Тамм Т. И. - Возможности лапароскопического хирургического лечения больных с синдромом Мириззи, Мамонтов И. Н., Крамаренко К. А., Захарчук А. П. (2016)
Федоров В. Ю. - Спосіб раннього прогнозування розвитку сепсису в хворих на гострі захворювання органів черевної порожнини (2016)
Шевченко Р. С. - Органозберігаючий підхід у лікуванні хворих на жовчнокам'яну хворобу, що ускладнена холедохолітіазом, Селезньов М. А., Черепов Д. В., Тележний А. С. (2016)
Бойко В. В. - Малоінвазивні ендохірургічні втручання в лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Грома В. Г., Моісеєнко А. С., Гончаренко Л. Й., Саріан І. В. (2016)
Булавенко О. В. - Лікування недостатності лютеїнової фази у жінок з варикозним розширенням вен репродуктивних органів малого тазу, Григоренко А. М., Сливка Е. В. (2016)
Грубнік В. В. - Можливості ендоскопічного лікування вузлового зобу, Парфентьєв Р. С., Кресюн М. С. (2016)
Грубник В. В. - Роль видеоассистированных операций в современной торакальной хирургии, Тронина Е. Ю., Шипулин П. П., Байдан В. В., Байдан В. И., Кирилюк А. А., Севергин В. Е., Агеев С. В., Козяр О. Н., Целиков М. Ю. (2016)
Кутовий О. Б. - Лапароскопічна апендектомія у вагітних: можливості та результати, Петрашенко І. І., Пелех В. А., Кутовий М. О., Люлько В. І. (2016)
Милица Н. Н. - Спектр микрофлоры инфицированного панкреонекроза в зависимости от площади поражения поджелудочной железы у пациентов с ожирением, Солдусова В. В., Постоленко Н. Д., Тушинский К. С. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Оцінка ефективності лапароскопічних втручань при нейроендокринних пухлинах підшлункової залози, Скумс А. В., Огородник П. В., Литвиненко О. М., Шкарбан В. П., Кондратюк О. П., Дейниченко А. Г., Булик І. І., Хілько Ю. О., Міхальчевський В. П. (2016)
Саволюк С. І. - Вплив відкритих і відеолапароскопічних санацій черевної порожнини на стан імунного профілю у хворих на гнійний перитоніт, Гудзь М. А. (2016)
Ткаченко А. И. - Лапароскопические вмешательства на желчных протоках при осложнении желчекаменной болезни механической желтухой, Мищенко В. В., Кошель Ю. М., Койчев Е. А., Шаповалова К. И. (2016)
Усенко О. Ю. - Електрохірургічне лікування непаразитарних кіст печінки, Петрушенко В. В., Стойка В. І., Гребенюк Д. І., Стукан С. С. (2016)
Шкварковський І. В. - Роль ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії в диференційній діагностиці захворювань жовчовивідних шляхів, Москалюк О. П., Бриндак І. А., Русак О. Б. (2016)
Запорожченко Б. С. - Безгазовая лапароскопия в симультанной хирургии органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, Колодий В. В., Горбунов А. А., Муравьев П. Т., Холодов И. Г., Шевченко В. Г. (2016)
Петрушенко В. В. - Аналіз лікування хворих на калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом, у центрі лапароскопічної та малоінвазивної хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова за 2013-2015 роки, Ошовський А. І., Радьога Я. В., Ляховченко Н. А. (2016)
Пеев С. Б. - Возможности эндовидеохирургического лечения в абдоминальной травме (2016)
Петрушенко В. В. - Ускладнення лікування холедохолітіазу у пацієнтів з дивертикулами дванадцятипалої кишки, Пашинський Я. М., Собко В. С., Ткачук О. В. (2016)
Саволюк С. І. - Технічні аспекти лапароскопічної дуоденопластики, Шепетько-Домбровський О. Г., Шепетько-Домбровський Г. М. (2016)
Василюк С. М. - Мініінвазивне хірургічне лікування гострого біліарного панкреатиту, Іванина В. В. (2016)
Грубнік В. В. - Лапароскопічна пластика гриж стравохідного отвору діафрагми: аналіз віддалених результатів 2500 операцій, виконаних за 20-річний період, Малиновський А. В., Узун С. А. (2016)
Колотвін А. О. - Експрес діагностика вірусних гепатитів при гострому холециститі, Герасименко О. С. (2016)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз результатів лікування пахвинних гриж методами фіксаційної та безфіксаційної лапароскопічної алогерніопластики, Крестянов М. Ю. (2016)
Малиновський А. В. - Лапароскопічна ненатяжна каркасна алопластика гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми: анатомічне обгрунтування нового методу і трирічні віддалені результати, Грубнік В. В. (2016)
Милица Н. Н. - Эффективность диагностической и оперативной колоноскопии в выборе метода лечения образований толстой кишки, Маслов А. И., Трашкова Н. С., Милица К. Н. (2016)
Саволюк С. І. - Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення при хірургічному лікуванні хворих з жовчно-кам'яною хворобою, Лисенко В. М., Зубаль В. І., балацький Р. О. (2016)
Тамм Т. И. - Возможность лапараскопических резекций ободочной кишки при обтурационной непроходимости кишечника, Непомнящий В. В., Захарчук Ф. П., Полянский Д. П., Дворник И. А. (2016)
Велігоцький О. М. - Симуляційне навчання в лапароскопічній хірургії, Хвисюк О. М., Марченко В. Г., Довженко О. М., Рибак І. М. (2016)
Сасюк А. І. - Визначення кута відхилення грудини та пригрудинних ділянок як основи діагностики кілеподібної деформації грудної клітки у дітей (2016)
Желіба М. Д. - Індивідуальний портативний лапароскопічний тренажер, Форманчук А. М., Форманчук Т. В., Васенко М. І. (2016)
Гунько П. М. - Роль академіка М. Н. Бурденка у дослідженні та популяризації життя і наукової спадщини М. І. Пирогова, Гайдуков В. О., Антощук К. Ф., Юкальчук М. І. (2016)
Зварич І. - Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США (2016)
Райковська Г. - Формування професійних компетентностей у ВТНЗ шляхом індивідуалізації освітнього процесу (2016)
Шпак О. - Аспекти виховного потенціалу економічних навчальних дисциплін, Булавенко С. (2016)
Козяр М. - Нарисна геометрія на рубежі століть (2016)
Ліба Н. - Роль компетентісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з професійної освіти "Економіка”, Максименко Д., Головачко В., Королович О. (2016)
Кочубей А. - Коучинг як педагогічна технологія формування гуманітарної освіти в технічних ВНЗ, Сасюк З. (2016)
Шерстюк Л. - Експлікація поняття "стратегія навчання” (2016)
Філіппова Л. - Професійна мобільність викладача як чинник професійної успішності (2016)
Фляк М. - Формування та корегування внутрішнього світу особистості дитини засобами мистецтва у соціальній роботі (2016)
Мельник О. - Індивідуальні засоби захисту органів дихання (2016)
Малихіна С. - Визначення ефективності реалізації ієрархічно-рівневої моделі інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2016)
Воронцова І. - Використання технології e-learning в організації самостійної роботи студентів при вивченні графічних дисциплін (2016)
Карпа І. - Дидактичні і функціональні властивості блогів у процесі вивчення іноземних мов (2016)
Титова Н. - Супровід психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання засобами інформаційних технологій (2016)
Заїка О. - Геометрія в живописі, Конопля В. (2016)
Драшко О. - Проектування при вивченні спецдисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів технології (2016)
Логвиненко Т. - Докторські програми підготовки фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: сучасний досвід (2016)
Пучков І. - Структура та специфічні властивості електронного підручника (2016)
Ольховська А. - Аналіз сучасного перекладацького ринку як основа для побудови методики навчання перекладу (2016)
Luchaninova O. - Students’ training in the higher school: spiritual culture as a result of the student’s personality formation (2016)
Голіяд І. - Філософія педагогічного коучингу, Чернова Т. (2016)
Бабенко Т. - Теоретична модель навчання академічного іншомовного письма (2016)
Турянський П. - Вокально-методичні принципи практичної діяльності П.Р. Колбіна (2016)
Молчко У. - Михайло Вербицький в публіцистичній оцінці Кирила Студинського (2016)
Гушоватий П. - Зенон Антонішак композитор, педагог, митець (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Кліш І. - Мистецька діяльність Стефанії Нагірної у контексті вокального мистецтва України та діаспори (2016)
Михаць М. - Curriculum vitea маестро Івана Гамкала (з нагоди 75-річчя від дня народження) (2016)
Шевчук Т. - Важливість гуманітарної підготовки для майбутніх фахівців механічної інженерії в технічних ВНЗ (2016)
Бойко В. - Комп’ютерне геометричне моделювання у професійній проектно-конструкторській діяльності (2016)
Ігнатенко В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного видів перекладу (2016)
Михаць Р. - Становлення професійного театру в Дрогобичі: історичний дискурс (до 75-ти річчя заснування Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича) (2016)
Заболоцький А. - Інтернет-маркетинг дистанційної форми навчання у ВНЗ України (на прикладі університету економіки та права "КРОК”) (2016)
Білан Н. - Формування навичок іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців аграрного профілю (2016)
Зубик Л. - Аналіз структури підготовки бакалаврів з інформаційних технологій (2016)
Жаркова В. Б. - Французский музыкальный театр XVII века: специфика взаимодействия французской и итальянской традиций (2016)
Подпоринова Е. В. - Концерты для двух клавесинов Антонио Солера в контексте барочного искусства (2016)
Беличенко Н. Н. - Хоральные фугетты Баха в системе "variierte – fugierte" хоралов (2016)
Лебедев Е. С. - Символика риторических фигур как сюжетообразующий фактор в цикле И. С. Баха "Шесть сонат и партит" для скрипки соло (2016)
Жерздев А. В. - Инструментальная версионность в творчестве И. С. Баха (на примере скрипичной Партиты E dur № 3 в гитарной обработке Т. Хопштока) (2016)
Чекан Ю. І. - Оперні реалії доби Бароко у романі Енн Райс "Плач до небес" (2016)
Иванова И. Л. - Музыкальные реминисценции Барокко в произведениях австрийских и немецких композиторов романтической эпохи (2016)
Єфремова І. В. - Й. Козловський – cпадкоємець барочних традицій світового музичного мистецтва – та його внесок у розвиток бальної культури останньої чверті XVIII – першої чверті XIX ст. (2016)
Соломонова О. Б. - "Судьба так решила...": резонансы барочной символики в "Борисе Годунове" и "Хованщине" М. Мусоргского (2016)
Стрілець А. М. - Жанрові моделі західноєвропейського Бароко у творчості українських композиторів для баяна (2016)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Інтерпретація інтонаційно-лексичних пластів музики Бароко у творах сучасних композиторів (на прикладі концертної п’єси Володимира Птушкіна "Згадуючи Великого Вівальді") (2016)
Довжинець І. - "Bach fest" і "Organum" як територія музичного Бароко (2016)
Сулім Р. А. - Неокласичні тенденції у творчості Жанни Колодуб (на прикладі "Маленької сюїти у стилі Бароко" для камерного оркестру) (2016)
Анотації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Від редакції (2016)
Гелета О. Л. - Діагностування оптичних ефектів у природному камінні. Частина 1, Сурова В. М., Cергієнко І. А. (2016)
Лисенко О. Ю. - Експертні системи в гемології, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2016)
Петруняк Г. М. - Декілька доповнень про напівкоштовне і декоративне каміння Українських Карпат (2016)
Решетник М. М. - Методи виготовлення штучного бурштину та гіпсових відбитків, Старокадомський Д. Л. (2016)
Фінько С. В. - Декоративний та облицювальний камінь едіакарського періоду – коштовна "Попелюшка" серед природного каміння (2016)
Триколенко С. Т. - Новітнє ювелірне мистецтво – бісерні прикраси з використанням натуральних каменів від Вaronessainred (2016)
Україна та світ (2016)
Коштовне камiння (2016)
Декоративне камiння (2016)
Інформація (2016)
Иванов Д. Д. - Применение внутривенных препаратов железа в терапии железодефицитной анемии у пациентов с хронической болезнью почек, Домбровский Я. А. (2016)
Савицька Л. М. - Гіпомагніємія при хронічній хворобі нирок: проблема чи індивідуальні особливості окремих хворих? (2016)
Коломійчук Н. О. - Ефективність препарату Пантокрин у складі комплексного лікування хронічної хвороби нирок (2016)
Пастушина А. І. - Вплив альбумінурії на стан плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу, Плєнова О. М. (2016)
Рекомендації щодо застосування Толваптану при аутосомно-домінантному полікістозі нирок: затвердження позицій від імені Робочої групи зі спадкових захворювань нирок ERA-EDTA і European Renal Best Practice (2016)
Смирнов А. В. - Национальные рекомендации "Острое повреждение почек: основные принципы диагностики, профилактики и терапии (2015 г.)" Часть II, Добронравов В. А. (2016)
Резюме рекомендаций Клинические практические рекомендации KDOQI для оценки адекватности гемодиализа: дополнение 2015 года (2016)
Мельник А. А. - Система гемостаза и ее регуляция при нарушении функциональной способности почек (2016)
Дядик О. О. - Циліопатії, роль Wnt-сигнального шляху в перебігу гострого (постінфекційного) гломерулонефриту: огляд літератури та власне спостереження, Некрасова Л. Г., Іванова М. Д. (2016)
Афанасьєва К. О. - Концептуалізація феномена співучасті в партисипативних моделях контентовиробництва (2016)
Дзьомба Н. М. - Від "інтернаціоналізму чи русифікації?” До "демократії чи москалізації?”: політична думка українських дисидентів-журналістів (2016)
Комова М. В. - Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики (2016)
Миронюк Н. Д. - Книжкові ярмарки – одна зі складових механізму масової комунікації (2016)
Семен Н. Ф. - Поняття "інформаційна війна” в контексті соціальних комунікацій (2016)
Хітрова Т. В. - Семантичний простір репрезентації моделі "пам’ять” у сучасних медіа (2016)
Холод О. М. - Ідеї про "електричний бум” Маршалла Маклуена як концептуальне підґрунтя трансформації теорії соціальних комунікацій (2016)
Бондаренко Ю. С. - Українська газета "День” у контексті альтернативної преси Німеччини (2016)
Вербицька Х. І. - Особливості місцевого інформаційного тижневика (2016)
Волинець Г. М. - Специфіка візуального контенту в часописі "Український тиждень” (2016)
Гиріна Т. С. - Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку (2016)
Горчикова А. О. - Регіональні медіа в контексті глобалізації (на прикладі телеканалів Рівненщини) (2016)
Гоян В. В. - Аудіовізуальні аспекти творчості журналіста інформайно-розважальної телепрограми, Мисечко А. О. (2016)
Джолос О. В. - Впровадження суспільного мовлення в Україні: обізнаність та ставлення громадян (2016)
Зикун Н. І. - Термінологічна кодифікованість сатирично-публіцистичного дискурсу (2016)
Миронюк Д. І. - Як "тітушки” стають журналістами (2016)
Нетреба М. М. - Робота журналіста в екстремальних ситуаціях, Непомняща К. А. (2016)
Осюхіна М. О. - Роль медіаосвіти за умов сучасних українських суспільно-політичних реалій (2016)
Петрушка А. І. - Журнал "National Geographic” як чинник візуалізації текстового матеріалу (2016)
Подаряща О. І. - Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти (2016)
Потапова А. В. - Аналітична стаття на сторінках регіональної преси: тематика та жанрові різновиди (за матеріалами рівненських газет) (2016)
Пуцята І. С. - "Філософія повсякденності” в практиці "Першого Національного” та "ICTV” (2016)
Риженко Л. М. - Видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ (2016)
Холод Г. Я. - Специфіка інформаційного протистояння між газетою "Кино” та "Кіно-Газетою” (2016)
Яблонський М. Р. - Лінгвістичні дискусії Петра Волиняка (на матеріалі часопису "Нові дні” 1950-х рр.) (2016)
Бірюкова Т. Л. - Інноваційні напрями розвитку інформаційного менеджменту (2016)
Блинова Н. М. - Сайт для батьків як різновид інтернет-ресурсу, Єрешко О. О. (2016)
Вежель Р. Ю. - Наукові підходи до визначення сутності та принципів функціонування бренду в Інтернеті (2016)
Досенко А. К. - Реклама в блогосфері: специфіка існування (2016)
Чекалюк В. В. - Створення атрактивного іміджу держави на світовому медіаринку (2016)
Бессараб А. О. - Співпраця України та Азербайджанської республіки у сфері соціальних комунікацій з формуванні інтересу до книги (2016)
Женченко М. І. - Нова модель рецензування наукових публікацій у цифровому середовищі (2016)
Мустафаєв Н. - Азербайджан і Україна: наукова спадщина О. В. Багрія до 125-річчя професора О. В. Багрія присвячується (2016)
Відомості про авторів (2016)
Воровка В. П. - Становлення, розвиток і зміст поняття "парадинамічна ландшафтна система" в географії (2016)
Веклин О. Р. - Категорія "природно-ресурсний потенціал” у суспільній географії (2016)
Машіка Г. В. - Методологічні основи дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Федотіков М. О. - Історичний аспект та проблеми вивчення структури ґрунтового покриву, Ямелинець Т. С. (2016)
Гаталяк О. М. - Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI-XVIII ст. (2016)
Паньків З. П. - Ґрунтові ресурси Львівської області (2016)
Удовиченко В. В. - Ландшафтно-типологічна структура лісостепових комплексів території лівобережної України (2016)
Папіш І. Я. - Чорноземи опідзолені (faeozems) Львівської області в системі ґрунтово-географічного районування: географія і регіональні особливості (2016)
Гарбар В. В. - Речовинний склад рендзин Подільських Товтр та процеси його трансформації (2016)
Пугач С. О. - Суспільно-географічна характеристика вимушених міграцій населення з Донецької, Луганської областей та АР Крим на територію Волинської області, Пятак Д. Ю. (2016)
Афоніна О. Р. - Аналіз галузевої структури культурно-освітнього комплексу Чернігівської області, Філоненко І. М. (2016)
Ламекіна Г. О. - Суспільно-географічні особливості сфери культури Дніпропетровської області (2016)
Грушко В. С. - Місце центрально-східної Європи у нових геополітичних реаліях, що формуються (2016)
Світлична Д. О. - Стан і перспективи використання геоінформаційних технологій для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2016)
Дем'янчук І. П. - Медико-географічний аналіз сучасних тенденцій смертності немовлят за причинами смерті у Тернопільській області (2016)
Задворний С. І. - Фактори формування, функціонування і розвитку культурно-мистецької сфери Хмельницької області (2016)
Кучер П. В. - Геопросторове поширення та характеристика сакральних споруд Волинської області, Волошин І. М. (2016)
Єрко І. В. - Белігеративні ландшафти у сфері туризму північно-західного економічного району України, Мельник Д. В. (2016)
Царик П. Л. - Підходи до оцінки та картування рекреаційних ресурсів поверхневих вод Поділля (2016)
Безсмертнюк Т. П. - Регіональні ландшафтні парки Рівненської області як потенційні об’єкти рекреації, Мельнійчук М. М. (2016)
Єрко І. В. - Перспективи розвитку гастрономічного туризму на Поліссі, Адамович І. О. (2016)
Новицька С. Р. - Оцінка забезпеченості Тернопільської області геолого-геоморфологічними рекреаційними ресурсами (2016)
Єрко А. В. - Сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури Волинської області, Савич К. В. (2016)
Ганич Н. М. - Просторово-часові аспекти розвитку готельного господарства Львівської області (2016)
Назарук М. М. - Збереження фіторізноманіття як шлях до оптимізації соціоекосистеми міста Львова, Сенчина Б. В., Шолок І. В. (2016)
Грушка В. В. - Групування районних і міських соціогеосистем Дніпропетровської області за станом природного середовища (кластерний аналіз) (2016)
Кулачковський Р. І. - Видозбірні геоекосистеми басейну витоків річки Сян, Круглов І. С. (2016)
Міщенко О. В. - Антропогенна деструкція ландшафтів Сокальського району Львівської області, Папаєвич Н. М. (2016)
Янковська Л. В. - Потенціал стійкості ландшафтів Західного Поділля до антропогенних впливів (2016)
Стрілець І. О. - Оцінка якості питної води міста Львова, Петровська М. А. (2016)
Перхач О. Р. - Екологічна ситуація басейну річки Луга Волинської області, Кіптач Ф. Я., Сиротюк М. І. (2016)
Поручинська І. В. - Вплив екології на демографічний розвиток північно-західного економічного району України, Поручинський В. І. (2016)
Смалійчук А. Д. - Оцінка точності цифрових моделей висот засобами геоматики (2016)
Патиченко О. М. - Принцип розрахунку коефіцієнтів локальних факторів в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів (2016)
Грицай Х. Б. - Аналіз економічного виміру сталого розвитку у Львівській області (2016)
Бакало О. Д. - Ступінь трансформованості та перетворенності ландшафтів в межах басейну річки Джурин (2016)
Царик Л. П. - До проблем озеленення і ролі паркових комплексів у функціонуванні урбоекосистеми Тернополя, Позняк І. Б. (2016)
Melnichuk M. - Pine plantations of Rivne region, Chabanchuk V. (2016)
Гавришок Б. Б. - Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської області, Дем'янчук П. М., Саленко І. А. (2016)
Гаврилянчик Р. Ю. - Просторова структура та умови збалансованого використання природних кормових угідь у басейні річки Збруч, Касіяник Л. В. (2016)
Валерію Миколайовичу Петліну – 65 років (2016)
Відомості про авторів (2016)
Дорош Й. М. - Методологічні основи встановлення обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельну ділянку в процесі землеустрою (2016)
Дорош О. С. - Реформування системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади, Мельник Д. М., Свиридова Л. А. (2016)
Третяк А. М. - Розвиток видів та форм землеустрою в Україні, як інструментів удосконалення планування землекористування, Колганова І. Г. (2016)
Купріянчик І. П. - Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн (2016)
Мединська Н. В. - Публічність містобудівної документації, як передумова ефективного громадського контролю за розвитком урбаністичних систем (2016)
Третяк В. М. - Проектування землекористування структурних елементів екомережі на місцевому рівні, Гунько Л. А. (2016)
Бавровська Н. М. - Проблеми використання та охорони сільськогосподарських земель в сучасних умовах, Боришкевич О. В. (2016)
Барвінський А. В. - Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на грунтовий покрив в сучасних агроландшафтах (2016)
Кустовська О. В. - Напрями відновлення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях, Лебедєва Є. В. (2016)
Тихенко О. В. - Раціональне використання сільськогосподарських земель: проблеми та перспективи їх вирішення (2016)
Ковальчук І. П. - Заплавно – русловий комплекс малої річнки: оцінка стану, оптимізаційні заходи, Микитчин О. І., Андрейчук Ю. М., Іванов Є. А. (2016)
Бутенко Є. В. - Еколого – економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні, Касянчук В. В. (2016)
Колісник Г. М. - Науково – методичні засади трансформації сільськогосподарського землекористування (2016)
Рафальська Л. П. - До питання трансформації деградованих і малопродуктивних земель у системі емлеустрою, Заячківська Б. Б. (2016)
Мартин А. Г. - Удосконалення ринку сільськогосподарської нерухомості України на основі міжнародного досвіду, Аврамчук Б. О. (2016)
Третяк А. М. - Стан та проблеми підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у сфері землеустрою, Третяк В. М., Пендзей Л. П. (2016)
Баранцов Б. В. - Земельна реформа в Україні: історіографічний аналіз (2016)
Деркульський Р. Ю. - Проблеми деградації рекреаційних та природоохоронних територій м. Києва та оцінка втрат біорізноманіття в контексті майбутньої інтеграції до мережі ЄС NATURA 2000 (2016)
Капінос Н. О. - Окремі аспекти землевпорядного проектування збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування в межах територій територіальних громад (2016)
Лобунько А. В. - Поділ земель за основним цільовим призначенням, як функція управління землекористуванням в Україні (2016)
Буц О. В. - Поняття та основні ознаки правозастосовних актів (2016)
Мартинишин Г. Й. - Методологічні засади застосування права (2016)
Воронова О. В. - Інтерес як складовий елемент захисту в цивільному праві України (2016)
Тульчевська Н. В. - Проблемні аспекти окремого, наказного провадження та заочного розгляду справи в межах цивільного процесуального законодавства України (2016)
Юровська В. В. - Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці, Яцкевич Д. С. (2016)
Абакумова Ю. В. - До проблеми визначення поняття "співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом” (2016)
Босак К. С. - Традиції та звичаї в системі загальносоціальних заходів запобігання злочинності: ретроспективний аналіз (2016)
Євтєєва Д. П. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК України) (2016)
Мелюхов В. А. - Щодо особливостей відбування покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі засудженими за вчинення злочинів з необережності (2016)
Хряпінський П. В. - Правові функції приписів особливої частини кримінального кодексу України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності (2016)
Шеремет О. С. - Феномен довіри як підстава формування соціального зв’язку в суспільстві у запобіганні злочинам (2016)
Калюга К. В. - До використання нетрадиційних методів дактилоскопії (2016)
Купянський М. Г. - Проблеми організації розслідування серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Лукашевич В. Г. - Докази та доказування в кримінально-процесуальному та криміналістичному вимірі (2016)
Гамбург І. А. - Наукове обґрунтування та законодавче закріплення поняття "іноземна інвестиція” (2016)
Гороховська О. В. - Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн, Семенюк І. С. (2016)
Юбилейная дата в жизни нашей несравненной Татьяны Андреевны Денисовой (2016)
Круглий стіл, присвячений 67-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (2016)
Круглий стіл "Реформа законодавства про банкрутство: формування належної практики арбітражних керуючих” (2016)
До уваги авторів (2016)
Дученко М. М. - Імплементація директив ЄС у контексті реструктуризації акцизного оподаткування в Україні, Мельник С. В. (2016)
Скоринін А. П. - Варіативність та типологізація податкової політики як інструмент регулювання національної економіки (2016)
Іовчева Л. І. - Методичний підхід до визначення рівня виробничо-економічної кризи у машинобудуванні України (2016)
Метіль Т. К. - Міжнародний маркетинг регіону в умовах глобалізації (2016)
Паршина М. Ю. - Методичний підхід до визначення факторів впливу на ефективність використання потенціалу регіонів (2016)
Томарева-Патлахова В. В. - Підходи й модель регіональної кластеризації в Україні та в країнах Єс (2016)
Топалова І. А. - Створення гнучкого механізму управління стратегічним розвитком регіону (2016)
Бутенко Г. Д. - Сучасні підходи до визначення структури ресурсного потенціалу підприємства (2016)
Захарченко Н. В. - Розробка механізму управління високотехнологічним розвитком промислового підприємства (2016)
Кічук Н. В. - Створення освітнього середовища молодших школярів – особистісно-професійне призначення педагога сучасної школи (2016)
Корінєв В. Л. - Дослідження зв’язку основних засобів з платоспроможністю підприємства (2016)
Кабусь Н. Д. - Ресурсний підхід як підґрунтя соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп (2016)
Лищенко О. Г. - Стратегічний управлінський облік як ефективний інструмент управління конкурентоспроможністю, Герасименко Ю. А. (2016)
Гоменюк О. Я. - Методика навчання англійської мови в навчальних закладах Буковини (1933–1939 рр.) (2016)
Павленко І. І. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств хімічної промисловості (2016)
Галів М. Д. - Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія (2016)
Розумчук О. О. - Аналіз моделей оцінювання кризових явищ на підприємствах промисловості (2016)
Сорока Т. П. - Позашкільна освіта: ретроспектива та виклики сьогодення (2016)
Стремядін В. М. - Технологізація процесу управління у проектах реструктуризації підприємств виноробної галузі (2016)
Шевчук О. Б. - Педагогічні принципи проектування та розробки експертних систем навчання (2016)
Шашкіна М. С. - Класифікація та оцінювання впливу факторів на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств України (2016)
Словінська Ю. А. - Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі, Франовський А. Ц., Михайленко С. В. (2016)
Шмиголь Н. М. - Методи формування зведеного ризик-орієнтованого бюджету підприємства, Антонюк А. А., Богатирьова Г. Ю. (2016)
Скиба М. М. - Інтерактивні методи навчання дисциплін еколого-педагогічного спрямування у вищому навчальному закладі (2016)
До уваги авторів (2016)
Уруський А. В. - Особливості реалізації індивідуального підходу до старшокласників у навчанні за технологічним профілем (2016)
Балик Т. М. - Модель формування комунікативних умінь учнів у процесі роботи над переказом з уведенням додаткових мікротем (2016)
Наливайко М. Я. - Вироблення умінь і навичок аналізу діалектних текстів у студентів-філологів (2016)
Гриджук О. Є. - Специфіка формування мовнокомунікативної компетентності студентів лісотехнічного напряму підготовки (2016)
Одегова Н. М. - Навчання студентів мовних спеціальностей написання абзацу як структурної одиниці англомовного писемного тексту (2016)
Вікович Р. І. - Труднощі аудіювання англомовних теленовин (2016)
Мартиненко О. Є. - Процедура відбору англомовних аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів (2016)
Бартош І. А. - Сучасні технології навчання говоріння німецькою мовою майбутніх соціальних працівників (2016)
Гупка-Макогін Н. І. - Експериментальна перевірка методики навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі самостійної роботи (2016)
Аверіна К. С. - Концептуалізація моделі діагностики культуротворчого зростання майбутнього педагога в умовах полікультурної освіти (2016)
Мандражи О. А. - Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів до інноваційної діяльності (2016)
Зайцева А. В. - Формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики в контексті екзистенційно-рефлексивного підходу (2016)
Цуруль О. А. - Методична підготовка майбутніх учителів біології до реалізації сучасних завдань екологічної освіти та виховання (2016)
Краєвська О. Д. - Формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів засобами психологічного тренінгу (2016)
Александрова Н. М. - Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки (2016)
Калашнік Н. В. - Застосування міжкультурного тренінгу у формуванні міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів – майбутніх медиків (2016)
Мозолев О. М. - Методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Cwer A.-M. - Stanisław August Poniatowski School of Chivalry in Warsaw (1765–1794) (2016)
Лук’янчук С. Ф. - Роль програм полікультурного виховання у моральному розвитку американських школярів (2016)
Бойчук А. П. - Проблеми якості підготовки кадрів для агротуризму в Івано-Франківській області (2016)
Короткова Ю. М. - Проблема гуманізації професійної підготовки педагогічних кадрів: вітчизняний та грецький досвід (2016)
Репський В. І. - Формування фахової компетентності майбутнього учителя технології засобами інформаційних технологій (2016)
Пічугіна І. С. - Проблеми духовно-морального розвитку особистості дорослої людини у працях вітчизняних учених (2016)
Толстова О. В. - Проблема використання холістичного підходу в гуманітаризації шкільної освіти (2016)
Гарматій О. - Діяльність провідних інформаційних агентств на телевізійних ринках як складова глобальних інформаційно-комунікаційних процесів (2016)
Горошкевич Н. - Контекст державотворення у мас-медіа Івано-Франківщини: постановка проблеми (2016)
Гридчина В. - Етичні проблеми висвітлення смерті у фотоматеріалах медіа, Власова А. (2016)
Крупський І. - Відродження і діяльність Львівського обласного радіо в повоєнний період (за матеріалами Львівського обласного архіву) (2016)
Лизанчук В. - Політико-ідеологічна складова функціонування засобів масової інформації України (2016)
Максимович М. - Маніпулювання зображувальним відтворенням чи криза фотожурналістики в сучасних ЗМІ? (2016)
Петрушка А. - Функціональність інформації як чинник популяризації знань мас-медіа (2016)
Семен Н. - Етично-професійний аспект діяльності журналіста в умовах інформаційної агресії (2016)
Смирнова М. - Створення стереотипів засобами масової інформації в добу інформаційного суспільства (2016)
Соломін Є. - Інформаційна безпека України: від анексії до концепції через війну на сході (2016)
Федорчук Л. - Польське телебачення: вчора, сьогодні, завтра (2016)
Фурманкевич Н. - До проблеми аналізу гендерних досліджень у соціальній комунікації: теоретичний аспект (2016)
Ципердюк І. - Радіо "Ватикан”: історико-функціональні особливості роботи (2016)
Афанасьєва (Горська) К. - Типологія медіаконтенту за критерієм ролі автора (2016)
Бабенко В. - Вірусний контент: поєднання реалістичності та комерції (2016)
Білоус О. - Історіографія основних аспектів дослідження передач регіонального телебачення для дітей (2016)
Гадьо Н. - Католицька медіасистема як складова системи комунікації Католицької Церкви (2016)
Галаджун З. - Тематика проведення антитерористичної операції на Сході України в сегменті українських телевізійних новин (контент каналів "1+1”, "Інтер”, "5 канал” за 1 квартал 2015 року), Роп Н. (2016)
Головенко І. - Виражальні засоби в інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних радіожанрах (2016)
Гресько О. - Моделі суспільного мовлення Європи в умовах комерціалізації (2016)
Дворянин П. - Тематично-змістове наповнення новин регіональних телеканалів (2016)
Доброва С. - Новітні підходи у вивченні інтернет-телебачення (2016)
Димніч Н. - Телевізійні матеріали про Героїв Небесної Сотні як чинник формування національної гідності у молоді (2016)
Кіца М. - Тенденції інтернет-реклами в ЗМІ України та зарубіжних країн: порівняльний аспект (2016)
Мудра І. - Поняття "фейк” та його види у ЗМІ (2016)
М’яснянкіна Л. - Критерії ефективності рекламного тексту (2016)
Павлів В. - Рисунковий фейлетон у медіях: міжнародний та український досвід (2016)
Подаряща О. - Переконання контентом як основа публікацій (2016)
Почапська О. - Провокація як спосіб загравання з аудиторією в сучасних Інтернет-ЗМІ (на прикладі журналу "Український тиждень”) (2016)
Путькалець Л. - Роль регіонального державного телебачення України під час інформаційної війни (2016)
Романюк В. - Соціальна деструктивність та медіатероризм: концептуально-теоретичний аспект (2016)
Бахурська Р. - Інтерв’ю як телевізійний жанр: мовностилістичні засоби (2016)
Бикова О. - Комунікативно-стилістичні можливості використання фразеологічних одиниць у текстах сучасних пресових репортажів (2016)
Михайличенко Н. - Пісенний символ Революції Гідності (2016)
Нагорняк М. - Радіозарисовка як засіб національно-патріотичного виховання майбутніх журналістів (2016)
Сербенська О. - Основні параметри милозвучності української мови (2016)
Ткач Я. - Невербальні засоби в усній публічній мові (2016)
Юшко В. - Вербальні та невербальні чинники впливу на аудиторію в загальному образі ведучого (на прикладі телепрограми "Х-фактор”) (2016)
Михалюк М. - "Особливості української нації крізь призму фейлетонів Романа Купчинського" (за матеріалами газети "Діло" за 1924–1939 рр.) (2016)
Крупський І. - Ліберальний контент як базовий принцип функціонування демократичних засад журналістики (2016)
Лизанчук В. - Національна сутність видання (2016)
Рожик М. - Психологічна складова – дієвий фактор новітньої української журналістики (2016)
Мамедов М. К. - Особенности преморбидных состояний, часто выявляемых у лиц из различных групп с высоким риском парентерального инфицирования вирусом гепатита С, Дадашева А. Э., Малинникова Е. Ю., Михайлов М. И. (2016)
Гаврилюк О. М. - Морфологічні особливості прогресування та регресії проявів тканинної реорганізації при хронічному неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2016)
Герасун О. Б. - Дослідження впливу внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами на стан противірусного імунітету в хворих на ХГВ (Досліди у культурі лейкоцитів) (2016)
Козько В. М. - Біохімічні еквіваленти тяжкості фібротичних змін печінки у хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Винокурова О. М., Пеньков Д. Б. (2016)
Аппельханс А. - Анализ частоты различных генотипов IL-28В у больных хроническим гепатитом С, проживающих в различных регионах Украины, Бажора Ю. И., Бахчеван Е. Л., Борисова О. В., Мозговая В. А., Усыченко Е. Н., Усыченко Е. М. (2016)
Дубинська Г. М. - Вплив поліморфізму ASP299GLY гена TLR4 та GLN11LEU гена TLR7 на ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С, Сизова Л. М., Коваль Т. І., Ізюмська О. М. (2016)
Прикуда Н. М. - Застосування внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами хворих на ХГС безпосередньо перед початком противірусної терапії, Задорожний А. М., Литвин Г. О., Грицко Р. Ю. (2016)
Зибарева О. В. - Аналітичні можливості звітності підприємств в управлінні їх конкурентоспроможністю на основі екологічних показників, Гангал Л. С. (2016)
Скоринін А. П. - Варіативність і типологізація податкової політики як інструмент регулювання національної економіки (2016)
Остапенко В. В. - Концептуальний підхід до підвищення ефективності торгівлі патентними ліцензіями на інновації (2016)
Васильченко К. Г. - Концепція агентно-динамічного моделювання з урахуванням факторів господарського менталітету (2016)
Лисенко О. В. - Шляхи забезпечення фінансової реалізованості операційного періоду підприємств (2016)
Абрамченко Н. А. - Методичний підхід до оцінювання податкового потенціалу платників єдиного податку (2016)
Белопольский М. Г. - Концепція антикризового управління процесом створення цінності промислових підприємств, Безгін К. С. (2016)
Болдуєв М. В. - Методичне забезпечення порядку складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність (2016)
Братута А. Г. - Колективні стратегії розвитку компанії (2016)
Складанна К. І. - Підвищення ефективності управління фондом оплати праці на підприємстві (2016)
Тунік А. Г. - Формування асортиментної політики в ТОВ ”ФОЗЗІ-ФУД” при дослідженні попиту продукції (2016)
Шмиголь Н. М. - Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці, Монастирська Д. С., Антонюк А. А. (2016)
До уваги авторів (2016)
Title (1995)
Contents (1995)
Komarov N. S. - The spectrophotometric star catalogue, Dragunova A. V., Belik S. I., Karamysh V. F., Zakozhurnikova N. N., Orlova L. F., Kantsen L. E., Cherkass A. G., Depenchuk E. A., Shevchuk T. V., Golubovskiy V. V. (1995)
Table 1. The list and characteristics of stars (1995)
Table 2. The Spectral Distributions at the Spectral Region 320 - 900 nm (1995)
Table 3. The Spectral Distributions at the Spectral Region 320 - 1080 nm (1995)
Остапенко Т. О. - Система злочинів проти моралі в джерелах права на українських землях польсько-литовської доби, Громовий О. О. (2016)
Джолос С. В. - Досконала держава: від ідеї до реальності (2016)
Івченко Ю. В. - Націоналізм як базова ідея державного патріотизму (2016)
Гуменюк Т. І. - Розвиток історико-правових досліджень на юридичному факультеті Львівського державного університету у II половині 40-х – наприкінці 80-х рр. ХX ст. (2016)
Шандала О. О. - Правове регулювання підданства в Російській імперії в кінці XIX– на початку XX століть (2016)
Чан Бін Лінь - Принципи права власності в правовій системі Китайської Народної Республіки (2016)
Слотвінська Н. Д. - Теоретико-правовий аналіз судової практики вищих спеціалізованих судів в Україні як джерела права (2016)
Смілик А. С. - Правослухняність як вияв правового виховання й культури особи (2016)
Нестеренко А. С. - Публічне і приватне право як основа юридичної централізації й децентралізації у фінансовому праві (2016)
Сквірський І. О. - Інститут громадського контролю в Україні та його правова природа (2016)
Легеза Є. О. - Провадження з надання публічних послуг органами виконавчої влади (2016)
Фукс Н. А. - Фінансово-правове регулювання діяльності приватних вищих навчальних закладів в Україні, Уложенко В. М. (2016)
Жарова О. П. - Правові засади функціонування вищого навчального закладу в Україні (2016)
Топольніцький В. В. - Питання реалізації представництва Міністерства оборони України в судах після зміни до Конституції України (щодо правосуддя) (2016)
Літвінова Є. В. - Про фінансово-правову відповідальність як родову категорію (2016)
Мандичев Д. В. - Проблема визначення мети та завдань діяльності господарських судів в Україні (2016)
Венедіктов В. С. - Роль сучасної концепції розвитку трудового права України в загальній доктрині розбудови громадянського суспільства та правової держави (2016)
Могілевський Л. В. - Аналіз інститутів колективного трудового права (2016)
Яворська Л. Б. - Юридична природа правовідносин професійного навчання (2016)
Коваль О. М. - Деякі особливості правового регулювання біржової торгівлі в Україні (2016)
Ільченко І. В. - Нотаріальне посвідчення цивільно-правових договорів на відчуження майна як спосіб захисту права власності (2016)
Митник А. К. - Майнові права наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Ставицький В. А. - Юридичні механізми поширення умов договору конкретного користування спільною нерухомістю на третіх осіб (2016)
Баб’юк М. П. - Організаційно-правова форма вищого навчального закладу як юридичної особи (2016)
Андрушко А. В. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини у сфері туристичного бізнесу, Нестерова І. А. (2016)
Федотова Г. В. - Щодо поняття "кримінальний проступок" у кримінальному праві України (2016)
Пузирьов М. С. - Перші міжнародні пенітенціарні конгреси (1846, 1847, 1857 рр.) як історико-правовий вимір порівняльних кримінально-виконавчих досліджень, Шкута О. О. (2016)
Кисельов І. О. - Особливості вчинення зґвалтувань: кримінологічний аспект (2016)
Маршуба М. О. - Служба пробації в Україні: проблеми впровадження в систему кримінальної юстиції (2016)
Шевченко Т. В. - Окремі питання запобігання насильницьким злочинам проти власності, що вчиняються в громадських місцях (2016)
Дімітров М. М. - Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 229 Кримінального кодексу України (2016)
Гаркуша Ю. О. - Соціально-правова характеристика соціальних мереж (2016)
Смирнов М. І. - Функціональна спрямованість діяльності прокурора в кримінальному провадженні (2016)
Шульженко А. В. - Процесуальний статус і особливості процесуальної діяльності експерта й спеціаліста (2016)
Братінов І. І. - До питання про елементи криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються наркозалежними особами (2016)
Добровольський Д. М. - Роль органів прокурорського самоврядування в забезпеченні реалізації принципу незалежності прокуратури (2016)
Кавун Д. Ю. - Владні суб’єкти досудового розслідування в механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) (2016)
Маленко О. В. - Поняття й ознаки заочного кримінального судочинства (2016)
Колеснік І. І. - Експертизи в розслідуванні злочинів проти безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту (2016)
Омаров А. А. - Порівняльно-правовий аналіз інституту підслідності: досвід іноземних держав (2016)
Замкова Я. В. - Деякі питання підстав повернення обвинувального акта (2016)
Котляр О. І. - Африканська система захисту вимушено переміщених осіб (2016)
Гамбаров Г. Д. - Роль МАНИВЭЛ как органа совета Европы в международно-правовом механизме противодействия отмыванию "грязных" денег (2016)
Костюченко Я. М. - Аксіологічні константи економічної політики Європейського Союзу: міжнародно-правовий аспект (2016)
Салатюк Н. М. - Економічне зростання як необхідна умова переходу до сталого розвитку (2013)
Петришина Н. В. - Державний сектор в умовах модернізації економіки України (2013)
Унтмоале Ю. В. - Концепція господарського порядку як дієвий інструмент дослідження перехідних економічних систем (2013)
Радченко В. В. - Власність та економічна влада: реалізація проблеми в Україні (2013)
Кохно Д. О. - Ідентифікація проблем формування інтелектуального капіталу в Україні в умовах інноваційного розвитку (2013)
Седляр М. О. - Інноваційна модель розвитку економіки: управління на основі збалансованої системи показників (2013)
Ілюхіна В. В. - Теорії конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Страшинська Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до класифікації стратегій суб’єктів господарювання на ринку (2013)
Біла І. С. - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін, Насікан Н. І., Салатюк Н. М. (2013)
Скиба М. В. - Основні напрями удосконалення інституціонального середовища розвитку підприємництва в Україні (2013)
Антонова О. М. - Оцінка фінансової стабільності діяльності вищого навчального закладу (2013)
Бондаренко В. Д. - Українські церкви в системі державно-церковних відносин наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. , Андрусишин Б. І. (2013)
Атаманчук І. В. - Система процесуального права як модель правового регулювання (2013)
Зубенко А. В. - Помилки в інтерпретаційних актах: походження та засоби усунення (2013)
Івченко І. О. - Методологія загальнотеоретичного дослідження прав дітей з обмеженими можливостями: загальний огляд проблеми (2013)
Беланюк М. В. - Історико-правові та воєнно-політичні аспекти розвитку оборонної сфери в УРСР у передвоєнний період (вересень 1939 – червень 1941 рр. ) (2013)
Губань Р. В. - Адміністративно-територіальний устрій Закарпаття у 1918–1920 рр. (2013)
Токарчук О. В. - До проблем історії українського права (2013)
Сабадош Т. І. - Становлення А. Волошина як культурно-національного і громадського діяча (2013)
Сворак С. Д. - Державно-правові концепції Миколи Шлемкевича (2013)
Бобрицький Л. В. - Актуальні проблеми національної безпеки України в контексті сучасних цивілізаційних викликів (2013)
Гуз А. М. - Становлення та розвиток світових стандартів інформаційної безпеки (2013)
Єфремова О. П. - Конкурс як різновид кадрової процедури при формуванні кадрового потенціалу Державної служби України (2013)
Кацавець Р. С. - Мистецтво переконання і впливу в суді (2013)
Міщук В. В. - Шляхи оптимізації унітарної форми державного устрою України на прикладі Польщі (2013)
Погоріла Л. П. - Інститут недержавних ЗМІ як гарантія свободи слова в громадянському суспільстві (2013)
Пєсцов Р. Г. - Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності (2013)
Акуленко В. І. - Правничо-сатиричний погляд на метастази міліцейського свавілля (2013)
Купіна Л. Ф. - Окремі питання правового статусу науково-педагогічного працівника (2013)
Настіна О. І. - Правовий зміст державної власності на землю в Україні (2013)
Устинова І. П. - Деякі теоретичні питання співвідношення фінансово-правової та адміністративної відповідальності в системі інституалізації фінансової відповідальності (2013)
Філонов О. В. - Правове регулювання діяльності органів по боротьбі з тероризмом в Російській імперії у кінці ХІХ на початку ХХ ст. (2013)
Кісанов Д. О. - Поняття, принципи та об’єкти речового права згідно німецького цивільного уложення (2013)
Кушинська Л. А. - Інклюзивна освіта в Україні як форма реалізації міжнародних зобов’язань (2013)
Наші автори (2013)
Title (2015)
Contents (2015)
Zygintas P. - Genesis of Public Broadcaster in Post-Soviet Society. Lithuanian Case (2015)
Zrazhevska N. - Cultural Imperialism in the Discourse of Globalization (Subjective Factors) (2015)
Kholod A. - Social and Communication Technologies of Propagandism of the Links among Europe, Germany and Ukraine in Press of the Reichcommissariat "Ukraine" (in the period from 1 September 1941 to 17 July 1942) (2015)
Ryabichev V. - Content Verification in Social Media (2015)
Zelinska A. - Semantic Limits of the Concept "Non-Fiction Book” (2015)
Цукер А. М. - Эстетико-теоретические вопросы музыкальных жанров в работах А. Н. Сохора: сорок лет спустя (2012)
Валькова В. Б. - Вне лозунгов и корпораций: русские музыканты среди художественных группировок Серебряного века (2012)
Лащенко С. К. - Проблема национальных приоритетов в репертуарной стратегии императорских театров в начале ХХ века (2012)
Нестьева М. И. - Тема почти вечная (2012)
Черкашина-Губаренко М. Р. - Оперный театр в пространстве меняющегося мира (2012)
Гужва О. П. - Мова музики (2012)
Бабий О. П. - Становление идеи бессмертия в художественной рефлексии Р. Вагнера (2012)
Соломонова О. Б. - Смысловой потенциал синестезийных процессов в танцевальной музыке (на примере витально-смеховых текстов) (2012)
Иванова И. Л. - Метаморфозы музыкального в литературном тексте, Мизитова А. А. (2012)
Драч И. С. - Драма B. Гюго "Анджело, тиран Падуанский" на оперной сцене (2012)
Коваленко Коваленко - Миф в оперном театре Сергея Слонимского (2012)
Садовникова Е. С. - Параметры иконичности в русской опере ХІХ века (2012)
Цуранова О. А. - Музыка и живопись в русском православном храме. Истоки и традиции (2012)
Демска-Трембач М. - Ритм как человеческий опыт пространства и времени (2012)
Данько Л. Г. - Возвращаясь к периодизации творчества Д. Шостаковича (2012)
Григорьева Г. В. - К истории и теории сонатного принципа: сонатно-строфическая форма в духовной музыке В. А. Моцарта (2012)
Подпоринова Е. В. - Сонаты-сказки Н. Метнера и Ан. Александрова: в лабиринтах музыкальных форм (2012)
Анфилова С. Г. - Балетное Adagio и типы его воплощения в музыке композиторов ХІХ века (2012)
Антипова Н. А. - Ориентализм и янычарская музыка как феномен культуры (2012)
Катонова Н. Ю. - Фортепианные дуэты и фортепианные ансамбли в творчестве И. Стравинского (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Богуш А. М. - Чинники розвитку особистості дитини в педагогічному вимірі Софії Русової (2016)
Богданова І. М. - Процес підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери Training (2016)
Buzdugan O. - Features of future primary school teachers’ training to pedagogical interaction with pupil’s parents (2016)
Валльє О. Е. - Актуальні підходи до методології підвищення кваліфікації вчителів, Свєтной О. П. (2016)
Величко Т. Д. - Проблема підготовки майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників (2016)
Долинський Б. Т. - Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до валеологічного виховання молодших школярів, Сердюк Г. С. (2016)
Жаровцева Т. Г. - Сучасні стратегії побудови навчальних дисциплін у формуванні професійного потенціалу майбутніх вихователів (2016)
Кожбахтеєва Н. Ф. - Робота з ансамблем бандуристів у вищих педагогічних закладах освіти, Мкртчян М. К. (2016)
Кудрявцева О. А. - Теоретичні засади дослідження оцінювання якості знань студентів (2016)
Монке О. С. - Діагностика готовності майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників (2016)
Нестеренко В. В. - Персоналізація навчальної діяльності студентів, Бобошко В. В. (2016)
Осипова Т. Ю. - Педагогічне наставництво в аспекті полісуб’єктного підходу (2016)
Popova O. - Criterial approach to professional and speech training targeted for the future translators of the chinese language (2016)
Просенюк А. І. - Педагогічна культура майбутніх вихователів як передумова виховання моральних почуттів у дошкільників (2016)
Соцька О. П. - Генеза еколого-естетичного розвитку особистості дитини раннього віку, Рамазашвілі Н. (2016)
Чустрак А. П. - Тренування статичної та динамічної рівноваги школярів, Шерстюк М. М., Літвінов М. В. (2016)
Яблонська Т. М. - Засоби підвищення мотивації у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Яновська Л. Г. - Формування у майбутніх учителів історії навичок емоційної саморегуляції у процесі педагогічної практики (2016)
Резнікова Н. В. - Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності (2016)
Кононова К. Ю. - Комплекс моделей еволюції макрогенерацій (2016)
Багацька К. В. - Еволюція поняття "капіталізація підприємства" в контексті сучасних теорій корпоративних фінансів (2016)
Міца В. В. - Роль малого підприємництва у економічному і соціальному розвитку громад (2016)
Шуплат О. М. - Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект (2016)
Білінець М. Ю. - Освітні кредити як джерело фінансування вищої освіти: світова практика та українські реалії (2016)
Весельська Л. А. - Теоретичні засади регулювання міграційних процесів (2016)
Сіцінський Н. А. - Пошук нових інструментів та можливостей ради безпеки оон та обсє у контексті розгортання поліцейської місії ОБСЄ в Україні (2016)
Корольчук О. Л. - Актуальність вивчення питань щодо державного управління медико-соціальним забезпеченням учасників ато та членів їх сімей (2016)
Орлова Н. С. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості національних залізниць України, Матвієнко В. В. (2016)
Савранська Г. М. - Партисипаторна функція системи забезпечення соціальної безпеки (2016)
Завгородня С. П. - Теоретичні засади моделі системи державного управління у сфері економічної безпеки України (2016)
Литвин М. С. - Державне управління соціальним розвитком: концепт, структурно-елементне наповнення і методичний інструментарій (2016)
Соколов В. А. - Категоріально-понятійний апарат проблематики аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України (2016)
Глущенко К. С. - Нормативно-правове забезпечення іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством (2016)
Соловйов Є. В. - Суб'єкти державного регулювання внутрішньою вимушеною міграцією (2016)
Безкоровайна У. Ю. - Порівняльний аналіз ролі медичної сестри в Україні та у світі (2016)
Трестер Ю. О. - До питання розробки мінімальних стандартів забезпечення безпеки дитини (2016)
Сиротюк Г. В. - Концептуальні засади дослідження сутності поняття "соціоекономіка" (2016)
Крупенна І. А. - Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку, Венгер Є. І., Бастраков Д. А. (2016)
Кулінська А. В. - Управління національною безпекою як основою забезпечення сталого розвитку національного господарства (2016)
Малюк О. С. - Обгрунтування економічної ефективності альтернативних технологій теплозабезпечення як напрямку підсилення енергетичної безпеки України, Кирилюк В. С. (2016)
Щурик М. В. - Нові критерії фінансового стимулювання процесів відтворення земельних ресурсів: макрорегіональний зріз (2016)
Корецька Н. І. - Польський досвід функціонування ринку платіжних карток (2016)
Самойлик Ю. В. - Проблема конкурентоспроможності української продукції на ринку ЄС, Волошина О. А., Миргородська А. О. (2016)
Шевчук І. В. - Особливості розвитку регіонального ринку органічної харчової продукції в контексті європейської інтеграції (2016)
Буднікевич І. М. - Маркетингові дослідження як основа ефективної реалізації територіальних програм розвитку подієвого туризму (2016)
Іванова Н. В. - Інтеграційні процеси як напрям реформування інфраструктурного простору регіону (2016)
Тибінка І. Я. - Концептуальні засади регулювання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в умовах активізації місцевого самоврядування (2016)
Ценклер Н. І. - Логістична система та інноваційний розвиток економіки Карпатського регіону в умовах євроінтеграції (2016)
Бурлуцька С. В. - Сталий економічний розвиток у контексі системної парадигми (2016)
Герасимчук З. В. - Критерій та оцінка екологічного регулювання земельних відносин щодо охорони та відтворення земель водного фонду, Крисак А. І. (2016)
Кінаш І. А. - Вторинне ресурсокористування як чинник ефективної ресурсоощадної діяльності (2016)
Ліщук В. І. - Грошова оцінка землі як інструмент сталого землекористування, Московчук А. Т., Ліщук М. Є. (2016)
Шубалий О. М. - Тенденції та механізм стимулювання поглибленої лісопереробки (2016)
Вардеванян В. А. - Муніципальні студентські центри рекламних та PR-послуг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій, Грушко О. О. (2016)
Гудкова В. П. - Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту, Ярмоліцька О. В. (2016)
Забродська Г. І. - Система заходів формування людського фактора антикризового управління підприємств роздрібної торгівлі, Забродська Л. Д. (2016)
Ігнатишин М. В. - Аналіз динаміки прибутку підприємства методом математичної статистики, Ігнатишин М. І. (2016)
Лагодієнко Н. В. - Концептуальні основи фінансовї політики переробних підприємств аграрного виробництва України, Давидюк О. О. (2016)
Лігоненко Л. О. - Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту (2016)
Ліпич Л. Г. - Аналіз ефективності застосування сучасних систем зниження витрат, Бортнік С. М., Мялковська В. І. (2016)
Мариненко Н. Ю. - Прогнозування адаптивного розвитку промислових підприємств (2016)
Нечепуренко Д. С. - Концептуальні підходи до оптимізації систем управління підприємствами машинобудування в умовах зміни векторів розвитку економіки України (2016)
Панюк Т. П. - Диверсифікація як основа структурної модернізації економічної діяльності аграрних підприємств, Лукомська О. І. (2016)
Пенюк В. О. - Методичні підходи до діагностики кадрового потенціалу підприємств (2016)
Пінчук С. С. - Оцінка ефективності функціонування підприємств залізничного транспорту на сучасному етапі (2016)
Сазонець І. Л. - Ефективне фіскальне регулювання як основа раціонального використання водних ресурсів на підприємствах України, Покуль О. В. (2016)
Скриль В. В. - Економічне обгрунтування технологічного розвитку підприємстваї, Олешко В. В. (2016)
Станкевич І. В. - Моніторинг та вимірювання процесів в системі управління якістю освітніх організацій (2016)
Коваленко О. М. - Умови та принципи формування вертикально-інтегрованих структур в харчовому комплексі, Станіславик О. В. (2016)
Сухарева К. В. - Оцінка ефективності діяльності підприємства: теоретико-методологічний підхід, Колодьянова А. А. (2016)
Швиданенко Г. О. - Чинники формування та розвитку інтелектуального капіталу як фактора інноваційного розвитку підприємств, Ніколайчук О. А. (2016)
Бухун Ю. В. - Забезпечення ефективного фінансування підприємств космічної галузі України (2016)
Дудчик О. Ю. - Стан, проблеми та перспективи формування сприятливого інвестиційного клімату України, Гайдамашко О. Г., Тихонова В. В. (2016)
Дунас Н. В. - Сучасні чинники та напрями регулювання проблемних активів банківської діяльності (2016)
Забедюк М. С. - Зміст та основні аспекти розвитку управлінського консалтингу (2016)
Ізюмцева Н. В. - Особливості корпоративної культури персоналу банку, Шавлак М. А. (2016)
Карлін М. І. - Податкова децентралізація в Україні: проблеми і перспективи (2016)
Ковальчук С. Г. - Методы совершенствования системы пополнения бюджетов муниципальных образований, Романова Н. А., Брачун Т. А. (2016)
Кондіус І. С. - Прогнозна модель ефективності банківської діяльності (2016)
Кравченко О. О. - Стратегічний фінансовий план як сукупність пропорцій розвитку залізничного транспорту (2016)
Непрядкіна Н. В. - Специфіка взаємодії МВФ з державами з середнім рівнем доходів (2016)
Славкова А. А. - Адміністрування податків і сервіс платників: відмінності та взаємозв’язок, Ватаманюк О. С. (2016)
Hoblyk V. V. - International labor migration and migration policy (2016)
Гришова І. Ю. - Сучасне формування системи управління персоналом як конкурентної переваги національної економіки (2016)
Заїка Ю. А. - Регулювання сфери вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи економічного розвитку (2016)
Мороз В. М. - Місце та роль крос-культурних особливостей в системі мотивації трудової діяльності особистості: загальнотеоретичний аспект (2016)
Ховрак І. В. - Інструменти оцінки соціально-відповідального бізнесу (2016)
Патон Б. Є. - Вітальне слово до українських учених з нагоди 25-ї річниці Незалежності України (2016)
Богданов В. Л. - "Статут – це свого роду конституція Національної академії наук України" (2016)
Смолій В. А. - Українська мрія: 25 років викликів (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (7 липня 2016 р.) (2016)
Гожик П. Ф. - Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану морського середовища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 липня 2016 р.) (2016)
Наумовець А. Г. - Про стан та перспективи виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України (співдоповідь на засіданні Президії НАН України 7 липня 2016 р.), Кошечко В. Г., Пирожков С. І. (2016)
Лялько В. І. - Сучасні зміни кліматичних характеристик опалювального періоду на прикладі м. Києва та виявлення можливих трендів у майбутньому, Кульбіда М. І., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2016)
Небесний В. Б. - Використання спектрофотометричного методу для оцінки екологічного стану урбанізованих територій міста Києва, Гродзинська Г. А., Гончар Г. Ю. (2016)
Блюм Я. Б. - Ефективність використання потенціалу грід для високопропускного віртуального скринінгу біологічно активних речовин, Карпов П. А. (2016)
Київський Поділ. За завісою віків (інтерв’ю з кандидатом історичних наук М. А. Сагайдаком) (2016)
Радченко А. І. - Дієва допомога академічним журналам (VІ Науково-практична конференція "Наукова періодика: традиції та інновації"), Болкотун З. А. (2016)
Підгорський В. С. - Видатний епідеміолог і мікробіолог (до 150-річчя від дня народження академіка Д. К. Заболотного) (2016)
Андон П. І. - Вибір на все життя (до 80-річчя академіка НАН України І. В. Сергієнка) (2016)
75-річчя академіка НАН України В. Л. Макарова (2016)
75-річчя академіка НАН України Л. Г. Руденка (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Боюна (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Зажигалова (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. О. Іутинської (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. П. Вассера (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Ямпольського (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ф. Ф. Сизова (2016)
Лобова О. М. - Теоретичні засади страхування інтелектуальної власності (2016)
Берідзе Т. М. - Формування показників пропорційності розвитку діяльності підприємств гірничодобувної галузі, Барабанова В. В. (2016)
Хаустова Є. Б. - Обліково-аналітичне забезпечення капіталізації інтелектуальних активів в умовах діяльності державного вищого навчального закладу (2016)
Бондаренко О. С. - Система оцінки ефективності управління фінансами підприємства у сучасних умовах (2016)
Максименко І. Я. - Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів у системі управління торгівельним підприємством, Вайло Т. В. (2016)
Зоря О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення ведення управлінського обліку в банку, Кіщенко Ю. О. (2016)
Тулуб О. М. - Управління системою фінансово-економічної безпеки виробничої фірми, Теслюк О. М. (2016)
Юрчак Е. В. - Сутність та оцінювання внутрисегментної "ризикової складової індивідуальної сили бренда" в окремих сегментах ринку закладів ресторанного господарства м. Києва (2016)
Литвиненко К. О. - Мультиплікативна модель впливу інвестування на підприємницький сектор (на прикладі комерційної нерухомості) (2016)
Владімірова Н. П. - Напрями реформування державного фінансового контролю задля забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Соціальна безпека — оптимальний рівень соціального розвитку макро-, мезо- і мікрорегіонів України, Домбровська С. М. (2016)
Сіцінський Н. А. - Забезпечення зовнішніх гарантій безпеки шляхом формування мережі союзництва з обсє через вдосконалення співробітництва з смм обсє в Україні (2016)
Шведун В. О. - Розвиток державного регулювання інноваційної реклами в Україні (2016)
Строяновський В. В. - Механізми стратегічного аналізу в системі державного управління у сфері національної безпеки (2016)
Барановська Т. М. - Державна політика розвитку територіальних громад: зміст і основні підходи (2016)
Кострубіцька А. В. - Особливості державного регулювання діяльності інтернет-засобів масової комунікації у Європейському Союзі (2016)
Бондар З. К. - Призначення, структура та зміст паспорту загроз продовольчій безпеці України (2016)
Глущенко К. С. - Зарубіжний досвід підготовки фахівців у сфері державного PR (2016)
Соколов В. А. - Класифікація, функції та завдання аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки (2016)
Чаркіна А. О. - Принципи державної служби в країнах європейського союзу (на прикладі польщі та німеччини) (2016)
Неділько Р. В. - Історичні та географічні аспекти розвитку медсестринства в Україні (2016)
Косенюк Ю. І. - Фінансова підтримка кредитуванню малого та середнього бізнесу шляхом державних гарантій (2016)
Курганевич В. І. - Особливості механізму державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки України (2016)
Малафіїк І. В. - Життя як спалах зірки (2016)
Гладкова В. М. - Професійний саморозвиток майбутнього фахівця сфери "Людина-Людина” (2016)
Руденко В. М. - Зміст технічних дисциплін у контексті системної організації технічного знання (2016)
Руденко Н. М. - Розвиток інтелектуальних здібностей учнів в умовах "акме-школи” (2016)
Нечипорук Л. І. - Акмеологічні орієнтири формування соціальної компетентності школярів в загальноосвітніх навчальних закладах, Терешко Л. В. (2016)
Скрипник Н. С. - Методичне забезпечення стимулювання у студентів позитивно-активної мотивації до формування й розвитку суб’єктної позиції (2016)
Найда Р. Г. - Парадигма життєтворчості в акмеологічному розвитку особистості майбутнього фахівця (2016)
Дідик Н. М. - Оптимізація розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів під час професійної підготовки (2016)
Сойчук Р. Л. - До питання формування позитивної національної ідентичності як основи національного самоствердження особистості (2016)
Бордюк В. М. - Акмеологічний підхід до естетичного виховання студентської молоді (2016)
Петрук І. С. - Розвиток методичної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як педагогічна проблема (2016)
Сопотницька О. В. - Потенціал акмеологічного підходу у формуванні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту (2016)
Карпенчук С. Г. - Мотивація навчальної діяльності на основі сугестопедичного підходу (2016)
Ляска О. П. - Активізація саморозвитку майбутнього інженера-педагога в процесі його професіоналізації засобами педагогічного супроводу, Істомліна-Напорчук А. Г. (2016)
Хатунцева С. М. - Самореалізація майбутнього вчителя у процесі формування готовності до самовдосконалення (2016)
Шевців М. В. - Дидактико-інноваційні методи ефективності викладання базових біологічних дисциплін (2016)
Мороз Л. В. - Сугестопедія як метод інтенсивного навчання іноземної мови, Дуброва А. С., Трофімчук В. М. (2016)
Зубрик А. Р. - Новітні форми та методи роботи у підготовці фахівців із гуманітарних дисциплін (2016)
Остапчук М. В. - Принципи сугестопедагогіки у навчанні школярів фізики (2016)
Шевченко А. В. - Впровадження інтерактивних технологій для формування когнітивно-пізнавального критерію фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу (2016)
Горопаха Н. М. - Використання ідей Марії Монтессорі в екологізації розвивального середовища інклюзивної групи дошкільного закладу (2016)
Марченко О. Г. - Модель педагогічної системи формування інноваційного освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю (2016)
Полюхович Н. В. - Формування мотивації майбутніх учителів економіки до вивчення інформаційно-комунікаційних технологій, Остапчук Н. О. (2016)
Федорчук В. В. - Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх вчителів музики, Аліксійчук О. С. (2016)
Шурин О. І. - Особистісно-орієнтований підхід як важлива умова ефективності процесу навчання майбутнього вчителя технологій (2016)
Іващенко М. В. - Особливості підвищення ІКТ-компетентності студентів педагогічних вищих навчальних закладів засобами веб-технологій, Бикова Т. Б. (2016)
Лесняк Н. В. - Інтегративна мовленнєва складова організації зображувальної діяльності (2016)
Дмитришина Н. М. - Роль іншомовної комунікативної компетентності у процесі формування конкурентоздатної особистості (2016)
Грицай Н. Б. - Інноваційні навчальні технології у проведенні екскурсій із біології (2016)
Галатюк Т. Ю. - Методи навчання в контексті розвитку методологічної культури старшокласників під час вивчення природничих предметів, Галатюк М. Ю. (2016)
Мардарова І. К. - Підготовка вихователів до створення дидактичних відеоматеріалів для дітей дошкільного віку (2016)
Богачик М. С. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови у контексті компетентнісного підходу (2016)
Казначеєва Л. М. - Формування та розвиток риторичних навичок студентів в умовах вищої освіти (2016)
Семенова О. О. - Використання інформаційних технологій у процесі формування креативної компетентності майбутніх педагогів-філологів (2016)
Гнедко Н. М. - Використання віртуального навчально-контролюючого комплексу в освітньому процесі (2016)
Стихун Л. П. - Місце та роль театрально-педагогічних інноваційних технологій у творчому розвитку професійної майстерності вчителя, Стихун Н. В. (2016)
Шутяк В. Г. - Підвищення ефективності вивчення дисципліни "Трудове навчання з практикумом” студентами напряму підготовки "Початкова світа” (2016)
Колосюк Л. М. - Використання варіативного компоненту в навчальних програмах та планах професійного навчання з метою наближення професійно-практичної підготовки до потреб підприємств-замовників кадрів (2016)
Когут Н. М. - Проблема компетентнісного підходу в підготовці вчителів початкової школи у дослідженнях науковців німецькомовних країн та України (2016)
Туровська І. О. - Формування мовленнєвої компетентності у студентів-медиків: психологічний аспект (2016)
Каштан Н. Б. - Використання хмарних технологій в освітньому процесі сучасного навчального закладу (2016)
Костолович Т. В. - Особливості формування мовної особистості майбутнього філолога (2016)
Романюк А. А. - Особливості застосування сучасних засобів наочності у початковій школі в контексті нових педагогічних парадигм (2016)
Денисюк Л. В. - Інноваційні технології викладання іноземної мови на немовних спеціальностях у вищих навчальних закладах, Данілова Н. Р. (2016)
Сидорчук Н. Л. - Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх інженерів-будівельників: рефлексивна парадигма (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сафранов Т. А. - Збалансованість мінерального складу питних вод як чинник впливу на здоров’я населення міських агломерацій північно-західного Причорномор’я, Грабко Н. В., Поліщук А. А., Трохименко Г. Г. (2016)
Павленко О. П. - Формування науково-методичної бази збалансованого економіко-екологічного управління приморськими територіями в контексті міжнародного досвіду (2016)
Шурда К. Е. - Інструменти ефективної організації регіонального регулювання рекреаційної діяльності (2016)
Серга Э. Н. - Особенности распределения однородных зон в полях гидрометеорологических характеристик североатлантического региона в холодный период года (2016)
Гопченко Є. Д. - Складові водних балансів озера Катлабух, Шакірзанова Ж. Р., Медведєва Ю. С., Бурукова М. М. (2016)
Богатова Ю. И. - Гидрохимический режим Куяльницкого лимана в современный период (2016)
Гаврилюк Р. В. - Изменчивость уровня в северо-западной части Черного моря, Корнилов С. В. (2016)
Кругляк Ю. А. - От баллистической проводимости к диффузионной в обобщенной модели электронного транспорта в микро- и наноэлектронике, Кострицкая Л. С. (2016)
Кругляк Ю. А. - Электрический ток и второй закон термодинамики в концепции наноэлектроники "снизу – вверх", Ременяк Л. В. (2016)
Kruglyak Yu. A. - Landauer – Datta – Lundstrom generalized electron transport model, Tereschenko T. M. (2016)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций грина в матричном представлении. 3. Хюккелевская модель графена, Крыжановская Т. В. (2016)
Zinkevych Ya. S. - Active deceleration of rotational motions of a dynamically asymmetric quasirigid body (2016)
Софронков А. Н. - Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля, Гавдзик А., Горличенко М. Г., Шевченко В. Ф., Костик В. В., Васильева М. Г., Гриб Е. А. (2016)
Вельмискин Д. И. - Анализ математических моделей структуры осадков и отражаемости радиоволн от них, Пустовит Т. М., Дяченко Е. А., Бучинская И. В. (2016)
Федоренко В. Г. - Незабутнє (2010)
Ляшенко О. М. - Модель національної системи трансферу технологій в Україні, Олейко В. М. (2010)
Міненко М. А. - Роль фахових об’єднань у процесі роздержавлення економіки України (2010)
Богуш Л. Г. - Соціальний капітал і соціогуманітарний простір: методологія визначення, взаємозв’язки, вектори розвитку (2010)
Кондрашова-Діденко В. І. - Інтелектономіка: реальність чи міф, Діденко Л. В. (2010)
Березянко Т. В. - Вплив наддержавних міжнародних організацій на коригування національного корпоративного середовища (2010)
Коляда Ю. В. - Синергетичне моделювання економічного стану суспільства (2010)
Харламова Г. О. - Міграція як складова процесу формування людського капіталу України, Наумова М. (2010)
Князь С. В. - Досягнення беззбитковості програм інноваційного розвитку на етапі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (2010)
Кужель В. М. - Принципи державного регулювання в сучасній економіці (2010)
Жуковська Т. О. - Організування і стимулювання динаміки оптимальних функціональним станом систем мотивування у механізмах управління машинобудівними підприємствами, Кудря Я. В. (2010)
Бутенко Л. М. - Аналітичні моделі швидкої діагностики підприємства та механізми їх забезпечення, Лозовик Ю. М. (2010)
Легкоступ І. І. - Стан та проблематика міжбюджетних відносин в Україні (2010)
Поліщук В. Г. - Перспективи податкового стимулювання сталого розвитку регіонів України (2010)
Єсаулов Ю. В. - Сутність складових податкового процесу (2010)
Стеценко О. М. - Сутність земельних відносин на сучасному етапі аграрної реформи (2010)
Буркун І. Г. - Особливості розвитку і проблеми функціонування регіональних ринків житлової нерухомості (2010)
Криклій В. А. - Етапи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні (2010)
Гайдай Т. В. - Iнституцiйнi аспекти формування банкiвської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого, Новікова І. Е. (2010)
Андрійчук Ф. Ю. - Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах кризи (2010)
Дмитрук Б. П. - Проблеми кадрового забезпечення адаптаційного періоду інтеграції України до світової організації торгівлі (2010)
Аблязова О. М. - Використання прогресивних форм торгівлі в сучасних інтеграційних процесах (2010)
Осадча Т. І. - Визначення зацікавлених сторін в корпоративному управлінні банків (2010)
Вовченко О. С. - Теоретичні аспекти визначення сутності сучасного банку (2010)
Даниленко С. М. - Удосконалення організації інноваційного бізнесу та механізму фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт в черкаській області (2010)
Притула Т. М. - До питання моніторингу структури та динаміки бюджету єс: статистичний підхід (2010)
Шендер А. Р. - Напрями підвищення конкурентоспроможності внз на регіональному ринку освітніх послуг в умовах глобалізації (2010)
Шиндер О. В. - Соціальна роль банків у розвитку регіонів (2010)
Рожков Г. С. - Аналіз фінансової діяльності медичних організацій України (2010)
Федько О. А. - Категорійно-понятійний апарат ідеології здоров’я1 у дискурсі науки державного управління, Радиш Я. Ф. (2010)
Воротін В. Є. - Модифікація та вдосконалення механізму державного управління соціально-економічним розвитком України: регіональний вимір, Демчак Р. Є. (2010)
Міненко В. Л. - Зайнятість населення у неформальному секторі економіки: сутність та методи вимірювання (2010)
Баєва О. В. - Державне регулювання вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір (2010)
Бражко О. В. - Умови та чинники створення ефективної зайнятості в Україні (2010)
Гаман Н. О. - Політика держави в сфері моніторингу ринку праці (2010)
Рудкевич І. В. - Напрями вдосконалення політики держави щодо соціального захисту населення в Україні (2010)
Олійченко І. М. - Дослідження семантичної складової інформації в органах державного управління (2010)
Степанов В. Ю. - Інформаційна політика: маніпулятивні технології у суспільстві (2010)
Бова Т. В. - Формування механізму державного управління функціонуванням національної інноваційної системи (2010)
Шатило О. А. - Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів (2010)
Кахович О. О. - Забезпечення ефективності приватного власника в умовах оптимальної структурно-інвестиційної політики (2010)
Шевченко Н. І. - Досвід системи державного гарантування іноземного інвестування в різних країнах (2010)
Сахаров О. В. - Розвиток державної та регіональної системи управління агропромисловим виробництвом (2010)
Кушмаєва В. В. - Критерії ефективності державного регулювання сільськогосподарського виробництва (2010)
Проніна О. В. - Екологічна безпека як об’єкт державної екологічної політики (2010)
Соколов А. В. - Основні етапи розробки державної інформаційної політики (2010)
Слинько А. Ф. - Вплив державних інститутів на освоєння та сприйняття молоддю "європейських цінностей" (2010)
Авдєєва О. М. - Економічні можливості сфери освіти: світовий досвід (2016)
Aksom H. I. - Limits to institutional entrepreneurship and proto-institutions: new insights into the paradox of embedded agency (2016)
Артамонова А. А. - Біржовий ринок деривативів: світовий досвід та українські реалії (2016)
Битківська А. В. - Бухгалтерський облік витрат підприємства-боржника в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства (2016)
Бойко А. О. - Роль місцевих податків і зборів у формуванні місцевого бюджету, Миронова А. М. (2016)
Боярська М. О. - Сутність та визначення економіки вражень на сучасному етапі розвитку економіки України (2016)
Варламова С. І. - Впровадження системи екологічного менеджменту в Україні: проблеми та перспективи, Варламова І. С. (2016)
Верхоглядова Н. І. - Проблема ефективної собівартості будівельно-монтажних робіт на сучасному етапі розвитку будівельної індустрії України, Бородін М. О., Негода А. С. (2016)
Владимирова М. С. - Формування екологічного маркетингу на підприємстві (2016)
Воробей Ю. М. - Сутність, структура та функції інтелектуального капіталу компанії (2016)
Гарбар Є. С. - Стійкість комерційного банку в контексті волатильності товарного ринку (2016)
Гринь В. І. - Складові та чинники формування та етапи й інструменти управління підвищенням конкурентоспроможності сільськогосподарських галузей в Україні (2016)
Гуцул М. О. - Методика оцінки фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємства (2016)
Давиденко В. М. - Рівномірність розподілу земельних угідь у вітчизняній і європейській сільськогосподарській практиці (2016)
Дмитренко А. В. - Концептуалізація базових положень бухгалтерського обліку спільної діяльності, Лебедик Г. В. (2016)
Dobrivska M. V. - The state of development of bioeconomy in the agriculture industry in the EU (2016)
Завора Т. М. - Пріоритетні напрями політики соціальної безпеки щодо поліпшення стану пенсійного забезпечення в Україні, Деньга Ю. І. (2016)
Залунін В. Ф. - Проблеми та перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні, Бородін М. О., Кравченко В. В. (2016)
Івченко Л. В. - Консолідована фінансова звітність: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Кміть В. М. - Особливості становлення та перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні, Климусь Р. Р. (2016)
Коваленко В. В. - Методичні підходи щодо діагностики рівня економічної безпеки підприємства (2016)
Корнілова Н. В. - Організаційно-економічні аспекти забезпечення ефективності діяльності туристичного підприємства (2016)
Коцкулич Т. Я. - Відображення в обліку витрат на розвідку запасів нафти і газу: міжнародний та вітчизняний досвід, Федоришин М. М. (2016)
Кошарний В. О. - Загальна характеристика поняття "туристична інфраструктура" (2016)
Кутідзе Л. С. - Оцінка показників ефективності рекламної кампанії в мережі Інтернет, Савчук І. О. (2016)
Кушнір С. О. - Особливості формування власного капіталу комерційних банків в Україні, Вернидуб М. Ю. (2016)
Лещенко Л. О. - Прогнозування споживання овочів в Харківській області (2016)
Ліп’яніна Х. В. - Аналіз конкурентоспроможності туристичної діяльності в Тернопільській області (2016)
Ляшенко О. М. - Масові відкриті он-лайн-курси: нова технологія навчання чи міф?, Проць І. І. (2016)
Ляшенко О. М. - Особливості трудової міграції України, Шампанюк Ю. І. (2016)
Магар Н. Г. - Удосконалення методичного сегменту діагностики людського потенціалу, Косяк О. В., Кукса О. Л. (2016)
Мариніна О. О. - Інтегрована модель формування конкурентної стратегії підприємства на міжнародних ринках (2016)
Материнська О. А. - Аналітична оцінка банкрутства комерційних банків України, Платковська О. В. (2016)
Мірзоєва Т. В. - Окремі аспекти розвитку та розміщення продуктивних сил на території Київської області, Нам’ясенко Ю. О. (2016)
Мокряк К. В. - Інноваційна діяльність в концепції системи антикризового фінансового управління підприємством (2016)
Ожегова Г. О. - Особливості методики складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами в Україні (2016)
Павлюк В. І. - Формування системи показників оцінки результативності превентивного антикризового управління підприємством торгівлі (2016)
Пітюлич М. М. - Потенціал територіальної громади: особливості формування і розвитку, Машіко К. С., Кудак К. М., Пауш М. М. (2016)
Познякова О. І. - Проблеми та перспективи розміщення цінних паперів українських компаній на варшавській фондовій біржі та її альтернативних майданчиках, Вільгард М. Р. (2016)
Розорінов Г. М. - Оцінка стійкості інформаційних технологій та систем ХХI століття, Якименко Ю. П. (2016)
Сабадош Г. О. - Державне регулювання професійної освіти в контексті забезпечення національних інтересів, Постоєнко К. І., Усенко О. В. (2016)
Самарцева А. Є. - Контролінг в антикризовому управлінні (2016)
Саух О. С. - Підвищення конкурентоспроможності облігацій українських емітентів на міжнародних ринках (2016)
Світлична В. Ю. - Енергетична безпека: визначення сутності, пошук шляхів мінімізації ризиків та ефективна реалізація заходів забезпечення, Рубанка В. М. (2016)
Синиця Н. А. - Модернізація в сільській місцевості: проблеми підвищення енергетичної ефективності за рахунок теплоізоляції (2016)
Скавронська І. В. - Взаємодія міжнародних ринків праці та освітніх послуг, Заблоцький Б. М. (2016)
Скавронська І. В. - Місце і роль ТНК у розвитку національних економік, Мадараш О. В. (2016)
Скавронська І. В. - Тенденції розвитку креативних індустрій в країнах Європейського Союзу, Гончарук А. О. (2016)
Сліпченко В. В. - Принципи формування системи оподаткування аграрного бізнесу (2016)
Смачило Т. В. - Формування національного бренду України, Олеха Д. І. (2016)
Тригуб О. В. - Ефективність реорганізації банківського сектору України, Чернишов А. С. (2016)
Хасан Алі Аль-Абабнех - Види, значення та ефективність сучасної реклами (2016)
Шаповал О. А. - Теоретичні аспекти системи мотивації праці персоналу підприємства (2016)
Шрамко І. І. - Природне агровиробництво сільськогосподарських підприємств у концепції сталого розвитку (2016)
Ткач Л. І. - Типологічна структура лісів водозбору річки Оріль, Бондар О. Б., Коротнєва П. А. (2016)
Бабаєв О. А. - Можливості та перспективи ефективного використання базальтових волокнистих матеріалів та виробів з них в інтересах теплоенергетичних комплексів та інших галузей, Юдін О. М., Лукашов В. К. (2016)
Бучківська У. Б. - Дослідження комплексного зносу платтяно-костюмних тканин з використанням еластанових ниток (2016)
Василенко В. Г. - Ідентифікація користувачів корпоративної мережі з використанням лінгвістичного моделювання, Ширій В. В. (2016)
Галкін А. С. - Визначення впливу витрат покупців на функціонування логістичних систем (2016)
Зенкін А. С. - Методичні основи кількісного оцінювання виробничих ризиків, Овчаренко О. В., Борко В. О., Полінкевич О. П., Зенкіна С. М. (2016)
Пронь С. В. - Теоретичні аспекти поняття транспортної системи аграрних робіт, Висоцька І. І. (2016)
Хавар Ю. С. - Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення як база оподаткування, Хавар М. В. (2016)
Шарапова Е. В. - Аналитическая оценка распределения потерь относительно допустимого уровня беспроводных каналов связи стандарта LTE в условиях пригорода, Дейнеко Д. В. (2016)
Колюбакіна Л. В. - Фенотипова неоднорідність тяжкої бронхіальної астми у дітей залежно від характеру ацетилювання за результатами кластерного аналізу, Хільчевська В. С. (2016)
Петрушанко В. М. - Використання склоіономерного цементу "ChemFilMolar" при пломбуванні порожнин 2 класу за блеком, Павленкова О. В., Павленко С. А., Ткаченко І. М. (2016)
Хухліна О. С. - Зміни стану системи еритропоезу за коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного пієлонефриту із супутньою сечокам’яною хворобою, Вілігорська К. В., Антонів А. А. (2016)
Братішко Ю. С. - Зовнішня соціальна відповідальність фармацевтичних компаній (2016)
Яковлева О. О. - Динаміка офтальмологічних уражень на тлі цукрового діабету І типу протягом 2012-2014 років у госпіталізованих пацієнтів, Коваль А. І. (2016)
Стойка М. В. - Матричні зображення скінченних груп над локальними факторіальними кільцями (2016)
Сухомлин О. В. - Роль бінарних занять для покращення навчального процесу та підвищення зацікавленості студентів у набутті та застосуванні знань, Рижко І. О. (2016)
Первушина О. А. - Влияние криоконсервирования на сохранность и осмотическую хрупкость эритроцитов животных-компаньонов, Жегунов Г. Ф., Якименко Т. И. (2016)
Петухова Т. А. - Дослідження впливу добового раціону спожитих продуктів харчування на забезпеченість організму студентів деякими біогенними елементами, Рижих А. С. (2016)
Стецик В. В. - Кореляції загальних і ступінчастих констант стійкості комплексних сполук (2016)
Крайнюков О. М. - Комплексна оцінка якості води та екостану аквальних ландшафтів річкових басейнів України (2016)
Гал М. Й. - Південно-східний вектор у зовнішній політиці України (2016)
Красніцька Г. М. - Етично-ділові стосунки бізнесменів (2016)
Петрик А. М. - Публіцистичний аспект інтелектуальної спадщини А. Яковліва (2016)
Романуха О. М. - Демаркація українсько-російського кордону (2016)
Сосюра Л. Г. - Михайло Драгоманов – практик української освіти (2016)
Щербина Н. Ф. - Політико-ідеологічний плюралізм в сучасній Україні: теоретичні й практичні аспекти, Махінла Ю. Б. (2016)
Головка А. А. - Захист кіберпростору як складова інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни (2016)
Тосько Р. Р. - Застосування методики swot-аналізу для формування стратегії зміцнення національної безпеки в сфері державної безпеки, Новікова А. В. (2016)
Беленчук О. І. - Створення прес-релізу для Інтернет-ЗМІ, Сивак Л. М. (2016)
Босак К. І. - Співвідношення понять "суперечка", "дискусія" і "полеміка". Етичні аспекти культури дискусій, Сивак Л. М. (2016)
Бродюк Ю. М. - Сюжетно-композиційні особливості повістей Михайла Томчанія (2016)
Вешелені О. М. - Топос міста та його ідейне наповнення у романі "І бачив я…" Зосима Дончука (2016)
Громовенко В. В. - Особливості словотворення неологізмів в англійському політичному дискурсі (2016)
Зайченко С. А. - Мотиви подорожей в середньовічній китайській поезії (2016)
Заремба І. Д. - Українізація іншомовних термінів, Сивак Л. М. (2016)
Зінчук Р. С. - Формотворення іменника кінь у західнополіських і суміжних говірках (2016)
Коваленко А. М. - Використання емоційно-експресивної лексики як засобу мовної грив політичному дискурсі (2016)
Козаченко І. В. - Підготовка вчителів іноземних мову Великій Британії. Позитивний досвід для України (2016)
Koltsova Yu. E. - Printed advertisement: some English-language, ethnic and gender aspects (2016)
Кочукова Н. І. - Трансформація та варіантність стійких сполучень слів(на матеріалі української преси), Молькова В. М. (2016)
Крацило С. О. - Вербалізація концепту "marriage" у романі Фанні Берні "Камілла, або портрет юності" (2016)
Кучик Г. Б. - Тексти установчих документів міжнародних організацій: лексико-семантичний контент (2016)
Манько Р. М. - Поезія Збігнєва Герберта в контексті аксіологічної ідеї Генрика Ельзенберґа (2016)
Нікольчук І. В. - Правовий звичай у приказках і прислів’ях Київщини (2016)
Олексин О. З. - Шекспірова гра слів у перекладах П. Куліша: зіставлення рукописних та редагованих І. Франком текстів (2016)
Опришко Н. О. - Місто як територія любові у постмодерній версії Юрія Андруховича (2016)
Сіробаба М. В. - Лірика Юрія Доценка: слова, думки, образи, Черепова Ю. В. (2016)
Тєлкова О. В. - Гастрономічний код культури в іспаномовній картині світу, Большаков Д. С. (2016)
Федів О. Є. - Оповідання "The Smile" Р. Бредбері в українських перекладах: до питання синхронної множинності (2016)
Шарапановська Ю. В. - Теоретичні засади аналізу політичного дискурсу (2016)
Швець О. В. - Тема-рематичне членування номінативних речень у різноструктурних мовах (2016)
Шевель Т. О. - Місце драматургії й театру в житті та творчості М. Вороного (2016)
Бончук Н. В. - Аспект лихослів’я в комунікативній поведінці підлітків та юнацтва (2016)
Бончук Н. В. - Образ Героя в свідомості сучасних підлітків та молоді (2016)
Железнякова Ю. В. - Розробка програми психологічної корекції суб’єктивного почуття самотності як чинника адиктивної поведінки молодших підлітків (2016)
Мащонок А. О. - Взаємозв’язок емпатії та психологічного благополуччя у майбутніх психологів (2016)
Перегончук Н. В. - Проблема формування професійної компетентності майбутнього психолога: перспектива деформалізації освіти (2016)
Пляка Л. В. - До питання психологічної компетентності викладача вищого навчального закладу медикофармацевтичного спрямування у процесі підвищення кваліфікації (2016)
Гудзенко О. З. - Сучасні форми соціального контролю в суспільстві споживання: актуальні українські реалії, Новикова Д. М. (2016)
Кодацька Н. О. - Гендерний підхід в управлінні персоналом (2016)
Сорокіна Г. В. - Особливості споживацької поведінки крізь призу комунікативного підходу (2016)
Шаповал І. Г. - Насильство в сім’ї як суспільне явище (2016)
Гамбаль І. А. - Талант-шоу: роль журналіста(на прикладі талант-шоу телеканалу СТБ) (2016)
Голубенко Т. А. - Алгоритм діяльності соціального журналіста на українському телебаченні (2016)
Гумен О. С. - Модернізація інформаційного забезпечення професійної комунікації готельно-ресторанної справи (2016)
Доценко К. О. - Перспективи використання технологій public relations у діяльності центру культури ЗНУ, Осадчук А. Р. (2016)
Комащенко І. І. - Особливості інформаційно-розважального контенту в українському сегменті соціальної мережі Facebook (2016)
Недо А. А. - Журналистская деятельность как объект правового регулирования в ЕС (2016)
Брижак Н. Ю. - Професійне самопізнання як провідний компонент самосвідомості майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Гуцуляк Л. І. - Взаємодія педагогів, батьків та громади як важлива умова ефективності навчання та виховання учнів початкової школи (на прикладі Сполучених Штатів Америки) (2016)
Дольнікова Л. В. - Інтегративний підхід до структурування змісту природничих дисциплін в гетерогенній групі іноземних студентів на підготовчому факультеті (2016)
Іванюк Г. І. - Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами Smart-технологій, Матюшинець Я. В. (2016)
Кареліна О. В. - Застосування процесного підходу до управління навчальною діяльністю у ВНЗ майбутніх фахівців бізнесу та адміністрування (2016)
Косяк В. І. - Комп’ютерне тестування як метод контролю результатів навчання іноземних студентів підготовчого відділення основам інформатики та обчислювальної техніки (2016)
Кравчук Л. В. - Розвиток етичної компетентності вчителя початкових класів в умовах післядипломної освіти (2016)
Куземко Л. В. - Використання Веб-квестів у проектуванні самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ, Бондаренко Т. Ю. (2016)
Кушнір Т. І. - Специфіка реалізації традиційних методів навчання у процесі вивчення синтаксису (2016)
Литвишко О. М. - Казка як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку (2016)
Мельничук Ю. Ю. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовної толерантності молодших школярів (2016)
Мукан Н. В. - Методологічні основи дослідження навчання дорослих іммігрантів у Канаді, Бусько М. Б., Барабаш О. В. (2016)
Олійник Н. Ю. - Cучасний підхід до соціально-трудових конфліктів (2016)
Ріхтер О. Є. - Проблема розвитку мотиваційної сфери особистості студента при вивченні іноземної мови у немовному ВНЗ (2016)
Сушенцева Л. Л. - Вплив професійної мобільності на конкурентоздатність фахівця на сучасному ринку праці, Сушенцев О. О. (2016)
Файчук О. Л. - Готовність майбутніх соціальних працівників до самоменеджменту: теоретичний аспект (2016)
Форостюк Т. В. - Активізація пізнавальної діяльності учнів початкової школи на уроках української мови (2016)
Царук В. П. - Проблеми визначення основних компонентів формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної діяльності (2016)
Черниш Н. В. - Компетентнісний підхід та принципи навчання під час вивчення лірики в основній школі (2016)
Шевченко І. В. - Формування методичної компетенції студентів факультетів іноземних мов педагогічних ВНЗ, Нікітюк М. Ю. (2016)
Шийка О. І. - Освітній аудит як засіб покращення якості університетської освіти: досвід Австрії (2016)
Ляшенко Д. Н. - Не/соизмеримость систем (2016)
Насєдкіна О. О. - Казкова картина світу: російський дискурс (2016)
Райхерт К. В. - Содержательное прояснение понятий "классика", "неклассика" и "постнеклассика" (2016)
Самардак Д. В. - Розвиток інтерпретації категорії тотальності від Канта до Гегеля (2016)
Goloyadova T. O. - Legal aspects of the state internal audit functioning in Ukraine (2016)
Гончаров А. В. - Аналіз дослідження міжнародного договору як джерела міжнародного права (2016)
Давыдова И. В. - Ошибка и обман как условия недействительности сделки (2016)
Марченко М. Г. - Новації виконавчого провадження в Україні, Шматко Є. В. (2016)
Пчеліна О. В. - Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання (2016)
Цвіра Д. М. - Предмет доказування в податкових спорах (2016)
Гололобов С. М. - Правовий статус громадських організацій України в контексті європейських стандартів (2016)
Дивущак О. О. - Шляхи вдосконалення механізмів взаємодії органів державної влади та неурядових організацій в сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2016)
Ковінчук О. Л. - Принципи формування та функціонування кластерних утворень (2016)
Красіловська З. В. - Організаційно-правові форми альтернативних способів вирішення спорів у державно-управлінській діяльності: стан та проблеми правового регулювання (2016)
Біденко А. І. - Спадок режиму "червоних кхмерів" як одна з перешкод стабілізації в сучасній Камбоджі (2016)
Феденко О. В. - Гібридна війна в Україні за законом сили (2016)
Халилова-Чуваева Ю. А. - Креативность современных политтехнологий: культура и стиль в политической имиджелогии (2016)
Геренко С. С. - Знаково-символічна система української етнічно ідентифікованої рекламної продукції (2016)
Романенкова Ю. В. - Типология арт-пространства: консистенция, методы защиты от "форматирования" (2016)
Сидоряк В. М. - До 260-ї річниці з Дня народження В.А. Моцарта. Образ великого композитора в масовій культурі ХХ-ХХІ століть, Співак О. В. (2016)
Сафонова Т. В. - Багатогранність мистецтва екслібриса (2016)
Кривов’язюк І. В. - Кризові явища в українській економіці та їх зв’язок з циклічністю (2010)
Бугров О. В. - Методологія розвитку інтегрованої конкурентоздатності, Бугрова О. О., Шкуренко Т. М. (2010)
Омельчук В. О. - Принципи механізму державного регулювання ринку доступного житла (2010)
Гончар І. І. - Аудит як обов’язкова процедура підтвердження річної фінансової звітності підприємств апк (2010)
Акімова Т. В. - Особливості антимонопольної політики України (2010)
Офік М. П. - Методичні рекомендації з оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств (2010)
Зборовська О. М. - Облік логістичних витрат при виробництві продукції (2010)
Смиричинський В. В. - Організаційні проблеми молодіжного підприємництва в системі державних контрактних відносин, Дмитраш О. П. (2010)
Лук’яшко П. О. - Розробка системи підтримки прийняття рішень у державному регулюванні продовольчого комплексу (2010)
Мусаєва А. К. - Держава та ринок сільськогосподарських угідь (2010)
Чудаєва І. Б. - Організаційно-економічний механізм створення і функціонування технополісів у японії (2010)
Бриль К. Г. - Економічний зміст туристичних центрів як елементів побудови туристичної галузі (2010)
Димчук А. В. - Формування туристичної політики держави в умовах динамічних змін ринкового середовища (2010)
Бодрецький М. В. - Сутність позикового потенціалу машинобудівних підприємств (2010)
Яременко О. О. - Світова практика таргетування інфляції та сучасні проблеми його впровадження в Україні (2010)
Морозов А. С. - Еволюція економічної ролі золота (2010)
Глухова Д. А. - Розвиток нанотехнологічного бізнесу в Україні (2010)
Денисов О. Е. - Варіантні сценарії стратегічної поведінки учасників олігопольного ринку (2010)
Крива С. В. - Розвиток малого підприємництва — основа економічної стабільності України (2010)
Черкасова А. О. - Особливості використання європейської моделі визначення ефекту фінансового левериджу на вітчизняних підприємствах (2010)
Філонова І. Б. - Економічні засади і прикладні аспекти створення в Україні банку розвитку (2010)
Максименюк О. С. - Аутсорсинг персоналу в галузі поштового зв’язку України (2010)
Олійник О. В. - Економічний розвиток країн центральної та східної європи протягом глобальної фінансової кризи (2010)
Авраменко Н. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід державного управління в сфері контролю за якістю медичної допомоги (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль у формуванні бюджету на 2011 рік (на прикладі львівської області) (2010)
Козаков В. М. - Основні напрями реформування центральної виборчої комісії України, Любченко А. В. (2010)
Королюк Ю. Г. - Виявлення перспективних кластерних формувань як засіб управління соціально-економічним розвитком регіону: синергетичні аспекти (2010)
Марова С. Ф. - Можливості використання резервів енергозбереження в економічному розвитку України (2010)
Матійко С. А. - Провідна роль держави в стимулюванні інноваційних зрушень (2010)
Сердечна Л. В. - Досвід європейських країн з державного регулювання розповсюдження рекламної інформації (2010)
Алейнікова О. В. - Необхідність удосконалення системи цінового моніторингу державою агропродовольчого сектора України (2010)
Левченко Н. М. - Сутність державної політики інноваційного розвитку апк в умовах розвитку економіки знань (2010)
Приходько І. П. - Вдосконалення вищої аграрної освіти в умовах інтеграції України до європейської спільноти (2010)
Міщенко Д. А. - Методи державного регулювання сільського господарства (2010)
Сорока Р. Ю. - Трансформаційні етапи розвитку промислового комплексу України (2010)
Пельтек Л. В. - Методи оцінки регіональної промислової політики (2010)
Власов В. О. - Головні риси механізму державного контролю за господарською діяльністю (2010)
Фалко Ю. В. - Сучасні тенденції сектора державних закупівель України (2010)
Ільченко Н. В. - Соціальне підприємство як інструмент економічного та соціального розвитку територіальної громади (2010)
Лавроненко В. О. - Реалізація місцевими органами державної влади соціальної політики України (2010)
Іванюта С. М. - Рецензія на монографію "Інвестиційна діяльність аграрних підприємств" (автор — Вініченко І. І.) (2010)
Гаман П. І. - Рецензія на монографію "Державна інвестиційна політика на національному та галузевому рівнях: теорія, методологія, практика" (автор — Дацій Н. В.) (2010)
Бакум І. В. - Аналіз особливостей інвестиційної політики України (2010)
Вожжов А. П. - Об учетной ставке центрального банка, Белецкий А. А., Костенко И. И. (2010)
Головіна Я. С. - Розвиток корпоративного управління в банках України (2010)
Гринько Е. Л. - Оценка долгосрочного кредитного потенциала банков Украины, Дремова У. В. (2010)
Фурдичко О. І. - Злам траєкторії фінансової політики сталого розвитку агросфери: можливості та ризики, Гудзь О. Є. (2010)
Дащенко О. В. - Моделювання процесу заміни номіналів купюр (2010)
Ільницька Н. М. - Мобільні гроші як перспективний напрям розвитку інформаційних технологій у грошовій сфері (2010)
Міщенко В. І. - Методологічні засади запровадження макропруденційного нагляду, Крилова А. О. (2010)
Куклік К. А. - Проектне фінансування як банківський продукт в посткризовий період (2010)
Міщенко С. В. - Проблеми вдосконалення структури сучасної грошової системи (2010)
Нижегородцев Р. М. - Трансформация банковских систем и перспективы выхода из кризиса (2010)
Пантєлєєва Н. М. - Консерватизм та інновації кредитної кооперації (2010)
Петрик О. І. - Система індикаторів стабільності фінансової системи (2010)
Пожар Т. О. - Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного контролю (2010)
Процько О. В. - Інструментарій ринку державних цінних паперів України в умовах розгортання фінансово-економічної кризи: особливості, проблеми, шляхи вдосконалення (2010)
Рожкова К. І. - Капіталізація банків України: кризові уроки та посткризові перспективи (2010)
Ряховская А. Н. - Развитие саморегулирования в россии: основные тенденции (2010)
Сатмурзаев А. А. - Концепция стратегического учета в новых экономических структурах: теоретический аспект (2010)
Семениченко Ю. К. - Використання методології системного аналізу для управління банківською діяльністю (2010)
Степаненко А. І. - Довіра до банків і засоби її забезпечення (2010)
Стефанович Л. И. - Современные тенденции теории банковского бухгалтерского учета (2010)
Дмитренко Ю. М. - Нова парадигма інституційних засад монетарної політики центрального банку (2010)
Гненна В. О. - Кореляції сонографічних параметрів щитоподібної залози з антропо-соматотипологічними показниками здорових чоловіків і жінок віком від 26 до 35 років, Гунас І. В., Маєвський О. Є., Прокопенко С. В. (2016)
Головацький А. С. - Зміни структурних компонентів часточок загруднинної залози після однотижневого впливу налбуфіну, Гарапко Т. В. (2016)
Головацький А. С. - Цитоархітектоніка дифузної лімфоїдної тканини власної пластинки слизової оболонки шлунка у дітей грудного віку, Палапа В. Й., Кочмарь М. Ю., Гербут А. О., Гецко О. І., Добрянська Е. С. (2016)
Кривко Ю. Я. - Відмінності антропометричних показників між здоровими та хворими на хронічні піодермії чоловіками й жінками західного регіону України, Чаплик-Чижо І. О. (2016)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Особливості ультраструктурної організації епітелію слизової оболонки язика за умов цукрового діабету в експерименті, Султан Р. Я. (2016)
Івачевська В. В. - Особливості порушень ліпідного обміну у пацієнтів із предіабетом і цукровим діабетом 2 типу за наявності неалкогольної жирової хвороби печінки, Івачевський М. М. (2016)
Рішко О. А. - Спосіб оптимізації поетапного підбору індивідуальної антигіпертензивної фармакотерапії, Фатула М. І., Свистак В. В., Блецкан М. М., Шютєв М. М., Лазорик М. І., Трохимович А. А., Машура Г. Ю., Бобровник О. С. (2016)
Софілканич Н. В. - Діагностика, клінічний перебіг та методи корекції когнітивних та афективних розладів у пацієнтів зі скроневою епілепсією (2016)
Кополовець І. І. - Переваги та недоліки еверсійної каротидної ендартеректомії, Sihotský V., Berek P., Kubíková M., Štefanič P., Frankovičová M. (2016)
Копчак В. М. - Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози другого типу за D’egidio–Schein, Криворучко І. А., Гончарова Н. М., Тесленко С. М. (2016)
Копчак В. М. - Способи хірургічної корекції біліарної гіпертензії у хворих на ускладнені форми хронічного панкреатиту, Пилипчук В. І., Перерва Л. О. (2016)
Лешко М. М. - Результати променевого лікування пухлин крижів, Слинько Є. І., Бурик В. М. (2016)
Палієнко Р. К. - Порівняльна оцінка методик лапароскопічної апендектомії, Оссовський О. В. (2016)
Русин В. І. - Біологічна некректомія та вакуум-терапія ран у комплексному лікуванні трофічних виразок у хворих на декомпенсовану хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок, Корсак В. В., Головацький А. С., Носенко О. А., Калинич С. С., Кочмарь О. М. (2016)
Русин В. І. - Патоморфологічна характеристика нирково-клітинного раку, ускладненого пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Бойко С. О., Попович Я. М., Романенко А. М. (2016)
Русин В. І. - Покази до непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок при атеросклерозі, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Машура В. В., Лангазо О. В., Пекарь М. І. (2016)
Татарчук Л. В. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання структур дванадцятипалої кишки при резекціях різних об’ємів печінки, Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б. (2016)
Шаповал С. Д. - Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, що супроводжується сепсисом, Трибушний О. В., Савон І. Л. (2016)
Коротін З. Г. - Ефективність озокеритотерапії у лікуванні хворих із патологією скронево-нижньощелепного суглоба на фоні генералізованого пародонтиту (2016)
Костенко Є. Я. - Поширеність та структура зубощелепних аномалій у дітей Закарпатської області, Мельник В. С. (2016)
Марков А. В. - Визначення регенеративного потенціалу кісткової тканини хворих з локалізованим пародонтитом (2016)
Матолич У. Д. - Діагностичне значення гематологічних індексів при флегмонах щелепно-лицевої ділянки та шиї (2016)
Олійник А. Ю. - Характерні риси формування та динаміки розвитку зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів із лівобічними вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних втручань (2016)
Фера О. В. - Особливості формування пародонтозу в осіб першого періоду зрілого віку під впливом факторів ризику, Костенко Є. Я., Криванич В. М., Фера М. О., Негря А. В. (2016)
Чонко О. Ю. - Перинатальні аспекти в жінок із передчасним відшаруванням плаценти в анамнезі (2016)
Торохтін О. М. - Варіант використання комплексних чисел в аналітичній медицині (2016)
Головацький А. С. - Морфофункціональні зміни в лімфатичних вузлах при дії на організм хімічних і фізичних чинників, Валько О. О. (2016)
Устич О. В. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями серед мешканців гірських регіонів, Рішко М. В. (2016)
Данко Д. В. - Емеріх Емеріхович Данко – видатна особистість, талановитий лікар, організатор дермато-венерологічної служби на Закарпатті, Рогач І. М. (2016)
Доктору медичних наук, професору, заслуженому винахіднику України Ользі Лемко – 60 (2016)
Професору кафедри патологічної анатомії буковинського державного медичного університету Ігорю Олійнику – 55 (2016)
Дрига С. Г. - Особливості формування структурних параметрів та критеріїв оцінки малого підприємництва в економіці України (2010)
Богомолова Н. І. - Особливості розвитку гармонізаційно-економічного механізму прискорення залізничних перевезень (2010)
Крисак А. О. - Методи оцінки потенціалу малих підприємств (2010)
Бондарчук Н. В. - Економічна роль інформаційно-консультаційних послуг у відтворювальному процесі (2010)
Міщенко В. А. -  "впровадження організаційно-економічного механізму управління логістичними процесами на українських фармацевтичних підприємствах як фактор вирішення проблеми доступності лікарських засобів", Клунко Н. С. (2010)
Сегеда І. В. - Методологія визначення суспільних втрат капіталу здоров’я населення України внаслідок впливу енергетики на довкілля (2010)
Січко С. М. - Вплив зовнішнього середовища на стан використання рекреаційних територій регіону (2010)
Шашула Л. О. - Еколого-орієнтовані пріоритети формування рентної політики в регіональних економічних системах (2010)
Наумко Ю. С. - Специфіка формування ринку праці в сумській області (2010)
Черната Т. Н. - Использование статистических методов в целях оценки результативности диверсификации металлургического комбината имени ильича, Ковалев А. В. (2010)
Лишенко М. О. - Теоретичні аспекти вивчення резервів скорочення собівартості та підвищення ефективності виробництва зерна (2010)
Мишко О. А. - Методичні підходи до аналізу та оцінки ефективності управління корпоративною власністю в регіоні (2010)
Петрунін В. Ю. - Регіональні чинники формування, використання та розвитку людського капіталу (2010)
Сазонець О. М. - Концептуальні засади міжнародного маркетингу, Бобирь О. І. (2010)
Степанова Е. В. - Проблемы формирования системы интегрированного управления морским природопользованием (на примере азовского региона) (2010)
Турова Т. В. - Оцінка творчого потенціалу працівників машинобудівних підприємств сумської області в системі антикризового менеджменту персоналу (2010)
Федорченко А. О. - Економічні результати природоохоронної діяльності у гірничорудній промисловості від використання відходів (2010)
Черевик Н. В. - Діяльність інвестиційних банків в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Компанієць І. О. (2010)
Череп А. В. - Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах, Васильєва С. І. (2010)
Костирко І. Г. - Енергія і економічна маса як результат  суспільно-економічного розвитку (2010)
Байдалюк Л. В. - Становлення ринку інтернет-реклами у вітчизняному просторі (2010)
Іванова Л. С. - Стан та розвиток ринку молока і молокопродуктів після вступу України до сот (2010)
Гриньов А. В. - Засади системного управління конкурентним потенціалом підприємства, Шульженко В. В. (2010)
Гринько Т. В. - Особливості впровадження моделей інноваційної активності промислових підприємствпідприємств (2010)
Зеленко О. О. - Стратегічні аспекти формування соціальної відповідальності підприємства (2010)
Васильєва Т. А. - Роль інвестиційної складової в забезпеченні фінансової безпеки держави, Лєонов С. В., Макарюк О. В. (2010)
Андросова О. Ф. - Чинники формування кредитних ризиків та їх наслідки для   банківської системи України в умовах фінансової кризи, Михайлова І. В. (2010)
Зосименко Т. І. - Індикатори трансакційних витрат в процесі трансформації економічної системи (2010)
Костюченко Н. М. - Економічне обґрунтування прийняття інституційних рішень в сфері природокористування (на прикладі м. суми) (2010)
Одінцов М. М. - Соціально-економічні аспекти диференціації споживання продуктів харчування (2010)
Царенко О. В. - Науково-методологічні основи проектування регіональних промислових комплексів та конструювання оптимальної структури (2010)
Шевчук В. В. - Динаміка показників виконання завдань реформування жкг: ретроспектива, недоліки та позитивний досвід (2010)
Харчук С. А. - Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення вінниччини (2010)
Пашкевич М. С. - Дослідження поняття "регіон" як об’єкту державного економічного регулювання (2010)
Вступне слово редактора (2016)
Щеглов Д. В. - Критические стенозы мозговых артерий: особенности церебральной гемодинамики до и после эндоваскулярных операций, Чебанюк С. В., Свиридюк О. Е., Сидоренко Е. Ф., Мамонова М. Ю. (2016)
Gunia D. D. - Using of modern endovascular methods and techniques in treatment of complex aneurysms, Ekvtimishvili E. T., Basiladze G. Z. (2016)
Полковников А. Ю. - Отдаленные результаты эндоваскулярного хирургического лечения интракраниальных аневризм в геморрагический период, Матерухин А. Н., Савченко Е. И., Тяглый С. В. (2016)
Малярчук Р. Г. - Предиктори розвитку дисфункції лівого шлуночка, індукованої шлуночковою екстрасистолією (2016)
Шевага В. М. - Моніторинг тиску в різних сегментах артерій головного мозку як засіб контролю церебральної перфузії в хірургії внутрішньочерепних артеріальних аневризм, Нетлюх А. М., Паєнок А. В., Кобилецький О. Я., Сало В. М., Матолінець Н. В. (2016)
Тончев М. Д. - Співвідношення аневризм артерій головного мозку із варіантами розвитку віллізієва кола, Сапун А. Л., Гавловський О. Л. (2016)
Маковецький П. П. - Нозокоміальний менінгіт у хворих з черепно-мозковою травмою у ранній період (2016)
Щеглов Д. В. - Поєднання мішкоподібної аневризми з краніоорбітальною пухлиною: рідкісний випадок ендоваскулярного та мікрохірургічного лікування, Гудим М. С., Бортнік І. М., Склярова А. І., Свиридюк О. Є. (2016)
Чередниченко Ю. В. - Эндоваскулярная тромбэкстракция в сочетании с селективным тромболизисом в острейшую фазу тромбоза позвоночных и основной артерий, Мирошниченко А. Ю., Зорин Н. А. (2016)
Привітання (2016)
Солдатенко Валерій Федорович (2016)
Солдатенко В. Ф. - Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч.1) (2016)
Гай–Нижник П. П. - Історико–герменевтична інтерпретація понять "єдиносущність" і "подібносущність" у ранньохристиянський період в контексті церковно–теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) (Ч. 2), Батрак О. П. (2016)
Бараннік А. М. - Становлення польсько–запорізького кордону у XVIII ст. (2016)
Капшук Ю. С. - Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Гербеєва І. М. - Цензура єврейської преси в Одесі в другій половині ХІХ ст. (2016)
Кочкодан В. Р. - Жіночі товариства Східної Галичини на сторінках польської преси (1900 р. – 1939 р.) (2016)
Чуткий А. І. - Мікро–історичні теми як концентроване вираження загального контексту історичного поступу (вплив Першої світової війни і українських визвольних змагань на Музей товарознавства Київського комерційного інституту) (2016)
Ковальова Н. А. - Повернення поміщицької власності українським селом періоду гетьманату П. Скоропадського (1918 р.) (2016)
Горбовий О. А. - Проблема Дніпрових порогів та Дніпрогес (1920–1970–ті рр.): стратегія трансформації (2016)
Вітенко З. Р. - Взаємини профспілок Великої Британії та трудящих України у 1924–1927 рр. (2016)
Ладжун Ю. Ю. - Еволюція національної ідентичності населення Закарпаття 1920–1939 рр. (2016)
Маньківська Т. О. - Анкети як джерело вивчення складу і становища вчителів м. Харкова у другій половині 1920–х рр. (2016)
Лукашів В. Я. - Співпраця "Товариства ім. М. Качковського" з польською адміністрацією у Західній Україні в міжвоєнний період (2016)
Безверха В. М. - Постать В. Н. Златарски в історіографії (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського