Лисиченко М. Л. - Створення сучасної лабораторної бази для дослідження широкого загалу питань з ідентифікації, керування, моніторингу різноманітних електромеханічних систем з продукцією компанії Schneider Electric, Лісняк А. О., Хандола Ю. М., Середин М. Ю. (2015)
Голодний І. М. - Гальмівні режими електропривода з пристроєм плавного пуску серії SSW, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Червінський Л. С. - Обґрунтування принципів керування енергетичною дією світлодіодного випромінювання на біологічні об’єкти, Луцак Я. М., Шевченко Ю. В. (2015)
Подобайло В. Г. - Оптимізація типів біогазових установок при проектуванні, Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2015)
Гімпель В. В. - Дослідження показників вартості електричної енергії з альтернативних джерел на прикладі біоконверсії (2015)
Яковлєв В. Ф. - Визначення якості сільськогосподарської продукції методом акустичної емісії (2015)
Кузнецов П. А. - К проблеме выбора теоретического метода расчета и моделирования надежности работы радиоэлектронных схем, Юдин А. В., Соленый С. В., Соленая О. Я. (2015)
Єгоров О. Б. - Визначення максимального проміжку часу зниження живлячої напруги асинхронного двигуна, Бондаренко І. О. (2015)
Назаренко І. П. - Регенерація трансформаторної оливи в електричному полі (2015)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння буряка в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2015)
Чміль А. І. - Енергетична ефективність сільськогосподарських еколого-біотехнічних систем (2015)
Хандола Ю. М. - Інтелектуальна система керування вентиляційної установки в ремонтній майстерні, Лісняк А. О., Середин М. Ю., Бало Д. Ю. (2015)
Романенко О. І. - Перспективи застосування оптичних методів передпосівної обробки насіння, Червінський Л. С. (2015)
Усенко С. М. - Технологічний процес обробки зернової маси в сильному електричному полі, Науменко О. В. (2015)
Radko I. - The method of identification and evaluation heating depth details contact switching devices, Chervinsky L., Nazarenko I. (2015)
Антипов Е. А. - Экспериментальное исследование основных режимов работы низкотемпературных аккумуляторов теплоты фазового перехода кожухотрубного типа (2015)
Давиденко В. А. - Використання процедур статистичного контролю якості для аналізу ефективності електроспоживання в складних виробничих системах, Давиденко Л. В., Коменда Н. В. (2015)
Литвин А. В. - Енергозабезпечення фермерського господарства в умовах Ямпільського району (2015)
Богатирьов Ю. О. - Визначення зміни параметрів електромагнітного залізовідділювача в енергоощадному режимі, Гулевський В. Б. (2015)
Гузенко В. В. - Аналіз ресурсозберігаючих технологій приготування кормосумішей (2015)
Постнікова М. В. - Дослідження втрат активної енергії в робочих машинах потокових ліній зерноочисних агрегатів (2015)
Квітка С. О. - Теплова модель асинхронного електродвигуна в стаціонарних режимах, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2015)
Вовк О. Ю. - Вплив відхилення напруги живлячої мережі на втрати потужності в асинхронному електродвигуні, Квітка С. О., Квітка О. С. (2015)
Яцун А. М. - Исследование чувствительностей информационных величин к физическим параметрам объекта при контроле импульсным вихретоковым способом (2015)
Ягуп В. Г. - Моделювання та оптимізація режиму електричної системи з дуговим розрядом, Ягуп К. В. (2015)
Сорокін М. С. - Аналіз теплового режиму імпульсних генераторів на лавинно-прольотному діоді, Сухін В. В. (2015)
Сотнік О. В. - Аналіз зміни властивостей ізоляції обмоток статорів електродвигунів в різних умовах плівкоутворення, Індерович С. Р., Солод М. М., Терпан А. В. (2015)
Савченко П. І. - Методика розрахунку основних параметрів лопатевих кормозмішувачів, Хандола О. Ю., Середа А. І. (2015)
Маляренко В. А. - Комунальна енергетика України: проблеми, шляхи розвитку, Темнохуд І. О., Темнохуд О. О. (2015)
Якунін О. А. - Дослідження пускорегулюючих апаратів, Воропай В. Г. (2015)
Цибух А. В. - Аналіз способів математичного моделювання розповсюдження оптичного випромінювання в біологічних об’єктах сільського господарства (2015)
Косулина Н. Г. - Электродинамическая система для измерения хемилюминесценции биологических материалов, Черенков А. Д., Чёрная М. А., Янукович Г. Й. (2015)
Кравченко П. А. - Оперативная оценка результатов наблюдений отклика биологических объектов на действие электромагнитных полей, Мороз С. А. (2015)
Черенков А. Д. - Обоснование подхода к построению электронной системы измерения диэлектрической проницаемости крови, Ляшенко Г. А., Полянова Н. В. (2015)
Чорна М. О. - Обгрунтування діапазону зміни біотропних параметрів електромагнітного поля для передпосівної обробки насіння соняшника, Косуліна Н. Г. (2015)
Сапрыка А. В. - Влияние качества электроэнергии на экономические показатели электротехнических осветительных комплексов, Белоусов А. В., Голиков Г. Г. (2015)
Черенков А. Д. - Метод импульсной рефлектометрии для исследования электрофизических параметров биообъектов, Косулина Н. Г. (2015)
Черенков А. Д. - Особенности низкоэнергетической электромагнитной терапии пневмонии животных, Черепнев И. А., Полянова Н. В. (2015)
Піротті О. Є. - Прогнозування добового електроспоживання в місті Харків на протязі одного місяця, Піротті Є. Л. (2015)
Каплун О. В. - Математичні моделі електромагнітних полів всередині циліндричних та сферичних біологічних структур, Піротті Є. Л. (2015)
Кушлик Р. Р. - Альтернативне паливо для сільськогосподарської техніки (2015)
Кушлик Р. В. - Контроль нітратів в овочевих соках акустичним методом, Журавель Д. П. (2015)
Федюшко Ю. М. - Визначення параметрів енергоінформаційного імпульсного електромагнітного випромінювання для знищення шкідників картоплі, Сілі І. І. Черенков О. Д. (2015)
Титул, зміст (2016)
Пирог Т. П. - Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Савенко І. В., Шевчук Т. А., Крутоус Н. В., Іутинська Г. О. (2016)
Булигіна Т. В. - Функціональна та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans, Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. І., Шматкова Н. В. (2016)
Варбанець Л. Д. - Скринінг продуцентів α-l-рамнозидаз і пептидаз серед представників актинобактерій та бацил, Мацелюх О. В., Гудзенко О. В., Нідялкова Н. А., Зелена П. П., Юмина Ю. В., Степура Л. Г., Шепелевич В. В., Войчук С. І. (2016)
Нечипуренко О. О. - Поліфазний таксономічний аналіз каротинсинтезувального штаму Bacillus Sp. 1.1, перспективного для створення пробіотика, Хархота М. А., Зелена Л. Б., Остапчук А. М., Авдєєва Л. В. (2016)
Громозова Е. Н. - Исследование реакции метахромазии Saccharomyces cerevisiae,  Качур Т. Л.,  Войчук С. И.,  Харчук М. С. (2016)
Булеца Н. М. - Фізіологія росту Pseudomonas syringae рv. Atrofaciens за впливу пестицидів, Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Патика В. П. (2016)
Білявська Л. Г. - Взаємодія сучасних сортів сої з біопрепаратами комплексної дії та її вплив на урожайність, Білявський Ю. В. (2016)
Патика Т. І. - Біоценотичні підходи при використанні ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis під час вегетації картоплі та в умовах зберігання продукції, Лісовий М. М., Патика М. В., Колодяжний О. Ю. (2016)
Рой А. О. - Особливості росту бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 в чистих та змішаній культурах за умов їх глибинного культивування, Кістень О. Г., Царенко І. Ю., Курдиш І. К. (2016)
Самойлов А. М. - Физиолого-биохимические свойства диазотрофов корневой зоны изогенных по генам Vrn линий пшеницы, Жмурко В. В. (2016)
Баль-Прилипко Л. В. - Напрями, досягнення та перспективи біотехнології у харчовій промисловості, Патика М. В., Леонова Б. І., Старкова Е. Р., Брона А. І. (2016)
Світлої пам’яті Аделі Федорівни Антипчук (2016)
Абдиева-Алиева Г. А. - Разработка системы поддержки принятия решений для выбора методов ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах (2015)
Абрамов Ю. А. - Частотные характеристики объекта управления системы тушения пожара класса В распыленной водой, Тищенко Е. А. (2015)
Баланюк В. М. - Комбінований метод гасіння сумішшю вогнегасного аерозолю та водяними сольовими розчинами, Мельник К. В., Копистинський Ю. О. (2015)
Биченко А. О. - Моделювання впливу зовнішніх факторів на роботу систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (2015)
Гуліда Е. М. - Моделювання тактики локалізації та гасіння пожеж в закритих приміщеннях деревообробних підприємств, Коваль О. М. (2015)
Землянський О. М. - Розробка засобів попередження ураження електричним струмом під час пожежогасіння (2015)
Ковалишин В. В. - Дослідження з визначення вогнегасної ефективності піни різної кратності, генерованої з 6% розчину піноутворювача "Альпен", Грушовінчук О. В. (2015)
Ковалишин В. В. - Обгрунтування та розрахунок параметрів гасіння пожеж інертними газами з наступною їх рециркуляцією в кабельних тунелях, Ковальчик В. М., Гончаренко С. І. (2015)
Консуров М. О. - Моделювання руху імпульсного водного струменя високої швидкості в повітрі та його взаємодії з будівельною конструкцією, Виноградов С. А. (2015)
Кропива М. О. - Дослідження поведінки стале залізобетонної плити при пожежі за допомогою метода кінцевих елементів (2015)
Кучер П. П. - Методы решения комплектования специальной техники ГСЧС, Лагно Д. В. (2015)
Лазаренко О. В. - Дослідження захисних водяних завіс, генерованих насадками РВ-12 та НРТ-5 (2015)
Ларін О. М. - Аналіз існуючих методів обґрунтування чисельності сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів, а також місць їх розміщення, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І., Титаренко А. В. (2015)
Ларін О. М. - До визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава типу "Т" із внутрішнім діаметром 51 мм при поздовжніх деформаціях, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю. (2015)
Магльована Т. В. - Інгібітори корозії пожежно-технічного обладнання на основі комплексів металів із солями полігексаметиленгуанідину (2015)
Мосов С. П. - Застосування безпілотних літальних апаратів для дистанційного зондування пожеж і місць їх імовірного виникнення (2015)
Сідней С. О. - Чисельне дослідження ефективності випробувань на вогнестійкість несучих стін у вогневих печах різної конфігурації (2015)
Соколенко О. І. - Добровільна пожежна охорона як складова забезпечення пожежної безпеки в Україні (2015)
Анотації (2015)
Автори (алфавітний покажчик) (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2016)
Радиш Я. Ф. - Народна медицина Київської Русі: видатні представники, Євтушенко В. В. (2016)
Волошин О. І. - Рослини роду Астрагал та їх застосування у клінічній і народній медицині (Огляд літератури), Бачук-Понич Н. В., Кардаш Г. Я. (2016)
Батушкін В. В. - Курсове використання екстракту пасифлори у корекції вегетативної дисфункції, патологічних реакцій церебральних та підкоркових структур у хворих на артеріальну гіпертензію жіночої статі, Головацька Л. О., Інг Р. Т. (2016)
Місяк С. А. - Практичне використання музичної терапії як складника комплексної реабілітації онкологічних хворих/інвалідів (2016)
Іванько О. В. - Малоінвазивні втручання в хірургії гострого калькульозного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку (Огляд літератури), Свиридюк Б. В., Боріс Р. А. (2016)
Гоженко А. И. - Ренопротекторное действие антидисбиотических средств при экспериментальном неалкогольном стеатогепатите, Степан В. Т., Ярынич М. Ф., Пустовойт И. П. (2016)
Залигіна Є. В. - Актуальність розробки вітчизняних фітопрепаратів з горіха волоського, Подплетня О. А. (2016)
Скиба В. В. - Комплексна інтраопераційна аутотрансплантація щитоподібної залози та паращитоподібної залози у хірургічному лікуванні багатовузлового зобу, Бабенков Г. Д., Афонін Д. М., Боріс Р. А. (2016)
Іванько О. В. - Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія в діагностиці гострого холециститу, який ускладнений холедохолітіазом, Свиридюк Б. В., Боріс Р. А. (2016)
Гарник Т. П. - Роль каротиноїдів у забезпеченні здоров’я органа зору (Огляд літератури), Анохіна С. В. (2016)
Бойко М. М. - Изучение антимикробной активности Сalendulae tinctura, Зайцев О. І., Нефьодова Л. В., Осолодченко Т. П., Жилякова О. Т. (2016)
Савельєва О. В. - Дослідження морфолого-анатомічних ознак трави рутвиці смердючої (Thalictrum foetidum L.), Шумова Г. С., Сіра Л. М., Владимирова І. М. (2016)
Лукіна І. А. - Кількісне визначення флавоноїдів у траві гірчака почечуйного, Мазулін О. В., Мазулін Г. В. (2016)
Тимофєєва С. В. - Вивчення жирнокислотного складу коренів канни садової (Canna x hybrida Hort), Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2016)
Процька В. В. - Дослідження летких компонентів кореневищ з коренями, листя та квіток хости подорожникової, Журавель І. О. (2016)
Баланчук Т. І. - Амінокислотний склад трави Carduus nutans L. та Carduus acanthoides L., Мазулін О. В., Опрошанська Т. В. (2016)
Марчишин С. М. - Скринінгове дослідження антиконвульсивної активності густих екстрактів квіток лілійника буро-жовтого та лілійника гібридного сорту "Stella de oro", Зарічанська О. В. (2016)
Звіт за результатами проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження" (08-09 квітня 2016 р., м. Київ) (2016)
6 научный симпозиум "Растительные полифенолы и неспецифическая резистентность" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Чугаєва І. - Літопис Святослава Ольговича (спроба реконструкції) (2011)
Кононенко В. - "Pacta et Constitutiones …" між традиційним та модерним конституціоналізмом (2011)
Каріков С. - Відображення діяльності імператорської влади в німецькій політичній думці епохи конфесіоналізації (проект Лазаруса фон Швенді) (2011)
Петренко І. - Роль парафіяльних священиків у здійсненні таїнства вінчання мирян у XVIII ст. (2011)
Маслійчук В. - Палійство на Лівобережній і Слобідській Україні наприкінці XVIII ст. (2011)
Леміжанська О. - Діяльність ревізійних комісій по перевірці органів місцевого самоврядування Української Держави (1918 рік) (2011)
Кобрін М. - Діяльність польської розвідки по дискредитації білоруського національного руху під час польсько-радянської війни 1919–1920 рр. (2011)
Тимченко Р. - Варшавська угода 1920 р.: доля Східної Галичини (2011)
Разиграєв О. - Організація діяльності державної поліції Другої Речі Посполитої (1919–1920 рр.) (2011)
Синяк С. - Стан Волинського воєводства на початковому етапі державотворення Другої Речі Посполитої (2011)
Юсов С. - Біографічні стратегії соціального виживання "непролетарської" молоді і "боротьба за виш" у 1920-х рр. (На прикладі В. Голобуцького) (2011)
Годун Н. - Політико-ідеологічний нагляд за кіно-театральними закладами наприкінці 1920-х – 1930-х рр. (2011)
Горох М. - Іноземна валюта як джерело валютних надходжень Чернігівської обласної контори "ТОРГСИН" (2011)
Романець Н. - Голод 1934–1935 рр. і репресії (2011)
Лахно В. - Стратегії поведінки мешканців Полтавської області під час здійснення примусової мобілізації до Третього Рейху (1942–1943 роки) (2011)
Афоніна І. - Антисталінське повстання 1953 р. у Східній Німеччині: внутрішньонімецький та міжнародний аспекти (2011)
Крупина В. - Скорочення адміністративного апарату УРСР 1954 р.: задум і наслідки (2011)
Блануца А. - Досвід підготовки до видання археографічними науковими центрами книг записів Литовської метрики першої половини XVI ст. (2011)
Бондар В. - Реформа 1861 р. в історіографії (2011)
Дзагалов А. - Патрикей Ницык, как исследователь истории 1-го и 2-го Малороссийских казачьих полков (2011)
Пазюра Н. - До історії взаємин Пантелеймона Куліша та Миколи Стороженка (2011)
Блащук С. - Давньоруське право в науковій спадщині Ярослава Падоха (1920-ті – початок 1950-х рр.) (2011)
Гончар Г. - Погляди К.Г.Гуслистого на утворення української народності (2011)
Крайнік Р. - Сучасна вітчизняна історіографія радянської ідеологізації навчального процесу в закладах освіти України у перше повоєнне десятиріччя (2011)
Кудінов Ю. - Україна ранньомодерна в історіографії США і Канади (60-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): теоретичні аспекти (2011)
Сухоліт Н. - Українсько-російські відносини періоду Північної війни 1700–1721 рр. у працях Феофана Прокоповича (2011)
Петрик А. - Андрій Яковлів (1872–1955): нариси життя та діяльності (2011)
Ващук Д. - Київський воєвода Фридрих Пронський (за матеріалами 235-ї Книги судових справ) (2011)
Скальський В. - Обговорення ІІІ Універсалу у Харківській міській думі (29 листопада та 2 грудня 1917 р.) (2011)
Файзулін Я. - Невідомі спогади генерал-хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника (2011)
Каряка О. - Визначення Ольвії Понтійської як давньогрецького міста: нарис історії археологічних досліджень (2011)
Блануца А. - Бовгиря А. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 304 с. (2011)
Кононенко В. - Ентоні Д. Сміт. Культурні основи націй. Ієрархія,заповіт і республіка. Наукове видання. – К.: Темпора, 2009. – 312 с. (2011)
Романова О. - Культи місцевих святих та тексти літератури мудрості в Єгипті наприкінці Давнього царства та за Першого перехідного періоду (2010)
Хромова І. - Сосницький скарб: до питання аналізу та класифікації монет Володимира Ольгердовича (2010)
Філіпович М. - Полоцька земля у білорусько-литовській літописній традиції (2010)
Каріков С. - Динаміка поширення лютеранства в німецьких землях у XVI ст. як складова конфесіоналізації (2010)
Дземідовіч О. - Вялікае княства Літоўскае падчас інтэрвенцыі Рэчы Паспалітай у Расійскую дзяржаву 1609–1618 гг. (2010)
Кононенко В. - Світська інтелектуальна еліта Гетьманщини у десятиліття модернізаційних проектів (2010)
Андрєєва С. - "Кримський" вектор зовнішньої політики Коша Нової Запорозької січі в період між російсько-турецькими війнами 1734–1739 рр. та 1768–1774 рр. (2010)
Шевченко А. - Вплив митної політики Російської імперії на імпортну торгівлю портів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Лепеш О. - До питання про управління Південно-Західним краєм у 30–40-х гг. XIX ст. (2010)
Куриленко О. - Земельна власність та бюджет міст Правобережної України в період 1796–1860-х років (2010)
Коляда І. - Українська інтелігенція: суспільно-політична і націокультурна діяльність у 70–80-х рр. XIX ст. (2010)
Ярославська Л. - Вирощування технічних культур у структурі сільськогосподарського виробництва Правобережної України в кінці XIX – на початку XX ст. (2010)
Кобрин М. - Белорусское национальное движение в борьбе за независимость (начало XX века) (2010)
Милько В. - Депутати від українських губерній та міст у Державних думах Російської імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906–1917 рр.) (2010)
Короткова О. - Зміни ціннісних пріоритетів селянства в умовах аграрних перетворень 1906–1916 рр. (2010)
Кирієнко О. - Військова цензура тилових губерній Київського військового округу (1914–1917 рр.) (2010)
Леміжанська О. - Органи місцевого самоврядування в державно-політичній моделі Гетьманату П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 року) (2010)
Тимченко Р. - Воєнно-політичне й економічне співробітництво УНР і ЗОУНР в першій половині 1919 р. (2010)
Маргулов А. - Ассирійське питання в дзеркалі радянської преси 20–30-х років XX століття (2010)
Мельничук О. - Основні джерела доходу системи "Торгсин" в УСРР (2010)
Горох М. - Від борошна до трактора: реалізація товарів в крамницях Чернігівської обласної контори "Торгсин" (1933–1935 рр.) (2010)
Сиваченко І. - Нюрнберг як місце німецької колективної пам’яті про Другу світову війну (2010)
Юсов С. - Чернівецький період в житті В. Голобуцького (1947–1949 рр.) (2010)
Татарінов І. - Рівень життя працівників важкої промисловості України у 1944–1956 рр. (2010)
Кондратенко О. - Наукова діяльність Комісії по історії Вітчизняної війни на Україні АН УРСР (1945–1950 р.) (2010)
Бондарчук П. - Позахрамові релігійні дії в житті віруючих України (середина 1940-х – середина 1980-х років) (2010)
Дуднік О. - Українсько-узбецькі стосунки: історія і сучасність (2010)
Філіпова М. - Масово-формулярні матеріали як джерело для історико-демографічних та антропонімічних досліджень болгарського населення Буджака першої половини XIX століття (2010)
Бондар В. - Історія українського селянства пореформеного періоду: в пошуках нових дослідницьких парадигм (2010)
Гомоляко А. - В. Ю. Данилевич як дослідник історії Слобожанщини (2010)
Блащук С. - Документальна спадщина С. Н. Валка та її значення для дослідження історіографії "Правди Руської" (2010)
Гончар Г. - Роль К. Г. Гуслистого у підготовці історико-етнографічної монографії "Українці" (2010)
Крупина В. - Номенклатура повоєнної України в історіографії (2010)
Корольов Г. - Український федералізм в дискурсі історичної системи (2010)
Зборовська К. - Релігійні основи державності (2010)
Блануца А. - До історії земельних володінь князів Заславських на Рівненщині (кінець XV ст.) (2010)
Ващук Д. - Родина Острозьких у документах 235-ї книги Литовської метрики (2010)
Безпалько В. - Фальшування печаток та документів у Луцькому повіті 1581 року (2010)
Лариса Ж. - Порушення митних пільг шляхті, закріплених другим Литовським Статутом 1566 р. (на прикладі книги записів 47 Литовської метрики) (2010)
Скальський В. - Образ подій Української революції (1917 р.) в україномовній пресі Австро-Угорщини та США (2010)
Пазюра Н. - До листування Миколи Стороженка з Дмитром Антоновичем (2010)
Пономарев А. - История Астрахани на перепутье смутных и светлых времен (Рец.) Карабущенко П. Л. Астраханское царство: воеводская власть и местное сообщество ХVI–ХVII веков. Монография. – Астрахань, б./и., 2008. – 504 с., илл. 16. (2010)
Палієнко М. - (Рец.) Іваненко О. Українсько-французькі зв’язки: наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII – початок XX ст.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 320 с. (2010)
Андрощук О. - Соціорелігійні аспекти радянської повсякденності. (Рец.) Бондарчук П. М. Релігійність населення України в 40-х – 80-х роках XX ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – 382 с. (2010)
Козляков В. - (Рец.) Кукса А. Н. Взаимодействие национальных движений Белоруссии и Украины в 1917–1922 гг. Минск: РИВШ, 2010. – 194 с. (2010)
Блануца А. - (Огляд) Білоруська історіографія 20-х років XX ст. Arche. – 2009. – № 7. Гістарыяграфія 1920-х: Сярэднявечча і раньнемадэрны час. – Менск. – 1108 с. (2010)
Черкас Б. - (Огляд) Жданович О. Аріанство в епоху Константина Великого. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 222 с. (2010)
Кононенко В. - (Огляд) Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 452 с. (2010)
Кудінов Ю. - Історики США і Канади про місце Української козацької держави у Центрально-Східній Європи середини XVII ст. (2010)
Титул, зміст (2016)
Іванова С. В. - Післядипломна педагогічна освіта в системі освіти дорослих (2016)
Палкин В. А. - О возможных путях дальнейшего развития среднего образования в информационном обществе (2016)
Москалик Г. Ф. - Знання та уміння керівника школи як показник рівня його компетентності у перші роки роботи (2016)
Шевчук С. В. - Інноваційні аспекти навчально-методичної діяльності педагога професійної школи (2016)
Іваній І. В. - Професійно-педагогічна культура та імідж фахівця фізичного виховання та спорту (2016)
Ємець А. В. - Фізично-реабілітаційні технології у професійній діяльності сімейного лікаря (2016)
Шакотько В. В. - Діагностика рівня сформованості інформологічних компетентностей майбутніх учителів інформатики (2016)
Басенко Р. О. - Педагогічні пріоритети епохи європейського відродження і формування викладацьких кадрів вищих студій орденом єзуїтів у XVI-XVII століттях (2016)
Антоненко-Миргородська А. М. - Заняття степ-аеробікою як засіб мотивації студентів до занять фізичними вправами (2016)
Олійник І. О. - Теоретичний аспект готовності майбутніх учителів початкової школи до впровадження здоров’язбережувальної педагогіки, Шаляпіна І. В. (2016)
Лаврик К. А. - Вебинар как фактор формирования методической культуры учителя иностранного язика (2016)
Орищин И. С. - Роль мотивации в изучении иностранных языков студентами вузов (2016)
Лисенко А. В. - Письменник непересічного таланту сучасного літературного процесу Полтавщини, Дорошенко С. М. (2016)
Мазуренко В. О. - Виховні можливості української наукової фантастики (за повістю М. Руденка "Народжений блискавкою"), Логвиненко Ю.В. (2016)
Шамрай О. В. - Індивідуальні консультації як фактор підготовки педагогів-дошкільників до роботи в умовах інклюзії (2016)
Шутов Д. О. - Проблема мотивації навчання учнів з девіантною поведінкою на уроках історії (2016)
Циповяз А. Т. - Актуальные вопросы организации туристической деятельности в высших учебных заведениях, Бондаренко В. В., Севрюк Н. П. (2016)
Постольник Я. Г. - "Імідж..." читають і на Говерлі (2016)
Єщенко М. М. - Вічна шана герою (2016)
До відома авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title, table of contents (2016)
Editorial board (2016)
Jian Cheng - Research on dynamic secondary cooling control system based on incremental PID algorithm in bloom continuous casting, Houfa Shen, Zhiwei Han, Qiang Liu (2016)
Youping Fan - Method of relationships exploration for online small signal stability analysis, Songkai Liu, Cheng Tian (2016)
Youping Fan - Automatic discovery and application of significant relationships between steady-state operation data and transient stability level in electric power industry, Songkai Liu, Cheng Tian (2016)
Lobov V. - Electric drive for conveyor burning-machines, Lobova K., Malov V. (2016)
Breido J. - Modernization of interconnected multimotor drives of continuous annealing units, Sivyakova G., Gurushkin A. (2016)
Aidosov A. A. - Determination of the effect of emissions from stationary sources of OGPD "Zhaiykneft" on atmospheric air pollution degree of the industrial region, Aidosov G. A., Azhiev G. I., Zaurbekov N. S., Uazhanova R. U., Zaurbekova N. D., Zaurbekova G. N. (2016)
Tyulenev M. - Coal producers waste water purification, Lesin Yu., Zhironkin S., Garina E. (2016)
Letucha O. - State regulation of ecological and economic process as a factor of activation of metallurgical production in Ukraine, Samoilenko I., Tkachenko N., Tkachenko I., Letucha A. (2016)
Zhironkin S. A. - The global determinants of mining higher education development, Tyulenev M. A., Zhironkina O. V., Hellmer Mark C. (2016)
Songhua Li - Design and experimental investigation of innovative fully ceramic spindle-bearing system for NC machine tools, Yusheng Zhu, Yuhou Wu (2016)
She Xiaoli - Petri net based functional safety verification framework on rail control system, Yang Jian (2016)
Nada D. - Estimation of non-stationary in time stochastic signals, Bousbia Salah M., Gusev A. Yu (2016)
Tao Li - The dispatch optimization model for hydro-thermal power units based on multi-objective CVaR method, Hao Liu, Pu-meng Sun, Xiao-yu Zhang (2016)
Mandrona M. M. - Development of a statistical security pseudorandom bit sequence generator by applying the systemic theoretical approach, Maksymovych V. M., Harasymchuk O. I., Kostiv Yu. M. (2016)
Ningning Liu - An algorithm of freight train number locating based on template matching and morphological operations, Yuehui Ma, Wang Yuran, Wang Na (2016)
Ivanchenko D. - Improvement of methods and models of choice of types of acceptance trials of modernized locomotives (2016)
Nyrkov A. - Modern methods and analysis means of stress-strain state of ship structures, Sokolov S., Chernyi S., Maltsev V. (2016)
Rud V. D. - Research of dispersion degree of scale of die forging steel 18X2H4MA after fine crushing in tumbling mill, Povstiana Yu. S., Saviuk І. V., Samchuk L. M. (2016)
Lutsak D. - Analysis of the microstructure of tic-based surfaced layer by combining arc surfacing with self-propagating high-temperature synthesis, Prysyazhnyuk P., Karpash M. (2016)
Jianying Liu - Capsule explosion shock wave structure under the action of transient response analysis, Qiaoxin Zhang, Yue Fang (2016)
Andreev B. - Improving the technology parameters of drivage workings by the high – performance equipment considering geomechanical and organizational factors, Sergeev S. (2016)
Wenhui Yan - Research on rotary steerable drilling system, Yong Peng, Shaohuai Zhang, Heng Wu (2016)
Lin Yi - Air quality forecast based on topological potential in mining areas (2016)
Slobodyanyuk V. - Dependence of pit deepening rate on organization of mining for development of new horizon, Turchin Yu. (2016)
Litvinov Yu. - Improving the technology of working the benches of overburden rocks on the non- transport development scheme (2016)
Sobolevskyi R. - Quality control of drilling operations for efficiency upgrading of creation of separation plane by lineage drilling, Shlapak V. (2016)
Androsenko M. - Impact of rolls position movement during blocks production on continuous-casting machine billets quality, Kadoshnikov V., Kadoshnikova I., Kulikova E., Balandyuk I. (2016)
Каріков C. - Зміни в територіальній системі освіти курфюршества Саксонського за часів Конфесіоналізації (2012)
Бартош І. - Антиягеллонська коаліція на теренах Східної Європи наприкінці XV — початку XVI ст. (2012)
Тригуб O. - Сімейні зв’язки як фактор соціальної взаємодії роду Туманських у ХVIII ст. (2012)
Кононенко В. - Гетьманщина у перспективі методологічних підходів "Кембриджської школи" інтелектуальної історії (2012)
Горобець O. - Інститут предводителя дворянства в структурі місцевого управління першої половини ХІХ ст.: правовий статус та його реалізація (на матеріалах Київської губернії) (2012)
Шевченко A. - Формування сільськогосподарського комплексу Буджаку першої половини ХІХ ст. (2012)
Дзагалов A. - Дворяне Черниговской губернии и Кавказ: Генерал-майор Николай Михайлович Демидовский 1824–1891 гг.) (2012)
Милько B. - Київський одноденний перепис населення 2 березня 1874 р.: організація, проведення, результати (2012)
Козлов Д. - Смерть митрополита Київського Володимира (Богоявленського): три слідства та їх результати через призму системного аналізу (2012)
Тимченко Р. - Земельна реформа в ЗУНР (ЗОУНР) 1919 р. (2012)
Даниленко С. - Українське товариство шкільної освіти в культуротворчому процесі (1917–1920 рр.) (2012)
Разиграєв О. - Становлення державної поліції в Другій Речі Посполитій: 1918–1922 рр. (2012)
Скубій І. - Державні акціонерні торгівельні підприємства в Харкові в роки НЕПу (2012)
Бернацький В. - Релігійні настрої православного населення на Волині–Житомирщині у 1920-х рр. (2012)
Шляхтич Р. - Форми і методи агітації українських націоналістів під час рейдів країнами Центральної та Східної Європи (1945 — середина 1950-х років) (2012)
Капітан Л. - Етнонаціональний аспект організації шкільництва в повоєнному Закарпатті (2012)
Ільницький В. - Кадрове наповнення Дрогобицького окружного проводу ОУН (1945–1952 рр.) (2012)
Лук’яненко О. - Девіантна поведінка у вищій педагогічній школі УРСР часів десталінізації (2012)
Крупина В. - Звернення громадян як інструмент впливу на владу (середина 1950-х — перша половина 1960-х рр.) (2012)
Грищенко Ю. - Російська Православна Церква: адміністративні реформи на сучасному етапі (2012)
Блануца A. - Ленне землеволодіння у Великому князівстві Литовському: аналіз джерел (2012)
Хромова І. - Монетне карбування на території Середнього Подніпров’я: від наслідувань до офіційних емісій. Питання іконографії (2012)
Сухоліт Н. - "Гистория Свейской войны" Петра І про участь України у Північній війні 1700–1721 рр. (2012)
Шевченко О. - Культурно-освітня діяльність митрополита о. Мітрата Тита Войнаровського (2012)
Лазарєва В. - До історіографії досліджень державницько-правових ідей у творчості Пантелеймона Куліша (2012)
Корольов Г. - Східна Європа в уявленнях Михайла Драгоманова (2012)
Саєнко В. - Археологічно-краєзнавча і музейна діяльність О. І. Тереножкіна у 1920-ті роки (2012)
Ямполець П. - Матеріальне становище міського населення України в період НЕПу: історіографія проблеми (2012)
Парахіна М. - Теорія "боротьби двох культур" — у пошуках російсько-українського історіографічного консенсусу (минуле і сучасне однієї концепції) (2012)
Бондар В. - Сучасна історіографія націєтворення в Україні 1990–2000-х рр. (2012)
Безпалько В. - Посольські та адміністративні справи у Київському воєводстві 1540-х рр. (за листами кн. Януша Гольшанського) (2012)
Росляк Р. - "Вся господарча й художня система ВУФКУ стоїть тепер догори ногами" (2012)
Блануца А. - Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст. — К.: Темпора, 2012. — ххіі + 450 с., іл. (2012)
Скальський В. - Разиграєв О. В. Польська державна поліція на Волині у 1919–1926 роках / О. В. Разиграєв. — Луцьк: ДП "Волинські старожитності", 2011. — 432 с. (2012)
Пономарев А. - Двухсотлетие Бухарестского трактата и формы экономической эксплуатации дунайских княжеств (размышления над книгой доктора хабилитат истории Алексея Агаки "Румынские Княжества под русской военной оккупацией 1806–1812 гг.") (2012)
Ващук Д. - На пути к самоопределению народов Беларуси и Украины в 1917–1918 гг. / А. Н. Кукса. — Минск: БНТУ, 2012. — 341 с. (2012)
Блануца А. - Советская модель государственности в истории Беларуси и Украины в 1919–1922 гг. / А. Н. Кукса. — Мн.: БНТУ, 2012. — 351 с. (2012)
Квасневська Н. Д. - Проблеми адміністративно-правового забезпечення судоустрою в Україні (2015)
Ковальова О. В. - Ґендерне квотування як напрям реалізації державної ґендерної політики в адміністративно-політичній сфері (2015)
Кубаєнко А. В. - Комплексні проблеми реформування системи правоохоронних органів в Україні (2015)
Кузніченко О. В. - Деякі аспекти реформування системи органів внутрішніх справ України, Свиріпа І. В. (2015)
Мошак О. В. - Деполітизація державної служби: особливості законодавчого унормування в Україні, Свірін М. Г. (2015)
Ярмакі В. Х. - Щодо взаємодії як функції державного управління в правоохоронній сфері (2015)
Бабенко А. М. - Теоретико-правові засади кримінальної відповідальності за примушування до вступу в статевий зв’язок (2015)
Меркулова В. О. - Зміст кримінально-процесуальних відносин у сфері застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності та порядок його реалізації, Марченко А. А. (2015)
Саакян М. Б. - Чи є доцільним уведення поняття кримінального проступку в кримінальний закон? (2015)
Глущенко І. В. - Юридико-психологічні засади застосування спостереження в кримінальному процесі (2015)
Горбаньов І. М. - Актуальність проведення дослідження теоретико-правових основ виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності (2015)
Гуртовенко О. Л. - Незвичайні питання, пов’язані із запровадженням в Україні довічного позбавлення волі (2015)
Малиновська О. Д. - Проблема розслідування заподіяння тілесних ушкоджень щодо працівників поліції (2015)
Резніченко Г. С. - Стать засудженої особи як підстава диференціації виконання покарання у виді позбавлення волі (2015)
Смоков С. М. - Взаємодія при розслідуванні злочинів у сфері функціонування державних цільових фондів, Гейко К. Г. (2015)
Афанасенко С. І. - Злочини проти основ національної безпеки України, що посягають на відносини в політичній сфері, Стойков І. М. (2015)
Берендєєва А. І. - Історична ґенеза концепцій праворозуміння (2015)
Допілка В. О. - Міжнародно-правові норми про відповідальність за насильницькі посягання на безпеку морського судноплавства, Загороднюк С. О. (2015)
Лазаренко М. М. - Генезис правового виховання (2015)
Московченко Д. О. - Сутність загальних засад призначення покарання (2015)
Смірнова О. М. - Семантичний аналіз термінів "поліція” та "поліцейська діяльність” (2015)
Феделеш М. М. - Проблеми наукового моделювання дефініції "реєстрація” (2015)
Шаповалова І. О. - Організаційно-правові аспекти сутності, класифікації та застосування основних понять теорії службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку (2015)
Дрішлюк В. І. - Реформування господарського процесуального законодавства в частині досудового врегулювання господарських спорів (2015)
Даниленко С. К. - Поняття, зміст детективних послуг та перспективи їх розвитку в Україні (2015)
Мирза С. С. - Предмет договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (2015)
Примаченко І. Ф. - Інвестування в Україні: економіко-правові аспекти (2015)
Середницька І. А. - Щодо питання про отримання соціального житла: проблеми та шляхи реалізації (2015)
Церковна О. В. - Особливості випадку та непереборної сили як підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності (2015)
Герман О. С. - Щодо гарантій реалізації трудових прав працівників при працевлаштуванні (2015)
Гоштинар С. Л. - До питання про юридичну природу державної реєстрації прав на землю (2015)
Сіряченко І. І. - Правові проблеми юридичних критеріїв розмежування правового режиму земель різних категорій у межах населених пунктів України (2015)
Ярмакі Х. П. - Законність у застосуванні адміністративної відповідальності (2015)
Аносєнков А. А. - Деякі аспекти визнання в Україні організації терористичною (2015)
Байрактарь В. Д. - Аналіз колегіальної природи адміністративних комісій при виконавчих комітетах місцевих рад як органів адміністративної юрисдикції (2015)
Баранов С. О. - Актуальні проблеми адміністрування митних платежів в Україні: сучасний аспект (2015)
Демедюк С. В. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері забезпечення кібербезпеки в Україні (2015)
Жила С. Ю. - Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності національної поліції із забезпечення громадської безпеки (2015)
Ізбаш К. С. - Адміністративно-правові засади діяльності закордонних дипломатичних установ України (2015)
Кукшинова О. О. - Проблемні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торгівлі (2015)
Курбанов Я. Л. - Особливості механізму дії норм права при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру (2015)
Присяжнюк А. В. - Окремі аспекти вдосконалення адміністративно-правового забезпечення перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Україні (2015)
Пшенична А. В. - Особливості функціонування механізму адміністративно-правового забезпечення прав дитини під час збройних конфліктів в Україні (2015)
Ткаленко О. М. - Шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності суб’єктів попередження насильства в сім’ї щодо дітей (2015)
Томіна В. Ю. - Норми адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності в Україні: перспективи розвитку (2015)
Берназ П. В. - Становлення та розвиток суб’єктів здійснення досудового слідства (2015)
Десятник А. А. - Окремі питання профілактичної діяльності в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Назаренко Д. В. - Правові основи проведення візуального спостереження оперативними підрозділами органів внутрішніх справ (2015)
Несвітайло І. І. - Криміналістичне значення моделі особи потерпілого в розслідуванні вбивств (2015)
Павлютін Ю. М. - Особливості доказування обставин легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2015)
Подобний О. О. - Значення оперативного пошуку в оперативно-розшуковій діяльності та в досудовому розслідуванні (2015)
Садчікова К. А. - Особливості досудового розслідування при застосуванні заходів примусового медичного характеру за новим КПК України (2015)
Цільмак О. М. - Форми маніпуляції суспільною свідомістю в історичному контексті, Журжа Ю. І. (2015)
Нагорнюк-Данилюк О. О. - Історія та розвиток інституту спеціального кримінального провадження в Україні (2015)
Тарасенко Л. Б. - Протиправні шляхи вирішення проблем селянством Донбасу в 20-і роки ХХ ст (2015)
Громовенко К. В. - Внутрішній ринок ЄС як фундамент економічної інтеграції: історико-правовий аспект (2015)
Калаянова О. Д. - Сучасні підходи до складання комплексу завдань криміналістичної експертизи почеркових об’єктів (2015)
Конєв О. Ю. - Техніка та психологія виконання пострілу (2015)
Меркулова Ю. В. - Проблема розуміння посередником у кримінальному конфлікті психічного стану та потреб потерпілого (2015)
Плужнік О. І. - Окремі аспекти щодо вдосконалення навчального процесу в курсантів ОДУВС на прикладі викладання в працівників підрозділів патрульної служби (2015)
Собко Г. М. - Наукові підходи до розуміння поняття психічного насильства (2015)
Ульянов О. І. - Оптичні фазочутливі методи та їх імплементація в криміналістичні дослідження та експертизи, Квітка Л. А., Янковий М. О., Попов А. Ю., Тюрін О. В. (2015)
Цільмак О. М. - Професійно-психологічний відбір суддів за критерієм – вольові якості (2015)
Домніцак Р. В. - Сучасний стан правового регулювання залучення громадян до конфіденційного співробітництва з органами внутрішніх справ (2015)
Домніцак В. В. - Порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства в питаннях застосування поліцейським вогнепальної зброї без попередження, Пашаєв А. З. (2015)
Тарасенко В. Є. - Рецензія на монографію О. І. Хараберюша "Протидія контрабанді в Україні: оперативно-розшуковий аспект” (2015)
Титул, зміст (2015)
Вітальне слово президента Національної академії педагогічних наук України (2015)
Вступне слово головного редактора (2015)
Андрусенко І. В. - Підручник з природознавства як засіб формування екологічних умінь молодших школярів (2015)
Барановська О. В. - Можливості міжпредметної інтеграції змісту шкільного підручника (2015)
Басай Н. П. - Навчальний посібник елективного курсу "Німецькомовні країни" як засіб профільного навчання іноземної мови учнів старшої школи (2015)
Бійчук Г. Л. - Використання мультимедійного підручника "Українська література. 11 клас": проектування та застосування на засадах особистісно зорієнтованого й компетентнісного підходів (2015)
Бондаренко Ю. - Художня макроісторія статичного типу та її презентація в підручниках з української літератури для 9-11 класів (2015)
Бурда М. І. - Підручник з геометрії для профільного рівня: яким йому бути (2015)
Варакса И. Н. - Электронный учебник-навигатор по химии: опыт разработки в Республике Беларусь, Колевич Т. А. (2015)
Васильєва Д. В. - Аксіологічний потенціал підручників з математики для старшої школи (2015)
Васьківська Г. О. - Гносеологічна цінність навчальної книги як засобу реалізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій школі (2015)
Васьківська О. Є. - Розвиток умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами шкільного підручника у процесі навчання гуманітарних предметів (2015)
Ващенко Л. С. - Роль підручників біології у формуванні предметних компетентностей (2015)
Галаєвська Л. В. - Функції ситуативних вправ у підручнику української мови (2015)
Головко М. В. - Розвиток навчальної книги з фізики у період становлення єдиної школи України (1917–1920 рр. ) (2015)
Головко М. В. - Модель підручника астрономії профільного рівня, Крячко І. П. (2015)
Гончарова Н. О. - Система навчально-методичного забезпечення навчання географії в 7 класі (2015)
Гривко А. В. - Автоматизований текстовий аналіз підручника (2015)
Гриненко Д. В. - Підручник з іноземної мови як один із ключових засобів забезпечення ефективності іншомовної освіти у школі: досвід країн Європейського Союзу (2015)
Гупан Н. М. - Розбудова методичного апарату шкільних підручників у вітчизняному дослідницькому полі модерної доби (2015)
Долинський Є. В. - Методика формування іншомовної лексичної компетентності за допомогою посібника елективного курсу "Моя Франція" (2015)
Дорошенко Ю. О. - Робочий зошит з інформатики як засіб формування самоосвітньої компетентності учнів, Осіпа Л. В. (2015)
Жук Ю. О. - Вплив шкільного підручника на формування в учнів образу навчального предмета (2015)
Zasyekina T. M. - Concept of a textbook on physics (2015)
Іванова І. В. - Дидактичні умови формування професійної іншомовної культурологічної компетентності засобами підручника з іноземної мови (2015)
Калініна Г. М. - Краудсорсинг як інноваційний управлінський інструмент і змістова компонента навчального посібника для керівників (2015)
Калініна Л. М. - Державний контроль за діяльнісю початкової школи у змісті посібника для керівників різних рівнів у сфері освіти, Куценко Т. М. (2015)
Калініна Л. М. - Розвиток соціальної компетентності учнівської молоді як змістова компонента навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Рябуха І. М. (2015)
Калініченко Л. М. - Роль навчальних завдань розвивального характеру у формуванні творчого мислення молодших школярів (на матеріалах українських навчальних посібників 1980–1990-х рр. ) (2015)
Кизенко В. І. - Відбір змісту освіти для старшої школи й відображення його у програмах і підручниках (2015)
Клюй Л. В. - Розроблення підручника нового покоління для курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2015)
Кришмарел В. Ю. - Оригінал-макети підручників з історії України для 7 класу: релігієзнавча складова (2015)
Кучук С. Ю. - Знання про досягнення нанотехнологій у вітчизняних чинних шкільних підручниках з біології та хімії (2015)
Кушнір В. А. - Тенденції та чинники розвитку математичної освіти та їх відображення в змісті підручників (2015)
Ляо Цайчжи - Роль и место современного учебника в организации самостоятельной работы студентов в университетах КНР (2015)
Малієнко Ю. Б. - Нові підходи до формування змісту підручника "Історія середніх віків" (7 клас) (2015)
Мартиненко В. О. - Реалізація програмових вимог з літературного читання у змісті оригінал-макетів конкурсних підручників (4 клас): погляд експерта (2015)
Мартинюк Т. С. - Використання графіків для аналізу статистичного матеріалу в підручниках географії (2015)
Титул, зміст (2015)
Матяш Н. Ю. - Cистематизація знань про людину в шкільних підручниках з біології за період 1932–1953 років (2015)
Мелешко В. В. - Використання сучасного шкільного підручника як провідного засобу навчання в сільській школі (2015)
Мельник Ю. С. - Компетентнісно орієнтована система задач у сучасному підручнику фізики старшої школи (2015)
Мисечко О. Є. - Вітчизняна традиція творення культуроцентричного підручника англійської мови: досвід радянського періоду (2015)
Мішеніна Т. М. - Компетентнісно орієнтоване вивчення українського словникарства майбутніми учителями філологічних спеціальностей (2015)
Мороз П. В. - Реалізація дослідницького підходу в шкільному підручнику історії (на прикладі підручника "Всесвітня історія. Історія України" для учнів 6 класу), Мороз І. В. (2015)
Надтока В. О. - Деякі особливості створення підручника з географії, орієнтованого на формування конкурентної та затребованої в майбутньому особистості (2015)
Надтока О. Ф. - Створення підручників з географії на основі компетентнісного підходу як один із напрямків розвитку предметної методики навчання (2015)
Назаренко Т. Г. - Українознавча складова в навчальних текстах шкільних підручників з географії (2015)
Непорожня Л. В. - Шкільний підручник як засіб формування природничо-наукової компетентності старшокласників (2015)
Онаць О. М. - Феномен педагогічної культури у змісті підручника для керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Орел О. В. - Внесок І. Ф. Тесленка (1908–1994) у розроблення програмованих підручників з геометрії (2015)
Пасічник О. С. - Концептуальні засади конструювання змісту елективного курсу "Англійська мова для ділового спілкування" для старшої школи (2015)
Піддячий М. І. - Навчально-виховний комплект старшокласників: соціально-професійна орієнтація (2015)
Подопригора Н. В. - Контекстна спрямованість змісту навчальних посібників з математичних методів фізики (2015)
Покась Л. А. - Формування умінь самостійної роботи з електронним підручником у процесі вивчення фізичної географії, Сльоза Н. В. (2015)
Полонська Т. К. - Особливості добору навчального матеріалу до змісту посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи (2015)
Поляничко З. О. - Особливості електронних підручників для шкіл у Республіці Польща (2015)
Пометун О. І. - Система пізнавальних завдань у компетентнісно орієнтованому підручнику історії (2015)
Редько В. Г. - Яка навчальна література з іноземної мови потрібна сучасному учню: результати аналізу змісту підручників для початкової школи (2015)
Ремех Т. О. - Реалізація внутрішньопредметних зв’язків у шкільних підручниках із правознавства (2015)
Савченко О. Я. - Цілісність методичної системи підручників з "Літературного читання" для 2-4 класів (2015)
Самойленко Н. І. - Особливості змісту і структури підручника "Інформатика, 6" для шкіл з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, Семко Л. П. (2015)
Сидоренко В. В. - Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи (2015)
Сидоренко М. М. - Інтерактивні технології навчання іноземних мов як засіб розвитку пізнавальної активності учнів (на матеріалі шкільних підручників з німецької мови) (2015)
Сіпій В. В. - Формування політехнічного складника предметної компетентності учнів засобами підручника з фізики (2015)
Тарара А. М. - Особливості проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі, Самохін М. К. (2015)
Ткачова Н. О. - До питання гендерного аналізу змісту шкільних підручників (2015)
Topuzov O. M. - Methodological fundamentals for the creation of a modern textbook on the natural sciences cycle subjects (2015)
Трубачева С. Е. - Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому середовищі (2015)
Фасоля А. М. - Підручник з української літератури: погляд крізь призму засадничих ідей діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів (2015)
Хорошковська Т. П. - Тексти підручників і методичних посібників з української (рідної) мови для 5 та 6 класів як засіб формування та контролю читацьких умінь учнів (2015)
Чемерис А. В. - Писемні джерела в підручнику з історії України для десятикласників профільних класів суспільно-гуманітарного напряму (2015)
Швець Г. Д. - Лінгводидактичні основи створення підручника з теоретичної дисципліни для іноземних студентів-філологів (2015)
Шевчук Л. М. - Текст підручника як джерело інформації (2015)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Теоретико-методологические основы разработки электронного учебника-навигатора для школ Республики Беларусь, Васильева И. Н. (2015)
Яценко В. C. - Структурування змісту підручника "Географія України" для основної школи на основі краєзнавчого підходу (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 32: Альтернативная энергетика: состояние и перспективы развития (2016)
Василевский В. В. - Модель динамики влажности в системе "бумажная изоляция" – "трансформаторное масло" в нестационарных тепловых режимах силового трансформатора (2016)
Маляр В. С. - Механічні характеристики трифазних асинхронних двигунів при однофазному живленні, Маляр А. В. (2016)
Финкельштейн В. Б. - Характеристики четырехфазного вентильного реактивного двигателя при питании от бесконденсаторного коммутатора, Егоров А. Б. (2016)
Чабан А. В. - Математичне моделювання перехідних процесів у лінії Лехера в стані неробочого ходу, Левонюк В. Р., Дробот І. М., Герман А. Ф. (2016)
Лобов В. Й. - Задатчик інтенсивності для пристрою плавного пуску електродвигуна заглибного насоса, Лобова К. В. (2016)
Баранов М. И. - Результаты расчетно-экспериментальных исследований электротермической стойкости опытных образцов из листовой стали к воздействию нормированных компонент импульсного тока искусственной молнии, Князев В. В., Кравченко В. И., Рудаков С. В. (2016)
Нижевский И. В. - Методика измерения сопротивления заземляющего устройства, Нижевский В. И. (2016)
Сендерович Г. А. - Метод определения расположения источника колебаний напряжения в электрической сети, Дяченко А. В. (2016)
Сиротин Ю. А. - Ортогональные составляющие трехфазного тока при ассиметричной активно-реактивной нагрузке в четырехпроводной цепи (2016)
Сокол Е. И. - Сетецентрическая оптимизация оперативного обслуживания элементов энергосистемы, Гриб О. Г., Швец С. В. (2016)
Пешков Изяслав Борисович (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Титул, зміст (2013)
Безверхий К. - Консолідована фінансова звітність – нове Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (2013)
Проданчук М. - Адаптація даних бухгалтерського балансу до запитів управлінської системи у глобальному економічному середовищі (2013)
Скоп Х. - Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства (2013)
Бочуля Т. - Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики (2013)
Лень В. - Співвідношення понять "непродуктивні витрати" і "втрати" та їх класифікація, Крот Ю. (2013)
Малишкін О. - Проблеми визначення витрат з податку на прибуток та відстрочених податків в умовах механізму податкових коригувань (2013)
Кравченко Ю. - Державний фінансовий аудит: реалії застосування в Україні (2013)
Наказ від 27.06.2013 р. № 628 зареєстровано в Міністерстві юстиції 19.07.2013 р. за № 1223/23755 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність" (2013)
Крутова А. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, доцента Тетяни Бочулі "Учет и информация в системе управления: опыт, поиски, решения" (2013)
Титул, зміст (2013)
Гринчишин Я. - Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами (2013)
Прокопенко Ж. - Внутрішня звітність щодо сформованих страхових резервів: вимоги до складання (2013)
Медвідь Л. - Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю, Говда Г. (2013)
Малишкін О. - ПДВ в системах податкового і фінансового обліку: аспекти взаємодії (2013)
Кафка С. - Вибіркові прийоми аудиту: особливості організації та застосування, Кобрин О., Василенко Н. (2013)
Пожарицька І. - Практичні аспекти вибору типу думки у звіті незалежного аудитора (2013)
Шкарлет С. - Вклад кафедри обліку і аудиту Чернігівського національного технологічного університету в розвиток бухгалтерської науки та підготовку фахівців, Лень В. (2013)
Малюга Н. - Рецензія на монографію канд. екон. наук, аудитора О. І. Малишкіна "Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика" (2013)
Титул, зміст (2013)
Гоголь Т. - Напрями вдосконалення методики розкриття інформації в показниках фінансової звітності підприємств малого бізнесу (2013)
Скоп Х. - Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності (2013)
Озеран В. - Актуальні проблеми обліку витрат на інновації, Гик В. (2013)
Гура Н. - Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів, Швець В. (2013)
Каменська Т. - Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів (2013)
Фролов В. - Впровадження "хмарних" технологій в практику бухгалтерського обліку (2013)
Пожарицька І. - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку та аудиту Національної академії природоохоронного й курортного будівництва (2013)
Моссаковський В. - Рецензія на монографію С.Ф. Легенчука "Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до методології" (2013)
Перелік статей та офіційних матеріалів, надрукованих у журналі за 2013 рік (2013)
Титул, зміст (2014)
Кафедра обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (з нагоди 70-річчя) (2014)
Бондар М. - Відображення в бухгалтерському обліку операцій з ф’ючерсними та опціонними контрактами на індекс UX, Супрович Г. (2014)
Шигун М. - Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ, Проскура К. (2014)
Безверхий К. - Зміни до деяких вітчизняних нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку: новації сьогодення або вимоги часу (2014)
Мельник Н. - Характеристика сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі (2014)
Малишкін О. - Алгоритми розрахунків податку на прибуток в Україні і Митному союзі: порівняльний аналіз (2014)
Метелиця В. - Аналіз вітчизняної регуляторної моделі бухгалтерської професії (2014)
Сльозко Т. - Як інформаційні технології можуть змінити методологію бухгалтерського обліку (2014)
Титул, зміст (2014)
Безверхий К. - Особливості організації і методики обліку відходів підприємств (2014)
Травінська С. - Особливості ведення обліку поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах (2014)
Хома С. - Облік оренди в контексті проекту Міжнародного стандарту "Оренда", Василенко Н. (2014)
Большаков С. - Відображення ПДВ при оцінці об’єктів нерухомості (2014)
Гнилицька Л. - Відображення витрат, пов’язаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку та відкритої звітності (2014)
Кірейцев Г. - Вплив глобалізації економіки на розвиток системи обліку в Україні, Литвиненко В., Мавріна Н. (2014)
Титул, зміст (2014)
Бондар М. - Концепція сертифікації бухгалтерів України, Шигун М. (2014)
Зубілевич С. - Міжнародні стандарти освіти як основа єдиної національної програми професійної сертифікації бухгалтерів України (2014)
Бабіч В. - Податковий кредит з податку на додану вартість (ПДВ): облік, нарахування та відшкодування, Поддєрьогін А. (2014)
Безверхий К. - Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання (2014)
Скоп Х. - Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах (2014)
Дмитренко І. - Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності (2014)
Терещенко О. - Інститут фінансового контролінгу – інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу (2014)
Титул, зміст (2014)
Дерій В. - Проблеми теорії науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу (2014)
Іванова Л. - Облік нереєстрової заборгованості в антикризовому управлінні суб’єктаборжника у реальному секторі економіки (2014)
Скоп Х. - Організація і методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах (2014)
Моссаковський В. - Основні напрямки удосконалення обліку в Україні, Кононенко Т. (2014)
Кравченко Ю. - Євроінтеграційні вектори побудови в Україні надійної системи державного внутрішнього фінансового контролю (2014)
Пилипенко А. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, головного бухгалтера ТОВ "Нью-Паріс" Безверхого К.В.; кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ХДУХТ Бочулі Т.В. на тему: "Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні" (2014)
Титул, зміст (2014)
Зубілевич С. - Облікова Директива ЄС, її вплив на склад і зміст звітів європейських компаній та перспективи для України (2014)
Лоханова Н. - Класифікація та оцінка фінансових інструментів – огляд змін у зв’язку з оновленням МСФЗ 9 (IFRS 9) (2014)
Безверхий К. - План рахунків бухгалтерського обліку для цілей складання фінансової звітності за МСФЗ (2014)
Чумакова І. - Державний внутрішній аудит в Україні: на шляху до підвищення іміджу (2014)
Большаков С. - Використання видів вартості майна під час виконання судових експертиз, Волчек Р. (2014)
Барамия Н. Н. - Опыт работы отделения политравмы. История развития (2010)
Кузьмін В. Ю. - Основні механізми та види травматизму притаманні постраждалим із полісистемними та поліорганними ошкодженнями, Гур'єв С. О. (2010)
Кузьмін В. Ю. - Ендоскопія з позиції лікаря-хірурга та ецдоскописта (можливості застосування ендоскопічних методів у лікувально-діагностичному процесі у постраждалих з політравмою), Іскра Н. І., Калашніков М. А. (2010)
Марков Ю. І. - Оптимізація послідовності у наданні невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах в ургентній судинній хірургії, Тураєв Л. І. (2010)
Марков Ю. І. Цимбаленко К. І. - Катетеризація центральних вен на ранньому госпітальному етапі (2010)
Назаренко І. І. - Емоційне "вигорання" у фахівців рятувальних служб (2010)
Ринденко В. Г. Гільборг Г. Р. - Досвід надання допомоги потерпілим з множинними та поєднаними пошкодженнями в умовах спеціалізованого відділення політравми, Ринденко С. В., Павленкові А. Ю. (2010)
Рощін Г. Г. - Надання екстреної медичної допомоги травмованим в Україні. Перспективи розвитку, Стрельников М. О., Кукуруз Я. С., Крилюк В. О. (2010)
Асланян С. А. - Этапность выполнения операций и плановые релапаротомии у пострадавших с огнестрельными ранениями брюшной полости мирного времени (2010)
Белов А. В. - Ранения сердца — опыт лечения, Васильченко В. В., Соколенка А.Н. (2010)
Годлевський А. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування закритих пошкоджень селезінки, Саволюк С. І., Гончаренко О. В. (2010)
Годлевський А. І. - Результати хірургічного лікування пошкоджень товстої кишки, Саволюк С. І., Жмур А. А. (2010)
Годлевський А. І. - Тактика хірургічного лікування травм печінки, Саволюк С. І. (2010)
Гур 'єв С. О. - Закрита травма живота з пошкодженням брижі кишечника у поєднанні з переломами кісток таза, Воробей І. О., Новіков Ф. М., Воробей О. В. (2010)
Гур'єв С. О. - Відкриті пошкодження печінки: клініко-етдеміологічні, клініко-нозологічні та клініко-анатомічні характеристики, клінічні ризики, Шуригін О. Ю. (2010)
Заруцький Я. Л. - Особливості хірургічної тактики при закритій поєднаній абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки, Левківський Р. Г. Компанієць О. А., Хоменко І. П. (2010)
Заруцький Я. Л. - Визначення впливу гіпотермії та тривалості операційного втручання на результати лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Олійник Ю. М., Компанієць О. А. (2010)
Заруцький Я. Л. - Узагальнення результатів етапного хірургічного лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Олійник Ю. М. (2010)
Заруцький Я. Л. - Тактика хірургічного лікування постраждалих із закритою травмою заочеревинного простору при політравмі, Савицький О. Ф. (2010)
Капшитарь А. В. - Диагностика сочетанных и изолированных закрытых повреждений селезенки (2010)
Каштальян М. А. - Роль кожной пластики в реконструктивно-восстановительной хирургии, Гайдаржи И. Т., Герасименко О. С. (2010)
Капшитарь А. В. - Травматический перитонит как осложнение тяжелых сочетанных закрытых повреждений печени (2010)
Крилюк В. О. - Використання гемостатичних препаратів для зупинки кровотечі при травмі печінки (2010)
Кукуруз Я. С. - Оптимізація лікувальної тактики в хірургії тяжкої абдомінальної травми, Сличко І. Й. (2010)
Перцов В. И. - Органосохраняющие операции при чрезкапсульных повреждениях селезенки, Кравец Н. С., Рьшов А. И., Олейник О. В. (2010)
Трутяк І. P. - Аналіз результатів лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою (2010)
Тутченко Н. И. - Малоинвазивные операции под контролем ультразвукового исследования в лечении больных с абсцессами печени, Светличный Э. В. (2010)
Шудрак А. А. - Функціональний стан сфінктерного апарату прямої кишки при ізольованому та комбінованому малоінвазивному лікуванні пацієнтів з хронічним гемороєм, Цема Є. В., Уманець О. І., Яринич Ю. В. (2010)
Луляренко В. А. - Деякі питання діагностичної і лікувальної тактики при поєднаних травмах паренхіматозних органів черевної порожнини, Фелештинський Я. П., Мамчич В. І., Гвоздяк М. М., Деркач В. М., Петрусенко В. В., Шуляренко О. В. (2010)
Бурлука В. В. - Современные подходы к хирургическому лечению повреждений тазовой области у пострадавших с политравмой (2010)
Бойко В. В. - Видеоторакоскопические методики в лечении пострадавших с посттравматическим пневмотораксом, Замятин П. Н., Лыхман В. Н., Гафт К. Л., Наконечный Е. В. (2010)
Дутка І. Ю. - Оптимізація передопераційної діагностики та післяопераційного моніторингу відкритих пошкоджень сухожилків згиначів пальців кисті в "критичній зоні" (2010)
Климовицкий В. Г. - Оценка исходов лечения диафизарных переломов длинных костей нижних конечностей при доминировании скелетных повреждений, Антонов А. А., Владзимирский А. В., Климовицкий Ф. В. (2010)
Книш Я. М. - Хірургічна стабілізація грудної клітини у пацієнтів з флотуючими переломами ребер, Федоришин Т. М., Васшькевич К. Ю., Марич Р. Я. (2010)
Король С. О. - Конверсія зовнішнього остеосинтезу на внутрішній при хірургічному лікуванні нестабільних пошкоджень тазового кільця у постраждалих з політравмою (2010)
Кравченко К. В. - Алгоритм діагностики та лікування посттравматичного згорнутого гемотораксу, Гетьман В. Г., Сафонов В. Є., Дудла Д. І. (2010)
Лезвінський Я. С. - Лікування множинних і поєднаних ушкоджень опорно-рухового апарату у дітей і підлітків, Векліч В. В., Шумицький A.В. (2010)
Литовченко В. О. - Особливості лікування хворих з багатоуламковими діафізарними переломами, Березка М. І., Гарячий Є. В., Рамі А. Ф. Аль Масрі, Власенко Д. В. (2010)
Міренков К. В. - Керований зовнішній остеосинтез при політравмі, Перцов В. І., Івахненко Д. С., Гацак В. С., Амро Т. А. (2010)
Перцов B. І. - Особливості епідеміології домінуючої торакальної травми, Тєлушко Я. В., Івахненко Д. С., Троян Г. С. (2010)
Рушай А. К. - Обоснование особенностей лечения постгравматического остеомиелита у больных с политравмой, Белозеров А. А., Тарасенко С. А., Донченко Л. И., Бодаченко К. А., Cтeпypa A. B., Чучварев Р. В., Щадько А. А., Колосова Т. А. (2010)
Скобенко О. Є. - Диференційована хірургічна тактика при лікуванні переломів довгих кісток у постраждалих з політравмою, Пастушков О. В., Остапенко С. М., Король С. О., Бурлука В. В., Голод Я. О., Петкау В. В. (2010)
Урсол Г. Н. - Опыт восстановительного лечения больных, перенесших травму грудной клетки, Бондарчук С. П. (2010)
Шимон В. М. - Особливості підходу до лікування пошкоджень хребта у хворих з політравмою, Русин В. I., Болдіжар О. О., Василинець М. М., Пушкаш І. І. (2010)
Волкова Ю. В. - Роль профилактики тромбоэмболических осложнений у геронтологических больных с политравмой, Никонов В. В., Павленко А. Ю., Белецкий А. В., Кузнецов А. В., Чернов А. Л. (2010)
Замятин П. Н. - Интенсивная терапия синдрома полиорганной дисфункции у пострадавших в позднем периоде травматической болезни, Крутъко Е. Н., Мирошниченко Ю. И. (2010)
Згржебловская Л. В. - Характеристика состояния микроциркуляции у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности вследствие тяжелой политравмы (2010)
Згржебловская Л. В. - Характеристика функционального состояния органов спланхнитической циркуляции у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности вследствие тяжелой политравмы (2010)
Клигуненко Е. Н. - Опыт использования раствора Хартмана с сульфатом магния и гликостерила у пациентов с тяжелой термической травмой, Сорокина Е. Ю., Слинченков В. В., Лещев Д. П., Муслин В. П. (2010)
Перцов В. І. - Діагностика коматозних станів за наявності ознак травми на ранньому госпітальному етапі, Івахненко Д. С., Міренков К. В., Тєлушко Я. В. (2010)
Рылов А. И. - Периоперационная интенсивная терапия травматического перитонита (2010)
Хоменко И. П. - Сравнительная оценка локального и системного иммунологического ответа больных с различными формами перитонита, Куюн Л. А. (2010)
Шейко В. Д. - Травматический шок при политравме, Панасенко С. И., Кравченко С. П. (2010)
Титул, зміст (2016)
Романенко В. - Конкурентна політика та конкурентоспроможність національної економіки (2016)
Федулова Л. - Інноваційність розвитку сфери торгівлі (2016)
Вертелєва О. - Фактори міжнародної конкурентоспроможності України (2016)
Мельник Т. - Національні підприємства у глобальних ланцюгах створення вартості, Конрад Ю. (2016)
Ільїна А. - Державне стимулювання інвестиційного процесу (2016)
Шульга Н. - Рефінансування банків України (2016)
Паянок Т. - Оцінка взаємодії фінансового і промислового секторів України, Дудко В., Параниця Н. (2016)
Галещук С. - Штучні нейронні мережі у прогнозуванні валютного ринку (2016)
Губицький Л. - Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр., Мельник Г. (2016)
Чикун Н. - Інноваційні технології навчання у реформуванні системи вищої освіти, Пасальський Б. (2016)
Власова О. І. - Досвід історико-психологічної реконструкції структури соціально-продуктивної особистості (2012)
Мусатов С. О. - Комунікативний вимір у психології особистості (2012)
Болтивець С. І. - Психогенність олюдненого середовища у його значенні для особистості (2012)
Семиченко В. А. - Проблема формування готовності студентів і викладачів до інноваційної діяльності, Артюшина М. В. (2012)
Саламатов В. О. - Соціально-психологічні й організаційні підґрунтя корупції (2012)
Дусавицький О. К. - Особливості розвитку суб'єктів педагогічного процесу в розвивальній освіті (за матеріалами досліджень Харківської психологічної школи), ЗаЇка Є. В., Зуєв І. О. (2012)
Моляко В. А. - Перцептивне конструювання образу світу: поліфонічний ракурс (2012)
Дьяконов Г. В. - Дослідження суб'єктних орієнтацій особистості за допомогою діалогічної методики "Займенники" (2012)
Гера Т. І. - Діагностика творчих ресурсів особистості педагога (2012)
Моргун В. Ф. - Автобіографічний опитувальник "Історико-психологічний портрет фахівця" (2012)
Л. Ф. Бурлачук - 65-річний ювілей (2012)
Ювілей М. Л. Смульсон (2012)
В. В. Рибалка - 65-річний ювілей (2012)
В. Ф. Моргун - 65-річний ювілей (2012)
Помиткін Е. О. - Психологія професійного вибору (2012)
Мирошник О. Г. - Психологія "Найбільшої людської розкоші" (2012)
Семиченко В. А. - У пошуках себе: знахідки і втрати (2012)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2012)
Коломоєць Т. О. - Реформування вищої юридичної освіти в україні: пріоритетні напрями з урахуванням правового регулювання та запозичення позитивного європейського досвіду (2014)
Краковська А. Є. - Політичні передумови реалізації соціальної функції держави (2014)
Супруновський А. І. - Міграційне право як нова галузь українського права: до постановки питання (2014)
Тітомир-Зотова О. С. - Роль правового виховання в механізмі забезпечення прав людини (2014)
Шевченко М. В. - Принцип lex injusta not est lex та забезпечення юридичного значення волі (2014)
Іванчо В. І. - Вплив громадянства Європейського Союзу на конституційно-правовий статус іноземців у країнах Європейського Союзу (2014)
Клім С. І. - Право доступу та право на контакт із дитиною: різноплановість чи однопорядковість правових категорій (2014)
Кодинець А. О. - Реформування системи охорони інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів в Україні (2014)
Менів Л. Д. - Деякі питання вдосконалення поняття "споживач" (2014)
Явор О. А. - Дефектні юридичні факти в сімейному праві: загальна характеристика (2014)
Косткіна Ю. О. - Механізм здійснення права на відмову в цивільному праві України (2014)
Круковес В. В. - Правова природа третейської форми захисту (2014)
Легенченко М. О. - Особливості підстав припинення права комунальної власності (2014)
Новик(Кошин) Н. С. - Умови реалізації права на пред’явлення позову органами опіки й піклування в інтересах інших осіб (2014)
Притуляк В. М. - Проникнення до житла чи іншого володіння боржника чи іншої особи на стадії примусового виконання рішення суду (2014)
Серветник А. Г. - Відкрите судове засідання як невід’ємний елемент цивільної процесуальної форми (2014)
Стазілова Т. М. - Застосування колізійних норм речового права до відносин за договором управління майном (2014)
Марченко О. В. - Проблеми організації надання рекламних послуг в Україні (2014)
Цимбалюк В. І. - Інформаційна діяльність державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів, Приступлюк В. Л. (2014)
Ямненко Т. М. - Поняття, зміст і структура недержавного фінансового контролю у сфері грошового обігу (2014)
Карпенко С. О. - Міжнародні стандарти на ринках фінансових послуг та їх впровадження в Україні (2014)
Цьвок М. С. - Правові засади діяльності недержавних громадських організацій в інформаційному просторі України (2014)
Мягкий А. В. - Прийняття рішень загальними зборами товариств кваліфікованою більшістю голосів (2014)
Лежнєва Т. М. - Функціональна характеристика правовідновлювальних санкцій трудового права (2014)
Новіков Д. О. - Феномен "гнучкості" трудового права в соціальній філософії, Жукова А. І. (2014)
Сухицька Н. В. - Правові відносини у сфері соціального забезпечення населення (2014)
Колосов І. В. - Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у справах про трудові спори: актуальні проблеми сьогодення (2014)
Чабаненко М. М. - Правове становище суб’єктів аграрного права й особливості встановлення їхніх прав та обов’язків як елементи галузевого методу аграрного права (2014)
Кім Г. А. - Правові проблеми охорони об’єктів рослинного світу, занесених до зеленої книги України (2014)
Кузнецов В. В. - Політичні підстави криміналізації діянь: сучасні проблеми реалізації (2014)
Сердюк П. П. - Теория вероятности против результатов виктимологических опросов (2014)
Бабаніна В. В. - Розвиток кримінального законодавства в період роздробленості Київської Русі (ХІІ – ХІІІ ст.) (2014)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2014)
Сотула О. С. - Розвиток вітчизняного законодавства про злочини проти життя у XVIII столітті з точки зору правової компаративістики (2014)
Філей Ю. В. - Класифікація кримінально-правових санкцій за злочини проти моральності (2014)
Наумчук Н. В. - Проблемні аспекти об’єктивної сторони умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 кримінального кодексу України) (2014)
Ковальчук С. О. - Участь потерпілого, його представника й законного представника у формуванні речових доказів (2014)
Сліпченко В. І. - Підстави та процесуальний порядок витребування речей і документів (2014)
Козій В. В. - Підстави для об’єднання та виділення кримінальних проваджень у контексті засади законності (2014)
Москалюк Ю. Д. - Процесуальний контроль і нагляд за законністю та обґрунтованістю обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою (2014)
Столярський О. В. - Участь І-VII конгресів організації об’єднаних націй із попередження злочинності й поводження з правопорушниками в міжнародних кримінально-правових відносинах (2014)
Мякота О. В. - Правове регулювання державного кордону між Україною та республікою Білорусь (2014)
Цілинко І. С. - Значення перегляду судових рішень верховним судом України в забезпеченні захисту прав людини та основоположних свобод (2014)
Інформаційна довідка про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2014)
Бушуев Д. А. - Нелинейная динамика развития организаций, Бушуев С. Д. (2016)
Kononenko I. V. - Model and method for synthesis of project management methodology with fuzzy input data, Aghaee A. (2016)
Гогунський В. Д. - Загальні механізми формування системи цитування наукових статей, Яковенко В. О., Лященко Т. О., Отрадська Т. В. (2016)
Давідіч Н. B. - Інформаційна технологія визначення комплексного показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту, Бугас Д. М., Пан М. П., Чумаченко І. B. (2016)
Тимофеев В. А. - Информационная технология синтеза и анализа функциональных моделей интерактивных регламентов, Гуца О. Н., Щербина Е. А. (2016)
Теліженко О. М. - Проектно-орієнтований підхід до організації навчального процесу, Лук’янихін В. О., Байстрюченко Н. О. (2016)
Пітерська В. М. - Застосування проектно-орієнтованого підходу в управлінні інноваційною діяльністю (2016)
Данченко О. Б. - Індикативна модель відхилень в проектах (2016)
Павліха Н. B. - Моніторинг та оптимізація витрат в процесі управління державними програмами та проектами, Кицюк І. В. (2016)
Dedelyuk K. Y. - Energy project management system: benefits, principles and risks (2016)
Савчук П. П. - Рівні узгодження конфігурацій систем-продуктів і їх проектів, Демидюк М. А., Сіваковська О. М. (2016)
Колесников А. Е. - Разработка модели представления компетенций в проектах обучения, Лукьянов Д. В., Васильева В. Ю. (2016)
Кобилкін Д. С. - Управління взаємодією розподілу ресурсів при управлінні проектами впровадження та функціонування Систем екстреного виклику, Рак Ю. П. (2016)
Ченарани А. - Анализ подходов к управлению рисками проектов разработки сложной техники, Дружинин Е. А., Погудина О. К. (2016)
Менейлюк А. И. - Методика выбора эффективных моделей реализации проектов перепрофилирования зданий, Лобакова Л. В. (2016)
Сухонос М. К. - Концептуальна модель життєвого циклу програми, Старостіна А. Ю., Богославець А. О. (2016)
Кошкин К. B. - Особенности жизненного цикла лечебных проектов, Гайдаенко О. В., Гайдаенко А. В. (2016)
Колеснікова К. В. - Модель системи менеджменту якості верстатобудівного підприємства, Негрі А. О., Олех Г. С., Лебеденко Б. О. (2016)
Семко І. Б. - Проектний підхід до енергоменеджменту, Бедрій Д. І., Бабич М. І. (2016)
Фещур Р. B. - Формування концепції проекту впровадження преакселератора шляхом побудови бізнес-моделі, Янівський Б. Б., Янівська Г. Я. (2016)
Муравецький С. А. - Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гібридних ІТ-проектах, Крамський C. О. (2016)
Реферати (2016)
Рефераты (2016)
Abstracts (2016)
Дегтярьов В. М. - Розмірні величини дрібного підросту Quercus Robur та формування в нього морфологічних адаптацій до різних лісорослинних умов, Скляр В. Г. (2015)
Лещенюк О. М. - Особливості розвитку Oenothera Missouriensis Sims. На початкових етапах онтогенезу при інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України (2015)
Сергеева Л. Е. - Белковый статус Вa-устойчивых клеточных линий табака, культивированных при засолении, Бронникова Л. И. (2015)
Muradova E. M. - About biology and entomofages Ermine moth in Sheki–Zaqatala region of Azerbaijan (2015)
Рубцова Н. Ю. - Паразитофауна риб верхів’я каховського водосховища на 60-му році його існування (2015)
Таптыгова К. А. - Видовой состав и коэффициент общности низших ракообразных озер Кызылноур и Лебяжье (2015)
Zangieva M. R. - Life forms of adults of ground beetles in Zaqatala state nature reserve (2015)
Yunusov T. M. - The bee genus andrena fabricius, 1775 (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae) in Azerbaijan. Report 1. The subgenera Chlorandrena, Orandrena, Lepidandrena, Poecilandrena, Ulandrena, Nobandrena, Truncandrena, Melittoides, Charitandrena, Scitandrena, Melanapis, Plastandrena (2015)
Березовський В. Я. - Дослідження стану паренхіми печінки щурів різних ліній після впливу екзогенного мелатоніну, Янко Р. В., Чака О. Г., Літовка І. Г., Левашов М. І. (2015)
Єщенко Ю. В. - Вплив захворювань, що пов’язані з ураженням судин та супроводжуються порушеннями в системі гемостазу, на вміст хелатоутворюючого Zn та катіонних білків у гранулоцитах крові людей, Омельянчик Л. О., Бовт В. Д. (2015)
Кучковський О. М. - Організація глутаматергічної системи гіпокампу (2015)
Омельянчик В. Н. - Временная организация активности дегидрогеназ пентозофосфатного пути в тканях больших полушарий мозга мышей и кроликов, Новосад Н. В., Колесник Н. В. (2015)
Приймак С. Г. - Нейродинамічний та психодинамічний базис темпераменту висококваліфікованих спортсменів, Власенко С. О., Савчин М. П., Заворотинський А. В., Федорченко О. С., Федорченко Т. М., Мошко Л. В. (2015)
Станишевская Т. И. - Характер зависимости между калоригенной адренергической реакцией и уровнем циркулирующего свободного трийодтиронина у белых крыс, Горная О. И., Аносов И. П. (2015)
Фролов А. К. - Синтез интерлейкина-1β культурами мононуклеаров, стимулированных растительным митогеном и антигенами кольчецов, Прилуцкий А. С., Лесниченко Д. А., Литвиненко Р. А., Федотов Е. Р., Мацегора А. С. (2015)
Домбровський К. О. - Біоценоз перифітонного обростання волокнистого носія при очищенні стічних вод заводу АТ "Мотор Січ" (2015)
Генчева В. І. - Створення потенційного нейропротектора (В-34) на основі 3-(8-метокси-2-метилхінолін-4-ілтіо)-2-гідроксипропанової кислоти, Омельянчик Л. О., Завгородній М. П., Бражко О. А. (2015)
Корнет М. М. - Анальгетична активність похідних S-(хінолін-4-іл)-L-цистеїну та їхніх структурних аналогів (2015)
Галкин А. Ю. - Влияние добавок растительного происхождения к питательной среде на уровень биосинтеза рекомбинантного белка бактериями Escherichia Coli, Горшунов Ю. В., Бесараб А. Б., Луценко Т. Н., Гришина А. С. (2015)
Крупєй К. С. - Скринінг пігментосинтезувальних дріжджів- біоіндикаторів іонів міді (ІІ), Місірук М. О., Рильський О. Ф. (2015)
Шевченко Ю. І. - Вплив мутацій у генах лігаз Waal НА стресостійкість бактерій Yersinia enterocolitica O:3 та О:8, Позур В. К., Скурнік M. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (Серія ‘‘Біологічні науки”) (2015)
Блощинський І. - Методика проведення експериментальної роботи щодо сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників на основі дистанційних технологій навчання (2016)
Вовчаста Н. - Формування готовності до професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців цивільного захисту (2016)
Гришко В. - Роль засобів навчання у викладанні дисципліни "Основи римського приватного права" (на основі компетентнісного підходу), Борейчук А. (2016)
Дияк В. - Реалізація компетентнісного підходу у системі соціально-економічної підготовки офіцерів прикордонного відомства (2016)
Дранко А. - Моделювання комунікативних ситуацій при формуванні готовності майбутніх пілотів до професійної взаємодії (2016)
Керницький О. - Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчально-виховному процесі (2016)
Клименко С. - Формування етичної компетентності вчителів-словесників засобами української фразеології (2016)
Коржинська Т. - Професійна діяльність митників: вимоги сучасності (2016)
Корольова Н. - Педагогічні аспекти застосування інтерактивних методів при навчанні студентів дисципліні "Фізичне виховання" (2016)
Савицька А. - Сутність та структура готовності майбутніх військових льотчиків до професійного іншомовного спілкування при виконанні міжнародних миротворчих операцій (2016)
Степура Ю. - Підготовка майбутніх педагогів початкової школи до соціального виховання учнів засобами естетотерапії: аксіологічний підхід (2016)
Дышлевой И. А. - Генеалогия социальной стигматизации (2015)
Алексенцева-Тимченко Е. С. - Карьерные ориентации студентов выпускных курсов (2015)
Лычковская О. Р. - Феномен "поделиться информацией" как современная коммуникативная практика соцальных медиа: социальные, психологические и риторические функции (2015)
Мосійчук Т. Є. - Особливості потенційних соціально-ексклюзійних процесів у середовищі майбутніх фахівців (2015)
Решина Н. Г. - Конфликтогенность глобализации: структурно-динамическая теория и миросистемный анализ (2015)
Шпакова В. Г. - Туристические практики как элемент стиля жизни в современном мобильном обществе (прикладной аспект) (2015)
Хорошилов О. Ю. - Політична еліта в процесах соціонормативної адаптації (2015)
Грабіна Г. В. - Теоретичні засади вивчення субкультури влади (2015)
Боєва С. С. - "Помаранчева революція" та "Євромайдан": крок назад чи вперед до демократизації? (2015)
Баканова А. О. - Україна у зовнішньополітичній стратегії Росії на початку XXI століття (2015)
Козловська Ю. І. - Теорія неореалізму та її місце в дослідженні міжнародних відносин та зовнішньої політики держав (2015)
Паюк К. А. - Україна і Туреччина: нові кроки на шляху реалізації стратегічного партнерства (2015)
Чумак К. О. - Теорія ліберального інтернаціоналізму та її місце в дослідженні міжнародних відносин (2015)
Шевченко А. Н. - Становление польско-белорусских отношений в 1990-е годы (2015)
Тан В. - Причины распада СССР: анализ концепций китайской политологии (2015)
Різник В. В. - Моделі оптимальних дискретних сигналів на векторних комбінаторних конфігураціях (2016)
Жук С. Я. - Определение весовых коэффициентов двухступенчатого автокомпенсатора на основе LMS-алгоритма и корреляционных характеристик помех, Семибаламут К. М. (2016)
Tsvelykh I. S. - Low cost low phase noise PLL controlled push-push VCOs in K- and Ka- bands, stabilized by cavity resonator, Kotserzhynskyi B. A. (2016)
Ципоренко В. В. - Дослідження безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з подвійним кореляційно-згортковим обробленням, Ципоренко В. Г. (2016)
Hloba L. S. - Planning the loading of data centers' resources based on download statistics, Skulysh M. A. (2016)
Могильний С. Б. - Покрокова побудова системи для Інтернету речей (2016)
Перегудов С. М. - Двоступеневий метод обробки результатів вимірювань високочутливої радіометричної системи, Яненко О. П., Доліч Д. О. (2016)
Иванушкина Н. Г. - Вейвлет-анализ электрокардиосигналов для выявления признаков посттравматической миокардиодистрофии, Иванько Е. О., Чеснокова О. В., Чайковский И. А. (2016)
Кицун П. Г. - Використання методу незалежних компонент для автоматичного видалення артефактів ЕЕГ, пов’язаних з рухами очей (2016)
Сичик М. М. - Спосіб деструкції джерел патологічного збудження в серці оригінальним монополярним електродом, Стасюк Ю. П., Савкіна М. В., Сорочан Є. Г., Максименко В. Б. (2016)
Во Зуй Фук - Инверсия соотношений уровней гармоник демаскирующего сигнала в нелинейной радиолокации, Зинченко М. В., Зиньковский Ю. Ф. (2016)
Каштанов С. Ф. - Особливості європейського законодавства з безпеки радіо, телекомунікаційного та низьковольтного обладнання (2016)
Інформація для авторів (2016)
Антохов А. А. - Механізми регулювання розвитку регіональної економіки та їх осучаснення на вимогу посилення інтелектуалізації суспільства (2014)
Вдовин М. Л. - Оцінювання інвестиційних ризиків за допомогою статистичних ігор на прикладі Львівської області та України, Березяк І. М. (2014)
Давиденко І. В. - Соціальна відповідальність вищого навчального закладу та напрямки її реалізації, Росецька Ю. Б. (2014)
Іванов А. М. - Інформаційне забезпечення державної політики розвитку туризму в Україні (2014)
Куліков Ю. М. - Людський капітал в моделі соціального ринкового господарства, Посмітна М. В. (2014)
Куліков Ю. М. - Методологічні передумови формування нової парадигми доходів населення, Сафонов В. В. (2014)
Куліков Ю. М. - Раціональний споживчий бюджет як чинник формування середнього класу, Сташевська О. В. (2014)
Остапенко В. М. - Формування взаємозв’язків між фінансовим потенціалом публічно-приватного партнерства та фінансовою політикою в Україні (2014)
Попович А.А. - Оподаткування землі в контексті реформування системи ресурсно-рентних платежів (2014)
Базилюк В. Б. - Інституційне середовище механізму управління поліграфічними підприємствами (2014)
Батанова Т. В. - Методологічні аспекти розробки системи збалансованих показників діяльності підприємства (2014)
Боженьова І. М. - Концептуальні засади механізму сталого розвитку підприємства олійножирової промисловості (2014)
Галасюк К. А. - Дослідження функціонування готельних підприємств міста одеси в мережі Інтернет (2014)
Дворжак И. - Проинновационная бизнес-культура и конкурентоспособность (2014)
Добрянська М. В. - Ідентифікація причинно-наслідкових зв’язків у процесі інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств (2014)
Заїнчковський А. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств кондитерської галузі України (2014)
Кітченко О. М. - Особливості стратегічного маркетингового планування на промислових підприємствах (2014)
Князь С. В. - Місце та роль інноваційного менеджменту в системі управління підприємством, Комарницька Н. М. (2014)
Ковальов А. І. - Підвищення ефективності антикризового управління в корпоративному секторі на основі реінжинірингу бізнес-процесів (2014)
Колмогорова І. В. - Формування та розвиток конкурентоспроможного персоналу сільськогосподарських підприємств, Дідур Г. І. (2014)
Кравець О. Ю. - Проблеми управління вугледобувними підприємствами України в умовах трансформації галузі (2014)
Пучкова С. І. - Про підходи до визначення конкурентоспроможності як економічної категорії, Сергєєв П. П. (2014)
Своробович Л. М. - Особливості діяльності підприємств мясопереробної галузі як об’єкту формування внутрішнього економічного механізму (2014)
Семенов В. Ф. - Сервісне управління підприємствами курортно-рекреаційної сфери в умовах конкуренції (2014)
Семенова В. Г. - Проблеми використання інтелектуальної власності в діяльності підприємств (2014)
Троц І. В. - Статистичний огляд банкрутства українських підприємств: національний та регіональний аспект (2014)
Хазар Хамад Хусейн - Система проектного менеджменту в антикризовій політиці підприємства (2014)
Альошин С. Ю. - Прийняття управлінських рішень з питань інноваційного розвитку промислових підприємств на засадах контролінгового забезпечення (2014)
Вавілов Є. В. - Емпіричне розуміння системних ризиків та фінансових криз у сучасному суспільстві (2014)
Гойхман М. І. - Вдосконалення та застосування методичного підходу до оцінювання інтегрального показника фінансової стабільності банківської системи (2014)
Зінченко М. А. - Теоретичне узагальнення наукових підходів до визначення поняття "фінансовий потік" (2014)
Коваленко М. О. - Джерела формування ресурсів банку та особливості цього процесу на різних етапах економічного розвитку (2014)
Коваленко С. І. - Транскордонні кластерні системи – інститути розвитку нового технологічного укладу (2014)
Король К. В. - Витрати і затрати в обліку: сутність та доцільність розмежування (2014)
Кошельок Г. В. - Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків підприємства (2014)
Мельниченко О. В. - Організація аналізу електронних грошей в банках (2014)
Павлова Т. В. - Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців (2014)
Рябикіна К. Г. - Вимірювання ефективності управління капіталом підприємства (2014)
Семенова К. Д. - Проблеми кількісної оцінки ризиків на підприємствах (2014)
Сирчин О. Л. - Формування та використання резервів під кредитну заборгованість комерційних банків (2014)
Скляр Г. П. - Проблеми розвитку державно-приватного партнерства в туристичному бізнесі, Зима О. Б. (2014)
Тарасевич Н. В. - Окремі аспекти регулювання ліквідності банків (2014)
Тридід О. М. - Методологічні засади управління фінансовим розвитком банку в контексті забезпечення визначених орієнтирів його діяльності, Самородов Б. В. (2014)
Швирьова О. В. - Створення організаційного механізму діяльності банку на ринку залучених ресурсів в умовах інноваційної конкуренції (2014)
Титул, зміст (2016)
Чорний Г. М. - Генезис методів наукового дослідження на рівні суб'єктів агробізнесу, Міщенко І. А., Кирилюк Д. О. (2016)
Мельник Л. Л. - Факторний аналіз прибутковості сільськогосподарських підприємств (2016)
Герасимів З. М. - Сталий розвиток сільського господарства (2016)
Біляк Ю. В. - Конфлікт за регулювання ГМО в Україні між державними органами (2016)
Gubaryk O. - Revenue and expenses accounting in enterprise's management, Iu. Amelina (2016)
Новак Н. П. - Принципи та конкурентні переваги розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні (2016)
Цибуляк А. Г. - Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації (2016)
Маркова Є. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств рибної галузі (2016)
Салькова І. Ю. - Заходи щодо забезпечення розвитку АПК України в умовах євроінтеграції, Гловюк А. С., Олексієнко О. П. (2016)
Костюнік О. В. - Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні, Побережна В. В. (2016)
Орел С. А. - Аналіз раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Погрібний І. Я. - Проблеми визначення морфологічного складу твердих побутових відходів з урахуванням сучасних умов переробки (2012)
Бережна І. Ю. - Особливості формування інвестиційного потенціалу у трансформаційній економіці: інституційний підхід (2012)
Маковецька Ю. М. - Оцінювання життєвого циклу продукції як інструмент впливу на мінімізацію відходів (2012)
Макарова О. В. - Организация бухгалтерского учета расчетов с поставщиками у субъектов малого предпринимательства, Князева Т. Г. (2012)
Чорний В. В. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Жильченкова В. В. - Проблемы управления качеством на предприятии, Карнаухова И. И. (2012)
Шурда К. Э. - Проблемы прогнозирования погодно-климатических условий в морехозяйственной деятельности (на примере одесского ппк) (2012)
Зеленко С. В. - Проблеми та перспективи формування обліково-аналітичного забезпечення управління охороною праці на підприємстві (2012)
Оченаш В. А. - Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні (2012)
Устенко М. О. - Теоретичне обґрунтування створення транспортно-логістичного центру регіону (2012)
Ляшенко І. О. - Особливості та перспективи розвитку ресурсозбереження в Україні (2012)
Мироненко І. І. - Застосування системи показників економічного оцінювання при управлінні взаємовідносинами промислового підприємства зі споживачами (2012)
Зубенко О. А. - Концептуальна модель формування промислової політики регіону та механізм її реалізації (2012)
Олійник О. М. - Сутність та визначення поняття "інтелектуальний капітал підприємств залізничного транспорту" (2012)
Банєва І. О. - Організаційно-економічний зміст та структура адаптивного механізму в трансформаційний період розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Нусінов В. Я. - Як забезпечити економічну безпеку власників бізнесу, Молодецька О. М., Пономаренко К. О. (2012)
Зборовська О. М. - Оптимізація процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах України (2012)
Мартинюк О. А. - Особливості моделювання економічного процесу "виробничий бізнес-поток" (2012)
Денисенко М. П. - Підвищення рівня економічного розвитку держави в умовах глобалізації, Бреус С. В. (2012)
Галабурда К. В. - Вплив деяких факторів на результати зерновиробництва (2012)
Домбровський О. Г. - Мультинаціональна економіка у часопросторі сучасного цивілізаційного процесу (2012)
Новикова І. В. - Вартісні та часові параметри управління стратегічними інвестиціями підприємства (2012)
Бояринова К. О. - Венчурне фінансування малих інноваційних підприємств, Степанюк І. В. (2012)
Похилько С. В. - Капіталізація території в системі рейтингового оцінювання регіонального природокористування (2012)
Швець В. Я. - До питання оцінки економічної ефективності оновлення основних фондів, Грекова В. А. (2012)
Коковіхіна О. О. - Аналіз та шляхи підвищення ефективності процентної політики нбу (2012)
Бавико О. Є. - Регіональні тенденції розвитку фіксованого та мобільного телефонного зв’язку (2012)
Аверкина М. Ф. - Принципи формування механізму забезпечення стійкого розвитку міст (2012)
Дергоусова А. О. - Стратегічний розвиток залізничного транспорту в умовах реформування (2012)
Пащенко Є. Ю. - "Старательство" в Україні – економічно-правові аспекти (2012)
Харсун Л. Г. - Міжнародні детермінанти формування транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі країни (2012)
Денисенко Л. О. - Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес-системи організації, Шацька С. Є. (2012)
Чуліпа І. Д. - Управління підприємствами з використанням моніторингу економічних показників (2012)
Ляхова О. О. - Іпотечне кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Майстер А. В. (2012)
Добіжа Н. В. - Концептуальні положення формування цін на технічні ресурси в аграрній сфері (2012)
Захарова О. В. - Професійне навчання персоналу фармацевтичних підприємств, Карабут Т. Г. (2012)
Лазоренко Т. В. - Метод оцінки кpi – функціональна складова системи управління якістю праці науково-виробничого підприємства, Кулькова М. В. (2012)
Пристемський О. С. - Роль державного регулювання у забезпеченні фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2012)
Саричева А. А. - Аналіз чинників незадовільних умов праці на виробництві, Чумаченко О. В. (2012)
Стешенко Л. І. - Напрями підвищення ефективності та покращення результативності господарської діяльності підприємств харчової промисловості (2012)
Хвищун Н. В. - Сутність поняття "логістика": ретроспективний аналіз (2012)
Сотула О. В. - Соціально-економічна диференціація регіонів як джерело загроз економічній безпеці держави (2012)
Огаренко Т. Ю. - Зростання попиту на послуги вищої освіти у постіндустріальній економіці (2012)
Пасєка С. Р. - Небезпека інституціональних пасток у розвитку соціально-трудового потенціалу регіону (2012)
Федяєва О. О. - Особливості фінансування інноваційного розвитку аеропортів (2012)
Орлова А. А. - Стимулювання розвитку системи професійного навчання робітничих кадрів в Україні (2012)
Данилюк Є. Ю. - Основи класифікації маркетингової збутової політики банку (2012)
Башинська І. О. - Відмінності промислового ринку від споживчого з точки зору маркетингових комунікацій (2012)
Горобченко Д. В. - Эффект рикошета в сфере инновационных технологий ресурсосбережения, Шипулина Ю. С. (2012)
Петруха С. В. - Оптимізація критеріально-показникової бази експрес-оцінювання фінансової стійкості підприємства (на матеріалах пуат "лантманнен акса”), Саєнко Т. В. (2012)
Саприкіна Л. М. - Діагностика фінансового стану підприємства як основа забезпечення його економічної безпеки, Шипіл К. І. (2012)
Стрельник С. О. - Пріоритети державної політики у сфері вищої освіти (2012)
Савицька Н. Л. - Архітектоніка суб’єкта господарського розвитку: інституціональний підхід (2012)
Максимов А. С. - Разработка модели бизнес-процессов банковского учреждения на основе теории массового обслуживания, Максимова Ю. А. (2012)
Сарапіна О. А. - Аналіз мотиваційних чинників здійснення фінансової реструктуризації підприємств (2012)
Перевозчикова Н. О. - Особливості мотивації працівників бюджетних організацій, Москова В. В. (2012)
Літковець Ю. О. - Удосконалення планування ефективності виробництва плодоовочеконсервних підприємств (2012)
Виклюк М. І. - Система управління державним боргом України (2012)
Конопліна Ю. С. - Соціальне страхування і проблеми відтворення трудових ресурсів (2012)
Давидова І. І. - Моделювання диверсифікації шляхом створення міжпредметних просторових концепцій (2012)
Верескун М. В. - Алгоритм захисту від рейдерства, як елемент системи управління конкурентоспроможністю великих корпоративних підприємств (2012)
Колеснікова О. М. - Облік поліпшення основних засобів в світлі актуальних змін (2012)
Федун І. Л. - Оцінка інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві (2012)
Романовський О. О. - Дослідницькі підприємницькі внз сша як  прискорювачі економічного розвитку країни (2012)
Богатирьов К. О. - Ринок праці та стратегія зайнятості в єс (2012)
Піюренко І. О. - Необхідність вдосконалення організаційно-економічного механізму управління агропромисловим підприємством (2012)
Барабанова В. В. - Застосування економіко-математичних моделей у прогнозуванні державного боргу (2012)
Пілевич Д. О. - Концептуальні підходи до дослідження джерел інвестування національної економіки (2012)
Бурова Т. А. - Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту (2012)
Гречана С. І. - Дослідження диспропорцій у розвитку економіки регіону, Харитонова О. С., Клюс І. В. (2012)
Ханін І. Г. - Методологічні позиції неоінституціоналізму у вирішенні питань експорту інститутів (2012)
Полякова І. В. - Концептуальні основи та організаційно економічний механізм екологізації управління природоохоронними територіями (2012)
Яцков А. В. - Ключові вектори екологізації регіонального розвитку (2012)
Палант Д. О. - Контроль транспортної логістики – нове джерело прибутку підприємства (2012)
Денисенко М. П. - Проблеми та перспективи розвитку м’ясного скотарства в Україні (2012)
Жикаляк М. В. - Класифікація роялті як шлях до вдосконалення регуляторної політики держави у сфері використання мінеральних ресурсів (2012)
Тимощук О. М. - Роль транспортно-логістичних центрів в сучасних логістичних технологіях транспортування, Мельник О. В. (2012)
Чубукова О. Ю. - Структурно-динамічний аналіз функціонування агроекономічної системи України (2012)
Андрієнко В. М. - Роль держави у вирішенні проблеми забезпечення безпеки праці на вітчизняних підприємствах (2012)
Стоянов Г. С. - Методичні засади удосконалення механізму розвитку кредитних спілок (2012)
Шпак Л. О. - Кластерний підхід розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2012)
Суюсанова О. Л. - Засади формування концептуальної моделі системи управління персоналом харчового підприємства (2012)
Гедз М. Й. - Підходи до формування стратегії модернізації економіки регіону (2012)
Волков М. А. - Системи управління економічним ризиком на підприємствах харчової промисловості (2012)
Карташов Е. Г. - Напрями удосконалення механізмів реалізації регіональної екологічної політики в Україні (2012)
Остапчук Д. О. - Синегетичний підхід до дослідження інвестиційної безпеки України (2012)
Однолько В. О. - Оптимізація витрат харчового виробництва (2012)
Захарова О. В. - Мотиваційні спонукання роботодавців до активізації інвестування у людський капітал, Колобова В. В. (2012)
Захарченко П. В. - Эволюционные изменения экономических систем (2012)
Лобов С. П. - Оцінка економічного ефекту від використання автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку (2012)
Григор’єва Л. В. - Оцінка потенціалу будівельних підприємств як аналітичне забезпечення інвестування (2012)
Соколовська О. В. - Удосконалення митно-тарифної політики України як напрям підвищення економічної безпеки держави (2012)
Завора Т. М. - Аналіз та оцінка індикаторів стану соціальної безпеки України, Чепурний О. В. (2012)
Костюк Г. В. - Теоретико-методологічні засади формування логістичної системи (2012)
Худолей В. Ю. - Декомпозиція процесів формування системи управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів держави (2012)
Тюха І. В. - Стан та перспективи розширення закордонних ринків збуту вітчизняних підприємств (2012)
Слабко Я. Я. - Планування прибутковості підприємства на основі використання економіко-математичного моделювання (2012)
Паливода О. М. - Управління персоналом в організаціях малого бізнесу: особливості та проблеми, Теміндарова Ю. А., Бондарець Є. В. (2012)
Зоріна О. І. - Місце соціального капіталу в забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту (2012)
Василенко Н. К. - Актуальні аспекти визначення ефективності хеджування (2012)
Молодід О. О. - Системний підхід при економіко-математичному моделюванні економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Дерев’янко О. Г. - Репутація підприємства в координатах інформаційної економіки ххі століття (2012)
Макарова О. В. - Организация сквозной системы контроля знаний студентов по учетным дисциплинам (2012)
Письменна О. Б. - Економічна оцінка наслідків діяльності уранодобувних комплексів України (2012)
Савкова О. М. - Концептуальні підходи до формування державної політики управління інвестиційним процесом в сфері житлового та офісного будівництва (2012)
Ковальчук Я. О. - Регіональні особливості на основі оцінки потенціалу регіону (2012)
Власенко М. О. - Умови ефективності використання фінансових інструментів на фінансовому ринку України (2012)
Гаркуша Ю. О. - Удосконалення системи регулювання та нагляду за фінансовим ринком в Україні (2012)
Юрко Т. С. - Роль малого підприємництва в забезпеченні розвитку національної економіки (2012)
Марков Б. М. - Концепції конкурентоспроможності економічних систем як основа антимонопольного регулювання (2012)
Радзівіло І. В. - Управління інноваційним потенціалом підприємства: комплексний підхід (2012)
Іванова Т. В. - Аналіз передумов проведення реструктуризації машинобудівних підприємств (2012)
Нагорна О. В. - Стратегія фінансового забезпечення підприємств комунального господарства: сутність та особливості (2012)
Сергійчук І. І. - Модель стратегічного управління масштабом діяльності підприємства (2012)
Бекірова С. Е. - Чинники та умови, що впливають на рівень розвитку санаторно-курортного комплексу ар крим (2012)
Зеркаль А. В. - Моделювання розвитку корпоративної культури на машинобудівних підприємствах (2012)
Кондрат О. Б. - Еволюція наукового світогляду С. М. Булгакова (2012)
Кірей О. С. - Методика ідентифікації, оцінювання та мінімізації ризиків управління необоротними активами (2012)
Денисов К. В. - Інструменти державної політики регулювання виробничої діяльності чорної металургії в Україні відповідно до вимог сот (2012)
Марков О. М. - Сутність та принципи інтерактивного планування (2012)
Денисенко Л. О. - Якість корпоративного управління як основний фактор розвитку товариства, Заєць Т. О. (2012)
Радченко Л. М. - Експортоорієнтований міжрегіональний кластер як інструмент нарощування і реалізації експортного потенціалу регіону (2012)
Пастухова Т. Ю. - Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Салашенко Т. І. - Особливості оцінки енергоефективності регіонів з позиції забезпечення їх сталого розвитку (2012)
Харевич А. С. - Кредитний потенціал банківської системи: теоретико-методологічні аспекти (2012)
Куценко К. В. - Ділова репутація банку як капітал (2012)
Костенко Є. О. - Енерготранзитний потенціал України та перспективи його реалізації в контексті забезпечення енергетичної безпеки, Мирошниченко В. В. (2012)
Доліновська О. Я. - Співпраця України з міжнародним валютним фондом та перспективи розвитку економіки держави (2012)
Козенко А. О. - Проблеми та шляхи удосконалення розподілу повноважень між рівнями влади в Україні (2012)
Адирова Т. І. - Управлінський аспект оптимізації витрат промислових підприємств (2012)
Ткаченко І. П. - Розрахунково-платіжна дисципліна підприємств: узагальнення підходів щодо управління її забезпечення, Гайдук А. В. (2012)
Дегтярь Н. В. - Екосистемні принципи управління водно-болотними угіддями (2012)
Одінцов О. М. - Фактори об'єднання інтересів підприємств в інтеграційних кластерних системах апк (2012)
Садовська Г. Ф. - Роль творчої співпраці у створенні інтелектуального продукту в контексті глобального інформаційного простору (2012)
Демченко О. В. - Економічна сутність кредиту (2012)
Харламова А. О. - Корпоративна соціальна відповідальність необхідний чинник формування корпоративної стратегії (2012)
Черкашина К. Ф. - Фінансові ресурси банків: сутність та витоки управління (2012)
Ільїна Г. В. - Інновація як результат креативної діяльності підприємця (2012)
Засанська С. В. - Сучасні тенденції впровадження й фінансування електронного навчання (2012)
Дзюбіна А. В. - Моделювання динаміки життєвого циклу інноваційного продукту (2012)
Помилуйко Є. О. - Особливості реалізації амортизаційної політики в Україні (2012)
Кононенко Ж. А. - Сучасний стану використання сільськогосподарських угідь в регіоні (2012)
Лифар В. В. - Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси (2012)
Волобоєв В. Д. - Врахування фактору ризику під час прийняття рішень в системі забезпечення кваліфікованими кадрами машинобудівних підприємств (2012)
Кривець Ю. М. - Моделювання інформаційного середовища бухгалтерського обліку на основі системних уявлень (2012)
Позов А. Х. - Характеристики фінансової та управлінської звітності (2012)
Марченко В. М. - Моделювання діяльності, як інструмент управління витратами авіабудівних підприємств (2012)
Мельник Н. О. - Економічний механізм інноваційно - інвестиційного розвитку суднобудівних та судноремонтних підприємств України (2012)
Попова В. В. - Економічне обґрунтування надійності інвестування на будівельному підприємстві (2012)
Здір В. А. - Інноваційна модель розвитку української економіки: вплив інноваційних та науково-технічних пріоритетів (2012)
Скитьова Г. С. - Управління стратегічним портфелем проектів холдингової компанії: комплексний підхід (2012)
Ханін І. Г. - Інформаційно-технологічні передумови формування постіндустріального суспільства як концепції нової глобальної цивілізації (2012)
Лисенок О. В. - Інтегральна рейтингова модель оцінки фінансового стану банків (2012)
Чубукова О. Ю. - Особливості функціонування агрохолдингових формувань в Україні (2012)
Андрієнко В. М. - Обґрунтування необхідності формування системи безпеки праці як елементу системи економічної безпеки підприємств України (2012)
Каджаметова Т. Н. - Організаційно-економічне забезпечення формування і функціонування регіонального ринку курортних послуг (2012)
Павлова Г. Є. - Розвиток теорії інновації в управлінні аграрним сектором національної економіки (2012)
Червяков І. М. - Ефективне реформування промисловості економіки регіону (2012)
Педь І. В. - Світові фінансово-банківські кризи:  особливості та причини виникнення, Лисенков Ю. М., Ящук С. П. (2012)
Криклій О. А. - Методичне забезпечення аналізу ліквідності банку в посткризових умовах, Рябіченко Д. О. (2012)
Космідайло І. В. - Державні послуги: місце в системі державного управління та їх класифікація (2012)
Суганяка М. В. - Структурно-логічна модель розрахунку інтегрального показника антикризової стійкості системного банку (2012)
Орлова О. М. - Теоретико-методичний підхід до аналізу та оцінки цінності регіонів для ведення на їх території інвестиційної діяльності (2012)
Олешко А. А. - Генезис антикризового регулювання економіки України (2012)
Пластун В. Л. - Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні і світі, Домбровський В. С. (2012)
Бавико О. Є. - Формування стратегії постіндустріального розвитку регіонального економічного простору (2012)
Жовковська Т. Т. - Методологічні аспекти формування підвищення ефективності підприємств харчової промисловості (2012)
Кучерук Г. Ю. - Економічні методи управління якістю транспортних послуг (2012)
Сардак С. Е. - Варіативність управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів і механізми її адаптації у світовій економіці (2012)
Крамаренко А. Р. - Использование инновационных технологий в рекламе, Козакова Е. Н. (2012)
Липинська О. А. - Теоретичні аспекти формування тарифів у портовій діяльності (2012)
Попова В. Д. - Фізичні аналогії у моделюванні розподілу товарних потоків (2012)
Рысина В. А. - Особенности учета расходов на создание и эксплуатацию программ для автоматизации учетных работ на предприятии (2012)
Левчук О. В. - Проблеми залучення міжнародних інвестицій в економіку України (2012)
Чупир О. М. - Проблеми та нові принципи функціонування будівельної сфери залізничного транспорту України (2012)
Івахненков С. В. - Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією (2012)
Сітнікова Н. П. - Підходи до визначення цілей розвитку на період після 2015 року для врахування у процесі стратегічного планування (2012)
Тульчинська С. О. - Визначення завдань необхідних для реалізації принципів розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів (2012)
Огиенко В. И. - Кредитное рационирование в условиях асимметрии информации, Луняков О. В., Лунякова Н. А. (2012)
Кульчицький M. I. - Програмно-цільове бюджетування на місцевому рівні, Самець С. М. (2012)
Кулєшова Н. В. - Імітаційна модель реалізації маркетингової стратегії туристичного підприємства (2012)
Зінченко Т. Є. - Ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану використання і охорони земель (2012)
Верхоглядова Н. І. - Роль і значення торгівлі для розвитку національного господарства України, Шостак Р. С. (2012)
Тюха І. В. - Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки (2012)
Мешко Н. П. - Крос-культурний менеджмент у корпоративних стратегіях міжнародних компаній, Буланкіна О. Є. (2012)
Калініченко Л. Л. - Управління кадровим ризиком на основі застосування когнітивного моделювання (2012)
Полчанов А. Ю. - Фінансова стратегія страхової компанії в умовах державної підтримки агрострахування (2012)
Чеховська М. М. - Закономірності та принципи формування ринково-орієнтованого залізничного комплексу України (2012)
Фролова Т. О. - Інституційні інвестори в інфраструктурі глобального інвестування (2012)
Крючкова І. В. - Оптимізація матеріальних запасів на сучасному підприємстві: економічний аспект (2012)
Герасимяк Н. В. - Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу (2012)
Трубнік Т. Є. - Використання методу "shift – share"аналізу для оцінювання якості секторальних зрушень (2012)
Хорішко І. В. - Оцінка сильних і слабких сторін підприємства як універсальної соціально-економічної системи (2012)
Вуйців М. М. - Місце внутрішнього операційного аудиту в системі внутрішньо-господарського контролю в організаціях різних форм власності (2012)
Гринько Т. В. - Оцінка чутливості регіональних інвестиційно-інноваційних процесів до змін зовнішнього середовища, Цадо Г. В. (2012)
Кашка І. С. - Банкрутство та фінансове оздоровлення банків (2012)
Вороненко В. І. - Науково-методичні підходи до оптимізації та ефективного використання земельних ресурсів (2012)
Буднікова Ю. В. - Ентропія як економічна категорія (2012)
Мороз М. М. - Особливості моделі планування трудових ресурсів як основного елементу оціночного механізму розвитку персоналу (2012)
Грищенко О. Ф. - Дослідження сутності проблеми: місце та роль в процесі розроблення та прийняття маркетингових інноваційних рішень (2012)
Гринько О. В. - Формування методики оцінки рівня розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2012)
Бондаренко С. А. - Предрасположенность украинского предпринимательства к инновационной интеграции на современном этапе (2012)
Манжура О. М. - Концепція моделювання формування мережі автодилерів на основі критерію життєздатності (2012)
Гусєва І. Ю. - Розробка адаптивної моделі ефективного управління ринковим інтелектуальним капіталом підприємств (2012)
Голишева Є. О. - Принципи формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом промислового підприємства (2012)
Радзівіло І. В. - Механізм формування інноваційного потенціалу промислового підприємства: структуризація та ідентифікація елементів (2012)
Рівчаченко С. В. - Концептуальні засади соціального страхування за українським та зарубіжним законодавством (2012)
Чушак-Голобородько А. М. - Визначення результативності моделей мотивування суб’єктів креативної діяльності (2012)
Сидора Т. Ю. - Критерії оцінювання ефективності діяльності підприємства (2012)
Забедюк М. С. - Забезпечення реалізації стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону (2012)
Веселовська О. В. - Організація системи управління витратами на вітчизняних авіабудівних підприємствах на процесній основі (2012)
Боняр С. М. - Конъюнктура фрахтового рынка и основные показатели ее изучения (2012)
Тупкало С. В. - Обгрунтування моделі процесно - орієнтованого управління діяльністю електропостчального підприємства, Батенко Л. П. (2012)
Келічавий А. В. - Напрямки підвищення ефективності конкуренції в Україні (2012)
Іванишин В. В. - Оцінка стану виробництва сільськогосподарської техніки та забезпечення нею сільгосптоваровиробників (2012)
Сафоненко А. М. - Проблеми формування клієнтської бази сервісного центру автодилера (2012)
Поповиченко І. В. - Декомпозиція організаційної структури підрядного будівельного підприємства як основа створення його логістичної системи, Верхоглядова Н. І. (2012)
Родіонов О. В. - Маркетингові стратегії підвищення освітнього потенціалу продовольчої сфери (2012)
Бойко В. І. - Діяльність та вплив некомерційних організацій у сфері культури (2012)
Титул, зміст (2016)
Гурська І. С. - Перспективи розвитку молочної галузі в Тернопільській області, Федуняк І. О. (2016)
Колос З. В. - Проблеми збутової діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Попов А. С. - Землеустрій — основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення (2016)
Маркова Є. Ю. - Державне регулювання підприємств рибної галузі в контексті підвищення її конкурентоздатності (2016)
Дикань О. В. - Детермінанти розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту (2016)
Марценюк Л. В. - Приклади організації туристичних залізничних перевезень у різних країнах світу, Полішко Т. В. (2016)
Попович А. А. - Оцінка сталості сільськогосподарського землекористування в Україні (2016)
Проненко Т. Є. - Ефективність прийняття й оцінки управлінських рішень у системі менеджменту (2016)
Ліщук В. В. - Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України (2016)
Нигматова Е. С. - Теоретические аспекты определения стоимости бренда органической сельскохозяйственной продукции (2016)
Полегенька М. А. - Теоретична сутність економічної категорії "ефективність" (2016)
Висоцький В. М. - Політичні партії у процесі модернізації політичної системи України (2014)
Волошина Ю. В. - Проблеми та шляхи забезпечення національного суверенітету інститутами безпосередньої демократії (2014)
Градова Ю. В. - Інституціоналізація правового моніторингу в Україні як спосіб захисту прав та свобод людини (2014)
Користін О. Є. - Особливості злочинності неповнолітніх та специфіка її профілактики (за матеріалами південного регіону України) (2014)
Цільмак О. М. - Стабілізація морально-психологічного стану працівників спеціальних підрозділів ОВС – це запорука ефективності здійснення ними службово-бойової діяльності (2014)
Афанасенко С. І. - Види та класифікація організованої злочинності, Стойков І. М. (2014)
Бабенко А. М. - Запобігання і протидія злочинності в регіонах: питання теорії, законодавства та практики (2014)
Бахчеван Є. Ф. - Основні поняття та характеристики сучасного тероризму (2014)
Воронцов А. В. - Попередження вчинення окремих видів злочинів проти правосуддя службовими особами досудового розслідування (2014)
Колб С. О. - Стан наукових досліджень в Україні, пов’язаних з протидією незаконному заволодінню автотранспортними засобами організованими злочинними угрупуваннями (2014)
Копотун І. М. - Кримінальна відповідальність за злочини проти громадського порядку та моральності в зарубіжному законодавстві, Рудик М. М. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського