Кайтанський О. С. - Поняття соціального обслуговування молоді (2016)
Теличко О. А. - Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони праці молоді (2016)
Гуща К. О. - Постанова "Про земельну реформу" 1990 року: початок реформування земельних відносин в Україні (2016)
Андрущенко І. Г. - Правове регулювання злиття і поглинання компаній за законодавством країн-членів ЄС (передовий досвід та недоліки) (2016)
Барін О. Р. - Принцип визначеності податків і зборів як базовий принцип системи оподаткування, що має конституційно-правове значення (2016)
Макогонюк Ю. Ю. - Юридична відповідальність за порушення права на доступ до публічної інформації в екологічній сфері (2016)
Шестак В. С. - Освітній та науковий потенціал України в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу (теоретико-правове дослідження) (2016)
Мороз Д. О. - Виявлення "податкових ям" податковою міліцією: інформаційна складова (2016)
Руснак Ю. І. - Вплив політико-правових чинників на формування інвестиційного клімату (2016)
Сарана С. В. - Загальний податковий режим: співвідношення з іншими податковими режимами (2016)
Фіщенко Л. М. - Фінансово-економічна безпека підприємств (юридичні аспекти) (2016)
Берднік І. В. - Генезис кримінально-правової охорони водних ресурсів у законодавстві нового часу, Погребняк С. В. (2016)
Ленська Л. В. - Історико-правові аспекти грабежу як суспільно-небезпечного явища (2016)
Лосич С. В. - Проблемні питання визначення предмета злочину, передбаченого ст. 324 КК України (2016)
Павлишин К. О. - Віктимна поведінка жертв крадіжок, вчинених неповнолітніми (2016)
Підвисоцький Р. М. - Правове забезпечення безпеки засуджених та персоналу в установах виконання покарань (2016)
Бобечко Н. Р. - Суть, значення та класифікація рішень суду апеляційної та касаційної інстанцій у кримінальному провадженні (2016)
Корольов В. О. - Сутність оперативно-розшукової діяльності ДПСУ щодо запобігання транскордонної організованої злочинної діяльності на державному кордоні України (2016)
Миронов А. М. - Прокурорський нагляд за законністю закриття кримінального провадження (2016)
Слюсарчук Х. Р. - Співвідношення термінів "стандарти доказування" та "стандарти переконання" (2016)
Столітній А. В. - Документи реагування за новим Законом України "Про прокуратуру", Каланча І. Г. (2016)
Цимбалістенко О. О. - Прокурорська перевірка додержання закону під час прийняття органами досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення (2016)
Юрченко А. М. - Поняття та форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження (2016)
Буряк С. І. - Ukrainian legislation adaptation in sphere of joint-companies regulation according to rules of European law (2016)
Грищенко І. В. - Правова основа обміну інформацією з обмеженим доступом між Україною і міжнародними організаціями (2016)
Гутник В. В. - Право на захист за допомогою обраного захисника у міжнародних кримінальних судах: загальна характеристика (2016)
Дудоров О. О. - Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України (2016)
Чухліб Т. В. - Мазепинська Україна у Північній війні 1700-1721 років: особливості міжнародного становища та зміни політико-правового статусу (2009)
Щербак В. О. - Імперські перетворення в Гетьманщині після Полтавської битви (2009)
Лобач К. В. - Політвідділи МТС у системі координат "влада-селянство" (2009)
Пащенко В. О. - Питання релігії та церкви в творчій спадщині Олеся Гончара (2009)
Кальніцька Н. Д. - Українські удільні князівства у добу литовського панування (2009)
Якименко М. А. - Роль земства у фінансовій підтримці сільського господарства Полтавщини епохи вільного підприємництва (кінець ХІХ —початок ХХ століття) (2009)
Кравченко П. А. - Історичні особливості суспільно-географічних досліджень Полтавщини у першій чверті ХХ століття, Шевчук С. М. (2009)
Нагорний В. В. - Еволюція інституту кримінальної відповідальності представників православного сектантства у російському кримінальному законодавстві середини XVII — початку ХХ століть (2009)
Белько О. О. - Напрями діяльності Полтавського губернського земства щодо підтримки гончарного промислу (2009)
Дмитренко В. А. - Родина священика XVIIІ століття: спроба реконструкції за матеріалами сповідних розписів (на прикладі села Усівка Пирятинської протопопії) (2009)
Литвин О. Ю. - Актуальність і значимість економічних ідей християнства (2009)
Селегенєв В. М. - Єврейське питання в діяльності Товариства українських поступовців (2009)
Вітринська О. В. - Антирелігійна агітація серед єврейської молоді у 1920-их — на початку 1930-их років в Україні (2009)
Дятлов В. О. - Очікування "великого заколоту" в період ранньої Реформації в Німеччині (1517-1524 роки) (2009)
Год Н. В. - Дитина, сім’я та гендерна проблематика у творах гуманіста Еразма Роттердамського (2009)
Бабенко Л. Л. - ІІІ Міжнародна наукова конференція "Держава і церква в Україні за радянської доби" (2009)
Волошин Ю. В. - Міжнародна конференція "Полтава 1709: переосмислення ключового моменту в європейській історії" (2009)
Турченко Ф. Г. - Коваленко О. Глиняні люльки XVII — XVIIІ століть (за матеріалами Полтавщини) / Оксана Коваленко. — Опішне: Українське Народознавство, 2008. — 144 с.: іл. (Керамологічне двокнижжя "Люлька в історії та гончарстві України", книга 1; Академічна серія "Українські керамологічні студії", випуск 1) (2009)
Бойко Н. І. - Степаненко М. І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми): Монографія /М. І. Степаненко. — Полтава: АСМІ, 2008. — 396 с. (2009)
Уткін О. І. - Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина ХІХ століття — 1917 рік) / Роман Сітарчук. — Полтава: Скайтек, 2008. — 324 с. (2009)
Панченко П. П. - Лахно О. Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940 — 1980-ті роки): Монографія / Олександр Лахно. — Полтава: Друкарська майстерня, 2009. — 288 с. (2009)
Довідка про авторів (2009)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2009)
Дегтярьов С. І. - Подорожні журнали чиновника з особливих доручень при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторі майора Гайворонського (2015)
Демиденко Н. М. - Вплив православної церкви та звичаєвого права на шлюбно-сімейні традиції як складову духовної культури українців у ХVI-ХVII ст.: права жінки у шлюбі (2015)
Кривошея І. І. - Персональний склад неурядової старшини гетьманщини: проблема стабільності на прикладі значкового товариства в 30-х роках XVIII ст. (2015)
Михайличенко М. А. - Діяльність харківського дворянського депутатського зібрання (1786-1796 рр.) (2015)
Власенко В. М. - Соціальна структура міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії (2015)
Кравченко О. М. - Історія та проблематика вивчення літописних міст Сіверщини (2015)
Білинська Л. І. - Населення Сум XVII-XVIII ст. за результатами археологічних і краніологічних досліджень, Долженко Ю. В. (2015)
Гребенюк В. С. - Эволюция колониальной доктрины Великобритании во время первого кабинета Уильяма Питта Старшего (XII.1756-IV.1757) (2015)
Грицай С. Я. - Еволюція соціальної держави в умовах модернізації соціальної політики Російської Федерації (1991-2011 рр.) (2015)
Єпик Л. І. - Реалізація мовних прав населення Сумщини на початковому етапі кампанії з ліквідації неписьменності (1921-1923 рр.) (2015)
Вегера Л. Р. - Культурно-освітня діял ьність В.П. Науменка в дореволюційний період (друга половина ХІХ ст. - 1917 р.) (2015)
Кудінов Д. В. - Перший український поет-робітник: короткий нарис життя і літературної творчості Антона Шабленка, Опанащук П. В. (2015)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2015)
Власенко В. М. - Нове видання у галуpі русиністики (2015)
Гончар Д. В. - Адвокат як суб’єкт захисту прав особи в правозахисному механізмі (2016)
Колюх В. В. - Оптимізація конституційного складу Верховної Ради України в контексті конституційних змін в Україні (2016)
Куракін О. М. - Право громадян України збиратися мирно, без зброї: вітчизняний та європейський досвід, Романов М. Ю. (2016)
Мартьянова Т. С. - Вплив принципів права на формування судової влади (2016)
Пильгун Н. В. - Вплив правової реформи на формування національної безпеки України та захист прав людини, Капустяк І. О. (2016)
Сливка С. С. - Парадигма "ургентного" права у вищій школі (до 5-річчя створення Науково-навчального інституту права і психології НУ "Львівська Політехніка) (2016)
Стефанчук М. О. - Публічно-правовий аспект зловживання правом (2016)
Заботін В. В. - Соціально-правові та доктринальні витоки права на правову допомогу у цивільному судочинстві (2016)
Ільченко І. В. - Застосування способів захисту у зв’язку з порушенням договірних зобов’язань (2016)
Мельник Я. Я. - Формування системи процесуальних інститутів режиму цивільної процесуальної безпеки (2016)
Нечитайло Т. О. - Правосуб’єктність держави як учасника корпоративних правовідносин, Луць В. В. (2016)
Парасюк В. М. - Захист цивільних прав та інтересів неповнолітніх та малолітніх осіб, Грабар Н. М., Баліцька О. Ю. (2016)
Устименко О. А. - Оборотоздатність тварин як об’єктів цивільних прав (2016)
Кириченко М. С. - Оцінка системи пенсійного забезпечення в Україні: правовий та економічний аспекти, Аллахвердян А. В. (2016)
Собакарь А. О. - Структура правового інституту охорони праці (2016)
Правдюк А. Л. - Механізм правового регулювання державного екологічного контролю (2016)
Боровиков Г. М. - Актуальні питання відповідальності перевізника за договором морського перевезення (2016)
Ведькал В. А. - Міжнародна співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції (2016)
Горбач О. В. - Деякі питання реалізації права на захист в адміністративно-деліктному процесі, Кучерчук Ю. С. (2016)
Кандуєв Д. В. - Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до чинного законодавства (2016)
Коваленко Л. А. - Теоретико-правова характеристика державних агентств як центральних органів виконавчої влади (2016)
Міхровська М. С. - Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн, Чорноус А. Г. (2016)
Пилаєва В. М. - Наукові підходи щодо визначення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняній науці адміністративного права (2016)
Гаркуша Ю. О. - Інформаційна безпека сучасного українського суспільства (2016)
Дика Є. О. - Доктринальні підходи до класифікації криміногенних ситуацій та їх значення для сучасної кримінологічної науки (2016)
Рябченюк Ю. В. - Щодо питання встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (2016)
Федотова Г. В. - Особливості правового врегулювання інституту кримінального проступку в законодавстві Литовської Республіки та Республіки Польща (2016)
Ференець О. Б. - Окремі аспекти правового регулювання протидії корупції в Україні (2016)
Черненко О. О. - Превентивна діяльність слідчого: кримінологічний аналіз змісту та основних напрямків (2016)
Чудик Н. О. - Правові основи статусу засуджених, Бобрик М. Б. (2016)
Чудик Н. О. - Проблеми відбування покарання у виді арешту в Україні, Мудрик К. А. (2016)
Чудик Н. О. - Особливості відбування покарань неповнолітніми особами, Немоскальов А. Є. (2016)
Рівчаченко О. А. - Експертизи у кримінальних провадженнях, відкритих за фактом незаконного обігу обладнання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (2016)
Цюприк І. В. - Особливості організації досудового розслідування фінансування тероризму (2016)
Шульженко А. В. - Принципи та особливості судово-експертної діяльності (2016)
Скрипчук Г. В. - Аналіз державної політики сфери культури в Україні (1991 – 2001 рр.) (2015)
Походзіло Ю. М. - Еволюція правового регулювання шлюбно-сімейних відносин на українських землях у Х – ХІХ століттях, Силенок К. П. (2015)
Процюк І. В. - Глава держави у президентській республіці (2015)
Вільчик Т. Б. - Конституційно-правовий статус адвокатури України (2015)
Ткаченко Є. В. - Право на свободу віросповідання: судовий захист та деякі проблеми реалізації (2015)
Радченко А. Ю. - Конституційне закріплення свободи совісті: основні напрямки розвитку (2015)
Сурженко О. А. - Іпотека майнових прав на нерухоме майно (2015)
Кущ О. Є. - Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному господарстві (2015)
Баранова Л. М. - Одностороння відмова від зобов’язання як спосіб неюрисдикційної форми захисту суб’єктивних цивільних прав (2015)
Васильєв С. В. - Принцип доцільності у цивільному судочинстві України (2015)
Хмельова Н. А. - Умови відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення (2015)
Ігнатенко І. В. - Деякі правові аспекти комплексного освоєння підземного простору мегаполісів (2015)
Дроваль О. М. - Деякі аспекти правового регулювання земель водного фонду на території України часів російської імперії (2015)
Блавацька Д. А. - Реформування екологічного законодавства України – провідний напрямок державної екологічної політики (2015)
Перепелиця М. О. - Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави (2015)
Макух О. В. - Поняття і значення юридичних фактів у динаміці фінансових правовідносин (2015)
Дуравкин П. М. - Пеня в податковому праві: між способом забезпечення і санкцією (2015)
Кобильнік Д. А. - Деякі міркування стосовно дискреційних повноважень органів, що здійснюють фінансову діяльність в Україні (2015)
Янишен В. П. - Договір позики: спірні питання форми та предмета (2015)
Книженко О. О. - Щодо внеску Василя Яковича Тація у дослідження об’єкта злочину, Крайник Г. С. (2015)
Костенко М. В. - Використання криміналістичного обліку вогнепальної зброї при розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами (2015)
Яремчук В. О. - Проблеми залучення спеціалістів до проведення огляду місця події (організація і тактика) (2015)
Манжос І. О. - Планування розслідування крадіжок, учинених групами неповнолітніх (2015)
Кудас І. Б. - Міжнародне банківське право: публічне чи приватне? (2015)
Чевичалова Ж. В. - Розуміння терміна "сімейне життя" в контексті ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Бень А. П. - Человеческий фактор при принятии решений в судовождении и пути снижения его влияния, Паламарчук И. В. (2015)
Бондаренко О. В. - Аналіз головних розмірів та конструктивних особливостей суден для обслуговування вітроенергетичних установок (2015)
Годованюк С. П. - Определение местоположения судна с неработающим двигателем при ветровом дрейфе в Черном море (2015)
Голиков В. В. - Анализ вектора смещения пути судна от ветра, Мальцев С. Э. (2015)
Коробко В. В. - Числове моделювання суднової термоакустичної системи регазифікації lng палив, Московко О. О., Тимошенко Д. О. (2015)
Лошкарев А. Г. - Методические аспекты оптимизации расчета стоимости лоцманской проводки, Стовба Т. А. (2015)
Лысый А. А. - Влияние факторов ледяного покрова на суда ледового класса как объект управления (2015)
Настасенко В. О. - Сучасний стан суднової гідрохвильової енергетики та його аналіз, Блах І. В. (2015)
Петров И. М. - Роль морского агента в повышении эффективности функционирования эргатических систем управления эксплуатацией СЭУ (2015)
Хомяков В. Ю. - Определение координат центра массы штабеля навалочного груза при наличии дифферента судна, Савчук В. Д. (2015)
Шевченко В. А. - Исследование процесса перехода судна на заданный курс при различных законах управления (2015)
Шишкин А. В. - Статистическое мультиплексирование дополнительной информации в каналах радиосвязи ГМССБ (2015)
Волошинов С. А. - Оцінка результатів навчання студентів, Сокол І. В., Тригуб С. М. (2015)
Евдокимова В. А. - Повышение безопасности корабля посредством психологического тренинга совместимости экипажа, Деева О. В., Хает Л. Г. (2015)
Круглий Д. Г. - Використання новітніх освітніх технологій для реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсів "Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування" та "Експлуатація суднових систем радіо та супутникового зв’язку" (2015)
Кудрявцева В. Ф. - Коммуникативная методика обучения морскому английскому языку как элемент реализации компетентностного подхода (2015)
Кулікова Л. Б. - Концептуальні засади проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Теоретико-методичні засади реалізації компетентністного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі" у Херсонській державній морській академії на 2014-2018 роки (2015)
Богатчук І. М. - Методика визначення настання моменту необхідності очищення накипу котла пересувних парогенераторних установок нафтогазового технологічного транспорту, Прунько І. Б., Богатчук М. І. (2015)
Ходаков В. Е. - Концептуальные основы управления социально-экономическими системами с учетом природно-климатических факторов, Соколова Н. А. (2015)
Білий О. Л. - Оцінка небезпеки формування тріщин різної форми у сферичних конструктивних елементах (2015)
Браїло М. В. - Дослідження теплофізичних властивостей епоксикомпозитів для захисту СЕУ при експлуатації суден, Бень А. П., Скирденко В. О., Рудакова Г. В., Акімов О. В., Білий Л. М. (2015)
Гнатов А. В. - Силы притяжения в универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки (2015)
Гусев В. Н. - Вибрация вынужденных колебаний мачты, Селиванов С. Е. (2015)
Добротвор І. Г. - Умови коливності розв’язків деяких класів рівнянь з оператором Лапласа-Бельтрамі при моделюванні задач в необмежених областях (2015)
Ищенко И. М. - Особенности расчета асинхронных машин с ферромагнитным ротором, Вороненко С. В., Данык В. В. (2015)
Казак В. М. - Синтез прецизійної системи стабілізації вертольота на режимі висіння над точковим об’єктом, Тимошенко Н. А., Казак В. А. (2015)
Проценко В. О. - Геометричні умови існування муфти з торцевими канатами тангенціального розташування, Бабій М. В., Клементьєва О. Ю. (2015)
Селиванов С. Е. - Влияние различных факторов на скорость химических реакции углерода с воздухом в процессе горения, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко А. С. (2015)
Худяков И. В. - Особенности проектирования амплитудных оптоволоконных датчиков, Белоусов Е. В., Савчук В. П. (2015)
Волков В. П. - Особливості інформаційної системи моніторингу технічного стану і визначення статусу несправностей транспортного засобу в умовах ITS, Грицук І. В., Волков Ю. В., Грицук Ю. В. (2015)
Ляшенко Е. Н. - Постановка задачи координации в системе гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций регионального уровня управления, Кирийчук Д. Л. (2015)
Нефедов Л. И. - Системная концепция синтеза системы мониторинга регионального газоснабжения, Шевченко М. В. (2015)
Рева О. М. - Вплив специфіки застосування норми ешелонування на особливості прояву рівнів домагань авіадиспетчерів, Борсук С. П. (2015)
Сафонова Г. Ф. - Формалізація та реалізація математичної моделі перетворення базових конструкцій одягу, Сафонов М. С., Яковенко О. Є. (2015)
Шевченко В. А. - Способ верификации функциональных алгоритмов системы управления многоагрегатной судовой электрической станцией (2015)
Шерстюк В. Г. - Гибридизация динамической сценарно-прецедентной системы поддержки принятия решений (2015)
Бойчук А. Ю. - Нормативне закріплення права на місцеве самоврядування (2016)
Журба Ю. А. - Право на доступ до Інтернету: нормативне закріплення (2016)
Носіков Д. М. - Генеза фіскальної функції держави (2016)
Cмілик А. С. - Філософсько-правовий аналіз свободи та відповідальності (2016)
Волкова Л. О. - Юридичні особи публічного права: історія і сучасність (2016)
Гончарова А. В. - Цивільно-правове регулювання контрактних відносин при державних закупівлях, Лада В. Ю. (2016)
Ішина Н. А. - Інститут спадкового договору у законодавстві України та Німеччини: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Мікуліна М. М. - Автономія особи: особисте і сімейне життя (2016)
Мороз Б. В. - Особливості формування поняття судової помилки, Лазько Г. З. (2016)
Найдьон А. В. - Дискусійні питання характеристики загальних положень договору зберігання цінностей у банку (2016)
Поліщук М. Я. - Розвиток та поширення медіації як спосіб вирішення цивільно-правових спорів у межах правової системи Канади (2016)
Самойленко Г. В. - Правова природа оплатних та безоплатних договорів перевезення пасажирів (2016)
Янчук А. В. - Інтерес як об’єкт цивільно-правового захисту (2016)
Кім Г. А. - Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності у сфері охорони, використання та відтворення об’єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України (2016)
Статівка О. О. - Законодавчі підходи до поняття природно-заповідного фонду як елемента екологічної мережі у деяких країнах СНД (2016)
Боярчук К. О. - Державно-приватне партнерство як правова платформа розвитку електронного урядування в Україні (2016)
Задорожній О. В. - Правові стандарти формування службових відносин в органах юстиції (2016)
Капітаненко Н. П. - Особливості адміністративних проступків у сфері торгівлі, Кравченко О. В. (2016)
Кравцова К. М. - Сутність методів адміністративно-правового регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України (2016)
Лиськов М. О. - Міжнародний досвід щодо публічного адміністрування лотерейної сфери (2016)
Проценко А. Т. - Правовий статус віртуальних валют: світовий досвід та українські реалії (2016)
Чишко К. О. - Класифікація об’єктів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (2016)
Коломієць П. В. - Проблематика адаптації вітчизняного фінансового законодавства до стандартів ЄС (2016)
Шестак Л. В. - Причини банкрутства банків у країнах, що розвиваються, Веремієнко С. В. (2016)
Данченко К. М. - Поняття та зміст кримінально-правової політики у сфері покарання (2016)
Пащенко О. О. - Повнота складу злочину як обставина соціальної обумовленості Закону про кримінальну відповідальність (2016)
Тимчаль М. В. - Порядок застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2016)
Бічурін Р. Х. - Сутність і зміст криміналістичної характеристики умисних убивств із хуліганських мотивів (2016)
Гирович В. В. - Процесуальні наслідки недотримання засади безпосередності та деякі особливості її дії (2016)
Мельник Р. В. - Організація та практичне використання криміналістичних обліків при розкритті та розслідуванні злочинів, Голдинський І. А. (2016)
Рогатинська Н. З. - Роль захисника у забезпеченні прав і законних інтересів осіб під час кримінального провадження, Кусмарцева М. О. (2016)
Bataeva К. V. - Female ageing visuality in Ukrainian TV advertisement (2015)
Бевзюк Н. П. - Религиозно-философская парадигма онтологии ценности (2015)
Бурий А. Р. - Методологія вивчення рецепції екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва (2015)
Видриган М. В. - Філософський аналіз передумов виникнення феноменів "воля" та "свобода" в еллінів (2015)
Глушко Т. П. - Економічна нація як продуцент ефективної соціальної ідентичності (2015)
Горбова І. О. - Влада – інтелігенція – народ: особливості соціальних взаємовідносин (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Чи існує онтологічний взаємозв’язок понять "класифікація" та "безеталонне вимірювання"? (2015)
Дем’янюк М. Б. - Античний дискурс у романі Дж. Джойса "Улісс" (2015)
Дуденок В. И. - Особенности формирования смысложизненных интенций в культуре (2015)
Коган К. М. - Соціальна мережа як комунікаційна система: погляд крізь призму компаративістського аналізу основних соціологічних концепцій (2015)
Колісник О. В. - Феномен сміху в соціально-інформаційному просторі сьогодення (2015)
Леонова Є. В. - Постсучасність як тло феноменологізації екстремальності (2015)
Лисоколенко Т. В. - Игра в медиапространстве (2015)
Лісіцин В. В. - Освітня рівність та справедливість у дискурсі постмодерної філософії (2015)
Найдьонов О. Г. - Наслідки для соціально-гуманітарного пізнання та суспільної життєдіяльності світорозуміння класичної науки (2015)
Павловська О. В. - Логіка як метод аналізу в сучасній філософській теології (2015)
Петренко Д. В. - Людина й техніка: стратегії філософського осмислення (2015)
Полихов О. Л. - Феномен музыки в этико-социальном контексте: опыт философского осмысления (2015)
Попова Ю. В. - Роль линейных параметров в системно-параметрическом измерении форм выводного знания (2015)
Райхерт К. В. - О понятии "техно-анимизм" (2015)
Рожанская Н. В. - Социально-философские представления о судьбе человека в античности: возникновение, развитие, научное изучение (2015)
Сірий Є. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження представників великого бізнесу як еліт-суб’єктів соціальної трансформації та їх соціальні заміри (2015)
Самборська О. М. - Реалізація прогностичної функції науки у фундаментальних наукових дослідженнях (2015)
Сень А. О. - Поняття "редескрипції" у творчості Р. Рорті (2015)
Сепетий Д. П. - Матеріалізм, феноменальне знання та інтроспекція (2015)
Скалацька О. В. - Інсценізація в просторі моди: філософський вимір (2015)
Слюсар В. М. - Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен (2015)
Сторожук А. П. - Смисл у контексті проблеми розуміння: постнекласичний погляд (2015)
Суріна Г. Ю. - Міфологізація буденної політичної свідомості в українському соціумі (2015)
Сюсель Ю. В. - Соціальна каузальна атрибуція процесу етнічного споживання (2015)
Терепищий С. О. - Ідеали глобальної та локальної ідентичності у сфері вищої освіти (2015)
Удовицька Т. А. - Ризик як характеристика сучасного суспільства: специфіка, можливості, протиріччя наукового осмислення (2015)
Ходус Е. В. - "Идея субъекта" как эпистемологическая и онтологическая проблема: к вопросу вариативности форм современной субъективности (2015)
Чурсінова О. Ю. - Осмислення феномену техніки українськими мислителями XIX – початку XX століття (2015)
Шаповал А. В. - Критика ранніх протестантів в українській полемічній літературі XVI ст. (2015)
Шапошникова І. В. - Вплив соціального простору на професіоналізацію випускників вищих закладів освіти (2015)
Яковенко А. І. - Кафолічність як сакрально-теологічний креатив: патристичний аспект (2015)
Наші автори (2015)
Атаманова Н. В. - Історико-правове підґрунтя правового порядку доби Запорозької Січі (2015)
Бахновська І. П. - Асоціальна поведінка особи як суспільна проблема становлення надійної особистості (2015)
Биркович О. І. - Роль релігійних організацій як інститутів громадянського суспільства в розбудові української державності (2015)
Бисага Ю. Ю. - Історико-правові аспекти виникнення сучасного українського нотаріату (2015)
Годун Н. Ю. - Українське козацтво: цивілізаційно-правова ідентифікація (2015)
Джолос С. В. - Деспотія як форма державного режиму: теоретичний аспект (2015)
Кравчук В. М. - Характеристика концептуальних підходів щодо сутності контрольної влади (2015)
Матат Ю. І. - До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві (2015)
Мельничук М. О. - Правове регулювання діяльності профілактичних установ УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Моісєєнко Л. М. - Правові та соціальні аспекти сучасного громадського руху в Україні, Пархоменко М. М. (2015)
Стахура Б. І. - Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина (2015)
Терещук М. М. - Актуальні питання відповідальності уряду в сучасних республіках (2015)
Тітова Н. В. - Політика "українізації" на території Подільської губернії УСРР (1920–1923 роки): історико-правовий аналіз (2015)
Шевердін М. М. - Правове регулювання прямих податків в Україні в другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. (2015)
Юрій І. А. - Правові аспекти національно-патріотичного виховання особистості в системі відомчих навчальних закладів МВС України (2015)
Бєлов Д. М. - Проблеми виконання рішень Конституційного Суду України, Мишанич К. С. (2015)
Дацюк Д. І. - Становлення свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі (2015)
Заворотченко Т. М. - Охорона виборчих прав громадян на виборах в Україні: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Москалюк О. В. - Переваги та недоліки інституту референдуму, Маркова А. О. (2015)
Міліціанов Р. В. - Змагальність сторін як основна конституційна засада судочинства (2015)
Москальчук К. М. - Зміст суб’єктивного права особистості (на матеріалах права доступу громадян україни до служби в органах місцевого самоврядування) (2015)
Рустамзаде А. Х. - Конституционно-правовой статус Судебно-правового Совета в Республике Азербайджан (2015)
Серьогіна С. Г. - Повноваження органів державної влади в законодавчій сфері за монархічної форми правління (2015)
Хоббі Ю. С. - Проблеми конституційно-правового вирішення питання порядку мобілізації в Україні, Татай Е. О. (2015)
Амеліна А. С. - Принципи кодифікації цивільного законодавства (2015)
Бонтлаб В. В. - Право на звернення до суду за захистом цивільних прав та інтересів: проблеми й перспективи (2015)
Валах В. В. - Відмежування правонаступництва від суміжних явищ у цивільному праві (2015)
Голубенко І. І. - Види міжнародних інвестиційних угод (2015)
Донцов Д. Ю. - Спільний заповіт подружжя: актуальність дослідження й деякі перешкоди до застосування (2015)
Жук В. Д. - До питання визначення категорії "цивільно-правовий режим майна" (2015)
Кармаза О. О. - До питання про забезпечення прав на житло на тимчасово окупованій території України (2015)
Козловська Л. В. - Функції юридичних фактів у динаміці підстав спадкових правовідносин (2015)
Лозовий А. І. - Розмежування припинення суб’єктивного права спільної власності на нерухомість і відповідного правового режиму (2015)
Мельниченко Р. В. - Обмеження договірної свободи сторін у цивільному праві України (2015)
Огренчук Г. О. - Договори про проведення медіації (2015)
Рябенко О. В. - Право фізичної особи на репродукцію (відтворення): поняття та історико-правові аспекти становлення (2015)
Самсін Р. І. - Виникнення права слідування як особливого авторського повноваження в законодавстві країн Європи (2015)
Стоянов А. Д. - До питання забезпечення дотримання прав дитини на нерухоме майно в сімейних правовідносинах (2015)
Ходико Ю. Є. - Звернення стягнення на об’єкт іпотеки в договірному порядку (2015)
Ільницька Л. Ю. - Актуальні проблеми регулювання аудиторської діяльності в умовах переходу на міжнародні стандарти (2015)
Манзюк В. В. - Об’єкт концесійних правовідносин: проблеми інтерпретації правових норм (2015)
Кисельова О. І. - Питання вдосконалення соціального захисту працівників-мігрантів, Мотрюк А. Д. (2015)
Межевська Л. В. - Відсторонення від роботи працівників органів внутрішніх справ (2015)
Орлова Н. Г. - Щодо відсторонення від роботи працівника водного транспорту (2015)
Спiцина Г. О. - Особливості правового регулювання трудових відносин у Республіці Польща (2015)
Хвесюк В. І. - Законодавство України про соціальне забезпечення працівників органів прокуратури (2015)
Шабанова С. О. - Правовий статус працівників нафтогазової промисловості як суб’єктів трудового права (2015)
Шершун С. М. - Поняття екологічного аудиту: правовий аспект (2015)
Головатий М. - Концептуальні засади політичної теорії та методів її дослідження (2012)
Андрійчук Т. - Концепт громадянського суспільства в сучасних теоріях демократії (2012)
Іванов І. - Теоретико-методологічний концепт взаємодії ідентичностей (2012)
Рубанов В. - Про співвідношення предметних меж політичного аналізу і аналізу політики як політико-управлінських наукових дисциплін (2012)
Дерев’янко С. - Термін "референдум" у новітньому українському політичному дискурсі (2012)
Кравець Г. - Еволюція поняття "революція" в політичній теорії: від виникнення до сучасного розуміння (2012)
Шедяков В. - Мегапроект як умова існування країни (2012)
Траверсе О. - Політичні традиції панівного класу України (2012)
Волвенко Н. - Домінантні інтенції феномену моди у процесах трансформації політичного дискурсу (2012)
Бульбенюк С. - Психологічний вияв атрибутивних властивостей (форм) політичної влади (2012)
Бондар А. - Соціальні мережі як інструмент формування внутрішнього і зовнішнього бренду території (2012)
Коротков Д. - Контреліта України в контексті електорального процесу (2012)
Кривобок Ю. - Соціальні послуги у системі соціального захисту: проблеми та перспективи удосконалення в Україні (2012)
Горло Н. - Особливості політичної регіоналізації України в контексті впливу глобалізаційних процесів (2012)
Семигіна Т. - Охорона здоров’я у глобальному та європейському порядку денному (2012)
Дашутін Г. - Національна ідея та суспільно-політичний ідеал як фактори модернізації політики сучасної України, Штика О. (2012)
Хорішко Л. - Вплив PR-технологій на функціонування політичної системи (2012)
Лепська Н. - Рекламна комунікація як символічний ресурс формування політичної компетенції (2012)
Лісовська Н. - Партійний бренд як засіб впливу на електорат (2012)
Ржевська Н. - "Мозкові центри" як суб’єкти експертного середовища: функціональний аналіз (2012)
Васильчук Є. - Соціально-політичні умови розвитку панк-субкультури у Західній Європі та США (2012)
Вонсович О. - Стан національної безпеки України в сучасній геополітичній ситуації (2012)
Стародуб О. - Реформування системи національної безпеки: досвід Нової Зеландії, можливості для України (2012)
Деменко О. - Європейська протиракетна оборона: значення для України (2012)
Федина С. - Проблематика роззброєння у сучасній міжнародній політиці. Концепція миру через роззброєння (2012)
Гребенюк М. - Європейський Союз: від економічно інтеграції до організації колективної оборони?, Пошедін О. (2012)
Марадик Н. - Специфіка демократичних транзитів у постсоціалістичних країнах (на прикладі Чеської Республіки (2012)
Блінова Є. - Державний брендінг країн Центрально-Східної Європи (на прикладі Польщі) (2012)
Пономарьова І. - Специфіка сепаратистських рухів у країнах Європейського Союзу, Мурза К. (2012)
Гіря К. - Запорізьке та донське козацтво: історіографія проблеми (XVIII – 40 – ві рр. XIX ст.) (2012)
Івацький В. - Новогрецька мова як чинник у політичних процесах Османської імперії та Грецької республіки у XVIII-XIX ст. (2012)
Шайгородський Ю. - "Політична енциклопедія". Київ, 2012 (2012)
Дикань В. Л. - Інноваційні тенденції розвитку бізнес-процесів приміських пасажирських перевезень, Єлагін Ю. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Методи організації туристичних перевезень, Марценюк Л. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Стратегія управління реформуванням залізничним транспортом України, Чаркіна Т. Ю. (2016)
Зіць О. Є. - Удосконалення методики оцінки ефективності експлуатації локомотивного парку ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Кравченко О. А. - Формирование финансовой стратегии обновления необоротных активов железнодорожного транспорта (2016)
Лапін П. В. - Шляхи підвищення економічної ефективності воєнізованої охорони у забезпеченні безпеки на залізничному транспорті (2016)
Пилипенко О. В. - Формування ПАТ "Українська залізниця": аналіз майнового та фінансового стану, Соколова Е. О. (2016)
Попова Н. В. - Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичних систем, Шинкаренко В. Г. (2016)
Рачинська А. В. - Залізничний транспорт – складова матеріального виробництва держави (2016)
Дубініна В. В. - Діагностика стану бізнес-процесів підприємств: імперативи розвитку (2016)
Копитко В. І. - Напрямки підвищення якості транспортного туризму підприємствами туристичної галузі в рекреаційних регіонах України, Терещак Ю. В. (2016)
Котов А. М. - Удосконалення принципів формування та функціонування наглядових рад в системі економічної безпеки підприємства, Мозгова Л. О., Іванієнко В. В. (2016)
Мішина С. В. - Класифікація кадрових ризиків підприємства, Мішин О. Ю. (2016)
Каличева Н. Є. - Напрями інноваційного розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті (2016)
Легкий С. А. - Формування попереджуючих та коригувальних дій в системі управління цінністю послуг пасажирського автомобільного транспорту (2016)
Підопригора І. В. - Формування системи стратегічного контролінгу, Мінка В. Ф. (2016)
Соколовський С. А. - Управління процесом контролю якості продукції підприємства харчування, Науменко М. О. (2016)
Токмакова І. В. - Стратегічне управління персоналом на підприємствах залізничного транспорту, Кузуб А. В. (2016)
Воловельськая И. В. - Генезис логистики как отрасли знаний, Стоноженко Ю. В., Батаева К. В. (2016)
Кривуц Ю. Н. - Обоснование классиками английской экономической науки доктрины свободной торговли (2016)
Маковоз О. В. - Теоретична сутність кризових явищ в розвитку економічних систем, Жарко О. О. (2016)
Савін Р. С. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародного фондового ринку (2016)
Євсєєва О. О. - Розвиток освітнього комплексу України в умовах євроінтеграції (2016)
Пакуліна А. А. - Побудова інноваційної системи оплати праці в умовах трансформації економіки України, Пакуліна Г. С., Рубан Л. Р. (2016)
Янченко Н. В. - Маркетингові новації на ринку освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід, Польова В. В. (2016)
Блавацький С. - Контрпропаганда в українській періодиці романо-германськими мовами Європи періоду Паризької мирної конференції (1919–1920 рр.) (2014)
Грень З. - Українська нація в журналістському дискурсі "The Economist" (1991–2014 рр.) (2014)
Давидчак Х. - Нова євангелізація і медійні виклики: контекст світських ЗМІ України (2014)
Квасниця О. - Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний підхід (2014)
Колісник Ю. - Радіозаглушування – невід’ємний складник радянської цензури, його роль у трансформації інформаційного проcтору (2014)
Коник А. - Роль мобілізаційного, політичного та духовно-релігійного ресурсу історичної пам’яті у сакралізації влади (на прикладі публіцистичного дискурсу "Нашого современника") (2014)
Мельник А. - Публічний інтелектуал у ролі судді: проблеми рецепції та відповідальності у пострадянській ситуації (2014)
Мельник Ю. - Преса української та італійської політичних еміграцій міжвоєнного двадцятиріччя: основні тематичні вектори (2014)
Павленко В. - Медіарепрезентація Євромайдану: дискурсивний аналіз (на матеріалах якісних видань Великої Британії) (2014)
Павлюх М. - Практичні польські жіночі часописи Львова господарського характеру (1839–1940) (2014)
Рашкевич М. - Епістолярна публіцистика: література VS. журналістика (2014)
Семенко С. - Віддзеркалення конфлікту з українською еміграцією у публіцистичних виступах Юрія Косача на сторінках журналу "За синім океаном" (2014)
Cергеєв М. - Софіологія як спосіб самопізнання російської національної ідеї в російському комунікативному просторі (2014)
Сіріньок-Долгарьова К. - Мегамедіа як наслідок комерціалізації і концентрації у комунікаційній сфері світу (2014)
Бабенко В. - Інформаційний перехід телебачення на нові платформи мовлення: український досвід (2014)
Білоус О. - Наукове підгрунтя використання телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей (2014)
Грубич К. - Основні принципи диференціації технологій кулінарних телепроектів (2014)
Дворянин П. - Нейтралізація агресії у телевізійних випусках регіональних новин (2014)
Калинів А. - Smart TV як чинник суспільного мовлення: структурно-контентний аналіз панельних пропозицій (2014)
Луцюк І. - Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми (2014)
Любченко Ю. - Музика в контексті формування виражальної системи радіожурналістики (2014)
Пилип’юк В. - Художня фотографія у системі засобів масової комунікації (2014)
Сафроньєва Г. - Телебачення як інструмент моделювання іміджу держави (2014)
Степанюк Н. - Формування рейтингу телеканалу: економічний підхід (2014)
Ятчук О. - Контент інтерактивного мовлення (2014)
Бондаренко І. - Комунікаційні технології у контексті філософії соціальної інженерії (2014)
Васіна О. - Специфіка створення штучної повсякденності в новітніх медіа (2014)
Гадьо Н. - Нові можливості та функції католицьких засобів комунікації в Інтернеті (2014)
Доброва С. - Аналіз контенту сучасних українських інтернет-телеканалів ("Громадське ТБ", "Еспресо TV", "Ukrlife TV") (2014)
Лавриш Ю. - Соціальне підґрунтя релігійної тематики в Інтернеті на прикладі українських нових медій (2014)
Михайлова А. - Інтернет-видання для вчителiв української мови (2014)
Носова Б. - Комунікативна роль конвергентних ЗМІ в системі нових медіа (2014)
Палійчук А. - Характерні зміни в типологічній структурі періодичних видань України (1991-1998 рр.) (2014)
Плюта Н. - Інтерактивні можливості українських ділових Інтернет-медій (2014)
Рєвунова І. - Соціальні мережі як джерело новин для онлайн-медій під час висвітлення антитерористичної операції на Донбасі (2014)
Холод О. - Телевізійні та відеокомунікаційні технології революційного фашизму як інмутації суспільства (колоради та гвардійці скрізь призми теорії В. Райха) (2014)
Щур О. - Суспільно-політичний термін як засіб концептуалізації дійсності (2014)
Бондар М. - Журналістська майстерність: риторичний аналіз медіатексту (2014)
Гурч Л. - Діалогізація авторської колонки як модель взаємодії з читачами (2014)
Дацишин Х. - Концепт "чужий" у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалі газети "День") (2014)
Капелюшний А. - Значення лексикографічних праць учених Львівської школи журналістики для практики мовлення сучасних телевізійників (2014)
Мірошниченко П. - Мовна норма в імпровізованому радіовиступі (2014)
М’яснянкіна Л. - Структурні типи надфразних єдностей у рекламному дискурсі (2014)
Рак О. - Комунікативні й психологічні аспекти журналістської діяльності з використанням інтроформаційної взаємодії (2014)
Ріпей М. - Лексеми "істотний" та "істотно" в газетних матеріалах (2014)
Шевченко В. - Символьна мова міжкультурної комунікації (2014)
Яцимірська М. - Мова ЗМІ в культурному і творчому дискурсі (2014)
Титул, зміст (2015)
Беккер І. - План реформ – передбачуваність дій (2015)
Романюк Т. - Оцінки й завдання від Президента (2015)
Луцький трикутник (2015)
Стадільна Я. - Стратегія і правда. Систему колективної безпеки – на референдум? (2015)
Костров В. - Cвіт дотисне?! (2015)
Стадільна Я. - Не конкурс краси, але… (2015)
Рахновецький Є. - Півострів надії (2015)
Яніна І. - Словаччина допоможе подолати монополію "Газпрому" (2015)
Суходоля О. - Ринок газу: економічні реалії і політичні чинники (2015)
Марищенко Л. - Угода про асоціацію: і шанс на успіх, і випробування на міцність (2015)
Довбенко М. - Єврокарпатська ініціатива (2015)
Рахновецький Є. - Дискусії. Нині – наукові, згодом – політичні (2015)
Сищук О. - Заступник голови ЦВК Андрій Магера: "Не радив би для місцевих виборів запроваджувати якісно нову виборчу систему" (2015)
Стадільна Я. - Дорога додому (2015)
Писаренко С. - Як змінити філософію діяльності місцевого самоврядування, або Чому "індики" проти? Чи дочекається "жаба" золотої стріли інвестицій? (2015)
Тищук Є. - Міський голова Одеси Геннадій Труханов: "Завдання міської влади – забезпечити всім необхідним сім’ї тих, хто нині виконує військовий обов’язок" (2015)
Тихонов М. - Тут буде "місто-сад" (2015)
Тищук Є. - Морські профспілки готуються до активних дій (2015)
Тихонов М. - Михайло Саакашвілі: "Одеса – це місто, де неможливе можливо" (2015)
Марчук Л. - Як у Львові перейменовували вулиці (2015)
Лазар О. - Новояворівськ – місто молоді та розвитку (2015)
Передерій Л. - Полтавщина на історичних паралелях, Скобельський В. (2015)
Скобельський В. - Два життя Анелі Кживонь (2015)
Кубік В. - "Помирити" ветеранів, відновити історичну й соціальну справедливість (2015)
Красовська О. - Шпиталь - легенда Печерських пагорбів (2015)
Скоростецький В. - "Ми ж "Залізна" – прорвемося!" (2015)
Бекеер І. - "Золоті правила" військової медицини (2015)
Супруненко В. - "И пустыня внемлет… Марсу" (2015)
Дубровін С. - "Кубок нації" – тріумф українських спортсменів (2015)
Клейменова О. - Метод пана Ковалика (2015)
Малієнко О. - Журналістська братія проти "Парламентської партії" (2015)
Малієнко О. - Третій шлях до другої "золотої" вершини (2015)
Світланова В. - Про мир співають діти! (2015)
Пригорницький Ю. - Олександр Хоменко: "Припинивши ставити запитання, людство відвернулося від себе" (2015)
Скобельський В. - Письменник-гуморист Олександр Володарський: "Я видалив би з "поля" всіх, хто спекулює на проблемах мови. Такої проблеми в Україні немає!" (2015)
Красовська О. - Читання: мода поза часом (2015)
Красовська О. - Кроками хмаринки – примари свободи (2015)
Красовська О. - Усмішка — зброя. Ще й яка! (2015)
Іваненко Н. - Легко-складно бути молодим (2015)
Тези доповідей за матеріалами дванадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (2-4 червня 2016 р. м. Харків) (2016)
Поколодна О. В. - Формування доходів місцевих бюджетів в Україні в 2016 році, Бойко А. С. (2016)
Поколодна О. В. - Недоліки та переваги змін спрощеної системи оподаткування в 2016 році, Голуб О. О. (2016)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо розподілу усіх витрат та визначення інфраструктурної складової на курсування окремого пасажирського поїзда, Кравченко Х. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо розподілення витрат на утримання інфраструктури залізничнго транспорту, Савицька Т. М. (2016)
Боровик Ю. Т. - Проблеми будівельного комплексу залізничного транспорту України, Дрожжина А. Г. (2016)
Елагин Ю. В. - Маркетинго-логистические подходы в организации транзитных перевозок, Букин Е. А. (2016)
Жихарєва В. В. - Методологічні підходи до формування портових зборів у морських портах (2016)
Марценюк Л. В. - Класифікація туристичних подорожей по вузьким коліям (2016)
Чередниченко О. Ю. - Удосконалення діяльності з протидії та нейтралізації загроз від несанкціонованого втручання в системі економічної безпеки залізничного транспорту (2016)
Дикань О. В. - Культурно-ціннісна мотивація до підвищення якості продукції промислових підприємств залізничного транспорту в умовах формування Інноваційно-логістичного кластеру (2016)
Корінь М. В. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах євроінтеграції, Міжевська К. В. (2016)
Криворученко О. А. - Управління рухом оборотного капіталу підприємства, Чернік А. М. (2016)
Сухорукова Т. Г. - Актуальные вопросы развития отечественных сельскохозяйственных предприятий, Сараева Н. В. (2016)
Токмакова І. В. - Адаптивний підхід в забезпеченні стійкого розвитку підприємства, Булгакова О. М. (2016)
Череватенко О. М. - Особливості комплексної діагностики економічного потенціалу підприємства (2016)
Чумак Л. Ф. - Складові стійкого розвитку промислових підприємств України в сучасних умовах (методологічний аспект) (2016)
Шинкаренко В. Г. - Ціноутворення на автотранспортні послуги, Пєшкова С. Р. (2016)
Зайцева И. Ю. - Обоснование направлений реальных инвестиций и условий их осуществления, Гулиев Р. (2016)
Кондратюк Н. В. - Разработка механизма формирования и реализации инновационных процессов на предприятии, Мадждуб С. (2016)
Назаренко І. Л. - Удосконалення методики оцінки інноваційного потенціалу локомотивного депо, Маслова В. О., Івануна Я. О. (2016)
Полякова О. М. - Проблеми і напрями комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в Україні (2016)
Гриценко Н. В. - Діяльність менеджера в сфері управління людськими ресурсами (2016)
Зубенко В. О. - Забезпечення ефективності процесу управління змінами, Півень К. О. (2016)
Мельник В. І. - Сучасні проблеми впровадження методології управління проектами у сфері регіонального розвитку, Шумська Г. М. (2016)
Науменко М. О. - Аналіз специфіки підвищення ефективності маркетингових заходів підприємств харчування, Черкашина М. В. (2016)
Стешенко О. Д. - Антикризове фінансове управління підприємством, Каленський О. В. (2016)
Попова Н. В. - Крос-культурний менеджмент як механізм адаптації підприємств до сучасних умов розвитку, Шинкаренко В. Г. (2016)
Бойко Д. І. - Фінансові ресурси банку: визначення та класифікація, Коковіхіна О. О., Цебенко О. В. (2016)
Бормотова М. В. - Дослідження основних дефініцій поняття ліквідність банку, Грибкова В. С. (2016)
Бормотова М. В. - Систематизація трактування сутності поняття депозитна політика, Федоренко М. С. (2016)
Зайцева І. Ю. - Класифікація нематеріальних активів за групами та ознаками, Ситник Н. С. (2016)
Косич М. В. - Изменение формы собственности в естественномонопольных структурах (2016)
Стешенко О. Д. - Страхування в системі управління банківськими ризиками, Мінаєва О. О. (2016)
Шраменко Е. В. - Изменение вектора мировых экономических процессов в разрезе развития транснациональных корпораций (2016)
Временко Л. В. - Порівняльний аналіз рівня життя населення у європейських країнах, Мужилівський В. В. (2016)
Содержание (2013)
Корниенко О. А. - Фазовые соотношения в системе CeO2―Yb2O3 при температуре 1500 °C, Андриевская Е. Р., Макудера А. А., Суббота И. С. (2013)
Кублій В. З. - Фазові рівноваги в області багатих на молібден сплавів системи Mo—Ni—B при температурах плавлення—кристалізації, Уткін С. В., Слєпцов С. В., Довбенко О. І., Бондар А. А. (2013)
Solodkyi I. - Nanostructured samaria-doped ceria with improved grain-boundary conductivity via SPS and post-SPS annealing, Borodianska А., Vasylkiv O. (2013)
Товстоног А. Б. - Дослідження процесу мікрохвильового спікання біогенного гідроксиапатиту при 900 °С, Сич О. Є., Евич Я. І., Скороход В. В. (2013)
Братаніч Т. І. - Вплив структурного фактора на об’ємну деформацію і механічну деструкцію частинок і пресованих зразків TiNi у процесах деструктивного гідрування і рекомбінації, Гетьман О. І., Копилова Л. І. (2013)
Пасичный В. В. - Термическая переработка в оптической печи отходов твердого сплава ВН10, Остапенко С. А. (2013)
Зенков В. С. - Анализ возможности преобразования отходов вольфрамокобальтового композита в среде воздуха для процессов получения водорода металлопаровым методом, Пасичный В. В. (2013)
Фирстов С. А. - Упругость и усталость деформированных сплавов системы Ti—Si при высокочастотном нагружении, Луговской Ю. Ф., Кузьменко Н. Н., Кулак Л. Д., Спиридонов С. А. (2013)
Давидчук Н. К. - Получение композиционного порошкового материала путем восстановления оксида хрома нестехиометрическим карбидом кремния и его практическое применение (2013)
Вдовиченко О. В. - Дослідження механічної поведінки інтерметаліду Ti3Sn в області гомогенності, Подрезов Ю. М., Буланова М. В., Фартушна Ю. В. (2013)
Вдовиченко О. В. - Дослідження процесів консолідації пористого порошкового титану за результатами вимірювань параметрів резонансних коливань (2013)
Котко А. В. - Деформационное упрочнение легированных сплавов титана (2013)
Старостина А. В. - Стойкость к высокотемпературному окислению материалов на основе МАХ-фаз систем Ti—Al—(C, N), Прихна Т. А., Свердун В. Б., Мощиль В. Е., Карпец М. В., Туркевич Д. В., Басюк Т. В., Козырев А. В., Лицкендорф Д., Кабьйош Т., Шартье П. (2013)
Боровик А. В. - Суммарные коэффициенты интенсивности напряжений и фазовые углы напряженного состояния в вершине внутренней осесимметричной конической трещины в волокне при растяжении, Тесленко Л. О. (2013)
Гогаєв К. О. - Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів. 1. Сучасний стан питання, Лобода П. І., Романенко Ю. М., Радченко О. К., Пінчук М. О. (2013)
Гогаєв К. О. - Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів. 2. Сплав типу 44НХТЮ, Лобода П. І., Романенко Ю. М., Радченко О. К., Пінчук М. О., Грабін В. В. (2013)
Луданов К. І. - Математичне моделювання способу спільного визначення капілярного комплексу та кінематичної в’язкості рідини (2013)
Гончаров И. А. - Управление вязкостью расплавов агломерированных сварочных флюсов путем формирования в них тугоплавких дисперсных соединений, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С., Давиденко А. О., Сокольский В. Э. (2013)
Романова Л. А. - Термодинамические свойства расплавов тройных систем Al—Ni—РЗМ, Шевченко М. А., Кудин В. Г., Суботенко П. Н., Судавцова В. С. (2013)
Кудін В. Г. - Фазові рівноваги і термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Ni—B—Ме (2013)
Грищишина Л. Н. - Информационная база данных вспомогательных микроскопи¬ческих параметров энергетического взаимовлияния (ВМПЭВ) для кальция, как элемента, изоморфно замещающего структурные позиции в атомной решетке материалов разного назначения (2013)
Солнцев В. П. - Термокинетика начальной стадии контактного плавления в перитектических системах с химическим соединением, Скороход В. В., Петраш К. Н., Шахновский А. М. (2013)
Сидорчук О. М. - Фазово-структурний стан сталі 40Х3Н5М3Ф в процесі перекристалізації (2013)
Савченко А. С. - "Підводне каміння" істотних умов інвестиційних договорів на будівництво житла (2016)
Камінська І. В. - Концепція поняття "гарантії незалежності суду": до питань класифікації (2016)
Бояров В. І. - Щодо концептуальних засад (основ) методики розслідування кримінально-караних проявів екстремістської діяльності (2016)
Вереша Р. В. - Вина і норми Загальної частини КК України (2016)
Бояров В. І. - Деякі особливості розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України (2016)
Гончаренко В. С. - Організація доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності на власній території: іноземний досвід (2016)
Гора І. В. - Експертне забезпечення досудового розслідування корупційних злочинів (2016)
Горох О. П. - Законодавчі обмеження щодо звільнення від покарання корупціонерів (2016)
Задоя К. П. - "Антикорупційний" принцип чинності кримінального закону України в просторі (2016)
Карпінська Н. В. - Використання психологічних знань в досудовому розслідуванні корупційних злочинів (2016)
Колесник В. А. - Тактико-криміналістичні аспекти взаємодії слідчих із оперативними підрозділами під час розслідування корупційних злочинів (2016)
Коновалова Г. В. - Деякі питання тактики захисту у справах про корупційні діяння (2016)
Колесник Ю. В. - Тактичні засоби слідчого у досудовому розслідуванні корупційних злочинів (2016)
Корж В. П. - Проблемні питання розслідування корупційних виборчих технологій (2016)
Кураткіна Н. - Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні України (2016)
Куц Я. О. - Обмеження прав захисника під час захисту прав та законних інтересів неповнолітнього на стадії досудового розслідування (2016)
Легких К. В. - Особливості тактики захисту в кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень (2016)
Лук’янець О. О. - Подання доказів після завершення досудового розслідування (2016)
Лук’янчиков Є. Д. - Зустрічне впізнання при розслідуванні корупційних злочинів (2016)
Маленко О. В. - Проблемні питання участі захисника у кримінальному провадженні за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (2016)
Масалітін А. О. - Особливості огляду місця події у провадженнях про масові заворушення, що вчиняються футбольними уболівальниками (2016)
Микитчик А. В. - Основні напрямки запобігання корупції в України (2016)
Ольховська М. М. - Оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора стороною захисту як протидія корупції під час досудового розслідування кримінального провадження (2016)
Павлишин Б. О. - До поняття техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2016)
Павлишина А. А. - Поняття науково-технічних засобів у криміналістиці та питання їх класифікації (2016)
Політова А. С. - Протидія корупції кримінально-правовими засобами (2016)
Птащенко Д. С. - Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння, в Кримінальному кодексі України (2016)
Расюк Е. В. - Соціальна небезпека корупції та її наслідки для держави і суспільства (2016)
Рева І. О. - Актуальні проблеми перешкоджання корупції (2016)
Савченко А. В. - Практика застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні (2016)
Сиза Н. П. - Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду (2016)
Усатий Г. О. - Дійове каяття як кримінально-правовий інститут протидії корупції (2016)
Фекийшгазі К. С. - Проблемні аспекти здійснення тимчасового доступу до речей і документів (2016)
Фесенко Є. В. - Кримінологічні та кримінально-правові аспекти запобігання корупції (2016)
Штерн А. В. - Деякі аспекти доцільності кримінальної відповідальності за провокацію підкупу (2016)
Яновська О. Г. - Обрання Директора Національного антикорупційного бюро України: шляхи вдосконалення конкурсної процедури (2016)
Нове керівництво для авторів (2016)
Бєлявська С. Ю. - Концептуальні засади впровадження інновацій у судове управління (2015)
Біла В. Р. - Адміністративна процедура як нормативна модель процесуальних правовідносин (2015)
Бондаренко Д. С. - Щодо правової природи договору про державно-приватне партнерство: нотатки до наукової дискусії (2015)
Брус І. І. - Окремі питання оптимізації діяльності консультанта, спеціаліста й експерта у правозастосовній діяльності (2015)
Гетманець О. П. - Сутність і значення фінансово-правової відповідальності в бюджетному процесі (2015)
Губерська Н. Л. - Стадії адміністративних процедур: поняття й види (2015)
Дзисюк Я. М. - Деякі особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби (2015)
Кінаш У. Я. - Інформатизація як напрям розвитку державних нотаріальних архівів: переваги та недоліки (2015)
Кононець В. П. - Державна фіскальна служба й органи внутрішніх справ як суб’єкти, що застосовують санкції за порушення податкового законодавства (2015)
Левчук С. М. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України (2015)
Міхрін В. К. - Актуальні проблеми правового забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в Україні, Волкович О. Ю. (2015)
Мішустін М. К. - Основні етапи історичного розвитку адміністративно-правового регулювання державного управління нерухомістю на території України (2015)
Нікітенко О. І. - Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення внутрішньої економічної безпеки (2015)
Поперечнюк В. М. - Інтелектуалізація суспільства як правова категорія: теоретичний аналіз дефініції (2015)
Попович Л. В. - Функції Європейського парламенту як інституту управління аграрним сектором економіки ЄС (2015)
Припутень Д. С. - Взаємодія приватних охоронних структур з правоохоронними органами та громадськістю у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності (2015)
Саєнко А. І. - Особливості правового регулювання платності адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності (2015)
Селезньова О. М. - Лекція як одна з форм занять навчальної дисципліни "інформаційне право" (2015)
Сидор М. Я. - Договірно-правова форма в системі взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (2015)
Сірош Д. М. - Порядок фінансування витрат на безоплатну правову допомогу в Україні (2015)
Токарєва К. С. - Причини пропуску строків накладення адміністративних стягнень (2015)
Чорномаз О. Б. - Джерела адміністративного права: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Ментух Н. Ф. - Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України, Шевчук О. Р. (2015)
Шестак Л. В. - До питання про звільнення від адміністративної відповідальності за незначне правопорушення, Веремієнко С. В. (2015)
Владимиренко С. В. - Об’єкт шахрайства в системі страхування (2015)
Дєдов Є. В. - До питання поняття та сутності правопорушень, пов’язаних із протиправним використанням електричної енергії (2015)
Кузнецов В. В. - Кримінально-правова охорона: проблеми визначення поняття (2015)
Кулакова Н. В. - Особливості злочинів, що посягають на об’єкти культурної спадщини (2015)
Ліховицький Я. О. - Покарання в системі заходів протидії злочинності (2015)
Сердюк П. П. - Определение стохастичности колебаний преступности (2015)
Ступник Я. В. - До питання звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, Горінецький Й. І. (2015)
Діденко Є. В. - Угода про примирення (медіація) як судовий прецедент кримінального процесу України (2015)
Дудич А. В. - Відповідальність експерта у кримінальному провадженні України (2015)
Лоскутов Т. О. - Щодо типів правового регулювання у кримінальному процесі (2015)
Овакімян М. А. - Порушення принципу законності, що виникають під час винесення рішення судом касаційної інстанції (2015)
Пашковський В. В. - Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, Кучинська О. П. (2015)
Плєва В. А. - Процесуальна діяльність прокурора щодо цивільного позову у кримінальному провадженні (2015)
Пчеліна О. В. - Технологічні підходи до побудови криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2015)
Сіверський О. М. - Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід як захід забезпечення кримінального провадження (2015)
Сокиринська О. А. - Формування поняття слідів-відображень людини та їх місце в сучасній класифікації слідів у криміналістиці (2015)
Томін Е. Є. - Кримінально-процесуальні порушення, що вчиняються під час досудового розслідування (2015)
Топчій В. В. - Взаємодія та координація в діяльності органів внутрішніх справ з виявлення та розкриття злочинів (2015)
Хижна О. Р. - Історичний розвиток та порівняльно-правове дослідження засади свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у законодавстві зарубіжних країн (2015)
Заборовський В. В. - Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката як початкова стадія дисциплінарного провадження щодо адвоката (2015)
Соловйов І. М. - Визначення ефективності діяльності адміністративних судів (2015)
Березюк Т. В. - Діяльність інституційних утворень у межах упровадження рамкової конвенції оон зі зміни клімату (2015)
Задорожній О. В. - Наслідки анексії кримського півострова для міжнародного правопорядку (2015)
Колотуха І. О. - Окремі питання визначення правового статусу добровольця та найманця під час збройного конфлікту (2015)
Пахомов Д. С. - Обмеження права на свободу мирних зібрань у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Овчинникова А. П. - О культурологическом подходе к праву (2015)
Романова А. С. - Природно-правові властивості свободи людини в буттєвому просторі (2015)
Pavol Kubicek - Review "Regulation and supervision of activities of financial market entities” Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2014 (2015)
Єрошкін О. А. - Черезшкірна радіочастотна селективна ризотомія Гасерового вузла у лікуванні невралгії трійчастого нерва(НТН) та кластерного головного болю (2016)
Хомула Є. В. - Молекулярні механізми больових синдромів при периферичній діабетичній нейропатії: роль іонів кальцію, Войтенко Н. В., Білан П. В. (2016)
Романенко В. И. - Особенности психовегетативных нарушений при хроническом болевом синдроме, Романенко И. В., Романенко И. Ю. (2016)
Алейнік В. А. - Лікування міофасціального синдрому дельтоподібного м’яза методом екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (2016)
Андрющенко В. П. - Реалізація принципу мультимодальної анальгезії в хірургічному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Куновський В. В., Андрющенко Д. В. (2016)
Буцкая Л. В. - Мультидисциплинарный подход при лечении больных с дорсалгиями, Древицкая О. О., Данилова О. А. (2016)
Грищенко О. В. - Курабельність естрогендифіцитних артралгій у клімактерії, Васильєва І. А., Грищук К. О. (2016)
Вознюк Л. А. - Оценка качества жизни у пациентов с коморбидными состояниями: возможности оптимизации лечения и профилактики (2016)
Воронкова Н. М. - Хронічний тазовий біль при зовнішньому ендометріозі, Яроцький М. Є., Семенюк Л. М., Ларіна О. В. (2016)
Вырва О. Е. - Периневральное КТ контролируемое введение стероидов при грыже межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2016)
Дубоссарская З. М. - Иммунологические аспекты синдрома хронической тазовой боли у пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза, Грек Л. П. (2016)
Губина Г. Л. - Дифференцированный подход к лечению ликворно-гипертензионного синдрома в отдаленном периоде закрытой черепно- мозговой травмы с учетом возрастного аспекта, Гладкая-Губина Я. Н., Павлова О. П., Цымбал А. М., Погорелова О. В, Слепак Е. Н. (2016)
Яроцький М. Є. - Особливості лікування лейоміоми матки з больовим та гемморагічним синдромом у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В., Яроцька К. М. (2016)
Звягина Л. А. - Лечение дорсалгий под контролем ультразвуковой навигации (2016)
Квасніцький М. В. - Ранні результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів, Квасніцька О. М. (2016)
Куновський В. В. - Больовий синдром у пацієнтів з гострим панкреатитом: дослідження якості оцінки ліквідації болі у хірургічних хворих (2016)
Мельник Р. В. - Лікування болю в українських реаліях.Проблеми і перші надбання з досвіду Луцької міської клінічної лікарні (2016)
Оринчак М. А. - Вплив мелоксикаму на больовий синдром при остеоартрозі, Човганюк О. С., Гаман І.О., Вакалюк І. І., Василечко М. М., Артеменко Н. Р., Александрук Д. П., Краснопольський С. З. (2016)
Павлов Б. Б. - Радиочастотные методики в лечении хронической боли (2016)
Павлов Б. Б. - Вертеброгенные болевые синдромы: эпидуральное введение кортикостероидов (2016)
Поворознюк В. В. - Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів, Приймич У. І. (2016)
Процюк Л. О. - Особливості больового синдрому та психологічного стану хворих на ревматоїдний артрит залежно від варіанту поліморфних ділянок промоторного регіону гену 5-HTR2A серотонінових рецепторів Т102С ТА A-1438-G (2016)
Свирков В. Н - Фибромиалгия, или "Всё вы, милочка, выдумали" (2016)
Сердюк В. В. - О природе спинального болевого синдрома у ортопедических больных (2016)
Сиделковский А. Л. - Использование современной физиотерапевтической аппаратуры и средств лечебной физкультуры в амбулаторном лечении пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами, Овсянников А. А., Макареня В. В. (2016)
Станіславчук М. А. - Фіброміалгія – модель дифузного нейропатичного болю (2016)
Станіславчук М. А. - Досвід використання опитувальників LANSS та DN4 для визначення нейропатичного компоненту болю у хворих на анкілозивний спондиліт, Шаповал І. І. (2016)
Фурса И. А. - Оценка эффективности комплексного консервативного лечения больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными грыжами межпозвоночных дисков, Кас И. В. (2016)
Чухраев Н. В. - Применение антигомотоксической терапии и электронейростимуляции при дорсопатиях, Буцкая Л. В., Данилова О. А. (2016)
Юров И. В. - Дискинезии при акинетико-ригидной форме болезни Паркинсона. Пути решения проблемы (2016)
Arons M. - Radiofrequency procedures in chronic pain management: clinical effectiveness and mechanisms of action, Vasilevskis E., Pilmane M., Evansa I., Panihins I. (2016)
Bartiuk R. S. - Cerebrovascular Changes in TensionType Headache (2016)
Flor-de-Lima Maria Teresa Silveira Dias - Regional Pain Control Program as a Good Practice (2016)
Schenk M. - Multidisciplinary multimodal pain therapy (MMPT) (2016)
Schenk M. - Opioids in pain management – it's role in chronic non-cancer pain (CNCP) (2016)
Tondiy O. - Use of the non-medication on the treatment of neuropathic discogenic low back pain, Korenev S., Pasyura I., Kol’tsov D. (2016)
Wells Ch. - Evidence Based Management of Low Back Pain and Sciatica, the new NICE Guideline (2016)
Паентко В. В. - Иммобилизованые клетки и ферменты в фармакохимии болеутоляющих средств, Богданова Н. А., Матковский А. К. (2016)
Нишкумай О. И. - Особенности вертеброгенного болевого синдрома при остеопорозе и его лечение (2016)
Сонина Е. В. - Диабетическое поражение сердца у женщин с инфарктом миокарда, Аллянова Л. Н., Сонина Д. Д. (2016)
Юров И. В. - Боль и качество жизни пациентов, "живущих с Паркинсоном" (2016)
Андріяшек Ю. І. - Медична реабілітація больових синдромів при дорсопатіях поперекового відділу хребта, Стукалін В. О., Левковська В. І., Лябах М. О. (2016)
Филатова Е. Г. - Новые подходы к лечению мигрени (2016)
Эпидемиология абдоминальной боли (2016)
Нейробиология висцеральной боли (2016)
Проявления висцеральной боли острая и хроническая боль (2016)
Болевые функциональные кишечные нарушения:психологические факторы (2016)
Панкреатит (2016)
Интерстициальный цистит/Синдром болезненного мочевого пузыря (2016)
Синдром хронической тазовой боли у мужчин (2016)
Хроническая боль в грудной клетке (2016)
Синдром функциональной абдоминальной боли (2016)
Титул, зміст (2015)
Те, що відбувається в Україні, стосується всіх європейців (2015)
Меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності (2015)
Романюк Т. - Конституція – це права (2015)
Рахновецький Є. - Зміни до Конституції: підготовлено, схвалено, внесено до парламенту (2015)
Рахновецький Є. - Декларації про державний суверенітет України — 25! (2015)
Писаренко С. - І площа змінила гнів на милість* (2015)
Коцюба О. - Чому і як протистоять реалізації декларації, або Хто нищить відродження правової ідеології народовладдя? (2015)
Беккер І. - Поліція: тестовий режим (2015)
Тищук Є. - Володимир Гройсман: "Процес децентралізації тісно пов’язаний із внесенням змін до Конституції України" (2015)
Децентралізація: шанс на зміни (2015)
Марчук Л. - Мер Львова Андрій Садовий: "Люди готові до жертовності, коли їм кажуть правду" (2015)
Малієнко О. - Децентралізація по-київськи (2015)
Грицяк І. - Урядування в містах-столицях європейських країн (2015)
Кулаківський В. - "Роздепутатнення" постійних комісій як вияв демократичності (2015)
Малієнко О. - Як активізувати децентралізацію (2015)
Костенко О. - Яка Конституція нам потрібна, або Свобода людини проти правової сваволі (2015)
Колюх В. - Бюджетно-фінансова функція в системі контрольних повноважень парламенту (міжнародна практика та українські реалії) (2015)
Нестерович В. - Роль друкованих парламентських видань у забезпеченні діалогової комунікації між парламентами та громадськістю (2015)
Красняков Є. - Позашкільна освіта та її місце в структурі освіти України (2015)
Романюк Т. - Нові правила прямого народовладдя (2015)
Довбенко М. - Дефолт: ретроспектива й сучасні виклики (2015)
Осадча Я. - Відповідальність. Можливість. Власність (2015)
Шемаєв В. - Військово-технічна співпраця України з Росією згортається (2015)
Кошовий С. - З Китаєм не розминутися… (2015)
Марищенко Л. - ООН без ілюзій (2015)
Осадча Я. - Відданість Мінським угодам маємо ще й доводити (2015)
Тихонов М. - Гуманітарний термінал в Одесі (2015)
Костров В. - "Акваріум" проти України, або Таємна війна російського ГРУ (2015)
Малієнко О. - Трагічне відлуння Катині (2015)
Дубровін С. - Не можна ховати невпізнаних! (2015)
Романюк Т. - Хтось забув, а хтось пам’ятає (2015)
Клейменова О. - "Найстрашнішою на війні є війна" (2015)
Стадільна Я. - Плюс декомунізація всієї країни (2015)
Марчук Л. - "Ніколи нічого не робіть, що не в інтересах українського народу"... (2015)
Красовська О. - Полуденне побачення зі Святою Софією (2015)
Супруненко В. - Віфлеємське диво (2015)
Клейменова О. - Бранка "того святого малювання" (2015)
Клейменова О. - Нерамковані бешкети серйозних чоловіків (2015)
Данилко В. К. - Екологічні податки: статистичний аспект (2015)
Каменська Т. О. - Статистична вибірка в аудиті (2015)
Крепчук І. М. - Аналіз інвестиційної привабливості регіону на прикладі Вінницької області (2015)
Шевчук О. А. - Статистичні методи в маркетингових дослідженнях ринків споживчих товарів (2015)
Лубенченко О. Е. - Моделі прийняття рішень із залучення зовнішніх аудиторів з метою мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Пилипенко Л. М. - Розвиток концептуальних засад бухгалтерського обліку та репрезентації у фінансовій звітності інтелектуального потенціалу підприємств (2015)
Рябініна В. В. - Формування облікової політики корпорації щодо показників вартості (2015)
Шевчук В. О. - Проблеми бюджетного контролю в системі управління державними фінансами, Бондарук Т. Г., Мельничук Н .Ю. (2015)
Войнова Є. І. - Методика визначення спеціалізації України на міжнародному ринку (2015)
Іртлач М. О. - Телевізійний ринок України: проблеми і тенденції розвитку (2015)
Zaliubovska S. S. - Tendencies in Evaluation of Portfolio Investment, Novikova L. A. (2015)
Калапа Т. В. - Методичний підхід до розроблення стратегії розвитку машинобудівного підприємства (2015)
Горбань О. В. - Парадигма проблемного навчання в сучасній моделі вищої освіти, Горбань Г. П. (2015)
Сіницький М. Є. - Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 3. Класичний піхід (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Менів Л. Д. - До питання про відшкодування моральної шкоди за порушення прав споживачів (2015)
Москаленко О. О. - Ліцензія як форма розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (2015)
Петреченко С. А. - Аліменти на дитину в Україні (2015)
Заборовський В. В. - Правочини із вадами волі: основні теоретичні та практичні аспекти, Попович Р. В. (2015)
Сенюта І. Я. - Цивільний позов як інструмент захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: деякі аспекти (2015)
Гончарова А. В. - Правова природа виникнення зобов’язань із гри й парі: теоретичне формулювання та правові колізіЇ, Фавстіна М. В. (2015)
Явор О. А. - Подія як юридичний факт у сімейному праві України (2015)
Джабраілов Р. А. - Європейський досвід правового забезпечення підтримки малого та середнього бізнесу у контексті регіоналізації державного управління економікою, Новікова В. С. (2015)
Дячук Н. Д. - Oсoбливoсті прaвoвoгo регулювaння зaбезпечення прaв суб’єктів підприємницькoї діяльнoсті (2015)
Лешанич Л. В. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні та шляхи подолання інвестиційної кризи, Гунда С. В. (2015)
Манзюк В. В. - Територіальна громада як учасник господарських відносин (2015)
Рєзнікова В. В. - Гармонізація бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб’єктів господарювання в Україні: поняття та форми, Орлова О. С. (2015)
Руцинська Т. П. - Удосконалення законодавства про громадські організації у світлі євроінтеграції: господарсько-правовий аналіз (2015)
Костюк В. Л. - Міжнародні договори у системі джерел трудового права: науково-теоретичний підхід (2015)
Лазаренко А. М. - Проблеми правового регулювання професійної підготовки та перепідготовки працівників (2015)
Сорочишин М. В. - Правове регулювання захисту трудових прав інформаторів (2015)
Калишук Л. А. - Особливості застосування ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при захисті екологічних прав громадян (2015)
Лісова Т. В. - До питання про економічне стимулювання раціонального використання земель промисловості (2015)
Орендарець О. О. - Ефективність впровадження досягнень науки екологічного права України в практичну діяльність (2015)
Чумаченко І. Є. - Окремі методи здійснення державного контролю за використанням та охороною водних об’єктів (2015)
Андрущенко Л. В. - Основні заходи держави зі стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2015)
Атаманчук Н. І. - Місцеві податки і збори в Україні: сучасний стан та перспективи реформування, Процюк Д. В. (2015)
Бліхар М. М. - Правова природа інвестиційної діяльності: адміністративно-правове дослідження (2015)
Боднар С. В. - Специфіка розгляду адміністративних справ та прийняття судових рішень у виборчих спорах (2015)
Буханевич О. М. - Критерії встановлення платних та безоплатних адміністративних послуг (2015)
Гуржій А. В. - Суб’єкти провадження в справах про порушення правил перевезення небезпечних вантажів (2015)
Дембіцька С. Л. - Адміністративний примус як беззаперечний метод здійснення державної влади (2015)
Іванчо В. В. - Теоретичні засади фіскального контролю в Україні (2015)
Коваль О. О. - До питання виконання податкового обов’язку (2015)
Комісаров О. Г. - Концептуальні засади інформатизації безпеки особи за місцем її проживання чи перебування (2015)
Кондратенко В. М. - Періодизація розвитку гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України (2015)
Кравцова К. М. - Обіг пестицидів у сільському господарстві україни як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Лошицький М. В. - Адміністративне оскарження як спосіб захисту прав громадян у діяльності органів публічної адміністрації (2015)
Мамай І. В. - Особливості відповідальності опікуна за невиконання або неналежне виконання ним своїх обов’язків (2015)
Марченко О. В. - Об’єкт державного регулювання ринку рекламних послуг в Україні (2015)
Минюк Л. Д. - Взаємодія саморегулівних організацій із державними органом із питань банкрутства щодо адміністративно-правового забезпечення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в Україні (2015)
Мозоль Н. І. - Зміцнення законності у сфері правозастосовної практики міліції: шляхи, перспективи й удосконалення (2015)
Невесенко А. В. - Аналіз соціального розвитку сільських територій (2014)
Никифорак О. Я. - Запаси у контексті забезпеченості оборотного капіталу власним та позичковим (2014)
Оберван О. Р. - Світовий досвід і підходи до формування соціальної інноваційної політики в Україні (2014)
Олійник Г. Ю. - Формування холдингової системи управління галуззю залізничного транспорту України (2014)
Переверзєва А. В. - Вплив боргової кризи на людський розвиток в сучасних умовах (2014)
Петриченко П. А. - Современные модели управления впечатлениями клиентов (2014)
Плотнікова М. Ф. - Еволюційно-інноваційний характер розвитку сільських територій (2014)
Римар О. Г. - Особливості впливу глобалізаційних процесів на економічний розвиток України (2014)
Руда І. І. - Оцінка фінансового стану сфери ритуальних послуг України (2014)
Савченко М. В. - Теоретические аспекты функциональных взаимосвязей внутри франчайзинговой системы, Чайдак А. Г. (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності Чернігівської області (2014)
Світлоока В. Ф. - Оцінювання економічного ефекту та впливу на економічну захищеність від впровадження вдосконалень інституту економічної експертизи (2014)
Сенишин О. С. - Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції на світових ринках (2014)
Сівіцька С. П. - Інвестиційний процес у стратегії забезпечення енергетичної безпеки держави (2014)
Ставська Ю. В. - Вдосконалення національної інфраструктури якості (2014)
Тарасенко О. Ю. - Сучасний стан інноваційного потенціалу металургійної галузі України (2014)
Федяєва М. С. - Оцінка ступеня децентралізації публічних видатків у країнах Європейського Союзу (на прикладі Польщі) (2014)
Черленяк І. І. - Якість ведення бізнесу та конкурентоспроможність національної економіки, Курей О. А. (2014)
Шафранова К. В. - Інвестиційний клімат України в умовах економічної нестабільності (2014)
Юринець З. В. - Основні аспекти формування маркетингової політики на підприємствах туристичної галузі України, Мельник Н. В. (2014)
Балдинюк А. Г. - Менеджмент вражень як стратегічний напрямок розвитку організації та її бренду (2014)
Бегларашвілі О. П. - Розвиток великого, середнього та малого підприємництва у оптовій та роздрібній торгівлі України (2014)
Бережна М. В. - Аналіз механізму державного регулювання екологічної відповідальності підприємств (2014)
Берідзе Т. М. - Формування моніторингу економічного стану підприємства як складової системи стратегічного управління (2014)
Бойко І. М. - Вплив інноваційної діяльності підприємства на рівень його конкурентоспроможності (2014)
Бойко Т. Л. - Підходи до формування організаційної структури управління інтелектуальним потенціалом підприємства (2014)
Бондаренко К. А. - Сучасні тренди розвитку суспільства як підґрунтя розробки рекламної кампанії (2014)
Букреєва Д. С. - Теоретико-методичні підходи до формування поетапного процесу впровадження та функціонування механізму контролінгу як інструменту управління промисловим підприємством (2014)
Бутко М. П. - Організація системи контролінгу на підприємствах України (2014)
Волошанюк Н. В. - Реінжиніринг як сучасна альтернатива реструктуризації вітчизняних підприємств (2014)
Волошина С. В. - Видовий склад інвестицій у людський капітал підприємства (2014)
Діброва Т. Г. - Аудит як форма контролю рекламної діяльності підприємства, Гараніна І. І. (2014)
Гаркуша О. Ю. - Концептуальний підхід до формування механізму управління розвитком виноробного підприємства (2014)
Головко І. О. - Теоретичні аспекти визначення сутності орендних операцій в роздрібній торгівлі (2014)
Гомза В. М. - Сучасний стан кредитування аграрних підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Гончарова М. Л. - Застосування ситуаційно-адаптивного підходу до формування системи економічної безпеки вітчизняних підприємств (2014)
Гречішкіна А. А. - Сутність поняття "кадрова безпека підприємств залізничного транспорту" (2014)
Гуржій Н. М. - Фінансовий потенціал як один із аспектів логістичного потенціалу, Шрамко Я. І., Ухова Т. В. (2014)
Деренська Я. М. - Кількісні аспекти оцінки ефективності проектного менеджменту у фармації (2014)
Дивнич О. Д. - Формальні методи оцінки ефективності проектних рішень (2014)
Ділай Н. Г. - Дослідження ринку холдингування України (2014)
Дяченко О. П. - Державна підтримка розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2014)
Залунина О. М. - Методологический инструментарий структурирования строительного сектора областей Украины по макроэкономическим показателям (2014)
Ільченко Н. Б. - Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві оптової торгівлі (2014)
Капінус Л. В. - Види мерчандайзингу: сутність та класифікаційні ознаки, Семененко К. Ю. (2014)
Карпець О. С. - Концептуальний модельний базис оцінки фінансового стану підприємств (2014)
Квятковська Л. А. - Формування моделі оцінки конкурентної позиції машинобудівного підприємства, Кулінічев П. К. (2014)
Ключник А. В. - Теоретичний аналіз поняття "збуту" та його функцій, Білозерцева І. О. (2014)
Князь С. В. - Складові системи формування інтелектуального потенціалу підприємства, Холявка Л. Ю. (2014)
Коваленко М. В. - Структура використання інвестицій сільськогосподарських підприємств України (2014)
Коваленко Н. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування кластерів підприємств (2014)
Козіна К. Г. - Теоретико-методичні основи факторного аналізу конкурентоспроможності міжнародних автотранспортних вантажних перевезень України (2014)
Коновал В. В. - Оцінювання потенціалу розвитку підприємств легкої промисловості (2014)
Кошлата М. М. - Теоретичні засади управління інноваційним розвитком підприємств (2014)
Кравцова А. М. - Організаційні аспекти формування персоналу сільськогосподарських підприємств, Костунець Т. А. (2014)
Кравчук Н. О. - Роль структурного капіталу підприємства у складі його інтелектуального капіталу (2014)
Краснова В. В. - Теоретические подходы к определению сущности экономической диагностики, Ямшанов В. Н. (2014)
Кривда О. В. - Економічна необхідність побудови сучасної системи ризик-менеджменту на українських підприємствах (2014)
Кужель В. В. - Методичний інструментарій системи соціальної відповідальності бізнесу агропродовольчої сфери (2014)
Лазарева М. Г. - Внутрішній ринок рішень в системі управління динамічною стійкістю холдинга (2014)
Лановська Г. І. - Інноваційна стратегія в контексті інноваційної політики (2014)
Латишев К. О. - Підвищення ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю продукції підприємств важкого автомобілебудування, Пирогов Д. Л. (2014)
Київському "КАШТАНУ" — 55 (2002)
Легка промисловість України: ситуація сьогодні, перспективи розвитку, проблеми галузі в регіонах (2002)
Засідання Комітету підприємців легкої промисловості при ТПП України (2002)
Рукавцев Г. І. - Деякі проблеми легкої промисловості у зв'язку із вступом України до Світової організації торгівлі, Савельєва P. M., Дмитренко Л. А. (2002)
Позиція Профспілки щодо вступу України до Світової організації торгівлі (2002)
Впровадження модульної системи навчання в ПТУ (2002)
SIMAC (2002)
Дизайн та створення колекцій одягу (2002)
Київські торги — Весна 2002 (2002)
Аналіз роботи легкої промисловості України за 2001 рік (2002)
На українському ринку нова колекція англійських тканин (2002)
Продовжуємо ознайомлення з устаткуванням фірми "DURKOPP ADLER AG" (2002)
Особливості прасування на пресах фірми "BRISAY" демонструє "ВОЛОДАРКА" (2002)
Нові розробки у виробництві швейних голок фірми "GROZ-BECKERT" (2002)
Збори Гільдії виробників одягу (2002)
Київська "ЮНІСТЬ" пропонує устаткування для реалізації (2002)
Львівська фірма "СпецСтиль" пропонує устаткування для реалізації (2002)
Візитні картки (2002)
Устаткування волого-теплової обробки фірми "THEOBALD" у новому тисячолітті (2002)
Устаткування фірми "INVESTRONICA" в Україні (2002)
"ПАН ТРЕЙДИНГ" — представник в Україні всесвітньо відомих компаній (2002)
Візитні картки (2002)
Розпушувально-очисне устаткування фірми "RIETER" - краща відповідь на високі ціни на бавовну (2002)
Візитні картки (2002)
Leather and shoes 2002 (2002)
Візитні картки (2002)
Міжнародний Познанський Ярмарок — шлях до успіху (2002)
Візитні картки (2002)
Верещага Є. М. - Аналіз розподілу за площами, видами та конфігураціями шкір хромового дублення, які виробляють шкіряні підприємства (2002)
Коб'яков С. М. - Використання консерванл'в під час зберігання льоносировини підвищеної вологості, Березовський Ю. В. (2002)
Валько М. І. - Хімічна обробка короткого лляного волокна (2002)
Візитні картки (2002)
Ляліна Н. П. - Порівняльна характеристика фізико-механічних показників Моченцевого й паренцевого волокна конопель (2002)
Коробченко Ю. А. - Визначення впливу лінійних параметрів шкурки на кут розпуску під час проведення складного методу розкроювання у розпуск (2002)
Скрипка К. І. - Бази знань і експертні системи (2002)
Тихосова Г. А. - Видовий склад мікрофлори у процесі одержання льонотрести (2002)
Акимов 0. 0. - Способи нормування точності та дисбалансів бобінотримачів механізмів для намотування хімічних ниток (2002)
Дунаєвський О. М. - Інтенсифікація процесу сушіння фарфорового напівфабрикату, Пархомей О. Р., Згода Н. П., Шевченко О. Д. (2002)
Бухонька Н. П. - Дослідження незминальності трикотажу комбінованого переплетення з льономісткої пряжі (2002)
Візитні картки (2002)
Візитні картки (2002)
Gaponenko S. А. - Development and innovation potential of the telecommunications sphere in Ukraine (2015)
Slivenko V. А. - Problems of reforming the law enforcement system of the state: an innovative method of motivation of staff, Slivenko А. V. (2015)
Громцева Д. К. - Професійна культура і безпека: інноваційний підхід до впровадження в медичному закладі, Крупський О. П. (2015)
Джусов А. А. - К вопросу об инвестиционной привлекательности Украины для транснациональных корпораций, Павлович А. В. (2015)
Єфімова С. А. - Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства сфери послуг, Гринько Т. В. (2015)
Зінченко О. А. - Застосування теорії трансакційних витрат у контексті реформування податкової системи України (2015)
Ільницький Д. О. - Конкурентоспроможний розвиток університетських офісів трансферу технологій: світовий досвід та Україна (2015)
Кальніцька М. О. - Вплив організаційної культури на інноваційний потенціал підприємства (2015)
Климова Т. В. - Сравнительная характеристика становления инновационной политики США и Японии (2015)
Мешко Н. П. - Розвиток IT-аутсорсингу в Україні, Єфремова М. О. (2015)
Негрич О. І. - Оцінка ризиків для національного господарства, спричинених конкретними мотиваціями іноземних інвесторів (2015)
Смирнова Т. А. - Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму, Приварникова І. Ю. (2015)
Стеблянко І. О. - Розвиток земельних відносин у системі реформування національної економіки (2015)
Юдіна О. І. - Оцінка впливу інновацій на збереження ресурсів підприємства (2015)
Реферати (2015)
Довідка про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Majid S. Al-Ruqeishi - Fabrication of β-Silicon Carbide Nanowires from Carbon Powder and Silicon Wafer, Tariq Mohiuddin (2016)
Nawale A. B. - Numerical Investigation of Spatial Effects on the Silicon Solar Cell, Kalal R. A., Chavan A. R., Dongale T. D., Kamat R. K. (2016)
Bora N. - An Analytical Universal Model for Symmetric Double Gate Junctionless Transistors, Das P., Subadar R. (2016)
Turko B. I. - Thermal Conductivity of Zinc Oxide Micro- and Nanocomposites, Kapustianyk V. В., Rudyk V. P., Rudyk Y. V. (2016)
Djelloul A. - Effect of Annealing on the Properties of Nanocrystalline CdS Thin Films Prepared by CBD Method, Adnane M., Larbah Y., Zerdali M., Zegadi C., Messaoud A. (2016)
Dhimmar J. M. - Analysis of the Inhomogeneous Barrier in In/p-Si Schottky Contact and Modified Richardson Plot, Desai H. N., Modi B. P. (2016)
Balabai R. M. - Tuning of Electron States of Transition Metal’s Catalysts Using Acceptor’s Atoms: ab initio Calculation, Gritsulia D. Yu., Litovchenko V. G. (2016)
Touati H. - A Numerical Simulation of the Effect of Buffer Layer Band Gap on the Performances of nc-Si : H Based Solar Cells, Amiri B., Sebbak A. C., Benameur A., Aït-kaci H. (2016)
Mukhtarov A. P. - Structure and Charge States of the Selected Hydrogenated Silicon Clusters Si2-Si8 by Non-Conventional Tight-Binding Method, Normurodov A. B., Sulaymonov N. T., Umarova F. T., Makhkamov Sh. (2016)
Parashchuk T. O. - Modeling of Structure, Thermodynamic Properties and Phase Transition Temperatures of II-VI Crystals (2016)
Byung-Sub Kang - Ferromagnetism in Mn-doped Chalcopyrite AlGaP2 Semiconductor, Kie-Moon Song, Haeng-Ki Lee (2016)
Agus Sumiarna G. P. - Dye-sensitized Solar Cell Based on Flower-like ZnO Nanoparticles as Photoanode and Natural Dye as Photosensitizer, Irmansyah Irmansyah, Akhiruddin Maddu (2016)
Soumali C. - Study of the Impact of Nonlinear Piezoelectric Constants on the Acoustic Wave Propagation on Lithium Niobate, Benatia D. (2016)
Пелещак Р. М. - Вплив ультразвуку на формування самоорганізованих однорідних нанокластерів, Кузик О. В., Даньків О. О. (2016)
Пелещак Р. М. - Моделювання наноакустоелектронного перетворювача на основі графенових нанотрубок, Пелещак І. Р., Кузик О. В., Даньків О. О. (2016)
Сиротюк С. В. - Електронна структура напівметалевого кристала CoFeMnSi, отримана з урахуванням сильних кореляцій 3d електронів, Швед В. М., Лопатинський І. Є., Щербань Н. О. (2016)
Овсієнко І. В. - Електропровідність дрібнокристалічного графіту при дії гідростатичного тиску, Мацуй Л. Ю., Прокопов О. І., Журавков О. В. (2016)
Малик О. П. - Локальне розсіяння електронів на дефектах кристалічної гратки в InSb та InN (2016)
Рогоз В. Н. - Влияние безвакуумного отжига на морфологию покрытий NbNx, NbSix : N, Кузьменко А. П., Соболь О. В., Плющик А. (2016)
Герасимчук И. В. - Нелинейное уравнение Шредингера для описания малоамплитудных спиновых волн в многослойных магнитных материалах, Горобец Ю. И., Герасимчук В. С. (2016)
Конотопский Л. Е. - Особенности роста наноразмерных слоев Mg2Si в многослойных рентгеновских зеркалах Si/Mg2Si, Копылец И. А., Севрюкова В. А., Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В. (2016)
Rudenko K. V. - Perspective Method of Betavoltaic Converter Creation, Miakonkih A. V., Rogojin A. E., Bogdanov S. V., Lelekov E. T., Sidorov V. G. Zelenkov P. V. (2016)
Saravanakumaar M. S. S. - Correlation Effect of Two Donors in a Nano Dot under the Influence of Magnetic Field, Gurubalan G., Kalyanakumaresa Pandian K. (2016)
Соболь О. В. - Структурная инженерия вакуумно-плазменных покрытий фаз внедрения (2016)
Said Benramache - Influence of Urbach Energy with Solution Molarity on the Electrical Conductivity in Undoped ZnO Thin Films, Boubaker Benhaoua (2016)
Mahajan C. M. - Spray Deposited Nanocrystalline ZnO Transparent Electrodes: Role of Precursor Solvent, Pendharkar M., Chaudhari Y. A., Sawant S. S., Ankamwar B., Takwale M. G. (2016)
Maireche A. - A New Theoretical Study of Quantum Atomic Energy Spectra for Lowest Excited States of Central (PIHOIQ) Potential in Noncommutative Spaces and Phases Symmetries at Plan’s and Nanoscales (2016)
Boucheham A. - Anodized Nanoporous Titania Thin Films for Dental Application: Structure’ Effect on Corrosion Behavior, Karaali A., Berouaken M., Larbah Y. (2016)
Яблонь Л. С. - Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену, Будзуляк І. М., Карпець М. В., Стрельчук В. В., Будзуляк С. І., Яремій І. П., Хемій О. М., Морушко О. В. (2016)
Druzhinin A. - Thermoelectric Properties of Oblique SiGe Whiskers, Ostrovskii I., Liakh-Kaguy N., Kogut Iu. (2016)
Бовгира О. В. - Електронна структура, оптичні та сенсорні властивості нанодротиків ZnO, Коваленко М. В. (2016)
Лисов В. І. - Вплив інтенсивної пластичної деформації на процеси фазоутворення в аморфних сплавах, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2016)
Miroshnichenko V. S. - Diffraction Radiation Oscillator with Asymmetric Open Resonant System. Part I. Cold Test Results of Open Resonant System, Kovalov I. O. (2016)
Miroshnichenko V. S. - Diffraction Radiation Oscillator with Asymmetric Open Resonant System. Part 2. Hot Test Results of Diffraction Radiation Oscillator, Kovalov I. O. (2016)
Халявка Т. О. - Синтез та дослідження структурних, оптичних і фотокаталітичних характеристик V2O5/TiO2 нанокомпозитів, Камишан С. В., Циба М. М., Щербаков С. М. (2016)
Rajesh Singh - Influence of the SHI Irradiation on the XRD, AFM, and Electrical Properties of CdSe Thin Films, Radha Srinivasan (2016)
Pijus Kanti Samanta - Dynamic Conduction in 2-Dimensional Conductor: Magneto-Conductivity Tensor under Rapid Oscillatory Electric Field (2016)
Косуля О. В. - Вимірювання елементного складу матеріалів за допомогою електронного спектра мас, Вербицький В. Г. (2016)
Nepijko S. A. - Spectral Measurement of Photon Emission from Individual Gold Nanoparticles Using Scanning Tunneling Microscopy, Chernenkaya A., Medjanik K., Chernov S. V., Sapozhnik A. A., Odnodvorets L. V., Protsenko I. Yu., Schulze W., Ertl G., Schönhense G. (2016)
Nagornov Yu. S. - Microelectromechanical Systems of the Impulse Betavoltaics Element for Electric Power Of Biosensors (2016)
Данілевська Н. Б. - Вплив технологічних режимів на фізичні властивості нанокристалів сульфіду кадмію отриманих електролітичним методом, Мороз М. В., Нечипорук Б. Д., Новоселецький М. Ю., Юхимчук В. О. (2016)
Javeed Iqbal Reshi - Efficient Design of Reversible Code Converters using Quantum dot Cellular Automata, Tariq Banday M. (2016)
Буланый М. Ф. - Синтез нанопорошков ZnO и ZnO: Mn методом ультразвукового пиролиза аэрозоля, Воровский В. Ю., Коваленко А. В., Хмеленко О. В. (2016)
Rogachev I. A. - Features of Formation of Ohmic Contacts and Gate on Epitaxial Heterostructure of AlGaN / GaN High Electron Mobility Transistor, Knyazkov A. V., Meshkov O. I., Kurochka A. S. (2016)
Салій Я. П. - Вплив технологічних факторів отримання на морфологію поверхні та електричні властивості плівок PbTe легованих Bi, Дзундза Б. С., Биліна І. С., Костюк О. Б. (2016)
Maireche A. - A New Nonrelativistic Atomic Energy Spectrum of Energy Dependent Potential for Heavy Quarkouniom in Noncommutative Spaces and Phases Symmetries (2016)
Fathi S. - Investigation of External Charges Effects on Piezoelectric ZnO Nanogenerator, Tahereh Fanaei Sheikholeslami (2016)
Зайцева Л. В. - Емкостные датчики для длинноволнового акустического излучения направленными волнами (2016)
Птащенко Ф. О. - Виникнення додаткової електронної провідності кремнієвих структур в атмосфері вологого аміаку: квантовохімічне моделювання (2016)
Стариков В. В. - Свойства гидроксиапатитных покрытий на металлооксидных носителях (2016)
Рувінський М. А. - Вплив ефектів розмірності на термоелектричні властивості тонких плівок PbTe, Костюк О. Б., Дзундза Б. С. (2016)
Ковалюк З. Д. - Вплив активаційного реагента на параметри електродних матеріалів суперконденсатора, Юрценюк С. П., Семенчук І. І. (2016)
Mirgorod Yu. - Influence of Size Effects on the Properties of Processed Iron Ore and Schungite Rock, Emelianov S., Fedosjuk V., Bolshanina S. (2016)
Стебленко Л. П. - Влияние нанонаполненных полимерных покрытий на радиационную стойкость кристаллов кремния, используемых в солнечной энергетике, Подолян А. А., Ященко Л. Н., Курилюк А. Н., Кобзарь Ю. Л., Воронцова Л. А., Калиниченко Д. В., Крит А. Н., Науменко С. Н. (2016)
Sharma S. - Structure and Optical Properties of Polycrystalline InxSb30 – xSe70 (0 ≤ x ≤ 25) Chalcogenide Alloys, Sharma R., Kumar P., Chander R., Thangaraj R., Mian M. (2016)
Шкурдода Ю. О. - Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем на основі пермалою та міді, Чорноус А. М., Лобода В. Б., Шабельник Ю. М., Кравченко В. О., Дехтярук Л. В. (2016)
Береснев В. М. - Влияние высокоэнтропийных составляющих нитридных слоев на содержание азота и твердость вакуумно-дуговых многослойных покрытий (TiN-Cu)/(AlNbTiMoVCr)N, Соболь О. В., Литовченко С. В., Немченко У. С., Столбовой В. А., Колесников Д. А., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Турбин П. В., Маликов Л. В. (2016)
Arkhipov A. V. - Field-emission Properties of Ni-C Nanocomposite Films, Gabdullin P. G., Mishin M. V., Protopopova V. S., Krel S. I., Drobinin D. E., Gnuchev N. M. (2016)
Bhattacharya S. - Temperature Dependent IR-Drop Analysis in Graphene Nanoribbon Based Power Interconnect, Das D., Rahaman H. (2016)
Бушкова В. С. - Вплив температури на структурні та магнітні властивості наночастинок феритів системи NixCo1 – xFe2O4 (2016)
Чередник М. І. - Вплив оксиду ітрію на розподіл міжвузлових атомів у порошковому залізі, Попов О. Ю., Кумуржi О. Ю., Рутковський А. В. (2016)
Коцюбинський В. О. - Електрохімічні властивості мезопористого γ-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом, Груб’як А. Б., Мокляк В. В., Мохнацька Л. В. (2016)
Svatiuk O. Ya. - Contrast of Electron Microscopy Images of Amorphous Objects (2016)
Данілевська Н. Б. - Отримання та властивості наноструктурованих ZnS та ZnO, Мороз М. В., Нечипорук Б. Д., Рудик Б. П. (2016)
Sircar R. - Study of Light Trapping Scheme to Improve Performance of Silicon Solar Cells, Trivedi J., Gupta S., Tripathi B., Srivastava D. P. (2016)
Benramache S. - A Сomparative Study the Calculation of the Optical Gap Energy and Urbach Energy in Undoped and Indium Doped ZnO Thin Films, Benhaoua B., Belahssen O. (2016)
Benmoussa D. - Simulation of Hetero-junction (GaInP/GaAs) Solar Cell Using AMPS-1D, Boukais M., Benslimane H. (2016)
Кашуба А. І. - Фононний спектр кристалів твердих розчинів заміщення InxTl1 – xI, Апуневич С. В. (2016)
Семків І. В. - Енергетична структура β´-фази кристалу Ag8SnSe6, Лукіянець Б. А., Ільчук Г. А., Петрусь Р. Ю., Кашуба А. І., Чекайло М. В. (2016)
Галій П. В. - Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем, Мазур П., Ціжевський А., Яровець І. Р., Ненчук Т. М., Сімон Ф., Бужук Я. М., Фоменко В. Л. (2016)
Александров Ю. М. - Поверхностные поляритоны с отрицательной групповой скоростью в структуре с переходным слоем, Яцышен В. В. (2016)
Romanenko A. V. - The Use of Nuclear Scanning Microprobe to Study Radiation-Induced Migration of Impurities at the Grain Boundaries in Construction Materials, Ponomarev A. G. (2016)
Abderrahmane H. - Effect of Temperature on the AlGaAs/GaAs Tandem Solar Cell for Concentrator Photovoltaic Performances, Dennai B., Khachab H., Helmaoui A. (2016)
Лень Т. А. - Електротранспортні властивості підданих ультрафіолетовому опроміненню вуглецевих нанотрубок, Овсієнко І. В., Мацуй Л. Ю., Брусиловець О. А., Куницький Ю. А. (2016)
Лисенков Е. А. - Аналіз перколяційної поведінки електропровідності систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Гричановська Т. М. - Вплив відпалювання на структурно-фазовий стан і магнітоопір тришарових плівкових систем на основі Ni і V та Ni і Ag або Au, Холод Т. С., Гричановська О. А., Циганкова Л. А. (2016)
Завьялов Д. В. - Особенности штарк-фононного резонанса в двумерных сверхрешетках с неаддитивным спектром, Крючков С. В., Ионкина Е. С. (2016)
Maireche A. - New Relativistic Atomic Mass Spectra of Quark (u, d and s) for Extended Modified Cornell Potential in Nano and Plank’s Scales (2016)
Maireche A. - The Nonrelativistic Ground State Energy Spectra of Potential Counting Coulomb and Quadratic Terms in Noncommutative Two Dimensional Real Spaces and Phases (2016)
Joshia G. M. - Fabrication and Excellent Dielectric Performance of Exfoliated Graphite Sheets, Deshmukha K., Jain P. K. (2016)
Nagornov Yu. S. - Biosensor Scheme for the Determination of Intracellular Pressure of Erythrocyte (2016)
Жовнір М. Ф. - Математичні моделі сенсорів мікропереміщень та тиску на основі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль, Олійник О. О., Писаренко Л. Д. (2016)
Chatterjee N. - Simulation and Finite Element Analysis of Electrical Characteristics of Gate-all-Around Junctionless Nanowire Transistors, Pandey S. (2016)
Sofyan A. Taya - Dyes Extracted from Safflower, Medicago Sativa, and Ros Marinus Oficinalis as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cells, Taher M. El-Agez, Monzir S. Abdel-Latif, Hatem Ghamri, Amal Batniji, Wael A. Tabaza (2016)
Яценко І. В. - Попередження можливих руйнувань оптичних елементів точного приладобудування в умовах зовнішніх термодій, Антонюк В. С., Ващенко В. А., Цибулін В. В. (2016)
Хоменко О. В. - Атомістичне моделювання властивостей ультратонкого шару рідкого аргону, стиснутого між алмазними поверхнями, Бойко Д. В., Захаров М. В., Хоменко К. П., Хижня Я. В. (2016)
Гусак З. Т. - О частотных характеристиках электрических полей цилиндрической пьезокерамической антенны с экраном в виде незамкнутого кольцевого слоя, Лейко А. Г. (2016)
Nagornov Yu. S. - Calculation of Intracellular Pressure of Red Blood Cells at Jaundice According to Atomic Force Microscopy Data, Zhilyaev I. V. (2016)
Данильченко С. Н. - Структура и морфология нанокристаллических кальцификатов щитовидной железы, Станиславов А. С., Кузнецов В. Н., Коченко А. В., Калиниченко Т. Г., Резник А. В., Стариков В. В., Москаленко Р. А., Романюк А. Н. (2016)
Sukhodub L. B. - Injectible Biopolymer-hydroxyapatite Hydrogels: Obtaining and their Characterization, Yanovska G. O., Kuznetsov V. M., Martynyuk O. O., Sukhodub L. F. (2016)
Berladir K. V. - Nanostructural Modification of Polytetrafluoroethylene and its Composition by Energy Influence, Hovorun T. P., Sviderskiy V. A., Rudenko P. V., Vyshehorodtseva M. E. (2016)
Girin О. B. - Dynamic Behavior of Gas Nano-sized Bubbles in Liquid Phase of the Metal being Electrodeposited, Kuzyayev I. М. (2016)
Sawant S. S. - Synthesis of Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – a Review, Bhagwat A. D., Mahajan Ch. M. (2016)
Sawant S. S. - Novel Facile Technique for Synthesis of Stable Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – an Ageing Effect, Bhagwat A. D., Mahajan Ch. M. (2016)
Bhagwat A. D. - Facile Rapid Synthesis of Polyaniline (PANI) Nanofibers, Sawant S. S., Mahajan Ch. M. (2016)
Ayed H. - Characterization of in-situ Doped Polycrystalline Silicon Using Schottky Diodes and Admittance Spectroscopy, Béchir L., Benabdesslem M., Benslim N., Mahdjoubi L., Mohammed-Brahim T., Hafdallah A., Aida M. S. (2016)
Шимановська В. В. - Вплив адсорбції іонів хрому на фотолюмінесцентні властивості діоксиду титану, Кернажицький Л. А., Гаврилко Т. А., Наумов В. В., Федоренко Л. Л., Кшнякін В. С. (2016)
Benhaliliba M. - An Experimental Insight Into the ZnO Thin Films Properties Prepared by Dip Coating Technique, Ocak Y. S. (2016)
Goel N. - Comparison of Three Dimensional Partially and Fully Depleted SOI MOSFET Characteristics Using Mathcad, Pandey M. K. (2016)
Соболь О. В. - Cтруктурная инженерия вакуумно-дуговых многослойных покрытий ZrN/CrN, Андреев А. А., Горбань В. Ф., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Столбовой В. А. (2016)
Береснев В. М. - Влияние на механические характеристики толщины слоев в многослойных покрытиях MoN/CrN, осаждаемых под действием отрицательного потенциала смещения, Соболь О. В., Столбовой А. В., Литовченко С. В., Колесников Д. А., Немченко У. С., Мейлехов А. А., Постельник А. А. (2016)
Быстрик Ю. С. - Численное исследование законов сверхмедленной диффузии для определенного класса непрерывных во времени случайных блужданий (2016)
Аббасисаедабад М. Г. - Взаимоотношения между медиа и гражданским обществом в Азербайджане: история и реальность (2016)
Антіпова О. П. - Трансформація системи духовно-інформаційних цінностей в умовах сучасної культурної доби (2016)
Барати Муса - Миграция сельского населения Ирана в города в период с 1921 по 2006 годы (2016)
Березінець І. В. - Метафізика як стрижень наукової концепції Г. Челпанова (2016)
Бурый А. Р. - Рецепция идей Д. Мережковского в творчестве П. П. Пазолини (2016)
Вдовиченко Є. В. - Класифікація корупції у сфері вищої освіти: філософсько-освітній аналіз (2016)
Гапон Н. П. - Соціально-філософські проблеми гуманізації соціального простору міста (2016)
Готинян-Журавльова В. В. - Філософські аспекти історії вимірювання (2016)
Грицишин В. П. - Антропологія православної теології доби постмодерну (2016)
Ель Гуессаб Карім - Особливості політичної та економічної сфер життєдіяльності арабських країн (2016)
Ибадуллаева Н. Т. - Проблемы социальной помощи подросткам с ограниченными физическими возможностями в условиях обучения в интернате (2016)
Іванова Н. В. - Гуманітарне мислення в соціокультурному досвіді пізнання й розуміння (2016)
Калюжный В. С. - Философские аспекты толерантности: теория и социальные практики, Коваль В. А. (2016)
Качмар О. В. - Вербальна агресія та шляхи її подолання (2016)
Кичкирук Т. В. - Нелінійна модель особистості: виклики глобалізованого світогляду (2016)
Кривега Л. Д. - Островная социальность: специфика бытия, Сухарева Е. В. (2016)
Криницька І. П. - Теоретичні підходи до детермінації феномена насильства над дітьми в сім’ї в соціології (2016)
Курт Фарук - Философские идеи Мюррея Букчина и конфедеративные местные органы власти (2016)
Лещенко А. М. - Концепт релігійного резонансу (2016)
Лєскова Л. Ф. - Феномен креативності в професійній діяльності менеджера соціальної роботи (2016)
Мамедова К. Н. - Феномен техники в философии (2016)
Матюшко Б. К. - Емпіріокритицизм як філософська основа мовознавства Володимира Лесевича (2016)
Омаров В. - Традиционные и новые моральные ценности азербайджанского общества (2016)
Перегуда Є. В. - Теоретичні суперечності як "родимі плями" українського націоналізму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Петренко Д. В. - Кинематографическая репрезентация истории: травма и свидетельство (2016)
Петриковская Е. С. - Антропосинтез А. Ф. Лосева (2016)
Романкова Л. М. - Суспільство знань як філософський феномен (2016)
Романов А. А. - Г. С. Салливан в тени Х. Кохута: историко-философская реконструкция (2016)
Семко Я. С. - Гламур как социально-философская детерминанта феномена рекламы (2016)
Стояцька Г. М. - Теоретичні підстави формування світоглядної мовної моделі у деконструктивізмі (2016)
Тарасюк Л. С. - Філософське осмислення музики як шляху до цілісності (2016)
Терещенко М. М. - Принципи підготовки професіоналів з інноваційної діяльності у провідних країнах світу: філософія і практика (2016)
Троїцька О. М. - Філософські аспекти діалогічного розгортання взаємодії природи і людини (2016)
Філяніна Н. М. - Метафори та пізнання, Іванова К. А. (2016)
Христокін Г. В. - Методологія теології грецької патристики (2016)
Цзоу Ч. - Ціннісний вимір віртуального университету: між традицією та інноваціями (2016)
Чигур Р. Ю. - Роль держави у формуванні екологічної культури суспільства (2016)
Шахно Ю. Л. - Діалектика тоталітарного та демократичного: діаспоральний вимір (2016)
Шедяков В. Е. - Субъектность общественных трансформаций и формирование их вектора и результатов (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистическая мировоззренческая культура как методологическая проблема философии образования (2016)
Шкіль С. О. - Критика "Гаванської декларації" патріарха Кирила та папи Франциска в українському релігійному середовищі (2016)
Шолухо Н. Е. - Телесность в концепциях любви Сёрена Кьеркегора и Ролана Барта (2016)
Щербина А. М. - Категории метарегулятивов и метарегуляции в концептуальной системе анализа механизмов социокультурной деятельности (2016)
Щербина-Яковлева Е. Е. - Деструктивность и конструктивность как универсальные свойства человеческого мироотношения (2016)
Ярошовець Т. І. - Діалектика сакрального та профанного в культурі (2016)
Наші автори (2016)
Алексєєва К. І. - Філософія освіти щодо ціннісного зміщення актуальності гуманітаристики (2015)
Bataeva K. V. - Social phenomenon of online religion: peculiarities of Orthodox interpretation (2015)
Бейлин М. В. - Социотехноприродные макросистемы: риски и опасности (2015)
Бичков’як О. В. - Формування демократичного суспільства в Україні: актуальність поглядів С. Л. Франка (2015)
Богдановський І. В. - Екстрасенсорика: між наукою та шарлатанством (2015)
Борейко Ю. Г. - Рецепція традиційних міфологем у буденній релігійній свідомості (2015)
Гапченко О. В. - Формування системи духовних цінностей особистості на основі ідей християнського гуманізму в полемічній літературі кінця XVI – першої половини XVII ст. (2015)
Головей В. Ю. - Поняття символу в контексті європейської філософсько-естетичної традиції (2015)
Голуб’як Н. Р. - Парадигма "нового регіоналізму" та європейської регіоналізації (2015)
Гончарова О. О. - Мистецтво жити в суспільстві некалькульованого ризику: соціологічно-філософський аспект (2015)
Гудзенко О. З. - Реконфігурація практик концептуалізації концепту "успіх" у полі української соціології (2015)
Забєліна І. О. - Теорія кризи владних інститутів як складова кризи суспільства й управління (2015)
Зайченко О. Г. - Ігрові чинники в сучасному мистецтві як ініціатична співпричетність творчості (2015)
Замкова Н. Л. - Одномовність чи полілінгвізм? Порівняльний аналіз мовної політики Великобританії, США та Австралії (2015)
Ковальчук А. Є. - Концепт "майбутнє" в сучасному науковому дискурсі: особливості інтерпретації (2015)
Ковальчук Ю. В. - Любов до Бога як творчий шлях особистості у філософії любові Миколи Бердяєва (2015)
Колісник О. В. - До проблеми ідентичності в соціології (2015)
Мельник Ю. М. - Тенденції розвитку конвергентних технологій і трансформація свідомості (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського