Семченко О. В. - Соціальні мережі як суб'єкт формування інформаційного політичного порядку денного (2015)
Шиманова О. В. - Критерії типологізації комунікативних стратегій в політиці (2015)
Цимбал І. В. - Світ VUCA як сучасний контекст інформаційних і суспільно-політичних змін, Жовтун А. А., Ліманська О. Л. (2015)
Перегуда Є. В. - Громадські ради як механізм взаємодії місцевих органів влади, Донченко К. А. (2015)
Бунь В. В. - Детермінанти електорального вибору: раціонально-інструментальний підхід (2015)
Горло Н. В. - Політичні партії як суб’єкти політики іредентизму (2015)
Дмитренко С. П. - Політичний протест: теоретичні засади дослідження поняття (2015)
Карнаух А. А. - Різноманітність підходів до типології жіночих рухів, Левінська З. С. (2015)
Берестова Г. І. - Можливості протестних форм політичної участі в недемократичних політичних режимах (на прикладі держав Близького Сходу та Північної Африки) (2015)
Голка В. Є. - Політичний краудфандинг: сутність, види, переваги використання (2015)
Пашина Н. П. - Політика ідентичності: сутність та функції (2015)
Вінникова Н. А. - Проблема транспарентності політичних рішень (2015)
Волянюк О. Я. - Міжнародна політика пам'яті: сутність, регіональні тенденції, рекомендації ЮНЕСКО (2015)
Гарбадин А. С. - До проблеми дефініціювання політичної свідомості (2015)
Матієк О. М. - Криза зовнішньополітичної ідентичності як загроза існуванню політичної нації: український вимір (2015)
Костиря І. О. - Національний культурний простір як феномен політичної антропології (2015)
Наші автори (2015)
Козир І. - Пам’ять віків (до 250 річчя розкопок Мельгуновського кургану), Скорий С. (2014)
Рассадин С. - Якимовская Слобода – городище скифской и раннесредневековой эпох (2014)
Кулатова І. - Чорногорівські поховальні комплекси з пониззя Псла (2014)
Бокий Н. - Новое о Мельгуновском кургане, Могилов А. (2014)
Лифантий О. - Золотые украшения одежды из Мельгуновского кургана (2014)
Полідович Ю. - Зображення хижих птахів з литого (Мельгуновського) кургану (2014)
Чорний О. - Нінель Михайлівна Бокій – дослідник Мельгуновського кургану (2014)
Панченко К. - Скіфська проблематика в дослідженнях Н.М. Бокій (2014)
Яблонский Л. - Общие сведения о Могильнике Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004 – 2009 г.г.) (2014)
Махортых С. - Уздечные принадлежности VII – VI вв. до н. э. из скифских памятников Предкавказья (2014)
Фіалко О. - Як воювали скіфські амазонки - пішими або верхи? (2014)
Бабенко Л. - Круглые листовые бляхи из Александропольского кургана, Задников С. (2014)
Скорый С. - К проблеме товарно-денежных отношений у населения Восточноевропейской Лесостепи в скифскую эпоху, Зимовец Р. (2014)
Ольговський С. - Майстри-ливарники в обозі скіфського війська (2014)
Каравайко Д. - Городища раннього Залізного віку в Путивльському Посейм’ї (2014)
Орлик О. - Поселення ранньоскіфського часу в верхів’ях річок Інгул, Інгулець та Тясмин (2014)
Гречко Д. - Курганный могильник у пгт. Новоозерное в Северо-Западном Крыму, Ланцов С. (2014)
Супруненко О. - І.А. Зарецький – перший дослідник старожитностей скіфської доби у Поворсклі (2014)
Сиволап М. - Клинкова зброя скіфського часу в зібранні Черкаського краєзнавчого музею, Шелехань О. (2014)
Список умовних скорочень (2014)
Тупкало В. Н. - Методологічні основи бізнес – інжинірингу процесно – орієнтованої системи управління телекомунікаційним підприємством, Ващенко А. П. (2014)
Аннаєв Б. С. - Формування інноваційного потенціалу: можливості підприємства та умови ринку (2014)
Арапова Е. Н. - Определение роли и места компетентностного подхода в управлении персоналом промышленного предприятия (2014)
Шморгун Ю. В. - Регіональні особливості проектного фінансування у підприємствах телекомунікацій (2014)
Войнаренко С. М. - Математична модель інтелектуальної підтримки прийняття рішень з оцінки ефективності маркетингових комунікацій операторів мобільного зв’язку (2014)
Коломіна О. Б. - Роль інтелектуального капіталу в розвитку економіки країни (2014)
Нейков С. - Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку і звітності для малих підприємств (2014)
Порцельт Л. П. - Особенности формирования затрат на предприятиях металлургической отрасли Украины (2014)
Ковтуненко К. В. - Логістична система підприємства: визначення, властивості, класифікація, Скоморохін Д. В. (2014)
Станкова Л. І. - Напрямки розвитку діяльності виробничих підприємств в сучасних умовах (2014)
Танащук К. О. - Розробка алгоритму методики тарифоутворення на здійснення державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу України, Мартиненко А. Г. (2014)
Щербакова І. Б. - Адаптивність теоретичних засад в визначенні поняття інвестиції до залучення інвестицій малими промисловими підприємствами на засадах проектного бізнес-партнерства (2014)
Джафаров Ф. А. - Методология проектирования организационной структуры управления в сфере икт (2014)
Зайченко К. С. - Сучасні організаційні структури управління інноваційно-активними малими підприємствами, Дащенко Н. М. (2014)
Кірєв О. В. - Сутність бізнес-комунікацій сучасного промислового підприємства, Андросенко В. Д. (2014)
Новак Н. Г. - Організаційно-економічний механізм розвитку виробничого підприємства у змінному середовищі, Гаценко С. В. (2014)
Філиппова С. В. - Інноваційний розвиток промислового підприємства як об’єкт стратегічного управління, Воронжак П. В. (2014)
Грабовська І. В. - Семантика й прагматика контактовстановлювальних метакомунікативних питань в англомовному діалогічному дискурсі (2016)
Калужинська Ю. В. - Засоби створення негативної оцінки в текстах на економічну тематику (на матеріалі мови друкованих ЗМІ) (2016)
Писаревська О. В. - Мовні засоби вираження ідейно-естетичного змісту в пейзажній поезії Анатолія Перерви (2016)
Сегал А. Л. - Комунікативно-інтенціональний зміст рекламно-інформаційного колажу (2016)
Подуфалова Т. В. - Метафоризація інтенсивності бажання в сучасних англомовних художніх творах: лінгвокогнітивний аспект (2016)
Сем’янків Н. В. - Особливості концептуалізації негативних емоцій в італійській мові (2016)
Алексеев Н. Э. - Актуальные проблемы преподавания современного английского для студентов-юристов в ВУЗах, Алексеева Л. И., Синёва Т. В. (2016)
Zosimova O. V. - Motivation of American informal place names (2016)
Панченко Т. С. - Дифузні процеси лексики в мові української періодики (на прикладі лексем усного розмовного мовлення) (2016)
Тараненко О. В. - Ідеоніми з оцінним компонентом значення в сучасній англійській мові (2016)
Ємець О. В. - Концептуальна метафора часу у прозових творах сучасних американських авторів, Фира О. О. (2016)
Кирюшкина М. И. - Философия субъективного времени: интерпретация "женского начала” на примере современной белорусской женской поэзии (2016)
Кочерга С. О. - Фокус художнього часу в культурному просторі драматургії Лесі Українки (2016)
Куца Л. П. - Гра хронотопів у повісті Івана Андрусяка "Вісім днів із життя бурундука” (2016)
Лавринович Л. Б. - Темпоральні аспекти західної літературної традиції крізь призму концепції Ф. Жульєна (2016)
Лахманюк А. М. - Хронотоп новели М. Коцюбинського "Хвала життю” (2016)
Левченко Г. Д. - Утопічний хронотоп "щасливої Австрії” в сучасному українському романі (на матеріалі творів Ю. Винничука, С. Андрухович, Н. Гурницької) (2016)
Левченко О. Г. - Часопросторові образи в поетичній збірці Юрка Ґудзя "Маленький концерт для самотнього хронопа” (2016)
Мочернюк Н. Д. - "Час – великий митець”: хронотопне мислення Олекси Грищенка (на матеріалі мемуарів "Мої роки в Царгороді”) (2016)
Рибчинська З. Б. - "Майбутнє теперішнє” як часовий режим культури (у маніфестографії Михайля Семенка) (2016)
Смаглій І. В. - Парадокси художньої інтерпретації часу в поезіях Світлани Йовенко (2016)
Стадніченко О. О. - Категорія часу в мемуарах Романа Іваничука "Благослови, душе моя, Господа…” (2016)
Швець А. І. - "Що се за дух часу такий?” (темпоральна аксіологія в оповіданні Наталії Кобринської "Дух часу”) (2016)
Бережний В. А. - Анекдот у сучасному гуманітарному дискурсі (2016)
Висоцька С. С. - Поліглосія Дж. Джойса як чинник літературної еволюції (2016)
Гребенюк Т. В. - Когнітивні аспекти репрезентації свідомості в художній оповіді (2016)
Ніколова О. О. - Типологія комічних псевдоморфних персонажів в українській та російській драматургії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (2016)
Солецький О. М. - Емблематичні форми первісного семіозису (2016)
Чик Д. Ч. - Мапа подорожі: мономіф як сюжетна модель в англійському й українському сатиричному "романі великої дороги” першої половини ХІХ ст. (2016)
Городніча Н. В. - Риси орнаментального стилю в "Слові про Ігорів похід” (2016)
Домбровський М. Б. - Культурний золотий вік в образному світі Тібулла (2016)
Карабович Т. - Деконструкція мотивів ностальгії та вигнання у творчості поетеси Емми Андієвської (2016)
Тупахіна О. В. - Втрата пам’яті як концептуальна метафора у романі Мітча Калліна "A slight trick of the mind” (2016)
Фока М. В. - "Вишневий сад” А. Чехова як "нова драма”: поетика підтексту (2016)
Филипчук Г. - Дохристиянські культові старожитності Пліснеського археологічного комплексу (2014)
Колибенко О. - Перший князь Переяславля Руського Всеволод Ярославич, Колибенко О. (2014)
Хмельницька Л. - Українська архітектура доби козацького бароко в контексті національних традицій та європейських впливів (2014)
Циганенко Л. - Українці в етнічній палітрі південної Бессарабії початку ХІХ ст. (на матеріалах Ізмаїльського повіту) (2014)
Лукашевич О. - Археологічна освіта на українських землях в другій половині XIX – на початку ХХ ст. (2014)
Демуз І. - Співпраця П.Я. Стебницького з родиною Грінченків у книговидавничій галузі(початок ХХ ст.) (2014)
Ганус Д. - Магічні способи лікування дитячих уроків у населення Західноукраїнського пограниччя (на матеріалі польових досліджень) (2014)
Лисенко А. - Аграрне законодавство А. Денікіна (2014)
Тарапон О. - Більшовицька пропаганда як ключовий чинник формування радянських світоглядно-ціннісних орієнтирів населення України на початку 1920-х рр. (2014)
Карнаух А. - Злочинність серед молоді в Херсонській та Миколаївській областях (друга половина 40 – початок 50-х років ХХ століття) (2014)
Коцур В. - Суспільно-політична діяльність Спілки незалежної української молоді в умовах трансформаційних перетворень в Україні (1989 – 1994 рр.) (2014)
Шауренко А. - Повсякденне життя сільського населення України 1991-2005 рр. (за результатами усних свідчень сільських мешканців центральних областей України) (2014)
Бобровнік Ю. - Організаційне становлення та суспільно-політична діяльність МГО"Незалежна асоціація молоді" в Україні(2004-2011 рр.) (2014)
Потапенко Я. - Витоки та сенси п’ятої російсько-української війни: спроба комплексного міждисциплінарного аналізу (2014)
Дем’яненко В. - Сучасні технології навчання історії як засіб формування самодостатньої особистості (2014)
Гончаренко О. - Джерела геральдики та сфрагістики Переяславщини давньоруської доби (2014)
Філіпова Г. - Деякі матеріали з історії Печерської фортеці за даними російської преси часів правління Петра І (2014)
Павлик О. - Відображення становлення Київського художньо-промислового та наукового музею на сторінках "Археологічного літопису Південної Росії" (2014)
Животівська Д. - Діяльність фізико-математичних товариств на терені України в другій половині ХІХ– на початку ХХ століть: історіографія (2014)
Коцур В. - Історіографічний огляд сучасних наукових розвідок щодо діяльності молодіжних організацій УСРР 1920-х рр. ХХ ст., Зленко А. (2014)
Степаненко В. - Репресивно-каральні органи УРСР 1920-1930-х рр. в сучасному історичному дискурсі (2014)
Ткаченко В. - Мистецтвознавчі аспекти дослідження писанкарства в архівній спадщині т. Мішківської (2014)
Пшеничний Т. - Другий Ватиканській собор і Українська греко-католицька церква у вітчизняній історіографії (2014)
Гончаренко О. - Проблеми функціонування місцевих судових установ Райхскомісаріату "Україна" в 1941 – 1944 рр.: сучасна вітчизняна історіографія (2014)
Березанська І. - Історіографія розвитку вищих педагогічних навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації у2002-2014 рр. (2014)
Бондарчук С. - Професор А.І. Якобій (1837 – 1907 рр.) – відомий вчений-гігієніст, організатор медичної науки в Харківському університеті (2014)
Левченко І. - Розвиток фармацевтичної освіти в україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. при підтримці медичних наукових товариств (2014)
Юдіна К. - Науковий пошук та експериментальні роботи О.В. Квасницького з вивчення фізіології травлення свиней (2014)
Літвінов О. - Роль зварювання в розбудові економіки України в перше післявоєнне десятиріччя (2014)
Ріжняк Р. - Еволюція наукового та технологічного забезпечення комп’ютеризації навчання у вищих навчальних закладах України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2014)
Cавчук Ю. - Прапори Переяславського полку: реформування та розвиток традиції у другій половині XVIII ст. (2014)
Ярмоленко М. - Вплив економічних чинників на демографічну динаміку населення східних регіонів україни у другій половині 40-Х рр. ХХ ст. (2014)
Содержание (2011)
Якубов Ф. Я. - Роль воздуха в контактных процессах резания металлов, Ким В. А., Якубов Ч. Ф. (2011)
Новосёлов Ю. К. - Обоснование требований к механизированному и автоматизированному процессу сборки уплотнительных соединений с внутренними канавками, Тараховский А. Ю. (2011)
Богуцкий В. Б. - Восстановление размеров деталей малых цилиндрических сопряжений повышенной точности для повторной сборки, Шрон Л. Б. (2011)
Ягьяев Э. Э. - Структура системы диагностики для круглого наружного шлифования, Калюжная Т. В. (2011)
Туренко А. Н. - Влияние условий абразивной обработки на качество поверхностей восстанавливаемых деталей, Савченков Б. В., Гулевский В. Б., Бороденко Л. Ю. (2011)
Хабрат Н. И. - Обоснование основных параметров самонатяжной нереверсивной клиноременной передачи, Умеров Э. Д. (2011)
Хабрат Н. И. - Расчет и проектирование ограничителя грузоподъемности для автомобильных грузоподъемных кранов, Менасанова С. Э., Эреджепов М. К., Абибуллаев Э. А. (2011)
Усеинов Б. К. - Расчет сварных соединений в конструкциях из титановых сплавов, Измаилова Г. М., Ниметулаева Г. Ш., Муратов М. А. (2011)
Ветренко Д. В. - Підвищення точності профілювання фрез за рахунок заміни теоретично точного синусоїдального черв’яка дугами кіл, Шебалков О. В. (2011)
Алиев А. И. - Исследование влияния СОТС растительной природы на составляющие силы резания (2011)
Залога В. А. - Новая структура системы диагностирования состояния режущего инструмента, основанная на использовании правил нечеткой логики и системы искусственного интеллекта, Зинченко Р. Н, Гонщик А. В. (2011)
Абдулгазис У. А. - Оценка устойчивости неподвижного автомобильного колеса против бокового скольжения, Абдулгазис А. У., Подригало М. А., Клец Д. М., Назарько О. А. (2011)
Подригало М. А. - Оценка управляемости трехосного грузового автомобиля Урал-4320 при прямолинейном движении, Клец Д. М., Гацько В. И., Тутов М. В. (2011)
Подригало М. А. - Количественная оценка поворачиваемости автомобилей, Бобошко А. А., Клец Д. М., Гацько В. И. (2011)
Падалка В. В. - Методика пошуку відмов гідравлічної системи автотракторної техніки (2011)
Савченков Б. В. - Совершенствование технологии ремонта гильз цилиндров автомобильных двигателей, Леоненко А. Н., Цыбульский В. А. (2011)
Эреджепов М. К. - Входной и текущий экспресс-контроль коррозионной активности низкозамерзающих охлаждающих жидкостей автомобильных двигателей, Абдулгазис У. А. (2011)
Асанов А. У. - Тренажер для подготовки работников, выполняющих работы на высоте, Абдулгазис Д. У., Аблякимов Ф. Ш. (2011)
Лузан С. А. - Обоснование параметров виброобработки газопламенных покрытий,снижающих уровень остаточных напряжени (2011)
Бабицкий Л. Ф. - Исследование взаимодействия колебательных рабочих органов с почвой, Кусенко Ю. Ю. (2011)
Тищенко С. С. - Исследование тягового сопротивления двухъярусного плуга с полувинтовыми отвалами (2011)
Бабицький Л. Ф. - Обробіток еродованих ґрунтів активним глибокорозпушувачем, Ляшенко С. В., Падалка В. В. (2011)
Бекиров Р. Н. - Методология и методика исследования механизированных технологий приготовления рабочих жидкостей опрыскивателей (2011)
Федоркин С. И. - О методе оценки уровня экологической безопасности региона при действии антропогенных факторов, Ветрова Н. М. (2011)
Николенко И. В. - Перспективы применения гидродинамических фильтров для обеспечения рационального использования природных ресурсов (при производстве строительных материалов), Скидан В. Ю. (2011)
Подзноев Г. П. - Возможности развития ветроэнергетики в Крыму (2011)
Муровский С. П. - Воздействие автомобильного транспорта на загрязнение атмосферного воздуха Феодосии, Муровская А. С. (2011)
Бекиров Э. А. - Анализ работы фотопреобразователей – солнечных батарей – на нагрузку при наличии возмущений и неустойчивостей (2011)
Серверієва В. І. - Необхідність удосконалення засобів індивідуального захисту людини від поразки електричним струмом, Одінцов О. М. (2011)
Яценко Л. Ф. - Вероятностно-имитационная модель технического обслуживания автопарка (2011)
Билялова Л. Р. - Дискретная прогностическая модель оползневого процесса, Ситшаева З. З., Билялова Э. В. (2011)
Большаков А. П. - Инновационный потенциал подготовки конкурентоспособных инженеров, Якубов Ф. Я., Абдулгазис У. А. (2011)
Морква C. С. - Опис деяких електродинамічних явищ на основі струму зміщення (2011)
Шереметьева Ю. А. - Оптимальный выбор материалов для изготовления детского полукомбинезона, Умерова Г. А. (2011)
Меметова С. Э. - Сравнительный анализ возможностей программных модулей САПР "Технолог" для проектирования одежды (2011)
Сейдаметова З. Н. - Возможности параметрического конструирования одежды в САПР "Julivi" (2011)
Слово до читача (2010)
Рудич Ф.М. - Політичний режим та народовладдя: методологічний контекст (2010)
Пахарев А.Д. - Политические элиты современной Украины: каналы рекрутирования (2010)
Кочубей Л.О. - Сучасні політична еліта та політичний клас: визначення, моделі та особливості становлення (2010)
Ганжуров Ю.С. - Особливості структуризації українського парламенту (2010)
Кудряченко А.І. - Місце і роль дипломатичної еліти у визначенні і реалізації зовнішньої політики Української держави (2010)
Цюрупа М.В. - Військова еліта України: її місце і роль у структурі правлячого класу (2010)
Брехаря С.Г. - Бізнес-еліта в сучасній Україні: засоби впливу на політичний процес (2010)
Балабан Р.В. - Політичний клас: виклики і ризики (2010)
Щербинко Е.В. - Політичний клас і вироблення національної ідеї (2010)
Кононенко Н.В. - Генеза політичного класу Російської Федерації як варіант розв’язання проблеми політичної суб’єктності на пострадянському просторі (2010)
Ляшенко Т.М. - Особливості формування політичного класу в країнах Центральної Азії (2010)
Зеленько Г.І. - Factors of forming of political class in the countries of Central and Easten Europe (2010)
Морарь М.В. - Політичне лідерство: проблеми теорії та методології (2010)
Кучеренко І.М. - Трансформація влади в сучасній Україні: моральна й політична специфіка (2010)
Бушанський В.В. - Естетизм політичних ідеалів і цінностей (2010)
Опанасюк В.В. - Політичний клас у формуванні механізму державної влади в Гетьманаті Б. Хмельницького: екстраполяція на сучасність (2010)
Черінько І.П. - Проблема розширення Європейського Союзу у зовнішній політиці Сполученого Королівського на сучасному етапі (після розширення ЄС – 2007) (2010)
Заблоцька Н.В. - Інститут уповноваженого з прав людини як предмет політичного дослідження (2010)
Бєлашко С.О. - "Партії влади" в умовах неопатрімоніального режиму (2010)
Бишер А. - Формирование Палестинского движения сопротивления (2010)
Українець Н.П. - Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей": технологія ухвалення політичних рішень (2010)
Кулик В.М. - Політика української влади щодо мас-медій та її вплив на недійний дискурс (2010)
Симоненко О. В. - Політичні лідери в Україні: наскільки вони можливі (політологічний аналіз)? (2010)
Резніченко О.М. - Нове в політичній науці: огляд наукової літератури (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, зміст (2008)
Кожушко Г. М. - Аналіз переваг і недоліків світлодіодних джерел світла, Басова Ю. (2008)
Галик І. С. - Способи вдосконалення товарної інформації на ринку текстилю, Семак Б. Д. (2008)
Семак Б. Б. - Порівняльна характеристика стійкості забарвлень до мокрих обробок на пофарбованих екстрактами кори дуба та кори крушини вовняних тканинах, Семак З. М. (2008)
Ткаченко В. І. - Споживчі характеристики освітлювальних приладів, Шурдук І. В., Россохань В. Л. (2008)
Пиріков О. В. - Дослідження модифікації епоксидних полімерів блок-сополімерами олігобутадієну та акрилонітрилу, Лойко Д. П. (2008)
Пушкар Г. О. - Килимові вироби машинного виробництва, їх місце і роль в оздобленні інтер’єру, Семак Б. Д. (2008)
Єрмолаєв О. М. - Вплив зв’язаних станів електронів у полі двох домішкових атомів у двовимірних електронних системах на властивості нових композиційних матеріалів, Шурдук А. І. (2008)
Семенов А. О. - Дугові ртутні лампи високого тиску з пальників різних виробників на ринку України, Трощак М. М. (2008)
Калашник О. В. - Дослідження показників якості паперових серветок для сервірування столу різних виробників, Мороз С. Е. (2008)
Данилкович А. Г. - Розробка технології безхромового формування лимарно-сідельної шкіри (2008)
Колтунов В. А. - Конкурентоспроможність господарсько-ботанічних сортів редису різних груп стиглості, Тягунова Н. М., Бєлінська Є. В. (2008)
Назаренко Л. О. - Оцінювання рівня якості та конкурентоспроможності сирокопчених ковбас, що виготовляються вітчизняними підприємствами (2008)
Назаренко Л. О. - Визначення якості та конкурентоспроможності сичугових сирів на ринку України, Назаренко В. О. (2008)
Бургу Ю. Г. - Товарознавча характеристика м’ясної продукції вівчарства (2008)
Колтунов В. А. - Наукові основи формування товарної якості плодів гарбузів, Вовк М. В. (2008)
Хомич Г. П. - Плоди дикорослих культур – джерело біологічно активних речовин у виробництві консервованих продуктів, Рибак Г. М., Ткач Н. І. (2008)
Рибіцька Г. С. - Вплив електрофізичних методів обробки на якість ковбасних виробів, Оберемок В. М., Холодний Л. П. (2008)
Козак В. Н. - Качество и сохранность сахарного печенья с вторичными продуктами пищевой промышленности, Бородай А. Б. (2008)
Тюрікова І. С. - Дослідження екстрактів з плодів волоського горіху Сумського та Полтавського регіонів, Рибак Г. М., Плахотін В. Я. (2008)
Роговий С. І. - Спосіб визначення міцності печива, Лисюк Г. М., Шидакова-Каменюка О. Г., Фоміна І. М. (2008)
Рогова А. Л. - Підвищення харчової цінності пісочного напівфабрикату за рахунок кедрового борошна, Іванова О. В., Панасова Т. Г., Медведь Л. М. (2008)
Бурбак А. М. - Розробка нового асортименту великошматкових напівфабрикатів зі свинини, Олійник Л. Б., Ткач Н. І., Васюк О. М. (2008)
Чоні І. В. - Розробка нової емульсійної продукції на основі рослинної сировини, Коваленко Н. П. (2008)
Дібрівська Н. В. - Розробка нових видів желе з використанням функціональних пастоподібних напівфабрикатів добавок із дикорослих ягід, Костич О. О. (2008)
Олійник Н. В. - Розробка технології м’ясних січених виробів з використанням кісткової пасти, Киричко Б. П., Свириденко Н. О. (2008)
Хомич Г. П. - Використання відходів журавлини у виробництві харчових продуктів, Юрчішина Л. М. (2008)
Карбівнича Т. В. - Вивчення хімічного складу нової борщової заправки, Одарченко А. М. (2008)
Зинченко А. В. - Фазовые переходы и стеклование в фруктовых начинках, Одарченко Д. Н., Одарченко А. Н., Євтушенко А. В. (2008)
Кожушко Г. М. - Технологія та установки фінішного знезараження питної води ультрафіолетовим випромінюванням, Ткаченко В. І., Гусаченко Л. В. (2008)
Анотації (2008)
Сукманов В. О. - Структуроутворення та дисперсний аналіз вершкового масла, обробленого високим циклічним тиском, Палаш А. А. (2014)
Рогова Н. В. - Біотехнологія виробництва та методи консервування березового соку лікувально-профілактичного призначення та напоїв на його основі, Рибакова С. С. (2014)
Холодний Л. П. - Розроблення технології лактоферментованих напоїв із використанням мальтозної патоки й меду, Рогова Н. В., Медведь Л. М. (2014)
Манжос О. Ф. - Використання фізичних методів обробляння сировини тваринного походження для удосконалення технології м’ясних кулінарних виробів, Бородай А. Б. (2014)
Положишникова Л. О. - Отримання емульсій із використанням вихрового шару феромагнітних частинок, Положишникова О. І. (2014)
Кобищан Г. Д. - Оцінка м’якості лляних тканин, Козьмич Д. І. (2014)
Юкало В. Г. - Дослідження хімічного складу сортів батату, які вирощують в Україні, Мельнічук О. Є., Сельський В. Р. (2014)
Кайнаш А. П. - Сучасні види паковання м’яса птиці та м’ясних продуктів, Офіленко Н. О., Бурбак А. М. (2014)
Катрич В. М. - Комплексна оцінка якості шкіряної сировини, що надходить на ринок України (2014)
Басова Ю. О. - Оцінка рівня якості компактних люмінесцентних ламп (2014)
Миронович Л. М. - Пленкообразующая способность композиций на основе олигомеров винилового и аллилового типов, Иващенко Е. Д. (2014)
Омельченко Н. В. - Розробка алгоритму ідентифікації виду кераміки для митних цілей, Калашник О. В., Лисенко Н. В. (2014)
Галик І. С. - Роль нормативних документів у формуванні екологічної безпечності та гігієнічності текстилю, Семак Б. Д. (2014)
Прядко О. А. - Зміна якості нового сиру типу чеддер під час товароруху (2014)
Рудь В. Д. - Пористий проникний матеріал, отриманий методом СВС із використанням відходів кувально-штампувального виробництва, Повстяна Ю. С., Самчук Л. М., Савюк І. В. (2014)
Галик І. С. - Основні напрями розвитку текстильного товарознавства як навчальної дисципліни, Семак Б. Д. (2014)
Передмова (2010)
Яремчук В. - Українські політичні партії Наддніпрянської України і I та II Державні Думи: перший досвід парламентаризму (2010)
Любовець О. - Обґрунтування загальноросійськими політичними партіями курсу ліберально-демократичних реформ навесні 1917 р. (2010)
Мельник О. - Ставлення УСДРП щодо Установчих Зборів як до національної конституанти (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2010)
Туник М. - Національне питання в програмах та діяльності політичних партій в добу Центральної Ради (2010)
Солдатенко В. - Консолідація комуністичних організацій в Україні в період громадської війни (2010)
Штейнле О. - Компартія України та її керівники в політичній системі УРСР періоду повоєнного сталінізму (1945 – 1953 рр.) (2010)
Собачко О. - Роль партії в літературній дискусії 1925 – 1928 рр. (2010)
Кривошея В. - Сучасні політичні партії в Україні та їх класифікація за участю у виборах (2010)
Мороко В. - Організаційні засади діяльності сучасних партій в Україні та їх вплив на партійне життя (2010)
Бевз Т. - Політична структуризація та діяльності парламентських фракцій у Верховній Раді України четвертого скликання (2010)
Андрєєв В. - Історичні альтернативи: історіографічні міркування одного реципієнта (2010)
Батрак О. - Церковна політика князів Володимира та Ярослава (кінець Х – перша половина ХІ ст.) (2010)
Полтавець С. - Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття (2010)
Блануца А. - Шляхетські наїзди в ранньомодерній Україні як складова причин Української національної революції середини XVII ст. (2010)
Іржицький В. - Київський полк як військова і адміністративно-територіальна одиниця козацько-гетьманської держави (2010)
Горбаченко Ю. - Національна революція середини XVII ст. на Канівщині (2010)
Манелюк Ю. - Федералістські концепції української державності кінця ХІХ – початку ХХ століття як складова частина ідеології панславізму (2010)
Огієнко В. - Український національний рух наприкінці ХІХ – початку ХХ століття та в добу Української революції: між Сцилою соціального визволення та Харибдою національного звільнення (2010)
Скус О. - "Європейське питання" на Уманьщині в ХІХ ст. (2010)
Куц О. - До проблеми українського національного відродження в добу визвольних змагань (1917 – 1918 рр.) (2010)
Головченко В. - Українська Держава і Білоруська Народна Республіка: спроба налагодження добросусідських відносин (2010)
Гай-Нижник П. - Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, "Супруніади" та встановлення дати загибелі Д. Вітовського) (2010)
Телячий Ю. - Критика Б. Матросом монографії С. Наріжного "Українська еміграція" (маловідоме про відому книгу) (2010)
Кудрявська Я. - "Німецьке питання" в чеських Судетах після приходу А. Гітлера до влади (2010)
Вєдєнєєв Д. - Органи державної безпеки СРСР і релігійні об’єднання в Україні під час Великої Вітчизняної війни (2010)
Кучер В. - Репресії у Червоній армії: сталінська наука перемагати (2010)
Титаренко Д. - Проблеми політичного управління на окупованій території Радянського Союзу: мовою німецьких документів (2010)
Мищак І. - Сучасна історіографія суспільно-політичних перетворень на західноукраїнських землях у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років (2010)
Газізова О. - Кримські татари в умовах інтеграції в український простір (2010)
Омельчук В. - Формування єдності гуманітарного простору арабськими державами (2010)
Бовсунівський П. - Зовнішня політика Єгипту: балансування в боротьбі за регіональне лідерство, Курас А. (2010)
Бахтыев Р. - Туркменистан в сфере международных интересов (2010)
Відомості про авторів (2010)
Кобилинська Т. В. - Статистичне оцінювання функціонування домогосподарств населення в аграрній галузі (2014)
Кулинич Р. О. - Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют (2014)
Малишкін О. І. - Європейський вектор розвитку обліку податків: основні підходи до тлумачення податку на прибуток (2014)
Михальська О. Л. - Шляхи вдосконалення управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах (2014)
Tarasenko A. V. - Inventories as Economic Category and Object of Audit: Theoretical Aspect (2014)
Семяновський В. М. - Самоврядування по-польськи. Уроки для України (2014)
Чернелевська О. Л. - Аналіз факторів глобальної конкурентоздатності (2014)
Козлов В. В. - Моделювання розрахунків у сфері цінних паперів засобами MS EXCEL, Суперсон І.І., Ткаченко О. А. (2014)
Моцний Ф. В. - Криві другого порядку та їх застосування в економіці (2014)
Goriunova M. M. - Taras Shevchenko and Contemporaneity. To the 200th Anniversary of the Birth (2014)
Щіпановська О. Р. - Учіння як провідний чинник професійного й особистісного розвитку майбутніх фахівців (2014)
Патріот і людина великої душі - Пилипенко Іван Ісакович (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2014)
Шановні читачі! (2014)
Акулов М. Г. - Моделювання процесів оцінки використання потенціалу регіонального економічного простору, Окаєвич П. М. (2014)
Боковець В. В. - Застосування тимбілдингу та тренінгових технологій для підвищення ефективності командного управління, Кравчик Л. О., Кучерук Л. О. (2014)
Гріщенко І. В. - Методи підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства в умовах забезпечення конкурентоспроможності продукції, Громова О. Є. (2014)
Тиквій Н. В. - Пріоритети стійкого розвитку аграрного сектору економіки України (2014)
Литвишко Л. О. - Теоретико-методичний підхід до формування ринкового попиту (2014)
Жаворонкова Г. В. - Економічна інтеграція авіабудівних підприємств в умовах моделі відкритої галузі: особливості і форми, Янчук М. Б. (2014)
Школенко О. Б. - Покращення інвестиційного клімату – основний пріоритет розвитку та підтримки вітчизняних товаровиробників в Україні (2014)
Лопатюк Р. І. - Вплив інновацій на формування конкурентоспроможності підприємства, Транченко Л. В., Транченко О. М. (2014)
Романець І. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління технологічними парками в Україні (2014)
Задорожнюк Н. О. - Особливості проведення стратегічного аналізу банківського сектору на прикладі ПАТ "Промінвестбанк", Васильченко К. О. (2014)
Юрчишена Л. В. - Формування власного капіталу комерційного банку, Майструк О. В. (2014)
Тимрієнко І. Ю. - Система обліково-інформаційного забезпечення процесів поводження з відходами при виробництві метало пластикових конструкцій (2014)
Корнєєв М. В. - Фінансіалізація і конвергентні процеси в реальному та фінансовому секторах економіки (2014)
Криленко В. І. - Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в Україні (2014)
Добрянська Н. А. - Фактори впливу на трудовий потенціал села, Попович В. В., Нікіфорчук А. А. (2014)
Павлюк К. В. - Тенденції фінансування охорони здоров’я у зарубіжних країнах (2014)
Клівіденко Л. М. - Фінансування соціального захисту населення України: джерела, форми та методи (2014)
Реферати наукових статей журналу "Регіональна бізнес-економіка та управління” (2014)
До відома авторів (2014)
Содержание (2016)
Вступление (2016)
Kavokin A. - Bosonic lasers: The state of the art, Liew Timothy C. H., Schneider Ch., Höfling S. (2016)
Moskalenko S. A. - Exciton–polariton laser, Tiginyanu I. M. (2016)
Горбунов А. В. - Когерентность конденсата Бозе–Эйнштейна диполярных экситонов в GaAs/AlGaAs гетероструктуре, Тимофеев В. Б. (2016)
Rumyantsev V. V. - Polaritons in a nonideal array of ultracold quantum dots, Fedorov S. A., Gumennyk K. V. (2016)
Maradudin A. A. - Rayleigh and Wood anomalies in the diffraction of acoustic waves from the periodically corrugated surface of an elastic medium, Simonsen I. (2016)
Tolpygo S. K. - Superconductor digital electronics: scalability and energy efficiency issues (2016)
Прихна Т. А. - Формирование наноструктуры материалов на основе диборида магния с высокими значениями сверхпроводящих характеристик, Шаповалов А. П., Гречнев Г. Е., Бутько В. Г., Гусев А. А., Козырев А. В., Белоголовский М. А., Мощиль В. Е., Свердун В. Б. (2016)
Tokatly I. V. - Spin dephasing in pseudomagnetic fields: susceptibility and geometry, Sherman E. Ya. (2016)
Еременко В. В. - Роль акустических фононов в отрицательном тепловом расширении слоистых структур и нанотрубок на их основе, Сиренко А. Ф., Сиренко В. А., Долбин А. В., Господарев И. А., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б., Бондарь И. С., Минакова К. А. (2016)
Троицкая Е. П. - Многочастичное взаимодействие и деформация электронных оболочек атомов в динамике решетки сжатых атомарных криокристаллов, Горбенко Е. Е., Пилипенко Е. А. (2016)
Бутько В. Г. - Инкапсулирование углеродных нанотрубок типа "кресло" цепочкой атомов Fe "зигзаг", Гусев А. А., Шевцова Т. Н., Пашкевич Ю. Г. (2016)
Шатерник В. Е. - Туннелирование через локализованные барьерные состояния в сверхпроводниковых гетероструктурах, Шаповалов А. П., Суворов А. В., Скорик Н. А., Белоголовский М. А. (2016)
Аджиаблаева Э. О. - Профессиональная ориентация как средство повышения эффективности обучения английскому языку (2010)
Бєкірова Л. Е. - Cпецкурс "Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій" (2010)
Тен Е. П. - Методика использования мультимедийных технологий в преподавании курса "Профессиональная педагогика" (2010)
Павлов Е. А. - Характеристическое свойство пространства Лебега в классе симметричных пространств (2010)
Павлов Е. А. - Об одном подходе к изложению темы: "Определители, их свойства и вычисление", Омельченко Е. А. (2010)
Умеров Р. А. - Новые аспекты применения IT-рычагов (доктрин, моделей, инструментов)в противодействии глобальным угрозам, Россодивита А., Труфанов А. И. (2010)
Абибуллаева Д. И. - Деятельность крымскотатарских уездных предводителей дворянства Таврической губернии (2010)
Асанова У. К. - Илья Николаевич Бороздин в исследованиях этнографии и культуры крымских татар в 20-е годы ХХ века (2010)
Королева Л. И. - О материалах по истории картографии из архива А. Л. Бертье-Делагарда (2010)
Потапенков А. В. - Проблема человека в творчестве Ф. М. Достоевского (2010)
Эмиров Р. С. - Крымское ханство и Османская империя: к вопросу об особенностях внешнеполитических контактов (2010)
Керимов И. А. - Исвеч (Швеция) архивлеринде Къырым ханлыгъы иле багълы базы весикъалар (2010)
Керимов И. А. - "Илери" дергиси мундериджат итибарыле (1926–1930) (2010)
Асанов Б. И. - Определение места борьбы "Куреш" в классификации видов спортивной и национальной борьбы, Чолаков О. Дж., Ягьяев С. А. (2010)
Асанов Б. И. - Современные программы гимнастических упражнений для студентов при нарушениях осанки и сколиозах, Эбубекиров Ф. С. (2010)
Найдич С. И. - Исследование компенсаторных реакций виндсерфингиста во время плавания на парусной доске (2010)
Титул, зміст (2016)
Гінчук Л. І. - Теоретичні засади забезпечення якості інформації державного статистичного спостереження за адміністративними правопорушеннями (2016)
Пашковська А. Ю. - Організація та методика проведення моніторингу середньої освіти в Україні (2016)
Саліхова О. Б. - Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних старт-апів України, Курченко О. О. (2016)
Каменська Т. О. - Математико-статистичні методи оцінки в аудиті (2016)
Корень Н. В. - Міжбюджетні відносини в умовах бюджетної децентралізації в Україні (2016)
Пальян 3. О. - Статистичне оцінювання сучасних демографічних втрат в Україні (2016)
Бараник З. П. - Чинники впливу на стан та розвиток трудового потенціалу України: статистичний аспект, Карабанова О. В. (2016)
Ільїч Л. М. - Формування сукупного попиту на робочу силу в контексті структурних трансформацій національної економіки (2016)
Щурик М. В. - Взаємодія суспільства та природи: суперечності та шляхи їх подолання (2016)
Коляда А. Л. - Аналіз сучасного стану м’ясопереробної галузі України (2016)
Аббасова С. А. - Учетно-аналитическое обеспечение управления организацией (2016)
Яцунська О. С. - Облікова політика суб’єкта господарювання щодо об’єктів основних засобів у контексті імплементації МСФЗ (2016)
Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика” 2016 p.: учасники та результати (2016)
Ювілеї (2016)
Хроніка (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2016)
Відомості про видавця (2016)
Головач И. Ю. - Реализация принципа индивидуализации лечения пациентов с стеопорозом при специфических клинических сценариях (2015)
Попов О. С. - Дослідження впливу "Диклокору" на ультраструктуру хряща щурів із системним стероїдним артрозом, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Шаламай А. С. (2015)
Лукьянчук Е. - Комплексный подход к лечению при боли в шейном отделе позвоночника (2015)
Курята О. В. - Ризик розвитку та особливості нефропатії у хворих на системну склеродермію, Лисунець Т. К., Караванська І. Л., Семенов В. В. (2015)
Шуба Н. М. - Опыт применения монотерапии тоцилизумабом и метилпреднизолоном у больных ревматоидным артритом (клинические случаи), Воронова Т.Д., Сугак О. И . (2015)
Рекалов Д. Г. - Баланс между пользой и риском в терапии при ревматоидном артрите, Кулинич А. В., Кравченко В. И., Прыткова А. В., Бринер И. А., Данюк И. А. (2015)
Джус М. Б. - Проблема передачі хворого на ювенільний ревматоїдний артрит від дитячого до дорослого ревматолога (2015)
Перебетюк Л. С. - Поширеність та клінічні особливості фіброміалгії за критеріями ACR1990, MACR2010 та шкалою SIQR в українській когорті хворих на ревматоїдний артрит, Станіславчук М. А. (2015)
Лукьянчук Е. - Влияние альфакальцидола на снижение риска падений у женщин с постменопаузальным остеопорозом (2015)
Силантьева Т. С. - Подагра в практике врача-интерниста, Казимирко В. К., Козак И. А., Иваницкая Л. Н., Дубкова А. Г., Кутовой В. В. (2015)
Шелепко С. - Рациональный выбор антигиперурикемической терапии (2015)
Синяченко О. В. - Гломерулонефрит при геморрагическом васкулите, Бевзенко Т. Б., Ермолаева М. В., Дядык Е. А. (2015)
Бевзенко Т. Б. - Артериальная гипертензия при системном васкулите, Головач И. Ю., Ермолаева М. В., Седая Л. В., Синяченко О. В. (2015)
Шевчук С. В. - Поліморфізм гена 5,10-метилентетрагідрофолатредуктази С677Т у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом, зв’язок із гіпергомоцистеїнемією, вітамінною недостатністю та ураженням судин, Кувікова І. П. (2015)
Сухоребська М. Я. - Клінічні особливості перебігу та оптимізація лікування остеоартрозу в поєднанні з абдомінальним ожирінням, Яцишин Р. І. (2015)
Тези наукових доповідей. VI Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України "Стандартизовані підходи до діагностики та лікування ревматичних хвороб" (2015)
Степаненко М. - Гуманістичний потенціал спадщини Антона Макаренка і пріоритети вітчизняної педагогічної освіти (2013)
Мирошниченко В. - Ідеї А. Макаренка і сучасна профільна освіта (2013)
Kuzminsky A. - Nurturing a sense of self-sufficiency in a young man in Anton Makarenko’s practice and theory (2013)
Кораблёва Т. - Некоторые итоги гуманитарной экспертизы этикопедагогических позиций А. С. Макаренко (2013)
Гриценко Л. - Восхождение к свободе как ведущая идея воспитания А. С. Макаренко (2013)
Євтух М. - Концептуальні пошуки сучасного російського макаренкознавства (2013)
Гриньова М. - До проблеми формування творчих здібностей обдарованих школярів (2013)
Меттини Э. - Коллективная личность в трудах А. С. Макаренко (2013)
Radul V. - The Development of socio-professional environment of a would-be teacher (2013)
Savchenko E. - Pedagogical heritage of A. S. Makarenko and professional teacher formation (2013)
Bida O. - Janusz Korczak, Anton Makarenko, Olexandr Zaharenko – knights of humane pedagogy, Prokopenko L. (2013)
Десятов Т. - Педагогічна діяльність і науково-теоретична спадщина А. С. Макаренка (2013)
Ільченко В. - Ідеї А. С. Макаренка в світлі засад освітньої моделі "довкілля" як варіанта освіти для сталого розвитку, Гуз К. (2013)
Біда А. - Особливості форм організації навчання обдарованих дітей у США (2013)
Білик Н. - Свобода творчості в поглядах А. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя (2013)
Большакова М. - Роль интерактивного обучения в развитии коммуникативных способностей будущих переводчиков (2013)
Бурсова С. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в контексті педагогічної підтримки дітей раннього віку (2013)
Випасняк А. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка: виклики сучасності та актуальність у соціокультурній сфері суспільства (2013)
Vladymyrova V. - Moral and legal education in pedagogical heritage of A. S. Makarenko (2013)
Волик Л. - Інноваційне навчання студентів педагогічних вишів: тезаурус, обриси, приклади (2013)
Гавриленко О. - Розвиток особистісних якостей студента у процесі застосування ІКТ (2013)
Галігузова А. - Педагогічне спілкування із старшокласниками у науковій спадщині А. С. Макаренка (2013)
Гапон С. - Особливості контролю знань студентів при вивченні ботаніки, систематики рослин (2013)
Гомеля Н. - Психолого-педагогічні умови розвитку особистісних якостей майбутніх педагогів професійного навчання в контексті гуманістичних ідей А. С. Макаренка (2013)
Данькевич В. - Виховний аспект самоврядування через призму ідей А. С. Макаренка (2013)
Derkach L. - Psychological aspects of A. S. Makarenko’s findings through salyutogenetic theory, Ivolzhatova A. (2013)
Долгопол О. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців сфери ресторанного обслуговування (2013)
Драч І. - Зміст та структура ключових компетентностей майбутнього викладача вищої школи (2013)
Жамардій В. - Критерії та рівні формування спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу (2013)
Жданова-Неділько О. - Формування педагогічної майстерності як стратегія викладання педагогічних дисциплін у вищій школі (2013)
Желан А. - Знайомство майбутніх учителів початкових класів з ідеями А. С. Макаренка під час навчання у ВНЗ (2013)
Жукова О. - Ігри-традиції як складова педагогічної системи А. С. Макаренка (2013)
Казанжі І. - А. С. Макаренко про сутність виховного процесу та особистість вихователя (2013)
Калагурка Х. - Федір Науменко – ініціатор макаренкознавчих досліджень у Львівському університеті (2013)
Калюжна Ю. - Психологічні аспекти професійної орієнтації шкільної молоді у світлі педагогічного досвіду А. С. Макаренка (2013)
Каменев Д. - Історія становлення і розвитку студентського самоврядування в Росії, Романович С. (2013)
Карапузова Н. - Виховний потенціал системи шкільного колегіального самоврядування в світлі педагогічних ідей В. А. Євтушевського, Процай Л. (2013)
Кращенко Ю. - Когнітивний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2013)
Кривошеева Г. - Проблема професійного довголіття майбутніх педагогів у контексті педагогічної спадщини Антона Семеновича Макаренка (2013)
Крук М. - Особливості фізичного виховання дітей та підлітків у педагогічній діяльності А. Макаренка (2013)
Крутенко О. - Розвиток ідей А. С. Макаренка у педагогічній спадщині О. А. Захаренка (2013)
Кудлач-Мельник В. - Перші філософські та релігійні спроби осмислення громадянського суспільства (2013)
Куліш С. - Підготовка педагогів у Харківському університеті в 60-х – 80-х рр. ХІХ ст. (2013)
Луценко Г. - Становлення і розвиток фізико-математичної освіти у вищих навчальних закладах України в ХХ-XXI ст. (2013)
Матвієнко Ю. - Характеристика системи студентського самоврядування як середовища виховання соціально активної особистості майбутнього вчителя (2013)
Мельник А. - Організація інтегрованих бінарних занять з іноземної мови професійного спрямування та профільного предмета (2013)
Мироненко Л. - Урахування вікових особливостей учнів у курсі "Соціально-економічна географія" (2013)
Мозговий В. - Аксіологічні аспекти режисури педагогічної дії (2013)
Мрук М. - Проблеми формування вчителів технологій у світлі науково-педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2013)
Мурована Н. - Креативні засади інноваційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Наточій А. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в організації виховного процесу у сучасних загальноосвітніх школах-інтернатах України (2013)
Наумов Б. - Педагогическая теория и практика воспитания в наследии А. С. Макаренко (2013)
Никитин А. - Сравнение курса математики с точки зрения эпистемодидактического представления для различных уровней обучения, Никитина А. (2013)
Оніпко В. - Організація дослідницько-пошукової діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін у підготовці ло професійної діяльності у профільній школі (2013)
Пахомова Н. - Інтеграція як провідна тенденція розвитку суспільства та освіти: історико-педагогічний аспект (2013)
Петренко Л. - Сучасні тенденції модифікацій педагогічних технологій в освіті дорослих (2013)
Полторак Л. - Роль методів арт-терапії у професійній діяльності соціальних працівників (2013)
Полякова О. - Аксіологічні основи соціально-педагогічної роботи А. С. Макаренка з неповнолітніми правопорушниками, Козлова О. (2013)
Попов О. - Соціально-педагогічна робота з молодими правопорушниками в Німеччині (2013)
Пушкар Т. - Моделювання як теоретичний метод розробки педагогічної технології підготовки вчителів філологічного профілю. Підходи А. С. Макаренка до використання педагогічного моделювання (2013)
Пшенична Л. - Особливості розвитку системи вищої освіти України в контексті формування суспільства знань (2013)
Ренькас Б. - Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах профільного навчання (2013)
Рожнова Т. - Критерії та показники оцінювання результативності управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій (2013)
Сараєва О. - Погляди А. Макаренка на формування дитячого колективу в світлі сучасних підходів (2013)
Сас Н. - Використання проектної організації навчального процесу та управління діяльністю вищих навчальних закладів (2013)
Сень О. - Ідеї А. С. Макаренка в контексті пріоритетів освіти Полтавського району (2013)
Скорик Ю. - Психофізичне вигорання педагога вищої школи як наслідок впливу професійних стресів (2013)
Скрипай Т. - Емоційно-вольова культура – важлива умова професійного становлення майбутніх учителів початкових класів (2013)
Слятіна І. - Взаємодія школи і сім’ї в естетичному вихованні підлітків (2013)
Соколовська О. - Формування ціннісних орієнтирів майбутніх вихователів на засадах педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2013)
Терещук А. - Загальні принципи проектної діяльності учнів старшої школи у процесі вивчення курсу "Технології" (2013)
Ткаченко К. - А. С. Макаренко про підготовку вихованців до життя і сучасність (2013)
Шпаківська О. - Організація студентського самоврядування у практиці роботи вітчизняних та закордонних ВНЗ (2013)
Щербак О. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в світлі сучасних підходів до підготовки педагогів професійної школи (2013)
Якименко С. - А. С. Макаренко про колектив та його вплив на виховання особистості (2013)
Коваленко В. М. - Проект Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам із ревматоїдним артритом, Шуба Н. М., Борткевич О. П., Гарміш О.О. (2013)
Головач И. Ю. - Новая цель таргетной терапии остеопороза — ингибитор RANKL деносумаб (2013)
Kovalenko V. M. - Protein oxidative modification and bone erosions in patients with early rheumatoid arthritis: what’s in common?, Rekalov D. G., Kras’ko M. P. (2013)
Силантьева Т. С. - Флурбипрофен при лечении остеоартроза, Иванова Г. П., Костюченко Т. М., Полудненко М. Ф., Цуцарина Е.П. (2013)
Синяченко О. В. - Гендерно-возрастные особенности течения гонартроза, Ермолаева М. В., Ютовец Т. С., Головкина Е. С. (2013)
Терапия при постменопаузальном остеопорозе: кратчайший путь к цели — двойное воздействие (2013)
Sukhorebska M. Ya. - Osteoarthritis and metabolic syndrome: a current view of the problem, Yatsyshyn R. I., Delva Yu. V., Sandurska Ya. V., Oliynyk O. I. (2013)
Лукьянчук Е. - Опыт применения нимесулида для купирования болевого синдрома при подагрическом артрите (2013)
Проценко Г. О. - Застосування фібратів у хворих на остеоартрит із супутньою дисліпідемією, Іванова К. А. (2013)
Goes M. C. - Моніторинг небажаних явищ на фоні терапії глюкокортикоїдами у низьких дозах: рекомендації EULAR для проведення клінічних досліджень і повсякденної практики, Jacobs J. W. G., Boers M., Andrews T., Blom-Bakkers M. A. M., Buttgereit F., Caeyers N., Cutolo M., Da Silva J. A. P., Guillevin L., Kirwan J. R., Rovensky J., Severijns G., Webber S., Westhovens R., Bijlsma J. W. J. (2013)
Оценка эффективности алендроновой кислоты при лечении остеопороза (2013)
Рижик В. М. - Можливості променевих методів діагностики у верифікації раннього ревматоїдного артриту, Вершиніна Д. В., Михальченко О. М., Дудій П. Ф., Головач І. Ю. (2013)
Коломиец В. В. - Значение дислипидемии в патогенезе остеоартроза в сочетании с эссенциальной гипертензией, Рогачева Т. А. (2013)
Особенности фармакотерапии у пациентов с подагрой с применением пробенецида (2013)
Головач И. Ю. - Активные метаболиты витамина d в лечении различных форм остеопороза (2013)
Манищенкова Ю. А. - Особенности диагностики болезни Бехчета, Коломиец В. И., Некрасова Н. Б., Вертий О. А., Корниенко В. В. (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Лукин А. Е. - Эксплозивные брекчии – литогеодинамический индикатор начальной стадии соляного диапиризма, Гончаров Г. Г. (2015)
Maslun N. V. - Detailed stratification and correlation of foraminifera paleogene deposits of Ukraine, Mintuzova L. G., Hnylko S. R. (2015)
Жабіна Н. М. - Палеогеографія та умови седиментації території Українського Передкарпаття в оксфорді–валанжині, Анікеєва О. В. (2015)
Зосимович В. Ю. - К стратиграфии палеогеновых отложений Каневского Приднепровья, Рябоконь Т. С., Цыба Н. Н., Шевченко Т. В. (2015)
Вернигорова Ю. В. - Критерии стратиграфического расчленения конкских отложений Восточного Паратетиса по моллюскам и фораминиферам (2015)
Осьмачко Л. С. - О взаимозависимости р,t-параметров и степени структурно-вещественных преобразований для фрагмента Днестровско-Бугского мегаблока Украинского щита, Вильковский В. А., Касьяненко Е. О., Вишневский А. А. (2015)
Багрій І. Д. - Першочерговість освоєння нетрадиційних джерел вуглеводнів Волино-Поділля, Чепіль В. П., Довбиш Н. С. (2015)
Лялько В. І. - Гіперспектральні індекси для розрізнення нафтонасичених грунтів за даними дистанційного спектрометрування, Шпортюк З. М., Сибірцева О. М., Дугін С. С. (2015)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся минералог и кристаллохимик Александр Сергеевич Поваренных (К 100-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов М. М. - Професор Лазько Євген Михайлович – видатний геолог-докембрист (До 100-річчя від дня народження) (2015)
Шаталов Н. Н. - Вклад академика Николая Пантелеймоновича Семененко в минерально-сырьевую базу Украины (К 110-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геолог, стратиграф, палеоботаник Африкан Николаевич Криштофович (К 130-летию со дня рождения) (2015)
Височанський Іларіон Володимирович (До 80-річчя від дня народження) (2015)
Андреєва-Григорович Аїда Сергіївна (До 80-річчя від дня народження) (2015)
Гожик П. Ф. - Памяти Возгрина Бориса Дмитриевича, Великанов В. А., Сиренко Е. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Тарельник В. Б. - Повышение качества ответственных деталей машин технологиями на базе электроэрозионного легирования, Думанчук М. Ю. (2015)
Горовий С. О. - Коефіцієнт корисної дії турбонасосного агрегата з авторозвантажуванням (2015)
Дзюба А. В. - Влияние температуры на энергию связи атомов олова (2015)
Коноплянченко Е. В. - Определение зависимости параметров шероховатости поверхности от технологических режимов электроэрозионного легирования, Яременко В. П., Герасименко В. А. (2015)
Павленко І. В. - Забезпечення умов стійкості заготовки у верстатному пристрої зі схемою базування за трьома площинами, Іванов В. О. (2015)
Скоркін А. О. - Модель зміни станів при моделюванні роботи системи складання машинобудівного виробу, Кондратюк О. Л., Малініна Ю. В. (2015)
Голуб Г. А. - Вибір моделі для оцінки гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем, Кухарець С. М. (2015)
Зубко В. М. - Дослідження впливу розміщення зерна озимої пшениці на енергію проростання рослини, Кузіна Т. В. (2015)
Саржанов О. А. - Обгрунтування складу машинних агрегатів для виконання механізованих технологічних процесів у рослинництві на основі сучасних технічних засобів, Таценко О. В. (2015)
Ярошенко П. М. - Диференційні рівняння руху комбінованого МТА (2015)
Сердюк В. В. - Визначення витрат енергії на процес дроблення зерна, Руденко В. А. (2015)
Комков В. М. - Економічна ефективність виробництва молока в умовах механізації малих молочних ферм , Лисенко В. М. (2015)
Лисенко В. М. - Аналіз процесів використання відходів АПК України в контексті сталого розвитку регіонів, Гімпель В. В., Ніконорова В. М. (2015)
Лисенко В. М. - Порівняння ефективності роботи теплообмінників-нагрівачів при якісному і кількісному регулюванні в опалювальній системі, Сіренко В. Ф., Чепіжний А. В. (2015)
Семірненко С. Л. - Сушка паливних брикетів із соломи за рахунок використання їх власного тепла, Семірненко Ю. І., Саржанов О. А. (2015)
Семірненко Ю. І. - Удосконалення процесу сушки паливних брикетів із соломи (2015)
Сіренко В. Ф. - Розрахунки та обгрунтування вибору теплообмінних апаратів з використанням приведених параметрів (2015)
Шандиба О. Б. - Оцінка ризику забруднення водойм рухомими компонентами мінеральних добрив та пестицидів, Шпетний Д. М., Семерня О. В., Верещака І. В. (2015)
Shandyba A. B. - Rational Water Consumption Under Multistage Washing, Shpetny D. N. (2015)
Думанчук М. Ю. - Вдосконалення принципів проектування технологічних процесів на базі модульної технології (2015)
Лысенко В. Н. - Применение вращающейся системы отсчета к теории асинхронного двигателя, Савойский А. Ю. (2015)
Руденко В. П. - Вимоги та відмінності нової версії міжнародних стандартів якості (2015)
Бондарев С. Г. - Математичне моделювання технологічних потоків при складанні прямобічних шліцьових з’єднань в автоматичному режимі, Рясна О. В. (2015)
Захаров М. М. - Дослідження точності складання багатопозиційних технологічних систем металообробки різанням при реінжиніринзі, Захарова О. І. (2015)
Юнда А. М. - Практичне використання методу генетичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера в геоінформаційних системах, Жигулін І. В., Петров С. О., Руденко Р. О. (2015)
Кузема О. С. - Еволюція і сучасні досягнення мас-спектрометрії, Кузема П. О. (2015)
Панченко Б. Е. - О получении точных альтернативных временных отрезков коммутации дискретно-периодических сигналов, Печенюк Д. А. (2015)
Верещака С. М. - Термоупругое напряженное состояние стеклопластиковой трубы в зонесоединения с металлическим фланцем, Дейнека А. В., Данильцев В. В., Верещака И. В. (2015)
Верещака С. М. - Конструкційна міцність витяжної труби з композиційного матеріалу від дії вітрового навантаження, Жигилій Д. О., Данильцев В. В., Верещака І. В. (2015)
Некислих К. М. - Рівновага пружного клина зі скінченною тріщиною при вершині, Баталова А. Б. (2015)
Бондарев С. Г. - Концептуальний напрямок проектування прецизійних металорізальних верстатів, Ребрій А. М., Рибенко І. О., Рясна О. В. (2015)
Пилипака С. Ф. - Теорія складного руху матеріальної точки на площині. Абсолютне прискорення. Задачі на динаміку точки, Чепіжний А. В. (2015)
Дубинин Е. А. - Влияние подвески шарнирно-сочлененных средств транспорта на параметры устойчивости положения, Полянский А.С. (2015)
Подригало М. А. - Новый методический подход к определению нормальных реакций на осях автомобиля, Гецович Е. М., Байцур М. В., Шелудченко В. В. (2015)
Степанов О. В. - Правове регулювання безпеки транспорту (2015)
Содержание (2016)
Шевченко Ю. Н. - Пространственные задачи термовязкопластичности: фокус на украинские исследования (обзор), Савченко В. Г. (2016)
Хорошун Л. П. - О деформировании и кратковременной повреждаемости однонаправленного волокнистого физически нелинейного композита (2016)
Рущицкий Я. Я. - Один приближенный метод анализа одиночных волн в нелинейно упругих материалах, Юрчук В. Н. (2016)
Семенюк Н. П. - Об устойчивости и закритическом поведении ортотропных цилиндрических оболочек с локальными прогибами, Жукова Н. Б. (2016)
Голинько С. И. - Влияние структуры сил на устойчивость гироскопических механических систем с импульсным воздействием, Слынько В. И. (2016)
Погребняк А. Д. - К решению задач усталости при двухосном комбинированном симметричном и асимметричном циклическом нагружениях (2016)
Никитина Н. В. - Бифуркационные процессы в одной физической модели, Сидорец В. Н. (2016)
Августин Р. Р. - Моделювання взаємовпливів розвитку соціально-економічного середовища та тіньового сектора економіки (2014)
Брязкало А. Є. - Місце комунальної власності у формуванні фінансових ресурсів місцевих органів влади (2014)
Лащак В. В. - Модернізація системи захисту прав споживачів та стабілізації цін в Україні, Крушницький Р. М. (2014)
Мельниченко С. І. - Державне фінансове регулювання як інструмент економічного розвитку (2014)
Петренко І. П. - Фіскально-бюджетні важелі активізації інвестиційного процесу в Україні (2014)
Пітик О. Я. - Причини розвитку фінансових кризових явищ у країнах Європи (2014)
Сідуняк О. В. - Державно-приватне партнерство у соціальній сфері: механізм узгодження інтересів держави, бізнесу і суспільства (2014)
Тимоць М. В. - Державне регулювання залучення інвестицій у відтворювальний процес земельних ресурсів аграрного сектора (2014)
Школа І. М. - Соціально-економічні індикатори розвитку технологічної сингулярності в Україні, Лабінська Г. В., Шевчук А. В. (2014)
Благун І. С. - Концептуальні основи формування територіальної рекреаційної системи, Гонак І. М. (2014)
Вдовічен А. А. - Рекомендації щодо подолання проблем диспропорційного соціально-економічного розвитку регіонів України (2014)
Дмитришин Л. І. - Методичні основи дослідження факторів конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіонах, Павлюк Т. Д. (2014)
Круглянко А. В. - Тенденції розвитку економіки Чернівецької області у кризовий період (2014)
Беляк Т. О. - Корпоративна культура: доцільність якісних змін з урахуванням пріоритетів інноваційного розвитку (2014)
Головачук Т. І. - Стратегічна гнучкість торговельного підприємства: проблеми та шляхи розв’язання, Білоус А. Я. (2014)
Гомба Л. А. - До питання удосконалення системи управління торговельним підприємством, Смірнова А. О. (2014)
Кочетигова Т. В. - Аналіз підходів до оцінки ефективності процесів злиттів та поглинань (2014)
Вардеванян В. А. - Приховані можливості класичних рекламних засобів у формуванні іміджу підприємства (2014)
Вдовічена О. Г. - Роль франчайзингу у формуванні вітчизняного бізнес-середовища (2014)
Чаплінський Ю. Б. - Маркетингові складові формування купівельної поведінки споживачів, Нікульча В. А. (2014)
Ілащук С. А. - Теоретико-методологічні аспекти фінансового контролю казначейської служби (2014)
Тарасюк М. В. - Фінансова політика забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Шевченко С. О. - Бюджетне відшкодування ПДВ: основні проблеми та шляхи їх вирішення, Жукевич О. М. (2014)
Лучик С. Д. - Особливості автоматизації обліку витрат виробництва (2014)
Маначинська Ю. А. - Облікові аспекти відображення плати за сервісне обслуговування в готелях (2014)
Романчук А. Л. - Фундаментальний та технічний напрями аналізу в системі управління фінансовими інвестиціями (2014)
Верстяк О. М. - Економіко-математичне моделювання експортного потенціалу базових галузей промисловості України у процесі міжнародної економічної інтеграції (2014)
Нилова Е. Е. - Методы экономико-математического моделирования, применяемые в процессе анализа экономического потенциала потребительской кооперации (2014)
Фільо М. М. - Моделювання інституційних факторів виникнення податкових втрат (2014)
Багрій К. Л. - Особливості використання internet-технологій у навчальному процесі в сучасних умовах (2014)
Буняк Н. М. - Особливості комерціалізації наукових розробок ВНЗ України (2014)
Титул, зміст (2016)
Симак Д. - Інтелектуалізація української освіти на етапі технологізації суспільства (2016)
Шкабаріна М. - Дослідження педагогічної креативності у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці (2016)
Яблочнікова І. - Організаційні аспекти підготовки магістрів-фінансистів у Республіці Кіпр (2016)
Васильченко Л. - Причина змін освітньої системи: протиріччя соціально-економічного розвитку (2016)
Павленко А. - Якість шкільної освіти й інтеграція до європейського освітнього простору (2016)
Шевчук Т. - Гуманітарна підготовка в технічних ВНЗ України (2016)
Зубик Л. - Визначення напрямів коригування змісту підготовки ІТ-фахівців (2016)
Одайник С. - Електронний документообіг: тенденції та проблеми впровадження в закладах післядипломної педагогічної освіти (2016)
Grzegorzewska M. K. - The effectiveness of art therapy according to future teachers (2016)
Абрамович Т. - Базові компоненти професійної компетентності соціального педагога (2016)
Сушик Н. - Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків: теоретичний аспект (2016)
Ковальчук Н. - Складові пунктуаційної компетентності (2016)
Мандрик Н. - Міфи і реалії української мови (2016)
Скребкова М. - Особливості перекладу абревіатур та скорочень у англомовних комп’ютерних текстах (2016)
Шумський О. - До питання активізації автономної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Попель М. - Дослідження інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів математики та стану матеріально-технічного забезпечення навчального закладу в аспекті використання хмарних технологій (2016)
Лобода В. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти, Наконечна Л. (2016)
Міщеня О. - Проблема формування самосвідомості молодших школярів (2016)
Шутяк В. - Робота з природними матеріалами в початкових класах (2016)
Олексін Ю. - Методична матриця навчальної теми з курсу історії України для 10 класу: "Україна на початку ХХ століття" (2016)
Куцоконь Л. - Формування біотичних знань студентів-біологів у Рівненському державному гуманітарному університеті (2016)
Лотоцька Л. - Вплив навчального процесу на стан здоров’я студентів медичних ВНЗ (2016)
Сойчук Р. - Технологія проведення тренінгу з виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2016)
Шумська О. - Організація позааудиторної діяльності студентів Харківського університету (історичний аспект) (2016)
Черніговець Т. - Формування естетичної культури майбутніх офісних працівників у вищому навчальному закладі, Джеджера К. (2016)
Артюх М. - Національні ідеї Софії Русової в практиці підготовки сучасного керівника закладів освіти (2016)
Давидюк Н. - Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті організації сучасної системи позашкільної освіти (2016)
Дяков І. - Просвітницька діяльність С. Русової та її вклад у розвиток освітніх установ (2016)
Кулик І. - Софія Русова про духовно-моральну спрямованість педагогічної концепції Григорія Сковороди (2016)
Лавріненко Л. - Окремі аспекти здоров’язбереження дітей у педагогічній спадщині С. Русової (2016)
Міленіна Г. - Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект (2016)
Турчин Т. - Зміст сучасної початкової загальної музичної освіти (2016)
Цимбалюк О. - Професійно-комунікативна педагогічна діяльність вихователя дошкільного закладу в контексті педагогічної спадщини С. Русової (2016)
Барабаш О. - Особливості діалогічної взаємодії на рівні "вчитель-учень" в умовах розвивального навчання, Мартинюк Л. (2016)
Вєтрова С. - Розвиток інтелектуально-творчих умінь молодших школярів прийомами драмогерменевтики (2016)
Городецька О. - Лінгвопсихологічні основи навчання іноземної мови учнів молодшого шкільного віку (2016)
Гулько О. - Філософський аналіз модернізаційних змін у змісті початкової освіти (2016)
Єремейчук Г. - Погляди на реформування системи початкової освіти України, Токарчук Т. (2016)
Кондратова В. - Розвиток художніх та творчих здібностей учнів в початковій школі (2016)
Романова О. - Підвищення якості превентивного виховання – шлях до формування здоров’язбережувального середовища (2016)
Савченко В. - Фізична культура в початковій школі: інноваційні підходи, методика викладання (2016)
Тарапака Н. - Психолого-педагогічні особливості реалізації принципу наступності в дошкільній та початковій освіті (2016)
Химинець В. - Особливості формування еколого-економічних цінностей в учнів початкової школи, Химинець А. (2016)
Шевченко О. - Формування комунікативної компетентності студентів-гуманітаріїв у світлі галузевих наукових теорій (2016)
Яценюк Л. - До питання формування інклюзивної компетентності педагогів у контексті модернізації системи початкової освіти (2016)
Галковская Галина - Клинические исследования в Украине: актуальность и нерешенные проблемы (2013)
Лысенко Г. И. - Новости медицины. IgG4-связанное заболевание, Химион Л. В., Гармиш Е. А., Данилюк С. В., Ященко О. Б. (2013)
Шуба Н. М. - Гиперурикемия — мультиморбидная патология в ревматологии (2013)
Коваленко В. Н. - Биологические агенты: в чем отличие? , Борткевич О. П., Рекалов Д. Г., Медведчук Г. Я. (2013)
Дубинина Т. В. - Оптимизация обследования и лечения пациентов с болью в спине в поликлинической практике (2013)
Березин А. Е. - Ревматоидный артрит и кардиоваскулярный риск (2013)
Поворознюк В. В. - Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани: обзор литературы и результаты собственных исследований, Дзерович Н. И., Ханс Д. (2013)
Яременко О. Б. - Клініко-рентгенологічні асоціації при різних варіантах базисної терапії ревматоїдного артриту, Микитенко Г. М. (2013)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства синовиальной жидкости у больных ревматоидным гонитом, Лукашенко Л. В. (2013)
Рижик В. М. - Частота виявлення та важливість верифікації МРТ-симптомів Ураження суглобів при ранньому ревматоїдному артриті, Вершиніна Д. В., Михальченко О. М., Ашихмін А. В., Дудій П. Ф., Черепінська О. П., Гретчин О. В. (2013)
Шуба Н. М. - Выбор структурно-модифицирующих и противовоспалительных препаратов у пациентов с остеоартрозом, Воронова Т. Д., Крылова А. С. (2013)
Благинина И. И. - Особенности психологического реагирования на болезнь и дифференцированный подход к коррекции тревожно-депрессивных расстройств у больных серонегативным артритом, Реброва О. А., Ребров Б. А. (2013)
Абрагамович О. О. - Баланс вегетативної нервової системи у хворих на системний червоний вовчак, діагностований дослідженням варіабельності серцевого ритму (огляд сучасної літератури та опис клінічного випадку) , Абрагамович У. О., Синенький О. В., Гута С. І. (2013)
Дайджест Дайджест - Влияние альфакальцидола и витамина D3 на прочность костной ткани, риск падений и переломов при остеопорозе различной этиологии (2013)
Заздравнов А. А. - Гіпосалівація — клінічний маркер та аграватор перебігу ревматоїдного артриту, ускладненого ураженням стравоходу, Андруша А. Б. (2013)
Чіпко Т. М. - Склеродермоподібний паранеопластичний синдром у пацієнта з раком шлунка: опис клінічного випадку, Головач І. Ю., Вельма І. В., Лазоренко О. О., Матійко В. М., Михальська Л. В., Мухомор О. І., Рибка В. М., Власенко А. М. (2013)
Синяченко О. В. - Ревматологія в міфології (2013)
Головач І. Ю. - Біографія лікаря Фрідріха Вегенера, що описав гранулематозний системний васкуліт. Що нам відомо про його нацистське минуле? (2013)
Вимоги до публікацій (оновлені) (2013)
Ватутин Н. Т. - Влияние сульфата железа на состояние прооксидантно-антиоксидантной системы у.больных железодефицитной анемией на фоне ревматоидного артрита, Смирнова А. С., Шевелек А. Н., Комарова Е.Б. (2013)
Шуба Н. М. - Вивчення впливу хондроїтин сульфату-4,6 на щільність кісткової тканини та його ефективності у хворих на остеоартроз колінних суглобів, Тарасенко Т. М. (2013)
Волошин О. І. - Випадок абдомінального ішемічного синдрому атеросклеротичного генезу у хворої на системний червоний вовчак, Копчак В. М., Копчак К. В., Волошина Л. О., Гончар Л. В., Кондратюк В. А., Андронік С. В. (2013)
Бур’янов О. А. - Особливості патогенезу, сучасні аспекти діагностики і лікування комплексного регіонарного больового синдрому, Омельченко Т. М., Котюк В. В. (2013)
Яременко О. Б. - Антидеструктивное действие базисных препаратов у больных с очень ранним, ранним и.поздним ревматоидным артритом, Микитенко А. Н. (2013)
Ребров Б. О. - Нові можливості в діагностиці та лікуванні раннього ревматоїдного артриту, Касинець С. С., Комарова О. Б. (2013)
Пеннер В. А. - Біль у.спині при остеопорозі: діагностика та лікування, Нішкумай О. І., Cкоробогатова О. В. (2013)
Головач И. Ю. - История описания болезни Кавасаки. Томисаку Кавасаки.— известный яп онский педиатр, автор системного васкулита у детей (2013)
Лукьянчук Е. - Ревматологические заболевания: современные подходы к диагностике и лечению (2013)
Коренєв М. М. - Остеоартроз у.підлітків: взаємозв’язок метаболічних порушень та змін імунологічного гомеостазу в його формуванні, Шевченко Н. С. (2013)
Дайджест Дайджест - Комплексное лечение остеопороза: бисфосфонаты и аналоги витамина D (2013)
Кузьміна А.П. - Підвищення цінності шкали CHA2DS2-VASc у визначенні ризику тромбоемболічних подій у пацієнтів із.хронічною ревматичною хворобою серця, Смiян С.I., Хакімова Т.В. (2013)
Борткевич О. П. - Місце стронцію ранелату в.т ерапії при остеоартрозі: нові спостереження та.сучасні клінічні дані, Білявська Ю. В. (2013)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність та якість кісткової тканини у жінок із ревматоїдним артритом, Ханс Д., Карасевська Т. А., Дзерович Н. І. (2013)
Стигар М. В. - Ефективність стандартного лікування хворих на ревматоїдний артрит залежно від рівня лептину, Станіславчук М. А. (2013)
Эффективность и профиль безопасности нимесулида по данным сравнительных исследований (2013)
Казимирко В. К. - Труднощі діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці лікаря-ревматолога, Іваницька Л. М., Дубкова А. Г., Сілантьєва Т. С., Іванова Г. П., Полудненко М. Ф., Шарова М. В. (2013)
Тези наукових доповідей. VI Національний конгрес ревматологів України (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Некролог. Лисенко Григорій Іванович (2013)
Содержание (2013)
Горобець Ю. І. - Спінові хвилі в тонкій феромагнітній нанооболонці. Врахування ефектів дисипації, Куліш В. В. (2013)
Germanov A. B. - Atomic Structure in the Vicinity of Nanovoids and Features of These Defects, Ershova I. V., Kislitskaya E. V., Nazarov A. V., Zaluzhnyi A. G. (2013)
Остафійчук Б. К. - Структурні зміни в імплантованих іонами Не+ монокристалах ҐҐҐ в процесі природного старіння, Яремій І. П., Яремій С. І., Федорів В. Д., Уманців М. М., Томин У. О., Скакунова О. С. (2013)
Ющенко К. А. - О природе зёрен случайной ориентации в сварных швах монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов, Задерий Б. А., Гах И. С., Звягинцева А. В., Карасевская О. П. (2013)
Борча М. Д. - Локальные деформации в окрестности трещины сварочного шва никелевого сплава, определённые с помощью Фурье-преобразования картин Кикучи, Звягинцева А. В., Ткач В. М., Ющенко К. А., Баловсяк С. В., Фодчук И. М., Хоменко В. Ю. (2013)
Писаренко Г. Г. - Неоднорідність макровластивостей твердого тіла як прояв недосконалої пружності конструкційного матеріалу, Майло А. М., Войналович О. В., Родічев Ю. М., Бодунов В. Є., Авраменко Д. С. (2013)
Дмитриева Г. П. - Износостойкость кобальт-карбидного эвтектического сплава в условиях газодинамического нагружения, Черепова Т. С. (2013)
Прокопенко Г. И. - Упрочнение поверхностного слоя алюминиевого сплава АМг6 с помощью комбинированной электроискровой и ультразвуковой ударной обработки, Мордюк Б. Н., Мазанко В. Ф., Ефимов Н. А., Пискун Н. А. (2013)
Долматов А. И. - Исследование и оптимизация технологии алмазного выглаживания деталей из нержавеющих сталей для авиационных двигателей и агрегатов, Кабатов А. А., Курин М. А. (2013)
Макогон Ю. Н. - Вплив Cu на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірних плівках Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 на підкладці SiO2/Si(001), Павлова О. П., Сидоренко С. І., Вербицька Т. І., Владимирський І. А., Фігурна О. В. (2013)
Булик І. І. - Зміна мікроструктури Sm2Cо17 під час диспропорціонування у водні, Бурховецький В. В., Таренков В. Ю., Лютий П. Я. (2013)
Титул, зміст (2016)
Григораш О. В. - Дослідження податкового стимулювання розвитку малого підприємництва у промисловості (2016)
Dzyad O. - Assessment of market access for agricultural goods in the eu regional trade agreements (2016)
Дідик А. М. - Аналізування податкових альтернатив підприємств у контексті забезпечення полівекторного розвитку (2016)
Тарасенко А. В. - Методика оцінки та аналіз рівня інфраструктурного забезпечення аграрного сектору України (2016)
Булеца Н. В. - Регулювання міжбюджетних відносин при забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України (2016)
Гальчинський Л. Ю. - Оптимізація бюджету рекламодавців, як учасників ринку контекстної реклами, Сташкевич Д. С. (2016)
Парубець О. М. - Дослідження сутності мережевих об’єднань транспорту як економічної категорії (2016)
Кліпкова О. І. - Дослідження та аналіз процесу комерціалізації ідей та результатів інноваційної діяльності в Україні: правовий та економічний аспекти (2016)
Залунина О. М. - Формирование оптимального масштаба выпуска строительных материалов (2016)
Карпій О. П. - Характеристика моделей розвитку послуг мережі автозаправних комплексів (2016)
Полінський О. М. - Управління ризиками впровадження інноваційних проектів на машинобудівних підприємствах, Ширін А. Л. (2016)
Мороз О. С. - Розробка механізму управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств (2016)
Гринько П. Л. - Дослідження формування інвестиційної політики підприємств як важливого фактору їх стратегічного розвитку (2016)
Грінько А. П. - Використання функціонального підходу для цілей ефективного управління та обліку витрат підприємств ресторанного господарства, Кваша О. О. (2016)
Бояринова К. О. - Інноватизація та інтелектуалізація виробничого середовища машинобудівного підприємства (2016)
Педько І. А. - Класифікація інформації для прогнозування діяльності промислових підприємств (2016)
Кравченко М. О. - Методологічні засади системного аналізу економічної стійкості промислових підприємств (2016)
Мустеца І. В. - Розробка методики оцінки якості основних засобів підприємств готельного господарства (2016)
Акулюшина М. О. - Дослідження необхідності застосування програмно-цільових методів планування в управлінні розвитком промислового виробництва (2016)
Козик В. В. - Модифікація матриці Бостонської консультаційної групи в стратегічному управлінні підприємством, Соловій Х. Я. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Асaад М. - Функциональное обеспечение игровой деятельности квалифицированных спортсменов в баскетболе, Сушко Р. (2015)
Андрейцев В. - Особенности соревновательной деятельности борцов вольного стиля, Яременко В. (2015)
Джаббар Б. - Факторы совершенствования структуры специальной физической подготовки футболистов на этапе специализированной базовой подготовки (2015)
Kozin V. - Composition of game situations in the solution hockey player’s motorial tasks, Zykov O. (2015)
Козлова О. - Особливості техніки потрійного стрибка найсильніших спортсменів світу (2015)
Шкребтій Ю. - Оцінювання технічної складності довільних композицій у синхронному плаванні, Рудковська Т., Кожух Н. (2015)
Апайчев А. - Мотивационные предпочтения в выборе видов двигательной активности мужчин второго зрелого возраста (2015)
Вако І. - Особливості використання прийомів рукопашного бою в умовах оперативних дій співробітниками спеціальних служб (2015)
Вітомський В. - Фізична реабілітація дітей із вродженими вадами серця: огляд зарубіжного досвіду та досягнень (2015)
Дикий Б. - Застосування ритмічної дихальної гімнастики за системою Хатха-Йога в поєднанні із загартовуванням та аутогенним тренуванням у фізичній реабілітації гіпертонічної хвороби ІІ стадії (2015)
Жарова І. - Порушення діяльності основних функціональних систем та оцінка адаптаційних можливостей організму підлітків із ожирінням як фактори, що визначають характер і спрямованість заходів фізичної реабілітації (2015)
Євстігнеєва І. - Підготовка до тренерської діяльності магістрів вищої школи (2015)
Іваній І. - Модель формування фізичної культури особистості майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки (2015)
Калита Л. - Проблеми формування та становлення спортивного бренду, Смірнова В. (2015)
Лях-Породько О. - Особливості підготовки та проведення IX Всесокільського зльоту 1932 року (2015)
Клименко Г. - Медико-біологічні аспекти фізичного виховання студенток, Коваль С., Ільїн В., Філіппов М. (2015)
Сіренко П. - Особливості інтерференційної електроміограми m.tensor fasciae latae у кваліфікованих футболістів у вправі "Відведення ноги стоячи" (2015)
Есентаев Т. - Олимпийский спорт в современном мире (2015)
Коваленко Н. - Негативні фактори, які впливають на відомих спортсменів у спорті вищих досягнень (2015)
Xадер С. - Анализ сферы оздоровительной физической культуры в Палестине (2015)
Чопілко Т. - Теоретичне обґрунтування ефективності індивідуального підходу до побудови тренувального процесу зі спеціальної фізичної підготовки футбольних арбітрів, Ніколаєнко В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Дзогій Т. - Напрями вдосконалення підготовки кваліфікованих веслувальників на байдарках і каное на основі застосування позатренувальних засобів (2015)
Есентаев Т. - Современная система подготовки спортсменов в олимпийском спорте и ее внешняя среда (2015)
Коваленко Н. - Сучасні проблеми спортсменів України у спорті вищих досягнень (2015)
Тихоненко Я. - Раціональний склад тренувальних засобів удосконалення спеціальної витривалості кваліфікованих бігунів на середні дистанції (2015)
Древел Х. С. - Особенности построения спортивной подготовки футбольного клуба Премьер-лиги Ирака в течение годичного цикла (2015)
Чайковський Є. - Вдосконалення спеціальної фізичної підготовки висококваліфікованих танцюристів, Іванов А. (2015)
Шкребтій Ю. - Контроль технічної і спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються у синхронному плаванні, Рудковська Т., Кожух Н. (2015)
Зубковська Є. - Спосіб життя українських чоловіків як чинник ризику хронічної захворюваності та передчасної смертності (2015)
Луценко Л. - Доцільність використання танцювальних видів спорту в процесі фізичного виховання студентів, Бодренкова І. (2015)
Сергиенко К. - Организационно-методические подходы к физическому воспитанию младших школьников со сниженным зрением, Хабиб Д. (2015)
Хадер С. - Розробка сучасних фітнес-технологій у фізичному вихованні молоді (2015)
Козак А. - Загальна характеристика формування перцептивних вмінь у майбутніх учителів з фізичної культури, Толкунова І. (2015)
Анікєєв Д. - Фізичне виховання студентської молоді США після Другої світової війни (2015)
Дев’ятаєва О. - Перспективи розвитку пляжних ігрових видів спорту у контексті сучасних тенденцій міжнародного спортивного руху, Кропивницька Т. (2015)
Матвєєв С. - Актуальні проблеми підготовки спортсменів-футболістів до Спеціальних Олімпіад, Ярмоленко М., Гончаренко Є. (2015)
Таламова І. - Изменение биоэлектрической активности головного мозга и саккад после курса нейробиоуправления у спортсменов-единоборцев (2015)
Шахліна Л. - Побудова тренувального процесу в базовому мезоциклі підготовчого періоду спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо, Чистякова М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Подгаєцький А. А. - Походження пізньостиглих і дуже пізньостиглих міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів, Кравченко Н. В., Крючко Л. В. (2015)
Бакуменко О. М. - Формування кількості колосків основного колоса в F1 пшениці м’якої озимої (2015)
Осьмачко О. М. - Стійкість гібридів першого покоління пшениці озимої проти бурої іржі в умовах північно-східного Лісостепу (2015)
Рябовол Я. С. - Адаптація клонованого рослинного матеріалу жита озимого до умов ex vitro, Рябовол Л. О. (2015)
Кожушко Н. С. - Адаптивні реакції нематодостійких сортів картоплі на різні агроекологічні умови формування врожайності та якості, Сахошко М. М. (2015)
Оничко В. І. - Вплив удобрення та норм висіву насіння на врожайність різних за морфотипом сортів гречки, Бердін С. І., Ткаченко О. М. (2015)
Оничко Т. О. - Особливості формування продуктивності та якості зерна сучасних сортів пшениці озимої, Собко М. Г. (2015)
Штукін М. О. - Особливості формування оптимального гібридного складу кукурудзи для умов північно-східного Лісостепу України, Оничко В. І. (2015)
Подгаєцький А. А. - Вплив зовнішніх умов на кількість бульб у гнізді сортів картоплі білоруської селекції, Коваленко В. М., Києнко З. Б. (2015)
Кабанець В. М. - Шлях становлення селекції гречки в Інституті сільського господарства Північного сходу, Страхоліс І. М. (2015)
Дубовик О. О. - Екологічне вивчення різних за географічним походженням сортів пшениці озимої в умовах північно-східного Лісостепу України, Дубовик В. І. (2015)
Лозінська Т. П. - Продуктивний потенціал нових сортів пшениці ярої в умовах Лісостепу України (2015)
Лихолат Ю. В. - Стан дерноутворюючих рослин (на прикладі Setaria viridis (L.) Beauv. та Elytrigia repens (L.) Nevski) за хронічного впливу полютантів, Россихіна-Галича Г. С., Борисова О. І. (2015)
Скляр В. Г. - Ценотичні оптимуми дрібного підросту сосни звичайної в лісах Новгород-Сіверського Полісся (2015)
Бондарєва Л. М. - Порівняльний аналіз віталітетної структури злаків та бобових на заплавних луках північного сходу України в умовах пасквальних та фенісиціальних навантажень, Кирильчук К. С. (2015)
Положенець В. М. - Поширення порошистої та сріблястої парші бульб картоплі в зоні Правобережного Полісся України, Гуторчук С. Л., Фещук О. М. (2015)
Рожкова Т. О. - Польова інфекція насіння і зерна пшениці озимої, Бортник Т. С., Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О. (2015)
Говорун О. Л. - Фітосанітарний стан посівів зернових культур Сумської області та основні шляхи його поліпшення, Татаринова В. І., Власенко В. А., Деменко В. М., Хілько Н. В. (2015)
Міщенко Ю. Г. - Післяжнивні сидерати та водопроникність грунту, Полетаева Н. C. (2015)
Крижанівський В. Г. - Вологозабезпеченнсть рослин гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку (2015)
Мислива Т. М. - Мідь у грунтах агро- та урболандшафтів Житомирського Полісся, Білявський Ю. А. (2015)
Герасимчук Л. О. - Cu, Zn, Pb та Cd в агроселітебних ландшафтах південно-західної частини м. Житомир (2015)
Лопушняк В. І. - Залежність рівня продуктивності ячменю ярого від норм внесення мінеральних добрив та позакореневих підживлень в умовах західного Лісостепу, Вега Н. І. (2015)
Карбівська У. М. - Баланс поживних речовин дерново-підзолистого ґрунту за вирощування бобових трав, Турак О. Ю. (2015)
Турак О. Ю. - Вплив мінеральних добрив на агрохімічні показники дерново-підзолистого ґрунту за різноглибинного основного обробітку у ланці польової сівозміни (2015)
Мартиненко В. М. - Динаміка зміни кислотності чорноземного ґрунту під дією дефекату в сівозміні, Сіряк М. М., Несін І. В. (2015)
Харченко О. В. - Екологічна оцінка різних сівозмін за балансом гумусу, Масик І. М., Міщенко Ю. Г., Давиденко Г. А. (2015)
Мандзюк Р. І. - Особливості впливу фенологічних фаз підщеп на приживлюваність ялиці цільнолистої (Abies Holophylla Maxim.), Ярощук Р. А., Жила А. С. (2015)
Токмань В. С. - Особливості вегетативного розмноження Thuja Occidentalis L. в умовах Сумського НАУ, Киричок Я. С. (2015)
Мельник Т. І. - Вплив присадивного удобрення на розвиток Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України, Сурган О. В. (2015)
Дмитрик П. М. - Вплив умов розвитку рослин Foeniculum vulgare на лабораторну схожість насіння (2015)
Жатов О. Г. - Агроекологічні особливості вирощування cортів-популяцій соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України, Троценко В. І., Жатова Г. О., Масюченко О. М. (2015)
Бутенко А. О. - Вплив видового складу багатокомпонентних сумішок однорічних кормових культур та частки компонентів в них на продуктивність і якість корму, Глупак З. І. (2015)
Троценко В. І. - Особливості формування густоти та урожайність посівів вівса плівчастого й вівса голозерного, Ільченко В. О., Жатова Г. О. (2015)
Троценко В. І. - Оцінка ефективності вирощування вівса з різними елементами технології в умовах північно-східного Лісостепу України, Ільченко О. В., Ільченко В. О. (2015)
Мельник А. В. - Стан та перспективи вирощування гірчиці в світі та на Україні, Жердецька С. В. (2015)
Каленська С. М. - Формування показників структури врожаю пшениці твердої ярої залежно від елементів технології вирощування, Шутий О. І. (2015)
Каленська С. М. - Структура та урожайність сортів коріандру посівного залежно від норми висіву та системи удобрення за вирощування в Правобережному Лісостепу України, Жовтун М. В. (2015)
Карпенко Л. Д. - Якість зерна пшениці ярої під впливом норм і строків сівби, Новицька Н. В. (2015)
Джемесюк О. В. - Вплив підживлення на вміст пігментів у рослинах та врожайність сої, Новицька Н. В. (2015)
Токар Б. Ю. - Фотосинтетична діяльність посівів ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту (2015)
Гончар Л. М. - Розвиток стресу в рослинах нуту та активність імунної відповіді антиоксидантних ферментів за передпосівної обробки насіння, Щербакова О. М., Лаукерт К. О. (2015)
Глупак З. І. - Особливості удобрення сорго зернового в умовах північно-східної частини Лісостепу України, Радченко М. В. (2015)
Давиденко Г. А. - Порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Великописарівського району Сумської області, Сенченко Н. К. (2015)
Лях В. В. - Повторне цвітіння плодових рослин та його причини (2015)
Тютюнник В. А. - Урожайність та стабільність параметрів продуктивності ріпаку ярого залежно від морфотипу рослин, Жатова Г. О. (2015)
Борзих О. І. - Саліцилова кислота – екологічний фактор контролю грибкових хвороб в агроценозах польових культур (2015)
Воробйова О. М. - Чулаківська школа: від заснування – до сьогодення (2015)
Буравцова Є. Б. - Формування читацьких інтересів учнів середніх класів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2015)
Ружина В. І. - Система морального виховання у спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Червотока І. І. - Формування гуманізму, людяності як якості особистості засобами творів В. О. Сухомлинського (2015)
Гаврилюк О. С. - Організація дослідно-експериментальної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Кіріяк С. Г. - Формування позитивного іміджу навчального закладу, Кучер О. С. (2015)
Корж С. С. - Інноваційні підходи до управління навчальним закладом (2015)
Сисоєнко В. М. - Ресурсне забезпечення процесу соціалізації дітей та учнівської молоді (2015)
Ткач О. О. - Використання інтерактивних технологій у підготовці та проведенні засідань педагогічної ради (2015)
Юзбашева Г. С. - Блог учителя як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з хімії, Коромислова А. Г. (2015)
Гаврилюк І. В. - Диференційований підхід у логопедичній роботі з дітьми з дитячим церебральним паралічем (2015)
Кеда С. Ф. - Виховання професійно важливих якостей майбутніх медичних працівників як необхідна складова розвитку їхньої життєвої компетентності (2015)
Компаніченко Н. М. - Формування особистості вчителя в системі педагогічної атестації (2015)
Савицкая Л. Г. - Речедвигательный тренинг как эффективный метод речевого развития детей с задержкой психического развития (2015)
Степанова В. В. - Формирование элементарных математических представлений у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (2015)
Абрамова С. А. - Активізація пізнавальної діяльності дітей з розумовими вадами на уроках географії у спеціальній школі (2015)
Акіменко В. М. - Формування культури взаємин учнів старшого шкільного віку (2015)
Антонюк Н. В. - Роль слова в розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2015)
Бєлоусова Н. Г. - Музейна справа як засіб формування патріотичних якостей школярів (2015)
Власенко Л. Н. - Обобщение материала о профилактике токсикомании при изучении биологии в 6 классе (2015)
Дегтярьова Л. В. - Роль громадянського виховання у становленні духовності громадянина (2015)
Ігнатченко Г. І. - Особливості роботи соціального педагога з дітьми з особливими потребами (2015)
Кисіль Т. О. - Заочні подорожі як засіб комунікативного розвитку учнів з особливими освітніми потребами (2015)
Ковалёва И. В. - Эстетическое воспитание как средство формирования личности (2015)
Козлова Л. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови і літератури (2015)
Поліщук І. А. - Формування читацької компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури засобами інтерактивного навчання (2015)
Сергєєва Т. П. - Моральність і духовність – важливі чинники національного виховання школярів (2015)
Фролова В. І. - Формування моральних якостей учнів у сучасному ліцеї (2015)
Харламова А. П. - Особливості формування мовлення у дітей із порушеннями слуху, Литвиненко Г. О. (2015)
Шевченко Л. В. - Типологія навчальних текстів у структурі сучасного уроку мови (2015)
Бабич Н. А. - Методи та прийоми аналізу повісті Лесі Ворониної "Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку №9" у родинознавчому аспекті (2015)
Зінов’єва О. Р. Супровід уроку в початковій школі мультимедійною презентацією - (2015)
Киселёва Т. Н. - Формирование культуры предпринимательства в процессе внеклассной работы с учащимися (2015)
Кіриєнко Т. С. - Національно-патріотичне виховання учнів загальноосвітньої школи в позакласній діяльності (2015)
Назаренко Л. М. - Духовний вимір вивчення світової літератури в загальноосвітній школі, Шерстньова О. П. (2015)
Скачкова О. С. - Співпраця з громадськими екологічними організаціями як засіб формування екологічної свідомості учнів (2015)
Сокол Л. А. - Роль казки у вивченні математики (2015)
Чуманська С. О. - Роль факультативних занять та курсів за вибором у формуванні інтересу до знань з математики та здійсненні соціалізації учнів (2015)
Pysaienko L. V. - Non-verbal communicationin Foreign Language Teaching (2015)
Булахова С. П. - Психолого-педагогічна підтримка родин, які виховують дітей із проблемами в розвитку (2015)
Доровских Л. В. - Акция как новая форма работы школьного психолога (2015)
Машталер А. С. - Розвиток дрібної моторики у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (2015)
Петрова О. В. - Психолого-педагогическое сопровождение детей в период адаптации к условиям учебного заведения временного пребывания (2015)
Слободенюк Л. І. - Психологічний супровід інклюзивного навчання в початковій школі, Петрова Н. М. (2015)
Кемпе В. Ю. - Проблеми дотримання авторського права в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2015)
Самчук Л. І. - Інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень установ НАПН України – пріоритетний напрям діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2015)
Тарнавська С. В. - Вища школа УСРР у 1920-х – на початку 1930-х років: радянська історіографія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні відомості (2015)
Титул, зміст (2015)
Красноруцький О. О. - Закономірності та принципи функціонування систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств, Азізов О. Р. (2015)
Мішенін Є. В. - Стале землекористування у контексті забезпечення продовольчої безпеки: національні та глобальні аспекти, Дутченко О. М., Ярова І. Є. (2015)
Жудро М. М. - Концептуальная методология исследования экономической сущности понятия "экономический потенциал" предприятия (2015)
Дашутіна Л.О. - Експортний потенціал Сумської області і можливості його реалізації на світовому ринку (2015)
Коць О. О. - Перспективи розвитку українських ТНК та їх вплив на національну економіку, Негрій І. Ю. (2015)
Волченко Н. В. - Продовольча безпека: регіональний аспект (2015)
Стоянець Н. В. - Особливості типологізації прогнозів розвитку регіону з урахуванням різних підходів (2015)
Кошкалда І. В. - Теоретичні засади спеціалізації сільськогосподарських підприємств, Трегуб О. М. (2015)
Крутько М. А. - Принципи побудови організаційно-економічних механізмів агропромислової інтеграції, Калініченко С. М. (2015)
Лозинська І. В. - Формування споживчого ринку м`ясо-молочної продукції (2015)
Прозоров Р. Г. - Формування організаційної структури управління логістичною системою в сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції молочного скотарства (2015)
Зіньцьо Ю. В. - Місце фермерських господарств в організаційній структурі агробізнесу (2015)
Жахов Н. В. - Состояние, тенденции и перспективы государственной поддержки сельскохозяйственного производства (2015)
Гіржева О. М. - Теоретико-методологічні аспекти удосконалення галузевої структури виробництва сільськогосподарських підприємств (2015)
Зайцев Ю. О. - Тенденції та перспективи розвитку вітчизняного аграрного виробництва (2015)
Соломатіна Т. В. - Пріоритетні напрямки державної підтримки рослинництва України: міжнародний досвід, Хромяк В. М. (2015)
Domańska T. - The Legal And Organizational Conditions Of Development Of The Dairy Cooperatives In Poland, Shulieshova I. (2015)
Мартинюк Н. В. - Удосконалення мотиваційного механізму розвитку персоналу аграрних підприємств (2015)
Dubnevych Yu. V. - The Development Of Hopgrowing And The Basic Ways Of Its Improvement In Ukraine (2015)
Самойлик Ю. В. - Концептуальні підходи до формування логістичних систем на ринку м’яса та м’ясопродукції (2015)
Ніценко В. С. - Збутова політика аграрних підприємств: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Ільїн В. Ю. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств: питання методології (2015)
Черевко Д. Г. - Характеристика конкурентоспроможності підприємства в економічній системі АПК, Сікора О. А., Іваницька Г. Б. (2015)
Бірченко Н.О. - Механізми трансферу ризиків в менеджменті різних за масштабами аграрних підприємств (2015)
Захарченко О. В. - Управління ресурсозбереженням на підприємстві, Скарбовий С. С., Мартинюк Д. Ю. (2015)
Доронін А. В. - Конкурентоспроможність виробництва біопалива на підприємствах АПК в контексті продовольчої безпеки України (2015)
Гик В. В. - Визнання витрат на інновації: вітчизняна практика та міжнародний досвід (2015)
Ільїна О. В. - Формування системи управління інвестиційної діяльності аграрних підприємств (2015)
Жудро В. М. - Инструменты текущей оценки ключевых факторов устойчивости предприятия (2015)
Клєцова Н. В. - Робота в умовах фінансової кризи України (2015)
Височан О. С. - Характеристики обліково-інформаційних потоків в теорії облікових фільтрів (2015)
Ладнюк В. Я. - Дослідження факторів впливу на відшкодування фізичного та морального зношування необоротних активів промислових підприємств (2015)
Кіц М. В. - Фінансовий стан та проблеми розвитку великотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Мавріна А. О. - Проблеми впровадження та реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Карий О. І., Процак К. В. (2015)
Монастирська Т. Б. - Організаційно-функціональний механізм документального забезпечення ОСББ: системно-аналітичний зріз (2015)
Коваль З. О. - Економічна ефективність залучення громадських інституцій до розробки та реалізації програм з розвитку підприємництва, Коваль Я. Б. (2015)
Стефінін В. В. - Напрями розвитку екологічного сільгоспвиробництва в кризовий період, Сус Т. Й. (2015)
Воронцова А. С. - Порівняльна характеристика фінансового забезпечення cфери надання соціальних послуг (2015)
Васильєв О. В. - Вплив інновацій на формування доданої вартості в економіці, Німкович А.І. (2015)
Дунаєв І. В. - Modernization of regional economic policy in the light of modern scientific approaches (2015)
Крикун О. О. - Трансформаційні процеси розвитку сучасного ринку праці в Україні (2015)
Крикун Ю. Г. - Дослідження достатності інноваційної інфраструктури України для виходу на світові ринки (2015)
Курганська М. К. - Сучасний стан та тенденції розвитку будівельних підприємств регіонів України в умовах кризи (2015)
Луганська Є. Д. - Інфраструктурне забезпечення формування та функціонування інноваціно-промислових комплексів у регіонах (2015)
Навроцький О. О. - Структурні пріоритети розвитку експорту регіонів України, Андрієвська О. О. (2015)
Пугач Б. Я. - Проблема точности научного знания (2015)
Родченко В. Б. - Decentralization in ukraine from the position inclusive grows, Новікова А. Є. (2015)
Сурменелян О. Р. - Енергозбереження як фактор економічної безпеки промисловості України (2015)
Черненко Ю. Ю. - Аналіз основних каналів збуту свіжих овочів сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Якименко О. В. - Аналіз рівня інноваційного забезпечення будівельних підприємств регіонів України (2015)
Браташ М. А. - Управління спільним майном співвласників багатоквартирних будинків: законодавчий аспект (2015)
Гусак Ю. В. - Складові та напрями формування організаційно-ресурсного потенціалу промислових підприємств України (2015)
Ковалевська А. В. - Інструменти цілевстановлення на підприємстві: методичний аспект (2015)
Кондратенко Н. О. - Перспективи та технології управління інноваційним розвитком регіонів України, Макарова Г. С. (2015)
Петрова Н. Ф. - Методичне забезпечення оцінки ризиків підприємства (2015)
Петрушенко Т. В. - Шляхи вдосконалення та зміцнення фінансової стійкості підприємства (2015)
Рекун Г. П. - Innovative changes in human resource management in terms of economic turbulence in Ukraine, Сардак Я. І., Пастухова Н. В. (2015)
Тарадай В. Н. - Фактори та резерви підвищення ефективності використання ресурсів розвитку промисловості регіону (2015)
Ткаченко Ю. В. - Theoretical and methodological bases of enterprise’s competitiveness on the global market, Рихлюк М. М. (2015)
Урсалов Є. І. - Алгоритм управління фандрайзинговою діяльністю для об’єктів соціального підприємництва (2015)
Вихідні дані (2015)
Назаренко О. В. - Про реальність структурних змін в національній економіці України, Решетняк Н. Б., Єгорова О. Ю. (2015)
Сикетина Н. Г. - Падение объемов промышленного производства в Украине и пути выхода из кризиса, Клочко Ю. А., Камчатная-Степанова Е. В. (2015)
Леонова О. О. - Неофіційна економіка України: аналіз стану та напрями детінізації (2015)
Рета М. В. - Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємств, Пляка Г. О. (2015)
Ларка Л. С. - Особливості проведення маркетингових досліджень конкурентного середовища підприємства, Жабська О. В. (2015)
Блага В. В. - Синергетичний підхід до дослідження фази кризи фінансової системи підприємства, Благой В. В., Марченко І. Ю., Романченко К. Г. (2015)
Погорелова Т. А. - Система мотивации и стимулирования труда персонала на предприятии, Пузач Е. К., Кутик Ю. С. (2015)
Кузьменко Л. В. - Відтворення основних форм власності – необхідна умова створення сучасної держави Україна (2015)
Рябова Т. В. - Соціальна відповідальність бізнесу як фактор збалансування ринку праці, Шаша Л. І. (2015)
Попадинець О. В. - Соціалізація економіки як мета та напрямок трансформації економічної системи сучасного капіталізму (2015)
Степанова О. В. - Визначення показників для оптимального розміщення продуктивних сил (2015)
Гапоненко О. Є. - Практичний аспект взаємозв’язку управлінського та податкового обліку (2015)
Фальченко О. О. - Удосконалення організації обліку основних засобів підприємства, Назарчук Є. В. (2015)
Кобєлєва Т. О. - Методи оцінювання ефективності реклами та її впливу на споживачів, Марчук Л. С. (2015)
Тимофєєва К. О. - Методичні засади вивчення організаційного підходу до процесу формування структури інноваційного кластеру регіону, Погорєлов С. М. (2015)
Артеменко Н. В. - Нематеріальні активи: основи бухгалтерського обліку та оцінки, Ширяєва Н. В. (2015)
Крамськой Д. Ю. - Застосування оптимізаційних методів оцінки та розрахунку чисельності персоналу в організаціях, Сидоренко Ю. В., Мороз Ю. І. (2015)
Побережна Н. М. - Напрямки удосконалення систем оплати праці персоналу підприємства, Пантелєєв М. С., Чижик А. Г. (2015)
Максименко Я. А. - Деякі аспекти інтеграції України до світової економічної системи (2015)
Казарян А. А. - Дослідження існуючих методів розподілення непрямих витрат та їх вплив на встановлення собівартості продукціїї на підприемстві (2015)
Мелень О. В. - Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення, Холондач Ю. Ю. (2015)
Гололобова О. М. - Аналіз рівня використання потенціалу енергозбереження в промисловості України, Ларка М. І. (2015)
Сусліков С. В. - Сутність і структура інноваційного потенціалу організації, Сусліков А. В., Колчіна В. О. (2015)
Гриньова В. М. - Визначення комерційного потенціалу та розміру збитків від порушення прав об’єктів інтелектуальної власності на промислових підприємствах, Ілляшенко С. М. (2015)
Куделя В. І. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізниці (2015)
Перерва П. Г. - Экономическая сущность санации и реструктуризации промышленных предприятий, Товажнянский В. Л. (2015)
Яковлєв А. І. - Аналіз сучасного стану інтелектуально-інноваційної діяльності в Україні, Косенко О. П., Ткачов М. М. (2015)
Погорєлов І. М. - Методичні основи факторного аналізу виробництва в умовах ринкових відносин (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Чуприна Л. В. - Теоретичні аспекти внутрішнього контролю банків, Філіпська Д. Є. (2015)
Юр'єва І. А. - Моделі соціальної відповідальністі, Касян О. В. (2015)
Косенко А. В. - Інноваційна модель розвитку української економіки: вплив інноваційних та науково-технічних пріоритетів, Іваненко Л. С. (2015)
Рета М. В. - Проблемы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в Украине, Гаркавенко И. В. (2015)
Благая В. В. - Мотивационный механизм управления инновационными процессами, Благой В. В., Шевердина А. В., Свиязов М. В. (2015)
Крамськой Д. Ю. - Дослідження сучасних методів управління витратами та їх застосування на етапах життєвого циклу продукції, Вашкіс В. Д., Матяж О. А. (2015)
Александров В. В. - Визначення пріоритетних напрямків залучення інновацій у діяльність підприємства, Цюпка Д. А. (2015)
Гриценко Н. В. - Лидерство руководителя, как мотивация работников к добросовестному и инициативному труду (2015)
Рета М. В. - Сучасні питання організації обліку нематеріальних активів за національними та міжнародними стандартами, Вергелес Ю. С. (2015)
Побережна К. В. - Активізація трудових ресурсів підприємства як запорука його інноваційного розвитку, Верютіна В. Ю. (2015)
Гармаш С. В. - Закордонний досвід трансформацій національних економік та можливість його застосування в Україні в умовах загострення системної кризи (2015)
Чернобровкіна С. В. - Сучасний стан та проблеми металургійної та машинобудівної промисловості України (2015)
Білоцерківський О. Б. - Сучасний стан і тенденції розвитку електроенергетики України, Ширяєва Н. В. (2015)
Погорєлов С. М. - Дослідження шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства, Леденко О. В., Матяж О. А. (2015)
Перерва П. Г. - Совершенствование методов определения уровня качества и конкурентоспособности средств малой авиации, Махир Халид Наиф Хиляд (2015)
Погорелов И. Н. - Методические подходы к изучению показателей финансового состояния предприятия (2015)
Погорєлова Т. О. - Моральне та матеріальне стимулювання праці на сучасному етапі ринкових відносин, Юрченко В. А. (2015)
Рубан Л. О. - Особливості аналізу фінансового стану підприємств за сучасною формою балансу (2015)
Артеменко Н. В. - Облік у бюджетних установах: проблеми реформування та напрями їх вирішення (2015)
Полозова Т. В. - Графоаналітична модель діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства в контексті економічної безпеки (2015)
Абрамов Ф. В. - Чинники сталості умовно неефективних формальних правил (2015)
Чмелева О. С. - Проблемы тенденций развития Украины в современных условиях ведения бизнеса, Виленская К. М. (2015)
Климова С. О. - Аналіз перспектив співробітництва українсько-польських промислових підприємств (2015)
Колотюк О. І. - Процес планування інноваційної стратегії організації, Будякіна Ю. О. (2015)
Линник О. І. - Облік прибутку та визначення резервівзабезпечення прибутковості підприємства, Задорожна О. С. (2015)
Фальченко О. О. - Особливості формування фінансових результатів, Артеменко О. І. (2015)
Казмирчук С. В. - Геймификация как эффективное маркетинговое средство привлечения и удержания клиентов, Ларка Н. И., Ларка А. В. (2015)
Кобєлєв В. М. - Інновації як підхід антикризового управління на підприємствах машинобудування, Карпєєва М. М. (2015)
Погорелов Н. И. - Методика определения экономической эффективности ремонта, Погорелов И. Н. (2015)
Ковальов Є. В. - Фактори подолання економічної небезпеки, Леонова О. О. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Волошин М. М. - Трансформации биографических реалий в поэтическом мире В. Малахиевой-Мирович (2014)
Калініченко М. М. - Герман Мелвілл, митець без біографії (2014)
Маценка С. П. - Музика як складова біографічного тексту (2014)
Павленко Ю. Ю. - Письмо про Себе фікційного суб’єкта: модус біографії на перетині методологій (2014)
Пархета Я. В. - Епістолярій Григора Тютюнника: проблема стосунків з матір’ю (2014)
Тузков С. А. - Готическая традиция в творчестве Говарда Лавкрафта (2014)
Чернокова Е. С. - Семантика и поэтика автобиографизма в лирике окопных поэтов (2014)
Шабаль К. С. - Втілення авторської свідомості крізь наратив головного персонажа у "Записках українського самашедшого” Ліни Костенко (2014)
Жаданов Ю. А. - Художня модель хронотопу в антиутопічному жанрі другої половини ХХ століття, Кулікова І. І. (2014)
Кулик А. О. - Біографічна проза В. Врублевської в аспекті жанрових домінант (2014)
Куницька І. В. - Роман-біографія в контексті модерністської естетики (на матеріалі роману В. Вулф "Орландо”) (2014)
Левчук Ю. О. - Біографізм як чинник жанротворення (на матеріалі творчості Лесі Українки) (2014)
O’Dwyer M. - Julien Green et l’art de la biographie (2014)
Шахова К. І. - Автобіографічна жанрова домінанта записок Уляни Кравченко "Спогади учительки” (2014)
Астрахан Н. І. - Біографія Сократа в контексті розвитку античної драми (2014)
Волковинський О. С. - Алегореза байки Г. Сковороди "Змія и буффон” в аспекті офітських символів і міфологем (2014)
Громик А. О. - Сучасні франкомовні дослідження біографічних текстів: пролегомени (2014)
Дынниченко Т. А. - Биографический подтекст повестей А. Жида "Тесные врата” и "Пасторальная симфония” (2014)
Штанюк О. М. - Роман Ч. Ачебе "Мурашники савани” як метафора актуального нігерійського соціуму (2014)
Щур О. П. - Аспекти конструювання ідентичності митця в темпоральному вимірі (на матеріалі текстів Наталени Королевої) (2014)
Біляцька В. П. - Художньо-біографічна модель образу Мазепи в сучасних історичних романах у віршах (2014)
Grivina V. - Interrelation between the Author and the Text in W. S. Burroughs’s Naked Lunch and Chuck Palahniuk’s Fight Club (2014)
Коршунова С. І. - Біографічні паралелі як підстава типологічного вивчення творчості Джорджа Орвелла та Івана Багряного, Кобута С. С. (2014)
Гальчук О. В. - "Чуже” життя як інтертекст: античні біографії в українській інтерпретації (2014)
Корнійчук Т. В. - Життєпис І. Котляревського в романі Б. Левіна "Веселий мудрець” (2014)
Левицька О. С. - Загадки біографії Томаса Гарді: спроба прочитання у творчості Джона Фаулза (2014)
Рарицький О. А. - Автобіографії шістдесятників: художній та фактологічний модуси сприйняття (2014)
Ткаченко Р. П. - В. Сухомлинський у повісті І. Цюпи "Добротворець” (2014)
Рихло П. В. - Англійська лірика початку ХХ століття як феномен модернізму (2014)
Ткач С. В. - Концептуальні основи організації валютної системи держави (2015)
Чайка І. В. - Ринок праці України: основні підходи до визначення (2015)
Круглянко А. В. - Пріоритетні напрями розвитку економіки регіонів на основі визначення конкурентних переваг на прикладі Чернівецької області, Тарантюк І. М. (2015)
Гнатишина Н. Д. - Капітальні інвестиції підприємств торгівлі україни: тенденції та перспективи (2015)
Давлєтбаєва Н. Б. - Напрями і механізми підвищення інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості (2015)
Романчук А. Л. Рилєєв С. В. - Питання екологічної спрямованості інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Кифяк В. Ф. - Розвиток туризму як один зі сценаріїв покращення соціально-економічного стану Чернівецької області (2015)
Кірєєв І. А. - Проблеми розвитку туристичної галузі Буковини в умовах кризи (2015)
Kurzeja Monika - Ecological Solutions in Hotel Industry, Kotliński Wacław (2015)
Kurzeja Monika - Characteristics of the Accommodation Base in Poland, Kotliński Wacław (2015)
Скрипник В. В. - Проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу регіону на прикладі Чернівецької області (2015)
Цибух В. І. - Роль та значення спортивного туризму в соціально-економічному розвитку регіонів (2015)
Чаплінський Ю. Б. - Модель взаємовідносин туристичного підприємства з партнерами, Нікульча В. А. (2015)
Хлістунова Н. В. - Адаптація методичних підходів до оцінювання – прогнозування ефективності стратегії підприємств побутового обслуговування на засадах управління стратегічною гнучкістю (2015)
Іляшенко А. Х. - Управління економічним зростанням при реалізації грошово-кредитної політики (2015)
Карамушка Л. І. - Формування місцевих бюджетів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2015)
Ковалевич Д. А. - Реформування системи соціального страхування (2015)
Рошило В. І. - Ключові проблеми банківської системи в сучасних умовах (2015)
Сусіденко В. Т. - Особливості регулювання інфляції в Україні: стан та перспективи, Сусіденко Ю. В. (2015)
Ткач К. М. - Діалектика розвитку системи міжбюджетних трансфертів, Москальов А. А. (2015)
Кудлаєва Н. В. - Проблеми обліку основних засобів, Кравчук В. С. (2015)
Кузь В. І. - Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування, Кравчук В. С. (2015)
Маначинська Ю. А. - Статистичний аналіз та контроль в готельному господарстві на основі контрольних карт, Євдощак В. І. (2015)
Столяр Л. Г. - Первинний облік виробництва фарб та лаків (2015)
Яременко М. І. - Метод оптимізації структури капіталу Модільяні-Міллера та його вдосконалення (2015)
Адамова І. З. - Особливості організації самостійної роботи студентів у процесі виявлення їх творчого потенціалу, Багрій К. Л. (2015)
Кшевецький О. С. - Дослідження випрямлячів у навчальному експерименті з використанням комп’ютерних засобів, Литвинов Ю. В. (2015)
Федоров А. О. - Використання моделювання психолого-диференційованого підходу викладача при вивченні хімічних дисциплін у торговельному ВНЗ, Пенюк В. О. (2015)
Дученко Е. А. - Зависимость антиноцицептивной активности от химической структуры в ряду 7-(2-гидрокси-3-п-метоксифенокси) пропил-8-замещенных теофиллина, Корниенко В. И., Самура Б. А., Ладогубец Е. В., Романенко Н. И., Иванченко Д. Г. (2015)
Костиленко Ю. П. - Принцип устройства большого мозга человека (аналитический обзор литературы), Боягина О. Д. (2015)
Максимова І. Г. - Особливості фосфоліпідного складу мембран клітин крові щурів за умов тривалої дії сумішей імідазолінів (2015)
Марковский В. Д. - Влияние материнского метаболического синдрома на состояние плаценты, Тарасенко К. В., Гаргин В. В. (2015)
Ніконов А. Ю. - Дослідження слизової оболонки ясен при відновленні дефектів зубних рядів штамповано-паяними конструкціями з нержавіючої сталі, Омельченко О. А., Ковальчук Ю. А., Сергієнко М. О. (2015)
Панас М. А. - Застосування немедикаментозного лікування при захворюваннях ротової порожнини, спричинених E. coli, Панас М. І., Кирик Х. А., Тимчук І. В. (2015)
Смирнов А. С. - Состояние слизистой оболочки пилорического отдела желудка крыс после ингаляций эпихлоргидрина, Смирнов С. Н., Мирзебасов М. А. (2015)
Шиян Д. М. - Морфологічні особливості будови коркоподібного ядра мозочка (2015)
Ащеулова Т. В. - Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, Компанієць К. М. (2015)
Кадикова О. І. - Мінорний вплив поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) на розвиток і прогресування ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Коваль С. М. - Вплив однорічної комбінованої антигіпертензивної і гіполіпідемічної терапії на рівні ангіопоетину-2 та васкулоендотеліального фактора росту в крові у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням, Мисниченко О. В., Снігурська І. А., Висоцька О. В., Пенькова М. Ю., Божко В. В. (2015)
Гордієнко І. В. - Взаємозв’язок стану здоров’я та зростання у передчасно народжених дітей упродовж двох років життя (2015)
Куріліна Т. В. - Організація розвиваючого догляду в умовах відділень інтенсивної терапії новонароджених (2015)
Cафонова И. Н. - Значение различных вариантов фетоплацентарных допплеровских нарушений в прогнозировании перинатального риска (2015)
Макаренко В. Д. - Этиологические и эпидемиологические аспекты острых кишечных инфекций у детей, Кухарь Д. И., Гушилик Б. И., Юдин И. П., Казмирчук В. В. (2015)
Дзюба О. М. - Динаміка неврологічного дефіциту в гострий період первинного ішемічного інсульту з метаболічним синдромом та без такого, Бабенко В. В. (2015)
Никишкова И. Н. - Паттерны ЭЭГ при болезни Вильсона–Коновалова у пациентов с различными антропоморфологическими характеристиками, Волошин-Гапонов И. К., Кутиков А. Е., Забродина Л. П. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського