Титул,зміст (2016)
Сердюк А. М. - Державні цільові програми як інструмент державної політики з охорони здоров’я в Україні, Коблянська А. В., Скляренко К. А. (2016)
Черниченко І. О. - Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози, Баленко Н. В., Цимбалюк С. М., Осташ О. М. (2016)
Семашко П. В. - Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки шуму у пирміщеннях житлових та громадських будівель, Кононова О. В. (2016)
Власюк Н. В. - Радіаційно-гігієнічна оцінка радіотривожності населення України у пізній фазі Чонобильської аварії (2016)
Коршун М. М. - Гігієнічна оцінка небезпечності забруднення підземних вод фунгіцидами на основі дімоксистробіну, Руда Т. В., Коршун О. М., Дема О. В. (2016)
Гребняк М. П. - Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста, Федорченко Р. А. (2016)
Горова А. І. - Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська, Бучавий Ю.В. (2016)
Прокопов В. О. - Токсичні хлорорганічні сполуки у хлорованій питній воді міст дніпровського басейну, Труш Є. А., Куліш Т. В., Соболь В. А. (2016)
Кузьмінов Б. П. - Оцінк агострої токсичності гепатопротектора антралю на альтернативних тест-системах, Матисік С. І., Зазіляк Т. С., Микитчак Т. І. (2016)
Петросян А. А. - Використання оцінки ризику при управлінні якістю повітря та збереженні громадського здоров’я (2016)
Рудницька О. П. - Прогнозування захворюваності дітей старшого дошкільного віку, що проживають в умовах великого міста, Бердник О. В., Добрянська О. В. (2016)
Єлізарова О. Т. - Гігієнічні аспекти організації систем дошкільної освіти у зарубіжних країнах, Філоненко О. О., Гозак С. В. (2016)
Завада М. І. - Оцінка стану здоров’я дітей та підлітків Львівської області (2016)
Орєхова О. В. - Захворюваність працівників гірничо-металургійної галузі за результатами періодичних медичних оглядів (2016)
На передовых рубежах морсокй медицины. К 80-летию професора Л. М. Шафрана (2016)
Правофланговий профілактичної медицини. До 80-річчя професора В. А. Кондратюка (2016)
Бобко Н. А. - Профессиональная надежность машиниста локомотива в условиях сменного труда: влияние биологических и социальных факторов (2016)
Федоренко В. І. - Професор Влас Захарович Мартинюк - засновник Львівської наукової гігієнічної школи (до 120-річчя від дня народження), Кіцула Л. М., Панишко Ю. М., Козак Л. П. (2016)
Ковган М. І. - В. М. Жаботинський – видатний гігієність України (до 120-річчя від дня народження) (2016)
Карпенко А. - Дискурс без суб’єкта, або невивчені уроки постмодерну (2016)
Полухтович Т. - Національна ідентичність і культурна традиція (2016)
Азарова Ю. - Мультикультуралізм і сучасні моделі міжкультурної комунікації (2016)
Годунок З. - Самоусвідомлення ми як форманта картини світу (на прикладі інформаційних матеріалів про здійснення АТО на Сході України) (2016)
Казак О. - Официальные коммеморативные практики в Подкарпатской Руси в период венгерского господства (1939–1944 гг.) (2016)
Біловус Л. - Інформаційний простір української діаспори США як транслятор діяльності шкіл українознавства щодо збереження національної ідентичності (2016)
Прядко О. - Порівняльний аналіз ідентичностей жителів Донбасу та Галичини (2016)
Osikowicz Z. - Ewolucja stereotypow spolecznych w swiadomosci polakow i ukraincow (2016)
Трохименко О. - Міграційна криза та проблема поширення правих настроїв у сучасному німецькому суспільстві (2016)
Лукаш Г. - Етнічна ідентичність у мовних вимірах (2016)
Moscicka D.-M. - Charakterystyka mniejszosci etnicznych w Polsce (2016)
Накашидзе І. - Еволюція сприйняття образу Канади від світу "чужого" до "свого" у творчості поетів­емігрантів другої половини ХХ ст. (2016)
Калениченко Т. - Роль релігійного чинника у процесі зміни ідентичності українців після 2014 року (2016)
Довбищенко М. - Адвокат і клієнт на Волині в XVII ст.: оплата праці та проблема професійної етики (2016)
Якимова О. - Військові поховання та меморіали Першої світової війни як джерело патріотизму та національної ідентичності: культурно­мистецький вираз (2016)
Пархітько О. - Прояви міжкультурної дифузії у творчій спадщині Акіри Куросави (2016)
Kazmierczak A. - Miasto jako fenomen kulturowy na przykladzie Gdanska (2016)
Смольницька О. - Культурна самоідентифікація ліричного героя у вибраній поезії Віри Вовк: aesthetica interior (2016)
Шморгун О. - Топос "Малої Батьківщини" як визначальний фактор національної ідентичності: екзистенційний вимір (2016)
Высоцкий А. - Глобализация и кризис национальных идентичностей? Случай польского общества (2016)
Радзик Р. - Российское видение "общерусского народа" (2016)
Донникова И. - Идентичность как феномен антропологической сложности (2016)
Jakimowicz M. - Wyszywanka blizsza cialu. Fenomen ukrainskiej, wyszywanej koszuli – perspektywa postkolonialna (2016)
Матусевич Т. - Екзистенційні азимути сучасної гендерної культури: від поліваріантності ідентифікаційних сценаріїв до еклектичності гендерних стереотипів (2016)
Sierzega W. - Ruch wydawniczy w Polsce po roku 1945. Rys historyczny (2016)
Jekaterynczuk A. - The religious factor of the Russo–Ukrainian war: selected aspects (2016)
Zuber M. - Granica. Jeszcze raz o Europie (2016)
Гніт Ю. - Теоретичне відображення концепту ідентичності в інтерпретативній соціології XX століття (2016)
Подольська Т. - Відповідальна ідентичність сучасної людини (2016)
Попов В. - Дискурс ідентичності та конфлікт на сході України, Попова О. (2016)
Ганаба С. - Ідентичність у мережевому суспільстві: постановка проблеми (2016)
Ягодзінський С. - Людина пост­інформаційної ери: контури соціальної сингулярності (2016)
Задирака К. - Віртуальна ідентичність: приклад соціальної мережі Facebook (2016)
Самчук Р. - Варіації на тему "множинної ідентичності" (2016)
Мудраков В. - Полілог культурних наративів як філософія толерування (2016)
Бродецкая Ю. - Опыт сommunitas как модус гармоничной со­бытийности (2016)
Сердюк К. - Детермінанти культури у філософії Г. Маркузе (2016)
Самчук О. - Ідентичність митця в контексті синергетичної парадигми (2016)
Якимечко Л. - Культурна ідентичність у творчості митця через складові культурної традиції (2016)
Ренчка I. - Мовне відображення процесів формування радянської політичної ідентичності (2016)
Єфімова А. - Практики "суспільного замовлення" та конструювання міської ідентичності засобами сучасного мистецтва" (досвід Західної Європи і США) (2016)
Борисюк І. - Регіональна і групова ідентичність крізь призму поетики спорту у творчості С. Жадана (2016)
Іванюк І. - Чужий та ідентичність: темпорально­екзистенційний контекст (2016)
Кондратюк О. - До питання інтеграції переселенців із зони відчуження: "чужі" серед "своїх" (за польовими матеріалами) (2016)
Рибак Ю. - З історії конкурсу на волинські народні пісні у 1934/1935 навчальному році (2016)
Чума Б. - "Віднайдена" країна: ідентифікація українських земель в іспанській пресі кінця XIX – початку XX століть (2016)
Месхидзе Дж. - "Тайны нет – есть традиция": "Бодегас Фаустино" и культура виноделия в регионе Риоха Алавеса (2016)
Маєвська О. - Топос малої вітчизни в романній прозі Міґеля де Унамуно (2016)
Доманська О. - Наукова концепція етногенезу Л. Гумільова щодо засад розбудови національного культурного простору в сучасних умовах (2016)
Власова А. - Становлення суспільно­політичної самосвідомості жінок Франції у 50­60­х роках ХХ ст. (2016)
Кухаренко О. - Культ родючості як основа весняної календарної обрядовості (2016)
Степанок Ю. - Декоративні модифікації тіла в контексті візуалізації культурної ідентичності (2016)
Хмара А. - Національні риси в архітектурі "Масарикової колонії" в місті Хуст Закарпатської області (2016)
Мазоренко М. - Охорона культурної спадщини народів як один із напрямків збереження культурної ідентичності, Кухаренко А., Маслова В. (2016)
Содержание (2016)
Василевский Е. Т. - Метод определения влияния конструктивно-технологических параметров на характеристики локального НДС пластины с отверстием при нагружении ее сдвигом, Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Светличный С. П., Семенцов В. Ф. (2016)
Бычков А. С - Эксплуатационная несущая способность деталей конструкций отечественных воздушных судов транспортной категории из титановых сплавов, Моляр А. Г. (2016)
Гуменный А. М. - Статистическое исследование параметров и характеристик гражданских легких самолетов с турбовинтовыми двигателями, Буйвал Л. Ю. (2016)
Шмырев В. Ф. - Оптимизация энергетических затрат тепловых противообледенительных систем самолета (2016)
Герасименко В. П. - Особенности концептуальных принципов формирования облика двигателей для многорежимных самолетов (2016)
Панков Р. В. - Схема легкого многоцелевого самолета с гибридной силовой установкой (2016)
Гребеников А. Г. - Анализ конструктивно-технологических особенностей крыльев учебно-тренировочных самолетов, Гуменный А. М., Соболев А. А. (2016)
Frolov Е. А. - To the Question of Manufacturing High-Quality Perforated Detail Made of Fiberglass by Stamping, Yasko S. G., Kravchenko S. I., Nosenko О. H. (2016)
Лупкин Б. В. - Способ формообразования обшивок и панелей одинарной кривизны методом свободной гибки-прокатки на оборудовании с ЧПУ, Подгребельный Н. С., Корольков Ю. А., Асташкин В. И. (2016)
Хмуренко О. О. - Шляхи підвищення ефективності засобів технологічного оснащення для виробництва збірних конструкцій із ПКМ (2016)
Лупкин Б. В. - Влияние технологических параметров процесса сверления КМ на прочность, Мамлюк О. В., Драник А. И., Касс А. Л. (2016)
Борисевич В. В. - Выбор рациональных параметров мостика облойной канавки при моделировании открытой штамповки, Мохсен Закизаде Байгара (2016)
Чернышев Ю. К. - Эффект пульсаций при выталкивании тела из рабочей области при наличии энерговыделения, Хайленко О. В., Хайленко М. А. (2016)
Соловьев А. И. - Упругое равновесие ортотропной полуплоскости, ослабленной эллиптическим отверстием, Головченко А. В. (2016)
Узун Ю. А. - Экономические аспекты реализации инновационных проектов в контексте GreenIT, Узун Д. Д. (2016)
Кислов О. В. - Определение потерь механической энергии при смешении потоков в ТРДД, Шевченко М. А. (2016)
Копычко В. В. - Деформирование открытой цилиндрической оболочки с непо-движными угловыми точками границы и произвольными пе-ремещениями её сторон (2016)
Ерёменко С. М - Программно - методический комплекс расчёта эмиссии авиационных двигателей, Соколова В. В., Кобрина Н. В. (2016)
Божко В. П. - Использование методов решения экстремальных задач для моделирования производственно-экономических процессов, Божко Д. В., Омельченко О. Л. (2016)
Иванов А. А. - Генетический алгоритм решения задачи коммивояжера для планирования маршрута беспилотного летательного аппарата (2016)
Никонов О. Я. - Применение алгоритма распознавания образов flood fill для заливки цветовой области в приложении для Android, Нарожная Е. В. (2016)
Рузайкин В. И. - Экспериментальное исследование процессов оттаивания горячими парами хладагента в парокомпрессионной холодильной машине с соленоидным клапаном в качестве регулятора расхода хладагента, Лукашев И. Н., Федоренко Т. Ю. (2016)
Нарожный В. В. - Особенности установки Android Studio 2 для разработчиков приложений под Android (2016)
Мигаль Г. В. - Психофізіологічна індивідуальність: проблема управління безпекою пішохода, Протасенко Протасенко, О. Ф. (2016)
Дибир А. Г. - Уточнение расчета нагрузок на крыло согласно Авиационным Правилам для самолетов транспортной категории, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. (2016)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2016)
Выходные данные (2016)
Eliopoulos P. - The myth of the Greco-Roman culture and the ideology of expansion (2016)
Більченко Є. - Перспективи постісторії напередодні нового Середньовіччя (2016)
Петрушкевич М. - Особливості конструювання масової релігійної комунікації: релігійне радіо (2016)
Калуга В. - Самоідентичність як атрибут змістовності автентичного бутя (2016)
Кузін В. - Постколоніальна критика як культурна практика (2016)
Квік Л. - Суспільне благо як домінанта соціально-політичного вчення папи Бенедикта XVI (2016)
Співак В. - Вплив філософської спадщини Цицерона на ідейну складову проповідей Антонія Радивиловського (2016)
Губенко Г. - Науково-методичний проект інтегративної педагогічної біоетики (2016)
Шевчук К. - Теорія естетичного переживання Леопольда Блауштайна (2016)
Лазарович Н. - Соціокультурні виміри національної ідентичності: український контекст (2016)
Стратонова Н. - Максими П. Грайса в контексті сучасної Інтернет-комунікації (2016)
Тур М. - Від ідентичності спротиву до ідентичності майбутнього (2016)
Козачинська В. - Сучасні експлікації суб’єктивності: до питання гетерогенності (2016)
Мініч А. - Теорія раціональності Петера Козловські: аналіз і перспективи розвитку (2016)
Кралюк П. - Образ козацтва в поемі Симона Пекаліда "Про Острозьку війну…" (2016)
Гарат І. - Ісихастські аспекти "Книжиці" Василя Суразького (2016)
Доній Н. - Концептуально-теоретичні підходи до феномену вітальності в новітньому науковому дискурсі (2016)
Войтов Б. - Ренесансне розуміння проблеми природи людини у творі Касіяна Саковича "Арістотелівські проблеми, або питання про природу людини з додатком передмов до весільних і похоронних обрядів" (2016)
Алексєєва О. Б. - Деякі аспекти вивчення топонімічних особливостей у курсі країнознавства Великобританії (2015)
Безпалова Е. В. - Особенности использования сакральной лексики в текстах традиционной и альтернативной проповеди (2015)
Білоцерковець А. В. - Особливості функціонування лексико-семантичного поля "метал" в англомовних прислів’ях (2015)
Березіна Ю. О. - Писемна різноманітність давньоверхньонімецьких церковних текстів (2015)
Бигунова Н. А. - Одобрение, похвала, комплимент и лесть в теории речевых актов (2015)
Битко Н. С. - Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India – критический анализ словаря на исторических принципах (2015)
Глущенко Е. В. - Количественные и качественные характеристики дифтонгов средневерхненемецкого периода (2015)
Гринько О. С. - Вербализованная интеграция концептов-архетипов AIR и EARTH (2015)
Деменчук О. В. - Динамічні моделі значення в аспекті міжмовного зіставлення (2015)
Єрьоменко С. В. - Біографії Вінстона Черчилля: загальний огляд (2015)
Игина Е. В. - Анималистический нарратив о семье и ее проблемах (2015)
Карпенко М. Ю. - Структурні особливості сайтонімів англомовного сектору інтернету (2015)
Кивенко И. А. - Речевой акт благодарности с точки зрения критерия искренности (2015)
Колегаєва І. М. - Полімодальність відчуттів у дзеркалі полікодовості тексту, або ще раз про антропоцентризм у лінгвістиці (2015)
Матузкова Е. П. - "Дискурс" и "дискурс идентичности": к определению понятий (2015)
Мікава Н. М. - Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі (2015)
Мулик К. О. - Принципи формування нової англомовної лексики соціально-педагогічної сфери (2015)
Новаковська О. М. - Дослідження лексико-семантичного поля blood в його науковій версії (2015)
Олейник А. А. - Имплицитные и эксплицитные коммуникативные средства выражения непонимания в художественном диалоге (2015)
Прима В. В. - Англомовний путівник як різновид туристичного дискурсу (2015)
Цобенко О. В. - Англомовне лексико-семантичне поле "ювелірні прикраси" як фрагмент професійної картини світу (2015)
Черхава О. О. - Апробація методики реконструкції індоєвропеїстами та лінгвокомпаративістами різних поколінь (2015)
Чеснокова М. В. - Социальные факторы просодического оформления высказывания (2015)
Швець А. І. - Когнітивно-семантичний статус онімів у сучасній лінгвістиці (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до рукописів (2015)
Havrylyuk І. - The Image of Ukraine and Ukrainians on the Mass Media Scene of France (2016)
Валькова К. - Масово-комунікаційні функції шляху в "Одноповерховій Америці" І. Ільфа та Є. Петрова (2016)
Зикун Н. - Українська газетна сатирична публіцистика радянської доби як ідеологічно-пропагандистський інструмент (2016)
Семенко С. - Тематичні виднокола публіцистики Світозара Драгоманова 20–70-х років ХХ століття (2016)
Бухтатий О. - Дослідження проблематики соціальної комунікації і захисту суспільної моралі у демократичному суспільстві (2016)
Вірста О. - Site.ua як альтернативне медіа: концептуалізації ворога (2016)
Гайковскі С. - Значення теледебатів для утвердження вибору політично заангажованого електорату (президентські виборів у Польщі 2005 року) (2016)
Гридчина В. - Ідеї єднання суспільства в умовах структурної кризи Європейського Союзу (кінець 2015 – початок 2016 рр.) (2016)
Демченко М. - Соціальний простір ідеологічної функції масової комунікації в умовах інформаційного суспільства (2016)
Кострова В. - Рекреативні медіа в науковому дискурсі соціальних комунікацій (2016)
Георгієвська В. - Становлення і розвиток партійної періодики на Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Вербицька Х. - Державотворча думка в місцевій пресі України (2016)
Головач Г. - Ґендерний чинник у висвітленні збройних конфліктів (на прикладі матеріалів газети "День") (2016)
Михайлова О. - Соціальні проблеми в теленовинах: мова інформаційних програм (2016)
Петрушка А. - Чинники еволюції концепції подання інформації в журналі "National Geographic" (2016)
Подаряща О. - Культура та функціональність мас-медіа: взаємні інтереси в контексті інформаційного суспільства (2016)
Ніронович І. - Реклама в українських науково-технічних виданнях у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) (2016)
Кравченко С. - Багатовимірне бачення європейського досвіду (2016)
Вийшли друком (2016)
Правила подачі статей (2016)
Титул, содержание (2016)
Кучук-Яценко С. И. - Контактная стыковая сварка высокопрочных рельсов современного производства, Дидковский А. В., Швец В. И., Руденко П. М., Антипин Е. В. (2016)
Кучук-Яценко С. И. - Статистическое управление процессом контактной стыковой сварки рельсов. Двухуровневая система управления, Руденко П. М., Гавриш В. С., Дидковский А. В., Антипин Е. А. (2016)
Кучук-Яценко С. И. - Технология и оборудование для стыковой сварки сопротивлением деталей большого сечения из разнородных сталей, Наконечный А. А., Зяхор И. В., Чернобай С. В., Завертанный М. С. (2016)
Кучук-Яценко С. И. - Влияние неметаллических включений рельсовой стали на формирование сварного соединения, Швец В. И., Дидковский А. В., Антипин Е. В. (2016)
Качинский В. С. - Технология и оборудование для прессовой сварки магнитоуправляемой дугой неповоротных стыков труб малого диаметра в монтажных и стационарных условиях, Кучук-Яценко С. И., Коваль М. П., Гончаренко Е. И. (2016)
Нестеренков В. М. - Технология и оборудование для электронно-лучевой сварки конструкций в авиакосмической промышленности, Хрипко К. С. (2016)
Нестеренков В. М. - Электронно-лучевая сварка рабочих колес центробежного компрессора, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А. (2016)
Гречанюк Н. И. - Новое электронно- лучевое оборудование и технологии получения современных материалов методами плавки и испарения в вакууме, разработанные в НПП "ЭЛТЕХМАШ", Кучеренко П. П., Мельник А. Г., Гречанюк И. Н., Смашнюк Ю. А., Гречанюк В. Г. (2016)
Крамаренко В. А. - Новая оптическая система наблюдения в серийных электронно-лучевых пушках, Нестеренков В. М., Загорников В. И. (2016)
Матвейчук В. А. - Системы визуализации процессов сварки в режиме реального времени с помехозащищенным каналом передачи сигнала вторичной электронной эмиссии (2016)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая сварка сложнолегированного высокопрочного титанового сплава, Григоренко С. Г., Белоус В. Ю., Таранова Т. Г., Селин Р. В., Вржижевский Э. Л. (2016)
Майстренко А. Л. - Применение процесса трения с перемешиванием для соединения магниевых сплавов и модификации их структуры, Лукаш В. А., Заболотный С. Д., Страшко Р. В. (2016)
Григоренко Г. М. - Особенности структуры соединений материалов Cu–Cu, Ni–Cu, сталь–Cu, полученных внахлест способом сварки трением с перемешиванием, Полещук М. А., Адеева Л. И., Туник А. Ю., Зеленин Е. В., Степанюк С. Н. (2016)
Маркашова Л. И. - Влияние структуры на свойства сварных соединений алюминиево-литиевых сплавов, полученных способами аргонодуговой сварки и сварки трением с пермешиванием, Покляцкий А. Г., Кушнарева О. С. (2016)
Покляцкий А. Г. - Особенности и преимущества процесса сварки трением с перемешиванием стыковых соединений тонколистовых алюминиево-литиевых сплавов, Кныш В. В., Клочков И. Н., Мотрунич С. И. (2016)
Майстренко А. Л. - Гибридная технология, совмещающая электронно-лучевую сварку и сварку трением с перемешиванием в процессах восстановления элементов конструкций авиационной техники из магниевых сплавов, Нестеренков В. М., Страшко Р. В., Заболотный С. Д., Ткач В. Н. (2016)
Гринюк А. А - Гибридные технологии сварки алюминиевых сплавов на основе дуги с плавящимся электродом и сжатой дуги, Коржик В. Н., Шевченко В. Е., Бабич А. А, Пелешенко С. И. (2016)
Маркашова Л. И. - Структура и свойства сварных соединений стали 14ХГН2МДАФБ при гибридной лазерно-дуговой сварке, Позняков В. Д., Бердникова Е. Н., Жданов С. Л., Шелягин В. Д., Алексеенко Т. А. (2016)
Позняков В. Д. - Сравнительная оценка свойств сварных соединений высокопрочной стали N-A-XTRA-70, полученных дуговой, лазерной и гибридной лазерно-дуговой сваркой, Шелягин В. Д., Жданов С. Л., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2016)
Коржик В. Н. - Трехмерная печать металлических объемных изделий сложной формы на основе сварочных плазменно-дуговых технологий (Обзор), Хаскин В. Ю., Гринюк А. А., Ткачук В. И., Пелешенко С. И., Коротенко В. В., Бабич А. А. (2016)
Сенченков И. К. - Использование теории растущих тел при расчете напряженно-деформированного состояния деталей, изготавливаемых с применением аддитивных наплавочных технологий, Рябцев И. А., Турык Э., Червинко О. П. (2016)
Ахонин С. В. - 3D электронно-лучевая наплавка титановых деталей, Вржижевский Э. Л., Белоус В. Ю., Петриченко И. К. (2016)
Шаповалов В. А. - Применение аддитивных технологий для выращивания крупных профилированных монокристаллов вольфрама и молибдена, Якуша В. В., Гниздыло А. Н., Никитенко Ю. А. (2016)
Жуков В. В. - Аддитивное производство металлических изделий (Обзор), Григоренко Г. М., Шаповалов В. А. (2016)
Ющенко К. А. - Закономерности дискретно-аддитивного формирования микрообъемов кристаллизующегося металла при многослойной микроплазменной порошковой наплавке никелевых сплавов, Яровицын А. В., Червяков Н. О. (2016)
Шаповалов В. А. - Применение сварочных технологий для подавления ликвации в крупных слитках (2016)
Matusiak J. - Resistance welding of coated steel plates in the aspect of environmental conditions, Wycislik J. (2016)
Szubert L. - Measurement and analytical system for welding parameters and noise level during manufacturing process of welded structures, Skoczewski P., Matusiak J., Wycislik J. (2016)
Барчишина І. В. - Епітет і макрообраз: корелятивні зв’язки (на матеріалі поетичних творів М. Волошина та В. Свідзінського) (2010)
Бенкендорф Г. Д. - Концепт пропаганда / propaganda в концептуальних картинах тоталітарних світів націонал-соціалізму і комунізму (на матеріалі російської і німецької мов) (2010)
Богачевська Л. О. - Художня цінність перекладів К. Шмиговського та Ю. Лісняка роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи” (компаративний аспект) (2010)
Бородій І. Б. - Ціннісні орієнтації та стилістичні функції повтору в жіночій прозі початку ХХІ століття (на матеріалі роману Г.Тарасюк "Цінь Хуань Ґонь”) 21-23 (2010)
Васьків М. С. - Морфологія роману, його жанрові різновиди. Проблема класифікації (2010)
Волковинська І. Т. - Тектонічні й атектонічні прояви в сюжетній організації п’єс М. Гоголя "Ревізор” та Ю. Словацького "Фантазій” (2010)
Гавловська Т. А. - Поетика заголовку прозових творів Теодора Фонтане (2010)
Гільдебрант К. Й. - Предметний світ у творах "Сердитих молодих людей” (2010)
Горох Г. В. - Робота з текстами на заняттях із риторики (2010)
Григоренко Т. В. - Етнографічна лексика в картині світу українця (2010)
Джурбій Т. О. - "Тарас Бульба”: транспозиція змісту і його художня еволюція (2010)
Діяконович І. М. - До жіночого питання в романах Дж. Остін та повістях Ольги Кобилянської (2010)
Казимір В. О. - Тематична група "Економічна лексика” у вокабулярі сучасної німецької мови як відображення інноваційних процесів розвитку (2010)
Коваленко Н. Д. - Засади побудови словника народних порівнянь (2010)
Козак Р. В. - Прагматичний аспект експресивності порівняльних конструкцій в художньому мовленні Ірен Роздобудько (психологічна драма "Ґудзик”: мова оригіналу та переклад російською мовою) (2010)
Колкутіна В. В. - Ідеологічна конструкція ранніх літературно-критичних праць Дмитра Донцова (2010)
Колупаєва О. М. - Рима в архітектоніці англомовного та україномовного сонета (кінець XIX – початок XX ст.) (2010)
Кушнірова Т. В. - Жанрово-стильові особливості роману О. Гріна "Блистающий мир” (2010)
Кшевецький В. С. - Полістрофічні рівнострофічні моделі поезії Миколи Вороного у функціональному аспекті (2010)
Лаврова А. А. - Своеобразие хронотопа в ”Записках на манжетах” М.А.Булгакова (2010)
Лівіцька О. В. - Специфіка епітетної системи ”Old possum’s book of practical cats”: спроба класифікації (2010)
Луговська І. Б. - Синоніми у медичній термінології (2010)
Лукановська А. В. - Національно-культурний компонент змісту навчання іноземних мов (2010)
Марчук Л. М. - Роль складних багатокомпонентних речень в організації текстів сучасної української художньої прози (2010)
Марчук О. І. - Структурно-типологічні параметри сполучникових порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос "Солодка Даруся” (2010)
Матковська М. В. - Семантичні та прагматичні особливості категорії "Ми – вони” в англомовному політичному дискурсі (2010)
Маховська С. В. - Народнопісенний паралелізм як визначальний стилістичний засіб весільного фольклору (2010)
Мельник C. М. - Словотвірні особливості неологізмів у сучасній постмодерністській прозі (2010)
Мітроусова Т. В. - Фабульний і сюжетний час роману Джеймса Джойса "Улісс” (2010)
Мітягіна С. С. - Сюжетно-змістовна паралель "Овід – Христос” в романі Е. Войнич "Овід” як засіб теологізації революційних поглядів автора (2010)
Мозолюк О. М. - Лексико-семантична стратифікація старослов’янізмів (етимолого-функціональний аспект) (2010)
Мялковська Л. М. - Одна з метафор І. Нечуя-Левицького (2010)
Насмінчук Г. Й. - Екзистенційний вимір роману Галини Тарасюк "Між пеклом і раєм” (2010)
Осецький Б. Й. - Можливості застосування системного методу у дослідженнях етимології архаїчних топонімів, Осецький Й. П. (2010)
Осіпчук Г. В. - Семантико-синтаксичні співвідношення кореферентів (на матеріалі творів Валерія Шевчука і Марії Матіос) (2010)
Пантелей І. А. - Художня інтерпретація образу народних борців за свободу у творах українських письменників та американських письменників аболіціоністів ХІХ ст. (2010)
Петровская С. С. - Заголовок как синтаксическая единица: слово или предложение? (2010)
Півторак Л. А. - Відтворення непрямих колоративів у перекладі (на матеріалі перекладів творів Ф.Г. Лорки та Е.А. По) (2010)
Попович А. С. - "Катрени від мене – то свято буденне …” (епітети-оксиморони в мовотворчості Ганни Чубач і Зої Кучерявої) (2010)
Потапчук І. С. - Поняття "поле” у географічній терміносистемі Західного Поділля (2010)
Приймак І. В. - Епістолярна спадщина Бориса Грінченка та Любові Яновської: рецептивний та оцінний аспекти (2010)
Продан Ю. П. - Терміни-фраземи у лінгвістичних дискусіях (2010)
Просяник О. П. - Проблема значения и значимости в "De l’essence double de langage” Фердинанда Де Соссюра (2010)
Проценко Н. В. - Основні течії літературознавчої думки в контексті розвитку духовної культури сучасного американського суспільства (2010)
Пушкар О. О. - Способи репрезентації суб’єкта дії у політичному дискурсі (на матеріалі передвиборних промов Барака Обами) (2010)
Рега Д. О. - Михайль Семенко та французький сюрреалізм: спільне та відмінне (2010)
Русак Ю. М. - Лексика обряду народин у буковинському діалекті (2010)
Салтанова І. М. - Сюжетно-композиційний аспект роману Е.М.Ремарка "Три товариші” (2010)
Семелюк Р. М. - Співвідношення голосу розповідача і голосу персонажа в оповідному дискурсі А. Чехова і Дж. Джойса (2010)
Сібрук А. В. - Іменники зі збірним периферійним значенням "прикраса” в писемних пам’ятках XI – XIV століть (2010)
Спивачук В. А. - Любовь, семья и бытовые проблемы в русской прозе малого жанра (на примере рассказов Пантелеймона Романова) (2010)
Сукаленко Т. М. - Професійна орієнтованість мовної підготовки фахівців податкової сфери: теоретичний аспект (2010)
Ткач А. В. - Сучасна українська медична термінологія: проблеми та перспективи розвитку (2010)
Ткаченко Л. М. - Духовна криза суспільства у п’єсі Петера Турріні "Кохання на Мадагаскарі” (2010)
Торчинська Н. М. - Місце непрямої мови у поетичному дискурсі (на матеріалі роману Л. Костенко "Маруся Чурай”) (2010)
Торчинський М. М. - Денотатно-номінативна структура оронімії як складник української ономастичної терміносистеми (2010)
Трачук Т. - Період гартування характеру і волі (А. Животко у 1918-1919 рр.) (2010)
Уманець А. В. - Historiography of the phrase conceptions in foreign and home linguistics (2010)
Федірко С. М. - Лінгвокультурологічні особливості вживання фразеологізмів з анімальним компонентом horse(кінь) в англійській та українській мовах (2010)
Філінюк В. А. - Аперцепція гоголівського образу природи (на матеріалі "Вечори напередодні Івана Купала”) Миколи Гоголя (2010)
Хоптяр А. О. - Російська література в перекладній спадщині Бориса Грінченка (2010)
Цибулько В. О. - Франківський сонет як окремий різновид сонетного жанру (2010)
Чепурняк Т. О. - Трагічне начало як формотворчий чинник у структуризації поезій у прозі Лесі Українки (2010)
Черников И. Н. - Религиозная революция русских сектантов в изображении Д.С. Мережковского (роман "Антихрист (Петр и Алексей)” (2010)
Чопик Я. М. - Лінгвалізація кордоцентричного концепту в українській мові (на матеріалі фразем), Чопик М. П. (2010)
Шаповал О. Г. - Жанрова своєрідність роману В. Ґолдінґа "Паперові люди” (2010)
Шатілова Н. О. - Елементи фольклорної традиції в ідіостилі Сидора Воробкевича (2010)
Шулик П. Л. - Традиційні шляхи вивчення біблії (танаха) та сучасна біблеїстика (2010)
Яковлєва О. В. - Антропоніми як чинники гумору в англомовному тексті роману Івліна Во "Мерзенна плоть” (2010)
Бакун О. А. - Сегментовані конструкції з називним уявленням у романі Ю.Андруховича "Таємниця” як засіб реалізації прагматичної функції (2010)
Відомості про авторів (2010)
Про збірник (2010)
Резнікова Н. В. - Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування, Іващенко О. А. (2016)
Козловський С. В. - Інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі України, Кірєєва Е. А., Жураківський Є. С. (2016)
Князь С. В. - Методи прийняття регулюючих рішень суб'єктами управління інноваційною діяльністю підприємства, Комарницька Н. М. (2016)
Марценюк Л. В. - Розробка класифікації туристичних подорожей з використанням різних видів транспорту (2016)
Скіцько В. І. - Логістика в індустрії 4.0 (2016)
Рекун І. І. - Стратегічні напрями розвитку залізничної галузі України (2016)
Степанова Е. В. - Проблемы и перспективы развития Украинского Причерноморья в новых геополитико-экономических условиях (2016)
Камінська О. В. - Центр компетенцій як організаційно-координуюча інституція регіонального кластера, Іванченко Г. В. (2016)
Суворова І. М. - Методичні підходи до впровадження системи індивідуальної мотивації кадрів у процесі проактивного управління авіатранспортними підприємствами України, Борисенко О. С. (2016)
Семцов В. М. - Неспостережувана економіка як фактор соціально-економічного ландшафту України (2016)
Ільченко Т. В. - До питання маркетингового забезпечення планування збуту продукції підприємства (2016)
Кривець Ю. М. - Сутність та ідентифікація категорії корпоративного управління аграрними підприємствами (2016)
Васіна А. Ю. - Організаційно-функціональний механізм структурного реформування національної економіки: теоретичні й методологічні основи формування (2016)
Панасюк І. П. - Вплив економічних факторів на тарифну політику авіакомпанії, Іванова А. М. (2016)
Руденко М. В. - Управління знаннями як конкурентна перевага підприємства, Криворучко В. О. (2016)
Туболець К. Г. - Особливості розвитку послуг зі збору та розповсюдження інформації про продовольчу продукцію (2016)
Діденко Н. В. - Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві, Родак О. Ф. (2016)
Обиход К. О. - Принципи побудови облікової політики наукових установ державного сектора (2016)
Каширнікова І. О. - Методичний підхід до управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства (2016)
Клименко О. В. - Ринки небанківських фінансових послуг: питання стійкості в умовах економічної кризи (2016)
Шемаєва Л. Г. - Рецензія на монографію "Формування системи економічної безпеки фінансових установ" (автор — Н. В. Зачосова) (2016)
Contents (2015)
Сырги А. В. - Подводные города — будущее архитектуры? (2015)
Александрович О. О. - Сучасна нормативна модель державного фінансового контролю в контексті світового досвіду (2015)
Амарантов Д. Г. - Клинико-анатомические характеристики острых неспецифических эмпием плевры у населения г. Перми, Барашкова Р. Р., Трофимова Е. А. (2015)
Aliev M. A. - Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury, Mamadaliev A. M., Mamadalieva S. A. (2015)
Мулик К. В. - Безпечність проведення туристських походів, як одна із головних вимог туристської діяльності школярів та студентів (2015)
Парфанович И. И. - Причины и следствия искусственного прерывания беременности (2015)
Пак М. В. - Воспитание и обучение в образовательном процессе Республики Корея, Лосев А. С., Лосева А. В. (2015)
Козлова Н. С. - Влияние социальных установок на специфику вовлеченности личности в интернет-пространство, Алтухова Л. В. (2015)
Буторова О. Ф. - Опыт интродукции древесных растений европейской флоры в зеленой зоне г. Красноярска, Матвеева Р. Н., Братилова Н. П. (2015)
Ткачук О. П. - Енергія проростання насіння — як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби (2015)
Булах І. В. - Взаємозв’язок загальних процесів і принципів символізації на шляху формування архітектурно-художнього образотворення міського середовища (2015)
Дончевська Р. С. - Сенсорний аналіз кексів провідних вітчизняних виробників, Пустовгар А. В. (2015)
Sutula A. - Functional reactive paradigm advantages for android development (2015)
Мазурік О. Ю. - Покращення результатів роботи рекомендаційних систем за допомогою алгоритму SVD (2015)
Беликов А. С. - Защитная каска для работы в экстремальных условиях, Стрежекуров Э. Е., Саньков П. Н. (2015)
Чудинов В. А. - Естественная декомпозиция свободного пространства при планировании маршрута, Бруданов А. М. (2015)
Ananeva E. P. - Socio-cultural space: the essence and structure (2015)
Аврамченко О. І. - Формування систем інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств (2015)
Березовская Е. А. - Разработка приложения для оценки эффективности деятельности интернет-магазина на основе платформы бизнес-анализа QlickView, Иванова М. Д. (2015)
Березовская Е. А. - Имитационное моделирование рекламной кампании интернет-предприятия в среде AnyLogic, Плотников С. А. (2015)
Домбик О. М. - Первинний облік діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу: управлінський аспект (2015)
Melnikov A. S. - Agglomeration in the conditions of an intensification of migration processes (example of the Volgograd region), Kazanova N. V., Melnikova E. V. (2015)
Квасова О. П. - Структура системи забезпечення фінансової безпеки підприємства, Пензєв Д. А. (2015)
Куцик П. О. - Прогнозна фінансова звітність: проблемні аспекти і перспективи використання підприємствами (2015)
Kysil S. V. - Development of a new service for the enterprises of railway transport (2015)
Зінченко О. В. - Теоретико-методичні засади обліку амортизації основних засобів, Кихтенко В. А. (2015)
Марець О. Р. - Представлення статистичної інформації за допомогою графічного методу, Вільчинська О. М. (2015)
Maisuradze M. Yu. - Ukraine and the EU: issues of economic integration and development of trading activity, Maisuradze A. (2015)
Матейчук Ю. В. - Шляхи підвищення економічної ефективності вирощування соняшнику (2015)
Ошерович И. Л. - Рейтинговые агентства Standard & Poor’s, fitch, moody’s. Есть ли будущее у их деятельности? (2015)
Оболенцева Л. В. - Маркетинг та його роль у розвитку туристичної індустрії регіону, Павленко А. А. (2015)
Оболенцева Л. В. - Кадровий потенціал як складова розвитку туристичного підприємства, Заїка Д. І. (2015)
Русіна Ю. О. - Фінансова безпека підприємств ресторанного бізнесу: сучасні погляди щодо сутності та оцінки, Дмитрук Г. В. (2015)
Сопронюк К. С. - Аналіз ефективності господарської діяльності на підприємстві та його готовності до інвестицій (2015)
Хаустова Є. Б. - Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення , Маринченко І. В. (2015)
Чаленко Н. В. - Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Діденко А. В. (2015)
Чаленко Н. В. - Організація системи внутрішного фінансового моніторингу суб’єкта господарювання, Норенко А. Ю. (2015)
Чаленко Н. В. - Шляхи запобігання внутрішнім загрозам фінансово-економічній безпеці підприємства, Хіміч О. В. (2015)
Шацька З. Я. - Особливості формування стратегії створення конкурентних переваг підприємства, Короб О. В. (2015)
Шинкарук Л. В. - Взаємозв’язок структурних трансформацій та економічного зростання України (2015)
Щербан Т. Д. - Психологічна стійкість у професійній діяльності економістів, Гоблик В. В. (2015)
Ligorio V. - The new russian energy strategy: the future of the economic development process between old and new players (2015)
Ligorio V. - The eu’s economic crisis and its solutions: lavtian crisis and recover, is it an austerity victory? (2015)
Мухамедов У. Х. - Роль систематизации законодательства в восполнении пробелов в праве (2015)
Титул, содержание (2016)
Головко В. В. - Упрочняющие фазы, структура и свойства модифицированных швов низколегированных сталей, Маркашова Л. И., Кушнарева О. С., Жуков В. В. (2016)
Лобанов Л. М. - Применение электродинамической обработки с амплитудно-частотным регулированием импульсов тока для продления ресурса авиационных конструкций из легких сплавов, Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Черкашин А. В., Заруцкий А. В., Кондратенко И. П. (2016)
Писарев А. А. - Возможность снижения роста интерметаллидной прослойки при пайке стали припоями медь–фосфор, Хорунов В. Ф., Максимова С. В., Товмаченко В. Н. (2016)
Сом А. И. - Сплав на основе железа для плазменно-порошковой наплавки шнеков экструдеров и термопластавтоматов (2016)
Лащенко Г. И. - Технологические возможности вибрационной обработки сварных конструкций (Обзор) (2016)
Фидлер М. - Управление механическими свойствами высокопрочных сталей за счет оптимизации процессов сварки, Плоцнер А., Рутцингер Б., Шерляйтнер В. (2016)
Лоза А. В. - Моделирование и расчет сварных ребер жесткости при изготовлении крупногабаритных изделий металлургического производства, Чигарев В. В., Серенко А. Н. (2016)
Шаповалов Е. В. - Применение роботизированной и механизированной сварки в условиях возмущающих факторов, Долиненко В. В., Коляда В. А., Скуба Т. Г., Клищар Ф. С. (2016)
Писарев В. А. - Влияние кислорода на процесс образования вызываемых азотом пор при дуговой сварке плавящимся электродом, Жизняков С. Н. (2016)
Титул, зміст (2016)
Біляк Ю. В. - Методика контролю утилізації гмо (2016)
Габор В. С. - Домогосподарства: сутність, проблеми та перспективи розвитку, Колос З. В. (2016)
Таратула Р. Б. - Зарубіжний досвід розвитку земельно-кадастрових систем (2016)
Фатюха Н. Г. - Оцінка прямих інвестицій запорізької області за 2010—2015 роки (2016)
Салькова І. Ю. - Теоретичні основи інноваційного розвитку апк України, Ковальчук І. В., Петіна Л. Б. (2016)
Зарічук О. Є. - Активізація житлового будівництва як чинник багатофункціонального розвитку сільських територій (2016)
Діченко А. Л. - Умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств (2016)
Крючкова Ж. В. - Дослідження сутності конкурентоспроможності та конкурентоздатності аграрних підприємств (2016)
Якобчук В. П. - Теоретико-методичні основи проведення енергетичного аудиту, Тищенко С. В., Ярош С. В. (2016)
Михайлова М. Д. - Переваги та недоліки впровадження системи екологічного менеджменту та сертифікації на промислових підприємствах, Костенко О. К. (2016)
Гавриленко О. А. - Античне міжнародне право в контексті міждержавних відносин у Північному Причорномор’ї (кінець VII ст. до н. е. – VI ст. н. е.) (2014)
Дягілєв О. В. - Законодавство Канади стосовно лобістської діяльності: позитивний досвід та проблеми нормативного регулювання (2014)
Здоровко С. Ф. - Застосування загальноприйнятих принципів та норм міжнародного права, спрямованих на боротьбу з транснаціональною злочинністю (2014)
Кононенко В. П. - Аналіз міжнародного договору України "Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї" (2014)
Новікова Л. В. - Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй як інституція протидії тероризму (2014)
Файєр О. А. - Припинення договору страхування професійної відповідальності (2014)
Титул, зміст (2016)
Фурдичко О. І. - Стратегічне управління екологічною безпекою в аграрному секторі, Шкуратов О. І. (2016)
Мельник Л. Ю. - Стан і перспективи трансформації особистих селянських господарств у агробізнесові господарства, Васильєв С. В., Олексюк В. О. (2016)
Мороз О. В. - Ідентифікація опортуністичних моделей поведінки та відповідних суспільних втрат в аграрній сфері України, Карачина Н. П., Вакар Т. В., Кравчук О. Ю. (2016)
Великий Ю. В. - Науково-технічний потенціал машинобудування України (2016)
Кривець Ю. М. - Функції, завдання, складники та структура механізму формування корпоративного управління (2016)
Тодорюк С. І. - Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України, Кутаренко Н. Я. (2016)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, Горяник О. В. (2016)
Замора О. І. - Особливості розвитку та значення домогосподарства як суб'єкта економічної системи, Ярема Л. В. (2016)
Туболець К. Г. - Маркетингові дослідження як важливий елемент оцінки системи управління маркетинговими послугами підприємств з виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції (2016)
Нікітченко Т. О. - Стан і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств київської області (2016)
Ступень Н. Р. - Еколого-економічні детермінанти ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери (2016)
Гринь В. І. - Стратегічні напрями державної підтримки підвищення конкурентоспроможності галузей аграрного виробництва (2016)
Титул, зміст (2016)
Єщенко П. С. - До інновацій та стратегічних пріоритетів шляхом об’єднання "невидимої” та "видимої” руки (2016)
Булкін І. О. - Коли ускладнення не є виправданим (2016)
Ільницький Д. О. - Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства (2016)
Шаблиста Л. М. - Тенденції концентрації власного капіталу та механізми його зростання в реальному секторі економіки України (2016)
Чехов С. А. - Основні тенденції на ринку ріпаку України, Чехова І. В. (2016)
Улицький О. А. - Екологізація вуглевидобувного виробництва: розробка управлінських рішень на основі методу "seven new tools”, Сухіна О. М., Кротинова М. В. (2016)
Романова Т. В. - Історичний процес формування структурної політики України (2016)
Ковальчук Т. Т. - Бідність працюючого населення – драматична реальність українського сьогодення (2016)
Summaries (2016)
Shapovalova O. V. - Microorganisms antibiotic sensitivity determination in urinary tract infections, Shevcova О. V., Sokolova O. L. (2016)
Martynov A. V. - Dependence between acylation degree and specific lysis actitivy of the Pseudomonas aeruginosa M6 bacteriophage, Farber B. S., Osolodchenko T. P., Farber S. B., Kabluchko T. V. (2016)
Букина Ю. В. - Определение спектра генов резистентности к антибиотикам у фенотипически резистентных штаммов пристеночной кишечной микробиоты у крыс методом ПЦР-РВ, Камышный А. М., Полищук Н. Н. (2016)
Носальская Т. Н. - Эффективность Bacillus coagulans в лечении антибиотик-ассоциированной диареи на фоне индуцированного иммунодефицита у мышей, Мартынов А. В., Бомко Т. В., Каблучко Т. В. (2016)
Янішен І. В. - Мікроекологія слизової оболонки альвеолярних гребнів в період адаптації до повних знімних протезів, Сохань М. В., Осолодченко Т. П., Пономаренко С. В., Межибецький Д. О. (2016)
Дяченко В. Ф. - Вивчення протимікробної активності комбінацій фосфоміцину з цефепімом та фосфоміцину з тієнамом щодо поліантибіотикорезистентних штамів ентеробактерій, Марющенко А. М., Чигиринська Н. А., Куцай Н. М. (2016)
Blazheyevskiy M. Ye. - Comparative study of antibacterial activity of peroxydisuccinic acid, hydrogen peroxide and their mixture, Boyko N. N., Prysiazhniuk О. V. (2016)
Lenchyk L. V. - Development of method of qualitative analysis of bird cherry fruit for inclusion in the monograph of state pharmacopoeia of ukraine, Kotov A. G., Kyslychenko V. S., Kotova E. E. (2016)
Демьяненко Д. В. - Возможность применения сжиженных газов для очистки алкалоидов барбариса, Демьяненко В. Г. (2016)
Рибачук В. Д. - Дослідження мікрохвильової сушки гранул цеоліту природного та її впливу на технологічні властивості (2016)
Алмакаєва Л. Г. - Розробка складу вітчизняного інфузійного препарату на основі парацетамолу, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаєв М. С. (2016)
Чернуский В. Г. - Антимикробные свойства "Липина" при ингаляционном использовании у детей, больных бронхиальной астмой, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2016)
Шаповалова В. О. - Організаційно-правові та медико-фармацевтичні підходи до оптимізації обігу лікарських засобів для лікування гіпертонії на селі, Хмелевський М. О., Шаповалов В. В. (2016)
Професор Палій Гордій Кондратович - Славний ювілей (2016)
Рецензія на підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" за редакцією академіка НАН і НАМН України В. П. Широбокова Вінниця: Нова книга, 2011. - 952 с.: іл. (2016)
Пойда А. И. - Обоснование формирования и результаты применения тазовой тонкокишечной анатомо-функциональной резервуарной конструкции нового типа после колэктомии, предельно низкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии. Часть 2, Мельник В. М. (2016)
Іванчов П. В. - Хірургічне лікування раку шлунка, ускладненого гострою кровотечею, за субтотального й тотального ураження органа, Фомін П. Д. (2016)
Красносельский Н. В. - Интенсивная терапия больных после брюшно–анальной резекции прямой кишки по поводу колоректального рака, Крутько Е. Н., Середенко В. Г., Волкова Ю. В. (2016)
Гончаренко О. В. - Виконання релапаротомії у постраждалих за закритої поєднаної абдомінальної травми (2016)
Грубник В. В. - Метод лапароскопической пластики по поводу гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты, Малиновский А. В. (2016)
Саволюк С. І. - Оцінка якості життя хворих після виконання лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики, Крестянов М. Ю., Лисенко В. М., Потапов О. А., Глаголєва А. Ю. (2016)
Каштальян М. А. - Применение видеолапароскопии в полевом военном госпитале, Шаповалов В. Ю., Хорошун Э. Н., Герасименко О. С., Енин Р. В. (2016)
Ничитайло М. Е. - Применение Грандазола в профилактике и лечении гнойных осложнений после лапароскопических операций, Булик Л. М. (2016)
Грубник В. В. - Эффективность хирургического лечения пациентов при выраженных внепищеводных ларингофарингеальных проявлениях гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Параняк Н. Р. (2016)
Котенко О. Г. - Оценка эффективности предоперационной эмболизации воротной вены у пациентов, которым планируют обширную резекцию печени, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2016)
Русин В. І. - Взаємозв’язок вмісту холецистокініну та перебігу псевдокістозного панкреатиту, Сірчак Є. С., Філіп С. С., Серветник П. Ф. (2016)
Дацюк О. І. - Дисцитокінемія як предиктор ефективності стартової інфузійної терапії в комплексі передопераційної підготовки хворих на гострий панкреатит, Бевз Г. В. (2016)
Усенко О. Ю. - Оцінка безпечності трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові у хворих за рефрактерної серцевої недостатності, Салютін Р. В., Якушев А. В., Соколов М. Ф., Лобинцева Г. С., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф. (2016)
Коржик Н. П. - Амбулаторне лікування неускладненої варикозної хвороби нижніх кінцівок та її профілактика (2016)
Курбанов В. А. - Диагностика и лечение хронического неэпидемического сиалоаденита у детей (2016)
Литовка В. К. - Клинические проявления, диагностика и лечение дирофиляриоза у детей, Веселый С. В., Иноземцев И. Н., Лепихов П. А., Литовка Е. В. (2016)
Жученко О. П. - Інфрачервоне опромінення крові у профілактиці запальних ускладнень загоєння операційних ран (2016)
Ярмолюк Ю. О. - Досвід застосування комбінованої аутопластики в хірургічному лікуванні постраждалих з дефектами довгих кісток внаслідок множинних вогнепальних переломів (2016)
Скрипник В. М. - Динаміка змін клінічних показників у пацієнтів, не схильних до утворення патологічних рубців, Ставицький С. О., Скікевич М. Г., Бондаренко В. В., Аветіков Д. С. (2016)
Мерецький В. М. - Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі, Перцович В. М., Мерецька І. В. (2016)
Роєнко О. О. - Використання кріоконсервованих оболонок плода в терапії трофічних виразок в експерименті, Прокопюк В. Ю., Фалько О. В., Шевченко Н. О., Прокопюк О. С. (2016)
Бурлака А. А. - Гостра печінкова недостатність та її контроль у ранньому післяопераційному періоді, Лукашенко А. В., Волк М. О., Приймак В. В., Жуков Ю. О., Колеснік О. О. (2016)
Ілько А. А. - Модифікована черезшкірна дилатаційна трахеостомія, Бабін І. О., Винницький І. В. (2016)
Авдонін К. В. - Обертання твердого тіла у спеціальній теорії відносності, Шут А. М. (2014)
Мініч Л. В. - Формування позиьтивної мотивації до навчання, Зазимко Н. М. (2014)
Бургун І. В. - Класифікація загальнонавчальних умінь учнів основної школи та їх комплексний розвиток у навчанні фізики (2014)
Крівцов В. В. - Можливості використання 3D-друку під час навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі (2014)
Кульчицький В. І. - Формування фундаментальних фізичних понять у студентів у процесі вивчення ефекту комптона (2014)
Мартинюк О. С. - Особливості методики навчання студентів (майбутніх учителів фізики та загальнотехнічних дисциплін) основ міктроелектроніки та освітньої робототехніки (2014)
Одарчук К. М. - Оцінювання ефективності методики розвитку пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики (2014)
Семенишена Р. В. - Структурно-логічна схема як метод систематизації і узагальнення знань учнів для цілеспрямованого формування наукового світогляду на уроках фізики (2014)
Бохонова Т. Ю. - Пропедевтика сприйняття студентами комп'ютерно-орієнтованих спеціальностней ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації генетичних алгоритмів, Томащук О. П., Тихонова В. В., Лещинський О. Л., Гроза В. А. (2014)
Гоменюк Г. В. - Концептуальна модель компетентісно орієнтованого навчання алгебри учнів основної школи (2014)
Семеніхіна О. В. - Візуалізауція експерементальних випробувань на основі випадкових подій у середовищі GeoGebra 5.0, Друшляк М. Г. (2014)
Снігур Т. О. - Плоске геометричне тіло: визначення поняття, Швець В. О. (2014)
Федосєєв С. Е. - Психолого-педагогічні основи інтерактивного навчання математики учнів старшого шкільного віку (2014)
Шишенко І. В. - Методи та форми організації навчання математики, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів класів гуманітарних профілів (2014)
Школьний О. В. - Про методику навчання розробці якісних тестових завдвнь учителів математики в системі їх неперервної освіти (2014)
Пихтар М. П. - Алгоритм оцінювання успішності засвоєння навчальної дисципліни студентом на основі теорії нечітких множин, Трунова О. В. (2014)
Попова О. Ю. - Рівні забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування (2012)
Маслак О. І. - Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрному секторі економіки (2012)
Куклін О. В. - Концептуальні засади інноваційного розвитку вищих навчальних закладів (2012)
Череп А. В. - Необхідність формування конкурентної стратегії підприємствами машинобудівної галузі, Краснокутська Ю. М. (2012)
Чорна Л. О. - Концепція регіональної політики зайнятості населення (2012)
Виговська Н. Г. - Державне регулювання фінансового ринку в умовах глобалізації, Стеблянко О. Л. (2012)
Гринаш Л. П. - Ефективність використання основних засобів нафтопереробних підприємств (на прикладі тнк "Брітіш петролеум" та ват "нпк-галичина") (2012)
Донець О. С. - Концепція інформаційно-аналітичних систем автоматизації управління діяльністю кадрових агентств, Філіпович К. В. (2012)
Крот Л. М. - Економічні витрати в бюджетах земських установ лівобережної України в кінці xix на початку xx століття (2012)
Кучерук Г. Ю. - Інноваційно-логістична парадигма управління якістю транспортних послуг (2012)
Мірошниченко П. І. - Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу регіону (2012)
Тюха І. В. - Соціально-економічний розвиток підприємства: сутність та видові прояви (2012)
Корж Р. В. - Фінансові аспекти формування вартості підприємства, Шевчук Н. В. (2012)
Ус Г. О. - Управління декларативними знаннями у навчальному процесі підготовки студентів галузі "економіка і підприємництво", Ус М. Ф., Карпенко А. П. (2012)
Мазуренко В. П. - Сучасна концепція корпоративної соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі, Засенко O. Ю. (2012)
Аксентюк М. М. - Підходи до формування адаптивної організаційної структури корпоративних об’єднань (2012)
Тульчинська С. О. - Підходи до визначення поняття "регіон" в сучасних умовах (2012)
Заваріка Г. М. - Вплив традиційних чинників на трансформацію розселення, Заваріка К. А. (2012)
Дикий О. В. - Систематизація наукових підходів до класифікації форм та сутності державно-приватного партнерства (2012)
Зінченко Т. Є. - Концептуальні основи формування міських агломерацій (2012)
Кокоріна В. І. - Основні тенденції розвитку форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації (2012)
Зеліско І. М. - Управління фінансовими потоками інтеграційних аграрних формувань (2012)
Дериколенко О. М. - Обґрунтування управлінських рішень промислових підприємств на основі урахування інноваційних ризиків (2012)
Коваленко Т. В. - Вплив професійного розвитку на стабільність персоналу підприємства, Поторочин С. О. (2012)
Іщенко С. В. - Дослідження методів формування товарної політики промислового підприємства (2012)
Гребенюк Н. О. - Сучасний стан боргового фінансування проектів (2012)
Кульчицький М. І. - Проблеми та перспективи бюджетування в Україні (2012)
Любимова К. О. - Атрибутивність управління розвитком персоналу підприємств (2012)
Лозовик Д. Б. - Перспективи розвитку систем електронних грошей в Україні (2012)
Стреблянська І. А. - Інформаційне забезпечення реалізації технологій рефлексивного управління процесами планування на промисловому підприємстві (2012)
Жукова Л. М. - Економічний зміст конфліктів корпоративного сектору та особливості їх розв'язання в умовах ринкової трансформації (2012)
Лаврик О. Л. - Теоретико-методологична сутність фінансового посередництва (2012)
Огієнко В. І. - Інтернет-банкінг як перспективний напрям розвитку ринку фінансових послуг, Луняков О. В., Лісняк О. Ю. (2012)
Бондаренко Б. О. - Перспективи імплементації міжнародного досвіду молодіжного житлового кредитування в Україні (2012)
Рысина В. А. - Оценка экономической эффективности экспорта товаров и услуг автономной республики крым в годы финансового кризиса (2012)
Мамонтова І. В. - Оцінювання результативності впливу податкових важелів в забезпеченні розвитку економіки регіонів причорномор’я (2012)
Оксенюк К. І. - Інвестиційний розвиток волинської області (2012)
Кривоконь О. С. - Організаційні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємств-позичальників, Буряк І. М. (2012)
Бакалінський О. В. - Утворення споживчої цінності у пасажирських перевезеннях залізницями (2012)
Очеретін Д. В. - Концепція моделювання невитратного ціноутворення для підприємств сфери туристичних послуг (2012)
Гриценко М. П. - Визначення ступеню ділової активності підприємств курортно-рекреаційної галузі шляхом оцінки рівня їх конкурентоспроможності (2012)
Степанова О. В. - Інституційні механізми розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Юрчук Н. П. - Інституційне регулювання обліку оплати праці у сільському господарстві (2012)
Чупріна М. О. - Технологія управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості алокаційно-інверсійного типу (2012)
Стояненко І. В. - Формування економіки знань як реальність та необхідність сьогодення (2012)
Сторожук Н. В. - Структурні компоненти та зміст системи показників ефективності функціонування будівельного підприємства (2012)
Рижакова Г. М. - Методологічні аспекти формування інтелектуальної складової трудового потенціалу в процесі генезису соціально-орієнтованої економіки (2012)
Лагутін Г. В. - Системно-цільове оцінювання чинників впливу на формування ресурсного потенціалу будівельної організації (2012)
Швидка О. П. - Процесний підхід до управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств України (2012)
Привалова Н. Є. - Теоретичні аспекти здійснення контролю спільної діяльності без створення юридичної особи (2012)
Метеленко Н. Г. - Тенденції та проблеми активізації процесів інвестування в основний капітал промислових підприємств (2012)
Шевчук Н. В. - Інформація як економічний ресурс: сутність і роль у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства (2012)
Ткаченко А. М. - Управління економічною діагностикою будівельного підприємства, як основа його ризик-менеджменту (2012)
Бєлова А. - Інтенсифікація процесів реструктуризації регіонального промислового виробництва, Ліщук А. (2012)
Жикаляк М. В. - Гірничодобувна промисловість України: проблеми адміністрування роялті (2012)
Дорошкевич Д. В. - Розвиток логістики на базі концепції єдиного інформаційного простору (2012)
Титул, содержание (2016)
Чепурной А. Д. - Вклад Б. И. Медовара в создание на ОАО "Азовмаш" уникальных изделий для машиностроения на основе применения ЭШТ (2016)
Протоковилов И. В. - Электрошлаковый переплав отходов прецизионных сплавов, Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2016)
Ахонин С. В. - Особенности выплавки слитков титанового сплава ВТ19 в электронно-лучевой установке с промежуточной емкостью, Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2016)
Устинов А. И. - Эффективность электронно-лучевого осаждения защитных покрытий на основе SiC на циркониевых оболочках ТВЭЛов, Гадзыря Н. Ф., Тимошенко Я. Г., Мохнюк А. А., Мельниченко Т. В., Теличко В. A., Демченков С. О. (2016)
Шейко И. В. - Легирование сталей и сплавов азотом из дуговой плазмы: теория и практика (Обзор. Часть 2), Григоренко Г. М., Шаповалов В. А. (2016)
Демчишин А. В. - Структура и механические свойства многослойных вакуумнодуговых конденсатов систем Тi/Al и Ti/TiAlSi, Кулак Л. Д., Демчишин А. А., Автономов Г. А. (2016)
Григоренко Г. М. - Структура, механические свойства и свариваемость псевдо-α- и (α + β)-Ti сплавов, упрочненных силицидами, Задорожнюк О. М. (2016)
Наукові розробки. Made in Ukraine (Х Всеукраїнський фестиваль науки) (2016)
Гончаров С. В. - Справжня магія науки (Дні науки. Весна — 2016) (2016)
Наука заради миру і безпеки (Інформаційний день наукової програми НАТО) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (16 березня 2016 р.) (2016)
Лібанова Е. М. - Про основні положення Національної доповіді "Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 березня 2016 р.) (2016)
Скороход В. В. - Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 березня 2016 р.) (2016)
Пирожков С. І. - Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей, Хамітов Н. В. (2016)
Халатов А. А. - Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи (2016)
Чекман І. С. - Фармакологічні та фізико-хімічні аспекти механізмів дії лікарських засобів, Горчакова Н. О. (2016)
Брей В. В. - Біоетанол в Україні, Щуцький І. В. (2016)
Мичак С. В. - Геодинамічний розвиток Українського щита і утворення родовищ корисних копалин за даними геофізичних та геохронологічних досліджень (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р.) (2016)
Кучма І. Л. - Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ, Назаровець С. А. (2016)
Дубровіна Л. А. - Українське книгознавство: етапи розвитку (рецензія на монографію Г.І. Ковальчук "Український науковий інститут книгознавства (1922—1936)") (2016)
Мосякін С. Л. - Лицар біорізноманіття (до 80-річчя Пітера Рейвена) (2016)
90-річчя академіка НАН України К. М. Ситника (2016)
70-річчя академіка НАН України В. С. Бакірова (2016)
70-річчя академіка НАН України В. Г. Кошечка (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Іваницького (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Гулої (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Ямпольського (2016)
Полянський Є. Ю. - Про розуміння природи правової доктрини в юридичній літературі (2014)
Романова А. С. - Природно-правові особливості співіснування людини й держави (інтелігібельний і сенсибельний виміри) (2014)
Савенко В. В. - Екзистенційне обґрунтування юридичної природи закону як нормативної основи правової системи суспільства (2014)
Скрябін О. М. - Юридичні та психологічні аспекти правосвідомості працівників міліції, Тонне Н. Д. (2014)
Тєлькінєна Т. Е. - Лобіювання гласними Катеринославського губернського земського зібрання інтересів роботодавців (1860-1880 роки) (2014)
Добровольський Д. М. - Історія становлення принципу незалежності прокуратури у XVIII – на початку ХХ ст. (2014)
Драпайло Ю. З. - Проблеми конституційності обов’язкового досудового врегулювання спорів під час здійснення міжнародних перевезень вантажів залізничним транспортом (2014)
Мартинов М. П. - Право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: сутність, гарантії дотримання та межі реалізації (2014)
Подорожна Т. С. - Зміни в методиці викладання конституційного права в умовах конституційної модернізації та формування нового правового порядку в Україні (2014)
Волошина В. А. - Значення науково-консультативного забезпечення ефективного функціонування верховного суду України (2014)
Гончарова І. А. - Основні напрями вдосконалення законодавства щодо забезпечення політичних прав громадян України (2014)
Бобрик В. І. - Значення мети сучасного цивілістичного процесу для оптимізації цивільного й господарського судочинства в Україні (2014)
Борт О. П. - Співвідношення договірного статуту з іншими колізійними статутами (2014)
Покора І. Є. - Міжнародний морський комітет як одна з провідних міжнародних організацій у сфері уніфікації норм міжнародного приватного морського права (2014)
Коломоец Т. А. - Влияние трудов профессора Ю. М. Козлова на становление административно-правовой доктрины Украины (2014)
Баїк О. І. - Основні поняття податкового права в теоріях розвитку податків (2014)
Бондаренко К. В. - Особливості суб’єктів державного управління адміністративно-політичною сферою (2014)
Гамбург Л. С. - Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави (2014)
Перощук З. І. - Правові питання вдосконалення бюджетної системи України (2014)
Яковенко Є. О. - Можливість вчинення дій органами державної фіскальної служби України за виконавчими документами судів, Соколенко О. Л. (2014)
Астіон С. І. - Аналіз правового регулювання міжбюджетних трансфертів (2014)
Грицун О. О. - Регулювання питань міжнародної інформаційної безпеки в межах міжнародних організацій (2014)
Мандзюк О. А. - Правове регулювання інтелектуальних ресурсів в Україні (2014)
Поляк А. В. - Досвід місцевого оподаткування Німеччини та його використання в процесі реформування податкової системи України (2014)
Громова О. М. - Питання сертифікації господарської діяльності з надання послуг із забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2014)
Процюк О. П. - До питання процедури припинення діяльності банків у разі введення правового режиму воєнного стану (2014)
Радченко М. В. - Повітряний кодекс як правова основа діяльності авіаційної галузі (2014)
Руденко О. В. - Щодо перспектив застосування забезпечувального заходу "anti-suit injunction" у міжнародному комерційному арбітражі в Україні, враховуючи досвід зарубіжних країн (2014)
Городецька І. А. - Законодавчі та наукові підходи до змісту понять "Охорона тваринного світу", "Використання тваринного світу", "Відтворення тваринного світу" (2014)
Дробуш І. В. - Соціальний захист населення як пріоритетний напрям реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні (2014)
Пасічнюк В. Б. - Правова природа організації й функціонування громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці (2014)
Дудоров О. О. - Класифікація економічних злочинів у кримінальному праві України та США: основні підходи, Каменський Д. В. (2014)
Орловська Н. А. - Злочинність як система: синергетичний підхід (2014)
Горпинюк О. П. - Проблеми відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини (2014)
Ліховіцький Я. О. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє корисливі посягання на майно громадян із проникненням у житло (2014)
Пузирний В. Ф. - Реалізація принципу відкритості в діяльності державної пенітенціарної служби України (2014)
Головін Д. В. - Проблеми визначення видового об’єкта для злочину, передбаченого статтею 350 кримінального кодексу України (2014)
Даценко Є. В. - Щодо питання відмежування підміни дитини від торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (2014)
Романівка З. Є. - Значення знарядь та засобів вчинення злочинів для диференціації кримінальної відповідальності (2014)
Топчій В. В. - Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп (2014)
Аскеров С. С. - Особливий порядок кримінального провадження щодо генерального прокурора України (2014)
Завгородня К. В. - Нормативно-правові підставі застосування практики європейського суду з прав людини в кримінальному судочинстві України (2014)
Рецензія (2014)
Інформаційна довідка про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2014)
Титул, зміст (2011)
Шкільов О. В. - Мотивація та оплата праці в сільськогосподарському виробництві (2011)
Вдовенко Н. М. - Методологічні аспекти удосконалення статистичної звітності для підприємств аквакультури (2011)
Патика Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності апк України та впливу системи опо-даткування на її рівень (2011)
Балан О. Д. - Зарубіжний досвід застосування системи мотивації, оплати та нормування праці (2011)
Денисенко І. А. - Мотивація і її вплив на підвищення ефективності використання трудових ресурсів в умовах економічної кризи, Пожидаєв А. Є. (2011)
Соченко В. М. - Оцінка рівня організації праці бухгалтерської служби в сільськогосподарських підприємствах криму (2011)
Скулиш Ю. І. - Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні: інтегральна оцінка та тенденції розвитку (2011)
Курбацька Л. М. - Методологія визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, Кадирус І. Г. (2011)
Огородник І. М. - Вплив автотранспорту на екосистему держави, Двуліт З. П. (2011)
Гром'як Т. Д. - Аналіз ефективності функціонування виробничої сфери в сільській місцевості львівщини (2011)
Ставицький О. В. - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2011)
Лисак В. Ю. - Мотивація праці персоналу підприємств харчової промисловості (2011)
Сахно Л. С. - Організаційно-економічні засади забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу племінних підприємств молочного скотарства (2011)
Криворотько Я. С. - Оцінка трансформації регіональної конкурентоспроможності галузі садівництва (2011)
Ульянченко Ю. О. - Методологічні підходи до формування кластерної політики в аграрній сфері (2015)
Cеменець-Орлова І. А. - Організаційне проектування в контексті управління розвитком освіти: теоретичний аналіз (2015)
Червякова О. В. - Інтегрована система чинників впливу на систему державного управління (2015)
Грабар Н. С. - Шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні (2015)
Дуков Д. Ф. - Аналіз сутності поняття "механізм державного управління” та побудова його узагальненого визначення (2015)
Кухарева Г. П. - Упровадження нового публічного менеджменту у світову та вітчизняну практику публічного управління (2015)
Ричкіна Л. В. - Теоретичні основи управління проектним процесом на рівні територіальної громади (2015)
Фінкільштейн О. В. - Особливості застосування понять "державне управління” та "державне регулювання” у сфері вищої освіти (2015)
Попов С. А. - Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення (2015)
Домбровська С. М. - Державне регулювання якісного розвитку національної системи освіти України (2015)
Кравченко Т. А. - Розвиток села за допомогою сільських громад: новації суспільної політики в Україні (2015)
Майстро С. В. - Напрями вдосконалення механізму державного управління фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах (2015)
Мельниченко О. А. - Протидія рейдерству як складова державної політики щодо економічної безпеки, Пушкарьова В. І. (2015)
Соболь О. М. - Сутність базових понять у сфері державного управління безпекою поводження з твердими побутовими відходами, Олениченко Ю. А. (2015)
Бєлай С. В. - Перспективні складові державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в Україні (2015)
Ватковська М. Г. - Формування інформаційної системи управління освітою як етап модернізації інформаційного забезпечення державного управління у галузі освіти України (2015)
Грибко О. В. - Створення національної системи біологічної безпеки як пріоритетний напрям державного регулювання якості та обігу нових типів продуктів харчування (2015)
Євдокимов В. О. - Державне регулювання розвитку водогосподарського комплексу шляхом упровадження інтегрованого підходу управління водними ресурсами за басейновим принципом, Жук В. М. (2015)
Круглов В. В. - Публічне адміністрування в процесі державно-приватного партнерства (2015)
Стоян О. Ю. - Публічне управління у сфері відновлювальної енергетики України: ключові тенденції та шляхи подальшого розвитку (2015)
Трещов М. М. - Перспективи впровадження бюджетного федералізму в Україні (2015)
Узунов Ф. В. - Формування ефективних інструментів реалізації державно-приватного партнерства України (2015)
Волошин О. Л. - Розвиток альтернативної енергетики в Україні: сучасний стан та результативність механізмів державного регулювання (2015)
Євдокімов В. А. - Удосконалення підходів до функціонування механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі (2015)
Заверуха М. М. - Системний аналіз сутності та закономірностей функціонування тіньової економіки (2015)
Суворов В. П. - Модернізація організаційно-адміністративного механізму державного регулювання земельних відносин при плануванні та забудові територій (2015)
Ковальчук В. Г. - Державне управління в європейських моделях регіонального розвитку: досвід для України (2015)
Ковальова О. М. - Організаційне забезпечення діяльності представницького органу місцевого самоврядування (2015)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо стратегії розвитку урбанізованих територій малих історичних міст (2015)
Ундір В. О. - Механізми співпраці об’єднань громадян і місцевих органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації державної політики (2015)
Беззубко Б. І. - Стан державних механізмів планування розвитку територій (2015)
Бізікін С. В. - Періодизація нормативно-правової бази регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування в Україні (2015)
Звіздай О. В. - Нормативно-правові засади розвитку місцевого самоврядування в Україні (2015)
Лукіша Р. Т. - Державна політика розвитку регіонів України: особливості механізму формування та реалізації (2015)
Пальоха В. В. - Особливості реалізації експертно-аналітичної функції громадських рад при виконавчих комітетах місцевих рад на сучасному етапі державотворення (2015)
Пастух К. В. - Формування та механізми реалізації державної економічної політики на регіональному рівні (2015)
Сахарук О. П. - Удосконалення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління освітою (2015)
Орел Ю. Л. - Нециклічна криза економіки Україні в період з 2013 по 2015 роки: причини виникнення та шляхи подолання (2015)
Крюков О. І. - Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи, Бєльська Т. В. (2015)
Криштанович М. Ф. - Європейський досвід державного управління органами поліції та можливості його використання в Україні (2015)
Федоров Г. О. - Нормативно-правове забезпечення процесів іноземного інвестування в Україні (2015)
Громова С. О. - Особливості становлення та сучасний стан системи професійної підготовки керівних кадрів вищих навчальних закладів в Україні (2015)
Захуцький А. В. - Сутність та механізм формування кадрового потенціалу Служби безпеки України (2015)
Поліщук І. В. - Механізми розвитку професійного потенціалу державних службовців у Польщі (2015)
Григорова М. О. - Державний контроль за створенням, випробуванням та використанням організмів з новими властивостями: досвід Канади (2015)
Матвейчук Л. О. - Досвід електронного оподаткування в Естонії та можливості адаптації в Україні (2015)
Гайдаш Д. С. - Фінансування системи охорони здоров’я Польщі: досвід для України (2015)
Гонтар З. Г. - Державне управління діяльністю добровільного пожежництва в Галичині і сучасна практика пожежного волонтерства в країнах ЄС (2015)
Торгало Т. О. - Механізми формування і реалізації проектів регіонального розвитку США: уроки для України (2015)
Бульба В. Г. - Аксіологічні основи соціальної реклами як ресурсу управління соціальним розвитком, Федченко О. В. (2015)
Сичова В. В. - Соціальний діалог як інструмент інтеграції гендерної рівності у сферу праці органами влади (на прикладі м. Харкова), Кіндякова К. С. (2015)
Ромін А. В. - Удосконалення державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів (2015)
Баглик В. С. - Механізми формування молодіжної політики на міжнародному рівні (2015)
Кожушко Н. І. - Обґрунтування моделі державної молодіжної політики в умовах розширення транскордонного співробітництва України (2015)
Луценко Т. А. - Механізми державного регулювання інтеграції науки в Україні (2015)
Петрик О. Л. - Теоретико-методологічні засади класифікації прав та гарантій науково-педагогічних працівників (2015)
Рибчич І. Є. - Публічне адміністрування процесу реалізації особистості у спорті: соціально-філософський аспект (2015)
Титул, содержание (2016)
Патон Б. Е. - Интеллектуальные технологии в оценке состояния конструкций (АЭ технология и контролирующая аппаратура нового поколения на ее основе), Лобанов Л. М., Недосека А. Я., Недосека С. А., Овсиенко М. А., Яременко М. А., Гереб Я., Варга Л., Федчун А. Ю., Елкин А. А., Ободовский Б. М., Краевский В. Н., Васильев А. С., Кушниренко С. А. (2016)
Лобанов Л. М. - Диагностика композиционных элементов авиационных конструкций методом электронной ширографии, Знова В. А., Пивторак В. А., Киянец И. В. (2016)
Гудрамович В. С. - Оценка ресурса конструкций ракетно-космической техники при учете влияния концентраторов напряжений в виде отверстий, Репринцев А. В., Рябоконь С. А., Самарская Е. В. (2016)
Шаповалов Е. В. - Автоматизированный контроль технического состояния колесных пар вагонов во время движения поездов, Коляда В. А., Луценко Н. Ф., Мангольд А. Н. (2016)
Барвинко А. Ю. - О возможности предотвращения лавинных разрушений стенки цилиндрических резервуаров для хранения нефти путем применения листовой стали с повышенным значением ударной вязкости, Барвинко Ю. П. (2016)
Базалєєв М. І. - Застосування електромагнітної активації при термографічному контролі дефектів та структурних неоднорідностей в феромагнітних матеріалах, Брюховецький В. В., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В. (2016)
Титул, зміст (2011)
Іртищева І. О. - Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств агропродовольчої сфери, Крамаренко І. С. (2011)
Наумов О. Б. - Зарубіжний досвід трансформації ринку праці та його адаптація до українських умов, Коверга А. В. (2011)
Ключник А. В. - Стратегічні напрями розвитку експорту аграрних підприємств миколаївської області (2011)
Виноградчий В. І. - Організаційні моделі агротекстильного виробництва (2011)
Галаган О. В. - Дослідження механізму реалізації експортної стратегії підприємств апк (2011)
Шамрін Р. В. - Стійкий розвиток підприємств апк (2011)
Адилова Айнур Расим кызы - Отрасли сельского хозяйства, приоритетные для устойчивого развития (2011)
Корецька С. О. - Удосконалення методів податкового планування на підприємстві (2011)
Чуєнков А. Є. - Внутрішній аудит у системі управління підприємством (2011)
Фоміних В. І. - Земля і земельні ресурси в системі суспільних відносин (2011)
Береговий К. В. - Державна політика у формуванні продовольчої безпеки України (2011)
Гавриш В. І. - Методологічні аспекти визначення напряму використання біогазу (2011)
Титул, зміст (2011)
Гаман П. І. - Інтеграція у розвитку державного регулювання агробізнесу (2011)
Страшинська Л. В. - Основні критерії оцінки рівня продовольчої безпеки України та стратегічні напрями її підвищення, Грецька Г. А. (2011)
Береговий В. К. - Державне регулювання у сфері продовольчого забезпечення населення України (2011)
Ковтун О. І. - Міжпідприємницька кооперація як засіб формування та забезпечення раціональної структури економіки регіонів (2011)
Глубіш Л. Я. - Методичні підходи до планування економічної ефективності підприємств аграрної сфери (2011)
Виноградчий В. І. - Формування інтеграційних структур в агротекстильній сфері (2011)
Корецька С. О. - Економічна інтерпретація трасформаційної властивості фінансових ресурсів підприємства (2011)
Осовський О. А. - Проблеми фінансування розвитку малого підприємництва в процесі трансформації економіки України (2011)
Фоміних В. І. - Земельні ресурси як складова в економічному потенціалі країни (2011)
Новосельцева А. М. - Структурні зміни у світі у виробництві олійних культур та адаптація до них України (2011)
Шкарбан В. В. - Методичні підходи до обліку витрат у свинарських підприємствах (2011)
Швабу Ю. І. - Модель податкового планування з метою активізації економічних процесів в Україні (2011)
Дідур К. М. - Керівник і лідер як головні суб'єкти управління підприємством (2011)
Титул, зміст (2011)
Величко О. П. - Агрологістична система як категорія та об'єкт управління (2011)
Альошкіна Л. П. - Розвиток світового ринку земель та застосування передового досвіду в Україні (2011)
Лебеденко О. В. - Критерії та показники оцінки ефективності використання сільськогосподарських земель (2011)
Федорець Л. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності апк регіону (2011)
Вдовенко Н. М. - Виробництво та споживання продукції аквакультури як ознака рівня економічного розвитку України (2011)
Гаман П. І. - Заходи державної підтримки аграрного сектора (2011)
Вініченко І. І. - Сутність та теоретичні основи стилю управління, Дідур К. М. (2011)
Скулиш Ю. І. - Сучасні проблеми та пріоритети бюджетного забезпечення соціальних видатків в Україні (2011)
Божидарнік Т. В. - Державне регулювання національного ринку молока: вимога часу та обов'язкова умова (2011)
Виноградчий В. І. - Формування та розвиток інноваційної моделі інтегрованих агротекстильних структур (2011)
Манько М. І. - Особливості економіко-математичного моделювання діяльності агропромислового комплексу в умовах невизначеності (2011)
Марчин М. І. - Досвід американської цукрової промисловості у зниженні витрат (2011)
Плечко О. Г. - Спеціалізація та диверсифікація як взаємодіючі складові розвитку сільського господарства (2011)
Пшенична М. В. - Удосконалення логістичних технологій збутової діяльності підприємств переробної галузі апк (2011)
Кузьмін О. Є. - Ідентифікування узгодженості потреб у системі мотивування креативно-інвестиційної діяльності підприємства, Чушак-Голобородько А. М. (2012)
Малютін О. К. - Інвестиційна безпека економіки в контексті регуляції державних асигнувань за регіональною структурно кластерною системою країни (2012)
Ткач С. М. - Методика комплексного оцінювання ризиків інвестиційної безпеки регіону (2012)
Жила І. В. - Проблеми та напрями аналітичних досліджень функціонування інвестиційних фондів (2012)
Довбуш В. І. - Організаційно-практичні аспекти побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута (2012)
Сітнікова Н. П. - Підходи до стратегічного планування, спрямованого на розв'язання соціально значущих проблем (2012)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговые подходы к управлению брендом промышленного предприятия (2012)
Ананьєв М. Ю. - Фундаментальні фактори розвитку фондових ринків (2012)
Демченко Н. П. - "Брідж-банк" — новий механізм запобігання банкрутства в банківській системі України, Сорока М. І. (2012)
Сініцин О. О. - Стратегії формування транснаціонального капіталу за рахунок екстернальних джерел (2012)
Березівська О. Я. - Спеціалізація і концентрація як основа реалізації господарського механізму (2012)
Манжура О. М. - Моделювання рефлексивного впливу автодилера та автовиробника на споживача (2012)
Письменна О. Б. - Кластеризація як одна із складових частин ресурсозбереження уранової промисловості України (2012)
Оберван О. Р. - Механізм формування і реалізації соціальної політики України в інноваційній економіці (2012)
Мельник Н. І. - Сутність та значення структуризації попиту (2012)
Митяй О. В. - Вплив внутрішньогалузевих особливостей на процес виробництва суб'єктів господарювання аграрної галузі (2012)
Биркович Т. І. - Енергетична стратегія України на період до 2030 року: особливості формування та напрями удосконалення (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Стан модернізаційних процесів у сучасній Україні (2012)
Кукін І. В. - Удосконалення процесів управління у сфері прикордонної безпеки України (2012)
Вишиванюк М. В. - Розвиток соціальної сфери івано-франківської області як основи стійкого розвитку (2012)
Литвин Ю. О. - Організаційно-економічний механізм стабілізації і підвищення ефективності функціонування фермерських господарств у деприсивних регіонах (2012)
Клуб А. І. - Формування сталого розвитку сільських територій (2012)
Онищенко О. Р. - Функціонування механізмів державного управління інвестуванням інноваційної діяльності регіону (2012)
Борецька Н. О. - Основні етапи інноваційного розвитку освіти (2012)
Зубрицька Н. Б. - Теоретичні аспекти державного регулювання та нагляду у банківській системі (2012)
Величко Л. А. - Самозахист соціально-економічних прав як об'єкт державного управління в сфері пенсійного забезпечення (2012)
Двигун С. М. - Історичний підхід дослідження еволюції розуміння процесів здійснення державного регулювання у сфері зовнішньоторговельних відносин (2012)
Клименко А. В. - Забезпечення модернізації житлово-комунального комплексу України (2012)
Беца І. І. - Інфраструктурне забезпечення державного регулювання рекламної діяльності на регіональному рівні (2012)
Поворозник Р. В. - Забезпечення дeржавою процeсу просування і збуту eкологічно орієнтованої продукції (2012)
Сірий Ю. М. - Соціальна політика держави в галузі надання освітніх послуг (2012)
Деміденко В. В. - Індивідуалізація і диференціація процесу розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу (2015)
Yermakova T. S. - Health saving education at schools of Poland (70–80-ies of XX century) (2015)
Карпенко М. П. - Суть поняття "маніпуляція", її характеристика та методи нейтралізації (2015)
Лаптєва М. В. - Інтелектуальні навчальні системи в практиці підготовки іноземних студентів (2015)
Леонтьєва І. М. - Засоби формування інтересу до економічних знань учнів загальноосвітніх шкіл України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Panyok T. V. - Organization of educational process at the Kharkiv art institute in 20 of the twentieth century (2015)
Sytnykova U. V. - The use ofinnovative pedagogical technologies in education process of higher school (on the example of higher mathematics), Zhovtonizhko I. M. (2015)
Фендріков К. М. - Питання вузівської преси в історико-педагогічному вимірі (2015)
Фомін В. В. - Питання суспільної опіки дітей та молоді у вітчизняній періодичній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Черкашин О. В. - Форми та методи виховної роботи з молодшими школярами при навчанні основ пожежної безпеки (2015)
Чжан Лун - Система заходів з неперервного особистісно-професійного розвитку вчителів у Китайській Народній Республіці (2015)
Yuryeva K. A. - Promising strategies development of education in ethnic and cultural diversity of the modern Ukrainian society, Voronenko O. V. (2015)
Astakhovа M. S. - Сompetence in health and safety as an inseparable part of a teacher’s professional сompetence (2015)
Без’язичний Б. І. - Забезпечення етичної складової змісту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Благун Н. М. - Організація як соціально-функціональна складова управління загальноосвітнім навчальним закладом (2015)
Богдановська Л. П. - До питання розробки стандартів інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (2015)
Грицай С. М. - Формування політичної культури майбутніх учителів у процесі навчання (2015)
Huk I. P. - Diagnosis of the components of self-organization of learning and cognitive activity of medical colleges students (2015)
Деміденко В. В. - Модель розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу (2015)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Вивчення української мови як іноземної крізь призму міжкультурної комунікації (2015)
Дождьова О. С. - Методика оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи з "основ здоров’я" (2015)
Morhunova S. O. - Components of public relations competency of future managers (2015)
Чжан Лун - Учитель у традиційному китайському суспільстві очима іноземців (2015)
Шевцов С. О. - Сутність та структура професійно-психологічної компетнтності працівників правоохоронних органів України (2015)
Абудавуд Б. - Cущность международной экономической интеграции и задания стратегического планирования интеграционных процессов (2016)
Zyma O. G. - The influence of global problems on ecotourism development, Holub M .O. (2016)
Касян С. Я. - Формування детермінант конкурентних переваг торговельних підприємств України в умовах євроінтеграції, Губа Д. М. (2016)
Левченко Л. М. - Напрями стабилізації міжнародних валютних відносин, Тіверіадська Л. В., Якименко А. М. (2016)
Туніцька Ю. М. - Проблеми експорту вітчизняних товарів до ЄС (2016)
Чала В. С. - Порівняльний аналіз ринкових реформ Польщі та України на шляху до ЄС, Лущік Я. А., Гаврись Д. О. (2016)
Влащенко Н. М. - Туристсько-рекреаційний кластер як інноваційна форма розвитку території (2016)
Сененко І. А. - Організація малого готельного бізнесу на основі розвитку рекреаційних територій, Щепак В. В. (2016)
Чорна М. В. - Аналіз ринку як передумова визначення конкурентоспроможності нової продукції, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2016)
Шараг О. С. - Динаміка показників ефективності економіки України (2016)
Азізова К. М. - Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи, Тисячна Ю. С. (2016)
Баланська О. І. - Фінансування житлового будівництва в Україні: механізми, ризики, можливості, Панченко А. В. (2016)
Карпенко Л. Ф. - Механізм побудови державної політики розвитку біржової торгівлі в Україні (2016)
Міщенко Д. А. - Фінансування соціального захисту і соціального забезпечення в Україні, Міщенко Л. О. (2016)
Сніщенко Р. Г. - Використання семантичної мережі при проведенні кореляційно-регресійного аналізу стану фінансової безпеки учасника фінансового ринку (2016)
Черномор В. О. - Сутність, структура і основні бізнес-процеси в карткових платіжних системах (2016)
Глущенко А. М. - Моделювання стратегії розвитку металургійного підприємства (2016)
Гринько Т. В. - Декомпозиційно-динамічний підхід до моделювання фінансово-інвестиційного потенціалу промислового підприємства (2016)
Каширнікова І. О. - Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу та його апробація на будівельних підприємствах Дніпропетровської області (2016)
Кирилко Н. М. - Оцінювання виставкової активності промислового підприємства з використанням методу аналізу ієрархій (2016)
Сичова О. Є. - Mетодологія розробки нового товару та аналіз методів його просування на ринок для підприємства машинобудівельної галузі, Чупир О. М. (2016)
Хаджинова О. В. - Cистемний підхід до підвищення конкурентоспроможності підприємств шинного виробництва (2016)
Швець В. Я. - Oптимізація трудових ресурсів промислового підприємства: глобалізаційний аспект, Никифорова Ю. В. (2016)
Бобровська О. Ю. - Науково-прикладні засади інформаційно-аналітичної підтримки процесів управління фінансовою децентралізацією, Мунько А. Ю. (2015)
Гайдученко С. О. - Ціннісний аспект організаційної культури публічного управління в умовах становлення інформаційного суспільства (2015)
Фоміцька Н. В. - Підходи до визначення властивостей та складових соціальних систем (2015)
Мельниченко О. А. - Вплив структурних зрушень у національній економіці на споживчі настрої населення (2015)
Хашиєва Л. В. - Глобалізація та ідентичність: взаємозв’язок глобального й локального (2015)
Ганущин С. Н. - Теоретико-методологічні аспекти застосування аут-технологій у державному управлінні (2015)
Алієва П. І. - Організаційно-інформаційне забезпечення та механізми управління інноваційною активністю вищих навчальних закладів (2015)
Денисюк О. В. - Механізми державного регулювання банківської сфери в інтересах забезпечення фінансової безпеки України (2015)
Митник А. А. - Теоретико-концептуальні моделі взаємодії держави та бізнесу (2015)
Мороз С. А. - Потенціали спеціальності "механізми державного управління” для дослідження проблематики державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів (2015)
Шепеленко О. Г. - Державне управління інноваційною діяльністю (інституціональний аспект) (2015)
Мамонова В. В. - Організаційний механізм надання адміністративних послуг у громаді в умовах децентралізації (2015)
Ольшанський О. В. - Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення їх ресурсної спроможності (2015)
Гройсман В. Б. - Децентралізація як засіб лібералізації державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів (2015)
Гончаренко М. В. - Вплив бюджетно-податкової реформи на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування (2015)
Дунаєв І. В. - Закономірності та визначальні тренди регіонального розвитку і управління в умовах глобалізації та інтеграції (2015)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо розвитку урбанізованих територій малих історичних міст шляхом застосування кластерної моделі (2015)
Мазій Н. Г. - Інвестиційно-інноваційна діяльність та регіональні чинники формування привабливості регіонів, Войтик О. Є. (2015)
Гуменюк А. І. - Регіональні особливості розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області на сучасному етапі (2015)
Барановська Т. М. - Децентралізація влади як основний напрям вдосконалення державної політики розвитку територіальної громади (2015)
Котковський В. Р. - Напрями реформування системи управління на місцевому рівні: соціологічний аналіз (2015)
Лашко А. О. - Розвиток аналізу державної політики: історичний аспект (2015)
Шашула О. М. - Політика Європейського Союзу у сфері охорони праці (2015)
Носик О. А. - Компетентністний підхід в управлінні кадровим потенціалом (2015)
Дегтярьова І. О. - Децентралізація та демократизація управління вищою освітою у Чеській Республіці (2015)
Александрович О. О. - Модернізація системи державного фінансового контролю України в контексті імплементації світового досвіду (2015)
Шведун В. О. - Сутнісне дослідження дефініції "державна політика у сфері рекламної діяльності” (2015)
Содержание (2014)
Шатерник В. Е. - Избыточный квазичастичный ток в джозефсоновских гетероструктурах сверхпроводник—допированный полупроводник—сверхпроводник MoRe—Si (W)—MoRe, Белоголовский М. А., Шаповалов А. П., Суворов А. Ю. (2014)
Руденко Е. М. - Транспортні властивості надпровідних мікромістків свинцю під дією спін-поляризованої струмової інжекції, Дякін М. В., Короташ І. В., Реут В. М. (2014)
Репецький С. П. - Електропровідність графену з домішкою азоту, Третяк О. В., Вишивана І. Г., Скотников В. А., Яценюк А. А. (2014)
Горобець Ю. І. - Спінові коливання у феромагнетній нанооболонці типу "нанорис", Куліш В. В. (2014)
Brovchuk S. M. - Models of Deformation Dependences of Total Integrated Intensity of Dynamical Diffraction in Single Crystals for Various Diffraction Conditions, Molodkin V. B., Nizkova A. I., Rudnytska I. I., Grankina G. L., Lizunov V. V., Lizunova S. V., Sheludchenko B. V., Skakunova E. S., Dmitriev S. V. (2014)
Коцюбинський В. О. - Моделювання та діягностика деформацій у приповерхневих шарах монокристалів ґадоліній-ґалієвого ґранату, імплантованих йонами F+, Пилипів В. М., Остафійчук Б. К., Яремій І. П., Гарпуль О. З., Скакунова О. С., Молодкін В. Б., Оліховський С. Й. (2014)
Иванов М. А. - Описание кинетики ячеистого распада пересыщенных твёрдых растворов для сплава Pb—Sn, Наумук А. Ю., Шматко О. А. (2014)
Tkachuk O. - Diffusion of Nitrogen and Phase—Structural Transformations in Titanium, Matychak Ya., Pohrelyuk I., Fedirko V. (2014)
Monastyrsky G. E. - Microstructure Investigation of the Spark Plasma Sintered Cu—Al—Ni Shape Memory Material, Kotko A. V., Gilchuk A. V., Ochin P., Kolomytsev V. I., Koval Yu. N. (2014)
Васильєв М. О. - Структура і властивості вакуумно-дугового TiN-покриття на поверхні стопу Д16, Панарін В. Є., Макеєва І. М., Волошко С. М. (2014)
Коман Б. П. - Розмірна залежність механічних напружень у металічних конденсатах на кремнії, Юзевич В. М. (2014)
Токій Н. В. - Гібридний модель аномальної температурної залежности модуля зсуву міді, викликаної інтенсивною пластичною деформацією, Пилипенко А. М., Токій В. В. (2014)
Содержание (2016)
К сведению авторов журнала (2016)
"Товариществу реализации инженерных задач" ("ТРИЗ") – 25-лет (2016)
К 60-летию Юрия Сергеевича Бухолдина (2016)
Bilyk Y. I. - Increasing the carrying capacity of thrust bearings, Martsinkovskyy V. S., Nosova O. A., Yurko V. I., Tarelnyk V. B. (2016)
Кучер С. А. - Исследование параметров, определяющих старение главных циркуляционных насосов атом ных станций Украины, Гиря М. П. (2016)
Радионов А. В. - Влияние испаряемости магнитной жидкости на работоспособность и техногенную безопасность магнитожидкостных герметизирующих комплексов (2016)
Горовий С. О. - Розрахунок опор-ущільнень насосу з самовпорядкованим ротором (2016)
Радченко Р. Н. - Охлаждение наддувочного воздуха малооборотного дизеля использованием его тепла, Богданов Н. С., Щербак Ю. Г. (2016)
Іванов В. Г. - Металографічні дослідження графітних вкраплень У відцентровій заготовці для поршневих кілець (2016)
Стеценко А. А. - Обеспечение безопасности и надежности оборудования повышенной опасности (2016)
Авторское соглашение (2016)
Примаченко В. В. - Исследование состава и структуры плавленого диоксида циркония, стабилизированного СаО или MgO, а также комбинированной добавкой, состоящей из СаО и MgO, Мартыненко В. В., Шулик И. Г., Шишковский Д. А., Карякина Э. Л., Варганов В. В. (2015)
Примаченко В. В. - Исследование прессуемости масс из стабилизированного диоксида циркония в зависимости от их влажности и давления прессования, Мартыненко В. В., Шулик И. Г., Гальченко Т. Г., Процак Е. Б., Шишковский Д. А., Белик Л. В. (2015)
Примаченко В. В. - Освоение технологии изготовления способом вибролитья сложнофасонного крупногабаритного шибера нового типоразмера, Шулик И. Г., Чаплянко С. В., Ткаченко Л. П. (2015)
Примаченко В. В. - Влияние влажности и давления прессования на прессуемость хромоксидных масс, Мартыненко В. В., Криворучко П. П., Мишнева Ю. Е., Синюкова Е. И. (2015)
Рыщенко М. И. - Тетраэдрация системы MgO—Аl2О3—TiO2—SiO2 в интервале температур от 1263 до 1659 К и ее значение для производства огнеупоров и функциональной керамики, Питак Я. Н., Федоренко Е. Ю., Лисюткина М. Ю., Шевцов А. В. (2015)
Мартыненко В. В. - Влияние вида глинозема на свойства шликеров и образцов особоплотной корундовой керамики, Примаченко В. В., Криворучко П. П., Мишнева Ю. Е., Кущенко К. И., Крахмаль Ю.А., Синюкова Е. И., Карякина Э. Л. (2015)
Ледовская Е. Г. - Получение кордиерито-цирконовой керамики и изучение ее свойств, Светличный Е. А., Тарасов Р. В., Ледовская Л. Н., Пилипенко А. В., Мошта С. В. (2015)
Саенко С. Ю. - Высокоплотный керамический материал Gd2Zr2O7 со структурой пирохлора для экологически безопасной изоляции РАО, Шкуропатенко В. А., Тарасов Р. В., Лобач К. В., Сурков А. Е., Литвиненко Л. М., Миронова А. Г. (2015)
Вовк О. М. - Зміна валентного стану активних іонів ітербію в кераміках гранату Y3Al5O12:Yb, Чайка М. А., Лопін О. В., Дорошенко А. Г., Пархоменко С. В., Косьянов Д. Ю. (2015)
Захаров А. В. - Теоретичні і технологічні принципи отримання радіопрозорих керамічних матеріалів у системі SrO—Аl2О3—SiO2, Кривобок Р. В., Лісачук Г. В., Федоренко О. Ю., Рябінін О. С., Приткіна М. С. (2015)
Смирнова-Замкова М. Ю. - Випарники на основі Аl2О3 для спрямованого транспорту лікарських речовин, Марек І. О., Рубан О. К., Дуднік О. В. (2015)
Андриевская Е. Р. - Взаимодействие оксидов церия и европия при температуре 1100 °С, Богатырева Ж. Д., Корниенко О. А., Самелюк А. В., Юрченко Ю. В., Ткач В. В. (2015)
Макудера А. О. - Надструктура Sc4Zr3O12 в системі ZrO2—Sc2O3 (2015)
Стратийчук Д. А. - Получение термостабильных высокопрочных композитов в системах Nb—Сr—САЛМ, Та—Сr—САЛМ, Мn—Nb—САЛМ, V-Cr-CAJIM, Туркевич В. З., Осипов А. С., Слипченко К. В. (2015)
Примаченко В. В. - Процессы образования реакционноспеченного гексаалюмината кальция из оксида алюминия и алюминатов кальция в образцах из сухой корундовой смеси, Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Солошенко Л. Н., Хончик И. В., Щербак Л. М., Тишина Т. Г. (2015)
Корогодская А. Н. - Система MgO—SrO—Аl2О3 — основа для получения огнеупорных композиционных материалов, Шабанова Г. Н., Логвинков С. М. (2015)
Тараненкова В. В. - Получение жаростойкого барийсодержащего портландцемента на основе сырья ПАО "Криворожский цементный завод", Шабанова Г. Н. (2015)
Пісчанська В. В. - Вплив тривалості механічної обробки на кінетику тужавлення композиційного в’яжучого — суміші периклазового та кальцій-алюмінатного цементу, Алєксєєнко І. А. (2015)
Лісачук Г. В. - Особливості фазового стану функціональних покриттів по кераміці на основі оксидної системи ZnO—Аl2О3—SiO2, Білостоцька Л. О., Трусова Ю. Д., Вернігора К. П., Подчасова К. В. (2015)
Яицкий С. Н. - Исследование коррозии бакоровых огнеупоров при службе в стекловаренной печи, Брагина Л. Л., Соболь Ю. О., Машкин В. В. (2015)
Мартиненко В. В. - Дослідження стабільності метрологічних характеристик стандартних зразків складу динасу ДСЗУ 083.1-96 та шамоту ДСЗУ 083.2-96 і прогнозування терміну їх придатності, Варганов В. В., Кончинко Н. М., Бондаренко О. О. (2015)
Примаченко В. В. - Разработка ПАО "УКРНИИО имени А. С. Бережного" технических условий и изменений к действующим техническим условиям на огнеупорную продукцию в 2014 году, Мартыненко В. В., Беляева Л. В., Юзбашьян А. К., Пахомова Т. Ф. (2015)
Реферати статей (2015)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2015)
Бєлова Л. О. - Запровадження освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування” в Україні, Карамишев Д. В. (2016)
Гайдученко С. О. - Розвиток організаційної культури публічного управління в контексті формування політико-управлінської еліти (2016)
Матвієнко В. В. - Основні напрями державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні (2016)
Коваленко М. М. - Особливості організації механізму державного регулювання банківського сектора із застосуванням положень тектології (2016)
Мельниченко О. А. - Державне регулювання розвитку фізичної культури та спорту: аналіз проведених досліджень і виокремлення перспективних напрямів (2016)
Бурик З. М. - Система методів державного регулювання сталого розвитку в Україні (2016)
Мельников О. С. - Шляхи протидії корупції у сфері державних закупівель (2016)
Нікітенко С. В. - Ефективність державного управління фізичною культурою та спортом в Україні (2016)
Базенко В. А. - Фандрайзинг як додатковий фінансовий ресурс розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації (2016)
Глуха В. В. - Актуальні проблеми та перспективи державної екологічної політики України (2016)
Сікало М. В. - Теоретичні засади державного регулювання ринку зерна в Україн (2016)
Мамонова В. В. - Збалансування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації, Василега О. О. (2016)
Дунаєв І. В. - Специфіка модернізації в регіональній економічній політиці: базові передумови і фактори впливу (2016)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо земельних відносин в умовах децентралізації урбанізованих територій малих історичних міст (на прикладі міста Люботин) (2016)
Лук’янихін В. О. - Механізми публічного адміністрування в аспекті залучення інвесторів для розвитку інфраструктури житлового господарства, Деміхов О. І. (2016)
Серенок А. О. - Моніторинг упровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування: результати дослідження 2015 року (2016)
Марченко Л. Ю. - Становлення та перспективи розвитку казначейської системи виконання державного та місцевих бюджетів в Україні (2016)
Возний С. О. - Феномен громадянської активності та його вплив на дієздатність місцевих громад (2016)
Ворона П. В. - Місцеві вибори 2010, 2015 років на Полтавщині: особливості еволюції волевиявлення (2016)
Сурай І. Г. - Сутнісні ознаки сучасного парламентаризму, Гончар В. В. (2016)
Газізов М. М. - Адаптація досвіду лобістської діяльності країн розвиненої демократії в Україні (2016)
Полякова О. С. - Стан наукових пошуків з проблеми становлення та розвитку правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект (2016)
Кваша А. С. - Правова держава і верховенство права в Україні: семантичні особливості та критерії оцінювання (2016)
Бульба В. Г. - Підготовка магістрів публічного управління та адміністрування: питання підвищення ефективності, Поступна О. В. (2016)
Клімушин П. С. - Методології регламентації та надання електронних адміністративних послуг, Спасібов Д. В. (2016)
Онуфрієнко О. В. - Моделі організації державної служби у конвергентних суспільствах: порівняльний аналіз (2016)
Семененко К. А. - Управління якістю інформації в органах державного управління (2016)
Щербак Н. В. - Роль корпоративної культури у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реформування державного управління (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Зарубіжний досвід забезпечення державою соціального розвитку та регіональної безпеки (2016)
Верещак В. М. - Державне регулювання накопичувального елемента пенсійних систем: зарубіжний досвід (на прикладі Швеції та Німеччини) (2016)
Попок Е. А. - Інституційне забезпечення етнополітики країн Центральної та Східної Європи (на прикладі Болгарії, Румунії та Словацької Республіки): досвід для України (2016)
Сухенко В. В. - Особливості формування коаліційних урядів у постсоціалістичних країнах Центральної Європи: досвід для України (2016)
Петрук О. В. - Реформування земельних відносин у Китаї та В’єтнамі: досвід для України (2016)
Статівка Н. В. - Причини та наслідки зниження рівня життя населення в Україні, Надточій А. О. (2016)
Дзюндзюк Б. В. - Інструменти сприяння онлайн-деліберації в умовах віртуалізації суспільних відносин (2016)
Білокопитов Д. В. - Сутність громадянського суспільства та його функції в сучасних умовах (2016)
Коломицева О. В - Економіко-математичні методи в маркетинговій діяльності підприємства, Бурцева Т. І., Пальонна Т. А. (2016)
Грабчук O. - Вибір альтернатив інноваційних стратегій на засадах урахування інноваційного потенціалу підприємств (2016)
Смирнов С. - Імідж підприємства як фактор впливу на споживчу поведінку в сфері готельних послуг, Тімар І. (2016)
Zakharova O. - Rapid diagnostics of employer brand appeal (2016)
Манн Р. - Перспективи застосування досвіду країн Європейського Союзу у розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Плигач К. (2016)
Яценко О. - Фінансове забезпечення розвитку сільської соціальної інфраструктури (2016)
Чернюк Л. - Стратегічні напрями розвитку соціально-орієнтованого цукробурякового комплексу країни та її регіонів, Пепа Т. (2016)
Шпильовий В. - Нюанси обліку зовнішньоекономічної діяльності з використанням розподільчого рахунку (2016)
Koshelenko S. - Characteristics of indicators of sustainable development, Kariuk D. (2016)
Скорик М. - Оцінка ефективності державного регулювання формування і функціонування капіталу аграрного сектору (2016)
Ратушна Т. - Бізнес-інкубатор міжрегіонального типу: форма стимулювання інноваційної діяльності в сільському господарстві (2016)
Щербатих Д. - Концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності у сучасних умовах, Білик В. (2016)
Білик О. - Сучасні тенденції розвитку світових стандартів щодо захисту прав людини в сфері бізнесу (2016)
Лишко С. - Роль післядипломної освіти в економіці, що базується на знаннях (2016)
Толпежніков Р. - Методологія управління організаційними змінами на підприємствах (2016)
Сурай А. - Методи та засоби підвищення ефективності викладання дисципліни "Галузевий менеджмент" крізь призму актуальних наукових досліджень (2016)
Голян В. А. - Плата за природні ресурси в умовах децентралізації: інвестиційний аспект (2016)
Короткевич О. В. - Методичні підходи до оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал, Назукова Н. М. (2016)
Мироненко М. Ю. - Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву, Польова О. Л. (2016)
Папп В. В. - Вплив глобальних процесів інтелектуалізації на розвиток економіки України (2016)
Рубцова М. Ю. - Інкорпорування ісламських принципів у систему антикризових заходів банківського сектору України, Гасанов М. М. (2016)
Скорнякова Ю. Б. - Порівняльний аналіз рівня податкового навантаження на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (2016)
Берідзе Т. М. - Базові моделі моніторингу в системі стратегічного управління підприємством , Мезенцева Н. М. (2016)
Мелещенко А. І. - Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку світового нафтогазового ринку в умовах глобалізації (2016)
Краснюк М. Т. - Моделювання процесу вибору перспективних інвестиційних об'єктів і формування ефективного портфеля проектів нафтогазовидобувного бізнесу, Гафич О. І. (2016)
Крючко Л. С. - Використання операційного левериджу в управлінні прибутком підприємства, Бережко Я. В., Семиліт І. В. (2016)
Пікус Р. В. - Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування, Заколодяжнний В. О. (2016)
Свістунов О. С. - Перехід українських товаровиробників на технології led освітлення як суттєвий чинник зростання ВВП України (2016)
Мірошниченко І. В. - Модель оцінювання інвестиційного потенціалу країни (2016)
Каширнікова І. О. - Підхід до визначення впливу зовнішніх факторів на управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства (2016)
Апостолюк О. Ю. - Напрями вдосконалення оподаткування малого підприємництва в Україні (2016)
Марченко І. С. - Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни (2016)
Захаров В. С. - Трансформація наукових підходів до визначення фінансового забезпечення підприємств в умовах глобалізації світової економіки (2016)
Кавун С. В. - Рецензія на монографію "Формування системи економічної безпеки фінансових установ" (автор — Н. В. Зачосова) (2016)
Дєгтяр А. О. - Основні складові механізму державного управління соціально-культурною сферою , Бородін О. Д. (2016)
Банчук М. В. - Міжгалузева взаємодія — одна із головних передумов ефективності державної політики в охороні здоров'я, Дзюба О. М. (2016)
Грищенко І. М. - Вплив ситуаційних чинників на формування та розвиток лідерства в системі місцевого самоврядування (2016)
Марушевський Г. Б. - Інтеграція екологічної політики в енергетичну політику в ЄС та Україні (2016)
Продивус В. С. - Система координації дій державного регулювання сталим регіональним розвитком (2016)
Неділько Р. В. - Оцінка вітчизняної системи державного управління освітою медичної сестри та подальшим працевлаштуванням (2016)
Євтушенко В. В. - Наукова концепція розвитку народної медицини в Україні (2016)
Георгіаді Н. Г. - Організаційні засади формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством, Свірська О. Б., Вільгуцька Р. Б. (2013)
Іващук І. О. - Актуальні тенденції ідентифікації країн у глобальному просторі (2013)
Мойсеєнко І. П. - Соціальна безпека регіонів України та напрями змін, Корбяк В. М. (2013)
Романовський О. О. - Вплив підприємництва, підприємницької освіти та підприємницьких університетів на національне економічне зростання (зарубіжний досвід) (2013)
Safonova M. - Diplomatic tools of international economic relations of Ukraine (2013)
Погрібний І. Я. - До питання системного поводження з твердими побутовими відходами (2013)
Ларина Р. Р. - Обеспечение устойчивого развития субъекта хозяйствования за счет внедрения информационно-логистических систем (2013)
Пасенченко Ю. А. - Портфельний підхід до аналізу кредитного ризику, Рудоміно-Дусятська І. А. (2013)
Левчук О. В. - Інвестиції в людський капітал як визначальний фактор розвитку сучасної економіки (2013)
Ілляшенко І. О. - Формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління природно-техногенною та екологічною безпекою на засадах сталого розвитку (2013)
Єрьоміна М. О. - Збільшення доходності залізниць за рахунок підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень в умовах реформування (2013)
Єфремова Н. Ф. - Побудова та складові системи управління кредитним ризиком комерційного банку, Матухно О. О., Дадонова К. С. (2013)
Тюленєва Ю. В. - Інтеграційний підхід визначення ризиків підприємства (2013)
Худолей В. Ю. - Інкорпорація детермінант енергетичної ефективності до стратегії соціально-економічного розвитку реального сектору регіональної економіки, Пінчук А. О. (2013)
Забуранна Л. В. - Кластерний аналіз підприємств сфери сільського аграрного туризму (2013)
Никончук В. М. - Методичні підходи до оцінки сталого розвитку аграрного підприємства (2013)
Дейкало Л. Є. - Оцінка надходжень до місцевих бюджетів дніпропетровської області, Чубак А. Ю. (2013)
Будько О. В. - Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень (2013)
Краус К. М. - Внутрішньо-організаційні заходи з удосконалення управління маркетингом малих підприємств торговельної галузі України (2013)
Поверляк Т. І. - Типи фінансово-економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Следь О. М. - Аналіз особливостей застосування сучасних методів підбору персоналу, Нечаєва А. В. (2013)
Егорова Н. В. - Внешние источники финансирования предприятия: кредит (2013)
Зайцев А. В. - Закон убывающей отдачи с позиций трудозатратной стоимости (2013)
Череп А. В. - Ефективність як економічна категорія, Стрілець Є. М. (2013)
Антошко Т. Р. - Соціально-економічний ефект оцінки персоналу організації (2013)
Шатілов О. В. - Моделювання процесу управління стратегічною гнучкістю підприємства (2013)
Волосович С. В. - Детермінанти розвитку кредитного страхування в Україні (2013)
Наконечна Д. Ю. - Передумови створення ефективної системи управління енергоощадженням на підприємстві (2013)
Лазур С. П. - Системний підхід до структуризації податкової системи ринкового типу (2013)
Ходаківська Л. О. - Новітні комп’ютерні технології: міжнародний досвід (2013)
Хлівна І. В. - Підвищення продуктивності праці та рівня доходів у сільських жителів (2013)
Бовсуновський В. В. - Аналіз рівня беззбитковості виробництва молока за умов різних джерел кормозабезпечення (2013)
Зинченко О. И. - Кооперация как перспективное направление решения социальных проблем в россии (2013)
Кавтиш О. П. - Модернізація економіки України: теорія і практика здійснення реформ (2013)
Григоренко В. О. - Удосконалення спрощеної системи оподаткування в контексті формування фінансового потенціалу території (2013)
Савка Б. Р. - Аналіз екодеструктивного логістичного навантаження в регіонах України (2013)
Сагер Л. Ю. - Формування методичного апарату оцінювання ефективності комунікаційної діяльності промислового підприємства (2013)
Бехтер Л. А. - Сучасний стан продовольчої складової економічної безпеки (2013)
Болдуєва О. В. - Визначення ринку цінних паперів як сегменту фінансового сектору країни (2013)
Короткова О. В. - Особливості формування податкової політики підприємства в сучасних економічних умовах (2013)
Поколодна О. В. - Податок на нерухомість в Україні (2013)
Диколенко О. Г. - Теоретико-методические подходы к классификации рисков при ведении инвестиционной деятельности (2013)
Мироненко Г. В. - Чинники трансформації і перспективи збереження чинної світової валютно-фінансової системи (2013)
Шипуліна Ю. С. - Управління стратегіями інноваційного розвитку малих і середніх підприємств в умовах мінливого зовнішнього середовища (2013)
Забарна Е. М. - Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальних закладів, Соловьева Е. Ю. (2013)
Усатенко О. В. - Управлінський облік витрат підприємств теплового господарства та шляхи їх зниження, Терещенко М. К. (2013)
Шпак С. А. - Целевой подход к диагностике предприятия и разработке стратегии реструктуризации (стратегический аспект) (2013)
Гончарова В. Г. - Теоретико-методичні підходи до формування та реалізації податкової політики на регіональному рівні (2013)
Пригара О. Ю. - Формування інноваційних ідей на ланках ланцюга створення вартості на підприємстві (2013)
Корнійко Я. Р. - Наукове обґрунтування вибору місця розташування мультимодального транспортно-логістичного центру (2013)
Бабець Є. К. - Удосконалення методики дослідження стратегічної зони господарювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності залізорудного підприємства, Мельнікова І. Є., Гребенюк С. Я. (2013)
Пономаренко І. В. - Дослідження впливу старіння населення на чисельність та структуру економічно активного населення в Україні та країнах європи (2013)
Романюк С. А. - Економічна щільність як показник розвитку міст (2013)
Узунова Н. С. - Модернізаційні напрями державного регулювання розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Метеленко Н. Г. - Систематизація факторів впливу на економічну безпеку промислового підприємства (2013)
Денисенко М. П. - Стратегія розвитку економіки України: інвестиційно-інноваційний аспект (2013)
Поліщук О. М. - Кормова база - один із чинників формування конкурентоспроможності м’ясного скотарства (2013)
Чорна Л. О. - Прибуток як інтегральний показник господарської діяльності підприємства (2013)
Бондар О. А. - Системні функціональні параметри управління підприємством (2013)
Ремізова І. А. - Аналіз структури сукупного попиту України та його основних детермінант (2013)
Тищенко О. П. - Структуризація національної економіки та теоретичні підходи до управління її регіональним розвитком (2013)
Лойко В. В. - Енергетична безпека в контексті економічної безпеки (2013)
Лютий С. В. - Корпоративний аспект міжнародної економічної інтеграції України (2013)
Жарінова А. Г. - Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності при формуванні економіки знань (2013)
Бондаренко О. С. - Вдосконалення організації обліку заробітної плати в бюджетних установах, Салівон Т. В. (2013)
Тараненко В. Є. - Оцінка фіскальної ефективності місцевого оподаткування у дніпропетровській області, Шевченко Н. І. (2013)
Потапенко В. Г. - До питання розробки концепції впровадження в Україні ресурсоефективного та більш чистого виробництва (2013)
Шпак Л. О. - Інноваційне регулювання розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2013)
Чижиков Г. Д. - Ринкова привабливість підприємства: сутність, змістовні характеристики, складові (2013)
Богдан Т. П. - Фіскальні правила як важлива складова прогресивних фіскальних інститутів (2016)
Богдан І. В. - Діагностика стану сектору загальнодержавного управління України, Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. (2016)
Леоненко П. М. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні за технологічними укладами, Краус Н. М. (2016)
Козарезенко Л. В. - Місцеві бюджети: можливості регулювання розвитку людського потенціалу (2016)
Тулай О. І. - Проблеми та перспективи державного фінансування системи охорони здоров’я в Україні (2016)
Юшко С. В. - Індексація доходів громадян: аналіз української практики (2016)
Брус С. І. - Рекапіталізація агентів лізингового ринку України як передумова його відновлення, Бублик Є. О. (2016)
Автори (2016)
Тетерко А. Я. - Модель зворотної функції перетворення приладів багатопараметрових вихрострумових вимірювань із виключенням впливу зазору (2014)
Яворський І. М. - Когерентний взаємоспектральний аналіз періодично нестаціонарних вібраційних сигналів, Юзефович Р. М., Мацько І. Й., Шевчик В. Б (2014)
Джала P. М. - Модель межі металів і метод малого параметра в задачах теорії адгезії, Каплун А. В., Валяшек В. Б., Юзевич В. М. (2014)
Стефанович Т. О. - Математична модель для аналізу причин непрацездатності системи з роздільним полегшеним резервуванням, Щербовських С. В. (2014)
Семенов Б. С. - Частотно-часовий фільтр зі статистичною ранговою селекцією коефіцієнтів, Шелевицький І. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського