Кульчицький М. І. - Децентралізація як основа розбудови регіонів та підвищення фінансового забезпечення територій, Заброцька О. В. (2016)
Тенета В. М. - Використання елементів методів нечіткої логіки в оцінюванні інвестиційних ризиків (2016)
Ткаченко С. А. - Особенности решения задач подсистемы сравнительного экономического мониторинга в системах стратегического регулирования региональной структуры и территориальной организации субъектов сферы (2016)
Ковальчук О. Я. - Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС, Стрельбіцька Н. Є., Сороківська Р. Б. (2016)
Каленюк І. С. - Вплив професійної освіти на розвиток організаційних знань (2016)
Glukhova V. I. - The Public Financing of Expenditures on Vocational Training in Ukraine (2016)
Міняйло О. І. - Сучасний стан конкуренції на первинному ринку нерухомості м. Києва, Бур’ян А. М. (2016)
Назарова Г. В. - Особливості функціонування ринку праці молоді в інституціональному середовищі, Касьмін Д. С. (2016)
Гончарова С. Ю. - Соціальна концепція гарантованого (базового) доходу населення, Гончаров А. Б. (2016)
Шпикуляк О. Г. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери, Грицаєнко М. І. (2016)
Николюк О. М. - Управління витратами як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Брич В. Я. - Проблеми трансформації підприємств природних монополій енергетичної галузі та напрями їх вирішення, Артемчук Т. О. (2016)
Ястремська О. М. - Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання, Доуртмес П. О. (2016)
Гречин Б. Д. - Змістовна характеристика методів оцінки негативного впливу виробничої та логістичної діяльності підприємства в контексті стратегічного розвитку екологістики в Україні (2016)
Мангушев Д. В. - Туристичні послуги: особливості маркетингу та сучасний стан ринку, Пилипчук В. К., Смірнова Н. О. (2016)
Клок А. П. - Кластерный подход к развитию образовательного туризма в Украине (2016)
Ізмайлов Я. О. - Облік імпорту основних засобів для інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств (2016)
Майстер Л. А. - Особливості та проблемні аспекти законодавчого регулювання обліку оплати праці персоналу підприємств (2016)
Королюк Н. М. - Роль організації та інформаційного забезпечення управлінського обліку на підприємстві: реалії та перспективи, Лозинський Д. Л. (2016)
Мироненко І. І. - Особливості просування захищеного мобільного додатка – месенджера "Secure Messenger (SM)" на ринку корпоративного спілкування (2016)
Паєнтко Т. В. - Обіг державних цінних паперів та зростання державного боргу в контексті збалансування інтересів держави і суспільства, Онишко С. В. (2016)
Откаленко О. М. - Методика аналізу ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державного сектора (2016)
Карпінський Б. А. - Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур, Горбачевська О. В. (2016)
Черненко Д. Д. - Концепция структуры капитала в современной теории финансов (2016)
Мархвінська С. М. - Глибинні причини дисбалансів у національній економіці в контексті розвитку вітчизняного банківського сектора (2016)
Губарєва І. О. - Менеджмент економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів (2016)
Яцун Л. М. - Структурно-функціональний синтез управління підприємствами сфери харчування (2016)
Коломієць Г. М. - Сучасні драйвери розвитку бізнесу в кризових умовах, Гузненков Ю. Г., Грідіна Г. В., Доценко М. Ю., Лє М. Х. (2016)
Герасименко В. М. - Організація стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами за допомогою засобів збалансованої системи показників, Чухлата Ж. Г. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика рівня конфліктності в колективі та шляхи подолання дестабілізації соціально-трудових відносин на підприємстві (2016)
Столбова М. А. - Управління діяльністю компанії: погляди в науковому середовищі (2016)
Стефанюк О. Д. - Система нематеріальної мотивації персоналу на підприємстві (2016)
Соболєва Т. О. - Трансформація маркетингу інновацій в моделях інноваційного процесу, Гудима О. Г. (2016)
Шабельник Т. В. - Класифікація основних суб’єктів та об’єктів сучасного фармацевтичного ринку України (2016)
Курдиш Р. Ф. - Напрямки підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства, Потапова Н. А. (2016)
Іванов М. М. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, проф. Журавльової І. В. "Функціонування інтелектуального капіталу: методологічне та методичне забезпечення (2016)
Онуфриенко Л. М. - К обоснованию одной математической модели плоского соединения трех волноводов.Часть I. E-плоскостная задача, Чумаченко В. П., Чумаченко Я. В. (2015)
Горбійчук М. І. - Нечітка оптимізація процесу поглиблення глибоких свердловин, Гуменюк Т. В. (2015)
Левин В. И. - Интервальная производная и интервально-дифференциальное исчисление (2015)
Субботін С. О. - Модель та індивідуальні метрики якості наукових публікацій (2015)
Romanuke V. V. - Parametrization of the optical flow car tracker within matlab computer vision system toolbox for visual statistical surveillance of one-direction road traffic (2015)
Эль-Хатиб С. А. - Компьютерная система сегментации медицинских изображений методом муравьиных колоний, Скобцов Ю. А. (2015)
Val O. D. - Development and investigation of the key stream generators on the base of cellular automata, Zhikharevich V. V., Ovchar R. I., Ostapov S. E. (2015)
Бомба А. Я. - Узагальнена дифузійноподібна модель інформаційного процесу поширення знаннєвого потенціалу, Назарук М. В., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. (2015)
Алєксєєва К. А. - Технологія управління комерційним web-ресурсом на основі нечіткої логіки, Берко А. Ю., Висоцька В. А. (2015)
Василенко О. В. - Аналіз програм для моделювання мехатронних систем (2015)
Зиновкин В. В. - Исследование условий сходимости оптимизационного функционала многопараметрического технологического процесса приготовления магнезитовых огнеупорных изделий, Мирный В. О. (2015)
Vochozka M. - Evaluation of solvency of potential customers of a company, Rowland Z., Vrbka J. (2016)
Кряжич О. О. - Алгоритм апроксимації функцій з використанням методу Дж. Зойтендейка (2016)
Yefimov V. - How Founding beliefs of Capitalism, University and Mathematics Shaped the Institution of Mainstream Economics (2016)
Бортніков Г. П. - Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків, Любіч О. О. (2016)
Коваленко О. В. - Модель управління персоналом підприємств, що працюють з тритієм (2016)
Квик М. Я. - Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення рентабельності виробництва малого підприємства, Цегелик Г. Г., Добуляк Л. П. (2016)
Стефанишин Д. В. - Кількісна оцінка ризиків збитків від аварій на потенційно небезпечних об’єктах, Романчук К. Г. (2016)
Киселев В. И. - Проблемы моделирования теневой экономики на примере нелегального оборота психоактивных веществ, Полумиенко С. К., Левкова Е. А., Будницкий А. А., Савин С. З. (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
До уваги авторів журналу (2016)
Передмова (2016)
Шалобудов В. М. - Кому міг належати католицький медальйон з Новобогородицької фортеці? (2016)
Харлан О. В. - Комплекс садиби поміщиків родини О.М. Поля в селі Полівське на Верхньодніпровщині (результати попередніх досліджень) (2016)
Титаренко О. Ю. - "Основными причинами дезертирства являются…": умови праці та побуту робітників на підприємствах індустріальних регіонів України у повоєнний період (2016)
Ковальова І. Ф. - Ім’я Г. І. Косагова в історії Богородицької фортеці (2016)
Швидько Г. К. - Директори Катеринославської казенної суконної фабрики (кінець XVІІІ – 30-ті рр. ХІХ ст.) (2016)
Lyman I. - William George Wagstaff – British Consul, responsible for Ekaterinoslav province and ports of the Sea of Azov, Konstantinova V. (2016)
Коник О. О. - Катеринославський робітничий депутат Георгій Кузнєцов: думські канікули з кримінальною складовою (1909 р.) (2016)
Товстоляк Н. М. - Тетяна Петрівна Воронова – краєзнавець та громадський діяч Криворіжжя (до 90-річчя з дня народження) (2016)
Кочергін І. О. - Дворяни-землевласники Верхньодніпровського повіту (друга половина ХІХ ст.) (2016)
Двуреченська О. С. - Особливості формування міського бюджету Катеринослава кінця ХIХ – початку ХХ ст. (2016)
Маргулов А. Х. - Ассирійці Дніпропетровська у тоталітарних експериментах радянської влади (2016)
Кавун М. Е. - "У невеличкому і не дуже цікавому Катеринославі…": образ міста на Дніпрі у подорожніх записках О. С. Афанасьєва-Чужбинського (2016)
Лучка Л. М. - Жінки в історії та діяльності сімейно-педагогічного гуртка Катеринослава на початку ХХ ст. (2016)
Дояр Л. В. - Академія гірничих наук України на етапі становлення (1990-ті рр.) (2016)
Бекетова В. М. - Участь композитора І. В. Щербакова в громадському житті України (2016)
Зеленська Л. І. - Життя і діяльність О. М. Поля: географічний екскурс (2016)
Мицик Ю. А. - З документів про посткозацьке минуле місцевого краю, Тарасенко І. Ю. (2016)
Ченцова Н. В. - Роль козацтва у вирішенні геополітичних планів імперії (2016)
Колісник Д. В. - Звивистими шляхами махновських тачанок (2016)
Кочергін І. О. - Криворізький альбом (2016)
Відомості про авторів (2016)
Крайнюков О. М. - Удосконалення комплексної оцінки екологічного стану та якості води водних об’єктів, Тімченко В. Д. (2016)
Ачасов А. Б. - До питання формування аграрних геоінформаційних систем, Ачасова А. О. (2016)
Максименко Н. В. - Оновлене фізико-географічне районування Харківської області, Квартенко Р. О., Різник К. Ю. (2016)
Удовиченко В. В. - Ландшафтна позиційно-динамічна структура території Лівобережної України: регіональний аспект (2016)
Гетманец О. М. - Разработка алгоритма построения поля радиационного фона, Пелихатый Н. М. (2016)
Жданюк Б. С. - ГІС/ДЗЗ технології як інструмент вивчення сучасного геоекологічного стану земельних ресурсів західної частини Мізоцького кряжу, Боярин М. В., Андрейчук Ю. М. (2016)
Полетаєва Л. М. - Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва (2016)
Гулай Л. Д. - Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ, Караїм О. А., Синюк А. Ю. (2016)
Коробкова Г. В. - Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області (2016)
Цьось О. О. - Індикаторна флора річки Турія (2016)
Степова О. В. - Аналіз фосфатного забруднення поверхневих водойм Полтавської області (2016)
Сафранов Т. А. - Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області, Приходько В. Ю., Шаніна Т. П. (2016)
Біньковська Г. В. - Оцінка обсягів викидів парникових газів в системах поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області, Шаніна Т. П. (2016)
Орфанова М. М. - Інноваційні технології у формуванні трирівневої екологічної освіти, Орфанова М. М., Яцишин Т. М. , Рибак О. І. (2016)
Джам О. А. - Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку (2016)
Артюх С. Н. - Методика оценивания показателей профессиональной пригодности операторов (2016)
Берник І. M. - Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля, Луговський О. Ф. (2016)
Бурдейная В. М. - Системы с направлением режущего инструмента в операционных станциях с силовой головкой и насадкой, Трищ А. Р., Доценко Н. А. (2016)
Грабовський A. B. - Забезпечення тактико-технічних характеристик військових гусеничних і колісних машин на етапі проектних досліджень, Васильєв А. Ю., Ткачук М. М., Танченко А. Ю., Мартиненко О. В., Киричук Д. В., Борисенко С. В., Касай О. І. (2016)
Зав’ялов В. Л. - Особливості приводних систем екстракційного обладнання з коливальним ефектом робочого середовища, Костюк В. С., Бодров В. С., Костюк Є. В., Мисюра Т. Г., Запорожець Ю. В., Попова Н. В. (2016)
Коротков А. О. - Построение и моделирование энергосберегающего стенда на базе асинхронного генератора для испытаний двигателей внутреннего сгорания, Семиков А. В., Мельников Г. И. (2016)
Костенко Ю. В. - Динамічні процеси у віброударних системах зі змінними параметрами (2016)
Ларін О. О. - Експериментальні дослідження ортотропних пружних і в'язкопружних характеристик еластовимірних текстильно армованих композитів, Петрова Ю. А. (2016)
Лежнюк П. Д. - Нормування втрат електроенергії в мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейрон-нечіткого моделювання, Рубаненко О. О. (2016)
Идан А. Ф. І. - Влияние предварительной термической обработки и режимов лазерной закалки на структуроформирование стали, Акимов О. В., Костик Е. А., Гончарук А. А. (2016)
Карвацький А. Я. - Реологічні властивості вуглецевих композицій в діапазоні температури 120-170 ºС, Лазарєв Т. В., Швачко Д. Г., Тищенко О. С. (2016)
Кузнєцов Е. Г. - Динамічна модель імпульсного торцевого ущільнення (2016)
Лежнюк П. Д. - Вплив розосереджених джерел енергії на оптимальний потокорозподіл в електричних мережах, Гунько І. О. (2016)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання імовірнісних характеристик генерування сонячних електростанцій в задачі інтелектуалізації локальних електричних систем, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Моргунов В. В. - Метод расчета поглощенной (эквивалентной) дозы и мощности поглощенной (эквивалентной) дозы ионизирующего излучения, Диденко Н. В., Трищ Р. М. (2016)
Рубаненко О. Є. - Оперативне діагностування високовольтних вимірювальних трансформаторів струму (2016)
Рудий А. В. - Моделювання зовнішніх збурень опорної поверхні під час руху військової гусеничної машин, Васильєв А. Ю., Бистрицький М. Є. (2016)
Verbutskyi I. V. - Context approach for electric grid control, Kyselova A. G. (2016)
Дихтяр Н. Ю. - Метод аварийного отождествления цифровых кадров с существенной неопределенностью их параметров, Мовсесян Я. С., Саваневич В. Е., Хламов С. В. (2016)
Криводуб А. C. - Оценка надежности деятельности операторов в системах предоставления доступа к ресурсам компьютерных сетей (2016)
Мигущенко Р. П. - Перспективность FDM технологий в 3D печати, Опрышкина М. И., Куштым К. Ю. (2016)
Сергеева О. В. - Разработка системы мониторинга процесса получения кислородсодержащих соединений кобальта плазмохимическим методом, Пивоваров А. А., Пиляев В. В. (2016)
Бондар С. М. - Інтенсифікація біотехнологічного процесу аеробної обробки рідких субстратів, Чабанова О. Б., Трубнікова А. А. (2016)
Дубовик Д. Д. - Приближенная методика оценки объема заиления водохранилища – прототипа (2016)
Попова Н. В. - Удосконалення технології виробництва гірких настоянок за допомогою математико-статистичних методів досліджень, Мисюра Т. Г., Рибачок А. В. (2016)
Коваленко Е. А. - Исследование влияния осмотического обезвоживания на качество картофельных чипсов, Ковбаса В. Н., Гребень Б. В., Нагорный В. Ю., Куприянова Т. Н. (2016)
Хохотва О. П. - Використання композиційного сорбенту цеоліт-гумінові кислоти для вилучення іонів міді з водних розчинів, Кондратенко О. І., Шкель К. О. (2016)
Титул, зміст (2016)
Мальцева В. Є. - Вплив свинцю на структурно-функціональний стан кісткової тканини хребта щурів на фоні остеопорозу (2016)
Мироненко С. І. - Особливості плавальної поведінки щурів з пентиленететразоловим кіндлінгом за умов застосування похідних 4-тіазолідинону та акситинібу (2016)
Наконечна C. A. - Морфофункціональний ефект клітинної відповіді тваринного організму на дію ксенобіотиків (2016)
Регеда-Фурдичко М. М. - Значення факторів неспецифічної резистентності організму для раннього періоду розвитку експериментальної пневмонії, Фурдичко Л. О., Регеда С. М. (2016)
Карасева Т. Л. - Нейротропные свойства лептина, Кривенко Я. Р., Годлевский Л. С., Онуфриенко О. В., Шандра А. А. (2016)
Аніщенко Л. В. - Особливості механізмів біологічної дії поліолів (2016)
Регеда М. С. - Вплив корвітину на порушені показники перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи в легенях при експериментальній бронхіальній астмі у поєднанні з адреналіновим ушкодженням міокарда, Небелюк Н. М. (2016)
Бузиновський А. Б. - Система підтримки прийняття рішень при лапароскопічних хірургічних втручаннях та оцінка її ефективності при апендектомії, Коваленко О. С., Баязітов Д. М., Ляшенко А. В., Нєнова О. М. (2016)
Гладчук В. І. - Порушення рецептивності ендометрія у жінок з внутрішньоматковою перегородкою, які страждають на безплідність (2016)
Дієв Є. В. - Показники тривалості зуботехнічних протоколів виготовлення мостоподібних зубних протезів, які цементуються, з опорою на імплантати з монолітними абатментами, що вкручуються, Дієва Т. В. (2016)
Закритов Д. О. - Комбінована терапія статином та інгібітором ангіотензин-перетворювального ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію і ревматоїдний артрит (2016)
Кривда Г. Ф. - Аналіз розповсюдженості дефектів надання медичної допомоги за результатами проведених судово-медичних комісійних експертиз в Одеському регіоні протягом 2011-2015 рр., Плевінскіс П. В., Кривда Р. Г., Слюсаренко О. О., Уманський Д. О. (2016)
Нарбутова Т. Є. - Морфологічна характеристика структурних компонентів аорти у дітей з критичною коарктацією аорти, Лекан Р. Й., Бузовський В. П. (2016)
Свиридюк Б. В. - Малоінвазивні втручання при гострому калькульозному холециститі, ускладненому холедохолітіазом, у хворих похилого та старечого віку, Іванько О. В. (2016)
Гончаренко Г. Ю. - Клініко-морфологічний аналіз генітального ендометріозу (2016)
Бідзіля П. П. - Особливості функціонального стану та ремоделювання лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності у чоловіків залежно від ступеня зайвої маси (2016)
Гайструк Н. А. - Сучасні аспекти патогенезу дистресу плода у вагітних із гіпергомоцистеїнемією (огляд літератури), Надеждін М. В., Супрунова Т. В. (2016)
Ситникова В. А. - 90 лет со дня основания Одесского областного научного общества патологоанатомов, Нарбутова Т. Е. (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2016)
Титул, зміст (2016)
Феофанова І. В. - Теоретичне забезпечення податкового трансформування (2016)
Ємець В. В. - Еволюція теоретичних підходів до розкриття економічної сутності нагромадження капіталу (2016)
Паневник Т. М. - Інтеграційні аспекти діяльності підприємств нафтогазового комплексу в умовах глобалізації, Болгарова Н. К. (2016)
Гавловська Н. І. - Інституціональна природа економічної безпеки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Власова К. М. - Тенденції та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі України в умовах поглиблення інтеграції торгівлі з ЄС (2016)
Отенко І. П. - Міжнародна безпека в світових економічних відносинах (2016)
Purdenko O. A. - The Economic Discourse of the Current Reform Aimed at Business Optimization in Ukraine (2016)
Семенченко А. В. - Удосконалення механізму державного регулювання доходів населення (2016)
Климчук О. В. - Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив (2016)
Ярошенко І. В. - Модернізація системи публічного управління в Україні: попередні підсумки та проблемні питання реалізації реформи децентралізації, Семигуліна І. Б. (2016)
Олександренко І. В. - Концептуальні підходи до визначення ринкової вартості регіону (2016)
Швиданенко Г. О. - Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку, Бойко Т. Л. (2016)
Ткаченко М. О. - Формування методичного підходу щодо прогнозування результатів реструктуризації системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства (2016)
Корепанов Г. С. - Формування системи статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів України (2016)
Korepanov O. S. - The Ranking Evaluation of Kharkiv Higher Educational Establishments, Lazebnyk I. O., Ponomarova T. V., Chala T. G. (2016)
Виноградов В. В. - Машинобудівна галузь України в умовах міжнародних інтеграційних процесів (2016)
Борщ Л. М. - Оцінка економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу в Україні (2016)
Фостолович В. А. - Особливості формування сучасних систем управління сільськогосподарськими підприємствами з інтегрованою системою екологічного менеджменту (2016)
Чеберяко О. В. - Ключові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Кривовяз М. А. (2016)
Гугул О. Я. - Проблеми та перспективи розвитку сучасного готельного бізнесу на Тернопільщині, Ткач У. В. (2016)
Передерко В. П. - Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області (2016)
Черненко Д. І. - Статистичне оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні (2016)
Пурський О. І. - Cпецифіка програмно-апаратної реалізації Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі, Гринюк Б. В., Демченко Р. С. (2016)
Ткаченко С. А. - Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (2016)
Стрижиченко К. А. - Зміна економічної парадигми: чи можливо протидіяти фінансовій кризі в рамках неокласичної парадигми? (2016)
Мостенець А. В. - Оцінка якості активів банку (2016)
Ковалюк А. О. - Особливості становлення інституту фінансового посередництва в Україні (2016)
Volvenkova M. M. - The Credit Activities of the Bank and the Formation of Interest Rates (2016)
Пономаренко Т. В. - Когнітивна сутність забезпечення економічної стійкості суб’єктів господарювання (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів (2016)
Антоненко І. Я. - Сучасні чинники формування продуктової стратегії туристичного підприємства, Мельник І. Л. (2016)
Зоідзе Д. Р. - Основні напрямки антикризового управління на підприємствах фармацевтичної галузі (2016)
Ступіна Ю. Ю. - Концептуальні положення формування організаційно-економічного забезпечення управління змінами на підприємствах машинобудування, Ус Ю. В. (2016)
Базалиева Л. В. - Управление трансакционными издержками оппортунистического поведения персонала предприятия на основе концепции внутреннего маркетинга (2016)
Бабич Д. - Біфуркаційна стійкість сферичних оболонок при розсіяному тріщинотворенні в матеріалі зсувом, Дородних Т. (2015)
Багно О. - Поширення хвиль Лемба у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини (2015)
Бедзір О. - Контактна взаємодія прорізної оболонки з деформівним заповнювачем (2015)
Безверхий O. - Вимушені коливання п’єзокерамічних циліндричних оболонок, Карлаш В., Зінчук Л. (2015)
Хапко Б. - Моделювання температурного поля в частково відшарованому термобар’єрному покритті, Мартиняк Р. (2015)
Соляр Т. - Визначення напружень біля тріщин у пластинках на основі інтегральних рівнянь відносно стрибків переміщень (2015)
Сачук Ю. - Контактна задача про зношування пружної півплощини штампами канонічної форми, Максимук О. (2015)
Опанасович В. - Згин ізотропної пластини з квадратною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М., Бедрій В. (2015)
Панчук О. - Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору, Габрусєв Г., Шелестовський Б. (2015)
Максимчук Д. - Контактна задача для двох попередньо напружених циліндричних співвісних штампів і шару з початковими (залишковими) напруженнями (2015)
Кузь І. - Напружено-деформований стан пружно-пластичних лінійно зміцнюваних пластин з двома перпендикулярними розрізами за всебічного розтягу, Кузь О., Пиз Н. (2015)
Кравчишин О. - Початкове наближення для ітераційного розв’язування задачі поширення малих пружних збурень у тривимірному полі напружень (2015)
Гречанюк В. - Cтруктура і корозійна стійкість композиційних матеріалів Сu-Mo-Zr-Y, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації, Чорновол В., Старостіна О., Куліченко В. (2015)
Ковбашин В. - Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів, Бочар І. (2015)
Замора Я. - Вплив термічної обробки у середовищі водню на магнітострикцію залізо-кобальтового сплаву (2015)
Добротвор І. - Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетворень, Стухляк Д., Каплун А. (2015)
Попович П. - Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем, Сташків М., Довбуш Т. (2015)
Паламар М. - Підвищення точності вимірювання нахилу опорно-поворотної платформи антенної системи за допомогою mems акселерометра, Мальований П., Паламар Я. (2015)
Лупенко А. - Аналіз коливальних контурів резонансного інвертора в режимі джерела потужності (2015)
Костик Л. - Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світла, Осадца Я., Липовецький М. (2015)
Мушак А. - Оптимізація розміщення приладів освітлення спортивних майданчиків (2015)
Савчук Т. - Удосконалений метод кластеризації станів комп’ютерної техніки K-MEANS, Петришин С. (2015)
Онищук О. - Розрахунок температури запалювання композиційних матеріалів при високотемпературному синтезі (2015)
Відновлено роботу технічного комітету №13 з навчання і тренінгів європейської асоціації з цілісностей конструкцій (ESIS) (2015)
До 80-річчя з дня народження професора О. Шаблія (2015)
Список авторів та вимоги (2015)
Москалюк В. Д. - Діагностика та лікування грипу: сучасні клініко-патогенетичні аспекти, Сидорчук А. С. (2016)
Гевкалюк Н. О. - Оцінка функціональної активності слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях (2016)
Рябоконь Ю. Ю. - Хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією: сучасні підходи до лікування (2016)
Васильєва Н. А. - Гепатит А у дорослих, Івахів О. Л., Когутич А. І., Кириченко А. О. (2016)
Возна Х. І. - Вегетативна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію, які перебувають на антиретровірусній терапії: дослідження варіабельності серцевого ритму, Москалюк В. Д. (2016)
Дубинська Г. М. - Перебіг ВІЛ/ГС-коінфекції в Полтавській області залежно від шляхів передачі, Коваль Т. І., Сабініна О. В., Даниленко О. В., Марченко О. Г. (2016)
Незгода І. І. - Клініко-лабораторна характеристика проявів інфекційного мононуклеозу у дітей, Бобрук С. В. (2016)
Бруснік С. В. - Мікробно-вірусні асоціації деяких внутрішньоклітинних патогенів (Mycoplasma pneumoniae та Herpes simplex virus) у хворих на негоспітальну пневмонію, Попова Н. Г., Попова Л. О. (2016)
Стома І. О. - Прогнозування бактерійних інфекційних ускладнень у пацієнтів при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, Карпов І. О., Усс А. Л., Мілановіч Н. Ф. (2016)
Чемич М. Д. - Еколого-біологічні, епідеміологічні та клінічні аспекти ендемічного осередку опісторхозу в Сумській області, Фотіна Т. І., Фотіна Г. А., Ільїна Н. І., Назаренко С. М., Ільїна В. В., Фролова Л. С. (2016)
Коцар О. В. - Альтернативний засіб санації резидентних носіїв золотистого стафілокока, Кочнєва О. В., Долгова Т. С., Малюченко А. Ю. (2016)
Pokas O. V. - Distribution of Metallo-β-Lactamase Producing Strains Among Poly-Drug Resistant non-Fermenting Gram-negative Bacilli in the Modern Period in Ukraine, Melezhyk I. O., Mariyevsky V. F., Bartsytska I. F. (2016)
Березіна Л. В. - Сучасні можливості лазеротерапії нейроінфекцій (2016)
Москалюк В. Д. - Клініко-морфологічні та функціональні зміни нирок у ВІЛ-інфікованих, Андрущак М. О. (2016)
Андрейчин Ю. М. - Діагностика синуситів, Омеляш В. І. (2016)
Копча В. С. - Труднощі діагностики нейробореліозу, Іщук І. С., Кородюк В. І. (2016)
Дашо М. Б. - Труднощі і помилки диференційної діагностики при туберкульозному менінгоенцефаліті у дитини 6,5 місяців, Лишенюк C. A., Чуловська У. Б., Литвин Г. О. (2016)
Андрейчин М. А. - Нагородна медаль всеукраїнської асоціації інфекціоністів для медичних сестер (2016)
Славний ювілей професора Задорожної Вікторії Іванівни (2016)
Бадюк М. І. - Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій : Підручник / М. А. Андрейчин, О. Д. Крушельницький, В. С. Копча, І. В. Огороднійчук ; за ред. М. А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 320 с. (2016)
Шпак О. - Теоретичні аспекти формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості, Булавенко С. (2016)
Ашиток Н. - Компетентнісний підхід до фахової підготовки працівників соціальної сфери у вищій школі (2016)
Сорока Н. - Роль теорії експериментального навчання в процесі викладання та засвоєння іноземних мов (2016)
Гайдук С. - Типи та види практичних занять з англійської мови у процесі підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Гулевич Л. - Героїка опришківства в літературі українського романтизму (2016)
Пантюк Т. - Етнопедагогічні засади виховання дитини-дошкільника, Кріль Л. (2016)
Чумак Ю. - Віхи творчої діяльності Віктора Власова крізь призму еволюції стилю (2016)
Дзюбата З. - Інтегративний підхід до організації самостійної роботи над формуванням комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі їх підготовки у ВНЗ (2016)
Задільська Г. - Англомовні ресурси Інтернету у навчанні англійської мови студентів мовних спеціальностей ВНЗ, Комар Л. (2016)
Городиська В. - Поняття "духовність”, "моральність”, "релігійність” у контексті духовного розвитку дітей дошкільного віку, Мацелюх Р. (2016)
Герасимова О. - Уточнення сутності понять "самоосвіта”, "самоосвітня діяльність” в науково-педагогічній літературі (2016)
Удовіченко Г. - Реалізація положень системного підходу у контексті формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Вишнівський Р. - До питання про актуальність педагогічних ідей І. Франка для розвитку сучасної української школи (2016)
Бартків О. - Вивчення творчої обдарованості молодших школярів, Дубик У. (2016)
Гоцинець І. - Методика розвитку німецькомовної комунікативної компетентності студентів у писемному мовленні на основі Інтернет-технологій (2016)
Чепіга І. - Інноваційний підхід до виховання громадянськості студентів гуманітарних ВНЗ (2016)
Корчук О. - Оптимізація довузівської підготовки з фізики іноземних слухачів авіаційного університету (2016)
Александрович Н. - Значення екоетичної позиції студентів педагогічних вузів, як моделі навчально-виховної роботи майбутнього вчителя (2016)
Базильчук В. - Структура готовності старших підлітків до туристсько-краєзнавчої роботи, Кірдан Т. (2016)
Чепіга В. - Формування ціннісних орієнтацій учнів початкових класів засобами музичного мистецтва, Чугай С. (2016)
Сятецький К. - Творча співпраця видатного українського співака Йосипа Гошуляка з митцями Дрогобиччини (2016)
Готько О. - Гіпертекст як засіб творення нелінійного постмодерністського письма, Чайковська О., Наливайко Н. (2016)
Маркова В. - Гуманізація виховної роботи в школі – вимога часу (2016)
Брежнєва С. - Гуманістичні засади формування народнопісенної культури школярів: історико-педагогічний аспект (2016)
Мудра С. - "Романтичні сторінки” Валерія Квасневського для фортепіано: питання стилістики та інтерпретації (2016)
Купчик Л. - Використання позитивного досвіду німецькомовних країн у реформуванні системи шкільної іншомовної освіти України (2016)
Журавська Л. - Причини надмірного естрадного хвилювання: теоретичні аспекти проблеми фобій музичного виконавства (2016)
Прохорчук О. - Сутність і структура дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2016)
Корицький В. - Методика розвитку конструкторських умінь у технологів деревообробки (на прикладі сучасних технологій меблевого виробництва) (2016)
Дрозіч І. - Використання елементів дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії "Кухар” (2016)
Галандар Асдан огли А. - Тенденції щодо збереження і зміцнення здоров’я особистості у сучасному соціумі (2016)
Крисак Л. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх лікарів загальної практики англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення (2016)
Сорокін І. - Вектори розвитку сучасного освітнього середовища: відповідь на виклик часу (2016)
Донченко Я. - Цілі шкільного курсу інформатики: ретроспективний аналіз (2016)
Малоіван М. - Модель індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей (2016)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Наукові підходи до розуміння економічної сутності категорії "інтелектуальний потенціал регіону", Теницька Н. Б. (2012)
Микитенко В. В. - Розроблення технологій управління забезпеченням  енергоефективності в контексті інтенсифікації процесів сталого розвитку держави, Демешок О. О. (2012)
Педь І. В. - Податкові стимули у сфері освіти в країнах єс, Ящук С. П. (2012)
Кукоба В. П. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємства: аспекти сучасного обліку та аудиту витрат (2012)
Кенуль Ф. Гилал - Внедрение маркетинга в банковскую сферу: краткий обзор (2012)
Аверкина М. Ф. - Стійкий розвиток міста на засадах "зеленої логістики" (2012)
Андреюк C. Ф. - Оцінка інвестиційної привабливості акцій емітентів енергетичної галузі, Андреюк М. С. (2012)
Махнарилов Ю. В. - Динаміка базового коефіцієнту капіталізації на ринку нерухомості, Толюпа Н. В. (2012)
Єлісєєва Л. В. - Муніципальна власність: економічний зміст та перспективи її трансформації в Україні в контексті світового досвіду (2012)
Чічкань О. І. - Регулювання сталого розвитку регіону за результатами оцінювання рівня його конкурентоспроможності (2012)
Уніят А. В. - Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в східній німеччині, Ліщинський І. О. (2012)
Тюха І. В. - Ефективність комерційної діяльності підприємств харчової промисловості - субєктів зед (2012)
Сітнікова Н. П. - Досвід вимірювання якості життя міжнародними організаціями для врахування у процесах моніторингу та планування розвитку (2012)
Марчук В. П. - Аналіз  діяльності та прогнозування активів недержавних пенсійних фондів України, Воробйова В. В. (2012)
Кирилюк Є. М. - Трансформація структури економічних відносин на аграрному ринку України, Прощаликіна А. М. (2012)
Карапейчик И. Н. - Носители потенциалов в экономической теории (2012)
Горячук В. Ф. - Структурна модель капіталізації економіки (2012)
Василенко А. В. - Особливості використання аутсорсінгу в управлінні активами страхових компаній України (2012)
Шаманська О. І. - Оптимізація структури ресурсного потенціалу з урахуванням витрат та раціонального використання виробничої потужності підприємства за критерієм максимізації прибутку (2012)
Кривошей В. М. - Стратегічні пріоритети розвитку науково-виробничої сфери регіонів України (2012)
Попова М. А. - Использование метода бенчмаркинга при анализе динамики результатов природоохранной деятельности (2012)
Підвисоцький Я. В. - Гібридні фінансові інструменти в практиці управління ризиками міжнародних бізнес-проектів (2012)
Кочеткова Н. В. - Методический подход к оценке внутрирегиональной социально-экономической дифференциации (2012)
Сіверська Л. Б. - Рейдерство як метод об’єднання банків в умовах ринку (2012)
Ціомашко Ю. С. - Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття "інновація", Станкевич І. В. (2012)
Слободчикова О. А. - Концептуальні вимоги до моделей реструктуризації металургійних підприємств (2012)
Бортнікова Є. В. - Історія походження та сутність понять "ризик", "ризик-менеджмент" та "операційні ризики" (2012)
Заєць Т. О. - Права акціонерів: механізм контролю та захисту (2012)
Діденко О. М. - Особливості організаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю бізнесу в банках (2012)
Михайлов Р. В. - Кількісно-якісні параметри функціонування страхового ринку України: відповідність європейським критеріям (2012)
Веселовська О. В. - Технологія впровадження системи управління витратами на підприємствах авіабудівної галузі (2012)
Гнітецький Є. В. - Сутність та взаємозв’язки між базовими категоріями теорії інновацій (2012)
Лифар В. В. - Модель оцінки розміщення регіонального транспортно-логістичного центру (2012)
Маслов А. О. - Використання ідей нагромадження інформації та знань в неокласичних теоріях людського капіталу (2012)
Яненкова І. Г. - Організаційна складова інноваційного механізму управління розвитком економіки (2012)
Григорак М. Ю. - Використання аутсорсингу при будівництві інфраструктурних об’єктів (2012)
Гейдор А. П. - Розробка та впровадження комплексної системи управління капіталом підприємств промисловості будівельних матеріалів (2012)
Тарасенко Л. М. - Теоретичні аспекти формування антикризової політики на ринках теплової енергії (2012)
Сербенівська А. Ю. - Особливості формування механізму активізації інноваційних процесів текстильних підприємств (2012)
Коляденко С. В. - Методологическая реализация социально-экономической политики развития региона (2012)
Сушенцева Л. - Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг, Шевчук Г., Дольнікова Л. (2016)
Варецька О. - Організаційно-педагогічні умови розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: сутність (2016)
Коновальчук І. - Теоретичні й технологічні аспекти формування екологічної компетентності молодших школярів (2016)
Невмержицька О. - Самоосвіта вчителя іноземних мов в умовах інформатизації сучасного суспільства (2016)
Волошин С. - Психолого-педагогічна робота з профілактики насильства над дітьми (2016)
Салій С. - Творча діяльність хорових колективів Жидачівщини (історичний екскурс) (2016)
Сіняговська І. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі інтеграції змісту навчальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Баштовенко О. - Інноватика, фізична культура у виші та здоровий спосіб життя, Смакула О. (2016)
Галян О. - Погляди на суб’єктнісну сутність школяра у матеріалах першого українського педагогічного конгресу (2016)
Танська В. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності молодших школярів (2016)
Максимова О. - Комунікативна компетентність вчителя початкової школи (2016)
Красовська О. - Компетентнісний підхід до розроблення стандартів вищої освіти в галузі знань "Освіта” (2016)
Дуб В. - Психолого-педагогічний супровід студентів переселенців (2016)
Брижак Н. - Сутність та зміст поняття "готовність майбутніх учителів початкових класів до краєзнавчої роботи” у психолого-педагогічній літературі (2016)
Лалак Н. - Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у формуванні управлінської компетентності майбутніх вчителів початкових класів, Фенчак Л. (2016)
Керик О. - Логопедичний тренінг як засіб розвитку комунікативної діяльності дітей з мовленнєвими порушеннями (2016)
Ієвлєв О. - Суб’єкт-об’єктні аспекти управління професійною мобільністю у закладі освіти (2016)
Пристай Г. - Використання інноваційних технологій у процесі вивчення іноземної мови в початковій школі (2016)
Зимянський А. - Особливості створення моделі психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку майбутнього педагога (2016)
Кутняк І. - Формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Мозолев О. - Механізми управління якістю процесів розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі (2016)
Котова Л. - Вплив емоціогенних умов на надійність виконання музичних творів майбутніми вчителями мистецтва (2016)
Галів М. - Суспільно-політичні ідеї в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія (2016)
Васюк О. - Соціометричне дослідження міжособистісних взаємин студентів академічної групи, Виговська С. (2016)
Кіящук А. - Сучасні дослідження проблеми формування професійних устремлінь старшокласників (2016)
Годунко Л. - Історико-педагогічна ретроспектива у викладанні іноземних мов у Чеській Республіці у ХХ столітті (2016)
Волох О. - Образи природи у хорових мініатюрах Б. Лятошинського (2016)
Калінська О. - Використання маніпулятивних прийомів – невід’ємна складова педагогічної майстерності викладача (2016)
Петриця Л. - Комунікативний та граматичний аспекти в курсі інтенсивного навчання англійської мови (2016)
Бірюк Д. - Фахова підготовка менеджерів освіти у педагогічному університеті в контексті інтернаціоналізації освітнього простору (2016)
Шиманська М. - Проблема соціальної та освітньої нерівності в науково-педагогічній думці та освітній практиці європейських країн ХІХ ст (2016)
Винник Н. - Дидактична характеристика спецкурсу "Організація спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних закладах” (2016)
Їфу Ч. - Методика формування художньо-образного сприйняття у майбутніх учителів музики в процесі інструментально-виконавської підготовки (2016)
Лук’янчиков М. - Проектувальні уміння майбутнього педагога як умова успішної організації навчально-пізнавальної діяльності дітей у полікультурному просторі (2016)
Хлипавка Г. - Проблема формування соціальної компетентності у процесі професійної підготовки: науково-педагогічний аспект (2016)
Головач Н. - Експериментальна перевірка ефективності формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки (2016)
Титул, зміст (2015)
Гасанов С. С. - Обмеження дефіциту бюджету в умовах фіскальних ризиків, Кудряшов В. П. (2015)
Колосова В. П. - Підвищення ефективності видатків державного бюджету на реалізацію інвестиційних програм, кредитованих міжнародними фінансовими організаціями (2015)
Рибак С. О. - Інституціональна структура соціально орієнтованої державної бюджетної політики (2015)
Башко В. Й. - Оподаткування видобутку природного газу в Україні (2015)
Кощук Т. В. - Адаптація податкового законодавства України стосовно справляння акцизного податку до директив ЄС (2015)
Версаль Н. І. - Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики, Заваруєва О. С. (2015)
Шишко О. В. - Методичні підходи до впровадження середньострокового бюджетного планування на рівні місцевих бюджетів (2015)
Павлюк К. В. - Формування і реалізація механізму оцінювання потреб у соціальних послугах, Котляревський Я. В., Степанова О. В. (2015)
Циганюк А. В. - Людський розвиток та рівень життя населення в Україні, Музиченко А. С. (2015)
Капленко О. І. - Регулювання валютно-кредитних відносин через боргові цінні папери супранаціональних інституцій, Северіна Х. І. (2015)
Мартинович Д. Є. - Еволюція економічних підходів до державної допомоги секторам національної економіки (2015)
Чумакова І. Ю. - Організація внутрішнього аудиту в державних органах влади різних систем і країн світу (2015)
Кияк С. - Український католицизм і громадянське суспільство: досвід релігійної соціалізації особистості (2010)
Попов М. - Теологічний раціоналізм та пізнавальні принципи філософії Ібн Сіни, Закордонець О. (2010)
Дулин П. - Консолидирующий потенциал православья (2010)
Довгань А. - Дихотомічність пізнавального відношення і проблема його інтерпретації (2010)
Козинцева Т. - Понятие чуда в религиозной и философской традициях (2010)
Арістова А. - Іслам в російському суспільстві: уроки для Криму (2010)
Keller І. - Рrawo i sprawiedliwość według chrześcijańskiej nauki społecznej (2010)
Dobrzyński А. - Teologia polityczna czyli zaangażowana refleksia nad życiem społeczno-politycznym (2010)
Мизак Н. - Діяльність папи римського Івана Павла ІІ як шлях до примирення і діалогу європейської спільноти (2010)
Докаш О. - Концептуальні засади соціальної міфотворчості (2010)
Филипович Л. - Етнорелігійна ідентичність в сучасному світі: проблеми визначення і умови збереження (2010)
Бодак В. - Культурна соціалізація особистості та роль релігії в її формуванні (2010)
Боднарюк Б. - Генеза інституту чернечих орденів у вимірі соціумних реалій доби раннього Середньовіччя (ІІ), Возний І. (2010)
Шкрібляк М. - Становище Православ’я на Правобережній Україні у постберестейський період і причини переходу західно-українських єпархій на унію з Римом (2010)
Бродецький О. - Автономно гуманістичні і релігійні тенденції в історичних трансформаціях етичної думки (2010)
Маринченко Г. - Політика держави щодо релігії та віруючих у другій половині 40-х – початку 60-х рр. XX ст. (2010)
Вінніченко-Борух О. - Англіканська церква у сучасному світі: проблеми та шляхи розв’язання (2010)
Гаюк І. - Деякі сутнісні аспекти характеру історичної взаємодії держави та релігії (2010)
Докаш В. - Форми реалізації особистості в контексті соціальних доктрин протестантських церков (2010)
Боровік I. - Тożsamość i religa w Srodkowo-Wschodniej Еuropie (2010)
Балух В. - Релігійне життя Буковини у контексті суспільних трансформацій, Докаш В., Осколов Р. (2010)
Шугаєва Л. - Особливості соцiалiзацiї православного сектантства у незалежній Україні (2010)
Булига І. - Вплив тоталітарних режимів на соціалізацію православної віруючої людини періоду Другої світової війни в Україні (2010)
Адзіночанка В. - Трансфармацыя рэлігійнай сітуацыі ў сучаснай Беларусі (2010)
Божеску М. - Основні підходи та тенденції у вивченні соціальних стереотипів (2010)
Гаврилова Н. - Соціальні фактори впливу на розвиток індивідуальної релігійності (2010)
Ханстантинов В. - Конфесійна толерантність студентської молоді Миколаївщини (2010)
Медіна Т. мМолодіжна субкультура як фактор соціалізації молоді - Youth subculture as a factor in the socialization of youth (2010)
Пташник-Середюк О. - Соціологічний аналіз релігійності та її критеріїв у молоді Прикарпаття, Гараніна Г. (2010)
Каралаш Н. - Духовний світ як проблема формування особистості (2010)
Кохан В. - Трансформаційні процеси у науково-технологічній сфері сучасної України (2010)
Камбур А. - Емпірична апробація теоретичних тверджень про стан адаптованості населення Чернівецької області до суспільних змін (2010)
Баранівський В. - До проблеми утвердження української мови в релігійному та світському житті українців (2010)
Бабич Н. - Проблема учитель – учень за Біблією і в сьогоденні (2010)
Остащук І. - Релігійний текст у комунікації етноконфесійного середовища (2010)
Погоріла Л. - Психологічний фактор як динамізм виявлення жіночої суб’єктивності в контексті католицького світогляду (2010)
Кривич М. - Правові гарантії свободи формування світоглядних переконань як чинник соціалізації особи (2010)
Якимчук О. - До питання про правову соціалізацію особистості (2010)
Березнюк Н. - Соціалізація особистості в умовах релігійних переорієнтацій сучасного суспільства (2010)
Щербацький Д. - Християнське підгрунтя у поглядах на соціалізацію в філософії В. Соловйова (2010)
Малик В. - Соціалізація особистості в контексті есхатологічного вчення Церкви Християн Віри Євангельської (2010)
Пержун В. - Витоки й еволюція історичної свідомості: історико-соціологічний аспект (2010)
Горобець Г. - Світоглядна функція релігії і церкви в сучасному українському суспільстві: соціологічний погляд (2010)
Стеблина П. - Трансформація концептуальних моделей державно-церковних відносин в Україні (Х–ХХ ст.) (2010)
Титул, зміст (2013)
Приходько І. П. - Фінансовий облік аграрних підприємств: теоретичні основи організації (2013)
Пономаренко І. В. - Впровадження передового світового досвіду концепції сталого розвитку сільської місцевості в Україні, Віннікова І. І. (2013)
Наконечна К. В. - Посилення ролі економічних важелів та засобів державного регулювання в управлінні регіональними трансформаціями в аграрній сфері економіки (2013)
Добіжа Н. В. - Удосконалення ефективності використання сільськогосподарської техніки (2013)
Драган І. В. - Реалізація природно-ресурсного потенціалу території на засадах самовідтворюваності в контексті модернізації національної економіки (2013)
Говорушко Т. А. - Перспективи розвитку страхового ринку України з урахуванням уроків світової фінансовї кризи, Ситник І. П., Лаврененко Г. В. (2013)
Домаскіна М. А. - Визначення галузевої структури виробничого кооперативу на основі методів нечіткої математики (2013)
Спринчук Н. А. - Необхідність та зміст державної підтримки інвестицій у кормовиробництво для скотарства (2013)
Чорний Р. С. - Активізація розвитку сфери зайнятості як фактор формування трудового потенціалу у сільській місцевості (2013)
Добровольська О. В. - Економічний зміст та джерела формування оборотних засобів аграрних підприємств, Загребельна Є. О. (2013)
Полякова Н. М. - Моделювання ефективного розвитку аграрних підприємств на основі впровадження інноваційних технологій в умовах кластерної системи (2013)
Завадська Ю. С. - Оцінка і резерви підвищення економічної ефективності органічного агровиробництва (2013)
Домінська О. Я. - Стан та проблеми діяльності льонопереробних підприємств (на прикладі ВАТ "Льонокомбінат "Старосамбірський") (2013)
Росляков А. А. - Фундаментальний аналіз світового ринку кукурудзи та регулювання на ринку кукурудзи Європейського Союзу (2013)
Титул, зміст (2013)
Мельник Л. Ю. - Земельні угіддя фермерських господарств (2013)
Гайдучок Т. С. - Використання інформаційних технологій в обліково-аналітичному забезпеченні системи управління лісогосподарських підприємств, Мостепанюк В. А. (2013)
Деркач Т. А. - Порівняльна рейтингова оцінка ефективності використання оборотних засобів зернових складів (2013)
Вишневська О. М. - Використання систем управління витратами в сільськогосподарських підприємствах, Кривошеєв О. В. (2013)
Павленко О. С. - Соціально-економічні особливості регіонального розвитку галузі нутріївництва (2013)
Гаврилюк І. І. - Cтан та перспективи державної підтримки галузі скотарства (2013)
Чорний Р. С. - Структурування факторів формування та розвитку трудового потенціалу у вітчизняній науковій думці (2013)
Гоблик В. В. - Інвестиційно-економічне співробітництво в межах транскордонних регіонів, сформованих на кордоні України з ЄС (2013)
Ортіна Г. В. - Розвиток реального сектора економіки України в системі загальнодержавної стратегії економічного зростання (2013)
Аверкина М. Ф. - Формування методичного підходу діагностики ефективності забезпечення стійкого розвитку міст (2013)
Макеєнко А. Г. - Управління якістю і конкурентоспроможністю в аграрному секторі економіки країни (2013)
Басенко К. О. - Поєднання прямого та непрямого державного впливу на зменшення інвестиційних ризиків у будівельному комплексі (2013)
Сідлецький В. М. - Аналіз невимірюваних параметрів на рівні розподіленого керування для автоматизованої системи, об’єктів і комплексів харчової промисловості, Ельперін І. В., Полупан В. В. (2016)
Шевченко Я. О. - Удосконалення мережевих компонент тонкого клієнта, Мошенський А. О. (2016)
Ладанюк А. П. - Методи ситуаційного керування багатоасортиментним виробництвом, Іващук В. В., Бойко Р. О., Савчук О. В. (2016)
Савенко І. В. - Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на деякі умовно патогенні бактерії, Андрейко Д. В., Пирог Т. П. (2016)
Яблонська К. М. - Інтенсифікація процесів отримання біологічно активних речовин з кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.), Косоголова Л. О., Романова З. М. (2016)
Зінченко О. А. - Створення біосенсора на основі іммобілізованої бутирилхолінестерази і рН-чутливих польових транзисторів для визначення L-карнітину, Шкотова Л. В., Курбатов А. Л., Карбовська Н. В. (2016)
Тур О. В. - Ринкова стійкість підприємства в сучасній економічній науці (2016)
Чугаєва Н. Ю. - Роль психології у забезпеченні еногастрономічного туризму (2016)
Пилипенко О. Є. - Економічний розвиток України в період незалежності: здобутки, проблеми, перспективи (2016)
Ралко О. С. - Перспективи розвитку експорту продукції молокопереробних підприємств України (2016)
Шевченко Л. О. - Інноваційний розвиток підприємств спиртової промисловості (2016)
Басюк Д. І. - Тенденції розвитку виноградарсько-виноробної галузі України, Бабич І. М., Білько М. В. (2016)
Мостенська Т. Л. - Харчування як складова продовольчої безпеки, Кундєєва Г. О. (2016)
Кулініч О. А. - Логістіка інформаційних потоків торговельного підприємства, Ковальова Я. Г. (2016)
Тарасюк Г. М. - Оцінка розвитку підприємства: теоретико-методичні і евристичні аспекти, Протасова Л. В. (2016)
Кружилко О. Є. - Алгоритм підготовки управлінських рішень на основі комбінованого методу оцінки ризику виробничого травматизму, Богданова О. В. (2016)
Петренко В. П. - Товщина плівки в низхідних кільцевих потоках з міжфазовою взаємодією, Прядко М. О., Рябчук О. М. (2016)
Долинский А. А. - Влияние мгновенного сброса давления на свойства воды. высокочастотные гидродинамические колебания, Конык А. В., Радченко Н. Л. (2016)
Бржезицький В. О. - Випробування високовольтних ізоляторів на допустимий рівень радіоперешкод, Гаран Я. О., Лапоша М. Ю., Маслюченко І. М. Олександренко С. І. (2016)
Мартиненко М. А. - Знаходження гармонічного поля в просторі за його заданим потоком на сферичному сегменті (2016)
Король А. М. - Вплив швидкості Фермі на коефі¬цієнт трансмісії квазіелектронів Дірака-Вейля в однобар’єрній графеновій структурі, Вишняк В. В., Літвинчук С. І., Гуцало І. В. (2016)
Зінченко Т. В. - Розрахунок нелінійних функцій регресії другого порядку при центральному композиційному ротатабельному плануванні експерименту з довільною кількістю факторів (2016)
Сімахіна Г. О. - Отримання заморожених напівфабрикатів дикорослих ягід зі щільною покривною тканиною, Халапсіна С. В. (2016)
Радзиевская И. Г. - Исследование окислительной деструкции растительных масел разной степени насыщенности в присутствиии токоферола, Мельник О. П. (2016)
Манк В. В. - Склад композицій рослинних олій для косметичних засобів, Полонська Т. А. (2016)
Попова Н. В. - Удосконалення рецептури збагачених глазурованих сирків з начинкою, Ткаченко В. В. (2016)
Роман Т. О. - Дослідження відмінностей теплових і хімічних властивостей шапинки й ніжки шампіньйона, Єщенко О. А., Іванченко М. Г., Мазуренко О. Г. (2016)
Донг Н. Ф. - Технологія рисового сусла для виробництва безалкогольних ферментованих напоїв, Олійник С. І., Прибильський В. Л. (2016)
Ковтун Ю. А. - Дисперсність плазми масляної пасти з комплексом нутрієнтів, що воло¬діють гепатопротекторними властивостями (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2013)
Тарасова В. В. - Оцінка впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення (2013)
Калінчик М. В. - Аналіз напрямів державної підтримки розвитку фермерських господарств, Лебідь В. М., Лисенко К. О. (2013)
Мельник Л. Л. - Сільські домогосподарства: стан, перспективи та необхідність державної підтримки (2013)
Прушківська Е. В. - Сільське господарство як базова складова первинного сектора національної економіки (2013)
Янченко З. Б. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності аграрних підприємств (2013)
Приходько В. П. - Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки підприємств (2013)
Олейнікова Л. Г. - Соціально-економічний аспект управління інтелектуальною власністю в Україні (2013)
Солодкий М. О. - Світовий біржовий ринок: сучасний стан та тенденції розвитку, Яворська В. О. (2013)
Кужель В. В. - Потенціал підприємств аграрної сфери: сутність, структура, тенденції нарощення (2013)
Маховський Д. В. - Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств апк (2013)
Максименко І. Г. - Зовнішні та внутрішні фактори формування конкурентоспроможності наукомістких підприємств аграрного сектора (2013)
Вініченко І. І. - Особливості маркетингового управління інноваційною активністю підприємств (2013)
Погрібний І. Я. - Синергетичний ефект при створенні територіальної комплексної системи управління побутовими відходами, Тімофеєв О. К. (2013)
Шевцова О. Й. - Основи антикризового фінансового управління підприємством (2013)
Гавриш О. А. - Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств, Кухарук А. Д. (2013)
Янковська Л. А. - Стратегічні пріоритети розвитку сфери послуг України на засадах постіндустріальної економіки (2013)
Журавка Ф. О. - Методичні аспекти обліку формування та використання резервів за міжбанківськими кредитами (2013)
Біляк Ю. В. - Вплив кризових явищ на інтенсивність прояву опортуністичної поведінки в українських корпораціях (2013)
Політило М. П. - Методика інтеграційного оцінювання управлінських рішень в системі управління інноваційним розвитком суб’єктів кооперування (2013)
Криленко В. І. - Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки (2013)
Приказюк Н. В. - Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання (2013)
Мачуга Н. З. - Емпіричні знання та їх вплив на отримання якісних медичних послуг в лікувальних закладах України (2013)
Рудик В. К. - Роль держави у захисті пенсійних активів учасників накопичувальних пенсійних програм (2013)
Хлівна І. В. - Перспективи та розвиток трудоресурсного потенціалу сільських територій (2013)
Рибалко Н. О. - Фінансування бюджетного дефіциту України: шляхи вдосконалення (2013)
Савченко І. А. - Сучасні підходи до економічної сутності конкурентних відносин (2013)
Петруха С. В. - Економічна стратегія промислових підприємств: методологія, теорія та практика (частина 1), Петруха Н. М. (2013)
Дергоусова А. О. - Стратегічна модель розвитку залізничного транспорту України (2013)
Домбровський О. Г. - Економічна система у вимірах синергетики: часовопросторовий контекст (2013)
Воронецька І. С. - Оцінка купівельної поведінки споживачів екологобезпечної сільськогосподарської продукції (2013)
Дейкало Л. Є. - Казначейське обслуговування  місцевих бюджетів за видатками та напрями його удосконалення, Чубак А. Ю. (2013)
Салига К. С. - Методологія наукового дослідження економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти (2013)
Аверкина М. Ф. - Структура механізму забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Фролов С. М. - Перспективи використання методу оцінки життєвого циклу в системі управлінні відходами в Україні, Білопільська О. О. (2013)
Лойко В. В. - Методичні аспекти регіональної діагностики рівня економічної безпеки (2013)
Парубець О. М. - Економіко-організаційні принципи взаємодії суб’єктів транспортних мереж (2013)
Добрик Л. О. - Актуальні аспекти споживчого кредитування в Україні, Кононов А. В., Гагіна Є. В. (2013)
Стець О. В. - Економіко-математичне моделювання рекламної кампанії, Гришечкина О. С. (2013)
Пономаренко І. В. - Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку України (2013)
Шемет Т. С. - Особливості стратегії інтернаціоналізації китайського юаня (2013)
Добровольська С. Р. - Формування соціоекономічної моделі розвитку сільського господарства як основи вдосконалення галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Хваль Ю. О. - Управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств в умовах кризи (2013)
Яців І. Б. - Участь сільськогосподарських підприємств у міжнародній конкуренції (2013)
Єфремова Н. Ф. - Ліквідність і платоспроможність та їх роль у ефективному функціонуванні банківської установи, Лисак С. А., Сергутіна А. Д. (2013)
Богун К. В. - Соціально-економічні та екологічні наслідки озеленення дахів будівель (2013)
Дорошенко А. П. - Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті діагностики загального фінансового стану підприємтсва (2013)
Дорош О. С. - Простір в територіальному плануванні як базис управління сталим землекористуванням (2013)
Григоренко В. О. - Теоретичні основи бюджетно-податкового регулювання процесу формування фінансового потенціалу території (2013)
Коваленко О. Ю. - Державне регулювання сільськогосподарського виробництва (2013)
Колдовський А. В. - Зарубіжний досвід управління золотовалютними резервами (2013)
Наконечна К. В. - Проблеми та перспективи трансформаційних процесів аграрної сфери на рівні регіонів (2013)
Просянкіна-Жарова Т. І. - Державна підтримка формування кластерних структур різної типології як засіб активізації інвестиційної діяльності в аграрному регіоні (2013)
Король І. В. - Дискусійні аспекти теорії конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Продан Д. І. - Дослідження структури власного капіталу українських банків (2013)
Макалюк І. В. - Проблеми виявлення трансакційних витрат в інформаційній системі бухгалтерського обліку підприємства (2013)
Карпова К. В. - Вищий навчальний заклад приватної форми власності як об’єкт економічної безпеки та суб’єкт освітньої господарської діяльності (2013)
Твердомед Г. М. - Соціальна складова формування конкурентоспроможності робочої сили (2013)
Фоменко А. О. - Прискорення активного інноваційного розвитку підприємства на основі кластеризації (2013)
Петраков Я. В. - Фіскальні інструменти державного регулювання надрокористування: загальний огляд світової практики, Чешко С. О. (2013)
Сніщенко Р. Г. - Вплив ризиків на фінансову безпеку банку (2013)
Пузирьова П. В. - Особливості формування потенціалу автотранспортних підприємств, що здійснюють вантажні перевезення (2013)
Котенок Д. М. - Місто Київ та столиці найбільших європейських держав: порівняння структурних параметрів економіки (2013)
Кочерга М. М. - Інформаційний фактор екологічного менеджменту і аудиту в аграрному секторі економіки (2013)
Поліщук С. В. - Проблеми та перспективи інтеграції бюджетування та стратегічного управління (2013)
Самко О. О. - Особливості стратегічного планування реалізації туристичного потенціалу в умовах сталого розвитку (2013)
Мельник О. В. - Нові концептуальні підходи в логістиці (2013)
Блудова Т. В. - Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства, Токар В. В. (2013)
Жибак М. М. - Соціально демографічні аспекти розвитку сільських територій окремих областей західного регіону (2013)
Красношапка В. В. - Фінансові стратегії у контексті антикризового управління, Моргун О. В. (2013)
Сабецька Т. І. - Необхідність застосування маркетингових досліджень при формуванні виробничої програми промислового підприємства (2013)
Шаповалов С. Ю. - Сучасний стан розвитку та функціонування малих підприємств (2013)
Романюк С. А. - Еволюція підходів до підтримки регіонального розвитку в країнах світу (2013)
Андрєєва Г. І. - До питання якості інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності, Ярошенко А. С. (2013)
Міненко М. А. - Використання досвіду Ф. Райффайзена і В. Хааза для побудови кооперативних об’єднань в сучасних умовах господарювання (2013)
Талавіра Є. В. - Організаційно-економічні фактори впливу та принципи інвестиційного забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів (2013)
Гаврилюк І. І. - Cтан та напрями збільшення виробництва продукції скотарства у львівській області (2013)
Oliynik G. I. - Features of creating a financial supermarket, based on bank and insurance company (2013)
Залевская-Шишак А. Д. - Корпоративные отношения в современной экономической системе (2013)
Співаковська Т. В. - Формування міжнародної маркетингової стратегії (2013)
Шаманська О. І. - Брендинг як напрямок маркетингової діяльності підприємства, Саветін В. Г., Марчук Ю. А. (2013)
Кобернюк С. О. - Розвиток інтеграційних процесів у свинарстві (2013)
Корчемлюк А. І. - Формування переваг диверсифікації бізнесу в межах агрохолдингу (2013)
Трофимчук В. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення визначення потенційних збитків для навколишнього природного середовища (на прикладі тарасівського полігону твердих побутових відходів) (2013)
Бондар О. А. - Роль економіко-математичних методів ефективного управління підприємством (2013)
Онищенко С. В. - Міжнародний досвід боротьби з тінізацією економіки в умовах глобалізації, Лапінський І. Е. (2013)
Зайцев Ю. К. - Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства (2013)
Бодрецький М. В. - Модернізація процесів в системі управління банківськими ризиками (2013)
Шпак Л. О. - Сучасні тенденції функціонування регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2013)
Крейдич І. М. - Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств, Наконечна О. С., Швець К. М. (2013)
Дорошкевич Д. В. - Міжнародні логістичні системи в умовах глобалізації (2013)
Герман Л. Т. - Україна у соціальних вимірах глобального економічного розвитку (2013)
Товмасян В. Р. - Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах машинобудування, Пахода С. С., Шлебат Ал-Хакіма (2013)
Орел А. М. - Розробка системи внутрішнього моніторингу фінансово-економічної стабільності підприємств харчової промисловості (2013)
Титул, зміст (2013)
Коковіхін С. В. - Інноваційні напрями розвитку сучасного зрошуваного землеробства в умовах півдня України , Танклевська Н. С., Кириченко Н. В. (2013)
Ткаченко О. В. - Методичний підхід до організації інноваційної діяльності підприємства на основі концепції відкритих інновацій (2013)
Андросович І. І. - Особливості формування продовольчого кошика в Україні, Андросович Т. Ю. (2013)
Шарий Г. І. - Удосконалення земельних відносин у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Ковальчук С. Я. - Економічні важелі регулювання аграрного виробництва, Максимова К. В. (2013)
Приходько В. П. - Фактори забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Ортіна Г. В. - Підходи до розробки антикризової стратегії в реальному секторі економіки (2013)
Погорецький М. О. - Теоретичні основи реалізації аграрної продукції (2013)
Кужель В. В. - Методи діагностики в системі регулювання економічного розвитку підприємств аграрного виробництва, Солтик Я. В. (2013)
Заремба В. П. - Концепція організації маркетингового управління діяльністю підприємств (2013)
Ковтуненко Ю. В. - Економічна сутність і класифікація інтелектуальних ресурсів підприємства (2013)
Мамедов Э. Я. - Пути совершенствования организации и регулирования рынка потребительских товаров и услуг (2013)
Малишева Н. Ю. - Аналіз розвитку та основних тенденцій ринку мінеральної води в Україні (2013)
Титул, зміст (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості (2013)
Приходько В. П. - Фінансова безпека як основна умова ефективного функціонування держави (2013)
Колодійчук В. А. - Логістична інфраструктура експортного зернового потенціалу України (2013)
Папп В. В. - Роль іноземних інвестицій в розвитку економіки України, Бошота Н. В. (2013)
Крамаренко І. С. - Фактори впливу на інвестиційно-фінансову привабливість підприємств агропродовольчої сфери України (2013)
Ортіна Г. В. - Регуляторний інструментарій інвестиційного розвитку реального сектора економіки (2013)
Крючко Л. С. - Перспективи піднесення аграрного сектора України в умовах фінансової глобалізації ринку продовольства (2013)
Павлова Г. Є. - Державне регулювання аграрного сектора економіки в умовах модернізації (2013)
Скоцик В. Є. - Роль і місце технічного забезпечення у підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в київській області (2013)
Худолей В. Ю. - Управління забезпеченням енергоефективності функціонування каскадних форм реалізації міжгалузевої взаємодії в регіонах держави (2013)
Верзун А. О. - Теоретичні підходи до формування та забезпечення фiнансової стiйкостi підприємств (2013)
Гасанов Анар Джаваншир оглы - Комплексная оценка приоритета объектов технологии управления коммерческими фирмами и подбор управленческого персонала (2013)
Кондюк К. Ф. - Іміджева діяльність сільськогосподарських підприємств як передумова стратегічного розвитку (2013)
Титул, зміст (2013)
Єрмаков О. Ю. - До проблеми оптимізації використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, Нагорний В. В. (2013)
Семак Б. Б. - Рослинна текстильна сировина: проблеми її ефективного використання (2013)
Афендікова Н. О. - Концептуальні основи взаємодії учасників інвестиційних процесів в аграрному секторі (2013)
Павлова Г. Є. - Концептуальні положення державного регулювання аграрного сектора (2013)
Тарасова В. В. - Вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я населення (2013)
Лузан Ю. Я. - Еволюція поняття "власність", Стецюра Н. П. (2013)
Біляк Ю. В. - Корпоративні конфлікти в сучасному акціонерному товаристві: методика розпізнання (2013)
Исмаилов Н. М. - Содержание и основные процедуры учета и анализа результатов деятельности компаний в современных условиях (2013)
Славін В. С. - Розробка заходів підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю аграрного сектора (2013)
Пужай-Череда А. М. - Ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект (2013)
Бабкевич У. П. - Теоретичне обгрунтування системи інструментів лісової політики для стимулювання виробничо-господарської діяльності, що сприяє парниковопоглинаючій спроможності лісових екосистем (2013)
Камінський С. І. - Моделювання оптимальної кредитної політики підприємства торгівлі (2013)
Титул, зміст (2013)
Вяткіна Т. Г. - Умови та чинники стратегічного управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2013)
Добіжа Н. В. - Роль амортизаційної політики у ефективному формуванні та використанні матеріально-технічної бази аграрного сектора (2013)
Крамаренко І. С. - Державне фінансування агропродовольчої сфери України (2013)
Нездоймінов С. Г. - Державно-приватне партнерство в агрорекреаційній сфері регіону (2013)
Гулей А. І. - Інвестиційні процеси в агропродовольчій сфері економіки (2013)
Ганзюк С. М. - Фінансовий аспект у системі державного регулювання інноваційної діяльності (2013)
Біляк Ю. В. - Розвиток контрактного процесу як умова мотиваційного менеджменту (2013)
Черненко С. А. - Основні напрями забезпечення лояльності персоналу в контексті економічної безпеки підприємства (2013)
Орнат М. Р. - Порівняльний аналіз стратегії регулювання та підтримки підприємств малого та середнього бізнесу в Китаї та Україні (2013)
Франченко Л. О. - Вдосконалення важелів державного впливу на розвиток експортно-імпортних відносин на ринку зерна України (2013)
Оксенюк О. І. - Аналіз нормативно-правового регулювання адміністрування пдв в Україні (2013)
Полторак А. С. - Оцінка ефективності використання оборотних активів на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства України (2013)
Титул, зміст (2013)
Лопатинський Ю. М. - Особливості трансформації структури аграрного сектора економіки України, Мельник О. І. (2013)
Федун І. Л. - Економічна діагностика та напрями активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Гулей А. І. - Розвиток інвестиційних процесів в агропродовольчій сфері України (2013)
Добрянська Н. А. - Особливості організаційно-правових форм функціонування диверсифікованих корпоративних об'єднань, Нікіфорчук А. А. (2013)
Кундеева Г. А. - Инновационное развитие мясной промышленности Украины — фактор обеспечения населения мясом и мясопродуктами (2013)
Дикань В. В. - Роль промислово-логістичної інтеграції підприємств машинобудівного комплексу у забезпеченні конкурентостійкості вітчизняного промислового виробництва як основи соціально-економічного розвитку в Україні (2013)
Бакеренко Н. П. - Підходи до визначення ризику місцевих бюджетів та його складові, Карагозлю Ю. І. (2013)
Семенова А. Ю. - Особливості дії цінового механізму на ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Погорецький М. О. - Основні умови та принципи формування інфраструктури аграрного ринку (2013)
Кухар О. Г. - Тваринництво німеччини: тенденції розвитку та особливості функціонування (2013)
Рибальченко С. А. - Процес виплат та надходження премій у випадку стратифікації портфелю (2013)
Чівіленко Л. А. - Теоретичні підходи до управління власним капіталом міжнародних корпорацій (2013)
Титул, зміст (2010)
Жибак М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку підприємницьких агроформувань регіону (2010)
Єрмаков О. Ю. - Моделювання розвитку плодорозсадництва, Малюта Д. Д. (2010)
Міненко М. А. - Використання особливостей організації діяльності об'єднань харчової промисловості при створенні сучасних формувань (2010)
Шапочка М. К. - Електроенергетика України: сучасний стан, проблеми та перспективи, Положій С. А. (2010)
Шпір М. Ф. - Стратегії брендингу як чинник ефективності бізнес-моделі підприємства та успішної капіталізації попиту цільових сегментів ринку (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Формализация задачи внедрения процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины (2010)
Дрозденко В. М. - Особливості зовнішньоекономічних відносин на ринку курячого м'яса та їх вплив на розвиток вітчизняного птахівництва (2010)
Піменова О. В. - Методологія філософії господарювання як засади дослідження аграрного сектора (2010)
Сметанюк Т. Б. - Системний підхід до аналізу еволюції споживання продуктів харчування, прогнозування розвитку ринків і креативу в маркетингу (2010)
Осипов С. В. - Маркетинговий аудит стратегій розвитку та управління активами підприємства (2010)
Антюхова Н. І. - Відповідальне ставлення до оточуючого середовища як умова становлення творчого потенціалу особистості (2015)
Байєр О. О. - Особливості переживання психологічного благополуччя у пізньому віці, Сивоконь Л. В. (2015)
Бєлановська О. В. - Уявлення про клієнта в структурі професійної самосвідомості студентів-психологів (рос.), Бєлановський О. Л. (2015)
Варава Л. А. - Аналіз проблеми категорії "переживання" і компоненти дослідження (2015)
Варга В. С. - Аналіз результатів оптимізації адаптації дітей угорської та української етнічних груп у шкільному середовищі (2015)
Вернік О. Л. - Природа як цінність. Динаміка місця природи в системі цінностей європейського суспільства різних історичних епох (2015)
Візнюк І. М. - Культурологічні тенденції особистості педагога у соціометричному вимірі (2015)
Вовчик-Блакитна О. О. - Сучасна сім’я в умовах мегаполісу: простір сили та слабкості (2015)
Волинець Н. В. - Мовне середовище учнівської та студентської молоді Хмельниччини (2015)
Кахно І. В. - Діалог у форматі співпраці лікаря із пацієнтом (2015)
Кльоц Л. А. - Теоретико-методологічні основи професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної освіти (2015)
Комар Т. О. - Порівняльна характеристика ціннісної сфери старшокласників Росії та України (2015)
Льовочкіна A. M. - Екологічна культура як чинник запобігання екологічній (англ.) (2015)
Лойко Л. С. - Психологічна корекція негативних проявів перфекціонізму та почуття самотності в підлітковому віці, Шульга Г. Б., Коломієць Л. І., Монастирська А. Ю. (2015)
Люта Л. П. - Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу (2015)
Максимов М. В. - Міжкультурна комунікація в умовах мегаполісу (2015)
Максимова Н. Ю. - Роль громади у профілактиці правопорушень неповнолітніх (2015)
Мандзик Т. М. - Психологічні особливості емоційних зв`язків людини з місцем проживання у різні періоди дорослості (2015)
Марценюк М. О. - Життєві орієнтації сучасних старшокласників в контексті ставлення до здорового способу життя (2015)
Маслова С. О. - Старіння як соціально-психологічне явище (2015)
Оліфірович Н. І. - Гендерна ідентичність молоді в умовах соціокультурного середовища що змінюється (рос.), Бєлановська М. Л. (2015)
Павленко О. В. - Формування життєвої перспективи в ситуації невизначеності (2015)
Падалка Р. Г. - Динаміка розвитку екологічної свідомості молодших школярів (2015)
Педоренко В. М. - Формування позитивного образу в умовах сучасного суспільства (2015)
Пінчук О. В. - Методологія та результати дослідження соціально-психологічних умов впливу на імідж держмонополії (2015)
Поворозник К. О. - Динаміка розвитку часової перспективи у студентської молоді в процесі корекційно-розвивальної діяльності (2015)
Потоцька І. С. - Логіко-психологічний аналіз умов розвитку педагогічної обдарованості (2015)
Ремпель Ж. О. - Соціально-психологічні особливості діяльності керівника як лідера недержавної організації (2015)
Романова В. С. - Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) (2015)
Романова В. С. - Структура пізнавальних інтересів людей похилого віку як суб'єктів включення в освітній простір, Караван Г. І. (2015)
Рудоміно-Дусятська О. В. - Психологічні умови екологізації буденної життєдіяльності городянина (2015)
Сараєва Н. М. - Життєстійкість людини, що проживає в екологічно неблагополучному місті, Суханов О. А. (2015)
Сердюкова І. М. - Соціально-психологічна адаптація учнів молодшого шкільного віку в умовах альтернативного освітнього середовища (2015)
Слободяник Н. В. - Патріотизм у становленні та розвитку особистості юнака: експериментальне дослідження (2015)
Старков Д. Ю. - Роль соціального оточення у процесі становлення ремісії адикту (2015)
Титул, зміст (2010)
Тищенко Л. В. - Передумови виникнення психологічної категорії майбутнього особистості: філософський, культурно-історичний аспекти (2015)
Сичова М. О. - Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону, Шевченко Н. О. (2010)
Турбан В. В. - Суб’єктність викладача як чинник становлення професійної культури фахівця педагогічного профілю (2015)
Васільєва Л. М. - Розвиток економічних зв'язків суб'єктів малого підприємництва в системі відносин аграрного виробництва (2010)
Чала К. О. - Простір соціальної взаємодії в репрезентаціях студентської молоді: регіональний аспект, Позняк С. І. (2015)
Соловйова Н. І. - Інфокомунікаційна мережа інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі (2010)
Чухрій І. В. - Особливості соціально-психологічної дезадаптованості матерів, які виховують дітей з функціональними обмеженнями в умовах соціальної кризи в суспільстві (2015)
Тарасова В. В. - Екологічність агровиробництва в Україні (2010)
Швалб А. Ю. - Еколого-орієнтоване моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Пирог О. В. - Агропромислові відносини України і росії: сучасний стан та перспективи, Рудковська Є. В. (2010)
Швалб Ю. М. - Проектирование форм организации и технологий социальной и психологической помощи пострадавшему населению (2015)
Вечеров В. Т. - Алгоритм реализации процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины, Лукьянова Е. Ю. (2010)
Шостак У. В. - Особливості розробки психолого-педагогічної технології ефективної взаємодії сім’ї та школи (2015)
Юрченко С. В. - Система фінансового забезпечення інвестицій сільськогосподарських підприємств (2010)
Грановська О. Я. - Міфологічне уявлення про час (2015)
Руденко М. В. - Регіональна стратегія розвитку насіннєвих підприємств (2010)
Шандрук С. К. - Теоретичні основи дослідження професійних творчих здібностей майбутніх психологів (2015)
Дзядук Т. В. - Основні концепції та еволюційні теорії мережевої економіки (2010)
Наші автори (2015)
Кривак А. П. - Теоретичні принципи секторального структурування національної економіки (2010)
Our authors (2015)
Дмитренко Д. Г. - Проблеми контролю за використанням земель водного фонду та водних ресурсів на прикладі Одеської області (2010)
Титул, зміст (2010)
Голян В. А. - Підприємництво у лісовому секторі як фактор соціально-економічного піднесення сільських територій, Демидюк С. М. (2010)
Щурик М. В. - Екологія як найважливіша складова сучасної організації процесу відтворення земельних ресурсів (2010)
Тарасова В. В. - Інтегральна оцінка екологічного стану довкілля (2010)
Данчук М. Б. - Економічна сфера функціонування суспільства і природних ресурсів: генезис становлення (2010)
Белоусова І. А. - Вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах апк як фактор підвищення рівня їх економічної безпеки (2010)
Попов О. І. - Практичні аспекти підвищення ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості (2010)
Швидка О. П. - Особливості управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств України (2010)
Андрющенко К. А. - Теоретичні засади формування та систематизації мотивації праці на підприємствах (2010)
Олексенко Р. І. - Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання (2010)
Кондратенко Н. О. - Розробка багатостадійної динамічної моделі вироблення і використання похідних ресурсів (2010)
Ільченко І. Ю. - Методичний підхід до оцінювання ефективності бізнес-стратегії підприємства (2010)
Трофименко О. О. - Методичні підходи до оцінювання потенціалу енергозбереження (2010)
Титул, зміст (2010)
Голян В. А. - Державно-приватне партнерство як ефективна форма підприємництва у лісовому секторі, Демидюк С. М. (2010)
Рябенко Г. М. - Основні пріоритети аграрної державної політики (2010)
Богуш Л. Г. - Становлення туристичного сегмента сфери зайнятості сільського населення: проблеми, підходи до розв'язання (2010)
Попов О. І. - Питання методології управління запасами сировини та готової продукції підприємств харчової промисловості (2010)
Іваненко Т. Я. - Інтенсифікація польового кормовиробництва — основа відродження великотоварного виробництва молока в миколаївській області (2010)
Андрющенко К. А. - Формування сучасної концепції системи менеджменту знань в організаціях (2010)
Лобова Н. В. - Стан дебіторської та кредиторської заборгованості та її вплив на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств (2010)
Говоруха Ж. А. - Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії (2010)
Ворсовський О. Л. - Фінансово-інвестиційні ресурси підприємств України (2010)
Ключенко А. В. - Механізм відтворення рекреаційних ресурсів в умовах формування ринкових відносин (2010)
Бєлова Ю. Ю. - Креативне освітнє середовище з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці вчителя, Вертипорох Д. Я., Онищенко С. В. (2016)
Вдовенко І. С. - Використання мережі інтернет у навчальному процесі вищих навчальних закладів (2016)
Гавенко Д. І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців з автосправи, Пригодій А. В. (2016)
Гуріч З. В. - Сутність поняття "Регіональна художня освіта" (2016)
Джевага Г. В. - Створення відео-лекції для дистанційного навчання (2016)
Дрижак В. В. - Сукупність процедур і заходів забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах, Єрмак С. М. (2016)
Миколаєнко А. Є. - Систематизація понять, умінь і навичок у змісті професійної освіти (2016)
Мегалінська Г. П. - Оздоровчий потенціал деяких злакових культур, Страшко С. В., Іванова Т.С., Сікура А. Й. (2016)
Нітченко Г. М. - Дослідження рівня інтернет-залежності сучасної студентської молоді, Кисіль Д. П. (2016)
Опольська А. В. - Неперервна педагогічна освіта: дефініції дослідження (2016)
Печко О. М. - Використання мультимедійних засобів навчання в процесі формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури, Богдан Ю. М., Роскін О. А. (2016)
Подковко Х. В. - Деякі аспекти професійної компетентності викладача ВМ(Ф)НЗ у роботі з іноземними студентами (2016)
Терентьєва Н. О. - Проектування підготовки фахівців за освітньо-науковими програмами (науки про освіту), Проніков О. К. (2016)
Ткачук С. І. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій в умовах професійної підготовки (2016)
Сігаєва Л. Є. - Професійна освіта дорослих як соціальна цінність (2016)
Соловйова-Нікітіна Л. М. - Актуальні проблеми підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах трансформації вищої освіти в Україні (2016)
Султанова Л. Ю. - Визначення поняття "майбутній викладач" згідно з українським законодавством в галузі вищої освіти (2016)
Шепель С. І. - Проблемні питання фізичної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України в умовах перебування в зоні проведення антитерористичної операції (2016)
Юрійчук Н. Д. - Професійна підготовка майбутнього вчителя української мови та літератури в умовах модернізації вищої освіти в Україні (2016)
Анан’єва Н. В. - Визначення дидактичних умов реалізації моделі формування спеціальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів будівельного профілю, Литвинова Н. В. (2016)
Богданович В. В. - Музично-естетичне виховання учнів початкової школи в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Браніцька Т. Р. - Модель формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Веселова Н. П. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми, що є внутрішньо переміщеними особами (2016)
Висоцька Л. В. - Правова освіта: проблематизація питання поняттєво-категоріального апарату (2016)
Вовк М. П. - Специфіка організації освітнього процесу у контексті підготовки майбутніх фахівців Національної гвардії України (2016)
Гордєєва К. С. - Професійно-педагогічна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми сиротами (2016)
Дудорова Л. Ю. - Валеологічне самовдосконалення як складова індивідуальної культури студентів ВНЗ, Волошина О. В. (2016)
Зємбa Б. А. - Професійна компетентність вихователя опікунсько-виховного закладу Польщі (2016)
Кравченко Л. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів технологій під час вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" (2016)
Кузьменко Н. М. - Чернігівська жіноча учительська семінарія – освітній проект кінця ХІХ століття (2016)
Мазуренко К. Ю. - Сучасні проблеми, майбутні перспективи релігійної освіти у великій британії та важливість світового досвіду для впровадження релігійної освіти в Україні (2016)
Носовець Н. М. - "Індивідуальність майбутнього вчителя" як педагогічна категорія (2016)
Патик Ю. В. - Знання та вміння майбутніх соціальних працівників щодо роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я: стан сформованості (2016)
Петренко В. О. - Методологічні основи проектування моделі педагогічної системи підготовки майбутніх менеджерів до міжкультурної професійної взаємодії (2016)
Попель С. Л. - Морфофункціональна характеристика організму студентів факультету фізичного виховання, Ващенко І. М., Цап І. Г. (2016)
Ребенок В. М. - Особистісно-орієнтований підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Смалюк І. І. - Проблеми формування самостійності й активності студентів при проведенні занять з автосправи (2016)
Стражнікова І. В. - Історіографія розвитку вищої педагогічної освіти в регіональному аспекті (2016)
Стрілецька Н. М. - Особливості організації педагогічної практики студентів факультету початкового навчання зі спеціалізації "Інформатика" (2016)
Ткаченко О. В. - Професійно-педагогічна підготовка фахівця аграрного профілю: історичний аналіз ХIХ століття (2016)
Третяк О. С. - Пенітенціарна пробація в системі соціальної адаптації неповнолітніх, Чебоненко С. О., Стеценко І. М. (2016)
Філоненко О. С. - Особливості підготовки вожатих для організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей в США (2016)
Дрозденко В. М. - Особливості професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів, Плюта Я. М. (2016)
Ляпунова В. А. - Сучасний стан готовності вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Торубара О. М. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього викладача спецтехнологій (2016)
Харета М. С. - Теоретичні аспекти психологічної підготовки майбутніх учителів технологій, Видра О. Г. (2016)
Бермудес Д. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності (2016)
Бивалькевич Л. М. - Моніторинг заходів підвищення рівня технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Борщ М. В. - Особливості використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів (2016)
Гаргін В. В. - Використання інтерактивних технологій навчання у проектно-технологічній діяльності (2016)
Денисенко В. В. - Аналіз результатів експериментального дослідження з проблеми підготовки майбутніх вчителів технологій до керівництва технічною творчістю учнів, Гетта В. Г. (2016)
Касілов І. А. - Метод демпфування на шестиструнній гітарі у класі основного музичного інструменту на факультеті мистецтв (2016)
Кобко Л. М. - Метод проектів у навчанні геометрії, Томилко О. С. (2016)
Коблевський А. В. - Комп’ютерні ігри та програми як засіб навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі, Ховрич М. О. (2016)
Корицький В. П. - Історіографічний аналіз використання художнього конструювання в декоративно-прикладному мистецтві (2016)
Копил О. А. - Оцінювання мовних досягнень – 2В or not 2B? (2016)
Кривич I. П. - Мотивація здоров’язбережувальної діяльності студентів при різних чинниках ризику нейросоматичних захворювань (2016)
Люлька В. С. - Методичні особливості використання наочності на уроках автосправи у старшій школі, Коньок М. М., Шостка М. Ю. (2016)
Люлька В. С. - Шляхи підвищення якості знань учнів з автосправи з використанням інноваційних педагогічних технологій в навчальній діяльності, Череп Я. В. (2016)
Матвієнко З. С. - Трудове навчання учнів старшої школи на уроках "Технології" засобами декоративно-прикладного мистецтва, Мазуренко С. Г. (2016)
Мартиненко Л. В. - Сутність професійної культури та чинники впливу на її формування в учнів ПТНЗ ресторанного сервісу (2016)
Нищак І. Д. - Конструювання й апробація педагогічного тесту для вимірювання рівня інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Овчаренко Н. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: методологічний аспект (2016)
Пильтяй О. М. - Особливості проведення профорієнтаційної роботи з школярами на уроках трудового навчання (2016)
Пискун О.М. - Структурні компоненти уроку трудового навчання (2016)
Побєдаш І. В. - Сутнісна характеристика громадянської компетентності в науковій літературі (2016)
Ситников О. П. - Лабораторний практикум по вивченню фізичних властивостей води для студентів інженерних спеціальностей (2016)
Скворцова С. О. - Мультимедійне забезпечення навчальної дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "математика" (МНОГМ) як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів, Гаран М. С. (2016)
Федан Т. В. - Методичні аспекти проведення гурткової роботи з трудового навчання на прикладі гуртка "Петриківський розпис" (2016)
Хитра З. М. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів природничо-наукової картини світу (2016)
Шкеда Я. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій до сворення та використання електронних засобів навчання з автосправи, Коляда А. М. (2016)
Бойченко М. А. - Професійний розвиток учителів, які працюють із обдарованими учнями у школах США, Канади та Великої Британії (2016)
Вересоцька Н. І. - Педагогічна творчість як складова підготовки майбутнього вчителя технологій до педагогічної діяльності (2016)
Вільчковська А. Е. - Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителя музики у польських загальноосвітніх школах (2016)
Вільчковський Е. С. - Теоретичні передумови вдосконалення педагогічної діяльності вчителя фізичного виховання в школах Польщі, Пасічник В. Р. (2016)
Давиденко А. А. - Проблеми підготовки та підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти (2016)
Дрозденко Н. М. - Інновації в системі професійної діяльності вчителя технологій, Приходько Н. В. (2016)
Єрмоленко А. О. - Медіакомпетентність як необхідна складова професійної майстерності сучасного педагога (2016)
Плуток О. В. - Технологічна компетентність педагога професійного навчання у світлі сучасної парадигми освіти, Яненко І. М. (2016)
Прокопова Л. І. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури, Гученко А. Б., Гвоздецька С. В., Рибалко П. Ф. (2016)
Пронікова І. В. - Виховання підприємливості та формування економічного мислення в учнів (2016)
Грись А. М. - Асоціація як засіб трансформації негативного досвіду девіантів (2015)
Маценко В. Ф. - 3агальнопсихологічні проблеми становлення індивідуальності в умовах постіндустріального суспільства (2015)
Маценко Ж. М. - Суб’єктивні чинники психічного вдосконалення людини (2015)
Павлюк М. М. - Самостійність майбутніх фахівців: витоки становлення та перспективи цілеспрямованого розвитку (2015)
Савіна М. І. - Організація та методичне забезпечення дослідження чинників впливу культури етносу на формування гендерних уявлень особистості в умовах інформаційного суспільства (2015)
Соколюк А. О. - Комплексна програма сприяння самодетермінації професійного становлення майбутнього фахівця (2015)
Степура І. В. - Телебачення країн Європейського Союзу в діалозі суспільство-мовник-держава (2015)
Терещук А. Д. - Особливості проявів афективної поведінки особистості в кризові періоди її розвитку (2015)
Філоненко Л. А. - Психолого-педагогічний вплив на процес формування духовності неповнолітніх у соціально-реабілітаційному закладі (2015)
Чайка Г. В. - Ціннісно-смислова сфера у кризові періоди розвитку особистості (2015)
Чиханцова О А. - Чинники ефективного оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ (2015)
Щербина Л. Ф. - Реорганізація психічного змісту в процесі короткотермінового психологічного консультування (2015)
Мельничук О. Б. - Психологічні засоби формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі вузівської професійної підготовки до соціально-психологічної реабілітації (2015)
Титул, зміст (2013)
Міненко М. А. - Інтегровані формування як основа сучасних фахових об'єднань аграрно-промислової сфери і торгового сектора економіки України (2013)
Муляр Т. С. - Управління витратами аграрних підприємств (2013)
Мельник Л. Л. - Зерновий комплекс України в аспекті експортних можливостей та державного регулювання (2013)
Шкуренко Л. В. - До питань вивчення теоретичних основ ефективності виробництва озимих зернових культур (2013)
Бігдан О. В. - Напрями розвитку екологоорієнтованого агровиробництва у країнах європейського союзу (2013)
Калінчик М. В. - Оптимізація раціонів годівлі корів у період роздоювання, Алєксєєнко І. М., Лисенко К. О. (2013)
Жадан Т. А. - Сучасне трактування економічного змісту державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі (2013)
Демчук О. В. - Актуальные проблемы государственного регулирования рыбного хозяйства Украины и крыма на современном этапе (2013)
Корсак В. І. - Фактори впливу на формування регіональних роздрібних мереж торгових закладів (2013)
Криклій В. А. - Моделювання стратегії управління фінансовими активами недержавних пенсійних фондів (2013)
Добровольська С. Р. - Державна фінансова підтримка як чинник формування галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Бойко О. О. - Розробка стратегії розвитку ринку сої в сучасних умовах (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойко Л. М. - Сутність та зміст реформування в аграрному виробництві, Теремець Л. А. (2013)
Ковалів О. І. - Деякі причинно-наслідкові аспекти розпочатої земельної реформи в Україні (з власного досвіду) (2013)
Олексюк В. О. - Теоретичний аспект оренди земель сільськогосподарського призначення, Васильєв С. В., Вільхова Т. В. (2013)
Макаренко Ю. П. - Зовнішні фактори впливу на економічну самостійність та прибутковість агробізнесових малих господарств (2013)
Білошкурська Н. В. - Загрози стратегічному розвитку економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу України, Білошкурський М. В. (2013)
Кочерга М. М. - Ефективність екологічного менеджменту в сільському господарстві (2013)
Драган І. О. - Інституційні напрями управління екологічною безпекою в умовах структурних трансформацій економіки України (2013)
Воронецька І. С. - Застосування маржинального аналізу для оцінки ефективності використання кормів у молочному скотарстві, Рибаченко О. М., Корнійчук О. О. (2013)
Піддубна Ю. В. - Рівень державної підтримки фермерських господарств (2013)
Цегельник Н. І. - Оцінка дебіторської заборгованості в системі розрахунків із покупцями підприємств (2013)
Лопатюк Р. І. - Сучасний рівень розвитку підприємств апк вінницької області (2013)
Туболець К. Г. - Оцінка маркетингового потенціалу як основа виявлення конкурентних переваг аграрних підприємств (2013)
Гусєва І. Ю. - Інтелектуальні ресурси в процесі формування частки ринку підприємств олійно-жирової промисловості (2013)
Титул, зміст (2013)
Музиченко А. С. - Аналіз напрямів підвищення ефективності аграрного виробництва в Україні (2013)
Приходько І. П. - Порядок документального оформлення та обліку виробництва продукції тваринництва (2013)
Махмудов Х. З. - Ефективність виробництва молока: аналіз сучасного стану та шляхи розвитку, Олійник А. С. (2013)
Демчук О. В. - Оценка динамических процессов адаптации рыбной отрасли ар крыма к изменениям финансового пространства в национальной экономике (2013)
Олійник К. А. - Функціонування фермерських господарств черкаської області (2013)
Меліхова Т. О. - Економія витрат за рахунок вибору ефективної системи оподаткування на сільськогосподарських підприємствах, Гаркот Л. В. (2013)
Кращенко А. О. - Методи оцінювання та проблеми підвищення конкурентоспроможності зернових підприємств (2013)
Кравчук О. О. - Економічні стимули використання рідкого біопалива в сільському господарстві (2013)
Булавка Л. В. - Історичні передумови середовища функціонування особистих селянських господарств на території України (2013)
Кобрин Л. М. - Генезис ефективності як економічної категорії (2013)
Безшкура А. Ю. - Інформаційні чинники організаційно-управлінських змін на підприємстві (2013)
Ванієва А. Р. - Методичні засади економічної оцінки виробничо-ресурсного потенціалу господарської діяльності (2013)
Лисак В. Ю. - Інновації в управлінні персоналом: зарубіжна та вітчизняна практика (2013)
Бутенко В. В. - Інвестиційна привабливість підприємства: економічний зміст та дефініційні контури (2013)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко О. В. - Об'єктивні передумови розвитку інновацій в агропромисловому виробництві України (2013)
Гринчук Ю. С. - Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів (2013)
Чепеленко А. М. - Еколого-економічні проблеми землекористування (2013)
Дехтяренко Ю. Ф. - Системні помилки при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок: методичні підходи, що базуються на капіталізації чистого операційного або рентного доходу та урахуванні витрат на земельні поліпшення, Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. (2013)
Олійник Т. І. - Інформаційно-управлінський аспект отримання аналітичної оцінки з використання основних засобів аграрного виробництва (2013)
Курбацька Л. М. - Маркетингове забезпечення діяльності аграрних підприємств в умовах ринкового середовища, Ільченко Т. В., Кадирус І. Г., Захарченко Ю. В. (2013)
Олійник О. О. - Сегментація управлінського обліку в діяльності інтегрованих аграрних підприємств (2013)
Ковалів О. І. - Прискорення реформування аграрного сектора економіки за указом президента України (з власного досвіду) (2013)
Коткова Н. С. - Інноваційний розвиток спиртового виробництва як перспектива впливу на собівартість продукції (2013)
Рибаченко О. М. - Економічна оцінка ефективності заготівлі кормів на основі визначення їх енергетичної цінності, Воронецька І. С., Корнійчук О. О. (2013)
Польова О. Л. - Енергоощадність у скотарстві — запорука ефективності та отримання альтернативних джерел енергії (2013)
Булавка Л. В. - Державне регулювання розвитку особистих селянських господарств населення в Україні (2013)
Титул, зміст (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Аналіз системи показників соціальної та екологічної ефективності розвитку харчової промисловості (2013)
Назаренко О. В. - Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку аграрних підприємств (2013)
Ткачук В. В. - Концепція розвитку аграрного підприємства в контексті стратегічних змін (2013)
Назаренко І. М. - Цінність підприємства — головний орієнтир стратегічного менеджменту (2013)
Зигрій О. В. - Особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру (2013)
Мігус І. П. - Оцінка лояльності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Черненко С. А. (2013)
Хлівна І. В. - Моделі аналізу та прогнозування зайнятості населення (2013)
Гайдай О. А. - Конкурентоспроможність аграрного сектора у контексті глобалізаційних змін, Вишневська О. М. (2013)
Іванова А. С. - Декомпозиція технологічної структури підприємства як основи конкурентних переваг (2013)
Макарова О. В. - Вопросы организации бухгалтерского учета расчетов с покупателями у субъектов малого предпринимательства, Князева Т. Г. (2013)
Аверкина М. Ф. - Теоретико-методологічні засади формування механізму забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Фролова А. В. - Екологічна політика держави та її правове забезпечення (2013)
Ринейська Л. С. - Міжнародний досвід організації сучасної екологічної економіки, Легуш Ю. О. (2013)
Титул, зміст (2016)
Оглобля О. І. - Українському державному науково-дослідному і проектно-вишукувальному інституту "УкрНДІводоканалпроект" – 85 років: минуле та сьогодення (2016)
Шимановский А. В. - Особенности определения ветровых нагрузок на высотные сооружения с использованием Еврокода, Кондра С. М. (2016)
Гібаленко О. М. - Методологічні підходи до забезпечення якості та надійності протикорозійного захисту будівельних металоконструкцій (2016)
Матченко Т. І. - Методика розрахунку швидкості електрохімічної та бактеріальної корозії сталевих конструкцій, що працюють у грунті (2016)
Поздєєв С. В. - Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості плити перекриття, Отрош Ю. А., Демешок В. В., Федченко І. В. (2016)
Большаков В. И. - Расширение сортамента профильных труб для металлостроительства, Тимофеев А. Ю., Носенко О. П., Шимановский А. В., Гринберг М. Л., Кекух С. С. (2016)
Хаткова Л. В. - Експлуатація будівель з утепленими фасадами, Дагіль В. Г. (2016)
Горбатенко Ю. П. - Аналіз впливу конструктивно-експлуатаційних характеристик ескалатора на зусилля в тяговому ланцюзі, Нєженцев О. Б., Закора О. В. (2016)
Умови друкування (2016)
Привітання до 85-річчя ДІ "УкрНДІводоканалпроект" (2016)
Реклама ДІ "УкрНДІводоканалпроект" (2016)
Обкладинка (2016)
Антюхова Н. І. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення творчості в психології (2015)
Башмакова О. В. - Психотерапія як екзистенціальний вибір (2015)
Бугерко Я. М. - Психологічні особливості розвитку духовного потенціалу студентської молоді (2015)
Вишньовський В. В. - Готовність студентів ВНЗ до отримання психологічної допомоги (2015)
Герман Л. В. - Комунікативна складова як важливий елемент професійно-психологічної підготовки правоохоронців (2015)
Горобець І. А. - Складові професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у процесі формування особистісної культури студента (2015)
Громова Н. М. - Психологічні особливості установки на критичне мислення (2015)
Гура Т. В. - Психологічні засади становлення лідерського потенціалу особистості в технічному університеті (2015)
Демиденко А. М. - Екологічна свідомість у психологічному та освітньому просторі (2015)
Дзюба Т. М. - Вплив кризових станів на суб'єктивну оцінку внутрішньої картини професійного здоров'я особистості (2015)
Дмитришин Б. Я. - Деякі аспекти психологічного підходу до розуміння бронхіальної астми у дітей, Шишак О. І. (2015)
Дмитріюк Н. С. - Проблема тривожності у старших дошкільників: деякі емпіричні кореляти та індикатори (2015)
Добренко Ф. А. - Психологічна готовність підприємця до економічних ризиків (2015)
Ільїна О. М. - Деякі особливості комунікативного настановлення студентів перших курсів та підвищення якості засвоєння професійно спрямованої іноземної мови (2015)
Каменська Н. Л. - Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів-майбутніх психологів, Кременчуцька М. К. (2015)
Капiдiнова С. Б. - Усвідомлення студентами феномену толерантності як інструменту міжетнічної комунікації (2015)
Католик Г. В. - Специфіка викладання психології в контексті духовного розвитку в системі сучасної вищої освіти, Миколайчук М. І. (2015)
Клибанівська Т. М. - Методичні принципи психокорекційної роботи зі студентами (2015)
Коваленко О. Г. - Особистісно-комунікативний підхід в обгрунтуванні міжособистісного спілкування осіб похилого віку (2015)
Коняєва Л. Д. - Особливості творчих здібностей молодших школярів, Тестерєва О. О. (2015)
Кормишев М. В. - Методологічні проблеми феноменології та розвитку мотивації учіння особистості (2015)
Корнієнко В. В. - Особливості діагностики та корекції емоційної сфери у дітей з обмеженими можливостями на шляхусоціальної адаптації, Алексеєнко С. Д., Кутовий К. П. (2015)
Корнієнко О. В. - Індивідуально-типологічний (екстравертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров'я студенток-дівчат КНУ імені Тараса Шевченка (2015)
Кузнецова С. В. - Проблема сформованості спрямованості старшокласників на професію психолога (2015)
Культенко В. П. - Психологічна корекція та підтримка кардіологічних хворих з негативними емоційними переживаннями за допомогою створення копінг-стратегій та формування гармонійного погляду на навколишній світ (2015)
Лапчук В. С. - Психологічна структура і розвиток управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ, Чекулаєв М. А. (2015)
Лимар Л. В. - Психологічні особливості формування мотиваційного компонента психологічної готовності вивчення фахової іноземної мови студентами економічних спеціальностей, Моруга К. О. (2015)
Мадінова Ю. І. - Психосематичні механізми рисуночної проекції: композиційний метод дослідження особистості (2015)
Мельничук М. М. - Емпіричне дослідження структури толерантності як системної характеристики особистості студента (2015)
Михайлюк І. В. - Розуміння як конструкт діалогічної компетентності психолога (2015)
Мосьпан М. О. - Психологічний супровід розвитку та формування засобів саморегуляції в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2015)
Мул С. А. - Психологічні особливості професійної діяльності офіцерів оперативних підрозділів (2015)
Одинцова Г. Ю. - Методологія та результати емпіричного дослідження характеристик поведінкових установок, що детермінують особливості креативності юриста (2015)
Омельченко Л. М. - Рівні готовності молодих сімей до конструктивного вирішення конфліктів (2015)
Островська К. О. - Особливості сформованості навичок навчальної діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2015)
Отчич С. В. - Характер любовних стосунків у гендерному аспекті (2015)
Паламар А. С. - Структурні складові технічних здібностей (2015)
Паламар О. М. - Врахування сучасних тенденцій інформатизації освіти в роботі тифлопедагога (2015)
Пастух Л. В. - Психофізіологічний базис сензитивності особистості практичних психологів системи освіти (2015)
Перегончук Н. В. - Основні підходи до вивчення проблеми професійної компетентності майбутнього психолога (2015)
Петренко О. В. - Психологічні аспекти новітніх підходів до забезпечення ефективності наземних екіпажів безпілотних літальних апаратів (2015)
Подкоритова Л. О. - Проблеми та перспективи психологічних досліджень самопізнання фахівців соціономічної сфери (2015)
Пророк М. В. - Комунікативна компетентність як чинник професійної діяльності психолога (2015)
Пророк Н. В. - Специфіка емоційного інтелекту і психологічної готовності до соціономічних професій у представників цих професій, Куценко Я. М. (2015)
Помиткіна Л. В. - Соціально-психологічні чинники шкільної тривожності молодших школярів, Полухіна М. П. (2015)
Просандєєва Л. Є. - Розвиток самоцінності при підготовці культурологів (2015)
Пушкарська Л. П. - Проблеми психологічної реабілітації дітей з вадами слуху (2015)
Рєпка А. О. - Психологічні особливості ставлення студентів вищого навчального закладу до інтелектуальної власності (2015)
Рудюк О. В. - Концептуальний потенціал категорії "психологічне здоров'я" у верифікації проблеми конструктивного подолання кризи безробіття (2015)
Тарасенко А. І. - Ефективність психологічної регуляції функціональних станів фахівців-металургів (2015)
Тітова Т. Є. - Ціннісні аспекти розвитку особистості майбутніх психологів (2015)
Ткач Б. М. - Теорії девіантної поведінки (2015)
Турбан В. В. - Саморозвиток як суттєвий чинник становлення професіоналізму у працівників медичного профілю (2015)
Слободяник Н. В. - Ціннісне ставлення до професійної діяльності як вагомий чинник самореалізації особистості (2015)
Філоненко М. М. - Діагностика мотиваційно-смислових властивостей особистості майбутнього лікаря (2015)
Fesenko R. S. - Semantic analysis of memorizing and understanding of the text with technical content (2015)
Царькова О. В. - Психологічний клімат у родині як основний чинник становлення особистості дитини з психофізіологічними вадами (2015)
Чанцева-Коваленко О. М. - Технологія соціальної терапії у профілактиці девіантного батьківства (2015)
Черкаський А. В. - Психодіагностичні можливості тренінгу в підготовці управлінських кадрів (2015)
Шамне А. В. - Континуум особистісно-суб'єктних властивостей як чинник індивідуалізації психосоціального розвитку (2015)
Шапаренко Ю. В. - Історичні та соціально-психологічні чинники розвитку етнічної самосвідомості лемків (2015)
Шевчук І. В. - Поняття кризи, шляхи її подолання та подальше самопроектування власного життя (2015)
Шелег Л. С. - Історичні етапи формування уявлень про психосоматичний статус особистості (2015)
Шишак О. І. - Тілесний я-образ та інтрапсихічна система емоційної саморегуляції (на прикладі досвіду вагітних жінок), Старик Н. В. (2015)
Шопіна М. О. - Формування інтелектуального потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Щербан Г. В. - Психологічні особливості формування готовності майбутніх вчителів до розв'язування педагогічних задач (2015)
Яковлева Н. Ю. - Медико-психологічна допомога при тривожних розладах у військовослужбовців та населення (2015)
Яблонська Т. М. - Психолого-педагогічні умови активізації самовдосконалення особистості (2015)
Якимчук І. П. - Мотиваційний аспект мисленнєвої діяльності підлітків (2015)
Ятчук М. С. - Феноменологія змін особистості курсантів вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України у процесі навчання (2015)
Жидецька С. В. - Мотивація навчально-професійної діяльності як чинник успішності професійного становлення курсанта (2015)
Коstiuk O. V. - Threelingualism situation of co-operation in the educational space as a factor of personality neurotization (2015)
Lunov V. - Technology of the development of entrepreneurial capacity of personality, Rygel O. (2015)
Беленькая И. - Музыкальная подготовка тренеров в видах спорта эстетической направленности (2016)
Богуш В. - Исследование функционального состояния гандболистов в тренировочном процессе, Яцунский Е., Сокол О., Смирнова И., Резниченко О., Кувалдина О. (2016)
Водлозеров В. - Система спортивного отбора в триатлоне (2016)
Гант О. - Підбір варіанта передігрової розминки у гандболі з урахуванням особливостей сили нервової системи спортсменів, Бикова О. (2016)
Городиський М. - Організація охорони здоров’я учнів на уроках фізичної культури в сучасній школі, Шаленко Є. (2016)
Деменков Д. - Наявний стан матеріально-технічного забезпечення гуртків з футболу (2016)
Єльнікова М. - Ефективність індивідуального підходу у фізичній реабілітації чоловіків з метаболічним синдромом щодо поліпшення атерогенного профілю ліпідів (2016)
Заплатинська О. - Взаємозв’язок відтворення ритму стрибків та оцінки за техніку їх виконання у гімнасток на етапі початкової підготовки (2016)
Івасик Н. - Кореляційний зв'язок якості життя з компонентами опитувальника у дітей з гострими бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Калмыков С. - Характеристика лекарственных растений, применяемых в фитотерапии сахарного диабета 2-го типа, Калмыкова Ю. (2016)
Караулова С. - Планування змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок-спринтерів протягом річного макроциклу (2016)
Карбунарова Ю. - Вплив авторської методики навчання плаванню на координаційні якості дітей 6–10 років з вадами слуху (2016)
Ласточкін В. - Адаптивні перебудови серця юних спортсменів у залежності від спрямованості тренувальної діяльності, Ровний А. (2016)
Лопацький С. - Особливості змін стану біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання (2016)
Мелешков В. - Применение лечебной физической культуры при обширных глубоких ожогах, Петрухнов А. (2016)
Мельник А. - Аналіз ефективності методики для підвищення точності силової подачі в стрибку кваліфікованими волейболістами (2016)
Политько Е. - Взаимосвязь модельных технико-тактических и морфофункциональных характеристик высококвалифицированных пловцов, специализирующихся на дистанции 50 м баттерфляй (2016)
Топорков А. - Особенности технической подготовки туристов-лыжников 30–40 лет в период предпоходной подготовки (2016)
Тропин Ю. - Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий борцов различных стилей противоборства, Романенко В., Пономарев В. (2016)
Харченко Е. - Динамика соматических показателей баскетболистов под влиянием специальных упражнений, направленных на повышение устойчивости вестибулярного анализатора (2016)
Шинкарук О. - Організаційні основи підготовки та відбору спортсменів (2016)
Ярошенко Є. - Аналіз ефективності тактики особистого захисту в баскетболі (2016)
Титул, зміст (2016)
Алєксєєнко І. В. - Компетентнісно-діяльнісний підхід до побудови комплексів вправ і завдань у змісті посібника елективного курсу "Завітайте до України” (2016)
Барановська О. В. - Міжпредметні зв’язки у підручнику для профільної школи: практична зорієнтованість та технологізація (2016)
Басай Н. П. - Навчальний посібник елективного курсу "Німецькомовні країни” як засіб організації самостійної роботи старшокласників (2016)
Булгаков В. П. - Принципи використання геоморфологічних понять у процесі навчання фізичної географії в основній школі (2016)
Ващенко Л. С. - Підручники біології очима експертів та старшокласників (2016)
Гаджиев А. Х. - Лингводидактические особенности учебников нового поколения по азербайджанскому языку (2016)
Holovko M. V. - Genesis of the scientific approaches to ensuring the quality of a physics textbook for school (2016)
Гривко А. В. - Основні напрями вивчення особливостей полікодового тексту підручника (2016)
Гринюк О. С. - Шкільний підручник з природознавства як засіб інтеграції знань та формування дослідницьких умінь старшокласників (2016)
Гуз К. Ж. - Підручник "Природознавство” як засіб формування дослідницької компетентності учнів старшої школи (2016)
Дикань С. А. - Створення підручників з безпеки, що реалізують особистісно орієнтований підхід у навчанні, Кодак О. А., Маніна Л. І. (2016)
Жабєєв Г. В. - Багаторівневі поняття – базові складові навчальної програми та навчально-методичного забезпечення (на прикладі теореми Піфагора), Жабєєв П. В. (2016)
Жидкова Н.М. - Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки як засіб набуття досвіду навчальної діяльності учнів на уроках правознавства (2016)
Жук Ю.О. - Образ шкільного підручника в уявленні старшокласників (2016)
Засєкіна Т. М. - Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти (2016)
Ільченко В. Р. - Природничонаукова картина світу у модульно-заліковій системі підручника "Природознавство-11” (2016)
Ільченко О. Г. - Підручники з природничих предметів як складова дослідницького навчального середовища (2016)
Лучнікова О. М. - Аналіз чинних підручників з географії для 9 класу на предмет застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні (2016)
Малієнко Ю. Б. - Формування історичної компетентності засобами підручника з історії середніх віків (2016)
Матяш Н. Ю. - Система завдань у підручниках з біології як засіб формування в учнів предметної компетентності (2016)
Moroz P. V. - Functions of a history textbook for school in terms of research-based training, Moroz I. V. (2016)
Надтока В. О. - Мотиваційна функція як рушійна сила модернізації підручника з географії як формату навчальної літератури (2016)
Надтока О. Ф. - Методична модель створення підручника географії України (2016)
Назаренко Т. Г. - Методичні аспекти створення підручника для курсу "Україна у світі: природа, населення”, Кравчук О. П. (2016)
Ніщенко М. Е. - Інноваційні аспекти навчання української мови у структурі підручника для учнів 8 класу (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського