Зінченко О. В. - Динаміка мотивів користування інтернетом у підлітковому віці (2016)
Лучків В. З. - Емпатія як чинник асертивності в юнацькому віці (2016)
Грузинська І. М. - Художньо-мовленнєва діяльність як засіб розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку (2016)
Строяновська О. В. - Формування психологічної культури майбутнього фахівця-педагога (2016)
Долинська Л. В. - Ціннісні орієнтації як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів, Стахова О. О. (2016)
Середюк Т. В. - Формування готовності майбутнього практичного психолога до здійснення професійної діяльності (2016)
Михайленко О. Ю. - Особистість практичного психолога в рамках рольового підходу (2016)
Портяна О. В. - Особливості прояву комунікативного компоненту у структурі пізнавальної активності майбутнього психолога (2016)
Гришина А. В. - Развитие "познавательного" компонента эмоциональной направленности студентов в процессе профессиональной подготовки, Косцова М. В. (2016)
Чорна І. М. - Діагностика та формування професійно-необхідних якостей соціального працівника, Чорний М. М. (2016)
Бондаренко Н. Б. - Особливості забезпечення потреб в емоційній підтримці осіб з проблемами психічного здоров’я засобом груп самодопомоги (2016)
Бодня К. І. - Регіональна стратегія боротьби з геогельмінтозами та їх профілактики у країнах європейського регіону ВООЗ (2015)
Маркович І. Г. - Динаміка захворюваності та поширеності інфекційних хвороб в Україні (2015)
Козько В. М. - Прогноз ефективності і тактичний вибір противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С, Бондар А. Є., Соломенник Г. О., Анциферова Н. В., Амеліна Л. М., Пеньков Д. Б. (2015)
Кірієнко В. Т. - Противірусна терапія при 2,3 генотипі вірусу гепатиту С: клінічний та економічний аналіз її ефективності, Зайцев І. А., Потій В. В. (2015)
Козько В. М. - Діагностичне значення визначення С-реактивного білка у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, хворих на ХГС і ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О., Адейемі А. А. (2015)
Москалюк В. Д. - Імунний статус хворих з герпетичною інфекцією на фоні ВІЛ-інфекції/СНІДу, Соколенко М. О., Сорохан В. Д. (2015)
Живиця Д. Г. - Аналіз епідеміологічних показників і прогноз розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Запорізькій області до 2018 року (2015)
Подаваленко А. П. - Оцінка ефективності комп'ютерної програми прогнозування рівня захворюваності на кір, краснуху та епідемічний паротит, Петренко Т. Є., Клещар Л. О., Подаваленко О. В. (2015)
Васильєва Н. А. - Лептоспіроз, спричинений комбінацією збудників, у Тернопільській області, Кравчук Ю. А. (2015)
Ніколов В. В. - Сучасна клініко-епідеміологічна характеристика бешихи на Тернопільщині (2015)
Andreychyn Yu. M. - Ultrastructural Changes of Maxillary Sinus Mucous Membrane at Chronic Sinusitis (2015)
Ковальчук А. О. - Дослідження впливу раннього хірургічного лікування з використанням гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів на показники мікробного обсіменіння ран (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика контамінації води поверхневих водойм українського Придунав'я найпростішими і гельмінтами, Мокієнко А. В., Мельник Л. П. (2015)
Захарчук О. І. - Поширеність деяких гельмінтозів у Чернівецькій області, Пішак В. П., Кривчанська М. І., Миронюк М. Б. (2015)
Паничев В. О. - Результати епідрозслідування спалаху сальмонельозу у Тернопільській області, Цяпа Н. В., Павельєва М. М., Кулачковська І. В., Маціпура С. В., Годована Н. І., Білинська О. Я., Дементьєв Ю. Г., Барна Т. Б., Ясіновська С. Є. (2015)
Кужко М. М. - Ефективність застосування моксифлоксацину в інтенсивну фазу протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Процик Л. М., Гульчук Н. М., Аврамчук О. В., Гречаник Л. І. (2015)
Романенко Т. А. - Принципи проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, напрями боротьби з інфекційними хворобами (2015)
Москалюк В. Д. - Етіопатогенетичні механізми ВІЛ-асоційованих серцево-судинних захворювань, Возна Х. І. (2015)
Бондаренко А. М. - Криптококовий менінгіт – особливості лікування (частина I) (2015)
Паничев В. О. - Ретроспективний аналіз епідситуації щодо туберкульозу на території Тернопільської області за 2010-2014 роки, Павельєва М. М., Кулачковська І. В., Маціпура С. В., Годована Н. І. (2015)
Андрейчин М. А. - Малый В. П. Вирусные гепатиты энтеральные: монография / В. П. Малый. – Х.: ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 240 с. (2015)
Титул, зміст (2016)
Хмельничий Л. М. - Ефективність впливу генеалогічних формувань на показники довголіття та довічної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2016)
Салогуб А. М. - Особливості екстер’єрного типу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи Сумського регіону, Самохіна Є. А. (2016)
Волощук В. М. - Відбір кнурів-плідників різних генотипів з використання індексів спермопродуктивності і рефлекторної активності, Гиря В. М., Погрібна Н. М. (2016)
Адміна Н. Г. - Вплив бугаїв-плідників на екстер’єрний тип їхніх дочок (2016)
Бондарчук Л. В. - Вплив віку першого отелення на молочну продуктивність та тривалість продуктивного довголіття корів української бурої молочної породи (2016)
Вечорка В. В. - Мінливість ознак будови тіла і продуктивності корів українських чорно-та червоно-рябої молочних порід різних екстер’єрно-конституціональних типів, Самохіна Є. А., Єремейчук І. О. (2016)
Войтенко С. Л. - Селекція свиней за товщиною шпику та її зв’язок із багатоплідністю (2016)
Гончаренко І. В. - Селекционные индексы в системе селекции молочных коров и методологические аспекты их конструирования (2016)
Джус П. П. - Генеалогічна структура маточного поголів’я волинської м’ясної породи у племзаводах Турійського району Волинської області, Сидоренко О. В., Чоп Н. В., Бондарук Г. М., Цупер-Король В. В. (2016)
Динько Ю. П. - Селекційно-генетичні параметри молочної продуктивності і живої маси первісток української чорно-рябої молочної породи (2016)
Канюка О. Ю. - Фізико-хімічний склад м'язів свиней великої білої породи (2016)
Кіш С. В. - Відгодівельні якості свиней внутрішньопорідного типу породи дюрок української селекції "степовий" за різних методів розведення, Лихач В. Я., Лихач А. В. (2016)
Кузів М. І. - Морфологічні та функціональні властивості вимені корів української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України (2016)
Марценюк Н. О. - Біологічні особливості довгопалого річкового рака річки Случ Хмельницької області, Пекарський А. В., Марценюк В. П., Костоусова О. І., Духневич М. О. (2016)
Милостивий Р. В. - Адаптивна здатність приплоду голштинської худоби залежно від походження корів-матерів та способу утримання в умовах Придніпров’я, Високос М. П. (2016)
Остапенко В. І. - Ситцеві кури в Україні – феномен вітчизняного присадибного птахівництва, Бондаренко Ю. В. (2016)
Підпала Т. В. - Оцінка адаптаційної здатності у корів спеціалізованих молочних порід, Бондар С. О. (2016)
Підпала Т. В. - Інбридинг та породоутворювальний процес у молочному скотарстві, Хомик А. В. (2016)
Плівачук О. П. - Вплив комплексних генотипів капа-казеїну, бета-лактоглобуліну та пролактину на склад та технологічні властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи, Димань Т. М. (2016)
Пославська Ю. В. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси і віку при першому осіменінні та першому отеленні, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2016)
Почукалін А. Є. - Перспективність використання прилуцького заводського типу української червоно-рябої молочної породи на Чернігівщині, Прийма С. В., Різун О. В. (2016)
Хмельничий С. Л. - Тривалість життя корів української чорно-рябої молочної породи в залежності від рівня оцінки лінійних ознак будови тіла (2016)
Ставецька Р. В. - Ефекти загальної та специфічної комбінаційної здатності за репродуктивними якостями свиноматок, Піотрович Н. А. (2016)
Федорович В. В. - Тривалість господарського використання та причини вибуття корів молочних і комбінованих порід, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2016)
Федорович Є. І. - Господарсько-біологічні особливості корів бурої карпатської породи, Федорович В. В., Бабік Н. П. (2016)
Каратеева О. І. - Використання математичного моделювання росту молодняку різних типів формування організму та їх наступна молочна продуктивність (2016)
Баньковська І. Б. - Використання напівперетинчастого м’язу в окості для оцінки якості м’яса свиней, Іванов В. О. (2016)
Білявцева В. В. - Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД з карнітином, Гуцол А. В. (2016)
Бондаренко В. В. - Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні БВМД "МІНАКТИВІТ" (2016)
Борщенко В. В. - Критерії та методичні підходи оцінки умов живлення дрібної рогатої худоби на пасовищі (2016)
Брюхачова І. Д. - Частота відвідування коровами доїльного робота за системи "Добровільного" доїння залежно від їх віку у лактаціях та надоїв (2016)
Ведмідь І. В. - Вплив біологічно активних препаратів на якість штучно виведених бджолиних маток, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2016)
Гузеев Ю. В. - Состав жирных кислот молока разных видов сельскохозяйственных животных, Винничук Д. Т. (2016)
Дармограй Л. М. - Вплив біомаси дріжджів на забійні показники та м’ясні якості кролів, Шевченко М. Є. (2016)
Калиниченко Г. І. - Продуктивні якості овець різних генотипів, Коваль О. А. (2016)
Капшук Н. О. - Функціональна активність вимені голштинських корів впродовж лактації (2016)
Кирилів Б. Я. - Активність гідролітичних ензимів органів травного тракту курей в онтогенезі, Гунчак А. В. (2016)
Кисельов О. Б. - Продуктивні та якісні показники молока кіз у Сумському регіоні, Опара В. О., Ладика Л. М. (2016)
Коцюбенко Г. А. - Вплив сезону окролу на ступінь прояву, тривалість та періодичність охоти у кролиць спеціалізованих м’ясних порід, Погорєлова А. О. (2016)
Кулдонашвілі К. В. - Вплив нейротропно-метаболічного препарату глютам 1М та наноаквахелат германию на багатоплідність свиноматок, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2016)
Мардарьева Н. В. - Активность γ-глутамилтрансферазы в тканях мышц у разновозрастных крольчат, Нестерова О. П., Ефремова Г. М., Терентьева М. Г., Кузнецова Т. В. (2016)
Микитюк В. В. - Особливості відтворювальної здатності вівцематок при інтродукції в нових природо-кліматичних умовах, Заярко О. І., Северов О. В., Поротікова І. І. (2016)
Опара В. О. - Ефективне використання молока та його замінника при вирощуванні ремонтних телиць, Корж О. В., Попсуй В. В., Жижка С. В. (2016)
Оріщук О. С. - Вплив вітамінно-амінокислотно-мінерально-жирового комплексу на основі пальмового жиру на вітамінний та ліпідний склад яєць курей-несучок, Цап С. В., Рубан Н. О. (2016)
Палій А. П. - Інновації в оцінці гігієни рук оператора доїння (2016)
Пилипчук О. С. - Стимуляція відтворювальної здатності свиноматок біологічно активними препаратами, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2016)
Піщан І. С. - Безумовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу "Паралель” (2016)
Повод М. Г. - Вплив факторів зовнішнього середовища на параметри мікроклімату приміщень та відгодівельну продуктивність свиней, Ткачук О. Д. (2016)
Самохіна Є. А. - Технологія передінкубаційної обробки яєць "штучна кутикула" та вплив її на біологічні та морфологічні показники розвитку зародків курей, Бордунова О. Г. (2016)
Стріха Л. О. - Оцінка технологій виробництва сирокопчених ковбас, Дітковська А. С. (2016)
Стріха Л. О. - Вплив способу виготовлення на якісні показники сирокопчених ковбас, Ромалійська Г. І. (2016)
Шевчук Т. В. - Характеристика і продуктивна дія ароматично-смакової добавки "АСTIVO", Кирилів Я. І., Повозніков М. Г. (2016)
Измайлович И. Б. - Эффективность использования адсорбентов микотоксинов в птицеводстве (2016)
Петрова О. І. - Забійні показники бугайців молочних порід, Трибрат Р. О., Галімов С. М., Кур’яновська А. В., Біла Л. С. (2016)
Батанов С. Д. - Интерьерные особенности – как индикатор физиологического состояния животных, Старостина О. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Брюховецький І. М. - Сучасні аспекти планування регіонального аграрного і сільського розвитку, Маслак О. М. (2016)
Махмудов Х. З. - Роль економічного кластера у розвитку територій, Михайлова О. С., Світлична А. В. (2016)
Турчіна С. Г. - Управління змінами в контексті стратегічного розвитку підприємств (2016)
Глуходід Г. Ю. - Вдосконалення методики добору персоналу з урахуванням психологічних особливостей претендента на посаду (2016)
Бабко Н. М. - Інструменти управління відтворенням кадрового потенціалу аграрних підприємств (2016)
Кирилов Ю. Є. - Формування парадигми конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації (2016)
Долгіх Я. В. - Застосування методу DEA для оцінки ресурсних показників, що забезпечують ефективне виробництво та реалізацію основних видів продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами України (2016)
Черниш О. В. - Створення та розвиток аграрних кластерів: досвід країн-членів ЄС, Бакуліна О. С. (2016)
Naumova L.М. - Concept of the development of agrarian and industrial production on the basis of cross-sector integration, Naumov O.B., Lebedeva V.V. (2016)
Ігнатенко М. М. - Становлення стратегічного управління соціальною відповідальністю суб’єктів господарювання аграрної сфери економіки (2016)
Бричко А. М. - Адаптація інфраструктури сільського господарства в сучасних умовах (2016)
Орєхова А. І. - Ціннісно-орієнтований підхід в системі управління підприємством (2016)
Клєцова Н. В. - Шляхи скорочення витрат на персонал на підприємствах окремих областей північно-східного регіону України (2016)
Жмайлов В. М. - Місце нішевих видів продукції у формуванні конкурентних переваг аграрного підприємства, Данько Ю. І. (2016)
Попадинець Н. М. - Внутрішній ринок промислової продукції Карпатського регіону: умови та перспективи розвитку, Стефінін В. В. (2016)
Лисенко Н. П. - Визначення рівня якості зразків губної помади (2016)
Пилипенко В. В. - Науково-практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пилипенко Н. М. (2016)
Даниленко В. В. - Детермінанти та пріоритети моніторингу конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Грановська В. Г. - Конкурентні стратегії розвитку аграрних підприємств у глобалізованому світі (2016)
Соколов М. О. - Аутсорсинг логістичних функцій як механізм забезпечення ефективної діяльності підприємств, Колодка Я. В. (2016)
Makhnusha S. M. - Methodical approaches to the problem of the mechanism of enterprise innovative development formation (2016)
Харченко Т. О. - Методичний інструментарій оцінки ефективності інвестицій в контексті формування конкурентноспроможного управління проектами (2016)
Погріщук Г. Б. - Ефективність впровадження інновацій у сільському господарстві, Погріщук О. Б. (2016)
Конєва І. І. - Фінансове забезпечення діяльності підприємств будівельного комплексу (2016)
Хромушина Л. А. - Внутрішні резерви фінансової стабілізації неплатоспроможних підприємств (2016)
Шалигіна І. В. - Особливості виявлення та оцінки фінансових ризиків в аграрній сфері (2016)
Пластун О. Л. - Концентрація на ринку аудиторських послуг України та конвергенція систем обліку і аудиту, Макаренко І. О. (2016)
Маслак Н. Г. - Аграрні розписки в системі фінансово-кредитного забезпечення аграрних підприємств України (2016)
Чернецька О. В. - Аспекти стратегічного управління фінансовим результатом аграрних підприємств (2016)
Стоянець Н. В. - Концепція вдосконалення прогнозування соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Єлінєвський В. Ю. - Теоретичні засади розвитку соціально-економічного потенціалу регіону (2016)
Плотнікова М. Ф. - Соціократія як інструмент управління розвитком сільських територій (2016)
Голян В. А. - Управління ґрунтами України в контексті євроінтеграційних процесів, Сакаль О. В., Каленська О. В. (2016)
Шовкова Л. В. - Сучасний стан трудових ресурсів Полтавської області та ефективність їх використання (2016)
Чернишова Є. Р. - Особливості розвитку неперервної освіти дорослих в Естонії (2015)
Маслов В. І. - Управлінське рішення в системі керівництва загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Бондарчук О. - Технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін у системі післядипломної педагогічної освіти, Пінчук Н. (2015)
Харківська А. А. - Управління асистентською практикою - найважливіший етап практичної підготовки магістрів (2015)
Іванюк Г. І. - Організаційні аспекти підготовки вчителя сільської школи в контексті становлення системи освіти України (2015)
Ульянова В. С. - Технологія використання системи адаптивного управління якістю музичної освіти у педагогічному вищому навчальному закладі (2015)
Волярська О. С. - Управління розвитком науково-методичної компетентності фахівців навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ (2015)
Баніт О. В. - Сучасні вимоги до програмно-методичного забезпечення внутрішньофірмового управління освітою персоналу (2015)
Чала А. Г. - Управління формуванням ключових компетентностей студентів при вивченні сучасної української літературної мови на прикладах використання інформаційно-комунікативних технологій та інтерактивних форм роботи (2015)
Притуляк Л. М. - Управління розвитком форм та методів професійного заохочення фахівців дошкільного профілю до самовдосконалення (1953-1985 рр.) (2015)
Касьян С. П. - Теоретичні аспекти управління вищим навчальним закладом системи післядипломної педагогічної освіти (2015)
Золокотська Л. О. - Фінансова діяльність вищих навчальних закладів: аспекти, принципи, функції, бюджетний облік (2015)
Кравчинська Т. С. - Модель управління формуванням мотивації професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів (2015)
Саркісова А. В. - Моделі цілей та змісту навчання як базова основа з управління та контролю засвоєння професійних знань та умінь з дисципліни "Будова та експлуатація пасажирського вагона" у майбутніх провідників міжнародного сполучення (2015)
Sverdlyk N. P. - The content and form of psycho-pedagogical supprt management activities methodist district education department for the implementation of health saving technologies in educational institutions (2015)
Ісаєнко О. В. - Моделювання захисту прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників (2015)
Дмитренко К. А. - Управління реалізацією моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик (2015)
Морозова М. Е. - Особливості управління персоналом у вищому навчальному закладі (2015)
Баев А. Ю. - Регуляризация процедуры определения энергии фотонов методами искусственного интеллекта, Лазурик В. Т. (2010)
Белкин Е. В. - Математическая модель процесса самомодуляции интенсивных гравитационных волн на глубокой воде, Киричок А. В., Куклин В. М. (2010)
Бардачев Ю. Н. - Методологическая предпочтительность интервальных экспертных оценок при принятии решений в условиях неопределенности, Крючковский В. В., Маломуж Т. В. (2010)
Бойко А. О. - Обґрунтування архітектури функції хешування з використанням паралельних обчислень, Горбенко І. Д. (2010)
Головенко А. Д. - Моделирование аэродинамических полей при прогнозировании нестационарных аэрационных процессов в массивах разновысотной застройки, Довгий С. А., Клименкова И. А., Черний Д. И. (2010)
Григорова Т. А. - Дослідження температурного поля двошарового циліндра з різними теплофізичними характеристиками, Ляшенко В. П. (2010)
Дейнеко Ж. В. - Об одном методе моделирования самоподобного стохастического процесса, Замула А. А., Кириченко Л. О., Радивилова Т. А. (2010)
Житарюк А. Г. - О возможности описания полусхем с помощью модальной логики, Жолткевич Г. Н. (2010)
Zholtkevych G. M. - About One Model of Consecutive Qubit Binary Testing, Thawi M. (2010)
Жученко С. В. - Численное моделирование дифракции электромагнитного поля на открытых резонаторах специальной формы, Щербина В. А. (2010)
Зінченко А. І. - Спільне застосування неперервних та дискретних представлень фігур у задачах пошуку оптимального розкрою, Приварников А. К. (2010)
Иванов П. И. - Моделирование движения системы пилот-параплан по углу тангажа (2010)
Іщенко Ю. М. - Додаткові властивості безпеки електронних транзакцій у системах, що використовують сервіси комбінованої ІВК, Лєншин А. В. (2010)
Кобыльская Е. Б. - Дослідження температурних розподілів рухомого середовища з імпульсними джерелами тепла, Ляшенко В. П. (2010)
Кононенко И. Ю. - Интеграл в смысле конечной части по Адамару для функций, заданных на разомкнутой кривой, Стрельникова Е. А. (2010)
Котульский Д. А. - Вариационно-структурный метод моделирования конвективного теплообмена при ламинарном течении в трубах неканонического сечения (2010)
Краснобаев В. А. - Методы реализации криптографических RSA преобразований на основе использования модулярной системы счисления, Мартыненко С. О., Сорока Л. С. (2010)
Letichevsky A. - APS and Tools, Letichevsky A. (jr), Peschanenko V. (2010)
Лосев Ю. И. - Методика анализа эффективности системы динамического управления компьютерной сетью, Руккас К. М. (2010)
Малахова М. О. - Метод адаптации эмиссионных характеристик рентгеновской трубки к экспериментальным данным, Перминов А. И., Рева С. Н. (2010)
Пигнастый О. М. - Устойчивое функционирование производственно-технической системы за счёт выбора макропараметров технологического процесса, Ходусов В. Д. (2010)
Починок А. В. - Сравнение вычислительных методов определения энергии электронов по результатам дозиметрии (2010)
Романюк В. В. - Прогресуюча безшумна дуель з кососиметричним ядром на кінцевій решітці одиничного квадрата з нелінійними функціями влучності (2010)
Сиора А. А. - Модели многоверсионных вычислений и их обобщение для отказоустойчивых систем, Харченко В. С. (2010)
Слепичева М. А. - Событийное моделирование процесса адсорбции водорода на поверхности углеродных наноструктур, Чернышев Ю. К. (2010)
Тараненко В. А. - Влияние близости земли на аэродинамические характеристики крыла при неустановившемся движении, Тюрев В. В. (2010)
Угрюмова Е. М. - Обучаемые искусственные нейронные сети в построении формальных математических моделей систем при априорной неопределенности данных (2010)
Усов А. В. - Метод СИУ в моделировании напряженно-деформированного состояния системы покрытие-матрица с участками частичного отслоения области, Батырёв А. А. (2010)
Чочиев Т. З. - О линейных уравнениях в частных производных второго порядка (2010)
Богдан М. М. - Вплив вірусної інфекції на каталазну і фотохімічну активність листків пшениці за дії біологічно активних речовин різної природи, Гуляєва Г. Б., Коваленко О. Г. (2015)
Башков В. М. - Причины возникновения вращающего срыва в осевых вентиляторах, Бабаев А. А. (2015)
Григоренко І. В. - Контроль шоколадної продукції в системі технічного регулювання України, Шаповалова Н. П., Карбовська А. В. (2015)
Гриців В. В. - Підсумовування втомних пошкоджень за широкого діапазону режимів навантаження (2015)
Джус А. П. - Дослідження напружено-деформованого стану елементів комбінованих посудин високого тиску (2015)
Кривошеєв К. В. - Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань (2015)
Павлов Д. Ю. - Використання розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем для автоматизації роботи підприємств, Сіциліцин Ю. О. (2015)
Самородов В. Б. - Порівняльний аналіз робочих процесів у безступінчастій гідрооб’ємно-механічній трансмісії в процесі гальмування, Мітцель М. О., Пелипенко Є. С. (2015)
Соломенцев С. В. - Дослідженя моделей зберігання ієрархічної інформації у реляційних базах даних (2015)
Shapovalova N. P. - Confections with a long-term storage (2015)
Шовкалюк М. М. - Міжнародний досвід з підвищення ефективності використання енергоресурсів, Ахтирський Д. В. (2015)
Баликіна В. В. - Використання міжвидових фенотипових дистанцій верб за морфометричними показниками листка для видової діагностики (2015)
Гринь С. О. - Проблеми деградації ґрунтового покриву та шлях поліпшення якості ґрунтів, Кузнєцов П. В., Стаднік В. Ю. (2015)
Каратєєва О. І. - Генетика успадкування забарвлення овець (2015)
Єремєєва І. А. - Негативне право на асоціацію в профспілковій політиці британських урядів 70-80-х років ХХ століття (2015)
Калужинська Ю. В. - Історія становлення документу та його еволюція в електронний документ, Троценко Р. В. (2015)
Иванов Е. В. - Коррупция как рычаг социального управления в постсоветских странах (2015)
Бєлобородова Д. О. - Ґенеза мотиву метемпсихозу в українській баладі (2015)
Галамага О. В. - Магія vs релігія у контексті ментальності давніх римлян (2015)
Куриленко Д. В. - Соціофілософський вимір сміху як парадигма пізнання буттєвої домінанти. Сміх як атрибут буття та полісемантична структура (2015)
Кушнєрьова М. О. - Гоголівський текст в українськомупоетичному дискурсі кінця ХХ століття (2015)
Ляшов Н. М. - Теоретичний аспект формування готовності студентів-філологів до самопрезентації в процесі навчання зарубіжної літератури (2015)
Навроцька В. В. - Становлення Вокера Персі як романіста (2015)
Остапчук І. І. - Невербальне вираження тропів в англійській рекламі (2015)
Рожков Ю. Г. - Конститутивні характеристики наукового дискурсу (2015)
Савватєєва В. Д. - Вербалізація концепту DEADLY VIRUS у медіа-дискурсі (2015)
Чубань Т. В. - Особливості сполучуваності вербальних дієслів мовлення з префіксами, Левченко Т. М., Кубарська О. А. (2015)
Яцків Н. Я. - Структурно-стильові домінанти новелістики Гі де Мопассана (2015)
Сплодитель А. О. - Сучасний стан та особливості природокористування національного природного парку "Нижньосульський" (2015)
Канарик Ю. С. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів, Волкович Н. В. (2015)
Тептюк Є. П. - Судовий захист в системі гарантій забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної інформації (2015)
Шевченко В. В. - Свобода вибору виду договору у земельному праві (2015)
Смирнова М. В. - Взаємозв’язок комунікаційних процесів та стигматизації як соціально-психологічного явища (2015)
Фурманкевич Н. М. - Теорія масової комунікації: гендерний аспект (2015)
Ганзенко О. О. - Формування правової культури українського суспільства в контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Долгий О. О. - Законність: зміст поняття, гарантії її режиму, умови та засоби забезпечення (нарис з теорії права) (2014)
Міліціанов Р. В. - Сутність та зміст змагальності сторін як основної конституційної засади судочинства (2014)
Верлос Н. В. - Загальнотеоретична характеристика юридичних фактів у муніципальному праві (2014)
Журавльова Г. С. - Реалізація принципу недискримінації на міжнародному та національному рівнях (2014)
Шишка Р. Б. - Договір клінінгу: до проблеми регулювання (2014)
Коваленко А. В. - Позбавлення батьківських прав неплатників аліментів: особливості доказів (2014)
Самойленко Г. В. - Цивільно-правова характеристика договору перевезення пасажира як споживчого договору (2014)
Shchypanova O. О. - Borrowing of the institute of proprietary rights in modern civil law of Ukraine (2014)
Абрикосов Д. С. - Механізм цивільно-правового захисту прав пасажира за договором перевезення пасажира повітряним транспортом (2014)
Borschevskaya G. E. - Social rights and interests of workers-migrant as a subject of international protection (2014)
Земскова О. В. - Договір як основний регулятор перевезення небезпечних вантажів (2014)
Кравченко М. В. - Договірна відповідальність у цивільному праві (2014)
Луц Д. М. - Тварини в деліктних правовідносинах: цивільно-правовий аспект (2014)
Сумкін С. О. - Правовідносини цивільно-правової відповідальності в механізмі правового регулювання перевезень пасажирів (2014)
Коломоєць Т. О. - М. А. Балудянський – вчений-поліцеїст (адміністративіст), педагог, законодавець, державний і громадський діяч (до 245-річчя з дня народження та 180-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка) (2014)
Kolpakov V. K. - A priori determinants of administrativetort (2014)
Skvirskyi I. O. - Interaction of enforcement authorities of the USA with public in lawmaking (2014)
Vikhliaiev M. Yu. - Characteristics of powers of the soviet non-governmental organizations in the field of public administration (2014)
Алімов К. О. - Хронологічна послідовність виникнення та розвитку інституту "громадських робіт" (2014)
Зозуль І. В. - Презумпція незалежності та неупередженості суддів у господарському судочинстві (2014)
Пасічна І. О. - Особливості змісту податкових правовідносин (2014)
Шарая А. А. - Ґенеза наукових уявлень про принципи адміністративного права України (2014)
Яковенко Є. О. - Актуальні питання проведення органами доходів і зборів України документальної позапланової перевірки платників податків (2014)
Білоус-Осінь Т. І. - Місце уповноваженого економічного оператора в ланцюзі поставок товарів (2014)
Борбунюк О. О. - Правова експертиза нормативно-правових актів як засіб забезпечення законності в державному управлінні (2014)
Зубов О. С. - Правові засади та принципи судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Колесников М. О. - Правова основа надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Коробкін В. В. - Нормативно-правове забезпечення енергопостачання в Україні (2014)
Ляшко О. Б. - Повноваження суб’єктів публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг у сфері містобудування (2014)
Шапочкіна М. В. - Адміністративно-правовий режим ліцензування в Україні та його види (2014)
Дорохіна Ю. А. - Деякі аспекти кваліфікації злочинів проти власності за суб’єктивними елементами складу злочину (2014)
Скрябін О. М. - Процесуальна незалежність слідчого: проблеми теорії та практики, Криворучко Д. І. (2014)
Інформаційна довідка про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2014)
Сафонов Ю. М. - Державне регулювання економічних концептів до визначення попиту текстильної промисловості у вітчизняній сировині (2011)
Корольова-Казанська О. В. - Обгрунтування обсягу фінансових ресурсів підприємства в системі стратегічного управління його розвитком (2011)
Міненко М. А. - Роль фахових виробничих об’єднань у побудові моделі сталого розвитку суспільства (2011)
Завізєна Н. С. - Інформатизація одеського регіону: стан та перспективи (2011)
Кірдіна О. Г. - Концептуальний підхід до створення інтегрованого об’єднання "швидкісні магістралі" (2011)
Алтухова Н. В. - Методика анализа кластерных возможностей в отраслях региональной экономики на основе экспертных оценок (2011)
Черчик О. М. - Професійна ідентифікація майбутнього менеджера туристичного бізнесу в процесі вузівської підготовки (2011)
Харитонова О. С. - Кількісні показники оцінки конкурентоспроможності підприємств машинобудівного комплексу регіону (2011)
Брітченко І. Г. - Необхідність розвитку малих бізнесових структур та їх вплив на конкурентоспроможність регіону (2011)
Довгань Л. Є. - Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Мохонько Г. А. (2011)
Федотова С. Ю. - Імітаційні моделі розподілу ресурсів та техніко-економічної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів будівництва споруд за неповної вихідної інформації (2011)
Ахромкін Є. М. - Методична база оцінки ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій (2011)
Федорак В. І. - Тенденції інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва (2011)
Болгарова Н. К. - Транснаціональні корпорації в аспекті розвитку глобалізаційних процесів, Паневник Т. М. (2011)
Дробязко С. І. - Методика оцінки формування собівартості продукції в процесі управління витратами (2011)
Ковтун О. А. - Сучасні підходи до розробки та реалізації антикризової стратегії розвитку промисловості регіону (2011)
Кахович Ю. О. - Вибір зовнішньоекономічних партнерів – основа успішного бізнесу, Доценко Н. В., Саксаганська О. Р. (2011)
Луценко І. С. - Основні етапи реалізації податкової політики України в сфері зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Рижакова Г. М. - Роль і місце малого підприємництва в національній економіці України (2011)
Божкова В. В. - Теоретико-методичні засади формування оптимальної структури маркетингових комунікацій для просування промислових інновацій (2011)
Галушка В. В. - Використання аналітичного забезпечення в управлінні фінансово-економічними результатами підприємств (2011)
Касич А. О. - Методичні основи аналізу ефективності діяльності підприємства в умовах транснаціоналізації капіталу (2011)
Луців Б. Л. - Підвищення ліквідності кредитно-банківської системи України шляхом використання кредитної звітності (2011)
Худолій Л. М. - Складові економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2011)
Петров А. А. - Анализ публичного размещения акций компаний ferrexpo plc на лондонской фондовой бирже (2011)
Мязіна Н. Б. - Корекція маркетингових методик аналізу ринку агропродукції та пристосування до його сучасних особливостей (2011)
Куценко В. І. - Перспективи розвитку системи підготовки кадрів: пошук альтернативи, Гаращук О. В. (2011)
Дорошко О. О. - Технопарки як засіб стимулювання інноваційної діяльності (2011)
Карташова О. Г. - Формування сировинної бази виноградарсько-виноробних підприємств (2011)
Щукин А. И. - Механизмы проектно-оперативного управления инвестиционными рисками инновационной деятельности предприятий (2011)
Гавренкова Т. С. - Усовершенствование профессиограммы налогового инспектора (2011)
Єгоренко І. В. - Соціальний детермінант розвитку фінансово-кредитної системи: концептуальні положення (2011)
Обчанская И. А. - Критерии эффективности управленческой деятельности: особенности для предприятий государственного сектора экономики (2011)
Грещук Г. І. - Теоретичні підходи до використання земель середніх і малих міст (2011)
Ничкало Н. - Педагогічна естетика і етика в діяльності НАПН України: сьогодення і погляд у майбутнє (2012)
Зюзян І. - Педагогічна психологія чи психологічна педагогіка?! (2012)
Бех І. - Акценти мистецької творчості та виховання особистості (2012)
Гончаренко С. - Про покликання вченого (2012)
Яценко Т. - Цілісність психічного у взаємозв'язках свідомого з несвідомим (2012)
Рибалка В. - Материнські здібності й таланти як провідний чинник розвитку дитини (2012)
Кондрацька Л. - Християнсько-анторополічна парадигма формування ціннісних орієнтацій пдлітка:методологічний аспект (2012)
Помиткіна Л. - Психологічна готовність студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення щодо професійного самовизначення, Помиткин Д. (2012)
Васянович Г. - Моральні проблеми педагогіної діяльності (2012)
Год Б. - Проблеми моральності вчителя в європейській суспільно-політичній думці XV-XVI століть, Год Н. (2012)
Авшенюк Н. - Глобальна освіта як складова професійного розвитку американських і канадських учителів (2012)
Глузман О. - Формування професійної готовності майбутнього вчителя музики до самостійного вивчення інструментальних творів, Сологуб В. (2012)
Падалка Г. - Формування духовності особистості у процесі художньо-творчого самовираження (2012)
Пєхота О. - Формування технологічної культури сучасного викладача як складової його педагогічної майстерності (2012)
Щолокова О. - Проблеми фахової підготовки майбутніх магістрів мистецької освіти (2012)
Миропольська Є. - Живопис як естетичне повідомлення в ігровому кіно (2012)
Отич О. - Педагогічна освіта ХХІ століття (рецензія на однойменну серію навчально-методичних праць професора О. М. Псхоти) (2012)
Вовк М. - Світ мрій-світ життєвих вражень (рецензія на книгу Тадеуша В. Новацького "Світ мрій" (наук. ред. Н. Г. Ничкало. - К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2011. - 120 с.)) (2012)
Сулаєва Н. - Неформальна мистецька освіта в системі підготовки майбутнього вчителя: Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 25-26 травня 2012 р.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Айшпур О. Є. - Чутливість бактерій роду Proteus до антибактеріальних препаратів, Сапон Н. В., Муштук І. Ю., Зоценко І. А., Шеремет Н. О. (2016)
Галка І. В. - Ізоляція Clostridium difficile з клінічного матеріалу від свиней, Рудой О. В., Музикіна Л. М., Чехун А. І., Сидоренко Т. В. (2016)
Гаркавенко Т. О. - Порівняльний аналіз мікробіологічних методів щодо визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів в продукції птахівництва, Азиркіна І. М., Київська Г. В. (2016)
Гаркавенко Т. О. - Механізм резистентності та методи виявлення метицилінрезестентного стафілокока (MRSA) (оглядова стаття), Козицька Т. Г. (2016)
Горбатюк О. І. - Рівень специфічних антитіл в організмі кролів у разі застосування асоційованої (мультикомпонентної) вакцини "Мультисуісан" та моновакцин, Риженко Г. Ф., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М. (2016)
Гущук В. І. - Оцінка радіоактивного забруднення продуктів харчування рослинного та тваринного походження в північних районах Рівненської області, Сачук Р. М., Катюха С. М., Гущук І. В. (2016)
Жигалюк С. В. - Можливості використання інсекто-акарицидів для санації тваринницьких приміщень у присутності поголів’я (оглядова стаття), Сачук Р. М., Лисиця А. В., Жигалюк М. В. (2016)
Засєкін Д. А. - Дослідження фунгіцидної активності нового дезінфікуючого засобу "Унівайт”, Димко Р. О., Коваленко В. Л. (2016)
Зон Г. А. - Порівняльна патоморфологічна оцінка прояву аспергільозу, спричиненого Aspergillus flavus, у різних видів птиці, Сорокова В. В., Ложкіна О. В. (2016)
Катюха С. М. - Поширення інвазійних хвороб риб у водоймах Рівненської області, Вознюк І. О. (2016)
Коваленко В. Л. - Проблеми ветеринарно-санітарної оцінки та дезінфекції на об’єктах м’ясопереробних підприємств, Загребельний О. В., Бовкун Т. В., Куницький В. А. (2016)
Коваленко Г. А. - Серологічний моніторинг мікоплазмозу (M. hyopneumoniae) серед диких кабанів у північно-західних областях України, Галка І. В., Рудий О. В., Сидоренко Т. В., Музикіна Л. М., Погребняк О. П. (2016)
Кривошия П. Ю. - Аналіз нормативно-правової бази з ліквідації та профілактики інфекційної анемії коней у деяких розвинених країнах (оглядова стаття), Кот Л. Б., Романко М. В. (2016)
Куликова В. В. - Етіологічна структура лептоспірозу свиней у господарствах України, Пискун А. В., Уховський В. В., Шарандак П. В. (2016)
Лайтер-Москалюк С. В. - Токсикологічні дослідження створеного кислотного мийно-дезінфікуючого засобу "ТДС" для санітарної обробки доїльного устаткування, Кухтин М. Д. (2016)
Ложкіна О. В. - Верифікація методу ферментативної імуноадсорбції для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, Марчук О. Т., Павлунько В. Г. (2016)
Мазур М. В. - Генетична різноманітність вірусу сказу та інших ліссавірусів тварин, Полупан І. М. (2016)
Мазур Н. В. - Розробка способу отримання антирабічної гіперімунної сироватки крові від кролів, Недосєков В. В., Ничик С. А., Полупан І. М. (2016)
Мазуркевич А. Й. - Цитогенетичний аналіз мезенхімальних стовбурових клітин щурів на різних пасажах, Ковпак В. В., Ковпак О. С., Гудзь Н. В. (2016)
Мандигра С. С. - Закономірності поширення лейкозу великої рогатої худоби в Україні та фактори, що його обумовлюють, Ничик С. А., Бусол В. О., Любар Н. В. (2016)
Манойло Ю. Б. - Ефективність удосконаленого способу копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней, Євстаф’єва В. О. (2016)
Меженський А. О. - Внутрішньоочний тиск у клінічно здорових та хворих на увеїт коней (2016)
Міластная А. Г. - Діагностичні аспекти гострого панкреатиту у собак. ретроспективне дослідження, Духницький В. Б., Соколюк В. М. (2016)
Нікітова А. П. - Аналіз біоризиків та їх недопущення в разі роботи з вірусом сказу в лабораторії, Ничик С. А., Полупан І. М., Розумнюк А. В., Недосєков В. В., Іванов М. Ю. (2016)
Риженко Г. Ф. - Оцінка біобезпечності та біосумісності мультикомпонентної вакцини "Мультисуісан", Горбатюк О. І., Андріящук В. А., Жовнір О. М., Каменчук П. П , Тютюн С. М., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г. (2016)
Риженко Г. Ф. - Оцiнка in vivo генотоксичності та мутагенності мультикомпонентної вакцини "Мультибовісан", модифікованої біобезпечними наночастинками ауруму, Горбатюк О. І., Андріящук В. А., Жовнір О. М., Рудой О. В., Тютюн С. М., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г. (2016)
Руда М. Є. - Патоморфологічні дослідження при експериментальному Т-2 токсикозі мишей та застосуванні кормової добавки "Вітакорм", Васянович О. М., Борисевич Б. В., Карпинчик В. А. (2016)
Руденко О. П. - Видові та сезонні особливості неспецифічної резистентності коропових риб, Віщур О. І., Коваленко В. Л. (2016)
Сачук Р. М. - Ефективність "Фітоспрею" при лікуванні та профілактиці дерматитів дійок вимені та маститу у корів, Жигалюк С. В., Збожинська О. В., Лук’яник І. М., Сус Г. В., Магрело Н. В., Кацараба О. А (2016)
Середа О. М. - Роль парвовірусної інфекційї в нозологічному профілі інфекційних хвороб собак і котів у місті Києві, Недосєков В. В., Полупан І. М. (2016)
Скрипка М. В. - Макроскопічні зміни за інфекційного перитоніту котів, Колич Н. Б., Гудзь Н. В. (2016)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка води на прикладі однієї з тваринницьких ферм НУБІП України, Засєкін Д. А. (2016)
Стравський Я. С. - Профілактика післяотельної патології у корів супозиторіями із вмістом наночастинок купруму, Резніченко Л. С., Дибкова С. М. (2016)
Сус Г. В. - Вплив сезонних, екологічних і технологічних факторів утримання на швидкість осідання еритроцитів корів, Магрело Н. В., Лук’яник І. М., Жигалюк М. В. (2016)
Тарасов О. А. - Вивчення особливостей антигенів збудника бешихи свиней, Сапейко В. П., Бабкіна М. М., Пінчук Н. Г. (2016)
Цуп В. І. - Ефективність використання сорбента Карболайн при вирощуванні телят, Василів А. П., Стасюк В. П. (2016)
Шуманський Ю. І. - Відновлення репродуктивної функції корів після отелення за впливу препарату "Гепавекс-200", Охрим С. А. (2016)
Якубчак О. М. - Деякі аспекти ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою курчат-бройлерів за впливу гамма-ГХЦГ, Почтаренко П. П., Таран Т. В., Олійник Л. В., Гудзь Н. В. (2016)
Ящук Т. С. - Базові параметри для худоби помісного масиву червоної польської породи, Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М. (2016)
Sapsai І. S. - Spread of microscopic fungi in feed (2016)
Yevstafieva V. - Morphometric identification of Trichuris suis eggs isolated from different biological substrates, Melnychuk V., Yuskiv I., Lozhkina O. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Антоненко В. Г. - Роль та місце інформаційних технологій у глобальній економіці (2015)
Белікова Т. В. - Формування та управління ресурсною базою банків та її вплив на ліквідність банківської системи, Хіжняк О. С., Лубянникова В. В. (2015)
Берегова Т. А. - Ризик-менеджмент як важливий інструмент забезпечення економічної безпеки на вітчизняних харчових підприємствах (2015)
Богдан С. В. - Методи врахування ризику при визначенні ставки дисконтування в інвестиційному аналізі, Пернарівський О. В. (2015)
Георгієв В. А. - Науково-практичні аспекти формування та управління технологічними платформами (2015)
Гетьман О. О. - Моделювання комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства, Чабан Л. І. (2015)
Гірман А. П. - Розробка HR-бренду як шлях зниження плинності кадрів на прикладі банківської установи, Вовк Ю. Ю. (2015)
Глєбова А. О. - Формування системи антикризового управління на підприємстві, Конзерська Т. О. (2015)
Дудкіна Т. В. - Обґрунтування сучасного досвіду фінансового планування на агропідприємствах (2015)
Запроводюк А. В. - Детермінанти успіху венчурного бізнесу корпорацій США (2015)
Зубрицька Я. О. - Теоретичні основи збереження трудового потенціалу на різних економічних рівнях, Міщенко С. В. (2015)
Ковач М. Й. - Фінансово-економічні аспекти вдосконалення управління охороною праці на підприємствах (2015)
Корнійчук А. А. - Стратегічна діагностика відповідності виробничого потенціалу підприємства сучасним умовам господарювання (2015)
Круглов В. В. - Підходи до вдосконалення корпоративної культури торговельного підприємства, Мазура О. С. (2015)
Круглов В. В. - Формування комплексного підходу до методів роботи керівника торговельного підприємства, Шеїн І. В. (2015)
Кузьменко О. М. - Втрачені підприємства Луганщини за наслідками проведення антитерористичної операції: неполітизований аналіз (2015)
Лобза А. В. - Сучасні персонал-технології як засіб забезпечення ефективної системи найму та адаптації персоналу: вітчизняний та зарубіжний досвід, Юрченко К. А. (2015)
Макарчук О. Г. - Масленичные культуры в контексте производства биотоплив в Украине и Польше, Скудларски Я., Купчик А., Желазински Т. (2015)
Мельниченко О. А. - Програми лояльності для споживачів як механізм покращання життя населення, Калачникова В. К. (2015)
Павлюк Т. І. - Особливості ринку праці у Польщі, Біла Г. С. (2015)
Попов А. С. - Консолідація земель, як інструмент сталого розвитку сільських територій (2015)
Ржепішевська В. В. - Формування інвестиційної програми промислового підприємства в процесі його реструктуризації, Юдіна А. В. (2015)
Семенова Л. Ю. - Шляхи удосконалення системи організації праці на підприємстві в сучасних ринкових умовах, Педан О. В. (2015)
Сковира І. А. - Проблеми формування бюджету розвитку регіону (2015)
Смачило В. В. - Дослідження експортного потенціалу України, Христосова Н. С. (2015)
Соболєва М. В. - Тенденції розвитку недосконалої конкуренції в умовах глобалізації сучасної економіки (2015)
Телишевська Л. І. - Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України, Сулим Т. О. (2015)
Теребух А. А. - Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні, Макар О. П., Ільницька Г. Я. (2015)
Ткачик Л. П. - Окремі аспекти міжнародної практики управління фінансовими ресурсами підприємства, Глемба К. С. (2015)
Трайтлі В. Ю. - Контроль якості державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (2015)
Турчак В. В. - Сучасний стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в регіоні (2015)
Файчук О. М. - Головна детермінанта міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного зерна пшениці, Короткий Д. В. (2015)
Чукурна О. П. - Механізм інноваційного розвитку промислового підприємства, Зюганова В. І. (2015)
Шевцова Г. З. - Особливості впровадження концепції організованої синергії в систему управління підприємством (2015)
Шкуліпа Л. В. - Практична сфера застосування методики обліку курсових різниць за МСФЗ (2015)
Штефан Б. М. - Інформаційна технологія аналізу обсягів продаж за сегментами ринку та споживацьких вподобань (2015)
Черняк Ю. - Аксіологічна семантика образу Гамлета в контексті смисложиттєвих пошуків сучасності (2010)
Храброва Г. - Рецепція античного сюжету про Венеру і Адоніса в однойменній поемі В. Шекспіра (2010)
Шереметьєва В. - Ф. Сідні та В. Шекспір: специфіка авторської самоідентифікації в єлизаветинських сонетних циклах (2010)
Федоряка Л. - Формування світоглядних уявлень Томаса Неша в соціокультурному контексті єлизаветинської Англії (2010)
Боковець А. - Сонетарій В. Шекспіра: особливості рецепції петраркізму в контексті англійської ренесансної лірики (2010)
Щербина М. - Життєвий шлях та творчі пошуки Едмунда Спенсера (2010)
Безродних І. - Поезія Ричарда Лавлейса як маніфестація рокайльної галантності (2010)
Кейс В. - Гамлет і Фауст: параболи модерної людини (2010)
Сидоренко О. - Презентація гендерної тематики у французькій та англійській міській літературі пізнього Середньовіччя та Відродження (2010)
Тарасенко К. - Специфіка репрезентації гендерної проблематики в романі Генрі Робертса "Виклик Фортуні" (1590) (2010)
Корпанюк М. - Становлення та утвердження ренесансного класицизму в національній літературі XVI сторіччя (2010)
Шевченко-Савчинська Л. - Розмаїття етнонімів як відображення політичного світогляду освіченого львів‘янина XVII ст (2010)
Соколянский М. - Портрет ученого в контексте времени (к столетию со дня рождения Александра Аникста) (2010)
Торкут Н. - "Гертруда і Клавдій" Дж.Апдайка як текстоцентрична літературна проекція "Гамлета" В.Шекспіра, Лазаренко Д. (2010)
Москвітіна Д. - Особливості рецепції Шекспіра у творчості Волта Вітмена (2010)
Чистяк Д. - Рецепція й трансформація тексту "Макбета" у творчості Моріса Метерлінка (2010)
Філоненко О. - Архетипна структура образу мага Просперо у п‘єсі Вільяма Шекспіра "Буря" та фільмі Пітера Грінвея "Книги Просперо" (2010)
Висоцька Н. - "Й нема йому краю.": шекспіріана початку ІІІ тисячоліття (2010)
Жлуктенко Н. - (Інтер)національний Шекспір (2010)
Шестаков В. - Две кровати Уильяма Шекспира (2010)
Лазаренко Д. - Шекспірів "Гамлет": Hic et ubique (2010)
Summaries (2010)
Резюме (2010)
Відомості про авторів (2010)
Левчук О. В. - Характерні особливості участі України у світових інвестиційних процесах (2012)
Безп'ята І. В. - Значення інвестицій для розвитку сільського господарства (2012)
Кирилюк Є. М. - Напрями стимулювання експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції та продовольства, Прощаликіна А. М. (2012)
Костенко О. М. - Спрямованість інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Крисак А. І. - Іпотечне кредитування під заставу землі як фактор концентрації земельної власності, Поліщук А. Б., Нірода Д. С. (2012)
Сітнікова Н. П. - Підходи до розроблення індексів якості життя для врахування у стратегічному плануванні національного розвитку (2012)
Ганзюк С. М. - Державна інноваційна політика як пріоритетна складова соціально-економічного розвитку країни (2012)
Ніколаєв В. П. - Засади ціноутворення в житловому будівництві з урахуванням вбудованих реальних опціонів проектів, Чудопал А. І. (2012)
Ситник Г. В. - Когнітивні аспекти фінансового планування на підприємстві (2012)
Лоханова Н. О. - Зміст поняття "предмет бухгалтерського обліку" — традиційний і нові підходи до тлумачення (2012)
Денисенко Л. О. - Забезпечення ефективності діяльності товариств через покращення якості корпоративного управління, Заєць Т. О. (2012)
Пинда Ю. В. - Процесно-орієнтовані основи формування організаційно-економічного забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних підприємств (2012)
Табакова Т. В. - Шляхи оптимізації процесу планування видатків бюджету на економічну діяльність у сучасних умовах (2012)
Слободчикова О. А. - Реінжиніринг як метод управління реструктуризацією підприємства (2012)
Михайлов Р. В. - Сучасні методичні підходи до оцінки платоспроможності страхових компаній в процесі регулювання страхового ринку (2012)
Ящук С. П. - Світові фінансові кризи (2012)
Мазур Г. С. - Оцінка впливу макроекономічних показників на банківську систему України як передумова проведення сценарного аналізу (2012)
Коваленко М. М. - Реалізація інноваційних проектів України: безпроцентне фінансування державними банками розвитку (2012)
Вишиванюк М. В. - Формування елементів регіональної політики з урахуванням принципів сталого розвитку (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Проблеми державної промислової політики та шляхи їх вирішення (2012)
Корецький М. Х. - Конструктивні принципи управління мінерально-сировинною безпекою держави, Маланчук З. Р., Калько А. Д. (2012)
Коваленко Я. М. - Контролінг в діяльності органів державної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід (2012)
Антонов А. В. - Модель визначення обсягів фінансування державної підтримки розвитку сільських територій з бюджету регіону (2012)
Литвин Ю. О. - Методи дослідження стану сільських територій і формування регіональної політики їх розвитку (2012)
Білоус І. В. - Реалізація механізмів державного регулювання стосовно попередження соціального сирітства на місцевому рівні (2012)
Васюк Н. О. - Підготовка керівних кадрів для системи охорони здоров'я на засадах компетентнісного підходу (2012)
Сорока О. Я. - Державне регулювання медичної діяльності на прикарпатті у першій половині ХХ століття (2012)
Величко Л. А. - Матеріальне забезпечення соціальної сфери в загальному комплексі пріоритетів пенсійного забезпечення (2012)
Коваль Г. В. - Теоретичні засади регіональної молодіжної політики в Україні (2012)
Клуб А. І. - Основні чинники сталого розвитку сільських територій (2012)
Крамаренко А. С. - Теоретико-методологічні аспекти формування гуманістично-орієнтованої державної кадрової політики (2012)
Орленко Я. Ю. - Методичні основи організації споживчої і комерційної експертизи при реалізації державної політики продовольчого забезпечення (2012)
Андрійчук С. В. - Профілактика соціальної дезадаптації першокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Бугера Ю. Ю. - Залежність процесу соціалізації розумово відсталих молодших школярів від особливостей сформованості уваги (2010)
Вержиховська O. M. - Роль соціокультурних умов у ґенезі легкого психічного недорозвитку (2010)
Гаврилов O. B. - Соціально-педагогічні погляди на дітей з аутичними порушеннями (2010)
Голенко В. І. - Особливості розвитку самооцінки заїкуватих дітей (2010)
Заєць С. С. - Соціальна адаптація знедолених дітей у другій половині XIX століття: на прикладі педагогічної діяльності І. Радецького (2010)
Коляда H. M. - Дитячий рух як соціально-педагогічна система: понятійний аспект (2010)
Кузьміна О. В. - Концептуальні основи формування соціальної компетентності, як складової життєвої компетентності, учнів інтернатних закладів (2010)
Мельник Ж. В. - Теоретичний аспект проблеми соціалізації особистості дошкільника (2010)
Плахотнік О. В. - Теоретичні засади поняття соціокультурного простору та його вплив на соціалізацію студентської молоді, Шипіцина І. (2010)
Пріданнікова О. М. - Вплив тривожності на успішність адаптації дітей до дошкільних навчальних закладів (2010)
Сас О. О. - Формування життєвої компетентності дітей 6-7 річного віку в процесі соціально-рольової взаємодії (2010)
Славіна Н. С. - Особливості дитячо-батьківських відносин в неповних сім’ях (2010)
Фарус М. М. - Переваги сім’ї у процесі формування здорового способу життя, Гаврилюк Л. П. (2010)
Безносюк О. О. - Формування соціокультурних цінностей особистості як соціально-педагогічна проблема, Спіріна Т. П. (2010)
Бугрій B. C. - Роль краєзнавства у процесі соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл України (2010)
Гаврилюк Л. П. - Соціально-педагогічна робота з сім’ями, у яких виховуються "важкі” підлітки, Груба Т. М. (2010)
Гончарук Н. М. - Деякі прийоми психологічної корекції вербальних комунікативних навичок розумово відсталих підлітків, ізольованих у колективі однолітків (2010)
Грибан Г. В. - Формування національної свідомості в учнів у процесі вивчення мови та літератури (2010)
Коган О. В. - Особливості формування прийомних сімей, як альтернативної форми опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2010)
Куб’як H. І. - Педагогічні умови попередження занедбаності дітей молодшого шкільного віку з дистантних сімей (2010)
Масловська М. В. - Українське народознавство як етнокультурний компонент національної освіти (2010)
Мельник Л. П. - Інтегративна діяльність соціального педагога як умова роботи у мікросоціумі (2010)
Мілевська О. П. - Логотренінг як форма роботи зі стимуляції у дітей мовленнєвих механізмів різного рівня (2010)
Москалюк O. I. - Важковиховувані підлітки у роботі соціального педагога (2010)
Овод Ю. В. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання у професійній діяльності педагога (2010)
Опалюк О. М. - Технологічні особливості соціального патронажу сімей, Опалюк Т. Л. (2010)
Петренко В. М. - Соціально-педагогічні технології в роботі з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, Абрамова К. А. (2010)
Попов O. A. - Стратегії соціально-педагогічної профілактики дезадаптації підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Рідкодубська Г. А. - Особливості превентивних заходів девіантної поведінки молодої людини (2010)
Савіцька Г. Т. - Особливості формування морально-етичних норм поведінки в розумово відсталих учнів в процесі соціально-побутового опитування (2010)
Синюк Н. В. - Соціально-педагогічна профілактика вживання наркогенних речовин (2010)
Сметанюк Т. І. - Волонтерська діяльність в громадських організаціях (2010)
Сопетик М. М. - Педагогічні аспекти формування громадянськості особистості: з досвіду роботи у міському ліцеї №2 м. Чернівців, Гаврилюк Л. П. (2010)
Чайковська О. М. - Психологічні аспекти профілактики девіантної поведінки у підлітків (2010)
Шатковський Ю. А. - Аналіз сучасних методик профілактики вживання наркотичних речовин молоддю (2010)
Шоліна Т. В. - Громадянське виховання як обов’язкова умова становлення людини в соціумі (в освітніх поглядах Степана Смаль-Стоцького) (2010)
Вайнола Р. Х. - Творчий розвиток майбутніх соціальних педагогів у процесі професійно-орієнтованої практики (2010)
Вергунова В. С. - Теоретичне обґрунтування критеріїв та показників сформованості досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх учителів початкових класів музики (2010)
Герасимова І. Г. - Соціальна спрямованість підготовки студентів магістратури до виховної роботи зі студентською молоддю (2010)
Дідик Н. М. - Комунікабельність як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів (2010)
Кобилянська Л. І. - Вузівська підготовка соціальних педагогів до виконання гувернерських функцій (2010)
Ковальчук І. В. - Викладання етнопедагогіки майбутнім соціальним педагогам (2010)
Ковальчук О. В. - Підготовка соціальних педагогів до анімаційної діяльності в сфері організації дозвілля дітей та молоді (2010)
Козак А. В. - Теоретичні аспекти використання інтерактивних технологій у навчальному процесі школи (2010)
Кочурська І. B. - Соціальний аспект професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів в умовах гендерних змін (2010)
Марчій-Дмитраш T. М. - Модель підготовки майбутніх учителів іноземних мов до організації дидактичних ігор (2010)
Пірожак С. В. - Зарубіжна реформаторська педагогіка кінця XIX - початку XX століття та її вплив на виховний процес (2010)
Платаш Л. Б. - Вимоги до фахової підготовки педагога у спадщині Омеляна Поповича (2010)
Поліщук В. А. - Основні тенденції модернізації системи професійної підготовки соціальних працівників у країнах Європи (2010)
Поліщук Ю. Й. - Проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до участі у педагогізації позашкільного соціуму (2010)
Попик Ю. В. - До питання професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів (2010)
Поснова Т. - Модернізація вузівського навчально-виховного процесу: формування громадянської позиції студента (2010)
Постевка Г. Л. - Місце артпедагогіки в професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ (2010)
Романовська Л. I. - Роль майбутніх учителів у соціально-педагогічній підтримці діяльності сучасних дитячих громадських об’єднань (2010)
Сербалюк Ю. В. - Особливості підготовки майбутнього соціального педагога до сценарно-режисерської роботи, Співак В. І. (2010)
Сокольська Л. П. - Використання деяких активних та інтерактивних методів навчання в практиці роботи з майбутніми соціальними педагогами (2010)
Чеканська O. A. - Становлення психологічних поглядів подільського вченого В. В. Зеньковського (кінець XIX - початок XX ст.) (2010)
Шанскова Т. І. - Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів при здобутті другої вищої освіти (2010)
Брандибура І. Ю. - Реалізація програм професійної підготовки бакалаврів політології в університетах Англії та Уельсу (2015)
Vasylyshyna N. M. - Professional communicative competence’s skills and needs of future tourism industry experts all over the world: theory vs. practice (2015)
Дидух А. А. - Этапы обучения ведению дебатов будущих преподавателей английского языка (2015)
Ігнатенко В. Д. - Критерії оцінювання рівня сформованості компетентності в анотативному і реферативному видах письмового перекладу з французької мови на українську (2015)
Коршевнюк Т. В. - Методологічні пiдходи до дослідження проблеми формування змісту біологічного компонента шкільної природничої освіти (2015)
Краєва М. В. - Історико-педагогічні витоки клубу як педагогічного феномену (2015)
Кричківська О. В. - Сутність і структура міжкультурнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Куценко С. В. - Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю (2015)
Малихін О. В. - Академічне консультування в умовах дистанційного навчання (2015)
Опанасенко Н. І. - Використання педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2015)
Рожков Ю. Г. - Поняття "професійна культура ветеринара" (2015)
Семенова О. В. - Структурні складовіхудожньо-творчої компетентності (2015)
Стельмах О. В. - Особливості підготовки працівників підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту державної служби України з надзвичайних ситуацій, Скриньковський Р. М., Харук К. Б. (2015)
Толмачова І. М. - Формування професійної мотивації у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення педагогіки (2015)
Хмельницька О. С. - Освітня діяльність М. Маккавейського і його вплив на розвиток педагогіки як науки (2015)
Шевчук О. Р. - Проблеми жіночої освітив педагогічній спадщині Іларія Карбулицького (2015)
Гаврелюк С. В. - Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы у детей подросткового возраста (2015)
Гаїна Н. І. - Сучасні уявлення про вади розвитку артеріальних судин товстої кишки, Процак Т. В., Гнаткович С. І. (2015)
Кривецький В. В. - Морфогенез верхньощелепної пазухи в онтогенезі людини, Процак Т. В., Гаїна Н. І., Козар О. М. (2015)
Морозенко Д. В. - Динаміка біохімічних маркерів репаративного остеогенезу у щурів з титановим імплантатом під впливом ультразвуку, Маколінець В. І., Шевцов Б. М., Гуліда Т. І. (2015)
Рева Т. В. - Особливості клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з дуоденогастральним рефлюксом, Сучеван А. Г. (2015)
Ступницький М. А. - Гострофазова відповідь раннього періоду травматичної хвороби тяжкої поєднаної торакальної травми (2015)
Богдан Н. С. - Особливості нормативно-правового регулювання використання продуктів бджільництва у фармацевтичній практиці, Паламар А. О., Горошко О. М. (2015)
Савченко А. С. - Отражение типологических особенностей австрийской культуры в симфонии С-dur Ф. Шуберта (2015)
Залановська Л. І. - Особливості умов формування міжетнічної толерантності студентів в системі професійної підготовки (2015)
Марциняк-Дорош О. М. - Зв’язок між самооцінкою, життєвими цінностями та звичкою харчуватись у жінок з надмірною вагою та ожирінням (2015)
Мельничук О. Б. - Соціальні цінності як кумулятивні чинники рофесійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Столярчук О. А. - Роль успішності навчально-професійної діяльності у формуванні професійного універсуму майбутнього фахівця (2015)
Олевич М. І. - Концепція легітимного соціального порядку Макса Вебера: критичний аналіз (2015)
Костыря И. А. - Теоретические парадигмы дискурса "культура – политическая культура – развитие" (2015)
Городинський С. І. - Відповідність етичних та моральних вимоги професії фізичного реабілітолога до положень Болонської декларації (2015)
Архипова Є. О. - Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та його імплементація в Україні, Дмитренко Н. О. (2015)
Понікаровська Н. А. - Батьківське прокляття в українській етнічній картині світу в контексті дослідження народних уявлень про заложних (2015)
Сивокобиленко В. Ф. - Вдосконалення захисту від витоків струму на землю в умовах електромережі дільниці шахти, Василець С. В. (2013)
Остапчук О. В. - Технічні вимоги до системи електропостачання підземних споживачів напругою 35 кВ (2013)
Шавёлкин А. А. - Использование трехуровневой топологии инверторов в активных выпрямителях напряжения и фильтрах (2013)
Качалка В. Ю. - Дослідження впливу на якість електричної енергії метода і параметрів керування однофазного активного фільтра, Бялобржеський О. В. (2013)
Остапчук О. В. - Вивчення можливостей цифрових пристроїв релейного захисту на базі спеціалізованого стенда, Шевченко В. О., Козичик С. В. (2013)
Шавьолкін О. О. - Експериментальне визначення модуляційних втрат енергії в асинхронному двигуні, Мірошник Д. М., Божко В. В. (2013)
Белухин Д. С. - Анализ вариантов схемных решений тягового преобразователя электровоза с промежуточным звеном повышенной частоты (2013)
Рухлов А. В. - Фактические электрические нагрузки скиповых подъемных установок шахт, Кошевой Д. О. (2013)
Азюковський О. О. - Формування високочастотним інверторним випрямлячем захисного потенціалу підземного сталевого трубопроводу (2013)
Головченко А. С. - Методологічні особливості викладання навчальних дисциплін "Електротехнічні матеріали” та "Електроматеріалознавство” (2013)
Хорольський В. П. - Інтелектуальна система керування технологічним комплексом збагачення залізних руд, Хоцкіна В. Б., Хорольська Т. В. (2013)
Фарис Самир Расми Альхори. - Система автоматического контроля степени заполнения рудой мельницы мокрого самоизмельчения (2013)
Долгова Т. І. - Оцінка умов праці користувачів мобільних терміналів електромагнітних випромінювань, Іконніков М. Ю. (2013)
Bakutin A. V. - Optimalspeed controller with predetermined difficulty (2013)
Дудко М. О. - Методи й алгоритми оптимізації параметрів зберігання об’єктів баз даних, Трофімов О. В., Сарічева Г. І., Петрова Ю. В., Вернер І. В. (2013)
Радченко В. В. - Безінерційне вимірювання відхилень змінних процесів (2013)
Sinchuk O. M. - Study on the start-up of not salient-pole of synchronous engine, Mykhailychenko D. A. (2013)
Виноградов Б. В. - Динамические и статические нагрузки в двухдвигательных синхронных приводах барабанных мельниц, Христенко А. В., Федин Д. А. (2013)
Losina K. - Research of the power effectiveness of the traction electrotechnical complex motion trajectory realization in a trolleybus with peak motor efficiency, Yakimets S. (2013)
Сухоніс Т. Ю. - Моделювання позаштатних режимів роботи системи інвертор – асинхронний двигун тягового електротехнічного комплексу двосистемного електровоза, Миколаєнко Ю. О., Бялобржеський О. В. (2013)
Бялобржеський О. В. - Система керування динамічними режимами збудження синхронного двигуна, Слободенюк Д. В. (2013)
Ромашина В. В. - Дослідження зміни робочих параметрів та характеристик машин постійного струму в процесі їх старіння, Некрасов А. В. (2013)
Садовой А. В. - Регулируемый электропривод вибрационных машин, Осадчий В. В. (2013)
Коптовец А. Н. - Моделирование управляемого движения шахтных поездов, Коровяка Е. А., Дьячков П. А., Яворская В. В., Самуся С. В. (2013)
Таран И. А. - Анализ эффективности бесступенчатых трансмиссий шахтных дизелевозов на базе гидравлических и электрических машин, Самуся С. В. (2013)
Самуся В. І. - Дослідження ефективності теплонасосної технології утилізації тепла вихідного вентиляційного струменя, Оксень Ю. І., Гук О. О., Жуковський О. С. (2013)
Кийко В. В. - Мониторинг эффективности электропотребления в искажающих системах (2013)
Костин Н. А. - Коэффициенты мощности и реактивной мощности трамваев, Саблин О. И., Шейкина О. Г., Никитенко А. В. (2013)
Зіборов К. А. - Аналіз особливостей робочого процесу та конструкцій опорного вузла ударно-відцентрових дробарок з вертикальним валом робочого органа, Трубіцин М. М., Логінова А. О. (2013)
Папаика Ю. А. - Анализ составляющих полной мощности электропечей сопротивления с тиристорным регулированием (2013)
Качан Ю. Г. - Оптимальное управление камерной нагревательной печью с использованием энергосберегающего критерия, Лиуш Ю. Б., Степкин В. В. (2013)
Попов А. В. - Технологии повышения механической прочности оснований строительных конструкций, Дудля Е. Е. (2013)
Chernaja V. - Evaluation of actual and possible necessary-duty electric trains with permissible under heating conditions of traction motors (2013)
Анотації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Требования к оформлению статей (2013)
Содержание (2013)
Кондович С. В. - Управление состояниями наночастицы антиферромагнетик—пьезоэлектрик с помощью магнитного и электрического полей, Гомонай Е. В. (2013)
Иванченко В. Г. - Влияние фазы Лавеса на процессы гидридообразования в гетерофазных сплавах системы Ti—Fe—Mn, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Мельник И. И. (2013)
Адаскин А. М. - Фазовые превращения, структура и свойства сплава Х65НВФТ на основе хрома, Бутрим В. Н., Сапронов И. Ю. (2013)
Тарасова Т. В. - Формирование покрытий методом лазерной наплавки порошков титана и карбида кремния на поверхность малоуглеродистой стали, Попова Е. В. (2013)
Гусаров А. В. - Расчёт остаточных напряжений при селективном лазерном плавлении порошков, Малахова-Зяблова И. С., Пересторонина А. В. (2013)
Котречко С. А. - Физическое обоснование экспериментального определения хрупкой прочности RMC конструкционных сталей по результатам испытания образцов с концентратором напряжений, Полушкин Ю. А., Грищенко В. Н., Мамедов С. А. (2013)
Григорьев С. Н. - Повышение равномерности распределения твёрдости в формованных со сдвигами слоёв порошковых заготовках, Дмитриев А. М., Коробова Н. В. (2013)
Коновалов Н. А. - Пути повышения качества сварных соединений при контактной стыковой сварке оплавлением, Ошкадёров С. П., Полосков С. И. (2013)
Григорьев С. Н. - Упрочнение поверхности изделий сложной геометрической формы в смеси металлического пара и быстрых молекул газа, Метель А. С., Волосова М. А., Мельник Ю. А., Болбуков В. П. (2013)
Петрановская А. Л. - Формирование биомиметического гидроксиапатита на поверхности титана, Турелик М. П., Пилипчук Е. В., Горбик П. П., Кордубан А. М., Ивасишин О. М. (2013)
Лизунова С. В. - Теория многократного (динамического) рассеяния в некристаллических объектах, Молодкин В. Б., Шелудченко Б. В., Лизунов В. В. (2013)
Шнипко О. С. - Якість та конкурентоспроможність як утопічні ознаки української економіки (2011)
Макаренко П. М. - Капітал у системі фінансових відносин акціонерного товариства, Харченко Н. В. (2011)
Гавкалова Н. Л. - Забезпечення інтелектуалізації праці на основі управління знаннями персоналу (регіональний аспект) (2011)
Доронина М. С. - Развитие персонала через деятельностное обучение, Полубедова А. А. (2011)
Барановська В. М. - Державна монополія зовнішньої торгівлі (2011)
Кузьменко О. М. - Компаративний аналіз показників інноваційної діяльності промислових підприємств (2011)
Грицино О. М. - Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні (2011)
Скулиш Ю. І. - Вдосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні (2011)
Бєлоусов Я. І. - Рівні і методичні прийоми соціально-економічного аналізу (2011)
Семенченко Н. В. - Математичне моделювання процедури злиття й поглинання підприємств (2011)
Солодовник Л. М. - Визначення беззбиткового обсягу виробництва при попроцесному методі калькуляції, Черненко Н. О., Цихмистро В. В. (2011)
Кузьмін О. Є. - Особливості трудової діяльності керівника-інноватора, Колінко Н. О. (2011)
Шумська С. С. - Cтруктурні співвідношення розвитку сільського господарства у показниках снр (2011)
Балуева О. В. - Урбанізаційні процеси: аналіз світових тенденцій (2011)
Пшенишнюк І. О. - Оцінка мезосередовища підприємства при маркетинговому дослідженні ринку (2011)
Торб’як М. П. - Концептуальні засади визначення місця і ролі регіонів у національній економічній системі (2011)
Шпак Н. О. - Вплив оргструктур підприємств на функціонування його системи комунікацій, Корпилєва А. Д. (2011)
Поливана Т. М. - Глобальні та європейські чинники регулювання фінансових систем країн цсє (2011)
Бондаренко М. П. - Конкурентні переваги в системі теоретико-понянійного апарату конкурентоспроможності (2011)
Бондарець В. В. - Методологічні положення конкурентоспроможності банківської системи України (2011)
Коваль В. В. - Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку (2011)
Могилко Л. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні (2011)
Гуляк Р. Е. - Розробка методологічних принципів економічної діагностики та їх застосування при створенні механізму діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста (2011)
Константинов П. В. - Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2011)
Поліщук М. А. - Упровадження інновацій в агропромисловому комплексі як запорука переходу на новий рівень якості (2011)
Сенюра А. Ю. - Людський капітал як фактор економічного зростання (2011)
Руднєва О. Ю. - Напрями реформування спрощеної системи оподаткування, Чєчєнєва Е. Р. (2011)
Ковбасюк Ю. В. - Проблеми взаємодії центральних і регіональних владних інституцій у контексті державної регіональної політики (2011)
Кондратюк Т. В. - Розвиток уявлень соціологічної науки про сферу сімейних відносин як об’єкт державного управління наприкінці xx — на початку xxi століття (2011)
Плеханов Д. О. - Роль соціальних чинників у формуванні та функціонуванні сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм (2011)
Гіндес О. Г. - Eкологічно орієнтована продукція як інструмeнт забeзпeчeння сталого розвитку (2011)
Долот В. Д. - До проблеми ціноутворення та визначення вартості медичної допомоги (огляд літературних джерел), Яцюк М. І., Ляховченко Л. А., Радиш Я. Ф. (2011)
Банчук М. В. - Сучасні моделі державного управління закладами охорони здоров’я (2011)
Алейнікова О. В. - Роль та місце держави в системі управління економікою (2011)
Годзюр М. В. - Функції політичних партій у контексті їх взаємовідносин з органами державної влади в кадровому аспекті (2011)
Брагінський В. В. - Транзитна політика України: факт вигід і втрат (2011)
Безбах Н. В. - Державно-приватне партнерство як альтернативна форма приватизації в Україні (2011)
Базарна О. В. - Визначення переліку задач управління з використанням методу декомпозиції (2011)
Бодун Т. І. - Попередження та розв’язання конфліктів у державному управлінні з урахуванням європейського досвіду (2011)
Месюк М. П. - Взаємодія як визначальний принцип у відносинах органів державної влади та громадянського суспільства (2011)
Судоргін М. Г. - Державне управління забезпеченням конкурентоспроможності в умовах інтеграції (2011)
Маркович І. Г. - Медична допомога та контроль за інфекційними хворобами в Україні (2015)
Копча В. С. - Альфапег® (інтерферон a-2b): порівняльний аналіз за оцінкою ефективності та безпеки у хворих на хронічний гепатит С, Пришляк О. Я., Дубинська Г. М., Шкурба А. І. (2015)
Соколенко М. О. - Вдосконалення лікування хворих на ВІЛ-асоційовану герпетичну інфекцію (2015)
Гук Н. А. - Особливості ентеровірусних та поєднаних (ентеро- + герпесвірусних) уражень центральної нервової системи у дорослих (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика бактерійної контамінації поверхневих водойм Українського Придунав’я, Мокієнко А. В., Пушкіна В. О., Самойленко В. О., Матусяк Л. В., Ковбасюк О. В. (2015)
Федорців О. Є. - Епідеміологія алергічних захворювань серед дітей Східної Європи, Зейда Я. І., Шпаков А. І., Козак Д. В. (2015)
Андрейчин С. М. - Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції, Лотоцька С. В., Мерецький В. М. (2015)
Юдін І. П. - Некультурабельна субпопуляція Salmonella enterica в динаміці процесу хлорної дезінфекції (2015)
Грищук Л. А. - Динаміка захворюваності на туберкульоз легень. Сучасні аспекти, Рудик В. Д., Сарафинюк Л. А., Буртняк М. М., Панькевич М. В., Окусок О. М. (2015)
Панасюк О. В. - Вплив імунодефіциту на результати комплексного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз нервової системи у поєднанні з ВІЛ-інфекцією, Мельник В. П., Радиш Г. В., Ничипоренко Л. С., Коломійчук Л. А. (2015)
Klymnyuk S. I. - Influence of Antimycobacterial Therapy on Oropharyngeal Microbiota in Patients with Pulmonary Tuberculosis, Vynnychuk M. O., Pokryshko O. V., Tworko M. S. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Оцінка всмоктувальної здатності тонкої кишки у хворих на туберкульоз легень з різним профілем медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу, Підвербецька О. В. (2015)
Шевченко О. С. - Медикаментозна стійкість M. tuberculosis до препаратів першого ряду в Харківській області, Овчаренко І. А., Калмикова І. М., Боровок Н. М. (2015)
Бондаренко А. М. - Криптококовий менінгіт особливості лікування (частина II) (2015)
Грицко Р. Ю. - Побічна дія антибіотиків, Задорожний А. М., Прикуда Н. М., Іванків О. Л., Мироненко С. І., Дячок І. Л., Піняжко Р. О. (2015)
Морочковський Р. С. - Клінічні випадки гранулоцитарного анаплазмозу людини на території Волині, Бень І. І. (2015)
Пам’яті професора Сервецького Костянтина Леонідовича (2015)
Романенко Т. А. - Професійні інфекційні хвороби / Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. – К. : ВД "Авіцена", 2014. – 528 с. (2015)
Содержание (2013)
Скакунова О. С. - Динамічна дифрактометрія дефектів і деформацій в кристалах ґранату Gd3Ga5O12 після імплантації йонами F+, Пилипів В. М., Владімірова Т. П., Оліховський С. Й., Молодкін В. Б., Остафійчук Б. К., Кисловський Є. М., Решетник О. В., Лізунова С. В. (2013)
Будзуляк І. М. - Одержання та кристалічна структура нанодисперсного ТіО2, леґованого ніобієм та цирконієм, Остафійчук Б. К., Ільницький Р. В., Гуменюк Л. М., Пилипів В. М., Заторський Р. А. (2013)
Першин Ю. П. - Исследование границ раздела фаз в периодических многослойных структурах Mo/Si с использованием метода масс-спектрометрии нейтральных частиц, Севрюкова В. А., Зубарев Е. Н., Оберемок А. С., Мельник В. П., Романюк Б. Н., Попов В. Г., Литвин П. М. (2013)
Точицкий Т. А. - О механизме формирования рентгеноаморфной структуры плёнок сплавов Ni—W, Дмитриева А. Э. (2013)
Власенко О. В. - Фазовий склад і магнеторезистивні властивості тришарових плівок Fe/Ge/Fe, Однодворець Л. В., Проценко І. Ю. (2013)
Воробйов С. І. - Вплив температури на фазовий склад, електрофізичні та магнеторезистивні властивості плівкових систем на основі Со, Fe та Gd, Чешко І. В., Чорноус А. М., Шпетний І. О. (2013)
Бучковська М. Д. - Перехід від квантового до класичного перенесення заряду в плівках золота нанометрової товщини, Бігун Р. І., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2013)
Кравец А. Ф. - Температурно-регулируемое межслойное обменное взаимодействие в многослойной структуре Ni80Fe20/Ni40Cu60/Co90Fe10/Mn80Ir20, Товстолыткин A. И., Козак И. М., Тихоненко Ю. О., Савина Ю. А., Пащенко В. А. (2013)
Корниенко С. В. - Модель реакционной диффузии в бинарной системе, учитывающая действие источников и стоков вакансий в материнских фазах (2013)
Харченко Д. О. - Моделирование радиационного воздействия на деформацию бинарных сплавов, Щёкотова О. М., Лысенко И. O. (2013)
Курек Є. І. - Дослідження процесів релаксації у природно зістарених монокристалах кремнію, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д. (2013)
Shtennikov V. N. - Modern technologies of soldering, providing increased strength and ductility of metal joints, Budai B. T. (2013)
Возненко А. Д. - Вплив поверхні кочення колісної пари на стійкість руху по рейковій колії, Демченко В. О., Булгакова Ю. В., Єфіменко А. М. (2015)
Кульбовський І. І. - Експериментальні дослідження одноступінчастого планетарного редуктора в проектах міського транспорту, Левківський С. А., Тютін В. М., Незліна О. А. (2015)
Савенко В. Я. - Застосування моделей організаційного розвитку для розробки управління проектами при реформуванні дорожнього господарства України, Жигайло О. В. (2015)
Даніленко Е. І. - Обґрунтування методики експериментальної оцінки залишкового ресурсу рейок залізничної колії метрополітену, Косарчук В. В., Пилипенко А. П., Йосифович Р. М., Рафальський О. Ю. (2015)
Данилевський В. І. - Застосування сучасних систем електроізоляційних матеріалів класу нагрівостійкості F, H i C, Тарасюк В. М., Данилевський В. В. (2015)
Мікульонок І. О. - Класифікація шпал та огляд їхніх конструкцій (2015)
Маркуль Р. В. - Розробка технології контролю та утримання залізничної колії зі скріпленням типу КПП-5 (2015)
Воробьёв Л. П. - К вопросу совершенствования турбокомпрессора для наддува тепловозного дизеля, Черных Ю. М., Воробьёва Н. Л. (2015)
Чубикало М. Б. - Перспективні компресори для систем повітропостачання сучасного тягового та моторвагонного рухомого складу, Логвіненко О. А. (2015)
Черняк Ю. В. - Оцінка енергетичної ефективності існуючої системи рекуперативного гальмування електропоїздів, Гатченко В. О., Гаюр А. В., Каращук C. В. (2015)
Бурлуцький О. В. - Визначення зварювальних деформацій, які виникають на етапах життєвого циклу на піввагону, Кочешкова Н. С. (2015)
Данилевський В. І. - Аналіз наявності, вимог до конструкції та роботи тягових двигунів електрорухомого складу залізниць, Черних Ю. М., Сливовська Л. В. (2015)
Кульбовський І. І. - Методологічні аспекти оцінки кваліфікації персоналу вимірювальних лабораторій, Агарков О. В., Катерещук В. О. (2015)
Фалендиш А. П. - Розробка структурно-функціональної схеми тепловоза як об’єкта випробувань, Іванченко Д. А. (2015)
Іванов В. Б. - Використання муфт граничного крутного моменту для захисту приводів високошвидкісних потягів, Косенко В. І. (2015)
Катерещук В. О. - Cтатистический анализ дефектности рельс на железных дорогах мира (2015)
Фомін О. В. - Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів, Гостра А. В. (2015)
Горбунов М. І. - Перспективні напрямки підвищення міцності бокових рам візків вантажних вагонів, Кара С. В., Ноженко О. С., Анофрієв А. Д. (2015)
Мироненко В. К. - Застосування транспортноелектричної аналогії до побудови математичної моделі транспортних потоків, Андрейцев А. Ю., Габа В. В., Висоцька Г. С. (2015)
Ковальчук В. В. - Про методи дослідження збуреного руху однієї маятникової системи, Бамбура О. В. (2015)
Мямлин С. В. - Застосування основних законів розподілу випадкових величин для визначення показників надійності вагонів, Мурадян Л. А. (2015)
Ковтанець М. В. - Имитационное моделирование процесса движения абразивного материала и его распределение по поверхности головки рельса (2015)
Черняк Ю. В. - Моделювання електро-механічних процесів двигуна постійного струму із широтно-імпульсним регулюванням напруги в середовищі Simulink Matlab, Ревчук М. О., Олійник В. М., Малюк С. В., Волосюк О. С. (2015)
Грисенко М. В. - Математичні моделі самоорганізації та утворення структури диференціальних систем, Крижановська Т. В. (2015)
Герцій О. А. - Критеріальна оцінка якості функціонування мультисервісних мереж (2015)
Коротун І. А. - Аналіз технологій сучасних мереж зв’язку (2015)
Наконечна С. В. - Здатність штучного інтелекту до самосвідомості та мислення (2015)
Торопов Б. І. - Удосконалення методології проектного аналізу з урахуванням додаткових експлуатаційних витрат при наданні "вікон", Мироненко В. К. (2015)
Щербина Р. С. - Методологічний аспект основних елементів змішаних перевезень експортних вантажів (2015)
Сорочинська О. Л. - Аналіз виробничого травматизму – основа вдосконалення СУОП, Косовець Ю. В. (2015)
Лямзин А. А. - Равновесное состояние транспортного сектора в транзитной среде промышленного района, Хара М. В. (2015)
Гудков О. М. - Логістичний підхід у створенні ефективного механізму управління пасажирськими перевезеннями, Бердниченко Ю. А., Поздняков А. А., Позднякова О. О. (2015)
Мацюк В. І. - Дослідження технологічної надійності парків технічних станцій дискретно-подієвим моделюванням (2015)
Содержание (2012)
Meeran N. A. - Коррекция перекрестного прикуса во фронтальном участке и неэстетической дуги улыбки У взрослого пациента (2012)
Graccoa A. - Объемные изменения неба после быстрого расширения верхней челюсти в сменном прикусе, Malagutib A., Lombardoc L., Mazzolid A., Raffaelie R. (2012)
Bayram M. - Прочность связи ортодонтических Брекетов к поверхностям с композитом: влияние кондиционирования поверхностии, Yeşilyurt C., Kuşgöz A., Ülkerand M., Nur M. (2012)
Кобцева Е. А. - Особенности анкоража опорных зубов верхней челюсти с учетом возраста пациента, дефицита места для зубов и способа усиления опоры (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для интрузии отдельного зуба, Неспрядько Т. С., Немцов С. А. (2012)
Rogers A. P. - Дополнение к формулировке миофункциональной концепции в ортодонтии. Часть 2 (2012)
По письмам читателей (2012)
Скрипник И. Л. - Лечение вестибулярного положения клыка без удаления при 100% дефиците места, Кулиш А. С., Острянко В. И. (2012)
Андреищев А. Р. - Симультанное проведение остеотомии верхней челюсти и пластики перегородки носа, Чеботарев С. Я., Ко В. Ю., Мишустина Ю. В. (2012)
Голик Э. - Ортодонтический круиз по Италии, Станчева Н., Суздальцев О. (2012)
Курс для врачей-ортодонтов "lingualjet — лингвальная техника XXI века" (2012)
1-й Украинский Международный Симпозиум Квинтэссенции (2012)
Активное перемещение зубов (2012)
Петерсон Э. - Абразивность зубной пасты — уровень, который приемлем для вас (2012)
От улыбки станет всем светлей (2012)
Кущ А. - "О сколько нам открытий чудных, дарует просвещенья дух…" (2012)
Банас Т. - Про деякі права дитини в сім’ї і суспільстві. Біблійний погляд, Решетник А. (2009)
Баранюк М. І. - Роль правоохоронних органів у запобіганні жорстокому поводженню з дітьми (2009)
Бевз Л. Е. - Захист дітей, які зазнали жорстокого поводження з ними (2009)
Гурей Т. І. - Нормативно-правове забезпечення процесу протидії жорстокому поводженню з дітьми (2009)
Занадрук П. І. - Проблема насилля дітей - як гостре соціально-правове явище (2009)
Заяць В. С. - Суд на захисті прав дитини, Гнап Д. Д. (2009)
Лінник Н. В. - Міжнародні аспекти щодо боротьби з насиллям серед дітей в різних країнах світу (2009)
Магур Н. І. - Організація роботи служб у справах дітей Хмельницької області щодо захисту дитини від жорстокості та насилля (2009)
Малько О. П. - З досвіду роботи служби у справах дітей Харківської міської ради щодо захисту дітей, які зазнали насилля (2009)
Мужило Я. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законодавства щодо захисту дітей від жорстокого поводження (2009)
Семенишин М. О. - Проблеми дитячої та підліткової наркоманії, основні аспекти та причини її поширення в сучасному суспільстві (2009)
Сербалюк Ю. В. - Міжнародне та вітчизняне законодавство про захист дітей від насилля (2009)
Дорота С. - Залучення освітніх інституцій до питань захисту дітей (2009)
Чуловський М. М. - Діяльність відділу кримінальної міліції у справах дітей міського відділення УМВСУ щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Бабійчук А. Б. - Ефективні форми захисту дітей дошкільного віку від домашнього насилля (на прикладі групи притулку "Малятко" міста Кам’янця-Подільського) (2009)
Бучковська Л. В. - Діяльність практичних психологів шкіл з профілактики та захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Возна Ю. В. - Проблема співпраці соціального педагога з сім’єю у контексті захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Гевчук Н. С. - Соціально-педагогічна профілактика жорстокого поводження з дітьми у дистантних сім’ях (2009)
Дідик Н. М. - Соціально-педагогічні технології роботи з дітьми, які зазнали жорстокого поводження в сім’ї (2009)
Казимір В. О. - Вплив ЗМІ на формування жорстокого поводження з дітьми (2009)
Koган О. В. - Десоціалізуючий вплив помилок сімейного виховання (2009)
Копійчук Т. І. - Роль школи школи-інтернату № 2 щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Мельник Ж. В. - Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали сімейного насилля (2009)
Мельник Л. П. - Превентивні заходи щодо жорстокого поводження з дітьми (2009)
Миронова С. П. - Заклади корекційної освіти як осередок захисту особистості дитини з психофізичними вадами (2009)
Олійник Т. Г. - Захист прав дітей з особливими потребами у розвитку на освіту - пріоритетний напрямок діяльності Кам’янець-Подільської міської психолого-медико-педагогічної консультації (2009)
Опалюк О. М. - Особливості умов запобігання жорстокого поводження з дітьми в сім’ї, Лісовий О. І. (2009)
Очеретенко Т. Ю. - Сексуальне насильство та його наслідки у дітей, Масловська Л. С. (2009)
Поліщук Ю. Й. - Сімейне насильство над дітьми як соціально-педагогічна проблема (2009)
Пріданнікова О. М. - Актуальність проблеми жорстокого поводження з дітьми у сім’ях (2009)
Сметанюк Т. І. - Сімейне насилля як природа людських стосунків (2009)
Співак В. І. - Особливості надання соціально-психологічної допомоги дітям та підліткам, що зазнали насилля (2009)
Харькова Т. М. - Соціально-педагогічний аналіз проблеми сімейного насилля (2009)
Содержание (2012)
Дорошенко С. И. - Особенности ортодонтического лечения пациентов с дистальным прикусом в разные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата, Кульгинский Е. А., Радченко А. В., Стороженко К. В. (2012)
Koyama I. - Сравнение эффективности клинического применения механики скольжения с использованием имплантатов для создания анкоража и техники прямой головной тяги в комбинации с межчелюстными эластиками при бимаксиллярной протрузии у взрослых пациентов, Iino Sh., Abe Yu., Takano-Yamamoto T., Miyawaki Sh. (2012)
Jaiswal A. K. - Нехирургический способ лечения сложной формы открытого прикуса у взрослого пациента, Dua А. K., Ranganathan L. K., Mascarenhas R., Gandhi S. (2012)
Hwanga D.-H. - Лечение патологии окклюзии по ІІ классу в сочетании с открытым прикусом и анкилозом центрального резца верхней челюсти, Parkb Ki-Ho, Kwonc Yong-Dae, Kimd Su-Jung (2012)
Спецаков Д. А. - LM-activator как этап ортодонтического лечения (2012)
Павленко А. В. - Исследование речевой функции у пациентов с аномалиями прикуса, Хохлич О. Я. (2012)
Фадеев Р. А. - Результаты экспертной оценки нарушений эстетики лица при различных формах зубочелюстных аномалий, Исправникова А. Н. (2012)
Дрок В. А. - Результаты лечения зубочелюстных аномалий, осложненных заболеваниями пародонта, у детей со сколиозом (2012)
Поздравление члена редакционной коллегии журнала "современная ортодонтия", Суздальцева Олега Валерьевича (2012)
Rogers A. P. - Дополнение к Формулировке миофункциональной концепции в ортодонтии (2012)
Кулиш А. С. - Лечение с применением аппарата для быстрого небного расширения, Острянко В. И., Острянко Я. И. (2012)
План ортодонтических мероприятий на II полугодие 2012 г (2012)
Garino F. - Компьютерные технологии в современной ортодонтии, Manzoli A. (2012)
Ортодонтический Глоссарий (2012)
Андрійчук Н. М. - Інклюзивна освіта в сучасній гуманітарній науці: понятійно-категоріальний апарат (2016)
Внукова О. М. - Педагогічна компетентність для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти (2016)
Гузій Н. В. - Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізму контексті акмепрофесіогенезу освітянських кадрів (2016)
Кожевникова А. В. - Суб’єкт-суб’єктне управління як ефективна гуманістично-орієнтована технологія навчання та виховання здобувачів вищої освіти (2016)
Костащук О. І. - Професійна честь як важлива якість особистісно-професійної підготовки майбутніх учителів та її сутнісно-компонентний аналіз (2016)
Кочубей Т. Д. - Характеристика провідних принципів формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Кравчук Н. П. (2016)
Марченко В. С. - Професійна компетентність сучасного вчителя (2016)
Саюк В. І. - Професійна компетентність консультантів галузі освіти як важливий чинник успішної фахової діяльності. (2016)
Сидоренко В. В. - Акмеологічні технології в освіті дорослих (2016)
Чжан Цзінцзін - Мистецька рефлексія майбутнього вчителя музики: концептуальна модель (2016)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Генеза становлення та розвитку управлінської деонтології (2016)
Клочко О. М. - Етапи становлення та розвитку жіночої гімназійної освіти на північному сході України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Ковалинська І. В. - Мультикультурна підготовка вчителів у Федеративній Республіці Німеччина (2016)
Новосад В. П. - Витоки і зміст концепції пансофічної освіти Яна Амоса Коменського (2016)
Армейський О. С. - Організаційно-педагогічні умови формування правової компетентності вчителів технологій (2016)
Барицька О. А. - Компонентна структура фахової компетентності майбутніх учителів музики в контексті оволодіння засобами мультимедійних технологій (2016)
Боднарук І. М. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "Теорія і методика музичного виховання” (2016)
Віцукаєва К. М. - Встановлення міжпредметних з’язків між дисциплінами професійно-орієнтовної підготовки майбутнього соціального педагога (2016)
Дудко Я. В. - Умови формування готовності майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи в школі (2016)
Дудоладова А. В. - Прояви лексичної інтерференції у підготовці майбутніх викладачів іноземної мови (на матеріалі англійської та французької мов), Дудоладова О. В. (2016)
Зубченко Л. В. - Вплив наукового середовища гуртка на формування творчої особистості майбутнього вчителя фізичного виховання (2016)
Ілліна О. В. - Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціальної роботи (2016)
Костюченко Т. М. - Творче використання традиційних і нетрадиційних засобів здоров’язбереження як педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки (2016)
Левченко Я. Е. - Технологія візуалізації в інтерактивному навчанні майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Лимар Л. В. - Особливості розвитку іншомовної лінгвістичної компетенції студентів економічних спеціальностей в контектсі студентоцентризму, Моруга К. О. (2016)
Остапенко А. С. - Розвиток творчості педагогічних працівників у системі післядипломної освіти (2016)
Попадич О. О. - Принципи та методи формування правової комунікації іноземних студентів у процесі правового виховання під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Стеценко О. Є. - Актуальність розвитку навичок англомовного академічного письма в процесі написання есе студентами немовних ВНЗ (2016)
Юник Т. І. - Підготовка майбутніх музикантів-виконавців до сценічної діяльності, Котова Л. М. (2016)
Гавриш І. І. - Сутність принципів організації самопідготовки молодших школярів у системі функціонування групи продовженого дня (2016)
Фасоля О. І. - Особливості роботи вчителя сільської профільної школи по формуванню екологічної вихованості старшокласників (2016)
Титул, зміст (2011)
Безрукова Н. В. - Транснаціональні корпорації як рушійні сили та джерело суперечностей економічної глобалізації (2011)
Лантух І. В. - Підходи до функціонального аналізу підприємництва (2011)
Брижань І. А. - Кластерна модель розвитку транспортної системи Донецької області (2011)
Уманська В. Г. - Обґрунтування методичних підходів до визначення розміру державної фінансової підтримки на відновлення природної родючості ґрунтів у бурякових сівозмінах (2011)
Близкий Р. С. - Формирование рынка овощей и фруктов в Украине (2011)
Беленький А. Ю. - Моделирование процесса управления развитием рынка комбикормов в Украине (2011)
Білоусько Т. М. - Модель територіальної системи сільського господарства (2011)
Варема І. А. - Особливості вертикальної інтеграції на кооперативних засадах (2011)
Григораш О. М. - Стан і напрями державного регулювання малого бізнесу в Україні (2011)
Семеног А. Ю. - Ефективність фінансового сектора України у контексті економічного зростання (2011)
Харченко Н. В. - Фіскальна політика як економічна функція держави (2011)
Березіна Л. М. - Демографічна складова у розвитку відносин підприємств АПК (2011)
Нестуля О. О. - Лідерство від Сунь-цзи (2011)
Білявський В. М. - Розробка програми управління соціально-економічним розвитком торговельного підприємства (2011)
Сосновська О. О. - Активізація інвестиційних процесів – шлях до інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва (2011)
Югас Е. Ф. - Креативні рішення як основа соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Елецких С. Я. - Подходы к управлению устойчивым развитием предприятия в условиях кризиса (2011)
Міценко Н. Г. - Локальна інтегрована система "заготівля – переробка – реалізація": економічна сутність і особливості (2011)
Грешко Р. І. - Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємств (2011)
Смирнов І. Г. - Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку (2011)
Крутова А. С. - Принципи організаціїінформаційних систем (2011)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до управління розвитком персоналу організації в умовах кризи (2011)
Гончаров В. М. - Розробка методичних підходів до оцінки стабільності розвитку м’ясопереробних підприємств, Бронська О. Ю. (2011)
Гончаров В. М. - Природоохоронні аспекти формування інвестиційної привабливості підприємств, Горова О. А. (2011)
Катеринец С. Л. - Мотивация и стимулирование персонала, Пожидаев А. Е. (2011)
Монастирна Н. В. - Теоретичні аспекти управління валютними ризиками торговельними підприємствами (2011)
Шашло Н. В. - Стратегічний підхід до маркетингового управління підприємствами АПК (2011)
Кирилюк М. С. - Тенденції розвитку інформаційних технологій і їх влив на політику ведення онлайн-торгівлі (2011)
Курган Н. В. - Досягнення синергетичності господарської діяльності як фактор пріоритетності інноваційного типу у розвитку підприємства (2011)
Титаренко І. В. - Аналіз функціонування та способи покращення діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації України (2011)
Кропивка Ю. Г. - Етимологія категорії "маркетинг персоналу" у сучасних умовах господарювання (2011)
Вербицкая Ю. В. - Хеджирование как инструмент нейтрализации рисков формирования и использования капитала предприятий пищевой промышленности (2011)
Максимова Т. С. - Дослідження розвитку збутової діяльності підприємств на підставі активізації персональних продажів (на прикладі ринку металопластикових вікон України), Філімонова О. В. (2011)
Драбаніч А. В. - Економічне обґрунтування доцільності статистичного регулювання технологічних процесів з контролем якості за кількісною ознакою (2011)
Яременко О. В. - Модель діагностики організаційно-інвестиційної складової управління підприємств споживчої кооперації (2011)
Барна М. Ю. - Активізація інноваційної діяльності торговельних підприємств як умова набуття конкурентних переваг, Мельник І. М. (2011)
Карпенко О. В. - Управління якістю науково-дослідної роботи студентів як чинник інноваційного розвитку суспільства (2011)
Роскладка А. А. - Візуальні інструменти управління якістю процесів ВНЗ (2011)
Лагоцька Н. З. - Механізм партнерського маркетингу: характеристика системи складових і взаємозв’язків між ними (2011)
Гуріна О. В. - Еколого-економічне моделювання в дослідженні регіональних систем (2011)
Кочетков В. В. - Класифікація програмного забезпечення для інформатизації підприємств машинобудування (2011)
Котковський В. С. - Методики класифікування, аналізу й розробки інновацій для комерційних банків (2011)
Монастирний С. В. - Особливості формування банківського капіталу на рівні регіону (2011)
Педченко Н. С. - Сучасне адміністрування податку на доходи фізичних осіб (2011)
Самбурська Н. І. - Облік основних засобів з метою оподаткування 2011: зміни, порівняння, відмінності (2011)
Стоян В. І. - Еволюція інституту казначейства: витоки зародження та становлення (2011)
Мовчан М. М. - Кооперація у фокусі філософії страху (2011)
Пантелеймоненко А. О. - Рецензія на науково-довідкове видання "Бородаєвський Сергій Васильович: короткийбібліографічний покажчик"* (укладачі В. М. Власенко і О. В. Глушан), опублікованев м. Сумах, ФОП І. М. Панасенко, 2010 р. (88 с.), Аліман М. В. (2011)
Анотації (2011)
Бабенко О. А. - Картографування сучасного стану банківської системи України (2016)
Бобришева К. Ю. - Спортивне орієнтування: підготовка основи для створення карти, Гринюк О. Ю. (2016)
П’ятова Л. А. - Картографічні шрифти та їх графічна побудова в Adobe Illustrator (2016)
Гаврюшин О. В. - Часова генералізація у ГІС (на прикладі змін адміністративно-територіального поділу) (2016)
Гапон С. - Методика построения карты геосистем Горного Крыма средствами ГИС (2016)
Патиченко О. М. - Геоінформаційне моделювання в нормативній грошовій оцінці земель малих населених пунктів (2016)
Бейдик О. О. - Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Північної та Південної Америки, Орещенко А. В., Сова В. В. (2016)
Лозовіцький П. С. - Оцінювання якості води Білозерського лиману (2016)
Матвієнко Н. М. - Розвиток сільського зеленого туризму в Хорватії: досвід для України, Матвієнко В. М., Денисюк Ю. М. (2016)
Смірнов І. Г. - Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток Першої Світової війни): картографічний вимір (2016)
Озеранська Г. О. - Конкурентоспроможність Нідерландів на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи підвищення, Матвієнко Н. М. (2016)
Кирилюк М. О. - Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку (2016)
Левчук С. В. - Аналіз розвитку навчальної картографії в Україні (2016)
Мутаєва О. П. - Електронна колекція карт НБУ ім. В. І. Вернадського в системі наукового інформаційного простору України, Боднар С. П. (2016)
Осталецька О. І. - Картографічний спадок Володимира Кубійовича у фонді сектору картографії НБУВ (2016)
Содержание (2012)
Дорошенко С. И. - Дифференциальная диагностика прогнатических форм прикуса, Кульгинский Е. А., Радченко А. В., Стороженко К. В. (2012)
Rüger D. - Прочность связи после многочисленных наклеиваний брекетов с или без повторного протравливания, Harzer W., Krisjane Z., Tausche E. (2012)
Pair J. - Перемещение верхнего центрального резца через срединную линию (2012)
Спецаков Д. А. - Использование LM-activator при лечении дистальной окклюзии (2012)
Закалата Т. Р. - Применение зубного ополаскивателя listerine cool mint для улучшения гигиены полости рта при несъемной аппаратуре (2012)
Павленко А. В. - Влияние аномалий прикуса на речевую функцию у пациентов с профессиональной фонаторной деятельностью, Хохлич О. Я. (2012)
Кущ А. - Комплексный поход к решению стоматологических проблем (2012)
Кущ А. - Контрабандные брекеты: мифы, реальность, практические советы криминалу и безответственности посвящается" (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для одномоментного расширения зубной дуги и дистализации отдельной группы зубов, Неспрядько Т. С., Немцов С. А. (2012)
Оснач Р. Г. - Лечение пациентов с дефектами зубных рядов, осложненных зубочелюстными деформациями, Кулиш А. С., Острянко В. И. (2012)
Антонов С. - Неудачное медицинское вмешательство: кто и за что понесет ответственность (2012)
План ортодонтических мероприятий (2012)
Swinehart D. R. - Значение языка в развитии нормального прикуса (2012)
Ортодонтический Глоссарий (2012)
Пам’яті професора Покровського Марка Михайловича (2012)
Титул, содержание (2016)
Уважаемые читатели! (2016)
Мазараки А. А. - Внутренний рынок Украины в условиях дисбалансов между производством и потреблением, Лагутин В. Д. (2016)
Гуляева Н. Н. - Политика управления товарными запасами в торговле, Каминский С. И. (2016)
Мельник Т. Н. - Импортозависимость экономики Украины и приоритеты селективного импортозамещения, Пугачевская Е. С. (2016)
Щербакова Т. А. - Модификация конкурентной политики при условии трансформации экономических отношений (2016)
Бохан А. В. - Экологический вектор коммерческой дипломатии: Украина и Германия (2016)
Волосович С. В. - Виртуальная валюта: глобализационные вызовы и перспективы развития (2016)
Лабурцева Е. И. - Управление маркетинговыми рисками торговых предприятий (2016)
Молодоженя М. С. - Инновационные проекты предприятий торговли (2016)
Белявская Ю. В. - Экологический менеджмент предприятия (2016)
Харсун Л. Г. - Логистическое обслуживание товаропотоков между Украиной и странами ЕС (2016)
Пархаева Н. В. - Маркетингово-логистический комплекс товаропроводящей системы (2016)
Талантливый ученый-экономист и педагог (2016)
Титул, зміст (2011)
Левченко О. М. - Напрями забезпечення інноваційної зайнятості на регіональному рівні, Рябоволик Т. Ф. (2011)
Шевченко А. Ф. - Виникнення, становлення та розвиток вексельного ринку в Україні, Шевченко О. М. (2011)
Балабан П. Ю. - Глобалізація світової економіки і споживча кооперація: проблеми та перспективи подальшого розвитку, Курлейко Б. А. (2011)
Башта А. И. - Принципы и методы энергосбережения в хозяйственном комплексе АР Крым (2011)
Краус Н. М. - Механізм соціально-економічної взаємодії держави і суб’єктів господарювання в напрямі детінізації економіки (2011)
Цёхла С. Ю. - Приоритеты и направления реформирования социальной системы государства (2011)
Безрукова Н. В. - Техноглобалізм: основні форми прояву у сучасній світовій економічній системі, Малишко Г. М. (2011)
Березіна Л. М. - Аграрна політика уряду: її місце і роль у розвитку відносин підприємств АПК (2011)
Шеверя М. Ю. - Сучасні парадигми потенціалу регіону (2011)
Скляр Г. П. - Інвестиційно-страхова діяльність домогосподарств в умовах перехідної економіки, Яріш О. В. (2011)
Зінченко Н. В. - Соціально-економічна сутність і основні принципи інтеграційних процесів в АПК (2011)
Клімова О. І. - Податковий механізм державного регулювання інтегрованих корпоративних систем (2011)
Колмикова Є. В. - Досвід регулювання міграційних процесів за рубежем і можливості його використання в Україні (2011)
Кобзєв І. С. - Концептуальні засади економічного відтворення природно-ресурсного потенціалу АПК України (2011)
Макаренко М. В. - Мотивація інноваційної діяльності підприємств України та процеси світової інтеграції, Гончаров Е. В. (2011)
Шталь Т. В. - Аналіз тенденцій розвитку ринку ресторанних послуг Харківського регіону, Тищенко О. О. (2011)
Лісіца В. В. - Еволюція теоретичних поглядів на розвиток сітьових відносин і їх прояв у роздрібній торгівлі (2011)
Педченко Н. С. - Застосування економіко-математичних методів при стратегічному управлінні потенціалом розвитку підприємства (2011)
Карпенко Ю. В. - Формування цінової політики торговельних підприємств, що використовують інтернет-торгівлю (2011)
Шевчук Л. П. - Облік і контроль використання ресурсів підприємств ресторанного бізнесу за допомогою системи R-Keeper (2011)
Юрко І. В. - Сутність і еволюція поняття "управління маркетингом" як економічної категорії, Краус К. М. (2011)
Дробиш Л. В. - Фактори регіонального формування попиту та пропозиції праці фахівців (2011)
Філіна С. В. - Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності у процесі управління (2011)
Джерелейко С. О. - Системний підхід до визначення поняття "організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств" (2011)
Яровий А. В. - Концептуальні основи організаційно-економічного механізму управління активами вітчизняних страхових компаній (2011)
Капустіна Ю. В. - Особливості аудиту маркетингової діяльності підприємств (2011)
Капліна А. С. - Основні проблеми розвитку підприємств готельного господарства в Україні (2011)
Гетьманський В. О. - Вимір і наслідки інтенсифікації діяльності підприємства в умовах економічного розвитку (2011)
Авраменко М. С. - Методи формування кадрового потенціалу системи споживчої кооперації України як спосіб впливу на його рівень (2011)
Василевська А. О. - Роль інформаційних технологій в управлінні проектами (2011)
Юдіна Х. К. - Методологічні аспекти обґрунтування дефініції "готельне господарство" (2011)
Матолич Т. Б. - Інституційне середовище підприємницької діяльності в Україні та його вплив на трансакційні витрати суб’єктів підприємництва (2011)
Чайка І. П. - Методичні підходи до розрахунку ефективності функціонування вищого навчального закладу (2011)
Сардак О. В. - Брендинг підприємства-роботодавця у системі управління персонал-маркетингом (2011)
Гордополова Н. В. - Напрями вдосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат, Гордополов В. Ю., Старосуд І. В. (2011)
Трайно В. М. - Формування маркетингових стратегій управління споживачами послуг ресторанного господарства (2011)
Зінченко О. М. - Дослідження стану розвитку роздрібної торгівлі України (2011)
Семеног А. Ю. - Вплив інфляції на ефективність фінансового сектора (2011)
Селезньова О. О. - Методичні підходи до оцінки маркетингової діяльності торговельних підприємств (2011)
Маркіна І. А. - Комерційно-соціальна активність підприємства в сучасних умовах господарювання підприємств малого бізнесу АР Крим, Єжов-Маряєв С. О. (2011)
Брітченко І. Г. - Стратегічне управління банківською інфраструктурою в контексті розвитку економіки регіону (2011)
Тищенко Т. Я. - Використання програмного комплексу "Парус" для ведення обліку бюджетними установами органами статистики: функціональні можливості та недоліки (2011)
Виноградова М. О. - Використання результатів аудиту розрахунків з дебіторами в управлінні підприємством, Марюхніч М. О. (2011)
Проскуріна Н. М. - Теоретичні узагальнення класифікації аудиторських процедур (2011)
Віннікова В. В. - Обґрунтування фонду дивідендних виплат на підприємстві у поточному періоді та довгостроковій перспективі (2011)
Панченко О. П. - Кооперативні видання як засіб інформаційного забезпечення процесу розширення ресурсної бази та ефективної організації селянських і поміщицьких господарств Лівобережної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Литвин О. Ю. - Розвиток житлової кооперації у Російській Імперії (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2011)
Анотації (2011)
Абрамян Н. Д. - Проблемы гендерных стереотипов в современной школе (2013)
Артемова Л. В. - Особистісне зростання і розвиток студента в умовах вищого навчального закладу (2013)
Безбах В. Г. - Психологія політичного вибору, Cірий С. В. (2013)
Бобровська І. Ю. - Психологічні аспекти особистісного і соціально-психологічного розвитку людини у похилому віці (2013)
Букатова О. М. - Теоретичні передумави формування педагогічної готовності майбутніх учителів технології до організації безпечної життєдіяльності учнів, Сидорчук Л. А. (2013)
Гавриленко Я. А. - Особливості комунікації у просторі залежних стосунків (2013)
Гридковець Л. М. - Місце та роль християнської психологічної парадигми у структурі наукової психології (2013)
Добросовістний А. В. - Психологічні проблеми упровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні, Клименко В. С. (2013)
Жиляєв І. Б. - Особливості інформаційних відносин в інформаційному суспільстві, Кіслов В. В. , Кіслов Д. В. (2013)
Замша А. В. - До проблеми визначення ролі мови у формуванні абстрактного міслення підлітків з порушенням слуху (2013)
Лазаренко Б. П. - Кризова практика особистісного життєконструювання проблемної молоді (2013)
Пилипенко О. І. - Соціально-психологічна аксіологія превентивної роботи (2013)
Руда О. З. - Організаційна поведінка сьогодні: практичне значення (2013)
Сабол Д. М. - Психологічний феномен української народної вишивки (2013)
Скнар О. М. - Медотологічні засади емпіричного дослідження політичних практик (2013)
Татенко В. О. - До питання про соціально-психологічний потенціал суб’єктно-вчинкового підходу (2013)
Титаренко Т. М. - Особистісні практики конструювання життя (2013)
Фролов П. Д. - Громадська думка у соціологічному та соціально-психологічному вимірах (2013)
Содержание (2012)
Dr. Nanda - JCO интервью Charles J. BurstOne, DDs, Ms часть 1. Лицевая эстетика (2012)
Chi Hung Chu - Ортодонтический бондинг с самопротравливающимся праймером и самоадгезивной системой, Ken Liang Ou, De Rei Dong, Haw Ming Huang, Hung Huey Tsai и Wei Nan Wang (2012)
Mezomo M. - Ретракция верхних клыков с помощью самолигирующихся брекетов и обычных брекетов. рандомизированное клиническое исследование, Eduardo S. de Lima, Luciane Macedo de Menezes, Weissheimer A., Allgayer S. (2012)
Скрипник И. Л. - Качество жизни пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями и прикуса (социально-психологический аспект), Кондратюк А. О. (2012)
Рамм Н. Л. - Деминерализация эмали и кариес зубов как осложнение ортодонтического лечения при использовании несъемной ортодонтической аппаратуры, Ожгихина Н. В., Сорокина Е. С. (2012)
Закалата Т. Г. - Профилактика деминерализации у детей при лечении ортодонтической аппаратурой, Попова А. И. (2012)
Спецаков Д. А. - Использование lm-activator как самостоятельного лечебного аппарата (2012)
Манжуловская В. В. - Cовременное в ортодонтии. эласто-элайнер "невидимые брекеты", Неборак В. С. (2012)
Swinehart R. D. - Значение языка в развитии нормального прикуса (2012)
План ортодонтических мероприятий (2012)
По письмам читателей (2012)
Антонов С. - Неудачное медицинское вмешательство: кто и за что понесет ответственность (2012)
Ортодонтический глоссарий (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для удлинения зубного ряда, Немцов С. А. (2012)
Активное перемещение зубов (2012)
Вашека Т. В. - Особливості Я-концепції хворих на нейродерміт та її зв'язок з типом реагування на хворобу, Мацерук О. С. (2014)
Жадан І. В. - Ціннісна складова політичної картини світу студентської молоді центрального і східного регіонів: порівняльний аналіз (2014)
Кулакевич Т. В. - Основні підходи до управління стресовими станами (2014)
Лазоренко Б. П. - Соціально-психологічні технології оптимізації кризових практик проблемної молоді (2014)
Лупійко Л. В. - Психологічні особливості використання народного фольклору в роботі з дошкільниками у процесі розвитку їх екологічних уявлень (2014)
Модестова Т. В. - Спілкування у сучасному житті людини (2014)
Осадько О. Ю. - Саногенний потенціал діалогічної позиції особистості у ситуації суб’єктивної значимості стосунків з "ідейним опонентом" (2014)
Пилипенко Л. В. - Образотворче мистецтво як технологія оздоровлення психіки людини, Пилипенко О. І. (2014)
Руда О. З. - Прийняття рішень як базовий організаційний процес та складова організаційної поведінки (2014)
Старовойтенко Е. Б. - Персонология как "Наука синтеза" (2014)
Татенко В. О. - Соціальна і політична психологія Євромайдану: суб’єктне і вчинкове (2014)
Титаренко Т. М. - Нариси до соціально-психологічної теорії особистісного життєконструювання (2014)
Тригуб Т. М. - Порівняльний аналіз медіауподобань аутсайдерів в контрольній та експериментальній групах (2014)
Титул, зміст (2016)
Гоцуляк Л. В. - Інноваційна економіка як об’єктивна потреба сучасного розвитку економічної системи (2016)
Кириченко С. А. - Подходы к сущности и классификации социальной инфраструктуры (2016)
Бочарова Ю. Г. - Концентрація та конкуренція на світовому ринку м’яса (2016)
Dubyna M. V. - Functioning Peculiarities of the Deposit Insurance System in the USA, Yusuhno S. I., Bychkova P. V. (2016)
Матюшенко І. Ю. - Передові виробничі технології – ключ до якісної трансформації та зростання високотехнологічного експорту України до 2030 р., Костенко Д. М. (2016)
Pysmak V. O. - Methods for Management of Innovation Activity Risks in the Current Conditions (2016)
Yermak S. O. - Studying the Aspects of Establishing the Definition of "Innovation Activity" and Its Determining Factors, Lisnichenko O. O. (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Сумської області та її адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Семигуліна І. Б. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Полтавської області та її адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Дідик А. М. - Оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси з урахуванням параметра конкурентної адаптивності технологій (2016)
Кирий В. В. - Применение методов вербального анализа решений в процессе формирования структуры команды проекта, Козел Н. Б., Климко Е. Г. (2016)
Ільченко Н. Б. - Розробка динамічної моделі управління ланцюгами поставок автокомпонентів на ринку України (2016)
Тимченко І. П. - Концептуальні основи формування поняття "організаційний розвиток" (2016)
Соколовська З. М. - Моделювання діяльності суб’єктів ресторанного господарства, Яценко Н. В. (2016)
Комарова О. А. - Актуальні проблеми фінансування освітньої галузі України (2016)
Татар М. С. - Інструментарій оцінювання рівня ресурсного потенціалу підприємств будівельної галузі України (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика політики керівництва у сферах якості, соціальної відповідальності, інформаційної безпеки й охорони праці та механізм забезпечення гідної праці на підприємстві, Костюк Н. Р., Семчук Ж. В., Коропецький О. О. (2016)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитні аспекти державного регулювання аграрного виробництва в Україні (2016)
Тарасенко А. В. - Застосування системного підходу до дослідження інфраструктури сільського господарства, Тарасенко О. О. (2016)
Коваль О. А. - Багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як можливість підвищення власного фінансового забезпечення підприємства (2016)
Матющенко С. С. - Зовнішні суб’єкти впливу на формування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства (2016)
Височан О. С. - Трансформація інформаційної функції бухгалтерського обліку як відповідь на виклики сучасної економіки, Кіш І. Р. (2016)
Рета М. В. - Облік для стратегічного управління: теоретико-методологічні засади (2016)
Яцунська О. С. - Процес упровадження МСФЗ в Україні (2016)
Чудовець В. В. - Проблеми обліку інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами, Жураковська І. В. (2016)
Адаменко І. П. - Фінансова політика в системі соціально-економічного розвитку суспільства (2016)
Шатковська-Шморгай В. Б. - Підходи до визначення достатності золотовалютних резервів держави (2016)
Галицын В. К. - Прикладные аспекты мониторинга изменчивости фондовых рынков, Бондаренко Е. А. (2016)
Коркач І. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами в Україні (2016)
Колодізєв О. М. - Формування клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу в сучасних умовах, Біляєва В. Ю. (2016)
Рекова Н. Ю. - Особливості ПДВ в Україні в контексті зближення з європейським законодавством, Мельник С. В. (2016)
Козарезенко Л. В. - Фіскальна децентралізація в структурі стратегічних напрямів розвитку людського потенціалу (2016)
Васильєва Т. А. - Особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в умовах фінансової нестабільності (2016)
Маловичко С. В. - Концептуальні засади розвитку електронного ринку (2016)
Коляда С. П. - Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні, Рябой В. І. (2016)
Шеховцова Д. Д. - Організація управлінського обліку витрат при використанні інформаційних технологій на підприємствах ресторанного господарства (2016)
Рудакова С. Г. - Кадрове адміністрування: сучасні тенденції та досвід України у використанні програмного забезпечення, Щетініна Л. В., Марчук С. В. (2016)
Tkachenko M. A. - Formation of an Approach to the Risk Management of IT Project (2016)
Дзьоба О. Г. - Особливості диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у контексті стадій життєвого циклу, Ромашко О. М. (2016)
Мороз Н. В. - Методичні засади впровадження системи професійного управління житловим фондом (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського