Бальцій Ю. - Функції виконавчих органів місцевих рад України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Кулі-Іванченко К. - Поняття, ознаки та принципи соціального замовлення як організаційно-правової інновації в системі місцевого самоврядування в Україні (2013)
Форманюк В. - Локальні акти місцевого самоврядування в системі джерел права (2013)
Дрьомін Ю. - Прокурорські перевірки за новим законодавством України (2013)
Харитонов Є. - "Прогалини" у цивільному законодавстві: хиби правотворчості чи прийом законодавчої техніки (2013)
Козаченко О. - "Багатоколійність" здійснення кримінально-правового впливу – вимога сьогодення" (2013)
Гуртиева Л. - Законодательное закрепление оснований отложения уголовного производство судом первой инстанции в новом УПК Украины (2013)
Харитонова О. - Об’єкти права інтелектуальної власності та речі, в яких вони втілені: до проблеми співвідношення (2013)
Кізлова О. - Категорія "договір" як підстава виникнення правової норми Концептуальні риси (2013)
Осадчий А. - Щодо категорій публічно-правових спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції (2013)
Картузова І. - Поняття, види та наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду (2013)
Мазуренко С. - Щодо визначення поняття "фотографічний твір" у вітчизняній доктрині та законодавстві, Бузовська Н. (2013)
Водько Н. - Об основных понятиях теории предотвращения преступных деяний (2013)
Стрелковська Ю. - Концепція маргінальності в кримінології: можливості застосування (2013)
Бикова Я. - Історичне право розуміння в контексті встановлення постійного та змінного в праві (2013)
Руденко І. - Культурологічні концепції законотворчості (2013)
Галагуза А. - Деякі проблемні аспекти земельно-правової відповідальності (2013)
Оборотова А. - Перспективы использования правового обычая в хозяйственном праве Украины (2013)
Коросташивець Ю. - Захист прав споживачів готельних послуг (2013)
Цихоня Д. - Право апеляційного оскарження судових рішень особами, які не брали участі у справі (2013)
Практика європейського суду з прав людини (2013)
Пережняк Б. - Перший підручник із основ гендерного права України (2013)
Пережняк Б. - В специализированных ученых советах Национального университета "Одесская юридическая академия" (2013)
Персоналії (2013)
Указ Президента України № 1/2012 від 3 січня 2012 року "Про внесення змін до деяких Указів Президента України" (2012)
Тревого І. С. - Особливості контрольних марок для спостереження за зміщеннями надземних переходів магістральних газопроводів, Ільків Є. Ю., Кухтар Д. В. (2012)
Войтенко С.П. - Особливості виконання розмічувальних і контрольно-вимірювальних робіт при монтажі металевих конструкцій НСК "Олімпійський", Шульц Р. В., Білоус М. В., Ковтун В. Я. (2012)
Козаченко Т. І. - Геоінформаційне картографування техногенних загроз від потенційно небезпечних об’єктів (2012)
Дрогушевська І. Л. - Міжнародний досвід вживання традиційних географічних назв, Руденко І. С., Сивак Н. І. (2012)
Кисловський В. П. - Вихідні лінії для морських зон України: загальні питання, Трюхан М. О. (2012)
Лященко А. А. - Нечіткі геоінформаційні моделі прояву екологічних факторів та їх впливу на грошову оцінку земельних ділянок, Волчко Є. П., Кравченко Ю. В. (2012)
Шишка О. В. - Картографування Львова (1918-1944 рр.) (2012)
Антону Антоновичу Москалюку – 70 (2012)
Шевчук П. М. - Діяльність Українського товариства геодезії і картографії у ІV кварталі 2011 р. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі за 2011 р. (2012)
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 200 "Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (2012)
Шульц Р. В. - Застосування супутникових методів для створення геодезичної мережі при будівництві метрополітену, Білоус М. В., Ковтун В. Я., Медведський Ю. В. (2012)
Шульц Р. В. - Мобільні комплекси лазерного сканування залізничних колій (2012)
Бурак К. О. - Визначення точності відхилення положення близькостворної точки за допомогою електронного тахеометра, Гринішак М. Я., Ковтун В. М., Михайлишин В. П., Шпаківський О. П. (2012)
Яцків Я. С. - Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція, Терещук О. І., Хода О. О., Нисторяк І. О., Кулик В. М. (2012)
Кисловський В. П. - Вихідні лінії для морських зон України: шляхи вдосконалення підходів до їх визначення, Трюхан М. О. (2012)
Готинян В. С. - Фрактальний аналіз схем лінеаментів, отримуваних за матеріалами ДЗЗ, Гудзенко М. В. (2012)
Тимчук В. Ю. - Сфери і тенденції застосування геоінформаційних систем у Збройних силах України (за матеріалами науково-практичного семінару з циклу "Січневі ГІСи"), Щадило Я. С. (2012)
Горковчук М. В. - Тренінг-курс у рамках проекту "Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства" в Єреванському національному університеті будівництва та архітектури, Кравченко Ю. В. (2012)
Пащенко В. М. - Україна має свій історичний атлас (рецензія) (2012)
Халак Н. В. - М. Г. Вавричин та її внесок в історичне картознавство України (2012)
До 90-річчя з дня народження Л. А. Пономаренко (2012)
Пам’яті Віктора Олексійовича Шевченка (2012)
Пам’яті Олександра Олександровича Салтовця (2012)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2012)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2012)
Відомості про авторів (2012)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2012 р. № 263-р "Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління Державного агентства земельних ресурсів" (2012)
Тревого І. С. - Про необхідність визначення висотного елемента місцезнаходження геодезичних пунктів, Ільків Є. Ю., Галярник М. В. (2012)
Сідоров І. С. - Сумісне опрацювання супутникових і наземних геодезичних вимірів високоточної мережі будівництва Дністровської ГАЕС, Третяк К. Р. (2012)
Янків-Вітковська Л. М. - Дослідження змін координат GNSS-станцій методом макромоделювання, Матвійчук Я. М., Савчук С. Г., Паучок В. К. (2012)
Крячок С. Д. - Врахування вертикальної рефракції під час гідрометричних робіт, Мамонтова Л. С. (2012)
Білоус А. В. - Картографічні моделі для дослідження просторової організації засобів масової інформації в Україні (2012)
Даценко Л. М. - Перспективи розвитку шкільної навчальної картографії (2012)
Кобзяк Р. Я. - Картографічне моделювання територіальної організації греко-католицької церкви на Галичині першої половини ХІХ століття (2012)
Москаленко А. А. - Геоінформаційне забезпечення оцінювання стану земельних ресурсів (2012)
Кришталович У. Р. - Рукописні карти ХVІ-ХIХ століть у фондах Центрального державного історичного архіву України (м. Львів), Сосса Р. І. (2012)
Ухвала ІІ з'їзду Українського товариства геодезії і картографії (2012)
Склад правління УТГК, обраного ІІ з'їздом (2012)
Відомості про авторів (2012)
Фурсенко А. В. - Параметрическое управление дисциплиной стохастической коммутации каналов мультисервисной системы для повышения качества обслуживания (2012)
Жуков И. А. - Оптимизация спектральной эффективности при работе с беспроводными широполосными сетями, Искренко Ю. Ю., Лукашенко В. В. (2012)
Ефимов С. Н. - Оценка надежности Грид-систем, Тынченко В. В., Тынченко В. С. (2012)
Цуканов А. В. - Динамическое размещение таблиц данных при информационном обслуживании в критических системах, Шевченко В. И. (2012)
Клятченко Я. М. - Аналіз паралелізму в алгоритмах ієрархічного адаптивного порівняння інформаційних об’єктів, Тарасенко В. П., Тесленко О. К. (2012)
Тюрин С. Ф. - ДНФ-конфигурируемый логический блок ПЛИС с использованием функционально – полных толерантных элементов, Набатов А. В. (2012)
Milad Moravej Seyed - The probability of multiprocessor system falling into dangerous state estimation, Feceniuk A. P., Romankevich V. A. (2012)
Туркин И. Б. - Экспериментальное исследование методов планирования вычислений в системах реального времени на основе многоядерных процессоров, Никитина Т. С. (2012)
Хаханов В. И. - Квантовые модели данных и вычислительных процессов, Abbas Murad Ali, Литвинова Е. И., Гузь О. А., Хаханова И. В., Abbas Baghdad Ammar Avni (2012)
Андриенко В. А. - Архитектура встроенного многоверсионного самотестирования микросхем памяти, Рябцев В. Г., Уткина Т. Ю. (2012)
Осотов И. А. - Исследование эффективности локально-параллельных вычислений на многоядерных процессорах, Михаль О. Ф. (2012)
Толстолужская Е. Г. - Синтез времяпараметризованных моделей управления параллельными вычислительными процессами циклических задач, Артюх Ю. А. (2012)
Баркалов А. А. - Аппаратурная реализация алгоритма строчной межпиксельной интерполяции, Мальчева Р. В., Юнис Мохаммад (2012)
Столяренко Ю. А. - Метод точечных распределений (2012)
Крамарь В. А. - Гарантоспособность аэрокосмических систем в условиях упругих колебаний (2012)
Грига В. М. - Просторово-часове перетворення алгоритму сортування чисел методом Бетчера (2012)
Арсирий Е. А. - Интеллектуальный анализ при комплексном моделировании для повышения надежности работы энергетического оборудования, Антощук С. Г., Арсирий В. А., Кравченко В. И. (2012)
Zaitseva E. - Multi-valued decision diagram in importance analysis, Levashenko V., Kostolny J., Kharchenko V. (2012)
Дмитриева О. А. - Параллельное моделирование динамических объектов с автоматическим выбором шага на основе экстраполяционных методов (2012)
Азарян А. В. - Гарантированное управление технологическим процессом обогащения руды на основе Fuzzy-системы (2012)
Кондратенко Ю. П. - Програмно-апаратні засоби для непрямого визначення і контролю параметрів електроакустичних сигналів на основі двоточкового методу, Коробко О. В. (2012)
Долгов А. Ю. - Повышение точности оценок параметров контрольной выборки малого объема (2012)
Хмелевой С. В. - Использование GPU для расчетов скоростей газо-жидкостных сред с помощью метода PIV (2012)
Твердохлебов В. А. - Бинарные отношения в диагностировании сложных человеко-машинных систем (2012)
Иванов Ю. А. - Алгоритм оптимизации цикла реального времени при моделировании динамических систем (2012)
Бородавка Н. П. - Распределенная архитектура как средство повышения надежности и живучести бортовых информационно-управляющих систем, Остроумов Б. В., Сидоренко Н. Ф., Тарасенко В. В., Харченко В. С., Яценко C. Я. (2012)
Савков А. А. - Идентификация подлинности на основе анализа информации в quite zone 2D баркодов, Савков С. А., Мороз В. В. (2012)
Скобцов Ю. А. - Генерация проверяющих тестов для индуцированных задержек, Скобцов В. Ю., Нассер И. К. М. (2012)
Шамов С. О. - Застосування контролю якості описів процесів діяльності до вихідних документів реінжинірингового проекту (2012)
Кузнецова Ю. А. - Метод визуализации управляющих алгоритмов реального времени (2012)
Чухрай А. Г. - Модели представления знаний в интеллектуальных компьютерных программах, обучающих схемотехническим решениям, Вагин Е. С., Шевчук Т. И. (2012)
Нестеренко С. А. - Разработка формализованного языка диагностики состояний на основе дескрипционной логики, Тишин П. М., Маковецкий А. С. (2012)
Дрозд А. В. - Оценка контролепригодности цифровых компонентов встроенных систем критического применения, Харченко В. С., Антощук С. Г., Дрозд М. А., Сулима Ю. Ю. (2012)
Tagarev T. D. - A taxonomy of essential services, Georgiev V. A., Ratchev V. R. (2012)
Кочкарь Д. А. - Проектирование инфраструктуры наземной системы мониторинга лесных пожаров, Порубянский А. В., Орехов А. А. (2012)
Лаврут О. О. - Динамічний метод управління потоками інформації у фрагменті мобільного компоненту перспективної системи зв’язку в критичних умовах (2012)
Davies J. N. - Optimization principles for eliminating access control lists within a domain, Comerford P., Grout V., Rvachova N., Korkh O. (2012)
Скатков А. В. - Управление критическими инфраструктурами на основе процедур комплементарной диспетчеризации, Воронин Д. Ю. (2012)
Бакаев О. В. - Методы и модели мониторинга геодинамических процессов в углепородном массиве угольных шахт (2012)
Федосеева А. А. - Модель производства лекарственных препаратов с использованием теоретико-множественного описания и временных сетей Петри (2012)
Маевский Д. А. - Экспериментальный анализ точности моделей надежности программного обеспечения, Маевская Е. Д. (2012)
Еленевич М. А. - Результаты экспериментального исследования производительности СУБД ACCESS в задачах обработки телеметрической информации космических аппаратов, Лучшев П. А. (2012)
Пригожев А. С. - Использование ресурсных сетей для тестирования программного обеспечения (2012)
Поморова О. В. - Порівняльний аналіз ефективності використання статичних аналізаторів С++ вихідного коду, Іванчишин Д. О. (2012)
Biscoglio I. - Can safety be obtained through good practices for requirement writing?, Fusani M., Gnesi S. (2012)
Киркорова Л. С. - Улучшение локальности композиции параллельных алгоритмов языка Ada, Киркоров С. И. (2012)
Мащенко Е. Н. - Исследование гарантоспособности человеко-машинной системы неоднородного состава на основе полумарковской модели, Смагина А. О. (2012)
Скатков А. В. - Анализ мощности непараметрических критериев при оценивании состояния объектов критического применения, Маловик К. Н., Луговская Л. П., Ловягин В. С. (2012)
Рувинская В. М. - Методика построения экспертных систем для мониторинга, Тройнина А. С. (2012)
Похил В. С. - Методы анализа, оценивания и обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов на основе функционально-архитектурного моделирования, Харыбин А. В. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Шукліна Н. - лідеРство і стРатегія із досвіду судової реформи в Сінгапурі, Кирилюк Р. (2013)
Тагієв С. - Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні (2013)
Кузьменко В. - Окремі питання, що виникають при призначенні психіатричної експертизи у кримінальному процесі (2013)
Ємельянов А. - Методи підвищення функціональної якості судочинства (2013)
Львов Б. - Деякі питання судового розгляду господарських справ,пов’язаних з недобросовісною конкуренцією (2013)
Татькова З. - Санація як вихід із фінансової кризи (2013)
Білецька Л. - Доказування у господарському процесі України: на шляху до формування судових стандартів (2013)
Іщенко О. - До питання про преюдиційність судових актів у господарському процесі, Кучерук Н. (2013)
Коломоєць Т. - Проблеми та перспективи удосконалення відповідальності за прояв неповаги до суду, Калашник Ю. (2013)
Цуркан М. - Аналіз судових помилок за наслідками касаційного перегляду рішень адміністративних судів (2013)
Клочкова Н. - Окремі питання строків звернення до адміністративного суду та поважність причин їх пропуску (2013)
Бахарєва Г. - Антидискримінаційне законодавство України: шляхи подальшого розвитку (2013)
Фулей Т. - Свобода від самовикриття як засада кримінального провадження (2013)
Черновський О. - Організаційно-психологічні аспекти взаємодії судді з прокурором (2013)
Смірнова О. - Роль адміністративної юстиції у забезпеченні екологічної безпеки у сфері цивільної авіації (2013)
Письменський Є. - Звільнення від покарання у зв’язку з давністю притягнення до кримінальної відповідальності: проблеми вдосконалення законодавства та практики його застосування (2013)
Демянчук Ю. - Особливості правового регулювання земельних відносин (2013)
Овсієнко А. - Проблемні аспекти розгляду судами справ за позовами про скасування державних актів на право власності на земельну ділянку (2013)
Коваль В. - Методологія тлумачення актів господарського законодавства:перспективи її впровадження в судочинство (2013)
Мірошниченко А. - Законодавче закріплення принципів вирішення колізій (2013)
Капустинський В. - До питання періодизації досліджень судових органів та їх функціонального призначення (2013)
Куйбіда Р. - Адміністративний договір у практиці європейських країн (2013)
Новини (2013)
Ярун Г. М. - Особливості інтерпретації мовної одиниці лити в українській тлумачній лексикографіїЇ (2013)
Bilas L. M. - British linguоcultural traces in names of Australian capital cities (2013)
Воробйова І. A. - Концепт "мова” в англійській пареміології (2013)
Кондзеля О. С. - Польська фразеологія: проблеми генезису (2013)
Олійник С. В. - Аксіологічна концептуалізація і репрезентація значеннєвого простору англійськими субстантивними фразеологізмами (2013)
Мартіна О. В. - Фразеологізми зі значенням міжособистісних відношень у семантико-синтаксичній структурі речення (2013)
Третяк Н. В. - Експресивний потенціал жаргонної фразеології (2013)
Пефтієва О. Ф. - Вербалізація концепту поведінка образними іменниками-найменуваннями особи в українській мові (2013)
Смерчко А. А. - Кінофрази як особливий тип крилатих висловів (2013)
Старко В. Ф. - Колоративи блакитний, голубий і синій у мовній свідомості українців (2013)
Філіпчук М. В. - Константи народного мовлення як об'єкт дослідження (2013)
Шабат-Савка С. Т. - Метакомунікативні інтенції побажання в етнолінгвіс¬тич¬ному контексті (2013)
Бечко Я. В. - Конотативно-асоціативні компоненти лексико-семантичних варіантів ад'єктиву нім. heiβ, релевантні в аспекті фразеотворення (2013)
Гребенюк А. В. - Причини та інтенсивність стереотипізації зоосемічних компонентів у фразеотворенні української мови (2013)
Жук Л. Р. - Метафоричний потенціал номінацій на позначення реалій сільського господарства у французькій мові на матеріалі лексикографічних джерел XVIII–XIX ст. (2013)
Івашко М. О. - Способи вербалізації негативної семантики у межах лексико-семантичного поля натхнення української мови (2013)
Поліщук О. С. - Людина нерозумна крізь призму слов'янських компаративних фразеологізмів (2013)
Хрупіна Г. В. - Структура дієслів психічного впливу зі значенням "встановлення людських стосунків” у німецькій мові (2013)
Мельник К. О. - Прислівникові еквіваленти слова української мови кін. X – XIV ст.: багатокомпонентні моделі з віялоподібним розщепленням (2013)
Чепок Д. С. - Деякі особливості функціонування фразеологізмів на позна¬чення почуттів (2013)
Кияк Т. Р. - Мовна картина світу нації та міжкультурна комунікація (2013)
Костриця Н. М. - Мова як засіб формування національної свідомості (2013)
Левченко О. П. - Камо грядеши, українська мово?, Кульчицький І. М., Ліхнякевич І. О. (2013)
Мізін К. I. - Лінгвокультурологічна маркованість антропоцентричних усталених порівнянь у німецькій мові (2013)
Ананьян Е. Л. - Лінгвокультурний потенціал стилістичної специфіки мовного матеріалу англійської літературної казки (на матеріалі повісті К. Грехема "Вітер у вербах”) (2013)
Галинська О. М. - Особливості мотивації лінгвокультурної інформації інтертекстуальних фразеологізмів в українській і англійській мовах (2013)
Науменко Л. П. - Морально-етичні цінності сучасного англомовного бізнес-дискурсу (2013)
Павловська Л. О. - Лінгвокультурна характеристика мотиваційних сфер благопобажань у ізноструктурних мовах (2013)
Сокол Г. Р. - Роль і значення усмішки для реалізації ділової міжкультурної комунікації (2013)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація когнітивної діяльності кіноперсонажа в процесі подолання ретроградної амнезії (на матеріалі американського телесеріалу "Доктор Хаус”) (2013)
Овчиннікова І. І. - Концепт 'результат' у синтаксичних структурах із загальним значенням дії в країнській мові (2013)
Дєдушкіна Т. О. - Гра з прецедентними феноменами в заголовках інтернет-видань (2013)
Форгіль О. С. - Модель адресанта в тексті замовляння та контексті культури (2013)
Александрук І. В. - Роль метафори у процесах концептуалізації та категоризації можливої картини світу (на матеріалі творів сучасних британських та американських письменників жанру фентезі) (2013)
Погрібна Т. А. - Імена святих у чеській фольклорній традиції (на матеріалі текстів календарних звичаїв та паремій календарної тематики) (2013)
Романова Н. В. - Емотивна лексика у текстах містиків (на матеріалі німецькомовних проповідей Майстера Екгарта) (2013)
Волобуєва О. О. - Неповні складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини як засіб експресивного синтаксису в українській художній прозі (2013)
Воробець П. О. - Структура лексико-семантичної групи густативних прикметників сучасної німецької мови та їх функціонування в газетних і рекламних текстах (2013)
Голіяд Н. І. - Когнітивно-семіотичний дискурс загадки (2013)
Заремська І. М. - Вербалізація лінгвокультурного концепту "нація” в художній картині творів Ліни Костенко (2013)
Кальченко Т. Ю. - Національно-прецедентні феномени в поетичних текстах в. герасим’юка: вербалізація елементів національної когнітивної бази (2013)
Лужна О. Р. - Американський роман в Україні у 80-х рр. ХХ ст.: бібліографічний огляд (2013)
Масюк Ж. Ю. - Особливості семантики етнонімної групи "свої" у творчості й. г. струцюка про Холмщину (2013)
Морараш Г. В. - Фольклорні елементи у мовотворчості Євгенії Ярошинської (2013)
Сизов Д. В. - Грамматические особенности ФПС, объективирующих супер¬концепт идеология в публицистическом дискурсе советского периода (2013)
Романюк С. К. - Засоби вираження емотивності в американській комерційній журнальній рекламі: статичний і динамічний аспекти (2013)
Бассай С. М. - Особливості функціонування етнонімів Wessi та Ossi в тексті німецькомовного анекдоту (2013)
Новіцька О. І. - Назви страв із борошна у говірках Підгаєччини (2013)
Аладько Д. О. - Типологія номінацій крізь призму найменувань посуду в англійській та українській мовах (2013)
Кучма Т. В. - Асоціативне поле номінацій соціального статусу людини в українській, польській та німецькій мовах (2013)
Мохосоєва М. М. - Формули тлумачення густативної лексики (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2013)
Чайка О. І. - Семантична опозиція "гіркий – солодкий” в українській, англійській та португальській мовах (2013)
Нікітченко О. В. - Мікроконцепти сонливість / безсоння в англійській та українській фразеології (концептуальний і структурно-семантичний аспекти) (2013)
Пособчук О. О. - Зіставний аналіз прийменникових еквівалентів слова української та німецької мов (2013)
Філь О. М. - Особливості засвоєння англійської комп'ютерної термінології лексичними системами української та польської мов: когнітивний аспект (2013)
Слабоуз В. В. - Из истории развития ономастической науки (восточносла¬вянский контекст) (2013)
Кураш С. Б. - Этнонимы вне прямой референции в современных речевых практиках: семантика, неоконтексты (по данным интернет-источников на русском, немецком и французском языках), Сергей В. Н. (2013)
Trybukhanchyk A. M. - Some aspects of euphonic phraseology functioning in modern british prose, Prodanyuk A. B. (2013)
Алієва З. К. - Інтелігенція в лінгвістичних студіях та грузино-азербайджано- українських відносинах (2013)
Наші автори (2013)
Содержание (2012)
Гайдачук В. Е. - Зависимость несущей способности сотовых конструкций при трансверсальном отрыве от технологии склеивания обшивок с заполнителем, Карпикова О. А., Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2012)
Батыгин Ю. В. - Экспериментальные исследования процессов возбуждения вихревых токов в массивных проводниках полем "разомкнутого" витка, Гнатов А. В., Чаплыгин Е. А., Гаврилова Т. В. (2012)
Костюк Г. И. - Лазерное упрочнение легированных сталей, Руденко Н. В. (2012)
Андреев А. А. - Эффективные наноструктурные многослойные покрытия для режущих инструментов и деталей медицинского назначения, работающих в динамическом режиме, Костюк Г. И., Минаев Н. А. (2012)
Дегтярев А. В. - Применение композиционных материалов при создании перспективных образцов ракетной техники, Коваленко В. А., Потапов А. В. (2012)
Амброжевич А. В. - анализ функциональных свойств известных образцов наземных пусковых устройств беспилотных летательных аппаратов, Мигалин К. В., Середа В. А. (2012)
Нежведілов А. Ю. - Розробка експериментального комплексу для термомеханічних випробувань матеріалів за критерієм циклічної міцності (2012)
Ганган И. А. - Определение коэффициентов поля скоростных напоров вблизи вращающегося ротора вертикально-осевой схемы, Еремеев И. Д., Соляник П. Н., Сургайло М. Л., Чмовж В. В. (2012)
Иванов П. И. - Построение ударной поляры для вогнутого криволинейного скачка уплотнениЯ (2012)
Щербонос О. Г. - Розподіл нестаціонарного тиску на крилі з генераторами вихрів (2012)
Кулик А. С. - Исследование системы управления малогабаритного летательного аппарата вертикального взлета и посадки, Фирсов С. Н., Нгуен Ван Тхинь (2012)
Бондарчук П. С. - Резонансный рулевой электрический привод. тепловая модель исполнительного двигателя (2012)
Михаленко Т. Г. - Подход к проектированию тепловой трубы вакуумированного солнечного коллектора, Губин С. В. (2012)
Осетров О. О. - Розробка характеристичних карт керування кутом випередження запалювання в водневому двигуні, Кравченко С. С. (2012)
Юревич Е. В. - Применение голографического концентратора солнечного излучения в гибридном солнечном приемнике, Губин С. В. (2012)
Кузнецова Н. В. - Принятие решений средствами информационных технологий в управлении самолетом на посадочной дистанции, Капитанова Л. В., Джуринский А. Н. (2012)
Науменко А. В. - Детектирование границ на изображениях с помощью искусственной нейронной сети, Лукин В. В. (2012)
Абрамова В. В. - Скаттерограммный метод автоматического оценивания дисперсии аддитивных помех на изображениях (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Романюк Я. - Роль Верховного Суду України в забезпеченні принципу правової визначеності (2013)
Удовиченко О. - Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (2013)
Марцинкевич А. - Концептуальний підхід до розробки методикипрофесійно-психологічного відбору кандидатів на посади суддів в Україні (2013)
Шукліна Н. - Професійний розвиток судді: виклики сьогодення (2013)
Кузьменко В. - Забезпечення незалежності суддів потребує внесення змін до порядку ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (2013)
Земляной В. - Проблеми розумності строків відкриття кримінального провадження та шляхи їх вирішення, Буруковська Н. (2013)
Деркач Н. - Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень (2013)
Подковський О. - Тимчасовий доступ до речей і документів за новим КПК:проблеми і шляхи їх вирішення (2013)
Іваненко І. - Негласні слідчі (розшукові) дії: окремі аспекти правозастосування (2013)
Руденко В. - Процесуальний статус слідчого судді (2013)
Чорнобук В. - Етика суддівського корпусу – необхідна умова захисту єдності та незалежності судової системи України (2013)
Шамрай О. - Організаційно-правові основи написання судових рішень (2013)
Седик Ю. - Суддівська економія та принцип належного відправлення правосуддя у їх співвідношенні з сучасними моделями досконалого суду (2013)
Бережний С. - Умисні вбивства на замовлення: історично-правовий аспект (2013)
Черленяк М. - Практичні питання застосування ст. 185-3 КпАП при здійсненні господарського судочинства (2013)
Азарова З. - Правове регулювання вексельних відносин (2013)
Рєзнікова В. - Зловживання процесуальними правами:господарсько-процесуальний аспект проблеми (2013)
Мирутенко О. - Дотримання принципу розгляду справ у розумний строк та інші актуальні проблеми господарського судочинства (2013)
Ватаманюк Р. - Встановлення юридичних фактів шляхом доказування в адміністративному судочинстві України, Гордєєв В. (2013)
Олефіренко Н. - Адміністративно-правовий статус адміністративного суду в Україні (2013)
Катаєва Е. - Національні особливості медіації в Україні: досвід та перспективи (2013)
Терновенко А. - Організаційно-правові засади управління персоналом суду (2013)
Ільницький О. - Значення позапроцесуальних актів органів судової влади та контрольза їхньою законністю (2013)
До 95-річчя Національної академії наук України (2013)
До 50-річчя реорганізації Інституту електротехніки АН УРСР в Інститут електродинаміки АН УРСР (2013)
Шидловська Н. А. - Особливості перехідних процесів в послідовному RLC-колі з синусоїдним джерелом живлення та реверсуванням ємності у режимах, близьких до резонансних (2013)
Загирняк М. В. - Расчет магнитного потока в окне U-образного электромагнита (2013)
Гетьман А. В. - Пространственный гармонический анализ магнитного поля датчика плазмы космического аппарата (2013)
Петухов И. С. - Численное моделирование поверхностного эффекта в ферромагнетике при синусоидальном магнитном потоке (2013)
Шигимага В. А. - Нелинейная электрическая модель проводимости биологической клетки (2013)
Голубев В. В. - Методы повышения эффективности импульсного преобразования переменного напряжения (2013)
Васьковский Ю. Н. - Математическое моделирование и выбор конструктивних параметров тягового синхронного электродвигателя с постоянными магнитами, Гайденко Ю. А., Русятинский А. Е. (2013)
Kyrylenko O. V. - Main Features of the Stability and Reliability Enhancement of Electricity Grid with DG in Ukraine Based on IEEE Standards, Strzelecki R., Denysiuk S. P., Derevianko D. G. (2013)
Кузнецов В. Г. - Дослідження впливу транспозиції лінії електропередачі надвисокої напруги на анормальні перенапруги, Тугай Ю. І., Кучанський В. В. (2013)
Сиротин Ю. А. - Векторная мгновенная мощность и энергетические режимы трехфазных цепей (2013)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей трифазної несиметричної системи з ізольованою нейтраллю, Мельничук С. М. (2013)
Брагинец И. А. - Уменьшение влияния низкочастотных помех в лазерных частотно-фазовых дальномерных системах (2013)
Васілевський О. М. - Удосконалена математична модель засобу вимірювання пускового моменту електродвигунів (2013)
Зайцев Е. А. - Анализ погрешности частотно-фазовых измерительных систем с учетом характеристик перемножающихся устройств (2013)
Левицький А. С. - Контроль ступеня розпушення крайніх пакетів зубцевої зони осердя статора турбогенератора з застосуванням ємнісного сенсора, Новік А. І., Федоренко Г. М. (2013)
Покажчик статей за 2013 рік (2013)
Вступне слово голови наукової ради журналу (2013)
Вступне слово головного редактора журналу (2013)
Конституція Сполучених Штатів Америки (2013)
Поправки до Конституції Сполучених Штатів Америки (2013)
Глава"Права особи,захищені Конституцією" з книги Вільяма Бернхема "Вступ до права та правової системи Сполучених Штатів Америки" (2013)
Селлерс М. - Загальнолюдські права у праві Сполучених Штатів Америки (2013)
Саломатін О. - Верховний Суд США: основні етапи захисту конституційних прав громадян (2013)
Петрова К. - Конституція США як "верховне право країни" (2013)
Уоррен С. - Право на приватність, Брандейс Л. (2013)
ЛідскіЛ. ЛідскіЛ. - Що завдає шкоди?: свобода слова та регулювання брехні (2013)
Зіттрейн Дж. - Інтернет та свобода преси (2013)
Вайнштайн Дж. - Партиципаторна демократія як центральний постулат американської доктрини свободи слова (2013)
Хейвард Дж. - Закони проти кібер-залякування: загроза для свободи слова учнів (2013)
Тушнет М. - Чи потрібно право на свободу віросповідання? (2013)
Бешле Д. - Чи потребує серйозний захист релігійної свободи звуження визначення поняття "релігія"? (2013)
Холбрук С. - Право народу на зберігання та носіння зброї: друга Поправка Біллю про права США (2013)
Малькольм Дж. - Обмеження прав (2013)
Мішина Н. - Конституційна скарга в Україні: можливості використання досвіду США (2013)
Гілдін Г. - Поновлення порушеного права, захищеного конституціями штатів поза межами захисту Верховного Суду (2013)
Софінська І. - Муніципальне банкрутство: правове регулювання та аналіз застосування (2013)
Берман М. - Доктрина первинного змісту та її критика (плюс кілька думок про аборт) (2013)
Давидова Н. - Мета держави — обслуговувати громадянчи управляти ними? (2013)
Reno v. American Civil Liberties Union (2013)
New York Times Co. v. Sullivan (2013)
Roe v. Wade (2013)
Whalen v. Roe (2013)
Washington v. Glucksberg (2013)
Saenz v. Roe (2013)
Brown v. Board of Education (2013)
Geduldig v. Aiello (2013)
Orr v. Orr (2013)
Lemon v. Kurtzman (2013)
Англомовні видання (2013)
Україно- та російськомовні видання (2013)
Арутюнян А. Р. - Методика построения математической модели командно-информационной сети, Завадская Т. В., Вальчук Р. В., Меркулов А. В. (2012)
Кондратенко Ю. П. - Ієрархічна організація та корекція в реальному часі нечітких СППР при змінній структурі вхідної інформації, Сіденко Є. В. (2012)
Коваленко Н. С. - Влияние интенсивности проведения профилактического техобслуживания на готовность автоматизированных систем охраны, Абдул-Хади Алаа Мохаммед, Харченко В. С. (2012)
Кривуля Г. Ф. - Анализ взаимосвязи интегральных характеристик готовности моноэргатической компьютерной системы и компетентности пользователя, Шкиль А. С. (2012)
Любченко В. В. - Модель інформаційної взаємодії в процесі навчання (2012)
Поночовный Ю. Л. - Исследование имитационных моделей готовности двухканальной информационно-управляющей системы космического аппарата, Засуха С. А., Харченко В. С. (2012)
Бохан К. А. - Представление очередей запросов сервис-ориентированных систем на основе временных сетей Петри с приоритетами, Худолей М. С. (2012)
Меленец А. В. - Архитектура интеграции облаков распределенной системы хранения, оперативного обновления и предоставления данных о потенциально опасных объектах на основе технологии Cloud computing (2012)
Одарущенко О. Н. - Анализ архитектур отказоустойчивых серверов для оценки их надежности, Живило С. В., Харченко В. С., Одарущенко Е. Б. (2012)
Польщиков К. А. - Анализ методов и технологий обслуживания запросов на передачу потоков реального времени в телекоммуникационной сети, Одарущенко О. Н., Любченко Е. Н. (2012)
Рыжкова О. В. - Сравнительный анализ эффективности использования алгоритмов изменения размера окна перегрузок в сетях Cloud computing (2012)
Шматков С. И. - Модель организации вычислительных процессов в адаптивных распределенных вычислительных сетях (2012)
Yanovsky M. E. - The regulatory framework for green Wi-Fi: analysis and development for adaptive networks (2012)
Горбенко А. В. - Методика минимизации времени обслуживания сервис-ориентированных систем, Тарасюк О. М. (2012)
Неткачёва Е. И. - Прогноз количества дефектов программного обеспечения по результатам тестирования (2012)
Николаева Ю. П. - Исследование статистических характеристик передачи шифрованных информационных потоков через транзитный узел сети (2012)
Баркалов А. А. - Реализация на ПЛИС автомата Мура с кодированием наборов микроопераций, Мальчева Р. В., Солдатов К. А. (2012)
Бездітко О. М. - Будова операційних пристроїв процесора мікроархітектури і80х86 та їх вплив на прапори стану (2012)
Глухов В. С. - Використання технології фазування даних в інтерфейсі системи збору наукової інформації космічних апаратів, Лукенюк А. А., Шендерук С. Г. (2012)
Мельник А. О. - Паралельна пам'ять з впорядкованим доступом: застосування та варіанти побудови (2012)
Перепелицын А. Е. - Анализ применения ПЛИС технологий в медицинском оборудовании, Харченко В. С. (2012)
Гроль В. В. - О взаимном тестировании компонентов в многопроцессорных системах, Романкевич В. А., Милад М. С., Потапова Е. Р. (2012)
Пічугіна О. С. - Задача розташування прямокутних модулів на чіпі та поліедральний підхід до її розв'язання, Дяченко В. Г. (2012)
Щербакова Г. Ю. - Исследование адаптивного субградиентного метода кластеризации в пространстве вейвлет-преобразования, Крылов В. Н., Логвинов О. В., Писаренко Р. А. (2012)
Тарасенко В. П. - Можливості найпростіших двонаправлених регулярних одновимірних каскадів конструктивних модулів щодо реалізації різних повних підстановок, Тесленко О. К., Яновська О. Ю. (2012)
Атаманюк И. П. - Информационная технология нелинейной стохастической диагностики технических объектов на основе канонического разложения случайной последовательности (2012)
Благодарный Н. П. - Модель самодиагностирования однородных процессорных сред в реальном масштабе времени (2012)
Долгов А. Ю. - Метод оценки качества контроля по выборкам малого объема (2012)
Епифанов А. С. - Оценка сложности маршрутов на основе спектра динамических параметров (2012)
Шестопал О. В. - Преобразование исходных показателей технологического процесса выплавки стали для последующего моделирования (2012)
Стрюк О. Ю. - Метод максимізації сприйняття якості обслуговування абонентів мобільної радіомережі, Лаврут О. О. (2012)
Туркин И. Б. - Модель управляющих алгоритмов испытаний бортовых систем космических аппаратов, Кузнецова Ю. А. (2012)
Dergunov A. V. - Specification and automatic detection of performance problems in message passing (MPI) applications (2012)
Kharchenko V. S. - GAP- and HTT-based analysis of safety-critical systems, Kovalenko A. A., Siora А. А. (2012)
Kotulski L. - On generation of composite labelled transition systems for alvis passive agents, Szpyrka M., Sędziwy A., Grobler-Dębska K. (2012)
Brezhnev E. V. - Grid safety analysis based on linguistic bayesian belief network, Kharchenko V. S. (2012)
Иванченко О. В. - Полумарковские модели мониторинга информационно-технического состояния критических инфраструктур (2012)
Клим Г. І. - Система керування екологічною безпекою середовища (2012)
Шостак И. В. - Компьютерная поддержка принятия решений на основе ситуационной модели в условиях техногенных чрезвычайных ситуаций, Давиденко В. О. (2012)
Шостак И. В. - Проблемы комплексной компьютеризации процесса прогнозирования научно-технического развития региона, Данова М. А. (2012)
Skatkov A. V. - Determination of the evolutionary critical infrastructures system characteristics on the basis of the semi-markov theory, Skatkova N. A., Loviahin V. S. (2012)
Скатков А. В. - Версионное моделирование структурно неоднородных транспортно-производственных систем, Тарасова А. В. (2012)
Tagarev T. D. - Modelling extreme events for the purposes of security foresight, Ivanova P. I. (2012)
Боровинский А. В. - Сложность реализации интеллектуальных графических интерфейсов для приложений, основанных на МДО, Мищенко В. О. (2012)
Данилина Т. Г. - Оценка качества программного обеспечения в соответствии с международными стандартами (2012)
Дубницкий В. Ю. - Определение вычислительной погрешности расчёта надёжности, Кобылин А. М., Ходырев А. И. (2012)
Іванов О. В. - Інтелектуальна підтримка системи уніфікованих комунікацій, Поморова О. В. (2012)
Ledyayev R. - React: an architectural framework for the development of a software product line for dependable crisis management systems, Ries B., Gorbenko A. (2012)
Мочалин А. Е. - Повышение надежности программного обеспечения обработки трассерных изображений за счет использования алгоритма пороговой фильтрации (2012)
Одарущенко О. Н. - Метод оценивания надежности программных средств с учетом вторичных дефектов, Руденко А. А., Харченко В. С. (2012)
Литвинов Д. Н. - Применение энергетических метрик для оценки использования ASIS и в других подобных задачах, Мищенко В. О. (2012)
Кортунов В. И. - Проблемы надежности программно-аппаратных средств беспилотных систем, Илюшко В. М., Мазуренко А. В. (2012)
Манжос Ю. С. - Використання аналізу розмірностей для підвищення рівня функціональної безпеки I&C систем (2012)
Shmelova T. F. - Analysis of human-operator's decision-making in air navigation system, Sikirda Y. V. (2012)
Трубчанинов С. А. - Оценка эксплуатационной надежности детекторов, используемых в аппаратуре контроля нейтронного потока (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Содержание (2012)
Коваленко В. А. - Исследование технологических дефектов, возникающих в производстве агрегатов ракетно-космической техники из полимерных композиционных материалов. Сообщение 2. Допуски на нарушения сплошности материала и локальные поводки изделия (2012)
Шерстюк Д. Г. - Розрахунково-аналітичне визначення параметрів процесу термомеханічного калібрування великогабаритних обичайок з внутрішніми функціональними елементами, Шерстюк Г. Г., Фокін А. А., Сошніков Є. А., Кулик О. В. (2012)
Сергеев А. А. - Экспериментальное исследование повреждаемости композитных акустических панелей авиационного ГТД, Шепель В. Т. (2012)
Калиниченко Д. С. - Методический подход к проектированию транспортно-космической системы, Аксёненко А. В., Кашанов А. Э., Полуян Н. В., Тарасов В. Е. (2012)
Ковалев В. А. - Особенности распределения скоростей в осесимметричных течениях с перегородками (2012)
Минтюк В. Б. - Исследование геометрически и физически нелинейного обобщенного плоского напряженного состояния (2012)
Жунь Г. Г. - Выявление и устранение дефектов в криососудах (2012)
Нежведілов А. Ю. - Розрахунок напружено-деформованого стану лопатки компресора авіаційного газотурбінного двигуна зі зміцненим поверхневим шаром методом кінцево-елементного аналізу (2012)
Фирсов С. Н. - Аналитический метод определения параметров управления системы ориентации космического аппарата (2012)
Kulik A. S. - An improved fault-tolerant algorithm for a gyroscopic sensors unit, Martinez-Bastida J. P. (2012)
Гордін О. Г. - Вимірювальний блок безкарданної інерціальної навігаційної системи, Губа Є. А. (2012)
Ерёменко С. М. - Результаты исследований аэродинамических характеристик неплоских крыльев, Касьяненко А. Б., Кулешов В. И. (2012)
Скоб Ю. А. - Численное решение сопряженной задачи теплообмена в камерах термообработки (2012)
Блохин В. И. - Оптимизация конструкции горелки для регулировки параметров характеристики температурного поля без разборки камеры сгорания и съёма горелок, Меркушин В. К., Великанова Н. П., Иванов П. В. (2012)
Суббота А. М. - Особенности применения двигателей-маховиков на малых космических аппаратах, Резникова О. В., Андрущенко Т. Н. (2012)
Loyan A. V. - Non-emission electron source with high frequency ionization, Nesterenco S. U., Roshanpour S. (2012)
Паровай Е. Ф. - Расчет гидродинамического подшипника опоры авиационного двигателя, Гордеев В. Б., Фалалеев С. В. (2012)
Рева О. М. - Медіана кемені як групова система переваг авіадиспетчерів на множині характерних помилок, Камишин В. В., Насіров Ш. Ш. (2012)
Коломенцев А. И. - Программное обеспечение для построения регрессионных зависимостей параметров сложных технических систем, Хохлов А. Н. (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Вітлінський В.В. - Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі, Мельник Г.В. (2013)
Завгородня Т. П. - Оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом у структурі методів праці, Гаврилюк Г. В. (2013)
Кічкіна Т. О. - Комплекс моделей страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві (2013)
Матвійчук А. В. - Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств (2013)
Ольховська О. Л. - Моделювання фінансового стану страхової компанії із застосуванням апарату нечіткої логіки (2013)
Притоманова О. М. - Нейро-нечітка модель оцінки ступеня проблемності кредиту, Білай О. С. (2013)
Сигал А. В. - О совместном применении в экономике теории игр и нечёткой математики (2013)
Штовба С. Д. - Нечіткі технології в брендинзі, Штовба О. В. (2013)
Інформація (2013)
Вимоги до наукових статей,що подаються до науково-аналітичного журналу "Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці" (2013)
Бакаев О. В. - Информационная модель мониторинга скрытого трещинообразования впереди очистной выработки угольной шахты (2013)
Брюховецкий А. А. - Обнаружение уязвимостей в критических приложениях на основе решающих деревьев, Скатков А. В., Березенко П. О. (2013)
Голуб С. В. - Структуризація масивів вхідних даних в інформаційній технології оперативного моніторингу пожежогасіння, Бурляй І. В. (2013)
Гордеев А. А. - Формирование фасетно-иерархической классификации терминов в управлении рисками (2013)
Davies J. N. - A comparison of the performance of IPv4 & IPv6 infrastructure networks, Tevkun M., Grout V., Rvachova N. (2013)
Иванченко О. В. - Полумарковская модель протекания аварии критической инфраструктуры, Харченко В. С., Бирюков Д. Ю. (2013)
Izvalov A. V. - Validation of input data flow generating algorithm for intelligent air traffic control simulator, Nedelko V. N., Nedelko S. N. (2013)
Мащенко Е. Н. - Исследование процессов сервисного обслуживания критических ИТ-инфраструктур на основе полумарковской модели, Шевченко В. И. (2013)
Меленец А. В. - Защита Cloud-архитектур от DDoS-атак (2013)
Поморова О. В. - Примітивна поведінкова модель та алгоритми очищення території автономним мобільним роботом, Медзатий Д. М. (2013)
Procházková D. - Open problems in protection of life-giving infrastructures and supply chains (2013)
Рязанцев А. И. - Метод оценки техногенного риска в информационной системе экологической безопасности региона, Скарга-Бандурова И. С., Нестеров М. В. (2013)
Скарга-Бандурова И. С. - Методы многомерного моделирования в задачах экологического мониторинга и инвентаризации отходов (2013)
Трубчанинов С. А. - Сопоставление требований к системам послеаварийного мониторинга атомных электростанций (2013)
Хаханов В. И. - Облачная инфраструктура мониторинга и управления дорожным движением, Энглези И. П., Литвинова Е. И., Чумаченко С. В., Гузь О. А., Хаханова А. В. (2013)
Шевченко В. И. - Технология принятия решений по управлению качеством ИТ-услуг в бизнес-критических системах (2013)
Бездітко О. М. - Будова пристроїв ммх розширення базового мікропроцесора (2013)
Буханов Д. Г. - Метод структуризации в задачах самодиагностирования распределенных вычислительных систем, Поляков В. М., Рубанов В. Г., Синюк В. Г. (2013)
Долгов А. Ю. - Повышение точности оценок параметров контрольной выборки малого объема при экспоненциальном законе распределения (2013)
Долгов Ю. А. - Определение объема эквивалентной выборки в методе точечных распределений (2013)
Дрозд А. В. - Контролепригодность цифровых компонентов систем критического применения по отношению к неисправностям типа "замыкание", Харченко В. С., Антощук С. Г., Дрозд М. А. (2013)
Есина М. В. - Псевдослучайное кодирование по методу линейной конгруэнтной генерации, Рассомахин С. Г. (2013)
Защелкин К. В. - Усовершенствование метода стеганографического скрытия данных Куттера-Джордана-Боссена, Иващенко А. И., Иванова Е. Н. (2013)
Иванов Д. Е. - Методология синтеза эволюционных алгоритмов построения идентифицирующих последовательностей цифровых устройств (2013)
Kamenskih A. N. - Syntesis and analysis of self-timed functionally complete tolerant element, Ponurovskiy I. S., Tyurin S. F. (2013)
Скатков А. В. - Информационный пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор как средство компенсации последствий атак, Воронин Д. Ю., Чорномыз С. А. (2013)
Тюрин С. Ф. - Повышение отказоустойчивости FPGA путем реконфигурации работоспособных элементов, Городилов А. Ю., Понуровский И. С. (2013)
Tyurin S. F. - Adaptable logical FPGA-elements, Grekov A. V., Gromov O. A., Ponurovskiy I. S. (2013)
Чемерис А. А. - Исследование возможности снижения энергопотребления вычислительного устройства путем использования режимов производительности процессора, Лазоренко Д. И., Пронзелева С. Ю. (2013)
Абдул-Хади А. М. - Разработка базовых марковских моделей для исследования готовности коммерческих веб-сервисов, Поночовный Ю. Л., Харченко В. С. (2013)
Берднікова А. Л. - Інформаційна технологія аналiзування складних систем, Манжос Ю. С. (2013)
Biscoglio I. - Reducing textual ambiguity risk in high-impact standards, Fusani М. (2013)
Буй Д. Б. - Застосування теорії мультимножин, Гришко Ю. О. (2013)
Буй Д. Б. - Модель операции пересечения спецификаций классов объектно-ориентированного программирования, Компан С. В. (2013)
Butenko V. О. - Metric-based analysis of markov models for computer system availability assessment, Odarushchenko O. N., Kharchenko V. S. (2013)
Волочій Б. Ю. - Надійнісна модель відмовостійкої програмно-апаратної системи на основі мажоритарної структури з ковзним резервуванням та автоматичним перезавантаженням програмного забезпечення, Озірковський Л. Д., Муляк О. В., Змисний М. М. (2013)
Glukhikh M. - A static analysis approach for formal verification of SystemC designs, Moiseev M., Richter H. (2013)
Голиков С. Е. - Применение фасетно-иерархических структур в пользовательских интерфейсах систем автоматизации банков (2013)
Горбенко А. В. - Анализ особенностей создания и эксплуатации гарантоспособных сервис-ориентированных систем (2013)
Дмитриева О. А. - Разработка многошаговых параллельных коллокационных блочных методов с использованием интерполяционных полиномов Эрмита (2013)
Епифанов А. С. - Доопределение частично заданных законов функционирования дискретных динамических систем с использованием сплайнов (2013)
Зиноватная С. Л. - Имитационная модель для проектирования оптимальной индексной структуры базы данных, Левченко А. Ю., Галанюк К. А. (2013)
Kvassay M. - Birnbaum importance for estimation of multi-state and binary-state systems, Levashenko V. (2013)
Козак Л. Я. - Процедура выделения значимых факторов при моделировании технологических процессов, Шестопал О. В. (2013)
Колдовський В. В. - Методика оцінки надійності і безпеки програмного забезпечення систем дистанційного банківського обслуговування на основі метрик вихідного коду (2013)
Kostolny J. - Decision diagram and direct partial logic derivatives in reliability analysis of multi-state system, Zaitseva E. (2013)
Кривуля Г. Ф. - Экспертное оценивание качества программного обеспечения, Шкиль А. С., Кучеренко Д. Е. (2013)
Кротов К. В. - Обоснование многокритериальной многоуровневой модели построения расписаний групповой обработки партий требований, Скатков А. В. (2013)
Кузнецова Ю. А. - Оценивание человеко-машинных интерфейсов в системах визуализации графов, Туркин И. Б. (2013)
Маевский Д. А. - Оценка показателей надежности многокомпонентных программных систем (2013)
Манжос Ю. С. - Фактори надійності програмного забезпечення (2013)
Polschykov K. A. - Analytic model of the real time traffic transmission requests service in a telecommunication network, Odaruschenko O. N., Lyubchenko K. N. (2013)
Поморова О. В. - Сучасні проблеми оцінювання якості програмного забезпечення, Говорущенко Т. О. (2013)
Pomorova O. V. - Assessment of the static analyzers usage fitness for software vulnerabilities identification, Ivanchyshyn D. O. (2013)
Романкевич А. М. - Об одной GL-модели системы со скользящим резервом, Романкевич В. А., Морозов К. В. (2013)
Рыжкова О. В. - Оценка критичности отказов коммутаторов уровня доступа кластера центра обработки данных (2013)
Savenko O. S. - Model of the computer system diagnosis process for botnet presence in corporate area network, Lysenko S. M., Kryshchuk A. F. (2013)
Sklyar V. V. - Application of FPGA-based rod control system for nuclear power plants safety improvement, Kharybin A. V., Yurtsevich A. M. (2013)
Скобелев В. Г. - Безопасность IT-систем (обзор) (2013)
Starov O. - Cloud services and tools for mobile testing, Vilkomir S. (2013)
Стрюк О. Ю. - Метод забезпечення справедливого рівня сприйняття якості обслуговування абонентів мобільної радіомережі, Лаврут О. О. (2013)
Твердохлебов В. А. - Основные теоремы для построения геометрических образов автоматных отображений (2013)
Федосеева А. А. - Представление технологического процесса производства таблетированных лекарственных препаратов с помощью блок-схем и временных сетей Петри (2013)
Чухрай А. Г. - Модели и методы адаптивных компьютерных систем поддержки приобретения знаний и умений при решении алгоритмических учебных задач (2013)
Щербовських С. В. - Визначення впливу нерівномірності перерозподілу навантаження на мінімальну множину перетинів відновлюваної системи із резервуванням за схемою 2-із-3 (2013)
Yamatov A. R. - The technique of building structural schemes of system reliability using with modified gradient for the procedure of the steepest descent, Plesovskih S. А., Tyurin S. F. (2013)
Яремчук С. А. - Проблемы априорной оценки показателей надежности гарантоспособных информационных систем критического назначения (2013)
Коляда C. В. - Контрольована якість вирішення завдань безпеки, охорони та моніторингу на базі застосування відеоспостереження нового покоління, Байгер В. М. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Содержание (2013)
Жук А. П. - Акустическое излучение, действующее на жидкую сферу в заполненной жидкостью круговой цилиндрической полости, Кубенко В. Д., Жук Я. А. (2013)
Рущицкий Я. Я. - О двумерных нелинейных волновых уравнениях, соответствующих модели Мурнагана, Синчило С. В. (2013)
Беспалова Е. И. - О динамической неустойчивости оболочек вращения знакопеременной кривизны при периодических воздействиях, Урусова Г. П. (2013)
Мольченко Л. В. - Напряженное состояние гибкой ортотропной сферической оболочки в магнитном поле при воздействии внешнего тока и механической силы, Лоос И. И. (2013)
Гулгазарян Г. Р. - Колебания ортотропной цилиндрической панели с различными граничными условиями, Гулгазарян Р. Г., Хачанян А. А. (2013)
Папков С. О. - Предельные лимитанты в задачах динамики для прямоугольной призмы, Чехов В. Н. (2013)
Аникьев И. И. - Нестационарное поведение системы консоль – стержень при нагрузках, близких к критическим, Максимюк В. А., Михайлова М. И., Сущенко Е. А. (2013)
Денисенко В. С. - Нечеткая импульсная стабилизация верхнего положения равновесия маятника на подвижном основании, Слынько В. И. (2013)
Макеев В. И. - О выборе конструктивных параметров летательных аппаратов, Стрельникова Е. А., Трофименко П. Е., Бондарь А. В. (2013)
Харитонов А. М. - Применение модифицированного метода транспортирующей траектории при оптимизации межпланетных перелетов с комбинированием большой и малой тяги (2013)
Плахтиенко Н. П. - О движении точки, стесненной плоской симметричной связью (2013)
Сан Ж. Ф. - Анализ связной устойчивости систем с задержкой с помощью матрично-значной функции Ляпунова, Ванг К. Л. (2013)
Содержание (2013)
О награждении А. Н. Гузя Дипломом качества и золотой медалью Европейской Научно-Промышленной Палатой (Кубенко В. Д.,Чернышенко И. С., Рущицкий Я. Я.) (2013)
Рущицкий Я. Я. - О некоторых вехах в научной жизни профессора Александра Н. Гузя (2013)
Хорошун Л. П. - Деформирование и повреждаемость композитных материалов с анизотропными компонентами (обзор), Назаренко Л. В. (2013)
Галишин А. З. - Об осесимметричном физически нелинейном состоянии ортотропных оболочек, Шевченко Ю. Н. (2013)
Григоренко Я. М. - Определение в уточненной постановке напряженного состояния ортотропных тороидальных оболочек, Авраменко Ю. А. (2013)
Янчевский И. В. - Нестационарные деформации электроупругой незамкнутой цилиндрической оболочки при силовом и электрическом нагружениях (2013)
Аникьев И. И. - Падение ударной волны на консольную пластину, связанную с упругим стержнем, Максимюк В. А., Михайлова М. И., Сущенко Е. А. (2013)
Ларин В. Б. - О системе инерциальной навигации без датчиков угловой скорости, Туник А. А. (2013)
Содержание (2013)
Рущицкий Я. Я. - О нелинейном описании упругой волны Лява (2013)
Григоренко А. Я. - Неосесимметричные волны в слоистых полых цилиндрах с пьезокерамическими радиально поляризованными слоями, Лоза И. А. (2013)
Хорошун Л. П. - Связанные процессы деформирования и долговременной повреждаемости физически нелинейных слоистых материалов, Шикула Е. Н. (2013)
Чехов В. В. - О модификации метода конечных элементов применительно к задачам равновесия тел при воздействии больших деформаций (2013)
Шамолин М. В. - Oб интегрируемости в задачах динамики твердого тела, взаимодействующего со средой (2013)
Галишин А. З. - Oпределение осесимметричного термоупруго-пластического состояния тонких оболочек с учетом третьего инварианта девиатора напряжений, Шевченко Ю. Н. (2013)
Максимюк В. А. - Нелинейное деформирование тонких изотропных и ортотропных оболочек вращения с подкрепленными отверстиями и жесткими включениями, Сторожук Е. А., Чернышенко И. С. (2013)
Майбородина Н. В. - Вынужденные колебания подкрепленных поперечными ребрами эллипсоидальных оболочек при действии нестационарной распределенной нагрузки, Мейш В. Ф. (2013)
Семенюк Н. П. - Устойчивость и закритическое поведение волнообразных цилиндрических панелей при внешнем давлении, Жукова Н. Б. (2013)
Киричок И. Ф. - Вынужденные моногармонические колебания и виброразогрев вязкоупругих гибких круглых пластинок с пьезослоями (2013)
Вельмагина Н. А. - Бифуркации автоколебаний колесного модуля в окрестности прямолинейного режима движения (2013)
Иванов И. Л. - Критерий устойчивости автономных линейных систем с запаздыванием и периодическим импульсным воздействием, Слынько В. И. (2013)
Джианг В. Г. - Расчет остаточных температурных напряжений в керамическом конденсаторе из многих микрослоев с помощью модели единичной ячейки конечных элементов, включая влияние градиента деформации, Ксионг С. А., Ву К. Г. (2013)
Алфавитный указатель т. 49, 2013 (2013)
Милованова Ольга Борисовна (2013)
Боднар А. Я. - Дослідження проблеми суб’єкта і суб’єктності та його вплив на формування поняття "професійна суб’єктність вчителя", Журат Ю. В. (2013)
Гончар Л. К. - До питання про основні тенденції благодійності в Україні на сучасному етапі, Дмитрук Н. А. (2013)
Хомерікі О. А. - Інформатизація освіти як напрям глобалізаційних процесів: проблеми і перспективи (2013)
Юрженко Л. В. - Прогнозування соціокультури: можливості та обмеження методів з позиції синергетичного підходу (Продовження статті) (2013)
Білик Р. І. - Економічна безпека регіону у системі сучасної регіональної політики України (2013)
Буряк Р. І. - Методичний інструментарій розроблення систем менеджменту якості функціонування аграрних підприємств (2013)
Дука А. П. - Сутнісні ознаки та природа інноваційного розвитку національної економіки (2013)
Коваленко К. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття зовнішнього державного фінансового контролю (2013)
Коденська М. Ю. - Мотиваційні чинники інвестиційного забезпечення розвитку аграрно-промислового виробництва (2013)
Мельник К. Б. - Фінансовий механізм агропромислових формувань в Україні та його роль у підвищенні ефективності їх виробничої діяльності (2013)
Савич І. В. - Детінізація економіки: теоретичні надбання та перспективи дослідження (2013)
Чорнодід І. С. - Критерії та показники соціальної конкурентоспроможності країни (2013)
Адамович Н. М. - Особливості родинного життя у Візантії (2013)
Гедін М. С. - Витоки та історичне значення Старокиївської держави у листуванні М.П. Погодіна та М.О. Максимовича (2013)
Годлевська В. Ю. - Роль уряду Іспанської соціалістичної робітничої партії у консолідації демократичного режиму в Іспанії (1982−1996 рр.) (2013)
Ніколаєць К. М. - Пенсійне забезпечення населення України у 90-х роках ХХ ст. (2013)
Самойленко Г. В. - Дружба, перевірена часом: Л.Глібов і О.І.Ханенко (2010)
Анненкова Е. С. - "О, нашей мысли обольщенье…”: отражение русского революционного движения в прозе И.С.Тургенева и М.А.Осоргина (2010)
Михед Т. В. - Беконіанська концепція хиби як об’єктивний корелят Еліотового прочитання "Гамлета” (2010)
Деркач Г. С. - Тривекторний дендизм Оскара Вайлда як конфлікт художника із суспільством (2010)
Бойніцька О. С. - Інновація та традиція в англійському історіографічному романі межі ХХ–ХХІ ст (2010)
Лисенко О. М. - Сонет: форма чи жанр? (2010)
Росстальна О. А. - Визначення жанрової дефініції "short story” в літературознавстві ХІХ–ХХ ст. (2010)
Павленко Ю. Ю. - Простір письма у романі Ж.Грака "Сутінковий красень”. (2010)
Сидоренко В. О. - Художественное время в повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка”., Ландар І. В. (2010)
Остапчук Ю. А. - Категория времени в агиографических текстах (на материале житийной литературы). (2010)
Кравцова Ю. В. - Отражение идей А.А.Потебни в лингвометафорологии. (2010)
Дергун Т. В. - Звукосимволизм в ретроспективе. (2010)
Кудрявцева Н. С. Ідеї О. О. - Потебні в аспектах гіпотези лінгвістичної відносності. (2010)
Хомич В. І. - Транспозиційні переходи синтаксеми "praen + Ngen” з вихідною семою дистантного вихідного пункту руху, Сидоренко Т.М. (2010)
Торчинський М. М. - Символізація онімного простору. (2010)
Яковенко І. В. - Міський дискурс у романі Томаса Вулфа "Павутиння і скеля” (2010)
Сидоренко Т. М. - Словотвірно-структурні особливості української фізико-технічної термінології, Хоменюк А. М. (2010)
Жук Т. В. - Фразеологізми з компонентами на позначення кольору (на матеріалі "Фразеологічного словника української мови”). (2010)
Топтун В. М. - Взаємозв’язки антропонімів та зоонімів в українських говорах Чернігівщини (2010)
Чорна О. В. - Тематична класифікація українських податкових термінів (2010)
Машкина Е. Н. - Трапеза как ситуация общения (на материале очерков путешествия И.А.Гончарова "Фрегат Паллада”). (2010)
Шилина А. Г. - Манипулятивная функция в жанрах женских журналов (на материале жанров тематической группы "Женщина и домашний труд”). (2010)
Ігіна З. О. - Стадії трансформації свідомості "готичної героїні” та їхня вербалізація у фільмі А.Феррари "Залежність”. (2010)
Монахова Т. В. - Лексико-семантичні особливості дублювання телесеріалу "Альф” українською мовою (2010)
Volkova L. M. - Contrastive discourse markers in indirectness strategies (2010)
Karpus’ L. В. - Intonation of statement-question utterances in English and Ukrainian (2010)
Наші автори (2010)
Содержание (2012)
Крашаница Ю. А. - Н. Е. Жуковский – аэрогидродинамика и динамика полета, теория и практика, наследие, развитие и перспективы (2012)
Амброжевич А. В. - Комплексные траекторные модели летательных аппаратов, Бойчук И. П., Долженко И. Ю., Мигалин К. В., Середа В. А. (2012)
Гирька Ю. В. - Математическое моделирование взаимодействия вязкой струи с несущей поверхностью, Крашаница Ю. А. (2012)
Зайончковский Г. И. - Дроссельные кавитационные генераторы и их применение в технике, Тарасенко Т. В., Ланецкий В. Г., Пузик А. С. (2012)
Лебедь В. Г. - Метод аэродинамического расчета ветроэнергетической установки с концентратором воздушного потока, Калкаманов С. А. (2012)
Крашаница Ю. А. - Метод граничных интегральных уравнений в плоских задачах динамики вязкой жидкости (2012)
Тимошенко В. И. - Неустановившиеся течения жидкости в сложных разветвленных трубопроводных системах, Кнышенко Ю. В. (2012)
Шлапацький В. О. - Числове моделювання роботи вертолітного рульового гвинта різних форм, Миргород Ю. І., Бердочник В. А. (2012)
Мовчан В. Т. - Алгебро-диференціальні моделі коефіцієнта турбулентної в’язкості для пристінних течій, Шквар Є. О., Козлова Т. В. (2012)
Селезов И. Т. - О взаимодействии упругой пластины с потоком сжимаемого газа (2012)
Пустовойтов В. П. - Устойчивость длиннопериодического движения турбовинтового регионального самолета при выдерживании летчиком заданного угла наклона траектории полета (2012)
Сахно А. Г. - Качественный анализ уравнений движения летательного аппарата (2012)
Ершов С. В. - Развитие комплекса программ для расчета трехмерных течений вязкого газа (2012)
Желтоводов А. А. - Закономерности развития и возможности численного моделирования сверхзвуковых турбулентных отрывных течений (2012)
Жунь Г. Г. - Разработка усовершенствованной теплозащитной конструкции криососуда (2012)
Кашанов А. Э. - Оценка технических рисков при пуске ракеты- носителя "Днепр" , Дегтярев А. В., Гладкий Э. Г., Баранов Е. Ю. (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Тоцкий А. В. - Радиолокационная автоматическая сис-тема классификации подвижных наземных объектов, Молчанов П. А., Хлопов Г. И., Морозов В. Е. (2011)
Борцова М. В. - Экспериментальная проверка метода моделирования радиолокационных поляриметрических сигналов, отраженных морской поверхностью, Попов А. В. (2011)
Акулиничев А. А. - Кварцевый частотный модулятор с подвижным микроэлектродом управляемой геометрии (2011)
Герасименко К. Е. - Использование непрерывных функций в элементах оборудования защит АЭС для диагностирования неисправностей типа "несрабатывание по требованию" (2011)
Печенин В. В. - Методологические основы метрологической аттестации радиолока-ционных средств информационной поддержки служб регулирования движения судов, Кравченко А. И. (2011)
Ельцов П. Е. - Обнаружение однородных участков изображе-ний на основе тестов на гауссовость, Абрамов С. К., Усс М. Л., Лукин В. В. (2011)
Кулик Ю. А. - Методика создания контекстно-независимой системы интеграции дан-ных, Ковалев А. С. (2011)
Amen S. A. - Development of educational portal based on mash up technology for interna-tional students, Prohorov A. V. (2011)
Бойченко О. В. - Методи оптимізації ієрархічних систем управління (2011)
Губка С. А. - Модернизация симметричного алгоритма шифрования, Губка А. С., Носова Н. Ю. (2011)
Хращевський Р. В. - Механізм виявлення проблемних ситуацій "нових можливостей" в системі плану-вання повітряного простору (2011)
Халимов Г. З. - Универсальное хеширование по максимальной кривой второго рода (2011)
Белоконь Б. С. - Особенности разработки технологических процессов для изготовления дисков компрессоров из титановых сплавов, Дерий А. И., Третьяк В. В. (2011)
Довбиш А. С. - Особливості проектування багатопоточних програм, Барило О. Б. (2011)
Минухин С. В. - Методика выбора и расчета затрат совокупной стоимости владения вы-числительным кластером, Знахур С. В. (2011)
Крюков М. А. - Модель эксплуатации измерительной информацион-ной системы с цифровой обработкой сигналов, Руженцев И. В., Дегтярёв А. В. (2011)
Кубрак А. І. - Визначення динамічних характеристик об’єкта за його реакцією на вхідний сигнал довільної форми, Голінко І. М., Трегуб В. Г. (2011)
Ратайчук И. А. - Исследование помехоустойчивости цифрового канала связи с исполь-зованием недвоичных кодов Рида-Соломона, Шульгин В. И. (2011)
Рвачёва Т. В. - Вычисление преобразования Фурье с помощью атомарных рядов Тейлора (2011)
Соколов А. Ю. - Методы оценивания результатов тестирования в автоматизирован-ных системах обучения, Молчанова О. Г. (2011)
Васильева И. К. - Исследование критериев информативности многомерных признаков объектов дис-танционного зондирования (2011)
Груздо И. В. - Проблемы анализа естественно-языковых текстов для обнаружения плагиата в учебных работах (2011)
Федорович О. Е. - Логистика жизненного цикла аэро-космической техники, Лещенко Ю. А., Западня К. О., Дементьев Р. Е. (2011)
Малеева О. В. - Анализ качества проектной документации на основе процессного подхода, Гетьманская А. Ю., Кулик И. Ю. (2011)
Попов В. А. - Системный анализ металлообрабатывающего предпри-ятия с целью обоснования средств компьютерной поддержки, Алейник И. В., Еременко Н. В. (2011)
Доценко Н. В. - Методологія аналізу альтернатив в управлінні проектами, Сухарєв М. А. (2011)
Красников В. Н. - Методика оценки корпораций, организованных по принципу тех-нологических цепочек, устойчивых к рискам, Макаричев В. А. (2011)
Федорович О. Е. - Исследование реализуемости проекта с ис-пользованием компонентного подхода и многоуровневой архитектуры аэрокосмического изделия, Яшина Е. С., Лутай Л. Н., Микова И. А. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Содержание (2012)
Гайдачук В. Е. - Уровни дефектов структуры в изделиях из полимерных композиционных материалов, возникающих в процессе их производства, Коваленко В. А. (2012)
Чесноков О. В. - Визначення геометрії осередку деформації при ротаційній витяжці оболонкових деталей без навмисного стоншування, Чорна В. І., Набокін О. М. (2012)
Долматов А. И. - Определение площади активной поверхности режущего абразивного зерна, Курин М. А., Нижник С. Н., Петренко А. П. (2012)
Кручина В. В. - Вплив фізичних процесів обробки на рідки відходи виробництва (2012)
Филипковский С. В. - Продольные колебания топлива в трубопроводе ракеты с нелинейным упругим элементом (2012)
Иванов П. И. - Анализ процесса наполнения планирующего парашюта со слайдером, Куянов А. Ю. (2012)
Приходько А. А. - Обледенение аэродинамических поверхностей: условия возникновения и методики расчета, Алексеенко С. В. (2012)
Овчаров М. М. - Методика расчета нелинейных аэродинамических характеристик летательного аппарата при несимметричном обтекании (2012)
Loboda I. - Probabilistic neural networks for gas turbine fault recognition, Rios Urban E., Sanchez Cruces E. (2012)
Радченко А. Н. - Охлаждение воздуха на входе и наддувочной газовоздушной смеси газопоршневого двигателя установки автономного энергообеспечения, Радченко Н. И., Коновалов А. В. (2012)
Азарнов А. Л. - Применение герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов в технологическом оборудовании стартовых комплексов ракетоносителей в условиях космодрома алкантара, Безручко К. В., Давидов А. О., Лазненко В. И., Фролов В. П., Харченко А. А., Ширинский С. В. (2012)
Андреева Т. П. - Система контроля пламени СКП для энергоустановок технических объектов, Иванова Л. Е., Губайдуллин И. Т. (2012)
Коновалов Д. В. - Методологічний підхід до охолодження наддувного повітря середньообертового двигуна, Джуринська А. О. (2012)
Шементов А. Н. - Проектирование центробежного насоса с использованием результатов экспериментальных исследований базового насоса, Филиппенко П. П. (2012)
Науменко А. В. - Обнаружение границ на РСА изображениях нейростью с применением предварительной фильтрации, Лукин В. В. (2012)
Ізбаш Ю. М. - Синтез системи діагностики вимірювального робота (2012)
Земляченко А. Н. - Автоматическое сжатие изображений в окрестности оптимальной рабочей точки с учетом визуальной модели восприятия человека при сигнально-зависимых помехах, Кожемякин Р. А., Абрамов С. К., Лукин В. В., Чобану М. К. (2012)
Haein Т. - Temperature errors modeling of coordinate measuring machines (2012)
Макаров А. Л. - Повышение оперативности спутниковой съемки протяженных территорий сложной конфигурации, Мозговой Д. К., Кулабухов А. М., Хорошилов В. С., Ольшевский А. Л., Попель В. М. (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Илюшко В. М. - Анализ эффективности цифровизированных аналоговых радиорелейных станций по технологии использовании для передачи цифрового потока комбинированной модуляции, Казимиренко В. Я., Нарытник Т. Н. (2011)
Кравченко А. И. - Общие принципы системного описания и реализации автоматизированных радиотехнических систем информационной поддержки движения судов в прибрежных морских регионах (2011)
Кузниченко В. C. - Оценка точности корреляционного определения временных параметров OFDM сигналов в системах радиомониторинга (2011)
Науменко В. В. - Определение оптимальной длительности бита в системе связи с использованием биспектрально-организованной модуляции, Тоцкий А. В. (2011)
Підченко С. К. - Математичне моделювання силочастотних характеристик кварцових резонаторів, Таранчук А. А., Стецюк В. І. (2011)
Кортунов В. И. - Динамическая модель сети передачи данных для решения задач маршрутизации, Воробьев А. В. (2011)
Куркин Д. А. - Оценивание параметра сдвига для семейства обобщенных гауссовых распределений, Роенко А. А., Лукин В. В. (2011)
Маевский Д. А. - Динамика программных систем и модели их надежности (2011)
Голінко І. М. - Комп’ютерна оптимізація системи керування за інтегральними показниками якості, Кубрак А. І. (2011)
Крюков О. М. - Структурно-алгоритмічна схема засобу вимірювання миттєвих значень тиску в каналах стволів стрілецької зброї, Александров О. А. (2011)
Лещенко А. Б. - Разработка метода прогнозирования качества приборостроительной продукции, Селютин Д. А., Лещенко Ю. А. (2011)
Попов А. В. - Обоснование и выбор компьютерной сети производственного предприятия, Смецкой М. Е., Синебрюхова Е. Ю. (2011)
Соколов А. Ю. - Методы повышения точности шкалирования результатов тестирования, Молчанова О. Г., Иванов В. Г. (2011)
Чухрай А. Г. - Применение метода k-means для формирования внешнего цикла обучения в компьютерных программах, обучающих SQL, Вагин Е. С., Томченко З. В., Анценбергер П. (2011)
Морозова О. И. - Методы нечеткого управления в адаптивной системе оценивания качества обучения (2011)
Федоренко Н. И. - Разработка нейросетевого классификатора урофлоуметрограмм болезней в урологии (2011)
Попов В. А. - Системное моделирование операционных бизнес-процессов предприятия связи, Дудченко Д. Д., Олексенко А. И. (2011)
Федорович О. Е. - Оптимизация размещения геораспределенной производственной системы на земной поверхности, Греков Л. Д., Западня К. О. (2011)
Туркин И. Б. - Нечетко-множественные модели и метод для поддержки принятия решений при управлении рисками программных проектов, Мандрикова Л. В., Волобуева Л. А. (2011)
Даншина С. Ю. - Процессная модель подразделения по управлению проектами расширения деятельности транспортной компании, Максименко А. А. (2011)
Дружинин Е. А. - Анализ компьютерных средств формирования сети процессов разработки и производства изделий сложной техники, Коба С. А., Павленко Т. Ю. (2011)
Елизева А. В. - Формализованное представление информационных взаимосвязей логистических задач производственного предприятия, Малеева О. В., Лысенко Э. В. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Абрамов А. Д. - Устойчивый алгоритм обнаружения сигнала с нефиксированной огибающей при многоканальном приеме, Одокиенко А. В., Ветошко А. М., Москаленко Т. И. (2011)
Кондрашов С. І. - Вибір параметрів систем тестового контролю вимірювальних перетворювачів, Чуніхіна Т. В. (2011)
Кравченко А. И. - Оценка текущих координат сопровождаемых траекторий проводки судов в прибрежных морских регионах (2011)
Сулима Н. Н. - Компьютерная модель для исследований электромеханической обратной связи (2011)
Гетманенко Н. Ю. - Сенсорное устройство на основе кантилеверных систем атомно-силового микроскопа для обнаружения вируса Varicella Zoster штамма Oka (2011)
Попов А. В. - Критерий различимости объектов дистанционного зондирования при негауссовском распределении признаков (2011)
Прохоров А. В. - Агентное имитационное моделирование процессов управления предприятиями нефтепродуктообеспечения, Амен Соуд Абдалазез Мохаммед (2011)
Абрамова В. В. - Применение робастных оценок масштаба данных для повышения точности оценивания дисперсии помех на изображениях, Абрамов C. К. (2011)
Попов В. А. - Подход к обоснованию компьютерной системы управления промышленным предприятием, Кобзарь А. Н., Еременко Н. В. (2011)
Базилевич К. А. - Разработка алгоритмических моделей расчета тарифных ставок для краткосрочного и долгосрочного страхования жизни, Мазорчук М. С. (2011)
Васильева И. К. - Морфологическая обработка изображений в псевдоцветах как способ повышения правдоподобности классификации, Панкратова Е. А. (2011)
Годлевський М. Д. - Дослідження ефективності паралельних генетичних алгоритмів для вирішення задачі створення розкладу занять вузу на базі Grid–системи, Абабілов О. О. (2011)
Земляченко А. Н. - Сжатие изображений без визуально заметных искажений, Лукин В. В. (2011)
Мазорчук М. С. - Модель оценки компетентности преподавателей высшего учебного заведения на основе метода охвата данных, Добряк В. С. (2011)
Молчанова О. Г. - Информационные технологии разработки и управления системами тестирования высокой ответственности (2011)
Мохаммад А. С. - Метод уменьшения загрузки буферной памяти маршрутизатора (2011)
Саад Джулгам - Оптимізація параметрів навчання системи мікробіологічного діагностування, Востоцький В. В. (2011)
Замирец О. Н. - Анализ динамических и стоимостных характеристик производственных процессов с последовательной технологической цепью, Белоцкий А. А., Артюх Р. В. (2011)
Цеховской М. В. - Метод классификации планов многофакторного эксперимента, Кошевой Н. Д., Дергачев В. А., Костенко Е. М. (2011)
Погребняк К. А. - Протокол хамелеон-підпису на основі стандарту ДСТУ 4145-2002 з використанням геш-хамелеону в групі точок еліптичної кривої, Лєншина Ю. М. (2011)
Латкин М. А. - Методы формирования резервов времени и стоимости в проекте, Прончаков Ю. Л., Олуреми Аёкунле Фашаде (2011)
Даншина С. Ю. - Методы группирования ассортимента запасных частей при управлении материальными потоками сервисных проектов, Максименко А. А. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Чекушина Ю. В. - Вища освіта України в аспекті інтелектуалізації праці (перше десятиліття ХХІ ст.), Чекушина Ю. М. (2013)
Петрова І. В. - Історія проведення топографічних зйомок та тріангуляційних робіт у Подільській, Київській та Волинській губерніях (перша половина ХІХ ст.) (2013)
Єгорова О. В. - Наукові закордонні відрядження правознавців університетів України (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Єремєєва І. А. - Проблеми бюрократії в контексті політологічних досліджень (2013)
Посвістак О. А. - Деякі аспекти повсякдення подільської інтелігенції в 20-х роках ХХ ст. (2013)
Сацький П. В. - Український фактор в дипломатичній підготовці початку Другої світової війни (серпень – вересень 1939 р.) (2013)
Агієнко І. В. - Нарис історії вищої школи Дніпропетровщини (1945–1991 рр.), Британ В. Т., Висоцький О. Ю., Клімашевський Л. М., Михайлюк О. В., Підлісна Л. С., Решетілова О. М., Савич А. В. (2013)
Алексаха А. Г. - Происхождение славян. Прогрессологическая реконструкция (продовження) (2013)
Костенко С. В. - Створення та розвиток селянської спілки в часи гетьманату П. Скоропадського (2013)
Шевченко М. В. - Життя та діяльність академіка К. Г. Воблого (історіографія питання) (2013)
Осередчук М. А. - Громадський простір Львова на зламі ХІХ-ХХ століть (2013)
Недря К. М. - Один сюжет з історії місцевого самоврядування Катеринослава початку ХХ ст., або роль особистісного фактору у конфліктності владних структур (2013)
Баклажко О. О. - Базарна торгівля в повсякденних стратегіях мешканців Чернігова в 1943-1945 рр. (2013)
Струганець В. Р. - Оцінка О. Тисовським становища шкільної освіти у Східній Галичині в міжвоєнний період (2013)
Руднев М. А. - Идеологические позиции петербургского "журнального триумвирата" николаевской эпохи в историографическом освещении (2013)
Відомості про авторів (2013)
Волосюк В. К. - Амплитудная суммарно-разностная обработка сигналов в радарах с синтезированной апертурой антенны при картографировании рельефа поверхности, Еремеев А. В., Павликов В. В. (2011)
Быков В. Н. - Мобильный многодиапазонный измерительный комплекс для дистанционного контроля температуры внутри коксовой батареи, Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Журавский А. А., Федорова С. В., Худокормов А. П., Ряполов Э. В., Бережная Т. Д. (2011)
Павликов В. В. - Статистический синтез оптимального радиометрического приемника компенсационного типа (2011)
Невлюдов И. Ш. - Алгоритм выбора и отображение оптимального перечня электро-радио изделий на этапе проектирования радиоэлектронных средств, Андрусевич А. А. (2011)
Науменко В. В. - Оптимальный прием биспектрально-организованных двоичных сигналов-триплет в канале с замираниями, Тоцкий А. В. (2011)
Васильева И. К. - Способ описания негауссовых данных вероятностными моделями на базе усеченных нормальных распределений (2011)
Душепа В. А. - Сравнительный анализ субпиксельных алгоритмов при совмещении изображений, Усс М. Л. (2011)
Земляченко А. Н. - Ускорение сжатия изображений с требуемым визуальным качеством, Колганова Е. О., Лукин В. В. (2011)
Мочалин А. Е. - Оценка точности алгоритма обработки цифровых трассерных изображений, основанного на оптимизации реконструированного кадра (2011)
Крамская И. Н. - Методика построения статистических моделей объектов по многоканальным данным (2011)
Рвачев В. А. - О построении мультимодальных многопараметрических экспоненциальных семейств вероятностных законов, Рвачева Т. В. (2011)
Соколов А. Ю. - Принятие решений в мультиагентной среде в условиях неопределенности, Радивоненко О. С., Товстик А. В. (2011)
Постников В. Н. - Критерии оценки свойств избыточных маховичных систем, Таран А. Н., Фирсов С. Н. (2011)
Западня К. О. - Логистический анализ и выбор перспективного портфеля заказов для распределенного производственного комплекса, Мандрийчук Т. Ф. (2011)
Комар М. П. - Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення мережевих атак у системі реального часу (2011)
Левыкин В. М. - Интегральный критерий оценки целесообразности интеграции нескольких баз данных на основе функциональной обеспеченности СУБД, Черненко Н. В., Петриченко А. В. (2011)
Чистякова А. А. - Идентификация структуры нестационарного временного ряда при помощи метода сингулярного спектрального анализа, Шамша Б. В. (2011)
Федорович О. Е. - Логистика обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла продукции, Лещенко Ю. А. (2011)
Федорченко Л. А. - Метод автоматизированного построения семантической сети терминов учебной дисциплины, Хайрова Н. Ф., Довнарь А. И., Булгаков С. О. (2011)
Воробьев А. В. - Исследование эффективности метода локальных динамических моделей (2011)
Чухрай А. Г. - Метод выбора следующего шага внешнего цикла интеллектуальных компьютерных обучающих программ, Педан С. И. (2011)
Замула О. А. - Система управління інформаційними ризиками компаній, Черниш В. І., Іванов К. І., Волобуєв Б. В. (2011)
Соколов Ю. Н. - Синтез системы оптимального управления процессом обучения, Морозова О. И. (2011)
Федорович О. Е. - Рациональный выбор коммуникаций для минимизации риска выполнения инновационного проекта, Назаренко Т. Н., Яшин С. А. (2011)
Попов А. В. - Моделирование бизнес-процессов обслуживания пассажиров аэропорта, Семенюк А. П., Еременко Н. В. (2011)
Калмыков А. В. - Исследование кооперации сторон инновационных проектов телекоммуникационной отрасли (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Тревого І. С. - Залежність точності цифрового нівелювання від зміни положення нівеліра по висоті, Ільків Є. Ю., Ткаченко Ю. Ф. (2011)
Бурак К. О. - Використання електронних тахеометрів при геодезичному контролі підкранових колій, Гринішак М. Я., Михайлишин В. П., Шпаківський О. П. (2011)
Щербак Ю. В. - До питання визначення точності положення меж земельних ділянок у містах районного підпорядкування і селищах (2011)
Бубир Н. О. - Електронні навчальні картографічні твори з інтерактивними функціями для потреб системи безперервної географічної освіти (2011)
Міхно О. Г. - Оперативне оцінювання прохідності місцевості поза шляхами, Рябов В. А. (2011)
Карпінський Ю. О. - Концептуальні засади створення системи державного топографічного моніторингу місцевості, Лященко А. А., Квартич Т. М. (2011)
Бачишин Б. Д. - Уточнення меж природно-сільськогосподарських районів на основі теорії нечітких множин, Корнілов Л. В., Шульган Р. Б., Кібукевич О. М. (2011)
Кубах С. М. - Використання референцних систем координат при виконанні кадастрових робіт, Черняга П. Г. (2011)
Сергієнко Б. П. - Олександр Федорович Трембачов – видатний педагог-геодезист, Соколов В. В., Шевченко В. О. (2011)
Шевчук П. М. - Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у I кварталі 2011 р. (2011)
Лазоренко Н. Ю. - Навчання з курсу "Основи ГІС" у Політехнічному університеті Валенсії, Черін А. Г. (2011)
Даценко Л. М. - Картографічна компонента шкільної географічної освіти в умовах інформатизації суспільства (2011)
Відомості про авторів (2011)
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 673 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році" (2011)
Заєць І. М. - Інфраструктура єдиної високоточної системи координат існує, Карпінський Ю. О. (2011)
Руденко Л. Г. - Перспективні напрями атласного тематичного картографування України, Поливач К. А. (2011)
Курач Т. М. - Нарис з історії класифікування карт (2011)
Кохан С. С. - Дослідження динаміки вегетаційних індексів для оцінювання стану сільськогосподарських культур на основі даних IRS-1D LISS-ІІІ (2011)
Бухальська Т. В. - Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів (2011)
Тржиска А. - Принципи створення й ведення кадастру нерухомості в Чеській Республіці, Коцаб М., Дрбал А. (2011)
Ровенчак І. І. - Картографічна діяльність С. Рудницького у харківський період (1926-1933 рр.), Цюцюра Л. Ю. (2011)
Шишка О. В. - Картографування Львова (1582-1770 рр.) (2011)
70-річчя академіка НАН України Л. Г. Руденка (2011)
Пам’яті професора Тараса Георгійовича Шевченка (2011)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2011)
Галенко І. В. - Відкриття кафедри геоінформаційних та аерокосмічних технологій у Державній екологічній академії післядипломної освіти і управління, Готинян В. С. (2011)
Руденко І. С. - Конкурс дитячого малюнка імені Барбари Петченік "Життя в глобалізованому світі (Світ навколо нас)", Дрогушевська І. Л. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Заєць І. М. - Укргеодезкартографія на шляху від інфраструктури картографічного виробництва до інфраструктури геопросторових даних, Карпінський Ю. О., Лященко А. А. (2011)
Пінчук Н.-С. М. - Міжнародна діяльність Укргеодезкартографії, Кізілова Н. О., Трюхан М. О. (2011)
Клименко О. В. - Діяльність Державного підприємства "Картографо-геодезичний фонд України", Кравченко Т. В. (2011)
Баран П. І. - Інженерно-геодезичні роботи в Україні, Бурак К. О., Ковтун В. Я., Сухіна А. П., Третяк К. Р. (2011)
Сосса Р. І. - Розвиток тематичного картографування (2011)
Антонюк В. С. - Особливості й завдання великомасштабного картографування населених пунктів, Ладан О. Ф., Ношкалюк В. Л. (2011)
Заєць І. М. - Топографо-геодезична і картографічна складові делімітації та демаркації державного кордону України, Трюхан М. О., Ящук В. М. (2011)
Сосса Р. І. - Діяльність Укргеодезкартографії з унормування географічних назв, Руденко І. С., Сивак Н. І. (2011)
Лященко А. А. - Архітектура сучасних ГІС на основі баз геопросторових даних, Черін А. Г. (2011)
Онищак Р. М. - Використання геоінформаційних систем для вирішення завдань тематичного картографування, Остроух В. І. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Указ Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008/2011 "Питання демаркації державного кордону України" (2011)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 липня 2011 р. № 25 "Про затвердження Класифікатора інформації, яка відображається на підготовленій до видання топографічній карті масштабу 1:10 000, 3-тє видання, виправлене та доповнене" (2011)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 16 серпня 2011 р. № 26 "Про внесення змін до наказу Укргеодезкартографії від 14.04.2011 № 23 "Про упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000" (2011)
Тревого І. С. - Методика контролю температурних деформацій надземних переходів магістральних газопроводів, Ільків Є. Ю., Кухтар Д. В. (2011)
Баран П. І. - Методи вертикального планування будівельних майданчиків, Марущак М. П. (2011)
Курач Т. М. - Теоретико-методологічний рівень класифікування (на прикладі систематизації географічних карт) (2011)
Кисловський B. П. - Морські зони національної юрисдикції України, Трюхан М. О. (2011)
Малов В. І. - Розвиток цифрових фотограмметричних технологій у ДНВП "Геосистема", Олійник С. В. (2011)
Тетеря А. М. - Практичний досвід використання цифрової камери 3-DAS-1 (2011)
Пащенко В. М. - Актуалістичність історичного досвіду кадастрування земель (2011)
Рябчій В. А. - Склад і зміст технічного паспорта земельної ділянки, Рябчій В. В. (2011)
Шишка О. В. - Картографування Львова у підавстрійський період (1772-1918 рр.) (2011)
Пам'яті Миколи Миколайовича Комедчикова (2011)
Світлій пам'яті А. М. Приймака (2011)
Шевчук П. М. - Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у ІІІ кварталі 2011 р. (2011)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2011)
Сосса Р. І. - 15-та Генеральна асамблея Міжнародної картографічної асоціації (2011)
Відомості про авторів (2011)
Содержание (2012)
Томашевский А. В. - Статистический анализ качества изготовления турбинных лопаток, Фомичева В. И. (2012)
Попович А. Г. - Расчет сил ударного воздействия эластичного волокна на деталь при финишной обработке, Гончар Н. В., Степанов Д. Н. (2012)
Малахатко А. В. - Моделирование процесса формирования пограничного слоя адгезив – субстрат при прессовании керамических стержней (2012)
Мозговой В. Ф. - Автоматизация технологической подготовки производства в среде АСТПП на базе комплекса TechCARD/Search, Балушок К. Б., Басов А. Ю., Панасенко В. А., Бирук М. К. (2012)
Калинина Н. Е. - Особенности наномодифицирования многокомпонентных никелевых сплавов, Калиновская А. Е., Калинин В. Т., Дудников А. С. (2012)
Дзензерский В. А. - Разработка новой технологии изготовления литых токоотводов аккумуляторных батарей, Казача Ю. И., Иванов В. А., Бурылов С. В., Скосарь В. Ю. (2012)
Калиниченко Н. Ю. - Модернизация плоскошлифовального станка Jotes SPD-30b, Маркович С. Е. (2012)
Жовноватюк Я. С. - Определение технологических режимов при вырубке отверстий способом электрогидроимпульсной штамповки (2012)
Комбаров В. В. - Определение рациональной частоты цикла управления системы ЧПУ с учетом ограничения кинематических параметров при высокоскоростной обработке, Сорокин В. Ф. (2012)
Кравченко И. Ф. - Концепция создания высокоэффективного турбореактивного двухконтурного двигателя для учебно-боевого самолета (2012)
Матвеенко В. Т. - Форсирование мощности комбинированных ГТУ с утилизирующими турбинными двигателями, Очеретяный В. А. (2012)
Яковлєва А. В. - Застосування біопалив для повітряно-реактивних двигунів з метою покращення їх екологічних характеристик, Бойченко С. В. (2012)
Чередниченко А. К. - Экспериментальный стенд для исследования термохимической конверсии биоэтанола вторичными энергоресурсами ГТД, Ткач М. Р. (2012)
Горбов В. М. - Определение коэффициента полезного действия судовой электростанции с электрохимическим генератором на основе высокотемпературных топливных элементов, Карпов М. А. (2012)
Кучеренко О. С. - Оценка эффективности применения термохимической регенерации в ГТУ, Пожидаева Е. Н. (2012)
Вершковский С. Н. - Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик модели коленообразного газоотвода газотурбинного двигателя, Котов А. В. (2012)
Колядюк А. С. - Течение пара и распределение температуры в системе парораспределения турбины для различных режимов ее работы, Шульженко Н. Г., Ершов С. В. (2012)
Карпенко Е. Л. - Влияние изменения геометрических параметров проточной части компрессора на характеристики ГТД (2012)
Шелковский М. Ю. - Параметрическое исследование газодинамических характеристик компрессорных решеток (2012)
Русанов А. В. - Моделирование 3D течений в проточной части ЦНД паровой турбины с использованием системы уравнений термодинамических свойств воды и водяного пара IAPWS-95, Лампарт П., Пащенко Н. В. (2012)
Шкабура В. А. - Исследования влияния перетекания части газовых потоков на эффективность работы турбокомпрессора с общим рабочим колесом применительно к газотурбинным двигателям (2012)
Сербин С. И. - Характеристики камеры сгорания ГТД мощностью 2,5 МВт, работающей на синтез-газе, Гончарова Н. А. (2012)
Долматов Д. А. - Эмиссионные показатели камеры сгорания при ступенчатой схеме инъекции экологического пара, Бушанова В. Г. (2012)
Костюк В. Е. - Прогнозирование неравномерности температурного поля газа на выходе камеры сгорания ГТД при неопределённости начальных условий подачи распыленного топлива, Кирилаш Е. И., Стасюк А. В., Шеин В. В., Карзов Д. В. (2012)
Рева В. А. - Разработка технологического графика работы источников питания из состава системы электроснабжения наземного комплекса (2012)
Шульга В. А. - Создание космических ЖРД на базе пневмонасосной системы подачи топлива, Конох В. И., Животов А. И., Дибривный А. В. (2012)
Безручко К. В. - Особенности построения экспериментальных стендов для исследований и испытаний электрохимических аккумуляторов, Давидов А. О., Ширинский С. В. (2012)
Максименко Т. А. - Исследование влияния материала разрядной камеры мспд на его характеристики, Лоян А. В. (2012)
Кошелев Н. Н. - Калориметрические измерения в полом катоде, Рыбалов О. П, Ищенко Е. И. (2012)
Ведерников О. В. - Верификация метода косвенного определения температуры газа на входе в турбину по результатам стендовых испытаний малоразмерных ТВаД со свободной турбиной, Шевченко Р. А., Штыков А. А. (2012)
Буряченко А. Г. - Увеличение ресурса интеллектуальной системы измерения давления в двигателе Д-436-148 самолета Ан-148, Ранченко Г. С., Рябоконь С. М. (2012)
Игуменцев Е. А. - Устойчивость вращения заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2012)
Павлюк Е. В. - Модификация математических моделей агрегатов гидромеханической части на различных этапах разработки САУ ГТД, Епифанов С. В., Суховей С. И., Кулик Т. В. (2012)
Панін В. В. - Ідентифікація послідовності імпульсів у електронних системах керування авіаційними ГТД за допомогою вейвлет-аналізу, Енчев С. В., Товкач С. С. (2012)
Жулай Ю. А. - Верификация модели динамики кавитирующих шнекоцентробежных насосов ЖРДУ по экспериментальным передаточным матрицам, Долгополов С. И., Грабовская Т. А. (2012)
Кулик А. С. - Идентификация математической модели вихревого энергоразделителя в частотной области, Пасичник С. Н. (2012)
Мартиросов Д. С. - Функциональная диагностика ЖРД в режиме реального масштаба времени, Коломенцев А. И. (2012)
Дмитрієв С. О. - Метод формування навчального та тестового масивів нейронної мережі для діагностування газотурбінного двигуна, Якушенко О. С., Попов О. В., Потороча О. М., Насер Б. (2012)
Афанасьевская В. Е. - Метод решения задач диагностики технического состояния газотурбинных двигателей на основе измерений газодинамических параметров в условиях неопределенности входных данных, Трончук А. А., Угрюмова Е. М., Рожкова М. В. (2012)
Feldshteyn Y. - Software package for monitoring and prediction of the compressor performance degradation, Mazurkov A. P. (2012)
Якушенко А. С. - Автоматизированная система контроля надежности парка воздушных судов авиакомпании: база данных, Мильцов В. Е., Охмакевич В. Н., Власенко П. А. (2012)
Еленевич М. А. - Автоматическая верификация данных в бортовых системах контроля и диагностики авиационных двигателей, Туркин И. Б. (2012)
Тиняков Д. В. - Взаимозависимость частных критериев эффективности системы несущих поверхностей с интегральными показателями конкурентоспособности самолетов транспортной категории (2012)
Шостак И. В. - Технология синтеза концептуальных моделей в рамках компьютеризации процесса прогнозирования научно-технического развития региона, Данова М. А. (2012)
Божко В. П. - Метод календарного планирования программных проектов в условиях неопределённости, Потапова М. В. (2012)
Степаненко С. М. - Стандарт организации и стандарт предприятия: в чем разница? (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Содержание (2013)
Визитей Н. - Олимпизм Пьера де Кубертена и исторические перспективы реализации его идей, Манолаки В. (2013)
Столяров В. - Идеи кубертена, имеют ли они ценность в настоящее время? (2013)
Платонов В. - Из исторического опыта олимпийской подготовки: СССР (1952–1992 гг.), ГДР (1968–1988 гг.) (2013)
Добрынская Н. - Моделирование соревновательной деятельности как основа индивидуализации построения многолетней подготовки в легкоатлетическом многоборье (женщины), Козлова Е. (2013)
Романов Н. - Техника бега: новый взгляд на старую проблему (2013)
Соболева Т. - Гиперандрогения как основа высоких результатов в женском спорте, Соболев Д. (2013)
Смоленский А. - Основные направления развития cпортивной медицины на современном этапе (2013)
Макарова Г. - Общие и частные вопросы фармакологической поддержки спортсменов (2013)
Шалманов А. - Методология изучения и оценки технического мастерства, Ланка Я., Медведев В. (2013)
Борисова О. - Управление профессионализацией олимпийского спорта в контексте опыта организации профессионального спорта, Мичуда Ю. (2013)
Павленко Ю. - Спортивные тренировочные центры в системе подготовки спортсменов, Козлова Н. (2013)
Открытие Международного центра олимпийских исследований и образования (2013)
Артерчук Т. О. - Основні принципи викладання релігії в школах Німеччини (2013)
Бадражан А. Г. - Духовність як умова формування зрілої особистості в юнацькому віці (2013)
Голубєв В. Ю. - Проблеми духовно-морального виховання молоді на засадах християнського віровчення у засобах масової інформації Рівненщини (2013)
Горяна Л. Г. - Духовно-ціннісні аспекти профілактики адиктивної поведінки як здоров'язбережувальна технологія (2013)
Гусар Г. Й. - Християнсько-психологічний аналіз становлення професії "медична сестра" в країнах Європи та США (2013)
Дяков І. В. - Проблеми морального виховання у творчій спадщині Софії Русової (2013)
Жуковський В. М. - Використання програми "Виховання характеру" в сучасній американській школі, Олішкевич С. В. (2013)
Завальнюк А. Р. - Історичні передумови розвитку конфесійних навчальних закладів у Німеччині в епоху Кайзерського Рейху (1870-1914 роках) (2013)
Завальнюк В. В. - Організація навчально-виховного процесу в християнських коледжах США (на прикладі закладів Н. -Л. Цинцендорфа) (2013)
Зеленюк Ю. О. - Релігійний туризм як комунікаційний засіб виховання людської особистості (2013)
Зозуляк-Случик Р. В. - Духовно-моральне виховання підлітків шляхом формування релігійних цінностей, Подобінська З. І. (2013)
Каневська В. В. - Аксіологічно-етичний аспект діяльності журналіста (2013)
Ковальчук З. Я. - Критерії оптимізації навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Костюк О. О. - Сутність гендеру та його розуміння канадськими учасниками міжнародної обмінної програми "Канада. Світ. Молодь." (2013)
Лозинська Т. Л. - Психологічні аспекти християнської реабілітації узалежнених людей (2013)
Малкович М. М. - Ідентифікація як механізм формування гендерних уявлень у дошкільному віці (2013)
Марчук О. О. - Методика навчання пунктуації за підручником "Азбука правопису" Д. Тихомирова: морально-етична спрямованість видання (2013)
Матласевич О. В. - Концепція особистісної свободи в контексті християнської психології (2013)
Огірко О. В. - Актуальні проблеми християнської психології (2013)
Олійник В. В. - Сім'я як першооснова духовного, економічного та соціального розвитку суспільства: психологічний аспект (2013)
Павлюк П. А. - Світоглядне значення християнських духовно-моральних цінностей у сучасній освіті, Дорошенко Ф. В. (2013)
Паненкова Ю. В. - Ціннісна свідомість обдарованої дитини - умова її особистісної адаптації (2013)
Помазова О. В. - Самотність як психологічний феномен (2013)
Розіна О. В. - Моральні категорії в сучасному вихованні: зумисна підміна чи випадкова субституція? (2013)
Романюк Ю. А. - Особливості вивчення Закону Божого і церковного співу в церковнопарафіяльних школах Поділля наприкінці ХІХ ст. (2013)
Сіданіч І. Л. - Актуальні проблеми духовно-морального виховання студентської молоді (2013)
Соловей М. В. - Духовно-моральні цінності українського "Пласту" в концепції Олександра Тисовського (1886-1968) (2013)
Таборовець Л. М. - Духовність як основа фізичного здоров'я молодої людини (2013)
Томашевська С. О. - Співпраця батьківського та педагогічного колективів дошкільних навчальних закладів у процесі духовно-морального виховання дітей в Японії (2013)
Фурманець Д. І. - Теоретичний та експериментальний аспекти проблеми формування духовності дошкільника (2013)
Халанський В. В. - Християнська психологія як спосіб інтеграції богослов'я і психології (2013)
Химич Н. Є. - Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях в позашкільному закладі освіти (2013)
Юрченко В. М. - Християнська психологія в контексті християнства, психологічної науки і практики (2013)
Якушенко С. С. - Християнська психологія - особливості вирішення проблеми антиномій під час реабілітації людей із адиктивною поведінкою (2013)
Осадча Л. - Соціальна ідентичність: трудовий та камунікативний аспекти (2013)
Нікіфорова І. - Сміх: "антропорятівні" та "антропоруйнівні" стратегії життєтворчості в "суспільстві ризику" (2013)
Буий А. - Спів-буття як предмет кінематоргафічної рефлексії (2013)
Якубович М. - Філософські проблеми у "Книзі загальних понять" Абу ль-Бака' аль-Кафауві (1618 - 1682/1683 рр.) (2013)
Сергієнко В. - Етична складова раціонально-гуманістичного світогляду ХХІ століття (2013)
Кретов П. - Містичний символізм Г. С. Сковороди під кутом зору філософської антропології (2013)
Сафонік Л. - Критика антропологічної традиції у фундаментальній онтології М. Гайдеггера (2013)
Терешкун О. - Етика колективної відповідальності в технологічну епоху (2013)
Вєдров О. - Емансипативний інтерес у соціальних науках: одне практичне втілення старого концепту Юргена Габермаса (2013)
Вишинський С. - Обрії нової метафізики у філософії пост-традиціоналізму (2013)
Заремський М. - Погляди Я. П. Козельського на предмет філософії, її структуру та соціально-культурне призначення (2013)
Малишенко Л. - Соціально-філософські та політологічні аспекти формування іміджу України, Скалацька О. (2013)
Синиця А. - Проблема розуміння в контексті критики комп'ютаціоналізму (2013)
Сумченко І. - Особливості розуміння справедливості в китайській філософії (2013)
Качак Н. - Технізація людини: філософсько-методологічний аналіз (2013)
Волотко Л. - Філософські основи модернізму та постмодернізму (2013)
Петрів О. - Концепт "людина і суспільство" у філософській рефлексії Володимира Винниченка (2013)
Савчин Г. - Діалектика сприймання і мислення як естетичний феномен (2013)
Біла О. - Єдність і когерентність історичного процесу як складові історицистської парадигми (2013)
Залужна А. - Естетизм у проблемному полі імморалізму: естетичне витіснення етичного (2013)
Козловський В. - Прагматична модель Кантової антропології: базові ідеї (2013)
Карпенко А. - Категорія суб'єкта у філософії Мартіна Гайдеггера: постановка проблеми (2013)
Кушерець Т. - Перехід від трансцендентального до реального суб'єкта історії у "філософії життя" (2013)
Сарнавська О. - Синестетичність вимірів сучасного мистецтва (2013)
Вершина В. - Образ людини у філософії Івана Ільїна (2013)
Стасюк Л. - С. К'єркегор і "діалектична теологія" (2013)
Берегова Г. - Актуальність філософських досліджень у системі вищої освіти України (2013)
Усачов В. - Уявлення семіології як культурно-історичної антропології (2013)
Доній Н. - Феномени "вітальність" та "авітальність" в посткласичному філософському дискурсі (2013)
Яровицька Н. - Ляльки як alter-ego людської екзистенції (2013)
Карповець М. - Тіло, мода, ідентичність: постмодерні конфігурації (2013)
Шевчук К. - Предмет і методологічна орієнтація естетики Станіслава Оссовського (2013)
Арцишевська О. - Духовна культура як основа самовизначення людини (2013)
Губенко Г. - Ідентифікація людини в контексті проблем біоетичної освіти (2013)
Вільчинський Ю. М. - Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенґлера (2013)
Янко Ж. В. - Художній твір: духовність і соціальне пізнання (2013)
Савченко В. В. - Искусство живописи как "производство присутствия" (2013)
Скринник З. E. - Українська людина в лабіринтах огрошевленого світу (2013)
Ліщинська О. І. - Цінність життя як аксіологічний орієнтир етико-прикладного знання (2013)
Кучера Т. М. - Онтологічні та морально-екзистенційні виміри любові (2013)
Грінченко Я. - Три виміри щастя (2013)
Вільчинська С. В. - В. Г. Табачковський як дослідник філософської антропології (2013)
Рижко Л. В. - Інформаційно-комунікаційні технології та зміни предмету соціально-філософської рефлексії (2013)
Райхерт К. В. - "Nominalismus redivivus" Ф. Маутнера и учение о категориях А. И. Уёмова (2013)
Кругляк М. І. - Наука і позанаукове пізнання: проблема взаємодії (2013)
Панасюк Б. Я. - Українські цукрозаводчики у творчостіМ. В. Гоголя (2013)
Білоножко Є. П. - Тоталітаризм та родина (розгляд проблеми на прикладі націонал-соціалістичної Німеччини) (2013)
Хавроненко В. Д. - Традиційні культи і ритуали Китаю (2013)
Берегова Г. Д. - Етичні проблеми постмодернізму в Україні (2013)
Женжера С. В. - Деякі особливості застосування синергетичних підходів в дидактиці (2013)
Черенков М. М. - "Церква тих, хто вижив" (Про книгу Наталії Шліхти "Церква тих, хто вижив. Радянська Україна, середина 1940-х — початок 1970-х рр." (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Рецензія на: Бетелл Том. Собственность и процветание / Б. Пинскер (2013)
Білоножко Є. П. - Тіло є формую душі. Рецензія на: Georges Vigarello Historia Gwałtu od XVI do XX wieku, przełożyła Anna Leyk wyd. Aletheia Warszawa (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Нисбет Роберт. Прогресс:история идеи (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства (2013)
Розвиток філософської думки в Україні: навчальний посібник / За ред. проф. Юрія Вільчинського. — 3. вид., перероб. і доп. — К., КНЕУ, 2013. — 18 др. ар. (2013)
Філософія та методологія наукового пізнання: колективна монографія / За ред. проф. Юрія Вільчинського. — К.: КНЕУ, 2013. — 11,7 др. ар. (2013)
Скринник М. - Ідентичність особистості як центрованість її буття і свобода (2012)
Панасюк Б. - Природнича складова в гуманітарній сфері науки (із практики фундаментальних досліджень) (2012)
Петрушкевич А. В. - Історичне несвідоме М. Фуко: децентралізація ролі суб’єкта в культурі (2012)
Вільчинська С. - Науковий здобуток В. І. Шинкарука ("стежками" легалізації постмодерністських засад антропології) (2012)
Мирослава К. - Проблема ціннісної навантаженості наукового знання і об’єктивності вченого (2012)
Овсянкіна Л. - Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект) (2012)
Козлов Є. - Хочеш бути щасливим — будь ним (2012)
Кучера Т. - Сенс життя як етична проблема (2012)
Присухін С. - Концепт "життя": неотомістська рефлексія (2012)
Вільчинський Ю. - Філософія економіки (за концептами Освальда Шпенґлера) (2012)
Бондар С. - Схоластика — універсальна форма раціонального філософствування (2012)
Симчич М. - Дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії у радянський час (2012)
Терещенко В. - Категоріальний вибір Гайдеггера (до питання про відношення понять трансцендентальний суб’єкт та буття у феноменологічній філософії) (2012)
Соколов С. - Соціально-філософський аналіз феномену глобалізації (2012)
Білоножко Є. - Проблема об’єктивізму в шлюбно-родинних взаємин, як сфери соціально-філософських досліджень (розгляд на прикладі, соціальної доктрини Католицької Церкви) (2012)
Лисенко О. - Містика світла в релігійних традиціях світу (2012)
Сафонік Л. - Символізм у дискурсі вина (2012)
Білоножко Є. - Візуалізація філософських концепцій. Рецензія на фільм Педро Альмодовара "Шкіра, в якій я живу" 2011 р. (2012)
Білоножко Є. - Перший після Подерв’янського (2012)
Про створення Інституту прикладної та професійної етики (2012)
Кругляк М. - Логіка. Навчальнй посібник. — КНЕУ, 2012. — 130 с. (2012)
Содержание (2012)
Нижник С. Н. - К вопросу оптимального использования режущих свойств зерен при плоском шлифовании (2012)
Сорокин В. Ф. - Сравнение кинематических параметров движения при моделировании траекторий высокоскоростной чпу обработки сплайнами третьей и пятой степеней, Комбаров В. В. (2012)
Планковский С. И. - Задачи финишной обработки деталей жидкостного тракта перспективных авиационных гидравлических систем, Шипуль О. В., Козлов В. Г., Борисова О. С. (2012)
Горбачёв А. А. - Эффективность применения планетарного глубинного шлифования плоских и плоско фасонных поверхностей деталей авиационных двигателей из труднообрабатываемых материалов (2012)
Кравченко И. Ф. - Метод решения инженерно-конструкторской задачи доводки авиационных двигателей малой степени двухконтурности, Яковенко А. В. (2012)
Сергиенко Р. В. - Пути повышения эффективности рабочего цикла энергетических теплоутилизирующих установок с низкокипящими рабочими телами, Билека Б. Д., Кабков В. Я. (2012)
Тарасенко М. А. - Частичные режимы ГТД разных схем с промежуточным теплообменником и ТУК, Тарасенко А. И. (2012)
Сорогин Ф. Г. - Анализ эффективности ГТП Д-336-2 с отбором воздуха для распылительной системы охлаждения, Басов Ю. Ф., Шахов Ю. В., Петухов И. И., Минячихин А. В. (2012)
Бугаенко О. М. - Расчет дальнобойности многофазного потока и размера пятна покрытия нефтезагрязненных участков с использованием траекторного подхода (2012)
Ершов С. В. - Усовершенствование метода расчета течений вязкого газа в компрессорных решетках, Козырец Д. А. (2012)
Герасименко В. П. - Расчетно-экспериментальное исследование газодинамических характеристик компрессорных решеток в системе многоступенчатого компрессора, Шелковский М. Ю. (2012)
Русанов А. В. - Метод проектирования высокоэффективных проточных частей турбодетандерных агрегатов, Моисеев С. В., Сухоребрый П. Н., Косьянова А. И., Русанов Р. А. (2012)
Долматов Д. А. - Химическая кинетика реакций возбужденных частиц при слабой ионизации среды, Кукурудза А. В., Хадживанд М. (2012)
Костюк В. Е. - Расчёт поля температуры газа на выходе полноразмерной камеры сгорания ГТД и её одногорелочного сектора, Кирилаш Е. И., Стасюк А. В., Шеин В. В., Карзов Д. В. (2012)
Рублевский Ю. В. - Щеточные уплотнения – эффективное средство улучшения параметров авиационных ГТД и стационарных энергоустановок (2012)
Виноградов А. С. - Расчет динамических характеристик торцового газодинамического уплотнения в опоре авиационного двигателя, Чалкин А. С., Шакиров Д. Ф. (2012)
Назин В. И. - Радиальный гидростатический подшипник повышенной несущей способности (2012)
Салов Н. Н. - Расчет нестационарного теплового состояния дисков роторов осевых компрессоров авиадвигателей, Харченко А. А., Бубенцов В. М., Ткач Е. С. (2012)
Алёхина С. В. - Теплоотдача на поверхностях входных и выходных корпусных элементов паровых турбин, Голощапов В. Н., Котульская О. В. (2012)
Исаев К. Б. - Влияние некоторых факторов на определение теплопроводности покрытий, Круковский П. Г. (2012)
Грубой А. П. - Определение теплового состояния лобовых частей стержней обмотки турбогенераторов большой и средней мощности, Гакал П. Г., Третьяк А. В. (2012)
Григорьев О. Н. - Ультравысокотемпературная керамика для авиационно-космической техники, Фролов Г. А., Евдокименко Ю. И., Кисель В. М., Панасюк А. Д., Мелах Л. М., Котенко В. А., Коротеев А. В. (2012)
Голуб В. П. - К задаче расчета усталостной долговечности призматических стержней при асимметричном изгибе и кручении, Пелых В. Н., Погребняк А. Д. (2012)
Фернати П. В. - Об одном методе определения параметров ядер ползучести и релаксации, Павлюк Я. В., Рагулина В. С. (2012)
Снежной Г. В. - Роль магнитного состояния аустенита в формировании коррозионной стойкости аустенитных хромоникелевых сталей (2012)
Нежведилов А. Ю. - Оцінка впливу температури до 640° с на циклічну міцність (2012)
Библик И. В. - Оценка степени поврежденности стали 40Х в условиях многоцикловой усталости, Вакуленко К. В., Казак И. Б. (2012)
Дорошенко Е. Ю. - Методика исследования распределения остаточных микродеформаций на поверхности плакированного слоя алюминиевых образцов, Игнатович С. Р., Юцкевич С. С. (2012)
Шульженко Н. Г. - Оценка щадящих режимов эксплуатации турбины по термонапряженному состоянию высокотемпературного ротора, Гармаш Н. Г., Гонтаровский В. П. (2012)
Повгородний В. О. - Экспериментально-теоретическое исследование термоупругого состояния элементов турбин исходя из решения обратных задач термоупругости (2012)
Гусев Ю. А. - Пленочный тензорезистор для виброиспытаний лопаток турбин ГТД, Камбиз Кахраи, Симбирский Д. Ф., Трипольский С. С. (2012)
Придорожный Р. П. - Расчетное исследование влияния параметров перфорационных отверстий охлаждаемой рабочей лопатки турбины высокого давления на ее напряженное состояние и долговечность, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2012)
Медведовская Т. Ф. - Оценка прочности и ресурса рабочего колеса и несущей конструкции насосной турбины киевской ГАЭС, Ржевская И. Е., Медведовский А. В., Ганчин Е. В. (2012)
Лапотко В. М. - Метод численной оценки уровня тонального шума в источнике при нестационарном взаимодействии венцов турбомашин, Кухтин Ю. П., Слынько Г. И. (2012)
Кудин М. М. - Лазерное измерение радиального зазора и вибраций лопаток вентилятора, Бережной В. Ю. (2012)
Воробьев Ю. С. - Анализ локализации напряжений при колебаниях монокристаллических лопаток, Чугай М. А., Дьяконенко К. Ю., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2012)
Мельник В. М. - Дифракція звукового випромінювання на імпедансній поверхні оболонки. змішана крайова задача, Карачун В. В. (2012)
Ткач М. Р. - Определение форм собственных колебаний элементов гтд в реальном времени методом электронной спекл-интерферометрии, Золотой Ю. Г., Довгань Д. В., Жук И. Ю. (2012)
Бондарчук П. В. - Методика расчёта радиальных зазоров по обобщённому полётному циклу двигателя, Тисарев А. Ю. (2012)
Цаглов А. И. - Результаты испытаний безэлектродного электрореактивного двигателя малой мощности с ВЧ ионизацией РТ, Лоян А. В., Кошелев Н. Н., Рыбалов О. П. (2012)
Бахтияров Д. В. - Управление изменениями ключевых характеристик сборочных единиц, деталей и процессов, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2012)
Волков Д. И. - Некоторые аспекты управления двухдвигательной силовой установкой вертолёта, Ранченко Г. С. (2012)
Панін В. В. - Ідентифікація авіаційного ГТД і його елементів на основі нейронних мереж, Єнчев С. В., Таку С. О. (2012)
Епифанов С. В. - Выбор эффективных критериев тренда для применения в алгоритмах параметрической диагностики, Щербань Б. А., Черкасов Ю. В. (2012)
Мирогород В. Ф. - Многомерный трендовый анализ временных рядов в задачах оценки технического состояния, Гвоздева И. М. (2012)
Кузнецова Ю. А. - Визуализация трассы управляющего алгоритма в системах автоматизации испытаний авиационных двигателей, Туркин И. Б. (2012)
Невешкин Ю. А. - Моделирование процессов импульсной объемной штамповки, Онопченко А. В., Третьяк В. В. (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Титул, зміст (2011)
Озерова Н. Г. - Слово і доля, Широков В. А. (2011)
Даниленко Л. І. - Простір "мова — людина — культура" академіка В. М. Русанівського (2011)
Скляренко В. Г. - Походження назви Русь (2011)
Манакін В. М. - Мова і загальна симетрія універсуму (2011)
Трифонов Р. А. - Деякі прагматичні особливості вибачень за пафос у блогосфері (2011)
Москаленко Л. А. - Ідентифікація осіб чоловічої статі в "Актових книгах Полтавського полкового суду" (1683–1740 рр.) (2011)
Пономаренко С. С. - Акцентні відмінності іменників чоловічого роду у львівському виданні "Апостола" 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. (2011)
Півторак Г. - Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції (2011)
Лучик В. - Горпинич В. О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконі Бердянщини (2011)
Глущенко В. - Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики, Орел А. (2011)
Бріцин В. - Del Gaudio S. On the nature of surzyk: a double perspective, Саплін Ю., Труб В. (2011)
Тищенко О. - Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева О. К. Большой словарь русских пословиц (2011)
Валюх З. - Іваницька Н. Б. Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика, Олексенко В. (2011)
Гаврилов О. В. - Редакційна колегія (2010)
Баль Н. М. - Актуальні проблеми діагностики мовленнєвих порушень у дітей (2010)
Басалюк Н. М. - Методична робота вчителя-логопеда в аспекті інклюзивної освіти (2010)
Бєлова О. Б. - Модифікована методика дослідження агресивності молодших школярів з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком (2010)
Боряк О. В. - Результати дослідження факторів ризику виникнення дизартрії (2010)
Варенова Т. В. - Моделювання соціального орієнтування учнів з особливостями психофізичного розвитку (2010)
Вержиховська О. М. - Теоретичні аспекти проблеми психологічної та педагогічної готовності дітей з порушеннями психофізичного розвитку до навчання у школі (2010)
Віннікова О. А. - Особливості засвоєння моральних норм поведінки дошкільниками з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку (2010)
Гаврилов О. В. - Дослідження комунікативної поведінки дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2010)
Гаврилова Н. С. - Порушення фонематичних процесів у дітей (2010)
Галецька Ю. В. - Використання системи піктограм в процесі формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (2010)
Гаман А. М. - Формування морально-правової свідомості розумово відсталих дітей засобами гурткової роботи (2010)
Гриненко О. М. - Особливості сформованості в молодших школярів із ТПМ практичного застосування знань про будову слова на уроках української мови, Прокопова Ю. С. (2010)
Гуменюк С. М. - Причини недорозвитку творчих здібностей у розумово відсталих школярів (2010)
Дем’яненко Б. Т. - Комплексна медико-психолого-педагогічна корекція психічних порушень у дітей та підлітків (2010)
Дмитрієва І. В. - Управління розвитком педагогічної системи спеціальної загальноосвітньої школи, Уманець Г. (2010)
Дмітрієва О. І. - Дослідження деяких аспектів правового виховання у науковій літературі (2010)
Захарова Ю. В. - Факультативні заняття як форма організації освітнього процесу в допоміжній школі (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського