Ґуляр С. О. - Вплив поліхроматичного поляризованого світла в поєднанні з ближнім інфрачервоним випромінюванням на нейрогуморальні, імунні та тканинні зміни при опіковій травмі, Стрельченко Ю. І., Єльський В. М. (2016)
Горова А. І. - Удосконалення системи інформування про ризики для здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря, Бучавий Ю. В., Колесник В. Є. (2016)
Мінцер О. П. - Інформаційні аспекти забезпечення ефективності державно-приватного партнерства в медичній та фармацевтичній науці та освіті.Стратегія управління, Сінєнко Н. О., Загорій Г. В. (2016)
Рижов О. А. - До питання про психологічні та соціальні аспекти дистанційного навчання лікарів-педіатрів на післядипломному етапі, Котлова Ю. В., Іванова К. О., Левчук Т. О. (2016)
Кривова О. А. - Відбір інформативних показників варіабельності ритму серця – маркерів реакції на емоційні стимули, Чайковський І. А., Кальниш В. В., Козак Л. М. (2016)
Рубан А. М. - Система підтримки прийняття рішень при проведенні вітректомії у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією (2016)
Ґуляр С. О. - Особливості впливу електромагнітних хвиль видимого діапазону на живі організми, Тамарова З. О. (2016)
Стецюк В. З. - Інформаційна система для медико- генетичної лабораторії, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Ольхович Н. В., Луговський Ю. О. (2016)
Ільканич К. І. - Концептуальні засади проектування веб-презентацій на прикладі медичних наукових публікацій з використанням системи AS4U, Майхер В. Ю. (2016)
Погоріла Т. Ю. - Особливості клінічного перебігу базально подібного раку молочної залози в умовах великого промислового регіону південного сходу України, Щуров М. Ф. (2016)
Яременко Н. В. - Механізми забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні (2016)
Семенець А. В. - Рефакторінг програмного коду діалогової компоненти платформи системи підтримки прийняття рішення для медичної інформаційної системи з відкритим кодом OPENMRS, Марценюк В. П. (2016)
Левченко О. О. - Основні механізми ремоделювання кісткової тканини (2016)
Анфілова М. Р. - Алгоритм оцінки ризику інфікованості Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma genitalium (2016)
Джораєва С. К. - Вивчення стану вагінальної мікробіоти при вульвовагінітах полімікробної етіології з визначенням домінуючих рівнів антибіотикочутливості, Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Щоголєва О. В. (2016)
Кутова В. В. - Роль нетрепонемних лабораторних методів дослідження у діагностиці сифілітичної інфекції, Білоконь О. М., Нікітенко І. М., Іванова Н. М. (2016)
Частий Т. В. - Молекулярно-генетические методы в диагностике малассезиозов, Белозоров А. П., Минухин В. В. (2016)
Береговая А. А. - Комплексный подход медикаментозной коррекции нарушений состояния эрго- и трофотропной систем при псориазе (2016)
Бронова И. М. - Оценка эффективности лечения больных акне с учетом результатов обследования с помощью психометрической методики (2016)
Каденко О. А. - Роль порушень архітектоніки губ у розвитку атопічного ураження червоної кайми губ у дитячому віці та шляхи їх корекції, Стремчук М. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Вопросы этиологии и эпидемиологии урогенитального микоплазмоза, Мавров Г. И., Федорович Т. В. (2016)
Солошенко Э. Н. - Диэлектрическая проницаемость эритроцитов при действии местных анестетиков амидной группы, Хмель Н. В., Кондакова А. К., Колесников В. Г., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2016)
Ткаченко С. Г. - Прогрессирующий макулярный гипомеланоз: клинический случай, Татузян Е. Г. (2016)
Правила для авторов (2016)
Брич В. - Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України, Федірко М., Янік І. (2016)
Дудар В. - Продовольча безпека України та складові її забезпечення у контексті економічної безпеки держави (2016)
Шумейко О. - Органічне агровиробництво України: тенденції розвитку та виклики інституціонального забезпечення (2016)
Іванова О. - Методичне забезпечення аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів: переваги та недоліки, Удовенко А., Чечетова-Терашвілі Т. (2016)
Дзюблюк О. - Соціально-економічні засади суспільної довіри до банківського сектору (2016)
Желюк Т. - Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики, Каштелян А. (2016)
Письменний В. - Планування надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів (2016)
Письменна Т. - Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику (2016)
Надал С. - Доходи місцевих бюджетів у контексті децентралізації в Україні, Спасів Н. (2016)
Адамик В. - Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються (2016)
Штефанич Д. - Управління продажем, його функції та об’єктна орієнтація, Дячун О. (2016)
Панюк Т. - Управління персоналом переробних підприємств в контексті соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Руденко М. - Моніторинг задоволеності споживачів підприємства: методичний аспект (2016)
Микитюк П. - Оцінювання ринку виробників полівінілхлоридних профілів України, Микитюк В. (2016)
Кулинич М. - Трансфертне ціноутворення як методичний прийом управлінського обліку центрів відповідальності (2016)
Судин Ю. - Гудвіл у системі бухгалтерського обліку: компоненти і класифікація (2016)
Дерій В. - Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні (2016)
Мельник Ю. - Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Наші автори (2016)
Annotation (2016)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2016)
Іванчов П. В. - Хірургічні аспекти гострої кишкової кровотечі у хворих на колоректальний рак, Фомін П. Д., Андрусенко О. М. (2016)
Мельник В. М. - Хірургічна тактика при неспроможності швів міжкишкових анастомозів, Пойда О. І. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Резекційні та біліодекомпресивні транспапілярні втручання з приводу періампулярних пухлин, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Шкарбан В. П. (2016)
Бойко В. В. - Паллиативное лечение холангиокарциномы путем антеградного эндобилиарного вмешательства, Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л., Смачило Р. М., Мижирицкая Н. Ф. (2016)
Арсенюк В. В. - Епідуральна анестезія як ефективний компонент мультимодальної аналгезії при гострому панкреатиті, Гайсенюк Л. В., Петрук Д. В., Бартош А. М., Дідич Т. В., Войтенко І. І., Красовський О. В., Гринів О. В. (2016)
Дацюк О. І. - Корекція ендотеліальної дисфункції та дисцитокінемії у хворих за тяжкого гострого панкреатиту при проведенні ранньої рідинної ресусцитації, Бевз Г. В., Семененко А. І. (2016)
Шевченко Б. Ф. - Діагностичні особливості вмісту кістозних утворень підшлункової залози, Бабій О. М., Татарчук О. М., Макарчук В. А., Петишко О. П., Вінник Н. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Вибір способу алопластики складних дефектів черевної стінки залежно від їх локалізації та морфологічних змін (2016)
Федірко В. О. - Рідкісні форми внутрішньомозкових пухлин субтенторіальної локалізації у дорослих, Малишева Т. А., Лисяний О. М., Черненко О. Г., Гудков В. В., Оніщенко П. М. (2016)
Кваченюк А. Н. - Применение электросварки биологических тканей в хирургии щитовидной железы, Сук Л. Л. (2016)
Діденко С. М. - Зміни колатерального кровообігу в нижній кінцівці при оклюзії артерій стегново–підколінно–гомілкового сегмента у хворих при синдромі ішемічної діабетичної стопи з огляду на ангіосомну теорію, Болгарская С. В., Таран Є. В., Бойко К. О. (2016)
Слєсаренко С. В. - Ефективність передопераційної діагностики з використанням ангіографії при реконструктивних втручаннях на нижніх кінцівках, Бадюл П. О., Мунтян С. О., Слєсаренко К. С., Ковбаса О. О. (2016)
Севергин В. Е. - Возможности нестандартных хирургических технологий в паллиативном лечении рака легкого, Шипулин П. П., Аграхари А., Поляк С. Д., Канжо Н., Тронина Е. Ю. (2016)
Аветіков Д. С. - Особливості виділення та мобілізації шкірно–жирових клаптів соскоподібної ділянки при косметичній отопластиці, Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Попович І. Ю., Гаврильєв В. М. (2016)
Петренко О. М. - Зміни активності матриксних металопротеїназ у хронічних ранах м’яких тканин у хворих на цукровий діабет при застосуванні вакуумної терапії, Тихомиров А. О., Петренко О. В.. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Опыт применения вакуум–систем при лечении огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Велигоцкий А. Н. - Изменение пролиферативной активности тканей в ране при воздействии низкодозированного вакуума, Савицкий Р. В., Довженко А. Н., Павлов С. Б., Леонов А. В. (2016)
Савчин В. С. - Застосування методу флуоресцентної спектроскопії в діагностиці ендогенної інтоксикації при опіковій травмі, Остап’юк Л. Р., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2016)
Литвиненко Б. В. - Фотодинамічна терапія – сучасний ефективний метод лікування базальноклітинного раку шкіри, Коровін С. І., Літус О. І., Баштан В. П., Литвиненко В. Є. (2016)
Бызов Д. В. - Трансплантация девитализированных сосудистых протезов малого диаметра в эксперименте, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Шевченко Е. В., Манченко А. Г., Сандомирский Б. П. (2016)
Кадышев Ю. Г. - Паховая грыжа с ущемлением матки, правого яичника и маточной трубы (2016)
Валентин Васильевич СУСЛОВ к 85−летию со дня рождения (2016)
Уривський Л. О. - Аналіз продуктивності завадозахищених систем передавання дискретної інформації, Мошинська А. В., Вергун С. М. (2016)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря з використанням камери змішування в закритому басейні у спекотний період року, Кутра Д. С., Сергієнко І. В. (2016)
Бакун С. А. - Методика побудови скорингових карт із використанням платформ SAS, Бідюк П. І. (2016)
Киричок Т. Ю. - Моделювання структури поверхні банкнотного паперу на основі теорії фракталів, Клименко Т. Є., Рибак О. В. (2016)
Кондратенко Н. Р. - Особливості застосування функцій належності типу 2 в системах нечіткої логіки (2016)
Romanuke V. V. - Multiple state problem reduction and decision making criteria hybridization (2016)
Терентьєв О. М. - Прогнозування фінансових ризиків з використанням наївного і доповненого деревом класифікаторів на у формі байєсівських мереж, Кириченко В. Е., Связінська Н. О., Просянкіна-Жарова Т. І. (2016)
Богомол Ю. І. - Структура і властивості спрямовано закристалізованого сплаву системи Mo-8,7 Si-18 В, Попович О. І., Крюгер М., Лобода П. І. (2016)
Гавриш А. П. - Вплив абразивного інструмента і режимів різання при тонкому шліфуванні зносостійких нікелевих композитів на параметри шорсткості поверхонь тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Хохлова Р. А. (2016)
Богдан Г. А. - Применение дискретного ортогонального метода измерения фазы для определения характеристик материалов ультразвуковым методом, Протасов А. Г. (2016)
Тымчик Г. С. - Технология ремонта дефектных участков действующего магистрального трубопровода с помощью паяно-сварных муфт, Подолян А. А. (2016)
Чиж І. Г. - Похибки вимірювання аметропії та обсягу псевдоакомодації ока за зображенням світлової мікроплями на сітківці, Голембовський О. О. (2016)
Пилипко С. В. - Синтез люмінесцентних матеріалів на основі рідкісноземельних оксофторидів, Спасьонова Л. М., Племянніков М. М. (2016)
Ущаповський Д. Ю. - Спосіб керування морфологією катодного осаду на основі визначення електрохімічного опору процесу електроосадження міді, Лінючева О. В., Донченко М. І., Бик М. В., Цимбалюк А. С. (2016)
Автори номера (2016)
Petryshyn O. V. - Constitutional and legal reform of local self-government in Ukraine: prospects and problems, Petryshyn O. О. (2016)
Любченко П. М. - Проблемні питання рішень Верховної Ради України та Конституційного Суду України в аспекті внесення змін до Конституції України (2016)
Мукомела І. В. - Трансформація демократії як політико-правової категорії в умовах інформаційного суспільства (2016)
Погребняк Н. С. - Експертиза у сфері законотворчості: на прикладі діяльності Апарату Верховної Ради України (теоретичний аспект) (2016)
Zelinska Ya. S. - Some aspects of administrative responsibility for administrative offenses related to corruption, Spasenko V. О. (2016)
Лялюк О. Ю. - Деякі питання взаємовідносин органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, судовими органами та органами юстиції (2016)
Закоморна К. О. - Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі (2016)
Рішняк М. О. - Порядок вирішення колективного трудового спору як форма колективного захисту прав та інтересів працівників (2016)
Гермашев Ю. А. - Правове розуміння інформаційної свободи (2016)
Крижановська А. С. - Правове регулювання принципу гласності в діяльності глави Української держави: сучасний стан і шляхи оптимізації (2016)
Муртіщева А. О. - Концепція конституційно-правової відповідальності уряду: історико-правовий аспект (2016)
Стешенко Л. С. - Витоки державницької теорії місцевого cамоврядування (2016)
Коваленко М. Г. - Організаційно-правові питання взаємодії Державного реєстру виборців та Реєстру територіальної громади (2016)
Ющенко Т. В. - Історико-правовий аспект участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України (2016)
Юрлова Н. В. - Деякі питання міжнародно-правового регулювання надання притулку у сучасному міжнародному праві (2016)
Носіков Д. М. - Фіскальна політика держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Скрипник В. В. - Еволюція взаємодії місцевих органів влади з органами прокуратури в Україні (2016)
Сорокіна В. В. - Теоретико-правові засади економічної безпеки (2016)
Соколова І. О. - Дерегуляція в системі правового регулювання суспільних відносин (2016)
Чиркін А. С. - Компетенція органів місцевого самоврядування Польщі, Чехії та Угорщини (2016)
Вихідні дані (2016)
Солових В. - Традиційна (бюрократична) модель державного управління: концептуальний опис, Михальські Т. (2014)
Пархоменко-Куцевіл О. - Принцип легітимності в системі управління персоналом державної служби України (2014)
Радинська-Калініченко А. - GR-менеджмент як механізм взаємодії органів публічної влади із підприємництвом у форматі публічно-приватного партнерства (2014)
Сурнін В. - Історія становлення та розвитку системи стримувань та противаг в організації влади в державі (2014)
Криштанович М. - Реалізація державного управління органами поліції: європейський досвід для України (2014)
Гонтар З. - Державне управління діяльністю добровільного пожежництва в Галичині і сучасна практика пожежного волонтерства в країнах ЄС (2014)
Клименко І. - Віртуальні ситуативні центри в системі підвищення кваліфікації державних службовців, Журавльов А. (2014)
Шамрай Н. - Оптимізація навантаження адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг: побудова методики (2014)
Верещук І. - Демократичний механізм удосконалення системи адміністративно-територіального устрою в Україні (2014)
Романець І. - Трансформація цінностей як об’єкт аналізу проблем політики під впливом глобалізаційних процесів (2014)
Бєльська Т. - Політична культура як ціннісна складова громадянського суспільства (2014)
Романенко Є. - Інституційні форми оптимізації державної комунікативної політики в Україні (2014)
Радченко О. - Моделювання державної комунікативної політики в умовах сучасної України, Бухтатий О. (2014)
Калініченко А. - Механізми організації дитячого оздоровлення та відпочинку: зарубіжний досвід (2014)
Довгалюк І. - Символи як засоби соціального управління: структура, класифікація, функції та особливості застосування (2014)
Гайдученко С. - Специфіка організаційної культури у публічному управлінні (2014)
Васильєв О. - Організаційно-правові засади діяльності Державного реєстру виборців в Україні (2014)
Ундір В. - Механізми співпраці об’єднань громадян і місцевих органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації державної політики (2014)
Філіппова В. - Адаптація методу когнітивного моделювання до аналізу й оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти (2014)
Гусак І. - Реалізація державної кадрової політики місцевими органами влади (2014)
Казюк Я. - Теоретичні основи механізму державного управління бюджетними ресурсами (2014)
Данилейко І. - Шляхи реалізації енергоефективної політики в житловому фонді України (2014)
Третяк М. - Соціальна відповідальність бізнесу як об`єкт державного регулювання (2014)
Ігнатенко О. - Напрями державного програмування сфери благоустрою населених пунктів (2014)
Степанов В. - Контроль як одна з функцій управління в транспортній сфері (2014)
Івасенко С. - Аналіз корупційних ризиків в податкових органах України (2014)
Держко І. - Соціально-філософські аспекти взаємодії особистості та суспільства в системі суспільно-владних відносин, Кучабський О. (2014)
Молодцов О. - Проблема формування європейської культурно-інституціональної ідентичності України (2014)
Бульба В. - Розробка та реалізація регіональних соціальних програм як механізм управління місцевим розвитком, Золотарьов В., Коновалова І. (2014)
Ричкіна Л. - Сутність та зміст проектного менеджменту в розвитку територіальної громади (2014)
Парфьонов І. - Інституціональне забезпечення проектної діяльності у сфері регіонального розвитку в Україні (2014)
Парубчак І. - Соціалізаційний контекст спорту як системи комунікації в гуманітарній сфері управління державою, Рибчич І. (2014)
Лопатченко І. - Генезис закордонних систем профілактики соціального сирітства: національний та регіональний аспекти (2014)
Науменко Р. - Оцінювання психологічних якостей державного службовця, Зеленський C. (2014)
Кубай Т. - Нормативно-правове забезпечення демократичної моделі муніципального управління в Україні (2014)
Тупкало В. М. - Контролінговий механізм реалізації бізнес – стратегії підприємства (2015)
Гудзь О. Є. - Управління диверсифікацією діяльності підприємства (2015)
Хлівна І. В. - Перспективи рoзвитку телекoмунiкацiйних пiдприємств України, Транченко О. М. (2015)
Заплотинський Б. А. - Поліпшення якості послуг у сфері телекомунікацій на основі впровадження підходів з управління якістю (2015)
Черчик Л. М. - Соціальний потенціал підприємства: поняття та складові, Коленда Н. В. (2015)
Ковшова І. О. - Організація рекламної діяльності на підприємстві, Михайлюк А. М. (2015)
Стецюк П. А. - Методологічні аспекти управління інноваційцно-інвестиційною діяльністю підприємств (2015)
Сазонова С. В. - Формування інноваційної стратегії розвитку для телекомунікаційних підприємств України (2015)
Капелюшна Т. В. - Механізм забезпечення сталого розвитку підприємств сфери послуг (2015)
Зеліско І. М. - Імперативи фінансового забезпечення діяльності аграрних холдингів (2015)
Онегіна В. М. - Прибутки й інвестиції сільськогосподарських підприємств в Україні (2015)
Транченко Л. В. - Значення туристичної галузі в системі розвитку національної економіки, Коваленко Л. Г. (2015)
Дорош Н .І. - Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку (2015)
Мордас І. В. - Детінізація економіки як чинник забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Артеменко Л. П. - Забезпечення економічної безпеки в умовах низьковуглецевого розвитку, Клюквіна М. С. (2015)
Коваль Л. П. - Інвестиційна безпека як складова фінансової безпеки регіону (2015)
Шибаєва Н. В. - Теорія та практика застосування АРВ як інструмента регуляторної політики (2015)
Ващенко В. В. - Сутність формування та розвитку державного агентства резерву України (2015)
Школенко О. Б. - Стратегія стимулювання експортної діяльності вітчизняних підприємств (2015)
Лапицька О. В. - Сталий розвиток галузей національного господарства крізь призму управління, як обов’язкового елементу (2015)
Войтюк А. В. - Мінімізація ризиків в системі банківського кредитування (2015)
Маринюк Л. В. - Формування та особливості кредитної політики банку (2015)
Бурбело Н. О. - Аналіз і класифікація ризиків підприємницької діяльності (2015)
Кристюк О. А. - Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємств (2015)
Голь І. В. - Підхід щодо комплексної оцінки фінансово-економічної стійкості підприємства телекомунікацій (2015)
Легомінова С. В. - Шляхи вдосконалення ринку праці і маркетинг (2015)
Вільчинська Н. Л. - Формування структури капіталу молокопереробних підприємств (2015)
Лопатюк Р. І. - Забезпечення ефективного виробництва аграрних підприємств, Білецька Н. В. (2015)
Сисенко Л. М. - Ефективність виробництва овочів закритого грунту сільськогосподарськими підприємствами України (2015)
Тимчук С. В. - Моніторинг сучасного стану туристичної галузі та туристичних потоків в Україні, Нещадим Л. М. (2015)
Кирієнко А. І. - Трансакції та трансакційні витрати: визначення та класифікації (2015)
Головніна О. Г. - Маркетингові засади конкурентоспроможності підприємства на українському ринку автозапчастин, Сотниченко В. М. (2015)
Анотації (2015)
Сак Т. - Концепція науково-методичного забезпечення формування навчальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку (Проект), Прохоренко Л., Омельченко І., Логвінова І., Бабяк О. (2015)
Кобильченко В. - Вплив факторів ризику на розвиток дошкільників із порушеннями зору (2015)
Пахомова Н. - Умови формування теоретико-когнітивного компонента інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2015)
Колупаєва А. - Соціально-педагогічна підтримка дітей із епілепсією в Україні, Мартинюк В. (2015)
Трофименко Л. - Формування морфологічних знань у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми "Будова слова" (2015)
Скрипник Т. - Шляхи підвищення компетентності педагогів в організації освітнього процесу для дітей з аутизмом (2015)
Бобренко І. - Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку (2015)
Глоба О. - Особливості організації корекційної роботи в умовах дошкільного навчального закладу, Пригородова І. (2015)
Замша А. - Рефлексія як детермінанта інтелектуального розвитку підлітків із порушеннями слуху (2015)
Федоренко О. - Стан педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в інклюзивних умовах навчання (2015)
Sulovska M. - Impact of information and communication technology on interest to mathematics of intellectual disabilities students from the teachers point of view, Vancova A. (2015)
Урбанович Н. И. - Структура и свойства высокопрочного чугуна, полученного с использованием деформационных и термических воздействий, Покровский А. И., Нисс В. С., Барановский К. Э., Розенберг Е. В. (2015)
Степанова Л. П. - Про створення сприятливої кристалогеометрії покриттів tin на авіаційних лопатках з титанових сплавів, Ольшанецький В. Ю., Пухальська Г. В. (2015)
Нарівський О. Е. - Вплив легувальних елементів і структури сталі AISI 321 на особливості селективного розчинення металів у пітингах на її поверхні (2015)
Іванов В. Г. - Морфологія графіту у заевтектичному синтетичному чавуні, Голтвяница В. С. (2015)
Внуков Ю. Н. - Определение условий фрезерования сферическими и тороидальными фрезами, Дядя С. И., Кришталь В. А., Черновол Н. Н. (2015)
Зеленина Е. А. - Условия смачивания поверхностных оксидов частицами газотермического покрытия (2015)
Костик К. О. - Розробка технології місцевого поверхневого зміцнення зубчатого циліндричного колеса відцентрованого змішувача (2015)
Пономаренко А. М. - Использование магнитно-электрического шлифования для создания микрорельефа поверхности газотермического покрытия, Губарь Е. Я., Фенько И. И., Васильченко В. Ю. (2015)
Скуйбіда О. Л. - Удосконалення процесів термічної обробки вторинного силуміну АК8М3, Волчок І. П. (2015)
Носенко М. І. - Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення (2015)
Нетребко В. В. - Влияние отжига на твердость высокохромистых чугунов, легированных Mn и Ni (2015)
Корчак Е. С. - Исследование условий эксплуатации композиционных материалов на основе политетрафторэтилена в направляющих узлах мощных гидравлических прессов, Щербаков Д. И., Ковалёва О. А. (2015)
Буря А. И. - Органопластики – перспективные конструкционные материалы, Набережная О. А. (2015)
Бялик Г. А - Повышение физико-механических свойств экономнолегированных литых сталей, Мохнач Р. Э., Гонтаренко В. И. (2015)
Чейлях Я. А. - Физико-математическое моделирование процесса формирования наплавленного метастабильного Fe-Cr-Mn металла, Чейлях А. П. (2015)
Гайдук С. В. - Комплексная расчетно-аналитическая методика для проектирования литейных жаропрочных никелевых сплавов (2015)
Levitskaya T. I. - Research loaded shells of revolution supported by ribs of different shapes, Pozhuyeva I. S. (2015)
Пожуєв А. В. - Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією рухомих поверхневих навантажень, Фасоляк А. В. (2015)
Левчук С. А. - Апроксимація статичного деформування круглих пластин різних профілів за допомогою матриць типу Гріна, Хмельницький А. А. (2015)
Лебедев В. А. - Алгоритм дуговой наплавки цилиндрических деталей со сложными движениями сварочного инструмента, Новиков С. В. (2015)
Чигиринский В. В. - Исследование влияния граничных условий на параметры напряженного состояния при объемном пластическом нагружении, Ленок А. А., Якубович Л. А. (2015)
Поляков С. П. - IQ-датчик для вимірювання питомого теплового потоку та густини струму в плямі електричної дуги, Фенько І. І., Йовченко А. В. (2015)
Джуган О. А. - О предварительной оценке результатов использования имитационных аддитивных технологий получения и ремонта деталей авиационной техники, Овчинников О. В., Ольшанецький В. Ю. (2015)
Лобов В. Й. - Представлення термічної обробки котунів на конвеєрній випалювальній машині як системи з розподіленими параметрами, Лобова К. В. (2015)
Плескач В. М. - До наукової термінології у галузі порошкової металургії, Ольшанецький В. Ю., Джуган О. А. (2015)
Данілавічютє Е. - Нейродинамічна основа моделювання мовлення та дрібної моторики в контексті комплексної технології надання допомоги при ДЦП (2015)
Картава Ю. - Корекційна спрямованість видів музичної діяльності в музичному вихованні дошкільників зі зниженим зором (2015)
Боряк О. - Причинна обумовленість порушень у мовленнєвому розвитку в розумово відсталих дітей (2015)
Мартиненко І. - Характеристика комунікативних рис особистості дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення (2015)
Чайковський М. - Створення інклюзивного освітнього простору ВНЗ як концептуальна основа технології соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами (2015)
Чобанян А. - Актуалізація соціального партнерства у процесі психолого-педагогічного супроводу: понятійно-категоріальний аспект (2015)
Колишкін О. - Розвиток рухової сфери у дітей з інтелектуальними порушеннями засобами адаптивного фізичного виховання (2015)
Косенко Ю. - Вивчення історичного минулого як засіб соціалізації розумово відсталих учнів (за науковою спадщиною А. І. Капустіна) (2015)
Голуб Н. - Системно-комплексний і діяльнісний підходи у діагностиці та корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів із ЗНМ (2015)
Пасічник Н. - Особливості допомоги дитині з мутичними проявами (2015)
Чопик Л. - Корекційне навчання просторового орієнтування старших дошкільників зі зниженим зором (2015)
Дем’яненко М. Я. - Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління, Рожелюк В. М. (2016)
Гончаренко Н. В. - Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві (2016)
Кебко В. В. - Фундаментальні основи розвитку складових сучасної фінансової звітності (2016)
Король С. Я. - Теоретичні засади соціального обліку (2016)
Кушніренко О. А. - Обліково-інформаційне відображення оподаткування сільськогосподарських підприємств у контексті їх сталого розвитку (2016)
Орєхова А. І. - Інтерпретація та місія стратегічного управлінського обліку в управлінській діяльності підприємств (2016)
Пасько О. В. - Належна правова процедура Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (2016)
Правдюк Н. Л. - Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки, Правдюк М. В. (2016)
Сторожук Т. М. - Вплив креативності в обліку на показники фінансової звітності (2016)
Сук Л. К. - Обчислення та використання собівартості сільськогосподарської продукції (2016)
Сук П. Л. - Формування облікової інформації про витрати (2016)
Танасієва М. М. - Проблеми нормативного регулювання обліку природоохоронної діяльності у лісовому господарстві (2016)
Шевченко Л. Я. - Інтегрований облік в управлінні процесом оподаткування підприємства (2016)
Гудзь Г. О. - Інформаційні системи та технології у страховому захисті аграрного підприємництва (2016)
Домінова І. В. - Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки (2016)
Ерастов В. І. - Основні тренди страхового ринку зарубіжних країн, що мають позитивний вплив на інтернет-страхування (2016)
Нєізвєстна О. В. - Основні напрями і механізм антикризового управління банківською діяльністю (2016)
Полчанов А. Ю. - Особливості діяльності ісламських страхових компаній, Поплавський О. О. (2016)
Роєва О. С. - Методика визначення мінімальної ціни та обсягу реалізації продукції, з урахуванням податкового навантаження (2016)
Трусова Н. В. - Прогнозна ймовірність процесу реалізації фінансового потенціалу аграрного мікрорівня (2016)
Бондар В. П. - Теорія та практика застосування аудиторських процедур щодо вхідних залишків при виконанні перших завдань з аудиту (2016)
Калініченко О. В. - Методичні засади оцінки енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва (2016)
Куцик П. О. - Сучасні системи управління нематеріальними активами підприємства, Скоп Х. І. (2016)
Стецюк П. А. - Рецензія на колективну монографію за редакцією проф. Д.І. Деми "Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ivanov I. A. - The design procedure of specified operating life of fiber-optic cables, Korolev P. S., Polesskiy S. N., Zhadnov V. V. (2016)
Осадчук О. В. - Радіовимірювальний перетворювач магнітного поля на транзисторній структурі, Коваль К. О., Притула М. О. (2016)
Прохоров А. В. - Агентное моделирование мультикластерных технологических комплексов наноэлектронных производств, Кузнецова Ю. А. (2016)
Бісікало О. В. - Оцінка невизначеності вимірювання сенсу природно-мовних конструкцій, Васілевський О. М. (2016)
Бодянський Є. В. - Еволюційна каскадна система на основі нейро-фаззі вузлів, Тищенко О. К., Бойко О. О. (2016)
Левин В. И. - Расчет и анализ поведения неполностью определенных функций методом детерминизации (2016)
Скрупский С. Ю. - Экспериментальное исследование метода синтеза нейро-нечетких моделей в параллельной компьютерной системе (2016)
Субботин С. А. - Метод синтеза диагностических моделей на основе радиально-базисных нейронных сетей с поддержкой обобщающих свойств (2016)
Штовба С. Д. - Критерії навчання нечіткого класифікатора на основі відстані між головними конкурентами, Галущак А. В. (2016)
Гальченко А. В. - Модифікація алгоритму заперечуваного шифрування менга, Козіна Г. Л. (2016)
Гороховатский В. А. - Систематизация пространства структурных признаков на основе методов самообучения в целях результативного распознавания изображений, Берестовский А. Е., Передрий Е. О. (2016)
Дичка І. А. - Mодифікований віконний метод однократного множення точки еліптичної кривої на скаляр у полі GF(P), Онай М. В., Дрозда Т. П. (2016)
Нич Л. Я. - Оцінювання ефективності інформаційного пошуку в системах консолідованої інформації, Шаховська Н. Б., Камінський Р. М. (2016)
Kołowrocki K. - Reliability and risk optimization of multistate systems with application to port transportation system, Kwiatuszewska-Sarnecka B., Soszyńska-Budny J. (2016)
Лахно В. А. - Mодель интеллектуальной системы управления городскими автобусными перевозками (2016)
Красовський В. В. - Цвітіння та запилення азиміни трилопатевої (asimina triloba (L.) dunal) у лісостепу України (2016)
Alexandrov B. - Decomposition dynamics of the wrack of different origin in the black sea sandy littoral, Dyadichko V., Garkusha O., Ivanovych G., Kopytina N., Kurilov A., Nidzvetska L., Nikonova S., Tropivska A., Serbinova I. (2016)
Дёмина Э. А. - Хромосомные аномалии в лимфоцитах крови первичных онкологических больных в послечернобыльском периоде (2016)
Мельничук С. С. - Галофітний комплекс національного природного парку "Білобережжя Святослава", Трохименко Г. Г. (2016)
Мисник О. Ф. - Забрудненість питної води солями важких металів та вилучення їх з розчинів нанокомпозитом цирконію (ιυ)оксиду, Литвиненко А. О. (2016)
Гольцев А. М. - Визначення експресії генів SRC, LCK, ABL, JAK1 в клітинах лімфогемопоетичного комплексу після введення клітин фетальної печінки, Луценко О. Д., Ямпольська К. Є., Останков М. В., Бондарович М. О. (2016)
Бородіна К. І. - Залежність чисельності lumbricus terestris у різних шарах ґрунту від його температури і вологості, Товстика О. В. (2016)
Ткач В. П. - Роль УкрНДІЛГА у розвитку української лісової науки, Мєшкова В. Л. (2015)
Ткач В. П. - Родоначальник степного лесоведения и агролесомелиорации (к 150-летию со дня рождения Г. Н. Высоцкого), Мигунова Е. С. (2015)
Ворон В. П. - Внесок професора П. С. Пастернака у розвиток лісівничої науки (2015)
Жежкун А. М. - Дослідні рубки переформування у соснових деревостанах Східного Полісся (2015)
Кобець О. В. - Санітарний стан дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву (2015)
Криницький Г. Т. - Наближене до природи лісівництво – основа сталого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні (досвід України і Словаччини), Чернявський М. В. (2015)
Лакида П. І. - Якісні показники компонентів фітомаси стовбура та крони дерев основних лісоутворювальних порід Національного природного парку "Прип’ять-Стохід", Мельник О. М. (2015)
Луначевський Л. С. - Вплив рубок догляду різної інтенсивності на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжого груду, Лук’янець В. А., Мусієнко С. І. (2015)
Meshkova V. L. - Silver birch (Betula pendula Roth) in the forests of the Left-bank Forest Steppe of Ukraine, Koshelyaeva Y. V. (2015)
Олійник В. С. - Висотно-поясні закономірності водорегулювальної ролі лісових ґрунтів Карпат, Ткачук О. М., Блистів В. І. (2015)
Осадчук Л. С. - Смолопродуктивність сосни звичайної із різним типом просторового розміщення дерев в умовах Малого Полісся (2015)
Румянцев М. Г. - Особливості попереднього поновлення деревних порід в умовах сухої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу (2015)
Ситник C. А. - Вплив типів лісорослинних умов на запас деревини лісоутворювальних порід степового Придніпров’я України, Ловинська В. М. (2015)
Ткач Л. І. - Типологічна структура лісів водозборів річки Сіверський Донець, Бондар О. Б. (2015)
Ткач В. П. - Вплив лісовідновних рубок на процеси відтворення природних соснових лісів Північного Степу, Тарнопільська О. М., Манойло В. О. (2015)
Чигринець В. П. - Лісотипологічна струкура та продуктивність різних за походженням лісостанів дуба звичайного на Сумщині, Ігнатенко В. А., Тарнопільський П. Б. (2015)
Лісовий М. М. - Поліморфізм та особливості вегетативного розмноження живцюванням декоративних форм Thuja occidentalis L., Гузь М. М. (2015)
Лось С. А. - Результати відбору плюсових дерев сосни і дуба в рівнинній частині України та в Криму у 2010–2014 рр., Терещенко Л. І., Шлончак Г. А., Самодай В. П., Нейко І. С. (2015)
Торосова Л. О. - Дослідження представників роду Роpulus за морфологічними ознаками, Висоцька Н. Ю., Лось С. А., Орловська Т. В., Золотих І. В. (2015)
Даниленко О. М. - Удосконалення технології вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою, Тарнопільський П .Б., Гладун Г. Б. (2015)
Дем’яненко Л. В. - Стан лісових культур та перспективи природного поновлення лісів в умовах Новгород-Сіверського Полісся (2015)
Мігунова О. С. - Лісове ґрунтознавство в Україні, Тихоненко Д. Г. (2015)
Бойко T. O. - Епіфітні лишайники природних та штучних лісових насаджень Єланецько-Інгульського регіону (Україна, Миколаївська та Кіровоградська обл.) (2015)
Бондарук М. А. - Оцінка задовільності умов середовища екотопів та прогнозне моделювання стану ценопопуляцій видів раритетної лісової флори (на прикладі тюльпана дібровного), Целіщев О. Г. (2015)
Коваль І. М. - Радіальний приріст дуба звичайного та ясена звичайного як індикатор стану лісових екосистем в умовах Новоград-Волинського фізико-географічного району, Бологов О. В., Нусбаум С. А., Юзвінський Г. А. (2015)
Парпан Т. В. - Природно-антропогенні зміни в гірських лісових екосистемах Українських Карпат та шляхи підтримки їхньої стабільності, Гудима В. Д. (2015)
Дишко В. А. - Морфологічні та біохімічні відмінності дерев із різною стійкістю до кореневої губки, Усцький І. М., Михайліченко О. А. (2015)
Дрозда В. Ф. - Екологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.), його поширення на Черкащині, Карпович М. С. (2015)
Усцький І. М. - Причини та особливості поширення лісопатологічних процесів у деревостанах вільхи чорної (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) в Україні за період 1991–2009 рр., Бугайов С. М., Никитюк П. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Довідка рецензента (2015)
Сторінка головного редактора (2015)
Ткаченко В. С. - Структурні зміни степових фітосистем України в другій половині ХХ та на початку ХХІ століть як відображення глобальних змін довкілля, Бойченко С. Г. (2015)
Шаповал В. В. - Постпірогенні структурні та екотопічні зміни у рослинному покриві ділянки "Стара" асканійського степу, Ткаченко В. С. (2015)
Іщук Л. П. - Рід Salix L. в Україні (2015)
Гавриленко В. С. - Роль доріг і стежок в життєдіяльності тварин біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2015)
Дерябина Т. Г. - Лошадь Пржевальского (Equus Ferus Przewalskii Polj., 1881) в условиях белорусской зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (2015)
Устименко П. М. - Раритетна фітоценорізноманітність України у контексті нового видання "Зеленої книги України", Дубина Д. В. (2015)
Гавриленко Н. О. - Репродуктивна здатність "червонокнижних" видів деревних рослин при інтродукції в дендропарку "Aсканія-Hова" (2015)
Смаголь В. О. - Динаміка чисельності популяції сайги Saiga tatarica L. в заповіднику "Асканія-Нова" та чинники, що її зумовлюють (2015)
Усольцева О. Г. - Особливості вегетативного розмноження Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. в умовах захищеного ґрунту (2015)
Петренко З. А. - Посухостійкість видів роду Allium L. в умовах дендрологічного парку "Асканія-Нова" (2015)
Ковальчук Т. Д. - Початкові етапи онтогенезу північноамериканських видів роду Rhus L.в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Могиляк М. Г. - Збереження біологічного різноманіття інтродукованих декоративних рослин в умовах культивування (2015)
Звегинцова Н. С. - Паразитологические исследования представителей семейства Camelidae в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" (2015)
Шаповал В. В. - Короткий коментар до публічної апології абсолютної заповідності (2015)
Гавриленко Віктор Семенович (60 років від дня народження) (2015)
Дo увагі авторів (2015)
Шановні читачі (2015)
Петрушка А. І. - Засоби масової інформації України напередодні парламентських виборів 2012 року (2015)
Прикидько О. М. - Медіаосвіта та онлайн контент для дітей (2015)
Малинка В. Є. - Методика визначення фінансових моделей інтернет-медіа за допомогою аналізу їхнього контенту, Захарченко А. П. (2015)
Смола Л. Є. - Проблематика висвітлення релігійного дискурсу в інформаційно-комунікативному просторі України, Буйдена М. В. (2015)
Михайлова О. П. - Правила та принципи висвітлення ВІЛ/СНІДу як соціальної проблеми у теленовинах (2015)
Перехейда В. В. - Видові особливості комунікаційних середовищ екотуризму в Україні (2015)
Корнєєв В. М. - Дослідження комунікаційного простору в науці про соціальні комунікації (2015)
Білан Н. І. - Особливості інтернет-комунікації (2015)
Ромах О. В. - Стереотипи та страхогенеруючі міфи на сторінках українських суспільно-політичних журналів (2015)
Подоляка Н. С. - Редакторський досвід вченого і педагога Павла Охріменка (2015)
Павлюх М. В. - "Dziennik myd paryskich" – перший польський жіночий часопис Львова (1840 – 1848) (2015)
Сорока В. М. - Європейські стандарти висвітлення виборів в українських теленовинах: реальність і перспективи (2015)
Мірошниченко П. В. - Ставлення користувачів медіа до звукового образу українського радіомовлення (2015)
Рябічев В. Л. - Розвиток соціальних медіа в Україні в першій половині 2015 року, Рябічева О. В., Сулейманов Я. Є. (2015)
Соловйов С. Г. - Роль соціальної реклами у вирішенні пріоритетних завдань державної політики (2015)
Чекалюк В. В. - Роль першої леді у формуванні іміджу держави за допомогою ЗМІ (2015)
Астаф’єв О. - Міждисциплінарний дискурс: літературознавство – культурологія – соціальні комунікації (Гурбанська А. Слово – людина – світ: студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій. – Кіровоград: КОД, 2015. – 348 с.) (2015)
Катеринич П. - Огляд актуальної ситуації на видавничому ринку навчальної літератури, Капнік О. (2015)
Коробко В. І. - Тематичні різновиди розважального жанру реаліті-шоу (2015)
Титул, содержание (2016)
Бейгельзимер Я. Е. - Когда процесс кручения металлов под высоким давлением допускает простое математическое описание?, Кулагин Р. Ю. (2016)
Пашинская Е. Г. - Дисcипация энергии при растяжении стали Ст3, полученной интенсивной пластической деформацией путем прокатки со сдвигом, Ткаченко В. М., Завдовеев А. В. (2016)
Подрезов Ю. Н. - О влиянии границ зерен на переход от трансляционного к ротационному механизму деформации, Борисовская Е. М., Даниленко В. М., Марченко Н. М. (2016)
Букин Г. В. - Спиновый переход в металлоорганическом координационном соединении со структурой 3D-хофмановского типа Fe(pz), Левченко Г. Г., Gaspar A. B., Real J. A. (2016)
Прудников А. М. - Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C, Шалаев Р. В., Линник А. И., Варюхин В. Н., Пасько М. И. (2016)
Гущин К. В. - Контактно-стыковая сварка оплавлением высокопрочных термически упрочняемых алюминиевых сплавов, Клочков И. Н., Завдовеев А. В., Чайка А. А., Мотрунич C. И. (2016)
Лакуста М. В. - Спекание нанопорошков тетрагонального диоксида циркония. Механизмы спекания и роль механического измельчения, Даниленко И. А., Константинова Т. Е., Волкова Г. К., Глазунова В. А. (2016)
Эфрос Б. М. - Влияние термопластической обработки на структуру, текстуру и механические свойства нержавеющей мартенситностареющей стали, Конакова И. П., Гребенкин С. В., Эфрос Н. Б., Тютенко В. С. (2016)
Стефанович Л. И. - Импедансная спектроскопия ископаемого угля, содержащего трещины. II. Влажный образец, Фельдман Э. П., Кириллов А. К. (2016)
Васильковский В. А. - Параметры адсорбции метана на поверхности ископаемых углей в диапазоне комнатных температур и давлений до 0.1 MPa, Довбнич М. М., Мендрий Я. В. (2016)
Терехов С. В. - Физико-геометрические характеристики гиперпространства. III. Целлярный и субстанциональный операторы. Дефект кватернионной производной (2016)
Горбань О. А. - Формирование аморфных и кристаллических наночастиц тетрагонального диоксида циркония, Даниленко И. А., Волкова Г. К., Константинова Т. Е. (2016)
Князевич В. М. - Українська паліативна ліга: підсумки п’ятиріччя діяльності та плани на майбутнє, Моісеєнко Р. О. (2016)
Моісеєнко Р. О. - Соціальна педіатрія: фокус на медико- соціальний супровід дітей з особливими потребами та паліативна допомога в педіатрі (2016)
Криничний Ю. В. - Практична реалізація стратегії впровадження паліативної та хоспісної допомоги в Україні, Лугова О. В. (2016)
Гарник К. В. - Аналіз системи охорони здоров’я України щодо надання паліативної і хоспісної допомоги з можливим інтегруванням народної та нетрадиційної медицини у первинну ланку медичної допомоги, Соколовський С. І., Гарник Т. П. (2016)
Кринична І. П. - Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги дітям з термінальними хворобами, Щетко Ю. Ю. (2016)
Губенко І. Я. - Профілактика професійного вигорання при наданні паліативної і хоспісної допомоги (2016)
Мойсеєнко В. О. - Аспекти викладання етики та деонтології ведення онкологічних хворих у підготовці студентів-медиків, Никула Т. Д., Дериземля І. О., Денисайко К. В. (2016)
Иванова Л. Н. - Изменения вариабельности сердечного ритма у медицинских работников хосписа с синдромом эмоционального выгорания, Налапко К. К., Холина Е. А., Сидоренко Ю. В., Сысойкина Т. В., Пилиева Е. В (2016)
Бразалій Л. П. - Професійна підготовка медичних сестер з питань надання паліативної і хоспісної допомоги у Черкаському медичному коледжі (2016)
Децик О. З. - Здобутки впровадження та перспективи розвитку дитячої паліативної допомоги на Прикарпатті, Мельник Р. М., Кузнєцова Г. П. (2016)
Поступаленко О. В. - Корекція анемії у підтримуючій терапії онкологічних хворих (2016)
Пилягіна Г. Я. - Діагностика, принципи лікування та комплексної реабілітації хворих з тяжкими органічними психічними розладами (2016)
Шевченко О. Т. - Особливості паліативної допомоги хворим із хронічними інфекційними захворюваннями (2016)
Александріна Т. А. - Розвиток паліативної і хоспісної допомоги хворим на туберкульоз. Минуле, сучасне, майбутнє (2016)
Войтович Р. В. - Екзистентність людського буття в умовах пошуку нових смисложиттєвих атракторів у добу постмодерну (2016)
Брацюнь О. П. - Вплив міждисциплінарного підходу в наданні паліативної допомоги на якість життя паліативних пацієнтів (на прикладі роботи першого денного хоспісу в Україні), Науменко Г. М. (2016)
Гарник Т. П. - Фіто- та ароматерапія у комплексній реабілітації осіб із порушеннями голосу, Калачов О. В., Огороднікова Н. П., Барановська М. П., Барановська О. П., Пилипчук А. Б., Дудченко Л .Г. (2016)
Sidorenko A. - Empowerment of older persons: principal approaches (2016)
Матеріали II Національного конгрессу з паліативної допомоги в Україні (2016)
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду" (2016)
Державний стандарт паліативного догляду (2016)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - Проблемные вопросы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта в СССР в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области) (2016)
Соколовский К. Г. - Возможности межконфессионального взаимодействия в условиях экономического транзита государства (2016)
Пакулін С. Л. - Управління сталим розвитком сучасного підприємства, Пакуліна А. А. (2016)
Кудряков Е. Р. - Оптимальний рівень податкового навантаження на фонд оплати праці: визначення та перспективи досягнення (2016)
Евдокименко Ю. И. - Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи, Ефименко Г. П., Змиевская И. В., Обоянская Л. А. (2016)
Медушевская И. Е. - Бренд территории как фактор конкурентоспособности региона (на примере Пензенской области), Томаева Е. В. (2016)
Янковская В. В. - Совершенствование кадровой политики организации и повышение её эффективности посредством формирования навыков и компетенций персонала (2016)
Абрамова О. С. - Напрямки удосконалення податкового регулювання промислових підприємств (2016)
Величко Н. Ю. - Удовлетворенность и лояльность потребителей образовательных услуг в условиях конкурентной борьбы (2016)
Оніщенко І. О. - Інвестиційна привабливості України: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Бубенець І. Г. - Чинники розвитку маркетингового потенціалу торговельного підприємства (2016)
Чернова М. Г. - Факторы и перспективы модернизационного развития российских регионов (2016)
Євсєєва О. О. - Формування державної політики стратегічного розвитку територій України в умовах євроінтеграції і глобалізації (2016)
Патеюк А. В. - Влияние экстракта лиственницы сибирской на процессы перекисного окисления липидов в эксперименте, Кохан С. Т., Кривошеев С. Г. (2016)
Ткаченко Т. І. - Модерністські пошуки Уласа Самчука у збірці "Віднайдений рай" (2016)
Романова О. В. - Кластерная модель организации социального партнерства в муниципальной сфере образования (2016)
Логанина В. И. - Опыт применения производственно-ориентированной технологии обучения при подготовке специалистов по направлению "Стандартизация и метрология", Карпова О. В. (2016)
Козлов С. В. - Применение соответствия Галуа для анализа данных в информационных системах (2016)
Евченко О. С. - Моральная проблема сигнализаторства (2016)
Derevianko N. - Effectiveness of growth regulators, based on the heterylcarbon acid, on forcing of Tulips (Tulips HD), Brazhko O., Zavgorodniy M., Brazhko O. (2016)
Шостак И. В. - Агрегация данных для формирования производственных решений на промышленных предприятиях с использованием онтологических систем, Собчак А. П., Фирсова А. В., Кушнаренко А. С. (2016)
Содержание (2016)
Юбилеи (2016)
У Міжнародний день захисту дітей представники НМАПО імені П. Л. Шупика відвідали будинок дитини "Надія" у Чернігівській області (2016)
Бережний В. В. - Медикаментозна хвороба у дітей: клінічна лекція, Романкевич І. В. (2016)
Охотникова Е. Н. - Интерстициальные заболевания легких у детей (обзор иностранной литературы). Часть 3. Обследование детей с подозрением на ИЗЛ, а также принципы их лечения, Ткачева Т. Н., Горбатюк О. И. (2016)
Марченко В. Ф. - Стан захворюваності дітей Житомирської області у 1986–2014 роках, Русак П. С., Килимник Т. М., Чабан О. П., Русак С. О. (2016)
Козакевич О. Б. - Фізичний розвиток вкрай недоношених дітей упродовж перших трьох років життя та фактори ризику, що впливають на його значну затримку (2016)
Бобкова О. В. - Ефективність тренінгів для лікарів загальної практики — сімейної медицини відносно особливостей роботи серед підлітків груп ризику (2016)
Козакевич В. К. - Нові підходи до оцінки стану здоров'я дітей шкільного віку, Зюзіна Л. С. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмококковой пневмонии (часть 1), Никулина А. А., Петренко Л. Л. (2016)
Уманець Т. Р. - Ефективність монтелукасту у дітей з алергічним ринітом, Лапшин В. Ф., Матвєєва С. Ю., Пустовалова О. I. (2016)
Банадига Н. В. - Роль фенотипових та генотипових ознак у перебігу бронхіальної астми у дітей, Волошин С. Б. (2016)
Колесник П. О. - Оцінка ефективності препарату "Гербіон сироп плюща" залежно від терміну його призначення дітям з гострим простим бронхітом, Петріщак В. В., Цяпець С. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Оптимізація регідратаційної терапії при вірусних діареях у дітей раннього віку, Ковальчук А. А. (2016)
Березенко В. С. - Особливості фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом В та різними варіантами поліморфізму гена ІЛ-28В, Царьова О. В., Диба М. Б. (2016)
Ярошевская Т. В. - Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей с синдромом раздраженного кишечника, Ильченко С. И., Сапа Н. Б., Крамаренко Л. Н. (2016)
Меньшикова А. О. - Вибір типу дихальної підтримки недоношених новонароджених після екстубації: неінвазивна вентиляція чи створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах, Добрянський Д. О., Салабай З. В., Новікова О. В., Дубровна Ю. Ю. (2016)
Мартинюк В. Ю. - Уніфікований клінічний протокол "Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями". Частина ІІ, Назар О. В. (2016)
Свистільник В. О. - Ідіопатичні генералізовані епілепсії у дітей, особливості діагностики і лікування (лекція), Коноплянко Т. В. (2016)
Горбач Т. В. - Клинико-экспериментальное обоснование роли тяжелых металлов развитии нефропатий у детей, Макеева Н. И., Головачева В. А., Отчик А. Е. (2016)
Коробка О. В. - Гостре ураження нирок у доношених новонароджених після асфіксії та роль поліморфізму АСЕ, AGT2R1, eNOS генів у його розвитку (2016)
Турчина С. І. - Тиреоїдна дисфункція та вторинна аменорея у дівчат, Начьотова Т. А., Кашкалда Д. А. (2016)
Башкірова Н. С. - Основні тиреоїдні гормони та чутливість бронхіальних рецепторів у дітей, що зазнають дії тютюнового диму (2016)
Спахи О. В. - Особенности бактериологического спектра инфицированных и гнойных ран у детей, Пахольчук А. П. (2016)
Аряєв М. Л. - Синдром жорстокого поводження дитиною в Одеському регіоні: епідеміологія, клінічні і психоневрологічні прояви та наслідки, Сеньківська Л. І., Шевченко І. М., Гудзь В. А., Кузьменко Т. В. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Медико-социальная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Бузоверя А. Н. (2016)
Бобко Л. О. - Корпоративна соціальна відповідальність: сучасний стан розвитку в Україні (2016)
Васільєва Л. М. - Місце бізнес-інкубаторів в інноваційній інфраструктурі, Бондарчук Н. В. (2016)
Голубка М. М. - Економічна та соціально-історична хронологія, що сприяла вдалому піднесенню фінансово-економічній та кооперативній освіті на західноукраїнських землях (кінця XIX - початку XX століття) через подвижницьку діяльність: комерційних, освітньо-економічних, культурно-просвітницьких товариств та ВНЗ (2016)
Демешок О. О. - Вибір оптимальної для України моделі реалізації соціальної політики у контексті забезпечення її сталого розвитку в ресурсних обмеженнях (2016)
Довгалюк В.В. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в Житомирську область, Журавський Д.С. (2016)
Дончак Л. Г. - Сутність та удосконалення стратегічного управління підприємством, Ціхановська О. М. (2016)
Дорофеева К.М. - Oсновные параметры глобализации экономического и социального развития, Гхаит Сари О.С. (2016)
Журавка А. В. - Математичне моделювання спільної динаміки робочої сили і вільних робочих місць на ринку праці, Тімофєєв В. О., Мудаширу Тайо Мусбао (2016)
Zaporozhets H. V. - Formation of place marketing concept in the context of the strategi for areas sustainable development (2016)
Карапетян О. М. - Суверенні фонди в системі забезпечення фінансової безпеки держави: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності (2016)
Литвинова О. Б. - Використання систем масового обслуговування для підвищення ефективності підприємства (2016)
Майовець Є. Й. - Використання методики індексного аналізу у процесі ціноутворення на ринку вітчизняної продовольчої продукції, Сенишин О. С. (2016)
Малюк Л. П. - Сервісологія в системі наукового знання, Варипаєв О. М. (2016)
Марковська Т. С. - Концептуальні аспекти розвитку економічних відносин аграрних підприємств (2016)
Микитенко В. В. - Прикладний інструментарій оцінювання та прогнозування результативності макроекономічного регулювання розвитку каскадів регіональних соціально-економічних систем, Шкарлет С. М. (2016)
Микитенко Д. О. - Результативність функціонування сучасної системи спостереження за генетично обумовленими репродуктивними розладами в Україні (2016)
Молодченко Т. Г. - Mенеджмент якості освітніх послуг у ВНЗ, Мельман В. О. (2016)
Мосійчук І. В. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу в сучасних ринкових умовах (2016)
Непочатенко О. О. - Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання, Боровик П. М., Таран Т. О. (2016)
Осадча Т.С. - Пошук теоретичних засад розширення функціональних можливостей бухгалтерського обліку, Травін В.В. (2016)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Діалектика формування національної економічної безпеки у контексті глобальної економічної безпеки: ієрархічний підхід (2016)
Попов А. С. - Критичний аналіз способів проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні (2016)
Прокіп А. В. - Теоретико-методологічні аспекти планування розвитку відновлюваної енергетики регіону (2016)
Соболєва Г. Г. - Cистеми управління ризиками енергоефективних проектів у будівництві, Прижкова О. Ю. (2016)
Сологуб О. П. - Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства, Никоненко А. В. (2016)
Стефанишин О. Б. - Дослідження особливостей складу та структури капіталу торгівельної сфери (2016)
Столяр Л. Г. - Особливості обліку поточного та капітального ремонту основних засобів (2016)
Чайка І. В. - Інноваційний розвиток аграрних територій як фактор подолання їх депресивності (2016)
Чернега О.Б. - Pетроспективный анализ интеграционных теорий, Абудавуда Басем (2016)
Чернова О. В. - Аналіз сучасного стану світового ринку цінних паперів, Попко В. М. (2016)
Ящишина І. В. - Економічна безпека етапу створення підприємства в Україні (2016)
Двойних К. Є. - Ринкові траєкторії господарських проектів: етнологічні орієнтири в сучасній світовій економіці (2014)
Горова К. О. - Визначення основних підходів до класифікації аутсорсингу на сучасному етапі економічного розвитку (2014)
Кислова Л. А. - Історичні аспекти та концептуальні основи сталого розвитку (2014)
Кісь С. Я. - Проблеми інтелектуалізації розвитку соціально-економічних систем (2014)
Гладинець Н. Ю. - Фінансові результати інноваційної діяльності промислових підприємств України: оцінка та прогнозування (2014)
Гончаров Г. О. - Оцінка ефективності державного регулювання малого підприємництва України в аспекті його економічної безпеки (2014)
Мусіна Л. А. - Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України, Кваша Т. К. (2014)
Пирог О. В. - Макропруденційне регулювання інвестиційної діяльності як механізм забезпечення стабільного розвитку національної економіки, Шевченко Н. В. (2014)
Скібіцький О. М. - Розгляд окремих теоретичних питань управління людським потенціалом (2014)
Субота М. В. - Зовнішні чинники розвитку підприємств олійно-жирової галузі (2014)
Сусіденко Ю. В. - Вплив інфляційних процесів на економіку України (2014)
Терованесов М. Р. - Система управління якістю вищої освіти (2014)
Trofymenko M. Y. - The ways to increase the efficiency of funding of housing and municipal infrastructure in Ukraine (2014)
Швець В. Є. - Діяльність суб’єктів на ринку антикваріату в Україні як об’єкт економічного аналізу, Демків Х. С. (2014)
Шибаєва Н. В. - Визначення та принципи регуляторної політики (2014)
Ботвіна Н. О. - Кредитні важелі фінансової політики аграрної сфери України (2014)
Валуйський І. А. - Специфіка застосування бюджетних інструментів у період кризи (2014)
Гавриляк Т. С. - Аналіз теоретичних аспектів страхової інвестиційної діяльності (2014)
Гарбар Ж. В. - Аналіз сучасного стану ринку державних цінних паперів в Україні (2014)
Дадашова П. А. - Моделювання взаємозалежності між показниками монетарної та фіскальної політики (2014)
Завистовська Г. І. - Зарубіжний досвід урядового фінансового контролю (2014)
Квасниця О. В. - Теоретичні підходи до обґрунтування ризиків державного боргу (2014)
Пак Х. Р. - Залучені джерела фінансування місцевих бюджетів в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Панько М. В. - Проблеми та перспективи розвитку соціальної складової структури економіки Закарпатської області (2014)
Єлецьких C. Я. - Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі темпових показників ефективності його розвитку (2014)
Лаврик О. Л. - Сек’юритизація та кредитний дериватив як потужний інструмент в управлінні кредитним ризиком банківських установ (2014)
Сас Б. Б. - Розвиток системи венчурного фінансування в Україні, Спяк Г. І. (2014)
Войтович Р. - Шляхи забезпечення сталого розвитку в умовах глобальної інтеграції (2012)
Купрійчук В. - Доба Центральної Ради УНР: від мовної українізації до українознавчого змісту освіти (2012)
Олійник О. - Врядування як основа суспільного розвитку України (2012)
Сельський А. - Передумови запровадження стратегічного управління в державному управлінні (2012)
Гошовська В. - Формування кадрового резерву на вищі керівні посади державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняна практика, Задоя К. (2012)
Столяр Л. - Проблеми лідерства в державному управлінні (2012)
Бодров В. - Асиметричний обмін інформацією як пусковий механізм глобальних фінансових криз, Балдич Н. (2012)
Кравчук І. - Етапи оцінювання державних програм (2012)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: політики та квазі-політики ЄС (2012)
Мошинський Р. - Соціально-правові інститути забезпечення національної безпеки України: стан та перспективи розвитку (2012)
Рудалєва Л. - Державне регулювання банківської діяльності з випуску власних цінних паперів (2012)
Синьогуб К. - Інформаційно-аналітичне забезпечення Державної податкової служби України: мета, принципи, особливості (2012)
Шевцов О. - Загальні підходи до побудови інтегрованої архітектури електронних комунікацій органів державної влади (2012)
Шарий В. - Раціоналізація нормативно-правового забезпечення реалізації державної політики органами місцевого самоврядування України (2012)
Підкуйко О. - Стимулювання самоорганізації територіальної громади як ключовий чинник її сталого розвитку (2012)
Лозовицький О. - Дієва виборча система – основа ефективного розвитку держави в умовах глобалізації (2012)
Мельниченко В. - Делеговане законодавство як чинник стабілізації державного управління (2012)
Немировська О. - Відповідальність за порушення законодавства як складова правового механізму державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами (2012)
Рубан Ю. - Політична складова в політичній комунікації: історичний досвід формування (2012)
Бабенко К. - Поняття та зміст державного регулювання інституту арбітражних керуючих (2012)
Жмудський Р. - Ставлення населення України до забезпечення політичної відповідальності влади (2012)
Любченко А. - Особливості представництва громадсько-політичних інтересів в Україні (2012)
Тіньков А. - Специфіка боротьби з політичною корупцією в системі публічного управління Європейського Союзу (2012)
Сибіга І. - Перспективи інституалізації лобізму в Україні (2012)
Петроє О. - Трипартизм як концептуальна основа соціального діалогу в державному управлінні (2012)
Юрчук Л. - Громадські слухання як механізм реалізації державно-громадського управління у сфері освіти (2012)
Липовецька О. - Державно-громадське управління освітою: регіональний аспект (2012)
Марутян Р. - Інтелектуальні ресурси державного управління в системі забезпечення державної влади (2012)
Попович Н. - Мовна проблематика в теоретичних і концептуальних структурах державного управління (2012)
Литвинов О. М. - Питання класифікації типів культур як проблема правознавства (2016)
Нестерович В. Ф. - Поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Сердюк І. А. - Акт безпосередньої реалізації норм права: поняття, особливості та види (2016)
Сінькевич О. В. - Основні напрями дослідження функцій і функціонування конституційного права(до постановки проблеми) (2016)
Ботнаренко І.А. - Насильство в сім’ї: поняття, сутність та причини виникнення (2016)
Гольдберг Н. О. - Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у її житлі та іншому володінні (2016)
Дрозд В. Г. - Порядок застосування запобіжних заходів до окремої категорії осіб, Дрозд В. Ю. (2016)
Загоруй І. С. - Поняття "права людини" : теоретико-правові підходи до розуміння прав людини (2016)
Іваницький С. О. - Оптимізація системної побудови адвокатури України (2016)
Комарницький В. М. - Предмет незаконного видобування корисних копалин та проблеми вдосконалення його законодавчого визначення, Комарницький М. В. (2016)
Корякін Р. О. - Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, Яковенко М. О. (2016)
Лук’янчиков Є. Д. - Формування доказів у кримінальному провадженні, Лук’янчиков Б. Є. (2016)
Пащенко О. О. - Наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2016)
Письменський Є. О. - Проблеми кримінально-правової оцінки посередництва в наданні–одержанні неправомірної вигоди (2016)
Політова А. С. - Корупційна злочинність в Україні : стан і тенденції (2016)
Шведова Г. Л. - Актуальні питання протидії політичній корупції в Україні (2016)
Шульга А. О. - Тимчасовий доступ до речей і документів чи виїмка? Морально-правовий аналіз (2016)
Бойко І. В. - Історичні аспекти формування методологічних підходів до оцінювання діяльності дільничних офіцерів поліції (2016)
Дідик Н. І. - Превентивні функції в діяльності патрульної поліції (2016)
Пекарський С. П. - Щодо необхідності вдосконалення системи підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції в умовах структурного реформування МВС України (2016)
Філіпенко Т. В. - Спеціальні санкції як вид адміністративної відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Філіпенко А. С. (2016)
Ханькевич А. М. - Концепція ситуаційного керування оперативно-службовою діяльністю підрозділів Національної поліції в умовах району проведення антитерористичної операції (2016)
Чумак В. В. - Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав (2016)
Арсені О. І. - Контрольні повноваження прокурора на стадії судового розгляду (2016)
Бондар В. С. - Застосування лазерного маркування для ідентифікації вогнепальної стрілецької зброї (2016)
Бортник С. М. - Наукова розробленість питання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції, Колінко В. О. (2016)
Бочковий О. В. - Позитивне стимулювання як недооцінена форма правоохоронної діяльності (2016)
Гордієнко В. О. - Оперативно-розшукова характеристика структури злочинної діяльності радикально налаштованих осіб, Морозова Я. О. (2016)
Зубов М. В. - Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час розшуку безвісно відсутніх осіб (2016)
Матвієнко С. А. - Особливості криміналістичного дослідження сучасних зразків нарізної мисливської вогнепальної зброї виробництва Італії (2016)
Морквін Д. А. - Організація проведення негласного обстеження житла особи (2016)
Перлін К. К. - Організаційні особливості застосування техніко-криміналістичних засобів під час виявлення злочинів (2016)
Стащак М. В. - Сучасні ознаки оперативно-розшукових форм протидії злочинності (2016)
Степанюк Р. Л. - Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США, Лапта С. П. (2016)
Розовский Б. Г. - ОРД: медленное, но движение вперед (2016)
Наші автори (2016)
Будько О. В. - Визначення мети та завдань бухгалтерського обліку в системі управління, орієнтованого на сталий розвиток підприємства (2014)
Калюга Є. В. - Облік біологічних активів у державному секторі (2014)
Кулик Р. Р. - Етимологія поняття "суттєвість" у бухгалтерському обліку та аудиті (2014)
Лаговська О. А. - Формування прибутку діяльності вітчизняних підприємств в умовах ризику: обліково-аналітичний аспект, Кучер С. В., Якименко М. В. (2014)
Обмок О. Г. - Виплати працівникам відповідно до міжнародної практики в державному секторі (2014)
Сиводід Є. О. - Застосування єдиної системи нарахування пенсійних виплат (2014)
Сокольська Р. Б. - Удосконалення обліку торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі у сфері аптечного бізнесу, Ізвєкова І. М., Лисенко А. В. (2014)
Чала І. І. - Ідентифікація та вплив часових факторів на вибір бази оцінки немонетарних оборотних активів у бухгалтерському обліку (2014)
Алькема В. Г. - Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства, Пазєєва Г. М. (2014)
Вовк С. В. - Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики (2014)
Волощук Л. О. - Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Глущевський В. В. - Аналіз і синтез моделі системи управління підприємством (2014)
Гой В. В. - Аналіз діяльності неплатоспроможних підприємств з метою виявлення ознак протиправних банкрутств (2014)
Голінач Л. І. - Сутність соціального аудиту в процесі утвердження соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Гораль Л. Т. - Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства, Шийко В. І. (2014)
Горохова Т. В. - Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів, Лукаш М. І. (2014)
Грабчук О. М. - Фінансове регулювання розвитку економіки України у стані глибокої рецесії (2014)
Грибова Д. В. - Інноваційний розвиток овочівницької галузі в умовах інтенсифікації виробництва (2014)
Грицюк І. В. - Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету (2014)
Клебан Ю. В. - Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено (2014)
Кульганік О. М. - Формування системи економічної безпеки виробничого підприємства (2014)
Лазарева А. П. - Стратегія фінансової безпеки підприємства (2014)
Маркіна І. А. - Кластерний аналіз оцінки кризового стану машинобудівних підприємств, Григоренко Є. О. (2014)
Михальченко О. А. - Управління конкурентоспроможним потенціалом авіабудівних підприємств в умовах глобалізації (2014)
Окрепкий Р. Б. - Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства, Бутов А. М. (2014)
Олійник Є. В. - Удосконалення методики аналізу процесів відтворення основних засобів (2014)
Пігош В. А. - Проблемні аспекти формування планових кошторисних показників бюджетних установ (2014)
Самбурська Н. І. - Формування методичних підходів до бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування (2014)
Семененко О. В. - Передумови економічної стійкості підприємства (2014)
Сердюкова І. В. - Методичний підхід до оцінки вартості нематеріальних активів машинобудівного підприємства (2014)
Сиволап Л. А. - Аналіз методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства (2014)
Слободян Н. Г. - Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика (2014)
Смирнова Н. В. - Аналіз співвідношення оборотних і необоротних активів сільськогосподарських підприємств (2014)
Соломаха І. В. - Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору (2014)
Тітова О. П. - Аналіз обґрунтованості інформатизації та комп’ютеризації діяльності сільськогосподарських підприємств, Бородіна О. М. (2014)
Шипуліна Ю. С. - Методичні засади діагностики стану інноваційної культури підприємства (2014)
Язлюк Б. О. - Фундаментальні та прикладні економічні механізми підприємств при реалізації соціальних інвестицій як основа інноваційного розвитку держави (2014)
Якимчук Т. В. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств молочної промисловості (2014)
Маловичко С. В. - Еволюційні засади розвитку електронної комерції (2014)
Бочарова Ю. Г. - Конкурентне співробітництво як стратегічна альтернатива конкуренції в умовах глобалізації (2014)
Маловичко А. С. - До питання про індексацію світової економіки (2014)
Плахотник Е. А. - Эффективные механизмы выбора форм организации международного бизнеса в Украине (2014)
Олійник О. - Традиція врядування в "Пактах і Конституціях” 1710 року (2012)
Єрмолаєв Д. - Еволюція структури та функцій управління державної охорони України (2012)
Капуловський А. - Науковий та нормативно-правовий підхід до визначення особливостей надання адміністративних послуг в Україні (2012)
Петракова К. - Деякі аспекти аналізу державного управління як організуючого впливу держави на економіко-політичні суспільні процеси (2012)
Попова Л. - Наукові підходи до питання про сутність управлінських рішень (2012)
Сурай І. - Добір і відбір кадрів як механізми формування й розвитку еліти в державному управлінні (2012)
Сильчук Т. - Інституційний розвиток державної служби України: організаційний аспект (2012)
Бабенко К. - Організація системи підготовки арбітражних керуючих в Україні (2012)
Лугиня М. - Роль міжнародних рейтингів у підвищенні ефективності системи державного управління в Україні (2012)
Михно П. - Державне управління ризиком як механізм мінімізації невизначеності (2012)
Немировська О. - Проблемні питання правового регулювання поводження з генетично модифікованими організмами в Україні (2012)
Степаненко С. - Суспільно корисна економіка та її основні принципи і розрахунки на прикладі соціально-економічного розвитку сільськогосподарського регіону (2012)
Шарий В. - Реалізація органами місцевого самоврядування і територіальними громадами України державної політики (2012)
Баштанник В. - Політичний аспект в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії України, Чубара Т. (2012)
Гонюкова Л. - Державне регулювання політичного ринку сучасної України (2012)
Купрій В. - Аудит реалізації державної політики та громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (2012)
Мельниченко В. - Конституювання відповідальності вищих органів Української держави за здійснення державного управління (1991–2011 рр.) (2012)
Козакова О. - Громадянські ініціативи в розвитку комунікацій між державою та суспільством в Україні (2012)
Мамонов І. - Удосконалення механізмів політичної відповідальності (2012)
Купрійчук В. - Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917–1920 рр.) (2012)
Петроє О. - Інституціональний підхід як методологічна основа дослідження та аналізу соціальних систем у державному управлінні (2012)
Ричко О. - Принципи гуманізму в публічній політиці (2012)
Дорошенко В. - Фактори сприяння соціально-політичній стабільності країни та вдосконаленню державного будівництва (2012)
Клименко С. - Тіньова економіка в Україні: сутність, функції та наслідки (2012)
Бугаєнко С. А. - Теоретичні засади адаптації маркетингових процесів у сучасній харчовій промисловості (2014)
Губін В. В. - Інформаційне забезпечення управління формуванням машинно-тракторного парку господарюючих суб'єктів аграрної сфери (2014)
Запухляк В. З. - Асиметрії глобального економічного розвитку, Герман Л. Т. (2014)
Івашків І. М. - Аналіз формування логістичних систем зберігання насіння олійних та зернових культур в Україні (2014)
Корнієцький О. В. - Методологічні аспекти міжрегіональної взаємодії транспортно-логістичних систем як складової просторової трансформації економіки (2014)
Кравчук А. О. - Сільський туризм як стратегічний напрям диверсифікації операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору Одещини (2014)
Купчак В. Р. - Формування еколого-економічного механізму енергозбереження в регіоні (2014)
Лагодієнко В. В. - Організація маркетингової діяльності в аграрних підприємствах (2014)
Лагодієнко Н. В. - Управління фінансовими потоками аграрного підприємства (2014)
Ломовських Л. О. - Вплив чинників маркетингового макросередовища на аграрний ринок (2014)
Орел В. М. - Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку регіонального ринку м'яса та м'ясної продукції (2014)
Скабаль В. І. - Функціонування та тенденції розвитку галузей тваринництва в регіонах (2014)
Шанін О. В. - Ефективність функціонування сільськогосподарських аграрних формувань різних організаційно-правових форм в Україні (2014)
Шаповалова І. О. - Сутність та передумови виникнення стратегічного управління (2014)
Штучка Т. В. - Методичні підходи до оцінки маркетингової діяльності підприємств агропродовольчого сектору (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічний вимір господарського проекту в умовах сучасної світової економіки (2014)
Шушпанов Д. Г. - Синкретичність трактування здоров’я в контексті його соціально-економічного пізнання (2014)
Ажаман І. А. - Інституційна інфраструктура розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Ботвіна Н. О. - Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на економічну безпеку України (2014)
Брич В. Я. - Теоретичні та практичні аспекти соціального захисту, Миколюк С. М. (2014)
Бусарєв Д. В. - Глобальна монополізація світового ринку енергетичних ресурсів (2014)
Ковч В. В. - Проблеми задоволення потреб домогосподарств при формуванні інноваційної економіки (2014)
Козлова Л. В. - Глобализация стратегических ориентиров социального развития локального уровня (2014)
Корицька О. І. - Якісний аналіз множини даних у процесі оцінювання соціально-економічних явищ (2014)
Кошлата М. А. - Обґрунтування стратегічної позиції щодо інноваційного розвитку (2014)
Коляда Ю. В. - Визначення обсягу тіньової економіки на підґрунті моделі нелінійної динаміки, Семашко К. А. (2014)
Кучкова О. В. - Дослідження конкурентоспроможності логістичної системи Дніпропетровського регіону на основі STEP- і SWOT-аналізу (2014)
Лифар В. В. - Обґрунтування вибору маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону (2014)
Новіцька О. Р. - Особливості продовольчої проблеми на рівні сім’ї (на прикладі Тернопільської області) (2014)
Носик О. М. - Специфічна технологічна пауза як чинник інноваційної дисфункції економіки України (2014)
Панасенко Л. М. - Комплексна діагностика міста Черкас – початковий етап брендингу території (2014)
Пігуль Н. Г. - Соціальна інфраструктура: функціональне призначення та особливості розвитку (2014)
Поченчук Г. М. - Закономірності трансформаційних процесів національної економіки (2014)
Ткач І. І. - Кластерний аналіз міжнародних показників людського розвитку в контексті релігійних чинників на основі нейронної мережі Кохонена (2014)
Трегубов А. С. - Механизм образования цены на бензин и пути ее снижения в условиях нестабильной политической ситуации, Глушич О. В. (2014)
Чернецька С. А. - Значення державного регулювання діяльності державних підприємств санаторно-курортного комплексу України (2014)
Язлюк Б. О. - Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки (2014)
Яцун Л. М. - Сфера харчування населення як природно-соціально-економічна система: методологія формування та розвитку (2014)
Бовсуновська Г. С. - Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки страхового ринку України (2014)
Василенко Н. К. - Методи визначення ефективності застосування інструментів хеджування (2014)
Гордієнко Л. А. - Особливості інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів (2014)
Дубинецька П. П. - Орієнтири податкового регулювання в умовах соціально-економічної кризи в Україні (2014)
Еш С. М. - Місце боргових зобов’язань України у державних фінансах, Гнатенко О. А. (2014)
Калінкін Д. В. - Формування шкали оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи (2014)
Мартинюк В. П. - Аналіз стану митної складової фінансової безпеки України (2014)
Остафій М. М. - Податкове стимулювання підприємницького середовища в Україні через призму економічних факторів (2014)
Пастернак М. М. - Аналіз зовнішньої державної заборгованості в Україні: структура, динаміка, погашення (2014)
Перевозова І. В. - Підходи до диференціації величини ставки плати за користування надрами, Гринюк О. І. (2014)
Попова І. В. - Удосконалення методики стрес-тестування страхових компаній (2014)
Птащенко Л. О. - Концептуальні засади ціноутворення в економіці ринкового типу, Рудич О. А. (2014)
Федорович І. М. - Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї (2014)
Лаврик О. Л. - Шляхи вдосконалення процесу банківського кредитування (2014)
Малахова О. Л. - Кредитна діяльність банків як базова передумова забезпечення фінансової стійкості банківської системи України, Тетюк С. В. (2014)
Щеглюк М. С. - Антикризові заходи центральних банків провідних країн світу (2014)
Абрамова І. О. - Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України на предмет кризовості (2014)
Ажаман І. А. - Сучасні напрями розвитку будівництва виробничої інфраструктури в сільській місцевості України (2014)
Афанасьєва М. Г. - Методичні підходи до комплексної інтегрованої оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях (2014)
Ботвіна Н. О. - Методологічні дослідження фінансової політики забезпечення продовольчої безпеки держави (2014)
Бутенко Н. В. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства (2014)
Длугопольський О. В. - Підходи до оцінки ефективності функціонування суспільного сектору економіки (2014)
Дячук О. А. - Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні, Подолець Р. З., Серебренніков Б. С., Зеленюк Т. А. (2014)
Звонар В. П. - Імітація корпоративної соціальної відповідальності в Україні: аналіз проблеми і стратегія подолання (2014)
Капустян В. О. - Економіко-математичне моделювання наслідків енергетичних субсидій: принцип адекватності, Чепелєв М. Г. (2014)
Кібальник Л. О. - Роль генези ТНК у геоекономічних трансформаціях (2014)
Ляшок Я. А. - Анализ факторов влияния на обеспечение жизнедеятельности населения: мезоуровень, Бражникова Л. Н. (2014)
Матвієнко Р. О. - Методологічні засади формування та функціонування регіональних господарських систем у єдиному економічному просторі (2014)
Наденко І. С. - Інструментарій управління маркетинговим потенціалом регіону (2014)
Оленцевич Н. В. - Державно-приватне партнерство у розвинених країнах світу: досвід для України, Ковальова О. В. (2014)
Письменний О. А. - Аналіз ринку міжнародного туризму України (2014)
Стахів Я. П. - Теоретичні основи моделювання економічних збитків довкіллю внаслідок забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту із застосуванням інтервального різницевого оператора, Дивак М. П., Кушнір О. К. (2014)
Тур О. М. - Методичні підходи до еколого-економічного аналізу еластичності ВВП за антропогенним навантаженням, Мамчук І. В. (2014)
Химченко А. Н. - Проблемы промышленного производства Украины и его влияние на экономическую безопасность государства, Соляник О. Ю. (2014)
Чикало І. В. - Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки як цільова функція економічної безпеки підприємництва (2014)
Шкапяк О. І. - Критерії і параметри раціональної моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні (2014)
Штойко Р. Р. - Науково-технічні та соціально-економічні детермінанти сучасної трансформації фінансових інститутів глобальної економіки (2014)
Яремко З. М. - Підходи до оцінки впливу інформаційних і комунікаційних технологій на соціально-економічний розвиток (2014)
Яців І. Б. - Оцінка варіації рівня економічної доступності продовольства, Яців С. Ф. (2014)
Гузь М. М. - Зобов’язання банківського сектору в структурі валового зовнішнього боргу України (2014)
Данілова Л. І. - Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту банку, Савочка В. В. (2014)
Іваній К. О. - Проблеми і наслідки впровадження Базеля ІІІ в діяльності зарубіжних банків (2014)
Карчева І. Я. - Підходи до оцінки ефективності систем дистанційного банківського обслуговування (2014)
Корнійчук Г. В. - Управління фінансовими ризиками кредитування інноваційних проектів агроформувань (2014)
Матлага Л. О. - Проблеми та тенденції розвитку депозитної політики банківських установ України, Василина П. В. (2014)
Якушева О. В. - Конкуренція на ринку банківських послуг як мотив інноваційної діяльності банків (2014)
Біда М. Б. - Технологічний вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання: інвестиційний механізм (2014)
Замлинський В. А. - Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційних процесів на підприємстві (2014)
Кононський С. І. - Методи моделювання регіональної інвестиційної політики (2014)
Балабаниць А. В. - Оцінка результативності маркетингового управління інноваційною активністю підприємств, Воєводзинська О. В. (2014)
Берідзе Т. М. - Типологія підприємств у системі стратегічного управління (2014)
Горовий Д. А. - Аналіз та визначення поняття "економічна інформація", Поясник П. Г. (2014)
Горовий Д. А. - Удосконалення оцінки вартості бренда промислового підприємства, Приходько Д. О. (2014)
Гук Д. В. - Планування ефективності виробництва, Ярова А. Б. (2014)
Жежуха В. Й. - Стан інжинірингової діяльності як бізнес-напряму вітчизняних машинобудівних підприємств, Городиська Н. А. (2014)
Замазій О. В. - ІРО як інструмент залучення інвестицій українськими підприємствами (2014)
Коба В. Г. - Технологія та моделювання прийняття управлінських рішень в системі підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко О. І., Ткаченко К. О. (2014)
Ковальчук Т. М. - Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обґрунтування сучасних управлінських рішень, Вергун А. І. (2014)
Гаврись О. М. - Фасетна класифікація логістичних витрат промислових підприємств, Ковшик В. І. (2014)
Кравець К. В. - Концепція стратегічного управління аграрними підприємствами Луганської області (2014)
Крамарчук С. П. - Аспекти формування стратегії туристичного підприємства на засадах бенчмаркінгу, Смачило І. І. (2014)
Матросова В. О. - Філософія виробництва як методологічна основа аналізу та оцінки економічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Митрохіна О. О. - Механізм оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств харчової промисловості України (2014)
Михальська О. Л. - Ефективність застосування методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах України (2014)
Надвиничний О. А. - Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства (2014)
Непоп А. В. - Визначення ефективності організації маркетингової діяльності авіатранспортних підприємств на сучасному ринку авіаперевезень (2014)
Онешко С. В. - Управління витратами портового оператора на базі релевантної інформації (2014)
Потрашкова Л. В. - Обґрунтування результатного показника сукупного потенціалу підприємства (2014)
Продан І. О. - Методичний підхід до розроблення моделі інноваційно орієнтованої системи управління персоналом (2014)
Федоренко О. В. - Оцінка ефективності діяльності машинобудівного кластера (2014)
Філіпковська Л. О. - Трактування категорії економічної безпеки авіатранспортного підприємства, Матвієнко О. О. (2014)
Харів П. С. - Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання, Микитюк П. П. (2014)
Чередниченко М. І. - Об’єктивна необхідність системного аналізу в управлінні операційними витратами підприємства (2014)
Шендерівська Л. П. - Фактори впливу на прибуток поліграфічного підприємства (2014)
Бруханський Р. Ф. - Причини необхідності розробки стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку (2014)
Патряк О. Т. - Класифікація корпоративних прав як об’єкт бухгалтерського обліку (2014)
Починок Н. В. - Методика обліку процесу формування персоналу (2014)
Калабухова С. В. - Технологія проведення бухгалтерського аналізу (2014)
Кальна Т. А. - Прийоми фінансового аналізу: переваги та недоліки (2014)
Пантелеєв П. О. - Інвестиційні оцінки у девелопменті житлової нерухомості (2014)
Багацька К. В. - Дослідження зв'язку балансової і ринкової капіталізації підприємств харчової промисловості, Коваленко О. С. (2014)
Бєлосвєт О. В. - Аналіз функціональних зв’язків у молокопродуктовому підкомплексі АПК (2014)
Дем’яненко І. В. - Особливості монетарної політики України у 2013 році, Кульбач Ю. О. (2014)
Костель М. В. - Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків, Скляр І. Д., Катериніна М. П. (2014)
Костяна О. В. - Роль інструментів дискреційного та недискреційного податкового регулювання у стабілізації циклічних коливань економічного розвитку (2014)
Кулина Г. М. - Сучасні тенденції розвитку страхування життя у світі (2014)
Мацієвич Т. О. - Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу (2014)
Спільник І. В. - Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики, Загородна О. М. (2014)
Старостенко Г. Г. - Особливості бюджетного регулювання ринкової економіки України, Сурженко А. В. (2014)
Химченко А. Н. - Упрощенная система налогообложения предприятий малого бизнеса, Пискунова Е. С. (2014)
Черничко Т. В. - Оцінка стабільності фінансових відносин в Україні, Черничко С. Ф. (2014)
Височан О. С. - Розроблення облікової моделі розподілу та списання витрат, узгодженої з маркетинговою концепцією життєвого циклу туристичного продукту (2014)
Гавриленко О. Є. - Удосконалення обліку витрат на підприємствах міського транспорту (2014)
Гавриловський О. С. - Облік переоцінки основних засобів (2014)
Гаркуша С. А. - Комп’ютерний аудит в системі аналізу бухгалтерської інформації, Довжик О. О. (2014)
Жиглей І. В. - Реклама як складова соціальних витрат: обліково-аналітичний підхід, Кисель А. В. (2014)
Зима Ю. П. - Розробка моделі управлінського обліку з використанням інформаційних технологій (2014)
Леонова Ю. О. - Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємств: сутність та класифікація, Махота А. В. (2014)
Маначинська Ю. А. - Структурна переорієнтація обліку та аналізу в межах актуарної складової (2014)
Порохнавець Я. А. - Амортизація необоротних активів у видобувній галузі: вітчизняний та міжнародний аспекти (2014)
Струк Н. С. - Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у обліковій системі ділового партнерства будівельних організацій, Мулінська Г. В. (2014)
Ткаль Я. С. - Удосконалення інформаційного забезпечення обліку окремих об’єктів основних засобів підприємств (2014)
Шестерняк М. М. - Удосконалення обліку трансакційних витрат від спільної діяльності у будівництві (2014)
Акімова Т. В. - Шляхи вирішення проблем розвитку підприємства в умовах недосконалого конкурентного середовища (2014)
Баланенко О. Г. - Управління структурою фонду заробітної плати як фактор підвищення продуктивності праці, Левенець В. Г. (2014)
Бонецький О. О. - Урахування економічної довіри у взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем (2014)
Боровик М. В. - Оцінювання результатів навчання за накопичувальною бально-рейтинговою системою (2014)
Бучинська Т. В. - Сутність та складові професійної компетентності персоналу в умовах конкуренції (2014)
Ваніна Н. М. - Аналіз капіталу в системі ресурсів інноваційної економіки (2014)
Васильківський Д. М. - Визначення стратегічного напряму підвищення економічного потенціалу підприємства (2014)
Венглюк І. В. - Аналіз методів визначення та оцінки соціально-економічної безпеки підприємства (2014)
Воротинцев В. А. - Концепція стратегічного управління інноваційними механізмами підприємств житлово-комунального господарства (2014)
Бикова В. - Концептуальні засади організації діяльності економічних інноваційних структур мережевого типу, Котлова Л., Ряснянський Ю. (2012)
Болдирєва К. - Специфіка монопольного прибутку у системі економічних відносин (2012)
Будніков В. - Стаціонарний стан системи в задачі про розміщення, Базик О. (2012)
Грабчук О. - Трансформації економічної системи в континуальному економічному просторі (2012)
Дмитрієва В. - Потенціал економічних об'єктів: системний підхід (2012)
Калабухова С. - Функції аналітичного забезпечення управління економічною системою підприємства (2012)
Кравченко К. - Еволюція наукового сприйняття системи стратегічного управління, Шаров Ю. (2012)
Решетняк Т. - Онтологія та методологія в сучасній теорії фірми: аналіз взаємозв‘язку (2012)
Абрамова І. - Методика аналізу та оцінки ефективності антикризового менеджменту соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Ангелова П. - Статистическое исследование рабочей силы в земледелии – методологические и прикладные аспекты (2012)
Білик В. - Дослідження інтенсивності конкуренції в машинобудівній галузі Черкаської області (2012)
Болдуєва О. - Методичні підходи до аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін (2012)
Боровик М. - Методика оцінювання студентів при проведенні тренінгу (2012)
Брюханов М. - Аналіз взаємозв’язку доходу та рівня освіти домогосподарств, Кліменко О., Поляченко С. (2012)
Бублик М. - Аналіз ринку м’яса птиці в Україні, Катеринець С. (2012)
Венгер В. - Публічна влада та суб’єкти господарювання: особливості взаємодії в умовах ринкової економіки (2012)
Витвицький Я. - Врахування фактора часу при оцінці природоохоронних інвестиційних проектів у нафтогазовидобувній сфері, Гавадзин Н. (2012)
Вірковська А. - Економічні загрози та переваги створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2012)
Вороніна В. - Використання облікової інформації для управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Вяткін П. - Інвестиційні ресурси сільськогосподарських підприємств (2012)
Олейник В. - Прогнозирование мировых цен на природные ресурсы с помощью факторного анализа, Галинская Ю. (2012)
Гончаренко В. - Моделювання ресурсного забезпечення при макроекономічному прогнозуванні (2012)
Гораль Л. - Застосування кластерного підходу – умова підвищення ефективності інноваційного розвитку регіону, Войтків Т. (2012)
Горбачова О. - Методика факторного аналізу впливу маркетингового середовища на діяльність аеропортів України (2012)
Данилів А. - Вертикальний аналіз попиту на медичні послуги в Україні, Іванова Н., Павлова М., Гроот В. (2012)
Демиденко С. - Особливості планування соціально-економічних показників розвитку територій (2012)
Дідух Н. - Глобальні індекси конкурентоспроможності національних економік (2012)
Добуш З. - Теоретико-методичні аспекти регулювання внутрішньої торгівлі (2012)
Дунаєв І. - Формування регіональних систем підтримки експортно-орієнтованих компаній в Україні (2012)
Дяконенко О. - Прогнозна оцінка формування продуктивної зайнятості населення України (2012)
Єргієва Л. - Оцінка стану конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості України (2012)
Еш С. - Сучасний стан і місце підприємств молочної промисловості на продовольчому ринку України (2012)
Єріна А. - Інвестиційний процес в Україні: сучасний стан і шляхи активізації (2012)
Єрмоленко Т. - Прямі закордонні інвестиції як елемент інвестиційного механізму національної економіки (2012)
Живко З. - Основні аспекти технологічної безпеки України в інноваційному просторі (2012)
Захарова О. - Умови досягнення Україною сталого інноваційного розвитку (2012)
Звонар Й. - Світовий досвід регулювання конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу та можливості його застосування в Україні (2012)
Каньоса М. - Інноваційні процеси – основа економічного розвитку підприємств харчової промисловості, Корчинська Л. (2012)
Кирилюк Є. - Економічні передумови та вплив державного регулювання на реалізацію економічних інтересів суб’єктів аграрного ринку в Україні (2012)
Кириченко О. - Концептуальна основа аналізу фінансової глобалізації (2012)
Ковальчук Я. - Планування регіонального будівельного кластера Черкащини методом стратегічної маршрутизації (2012)
Ковтало Х. - Міжнародний досвід структурної політики: реалії сталих та трансформаційних систем (2012)
Коренєва Н. - Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення статистичного аналізу інвестиційної привабливості регіонів України (2012)
Корнійчук Г. - Дослідження ефективності кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань Вінницької області (2012)
Кучер C. - Проблеми аналізу критеріїв та показників розвитку економічної системи Приморського регіону (2012)
Лесь А. - Концептуальні засади формування екологічних програм у сільському господарстві (2012)
Лисенко С. - Методологічні підходи до визначення поняття "моніторинг" в інвестиційній діяльності, Моісєєва Ю. (2012)
Ляховець О. - Особливості побудови прогнозних моделей у системі державного регулювання економіки (2012)
Микитюк В. - Аналіз діяльності особистих селянських господарств у виробництві і реалізації продукції скотарства, Василенко С. (2012)
Мазуренко О. - Стан та тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (2012)
Максимів Б. - Інвестування в основний капітал в умовах ринкової трансформації, Маркович Т. (2012)
Малютін О. - Фактори інвестиційного ризику з точки зору економічного зростання України (2012)
Мaнтур-Чубaтa O. - Oсoбливoсті функціoнувaння легкoї прoмислoвoсті Укрaїни зa ринкoвих умoв господарювання (2012)
Матвєєв Є. - Вплив однорідності спільноти на рівень самоорганізації населення (2012)
Матвієнко Р. - Структурні рівні інституційної підсистеми управління регіональним розвитком (2012)
Матусова О. - Сутність і класифікація диверсифікації підприємницької діяльності сільських жителів (2012)
Мірко Н. - Стратегія активізації внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2012)
Назаренко Г. - Моніторинг заходів податкової політики у сфері виробництва та споживання соціально значущої продукції (2012)
Нестеренко Н. - Страховий ринок України в сучасних умовах, Шматко К. (2012)
Норкіна О. - Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України (2012)
Олексіч Д. - Чистий кінцевий ефект від реалізації проектів, пов'язаних з використанням національних ресурсів, Олексіч Ж. (2012)
Омельченко Л. - Підвищення ролі фондового ринку в залученні інвестиційних ресурсів підприємств, Харченко Н. (2012)
Онищенко К. - Факторы обеспечения устойчивого производства зерна в АР Крым (2012)
Орловська Ю. - Аналіз формування глобального ринку кваліфікованих кадрів, Рєліна І. (2012)
Осадчук С. - Правові основи проведення ІРО українськими компаніями (2012)
Остапенко Н. - Методика оцінки впливу державної фінансової підтримки на розвиток малого підприємництва (2012)
Островерх О. - Аналіз ефективності та продуктивності інституційного сектору нефінансових корпорацій в Україні (2012)
Пересипкіна Н. - Особливості аналізу інвестиційних потоків у глобальному ринку круїзних технологій (2012)
Поворознюк І. - Сучасні теоретичні підходи до змісту оплати праці та заробітної плати в трансформаційній економіці (2012)
Полуянов В. - Україна та Європейський Союз: порівняння житлових умов, Головчанська М. (2012)
Пришляк В. - Аналіз розвитку ринку біоетанолу у Бразилії, Михальчишина Л., Пришляк Н. (2012)
Роскладка А. - Методологія формування системи ключових показників процесів ВНЗ (2012)
Сардак О. - Актуальні аспекти аналізу ринку праці (2012)
Сенів Л. - Особливості диференціації доходів населення України, Малиновський Ю., Маліновський І. (2012)
Смірнова К. - Ринок інновацій як складова національної системи інноваційного підприємництва (2012)
Супрун Н. - Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Чистякова С. (2012)
Бережний С. - Оцінка фінансово-економічної ефективності діяльності підприємства "Альтком" (2012)
Соколик М. - Споживчі настрої домашніх господарств у розвитку економіки України у посткризовому періоді (2012)
Стоянець Н. - Інтеграція сільського населення до формальної фінансової системи (2012)
Стрельченко О. - Якість продукції в сільськогосподарському машинобудуванні України 1928 – 1932 років (2012)
Тернавський Д. - Еволюція мережевої роздрібної торгівлі в Україні (2012)
Тісагдіо І. - Сучасний стан і перспективи розвитку демографічної складової трудового потенціалу (2012)
Польова Н. - Етапи формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств (2012)
Лазаришина І. - Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу: сутність, класифікація, вимоги до інформаційної бази, Котюк Н. (2012)
Бражнікова Л. - Маркетинговий підхід до управління підприємствами ЖКГ (2012)
Книшек О. - Оптимальна ставка податку на додану вартість – основа успішних податкових надходжень, Дяченко Є. (2012)
Бабенко Л. - Проблемні аспекти облікової оцінки митної вартості імпортованих товарів, Дяченко Є., Гусак К. (2012)
Кірей О. - Особливості оцінки необоротних активів (2012)
Фатюха В. - Аналіз результатів діяльності банківської системи, Оката Л., Оката Л. (2012)
Ніколайчук М. - Засади та принципи управління відтворенням людського капіталу (2012)
Двойних К. Є. - Етнологічні виміри прогнозного потенціалу ринкових відносин у сучасній світовій економіці (2014)
Лаушкін О. М. - Розвиток теоретико-методологічних засад дослідження соціально-трудових відносин у теорії неоінституціоналізму (2014)
Лепа Р. Н. - Методологические исследования управления организационным поведением персонала, Дорофеева А. А. (2014)
Бублик М. І. - Кореляційно-регресійне аналізування непрямих техногенних збитків у національному господарстві (2014)
Буковецька Ю. І. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інновацій (2014)
Гордей О. Д. - Аналіз міжнародних угод України соціального спрямування (2014)
Губанова Н. Н. - Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в условиях глобализации (2014)
Захарова О. В. - Теоретичні основи дослідження вмотивованості суб’єктів інвестування у людський капітал, Колобова В. В. (2014)
Карпухно И. А. - Адаптация зарубежного опыта совершенствования налоговой системы для Украины на примере Болгарии и Франции, Ковалева Е. А. (2014)
Крисак А. І. - Таксономічний аналіз як методологічний прийом оцінювання ефективності регулювання земельних відносин (2014)
Ляшок Я. А. - Классификация экономических дисбалансов системы обеспечения жизнедеятельности населения, влияющих на национальную безопасность Украины (2014)
Мазур І. М. - Енергозабезпеченість як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної економіки (2014)
Мікаелян С. Г. - Технологічна компонента інноваційного розвитку з огляду на галузеві траєкторії (2014)
Семенов В. Ф. - Комплексна реалізація можливостей просторового потенціалу міста, Пандас А. В. (2014)
Бойко Ю. І. - Статистичний аналіз впливу соціально-економічних процесів на обсяг податкових надходжень до бюджету (2014)
Братюк В. П. - Особливості процесу управління ризиками, прийнятими на страхування, Байса К. Ю. (2014)
Волощук Р. Є. - Адміністрування непрямих податків у контексті формування доходів бюджету держави (2014)
Калач Г. М. - Сутність та методи оцінки трaнсaкційних витрат на фондовому ринку (2014)
Лелюк С. В. - Методичний підхід до оцінювання фінансової безпеки регіонів України (2014)
Проскура К. П. - Особливості і проблемні аспекти практичного застосування спрощеної системи оподаткування, Горбуненко Л. В. (2014)
Рак Г. В. - Кошторисне фінансування бюджетних установ у системі казначейського обслуговування бюджету (2014)
Курдидик Н. І. - Роль і місце банків на ринку капіталів в Україні (2014)
Лаврик О. Л. - Страхування та хеджування ризиків банківського кредитування (2014)
Самборська-Музичко Ю. О. - Конкурентоспроможність як об’єкт аналізу при формуванні стратегії банку (2014)
Сеньковська О. С. - Аналіз кредитного портфеля банку та шляхи його покращення, Воробець Х. Б., Лаговський А. М. (2014)
Коваленко О. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід оцінки культурних цінностей (2014)
Кирику М. В. - Удосконалення управління інвестиційно-інноваційним розвитком та дослідження його впливу на результати діяльності залізорудної галузі (2014)
Ліхновський П. М. - Фундаментальний аналіз у прийнятті інвестиційних рішень на фондовому ринку (2014)
Зоріна О. А. - Рецензія на монографію "Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні" кандидата економічних наук, головного бухгалтера ТОВ "Нью-Паріс" Безверхого К. В. та кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ХДУХТ Бочулі Т. В. (2014)
Горбачова О. М. - Концепція управління персоналом аеропорту на різних стадіях життєвого циклу організації (2014)
Гризовська Л. О. - Формування методичних підходів до оцінки ефективності систем розвитку персоналу інноваційно активних промислових підприємств (2014)
Гугул О. Я. - Проблеми формування теоретичної моделі управління розвитком персоналу підприємства (2014)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти сутності фінансових ресурсів у забезпеченні діяльності аеропортів (2014)
Забаріна К. Ф. - Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства, Нечаєва І. А. (2014)
Коба В. Г. - Організаційно-економічні аспекти функціонування світової системи підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко К. О. (2014)
Кравець К. В. - Особливості ціноутворення сільськогосподарської продукції (2014)
Латишева О. В. - Визначення негативного впливу діяльності аеропортів на довкілля та розробка заходів для його зниження (2014)
Лещук Г. В. - Економічна безпека підприємства: інвестиційний вимір (2014)
Марчук У. О. - Сутність та особливості проведення пост-аудиту в Україні, Рудик С. Ф. (2014)
Матюх С. А. - Дослідження сучасних методів оцінки ефективності діяльності організацій (2014)
Міщенко А. О. - Структурування комплексного компаративного аналізу господарської діяльності торговельного підприємства: методичний аспект (2014)
Обельницька Х. В. - Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні (2014)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Теоретико-методичні підходи до розвитку менеджерського потенціалу в організації (2014)
Педько І. А. - Визначення факторів конкурентоспроможності підприємств-виробників бетону (2014)
Пилипенко О. С. - Застосування маркетингового інструментарію для підвищення ефективності поштового сервісу (2014)
Плахотнік О. О. - Дослідження тенденцій розвитку підприємств автомобільного транспорту (2014)
Попадинець І. Р. - Контроль як інструмент мотивації управлінської праці (2014)
Прокопішина О. В. - Особливості обліку та оподаткування доходів підприємств туристичної галузі (2014)
Проскура К. П. - Застосування міжнародного досвіду використання індикаторів результативності в діяльності податкових органів в Україні (2014)
Ревуцька А. О. - Вплив інтеграційних відносин на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств (2014)
Самбурська Н. І. - Удосконалення аналітичного інструментарію ефективності використання основних засобів підприємств водопостачання (2014)
Семеняка Т. В. - Удосконалення системи показників оцінки ритмічності виробництва готової продукції (2014)
Слепухіна І. Д. - Аналіз теоретичних підходів до формування та розвитку трудового потенціалу на машинобудівному підприємстві (2014)
Соловій Х. Я. - Сучасний стан, проблеми та способи активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, Саталкін С. C., Козар З. І. (2014)
Тіхонова Н. О. - Формування категоріального апарату у сфері визначення різних типів харчових продуктів (2014)
Тростянська К. М. - Когнітивна структуризація предметної області "репутаційний ризик організації" (2014)
Федун І. Л. - Портфель стратегій підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (2014)
Фурса Т. П. - Системний підхід при проведенні аналізу взаємодії підприємств і банківських установ (2014)
Черешнюк О. М. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Чуб Ю. В. - Аналіз наявності та використання нематеріальних активів (2014)
Чукіна І. В. - Організаційно-економічний механізм у системі управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств (2014)
Шахно А. Ю. - Основні напрямки підвищення ефективності праці трудових ресурсів підприємства, Лашкун Г. А., Голобородько Б. Ю. (2014)
Юхно А. С. - Концептуальні основи аграрного зонування земель при управлінні земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2014)
Яремчук І. Л. - Проблеми теорії і практики підприємництва в Україні (2014)
Ярмош В. В. - Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу (2014)
Герасимович І. А. - Системний підхід та імітаційне моделювання – основа управління сучасним підприємством (2014)
Грицьков Є. В. - Концептуальні положення щодо визначення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств (2014)
Демків І. О. - Тенденції розвитку спиртової галузі України: можливості і межі гнучкості суб’єктів господарювання (2014)
Жерліцин Д. М. - Фінансовий важіль робочого капіталу як інструмент аналізу ефективності операційної діяльності підприємства (2014)
Журавльова І. В. - Морфологічний аналіз сутності поняття "інтелектуальний капітал" як підґрунтя системи моніторингу його функціонування (2014)
Жураковська М. О. - Управління вартістю реновації житлового фонду (2014)
Калабухова С. В. - Методологічні основи аналізу господарської діяльності в різних типах суспільного розвитку (2014)
Кальченко С. В. - Моделювання виробництва продукції рослинництва в особистих селянських господарствах (2014)
Копитко М. І. - Невизначеність як властивість середовища функціонування промислових підприємств (2014)
Маркіна І. А. - Формування кадрового потенціалу українських підприємств у сучасних реаліях , Михайлов О. О. (2014)
Марцінковська О. Б. - Розвиток і розташування підприємств сфери послуг: аналіз і тенденції (2014)
Кроніковський Д. О. - Аналіз експортно-імпортної діяльності кондитерської промисловості України (2014)
Паливода О. М. - Феномен мережевої структури підприємств: історичні та економічні передумови (2014)
Пілігрім К. І. - Обґрунтування мотиваційного механізму туристичного підприємства (2014)
Спільник І. В. - Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності підприємства, Загородна О. М. (2014)
Шумаєва О. О. - Дослідження інтенсивності професійного розвитку персоналу промислових підприємств , Городничук Н. В. (2014)
Юй Дз. - Особливості управління фінансово-економічною безпекою будівельних корпоративних підприємств у сучасних умовах господарювання (2014)
Ярощук О. В. - Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань , Ярощук І. Д. (2014)
Гавриловський О. С. - Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз (2014)
Мельничук І. В. - Формування внутрішнього документообігу в процесі створення ефективної системи управління інноваціями (2014)
Михальська В. В. - Облік зменшення корисності довгострокових біологічних активів садівництва (2014)
Попович В. І. - Облік доходів від надання готельних послуг у системі управління (2014)
Абрамик М. І. - Тенденції формування та розвитку вітчизняного ринку кукурудзи в умовах зростання експорту галузі (2014)
Безп’ята І. В. - Регіональні особливості інвестування аграрного сектору економіки (2014)
Бугаєнко С. А. - Обґрунтування необхідності спеціалізації маркетингової діяльності в харчовій галузі (2014)
Герман Л. Т. - Багатовимірна бідність як детермінанта глобального економічного розвитку (2014)
Губін В. В. - Удосконалення інженерно-технічного обслуговування виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Корнієцький О. В. - Логістична система розподілу продукції в умовах транспортно-логістичного комплексу (2014)
Кравчук А. О. - Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку суб'єктів агробізнесу в регіонах України (2014)
Купчак В. Р. - Методичний підхід до формування комплексної довгострокової програми енергозбереження та підвищення енергоефективності (2014)
Лагодієнко В. В. - Вплив інтенсифікації діяльності з інноваційною основою на розвиток аграрного виробництва (2014)
Лагодієнко Н. В. - Особливості бухгалтерського і податкового обліку підготовки та проведення весняно-польових робіт (2014)
Орел В. М. - Методологічні основи формування нормативів та методів управління виробництвом продукції свинарства (2014)
Скабаль В. І. - Індикатори та основні напрями розвитку галузей тваринництва регіонів України (2014)
Шаповалова І. О. - Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації: взаємодія і проблеми розмежування повноважень (2014)
Штучка Т. В. - Значення маркетингової діяльності для підприємств агропродовольчого сектору (2014)
Калабухова С. В. - Елементи методу бухгалтерського аналізу в інформаційній економіці (2015)
Степанчук С. О. - Особливості формування та використання інтелектуального потенціалу (2015)
Artemenko L. V. - The role of foreign direct investments in the innovation-driven growth of Ukraine (2015)
Бурак О. М. - Інструменти бізнес-аналітики в регіональному аналізі (2015)
Дмитрієва В. А. - Стійкі та нестійкі цикли в коливаннях економічних показників України (2015)
Дорофєєва Х. М. - Основні тенденції розвитку транспортних мереж Європейського Союзу в умовах глобалізації (2015)
Ільницький Д. О. - Конкурентна карта світового науково-освітнього простору: інтелектуально-ресурсний вимір (2015)
Кардаков О. Ю. - Кластеризація як особливість сучасного етапу інтелектуалізації світової економіки (2015)
Мазуренко О. К. - Методичні підходи до формування стратегії розвитку у системі послуг соціального захисту, Горна М. О. (2015)
Орловська Т. М. - Статистичний аналіз варіацїї оплати праці (2015)
Охота В. І. - Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені (2015)
Приходько І. В. - Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції (2015)
Хапов Д. В. - Аналіз інтегрального показника якості життя населення (2015)
Хассуна Б. - Анализ экономического и инновационного развития стран Евро-Средиземноморского партнерства (2015)
Цимбалістова О. А. - Розвиток ринку послуг безпілотних літальних апаратів як основний напрямок інноваційного прогресу сучасної авіації (2015)
Боринських В. Д. - Особливості оподаткування прибутку комерційних банків України, Кміть В. М. (2015)
Ботвіна Н. О. - Управління валютними ризиками, вплив процентної ставки та валютного курсу на прибуток банків (2015)
Гоманюк О. К. - Методика оцінки розвитку регіональних ринків банківських послуг (2015)
Курдидик Н. І. - Діяльність комерційних банків на ринку корпоративних облігацій (2015)
Нужна С. А. - Вибір стратегії маркетингу банку за результатами анкетування клієнтів (2015)
Скірка А. С. - Теоретична суть і необхідність гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Височан О. С. - Принципи, методи і механізм фінансування бюджетних установ, Борис І. Я. (2015)
Гусак А. С. - Перестрахування та його роль у підвищенні корпоративної відповідальності страхового бізнесу (2015)
Лаврик О. Л. - Сутність фінансового посередництва на сучасному етапі розвитку економіки України (2015)
Пилипчук Н. М. - Концептуальна модель організаційно-методичного забезпечення внутрішнього аудиту доходів (2015)
Сапоговська О. В. - Аналітичне забезпечення аудиту інвестиційних проектів (2015)
Сліпченко Т. О. - Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності (2015)
Талько М. О. - Соціальні передумови пенсійної реформи в Україні (2015)
Фабіянська В. Ю. - Економічна ефективність постаудиту, Попук Н. С. (2015)
Єлісєєва Л. В. - Оцінка конкурентоспроможності національної економіки через призму розвитку освіти в Україні (2015)
Піскунова О. В. - Регресійний аналіз факторів, які визначають споживання продуктів харчування в регіонах України, Осипова О. І. (2015)
Шаповаленко Н. В. - Оцінка впливу факторів доходу та відносних цін на зовнішньоторговельні потоки (2015)
Єрфорт І. Ю. - Удосконалення механізму ціноутворення на вугільну продукцію, Єрфорт Ю. О. (2013)
Зайцева Л. О. - Аналіз сучасних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Зорій О. М. - Особливості застосування аутсорсингу, Коваленко Т. В. (2013)
Кваско А. В. - Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентного потенціалу підприємства, Лавренюк М. М. (2013)
Кісь С. Я. - Якість діяльності – головна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Кісь Г. Р., Мельницький М. М. (2013)
Кліонський О. М. - Науково-методичні підходи до формування механізму управління міжнародним маркетингом в аеропортах (2013)
Колесник М. В. - Особливості реалізації проактивних стратегій в електронному бізнесі як вияв інноваційної діяльності, Командровська В. Є., Ярмолюк О. Я. (2013)
Король Г. А. - Усовершенствование метода ревизии в условиях медицинского коммунального учреждения, Безгодкова А. А., Григорьева В. Ю. (2013)
Кошлата М. М. - Методи управління інноваційним розвитком підприємств на основі підвищення якості трудового життя (2013)
Крамарчук С. П. - Методичні аспекти здійснення бенчмаркінгу (2013)
Крисюк Л. М. - Управління фінансовою безпекою транспортно-експедиторських компаній, Скиртенко І. В. (2013)
Кузьмінов С. В. - Оцінка та використання цінової еластичності попиту для обґрунтування управлінських рішень, Орлова В. М. (2013)
Кулик Н. М. - Технологія адаптації у системі управління підприємством, Соколенко Т. М. (2013)
Латишев К. О. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства (2013)
Маєвська Н. В. - Економічний аналіз у системі стандартизації виробництва продукції підприємства (2013)
Макарович В. К. - Аналіз ефективності факторингових операцій як інструменту управління оборотним капіталом (2013)
Маначинська Ю. А. - Інтегральна оцінка рентабельності продукції швейного виробництва, Скрипник Н. В., Скрипник М. Є. (2013)
Маслюк О. В. - Інтегральна модель конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на основі його економічної стійкості (2013)
Мельникова О. П. - Розробка заходів з підвищення продуктивності праці на підприємствах вугледобувної галузі, Гайдай І. Ю., Боднар Т. В. (2013)
Миколюк С. М. - Удосконалення інституційно-правового механізму соціального трансфертування на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Минчинська І. В. - Персонал як визначальна складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Дерев’янко В. М. (2013)
Нечаєва І. А. - Метод аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності роботи суб’єкта, який ухвалює рішення, та його переваги, Проскуркіна Д. С. (2013)
Новак Ю. Р. - Проблеми інтеграції бізнес-системи в новий бізнес-простір (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського