Ковальський Д. В. - Про визнання банкрутом (2016)
Ковальський Д. В. - Про визнання прилюдних торгів недійсними (2016)
Устименко В. А. - Господарський кодекс України - шлях до європейських правових традицій, Джабраілов Р. А. (2016)
Рєзнікова В. В. - Представництво органом юридичної особи її' інтересів у господарському процесі, Россильна О. В. (2016)
Плакся Н. А. - Правові аспекти здійснення окремих видів податкового контролю, Мушенок В. В. (2016)
Клепікова О. В. - Інституційно-правовий характер транспортної безпеки (2016)
Орленко Б. М. - Форми здійснення дилерської діяльності (2016)
Худенко О. О. - Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції (2016)
Чорна Ю. В. - Інститут арбітражного управління: вітчизняні недоліки та зарубіжний досвід (2016)
Кот Олександр Васильович (2016)
Цвігун Валентина Леонідівна (2016)
Пономарев В. В. - Лабораторные биомаркеры ранней диагностики болезни Паркинсона, Бойко А. В., Ионова О. А. (2016)
Карабань И. Н. - Сосудистый паркинсонизм: возможность и/или объективная реальность (2016)
Мальцев Д. В. - Сучасні підходи до діагностики герпесвірусних нейроінфекцій (науковий огляд), Євтушенко С. К. (2016)
Кобись Т. О. - Прогностичне значення клінічних та нейровізуалізаційних факторів ризику активності перебігу розсіяного склерозу (2016)
Смолко Д. Г. - Рівень антитіл до NMDA-рецепторів у хворих із хронічною недостатністю мозкового кровообігу (2016)
Евтушенко И. А. - Адъювантная терапия при хроническом болевом синдроме (научный обзор), Марусиченко В. В. (2016)
Савченко Е. А. - МР-семиотика синдрома Вернике — Корсакова у пациентов с ВИЧ, Евтушенко С. К., Гамова Е. Н., Иванова М. Ф., Гарипов А. Ф. (2016)
Абдрахманова М. Г. - Эффективность противоотечной терапии при инсультах, Беляев Р. А., Омарова Ш. К., Иванчина М. В. (2016)
Мищенко Т. С. - Современные подходы к фармакотерапии мигрени, Мищенко В. Н. (2016)
Цымбалюк В. И. - Хирургическое лечение больных с синдромом грудного выхода, обусловленным изменениями в передней лестничной мышце, Третяк И. Б., Буркуш И. И. (2016)
Нікішкова І. М. - ЕЕГ-ознаки ризику розвитку симптомного інсульту в пацієнтів із множинними "німими" інфарктами мозку, Міщенко В. М., Забродіна Л. П. (2016)
Тріщинська М. А. - Актуальні аспекти взаємозв’язків між судиноруховою функцією ендотелію та артеріальним тиском В осіб з початковими проявами хронічної ішемії мозку, Головченко Ю. І., Клименко А. В., Бельська І. В. (2016)
Морозова О. Г. - Мигрень: новые международные критерии постановки диагноза и принципы терапии, основанные на доказательной медицине и собственном клиническом опыте (2016)
Бараненко О. М. - Досвід лікування загострення розсіяного склерозу у дітей, Погорєлов О. В., Кальбус О. І., Петров О. С., Шайкевич Р. С., Василенко Л. В., Романов О. Ф. (2016)
Безуглова И. О. - Нарушение оксидантной и липидотранспортной систем у больных с сахарным диабетом 2-го типа и диабетической энцефалопатией (2016)
Васильєва І. Г. - Інформативність дослідження герпесвірусних інфекцій для диференційної діагностики патологій головного мозку, Хонда О. М., Чопик Н. Г., Міхаль Г. В., Олексенко Н. П., Галанта О. С., Цюбко О. І., Сніцар Н. Д. (2016)
Глушко А. В. - Клініко-параклінічні особливості перебігу геморагічного інсульту при приєднанні супутньої патології у мешканців міста Полтави, Литвиненко Н. В. (2016)
Горева Г. В. - Клініко-нейропсихологічне співставлення когнітивного дефіциту із показниками церебральної гемодинаміки при різних підтипах синдрому помірних когнітивних порушень, Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Насонова Т. І., Чеборака Т. О., Гончар О. Ю., Гурмак О. М. (2016)
Гостєва Г. В. - Досвід проведення тромболітичної терапії при ішемічному інсульті (2016)
Гребеник М. В. - Динаміка когнітивного функціонування у хворих в ранньому післяопераційному періоді, Салій І. І. (2016)
Гриб В. А. - Оцінка рівня нейронспецифічної енолази як прогностичний критерій перебігу раннього відновного періоду ішемічного інсульту, Герасимчук В. Р., Михалойко О. Я. (2016)
Дельва І. І. - Патологічна втома у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт, Дельва М. Ю., Литвиненко Н. В. (2016)
Дзяк Л. А. - Особенности нарушений кровообращения при травме шейного отдела спинного мозга, Сальков Н. Н., Цуркаленко Е. С. (2016)
Дзяк Л. А. - Церебральная гемодинамика у пациентов с артериовенозными мальформациями, Цуркаленко Е. С. (2016)
Евтушенко С. К. - От клинически изолированного синдрома к достоверной диагностике рассеянного склероза и его эффективной терапии у детей (2016)
Здесенко І. В. - Корекція постінсультних когнітивних розладів (2016)
Кальбус А. И. - Уровень тревожности у больных миастенией, Шастун Н. П., Погорелов А. В., Бараненко А. Н., Петров А. С., Скребец Ю. В. (2016)
Кальбус А. И. - Депрессивные нарушения у больных миастенией, Школьник В. М., Сидоренко Д. В., Гуща И. А. (2016)
Коленко О. І. - Питання ефективної ранньої реабілітації хворих із гострим ішемічним інсультом, Чемерис І. О. (2016)
Лапшина Л. А. - Особливості клінічного перебігу больових синдромів у хворих на мозковий інсульт, Лапшина І. О. (2016)
Мар’єнко Л. Б. - Можливості прогнозування перебігу епілепсії у дорослих після першого неспровокованого нападу (2016)
Мар’єнко К. М. - Проблеми діагностики та лікування епілепсії в практиці сімейного лікаря (2016)
Марковская Е. В. - Содержание аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в сыворотке крови в зависимости от формы рассеянного склероза (2016)
Насалик Р. Б. - Зміни параметрів церебральної гемодинаміки у хворих із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку, Шкробот С. І. (2016)
Некрасова Н. О. - Допплерографічні ознаки різних ступенів спондилогенної вертебробазилярної недостатності у хворих молодого віку (2016)
Піддубна О. О. - Ятрогенні аспекти ураження нервової системи при лікуванні хронічних лейкозів, Литвиненко Н. В. (2016)
Пітик М. І. - Поширеність спадкових хвороб нервово-м’язової системи серед дитячого населення Прикарпаття, Ліскевич І. І. (2016)
Пітик М. І. - Ураження нервової системи у дітей при бореліозі, Шашала М. В., Ставникович В. В. (2016)
Погорєлов О. В. - Використання габапентину при синдромі зап’ястного каналу, Бараненко О. М., Петров О. С., Кальбус О. І., Сорочан О. І., Щирова Е. Н. (2016)
Погорєлов О. В. - Клінічні особливості та інтрацеребральний кровообіг у пацієнтів з вертеброгенними синдромами та головним болем при мануальній терапії, Бараненко О. М., Юдіна Т. В., Петров О. С., Кальбус О. І., Шастун Н. П. (2016)
Погорєлов О. В. - Особливості проведення електроенцефалографії при пароксизмальних епілептичних та інших станах, Бараненко О. М., Юдіна Т. В., Петров О. С., Кальбус О. І., Шастун Н. П. (2016)
Погорєлов О. В. - Електрофізіологічні маркери мігрені та пароксизмальних станів при профілактичному лікуванні, Бараненко О. М., Юдіна Т. В., Петров О. С., Кальбус О. І., Шастун Н. П. (2016)
Сагайдак Л. О. - Біль нижнього відділу спини у хворих різного віку із супутнім ожирінням, Шкробот С. І. (2016)
Салій З. В. - Структура когнітивних розладів у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2016)
Салій М. І. - Когнітивне функціонування у хворих із лакунарним інсультом залежно від типу церебральної атрофії, Шкробот С. І. (2016)
Салій З. В. - Характеристика когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми різних вікових груп, Шкробот С. І. (2016)
Сікорська М. В. - Застосування радіальної ударно-хвильової терапії при больових синдромах плеча після мозкового інсульту, Візір І. В., Ременюк Ю. К., Душенко В. В., Маріхін В. Г. (2016)
Сікорська М. В. - Досвід застосування мікрополяризації в лікуванні хворих з неврологічними захворюваннями, Ременюк Ю. К., Душенко В. В., Маріхін В. Г., Гостіщєва І. В. (2016)
Скрипко Л. А. - Зв’язок між ступенем ураження мієліну периферичних нервів та рівнем антитіл до периферичного мієлінового білка 22 у хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений діабетичною полінейропатією, Сегін Н. Т. (2016)
Соловьева Е. Т. - Когнитивные нарушения у ВИЧ-инфицированных лиц, перенесших менингоэнцефалиты различной этиологии, Товажнянская Е. Л., Каук О. И. (2016)
Старовойтова Г. О. - Особливості прогресування когнітивних порушень у пацієнтів з хворобою Паркінсона, Чеборака Т. О., Горева Г. В., Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Насонова Т. І., Клименко О. В., Гончар О. Ю., Гурмак О. М. (2016)
Сулій Л. М. - Клініко-нейрофізіологічна оцінка когнітивних порушень та професійної дезадаптації у пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку, Чеботарьова Л. Л., Глоба М. В., Червиць Г. К. (2016)
Ткачук Н. П. - Розлади сну у хворих із синдромом неспокійних ніг, особливості лікування, Кліщ Т. В., Сорохман А. В. (2016)
Третяк І. Б. - Мікрохірургічні денерваційні втручання при різних формах спастичної кривошиї, Медведєв Ю. М., Дунаєвська Л. О., Фрейдман М. Ю. (2016)
Yavorska N. P. - The Development of Self-Reported Questionnaire for Patients with Suspected Peripheral Nervous System Disorders, Smilevska V. V. (2016)
Харіна К. В. - Аналіз частоти больових синдромів у хворих, які перенесли інсульт (за даними медичної документації), Балкова Н. Б. (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Об’єктивізація функціональних порушень у хворих з вертебробазилярною недостатністю, Третьякова А. І., Глоба М. В., Ващенко В. В., Сулій Л. М., Солонович О. С. (2016)
Школьник В. М. - Особливості формування когнітивних порушень у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Фесенко Г. Д. (2016)
Шульга О. Д. - Рівень сечової кислоти як потенційний маркер активності та функціональної неспроможності у пацієнтів з розсіяним склерозом (2016)
Шульга О. Д. - Валідація україномовної версії шкали Patient Determined Disease Steps при розсіяному склерозі (2016)
Бурименко Ю. И. - Оценка эффективности программы развития предприятия в условиях неопределенности, Урикова О. М., Копытина М. В. (2016)
Кондратюк Т. В. - Єс та його регіони: характеристика в контексті пошуку шляхів підвищення ефективності українського суспільства (2016)
Тропіна В. Б. - Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств (2016)
Марценюк Л. В. - Визначення оптимальних організаційних структур управління туристичними перевезеннями (2016)
Шпильовий В. А. - Підходи до класифікації банківських послуг (2016)
Гайдуцький І. П. - Мотиваційний потенціал глобального антивуглецевого податку (2016)
Шамрін Р. В. - Імітаційне моделювання економічних систем: програмні засоби та напрями їх вдосконалення (2016)
Князевич А. А. - Математическое моделирование минимизации дефицитности финансового обеспечения деятельности субъектов инновационной инфраструктуры, Крайчук А. В. (2016)
Аграмакова Н. В. - Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства, Гончарова С. Ю., Затєйщикова О. О. (2016)
Лихолет С. І. - Трансфер технологій як елемент технологічного оновлення промислових підприємств (2016)
Кулінська А. В. - Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України (2016)
Борисова О. В. - Перспективи розвитку військового туризму. регіональний аспект (2016)
Мацелюх Н. П. - Фактори недооцінки акцій в дворівневій системі ціноутворення (2016)
Грабовський І. С. - Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємства, Якименко А. М. (2016)
Дмитрієв Є. Є. - Управління трудовими ресурсами як елемент стратегії конкурентних переваг в контексті життєвого циклу компанії, Сисова Є. В. (2016)
Гетьман О. О. - Підготовка молодих спеціалістів (фахівців) у навчальних закладах відповідно до вимог ринку праці, Безбатько А. О. (2016)
Хмурова В. В. - Соціалізація та нові можливості в вищій освіті, Макатьора Д. А. (2016)
Скиба А. В. - Метод упраління загальним станом захищеності інформаційної безпеки компанії за допомогою аналізу причинно-наслідкових взаємозв'язків за методом ісікави, Архипов О. Є. (2016)
Ситник О. В. - Основні завдання, функції та система принципів управління інвестиційною привабливістю підприємства (2016)
Недбалюк І. Р. - Теоретична концеаптуалізація поняття системи бюджетного контролю (2016)
Каменева Н. В. - Концептуальні підходи до управління еколого-економічною безпекою металургійного підприємства (2016)
Гатаулліна Е. І. - Податкова політика в умовах економічних перетворень (2016)
Лиско Н. А. - Організація бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах за новими нормами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (2016)
Данилишин М. С. - Ефективність діяльності бурякоцукрової галузі України (2016)
Мінакова Т. П. - Особливості освітніх послуг у сучасних умовах (2016)
Харченко М. О. - Абсолютні та відносні продуктивні сили та роль територіальної організації закладів загальної середньої освіти у їх розвитку (2016)
Лелюк Ю. В. - Специфіка оцінки та контролю підготовки мистецьких кадрів xxi століття (2016)
Содержание (2015)
Джежеря Ю. И. - Термомагнитные эффекты в пространственно неоднородной системе с комбинированным резистивно-магнитным фазовым переходом первого рода, Грищук А. Н. (2015)
Мицек А. И. - Кластерная модель жидкого или аморфного металла. Квантово-статистическая теория. Электрические и магнитные свойства, Пушкарь В. Н. (2015)
Касияненко В. Х. - Рентгеноспектральные исследования аморфного металлического сплава Fe82Si4B14, Карбовский В. Л., Смоляк С. С., Слуховский О. И., Карбовская Л. И., Носенко В. К. (2015)
Носенко В. К. - Влияние замены никеля кобальтом на термическую устойчивость и микротвёрдость сплавов Al86Ni8Gd6 и Al86Ni8Y6 с аморфной и нанокомпозитной структурой, Сегида Е. А., Назаренко А. А., Моисеева Т. Н., Костыря С. А., Свирдова Е. А., Ткач В. И. (2015)
Нищенко М. М. - Отражение медленных электронов от графена на грани (110)W, Смольник С. В., Шевченко Н. А. (2015)
Бублей И. Р. - Прецизионные функциональные материалы – сплавы с эффектом памяти формы на медной основе, Коваль Ю. Н., Титов П. В. (2015)
Безпальчук В. М. - Проблема вибору першої фази в реакції між наноплівками ніклю та алюмінію, Марченко С. В., Римар О. М., Богатирьов О. О., Гусак А. М. (2015)
Ворона С. П. - Загальна кінетика комірчастого розпаду твердих розчинів свинець—олово, Мазанко В. Ф., Савчук М. І., Храновська К. М., Шматко І. О., Шматко О. А. (2015)
Mikadze O. I. - Thermodynamic Modelling of Oxide Conversion Processes for Metals of Life, Bagdavadze J. I., Dzigrashvili T. A., Maisuradze N. I. (2015)
Васильев М. А. - Ультразвуковая ударная обработка поверхностного слоя титана ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии, Мордюк Б. Н., Павленко Д. В., Яценко Л. Ф. (2015)
Авторский указатель тома 36 за 2014 г. (2015)
Кубарко А. И. - Световая чувствительность зрительной системы как функциональный биомаркер нейрональных повреждений при рассеянном склерозе у пациентов с перенесенным острым ретробульбарным оптическим невритом и без него, Кубарко Н. П., Кубарко Ю. А. (2016)
Мищенко Т. С. - Глиатилин в лечении постинсультных больных, Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2016)
Софілканич Н. В. - Епілепсія після ішемічного інсульту: чи є сенс призначати антиконвульсанти після першого нападу?, Орос М. М., Смоланка В. І., Луц В. В. (2016)
Тріщинська М. А. - Взаємозв’язок показників автоімунореактивності та судинорухової функції ендотелію у пацієнтів із початковими проявами хронічної ішемії мозку (2016)
Григорова И. А. - Сравнительная оценка клинико-инструментальных показателей у больных в восстановительном периоде полушарного ишемического инсульта, получавших курс базисной терапии в сочетании с Церебролизином, Гелетка А. А. (2016)
Товажнянська О. Л. - Клініко-нейрофізіологічні особливості у хворих на міастенію залежно від структурних змін тимуса, Самойлова Г. П. (2016)
Дзюба О. М. - Особливості біохіміко-метаболічних показників у хворих на первиний гострий ішемічний інсульт на тлі метаболічного синдрому та без такого, Бабенко В. В. (2016)
Симоненко Г. Г. - Стан автономної регуляції серцевої діяльності в студентів НМУ (2016)
Горанский Ю. И. - Астенический синдром при черепно-мозговой травме как отражение вегетативной дисфункции, Герцев В. Н. (2016)
Бодулєв О. Ю. - Анестезіологічне забезпечення у хворих на епілепсію, Саник О. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Препараты гинкго билоба: по пути открытий в клинической нейрофармакологии (2016)
Кирилова Л. Г. - Диференціальна діагностика макроцефалій (мегаленцефалій) у дітей, Ткачук Л. І., Мірошников О. О., Юзва О. О. (2016)
Коршняк В. О. - Роль мелатоніну в нейроендокринній регуляції нервової системи у хворих із наслідками закритих черепно-мозкових травм (огляд літератури) (2016)
Кононов В. И. - Основные диагностические синдромы традиционной китайской медицины и терапевтическая коррекция выявленных нейровегетативных нарушений (2016)
Резнікова Н. В. - Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації , Іващенко О. А. (2016)
Косова Т. Д. - Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв'язку, Стеблянко І. О. (2016)
Жовнірчик Я. Ф. - Модернізація державної влади в умовах глобалізації (2016)
Міненко М. А. - Формування репутації адміністративного менеджменту суб'єкту господарювання (2016)
Чорна Н. П. - Якість продуктів харчування — запорука здоров'я нації (2016)
Ортіна Г. В. - Модернізація та інноваційність як напрями антикризового розвитку підприємств реального сектора економіки (2016)
Маловичко С. В. - До питання про дефініцію електронного бізнесу (2016)
Міхель Р. В. - Можливості для участі промислових підприємств західного регіону України у фінансових програмах єс в контексті дії зони вільної торгівлі між україною та єс (2016)
Шамрін Р. В. - Розробка динамічної моделі діяльності комерційного банку (2016)
Коваль Н. В. - Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення (2016)
Новікова Н. Л. - Інституціональна концепція наукової ідентифікації економічних інтересів (2016)
Хорішко К. С. - Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства через формування його потенціалу у виробничо-господарській, збутовій і маркетинговій діяльності (2016)
Бірюк С. О. - Регіональна дискретність фінансової інфраструктури в Україні: причини та наслідки (2016)
Cлободянюк О. В. - Страховий ринок у категоріях інституціональних теорій (2016)
Назаренко І. М. - Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу (2016)
Станкевич І. В. - Аналіз і прогнозування розвитку сфери зв'язку та інформатизації України: можливості та загрози, Тігарєва В. А. (2016)
Скіцько В. І. - Використання генетичних алгоритмів у економіко-математичному моделюванні: проблеми, досвід та перспективи, Третяк Т. Б., Бондарчук Д. В. (2016)
Коробкова О. М. - Формування ефективного механізму регулювання митної брокерської діяльності (2016)
Мельничук Я. П. - Калькулювання собівартості органічної продукції рослинництва (2016)
Савушкін Д. І. - Трансформація стратегії розвитку національної курортно-рекреаційної сфери (2016)
Данілкова А. Ю. - Ключові аспекти організації системи енергетичного менеджменту промислових підприємств України (2016)
Нечипуренко А. В. - Теоретичні основи державного управління регіональним розвитком (2016)
Мельник А. М. - Критеріальні параметри надання податкових пільг в оподаткуванні нерухомості в Україні (2016)
Клименко О. В. - Євроінтеграція сфери ринків небанківських фінансових послуг України (2016)
Євтушенко В. М. - Аналіз публікаційноїі патентної активності за результатами моніторингу виконання наукових досліджень і розробок бюджетного фінансування, Осадча А. Б. (2016)
Березняк Н. В. - Формування інформаційної інфраструктури у складі національної інноваційної системи України (2016)
Редзюк Є. В. - Системні ризики формування конкурентоспроможного фондового ринку України (2016)
Кочетков В. М. - Обґрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України, Рихлюк М. М. (2016)
Кочеткова О. П. - Науково-освітянська діяльність ВНЗ за міжнародними показниками, Вавіліна Н. І., Чаркіна О. О. (2016)
Михальченкова О. Є. - Система АСФИМІР як інструмент маркетингу, Баланчук І. С. (2016)
Іващук В. В. - Автоматизоване управління процесом випарювання асортиментних продуктів харчової промисловості, Швець В. В. (2016)
Рішан О. Й. - Ультразвуковий тіньовий метод вимірювання ширини пакувальної стрічки у повітрі та дослідження параметрів вимірювальних перетворювачів для його реалізації, Новачевський Я. В., Зайко В. М. (2016)
Морозов А. О. - Досвід інституту проблем математичних машин і систем НАН України у проектуванні та впровадженні систем світлодіодного освітлення, Клименко В. П., Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г. (2016)
Тарасов В. О. - Пристрій і стабілізація управління переміщенням рухомих елементів, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2016)
Хімічні технології (2016)
Металургія (2016)
Медицина (2016)
Матеріалознавство (2016)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація" (2015.01.01 – 2016.01.01) (2016)
Резнікова Н. В. - Роль монетарної політики в досягненні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму, Іващенко О. А. (2016)
Макарова І. С. - Шляхи зниження державного боргу в умовах розвитку інформаційного суспільства, Андрейшина Н. Б. (2016)
Пандас А. В. - Стратегічні імперативи управління просторовим розвитком великого міста (2016)
Хомяк М. С. - Специфіка формування валового регіонального продукту в Україні (2016)
Марценюк Л. В. - Організаційні моделі управління туристичним бізнесом (2016)
Харабара В. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку валютного ринку України (2016)
Дороніна І. І. - Модернізація податкової системи в умовах європейської інтеграції , Криштоф Н. С. (2016)
Підлипна Р. П. - Аналіз сутності, змісту та цілей соціальної політики в суспільно-політичному вимірі (2016)
Єфремова Н. Ф. - Державна регіональна політика та її роль у забезпеченні сталого економічного розвитку регіонів, Чічкань О. І., Роєнко В. І. (2016)
Сизов А. І. - Досвід королівства нідерланди з впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в збройних силах України, Шрамко О. В., Пєлєшко В. І. (2016)
Солодовник Л. М. - Взаємозв'язок еколого-економічних та технологічних параметрів гірничого підприємства, Черненко Н. О., Шагоян С. М. (2016)
Масловська Л. Ц. - Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств як основа антикризового управління, Головач К. С. (2016)
Маліновська О. Я. - Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету, Демкович О. В. (2016)
Струнін В. В. - Управління бізнес-процесами логістичної системи підприємства, Гордієнко А. В. (2016)
Тлуста Г. Ю. - Формування комплексу маркетингу страхової компанії, Гефтар М. І. (2016)
Возіанов К. С. - Сучасні тенденції розвитку ринку деривативів в Україні (2016)
Штурба А. Ю. - Публічно-приватне партнерство як об'єкт теоретико-економічних досліджень (2016)
Ситник О. В. - Аналіз фінансово-економічних індикаторів інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі в місті києві та київській області (2016)
Нам'ясенко В. М. - Соціальна інженерія як одна із загроз економічній безпеці, що спричиняє негативний вплив на ефективність діяльності підприємства (2016)
Валявська Н. О. - Вибір стратегії розвитку річкових портів України (2016)
Брязкало А. Є. - Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування (2016)
Артеменко І. Л. - Вплив трансформаційних процесів на інвестиційне середовище (2016)
Мазярко І. С. - Оцінювання передумов реалізації соціального діалогу у роздрібній торгівлі України (2016)
Бердинських C. О. - Визначення пріоритетних принципів створення графічних моделей дизайн-об’єктів (2016)
Васильєва О. С. - Удосконалення проектних баз для розробки колекцій сучасних головних уборів, Колосніченко М. В., Васильєва І. В. (2016)
Гардабхадзе І. А. - Управління інноваційністю проектної діяльності магістрів спеціалізації "дизайн одягу" (2016)
Гегер А. Д. - Концептуальна модель візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну (2016)
Гнатюк Л. Р. - Формування дизайну інтер’єрів планетарію за допомогю інтерактивно-навчальних засобів, Давлятов А. Р. (2016)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування дизайну інтер’єру готелю за допомогою дзеркальних поверхонь, Орищенко М. А. (2016)
Дмитраш О. Ю. - Історичний аспект формування архітектури об’єктів культури в об’ємно-планувальній структурі університетів (2016)
Корнійчук А. В. - Розробка та анімація тривимірної моделі персонажа для комп’ютерної гри, Глібко О. А., Максимова М. О. (2016)
Кузнецова І. О. - Особливості змісту дисципліни "Основи формоутворення" в НАУ (2016)
Мартинов В. Л. - Гармонізація пропорцій енергоефективних будівель (2016)
Матвеев В. В. - Проблемы адаптации и усовершенствования жилой среды для слепых и слабовидящих людей (2016)
Новік Г. В. - Три підходи до формотворення металевих конструкцій як засобів виразності інтер`єра в період з кінця ХVІІІ - до початку ХІХ ст. (2016)
Овчарек В. Є. - Особливості презентації фотографічних творів на мистецьких та торгово-промислових виставках, Мироненко В. О. (2016)
Остапенко Н. В. - Узагальнена систематизація виробів спеціального призначення, Луцкер Т. В., Рубанка А. І., Колосніченко О. В. (2016)
Пашкевич К. Л. - Аналіз факторів і закономірностей зміни композиційно-конструктивних параметрів жіночого одягу, Вець Т. В. (2016)
Петрушевський А. О. - Естетика класичних орнаментальних заповнень в комп’ютерному проектуванні вітражів, Петрушевська Н. І. (2016)
Приходько-Кононенко І. О. - Визначення закономірностей побудови гармонійного форменого одягу провідників Укрзалізниці, Колосніченко О. В., Третякова Л. Д., Колосніченко М. В. (2016)
Скляренко Н. В. - Парадокс як основа самоорганізації штучних дизайн-систем (2016)
Третяк Ю. В. - Основні закономірності формоутворення в органічному дизайні, Корпусова О., Клещова А. (2016)
Тимовчак І. Ю. - Cвітові тенденції розвитку архітектури дипломатичних установ в ХХ - XXI столітті (2016)
Трошкіна О. А. - Фотографічний метод дослідження архітектурного середовища та людських контактів в ньому (2016)
Ус В. Ф. - Архітектурний компонент православних сакральних пам’ятників (2016)
Цымбалова Т. А. - Модульное жилище в структуре городской среды (2016)
Янковська Л. Є. - Критерії оцінювання проектних завдань у процесі навчання творчим дисциплінам, Родак К. О. (2016)
Galadzhun Ya. - Isothermal section of phase diagrams of the Gd–Ag–In and Y–Ag–In systems at 870 K, Kalychak Ya. (2016)
Кравець О. - Система Pr–Ge–In при 870 K, Ничипорук Г., Серкіз Р., Качоровський Д., Заремба В. (2016)
Левицький В. - Система Tb–Cr–C при 800 °С: фазові рівноваги та кристалічні структури тернарних сполук, Гембара М., Бабіжецький В., Котур Б. (2016)
Лучит Л. - Перерізи GdSi1,5 – RGe1,5 (R=Tm, Dy), Шпирка З., Герман Н., Серкіз H. (2016)
Ромака Л. - Взаємодія компонентів у потрійних системах |Ho, Er|–Ni–Sn при 870 K, Романів I., Ромака В., Горинь A. (2016)
Коник М. - Системи |Nd, Sm|–Co–Sb при 770 K, Ромака Л., Горинь А., Кужель Б., Стадник Ю. (2016)
Хмель Н. - Розчинність Cо у бінарній сполуці ТiMn2 при 1 070 К, Дмитрів Г., Кнап М., Еренберг Г. (2016)
Зелінський А. - Уточнення кристалічної структури сполук RTi2Ga4, Гладишевський Р. (2016)
Бабіжецький В. - Борокарбіди рідкісноземельних металів з плоскими бор-карбоновими сітками: кристалічна структура YbB2C2 (2016)
Стецьків А. - Структура твердих розчинів RCo2-xLixSi2 (R = Gd, Dy), Павлюк В. (2016)
Семусьо Н. - Нові сполуки зі структурою типу Y3NiAl3Ge2, Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. (2016)
Демченко П. - Хімічний зв’язок в алюмогерманідах ербію та нікелю (2016)
Сенчук О. - Нові сполуки RTi6Sn4 (R = La–Nd, Sm), Демченко П., Токайчук Я., Гладишевський Р. (2016)
Жак О. - Кристалічні структури нових тернарних антимонідів La8Pd24Sb0,78 та La2Pd9Sb3, Федина А., Гладка І. (2016)
Сліпець А. - Синтез та дослідження зразків складу La1-xEuxVO4 та La1-xCaxVO4 (0 ≤ x ≤ 0,5), Войтенко Т., Неділько С. А., Неділько С. Г., Чукова О., Щербацький В. (2016)
Павлюк О. - Синтез та кристалічна структура купрокомплексів з N етил/алілізохінолінієм, Миськів М. (2016)
Ардан Б. - Вплив нековалентних взаємодій у структурній побудові π-комплексів Cu2SiF6 з алільними похідними 1,3,4-тіадіазолу (2016)
Кордан В. - Електрохімічне літування магнію та олова, Павлюк В., Зелінська О. (2016)
Стадник Ю. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину Hf1-xYxNiSn. I. Дослідження кристалічної та електронної структур, Ромака Л., Ромака В. В., Крайовський В., Гук. О. (2016)
Стадник Ю. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину Hf1-xYxNiSn. II. Електрокінетичні дослідження, Ромака В. А., Крайовський В., Ромака В. В., Горинь А., Лах О. (2016)
Зінчук В. - Хемілюмінесцентний метод визначення кобальту, Багдай С. (2016)
Коркуна О. - Вольтамперометричне визначення сульфадиметоксину за допомогою моноазобарвника тропеоліну О, Ридчук П., Врублевська Т., Смолінська М. (2016)
Сиротчук О. - Особливості розділення компонентів лікарського препарату, що містить парацетамол, кофеїн, фенілпропаноламін та хлорфеніраміну малеат на колонках з інкорпорованою поляною вставкою, Дідух І., Маркін Р., Зайцев В. (2016)
Пацай І. - Флуориметричний аналізатор на основі ультрафіолетових світлодіодів, Воробець Д. (2016)
Плотиця С. - Валідація методики полярографічного визначення лідокаїну в розчинах для ін’єкцій, Дубенська Л., Блажеєвський М., Сарахман О. (2016)
Андріанова О. - Дослідження паперу сучасними методами недеструктивного аналізута визначення часу його виробництва, Біскулова С., Фесенко О. (2016)
Хвальбота Л. - Спектрофотометричне визначення деяких 5-(арилгідразоно)тіазолідин-2-онів за власним світлопоглинанням, Тимошук О., Матійчук В. (2016)
Таранов В. - Оптико-спектральний метод визначення концентрації нітратів у воді, Курлянцева А. (2016)
Василечко В. - Концентрування Sm(III) на закарпатському клиноптилоліті, Грищук Г., Вітер М., Каличак Я. (2016)
Мицук О. - Сорбція хрому (VI) на модифікованому клиноптилоліті, Мідяний С. (2016)
Tupys A. - Improving the determination of Cu(II) ions with 1-(5-benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol using micellar solutions of Тriton X-100, Tymoshuk O., Tupys K., Kalembkiewicz J. (2016)
Гайдуцький І. П. - Транснаціональне корпоративне інвестування сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Лихолет С. І. - Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств (2016)
Макаренко Ю. П. - Проблеми формування депозитного портфеля банків в умовах нестабільності депозитної бази та шляхи їх вирішення, Сагач Т. О. (2016)
Мелещенко А. І. - Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації, Цимбал Ю. В. (2016)
Ревтюк Є. А. - Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом (2016)
Шамрін Р. В. - Концептуальні передумови моделювання динаміки запасів на основі мультиагентного підходу (2016)
Дідух В. В. - Ієрархія рівнів бізнес-процесів управління при реінжинірингу на прикладі машинобудівних підприємств (2016)
Корецька О. В. - Дослідження конкурентоспроможності підприємств машинобудування. аналітичні моделі (2016)
Мехметхан Байрактар - Рынок жилой недвижимости (2016)
Рябоконь О. О. - Стан та перспективи розвитку місцевих бюджетів в Україні (2016)
Скиба А. В. - Информационные риски: модели рисков, исследование и использование, Архипов О. Є. (2016)
Ситник О. В. - Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств (2016)
Орлова Н. С. - Механізм організації системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку в Україні, Максимова Т. В. (2016)
Сергєєва О. Р. - Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних підприємствах (2016)
Долот В. Д. - Здоров'я як економічна категорія: фактори, що впливають на рівень здоров'я населення та охорону здоров'я (2016)
Відлер О. М. - Особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні (2016)
Неділько А. І. - Зарубіжний досвід публічного управління на місцевому рівні (2016)
Шамрай Н. В. - Навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (2016)
Архипова Є. О. - Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства, Дмитренко Н. О. (2016)
Тимощук К. А. - Екологізація політики в Україні: проблеми та перспектива розвитку (2016)
Гайдуцький П. І. - Конституція — фундамент державності (2016)
Гринько Т. В. - Функції логістичної системи в умовах забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі металургії (2016)
Карташов Є. Г. - Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля (2016)
Семцов В. М. - Фінансова децентралізація в Україні: пошук нової моделі, можливості та межі (2016)
Козарезенко Л. В. - Податкова політика розвитку людського потенціалу (2016)
Мельник Л. Л. - Теоретико-практичні засади дослідження прибутковості сільськогосподарських підприємств (2016)
Мостова А. Д. - Стратегія продовольчої безпеки держави: теоретико-методичний аспект (2016)
Пасічний М. Д. - Особливості реалізації вітчизняної бюджетної політики (2016)
Юрик Я. І. - Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації (2016)
Добровольская Е. В. - Совершенствование деятельности кредитных союзов на рынке небанковских финансовых услуг (2016)
Ворсовський О. Л. - Позичкові джерела формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств (2016)
Туболець І. І. - Прямі іноземні інвестиції як фактор забезпечення розвитку економічної системи (2016)
Залуцький І. В. - Взаємозв'язок віку топ-менеджерів країни та економічних успіхів держав, Войтко С. В., Шашина М. В. (2016)
Фуад Хидаят оглы Баширов - Пути роста эффективной предпринимательской деятельности на рынке строительных материалов азербайджана (2016)
Кльоба Л. Г. - Маркетинговий підхід до вдосконалення управління банківською кредитною діяльністю (2016)
Ковнір Д. А. - Економічні проблеми функціонування державних вищих навчальних закладів (2016)
Марченко І. С. - Конкурентоспроможність економіки України: стан та перспективи (2016)
Хаянок Т. М. - Психологічна складова формування кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства (2016)
Олексійчук C. В. - Теоретичні домінанти дослідження сутності внутрішнього державного боргу (2016)
Євсейцева О. С. - Сучасні методики прогнозування кон'юнктури ринку та їх використання при проведенні маркетингових досліджень, Новіков Д. В. (2016)
Голян В. А. - Соціально-економічні детермінанти природокористування: синдром бурштинової лихоманки (2016)
Макаренко Ю. П. - Управлінський напрям забезпечення економічної стійкості та зростання продуктивності малих підприємств (2016)
Кльоба Л. Г. - Банківська інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів (2016)
Исаева Н. И. - Система стратегического планирования развития воеводств на примере малопольского воеводства в южной польше (2016)
Ковешніков В. С. - Питання класифікації в сфері туризму, Ліфіренко О. С., Стукальська Н. М. (2016)
Афендікова Н. О. - Інноваційний розвиток аграрного виробництва в сучасних умовах (2016)
Козарезенко Л. В. - Підвищення рівня соціально-економічного забезпечення населення через розвиток ринку страхових послуг (2016)
Новак Н. П. - Розвиток та удосконалення державної підтримки підприємств з виробництвом органічної продукції (2016)
Никонович М. О. - Імплементація гіпотетичного методу у праксеологію державного аудиту, Федорів В. В., Баранюк Ю. Р. (2016)
Савченко Р. О. - Елементи системи управлінського контролю (2016)
Тлуста А. Ю. - Методи визначення кредитно-рейтингової оцінки банку , Савкова О. С. (2016)
Гаджизаде М. Э. - Перспективы развития отраслей икт и высоких технологий в азербайджане (2016)
Куценко Т. Ф. - Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку (2016)
Кузьменко О. А. - Управління якістю зерна круп'яних культур у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Русін В. М. - Особливості планування видатків місцевих бюджетів на управління (2016)
Безгуба М. О. - Фінансова складова регулювання економічного розвитку (2016)
Билінська О. Б. - Формування принципів функціонування системи страхування вкладів в Україні (2016)
Марусей Т. В. - Впровадження crm-систем у маркетингову діяльність підприємства (2016)
Скворцов І. Б. - Рецензія на монографію "формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для машинобудівних підприємств України" (автор — ватаманюк-зелінська у. з.) (2016)
Бабич Н. - Державна мова як предмет в національних навчальних закладах України (2011)
Петришин М. - Викладання української мови у світі: досвід Методичного центру української мови, Шиян В. (2011)
Огієнко І. - Україністика в Софійському університеті (2011)
Барань Є. - Підготовка студентів-україністів у Ніредьгазькій Вищій Школі (історія створення кафедри, сучасний стан і перспективи розвитку) (2011)
Шевченко Н. - Викладання української мови у французьких вищих навчальних закладах. Методичні посібники з української мови (2011)
Мельник С. - Лінгвістична меншина та її мова : становлення і розвиток українських освітніх програм в Альберті (2011)
Соколова С. - Концептуальні основи організації курсів підвищення кваліфікації для викладачів української мови як іноземної (2011)
Кузь Г. - Спецкурс "Методика викладання української мови як іноземної” у системі комплексної навчально-методичної підготовки викладача української мови (2011)
Шутак Л. - Програма з української мови для іноземних студентів: пошуки та альтернативи, Собко І. (2011)
Тепла О. - Підручник з української мови як модель міжкультурної комунікації, Хомич В. (2011)
Кревс В. - Іспит з української мови як іноземної в контексті співпраці освітніх закладів України та Канади, Мазурик Д., Цісар Н., Петришин М., Шиян В. (2011)
Тростинська О. - Особливості викладання курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)” іноземцям (2011)
Бакум З. - Формування фонетико-орфоепічної компетентності студентів у процесі навчання української мови як іноземної (2011)
Качала О. - Типові фонетичні помилки іспаномовних студентів під час вивчення української мови (2011)
Туркевич О. - Унормування термінів методики викладання української мови як іноземної на лексичному рівні (2011)
Яремчук С. - Вивчення сакральної та богословської термінології на заняттях з української мови як іноземної (2011)
Селіверстова Л. - Українські антропоніми в когнітивному аспекті в курсі української мови як іноземної (2011)
Сотова Т. - Фразеологізми української мови на позначення заможності / незаможності зі словом-компонентом хліб (2011)
Мацюк З. - Методичне осмислення граматичного матеріалу української мови як іноземної (2011)
Юзвяк І. - Граматична інтерференція під час навчання української мови як іноземної в тюркомовній аудиторії (2011)
Середницька А. - Методи ідеографічного поділу дієслівної лексики української мови (2011)
Бойко Г. - Прикметники на позначення кольору у французькій та українській мовах за повістю І. С. Нечуя-Левицького "Микола Джеря” на заняттях з української мови як іноземної (2011)
Станкевич Н. - Особливості створення навчальної текстотеки з української мови як іноземної (2011)
Буднік А. - Теоретичні засади сприймання художнього твору студентами-інофонами: лінгвокраїнознавчий аспект (2011)
Швець Г. - Художній текст на різних етапах навчання української мови як іноземної (2011)
Єрмоленко С. - Сучасна українська белетристика на заняттях з української мови як іноземної у вишах (на матеріалі творчості Люко Дашвар) (2011)
Єлісова М. - Особливості роботи над текстом української народної казки з іноземними студентами (2011)
Сокіл Б. - Дотекстові та післятекстові вправи: типологія та особливості побудови (2011)
Палінська О. - Корекція помилок студентів у курсі української мови як іноземної (2011)
Маргітич К. - Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в старших класах угорськомовних шкіл Закарпаття (2011)
Стрілець І. - Українсько-німецькі паралелі при вивченні мовленнєвого етикету, Фоік М. (2011)
Богиня Л. - Про навчання студентів–іноземців запису інформації зі слуху на початковому етапі (2011)
Мацько Л. - Інноваційні технології викладання української мови як іноземної на підготовчому відділенні університету, Кудіна Т. (2011)
Колодіна Л. - Новітні технології викладання української мови як іноземної (на прикладі досвіду ПВНЗ "Європейський університет”, м. Київ) (2011)
Онуфрієнко Г. - Алґоритмізація пізнавальної діяльності іноземних студентів як ефективна технологія навчання української мови (2011)
Дерба С. - Застосування мультимедійних засобів на практичних заняттях з української мови як іноземної (2011)
Білик О. - Навчальні відеоматеріали у формуванні соціокультурної компетенції під час вивчення української мови як іноземної, Сухорукова О. (2011)
Довгий І. - Освітні можливості Інтернет-технологій у вивченні мови як іноземної (2011)
Антонів О. - Метод проектів як один із способів активізації вивчення української мови в іншомовній аудиторії (2011)
Ольшанська О. В. - Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств (2016)
Дмитрієв Є. Є. - Методичний підхід до оцінки рівня фінансової стабільності республіки казахстан в умовах волатильності світових товарних ринків (2016)
Шамрін Р. В. - Оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків із застосуванням нейромережевої моделі попиту (2016)
Шкатула В. П. - Влияние всемирных экономических тенденций на формирование глобальной цепи поставок (2016)
Бублик М. І. - Системи державного регулювання національною економікою для екологізації виробництва, Рура В. І. (2016)
Фещенко О. Л. - Оцінка впливу діяльності металургійних підприємств на навколишнє природне середовище України, Каменева Н. В. (2016)
Тюха І. В. - Стан ринку молока: світовий та вітчизняний аспект, Козачок І. А. (2016)
Шереметинська О. В. - Розробка програми маркетингу для розвитку експортної діяльності на підприємстві-суб'єкті зед у фруктово-овочевій галузі, Андрушко В. В. (2016)
Ащаулов В. В. - Моделювання процесу моніторингу розвитку галузей економіки з урахуванням невизначеності параметрів державного регулювання (2016)
Татарульєва А. О. - Розробка практичних інструментів регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку металургійної галузі України в контексті державної політики (2016)
Мамедова Кямаля Мехти кызы - Макроэкономическая динамика управления строительным сектором азербайджана (2016)
Грищенко І. М. - Ґенеза теорій лідерства (2016)
Долот В. Д. - Економічні ресурси медичної організації (матеріальні, трудові, інтелектуальні та фінансові): теоретичні засади їх сутності та вартісного виміру (до проблеми ціноутворення та визначення вартості медичних послуг) (2016)
Марова С. Ф. - Аналіз механізмів державного управління ефективністю функціонування еколого-економічних систем, Бурих Ю.В. (2016)
Нехайчук Д. В. - Про нову модель розвитку держави: концептуальний підхід (2016)
Відлер О. М. - Загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції (2016)
Мовчан П. П. - Державна політика щодо національної ідентичності в Україні: організаційно-правовий аспект (2016)
Семененко М. В. - Напрями удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Олениченко Ю. А. - Експертна оцінка результативності механізмів державного управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами (2016)
Сташенко В. Ю. - Ґенеза та сучасний стан розвитку системи державного управління земельними ресурсами України (2016)
Титул, зміст (2016)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Інтерв’ю Президента Будівельної Палати України П. С. Шилюка (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Купрієнко П. Й. - Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту – "комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології "ресайклінгу", Лаповська С. Д., Дюжилова Н. О., Купрієнко Н. П. (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Корпорація "ДБК-Житлобуд" (2016)
Dvorkin L. - Estimated forecasting concrete water impermeability (2016)
ТОВ "Сіка Україна" – будуємо довіру (2016)
Лаповська С. Д. - Оцінка міцності цементобетону існуючого покриття, Мозговий В. В., Куцман О. М., Баран С. А. (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Кривенко П. В. - Наповнення та армування матриці лужних алюмосилікатних захисних покриттів для бетону, Киричок В. І., Гузій С. Г. (2016)
Дворкін Л. Й. - Оптимізація складу високоміцного сталефібробетону, Ковальчук Т. В. (2016)
Гоц В. І. - Ефективність дії добавок в шлаколужному цементі та бетоні на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди, Руденко І. І., Ластівка О. В., Волинська Є. В., Томін О. О. (2016)
Шумаков И. В. - Применение магнезіального бетона для тонкостенных блоков несъемной опалубки, Казимагомедов И. Е., Юнис Башир, Ассаад Мустафа (2016)
Юнис Башир - Перспективы рынка композитной арматуры в Иордании, Аль-хавари Юсеф Рияд (2016)
Переваги цегли Євротон (2016)
Огородник И. В. - Использование ниобий-магнезитового концентрата как пигмента для керамических глазурей широкий цветовой гаммы, Оксамыт Т. В. (2016)
Керамейя – керамічні будівельні матеріали (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Парута В. А. - Концепции и критерии проектирования состава штукатурных растворов, Бринзін Е. В. (2016)
Энергоэффективные стены AEROC по антикризисным ценам (2016)
Привітання з Днем будівельника (2016)
Bilyk S. - Field welding of steel girders for bridges, Natheer Aied Athaab Al-Taie, Adil Jabbar Abbas (2016)
Утеплення піною Icenene (2016)
Как сократить расходы на отопление дома и сделать его энергоэффективным? (2016)
10 фактів про пінополістирол (2016)
Alyeksyeyeva L. V. - Comparative researches of properties of expanded perlite made from perlite raw materials of Fogosh deposit of Ukraine and deposits of Greece, Armenia, Turkey, Georgia (2016)
ООО "Завод "ТЕХНО" – крупнейшее современное предприятие (2016)
Технология базальтов-путь от промышленной теплоизоляции к энергоэффективности и HI-TECH материалами (2016)
Грибанов А. Н. - Ремонт старых покрытий, продление срока службы антикоррозионных систем и восстановление бетонных поверхностей (2016)
Петровский А. Ф. - Изучение влияния различных составов противофильтрационного экрана на коэффициент фильтрации (2016)
Андрій Лесьо - Енергетичне маркування матеріалів на прикладі вікон та стінових матеріалів (2016)
Ceresit – експерт у термомодернізації (2016)
Основні напрямки діяльності ДП "НДІБМВ (2016)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2016)
Болдирєв К. О. - Конкурентно-мотиваційне становлення інвестиційно-інноваційного характеру економіки України (2016)
Погуда Н. В. - Особливості оцінки інвестиційного забезпечення в туризмі, Розметова О. Г. (2016)
Величко Л. А. - Обгрунтування рішень щодо формування витрат підприємства (2016)
Cівашенко Т. В. - Організаційно-економічний механізм трудової мотивації у підприємствах , Костюнік О. В. (2016)
Шамрін Р. В. - Системні властивості динамічного і економічного моделювання підприємства (2016)
Циганов С. А. - Структурні зміни на глобальному ринку електронних платіжних послуг, Апалькова В. В. (2016)
Золотарьова О. В. - Конкурентоспроможність банку: зміст, фактори впливу та перспективні методи оцінювання, Гура С. О. (2016)
Полторак К. А. - Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій в мережі інтернет засобами математичного моделювання, Зозульов О. В., Жданова О. Г. (2016)
Юхименко В. М. - Ринок страхових послуг: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні (2016)
Дзюбак К. М. - Управління процесом зростання вартості земельного капіталу (2016)
Худик О. Б. - Місце стратегічного фінансового аналізу у системі стратегічного аналізу (2016)
Польова Н. М. - Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств та фактори стратегічного розвитку інноваційної сприятливості (2016)
Волянський П. Б. - Нормативно-правове регулювання надання домедичної допомоги немедичними працівниками, Долгий М. Л., Макаренко А. М., Дрозденко Н. В., Стрюк М. П. (2016)
Долот В. Д. - Довірливий маркетинг лікарняної каси — сучасна форма соціального маркетингу в системі охорони здоров'я (2016)
Полторак С. Т. - Розвиток системи вищої військової освіти України та за кордоном: державноуправлінські аспекти (2016)
Ручкин А. В. - Оценка уровня зрелости управления проектами в органах власти в Украине, Шеметова Н. К. (2016)
Марушевський Г. Б. - Інтеграція екологічної політики в аграрну політику в єс та Україні (2016)
Пугач А. М. - Специфіка реалізації наукового забезпечення державного регулювання розвитку аграрного сектору на регіональному рівні (2016)
Відлер О. М. - Теоретичні підходи до визначення поняття механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції (2016)
Бисага К. В. - Правові та інституційні заходи протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у словацькій республіці (2016)
Сташенко В. Ю. - Концептуальна модель механізмів забезпечення формування та реалізації стратегічного управління земельними ресурсами регіону (2016)
Титул, зміст (2016)
Глемязь В. О. - Забезпечення заданих параметрів міцності та жорсткості клинів з податливою робочою гранню, Березін Л. М. (2016)
Кошель С. О. - Аналіз та розробка структури механізму фурнітуротримача швейної машини-напівавтомата, Кошель Г. В., Гулечко О. В. (2016)
Кошель С. О. - Структурний аналіз та класифікація механізмів поперечного переміщення робочого органу швейної машини-напівавтомату, Кошель Г. В., Яцухненко Є. С. (2016)
Лісовець С. М. - Швидкісні інтерфейси для зв’язку мікроконтролерів із периферійними пристроями, Дідович І. О. (2016)
Лісовець С. М. - Застосування комунікаційного протоколу Modbus для обміну даними між елементами систем автоматизації, Коляда Д. М. (2016)
Ківа І. Л. - Сучасні засоби створення програмного забезпечення для промислових контролерів в середовищі CoDeSys, Поночевний Є. О., Лісовець С. М. (2016)
Лісовець С. М. - Підвищення якості виготовлення полімерних труб шляхом застосування методу планування багатофакторного експерименту, Кузьмович К. І. (2016)
Лісовець С. М. - Контроль твердості поверхонь конструкційних матеріалів на основі ефекту амплітудної залежності коефіцієнта поглинання акустичної хвилі, Фалюш Д. Г. (2016)
Дроменко В. Б. - Оцінювання похибок оптико-абсорбційних методів вимірювального контролю концентрації розчинів із застосуванням надлишкових вимірювань. Повідомлення 2 (2016)
Здоренко В. Г. - Использование javascript-сценариев при создании автоматизированных информационных систем управления, Голубев Л. П. (2016)
Білей-Рубан Н. В. - Основні складові дизайн-прогноза в області моди для розробки trend-book, Сєдоухова Є. В., Галущак Е. І. (2016)
Стрельченя К. М. - Дослідження параметрів формоутворення сліду колодки, Чертенко Л. П., Гаркавенко С. С. (2016)
Терещенко А. А. - Вплив цифрового прогресу на класичну каліграфію. Зародження леттерінгу як засобу сучасного дизайну, Чернявський К. В. (2016)
Геселева Н. В. - Роль систем масового обслуговування у підвищенні якості обслуговування клієнтів супермаркетів, Писанець К. К., Євдоченко В. А. (2016)
Редько М. В. - Оптимізація виробничих процесів з використанням інформаційних технологій, Геселєва Н. В., Лугиня Р. О. (2016)
Бородіна Я. В. - Метрологічна атестація галузевих стандартних зразків грунтів (2015)
Трускавецький С. Р. - Земельна інформаційна система як геоінформаційно-технологічний інструмент моніторингу ґрунтів, Вяткін К. В. (2015)
Демиденко О. В. - Відтворення енергетики ґрунтоутворення чорноземів в агроценозах, Величко В. А. (2015)
Малиновская И. М. - К вопросу о времени проведения почвенных микробиологических исследований (2015)
Фатєєв А. І. - Вплив систем удобрення на рухомість кадмію в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України, Лопушняк В. І. (2015)
Скрильник Є. В. - Агрохімічні підходи до виробництва органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у короткоротаційних сівозмінах (2015)
Біднина І. О. - Вплив добрив та мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення на півдні України (2015)
Малюк Т. В. - Діагностика якості мінерального живлення плодових культур (2015)
Харченко О. В. - До проблеми аналітичної оцінки ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норми, Прасол В. І., Петренко Ю. М. (2015)
Сало Л. В. - Урожайність насіння льону олійного за різних способів застосування мікродобрив, Доброван Д. А. (2015)
Белоліпський В. О. - Протиерозійна стійкість чорнозему звичайного та обґрунтування структури посівних площ (2015)
Гудзенко Т. В. - Визначення вмісту нафтопродуктів і водорозчинних солей у грунті на нафто-забруднених ділянках острова Зміїний перед його біотехнологічною обробкою, Іваниця В. О., Волювач О. В., Лісютін Г. В., Васильєва Н. Ю., Бєляєва Т. О., Конуп І. П., Горшкова О. Г., Пузирьова І. В. (2015)
Корсун С. Г. - Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від накопичення важких металів у ґрунті, Довбаш Н. І., Клименко І. І. (2015)
Носко Б. С. - C. Л. Франкфурт і розвиток Київської школи агрохімічних досліджень (2015)
Ревтьє А. В. - Оцінка стійкості мікроструктури чорнозему опідзоленого до дії безводного аміаку (2015)
Цигічко Г. О. - Динаміка біохімічної активності чорнозему типового за органічної та традиційної систем землеробства, Маклюк О. І. (2015)
Зубковська В. В. - Трансформація фосфатів у кислих грунтах за різних режимів зволоження (2015)
Волошенюк А. В. - Дефляційні втрати ґрунту за різних технологій основного обробітку та технології no-till під час пилової бурі 26-27 січня 2014 року (2015)
Десятник К. О. - Екологічні аспекти застосування кальцієвмісних меліорантів різного походження на чорноземі опідзоленому важко суглинковому (2015)
Рокитянський А. Б. - Перебудова мікробного ценозу чорнозему опідзоленого під впливом гербіцидів різного класу небезпечності (2015)
Бородин А. Л. - Связность и крошение глыб пахотных почв (2015)
Поляшенко Н. В. - Порівняння гранулометричного та мікроагрегатного складу чорнозему звичайного на вододілі та на схилі (2015)
Леневич О. І. - Водопроникність бурих лісових ґрунтів на туристичному маршруті (НПП "Сколівські бескиди", Українські Карпати) (2015)
Огородня А. І. - Особливості акумуляції-дисипації основних елементів живлення в чорноземі опідзоленому важкосуглинковому під впливом фітомеліорантів (2015)
Абрамов Д. А. - Ідентифікація вторинного осолонцювання грунтів за допомогою багатоспектральних супутникових зображень (2015)
Ткач С. М. - Роль кишкової мікробіоти у розвитку ожиріння та інсулінорезистентності, Тимошенко О. С., Дорофеєва А. А. (2016)
Ларін О. С. - Інтраопераційна ідентифікація зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва, Паламарчук В. О., Войтенко В. В. (2016)
Черенько С. М. - Cкладнощі періопераційної топічної діагностики первинного гіперпаратиреозу при мультигляндулярному ураженні прищитоподібних залоз та їх інтратиреоїдному розташуванні, Бандура Г. В. (2016)
Зелінська Н. Б. - Стан тиреоїдної функції у дівчат із синдромом Шерешевського-Тернера з різним каріотипом, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В., Погадаєва Н. Л. (2016)
Паньків І. В. - Стан кісткової тканини за синдрому тиреотоксикозу (2016)
Дідушко О. М. - Вплив ожиріння на функцію нирок у хворих на гіпотиреоз (2016)
Зябліцев С. В. - Визначення ролі поліморфізму sp1 (rs1800012) гена col1a1 при постменопаузному остеопорозі, Ларін О. С., Зябліцев Д. С., Чернобривцев П. А. (2016)
Паламар О. І. - Пролактиноми: чи можлива хірургічна гормональна ремісія?, Гук А. П., Аксьонов Р. В., Оконський Д. І. (2016)
Ткач С. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: поширеність, природний перебіг, сучасні підходи до діагностики та лікування, Чеверда Т. Л. (2016)
Катцнельсон Лоренс - Акромегалія: настанови з клінічної практики ендокринологічного товариства, Лосмол Едвард Р., Мелмед Шломо, Моліч Марк Е., Гассан Мохаммад Мурад, Утц Андреа, Васс Джон А.Х. (2016)
Черенько С. М. - Огляд нових (2015) клінічних рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації (АТА) щодо ведення дорослих пацієнтів з тиреоїдними вузлами та диференційованим раком щитовидної залози (2016)
Ткач С. М. - Ендокринологічний практикум. Безсимптомне підвищення трансаміназ у пацієнта з ожирінням (2016)
Полонська С. Г. - Неврологічні маніфестації ендокринної патології, Ткач С. М. (2016)
Семенюк Л. М. - Генетичні фактори розвитку оваріальної гіперандрогенії у жінок, Яроцький М. Є. (2016)
Ларін О. С. - Модифікація кишкової мікробіоти і фекальна трансплантація як перспективні методи лікування ожиріння, інсулінорезистентності і цукрового діабету 2 типу, Ткач С. М., Тимошенко А. С., Кузенко Ю. Г. (2016)
Свиридов М. В. - Оцінка ефективності VAC-терапії на підготовчому етапі пластичного закриття ран у хворих на синдром діабетичної стопи, Голодніков А. Є. (2016)
Зелінська Н. Б. - Особливості лікування дітей із синдромом Шерешевського-Тернера препаратами рекомбінантного гормону росту, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В. (2016)
Тарасенко С. О. - Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: впровадження збалансованої (мультимодальної) аналгезії (2016)
Зябліцев С. В. - Зв’язок поліморфних варіантів гена рецептора лептину з розвитком цукрового діабету 2 типу та ожиріння, Ларін О. С., Чернобривцев П. А., Зябліцева М. В., Юзвенко Т. Ю. (2016)
Кирилюк М. Л. - Стан гормональної функції кісткової тканини в постменопаузі за цукрового діабету 2 типу, Атанова Я. О. (2016)
Зябліцев С. В. - Роль порушень у системі протеолізу в розвитку діабетичної ретинопатії, Коробова А. В., Петренко О. В., Сердюк В. Н., Могилевський С. Ю. (2016)
Кунатовський М. В. - Передопераційна медикаментозна підготовка α-адреноблокаторами як невід’ємна складова периопераційного анестезіологічного менеджменту лапароскопічних адреналектомій при феохромоцитомі (2016)
Черенько С. М. - Адренокортикотропін-незалежна макронодулярна гіперплазія надниркових залоз: перший клінічний досвід в Україні, Третяк О. Е., Товкай О. А. (2016)
Дайджест наукових публікацій (2016)
Крамарьов С. О. - Проблемні питання диференційної діагностики жовтяниць у дітей. Випадки з практики (клінічна лекція), Палатна Л. О., Шпак І. В., Прочук Л. Б., Виговська О. В., Большакова Л. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Досвід проведення дегельмінтизації у дітей, Тодика Ю. І., Зелена Н. А., Степанищенко О. Ю. (2016)
Ротар Д. В. - Спектр протимікробних властивостей настоянок лікарських рослин, Патрабой В. В., Герасим’юк І. Г. (2016)
Белан Ю. Б. - Инфекция мочевой системы у детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, Морозова Т. А. (2016)
Савустьяненко А. В. - Механизмы действия пробиотиков на основе Bacillus subtilis (2016)
Дуда О. К. - Хвороба, спричинена вірусом Зіка: сучасні клініко-епідеміологічні особливості, Коцюбайло Л. П., Бойко В. О., Окружнов М. В., Сухов Ю. О., Голуб А. П. (2016)
Борак В. П. - До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення, Романюк Л. Б., Кравець Н. Я., Борак В. Т. (2016)
Крамарев С. А. - Особенности течения болезни Лайма у детей, Закордонец Л. В., Литвиненко Н. Г., Чемеркина Н. В., Головач Е. В., Савина Е. В., Шереметьева А. А., Роголева Е. Д., Литвиненко Н. Г. (2016)
Ершова И. Б. - Инфекция, вызванная вирусом Зика, Осипова Т. Ф. (2016)
Супотницкий М. В. - Неугодная иммунология (2016)
Волянська Л. А. - Епідемічні реалії кору на Тернопільщині (2016)
Прус Н. С. - Антропогенне вірусне навантаження на джерела водокористування м. Кривого Рогу, Черняєва Т. А., Бобра Д. І. (2016)
Аракельян Р. С. - Современная ситуация по малярии в Астраханской области, Галимзянов Х. М., Карпенко С. Ф., Ковтунов А. И., Шендо Г. Л., Курбангалиева А. Р., Аракельян А. С., Иванова Е. С., Калашникова Т. Д., Соколова Я. О. (2016)
Сорохан В. Д. - Оптимізація навчального процесу i клінічної курації профільних хворих іноземними студентами на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", Сидорчук А. С. (2016)
Шостакович-Корецкая Л. Р. - Страницы истории: к 100-летнему юбилею Днепропетровской медицинской академии и истокам основания кафедры инфекционных болезней, Шевченко-Макаренко О. П., Якунина О. М. (2016)
Мочалова А. А. - Топ самых опасных пищевых паразитов, Ершова И. Б., Лохматова И. А. (2016)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику", 24 березня 2016 р., м. Київ, Україна (2016)
Задирака Д. А. - Стан прооксидантно-антиоксидантної регуляції у хворих на серозні менінгіти, Рябоконь О. В., Фурик О. О., Гостіщева О. І., Фірюліна О. М. (2016)
Іванова Л. А. - Клініко-сонографічні показники як діагностичні критерії інфекційного мононуклеозу в дітей, Гарас М. Н., Андрійчук Т. Р. (2016)
Каличевская М. В. - Особенности иммунного ответа на инфекцию Helicobacter pylori у детей с бронхиальной астмой (2016)
Машко О. П. - Взаємозв’язки імунологічних та клініко-морфологічних показників у хворих на хронічний гепатит С залежно від наявності змішаної кріоглобулінемії, Рябоконь О. В., Онищенко Т. Є., Фурик О. О. (2016)
Сорокман Т. В. - Особливості ураження печінки при інфекційному мононуклеозі в дітей, Парфьонова І. В., Зимагорова Н. О. (2016)
Усачева Е. В. - Инвагинация кишечника у детей в практике педиатра-инфекциониста, Силина Е. А., Пахольчук Т. Н., Конакова О. В. (2016)
Фурик О. О. - Клінічне спостереження вдалого лікування фульмінантної форми гострого гепатиту В, Рябоконь О. В., Музика Д. П., Сиволап В. К., Оніщенко Т. Є., Бондарєва В. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Аровіна М. - Перспективи застосування Mobile Apps на регіональному інформаційному ринку України (2016)
Белопольський М. - Особливості дослідження ефективності діяльності підприємства, Чигарьов Д. (2016)
Богачов С. - Забезпечення гармонізації фінансового та податкового обліку прибутку корпорацій: теоретико-методологічний аспект (2016)
Дмитриченко Л. - Економічні системи: методологія наукового пізнання і критерії класифікації (2016)
Кленін О. - Вирішення проблемних ситуацій у стратегічному консалтингу (2016)
Мальцева І. - Інформаційна підтримка маркетингу на підприємстві харчової промисловості (2016)
Сапицька І. - Реструктуризація шахт: технологічні та економічні аспекти (2016)
Шерстюкова К. - Перерозподіл природно-ресурсної ренти з метою добробуту суспільства: досвід штату Аляска (2016)
Гайко Г. - "Вугільна лихоманка" і промисловий розвиток Донецького басейну: витоки, події, творці, Білецький В. (2016)
Сергійчук В. - Доля українських куркулів: депортації, втрати, спроби повернення на батьківщину (2016)
Вербова Р. - Персоналістські ідеї у творчості Василя Стуса (2016)
Воронова Н. - Музично-антропологічні виміри естетичної емоції, Кузьменко В. (2016)
Грицишин В. - Гносеологія православної теології доби постмодерну (2016)
Загурська С. - Соціальний зміст гендерних стереотипів владного впливу (2016)
Карпенко О. - Ваґнерівський дискурс сучасної філософії: Ален Бадью vs Філіп Лаку-Лабарт (2016)
Райхерт К. - Гіпотеза мови мислення Дж. Фодора й епістемічна логіка (2016)
Стовпець О. - Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс (2016)
Стругацький В. - Агресорний технологічний вплив на масову свідомість на тлі східноукраїнського конфлікту. Підготовка ґрунту й перші міфи (2016)
Філяніна Н. - Концепція визвольної освіти Пауло Фрейре та екоосвіта (2016)
Шевченко М. - Феномен ідеологічної роботи в Збройних силах: соціально-філософський аналіз (2016)
Шкіль С. - Розвиток наративного світу російського православ'я в кінці 2015 - на початку 2016 року (2016)
Title, Content (2016)
El-Bakry M. Y. - The Application of the GA-BP Neural Network Algorithm in the High-Energy Physics, El-Dahshan E. A., Radi A., Tantawy M., Moussa M. A. (2016)
Богорош А. Т. - Влияние механических микродефектов на локальную поляризацию в приборах на основе сегнетоэлектриков, Воронов С. А., Мазанко В. Ф., Шматко И. О., Шматко О. А., Шайко-Шайковский А. Г. (2016)
Деревянко С. И. - Влияние добавок третьего элемента в сплав Cu-Ti на энергию сегрегации примеси в ходе ячеистого распада твёрдого раствора, Кузняк А. К., Ляшенко Ю. А., Шматко И. О., Шматко О. А. (2016)
Рудычев В. Г. - Формирование тормозного излучения в методе дуальных энергий для радиографии несанкционированных вложений, Гирка И. А., Рудычев Д. В., Рудычев Е. В. (2016)
Кутний Д. В. - Использование некогерентного рассеяния для учета матричных эффектов при рентгенофлуоресцентном определении содержаний Ti, Mn, Fe и U в урановых рудах, Медведев А. В., Ванжа С. А. (2016)
Філоненко Н. Ю. - Вплив карбону на фізичні та структурні властивості монобориду FеB, Галдіна О. М. (2016)
Malykhin D. G. - X-ray Diffraction on the Edge-Dislocation Neighborhood: Finite-Differential Approach (2016)
Баранник Е. А. - Влияние динамического изменения функции чувствительности ультразвуковой системы на спектры сигналов доплеровского отклика, Матченко А. С. (2016)
Якименко И. И. - Детектирование радона-222 с использованием бета-активных продуктов распада, Стервоедов Н. Г., Щусь А. Ф., Онищенко Г. М. (2016)
Юрій Анатолійович Бережной (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Романюк С. - Варшавська україністика: камо грядеши? (2012)
Берегсасі А. - Викладати як іноземну? Проблеми викладання української мови в школах з угорською мовою навчання, Черничко С. (2012)
Кочан І. - Становлення і розвиток методики викладання української мови як іноземної (2012)
Бабич Н. - Правильність писемного мовлення в умовах комп'ютерного буму (2012)
Чистякова А. - Про навчання іноземних учнів мови у ВНЗ України (2012)
Палінська О. - Особистість викладача й ефективність занять з української мови як іноземної (2012)
Гимер Н. - Методи та способи організації навчального курсу української мови як іноземної у вищому юридичному навчальному закладі (2012)
Станкевич Н. - Навчання практичного письма в курсі української мови як іноземної (2012)
Дуганджич А. - Елементи гри на уроках української мови в початкових класах, Павлешен Д. (2012)
Дерба С. - Вивчення української мови як іноземної на основі аудіовізуального методу (2012)
Юзвяк І. - Мультфільми на уроках з української мови як іноземної (2012)
Луньо П. - Фонетичний матеріал української мови у підручниках для іноземців (2012)
Процик І. - Вивчення релігійної лексики на заняттях з української мови як чужої (2012)
Тимошик Г. - Лексика бджільництва у лінгводидактичному аспекті (на матеріалі номена "мед”) (2012)
Яремчук С. - Вивчення латинізмів на заняттях з української мови як іноземної (2012)
Бойко Г. - Емоційно забарвлена лексика в малій прозі Івана Франка на заняттях з української мови як іноземної (2012)
Василько З. - Назви міжнародних організацій в курсі української мови як іноземної, Фітак І. (2012)
Туркевич О. - Терміносистема методики викладання української мови як іноземної: аналіз синонімних відношень (2012)
Жангазінова Р. - Деякі аспекти вивчення української мовознавчої термінології в чужомовній аудиторії (2012)
Мацюк З. - Лінгводидактичні особливості вивчення прислівника в курсі української мови як іноземної (2012)
Середницька А. - Ідеографічний аспект представлення лексико-семантичного поля дієслів переміщення в курсі вивчення української мови як іноземної (2012)
Дзеньдзюра Н. - Словотвірні гнізда в курсі української мови як іноземної (2012)
Цісар Н. - Читабельність текстів у курсі української мови як іноземної (2012)
М’ягкота І. - Українська народна (кумулятивна) казка як навчальний матеріал у чужомовній аудиторії (2012)
Качала О. - Текст за спеціальністю – засіб навчання української мови як іноземної у технічному виші (2012)
Антонів О. - Українська народна казка як ефективний матеріал для навчання говоріння в іншомовній аудиторії, Фецко І. (2012)
Біловус Г. - Фразеологічні інтертекстеми Т. Шевченка у процесі вивчення української мови як іноземної (на матеріалі перекладів повістей Т.Шевченка) (2012)
Добрусинець Д. - Найменування свійських птахів: лінгвокраїнознавчий аспект (2012)
Хібеба Н. - Лінгвокраїнознавчий аспект вивчення історичних антропонімів у чужомовній аудиторії (2012)
Антонів О. - Репрезентативність української літератури в лінгвокраїнознавчому аспекті (на матеріалі історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай”), Фарина Н. (2012)
Якимович-Чапран Д. - Лінгвокультурні конотації демономена "біс” (на матеріалі української фраземіки та паремій) (2012)
Скаб М. - Крок до міжкультурного спілкування: українська мова для російськомовних слухачів (роздуми про підручник Г. М. Лісної "Украинский язык для стран СНГ”), Кузь Г. (2012)
Соколова С. - Новий підручник "Ukrajinský jazyk pre slovákov.Українська мова для словаків” (2012)
Космеда Т. - Форум україністів у Познані (2012)
Антонів О. - Навчально-методична практика студентів Львівського університету за кордоном (2012)
Резнікова Н. В. - Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації, Іващенко О. А. (2016)
Косова Т. Д. - Валютний курс як індикатор структурного розвитку національної економіки, Стеблянко І. О. (2016)
Погріщук Б. В. - Потенційні фактори активізації біоекономічного розвитку в контексті реформування національної економіки (2016)
Хорішко К. С. - Фінансово-економічні перетворення системи управління розвитком інвестиційної привабливості підприємств (2016)
Cлободянюк О. В. - Інституціональна модель страхового ринку України (2016)
Кулінська А. В. - Бюджетна безпека як умова досягнення національних соціально-економічних інтересів (2016)
Юринець З. В. - Інноваційний потенціал і державна інноваційна політика в системі підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Ковешніков В. С. - Інноваційні види туризму, Ліфіренко О. С., Стукальська Н. М. (2016)
Ромашова Я. В. - Криза на різних стадіях життєвого циклу підприємства: причини та напрями реагування (2016)
Струнін В. В. - Трансформація методів управління в логістичній системі, Бєлікова Ю. В. (2016)
Шереметинська О. В. - Аналіз конкурентоспроможності продукції провідних українських підприємств на ринку пива, Азізян А. В. (2016)
Валявська Н. О. - Організаційно-економічний механізм розвитку річкових портів України (2016)
Ярош С. В. - Енергетичне обстеження ку "центральна районна лікарня" житомирської районної ради та його ефективність (2016)
Гавриляк Т. С. - Оптимізація джерел та механізмів формування інвестиційних ресурсів страховиків (2016)
Дзюбак К. М. - Стратегія підвищення вартості земельного капіталу (2016)
Ситник О. В. - Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств машинобудування в місті києві та київській області (2016)
Грищенко І. М. - Поліаспектність сутності лідерства в органах місцевого самоврядування (2016)
Качний О. С. - Використання потенційних ресурсних можливостей регіонів у державній системі України (2016)
Сіцінська М. В. - Науково-теоретичні та правові основи розробки проекту національної стратегії протидії нелегальній міграції, Відлер О. М. (2016)
Пугач А. М. - Концептуальні положення удосконалення регіональної політики у напрямі підвищення результативності використання аграрного ресурсного потенціалу України (2016)
Дмитрієв Ю. В. - Причини виникнення корупційних ризиків у системі державного управління (2016)
Сухара І. В. - Професійна мобільність як складова професійної компетентності державних службовців в екологічній сфері України (2016)
Кожевников А. Ю. - Регулювання нафтогазового комплексу в Україні (2016)
Мещеряков В. В. - Формування моделі взаємодії органів публічної влади, громадськості та приватного сектора у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури в регіонах (2016)
Рашковський О. А. - Особливості регулювання девелопментської діяльності в Україні (2016)
Титул, зміст (2016)
Сташенко М. О. - Науково-методичне забезпечення формування професійної культури керівника навчального закладу (2016)
Бенеда Т. І. - Корпоративна культура як передумова забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу (2016)
Білошицький С. В. - Сучасні тенденції стану громадської думки представників освітянського середовища України (За матеріалами соціологічних досліджень) (2016)
Вознюк В. С. - Позитивний імідж навчального закладу й управлінська культура його керівника (2016)
Гуменюк В. В. - Професійна культура керівника як фактор формування іміджу навчального закладу (Тези) (2016)
Ковальська О. П. - Організаційна культура як об’єднувальний елемент внутрішнього середовища навчального закладу (Тези) (2016)
Коржик С. А. - Методичний консалтинг як засіб професійного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів (Тези) (2016)
Корнейко А. О. - Моніторингова компетенція керівника навчального закладу як складова його професійної компетентності (2016)
Лук’янчук Г. Я. - Шляхи розвитку управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Мігунова І. А. - Внутрішній контроль: сучасний підхід. Підвищення якості управління навчальним закладом засобами інтернет-технологій (2016)
Наумчук І. А. - Формування професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в умовах адаптивного управління (Тези) (2016)
Остапйовський І. Є. - Взаємозумовленість та взаємозв’язок функцій управління, Остапйовська Т. П. (2016)
Панчишин В. Г. - Економічна освіта як важливий елемент шкільної соціалізації (2016)
Пістрюга Л. В. - Формування особистісно-професійного іміджу педагога засобами самопрезентації в умовах методичної роботи школи (2016)
Турчик І. В. - Роль професійної позиції сучасного керівника закладу освіти в процесі управлінської діяльності (2016)
Луцюк А. М. - Педагогічні ідеї у творчості Івана Франка (2016)
Хомич О. С. - Аналіз результатів ЗНО як складова системи моніторингу якості освіти (2016)
Байло Л. В. - Кобзар крокує разом із нами (Сценарій виховного заходу для учнів 5-6 класів), Ковальчук Н. Я. (2016)
Свинчук А. В. - Розгортання Руху опору в Україні в роки Другої світової війни (Конспект уроку, 11 клас) (2016)
Бас М. П. - Селянська реформа 1861 року в Наддніпрянській Україні (Конспект уроку, 9 клас) (2016)
Хозей О. М. - Християнська надія у малій прозі Віктора Гребенюка (Конспекти уроків, 11 клас), Корпач О. М. (2016)
Дем’янюк О. Й. - Волинська губернія під час Першої світової війни: вивчаючи історію рідного краю (2016)
Мурашкіна Ю. Д. - Дезадаптація як соціально-психологічний феномен (2016)
Голян В. А. - Інвестиції у сферу водокористування: інституціональне забезпечення та секторальні пріоритети, Андрощук І. І. (2016)
Георгіаді Н. Г. - Торгівля волатильністю вітчизняних інвестиційних інструментів: проблеми і перспективи (2016)
Ляшенко О. І. - Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів сша, Крицун К. І. (2016)
Могилова М. М. - Удосконалення оцінки основних засобів сільськогосподарського призначення при діагностиці інвестиційної привабливості та кредитоспроможності аграрних підприємств (2016)
Горобець Н. М. - Вплив факторів на формування маркетингової стратегії птахівничого підприємства (2016)
Скіцько В. І. - Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього (2016)
Харабара В. М. - Проблеми розвитку споживчого кредитування України (2016)
Хаянок Т. М. - Теоретичні аспекти соціальної оцінки кадрового потенціалу аграрного підприємства (2016)
Аскеров Рашад Элвиз оглы - Диверсификация экономики и экспорта в азербайджане (2016)
Пономарьов Д. Е. - Капітал підприємства: сутність та аналіз формування і використання (2016)
Дадико Г. Д. - Маркетингові інновації як актуальний напрям розвитку страхового ринку України в сучасних умовах (2016)
Кудрявець Є. В. - Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої взаємодії з україною (2016)
Жваненко С. А. - Курортно-рекреаційна сфера як чинник економічного зростання національної економіки (2016)
Кудрявська Н. В. - Теоретико-методичні засади діяльності страхових посередників (2016)
Смирнова Н. В. - Новітній підхід до оцінки ефективності організаційно-економічного забезпечення трансферу технологій на металургійних підприємствах (2016)
Сімак С. В. - Особливості методології дослідження державного управління публічно-приватним партнерством на сучасному етапі розвитку України (2016)
Грищенко І. М. - Причини виникнення лідерського середовища в системі місцевого самоврядування (2016)
Криштоф Н. С. - Модернізація податкової системи в умовах європейської інтеграції та структурних зрушень, Дороніна І. І. (2016)
Рашковський О. А. - Девелопмент як принципово нова концепція організації інвестиційного процесу (2016)
Маркова В. - Перспективи розвитку книжкової комунікації (2016)
Мар’їна О. - Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі (2016)
Ржеуський А. - Використання хмарних технологій у бібліотеках (2016)
Малиновський О. - Мультимедійні технології в бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами (2016)
Веретеннікова Н. - Інформаційно-бібліотечне забезпечення проведення наукових досліджень віртуальними колективами (2016)
Рудий Г. - Київська газетна періодика за денікінського окупаційного режиму (2016)
Міщук С. - Житомирська публічна бібліотека: заснування та історія становлення (за матеріалами часопису "Волынские губернские ведомости"), Приймак І. (2016)
Ковпак В. - Бібліотечний ресурс як інформаційно-акумуляційний сегмент медійного дискурсу української еміграції (2016)
Кізян О. - Бібліографічний покажчик з художньої шевченкіани (Рец. на книгу: Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в художніх і художньо-документальних творах : бібліогр. покажч. 1861–2013 рр. / уклад. і вступ. ст. О. М. Куцевол ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Балюк І. П., 2014. – 348 с.) (2016)
Щорічний семінар Європейської групи RDA (2016)
Білий В. Я. - Розвиток системи лікувально-евакуаційних заходів як основи медичного забезпечення військ в особливий період, Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Мельник І. П. (2016)
Шафранський В. В. - Психічне здоров’я населення України: стан, проблеми та шляхи вирішення, Дудник С. В. (2016)
Толстанов О. К. - Регіональні особливості захворюваності на злоякісні новоутворення передміхурової залози в Житомирській області, Дідик І. В. (2016)
Лобас М. В. - Характеристика захворюваності дорослого cільського населення Черкаської області (2016)
Гребняк М. П. - Концептуальна модель профілактики несприятливого впливу атмосферних забруднень на здоров’я населення, Федорченко Р. А. (2016)
Сіліна Т. М. - Вплив медико-соціальних факторів на репродуктивне здоров’я дівчаток-підлітків, Бухановська Т. М., Паламарчук Д. В. (2016)
Чернявський В. В. - Распространенность заболеваний пародонта у работников ОАО "Запорожсталь" (2016)
Клітинська О. В. - Ранжування уражень карієсом зубів у дітей при ретроспективному аналізі первинної медичної документації, Васько А. А. (2016)
Клітинська О. В. - Особливості знеболювання в підлітків при проведенні амбулаторних стоматологічних втручань, Лайош Н. В. (2016)
Мухіна Я. О. - Моніторинг біохімічних показників ротової рідини в дітей 6–7 років при проведенні профілактичних заходів (2016)
Парій В. Д. - Основні підходи до визначення лікарні інтенсивного лікування при створенні госпітального округу, Грищук С. М., Борис В. М. (2016)
Дуфинець В. А. - Оцінка пацієнтами приватного офтальмологічного закладу якості медичної допомоги, Грузєва Т. С. (2016)
Борисова І. В. - Стимулювання медико-гігієнічної активності молоді – важливий напрямок поліпшення стоматологічного здоров’я (2016)
Слабкий Г. О. - Аналіз епідеміологічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області, Білак–Лук’янчук В. Й. (2016)
Миронюк І. С. - Оптимізована система епіднагляду за ВІЛ-інфекцією в середовищі трудових мігрантів та їх близького оточення (2016)
Ярош В. О. - Взаємозв’язок між рівнем мозкового натрійуретичного пропептиду та морфофункціональним станом серця у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (2016)
Якубовська І. А. - Вплив персоніфікованого харчування на вміст ліпідів у крові хворих з ураженнями жовчного міхура на фоні ожиріння з урахуванням компонентного складу тіла (2016)
Ціборовський О. М. - Київська єврейська лікарня як зразок закладу громадської медицини, Сорока В. М. (2016)
Ціборовський О. М. - Олександрівська лікарня–головна лікарня міста Києва у ХІХ столітті (до 140-річчя лікарні), Сорока В. М. (2016)
Бабич Н. - Мислення – мовлення – пам'ять як першооснова вивчення рідної та іноземної мов (2013)
Мельничук Т. - Лінгвістичні аспекти Закону України "Про засади державної мовної політики” (2013)
Палінська О. - Що ми вивчаємо, коли вивчаємо мову? (2013)
Романюк С. - Сертифікаційний іспит з української мови на рівні В2: зміна зразка (2013)
Тишковець М. - Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ (2013)
Юзвікевич П. - Роль сучасних технологій в університетському навчанні (2013)
Шадріна Т. - Інтеграція самостійної роботи у практичне заняття з української мови як іноземної в непрофільному ВНЗ, Звягіна Г. (2013)
Гимер Н. - Візуалізація знань як метод інтенсифікації навчання іноземців української мови (2013)
Черничко С. - Вивчення української мови у школах з угорською мовою навчання, Барань Є. (2013)
Маргітич К. - Пізнавальні завдання для поглибленого вивчення державної мови в угорськомовних школах Закарпаття (2013)
Хранюк А. - Лексеми борщ, вареники, городина у практичному навчанні української мови як іноземної (2013)
Процик І. - Прийоми семантизації нової лексики в курсі української мови як іноземної (на матеріалі назв кольорів), Бурковська О. (2013)
Бойко Г. - Ономастика Європи, Азіїї та Африки на заняттях з української мови як іноземної (2013)
Яремчук С. - Вивчення синонімії на заняттях з української мови як іноземної (2013)
Кузь Г. - До проблеми формування фразеологічного мінімуму (2013)
Туркевич О. - Терміни компетенція і компетентність в українській лінгводидактиці (2013)
Луньо П. - Термінологія конституційного права в курсі української мови як іноземної (2013)
Василяйко І. - Використання інтерактивних технологій під час вивчення української мови як іноземної (на матеріалі термінології кіномистецтва) (2013)
Василієвич Д. - Орфографічні помилки сербських студентів на початковому етапі вивчення української мови як іноземної (2013)
Соколова С. - Формування граматичної компетенції з української мови як іноземної: теоретичні основи й апперцепція студентами (2013)
Мацюк З. - Видові форми дієслів як об’єкт вивчення в курсі української мови як іноземної (2013)
Юзвяк І. - Вивчення дієслів руху на заняттях з української мови як іноземної: практичні аспекти (2013)
Станкевич Н. - Види читання в курсі української мови як іноземної (2013)
Швець Г. - Текстова категорія інформативності у лінгводидактичному аспекті (2013)
Антонів О - Історичний роман Ліни Костенко "Маруся Чурай” як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії, Фарина Н. (2013)
Ценюх О. - Публіцистичний текст у курсі української мови як іноземної : проблеми рецепції (2013)
Фецко І. - Українська казка як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії (2013)
Ісаєнко А. - Аналіз україномовних креолізованих текстів реклами в іншомовній аудиторії (2013)
Маковська В. - Роль субтитрів у формальних і неформальних навчальних контекстах (2013)
Антонів О. - Телефонна розмова як навчальний матеріал для вивчення діалогічного мовлення в іншомовній аудиторії, Смерека А. (2013)
Рисіч Ю. - Типові помилки в польсько-українському перекладі офіційних документів і методичні шляхи їх усунення (2013)
Труба Г. - До питання про взаємодію категорії становості та аспектуальності (2013)
Редьква М. - Лінгвокраїнознавчий аспект у курсі української мови як іноземної: реалізація в умовах мовного середовища та іншомовному просторі (2013)
Добрусинець Д. - Назви народних духових інструментів: лінгвокраїнознавчі студії (2013)
Самусенко О. - Проблемні методи навчання в лінгвокраїнознавчому курсі української мови для студентів-іноземців (2013)
Кудрейко І. - Формування мовленнєвої компетенції іноземних студентів підготовчого факультету: краєзнавчий аспект, Новикова Ю. (2013)
Качала О. - Елементи країнознавства у викладанні української мови як іноземної (2013)
Кочан І - Лінгвометодичні основи укладання підручників з української мови як іноземної, Мацюк З. (2013)
Космеда Т. - Новий посібник з фразеології української мови для іноземних студентів: концептуальні засади, Осіпова Т. (2013)
Лебович В. - Історія створення підручника української мови для початківців в Угорщині (2013)
Шевченко М. - Лінгводидактичні основи створення навчального посібника з української мови як іноземної (професійний рівень С1) (2013)
Скиба Н. - Українська мова за професійним спрямуванням (лінгвометодичні розробки навчального посібника для студентів-психологів) (2013)
Архангельська А. - Українська мова : посібник із розвитку мовлення, Левченко О. (2013)
Прихода Я. - Новий навчальний комплект для польських студентів (2013)
Швед І. - Новий підручник української мови для словацьких студентів (2013)
Шмігер Т. - Підручник української мови для англомовних з 1950-х рр., Джарбо Л. (2013)
Процик І. - Docendo discimus або навчальна практика студентів-україністів Франкового університету у Вроцлавському університеті (2013)
Резнікова Н. В. - Інтеграційні прояви неозалежності: ризики регіональної взаємозалежності в контексті протиріч глобалізації, Іващенко О. А. (2016)
Голян В. А. - Інвестиції в економіку України: особливості сфери природокористування (2016)
Грабчук О. М. - Теоретичні обмеження в управлінні страховим портфелем (2016)
Кицкай Л. І. - Самомаркетинг як інструмент успішного працевлаштування та формування іміджу працівника (2016)
Марценюк Л. В. - Методика проведення досліджень при вирішенні проблем розвитку туристичних компаній, що використовують залізничні перевезення (2016)
Томарева-Патлахова В. В. - Пріоритетні напрями регулювання соціально-економічного розвитку України та її регіонів (2016)
Берідзе Т. М. - Особливості моніторингу економічного стану підприємств гірничорудного комплексу (2016)
Рибачук Н. В. - Підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності в історичному контексті, Лю Ліцзянь, Журко Т. О. (2016)
Дем'ян Я. Ю. - Проблеми та ризики формування інвестиційного середовища в аграрному секторі (2016)
Магута О. В. - Розвиток вищої освіти та економічна динаміка в Україні (2016)
Кириченко С. О. - Обгрунтування визначення показників для оцінки розвитку соціальної інфраструктури регіонів (2016)
Гангал Л. С. - Концептуальні засади облікового забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств на основі екологічних показників (2016)
Дігтяренко С. М. - Тенденції розвитку перестрахування в Україні (2016)
Ткач В. В. - Реабілітація української економіки шляхом використання іноземних кредитів на прикладі греції та польщі, Сокотенюк С. М. (2016)
Марушевський Г. Б. - Інтеграція екологічної політики в транспортну політику в єс та Україні (2016)
Мітал О. Г. - Вплив державної антикризової політики на інвестиційну поведінку населення в кризових умовах (2016)
Банчук М. В. - Здоров'я населення і фактори ризику, що на нього впливають, як об'єкт управління, Дзюба О. М. (2016)
Грищенко І. М. - Аналіз висвітлення проблематики лідерства в дослідженнях вітчизняних вчених (2016)
Квеліашвілі І. М. - Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи: зарубіжний досвід (2016)
Рашковська О. В. - Стан комунікативної взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної влади в Україні (2016)
Безкоровайна У. Ю. - Система державного управління медсестринства в Україні (2016)
Бородин А. Д. - Особливості оцінки ефективності державного управління соціально-культурною сферою (2016)
Дзюндзюк Б. В. - Механізм взаємодії органів влади з громадянами в умовах віртуалізації суспільних відносин (2016)
Глущенко К. С. - Теоретико-методологічні підходи до понятійно-категоріального апарату іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством (2016)
Лещенко В. В. - Організація системи банківського нагляду: структура, моделі, проблеми регулювання (2016)
Акімов О. І. - Визначення оптимальної періодичності технічного обслуговування за умови мінімальної вартості, Акімова Ю. О. (2016)
Панченко С. В. - Удосконалення технології і умов перевезення багажу та поштових відправлень залізницею, Лаврухін О. В., Котенко А. М., Каграманян А. О., Шевченко В. І., Пархоменко О. О. (2016)
Емельянова И. А. - Анализ движения частиц сухой строительной смеси в свободном рабочем пространстве смесителей после схода с лопаток их рабочих органов, Ковревский А. П., Блажко В. В. (2016)
Журавлев А. Ю. - Оценка асимметрии рельсовой линии иформационных частот тонального спектра (2016)
Емельянова И. А. - Беспоршневые универсальные бетононасосы нового конструктивного решения с гидравлическим приводом для условий строительной площадки, Чайка Д. О. (2016)
Щербина О. С. - Дисперсно-армированный керамзитобетон на механоактивированном портландцементе, Барабаш И. В., Ксёншкевич Л. Н. (2016)
Лобяк А. В. - Оценка сейсмостойкости мостового крана повышенной грузоподъемности с учетом вариаций динамических параметров, Зайцев Ю. И. (2016)
Казимагомедов И. Э. - Влияние микронаполнителей на усадочные деформации растворов для наливных полов, Шептун С. Ю. (2016)
Карпюк В. М. - Оцінка несучої здатності похилих перерізів нерозрізних залізобетонних елементів, Крантовська О. М., Коцюрубенко О. М. (2016)
Лапко А. О. - Спосіб визначення чисельності обслуговуючого персоналу в умовах обмеження кількості та зайнятості (2016)
Бойнік А. Б. - Дослідження тепловізійного контролю станційних пристроїв залізничної автоматики, Сільник М. Я. (2016)
Пустовойтова О. М. - Тривала міцність з'єднань бетонів при дії статичних навантажень, Камчатна С. М., Псурцева Н. О., Литвинова Г. М. (2016)
Візняк Р. І. - Особливості визначення експлуатаційних навантажень кузова напіввагона та шляхи удосконалення його конструкції з метою забезпечення міцності і збереження, Чепурченко І. В., Яценко А. О. (2016)
Волков О. В. - Вплив постійного магнітного поля на процес зчеплення між колесом та рейкою (2016)
Сафонюк І. Ю. - Вплив вмісту води у гідравлічній оливі на знос деталей тертя засобів транспорту (2016)
Тулей Ю. Л. - Аналіз формування жорсткостей проміжних скріплень типів Д-2, Д-4, КППД-2 та СКД-65 (2016)
Мороз В. І. - Розрахункове визначення кінематичних характеристик елементів конструкції технічних засобів транспорту методом перетворення координат, Братченко О. В., Громов В. І. (2016)
Панченко С. В. - Математична модель руху контейнерних поїздів напрямку Україна – Китай на принципах глобальної логістики, Лаврухін О. В., Котенко А. М., Каграманян А. О., Шевченко В. І. (2016)
Бубнов В. М. - Особливості технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів з підвищеними показниками надійності, Мурадян Л. А., Манкевич М. Б., Шапошник В. Ю. (2016)
Вандоловский А. Г. - Міцнісні властивості особливо дрібнозернистого бетону на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів в якості заповнювача, Чайка В. М. (2016)
Пічугін С. Ф. - Імовірність теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодно формованих елементів за критерієм зниження локальних значень температур, Семко В. О. (2016)
Санько Я. В. - Визначення моделі довжини черги перед перехрестям (2016)
Іванов І. Є. - Визначення впливу коефіцієнта динамічного заповнення салонів транспортних засобів у місті на показники кількості пасажиромісць (2016)
Николаев А. П. - Совершенствование методов контроля свойств материалов цементного производства, Кондращенко Е. В., Здоров А. И., Кузнецова М. М. (2016)
Богаевский А. Б. - Зависимость показателей регулирования по частоте вращения мощного дизель-генератора от числа зубьев в измерительной шестерне, Осичев А. В. (2016)
Гибаленко А. Н. - Расчетно-экспериментальныая оценка характеристики живучести металлоконструкций путепровода, Коваленко А. С., Трофимчук Т. С. (2016)
Геворкян Е. С. - Метод електроконсолідації (елетроспікання) як високоефективний метод для компактування нанопорошків з метою от римання композитних матеріалів інструментального та конструкційного призначення, Чишкала В. О., Кислиця М. В. (2016)
Доля О. Є. - Щодо встановлення впливу стохастичних коливань об’ємів перевезень пасажирів на основні показники ефективності функціонування міського автобусного маршруту, Давідіч Ю. О. (2016)
Чумаченко І. В. - Математична формалізація параметрів якостів перевезення пасажирів міським транспортом, Давідіч Н. В. (2016)
Куш Є. І. - Формування розвізних машрутів тарно-штучних вантажів в містах, Скрипін В. С. (2016)
Дацун Ю. М. - Дослідження складових організаційно-технічного рівня локомотиворемонтного виробництва на основі когнітивних карт (2016)
Отрош Ю. А. - Методика визначення технічного стану будівельних контрукцій виробничих будівель після пожежі (2016)
Брусенцов В. Г. - Ергономічне забезпечення діяльності машиністів у швидкісному русі, Ворожбіян М. І., Пузир В. Г., Брусенцов О. В. (2016)
Шовкун В. О. - Аналіз динамічних навантажень діючих на ходові частини вантажних вагонів (2016)
Мороз В. І. - Особливості побудови геометричних моделей елементів модулів підсистеми розподільного валу тепловозного дизеля Д49, Братченко О. В., Тіщенко В. С. (2016)
Телелим В. М. - Військова освіта: актуальні проблеми інноваційного розвитку, Приходько Ю. І. (2016)
Афанасьєва Л. О. - Ймовірність переривання зв’язку у безпроводовій системі з багатоантенною кооперативною ретрансляцією, Кравчук С. О., Міночкін Д. А. (2016)
Боряк К. Ф. - Нова конструкція магнітного сповільнювача і можливості його застосування на залізничному транспорті України, Афтанюк О. В., Возний В. І. (2016)
Гунченко Ю. О. - Ступеневе регулювання в стабілізаторах змінної напруги, Ємельянов П. С., Дзенкевич О. В. (2016)
Завадский В. А. - К механизму массопереноса при жидкофазной эпитаксии полупроводников, Дранчук С. Н., Мокрицкий В. А. (2016)
Казаков А. І. - Експериментальні методики виготовлення й дослідження тонкоплівкових електролюмінесцентних структур, Андріянов О. В., Миронов В. С. (2016)
Кошевой Н. Д. - Выбор рабочих параметров классического муравьиного алгоритма для решения задачи оптимизации планов экспериментов, Рожнова В. А. (2016)
Кривцун В. І. - Аналіз досліджень по визначенню номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння, Баранов А. М., Жиров Г. Б. (2016)
Нікіфоров М. М. - Обробка відбитого сигналу в РЛС з використанням вейвлет аналізу (2016)
Артемов В. Ю. - Особливості проведення спеціальних інформаційних операцій в Україні в умовах ведення гібридної війни, Литвиненко Н. І. (2016)
Бойчук В. О. - Метод виявлення загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах, Юмашов В. С. (2016)
Дзюба Т. М. - Механізм інформаційно-психологічного впливу на психіку людини у гібридній війні, Волошина Н. М., Пампуха І. В. (2016)
Кивлюк В. С. - Вироблення єдиних поглядів щодо створення сучасної державної системи логістики Збройних Сил України, Клонцак М. Я., Лоза В. М., Шевченко В. В. (2016)
Лєнков С. В. - Оцінка стану безпеки інформації в комп’ютерних системах на основі логіко-лінгвістичному підходу, Красильников С. Р., Крижанський Р. О. (2016)
Марченко-Бабіч О. М. - Основні вимоги до системи моніторингу іншомовних ЗМІ в інтересах забезпечення інформаційної безпеки (2016)
Міхєєв Ю. І. - Дефініції поняття "гібридна війна”, Чернявський Г. П., Турченко Ю. В., Пінчук О. І. (2016)
Рачок Р. В. - Концептуальні підходи до моделювання системи прикордонної безпеки, Мул Д. А., Прокопенко Є. В. (2016)
Шквир І. М. - Щодо питання вивчення ерозійних процесів (2016)
Гуменюк М. О. - Дослідження і реорганізація структури цифрового об’єкта діагностування на основі граф-моделі, Мармолюк В. В., Чешун В. М. (2016)
Джулій В. М. - Архітектура організації системи захисту баз даних з колонковим представленням даних, Чешун В. М., Лєнков О. С. (2016)
Жиров Г. Б. - Геопросторова розвідка з використанням геоінформаційних та краудсорсингових систем, Кольцов Р. Ю., Шмиголь Є. В. (2016)
Козак І. В. - Аналіз проблем захисту інформації в середовищі хмарних обчислень, Пашков С. О., Огнєвий О. В. (2016)
Козіна Ю. Ю. - Створення інформаційної системи на основі аналізу сучасних інструментів та підходів до розробки кросплатформних веб-додатків, Авілов В. В., Козін А. О. (2016)
Муляр І. В. - Шифрування звуку методом представлення його у виглядi спектрограми, Лєнков Є. С., Солодєєва Л. В. (2016)
Мясищев А. А. - Вычислительные возможности микроконтроллеров STM32F4, Ленков С. В. (2016)
Пампуха І. В. - Сучасні соціальні інтернет-мережі в житті молодих людей, Волошина Н. М., Мукогоренко О. С., Ряба Л. О. (2016)
Савков П. А. - Забезпечення підрозділів актуальною картографічною продукцією з урахуванням досвіду проведення спеціальних операцій, Левінськова Н. В., Могильний Д. М. (2016)
Стрельбіцький М. А. - Визначення показника уразливості даних в інформаційно-телекомунікаційних системах на стадії модернізації (2016)
Федченко О. П. - Основи побудови та функціонування геоінформаційної системи Збройних Сил України, Охрамович М. М., Федченко М. О. (2016)
Хмельницький Ю. В. - Дослідження оптимального представлення інформації в телекомунікаційних системах, Шкуліпа П. А., Жиров Б. Г., Рибалка А. В. (2016)
Хоптинський Р. П. - Аналіз підходів щодо забезпечення якості обслуговування в відомчій телекомунікаційній мережі ДПС України (2016)
Дані про авторів (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2016)
Вихідні дані (2016)
Гайша О. О. - Структура даних для представлення інформації про хвильову поверхню навколо судна, Гайша О. О. (2016)
Глухов С. І. - Аналіз існуючих методів діагностування типових елементів заміни радіоелектронних засобів озброєння та обгрунтування необхідності використання інформаційних технологій при їх застосуванні (2016)
Жердєв М. К. - Концептуальні засади методу діагностування сучасних цифрових типових елементів заміни по форматним частотам перехідного процесу в шині живлення, Савран В. О. (2016)
Казаков А. И. - Математическое моделирование критических явлений в функциональных материалах микроэлектроники, Шаповалов Г. В., Краева О. О. (2016)
Катеринчук І. С. - Цифрове моделювання рельєфу місцевості в задачах побудови систем радіозв’язку (2016)
Красильников С. Р. - Архітектура та принцип роботи пасивних оптичних мереж (PON), Заморока О. І., Жиров Б. Г. (2016)
Ленков С. В. - Прогнозирование показателей надежности и стоимости эксплуатации объектов радиоэлектронной техники методом имитационного статистического моделирования, Боряк К. Ф., Пашков С. А., Цыцарев В. Н. (2016)
Лоза В. Н. - Анализ спектральных и корреляционных характеристик эхосигнала парной цели с точки зрения решения задачи сверхрелеевского разрешения (2016)
Миночкин Д. А. - Алгоритмы предоставления каналов в спутниковых низкоорбитальных системах, Кушниренко И. А. (2016)
Мясищев А. А. - Удаленное управление камерой на сервоприводах, Ленков Е. С., Охрамович М. Н. (2016)
Бабій І. М. - Аналіз програмно-алгоритмічних засобів проведення оцінки надійності програмного забезпечення, Лєнков О. С., Огнєвий О. В. (2016)
Басараб О. К. - Аналіз окремих протоколів динамічної маршрутизації для телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України (2016)
Бойчук В. О. - Використання часової темпоральної пам’яті в ідентифікації шкідливих впливів на комп’ютерні системи, Герасимчук К. С., Дергільова О. В. (2016)
Джулій В. М. - Підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин, Гусляков Г. В., Гунченко Ю. О., Солодєєва Л. В. (2016)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма табу-поиска для минимизации стоимости проведения многофакторного эксперимента, Беляева А. А. (2016)
Кубявка М. Б. - Основи інформаційних технологій супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодії, Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б. (2016)
Лєнков С. В. - Ідентифікації об'єктів в слабоструктурованій базі даних, Джулій В. М., Осипа В. О., Хлистун І. А. (2016)
Муляр І. В. - Розробка методу підвищення ефективності видачі результату пошуку в інформаційному середовищі, Шкуліпа П. А., Романовська І. А., Ряба Л. О. (2016)
Пампуха І. В. - Методика генералізації підписів на електронних картах, Писаренко Р. В., Гарбаров Р. В. (2016)
Хмельницький Ю. В. - Дослідження та аналіз пропускної здатності каналів передачі в телекомунікаціях, Браун В. О., Березовська Ю. В., Філіпчук О. А. (2016)
Krasimir Djaldeti - Body mass index study of technical university students (2016)
Najam Abbas - Ukraine's higher education and the bologna process (2016)
Безносюк О. О. - Моніторинг якості освіти (2016)
Грибок О. П. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів силових структур до вирішення конфліктних ситуацій (2016)
Дорохов М. С. - Державні зміни фізичного виховання в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення в Збройних Силах України (2016)
Зайцев Д. В. - Аналіз сучасного стану і розвитку військової освіти в Сполучених Штатах Америки. Уроки для України (2016)
Зельницький А. М. - Моніторинг якості підготовки військових фахівців з вищою освітою, Черних Ю. О., Черних О. Б. (2016)
Кравченко О. І. - Аналіз підготовки інженерів у вищому навчальному закладі технічного профілю в Україні, Віхтюк М. П. (2016)
Лісовський В. М. - Аналіз мотивації курсантів вищих військових навчальних закладів до навчання іншомовного аудіювання, Златніков В. Г. (2016)
Черних Ю. О. - Європейський досвід організації підготовки наукових кадрів, Черних О. Б. (2016)
Дані про авторів (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2016)
Вихідні дані (2016)
Бржезицький В. О. - Експериментальне дослідження електричного поля повітряної лінії електропередавання змінного струму класу 330 кВ, Сулейманов В. М., Троценко Є. О., Хомініч В. І., Кулакевич А. Г. (2016)
Федосенко М. М. - Визначення оптимального числа і місць розташування підстанцій міських розподільних мереж електропостачання, Кудієв П. В., Віннічук В. В. (2016)
Розен В. П. - Керування електричним навантаженням з використанням прогнозних моделей Хольта-Вінтерса, Ходаківський І. Г. (2016)
Денисюк С. П. - Аналіз проблем впровадження віртуальних електростанцій, Горенко Д. С. (2016)
Дешко В. І. - Досвід створення та функціонування системи енергоменеджменту у ВНЗ, Шевченко О. М., Шовкалюк М. М., Суходуб І. О., Сотник М. І., Соколова Н. П. (2016)
Вознюк М. М. - Теплообмін пакетів плоскоовальних оребрених труб в умовах вільної конвекції і природної тяги, Рогачов В. А., Терех О. М., Баранюк О. В. (2016)
Бібік Т. В. - Дослідження можливостей використання датчиків поточного контролю радіаційного випромінювання під час перевезення радіоактивних матеріалів, Новаківський Є. В., Копчинська І. В. (2016)
Коньшин В. І. - Обґрунтування використання методології граничної сейсмостійкості при кваліфікації обладнання АЕС на сейсмостійкість, П’янков Т. О. (2016)
Мезеря А. Ю. - Снижение погрешности измерений гидравлических характеристик энергетического оборудования электростанций (2016)
Шевчук С. П. - Кінематика ресурсозберігаючого підйомного комплексу з мехатронною системою мінімізації динамічних навантажень привода, Зайченко С. В., Поліщук В. О., Гарнець В. М. (2016)
Закладний О. О. - Визначення технічного стану електромеханічної системи енергетичними методами, Луц А. О. (2016)
Притискач І. В. - Параметрична ідентифікація моделей діагностичних параметрів у системах діагностування силових трансформаторів (2016)
Находов В. Ф. - Анализ длительности и границ существующих тарифных зон суток, Замулко А. И., Мохаммад Аль Шарари, Мединцева Д. А. (2016)
Чернуха К. В. - Аналіз економічної доцільності використання біомаси сільськогосподарським підприємством, Дубровська В. В., Шкляр В. І. (2016)
Трофімов І. Л. - Аналіз потенціалу твердих побутових відходів як сировини для виробництва альтернативних палив в Україні, Яковлєва А. В., Іванченко О. В., Вєрягіна Л. С. (2016)
Содержание (2015)
Носенко В. К. - Аморфные и нанокристаллические магнитопроводы для высокочувствительных датчиков индукционных магнитометров, Кирильчук В. В., Кочкубей А. П., Балан В. З. (2015)
Тимошевский А. Н. - Об энергетике формирования малых вакансионных комплексов в ГПУ-бериллии, Янчицкий Б. З., Бакай А. С., Ивасишин О. М. (2015)
Прокопович М. Л. - Виявлення початку формування двовимірного електронного газу на поверхні топологічного ізолятора, Кушніренко Є. С. (2015)
Булик І. І. - Зміна фазово-структурного стану стопу на основі SmCo5 під час солід-ГДДР за низького тиску водню, Бурховецький В. В., Тростянчин А. М. (2015)
Фёдоров О. П. - Эффекты нестационарности при направленной кристаллизации бинарной системы в квазидвумерном образце, Демченко В. Ф., Живолуб Е. Л. (2015)
Кедровский С. Н. - О влиянии скорости охлаждения отливки на механические характеристики сплава Ti50Ni41Nb8Ta1, Коваль Ю. Н., Слепченко В. Н., Слипченко Е. В., Филатов А. В. (2015)
Nová I. - The Influence of Higher Silicon Content on the Hardness of Spheroidal Graphite Cast Iron, Machuta J. (2015)
Невешкин Ю. А. - Определение сил при гидровзрыве в ограниченном объёме. I. Расчёт сил от действия ударных волн, Остапчук В. В., Соломяный А. У. (2015)
Mazanko V. F. - The Distinctive Features of Diffusion Interaction of Copper and Molybdenum under Pressure Welding Through the Layers Modified by Ion-Beam Processing, Kharchenko H. K., Hanieiev T. R., Novomlynets O. O., Zavalna I. V. (2015)
Прядко Т. В. - Особенности гидрирования сплавов системы Ti—V (2015)
Kolesnyk Ie. V. - Phase Composition of Electrodeposited Fe—Zn Alloys (2015)
Лизунов В. В. - Новые возможности интегральной динамической дифрактометрии несовершенств кристаллов, Молодкин В. Б., Олиховский С. И., Лизунова С. В., Толмачёв Н. Г., Низкова А. И., Скакунова Е. С., Дмитриев С. В., Шелудченко Б. В., Василик Я. В. (2015)
Содержание (2015)
Удодов В. Н. - Влияние взаимодействия неближайших соседей на стабильность фаз одномерных изинговских магнетиков, Шабунина Е. В., Спирин Д. В. (2015)
Шевченко А. Б. - К вопросу об эффективной массе структурных неоднородностей доменной границы в одноосных ферромагнетиках (2015)
Кудрявцев Ю. В. - Магнетні тунельні контакти на основі стопу Гойслера Fe2MnGa, Уваров В. М., Dubowik J., Скирта Ю. Б. (2015)
Бігун Р. І. - Моделювання розмірних залежностей електропровідности ультратонких плівок золота на основі теорій квантового розмірного ефекту, Гаврилюх В. М., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2015)
Прихна Т. А. - Структура и свойства кислородосодержащих плёнок диборида магния (MgB2), Шаповалов А. П., Шатерник А. В., Эйстерер М., Шатерник В. Е., Ковыляев В. В. (2015)
Kolesnyk Ie. V. - Joint Effect of Chromium and Nickel on Surface Morphology and Preferred Crystal Orientations of Electrodeposited Iron-Based Coatings (2015)
Мокляк В. В. - Термоіндукований розклад гідратованого трифториду заліза в потоці арґону, Коцюбинський В. О., Колковський П. І., Груб'як А. Б., Збіглей Л. З. (2015)
Петров С. С. - Модифицирование заэвтектических силуминов обработкой расплава импульсным электрическим током, Пригунова А. Г., Пригунов С. В., Ключник Д. Н. (2015)
Раранський Н. Д. - Критерії та механізми виникнення ауксетичности кристалів кубічної сингонії, Балазюк В. Н., Гунько М. М. (2015)
Кусаиынов К. - Исследование износа металлической части электродной системы электрогидравлического бура, Нусупбеков Б. Р., Сакипова С. Е., Шуюшбаева Н. Н., Хасенов А. К. (2015)
Скакунова О. С. - Дисперсійна (фазова) природа структурної чутливости та інформативности трикристальної дифрактометрії дефектів і деформацій в йонно-імплантованих плівках, Оліховський С. Й., Молодкін В. Б., Лень Є. Г., Кисловський Є. Н., Решетник О. В., Владімірова Т. П., Кочелаб Є. В., Лізунов В. В., Лізунова С. В. (2015)
Errata: Contents (2015)
Содержание (2015)
Mitsek O. I. - The Symmetry of Rare-Earth Metals. The Paradox of Ce and Its Alloys. Quantum Theory. I. Ce, Pushkar V. M. (2015)
Karasevskii A. I. - Excessive Pressure in the Subsurface Layer in a Crystal, Lubashenko V. V. (2015)
Zaginaichenko S. Yu. - The Statistical-Thermodynamic Theory of P—c—T-Dependences for Zirconium—Nickel Alloy Trihydride ZrNiH3, Matysina Z. A., Schur D. V., Zaritskii D. A., Polischuk M. A. (2015)
Shirinyan A. S. - Concept of Size-Dependent Atomic Interaction Energies for Solid Nanomaterials: Thermodynamic and Diffusion Aspects (2015)
Makogon Yu. M. - Influence of Copper on А1 to L10 Phase Transformation in Nanoscale Fe50Pt50 Films, Pavlova O. P., Sidorenko S. I., Verbytska T. I., Verbytska M. Yu., Fihurna O. V. (2015)
Rudenko E. M. - Formation of Nanostructured Relief of TiN—Fe Heterostructures in Hybrid Helicon-Arc Plasma Reactor, Korotash I. V., Polotskiy D. Y., Osipov L. S., Dyakin M. V., Prikhna T. A., Shapovalov A. P. (2015)
Shalaev R. V. - Gas-Phase Synthesis of Film Structures of Ni—N System (2015)
Ivanchenko V. G. - Hydrogen Sorption Properties of Ti0.475Zr0.3Mn0.225 Eutectic Alloy Alloyed with 2 at.% and 5 at.% of Vanadium, Dekhtyarenko V. A., Pryadko T. V. (2015)
Tkachenko I. F. - Influence of Heat Treatment on Spatial Distribution of Chemical Elements in Welding Microalloyed Steels, Uniyat M. A. (2015)
Srinivasa Rao G. - Microstructure and Salt Fog Corrosion Behaviour of AA2219 Friction Stir Welded Aluminium Alloy, Subba Rao V. V., Koteswara Rao S. R. (2015)
Skakunova O. S. - Static Krivoglaz—Debye—Waller Factor for Spherical New-Phase Particles (2015)
Savvakin D. G. - Evolution of Phase Composition and Microstructure upon Synthesis of Zr—Sn Alloy from Zirconium Hydride and Tin Powders, Oryshych D. V. (2015)
Varyukhin V. M. - Structural Modification of AD-1 Aluminium Alloy by the Method of Cold Rolling with Shift, Pashinska O. G., Tkachenko V. M., Burkhovetskii V. V., Zavdoveev A. V. (2015)
Содержание (2015)
Sichkar S. M. - Complex Investigation of the Fermi Surface in HfB2, Antonov V. N. (2015)
Ayat Z. - Electronic Structure of the Rare-Earth Dihydride GdH2, Daoudi B., Ouahab A., Boukraa A. (2015)
Gursel A. - Analysis of Optical Radiation Emissions During GMAW Applications, Kurt A. (2015)
Сейдаметов С. В. - Магнитопластический эффект в условиях испытаний на кинетическое индентирование, Лоскутов С. В., Щетинина М. О. (2015)
Золотаревский И. В. - Влияние объёмной магнитострикции на мартенситное превращение в сплавах железа. Магнитный фазовый переход первого рода (2015)
Бакай С. А. - Низкотемпературные упругие свойства объёмных металлических стёкол на основе циркония, Булатов А. С., Долженко В. Ф., Клочко В. С., Корниец А. В., Спицына В. И. (2015)
Котречко С. А. - Факторы, определяющие уровень чувствительности конструкционных сталей к концентрации напряжений, Грищенко В. Н., Мамедов С. А. (2015)
Caligulu U. - The Effects of Rotation Speed and Friction Time for Joining of AISI 4340—2205 Steels by Friction Welding, Yalcinoz M., Kati N., Balalan Z., Islak S. (2015)
Дехтяренко В. А. - Структура и водородсорбционные свойства сплава (Ti0,34Zr0,66)Mn1,1V0,1 (2015)
Лысенко А. Б. - Влияние изотермической закалки из жидкого состояния на микроструктуру сплава Cu47Ni8Ti34Zr11, Косинская О. Л., Лысенко А. А., Калинина Т. В. (2015)
Гиржон В. В. - Структура поверхностных слоёв доэвтектического силумина после лазерного легирования смесью порошков меди и кобальта, Ковалёва В. Н., Смоляков А. В. (2015)
Дудкина В. В. - Структура и свойства композиционных электролитических никелевых покрытий, полученных импульсным током, Заблудовский В. А., Штапенко Э. Ф. (2015)
Содержание (2015)
Бойло И. В. - Электрический шум в мезоскопических структурах нормальный металл—изолятор—сверхпроводник (2015)
Крапівка М. О. - Структура високоентропійних стопів CrMnFeCoNi та CrMnFeCoNi2Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей, Мазур Ю. П., Семенько М. П., Фірстов С. О. (2015)
Мохненко М. И. - Низкотемпературный синтез и структура гибридных наноматериалов Ni@C, полученных методом реактивного магнетронного распыления, Варюхин В. Н., Прудников А. М., Шалаев Р. В. (2015)
Чернега С. М. - Структура та властивості комплексних боридних покриттів на вуглецевих сталях, Поляков І. А., Медова І. Ю., Красовський М. О. (2015)
Касіяненко В. Х. - Одержання та фізичні властивості моно- та багатошарових наноструктур срібла, Артемюк В. А., Карбівський В. Л., Когут М. Т., Карбівська Л. І., Бородянський Є. А. (2015)
Малеев М. В. - Физические механизмы распыления мишеней из SiO2 ускоренными ионами фуллерена C60, Зубарев Е. Н., Пуха В. Е., Дроздов А. Н., Вус А. С. (2015)
Galiy P. - Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy and Low-Energy Electron Diffraction Investigations of GaTe Layered Crystal Cleavage Surface, Nenchuk T., Ciszewski A., Mazur P., Zuber S., Yarovets' I. (2015)
Максимова С. В. - Влияние депрессанта – германия – на структуру и интервалы плавления палладиевых сплавов, Хорунов В. Ф., Мясоед В. В. (2015)
Тихонович В. В. - Влияние активных элементов смазочно-охлаждающих жидкостей на формирование и свойства износостойких ультрадисперсных и наноструктурных слоёв трения сталей (2015)
Caligulu U. - The Fatigue Strength of AISI 430—304 Stainless Steels Welded by CO2 Laser Beam Welding, Turkmen M., Ozer A., Taskin M., Ozer M. (2015)
Котречко С. А. - Корреляционная связь между уровнем хрупкой прочности и пределом текучести конструкционных сталей, Полушкин Ю. А., Грищенко В. Н. (2015)
Стрішенець О. - До питання про місце XVII ст. в економічній історії Європи, Стрішенець М. (2016)
Лебедева Л. - Еволюція теорій постіндустріального суспільства (2016)
Борейко В. - Роль аграрного комплексу у відновленні зростання національної економіки (2016)
Ліпич Л. - Потреба впровадження нових систем оплати праці на підприємстві. Виклики глобалізації (2016)
Сахацький М. - Інструменти державної підтримки експортного потенціалу аграрних підприємств України, Ксьонжик І. (2016)
Kovalchuk S. - Applying the Concept of Public Utility in Petrol Stations Placing: Geo-Marketing Approach (2016)
Лень Т. - Маркетингове оцінювання кадрового потенціалу підприємства (2016)
Полінкевич О. - Роль та значення аутплейсменту в реалізації ефективної підприємницької системи соціально-трудових відносин (2016)
Волинець І. - Організація ризик-менеджменту на підприємстві (2016)
Ліпич Л. - Моніторинг стану та перспектив розвитку ринку молока й молочних продуктів України, Товстенюк О., Білик І. (2016)
Клебан О. - Актуальні проблеми розвитку та інвестиційне середовище в сільськогосподарських кооперативах, Дашкович Г. (2016)
Апостолюк О. - Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства в підвищенні його конкурентоспроможності (2016)
Сухоняк С. - Сутність та особливості аутсорсингу (2016)
Черчик А. - Наукові підходи до визначення сутності еколого-економічної безпеки підприємства (2016)
Гринкевич О. - Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в Україні (на прикладі обсягів вступу у ВНЗ України) (2016)
Павліха Н. - Сучасні підходи до покращення інвестиційної привабливості регіону, Ілюшик Ю. (2016)
Колоднійчук В. - Альтернативна технологія зберігання зерна в умовах обмежених фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Стефанишин О. - Фінансова стійкість підприємств сфери торгівлі як передумова їхнього розвитку: висновки для фінансового забезпечення (2016)
Карлін М. - Децентралізація управління місцевими фінансами в розвинутих федеративних та унітарних країнах: досвід для України (2016)
Рудик Н. - Міжнародне кредитування ЄБРР як джерело фінансування розвитку підприємств України (2016)
Осадча О. - Обліково-аналітичне забезпечення оцінки фінансового стану в умовах невизначеності (2016)
Бегун С. - Застосування кластерного аналізу для дослідження демографічної ситуації в регіоні (2016)
Бичков М. А. - Рівень холецистокініну сироватки крові у хворих на цукровий діабет із біліарною патологією, Вдовиченко В. І., Дяків-Корейба Н. І. (2016)
Бичков М. А. - Ефективність діагностики гелікобактерної інфекції у хворих на цукровий діабет із патологією травного каналу, Пода Н. В. (2016)
Бичков М. А. - Особливості вмісту електролітів у шлунковому соку хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу , Яхницька М. М. (2016)
Білошицька А. В. - Профілактична дія фітопрепарату при експериментальному атеросклерозі та цукровому діабеті (2016)
Блага О. С. - Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з ожирінням та нормальною масою тіла, Товт-Коршинська М. І., Колесник П. О., Ростока-Резнікова М. В. (2016)
Братасюк А. М. - Клініко-ендоскопічна характеристика аденоматозних поліпів товстого кишечнику у хворих старших вікових груп (2016)
Буженко А. І. - Артеріальна гіпертензія та придатність до військової служби військовослужбовців і чоловіків мобілізаційного віку, Воронко А. А., Мороз Г. З., Шевчук Р. В., Ганоль М. В. (2016)
Варваринець А. В. - Структура та частота позакишкових проявів неспецифічного виразкового коліту серед пацієнтів Закарпатської області, Чопей І. В. (2016)
Вежновець Т. А. - Синдром емоційного вигорання в медичних працівників хірургічних відділень із позиції кадрового менеджменту, Парій В. Д. (2016)
Гечко М. М. - Показники моніторингу артеріального тиску в пацієнтів із надлишковою вагою та ожирінням при редукції маси тіла, Чубірко К. І., Чопей І. В., Маршалик К. Е. (2016)
Дебрецені К. О. - Визначення рівня оксиду азоту у видихуваному повітрі в пацієнтів із бронхіальною астмою та супутнім ожирінням, Чубірко К. І., Дебрецені О. В., Гечко М. М., Чопей І. В., Гряділь Т. І. (2016)
Дербак М. А. - Зміни показників цитокінового профілю у хворих із поєднаною патологією, Архій Е. Й., Москаль О. М. (2016)
Децик О. З. - Вплив соціального, родинного та навчального оточення на формування превентивної обізнаності молоді щодо ВІЛ-інфекції, Басараба Т. П. (2016)
Децик О. З. - Повнота дотримання профілактичних технологій у хворих на сечокам’яну хворобу, Соломчак Д. Б. (2016)
Жилка Н. Я. - Первинна медична допомога: нормативно-правовий аспект, Кудря А. В. (2016)
Заремба Є. Х. - Добовий ритм артеріального тиску та ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М. (2016)
Івачевська В. В. - Ефективність застосування ситагліптину та урсодезоксихолевої кислоти для корекції метаболічних порушень у пацієнтів із поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки і цукрового діабету 2-го типу, Чопей І. В. (2016)
Кеч Н. Р. - Актуальні питання лікування і профілактики остеопенічного синдрому в дітей (огляд літератури), Гнатейко О. З., Личковська О. Л., Лук’яненко Н. С., Кулачковська І. Ю. (2016)
Киричук І. М. - Дослідження умов праці та особливостей організації лікувально-діагностичного процесу в інфекційних стаціонарах (2016)
Клітинська О. В. - Визначення антибіотикочутливості основних карієсогенних мікроорганізмів порожнини рота в дітей, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду (2016)
Коваль В. Ю. - Застосування Магне-В6 у хворих на хронічний панкреатит (2016)
Корсак В. В. - Немедикаментозна корекція метаболічних порушень при вагітності, Пацкань І. І. (2016)
Кошля В. І. - Особливості змін добового моніторингу артеріального тиску під впливом раміприлу і бісопрололу при поєднанні артеріальної гіпертензії і колоректального раку, Кузьмічов А. О. (2016)
Кошля В. І. - Вплив телмісартану і бісопрололу на стан діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, Муна Бен-Абід (2016)
Кутчак І. І. - Поширеність остеопенії серед багатодітних жінок, Долгіх А. С., Колесник П. О. (2016)
Леміш Н. Ю. - Стан плацентарної системи в жінок із гестаційним діабетом , Бобик Ю. Ю. (2016)
Ляхова Н. О. - Профілактика стоматологічних захворювань серед дитячого та дорослого населення України в практиці сімейного лікаря, Філатова В. Л., Голованова І. А. (2016)
Мигович І. І. - Вплив мінеральної води, озонотерапіїї та гіпербаричної оксигенації на стан слизової оболонки у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2016)
Михалко Я. О. - Антибіотикорезистентність уропатогенних штамів Еscherichia coli до хінолонових антибіотиків у 2015 р (2016)
Міцода Р. М. - Прогнозування акушерських ускладнень у жінок із коінфекцією ХГС/ВІЛ (2016)
Німчук Н. В. - Клінічні аспекти розеоли у практиці сімейного лікаря, Русановська О. В., Ігнатко Л. В., Янковська А. О. (2016)
Пацкань І. І. - Оцінка якості впровадження ефективних сучасних перинатальних технологій у лікувально-профілактичних закладах Закарпатської області, Корсак В. В. (2016)
Пулик О. Р. - Аналіз захворюваності, смертності та первинного виходу на інвалідність після перенесеного мозкового інсульту в м. Ужгород, Гирявець М. В. (2016)
Росул М. В. - Мікробіологічний моніторинг ран у хворих на синдром стопи діабетика на фоні озонотерапії в практиці сімейного лікаря, Пацкань Б. М. (2016)
Росул М. М. - Гіперурикемія як предиктор серцево-судинних захворювань, Бугір І. В., Корабельщикова М. О., Іваньо Н. В. (2016)
Рубцова Є. І. - Дослідження впливу стресових чинників навчального процесу на формування показників артеріального тиску в дітей шкільного віку , Грицищук Т. П. (2016)
Русин О. М. - Роль ехокардіографії при хірургічно корегованих дефектів міжпередсердної перегородки у віддалений післяопераційний період (2016)
Слабкий Г. О. - Вимірювання континууму догляду у зв’язку з ВІЛ як невід’ємна складова системи стратегічної інформації щодо заходів із протидії епідемії у м. Києві, Антоненко Ж. В., Юрченко О. В. (2016)
Сухан В. С. - Реабілітаційне лікування хворих на бронхіальну астму із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2016)
Torma N. - Визначення товщини комплексу інтима-медіа сонних артерій як неінвазивного маркера субклінічного атеросклерозу, Русин В. І., Кополовець І. І., Tormova Z., Кополовець Г. Ю. (2016)
Фейса С. В. - Патологія щитоподібної залози та неалкогольна жирова хвороба печінки (2016)
Хвисюк О. М. - Науково-методичний супровід розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Харківській медичній академії післядипломної освіти, Сердюк О. І., Короп О. А., Крупеня В. І., Просоленко Н. В. (2016)
Хіміон Л. В. - Фактори ризику ішемічної хвороби серця у хворих із гострим коронарним синдромом при порушенні ліпідного обміну та за його відсутності, Ященко О. Б., Ватага В. В., Дубчак О. Г. (2016)
Хорош М. В. - Модернізація способу життя як спосіб первинної профілактики серцево-судинної патології, Голованова І. А. (2016)
Чернявский В.В. - Распространенность основных стоматологических заболеваний среди работников металлургической отрасли (2016)
Чубірко К. І. - Ожиріння як фактор ризику раптової смерті (2016)
Щубелка Х. М. - Оцінка обізнаності жінок м. Ужгород про рак шийки матки та їх мотивованості щодо цитологічного скринінгу, Колесник П. О., Прохорова А. І., Пацкань І. І. (2016)
Матеріали учасників конференції (2016)
Ремез Н. С. - Влияние формы полигона твердых бытовых отходов на его деформированное состояние с учетом грунтового основания, Осипова Т. А. (2016)
Самедов А. М. - Отжатие поровой воды, уплотнение, консолидация и ползучесть водонасыщенных грунтов при сжатии, Кравець В. Г., Ткач Д. В. (2016)
Фролов О. О. - Дослідження розподілу енергетичних потоків вибухів при руйнуванні модельного середовища, Косенко Т. В., Ващук В. З. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського