Можаровський В. М. - Деякі аспекти методологічних основ обґрунтування бойового складу Збройних Сил України (2016)
Косогов О. М. - Методи забезпечення безпеки інформаційної інфраструктури держави (2016)
Karlov V. D. - Essence and types of informative weapon n modern informative conflicts, Lukashuk О. V., Sholokhov S. M. (2016)
Зінченко І. О. - Процедура управління екіпажами та підрозділами армійської авіації у ході авіаційної підтримки бойових дій Сухопутних Військ, Гамалій Б. Р., Мажара І. П. (2016)
Максимов М. О. - Аналіз діяльності щодо координації органів управління державної авіації з органами цивільної авіації із забезпечення заходів безпеки у повітряному просторі України, Мельников Д. В., Дубнюк А. В. (2016)
Порошин С. М. - Результаты исследования аэродинамических характеристик прямоугольных крыльев с учётом влияния экрана, Соловьёв О. В., Соляник П. Н. (2016)
Товкач С. С. - Мікроелектронні системи як інноваційний засіб управління складними технічними системами та перспективи їх застосування, Шквар Є. О. (2016)
Українець Є. О. - Цифровий пристрій виміру швидкості потоку в робочій частині аеродинамічної труби малих дозвукових швидкостей, Безпалий В. А., Романенко І. В., Башинський К. В. (2016)
Устименко М. Ю. - Методика обґрунтування рішення командира авіаційної ескадрильї на бойове застосування по вирішенню задач винищувального забезпечення дій ударної авіації, Леонтьєв О. Б., Бердочник А. Д. (2016)
Ковтунов А. Л. - Можливості виявлення повітряних цілей і виміру азимуту оглядовими радіолокаторами при використанні широкосмугових сигналів, Лещенко С. П., Чалий В. В., Помогаєв І. В. (2016)
Молчанов Д. В. - Моделювання характеристик розсіяння великого десантного корабля, Василець В. О., Сухаревський О. І. (2016)
Печенин В. В. - Применение методов когерентного спектрального анализа для оценки влияния канала распространения на параметры сигнала, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В., Зионг В. Ф. (2016)
Рисаков М. Д. - Особливості алгоритму роботи дванадцятифільтрового когерентного накопичувача у складі посадкового радіолокатору, Тітов І. В., Костенко І. Л., Кулик О. П., Рот С. М. (2016)
Фролов В. Ф. - К вопросу о регистрации космических объектов искусственного происхождения (2016)
Заковоротний О. Ю. - Розробка багатонаправленої асоціативної пам'яті на основі дискретних нейронних мереж адаптивної резонансної теорії (2016)
Карпенко В. В. - Декомпозиционная технология анализа систем с большим числом состояний, Хазим Ямен (2016)
Ланецький Б. М. - Розробка алгоритму контролю показника безвідмовності "імовірність безвідмовного ввімкнення” складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, за допомогою довірчих меж, Артеменко А. А., Лук'янчук В. В., Звєрєв О. О. (2016)
Лещинский В. А. - О формульной записи сложных высказываний, Лещинская И. А. (2016)
Мамедов А. А. - Модель информационного сопряжения программных объектов (2016)
Пілічева М. О. - Дослідження методів орторектифікаціі космічних знімків (2016)
Полонський Ю. І. - Формалізований опис процесу відбору інформаційних ознак для формування моделі повітряної обстановки, Борозенець І. О., Шило С. Г., Литвиненко М. І. (2016)
Романенко І. О. - Застосування кратномасштабного аналізу при обробці цифрового зображення, Попхадзе О. А. (2016)
Смирнов А. А. - Способ контроля линий связи телекоммуникационной системы облачного антивируса, Дидык А. К., Дреев А. Н., Смирнов С. А. (2016)
Смирнов А. А. - Метод количественной оценки рисков разработки программного обеспечения, Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. (2016)
Таран І. А. - Методичні підходи щодо синтезу раціональної структури системи розвідки угруповання протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму (2016)
Федорович О. Е. - Обеспечение качества при создании программной системы с многоуровневой компонентной архитектурой, Бабич А. В. (2016)
Шостак И. В. - Подход к компьютеризации этапа оценки и уточнения исходного перечня тематических направлений в национальных форсайт-проектах, Кожемяко П. А., Груздо И. В. (2016)
Емельяненко Н. Г. - Контроль локальных параметров вибрации поличастотного виброгрохота, Горбань М. Н., Чубукин Р. Ю. (2016)
Лагутін Г. І. - Шляхи забезпечення електромагнітної сумісності споживачів електричної енергії в умовах мирного часу та при веденні бойових дій, Лисенко В. М. (2016)
Чуприна В. М. - Параметрична оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення (2016)
Амерханова О. О. - Вплив метрологічного забезпечення на якість продукції та ефективне використання ресурсів, Шамаєв Ю. П., Рафальський Ю. І. (2016)
Андрущенко А. І. - Вимірювання витрати двофазних речовин, Кушнерук Ю. І. (2016)
Бородавка В. А. - Дослідження виникнення електричних шумів у напівпровідникових датчиках перетворення, Лисун Н. І. (2016)
Гурбанова О. М. - Аналіз похибок вимірювання температури контактними методами з застосуванням мікропроцесорів, Науменко А. М., Ревін О. В. (2016)
Науменко А. М. - Проблеми застосування інтелектуальних датчиків в багатоканальних випробувальних системах, Завгородній Д. С., Запека В. Ю. (2016)
Шамаєв Ю. П. - Імітаційне моделювання системи активного контролю, Рак В. О., Торянська І. І. (2016)
Беліченко М. А. - Впливи динамічного оточення на проектне управління програмами академічної мобільності, Кубявка Л. Б. (2016)
Віткін Л. М. - Моделювання ризику на м'ясопереробному підприємстві, Лапач С. М., Ролько О. Р. (2016)
Лысенко Д. Э. - Оценка реализуемости планов развития предприятия (2016)
Іванець Г. В. - Дослідження періодичності процесу зміни надзвичайних ситуацій природного характеру на протязі року (2016)
Кацман М. Д. - Практичне застосування мережецентричних методів для управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації, Мироненко В. К., Мацюк В. І. (2016)
Пахомов Р. І. - Особливості впливу вібрації на вестибулярний апарат працівників будівельної сфери, Дяченко Є. В., Зима О. Є. (2016)
Рогозін А. С. - Оптимізація розміщення пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів по пожежно-рятувальних підрозділах міста Харкова, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І., Смолянінов С. С. (2016)
Шевченко Р. І. - Моделювання процесу виникнення інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу в системі моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Городнов В. П. - Показник оцінки ризиків прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України, Кириленко В. А., Петров В. М. (2016)
Криленко І. М. - Використання гуманітарного потенціалу іноземної мови для вирішення проблем ідеологічної роботи у немовних вишах, Макогон О. А., Новік С. А. (2016)
Куртов А. І. - Службовий етикет та культура службового спілкування командира, Потіхенський А. І. (2016)
Пічугін М. Ф. - Оцінювання впливу системи підготовки військовослужбовців у навчальних центрах на стан бойової готовності Збройних Сил України, Карлов Д. В., Воловодюк А. С., Клімішен О. О. (2016)
Хроніка та інформація (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Снигирев С. М. - Перспективы рыбохозяйственного использования Хаджибейского лимана, Бушуев С. Г. (2015)
Грициняк І. І. - Вплив неесенціальних елементів (ртуть, миш’як) на організм лососевих (Salmonidae) риб (огляд), Янович Д. О., Бех В. В. (2015)
Грішин Б. О. - Оцінка розвитку природної кормової бази ставів рибного господарства "Меркурій" при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа (Cyprinus carpio carpio), Кражан С. А., Чужма Н. П. (2015)
Sytnik Yu. - Organochlorine pesticides in fish of the Kiliya delta of the Danube (2003–2005), Mardarevych M., Bersan T. (2015)
Максименко М. Л. - Структура любительських уловів та їх частка в загальному вилові риби на Каховському водосховищі (2015)
Лошкова Ю. М. - Прогнозування результатів вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб (Cyprinidae) для вселення у водойми пониззя Дніпра, Шевченко В. Ю. (2015)
Коваленко В. О. - Оцінка ефективності використання різних стимуляторів нерестового стану в умовах штучного відтворення стерляді (Acipenser ruthenus L.), Поплавська О. С., Шумова В. М., Симон М. Ю. (2015)
Ващенко А. В. - Вплив згодовування кормових добавок NUPRO® і BIO-MOS® на результати вирощування дволіток коропа (Cyprinus carpio carpio), Матвієнко Н. М. (2015)
Драган Л. П. - Активність амінотрансфераз у печінці райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) під впливом вірусної інфекції, Майстренко М. І., Любченко Г. А., Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. (2015)
Грициняк І. І. - Вміст та жирнокислотний склад етерифікованого холестеролу печінки та відтворна здатність плідників коропа (Cyprinus carpio carpio) за різного рівня вітаміну A в комбікормі, Рівіс Й. Ф., Малетич М. Б. (2015)
Станецька Д. М. - Імунофлуоресцентне дослідження стовбурових пухлиних клітин у пухлинах головного мозку, Лісяний О. М., Гнедкова І. О. (2014)
Борис Е. Н. - Роль комбинированной терапии предопухолевой патологии шейки матки, ассоциированной с папилломавирусной инфекцией, в профилактике рецидивов дисплазии шейки матки (2014)
Курченко А. І. - Клініко-імунологічні паралелі у жінок з патологією ендометрію, Бенюк В. О., Гончаренко В. М. (2014)
Мельников О. Ф. - Модуляция иммунного ответа на гемагглютинины вируса гриппа пробиотиком в эксперименте, Самбур М. Б., Сидоренко Т. В., Пелешенко Н. А., Рыльская О. Г. (2014)
Яковенко Л. Ф. - Диагностическая значимость показателей иммунитета у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза, Ромащенко О. В., Руденко А. В., Щербак М. А., Лазаренко Л. Н., Спивак Н. Я., Сидорик Л. Л. (2014)
Бенюк В. О. - Цитокіновий профіль і імуногістохімічний стан ендометрію жінок із невиношуванням вагітності на тлі надлишкової маси тіла метаболічного синдрому, Диндар О. А. (2014)
Абрамова K. O. - Характеристика показателей антитиреоидного аутоиммунитета у больных с метаболическим синдромом в зависимости от уровня лептинемии и их динамика в результате лечения селенитом натрия, Пашковская Н. В., Курченко А. І. (2014)
Руденко М. Ю. - Клинико-иммунологические эффекты комплексной терапии с использованием дипептид гамма-э-глутаминиль-триптофана у больных персистирующей герпесвирусной инфекцией, Курченко А. И., Дриянская В. В., Литус В. И. (2014)
Кондратюк В. Е. - Влияние патогенетических методов лечения на показатели клеточного звена иммунитета у больных серонегативными спондилоартритами, Сидорова М. В., Бычкова Н. Г. (2014)
Казмирчук В. Є. - Міокардити та дилятаційна кардіоміопатія герпесвірусного генезу, Царик В. В., Момотюк І. О. (2014)
Гончар Ю. І. - Особливості рівнів цитокінів крові у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії, що лікуються різними методами замісної ниркової терапії (2014)
Курченко А. И. - ASP299GLY полиморфизм гена TLR-4 и иммунный ответ на эндотоксин у взрослых пациентов c рефрактерной бронхиальной астмы, Бисюк Ю. А., Кондратюк В. Е., Дубовой А. И. (2014)
Гнатко Е. П. - Трансформирующий фактор роста (TGF- β) в крови беременных с синдромом задержки роста плода, Курченко А. И., Коростиль М. А. (2014)
Тітул (2016)
Грищенко Н. - Офшоризація глобального консалтингового бізнесу: механізми, тенденції та перспективи розвитку (2016)
Мартинюк Н. - Концептуальні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності персоналу підприємства (2016)
Антощенкова В. - Формування ринку молока на основі коопераційно-інтеграційних відносин (2016)
Пуцентейло П. - Організаційно-економічне забезпечення ефективного розвитку тваринництва в умовах кризи (2016)
Радченко О. - Державна підтримка сільського господарства України в період системних реформ (2016)
Самойленко І. - Енергосервісний контракт як форма розвитку державно-приватного партнерства (2016)
Лазаренко Д. - Основні аспекти концепції стратегічного фінансового планування на підприємстві, Сіренко С. (2016)
Семак Б. - Напрями формування інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств роздрібної торгівлі, Васильців Т., Лупак Р. (2016)
Зось-Кіор М. - Дуалістичний підхід в контексті деформації земельних відносин на національному рівні від глобалізаційних впливів, Голобородько О., Марченко О. (2016)
Шкуратов О. - Прогнозні сценарії розвитку екологічно безпечного аграрного виробництва, Кипоренко В. (2016)
Копилюк О. - Формування регіональної політики розвитку банківської системи України в контексті субсидіарності національного та регіонального рівнів, Тимчишин Ю. (2016)
Кулик А. - Розвиток конкурентоспроможного зеленого туризму (2016)
Драчук Ю. - Механізми стимулювання венчурного інвестування інноваційного розвитку промисловості: узагальнення зарубіжного досвіду, Сталінська О., Трушкіна Н. (2016)
Ilyin V. - Foreign experience of public management of investment development for regional enterprises, Ilyin O. (2016)
Остапенко В. - Формування оптимального інвестиційного портфелю страхової компанії, Кіпа М. (2016)
Павлов К. - Инновационная экология как теоретическая основа экологической модернизации в хозяйственных системах интенсивного типа (2016)
Прохорчук С. - Консалтинг как инструмент инновационной экономики (2016)
Микитюк О. - Основні аспекти системи ризик менеджменту суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій (2016)
Akansha J. - Volatility analysis of correlation between foreign currencies in reference to indian rupee, Denga S. (2016)
Коніна М. - Сучасний стан фінансового ринку україни та шляхи його вдосконалення, Реха К., Янковський В. (2016)
Пархомець М. - Фінансовий стан та напрями його поліпшення у сільськогосподарських підприємствах, Уніят Л. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Курись Л. В. - Cхема тягового електротехнічного комплексу транспортного засобу з накопичувачем енергії, Бялобржеський О. В. (2015)
Лебедев В. А. - Электропривод малой мощности для сварочного оборудования (2015)
Волкова О. Г. - Mетодика определения температуры поверхности сильноточных разрывных контактов в процессе коммутации (2015)
Малюшевська А. П. - Дослідження впливу підвищених температур на експлуатаційні властивості трансформаторного масла T-1500 в плівкових ізоляційних системах, Дмитрішин О. Я., Топоров С. О. (2015)
Мельников В. О. - Kомпенсація впливу несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна у системах векторного керування, Калінов А. П., Кочуров І. М. (2015)
Остренко В. С. - Oцінка часу експлуатації IGBT4 модулів в режимі циклічного навантаження (2015)
Кулагін Д. О. - Дослідження електромагнітних процесів самозбудження асинхронного тягового двигуна при рекуперативному гальмуванні з живленням від джерела обмеженої потужності (2015)
Тиховод С. М. - Усовершенствование итерационных методов решения систем нелинейных уравнений (2015)
Шкрабець Ф. П. - Tехніко-економічна оцінка оптимального рівня напруги для електроживлення робочих горизонтів глибоких шахт, Остапчук О. В., Кожевников А. В., Акулов А. В. (2015)
Волков В. А. - Cовершенствование частотного пуска гидроагрегата гидроаккумулирующей электростанции в насосном режиме, Довбищук Д. В. (2015)
Літвінов В. В. - Удосконалення методу оцінювання надійності схем релейного захисту, Саченко Я. С. (2015)
Дьяченко В. В. - Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения (2015)
Ципленков Д. В. - Методи та засоби зниження технічних втрат електроенергії В елементах систем електропостачання, Красовський П. Ю. (2015)
Білецька О. О. - Розповсюдження іноземних мов та розвиток перекладацької діяльності в Литовсько-Польський період XIV-XVI століття (2016)
Костиря І. О. - Дипломатична еліта та теорія обраності: витоки політогемності та стратагемності "геометричної революції" альянсів, Дікарєв О. І. (2016)
Саприкін О. А. - Місце мовної свідомості у міжкультурній комунікації (2016)
Шевель І. П. - Основні напрямки вивчення міжнародного порядку в соціології міжнародних відносин (2016)
Антонівська М. О. - Головні особливості функціонування та перекладу метафор у сфері публіцистичного дискурсу (2016)
Безух Ю. С. - Еволюція полікультурної освіти в Україні (2016)
Бондаренко С. О. - Перекладацькі трансфорцації у перекладі з англійської мови(на основі творів Едгара По) (2016)
Важна К. А. - Проблеми визначення поняття міжнародного злочину агресії у сучасному міжнародному праві (2016)
Варгатюк С. В. - Українсько-польські відносини напередодні ризької конференції 1921 року (2016)
Вербицька Г. А. - Політичне в глобалістському дискурсі (2016)
Гончаренко О. М. - Концептуальні засади та критерії ефективності асиметричних стратегій в міжнародних відносинах (2016)
Горський С. В. - Ґлобалізація і людина (2016)
Діброва В. А. - Фрейм "заперечення" в англійському й українському офіційно-діловому дискурсі для студентів направлення міжнародні відносини в умовах євроінтеграції (2016)
Ковальчук Т. Г. - Вплив інтеграційних процесів на формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (2016)
Кожемякіна Т. В. - Стратегічні орієнтири реструктуризації машинобудівних підприємств України відповідно до сучасних вимог світового ринку (2016)
Колісник О. В. - Соціальні виміри адаптації вищої освіти України до вимог євроінтеграції (2016)
Котченко Т. Е. - Вплив лінгвокраєзнавчої компетенції на розвиток міжкультурної комунікації (2016)
Кухта М. П. - Проблема старіння населення в контексті євроінтеграції (2016)
Ластовський В. В. - Міжнародний та особистісний фактори в процесі походження українського козацтва (2016)
Михайліченко Ю. В. - Міжкультурна комунікація як домінуючий фактор формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин (2016)
Немеш А. М. - Інформаційна взаємодія міжнародних неурядових організацій в епоху глобалізації (2016)
Нипадимка А. С. - Роль автентичних текстів в навчанні іноземним мовам майбутніх фахівців-міжнародників, Сарновська Н. І. (2016)
Рибінська Ю. А. - Підвищення рівня володіння англійською мовою майбутніми філологами як умова інтеграції у міжнародний освітній простір (2016)
Сарновська Н. І. - Формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутнього фахівця-міжнародника в процесі вивчення іноземної мови (2016)
Ushakov A. S. - Teaching English to the international relations students for the purposes of global communication (2016)
Фугалевич Д. О. - Психопоетика: глибинне осягнення художнього тексту при перекладі (2016)
Хавченко Т. Т. - Психолінгвістичні аспекти навчання французької мови студентів факультету міжнародних відносин (2016)
Холмакова Ю. В. - Мотивація до вивчення іноземних мов як феномен сучасної науки та практики (2016)
Шевченко М. І. - Соціологічне дослідження як інструмент встановлення зворотного зв'язку з суспільством в процесі розробки і прийняття рішень на різних рівнях державного управління (2016)
Штепуляк О. С. - Міжкультурні аспекти перекладу та їх роль у фаховій підготовці майбутніх перекладачів (2016)
Колесников К. М. - Міська міліція чи регулярна римська військова частина: армія та митна служба пізньоантичного Херсонеса Таврійського в джерелах та історіографії (закінчення) (2012)
Шустова Ю. Э. - Записи о покупке книг в изданиях типографии Львовского братства 1591–1644 гг. из собрания Российской государственной библиотеки (2012)
Головко В. В. - Історія українських фінансово-промислових груп: погляд економістів (2012)
Дук Н. М. - Картографічне моделювання в дослідженні історії митної справи в Україні, Дячок О. О. (2012)
Алексаха А. Г. - Особливості товарообміну в доіндустріальних суспільствах на прикладі Англії XIV–XVIII ст. (2012)
Жиброва Т. В. - Роль воеводы в организации управления таможенными и кабацкими сбора-ми на Юге России в XVII в. (на примере Воронежского уезда) (2012)
Худин К. С. - Закупка Аптекарским приказом ингредиентов и оборудования для приготов-ления лекарственных препаратов (1629–1657 гг.) (по материалам фонда Аптекарского при-каза РГАДА) (2012)
Бирук М. М. - Оподаткування міського та сільського населення Острозької волості в кінці XVII – першій чверті XVIII ст. (2012)
Михайлов А. А. - Руководство таможенного ведомства в России во второй половине XIX – начале ХХ в., Райконен Е. Е. (2012)
Кравцова Е. С. - Особенности функционирования губернских казенных палат в Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. (2012)
Сєрова К. Д. - Способи доставки та переміщення товарів внутрішнього споживання в Криму в другій половині XIX – на початку XX ст. (2012)
Журавлёв А. А. - Награждение медалями и орденами лиц купеческого сословия в Россий-ской империи в ХIХ – начале ХХ ст. (2012)
Літвінов В. В. - Проблема захисту економічних інтересів держави в прикордонних регіонах на прикладі російського Далекого Сходу (2012)
Архірейський Д. В. - Очільники загальнорадянського митного відомства у міжвоєнний період: проблема ротації (2012)
Поліщук О. В. - Формування нормативно-правових засад боротьби з контрабандою в Кри-му в умовах переходу до нової економічної політики (1920–1922 рр.) (2012)
Олійник М. П. - Контрабанда і боротьба з нею на Поділлі в роки непу (2012)
Скубій І. В. - Комітети ринкових торговців як інструменти регулювання торгівлі в Харкові в роки непу (2012)
Дмитрієва В. А. - Кризи в Україні: історія цінових коливань 1991–2011 рр. (2012)
Теплицька Г. Й. - Потреби і попит населення як передумова розвитку торгівлі (2012)
Участь представників професорсько-викладацького складу Академії митної служби Украї-ни в V Міжнародному симпозіумі історії бюрократії (О. О. Дячок) (2012)
6-та міжнародна наукова школа-семінар "Історія торгівлі, податків та мита” (О. О. Дячок) (2012)
Успішний захист докторської дисертації О. В. Морозовим (Д. В. Архірейський) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Журавльова Ю. О. - Аналіз еволюції поглядів на категорію "благо": від етико-філософського до економічного (2016)
Корчева В. І. - Прогнозування фіскальної ефективності в умовах невизначеності економічного розвитку, Крючкова Н. М. (2016)
Шедяков В. Е. - Эффективное управление сквозь призму создания умной экономики (2016)
Марченко О. І. - Світовий розвиток соціального підприємництва: правовий, нормативний та податковий аспекти, Богдан С. В. (2016)
Новак І. М. - ТНК як сучасний регулятор міжнародного руху капіталу у вітчизняний аграрний сектор (2016)
Ногачевський О. Ф. - Вплив франчайзингу на динаміку розвитку експрес-доставки в Україні (2016)
Перепадя Ф. Л. - Управління витратами на оплату праці персоналу промислових підприємств, Тонких Л. С. (2016)
Татарульєва А. О. - Зарубіжний досвід державного регулювання прямого іноземного інвестування (2016)
Торосян Г. А. - Сільськогосподарська обслуговувальна кооперація як елемент забезпечення продовольчої безпеки країни (2016)
Чайка В. О. - Формування конкурентоспроможності аграрної продукції (2016)
Штулер І. Ю. - Обґрунтування моделі гомеостазу національної економічної системи за умов інноваційного розвитку (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Інвестиційне забезпечення енергетичної ефективності поведінки промислового підприємства (2016)
Міщенко В. С. - Методичні підходи до калькуляції собівартості продукції скотарства (2016)
Малярець Л. М. - Удосконалення інструментів оперативного контролінгу діяльності підприємства, Мочона Л. Г. (2016)
Нєнно І. М. - Бізнес-модель розвитку морського торговельного порту (2016)
Новак Н. П. - Особливості, оцінення та діагностика ресурсного потенціалу розвитку органічного агровиробництва (2016)
Обруч Г. В. - Теоретико-методологічні основи розробки концепції національної програми підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України (2016)
Олійник О. М. - Розвиток стратегічного потенціалу машинобудівних підприємств, Чкан А. С., Данилова Л. В. (2016)
Ситник Й. С. - Оплата праці в Україні та її вплив на інтелектуалізацію економіки і менеджменту (2016)
Снігур Х. А. - Впровадження корпоративних лідерських програм у систему навчання та розвитку персоналу як дієвого інструмента підвищення конкурентоспроможності організації (2016)
Сотник І. М. - Формування стратегії стійкого економічного розвитку молокопереробного підприємства, Мазін Ю. О., Супрун О. В. (2016)
Тарельник Н. В. - Методики оцінки аграрних ризиків у страхових компаніях згідно з міжнародним стандартом ISO 31010 (2016)
Степанова Е. В. - Украинское Причерноморье: проблемы, тенденции и перспективы экономического развития (2016)
Варламова І. С. - Екологічна стійкість: глобальний вимір та національні реалії (2016)
Сало Я. В. - Економічні фактори соціальної стратифікації суспільства (2016)
Пасічний М. Д. - Податкова політика України в сучасних умовах (2016)
Пйонтко Н. Б. - Диспропорційність регіонального розвитку та система її фінансового вирівнювання в Україні (2016)
Примостка О. О. - Банківський нагляд на основі агентно-орієнтованого моделювання, Примостка А. О. (2016)
Собчук С. І. - Бюджетна політика в країнах із розвиненою та трансформаційною економікою (2016)
Степанова Г. М. - Пріоритети державного фінансового регулювання економіки (2016)
Тулай О. І. - Суспільна роль соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2016)
Цистан І. В. - Врахування засад корпоративної соціальної відповідальності в управлінні інвестиційним потенціалом банків в Україні (2016)
Шульц Е. П. - Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування (2016)
Щуревич О. І. - Удосконалення механізму регулювання ліквідності комерційних банків України (2016)
Юркевич О. М. - Розвиток іпотечного кредитування в контексті вдосконалення державної житлової політики (2016)
Ляхович Г. І. - Сучасні проблемні питання організації бухгалтерського аутсорсингу (2016)
Моісеєнко Ю. М. - Методи оцінювання дохідності проектів у сфері нанотехнологій (2016)
Трачева Д. М. - Теоретичні аспекти формування амортизаційної політики підприємства (2016)
Банах О. І. - Теоретичні засади оцінювання продовольчої безпеки як об’єкта статистичного спостереження (2016)
Білецька О. О. - Мовні реалії як вербальне вираження специфічних рис національних культур (2015)
Букарева Т. В. - Художня освіта в контексті дозвілля: український досвід (2015)
Кириленко К. М. - Екологічна проблематика в контексті сучасних культурологічних досліджень (2015)
Марційчук Ю. І. - Візуалізація як варіант образного моделювання україни: пошуковий вектор національно-культурного розвитку (2015)
Оборська С. В. - Особливості стилістики меблів модерну (2015)
Прокопенко Л. І. - Метод анкетування у соціологічних дослідженнях бібліотек України (2015)
Романенко Н. О. - Фронтові бригади українських театрів (1941-1945 рр.) (2015)
Устименко Л. М. - Кроскультурні конфлікти в організації міжнародного туризму, Агеєва С. О. (2015)
Фурдичко А. О. - Пісенна народна культура як засіб збереження національної ідентичності (2015)
Шевченко М. І. - Імперативи культурної політики сучасної України (2015)
Базела Д. Д. - Танцювальні шоу кінця ХХ - початку ХХІ століття (2015)
Вежбовська Л. Р. - Образ "відсутнього" у скульптурі Олександра Архипенка (2015)
Даниленко О. В. - Художня організація готельно-ресторанного середовищ (2015)
Журавльова Т. В. - Мелодрама в сучасному українському кінематографі: питання ідентифікації (2015)
Зінов'єв Р. С. - Дослідження систем запису танцювальних рухів як джерела реставрації pразків хореографії епохи відродження (2015)
Іващенко І. В. - Особливості режисури Л. Сулержицького (на прикладі студій Московського художнього театру) (2015)
Кисельова К. О. - Історіографія питань формоутворення в дизайні костюма (2015)
Короленко Є. О. - Особливості організації театралізованих свят радянського періоду (2015)
Левкович Н. Я. - Корони Тори Галичини XVIII - першої третини ХХ ст.: художні особливості та типологія (2015)
Ненашева О. Ю. - Технологізм у мистецтвознавчих дослідах Іполита Моргілевського (на прикладі Софії Київської) (2015)
Никоненко Р. М. - Природа генезису театральної концепції Фрідріха Ніцше та її вплив на творчість режисерів-реформаторів кінця ХІХ - початку ХХ століття (2015)
Папета С. П. - Літерографія Леоніда Денисенка в контексті розвитку графічних технік у ХХ столітті (2015)
Попова А. Б. - Дослідження проблем музичної риторики в українському музикознавстві (2015)
Рязанцев Л. В. - Синтез звуку і зображення та функції мови у фільмі (2015)
Тодорюк Ю. І. - Творчість Олександра Сегаля на оперно-балетній сцені (2015)
Фадєєва К. В. - Світломузичний синтез у композиторській творчості: аналітичний огляд (2015)
Фока М. В. - Підтекстові смисли в живописі (2015)
Харковина Є. Г. - Художньо-стилістичні особливості орнаментики килимів Полтавщини (2015)
Черевач В. В. - Етапи формування ділового стилю одягу в Україні (2015)
Шеремет В. В. - Діяльність всеукраїнського оркестру робочих металістів м. Миколаєва як явище культури 20-80-х рр. ХХ століття (2015)
Шкляр Н. І. - Робота над голосом як основним інструментом професійної діяльності артиста-вокаліста та актора (2015)
Шмаленко О. О. - Пісня В. Івасюка "Червона Рута": історія створення (2015)
Шмегельська Ю. В. - Тектонічні та біонічні складові дизайну зачіски (2015)
Левківський В. М. - Злиття та поглинання в стратегії зарубіжної експансії ТНК (2016)
Ющенко Н. Л. - Математичні моделі визначення резерву часу для збалансованого розподілу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при модернізації комунальної теплоенергетики України (2016)
Iurchenko M. E. - Assessment of the insurance company with Laplace transform, Yurchenko-Tytarenko A. Yu. (2016)
Виговська В. В. - Економічна раціональність як критерій забезпечення безпеки страхового ринку (2016)
Гвоздецька І. В. - Науково-теоретичні основи дефініції економічний розвиток (2016)
Perminova V. A. - Vocational training of future economists as the potential of the development of the country: problems, solutions, Sikaliuk A. I., Lytvyn S. V. (2016)
Натрошвілі Г. Р. - Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій (2016)
Захарін С. В. - Формування стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку регіонів (2016)
Бабіна Н. О. - Формування та використання інтелектуального капіталу (2016)
Derii Zh. V - Extended reproduction of human potential in today's environment, Zosymenko T. I., Skyba S. A. (2016)
Бурова Т. А. - Інформаційні основи облікової політики та шляхи їх удосконалення (2016)
Гончар О. І. - Мотиваційні аспекти адаптивного управління потенціалом підприємства (2016)
Gryshova I. U. - Тhe estimation of the enterprise trade name competitiveness, Mityay O. V., Stoyanova - Koval S. S. (2016)
Бондаренко О. С. - Аутсорсинг та рециклінг як елементи механізму управління фінансами промислового підприємства (2016)
Поліщук І. І. - Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства (2016)
Царенко О. В. - Умови забезпечення керованого впливу міжнародних стандартів аудиту на ефективність діяльності малого бізнесу в регіонах України, Кармазіна Н. В. (2016)
Гончар М. В. - Обґрунтування структуризації ресурсного потенціалу підприємства (2016)
Abakumenko O. V. - The conceptualization of the theory of business cycles in the context of the Austrian school of economics, Zabashtanskyi M. M., Rohovyi A. V. (2016)
Онишко C. В. - Фінансовий ринок в системі джерел фінансового забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку України, Онишко С. В. (2016)
Селіверстова Л. С. - Формування оптимального портфелю фінансових інвестицій корпорації (2016)
Шкарлет С. М. - Сутність контролінгової інформації та основні вимоги до її формування, Дубина М. В., Тунік М. В. (2016)
Krasnorutskyi O. O. - Methodological foundations of economic estimation of agricultural enterprises production capacity, Rudenko S. V. (2016)
Garafonova O. I. - Сhanges in the enterprise: genesis approach to the definition and classification (2016)
Іванова Л. Б. - Аналіз проблем нереального банкрутства в Україні - законодавчий аспект (2016)
Ковалів В. М. - Ергономіка управлінських технологій (2016)
Куліш Д. В. - Необхідність бюджетування на підприємстві агропромислового комплексу (2016)
Ульченко Д. О. - Реінжиніринг бізнес-процесів в контексті розвитку процесу реструктуризації підприємства (2016)
Сагальчик Я. - К 90-летнему юбилею профессора Леонида Самойловича Гиттика (2016)
Макаренко М. В. - Життєвий і творчий шлях Володимира Сергійовича Лизогуба (2016)
Фіщук О. - Загальна організація та мерність квітки Однодольних у зв’язку із систематикою (2016)
Голуб В. - Еколого-фізіологічна та фітопатологічна оцінка рослинного покриву м. Ковеля в умовах урбанізації, Голуб С. (2016)
Швець І. - Насіннєва продуктивність рослин Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss (Saxifragaceae) в умовах міста Києва, Колесніченко О. (2016)
Власенко А. - Оцінка декоративності дендросозоекзотів ex situ Степу України (2016)
Сергєєва Л. - Стійкість до модельованого водного стресу R2 рослин тютюну, отриманих у результаті клітинної селекції з іонами важких металів, Броннікова Л. (2016)
Гайдукевич М. - Медоносні рослини дендрофлори Чернелицького лісництва: аналіз та охорона (Прут-Дністровське межиріччя) (2016)
Кузярін О. - Лучна рослинність Шацького Поозер’я, Кузьмішина І., Коцун Л. (2016)
Клименко Г. - Репродукція як один із факторів стійкості популяцій рідкісних видів рослин, Коваленко І. (2016)
Скоропляс І. - Живцювання троянд на різних субстратах в умовах Кременецького ботанічного саду (2016)
Савоськіна А. - Біоморфологічна та екологічна структура екзотичної дендросозофлори штучних заповідних парків Українського Полісся (2016)
Кубінська Л. - Окремі аспекти інтродукції Scutellaria baicalensis Georgi. в умовах Кременецького горбогір’я, Мельничук О., Гордійчук А. (2016)
Скакальська О. - Хорологія та особливості зростання Рinguicula vulgaris L. у межах території Бродівського району (с. Батьків, Львівська обл.), Баточенко В. (2016)
Стасюк М. - Історія вивчення адвентивної фракції флори Волинської височини, Лико С. (2016)
Шерстюк M. - Морфометричні ознаки Oxycoccus palustris Pers. у болотних та лісоболотних фітоценозах Українського Полісся (2016)
Холодков О. - Історія фітопопуляційних досліджень у широколистяних лісах Сумського геоботанічного округу (2016)
Попович С. - Становлення проектованого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (2016)
Ясенчук Н. - Вплив інтенсивних технологій на агроекологічний стан ґрунтів Волині, Зінчук М. (2016)
Стець Г. - Біоіндикаційне картографування техногенно трансформованих територій м. Києва, Волошина Н. (2016)
Шевчук М. - Природно-ресурсний потенціал озерних екосистем Турійського району Волинської області, Сергушко О. (2016)
Задорожна Г. - Екологічний аспект просторової неоднорідності едафотопів техногенного походження (2016)
Людмила Г. - Біотопічний розподіл водних черевоногих молюсків витоків річки Луга, Теплюк В. (2016)
Бусленко Л. - Структура популяцій люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) у біогеоценозах горбогір’я Вороняків, Сидорчук П. (2016)
Бєдункова О. - Генотоксичний моніторинг річки Стир у межах Рівненської області (2016)
Теплюк А. - Історія вивчення мошок Українських Карпат (2016)
Горна О. - Дія больового стресу на поведінкові реакції у тварин із різним профілем моторної асиметрії, Станішевська Т. (2016)
Соколенко В. - Значення генетичних систем AB0, Rh та Hp у стрес-індукованій імунореактивності мешканців територій, забруднених радіонуклідами (2016)
Добростан О. - Адаптаційні реакції організму студенток із різною масою тіла в динаміці першого року навчання, Плиска О., Філімонова Н. (2016)
Иванченко Е. - Предваряющие изменения тонической ЭМГ-активности камбаловидной мышцы при произвольных движениях контралатерального голеностопного сустава (2016)
Фіщенко Я. - Вплив лонгідази на індукований епідуральний фіброз спинного мозку, Заводовський Д., Мотузюк О., Матвієнко Т., Ноздренко Д., Мельничук В., Дубнік О. (2016)
Комшук Т. - Шлуночкова система головного мозку в постнатальному онтогенезі в чоловіків (2016)
Romaniuk A. - Special Aspects of Heart Rate Variability in Track and Field Athletes and Players (2016)
Киричук О. - Механічні особливості апарату вентиляції легень та основні гемодинамічні показники серед молодших школярів, які займаються футболом, і нетренованих хлопчиків (2016)
Лановенко О. - Динаміка поширеності вродженої патології немовлят в умовах зміни окремих параметрів генетико-демографічної структури міської популяції, Вучкан К. (2016)
Журавльов О. - Особливості реакцій серцево-судинної системи на дію іонізуючого випромінювання, Швайко С., Дмитроца О., Бурбан Л. (2016)
Боровець О. - Жовчносекреторна функція печінки самок щурів в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеном, Бенедь В., Решетнік Є., Весельський С., Макарчук М. (2016)
Гарапко Т. В. - Структурна реорганізація мозкової речовини часточок тимуса щурів при дії налбуфіну, Головацький А. С., Волков К. С., Небесна З. Н., Крамар C. Б. (2016)
Бабчак М. - Гострі гіперглікемічні синдроми при цукровому діабеті: причини, особливості клініки, діагностики та лікування в умовах стаціонару, Корсак Ю. В. (2016)
Вірстюк Н. Г. - Особливості складу жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки, Вацеба Б. Р., Сенютович Н. Р. (2016)
Вдовиченко В. І. - Метацетиновий тест в оцінці антитоксичної функції печінки у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та артеріальною гіпертензією, Кульчицький В. В. (2016)
Кияк Г. Ю. - Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів із гострим коронарним синдромом та коморбідним цукровим діабетом другого типу, Скибчик В. А., Черняга-Ройко У. П., Сороківський М. С. (2016)
Устич О. В. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями в коморбідному поєднанні із цукровим діабетом другого типу в жителів закарпатської області, які проживають у гірських та рівнинних місцевостях, Рішко М. В. (2016)
Бенедикт В. В. - Синдром ентеральної недостатності у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки. деякі методи діагностики та лікування (2016)
Бойко В. В. - Антикоагулянтна терапія при тромбоемболічних станах у хворих із високим ризиком кровотечі, Прасол В. О., Тарабан І. А., Болдіжар П. О., Іванчов П. В., Корсак В. В., Оклей Д. В. (2016)
Бойко В. В. - Особливості хірургічного лікування онкохворих із супутнім тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок, Прасол В. О., Тарабан І. А., Болдіжар П. О., Іванчов П. В., Оклей Д. В., Пуляєва І. С. (2016)
Воронич М. В. - Хірургічне лікування трофічних виразок венозної етіології, Воронич В. М., Добош В. М., Тернущак М. М., Донченко О. С. (2016)
Гончар М. Г. - Моніторинг хірургічної тактики при гострих порушеннях брижового кровоплину, Кучірка Я. М., Чурпій І. К., Богуш А. Є. (2016)
Горбунов А. А. - Інтенсифікація процесів ліпопероксидації як один із провідних патогенетичних механізмів ускладнень у хворих на хронічний панкреатит: залученням до патологічного процесу еритроцитів (2016)
Гощинський В. Б. - Значення ендотеліальної дисфункції у післяопераційному рецидиві варикозної хвороби нижніх кінцівок та її корекція, Кохан Р. С. (2016)
Дзюбановський І. Я. - Особливості сонографічних змін при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок, асоційованій із недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Продан А. М. (2016)
Дронов О. І. - Особливості прогнозування та профілактики гострої пострезекційної печінкової недостатності при резекції печінки, Ковальська І. О., Бакунець Ю. П., Бакунець Ю. П. (2016)
Запорожченко Б. С. - Порівняльна оцінка різних методів накладання панкреатодигестивних анастомозів при виконанні панкреатодуоденальної резекції, Муравйов П. Т., Горбунов А. А., Бородаєв І. Є., Колодій В. В., Кірпічнікова Є. П., Шевченко В. Г., Бондарец Д. А. (2016)
Кондратенко П. Г. - Мініінвазивні хірургічні втручання при гострому панкреатиті: показання до застосування, Конькова М. В., Самойленко Г. Є., Розенко О. В., Синєпупов Д. Н., Жаріков С. О., Гмошинський Н. В., Кондратенко А. П. (2016)
Кондратенко П. Г. - Аналіз результатів хірургічного лікування небіліарного некротичного панкреатиту, ускладненого флегмоною заочеревинної клітковини, Розенко О. В., Синепупов Д. Н., Сорокін М. Н. (2016)
Кополовець І. І. - Поєднане атеросклеротичне ураження сонних артерій та інших судинних басейнів: черевний відділ аорти, клубові артерії та судини нижніх кінцівок, Berek P., Sihotsky V., Kubikova M., Torma N., Štefanič P., Frankovičova M. (2016)
Копчак В. М. - Сучасні принципи діагностики та лікування псевдокіст підшлункової залози, ускладнених кровотечею в порожнину псевдокісти, Копчак К. В., Кондратюк В. А., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Перерва Л. О., Андронік С.В. (2016)
Корсак В. В. - Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок із використанням методів поєднаної прямої та непрямої реваскуляризації, Русин В. В., Пекарь М. І., Горленко Ф. В., Машура В. В., Лангазо О. В. (2016)
Костів С. Я. - Модифікована система тромбопрофілактики в умовах хірургічного стресу, Венгер І. К., Шкробот Л. В., Ненашко І. А. (2016)
Лисюк Ю. С. - Псевдомембранозний коліт: мультидисциплінарний принцип профілактики, діагностики та лікувальної тактики, Андрющенко В. П., Когут Л. М., Гірняк О. Т., Лисюк І. С. (2016)
Пасічник О. В. - Особливості гістоструктури ран у хворих на ішемічну та нейропатичну форми синдрому діабетичної стопи на фоні гнійних ускладнень (2016)
Підгірний Б. Я. - Функціональний стан тромбоцитів у хворих із гострим панкреатитом (2016)
Пиптюк О. В. - Сучасний підхід до профілактики і лікування хвороби зрощень очеревини, Телемуха С. Б. (2016)
Русин В. І. - Результати діагностики та хірургічного лікування варикотромбофлебіту у хворих із хронічною венозною недостатністю в стадії декомпенсації, Корсак В. В., Русин В. В., Калинич С. С., Кочмарь О. М., Носенко О. А. (2016)
Русин В. І. - Можливості використання дихальних тестів у хворих на псевдокістозний панкреатит, Сірчак Є. С., Філіп С. С., Курчак Н. Ю., Серветник П. Ф. (2016)
Русин В. І. - Перебіг хронічного панкреатиту, ускладненого псевдоаневризмами панкреатодуоденальної зони, Філіп С. С., Сірчак Є. С., Русин В. В., Серветник П. Ф. (2016)
Сипливий В. О. - Парапанкреатит: особливості перебігу та критерії прогнозу, Робак В. І., Курбатов В. О., Євтушенко О. В., Драна Л. О. (2016)
Скумс А. В. - Мультидисциплінарний підхід у хірургічному лікуванні вогнищевої патології надниркових залоз, Гулько О. М., Кондратюк В. А., Симонов О. М. (2016)
Torma N. - Сучасний підхід до лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок при хронічній венозній недостатності, Кополовець І., Lackova V., Tormova Z., Кополовець Г., Frankovičova M. (2016)
Федорків М. Б. - Роль абдомінального компартмент-синдрому у розвитку та перебігу легеневих ускладнень при гострому панкреатиті тяжкого ступеня (2016)
Хворостов Є. Д. - Міждисциплінарний підхід до діагностики та мініінвазивної хірургічної корекції синдрому Міріззі, Гриньов Р. М., Бичков С. О., Цівенко О. І., Куценко Д. П. (2016)
Шаповал С. Д. - Зміни цитокінового статусу у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та при розвитку сепсису, Трибушний О. В., Савон І. Л., Воронцова Л. Л. (2016)
Матвійків Т. І. - Показники стану пародонта у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі антибіотикотерапії супутніх захворювань при лікуванні запропонованими способами (2016)
Шаповал О. С. - Терапевтичні стратегії у жінок репродуктивного віку при ендометріоїдній хворобі (2016)
Пічкар Й. І. - Ендокринологічна служба в Закарпатській області: історія розвитку, сучасний стан та перспективи, Олексик О. Т. (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Zupanets I. A. - Proteflazid®: clinical and economic substantiation for use in therapy of herpes infection, Sakharova Т. S. (2016)
Пахарина С. В. - Система этической экспертизы биомедицинских исследований в Литовской Республике: структура, особенности функционирования, пути развития, Доброва В. Е. (2016)
Зупанець І. А. - Атеросклероз: лікувально-профілактичні можливості фітозасобів, Таттіс А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Шаламай А. С., Добровольний О. О. (2016)
Golovenko M. Ya. - Metadoxine regulation of elimination of ethanol and its metabolites from the rat’s body, Karpova O. V., Borisyuk I. Yu. (2016)
Orlova V. О. - The study of the antigoitrogenic effect of the extract from laminaria on the model of mercazolilum-induced hypothyroidism, Kravchenko V. М., Scherbak О. А., Georgiyants V. А., Vladymyrova І. М. (2016)
Shebeko S. K. - The study of effects of "Chondrolife” combined cream-gel in the spontaneous pain sensitivity experiment, Zimin S. M. (2016)
Ткаченко К. М. - Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну гідрохлориду та глюкозаміну гідрохлориду на імуноферментні показники щурів з колаген-індукованим артритом, Отрішко І. А., Шебеко С. К. (2016)
Жулай Т. С. - Дослідження дозозалежності церебропротекторного ефекту препарату "Капікор" за умов експерименту, Шебеко С. К. (2016)
Калько К. О. - Особливості циркадіанної динаміки вуглеводного обміну та активності маркерів цитолізу у щурів, Міщенко О. Я., Кононенко А. В., Горбач Т. В., Юдкевич Т. К., Дроговоз С. М. (2016)
Тikhonov О. І. - Creation of pharmaceutical compositions with the antifungal, antimicrobial and keratolytic activity, Frolova О. E., Shpychak О. S. (2016)
Капуш А. В. - Мовна ситуація в Європі в умовах домінуючого впливу англійської мови (на прикладі німецької мови) (2016)
Катиш Т. В. - Синонімія в термінології інформаційної безпеки та сучасних мережевих технологій (2016)
Коваль О. П. - Методологічні засади дослідження терміна тенісу (2016)
Колісниченко Т. В. - Ойконіми в агломовній картині світу (2016)
Колосова С. О. - Формування англійської термінології індустрії моди, Радецька С. В. (2016)
Koryagіna A. - Educational Factor in Pronunciation (By The Example of German Officials’ Speech) (2016)
Котвицька В. А. - Тематична класифікація прямих лексичних запозичень з англійської у сучасній німецькій мові (2016)
Кузнєцова І. В. - Семантична трансформація англійських термінів ландшафтного дизайну (2016)
Куликовская Н. И. - К вопросу о лингвистическом осмыслении тела сквозь призму категории условности (на материале фразеологических единиц немецкого языка с соматическим компонентом) (2016)
Курагіна Л. П. - Табу як лінгвістичне явище (на прикладі німецької лінгвокультури) (2016)
Курченко Л. М. - Мовний конфлікт та ідентичність у контексті мовної політики України і Єропейського Союзу (2016)
Макєдонова О. Д. - Механізми творення оказіоналізмів у сучасних англомовних рекламних текстах (2016)
Морева Г. Г. - Лингводидактический потенциал аппроксимативной лексики (на материале французского языка) (2016)
Оніщенко Ю. О. - Класифікація турецьких фразеологізмів за їх функціонально-стилістичними характеристиками (на матеріалі статей сучасних періодичних видань) (2016)
Орел І. І. - Розширення як один із шляхів семантичного розвитку ФО-стереотипів (2016)
Пономарьова О. А. - Оцінні асоціації фразеологічних компонентів-найменувань людей за родом занять (2016)
Романова Н. В. - Семантика індивідуально-авторських новотворів оповідань Г. Воманн "Eine souveräne Frau” (2016)
Сіденко Н. Г. - Ознака роздільнооформленості у системі оказіональних перетворювань фразеологізмів (на матеріалі англомовної "жовтої” преси) (2016)
Самойленко О. В. - Структурні особливості квазікомпозитів англійської мови (2016)
Удяк Г. І. - Англомовна ідіоматика любовного змісту (2016)
Четова Н. Й. - Внутpiшнi систeмнi зв’язки лeксикo-сeмaнтичнoгo пoля "the imaginary / уявнe" у творах Дж. Р. Р. Толкіна (2016)
Шведова М. А. - "Толковый словарь русского языка” под редакцией Д. Н. Ушакова как этап развития русской языковой нормы (2016)
Шийка С. В. - Ідея добра в мікротопонімії Рівненщини (2016)
Лазебна О. А. - Соціально-стилістичний аспект дослідження (діє)прислівників оцінки у сполученні з дієсловом wirken у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії (2016)
Лисак Л. К. - Дієприслівникові конструкції в епістолярному підстилі розмовно-побутового мовлення (2016)
Mykhaylenko V. V. - Discourse Particle in SL and TL Compared (2016)
Москвичёва О. А. - Особенности функционирования метаморфозы в английских поэтических текстах XIX-XX веков (2016)
Стасюк О. С. - Особовий займенник "wir” як маркер належності до соціальних груп (на матеріалі парламентських промов канцлера ФРН Ангели Меркель) (2016)
Туришева О. О. - Частини мови в аспекті функціональної граматики (2016)
Шундель Т. О. - Семантинчні модифікації складнопідрядних речень синкретичної природи з підрядною частиною причинних та підметових відношень (2016)
Гармаш О. Л. - Вербалізація англомовних техноцентричних лексикалізованих концептів, утворених за метакогнітивним механізмом афіксації (2016)
Краснопольська Н. Л. - Номінаційний потенціал синтаксичної деривації у формуванні української термінології менеджменту (2016)
Кудрявцева Н. С. - Лінгвістична відносність у зоровій перцепції: колір, Пишна В. О., Берченко Ю. О., Свідерська Ю. Ю. (2016)
Лисецька Н. Г. - Концепт "Europa" у німецькій лінгвокультурі (2016)
Макарук Л. Л. - Новітні лінгвістичні галузі дослідження невербальних усних та невербальних писемних засобів інтеракції (2016)
Просяннікова Я. М. - Індексальна експлікація концепту час у художньому порівнянні (2016)
Стрельченко К. С. - Концептуальний простір таємниця в контексті міждисциплінарних студій (2016)
Червінко Є. О. - Оцінна категоризація інтелектуальних здібностей людини в англомовній прецедентології: лінгвокогнітивний вимір (2016)
Чумак Л. М. - Лінгвокогнітивні процеси творення англомовних інновацій як спосіб структурування дійсності (2016)
Bezzubova O. O. - Einblick in die Untersuchung der deutschsprachigen Twitter-Kommunikation (2016)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Библейские онимы в романтическом дискурсе: особенности функционирования (2016)
Барабаш О. І. - Лінгвістичні особливості текстів німецької політичної реклами, Подвойська О. В. (2016)
Гуменюк Н. Г. - Особливості англомовного дискурсу П. Порошенка (на матеріалі звернення до конгресу США від 23.12.15 р.) (2016)
Савчук Р. І. - Семіотика творення можливих світів у наративному просторі художнього тексту: (теоретичний аспект) (2016)
Самойлова І. В. - Лексичні особливості політичних промов, Подвойська О. В. (2016)
Семенюк Т. П. - Особливості функціонування піктографічних та ідеографічних засобів у німецькомовних рекламних текстах (2016)
Солдатова С. М. - Відтворення нових українських суспільно- політичних реалій у німецькомовному політичному дискурсі (2016)
Ткачук Н. О. - Особливості функціонування рекламного дискурсу, орієнтованого на молодіжну цільову аудиторію (2016)
Цимбалиста О. А. - Функції спілкування учасників комунікативного процесу (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника "Наукові записки" (2016)
Шевченко А. И. - Факторы химиорезистентности при немелкоклеточном раке лёгкого, Колесник А. П., Каджоян А. В., Кузьменко В. А. (2016)
Kolesnyk Yu. M. - Current methods of the modeling of experimental diabetes mellitus type 2: a literature review, Ivanenko T. V., Abramov A. V., Kuzo N. V. (2016)
Хара М. Р. - Статеві особливості реакції вегетативної нервової системи старих щурів на розвиток некротичного процесу в серці на тлі мелатоніну, Гевик З. С. (2016)
Abramova T. V. - The distribution of the islets of Langerhans in pancreas of euglycemic spontaneously hypertensive rats (2016)
Туманский В. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии рецепторов эстрогена-α и прогестерона, р16 и р53, Ki-67 и каспазы 3 в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме тела матки и в пролиферативном эндометрии, Чепец А. В. (2016)
Москаленко Р. А. - Папілярний рак щитоподібної залози з біомінералізацією: клініко-морфологічні особливості, Романюк А. М., Рєзнік А. В., Курочкін А. В., Піддубний А. М., Лукаш В. А. (2016)
Кузык Ю. И. - Использование матриксной металлопротеиназы-9 (MMП-9) и её тканевого ингибитора (TИMП-1) в патоморфологической диагностике каротидной патологии: анализ научной литературы и собственные наблюдения (2016)
Потапов О. О. - Зміни загальномозкової симптоматики у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від -675 4G/5G поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу, Кмита О. П. (2016)
Зябліцев С. В. - Динаміка вмісту нейроспецифічних білків та їх утворення при експериментальній черепно-мозковій травмі, Юзьків Я. С., Дядик О. О. (2016)
Михалюк Є. Л. - Вплив цілорічних тренувань на стан серцево-судинної, автономної нервової системи та фізичної працездатності у жінок-бігунів на 400 метрів, Діденко М. В., Малахова С. М. (2016)
Задорожна Т. Д. - Імуногістохімічні особливості експресії прогестеронових рецепторів плацентарного бар’єра в жінок із багатоплідною вагітністю, що зумовлена ДРТ, Венцківський Б. М., Килихевич С. М., Поладич І. В. (2016)
Ясінський Р. М. - Оцінювання факторів ризику прогресування захворювання у ВІЛ-інфікованих хворих на рецидиви туберкульозу легень (2016)
Макуріна Г. І. - Стан епідермісу та епідермально-дермального з’єднання шкіри хворих на псоріаз і гіпертонічну хворобу (2016)
Аббуд А. - Взаємозалежність показників нейрогуморальної регуляції та стану вегетативної нервової системи у хворих на псоріаз залежно від статі хворих (2016)
10 березня 2016 року – ювілей видатного клінічного патолога Дмитра Деонисовича Зербіно! (2016)
11 апреля 2016 г. - 75 лет со дня рождения и 50 лет врачебной и научно-педагогической деятельности доцента кафедры патологической анатомии и судебной медицины Запорожского государственного медицинского университета Тамары Николаевны Никоненко! (2016)
Содержание (2015)
Дунаев Д. В. - Анализ математических моделей оценки надежности ракетной техники при экспериментальной отработке, Кривобоков Л. В. (2015)
Бондарь М. А. - К вопросу определения значения негерметичности агрегатов автоматики летательных аппаратов, Порубаймех В. И., Дуплищева О. М., Фахрудинов А. А., Шевченко С. С. (2015)
Тихий В. Г. - Теплозащитные конструкции возвращаемых космических аппаратов с корпусами из неметаллических материалов, Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А. (2015)
Олейник В. П. - Статические характеристики газового привода со струйным двигателем, Еланский Ю. А., Коваленко В. Н., Калугер Л. Г., Внуков Е. В. (2015)
Хорошилов В. С. - О показателях динамических характеристик для анализа долговечности зубчатых механизмов автоматических орбитальных станций, Шатихин В. Е., Геленко А. Е., Балашов В. Н., Маслей Д. В., Романюк А. Ф. (2015)
Ильенко П. В. - Обеспечение заданной скорости спада давления в зоне космического аппарата ракеты-носителя "Днепр", Чигринец Л. Г., Семененко П. В., Король Т. В. (2015)
Гомозов А. В. - Радиотехническая система беспроводного энергоснабжения беспилотных летательных аппаратов, Грецких Д. В., Цикаловский Н.М., Шарапова Е. В. (2015)
Скоков А. И. - Технологические аспекты создания рукавов стыковки систем термостатирования ракет-носителей, Каплун С. В., Богуцкая Е. А., Хорольский М. С., Бигун С. А. (2015)
Цыганов В. Н. - Распределение воздушного потока системы термостатирования по отсекам РН "Циклон-4", Лисаченко П. А. (2015)
Сокол Г. И. - Перспективы использования космических аппаратов в системе "космическая погода, климат, биосфера и инфразвук" (2015)
Семененко В. П. - Исследование нагруженности силовых элементов тонкостенной конструкции при локальном взаимодействии с опорными основаниями (2015)
Компаниец Э. П. - Построение траекторий ракет-носителей космических аппаратов, Дронь Н. М., Баранов Е. Ю., Литвин Н. Г. (2015)
Наши авторы (2015)
Содержание (2015)
Уважаемые читатели! (2015)
Меланченко А.Г. - Уточнение взаимного положения внутренних координатных систем спутников дистанционного зондирования Земли в полете, Пятак И.А., Хорошилов В.С. (2015)
Вайсеро М. В. - Космический аппарат "Січ-2" как платформа для отработки новых космических технологий , Гладилин В. С., Кавун В. В., Москалев С. И. (2015)
Борщева Г. А. - Структура и основные характеристики космической системы "Січ-2", Маслей В. Н., Шовкопляс Ю. А., Ярмольчук Е. Д. (2015)
Вайсеро М. В. - Конструктивные особенности платформы малого космического аппарата "Січ-перспектива", Добрушина М. Г., Кавун В. В., Маслей В. Н., Москалев С. И., Шовкопляс Ю. А., Щудро А. П. (2015)
Меланченко А. Г. - Пульты управления испытаниями КА: эволюция инженерных решений, Лелюк Н. Ф., Маркош Е. В. (2015)
Добрушина М. Г. - Обзор терморазмеростабильных конструкций космических аппаратов, Кавун В. В., Москалев С. И., Щудро А. П. (2015)
Москалев С. И. - Сравнение результатов расчета поля температур конструкции из полимерного композиционного материала с экспериментальными данными, Петров Ю. В., Захаров В. В., Цегельник Ю. В., Кокорудз О. О. (2015)
Щудро А. П. - Сверхлегкие панели солнечных батарей , Добрушина М. Г., Кулик А. С. (2015)
Компаниец Э. П. - Построение экстремальной траектории ракеты-носителя космических летательных аппаратов, Дронь Н. М., Баранов Е. Ю., Литвин Н. Г. (2015)
Валивахин С. А. - Опыт применения струйных усилителей в агрегатах регулирования ЖРД, Корбанюк С. Р. (2015)
Приходько А. А. - Применение численного моделирования для определения аэродинамических характеристик летательных аппаратов, транспортных средств и ветроэнергетических установок, Арсенюк М. С., Полуботок М. А. (2015)
Савчук В. Н. - Генерирование низкочастотных гармоник как спектральных составляющих последовательности акустических импульсов, Савчук Т. Л., Сокол Г. И., Левченко Я. Д. (2015)
Наши авторы (2015)
Барнич М. М. - Акторське вираження ролі в театрі та кіно (2014)
Безпалько С. В. - Регіональний орнамент у дизайні одягу (2014)
Варивончик А. В. - Про виробничу природу мистецтва (2014)
Таран К. М. - Фортепіанна музика для дітей у творчості українських композиторів (2014)
Дегтяр Д. О. - Балет "Лілея" Галини Березової 1940 року у світлі тогочасної преси (2014)
Зеленюк Г. А. - Сучасні тенденції у культурному дозвіллі етнографічних парків Києва (2014)
Карабаська Л. Г. - Хорове мистецтво України: генезис, концептуальні принципи (ХІ-ХІХ ст.) (2014)
Лотиш Л. О. - Аналіз публікацій і відгуків про творчість Сергія Олексійовича Григор'єва (2014)
Маслов-Лисичкін А. О. - Витоки сучасного каскадерського мистецтва і творчість перших акторів-каскадерів німого кіно (2014)
Магола О. О. - Аматорська музично-театральна культура України: Історіографія дослідження (2014)
Образ В. Ф. - Тарас Шевченко та його герої у режисерській творчості Івана Кавалерідзе (2014)
Смоляр О. В. - Роль монументально-декоративного мистецтва в історичній періодизації дизайну інтер'єрів готелів України (2014)
Совгира Т. І. - Феномен "телеестрада" у дзеркалі мистецької критики (2014)
Фадєєва К. В. - Кібернетичні підходи в теоретичному музикознавстві: аналітичний огляд (2014)
Фінгер О. М. - Вивчення російської народної пісенності в Україні як мистецтвознавча проблема (2014)
Харковина Є. Г. - Формування мистецтва килимарства на теренах України (2014)
Шандренко О. М. - Біонічний дизайн в контексті сучасних наукових досліджень, Кіріллова А. В. (2014)
Шимчик З. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку пісенної творчості в контексті музичної культури України (2014)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки карпатського регіону на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (2014)
Шумакова С. М. - Сучасне циркове мистецтво: актуальна проблематика діалогової взаємодії (2014)
Юдова-Романова К. В. - Диференціація тематичних балів (2014)
Бігус О. О. - Сучасний танець у Литві: історія становлення та розвитку (2014)
Варивода А. Г. - Тема страстей христових в українському церковному гаптуванні XVII ст. (за матеріалами колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) (2014)
Вежбовська Л. Р. - Новий фігуратив Казимира Малевича: присутність відсутнього (2014)
Вєтринська А. В. - Стилі в сучасній європейській програмі стандартизованих бальних танців (2014)
Гамалія К. М. - Розвиток знань за часів античності: наука і техніка давнього Риму (2014)
Гріньє Т. Б. - Музична ексцентрика на естраді та у цирку (2014)
Іванов О. К. - На шляху пізнання південноукраїнського музичного фольклору (науково-дослідницькі здобутки О. П. Макаренка) (2014)
Каравацька Л. І. - Майстер оперного хору: стильові риси творчості Л. М. Венедиктова (2014)
Компанєєтс М. О. - Художньо-комунікативні особливості веб-сайту (2014)
Мемарне М. В. - Творчі здобутки П'єра Кардена в контексті модних інновацій (2014)
Ніколаєва Т. О. - Етапи в творчості дореволюційногоперіоду українського художника і графіка І. К. Дряпаченка (2014)
Назаркевич Є. П. - Передумови виникнення стереоскопії та стереоскопічного живопису (2014)
Руденко Я. В. - Творчість Раїси Кириченко як унікальна форма українського мистецтва (2014)
Синько Г. П. - Драматургія Івана Кавалерідзе в контексті розвитку театру в Україні другої половини XX ст. (2014)
Совгиря Т. І. - Феномен "Телеестрада" у дзеркалі мистецької критики (2014)
Татаренко М. Г. - Традиції у постмодерній творчості І. Кіліана (2014)
Фінгер О. М. - Українська пісенна творчість 30-х рр. XX ст. (2014)
Рожков А. О. - Формування продуктивності колоса рослин пшениці озимої залежно від строку сівби та норми висіву, Бобро М. А., Рижик Т. В. (2016)
Примак І. Д. - Cтруктурний стан і будова орного шару чорнозему типового за різних систем основного обробітку і удобрення в спеціалізованій зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України, Панченко О. Б. (2016)
Маренич М. М. - Посівні властивості насіння сільськогосподарських культур залежно від застосування стимуляторів росту, Юрченко С. О. (2016)
Скрипніченко С. В. - Трансформація торфовищ у процесі осушення та довготривалого сільськогосподарського використання, Коцюба І. Г. (2016)
Харченко Ю. В. - Біологічна і господарська оцінка нових зразків цукрової кукурудзи на Устимівській дослідній станції рослинництва, Харченко Л. Я., Клімова О. Є. (2016)
Кулик М. І. - Урожайність сортів проса прутоподібного п’ятого року веґетації залежно від біометричних показників рослин (2016)
Марченко А. Б. - Декоративні квіткові рослини в структурі урбофлори Лісостепу України (2016)
Бердник В. П. - Результати випробування на курчатах-бройлерах препаратів, виготовлених на основі розчину полтавського бішофіту. Повідомлення 1. Результати клінічних та деяких фізіологічних дослджень, Бублик О. О., Бердник І. Ю., Щербак В. І., Марченко Т. М., Сугак О. В. (2016)
Шатохін П. П. - Вплив ацетилсаліцилової кислоти на стан гепатоцитів поросят за гастроентериту, Кравченко С. О., Канівець Н. С., Каришева Л. П. (2016)
Писаренко В. П. - Впровадження партисипативного бюджету (2016)
Карпенко Н. Г. - Основні вимоги формування податкової звітності бюджетними установами (2016)
Компанієць В. О. - Економічна ефективність застосування способів основного обробітку ґрунту в технології вирощування соняшнику, Кулик А. О., Кохан А. В. (2016)
Костенко О. М. - Синтез оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту (2016)
Горик О. В. - Вибір оптимальних параметрів технології дробеструменевої обробки внутрішніх поверхонь великогабаритних елементів автомобільної техніки, Брикун О. М., Черняк Р. Є. (2016)
Дмитриков В. П. - Модифікована технологічна лінія виробництва експандованих омбікормів, Назаренко О. О., Запорожець М. І. (2016)
Стороженко Д. О. - Вплив катіону лужного металу на утворення подвійних солей у системах (при 25–100 °С), Бунякіна Н. В., Дрючко О. Г., Іваницька І. О., Гринчишин Н. М. (2016)
Кузнецова Т. Ю. - Дослідження ультразвукового способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп, Ківа О. В., Грибініченко В. В. (2016)
Приходько Р. П. - Температурно-часовий підхід для оцінки довговічності відповідальних елементів конструкцій (2016)
Степова О. В. - Оцінка біогенного забруднення поверхневих водойм Полтавської області, Рома В. В. (2016)
Папка О. С. - Ієрархічний аналіз ефективності систем обробітку ґрунту як агротехнологічного методу знищення бур’янів та ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.) (2016)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив позакореневої обробки насаджень яблуні (malus domestica borkh.) біопрепаратами на формування показників якості плодів (2016)
Ганаба Д. В. - Інтенсивність транспірації деревних рослин у період посухи у різних екологічних зонах міста Хмельницького (2016)
Манойло Ю. Б. - Ефективність сучасних препаратів за спонтанного езофагостомозу свиней (2016)
Ковнір Д. А. - Механізм прийняття управлінських рішень державним вищим навчальним закладом на основі результатів аналізу (2016)
Кочерга А. А. - Сходинками професійного росту до ректора академії (ректору Полтавської державної аграрної академії, профессору В. І. Аранчій – 55 років), Опара Н. М., Опара М. М. (2016)
Писаренко В. М. - Життя у гармонії творчості (до 65-річчя кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії Леоніда Олеговича Колеснікова), Самородов В. М. (2016)
Аранчій В. І. - Його життєве кредо – служіння аграрній науці (академіку НААНУ В. Ф. Сайку – 80), Опара М. М. (2016)
Опара М. М. - Пам’яті великого вченого-ґрунтознавця, Опара Н. М. (2016)
Аранчій В. І. - До 15-річчя створення Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСХБ НААНУ та 10-річчя виходу в світ першого номеру електронного наукового фахового видання "Історія науки і біографістика", Опара Н. М. (2016)
Бердник В. П. - Пам’яті талановитого організатора ветеринарної медицини України, Опара М. М. (2016)
Аннотации (2016)
Аnnotations (2016)
Безклубенко С. Д. - Мистецтво як засіб комунікації (2015)
Бурлуцький А. В. - Сценічне мовлення періоду професіоналізації українського театру (2015)
Венгринович О. Б. - "Наукове кіно" як особлива галузь екранного мистецтва (2015)
Вежбовська Л. Р. - Художні особливості мистецького синкретизму Юхима Михайлова (2015)
Гардабхадзе І. А. - Комунікативна функція костюма в умовах культурних трансформацій (2015)
Каравацька Л. І. - Оперний хор у контексті творчої діяльності Київського оперного театру (1917-1955 рр.): традиції та новаторство (2015)
Левкович Н. Я. - Рімоніми Галичини XVIII - першої третини ХХ ст.: художні особливості та типологія (2015)
Папура І. І. - Культурно-мистецька спадщина євреїв Дрогобиччини (2015)
Пилипець І. В. - Музикознавча та композиторська діяльність Юрія Костюка на Закарпатті та в Східній Словаччині (2015)
Помпа О. Д. - Використання традицій танцювальної культури народів світу як тенденції у розвитку української народно-сценічної хореографії (2015)
Руденко Я. В. - Особливості голосоведіння Р. Кириченко (2015)
Сінельнікова В. В. - Традиційна календарна обрядовість українців Нижнього Поволжя: літні свята (2015)
Самотей І. І. - Інтернет-телебачення: принципи, норми та засади розвитку нового виду ЗМІ в Україні (2015)
Татаренко М. Г. - Співпраця режисера та балетмейстера у процесі створення балетної вистави (2015)
Фока М. В. - Підтекстові смисли в музиці (на матераілах "добре темперованого клавіру" Й. С. Баха) (2015)
Фурдичко А. О. - Ціннісні засади народної пісенної творчості та їхня роль у формуванні культури особистості (2015)
Чернецька Н. Г. - Специфіка діяльності творчо-мистецької лабораторії в освітньому закладі XXI ст. (2015)
Шестопал Л. В. - Конкурсний бальний танець в СРСР у 1957-1991 роках (2015)
Регеша Н. Л. - "Євгеній Онєгін" Петра Чайковського: 130 років на київській сцені (2015)
Цімох Н. І. - Маніпуляція суспільною свідомістю в політичних ток-шоу на телебаченні України (2015)
Чорна К. В. - Використання жанру інфотейнмент в українських теленовинах, пошук нових засобів і прийомів гри та розваги в інформаційних програмах (2015)
Чорноус Ю. М. - Правові засади міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності, Лопата О. А. (2016)
Швед А. И. - О роли научно-исследовательского и технологического компонентов в судебно-экспертной деятельности (2016)
Ольховенко С. І. - Окремі питання взаємодії експертів-криміналістів та інспекторів-криміналістів, їх адаптація в умовах реформування системи МВС України, Юсупов В. В. (2016)
Смерницький Д. В. - Забезпечення управління якістю відповідно до стандартів серії ISO при розробці та виготовленні науково-технічної продукції: правове регулювання (2016)
Світлак І. І. - Зміст криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності, Скірський І. В. (2016)
Антонюк П. Є. - Щодо професійної компетентності судово-медичного експерта (2016)
Циганюк Ю. В. - Строки проведення судових експертиз у процесуальному законодавстві України: порівняльний аналіз, Кравчук О. В. (2016)
Холодова О. Ю. - Засади проведення судової експертизи текстильних товарів: теоретико-методологічний аспект (2016)
Клименко Н. І. - Судово-економічна експертиза: сучасний стан і актуальні питання, Федчишина В. В. (2016)
Удовенко Ж. В. - Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні експертизи (2016)
Пясковський В. В. - Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики умисного вбивства дитини батьками, родичами або особами, на яких покладено обов’язки з її виховання (2016)
Комаринська Ю. Б. - Криміналістичне забезпечення розслідування фактів вибуху пристроїв господарського, промислового та військового призначення (2016)
Парфило О. А. - Актуальні питання судово-експертного дослідження шкідливих програмних засобів у межах протидії кібертероризму, Нізовцев Ю. Ю. (2016)
Патик Л. Л. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з підробленням документів про вищу освіту (2016)
Охріменко С. С. - Професійна компетентність слідчого щодо призначення судово-психологічних експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень (2016)
Антощук А. О. - Щодо необхідності призначення та проведення психолого-психіатричної експертизи підозрюваної у вбивстві новонародженої дитини (2016)
Костюк Н. П. - Проблеми інформатизації процесу правозастосування, Степанець Д. С. (2016)
Рівчаченко О. А. - Слідова картина злочинів, вчинених щодо обладнання, призначеного для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (2016)
Меленевська З. С. - Причини експертних помилок під час вирішення ідентифікаційних завдань у межах судово-почеркознавчих досліджень, Свобода Є. Ю., Антонюк П. Є. (2016)
Гоменюк І. М. - Зразки для судової почеркознавчої експертизи: проблемні питання одержання та можливі шляхи їх вирішення, Гонгало С. Й. (2016)
Тальянчук Л. С. - Можливості криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України (2016)
Сидоренко Л. О. - Проблеми експертного дослідження дипломів про освіту зразка 2015 року та формування інформаційно-довідкових обліків (2016)
Дивнич А. В. - Вплив економічних чинників на сучасний рівень злочинності в Україні та підвищення ролі експерта-економіста у кримінальному провадженні, Статівка Д. І., Дивнич О. Д. (2016)
Лисий О. В. - Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння транспортними засобами (2016)
Приходько Ю. П. - Характеристика слідів застосування вибухових пристроїв як джерело доказування про вчинений злочин (2016)
Бідняк Г. С. - Участь спеціаліста у проведенні огляду документів під час розслідування шахрайств (2016)
Білоус І. В. - Особливості техніко-криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу (2016)
Дабіжа Д. В. - Класифікація обліків та інформаційних систем (2016)
Хох А. Н. - Определение объема фактически заготовленной древесины путем исследования порубочных остатков на лесосеках при производстве судебно-ботанических экспертиз, Кузменков Д. Е. (2016)
Гарига-Грихно М. М. - Реализация методики реконструкции лица по черепу в криминалистической науке: мировой опыт и отечественные реалии (2016)
Чисников В. Н. - Трагическая судьба И. Г. Щегловитова – ученого-криминалиста (к 155-летию со дня рождения) (2016)
Від редакції (2015)
Казанцева Л. - Теоретико-методичні питання формування лексичного складу українського мовлення у дошкільників в умовах полілінгвізму (2015)
Зварич І. - Загальна характеристика розвитку вищої освіти в Іспанії (2015)
Бермес І. - До питання про історію музичного виховання дітей у сім’ї (зарубіжний досвід) (2015)
Іванова Л. - Стан дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи з учнями спеціальної медичної групи (2015)
Шпак О. - Розвиток соціальної компетентності майбутнього вчителя, Варецька О., Вишківська В. (2015)
Кравченко Л. - Трансформація художнього образу ангела у поетичній спадщині Райнера Марії Рільке та Збігнєва Герберта (2015)
Осадчий В. - Аналіз програмних засобів для створення інтелектуальних систем в освітніх цілях, Осадча К. (2015)
Гнезділова К. - Розвиток особистісного ресурсу магістрантів у професійному навчанні в умовах класичного університету (2015)
Щербак І. - Показники та педагогічні основи створення еколого-орієнтованого освітнього середовища в загальноосвітній школі (2015)
Костюк Л. - Етноментальний аспект української художньої культури як засіб самопізнання (2015)
Івахова К. - Музично-педагогічне новаторство професора М. А. Печенюк (2015)
Кузьмінська Л. - Соціaльне пaртнерство в упрaвлінні професійно-технічною освітою: проблеми та перспективи інституціоналізації (2015)
Іваніків Н. - Краєзнавство як фактор формування культури здоров’я (2015)
Колісник-Гуменюк Ю. - Формування та розвиток творчості у майбутніх фахівців ПТНЗ художнього профілю (2015)
Барановська В. - Критерії сформованості інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2015)
Проценко У. - Суспільно-історичні та економічні умови становлення системи підготовки кадрів фізичного виховання та спорту в Україні у другій половині ХХ століття (2015)
Мельник О. - Метод проектів у навчальній діяльності старшокласників на уроках інформатики (2015)
Стець Г. - Використання інноваційних технологій у вокально-хоровому вихованні (2015)
Пащенко Т. - Кейс-метод як сучасна технологія навчання спеціальних дисциплін (2015)
Столяр В. - Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до використання наочності на уроках математики (2015)
Музика Л. - Використання систем комп’ютерної математики на прикладі Wolfram Alpha при вивченні вищої математики (2015)
Дячишин О. - Заборонні інструменти лісової політики: за і проти (2015)
Бахмат Н. - Розвиток професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи в Україні (2015)
Гнатів З. - Національний вектор розвитку сучасної мистецької освіти (2015)
Лакомчак З. - Дидактичний потенціал сучасної Інтернет-дидактики (2015)
Михальчук О. - До проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога (2015)
Чорна В. - Психолого-педагогічний аспект професійної підготовки педагогів, Яковенко І. (2015)
Славич А. - Різдвяний хоровий цикл Михайла Гайворонського (2015)
Сможаник О. - Проблеми добору репертуару в студентському навчальному хорі (2015)
Шагала Л. - Взаємодія закладів українського шкільництва та громадських організацій у процесі збереження національної ідентичності в полікультурному середовищі (2015)
Бобак О. - Погляди Григорія Ващенка на родинно-сімейне виховання дітей дошкільного віку (2015)
Фрасинюк О. - Побудова процесу навчання математики на основі ідей ґендерного підходу (2015)
Ратич Б. - Методичні рекомендації щодо формування у майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України готовності до лідерства (2015)
Душечкіна Н. - Педагогічні умови формування екологічного світогляду студентів економічних спеціальностей (2015)
Войтович А. - Принципи екологічного виховання молодших школярів у другій половині ХХ століття (2015)
Хохліна І. - Російське технічне товариство в Україні: організаційна та педагогічна діяльність (2015)
Ажнюк Л. В. - Лінгвістична експертиза в справах про документальні спори (2016)
Антонова О. О. - Структурно-семантичний аспект дослідження прийменникових еквівалентів слова польської мови соціативної семантики (2016)
Близнюк К. Р. - Формування семантики лексеми патріотизм в українській, англійській і польській мовах (2016)
Голінатий О. П. - Назви поселень старообрядців на території Кіровоградщини (2016)
Даниленко О. В. - Семантичні особливості антропонімів діячів "Києво-Могилянської академії" XVII–XVIII ст. (2016)
Дика Л. В. - Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір? (2016)
Zernetsky P. - The pandiscourse of the Internet (2016)
Куранова С. І. - Публічна мовна особистість у соціальних мережах: жанрово-функціональний аспект (2016)
Лебедівна О. Я. - Вплив придиховості на рефлекси dj, tj у діалектах пізньої праслов’янської мови (на прикладі протоукраїнських говірок) (2016)
Лучик А. А. - Динаміка мовної норми і проблеми кодифікації (2016)
Лучик В. В. - Етнокультурні конотації в топонімії України (2016)
Маркова Д. С. - Колороніми у фразеологізмах на позначення почуттів в українській та німецькій мовах (2016)
Мельник К. О. - Прислівникові еквіваленти слова староукраїнської мови (XIV–XVII ст.): багатокомпонентні моделі з ланцюговим розгортанням структури (2016)
Передрієнко В. А. - Пам’ятки другої половини XVII – XVIII ст. як джерело для дослідження української мовної особистості (2016)
Рудика Н. С. - Метод компонентного аналізу в зіставних дослідженнях (2016)
Riabokon G. - Modern discoursive trends in the debates of British Parliament (2016)
Тома Н. М. - Лексична ідентифікація семантичної групи "Риси характеру людини" в мові творів Петра Могили (2016)
Туранли Ф. Ґ. - Проблеми вивчення еволюції арабографічної тюрксько-османської писемності (2016)
Yanyk О. - The riddle as an object of linguistic research (2016)
Ярун Г. М. - Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов’янського*piti (2016)
Ковтюх С. Л. - Лицар ономастики (до 60-річчя від дня народження В. В. Лучика) (2016)
Лучик В. В. - Майстер наукового і педагогічного слова (до 80-річчя від дня народження В. А. Передрієнка) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрушків Б. М. - Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава (євроінтеграційні аспекти), Мельник Л. М., Погайдак О. Б. (2016)
Бондаренко В. М. - Адаптація підприємств рибогосподарського комплексу до умов конкурентного середовища (2016)
Gryshova I. Yu. - Competitiveness of agricultural enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere, Mytyay O. V., Gnatyeva T. M. (2016)
Гришова І. Ю. - Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі, Наумов О. Б., Давидюк О. О. (2016)
Дзюба О. М. - Особливості ведення звітності на автотранспортному підприємстві та її стейкхолдери, Федченко А. О. (2016)
Клопов І. О. - Моделювання енергетичної безпеки держави (2016)
Копитко В. І. - Проблеми розвитку інновацій на регіональному рівні в Україні (2016)
Ляшенко О. М. - Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід, Ковальчук О. Я. (2016)
Назарова Л. В. - Особливості дії організаційно-економічного механізму функціонування регіональних транспортно-логістичних систем, Скупський Р. М., Гришова І. Ю. (2016)
Наумова Л. М. - Економічні умови адаптації підприємств рибогосподарського комплексу до конкурентного середовища (2016)
Турило А. А. - Ефективність інноваційного розвитку підприємства, Ртищев С. А., Короленко О. Б. (2016)
Удовиченко В. П. - Зарубіжний досвід венчурного інвестування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку аграрної економіки (2016)
Чернявська І. М. - Концептуальний підхід до аналізу активності організаційно-управлінських новацій підприємства (2016)
Язіна В. А. - Теоретична сутність організаційно-правового механізму управління готельно-ресторанним господарством (2016)
Тітул (2016)
Simanavičienė Ž. - Interfaces between social entrepreneurship initiatives, social enterprises and social business, Kisielius E. (2016)
Кропивко М. - Особисті селянські господарства: феномен чи об’єктивні обставини? (2016)
Морозевич О. - Исследование конкурентоспособности выпускников высшей школы с учетом требований работодателей, Голомазова Е. (2016)
Русан В. - Оцінка перспектив та можливостей для агропромислового комплексу України внаслідок підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом (2016)
Трішкіна Н. - Особливості виробничо-торговельного ланцюга промислового підприємства (2016)
Чехов С. - Аналіз пропозиції на вітчизняному ринку насіння ріпаку (2016)
Сидорук Б. - Напрями удосконалення економіко-екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії, Довгань О. (2016)
Улько Є. - Інституціональне забезпечення сталого розвитку тваринництва в Україні (2016)
Агрес О. - Вдосконалення системи корпоративного управління в комерційному банку (2016)
Коваленко В. - Ресурсний потенціал банків України: методи оцінювання та напрями забезпечення його достатності (2016)
Радченко О. - Вплив аграрного бюджету України на фінансовий стан сільгоспвиробників (2016)
Яковець Т. - Облік і відображення у звітності власного капіталу: поєднання вітчизняного та міжнародного досвіду (2016)
Кондратюк А. - Проблеми та перcпективи зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi пiдприємcтв України, Жалдак Г. (2016)
Тарасевич А. - Методика впровадження системи моніторингу економічного стану промислових підприємств (2016)
Відомості про авторів (2016)
Pushkar M. - Illogicality of modern accounting science title and content (2016)
Brukhanskyi R. - The process of intelectualization of strategic financial accounting on the basis of accounting engineering (2016)
Панков Д. - Монетарная теория бухгалтерского учета: прикладные аспекты и методическое обеспечение, Маханько Л. (2016)
Хомин П. - Облікова методологія чи "копиручёта" синдром? (2016)
Пасько О. - Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в німеччині: структура та діяльність ксбо німеччини (2016)
Макаренко А. - Класифікація показників лісових ресурсів для формування обліково-аналітичного забезпечення (2016)
Попітіч Т. - Облікова політика: понятійний апарат і класифікація (2016)
Хомовий С. - Системи покращення обліку запасів на підприємстві, Томілова Н. (2016)
Дем’янюк І. - Методика управлінського аналізу раціональності використання необоротних активів у розрізі впливу на процес виробництва (2016)
Кравчук Н. - Трансформація ролі бухгалтера з управлінського обліку в епоху глобалізації: міжнародний досвід, Співак С. (2016)
Лазаренко Д. - Формування нових обліково-аналітичних механізмів в системі управління витратами, Сіренко С. (2016)
Парасій-Вергуненко І. - Aналіз операційної діяльності підприємства: проблеми та перспективи подальших досліджень (2016)
Timchev M. - Accounting and balanced business analysis of the insolvency (bankruptcy) risk and of the company competitiveness in time of global economic crisis (2016)
Hoxhalli B. - Statistical analysis of macedonian government expenditures for the period 2006 – 2013, Duzha J., Mamuti A. (2016)
Гончар В. - Формування ефективної системи внутрішньогосподарського контролю аграрних підприємств (2016)
Шевчук Л. - Вплив податкових змін на систему фінансового контролю ресурсів місцевих бюджетів, Зеленюк В., Шевчук А. (2016)
Ямборко Г. - Концептуальні основи як методологічний базис формування і аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бруханський Р. - Стратегічна обліково-аналітична система аграрних підприємств: вимоги, користувачі, суб’єкти генерування інформації (2016)
Khomyn P. - Difference between function and procedure in accounting (2016)
Pankov D. - Economic accounting model of value added, Kuhto Ju. (2016)
Годнюк І. - Нормативне регулювання та методичні аспекти консолідації фінансової звітності (2016)
Панова Т. - Бухгалтерский учет инновационной деятельности: проблемы и пути их решения, Иоффе Л. (2016)
Малахов В. - Удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві, Оніщенко І. (2016)
Воляк Л. - Облікове відображення екологічних інновацій на сільсьськогосподарських підприємствах (2016)
Зорина И. - Формирование показателей прибыли при оценке эффективности работы предприятий (2016)
Ермолович Л. - Развитие анализа финансового состояния промышленных организаций в условиях глобализации (2016)
Налецкая Т. - Состояние и развитие анализа деловой активности промышленных организаций республики Беларусь (2016)
Щербатюк В. - Вопросы развития документального контроля, Евдокимович В. (2016)
Івченко Л. - Диверсифікація діяльності підприємств як чинник їх економічного зростання (2016)
Mirfazli E. - CSR disclosure in real estate and property sector’s companies listed at indonesian stock exchangE (IDX), San Jose L. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Боярко І. - Атрибути стратегічно-орієнтованої системи обліку (2015)
Семанюк В. - Осучаснення теоретичного базису науки про облік (2015)
Матвійчук Л. - Оцінка міжнародних стандартів в умовах вітчизняної практики обліку необоротних активів (2015)
Городиський М. - Підходи до побудови моделі організації бухгалтерського обліку в умовах невизначеності та ризику, Панченко І. (2015)
Ніколаєва Т. - Ідентифікація нерухомого майна як об’єкту управлінського обліку (2015)
Щербатюк В. - Финансовый учет долгосрочных активов: новые счета и объекты, Евдокимович В. (2015)
Дерев’янко С. - Актуальні питання амортизації основних засобів (2015)
Ishchenko Y. - Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector (2015)
Лобода Н. - Облікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективи (2015)
Кащена Н. - Удосконалення обліку капіталу підприємства в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління, Чміль Г. (2015)
Петренко С. - До питання про розвиток бухгалтерського обліку з позиції соціологічного підходу (2015)
Кузик Н. - Методичні аспекти аудиту запасів (2015)
Сиротюк Г. - Інституціональний підхід в дослідженнях аудиту, Петришин Л. (2015)
Боримська К. - Забезпечення досягнення соціально-економічного ефекту функціонування інтегрованої системи управління економічною безпекою підприємства як запорука його інвестиційної привабливості (2015)
Павлов К. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2015)
Кайряк О. - Детермінанти визначення витрат у фінансовій звітності підприємств: практичний аспект (2015)
Павловський О. - Оптимізація структури капіталу шляхом управління величиною ефекту фінансового левериджу серед металургійних підприємств України (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вітальне слово ректора Тернопільського національного економічного університету Крисоватого А. І. (2016)
Вітальне слово головного редактора електронного фахового видання "Соціально-економічні проблеми і держава" Андрушківа Б. М. (2016)
Вітальне слово головного редактора "Українського журналу прикладної економіки" Язлюка Б. О. (2016)
Бруханський Р. Ф. - Актуалізація стратегічних векторів обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрних підприємств України (2016)
Волошина В. В. - Формування поточного і страхового рівня запасів як складова управління операційними витратами (2016)
Гайда Ю. І. - Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини, Свинтух М. Б., Гайда Т. Ю. (2016)
Гевко Р. Б. - Підвищення техніко-економічних показників машин для збирання картоплі, Синій С. В., Гундзик О. В. (2016)
Гришова І. Ю. - Оцінка міграційних потоків як фактору трансформації соціально-економічної сфери, Конюхов Ю. М. (2016)
Гришова І. Ю. - Соціально-економічні передумови та методологічні аспекти побудови національної рекреаційної інноваційної системи, Одрехівський М. В., Сафонов В. В. (2016)
Gurova V. O. - Assessment of Ukraine innovation development through international indices, Korepanova A. V. (2016)
Гурова В. О. - Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві в умовах кризи, Садекова А. І. (2016)
Дзядикевич Ю. В. - Заходи щодо раціонального використання природних ресурсів (2016)
Дідоренко Т. В. - Сутність і класифікація матеріально-технічних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах за їх призначенням та роллю в процесі виробництва (2016)
Красноруцький О. О. - Адаптаційний інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств, Зайцев Ю. О. (2016)
Кропивко М. М. - Теорія суспільного добробуту: концептуальні підходи щодо розвитку господарств населення (2016)
Любезна І. В. - Удосконалення роботи системи опалення підприємства шляхом переходу на альтернативні джерела енергії, Дідик А. І. (2016)
Орел А. М. - Економічна ефективність фінансів підприємств в умовах сільськогосподарських відносин (2016)
Орел В. М. - Фінансова система як невід'ємна складова економічного процесу країни (2016)
Пархомець М. К. - Економічна ефективність використання земельних угідь у конкурентному середовищі, Уніят Л. М. (2016)
Свинтух М. Б. - Правове регулювання земель лісового фонду (2016)
Ужва А. М. - Методологічні засади регулювання розвитку продовольчого комплексу регіону (2016)
Язлюк Б. О. - Соціально-економічні чинники нарощення процесів тіньової економіки України, Наумов О. Б. (2016)
Титул, зміст (2015)
Романюк Т. - Толерантність, ефективність і відкритість змінюватимуть і якість законотворення (2015)
Горбулін В. - У космічне майбутнє – разом із міжнародною спільнотою, Дегтярев О., Уруський О. (2015)
Власюк О. - Зовнішньополітичні пріоритети України (2015)
Шевченко В. - Побудова оборонної системи країни в нових реаліях (2015)
Іваненко Н. - "Ніка" знову наша! (2015)
Стадільна Я. - Відкинути брехню та окреслити межу компромісу з Росією (2015)
Костров В. - Про деякі особливості національного військового будівництва… (2015)
Романенко А. - Захід має розуміти, що так довго не може тривати – одну голову зрубали, натомість з'явилося три… (2015)
Тищук Є. - В’ячеслав Сімченко: "Нині унікальна ситуація для справжніх реформ" (2015)
Дубровін С. - З попілу відроджується "Янгол" (2015)
Романюк Т. - Як допомогти внутрішнім переселенцям і забезпечити їхні права (2015)
Супруненко В. - Піонери й вчинки (2015)
Пригорницький Ю. - Надіє, ти вже перемогла! (2015)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2015)
Лисенко О. - Битва за Берлін, Грицюк В. (2015)
Селіванов А. - Шлях до децентралізації через конституційну реформу (2015)
Колюх В. - Регіоналізм як одна з форм децентралізації влади (2015)
Малієнко О. - Реформа йде не так, як планувалося (2015)
Рахновецький Є. - Чи децентралізуємося до осені? (2015)
Конституційна комісія: новий склад, нові завдання (2015)
Рахновецький Є. - Землю оподатковуватимуть "по-місцевому" (2015)
Шеремет С. - Комсомольськ – успішне місто Полтавщини (2015)
Беккер І. - Інновації замість брухту (2015)
Скобельський В. - "Там, у зоні відчуження, одразу було зрозуміло, хто є хто" (2015)
Андрусенко Н. - Пенсії до і після 1 квітня (2015)
Романюк Т. - Кажемо про свободу зібрань, а думаємо про… (2015)
Сищук О. - Ека Згуладзе: "Я вірю в силу успішного досвіду" (2015)
Романюк Т. - Правду, нічого, крім правди! (2015)
Красовська О. - Дизайн як революційна зброя (2015)
Полторак В. - Найперший університет на березі Чорного моря, Хмарський В. (2015)
Коцан І. - Нині – найкращі в Україні. Завтра – найкращі в Європі! (2015)
Засідко Б. - Легендарна альма-матер Прикарпаття (2015)
Дубровін С. - Освіта сьогодні — наше все завтра! (2015)
Вергунов В. - Традиція гідного господарювання на землі (2015)
Пригорницький Ю. - "Граду" голос і житній колос… (2015)
Марищенко О. - Як сподобатися західному інвестору (2015)
Марчук Л. - "Про що повинні б уже співати горобці на українських хатах" (2015)
Кулеба-Баринова В. - У молодості мені доводилося частенько чути, що я зовні схожа на Лесю (2015)
Колесник І. С. - Методи одержання амфіфільних поліcахаридів як міцелярних систем доставки лікарських засобів (огляд), Харченко К. О., Коновалова В. В., Жалніна Г. Г., Царик С. М., Бурбан А. Ф. (2016)
Михальонок Я. С. - Модифікування сульфоланів для синтезу нових сульфоамінокислот, Придьма С. О., Жалніна Г. Г., Момот Л. М., Бурбан А. Ф. (2016)
Крикля С. О. - Гібридні рН- та термочутливі гідрогелі на основі полівінілового спирту та акрилових мономерів, Самченко Ю. М., Коновалова В. В., Полторацька Т. П., Пасмурцева Н. О., Ульберг З. Р. (2016)
Grinko A. - Catalase mimetic activity of kaolin clay decorated with nanosized cerium oxide, Brichka A., Bakalinska O., Brichka S., Kartel M. (2016)
Руденчик Т. В. - Властивості кополімерів на основі олігооксипропіленфумарату, диметакрилат триетиленгліколю та n-вінілпіролідону/стиролу, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Кісельoва Т. О. (2016)
Dabizha A. - Lipase-mimetic activity of nanoporous carbon materials, Voitko K., Bakalinska O., Kartel M. (2016)
Кух О. А. - Електричні та механічні властивості поліуретанових композитів з вуглецевими нанотрубками різної будови, Лобко Є. В., Лемеш Н. В., Гаголкіна З. О., Яковлев Ю. В., Жалніна Г. Г., Стрижак П. Є., Клепко В. В. (2016)
Fainleib O. - Nanoporous polycyanurate films via synthesis in situ with ionic liquids, Starostenko O., Vashchuk A., Grygoryeva O. (2016)
Шкавро З. М. - Вирішення проблеми утилізації відходів від очищення дренажних стічних вод сміттєзвалищ, Мілюкін М. В., Антонюк Н. Г., Бадеха А. В. (2016)
Мага І. М. - Використання реакції азодеривації для визначення 2-хлорофенолу методом високоефективної рідинної хроматографії (2016)
Romankevich O. - Sorption of nanoparticles at a layer deposition, Redko Ya. (2016)
Халявка Т. О. - Мезопоруваті нанокомпозити на основі діоксиду титану як перспективні матеріали для очищення води, Камишан С. В. (2016)
Солдаткіна Л. М. - Математичний опис процесу адсорбційного вилучення антоціанів з екстрактів червонокачанної капусти, Новотна В. О. (2016)
Tatarchuk T. - Adsorption of methylene blue onto CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles, Paliychuk N. (2016)
Воровка М. І. - Уточнення категорії "студентська молодь” у контексті історико-педагогічної розвідки (2016)
Емірільясова С. С. - Розвиток ґендерної проблематики в історії вітчизняної педагогічної науки ІІ пол. ХХ ст. (2016)
Ігнатюк О. А. - Філософсько-педагогічні аспекти професійно-особистісного саморозвитку та самовдосконалення майбутнього інженера (2016)
Рудь О. М. - Реалізація західноєвропейських ідей педагогічної майстерності в освітніх закладах Сумщини середини ХVІІІ–ХІХ ст. (2016)
Бочарникова Т. Ф. - Використання автентичних аудіоматеріалів для формування комунікативної компетентності та професійної спрямованості майбутніх перекладачів (2016)
Братута Е. Г. - Ігрове проектування чи моделювання реальної інженерної діяльності у навчальному процесі, Кошельник В. М., Генькіна М. А. (2016)
Будянська В. А. - Формування культури інтернет-спілкування у майбутніх менеджерів освіти (2016)
Варенко Т. К. - Виховний потенціал студентських блогів (2016)
Варецька О. В. - Результати педагогічного експерименту щодо розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у післядипломному процесі (2016)
Дехтярьова О. О. - Здоров’язбереження студентів як багатофакторна педагогічна проблема, Пальчик О. О., Дехтярьова Ю. О. (2016)
Захарова С. Г. - Генеза ідеї формування у бакалаврів з дизайну готовності до екологізації майбутньої діяльності в процесі професійної підготовки (2016)
Зубченко Л. В. - Науково-дослідна робота студентів як фактор професійного становлення майбутнього спеціаліста галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (2016)
Кохан Л. В. - До питання про визначення дефініції "структурно-логічна схема” (2016)
Кошелева Н. Г. - Розробка методики діагностування інженерами-педагогами готовності майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності (2016)
Матяшова Д. В. - Реалізація дидактичних принципів навчання у процесі природничо-наукової підготовки майбутнього вчителя технологій (2016)
Машкіна Л. А. - Підготовка студентів до використання здоров’язберігаючих технологій у процесі педагогічної практики (2016)
Пісоцька М. Е. - Особливості індивідуалізації навчання в різних його видах (2016)
Прус Н. О. - Основні етапи формування іміджу майбутнього викладача іноземних мов (2016)
Путій Т. М. - Потенціал E-Learing у контексті неперервної педагогічної освіти (2016)
Русинка І. І. - Установки як головний психологічний бар’єр, який заважає людині в досягненні поставлених цілей (2016)
Салогуб В. С. - Особливості формування правової культури майбутнього вчителя технологій (2016)
Слухенська Р. В. - Інтерактивні методи навчання в процесі професійної підготовки майбутніх лікарів (2016)
Тихомиров С. В. - Концептуальна модель процесу розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у післядипломній педагогічній освіті (2016)
Тищенко О. І. - Деякі умови формування громадянського виховання учнів (2016)
Хатунцева С. М. - Проблема самоактуалізації в процесі формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення (2016)
Цыбульская Т. Е. - Особенности подхода к организации преподавания детской офтальмологии врачам-интернам общей практики – семейной медицины (2016)
Чернецька Ю. І. - Суб’єкти партнерської взаємодії в процесі ресоціалізації наркозалежних осіб (2016)
Шевченко С. В. - Модель підготовки майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств (2016)
Шоробура І. М. - Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в регіоні (2016)
Якімець Ю. М. - Модель формування системи проектувальних умінь майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі (2016)
Яковенко Н. Б. - Поняття та основні теорії обдарованості у США (2016)
Бенедюк В. В. - Особливості методики організації навчально-пізнавальної діяльності школярів при вивченні географії у 6-му класі (2016)
Мариківська Г. А. - Особливості формування мовленнєвої культури старшокласників у профорієнтаційних центрах ВНЗ (2016)
Мозолев О. М. - Модернізація державної політики розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту в системі загальної середньої освіти Польщі (2016)
Мурашковська В. П. - Структурні компоненти готовності абітурієнтів до навчання у ВНЗ (2016)
Фасоля О. І. - Специфіка організації екологічного виховання старшокласників сільської школи (2016)
Чорна О. О. - Роль гри на уроках англійської мови на початковому етапі навчання (2016)
Бабешко М. С. - Особливості підготовки фахівців з готельно-ресторанної справи до професійної діяльності у вищому навчальному закладі (2016)
Бельмаз Я. М. - Магістерські освітні програми в університетах США (на прикладі підготовки педагогів вищої школи) (2016)
Болтєнкова О. М. - Класифікація навчальних занять з фізичного виховання у вищому навчальному закладі гуманітарного напряму (2016)
Буданoва Л. Г. - Порівняльна характеристика тенденцій розвитку моніторингу якості навчальних досягнень студентів за спеціальністю "фармація” в університетах країн східної Європи та фармацевтичному університеті (фармацевтичних факультетах медичних ВНЗ) Україні (2016)
Верховська М. В. - Використання фізкультурно-оздоровчих технологіїй у практичних заняттях з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2016)
Горобець Т. В. - Підготовка до професійної самореалізації майбутнього музичного керівника та вчителя музичного мистецтва у вищих навчальних закладах, Шкоба В. А. (2016)
Зданевич Л. В. - Аналіз основних механізмів упровадження особистісно зорієнтованих технологій у підготовку майбутніх вихователів ДНЗ в умовах ВНЗ (2016)
Кириченко О. В. - Основи здорового харчування та фізична реабілітація при ожирінні I–II ступеня студентів ВНЗ, Терьохіна О. Л., Гавриленко В. В., Данильченко С. І. (2016)
Куделко В. Е. - Сучасні підходи до організації професійно-прикладної фізичної підготовки дівчат у системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі (2016)
Марченко О. Г. - Фактори адаптації курсантів до освітнього середовища вищого військового навчального закладу (2016)
Сластіна О. О. - Вплив використання комплексів вправ із фітнес-м’ячами на розвиток витривалості студенток спеціальної медичної групи (2016)
Сущенко Р. В. - Формування управлінської культури студентів залізничних ВНЗ засобами позааудиторної роботи (2016)
Хавіна І. В. - Компетентнісний підхід як педагогічна категорія в професійній підготовці бакалаврів з психології (2016)
Хоцкіна С. М. - Упровадження діяльнісного підходу в контексті фахової підготовки педагогів професійного навчання (на прикладі вивчення дисциплін профільної та практичної підготовки) (2016)
Вихідні дані (2016)
Богдан З. П. - Кобзарство як національний феномен українського народу, Ябковська С. П. (2016)
Окольнича Т. В. - Трудова соціалізація дітей східних слов’ян у етнографічних дослідженнях ХІХ – поч. ХХ ст. (2016)
Паньок Т. В. - До питання про структуру вищої художньо-педагогічної освіти на початку ХХ ст. (2016)
Філоненко О. В. - Педагогічна думка на Єлисаветградщині в першій третині ХХ ст.: історіографія проблеми (2016)
Хотченко І. А. - Вплив конфуціанства на сучасну систему освіти Китайської Народної Республіки (2016)
Аверіна К. С. - Формування моральної свідомості та поведінки дошкільників із затримкою психічного розвитку, Стаднік Ю. С., Лифар С. В. (2016)
Аріщенко А. С. - Стан розробленості проблеми інклюзивного навчання в Україні та Сша (2016)
Волкова В. А. - Зміст поняття "навченість” дітей дошкільного віку, Васильєва Б. О. (2016)
Гуцол Л. М. - Інтеграція навчальної та дозвіллєвої діяльності як продуктивний шлях самореалізації особистості (2016)
Демідова Ю. Є. - Питання нестандартних ситуацій на виробництві в системі підготовки майбутніх фахівців (2016)
Жейнова С. С. - Розвиток фізичної підготовленості дітей дошкільного віку, Печеньчик Е. В. (2016)
Зиско В. В. - Музично-естетичне виховання особистості в контексті ідей В. О. Сухомлинського, Поліщук О. В. (2016)
Коваленко О. П. - Компетентнісний характер сучасної освіти (2016)
Короткова Л. І. - Кластерна модель соціального партнерства запорізького регіону: аналіз і перспективи (2016)
Лопатюк О. В. - Фізична та психофізіологічна підготовка як елемент педагогічної системи формування професійної надійності фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіатранспорті (2016)
Меркулова Н. В. - Формування цінностей добродіяння у дітей, позбавлених батьківського піклування, як педагогічна проблема, Варакута І. І. (2016)
Мозолев О. М. - Місце, роль, функції, мета і завдання системи управління розвитком освіти у сфері фізичної культури та спорту в Польщі (2016)
Пальчик О. А. - Общекультурное развитие личности средствами музейной педагогики, Зуб Е. В., Бачинская Я. А., Алфимова Л. Д. (2016)
Радченя І. В. - Теоретичний аналіз підходів до розкриття сутності особистісного потенціалу (2016)
Романовська Л. І. - Напрями соціально-педагогічної роботи з наркозалежними в реабілітаційних центрах (2016)
Тищенко О. І. - Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема (2016)
Фунтікова О. О. - Огляд педагогічних дисциплін: історичні та сучасні аспекти (2016)
Фурсикова Т. В. - Феномен медіакультури особистості: аналіз наукових підходів (2016)
Чекан О. І. - Роль вихователя в розвитку ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку (2016)
Доценко С. О. - Особливості мотивації творчої діяльності учнів початкових класів (2016)
Кохан Л. В. - Особливості подання навчального матеріалу укрупненими дидактичними одиницями під час вивчення предметів гуманітарного циклу (2016)
Куринная А. Ф. - Современный урок русского языка: лингвосинергетический аспект (2016)
Мариківська Г. А. - Формування мовленнєвої культури старшокласників у процесі використання дидактичних ігор (2016)
Школа Е. Н. - Новая оздоровительная программа для уроков физической культуры с элементами футбола для учеников 8–9 классов, Бойченко А. В. (2016)
Буданoва Л. Г. - Мοнітοринг якοсті навчальних дοсягнень майбутніх фармацевтів як наукοва прοблема (2016)
Волік А. О. - Професійне самовдосконалення майбутнього фахівця з фізичної реабілітації як вектор розвитку його професіоналізму (2016)
Дяченко І. М. - Педагогічні засади соціалізації майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2016)
Дяченко М. Д. - Розвиток творчого мислення майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки: теоретичний аспект (2016)
Жадленко І. О. - Науково-теоретичні аспекти проблеми формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (2016)
Іванькова Н. А. - Хмаро-орієнтоване середовище як віртуальний простір навчання студентів вищого медичного навчального закладу (2016)
Ігнатюк О. А. - Професійно-кар’єрний розвиток та самовдосконалення майбутнього інженера засобами інтелектуально-ігрової практики (2016)
Кошелева Н. Г. - Проектування інженерами-педагогами педагогічних технологій підготовки майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності (2016)
Кравченко В. М. - Стратегія змін і розвитку вищої освіти в підготовці науково-педагогічних працівників (2016)
Лещенко Г. А. - Фізична підготовка як важливий елемент системи професійної підготовки майбутніх фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті (2016)
Марченко О. Г. - Моніторинг процесу формування освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Патик Ю. В. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями (2016)
Проценко А. А. - Виробнича практика як складова підготовки майбутніх учителів (2016)
Пятницька Д. В. - Аналіз форм організації навчального процесу майбутніх фітнес-тренерів (2016)
Романюк К. О. - Формування соціальної адаптивності майбутніх менеджерів освіти: психолого-педагогічний аспект (2016)
Руденко Ю. Ю. - Особливості формування ціннісних орієнтацій у проблемі готовності майбутнього соціального педагога до особистісного самовизначення (2016)
Сущенко Л. О. - Стратегічні напрями модернізації системи вищої освіти в контексті європейського досвіду (2016)
Сущенко Т. І. - Модернізація професійної підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури (2016)
Таможанська Г. В. - Психологічні складові засобів міні-футболу в стимулюванні рухової активності студенток університетів (2016)
Устименко Ю. С. - Мотиваційно-цільовий складник технології підготовки майбутніх стоматологів до професійної взаємодії засобами інтерактивних методів навчання (2016)
Чернікова Н. В. - Дослідження структурно-функціональних аспектів конструктивних умінь студентів (2016)
Шевченко С. В. - Результати експериментальної роботи з формування готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації обліку малих підприємств (2016)
Шуба В. В. - Педагогічні аспекти використання тренажерів і тренажерних пристроїв для вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді (2016)
Яблочнікова І. О. - Особливості підготовки фінансистів – державних службовців у Європі (2016)
Вихідні дані (2016)
Маврін В. В. - Інтерпретація концептуальних ідей педагогіки життєтворчості особистості в історико-педагогічному контексті (2016)
Могілевська В. М. - Розвиток позашкільної освіти: інноваційні підходи до управління галуззю на регіональному рівні (2016)
Паньок Т. В. - Вплив суспільно-політичних чинників на становлення художньо-педагогічної освіти Харківщини (2016)
Чорнойван Г. П. - Зарубіжний досвід розвитку кар’єри дослідника (2016)
Аверіна К. С. - Психологічні механізми збереження виховного потенціалу сучасної сім’ї, Канівець А. В. (2016)
Анголенко В. В. - Соціально-педагогічний супровід неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням, як процес відновлення соціального статусу особистості в умовах розбудови правового суспільства в Україні (2016)
Антоненко І. Ю. - Чуйність як професійна компетентність педагога (2016)
Вайнола Р. Х. - Показники готовності молоді до створення сім’ї (2016)
Волкова В. А. - Формування навичок культурної поведінки у дітей старшого дошкільного віку, Буракова О. С. (2016)
Гладун Т. О. - Розбудова інклюзивної освіти в Україні як умова розвитку соціальної компетентності дітей з інвалідністю (2016)
Довга Т. Я. - Егомаркетинг і самоефективність як чинники творення професійного образу успішного вчителя (2016)
Жадленко І. О. - Гуманоцентристська сутність професійно-етичної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Жейнова С. С. - Проблема розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку, Курносова К. В. (2016)
Жигірь В. І. - Методологічні підходи як основа науково-педагогічних досліджень у професійній освіті (2016)
Захарова О. М. - Теоретичний аналіз проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2016)
Іваницький О. І. - Теоретико-методичні засади розробки стандарту професійної підготовки майбутнього вчителя фізики (2016)
Івахненко А. А. - Особливості розвитку здібності до координованості рухів глухих дітей 7–10 років та її корекція засобами рухливих ігор, Мілкіна О. В. (2016)
Когут C. Я. - Стан дослідження проблеми професійної освіти Польщі в педагогічній теорії України (2016)
Коллегаев М. Ю. - Мотивационные аспекты перспективного планирования развития туризма на местах (2016)
Корж O. Ю. - Теоретичні засади професійної взаємодії працівників соціономічної сфери (2016)
Кохан Л. В. - Особливості використання наочних засобів навчання в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2016)
Куликовський С. С. - Проблема класифікації гри в сучасній науковій думці (2016)
Меркулова Н. В. - Формування культури поведінки в дошкільників в умовах роботи з різновіковими групами як педагогічна проблема, Котляр А. С. (2016)
Несторук Н. А. - Розвиток технічної творчості як індикатор якості освіти (2016)
Радченя І. В. - Життєвотворчий потенціал студентської молоді як основа розвитку суспільства (2016)
Сватьєв А. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (2016)
Сиваш С. В. - Структурні компоненти творчого потенціалу вчителя української мови та літератури (2016)
Смоляк В. М. - Електронне персональне навчальне середовище як засіб індивідуалізації освітнього процесу в педагогічному коледжі (2016)
Сугатська Н. С. - Професійне самовдосконалення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як наукова проблема (2016)
Суховірський О. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до зміни навчальної програми з інформатики (2016)
Твердохліб А. І. - Smart Education – нова тенденція у сфері освіти (2016)
Ушмарова В. В. - Практика реалізації коуч-технології в процесі формування готовності вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями (2016)
Фунтикова О. А. - Логико-математическая теория множеств и возрастные возможности дошкольников её понимания (2016)
Яблочнікова І. О. - Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Данії (2016)
Березовський В. А. - Вплив уроків фізичної культури з елементами спортивного орієнтування на показники фізичної підготовленості та соматичного здоров’я учнів старших класів (2016)
Віндюк П. А. - Особливості інклюзивного навчання дітей із церебральним паралічем у загальноосвітній школі (2016)
Доценко С. О. - Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування творчих здібностей учнів початкових класів (2016)
Мариківська Г. А. - Формування точності мовлення старшокласників як складової їхньої мовленнєвої культури (2016)
Чорна Т. В. - Підвищення фізичної підготовленості учнів, Корнілова Н. Ю. (2016)
Барліт О. О. - Необхідність підготовки педагога в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників до реалізації системи ефективної протидії буллінгу в освітньому середовищі, Барліт А. Ю. (2016)
Березова Л. С. - Структурно-організаційні особливості професійної підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах Франції (2016)
Будянська В. А. - Удосконалення навичок ділового спілкування за допомогою паралінгвістичних засобів у процесі підготовки менеджерів освіти (2016)
Булах С. М. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх інструкторів з атлетичної гімнастики до професійної діяльності (2016)
Дяченко І. М. - Формування активної громадянської позиції студентів: ціннісні детермінанти (2016)
Дяченко М. Д. - Формування творчої індивідуальності майбутнього дизайнера в процесі професійної підготовки: акмеологічний підхід (2016)
Корнещук В. В. - Управління ризиками у вищих навчальних закладах (2016)
Лещенко Г. А. - Окремі аспекти фізичної та психофізіологічної підготовки майбутніх фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті (2016)
Марченко О. Г. - Адаптація курсантів до умов освітнього середовища вищого військового навчального закладу (2016)
Матяшова Д. В. - Наукові та дидактичні засади формування предметних компетентностей у процесі природничо-наукової підготовки майбутнього вчителя технологій (2016)
Мироненко Л. М. - Шляхи вдосконалення викладання фізики на лекціях у майбутніх товарознавців, Кошова О. П. (2016)
Моргунова С. О. - Теоретична модель формування PR-компетенції майбутніх менеджерів організацій (2016)
Новак О. М. - Професійна підготовка майбутніх вихователів в умовах вищого навчального закладу (2016)
Пшенична О. С. - Якість підготовки майбутнього менеджера: сутність поняття та особливості оцінювання (2016)
Романовський О. Г. - Формування та досвід використання педагогічних умов забезпечення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у національному технічному університеті "ХПІ”, Гончаренко Т. Є. (2016)
Росквас І. А. - Соціальні та природні фактори розвитку творчої індивідуальності майбутніх кваліфікованих робітників (2016)
Салогуб В. С. - Чинники формування правової культури педагогічної діяльності в майбутніх учителів технологій (2016)
Слухенська Р. В. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців на заняттях із фізичної культури у вищій школі: теоретичний аспект (2016)
Фомкіна О. Г. - Розвиток творчого потенціалу особистості студента в системі евристичного навчання математики, Ванжа Н. В. (2016)
Халемендик Ю. Є. - Зарубіжний досвід розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогики вищої школи в зарубіжних дослідженнях (2016)
Чечура Ю. А. - Висвітлення фінансово-економічної діяльності керівників у змісті професійної освіти магістрів з управління навчальним закладом (2016)
Чорна С. С. - Особливості іншомовної підготовки студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей (2016)
Шаполова В. В. - Інтегрований зміст формування корпоративної культури майбутніх менеджерів як чинник підвищення якості професійної підготовки у ВТНЗ (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Козин Л. Ф. - Особенности технологии получения водорода с использованием энергоаккумулирующих веществ, Волков С. В., Святогор А. В., Данильцев Б. И. (2016)
Авдєєва Л. Ю. - Реалізація принципу дискретно-імпульсного введення енергії при створенні нанотехнологій для харчової промисловості (2016)
Єгоров І. Ю. - Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції (2016)
Стогній Б. С. - Розробка системи протиаварійної автоматики енергосистеми зі значною часткою відновлюваної генерації, Кириленко О. В., Павловський В. В., Сопель М. Ф., Стелюк А. О., Лук’яненко Л. М. (2016)
Білоус В. А. - Створення експериментального обладнання і основних технологічних прийомів отримання кавітаційно-стійких захисних покриттів на робочих поверхнях лопаток парових турбін з титанового сплаву ВТ6 з метою заміщення імпорту аналогічної продукції, Воєводін В. М., Хороших В. М., Носов Г. І., Марінін В. Г., Леонов С. О., Овчаренко В. Д., Коваленко В. І., Комарь А. А., Купрін А. С., Шпагіна Л. О. (2016)
Струтинський Р. Б. - Розроблення нових активаторів АТФ-чутливих калієвих каналів клітинних мембран, Струтинська Н. А., Максимюк О. П., Платонов М. О., Бойко О. М., Васильченко О. В., Федянович І. М., Досенко В. Є., Кришталь О. О. (2016)
Березовський Ю. В. - Використання нових технічних рішень у промисловому виробництві лляної продукції (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Титул, зміст (2015)
Стадільна Я. - За українським сценарієм у європейській системі координат (2015)
Беккер І. - Квітневі ініціативи (2015)
Романюк Т. - 1990-й. 15 травня. Старт новітньої історії (2015)
Осадча. Я. - Прапор ЄС над берегами Дніпра (2015)
Марищенко Л. - Безвізовий режим: contra spem spero (2015)
Чекаленко Л. - Чи є програма Східного партнерства новою моделлю безпеки? (2015)
Романюк Т. - На кожну Гідру знайдеться свій Геракл (2015)
Костров В. - Стратегічна логіка фрау бундесканцлерін (2015)
Марищенко Л. - Беззбройні (2015)
Стадільна Я. - Другий шанс (2015)
Марчук Л. - Навчають американські десантники (2015)
Пригорницький Ю. - Агресору – РОКована поразка (2015)
Іваненко Н. - Твоя-не твоя війна (2015)
Гусєв В. - Україна – Росія: переговорний процес в умовах війни. Уроки історії (2015)
Власюк О. - Падіння під тиском санкцій (2015)
Сищук О. - Народний депутат України Мустафа Джемілєв: "Визволяти Крим треба без війни" (2015)
Стадільна Я. - Як наблизити цей день (2015)
Рахновецький Є. - Крим – це Україна… (2015)
Дніпровський Г. - З акцентом на децентралізацію (2015)
Інвестиції в демократію (2015)
Корнієвський О. - Громадський контроль як дієвий інструмент впливу на владу, Палій Г. (2015)
Малієнко О. - Епоха Патона триває (2015)
Лисенко О. - Важкий, звитяжний і жертовний шлях до Перемоги, Грицюк В. (2015)
Іваненко Н. - Бути мамою. Не заради, а всупереч (2015)
Тищук Є. - Фашизм не пройшов у 45-му році, не пройде і зараз… (2015)
Скобельський В. - У бій ідуть тільки "старики" (2015)
Марчук Л. - "Не спіть, бо не знаєте вашої години", – латиною написано на дзвоні годинника львівської ратуші (2015)
Тищук Є. - Мирного неба й рівних доріг! (2015)
Тищук Є. - Дитячий центр "Молода гвардія" – перлина на березі Чорного моря (2015)
Рахновецький Є. - Комунальні субсидії: заява, декларація і жодних черг (2015)
Сергієнко В. - Виростити й захистити (2015)
Марчук Л. - Як Марія Музичук долала круті сходинки до шахового Олімпу (2015)
Малієнко О. - "Золото" вислизнуло з рук (2015)
Воронцов П. - Римма Старостіна: "Люди з обмеженими фізичними можливостями можуть дійти до олімпійських п'єдесталів. Доки житиму, доти це й доводитиму" (2015)
Погребна О. - Гала-концерт до Дня захисту дітей (2015)
Писаренко С. - Віра Кулеба-Баринова Миколі Стороженку: Вас об’єднав Господь Бог із Видимим і Невидимим (2015)
Ясень М. - "Ще раз зібрались ми до тебе, Тарасе…" (2015)
Красовська О. - "Щастя інших людей робить мене щасливим" (2015)
Скобельський В. - "Карлюка" вдарила по тоталітаризму й судовій системі (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського