Дедишина Л. - Європейські стандарти української реабілітології (2016)
Грибку тут не місце (2016)
Демецкая А. - Бронхиальная астма: управление и контроль (2016)
Кожевников А. - Что необходимо знать о проблеме инсульта? (2016)
Новини. Производное кетамина тестируют как антидепрессант (2016)
Кривомаз Т. - Несправедливо недооцененный орган (2016)
Новини. Синтезирована молекула, способная нейтрализовать вирусы (2016)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: Helicobacter pylori (2016)
Кривомаз Т. - "Аппетитная мишень" для вирусов гепатита (2016)
Редькин Р. - Как лечить сухой кашель?, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Демецкая А. - Абетка фармацевта. О "куриной слепоте", витамине А и "золотом рисе" (2016)
Історії провізорів. Насолоджуйтесь життям без болю! (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия диареи, Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Фармацевтична прем’єра (2016)
Кириленко М. - Встреча выпускников: радостное событие или тяжелое испытание? (2016)
Кривомаз Т. - Богатство и справедливость (2016)
Гороскоп (2016)
Боль в спине, шее и суставах. Мнение доказательной медицины (2016)
Сухина Е. Н. - Оценка возможности использования опухолеассоциированного маркера НЕ-4 для диагностики рака яичников, Михановский А. А., Сухин В. С., Немальцова Е. В., Харченко Ю. В. (2016)
Карвасарська В. В. - Особливості вмісту VEGF у сироватці крові хворих на НДРЛ у динаміці конформної променевої терапії, Мітряєва Н. А., Білозор Н. В., Бакай Т. С., Старенький В. П., Шевцов В. Г. (2016)
Лукашова О. П. - Вплив дрібнофракціонованого ікс-випромінення у сумарній дозі 10 Гр та етопозиду на ультраструктуру клітин карциноми Герена (2016)
Грязов А. Б. - Порівняльний аналіз результатів радіохірургічного лікування з використанням метронідазолу при метастазах головного мозку різних нозологій, Главацький О. Я., Хмельницький Г. В. (2016)
Сафонова И. Н. - Антенатальный эхографический мониторинг и прогнозирование перинатальных результатов при раннем и позднем вариантах задержки роста плода (2016)
Білий О. М. - Перспективи використання молекулярно-біологічних маркерів при місцеворозповсюдженому раку грудної залози, Вінніков В. А., Красносельський М. В., Мітряєва Н. А. (2016)
Ткаченко Ю. Г. - Радіаційно-індукований рак привушної залози у підлітка, хворого на рак щитоподібної залози (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні" (28-29 квітня 2016 р., Харків) (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (30 червня - 1 липня 2016 р., м. Ужгород) (2016)
До уваги авторів УРЖ (2016)
Лукашова Ольга Петрівна (2016)
Балецька Л. - Когнітивна гнучкість особистості: діагностична репрезентативність (2016)
Грішко-Дунаєвська В. - Результати дослідження психолого-педагогічних особливостей суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах (2016)
Грицина О. - Психічна стійкість керівника органу охорони державного кордону як предмет психологічних досліджень (2016)
Єрьоменко Д. - Результати дослідження особливостей відновлення психологічної стійкості прикордонників після бойових зіткнень (2016)
Кислинська Д. - Сенсожиттєві орієнтації майбутніх правоохоронців (2016)
Ковальчук Ю. - Структурно-динамічна модель та результати експерименту з розвитку професійної Я-концепції офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2016)
Лазорко О. - Копінг-ресурси забезпечення професійної безпеки медичного працівника (2016)
Шпортун О. - Значення гелотології у формуванні психічного здоров’я особистості (2016)
Содержание (2016)
Айша К. - Морфолого-анатомическое изучение представителей родов Jolyna Guimarães и Rosenvingea Børgesen (Scytosiphonales) из прибрежных вод Карачи (Пакистан), Шамиль М. (2016)
Козел Н. В. - Состояние антиоксидантной системы Spirulina platensis (Nordst.) Geitler в условиях светодиодного освещения разного спектрального состава, Мананкина Е. Е., Вязов Е. В., Дремук И. А., Савина С. М., Адамчик К. О. (2016)
Курейшевич А. В. - Активность ферментов-антиоксидантов цианопрокариот и зеленых микроводорослей при их культивировании в условиях разных температур, Незбрицкая И. Н., Станиславчук А. В. (2016)
Лилицкая Г. Г. - Bacillariophyta малых водоемов г. Киева (Украина). 1. Naviculales (2016)
Крахмальный А. Ф. - Dinoflagellata (Dinophyta) прибрежных вод Средиземного моря в районе г. Хайфа (Израиль), Вассер С. П., Крахмальный М. А., Нево Е. (2016)
Романенко Е. А. - Фитогормоны микро-водорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. II. Цитокинины и гиббереллины, Косаковская И. В., Романенко П. А. (2016)
Вассер С. П. - К 90-летию со дня рождения и 65-летию научной деятельности академика НАН Украины Константина Меркурьевича Сытника (2016)
Аванесова Н. Е. - Особливості управління депозитнимиопераціями у банку, Івашкіна К. М. (2016)
Балацька Н. Ю. - Особливості та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні, Репринцева В. М. (2016)
Батракова Т. І. - Причини виникнення девальвації гривні та шляхи її подолання, Синєокий А. О. (2016)
Бевзенко Л. В. - Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні, Тодоренко С. В., Піскун О. В. (2016)
Бровко Л. І. - Проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах, Фоврій Ю. В. (2016)
Веселова М. Ю. - Сучасні тенденції застосування маркетингу в банках України (2016)
Визволенко В. О. - Система управління депозитними операціями банку (2016)
Вороніна А. В. - Прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності та ризику, Копил О. В. (2016)
Гаватюк Л. С. - Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення, Дармограй Н. В., Хімійчук Г. М. (2016)
Ганзюк С. М. - Динамічний моніторинг інвестиційного клімату України, Караканов В. В. (2016)
Гончарова В. А. - Сущностные силы личности как определяющие детерминанты новой экономической парадигмы (2016)
Григораш Т. Ф. - Переваги та недоліки трансфертного ціноутворення, Поплавська В. О., Шутова Д. М. (2016)
Івченко Л. В. - Власний капітал: джерела формування та функції, Удовик Н. Л. (2016)
Ігнатова О. М. - Порівняльна оцінка депозитної політики комерційних банків України та Німеччини, Ромакер В. С. (2016)
Кміть В. М. - Оптимізація та мінімізація податків в системі фінансового управління суб'єктів господарювання, Дзюрій О. І. (2016)
Князь С. В. - Методи реалізації трансферу ресурсів промислових підприємств, Косовська В. В. (2016)
Коренєва О. Г. - Формування резервів під кредитні операції банками України: відповідність міжнародним стандартам, Манжелес Т. І. (2016)
Котковський В. С. - Удосконалення теоретичної платформи фінансового контролінгу у банку, Гузенко О. П. (2016)
Криворучко М. Ю. - Теоретико-методологічні засади інституціональної моделі міжрегіональної конвергенції соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграції (2016)
Кузьміна О. М. - Методи прогнозування фінансових показників діяльності підприємства, Печериця Ю. С., Грищук Л. В. (2016)
Лозовський О. М. - Заробітна плата як основний важіль мотиваційної системи: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні, Назаровська Ж. С. (2016)
Лозовський О. М. - Управління інноваційною діяльністю на підприємстві, Бараник Ю. В. (2016)
Лозовський О. М. - Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності, Дрончак І. В. (2016)
Ляшенко В. О. - Науково-методичний підхід до визначення справедливої вартості основних засобів, Пластун О. Л. (2016)
Мазур К. В. - Управління природоохоронною діяльністю Вінницької області, Гавура О. П., Нагірняк І. А., Валько І. М. (2016)
Максимова Є. В. - Cистема управління та контроль ризиків банку (2016)
Марищук Я. В. - Удосконалення стимулювання збуту на підприємстві (2016)
Міцкевич Н. В. - Управління інвестиційним процесом розвитку підприємства, Маньківський В. В. (2016)
Мусієнко О. М. - Ключові аспекти управління ліквідністю комерційного банку в сучасних економічних реаліях, Шамрай O. Ю. (2016)
Нусінов В. Я. - Еволюція наукових поглядів на трактування економічного потенціалу підприємства, Шура Н. О. (2016)
Патряк О. Т. - Види операцій з корпоративними правами та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку та контролю (2016)
Полчанінова І. Л. - Оцінювання стану та перспектив розвитку регіонального туристського комплексу, Яценко І. О. (2016)
Різник В. В. - Перспективи використання аутстафінгу в управлінні проектами (2016)
Роєнко В. В. - Оцінка ефективності функціонування машинобудівних підприємств, Гуленок К. М. (2016)
Семенова Л. Ю. - Формування ефективної системи мотивації праці на промислових підприємствах, Мірясов А. С. (2016)
Скиба С. А. - Методологія державного регулювання зростання та розвитку людського потенціалу (2016)
Скляр Є. В. - Прогнозування сценаріїв розвитку показників фінансової стійкості банку "Райффайзен Банк Аваль", Черничук Л. В. (2016)
Skudlarski Ja. - Wind energy development in Poland on the background of the European Union, Zelazinski T., Makarchuk O. G., Zając S. (2016)
Сокач М. І. - Стан та розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, Цікал А. С., Гаватюк Л. С. (2016)
Ткач Л. М. - Проблеми документаційного забезпечення діяльності підприємств, Акінцева Є. С. (2016)
Трайкун Ю. М. - Вплив логітики на конкурентоспроможність підприємства, Муромець Н. Є. (2016)
Трохимець О. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття соціально-орієнтованих товарів та послуг (2016)
Удод Н. М. - Оцінка впливу діяльності транснаціональних торговельних компаній на економіку України (2016)
Успаленко В. І. - Аналіз сучасного стану ліквідності банків України, Хіжняк О. С. (2016)
Успаленко В. І. - Сучасний стан депозитної політики банків, Лубянникова В. В. (2016)
Фоміних В. І. - Проблеми оцінки кредитоспроможності вітчизняних підприємств та шляхи їх вирішення, Житникова Ю. В., Ванічкіна М. О. (2016)
Кокшарова Т. В. - Функции анионов в координационных соединениях переходных металлов (2016)
Ракитская Т. Л. - Влияние продолжительности кислотно-термального модифицирования на адсорбционно-структурные характеристики клиноптилолита, Эннан А. А., Киосе Т. А., Голубчик К. О., Олексенко Л. П., Длубовский Р. М., Герасева В. Г. (2016)
Шматкова Н. В. - Продукты комплексообразования SnCl4 с салицилоил-(β-, γ-пиридиноил)гидразонами 2- и 4-метоксибензойных альдегидов, их антимикробная активность, Сейфуллина И. И., Зинченко О. Ю., Линенко И. С. (2016)
Бельтюкова С. В. - Определение глутамата натрия методом тонкослойной хроматографии с люминесцентным детектированием, Малинка Е. В. (2016)
Бондар К. В. - Індено /1,2,3-de/фталазін-3(2Н)-он та його аналоги - синтез та протизапальні властивості, Клименко К. О., Александрова О. І., Кравченко І. А., Щепеткін І. А., Ляхов С. А. (2016)
Савин С. Н. - Экспериментальное определение модуля юнга полимерных материалов (2016)
Муатс А. - QSAR-анализ аффинитета ряда экдистероидов на основе 2.5D-симплексного представления молекулярной структуры, Артеменко А. Г., Лебедь Е. П., Шапкин В. А., Кузьмин В. Е. (2016)
Хома Р. Е. - Волокнистый хемосорбент оксида серы (IV) и аммиака на основе комплексных соединений хлорида никеля (II) с моноэтаноламином, Эннан А. А., Длубовский Р. М., Абрамова Н. Н. (2016)
Заноза С. О. - Синтез та гемолітичні властивості похідних 4,4'-дигідроксибіфенілу-2,2'-/біфеніл-4,4'-диілбіс(окси)/біс/N-(ω-аміноалкіл)ацетамідів/, Ляхов С. А., Бикова Т. І., Ніколау А. С. (2016)
Table of content (2016)
Fomenko O. - Environmental problems of incineration plants, Maslova V., Fesenko A., Ridniy. R., Pankova O. (2016)
Murava I. - Identification and classification of waste within tourist destinations (2016)
Blakbern A. - Methodology of ecological network formation, Kalinihin O. (2016)
Dychko A. - Waste and wastewater treatment bottleneck management, Opolinskyi I., Yevtieieva L. (2016)
Mukhina K. - The essence of the definition of the term environmental safety of the territory and the solution of the problem of its securing (2016)
Myslyuk O. - Chemical monitoring of water in Zolotonoshka River, Khomenko O. (2016)
Bakharev V. - To the question of stationary air sampling stations location and number determination in urban agglomerations ecological monitoring system, Marenych A., Zhuravska M. (2016)
Hryniuk V. - The quality research of wastewater treatment of Dolyna oil districts of Ivano-Frankivsk region, Arkhipova L. (2016)
Kryvomaz T. - Assessment of mangrove environmental safety by analyzes of metals transition, Andrusishina I. (2016)
Golik Yu. - Analysis of atmospheric air of Poltava city, Maksiuta N. (2016)
Sharavara V. - Strategic envoromental assessment as a preventive mechanism to ensure ecological safety in the defence sector, Gulevets D. (2016)
Semchuk Ya. - The influence of electromagnetic fields of anthropogenic origin on the incidence of cardio-vascular system among residents of urban territory of the city of Ivano-Frankivsk, Merdukh I. (2016)
Kanda M. - Determining the optimal ratio of natural mineral adsorbents with regard to ammonia adsorption, Maliovanyi M., Odnorih Z., Kharlamova O., Chornomaz N. (2016)
Sheludchenko L. - The results of analytical investigation of aerodynamic properties forest gas-dustproofing strips with artificially created lacunar cavities, Voznyuk S. (2016)
Bedzay A. - Technique improvement of ethanol chromatographing and its detection in biological fluids and air, Scherbіna O., Мykhalichko B., Scherbіna I. (2016)
Сидлярук Н. І. - Морфологічні зміни слизової оболонки порожнини рота експериментальних тварин при гастродуоденіті та вплив на них різних методів лікування, Авдєєв О. В. (2016)
Двуліт І. П. - Актуальність застосування фітопрепаратів як лікувально-профілактичних засобів у паро­донто­логічних хворих (2016)
Бойцанюк С. І. - Oсобливості клінічного перебігу захворювань пародонта у хворих із різною супутньою патологією, Залізняк М. С., Чорній Н. В., Манащук Н. В., Чорній А. В. (2016)
Фурдичко А. І. - Пародонтологічний статус наркозалежних хворих із гепатобіліарною патологією, Федун І. Р., Диба А. Я. (2016)
Єлісєєва О. В. - Оцінка специфічного імунітету порожнини рота при комплексному лікуванні пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі червоного плоского лишаю (2016)
Щерба В. В. - Тютюнокуріння: розповсюдженість та вплив на органи і тканини порожнини рота (огляд літератури), Лаврін О. Я. (2016)
Нагірний Я. П. - Плеоморфна аденома піднижньощелепної слинної залози у мешканців Тернопільської області (2016)
Бандрівський Ю. Л. - Рівень психологічного комфорту в пацієнтів із генералізованим пародонтитом з різною груповою приналежністю крові, Бандрівська О. О. (2016)
Мандзюк Т. Б. - Формування навичок гігієни ротової порожнини у дітей середнього шкільного віку (2016)
Гузенков С. Г. - Особливості кадрового складу та умов життя вчителів Запорізької області в повоєнний період, Сирцова О. М. (2016)
Товкун Л. П. - Внесок учених-гігієністів у розвиток дієтичного харчування в Україні (20-30-ті роки ХХ століття) (2016)
Хрящевська Л. М. - Національно–культурні об'єднання як прояв національного відродження та розвитку етнічних меншин в 90-х роках ХХ століття (2016)
Бучко А. В. - Орієнт та ідентичність у романі Якоба Вассермана "Александр у Вавилоні" (2016)
Гришкова Н. В. - Специфіка вербального вираження компонентів англійського весільного oбряду (2016)
Куриленко Д. В. - Козак Мамай: тезаурус минулого через рефлексію майбутнього (візуально-історична перцепція) (2016)
Хмілярчук Н. С. - Теоретичні засади аналізу стилістичного аспекту німецькомовної ділової кореспонденції (2016)
Дикий О. В. - Недосконалість законодавчого регулювання відносин у сфері обороту житлової нерухомості в Україні як фактор породження і самовідтворення злочинності у вказаній сфері (2016)
Пащук Т. В. - Аналіз державного архіву Волинської області з кримінально-виконавчої політики польської держави (1918–1939 роки) (2016)
Петришина М. О. - Зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування: на прикладі Франції та Польщі, Колодяжний О. О. (2016)
Романенко Т. В. - Особливості слідової картини шахрайств, що вчиняються в мережі Інтернет (2016)
Романько Г. А. - Страхування кредитних ризиків в Україні (2016)
Алєксєєва С. В. - Емоційна регуляція навчально-пізнавальної діяльності майбутніх дизайнерів з розвитку професійної кар'єри (2016)
Vasylyshyna N. M. - Shaping foreign language competence of tourism faculty undergraduates in Turkish universities (2016)
Глазунова А. В. - Особливості формування образно-просторового мислення у студентів спеціальності "Графічний дизайн" на прикладі викладання дисципліни "Макетування та робота в матеріалі" (2016)
Campbell M. - System of education in Galiciaat the end of the XIX-th – beginning of the XX-th centuries, Sovhar O. M. (2016)
Левицька Н. В. - Удосконалення системи професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах України на основі позитивного досвіду Німеччини (2016)
Мараховська Н. В. - Проведення арт-терапевтичного тренінгу як способу розвитку професійного самопізнання майбутніх психологів (2016)
Отрошко Т. Ф. - Теоретичні аспекти проблеми ґендерного виховання в загальноосвітніх установах, Ільїна О. О. (2016)
Поліщук К. М. - Діагностика сформованості світоглядних уявлень у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Русіна Н. Г. - Професійна підготовка фахівців просторової організації економіки в університетах Польщі (2016)
Самосудова-Грозовая О. Б. - Сочетание традиционных форм и методов обучения c интерактивными технологиями в профессиональной подготовке будущих экономистов (2016)
Слободяник О. В. - Педагогічні умови організації виробничого навчання у вищих професійних училищах будівельного профілю (2016)
Чеботарьова Г. В. - Роль і місце інтернет-технологій дистанційного навчання для студентів вищих учбових закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються творчих професій, Шкарупа Г. М. (2016)
Григора Д. С. - Телевізійні жанри музичного контенту, Синєокий О. В. (2016)
Коробко В. І. - Тематичні різновиди розважального жанру реаліті-шоу в Україні (2016)
Нартов Є. Д. - Критерії визначення якості телевізійних програм, Манакін В. М. (2016)
Самусь А. Ю. - Специфіка висвітлення революції гідності у блогах американських та українських журналістів (2016)
Ткач Л. М. - Семіотичний аспект маніпуляції свідомістю через рекламу та засоби масової комунікації, Клименкова В. О. (2016)
Бантишева О. О. - Гендерно-вікові особливості схильності осіб юнацького віку до віктимної поведінки (2016)
Гейко Є. В. - Психологічні особливості самоорганізації полісистемної цілісності особистості (2016)
Лимар Л. В. - Впровадження елементів елективного курсу "міжособистісна взаємодія лікаря з пацієнтом" на заняттях з іноземної мови у медичному ВНЗ (2016)
Пляка Л. В. - Модель психологічного супроводу професійного становлення майбутніх фахівців фармацевтичного профілю (2016)
Старовойт Т. П. - Особливості мотивації до вивчення іноземної мови у студентів "немовних" спеціальностей, Григоренко Т. О. (2016)
Саблук П. Т. - Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу (2016)
Скрипник А. В. - Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України, Стариченко Є. М. (2016)
Збарський В. К. - Розвиток свинарства в регіоні, Шпак О. О. (2016)
Мазуренко О. В. - Промислове свинарство в умовах сучасного ринку (2016)
Kashuba Y. P. - Food security of Ukraine: prospects of development (2016)
Чехов С. А. - Ринок насіння льону олійного (2016)
Карасьова Н. А. - Вектори експортних потоків аграрного сектору України (2016)
Голомша Н. Є. - Перспективи світового ринку зерна, Дзядикевич О. Я. (2016)
Саблук Г. І. - Особливості регулювання зайнятості жінок села в системі ринку трудових ресурсів (2016)
Корінець Р. Я. - Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні, Малік М. Й. (2016)
Россоха В. В. - Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика, Шарапа О. М. (2016)
Захарченко О. Г. - Енергетичний менеджмент у виробництві сільськогосподарської продукції (2016)
Алили А. А. - Мотивация эффективного использования персонала предприятия (2016)
Вітання колективу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з нагоди 60-ї річниці від дня його створення (2016)
Голік І. Л. - Організаційно-економічний механізм формування інноваційних кластерів у насінництві зернових культур (2016)
Пехов В. А. - Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Попенко В. И. - Новое об атомном ядре (2016)
Петрова В. В. - Індекс якості питної води України, Кримець Г. В. (2016)
Дреженкова І. Л. - Фізіолого-гігієнічна оцінка ступеня ефективності впливу комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію рухової активності сучасних студентів, на показники вищої нервової діяльності дівчат і юнаків (2016)
Задорожня І. В. - Вплив інгибіторів NO-синтази на кровонаповнення печінки в умовах алкогольної інтоксикації, Дрегваль І. В., Руденко А. І. (2016)
Михайлова Н. А. - Аналіз дослідження психофізіологічних чинників навчальної успішності підлітків, як основи психічного здоров'я, Гончаров О. В., Гончарова Л. А. (2016)
Ляшенко Д. А. - Картографические проекции для отображения внешнеэкономической деятельности (2016)
Антонів А. А. - Зміни показників ліпідного спектру крові та регуляції ліпідного обміну у хворих із поєднаним перебігом соматоформною вегетативною дисфункцією та хронічним некаменевим холециститом, Окуневич Н. В., Вань М. Р. (2016)
Антонів А. А. - Зміни показників ендотеліальної дисфункції у хворих соматоформною вегетативною дисфункцією та хронічним некаменевим холециститом, Павленко А. В., Микайлу А. В. (2016)
Власова О. В. - Клініко-анамнестичні особливості фенотипу бронхіальної астми фізичного навантаження у дітей, Москалу М. К. (2016)
Каньовська Л. В. - Клініко-фармакологічна характеристика блокаторів протонної помпи та їх місце у фармакотерапії кислотозалежних захворювань, Каушанська О. В., Бедик Н. М., Новицька І. О. (2016)
Колюбакіна Л. В. - Особливості психоемоційного стану матерів новонароджених з напруженою адаптацією, Власова О. В., Заболотна І. Е., Середюк Н. М. (2016)
Malinevska O. V. - Morphofunctional features change of gastric mucosa during differential treatment in patients with chronic kidney disease II and III stages on background of erosive and ulcerative lesions of gastroduodenal area, Vivsiannyk V. V., Serdulets І. І., Gavrysh L. О., Spinda M. S., Savchuk G. P. (2016)
Сажин С. І. - Астма фізичного навантаження: клінічно-параклінічна ефективність профілактичного лікування дітей шкільного віку залежно від типу ацетилювання, Ремовська Н. М. (2016)
Cтоян Н. В. - Особливості змін з боку показників механізмів психологічного захисту особистості студентів в умовах використання психогігієнічних компонентів у структурі сучасних здоров'язберігаючих технологій (2016)
Романенкова Ю. В. - История ювелирного искусства как одна из лакун украинского искусствознания (2016)
Соколовська Ю. С. - Об'ємно-планувальні принципи і методи реновації масової житлової і громадської забудови (2016)
Городинський С. І. - Методи посилення мотивації студентів до занять фізичною культурою (2016)
Куліш Н. М. - Кадрове забезпечення фізичної культури і спорту в Україні з погляду соціальної сфери (2016)
Андреева С. С. - Використання амілопектинових крохмалів в технології соусів солодких (2016)
Бунько В. Я. - Питання якості електричної енергії в розподільних пристроях систем електропостачання (2016)
Варламов Г. Б. - Основні особливості реалізації принципу екологічної рівноваги на енергетичному об'єкті, Дідик І. С. (2016)
Долженкова О. В. - Прогнозування економічного збитку від надзвичайних ситуацій природного характеру, Уварова К. В. (2016)
Котречко О. О. - Нові методи визначення твердості металів і неметалевих конструкційних матеріалів по Котречку (2016)
Лавриков И. Н. - Оценка экономической эффективности мероприятия на перекрестке улиц Карла-Маркса и Комсомольская города Тамбова, Ивлев В. Ю., Косарев А. Б. (2016)
Орлова Н. Я. - Органолептичні властивості заморожених томатів, Белінська С. О., Камєнєва Н. В. (2016)
Савченко С. А. - Огляд небезпечних процесів та явищ в урбосистемі міста Києва, Мовчан Я. І., Науменко К. О., Куценко В. О., Борисенко С. В. (2016)
Семіконь Є. В. - Розробка алгоритму та програмного забезпечення системи керування енергозабезпеченням мікросупутника, Сарибога Г. В. (2016)
Шовкалюк М. М. - Оцінка потенціалу сировини для виробництва пелет, Ахтирський Д. В. (2016)
Лутай Я. М. - Ендотелійзалежна вазодилатація у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST та відновленим коронарним кровотоком: механізми розвитку та значення для клінічного перебігу захворювання, Пархоменко О. М., Степура А. О., Іркін О. І., Білий Д. О., Шумаков О. В., Сопко О. О., Соколов Ю. М. (2016)
Король С. В. - Шкала оцінки ризику госпітальної летальності STIMUL у пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією ceгмента ST (2016)
Сичов О. С. - Ремоделювання міокарда після кардіоверсії та предиктори збереження синусового ритму у хворих із персистентною формою фібриляції передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Вавілова Л. Л. (2016)
Березин A. E. - Предсказующая ценность серийных измерений уровня циркулирующей матриксной металлопротеиназы-9 у пациентов с гипертонической болезнью III стадии, Лисовая O. A. (2016)
Коваленко В. М. - Дослідження варіабельності серцевого ритму та структурно-функціонального стану серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією, Несукай О. Г., Федьків С. В., Чернюк С. В., Кириченко Р. М., Дмитриченко О. В. (2016)
Кваша Е. А. - Динамика структуры липидного фактора сердечно-­сосудистого риска на протяжении 35 лет в городской популяции мужчин, Смирнова И. П., Горбась И. М., Срибная О. В. (2016)
Єпанчінцева О. А. - Оцінювання якості життя в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, Борхаленко Ю. А., Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2016)
Stulc T. - Statin intolerance: the clinician’s perspective, Ceska R., Gotto A. M. Jr. (2016)
Вережнікова Г. П. - Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньо шлуночкової провідності (2016)
Коваленко В. М. - Діагностика та лікування хвороб перикарда. Рекомен дації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України, Несукай О. Г., Воронков Л. Г., Ілляш М. Г., Рябенко Д. В., Целуйко В. Й., Козлюк А. С. (2016)
Heidbuchel H. - Оновлені практичні настанови Європейської асоціації серцевого ритму щодо застосування вітамін К-незалежних антикоагулянтів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. Частина 2, Verhamme P., Alings M., Antz M., Diener H.-C., Hacke W., Oldgren J., Sinnaeve P., Camm A. J., Kirchhof P. (2016)
Дмитро Деонисович Зербіно (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Ілля Миколайович Ємець (до 60-річчя від дня народження) (2016)
До відома авторів (2016)
Присяжнюк І. - Особливості кримінально-правової охорони права особи на приватність (2016)
Маслова О. - Прокурорське самоврядування як гарантія незалежності прокурора (2016)
Дьомін Ю. - Функції органів прокуратури в контексті конституційних змін (2016)
Казак О. - Діяльність прокурора регіональної прокуратури з питань представництва в суді законних інтересів держави (2016)
Коваленко Л. - Проблеми доказування обставин злочинів проти власності групою прокурорів (2016)
Годуєва К. - Удосконалення порядку доступу до ухвал суду на стадії досудового розслідування корупційних злочинів Національним антикорупційним бюро України (2016)
Штанько А. - Віндикаційний захист права власності та інших речових прав (огляд останніх досліджень) (2016)
Кравчук В. - Громадський контроль у функціонуванні судової влади (2016)
Книженко С. - Особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками, потерпілими або іншими особами шляхом перешкоджання встановленню істини у справі (2016)
Турлова Ю. - Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні (2016)
Чолан Т. - Декриміналізація розголошення таємниці усиновлення (2016)
Неділько В. - Подвійна система регулярних пенітенціарних інспекцій у зарубіжних країнах: порівняльна характеристика (2016)
Луцик В. - Повноваження прокурора, спрямовані на усунення порушень закону в ході досудового розслідування (за законодавством України та Польщі), Кордіяка Т. (2016)
Столітній А. - Формування та розвиток засад кримінального процесу в Україні в умовах електронного кримінального провадження (2016)
Топчий Н. - Шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції (2016)
Цимбал П. - Приватне обвинувачення як особливий порядок кримінального провадження: історико-правові аспекти, Діков І. (2016)
Гошовська Ю. - Особливості проведення окремих слідчих дій за участю неповнолітніх (2016)
Пономарьова М. - Безпосередній об’єкт злочину "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови" (2016)
Кравець О. О. - Поняття правової роботи і юридичної служби в органах місцевого самоврядування (2016)
Семенюк О. Г. - Адміністративно-правозастосовна діяльність у сфері охорони державної таємниці (2016)
Ходак Є. С. - Регуляторна діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адміністративно-правовий аспект (2016)
Ахтирська Н. М. - Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості (2016)
Сарнавський О. М. - Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері забезпечення обороноздатності держави (2016)
Короєд С. О. - Проблема правонаступництва в цивільному і господарському судочинстві при реорганізації (злитті) юридичних осіб (2016)
Курило М. П. - Процедури доказування в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: порівняльно-правове дослідження (2016)
Софіюк Т. О. - Механізм цивільно-правового захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів (2016)
Брулевич В. В. - Безпечність харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу (2016)
Резніченко Л. В. - Захист як складова суб’єктивного цивільного права споживача освітніх послуг (2016)
Дударець Д. В. - Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин в Україні (2016)
Фурса Є. Є. - Виконання консулом України функції представництва в іноземному суді чи інших органах держави перебування (2016)
Шебуєва В. А. - Узагальнення практики застосування місцевими судами м. Києва та Апеляційним судом міста Києва законодавства, що регулює захист прав споживачів, у справах про визнання кредитних договорів недійсними за 2013-2015 рр. (2016)
Титул, зміст (2016)
Гришко У. - Особливості цивільно-правової відповідальності перевізника за порушення прав споживачів транспортних послуг (2016)
Гуйван Д. - Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання (2016)
Ільченко І. - Звернення до Європейського Суду з прав людини як спосіб захисту права власності (2016)
Кочина О. - Поняття та види інтелектуального піратства в Україні (2016)
Мільман М. - Проблеми оборотоздатності інформаційних об’єктів особистих немайнових прав (2016)
Москаленко А. - Інститут службового житла для військовослужбовців: загальна характеристика (2016)
Найдьон А. - Професійний зберігач та його відповідальність за неналежне виконання договору зберігання цінностей у банку (2016)
Найман Н. - Сімейно-правовий статус дитини (2016)
Khomenko M. - Right to an effective remedy and non-defined remedies under the civil law of Ukraine (2016)
Бабій А. - Одностороння відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації (2016)
Ваколюк О. - Антидемпінгове мито як засіб митно-тарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні (2016)
Замрига А. - Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Савченко О. - Досудове врегулювання господарських спорів (2016)
Шевченко М. - Електронні торги в Збройних Силах України: проблемні питання, шляхи їх подолання, перспективи застосування (2016)
Бірюкова А. - Поняття і сутність локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права (2016)
Вавженчук С. - Трудова правосуб’єктність: антиномії праворозуміння (2016)
Гетьманцева Н. - Забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття (2016)
Гостюк О. - Концепція гідної праці як елемент правової політики держави (2016)
Колосов І. - Докази та доказування у трудовому процесі: проблемні питання сьогодення (2016)
Кузьменко Н. - Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб: проблеми та перспективи вдосконалення (2016)
Алябов Є. - Деякі питання правового регулювання проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період (2016)
Єсімов С. - Електронний протокол у справі про адміністративні правопорушення: теоретичні та практичні аспекти, Крижановський А., Крижановська В. (2016)
Литвин І. - Об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг (2016)
Марченко В. - Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України (2016)
Пилипів Р. - Новий формат діяльності правоохоронного органу – поліції в Україні (2016)
Скриньковський Р. - Діагностика формування і використання прибутку підприємства та відповідальність керівника за порушення податкового законодавства, Крамар Р. (2016)
Трофімцов В. - Роль органів спеціального призначення в системі суб’єктів протидії тероризму в Україні (2016)
Шешко С. - Деякі особливості списання військового майна (2016)
Деревянко Б. - Особливості бюджетної відповідальності як різновиду фінансово-правової відповідальності, Острий Д. (2016)
Літвінцева А. - Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства (2016)
Варданян Л. - Возможные пути развития уголовного права (2016)
Михайленко Д. - Ресурси теорії "раціонального злочину" в контексті протидії корупції в Україні (2016)
Бабчинська Т. - Деякі аспекти реалізації права на захист у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2016)
Веселов М. - Правосуб’єктність учасників кримінального провадження: проблеми законодавчого врегулювання, Гайденко В., Приходько К. (2016)
Негребецький В. - Перевірка показань на місці як процес пізнання (2016)
Ємельяненко К. - Формування самоврядування українського села в ХІ-ХХ століттях (2016)
Скибенко О. - Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності (2016)
Береза О. - Щодо правового регулювання (sui generis) пенсійного забезпечення у морській галузі України (2016)
Дужич Л. - Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві (2016)
Озель В. - Звичай у системі права України (2016)
Цуркан-Сайфуліна Ю. - Владність як властивість права: філософсько-правовий вимір (2016)
Волошина Л. - Розголошення адвокатської таємниці як підстава юридичної відповідальності адвоката (2016)
Титул, зміст (2016)
Супрун О. М. - Державне регулювання галузі тваринництва (2016)
Олійник О. В. - Удосконалення матеріального стимулювання працівників скотарства як напрям підвищення доходності сільськогосподарських підприємств, Міщенко В. С. (2016)
Яців С. Ф. - Формування ефективності м'ясного скотарства у сільськогосподарських підприємствах, Станько В. Ю. (2016)
Ночовна Ю. О. - Протиріччя та проблеми обліку капітальних інвестицій, Радевич Т. В. (2016)
Бабич М. М. - Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор забезпечення продовольчої безпеки, Загребаленко Ю. Ю. (2016)
Литвинчук І. Л. - Внутрішній трансфер технологій в системі "наука — виробництво": вплив на конкурентні позиції українського агробізнесу, Самойленко К. А. (2016)
Савченко Р. О. - Інтегральний механізм розробки стандартів управлінського контролю (2016)
Chryniewicz L. - The European union water frame directive and its impact on the economic development of rural areas in Poland, Wojtaszek M., Kyryliuk D. (2016)
Бурковський П. А. - Агропромислова інтеграція як засіб пом'якшення диспаритетності економічних відносин в агросекторі (2016)
Сагалакова Н. О. - Інформаційне забезпечення процесу ціноутворення на туристичних підприємствах (2016)
Чернишова О. С. - Вибір раціонального значення максимального ухилу для проектування високошвидкісних магістралей, Ковальов В. В. (2016)
Кірічек Ю. О. - Класифікація нерухомості, в тому числі земельних ділянок, Андреєва І. Г., Ландо Є. О. (2016)
Яковишина Т. Ф. - Порівняльний аналіз підходів до екологічної оцінки поліелементного забруднення ґрунтів урбоекосистеми важкими металами (2016)
Смирнова О. В. - Основные закономерности формирования инновационных исторических архитектурно-градостроительных объектов в городской среде (2016)
Лисенко Г. І. - Історія і сучасність поселень XVI – XVIII століть на теренах Дніпропетровська очима студентів, Волкова С. П., Толстущенко А. (2016)
Воробьев В. В. - Архитектурно-градостроительное освоение островов у Днепровских порогов, Жак О. Д. (2016)
Ткач Л. М. - Зв’язки з громадськістю як феномен управління інформаційними процесами, Прокоф’єва К. А., Ходаковська А. Ю. (2016)
Бабенко В. А. - Українська хата – повернення до історії (Рецензія на колективну монографію "Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону" / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький. − Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – 269 с.) (2016)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Morkun V. - Ultrasonic testing of the crushed ore particle size distribution in the pulp flow, Morkun N. (2016)
Lobov V. - Field of asynchronous electric drive application with parametric control, Shatrovoy B., Gavenko A. (2016)
Rud V. D. - Experimental research of mechanical characteristics of porous ceramics on the basis of machine-building scrap, Povstiana Yu. S., Saviuk І. V., Samchuk L. M. (2016)
Galkin A. - Thermal control in the ore mines of cryolithic zone (2016)
Zinchenko V. - Characteristic aspects of system approach in pedagogy (2016)
Lovska V. - Research of dynamic loads acting on the supporting structures of car bodies in train ferries (2016)
Bolshakov V. I. - System reliability of blast furnace process using pulverized coal injection, Chayka A. L., Lebed V. V., Sokhatskiy A. A., Tsyupa K. S., Kornilov B. V. (2016)
Ganush V. I. - Investigation of basic elements loading and tension of heavy hydraulic presses for metallurgical production (2016)
Lishchyna N. - Synthesis and implementation of the ordered access memory in programmable logic devices, Lishchyna V., Herasymchuk O., Yashchuk A. (2016)
Aydosov A. A. - Mathematical modeling and numerical methods of atmospheric processes determining pollutants transfer at emergency emissions, Zaurbekov N. S., Absamatova K. A., Aydosov G. A., Zaurbekova G. N., Zaurbekov I. S. (2016)
Vengryniuk T. P. - Kinematic analysis of the piston-type pump mechanisms by numerical methods, Osadtsa L. V., Rachkevych І. O. (2016)
Shyshkanova G. - Stress and elastic displacement in doubly-connected rectangular contact areas of machine pieces, Zaytseva T., Frydman O. (2016)
Danilenko T. - The question of determination of grain size in researches of metal structures (2016)
Povstyanoy O. - Peculiarities of protective coating of constructional details with powder obtained from industrial wastes, Imbirovuch N., Kuts Yu. (2016)
Guliieva N. - The filtration efficiency of porous permeable materials of saponite – titanium system composite (2016)
Yongsheng Men - Research on key technology of waterproof refuge chamber for non-coal mine disaster, Longzhe Jin, Yang Zhe (2016)
Golik V. - The economic efficiency of ore fields development technology combination, Komashchenko V., Morkun V (2016)
Vilkul Yu. - Optimization of capacity and the number of crushing and transfer stations at the deep open pits, Slobodyanyuk V., Мaximov I. (2016)
Mormul T. - The improvement of methodic principles to make technological decisions in the context of open-pit mining while land saving (2016)
Chubenko V. - Research of influence of inoculator particles dispersion on the period of liquid steel crystallization at roll continuous casting for obtaining thin plates, Hinotskaya A., Chubenko V. (2016)
Kariuk A. M. - Air temperature valuation for designing of thermal protective shell of buildings, Mishchenko R. A., Ilchenko V. V., Tkachenko I. V. (2016)
Титул, зміст (2016)
З нагоди 80-річчя видатного сподвижника та лідера фармації професора Дмитра Степановича Волоха (2016)
Черкашина А. В. - Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування акне на фармацевтичному ринку України (2016)
Глущенко О. М. - Порівняльна оцінка ринків дерматологічних лікарських засобів із кортикостероїдами України та Російської Федерації, Тернова О. М., Каневський Р. С. (2016)
Дроздова А. О. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України на наявність аерозолів, Соловйов О. С. (2016)
Бойко А. І. - Формування та розвиток системи післядипломної освіти провізорів із фармацевтичної інформатики (2016)
Бавикіна М. Л. - Дослідження з вибору солюбілізатора у разі розроблення вагінального гелю з олією розторопші плямистої, Вишневська Л. І., Мегалінський В. А. (2016)
Романіна Д. М. - Вивчення реологічних властивостей м’якої лікарської форми празіквантелу для зовнішнього застосування, Гладишев В. В., Бурлака Б. С. (2016)
Тихонов О. І. - Кількісне визначення вмісту фенольних сполук у гелі з фенольним гідрофобним препаратом прополісу та азелаїновою кислотою, Бобро С. Г., Блажеєвський М. Є. (2016)
Жук Ю. М. - Cпектрофотометричне визначення соталолу в таблетках, Васюк С. О. (2016)
Крутських А. А. - Ідентифікація та визначення кількісного вмісту флавоноїдів у льонку звичайного (Linaria vulgaris Mill.) траві, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2016)
Винницька Р. Б. - Дослідження фталатів скабіози голубиної (Scabiosa columbaria L.) (2016)
Лукіна І. А. - Дослідження нітратного забруднення та елементного складу рослинної сировини та настоїв із Polygonum hydropiper L. та Polygonum persicaria L., Мазулін О. В. (2016)
Чорнокнижний С. І. - Лабораторне виготовлення та контроль якості лікарської композиції на основі нанокремнезему та поліметилсилоксану, Чепляка О. М., Геращенко І. І. (2016)
Шаповалова В. О. - Вивчення системи обігу екстемпоральних лікарських засобів в Україні на засадах фармацевтичного права, Васіна Ю. В., Шаповалов В. В., Ковальова К. І. (2016)
Малюгіна О. О. - Вивчення гострої токсичності ліпофільних екстрактів каротиноїдовмісних сортів роду Чорнобривці (Tagetes L.), Мазулін О. В., Бєленічев І. Ф., Смойловська Г. П. (2016)
Серединська Н. М. - Кардіотропна дія целекоксибу за комбінованого застосування з амлодипіном у щурів на тлі ад’ювантного артриту, поєднаного з артеріальною пертензією, Сушинська А. А., Хоменко В. С., Омельяненко З. П., Бершова Т. А. (2016)
Пам’яті видатного вченого та педагога Петюніна Геннадія Павловича (2016)
Пам’яті видатного вченого Оридороги Валентина Олександровича (2016)
Правила для авторів (2016)
Сорокина И. В. - Клинико-морфологические аспекты листериозной инфекции в системе "мать-плацента-плод", Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Омельченко О. А., Калужина О. В., Симачова А. В., Зверева И. С. (2016)
Дніпровська А. В. - Взаємозв’язок параметрів сагітального контуру хребта з показниками функціонального стану опорно-рухової системи у пацієнтів з хворобою Шейермана, Колесніченко В. А., Фіщенко О. В. (2016)
Мамытова Э. М. - Характер деструктивных и компенсаторно-восстановительных процессов в головном мозге крыс после экспериментальной средне-тяжелой черепно-мозговой травмы и возможности их фармакологической коррекции (2016)
Новиков С. П. - Оптимизация анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении колоректального рака: морфологические аспекты, Кириллова Л. А., Петрук Н. С., Фролов К. Б., Твердохлеб И. В. (2016)
Павлова Т. М. - Взаємозв'язок електричного опору та морфологічних змін стегнової кістки щурів після моделювання відкритого перелома (експериментальне дослідження), Березка М. І. (2016)
Перцева Н. О. - Ультраструктурні зміни гранул тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією при застосуванні блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ (2016)
Потоцкая О. Ю. - Разновидности атипичных лимфатических узлов человека, выделенные на основании сравнительного морфологического анализа, Лапсарь А. С. (2016)
Прохач А. В. - Прогностическая ценность клинических, лабораторных и молекулярных предикторов в формировании персонифицированных подходов к лечению рака молочной железы, Эльхажж М. Х., Бондаренко И. Н., Завизион В. Ф., Гуртовой В. А. (2016)
Путілін Д. А. - Особливості імунометаболізму лімфоцитів панкреатичних лімфатичних вузлів при експериментальному стрептозотоциновому діабеті та після введень метформіну, Камишний О. М. (2016)
Пятикоп В. А. - Прогнозирование эффективности послеоперационного лечения метастатических опухолей головного мозга, Аль-Травнех М. А., Бурьян А. В., Гаврюшин А. Ю., Марченко А. Е., Посохов Н. Ф., Старенький В. П. (2016)
Русин В. В. - Альтернативний підхід до реєстрації змін рівня периімплантатної кісткової тканини у віддалений реабілітаційний період, Гончарук-Хомин М. Ю. (2016)
Шевченко К. М. - Морфологічні зміни скоротливого апарата кардіоміоцитів передсердь щурів у нормі та за умов впливу гострої та хронічної пренатальної гіпоксії. Роль α-гладком’язового актину у міофібрилогенезі (2016)
Шевченко Н. О. - Динаміка активності та тривалості функціонування кріоконсервованих кріоекстракту, клітин та фрагментів плаценти в організмі експериментальних тварин, Сомова К. В., Воліна В. В., Прокопюк В. Ю., Прокопюк О. С. (2016)
Дяговець К. І. - Лекції у системі медичної освіти сьогодні. Бути чи не бути… Ретроспективний погляд, Твердохліб І. В. (2016)
Станишевская Н. В. - Методика проведения практических занятий по теме "Сердечно-сосудистая система” (2016)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2016)
Науково-практична конференція "Теорія та практика сучасної морфології" (2016)
Судинна патологія нирок : монографія / Зербіно Д. Д., Багрій М. М., Дядик О. О. /та ін./ – Вінниця: Нова книга, 2015. – 456 с. (2016)
Патоморфологія: національний підручник / за ред. В. Д. Марковського, В. О. Туманського. – К.: ВСВ "Медицина", 2015. – 936 с. (2016)
Чернобай Ю. М. - Мережеве розширення методологічних меж природничої музеології (2016)
Гураль-Сверлова Н. В. - Колекція наземних молюсків А. А. Полевіної в Зоологічному музеї Ужгородського національного університету (2016)
Бедернічек Т. Ю. - Швидкість деструкції рослинного опаду: проблеми порівняння та узагальнення результатів досліджень (2016)
Бурлака М. Д. - Порівняльна оцінка популяцій та оселищ Linnaea borealis L. в Україні (2016)
Кияк В. Г. - Сучасні структурні зміни популяцій рослин високогір’я Українських Карпат, Білонога В. М. (2016)
Бублик Я. Ю. - Екологічні ніші ксилосапротрофних аскомікотів гірських лісових екосистем, Климишин О. С. (2016)
Вихор Б. І. - Заходи контролю інвазійних видів рослин: експериментальні дослідження на Закарпатті, Проць Б. І. (2016)
Франчук М. В. - Гніздова екологія та екологічна сегрегація дроздів роду Turdus в лісових екосистемах Західного Полісся, Пєсков В. М., Тарасенко М. О. (2016)
Гуштан К. В. - Методичні підходи до виділення категорій екоморф личинок бабок (Insecta: Odonata) (2016)
Кукшин О. О. - Синурбізація та зміни чисельності дрозда чорного в Європі та Україні, Бокотей А. А. (2016)
Кузьо Г. О. - Порівняння гніздової орнітофауни двох лісових масивів у передмісті Львова (2016)
Zamoroka A. M. - The first record of Calamobius filum (Coleoptera: Cerambycidae) in Western Ukraine with notes on its biology, ecology and distribution in Europe, Mateleshko O. Yu. (2016)
Кравець Н. Я. - Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофілільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я (2016)
Різун В. Б. - Еколого-біологічні особливості угруповань жуків-турунів (Coleopterа, Carabidae) Винниківського лісопарку м. Львова, Дєдусь В. І. (2016)
Barkasi Z. - The taxonomy of rodents of the Eastern Carpathians, Zagorodniuk I. (2016)
Середюк Г. В. - Сітчастокрилі підродини Nothochrysinae (Insecta, Neuroptera, Chrysopidae) фауни України (2016)
Пікулик Л. І. - Етапи і напрями дослідження рослинності річкових долин басейну верхів'я Дністра (2016)
Дригант Д. М. - Таксономія та еволюція плейстоцен-голоценових коней на Передкарпатті і Волино-Поділлі (2016)
Бакаєва С. Г. - Поширення окремих надродин черевоногих молюсків у пізньокрейдову епоху в межах Північноєвропейської провінції (2016)
Мальчик О. В. - Верхньокрейдові Nautiloidea заходу України та Польщі: перспектива подальших досліджень (2016)
Партика Т. В. - Емісія СО2 з поверхні мінеральних та органогенних ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини та її температурна чутливість, Гамкало З. Г. (2016)
Слободян О. М. - Статева структура турунів смерекових пралісів природного заповідника "Ґорґани" (2016)
Дребет М. В. - Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera, Papilionidae) в НПП "Подільські Товтри", Ліщук А. В. (2016)
До 70-ліття від дня народження професора Ю. М. Чернобая (2016)
Вовк О. Б. - Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2015 році (2016)
Різун В. Б. - X Львівська ентомологічна школа "Актуальні проблеми вивчення ентомофауни Придністровського Поділля", Бачинський А. І. (2016)
Новіков А. В. - International Seminar: Перший науковий семінар з питань жовтецевих (Львів, 20-21 квітня 2016 р.) (2016)
Правила для авторів (2016)
Боковець В. В. - Aгентські відносини та агентські витрати у формуванні ефективної системи корпоративного управління, Заїнчковський А. О. (2016)
Осаул А. О. - Облік інтелектуального капіталу як складова стратегії управління підприємством (2016)
Швець Ю. О. - Вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність стратегічного управління оборотними коштами підприємств машинобудування (2016)
Яровий В. Ф. - Правове регулювання економічних відносин туристичних підприємств в Україні (2016)
Глазова Я. В. - Aналіз змісту, структури та складових інформаційного простору територіальної громади (2016)
Ларікова Т. В. - Oрганізація технології облікового процесу в бюджетних установах: особливості та ключові позиції, Шилко І. С. (2016)
Шаповалова В. О. - Aналіз кредитного потенціалу комерційного банку на базі когнітивного моделювання (2016)
Корінний С. О. - Доцільність запровадження технологій генерації біогазу в паливно-енергетичний комплекс України, Хохлов Б. Ю. (2016)
Переверзєва А. В. - Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України (2016)
Рибінцев В. О. - Оцінка регіональних факторів впливу при управлінні територіальною структурою банку, Хацер М. В. (2016)
Узун В. В. - Тенденції розвитку процесів регіоналізації в країнах-членах АСЕАН (2016)
Гетьман О. О. - Розвиток персоналу в забезпеченні безпеки ринку праці, Плясун А. В. (2016)
Мостенська Т. Г. - Соціально-відповідальний маркетинг як складова корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Сиваченко О. В. - Пошукові системи як засіб оперативної маркетингової комунікації підприємства машинобудування (2016)
Сьомченко В. В. - Заробітна плата як соціально-економічна категорія, Засипко К. О. (2016)
Терент’єва Н. В. - Принципи та функції управління збутовою діяльністю (2016)
Вахлакова В. В. - Еколого-економічна оцінка інвестиційних проектів (2016)
Iващенко О. В. - Теоретичні основи оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2016)
Северина С. В. - Інформаційна безпека та методи захисту інформації (2016)
Худолєй Л. В. - Основні принципи та місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2016)
Котик Б. Є. - Молекулярно-біологічні основи термінаторних технологій. ІІ. Ознакоспецифічні генетичні технології обмеження використання. Застосування для отримання гібридних сортів, Галкін О. Ю., Горчаков В. Ю. (2016)
Тигова А. В. - Влияние новых химических мутагенов на растения Linum humile Mill. в поколении М1, Сорока А. И. (2016)
Shevchuk S. Ye. - The features of Pinus sylvestris L. Development on the initial stages of ontogenesis as well as structural and functional patterns of its regeneration (2016)
Aliyev S. I. - To the study of macrozoobenthos of the rivers, situated in the southern slopes of greater caucasus (2016)
Мамедова С. Н. - Экологический анализ паразитофауны кефалей в Абшеронском прибрежье Каспийского моря (2016)
Амінов Р. Ф. - Морфометричні показники тіла щурів на ранніх етапах постембріонального розвитку на фоні впливу антигенів сольового екстракту медичної п’явки в передембріональний і ембріональний періоди розвитку, Фролов О. К., Федотов Є. Р., Макєєва Л. В. (2016)
Єщенко Ю. В. - Порівняльний популяційний аналіз депресивності та порушень металолігандного гомеостазу, Бовт В. Д., Короленко В. В. (2016)
Задорожня В. Ю. - Використання інтегральних індексів структури лейкоцитарної формули для оцінки ступеня напруження адаптаційних процесів Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae) в умовах природної гемопаразитарної інвазії (2016)
Корчан Н. О. - Розробка технології культивування ооцит-кумулюсних комплексів in vitro за осциляції рН і температури середовища їх дозрівання, Галкін О. Ю. (2016)
Кучковський О. М. - Особливості показників кардіореспіраторного блоку студентів, які мешкають у сільській місцевості та в умовах міста, Малько М. М., Занкова Г. А. (2016)
Лискина И. В. - Цитологические и гистологические особенности нарушений жирового обмена в легочной ткани человека при туберкулемах легких, Мельник О. А., Кузовкова С. Д. (2016)
Приймак С. Г. - Соматологічні особливості тілобудови спортсменів різних спеціалізацій (2016)
Станішевська Т. І. - Залежність типу мікроциркуляції крові від типу вищої нервової діяльності в студентів, Горбань Д. Д., Денисенко В. І. (2016)
Третяк Т. О. - Вегетативні показники фізіологічного забезпечення та психоемоційний стан студентів при логічному мисленні, Дрегваль І. В., Севериновська О. В. (2016)
Дармостук В. В. - Polycoccum aksoyi Halici & V. Atienza – новий вид для мікобіоти України, Головенко Є. О. (2016)
Домбровський К. О. - Структура зоопланктонних угруповань річкової ділянки літоралі Каховського водосховища, Бичок С. В. (2016)
Задорожна Г. О. - Просторова та часова динаміка твердості педозему (2016)
Крупєй К. С. - Пігментосинтезувальна активність бактеріальних та дріжджових клітин за дії важких металів (2016)
Лебедєва Н. І. - Сучасний стан та показники динаміки природно-заповідного фонду Запорізької області, Петриченко В. В., Компанієць А. В. (2016)
Мельниченко Г. М. - Календар пилення основних алергенних рослин у м. Івано-Франківську (2015 рік) (2016)
Скляр В. Г. - Узагальнюючі моделі вертикальної структури деревостанів лісових фітоценозів Лівобережного Полісся України (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія ‘‘Біологічні науки”) (2016)
Білоус В. М. - Вплив сильного електричного поля на ріст і розвиток сіянців дуба звичайного (2016)
Бойко Л. М. - Вплив захисно-декоративного покриття на довговічність плит MDF, Анциферова О. В. (2016)
Борячинський В. В. - Щодо можливості застосування підвищених температур для сушіння заготовок із деревини дуба (2016)
Горбачова О. Ю. - Щодо впливу термічного модифікування на властивості деревини граба (2016)
Ковалишин І. Б. - Епідерма листків дрібноквіткових представників роду Clematis L., Ліханов А. Ф., Пінчук А. П., Вахновська Н. Г. (2016)
Левченко В. В. - Оптимізація догляду за дубовими молодняками природного насіннєвого походження Правобережного Лісостепу України (2016)
Марченко Н. В. - Технологічні рішення у процесах ресурсоощадного виробництва пилопродукції, Сірко З. С., Мазурчук С. М., Борячинський В. В. (2016)
Миронюк В. В. - Порівняльний аналіз різних підходів до моделювання твірної стовбурів берези повислої, Поліщук В. В. (2016)
Олексійченко Н. О. - Ретроспективний аналіз розвитку та сучасний стан дендропарку Клесівського лісництва, Подольхова М. О. (2016)
Яворовський П. П. - Ріст і розвиток рослин дуба звичайного (Quercus robur L.) у Правобережному Лісостепу України за умов лісовідтворення контейнерним садивним матеріалом, Сегеда Ю. Ю. (2016)
Алексєєв В. - Теоретики державного управління: мислителіепохи Відродження (2016)
Боднарчук В. - Сутність і зміст поняття "компетенція" в державному управлінні (2016)
Гончар В. - Передумови становлення парламентаризму в незалежній Україні (2016)
Криворучко І. - Конституційно-правові принципи адміністративної процедури в Україні (2016)
Новак А. - Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна – ЄС (2016)
Прилипчук О. - Європейський адміністративний простір: принципи та засади (2016)
Роман В. - Досвід децентралізації та деконцентрації влади країн ЄС (2016)
Чебан О. - Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади (2016)
Черевко А. - Еволюція наукових поглядів на державотворчі процеси та ступінь їх демократизації в сучасній вітчизняній теорії державного управління (2016)
Бобровська О. - Створення кластерно-логістичної системи пасажирських автотранспортних перевезень як чинник впливу на зниження безробіття в регіонах (2016)
Верещак В. - Механізми впровадження накопичувального складника в систему обов’язкового пенсійного страхування України (2016)
Кірєєва О. - Перспективи краудсорсингу як інструменту співпраці органів влади та громадськості в контексті розвитку публічного управління (2016)
Молоканова В. - Методологічні засади портфельного управління стратегічним розвитком регіонів (2016)
Омельчак К. - Механізми державного регулювання ринку земель: підходи до визначення сутності (2016)
Тарасенко Т. - Волонтерська діяльність як пріоритет державної молодіжної політики в Україні (2016)
Ботвінов Р. - Спеціалізована державна служба: ідентифікація поняття (2016)
Кізілов Ю. - Правове регулювання проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи (2016)
Коваленко О. - Наближення засад підготовки сучасних керівних кадрів з охорони здоров’я України до світових стандартів (2016)
Котик Л. - Формування професійної компетентності державних службовців у контексті розвитку персонального капіталу (2016)
Онуфрієнко О. - Підходи до класифікації моделей організації державної служби: порівняльний аналіз (2016)
Хаїтов П. - Удосконалення управління людськими ресурсами на державній службі в умовах інституціональних змін (2016)
Бородін Є. - Реалізація права громадянина на службу в органах місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід, Онасенко І. (2016)
Манзя М. - Шляхи реформування системи місцевого самоврядування України в умовах трансформаційних змін в Україні (2016)
Ященко Т. - Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій з питань реалізації делегованих повноважень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бруннер Є. Ю. - До питання про психологію післядовільної уваги (2016)
Вертель А. В. - Синхронистичность и психофизическая проблема, или альтернативные интерпретации квантовой механики (2016)
Галян А. І. - Соціально-психологічні аспекти адаптаційної здатності майбутніх медичних працівників (2016)
Іващенко О. А. - Моральні цінності психолога (2016)
Карпенко Є. В. - Перфекціонізм як джерело невротизації особистості (2016)
Каткова Т. А. - Залежність професійної активності особистості від її індивідуально-психологічних якостей, Варіна Г. Б. (2016)
Коваль К. І. - Сучасні тенденції в дослідженні професіонально-рольових дій студентів-психологів (2016)
Козіна А. В. - Аналіз мотивації повторного навчання в контексті життєтворення особистості (2016)
Кузікова С. Б. - Особистість у розвитку: потенціал суб’єктності як модус самозмінювання (2016)
Лісова Л. І. - Характеристики самоефективності та локусу контролю особистості як предиктори стресостійкості, Салюк М. А. (2016)
Мирошник О. Г. - Професійна рефлексія в системі підготовки майбутнього вчителя (2016)
Петровська І. Р. - Розробка та психометрична перевірка опитувальника "громадянська ідентичність" (2016)
Погрібна А. О. - До питання про емоційне вигорання в професіях суб’єкт-суб’єктного типу (2016)
Подляшаник В. В. - Економічна успішність особистості: професійно-кваліфікаційні координати (2016)
Попелюшко Р. П. - Генетико-психологічна теорія особистості як основа реабілітації комбатантів із віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Сабат Н. В. - Використання релаксаційних технік у роботі з агресивними підлітками (2016)
Савченко О. В. - Рефлексивна компетентність як важливий фактор організації системи рефлексивного досвіду на особистісному рівні (2016)
Солтик О. О. - Сучасні уявлення про надійність суб’єкта праці (2016)
Шебанова В. І. - Ситуація харчового насильства як детермінація викривлення патернів харчової поведінки (2016)
Венгер Г. С. - Теоретичне дослідження проблеми: фахівець із соціальної роботи із сім’ями (2016)
Гальцева Т. О. - Тренінг як технологія підвищення навчальної самоефективності студентів (2016)
Гончаренко Ю. В. - Вивчення життєвого простору особистості: філософсько-психологічний аспект (2016)
Камінська С. В. - Емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників професійної маргінальності випускників вищих навчальних закладів (2016)
Крайлюк А. І. - Типологія співвідношення батьківських настанов та особливостей вибору шлюбного партнера в жінок і чоловіків (2016)
Крупник І. Р. - Проблеми дослідження особливостей уявлень про майбутнє сімейне життя дітей із родин трудових мігрантів (2016)
Мельничук О. Б. - Адаптивність у системі регулятивних функцій професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Равлюк Г. І. - Психологічна готовність студентської молоді до безпечної взаємодії в колі значущого спілкування (2016)
Тарасенко Н. В. - Формування гендерної культури дітей і молоді методами соціальної вуличної роботи, Кріпак Н. М. (2016)
Tzarkova O. V. - The psychological work with family relations with a help of projective drawing, Guz N. V. (2016)
Бантишева О. О. - Особливості схильності осіб юнацького віку до віктимної поведінки залежно від майбутньої професії (2016)
Гаркуша І. В. - Проблема батьківсько-дитячих стосунків у психології, Кайко В. І. (2016)
Гаркуша І. В. - Особливості механізмів психологічного захисту дітей із неповних сімей, Плоха К. М. (2016)
Гуленко А. С. - Динаміка формування цілісної особистості студентів під час навчання в університеті (2016)
Дубчак Г. М. - Аналіз стратегій копінг-поведінки майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Зінченко О. В. - Емпіричне дослідження зв’язку поняттєвого мислення підлітків із характеристиками інтернет-спілкування (2016)
Корнієнко І. О. - Копінг-поведінка особистості у стресових ситуаціях у процесі розвитку сімейних відносин (2016)
Коць М. О. - Психологічна специфіка пам’яті дітей молодшого шкільного віку з вадами зору (2016)
Мусаелян О. М. - Гендерно-вікові та організаційно-професійні особливості схильності студентської молоді до віктимної поведінки (2016)
Новик Л. М. - Механізми розвитку суб’єктності юнаків як предмет психологічного дослідження (2016)
Фалько Н. М. - Психологічні умови розвитку у майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків із клієнтом, Пижик Д. І. (2016)
Рисинець Т. П. - Психологічний аналіз категорій життєвої ситуації та складної життєвої ситуації, Потоцька І. С., Лойко Л. С. (2016)
Томаржевська І. В. - Теоретичні засади дослідження проблеми професійно-особистісного розвитку спеціаліста соціономічної сфери, Хартман О. Ю. (2016)
Шамне А. В. - Моделювання структури предикторів кризи психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці (2016)
Щербак Т. І. - Психологічні особливості образу фізичного я спортсменів-юнаків (2016)
Потапчук Є. М. - Вплив постмодернізму на психологічні підходи до вивчення сім’ї, Посвістак О. А. (2016)
Бреус Ю. В. - Роль емоційного інтелекту сучасного керівника закладу середньої освіти у професійній діяльності (2016)
Підбуцька Н. В. - Психологічні особливості інженерної діяльності (2016)
Скуловатова О. В. - Використання даних, отриманих з інтернету, для психологічного аналізу особистості (2016)
Васильченко О. М. - Соціальна поведінка особистості у різних сферах суспільної взаємодії: соціально-психологічний аналіз (2016)
Кайманова Я. В. - Особливості психологічної культури адвоката, Турянський О. Д. (2016)
Пархоменко О. О. - Особистісні особливості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з охорони атомних електростанцій з різним рівнем професійної успішності (2016)
Пономаренко В. В. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх адвокатів, Кузьміна В. Ю., Турянський Г. Д. (2016)
Вавілова А. С. - Деструктивні прояви перфекціонізму в ситуації досягнення: досвід корекції (2016)
Гульбс О. А. - Психологічні особливості неврозів у хворих з нирковою недостатністю, Сергачова В. Е. (2016)
Кадыров Р. В. - Взаимосвязь психической травмы с психологическими характеристиками у пациентов с психическими расстройствами (2016)
Проскурня А. С. - Перфекціонізм та стратегії сімейного виховання як детермінанти виникнення депресивних та тривожних розладів у молоді (2016)
Іваненко А. С. - Дослідження характеру знань про сімейно-шлюбні відносини та уявлень про майбутню сім’ю у розумово відсталих підлітків (2016)
Кордонець В. В. - Основні напрями в дослідженні проблеми мовлення у психологічній науці (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Bakhareva A. S. - Effective long term adaptation and metabolic state regulation of ski-racers, Isaev A. P., Erlikh V. V., Aminov A. S. (2016)
Ilyin V. N. - Ubiquity and formation of chronic fatigue in qualified sportsmen, Alwani A. R. (2016)
Karatnyk I. V. - Perfection of badminton players’ speed-power fitness with the help of training means’ variable modules, Hrechanyuk O. O., Bubela O. Y., Pityn M. P. (2016)
Karaulova S. I. - Optimization of special physical fitness of sportswomen - super long distances runners by means of run training, Klochko L. I. (2016)
Kotelevskiy V. I. - Integrative technology of massage manipulations in physical rehabilitation of students with backbone pathology (2016)
Lopatenko G. O. - Influence of extra training means on effectiveness of fencers’ technical tactic actions (2016)
Mouloud K. - Job satisfaction for physical education teachers and its relationship to job performance and organizational commitment, Bougherra B., Bacha Foudil Samir (2016)
Shahram S. - Studying the relationship between leadership style of coaches and sportsmanship commitment of athletes (A case study of professional athletes in I.R. I. Karate Super League), Fikoouei Mohammad Hossein, Noshin B. (2016)
Information for Authors (2016)
Титул, зміст (2016)
Братель О. - Процесуальні юридичні факти в контексті неправомірних дій (бездіяльності) учасників цивільних процесуальних правовідносин (2016)
Микитин В. - Захист порушених прав на об’єкти інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти (2016)
Огнев’юк Г. - Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах (2016)
Яворська О. - Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав (2016)
Якубівський І. - Договірні відносини зі створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності (2016)
Орленко Б. - Особливості здійснення дилерської діяльності на фінансовому ринку (2016)
Сагайдак Ю. - Підприємницька діяльність як основна форма реалізації економічних прав людини. Теоретико-правовий аспект (2016)
Скриньковський Р. - Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Чубенко А. (2016)
Вавженчук С. - Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин (2016)
Гетьманцева Н. - Поняття і сутність праці як правової категорії (2016)
Григор’єва Х. - Правові питання надання державної підтримки суб’єктам господарювання у галузі тваринництва (2016)
Бахуринська М. - Конституційні аспекти правового режиму земельної ділянки державно-приватного партнерства (2016)
Доценко О. - Адміністративно-правове забезпечення розвитку автомобільних перевезень в Україні (2016)
Кологойда О. - Адміністративний позов як засіб захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку (2016)
Предместніков О. - Міністр юстиції України як державний політичний діяч: статус, порядок призначення на посаду та припинення повноважень (2016)
Фещенко І. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку інспектування освітніх установ в Україні (2016)
Дешко Л. - Право звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи організацій у контексті генезису національної системи конституційного права (2016)
Маринчак Є. - Фінансово-правовий погляд на державну політику щодо тимчасово окупованих територій України (2016)
Діордіца І. - Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина (2016)
Мандзюк О. - Правова природа аналітичної діяльності (2016)
Мисак О. - Теоретичні проблеми визначення змісту юридичної відповідальності (2016)
Павлова М. - Класифікація видів преюдиції як інструмент визначення її суті (2016)
Кукіна З. - Особливості суб’єктів корпоративного злочину (2016)
Вегера І. - Проблемні питання участі адвоката при проведенні обшуку (2016)
Кавун Д. - Повноваження слідчого у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) (2016)
Мурзановська А. - Проблеми кримінально-процесуальної відповідальності в контексті підвищення ефективності досудового провадження (2016)
Побережник А. - Суб’єкти реалізації процесуальних гарантій захисту права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні (2016)
Рогатинська Н. - Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції, Вакіряк В. (2016)
Негребецький В. - Моделювання як основа процесу пізнання під час перевірки показань на місці (2016)
Кісліцина І. - Прокурор – гарант дотримання прав людини та основних засад судочинства при укладанні угод про визнання винуватості (2016)
Аліменко О. - Консультативна робота адвоката у справах щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами (2016)
Новіков В. - Розвиток свободи совісті в демократичному суспільстві (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Kolumbet A. N. - Methodic of perfection of higher pedagogical educational establishments girl students’ rhythm, Dudorova L. Yu. (2016)
Kudryavtsev M. D. - Influence of study in hee on ubiquity and strength of students’ computer gambling, Kramida I. E., Kuzmin V. A., Iermakov S. S., Cieslicka Miroslawa, Stankiewicz Blazej (2016)
Romanov Y. N. - Integrative assessment of kick boxers’ brain blood circulation and bio-electrical activity in conditions of correction technologies’ application, Isaev A. P., Shevtsov A. V., Romanova L. A., Cieslicka M., Muszkieta R. (2016)
Benar N. - Factorial analysis of mass media influence on academic sports development, Emami M., Eftekhari O., Yeganeh Far Nastaran, Khan Mohammadi Ali Mohammad (2016)
Kenioua Mouloud - Sport and mental health level among university students, Boumasjed Abd Elkader. (2016)
Kudryavtsev M. D. - Personality oriented system of strengthening of students’ physical, psychic and social-moral health, Kopylov Yu. A., Kuzmin V. A., Ionova O. M., Yermakova T. S. (2016)
Pop C. L. - Overweight and obesity risk assessment – two methods, different results (2016)
Shahram S. - The relationship between biorhythm (physical cycle) and sports performance in women’s basketball, Ramezaninezhad R., Afrouzeh H., Rabbani V. (2016)
Information for Authors (2016)
Малиновский А. В. - Двадцатилетний опыт лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы: анализ отдаленных результатов 2500 операций, Грубник В. В. (2016)
Ковальчук В. П. - Динаміка видового складу мікрофлори бойових (вогнепальних та мінно-вибухових) ран кінцівок, одержаних під час антитерористичної операції на сході України у 2014 році, Кондратюк В. М. (2016)
Іващенко В. Є. - Диференційована тактика при відеоторакоскопічній етіологічній діагностиці у хворих із синдромом плеврального випоту, Калабуха І. А. (2016)
Онищенко Ю. І. - Переваги хордектомії з використанням електротермоадгезії перед традиційними методиками у хворих на рак гортані І—ІІ стадії (2016)
Кравчук Б. О. - Доброякісні пухлини і кісти межистіння у дітей. Діагностика. Лікування (2016)
Кирилюк А. А. - Возможности электросварочных технологий в торакальной хирургии, Шипулин П. П., Севергин В. Е., Байдан В. В., Тронина Е. Ю., Аграхари А., Козяр О. Н., Целиков М. Ю., Неткачев В. О. (2016)
Саволюк С. І. - Лікування постлапароскопічного больового плечолопаткового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії, Зубаль В. І., Балацький Р. О. (2016)
Хомяк І. В. - Ендотоксинова агресія при синдромі ентеральної недостатності у хворих на гострий некротичний панкреатит, Ротар О. В., Петровський Г. Г., Ротар В. І., Грушко О. І. (2016)
Насташенко И. Л. - Транспапиллярные вмешательства у больных с неопухолевой билиарной обструкцией (2016)
Насиров М. Я. - Взаимосвязь содержания цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α в крови с биохимическими показателями при экспериментальной механической желтухе, Гараев Г. Ш., Алекберова С. А. (2016)
Морар І. К. - Особливості загоєння рани передньої черевної стінки за наявного сітчастого імплантату і на тлі онкопроцесу (2016)
Лисенко Р. Б. - Модифікована абдомінопластика при хірургічному лікуванні хворих зі складними дефектами черевної стінки (2016)
Галич С. П. - Хірургічне лікування тубулярних грудей II типу, Дабіжа О. Ю., Костенко А. А., Гомоляко І. В., Самко К. А., Боровик Д. В. (2016)
Жильчук А. В. - Значення прогностичних чинників для вибору тактики лікування хворих на рак молочної залози, зокрема з метастатичним ураженням кісток, Проценко В. В. (2016)
Іоффе О. Ю. - Шляхи поліпшення результатів хірургічного лікування хворих з некомпенсованою непрохідністю дистальних відділів лівої половини товстої кишки, Буренко Г. В., Стець М. М., Перепадя В. М., Стеценко О. П. (2016)
Антонів В. Р. - Можливості малоінвазивного методу лікування вогнищевих утворень щитоподібної залози з використанням крізьшкірної абляції етанолом, Стець М. М., Сук Л. Л. (2016)
Лесной И. И. - Стратегии в периоперационной медицине, которые могут влиять на результаты хирургического лечения пациентов с онкологическими заболеваниями (2016)
Стрєпетова О. В. - Успішний досвід глюкокортикостероїдної терапії синдрому Лайєлла, який розвинувся на тлі едикаментозного лікування первинної бешихи у хворої з ВІЛ-позитивним статусом, Куценко О. В., Раєвський В. В., Горак Г. В., Ліходієвський В. В. (2016)
Фелештинський Я. П. - Тонкокишкові кровотечі: причини, діагностика, лікувальна тактика, Гречана У. І., Пироговський В. Ю. (2016)
Османов Р. Р. - К вопросу о растворах для тумесцентной анестезии, Рябинская О. С., Кабаков Б. А., Кузьменко О. В. (2016)
Мальцев Д. В. - Иммуноглобулинотерапия сепсиса (2016)
Пам’яті Тараса Адамовича Кадощука (2016)
Умови публікації в журналі "Хірургія України" (2016)
Содержание (2014)
Yastremsky I. A. - Relaxation of strongly suppressed modulus of magnetization following ultrafast demagnetization (2014)
Дехтяр А. И. - Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами, Ивасишин О. М., Ковалёв Д. И., Кордубан А. М., Прокудина В. К., Ратников В. И., Саввакин Д. Г., Сычёв А. Е., Гуменяк Н. М. (2014)
Кучук-Яценко С. И. - Диффузия при действии ударного сжатия и переменного электрического тока в условиях высоких температур, Харченко Г. К., Миронов В. М., Миронов Д. В., Мазанко В. Ф., Герцрикен Д. С., Богданов С. Е. (2014)
Полищук С. С. - Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания, Березина А. Л., Давиденко А. А., Спусканюк В. З., Фикссен В. Н., Ященко А. В., Бурховецкий В. В. (2014)
Гаценко О. С. - Комп’ютерне моделювання механізму виникнення локалізованих синергетичних дефектних субструктур при пластичній деформації нанокристалів металів, Засимчук О. Е., Теселько П. О., Стіренко С. Г., Гордієнко Ю. Г. (2014)
Байдышев В. С. - Структурные переходы ГЦК—икосаэдр в нанокластерах алюминия и свинца, Гафнер Ю. Я. (2014)
Сидский В. В. - Зависимость структурных свойств SBT-плёнок от температуры синтеза, Рыбаков А. Г., Семченко А. В., Осипова И. Ю., Колос В. В., Турцевич А. С., Асадчий А. Н. (2014)
Çavdar U. - Thermal Analyses for Induction Sintering of Powder Metal Compacts up to Sintering Temperature, Atik E., Akgül M. B., Karaca H. (2014)
Енек М. - Тонкая структура поверхностного слоя и трибологические свойства деталей из улучшенной стали 40Х после чистовой токарной обработки резцами с покрытиями, Фельдштейн Е. (2014)
Лизунов В. В. - Возможности диагностики нескольких типов дефектов кристалла на основе эффекта различного влияния дефектов разного типа на деформационную зависимость полной интегральной интенсивности динамической дифракции, Бровчук С. М., Низкова А. И., Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Шелудченко Б. В., Гранкина А. И., Рудницкая И. И., Дмитриев С. В., Толмачёв Н. Г. (2014)
Бабій І. В. - Аналіз наукових поглядів у формуванні стратегічного управління підприємством (2016)
Гринюк О. І. - Науково-методичні підходи до оцінювання та прогнозування ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2016)
Коцеруба Н. В. - Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, Грицина Р. Р., Білецька Н. В. (2016)
Нижник О. В. - Прогнозування ризиків у формуванні конкурентного потенціалу підприємств з використанням логіки розвитку подій (2016)
Ткаченко М. А. - Особливості застосування комунікативного потенціалу підприємства як економічної категорії (2016)
Климчук А. О. - Аналіз наукових підходів до проблем управління персоналом підприємств (2016)
Оверчук В. А. - Особливості формування мотивації до праці в осіб з особливими потребами за сучасних умов соціально-економічного розвитку України (2016)
Жадан О. В. - Функції контролю щодо виконання місцевих бюджетів (2016)
Кемарська Л. Г. - Формування облікової інформації для складання звітності суб’єктів державного сектору в умовах трансформації до міжнародних стандартів (2016)
Кладницька Т. А. - Вдосконалення обліку господарської діяльності бюджетних установ в умовах дії національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі (2016)
Романова О. В. - Облікове відображення витрат на утримання і розвиток персоналу: стан та шляхи вдосконалення (2016)
Яремко С. А. - Розробка інтегрованого середовища автоматизації обліку навчального процесу, Кузьміна О. М. (2016)
Єлісєєва О. К. - Економіко-статистичний аналіз стану галузі зв’язку і телекомунікацій в Україні, Земляной Д. В. (2016)
Хомик Х. Р. - Організаційне забезпечення служби внутрішнього аудиту екологічних витрат (2016)
Чебан Т. М. - Зміни облікової політики та облікових оцінок: алгоритм ідентифікації та розкриття в звітності (2016)
Стадник В. В. - Вплив структури інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства на вибір типу інноваційної стратегії, Гризовська Л. О. (2016)
Орлик І. О. - Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі, Васильців Т. Г., Рудик C. А. (2016)
Рибалко Л. П. - Застосування інновацій та інформаційних технологій у системі вищої освіти України (2016)
Скалюк Р. В. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємства, Лоїк О. І. (2016)
Федорова Ю. В. - Перспективи інноваційного розвитку України: технологічні уклади (2016)
Хорольський В. П. - Експертна оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств на основі параметрів корпоративної соціальної відповідальності та якості корпоративного управління, Хорольський К. Д., Гайдай Д. Д. (2016)
Рзаєва Т. Г. - Напрями оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Грицаюк М. (2016)
Рзаєв Г. І. - Методичні підходи оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Вакулова В. О. (2016)
Благун І. С. - Еволюція підходів європейського союзу щодо класифікації регіонів за ознаками інноваційності, Кизимишин Н. М. (2016)
Гавловська Н. І. - Активізація інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах посилення конкурентної боротьби, Рудніченко Є. М. (2016)
Ісаєва О. В. - Особливості оцінки діяльності держави на фінансовому ринку (2016)
Лучаківський А. О. - Проблемні аспекти оцінювання фінансової стійкості банку у вигляді інтегрованого показника (2016)
Новосьолова О. С. - Зовнішні фінансові дисбаланси та їх зв’язок з показниками боргового сектору (2016)
Фаринович І. В. - Формування моделі вибору факторингового портфелю торгівельних підприємств (2016)
Шпаковський А. О. - Фінансова стійкість як кінцева мета реструктуризаційних процесів у банках України (2016)
Булатова А. С. - Застосування контент-аналізу під час дослідження цінностей у телевізійній рекламі, Сагер Л. Ю., Мельник Ю. М. (2016)
Волошин В. С. - Формування віртуального ринку для нарощування потенціалу інформаційних систем машинобудівних підприємств (2016)
Горобець Н. М. - Застосування SWOT-аналізу як інструменту стратегічного управління маркетинговою діяльністю птахівничого підприємства (2016)
Дима О. О. - Забезпечення сталого розвитку посередницьким підприємством на останньому етапі життєвого циклу товару (2016)
Кузик О. В. - Управління маркетинговими комунікаціями підприємствами агропромислового комплексу в Україні (2016)
Міронова Ю. В. - Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві, Кагляк О. О., Пітик О. В. (2016)
Дайновський Ю. А. - Актуальні проблеми теорії і практики вітчизняного маркетингу (2016)
Яцишина Л. К. - Організаційно-економічні критерії формування сили бренду, Зимбалевська Ю. В. (2016)
Клєвцєвич Н. А. - Впровадження системи моніторингу діяльності підприємств комунального сектору міських господарств (2016)
Троц І. В. - Аналіз та оцінка кризового рівня діяльності машинобудівних підприємств Хмельниччини (2016)
Хоменко М. М. - Розвиток туристичних інформаційних центрів на регіональних рівнях індустрії туризму (2016)
Гнатенко І. А. - Параметри та показники соціальної безпеки населення України, Рубежанська В. О. (2016)
Давиденко Н. М. - Вплив податкової реформи на сільськогосподарські підприємства (2016)
Казанджі А. В. - Сутність дефініцій "управління", "менеджмент", "керівництво" та діалектика їх зв’язку (2016)
Кравчук І. І. - Екологічні детермінанти формування концепції економічного розвитку соціуму (2016)
Стадник В. В. - Державна інвестиційна політика і зростання експортоспроможності промислового сектора національної економіки (2016)
Сус Л. М. - Особливості цінової політики та ціноутворення в Україні (2016)
Цундер О. Е. - Аналіз і перспективи розвитку конкурентоспроможності послуг телекомунікаційних оператор ІВ в Україні (2016)
Щербан О. Я. - Особливості формування моделі управління економічною безпекою суб’єктів туристичної діяльності (2016)
Stankevych I. V. - Internal and external factors of impact on the quality of higher education (2016)
Содержание (2014)
Швець В. Т. - Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні (2014)
Курек Є. І. - Аномалії зворотного магнетопластичного ефекту в магнійтермічному берилійовому конденсаті, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д. (2014)
Ates H. - Joinability of Particulate Reinforced Alumix 231 Based Composite Materials Produced by Powder Metallurgy Route, Gokmen U., Cinici H., Uzun A., Karakoc H., Turker M. (2014)
Надутов В. М. - Исследования структуры и распределения химических элементов в литых высокоэнтропийных сплавах системы AlxFeNiCoCuCr, Макаренко С. Ю., Волосевич П. Ю., Залуцкий В. П. (2014)
Рамазанов М. А. - Дефекты пластинчатых фаз эвтектик Bi2Те3—Te, Алескеров Ф. К., Кахраманов К. Ш., Набиева С. А. (2014)
Макогон Ю. Н. - Дифузійне фазоутворення в нанорозмірних шаруватих плівкових композиціях Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і (Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм))2 на підкладках SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Сидоренко С. І., Вербицька Т. І., Владимирський І. А., Фігурна О. В., Круглов І. О. (2014)
Васильєв М. О. - Ґенерація дефектів поверхні Al(111) під впливом йонів Ar+ низької енергії, Макеєва І. М., Тіньков В. О., Волошко С. М. (2014)
Бобырь С. В. - Неравновесный термодинамический анализ процесса образования карбидов в хромистой стали при отпуске (2014)
Teus S. M. - Grain-Boundary Diffusion of Hydrogen Atoms in the a-Iron, Gavriljuk V. G. (2014)
Лысенко А. Б. - Кинетика кристаллизации объёмно-аморфизирующегося сплава Cu47Ni8Ti34Zr11 в условиях кокильного литья, Косинская О. Л., Губарев С. В., Калинина Т. В. (2014)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
До 75-річчя заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фармацевтичних наук, професора Ковальова Володимира Миколайовича (2016)
До 65-річчя доктора фармацевтичних наук, професора Ковальової Алли Михайлівни (2016)
Bukataru Yu. S. - Effect of the derivative of 2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3-iliden) acetic acid on the activity of free-radical processes in traumatic brain injury, Zamorskii I. I., Kolisnyk S. V. (2016)
Mikheytseva I. N. - Oxidative stress correction with metabolic preparations, new possibilities of antioxidant protection in primary glaucoma, Yelskiy V. N. (2016)
Mkhitaryan L. S. - Protein factors of oxidative stress and atherogenesis in patients with arterial hypertension, Kuchmenko O. B., Kupchynska O. G., Ievstratova I. N., Vasylynchuk N. M., Mostovyak M. P., Drobotko T. F. (2016)
Drachuk V. M. - The influence of glutathione on the prooxidant-antioxidant activity in kidneys and blood of rats with rhabdomyolytic model of acute kidney injury, Zamorskii I. I., Goroshko O. M. (2016)
Гольцев А. М. - Патогенетичні фактори розвитку аутоімунних захворювань. Сучасні підходи до їх лікування, Дубрава Т. Г., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Луценко О. Д., Останков М. В. (2016)
Галузінська Л. В. - Вивчення впливу крему "Енопсор" на перебіг алергічного запалення шкіри, викликаного 2,4-динітрохлоробензолом, Загайко А. Л. (2016)
Загайко А. Л. - Дослідження впливу екстрактів з листя стевії та чорниці на показники розвитку експериментального цукрового діабету, індукованого високофруктозною дієтою з додаванням ін’єкцій дексаметазону, Чумак О. І., Филимоненко В. П. (2016)
Dorovsky D. A. - Lipoprotein lipase as an attractive target for correcting dyslipidemia and reduction of CVD residual risk, Zagayko A. L. (2016)
Бурдак К. С. - Вивчення стабільності таблеток на основі субстанції адеметіоніну 1,4-бутандисульфонату, Ярних Т. Г., Борщевська М. І., Коноваленко В. А. (2016)
Barashovets O. V. - The mineral composition of herbal drug of safflower (Carthamus tinctorius. L.), Popova N. V. (2016)
Каплаушенко Т. М. - Окиснення 2-(5-(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)етанової кислоти та її естерів до 3-ілсульфініл- та 3-ілсульфонілпохідних, Панасенко О. І., Кучерявий Ю. М. (2016)
Brun L. V. - Pharmacokinetic study of diclophenac sodium in rat plasma by high-performance liquid chromatography, Makolinets V. I., Gubar S. N. (2016)
Kalko K. O. - Circadian characteristics of the glutargin influence on protein and purine metabolism under the conditions of chronodeterminated acetaminophen hepatitis in rats, Drogovoz S. M., Shtrigol S. Yu., Kononenko A. V., Ulanova V. A., Yudkevich T. K. (2016)
Karpenko N. O. - The influence of the rare-earth metals nanoparticles on the rat’s males reproductive function in the descending stage of ontogenesis, Korenieva Ye. M., Chystiakova E. Ye., Smolienko N. P., Bielkina I. O., Seliukova N. Yu., Kustova S. P., Boiko M. O., Larianovska Yu. B., Кlochkov V. K. (2016)
Загайко А. Л. - Изучение антиоксидантной активности новых потенциальных ингибиторов JNK киназ, Красильникова О. А., Мусмари Мухамед Ахмед (2016)
Рецензія на підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації за редакцією академіка НАН, НАМН України В. П. Широбокова / Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.: іл. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2016)
Резнікова Н. В. - Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання (2016)
Маслак О. І. - Визначення перспектив розвитку інвестиційної діяльності в полтавському регіоні з використанням кореляційно-регресійної моделі, Безручко О. О., Таловер В. А. (2016)
Іванова О. М. - Характеристика та класифікація інформаційних потоків підприємств (2016)
Диба В. М. - Методологічні основи оцінки нематеріальних активів корпорації (2016)
Демчишак Н. Б. - Роль венчурних фондів у формуванні інноваційного потенціалу економіки України, Мамчук В. В. (2016)
Марценюк Л. В. - Концептуальний підхід до управління економічною ефективністю залізничних туристичних перевезень (2016)
Слободянюк Н. О. - Зарубіжний досвід стратегічного державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері (2016)
Дзебих І. Б. - Корпоративне лідерство у глобальному нафтогазовому бізнесі (2016)
Ходакевич С. І. - Комунікаційна політика національного банку України при застосуванні різних монетарних режимів, Уткина О. О. (2016)
Асланова Ильхама Эйбулла гызы - Оценка экологических воздействий обеспечения макроэкономического равновесия (2016)
Севидова И. А. - Экономический потенциал развития промышленного овощеводства в аграрных предприятиях (2016)
Лещенко Л. О. - Фактори ціноутворення на овочевому ринку (2016)
Філатова Л. С. - Теорія циклічності, Бардадин О. А. (2016)
Салахов Фариз Рафиг оглы - Методология и методика оценки влияния стимулирующей функции налогов на развитие отрасли промышленности азербайджана (2016)
Чукут С. А. - Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні, Дмитренко В. І. (2016)
Бандура І. С. - Інструменти та моделі державної соціальної політики різних країн (2016)
Дудка О. І. - Механізм державного регулювання аграрного сектору економіки (2016)
Шихненко Д. В. - Становлення особистості інноваційного лідера крізь призму соціально-психологічних вимірів (2016)
Орлов В. Н. - Инвестирование сферы икт Украины в современных условиях, Отливанская Г. А. (2016)
Денисенко М. П. - Економічна безпека вищих навчальних закладів: основні тенденції на ринку праці, Бреус С. В. (2016)
Диба В. М. - Ідентифікація нематеріальних активів у формі гудвілу (2016)
Дробязко С. І. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових послуг в Україні (2016)
Демчишак Н. Б. - Зарубіжний досвід фінансового регулювання інноваційної діяльності та напрями його імплементації у вітчизняну практику, Швець М. Б. (2016)
Зачосова Н. В. - Організація протидії ризикам інтерфейсній безпеці в системі економічної безпеки суб'єктів господарювання, Горячківська І. В., Недзельський В. М. (2016)
Сагалакова Н. О. - Експертна система формування ціни на туристичний продукт (2016)
Козловський А. Т. - Напрями контролінгу інвестиційної діяльності відповідно до етапів реалізації інвестиційних проектів (2016)
Гаджиева Севда Тофик кызы - Современное состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в азербайджанской республике (2016)
Шевченко М. М. - Поняття "суспільно-політична стабільність": смисловий простір державно-управлінського змісту, Давиденко О. Г. (2016)
Гайду О. В. - Сучасні підходи до формування системи державного управління інвестиційними ресурсами морегосподарського комплексу регіону (2016)
Дудка О. І. - Об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектора економіки (2016)
Савранська Г. М. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до визначення поняття "соціальна безпека" (2016)
Глущенко К. С. - Сучасні механізми формування іміджу центральних органів виконавчої влади: теоретико- методологічний аналіз (2016)
Голян В. А. - Економічна криза в Україні: феномен "голландської хвороби" та рецидив "ресурсного прокляття" (2016)
Черкасов А. В. - Соціально-економічний розвиток окремих районів донецької та луганської областей України: сучасний стан, загрози, перспективи (2016)
Пустовійт Р. Ф. - Військово-економічна безпека держави (2016)
Куценко Т. Ф. - Реформа бюджетної децентралізації в Україні: соціальна функція , Ємельяненко Л. М. (2016)
Исаева Н. И. - Стратегия развития повята, ее роль и место в системе стратегического планирования польши (на примере краковского повята малопольского воеводства) (2016)
Іванова О. М. - Інтернет-технології в управлінні туристичними підприємствами (2016)
Ворсовський О. Л. - Фінансовий потенціал підприємств, основним видом діяльності яких є охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (2016)
Саенко В. Г. - Кадровая политика на предприятии и значение кадров, Панасейко С. И. (2016)
Денисов О. Є. - Сутність поняття економічної безпеки та її вплив на розвиток державності (2016)
Олійник Г. І. - Особливості об'єднання банку і страхової компанії у межах фінансового супермаркету (2016)
Слободянюк Н. О. - Вітчизняна практика державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері: проблеми і перспективи (2016)
Дробязко С. І. - Особливості функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Харчук С. А. - Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання, Пенькна І. С. (2016)
Залуцька Н. С. - Управління процесом формування державного оборонного замовлення України в контексті економії бюджетних видатків, Ватаманюк-Зелінська У. З., Кочерган О. М. (2016)
Зачосова Н. В. - Концептуальні засади формування комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств та фінансових установ України, Шостак А. В. (2016)
Наконечна Ю. Л. - Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення, Льодіна О. Т. (2016)
Ковальчук М. В. - Інституціональні складові фінансової безпеки держави (2016)
Костенко А. О. - Митний постаудит в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2016)
Дергільова О. Г. - Правові акти: поняття, класифікація та соціальне призначення (2016)
Журба Ю. А. - Лобізм: загальнотеоретичний аналіз, Гончаренко О. А. (2016)
Кісс С. В. - Конституційне визначення України як соціальної держави: історико-правовий аналіз (2016)
Наливайко Л. Р. - Процедура імпічменту: проблемні питання, Пізнюр І. В. (2016)
Грабильнікова О. А. - Інституційні гарантії конституційного статусу виборців в Україні (2016)
Морозюк С. М. - Принципи реалізації Конституції України: поняття, ознаки, місце в системі принципів права (2016)
Браславець Ю. Ю. - Основні проблеми відповідальності об’єднання (2016)
Вилегжаніна В. В. - Актуальні питання передачі об’єкта оренди за договором оренди землі (2016)
Грабовий О. А. - Вплив норм процесуального представництва на формування та розвиток загальноцивільного представництва (2016)
Даниляк Ю. В. - Ефективність засобів судового захисту прав осіб, не залучених до участі у справі, за законодавством Європейських країн та України (2016)
Найдьон А. В. - Особливості визначення поняття "банківська таємниця" щодо договору зберігання цінностей у банку (2016)
Патинка Ю. О. - Правові проблеми укладення договору купівлі-продажу з використанням мережі Інтернет (2016)
Півовар Д. П. - Типовий договір як регулятор договірних відносин (2016)
Рєзнікова М. О. - Щодо меж розгляду справи судом апеляційної інстанції (2016)
Коверзнев В. О. - Порядок створення кооперативних організацій в Україні: порівняльний аналіз (2016)
Щербина Є. М. - Особливості правового регулювання розміщення зовнішньої реклами на земельних ділянках, Кулікова Д. Ю. (2016)
Скіпенко Р. Е. - Перспективи розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення на сучасному етапі (2016)
Волох О. К. - Питання реалізації права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в умовах розвитку електронного урядування в Україні (2016)
Георгієвський Ю. В. - Баланс повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як найважливіший принцип управління (конституційно-правовий аспект) (2016)
Діденко С. В. - Адміністративно-правовий статус Національної поліції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні (2016)
Єлісєєва М. В. - Практика розгляду судами справ щодо порушень у частині ліцензування суб’єктів приватної охоронної діяльності (2016)
Коваленко Н. В. - Про правовий режим кібербезпеки в Україні (2016)
Мандичев Д. В. - Функції господарських судів України як суб’єктів адміністративного права (2016)
Нижник О. С. - Адміністративно-правове закріплення системи суб’єктів державної регіональної політики у сфері вищої освіти (2016)
Остропілець В. Р. - Форми взаємодії органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України з іншими правоохоронними органами (2016)
Смотрич Д. В. - Правове забезпечення виконання судових рішень в адміністративних справах і рішень Європейського суду з прав людини (2016)
Судаков Ю. О. - Сучасні реалії нормативно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні (2016)
Тиліпська О. Ю. - Поняття і зміст адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання в Україні (2016)
Школа С. М. - Правові засади профілактичної роботи Національної поліції України (2016)
Щавінський В. Р. - Поняття правового інтересу та його теоретична й адміністративно-правова сутність (2016)
Яковенко А. В. - Європейська практика розгляду справ Європейського суду з прав людини щодо невиконання судових рішень в Україні (2016)
Багіров С. Р. - Суспільна небезпека необережного злочину, що вчиняється кількома суб’єктами (2016)
Богатырев А. И. - Профилактика совершения коррупции в местах несвободы Министерства юстиции Украины (2016)
Гайдук Ю. А. - Попередження домашнього насилля у національному та міжнародному законодавстві (2016)
Галицька О. К. - Використання спеціальних знань під час розслідування забруднення морів та інших водних джерел (2016)
Головійчук Л. Т. - Динаміка запобігань проявам корупції серед працівників митних органів Державної фіскальної служби України (2008–2016 рр.) (2016)
Господаренко В. М. - Кримінально-правова політика США в галузі викорінення підліткової злочинності (2016)
Єфімов М. М. - Сутність та система криміналістичної характеристики хуліганства (2016)
Іванченко О. Ю. - Кримінологічна характеристика кіберзлочинності, запобігання кіберзлочинності на національному рівні (2016)
Ільченко О. В. - Актуальні питання щодо впровадження кримінального проступку в законодавство України (2016)
Кавун Д. М. - Прокурор у механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення (2016)
Кукіна З. О. - Інститут корпоративної кримінальної відповідальності, порівняльна характеристика підходів загальної та континентальної правових систем (2016)
Михайлик Д. О. - Місце інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у кримінально-виконавчому процесі України (2016)
Науменко Ю. О. - Деякі кримінально-правові аспекти кваліфікації злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України в контексті законодавчих змін (2016)
Нечай В. В. - Стан теоретичного розроблення питань використання негласних слідчих (розшукових дій) при ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) організованою групою або злочинною організацією (2016)
Павлійчук К. В. - Поняття та сутність обвинувальної діяльності прокурора (2016)
Скитенко Л. О. - Кримінологічне дослідження теоретичних і практичних аспектів превентивної діяльності щодо агресивної злочинності неповнолітніх (2016)
Фінчук В. В. - Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України (2016)
Чередник О. Ф. - Кримінологічна характеристика й запобігання насильницьким злочинам проти правосуддя, скоєним щодо свідків і потерпілих (2016)
Чоха К. О. - Застосування амністії за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2016)
Рустамзаде А. Х. - Правовые аспекты функционирования и деятельности Верховных Судов Азербайджанской Республики и Украины: сравнительный анализ (2016)
Ємець О. В. - Значення однонуклеотидного поліморфізму rs4769628 гена РОМР у розвитку атопічних захворювань у дітей (2016)
Диннік В. О. - Досвід застосування вагінальних пробіотиків при лікуванні вульвовагінітів у дівчат, Удовікова Н. О., Шелудько О. Ю., Козьмук Т. М. (2016)
Охотнікова О. М. - Ефективність застосування протизапального препарату антилейкотрієнової дії — монтелукасту натрію як засобу контролюючої терапії бронхіальної астми та алергічного риніту у дітей (2016)
Леженко Г. О. - Терапевтична тактика при хронічному головному болі у дітей, Пашкова О. Є. (2016)
Данилов О. А. - Застосування пентозану полісульфату при місцевому лікуванні реактивних артритів у дітей, Рибальченко В. Ф., Талько М. О., Стрельцова С. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Роль та місце дефіциту магнію в розвитку вегетосудинної дисфункції у дітей (2016)
Марушко Ю. В. - Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування, Московенко О. Д. (2016)
Сміян О. І. - Ефективність використання Траумелю С у комплексному лікуванні гострого синуситу в дітей, Мощич О. П., Бинда Т. П., Дичко М. М. (2016)
Чернышова О. Е. - Ювенильный анкилозирующий спондилит (обзор литературы и собственные данные), Полесова Т. Р., Егудина Е. Д., Синяченко О. В. (2016)
Калашникова Е. А. - Дефект межжелудочковой перегородки: особенности ранней неонатальной и постнатальной диагностики, клинической манифестации, лечения и прогноза на современном этапе, Никитина Н. А. (2016)
Разнатовская Е. Н. - Особенности течения милиарного туберкулеза у подростков, Мирончук Ю. В., Чернышова Л. И., Субботина Н. И., Пушнова О. А. (2016)
Одинец Ю. В. - Гистиоцитоз из клеток Лангерганса у детей, Поддубная И. Н., Макеева Н. И. (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Антиоксидантные эффекторы в надэпителиальном и экстрацеллюлярном пространстве (часть 2), Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2016)
Антошкина Л. И. - Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть ІІ), Висящев В. А. (2016)
Беседін В. Ф. - Методи і моделі декомпозиції економічного розвитку (2016)
Горпинич О. В. - Державне регулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Клименко А. А. - Роль місцевого самоврядування у сталому розвитку сільських територій (2016)
Тарлопов І. О. - Еволюція маркетингу як теорії управління (2016)
Ушенко Н. В. - Гуманістичні імперативи економічного розвитку (2016)
Бритвєнко А. С. - Логістичні концепції на підприємствах масложирової галузі (2016)
Горяча О. Л. - Інвестиційна привабливість промислового підприємства (2016)
Олійник Т. І. - Стратегічний аналіз — чинник управління та прийняття рішень в діяльності аграрних підприємств, Олійник О. О. (2016)
Pihnastyi О. М. - About the problem of selecting models for production lin, Bondarenko K. M. (2016)
Пужай­-Череда А. М. - Концепція управління відтворювальним процесом оборотних засобів сільськогосподарських підприємств (2016)
Міхов Л. І. - Фактори, що формують корпоративну культуру, Пєтков О. С. (2016)
Пелішенко В. П. - Підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу у розвитку підприємств сфери послуг (2016)
Фролова Г. І. - Стратегічні пріоритети розвитку туризму на регіональному рівні, Фролова В. Ю. (2016)
Олійник Є. О. - Ринок праці у забезпеченні аграрного виробництва робочою силою (2016)
Сільченко І. А. - Особливості сучасних систем управління персоналом та їх ефективність (2016)
Трофимов А. В. - Системний аналіз в методології дослідження державного регулювання соціального захисту (2016)
Федотова Т. А. - Дистанційна форма реалізації освітніх програм в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці, Антоненко С. О., Морілов М. В. (2016)
Колесник Н. В. - Особливості функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні в сучасних умовах (2016)
Комарова І. В. - Фіскальна автономія регіонів України (2016)
Пишик Н. - Джерела загроз економічній безпеці газорозподільних підприємств (2012)
Подра О. - Визначення принципів інвестування людського капіталу в умовах розвитку інформаційного суспільства (2012)
Пожарицька І. - Аналіз як вид аудиторських послуг: організаційні аспекти (2012)
Попович П. - Методологія й організація операційного аналізу в управлінні холодильним виробництвом (2012)
Рибакова Т. - Аналіз і оцінка конкурентоспроможності промислового підприємства, Костьєв О. (2012)
Романенко О. - Системний підхід до стратегічного аналізу на промислових підприємствах (2012)
Савко О. - Основні засади формування стратегії розвитку підприємств газотранспортної системи (2012)
Свиридко С. - Логістизація виробничого процесу на промисловому підприємстві (2012)
Селіверстова Л. - Управління інвестиційною політикою корпорації (2012)
Сівашенко Т. - Удосконалення системи управління персоналом підприємства (2012)
Сітка М. - Економічні передумови формування і розвитку соціально-трудових відносин у сфері товарно-грошового обміну (2012)
Спільник І. - Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу, Шупа Л. (2012)
Строков Є. - Інформаційно-аналітичне забезпечення як рушійна сила інноваційних процесів (2012)
Струк Н. - Оцінка й оцінювання діяльності промислових підприємств України: фінансово-статистичний підхід, Корицька О. (2012)
Сус Ю. - Структуризація інвестиційно-інноваційного середовища аграрних підприємств (2012)
Тимош І. - Аналіз та оцінка економічних ризиків при прийнятті господарських рішень (2012)
Тимошенко Д. - Управління людським капіталом: мотиваційний аспект (2012)
Ткаченко Є. - Аналіз основних засобів сільськогосподарських підприємств, Нікітін О., Новосьолова М. (2012)
Устенко А. - Діагностика рівнів управління нафтогазовидобувних підприємств, Василик І. (2012)
Федорович І. - Теоретичне обґрунтування процесу відтворення лінійної частини магістральних газопроводів (2012)
Фесенко І. - Підходи до оцінки фінансового стану вугледобувних підприємств у процесі їх приватизації (2012)
Хіленко О. - Удосконалення методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності підприємства-боржника (2012)
Хлістунова Н. - Аналіз поточної діяльності підприємства як основа формування стратегічної гнучкості на прикладі "ТДЦ-АВТО" (2012)
Черчата А. - Особливості впровадження логістичної служби на будівельному підприємстві (2012)
Чуприна Н. - Особливості залучення інвестиційних ресурсів промисловими підприємствами в сучасних ринкових умовах (2012)
Швець В. - Досвід фінансової санації товариства "Просвіта" в умовах світової кризи (1929-1932 рр.), Петрушко Я. (2012)
Шендерівська Л. - Показники оцінки ефективності виставкової діяльності (2012)
Шкуліпа Л. - Можливості соціального анкетування для аналізу соціального захисту працівників залізничного транспорту (2012)
Шкурупій О. - Актуальні аспекти виробничої та інвестиційної діяльності ТНК, Дейнека Т., Білоброва Т. (2012)
Шушко О. - Особливості проведення судово-економічної експертизи при встановлені нестачі товарно-матеріальних цінностей (2012)
Яцкевич І. - Теоретичні аспекти трансфертного ціноутворення (2012)
Ажаман І. - Концептуально-методологічні дослідження принципів розвитку будівництва в сільському господарстві (2012)
Антипенко Є. - Формування доходів місцевих бюджетів, Ткаченко Є., Охріменко І. (2012)
Артюхіна М. - Визначення поняття "трудовий потенціал освітньої галузі", Крутогорський Я. (2012)
Баранець Г. - Визначення ролі логістики в інноваційних процесах трансферу технологій (2012)
Бовсуновський В. - Особливості функціонування молокопереробних підприємств (2012)
Бойко С. - Науково-методичний підхід до розвитку механізму реалізації державної інвестиційної політики України (2012)
Болдуєва О. - Формування трирівневої системи регулювання ринку цінних паперів в Україні (2012)
Ботвіна Н. - Упровадження фінансових інновацій в аграрній сфері як інструмент підвищення ефективності галузі (2012)
Бударіна Н. - Оцінка сучасного стану фондового ринку держави під впливом фундаментальних чинників, Прокопенко А. (2012)
Букреев И. - Сезонность в системе реализации рекреационного потенциала Крыма (2012)
Бурлуцький С. - Аналіз формування споживчого кошика за критерієм умовної якості (2012)
Волосова Н. - Оцінювання якості освіти у державних вищих навчальних закладах, Стеблюк Н. (2012)
Горбачова О. - Концепції життєвого циклу організації і можливості відродження українського аеропортового бізнесу (2012)
Грициняк О. - Державне регулювання відтворення робочої сили в Україні (2012)
Гулай О. - Реформування системи надання пільг на залізничному транспорті України (2012)
Dyukina T. - Assessment and analysis of the effectiveness and efficiency of processes in systems management (2012)
Ємцев В. - Реалізація кластерного підходу як фактор забезпечення продовольчої безпеки країни (2012)
Каленська О. - Економічні наслідки впливу забруднення довкілля на здоров’я населення та доходи домогосподарств (2012)
Кальченко С. - Сучасні особливості демографічної ситуації в системі сільських територій (2012)
Кам'янська О. - Світовий досвід формування та розвитку автомобільних кластерів, Боярин Ю. (2012)
Катерна О. - Сутність і особливості використання технологій інтелектуальних транспортних систем (2012)
Квак М. - Національне багатство – запорука незалежності та суверенності України (2012)
Кирилич Х. - Еволюція поглядів на проблеми нерівномірності економічного розвитку світового господарства (2012)
Кобилянська А. - Аналіз чинників участі України в транскордонній інвестиційній діяльності (2012)
Коломицева О. - Концептуальні складові модернізації машинобудівного комплексу (2012)
Коляда Ю. - Адаптивне якісне і кількісне моделювання обсягів тіньової економіки суспільства, Семашко К. (2012)
Коробченко Н. - Формування регіональної стратегії управління відходами електричного та електронного устаткування (2012)
Кратт О. - Інструментарій оцінки соціально-економічного розвитку держави, Кірнос І. (2012)
Круп’як Л. - Аналіз рівня забезпечення зайнятості населення в контексті трансформаційних перетворень у соціальній сфері (2012)
Кузнецова Т. - Аналіз інноваційної активності промислових підприємств регіону, Сіпайло Л. (2012)
Кукла О. - Основи формування собівартості утримання робочих коней (2012)
Куцинська М. - Інформаційне забезпечення оцінки рентабельності підготовки фахівців у ВНЗ за різними спеціальностями (2012)
Лазаришина І. - Економіко-екологічне обгрунтування впливу автомобільних доріг на довкілля, Солодка Л. (2012)
Макарова О. - Теоретичні основи та сутність поняття "земля" (2012)
Мараховська К. - Удосконалення державного регулювання та оцінки ефективності діяльності підприємств держсектору (2012)
Марченко О. - Розвиток малого підприємництва: теорія і практика державної підтримки (2012)
Матусова О. - Аналіз конкурентоспроможності економіки України в умовах трансформації системи світового господарства (2012)
Мискін Ю. - Сутність прискорення процесу концентрації управління виробничими силами людства та його вплив на аналітичне забезпечення управління (2012)
Нараєвський С. - Аналіз розвитку вітрової енергетики на світовому ринку (2012)
Обаранчук О. - Актуальні проблеми вітчизняного підприємництва та його вплив на економічний розвиток України, Оливко О. (2012)
Павлюк Т. - Необхідність та механізм поєднання економічних інтересів (2012)
Перерва М. - Нормативно-правове регулювання ринку природного газу в Україні (2012)
Петрук Т. - Державне регулювання приватних навчальних закладів в Україні та за кордоном (2012)
Полякова Н. - Житлово-комунальне господарство України: сучасні перспективи розвитку (2012)
Полянко В. - Сучасний стан та перспективи розвитку торгівлі в місті Чернівці, Бозуленко О. (2012)
Рощина Ю. - Рациональное использование ресурсов орошения как важное направление устойчивого аграрного природопользования (2012)
Семенов В. - Оцінювання методичних підходів до ідентифікації потенціалу конкурентоспроможних підприємницьких мереж, Білега О. (2012)
Смутчак З. - Особливості оцінки дієвості регулювання соціально-трудових відносин на різних економічних рівнях (2012)
Солодуха О. - Актуалізація використання технологій управлінського консалтингу як необхідна передумова сталого інноваційного розвитку держави (2012)
Тринько Р. - Державне регулювання аграрного виробництва у справі зміцнення продовольчої безпеки країни, Стадник М. (2012)
Федоренко О. - Методика формування регіонального машинобудівного кластера (2012)
Шерстюк С. - Зовнішня торгівля продукцією садівництва та її вплив на конкурентоспроможність галузі (2012)
Юхно А. - Оптимізація площ земельних угідь з урахуванням показників зонування земель (2012)
Содержание (2014)
Уваров В. Н. - Исследование электронного строения оксидов SmMeO3 (Me = V, Ni) с помощью рентгеноэлектронных спектров и зонных расчётов, Мельник М. П., Уваров Н. В., Немошкаленко М. В. (2014)
Мехед А. А. - Влияние нестехиометричности карбидной фазы системы Fe—Al—C на её электронную структуру и магнитные свойства, Андрющенко В. А. (2014)
Gomonay O. V. - The Anisotropy Induced by a Magnetostriction in Exchange-Biased Two-Layer Films, Lukyanchuk I. (2014)
Руденко Э. М. - Джозефсоновский р-контакт в структуре MoRe—Ni2MnGa—I—Pb/Sn, Короташ И. В., Краковный А. А., Перепелица В. К. (2014)
Мицек А. И. - Кластерная модель жидкого или аморфного металла. Квантово-статистическая теория. Жидкость (2014)
Коцюбинський В. О. - Структурні, морфологічні та магнетні властивості мезопористого магеміту, синтезованого цитратною методою, Груб'як А. Б., Мокляк В. В., Пилипів В. М., Лісовський Р. П. (2014)
Макогон Ю. М. - Формування хемічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірній плівковій композиції Fe50Pt50 (15 нм)/Au (30 нм)/Fe50Pt50 (15 нм) при відпалі у вакуумі, Павлова О. П., Сидоренко С. І., Вербицька Т. І., Вербицька М. Ю., Фігурна О. В. (2014)
Алимов В. Д. - Моделирование условий существования эмиттера тугоплавкого материала в процессе катодного вакуумно-дугового осаждения, Недоля А. В., Титов И. Н. (2014)
Долматов А. И. - Моделирование распределения частиц в двухфазном потоке детонационно-плазменной установки, Данько К. А., Невешкин Ю. А. (2014)
Monastyrsky G. E. - Mechanical Testing of the Shape-Memory Materials Synthesized by a Plasma-Spark Method, Gilchuk A. V., Ochin P., Ivanova O. M., Podrezov Yu. N., Koval Yu. N. (2014)
Ates H. - Investigation of Changes in Mechanical Properties and Microstructures of Mild Steel Joint by Oxy-Hydrogen Welding, Cakır M. E., Kurt A., Uygur I., Turker M. (2014)
Резнікова Н. В. - Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти неозалежності єс та кнр, Іващенко О. А. (2015)
Великий Ю. В. - Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України (2015)
Радько В. І. - Поглиблення спеціалізації та концентрації як чинник інтенсифікації виробництва молока , Свиноус І. В. (2015)
Глубіш Л. Я. - Теоретичні платформи груп економічних інтересів та їх узгодження в ході ринкової взаємодії (2015)
Антохов А. А. - Концепт технолого-сингулярних регіональних економічних систем (2015)
Педько І. А. - Науково-методичний підхід до формування портфелю замовлень підприємств-виробників бетону та виробів з бетону (2015)
Кравченко М. О. - Формалізація концепції економічної стійкості підприємства з позицій системно-структурної економічної теорії (2015)
Гайдуцький І. П. - Мотиваційний характер міжнародних антивуглецевих санкцій (2015)
Лаврик О. Л. - Підвищення рівня довіри вкладників банку при здійсненні банківського кредитування (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Економічна сутність кредитного ризику в банківській сфері: особливості і проблеми (2015)
Попик Н. В. - Застосування економетричної моделі для оцінки політичного ризику (2015)
Біляк Ю. В. - Конфлікт інтересів та шляхи його розв'язання в господарському товаристві корпоративного типу (2015)
Ворсовський О. Л. - Вплив ринку цінних паперів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні (2015)
Каламбет С. В. - Специфічні особливості категорії фінанси домогосподарств, Плохіх Д. С. (2015)
Мороз О. В. - Моделювання впливу агрохолдингів на розвиток сільського господарства і сільських територій України, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2015)
Швець Ю. О. - Регулювання грошових потоків від інвестиційної діяльності пат кб "приватбанк", Захаренко А. О. (2015)
Павлюк Т. І. - Макроекономічні принципи регулювання як передумови для зростання національної економіки, Панісько М. В. (2015)
Марценюк Л. В. - Обгрунтування необхідності будівництва залізниць у ісламській республіці іран, Мохаммадреза Ахмаді (2015)
Волобуєв М. І. - Розвиток персоналу підприємства — сучасні аспекти, Дідусь М. О. (2015)
Вітренко Л. О. - Теоретичні аспекти капітальних видатків у процесі бюджетування вищих навчальних закладів України (2015)
Клименко О. В. - Кадрова політика в Україні: напрям розвитку та шляхи реалізації (2015)
Крицун К. І. - Економіко-математичне моделювання впливу макроекономічних факторів на котирування курсу долара сша на валютному ринку України (2015)
Табачок Ю. С. - Напрями оптимізації обсягів надання державних гарантій під інвестиційно-інноваційні проекти (2015)
Гаврикова А. О. - Формування інформаційної системи моніторингу розвитку ринку електричної енергії України (2015)
Великсар Т. І. - Державна соціальна допомога як елемент системи соціального захисту населення: реалії та перспективи удосконалення (2015)
Валявська Н. О. - Розвиток контейнерних вантажоперевезень в морських та річкових портах світу (2015)
Марченко И. С. - Стратегии повышения уровня развития национальных экономик: опыт новых индустриальных стран азии (2015)
Сікорський Д. О. - Характеристика методів і засобів аналізу й управління інформаційними ризиками (2015)
Руснак А. В. - Макроекономічні стимули збалансування ринку праці (2015)
Немировська О. В. - Механізм регулювання взаємодії національної економіки з транснаціональними корпораціями (2015)
Степанова Г. М. - Розвиток системи регулювання фінансового ринку в Україні (2015)
Балоглу М. Г. - Принципы и факторы нормального функционирования нефтепровода баку-тбилиси-джейхан (2015)
Рябоконь О. О. - Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні (2015)
Содержание (2014)
Иванов М. А. - Анализ пространственных структур, возникающих при эвтектической кристаллизации и ячеистом распаде пересыщенных твёрдых растворов, Наумук А. Ю. (2014)
Boyko V. V. - Structural Characterization and Precipitation in AlMg5Si2Mn Alloy, Link T., Mykhalenkov K. V. (2014)
Tynkova A. A. - Low-Temperature Interdiffusion and Ordered Phase Formation in Au/Cu Nanocrystalline Thin Films at the Different Atmospheres, Sidorenko S. I., Kotenko I. E., Svetchnikov V. L., Voloshko S. M. (2014)
Макогон Ю. Н. - Термостабильность наноразмерных плёнок Co—Sb, Павлова Е. П., Сидоренко С. И., Беке Д., Чик А., Шкарбань Р. А. (2014)
Kornyushin Yu. - On the Frequencies of Collective Electron Oscillations in Conductive Nanofibers (2014)
Билык В. Н. - Влияние неоднородного магнитного поля на физические свойства металлосодержащих полимерных композитов, Кирик Г. В., Медведовская О. Г., Стадник А. Д., Чепурных Г. К., Соколов С. В. (2014)
Кедровский С. Н. - Сплавы на основе Zr—Nb – перспективные функциональные материалы, Коваль Ю. Н., Слепченко В. Н. (2014)
Бублей И. Р. - Особенности гистерезиса мартенситного превращения в сплавах Cu—Al—Mn, Коваль Ю. Н., Титов П. В. (2014)
Козлова Л. Е. - Влияние повторных мартенситных превращений на свойства сплава с памятью формы Cu—Al—Mn, Перекос А. Е., Залуцкий В. П., Коноплюк С. М., Кокорин В. В., Трояновский Д. М. (2014)
Надутов В. М. - Влияние электроискрового диспергирования на магнитные и электротранспортные свойства сплава Гейслера Cu—Mn—Al, Перекос А. Е., Кокорин В. В., Коноплюк С. М., Ефимова Т. В., Залуцкий В. П. (2014)
Стебленко Л. П. - Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії магнетного поля та малих доз Рентґенового випромінення, Курилюк А. М., Науменко С. М., Кобзар Ю. Л., Кріт О. М., Калініченко Д. В., Теселько П. О., Когутюк П. П. (2014)
Сошко В. А. - Водородная хрупкость и водородная пластичность стали, Симинченко И. П., Ляшков В. С. (2014)
Титул, зміст (2016)
Консультативна Рада європейських суддів. Висновок №17 (2014) "Щодо оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і поваги до незалежності судової влади" (2016)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (30 січня 2016 року №2-в/2016) (2016)
Доповідь Голови Вищого господарського суду України на пленумі 25.02.2016 р. (2016)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. №1 "Про підсумки роботи господарських судів України в 2015 році та завдання на 2016 рік" (2016)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. №2 "Про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 05.03.2015 №1 "Про підсумки роботи господарських судів України у 2014 році та завдання на 2015 рік" (2016)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. №3 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого госпо-дарського суду України та додатку 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 10.07.2014 №4" (2016)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. №4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин" (2016)
Інструкція з підготовки та надсилання, приймання та обробки, оприлюднення та зберігання електронних копій судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень (затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 16 січня 2016 року N2 9) (2016)
Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28.01.2016 №01-06/131/16 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням господарськими судами Закону України "Про виконавче провадження" (зі змінами відповідно до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 04.02.2016 №01-06/177/16) (2016)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 23.02.2016 №01-06/348/16 "Про деякі питання застосування положень Закону України "Про прокуратуру" щодо представництва прокуратурою інтересів держави в господарському суді" (2016)
Інформація за результатами надання методичної допомоги Господарському суду Дніпропетровської області з питань застосування банківського та корпоративного законодавства (2016)
Інформація за підсумками надання Вищим господарським судом України методичної допомоги господарським судам Львівського апеляційного округу (2016)
Про затвердження Положення про конкурс на кращу публікацію (2016)
Отрош І. - Запровадження інституту визнання рішення суду нечинним як спосіб подолання прогалин у господарському процесуальному праві, Бойко Р. (2016)
Бойко Р. - Питання визначення підсудності у спорах про звернення стягнення на предмет іпотеки, Любченко М. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського