Янковський І. А. - Анализ влияния банковского кредитования на экономическое развитие страны, Теляк О. О. (2014)
Вознюк М. А. - Розвиток банківського фінансування проектів енергоефективності у житлово-комунальному секторі України (2014)
Смовженко Т. С. - Наукова полеміка між кейнсіанцями і монетаристами щодо форм державного впливу на національну економіку , Стеблій Г. Я. (2014)
Долінська О. М. - Нормативно-правова база організації внутрішнього аудиту в комерційних банках (2014)
Макаренко І. О. - Сучасні тенденції складання і подання корпоративної звітності (2014)
Рудницький В. С. - Характеристика структури і змісту звітності сталого розвитку підприємства, Рудницька О. В. (2014)
Шипунова О. В. - Актуальні питання аудиту фінансових активів (2014)
Шурпенкова Р. К. - Інформаційні технології для проведення економічного аналізу на підприємстві (2014)
Демко І. І. - Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства: методологічні засади , Рисін М. В. (2014)
Москаленко О. В. - Вплив облікової інформації на результативність кредитно-інвестиційної діяльності банку, Піскунов Р. О. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Особливості обліку фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів, Алтинцева О. С. (2014)
Клюс М. І. - Обліково-аналітичне забезпечення як інформаційне поле для некомерційного сектору (2014)
Кундря-Висоцька О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства: необхідність і методологічні проблеми (2014)
Колчар Ю. О. - Аналіз розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл у фінансовій звітності банків Європи (2014)
Сулима М. О. - Організація обліку та особливості проведення перевірки операцій банку за податками (2014)
Лакіс В. Й. - Трансформация контроля качества аудиторской деятельности (2014)
Романенко С. В. - Розрахункова політика як засіб реалізації операцій за міжнародними розрахунками підприємства у формі акредитивів (2014)
Вознюк-Богів І. М. - Деякі мезоекономічні чинники формування кадрового потенціалу фінансового сектору Львівщини (2014)
Маслюк О. В. - Використання стрес-тестування для оцінки вразливості економічної стійкості машинобудівного підприємства (2014)
Пустовійт Р. Ф. - Регіональні аспекти дослідження соціально-економічної ефективності (2014)
Братків Л. П. - Теоретичні аспекти і проблеми формування інтелектуального капіталу українських банків, Другов О. О. (2014)
Пасєка А. С. - Інституційні чинники підвищення продуктивності праці (2014)
Гунько В. І. - Витоки і сучасні тенденції тіньової економіки та соціальної відповідальності (2014)
Бурлакова І. А. - Тренінгові технології у формуванні навичок управління професійним здоров’ям як інноваційний компонент освіти фахівців економічних спеціальностей (2014)
Луцик М. В. - Фактори формування запасів інтелектуальних ресурсів соціально-економічних систем (2014)
Чаплига В. М. - Система ситуаційних експертно-аналітичних центрів для Національного банку України ., Чаплига В. В. (2014)
Хайлук С. О. - Урахування суджень експертів при оцінці ефективності банків нечітким методом аналізу середовища функціонування (2014)
Куліков С. Г. - Моделювання обсягу кредитування приватного сектору залежно від рівня розвитку країни , Мусієнко Ю. А. (2014)
Шевчук Т. В. - Кількісний аналіз факторів ризику для учасників фонду фінансування будівництва житла, Прокопишин І. А., Циктор А. І. (2014)
Клювак О. В. - Методика оцінки захищеності Інтернет-платіжних систем на основі процесного підходу (2014)
Іванюк Х. Ю. - Система компетентісної діагностики і підвищення рівня знань аудиторів (2014)
Біломістна І. І. - Діагностування фінансової безпеки підприємства, Біломістний О. М., Олійник О. В. (2014)
Білий Л. А. - Моделювання економічних процесів виробничими функціями (2014)
Станісіч Н. - The changing position of European transition economies in contemporary foreign direct investments flows (2014)
Титул, зміст (2012)
Гура Н. - Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях (2012)
Шевчук В. - Методологія облікового відображення справедливої оцінки необоротних активів, Корягін М. (2012)
Безверхий К. - Облік і звітність з єдиного соціального внеску: практичні засади організації фізичними особами – підприємцями, Ткач І., Яременко М. (2012)
Озеран А. - Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів (2012)
Смоленюк П. - Звітність підприємств як інформаційний продукт (2012)
Клепар Г. - Особливості податкового підходу до відображення інвентаризаційних надлишків (2012)
Довгопол Н. - Побудова аналітичного обліку витрат для забезпечення потреб управління підприємством (на прикладі ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря”"), Нестеренко М. (2012)
Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування, бухгалтерського обліку (науково-практичний семінар, проведений ВНЗ "Національна академія управління" та ДННУ "Академія фінансового управління") (2012)
Фурдичко О. І. - Шановні колеги, друзі!, Устименко О. В. (2016)
Фурдичко О. І. - Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні, Никитюк Ю. А. (2016)
Вергунов В. А. - П. І. Гавсевич (1883–1920) та історія становлення Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (до 100-річного ювілею) (2016)
Устименко О. В. - Значення наукової діяльності Дослідної станції лікарських рослин у формуванні, становленні та розвитку лікарського рослинництва, Глущенко Л. А., Куценко Н. І. (2016)
Дащенко А. В. - Новий перспективний інтродуцент якон (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) для лікарського рослинництва в Україні, Новожилов В. В., Глущенко Л. А., Таран Н. Ю., Марчишин С. М., Міщенко Л. Т. (2016)
Деркач В. О. - Екоголічний ефект вирощування шандри звичайної (Marrubium vulgare L.), Куценко Н. І. (2016)
Зелиско Д. С. - Современные требования к качеству и стандартизации лекарственного растительного сырья, Кравчук Ж. Н. (2016)
Іващенко І. В. - Дослідження фенольних сполук полину естрагонового (Artemisia dracunculus L.) за інтродукції в Житомирському Поліссі (2016)
Іщук О. В. - Еколого-біологічні та ценотичні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах Житомирського Полісся (2016)
Карнатовская М. Ю. - Зизифус (Ziziphus jujuba Mill.) — ценная лекарственная, плодовая и декоративная культура (2016)
Кокар Н. В. - Вплив засобів біологічного контролю на насіннєву продуктивність волошки лучної (Centaurea jacea L.) в Українських Карпатах (2016)
Коніщук В. В. - Особливості збереження лікарських рослин України, Бобрик І. В., Булгаков В. П., Скакальська О. І. (2016)
Куценко Н. І. - Перспективи селекційних досліджень лікарських та ефіроолійних рослин в Україні (2016)
Куцык Т. П. - Биологически активные компоненты лекарственных растений в кисломолочном продукте "Дивосил" (2016)
Левон В. Ф. - Вміст іридоїдів у надземних органах рослин ягідних культур, Скрипченко Н. В., Васюк Є. А., Книш В. П., Безпалько О. О. (2016)
Макуха О. В. - Особливості формування суцвіть фенхелю звичайного (Foeniculum vulgare Mill.) залежно від агротехнічних заходів в умовах Півдня України, Федорчук М. І. (2016)
Мельничук Р. В. - Розподіл колекційних зразків нагідок лікарських (Calendula officinalis L.) на кластери за вмістом флавоноїдів та їх характеристика, Середа Л. О., Середа О. В. (2016)
Мудрак Т. П. - Вірусні хвороби кактусів (Cactaceae Juss.), Коротєєва Г. В., Поліщук В. П. (2016)
Приведенюк Н. В. - Вплив краплинного зрошення на якість сировини валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.), Середа Л. О., Шатковський А. П., Середа О. В. (2016)
Свиденко Л. В. - Компонентний склад ефірної олії у формах видів чебрецю повзучого (Thymus serpillum L.) і блошиного (Thymus pulegioides L.) в умовах Херсонської області, Глущенко Л. А. (2016)
Сильчук О. І. - Липа серцелиста (Tilia cordata Mill.) і її інвазійний фітофаг міль-строкатка (Phyllonorycter issikii Kumata), Чумак П. Я., Вигера С. М., Ковальчук В. П., Лісовий М. М., Дмитрієва О. Є. (2016)
Смалюх О. Г. - Фітохімічні дослідження рослинної сировини для розробки складу та специфікації лікарського засобу Холелесан у капсулах, Процик Л. В., Кравчук Ж. М. (2016)
Starodub V. - Ontogenetic and population structure of alien species, Tkach E. (2016)
Таланкова-Середа Т. Є. - Вплив наночастинок біогенних металів на ефективність морфогенетичних процесів м’яти перцевої (Mentha piperita L.) у культурі in vitro (2016)
Tkachenko G. - In vitro screening of antimicrobial activity of ethanolic extract obtained from Ficus lyrata Warb. (Moraceae) leaves, Buyun L., Osadovskyy Z., Truhan M., Sosnowski E., Prokopiv A., Goncharenko V. (2016)
Федько Р. М. - Інтродукція як шлях до видового збагачення лікарської дендрофлори в Полтавській області, Білик О. М., Красовський В. В. (2016)
Пилипенко Л. А. - Вплив екологічних чинників на вилуплювання личинок цистоутворювальних видів нематод, Калатур К. А. (2016)
О. Г. Тараріку – 80 (2016)
Титул, зміст (2012)
Гоголь Т. - Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису, Ніпорко Н. (2012)
Корягін М. - Розвиток методології облікового відображення справедливої оцінки запасів (2012)
Гресь Н. - Правові колізії порядку ведення підприємствами касових операцій (2012)
Кутер М. - Виникнення і розвиток подвійного запису, Гурська М., Кутер К. (2012)
Королюк Т. - Ризик у дисертаційних дослідженнях з проблем обліку, аналізу та аудиту вітчизняних науковців: основні положення, невирішені питання та перспективи досліджень (2012)
Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: метод нарахування та відповідності доходів і витрат (науково-практичний семінар, проведений ВНЗ "Національна академія управління" та ДННУ "Академія фінансового управління") (2012)
Титул, зміст (2015)
Гринишина М. - Історична трилогія О. Толстого у "Соловцові", Білик А. (2015)
Лугова Т. - Полеміка щодо згадки Еразма Ізопольського про вертепний театр в Україні (2015)
Прокопович Л. - Календарь славянской ритуальной куклы: январь (2015)
Овчаренко Т. - Коммуникативные возможности театральной куклы в пространстве музея (2015)
Яковець І. - Еволюція музею та музейної справи другої половини XIX - початку XX століть під впливом всесвітніх промислових виставок (2015)
Ткаченко Р. - Мода в современном музейном пространстве (2015)
Артеменко М. - Тендерції додаткового оздоблення текстильної витинанки в сучасному дизайні одягу (2015)
Колчанова Л. - "Відкриють вчені ще одне сузір'я, що буде мати вчителя ім'я" (2015)
Гуляєва О. - Традиції "південноросійського імпресіонізму" у творчості художників Півдня України у 60-80 роках XX століття. Живопис Анатолія Платонова (2015)
Мельник С. - Про специфіку використання еротичних компонентів у рекламі (на прикладі кодування людських інстинктів у рекламному повідомленні) (2015)
Василенко О. - Інформація як важливий ресурс розвитку суспільства (2015)
Храмова-Баранова О. - Цифрове мистецтво як засіб комп'ютерної графіки в проектуванні художнього образу (2015)
Фефелов А. - Дизайн нестандартных динамических компонентов как элемент формирования культуры проектирования графического интерфейса пользователя (2015)
Масі Н. - Теоретичне осмислення поняття "комунікаційна культура молоді інформаційного суспільства" (2015)
Зайцев Д. - Христианское паломничество на восточнославянских землях от монгольского нашествия до XVII столетия (2015)
Литовченко Н. - Формування середовища для дітей з вадами опорно-рухового апарату з використанням принципу трансформації (2015)
Івановська Н. - Бієнале та освітні проекти для дітей та підлітків у музейному просторі України (на прикладі фестивалю "Арсенал ідей") (2015)
Левицька В. - Мистецтво як компонент національно-культурного розвитку особистості (2015)
Литовченко В. - До питання про способи створення "живих" об'єктів дизайн-середовища (2015)
Колодко А. - Елітарна культура в сучасному світі, як противага масовій культурі споживання (2015)
Гаврилець Ю. Д. - Методики вивчення агресивності глядачів під впливом телевізійних програм, Різун В. В., Тукаєв С. В., Макарчук М. Ю. (2015)
Комова М. В. - Сутність феномену факту та його функціонування в мас медіа (2015)
Юферова О. В. - Техніки репрезентації Іншого в контексті медіа-ритуалізації (на матеріалі тревел-журналів "Мир туризма" і "Мандри") (2015)
Смеюха В. В. - Жіноча преса: теорія і досвід досліджень в Україні та Росії, Гребенникова Н. Д. (2015)
Захарченко А. П. - Трансформація вірусного контенту в процесі комунікативної практики, Цимбал Е. Г. (2015)
Титул, зміст (2012)
Єфіменко В. - Розвиток бухгалтерського обліку в Україні: проблеми теорії та практики, Тягнирядно Л. (2012)
Бондар М. - Облікова політика підприємства: зміни та доповнення, Бабіч В. (2012)
Гоголь Т. - Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу (2012)
Дерун І. - Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів (2012)
Безверхий К. - Платники єдиного податку – фізичні особи–підприємці: деякі аспекти отримання відпустки, Ковач С. (2012)
Ткач І. - Організація обліку надходження лічильників електроенергії в енергопостачальних компаніях (2012)
Каменська Т. - Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження (2012)
Редько О. - МСА у питаннях без відповідей, або труднощі перекладу (2012)
Озеран В. - Десятилітній поступ кафедри обліку та аналізу національного університету "Львівська політехніка", Кіндрацька Г. (2012)
Перелік статей та офіційних матеріалів, надрукованих у журналі за 2012 рік (2012)
Сайко В. Ф. - Наукові основи стійкого землеробства в Україні (2010)
Попова О. Л. - Теоретичні основи стійкого розвитку агросфери та формування адекватної української стратегії (2010)
Малієнко А. М. - Соціально-економічні чинники формування агротехнологій і стійкості землеробства (2010)
Камінський В. Ф. - Новітні технології вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва в системі стійкого землеробства України (2010)
Яцик А. В. - Збалансоване водорегулювання в системах стабільного землекористування України (2010)
Медведєв В. В. - Грунтоохоронні технології і технічні засоби в стійкому земле (2010)
Іващенко О. О. - Контролювання бур’янів у посівах сільськогосподарських культур у системах стійкого землеробства, Іващенко О. О. (2010)
Семеняка І. М. - Ефективність мікробних препаратів, макро- та мікродобрив за вирощування розлусної кукурудзи (2010)
Малієнко А. М. - Родючість дерново-підзолистого супіщаного грунту залежно від систем основного обробітку й удобрення, Ворона Л. І., Кочик Г. М., Сторожук В. В., Ткачук В. П., Лазаренко О. В. (2010)
Огієнко Н. І. - Вплив способів обробітку в сівозміні на агрофізичні властивості еродованого чорнозему (2010)
Новосад І. В. - Системи удобрення сільськогосподарських культур на меліорованих грунтах волинського Полісся (2010)
Науменко М. Д. - Вплив сидеральних культур на стабільність землеробства в Західному Поліссі (2010)
Борона В. П. - Контролювання бур’янів у короткоротаційних сівозмінах, Задорожний В. С., Карасевич В. В., Островський С. В. (2010)
Ременюк Ю. О. - Продуктивність зерно-бурякової сівозміни залежно від основного обробітку ґрунту (2010)
Кургак В. Г. - Роль зрошення у стабілізації функціонування лучних екосистем
Боговін А. В. - Шляхи збереження стійкості лучних екосистем за інтенсивного їх використання, Дудник С. В. (2010)
Шевченко І. П. - Стан та перспективи сталого землекористування, Коломієць Л. П. (2010)
Калінчик І. М. - Прогнозування стійкого розвитку АПК України (2010)
Бойко П. І. - Екологічна роль сівозмін у підвищенні стійкості агроекосистем Лісостепу, Коваленко Н. П., Гангур В. В., Корецький О. Є., Шаповал І. С., Савченко Г. І., Квасніцька Л. С. (2010)
Літвінов Д. В. - Токсичність грунту у беззмінних посівах і сівозміні (2010)
Савранчук В. В. - Ефективність мінеральних добрив та мікробних препаратів за вирощування пшениці озимої (2010)
Гамалєй В. І. - Порівняльна характеристика складу гумусових речовин опідзолених грунтів Правобережного Лісостепу, Драган М. І., Шкарівська Л. І., Гірман О. В. (2010)
Слюсар І. Т. - Способи обробітку торфово-глейового ґрунту та удобрення багаторічних трав, Сербенюк В. О. (2010)
Юла В. М. - Особливості мінерального живлення пшениці ярої залежно від агрометеорологічних та агротехнічних факторів, Прохоренко М. М. (2010)
Дубровін В. О. - Продуктивність пшениці ярої при застосуванні біопрепарату мікосан, Камінський В. Ф., Теслюк В. В. (2010)
Вишнівський П. С. - Вплив системи удобрення на формування продуктивності гірчиці сарептської (Brassica juncea (l.), Губенко Л. В., Ремез Г. Г., Любчич О. Я. (2010)
Гірко В. С. - Вплив елементів технології вирощування на врожайність тритикале озимого, Гірко О. В., Волощук С. І. (2010)
Яцишен О. Л. - Стан та перспективи селекції гречки в Україні (2010)
Мельників Р. - Штрихи до портрета Олекси Слісаренка (2011)
Соловей О. - Про літературний дебют Гео Шкурупія (До генези індивідуальної поетики й художнього мислення (2011)
Козлов Р. - Розмова поета й України: теоретично-змістова інтерпретація віршів-діалогів І. Франка (2011)
Усова А. - "Присягаю... для загального добра матері моєї Вітчизни": естетична цінність характеру І. Мазепи (на матеріалі п'єси В. Шевчука "Брама смертельної тіні") (2011)
Вірченко Т. - Образ України в чорнобильській трагікомедії М. Наєнка "Отець Антоній" ("До неба - пішки"): конфліктологічна інтерпретація (2011)
Висоцька С. - Металогічні відношення у системі построману (2011)
Матушек О. - Ампліфікація в проповідях Лазаря Барановича (2011)
Двуличанська О. - Жанрові та мовно-стилістичні засоби відображення антивоєнних мотивів у ранній прозі В. Яворівського (2011)
Закутна І. - Функції інтертекстуальності в історичних романах у віршах ХХ століття (2011)
Николюк Т. - Особливості інтертексту в повісті Докії Гуменної "Велике Цабе" (2011)
Філатова О. - Концепт кохання в дискурсі української романістики 1920-х років (2011)
Несвіт С. - Концепт долі у поезії В. Стуса періоду ув'язнення (2011)
Ушкалов О. - Комедії "Катіна любов, або будівельна пропаганда" Юліана Шпола й "Мина Мазайло" Миколи Куліша: спроба порівняння (2011)
Порядна О. - "Пісня про сорочку" Т. Гуда в перекладі І. Франка: між марксизмом і націєборством (2011)
Бублик Т. - "Синій заєць" Г. Баглюка і "Заячий пастух" В. Гайдарівського: поетика діалогу (2011)
Цікавий С. - "Дума про Хведора Черника" Романа Купчинського: стилізаційний аспект (2011)
Просалова В. - "Світ інших бачень": літературно-мистецькі кореляції у творчості Емми Андієвської (2011)
Саприкіна А. - Слово і зображення: взаємодія вербального й візуального в поезії Г. Мазуренко (2011)
Титул, зміст (2011)
Минрегионстрой возглавил А. Близнюк (2011)
Саницький М. А. - Волокнистоцементні вироби на основі портландцементу, одержаного з використанням вторинних паливних матеріалів, Марків Т. Є., Круць Т. М. (2011)
Дудар І. Н. - Підбір складу порошкового бетону з урахуванням фізіко-хімічних характеристик матеріалів, Краєвський С. О. (2011)
Яцук Л. В. - Влияние доменного шлака на физико-механические свойства цементно-шлаковых композиций и растворов на их основе, Бондарь А. В., Константиновский А. П. (2011)
Рудченко Д. Г. - О повышении коэффициента конструктивного качества газобетона автоклавного твердения (2011)
Кліменко В. З. - Клеєна деревина в аркових конструкціях (2011)
Колесник Д. Ю. - Неоганічні силікони при санації бетону, Файнлейб О. М., Сахно В. І. (2011)
Ярас В. І. - З досвіду визначення міцності бетону в конструкціях. Питання і помилки, Ловейкін С. О. (2011)
Гавриш О. М. - Надміцна гіпсова плита Кнауф "Діамант" (2011)
Тулганов А. - Производство гипсовых изделий в Республике Узбекистан, Мухитдинов А., Камилов Ш. (2011)
Кто будет взвинчивать цены на жильё (2011)
Реформы для элитного клуба (2011)
Реально ли снижение цены квадратного метра жилья? (2011)
Кабмин будет каждый год финансировать по 2 тысячи недостроев (2011)
Реферати (2011)
Гукалова І. В. - Міграція в контексті девальвації місця та якості життя населення: постановка проблем (2016)
Кисельов Ю. О. - Витоки та розвиток української геософічної думки (2016)
Коробов В. К. - Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України у викладанні курсу регіоналістики (2016)
Молікевич Р. С. - Забезпеченість населення доступом до мережі інтернет як індикатор розвитку інформаційного простору Херсонської області (2016)
Pylypenko Ihor - Classification of peripheries in human geography (2016)
Підгрушний Г. П. - Проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку (2016)
Покляцький С. А. - Методика суспільно-географічного дослідження умов життя населення великих міст України (2016)
Саркісов А. Ю. - Особливості формування агропромислових кластерів на території Херсонської області (2016)
Топчієв О. Г. - Регіоналізація життєдіяльності населення: методологічні та методичні аспекти, Мальчикова Д. С., Яворська В. В. (2016)
Давидов О. В. - Морфографічні особливості Сиваської лагунної берегової області, Роскос Н. О. (2016)
Муркалов А. Б. - Современное развитие теории пляжевого морфолитогенеза (Одесская научная школа) (2016)
Охременко І. В. - Впровадження процесу екологічного аудитування в Херсонській області (2016)
Чемерис С. Л. - Динаміка екологічної ситуації у малих містах України на сучасному етапі (2016)
Vorovka V. P. - The concept of paradynamic landscape system in geography (2016)
Гоманюк М. А. - Тифлотуризм та перспективи його розвитку в Україні, Гоманюк К. М. (2016)
Добровольська Н. В. - Передумови розвитку екологічного туризму в Україні на основі використання об’єктів природно-заповідного фонду, Кандиба Ю. І. (2016)
Ярьоменко С. Г. - Місце пляжного господарства курортного центру в оздоровчій рекреації (2016)
Mashkova O.V. - Tour organization in Kherson region (2016)
Шуйський Ю. Д. - Сучасні перспективи географічних наук в закладах освіти України (2016)
Титул, зміст (2015)
Гринишина М. - "Антитеатральна" концепція "Merzbuhne" К. Швіттерса (2015)
Баканурский А. - Иммерсивный театр, Баканурский Е. (2015)
Лошков Ю. - Рок-музика в Україні: ознаки періодизації (2015)
Пуларія Т. - Архетип, міф, символ: до співвідношення понять (2015)
Устинов С. - Традиційне декоративно-ужиткове мистецтво в системі нородної художньої культури: сучасні виклики (2015)
Кривоцюк Л. - Постмодерністський дискурс сучасної української літератури (2015)
Гладких А. - Теоретичні засади оркестрового виконавства (XVIII-XX ст.) (2015)
Лугова Т. - Характер еволюційних змін східноукраїнського вертепного театру другої половини XIX століття (2015)
Якубовська М. - Жанрова амбівалентність вінка сонетів (2015)
Мацышина И. - "Вы побеждённый народ. Ах, нет, оккупированный" (как кино формирует реальность) (2015)
Чуднівець А. - Значення постаті Федора Панка для розвитку петриківського розпису (частина 1) (2015)
Овчаренко Т. - Особенности искусства пантомимы как формы осмысления реальности (2015)
Прокопович Л. - Сверчок как мифопоэтический образ славянской культуры, Павленко А. (2015)
Артеменко М. - Мистецтво витинання в історико-культурній ретроспективі (2015)
Брайченко С. - Некалендарні особові чоловічі імена та сучасні антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України (2015)
Воскобойнікова Ю. - Регентська діяльність у системно-діяльнісному вимірі (2015)
Тищенко І. - Радіовистава в соціокультурному просторі (2015)
Кощавець І. - Обрядові танці Слобожанщіни - віддзеркалення душі українського народу (2015)
Масі Н. - Соціокультурні наслідки створення інформаційно-комуникативного середовища сучасної молоді (2015)
Іванова Д. - Діяльність театру "Революційний вертеп" у контексті становлення професійного театру ляльок України (2015)
Антонова К. - Демократичні засади музично-драматичної школи М.В.Лисенка (2015)
Кощавець М. - Деякі аспекти сучасної хореографії Слобожанщини (2015)
Цзя Х. - Интонационная синергия партий голоса и фортепиано в камерной музыке (2015)
Романенко Н. - Дизайн-освіта та її місце в соціальних проектах регіону, Вискварка Я., Галицька О. (2015)
Копилова Н. - Культура Срібної доби: спроби подолання дихотомії чоловіче/жіноче (на прикладі життєтворчості Зінаїди Гіппіус (2015)
Ареф'єва А. - Оперне мистецтво як феномен діалогу культур (2015)
Легенький І. - Сакральний етос творів у музичному постнонконформізмі України (2015)
Титул, зміст (2011)
Привітання з Днем будівельника (2011)
Городжа А. Д. - З досвіду визначення міцності бетону в конструкціях. Стандарти і дослід, Ловейкін С. О., Ярас В. І. (2011)
Дудар І. Н. - Створення і удосконалення тонкозернистих дисперсно-армованих порошкових бетонів, Краєвський С. О. (2011)
Бабиченко В. Я. - Технологічний процес виготовлення тонкостінних фібробетонних виробів за допомогою мобільного агрегату струменевого бетонування, Данелюк В. І., Шкідловський О. М. (2011)
Безсмертний М. П. - Дослідження процесів структуроутворення жаростійкого в'яжучого на основі глиноземистого цементу, Якуш Є. Ю. (2011)
Чернявский В. Л. - Модель системы "бетон-среда", Дубницкий В. Ю., Гасанов А. Б. (2011)
Захарченко П. В. - Сучасні наукові розробки в протипожежному облицюванні на основі сухого будівництва, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2011)
Гавриш О. М. - Волога в будівельних конструкціях: причини та наслідки (2011)
Очільник Мінрегіону Анатолій Близнюк зустрівся із главою GIZ Гольгером Нойвегером (2011)
Перейти до середньострокового бюджетного планування у будівництві вимагає галузть та саме життя (2011)
Сколько денег уже выделено на "Доступное жилью" и почему оно недоступно для украинцев (2011)
Реферати (2011)
Вірченко Т. - Філософський тип художнього конфлікту в сучасній українській драматургії (2012)
Кизилова В. - Література для дітей та юнацтва: художня специфіка, тенденції інтерпретації (2012)
Присяжнюк О. - Національне та загальнолюдське: дискурс еволюції традиційних поняттєвих канонів у вітчизняній поезії (2012)
Журба С. - Авангардний роман: ігрові прийоми організації текстового простору (2012)
Барбукова І. - Гетерогенна поетика віртуальних щоденників (2012)
Козлов Р. - Хронотопіка п'єси "Три князі на один престол" Івана Франка (2012)
Пуніна О. - Панфутуризм Леоніда Скрипника: комічне як стильовий показник (2012)
Хамедова О. - Жанровий синкретизм автобіографічної прохи Бориса Тимошенка (2012)
Николюк Т. - Особливості психології митця (за драмою Володимира Винниченка "Чорна Пантера та Білий Медвідь" (2012)
Карабльова А. - Сюжетна реалізація досвіду жінки-інтелігентки в малій прозі Ірини Вільде (2012)
Соловей О. - Ідеологема "Донбас" в однойменній поемі Івана Дніпровського (2012)
Єсипенко Д. - У пошуках авторського тексту: до історії видання повістей Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" 1910 року (2012)
Дерев'янко Т. - Парадигма автор-герой у повісті В. Гайдарівського "Спокута" (2012)
Біляцька В. - Дослідження та художня інтерпретація думи "Маруся Богуславка" (2012)
Погорєлова О. - Наративні особливості оповідання О. Ірванця "Банний день" (2012)
Жилін М. - Філософський метод Памфіла Юркевича й естетика бароко (2012)
Нестелєєв М. - Інтертексти в українському декадансі ("Зів'яле листя" І. Франка як претекст для "З теки самовбивці" П. Карманського) (2012)
Ягушкіна В. - Рецепція мотиву метаморфоз у баладах М. Костомарова (2012)
Цікавий С. - Специфіка картини світу в соцреалістичній рецепції жанру думи (2012)
Несвіт С. - Публіцистична діяльність О. Тихого і В. Стуса: порівняльний аспект (2012)
Коваленко Т. - Специфіка наукової комунікації в українському і польському формалізмі (2012)
Саприкіна А. - Проблема літературно-музичних кореляцій у творчості Г. Мазуренко (2012)
Титул, зміст (2011)
Близнюк А.М. - Майбутнє ЖКГ - це нормальний рентабельний бізнес у сфері життєзабезпечення (2011)
Сопов В. П. - Компьютерное моделирование структуры - основа создания виртуальных бетонов, Шаповаленко М. В. (2011)
Колесник Д. Ю. - ІЧ спектроскопічні дослідження радіаційного тверднення органосилоксанів в цементному камені, Файнлейб О. М., Остапюк С. М. (2011)
Рудченко Д. Г. - Влияние автоклавной обработки на энергоемкость производства ячеистого бетона (2011)
Торчинский А. И. - Исследование и наладка эксплуатации шахтной печи №4 Днепропетровского завода силикатных изделий, Ляшко А. Ю., Крячок Ю. Н., Костырко В. Т., Яковенко В. В., Дмитренко Н. Д. (2011)
Пушкарьова К. К. - Особливості отримання теплоізоляційних матеріалів на основі лужних алюмосилікатних композицій та сіопору, Гончар О. А., Борисова А. І., Ейне І. А. (2011)
Павлик А. В. - Теплоізоляційні матеріали компанії "Кнауф Інсулейшн (2011)
Варшавец П. Г. - Новый продукт производства ООО "Фасад" - краски в ассортименте (2011)
Гавриш О. М. - Надміцна гіпсова плита Кнауф "Діамант": досвід застосування, Мороз О. І. (2011)
Ареф'єва М. Г. - Дослідження впливу полімерної складової на адгезійну та проникаючу спроможність полімер-цементних гідроізоляційних композицій, Карапузов Є. Г., Михайловський В. С. (2011)
Пушкарьова К. К. - Гідроізоляційні композиції проникаючої дії на основі ПЦ ІІ/Б-Ш-400, модифіковані природними цеолітами, Суханевич М. В., Бондар К. В. (2011)
Перша науково-практична конференція з сухого будівництва КНУБА (2011)
Реферати (2011)
Титул, зміст (2011)
Саницький М. А. - Екологічні аспекти співспалювання альтернативного палива в обертових цементних печах, Хруник С. Я., Чернер К. (2011)
Дворкін Л. Й. - Стійкість модифікованих золошлакобетонів при циклічній зміні температури, Дворкін О. Л., Лащівський В. В. (2011)
Сердюк В. Р. - Функціональні властивості кремнеземистого компоненту в ніздрюватих бетонах (2011)
Дмитриева Н. В. - Влияние технологических параметров приготовления на показатель водоотдачи глинистого раствора для горизонтально-направленного бурения, Лапина О. И. (2011)
Романенко В. В. - Забезпечення високої якості та категорії поверхні збірних залізобетонних конструкцій, Пасько С. В., Нечай П. П. (2011)
Гавриш О. М. - Нові Технічні умови на плити Кнауф (2011)
Захарченко П. В. - Дослідження ринку конструкційних матеріалів для улаштування міжкімнатних перегородок, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2011)
Карапузов Е. К. - Технологические основы применения двухсоставных полимерцементных гидроизоляционных смесей, Арефьева М. Г. (2011)
От физикохимии и нанотехнологий к механике разрушений (2011)
Реферати (2011)
Клочек Г. - Імпресіонізм поезії Тараса Шевченка "І небо невмите, і заспані хвилі..." (До питання про "техне" художньої сугестії (2012)
Просалова В. - Жанрова специфіка екфраз Євгена Маланюка (2012)
Кизилова В. - Казка як елемент основного тексту в повісті Бориса Харчука "Горохове чудо" (2012)
Цікавий С. - Пародійний вимір рецепції народної думи у творчості І. Франка (2012)
Шкляєва Н. - Гідронімічна тематика в народних легендах та переказах Західного Полісся (2012)
Москвич Ю. - Національні мотиви в поезії Донеччини воєнної тематики (2012)
Ягушкіна В. - Рецепція патріотичних ідей у ліриці М. Костомарова (діалог із Т. Шевченком (2012)
Ярославський І. - Рефлексії протагоніста в ситуації абсурду (за романом Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2012)
Філатова О. - Любовний дискурс в українській романістиці: від "швидкокрилого еросу" 1920-х до сексофобії 1930-х років (2012)
Назарець В. - Жанрово-родові аспекти лірики в літературознавчому дискурсі (2012)
Пуніна О. - Варвара Чорна як літературна містифікація (2012)
Росінська О. - Сакральний і профанний простір як категорії поетичного світу (на матеріалі поезії М. Кіяновської (2012)
Хамедова О. - Наративні моделі малої прози Є. Кононенко (2012)
Погорелова О. - Інтертекстуальне прочитання оповідання О. Ірванця "День Перемоги (2012)
Тарасенко В. - "Вальдшнепи" М. Хвильового в літературознавчій інтерпретації) (2012)
Саприкіна А. - Поетичні екфрази Г. Мазуренко (2012)
Соловей О. - Еротика у поетичних містифікаціях Емми Андієвської (2012)
Титул, зміст (2015)
Полька Н. С. - Оновлення гігієнічних вимог до використання в навчальних закладах сучасних засобів інформаційних технологій, Платонова А. Г. (2015)
Програма факультативу "Хмарні сервіси Office 365". Для учнів 5–8 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори Литвинова С. Г., Абросімова Г. С.) (2015)
Застело О. В. - Методичний підхід до урахування різних типів шкал вимірювання результатів тестування (2015)
Костерна Л. В. - Програмування в середовищі SCRATCH (2015)
Коршунова О. В. - Удосконалення змісту й структури навчання інформатики в школі відповідно до вимог сучасного суспільства, Мотурнак Є. В. (2015)
Семеніхіна О. В. - Про формування умінь раціонально обрати програму динамічної математики: результати педагогічних досліджень, Друшляк М. Г. (2015)
Чорноус О. В. - Аудіовізуальні електронні засоби і навчальне середовище предметного кабінету (2015)
Колос К. Р. - Характеристика взаємозв’язків компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Бондаренко В. В. - Задачі 28 Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2015)
Кузічев М. М. - Завдання IV Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, Киричков Я. В. (2015)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014–2015 навчальному році, Рибак О. В., Рудик О. Б. (2015)
7 Всеукраїнський фестиваль робототехніки "Robotica 2015" (2015)
Титул, зміст (2014)
Доброер Н. - Дискурс об истине: культурологический подход (часть 1) (2014)
Гринишина М. - Дадаїзм як передумова європейського абсурдизму (2014)
Думасенко С. - Поліна Райко як представник вітчизняного наївного мистецтва, Полякова А. (2014)
Яковлев О. - Інформаційне середовище книжкових пам'яток української культури, Шульгіна В. (2014)
Луговая Т. - Детский фольклор в условиях электронного мира (2014)
Билык А. - Из и вне книги: от "ex libris" до "est libris" (2014)
Гордєєв С. - Театр поза сценою: педагогічна майстерність Валентини Чистякової (частина друга) (2014)
Ковалева Н. - Золотой век нашего балета (одесские воспоминания об И. Чернышеве (2014)
Баканурский А. - Похороны Ира (2014)
Ткаченко Р. - Игра с книгой: продолжение следует... (2014)
Артеменко М. - Фактури та матеріали в сучасному дизайні костюма для вогняних вистав, Арапова А. (2014)
Мельник С. - Особливості маніпулятивного аспекту міфологічної комунікації (2014)
Крупеніна Л. - Особистість митця як чинник розвитку культурного простору міста (на прикладі діяльності Є.Й.Буковецького) (2014)
Швец А. - Изучение локально-региональной культуры в контексте культурологической дисциплины "Интеграционные процессы в культуре" (2014)
Прокопович Л. - Ювелирные изделия в магических ритуалах древних славян (2014)
Тищенко І. - Радіовистава: історико-культурні особливості розвитку (2014)
Кирилова О. - Музеєфікація міського простору та репрезентативний кінотекст міста: Одеса, Київ, Петербург (2014)
Бірюкова Т. - Міжінституціональна інтеракція в соціальній комунікації: документно-комунікаційні інститути та освітній процес (2014)
Якубовська М. - Світові традиції у створенні вінків сонетів в українській поезії (2014)
Мисюн М. - Босс - имя женское: трансформация образа бизнес-леди на рубеже XX-XXI вв. в американском кино (х/ф "Разоблачение" и "Дьявол носит Prada") (2014)
Степанова Г. - Характеристика антрепренерской деятельности в провинциальных городах Российской империи конца XIX - начала XX века (2014)
Цзя Х. - Концертмейстер как музыкальная профессия: прошлое, ностоящее и будущее (2014)
Титул, зміст (2012)
Близнюк А. М. - Мы должны сказать людям правду (2012)
Червяков Ю. М. - Участь НДІБМВ у впровадженні розробок та інноваційних технологій у виробництво для імпортозаміщення будівельних матеріалів (2012)
Шельонг Г. - Романоцемент - в'яжуче для опоряджувальних робіт в будівництві, Саницький М. А., Кропивницька Т. П., Котів Р. М. (2012)
Чернявский В. Л. - Прогнозирование функционального состояния бетона, Гасанов А. Б., Гуркаленко В. А. (2012)
Захарченко П. В. - Ринок матеріалов для внутрішнього облаштування приміщень у 2011 році, Поколенко В. О. (2012)
Рудченко Д. Г. - Автоклавный газобетон AEROC - оптимальный строительный материал, Сиротин О. В. (2012)
Горохов Е. В. - Разратока новых криволинейных конструкций сухого строительства КНАУФ, Мущанов В. Ф., Гавриш А. М., Бармотин А. А. (2012)
Старченко А. Ю. - Технологические особенности устройства наливных гипсовых полов КНАУФ, Клименко С. В., Бармотин А. А., Косик А. Б. (2012)
Карапузов Є. М. - Система матеріалів CERESIT ПЦБ для ремонту та захисту бетону, Муляр О. М. (2012)
"Золотая Фортуна" - успех, объективность, признание! (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2012)
Чернявский В. Л. - Физико-химическая изменчивость композиционных материалов на основе технических силикатов, Гасанов А. Б., Гуркаленко В. А. (2012)
Огороднік І. В. - Технологія виготовлення архітектурно-оздоблювального керамічного клінкеру для обличкування фасадів, Телющенко І. Ф. (2012)
Гнип О. П. - Удосконалення технології силікатної цегли в нових економічних умовах, Корнило І. М., Шевчук Г. Я., Раєцька К. О. (2012)
Бабаєвская Т. В. - Тенденции современной технологии бетона и добавки компании будиндустрия, Гладун А. Л. (2012)
Шахова Л. Д. - Повышение эффективности процесса помола цемента интенсийикаторами ООО "Полипласт", Маркова С. В., Черкасов Р. А. (2012)
Кліменко В. З. - Будівельна біоніка і дерев'яні конструкції (2012)
Коваль А. В. - Сегментні і лінзоподібні ферми з клеєної деревини (2012)
Скляров І. О. - Феноменологічні основи розрахунку рамних двотаврів з гнучкою стінкою (2012)
Старченко А. Ю. - Европейский опыт оценки качества оснований под штукатурку, Клименко С. В., Кожемяка С. В., Хохрякова Д. А. (2012)
Кожемяка С. В. - Разработка стандарта на технологию выполнения штукатурных работ машинным способом, Хохрякова Д. А., Старченко А. Ю., Клименко С. В. (2012)
Носовський ю. Л. - Особливості визначення водоутримуючої здатності в сухих будівельних сумішах, Ветрикуш С. В. (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2012)
Дворкін Л. Й. - Цементи низької водопотреби та бетони на їх основі із застосуванням дисперсних техногенних продуктів, Дворкін О. Л., Гарницький Ю. В., Чорна І. В., Марчук В. В. (2012)
Бабиченко В. Я. - Новий спосіб укладання та ущільнення бетонних сумішей та його техніко-економічне обгрунтування, Данелюк В. І., Дмитрієва Н. В. (2012)
Малишев В. В. - Наноэффекты и нанотехнологии в строительных материалов, Гладкая Т. Н., Целювальникова Л. Н. (2012)
Дорогань Н. О. - Коагуляційна структура шламу для виготовлення білого цементу, Миронюк А. В., Черняк Л. П. (2012)
Лаповская С. Д. - К вопросу о влиянии эексплуатационной влажности на свойства автоклавногшо ячеистого бетона (2012)
Корнило И. М. - Технико-экономическое обоснование применения ячеистого бетона в ограждающих конструкциях, Сушицкая Т. А. (2012)
Огородник И. В. - Особенности производства эффективной стеновой керамики (2012)
Михайловський Д. В. - Еволюція карнизних вузлів рам з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2012)
Гавриш О. М. - Шляхи підвищення енергоефективності виробництва гіпсових будівельних матеріалів (2012)
Старченко А. Ю - Исследования долговечности цементной плиты КНАУФ AQUAPANEL® Outdoor, Клименко С. В., Братчун В. И., Бармотин А. А., Косик А. Б. (2012)
7-я Международная научно-практическая конференция "Опыт производства применения ячеистого бетона автоклавного твердения" (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2015)
Биков В. Ю. - Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: історія та сьогодення, Яцишин А. В. (2015)
Спірін О. М. - Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України, Новицька Т. Л., Лупаренко Л. А. (2015)
Дем’яненко В. М. - Дослідно-експериментальна діяльність Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на базі навчальних закладів різних рівнів, Носенко Ю. Г., Пінчук О. П., Шишкіна М. П. (2015)
Нікулочкіна О. В. - Особливості уроку інформатики в початковій школі (2015)
Бондаренко В. В. - Задачі 28 Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2015)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014–2015 навчальному році, Рибак О. В., Рудик О. Б. (2015)
Коваленко В. В. - Використання web-орієнтованих засобів у тренінгових заняттях для формування соціальної компетентності молодших школярів (2015)
Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. №1/9_305 "Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році" (2015)
Методичні поради щодо навчання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (2015)
Титул, зміст (2012)
Привітання з Днем будівельника (2012)
Коваль С. В. - Самоуплотняющийся бетон: области применения, тестирования и особенности состава, Наджах Абид, Ситарски М. (2012)
Дмитриева Н. В. - Современные тенденции в технологии приготовления специальных растворов для прокладки инженерных сетей методом горизонтально-направленного бурения, Лапина О. И., Данелюк В. И., Бабиченко В. Я. (2012)
Бабий И. Н. - Результаты визуального обследования эксплуатируемых теплоизоляционных фасадных систем, Борисов А. А., Волканов В. К., Столяр Е. А. (2012)
Палиенко Е. А. - Управление для определения усадочных свойств керамических масс и его практическое применение (2012)
Захарченко П. В. - Створення композиційнї дисперсної системи для виробництва гіпсокартонних плит підвищеної пожежостійкості, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2012)
Карапузов Е. К. - Технологические особенности устройства систем гидроизоляции с применением полимерных гидроизоляционных композиций (2012)
Щокін П. О. - Вододисперсійні грунтовки загальнобудівельного призначення, Носовський Ю. Л. (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2012)
Червяков Ю. М. - Нарощування обсягів житлового будівництва - нагальна потреба сьогодення (2012)
Якимечко Я. Б. - Вапняно-гіпсові в'яжучі з покращеними експлуатаційними характеристиками, Саницький М. А. (2012)
Гавриш А. М. - Производство гипсовых строительных материалов из отходов промышленности (2012)
Колесник Д. Ю. - ГКЖ-94М в радіаційній технології модифікації бетону, Файнлейб А. М., Сахно В. І. (2012)
Лаповська С. Д. - Дослідження впливу дисперсного армування на структуроутворення ніздрюватого фібробетону автоклавного твердення (2012)
Рудченко Д. Г. - Аэрок или белорусский блок - правильный выбор (2012)
Піпа В. В. - Енергозбереження при будівництві та капітальному ремонті споруд із застосуванням європейського досвіду та систем утеплення CAPATECT (2012)
Соха В. Г. - Реологические характеристики и механические свойства полимерцементных растворов с полипропиленовой фиброй и VINNAPAS® 5014 F, Карапузов Е. К., Ляшенко Т. В., Крюковская С. А. (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "СУХЕ БУДІВНИЦТВО: ТОВАРОЗНАВЧІ АВПЕКТИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ", 1-2 листопада 2012 р., м. Київ (2012)
Реферати (2012)
Наєнко М. - Творчість Гоголя в німецькомовних працях Дмитра Чижевського (2013)
Николюк Т. - Ірраціональне у прозі Володимира Даниленка (2013)
Пуніна О. - Психологічні та філософські аспекти творчості Олеся Ульяненка (2013)
Несвіт С. - Екзистенційні мотиви у збірці В. Стуса "Веселий цвинтар (2013)
Оселедько К. - Міфопоетичне мислення як основа авторського моделювання художнього простору твору (2013)
Тищук Д. - Специфіка асоціоніма як тропа у світлі теорії інтертекстуальності (2013)
Плужник О. - Гендерний аспект у романі А. Дімарова "Його сім'я" (2013)
Кавун Л. - Вертикальний контекст: категорія пам'яті літературної творчості (2013)
Кравченко О. - Екфрасис у Гоголя: відтворення видимого і невидимого (2013)
Мірошніченко Л. - Своєрідність інтерпретації алюзійного образу в романі "зв'язку часів" "Між пеклом і раєм" Галини Тарасюк (2013)
Стадніченко О. - Інтертекстуальність сучасної української мемуарної прози (на прикладі книги "Спогади і роздуми на фінішній прямій" І. Дзюби) (2013)
Журавська О. - Хронотоп у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу" (2013)
Лугова Т. - Концепт національної історії в художньому осмисленні Михайла Грушевського та Андріана Кащенка: порівняльний аспект (2013)
Ягушкіна В. - Автоінтертекстуальність поем М. Костомарова (2013)
Саприкіна А. - Вербальна інтерпретація музики в поезії Г. Мазуренко (2013)
Ященко Ю. - Інтерсеміотичний аспект малої прози Емми Андієвської (2013)
Тендітна Н. - П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів (2013)
Шахова К. - Заголовок роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" як інтертекстуальний маркер (2013)
Мельникова К. - Дитячий детектив: кіноестетика як ресурс видовищності в тексті масової літератури (2013)
Свенцицька Е. - "Чужое слово" в поэзии русского модернизма: философские аспекты (2013)
Стаматі В. - Текст и тексты: функционирование знакового кода (2013)
Дмитрієва Н. - Архетипический горизонт интертекста (2013)
Реутова М. - Інтермедіальна фольклорно-літературна взаємодія у творчості Олександра Шведа: жанровий аспект (2013)
Титул, зміст (2012)
AEROC - победитель Всеукраинского конкурса качества продукции (2012)
Малишев В. В. - Нанотехнології та створення нанобізнесу - конкурентний шляз розвитку будіндустрії, Гладка Т. М., Роздобутько В. В., Нікуліна Г. Ф. (2012)
Дерев'янко В. М. - Проблеми розробки та виготовлення виробів на основі магнезіальних в'яжучих, Полтавцев А. П., Максименко А. А., Мартиненко Т. В., Кондратьєва Н. В. (2012)
Колесник Д. Ю - Структурні змінення в цементному камені, просоченому силіконами та опроміненому прискореними електронами, Шейніч Л. О., Файнлейб О. М., Сахно В. І. (2012)
Менейлюк А. И. - Исследования влияния плотности минераловатного утеплителя на адгезию к основанию, Бабий И. Н., Борисов А. А., Волканов В. К. (2012)
Сердюк В. Р. - Порівняльний аналіз відносних обсягів будівництва житла на структури використання стінових матеріалів (2012)
Бабиченко В. Я. - Технологія замонолічування стиків тонкостінних елементів стінових будівельних конструкцій, Кирилюк С. В., Батура О. О. (2012)
Горохов Е. В. - Оценка эксплуатационной пригодности гипсокартонных потолков КНАУФ при наличии характерных нарушений технологии монтажа, Старченко А. Ю., Клименко С. В., Бармотин А. А., Мнацаканян К. Б. (2012)
Дворкін Л. Й. - Сухі гіпсові і фосфогіпсові суміші із застосуванням ефективних модифікаторів, Мироненко А. В., Поліщук-Герасимчук Т. О. (2012)
Старченко А. Ю. - Исследование стыков гипсокартонных плит КНАУФ при изгибе, Клименко С. В., Братчун В. И., Бармотин А. А., Кожемяка С. В., Игнатенко Р. И., Косик А. Б. (2012)
Кліменко В. З. - Просторові конструкції покриттів з дрібностовбурної деревини, Бусол Т. В. (2012)
Навчальний посібник "Енергозберігаючі технології в будівництві". Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д. (2012)
Реферати (2012)
Ленков С. В. - Моделирование смешанного технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники: по ресурсу и по состоянию, Браун В. О., Пашков С. А., Цыцарев В. Н. (2015)
Ширяев А. - Анализ и поиск решений существующих проблем технологий беспроводной сети WIFI и WIMAX, Супрун Ю., Яковенко А. (2015)
Долгушин В. П. - Многоканальный адаптивный фильтр повышенной робастности при воздействии помех с плохой обусловленностью корреляционной матрицы, Ленков Е. С. Лоза В. Н., Семибаламут К. М. (2015)
Жиров Г. Б. - Методика опису нелінійних динамічних систем управління спеціальної техніки методом простору стану, Савран В. О. (2015)
Богдан В. П. - Технології побудови систем передачі даних. Стандарт DECT (2015)
Лебедева Е. Ю. - Адаптация метода выявления и локализации областей клонирования в условиях геометрических преобразований области клонирования (2015)
Омельчук І. П. - Адаптивний Кей-оцінювач частоти небезпечного гармонічного сигналу, Сігнаєвський К. М. (2015)
Смерницький Д. В. - Удосконалення адміністративно-правового забезпечення науково-технічної діяльності як елемент загальних реформ системи МВС України (2015)
Марченко О. С. - Світлозвукові засоби спеціального призначення та шляхи підвищення їх ефективності (2015)
Сидоренко Ю. М. - Вітчизняні засоби захисту від дії саморобних вибухових пристроїв у місцях великого скупчення людей, Мариненко Я. О. (2015)
Алексєєв С.В. - Аспекти створення спецтранспорту для перевезення осіб, взятих під варту (2015)
Кінцева шпальта (2015)
Пономаренко О. М. - Упорядкування українських назв мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України", Кульчицька Г. О., Черниш Д. С. (2015)
Хоменко В. М. - Кристалохімія та спектроскопія егіринів Октябрського масиву та лужних метасоматитів Приазов’я (2015)
Цільмак О. В. - Особливості формування метакристалів піриту і арсенопіриту Бобриківського золоторудного родовища (Донбас), Скакун Л. З. (2015)
Сьомка В. О. - Дипірамідальні кристали молібденіту Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита), Квасниця І. В., Бондаренко С. М., Сьомка Г. В. (2015)
Вишневский А. А. - Высокохромистый алланит-(Ce): первая находка в кимберлитах (2015)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит), Пономаренко О. М., Петриченко К. В., Курило С. І., Довбуш Т. І., Сергеєв С. А., Родіонов М. В. (2015)
Заяць О. В. - Геохімія русько-полянських рідкіснометалевих гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону (Інгульський мегаблок УЩ) (2015)
Чернышов Н. М. - Золото-платинометалльное оруденение в железистых кварцитах и сланцах КМА - единая рудообразующая система (2015)
Павлунь М. М. - Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита (2015)
Леониду Станиславовичу Галецкому - 80 ! (2015)
Светлой памяти Вадима Сергеевича Урусова (2015)
Опірський І. - Проблематика основного постулату прогнозування НСД (2015)
Грищук Р. В. - Графовий спосіб оцінювання живучості систем радіомоніторингу, Дзюбчук Р. В., Сердюк А. О. (2015)
Хорошко В. А - Построение функций с ограниченным спектром для систем защиты информации, Козел Т. И., Ярошенко О. А. (2015)
Lopatin S. L. - Classification of the threats to informational security and technologies of security, realized in over-the-air networks of the standardieee 802.11 (wi-fi) (2015)
Борисенко І. І. - Застосування теорії графів в задачах створення стеганографічних повідомлень (2015)
Кривутенко А. І. - Дослідження стабільності біологічно активних точок на поверхні тіла людини, Вересенко Ю. В., Полук Ю. О. (2015)
Смерницький Д. В. - Адміністративно-правове регулювання проведення дослідно-конструкторських робіт в системі МВС України (2015)
Филь Р. С. - Засади проектування механічної частини маніпуляторів мобільних роботів для знешкодження вибухонебезпечних предметів (2015)
Мамчик Р. С. - Аспекти створення протимінного захисту на сучасній броньованій техніці (2015)
Кінцева полоса (2015)
Акуленко В. Л. - Екологічна паспортизація в контексті активізації екологічного аудиту, Пригара І. О. (2015)
Смоленніков Д. О. - Роль стейкхолдерів у запровадженні екологічної відповідальності підприємств (2015)
Жулавський А. Ю. - Економічна оцінка екологічно обумовлених збитків від підприємств будівельної галузі, Зубко К. Ю. (2015)
Абрамова М. В. - Підхід до визначення інтегрального показника рівня воєнно-економічної складової як елемента економічної безпеки України (2015)
Байстрюченко Н. О. - Організаційно-економічні передумови удосконалення управління багатоквартирним будинком, Костенко А. Р. (2015)
Лук’янихін В. О. - Науково-методичний інструментарій забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку міських територій, Циганенко О. В. (2015)
Соколов М. О. - Формування ефективної системи регіонального управління (2015)
Кобушко І. М. - Аналіз механізму перерозподілу податкових надходжень в умовах податкової децентралізації, Абрамчук М. Ю., Павленко І. В. (2015)
Педченко Н. С. - Вартість підприємства як критерій оцінювання ефективності в системі фінансового контролінгу (2015)
Погрібна О. С. - Державне управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Сумській області, Шевченко Т. І., Євдокимова А. В. (2015)
Гученко Т. П. - Оцінювання потенційних маркетингових можливостей підприємства з урахуванням його життєвого циклу (2015)
Гаранжа И. М. - Экспериментальные исследования многогранных композитных конструкций на основе самоуплотняющегося бетона при осевом сжатии, Танасогло А. В., Ягмур А. А., Фоменко Фоменко, С. А. Оржеховский А. Н. (2015)
Бенаи Х. А. - Методологические основы архитектурно-типологической оптимизации типовых зданий и сооружений Донбасса в условиях реконструкции, Балюба И. Г., Радионов Т. В. (2015)
Гайворонский Е. А. - Особенности типологии и архитектуры объектов подземной урбанистики в Донецком регионе, Югов А. М. (2015)
Лобов И. М. - Особенности интеграции промышленных зданий и сооружений на нарушенных территориях, Лобов М. И., Джерелей Д. А. (2015)
Корсун В. И. - Технология комбинированных расчетов фундаментов ветровых энергетических установок мощностью 2,5–3,0 МВТ, Калмыков Ю. Ю., Макаренко С. Ю. (2015)
Атрошенко А. А. - Численное исследование контактного взаимодействия многослойных панелей, соединенных болтовым креплением, в геометрически нелинейной постановке (2015)
Бісик С. П. - Оцінка протимінної стійкості легкої бойової колісної машини, Купріненко О. М., Корбач В. Г. (2015)
Бондаренко О. В. - Проектування засобів організації штучних точок страховки та опори для альпінізму (2015)
Будяну Р. Г. - Обґрунтування тактико-технічних вимог для розробки перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних "легких” броньованих автомобілів (2015)
Васильев А. Ю. - Обзор подходов дополнительного бронирования легкобронированых машин, Шаталов О. Е., Дудар Е. Е. (2015)
Васильев А. Ю. - Создание параметрических моделей сендвич-панелей и исследование их жесткостных характеристик, Березин М. Н., Васильев Ю. К. (2015)
Калінін О. М. - Стан та перспективи розвитку навчально-тренажерних засобів за номенклатурою бронетанкового озброєння та техніки для механізованих і танкових підрозділів сухопутних військ Збройних Сил України, Костюк В. В., Русіло П. О., Варванець Ю. В. (2015)
Попов А. П. - Влияние продольной модификации зубьев на контактную прочность зубчатых муфт, Мозговой М. Г., Савенков О. И. (2015)
Свиридова Е. Н. - Напряженно-деформированное состояние элементов поясничного отдела позвоночника при транспедикулярной фиксации, Лабутина Т. Р., Веретельник О. В., Левшин А. А., Дынник А. А., Тимченко И. Б., Погорелая А. В. (2015)
Скрипченко Н. Б. - Влияние формы беговой дорожки на контактное взаимодействие с шаровыми поршнями радиальной гидропередачи, Ткачук А. В., Ткачук Н. Н., Касай Е. И., Крылюк Б. И. (2015)
Ткачук М. А. - Методи, засоби та технології дискретно-континуального зміцнення поверхневих шарів деталей машин, Бєлов М. Л., Шейко О. І., Кравченко С. О., Посвятенко Е. К., Шпаковський В. В., Д’яченко С. С., Гончаров В. Г., Пономаренко І. В.; Шеремет В. М. (2015)
Title, contents (2016)
Чепурной А. Д. - Ходовые прочностные и динамические испытания вагона-платформы, Литвиненко А. В., Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Чубань М. А. (2015)
Lovskaya A. - The study of dynamic load on a wagon-platform at a shunting collision, Rybin A. (2016)
Шимон В. М. - Численное исследование напряженно-деформированного состояния бедренной кости человека, пораженной заболеванием – остеомиелит, Веретельник О. В., Шерегий А. А., Шимон М. В. (2015)
Strelnikova E. - Research into mutual influence of inclusion on the chain of pores in the welded seam under the influence of thermo-force loading, Kovch O. (2016)
Miltykh V. - Analysis of the impact of impeller outlet width on the steepness of pressure characteristic, Sotnyk M. (2016)
Volontsevich D. - Analysis of curvilinear motion of tracked vehicles with electromechanical dual-flux turning mechanisms, Duong Sy Hiep, Veretennikov Ie. (2016)
Turenko A. - A method of evaluating vehicle controllability according to the dynamic factor, Podrygalo M., Klets D., Gatsko V., Barun M. (2016)
Sokur N. - Investigation of the process of crushing solid materials in the centrifugal disintegrators, Biletskyy V., Sokur L., Bozyk D., Sokur I. (2016)
Dreus A. - Investigation of heating of the drilling bits and definition of the energy efficient drilling modes, Kozhevnikov A., Sudakov A., Lysenko K. (2016)
Filimonikhin G. - Research into excitation of dual frequency vibrational-rotational vibrations of screen duct by ball-type auto-balancer, Yatsun V., Dumenko K. (2016)
Kukhar V. - Development of alternative technology of dual forming of profiled workpiece obtained by buckling, Burko V., Prysiazhnyi A., Balalayeva E., Nahnibeda M. (2016)
Zaiets А. - On the possibility of applying modern design solutions of ocean-technical constructions for the Azov sea shelf (2016)
Abstract and References (2016)
Багнюк Н. В. - Градієнтний метод числової оптимізації задач нелінійного програмування, Завіша В. В., Решетило О. М. (2015)
Білинський Й. Й. - Дослідження впливу температури середовища на точність доплерівського ультразвукового витратоміра, Стасюк М. О., Керсов О. П. (2015)
Болтьонков В. А. - Исследование акустических систем мониторинга течей теплоносителя, Аль-Джасри Гамаль Халед Мохаммед. (2015)
Бортник К. Я. - Алгоритм автоматизованого проїзду в громадському транспорті, Чухрій С. С. (2015)
Егорченков В. А. - Принципы построения модели световой среды помещений с криволинейными поверхностями (2015)
Каганюк О. К. - Вимоги щодо відстеження транспортніх засобів за допомогою радіонавігаційних методів, Голодюк Н. А. (2015)
Колосова О. П. - Геометричне та математичне моделювання процесу просочення орієнтованих волокнистих наповнювачів рідкими полімерними зв’язуючими (2015)
Марченко О. І. - Трансляція програм з процедурних мов програмування у функціональні мови з використанням графу залежності даних, Хоптинець В. А. (2015)
Марченко О. І. - Спосіб трансляції типів даних мови COBOL в типи даних сучасних мов програмування, Щербина Б. О. (2015)
Melnuk V. M. - Key performance indicators based software ecosystem (SECO) research using publications systematic mapping, Melnuk K. V., Khrystynets N. A (2015)
Melnyk V. M. - Significance of the socket programming for the laboratory with intensive data communications, Pekh P. A., Melnyk K. V., Zhyharevych O. K. (2015)
Мельник В. М. - Linux-контейнери і майбутній cloud, Пех П. А., Мельник М. М. (2015)
Плахотний М. В. Наливайчук М. В. - Використання платформи DeviceHive Discovery RPi в навчальному процесі, Івасюк В. М (2015)
Рябоконь Ю. М. - Дослідження існуючих компонентів розробки інтерактивних кроссплатформерних додатків, Жигаревич О. К., Шолом П. С. (2015)
Семенюк В. Я. - Оптимізація щоденного плану випуску продукції методом гілок і меж, Машевський М. В. (2015)
Шитий Д. В. - Спосіб резервного копіювання гостьових операційних систем в Hyper-V (2015)
Шолом П. С. - Програмне забезпечення налагоджувальної плати ARDUINO-LITE-KIT, Семенюк В. Я., Бєляков О. В. (2015)
Бадаєв Ю. І. - Моделювання NURBS-кривих на основі принципу двоїстості, Ганношина І. М. (2015)
Бакалова В. М. - Побудова тривимірної моделі та компоновка кресленика тіла складної форми в середовищі AutoCAD 2015, Лебедєва О. О., Юрчук В. П. (2015)
Бакалова В. М. - Використання методу перпендикуляра до прямої при розв'язанні інженерних задач, Баскова Г. В., Яблонський П. М. (2015)
Верещага В. М. - Визначення площі, обмеженої топографічною замкненою плоскою кривою, Конопацький Є. В., Павленко О. М. (2015)
Holovin M. - Process of programming studying process in the context of limited attention field, Golovina N. (2015)
Губаль Г. М. - Математичний аналіз впливу радіоактивного опромінювання на аутосомний геном: міждисциплінарні зв’язки (2015)
Сасюк З. К. - Розвиток просторової уяви студентів технічних ВНЗ методами нарисної геометрії (2015)
Title, contents (2016)
Soskov A. - Methods of overvoltage limitation in modern dc semiconductor switching apparatus and their calculation, Sabalaeva N., Forkun Y., Glebova M. (2016)
Budashko V. - Decision support system’s concept for design of combined propulsion complexes, Nikolskyi V., Onishchenko O., Khniunin S. (2016)
Salmanova F. - Usage of solar and wind energies for hot water-supply of country (cottage) house in natural conditions of Absheron, Rzayev P., Yusubov I., Velizade I. (2016)
Gabdrakhmanova K. - A probabilistic and statistical approach as a means of predicting the efficiency of hydraulic fracturing, Usmanova F., Khramov G. (2016)
Znak Z. - The Brandon method in modelling the cavitation processing of aqueous media, Sukhatskiy Yu. (2016)
Chaikovskaya E. - Development of energy-saving technology maintaining the functioning of a drying plant as a part of the cogeneration system (2016)
Malahov A. - Efficiency improvment of ships operation by water-fuel emulsion using, Gudilko R., Palagin A., Maslov I. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, contents (2016)
Balanyuk V. - Study of fire-extinguishing efficiency of environmentally friendly binary aerosol-nitrogen mixtures, Kozyar N., Garasymuyk O. (2016)
Remez N. - Simulation of the solid waste landfill settlement taking into account underlying soil, Osipova T., Kraychuk O., Kraychuk S. (2016)
Gomelya M. - Low-waste ion exchange technology of extraction of nitrogen compounds from water, Trohymenko G., Shabliy T. (2016)
Malanchuk Z. - Results of experimental studies of amber extraction by hydromechanical method in Ukraine, Korniyenko V., Malanchuk Ye., Khrystyuk A. (2016)
Klymenko I. - Developing of effective treatment technology of the phenolic wastewater, Yelatontsev D., Ivanchenko А., Dupenko O., Voloshyn N. (2016)
Golub N. - Technology of anaerobic-aerobic purification of wastewater from nitrogen compounds after obtaining biogas, Kozlovets O., Voyevoda D. (2016)
Oveckiy S. - A method developed to increase technological and ecological efficiency of gas production from hydrate deposits, Savchuk V. (2016)
Vasenko А. - A study of significant factors affecting the quality of water in the oskil river (Ukraine), Rybalova O., Kozlovskaya O. (2016)
Abstract and References (2016)
Оксанич И. Г. - Разработка критерия эффективности оперативных решений по управлению производством кремниевых структур, Рылова Н. В. (2014)
Винокурова Е. А. - Адаптивное обучение вэйвлет-машины опорных векторов наименьших квадратов, Плисс И. П., Шкуро К. А., Харченко А. А. (2014)
Галушка И. Н. - О методе интеграции корпоративных данных в условиях слабой связанности источников, Щербак С. С. (2014)
Голенков В. В. - Семантическая технология проектирования интеллектуальных систем, Гулякина Н. А., Давыденко И. Т., Корончик Д. Н., Шункевич Д. В. (2014)
Евланов М. В. - Концепция представления требования к элементу информационной системы, Васильцова Н. В., Панферова И. Ю. (2014)
Чалая Л. Э. - Поиск неполных дубликатов в системах анализа цифровых изображений, Попаденко П. Ю. (2014)
Евланов М. В. - Функция выигрыша потребителя ИТ-услуг, Неумывакина О. Е. (2014)
Шевченко И. В. - Метод кластеризации данных, основанный на параллельном генетическом алгоритме, Король Е. С., Тимощук И. В. (2014)
Евланов М. В. - Унификация методов оценивания затрат на создание современных информационных систем, Соловьева Е. И. (2014)
Конох И. С. - Анализ актуальности развития информационных технологий для оптимизации работы первой стадии обогатительной фабрики ПГОКА, Найда В. В. (2014)
Кочергина С. С. - Разработка информационной технологии решения задач автоматизированного формирования нестандартизированногосостава изделия в машиностроении (2014)
Левыкин В. М. - Особенности отображения онтологий предметной области в описания элементов информационной системы, Евланов М. В., Керносов М. А., Керносова М. Э. (2014)
Литвин В. В. - Моделювання автоматизованої систем управління тактичної ланки на основі онтологічного підходу, Оборська О. В. (2014)
Никитюк В. А. - Усовершенствование модели реестра Web-сервисов (2014)
Slabchenko O. - Analysis and synthesis of models on basis of machine learning for missing values imputation from social networks’ personal accounts, Sydorenko V. (2014)
Тертышный В. А. - Модель специализированной системы поиска сущностей на основе связанных данных (2014)
Тодорико О. А. - Точность определения авторства сканированных рукописных текстов с помощью статистики графем, Добровольский Г. А., Добровольская М. Г. (2014)
Чапланова Е. Б. - Объектно-реляционная модель данных: терминологические аспекты и ее структурная компонента (2014)
Шевченко И. В. - Модель взаимодействия интеллектуального агента и среды как инструмент мониторинга сложного технико-экономического процесса, Шаповал И. С., Стаценко Т. Д. (2014)
Супряга І. А. - Система автоматизованої побудови навчальних ресурсів на основі статей Wikipedia, Титенко С. В. (2014)
Перез-Чернов А. Х. - Функции и задачи национального центра рейтингования высших учебных заведений, Ломов С. А., Галынский В. М. (2014)
Абабина Н. В. - Творчество И. А. Бунина в контексте синергетического анализа (2014)
Абрамович С. Д. - Нарратологический ракурс психологизма лермонтовского "Демона" в контексте мироощущения модерна (2014)
Аксёнова А. А. - Роль "фиктивного" автора в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2014)
Боднарчук Т. В. - Особливості міжмовної інтерференції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної (на базі англійської) у загальноосвітній школі (2014)
Василишина Н. Д. - Аллан Квотермейн у Хаггарда як типова постать неоромантичного героя (2014)
Вечерок О. Н. - Специфика жанра рассказа в творчестве В. Г. Короленко (2014)
Волковинський О. С. - Епітетні структури і логічні означення у заголовках як засоби актуалізації змісту в художньо-публіцистичних текстах Остапа Вишні (2014)
Гайдук С. Є. - Рецепція поняття бестіарію у польському літературознавстві (2014)
Гільдебрант К. Й. - Фактуальність та документальний характер творів англійських письменників "Сердиті молоді люди" (2014)
Голубишко И. Ю. - Творчество В. Г. Короленко в оценке современников (2014)
Грушко С. П. - Мовленнєві одиниці у ситуативному контексті: мова як засіб впливу у ЗМІ (2014)
Гурдуз А. І. - Мотив сходження в романі Олени Печорної "Грішниця”, Барковська К. Б. (2014)
Давидова Т. В. - Тенденції смислової інтеграції / дивергенції комплементативів wealth – poverty у художньому просторі вікторіанської доби: інверсивна модель взаємодії (2014)
Дербенёва Л. В. - Семантика архаического "текста" в структуре литературного произведения (2014)
Єфименко В. А. - Квір-студії сучасних казкових творів (2014)
Журавльова С. С. - Панегірична поезія як предмет дискусії в сучасній медієвістиці (2014)
Иванова Н. П. - Ироническое в фантастическом романтическом дискурсе 1820-1830-х годов (на материале повестей Антония Погорельского и О. Сенковского) (2014)
Иванюк Б. П. - Стихотворная жалоба: жанрологическое описание (2014)
Ильинская Н. И. - Модификация масонского кода в русской поэзии ХХ века (2014)
Казимір І. С. - Вербальний імпринтинг як фактор ептонімічності (2014)
Keba D. O. - Herausbildung der Konzeption von Welt und Mensch in Werken F. Kafkas (2014)
Кеба О. В. - Гротеск як протест: "перетворений" світ модерністської прози 1920-1930-х років (2014)
Кеба Т. В. - Функцiональна роль метафор та епітетів в поетичних творах T. Еліота (на прикладі "Prufrock and Other Observations" та "Old Possum’s Book of Practical Cats") (2014)
Кистанова А. В. - "Весенняя" ода в английской поэзии середины XVIII века: Т. Грей и С. Джонсон (2014)
Кобзан Л. А. - Автор и рассказчик-посредник в структуре произведений Джозефа Конрада (2014)
Кобылкин А. О. - Художественность писем-статей Л. Н. Толстого 900-х годов к адресатам-иностранцам ("Письмо к китайцу" (1906), "Письмо к индусу" (1908)) (2014)
Коркишко В. О. - Мифопоэтические образы в поэзии М. Волошина (2014)
Коршунова С. И. - Диалогизм как эстетическая доминанта в лирике Н. А. Некрасова 1860-х годов (2014)
Костенко Г. М. - Вплив Дж. Конрада на американських письменників (Фіцджералд, Хемінгуей) (2014)
Кремінська О. О. - Вплив вікторіанства та індуїстської культури на становлення особистості Р. Кіплінга (2014)
Крук А. А. - Fate as a conscious choice of personality in the works of urban referrals: psychological and tragic aspect (2014)
Кузнецова М. О. - Ономастикон вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної маскультури (на матеріалі циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна "A Song of Ice and Fire”) (2014)
Курьянов С. О. - Понятие крымского текста и крымского мифа: литературоведческий аспект (2014)
Кучера А. М. - Художня інтерпретація сильної особистості в трагедії Крістофера Марло "Тамерлан великий" (2014)
Кушнірова Т. В. - Жанрові особливості дитячої прози Роальда Дала (2014)
Лефанова А. Ю. - "Смысловые диссонансы" в изображении героя в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2014)
Лівіцька О. В. - Епітет як засіб міфологізації в поетичних текстах Т. С. Еліота (2014)
Лілова О. Є. - Ідейна сутність та художня своєрідність образу безглуздя ("folly”) в мораліте Г. Медвола "Природа" (2014)
Марчук(Клюка) Т. Л. - Жанрові модифікації "Нової драми” у європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Меншій А. М. - Художні ообливості моделювання образів євреїв в українській літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (на матеріалі творчості М. Коцюбинського та В. Леонтовича) (2014)
Миколайчик М. В. - Композиция как ключ к интерпретации некоторых романов Дорис Лессинг (2014)
Місінькевич О. М. - Концепт "серце" у динаміці індивідуального художньо-образного смислотворення у системі мовної картини світу неокласиків (2014)
Моштак О. В. - Емоційний та експресивний аспекти змісту пейоративної одиниці (2014)
Новик О. П. - Романтичне переосмислення мотиву раю в поезії Михайла Петренка (2014)
Остапенко И. В. - Пространственно-временные параметры картины мира в пейзажном дискурсе лирики А. Кушнера (2014)
Помогайбо Ю. А. - Палимпсест в литературе и искусстве Германии (К. Рансмайр и А. Кифер) (2014)
Расевич Л. П. - Технологія іміджмейкінгу в циклі про Шерлока Холмса (2014)
Рыжченко О. С. - Образ "маленького человека" в литературном цикле Бориса Акунина "Приключения Эраста Фандорина" (2014)
Романець В. М. - Роман про минуле та історичний роман в творчості В. Гюго (2014)
Савкова Л. С. - Трансформация образа Пикаро в романе Р. Гари "Спасите наши души" (2014)
Сав’юк A. М. - Геокультурний дискурс творчості Леопольда фон Захер-Мазоха (2014)
Свідер І. А. - Колоративна лексика в романі Вальтера Скотта "Айвенго" (2014)
Семелюк Р. М. - Концепція людини в повісті Г. Джеймса "Дейзі Міллер" (2014)
Семенец О. С. - Популяризация сакральных мистерий смерти в романе Бернара Вербера "Танатонавты" (2014)
Силантьева В. И. - Иллюстративная "шекспириана": ХХ век (межвидовая компаративистика) (2014)
Синявська Л. І. - Епічні елементи в драмі Б. Шоу "Дім, де розбиваються серця" (2014)
Ситник А. П. - Derogatory and appropriated uses of slurs, Ситник Н. В. (2014)
Соловій У. В. - Оцінно-образна номінація у процесі текстотворення (2014)
Судець Н. А. - Роль антономазії у ранніх поетичних текстах І. Франка і Я. Каспровича (2014)
Суичимез А. А. - Гастрономические образы как социокультурный феномен ранней драматургии А. Н. Островского (2014)
Табакова Г. І. - Композиційні особливості жанрів ліричної прози (2014)
Титянин К. А. - О подходе к трактовке реализма в статье Р. Барта "Эффект реальности" (2014)
Уманець А. В. - Generative grammar theories in american descriptive linguistics (2014)
Федірко С. М. - Англійські фразеологічні одиниці з етнокультурним компонентом значення (2014)
Фоміна Г. В. - Аспекти переосмислення традиційного матеріалу в німецькомовній літературі післявоєнного періоду (2014)
Хоптяр А. О. - Теоретичні засади перекладацької діяльності Б. Грінченка (2014)
Хохель Д. Ю. - Функціональність мерафоричних епітетних структур у текстах С. Кларк і Г. Пагутяк (2014)
Чернікова О. І. - Семантичні та фоносематничні зв’язки між фонетичними ітерантами в англійському й українському художньому тексті (на матеріалі паралельних текстів англійською й українською мовами) (2014)
Шарова Т. М. - Образ жінки в художній спадщині Костя Гордієнка (2014)
Шенкнехт Н. М. - Марлоу і Куртц у боротьбі з "безмірною пітьмою у романі "Серце пітьми" Джозефа Конрада (2014)
Shlapak I. М. - Linguistic innovations of James Joyce in the book about Finnegan (2014)
Шулык П. Л. - Коллективное сознательное против женского бессознательного в израильской женской литературе. Статья первая. Женское равноправие без права на женственность (израильская литература о киббуцной модели женского равноправия) (2014)
Яковлєва О. В. - Навчання іншомовного мовлення з використанням фразових дієслів на практичних заняттях з англійської мови (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Яскрава особистість. До 50-річчя від дня народження Т. М. Бойчука (2016)
Авраменко А. А. - Уреазная активность неактивной (кокковой) формы хеликобактерной инфекции І типа, Короленко Р. Н. (2016)
Авраменко І. В. - Оцінка змін функції зовнішнього дихання у пацієнтів після тяжкої негоспітальної пневмонії в динаміці протягом року (2016)
Бондарчук І. В. - Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Сидорчук Л. П., Сидорчук І. Й. (2016)
Борис Р. М. - Вплив крововтрати на динаміку вмісту цитокінів сироватки крові в період гострої реакції на краніоскелетну травму, Дзецюх Т. І. (2016)
Волошинська К. О. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у пацієнток у пременопаузі і менопаузі за даними добового моніторування артеріального тиску, Ілащук Т. О. (2016)
Гродецький В. К. - Характер активності альфа-амілази периферичної крові у хворих на гострий панкреатит (2016)
Зуб Л. О. - Характеристика ліпідного дисбалансу крові у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок, Роборчук С. В., Березова М. С. (2016)
Каліновська І. В. - Генетичні аспекти невиношування вагітності (2016)
Колоскова О. К. - Інфламатометричні особливості перебігу бронхіальної астми за різного ступеня активності еозинофільного запалення дихальних шляхів, Лобанова Т. О. (2016)
Кополовець І. І. - Диспансеризація хворих із атеросклеротичним ураженням екстракраніальних артерій (2016)
Косілова С. Є. - Акушерські та перинатальні ускладнення, як фактори ризику затримки росту плода (2016)
Коханюк Ю. В. - Особливості клінічної картини та результати інструментальних методів обстеження у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, яка проходить на тлі цукрового діабету типу 2, Горинчин М. М., Гриньова В. В., Глуговська С. В. (2016)
Кравчун П. Г. - Аналіз зв’язку показників кардіогемодинаміки із генотипами гена eNOS (Glu298Asp) у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння, Кадикова О. І., Крапівко С. О. (2016)
Купновицька І. Г. - Диференційована фармакотерапія артеріальної гіпертензії у жінок зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини, Фітковська І. П., Клименко В. І., Губіна Н. В. (2016)
Левицька С. А. - Тимпанотомія і аденотомія versus аденотомія при лікуванні ексудативного отиту у дітей, Солдат О. М., Яковець К. І., Максим’юк О. І., Геруш О. Л. (2016)
Левицька С. А. - Особливості хірургічного лікування захворювань глотки у дітей із ожирінням, Стефанюк І. С., Курулюк Р. С., Яковець К. І., Бельзецька М. І. (2016)
Леміш Н. Ю. - Екстрагенітальні захворювання у жінок із гестаційним діабетом, Бобик Ю. Ю. (2016)
Литвиненко Н. А. - Ефективність застосування протитуберкульозних препаратів 4-ї групи (циклосерину, ПАСКу) у хворих на мультирезистентний туберкульоз, Варицька Г. О., Погребна М. В., Сенько С. О., Давиденко В. В. (2016)
Максим’юк В. В. - Гострий панкреатит: механізми розвитку та нові підходи до діагностики, прогнозування перебігу і лікування (2016)
Мартинюк Г. В. - Метаболічний синдром – деякі особливості патогенезу та його вплив на розвиток артеріальної гіпертензії, Скорейко Н. Т., Скорейко Р. С., Скорейко С. С. (2016)
Мелех Б. Я. - Стан антиоксидантної глутатіонової системи та процесів перекисного окиснення ліпідів у легенях морських свинок з експериментальним алергічним альвеолітом у різні періоди формування (2016)
Михалюк Є. Л. - Зміни інтегральних показників функціонального стану легкоатлеток-спринтерів у річному циклі тренувального процесу, Діденко М. В., Малахова С. М. (2016)
Міхєєва Т. М. - Особливості серцево-судинної системи у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією, Нечитайло Ю. М. (2016)
Нечитайло О. Ю. - Діагностична цінність інфрачервоної термометрії у хворих на цукровий діабет із маніфестними ангіопатіями ніг, Коновчук В. М. (2016)
Ніцович І. Р. - Лікування малих форм лейоміоми матки, Андрієць О. А., Семеняк А. В. (2016)
Новиченко С. Д. - Характеристика вільнорадикального ушкодження та стану антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок із наявністю артеріальної гіпертензії (2016)
Оржешковський В. В. - Вплив інсулінорезистентності на перебіг та нейрофізіологічні показники хворих на полінейропатію (2016)
Пасько А. Я. - Вивчення рівня продуктів окисної модифікації білків та ферментів антиоксидантного захисту у хворих з післяопераційним гіпопаратиреозом (2016)
Плеш І. А. - Особливості використання діуретиків у лікуванні хворих на есенційну гіпертензію ІІ ст. за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску, Борейко Л. Д., Сливка Н. О. (2016)
Процюк Л. О. - Клінічні прояви ревматоїдного артриту у хворих із різними генотипами Т102С поліморфізму гена серотонінових рецепторів 5-НТR2А залежно від статі (2016)
Ризун Л. И. - Диагностический алгоритм и тактика ведения больных с синдромом дилатационной кардиомиопатии, Коваль Г. Д., Ван Е. Ю., Ховрин В. В., Федоров Д. Н., Клименко В. С., Еременко А. А., Дземешкевич С. Л. (2016)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз впливу лікування за допомогою КТФ – лазера доброякісної гіперплазії передміхурової залози у пацієнтів вікової групи 61-75 років на показники когнітивних функцій, системи крові, водно-сольового обміну та функції нирок, Майкан Р. І. (2016)
Салій З. В. - Вміст АФК+, РІ+, AnV+ у пацієнтів із наслідками черепно-мозкової травми залежно від морфометричних характеристик головного мозку (2016)
Семеняк А. В. - Лікування урогенітального трихомоніазу, Андрієць О. А., Сябрук К. С., Кучук Л. А. (2016)
Середюк В. Н. - Клініко-патогенетичні особливості формування і перебігу хронічного легеневого серця при поєднанні з артеріальною гіпертензією (2016)
Скляров Є. Я. - Гендерні особливості змін функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі прийому аторвастатину, Барнетт О. Ю., Курляк Н. В. (2016)
Скляров Є. Я. - Рівень інтерлейкіну-6 у пацієнтів з есенційною гіпертензією у поєднанні з ожирінням при призначенні телмісартану або олмесартану в комплексній терапії з аторвастатином, Бочар О. М. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Особливості функціонального стану кишечнику у хворих на туберкульоз легень залежно від спектра чутливості мікобактерій туберкульозу, Підвербецька О. В. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Частота нульового генотипу гена GSTТ1 у хворих на туберкульоз легень залежно від варіанта резистентності мікобактерії туберкульозу, Сем’янів І. О., Леснік Е. В. (2016)
Федів О. І. - Поширеність штамів H. pylori у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2, Сіцінська І. О., Давиденко І. С. (2016)
Шевага В. М. - Зміни вмісту марганцю в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступеня тяжкості у хворих мирного часу та у вояків антитерористичної операції, Задорожна Б. В., Семчишин М. Г. (2016)
Ясінський Р. М. - Визначення ризику невдачі лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Васильков Д. О., Поволоцька А. В. (2016)
Билецкий С. В. - Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности (обзор литературы), Бойко В. В., Казанцева Т. В., Петринич О. А. (2016)
Гула В. І. - Сучасний погляд на проблему дегідратаційних порушень організму (огляд літератури), Приходько О. О., Бумейстер В. І., Ярмоленко О. С., Болотна І. В. (2016)
Дрозд В. Ю. - Деякі невирішені питання патогенетичного взаємозв’язку гастроезофагальної рефлюксної хвороби та хронічних форм ішемічної хвороби серця (огляд літератури), Хухліна О. С., Мандрик О. Є., Гріник О. Є. (2016)
Зубачик В. М. - Роль оксиду азоту в гомеостазі тканин пародонтa (огляд літератури), Яричківська Н. В. (2016)
Постевка І. Д. - Сучасний стан проблеми скринінгу раку молочної залози (огляд літератури) (2016)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологія артеріальної гіпертензії, дисфункції нирок та остеоартрозу в пацієнтів з ожирінням (огляд літератури), Швець Н. В., Швець В. І. (2016)
Тащук В. К. - Коморбідність, серцево-судинна патологія і лікування гіперурикемії – чи запобігає захворюванню алопуринол? (огляд літератури), Мухамед Васек Обейд Аль Салама (2016)
Шостак С. Є. - Тактика ведення хворих із біліарним сладжем (огляд літератури і власні дані), Стародуб Є. М., Дударенко В. А., Вуйцік М. І. (2016)
Юзько О. М. - Сучасні підходи до антенатальної та постнатальної діагностики гемолітичної хвороби (огляд літератури), Дубик Л. В. (2016)
Мішалов В. Д. - Міокард як об’єкт лазерного поляриметричного дослідження, Михайличенко Б. В., Гуров О. М., Войченко В. В., Бачинський В. Т. (2016)
Ластівка І. В. - Клінічний випадок хвороби Пеліцеуса-Мерцбахера, Хлуновська Л. Ю. (2016)
Коваленко С. В. - Досвід застосування небулайзерної терапії ацетицистеїну (інгамісту) при загостреннях хронічного бронхіту в умовах пульмонологічного відділення, Кушнір Л. Д. (2016)
Осадчук Д. В. - Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту, Чорномидз А. В. (2016)
Бойчук Т. М. - Перші кроки в організації діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1946-1951 рр.), Мойсей А. А. (2016)
Гавалешко В. П. - Особливості викладання пропедевтики ортопедичної стоматології в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2016)
Московко Г. С. - Розвиток клінічного мислення у студентів вищих навчальних медичних закладів, як когнітивна складова професійної компетентності (2016)
Медичні internet-вісті. Частина X (за редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки) (2016)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічне вивчення якона (polymnia sonchifolius poepp. & endl.), Гудзь Н. А., Гонтова Т. М., Міщенко Л. Т. (2016)
Буткевич Т. А. - Визначення фізичних та фармако-технологічних властивостей сухого порошку біомаси flammulina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П. (2016)
Бідненко О. С. - Вибір раціональних допоміжних речовин для створення таблеток "Ангіолін" методом вологої грануляції, Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Моряк З. Б. (2016)
Москаленко В. Ю. - Розробка умов ізолювання та спектрофотометричного визначення метформіну в біологічних об’єктах, Мерзлікін С. І. (2016)
Vronska L. V. - Development of standardization methodology of elecampane rhizomes and roots (inula helenium l.) For the hydroxycinnamic acids content, Demyd A. Ye., Ezhned M. A. (2016)
Burdak K. S. - Comparative analysis of tablets of dif­­ferent series and reference drug on the ground of the substance ademe­tionine 1,4-butandisulfonate by infrared, Yarnyh T. H., Borshchevska M. I., Yanchuk I. B. (2016)
Росада М. В. - Валідація методики визначення залишкових кількостей рибоксину на поверхні обладнання, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2016)
Зупанець К. О. - Е-менеджмент даних та електронна індивідуальна реєстраційна форма як необхідні засоби централізованого моніторингу клінічного випробування, Доброва В. Є. (2016)
Глущенко О. М. - Моніторинг м’яких лікарських засо­бів із кортикостероїдами для застосування в педіатричній практиці, Чеховська Т. С. (2016)
Котвіцька А. А. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку нестероїдних протизапальних лікарських засобів, Костюк В. Г. (2016)
Пономаренко М. С. - Системні підходи у створенні необхідного асортименту лікарських засобів для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини, Кабачна А. В., Соловйов О. С., Аугунас С. В., Борищук В. О. (2016)
Линда О. С. - Підбір мінімально діючої дози настойки з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2016)
Матвійчук О. П. - Експериментальне дослідження діуретичних властивостей нових 7-n-ме­тилбензил-8-заміщених теофіліну, Гладченко О. М., Матвійчук А. В., Іванченко Д. Г. (2016)
Козак І. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Демчук М. Б., Грошовий Т. А. (2016)
Ленчик Л. В. - Плоди черемхи – перспективна сировина для підготовки монографії в українську фармакопею, Котов А. Г., Кисличенко В. С. (2016)
Iefymenko T. - Fiscal reforms and sustainable development in Ukraine (2016)
Барановський О. І. - Загрози фінансовій безпеці фондового ринку (2016)
Диба О. М. - Оцінка функціонування аукціонів цінних паперів, Кікоть О. Ю. (2016)
Рязанова Н. С. - Фінансове рахівництво як інституційно-інфраструктурна складова інформаційної економіки, Федосов В. М. (2016)
Осецький В. Л. - Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці, Татомир І. Л. (2016)
Ловінська Л. Г. - Методичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 "Витрати” в Україні, Чуркіна О. І., Гапоненко Л. В., Сушко Н. І. (2016)
Гасанов С. С. - Ідентифікація поточних змін у МСФЗ як ключовий аспект актуалізації нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні, Котляревський Я. В., Коваленко К. В. (2016)
Автори (2016)
Михайленко Н. Ф. - Ріст та фотосинтетична активність зелених водоростей ChlorellA vulgAris BeIjeR. В присутностінаноаквахелатів селену (2016)
Aбдулина Д. Р. - Сульфидогенные микробные сообщества техногенно трансформированных грунтов, Пуриш Л. М., Асауленко Л. Г., Иутинская Г. А. (2016)
Гармашева І. Л. - Розповсюдження генів ентероцинів серед штамів ентерококів, ізольованих з шлунково-кишкового тракту людини (2016)
Русакова М. Ю. - Утворення полівидової біоплівки молочнокислими бактеріями Lactobacillus plantarum P17630 та дріжджоподібними грибами Cаndidа аlbiсаns ATCC 18804 (2016)
Доброва Г. О. - Чутливість до андрогенезу in vitro Полби звичайної Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl, Замбріборщ І. С., Шестопал О. Л., Ружицька О. М. (2016)
Cтрашнова І. В. - Cтворення і оцінка біотехнологічної цінності композицій лактобактерій, Матковська А. І., Басюл О. В. (2016)
Блайда І. А. - Фізико-хімічна та мікробіологічна хактеристика породних відвалів збагачення вугілля, Васильєва Т. В., Хитрич В. Ф., Васильєва Н. Ю., Джамбек О. І., Джамбек О. А. (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Загорка О. М. - Один з підходів до визначення шляхів забезпечення воєнної безпеки Українив, Корецький А. А., Загорка І. О. (2016)
Саганюк Ф. В. - Проблема консолідації державного управління сектором безпеки і оборони України, Лобко М. М., Устименко О. В. (2016)
Вавілова Н. В. - Право держав на застосування сили в міжнародних відносинахї, Сівоха І. М., Леонов В. В. (2016)
Мосов С. П. - Вимоги до вибору безпілотних авіаційних комплексів для виконання завдань розвідки та спостереження, Колесніков В. О. (2016)
Леонов В. В. - Парадокс асиметрії в сучасних міжнародних збройних конфліктах, Ворович Б. О. (2016)
Майстренко О. В. - Використання підходів теорії масового обслуговування для удосконалення моделі прийняття рішення на виконання завдань з вогневого ураження противника (2016)
Леонов В. В. - Методологічний та змістовний аспекти системного аналізу у воєнних дослідженнях, Сівоха І. М., Поляєв А. І. (2016)
Жупінський П. О. - Проблемні питання прийняття рішення командиром в управлінській діяльності, Тимошенко Р. Р., Фатальчук А. В. (2016)
Баталюк В. І. - Вдосконалення інструментарію обґрунтування раціональної структури органів військового управління на прикладі Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (2016)
Рибидайло А. А. - Аналіз шляхів поліпшення складської логістики воєнного відомства, Бойко В. О., Левшенко О. С., Зотова І. Г., Грицюк В. В. (2016)
Сурков О. О. - Методика оцінювання ризиків під час аналізу ресурсних можливостей держави щодо задоволення потреб Збройних Сил України (2016)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо удосконалення процесу супроводження інформаційних систем у повсякденній діяльності структур Збройних Сил України, Герасименко Л. В., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2016)
Свєшніков С. В. - Сценарії можливого розвитку регіональної воєнно-політичної обстановки у контексті конфлікту на сході України, Бочарніков В. П., Пеньковський В. І., Ковальчук П. А. (2016)
Бочаров М. М. - Оцінка рівня психологічної стійкості особового складу в управлінні підрозділами військ (сил) (2016)
Білетов В. І. - Формалізована модель управління підвозом матеріальних засобів в операціях (бойових діях) військ (сил), Ворона Т. О., Васюхно С. І., Полякова О. В., Уварова Т. В. (2016)
Купрієнко Д. А. - Концепція прикордонної безпеки в контексті теорії міжнародних відносин (2016)
Турейчук А. М. - Аналіз автоматизованих систем, створених для автоматизації процесів управління персоналом Збройних Сил України (2016)
Рогов П. Д. - Роль стратагемного та критичного мислення щодо збереження і розвитку інформа-ційного суверенітету держави, Ворович Б. О., Бутенко М. П. (2016)
Леонов В. В. - Нові технології, нові системи озброєння, новий характер війн, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2016)
Ващенко І. В. - Система ключових показників ефективності фінансового забезпечення Збройних Сил України, Ткаченко М. В., Федоренко Р. М., Педан Ф. П., Руденська Г. В. (2016)
Іващенко А. М. - Об’єднання і спільне використання оборонних можливостей країн Європейського Союзу для реагування на гібридні загрози (2016)
Кірпічніков Ю. А. - Особливості впливу кваліфікації програмістів на якість програмного забезпечення єдиного інформаційного середовища, Федорієнко В. А., Кондратенко Ю. В., Петрушен М. В., Кошлань О. А. (2016)
Вавілова Н. В. - Реалізація гендерної політики у Збройних Силах України (2016)
Лупенко Ю. О. - 60 років в авангарді аграрної економічної науки (2016)
Саблук П. Т. - Об’єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки” (2016)
Кропивко М. Ф. - Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів (2016)
Месель-Веселяк В. Я. - Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України, Федоров М. М. (2016)
Ходаківська О. В. - Особливості регулювання орендної плати за землі державної власності (2016)
Шпичак О. М. - Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів (2016)
Жук В. М. - Розвиток функцій бухгалтерського обліку (2016)
Стецюк П. А. - Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств (2016)
Кісіль М. І. - Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки (2016)
Малік М. Й. - Підприємництво і розвиток сільських територій (2016)
Булавка О. Г. - Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій (2016)
Дієсперов В. С. - Економіка сільськогосподарської праці (2016)
Юрчишин В. В. - Невимірна велич академіка НАН України Олексія Мусійовича Онищенка: погляд із відстані часу (2016)
Саблук Петро Трохимович – ювіляр (2016)
Федорову Миколі Миколайовичу – 80 (2016)
Володіну Сергію Анатолійовичу – 60 (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Бавико О. Є. - Інваріантність модернізаційного вектору розвитку національної економіки (2016)
Харченко Н. В. - Переваги та недоліки податку на додану вартість (2016)
Бараш Ю. С. - Принципи визначення витрат на туристичні перевезення по вузьким коліям, Марценюк Л. В. (2016)
Денисенко М. П. - Основні аспекти функціонування вітчизняної легкої промисловості в контексті забезпечення її розвитку на інноваційних засадах, Корчинський А. О. (2016)
Козарезенко Л. В. - Кредитні спілки в системі державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу (2016)
Маркова Є. Ю. - Управління інвестиціями у створення робочих місць на підприємствах рибної промисловості (2016)
Аксентюк М. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативного управління через формування системи інтегрованих показників (2016)
Васильєв С. В. - Фактори і напрями покращення інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва, Іванченко Н. М. (2016)
Постний А. В. - Концептуальні засади підвищення інвестиційної активності нпф в Україні (2016)
Лі Чао - Проектно-цільовий підхід як метод реалізації енергетичної стратегії України (2016)
Орел С. А. - Стан та основні проблеми використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2016)
Подлевський А. А. - Концептуальні засади державного регулювання виробничої кооперації в Україні (2016)
Карташов Є. Г. - Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Особливості організаційно-інституційного механізму державного управління соціальним розвитком регіонів в Україні та принципи його модернізації (2016)
Марушевський Г. Б. - Національні цілі збалансованого розвитку як важлива складова стратегічного рівня державного управління (2016)
Матвейчук Л. О. - Електронне урядування: правовий аспект (2016)
Улида В. Ю. - Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики, Андронов В. А. (2016)
Папуша В. С. - Взаємодія держави та суспільства в контексті здійснення державного управління (2016)
Білей М. В. - Теоретичні питання організаційної функції державного управління в Україні (2016)
Шведун В. О. - Специфіка використання індикативного планування в механізмі практичного впровадження концепції державного регулювання в сфері рекламної діяльності (2016)
Стучинська Н. П. - Енергетична безпека України: сутність і можливості реалізації (2016)
Польова О. Л. - Міжбюджетні відносини в контексті реформування регіональної політики держави, Мироненко М. Ю. (2016)
Гобир І. Б. - Теоретичні та прикладні аспекти екологічної складової сталого розвитку нафтогазовидобувних підприємств (2016)
Макаренко Ю. П. - Доходи і витрати у забезпеченні прибутковості комерційних банків України, Мороховець К. С. (2016)
Коцюба О. С. - Вибір найкращого інвестиційного проекту в умовах невизначеності на основі відносних показників варіабельності (2016)
Палійчук Є. С. - Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств організації харчування, Павлик І. В. (2016)
Євсейцева О. С. - Психологічні аспекти вивчення поведінки споживача, Потєха Д. С. (2016)
Ліщук В. В. - Оцінювання інвестиційного клімату України на основі міжнародних рейтингів та індексів (2016)
Павлишин І. О. - Фінансовий ризик-менеджмент комерційного банку: класифікація та оцінка ризиків (2016)
Аземмедов С. Ф. - Роль государства в обеспечении устойчивого регионального развития (2016)
Карташов Є. Г. - Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки (2016)
Грицишен Д. О. - Еколого-економічний аналіз в забезпеченні сталого розвитку як пріоритетного напряму державної політики (2016)
Коврегін В. В. - Інноваційні механізми забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу (2016)
Коновалова М. В. - Фактори розвитку конкурентної державної системи надання соціальних послуг (2016)
Васюк Н. О. - Державне регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників: сутність понять, Худошина О. В. (2016)
Білей М. В. - Управлінське рішення як форма реалізації організаційної функції державного управління (2016)
Скляров С. О. - Особливості державного управління проблемними регіонами та їх типологія (2016)
Литвин В. В. - Теоретичні підходи до дослідження ефективності реалізації регіональної податкової політики в Україні (2016)
Чечель О. Ю. - Формування іміджу держави на міжнародній арені (2016)
Содержание (2002)
Гулевский А. К. - Спонтанное и индуцированное перекисное окисление липидов у личинок Tenebrio molitor после холодовой акклимации, Рязанцев В. В., Грищенкова Е. А., Релина Л. И. (2002)
Шпакова Н. М. - Действие трифторперазина на гемолиз эритроцитов в гипертонических растворах электролитов, Дунаевская О. Н., Сынчикова О. П., Бондаренко В. А. (2002)
Туров В. В. - Влияние дисперсного кремнезема на связанную воду в замороженных клеточных суспензиях, Горбик С. П., Чуйко А. А. (2002)
Холодный В. С. - Кинетика осмотических реакций ядросодержащих клеток костного мозга мыши и кордовой крови человека на этапе удаления из них проникающего криопротектора, Розанов Л. Ф. (2002)
Олейник О. А. - Постгипертонический лизис эритроцитов при изменении рН и состава регидратирующей среды, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2002)
Тарасов А. И. - Жизнеспособность клеток эмбриональной печени человека различного фенотипа после криоконсервирования, Петренко А. Ю., Грищенко В. И., Джонс Д. Р. Е. (2002)
Сандомирский Б. П. - Влияние лактоферрина из молозива коров на интенсивность перекисных процессов в фрагментах печени при их гипотермическом хранении, Гальченко С. Е., Гальченко Е. С. (2002)
Лебединский А. С. - Влияние циклического изменения температуры в твердой фазе на сохранность криоконсервированных гепатоцитов крыс, Зинченко А. В., Петренко А. Ю. (2002)
Гольцев А. Н. - Вклад апоптоза в патогенез ревматоидного артрита. Возможные пути управления процессом, Останкова Л. В., Рассоха И. В. (2002)
Слета И. В. - Влияние локального криоповреждения печени на основные биохимические гепатозависимые показатели сыворотки крови у кроликов (2002)
Карпенко А. В. - Tрансплантация эмбриональных стволовых клеток, Бугаев В. Н., Смикодуб А. И., Юрченко Т. Н. (2002)
Михановский А. А. - Kриолучевой патоморфоз аденокарциномы Герена, Гусакова В. А. (2002)
Геращенко А. В. - Влияние функционального состояния криоконсервированной органной культуры надпочечников на гормональный статус животных при ксенотрансплантации, Бондаренко Т. П. (2002)
Абу Жаяб Салех - Функциональные характеристики органной культуры семенников при криоконсервировании, Бондаренко Т. П. (2002)
Плачинта М. С. - Влияние гипотермического хранения эмбриональной нервной ткани крыс на жизнеспособность клеток после замораживания-отогрева, Сукач А. Н., Безрукова К. В. (2002)
Балакирев А. Н. - Модификация транспорта ионов Н+ и связывания дипиридамола с мембранами эритроцитов крысы при гипертоническом воздействии, Абу-Аль Асаль Ф., Рамазанов В. В. (2002)
Оченашко О. В. - Влияние криоконсервированных клеток эмбриональной печени на восстановительные процессы при экспериментальном циррозе печени, Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2002)
Слета И. В. - Реакции микрогемоциркуляции печени на низкотемпературное воздействие (2002)
Гальченко C. Е. - Влияние молозива коров на динамику метаболических нарушений при экспериментальном сахарном диабете, Белочкина И. В., Гальченко Е. С. (2002)
Пшеченко Н. В. - Исследование параметров ПОЛ в липосомальных суспензиях с добавлением хлорофилла при хранении, Маришина Т. А., Мартынов А. В. (2002)
Lidiya Kravchenko Memorial Prize 2003 (2002)
Десятник В. О. - Проблема діалектичної логіки (2016)
Романова А. С. - Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії (2016)
Волкова Т. І. - Об’єктивна сторона злочину – незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого ст. 249 КК України (2016)
Gereliuk T. - Protection of adchaeological and cultural heritage the criminal legal aspects (2016)
Кавальова Т. І. - Ґенеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі в сьомому періоді розвитку суспільства і законодавства на теренах України (2016)
Матвійчук В. К. - Теоретично-прикладні проблеми системи злочинів проти навколишнього природного середовища за чинним КК України (2016)
Решнюк А. В. - Суб’єкт злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2016)
Сервецький І. В. - Поняття Державної зради та її супільна небезпека (2016)
Soloviova A. - The concept of "property" in foreign legal science in the context of crimes against property (2016)
Харь І. О. - Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища (2016)
Шніпко О. С. - Безпосередній об’єкт злочину завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (2016)
Кікалішвілі М. В. - Біологічні теорії девіантної поведінки (2016)
Нікітін Д. Ю. - Трансформація прокуратури України у напрямку підтримання державного обвинувачення та протидії злочинності в бюджетній сфері (2016)
Карпенко М. І. - Процесуальне значення та особливості свідка як учасника кримінального провадження (порівняльно-правова характеристика), Чонка М. М. (2016)
Белінська Ю. Б. - Сутність та основні міжнародно-правові стандарти ООН та МОП у сфері обов’язкового соціального страхування (2016)
Резнікова Н. В. - Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій (2016)
Шилепницький П. І. - Державно-приватне партнерство у транскордонному співробітництві (2016)
Харченко Н. В. - Ефективність використання основних засобів виробництва на підприємствах (2016)
Кльоба Л. Г. - Процесний підхід до управління банківською інвестиційною діяльністю (2016)
Новак Н. П. - Організація та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробників органічної продукції (2016)
Маловичко С. В. - Закупівельна логістика підприємств електронної торгівлі: проблеми та напрями удосконалення (2016)
Івата В. В. - Підходи до управління реінжинірингом бізнес-процесів на підприємствах машинобудування, Мілько І. В., Швець К. М. (2016)
Ромусік Я. В. - Забезпечення стійкості малого та середнього бізнесу України в умовах економічної стагнації (2016)
Марценюк Л. В. - Розрахунок витрат та прибутку на утримання та обслуговування вузькоколійної туристичної лінії (2016)
Євсейцева О. С. - Аналіз ринку роздрібної торгівлі, Кухар О. С. (2016)
Ковтуненко Ю. В. - Фактори зовнішнього середовища, які впливають на вибір стратегії виробничого підприємства, Олексійчук А. Г., Васалатій Т. М. (2016)
Копьонкіна В. Д. - Сутність економічної стійкості підприємства (2016)
Черба В. М. - Аналіз регіональних особливостей та диспропорцій ринку праці в Україні, Сіліна І. С., Лінник А. О. (2016)
Исаева Н. И. - Стратегическое планирование регионального развития польши (2016)
Литвин В. В. - Особливості реалізації механізмів державної податкової політики в Україні (2016)
Шведун В. О. - Розробка механізму впровадження концепції державного регулювання в сфері рекламної діяльності (2016)
Нонік В. В. - Бухгалтерський облік як проекція перетину інтересів учасників соціально-економічних відносин та об'єкт державного управління (2016)
Тарнашинська Л. Б. - Шевченко як "абсолютна актуальність": національна онтологія українського шістдесятництва (2015)
Іванкович І. В. - "Нема пророка в своїй країні": Тарас Шевченко та Патріярх Йосиф Сліпий (2015)
Мафтин Н. В. - Тарас Шевченко в літературознавчій рецепції Євгена Сверстюка (2015)
Кононенко В. І. - "Мерехтіння смислів” у процесах текстотворення (2015)
Лесюк М. П. - Іван Верхратський – борець за чистоту літературної мови (2015)
Бігусяк М. В. - Динаміка семантичної структури назв будівельних процесів, дій та їх виконавців у говірках передкарпатського ареалу (2015)
Лазарович О. М. - Розвиток граматичної думки у Польщі кінця ХV – середини ХVІІІ ст. (2015)
Данилюк І. В. - Концепт "сміх” як одна з ключових лінгво-когнітивних структурних одиниць у текстах української прози, драми та поезії початку ХХІ століття (2015)
Ципердюк О. Д. - Мовознавча термінологія в праці Є. Тимченка "Номінатив і датив в українській мові” (2015)
Наконечна Л. Б. - Морфологічний час як форма інтерпретації часу онтологічного (2015)
Ткачівська М. Р. - Обсценна лексика в зарубіжних дослідженнях (2015)
Магрицька І. В. - Іще раз про правильність уживання словоформ "в Україні”, "на Україні”, Хома Р. А. (2015)
Корпало О. Р. - Узагальненість особи в конструкціях з się у польській мовi (2015)
Ріжко Р. Л. - Семантико-стилістичні домінанти в поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Билиця У. Я. - Гендерна релевантність компаративних фразеологічних номінацій людини в англомовній картині світу (2015)
Хороб С. І. - Рання драматургія Івана Франка: генеза, особливості розвитку (2015)
Луцак С. М. - Внутрішня архітектоніка роману "Перехресні стежки” Івана Франка (2015)
Піхманець Р. В. - Невідомі спомини про Івана Франка: нові штрихи до стосунків поета з галицько-руською інтелігенцією (2015)
Голод Р. Б. - Націоналізм та інтернаціоналізм у системі історіософських поглядів Івана Франка (2015)
Макаровський І. П. - Володар дум українських студентів: до проблеми "Іван Франко і національно-духовна орієнтація студентської молоді Буковини (1880-1916 рр.)" (2015)
Федунь М. Р. - Жіноче мемуарне письмо Західної України першої половини ХХ століття (2015)
Слоньовська О. В. - Національні домени як метафізичні об’єкти трансцендентного впливу на міфопоетичну парадигму місії українського державотворення (на матеріалі літератури української діаспори 20–50-х років) (2015)
Пилип’юк О. М. - Поетологічні інтуїції "Рігведи" (2015)
Деркачова О. С. - Художній концепт "Гріх" в поезії Богдана Томенчука (на матеріалі збірки "Сезон ненаписаних віршів") (2015)
Крупач М. П. - "Наша юність крилата”: до проблеми юначого патріотизму Євгена Маланюка (2015)
Мочернюк Н. Д. - Святослав Гординський і польська література (2015)
Вівчарик Н. М. - Жанрові особливості новели Петра Сосенка "Кривавоокі голови" (2015)
Качак Т. Б. - Типологія дитячих образів у сучасній українській реалістичній прозі для підлітків (2015)
Ільків А. В. - Архетип Великої Матері в епістолярію Василя Стефаника (2015)
Яцків Н. Я. - Творчість братів Ґонкурів у франкомовній критиці (2015)
Солецький О. М. - Емблематичний код риторики бароко (2015)
Пахомов В. М. - Наталія Кобринська в мемуаристиці Ольги Дучимінської (2015)
Ушневич С. Е. - Осмислення національної ідентичності в романі "Залишенець. Чорний ворон" Василя Шкляра (2015)
Хороб С. І. - Василь Симчич як актор, режисер, педагог (2015)
Олексюк Г. В. - Музика як засіб образотворення в драматургії М. Куліша (2015)
Процюк Л. Б. - Особливості побудови конфлікту в драматургії Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Родчин З. Я. - Ідейно-художні особливості мелодрами В. Чубатого "Воскресення" (2015)
Верлата А. С. - Марко Проклятий як специфічний вияв авторської ідейно-естетичної свідомості у драматургії Василя Пачовського (2015)
Пилипчук С. М. - "Іоан Предтеча слов’янської археології і фольклористики": Зоріан Доленга-Ходаковський в оцінці Івана Франка (2015)
Карась Г. В. - Микола Мушинка і українська фольклорна та музична культура (ювілейні узагальнення з нагоди 80-річчя вченого) (2015)
Карбашевська О. В. - Компаративне вивчення народної балади: українсько-британський контекст (2015)
Марчук Г. І. - Публіцистка Леся Мартовича: проблематика, контекст, жанри та мотиви (2015)
Димніч Н. Д. - Двомовність телебачення України як наслідок системної мовної агресії Росії (2015)
Васильчук М. М. - Коломийська преса періоду української державності як джерело до вивчення літературного життя Прикарпаття (2015)
Ващук І. М. - Систематика жанрів у закарпатській пресі (на матеріалах видань "Закарпатська правда" та "Старий замок") (2015)
Котерлін І. Б. - Реалізація права на інформацію в журналістській діяльності (2015)
Хороб С. С. - Міф у фантастиці (на матеріалі роману Марини і Сергія Дяченків "Дика енергія. Лана") (2015)
Гросевич І. В. - Ґотичні константи в оповіданні Хоми Купрієнка "Недобрий віщун" (2015)
Сіренко С. А. - Специфіка художнього світу повісті Г. Пагутяк "Пан у чорному костюмі з блискучими ґудзиками" (2015)
Зайдлер Н. В. - "Любити ближнього й жаліти… просто так": особистість і світ у поетичній збірці Галини Феліксон та Олега Гончаренка "Отражение. Відображення" (2015)
Стрільчик Б. A. - Функціонування оніричних елементів у "Психобіографічній трилогії" Степана Процюка (2015)
Дибовська О. В. - Художній часопростір казок Валерія Шевчука (2015)
Касіян З. Л. - Імагологічні аспекти взаємодії персонажів повісті "Поміж берегами" Дарії Ярославської-Столярчук (2015)
Залевська І. І. - Особливості історіософського мислення в прозі Юрія Тиса (2015)
Машталер О. О. - Синтез мистецтв у ліриці Дарії Мельникович-Рихтицької (на матеріалі збірок "Жага справжнього", "Магія вогню") (2015)
Салига Т. Ю. - Українське "я" Леоніда Рудницького (2015)
Слоньовська О. В. - Подвижництво вченого: Володимирові Качкану – 75! (2015)
Хмелюк М. М. - Післяобраз людей і часу (2015)
Баран Є. М. - Пам’ять роду… (2015)
Хороб М. Б. - То з чого починати, коли прокинешся…? (2015)
Дупляк М. С. - Монографія про становлення і розвиток української мови в Галичині (2015)
Набитович І. Й. - Інтимний вимір письменницького епістолярію (2015)
Лесюк М. П. - Україна завжди була в їхніх серцях (2015)
Содержание (2006)
Кошевой В. П. - Влияние N,N-диметилформамида, этиленгликоля и их смеси на криоустойчивость сперматозоидов собак, Фурда И. В., Егоров М. И. (2006)
Мелихова С. В. - Влияние ингибитора анионного транспорта DIDS на устойчивость эритроцитов к изменению осмотических и температурных параметров среды, Нипот Е. Е., Бондаренко В. А. (2006)
Прокопенко Н. В. - Влияние барбитуратов и лидокаина на устойчивость эритроцитов к гипертоническому гемолизу, Бондаренко В. А. (2006)
Дюбко Т. С. - Взаимодействие криопротекторов с модельными мембранами в условиях высокого содержания холестерина (2006)
Шпакова Н. М. - Гипертонический криогемолиз эритроцитов млекопитающих, Ершов С. С. (2006)
Бабийчук В. Г. - Ультраструктурные перестройки миокарда молодых и старых крыс после экстремальной криотерапии (2006)
Ли Н. Г. - Экофизиологические особенности холодовой адаптации жуков Upis ceramboides, обитающих в Центральной Якутии (2006)
Нардид Э. О. - Влияние режимов замораживания на агрегацию белков сыворотки кордовой крови человека, Науменко Е. И., Розанова С. Л., Нардид О. А. (2006)
Останкова Л. В. - Влияние криоконсервированной культуры микрофрагментов поджелудочной железы на иммунный статус крыс с развитием аллоксанового диабета, Побеленский О. Н., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2006)
Гольцев А. Н. - Криоконсервирование – фактор оптимизации терапевтического эффекта продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса (ПЭФПК). Часть I. Патология аутоиммунного генеза как модель оценки терапевтического эффекта применения ПЭФПК, Попова К. Н., Сироус М. А. (2006)
Перчик О. А. - Влияние препаратов плаценты на морфофункциональное состояние органов и тканей старых крыс, Волина В. В. (2006)
Титул, зміст (2011)
Пархоменко В. - Річна фінансова звітність підприємства (2011)
Гура Н. - Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів прямим методом, Кащенко О. (2011)
Голов С. - Креативний облік – загроза професії та суспільству (2011)
Свідерський Д. - Основи організації обліку показників податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку (2011)
Шипилов М. - Залежність операційного прибутку від обсягу діяльності в умовах невизначеності інформації про ціни на продукцію, величину попиту і витрати (2011)
Титул, зміст (2011)
Бабіч В. - Оподаткування прибутку підприємств: фінансові і облікові аспекти, Поддєрьогін А. (2011)
Прохар Н. - Особливості відображення в обліку інформації про податок на додану вартість за Податковим кодексом України (2011)
Гресь Н. - Щодо змісту звіту підзвітної особи (2011)
Ніконова О. - Міжнародні стандарти INTOSAI: основні положення, аудиторські підходи, термінологія (2011)
Безверхий К. - Ефективність або ефект від впровадження внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств (2011)
Дерій В. - Поняття і значення економічного контролю для мінімізації витрат та максимізації доходів підприємств (2011)
Титул, зміст (2011)
Свідерський Є. - Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України, Свідерський Д. (2011)
Бабіч В. - Спільна діяльність: облік та оподаткування, Поддєрьогін А. (2011)
Озеран А. - Проблема узгодження стандартів (правил) бухгалтерського обліку і норм Податкового кодексу в частині загальновиробничих витрат та їх відображення у фінансовій звітності (2011)
Голов С. - Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку (2011)
Городянська Л. - Методологічні засади формування системи аналізу відтворюваних економічних ресурсів в обліку (2011)
Гончаренко Н. - Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення (2011)
Атамас П. - Чи дорівнює використаний прибуток розподіленому, або щодо оцінки достовірності інформації про нерозподілений прибуток у балансі, Атамас О. (2011)
Кисельова О. - Податок на прибуток в координатах Податкового кодексу: плюси та мінуси (2011)
Сук Л. - Вивчення фінансового обліку у ВНЗ, Сук П. (2011)
Листи від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382, від 07.02.2011 р. № 31-34020-07-16/3217, від 16.02.2011 р. № 31-34020-07-16/4220 (2011)
Аулін В. В. - Методологія вибору та управління ефективністю використання техніки у сільськогосподарському виробництві, Лівіцький О. М., Замота О. М. (2016)
Богатирьов Д. В. - Перспективні напрямки вдосконалення конструкцій технічних засобів для подрібнення рослинних решток, Сало В. М., Кислун О. А. (2016)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження травмування насіння робочими елементами протруювача при проходженні технологічного процесу (2016)
Гриньків А. В. - Використання методів прогнозування в керуванні технічним станом агрегатів та систем транспортних засобів (2016)
Квітка С. О. - Електроакустична система дозування компонентів кормових сумішей, Нестерчук Д. М., Квітка О. С. (2016)
Куликівський В. Л. - Аналіз процесу переміщення зернового матеріалу аераційним транспортером, Боровський В. М., Палійчук В. К. (2016)
Лузан П. Г. - Обґрунтування параметрів решета для сепарації зерна, Лузан О. Р. , Петренко Д. І. (2016)
Мажейка О. Й. - Розрахунок надійності зернозбиральних комбайнів за критерієм оптимальності ходової системи, Каліч В. М., Маркович С. І. (2016)
Мартиненко С. А. - Теоретичне обґрунтування параметрів вібраційного висіву, Ауліна Т. М., Артеменко Д. Ю. (2016)
Осадчий С. І. - Про вибір датчика вологості при неповних вимірах вихідних сигналів зерносушарки з киплячим шаром, Федотова М. О., Скриннік І. О., Березюк І. А. (2016)
Оришака О. В. - Аналіз постачальних пристроїв установок безперервної дії для завантаження сипких матеріалів з одним блоком завантажувальних секцій, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2016)
Панков А. А. - Устройства и методы автоматического управления на основе пневмоструйных элементов в средствах механизации сельского хозяйства (2016)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння овочевих культур у магнітному полі, Синявський О. Ю. (2016)
Оришака О. В. - Дослідження стабілізатора установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Артюхов А. М. (2016)
Аулін В. В. - З'ясування природи процесів структурних та фазових перетворень в залізовуглецевих сплавах на основі утворення молекулярної форми вуглецю, Кузик О. В., Кропівний В. М. (2016)
Черновол М. И. - Повышение качества финишной обработки отверстий, Шепеленко И. В., Будар Мохамед Р. Ф. (2016)
Василенко І. Ф. - Фізичні процеси при формуванні композиційних покриттів контактним наварюванням порошкових дротів (2016)
Павленко І. І. - Визначення крутного навантаження МПС при свердлінні експериментальним методом, Вахніченко Д. В., Кропівна А. В. (2016)
Кондратець В. О. - Дослідження перемішування матеріалів у кульовому млині як багатовимірному керованому об’єкті, Мацуй А. М. (2016)
Ломакін В. М. - Дослідження впливу кінетики кристалізації на властивості кокільних виливків чавунних цильпебсів, Клименко В. В., Пукалов В. В., Ломакін А. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського