Фостій І. - Правді чи вигадкам служить вождь КПУ Петро Симоненко (2009)
Скорейко Г. - Проблема захисту прав національних меншин в Україні (2009)
Возний І. - Сільська округа – важлива складова частина давньоруських міст Х – ХІV ст. на території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром (2009)
Огуй О. - "Золоті татарські, язичні; флорини землі нашої” на Буковині ХІV-ХVІ ст. (2009)
Богачик Т. - Соціальне життя у Північній Бессарабії дореформеного періоду (1812-1868 рр.) (2009)
Ковалець Л. - Війтування Осипа Юрія Гординського Федьковича як соціально-психологічний феномен (До 175-річчя від дня народження письменника) (2009)
Чайка Г. - Життя та умови праці буковинських емігрантів у Канаді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Суровцев О. - Трагедія єврейського населення м.Чернівців у жовтні-листопаді 1941 року (2009)
Грябан В. - Щотижневі базари та ринки як складова урбаністичного ландшафту Чернівців (80-ті рр. XVIII ст. – початок 90-х рр. ХХ ст.), Чучко М. (2009)
Добржанський С. - Культурно-масові заходи товариства "Руська бесіда” (2009)
Ботушанський В. - Степан Смаль-Стоцький – захисник інтересів буковинського селянства (2009)
Добржанський О. - Ідеолог національних прагнень українців Буковини (до 150-річчя від дня народження Степана Смаль-Стоцького) (2009)
Зайцева З. - Організаційно-інституціональні аспекти науково-педагогічної діяльності С.Смаль-Стоцького у 1883 – 1918 рр. (2009)
Карашевич І. - Османські міста Північно-Західного Причорномор’я (сучасний стан та перспективи вивчення) (2009)
Бездрабко В. - Документознавство як наукова спеціальність або враження про місце реєстрації в системі соціальних комунікацій (2009)
Кожолянко Г. - Ідейно-педагогічні погляди Григорія Сковороди у контексті становлення і розвитку української нації в оцінці етнолога Володимира Шаяна (2009)
Галик В. - Турківщина в громадській та науковій діяльності Івана Франка (2009)
Брицький П. - Професор із Вірджінії Марк Таугер – адвокат Сталіна та його оточення щодо причин голодомору в Україні (2009)
Герегова С. - Буковинська вишивка та її роль у збереженні національно-культурної ідентичності українства (2009)
Кузіна Б. - Роль занять з елементами краєзнавства у розв’язання проблеми підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу в процесі вивчення історія України (2009)
Орловський Л. - Єврейська община Поділля в дослідженнях зарубіжних і українських вчених (2009)
Скоморовський В. - Розвиток історико-краєзнавчих досліджень в західноукраїнських землях у ХІХ ст. (2009)
Чура В. - Відображення львівською компартійною пресою національно-демократичного руху в області наприкінці 80-х рр. XX ст. (2009)
Филипчук О. - Руси в експедиціях візантійського флоту в 911-949 рр. (за кн.II. 44, 45 de cerimonius) (2009)
Кузь А. - Гарнізонна служба в генуезьких колоніях Криму (перша половина ХV ст.): економічна складова (2009)
Вамуш А. - Скроневі прикраси жіночого головного убору давньоруського населення українського Прикарпаття (2009)
Лазорак Б. - Інституційне оформлення та діяльність церковного братства Івана Хрестителя в Кам’янці-Подільському (XVIII ст.) (2009)
Дячук М. - До проблеми оцінки "російського періоду” діяльності Якова Головацького (2009)
Яремко О. - Політичні партії народовців на Буковині 1908 – 1914 рр. (2009)
Качковська Л. - Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва (за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Києва) (2009)
Руснак О. - Стан і проблеми функціонування системи медико-санітарного забезпечення населення Північної Буковини та Хотинщини у 1918-1940 рр. (2009)
Мельничук О. - Система ВУК "Торгсину” на Київщині: організаційна структура (2009)
Мельніченко В. - Взаємовідносини Україна-Тайвань: історія та сучасність (2009)
Ботушанський О. - Рецензія: Чернівці: Історія і сучасність Ювілейне видання до 600 – річчя першої писемної згадки про місто (Кол. монографія) В. М. Ботушанський, С. В. Біленкова, О. В. Добржанський та ін. За заг. ред. В. М. Ботушанського. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 586 с. іл. (2009)
Буркут І. - Рецензія: Мизак Н. С., Балан І. Д., Романський І. В. Село на нашій Україні. До 600-річчя першої писемної згадки про село Стрілківці. Додаток до серії "За тебе, свята Україно”. Кн. 5. − Чернівці: Букрек, 2009. − 448 с: іл. (2009)
Яценюк Ф. - Рецензія: Василь Ботушанський. Галина Чайка. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.). – Чернівці: Технодрук, 2009. – 384 с. (2009)
Ботушанський В. - Віденські архіви про українські справи (про СВУ) (2009)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету в 2008 р. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Добржанський О. - Шляхом зростання і примноження (До 20-річчя відкриття кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), Ботушанський В. (2010)
Михайлина П. - Міське населення у народному повстанні 1630 – 1631 рр. в Україні, Федорук А. (2010)
Бочан П. - Іноземні джерела про історію України (2010)
Демочко В. - Замовчування трагедії голодомору в Україні провідними державами світу в 30-х роках XX ст. (2010)
Демчучен О. - Особливості комплектування військ Директорії Української Народної Республіки під час повстання проти гетьмана П. Скоропадського (2010)
Щербакова О. - Діяльність Українського Товариства Червоного Хреста на Миколаївщині у 1920-х роках (2010)
Маркова С. - Жіночий провладний рух в українському пореволюційному селі: цілі та наслідки впровадження (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Брицький П. - Питання про Буковину і Бессарабію в міжнародній політиці в 1939-1940 роках (2010)
Каліщук О. - До питання щодо термінології наукового дискурсу (на прикладі проблеми українсько-польських стосунків на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни) (2010)
Макар Ю. - Українські етнічні землі Польщі в роки Другої світової війни (2010)
Ліньов А. - До питання становища німецького населення в Україні в 1941-1949 рр., Айсфельд А. (2010)
Сич О. - Зовнішня політика закордонних частин ОУН (2010)
Герегова С. - Художник Петро Мегик та його роль у становленні українських мистецьких інституцій за кордоном (2010)
Латиш Ю. - Антиалкогольна кампанія в УРСР на початку Перебудови (2010)
Чура В. - Обласний комітет КПУ Рівненської області та спроби підписання нової союзної угоди у 1990 – 1991 рр. (2010)
Дмитрук А. - Проблема Чорноморського флоту у російсько-українських відносинах у 1991–1997 рр. (2010)
Мельничук Г. - Участь та перспективи України в європейських інтеграційних процесах: еволюція відносин (історико-політичний аспект) (2010)
Чайка Г. - Українська трудова еміграція – четверта хвиля, Корчак А. (2010)
Адамович С. - Українська діаспора Придністров’я: між пошуками підтримки зі сторони України і русифікацією (1989 – 2009 рр.) (2010)
Бурейко Н. - Місце України в зовнішньополітичній стратегії США на пострадянському просторі (2010)
Возний І. - Гончарна справа та кухонні горщики сільського населення на території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром у Х – першій половині ХІІІ ст. (2010)
Ботушанський В. - З історії будівництва православних церков у північній частині Буковини (ХVІ – початок ХХ ст.) (2010)
Богачик Т. - Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): історіографічний аспект (2010)
Скорейко Г. - Боротьба за землю на Буковині: сервітутні конфлікти в перше пореформене двадцятиліття (1848-1868 рр.) (2010)
Проскурняк В. - О. Маковей про національну ідентичність та національне єднання українців (2010)
Матвіїшин Г. - Художник Євген Максимович – громадський і культурний діяч Буковини (2010)
Науменко А. - Наступальна операція 9-ї російської армії у Буковині 1916 р. (2010)
Руснак О. - Становище населення Північної Буковини і Хотинщини у 1918-1940 рр. (2010)
Яремко О. - Програми українських партій Буковини початку ХХ ст. на сторінках періодичної преси (2010)
Огуй О. - "Рубли фряжьского серебра” як застава за Покуття: до генези найменування та територіального конфлікту ХІV-ХVI ст. (2010)
Яценюк Ф. - Вплив державницької ідеї В’ячеслава Липинського на дослідження доби Хмельниччини Олександром Оглоблиним (2010)
Шаравара Т. - Проблема періодизації історіографії селянської реформи 1861 р. (2010)
Шкварець В. - Хронологія як допоміжна історична дисципліна в історико-краєзнавчих дослідженнях, Гузенко Ю. (2010)
Гуйванюк М. - Суспільно-політичне життя галицьких українців у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. очима Лесі Українки (за матеріалами листів до М. Павлика) (2010)
Суровцев О. - Спогади буковинського єврейства – важливе джерело у дослідженні подій Голокосту (2010)
Іваневич Л. - Народна вишивка українців Поділля: наукова розробка проблеми (2010)
Білецький Б. - Родовід Миклух (2010)
Коцур А. - Слово про одного з фундаторів історичного факультету (До 90-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Івана Антоновича Гриценка), Білецький Б. (2010)
Кузь А. - Військовий розвиток Генуезької Газарії в XIII-XV ст.: огляд українській історіографії (1991-2010 рр.) (2010)
Лисейко Я. - Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст. (2010)
Гонтар Н. - Мемуари як джерело вивчення творчої і громадської діяльності Панаса Саксаганського (2010)
Світлик Н. - Культурні контакти між західноукраїнськими землями середини ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Галатир В. - Питання адміністративного устрою та органів місцевого самоврядування Української Держави П. Скоропадського в сучасній українській історіографії (2010)
Грекова І. - Колективізація та розкуркулювання 1948 р. в болгарських селах Північного Причорномор’я (2010)
Вісленкова Т. - Трудова міграція українців до Іспанії в умовах світової фінансової кризи (2010)
Ботушанський В. - Віденські архіви про українські справи (Про Брест-Литовські мирні переговори щодо укладення мирного договору з Україною) (2010)
Возний І. - Рецензія: Терський С. В. Княже місто Володимир: Монографія. − Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка”, 2010. − 320 с., Федорук А. (2010)
Кожолянко Г. - Рецензія: Мойсей А. А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. – Чернівці: ТОВ "Друк-Арт”, 2010. – 304 с.: 36 іл. (2010)
Білецький Б. - Рецензія: Ботушанський В. М. Степан Смаль-Стоцький – видатний діяч Буковини (Штрихи до портрета). – Чернівці: Технодрук, 2010. – 68 с., Брицький П. (2010)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету в 2009 р. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, Зміст (2013)
Козлова Н. - Визначення передумов формування центру олімпійської підготовки з фехтування в Ураїні (2013)
Синиговец С. - Вестибулярная устойчивость борцов вольного стиля на етапе предварительной базовой подготовки (2013)
Соловей О. - Аналіз участі збірних команд з гандболу в олімпійських іграх 1972 – 2012 р.р. (2013)
Пітин М. - Структура та зміст теоретичної підготовки у системі багаторічного удосконалення стрільців із лука (2013)
Чуприк Л. - Структура движений с нагрузками различной степени, Глазков Г., Чуприк А. (2013)
Шевяков О. - Психолого-педагогічне забезпечення фізичної реабілітації спортсменів з позицій розвитку соціотехнічної системи діяльності, Славська Я. (2013)
Яременко В. - Характеристика мультимедийной информационно-методической системы "путь к пьедесталу", Шабацкая С. (2013)
Климович В. - Взаимопонимание и общение в студенческом спорте, Зайцев В., Шубенок Н., Лесько И. (2013)
Флерчук В. - Визначення кореляційних взаємозв’язків педагогічних тестів спеціальної фізичної підготовки з комплексом показників, що характеризують функціональні можливості каноїстів (2013)
Махди Омар Али - Тренировочные средства, направленные на стимуляцию специальной работоспособности квалифицированных спортсменов в боксе, Киприч С., Донец А. (2013)
Шиян В. - Критерії відбору бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Супрунович В. - Індивідуально-типологічні особливості тактичного мислення у футболістів різної статі, Фролова Л. (2013)
Чекмарьова Н. - Показники рівня розвитку динамічних силових параметрів рухів спортсменів, як прогностичних критеріїв спортивного відбору, Хаджинов В. (2013)
Полевая-Секэряну А. - Особенности формирования координационных способностей у дзюдоистов (2013)
Ліхтіна М. - Музика як засіб корекції працездатності спортсменів, Таран Л. (2013)
Скирта О. - Техніко-тактична підготовленість кікбоксерів (WPKA) в розділі орієнтал (2013)
Рожкова Т. - Вплив занять спортивними танцями на опорно-руховий апарат спортсменів (2013)
Розторгуй М. - Алгоритм навчання техніці змагальних вправ пауерліфтерів на етапі початкової та попередньо базової підготовки (2013)
Скрипченко І. - Підсумки та перспективи розвитку олімпійського вітрильного спорту (2013)
Степаненко С. - Спеціальна фізична підготовленості висококваліфікованих стрибунів потрійним у підготовчому періоді, Рижиков О., Майкова Т. (2013)
Костюкевич В. - Показники фізичної підготовленості спортсменів-командних ігрових видів спорту протягом підготовчого періоду річного макроциклу (2013)
Москаленко Н. - Стан та перспективи розвитку академічного веслування в Україні, Сергеєва Л., Сергеєв А. (2013)
Клапчук В. - Історичні аспекти і сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації в Україні, Тумілович Г. (2013)
Майкова Т. - Сучані уявлення про причини та механізми розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у спортсменів (2013)
Марченко О. - Соціально-економічна проблема дитячого церебрального паралічу, Кривошлик Ю. (2013)
Фурман Ю. - Вдосконалення функціональної підготовленості плавців 13-14 років на етапі попередньої базової підготовки шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання та стимуляції анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення, Грузевич І. (2013)
Скрипник В. - Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов в свете синергетики, Сауля А., Данаил С., Чурилов Л. (2013)
Осіпов В. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи зі спортивними резервами (2013)
Гуртова Т. - Використання аквафітнесу у фізичному вихованні студенів спеціальних медичних груп, хворих на ожиріння, ускладненого артеріальною гіпертензією (2013)
Васильків М. - Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку в контексті взаємозв’язку з їх фізичними якостями та варіабельності показників центрального кровообігу, Карабанович П., Волочій Ф., Дума З., Файчак Р., Баскевич О., Попель С. (2013)
Цап І. - Соматотип в системі моніторингу фізичного стану волейболісток з різним типом кровообігу, Цап М. (2013)
Латіна Г. - Спосіб оцінки загальної фізичної працездатності осіб 19-21 років за показника ми варіабельності серцевого ритму (2013)
Кальонова І. - Особливості реабілітації міофасціаних больових синдромів шийної локалізації у осіб юнацького віку (2013)
Воронін Д. - Фізична реабілітація осіб з хронічними порушеннями мозкового кровообігу на субкомпенсованій стадії перебігу (2013)
Віндюк П. - Зміни функціонального стану підлітків з церебральним паралічем під впливом фізичного навантаження (2013)
Агафонов С. - Перспективи та чинники які впливають на відновлення осіб, які перенесли ішемічний мозковий інсульт (2013)
Луковська О. - Ефективність використання реабілітаційного тренажеру у пацієнтів з контрактурою ліктьового суглоба, Талова Н. (2013)
Потапенко Р. - Анализ нарушений поясничного отдела позвоночника, на основе рентгенографических снимков, у пациентов с болевым синдромом спины, Данаил С. (2013)
Норейко С. - Визначення стану бронхіальної прохідності, мукоциліарного транспорту та насичення крові киснем у здорових людей, Гришун Ю. (2013)
Тимошенко Ю. - Невідома епістолярна спадщина Івана Боберського (2013)
Дьоміна О. - Історична періодизація розвитку спортивного фехтування в Україні, Бусол В. (2013)
Лях-Породько О. - Значення та особливості діяльності "мобілізації спорту" у Російській імперії у роки першої світової війни (2013)
Падовська О. - Традиції виховання духу й тіла в Україні (за твором "Поучення" Володимира Мономаха), Чорненька М. (2013)
Миргород Д. - Досвід діяльності кафедри фізичного виховання національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” у 30-80 рр. ХХ століття (з нагоди 80-річного ювілею кафедри), Приходько Г. (2013)
Содержание (2009)
Мельник В. Н. - Усилия и моменты на краях выпуклой оболочки, Карачун В. В. (2009)
Шифрин Б. М. - Влияние конструктивных параметров на устойчивость шасси самолета при значительных скольжениях колес (2009)
Гайдачук А. В. - Критериальные зависимости для определения теплового состояния, предшествующего газодинамическому разрушению конструкций из алюминиевых сплавов, Грушенко А. М., Набокина Т. П. (2009)
Клименко Л. П. - Матераіл ливарних форм для лиття гільз циліндрів ДВЗ, Андрєєв В. І., Поліщук П. В. (2009)
Третьяк В. В. - Реализация алгоритмов синтеза для расчета импульсных технологий (2009)
Хорольский П. Г. - К оценке целевой эффективности космических аппаратов – сборщиков крупного космического мусора (2009)
Тарасенко М. А. - Оптимальное промежуточное охлаждение однокаскадного генераторного ГТД с теплоутилизационным контуром и отдельностоящим компрессором на частичных режимах (2009)
Ткач М. Р. - Эффективность газо-паротурбинных энергетических установок, использующих альтернативные топливные ресурсы, Тимошевский Б. Г., Ващиленко Н. В., Мазырко А. В. (2009)
Радченко А. Н. - Охлаждение наружного воздуха на входе ГТД простого цикла с применением струйных технологий (2009)
Сирота А. А. - Судовые дизельные установки с тригенерационными контурами, Бес Т., Радченко Н. И., Коновалов Д. В. (2009)
Пантелеев А. А. - Идентификация теплообмена в сопловом аппарате ГТД на неустановившихся режимах работы – методы и результаты исследований, Слесарев В. А., Трушин В. А. (2009)
Кикоть Н. В. - Разработка метода анализа теплового состояния межроторных роликовых подшипников ГТД, Марчуков Е. Ю. (2009)
Коровин Б. Б. - Экспериментальные исследования комбинационных колебаний лопастей биротативного винтовентилятора редукторного ТВВД, Былинкина О. Н., Стасевич А. А. (2009)
Воробьев Ю. С. - Применение сингулярных конечных элементов к исследованию колебаний элементов лопаточного аппарата с повреждениями, Чугай М. А. (2009)
Боришанский К. Н. - Методические особенности регистрации крутильных колебаний валопровода турбоагрегата с помощью дискретно-фазового метода (2009)
Кумченко Я. А. - Нетрадиционный прогрев ДВС спецназначения и его запуск, Коновалов В. И., Спицкий В. И. (2009)
Мартынюк А. В. - Расчет процессов дизельного двигателя с учетом дезаксиала (2009)
Тарасенко А. И. - Крутильные колебания в малооборотном дизеле при переходных процессах (2009)
Гончаренко А. В. - Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння (2009)
Алёхин С. А. - Исследование струйного эжектора удаления пыли из воздухоочистителя выхлопными газами в транспортном дизеле, Васильев Е. С., Герасименко В. П., Опалев В. А. (2009)
Ивановский В. Г. - Анализ параметров рабочего процесса судового среднеоборотного двигателя при работе на биодизеле, Варбанец Р. А., Горбов В. М., Митенкова В. С. (2009)
Левицька О. С. - Аналіз впливу режимів роботи двигунів автомобілів на їх токсичність при експлуатації в умовах міста, Прищепов О. Ф. (2009)
Шпаковский В. В. - Влияние керамической теплоизоляции поршня на размах температурной волны, Марченко А. П., Линьков О. Ю., Пылёв В. В. (2009)
Кошелев Н. Н. - Моделирование стартового нагрева безнакального катода-компенсатора для микро СПД, Цаглов А. И., Федотенко В. А. (2009)
Лоян А. В. - Исследование эрозии разрядной камеры мспд в ходе продолжительных ресурсных испытаний, Максименко Т. А., Рыбалов О. П., Подгорный В. А. (2009)
Толмачев Н. Г. - Пути и результаты реализации тахионной энергии в генерирующих установках (2009)
Давидов А. О. - Разработка методики восстановления щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов для продления их ресурса (2009)
Аврамов К. В. - Нелинейная динамика роторов с подшипниками скольжения, Розова Л. В. (2009)
Китайчук И. Е. - Особенности стартовой раскрутки ГТД с помощью встроенной вентильной электрической машины, Михеев В. С., Модиевский Е. А., Остроумов Б. В. (2009)
Романов В. А. - Использование двигателя стирлинга для утилизации "отбросной" теплоты силовых и теплогенерирующих установок, Кукис В. С. (2009)
Кучер А. Г. - Многокритериальное диагностирование проточной части авиационного газотурбинного двигателя, Дмитриев С. А., Попов А. В., Якушенко А. С. (2009)
Селедкин А. А. - Особенности экспериментальной оценки пусковых характеристик дизельных двигателей в условиях климатической камеры, Герцев В. В., Роднов К. В. (2009)
Повгородний В. О. - Решение задачи теплопроводности и термоупругости для платы с электронными радиотехническими элементами (2009)
Белевщук Я. О. - Метод розрахунку ефективної поверхні розсіяння наземної техніки, оснащеної багатоелементними антенами, Василець В. О., Нечитайло С. В. (2009)
Švéda m. - Complex power plant control & monitoring systems for small utility aircraft and modern trends in actuation, Hubík V., Opluštil V., Axman P., Kerlin T. (2009)
Русанов А. В. - Использование современных компьютерных технологий при проектировании проточной части водородной турбины для теплоутилизационных энергоустановок, Соловей В. В., Голощапов В. Н., Шатравка О. И. (2009)
Грызлова Т. П. - Декомпозиция сигналов сложных источников на основе функций сложности Wavelet-коэффициентов, Шалаев Д. С. (2009)
Гурский А. Н. - Экспериментальное исследование дисковой магнитореологической муфты (2009)
Квасников В. П. - Улучшение визуального качества цифрового изображения путём поэлементного преобразования, Дзюбаненко А. В. (2009)
Масловский А. В. - Принципы построения и практика применения микроволновых систем измерения радиальных зазоров (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Содержание (2009)
Задонцев В. А. - Академик В. Н. Челомей – Генеральный конструктор ракетно-космических систем (2009)
Князев М. К. - Оптимизация структуры изоляторов из стеклопластиков для электрогидроимпульсной штамповки , Кивиренко О. Б., Шопен А. Б. (2009)
Варнас Р. В. - Применение технологии высокоскоростного фрезерования на модернизированном оборудовании с ЧПУ, Комбаров В. В. (2009)
Гордиенко Е. К. - Повышение производительности и точности механической обработки боковой поверхности поршней ДВС, Белогуб А. В. (2009)
Уманский А. П. - Разработка технологии нанесения новых износостойких композиционных покрытий для упрочнения деталей авиационных двигателей, Пугачевская Е. П., Химко А. Н. (2009)
Кондратьев А. И. - Оценка характеристик мусорособирающих космических аппаратов с электроракетной двигательной установкой для улавливания космического мусора, Хитько А. В., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2009)
Белик А. А. - Оптимизация проектных параметров межорбитального космического буксира с комбинированной двигательной установкой для доставки полезных грузов на геостационарную орбиту, Егоров Ю. Г., Кульков В. М., Обухов В. А., Попов Г. А. (2009)
Радченко А. Н. - Быстроокупающиеся проекты повышения производительности газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций, Морозова А. С. (2009)
Костюк В. Е. - Прогнозирование выбросов оксидов азота модельной камерой сгорания, оснащенной устройством предварительного смешения топливного газа с воздухом, Кравченко И. Ф., Гусев В. Н., Конопленко А. А. (2009)
Тарасенко А. И. - Переходные процессы в малооборотном дизеле с регулятором на основе управляющей ЭВМ (2009)
Петухов А. Н. - Роль поверхностного слоя в формировании несущей способности и ресурса основных деталей ГТД и ЭУ (2009)
Кулик М. С. - Дослідження напруженого і граничного стану робочої лопатки турбіни від дії газових та інерційних сил, Доник Т. В. (2009)
Придорожный Р. П. - Анализ напряженно-деформированного состояния бандажированных рабочих лопаток турбин АГТД с учетом влияния температуры и наработки, Меркулов В. М., Зиньковский А. П. (2009)
Григорьева Д. А. - Исследование методами фотоупругости и МКЭ напряженно-деформированного состояния замковых соединений рабочих лопаток компрессоров ГТД, Гусев Ю. А., Шереметьев А. В., Петров А. В. (2009)
Котульская О. В. - О сохранении ресурса теплофикационной турбины Т-250/300-240 при работе на переменных нагрузках в широком диапазоне их изменения, Парамонова Т. Н., Лыхвар Н. В., Козлoков А. Ю. (2009)
Стрельникова Е. А. - Прочность, динамика и ресурс лопасти рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины, Ржевская И. Е., Ганчин Е. В. (2009)
Майданюк Д. В. - Анализ эффективности применения маршевой двигательной установки на унитарном пастообразном топливе на верхних ступенях ракет-носителей легкого класса, Бондаренко С. Г., Иванченко A. Н., Павленко Д. В. (2009)
Задонцев В. А. - Автономные динамические испытания шнекоцентробежного насоса ЖРД большой размерности в режиме кавитационных автоколебаний, Дрозд В. А., Долгополов С. И., Грабовская Т. А. (2009)
Стрельченко Е. В. - Выключение серийных кислород-керосиновых ЖРД с дожиганием окислительного генераторного газа при полной выработке горючего из баков ракеты-носителя (2009)
Кирсанов Д. В. - Особенности отработки соплового насадка из углерод-углеродного композиционного материала и узла стыка с охлаждаемой частью камеры двигателя, Коваленко А. Н., Прокопчук А. А. (2009)
Тутов Н. И. - О некоторых методах установления и продления сроков эксплуатации РДТТ для ракет-носителей космического назначения, Чепель Г. Н., Безденежных А. В. (2009)
Пилипенко О. В. - Анализ эффективности перспективных типов демпфирующих устройств для систем питания ЖРДУ, Запольский Л. Г. (2009)
Loyan A. V. - Recent french results of small hall effect thrusters investigations in collaboration with the National aerospace university in Kharkov, Koshelev N. N., Maksymenko T. A., Gibert T., Pellerin S., Leufroy A., Bouchoule A., Pagnon D., Guyot M., Renaudin P., Dudeck M. (2009)
Алёхин С. А. - Этапы эволюции топливоподающей аппаратуры отечественного высокооборотного малолитражного дизеля, Грицюк А. В., Врублевский А. Н., Щербаков Г. А. (2009)
Дьяконов Г. А. - Экспериментальные исследования моделей АИПД малой мощности, Любинская Н. В., Семенихин С. А. (2009)
Шевченко М. В. - Методика исследований центрального полого катода (2009)
Кумченко Я. А. - Элитные (стационарные) орбиты космических объектов и их использование в различных технологических процессах, Коновалов В. И. (2009)
Толмачев Н. Г. - Принцип относительности в энергетических моделях оценки параметров вещества (2009)
Иванова Т. Ю. - Корреляция между фрактальностью поверхности электродов электрохимического аккумулятора и его емкостью, Губин С. В. (2009)
Шимановская Н. А. - Идентификация динамики температурного состояния деталей для систем мониторинга выработки ресурса двигателей многорежимных самолетов (2009)
Коломийчук С. Г. - Расчет остаточного ресурса технической системы с помощью методов нечеткой логики с использованием программных комплексов Matlab и Simulink (2009)
Епифанов С. В. - Идентификация динамических характеристик термопар по результатам испытаний двигателей, Шпилевой А. А., Суховей С. И. (2009)
Назаренко Ю. Б. - Диагностика роторов и межроторного подшипника по виброскоростям на корпусах двухвальных турбореактивных двигателей, Светашова Л. Ф. (2009)
Безручко К. В. - Технология построения математических моделей систем электроснабжения стартовых комплексов современных ракет-носителей, Давидов А. О., Фролов В. П. (2009)
Наказненко М. Н. - Математическое моделирование электрохимических накопителей в составе систем гарантированного энергоснабжения (2009)
Борисевич В. К. - К оценке экономической эффективности методов изготовления сложных деталей с помощью импульсных источников энергии, Голованов В. Н., Третьяк В. В., Невешкин Ю. А. (2009)
Пашаев А. М. - Система диагностирования авиационного гтд с применением методов Soft Computing, Шахтахтинский М. Г., Абдуллаев П. Ш., Мирзоев А. Дж. (2009)
Нерубасский В. В. - Моделирование неисправностей в системах запуска авиационных газотурбинных двигателей (2009)
Горшков А. П. - Декомпозиция сигналов сложных источников на основе характерных последовательностей Wavelet-коэффициентов, Грызлова Т. П. (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Добржанський О. - Петро Брицький – визначний дослідник історії України ХХ ст. (2011)
Баженов Л. - Співпраця на ниві історичної науки, буковинознавства і поділлєзнавства (2011)
Місінкевич Л. - Людина щедрого серця (2011)
Холодницький В. - Невгамовний Петро Павлович (2011)
Білецький Б. - Петро Павлович Брицький – perpetuum mobile! (2011)
Филипчук О. - Князь Ігор в "Історії” Лева Диякона (2011)
Коцур Г. - Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: нові підходи до з’ясування дискусійних сторінок біографії (2011)
Яценюк Г. - Становлення політичної кар’єри Івана Мазепи в часи гетьманування Івана Самойловича (2011)
Леміш Н. - Законодавче регулювання процесу управління губерніями Лівобережної України в першій половині ХІХ ст. (2011)
Обметко О. - Труднощі у діяльності українських земств у другій половині ХІХ ст. (2011)
Галик В. - Участь Івана Франка у радикальних вічах та товариствах Прикарпаття у першій половині 90-х рр. ХІХ ст. (2011)
Скорейко Г. - Cимволізм постаті Маркіяна Шашкевича в українському суспільному русі ХІХ – на початку ХХ ст.: (до 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича) (2011)
Коляда І. - Інтелектуальна еліта та формування етносоціальної свідомості українців у другій половині ХІХ ст. (2011)
Гуйванюк М. - Літературна та публіцистична спадщина Леся Мартовича як джерело до вивчення суспільно-політичних процесів у Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Каня Л. - Польське військове судочинство і поліцейські органи під час боїв за Львів (1-21 листопада 1918 р.) (2011)
Дацків І. - Дипломатична діяльність Української Народної Республіки у захисті державності в добу Директорії (2011)
Королько А. - Румунська окупація Покуття у ході національно-визвольних змагань західних українців (травень-серпень 1919 р.) (2011)
Кармалюк С. - Соціальна допомога цивільному населенню та армії Українським Товариством Червоного Хреста в 1919-1920 рр., Кармалюк Ю. (2011)
Молоткіна В. - Види діяльності органів контролю (цензура) за друкованими виданнями радянської України (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Грицюк В. - Оточення великих угруповань німецьких військ в ході зимового наступу Червоної армії на Правобережній Україні у 1944 р. (2011)
Мизак Н. - Діяльність референтури пропаганди УПА-"Захід” і збройного підпілля ОУН у 1942-1952 рр. (2011)
Білецький Б. - Альтернативна і відновлювальна енергетика в Україні та світі: сучасний стан і перспективи розвитку, Замятіна Н. (2011)
Мельничук Г. - Регіональні політичні еліти і їх вплив на процеси державотворення в Україні (2011)
Чайка Г. - Гендерний аспект у сучасній державній службі України (2011)
Стрельчук Н. - Міжетнічні відносини і міжетнічна толерантність в українсько-румунському прикордонні (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Балух О. - Буковина у прикордонних стосунках Молдавії та Польщі в 1500-1538 рр. (2011)
Чучко М. - Буковина та її жителі в описах першої половини ХІХ ст. (2011)
Богачик Т. - Північнобессарабські села у дореформений період (1812-1868 рр.) (2011)
Ботушанський В. - Православний релігійний фонд Буковини (1786-1918 рр.): соціально-економічний аспект (2011)
Добржанський С. - Громадсько-політична діяльність Іларія Карбулицького, Флореску Л. (2011)
Руснак О. - Центральна лікарня Чернівців у міжвоєнний період (2011)
Дробіна Л. - Мережа повоєнних лікувальних закладів для інвалідів Великої Вітчизняної війни в Чернівецькій області (2011)
Суровцев О. - Спротив буковинського єврейства під час подій Голокосту: приклади, роздуми та подолання міфів (2011)
Герегова С. - "Актор номер один” українського поетичного кіно (до 70-річчя від дня народження Івана Миколайчука) (2011)
Возний І. - Залізоробне ремесло та вироби з чорного металу за матеріалами відкритих поселень Х − ХІV ст. на території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром (2011)
Гуменюк Т. - Археологічна наука в західних областях УРСР у другій половині 40-х – 80-ті роки ХХ ст.: історіографічний аспект (2011)
Танащик Д. - Публікації матеріалів музейних збірок та приватних колекцій Львова у наукових працях ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Мустеца В. - Походження назви села Шубранець Заставнівського району: легенди, теорії, припущення (2011)
Кузь А. - "Inuentarium rerum armorum et munitionum…” (Опис військового озброєння Кафи 1474 р.) (2011)
Ковалець Т. - Постачання і забезпечення Війська Запорозького у повстаннях 20-30-х рр. XVII ст. в Україні (2011)
Томак Н. - Відомості про число населення і поселень Хотинщини наприкінці XVI – першої половині XVIII ст. (2011)
Копистиринська Т. - Катеринославщина: від аграрного регіону до промислового гіганта (2011)
Гуцалюк І. - Організація Українською Центральною радою власних збройних одиниць у Західній Волині (2011)
Остапчук О. - Організація з’єднань та частин засобів протиповітряної оборони військ 1-го Українського фронту в період з жовтня 1943 року по липень 1944 року (2011)
Абрамова Н. - Голокост на Буковині через призму буковинської поліетнічності (2011)
Попова Д. - Історичні та економічні передумови виникнення кримської проблеми (2011)
Ботушанський В. - Віденські архіви про буковинські справи (2011)
Ботушанський О. - Документ, що свідчив про розвиток і проблеми сільської кооперації на Буковині на початку ХХ ст. (2011)
Яценюк Ф. - Рецензія: Макар Юрій, Горний Михайло, Макар Віталій, Салюк Анатолій. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи. Том. 1. Дослідження. – Чернівці: Букрек, 2011. – 880 с. (2011)
Добржанський О. - Наукові дослідження на кафедрі історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006-2010 рр. (Аналітичний огляд), Ботушанський В. (2011)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету в 2010 р. (2011)
Поточна наукова інформація (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2013)
Єсімов С. С. - Правові підстави застосування адміністративних стягнень (2013)
Ковалів М. В. - Особливості та порядок здійснення виконавчого провадження (2013)
Несинова С. В. - Проблеми юридичної діяльності як різновиду правової роботи в органах ДПС України (2013)
Пробко І. Б. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади (2013)
Шкабаро В. М. - Міжнародно-правові стандарти управління територіями (2013)
Борисова Ю. В. - Європейська інтеграція: погляд громадськості, Богданова А. А. (2013)
Палєєва Ю. С. - Референдум – загальновизнаний демократичний інститут: історія і сучасність (2013)
Пушкіна О. В. - Порушення права на повагу до честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в мережі Інтернет, Грищенко І. М. (2013)
Тєрєхова О. О. - Юридична природа договорів про зміну черговості спадкування та зміну розміру спадкової частки (2013)
Циверенко Г. П. - Шлюбний договір: українська сучасність, Трикоз О. О. (2013)
Тодорошко Т. А. - Состояние законодательства в сфере социального жилья, Оришака А. В. (2013)
Самбор М. А. - Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановленням місцезнаходження радіоелектронного засобу: підстави для проведення та умови гарантування прав і свобод людини та громадянина як споживача послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2013)
Черненко А. П. - Окремі проблеми призначення експертизи на досудовому провадженні, Шиян А. Г. (2013)
Воронко В. С. - Особливості механізму індивідуальної злочинної поведінки осіб, які вчиняють насильницькі злочини проти особи під впливом наркотиків (2013)
Чебикіна Т. С. - Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 154 КК України "Примушування до вступу в статевий зв’язок" (2013)
Иванова Т. М. - Материальная ответственность в трудовом праве Украины. Возмещение ущерба: нюансы, основания, последствия, Братусь А. В. (2013)
Реферати (2013)
Яценюк Г. - Особливості взаємостосунків українського емігрантського уряду з гетьманським урядом Івана Скоропадського (1709–1720 рр.) (2012)
Скорейко Г. - "Людина зі зброєю”: еволюція сприйняття війни і армії у західноукраїнському суспільстві ХІХ ст. (2012)
Білецький Б. - "Пласт” як складова Всесвітньої організації скаутського руху (До 100-річчя від дня заснування) (2012)
Королько А. - Російська окупація Покуття в роки Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2012)
Філоретова Л. - Прорахунки української влади у сфері військового будівництва в період національно-визвольних змагань, Гребенюк О. (2012)
Тимошенко Ю. - Спортивне життя в радянській Україні в 1920-ті роки (2012)
Білан С. - Розселення хуторів в Україні у 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Мизак Н. - Українці у польській армії генерала В. Андерса (1942–1945 рр.) (2012)
Ільницький В. - Відновлення органів радянської адміністрації у Дрогобицькій області УРСР у 1944–1952 рр. (2012)
Герегова С. - Жіночий фактор в українському правозахисному русі (70-ті роки ХХ століття), Шеремета Я. (2012)
Дробіна Л. - Формування державної системи соціального страхування військових інвалідів в Україні (2012)
Мельничук Г. - Сучасні тенденції розвитку освітньої сфери як складової гуманітарної політики України (2012)
Федорук А. - Адміністративно-урядницька політика князя Володислава Опольського в "земли Шепинскои” (70-ті роки XIV ст.) (2012)
Богачик Т. - Північнобессарабські повітові центри у дореформений період (1812–1868 рр.) (2012)
Добржанський О. - "Руська бесіда” – арена румунсько-українського протистояння та спроби налагодження діалогу в другій половині 90-х рр. ХІХ ст., Добржанський С. (2012)
Ботушанський В. - Янку Флондор (1865–1924) у світлі історичних джерел (2012)
Чайка Г. - Український еміграційний фольклор першої хвилі з Буковини, Гунчак Т. (2012)
Мустеца В. - Опір ОУН післявоєнним радянським перетворенням на Буковині (на прикладі Кіцманського району Чернівецької області) (2012)
Чура В. - Ставлення Чернівецького обкому КПУ до зародження українських "неформальних” спілок у другій половині 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Суровцев О. - До питання про антисемітську пропаганду румунської влади в Північній Буковині у 1941-1944 роках (на матеріалах газети "Bukovina”) (2012)
Возний І. - Кераміка другої половини ХІІІ – ХVІІ ст. із сільських поселень Сірето-Дністровського межиріччя за матеріалами археологічних розвідок (2012)
Фесенко Д. - Розписи монастирської церкви Різдва Богородиці в Горече (Чернівці) (2012)
Галик В. - Іван Труш – кореспондент та автор портретів Івана Франка (2012)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція у політичному житті Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: за матеріалами щоденної газети "Діло” (1890–1914 рр.) (2012)
Гаврилюк О. - Пам’ятки українського сакрального мистецтва західноукраїнських земель в умовах міжвоєнної Польщі: збереження та охорона (2012)
Ковалець Т. - Військові ради запорозьких козаків у 20-30-х роках XVII ст. (2012)
Гучко О. - Становлення акушерства, зародження й розвиток середньої медичної освіти на Буковині (кінець ХVІІІ ст. – 1940 рр.) (2012)
Полич М. - Життєвий і суспільно-політичний шлях Лонгина Цегельського в контексті боротьби за національну ідею та незалежність України (2012)
Шилюк О. - Радянізація західних областей України через призму бібліотечної справи (1939–1940-і рр.) (2012)
Левіна Ю. - Структурно-організаційне оформлення органів інформаційного впливу радянської влади в Чернівецькій області (1940–1941 рр.) (2012)
Чобанюк І. - Розвиток пенсійного забезпечення в західних областях України (середина 1950-х – 1960-ті рр.) (2012)
Ботушанський В. - Віденські архіви про буковинські справи (2012)
Яценюк Ф. - Рецензія: Ботушанський Василь. Нариси з історії Православної Церкви Буковини (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) – Чернівці: Технодрук, 2012. – 166 с. (2012)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету в 2011 р. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Качмар О. В. - Проблема переходу від серенього до пізнього палеоліту на території Донецької області (2012)
Цеунов І. А. - Загальна характеристика ямних племен Північного Приазов'я (2012)
Заворотна Г. В. - Топографія зрубних пам'яток Приазов'я (2012)
Воронова М. Ю. - Культура античного Херсонесу за археологічними джерелами (2012)
Третяк М. О. - Феодосія - мілетське місто в Східній Тавриці (археологічний аспект) (2012)
Гузь О. Є. - Археологічні знахідки на території Ніжинщини (2012)
Різниченко Я. В. - До питання про ідентифікацію салтівсько-маяцької археологічної культури з Хазарським Каганатом (2012)
Прищепа Б. А. - Основні результати археологічних досліджень Волинських міст епохи Київської Русі у 1991–2010 рр. (2012)
Кищенко В. В. - Знаковость стрелы в контексте жизненного пути (на примере этнической среды Сибири) (2012)
Панкова А. І. - Жіночий фактор у мінойському суспільстві епохи бронзи (за матеріалами антропоморфної пластики) (2012)
Вахрамеева А. В. - Культ Деметры в Боспорском царстве (по материалам археологических источников) (2012)
Демідко О. О. - Гендер і соціальна стратифікація в половецькому суспільстві (2012)
Забавін В. О. - Історія досліджень поховальних пам'яток зрубної культури Надазов'я (2012)
Соколова П. Ю. - Исследования Н. Е. Макаренко в Северном Приазовье в 30-е гг. ХХ в. (2012)
Нікольченко Ю. М. - Археологічні та історико-краєзнавчі студії І. К. Свєшнікова (2012)
З історії створення археологічної експедиції Маріупольського державного університету. Наказ ректора Маріупольського гуманітарного інституту Донецького національного університету №69а від 03.09.2002 (2012)
Небрат С. Г. - Археологічна експедиція МДУ: історія і сучасність (2012)
Кравченко Э. Е. - О находке сосуда с граффити в Мариуполе, Кульбака В. К. (2012)
Кульбака В. К. - Українська колиска індоєвропейців (2012)
Кульбака В. К. - До інтерпретації жертовного комплексу із Чортомлицького кургану (2012)
Індоєвропеїстика (2012)
Бібліографія праць Володимира Костянтиновича Кульбаки (1954-2009) (2012)
Звіти (2012)
Публікації співробітників (2012)
На шпальтах місцевої періодики (2012)
Праці В. К. Кульбаки у фондах Наукової бібліотеки МДУ (2012)
Археологія Волині (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Пірникоза А. В. - Аналіз динаміки травматизму серед сільського населення Вінницької області за даними панельного дизайну (2005–2009 рр.) (2012)
Рожков Г. С. - Загальна характеристика інфекційної захворюваності серед військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України (2012)
Воробйова Л. І. - Проблеми патології шийки матки в Україні: аналітичний огляд наукової літератури, Жилка Н. Я., Зайкова Т. В. (2012)
Берзінь В. І. - Вплив соціальних і хімічних чинників на стан здоров’я дитячого населення в умовах промислового регіону, Стельмахівська В. П., Мартиненко Ю. В., Залотюк Л. А. (2012)
Вадзюк С. Н. - Поширеність гастроезофагальної рефлюксної хвороби у студентів медиків перших курсів, Паньків І. Б., Папінко І. Я. (2012)
П’ятночка І. Т. - Сатурація крові киснем у хворих на туберкульоз легень в поєднанні з серцево-судинною патологією, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2012)
Смірнова В. Л. - Артеріальний тиск українських студентів ІІІ курсу ТДМУ імені І. Я. Горбачевcького, Панчишин Н. Я., Голяченко О. А., Голяченко Б. А. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Проблеми кадрового забезпечення первинної ланки охорони здоров’я та можливі шляхи їх вирішення (2012)
Діденко Л. О. - Дослідження індукованого попиту на медичну допомогу на вторинному рівні (на прикладі планових розтинів гриж) (2012)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан та регіональні особливості використання стаціонарозамінних форм медичної допомоги, Дячук Д. Д. (2012)
Любчак В. В. - Огляд сучасних підходів до організації служби крові в світі (2012)
Збітнєва С. В. - Оцінка лікарями-офтальмологами умов праці та можливостей безперервного професійного зростання (2012)
Штанько В. Л. - Наукове обґрунтування системи профілактики захворювання на професійний туберкульоз працівників галузі охорони здоров’я в Україні, Варивончик Д. В. (2012)
Корнійчук О. П. - Соціально-економічні підвалини розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні на засадах сімейного лікаря (2012)
Дністрян С. С. - Проблемні питання реформування державної санітарно-епідеміологічної служби Тернопільської області, Безрука Л. А., Марків-Буковська Н. П. (2012)
Самоходський В. М. - Варіант технології визначення об’єму та інтенсивності праці лікарів відділення стаціонару (2012)
Шкробот С. І. - Інформатизація руху медичної документації в архівному підрозділі лікарні, Шкробот В. В., Корнієнко Г. Ф. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового іспиту для оцінювання знань iз соціальної медицини та організації охорони здоров’я, Сельський П. Р. (2012)
Cлабкий Г. О. - Цінність та вартість – дві компоненти системи оцінки медичних технологій та прийняття рішень в охороні здоров’я, Марков О. Ю., Горбенко О. В. (2012)
Ганіткевич Я. В. - Ярослав Окуневський – видатний лікар, генерал медичної служби австро-угорського флоту, український національно-просвітницький діяч (2012)
Слабкий В. Г. - Розрахунок потреби в лікарях загальної практики – сімейних лікарях до 2020 року, Шпак Г. В., Кризина Н. П., Лисенко П. М. (2012)
Зюков О. Л. - Обґрунтування пропозицій щодо збереження трудового потенціалу медичних сестер на підставі оцінки якості їхнього життя (2012)
Беденюк А. Д. - До питання впровадження європейської системи трансферу кредитів в контексті Болонської системи (2012)
Голяченко А. О. - Шляхи впровадження медичної реабілітації в систему підготовки медичних кадрів (2012)
Платонов В. М. - Збереження і зміцнення здоров’я здорових людей – пріоритетний напрямок сучасної охорони здоров’я (2012)
Булатова М. М. - Європейський досвід: уроки та орієнтири (2012)
Клименюк В. П. - Аналіз інвалідизації внаслідок серцево-судинних хвороб за АРС-конструкцією на основі стріп-спліт-плот-дизайну, Галаченко О. О., Очередько О. М., Андрієвський І. Ю. (2012)
Слабкий Г. О. - Медико-соціальна характеристика смертності чоловіків працездатного віку Луганської області, Дудник С. В. (2012)
Голяченко Г. Б. - Основні епідеміологічні чинники хронічних дерматозів у дітей і підлітків, Бойко О. В. (2012)
П’ятночка І. Т. - Поствакцинні БЦЖ-ускладнення у дітей, Корнага С. І., Довбуш Ю. В., Мадич С. В., Грінченко Л. А., Тхорик Н. В., Білик С. О., Ботюк Я. В. (2012)
Децик О. З. - Аналіз причин незадоволеності пацієнтів рівнем надання стаціонарної хірургічної допомоги, Яворський А. М., Яворський М. І. (2012)
Романюк Л. М. - Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я, Литвинова О. Н., Федчишин Н. Є. (2012)
Дячук Д. Д. - Методичний супровід залучення лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та пацієнтів до впровадження локального протоколу медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію (2012)
Мішенін А. Б. - Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому, Варивончик Д. В. (2012)
Збітнєва С. І. - Задоволеність сільського населення офтальмологічною допомогою (2012)
Якимець В. М. - Перспективи застосування муніципальних систем охорони здоров’я в умовах України, Іващенко С. М., Лобода Т. В. (2012)
Любчак В. В. - Ефективність кадрового донорства в забезпеченні інфекційної безпеки донорської крові, її компонентів і препаратів (2012)
Заранський М. В. - Деякі питання медичної статистики, Семенів В. О. (2012)
Литвинова О. Н. - Економічні питання охорони здоров’я України, Романюк Л. М., Коломийчук В. С. (2012)
Самоходський В. М. - Визначення об’єму та вартості працезатрат амбулаторних лікарів і варіанти стимулювання їхньої праці (2012)
Марків І. М. - Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах терапевтичного відділення багатопрофільного стаціонару (2012)
Бурдим Ю. В. - Готовність та можливості надання медичної допомоги пацієнтам з приводу хірургічних хвороб лікарями загальної практики – сімейними лікарями (2012)
Крисько М. О. - Щодо готовності сімейних лікарів до надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД (2012)
Шульгай А. Г. - Наукова робота кафедри соціальної медицини Тернопільського медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л. (2012)
Теренда Н. О. - М. Д. Стражеско – видатний український кардіолог, дослідник, педагог (2012)
Балябас В. Д. - Участь пожежно-рятувальної служби України у запобіганні і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Молчанов В. Б. - Соціально-економічні умови життя російських військових в губерніях України в другій половині ХІХ ст. (2013)
Чура В. И. - Финансовое положение областных комитетов КПСС Галичины в конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ века (2013)
Курзенкова А. О. - Інтерпретація теорій походження скандинавських рун (2013)
Романцова Н. І. - Історичні погляди М. Грушевського. Проблема в українській історіографії ХХ ст. (2013)
Шабельніков В. І. - Проблеми історії Донецько-Криворізької республики: історіографічний аспект (2013)
Воронова М. Ю. - Зооморфні мотиви в декоративно-прикладному мистецтві Скандинавії вендельської епохи (VI – VIII СТ.) (2013)
Демідко О. О. - Законодавча база реформи управління промисловістю 1957 р. (2013)
Черкун Н. А. - Кризові явища сьогунату Токугава напередодні реставрації Мейдзі (2013)
Бєлова О. В. - Делімітація кордону між Японією та Росією: аналіз правових наслідків договорів 1855-1905 років (2013)
Матвєєва О. В. - Віртуальні спільноти в контексті національної та міжнародної безпеки (2013)
Telpis O. V. - Modern theories of international relations during globalization (2013)
Майборода М. І. - Парламентські вибори 2012 року в контексті змін політичних поглядів населення Донецької області (2013)
Рябінін Є. В. - Чинники цивілізаційних суперечностей в Україні (2013)
Філенко І. В. - Особливості висвітлення зовнішньої політики України в російських ЗМІ за часів президентства Б. Єльцина (2013)
Шахматенко Р. С. - Принципи "відкритого регіоналізму" в діяльності АТЕС (2013)
Пашина Н. П. - Демократична трансформація суспільства та роль політичної ідентичності в цьому процесі (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2013)
Ковальчук Л. Я. - Характеристика організаційної моделі кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги, Банчук М. В., Мостовий Р. Я., Марцeнюк В. П., Шульгай А. Г. (2013)
Сміянов В. А. - Організаційно-методологічний підхід до управління якістю медичної допомоги у закладі охорони здоров’я, Степаненко А. В., Петренко В. Ю., Тарасенко С. В. (2013)
Мазуренко О. В. - Модель координації національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (2013)
Смірнова В. Л. - Роль керівників охорони здоров’я в її реформуванні, Панчишин Н. Я. (2013)
Безрук В. В. - Стан захворюваності на імунозапальні захворювання нирок серед підлітків Чернівецької області, Ященко Л. В., Первозванська О. І. (2013)
Варивончик Д. В. - Оцінка непрофесійних ризиків та адекватності профілактики інфікування ВІЛ серед працівників закладів охорони здоров’я України, Кальченко А. М. (2013)
Гуцол Л. П. - Оцінка ефективності методу гомеопатії: точка зору споживачів гомеопатичних лікарських засобів (2013)
Кощинець О. Б. - Індикатори зниження якості життя хворих на первинну глаукому з пізніми стадіями (2013)
Кривенко Є. М. - Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в охороні здоров’я України в умовах реформування (огляд літератури), Ситенко О. Р. (2013)
Миронюк І. С. - Застосування інформаційних технологій для вирішення задачі оцінки чисельності представників груп високого ризику інфікування ВІЛ, Мулеса О. Ю. (2013)
Литвинова О. Н. - Науково-технічний прогрес як основа переродження системи охорони здоров’я, Теренда Н. О. (2013)
Ласитчук О. М. - Мотиваційні аспекти вивчення акушерства студентами VI курсу лікувального факультету (2013)
Андрейчин М. А. - Рецензія на книгу Кундієва Ю. І., Басанець А. В. "Пневмоконіоз: епідеміологія, рання діагностика, профілактика" (2013)
Чепелевська Л. А. - Позитивні зміни смертності населення України: регіональний аспект, Буртова Ю. О. (2012)
Шкробанець І. Д. - Медико-соціальні паралелі репродуктивного здоров’я дівчат та проблем перинатальної патології новонароджених дітей, Нечитайло Ю. М., Андрієць О. А. (2012)
Денефіль О. В. - Статеві особливості психологічного здоров’я студентів (2012)
Корнага С. І. - Структурні зміни хворих в обласному протитуберкульозному диспансері за останні 10 років (2012)
Маслій C. М. - Прогнозування рецидиву фібриляції передсердь в умовах коморбідності (2012)
Футуйма Ю. М. - Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок (2012)
Дячук Д. Д. - Концептуальне обґрунтування та побудова моделі стійкого вдосконалення організаційного розвитку закладу охорони здоров’я (2012)
Зайкова Т. В. - Стан інформованості жіночого населення щодо сучасних методів профілактики раку шийки матки (2012)
Слабкий Г. О. - Оптимізована функціонально-організаційна система спеціалізованої офтальмологічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров’я, Збітнєва С. В. (2012)
Мазуренко О. В. - Обґрунтування потреби у міжнародній допомозі при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (2012)
Слабкий Г. О. - Особливості стану здоров’я і медичного обслуговування болгарської національної меншини в Одеській області, Ціборовський О. М., Сорока В. М., Тяпкін Г. М. (2012)
Шкробанець І. Д. - Епідеміологічні особливості неврологічної патології у дітей та організація реабілітаційних программ (2012)
Золотарьова Ж. М. - Проблеми формування та впровадження мультидисциплінарного підходу в системі паліативної і хоспісної допомоги (2012)
Клименко В. І. - Підготовка лікаря за спеціальністю "Загальна практика – сімейна медицина” на кафедрах соціальної медицини та організації охорони здоров`я медичних факультетів вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації (2012)
Самотовка О. Л. - Вивчення проблем об’єктивного оцінювання успішності студентів за Болонською системою на прикладі результатів вивчення біостатистики (2012)
Сельський П. Р. - Обгрунтування об’єктивності системи дистанційного тестового оцінювання iз соціальної медицини та організації охорони здоров’я (2012)
Килівник В. С. - Історія гірудотерапії з найдавніших часів до початку 18-го століття н.е., Цвень П. В., Кузьмін І. В. (2012)
Content (2012)
Гудзенко О. В. - Мікробні α-L-рамнозидази: продуценти, властивості, практичне використання, Варбанець Л. Д. (2012)
Сиваш О. О. - Акумуляція сонячної енергії: фотосинтез чи штучні системи (2012)
Сидоров Ю. І. - Промислові ліофільні сушарки періодичної дії в біотехнології (2012)
Олійник О. С. - Одержання та характеристика рекомбінантних одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл (scFv) проти гепаринзв’язувального EGF-подібного фактора росту людини, Кабернюк А. А., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2012)
Коршун Л. Н. - Параметры специфического взаимодействия сывороточных антител с рекомбинантным аналогом гликопротеина G вируса простого герпеса 2-го типа, Ковтонюк Г. В., Мойса Л. Н., Киселева Е. К., Ганова Л. А., Вудмаска М. И., Спивак Н. Я. (2012)
Фінюк Н. С. - Утворення поліплексів новими поверхнево-активними гребенеподібними оліамфолітами і плазмідною ДНК, Вітак Т. Я., Мітіна Н. Є., Філяк Є. З., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2012)
Кіт Ю. Я. - Взаємодія нанорозмірних кон’югатів доксорубіцину з протеїнами і клітинами периферичної крові людини, Білий Р. О., Скорохода Т. В., Бойко Н. М., Корній Н. С., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2012)
Борецкая М. А. - Изучение структуры экзополимерного комплекса биопленки коррозионно-активных бактерий, Суслова О. С., Горчев В. Ф., Карахим С. А. (2012)
Древаль К. Г. - Культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлозолітичних ензимів. V. Склад живильного середовища за джерелами вуглецю та азоту, Бойко М. І. (2012)
Малиновська І. М. - Вплив бактеріальних полісахаридів на структурно-агрегатний склад чорнозему лучного, Драган М. І. (2012)
Горбунов Л. В. - Аналіз відтворюваності результатів кріоконсервування ембріонів тварин, Безуглий М. Д. (2012)
Романюк С. І. - Нобелівські премії за дослідження стовбурових клітин та рецепторів, зв’язаних із g-протеїнами: значення для біотехнології, Комісаренко С. В. (2012)
Виноградова Р. П. - Ніна Костянтинівна Бердинських – відомий спеціаліст у галузі медичної біотехнології (до 80-річчя від дня народження), Данилова В. М. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
Зарубинська І. - Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів у механізмі захисту прав і свобод людини в Україні, Наулік Н. (2013)
Якимчук Н. - Поняття "правовий статус", "правове положення", "правовий модус" та "правовий режим": теоретико-правовий аналіз (2013)
Туркот М. - Детермінанти військової злочинності (2013)
Фрич В. - Медіація (примирення) як альтернатива судовому розгляду кримінальних проваджень, Комарницька О. (2013)
Кубальський В. - Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в контексті принципу презумпції невинуватості (2013)
Толочко О. - Гуманізація судового розгляду в кримінальному провадженні у контексті міжнародно-правових стандартів (2013)
Козьяков І. - Поняття "державне обвинувачення" в доктрині кримінального процесу: етимологія та генеза (2013)
Мухін В. - Інститут угоди про визнання винуватості у кримінальному процесі, Штанько А. (2013)
Бабіков О. - Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання (2013)
Безмащук Ю. - Категорія "інтереси держави" в контексті реалізації прокурором функції представництва, Гафинець О. (2013)
Скулиш Є. - Державне бюро розслідувань як спеціально уповноважений суб’єкт протидії корупції (2013)
Мудров А. - Форми координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, Європіна І. (2013)
Попович О. - Суб’єкти процесуального керівництва на стадії досудового розслідування в кримінальному процесі Франції (2013)
Власова Г. - Укладання угоди про визнання вини у Сполучених Штатах Америки як форма спрощеного кримінального судочинства (2013)
Присяжнюк В. - Нагляд за додержанням і застосуванням законів – невід’ємна складова діяльності органів прокуратури (2013)
Соляр С. - Проблеми практичного застосування окремих положень Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Вацьківський Р. - Правозахисна та представницька діяльність органів прокуратури у сфері земельних відносин (2013)
Козаченко В. - Місце законності у системі засад кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина та України (2013)
Грейдіна К. - Актуальні питання захисту прокурором житлових прав дітей (2013)
Мірошниченко І. - Злочини стосовно літніх людей: кримінологічна характеристика особи злочинця (2013)
Богуцька А. - Видача особи (екстрадиція) в міжнародно-правовому співробітництві Генеральної прокуратури України (2013)
Гультай П. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту (2013)
Хроніка міжнародних зв’язків (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "Вісник Національної академії прокуратури України" (2013)
Аверіхіна Т. В. - Екологічна складова оцінювання національної та регіональної конкурентоспроможності (2012)
Бойченко Е. Б. - Науково-методичні засади діагностики відтворення суспільного здоров’я населення регіону (2012)
Бутенко Т. О. - Визначення причин розбіжностей в економічному розвитку регіонів України (2012)
Василенко В. М. - Нові акценти у державній регіональній політиці (2012)
Василенко Д. В. - Сутність регіональної економічної системи (2012)
Василенко О. В. - Позиціонування економіки донецької області у господарській структурі країни (2012)
Грінченко Ю. Л. - Інструменти макроекономічної політики в умовах економічного та валютного союзу (2012)
Карпенко Л. М. - Стратегічні орієнтири активізації інноваційно-інвестиційної діяльності Одеського регіону (2012)
Кірносова М. В. - Тенденції змін споживацьких пріоритетів на ринку екологічних товарів України (2012)
Лайко О. І. - Концепція трансформації інвестиційного комплексу регіону (2012)
Лапішко З. Я. - Проблеми виходу країн європейського союзу з кризи (2012)
Липинська О. А. - Україна в системі міжнародної морської торгівлі (2012)
Любохинець Л. С. - Інституційні аспекти становлення соціальної держави за умов ефективної соціальної політики (2012)
Насадюк І. Б. - Гравітаційна модель міжнародних економічних відносин України (2012)
Романенков І. Д. - Вільний ринок та ринок, що регулюється (2012)
Семенова К. Д. - Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні (2012)
Ступак С. М. - Формування моделі інноваційного кластера на базі хлібопекарської галузі Одеського регіону (2012)
Тараканов М. Л. - Принципи формування регіональних логістичних комплексів (2012)
Тарасевич Н. В. - Сучасний стан розвитку ринку державних запозичень в Україні, Тарасевич А. П. (2012)
Примак Т. О. - Порівняльний аналіз маркетингових заохочень у країнах Європи (2012)
Білега О. В. - Оцінка ефективності мотиваційних механізмів управління розвитком кластерів (2012)
Винник О. В. - Механізм професійно-кваліфікаційної мотивації працюючих (2012)
Воробієнко П. П. - Дослідження особистісних характеристик персоналу у діяльності підприємств за допомогою програмного комплексу "Стимул", Озарко К. С., Опотяк Ю. В. (2012)
Гончаренко О. М. - Вплив інноваційних технологій на стійкість функціонування підприємства (2012)
Грицуленко С. І. - Оцінка потенціалу інноваційного персоналу в системі професійного навчання оператора зв’язку, Гарбера К. М. (2012)
Єсіна О. Г. - Електронні підручники: переваги та недоліки використання, Лінгур Л. М. (2012)
Завадська Д. В. - Економічна кластерізація: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні (2012)
Івашко Л. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання компетенцій при підготовці економістів (2012)
Ігнатенко Т. В. - Звітність за сегментами: інформаційна база для оцінки вартості підприємства (2012)
Кічук Н. В. - Особливості функціонування ринку молока в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Коваленко Л. П. - Маркетинговий аналіз зоологічних парків України та особливості їх використання в туристичних цілях, Жупаненко А. В. (2012)
Кошелупов І. Ф. - Програми підвищення конкурентоспроможності організацій (2012)
Куліков Ю. М. - Пріоритетні напрями державної політики у розвитку соціально-трудової сфери, Сташевська О. В. (2012)
Літвінов О. С. - Методичні засади розрахунку рівня енергетичної безпеки, Літвінова В. О. (2012)
Лук’янова В. В. - Діагностика функціонування економічних систем з урахуванням фактору ризику (2012)
Максименко С. В. - Інституціональна організація ринку праці й теорії дискримінації робочої сили (2012)
Молла М. Г. - Формування системи показників оцінки організаційних складових конкурентоспроможності підприємства (2012)
Орлик О. В. - Кластери як інноваційна форма розвитку агропромислового виробництва (2012)
Островар О. В. - Проблеми розвитку м’ясо-молочного виробництва в Україні (2012)
Савченко Г. О. - Шляхи підвищення ефективності взаємодії та взаємозв’язку ринків праці та освітніх послуг, Збрицька Т. П. (2012)
Степаненко О. А. - Моделювання як метод аналізу та прогнозування конкуренції фірми на ринку, Таракановський С. М., Постолатій М. О. (2012)
Волохова І. С. - Історичні аспекти теорії та практики місцевих фінансів (2012)
Гриб Ю. О. - Інноваційні технології управління як фактор розвитку корпоративних структур (2012)
Коваленко В. В. - Система управління проблемними банками, Єріс Л. М. (2012)
Котковський В. С. - Формування регіонального ринку банківських послуг із застосуванням пластикових карт (2012)
Корнєєв В. В. - Ісламська фінансова модель: особливості розвитку (2012)
Кузнєцов А. М. - Методологічні засади формування концепції мотивації персоналу банку (2012)
Лапішко М. Л. - Нові вимоги МСФЗ до формування фінансової звітності (2012)
Матвєєнко В. К. - Фінансова глобалізація і її вплив на банківську систему України (2012)
Онищенко Ю. І. - Методичні засади консолідації банківських установ (2012)
Ніколаєв Ю. О. - Структура транспортно-логістичного кластера та процес його формування (2012)
Світлична О. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні (2012)
Табачук Г. П. - Прибутковість банку та методи її оцінки, Табачук Ю. П. (2012)
Тарасова О. В. - Аналіз методів оцінки вартості компаній при злитті та поглинанні (2012)
Цибилюк О. Ю. - Формування та облік резерву сумнівних боргів в системі управління дебіторською заборгованістю, Шишкова Н. Л. (2012)
Шапошников К. С. - Сучасні підходи до визначення інтеграції та її характерних рис (2012)
Шварц О. В. - Методика Value-At-Risk (VAR) як метод управління валютним ризиком в банку (2012)
Content (2012)
Сидоров Ю. І. - Лабораторні та пілотні ліофільні сушарки періодичної дії в біотхенології (2012)
Korchynskyi O. G. - Adenoviral vectors: convenient tools for gene delivery to primary mammalian cells (2012)
Сахно Л. О. - Жирнокислотний склад насіння ріпаку з трансгеном СYP11A1 цитохрому Р450SCC, Остапчук А. М., Клочко В. В., Кучук М. В. (2012)
Шаблій В. А. - Фенотип і міграційний потенціал мультипотентних мезенхімних стромальних клітин з нативної та кріоконсервованої плаценти людини, Кучма М. Д., Кирик В. М., Онищенко Г. М., Цупіков О. М., Клименко П. П., Арешков П. О., Кучук О. В., Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С. (2012)
Гурина Н. М. - Иммуносорбенты для лечения экспериментального аллергического энцефаломиелита у морских свинок, Кучмеровская Т. М. (2012)
Larking D. M. - Effective degradation of polyvinyl alcohol by combined chemical and microbial processes, Mitik-Dineva N., Ivanova E. P., Lonergan G. T., Crawford R. J. (2012)
Лиманська О. Ю. - Детектування збудника сибірки за допомогою полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Муртазаєва Л. О., Клі С., Лиманський О. П. (2012)
Сидоренко О. С. - Морфофункциональные характеристики культуры клеток надпочечников новорожденных поросят, Божок Г. А., Билявская С. Б., Устиченко В. Д., Губина Н. Ф., Холодный В. С., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2012)
Ямпольская Е. Е. - Механизмы апоптоза в моноцитарно-фагоцитарной системе при развитии адъювантного артрита после введения клеток фетальной печени, Шатнева О. М., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2012)
Авдиюк Е. В. - Очистка α-амилаз Aspergillus flavus var. oryzae и Bacillus subtilis и их свойства, Варбанец Л. Д., Сафронова Л. А., Харкевич Е. С. (2012)
Романько М. Є. - Наночастинки ауруму та арґентуму як потенційні кріопротектори за довготривалого зберігання виробничих штамів мікроорганізмів, Рєзніченко Л. С. (2012)
Лисиця А. В. - Мас-спектрометричні дослідження олігомерного складу полігексаметиленгуанідину, Ребрієв А. В., Поліщук В. В. (2012)
Виноградова Р. П. - Кузьма Микитович Веремеєнко — один із засновників біотехнології ензимів у медицині та ензимотерапії (до 90-річчя від дня народження), Данилова В. М. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
4th German-Ukrainian symposium "physics and chemistry of nanostructures and nanobiotechnology" (September 18–20, Ilmenau, Germany) (2012)
Аушева Н. М. - Побудова поверхонь з ортогональними координатними сітками на основі ізотропних кривих, Демчишин А. А. (2013)
Біляєв М. М. - Моделювання забруднення повітряного середовища при аваріях з токсичними хімічними речовинами, Хорсев П. В., Ночвай В.І., Гунько О. Ю. (2013)
Бараненко В. О. - Моделювання розмитих геометричних образів на основі теорії нечітких множин, Седлецька О. В. (2013)
Баришовець П. П. - Про геометричні аспекти деяких алгебраїчних питань дискретної математики, Горюнов А. С., Карупу О. В. (2013)
Бездітний А. О. - Функціональні криві тригранника Френе, формалізовані засоби точкового числення Балюби-Найдиша (2013)
Бердинських С. О. - Рисунок як складова частина процесу художнього формування (2013)
Ботвіновська С. І. - Деякі аспекти досліджень координатних систем (2013)
Браілов А. Ю. - Загальний алгоритм рішення типових геометричних задач (2013)
Бумага А. І. - Геометричне моделювання фізико-механічних властивостей дьогтебетону (2013)
Буравченко В. С. - Конструктивні і будівельні системи в проектах конкурсу "Solar Decathlon КНУБА 2013" (2013)
Вірченко В. Г. - Комбінаторно-варіаційне моделювання обводів із використанням кривих другого порядку (2013)
Ванін В. В. - Здобутки та перспективи розвитку структурно-параметричного геометричного моделювання, Вірченко Г. А., Голова О. О., Шамбіна С. Л. (2013)
Ванін В. В. - Дослідження траекторії руху розкладальника стрічки в процесі навивки виробів з композитів, Грязнова Г. П. (2013)
Василевський О. В. - Геометричне та комп'ютерне моделювання просторових кривих і торсів методами формоутворюючих поверхонь (2013)
Витвицька Є. В. - Вивчення питань енергозбереження при підготовці архітекторів у вузі (2013)
Воронцов О. В. - Дискретна інтерполяція геометричних образів об’єктів будівництва одновимірними числовими послідовностями із нерівномірним кроком (2013)
Воронцов О. В. - Визначення дискретного аналогу дробово-лінійної функції суперпозиціями одновимірних точкових множин (2013)
Гавриленко Є. А. - Варіативне дискретне геометричне моделювання на основі просторових кутових параметрів дискретно представленої кривої другого порядку гладкості, Найдиш А. В. (2013)
Гетун Г. В. - Особливості кліматичного районування територій України щодо найкращого розташування енергоефективних споруд, Кошева В. О. (2013)
Гнатушенко В. В. - Трансформування та сумісна обробка фотограмметричних сканерних зображень, Загородня Л. С. (2013)
Гнатушенко В. В. - Використання вейвлетів для підвищення ефективності злиття багатоканальних сканерних зображень, Шевченко В. Ю. (2013)
Дiб М. З. - Врахування демографії при проектуванні енергоефективного одноквартирного та блокованого житла в Україні (2013)
Дригваль Н. А. - Сучасна томографія та її можливості стосовно діагностики стану вогнегасного порошку, Корженко С. В., Васильєв О. Б. (2013)
Єгорченков В. О. - Сканування арочної площини з заданою нерівномірністю розподілу точок, Конопацький Є. В. (2013)
Зайцев О. М. - Вдосконалення процесів спалювання газу від газогенераторів деревних відходів, Богатикова Н. П., Донченко С. Б. (2013)
Зайцев О. - Теоретичні дослідження теплових і гідравлічних процесів при кількісно-якісному регулюванні теплоносія у нагрівальних приладів, Лук'янченко Д., Пермінов І., Петрекевіч Л. (2013)
Золотова А. В. - Згущення дискретного каркасу поверхні (2013)
Иллічев В. О. - Дослідження взаємозв'язку показників рівнів реалізації функцій поселення "життєзабезпечення" і "зв'язок з природою", Колчунов В. І., Скобелева О. А. (2013)
Кукаковіч О. - Геометричні властивості кручених споруд, Драгович М. (2013)
Калінін О. О. - Аналітичне порівняння трьох різних методів побудови перспектив, які мають спільних апарат проекціювання, Калініна Т. О., Нікітенко О. А. (2013)
Карпенко В. А. - Використання трогонометричних параметричних сплайнів для побудови складних кривих та поверхонь, Давидович А. Н. (2013)
Кащенко Т. О. - Проектні рішення енергоефективних будівель за конкурсною програмою "Solar Decathlon "KNUCA", Шило Н. М. (2013)
Клевець К. - Вплив теплових надходжень через вікна південного фасаду на створення комфортних умов у приміщенні (2013)
Кобелева С. А. - Значення і оцінка "Природного капіталу" у будівельному комплексі (2013)
Кокоч М. В. - Моделювання фактичного затуляння в залі театру з ламаними в плані рядами місць, Пугачов Є. В. (2013)
Комяк В. М. - Аналітичний опис фрагментів контуру дотику двох пласких геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, Соболь О. М., Попова А. В. (2013)
Комяк В. М. - Постановка задачі оптимального розміщення неорієнтованих плоских геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, Соболь О. М., Чапля Ю. С. (2013)
Конопацький Є.В. - Теорема синусів у багатовимірному просторі, Верещага В. М. (2013)
Крисько О. А. - Спосіб геометричного моделювання поверхні резервуару будь-якого об’єму для зберігання навтопродуктів з урахуванням недосконалостей (2013)
Кучеренко В. В. - Формалізовані, засобами точкового числення Балюби-Найдиша, геометричні моделі нерегулярної поверхні для гіперкількісної дискретної скінченої множини точок, Верещага В. М. (2013)
Літніцький С. І. - Наближене визначення вершини і напрямної дискретно представленої конічної поверхні, Пугачов Є. В. (2013)
Легета Я. П. - Опис та побудова просторових робочих поверхонь роторно-планетарних машин (2013)
Ли В. Г. - Алгоритм определения оптимального положения робочих органов манипулятора ERA, Комар А. В. (2013)
Марков В. О. - Містобудівна діяльність на мисі Таганрог (2013)
Митрофанова С.О. - Виявлення каркасової області для складених ротативних поверхонь (2013)
Міхєєва Ю. Л. - Причини утворення вологих стін (2013)
Морозова Г .В. - Унаочнення розв’язків диференціального рівняння SIN-Гордона (2013)
Морозова Г .В. - Нелінійні диференціальні рівняння солітонів та їх геометрична інтерпретація (2013)
Пилипака С. Ф. - Конструювання просторових кривих у функції натурального параметра завданням їх горизонтальних проекцій (2013)
Несторович М. - Пошук форми з використанням способу двобічної еволюційної структурної структцрної оптимізації (BESO), Мілошевич О., Шобіч З. (2013)
Найдиш А. В. - Метод дискретної інтерполяції на основі кутів згущення, Єремєєв В. С., Лебедєв В. О. (2013)
Найдиш А. В. - До питання збіжності і стійкості методу варіативного формування різнецевих схем кутових параметрів, Спиринцев Д. В. (2013)
Науменко Ю. В. - Комп’ютерне моделювання напруженого стану зернистого завантаження камери машини барабанного типу на початку деформування (2013)
Павленко О. М. - Дослідження точності процесу згущення плоскої кривої складеної форми при реконструкції засобами точкового числення Балюби-Найдиша (2013)
Петелін Е. А. - Підвищення ефективності руйнуючої дії зарядів вибухових речовин для дроблення гірничих порід (2013)
Пилипенко О. В. - Подход к управлению экологической безопасностью автотранспортной системы города на принципах биосферной совместимости, Бакаєва Н. В. (2013)
Підгорний О. Л. - Формалізація геометричної моделі методу двох зображень Підгорного засобами точкового числення Балюби-Найдиша, Найдиш А. В., Конопацький Є. В., Верещага В. М., Балюба І. Г. (2013)
Підгорний О. Л. - Поверхні сонячних променів як особливий випадок торсових поверхонь однакового схилу (2013)
Погорілий Д. Ф. - Демпфування коливань оболонки при полігармонійному навантаженні, Малинський С. М., Чернявський А. Ю., Бойко В. А. (2013)
Попова О. О. - Виявлення принципів формування просторових конструкцій (2013)
Пустюльга С. І. - Дискретне моделювання зрівноважених криволінійних сіток, з неріівномірним кроком вузлів, суперпозицією подвійних числових послідовностей, Самостян В. Р., Хомич А. А. (2013)
Пустюльга С. І. - Дискретне формування фрактальних структур із заданою розмірністю статико-геометричним методом, Самчук В. П., Клак Ю. В. (2013)
Радєв С. Ю. - Побудова природничо-ймовірнісної геометричної моделі для визначення ухилу грунту (2013)
Реута О. В. - Кратномасштабний аналіз форми просторового тіла на основі 3D-вейлетів Хаара (2013)
Романенко А. А. - Анализ радиологического состояния рекреационных территорий юго-западных районов Брянской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению, Левкiна Г. В. (2013)
Руденко С. Ю. - Поверхні обертання, у яких значення середньої кривини близькі до нуля (2013)
Ручинська Н. М. - Етапи формування системної моделі енергоефективної будівлі (2013)
Рябова О. О. - Рух неізотермічного плоского променя струміня у приміщені при інфільтрації повітря через світлопрозорі огородження (2013)
Сафуліна О. - Геометрична модель максимальних напівпаралельних просторово-подібних 3-вимірних підмноговидів у псевдо-евклідовому просторі (2013)
Самчук В. П. - Формування дискретно представлених поверхонь покриття з планами у формі кругового сектора (2013)
Сергейчук О. В. - Геометричні питання зміни №1 ДБН В.2.6-31: 2006 "Теплова ізоляція будівель", Фаренюк Г. Г. (2013)
Сидоренко О. С. - Графоаналітичний спосіб визначення показників Ляпунова для якісного порівняння хаотичності динамічної системи, Шеліхова І. Б., Сівак Є. М. (2013)
Скляров І. А. - Комп'ютерне моделювання напружено-деформативного стану попередньо напружених рам змінного перерізу з підвищеною гнучкісю стінки (2013)
Скочко В. І. - Деякі аспекти опису рівноваги елементів сітчастої структури (2013)
Соболь О. М. - Підхід до розв’язання задачі 2D пакування з трасуванням на прикладі побудови оптимального плану евакуації, Панкратов О. В., Комяк В. В. (2013)
Сухарькова О. І. - Розпізнавання двохзначних цифр за допомогою афінних інваріантних моментів їх зображень (2013)
Табакова І. С. - Побудова геодезичної лінії між двома точками, належних даній гладкій поверхні (2013)
Тадеєв П. О. - Моделювання векторів полів на основі методу зовнішніх форм, Кравчук О.А. (2013)
Тимкович Г. І. - Узагальнена геометрична інтерпретація фізичних параметрів руху грунту в шнекових робочих органах землеоброблювальної техніки, Маркова О. В., Півень Н. В., Надкернична Т. М. (2013)
Тимко I. А. - Комплексное обследование зеленых зон города Брянска на предмет шумового загрязнения в зимний, весенний и летний переиоды (2013)
Усенко В. Г. - Визначення точок дотику гіперплощин до багатовиду за допомогою СапрAutocad (2013)
Холодняк Ю. В. - Формування геометричних характеристик при моделюванні монотонної дискретно представленої кривої, Гавриленко Є. А. (2013)
Чебишев М. В. - Інновації і пристрої вентильованого фасаду (2013)
Шатохін В. М. - Моделювання руху частки грунту по шорсткій поверхні просторової лопатки роторного грунтометальника, Шатохіна Н. В., Попова А. М. (2013)
Титул, зміст (2012)
Офіційна хроніка. Поглиблена співпраця – в дії. Щодо ситуації зі сказом (2012)
Ісаєнко В. - На стрижні сучасності (2012)
Кириченко Ю. О. - З досвіду профілактики та боротьби з лейкозом ВРХ (2012)
Дегтяренко С. С. - Профілактично-оздоровчі заходи проти туберкульозу та лейкозу (2012)
Обуховська О. В. - Діагностика респіраторного мікоплазмозу птиці, Стегній Б. Т. (2012)
Мороз Д. А. - Трихінельоз не може залишатись без належної уваги, Загребельний В. О., Артеменко Л. П., Литвиненко О. П. (2012)
Бережний Д. В. - Деякі аспекти вдосконалення методики комп’ютерної томографії в практиці ветмедицини (2012)
Грищук Г. П. - Вплив фетоплацентату та естрофану на відтворну функцію корів (2012)
Синяговська К. А. - Порівняльні методи лікування собак з остеосаркомою, Сарбаш Д. В. (2012)
Петренко О. Ф. - Елементи нанотехнології при лікуванні тварин із ранами, Борисевич В. Б., Жук А. О. (2012)
Корчан М. І. - Станок для фіксації великої рогатої худоби, Приходько Ю. О., Корчан Л. М. (2012)
Кузьмін А. А. - "Тримікозин" – новий протимікробний препарат для птахівництва, Боровко А. М., Сахацький І. М., Шкляр В. В. (2012)
Метка Л. O. - Глина та вироби з неї в народній ветеринарії українців (2012)
Рудик С. К. - Відкриття українських майстрів (2012)
Corinne Idnani - 12St International symposium on maritime health, Brest, France summarizing report and conclusions of sessions and workshops (2013)
Игнатьев А. М. - Определение факторов риска развития профессиональных радиокулопатий у работников морехозяйственного комплекса, Мацегора Н. А., Панюта А. И. , Ярмула К. А. , Ямилова Т. Н. (2013)
Ковальчук Л. Й. - Еколого-гігієнічні проблеми гирлової зони українського Придунав’я, Надворний Н. Н.. (2013)
Аймедов К. В. - Вплив психічного стану людини на реактивність імунної системи, Кривоногова О. В., Михайлова К. Л., Потокуєв Д. О. (2013)
Дубинина В. Г. - Анализ уровня фактора роста эндотелия сосудов и экспрессии его рецепторов у платинорезистентных больных раком яичников, Рыбин А. И., Кузнецова О. В., Лысенко М. А., Морозюк О. Н.. (2013)
Запольский М. Э. - Комплексное противорецидивное лечение многоморфной экссудативной эритемы, ассоциированной с вирусом простого герпеса (2013)
Машуков А. А. - Влияние микрососудистой опухолевой инвазии на выживаемость больных раком желудка перенесших расширенные лимфодиссекции, Биленко А. А., Згура А. Н., Лурин А. Г., Мерлич С. В., Орел Н. А., Рациборский Д. В. (2013)
Полинчук И. Н. - Фиброноскопия как малоинвазивная технология в условиях интенсивной терапии (2013)
Копчук Т. Г. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за розвитку першої стадії гарячки, Роговий Ю. Є., Дікал М. В., Пасевич С. П. (2013)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактическое действие оральных аппликаций геля "Лизомукоид" на состояние тканей полости рта крыс после воздействия липополисахарида, Макаренко О. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э., Ступак Е. П., Томилина Т. В. (2013)
Мерецький В. М.. - Динамика ультраструктурних змін у внутрішніх органах щурів з черепно-мозковою травмою (2013)
Ткач О. Б. - Биохимические маркеры воспаления и антиоксидантной защиты в тканях полости рта крыс при воздействии липополисахарида и наночастиц золота и серебра, Трохимчук А. К., Левицкий А. П.. (2013)
Пустовойт И. П. - Активность лизоцима и эластазы в ткани почек крыс с иммунодефицитом и при действии липополисахарида, Левицкий А. П., Кнава О. Э.. (2013)
Литвиненко О. О. - Порушення структури і функції щитоподібної залози у хворих з патологічними процесами молочної залози, Бугайцов С. Г. (2013)
Ilona Denisenko - Russian mslstsry hospital sn Piraeus (Greece) (2013)
Игнатьев А. М. - Роль кафедры профессиональной патологии, клинической лабораторной и функциональной диагностики ОНМедУ в развитии морской медицины, Мацегора Н. А., Ярмула К. А. (2013)
Інформація (2013)
Правила для авторів (2013)
Авдоньєв Є. - Про геометрію людини і в людині (2013)
Аушева Н. М. - Конструювання плоскої ізотропної кривої на основі рівняння кривої за годографом Піфагора (2013)
Барвенко В. І. - "Скло думок" дизайн збірки віршів поетів-сюрреалістів, Чебикiна К. В. (2013)
Бердинських С. О. - Ескізування і творчо-пошуковому процесі художнього формоутворення (2013)
Бердинських С. О. - Універсальність креслення в системі традиційної проектної графіки (2013)
Вірченко В. Г. - Комп’ютерне формоутворення деталей машинобудування як комбінаторно-варіаційних геометричних об’єктів (2013)
Голячук В. C. - Умови сприйняття зорового сприйняття та управління тектонікою фрхітектурних об’єктів (2013)
Гумен О. М. - Графічні інформаційні засоби візуалізації задач нарисної геометрії (2013)
Даниленко В. Я. - Аналіх характеристик панорамних рельєфів з позицій формування світлових просторових ефектів засобами LED-техноллогій (2013)
Демешонок Д. В. - Сприйняття людиною засобів та елементів об’ємно–просторової композиції, в залежності від її темпераменту (2013)
Думанська В. В. - Дослідження покриттів з ФЕМ із пірамідальною основою на похилих поверхнях, Вилинська Л. Н., Марченко В. С. (2013)
Жук М. Й. - Особливості організації проектної діяльності дизайнера житлового інтер’єру (2013)
Земскова М. Б. - Место призматической (ирисной) печати в комплексной защите бумаг и дизайне, Черненко А. Д. (2013)
Ковальов Ю. М. - Житлове середовище як лікувальний засіб для хворих на шизофренію, Калашнікова В. В., Марценюк Д. В., Сахно К. (2013)
Кривенко І. П. - Традиції меценатства князівського роду Вишневецьких ХVІ-першої половини ХVІІ ст (2013)
Кукаковіч О. - Цифрове моделювання споруди з вільною формою при експерементальному проектуванні, Теофілович Н., Джовіч Б. (2013)
Кудренок Х. М. - Пропозиція розвитку курортної зони Казантипської на Казантипській затоці Азовського узбережжя Криму.На прикладі пансіонату "Хвиля" (2013)
Кузнецова І. О. - Особливості інтер'єрів громадських приміщень сучасних круїзних суден, Мараховський А. А., Шепель Г. В. (2013)
Куценко Л. М. - Про масштабування візерункових кривих. описаних натуральними рівняннями, Челомбітько В. Ф. (2013)
Ли В. Г. - Фірмовий стиль ювелірної компанії "Аурум", Аббасов І. Б., Фiлатова А. В. (2013)
Лисенков М. О. - Пристрій відображення інформації з дистанційним управлінням, Цимбал Л. І., Кукунін С. В. (2013)
Максименко А. Е. - Особливості використання шрифта в графічному дизайні (2013)
Максименко А. Е. - Характеристика та особливості освітлювального устаткування для виявлення пластики скульптурних форм, Резник М. Д. (2013)
Ніцин О. Ю. - Реконструкція апарату центрального проектування у поліптихе святого Антонія пензля Пьєро Делла Франческа (2013)
Несторович М. - Облік впливу вітру при архітектурному проетуванні і формоутворенні будівель, Шобіч З., Мілошевич О. (2013)
Олійник О. - Конструктивізм в сакральній архітектурі Волині (2013)
Попова І.І. - Історія розвитку меьлів-трансформерів в меблярстві України (2013)
Романова Ю. В. - Геометрична систематизація безмоментних покриттів у готичній архітектурі (2013)
Савєльєва О. В. - Проектування Кліше для тиснення на шкірі з використанням системи ARTCAM, Натальчішін В. В., Назарчук І. Б. (2013)
Сазонов К. О. - Створення з’єднувальної сітки на основі цифрових зображень у комп’ютерній технології проектування двомірного вантажу, Петрушевський А. О. (2013)
Стоцько Р. З. - Конструктивні особливості та дизайн висотних будівель із змінною геометрією, Баранецька О. Р., Свідрак І. Г., Шевчук А. О. (2013)
Ус В. - Узагальнена класифікація типологічних та композиційних характеристик православних надгробків (2013)
Черненко А. Д. - Сстворення первинного алгоритму захисту, Гореленко А. О., Проневич Ю. С. (2013)
Яремчук О. М. - Існуюча практика і перспектива використання явища здорових ілюзій у графічному дизайні (2013)
Ярова Т. П. - Геометрія і графіка створення поверхонь чотирьохгранної праміди та прямого кругового конусу, Кістол А. Д. (2013)
Содержание (2013)
Холодов В. Н. - Типы элизионных систем и связанные с ними месторождения полезных ископаемых (2013)
Низаева И. Г. - Воздействие электромагнитных полей на нетрадиционные виды углеводородного сырья, Макогон Ю. Ф. (2013)
Горяйнов С. В. - Кайнозойские тектонические движения Восточной Европы (2013)
Козленко Ю. В. - Развитие центральной части северо-западного шельфа Черного моря в мезокайнозое по сейсмическим данным, Козленко М. В. (2013)
Бондарев И. П. - Динамика руководящих видов современных фаций Черного моря (2013)
Ломтев В. Л. - Особенности строения и сейсмотектоники Курильской системы дуга—желоб, Нагорных Т. В., Сафонов Д. А. (2013)
Титова Н. О. - Литологический состав грубообломочных выбросов грязевого вулкана Джау-Тепе (2013)
Шнюков Е. Ф. - 73-й рейс НИС "Профессор Водяницкий" — геолого-геохимические, гидроакустические и гидробиологические исследования в Черном море, Куковская Т. С., Кузнецов А. С., Радчук В. В. (2013)
Коболев В. П. - 74-й рейс НИС "Профессор Водяницкий" — комплексные экспедиционные исследования на северо-западном шельфе и континентальном склоне Черного моря, Чулков С. С., Ганиев А. З., Козленко Ю. В., Захаров И. Г., Любицкий А. А., Игнатьев С. М. (2013)
Шнюков Е. Ф. - Струйные газовыделения дна Черного моря — уникальный средообразующий, экологический и ресурсный феномен, Коболев В. П. (2013)
Содержание (2009)
Утяшев Ф. З. - Деформационные методы получения наноструктурированных материалов и возможности их использования в авиадвигателестроении (2009)
Гайдар С. М. - Перспективы применения нанотехнологий в двигателестроении, Чумаков А. Г. (2009)
Стороженко М. С. - Новые композиционные материалы системы TiB2-SiC с высокой износо-жаростойкостью для двигателестроения, Уманский А. П., Тамаргазин А. А. (2009)
Панасенко В. А. - Черновое фрезерование широкохордных вентиляторных лопаток твердосплавным инструментом на станках с ЧПУ, Качан А. Я., Мозговой В. Ф. (2009)
Болсуновский С. А. - Опыт обработки лопаток модели биротативного компрессора, Вермель В. Д., Минаев В. Д., Чернышев Л. Л., Шиняев А. В. (2009)
Долматов А. И. - Особенности электрогидроимпульсной штамповки деталей с локальными элементами большой кривизны, Жовноватюк Я. С., Князев М. К., Мананков О. В. (2009)
Харламова Е. В. - Высокоэффективные экологически чистые технологии производства тонколистовых деталей двигателей летательных аппаратов, Шмандий В. М., Драгобецкий В. В. (2009)
Третьяк В. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния заготовки под действием импульсных нагрузок с учетом кавитационных явлений (2009)
Букатый С. А. - Энергетический метод определения рациональных режимов упрочнения тонкостенных и маложёстких деталей ГТД поверхностным пластическим деформированием, Букатый А. С. (2009)
Кисель В. М. - Нанесение покрытий из интерметаллидных NI-AL соединений методом высокоскоростного воздушно-топливного напыления, Евдокименко Ю. И., Фролов Г. А., Бучаков С. В. (2009)
Чмуленко А. С. - К вопросу об особенностях выбора материалов и технологической схемы нанесения теплозащитных покрытий на внутреннюю поверхность корпусов специальных малогабаритных РДТТ, Королев В. Г., Льняной В. Н., Лях Ю. А. (2009)
Довгань А. Н. - Определение температурного режима подложки при осаждении алмазоподобных покрытий импульсными источниками плазмы (2009)
Калинин А. В. - Обработка конструкционных сталей комплексными модификаторами (2009)
Гончар Н. В. - Оценка качества поверхности образцов из никелевого сплава после обработки полимерно-абразивным инструментом, Степанов Д. Н., Гончар Е. А., Шаталов А. А. (2009)
Комбарова Е. В. - Исследование кинематических параметров движения органов станка с ЧПУ, Варнас Р. В. (2009)
Карпусь В. Є. - Швидкопереналагоджувана технологічна оснастка, Іванов В. О., Котляр О. В. (2009)
Кондратьев А. И. - Методика расчета тяговых и энергомассовых характеристик мусорособирающего космического аппарата c электроракетной двигательной установкой, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2009)
Кравченко И. Ф. - Анализ влияния конструктивного облика корпуса турбины на эффективность системы регулирования радиального зазора, Зелёный Ю. А., Климик Р. Р., Резник С. Б., Хоменко С. И. (2009)
Повгородний В. О. - Расчет поля температур по данным измерений деформаций тела (2009)
Тарасенко А. И. - Переходные процессы в ГТД со свободной силовой турбиной при двухимпульсном регулировании (2009)
Коновалов Д. В. - Газотурбинный двигатель простого цикла с турбиной перерасширения и термопрессором, Радченко А. Н. (2009)
Локощенко А. М. - Статистический анализ экспериментальных данных по длительной прочности металлов при сложном напряженном состоянии (2009)
Голубовский Е. Р. - Экспериментальная оценка влияния азимутальной ориентации на усталость монокристаллических образцов и лопаток ТВД, Стадников А. Н., Черкасова С. А., Петухов А. Н. (2009)
Бычков Н. Г. - Исследование термоциклической долговечности деталей с различными углами наклона охлаждаемых каналов, Лепешкин А. Р., Першин А. В., Рекин А. Д., Лукаш В. П. (2009)
Милешкин М. Б. - Оценка влияния эксплуатационных условий нагружения на долговечность лопаток ГТД , Библик И. В. (2009)
Медведовская Т. Ф. - Долговечность крышки гидротурбины с учетом эксплуатационных дефектов, Стрельникова Е. А., Еселева Е. В., Зайденварг О. Л. (2009)
Исаев К. Б. - Теплофизические характеристики -сплава алюминида титана, Рогозинская А. А., Ахонин С. В., Сабокарь В. К., Вржижевский Э. Л. (2009)
Игнатович С. Р. - Особенности формирования деформационного рельефа на поверхности сплава Д16АТ при усталости, Шмаров В. Н., Юцкевич С. С. (2009)
Смыслов А. М. - Особенности высокотемпературной газовой коррозии жаростойкого ионно-плазменного покрытия ВСДП-11, модифицированного ионами иттербия, Быбин А. А., Невьянцева Р. Р., Измайлова Н. Ф. (2009)
Калинина Н. Е. - Коррозионная стойкость модифицированных литейных алюминиевых сплавов, Кавац О. А., Калинин В. Т. (2009)
Гареев Р. Р. - Метод неразрушающего контроля прочности сцепления покрытий на основе решения обратных задач теплопроводности, Цирельман Н. М. (2009)
Моссаковский П. А. - Исследование процесса пробивания многослойной преграды из тканого композита с нанокомпозитной пропиткой, Колотников М. Е., Антонов Ф. К. (2009)
Кулик Н. С. - Сравнительный анализ поврежденности и остаточной долговечности элементов конструкции с различными дефектами типа трещин при действии спектра нагрузок, Кучер А. Г., Мильцов В. Е. (2009)
Меркулов В. М. - О влиянии параметров бандажирования на надежность и ресурс рабочих лопаток турбин, Якушев Ю. В., Федорченко Н. Н., Зиньковский А. П. (2009)
Кумченко Я. А. - Технология фотоядерного синтеза легких ядер на станциях космического базирования, Коновалов В. И. (2009)
Азарнов А. Л. - Влияние режимов эксплуатации электрохимических аккумуляторов в составе энергоустановок ракетно-космических аппаратов на их ресурс, Ширинский С. В., Безручко К. В. (2009)
Хитько А. В. - Работа газоразрядной камеры источника ионов с многокатодным узлом (2009)
Епифанов С. В. - Определение тяги ГТД с учетом изменения технического состояния проточной части, Шевченко М. В. (2009)
Лоян А. В. - Моделирование трехмерного течения плазмы в канале спд малой мощности, Левин С. С., Чернышев Ю. К. (2009)
Губин С. В. - Методы контроля аккумуляторов в составе энергоустановки (2009)
Давидов А. О. - Прогнозирование характеристик электрохимических аккумуляторов работающих в дежурном режиме, Кадигроб Т. С., Лазненко В. И. (2009)
Толмачев Н. Г. - Масс-скоростные и частотные характеристики носителей тахионной энергии (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Содержание (2010)
Воробьев Ю. А. - Моделирование процесса синхронной импульсной клепки стержнями с помощью LS-DYNA, Воронько В. В., Дьяченко Ю. В., Носа С. И. (2010)
Зорик И. В. - Газопламенная горелка для сверхзвукового напыления покрытий, Данько К. А. (2010)
Чесноков А. В. - Модель взаимодействия технологических процессов изготовления стержневых армирующих каркасов (2010)
Калиниченко Н. Ю. - Исследование области применения планетарной головки для глубинного шлифования, Маркович С. Е. (2010)
Карпов Я. С. - Подход к определению напряженно-деформированного состояния стержней из композиционных материалов с учетом внутреннего самоуравновешенного напряженного состояния, Павленко В. Н., Тараненко И. М. (2010)
Демидов Б. А. - Системная методология в разработке боевой авиационной техники нового поколения, Науменко М. В. (2010)
Соколов Ю. Н. - Компьютерное проектирование пид-регуляторов (2010)
Захаренко В. А. - Расчет отрывного обтекания неплоских форм при больших числах Рейнольдса (2010)
Силевич В. Ю. - Материаловедческие аспекты обеспечения надежности и ресурса пуврд с механическим клапаном (2010)
Костюк В. Е. - Оптимальное размельчение сетки для численного расчета коэффициентов расхода и гидравлического сопротивления смесительных отверстий жаровой трубы, Кирилаш Е. И., Гусев В. Н. (2010)
Узленков А. В. - Влияние поверхностно-активных веществ на спектры СВЧ и КВЧ сигналов при зондировании взволнованной поверхности воды (2010)
Рева О. М. - Алгоритмізация процедури агрегування нечітких оцінок точності пілотування на льотних тренажерах, Дмітрієв С. О., Шульгін В. А., Дмітрієв О. М., Недбай С. В. (2010)
Белоконь Ю. А. - Системная модель организационного взаимодействия в иерархической структуре исполнителей проекта комплексной утилизации авиационной техники (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Содержание (2010)
Гайдачук А. В. - Научные школы ХАИ (2010)
Чмовж В. В. - История научной школы и современность научных лабораторий кафедры аэрогидродинамики, Журавлев В. Н. (2010)
Гайдачук В. Є. - Тридцять років наукової школи з проблеми створення виробів авіаційно-космічної техніки з полімерних композиційних матеріалів, Гайдачук О. В., Карпов Я. С. (2010)
Кулик А. С. - О научной школе рационального управления объектами в нештатных режимах (2010)
Федорович О. Є. - Наукова школа "системні та інформаційні технології управління виробництвом" , Малеева О. В. (2010)
Кошевой Н. Д. - Научная школа авиационных приборов и измерений (2010)
Планковский С. И. - Современное состояние и перспективы развития технологий финишной отделки прецизионных деталей летательных аппаратов, Лосев А. В., Шипуль О. В., Борисова О. С. (2010)
Гранин В. Ю. - Формирование облика самолета в среде интегрированной системы автоматизированного проектирования, Иноземцева Т. С., Погудина О. К., Сидоренко Т. А., Тарасов О. И. (2010)
Кортунов В. И. - Управление квадроротором на этапе посадки, Хуссейн М. Ватик (2010)
Буняева И. В. - Цифровая обработка сигналов в бистатическом радиометре с апертурными антеннами, Верещак А. П., Пискорж В. В. (2010)
Кравченко А. И. - Упрощенный цифровой метод и алгоритмы определения "условного" статистического центра отражения протяженного морского объекта (2010)
Спиридонов В. Н. - Методика верификации программ управления космического аппарата на основе прогноза состояния бортовой аппаратуры (2010)
Барабаш О. В. - Побудова нечіткої бази знань системи управління складною організаційно-технічною системою, Савченко В. А., Слюняєв А. С. (2010)
Латкин М. А. - Системное представление проектных рисков предприятия (2010)
Лєнков С. В. - Метод оптимального планування інтенсивної підготовки операторів автоматизованих систем контролю повітряного простору, Шворов С. А., Лантвойт О. Б., Куташев В. І. (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Колонка головного редактора (2013)
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара – про важливість кроків у напрямі європейської інтеграції (2013)
Україна – ООН: 68 років партнерства та співпраці (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тоічі Саката: "Дуже сподіваюся, що незабаром українці все більше пишатимуться тим, що народилися та працюють саме в Україні…" (2013)
Толстов С. - Міжнародна система початку ХХІ століття (2013)
Киридон А. - Україна – Республіка Польща: етапи, реалії та перспективи відносин (2013)
Шергін С. - 21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації, Шахматенко Р. (2013)
Єфременко Д. - Україна в новій геополітичній конфігурації (2013)
Рябінін Є. - Концепція керованого хаосу в контексті побудови сучасного світового порядку (2013)
Гомар Т. - Що ховається за справою Сноудена? Або Як дивний утікач відкрив нову міжнародну епоху (2013)
Кукіер К. - Як вони змінюють наші уявлення про світ, Майєр-Шенбергер В. (2013)
Васильєв О. - Розвиток електроенергетичного комплексу як основа підвищення експортного потенціалу та економізації зовнішньої політики України (2013)
Швед В. - Сучасні тенденції розвитку "Арабського пробудження" та їх вплив на реалізацію зовнішньоекономічної стратегії України на Африканському континенті (2013)
Ціватий В. - Діалог цивілізацій і діалог держав у XXI столітті: історія, політичні дилеми, дипломатія (рецензія) (2013)
Молоді має бути надане слово (2013)
ГДІП застосовує заходи безпеки та енергозаощадження (2013)
Калінчук О. - Можливі ризики для ЄС та Ірану в контексті енергетичної безпеки (2013)
Європарламент підтримав бюджет ЄС на 2014-2020 роки (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні Ар’я Макконен: "Образ України в усій її красі" (2013)
Бачурін В. І. - Онкологічна патологія в умовах невідкладної урологічної допомоги, Бачурін Г. В., Бачурін А. В., Криворотько Т. Ф., Міхно О. Ю. (2012)
Бєленічев І. Ф. - Вивчення антиоксидантної активності та церебропротективної дії похідного 3-метилксантину - сполуки С-4 - в умовах двосторонньої перев’язки загальних сонних артерій (ішемічний інсульт), Юрченко Д. М., Александрова К. В., Шкода О. С., Бухтіярова Н. В. (2012)
Білай І. М. - Вплив гідропропілксантину на показники ліпідного обміну, Остапенко А. О. (2012)
Боярська Л. М. - Доцільність використання одночасного добового моніторування рН стравоходу та холтерівського моніторування серцевої діяльності у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Іванова К. О., Кравець Л. В., Скалозубова І. Б. (2012)
Губка В. А. - Инфекционно-гнойные осложнения в послеоперационном периоде в реконструктивной хирургии облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей (2012)
Дзяк Г. В. - Застосування спекл-трекінг ехокардіографії для оцінки ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу на фоні антигіпертензивної терапії, Колесник М. Ю. (2012)
Егоров А. Н. - Роль нитрозирующего стресса в механизмах нейродеструкции в условиях пренатальной алкогольной интоксикации и пути фармакокоррекции возникающих нарушений, Беленичев И. Ф., Соколик Е. П., Кучеренко Л. И. (2012)
Колесник М. Ю. - Особливості поздовжнього стрейну лівого шлуночка у практично здорових молодих чоловіків з патологічною реакцією артеріального тиску на фізичне навантаження, Різник Я. Ю. (2012)
Крайдашенко О. В. - Проявления процессов оксидативного стресса у больных пожилого и старческого возраста с ишемической болезнью сердца: взаимосвязь с ишемией миокарда, Абрамов А. В., Шальмина М. А. (2012)
Лагода Н. М. - Морфогенетичні основи фетоплацентарної недостатності при помірній анемії вагітних за даними морфометричного дослідження зрілої плаценти людини (2012)
Малєєва Г. Ю. - Аналіз забруднення атмосфери Запоріжжя пилком амброзії протягом 2006-2011 років, Приходько О. Б., Стеблюк М. В., Ємець Т. І. (2012)
Педаченко Є. Г. - Ускладнення та незадовільні результати застосування пункційної вертебропластики у хворих з неускладненими переломами хребців на фоні критичного остеопорозу, Дзяк Л. А., Овчаренко Д. В. (2012)
Поліщук Н. М. - Епідеміологічні особливості сальмонельозів на території Запорізької області, Козирєва В. Г., Ковязіна Л. С., Цвяткова В. О., Сергач О. М. (2012)
Рыскиев Б. А. - Оценка количественного поступления поваренной соли в организм при употреблении хлебобулочных изделий населением Узбекистана (2012)
Санько Е. Л. - Эпидемиологические и микробиологические особенности острого тонзиллофарингита в Мелитополе (2012)
Севальнєв А. І. - Стан променевого навантаження населення Запорізької області за рахунок медичного опромінення, Костенецький М. І., Куцак А. В. (2012)
Сердюк В. Н. - Состояние мембран лизосом сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы (2012)
Соломенчук Т. М. - Показники системного запалення і тканинного ремоделювання у пацієнтів з хворобою двостулкового аортального клапана, ускладненою аневризмою висхідної аорти, Білавка І. В. (2012)
Соломенчук Т. М. - Оцінка поширеності факторів ризику ішемічної хвороби серця залежно від стадії хронічної хвороби нирок у жінок, Семеген-Бодак Х. В. (2012)
Сюсюка В. Г. - Течение беременности и родов у женщин с неспецифическими дисплазиями соединительной ткани, Нерянов К. Ю., Губка Т. А., Бондаренко Е. Н. (2012)
Усачова О. В. - Цитомегаловірусна інфекція у вагітних і дітей раннього віку: підходи до діагностики окремих форм (2012)
Фурик О. О. - Динаміка змін цитокінового статусу у хворих на гострий гепатит В із супутнім хронічним алкогольним ураженням печінки на фоні різних схем патогенетичного лікування, Рябоконь О. В. (2012)
Черкасов Д. В. - К проблеме лечения больных мочекаменной болезнью, Бачурин Г. В., Черкасов В. М., Бачурин В. И. (2012)
Яковенко Л. Н. - Структурно-гемодинамические характеристики и особенности клинических проявлений АВМ полушарий большого мозга малого и среднего размеров, Полковников А. Ю., Орлов М. Ю., Яроцкий Ю. Р., Козловский А. Ю. (2012)
Березин А. Е. - Информативность адипонектина как маркера кардиометаболического риска, Кремзер А. А. (2012)
Полова Ж. М. - Нанобіотехнологія як складова нанонауки та нанофармації, Попович В. П., Глуховський П. В. (2012)
Беленичев И. Ф. - Изучение безвредности и антимикробной активности вагинальных мягких лекарственных средств с эфирным маслом чабреца, Колычева Н. Л., Мельникова Н. В., Гладышев В. В., Пучкан Л. А. (2012)
Гриценко І. С. - Пошук нових біологічно активних сполук серед похідних 2-алкокси-4-метилхінолін-6-бензилсульфону, Олексієнко Т. О., Малоштан Л. М. (2012)
Мнушко З. М. - Моделювання робочого часу працівників аптек, задіяних у виконанні маркетингових функцій, Бабічева Г. С., Пестун І. В. (2012)
Хохленкова Н. В. - Розробка методичних підходів до створення фармакологічно активних перев’язувальних засобів (2012)
Шульга Л. І. - Дослідження асортименту стоматологічних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України, Безценна Т. С., Пімінов О. Ф., Ролік С. М., Якущенко В. А. (2012)
Гончарук Н. В. - Психологічні аспекти адаптації молодих спеціалістів у фармації (2012)
Ходаківська В. П. Котвіцька А. А. Коробова Є. С. - Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні, Пастухова О. А. (2012)
Кочін І. В. - Проблеми охорони праці, безпеки життєдіяльності та стану здоров’я медичних і фармацевтичних працівників, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Гут Т.М., Гелдаш С. В., Шило І. Ф., Трошин Д. О., Гайволя О. О. (2012)
Колонка головного редактора (2013)
Актуальні питання міжнародного співробітництва у сфері боротьби з тероризмом (2013)
Кожара Л. - Україна відкриває нові можливості для бізнесу (2013)
Толстов С. - Міжнародна система початку ХХІ століття (2013)
Чекаленко Л. - Європейські цінності, що засновані на духовній, моральній та історичній спадщині народів Європи, Васильєва М. (2013)
Тодоров І. - Методологічний вимір студіювання європейського покликання України (2013)
Нагорний С. - Формування концепції зовнішньої політики України у Великому Чорноморському регіоні в умовах викликів глобальної стабільності: погляд із Брюсселя (2013)
Черінько І. - Розширення Європейського Союзу в першому десятиріччі ХХІ століття. Політика Великої Британії (2013)
В’єтнам – рандеву світу. Інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного Посла Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні Хо Дак Мінь Нгует (2013)
Нагайчук В. - Єгипетська драма: акт третій… (2013)
Воротнюк М. - Протести в Туреччині та події на Близькому Сході: нормативні аспекти (2013)
Бовсунівський П. - Причини встановлення та повалення політичної влади "Братів-мусульман" в Арабській Республіці Єгипет (2013)
Берггрюен Н. - Європа майбутнього. Рух до федеративного союзу, Гарделс Н. (2013)
Іскандарян О. - Чому ми роз’єднуємося? (2013)
Бугар А. - Наука та мистецтво дипломатичного протоколу (2013)
Желіховський С. - Морське піратство як загроза міжнародній безпеці (2013)
Боголій Ю. - Підходи Європейського Союзу до боротьби з морським піратством (2013)
Ціватий В. - Політична глобалістика: теорія, історія, інститути (рецензія) (2013)
Центр активного відпочинку "Аеросіті" запрошує… (2013)
Форум видавців у Львові відбувся! (2013)
Содержание (2010)
Кривцов В. С. - Особенности описания напряженно-деформированного состояния тонкостенных деталей конусной формы при гидродинамической штамповке, Мельничук А. П., Зайцев В. В. (2010)
Гайдачук А. В. - Анализ технологических дефектов, возникающих в серийном производстве интегральных авиаконструкций из полимерных композиционных материалов, Кондратьев А. В., Омельченко Е. В. (2010)
Чесноков А. В. - Анализ технологической готовности производства термонагруженных деталей из углерод-углеродных композиционных материалов (2010)
Белоус В. И. - Влияние способов высокопроизводительного шлифования на качество поверхностного слоя деталей из труднообрабатываемых материалов, Маркович С. Е. (2010)
Пустовойтов В. П. - Механика обобщенной безбустерной системы управления турбовинтовых самолетов и усилия на рычагах управления в обычной схеме, схеме пружинного сервокомпенсатора и серворулевой схеме (2010)
Амброжевич М. В. - Критериальные оценки скоростного и транспортного совершенства авиационных средств поражения дистанционного применения, Карташев А. С., Середа В. А. (2010)
Вартанян В. М. - Применение метода физического моделирования для создания новых образцов беспилотной техники, Черановский В. О., Аль Дахери Али Мохамед (2010)
Карпов Я. С. - Структура и содержание расчета на прочность панелей из композиционных материалов с учетом температурного воздействия, Павленко В. Н., Ставиченко В. Г. (2010)
Кулик А. С. - Экспериментальное исследование характеристик вихревого энергоразделителя, Пасичник С. Н., Джулгаков В. Г. (2010)
Гордін О. Г. - Підвищення точності безкарданної навігаційної системи одного класу, Кописов О. Е. (2010)
Соколов А. Ю. - Управление квадротором в недетерминированной среде, Хуссейн В. М. (2010)
Дреус А. Ю. - Математическая модель и исследование теплового режима двигателя космического аппарата на пастообразном топливе (2010)
Ключка Ю. П. - Аналитическое определение коэффициента теплоотдачи в баллоне с водородом (2010)
Зеленский А. А. - Анализ эффективности фильтрации одновзглядовых рса-изображений с использованием различных метрик, Лукин В. В., Февралев Д. В., Кривенко С. С. (2010)
Спиридонов В. Н. - Оценка точности модели бортовой аппаратуры космического аппарата, моделируемой методом переходных функций (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Акопова В. Г. - Аналіз процесу управління якістю продукції на підприємствах і в організаціях, Мирошниченко О. В. (2012)
Бабур І. П. - Сучасний економічний стан та розвиток підприємств зв’язку України (2012)
Басюркіна Н. Й. - Методологічні основи агропромислової інтеграції (2012)
Богатирьов А. М. - Компетентнісний підхід щодо управління людськими ресурсами підприємства, Столярська К. М. (2012)
Борох Ю. О. - Кризові явища як загроза економічній стабільності підприємств (2012)
Бухарська С. І. - Сучасні тенденції інноваційного управління соціально-економічним розвитком підприємств у галузі зв’язку (2012)
Васильчук І. П. - Оцінка діяльності корпорацій в контексті сталого розвитку (2012)
Велика К. В. - Організаційні форми венчурного бізнесу: особливості та переваги (2012)
Гладій І. О. - Особливості обліку матеріальних витрат підприємства складського господарства (2012)
Говда Г. А. - Особливості діяльності мисливських господарств та їх вплив на облік витрат, Медвідь Л. Г. (2012)
Гриценко О. М. - Роль документообігу у створенні ефективної системи обліку запасів на підприємствах ресторанного господарства (2012)
Добрунік Т. П. - Фактори забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств регіону в сучасних умовах (2012)
Євлаш Т. О. - Особливості створення та списання резерву сумнівних боргів в обліку, Топоркова О. В. (2012)
Єгупов Ю. А. - Способи реалізації багатоцільового підходу до інтерактивної оптимізації виробничої програми промислового підприємства (2012)
Зозуля Н. В. - Розробка системи оптимізації управління витратами підприємства при реконструкції житлової забудови, Лисенко Ю. В., Шапран Д. О. (2012)
Карпов В. А. - Методи порівняння альтернативних проектів з використанням програми "порівняння проектів", Павлова Т. В. (2012)
Кокодей Т. О. - Моделювання й імітація бізнес-процесу стратегічного управління підприємством харчової промисловості (2012)
Куваєва В. О. - Елементи стратегії екологізації персоналу підприємства (2012)
Кузнецова І. О. - Розвиток процесного підходу у концепції загального менеджменту якості, Карпенко Ю. В. (2012)
Куперман В. В. - Багатовимірний статистичний метод побудови глобального критерію оптимальності виробничої програми підприємства (2012)
Лоханова Н. О. - Реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні: реалії, проблеми, перспективи (2012)
Любенок Н. О. - Особливості оцінки та визнання об’єктів права інтелектуальної власності в національній та міжнародній практиці обліку (2012)
Погожа Н. В. - Проблемні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства в умовах рецесії України (2012)
Подольчак Н. Ю. - Організування взаємодії у системі "підприємство-державна податкова служба", Тимейчук А. А. (2012)
Поперечна О. М. - Сутність поняття "стратегія" (2012)
Расенко В. М. - Особливості класифікації зобов’язань підприємств (2012)
Сардак О. В. - Види персонал-маркетингу підприємств (2012)
Стрельцова С. М. - Поліпшення моделювання в аналізі підвищення ефективності виробництва (2012)
Тараненко І. В. - Маркетингові інновації в забезпеченні конкурентоспроможності: системний підхід (2012)
Цуркан Н. Г. - Аналіз і прогнозування інвестицій, їх взаємозв’язок з оцінкою бізнесу (2012)
Шевчук Н. С. - Якісні та кількісні параметри аналізу кредитоспроможності (2012)
Янковий О. Г. - Критичний аналіз внутрішньої норми прибутку як показника оцінки інвестиційних проектів, Мельник В. В. (2012)
Андрієнко Н. М. - Імплементація МСФЗ в контексті зв’язку рівня інтеграції з рівнем національного концепту (2012)
Анфіногентова І. В. - Проблеми оподаткування суб’єктів малого підприємництва та шляхи їх вирішення, Здорікова Т. С. (2012)
Головіна Я. С. - Регулювання корпоративного управління в банках України (2012)
Козак Д. А. - Вплив макроекономічного регулювання і нагляду на рівень достатності капіталу банківських установ (2012)
Коцюрубенко Г. М. - Зарубіжний досвід реформування соціальної політики як передумови формування фінансових ресурсів домогосподарств (2012)
Крамаренко О. М. - Організація кредитного обслуговування банківськими установами суднобудівних підприємств (2012)
Крупіна Н. А. - Підвищення ефективності виконання функцій місцевих фінансових органів (2012)
Кузнєцова Л. В. - Вплив банківської системи України на розвиток малого та середнього бізнесу (2012)
Лукаревська О. М. - Визначення ціни на депозити банків (2012)
Мисник Т. Г. - Кредитні ризики комерційних банків і управління ними (2012)
Нікітін А. В. - Конкурентне середовище на банківському ринку України (2012)
Падалко А. О. - Вплив монетарного каналу балансу позичальника на реальний сектор економіки (2012)
Падалко Т. М. - Впровадження принципів базельського комітету для вдосконалення діяльності систем страхування депозитів (2012)
Петрова А. О. - Регулювання розвитку банківської системи України в умовах глобалізації економіки (2012)
Посмітна М. В. - Проблеми трудової мотивації співробітників банку (2012)
Сирчин О. Л. - Окремі питання стандарту "Базель III" і нові вимоги до банківських установ (2012)
Трикозенко О. Г. - Методичний підхід визначення фінансової цінності клієнтської бази (2012)
Чуб О. О. - Транспарентність діяльності центральних і ділових банків (2012)
Андерсон Н. В. - Науково-методологічні підходи до підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів і територій України, Харічков С. К. (2012)
Балтачеєва Н. А. - Тенденції розвитку української держави: соціальний вимір (2012)
Гончар О. І. - Регіональні аспекти формування трудового потенціалу підприємства (2012)
Гудзь Т. П. - Сучасні проблеми розвитку промисловості України (2012)
Крекотун С. А. - Внутрішня торгівля України: проблеми та перспективи розвитку галузі, Влялько В. Я. (2012)
Нездоймінов С. Г. - "Зелений" вектор регіонального туризму (2012)
Петрушенко М. М. - Економічний погляд на екологічні конфлікти: аспекти моделювання (2012)
Рудніченко Є. М. - Інноваційний розвиток регіону: особливості управління, Гавловська Н. І. (2012)
Савицький О. В. - Розвиток ринку зерна України та його вплив на формування міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної економіки (2012)
Степова Т. Г. - Трансформація інформаційних систем у ринкових умовах (2012)
Стільник В. В. - Обслуговуючий кооператив як складова інфраструктури аграрного ринку (2012)
Черепанова Н. О. - Інфраструктурне забезпечення ринку рослинної олії в Україні і сучасні тенденції його розвитку (2012)
Щеглова О. Ю. - Сутність вторинного ринку нерухомості та механізми оцінки об’єктів на ньому (2012)
Мокін В. Б. - Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів України з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування, Ящолт А. Р., Крижановський Є. М. (2013)
Шаравара В. В. - Моніторингові дослідження та аналіз забруднення ґрунту в районі бойових стартових позицій балістичних ракет, Мовчан Я. І. (2013)
Клименко В. І. - Технологія захисту ґрунтів від негативного впливу автомобільного транспорту (2013)
Федоровский А. Д. - Региональные алгоритмы исследования морских акваторий по данным космической съемки на примере Керченского пролива, Порушкевич А. Ю., Чепыженко А. А., Якимчук В. Г. (2013)
Жук Л. В. - Проблема радонового ризику в екології, Васійчук В. О., Гончарук В. Є., Качан С. І. (2013)
Попов М. О. - Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі, Семко І. Д. (2013)
Терновцев В. О. - Використання гідроксилапатиту, модифікованого гідрооксисульфатом та гідрооксихлоридом алюмінію, для очистки води від фтору, Зоря О. В., Терновцев О. В. (2013)
Телима С. В. - Розрахунок берегового променевого водозабору при боковому фільтраційному потоці, Тугай Я. А., Олійник Є. О., Майстренко Г. В. (2013)
Жукова В. С. - Вплив розміщення системи аерації на ефективність очищення стічних вод у біореакторах, Саблій Л. А. (2013)
Корбутяк В. М. - Використання даних гідроморфологічних обстежень русел річок Українських Карпат для розрахунку зливових паводків, Корбутяк М. В., Кафтан О. Н. (2013)
Маслун Г. С. - Дослідно-виробнича апробація теоретичних розрахунків кисневого режиму при доочистці стічних вод фільтруванням (2013)
Симонов И. Н. - Формы движения живой материи как предмет фундаментальных исследований в экологии, Трофимович В. В. (2013)
Стефанишин Д. В. - Імовірнісний аналіз водоутримуючої здатності екрану верхового басейну Дністровської ГАЕС за даними геотехнічного контролю (2013)
Кузьмін А. В. - Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень, отриманих знімальною апаратурою супутника "Січ-2", Греков Л. Д., Оноцький В. В. (2013)
Васянин В. А. - Линейные целочисленные модели распределения потоков в задачах проектирования и анализа многопродуктовых коммуникационных сетей, Трофимчук А. Н. (2013)
Стрижак О. Є. - Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів (2013)
Триснюк В. М. - Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій (2013)
Вишняков В. Ю. - Тематична онтологія процесів застосування даних дистанційного зондування для моніторингу Землі з космосу (2013)
До відома авторів (2013)
Мокін В. Б. - Аналіз впливу якості поверхневих вод на ендокринологічні захворювання населення на прикладі Вінницької області, Балачук В. Ю., Прудиус П. Г. (2013)
Анпілова Є. С. - Картографічні моделі для моніторингу водних об’єктів (2013)
Садчиков О. О. - Моделювання і розрахунки втрат напору у двошаровому фільтрі при знезалізненні води (2013)
Іванюта С. П. - Про інтегральну оцінку рівня екологічної безпеки регіонів України (2013)
Радловська К. О. - Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля (2013)
Волошкіна О. С. - Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ, Березницька Ю. О. (2013)
Солодкий В. Д. - Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Стефанишин Д. В. - Оцінка рівня сейсмічної небезпеки в районі розміщення Дністровської ГАЕС та аналіз впливу сейсмічного фактора на стійкість Дністровського схилу (2013)
Сіренко А. П. - Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області (2013)
Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. - Небезпеки природокористування на прирічкових територіях (2013)
Довгий С. О. - Основні елементи інформаційного забезпечення моніторингу та оперативного аналізу виконання Державного бюджету України, Копійка О. В., Россов П. Б., Сіверський П. М. (2013)
Вишняков В. Ю. - Застосування онтологічного підходу при створенні інструментів геоінформаційних систем на прикладі визначення температурних процесів на території України за даними космічної зйомки, Стрижак О. Є., Трофимчук О. М. (2013)
Стрижак О. Є. - Знання-орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта (2013)
Попова М. А. - Модель онтологічного інтерфейсу агрегації розподілених інформаційних ресурсів у галузі екологічної безпеки з використанням ГІС (2013)
Радчук В. В. - Компьютерное моделирование радиационно-стимулированных процессов в минералах в связи с решением минералогических, материаловедческих и экологических задач (часть первая), Гречановский А. Е., Брик А. Б., Шабалин Б. Г. (2013)
До відома авторів (2013)
Лісяний М. І. - Протипухлинні властивості нейральних стовбурових клітин: можливості застосування у терапії пухлин мозку, Любич Л. Д. (2009)
Дзяк Л. А. - Библиографический анализ специализированной литературы, посвященной проблеме боли, в зарубежных изданиях в 2006 г., Тарасенко О. Н., Неле Л. М. (2009)
Лешко М. М. - Кісти крижового каналу (2009)
Белошицкий В. В. - Влияние генной терапии на структурные повреждения при черепно-мозговой травме в эксперименте, Семенова В. М., Гридина Н. Я., Цыба Л. А., Васильева И. Г., Чопик Н. Г. (2009)
Шамаєв М. І. - Морфологічні зміни гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи за тяжкої черепно-мозкової травми та їх роль в генезі поліорганної недостатності, Андрєєв С. А., Малишева Т. А., Шевчук В. А. (2009)
Этибарлы С. А. - Принципы хирургического лечения множественных метастатических абсцессов головного мозга (2009)
Лисяный Н. И. - Изучение противоопухолевого действия растительных лектинов на клетки глиом различной степени анаплазии, Гнедкова И. А., Гнедкова М. А., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Малышева Т. А., Шмелева А. А. (2009)
Чувашова О. Ю. - Роль інтенсивності артеріо-венозного шунтування при артеріо-венозних мальформаціях півкуль великого мозку за даними функціональної магніторезонансної томографії сенсомоторної зони (2009)
Федірко В. О. - Аналіз причин негативних результатів операції мікросудинної декомпресії та рецидивів синдромів гіперактивної дисфункції черепних нервів (2009)
Пічкур Л. Д. - Хірургічна тактика при спастичності верхніх кінцівок у хворих на дитячий церебральний параліч (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського