Кобєлєв В. М. - Інновації як підхід антикризового управління на підприємствах машинобудування, Карпєєва М. М. (2015)
Погорелов Н. И. - Методика определения экономической эффективности ремонта, Погорелов И. Н. (2015)
Ковальов Є. В. - Фактори подолання економічної небезпеки, Леонова О. О. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Волошин М. М. - Трансформации биографических реалий в поэтическом мире В. Малахиевой-Мирович (2014)
Калініченко М. М. - Герман Мелвілл, митець без біографії (2014)
Маценка С. П. - Музика як складова біографічного тексту (2014)
Павленко Ю. Ю. - Письмо про Себе фікційного суб’єкта: модус біографії на перетині методологій (2014)
Пархета Я. В. - Епістолярій Григора Тютюнника: проблема стосунків з матір’ю (2014)
Тузков С. А. - Готическая традиция в творчестве Говарда Лавкрафта (2014)
Чернокова Е. С. - Семантика и поэтика автобиографизма в лирике окопных поэтов (2014)
Шабаль К. С. - Втілення авторської свідомості крізь наратив головного персонажа у "Записках українського самашедшого” Ліни Костенко (2014)
Жаданов Ю. А. - Художня модель хронотопу в антиутопічному жанрі другої половини ХХ століття, Кулікова І. І. (2014)
Кулик А. О. - Біографічна проза В. Врублевської в аспекті жанрових домінант (2014)
Куницька І. В. - Роман-біографія в контексті модерністської естетики (на матеріалі роману В. Вулф "Орландо”) (2014)
Левчук Ю. О. - Біографізм як чинник жанротворення (на матеріалі творчості Лесі Українки) (2014)
O’Dwyer M. - Julien Green et l’art de la biographie (2014)
Шахова К. І. - Автобіографічна жанрова домінанта записок Уляни Кравченко "Спогади учительки” (2014)
Астрахан Н. І. - Біографія Сократа в контексті розвитку античної драми (2014)
Волковинський О. С. - Алегореза байки Г. Сковороди "Змія и буффон” в аспекті офітських символів і міфологем (2014)
Громик А. О. - Сучасні франкомовні дослідження біографічних текстів: пролегомени (2014)
Дынниченко Т. А. - Биографический подтекст повестей А. Жида "Тесные врата” и "Пасторальная симфония” (2014)
Штанюк О. М. - Роман Ч. Ачебе "Мурашники савани” як метафора актуального нігерійського соціуму (2014)
Щур О. П. - Аспекти конструювання ідентичності митця в темпоральному вимірі (на матеріалі текстів Наталени Королевої) (2014)
Біляцька В. П. - Художньо-біографічна модель образу Мазепи в сучасних історичних романах у віршах (2014)
Grivina V. - Interrelation between the Author and the Text in W. S. Burroughs’s Naked Lunch and Chuck Palahniuk’s Fight Club (2014)
Коршунова С. І. - Біографічні паралелі як підстава типологічного вивчення творчості Джорджа Орвелла та Івана Багряного, Кобута С. С. (2014)
Гальчук О. В. - "Чуже” життя як інтертекст: античні біографії в українській інтерпретації (2014)
Корнійчук Т. В. - Життєпис І. Котляревського в романі Б. Левіна "Веселий мудрець” (2014)
Левицька О. С. - Загадки біографії Томаса Гарді: спроба прочитання у творчості Джона Фаулза (2014)
Рарицький О. А. - Автобіографії шістдесятників: художній та фактологічний модуси сприйняття (2014)
Ткаченко Р. П. - В. Сухомлинський у повісті І. Цюпи "Добротворець” (2014)
Рихло П. В. - Англійська лірика початку ХХ століття як феномен модернізму (2014)
Ткач С. В. - Концептуальні основи організації валютної системи держави (2015)
Чайка І. В. - Ринок праці України: основні підходи до визначення (2015)
Круглянко А. В. - Пріоритетні напрями розвитку економіки регіонів на основі визначення конкурентних переваг на прикладі Чернівецької області, Тарантюк І. М. (2015)
Гнатишина Н. Д. - Капітальні інвестиції підприємств торгівлі україни: тенденції та перспективи (2015)
Давлєтбаєва Н. Б. - Напрями і механізми підвищення інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості (2015)
Романчук А. Л. Рилєєв С. В. - Питання екологічної спрямованості інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Кифяк В. Ф. - Розвиток туризму як один зі сценаріїв покращення соціально-економічного стану Чернівецької області (2015)
Кірєєв І. А. - Проблеми розвитку туристичної галузі Буковини в умовах кризи (2015)
Kurzeja Monika - Ecological Solutions in Hotel Industry, Kotliński Wacław (2015)
Kurzeja Monika - Characteristics of the Accommodation Base in Poland, Kotliński Wacław (2015)
Скрипник В. В. - Проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу регіону на прикладі Чернівецької області (2015)
Цибух В. І. - Роль та значення спортивного туризму в соціально-економічному розвитку регіонів (2015)
Чаплінський Ю. Б. - Модель взаємовідносин туристичного підприємства з партнерами, Нікульча В. А. (2015)
Хлістунова Н. В. - Адаптація методичних підходів до оцінювання – прогнозування ефективності стратегії підприємств побутового обслуговування на засадах управління стратегічною гнучкістю (2015)
Іляшенко А. Х. - Управління економічним зростанням при реалізації грошово-кредитної політики (2015)
Карамушка Л. І. - Формування місцевих бюджетів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2015)
Ковалевич Д. А. - Реформування системи соціального страхування (2015)
Рошило В. І. - Ключові проблеми банківської системи в сучасних умовах (2015)
Сусіденко В. Т. - Особливості регулювання інфляції в Україні: стан та перспективи, Сусіденко Ю. В. (2015)
Ткач К. М. - Діалектика розвитку системи міжбюджетних трансфертів, Москальов А. А. (2015)
Кудлаєва Н. В. - Проблеми обліку основних засобів, Кравчук В. С. (2015)
Кузь В. І. - Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування, Кравчук В. С. (2015)
Маначинська Ю. А. - Статистичний аналіз та контроль в готельному господарстві на основі контрольних карт, Євдощак В. І. (2015)
Столяр Л. Г. - Первинний облік виробництва фарб та лаків (2015)
Яременко М. І. - Метод оптимізації структури капіталу Модільяні-Міллера та його вдосконалення (2015)
Адамова І. З. - Особливості організації самостійної роботи студентів у процесі виявлення їх творчого потенціалу, Багрій К. Л. (2015)
Кшевецький О. С. - Дослідження випрямлячів у навчальному експерименті з використанням комп’ютерних засобів, Литвинов Ю. В. (2015)
Федоров А. О. - Використання моделювання психолого-диференційованого підходу викладача при вивченні хімічних дисциплін у торговельному ВНЗ, Пенюк В. О. (2015)
Дученко Е. А. - Зависимость антиноцицептивной активности от химической структуры в ряду 7-(2-гидрокси-3-п-метоксифенокси) пропил-8-замещенных теофиллина, Корниенко В. И., Самура Б. А., Ладогубец Е. В., Романенко Н. И., Иванченко Д. Г. (2015)
Костиленко Ю. П. - Принцип устройства большого мозга человека (аналитический обзор литературы), Боягина О. Д. (2015)
Максимова І. Г. - Особливості фосфоліпідного складу мембран клітин крові щурів за умов тривалої дії сумішей імідазолінів (2015)
Марковский В. Д. - Влияние материнского метаболического синдрома на состояние плаценты, Тарасенко К. В., Гаргин В. В. (2015)
Ніконов А. Ю. - Дослідження слизової оболонки ясен при відновленні дефектів зубних рядів штамповано-паяними конструкціями з нержавіючої сталі, Омельченко О. А., Ковальчук Ю. А., Сергієнко М. О. (2015)
Панас М. А. - Застосування немедикаментозного лікування при захворюваннях ротової порожнини, спричинених E. coli, Панас М. І., Кирик Х. А., Тимчук І. В. (2015)
Смирнов А. С. - Состояние слизистой оболочки пилорического отдела желудка крыс после ингаляций эпихлоргидрина, Смирнов С. Н., Мирзебасов М. А. (2015)
Шиян Д. М. - Морфологічні особливості будови коркоподібного ядра мозочка (2015)
Ащеулова Т. В. - Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, Компанієць К. М. (2015)
Кадикова О. І. - Мінорний вплив поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) на розвиток і прогресування ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Коваль С. М. - Вплив однорічної комбінованої антигіпертензивної і гіполіпідемічної терапії на рівні ангіопоетину-2 та васкулоендотеліального фактора росту в крові у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням, Мисниченко О. В., Снігурська І. А., Висоцька О. В., Пенькова М. Ю., Божко В. В. (2015)
Гордієнко І. В. - Взаємозв’язок стану здоров’я та зростання у передчасно народжених дітей упродовж двох років життя (2015)
Куріліна Т. В. - Організація розвиваючого догляду в умовах відділень інтенсивної терапії новонароджених (2015)
Cафонова И. Н. - Значение различных вариантов фетоплацентарных допплеровских нарушений в прогнозировании перинатального риска (2015)
Макаренко В. Д. - Этиологические и эпидемиологические аспекты острых кишечных инфекций у детей, Кухарь Д. И., Гушилик Б. И., Юдин И. П., Казмирчук В. В. (2015)
Дзюба О. М. - Динаміка неврологічного дефіциту в гострий період первинного ішемічного інсульту з метаболічним синдромом та без такого, Бабенко В. В. (2015)
Никишкова И. Н. - Паттерны ЭЭГ при болезни Вильсона–Коновалова у пациентов с различными антропоморфологическими характеристиками, Волошин-Гапонов И. К., Кутиков А. Е., Забродина Л. П. (2015)
Бойко В. В. - Диференційна діагностика та хірургічне лікування новоутворень середостіння в загальній структурі внутрішньогрудних пухлин, Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В. (2015)
Винник Ю. А. - Последствия неоадъювантной химиолучевой терапии местно-распространенного рака шейки матки, Ключко Е. А., Гаргин В. В. (2015)
Шармазанова О. П. - Травматичні ушкодження зон росту надп’ятково-гомілкового суглоба за рентгенологічними даними, Агій В. І., Шимон В. М. (2015)
Капустник Н. В. - Патогенетичні особливості перебігу хронічних запальних захворювань придатків матки (2015)
Годованець О. І. - Клінічна оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Рожко М. М. (2015)
Ющенко П. Л. - Визначення деформації зразків С-силіконових відбиткових матеріалів на розтяг і стиск (2015)
Завгородній І. В. - Вплив комплексу чинників навколишнього середовища на неврологічний розвиток недоношених дітей, Семенова Н. В., Кондратова І. Ю., Піонтковська О. В., Завгородня Н. І. (2015)
Шелест О. М. - Рецензія на підручник "Імунологія" / авторів Л. В. Кузнецової, В. Д. Бабаджана, Н. В. Харченко та ін. - Вінниця: ТОВ "Меркьюрі Поділля", 2013. - 565 с. (2015)
Ніколенко Є. Я. - Рецензія на підручник "Імунологія" авторів Л. В. Кузнецової, В. Д. Бабаджана, Н. В. Харченко та ін. - Вінниця: ТОВ "Меркьюрі Поділля", 2013. - 565 с. (2015)
Лідер плюс колектив — аксіома успіху (2016)
Британ В. Т. - Ректор — новатор (2016)
Большаков В. И. - Электропроводящие нанокомпозиты для систем диагностики технического состояния герметизирующих оболочек АЭС, Савицкий Н. В. (2016)
Большаков В. И. - К вопросу о постановке задачи идентификации фрактальной структуры металла, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2016)
Bolshakov V. I. - Polygonizing controlled rolling steels for metal constructions, Laukhin D. V., Sukhomlin G. D., Beketov A. V. (2016)
Большаков В. И. - Механизм образования редисперсионных полимерных порошков, Деревянко В. Н. (2016)
Большаков В. И. - Строительные материалы и изделия на основе шлаков силикомарганца, Елисеева М. А. , Неведомский В. А., Щербак С. А. (2016)
Большаков В. І. - Фактори, що здійснюють визначальний вплив на показники ефективності організаційно-технологічних рішень будівництва доступного житла, Кравчуновська Т. С., Броневицький С. П. (2016)
Большаков В. І. - Формування проектних та організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів, Заяць Є. І. (2016)
Большаков В. И. - Кристаллографические связи цементит–аустенит–феррит при диффузионном распаде аустенита, Сухомлин Г. Д., Сухомлин В. И. (2016)
Титул, зміст (2015)
Хмельничий Л. М. - Сполучена мінливість описових ознак із груповими в системі лінійної класифікації корів української чорно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2015)
Полупан Ю. П. - Поєднуваність бугаїв, ліній та споріднених груп за показниками молочної продуктивності, Базишина І. В., Безрутченко І. М., Михайленко Н. Г. (2015)
Хмельничий Л. М. - Оцінка реалізації племінної цінності бугаїв-плідників на поголів’ї корів українських чорно- та червоно-рябої молочних порід, Салогуб А. М., Вечорка В. В., Самохіна Є. А. (2015)
Гнатюк М. А. - Вплив спорідненого парування на ознаки молочної продуктивності та довголіття, Гнатюк С. І. (2015)
Гузєєв Ю. В. - Генезис бурої карпатської худоби, Вінничук Д. Т. (2015)
Гузєєв Ю. В. - Генетична характеристика сірої болгарської породи великої рогатої худоби з використанням мікросателітих ДНК-маркерів, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2015)
Кисельова О. О. - Оцінка будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи (2015)
Корнієнко О. О. - Результати експертної оцінки типу та екстер'єру молодняку орловської рисистої породи (2015)
Кругляк Т. О. - Вплив різних ступенів інбридингу на ознаки молочної продуктивності корів (2015)
Леппа А. Л. - Оцінка лінійного росту і особливості екстер’єру козенят в залежності від способу вирощування, Попова В. О. (2015)
Обливанцов В. В. - Вплив віку першого отелення на продуктивні та відтворні якості корів сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Рой Ю. С. - Селекційний потенціал корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м’ясної порід, Прудніков В. Г., Гетманець О. М. (2015)
Супрович Т. М. - Поліморфізм гена BoLA-DRB3 у зв'язку з резистентністю та сприйнятливістю до лейкозу у корів української чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід, Бірюкова О. Д. (2015)
Супрун І. О. - Перспективи використання генетичних ресурсів м'ясного скотарства в Україні, Рубан С. Ю., Гетя А. А. (2015)
Хмельничий Л. М. - Тривалість використання та довічна продуктивність корів залежно від методів підбору та бугаїв-плідників української червоно-рябої молочної породи, Салогуб А. М., Бондарчук В. М., Лобода В. П. (2015)
Хмельничий С. Л. - Вплив лінійних ознак вимені на показники тривалості життя корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Шкурко М. І. - Продуктивність молодняка качок різних генотипів в умовах присадибного господарства, Бондаренко Ю. В., Остапенко В. І. (2015)
Баньковська І. Б. - Оцінка м’яса свиней за якісними рівнями (2015)
Баштова Н. К. - Технологічні аспекти застосування чечевиці в консервному виробництві (2015)
Баштова Н. К. - Конструювання м’ясних виробів із застосуванням рослинних інгредієнтів (2015)
Бомко В. С. - Результати досліджень вмісту цинку, купруму, мангану, кобальту, йоду і селену в кормах зони Лісостепу України, Даниленко В. П. (2015)
Бомко В. С. - Вплив преміксів на основі змішанолігандного комплексу кобальту на відтворні здатності високопродуктивних корів, Сметаніна О. В. (2015)
Бондарчук Л. В. - Генетична оцінка фертильності високопродуктивних корів української бурої молочної породи Північно-східного регіону України (2015)
Бордунова О. Г. - Вивчення впливу передінкубаційної технології "штучна кутикула" на розвиток ембріонів та збереженість молодняка курей, Денисов Р. В., Самохіна Є. А. (2015)
Варапай М. С. - Продуктивні показники чистопородних і помісних свиноматок за різних умов їх утримання під час періоду поросності (2015)
Гаврилюк О. І. - Вплив різних типів підлог та годівниць на променеві витрати тепла організмом корів, Ізмайлова Н. О. (2015)
Гузеев Ю. В. - Фермерские хозяйства в странах Европейского союза, Винничук Д. Т. (2015)
Ізмайлова Н. О. - Ефективність використання пробіотика при відлученні кроленят, Гаврилюк О. І. (2015)
Марценюк В. П. - Використання пробіотиків у аквакультурі Китаю (2015)
Марценюк Н. О. - Стан популяцій промислових видів риб у Ладижинському водосховищі, Пекарський А. В., Нечкалюк Т. П. (2015)
Опара В. О. - Визначення ступеня однорідності комбікормів у господарських умовах, Корж О. В., Попсуй В. В. (2015)
Paliy А. - Innovations In The Study Of Us Properties Liners Milking Machine (2015)
Попсуй В. В. - Ефективність використання кнурів термінальних ліній в умовах господарства, що використовує власні кормові ресурси, Опара В. О., Корж О. В., Буднік О. В. (2015)
Самохіна Є. А. - Вплив надоцтової кислоти на структурні показники та рівень газопроникності біокерамічних структур інкубаційних яєць курей різних порід та кросів, Бордунова О. Г. (2015)
Шевченко В. Ю. - Сучасний стан вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб для вселення у водойми Пониззя Дніпра, Пекарський А. В., Лошкова Ю. М. (2015)
Шерман І. М. - Прогнозування середньої маси та рибопродуктивності цьоголіток коропових за пасовищною технологією вирощування в умовах півдня України, Пекарський А. В., Воліченко Ю. М. (2015)
Салина А. С. - Криоконсервирование эмбрионов млекопитающих при использовании сверхвысокой скорости замораживания (2015)
Крук О. П. - Оцінювання м’ясної продуктивності молодняку української чорно-рябої молочної породи за системами EUROP та JMGA (2015)
Угнівенко А. М. - Морфологічний склад напівтуш бичків за різної вираженості м’ясних форм (2015)
Щербина О. В. - Ріст і розвиток ремонтного молодняку курей яєчного напрямку продуктивності кросу Іза браун в умовах півдня України (2015)
Ордіховська О.А. - Оцінка та розподіл корів за виробничими типами (2015)
Цьонь Н. І. - Особливості формування екосистеми ставків за використання в годівлі коропа амаранту, Паламарчук Р. А., Дерень О. В. (2015)
Адаменко Я. О. - Прогнозне забруднення нафтопродуктами транскордонних територій, Качала Т. Б., Дескалеску А.-М., Орос В. (2014)
Толчевська О. Є. - База опорних даних для дослідження характеристик земельних масивів за даними дистанціонного зондування Землі (2014)
Лабій Ю. М. - Геодинамічні процеси і їхня дія на життєдіяльність людей – нерозвинутий ресурс Карпатського туристичного регіону, Мердух І. І., Крупчук Т. Ю. (2014)
Челядин Л. І. - Вплив сульфуросполук вуглеводневих фракцій на довкілля та їх очищення феринними сполуками вуглецевомінеральних матеріалів (2014)
Зорін Д. О. - Кліматичні зміни протягом геологічної історії Землі (2014)
Стельмах О. Р. - Історія вивчення та колекції руд і артефактів геодинамічного полігону "Стуруня", Кащищин О. Е., Мосюк І. В., Міщенко А. В. (2014)
Крижанівський Є. І. - Організаційні, навчальні та науково-дослідницьки роботи на Дністровському протипаводковому полігоні у 2012-2013 рр. , Мандрик О. М., Адаменко Я. О., Адаменко О. М., Зоріна Н. О., Зорін Д. О., Міщенко Л. В., Ногач М. М., Антонюк В. М. (2014)
Адаменко О. М. - Перші екологічні карти території Дністровського протипаводкового полігону, Зорін Д. О., Зоріна Н. О., Гоцанюк Т. В., Грималюк О. В., Дідушецька О. Б., Караванович Х. Б., Остафійчук О. В., Ребега М. В., Репело М. П. (2014)
Карамушка В. І. - Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм та планів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2014)
Вихідні дані (2014)
Наритник Т. М. - Реалізація концепції створення програмно-визначених радіосистем терагерцового діапазону на основі технології WI-FI, Лутчак О. В., Осипчук С. О., Уривський Л. О. (2015)
Банкет В. Л. - Метод экспериментального анализа энергетического спектра кодированных сигналов частотной модуляции с непрерывной фазой, Манаков С. Ю. (2015)
Денбновецкий С. В. - Некоторые параметры современных систем мобильной связи, Дзюра Э. В. (2015)
Поповский В. В. - Проектирование универсальной системы тропосферной и радиорелейной связи, Лошаков В. А., Дриф А., Нарытник Т. Н., Слюсар В. И. (2015)
Нагорнюк О. А. - Методика синхронізації радіосигналів з лінійною цифровою модуляцією в умовах апріорної невизначеності, Павлюк В. В. (2015)
Tikhonov V. I. - Network structure analysis in topological space (2015)
Павлович В. И. - Формализация задачи измерения информационных параметров радиосигналов при условии адаптивной фильтрации аддитивных шумов (2015)
Поспелова А. А. - Пропускная способность обратного канала базовой станции сотовой сети (2015)
Баляр В. Б. - Оцінка ефективності організації цифрового кабельного мовлення у стандарті DVB-C2, Сливка А. О. (2015)
Самусь Н. С. - Завадостійке цілочисельне кодування геометрії сіткових 3D об’єктів, Ошаровська О. В. (2015)
Gofaizen O. V. - Construction of polar coordinates grid in uniform color space, uniformly filling area of existing colors, particularly of color gamut transmitted and reproduced by television systems, Pyliavskyi V. V. (2015)
Выходец А. А. - Искажение ЧМ приёма, обусловленное работой передатчиков DRM+ (2015)
Кольцова А. С. - Влияние реверберации на пространственные характеристики объектов звуковой сцены, Цой Е. В. (2015)
Сулима Н. Н. - Формирование и обработка сигналов на базе Arduino: Часть 1 – импульсные сигналы (2015)
Кадацкий А. Ф. - Принципы, алгоритмы моделирования и исследование пульсаций в импульсных преобразователях постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами инвертирующего типа, Русу А. П., Ерыкалина Т. Н., Криль А. С. (2015)
Русаловский В. Б. - Влияние величины входного напряжения на показатели качества электрической энергии преобразователей постоянного напряжения модульной структуры при граничном режиме функционирования, Кочетков А. В. (2015)
Онацкий А. В. - Криптографические протоколы доказательства с нулевым разглашением на эллиптических кривых, Жарова О. В. (2015)
Хомич С. В. - Дослідження системи захисту інформації пристроїв ІоТ, Федосюк А. В., Куліковський М. І. (2015)
Корбан В. Х. - Дистанционная радиолокационная система мониторинга аммиака в атмосферном воздухе, Дегтярева Л. Н., Войтюшенко В. И., Журба А. С. (2015)
Якименко А. В. - Математическая модель анализа полосовых свойств четвертьволнового трансформатора (2015)
Білоусов С. І. - Застосування принципу побудови транкінгового радіозв’язку в системі оповіщення цивільного захисту (2015)
Скрипник І. М. - Алкогольна хвороба печінки: шляхи підвищення детоксикаційної функції печінки, Маслова Г. С. (2015)
Khimion L. - Platelet-rich plasma: promising method in the osteoarthritis treatment, Buryanov А., Smolina L. (2015)
Юрьева Л. Н. - Алкоголизм: взаимодействие врача общей практики–семейной медицины, анестезиолога-реаниматолога и нарколога, Мамчур А. И., Солонский В. Н., Фесенко В. И., Гетьман А. А., Хирса А. И., Левченко А. В., Маслов И. В., Кимак И. П. (2015)
Гречишкіна Н. В. - Вивчення обізнаності та ставлення лікарів первинної ланки щодо профілактики неінфекційних захворювань, Грузєва Т. С. (2015)
Капустянська А. А. - Оптимізація інноваційних технологій у навчанні сімейних лікарів клінічної фармакології, Вахненко А. В., Моісєєва Н. В. (2015)
Кривенко В. І. - Профілактична діяльність Діагностичного центру здоров’я, Гріненко Т. Ю. (2015)
Крупеня В. І. - Внесок лабораторії сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти у розвиток первинної медико-санітарної допомоги, Жук О. В., Просоленко Н. В. (2015)
Єхалов В. В. - Медична деонтологія очима лікаря за фахом "Загальна практика–сімейна медицина", Клигуненко О. М., Муризіна О. Ю. (2015)
Гаєвський С. О. - Шляхи оптимізації та об’єктивізації оцінювання знань за допомогою нормування та ранжування, Потяженко М. М., Васильєва К. В., Панасенко Т. О. (2015)
Пікуль К. В. - Застосування сучасних технологій під час післядипломної підготовки сімейних лікарів в Україні (2015)
Пелипенко О. В. - Особливості підготовки лікарів-інтернів з фаху "Загальна практика–сімейна медицина" на кафедрі травматології та ортопедії, Павленко С. М., Півень Ю. М. (2015)
Льовкін О. А. - Використання симуляційних технологій при навчанні лікарів невідкладних станів, Серіков К. В. (2015)
Носов С. Г. - Лечение больных эпилепсией с проявлениями психических расстройств в практике семейного врача (2015)
Тутченко Л. П. - Наш досвід лікування каналікуліту (2015)
Дельва М. Ю. - Що необхідно знати і робити сімейним лікарям для немедикаментозної профілактики гострих порушень мозкового кровообігу, Саник О. В., Дельва І. І. (2015)
Пустовойт Г. Л. - Окремі аспекти вікового андрогенного дефіциту у чоловіків у діяльності лікаря загальної практики–сімейної медицини, Саричев Л. П., Ярмола Т. І., Ткаченко Л. А., М’якінькова Л. А. (2015)
Кошель І. В. - Дієтотерапія аспірин-асоційованого назального поліпозу (2015)
Ткаченко Л. А. - Діагностика болю у спині в роботі лікаря загальної практики–сімейної медицини, Ярмола Т. І., Пустовойт Г. Л., М’якінькова Л. А. (2015)
Боярчук О. Р. - Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря, Кінаш М. І., Гаріян Т. В. (2015)
Малик Н. В. - Деякі аспекти догляду сімейним лікарем пацієнтів з когнітивними порушеннями (2015)
Железнякова Н. М. - Особливості клінічної маніфестації хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на хронічний панкреатит, Пасієшвілі Т. М. (2015)
Трихлеб В. И. - Цикличность заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей и некоторых демографических показателей у взрослого населения Украины, Задорожная В. И., Шагинян В. Р., Дуда А. К., Ткачук С. И., Оперчук Н. И. (2015)
Матюха Л. Ф. - Підходи до антибіотикотерапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт на первинній ланці медичної допомоги, Титова Т. А., Тиш О. Б., Петрик І. О. (2015)
Потаскалова В. С. - Ауроподокс в терапии хронического обструктивного заболевания легких: клиническая эффективность и безопасность (2015)
Мищенко Л. А. - Терапевтические цели при лечении больных с метаболическим синдромом и артериальной гипертензией. Разбор клинического случая (2015)
Пастушина А. І. - Вплив мікроальбумінурії на стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2015)
Кошля В. І. - Стан активності судинного ендотеліального фактора росту, нітрогену та матриксної металопротеїнази-9 у жінок з раком грудної залози та ішемічною хворобою серця, Фероз Ш. (2015)
Приходько В. Ю. - Новые возможности в патогенетической терапии пациентов с хронической ишемией мозга и хронической ишемической болезнью сердца, Кашковский Д. О., Кононенко Е. А., Приходько В. М. (2015)
Кузмічов А. О. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих з колоректальним раком на тлі адгезивної дисфункції ендотелію (2015)
Федоров С. В. - Особливості імунної реактивності у хворих із синдромом хронічної серцевої недостатності, Глушко Л. В. (2015)
Топчий И. И. - Клиническая эффективность Мексиприма у больных с диабетической нефропатией в сочетании с ишемической болезнью сердца, Гальчинская В. Ю., Семеновых П. С., Дунаевская М. М., Якименко Ю. С. (2015)
Терещенко Л. А. - Возможности фармакотерапии пациентов с болью в нижней части спины (2015)
Галушко О. А. - Розлади дихання при гострому інсульті: особливості діагностики та лікування (2015)
Тринус К. Ф. - Арлеверт® – первая линия терапии головокружения (2015)
Муравльова О. В. - Автоімунний тиреоїдит: особливості клінічного перебігу та терапії (2015)
Потяженко М. М. - Проблема хронічної хвороби нирок у практиці сімейної медицини, Хайменова Г. С., Калаптуровська О. С. (2015)
Матюха Л. Ф. - Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків: фактори ризику, аспекти діагностики та основи профілактики, Орловська Н. В., Маяцька О. В. (2015)
Мокия-Сербина С. А. - Пути совершенствования подготовки врачей-интернов общей практики–семейной медицины по разделу "Педиатрия", Литвинова Т. В., Чечель В. В. (2015)
Ріга О. О. - Проблеми та перспективи розвитку дитячої паліативної допомоги в Україні, Марабян Р. В., Пеньков А. Ю., Осичнюк Л. М., Дрокіна В. М., Коновалова Н. М., Гордієнко І. В. (2015)
Василенко Н. В. - Досвід викладання педіатрії лікарям-інтернам за фахом "Загальна практика–сімейна медицина" (2015)
Мокія-Сербіна С. О. - Застосування пробіотиків різних груп у комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку, Шелевицька В. А., Шелевицька А. І. (2015)
Крючко Т. О. - Роль педіатра в умовах реформування галузі охорони здоров’я, Кушнерева Т. В., Вовк Ю. О. (2015)
Ельчанинова Т. И. - Цитологическая диагностика фоновых и предопухолевых процессов эпителия шейки матки у женщин репродуктивного возраста (2015)
Сюсюка В. Г. - Роль санаторного оздоровления беременных с экстрагенитальной патологией в снижении частоты акушерских осложнений (2015)
Говсєєв Д. О. - Стан вегетативної нервової системи та центральної гемодинаміки у жінок з повторною прееклампсією (2015)
Адаменко О. М. - Теоретичні основи конструктивної екології – нового наукового напрямку у Науках про Землю (2016)
Плаксій Л. В. - Роль системного аналізу та моделювання сталого розвитку в нафтогазопромислових районах (2016)
Яцишин Т. М. - Вплив нафтогазовидобутку на довкілля і перспективи фітоіндикації та фіторемедіації техногеннотрансформованих територій, Глібовицька Н. І. (2016)
Гринюк В. І. - Аналіз якості зворотних вод допоміжних об’єктів нафтогазовидобувного управління "Долинанфтогаз", Архипова Л. М. (2016)
Зорін Д. О. - Проблеми екологічної геології та екологічної безпеки геологічного середовища (2016)
Полутренко М. С. - Дослідження траекторій руху зважених частинок у закручених потоках та доцільність охолодження запиленого потоку повітря, Параняк Н. М. (2016)
Кундельська Т. В. - Оцінка забруднення оксидом вуглецю атмосферного повітря від автотранспорту по вул. Довгій в м. Івано-Франківську, Бринуш Н. П., Євчук О. П. (2016)
Качала Т. Б. - Спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбару (2016)
Атаєв С. В. - Зміни мутності води при зведенні берегоукріплювальних споруд як фактор впливу на життєдіяльність гідробіонтів річки (2016)
Зоріна Н. О. - Оцінка екологічного стану атмосфери міста Івано-Франківська методом ліхеноіндикації, Радловська К. О., Боднар Н. В., Голембйовська М. Ю. (2016)
Купчик О. Ю. - Визначення кореляції між вмістом важких металів у продуктах рослинництва та грунті при екологічному моніторингу (2016)
Забишний Я. О. - Про дослідження параметрів транспортних потоків та їх вплив на довкілля, Семчук Я. М., Долішній Б. В., Мельник В. М. (2016)
Кривомаз Т. І. - Визначення шкодочинності грибів для вирішення проблем екобезпеки дерев’яних конструкцій в будівництві, Перебинос А. Р. (2016)
Яхненко О. М. - Самозаростання відвалу фосфогіпсу як показник рівня техногенного навантаження на довкілля, Черниш Є. Ю., Пляцук Л. Д., Трунова І. О. (2016)
Корчемлюк М. В. - Дослідження зміни клімату та його наслідків в українській частині басейну р. Прут, Приходько М. М., Архипова Л. М. (2016)
Москальчук Н. М. - Вітрова енергетика – особливості оцінки впливу на навколишнє середовище (2016)
Качала С. В. - Проблематика та методика дослідження комплексного гідроекологічного ризику (2016)
Манюк О. Р. - Щодо оцінки енергетичного потенціалу відновлювальних джерел енергії Івано-Франківської області (2016)
Адаменко Я. О. - Обґрунтування найкращих технологій використання вітрової енергії доступних для впровадження у Карпатському регіоні (2016)
Мандрик О. М. - Аналіз використання потенціалу вітрової і сонячної енергії в Карпатському регіоні (2016)
Яремко О. Є. - Шляхи зменшення негативних наслідків повеней на річці Дністер, Витриховський Є. А. (2016)
Скрипник В. С. - Еколого-геоморфлологічний аналіз долини рр.. Бистриці Солотвинської у районі сс. Жураки-Старуня, Волос Х. М. (2016)
Адаменко О. М. - Маріямпіль і Єзупіль – найдавніші населення Галицького Придністров’я (2016)
Волошкіна О. С. - Методологія екологічних досліджень в екології (2016)
Рудько Г. І. - Локальний моніторинг довкілля територій (2016)
Архипова Л. М. - "Інноваційні ідеї в науці" - міжнародна конференція у підрозділі університету Клужнапока в м. Бая-Маре (Румунія), Шкіца Л. Є. (2016)
- Відомості про авторів (2016)
- Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2016)
Вихідні дані (2016)
Романенко О. О. - Банківський маркетинг і маркетингова стратегія, Антонюк Д. С. (2015)
Байков М. А. - Формування інтелектуального капіталу як орієнтир управління комерційною діяльністю туристичного підприємства, Захарін С. В., Казарян А. А. (2015)
Baranivska Yu. Yu. - The formation of organizational behavior of personnel in the organization (2015)
Bila O. O. - The formation of strategic potential of organisation in the market conditions (2015)
Богачева А. В. - Использование корелляционно-регрессионного анализа при определении доли условно-постоянных расходов (2015)
Верозуб О. С. - Конкуренція як спосіб співіснування підприємств в умовах ринкового середовища (2015)
Voloshena N. G. - The application of system approach in management the activities of the enterprise (2015)
Решетник Н. І. - Сучасні форми та методи партнерських зв’язків у бізнесі, Волянська І. В. (2015)
Гаврилюк В. К. - Вплив ділової репутації на конкурентоздатність та вартість компанії (2015)
Гаращенко Л. П. - Юридическое образование в Европе (2015)
Данченко Л. Г. - Сучасні стратегічні моделі типів керівництва та лідерства в організації, Гордина В. В. (2015)
Дацій Н. В. - Складові підвищення ефективності надання адміністративних послуг (2015)
Жежер К. Л. - Основні підходи та методики діагностики корпоративної культури сучасного підприємства (2015)
Лебедь Т. В. - Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту організацій (2015)
Літовкіна О. О. - Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного рівня регіональної економіки (2015)
Насікан Н. І. - Основні підходи до формування іміджу сучасної організації, Верещака О. Ю. (2015)
Nichay V. R. - Essence of human potential in the organization (2015)
Прокопів Ю. В. - Міжнародні стандарти якості в Україні та їх важливість в управлінні організацією (2015)
Решетник Н. І. - Сучасні фінансові проблеми через призму концепції сталого розвитку (2015)
Романенко О. О. - Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку (2015)
Tkachuk N. V. - The methodology of evaluation of competitiveness of enterprises (2015)
Хусаінов Р. В. - Економіки знань: сутність, складові, специфіка, Янченко А. Ю., Руденко М. М. (2015)
Чебан А. А. - Ефективна система мотивації праці як елемент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2015)
Чірікова Н. М. - Мотиваційні теорії персоналу і управління мотивацією праці (2015)
Гаращенко Л. П. - Правова характеристика цінних паперів: теоретичний аналіз, Шкуратовський В. С. (2015)
Шульпіна Н. В. - Маркетинговий аналіз особливостей поведінки споживачів освітніх послуг (2015)
Балабенко Е. В. - Генезис земельного налогообложения (2015)
Тарасенко Л. М. - Генезис теорий местного самоуправления (2015)
Савельев А. Н. - Инвестиционно-строительный процесс и его экономическая безопасность (2015)
Рытова Н. А. - Проблемы и подходы к регулированию общественной эффективности электроэнергетики, Беленцов В. Н. (2015)
Джерелей Д. А. - Социально-экономические аспекты реновации угольных предприятий путем размещения центров обработки данных, Великохатько С. В. (2015)
Вольская Е. М. - Теоретические основы кадрового обеспечения органов местного самоуправления, Васылева-Керян О. В. (2015)
Титул, зміст (2010)
Качала Т. М. - Проблеми кадрового забезпечення житлово-комунальної реформи (2010)
Лебедева С. Н. - Мировой финансово-экономический кризис и оплата труда: методологические основы и направления регулирования (2010)
Давиденко Н. М. - Сучасний стан розвитку корпоративного сектора в агропромисловому комплексі України (2010)
Маркова Н. С. - Передумови переходу України до економіки знань (2010)
Хромов Н. И. - Внутренняя структура человеческого капитала (2010)
Іванова В. В. - Людський капітал як фактор економічного зростання (2010)
Шпильова В. О. - Актуалізація пріоритетів і конкурентних переваг соціально-економічного розвитку регіону (2010)
Саєнко В. Г. - Економічний механізм реалізації організаційної функції виробництва послуги в пенітенціарній системі держави (2010)
Денисенко І. А. - Проблеми використання трудових ресурсів у аграрному секторі Луганської області (2010)
Гончаров Е. В. - Формирование методических основ разработки стратегии социального развития региона (2010)
Балтачеева Н. А. - Формирование эффективной системы управления трудовым потенциалом региона, Ганич Л. В. (2010)
Орлова А. А. - Механізм узгодження взаємодії регіонального ринку праці і системи професійної освіти (2010)
Чвертко Л. А. - Репродуктивні настанови молоді Східного Поділля та Центрального Придніпров’я як чинник відтворення трудового потенціалу регіону (2010)
Дробиш Л. В. - Тенденції розвитку ринку праці в регіоні (2010)
Тимошенко М. В. - Подходы к обоснованию направлений регулирования миграции трудовых ресурсов (2010)
Пасєка А. С. - Удосконалення організаційно-економічного механізму підвищення продуктивності праці (2010)
Борданова Л. С. - Особливості та напрями регулювання молодіжного ринку праці (2010)
Коваленко Н. С. - Особливості розвитку неформального сегмента ринку праці України в умовах глобальних трансформацій (2010)
Смалійчук Г. В. - Механізми транснаціонального обміну знаннями: особливості та можливість застосування в Україні (2010)
Гвоздик Н. М. - Макроекономічні умови ефективності інвестицій у людський капітал (2010)
Білоброва Т. О. - Закономірності та особливості циклічності розвитку ринків нерухомості (2010)
Шевченко А. Ф. - Мотивація в процесі формування конкурентоспроможного людського потенціалу, Рудич Л. В. (2010)
Куліков Г. Т. - Заробітна плата у сучасний кризовий період (2010)
Огуй Н. І. - Застосування інформаційних технологій в управлінні оплатою праці на підприємстві (2010)
Шимановска-Діанич Л. М. - Проектно-орієнтований підхід до управління розвитком персоналу (2010)
Завізєна Н. С. - Роль регіональної соціально-економічної системи у процесі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Карпенко Н. В. - Маркетингова діяльність підприємства в умовах інтеграційного розвитку (2010)
Міщук Г. Ю. - Статистичне дослідження використання робочого часу в Україні (2010)
Руденко Н. В. - Розвиток ринку праці в Україні: особливості впливу глобалізації (2010)
Сагалакова Н. О. - Економічна діагностика системи управління персоналом підприємства (2010)
Броницкая В. В. - Социально-экономические особенности мотивации в духовном производстве, Броницкий А. Н. (2010)
Дроботова М. В. - Модель оплати праці збутового персоналу в ринкових умовах (2010)
Долинина Т. Н. - Сущность заработной платы: функциональный подход (2010)
Бервено О. В. - Особенности мотивации труда в современных условиях (2010)
Коляденко Д. Л. - Розробка системи показників як механізму реалізації інтеграційних процесів контролінгу (2010)
Фертюк С. В. - Особливості організації та ефективності маркетингових взаємодій у системах сучасного менеджменту (2010)
Монастирська Г. В. - Мотивація в умовах кризи, або криза мотивації (2010)
Чернушкіна О. О. - Застосування методу кваліметрії для оцінювання діяльності працівників підприємства (2010)
Литвин О. В. - Проблеми соціально-економічної ефективності управління персоналом у сучасних умовах (2010)
Балика О. - Розвиток персоналу в системі стратегічного управління (2010)
Сисоєва Л. Ю. - Інвестиційні групи як сучасний тип інтеграційних об’єднань на інвестиційному ринку України (2010)
Бублик М. І. - Роль новітніх технологій у розробці сучасних маркетингових стратегій банків, Королишин Н. Р. (2010)
Писаренко В. П. - Проблеми підготовки управлінських кадрів для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як елемент управління персоналом у XXI ст. (2010)
Титул, зміст (2016)
Мамутов В. К. - Правовые аспекты регионального управления (2016)
Віхров О. П. - Правові засади реформування ринку електричної енергії (2016)
Дегтяр Я. Р. - Бюджетні правопорушення як підстави відповідальності за чинним законодавством України (2016)
Дутов М. М. - Напрями удосконалення правового регулювання транзитного потенціалу України, Сидоренко В. В. (2016)
Чорна Ю. В. - Інститут банкрутсва як універсальна система норм урегулювання відносин неплатоспроможності (2016)
Апанасенко К. І. - Торгові та промислові привілеї як історичні прототипи прав за документами дозвільного характеру (2016)
Григорчук М. В. - Господарське право в системі права України (2016)
Заєць О. М. - Особливості організації й тактики дій слідчого у ході розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування (2016)
Колосова О. Е. - Правові засоби стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії як один із пріоритетних напрямів горизонтальної державної допомоги в Україні (2016)
Герасименко Н. О. - Правове регулювання приватизації державного майна: нові підходи та їх економічна доцільність (2016)
Гостєва О. Ю. - Податок на нерухоме майно: наукові тенденції та новації (2016)
Гудіма T. C. - Проблеми правового забезпечення фінансової реструктуризації в Україні (2016)
Зельдіна О. Р. - Зміна податкового законодавства: проблеми і шляхи їх вирішення (2016)
Джумагельдієва Г. Д. - Законодавство про спеціальні дозволи на користування нафтогазовими родовищами в контексті євроінтеграції України, Кулик М. О. (2016)
Медвідь А. Б. - Правова регламентація прав та основоположних свобод людини у конституційних актах та їх проектах Української Народної Республіки 1917—1921 років (2016)
Єремєєва Н. В. - Проблеми податкового стимулювання раціонального використання та охорони земель (2016)
Нестеров Г. Г. - Економіко-правові засади формування територіальних громад у контексті розвитку міських агломерацій, Волкова А. О. (2016)
Устименко В. А. - Теоретико-правові питання управління корпоративними правами територіальних громад, Зельдіна О. Р. (2016)
Звернення до Президента України представників юридичної громадськості щодо загрози декодифікації господарського законодавства та дестабілізації правил ведення бізнесу в Україні (2016)
Меморандум учасників круглого столу "Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства України" щодо неприпустимості декодифікації господарського законодавства України (2016)
Айстраханов Д. Д. - Математичне моделювання професійної компетентності кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2014)
Артюшина М. В. - Інноваційно-зорієнтований підхід до професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників (2014)
Бородієнко О. В. - Система розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів з продажу телекомунікаційних послуг та обслуговування абонентів (2014)
Гириловська І. В. - Моніторингові дослідження в освіті (2014)
Дубініна О. М. - Критеріальні характеристики математичної культури майбутнього фахівця з програмної інженерії (2014)
Корень А. М. - Конкретизація принципів формування змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів як наукова проблема (2014)
Кулалаєва Н. В. - Умови формування готовності до безпечної самореалізації вихованців закладів освіти (2014)
Пятничук Т. В. - Диференційований підхід до формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних у навчально-виробничому процесі ПТНЗ (2014)
Романов Л. А. - Технологія конструювання тестів у контексті вдосконалення контрольно-оцінювальної діяльності у професійно-технічній освіті (2014)
Єльникова Г. В. - Особливості управління розвитком професійно-технічної освіти в ринкових умовах (2014)
Величко Н. О. - Проблема розвитку професійної компетентності методистів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Ворона В. О. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів у ВНЗ (2014)
Гаврилюк О. О. - Девіантна поведінка підлітків та її профілактика у роботі соціального педагога у навчальному заклад (2014)
Козубцев І. М. - Структура методологічної компетентності аспірантів системи вищої військової освіти (2014)
Михнюк М. І. - Види і сутність функцій розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2014)
Сейдаметова З. С. - Программная инженерия: обучение проектированию с использованием IBM Rational Rhapsody и IBM RationalArchitect, Ильясова Ф. С. (2014)
Горбатюк Р. М. - Інтенсифікація навчально-розвивальної діяльності студентів в системі Мобільного навчання, Тулашвілі Ю. Й. (2014)
Козяр М. М. - Проблемна лекція як методичний інструмент навчання охорони праці майбутніх вчителів технологій, Тимощук О. С. (2014)
Корогод Н. П. - Співробітництво університетів й підприємств у процесі інноваційного розвитку – європейський досвід, Новородовська Т.С. (2014)
Кошарна Н. В. - Теоретико-методологічні засади в системі педагогічної підготовки вчителів у Швеції (2014)
Кравець С. Г. - Формування ключових компетентностей у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців ресторанного сервісу: результати педагогічного експерименту (2014)
Мацейко О. В. - Модель використання електронних навчально-методичних комплексів у підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі (2014)
Мельник О. В. - Сучасні світові тенденції і проблеми викладання економіки у вищих навчальних закладах (2014)
Павленко І. О. - Модель формування валеологічного мислення студентів – майбутніх учителів природничих спеціальностей (2014)
Ситник О. І. - Генезис концептуальних ідей освіти дорослих в освітній системі Ірландії (2014)
Спіцина А. Є. - Професійна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх економістів (2014)
Шевеля В. В. - Скрэтч - анализ формирования подповерхностных слоев при трении термообработанной стали, Олександренко В. П., Трытек А. С., Coкoлaн Ю. C. (2015)
Луцак Д. Л. - Зміцнення робочих органів обладнання для виготовлення паливних брикетів та гранул, Пилипченко О. В., Бурда М. Й. (2015)
Венцель Є. С. - Визначення раціонального строку служби робочих рідин гідроприводів будівельних машин за коефіцієнтом протизношувальних властивостей, Орел О. В. (2015)
Венцель Є. С. - Збільшення зносостійкості ножів землерийно-транспортних машин, Щукін О. В. (2015)
Войтов В. А. - Моделирование процессов трения и изнашивания в трибосистемах в условиях граничной смазки. Часть 2. Результаты моделирования, Захарченко М. Б. (2015)
Максимчук Д. М. - Лінеаризована задача про тиск двох співвісних попередньо напружених циліндрів на пружній шар з початковими (залишковими) напруженнями (2015)
Романюк В. В. - Рівнозважені склади двошарових персептронів, навчених на даних з гаусовими шумами, у комітетах бустингу для високоточного дискретного відслідковування станів зносу з урахуванням похибок і зсувів у статистичних даних (2015)
Сорокатий Р. В. - Напружений поверхневий стан дискретно зміцнених поверхонь тертя, Диха М. О., Посонський С. Ф. (2015)
Свідерський В. П. - Підвищення зносостійкості поршневого ущільнення компресорної установки СО-243-1, Константинова Т. Є., Кириченко Л. М., Декалюк Д. Ю. (2015)
Пастух І. М. Соколова Г. М. - Концепція досліджень зносостійкості металевих деталей, азотованих в тліючому розряді з автономними параметрами (2015)
Кудрін А. П. - Безрозбірні технології відновлення деталей прецезійних пар тертя (2015)
Дудчак Т. В. - Дослідження трибологічних властивостей мідно - фторопластових композицій та розробка комбінованого поршня (2015)
Каплун П. В. - Влияние ионного азотирования на долговечность открытых зубчатых передач, Гончар В. А. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Кінетика зміни товщини змащувального шару при напрацюванні, Білякович О. М., Савчук А. М., Міланенко О. А., Туриця Ю. О., Кущ О. І. (2015)
Диха О. В. - Розрахунково-експериментальне моделювання впливу температури і модифікації моторної оливи на зносостійкість сталевих зразків, Гедзюк Т. В. (2015)
Хлопенко Н. Я. - Разностные схемы и точность решения термогидродинамических уравнений смазки подпятника Рэлея, Сорокина Т. Н. (2015)
Попов В. А. - Оцінка впливу метеорологічних і географічних факторів при оцінюванні режимів роботи систем сонячного теплопостачання, Ярмолюк О. С. (2016)
Бурбело М. Й. - Вибір перерізу кабелів в розподільних мережах напругою 10(6) кВ за економічністю, Мельничук Л. М. (2016)
Кирик В. В. - Розрахунок геоелектричного поля при геомагнітних збуреннях, Нагорний Р. В. (2016)
Кравченко В. П. - Інструментальне визначення інсоляції в районі м. Одеси, Кравченко Є. В., Бондар І. В. (2016)
Буслова Н. В. - Оцінка стану ізоляції самонесучих ізольованих проводів при їх виробництві та експлуатації, Князєв Б. О. (2016)
Денисюк С. П. - Енергетичні, економічні та екологічні показники енергоефективності, Василенко В. І. (2016)
Калмыкова Ю. С. - Рациональные пути использования отвальных доменных шлаков, Ларин В. И., Хоботова Э. Б. (2016)
Шевчук С. П. - Енергоресурсозберігаючі мехатронні методи збагачення вугілля з силовим видаленням складових компонентів, Зайченко С. В., Вапнична В. В. (2016)
Карпенко Д. С. - Энергетическая эффективность фотоэлектрической системы с водяным охлаждением, Дубровская В. В., Шкляр В. И. (2016)
Шовкалюк М. М. - Аналіз теплових потоків через підлогу залежно від архітектурних особливостей будівель, Суходуб І. О., Войналович О. О. (2016)
Кєсова Л. О. - Системи та технології пневматичного золовидалення ТЕС, Кравчук Г. В. (2016)
Коньшин В. И. - Анализ технического состояния выгородки реактора энергоблока №1 ОП ЮУАЭС, Евлахович Г. Ю. (2016)
Боженко М. Ф. - Каскадна утилізація теплоти димових газів опалювальних водогрійних котелень, Перевьорткіна І. Я. (2016)
Закладний О. О. - Дослідження факторів впливу на енергетичні характеристики електромеханічних систем, Брижіцький Є. Г. (2016)
Мейта А. В. - Исследование факторного поля паровой машины (2016)
Бодюк А. В. - Фіскальний аспект транзитного транспортування енергетичних вуглеводневих ресурсів (2016)
Вовк О. О. - Альтернативне виробництво біопалив з супутніх продуктів нафтових плям, Кравчук Р., Луц А. О., Аденій К., Гладишева В. А. (2016)
Сулейманов В. Н. - Комплексное решение технико-экономических и экологических задач по снижению выбросов парниковых и вредных газов, летучих веществ в электроэнергетике, Янковская Е. М. (2016)
Калінчик В. В. - Вибір принципів побудови системи контролю шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища (2016)
Стецик Ю. - Ченці Лішнянського василіанського монастиря Св. пророка Іллі: біографічні відомості (1773 – 1774 рр.) (2015)
Тельвак В. - Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект, Педич В. (2015)
Ільницький В. - Напади підрозділів УПА на обласні, міські та районні центри у ВО-4 "Говерля" (1944 – 1948) (2015)
Барвінська П. - Дипломатична діяльність Миколи Порша (2015)
Галик В. - До історії взаємин та співробітництва Івана Франка з редактором "Gazety Naddniestrzańskiej" – Едмундом Леоном Солецьким (за матеріалами епістолярної спадщини) (2015)
Савчук І. - Редакційна політика Михайла Грушевського в журналі "Україна" (до 1918 р.) (2015)
Фелонюк А. - Привілей на ярмарки містечку Стремільче 1716 р. (2015)
Біла С. - Унійні процеси у Львівській єпархії в польській історіографії ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (2015)
Хомич Л. - Педагогічна діяльність Бруно Шульца в навчальних закладах Дрогобича міжвоєнного періоду (2015)
Гриневич Т. - Історична україніка у творчості Йоахіма Лелевеля (2015)
Маркович М. - Філософсько-релігійні погляди імператора Юліана Відступника (2015)
Олійник М. - Преторіанська гвардія у період правління імператора Тиберія (2015)
Руда О. - Державна політика Другої Речі Посполитої в національній сфері у 1918 – 1926 роках (2015)
Петречко О. - Професор Львівського університету Соломон Якович Лур’є (2015)
Лазорак Б. - "Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV": невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.) (2015)
Список скорочень (2015)
Реферати (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Krutiy Yu. S. - Forced harmonic oscillations of the Euler-Bernoulli beam with resistance forces (2015)
Kostyk K. O. - Nanodispersed boriding of titanium alloy, Kostyk V. O. (2015)
Melentiev R. Yu. - The new designs of diamond drill bits for composite polymers tooling (2015)
Petrov L. M. - Physico-mathematical model of motor vehicle of divided weight with unifying energetic element, Borisenko T. M., Lysyi O.V. (2015)
Kokol E. O. - Structural optimization of static power control programs of nuclear power plants with WWER-1000 (2015)
Wysochin V. V. - Structural factors of solar system cluster ground coupled storage rationalization, Golovatyuk A. S. (2015)
Shevchenko M. V. - The generalized model of organization and planning of regional gas supply monitoring (2015)
Shvets P. S. - The computer-aided design of rubber-metal products, Lebedeva O. Yu., Bondarenko V. V. (2015)
Omelchuk A. A. - Optimal control of the vessel motion process at the broadside slip, Rudakova G. V., Polivoda O. V. (2015)
Kоlesnikova K. V. - Ergodicity of project management system, Оlekh T. M., Barchanova Yu. S., Vasilieva V. Yu. (2015)
Mykytyuk M. Y. - Pulse method of watchdog device building for subscriber telephone lines control, Khoma V. V. (2015)
Sadchenko A. V. - The algorithm of random length sequences synthesis for frame synchronization of digital television systems, Kushnirenko O. A., Troyansky A. V. (2015)
Golofeyeva M. O. - The uncertainties calculation of acoustic method for measurement of dissipative properties of heterogeneous non-metallic materials, Tonkonogy V. M., Golofeyev Yu. M. (2015)
Makarova T. V. - The inertial properties of pulsing interflow area of counterflow hydrodynamic radiator, Zhukova A. V. (2015)
Sozanskyi M. A. - Synthesis of ZnS thin films from aqueous caustic of trisodium citrate and their properties, Shapoval P. I., Yatchyshyn I. I., Stadnik V. E., Gladyshevskii R. E. (2015)
Ivanchenko A. V. - Investigation of technologies for producing organic-mineral fertilizers and biogas from waste products (2015)
Жукович І.А. - Методологічні аспекти формування вибіркової сукупності звітних одиниць для проведення обстеження інноваційної діяльносіт підприємств (2015)
Моцний Ф. В. - Сучасний базовий інструментарій математичної статистики. Частина II (2015)
Ященко Л. О. Мотузка О. М. - Алгоритм побудови та інтерпретація графіка "Дослідження бізнес-циклу" (2015)
Момотюк Л. Є. - Роль фінансових методів та інструментів у забезпеченні економічного зростання (2015)
Didmanidze I. - The Technologies of Cardo Shipment by Water Transport, Tsitskishvili G. (2015)
Дубас Р. Г. - Оцінка розвитку та прогнозування процесів капіталізації та декапіталізації лісогосподарського комплексу (2015)
Дудченко М. А. - Роль іноземних інвестицій у підвищенні національної конкурентоспроможності (2015)
Райковська І. Т. - Еволюція концепції стратегічного управління підприємством (2015)
Амалян А. В. - Визнання доходу та облік операцій в рамках партнерських бонусних програм (2015)
Верига Ю. А. - Види та облік фінансових резервів торгівельного підприємства (2015)
Гедз М. Й. - Методологічні та організаційні основи управлінського контролю на підприємстві (2015)
Герасимович А. М. - Економічна сутність господарських операцій як основа облікового розмежування монетарних і немонетарних активів (2015)
Висоцький В. А. - Засоби та методи силової підготовки спортсменів, Линник А. М. (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Титул, зміст (2010)
Зінкевич Н. І. - Використання та збереження трудового потенціалу України в умовах фінансової кризи та роль державної служби зайнятості (2010)
Березін О. В. - Сучасні підходи до організації соціального забезпечення та захисту населення (2010)
Гнибіденко І. Ф. - Трансформація трудового потенціалу на ринку праці в Україні (2010)
Дядик Т. В. - Трудова та соціальна реалізація робочої сили на ринку праці (2010)
Новак І. М. - Гендерна рівність і базові індикатори ринку праці в Україні (2010)
Хурдей В. Д. - Самомаркетинг – основа формування конкурентоспроможності трудових ресурсів (2010)
Іоненко К. В. - Особливості становлення системи корпоративного управління на фондовому ринку (2010)
Бендасюк О. О. - Американський досвід створення державного механізму забезпечення соціально-економічної безпеки (2010)
Шишкіна О. О. - Використання зарубіжного досвіду в обґрунтуванні структури національної моделі пенсійного забезпечення (2010)
Трофімчук Т. М. - Проблеми продуктивного використання людського капіталу в суспільному виробництві (2010)
Давыдов Д. С. - Актуализация социальных и духовных факторов эволюции глобального хозяйства, а также их влияние на социальную политику и человеческое развитие (2010)
Березіна О. Ю. - Адаптація моделей корпоративної соціальної відповідальності до національних умов (2010)
Сандига І. В. - Структуроутворюючі елементи регіональних систем України (2010)
Черевко О. О. - Особливості державного регулювання стратегічного потенціалу регіонального розвитку (2010)
Караченцева К. О. - Антикризове управління на вітчизняному ринку робочої сили (2010)
Сурай А. С. - Аналіз чинників, що впливають на структуру та розвиток регіонального ринку житлової нерухомості (2010)
Кулиш О. С. - Экономическое неравенство: гендерный подход (2010)
Кондрацька О. В. - Формування довгострокового попиту на працю: синергетичний підхід (2010)
Баланда Д. А. - Інноваційні моделі зайнятості в розвинених країнах (2010)
Стопчак А. Ю. - Стан і перспективи соціального кредитування в Україні (2010)
Фомішин С. В. - Діалектика індустріального та постіндустріального розвитку України (2010)
Луцишин О. О. - Теорія та практика формування капіталу кредитними спілками у контексті надання фінансових послуг (2010)
Джаман М. О. - Сучасні аспекти кадрового менеджменту в системі антикризового управління підприємством, Гончаров Г. О. (2010)
Тютюнникова С. В. - Достойный труд как форма разрешения противоречий социально-трудовой сферы (2010)
Нестуля С. І. - Лідерство – необхідна умова і об’єктивна потреба в нових реаліях сучасного світу (2010)
Федунець А. Д. - Інформаційні технології у системах прийняття рішень (2010)
Василик А. В. - Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства (2010)
Никифоренко В. Г. - Формування системи розвитку персоналу з залученням експертних систем, Кравченко В. О. (2010)
Шульга В. Г. - Возможно ли использование теорем нечетких множеств для управления персоналом? (2010)
Гарват О. А. - Підвищення ефективності матеріального стимулювання праці (2010)
Кулик М. В. - Cучасні засоби мотивування праці персоналу туристичного підприємства (2010)
Д’яченко Ю. Ю. - Інвестиції в соціальний капітал як один зі способів розвитку персоналу промислових підприємств (2010)
Савицька Н. Л. - Актуалізація нових якостей людини в умовах становлення економіки знань (2010)
Тужилкіна О. В. - Кількісна оцінка мотивації праці у роздрібній торгівлі (2010)
Максюта В. В. - Особливості оплати праці торгового персоналу (2010)
Мисникова Л. В. - В анализе не бывает мелочей, Куриленко В. В. (2010)
Карпенко Є. А. - Процесно-орієнтоване управління персоналом підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Сичова К. В. - Корпоративна пенсійна програма в рамках кадрової політики підприємства (2010)
Наумова О. О. - Аналiз взаємозв’язкiв у системi "інновація – управлiння знаннями – персонал" (2010)
Бритвіна Є. М. - Сучасні проблеми конкурентоспроможності персоналу на торгових підприємствах (2010)
Салогубова В. М. - Розрахунок загальної рейтингової оцінки ВНЗ при визначенні його рівня конкурентоспроможності (2010)
Марущак Л. І. - Теоретико-методичні засади формування обліку відходів на підприємствах (2010)
Гурман О. М. - Формування гуманістичних цінностей у сучасного студентства в українських реаліях (2010)
Рыбалко В. Н. - Мотивация молодёжи к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда Донецкой области (2010)
Жеребченко Т. І. - Економічні аспекти управління якістю освіти в умовах глобалізації (2010)
Скоробогатова В. И. - Оценивание электрических нагрузок по допустимому нагреву в действующих электрических системах с учетом реактивной составляющей, Кулик Б. И. (2014)
Разумный Ю. Т. - Энергетические показатели современных угольных подъемных установок шахт, Рухлов А. В., Крамаренко С. А. (2014)
Кузнецов В. В. - О влиянии гармонического состава питающего напряжения на энергетические показатели асинхронного двигателя и выбор средств для их повышения (2014)
Азюковський О. О. - Потенціал підземного металевого трубопроводу сформований електротехнічною системою електрохімічного захисту (2014)
Grebeniuk A. N. - Safety cutout device while breaking aerial contact wire in traction networks (2014)
Шкрабец Ф. П. - Оценка состояния повреждаемости в электроустановках напряжением выше 1000 В горных предприятий, Остапчук А. В, Кириченко М. С. (2014)
Матусевич О. О. - Удосконалення системи діагностування силових трансформаторів тягових підстанцій електрифікованих залізниць (2014)
Дыбрин С. В. - Составляющие нагрузки тяговой преобразовательной подстанции бесконтактного шаВтного транспорта, Сиверин И. С. (2014)
Shkrabets F. P. - Modern development principles of protection and diagnostics in mining facilities mains and distribution grids, Ostapchuk A. V. (2014)
Ковшов Г. Н. - Разработка имитационной модели управления ориентацией бурового снаряда, c учетом влияния температурной погрешности датчиков его положения в пространстве, Ужеловский А. В. (2014)
Коптовец А. Н. - Обеспечение безопасности перемещения буровых станков, Денищенко А. В., Зиль В. В, Юрченко О. О. (2014)
Фарис Самир Расми Альхори. - Автоматический анализатор степени загрузки шаровой мельницы рудой по сигналам активной мощности электродвигателей магнитного сепаратора и мельницы (2014)
Семененко Е. В. - Определение параметров карты намыва при складировании отходов обогащения с концентрацией пасты, Лапшин Е. С., Киричко С. Н. (2014)
Новицкий И. В. - Метод непараметрической идентификации нелинейных динамических объектов управления обогатительной технологии, Костина Е. И. (2014)
Богушевський В. С. - Нечітке управління киснево-конвертерного процессу, Зубова К. М. (2014)
Чернецкий Е. В. - Отработка поведения модели тепловой работы проходной печи при регулировании подачи топлива, Томилин Е. М., Чичикало Н. И., Олейник О. Ю., Черная Е. С. (2014)
Bakutin A. V. - Optimal speed regulator of the metal-cutting machine tool main drive (2014)
Радченко В. В. - Форсування збудження й динаміка перехідного процесу гідрогенератора (2014)
Варченко Ю. Е. - Промислові випробування стопорно-фіксуючого пристрою скребкового конвеєра із додатковим храповим механізмом, Мельник Н. О., Авєршин А. О., Безручко О. Є. (2014)
Моня А. Г. - Торможение шахтного локомотива на затяжном уклоне при пульсирующем тормозном моменте (2014)
Самойленко А. А. - Ефективне демпфірування коливань в розгалужених електромеханічних силових системах гібридних транспортних засобів гірничої промисловості, Ципленков Д. В. (2014)
Panchenko V. I. - Efficiency of permanent magnet in electric generators with magnetoelectric excitation, Fedorov S. I., Sukhova V. V. (2014)
Самуся В. І. - Напружено-деформований стан каната з безмежною кількістю тросів при навантаженні розподіленим дотичним зусиллям, Колосов Д. Л. (2014)
Кошеленко Е. В. - О критерии экономичности в математической задаче расчета КПД электромеханической системы "электрическая сеть – привод – компрессор – пневмосеть", Бобров А. В. (2014)
Випанасенко С. І. - Визначення ефективності заходів з енергозбереження в системі енергопостачання технологічного об’єкта, Дрешпак Н. С. (2014)
Рубан В. Д. - Снижение энергоемкости приготовления структурированных суспензий за счет измельчения угля при транспортировке, Подоляк К. К. (2014)
Машурка С. В. - Дослідження роботи фотогальванічних елементів в умовах Дніпропетровської області (2014)
Chernaja V. - Evaluation of actual and possible necessary-duty electric trains with permissible under heating conditions of traction motors (2014)
Нікітенко А. В. - Показники якості електричної енергії рекуперованої на електрифікованих ділянках постійного струму (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Требования к оформлению статей (2014)
Євдокімова О. О. - Інформаційно-психологічні впливи в умовах соціальної аномії (2015)
Кондрацька Н. М. - Еволюція системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні (2015)
Наумова Н. М. - Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України (2015)
Грушевський В. А. - Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби (2015)
Єфіменко М. Ю. - База даних як об’єкт інформаційних правовідносин (2015)
Ільков В. В. - Застосування міжнародно-правових актів як джерел адміністративно-процесуального права щодо виконання судових доручень судів України (2015)
Кирилюк І. В. - Приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві (2015)
Кобзєва Т. А. - Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України (2015)
Пабат О. В. - Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки (2015)
Процких О. Ю. - Інформаційна взаємодія національної поліції України з органами публічної влади та громадськістю (2015)
Райнін І. Л. - Розвиток освіти в Харківському регіоні (2015)
Федорчук М. В. - Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні (2015)
Болвінов С. П. - Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування (2015)
Брильов М. О. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг (2015)
Євдокіменко С. В. - Судово-економічна експертиза у протидії правопорушенням у банківській сфері (2015)
Іванцова О. В. - Організація взаємодії слідчих з органами державного фінансового контролю при виявленні злочинів на підприємствах галузі цукрового виробництва (2015)
Качмар Б. М. - Окремі аспекти чинників, що впливають на ефективність протидії організованій злочинності в сучасних умовах (2015)
Купенко С. А. - Зміст поняття "розвідувальне опитування" (2015)
Мірошніченко Т. О. - Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів (2015)
Чумак В. В. - Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій "ARAS": досвід та перспективи використання в Україні (2015)
Худякова О. В. - Вимоги до кандидатів на службу в поліції (2015)
Бандурка С. С. - Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства (2015)
Бахаєва А. С. - Юридична природа недійсного правочину (2015)
Киричок А. В. - Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист (2015)
Пуль С. І. - Особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві (2015)
Серебряник О. О. - Визначення місця інформації про особу в системі об’єктів цивільних прав (2015)
Ходак Є. С. - Правові засади відшкодування банківських вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Большакова А. М. - Управлінські здібності у структурі професійно важливих якостей керівного складу ОВС України: життєтворчий підхід (2015)
Геращенко О. В. - Соціально-психологічні детермінанти бродяжництва підлітків (2015)
Жданова І. В. - Професійне здоров’я правоохоронців як предмет психологічного дослідження (2015)
Макаренко П. В. - Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ, Ларіонов С. О. (2015)
Мілорадова Н. Е. - Простір професійного розвитку як невід’ємна складова професіогенезу особистості (2015)
Смірнова О. М. - Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень) (2015)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2015)
Випускні дані (2015)
Титул, зміст (2010)
Семів Л. К. - Трансформація ціннісних орієнтацій інтелектуальної еліти (2010)
Брітченко І. Г. - Вплив малого бізнесу на регіональний розвиток (2010)
Муромець Н. Є. - Класифікація трудових потоків на ринку праці в умовах ринкової трансформації (2010)
Левін П. Б. - Пріоритети ринку праці та професійно-технічної освіти (2010)
Коломицева О. В. - Оптимізація механізму державного регулювання структурних змін в економіці України (2010)
Герасименко Г. В. - Корпоративні соціальні інвестиції в Україні: проблеми визначення та оцінки (2010)
Ткаченко Ю. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності та особливостей соціальних послуг (2010)
Дармограй В. І. - Генезис поняття "просторова конкуренція" (2010)
Кравець І. М. - Трудовий потенціал регіону: освітньо-професійний аспект розвитку (2010)
Атаманюк Р. Ф. - Особливості функціонування ринку праці у галузі сільського господарства України (2010)
Ворона П. В. - Механізми державної підтримки малого і середнього бізнесу (зарубіжний досвід), Мучник А. М. (2010)
Ткаченко Л. Г. - Проблеми соціального забезпечення зайнятих у сфері малого бізнесу (2010)
Пустовіт М. В. - Трудовий потенціал: еволюція наукових уявлень (2010)
Ніконов А. В. - Ідентифікація факторів впливу на розвиток нафтогазового сектора регіону (2010)
Гунько В. І. - Діагностика регіональних проблем використання інтелектуального потенціалу (2010)
Фімяр С. В. - Регіональні проблеми формування споживчого ринку в Україні (2010)
Любченко О. М. - Проблема відтворення населення: регіональні особливості (2010)
Родічева І. С. - Дисбаланс на ринку праці України: регіональний аспект (2010)
Лісогор Л. С. - Ризики на ринку праці України: вплив кризових тенденцій (2010)
Атаманюк Ю. Ф. - Розвиток людського капіталу як пріоритетний напрям підвищення продуктивності праці та соціально-економічного зростання (2010)
Васильєв О. А. - Оцінка бідності населення України за умовами життя (2010)
Терець В. М. - Ендогенні фактори депопуляції в Україні: досвід порівняльного аналізу (2010)
Петрова І. Л. - Причина і природа стратегічного управління персоналом (2010)
Костишина Т. А. - Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності системи оплати праці в контексті управління персоналом (2010)
Войнаш Л. Г. - Особистісні якості керівника як передумова ефективної кадрової політики (2010)
Лукьянченко Н. Д. - Формирование позиционной кадровой политики предприятия, Доронина О. А. (2010)
Ткачук О. М. - Наслідки світової фінансової кризи для роздрібної торгівлі України (2010)
Катеринчук І. С. - Мотивування і ефективне застосування мотиваційних стимулів, Кулик В. М., Овчар М. М. (2010)
Сардак Е. В. - Маркетинговый подход к мотивации персонала предприятия (2010)
Ярова І. І. - Інтернет-технології у формуванні кадрового потенціалу підприємств (2010)
Мазур В. С. - Сучасна кадрова стратегія підприємства (2010)
Скляр Г. П. - Проблеми формування соціального капіталу підприємств торгівлі споживчої коопераціїI, Мокєрова Н. В. (2010)
Савіна Н. Б. - Системний підхід в управлінні персоналом малих підприємств (2010)
Захарова О. В. - Інвестиційна складова ефективної кадрової політики підприємства (2010)
Звонар В. П. - Узагальнення теоретичних підходів до визначення категорії фонду оплати праці (2010)
Орищенко М. М. - Формування та облік резервів щодо розрахунків з працівниками з оплати праці торговельних підприємств України (2010)
Отенко В. И. - Раціональний підхід до визначення стратегічних пріоритетів підприємства (2010)
Тягунова Н. М. - Маркетинговий потенціал роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України, Тягунова З. О. (2010)
Осьмірко І. В. - Забезпечення інтелектуалізації праці за рахунок створення навігатора інтелектуального капіталу (2010)
Дзекун Ю. О. - Розвиток персоналу як складова мотивації трудової діяльності (2010)
Соколова Н. С. - Менеджмент персоналу як інструмент забезпечення якості продукції АПК (2010)
Авсеенко Н. Н. - Методика оценки сложности труда как основа построения системы оплаты труда в здравоохранении (2010)
Мачула Г. І. - Освіта як передумова продуктивної зайнятості в аспекті гідної праці (2010)
Степанова Л. В. - Методологічні підходи до вимірювання якісних показників трудового потенціалу торговельних підприємств (2010)
Рокитянська В. М. - Концептуальні засади формування конкурентної стратегії управління персоналом (2010)
Корсаков Д. О. - Сутність конкурентних переваг системи управління персоналом (2010)
Брінцева О. Г. - Оцінка макроекономічної ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом, Грішнова О. А. (2010)
Михайленко О. М. - Оцінка нестабільності макросередовища роздрібної торгівлі України (2010)
Крючко О. С. - Кадрова політика як складова ефективного розвитку підприємств торгівлі (2010)
Корчака С. М. - Компетентність персоналу як складова стратегічного управління підприємством (2010)
Бенях В. В. - Еволюція сутності мотивації праці (2010)
Арестова Л. М. - Методика оцінки екологічної безпеки продукції рослинництва, Глінкіна Д. В. (2010)
Ларичева А. В. - Новые игровые технологии в современном обучении персонала (2010)
Кравченко О. О. - Економіко-правові аспекти вдосконалення оплати праці в сучасних умовах (2010)
Церклевич В. С. - Забезпечення умов інтегрування студентів з обмеженими функціональними можливостями в освітнє середовище як складова соціальної політики ВНЗ (2010)
Безуглая Л. Р. - Терминосистема имплицитности в лингвистике (2016)
Ільченко М. Л. - Реалізація стратегії емоційної аргументації на синтаксичному рівні в американських передвиборчих теледебатах, Рижкова В. В. (2016)
Лавриненко И. Н. - Язык кино в аспекте диахронии (2016)
Музейник І. В. - Орфографія як інструмент політичної боротьби (на матеріалі французької мови) (2016)
Безугла Т. А. - Часткова креолізація американських і німецьких рекламних текстів (2016)
Kovalchuk L. V. - Redistribution of interlocutors’ roles as a factor of topic recontextualization (2016)
Кулініч Я. Ю. - Комплімент як гібридний мовленнєвий акт в англомовному дискурсі (2016)
Устименко С. Є. - Вербальні та невербальні засоби актуалізації непрямої респонсивної реакції адресата в англомовному побутовому дискурсі (2016)
Дойчик О. Я. - Лінгвокогнітивні параметри комплексної іронії в ідіостилі Дж. Барнса (2016)
Медведь М. Н. - Лексические средства реализации концепта COMPLAINT/ЖАЛОБА в английской языковой картине мира (2016)
Калюжная А. Б. - Ключевые концепты англоязычного детективного дискурса (2016)
Шишкіна К. І. - Метафора як підґрунтя евфемістичної номінації соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний аспект (2016)
Шевченко И. С. - AПA-стиль в научной публикации (2016)
Романова Н. В. - Лексичні засоби об’єктивації базових емоцій у німецькій мові першої четверті ХХІ століття (на прикладі оповідань А. Пент "Lexikon der Angst”) (2016)
Кірносова Н. А. - Китайський ієрогліф як художній феномен (2016)
Манжос Я. Ю. - Семантична організація термінів, що позначають злочини проти суспільства (2016)
Molodcha N. - Systemic and innovative lexicon of the economic discourse (2016)
Оніщенко Н. А. - Основні характеристики ептонімів та чинник автора в процесі ептонімізації та деептонімізації (на прикладі німецькомовних ептонімів Й.-В. Ґете) (2016)
Пільгуй Н. М. - Загальна характеристика реалій-термінів (на матеріалі англомовного наукового агротехнічного дискурсу) (2016)
Беляева О. Ю. - Индивидуализация персонажа в тексте песен современного британского песенно-драматического дискурса (2016)
Козубська І. Г. - Жанрові категорії текстів наукового стилю (на матеріалі англомовних монографій) (2016)
Найдіна Є. С. - Теорія схем як інструмент дослідження гумору в наративах крупних форм (2016)
Пашкова А. В. - Сучасний іспанський сленг: вплив графічних скорочень в sms та інтернеті на фонетику (2016)
Черноватий Л. М. - Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (Частина ІІ) (2016)
Герман Л. В. - Гібридні номінації з компонентом Maori в англійській мові Нової Зеландії, Турченко В. О. (2016)
Лукьянова Т. Г. - Переклад-посередник та його роль у кіноперекладі (2016)
Кальниченко О. А. - Володимир Миколайович Державин як критик перекладу, Зарубіна З. В. (2016)
Пасынок В. Г. - Компетентность и креативность как основа профессионализма будущего преподавателя-филолога (2016)
Крыленко И. М. - Эволюция двигательных установок железнодорожных локомотивов в Украине и мире. Исторические аспекты, Макогон Е. А., Черепнев И. А., Фесенко Г. В., Винокуров Н. А., Иванова О. П. (2015)
Харченко С. О. - Випробування першого українського колісно-гусеничного трактора ХТЗ-280Т з гумово-тросовими гусеницями, Кірієнко М. М., Циганенко М. О., Анікєєв О. І., Качанов В. В., Рульов В. М. (2015)
Мельник В. И. - Материалы "круглого стола": "Агробиологическое обоснование эффективности смешанных посевов", Пастухов В. И., Витанов А. Д., Писаренко В. Н., Гноевой И. В., Жмурко В. В., Соловей В. Б., Бакум Н. В., Лукьяненко В. М. (2015)
Алієв Е. Б. - Етапи налагодження якісного технічного сервісу молочно-доїльного обладнання (2015)
Харченко С. А. - Определение абсолютных компонент скоростей пузырьковой псевдоожиженной зерновой смеси при движении по цилиндрическим решетам виброцентробежных сепараторов, Тищенко Л. Н. (2015)
Мазоренко Д. І. - До 55-річчя науково-дослідної лабораторії вібраційних насіннєочисних машин, Бакум М. В., Козій О. Б., Михайлов А. Д., Абдуєв М. М., Крекот М. М. (2015)
Ольшанський В. П. - Про наближене обчислення швидкості потоку зернової суміші в циліндричному віброрешеті, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2015)
Ляшенко Г. А. - Применение СВЧ–излучения для технологической сушки дерева и пиломатериалов, Черепнев И. А., Черная М. А. (2015)
Бурлака В. В. - Про нелінійну модель потоку зерносуміші на плоскому віброрешеті, Ольшанський О. В. , Сліпченко М. В. , Малець О. М. (2015)
Бойко В. Б. - Теоретичні дослідження руху рідини в ємності гідро-пневматичного висівного апарата, Алієв Е. Б. (2015)
Шуляк М. Л. - Вибір оптимального режиму функціонування агрегату на основі динамічних параметрів (2015)
Харченко С. О. - Підвищення якісних показників виконання грунтообробних робіт начіпними агрегатами, Рудницька Г. В., Калюжний О. Д., Качанов В. В., Тіщенко І. С. (2015)
Кобець О. М. - Ресурсні дослідження відцентрових розпилювачів, виготовлених з різних матеріалів, Давиденко І. С., Тонкоголос І. Р. (2015)
Гаек Е. А. - Способ повышения эффективности процесса очистки запылённого воздушного потока циклоном аспирационных систем зерновых сепараторов, Бекетова И. С. (2015)
Петрухін С. Ю. - Екологія військової діяльності в аспектах впливу на АПК України, Пісня Л. А., Чеботарьова О. В., Кірієнко М. М. (2015)
Сметанкіна Н. В. - Розрахунок нестаціонарних температурних полів у багатошаровому осклінні транспортних засобів (2015)
Винокуров Н. А. - Эволюция развития изолирующих средств защиты на примере отечественной горноспасательной службы в конце XIX начале XX века (2015)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2015)
Акіллі А. - Василь Стус – читач Миколи Бердяєва (2014)
Александрова Г. - "Історія української літератури" М. Грушевського: проблеми національної ідентичності (2014)
Білоус П. - Житіє Василя Стуса у вимірі агіографічного канону (2014)
Герасимов Ю - Виразне читання медитативної лірики Ліни Костенко (на прикладі програмної поезії "Страшні слова, коли вони мовчать…) (2014)
Гладишев В. - Нотатки про можливе осмислення школярами концепції життя й творчості Генріха Белля (стаття Василя Стуса "Очима гуманіста") (2014)
Глодя К. - Невідомі сторінки біографії та творчості поета Сергія Кушніренка (1913­1984 рр.) (2014)
Глушковецька Н. - Перекладацький та літературознавчий дискурс творчості Р. М. Рільке в епістолярії В. Стуса (2014)
Гук І. - Переклад І. Франка поеми М. Гоголя "Мертві душі" та його значення для української літератури (2014)
Левчук Т. - Без гри і гриму (про поезію Василя Стуса) (2014)
Кирильчук О. - Читацький фактор у методологічній системі постколоніальних студій (на матеріалі дилогії Михайла Старицького "Мазепа") (2014)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтичної системності у працях Мартіна Гайдеггера (2014)
Кир’янчук І. - Пізнання людського духу для ствердження вічного буття: квінтесенція збірки "Луни літ" (2014)
Криловець Н. - Образ саду в натурфілософській поезії Ліни Костенко (2014)
Миненко Ю. - "Хронологія" – острозьке видання Андрія Римші (2014)
Ромас Л. - Юрій Мушкетик: письменник і публіцист (2014)
Сахарчук Н. - Автокоментар Юрія Андруховича "Орфей хронічний" як частина комплексу суб’єктивно мемуарної прози автора (2014)
Томбулатова І. - Художній світ твору: стильовий вимір (2014)
Тхорук Р. - Читацькі ідентифікації і герої драм Володимира Винниченка (2014)
Урсані Н. - Мотив "ілюзії" життя у ліриці В. Стуса (2014)
Яблонська О. - Авторська передмова в українських виданнях дошевченківського періоду: проблема національної ідентичності (2014)
Воїнська К. - Архетипна рецепція екзистенціалу туги в малій прозі Валерія Шевчука (2014)
Ткаченко Р. - Художній код шістдесятництва в романі В. Дрозда "Ритми життя" (2014)
Юрчук О. - Активізація жіночого й чоловічого національних генотипів у романі "Маруся Чурай" Ліни Костенко (2014)
Сардарян К. - Особливості суспільної та літературно­критичної позиції І. В. Жиленко та її реалізація у творчості мисткині (на матеріалі книги спогадів "Homo feriens") (2014)
Шарова Т. - Кость Гордієнко: художнє зображення історичного шляху селянства під час революції 1905 року, Панкова О. (2014)
Деркачова О. - Шiстдесятництво у контексті ейдологiчної лiрики (2014)
Даниленко І. - Актуалізація концепту "Слово" у вірші Т. Г. Шевченка "Подражаніє 11 псалму" (2014)
Котяш І. - Семантика письменницького епістолярію (2014)
Черкашина Т. - Мемуарно­автобіографічні твори шістдесятників як особливий вид українського спогадового письма (2014)
Музиченько Н. - Мовні засоби вираження релігійності у творчій палітрі Григора Тютюнника (2014)
Щербатюк В. - Синоніми в мовотворчості Ліни Костенко (на прикладі синонімічних рядів на позначення процесу мислення), Лисенко Н. (2014)
Бондаренко Г. - Мотиви поетичного стилю В. Стуса, Сушко О. (2014)
Галич А. - Ірина Жиленко та Володимир Дрозд: автопортрет і портрет у мемуарному тексті (2014)
Ушневич С. - "Жіноче буття" крізь призму тілесності у малій прозі Григора Тютюнника (на матеріалі збірки "Зав’язь") (2014)
Стадніченко О. - Автопортрет шістдесятництва в сучасній українській мемуаристиці (на мат. книги спогадів Л. Кореневича "Як по струні безодню…") (2014)
Нестелєєв М. - Концепти грати / ґрати у творчій долі В. Стуса (2014)
Нестелєєв М. - Варіації українського сонета у збірці І. Світличного "Ґратовані сонети", Бондар П. (2014)
Назарець В. - Форми авторської жанрової рефлексії в текстах української адресованої лірики (2014)
Гладир Ю. - Образи цвіту і плоду в поезії шістдесятників (2014)
Вешелені О. - Паноптизм як релігія тоталітарної доби в поезії Івана Світличного (2014)
Панова Н. - Андрей Белый роман "Петербург": суицидальная попытка подпоручика Лихутина (2014)
Левчук Ю. - Латеральне мислення як основа комунікативного ланцюга автор – жанр – читач (2014)
Миронюк В. - Поетика літературної казки та її інтерпретація у творчості письменників "Покутської трійці" (2014)
Дроздовський Д. - Катастрофізм як модель художньої репрезентації світу (на матеріалі поезій Ліни Костенко 2010­х рр.) (2014)
Тищенко О. - Естетика страждання в контексті поезій Василя Стуса (2014)
Маланій О. - Джерела художнього світу поезій Василя Барки (2014)
Боговін О. - Критична рецепція драми Лесі Українки "Камінний господар" у XX – XXI ст.: історіографія питання (2014)
Бабій І. - Індивідуально­авторські неологізми – концептуальний елемент стилю Миколи Вінграновського (на матеріалі малої прози) (2014)
Веретюк Т. - Образ жінки­матері в повісті Ігоря Муратова "Жила на світі вдова" (2014)
Гребінник О. - Трилогія Юрія Шовкопляса "Людина живе двічі" в контексті соціалістичного реалізму (2014)
Бачинська Г. - Лінгвокульторологічні виміри онімного простору поетичних творів Миколи Вінграновського (2014)
Кривопишина К. - Особливості художньої реалізації теми голодомору в прозі Василя Захарченка (2014)
Неживий О. - Григір Тютюнник – шістдесятник: текстологічні проблеми творчості (2014)
Кривопишина А. - Розважальний наратив: естетичний аспект і специфіка повістування (2014)
Хагоруйко Н. - Постать Михайлини Коцюбинської крізь призму спогадів "У мерехтінні найдорожчих лиць" (2014)
Обухова І. - Особливості поетики Євгена Летюка (2014)
Михайлова Т. - Рецепція Василем Стусом творчості Марини Цвєтаєвої (на матеріалі епістолярної спадщини поета) (2014)
Ходаківська Я. - Чотириіктовий цезурований дольник в українській поезії 1960­х років (2014)
Павлюк І. - Українська авторизована поезія від Івана Мазепи до початку ХХІ століття: світоглядні основи (традиції): вступ до теми (2014)
Криловець Р. - Тема смерті в поезії В. Стуса (на матеріалі збірки "Палімпсести") (2014)
Онищенко Н. - Шістдесятництво в літературних та ідеологічно­політичних аспектах: Леся Коцюба (2014)
Гавриловська-Задорецька М. - Типи національної ідентичності у творах молдавсько­кримського циклу М. Коцюбинського (2014)
Сіробаба М. - Екзистенційне "поборювання" дійсності Василем Стусом (на матеріалі збірки "Золотокоса красуня") (2014)
Карабльова О. - Конфлікт у сюжетній моделі малої прози Григора Тютюнника, Тендітна Н. (2014)
Чугаєва В. - Біблійна символічна парадигма архетипу вогонь в українськомовній вербалізації світу (2014)
Барабанова О. - Релігійно­світоглядна площина літературної творчості шістдесятників (2014)
Швидка Н. - Біблійний топонім Єгипет як засіб оприявлення апокаліптичної образності (2014)
Бондаренко Г. - Пасинок "відлиги", Клименко З. (2014)
Шостюк З. - Неологічна лексика Дмитра Павличка як частина словотворчої практики шістдесятників (2014)
Черняєва М. - Цитата як форма міжтекстової взаємодії (на матеріалі лірики Б. Олійника) (2014)
Содержание (2015)
Григор’єв В. В. - Використання аутофібрину для стимулювання остеорепарації в лікуванні переломів довгих кісток (2015)
Головаха М. Л. - Первый опыт хирургического лечения свежих вывихов акромиального конца ключицы под эндоскопическим контролем, Шишка И. В., Забелин И. Н. (2015)
Страфун С. С. - Лікування тракційних поєднаних ушкоджень малогомілкового нерва, Гайович В. В., Гайко О. Г., Страфун О. С. (2015)
Корж М. О. - Математичне моделювання впливу деформації стегнової кістки на навантаження суглобів нижньої кінцівки, Романенко К. К., Карпінський М. Ю., Прозоровський Д. В., Яресько О. В. (2015)
Филиппенко В. А. - Напряженно-деформированное состояние модели таза и тазобедренного сустава в различных фазах шага, Танькут В. А., Бондаренко С. Е., Стауде В. А., Яресько А. В., Аконджом М. (2015)
Тяжелов А. А. - Изучение механизма реализации вывиха плечевой кости у больных с повреждением Hill-Sachs с помощью метода математического моделирования, Бицадзе М. З., Карпинский М. Ю. (2015)
Яковенко С. М. - Ультрасонографічні особливості анатомічних структур плечового суглоба в дорослих залежно від віку та статі (2015)
Вирва О. Є. - Експериментальне обґрунтування комбінованої фіксації пухлинного ендопротеза для заміщення діафізарних дефектів довгих кісток у щурів, Міхановський Д. О., Головіна Я. О., Нікольченко О. А., Карпінський М. Ю. (2015)
Коломаченко В. І. - Розподіл місцевого анестетика в разі псоас-компартмент блоку за даними рентгенографії (2015)
Скиданов А. Г. - Функциональное состояние мышц спины у пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника, Дуплий Д. Р., Котульский И. В., Барков А. А., Кись А. В., Пионтковский В. К., Радченко В. А. (2015)
Шуба Н. М. - Ефективність структурно-модифікувальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом і гіперурикемією, Крилова А. С. (2015)
Болховитин П. В. - Современные тенденции и концепции в лечении остеоартроза коленного сустава препаратами гиалуроновой кислоты (2015)
Попович С. В. - Терапия остеоартроза коленного сустава комбинацией Траумель С и Цель Т: обзор клинического исследования MOZArT (2015)
Горидова Л. Д. - Кожная пластика при открытых повреждениях кисти и пальцев, Шевченко С. Д. (2015)
Літвішко В. О. - Функціональне лікування діафізарних переломів кісток гомілки з використанням гіпсової пов’язки або стрижневого апарата, Попсуйшапка О. К. (2015)
Григоровский В. В. - Современная классификация опухолей костей ВОЗ (IV издание, 2013 г.). Комментарии патолога (2015)
Денис Дмитрович Бітчук (2015)
Олейник А. Е. - О методологии исследований эндопротезирования тазобедренного сустава (2015)
Бэц Г. В. - Методы лечения переломов костей и физиологические основы остеосинтеза (динамика взглядов и современное состояние вопроса), Бэц И. Г. (2015)
Eshnazarov K. E. - Systematic review of the articles devoted to hip and knee arthroplasty and published in Korean, Russian and Ukrainian journals over the 2005–2014 years, Hyoung-Sik Kim, Park Jin Oh, Azizov A. M., Ruzibaev D. R. (2015)
Отчеты (2015)
Указатель статей, опубликованных в 2015 году (2015)
Гнесь Н. О. - Оптимізація рухової активності дошкільнят як шлях реалізації здоров’язбережувальних технологій у роботі дошкільних навчальних закладів, Галан Я. П. (2016)
Голованова Н. Л. - К вопросу организации специальной физической подготовки учащихся швейного производства (2016)
Грибан Г. П. - Аналіз та обґрунтування захворюваності студентів – основа для створення здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання, Тимошенко О. В., Краснов В. П., Трухан Л. В. (2016)
Грибовський Р. - Методика удосконалення технічної підготовки спортсменів у стендовій стрільбі (2016)
Демчук С. П. - До питання сформованості ціннісних орієнтацій студентів на здоровий спосіб життя, Романова В. І. (2016)
Джевага В. В. - Порівняльна характеристика кінестетичних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та їх однолітків зі збереженим слухом (2016)
Дьоміна А. А. - Релігія як чинник формування соціокультурних умов виникнення жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького сходу (2016)
Єфременко В. М. - Секційні заняття з баскетболу в НТУУ "КПІ” (2016)
Захарова И. Ю. - Лечебная физическая культура при травмах в грудном отделе позвоночника (2016)
Зорій Я. Б. - Система Олімпійської освіти як засіб педагогічного процесу підростаючого покоління, Гакман А. В. (2016)
Іваночко В. В. - Ставлення студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять, Грибовська І. Б., Семаль Н. В. (2016)
Каратник І. В. - Програма удосконалення швидкісно-силової підготовленості кваліфікованих бадмінтоністів із використанням варіативних модулів тренувальних засобів, Гречанюк О. О., Пітин М. П., Бубела О. Ю. (2016)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку рівноваги на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів (2016)
Корюкаєв М. М. - Особливості фізичної підготовленості пауерліфтерів в залежності від морфологічної придатності та вагових категорій (2016)
Корюкаєв М. М. - Корекція зросто-вагових показників студентів технічних ВНЗ для покращення їх фізичної підготовленості при самостійному тренуванні (2016)
Котко Д. Н. - Особенности проведения физических тренировок в пожилом возрасте, Гончарук Н. Л., Путро Л. М. (2016)
Кузенков Е. О. - Применение тренажёров и технических средств при обучении студентов различным двигательным навыкам на занятиях физической культурой и спортом (2016)
Ленишин В. А. - Зміст програми спеціальної фізичної підготовки з урахуванням фактору сумісності на етапі спеціалізованої базової підготовки у групових вправах художньої гімнастики (2016)
Лышевская В. М. - Дерматоглифический анализ пальцев и подошв ног человека, Шаповал С. И. (2016)
Мітова О. О. - Аналіз результатів анкетування тренерів щодо системи контролю на етапі попередньої базової підготовки в баскетболі, Івченко О. М. (2016)
Онищенко В. М. - Структура та зміст навчально-тренувального процесу в міні-баскетболі на першому році навчання (2016)
Петровська Т. - Соціально психологічні складові іміджу спортивного тренера як суб’єкта спортивної діяльності, Малиновський А. (2016)
Попадюха Ю. А. - Применение роботизированных систем функциональной локомоторной терапии с обратной связью в восстановлении ходьбы больных с переломами костей таза, Глиняна О. А. (2016)
Прудникова М. С. - Оздоровительные занятия велосипедным туризмом и их влияние на организм людей второго периода зрелого возраста (2016)
Ракитина Т. И. - Анализ гендерных различий в отношении студентов к физическим упражнениям и физическим нагрузкам, Гейченко С. П., Скидан И. В., Турчина Н. И. (2016)
Семенів Б. С. - Вплив тренувальних режимів в парах на психоемоційний стан та спеціальну працездатність студентів біолого – технологічного факультету, Приставський Т. Г., Біленький П. М. (2016)
Сиваш І. С. - Компоненти структури фізичної підготовленості футболістів в річному циклі тренування, Широкоступ Р. М. (2016)
Скибицький І. Г. - Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів (на прикладі футболу), Махунько О. Д. (2016)
Сотник О. В. - Аналіз популярізації спортивних ігор у фізичному вихованні серед студентської молоді (2016)
Стасюк Р. М. - Модель особистості студентів, як компонента адаптаційного механізму, Гриб Т. О. (2016)
Стасюк Р. М. - Роль фізичної культури та спорту в житті студентів вищого навчального закладу, Гриб Т. О., Рубаненко А. В. (2016)
Стасюк Р. М. - Методичне забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру, Мелюшкина В. В., Клименченко Т. Г. (2016)
Тищенко В. О. - Закономірності побудови навчально-тренувального процесу кваліфікованих гандболістів у річному макроциклі (2016)
Тістол Н. О. - Раціональне харчування – запорука здоров’я студентської молоді, Луценко Р. Л. (2016)
Улан А. Н. - Особенности ведения поединков в фехтовании на современном этапе развития вида спорта (2016)
Хорошуха М. Ф. - Успішність навчання підлітків, які займаються різними видами спорту (2016)
Чеховська А. Ю. - Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики (2016)
Чеховська А. Ю. - Шейпінг-програма для занять з фізичного виховання студенток (2016)
Школа О. М. - Умови підготовки вчителя фізичної культури на різних ступенях освіти, Сичов Д. В. (2016)
Школа О. М. - Фахова підготовка вчителів фізичної культури із впровадженням інтерактивних технологій навчання, Бойченко А. В., Пятницька Д. В. (2016)
Иванюта Н. В. - Развитие заинтересованности у студентов к занятиям физической культурой с точки зрения эмоций и интересов (2016)
Панкратов Н. С. - Системный анализ учебного и тренировочного процесса студентов (2016)
Титул, зміст (2010)
Жученко І. В. - Переваги та недоліки єдиного соціального внеску, Мурейко А. В. (2010)
Лантух І. В. - Доброчинність і доброчинний соціальний маркетинг українського підприємництва (2010)
Безрукова Н. В. - Нерівномірність економічного розвитку: аналіз сучасних світових тенденцій, Базавлук Н. Г. (2010)
Ігнатенко В. Ю. - Теоретичні аспекти моніторингу виконання місцевих бюджетів (2010)
Іванова М. О. - Структура інвестицій у контексті реалізації економічних закономірностей на мезорівні (2010)
Зінченко Н. В. - Агропромислова інтеграція як чинник підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва (2010)
Чернявська О. В. - Регіональні особливості ефективності функціонування учасників фондового ринку України, Третяк Т. В. (2010)
Слонєвська Н. І. - Етапи становлення соціально-економічної категорії "оцінка ефективності використання трудових ресурсів" (2010)
Колєснікова В. О. - Еволюція сутності економічної категорії "капітал": історичний і сучасний аспекти (2010)
Гончаров В. М. - Інноваційний розвиток регіону в умовах економічних трансформацій, Гордієнко Т. М. (2010)
Черничко Т. В. - Динаміка валової доданої вартості за видами економічної діяльності як характеристика розвитку української економіки (2010)
Столяров В. В. - Глобалізація як сучасна стадія в розвитку світового господарства (2010)
Тагиева М. К. кызы - Улучшение налогового законодательства и налоговой администрации как направление увеличения налоговых поступлений (2010)
Волков В. П. - Перспективи розвитку чорної металургії України в контексті забезпечення економічної безпеки галузі, Горошкова Л. А. (2010)
Скибенко С. Т. - Систематизація факторів фінансової конкурентоспроможності, Ільченко В. В. (2010)
Карпенко О. В. - Методика відображення неповної собівартості у системі рахунків бухгалтерського обліку, Соболь Г. О. (2010)
Карцева В. В. - Теоретична конструкція контролінгу на підприємстві (2010)
Дробиш Л. В. - Роль профорієнтації у формуванні ефективного кадрового потенціалу підприємств (2010)
Карпенко Є. А. - Формування механізму процесно-орієнтованого управління підприємствами (2010)
Сосновська О. О. - Сучасні тенденції розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств, Сосновський О. С. (2010)
Маркіна І. А. - Проблеми активізації інвестиційних і інноваційних процесів, способи їх вирішення (2010)
Тютюнник Н. В. - Інформація як зв’язувальна ланка в туристичній галузі (2010)
Степаненко О. П. - Розвиток ІТ-сфери в банківському секторі в посткризовий період (2010)
Балабан П. Ю. - Економічні реформи в Україні як основа трансформаційних процесів у торгівлі споживчої кооперації, Балабан М. П., Курлейко Б. А. (2010)
Фисун І. В. - Проблеми розвитку виробничого підприємництва в Україні, Семенова О. М. (2010)
Височин І. В. - Систематизація видів товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Місько Г. А. - Стратегічний аналіз як інструментарій оцінки економічної стратегії підприємства харчової промисловості в умовах конкурентного середовища (2010)
Чернікова Г. С. - Класифікація торговельних центрів (2010)
Виноградова М. О. - Використання аналітичних підходів при здійсненні контролю фінансових результатів діяльності торговельного підприємства, Мозгова О. С. (2010)
Шталь Т. В. - Ядро бізнесу як основа маркетингової стратегії підприємства ресторанного господарства (2010)
Хараман П. С. - Інтернет-торгівля як засіб у системі розподілу товарів (2010)
Федорович О. А. - Обгрунтування необхідності впровадження контролінгу в управлінні регіонами (2010)
Ємець Є. М. - Економіко-математичні лінійні умовні моделі комбінаторної оптимізації на переставленнях і їх розв’язування, Ємець О. О., Парфьонова Т. О., Чілікіна Т. В. (2010)
Смирнов І. Г. - Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контекстійого сталого розвитку (2010)
Шимановська-Діанич Л. М. - Система управління талантами як конкурентна перевага підприємств і організацій споживчої кооперації України (2010)
Мартиненко М. В. - Особливості технології прийняёття рішень у галузі управління організаційними знаннями (2010)
Вахнюк С. В. - Показники експрес-оцінки операційного ризику банків на основі звітності НБУ (2010)
Салій Н. Ю. - Сучасна практика та перспективи розвитку банківського фінансування експорту в Україні (2010)
Чабанюк О. М. - Особливості організації обліку в апарт-готелі (2010)
Попович О. Р. - Інтерпретація та оцінка роялті у видавничій діяльності (2010)
Панченко О. П. - Кооперативні видання як засіб інформаційного супроводу сільських споживчих товариств початку ХХ ст. (2010)
Мар’євська М. Ю. - Організаційна основа селянсько-козацьких господарств Полтавщини в умовах аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Литвин О. Ю. - Розвиток житлової кооперації в Англії та Німеччині на початку ХХ ст. (2010)
Фигуровская Н. К. - Первый Всероссийский кооперативный съезд (к столетию открытия) (2010)
Анотації (2010)
Титул, зміст (2010)
Шкурупій О. В. - Національний і світовий досвід антикризового державного регулювання, Туль С. І. (2010)
Джаман М. О. - Проблеми та перспективи збільшення доходів з метою подолання бідності населення в Україні, Веремей С. А. (2010)
Родіонов О. В. - Соціальний моніторинг у системі управління соціально-економічним розвитком регіону, Черкасов А. В., Родіонов О. В. (2010)
Брітченко І. Г. - Вплив малого бізнесу на регіональний розвиток (2010)
Шавга Л. А. - Реинжиниринг системы потребительской кооперации Молдовы: необходимость, приоритетные направления (2010)
Березіна Л. М. - Аграрне виробництво як основа функціонування АПК (2010)
Бойко Л. М. - Плата за землю та напрями удосконалення її правового забезпечення в Україні (2010)
Краус Н. М. - Деформація ринкової моделі в рамках "корупційного" виду тіньового підприємництва (2010)
Шевченко О. М. - Трансформація вітчизняної депозитарної системи – важлива умова підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів (2010)
Світалка В. П. - Сучасні тенденції становлення споживчого кредитування та перспективи його подальшого розвитку в Україні, Лєскова О. І. (2010)
Звонар В. П. - Демографічні аспекти соціальної стратифікації (2010)
Ахромкин Е. М. - Обеспечение инновационного развития региона (2010)
Чорная О. Е. - Принцип многомерности в системной динамике при оценке экономического роста (2010)
Букало Н. А. - Формування цінової політики вищих навчальних закладів (2010)
Корольчук О. П. - Роль громадських організацій у формуванні та розвитку підприємницьких мереж, Сиваненко Г. П. (2010)
Пістунов І. М. - Удосконалення методики аналізу й оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємства, Пашкевич М. С. (2010)
Ветрова Н. М. - Экономическая диагностика: ресурсный аспект, Кузьмина Н. В. (2010)
Рогоза М. Є. - Інтегральна оцінка потенціалу підприємств і організацій системи споживчої кооперації, Кузьменко О. К. (2010)
Костишина Т. А. - Конкурентоспроможна система оплати праці як складова стратегічного розвитку споживчої кооперації України в умовах глобалізації та євроінтеграції (2010)
Маркіна І. А. - Методологія формування кадрового потенціалу сучасного підприємства, Клавдієва Е. К. (2010)
Роскладка А. А. - Вибір засобів для моделювання процесів діяльності вищого навчального закладу (2010)
Вергал К. Ю. - Передумови стратегічного інноваційного розвитку підприємств споживчої кооперації України (2010)
Скляр Г. П. - Інвестування соціального капіталу підприємств торгівлі, Мокєрова Н. В. (2010)
Писаренко В. В. - Сучасні підходи до визначення економічної сутності інновацій, Флегантова А. Л. (2010)
Мащенко В. П. - Аналіз структурних змін у розвитку роздрібної торговельної мережі підприємств України, Михайленко О. М. (2010)
Михайлова Н. В. - Стратегічний маркетинг у системі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства (2010)
Римар І. А. - Соціальна відповідальність підприємств торгівлі: світовий досвід і перспективи її нарощування в Україні, Бай С. І. (2010)
Файвішенко Д. С. - Діалектика взаємозв’язку функціональної структури бренду й позиціонування (2010)
Портянко Т. М. - Розробка проекту побудови і впровадження інтегрованої системи менеджменту якості на ДП "Черкаси-фарма" (2010)
Трайно В. М. - Специфіка послуг об’єктів ресторанного господарства (2010)
Москаленко О. І. - Аналіз ефективності діяльності суб’єктів господарювання холдингового типу (2010)
Свічкарь В. А. - Інтелектуальний капітал у системі споживчої кооперації України (2010)
Білінська О. П. - Категоріальний апарат системи оцінки персоналу (2010)
Тітенко Л. В. - Формування понятійно-термінологічної системи в дослідженні підприємств і організацій споживчої кооперації (2010)
Асмолова І. М. - Інформаційний ресурс – складова виробництва (2010)
Ножова Г. М. - Проблеми формування використання людського капіталу на підприємствах споживчої кооперації Закарпатського регіону, Кубіній В. В., Бугір Л. М., Пахтер Ю. О. (2010)
Єгоричева С. Б. - Фінансовий механізм реалізації банківських інноваційних стратегий (2010)
Романченко Ю. О. - Теоретико-практичні аспекти формування облікової політики бюджетної установи (2010)
Одинцова Т. М. - Калькуляционные системы как элемент архитектоники современного управленческого учета (2010)
Дмитренко А. В. - Удосконалення податкового обліку податку на прибуток в умовах спільної діяльності за допомогою програмного продукту "1С: Бухгалтерия" (2010)
Янчева Л. М. - Особливості відображення комп’ютерних програм у бухгалтерському обліку, Акімова Н. С., Бочуля Т. В. (2010)
Лантух В. В. - Ризики у підприємницькій діяльності: історико-економічний аспект (2010)
Ткаченко І. В. - Створення та розвиток системи міських громадських банків у Росії в другій половині ХІХ ст. (2010)
Рязанцева Т. М. - Базові поняття метафізичної поезії у світлі теорії фрак талів (2013)
Василина К. М. - Становлення жанрової моделі конні-кетчерівського памфлету в історико-літературній перспективі (2013)
Лещенко Г. А. - Комедіографічна техніка Ентоні Манді (2013)
Литовська О. В. - Риси відкритої форми в комедіях Арістофана та Шекспіра: до проблеми типологічного зв’язку між давньоаттичною і ренесансною комедією (2013)
Лілова О. Є. - Гуманістична ідеологія у п’єсі англійського ранньотюдорівського драматурга Дж. Растела "Чотири Елементи". (2013)
Фоміна Л. В. - Художня своєрідність комедії Джона Лілі "Ендіміон" (2013)
Пелешенко Ю. В. - Перекладні оповіді про Сивілу (Сивіл) в українській та білоруській книжностях XVI–XVIII ст. (2013)
Major P. - Thomas Killigrew’s The Pilgrim (2013)
Борискіна К. В. - П’єси Джона Шеффілда як інтертекстуальні проекції "Юлія Цезаря" В. Шекспіра (2013)
Калініченко М. М. - Сенсаційна об’ява Германа Мелвілла проШекспіра, Готорна та про національну літературу (2013)
Ніколаєнко С. В. - Єлизаветинські любовні сонети в дзеркалі модерністської критики (2013)
Кутилина М. Н. - Образы шекспировской "Бури" в латиноамериканской интерпретации Эме Сезэра (Мартиника) (2013)
Черняк Ю. І. - Гамлетівська інтертекстуальність у поемі В. Стуса "Ця п’єса почалася вже давно" (2013)
Шереметьєва В. К. - Рецепція творчості Ф. Сідні в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Торкут Н. М. - "Школа політики" і "школа моралі": епістемологічні засади англійської ренесансної історіографії (2013)
Корнелюк Б. В. - Історична хроніка В. Шекспіра "Річард ІІІ": науковий дискурс, "проблемні зони" та перспективи аналізу (2013)
Некряч Т. Є. - "Що в імені моєму?": промовисті імена в Шекспірових творах як проблема перекладу (2013)
Summaries (англійською мовою) (2013)
Резюме (російською мовою) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2015)
Богдан І. В. - Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин, Іголкін І. В., Яра Т. Ю. (2015)
Рибак С. О. - Міжбюджетні трансферти у стратегії соціалізації бюджетної політики держави (2015)
Барабаш Т. Г. - Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід організації самоврядування, Кузькін Є. Ю., Шишко О. В. (2015)
Котляревський Я. В. - Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні, Павлюк К. В., Степанова О. В. (2015)
Горемикіна Ю. В. - Ефективність і якість соціальних послуг у контексті оцінювання та стандартизації (2015)
Осипенко М. В. - Реформування системи надання медичних послуг в Україні в умовах децентралізації (2015)
Поліщук Є. А. - Обмеження інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ, Диба О. М., Свириденко О. О. (2015)
Панасенко Г. О. - Довіра населення до банківської системи як чинник зміцнення ресурсного потенціалу банків (2015)
Бариніна М. В. - Проблемні питання гармонізації розвитку функції внутрішнього аудиту в державному секторі України з міжнародно визнаними стандартами і правилами ЄС (2015)
Литвинчук А. О. - Гармонізація системи ресурсно-екологічних податків України з нормами ЄС та їх роль у розвитку економіки (2015)
Лондар О. С. - Удосконалення системи контролю боргових ризиків у "нових” країнах – членах ЄС (2015)
Верещака І. М. - Поглиблення міжнародного співробітництва у забезпеченні середньострокової боргової політики в Україні (2015)
Боковець А. В. - Лірика Томаса Вайєтта у контексті англійської ренесансної поезії першої половини XVI століття (2012)
Volceanov G. - Difference versus sameness in Shakespeare and Fletcher‘s Palamon and Arcite: A study in characterization (2012)
Торкут Н. М. - Трансформація міфологічного сюжету в поемі Вільяма Шекспіра "Венера і Адоніс": гендерний аспект, Храброва Г. М. (2012)
Щербина М. А. - Алегоричне зображення єлизаветинської доби в "Пастушому календарі" Едмунда Спенсера (2012)
Тарасенко К. В. - Специфіка репрезентації культурних кодів англійського Ренесансу в романі Генрі Робертса "Виклик Фортуні" (1590) (2012)
Василина К. - Маньєристична домінанта творчості авторів пост-ґрінівських конні-кетчерівських памфлетів (2012)
Морс Р. - ".Приязнь їхня ніжніша за любов сестер звичайну": дружба в комедії В. Шекспіра "Як вам це сподобається" (2012)
Білоус П. В. - Трагікомедія "Володимир" Ф. Прокоповича і "Гамлет" В. Шекспіра. (2012)
Гарбузюк М. В. - "Гамлет" В. Шекспіра на українській сцені: "дзеркало й відбиток часу" (2012)
Габлевич М. Б. - Гамлет як автор п‘єси-в-П‘єсі. (2012)
Черняк Ю. І. - Національні модифікації романтичного топосу геніальності Вільяма Шекспіра (2012)
Бандровська О. Т. - Шекспір і модерністи: літературно-критичний діалог (2012)
Poniž D. - Why was Shakespeare's Romeo and Juliet staged by Slovene Youth Theatre in 1983 Censored? (2012)
Казакова Л. М. - Вічна притча про любов та одинокість: гамлетіанські мотиви в романі Дж. Геллера "God Knows" (1984) (2012)
Марінеско В. Ю. - Жанрова модель літературної біографії письменника як форма авторської саморефлексії в романі Пітера Акройда "Шекспір. Біографія" (2012)
Канчура Є. О. - Шекспірівський інтертекст в романах Террі Претчетта про Дискосвіт: приклад переосмислення класики у фентезі доби постмодернізму (2012)
Драбек П. - Корабельні аварії на Чеському морі: п‘ять шквалів "Бурі" (2012)
Білоус Б. П. - Вільям Шекспір у перекладах Бориса Тена (2012)
Summaries (англійською мовою) (2012)
Резюме (російською мовою) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2016)
Лілова О. Є. - Специфіка художньої репрезентації біблійного сюжету в англійській середньовічній містерії (на матеріалі П’єси про Ноя та його синів) (2011)
Торкут Н. М. - Джон Лілі – законодавець літературної моди: творча біографія на тлі епохи (2011)
Борискіна К. В. - Специфіка репрезентації "римського тексту" в п’єсі "Юлій Цезар" В.Шекспіра (2011)
Ніколаєнко С. В. - Символіка топосу Троянди в сонетарії Вільяма Шекспіра (2011)
Безродних І. Г. - Поетика збірки "Гесперіди" Роберта Герріка (2011)
Соколянський М. Г. - "Повстання гігантів" і нова реальність (шекспірівська іронія як ключ до сучасної історії) (2011)
Лазаренко Д. М. - Метатекстуальний потенціал Шекспірового "Гамлета" і особливості його реалізації (2011)
Циганок О. М. - Про популярність ренесансних епітафій в українських поетиках XVII–XVIII ст. (2011)
Мегела І. П. - Комедія В.Шекспіра "Сон літньої ночі" як пізнання непізнаного. (Спроба герметичного прочитання) (2011)
Сулима М. М. - Місце "Новокозацьких сонетів" (1886) Финтика Шляхтиченка в історії українського сонета (2011)
Москвітіна Д. А. - Шекспірівське відлуння у ранній американській драматургії (на матеріалі драми Томаса Годфрі "Принц парфянський") (2011)
Любарець Н. О. - Шекспір у творчій рецепції Вірджинії Вулф (на прикладі роману "Орландо") (2011)
Маринчак В. А. - Феномен Гамлета в інтенційності Пастернака: спрямованість, осягнення, ціннісний синтез (2011)
Свербілова Т. Г. - Шекспірівський інтертекст як жанроутворююча домінанта водевільної ситуації в комедії О.Корнійчука "В степах України" (2011)
Дроздовський Д. І. - Філософія шекспірівського дискурсу в інтерпретаціях Ігоря Костецького: "одночасність рівночасного" (2011)
Пронкевич О. В. - Трансформація донкіхотського тілесного коду в російському кінематографі ХХ століття (2011)
Лучук О. М. - Пантелеймон Куліш і Шекспір: перекладацький проект ХІХ ст. (2011)
Добсон М. - Про "Анонімa" (2011)
Summaries (англійською мовою) (2011)
Резюме (російською мовою) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2016)
Ліцензійні умови використання наукової статті в "Українському терапевтичному журналі" (2016)
Бондар В. І. - Філософська, теоретична та методологічна сутність і реалізація системного підходу до організації й проведення наукових досліджень (2016)
Shevchenko N. F. - Pprofessional consciousness of the personality: structural and content analysis (2016)
Долинська Л. В. - Cамореалізація особистості як соціально-психологічний феномен, Пенькова О. І. (2016)
Годонюк В. С. - Cамоствердження особистості як психологічна проблема (2016)
Ishchuk O. V. - The psychological research of dominant characteristics of types of organizational culture: perceived by students (2016)
Сурякова М. В. - Атрибутивні процеси в інтерсуб’єктивній інтерпретації особистості (2016)
Шипко М. В. - Етична свідомість особистості: структура та специфіка функціонування (2016)
Жиляк Н. В. - Дослідження психомоторних здібностей студентів на різних рівнях побудови рухів виділених М. О. Бернштейном (2016)
Чорна І. М. - Професіографічний аналіз професійної діяльності соціального працівника, Чорний М. М. (2016)
Кучер С. І. - Формування толерантності жінок різного віку як умови їх психологічної готовності до майбутнього материнства (2016)
Tkalych M. H. - Work – life balance programmes for personnel: scientific background and context (2016)
Савченко О. В. - Поведінковий компонент рефлексивної компетентності особистості (2016)
Потапчук Н. Д. - Вплив чуток на психоемоційні і поведінкові реакції населення в умовах надзвичайної ситуації (2016)
Лисенко Н. О. - Психологічні підходи у вивченні когнітивної основи процесу розв’язування задач (2016)
Кузьмeнкo Ю. В. - Оcoбиcтicний пoтeнцiaл cтудeнтcькoї мoлoдi як чинник її пcиxiчнoї aдaптaцiї дo життєдiяльнocтi в умoвax дiї cтрec-чинникiв прирoднoгo ceрeдoвищa (2016)
Кашпур Ю. М. - Дослідження психологічних труднощів прийомних сімей, Ярош С. В. (2016)
Наумова Ю. С. - Теоретичний аналіз проблеми візуально-семантичних образів у психології (2016)
Мозгова Г. П. - Психологічне здоров'я: різноманітність підходів, Уваркіна К. М. (2016)
Сергієнко І. І. - Особливості переживання самотності особамии зрілого віку, Кубриченко Т. В. (2016)
Безушко С. А. - Психологічний аналіз уявлень про самореалізацію сучасної молодої жінки: гендерний аспект (2016)
Процик Л. С. - Особливості використання механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованими підлітками (2016)
Чистяк О. В. - Подолання тривожності підлітків в умовах дитячого будинку сімейного типу (2016)
Сошина Ю. М. - Результати впровадження програми формування ціннісно-смислових настановлень у підлітковому віці (2016)
Долинська Л. В. - Психологічна корекція тривожності у страшокласників гімназій та ліцеїв, Петренко В. Є. (2016)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості автономності та емоційної стійкості особистості юнацького віку (2016)
Чорна І. М. - Психодіагностика рівня розвитку підприємницьких здібностей у студентської молоді, Чорний М. М. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського