Клейменова О. - Абетка Міхніка (2015)
Клейменова О. - Мирослав Слабошпицький: "Культура – світський сурогат релігії" (2015)
Клейменова О. - Безжальні мітки часу на незабутих артефактах (2015)
Коваленко Н. П. - О применении моделей менеджмента к исследованию процессов изменений, Коваленко И. Н. (2016)
Хан Ю. А. - Зерновая политика Казахстана в условиях евразийской интеграции (2016)
Неботов П. Г. - Регулювання вітчизняного експорту брухту чорних металів: оцінка впливу на розвиток секторів економіки та загальний добробут в Україні, Новодережкін В. І., Новодережкіна К. В., Іванов Є. І. (2016)
Петько С. М. - Стратегічні орієнтири американських корпорацій на ринку фінансових послуг (2016)
Полякова Ю. В. - Виклики глобалізації освітнього простору для вищої освіти (2016)
Танклевська Н. С. - Оцінка соціально-екологічних наслідків трансформацій аграрного сектора економіки, Потравка Л. О. (2016)
Недбалюк О. П. - Новий погляд на зміст теорії вартості як основа концепції економічного зростання в Україні (2016)
Парій Л. В. - Маркетингова товарна політика виробників сиру національного господарства (2016)
Пилявець В. М. - Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку олієжирового підкомплексу України та шляхи її реалізації (2016)
Пугачевська К. Й. - Сфера послуг в Україні: особливості розвитку та стратегічні перспективи (2016)
Тимошенко О. В. - Система економічної безпеки національної економіки та комплексний механізм її забезпечення (2016)
Шульга О. А. - Зміст і результати аграрних перетворень у країнах Центрально-Східної Європи (2016)
Соколова Л. В. - Дослідження фінансового стану промислових підприємств малого бізнесу, Колісник О. В., Соколов О. Є. (2016)
Гаврись О. М. - Прийняття управлінських рішень у контексті управління логістичними витратами, Ковшик В. І. (2016)
Міщенко В. С. - Вплив сезонності на виробництво продукції молочного скотарства (2016)
Осаул А. О. - Використання стратегії управління життєвим циклом продукції на підприємствах машинобудування (2016)
Рубан В. В. - Теоретичні основи визначення ефективності інвестиційної діяльності підприємств (2016)
Чернова Х. Г. - Ефективне використання соціальних медіаканалів на handmade-ринку (2016)
Черняк Г. М. - Обгрунтування та вибір стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств (2016)
Шишко В. И. - Название и слоган как основные атрибуты бренда (на примере рынка общественного питания г. Гродно), Костюшко Е. Т. (2016)
Солоха Д. В. - Визначення ефективності впровадження екологічних інновацій у промисловий сектор економічної системи регіону, Бєлякова О. В. (2016)
Сімків Л. Є. - Вплив інвестиційних процесів на економічне зростання в Україні, Даляк Н. А. (2016)
Холоменюк І. М. - Джерела та проблеми фінансування розвитку малого та середнього бізнесу: вітчизняний та закордонний досвід (2016)
Хитра О. В. - Синергетичні аспекти створення та функціонування управлінської команди (2016)
Савченко Т. Г. - Розвиток консолідованого банківського нагляду на основі імплементації міжнародного досвіду визначення системно важливих банків, Миненко Л. М. (2016)
Серватинська І. М. - Методика оцінювання використання фінансових ресурсів у державних фондах соціального страхування (2016)
Швець Ю. О. - Проблеми залучення вкладів фізичних осіб комерційними банками України та шляхи їх вирішення, Цикало К. С. (2016)
Шмуратко Я. А. - Перспективи розвитку вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів (2016)
Юрій С. М. - Теоретичні засади місцевого самоврядування: законодавче визначення та перспективи розвитку (2016)
Некрасова Л. А. - Стратегічний управлінський облік як інформаційне підґрунтя розробки стратегії підприємства, Некрасова К. І. (2016)
Хасан Алі Аль-Абабнех - Побудування моделі визначення ефективності функціонування реклами (2016)
Шедяков В. Е. - Социальная защита в контексте культивирования общественно ответственного поведения (2016)
Сідоров В. І. - Оцінювання енергетичної безпеки країни: основні підходи та виміри, Азаренкова О. В. (2016)
Іринчина І. Б. - Гуманізація глобальної економіки внаслідок соціальної відповідальності економіки здоров’я трансформативних держав, Іринчин Г. В. (2016)
Федорова А. Ю. - Кризис платежных балансов стран зоны евро (2016)
Драчук Ю. З. - Пропозиції щодо активізації інноваційного розвитку Одеського регіону, Трушкіна Н. В. (2016)
Гуторов А. О. - Ґенеза виробничої контрактації в аграрному секторі економіки України (2016)
Плисенко Г. П. - Економічні та іміджеві механізми забезпечення інтеграційної взаємодії в сфері бізнесу та вищої освіти (2016)
Тимошенко О. В. - Моделювання залежностей економічної безпеки від реалізації фінансової політики України (2016)
Торосян Г. А. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як стратегічний напрям у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій (2016)
Ліпич Л. Г. - Спільні й відмінні риси внутрішнього моніторингу та контролю як функцій управління підприємством, Білик І. Я. (2016)
Буторіна В. Б. - Сучасні тенденції діяльності підприємств туристичної сфери України та Хмельницької області (2016)
Данкеєва О. М. - Особливості використання елементів мерчандайзингу власних торгових марок (2016)
Лисак В. Ю. - Аналіз сутності інноваційних процесів та організації інноваційної діяльності підприємств (2016)
Маркова С. В. - Механізм формування експортного потенціалу підприємств агробізнесу в умовах євроінтеграції, Шевченко О. М., Олійник О. М. (2016)
Новак Н. П. - Особливості й наслідки впровадження екологічно та органічно сертифікованого виробництва сільськогосподарськими підприємствами (2016)
Продіус О. І. - Особливості забезпечення економічної безпеки підприємств в розвинених країнах (2016)
Бобрик В. О. - Механізми та інструменти залучення інноваційного підприємництва до процесів інтенсифікації розвитку регіональної економіки (2016)
Маценко О. М. - Формування організаційно-економічної системи державного управління екологобезпечним водокористуванням, Тур О. М., Німко С. І. (2016)
Іванова Т. М. - Напрями подолання молодіжного безробіття в Україні: регіональний аспект (2016)
Перегудова Т. В. - Соціальна інклюзія як елемент соціальної політики: європейські уроки для України (2016)
Примостка О. О. - Трансмісійний механізм: методологічні підходи (2016)
Адонін С. В. - Особливості дефіциту державного бюджету України на сучасному етапі, Ізюмська В. А. (2016)
Александрова Г. М. - Вплив політичних еліт на вибір напряму розвитку пенсійної системи країни (2016)
Грановська І. В. - Закордонний досвід методики формування прожиткового мінімуму (2016)
Денис О. Б. - Специфіка інформаційної асиметрії в банках (2016)
Захаркіна Л. С. - Роль і місце податкових надходжень у структурі зведеного бюджету України (2016)
Палійчук Т. В. - Механізми підвищення рівня фіскальної децентралізації в Україні (2016)
Чередник В. А. - Інвестиції в людський капітал як чинник економічного розвитку (2016)
Ларікова Т. В. - Сучасні інформаційні технології в обліковому механізмі бюджетних установ (2016)
Трачова Д. М. - Важелі державного впливу на формування амортизаційного фонду підприємства (2016)
Титул, зміст (2013)
Матвієнко І. - Інформативні критерії відбору спортсменів на етапі початкової підготовки у веслуванні на байдарках і каное (2013)
Шинкарук О. - Динаміка підготовленості кваліфікованих спортсменів у річному циклі підготовки з урахуванням закономірностей становлення спортивної форми (2013)
Зємцова В. - Спосіб життя як соціальна та особистісна категорія (2013)
Іващенко С. - Моделі рухових режимів сучасних юнаків-старшокласників, Смага Д. (2013)
Катерина У. - Удосконалення організації фізичного виховання студентів у позанавчальний час (2013)
Кормільцев В. - Показники якості життя в осіб із вертеброгенною патологією попереково-крижового відділу хребта в стадії ремісії (2013)
Кузнецова Л. - Подвижные игры как средство адаптивного физического воспитания младших школьников с отклонениями умственного развития (2013)
Лазарєва О. - Чинники, що визначають характер і спрямованість заходів фізичної реабілітації у хворих із вертеброгенними попереково-крижовими синдромами (2013)
Панчук Г. - Динаміка фізичної роботоздатності учнів молодших класів у процесі адаптації до навчання в середній школі (2013)
Морад А. - Современные представления о причинах и средствах реабилитации больных с нарушением коронарного кровообращения, Манжуловский В. (2013)
Саїнчук М. - Ігрове перезавантаження фізичної культури як гарантія школярам права на гру (2013)
Саїнчук О. - Особливості динаміки показників фізичного розвитку учнів молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання (2013)
Томенко О. - Зміни показників соматичного здоров’я старшокласників під впливом занять туризмом оздоровчо-рекреаційного спрямування (2013)
Денисова Л. - Обґрунтування підходів до оцінки ефективності інформаційних технологій навчального призначення у процесі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту (2013)
Кашуба В. - Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з ослабленим зором у процесі фізичного виховання, Юрченко О. (2013)
Крупеня С. - Удосконалення техніки кваліфікованих гімнасток в опорних стрибках типу "переворот" на снаряді "стрибковий стіл" (2013)
Хуртик Д. - Особливості техніки пересування лижників-гонщиків високої кваліфікації з вадами слуху, Хмельницька І. (2013)
Воронова В. - Отбор баскетболистов на этапе начальной подготовки с учетом их личностных особенностей, Артеменко Т., Свиргунец Е. (2013)
Ібрагімов М. - Спортивна мораль у постекзистенціалістському концепті "соціокультурний феномен" (2013)
Лях-Породько О. - Особливості виникнення та діяльності Канцелярії головноспостерігаючого за фізичним розвитком народонаселення Російської імперії (2013)
Сафаров Ш. - Организационная деятельность Национальной олимпийской академии по формированию системы олимпийского образования школьников в Республике Таджикистан (2013)
Селютина Н. - Тенденции взаимодействия паралимпийского и олимпийского спорта, Шакирова М. (2013)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Vlasov S. V. - Synthesis, the anti-inflammatory and antimicrobial activity of 6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methyl-4-(alkylthio)thieno|2,3-d|pyrimidines, Chernykh V. P. (2016)
Romanenko M. I. - The synthesis, physicochemical and biological properties of 8-amino-7-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-3-methylxanthines, Ivanchenko D. G., Nazarenko M. V., Diachkov M. V., Kamyshny O. M., Polishchuk N. M. (2016)
Suleimanov Т. A. - Development and determination of validation parameters for the HPLC method of thymol quantification in "Kalinol plus” syrup, Balaeva E. Z., Akhmedov E. Yu. (2016)
Kyslychenko V. S. - The anatomical study of Shepherd’s purse herb, Kuznietsova V. Yu., Kolisnyk Yu. S., Sushchuk N. A. (2016)
Upyr T. V. - The study of the chemical composition and the pharmacological activity of the polysaccharide complex obtained from Ledum palustre, Tolmachova K. S., Koshovyi O. M., Komisarenko A. M., Kireyev I. V. (2016)
Komisarenko M. А. - The composition of volatile substances of Cowberry leaves (2016)
Lenchyk L. V. - Development of the composition of tablets with the extract of Bird Cherry and their standardisation, Sichkar А. А., Gladukh Ye. V., Kyslychenko V. S. (2016)
Kudrik B. Т. - Development of the composition and technology of the capsulated drug based on bee bread and honey powder. Report 2. The study of pharmacotechnological properties of the mixtures of active pharmaceutical ingredients with excipients of "Api-Immuno-Vit” capsules, Tikhonov O. I., Shpychak О. S. (2016)
Omelchenko I. O. - Substantiation of the choice of excipients of "Corvalol” in the form of sublingual tablets, Yarnykh T. G., Borshchevsky H. I. (2016)
Strus O. Ye. - The studies on development of the composition of masks with the sapropel paste, Geyderikh O. G., Silaeva L. F. (2016)
Shmal’ko О. О. - The study on development of the technology of the syrup with the hepatotropic and choleretic action, Vyshnevs’ka L. І., Piskovats’kiy Yu. G., Mehalins’kiy V. А. (2016)
Balynska M. V. - The expert evaluation of drugs as a basic factor for development of the socioeconomic lists recommended for treating enteritis of the viral origin in children (2016)
Lega D. O. - Antimicrobial, anti-inflammatory and analgesic activities of 2-amino-6-ethyl-4,6-dihydropyrano|3,2-c||2,1|benzothiazine 5,5-dioxides and triethylammonium 3-|1-(4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1H-2,1-benzothiazin-3-yl)-3-(het)arylmethyl|-1-ethyl-1H-2,1-benzothiazin-4-olat 2,2-dioxides, Filimonova N. I., Zupanets I. A., Shebeko S. K., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2016)
Derkach N. M. - The study of the acute and chronic toxicity of the drug "Decasan”, Shtrygol’ S. Yu., Laryanovska Yu. B., Grashchenkova S. A. (2016)
Bulyga L. - The histological study of the effect of gels with silver nanoparticles and glucosamine on purulent wound healing, Butko Ya., Laryanovska Yu. (2016)
До 75-річчя заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фармацевтичних наук, професора Ковальова Володимира Миколайовича (2016)
До 65-річчя доктора фармацевтичних наук, професора Ковальової Алли Михайлівни (2016)
75-річчя академіка НАН України Лебедєва Євгена Вікторовича (2016)
Гутыря Виктор Степанович - выдающийся ученый-нефтехимик, академик АН Азербайджана и Украины (1910-1983 гг.) (2016)
Орел Л. А. - Полімери природного походження як наноматриці для транспорту лікарських препаратів, Рябов С. В., Кобріна Л. В., Гончаренко Л. А. (2016)
Левченко В. В. - П’єзорезистивні сенсорні композити з орієнтованою 1D структурою провідного наповнювача, Мамуня Є. П., Клименко Ю. О., Яценко В. А., Паращенко І. М., Лебедєв Є. В. (2016)
Булавін Л. А. - Вплив магнітного поля на розподіл домішкових молекул у структурі оптично-прозорих полімерних плівок, Забашта Ю. Ф., Бровко О. О., Вергун Л. Ю., Ярова Н. В., Самойленко Т. Ф., Олійник А. В. (2016)
Хованець Г. І. - Термічна стійкість органо-неорганічних нанокомпозитів на основі системи диметакрилат-тетраетоксисилан та їхні кінетичні особливості, Макідо О. Ю., Кочубей В. В., Медведевських Ю. Г. (2016)
Резанова Н. М. - Вплив нанодобавок на процеси структуроутворення в розплавах сумішей полімерів, Плаван В. П., Резанова В. Г., Будаш Ю. О., Богатирьов В. М. (2016)
Карабанова Л. В. - Біосумісні нанокомпозити на основі поліуретан-полі(2-гідроксіетилметакрилат)ної матриці та наповнювача, модифікованого біологічно активною амінокислотою гліцин: структура і термодинаміка взаємодій, Гомза Ю. П., Несін С. Д., Бондарук О. М., Воронін Е. П., Носач Л. В. (2016)
Кобріна Л. В. - Вплив фізичних чинників і культур мікроорганізмів на деградацію сегментованого поліуретану, Бойко В. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. В., Прокопів Т. М., Рябов С. В., Гончар М. В. (2016)
Желтоножська Т. Б. - Прищеплені кополімери ПВС-g-ПАА як ефективні матриці для формування і стабілізації наночастинок срібла, Федорчук С. В., Климчук Д. О., Гомза Ю. П., Несін С. Д. (2016)
Savelyev Yu. - Novel biologically active polyurethane materials containing silver and copper nanoparticles, Gonchar A., Movchan B., Gornostay A., Vozianov S., Rudenko A., Rozhnova R., Travinskaya T. (2016)
Сергеєва Т. А. - Біосенсорна система для визначення бісфенолу А у водних розчинах, Сатир А. В., Пілецька О. В., Горбач Л. А., Бровко О. О., Єльська Г. В. (2016)
Авраменко С. В. - Стабілізація врожайності пшениці озимої залежно від застосування регуляторів росту й розвитку рослин та мікродобрива, Попов С. І. (2016)
Боровська І. Ю. - Мінливість патогенного комплексу на посівах соняшнику у східному Лісостепу України (2016)
Гордієнко І. М. - Вплив агровіт-кору і мінеральних добрив на врожайність і якість насіння буряка столового, Даценко С. М. (2016)
Зуза В. С. - Ефективність гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно за коренепаростково-злаковооднорічного типу забур’яненості, Гутянський Р. А. (2016)
Коновалов Д. В. - Вплив строків сівби на врожайність і посівні якості насіння пшениці м’якої озимої в умовах північного Лісостепу України, Гаврилюк М. М. (2016)
Лень О. І. - Вплив способів сівби, мінерального живлення та інокуляції насіння на продуктивність нуту в умовах лівобережного Лісостепу, Олепір Р. В., Єремко Л. С. (2016)
Манько К. М. - Вплив комплексної взаємодії факторів на формування врожайності пшениці ярої, Усов О. С., Жижка Н. Г. (2016)
Мулярчук О. І. - Технологія вирощування сорго цукрового для виробництва біопалива (2016)
Петренкова В. П. - Залежність фітосанітарного стану посівів пшениці озимої від погодних умов, Лучна І. С., Боровська І. Ю. (2016)
Тимофєєв М. М. - Біогенна система землеробства в аспекті формування сталих агробіогеоценозів, Вінюков О. О., Бондарева О. Б. (2016)
Холод С. Г. - Залежність урожайності проса та її елементів від агрокліматичних умов зони вирощування (2016)
Шевніков М. Я. - Вплив агроекологічних факторів на вміст протеїну та олії в насінні сої, Міленко О. Г. (2016)
Безугла О. М. - Вирішення проблем виробництва квасолі через використання сортів інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (2016)
Безуглий І. М. - Інноваційні розробки по селекції гороху в інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Василенко А. О., Глянцев А. В., Шевченко Л. М. (2016)
Змієвська О. А. - Адаптивні властивості ліній-відновників фертильності жита озимого (2016)
Кабанець В. М. - Шлях становлення селекції гречки в інституті сільського господарства Північного сходу, Страхоліс І. М. (2016)
Клімова О. Є. - Особливості біогенезу цукрів у гібридів цукрової кукурудзи su1, sh2 та su1se1 типу залежно від строків збирання (2016)
Козаченко М. Р. - Сортовипробування нових сортів ячменю ярого селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Васько Н. І., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Важеніна О. Є., Солонечна О. В., Шевченко А. С., Зимогляд О. В. (2016)
Козубенко Л. В. - Високоврожайні гібриди кукурудзи – на поля, Чернобай Л. М., Барсуков І. П., Музафаров Н. М., Сікалова О. В., Понуренко С. Г., Таганцова М. М. (2016)
Лебеденко Є. О. - Вплив гербіциду групи сульфонілсечовини експрес 75 в. г. на мінливість господарсько цінних ознак у гібридів першого покоління, Кириченко В. В., Сатаров О. З. (2016)
Леонова Н. М. - Нові крупноплідні лінії соняшнику і гібриди, створені за їх участю, Кириченко В. В., Сивенко О. А., Шепілов Б. П., Супрун О. Г., Ільченко Н. К., Шелякіна Т. А. (2016)
Макляк К. М. - Тривалість періоду "сходи–цвітіння" як компонент жаростійкості гібридів соняшнику, Кириченко В. В., Сивенко В. І. (2016)
Подгаєцький А. А. - Життєздатність гібридів картоплі f1 міжвидового походження залежно від іонізуючого опромінення, Кравченко Н. В., Падалка Ю. М. (2016)
Щипак Г. В. - Селекційна оцінка сортів і ліній озимої твердої пшениці в контрастних умовах вирощування, Святченко С. І., Щипак В. Г., Плакса В. М., Радік А. О. (2016)
Щипак Г. В. - Создание низкорослых сортов озимого тритикале с высокими хлебопекарными свойствами, Цупко Ю. В., Щипак В. Г., Плакса В. Н., Святченко С. И., Буряк Л. И. (2016)
Пліско І. В. - Вплив агрофізичних параметрів чорнозему на ефективність азотних добрив при вирощуванні ячменю ярого, Уваренко К. Ю. (2016)
Євтушевський М. Н. - Захист лісових масивів дп "Вовчанське лісове господарство" Харківської області від пожеж, Пієв С. М. (2016)
Мельник В. И. - Куда и как эволюционирует земледелие? (2016)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи ринкової трансформації установи з державною формою власності до рівня оригінатора опів, Святченко С. І., Єгорова Н. Ю, Гребенюк І. В., Токарь І. В. (2016)
Гребенюк І. В. - Погляди Б. М. Рожественського щодо організації сільськогосподарської дослідної справи в Україні, Садовой О. О. (2016)
Кабанець В. М. - Постать В. Я. Юр’єва в контексті наукової полеміки щодо напрямів досліджень Сумської сільськогосподарської дослідної станції (1913 р. ), Бондаренко М. П., Косенко Р. О. (2016)
Доктору сільськогосподарських наук Маменку Олексію Михайловичу – 75 (2016)
Вимоги до публікацій у збірник "Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківскої області" (2016)
Шевеля В. В. - Склерометрические показатели и акустико - эмиссионная активность термически упрочненной стали, Купец Б., Coкoлaн Ю. C., Калда Г. С. (2016)
Бондаренко Л. Н. - Зависимость КПД и массы роликоподшипника от количества роликов, Довбня Н. П., Бобырь Д. В., Шепотенко А. П. (2016)
Довбня Н. П. - Аналитическое определение приведенного коэффициента трения шариковых и роликовых подшипников, Бондаренко Л. М., Бобырь Д. В., Шевченко Я. І. (2016)
Mandziuk I. - The bases for lubricating materials synthesised by technologies of thermoplastic waste recycling, Prisyazhna K. (2016)
Кухарь В. В. - Испытание армирующих профилей и определение их прочностных и геометрических характеристик, Нагнибеда Н. Н. (2016)
Нахайчук О. В. - Дослідження зносостійкості бавовняних тканин лікувально-бандажних виробів, Захарова Е. А., Мица В. В., Музичук В. І. (2016)
М’якуш Б. М. - Математичне моделювання формостійкості паркетної дошки склеєної термопластичними клеями, Кшивецький Б. Я. (2016)
Абрамов О. О. - Дослідження параметрів електричного розряду у захисних газах методом осцилографування, Завгородній В. В. (2016)
Андрущенко М. И. - Материалы, технология и специальная оснастка для упрочнения и восстановления штампов для прессования полых цилиндрических огнеупоров. Часть 1. Анализ условий изнашивания штампов и исследования износостойкости металла, наплавленного стандартными электродными материалами, Осипов М. Ю., Куликовский Р. А., Капустян А. Е., Магда Е. С. (2016)
Арендар Л. А. - Дослідження трибологічних властивостей сталей в атмосфері водню та вакуумі за різних температур, Василів Х. Б., Коваль Ю. М. Гущак Р. І. (2016)
Мікосянчик О. О. - Змащувальна дія олив при нестаціонарних процесах в умовах припрацювання, Мнацаканов Р. Г., Лопата В. М., Калініченко В. І. (2016)
Хлопенко Н. Я. - Рациональный выбор давления подвода смазки, расположения и диаметра питателя гидростатодинамического подпятника с карманами Рэлея, Сорокина Т. Н. (2016)
Погрелюк І. М. - Вплив азотування під час комбінованої обробки на зносотривкість титанового сплаву ВТ22, Лаврись С. М. (2016)
Диха О. В. - Аналіз проблеми підвищення зносостійкості вирубного інструменту, Динько О. П. (2016)
Войтов В. А. - Експериментальна оцінка впливу факторів на зношування та сумісність матеріалів деталей екструдера, Цимбал Б. М. (2016)
Фурман В. К. - Дослідження впливу домішок нанопорошку оксиду алюмінію на зносостійкість плазмових покриттів, Чорний А. В., Смирнов І. В. (2016)
Кухарь В. В. - Математическая модель термодинамических процессов при контакте градиентно-нагретой заготовки с плоским бойком, Тузенко О. А., Балалаева Е. Ю., Нагнибеда Н. Н. (2016)
Горенко М. В. - Оптимізація ефективності енергообміну робочих поверхонь з середовищем шляхом створення асиметричних поверхнево-активних структур (зокрема чешуйноподібних) з векторно заданим напрямом опору (2016)
Диха О. В. - Моделювання процесу зношування змащених трибосистем з мідьвмісною присадкою, Гедзюк Т. В., Стебелецька Н. М. (2016)
Олександренко В. П. - Факультету інженерної механіки ХНУ – 50 років (2016)
Яковлєва-Носарь С. О. - Показники продуктивності рижію ярого за різних густот стояння, Терещенко К. А. (2015)
Кулинич Д. О. - Мікрогаметофітний добір стійких до температури форм гірчиці, Войтович О. М. (2015)
Костюченко Н. І. - Мікроміцетні комплекси кореневої зони газонних трав рекреаційних зон міста Запоріжжя, Платонова К. І. (2015)
Альохіна Т. М. - Еколого-літохімічний стан сучасних донних осадків р. Дніпро (район c. Львове), Іванченко В. В., Гудзенко В. В. (2015)
Федотов Є. Р. - Стан імунологічних показників у хворих на гострі респіраторні захворювання, Антонщук Ю. С. (2015)
Федотов Є. Р. - Біохімічні та імунологічні показники крові у хворих на туберкульоз в динаміці лікування, Свириденко В. В. (2015)
Мілевська К. Г. - Морфофункціональний стан медичної п’явки після годування кров’ю, Федотов Є. Р. (2015)
Ширшова У. С. - Чутливість та специфічність лабораторних тестів оцінки функціонального стану печінки у хворих на вірусний гепатит В на передодні виписки (2015)
Паламарчук А. І. - Вплив антиоксидантних властивостей вітаміну Е на термін зберігання рослинної олії, Лашко Н. П. (2015)
Скочко А. Ю. - Вплив терміну зберігання сметани на фізико-хімічні показники її якості, Лашко Н. П. (2015)
Челнокова Ю. С. - Фізико-хімічні показники якості та антиоксидантний потенціал червоних сухих вин, Корнет М. М., Омельянчик Л. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Barkasi Z. - Muroid rodents of the lowland part of Transcarpathia: state of populations and morphophysiology (2015)
Годлевська Л. - Результати роботи київського контакт-центру з рукокрилих у 2012–2015 рр. (2015)
Евстафьев И. - Итоги тридцатилетнего изучения мелких млекопитающих Крыма. Часть 1. Введение, состав фауны, ареалы (2015)
Роженко М. - Динаміка чисельності та поширення норки європейської (Mustela lutreola) у пониззі річки Дністер у 2009–2014 роках (2015)
Сіренко В. - Стан популяції перегузні (Vormela peregusna) на південному сході України, Сіренко Н., Подпрятов О., Сіренко О. (2015)
Скоробогатов Е. - Речная выдра (Lutra lutra) в водоёмах лесостепной и степной зон северо-востока Украины, Атемасов А., Баник М. (2015)
Тимошенков В. - Тушканчик большой (allActaga major) в Северном Приазовье (Украина): распространение и численность, Бронсков А. (2015)
Gol’din P. - The latest dated historical record of the wildcat (Felis silvestris) from Crimea, Gladilina E., Startsev D. (2015)
Koval N. - The Beaver’s (Castor fiber L.) appearance in the Uzhanskyi National Park and perspectives of emergence of its mountain populations in Zakarpattia (2015)
Редінов К. - Формування осередку мешкання шакала (Canis aureus) на півдні Миколаївській області (2015)
Брусенцова Н. - Окреслення меж сімейних ділянок борсука європейського (Meles meles) за допомогою ГІС (2015)
Загороднюк І. - Географічна мінливість забарвлення хутра ласиці (Mustela nivalis) в Україні: таксономія чи клімат? (2015)
Зоря О. - Дрібні ссавці як основні носії збудників геморагічної гарячки з нирковим синдромом на території Харківської області (2015)
Скубак Є. - Структура угруповань дрібних ссавців Національного парку "Святі Гори" (2015)
Біляк Б. - Домашні тварини як основа формування ландшафту Карпат: карпатський буйвіл та гуцульський кінь (2015)
Парнікоза І. - Пасивна охорона теріофауни в рамках наявних концепцій створення природоохоронних територій (2015)
Загороднюк І. - Видання Українського теріологічного товариства НАН України та розвиток часопису "Праці Теріологічної школи" (2015)
Ільюхін Ю. - Пам'яті Володимира Криволапова (1951–2015) (2015)
Пилявський Б. - Спогади про минуле: початки досліджень разом із Іваном Шнаревичем, Федором Страутманом та Іваном Іваненком (2015)
Коваль Н. - Звіт про XX Теріологічну школу "Таксономічне різноманіття ссавців заповідних та природних територій", Загороднюк І. (2015)
Брусенцова Н. - Звіт про роботу XXІ Теріологічної школи "Мисливська та раритетна теріофауна: управління популяціями", Сагайдак А. (2015)
Випуски "Праць Теріологічної школи" та правила для авторів (2015)
Козаченко А. І. - Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму (2016)
Семеніхін І. В. - Правова доктрина, наукова спільнота та влада: окремі питання співвідношення та взаємодії (2016)
Orlov N. М. - State position on the existing contradictions of operational staff as governing body of modern regional law enforcement forces (2016)
Сидоренко О. О. - Правова система України в контексті глобалізації (2016)
Лизогуб В. А. - Основні напрямки курсу реформ у КНР у 70-90 роках ХХ століття (2016)
Надьон В. В. - Обов’язки спадкоємців, що виникають при спадкуванні за законом (2016)
Денисова Р. О. - Питання ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій (2016)
Хмельова Н. А. - Обсяг відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення. Право регресу держави до винної особи (2016)
Олефір А. О. - Правозастосовні проблеми публічних закупівель як механізму інвестування (2016)
Моісеєнко Ю. М. - Реалізація способів захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) в судовій практиці (2016)
Черкашина М. К. - Проблеми правового регулювання використання водних джерел в Україні (2016)
Анісімова Г. В. - Інтеграція природно-правової доктрини в еколого-правову науку, доктрину, політику та законодавство: деякі аспекти (2016)
Овдієнко В. В. - Проблеми юридичної відповідальності за незаконне полювання (2016)
Самородов А. С. - Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій за порушення у сфері земельних відносин (2016)
Дроваль О. М. - Визначення та склад земель водного фонду України (2016)
Біловус Р. В. - Гарантії реалізації права загального надрокористування (2016)
Гетьман Є. А. - Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади України та іноземних держав: порівняльна характеристика (2016)
Федотов О. П. - Оновлена концепція контролю правильності визначення митної вартості товарів, які ввозяться (імпортуються) на митну територію України (2016)
Туркова О. К. - Теоретичні підходи щодо поняття адміністративної послуги (2016)
Глібко В. М. - Роль документів у розслідуванні злочинів (2016)
Шингарьов Д. О. - Особливості проведення допиту осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру на стадії досудового розслідування (2016)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення порушень правил обігу лікарських засобів для фармацевтичного забезпечення онкохворих, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Куликова О. В. (2016)
Канюка О. Ю. - Регіональне волосся людини: інформація для інтерпретації в судовій практиці, Морозкіна Н. В., Юськів О. Б. (2016)
Воронкова В. Г. - Концептуалізація інформаційно-комунікативного менеджменту в контексті нелінійно-синергетичної методології (2016)
Іванова Н. В. - Ціннісний зміст "духовного" в реалізації смислів життя індивіда: соціально-філософський аналіз (2016)
Береза В. О. - Значення політичної культури суспільства у процесі політичної соціалізації індивіда (2016)
Богуславська О. Г. - Ефективна міжособистісна комунікація як підгрунтя якісної PR-діяльності (2016)
Козинец Л. А. - Инновационный педагогический опыт как объект научного познания (2016)
Черниш Т. М. - Методологія дослідження інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду в умовах глобалізації (2016)
Мельник В. В. - Интеллектуально-духовные приоритеты цивилизационного развития в условиях трансформации постиндустриального общества в информационное и "общество знаний" (2016)
Калюжный В. С. - Маргинализация официальной науки: необходимость толерантности между парадигмами, Товарниченко В. А. (2016)
Северин-Мрачковська Л. В. - Консьюмеризм: морально-етичний вимір (2016)
Білогур В. Є. - Теоретико-методологічна рефлексія спорту як ареалу людиновимірності спортивної діяльності та можливості її гуманізації як соціальної практики (2016)
Соснін О. В. - Про вимір системи вищої технічної освіти в координатах проблем національної безпеки (2016)
Кравченко А. А. - Креатив сучасного мислення в динаміці соціокультурної реальності: методологічний контекст (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманизм в современной философии: философский и компаративный анализ (2016)
Хом’як Н. О. - Буття людини в ландшафтах сучасного міста (2016)
Чорна Л. В. - Вплив релігійної форми ідеації на формування суспільного ідеалу (2016)
Гьокхан Д. - Глобальні міграційні процеси: політика визнання "Іншого" і проблема адаптації мігрантів (2016)
Качмар О. В. - Вплив соціального макро- і мікросередовища на прояви агресивності особистості (2016)
Рижова І. С. - Методи, принципи, підходи до аналізу дизайнерської культури як умови гармонізації відносин людини, природи, суспільства (2016)
Стовпець О. В. - Проблема обґрунтування буття інституту інтелектуальної власності в реаліях сьогодення (2016)
Vveinhardt J. - Mobbing in the workplace incorporating bullying: theoretical insights, Andriukaitiene R. (2016)
Greblikaitė J. - Philosophy of social entrepreneurship: complex influence of phenomen, Andriukaitiene R. (2016)
Куцепал С. В. - Структуралістсько-постструктуралістський інструментарій дослідження політичного дискурсу (2016)
Базалук О. О. - Філософія війни і миру (2016)
Македонська С. І. - Філософська культура вчителя як фактор сталого соціального розвитку суспільства (2016)
Максименюк М. Ю. - Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії, Нікітенко В. О. (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Вавдіюк Н. С. - Закономірності формування і розвитку ринку піратської і контрафактної продукції, Іванчук В. Ю. (2016)
Вісин В. В. - Методологія дослідження кооперативного руху на Волині в другій половині XIX – першій третині ХХ ст. (2016)
Вісин В. В. - Теоретичні засади дослідження кооперативного руху на Волині в другій половині XIX – першій третині ХХ ст., Вісина Т. М. (2016)
Голубка С. М. - Система оподаткування Галицьких земель другої половини XIX століття, Чинчик А. А. (2016)
Лантух І. В. - Питання про оптимізацію вітчизняних банкірських закладів наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. (2016)
Чумак Н. В. - Антимонопольне регулювання товарних ринків у відкритій економіці: проблеми та перспективи (2016)
Яциковський Б. І. - Екологічні аспекти економічного розвитку в концепції Сергія Подолинського (2016)
Данилейчук Р. Б. - Використання програм державно-приватного партнерства в сфері енергозбереження та розвитку інфраструктури паливно-енергетичного комплексу (2016)
Кривов’язюк І. В. - Аналіз українського ринку автобусобудування та тролейбусобудування, Крайчук С. О. (2016)
Ковальська Л. Л. - Роздрібна торгівля: сутність, оцінка та напрями розвитку, Речун О. Ю. (2016)
Миронов Ю. Б. - Cтабілізація національної економіки на основі банківського рейтингування (2016)
Смачило В. В. - Теоретичні аспекти сестейнового розвитку: екологічна та соціальна відповідальність бізнесу, Халіна В. Ю. (2016)
Чорна М. В. - Розвиток українського електронного ритейлу на підставі інноваційних технологій, Кушнір Т. Б., Смольнякова Н. М. (2016)
Скриль В. В. - Проблемні аспекти співробітництва міжнародних фінансових організацій з Україною, Дзеркаль А. Б. (2016)
Забарна Е. М. - Специфіка малого підприємництва в соціально економічному розвитку регіонів України (2016)
Буднікевич І. М. - Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону, Венгер Є. І. (2016)
Вахович І. М. - Бюджетні інструменти подолання депресивного стану регіону, Купира М. І. (2016)
Луцків О. М. - Інноваційний розвиток регіонів України: тенденції, проблеми та перспективи (2016)
Олександренко І. В. - Теоретичні підходи до обґрунтування факторів формування ринкової вартості регіону (2016)
Пушкарчук І. М. - Капіталізація як механізм підвищення конкурентоспроможності регіону (2016)
Середа О. В. - Відновлювальна енергетика як перспективний напрям забезпечення сталого розвитку сільських територій, Федорусь Л. А. (2016)
Галаган Т. І. - Теоретико-методологічні основи створення штучних земель (2016)
Гільорме Т. В. - Особливості формування стратегій нівелювання ризиків заходів з енергозбереження (2016)
Іщук Л. І. - Фінансове забезпечення сфери охорони навколишнього природного середовища у контексті сталого розвитку України та її регіонів, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2016)
Черчик Л. М. - Концептуальні основи формування системи соціо-еколого-економічної безпеки (2016)
Маркіна І. А. - Організаційно-економічний механізм управління інформаційним потенціалом підприємства, Сьомич М. І., Дячков Д. В. (2016)
Маркова Є. Ю. - Вплив процесів глобалізації на розвиток підприємств рибогосподарського комплексу (2016)
Маховка В. М. - Формування системи управління якістю продукції підприємства в сучасних умовах господарювання, Вишовський В. М. (2016)
Педько І. А. - Вибір методу прогнозування часових рядів промислових підприємств (2016)
Полінкевич О. М. - Підходи до аналізу підприємницьких систем (2016)
Савчук А. М. - Моніторинг реалізації маркетингової стратегії підприємств торгівлі (2016)
Тараненко О. О. - Методичний підхід до формування пропозиції підприємств ділового туризму (2016)
Теплюк М. А. - Пріоритетність процесів ресурсозабезпечення діяльності підприємства (2016)
Черняк Г. М. - Результативність стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств (2016)
Яцюк О. С. - Інноваційні підходи до проведення та фінансування санації підприємства з використанням теорії обмежень (2016)
Дорош В. Ю. - Теоретичний базис регулювання міжбюджетних відносин (2016)
Жадан О. В. - Фінансовий контроль планування видатків місцевих бюджетів (2016)
Карлін М. І. - Чинники впливу на регулювання фінансового ринку України в умовах посилення нестабільності світового фінансового середовища, Івашко О. А. (2016)
Коваленко В. В. - Філософія безпеки банків в умовах структурних дисбалансів економіки України (2016)
Кондіус І. С. - Теоретичні основи фінансової стабілізації розвитку банківської сфери регіону (2016)
Корецька Н. І. - Фактори, що впливають на функціонування ринку платіжних карток (2016)
Поліщук В. Г. - Фінансове забезпечення сталого розвитку Канади: досвід для України, Захарчук О. М. (2016)
Рошило В. І. - Формування бюджетів об’єднаних територіальних громад: проблеми та перспективи (2016)
Сіташ Т. Д. - Депозитарна система в Україні (2016)
Ткач К. М. - Концептуальні підходи до визначення міжбюджетних відносин та бюджетного федералізму (2016)
Чиж Н. М. - Управління власним капіталом банку: проблеми та перспективи, Дзямулич М. І., Урбан О. А. (2016)
Височан О. С. - Облік в системі ціннісно-орієнтованого управління (2016)
Снеткова А. В. - Інвестиційна діяльність як складова звіту про рух грошових коштів: адаптація та гармонізація національних положень до міжнародних норм (2016)
Штимер Л. Т. - До питання фінансового аналізу діяльності установ державного сектору економіки (2016)
Лелюк Ю. В. - Розвиток кадрового забезпечення у закладах культури сільської місцевості шляхом комплексного моделювання системи вищої культурно-мистецької освіти (2016)
Рудь Н. Т. - Соціально-економічні системи: формування інноваційних параметрів, Барський Ю. М. (2016)
Шубала І. В. - Аналіз основних показників розвитку соціально-трудових відносин у регіоні, Гордійчук А. І. (2016)
Шубалий О. М. - Оцінка трудового потенціалу регіону в контексті визначення пріоритетів регіональної політики соціальної відповідальності (2016)
Яровенко Т. С. - Ендавмент, як перспективна форма освітнього інвестування в Україні (2016)
Альчук О. І. - Формування професіональних компетенцій у майбутніх лікарів у системі новітніх освітніх технологій, Волощук Н. І., Лозинська Л. Ф. (2016)
Васильченко Л. В. - Роль інтернет-технологій у післядипломній підготовці лікарів-інтернів педіатрів на базах стажування, Мерікова Н. Л., Горностаєва Н. Ю., Кравченко Т. Ю., Копійка Г. К., Папінко Р. М. (2016)
Волошина Л. О. - Латеральне мислення як важливий компонент клінічного мислення майбутніх лікарів, Леко Б. А., Кушнір Л. Д. (2016)
Гай Л. А. - Сучасні методи викладання медичних дисциплін у вищій школі, Сухін Ю. В., Венгер В. Ф., Муксен Сайед, Сердюк В. В. (2016)
Гевкалюк Н. О. - Мотивація студентів-стоматологів до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2016)
Ільченко А. А. - Характеристика педагогічних форм та методів профілактичної діяльності медичних фахівців (2016)
Киричок В. А. - Можливості застосування інтерактивних методів навчання у системі післядипломної медичної освіти (2016)
Костєв Ф. І. - Активні методи навчання студентів-медиків, Савчук Р. В., Ухаль О. М., Швець В. Д., Борисов О. В., Шостак М. В. (2016)
Малахова С. М. - Проблеми міжкультурної комунікації іноземних студентів: педагогічні аспекти (2016)
Мєдвєдкова С. О. - Оптимізація навчального процесу викладання неврології студентам педіатричного факультету (2016)
Ніколаєва О. В. - Оптимізація оцінювання знань студентів з теоретичної медицини на фундаментальних кафедрах в умовах кредитно-трансферної системи, Шутова Н. А. (2016)
Подковко Х. В. - Інноваційні технології навчання в контексті компетентнісного підходу в освіті (2016)
Січкоріз О. Є. - Шляхи оптимізації безперервного професійного розвитку в умовах реформування системи охорони здоров’я (2016)
Філоненко М. М. - Проектування навчальних занять у системі вищої медичної освіти на основі компетентнісного підходу (2016)
Чоп’як В. В. - Технічна експертиза наукових праць на наявність академічного плагіату: аналіз піврічного досвіду, Надрага О. Б., Вергун А. Р. (2016)
Шапошнікова Н. В. - Сучасні технології дистанційного навчання в післядипломній освіті лікарів, Ільницька Л. А., Cтрільчук Л. М. (2016)
Malakhova S. M. - Influence of students’ scientific society of department on the possibility of formation professional orientation of the students (2016)
Борис Р. М. - Уміння зупиняти зовнішню кровотечу – важливий елемент освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря (2016)
Дзецюх Т. І. - Доцільність вивчення студентами стоматологічного факультету невідкладних станів у практиці лікаря-стоматолога (2016)
Дзига С. В. - Аспекти навчання англомовних студентів на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології, Марущак М. І., Бакалець О. В., Бегош Н. Б., Заєць Т. А. (2016)
Жураковська Н. О. - Досвід впровадження інтерактивних методів викладання дисципліни "Інфекційні хвороби, Майстренко О. М., Павленко О. В. (2016)
Заморський І. І. - Значення лекції як вагомого пізнавально-виховуючого фактора у підготовці майбутнього медичного працівника, Хмара Т. В. (2016)
Івануса І. Б. - Необхідність поглибленого вивчення фізико-хімічних методів аналізу у фармацевтичній освіті, Михалків М. М. (2016)
Іванченко О. З. - Організація самостійної роботи студентів медичного факультету на практичних заняттях з медичної і біологічної фізики (2016)
Манащук Н. В. - Державна атестація випускників-стоматологів в умовах кредитно-трансферної системи, Чорній Н. В., Чорній A. В. (2016)
Мартинюк Л. П. - Самостійна робота студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3, Бойко Т. В., Лихацька В. О. (2016)
Михайлюк В. М. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні ортодонтії в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачовського (2016)
Нікітіна О. О. - Організація самостійної роботи студентів з курсу "Фармацевтична ботаніка” (2016)
Семенець А. В. - Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу "Медична інформатика”, Марценюк В. П., Вакуленко Д. В., Кравець Н. О., Сверстюк А. С., Климук Н. Я., Кучвара О. М. (2016)
Сопіга М. О. - Створення та діяльність медико-юридичних клінік у системі безоплатної правової допомоги (2016)
Спіріна І. Д. - Щодо проблеми формування комунікативної компетентності при опануванні психологічних знань студентами-медиками, Шевякова О. В., Рокутов С. В., Шустерман Т. Й. (2016)
Тихолаз В. О. - Впровадження системи тестового контролю рівня знань студентів у навчальний процес кафедри анатомії людини, Башинська О. І., Стельмащук П. О., Руцька І. А., Лопаткіна О. П. (2016)
Тихолаз В. О. - Впровадження електронного журналу обліку відвідування та успішності студентів на кафедрі анатомії людини, Школьніков В. С., Грищенко Ю. В., Залевський Л. Л., Алієв Е. І. (2016)
Швець Л. С. - Організація ділової гри на практичних заняттях з медичної біології (2016)
Кадобний Т. Б. - Докорінна перебудова системи охорони здоров’я в 40-х роках як здоров’язберігаючі тенденції в розбудові Тернопільщини, Козак Н. В., Лабівка О. В. (2016)
Григоровська С. В. - Актуальні питання організації підготовки кадрів у сфері охорони здоров’я, П’ятницький Ю. С., Волосовець О. П., Гасюк Г. І., Петрова К. І. (2016)
Григоровська С. В. - Результати галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2015 календарний рік, П’ятницький Ю. С., Волосовець О. П., Булах І. Є., Горбань А. Є., Мельник І. В., Фисун Ю. І. (2016)
Карпінська Л. Г. - Інноваційна спрямованість розвитку медичної науки, Волосовець О. П., Кочет О. М., Петрашенко П. Р., Баранніков К. В., Горбань А. Є., Шевчук І. І., Трубка І. О., Уваренко С. В., Закрутько Л. І. (2016)
П’ятницький Ю. С. - Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства охорони здоров’я України в умовах впровадження Закону України "Про вищу освіту” (за підсумками моніторингу в 2016 р.), Мельник І. В., Поліщук М. О., Фисун Ю. І. (2016)
Волосовець О. П. - PhD програми в охороні здоров’я (2016)
П’ятницький Ю. С. - Належне забезпечення вищої освіти навчальною книгою – невід’ємна складова забезпечення якості освітньої діяльності, Олексіна Н. О., Стецюк Р. А., Мельник І. В., Фаріон Т. І. (2016)
П’ятницький Ю. С. - Належна організація атестації випускників – важлива складова реалізації закону України "Про вищу освіту”, Булах І. Є., Мельник І. В., Мруга М. Р., Поліщук М. О., Войтенко Л. П. (2016)
Корда М. М. - Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Шульгай А. Г., Гудима А. А., Запорожан С. Й. (2016)
Barg W. - Cooperation between Medical Universities in Wrocław, Poland and Ternopil, Ukraine, 2009 – 2016 (2016)
Амосова К. М. - Науково-методичне спрямування організації та контролю самостійної роботи студентів у НМУ імені О. О. Богомольця, Стеченко О. В., Васильєва І. В., Ковалішин К. С., Захарченко М. В. (2016)
Мороз В. М. - Сучасні інновації у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова та реалізація закону України "Про вищу освіту”, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В., Полеся Т. Л. (2016)
Вороненко Ю. В. - Питання розробки освітніх стандартів підготовки фахівців у лікарській резидентурі, Вдовиченко Ю. П., Толстанов О. К., Мойсеєнко Р. О., Вернер О. М., Краснов В. В. (2016)
Запорожан В. М. - Перспективи впровадження сучасних інновацій в освітню діяльність університету, Кресюн В. Й., Рогачевський О. П., Чернецька О. В. (2016)
Бойчук Т. М. - Досвід впровадження системи рейтингового оцінювання діяльності викладачів та кафедр у Вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет”, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Ткач Є. П. (2016)
Думанський Ю. В. - Раціональні навчальні плани як запорука якісної підготовки магістрів за спеціальністю "Медицина”, Кондратенко П. Г., Конькова М. В., Кєтінг О. В. (2016)
Лісовий В. М. - Особливості комунікативного стилю викладачів дисциплін різних навчальних блоків у контексті студентоцентрованого підходу, Капустник В. А., Марковський В. Д., Завгородній І. В., Сінайко В. М., Дмитрієнко К. В., Мирончук О. А. (2016)
Колесник Ю. М. - Досвід запровадження моделі проблемно-орієнтованого навчання у Запорізькому державному медичному університеті, Авраменко М. О., Моргунцова С. А., Юрченко І. О. (2016)
Ждан В. М. - Результати зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія” за 2015 календарний рік, Бобирьов В. М., Білаш С. М., Бєляєва О. М. (2016)
Дзяк Г. В. - Формування позитивних змін у роботі викладачів академії на підставі анкетування, Перцева Т. О., Науменко Л. Ю., Горбунова Г. В., Захаров С. В., Канюка Г. С., Ліхолетова Н. В. (2016)
Рожко М. М. - Компетентнісний підхід у підготовці студентів-медиків, Ерстенюк Г. М., Капечук В. В., Іванців М. О., Сенчій В. М. (2016)
Черних В. П. - Компетентнісний підхід у створенні стандарту вищої освіти спеціальності "Фармація”, Котвіцька А. А., Огарь С. В. (2016)
Зіменковський Б. С. - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система в контексті реформування англомовного навчання іноземних студентів у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Гжегоцький М. Р., Варивода Є. С., Солонинко І. І., Чемерис О. М., Чухрай Н. Л. (2016)
Іоффе І. В. - Досягнення, проблеми та перспективи розвитку державного закладу "Луганський державний медичний університет”, Смірнов С. М. (2016)
Хвисюк О. М. - Досвід забезпечення якості освіти в Харківській медичній академії післядипломної освіти, Марченко В. Г., Яловчук А. В., Кудрявцева Т. О., Лапіна А. М. (2016)
Никоненко О. С. - Використання методик симуляційного навчання у підвищенні професійної компетенції лікарів та парамедиків на кафедрах ДЗ "ЗМАПО МОЗ України”, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М., Грицун Т. О. (2016)
Мінцер О. П. - Шановні колеги, партнери, друзі! (2016)
Кафедра медичної інформатики Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (2016)
Мінцер О. П. - Еволюція узагальнення, оброблення та передавання знань у медицині та біології, Ватліцов Д. В. (2016)
Горбань А. Є. - Інформаційна система планування, обліку, моніторингу та управління інноваційною діяльністю в сфері охорони здоров’я України, Кочина М. Л. (2016)
Ґуляр С. О. - Фізіологічні механізми дії поліхроматичного поляризованого світла при ушкодженнях шкіри високою температурою, Стрельченко Ю. І., Єльський В. М. (2016)
Мінцер О. П. - Про протиріччя в логіці захисту прав пацієнта та лікаря. Можливі інформаційні рішення, Бабінцева Л. Ю., Яременко Н. В., Банчук М. В. (2016)
Тубич Д. - Применение поляризованного света при хронической бессоннице и зависимости от курения, Скорбич М. (2016)
Ґуляр С. О. - Фізіологічні механізми дії поляризованого світла на біль, Тамарова З. А. (2016)
Антомонов М. Ю. - Информационная технология расчета интегральных оценок индивидуального и общественного здоров’я, Русакова Л. Т., Пашинская С. Л., Волощук Е. И. (2016)
Білоус М. В. - Інформаційні технології як інструмент побудови інтегрованої логістичної системи в організації медичного постачання Збройних Сил України, Рижов О. А., Шматенко О. П., Дроздов Д. В. (2016)
Болгов М. Ю. - Применение конструктора текстовых граф для информатизации инструментальных обследований, Янчий И. Р., Таращенко Ю. Н., Кобринская Н. Я., Лыгина А. М. (2016)
Бондар М. В. - Оцінка якості життя хворих на остеоартроз із коморбідною патологією, Строгонова Т. В. (2016)
Ватліцов Д. В. - Регулятори програмованої клітинної смерті ізольованих модельних систем (2016)
Годлевский Л. С. - Лапароскопическая синдромальная автоматическая диагностика патологии органов брюшной полости, Баязитов Н. Р., Ляшенко А. В., Бузиновский А. Б. (2016)
Голубчиков М. В. - Підходи до формування архітектури телемедичних мереж, Осташко В. Г., Коваленко О. С. (2016)
Горачук В. В. - ДСТУ ISO 9001:2009: інформаційна модель cистеми управління якістю (2016)
Дорош Н. В. - Вербально-фізіологічні методи оцінювання стану здоров’я та стилю життя студентів із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій та мобільних медичних гаджетів, Бойко О. В., Заячківська О. С., Дорош О. І., Степанюк О. Ю. (2016)
Евтушенко А. С. - Информативность електрофизиологических показателей при оценке функционального состояния человека в динамике зрительного труда (2016)
Злепко С. М. - Інформаційна модель лікаря загальної практики (сімейної медицини), Тимчик С. В., Вирозуб Р. М., Азархов О. Ю., Лепьохіна Г. С. (2016)
Іванькова Н. А. - Визначення змісту навчального предмету "Медична інформатика" на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства (2016)
Кабачна А. В. - Використання комп’ютерних технологій у процесі створення локальних формулярів лікарських засобів, Шелкова Е. В., Кабачний О. Г. (2016)
Каблуков А. А. - Мобильные устройства и облачные сервисы в обучении абитуриентов – иностранцев, Иванькова Н. А. (2016)
Качанок В. В. - Автоматизований фармакоекономічний менеджмент використання радіофармацевтичних засобів у закладах охорони здоров’я, Трохимчук В. В. (2016)
Кирпач О. В. - Фармакоінформатика у лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, Трохимчук В. В. (2016)
Климанский Р. П. - Прогностические иммунные маркеры, определяющие течение послеоперационного периода у детей с врожденной кишечной непроходимостью, Веселый С. В. (2016)
Коробейніков Г. В. - Аналіз варіабельності серцевого ритму спортсменів високої кваліфікації в умовах нестаціонарних процесів, Коробейнікова Л. Г., Мищенко В. С. (2016)
Костра В. В. - Подход к структурированию медицинской терминологии в виде лексических списков (2016)
Кочина М. Л. - Трансформация структуры связей между функциональными показателями зрительной системы в процессе роста детей и подростков, Лад С. Н., Яворский А. В. (2016)
Лопін Є. Б. - Класифікатори автоматизованої інформаційної системи медичної служби Збройних Сил України (2016)
Лях Ю. Е. - Анализ фрактальной структуры термограмм молочных желез, Гурьянов В. Г., Якобсон Е. А. (2016)
Марценюк В. П. - Розробка інформаційної системи медичної (фізичної) реабілітації, Вакуленко Д. В., Сельський П. Р. (2016)
Мурзина Е. А. - Анализ результатов психолог - педагогического исследования PBL-студентов, Рыжов А. А., Иванькова Н. А., Попов А. Н. (2016)
Панченко О. А. - Проблемы информационной безопасности в эстетической медицине, Кутько И. И. (2016)
Панченко О. А. - О понятии "информационная безопасность ребенка”, Кабанцева А. В., Симоненко Е. Б., Антонов В. Г. (2016)
Песоцкая Л. А. - Возможности использования кирлианографии в подборе лекарственных препаратов, Глухова Н. В. (2016)
Пономаренко М. С. - Розбудова сімейної фармації в Україні як новий етап у медикаментозному забезпеченні населення з ноофармацевтичних позицій, Аугунас С. В. (2016)
Попович В. І. - Дистанційні методи післядипломної освіти ЛОР – спеціалістів на кафедрі оториноларингології ІФНМУ, Семчук О. Б., Василюк Н. В. (2016)
Приходнюк В. В. - Структуризація медичної інформації за допомогою онтологій (2016)
Рыжов А. А. - Технология создания кейсов для моделирования процесса принятия решений провизорами на базе разветвленных кейсов в системе Open Labyrinth, Андросов А. И., Демченко В. О. (2016)
Рыжов А. А. - Когнитивный прототип как структура данных для хранения моделей когнитивных структур, Попов А. Н. (2016)
Рыженко В. П. - Целенаправленный поиск веществ в ряду производных 3-арил(аралкил) ксантина, обладающих антирадикальной активностью в отношении супероксид-радикала, Рыжов А. А., Левич С. В., Беленичев И. Ф., Александрова Е. В. (2016)
Страхова О. П. - Информативность метода визуализации данных при определении функционального состояния человека (2016)
Ткаченко В. І. - Щодо методики оцінювання якості діабетологічної допомоги, Маньковський Б. М. (2016)
Харковлюк-Балакіна Н. В. - Оптимізація трудової діяльності людини в умовах впливу вікової інволюції, Горго Ю. П. (2016)
Юдін О. І. - Фактори ризику, що визначають результат перебігу гострого неспеціфічного мезаденіту у дітей, Веселий С. В. (2016)
Яценко О. В. - Технічні засади модифікації первинного зображення незабарвлених еритроцитів з метою ідентифікації структурних компонентів еритрону (2016)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2016)
Гайдуцький П. І. - Гривня — атрибут державності та ефективності економіки (2016)
Дмитренко Г. А. - Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв'язку у системі державного управління, Кириченко М. О. (2016)
Столяров В. Ф. - Формування цін і тарифів на товари та послуги суб'єктів природних монополій в Україні, Островецький В. І. (2016)
Смирнов Є. В. - Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України, Смирнова О. П. (2016)
Добіжа Н. В. - Актуальні питання впровадження інновацій на підприємстві, Гончаренко А. І. (2016)
Стрижак О. О. - Поняття інституту: основні підходи до визначення суті та змісту (2016)
Бірюк С. О. - Біржова компонента інформаційного середовища вітчизняного фондового ринку (2016)
Брінь П. В. - Комплексний підхід до прийняття рішення щодо впровадження аутсорсингу на підприємстві, Прохоренко О. В. (2016)
Цибуляк А. Г. - Глобальні стратегії екологізації світових товарних ринків (2016)
Кононова К. Ю. - Інформаційне суспільство: графова модель формування (2016)
Безп'ята І. В. - Діагностика соціально-економічної результативності роботи аграрного сектора країни (2016)
Шинкарюк О. В. - Становлення передумов впровадження державного регулювання регіонального людського розвитку в Україні1 (від цілей людського розвитку до завдань сталого розвитку) (2016)
Баранецька О. В. - Аналіз бюджетотворення в Україні, Бучковська Я. Г. (2016)
Прокопенко Ж. В. - Сучасний стан ринку небанківських фінансових установ: пенсійне забезпечення, інвестиції та лізинг (2016)
Сироватченко Л. В. - Водокористування в Україні: особливості та сучасний стан (2016)
Дрозд А. О. - Чисельне моделювання ціноутворення банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів, Капустян В. О. (2016)
Зоря О. П. - Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством, Максименко І. Я., Добренька Я. О. (2016)
Січняк О. О. - Теоретичні основи дослідження формування та класифікації бюджетно-податкової політики (2016)
Литвиненко К. О. - Оцінка мультиплікативного впливу зовнішніх факторів на підприємницький сектор на базі моделі матриць соціальних рахунків (2016)
Назарова Т. Ю. - Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на основі синергетичного підходу (2016)
Баришнікова О. М. - Особливості організації системи верифікації звітності сталого розвитку (2016)
Колонка головного редактора (2016)
Україна та Індонезія: шляхи подальшої співпраці визначено (2016)
Гопко Г. - Зовнішня політика завжди є продовженням внутрішньої (2016)
Мотиль О. - 25 років Незалежності України (2016)
Донбас і Крим: ціна повернення (2016)
Вавринюк А. - Маловідомі спроби польсько-українського політичного порозуміння на початку Другої світової війни, Макар Ю. (2016)
Чекаленко Л. - Теоретичне підґрунтя національного порозуміння (2016)
Яригін А. - Створення і ухвалення Конституції США у 1787-1789 рр.: формування політико-правових принципів та ідеалів (2016)
Тараненко М. - Новітні технології у розвитку сільського господарства Ізраїлю: досягнення та можливості співпраці для України (2016)
Ціватий В. - Новаційні тенденції сучасної дипломатії: концепт парадипломатії як інституційний напрям реалізації транскордонного та політико-дипломатичного співробітництва України (2016)
Солошенко В. - Проблема захисту і збереження культурних цінностей у Німеччині: нові ініціативи (2016)
Костиря І. - Особливості географічного фактора української та європейської геокультури (2016)
Зернецька О. - Роль національного телерадіомовлення Австралії в консолідації австралійського суспільства (2016)
Панченко О. - Юрій-Богдан Менцінський та його родина завжди працювали для українського народу (2016)
Ціватий В. - Зовнішня політика України для світового українства: здобутки, дилеми, перспективи (2016)
Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю поїхав до Британії (2016)
Український культурний десант у Юрмалі (2016)
Гостинність – наша професія (2016)
Всесвітні Дні молоді у Кракові (2016)
Михайлин І. - Лицар без страху й догани, або Степан Кость у колі своїх наукових студій (2015)
Присяжний М. - Преса новітньої української еміграції в Німеччині: реалії і перспективи (2015)
Сидоренко Н. - Історія української журналістики: перезавантаження ("палітурка", "цифра", "втрачено") (2015)
Богуславський О. - Перший з’їзд українських журналістів США і Канади (30-31 жовтня 1965 р.) (2015)
Глаголюк В. - Українська видавнича справа і "Просвіта" (2015)
Крупський І. - Українська преса періоду Директорії: особливості функціонування, жанрово-тематична палітра, Федоришин П. (2015)
Кость С. - До питання про зміст поняття "українська преса" (або запрошення до дискусії) (2015)
Дем’янчук Ю. - Агресивна зовнішня політика сталінського та путінського політичних режимів: аналогії та історична аргументація в українській пресі (2015)
Лось Й. - Концептуальні орієнтири опінієтворчої преси у ХХІ столітті: моральний аспект (2015)
Павлюк І. - Українська публіцистика 1939–1942 рр. (2015)
Присяжна-Гапченко Ю. - Пошук шляхів демократизації журналістських процесів у середовищі української еміграції в Німеччині (1946–1947 рр.) (2015)
Рожик М. - Малодосліджені події участі України у Другій світовій війні 1939–1945 рр. (2015)
Слотюк (Бурдега) Т. - Утвердження концепції "Триединства Руси" у газеті "Галичанинъ" (поч. ХХ ст.) (2015)
Сніцарчук Л. - "Організація дійсної і доцільної пропаганди за кордоном": міністерство преси й пропаганди УНР у 1921 р. (2015)
Тихолоз Н. - Іван Франко та Михайло Лозинський: історія творчих взаємин (2015)
Трофимук М. - Листування Пилипа Орлика: історія розвитку епістолярного жанру (2015)
Яценко Г. - Іван Франко та Михайло Драгоманов: національно-світоглядні дихотомії (нові матеріали) (2015)
Тихолоз Б. - Під знаком Марса: Перша світова війна в художньо-публіцистичному осмисленні Івана Франка (2015)
Гресько О. - Телевізійні дебати як форма соціальних комунікацій (2015)
Житарюк М. - "Гарячі точки" у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. (2015)
Залізняк Ю. - Інфографіка як відповідь на виклики швидкого часу в інформаційному контексті (2015)
Лизанчук В. - Якою має бути парадигма журналістської творчості в Україні? (2015)
Лильо Т. - Специфіка ідеологізації в медіасфері: ЗМІ як об’єкт і суб’єкт ідеологізації (2015)
Лубкович І. - Внутрішньоредакційне спілкування (2015)
Паславський І. - Терористичні акти у Норвегії та особливості їх медійного висвітлення (2015)
Пилип’юк В. - Особливості інформаційно-комунікативних та пізнавальних функцій фотографії (2015)
Романчук О. - Держава і проблеми національної ідентифікації в умовах інформаційної війни (2015)
Темченко Л. - Особливості сучасного подорожнього нарису в суспільно-політичних тижневиках (2015)
Хоменко Т. - Пропагандистські пріоритети сучасного українського медіапростору (2015)
Дворянин П. - Комунікативні методи дослідження регіональних новин як соціокультурного продукту (2015)
Капелюшний А. - Обґрунтованість використання прямого порядку слів та інверсії в телевізійному мовленні наживо (2015)
Ріпей М. - Редакторська правка газетного тексту (2015)
Яцимірська М. - Візуальні тексти в соціальних мережах (рефлексії, концепти, емоції) (2015)
Градюшко О. - Потенціал соціальних мереж у контексті функціонування сучасних регіональних Інтернет-ЗМІ України та Білорусі (2015)
Дмитровський О. - Інтернет-радіо в Україні: тенденції розвитку (2015)
Лавриш Ю. - Комунікація між Церквою та суспільством у сегменті нових медій: соціальні мережі і блогосфера (2015)
Лильо Г. - Сучасні мережеві тексти: проблеми дефініції (український та зарубіжний досвід) (2015)
Потятиник Б. - Концептуальна медіакритика Ніла Постмена: проекція на нові медії (2015)
Чабаненко М. - Часово-просторові координати в журналістиці нових медіа: зосередження на поточному моменті (2015)
Аніщук А. М. - Використання педагогічних ідей С. Русової формуванні мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві (2016)
Байло В. В. - Сучасна школа очима Софії Русової (2016)
Богуш А. М. - Ракурси національного виховання С. Русової в умовах трансформації суспільства (2016)
Брежнєва О. Г. - "Наука чисел…" С. Ф. Русової: трансформація в сучасність (2016)
Вергунова В. С. - Проблеми формування ціннісного ставлення до мистецтва у поглядах С. Русової та К. Ушинського (2016)
Єськова Т. Л. - Впровадження ідей Софії Русової щодо використання ручної праці у вихованні дітей дошкільного віку (2016)
Кислий А. О. - Релігійно-педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти, Кисла О. Ф. (2016)
Коваленко О. В. - Концепція українського дитячого садка С. Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах (2016)
Колотило О. М. - Естетичне виховання учнів початкових класів: погляди Софії Русової та сьогодення (2016)
Кошель А. П. - Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі (2016)
Матвієнко С. І. - Урахування поглядів С. Русової на навчання дітей художньої праці в підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2016)
Омеляненко А. В. - Особливості формування монологічної компетенції в контексті ідей лінгводидактичної концепції С. Русової (2016)
Силко Є. М. - Ідея природовідповідності в педагогічній спадщині С. Ф. Русової (2016)
Силко Р. М. - Естетичне виховання дітей засобами образотворчого мистецтва у педагогічній спадщині С. Ф. Русової (2016)
Улюкаєва І. Г. - Діяльність Софії Русової щодо створення системи дошкільного виховання в Україні у 1917 – 1919 рр. (2016)
Богдан Т. М. - Вплив пальчикової гімнастики на всебічний розвиток дітей дошкільного віку (2016)
Буздуган О. А. - Інтегрування навчальних дисциплін у підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками (2016)
Валентьєва Т. І. - Особливості організації співробітництва дошкільного навчального закладу з батьками у вихованні почуття комічного старших дошкільників (2016)
Ван Тянь Ці - Діагностика підготовленості майбутніх учителів музики КНР до формування основ співацької культури молодших школярів (2016)
Ващенко І. М. - Розвиток сили у студентів в процесі занять фізичними вправами в позааудиторній час, Буланов О. М., Миргородський Ю. М., Жигун К. Ф. (2016)
Володько Т. К. - Культурологічний підхід у вивченні дисциплін художньо-естетичного циклу майбутніми вчителями початкової школи (2016)
Дідур Н. А. - Тенденції процесу професійної підготовки вчителя початкової школи (2016)
Кміть О. В. - Формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з позиції контекстного підходу (2016)
Лашук Н. М. - Іншомовна інформаційно-комунікативна компетентність майбутніх фахівців як складова професійної компетентності (2016)
Ляпунова В. А. - Структурування змісту професійної підготовки вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Макаренко Л. В. - Використання ідей С. Русової у процесі підготовки майбутніх вихователів до організації музичної діяльності дошкільників (2016)
Мартиненко О. В. - Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми дошкільного віку (2016)
Мірошник І. В. - Особливості іншомовного мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (2016)
Мороз-Рекотова Л. В. - Використання ідей Софії Русової у формуванні професійно-комунікативної культури мовлення в майбутніх вихователів (2016)
Павлова Н. С. - Компетентнісно-орієнтовані завдання у професійній підготовці вчителів інформатики початкової школи, Романюк А. А. (2016)
Петрик К. Ю. - Теоретичні засади проблеми підготовки майбутніх учителів до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії молодших школярів (2016)
Смолянко Ю. М. - Спецкурс "Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу" як засіб підвищення професіоналізму (2016)
Сорочинська О. А. - Формування валеологічної компетентності майбутніх працівників дошкільної освіти у процесі фахової підготовки (2016)
Терещенко А. О. - Інтерактивні технології у формуванні організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Фурманова Т. І. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії (2016)
Биконя О. П. - Системний підхід до вирішення проблеми організації самостійної позааудиторної роботи студентів у навчанні англійської мови (2016)
Вдовенко І. С. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів професійного навчання (2016)
Гонтова Л. В. - Формування соціокультурної компетентності учня основної школи та голографічний принцип організації предметного змісту (на прикладі предмету "Художня культура") (2016)
Горленко В. М. - Інформаційно-комунікаційна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу: поняття та структура (2016)
Данилко О. Г. - Формування інтелектуальних умінь майбутніх авіадиспетчерів комп’ютерними ігровими засобами навчання (2016)
Дженджеро О. Л. - Творча самостійна робота студентів неспеціальних факультетів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2016)
Жлудько В. М. - Писанкарство Чернігівщини як складова змісту дисципліни "Декоративно-прикладне мистецтво" (2016)
Забара Л. В. - Особливості взаємодії педагога і учня у музично-педагогічному процесі (2016)
Калініна І. П. - Вивчення майбутніми вихователями ДНЗ елементів фоностилістичного аналізу поетичного мовлення Тараса Шевченка в курсі "Риторика", Мамчич О. Б. (2016)
Коваленко С. В. - Основні етапи інформатизації суспільства та освіти (2016)
Козерук К. В. - Силові види спорту для студентів нефізкультурних інститутів та факультетів, Філоненко О. А., Жула В. П. (2016)
Кузьменко Г. В. - Модель підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи (2016)
Литвин А. Ф. - Зміст технологічної культури майбутніх учителів загально-технічних дисциплін (2016)
Литвинова С. Г. - Корпоративна електронна соціальна мережа Yammer як складова хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Маслова С. Я. - Система вправ для навчання майбутніх виноробів професійно орієнтованого спілкування англійською мовою (2016)
Пода В. М. - Мета й завдання соціального виховання в педагогічній концепції В. Зеньковського (2016)
Рибалко П. Ф. - Теоретико-методичні основи організації самостійних занять фізичними вправами, Козерук Ю. В., Лисюк С. М., Гончар В. В. (2016)
Сагайдак І. С. - До питання про вивчення безпекознавчих дисциплін у ВНЗ країни, Авраменко Н. Л., Лутак Н. Г. (2016)
Сазонова О. В. - Особливості використання прийому психологічної характеристики образів-персонажів літературного твору, Змійок І. В. (2016)
Синіговець В. І. - Біомеханічна скринінг-діагностика вертикальної постави дітей методом комп’ютерної оптичної топографії, Якущенко Ю. П. (2016)
Скорик Т. В. - Освіта впродовж життя в контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Стех Є. О. - Реальний стан патріотичної вихованості учнівської молоді в умовах професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Стеченко Т. О. - Оволодіння елементами культури логічного мислення під час навчання майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Турчина І. С. - Використання елементів ейдетики як засобу розвитку творчого мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2016)
Чжуан Гуань - Діагностика розвитку творчої активності учнів початкових шкіл України і Китаю в умовах оптимального поєднання форм навчальної діяльності на уроках музики (2016)
Шеремет І. В. - Про роль майбутнього вчителя у профілактиці порушень зору в учнів (2016)
Шумейко З. Є. - Педагогічна спадщина Матвія Номиса та шляхи її актуалізації в сучасних умовах (2016)
Імерідзе М. Б. - Специфіка формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у сучасних вишах (2016)
Близнюк Я. О. - Цукровий діабет та остеопенічний синдром у чоловіків, Кирилюк М. Л. (2015)
Гузь О. О. - Особливості експресії цикліну D1 у пухлинах щитоподібної залози фолікулярного походження (2015)
Алтуніна Н. В. - Характеристика добового профілю артеріального тиску у хворих на цукровий діабет 2-го типу, які перенесли не-Q-інфаркт міокарда (2015)
Семенюк Л. М. - Особливості преконцепції у жінок із невиношуванням вагітності на тлі домінування андрогенів, Воронкова Н. М., Яроцька К. М. (2015)
Єрмакова Т. В. - Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології LigaSure, Дейкало І. М., Шидловський О. В. (2015)
Черенько С. М. - Вплив дефіциту вітаміну D на підвищення рівня паратгормону після хірургічного лікування первинного гіперпаратиреозу у пацієнтів з легким перебігом захворювання, Бандура Г. В. (2015)
Войтенко В. В. - Можливості спектрального аналізу голосу для діагностики пошкодження зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва у тиреоїдній хірургії (2015)
Яроцький М. Є. - Нові підходи до діагностики доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В. (2015)
Паньків В. І. - Сучасні підходи до медикаментозної профілактики цукрового діабету 2-го типу (2015)
Третяк О. Е. - Особливості терапії остеопорозу на тлі ендогенного гіперкортицизму, Кирилюк М. Л. (2015)
Глоба Є. В. - Неонатальний цукровий діабет в Україні: сучасні діагностичні та терапевтичні можливості (2015)
Щекатурова Л. В. - Проблемні питання діагностики первинного альдостеронізму (2015)
Джужа Д. О. - Радіонуклідні методи в діагностиці адреналових інсиденталом (2015)
Зелінська Н. Б. - Синдром Шерешевського-Тернера: вплив каріотипу на клінічні прояви, Шевченко І. Ю., Щербак Ю. О., Погадаєва Н. Л., Глоба Є. В. (2015)
Атрощенко Т. О. - Міжетнічна толерантність як складова духовного світу особистості вчителя початкової школи (2016)
Білан Л. Л. - Удосконалення методичної роботи вищих навчальних закладів в умовах трансформації освіти (2016)
Блощинський І. Г. - Результати констатувального експерименту сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (2016)
Брєжнева С. Б. - Гуманістичні погляди українських педагогів-просвітителів на музичне виховання школярів у ХХ ст.: історично-педагогічний та регіональний підходи (2016)
Буцик І. М. - Oбгрунтування сутності дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю (2016)
Вакулевич О. О. - Виховання екологічної відповідальноті студентів аграрних коледжів в рамках міжнародних вимог (2016)
Варецька О. В. - Педагогічні технології комплексного пролонгованого розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Vetrov O. - Development of vocational education and training in the USA: a lesson for Ukraine (2016)
Гаманюк В. А. - Готовність до міжкультурної комунікації як стратегічна мета іншомовної освіти (2016)
Гойман В. І. - Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "Культурологія" (2016)
Григoрчук А. В. - Особливості фoрмувaння здoрoвoгo спoсoбу життя дітей сільськoї зaгaльнooсвітньoї шкoли, Кубіцький С. О. (2016)
Гуменний О. Д. - Рівень партнерського спілкування як критерій оцінювання інформаційної культури керівників навчальних закладів (2016)
Єрастова-Михалусь І. Б. - Експериментальне дослідження ефективності педагогічної технології формування міжкультурної толерантності майбутніх магістрів з економіки (2016)
Жук М. І. - Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – важлива професійна якість майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Журавська Н. С. - Дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу та Україні: реалії та перспективи (2016)
Каленський А. А. - Компоненти професійно-педагогічної етики (2016)
Ковальчук В. І. - Прогнозування розвитку системи освіти (2016)
Ковальчук Т. І. - Шляхи подолання негативних явищ в молодіжному середовищі сільської місцевості, Cередюк О. О. (2016)
Кузьменко Ю. В. - Забезпечення педагогічних ВНЗ України кадрами вищої кваліфікації у 1950-1990 роках (2016)
Кушнір А. О. - Педагогічні умови виховання краси вчинку майбутніх фахівців агропромислового комплексу (2016)
Лук'янова С. О. - Історія розвитку етнопедагогічної думки про виховання дітей греків на національних традиціях (2016)
Матійчук О. М. - Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності студентів (із досвіду роботи викладача літератури) (2016)
Мешко К. І. - Педагогічні умови реалізації моделі виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів (2016)
Пекач К. А. - Обгрунтування педагогічних умов виховання громадянської відповідальності учнів (2016)
Перит В. В. - Традиційне та інноваційне навчання на заняттях хімії: порівняльний аналіз (2016)
Петрів Г. В. - Виховання ціннісного ставлення особистості до земельних ресурсів у вітчизняній педагогіці: історичний аспект (2016)
Петрух Р. Б. - Організаційно-методичні напрями формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2016)
Прохорчук О. М. - Експериметальна перевірка дієвості моделі формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки (2016)
Рощін І. Г. - Змістовне дозвілля учнів як необхідна умова їх всебічного розвитку (2016)
Русіна Н. Г. - Професійна підготовка майбутніх землевпорядників в Україні та Польщі: загальні тенденції і відмінності (2016)
Руснак С. Г. - Проблеми формування мотивації навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни фізика (2016)
Савченко Т. О. - Формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування при вивченні курсу "Соціально-педагогічне консультування" (2016)
Ситник Г. М. - Бар’єри в педагогічному спілкуванні (2016)
Сіненко О. О. - Специфіка співтворчості учасників студентського аматорського хорового колективу (2016)
Сільвеструк Л. Ф. - Соціально-педагогічна робота з переміщеними особами, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, Кубіцький С. О. (2016)
Смолюк С. В. - Типологія розвивального освітнього середовища початкової школи (2016)
Соловйова О. В. - Критерії та рівні сформованості творчого потенціалу майбутніх викладачів іноземних мов (2016)
Сопівник І. В. - Соціально-педагогічна профілактика шкідливих звичок підлітка засобами продуктивної праці (2016)
Сопівник Л. Й. - Із досвіду організації самостійної роботи студентів аграрних коледжів у процесі вивчення навчальної дисципліни "Ботаніка" (2016)
Терещенко Т. С. - Соціально-педагогічна система: психолого-педагогічний аспект (2016)
Теслюк В. М. - Експедиція як ефективна форма виховної роботи (2016)
Тонконог І. В. - Педагогічна техніка в жіночих навчальних закладах Полтавщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Тулімова О. Г. - Формування управлінської компетенції майбутніх педагогів як фактор підвищення якості освіти (2016)
Чайка І. О. - Особливості соціалізації дітей-сиріт (2016)
Shandruk S. - Teacher education reform in the USA (2016)
Шинкарук В. Д. - Виховання особистості в колективі у педагогічній системі А. С. Макаренка (2016)
Шинкарук О. В. - Окремі аспекти вдосконалення правової бази вищої освіти в Україні (2016)
Шостак А. В. - Інтеграція української науки у Європейський інформаційний простір засобами наукометрії, Рудик Я. М. (2016)
Атаманчук Л. А. - Психолого-педагогічні проблеми спілкування у стосунках "викладач–студент" (2016)
Вус В. І. - Специфіка соціальних інтеракцій та переживання особистісної самореалізованості в умовах постмодерних тенденцій розвитку суспільства (2016)
Галян О. І. - Ідея суб’єктності особистості як предмет науково-педагогічного пошуку: категорійно-поняттєве поле дослідження (2016)
Корольова Л. М. - Застосування методу моделювання як головного консиґнатора процесу формування креативних здібностей молодших школярів (2016)
Косюк В. Р. - Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів: сутність, зміст та особливості (2016)
Мартинюк І. А. - Психологічне підґрунтя впровадження інтерактивної технології в освітній процес ВНЗ (2016)
Омельченко Л. М. - Психологічна готовність до інновацій як умова успішної професійної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів (2016)
Сопівник Р. В. - Проблема лідерства у контексті трансакційного аналізу Еріка Берна (2016)
Товт-Коршинська М. І. - Особливості психоемоційного реагування студентів курців тютюну, Ростока-Резнікова М. В., Товт В. А. (2016)
Філіпович В. М. - Групова рефлексивність у контексті розвитку професійних здібностей студентів (2016)
Шмаргун В. М. - Освіченість та інтелігентність в освітньому середовищі, Шмаргун Т. М. (2016)
Зотов О. С. - Фітоестрогени: молекулярні механізми дії в онкологічному контексті, Поступаленко О. В., Верещако Р. І. (2015)
Зелінська Н. Б. - Ефективність лікування дітей із синдромом Шерешевського-Тернера препаратами гормону росту в Україні, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В., Погадаєва Н. Л. (2015)
Могильницька Л. А. - Васкулоендотуліальний фактор росту та ендотейлійзалежна дилатація у хворих з дитинства на цукровий діабет 1 типу з мікроангіопатіями та в осіб молодого віку з ожирінням (2015)
Алтуніна Н. В. - Параоксоназа-1 у хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли не-Q-інфаркт міокарда (2015)
Любота Р. В. - Роль метформіну в лікуванні злоякісних новоутворень, Зотов О. С., Верещако Р. І., Чешук В. Є., Любота І. І. (2015)
Товажнянська В. Д. - Порівняльна морфологічна характеристика коркового шару наднирників плодів та новонароджених щурів лінії WAG, Яковцова І. І., Сорокіна І. В. (2015)
Приступюк Л. О. - Особливості вмісту холестерину в крові дітей з родин хворих на цукровий діабет (2015)
Рибаков С. Й. - До історії феохромоцитоми (2015)
Щекатурова Л. В. - Субклінічний синдром Кушинга надниркового генезу в поєднанні з рецидивом інциденталоми гіпофізу, Товкай О. А., Третяк О. Е. (2015)
Нечай О. П. - Деякі причини занедбаних випадків раку щитоподібної залози (2015)
Виленский Ю. - Макар Петрович Черенько: камертоны призвания (2015)
Паньків В. І. - Місце і значення селеновмісних препаратів у лікуванні автоімунного тиреоїдиту (2015)
Кирилюк М. Л. - Взаємозв’язок композитного складу тіла з мінеральною щільністю кісткової тканини у жінок із цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі, Підаєв А. В. (2015)
Кирилюк М. Л. - Баланс між ризиком та бенефіціями баріатричної хірургії за цукрового діабету 2 типу (2015)
Зуєв К. О. - Інгібітори ДПП-4 безпечні щодо серцевої недостатності: дані інтервенційних досліджень та реальної клінічної практики, висвітлені на 75-й конференції Американської діабетичної асоціації, Юзвенко Т. Ю. (2015)
Афанасьєва О. М. - Функції ритуалу в соціокомунікативній перспективі (2014)
Басыров Ш. Р. - Глаголы морского дела в немецком разговорном языке (2014)
Басыров Ш.Р. - Структурно-семантическая характеристика наименований человека в сфере искусства (на материале современного немецкого разговорного языка), Косицкая А. Г. (2014)
Біляніна В. І. - Типи діалогових конструкцій у мові китайської художньої літератури XIX С. (2014)
Велика І. О. - Шлюбне оголошення як різновид рекламного дискурсу (на матеріалі німецької мови) (2014)
Воробйова М. В. - Способи відтворення англомовних ґендерно забарвлених неологізмів сфери економічної діяльності людини українською мовою, Шаповалова А. І. (2014)
Гаврилова И. Н. - HIOB как прецедентное имя (2014)
Гусєва Г. Г. - Стратегічна реалізація комічного в дитячому дискурсі, Скриль О. І. (2014)
Дзикович О. В. - Змістовність та способи її реалізації у текстах анонсів ток-шоу (2014)
Іванченко М. Ю. - Матефорична акуалізація концепту повідомлення як феномену мовленнєвої діяльності в англійській мові (2014)
Казак М. Ю. - Субъектная организация журналистского текста (на материале разнотипных цитат), Махова А. А. (2014)
Качмар О. Ю. - Комунікативний акт як одиниця комунікації (2014)
Ковальова О. М. - Вербалізація константи культури "СМЕРТЬ" в індивідуально-авторській концепції Томаса Манна (2014)
Костенко Н. Д. - Англомовна лексика-вербалізатор семантичного поля "НАВЧАННЯ" як об’єкт новітніх досліджень (2014)
Литвак С. Я. - Многогранный английский перфект (2014)
Лужаниця О. І. - Концепт GEORDIE: асоціативно-образний рівень (на матеріалі англомовних художніх і публіцистичних текстів XIХ-XX ст.), Романюк Н.М. (2014)
Лук’янець М. Г. - Когнітивно-прагматичні особливості реактивних та респонсивних реплік адресата в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Лут К. А. - Енантіосемія у сучасній англійській мові, Іваніків Л. І. (2014)
Мороз О. Л. - Інконгруентність як когнітивний механізм реалізації комічної тональності (2014)
Мосієвич Л. В. - Когнітивні механізми утворення евфемізмів та дисфемізмів в сучасній англійській мові (2014)
Олімська А. К. - Аранжування синтаксичного простору поетичних текстів: когнітивно-синтаксичний аспект (на матеріалі американських поетичних текстів блюзу та джазу) (2014)
Передерій В. А. - Жанрова типологія англомовного он-лайн щоденника (2014)
Петренко С. В. - Репрезентація мовленнєвих актів в англомовному інтерв’ю з письменником (2014)
Петрова Г. Л. - Особливості рекламного тексту друкованої та телевізійної реклами продуктів харчування (на матеріалі української, англійської та новогрецької мов) (2014)
Соколов В. В. - Репрезентація концептів LOVE/ЛЮБОВ в пареміях англійської та української мов, Влезько О. С. (2014)
Тимощук Т. І. - Вплив сучасних мультимедійних технологій на збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі (2014)
Уділова Т. М. - Стратегія осуду як шлях до підриву авторитета конкурента (на прикладі політичних виступів Жан-Марі Ле Пен), Шкода К. В. (2014)
Ущина В. А. - Позиціонування англомовних суб’єктів у ситуації ризику як конструювання ментальних просторів (2014)
Четвертак Є. О. - Стратегія позитивної самопрезентації американської нації у політичному дискурсІ США (2014)
Чухно Т. В. - Особливості суфіксації однокомпонентних термінів митної сфери в англійській мові (2014)
Шапочка Н. В. - Специфика темпоральной структуры текстов немецкой народной песни (2014)
Шаргай І. Є. - Роль лексичного повтору у творі Ж. Дерріди "Привиди Маркса" та способи його відтворення в українському перекладі (2014)
Grynyuk S. - Some theoretical aspects of second language acquisition and learning (2014)
Білоусенко П. І. - Сучасне дослідження українського староукраїнського наукового тексту / Рецензія на монографію Г.М.Наєнко "Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні. – К.: Освіта України, 2013.- 404 с. (2014)
Зябліцев С. В. - Загальні та специфічні патологічні ендокринні процеси, що супроводжують розвиток остеопоротичних змін скелета, Ларін О. С., Зябліцев Д. С. (2015)
Джус М. Б. - Ювенільний ревматоїдний артрит, ендокринна артропатія чи гіпермобільний синдром?, Марушко Т. В., Івашківський О. І., Карасевcька Т. А., Кондратюк В. Є., Курішко О. С. (2015)
Веселовська Н. М. - Cиндром сухого ока при ендокринній офтальмопатії: нові можливості лікування на основі природних речовин (2015)
Паньків І. В. - Вплив компенсації дифузного токсичного зоба на вміст вітаміну D у сироватці крові (2015)
Чернявська І. В. - Поєднання цукрового діабету 2 типу та серцево-судинної патології: структура, особливості клінічного профілю і зміни метаболізму (2015)
Дідушко О. М. - Динаміка рівнів моноцитарного хемоатрактантного протеїну під впливом лікування гіпотиреозу (2015)
Хижняк О. О. - Антипроліферативний ефект високих доз каберголіну у хворих із органічною гіперпролактинемією, Гогітідзе Т. Г., Микитюк М. Р. (2015)
Ткач С. М. - Практичні підходи до діагностики та лікування екзокринної панкреатичної недостатності у хворих на цукровий діабет, Юзвенко Т. Ю. (2015)
Третяк О. Е. - Терапія остеопорозу у пацієнток із цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі, Щекатурова Л. В. (2015)
Марунчин Н. А. - Вплив карбамазепіну на рівень тиреоїдних гормонів при гіпотиреозі: клінічний випадок, Юзвенко Т. Ю., Когут Д. Г., Юзвенко В. С. (2015)
Черенько С. М. - Патогенетичні варіанти первинного гіперальдостеронізму: аналіз клінічної серії спостережень, Щекатурова Л. В., Товкай О. А. (2015)
Черенько С. М. - Огляд нових (2015) клінічних рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації (АТА) щодо ведення дорослих пацієнтів з тиреоїдними вузлами та диференційованим раком щитовидної залози (2015)
Бондаренко С. В. - Оцінка впливу похибки апроксимації аналітичними функціями табличних значень опору повітря на розрахунок дальності польоту снаряда (2016)
Дущенко В. В. - Використання інтелектуальних матеріалів у вузлах систем підресорювання перспективних військових гусеничних і колісних машин, Маслієв А. О. (2016)
Івасюк М. О. - Вплив динаміки канату на частоту його власних поперечних коливань в ході вантажопідйомних робіт, Сокіл М. Б. (2016)
Матвейчук Т. А. - Моделювання та програмна реалізація процесу планування вантажоперевезень у військовій логістиці (2016)
Міщенко Я. С. - Експериментальні дослідження процесу взаємодії рушіїв бойових броньованих машин з ґрунтовими поверхнями, що деформуються, Купріненко О. М. (2016)
Мирончук Ю. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку наземних мобільних робототехнічних комплексів для Сухопутних військ Збройних Сил України (2016)
Одосій Л. І. - Створення сонячних елементів нового покоління на основі ТіО2 та їх застосування у військовій справі, Королько С. В., Козлинський М. П. (2016)
Пєвцов Г. В. - Спосіб послідовного енергетичного виявлення радіосигналів при апріорній невизначеності їх тривалості, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пічугін М. Ф., Трофименко Ю. В., Карлов А. Д., Пічугін І. М., Борцова М. В. (2016)
Петрученко О. С. - Тиск броні на об’єкт захисту при дії куль чи осколків за нелінійності пружних властивостей підкріплюючого шару (2016)
Середюк Б. О. - Аналіз елетричних та магнітних властивостей напівпровідникових кристалів типу InSe, легованих металами, з огляду на їх військове застосування (2016)
Стеля О. Б. - Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря, Сіренко І. П., Потапенко Л. І. (2016)
Стукота С. А. - Аналіз перспектив застосування різних типів рушіїв автотранспортних засобів та спеціальної техніки, Кохан В. Ф. (2016)
Ткачук П. П. - Використання генетичних алгоритмів у задачах цілерозподілу в АСУ тактичної ланки, Живчук В. Л., Литвин В. В., Оборська О. В. (2016)
Фіцич О. І. - Нейтральні дефекти МПЕ плівок CdHgTe (2016)
Хитряк О. І. - Динаміка бойового модуля із нелінійною пружною характеристикою підкріплення (2016)
Глебов В. В. - О возможности применения средств маскировки при модернизации объектов бронетанковой техники, Девятилов Ю. И., Роленко С. А. (2016)
Казаков В. М. - Проблеми виконання завдань балістичної підготовки для забезпечення точності стрільби артилерійських підрозділів за досвідом АТО (2016)
Казмірчук Р. В. - Моделі операцій військ (сил) у надзвичайних ситуаціях, Хом’як К. М., Ларіонов В. В. (2016)
Колос О. Л. - Обґрунтування доцільності застосування габіонних конструкцій при фортифікаційному обладнанні районів (позицій) військ (сил) (2016)
Нікул C. О. - Моделі забезпечення процесу прогнозування обрису зразка артилерійського озброєння (2016)
Свідерок С. М. - Метод корегування вогню артилерійських систем відповідно до сучасних вимог до підготовки даних для стрільби, Шабатура Ю. В., Прокопенко А. О. (2016)
Таран І. А. - Методика визначення напрямків ударів повітряного противника з використанням мультиагентного алгоритму (2016)
Казмірчук В. О. - Існуюча проблематика надійного функціонування елементів та рівнів підсистеми управління екологічною безпекою Сухопутних військ в рамках системи ЗС України, Саврун Б. Є., Цибуля С. А. (2016)
Крук О. Г. - Прикладні аспекти автоматизованого діагностування пристроїв електроживлення електронних систем (2016)
Поляков А. П. - Техніко-економічне обгрунтування і рекомендації щодо оптимального забезпечення автотранспортних підприємств відповідною кількістю та номенклатурою запасних частин, Нагачевський В. Й., Миронюк М. Ю. (2016)
Цибуляк Б. З. - Деградація параметрів стволів артилерійського озброєння в процесі експлуатації (2016)
Ванкевич П. І. - Дослідження динамічних характеристик паразитних сигналів у системах вимірювального контролю рухомих елементів механізованих засобів військової техніки (2016)
Ніконець І. І. - Вогнезахисне покриття для металевих конструкцій, Івасюк М. О., Мартинюк І. М., Стаднічук О. М. (2016)
Булгаков Р. В. - Процедура комплексного оцінювання наукових проектів у вищих військових навчальних закладах (2016)
Окіпняк Д. А. - Особливості професійної готовності саперів (водолазів-підривників) до виконання завдань за призначенням (2016)
Павелко І. І. - Модель професійно-психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах військових розвідників та підрозділів спеціального призначення (2016)
Чорний М. В. - Методика обгрунтування організації практичних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки імітаційним моделюванням (2016)
Якимова А. М. - Вплив інвестицій на ефективність функціонування підприємств транспорту (2010)
Герасименко О. М. - Вплив індексів фондового ринку на економічну безпеку торговців цінними паперами (2010)
Большаков А. В. - Философский взгляд на безопасность предпринимательской деятельности в Украине (2010)
Мельник І. Л. - Маркетингові аспекти підвищення якості готельних послуг (2010)
Губарик О. М. - Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості (2010)
Дук І. В. - Основні умови і чинники розвитку та управління діяльності державного банківництва в Україні (2010)
Зубко О. В. - Зовнішня торгівля інноваційними продуктами в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Маслак О. І. - Система показників оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства, Квятковська Л. А. (2010)
Нишпал С. О. - Паливоємність продукції підприємств легкої промисловості: проблеми забезпечення енергоефективності та пріоритети економічного зростання (2010)
Орлова Н. С. - Удосконалення напрямів реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України, Іващенко А. І. (2010)
Гущак Я. В. - Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів (2010)
Маркова Н. С. - Принципи, функції та моделі управління розвитком персоналу (2010)
Львіцина С. А. - Застосування  методу "золотий перетин" в управлінні прибутком будівельного підприємства (2010)
Зєніна-Біліченко А. С. - Реалізація функції цілепокладання і розвитку підприємств в системі управління (2010)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Управління міграцією трудових ресурсів в системі економічної безпеки держави (2010)
Кончин В. І. - Ефект зростаючих скалярних доходів: можливості його використання для України, Ситник І. В. (2010)
Курищук В. В. - Система банківського кредитування експортної діяльності підприємств та напрями її формування в Україні (2010)
Шульга І. П. - Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку (2010)
Проскуріна Н. М. - Конститутивно-ключові аспекти управління ризиком в аудиті (2010)
Одинцова Н. А. - Государственное управление экономикой: обоснование системы менеджмента (2010)
Чорногуз Л. П. - Особливості управління оборотним капіталом торговельних підприємств (2010)
Хворост О. О. - Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності в Україні (2010)
Железняк В. В. - Дослідження підходів до формування системи показників кількісної та якісної оцінки економічного потенціалу підприємства, Шило Л. А. (2010)
Рожков В. О. - Системне управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств (2010)
Яременко О. О. - Вплив валютного регулювання на фондовий ринок в Україні (2010)
Романова Т. В. - Формування державної регіональної економічної політики зростання інвестиційного потенціалу регіонів України (2010)
Сапачук Ю. М. - Політика фінансової безпеки на макрорівні (2010)
Смірнов О. О. - Вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підпрємств (2010)
Реутов В. Є. - Закономірності і парадигми регіонального розвитку (2010)
Петренко І. П. - Кредитний рейтинг як інтегральна оцінка інвестиційної привабливості облігацій (2010)
Петровська Н. В. - Банківські операції як об’єкт оподаткування (2010)
Офік М. П. - Резерви підвищення ефективності кооперування в системі інноваційного розвитку підприємств (2010)
Божкова В. В. - Дослідження категорійного апарату стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції (2010)
Мельниченко А. О. - "фінансові схеми" як сповільнюючий чинник розвитку страхування фінансових ризиків (2010)
Бойківська Г. М. - Вплив окремих факторів на результативність роботи переробних підприємств вінницької області (2010)
Мельников І. Ю. - Фінансова криза та шляхи її подолання (2010)
Зубко О. В. - Зовнішня торгівля інноваційними продуктами в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Пшенична В. П. - Формування моделі реалізації державної інвестиційної політики економічного зростання України (2010)
Пашко М. М. - Особливості формування фінансового ринку як форми руху фінансового капіталу (2010)
Міненко М. А. - Умови побудови стійкого фахового конкурентного середовища (2010)
Кравчук А. Ю. - Система управління методичним забезпеченням економічної безпеки на підприємстві, Кліменко Т. Л. (2010)
Кліменко О. В. - Методичні підходи до оцінки рівня екологічності інвестиційної діяльності (2010)
Боняр С. М. - Стратегия интеграции морского и речного транспорта Украины в транс-европейскую транспортную систему (2010)
Козловський С. В. - Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем (2010)
Чорна Л. О. - Система бюджетування для торговельного підприємства, Нестеренко Н. М., Чорна Н. Ю. (2010)
Титул, зміст (2015)
Kalenyuk P. I. - Problem for nonhomogeneous second order evolution equation with homogeneous integral conditions, Nytrebych Z. M., Kohut I. V., Kuduk G. (2015)
Gutik O. V. - Pseudocompactness, products and topological Brandt λ°-extensions of semitopological monoids, Ravsky O. V. (2015)
Пирч Н. М. - Про узагальнені ретракти та ізоморфну класифікацію вільних об’єктів. I (2015)
Ладзоришин Н. Б. - Цілочислові розв’язки матричних лінійних односторонніх і різносторонніх рівнянь над квадратичними кільцями (2015)
Пукальський І. Д. - Крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженнями (2015)
Григоренко А. Я. - Свободные осесимметричные колебания полого цилиндра конечной длины из функционально-градиентного материала, Ефимова Т. Л., Коротких Ю. А. (2015)
Немировский Ю. В. - Динамический расчет композитных стержней при термосиловом воздействии, Мищенко А. В., Терлецкий Р. Ф. (2015)
Попович В. С. - Напружено-деформований стан кусково-однорідного термочутливого циліндра за тепловідведення кипінням рідини, Ракоча І. І. (2015)
Процюк Б. В. - Квазістатичний термопружний стан термочутливого трискладового шару за конвективно-променевого теплообміну, Горун О. П. (2015)
Артемюк В. Ю. - Інтегральне рівняння для визначення радіальних напружень у радіально-неоднорідній термочутливій порожнистій кулі, Калиняк Б. М. (2015)
Турчин І. М. - Плоска квазістатична задача термопружності для півпростору з покриттям за змішаних умов нагріву, Колодій Ю. О. (2015)
Максимович О. В. - Напруження в анізотропній півплощині з вирізами, Іллюшин О. В., Соляр Т. Я. (2015)
Ясінський А. В. - Оптимізація нестаціонарних температурних переміщень у заданому перерізі півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації, Єрохова О. В. (2015)
Шевчук В. А. - Теплопровідність пластини з тонким двостороннім багатошаровим покриттям за умов нестаціонарного нагріву (2015)
Титул, зміст (2015)
Колот А. М. - Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку, Кравчук О. І. (2015)
Дементьєв В. В. - Сучасна теорія інститутів: ідентифікація предметного поля (2015)
Кричевська Т. О. - Історія Інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 2. Федеральна резервна система у пошуках балансу між функціями гаранта золотого стандарту, банку банків і банку уряду (1913–1951) (2015)
Шумська С. С. - Взаємозв’язок дисбалансів у фінансовій сфері України (2015)
Гриценко А. А. - Тема 27. Соціально-економічні цикли: історичні форми і державне регулювання, Подлєсна В. Г. (2015)
Політична економія: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали круглого столу, присвяченого 400-літтю політичної економії (2015)
Титул, зміст (2015)
Попович В. С. - Моделювання та аналіз термопружного стану шаруватого по осі термочутливого циліндра за тепловідведення шляхом випаровування рідини, Ракоча І. І. (2015)
Чир І. А. - Коректність варіаційної задачі динамічної термопружності Ґріна – Ліндсея, Шинкаренко Г. А. (2015)
Максимук О. В. - Термопружність циліндричної оболонки із низькою зсувною жорсткістю у локальному температурному полі, Гануліч Н. В. (2015)
Грицько Б. Є. - Числово-аналітична методика розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності у локально-неоднорідних середовищах (2015)
Тучапський Р. І. - Рівняння тонких анізотропних пружних оболонок обертання методу (m,n)-апроксимації (2015)
Бернакевич І. Є. - Дослідження процесів акустичної взаємодії оболонок з рідиною, Вагін П. П., Козій І. Я., Харченко В. М. (2015)
Шептилевський О. В. - Напружений стан частково закріпленої сферичної оболонки з рідиною за імпульсного збудження, Селезов І. Т. (2015)
Піддубняк O. П. - Випромінювання звуку літаком під час зльоту, Піддубняк Н. Г. (2015)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы существенно нелинейных периодически возбуждаемых кусочно-линейных систем, Аврамов К. В. (2015)
Максимович В. М. - Визначення в’язкопружних напружень у пластинах із включеннями, Соляр Т. Я. (2015)
Карлаш В. Л. - Аналіз методів визначення в’язкопружних коефіцієнтів п’єзокерамічних резонаторів (2015)
Грицина О. Р. - Електротермомеханіка неферомагнітних поляризовних твердих тіл за врахування тензорної природи локального зміщення маси (2015)
Сеньків Л. М. - Напружений стан циліндричної ортотропної оболонки з тріщиною під кутом (2015)
Процеров Ю. С. - Осесимметричная задача теории упругости для полого цилиндра конечной длины с учетом собственного веса (2015)
Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька (2015)
Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934 – 24.06.2015) (2015)
Титул, зміст (2015)
Антонова Т. М. - Достатні умови еквівалентної збіжності послідовностей різних наближень двовимірних неперервних дробів, Сусь О. М. (2015)
Шаваровський Б. З. - Напівскалярна еквівалентність і квазідіагональна подібність матриць (2015)
Пирч Н. М. - Про узагальнені ретракти та ізоморфну класифікацію вільних об’єктів. IІ (2015)
Сухорольський М. А. - Розв’язки крайових задач для рівняння Гельмгольца в однозв’язних областях комплексної площини (2015)
Лила Д. М. - Эксцентричная форма потери устойчивости вращающегося упругопластического радиально неоднородного ступенчатого кругового диска, Мартынюк А. А. (2015)
Ободан Н. І. - Нелінійна деформація і галуження розв’язків крайової задачі теорії оболонок з розшаруванням при дії зовнішнього тиску, Громов В. О. (2015)
Григоренко Я. М. - Аналіз напруженого стану порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом, Рожок Л. С. (2015)
Кіт Г. С. - Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею, Андрійчук Р. М. (2015)
Вайсфельд Н. Д. - Плоска змішана задача термопружності для півсмуги, Журавльова З. Ю. (2015)
Махоркін І. М. - Про один аналітично-числовий спосіб розв’язування одновимірної квазістатичної задачі термопружності для термочутливого тіла простої геометрії, Мастикаш Л. В. (2015)
Токова Л. П. - Наближений розв’язок одновимірної задачі теорії пружності для неоднорідного суцільного циліндра, Ясінський А. В. (2015)
Швайко М. Ю. - Пластична деформація матеріалів при навантаженні по кусково-гладких траєкторіях з ділянками розвантаження за пружним законом (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів і за наявності пластичних зон біля її вершин, Слободян М. С. (2015)
Сачук Ю. В. - Контактна задача про зношування штампами канонічної форми пружної півплощини з покриттям Вінклера, Максимук О. В. (2015)
Алфавітний покажчик за 2015 рік (том 58) (2015)
Андрієвська О. В. - Формальні підстави обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні (2016)
Байрачна Л. К. - Легітимність влади як імператив сталого розвитку держави (2016)
Білецька А. М. - Загальна характеристика реалізації принципу спеціалізації суддів (2016)
Дем’яненко І. В. - Проблеми навантаження на місцеві загальні суди як основну ланку судової системи України (2016)
Нестерович В. Ф. - Постмодерні нормативні підходи конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Подковенко Т. О. - Стандарти справедливого суду відповідно до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2016)
Слободяник Т. М. - Поняття, ознаки та джерела муніципально-правової відповідальності (2016)
Торяник В. М. - Філософські погляди А. Шопенгауера на деякі питання теорії держави та права, Сітало А. І. (2016)
Валігура К. Ю. - "Моральні засади суспільства" як оціночна категорія цивільного права та її вплив на формування механізму цивільно-правового регулювання (2016)
Дрогозюк К. Б. - Сучасні джерела доказування у цивільному процесі України та Франції (2016)
Ковальчук А. М. - До питання про прийняття спадщини за правом на обов’язкову частку у спадщині (2016)
Лузан Т. Л. - Специфіка провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у сімейних відносинах до судового розгляду (2016)
Мельник Я. Я. - Режим цивільної процесуальної безпеки та його доктрина як правова матерія цивільної процесуальної форми (2016)
Німак М. О. - Спеціальні передумови права на звернення до суду в справах, що виникають із шлюбних правовідносин (2016)
Самілик Л. О. - Співвідношення понять "суб’єкт права", "особа", "суб’єкт правовідносин", "учасник відносин", Корбут Л. П. (2016)
Юркевич Ю. М. - Командитні товариства за законодавством України (2016)
Грудницький В. М. - Характеристика видів зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2016)
Панькова Л. О. - Господарсько-правовий аспект укладення договору про постачання електричної енергії (2016)
Колосов І. В. - Актуальні питання забезпечення позову у цивільних справах про трудові спори: проблеми та реалії сьогодення (2016)
Сидоренко А. С. - Об’єктивні підстави диференціації правового регулювання праці (2016)
Любчич А. М. - Класифікація організаційно-управлінських процедурних норм в аграрних правовідносинах (2016)
Глуховеря В. А. - Окремі напрями реформування системи органів внутрішніх справ на сучасному етапі (2016)
Дембіцька С. Л. - Адміністративний примус як вид державного примусу (2016)
Дубас Т. В. - Роль національної стратегії у сфері прав людини в правовому регулюванні захисту інформаційних прав громадян (2016)
Збінський Є. Ф. - Правовий режим податкової таємниці України: герменевтичний аналіз поняття (2016)
Кайдашев Р. П. - Загальна характеристика структури апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України (2016)
Корольов Ю. О. - Адміністративно-правові аспекти координації управління вищими навчальними закладами України (2016)
Костенко О. В. - Механізм забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури (2016)
Левченко О. В. - Адміністративно-правовий статус державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру як суб’єкта надання безконтактних адміністративних послуг (2016)
Сіренко А. М. - Стадії укладення адміністративних договорів (2016)
Устименко Є. В. - Принцип адекватності в застосуванні адміністративних санкцій (2016)
Ченшова Н. В. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї й вибухових речовин (2016)
Богатирьов І. Г. - Вчення про жертву злочину в кримінологічній науці (2016)
Ломакіна А. А. - Протидія злочинам проти інтелектуальної власності: загально-соціальний аспект (2016)
Лень В. В. - Незаконний обіг вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв, пов’язаний із проведенням антитерористичної операції: окремі питання запобігання, Олійников Г. В. (2016)
Черкашин С. В. - Кримінально-правова характеристика доведення до банкрутства (2016)
Проданик І. В. - Окремі аспекти створення й діяльності спільних слідчо-оперативних груп під час розслідування взаємопов’язаних злочинів: на прикладі окремих країн Співдружності Незалежних Держав (2016)
Бардашевич Я. В. - Дифференциация периодов человеческой жизни до и после рождения как основа защиты права личности на жизнь (2016)
Кирич Н. Б. - Технологічне підприємництво і науково-дослідні програми інноваційного малого бізнесу, Вовк Ю. Я., Погайдак О. Б., Вовк І. П. (2010)
Паранчук С. В. - Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством, Топій І. І. (2010)
Чорна М. В. - Стратегія взаємодії підприємств роздрібної торгівлі з постачальниками (2010)
Абрамчук М. Ю. - Рентный подход в управлении природопользованием в сфере использования биоинноваций (2010)
Шлапак О. А. - Концептуальні підходи до управління персоналом на засадах критеріїв ефективного комунікаційного середовища (2010)
Сергійчик О. С. - Оперативне управління активами як інструмент антикризового управління будівельним підприємством (2010)
Соколовська В. В. - Концепція створення стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки (2010)
Краплина В. В. - Пріоритетні складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку України (2010)
Горобченко Д. В. - Формирование организационно-экономических основ управления экологическим долгом (2010)
Стеблюк Н. Ф. - Підготовка фахівців з вищою освітою в умовах підвищення значущості знаннєвого ресурсу (2010)
Мірко Н. В. - Оцінка стану та тенденцій розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2010)
Данилишин Б. М. - Реалізація базових положень інтегрованої концепції формування інтелектуального капіталу та його ідентифікації, Бауліна Т. В. (2010)
Должанский И. З. - Управление ассортиментом торгового предприятия на основе портфельной теории, Лозюк В. Н. (2010)
Андрійчук Ф. Ю. - Етапи розвитку системи фінансування зовнішньоекономічної діяльності (2010)
Гребінчук О. М. - Стратегічне, тактичне та оперативне управління виробництвом машинобудівних підприємств (2010)
Огаренко Т. Ю. - Концепція моделювання динаміки попиту на послуги вищих навчальних закладів (2010)
Львіцина С. А. - Фінансове планування на будівельному підприємстві (2010)
Глухова С. В. - Методичний підхід щодо оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств (2010)
Трофименко О. О. - Світові тенденції застосування та виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел енергії (2010)
Чеснакова Л. С. - Систематизація ризиків при управлінні дебіторською заборгованістю на автотранспортних підприємствах (2010)
Солодкий М. О. - Біржовий ринок сша: стан та перспективи розвитку, Гниляк В. О. (2010)
Сидоренко П. О. - Вплив стадної поведінки інветорів на міжнародних фондових ринках на ціни та показники доходності акцій (2010)
Чернихівська А. В. - Стратегічна екологічна оцінка регіонального розвитку: нормативно-правові та організаційно-управлінські аспекти впровадження (2010)
Парасюк І. Л. - Аспекти взаємодії територіальних громад та органів місцевої виконавчої влади агломерації задля спільного економічного розвитку (2010)
Ткаченко М. І. - Формування програми контролю ризиків при використанні банківських електронних інформаційних систем (2010)
Князь С. - Характеристики інноваційного розвитку комерційних банків з позиції системного підходу, Неклюдова Т., Бодаковський В. (2010)
Янченко З. Б. - Сучасні особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні (2010)
Тормосов Р. Ю. - Економічні проблеми енергозбереження на місцевому рівні (2010)
Сердюк Б. М. - Теоретичні основи класифікації збитків, Лещук А. А. (2010)
Большаков А. В. - Психология управления и управляемости. где заканчивается функциональность и начинается эффективность? (2010)
Лучко Г. Й. - Стратегії застосування деривативів компаніями з управління активами (2010)
Шульга І. П. - Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства (2010)
Герасименко І. М. - Діагностика організаційних структур машинобудівних підприємств, Горбатовська Н. В. (2010)
Денисов О. Е. - Математичні моделі в державній стратегії розвитку олігопольного ринку в Україні (2010)
Сисоєва І. М. - Особливості моделювання облікових процесів (2010)
Коцюба О. С. - Властивості показника економічного прибутку інвестиційного проекту в контексті фундаментальної теорії (2010)
Рижак О. Ю. - Ризики підприємств в процесі аутсорсингу маркетингових функцій (2010)
Тарасова В. В. - Міжгалузева диференціація рівнів землемісткості сільськогосподарської продукції (2010)
Чорна Л. О. - Виробнича програма. проблеми організації, Чумак О. М., Чорна Н. Ю. (2010)
Аржевітін С. М. - Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи (2010)
Земляков І. С. - Формування стратегічних напрямів підвищення обсягів продажу оптових підприємств (2010)
Шкрабак І. В. - Аналіз і прогнозування структурних трансформацій господарського комплексу регіону (2010)
Приходько В. П. - Бюджетування як метод забезпечення збалансованого розвитку регіональних соціальних та виробничих систем (2010)
Дудченко О. С. - Організаційна структура народних комісаріатів УСРР в 1920-х рр.: правові аспекти (2016)
Коротя А. М. - Особливості правового регулювання статусу дружинників Київської Русі (2016)
Крусян Р. А. - Судова влада в Україні: характеристика етапів реформування (2016)
Легін Л. М. - Нормативно-правовий акт: поняття та система ознак (2016)
Лень В. В. - Правовідносини, пов’язані з правом позбавлення державних нагород СРСР (2016)
Опольська Н. М. - Правове регулювання свободи творчості на території Німеччини в період Відродження (2016)
Полонка І. А. - Теоретико-онтологічне підґрунтя розуміння поняття та класифікації принципів правомірної поведінки (2016)
Гринюк О. В. - Принцип заборони комерціалізації у сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (2016)
Ізарова І. О. - Забезпечення права відповідача на організацію захисту: європейський досвід та українські перспективи (2016)
Митник А. К. - Поняття наукового парку як суб’єкту правовідносин інтелектуальної власності (2016)
Рибка І. Є. - Зарубіжний досвід цивільно-правового регулювання визнання фізичної особи неплатоспроможною (2016)
Ліпська О. С. - До питання визначення інноваційної інфраструктури при реалізації інноваційних проектів (2016)
Бориченко К. В. - Реформування законодавства у сфері соціального захисту сімей із дітьми в Україні (2016)
Могілевський Л. В. - Кодифікація як спосіб систематизації нормативно-правових актів у сфері правового регулювання трудових відносин (2016)
Наливайко Л. Р. - Гарантування трудових прав державних службовців в умовах очищення влади в Україні (2016)
Подорожній Є. Ю. - Принципи формування юридичної відповідальності в трудовому праві (2016)
Антонюк У. В. - Діяльність державних інституцій як гарантія забезпечення екологічних прав в Україні (2016)
Піддубна Д. С. - Правове регулювання виноробства як складової частини органічного виробництва (2016)
Волік В. В. - Характеристика додаткових послуг у сфері перевезень міським транспортом (2016)
Глуховеря В. А. - Вплив світових стандартів на сучасний статус поліцейського в Україні (2016)
Дембіцька С. Л. - Теоретичні проблеми визначення поняття та змісту адміністративної деліктності (2016)
Макушев П. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця (2016)
Мілієнко О. А. - Принципи адміністративного судочинства та їх класифікація (2016)
Поклад О. В. - Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю поліції в Україні (2016)
Рєзнік О. М. - Реформування правоохоронних органів в аспекті забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2016)
Торяник В. М. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави. роль ЗМІ в забезпеченні інформаційного суверенітету України (2016)
Хрідочкін А. В. - Особливості адміністративно-правового статусу контролюючих державних органів охорони інтелектуальної власності України (2016)
Черникова А. О. - Правова природа письмового провадження в адміністративному судочинстві України (2016)
Муравйов К. В. - Теоретико-правові основи формування системи податкових відносин в Україні (2016)
Семенко Б. М. - Ефективне використання власних надходжень від діяльності підсобних господарств, утворених у закладах освіти (2016)
Білоус В. П. - Чинники віктимізації неповнолітніх в Україні (2016)
Шкута О. О. - Формування сучасного кадрового забезпечення в Державній пенітенціарній службі України: теоретико-прикладні засади (2016)
Білоус В. В. - Актуальні питання розбудови національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в умовах глобального зростання терористичної загрози (2016)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються шляхом незаконного втручання в діяльність судових органів або протиправного впливу на учасників судочинства (2016)
Макаренко Є. І. - Затримання підозрюваних у вчиненні злочинів (чи відповідають вимоги Кримінального процесуального кодексу України європейським стандартам) (2016)
Кісіль М. Ю. - Особливості використання методів економіко-математичного моделювання в стратегічному менеджменті сільськогосподарських підприємств (2010)
Вахнюк С. В. - Характеристика впливу банківської системи на індекс економічного та інституціонального режиму економіки знань (2010)
Власова І. В. - Терміни та поняття інноваційної сфери (2010)
Юр’єва-Юрій А. В. - Моделювання організаційно-економічного механізму стимулювання праці туристичних підприємств (2010)
Стадник В. Г. - К проблеме повышения эффективности управления качеством транспортно-экспедиторской компании (2010)
Лукашов О. О. - Стратегічне планування розвитку трудового потенціалу промислових підприємств (2010)
Демчук Н. І. - Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової глобалізації (2010)
Ковшова І. О. - Медіа-планування рекламної кампанії на підприємстві, Гриджук І. А. (2010)
Медецька С. П. - Організаційно-методологічні особливості кадрового менеджменту збройних сил України (2010)
Смірнов О. О. - Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств (2010)
Скидан О. В. - Регіональні особливості реалізації аграрної політики, Зінчук Т. О. (2010)
Длігач А. О. - Системно-рефлексивний маркетинг у стратегічному управлінні (2010)
Юрик Н. Є. - Удосконалення механізму вибору антикризової стратегії підприємствами машинобудівної галузі, Кужда Т. І. (2010)
Вдовиченко Ю. В. - Особливості використання стратегій економічної діяльності міжнародним бізнесом (2010)
Магалецький А. В. - Комунікаційна політика як ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного господарства (2010)
Іванова Н. В. - Генезис економічної категорії "інфраструктура" та її роль у суспільному поділі праці (2010)
Некрасов Я. С. - Історія економіки операційного менеджменту (2010)
Степаненко І. І. - Проблеми та перспективи розвитку енергоефективності в житловому секторі міст України (2010)
Люзняк М. Е. - Практичні аспекти управління банківською діяльністю у контексті формування економічного потенціалу регіонів України, Костогриз В. Г. (2010)
Фаріон Д. О. - Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні (2010)
Тормосов Р. Ю. - Комплексний аналіз джерел фінансування муніципальних енергетичних інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (2010)
Ярошенко О. В. - Розрахунок помилки спостереження як сучасна система оцінки інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду (2010)
Гусєва І. І. - Методологічний підхід до визначення рівня енергетичної безпеки України на основі теорій ризику та надійності (2010)
Ключевська А. В. - Альтернативи інтеграції України: схід чи захід (2010)
Шульга І. П. - Рейтинг корпоративного управління акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду (2010)
Трубей О. М. - Аналіз обсягів та структури торговельно-посередницької діяльності на споживчому ринку України (2010)
Момот В. Є. - Диверсифікація як напрямок стратегічного розвитку підприємства в контексті невизначеності середовища господарювання (2010)
Шелудько Е. І. - Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України (2010)
Ульянченко О. В. - Інвестиційний процес і його складові елементи (2010)
Спасів Н. Я. - Кластер як імператив інвестиційної активності, Хопчан В. М., Хопчан М. І. (2010)
Земляков І. С. - Аналіз маркетингової діяльності оптових торговельно-посередницьких підприємств (2010)
Bielenka G. V. - Stress testing application in risk-management systems of ukrainian banks (2010)
Куценко В. І. - Моделювання вищої освіти – ключового фактора формування кадрового потенціалу, Гаращук О. В. (2010)
Ахромкін Є. М. - Ресурси України: регіональний аспект (2010)
Приходько В. П. - Етапи реалізації регіональної політики розвитку просторових систем (2010)
Федоренко В. Г. - Удосконалення управління будівельними підприємствами України шляхом впровадження процесного менеджменту (2010)
Хоменко І. А. - Превентивна демонстрація ідеологічного концепту у контексті медійної гібридної війни (2015)
Чернявська Л. - Соціальний простір як простір руху смислів в медіадискурсі (2015)
Шебештян Я. М. - Обов'язкові та необов'язкові ознаки медіатексту крізь призму основних категорій тексту як лінгвальної одиниці, Шаповалова Г. В. (2015)
Гінзбург М. - Класифікація значень ся-дієслів в українських текстах (2015)
Загоруйко Н. - Альтернативний дискурс епістолярної публіцистики В'ячеслава Чорновола (2015)
Гресько О. - Мовне питання в системі іномовлення України і ЄС (2015)
Мірошниченко П. - Звуковий образ українського радіомовлення як репрезентат мовної ситуації в країні (2015)
Навальна М. - Дифузні процеси в лексиці наукового та публіцистичного стилів (2015)
Мариненко І. - Антропонімні номінації політика як засіб руйнування іміджу (2015)
Чепуряк Т. - Поетика фейлетонів Степана Васильченка (2015)
Аксьонова В. - Трансформація мовностилістичних особливостей контенту медіа в контексті національного єднання (2015)
Бикова О. - Мовно-текстові параметри модифікацій у жанрі сучасного репортажу (2015)
Лешко У. - Вінницький журнал для чоловіків "Свой мир": структура, жанрово-тематичне наповнення (2015)
Іванюха Т. В. - Жанрово-тематичний спектр духовно-просвітницьких програм українського телебачення (2015)
Грубич К. - Якість ефірного мовлення як елемент успішності кулінарних телешоу (2015)
Каралкіна Н. В. - Роль регіонального телебачення у формуванні громадської думки (2015)
Артемчук Д. О. - Організація поділу влади: базові моделі (2016)
Васильєв С. В. - Соціальний захист фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської Імперії у 2-й половині XIX ст. – на початку XX ст. (2016)
Добренька Н. В. - Взаємозв’язок і взаємодія суспільства, держави та права (2016)
Жукова А. В. - Історично-правові передумови та особливості становлення міграційного законодавства (2016)
Омелян С. Б. - Забeзпeчeння нeзалeжноcтi конcтитуцiйного правосуддя у демократичних дeржавах iз європeйcькою модeллю конституційного контролю (2016)
Шуп’яна М. Ю. - Регіональні органи місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи в процесі децентралізації (2016)
Ярошенко М. О. - Протидія корупції в Російській Імперії в другій половині XIX – на початку XX ст.: історіографія проблеми (2016)
Ільющенкова К. О. - Тенденції і юридичні моделі донорства крові в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правова характеристика (2016)
Рябченко Ю. Ю. - До питання ролі суду у встановленні обставин у справах за позовами на захист прав невизначеного кола осіб (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського