruits drying process using computational fluid dynamics (2012)
Kravtsova T. O. - Analysis of dough mixing process using CFD (2012)
Крисак Ф. М. - Визначення граничного зусилля адгезії забруднень коренеплодів (2012)
Луговая Н. П. - Использование вакуумной упаковки при производстве полуфабрикатов из картофеля, Самосюк С. В. (2012)
Лук’яненко П. В. - Комплексна економічна оцінка збирання та переробки трести конопель, отриманої за новою технологією (2012)
Мазнев Е. А. - Перспективы повышения нагрузочной способности червячных редукторов (2012)
Мануілов В. В. - Ефективні засоби підвищення довговічності та відновлення деталей обладнання рибопереробних виробництв, Сушков О. Д., Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. (2012)
Мирончук В. Г. - Интенсификация процесса кристаллизации охлаждением сахарного утфеля последнего продукта, Ещенко О. А., Картава М. М. (2012)
Мікуліч О. А. - Напружений стан пластинчастих елементів з жорсткими включеннями довільної форми за усталених коливань (2012)
Муравинець Ю. В. - Аналіз конструкцій транспортуючих затискних устаткувань тіпальних машин (2012)
Налобіна О. О. - Результати дослідження процесів руйнування в системі стебло-коробочки льону-довгунця, Селезньов Д. Е. (2012)
Островська А. В. - Дослідження перспектив застосування волокна льону олійного для отримання композиційних матеріалів, Бобирь С. В., Тернова Т. І., Кузьміна Т. О. (2012)
Панасюк С. Г. - Дослідження процесу сушіння яблук (2012)
Панасюк С. Г. - Аналіз конструкцій мийних машин для плодів та ягід, Будкіна О. Л. (2012)
Пасаман Б. Ф. - Визначення раціональних параметрів роторного картоплекопача-укладача, Гунько Ю. Л. (2012)
Петраченко Д. О. - Використання прочісування у процесі підготовки льонотрести до переробки (2012)
Пильненко А. К. - Кинематическая трансформация угла заточки лезвия дискового ножа (2012)
Примаков О. А. - Залежність якісних показників волокнистої сировини від строків та способів збирання стебел конопель (2012)
Сай В. А. - Льон олійний – джерело натуральної сировини (2012)
Селезньова Ю. А. - Методико-апаратурне забезпечення досліджень сумісного впливу високого тиску, ультразвуку і температури на харчові продукти, Соколов С. А. (2012)
Сидорчук О. В. - Системний підхід до обґрунтування параметрів інтегрованих структур збирання та первинної обробки ріпаку, Скібчик В. І., Тригуба А. М., Березовецький С. А. (2012)
Сидорчук О. В. - Головні завдання з управління проектами адаптивних технологічних систем удобрення, підготовки ґрунту та сівби сільськогосподарських культур, Чабан А. В., Луб П. М., Тригуба А. М., Шарибура А. О. (2012)
Сичук Л. В. - Дослідження знаряддя з розробленими робочими органами для розпушення ґрунту та присипання бур’янів у міжряддях цукрових буряків (2012)
Сукманов В. О. - Вплив обробки сировини високим тиском на вихід, спектральні характеристики та молекулярну масу яблучного пектину, Зотова І. О. (2012)
Тараймович І. В. - Аналіз можливостей відродження галузі льонарства на території України (2012)
Тарасюк В. В. - Визначення основних кінематичних параметрів гранули кулястої форми, Дідух В. Ф., Мошеров Ю. М. (2012)
Федорусь Л. А. - Інноваційні аспекти технології та виробництва вспіненої полістирольної упаковки, Валецький Б. П. (2012)
Федорусь Ю. В. - Вплив робочих органів плющильно-обчісувального апарату на параметри стрічки льону та кількість виділення вільного насіння (2012)
Федорчук-Мороз В. І. - Дослідження хімічного складу амарантової сировини, Семенишин Є. М. (2012)
Хопта З. О. - Дослідження кінематичного режиму роботи розпушувача стрічки стебел льону (2012)
Шаповалов В. И. - Экспериментальные исследования работы заборной части фуражира типа ФН-1,2, Нежинский Я. И. (2012)
Шведик М. С. - Агротехнічні передумови до висіву насіння зернових колосових культур у свіжозораний ґрунт (2012)
Шведик М. С. - Синтез конструктивно-технологічних схем – основа для розробки багатофункціональних машин (2012)
Шинкарик М. М. - Фільтраційні особливості сирного пилу, Кравець О. І. (2012)
Ящук А. А. - Обґрунтування перемішування матеріалу в процесі сушіння насіння льону олійного (2012)
Анотації (2012)
Шестеренко Е. А. - Карбоксилэстеразы в энантиоселективном синтезе органических соединений, Романовская И. И., Севастьянов О. В., Андронати С. А. (2013)
Любченко Г. А. - Застосування флуоресцентних протеїнів для дослідження активації лімфоцитів, Морєв Р. М., Холодна Л. С., Остапченко Л. І. (2013)
Старовойтова С. А. - Пробиотики на основе трансгенных микроорганизмов, Скроцкая О. И. (2013)
Сидоров Ю. І. - Сучасні біогазові технології (2013)
Тагиров М. Т. - Механизмы контроля и детерминации пола у птиц (2013)
Варбанець Л. Д. - The coordination compounds ofcobalt (II, III) with dithiocarbamicacid derivatives — modificators of hydrolytic enzymes activity, Мацелюх О. В., Нідялкова Н. А., Авдіюк К. В., Гудзенко О. В., Сейфулліна І. Й., Масановець Г. М., Хитрич М. В. (2013)
Чернишенко Т. М. - Вплив високодисперсного кремнезему на активацію факторів системи зсідання крові, Грищук В. І., Галаган Н. П., Чернишенко В. О., Горницька О. В., Платонова Т. М., Луговськой Е. В. (2013)
Тихомиров А. О. - Одержання і характеристика антитіл проти фрагмента К1-3 плазміногену людини, Юсова О. І., Діордієва С. І., Корса В. В., Гриненко Т. В. (2013)
Тігунова О. О. - Нові штами-продуценти біобутанолу. I. Виділення та ідентифікація, Шульга С. М. (2013)
Смольянінова Є. І. - Електрична провідність ембріонів мишей доімплантаційних стадій розвитку після гормональної стимуляції яєчників тварин, Стріха О. А., Шигимага В. О., Колеснікова А. О., Гордієнко Є. О. (2013)
Сергеева Л. Е. - Содержание свободного пролина в тканях подсолнечника при реализации морфогенетического потенциала in vitro, Комисаренко А. Г., Бронникова Л. И., Михальская С. И., Тищенко Е. Н. (2013)
Павлович О. В. - Процеси адгезії та проліферації клітин лінії спев за дії наночастинок оксиду європію, Волкова Н. О., Степанюк Л. В., Гончарук О. І. (2013)
Bayraktar V. N. - Magnetic field effect on yeast Saccharomyces cerevisiae activity at grape must fermentation (2013)
Новини (2013)
Конференції (2013)
Правила для авторів (2013)
Агєєв М. С. - Застосування методів аналітичної механіки для створення моделі переміщення маси в робочих зонах елементів СЕУ (2013)
Бабич С. М. - Розрахунок шліцьового вала з прямобічними шліцами (2013)
Бабій М. В. - Обґрунтування схем заточувань різальних кромок багатогранних пластин для відрізних різців (2013)
Белятинськиий А. О. - Використання сучасних матеріалів при будівництві та ремонтах автомобільних доріг України, Краюшкіна К. В. (2013)
Білик С. Г. - Дослідження якості оброблення поверхонь приводних зірочок трубчатих конвеєрів, Диня В. І., Фльонц О. В., Семенів І. І., Олійник О. Ф. (2013)
Букетов А. В. - Перспективы и проблемы разработки новых полимерных композитных материалов для судостроения Украины, Алексенко В. Л., Настасенко В. А., Ивченко Т. И., Михайлик В. Д., Лаговский Д. А. (2013)
Васильченко Г. Ю. - Концепція інтернет-підручника з технічної механіки, інженерної та комп’ютерної графіки (2013)
Василюк В. І. - Аналіз роботи перехресної пасової передачі обертача льону, Хопта З. О. (2013)
Гевко Б. М. - Cинтез технологічного оснащення для навивання гвинтових заготовок, Ляшук О. Л., Кучвара І. М., Брощак І. І. (2013)
Гевко Б. М. - Технологічні передумови проектування гвинтових робочих органів протруювачів, Павельчук Ю. Ф., Гевко І. Б., Дзюра В. О. (2013)
Гевко І. Б. - Стендове оснащення для дослідження приводів та робочих органів гвинтових транспортно-технологічних механізмів машин, Дячун А. Є., Любачівський Р. О., Брощак І. І. (2013)
Голодюк Г. І. - Проблема модифікації покриття на основі алкідних симол (2013)
Гордєєв О. Ф. - Вібродіагностика верстата з використанням мереж Байєса, Полінкевич Р. М., Зубовецька Н. Т., Четвержук Т. І. (2013)
Грабовський Р. С. - Оцінка потенційного ризику руйнування тривало експлуатованого газопроводу, Фартушок І. М., Лепак О. М., Горб’як Т. М., Гущак Ж. М. (2013)
Гусак В. О. - Порівняльна характеристика пневматичних та безчовникових ткацьких верстатів типу СТБ (2013)
Диня В. І. - Дослідження технологічного процесу виготовлення привідних зірочок конвеєрів, Білик С. Г., Фльонц О. В., Крук В. В. (2013)
Добровольська Л. Н. - Підвищення ефективності гнучкого автоматизованого виробництва в сучасній економічній ситуації (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія термітного синтезу чавунів для гальмівних механізмів (2013)
Зайчук Н. П. - Cтруктурний стан корпусу вентилятора зі сплаву ОТ4-1, Савчук П. П., Імбірович Н. Ю., Шух Д. Ю. (2013)
Калюжний О. В. - Аналіз обтиску з протитиском в сферичній матриці порожнистих заготовок з дном з забезпеченням постійної товщини стінки (2013)
Козарь О. П. - Вивчення впливу модифікатора на формостійкість устілкового картону, Кривич І. Г., Садовнікова Т. М. (2013)
Козлов Л. Г. - Вплив параметрів системи керування на стійкість гідропривода інваріантного до знакозмінного навантаження, Бойко І. В., Піонткевич О. В. (2013)
Колядинський М. І. - Вміст важких металів в ґрунті та їх розподіл по глибині району Брищенського сміттезвалища (2013)
Кривий П. Д. - Конструкторсько-технологічне забезпечення процесу фінішної обробки плоских поверхонь нешироких стрічок вібраційним обкочуванням, Кашуба Н. П. (2013)
Куць Н. Г. - Пути и методы повышение коэффициента преобразования тепловой энергии в механическую работу в ДВС (2013)
Лебедев В. Г. - Механизм образования прижогов при шлифовании деталей из закаленных сталей, Клименко Н. Н., Аль-Аджелат С. А. (2013)
Лебедев В. Г. - Исследование остаточных напряжений керамического слоя напыленного на валы турбин при шлифовании кругами из КНБ, Чумаченко Т. В. (2013)
Лищенко Н. В. - Определение температуры при шлифовании прерывистыми и высокопористыми кругами, Ларшин В. П. (2013)
Максимович Я. В. - Визначення напружень у смузі з системою тріщин на основі методу інтегральних рівнянь (2013)
Мандрик О. М. - Експрес-оцінка умов гільйотинного руйнування тривало експлуатованих газопроводів, Шкіца Л. Є., Грабовський Р. С., Касій О. Т. (2013)
Марчук В. І. - Про вплив технологічної спадковості на точність шліфування поверхонь кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва, Приступа С. О. (2013)
Матвіїв Ю. Я. - Акустико-емісійна оцінка залишкового ресурсу елементів конструкцій з поверхневими тріщинами за довготривалого статичного навантаження, Долінська І. Я., Добровольська Л. Н. (2013)
Мельничук М. Д. - Зміни термоелектричних характеристик сплавів хромель та константан зумовлені тривалими статичними навантаженнями (2013)
Музичук К. П. - Напружений стан кусково-однорідної пластинки з двома криволінійними розрізами, береги яких контактують при згині (2013)
Пасічник Р. В. - Врахування корозії матеріалу при розрахунку на стійкість конструкцій у формі поверхонь з від’ємною гаусовою кривиною методом сіток (2013)
Полінкевич Р. М. - Атоматизована система проектування верстатів (2013)
Проценко В. О. - Жорсткісні характеристики муфт з торцевою установкою прямих канатів приводів суднових енергетичних установок (2013)
Рогатинський Р. М. - Визначення динамічних навантажень у гвинтових змішувачах, Гевко І. Б., Дячун А. Є., Любачівський Р. О., Грудовий Р. С. (2013)
Романюк М. В. - Метод безперервного контролю омічного опору ізоляції розподільних мереж постійного струму відносно Землі (2013)
Рудь В. Д. - Шляхи підвищення властивостей порошкових фільтруючих матеріалів, Гулієва Н. М. (2013)
Рудь В. Д. - Вдосконалення вимірювання сил різання при точінні, Савюк І. В. (2013)
Савчук В. П. - Определение наработки подшипников скольжения зубчатых передач судовых энергетических установок, соответствующей заданной вероятности безотказной работы (2013)
Самчук Л. М. - Експериментальне дослідження СВС – процесу системи ТІ-С-ШХ15 (2013)
Сацик В. О. - Апаратне забезпечення автоматизованого регулювання мікроклімату теплиці, Карпук Д. П. (2013)
Сердюк О. В. - Наружено-деформований стан в осередку деформації при вдавлюванні тороїдального ролика, Сивак І. О., Карватко М. А. (2013)
Скачков В. А. - Моделирование процесса образования поликристаллического кремния в проточном реакторе, Критская Т. В., Бережная О. Р., Шварцман Л. Я., Меркер Р. (2013)
Собчук Д. С. - Використання нетрадиційних джерел енергії (НДЕ) в електроенергетичних системах (2013)
Стаценко Д. В. - Дослідження дії ферментів на вологообмінні властивості шкіри, Злотенко Б. М., Цимбаленко О. П. (2013)
Трач В. М. - До напруженого стану анізотропних оболонок додатної гауссової кривини, Хоружий М. М. (2013)
Трач В. М. - До питання про напружено-деформований стан анізотропних оболонок середнього згину, Хоружий М. М. (2013)
Човнюк Ю. В. - Оптимізація конструктивно-кінематичних параметрів та режимів руху по нерівностях поверхні ґрунту причіпної гичкозбиральної машини з дистанційним (GPS – навігаційним) керуванням, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О., Якубович Я. О. (2013)
Шаблій О. - Схема підключення індуктора при паралельному з’єднанні з ним ємності та індуктивності при відновленні зношених металевих коліс, Пулька Ч., Цимбалюк Л., Король О., Базар М. (2013)
Шарко А. В. - Методы оценки технологических свойств термоупрочняемых алюминиевых сплавов, Морозов Б. И. (2013)
Шевчик І. С. - Дослідження функціональних властивостей пральних машин-автоматів (2013)
Шевчук В. В. - О взаимодействии с почвой движущихся игл игольчатой бороны (2013)
Шимчук С. П. - Cучасні методи дослідження тертя та зношування (2013)
Шуляр І. О. - Дослідження руху твердих частинок в рідкому сплаві при відцентровому армуванні з двома взаємно перпендикулярними осями обертання ливарної форми, Маковійчук М. В., Роп’як Л. Я. (2013)
Грицюк Ю. В. - Застосування полігональних напруг живлення як спосіб зменшення втрат електроенергії в статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності, Грицюк І. В., Пєтухов М. В., Добровольська Л. Н., Собчук Д. С. (2013)
Гущак Ж. М. - Дефекти магістральних газопроводів, Добош У. П. (2013)
Кот В. В. - Передача зосереджених моментів до контуру еліптичного отвору ортотропної пластинки системою розімкнених пружних ребер (2013)
Анотації (2013)
Ореховський В. - Відносини між західним і східним християнством в контексті історії Русі-України (ХІІІ – поч. ХІV ст.) (2008)
Клапчук В. - Заняття мешканців Гуцульщини землеробством в кінці XIX – першій третині XX ст. (2008)
Михайлина П. - Міста та містечка України – центри внутрішньої торгівлі в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (2008)
Яценюк Г. - Батуринська трагедія (до 300-ліття з дня знищення гетьманської столиці) (2008)
Дацків І. - Дипломатичні взаємини Директорії УНР з Антантою та українсько-французькі переговори (2008)
Гуйванюк М. - Кирило Трильовський – організатор і натхненник січового руху в Галичині й Буковині на початку ХХ ст., Павлишин О. (2008)
Подолян В. - Споживча кооперація Вінниччини в умовах тоталітарного більшовицького режиму кінця 20-х – початку 30-х років ХХ ст. (до встановлення дати утворення Вінницької облспоживспілки) (2008)
Шайкан В. - Ідеологічна підготовка нацистським керівництвом Німеччини нападу на СРСР 22 червня 1941 року (2008)
Єгрешій О. - Депортація політичних спецпоселенців на Далекий Схід (1950 р.): методологія та спроба реалізації (2008)
Безега Т. - Атомна енергетика України: внутрішні та зовнішні чинники розвитку (1991-2006 рр.) (2008)
Добржанський О. - Листопад 1918 р. на Буковині. Ще раз про втрачені можливості (2008)
Ботушанський В. - Роль Українського крайового комітету в революційних подіях 1918 р. в Чернівцях (за спогадами О. Поповича та М. Кордуби) (2008)
Никирса М. - З історії забудови м. Чернівців (2008)
Ботушанський В. - Ремесло, промисловість і транспортне сполучення Чернівців у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст., Ботушанський О. (2008)
Скорейко Г. - Лук’ян Кобилиця: деякі штрихи до портрету (2008)
Чайка Г. - Організація шкільної справи буковинськими іммігрантами на Американському континенті в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Добржанський С. - Культурно-просвітня діяльність "Руської бесіди” у міжвоєнний період (1918-1940) (2008)
Суровцев О. - Соціальна та психологічна адаптація буковинського єврейства після подій Голокосту до умов радянського ладу (1944-1946 рр.) (2008)
Мизак Н. - Репресивна діяльність радянського режиму в Чернівецькій області та оборонні дії УПА (1944-1947 рр.) (2008)
Герегова С. - Українство Василя Курилика крізь призму його мистецької творчості (2008)
Возний І. - Типологія житлових споруд Сірето-Дністровського межиріччя Х – ХІV ст. (2008)
Кожолянко Г. - Дослідження Леонідом Білецьким давньої писемної всеслов’янської пам’ятки та пам’ятки староукраїнського народного життя і звичаєвості (2008)
Міщук С. - Українські вчені – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина ХІХ – 10-ті рр. ХХ ст. (2008)
Огуй О. - Грошовий обіг Чернівців та Буковини у складі Австрії (1774-1914/18) (2008)
Мельничук Г. - Українська історіографія про стан та перспективи зовнішньої політики Республіки Молдова (2008)
Мойсей А. - Плювіальні обряди українського населення Сучавського повіту Румунії (на матеріалах етнографічних експедицій 2006-2008 рр.) (2008)
Филипчук О. - "Хрещені роси” у Константинополі в середині X ст. (2008)
Балух О. - Історія північної частини Буковини у контексті молдавсько-польських військово-політичних відносини за часів Олександра І Доброго (1400-1432 рр.) (2008)
Ліщук Д. - Окремі аспекти воєнного мистецтва гетьмана Петра Сагайдачного у військовій кампанії 1618 року: роль козацької розвідки й контррозвідки (2008)
Богачик Т. - Промисловий розвиток Північної Бессарабії у дореформенний період (1812-1868 рр.) (2008)
Федоряк Ю. - Ідея автономії в політичних програмах Русько-Української радикальної партії та Народно-Демократичної партії Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Бильцан О. - Діяльність Української радикальної партії Буковини на сторінках періодичної преси (1907 – 1910) (2008)
Поташнікова Г. - Зміни в структурі, управлінні митних установ Російської імперії у 60-х рр. ХІХ ст. - 1914 р. (на матеріалах Правобережної України) (2008)
Жук М. - Володислав Опольський в оцінці М. Грушевського (2008)
Касап Ж. - Витоки і становлення музейної справи на Поділлі (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Кримська О. - Фонди Хмельницького обласного державного архіву – важливе джерело для вивчення землеволодінь міст і містечок Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2008)
Рудянин І. - Роль української греко-католицької церкви у господарсько-економічному житті Східної Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Масіян Н. - Постать видатного буковинця Вільгельма фон Альта та його внесок у розбудову торгово-промислових відносин у краї (2008)
Руснак О. - Основні тенденції розвитку транспортної інфраструктури Північної Буковини і Хотинщини в 1918-1940 рр. (2008)
Василина Н. - Березнева трагедія 1939 року у Карпатській Україні – нове бачення подій (2008)
Гуменюк О. - Зміни в освіті як важливий захід радянізації західних областей України (1939 – 1941 рр.) (2008)
Андріїв Е. - Вплив суспільно-політичної та військової ситуації на політику трудових депортацій у Галичині в роки німецької окупації (1941 – 1944) (2008)
Підлубний В. - Ольга Захарівна Гузар – визначна діячка жіночого руху на Буковині (1888 – 22.05.1945) (2008)
Дробіна Л. - Працевлаштування інвалідів як вид роботи органів соціального забезпечення Буковини у повоєнні роки (2008)
Білецький Б. - Рецензія: Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. – Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 1100 с. (2008)
Добржанський О. - Доктор Аґенор Артимович як політик та його участь у подіях жовтня-листопада 1918 р. на Буковині (2008)
Ботушанський В. - Віденські архіви про буковинські справи (2008)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету в 2007 р. (2008)
Відомості про авторів (2008)
Бережний В. О. - Створення експерементально-геометричної моделі дослідження картин напружених ефектів елементів конструкцій, Шоман О. В. (2013)
Біленко Я. В. - ПроектуваннЯ енергоефективної будівлі в конкурсі "Solar Decathlon KNUCA”. Група 2 (2013)
Ванін В. В. - моделювання контуру термопрофілю на біооб’єкті від точкового джерела тепла, Залевська О. В. (2013)
Волощук В. А. - Математична модель оптимізації об’ємно-планувальних рішень для будівель у формі багатогранників з метою зниження затрат енергії на їх опалення (2013)
Гламаздін П. М. - Можливості інтенсифікації тепловіддачі алюмінієвих секційних опалювальних приладів, Зінич П. Л. (2013)
Дворецький О. - Геометрична модельрозподілу сонячної радіації на вертикальному фасаді, Чебишев М. (2013)
Денисова Т. В. - Відбиття конік в циліндричних дзеркалах (2013)
Єгорченков В. О. - Ефективність систем освітлення будівель з урахуванням екологізації (2013)
Завалий О. О. - Розробка систем інфрачервоного нагріву з використанням теплових обчислювальних моделей (2013)
Кащенко О. В. - Моделювання напрямку розвитку біоформи (2013)
Кащенко Т. О. - Реалізація мультидисциплінарного підходу при проектуванні енергоефективних будівель (2013)
Кривенко О. В. - До питання визначення параметрів біоклімату на території забудови (2013)
Кузьміна Г. В. - Архітектурно-планувальні рішення будинку "ЕКО-ДОМ". Команда № 4 (2013)
Козак Ю. В. - Дослідження поверхонь нормалей як засіб систематизації поверхонь відбиття (2013)
Колочавін Р. М. - Розрахунок коливань дволанкових маятників (2013)
Кукуруза Д. В. - Якісний аналіз механічних коливальних систем на базі фазових портретів, Піксасов М. М., Запольський Л. Л. (2013)
Мартинов В. Л. - Оптимізація орієнтації енергоефективних будівель з дотриманням норм освітленості та інсоляції (2013)
Мілейковський В. О. - Аналітичні дослідження макроструктури примежового шару між потоками, що рухаються з різною швидкістю (2013)
Морозова Г. В. - Поняття усамітнених хвиль та методи їх опису (2013)
Підгорний О. Л. - Досвід організаційної та наукової роботи за напрямком "Енергоефективність" кісний аналіз трохоїдальної моделі КНУБА., Плоский В. О., Сергейчук О. В., Приймак О. В., Пінчук В. С., Йосипчук І. (2013)
Савченко О. О. - Якісний аналіз трохоїдальної моделі морських хвиль з метою використання їх енергії (2013)
Сафронова О. О. - Перспективні засоби освітлення у вирішенні питання підвищення енергоефективності інтер’єрного простору ВНЗ, Сафронов В. К. (2013)
Селиванов О. І. - Міждисциплінарних підхід в здобутті знань на прикладі конкурсу "Solar Decathlon KNUCA” (2013)
Сидоренко Е. С. - Фрактали в моделюванні екологічних систем, Халиль В. В. (2013)
Тютюнников С. В. - Опис компонентів відбивальнизх систем з класичними кривими у якості відбивачів (2013)
Чорноморденко Є. І. - Реконструкція історичнох забудови за принципами енергоефективності (2013)
Шатохін В. М. - Побудова просторових лопаток грунтометателя за допомогою брахистохрон для поля відцентрових сил інерції, Семків О. М., Попова А. М. (2013)
Шоман О. В. - Забеспечення геометричними моделями задач перетворення фаз гідрату метану, Даниленко В. Я. (2013)
Шулдан Л. О. - Моделювання енергоструктурованої забудови (на прикладі району м. Львова), Лепкалюк М. М. (2013)
Якупов Н. М. - Напружено-деформативний стан елементів конструкцій в області кріплення, Киямов Х. Г., Ахмадиев Ф. Г. (2013)
Демочко В. - Епохальна подія в історії Київської Русі (2009)
Яценюк Г. - Повернення Війська Запорозького на українські землі та спроба гетьмана-емігранта Пилипа Орлика очолити козаків (2009)
Клапчук В. - Населення Гуцульщини (2009)
Білецький Б. - Український Колумб козацького роду (2009)
Гуйванюк М. - Літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з січовим рухом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Плекан Ю. - Москвофільський pух у Східній Галичині (кінець ХІХ – початок XX ст. ) (2009)
Ковальчук М. - Повстансько-партизанський рух на Катеринославщині в серпні – на початку жовтня 1919 р. (2009)
Бистрицька Е. - Реалізація ідей церковної єдності у діяльності Російської католицької церкви східного обряду (1917 – 1923 рр.) (2009)
Гаврилюк О. - Анатолій Дублянський − дослідник і популяризатор історії та пам’яток Волині (2009)
Шайкан В. - Утвердження більшовицької ідеології в західно-українських землях на початковому етапі Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2009)
Мизак Н. - Дивізія "СС-Галичина”: до і після Бродів (1944–1953 рр.) (2009)
Борщевич В. - Ментальний простір волинського православного духовенства у другій половині 40-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. (2009)
Шостак В. - Інформаційна самодостатність України в умовах глобалізації: реальність і виклики майбутнього (2009)
Мельничук Г. - Європейська інтеграція України в контексті вступу до Світової організації торгівлі (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського