Троянський В. А. - Парадигми в дослідженні духовності українського народу, Мойсей А. А. (2015)
Моргун О. А. - Инновационные синергопроцессы культурно-информационного развития (2015)
Петрушенко О. П. - Утопія й утопічна свідомість: філософсько-культурологічний контекст аналізу (2015)
Райхерт К. В. - Культурная индустрия отаку (2015)
Рапаєва М. В. - Особливості вияву ґендерних аспектів соціального виключення і ставлення до них української молоді: світоглядні чинники (2015)
Солдатська Т. І. - "Логіка запитання та відповіді" Р. Дж. Колінґвуда очима філософської герменевтики (2015)
Стратонова Н. О. - Роль волхвів у суспільному житті Давньої Русі (за літописними матеріалами ХІ–ХІІ ст.) (2015)
Ткачова Ю. М. - Комунікативна раціональність у сучасному науковому дискурсі (2015)
Трегуб К. С. - Мас-медіа як суб’єкт соціальної відповідальності (2015)
Хомяк М. Я. - Аналіз сучасного стану зайнятості та безробіття в Україні (2015)
Худенко А. В. - По направлению к знанию (проблема метода) (2015)
Шапиро А. С. - Будущее прошлого: право на историю с точки зрения жертв в современной Германии (2015)
Шапошникова І. В. - Трудова та професійна соціалізація молоді як елементи культурного капіталу (2015)
Шевченко З. В. - Екофемінізм: соціально-філософський огляд (2015)
Шумка М. Л. - Роль рідної мови в становленні української національної ідентичності (2015)
Yanushevich І. А. - Problems of the creation of national statehood and formation of democratic Ukrainian Society (2015)
Наші автори (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Gajnullin R. A. - Assessment of educational process regional factors’ and tension influence on students’ bloodstream system and homeostasis vegetative characteristics, Isaev A. P., Korableva I. B. (2016)
Kogut I. A. - Organization maintenance of health related physical culture work with students in out-of-school establishments , Marynych V. L. (2016)
Kozina Z. L. - Comparative characteristic of correlation between pulse subjective indicators of girl students’ and school girls’ reaction to physical load, Iermakov S. S., Kadutskaya L. A., Sobyanin F. I., Krzeminski M., Sobko I. N., Ryepko O. A. (2016)
Kolumbet A. N. - Methodic of girl students’ professionally significant coordination qualities’ perfection at physical education classes (2016)
Kopeikina E. N. - Modification of Harvard step-test for assessment of students’ with health problems functional potentials, Drogomeretsky V. V., Kondakov V. L., Kovaleva M. V., Iermakov S. S. (2016)
Ramin Shabani - Effects of high dose coffee intake on aerobic power in dragon female athletes , Roya Rahmatian, Fatemeh Izaddoust. (2016)
Information for Authors (2016)
Титул, зміст (2015)
Рахновецький Є. - Україна була, є й буде унітарною державою (2015)
Стадільна Я. - ПА ОБСЄ: Росіє, схаменися! (2015)
Стадільна Я. - Держава не стає незалежною від самого лише проголошення, Романюк Т. (2015)
Кудря І. - Українська модель модернізації: специфіка, сутність і сучасні тенденції розвитку (2015)
Чекаленко Л. - Росія contra України (2015)
Писаренко С. - Велика політика маленької Литви (2015)
Марищенко Л. - Прощавай, багатовекторносте! (2015)
Малієнко О. - Метаморфози конституційного процесу (2015)
Беккер І. - Місцеві вибори: нові правила (2015)
Малієнко О. - Потенціал консолідації (2015)
Малієнко О. - Громади всіх регіонів, об’єднуйтесь! (2015)
Гаврош О. - Уроки Мукачевого (2015)
Кашницький М. - Нелегальні перевізники: анархія вартістю в мільярд (2015)
Романюк Т. - Синьо-жовтий день календаря (2015)
Нескоромний О. - Місцева символіка єднає Україну (2015)
Стадільна Я. - З нами Бог! (2015)
Клейменова О. - Неля Куковальська: "Найперше завдання – відродити наукову школу й розвинути її в Інститут Cвятої Софії" (2015)
Тома Л. - Академік Микола Жулинський: дзеркало й задзеркалля (2015)
Саква О. - Шлях воїна в епоху змін (2015)
Марищенко Л. - Як у Греції сподівалися на манну небесну і що з цього вийшло (2015)
Сучасні виклики та економічна небезпека (2015)
Мельник О. - "Чорний лебідь" МН-17 (2015)
Костров В. - Припинення військово-технічного співробітництва між Україною та РФ: що далі? (2015)
Ткаченко В. - Генерал Анатолій Науменко: "Війна зробила нас сильнішими" (2015)
Супруненко В. - Рубiж (2015)
Лисенко О. - Заключний акорд Другої світової, Грицюк В. (2015)
Стадільна Я. - Різні обличчя "м’якої" сили (2015)
Петрик О. - Звернення до Шевченка (2015)
Красовська О. - "УКРОП" – це звучить гордо! (2015)
Сищук О. - Операція "Евакуація" (2015)
Стадільна Я. - Прапор під самими зорями (2015)
Тищук Є. - Одеський кінофестиваль: креатив, гламур, хіти (2015)
Баринова-Кулеба В. - Тепло душі Людмили Лаврової (2015)
Голубка М. М. - Економічна та освітньо-просвітницька діяльність Степана Смаль-Стоцькогота її роль для Західної України кінця хіх – початку хх століттяі фінансово-економічної та кооперативної освіти (2016)
Йолтуховська О. Ю. - Сутність поняття "капітал": історичний аспект (2016)
Зaяць O. I. - Тeoрeтичнi oснoви рoзвитку мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї кoнвeргeнцiїв умoвax рoзвитку тoргoвeльнo-eкoнoмiчниx вiднoсин мiж крaїнaми (2016)
Kharyna U. Y. - China’s investment activities (2016)
Авдєєва О. М. - Запити ринку праці на підготовку фахівців нових сфер економіки (2016)
Ащаулов В. В. - Напрями розробки ефективного механізму державного регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки (2016)
Васюник Т. І. - Механізм державного регулювання відтворення основного капіталу (2016)
Плотнікова М. Ф. - Кооперативізація територій як механізм їх інноваційно-інвестиційного розвитку, Булуй О. Г. (2016)
Степочкин А. И. - Устойчивое социально-экономическое развитие: сущность и методика оценки (2016)
Терлецька В. О. - Перспективи розвитку машинобудування в українському Причорномор’ї (2016)
Вислободська Г. П. - Резерви забезпечення потреб аграрних підприємств у виробничих сільськогосподарських послугах (2016)
Климчук А. О. - Концептуальні підходи до управління персоналомпромислових підприємств (2016)
Koval V. V. - Contemporary foundations of economic analysis of marketing operations, Kolesnikova E. S. (2016)
Королович О. О. - Вдосконалення підходу до сутності організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва (2016)
Сафонов Ю. М. - Фінансове забезпечення установ соціального спрямування: стан, проблеми, шляхи їх вирішення, Патинська М. М. (2016)
Стефанюк У. Ф. - Удосконалення формування і використання трудового потенціалу фермерських господарств (2016)
Стрий Л. А. - Методология научных исследований: особенности организации исследований с использованием сети интернет (2016)
Льовочкін М. О. - Управління ризиками державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Маркіна І. А. - Тенденції універсалізації вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та перспективи (2016)
Алескерова Ю. В. - Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави (2016)
Приказюк Н. В. - Інвестування активів недержавних пенсійних фондів: тенденції та перспективи, Тлуста Г. Ю., Ковбаса Т. С. (2016)
Єршова Н. Ю. - Формування стратегічного управлінського обліку як системи інформації для підтримки процесу стратегічного управління підприємствами (2016)
Засадний Б.A. - The adaptation of ukrainian accounting and reporting system to the ifrs (2016)
Григорець Г. О. - Вплив розвитку ІТ-галузі на зростання економіки України, Писаренко А. Д., Лободзинська Т. П. (2016)
Крикавський Є. В. - Рецензія на монографію Борисової Т. М. "Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти" (2016)
Вихідні дані (2016)
Апаров А. М. - Актуальні проблеми захисту ділової репутації суб’єктів господарювання в Україні, Лобченко В. В. (2016)
Маринчак Є. С. - Центр життєвих інтересів як тісні особисті чи економічні зв’язки з державою (2016)
Пудрик Н. С. - Процесуальні особливості податково-правового регулювання (2016)
Чернадчук В. Д. - Теоретико-прикладні питання визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток в Україні (2016)
Яськів Б. А. - Грошовий обіг у системі фінансового права (2016)
Абакумова Ю. В. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльна характеристика (2016)
Тимченко О. В. - Особливості способів вчинення злочину забруднення моря та специфіка слідової інформації, детермінованої негативними наслідками (2016)
Хряпінський П. В. - Добровільність як обов’язкова ознака позитивної посткримінальної поведінки в приписах особливої частини кримінального кодексу України щодо звільнення особи від відповідальності (2016)
Богачев Р. М. - Перетворені форми процесів самоорганізації соціальних систем: раціональні та ірраціональні (2016)
Заболотна С. В. - Пенсійне забезпечення державних службовців в Україні: реалії та механізми реформування (2016)
Коваленко Є. О. - Методологія оцінювання ефективності державного управління якістю життя населення (2016)
Козарь Т. П. - Механізм забезпечення функціонування відкритої освітньої системи (2016)
Тонне О. Ш. - Механізми державного регулювання освіти іноземних громадян в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи вдосконалення (2016)
Бритова Г. В. - Інвестиційна спроможність регіонів України в контексті розкриття внутрішнього потенціалу розвитку (2016)
Щербак Н. В. - Формування позитивного іміджу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах модернізації публічного управління в Україні (2016)
3 Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту: теорія і практика” (2016)
До уваги авторів (2016)
Батюк Т. - Мирон Кордуба та газета "Діло": особливості співпраці (2016)
Владига О. - Михайло Грушевський та козацька археографія (львівський період) (2016)
Галик В. - Зв’язки Івана Франка із російською академією наук (2016)
Гончар О. - Образ Переяслава у рецепції М. Костомарова та А. Яковліва: порівняльний аналіз (2016)
Дегтярьов С. - Види матеріального заохочення цивільних чиновників на українських землях наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. (2016)
Ільницький В. - Характеристика кадрового потенціалу крайового проводу ОУН (2016)
Кантор Н. - Історико-правовий аспект дослідження поняття "економічна безпека" (2016)
Левченко І. - Наукова і практична робота вчених Харківського медичного товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Маркович М. - Релігійна реформа імператора Юліана (2016)
Молоткіна В. - Встановлення державної монополії на книжковому ринку радянської України (1920 – 1930-і рр.) (2016)
Тарапон О. - Державні свята в Україні 1920 – 1930-х рр. як засіб формування радянських політичних цінностей (2016)
Білич О. - Художня обробка шкіри на теренах Поділля (2016)
Бренюк А. - Видові і сюжетно-тематичні особливості творчості художників С. Кукурузи, Д. Брика та З. Гайха (2016)
Карповець М. - Філософське осмислення шуму в культурі (2016)
Паньків М. - Репертуар для народно-інструментальних колективів як чинник фахової розмаїтості (2016)
Синкевич Н. - Лев Туркевич і Євген-Орест Садовський: порівняльна характеристика творчих силуетів хорових диригентів (2016)
Баровська А. - Комунікативний i комунікаційний: обсяг та межі понять, Коваль І. (2016)
Капніна Г. - Колір у відображенні мовної картини світу (на прикладі німецької мови) (2016)
Карповець Х. - Лінгвопсихологічні чинники порушення орфографічних норм української мови (2016)
Котовська О. - Комплексна методика аналізу гіпертексту у комп’ютерному дискурсі (2016)
Кушлик О. - Словотвірна парадигматика відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням "перебувати в психічному стані, названому твірною основою" (2016)
Михайлова О. - Соціальна проблематика в телевізійних новинах: огляд теоретичних набутків (2016)
Навальна М. - Тенденції розвитку соціально-економічних дієслів у країнської мови на тлі соціальної динаміки (2016)
Рудківський О. - Фонетичні параметри варіантів голосних фонем німецької та української мов (2016)
Чжу Ц. - Этапы становления понятия "прогнозирование" и его отражение в китайском и русском языковом сознании (2016)
Шум О. - Риси індивідуального стилю перекладача при відтворенні розмовно-побутової лексики (на прикладі німецькомовних перекладів української прози другої половини ХХ століття) (2016)
Дмитрів І. - "Молитвослов" у священичому служінні і художній творчості о. Василя Мельника (Лімниченка) (2016)
Зимомря М. - Репрезентація творчої взаємодії в епістолярній спадщині Івана Франка крізь призму авторської ментальності, Зимомря І. (2016)
Накашидзе І. - Концепція батьківщини в еміграційній літературі: теоретико-методологічні засади (2016)
Черниш А. - Мотив ескапізму у хронотопному дискурсі роману О. Жупанського "Лахмітник" (2016)
Бутиріна М. - Шляхи попередження "професійного вигорання" педагогів, Новолаєв А. (2016)
Вайнола Р. - Формування етнічної толерантності студентської молоді в системі виховної роботи вищого навчального закладу, Сяосін Ч. (2016)
Веселовський А. - Окремі напрями професійної підготовки фахівця фізичної культури у світлі вимог сьогодення, Редчиць В., Ільчишин І. (2016)
Гриб’юк О. - Дослідницький підхід у навчанні з використанням системи динамічної математики GeoGebra, Юнчик В. (2016)
Довбня Л. - Родной язык как учебная база для билингвального образования: транспозиция и интерференция (2016)
Евтифиев А. - Особенности системы профессиональной подготовки судей по спортивной борьбе (2016)
Єрьоменко О. - Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах (2016)
Жукова О. - Игровые технологии как средство профессионального самоопределения личности (2016)
Жуковський В. - Організаційно-педагогічні засади діяльності Острозької академії XVI – XVII ст., Махлюк В. (2016)
Задільська Г. - Особливості методики навчання презентаційних вмінь студентів мовних спеціальностей (2016)
Когут У. - Теоретичні засади використання систем комп’ютерної математики у навчанні дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики (2016)
Копилова С. - Теоретичні основи організації спілкування у професійній підготовці магістрів соціальної роботи (2016)
Костіна В. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю (2016)
Красницька О. - Середовище інтернатного закладу спортивного профілю: деприваційний аспект (2016)
Малашевська І. - Методичний аспект саногенно-особистісної парадигми музичної освіти дошкільників і молодших школярів (2016)
Михалюк А. - Педагогічна модель формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва (2016)
Мусієнко О. - Роль фізичної культури і спорту у формуванні духовної складової особистості, Лемешко О., Самойлик С. (2016)
Попадич О. - Розвиток моральних цінностей іноземних студентів в умовах формування правової свідомості, Ваколя З. (2016)
Преснер Р. - Форми освіти дорослих у системі післядипломного навчання (2016)
Решетова І. - Досвід організаційно-педагогічної діяльності вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів (1958 – 1963 рр.), Решетов О. (2016)
Русіна Н. - Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фахівців із землевпорядкування, Люльчик В., Кийко Н., Петрова О. (2016)
Семанчина В. - Управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Заболоцька С. - Модель-програма особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога (2016)
Зимянський А. - Психологічна характеристика образу "Я-педагог" студента (2016)
Марценюк М. - Емотивний аспект професійної компетентності майбутнього педагога, Фельцан І. (2016)
Довжик М. Я. - Графічний спосіб визначення траєкторії криволінійного руху чотирьохколісного трактора з передніми керованими колесами, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2016)
Кириленко О. І. - Експериментальні дослідження втрат робочої рідини в качаючому вузлі агрегатів об’ємного гідроприводу трансмісій, Мельянцов П. Т. (2016)
Черних Т. В. - Оцінка ремонтної технологічності деталей аксіально-поршневих агрегатів гідравлічного приводу трансмісії мобільної машини (2016)
Калінін Є. І. - Вплив обертання елементів трансмісії як пружної системи на власні коливання (2016)
Безбабічева О. І. - Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи траспортної логістики, Кірієнко М. М., Черепньов І. А., Топчій В. Л. (2016)
Лімонт А. С. - Технологізація збирання рошенцевої льонотрести (2016)
Теслюк Г. В. - Удосконалення технологічних процесів і технічних засобів обробітку грунту в системі органічного землеробства, Волик Б. А., Майстришин Р. М. (2016)
Рожков А. А. - Средства механизации в перспективных технологиях выращивания зерновых культур, Дьяконов С. А., Пахучий А. Н. (2016)
Панкова О. В. - Дія гамма-опромінення на генетичну мінливість пшениці , Фесенко А. М., Безпалько В. В., Яковлєва М. В. (2016)
Черепнев И. А. - Особенности источников для электромагнитной терапиии пневмонии животных, Фесенко Г. В., Сологуб А. Н. (2016)
Здобицький А. Я. - Дослідження процесу перекочування рулону на опорно-приводних роликах (2016)
Кунденко Н. П. - Система контроля параметров биологических объектов после обработки низкоинтенсивным акустическим полем в процессе криоконсервации, Кунденко А. Н., Шинкаренко И. Н. (2016)
Тіщенко Л. М. - Спосіб підвищення ефективності просіювання насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків на решетах, Харченко С. О., Харченко Ф. М., Бакум М. В., Абдуєв М. М., Шитів М. М. (2016)
Калініченко Р. А. - Моделювання динаміки нагріву зернівки інфрачервоним випромінюванням в рухомому шарі (2016)
Ольшанський В. П. - Про розрахунок течії зерносуміші в циліндричному віброрешеті методом Бубнова-Гальоркіна, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2016)
Зубко В. М. - Аналіз конструкцій сошників посівних машин, Сіренко В. Ф., Кузіна Т. В. (2016)
Миронов А. С. - Экспериментальное обоснование оптимального диаметра присасывающего отверстия, Золотовская Е. В. (2016)
Адамчук В. В. - Перспективи використання автомобільного шасі в агропромисловому виробництві, Погорілий С. П. (2016)
Калюжний О. Д. - Обґрунтування наукових методів раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів у складі яких трактори з безступеневою коробкою переміни передач, Сировицький К. Г., Коваль А. Р., Васюк С. М. (2016)
Мельник В. І. - Енергетична оцінка роботи комплексів машин при внесенні добрив, Романашенко О. А. (2016)
Зубко В. М. - Дослідження факторів впливу на рівномірність глибини обробітку грунту при дискуванні (2016)
Фесенко А. М. - Оцінка впливу сільськогосподарського підприємства на якість повітря, Панкова О. В., Гутянський Р. А., Цехмейструк М. Г., Безпалько В. В. (2016)
Гусаренко М. П. - Математична модель оцінки діагностичної цінності ознак в задачах контроля якості грунту, Любимова Н. О. (2016)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2016)
Біла С. - Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії першої половини XVIII століття (2016)
Галик В. - Соціально-економічне становище населення сільської Дрогобиччини ХІХ ст. в оцінці Івана Франка (на прикладі праць і. Франка про минуле сіл Нагуєвичі, добрівляни, воля якубова та ясениця сільна) (2016)
Галів М. - Середні навчальні заклади у Дрогобичі (1919 – 1939 рр.), Чава І. (2016)
Гриценко Г. - Селяни у націотворчих процесах України і Білорусі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Демуз І. - Книжкова продукція і тематичний репертуар "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" (2016)
Ільницький В. - Основні засади перебудови діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН (кін. 1940 – 1950-ті рр.) (2016)
Лазорак Б. - "Авансове товариство" міста Дрогобича (1874 – 1914 рр.): банківські операції та ревна опіка інтересів своїх клієнтів (2016)
Лозинська І. - Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини: напрямки економічної політики (2016)
Медвідь О. - Дмитро Паліїв про листопадову національно-демократичну революцію на західноукраїнських землях 1918 – 1919 рр. (2016)
Попп Р. - Соціальні трансформації в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) (2016)
Стецик Ю. - Ченці-педагоги дрогобицької василіанської гімназії (1775 – 1780 рр.): біографічний огляд (2016)
Тельвак В. - Від інтерпретації до міфологізації: Львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття, Педич В. (2016)
Душний А. - Науковий контекст формування засад українського колективного баянно-акордеонного мистецтва на прикладі Львівщини, Шафета В. (2016)
Колісник О. - Cемантика використання хоральних мотивів у камерно-інструментальній музиці Євгена Станковича (на прикладі камерних симфоній №2, №3 і №10) (2016)
Медвідь Т. - Становлення загальної музичної освіти в Україні у другій половині ХХ століття (2016)
Околович І. - Внесок Миколи Леонтовича в музичну культуру України народно-інструментальних колективів як чинник фахової розмаїтості (2016)
Скрипка Х. - Культурно-мистецька діяльність української діаспори Великобританії як системна модель (2016)
Гвоздяк О. - Фонетична адаптація німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття (2016)
Гірняк С. - Мовний портрет Константини Малицької (2016)
Патен І. - Паремії з дієсловами руху в україно-, російсько-, польсько- й англомовній картинах світу: лінгвокультурологічний аспект, Філь Г. (2016)
Рашкі Н. - Концепт "сум" у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2016)
Слабоуз В. - Лінгвістична когнітологія як нова парадигма вивчення когнітивної функції мови (2016)
Трумко О. - Мовний образ батька в художньому дискурсі І. Франка (2016)
Чубань Т. - Особливості сполучуваності з префіксами дієслів односпрямованого руху і дієслів різноспрямованого руху у сучасній українській мові, Левченко Т. (2016)
Швець А. - Джерела лінгвокультурної мотиваціїї фольклорно-казкових онімів (2016)
Шутова М. - Символіко-мотиваційна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про патріотизм (2016)
Дубравська З. - Генеза, дефініції та проблеми жанрової ідентифікації художньої біографіки Мартіна Еміса (2016)
Зимомря І. - Творча об’єктивізація особистісного "Я" у малій прозі Андрія Дурунди (2016)
Melnyk O. - Poetical features of Ukrainian romantics work in the comparative cut of European literatures (2016)
Сенета М. - Оригінальність витлумачення теми жінки-матері в поемі Т. Шевченка "Марія" (2016)
Білецька Л. - Використання демонстраційних програм у освітньому процесі початкової школи, Білецький Р. (2016)
Борисов В. - Вплив мультимедійних комп’ютерних технологій на формування компонентів педагогічної діяльності викладача української мови і літератури (2016)
Будинкевич С. - Формування культури взаємодії студентів факультету фізичного виховання засобами волейболу, Мацола Н. (2016)
Вихор С. - Шляхи інтеграції жінки у Збройні Сили України: педагогічний аспект, Топоренко О. (2016)
Грибок Н. - Визначення спрямованості студентів до самооздоровлення як важливого критерію cформованості культури здоров’я особистості, Закаляк Н., Зорик М. (2016)
Григорович А. - Формування життєвої компетентності старшокласників засобами квест-технологій, Заяць О., Гладкевич М. (2016)
Gryzun L. - Integrative technology of academic subjects structuring and its applications to practical didactic issues (2016)
Жигайло О. - Особливості використання навчальних посібників на різних етапах уроку математики у початковій школі, Рудник Т. (2016)
Карпа І. - Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення англомовної компетенції студентів (2016)
Кондрацька Г. - Зарубіжні системи освіти і їх роль у формуванні професійно-мовленнєвої культури спілкування фахівців (2016)
Курач М. - Організаційно-педагогічні умови формування у студентів художньо-проектних знань і вмінь (2016)
Кухта М. - Педагогічний дискурс як засіб мотивації навчальної діяльності (2016)
Луців С. - Педагогічні умови формування критичного мислення учнів початкових класів на уроках української мови (2016)
Михаць Л. - Здатність дітей середнього та старшого шкільного віку долати стрес руховою активністю та релаксацією, Шатинська О., Жукова І. (2016)
Муляр Н. - Актуальні проблеми сучасної української сім’ї у контексті морально-етичного виховання (2016)
Невмержицька О. - Виховання творчої особистості дошкільника засобами медіаосвіти (2016)
Оршанський Л. - Про потребу кардинальних змін у галузі вітчизняної освіти (2016)
Павлів І. - Діяльність українського педагогічного товариства на землях Надсяння, Лемківщини і Холмщини (1919 – 1939 рр.) (2016)
Пагута М. - Інтерактивні технології навчання в системі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технології (2016)
Проць Р. - Спецкурс "Бойові мистецтва України" у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді (2016)
Розман І. - Дієві форми кваліфікованого поширення методико-педагогічних знань (2016)
Савшак Т. - Зміст і технологія навчання історії в Галицьких народних школах і гімназіях із 50-х років ХІХ ст. – до першої третини ХХ ст. (2016)
Таланова Л. - Концептуально-технологическая модель подготовки будущих учителей к методической деятельности (2016)
Тимошенко Н. - Професійне самовизначення старшокласників (за результатами дослідження) (2016)
Фартушок Л. - Виховуємо здорову дитину в умовах сьогодення (2016)
Чабан Н. - Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі української мовної підготовки майбутніх культурологів (2016)
Чейпеш І. - Адаптація рідної й іноземної мов у міжкультурній комунікації: соціально-психологічний аспект (2016)
Чепелюк А. - Теоретико-методологічні дослідження формування культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання, Федорищак Р. (2016)
Чередник О. - Досвід роботи щодо забезпечення організації навчально-пізнавальної діяльності студентів другої половини ХХ століття, Ковалевська О. (2016)
Шиманська М. - Нерівність в освіті крізь призму польської педагогічної думки (2016)
Юрженко В. - Основні елементи контент-середовища електронних освітніх ресурсів, Агалець І. (2016)
Ясеницька Ж. - Особливості формування педагогічної майстерності вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Лазурко Л. - Польські історики про революцію гідності в Україні (Рецензія на книгу: Rewolucja w imię godności. Ukraiński Euromajdan 2013 – 2014, red. Grzegorz Skrukwa, Marta Studenna-Skrukwa, Poznań, wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, 221 s.) (2016)
Титул, зміст (2015)
Чорний день (2015)
Стадільна Я. - Досить грати в ігри, після яких матері ховають своїх дітей! (2015)
Звернення Президента щодо голосування у Верховній Раді змін до Конституції України (2015)
Стадільна Я. - Кров на площі Конституції (2015)
Романюк Т. - Чує той, хто хоче слухати (2015)
Рахновецький Є. - Конституційні зміни... "приймати не можна не приймати" (2015)
Резнікова О. - Аналіз можливостей зміни статусу Донбасу: сценарій "відтинання", Дрьомов С. (2015)
Стадільна Я. - Ось вам ресурси, ось вам повноваження. Виправдовуйте довіру! (2015)
Малієнко О. - Об’єднання громад і перспективний план: від моделювання до реалізації (2015)
Романюк Т. - Управління державою "в три кліки" (2015)
Романюк Т. - Сьогодні ми сильніші, ніж учора (2015)
Беккер І. - Вибори під знаком популізму (2015)
Романюк Т. - Дефолт зачекає (2015)
Марищенко Л. - Крах грецького популізму? (2015)
Марищенко Л. - Безвізовий режим: робота над помилками (2015)
Стадільна Я. - Маріонетки (2015)
Ткаченко В. - Російський вибір: стратегія з подвійним дном (2015)
Градська П. - Як наповнити діряве відро? (2015)
Костров В. - Кремлівське ядерне шпигунство: реальна загроза чи блеф? (2015)
Ніколайчук І. - "Українські пов’язки" (2015)
Лисенко О. - Ціна перемоги і миру, Грицюк В. (2015)
Марчук Л. - "Енергодобро" маємо, та брати не бажаємо (2015)
Костик І. - Вугленосність і газоносність Львівсько-Волинського басейну та перспективи його розвитку (2015)
Тищук Є. - Одеський порт: у фарватері успіху (2015)
Тищук Є. - Володимир ЗАЙКОВ: "Треба завершити реформу морської галузі й викоренити корупцію" (2015)
Скобельський В. - Живильні артерії благають про допомогу (2015)
Семиволос Н. - "Медобори": чотири "кити" й Сарматське море (2015)
Іваненко Н. - "Боротися за велику, потужну, традиційну українську сім'ю!" (2015)
Славинський М. - Теодозія Зарівна: "Обережна надія – лейтмотив мого сьогодення" (2015)
Пригорницький Ю. - Іван Андрусяк: "Дитину обманути неможливо" (2015)
Скобельський В. - У Великі Сорочинці – по оптимізм! (2015)
Шестак Г. - Кирило Карабиць: "Зіркою себе не вважаю: нема коли" (2015)
Іваненко Н. - Чжан Вей та Ху Юнкай: між учора і сьогодні (2015)
Бельський В. - Синтез творення (2015)
Клейменова О. - Арлекін іде у небуття... Арлекін блукає поміж нас... (2015)
Клейменова О. - Присутні без присутності (2015)
Красовська О. - Беата і катарсис (2015)
Гоман О. Г. - Професор Микола Вiкторович Поляков — вчений, педагог, Євдокимов Д. В., Меньшиков Ю. Л., Попов В. В. (2016)
Gorban N. V. - On finite dimensional dynamics up to a small parameter of reaction-diffusion inclusion in unbounded domain, Kasyanov P. O., Paliichuk L. S. (2016)
Kogut P. I. - On approximate solutions to one class of non-linear Dirichlet elliptic boundary value problems, Putchenko A. O. (2016)
Belozyorov V. Ye. - Recurrence analysis of time series generated by 3D autonomous quadratic dynamical system depending on parameters, Zaytsev V. G. (2016)
Kogut P. I. - On optimal control problem for nonlinear elliptic equation with variable p(x)-Laplacian, Tkachenko P. I. (2016)
Капустян В. Е. - Оптимальное управление для вырождающегося параболо-гиперболического уравнения с полуопределенным критерием качества, Пышнограев И. О. (2016)
Kupenko O. P. - On existence of optimal controls in coecients for ill-posed nonlinear elliptic Dirichlet boundary value problems with anisotropic p-Laplacian (2016)
Борщ В. Л. - Гидродинамика, космогония и космология в работах В. И. Перехреста: от планетарных вихрей до галактик и темной энергии (2016)
Горбонос С. О. - Необхiднi умови оптимальностi для одного класу задач оптимального керування, розв’язки яких мають неварiацiйний характер (2016)
Перехрест В. I. - Космологiчнi наслiдки вихрової гiдродигамiки: вихрова i темна енергiї в космосi (2016)
Осіпчук М. М. - Геометрiя та структури планетарних вихорiв загального типу, Перехрест В. I. (2016)
Меньшиков Ю. Л. - Корректность задачи синтеза адекватных алгебраических математических моделей (2016)
Реферати (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Горпинченко І. І. - Чоловіче безпліддя: етіологія, патогенез, діагностика та сучасні методи лікування, Романюк М. Г. (2016)
Ромащенко О. В. - 18-й Конгресс Европейского общества сексуальной медицины, Романюк М. Г. (2016)
Пасєчніков С. П. - Генерал Чайка: переможний шлях. До 135-річчя з дня народження професора А. А. Чайки, Нікітін О. Д. (2016)
Sakalo A. V. - Newly discovered immunohistochemical markers and micro-RNAs detected in testicular germ–cell tumors, Yakovlev P. G. (2016)
Ухаль М. И. - О целесообразности антибактериальной терапии хронического простатита категории IIIA (выбор антибиотиков и пути их введения) (2016)
Кирилюк М. Л. - Гормонально-неактивна аденома гіпофіза у підлітковому віці. Випадок із практики (2016)
Любчак А. М. - Повторные реконструкции лихен склеротических стриктур мочеиспускательного канала, Любчак М. А. (2016)
Прийма О. Б. - К вопросу о классификации гангрены Фурнье (2016)
Черненко Д. В. - Опыт применения и особенности техники выполнения перкутанной нефролитотрипсии (2016)
Возианов С. А. - Применение прямой электрической стимуляции в комплексном лечении туберкулеза предстательной железы и семенных пузырьков, Пасечников С. П., Шамраев С. Н., Степанов П. И. (2016)
Собчинський К. С. - Можливості використання 17-оксипрогестерону капронат у лікуванні хворих з "кам’яною доріжкою" в амбулаторних умовах, Возіанов С. О. (2016)
Пирогов В. О. - Основи діагностики хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Луцик А. П. (2016)
Кочарян Г. С. - Сексуальные фантазии: современные представления (2016)
Горпинченко И. И. - Оценка эффективности использования комплексного препарата Зиман при эректильной дисфункции у больных ожирением 1–2-й степени, Гурженко Ю. Н., Гурженко А. Ю. (2016)
Шуляк А. В. - Влияние бальнеотерапии на курорте Трускавец в комбинации с приемом препарата Канефрон® Н на литогенность мочи, а также сопутствующие метаболические и нейроэндокринно-иммунологические симптомы у пациентов с хроническим пиелонефритом и холециститом, Флюнт Игорь-Северин С., Флюнт В. Р., Филь В. М., Гринченко Б. В., Снигур О. В., Жуков В., Янчий О. Р., Попович И. Л. (2016)
Возіанов С. О. - Контактна ретроградна літотрипсія каменів нирок та сечоводів – особливості та складнощі у проведенні, Джуран Б. В., Когут В. В., Сагалевич А. І., Гайсенюк Ф. З. (2016)
Бойко А. І. - Використання препарату Простекс у комплексній терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Губарь А. О. (2016)
Черненко В. В. - Комплексне застосування тіазидних діуретиків у метафілактиці кальцій-оксалатного нефролітіазу, Черненко Д. В., Желтовська Н. І., Савчук В. Й. (2016)
Головко С. В. - Попередній досвід застосування селективної артеріальної емболізації як мінімально інвазивного методу лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Циц О. В., Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Троіцький І. Л. (2016)
Соломчак Д. Б. - Аналіз впливу харчових звичок на виникнення та рецидивування сечокам’яної хвороби (2016)
Любчак А. М. - Лазерная марсупиализация кист предстательной железы и семявыбрасывающих протоков, Любчак М. А., Гребенюк Р. П. (2016)
Горпинченко И. И. - Современные тенденции комплексной терапии пациентов с эректильной дисфункцией и симптомами нижних мочевых путей на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Сытенко А. М. (2016)
Горпинченко І. І. - Можливості впливу фітокорекції на пригнічення процесів доброякісної гіперплазії передміхурової залози в осіб із супутніми хронічними запальними захворюваннями передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2016)
Мамчур В. И. - Фармакологический профиль препарата Офор в аспекте рациональной антимикробной терапии микст-инфекций, Дронов С. Н. (2016)
Горпинченко И. И. - Проблемы идиопатического мужского бесплодия, Нуриманов К. Р., Порошина Т. В., Савченко В. С., Дранник Г. Н. (2016)
Бондаренко В. А. - Динамика функционального состояния семенников и уровня гомоцистеина в крови под влиянием терапии антиоксидантного препарата Феролл в комплексе с Нейровитаном у мужчин с бесплодием, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2016)
Сакало А. В. - Хіміотерапевтичне лікування семіноми в дисемінованих стадіях із задовільним та проміжним прогнозом (2016)
Савчук Р. В. - Моніторинг запобігання рецидиву поверхневого раку сечового міхура, Жуковський Д. О., Костєв Ф. І., Шостак М. В. (2016)
Григоренко В. М. - Оцінювання віддалених результатів різних схем і режимів проведення паліативної гормональної терапії у хворих на рак передміхурової залози, Данилець Р. О., Волков С. С., Сакало В. С., Бардін А. В., Вікарчук М. В. (2016)
Григоренко В. М. - Діагностичне значення молекулярних маркерів у хворих на нирково-клітинний рак, Панасенко Г. В., Сайдакова Н. О., Перета Л. В., Онищук А. П., Данилець Р. О. (2016)
Сагалевич А. И. - Перкутанная нефролитотрипсия в положении больного на спине – в чем особенность?, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В. (2016)
Кузнєцов Д. О. - Передрак передміхурової залози: критерії діагностики і тактики, Красилюк Л. І., Руденко О. В., Бахчієв Р. В. (2016)
Рясный А. В. - Опыт хирургического лечения пациентов с эректильной дисфункцией, Тучин Д. Ф. (2016)
Дріянська В. Є. - Біомаркери прогнозування рецидивуючого перебігу пієлонефриту, Степанова Н. М., Король Л. В., Мигаль Л. Я., Попова О. С. (2016)
Сагалевич А. И. - Бездренажная перкутанная нефролитотрипсия – новое направление в эндохирургии нефролитиаза, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В. (2016)
Нікуліна Г. Г. - Ензимологічний контроль за станом паренхіми нирки після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії у хворих на нефролітіаз, Черненко В. В., Мигаль Л. Я., Черненко Д. В., Желтовська Н. І., Сербіна І. Є. (2016)
Стусь В. П. - Регіональні особливості чоловічого безпліддя – основа удосконалення лікувально-профілактичних заходів, Поліон М. Ю. (2016)
Title (2016)
Content (2016)
Alumuku M. - The dependence of spectral characteristics of heart rate variability from body mass index in conditionally healthy, Okonjo C., Hazem O., Belal S. A. S. (2016)
Golubkina E. O. - Assessment of changes in the distribution ratios of ultra-low-frequency, low-frequency and high-frequency components of heart rate variability during the paced breathing test in patients with arterial hypertension, Golubkina O. O. (2016)
Lebets I. S. - Clinical and instrumental characteristics of juvenile chronic arthritis evolution, Zaytseva E. M., Letyago G. V. (2016)
Petrenko O. V. - Clinical characteristics of the types of daily blood pressure profiles in patients with arterial hypertension depending on the selected ABPM index, Martynenko О. V, Yabluchansky M. I. (2016)
Radchenko A. O. - A reaction of heart rate variability spectral parameters in the pharmacological test with mebicar in healthy volunteers, Belal S. A. S., Nazarenko E. O. (2016)
Voronenko O. S. - Heart electrical axis α angle values distribution in patients, undergoing permanent pacemaker implantation, Brynza M. S., Volkov D. E., Lopin D. O., Martynenko O. V., Yabluchansky M. I. (2016)
Abiodun M. A. - Passions around pheochromocytoma, Adegoke E. A., Aduroja A. O., Petrenko O. V. (2016)
Babiy O. G. - Multicomplicated myocardial infarction (2016)
Lakhonina A. I. - Hypertrophic cardiomyopathy in multimorbidity, Filatova A. V., Makienko N. V., Vodyanitska N. A. (2016)
Makharynska O. S. - Clinical case of infective endocarditis in IV drug abuser, Lebedinska M. M. (2016)
Sharif B. J. R. - The importance of timely treatment of the causes of heart failure on the example of the clinical case, Liuta E. A. (2016)
Victor A. - Clinical case of chronotherapy of arterial hypertension: focus on diastolic blood pressure, Skokova N. I., Petrenko O. V. (2016)
Zolotarova T. V. - Noonan’s syndrome, Maroun B., Hanan S., Mehtieva F. B. (2016)
Derienko T. A. - Arterial hypertension and medical support of patients with permanent pacemakers (2016)
Pochinska M. V. - Significance of pulse pressure and management strategy of the petients with permanent cardiac pacing (2016)
Бесарабець Ю. Й. - Підвищення стійкості кінцевих фрез з покриттям під час обробки титанових сплавів за рахунок приробітки, Середенко Б. М., Ванієв Е. Р. (2016)
Івановський О. А. - Визначення оптимальних навантажень на вузли механізмів за допомогою технологій цифрового прототипу (2016)
Кабак В. В. - Експериментальне дослідження інформаційної системи розвитку алгоритмічного мислення (2016)
Кирилюк В. А. - Надширокосмугова антенна система для мобільного пеленгатора радіотелевізійних станцій, Чернявський Г. П., Міхєєв Ю. І., Пінчук О. І. (2016)
Манойлов В. П. - Аналіз залежності характеристик випромінювання прямокутного хвилеводу від зміни його розмірів, Каращук Н. М., Сабадаш С. С. (2016)
Овезгельдиєв А. О. - Інформаційне забезпечення процесів організаційного управління біологічними ресурсами Землі, Прилипко О. І. (2016)
Синєглазов В. М. - Побудова регулятора температури високої функціональності, Даскал Є. В. (2016)
Хоменко М. Ф. - Використання USB-приймачів на базі демодулятора RTL2832U у навчальному процесі (2016)
Хоменко І. М. - Експериментальне дослідження частотних залежностей коефіцієнта відбиття і проходження НВЧ-випромінювання у нанометрових провідних включеннях, Рудніцький В. А. (2016)
Черепанська І. Ю. - До питання підвищення точності кутових вимірювань гоніометричними системами, Безвесільна О. М., Сазонов А. Ю. (2016)
Чумаченко О. І. - Комплексування декількох алгоритмів під час розв’язання задачі прогнозування, Горбатюк В. С. (2016)
Benedytskyi V.B. - Current issues monitor of the level of air ionization in enclosed space, Korenivska O.L. (2016)
Даник Ю. Г. - Математична модель багатокритерійного оцінювання ефективності інтернет-сайтів цільового спрямування, Писарчук О. О., Лагодний О. В., Випорхонюк О. В. (2016)
Россінський Ю. М. - Ідентифікація об’єктів комп’ютерної графіки, Кравченко С. М. (2016)
Опанасюк Є. Г. - До визначення сил, що діють на автомобільне колесо при буксуванні, Бегерський Д. Б. (2016)
Рудзінський В. В. - До питання вибору техніко-експлуатаційних параметрів автобусів для роботи на міських пасажирських маршрутах, Маяк М. М., Мельничук С. В., Шумляківський В. П., Рафальський О. І. (2016)
Зуєвська Н. В. - Перерозподіл напруг в межах блока, що відокремлюється на кар'єрах декоративного каменю, Поліщук В. О., Горобчишин О. В. (2016)
Слободянюк Р. В. - Вдосконалення технології гірничих робіт з кільцевою схемою руху кар’єрних автосамоскидів, Пижик М. М. (2016)
Sobolevsky R.V. - Evaluation of accuracy of photogrammetric methods and laser scanning for measuring of parameters of cracks natural separateness, Levytskyi V.H., Shlapak V.O. (2016)
Емельянова Н. Н. - Философия смеха в лабиринтах критического мышления (2014)
Батичко Г. І. - Мистецькі об’єднання в культурному просторі Маріуполя (2014)
Безручко О. В. - Бібліотека, читання як розвиваюче середовище нового покоління (2014)
Демідко О. О. - Театральне мистецтво північноприазовських греків в історичній ретроспективі (2014)
Золотухін Б. Є. - Вплив масової культури на соціокультурне середовище, Анікіна Г. В., Шайхатдінов А. З. (2014)
Марченко В. В. - Регіональний культурний простір України як фактор активізації мистецької ініціативи, Виткалов С. В. (2014)
Сабадаш С. Ю. - Джерелознавчий аспект науково-теоретичної спадщини Л. Виготського (2014)
Сабадаш Ю. С. - Етична концепція У. Еко (2014)
Сидоренко А. І. - Читач останньої чверті ХХ століття і його бачення ролі і місця публічної бібліотеки по задоволенню потреб національних меншин в системі соціальних комунікацій суспільства (2014)
Сидоренко Т. В. - Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України в 40-80-ті роки ХХ ст. (2014)
Спирина М. Ю. - Традиционная культура в современном социокультурном пространстве (2014)
Яковлев О. В. - Кластерний підхід у синергії культурного простору України (2014)
Якубовська М. С. - Формування духовного порозуміння між народами як основа комунікативної компетентності сучасних фахівців технічного профілю (2014)
Слющинський Б. В. - Типові і специфічні вияви міжкультурної комунікації у буттєвісній культурі населення українського Приазов’я (2014)
Ташкінова О. А. - Ефективність надання соціальних послуг з працевлаштування: соціологічний аспект аналізу (2014)
Терпан В. В. - Особливості формуваня ціннісних орієнтацій молодших школярів в процесі первинної соціалізації (2014)
Шайхатдінов А. З. - Особа без певного місця проживання як форма соціальної дезадаптації, Золотухін Б. Є., Анікіна Г. В. (2014)
Шапошникова І. В. - Функції освіти як соціального інституту (2014)
Щудло С. А. - Неоінституціоналізм як методологічне підґрунтя соціологічного аналізу освіти (2014)
Головко О. В. - Рецензія на видання: Волониць В. С., Нікольченко Ю. М., Сабадаш Ю. С. Історія Італії. Середньовіччя. Ренесанс. Новий і Новітній час: навчальний посібник / В. С. Волониць, Ю. М. Нікольченко, Ю. С. Сабадаш; за гол. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. – Маріуполь: МДУ, 2014. – 237 с. (2014)
Нікольченко Ю. М. - Рецензія на видання: Пономарьова Т., Булига О. Переправа незабутня. Історія однієї експедиції / Т. Пономарьова, О. Булига. – Луцьк: Волинські старожитності, 2014. – 188 с. (2014)
Інформація про проведення XIV Тижня італійської мови у світі у Маріупольському державному університеті (21-25 жовтня 2014 р.) (2014)
Батичко Г. І. - Нарешті міжнародна! (Основні етапи становлення конференції "Проблеми формування інформаційної культури особистості" в МДУ) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Григорчук К. - Геолого-палеоокеанографічні умови седиментації олігоцен-нижньоміоценових (майкопських) відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну, Гнідець В., Кохан О. (2016)
Матіщук О. - Палеогеографічні особливості формування метатеригенних відкладів глеюватської світи Криворізької структури (2016)
Сукач В. - Тоналіт-тронд'єміт-гранодіоритові (ТТГ) асоціації Середньопридніпровського Архейського кратону, Курило С., Грінченко О. (2016)
Шнюков С. - Проскурівський масив лужних порід (Український щит): новий геохімічний банк даних, Осипенко В. (2016)
Продайвода Г. - Моделювання годографу відбитих хвиль для сильно анізотропного геологічного середовища з горизонтальною границею, Кузьменко П., Вижва А. (2016)
Главацький Д. - Петромагнетизм і палеомагнетизм субаеральних відкладів розрізів Бояничі і Коршів (Волинська височина), Бахмутов В., Богуцький А., Волошин П. (2016)
Кравець С. - Динамічні геотемпературні ефекти та локальна сейсмічність Закарпаття, Малицький Д., Асташкіна О., Махніцький М. (2016)
Рибалка С. - Колекторські властивості теригенних порід на великих глибинах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини, Карпенко О. (2016)
Скакальська Л. - УзагальненІ співвідношення для методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід розрізів свердловин, Назаревич А. (2016)
Несіна Н. - Поширення пізньосерпухівських біогермів у південно-східній частині Доно-Дніпровського прогину (за результатами сейсмофаціального аналізу та узагальнення геолого-геофізичних матеріалів) (2016)
Рудько Г. - Співставлення критеріїв визначення та ознак класифікації запасів і ресурсів у вітчизняній та міжнародній практиці геолого-економічної оцінки на прикладі родовищ вугілля, Курило М., Бала В. (2016)
Рева М. - Супутньо-пластові води в Східному нафтогазовому регіоні України як джерело небезпеки або цінний ресурс (2016)
9 червня — День працівників легкої промисловості (2002)
З'їзд працівників легкої промисловості України (2002)
"Інтертекстиль-Україна" (2002)
Тканини. Нитки. фурнітура (2002)
Деякі проблеми легкої промисловості України під час вступу до Світової організації торгівлі (2002)
Четверта презентація італійського взуття у Києві (2002)
Виставки у м.Брно (2002)
Виставки моди у м. Дюссельдорф (2002)
Візитні картки (2002)
"Чайковский текстиль". Пропозиція тканин нових розробок (2002)
Розвиток торгівлі Угорщини з Україною (2002)
Дні Угорщини в Києві (2002)
Продовжуємо ознайомлення з устаткуванням фірми "DURKOPP ADLER AG" (2002)
"МОДА Україна-2002" (2002)
Ділові партнери з Кореї (2002)
"JULIVI" — система, створена професіоналами фірми "САПРЛЕГПРОМ" (2002)
Візитні картки (2002)
Нова форма працевлаштування випускників (2002)
ЦБТІ інформує (2002)
Візитні картки (2002)
Устаткування волого-теплової обробки фірми "THEOBALD” у новому тисячолітті (2002)
"INVESTRONICA" дивиться в майбутнє (2002)
Львівська "Весна" — лідер з якості (2002)
"VEIT" + "Весна" — партнерська співдружність (2002)
"AMF REECE". Найкращі ідеї — найліпше виконання (2002)
Візитні картки (2002)
Для кардочесання — чесальна машина С51 фірми "RIETER" (2002)
150 років "GROZ-BECKERT (2002)
Михаїл Воронін. Секрет успіху (2002)
Візитні картки (2002)
Омельченко В. Д. - Проблеми щодо собівартості товарів легкої промисловості України (2002)
Лішук В. І. - Екологічні аспекти застосування у шкіряній промисловості сполук хрому та летких розчинників, Мокроусова О. Р., Плаван В. П., Івашкевич С. Л. (2002)
Оксаніч К. Ф. - Розробка художньо-технологічних принципів проектування сучасного представницького та фірмового одягу, Ніколаєва Т. В. (2002)
Березненко С. М. - Вплив методів отримання об'ємно-просторової форми на якість виготовлення швейних виробів, Будеркевич С. М. (2002)
Куцак Р. С. - Розробка системи контролю кольоровості тканин (2002)
Вергунова І. М. - Прогнозування якості льоносировини, Баринов С. Г. (2002)
Вербицький О. М. - Вплив первинної вологості лляної соломки на якість трести і волокна, Чурсіна Л. А. (2002)
Ткачева Т. М. - Вплив способів первинної переробки лляного волокна на його споживчі властивості (2002)
Микитенко В. В. - Прогнозування розвитку енергозберігаючих технологій в промисловості (2002)
Акимов 0. 0. - Вплив параметрів поворотного стола на критичні швидкості апаратів для намотування скляних ниток (2002)
Терешкевич Н. А. - Вплив хімічного чищення на фізичні властивості вовнолавсанових костюмних тканин (2002)
Textile expo (2002)
Lien T. - Law of equality: historical potential of global women's movement in a contemporary Ukraine (2015)
Магновський І. Й. - Конституційно-правові особливості забезпечення територіальної цілісності України (2015)
Бондар В. В. - Основні аспекти спадкування як засобу набуття права приватної власності (2015)
Дрішлюк В. І. - Позов у справах про захист права власності (2015)
Жильцов О. Л. - Удосконалення законодавчого регулювання оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення (2015)
Кузніченко С. О. - Визначення сутності поняття реєстрації як спеціальної адміністративної процедури, Феделеш М. М. (2015)
Бабенко А. М. - Окремі майнові злочини проти дітей та сімейних відносин: суспільна небезпека, кримінологічні загрози, передумови і наслідки (2015)
Беніцький А. С. - Суб'єктивні ознаки придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом (2015)
Конопельський В. Я. - Окремі питання кримінально-правового визначення та умов відповідальності у сфері незаконного або неналежного поводження з матеріальними об'єктами підвищеної небезпеки за законодавством деяких зарубіжних країн, Гритенко О. А. (2015)
Саакян М. Б. - Чи є доцільним уведення поняття кримінального проступка у кримінальний закон? (2015)
Албул С. В. - Методологічні аспекти реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Вайда Т. С. - Сучасні розробки спеціальної автомобільної техніки для забезпечення службової діяльності військ правопорядку (2015)
Дундич Л. В. - Особливості тактики огляду місця події при розслідуванні викрадень на залізничному транспорті, що вчиняються організованими групами (2015)
Ковальова О. М. - Значення криміналістичної характеристики крадіжок, вчинених неповнолітніми для досудового розслідування (2015)
Мукоіда Р. В. - Правові основи застосування спеціальних засобів (2015)
Тарасенко Р. В. - Забезпечення конфіденційності відомостей про особу, яка залучається на негласній основі до проведення оперативної закупки наркотичних засобів і психотропних речовин, Любчик В. Б. (2015)
Цільмак О. М. - Загальнологічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій (2015)
Барко В. І. - Психологічні підходи до профілактики девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ, Лапчук В. С. (2015)
Матієнко Т. В. - Причини та умови психологічних проблем у професійній діяльності державних службовців (2015)
Меркулова Ю. В. - Чи можливий компроміс в процесі правового врегулювання юридичного конфлікту (2015)
Голенко Н. М. - Самостійна робота студентів як невід’ємний компонент навчального процесу (2015)
Титул, зміст (2016)
Пандас А. В. - Комплексне проектування просторового і соціально-економічного розвитку великого міста (2016)
Волосюк М. В. - Функціональна структура морегосподарського комплексу України, Вдовиченко Л. Ю. (2016)
Безрукова Н. В. - Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків, Свічкарь В. А. (2016)
Плахотник Е. А. - Международный трансфер технологий в экономическом развитии Украины (2016)
Матюшенко І. Ю. - Розвиток теоретико-методологічних підходів до оцінки експортного потенціалу українських підприємств, Шеховцева К. В. (2016)
Зарицька Н. С. - Диверсифікація науково-технічного співробітництва України та США (2016)
Мельник О. Г. - Сутнісно-мотиваційний механізм обґрунтування толінгових операцій в умовах європейської інтеграції, Коць І. І. (2016)
Макарчук К. О. - Основні фактори транснаціоналізації компаній країн Східної Азії (2016)
Климчук М. М. - Управління фінансуванням енергозбереження на будівельних підприємствах: міжнародний досвід (2016)
Власюк Т. О. - Загрози та виклики внутрішньому ринку України, що генеруються у сфері зовнішньоторговельних відносин (2016)
Климчук О. В. - Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні (2016)
Зіміна А. І. - Пріоритети розвитку логістичної активності національної економіки в сучасному бізнес-середовищі (2016)
Орленко О. М. - Інноваційна діяльність підприємств України та Одеської області як засіб збільшення продуктивності праці (2016)
Гернего Ю. О. - Економічні відносини соціального інвестування (2016)
Щербакова І. Б. - Адаптивність теоретичних засад у визначенні понять "інвестиційна діяльність" та "інвестиційний проект" до залучення інвестицій малими промисловими підприємствами на засадах проектного бізнес-партнерства (2016)
Проданова Л. В. - Економіка регіонів України: втрачені ресурси і резерви майбутнього, Фоміна О. О. (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз і оцінка промислового сектора в соціально-економічному розвитку Харківської області (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз і оцінка структурних процесів у соціально-економічному розвитку Харківської області, Семигуліна І. Б. (2016)
Касич А. О. - Ресурсне забезпечення модернізаційних процесів в Україні: регіональний аспект (2016)
Тростянська К. М. - Розробка сценаріїв управління репутаційним ризиком підприємства-посередника (2016)
Вініченко О. М. - Методика визначення ступеня важливості та стабільності критеріїв ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства на основі АВС- і XYZ-аналізу (2016)
Галіцин В. К. - Моделювання механізму керування організаційними проектами, Суслов О. П., Галіцина О. В. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи та ідентифікації банкрутства, Семчук Ж. В., Візняк Ю. Я., Горічко Х. І. (2016)
Мельников В. В. - Моделювання процесів підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах (2016)
Дем’янченко А. Г. - Дослідження ефективності діяльності державних і приватних стивідорів у морських портах України (2016)
Олійник А. Д. - Хімічна та нафтохімічна промисловість України: стан, тенденції та напрями стратегічного розвитку, Антоненко С. В. (2016)
Охота В. І. - Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери послуг, Сагайдак Т. Я. (2016)
Гросул В. А. - Діагностика ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, Рачкован О. Д. (2016)
Соколовський С. А. - Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів у системі державних закупівель для підрозділів Національної гвардії України, Науменко М. О. (2016)
Бріль М. С. - Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти, Пивавар І. В. (2016)
Щетініна Л. В. - Проект Трудового кодексу: бажані зміни та обґрунтування їх необхідності, Рудакова С. Г. (2016)
Тулай О. І. - Фінансові засади соціального захисту безробітних (2016)
Ястремська О. М. - Методичний інструментарій узгодження рівнів конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємства на ринку праці, Геращенко І. М. (2016)
Рибалко Л. П. - Ретроспективний аналіз складових трудового потенціалу українського суспільства (2016)
Березюк С. В. - Особливості формування соціальних стандартів у контексті споживчих витрат в Україні, Колесов О. С. (2016)
Козловський С. В. - Формування алгоритму розробки комплексної системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі, Жураківський Є. С. (2016)
Сапич В. І. - Інституційні фактори ефективності використання сільськогосподарських угідь, Сапич Н. М. (2016)
Tkachenko S. A. - Features of Solving Operational Tasks of the Monitoring Subsystem in Systems for Strategic Control of the Regional Structure and Territorial Organization of Entities in the Agri-Food Sphere (2016)
Найденко О. Є. - Фінансова політика держави в молочно-продуктовому підкомплексі АПК: перспективи та недоліки, Бєлосвєт О. В. (2016)
Назаренко І. М. - Фінансові індикатори діагностики капіталу з позиції ціннісного та вартісного підходів (2016)
Теплюк М. А. - Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства (2016)
Марченко В. М. - Методологічні основи оцінювання трансакційних витрат у контексті взаємовпливу суб’єктів інституціонального середовища, Макалюк І. В. (2016)
Рябкова О. В. - Функціональна модель моніторингу економічних показників результативності підприємства (2016)
Піхоцький В. Ф. - Зовнішній державний фінансовий контроль за діяльністю виконавчої влади – важливий чинник захисту суспільства (2016)
Піхоцький Ю. В. - Подальший розвиток державного фінансового контролю – через державний аудит (2016)
Бурденко И. Н. - Модернизация международно-правового регулирования рынка деривативов (2016)
Козарезенко Л. В. - Роль недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя в розвитку людського потенціалу (2016)
Клокар О. О. - Характеристика основних видів фінансового контролінгу та їх впливу на побудову ефективної контролінгової системи суб’єкта господарювання (2016)
Мацелюх Н. П. - Місце фінансового посередництва у процесах ціноутворення на ринку цінних паперів (2016)
Павловський С. В. - Ризики і витрати на залучення підприємствами інвестиційного капіталу в період фінансово-економічної кризи (2016)
Рязанова Н. С. - Концепция стоимости информационного продукта финансового счетоводства (2016)
Калапа Т. В. - Удосконалення матричного методу вибору стратегії розвитку для машинобудівних підприємств з виготовлення технологічних машин (2016)
Тімар І. В. - Науково-методичні підходи до оцінки іміджу підприємств сфери готельних послуг (2016)
Бала Р. Д. - Індикатори оцінювання управління персоналом на засадах коучингу, Тарнавський М. І., Бала О. І. (2016)
Го Ц. - Основные научные подходы к определению понятия "корпоративное управление" (2016)
Болдырев К. А. - Конкурентно-мотивационный характер повышения конкурентоспособности творческого потенциала квалифицированных работников (2016)
Korzhenko K. A. - Peculiarities of Developing the Complex of Marketing Communications in Tourism Organizations (2016)
Лісогор Л. С. - Рецензія на монографію Мартиненко М. В. "Розвиток системи організаційних знань: професійно-освітній аспект" (2016)
Сухомлинська О. В. - В. О. Сухомлинський про життєві (вітальні) потреби дітей: піклування і захист (2016)
Пустовіт Г. П. - Педагогіна складова дозвіллєвої діяльності дитини у позашкільних навчальних закладах: соціокультурні виклики (2016)
Павелків Р. В. - Роль навчання і виховання у формуванні моральної свідомості особистості молодшого школяра (2016)
Петренко О. Б. - Постнекласична парадигма освіти й виховання: теоретичний аналіз (2016)
Потапчук Т. В. - Педагогічні умови формування у студентів позитивного ставлення до навчання на заняттях із хорового класу (2016)
Budz I. F. - Рrospects in gifted education development: worldwide tendencies (2016)
Антонець Н. Б. - Мікроісторія освіти: Ровенська школа-інтернат № 1 у долі її вихованців (початок 1960-х рр.) (2016)
Бісовецька Л. А. - Роль періодичної преси у формуванні особистості школяра (2016)
Бричок С. Б. - Психолого-педагогічна діагностика у роботі куратора студентської групи (2016)
Ганжа М. В. - Вплив мистецтва дизайну на виховання патріотичних почуттів молодших школярів (2016)
Гринькова Н. М. - До проблеми формування педагогічної компетентності батьків з питань морального виховання молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу. (2016)
Гудовсек О. А. - Інноваційна технологія диференційованого навчання Світлани Логачевської (2016)
Жданович Ю. М. - Теоретичні засади організації змістовного дозвілля для дітей переселенців (2016)
Петренко С. В. - Мультимедійні презентації як інноватика у виховній діяльності (2016)
Семенов О. С. - Психолого-педагогічні чинники та закономірності формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі (2016)
Сергєєва Н. В. - Психолого-педагогічні методи дослідження ціннісно-орієнтованої активності підлітків (2016)
Сойчук Р. Л. - Особливості організації проектної діяльності у процесі виховання національного самоствердження учнівської молоді (2016)
Стельмашук Ж. Г. - Педагогічні умови ефективної взаємодії сім’ї і школи у вихованні дисциплінованості учнів (2016)
Трохимчук І. М. - Дослідницька діяльність як засіб формування екологічної вихованості учнів (2016)
Ціпан Т. С. - Професійна компетентність сучасного вчителя (2016)
Ярмощук О. О. - Використання мнемотехніки як активного методу навчання на заняттях зі студентами спеціальності "Фізичне виховання", Василюк В. М. (2016)
Баліка Л. М. - Бібліопедагогіка як наука про вивчення читацьких інтересів (2016)
Бірюк Д. О. - Інноваційні підходи як стратегія й педагогічна умова реалізації менеджменту у вітчизняних вищих педагогічних освітніх закладах початку ХХІ століття (2016)
Брончук О. Л. - Роль поетичного слова як засобу стимулювання творчої активності молодших школярів (2016)
Булавіна Ю. В. - Організація правового виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах як педагогічна проблема (2016)
Гаврилюк О. С. - Морально-естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва (2016)
Давидюк І. В. - Основні інноваційні напрями підготовки майбутніх вчителів початкових класів до оздоровчо-спортивної роботи (2016)
Долженко С. Г. - Попередження неуспішності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема (50-80-ті роки ХХ ст.) (2016)
Кашуба А А. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації змагальної діяльності зі спортивних ігор (2016)
Котлярчук Г. Й. - Формування в учнів основної і старшої школи пізнавального інтересу до природи за допомогою ТРВЗ-технології у процесі вивчення української літератури (2016)
Максимюк Л. П. - До питання професійно-педагогічної культури вчителя (2016)
Мар’юсик І. В. - Ігрова діяльність як засіб формування еколого-валеологічної культури молодших школярів (2016)
Михальчук Ю. Б. - Естетичне світосприймання як соціально-педагогічна проблема (2016)
Паврозник В. Ю. - Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами мистецтва (2016)
Пироженко П. В. - Гуманізація навчального процесу як складова реформи шкільної освіти в КНР (2016)
Пташук О. А. - Естетична культура особистості як мета естетичного виховання: теоретичний аналіз (2016)
Стрілецька К. А. - Казкотерапія як метод формування моральних якостей молодших школярів (2016)
Федорук О. М. - Професійна підготовка документознавця в інформаційному середовищі як об’єкт педагогічного дослідження (2016)
Шелюк Г. В. - Специфіка виховного процесу у початкових школах Св. Синоду (на матеріалах журналу "Церковно-приходская школа") (2016)
Шидловський А. І. - Змістовно-організаційні особливості технології формування професійної компетентності майбутніх учителів фізико-технологічного профілю (2016)
Відомості про авторів (2016)
Мярковський А. І. - Інновації в інформаційному забезпеченні управління державними фінансами (2016)
Бортніков Г. П. - Удосконалення процесу розробки стратегії розвитку банківського сектору України, Любіч О. О. (2016)
Савлук М. І. - Трансформація функціональних завдань НБУ в умовах системної розбалансованості економіки (2016)
Швець С. М. - Фіскальний сеньйораж та інфляція в Україні (2016)
Нікіфоров П. О. - Імплементація модифікованої моделі кумулятивної побудови (modified build-up method, MBM) у процес оцінки ставки витрат на власний капітал вітчизняних корпорацій, Семенюк В. О. (2016)
Фукс А. Е. - Форми залучення іноземного капіталу в національну економіку, Малько К. С. (2016)
Непран А. В. - Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Автори (2016)
Показники роботи легкої промисловості в 2014 році (2015)
14 червня 2015 року - Професійне свято! (2015)
Енергоефективний університет (2015)
День науки в Україні 16 травня 2015 р. (2015)
Царьова Є. С. - Співпраця з провідними підприємствами Хмельниччини -запорука якості підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів професій легкої промисловості (2015)
"Талан" (2015)
Нелегка євроінтеграція Полтавської фабрики "Євро-стиль" (2015)
Пашкевич К. Л. - Нові технології: програма візуалізації одягу в тривимірному просторі julivi сіоЗd (2015)
Нові слова з модного лексикона (2015)
Галузевий ярмарок вакансій (2015)
"Берегиня" З Ювілеєм! (2015)
До 85 –річчя Київського національного університету технологій та дизайну. Історія і сьогодення кафедри технології і конструювання швейних виробів (2015)
Погляд на демократію (2015)
Війна, чи мир? (2015)
З Ювілеєм! Достойний України син Вадим Крищенко (2015)
Модний акцент (2015)
Мода минулих тисячоліть (2015)
Бабич А. І. - Аналіз основних видів спеціального взуття і матеріалів для його виготовлення (2015)
Як Московія привласнила історію Київської Русі (2015)
Міжнародна спеціалізована виставка хутра та шкіри FUR EXPO UKRAINE (2015)
Бабич А. І. - Аналіз результатів сертифікаційних випробувань щодо надійності дитячого взуття (2015)
Модний акцент (2015)
Колір одягу свідчить про характер (2015)
Корисні поради (2015)
Moda Pelle (2015)
На нас впливає Місяць (2015)
XV Міжнародний конкурс молодих дизайнерів "Печерські каштани" (2015)
Камінська О. А. - Правове регулювання кадрової політики поштово-телеграфного відомства Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Федорченко О. В. (2016)
Лєнь Т. В. - Формування особистості в умовах розбудови громадянського суспільства (2016)
Юрій І. А. - Правові аспекти формування інституту внутрішньої безпеки України (2016)
Ілларіонов О. Ю. - Організаційно-господарські правовідносини в контексті виконання положень угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2016)
Бондар В. В. - Особливості розгляду адміністративних справ деякими органами (2016)
Жильцов О. Л. - Окремі питання удосконалення діяльності органів та посадових осіб щодо розгляду скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення (2016)
Корнієнко М. В. - Правоохоронна діяльність в Україні (2016)
Мазур М. В. - Адміністративна відповідальність за порушення порядку переміщення товарів до району проведення антитерористичної операції (2016)
Тошматов В. А. - Правові аспекти використання автомобільних відео реєстраторів в Україні (2016)
Benytsky A. S. - Signs of participation in a crime (2016)
Грицюк А. Г. - Передумови посилення кримінально-правової охорони податку на додану вартість (2016)
Афонін Д. С. - Проблеми використання методу ситуаційного моделювання в криміналістичних експертизах (2016)
Бараненко Р. В. - Дослідження особливостей функціонування програмного забезпечення системи централізованого управління нарядами патрульної служби "ЦУНАМІ" (2016)
Дундич Л. В. - Висунення слідчих версій на початковому етапі розслідування злочинів в сфері грального бізнесу (2016)
Любчик В. Б. - Деякі аспекти протидії наркообігу оперативними підрозділами ОВС, Ноздрін Д. О. (2016)
Янковий М. О. - Морально-етичні засади тактики слідчих (розшукових) дій в світлі вимог нового КПК України (2016)
Барко В. І. - Психологічна ефективність програми розвитку управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ України, Лапчук В. С. (2016)
Бовдир О. С. - Розвиток професіоналізму майбутніх юристів: комунікативний підхід (2016)
Бутенко В. Г. - Підвищення ефективності навчально-виховного процесу як актуальне завдання вищої юридичної школи (2016)
Вайда Т. С. - Прокрастинація як компонент поведінки працівників ОВС та її профілактика під час професійної підготовки курсантів у ВНЗ МВС України (2016)
Титул, зміст (2015)
Беккер І. - Місцеві вибори: пофарбую лавочку, поверну ядерну зброю! , Марчук Л., Тищук Є., Скобельський В. (2015)
Романюк Т. - А ти знаєш, як голосувати? (2015)
Красовська О. - Особливо небезпечний гедоніст (2015)
Рахновецький Є. - На черзі конституційних змін – правосуддя, прокуратура, Конституційний Cуд (2015)
Батура С. - Проблема законодавчого регулювання виборів до Верховної Ради України: реалії та перспективи (2015)
Романюк Т. - Компетенція публічної влади – служіння людям (2015)
Тютюнник В. - Удосконалення засад правового режиму надзвичайного стану, Горовенко В. (2015)
НАТО готова допомогти модернізувати українську армію (2015)
Стадільна Я. - Кремль почав окупацію ще за Януковича й під час Олімпіади (2015)
Кудря І. - Сирійський культурно-цивілізаційний розкол (2015)
Сергеєва Я. - Об’єднання заради миру не відбулося (2015)
Париж запитань (2015)
Чекаленко Л. - Про просування кандидатури України на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН (2015)
Костров В. - Нова Воєнна доктрина України (2015)
Романюк Т. - Академік Кришталь про мозок і те, чому вчені світового рівня тікають з України (2015)
Спільна заява Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана та Президента Європейського парламенту Мартіна Шульца з нагоди річниці ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Стадільна Я. - Київ і Брюссель: пишемо європейську історію разом (2015)
Марищенко Л. - Гроші для реформ (2015)
Стадільна Я. - Джерела зцілення Європи (2015)
Стадільна Я. - "Глуха" політика (2015)
Стадільна Я. - Wi-Fi у "Гуцульській піраміді" (2015)
Немилостива С. - "Знаряддя праці" сільського голови Босівки: від лопати до печатки, Панченко Н. (2015)
Славинський М. - "Стою на своїй землі" (2015)
Сокол Є. - Кроки до успіху (2015)
Марчук Л. - Військова академія у Львові дістала статус національної (2015)
Марчук Л. - Досвід бойових дій – найцінніше у вишколі курсантів, (2015)
Романюк Т. - Тримаймо кулаки за Надію (2015)
Красовська О. - Нескорена: варіації на тему (2015)
Гусєв В. - Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття (2015)
Скобельський В. - Роман Руденко: "Я звинувачую!.." (2015)
Тищук Є. - Безцінний досвід найсильнішої армії світу (2015)
Тищук Є. - Державний океанаріум потребує підтримки (2015)
Марчук Л. - Не той сильний, що камінь верже, а той, що серце в собі держе (2015)
Гродзинська Г. - Жовтневі тези, або Кілька порад до грибного сезону (2015)
Світланова В. - Кінбурнська сага (2015)
Івашко О. - Первозданність VS цивілізація (2015)
Шестак А. - Мирослав Вантух: "Завжди казав: як побачу, що в залі половина чи третина, піду з професії. Але досі шукаю вільного стільця і, слава Богу, не знаходжу" (2015)
Малієнко О. - Вундеркінда називають Шевою (2015)
Стадільна Я. - Майдан VS ідоли комунізму (2015)
Для мене "Голос" — це... (2015)
Про життя, закони й Раду (2015)
Марчук Л. - Коли видавці продають книжки на заправках, у супермаркетах, кав’ярнях і ресторанах... (2015)
Клейменова О. - Музей сучасного мистецтва: модель для збирання (2015)
Барбашова І. - Засоби навчання молодших школярів перцепції: сутність і систематизація (2016)
Блощинський І. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання (2016)
Вихрущ В. - Навчальний діалог як базовий концепт розвивальної парадигми сучасної освіти, Романишина Л. (2016)
Галус О. - Організаційно-методичні умови практичної підготовки технологів харчової промисловості у коледжах, Очеретна І. (2016)
Георгинова Л. - Влияние респективного отношения учителя к учащимся в процессе формирования их интеллектуальной самостоятельности, Курыляк В. (2016)
Гуцол Л. - Критерії, показники та рівні самореалізації студентів ВНЗ у процесі дозвіллєвої діяльності (2016)
Дзюбата З. - Англійська мова як мова викладання (ЕМІ) у вищих навчальних закладах освіти (2016)
Дорошенко Ю. - Дидактичні засади конструювання курсів за вибором інформатичного спрямування для профільного навчання, Очеретний В. (2016)
Дяков І. - Формування концепції позашкільного виховання особистості в умовах діяльності Софії Русової в Міністерстві освіти періоду Директорії (2016)
Завгородня Т. - Управління системою фізичного виховання і спорту Румунії: нормативні засади (1948–1989), Цибанюк О. (2016)
Казакова Н. - Організаційно-методичні засади практики студентів-філологів у вищій школі (2016)
Карпенко О. - Опіка над дітьми у літніх таборах Польщі (2016)
Коржинська Т. - Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки фахівців митної служби у вищих навчальних закладах Республіки Польща та України (2016)
Котлярчук Г. - Взаємодія з природою та виховання в учнів дбайливого ставлення до неї у творчій спадщині В. Сухомлинського (2016)
Кочина В. - Педагогічні умови формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (2016)
Кравчук Н. - Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів ДНЗ у процесі професійної підготовки (констатувальний етап експерименту) (2016)
Круглик В. - Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США, Осадчий В., Симоненко С. (2016)
Крутій К. - Аналіз чинників та індикаторів, що впливають на розвиток сучасних дітей та їхню стратифікацію за категоріями, Зданевич Л. (2016)
Левчук Н. - Сутність і структура економічної компетентності офіцерів управління органами Державної прикордонної служби України (2016)
Мафтин Л. - Актуалізація проблематики концентру українознавства "Україна – етнос" в умовах оновлення змісту вітчизняної освіти (2016)
Мозолев О. - Методологічні підходи до вивчення системи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Наливайко О. - Система ціннісних орієнтацій як складова професійно-комунікативної культури у підготовці майбутніх сімейних лікарів (2016)
Новаківська Л. - Лекційний метод викладання літератури в середині XIX – на початку XX століття (2016)
Прус А. - Категорійний аналіз понять "самореалізація" та "професійна самореалізація" (2016)
Романюк С. - Проблема збереження і розвитку української мови в іншомовному середовищі (2016)
Свистак-Яроцька О. - Концепція природи в релігійній та філософсько-етичній думці Японії як основа особливого ставлення японців до природи (2016)
Скрипник С. - Особливості формування активної екологічної позиції учнів старших класів (2016)
Соловей М. - Нормативно-правове регулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Сущенко Р. - Педагогічні умови впливу масової позааудиторної роботи на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту (2016)
Тимчик М. - Християнські засади доброчинної діяльності Олександра Духновича (2016)
Тур О. - Структура комунікативної компетентності особистості (2016)
Фасоля О. - Роль шкільної і позашкільної освіти у формуванні екологічної культури старшокласників (2016)
Шквир О. - Науково-дослідна робота як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів до дослідницької діяльності (2016)
Шоробура І. - Сучасні виклики в початковій освіті (2016)
Ярошинська О. - Конструювання форм професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на основі педагогіки конструктивізму (2016)
Безруков А. В. - Метафізики і маринізм: "поетика відповідностей"? (2015)
Белімова Т. В. - Образ села в романах Марії Матіос і Люко Дашвар (2015)
Берегова Д. А. - Образ гетьмана Мазепи в українській та світовій літературі: типологічні паралелі (2015)
Бондарева О. Є. - Лесь Подерв’янський: "Я просто бавився" (2015)
Бригадир Я. О. - Феміністична складова сучасної української детективної прози (на матеріалі творчості Євгенії Кононенко) (2015)
Бродська О. О. - Осмислення проблеми ідентичності у німецькомовній літературі Швейцарії кінця ХХ ст. (2015)
Гольник О. О. - Езотеричний дискурс прози Володимира Єшкілєва (2015)
Гончарова Н. В. - Біблія у масовій свідомості Київської Русі (2015)
Гуменна В. Ю. - Роман О. Гончара "Твоя зоря": концепція і архітектоніка, Мельникова Р. М. (2015)
Гуменний М. Х. - Антивоєнний роман А. Барбюса, Е. Ремарка й О. Гончара: специфіка формотворчого аспекту (2015)
Гурдуз А. І. - Метагероїня романів Дари Корній (2015)
Демченко А. В. - Метаморфози міфологеми дзеркала у романі Наталки та Олександра Шевченків "Бранці мороку" (2015)
Джигун Л. М. - Масова література як естетична цінність: художні константи діаспорної мемуарної прози (2015)
Дмитренко В. І. - Гастрономічний дискурс сучасної жіночої прози (2015)
Довгаленко О. Ю. - Вертепна модель світу в "Подорожі ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію" Майка Йогансена (2015)
Донцова О. В. - Cинестезия как элемент авторского стиля в психологической прозе В. Набокова (2015)
Дубровська О. Т. - Образ Наполеона для одичної традиції в європейській літературі (на прикладі російської оди) (2015)
Дудурич Г. С. - Злодії та апостоли в романі "Країна Ірредента" Романа Іваничука (2015)
Єгорова Ю. М. - Феномен карнавалу в масовій літературі (на матеріалі роману Оксани Забужко "Музей покинутих секретів"), Копєйцева Л. П. (2015)
Жаданов Ю. А. - Концепт брака в романе Дорис Лессинг "Браки между зонами три, четыре и пять", Савина В. В. (2015)
Жаданова Т. В. - Сюжетно-композиционное своеобразие произведений К. С. Льюиса (2015)
Журба С. С. - Виробничий роман як текст масової літератури доби соцреалізму (2015)
Зайдлер Н. В. - Своєрідність зображення простору храму як важливого топосу сакрального хронотопу в романі Галини Тарасюк "Храм на болоті", Зінченко К. В. (2015)
Кавун Л. І. - Роман Зінаїди Тулуб "Людолови" в контексті літературних ієрархій 20-х років ХХ століття (2015)
Казанжи О. В. - "Слово о полку Ігоревім" у перекладі В. Капніста: проукраїнське тлумачення (2015)
Кобилко Н. А. - Романтична домінанта образу дороги в дилогії Василя Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені млини" (2015)
Костецька Л. О. - Жанр трилеру в творчості М. Кідрука (2015)
Лапушкіна Н. П. - "Розірваність" особистості як шлях до пошуку власного "Я" у прозі 20-х років ХХ століття, Журавльова В. В. (2015)
Ляшов Н. М. - Досвід синхронно-діахронічного аналізу французької літературної комунікації пізнього ренесансу та пізнього класицизму (2015)
Майстренко М. І. - Питання онтології в поезії Шевченка (2015)
Мельник Н. Г. - Фольклорні модуси роману М. Матіос "Майже ніколи не навпаки": семантика соціально-побутових кодів (2015)
Мельникова К. В. - Своєрідність позасюжетних елементів в архітектоніці романів Т. Гарді "Тесс із роду д’Ербервіллів" і Панаса Мирного "Повія" (2015)
Меншій А. М. - Феномен свята як засіб рецепції міфу у новелістиці М. Коцюбинського та В. Даниленка (2015)
Міненко О. В. - Естетичні принципи романтизму в перших перекладах творів В. Шекспіра в Україні, Дядюшенко О. О. (2015)
Мирзоева А. - Абдулла Шаиг о современной ему литературной среде (2015)
Мусий В. Б. - Мифопоэтика как поле проявления художественности романа Гастона Леру "Призрак оперы" (2015)
Насалевич Т. В. - Раскрытие образа в жанре социальной фантастики (на материале романа Дэниэла Киза "Flowers for Algernon") (2015)
Науменко Н. В. - Колективна віршова збірка "Революційна поезія жовтня": нове прочитання (2015)
Нестелєєв М. А. - Масова література, канон і культ (до проблем взаємодії та дефініції) (2015)
Нікітова І. І. - Жанрово-тематичні канони творів Олександра Смотрича в контексті проблеми елітарна / масова література (2015)
Новиков А. О. - Концепти "добро" і "зло" в художньому світі Олександра Довженка (2015)
Овдійчук Л. М. - Хронотоп як жанротворчий чинник у сучасній фантастичній прозі та фентезі для дітей (2015)
Онікієнко І. М. - Кітч в жанровій структурі роману С. Жадана "Депеш мод" (2015)
Підгорна О. М. - Можливості клінічної демонстрації на етапі інтерпретаційного аналізу художнього тексту в умовах медичного ВНЗ (2015)
Поліщук К. М. - Системотвірні фактори цілісності драматургічної спадщини Івана Тобілевича (2015)
Почебут Ю. І. - Феномен "масової літератури" в контексті постмодернізму (2015)
Прищепа Т. В. - Роман Сьюзан Хейбур О'Кіф "Чудовисько Франкенштейна": взаємодія елементів масової та елітарної літератури у постмодерністському творі (2015)
Разживін В. М. - "Загублені світи" Владислава Івченка (2015)
Родіонова І. Г. - Жанрові трансформації роману Надії Гуменюк "Енна" (2015)
Романюк Л. М. - Дилема "Європи" і "Просвіти" в памфлетах Миколи Хвильового (2015)
Рупенко (Зарицька) Л. В. - Поетика інтимного листування кінця XІX – початку ХХ ст. (теоретичне дослідження) (2015)
Савенко О. П. - Народження і воскресіння Христа у Борисо-Глібському циклі (2015)
Свиридюк Л. А. - Образ юнака у романі "БЖД" С. Ушкалова та "Границы первого уровня" Є. Альохіна: психологічний аспект (2015)
Селігей В. В. - Образна система роману "Червоний гаолян": життя та смерть в містичному світі гаолянового краю (2015)
Сільман К. В. - Письменницька інтернет-есеїстика як різновид масової літератури (2015)
Солецький О. М. - Емблематичний код міфу (синкретичні форми первісних культово-релігійних відображень) (2015)
Сухарєва С. В. - "Lament" Шимона Старовольського: до проблеми формування громадської думки у ХVІІ ст. (2015)
Ткаченко А. О. - До критеріїв оцінки романів масової культури (2015)
Тупахіна О. В. - Вікторіанський претекст у дзеркалі масової літератури (на прикладі сучасних реінтерпретацій роману Ш. Бронте "Джен Ейр") (2015)
Філатова О. С. - Мас-медіа і масова література в ідеологічному форматі (стратегія комунікації) (2015)
Цебрик О. Є. - "Тюремні" мотиви в українській літературі ХХ століття (2015)
Чаура Н. С. - Масова література в українському (на прикладі журналу "Кур’єр Кривбасу") (2015)
Черниш А. Є. - Дискурс національної ідентичності у творах Ю. Андруховича (за романами "Рекреації", "Московіада", "Перверзія") (2015)
Шарова Т. М. - Трагічні колізії роману К. Гордієнка "Буймир" (2015)
Швець Т. В. - "Високий" і "масовий" компоненти в літературних мемуарах Докії Гуменної (2015)
Шестопалова Т. П. - Масовій літературі – "масову філософію"? (антропологічний аспект) (2015)
Юдин Л. А. - Комикс-адаптация как феномен современной массовой литературы (2015)
Яблонська Н. М. - Жанр іронічної новели у творчості Володимира Даниленка (2015)
Яровенко Т. С. - Маргіналії Олександра Суржавського: інтерпретації жанру (2015)
Івахненко Т. П. - Лінгвопсихологічний аспект "Листів щастя" (2015)
Янкова Н. І. - Мотиви кохання в поезії Михайля Семенка (2015)
Кіраль С. С. - "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського (2015)
Дербеньова Л. В. - Фейлетон: нове дослідження жанру (2015)
Відомості про авторів (2015)
Блистів Т. І. - Концептуальні підходи до визначення методологічної функції законодавчого забезпечення національної безпеки України, Колесник В. Т., Пригунов П. Я., Карпова К. В. (2015)
Апаров А. М. - Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом, Яценко А. В. (2015)
Якубівська Ю. Є. - Колізії норм права та компетенції органів управління у сфері інтелектуальної власності як загроза інформаційній безпеці (2015)
Анцелевич Г. А. - Международно-правовые аспекты экологической защиты морской среды (2015)
Панфилова Ю. М. - Некоторые международно-правовые аспекты защиты труда моряков (2015)
Павленко А. В. - Політика Європейського Союзу у сфері боротьби із незаконним обігом наркотичних речовин (2015)
Гончарова Ю. А. - Правові аспекти двостороннього міжнародного співробітництва України у сфері захисту прав жінок (2015)
Дудник Л. М. - Протидія фіктивному господарюванню на стадії державної реєстрації (2015)
Демський О. С. - Дихотомія права щодо регулювання відповідальності за порушення порядку господарювання (2015)
Стукаленко О. В. - Принципи контролю в сфері містобудівельної діяльності (2015)
Нікончук А. М. - Україна і угода про торгові аспекти прав інтелектуальної власності: міжнародно-правові ризики та переваги (2015)
Козачук Н. О. - Основні механізми протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів (2015)
Ільченко Г. О. - Окремі аспекти захисту права споживачів страхових послуг на отримання страхової виплати (2015)
Карпов Н. С. - Слідчі ситуації: поняття, сутність та значення у досудовому кримінальному провадженні про податкові злочини (2015)
Смітієнко З. Д. - Медіація як кримінально-процесуальна категорія та її застосування в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2015)
Шамрай В. О. - Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні, Ольховський М. А. (2015)
Тімашова В. М. - Формування концепту державного імунітету: історіологічний аспект (2015)
Биркович О. І. - Державне управління у сфері вищої освіти: вимоги нового законодавства (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні протягом 2003-2015 рр. на тему "Україна - Європейський Союз" (2015)
Вихідні дані (2015)
Абрамович С. Д. - Культурологические аспекты формирования русской нарративной прозы нового времени (2016)
Беценко Т. П. - Ідіостиль Василя Стефаника: синтаксичні засоби поетики (2016)
Кизилова В. В. - Мотив сну в казках Валерія Шевчука збірки "Панна квітів": типологія, функції (2016)
Меньшиков И. И. - Предикативная зона как фрагмент речевой цепи и синтаксическая категория (2016)
Новиков А. О. - Українська історія крізь призму творчості Василя Шкляра (2016)
Юган Н. Л. - Субъективная модальность в повести В. И. Даля "Бедовик" (2016)
Ворова Т. П. - Особливості інтерпретації зооморфних образів у казці "Коник-горбоконик" П. П. Єршова (2016)
Городиловська Г. П. - Мовна палітра творів Романа Іваничука (2016)
Григорук С. И. - Особенности функционирования цветонаименований Багряный, Багровый и их производных в поэзии Г. Р. Державина (2016)
Гурдуз А. І. - Колір у творчому переосмисленні Дарою Корній "Лісової пісні" Лесі Українки, Бугайова А. С. (2016)
Коновалова О. С. - Девербативи з опредметненим значенням дії/процесу і стану в казках Івана Франка (2016)
Куцак Г. М. - Ономасіологічні особливості похідних дієслів (2016)
Онищенко Г. А. - Відображення гендерного стереотипу "жінка" у мові творів Степана Руданського, Онищенко М. Ю., Ганжа С. А. (2016)
Панченко В. А. - Песенный текст vs текст поэтический (2016)
Пономаренко В. В. - Особливості творення образу героїні народної антибільшовицької боротьби у романі "Маруся" Василя Шкляра (2016)
Проскуріна Т. В. - Метатекстуальність прози Лесі Українки (2016)
Семак О. І. - Драматургія Людмили Коваленко: націо-екзистенціальний аспект (2016)
Середницька А. Я. - Відмінності між мовною і концептуальною картинами світу з погляду сучасного мовознавства (2016)
Умрихіна Л. В. - Категорія модальності в контексті лінгвістичних досліджень (2016)
Кушнірова Т. В. - Мотивна організація художньої прози Елізабет Страут (на матеріалі роману "Олівія Кіттерідж") (2016)
Белова Ю. С. - Символы-стереотипы как способ идентификации образа автора в художественном тексте (на материале повести Е. Гришковца "Реки") (2016)
Сидоренко Т. В. - Лінгвальна репрезентація запаху і смаку в романах Дж. Харріс: функціональний підхід (2016)
Яворська Г. Х. - Мовна толерантність у контексті соціально-гуманітарних наук (частина 2), Ларіна Е. В. (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Категорія багатомовного корпусу тексту у сучасній лінгвістиці: історіографічний аналіз (2016)
Пампура С. Ю. - Принцип причиновості в етимологічних дослідженнях (2016)
Савчук Г. В. - Мовленнєві акти в структурі сучасного судового дискурсу (2016)
Шалдаісова Г. В. - Фразеологізація термінологічних словосполучень в українській мові (2016)
Глушаниця Н. В. - Способи та особливості перекладу англійської будівельної термінології, Іщенко Л. Й. (2016)
Голубєв О. П. - Реалізація прийому симулякра в романі О. Гакслі "Brave new world" ("Прекрасний новий світ") (2016)
Zuienko T. M. - Cultural aspectof notions "lacunae” and "lacunarity” in modern linguistics (2016)
Кузнєцова І. В. - Особливості перекладу англійських архітектурно-будівельних термінів, Шишлаков М. Ю. (2016)
Кукаріна А. Д. - Cпособи перекладу абревіатур-голофразисів англомовного та україномовного медичного дискурсу (2016)
Маслова Г. М. - Особливості та способи перекладу жаргонної лексики (на матеріалі художнього тексту) (2016)
Медведєва А. О. - Перекладознавчий аспект графону у світлі стилістичних теорій (2016)
Panchenko Е. I. - Metaphor in "Harry Potter” as a translation problem (2016)
Пасенчук Н. В. - Особливості відтворення американських реалій у перекладі фейлетону (на матеріалі перекладу англомовного фейлетону Д. Баррі) (2016)
Тащенко Г. В. - Переклад прецедентних імен: когнітивний аспект (2016)
Щеголєва Т. Л. - Способи перекладу безеквівалентної лексики в текстах американської преси (2016)
Потапенко С. И. - Воссоздание украинского кризиса в англоязычных новостях: вербализация принуждения (2016)
Badan А. А. - Board & chalk vs Multimedia in foreign languages teaching (2016)
Derik I. M. - The overview of the business internet-discourse (2016)
Искендерова В. Ф. - Репрезентативная точность заимствованных единиц в промышленных рекламных текстах (2016)
Морошану-Демьянова Л. И. - Первая одесская газета "Messager de la Russie Meridionale" ("Вестник Южной России"), Никитина И. В. (2016)
Кедун І. С. - Археологічні дослідження в околицях міста Ніжин у 2014–2015 рр., Пархоменко О. Г. (2016)
Шкарбан Ю. В. - Значення та роль Івана Cамойловича у зближенні стосунків Моcкви і Поpти (2016)
Іллюша О. В. - Історичні ідеї Миколи Гоголя на фоні еволюції життєвих поглядів (2016)
Чернега П. М. - Епічні ідеї у творчості Миколи Гоголя (2016)
Лущай В. І. - Етнографічна спадщина українського народу у творчості Миколи Гоголя (2016)
Рой С. В. - Діяльність Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови у вітчизняній історіографії (2016)
Бурдіашвілі М. - Фрагменты одной из известных грузинских фамильных историй (2016)
Богдашина О. М. - Лекторська практика в імперській провінції: (з неопублікованих лекційних курсів, щоденників та спогадів професора М. М. Бережкова) (2016)
Зеленько О. А. - Історик і психолог М. Я. Грот – попередник теорії трансформування вищої школи України (2016)
Кузнець Т. В. - Духовна еліта нації: Порфирій Демуцький (2016)
Луговик Т. В. - Етнографічно-народознавчі студії Є. Ю. Спаської в Галичині та Буковині (2016)
Козак О. В. - Українське меценацтво і благодійництво в російській імперській та радянській історіографії (2016)
Моціяка П. П. - Благодійна діяльність Інституту князя Безбо¬родька в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2016)
Кательницька Л. В. - Вибори до Верховної Ради СРСР 1989 р. на Чернігівщині: особливості та характерні риси (2016)
Яременко В. В. - Політично-правова легітимізація "чужоземних громадян" на території УСРР (1919–1929 рр.) (2016)
Зубченко С. П. - Адміністративне виселення радянських громадян німецького, фінського, болгарського та грецького походження з постійного місця проживання в роки Другої світової війни (2016)
Mytsyk L. M. - Un peacekeeping at the present stage (2016)
Кузьменко Ю. В. - Повсякденне життя провінційної освітянської інтелігенції УРСР у 60–80-ті рр. ХХ ст., Корпас О. (2016)
Циватый В. Г. - Внешнеполитические диллемы и контрасты безопасности на постсоветском пространстве конца ХХ – начала ХХІ века: институционально-дипломатический аспект (2016)
Бойко О. Д. - Політична ідентичність населення Центрального регіону України: фактори формування, характерні риси та особли¬вості виявів (2016)
Корочанська А. О. - Пан’європейський рух: ідея та втілення (2016)
Мінгазутдінова Г. І. - США та ядерне роззброєння пострадянської Центральної Азії (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) (2016)
Тютюнник Р. С. - Корупція – загроза національній та міжнародній безпеці. Зарубіжний досвід антикорупційної діяльності (2016)
Гулак І. В. - Зміни у податковій системі на Чернігівщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника (2016)
Mykhaylenko V. V. - The corpus-based meaning differentiation of the adjective public (2016)
Анастасьєва О. А. - Мовні засоби реалізації прагматичної настанови на констатацію та резюмування в англомовному афоризмі (2016)
Брона О. А. - Семантика і структура терміноконцептів: досвід застосування дефініційних шаблонів (на матеріалі англомовних геологічних текстів) (2016)
Варешкина Н. В. - Словарь-минимум как важнейший компонент системы обучения иностранным языкам в гуманитарном вузе, Смирнова Н. Н. (2016)
Варламова А. А. - Эллиптические конструкции в современном английском языке (на примере произведения Дж. Роуллинг "Гарри Поттер и философский камень") (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Типологія заперечення в іспанській мові: огляд різних підходів та їх уніфікація (2016)
Горбач І. М. - Методологічні засади дослідження наративної структури сучасного французького художнього тексту (2016)
Гриня Н. О. - Контраст у фактурі англійськомовного прозового художнього тексту (2016)
Гусейнов Аміралі Самір огли - Історія розвитку кулінарної терміносистеми як мікросистеми наукової термінології (на матеріалі німецької мови) (2016)
Дмитренко О. П. - Штрихи до портрета "людина соціальна" засобами фразеологічного фонду сучасної німецької мови (2016)
Жигоренко І. Ю. - Трансформація концепту KLOSTER у творах Г. Гессе (2016)
Калініченко О. М. - Мультимодальність художнього тексту: напрями лінгвопоетологічних досліджень (2016)
Коропатніцька Т. П. - Функціонування порівняння в науково-популярному тексті (2016)
Косович О. В. - Лексичний новотвір у контексті мовної інтерференції (2016)
Котова І. А. - Дискурсивна поведінка героя та антигероя в американському кінодискурсі (2016)
Кривенець І. В. - Мовні засоби вираження ірреального в жанрі фентезі (на матеріалі роману Бернара Вербера "L’empire des anges”) (2016)
Кулина О. В. - Конститутивні ознаки англомовного мовленнєвого жанру заповіту (2016)
Ланчуковська Н. В. - Просодичне оформлення інверсії як способу створення комічного в англомовному художньому дискурсі (2016)
Лисова К. А. - Лінгвальні засоби вираження лімінального часу та простору в сучасній англомовній поезії (2016)
Маркіна С. В. - Роль семантичної ізотопії в утворенні складного фрейма художнього тексту (2016)
Мельничук Р. І. - Специфіка фонологічних ознак сучасного німецького вокалізму (2016)
Молгамова Л. О. - Засоби вираження наративного дейксиса в сучасній англійській літературній мові (на матеріалі роману G. Forman "If I Stay”) (2016)
Нагорна О. П. - Стратегія й тактики усунення неоднозначності (2016)
Наумович Т. В. - Вербалізація імені концепту ZEIT/ЧАС у німецькомовних лексикографічних джерелах (2016)
Пєшкова О. А. - Імпліцитні та експліцитні засоби вербалізації сенсорних кодів у художньому тексті (на матеріалі романУ Джона Фаулза "The Magus”) (2016)
Попельнух Д. А. - Архетипізація концепту НІЧ у давньоанглійській мові (2016)
Прима В. В. - Синонімічні відношення в англомовній термінології туризму (2016)
Пуш О. М. - Про динаміку роду в сучасній англомовній картині світу: пошуки та міркування (2016)
Русакова А. В. - Типи лексичної номінації лінгвокультурного типажу "авантюристка" за частиномовною належністю (2016)
Рыжкова В. В. - Категория интертекстуальности: подходы к исследованию и новые перспективы с позиции лингвосинергетики (2016)
Слабковська В. О. - Шекспірівський інтертекст у сучасних англомовних кіно- та теледискурсах (2016)
Сологуб Л. В. - Мовні засоби вираження тактики психологічної напруги в сучасному науково-дидактичному дискурсі в галузі екології (2016)
Сухова А. В. - Формально-змістовий рівень композиції англомовної новели (2016)
Устименко С. Є. - Соціальна зумовленість непрямих респонсивних реплік у нестандартних комунікативних ситуаціях в англомовному дискурсі (2016)
Фоменко Е. Г. - Аттрактор эпифанического соприкосновения в "Поминках по Финнегану" Джеймса Джойса (2016)
Цапенко Л. В. - Мовностилістичні засоби виразності в текстах англомовної детективної розповіді (2016)
Чуян С. О. - Ключові концепти авторської моделі світу романУ Г. Мелвілла "Мобі Дік" (2016)
Галинська О. М. - Репрезентація мотивів субстантивного граматичного коду в англійських та українських фразеологізмах (2016)
Каустов А. В. - Роль риторичних стратегій в організації полемічного дискурсу: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) (2016)
Піскунов О. В. - Причини мовних змін в українській компаративістиці 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Птуха В. А. - Номінації одягу як прототип походження онімної лексики в англійській та українській мовах (2016)
Вимоги до матеріалів, що публікуються в науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2016)
Стенин А. А. - Формирование экспертных групп на основе методов взаимной компетенции и диаграмм Вейча, Стенин С. А., Губский А. Н. (2012)
Ходаков В. Е. - Система адаптации пользовательского интерфейса, Величко Ю. И. (2012)
Рябченко І. М. - Розробка моделі для вирішення задачі прогнозування, Гагарін В. В., Рябченко Д. І. (2012)
Аркатов Д. Б. - Модели декомпозиции и параллельной обработки данных автоматизированной системы координации движения подвижных средств (2012)
Астіоненко І. О. - Багатопараметричні інтерполяційні поліноми серендипового елемента четвертого порядку (2012)
Веселовська Г. В. - Концепції підвищення ефективності інформаційного обслуговування користувачів інформаційних ресурсів комп'ютерної графіки, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2012)
Врублевский Р. Е. - Использование методов искусственного интеллекта для управления магнитно-импульсной обработкой (2012)
Панферова И. Ю. - Разработка базы данных информационной системыдиагностики атопического дерматита, Высоцкая Е. В., Порван А. П., Беспалов Ю. Г., Трубицын А. А. (2012)
Вишемирська С. В. - Врахування невизначеності в задачах управління виробничими системами (2012)
Гучек П. Й. - Система управління базою моделей скінченних елементів, Литвиненко О. І. (2012)
Катеринич Л. О. - Системна адаптація нейронних мереж (2012)
Кулинич Э. М. - Моделирование процесса приготовления возвратного шлама из технологических отходов производства газобетона (2012)
Огнева О. Е. - Модель определения стратегии ценообразования промышленного предприятия (2012)
Парамонов А. И. - Автоматизированная система дистанционного проведения олимпиад, Суровский А. Э. (2012)
Петренко Ю. М. - Основні аспекти моделювання та впровадження автоматизованої системи обробки та класифікації документів в митній справі (2012)
Приходько С. Б. - Определение доверительного интервала точечной оценки параметра экспоненциального распределения, Макарова Л. Н. (2012)
Райко Г. А. - Применение коинтеграционного метода в системе управления регионом, Игнатенко Г. А. (2012)
Семенякін В. С. - Розширений спосіб опису відношень між об'єктами в об'єктно-орієнтованій парадигмі програмування, Заболотня Т. М. (2012)
Славич В. П. - Гібридна модель задачі про максимальний потік вантажу у матричній постановці із додатковими обмеженнями (2012)
Славко О. Г. - Адаптивне забезпечення qos на основі модифікованого алгоритму активного керування чергами (2012)
Соколов А. Є. - Моделювання процесу індивідуалізованого комп'ютеризованого навчання (2012)
Петренко Т. Г. - Выделение границ на изображении с использованием нечетких множеств второго типа, Сальков И. Г., Тимчук О. С., Адамец А. А. (2012)
Ульяновская Ю. В. - Представление нечеткой экспертной информации, полученной при оценивании качественных признаков (2012)
Анотації (2012)
Будянський Д. В. - Використання українського фольклору в системі розвитку риторичної культури особистості (2016)
Галян О. І. - Моніторинг суб’єктності школяра засобом психолого-педагогічної характеристики: історико-педагогічний аспект (2016)
Голубнича Л. О. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ Східної України у 80-ті рр. ХХ ст.: історіографія (2016)
Дембровська Г. М. - Організаційно-педагогічна структура та наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 50–70-ті роки ХХ століття в Україні (2016)
Желан А. В. - Становлення та розвиток професійної музичної освіти в Херсонській губернії (II половина XIX – початок XX століття) (2016)
Замороцька В. В. - Навчально-методичне забезпечення підготовки майбутнього вихователя у ВНЗ України: історіографічний аспект (2016)
Запотічна М. І. - Характеристика інтеграційних процесів в історії розвитку освіти корінних народів Канади (2016)
Кін О. М. - Витоки розвитку громадської активності студентів вищих навчальних закладів України (2016)
Кравцова Н. Г. - Чиказька експериментальна школа-лабораторія Джона Дьюї як "громадоцентричний" заклад середньої освіти (2016)
Новаківська Л. В. - Розвиток поняття словесність: історико-педагогічний аспект (2016)
Прокоф’єв Є. Г. - Принципи методологічного проектування в сучасній педагогічній освіті (2016)
Саяпіна С. А. - Системний підхід до визначення предмета та основних категорій дошкільної педагогіки (2016)
Сокол М. О. - Наукові підходи щодо проведення педагогічних досліджень з проблеми детермінації поняття "виховання" (2016)
Сотер М. В. - Сутність поняття "міжкультурна комунікація" (2016)
Терлецька Л. М. - Навчання усного іншомовного мовлення учнів педагогічних училищ України в другій половині XX століття (2016)
Федчишин Н. О. - До витоків гербартіанської педагогіки (2016)
Царик О. М. - Формування культури писемного мовлення учнів у загальноосвітніх закладах Галичини початку XX століття (2016)
Сяо Су - Распространение идей В. А. Сухомлинского в контексте развития образования в Китае, Цзян Сяоянь (2016)
Чижик Т. Г. - Сучасні напрями наукових досліджень у галузі фізичної культури і спорту (2016)
Ярова О. Б. - Роль шкільної інспекції в забезпеченні якості європейської початкової освіти (2016)
Асадчих О. В. - Теоретико-методичні основи формування вмінь академічної грамотності у студентів-японістів мовних ВНЗ України (2016)
Білоцерковець М. А. - Модель евристичного освоєння студентами теоретичних знань (2016)
Боряк О. В. - Психолого-педагогічні умови формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2016)
Буданoва Л. Г. - Теоретичні основи моніторингу якості навчальних досягнень студентів за спеціальністю "Фармація" в університетах країн Східної Європи (2016)
Бурлака О. В. - Формування в учнів з порушеннями слуху географічних понять (2016)
Женжера Ю. О. - Педагогічна взаємодія вчителя й учнів у процесі проектної діяльності на уроках фізики (2016)
Компаній О. В. - Організація навчання створювати тексти різних жанрів розповідного характеру на завершальному етапі мовної початкової освіти з позиції наступності (2016)
Кріт Н. В. - Модель формування вмінь самостійної роботи учнів основної школи з підручником фізичної географії (2016)
Кузьміна Л. В. - Навчання українського професійного мовлення в технічних ВНЗ: особистісно орієнтований підхід (2016)
Касперський А. В. - Особливості інтегрованого тестового контролю технічних дисциплін і природничо-математичних дисциплін в середніх професійно-технічних навчальних закладах, Немченко Ю. В., Кучменко О. М., Дейнека О. М. (2016)
Маркова Т. В. - Аналіз застосування ігор у позааудиторній навчальній діяльності (2016)
Миркович И. Л. - Экспериментальная апробация методики интегрированного обучения англоязычной диалогической речи учащихся четвёртых классов на основе драматизации сказок (2016)
Титул, зміст (2013)
Большаков В. И. - Большаков В. И., Тубольцев Л. Г., Плискановский С. Т., Тубольцев Л. Г., Плискановский С. Т. (2013)
Василев Я. Д. - Разработка энергосберегающих режимов деформации на новом двухклетевом реверсивном стане холодной прокатки 1700 для комбината "Запорожсталь", Самокиш Д. Н., Замогильный Р. А. (2013)
Ноговицын А. В. - Коэффициент скорости кристаллизации при двухвалковой разливке-прокатке стали и алюминия, Баранов И. Р. (2013)
Бирюков А. Б. - Аэродинамическая характеристика дымового тракта печного агрегата и ее использование для анализа мероприятий по совершенствованию тепловой работы печи (2013)
Щерецкий В. А. - Изменение комплекса свойств алюмоматричных материалов вследствие упрочнения дискретными частицами, Затуловский А. С. (2013)
Молчанов Л. С. - Термодинамический анализ процессов восстановления оксидов магния для десульфурации железоуглеродистых расплавов, Низяев К. Г., Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Синегин Е. В. (2013)
Чернега Д. Ф. - Обработка результатов однофакторного эксперимента металлургического процесса при помощи функции "Линия тренда" программы Microsoft Excel 2010, Рыбак В. Н. (2013)
Охотский В. Б. - Мал золотник, да дорог... Размеры (2013)
Титул, зміст (2013)
Харлашин П. С. - Исследование поперечных сил в газодисперсных потоках, Ассил К. М., Куземко Р. Д. (2013)
Хаджинов Е. А. - Экспериментальное исследование кинетики горения одиночных частиц пылеугольного топлива (2013)
Калинчак В. В. - Высокотемпературный массообмен и кинетика химических реакций углеродных частиц с газами, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Волошин В. С., Куземко Р. Д. (2013)
Сталинский Д. В. - Проектные решения по строительству новых и реконструкции действующих установок приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменных печей, Павленко А. А., Шаповалова Н. Г., Давыденко П. Д. (2013)
Ярошевский С. Л. - Перспективные технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива, Кузин А. В., Косолап Н. В., Лукьяненко И. А. (2013)
Томаш М. А. - Совершенствование технологии доменной плавки с вдуванием пылеугольного топлива, Сущенко А. В. (2013)
Бєляєв С. Б. - Аналіз і перспективи вибору концептуальних підходів до формування змісту освіти (2016)
Бойченко В. В. - Зміст і методика діагностики розвитку педагогічного мислення майбутніх учителів (2016)
Булах А. В. - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування підприємницької компетентності учнів ПТНЗ швейного профілю (2016)
Вікторова Л. В. - Організаційні засади та зміст фахової іншомовної підготовки у Франції (2016)
Ворона І. І. - Значення латинської мови у процесі міжкультурної комунікації (2016)
Гириловська І. В. - Сучасний погляд на складові професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Голубенко Т. О. - Міждисциплінарна інтеграція навчальних дисциплін як ефективний засіб професійної підготовки фахівців за спеціальністю "Соціальна робота" (2016)
Дармограй П. В. - Організація педагогічного експерименту з формування у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби професійної компетентності у процесі їх фахової підготовки (2016)
Демір М. І. - Критерії, показники та рівні сформованості інтерпретаційної культури майбутніх учителів музики (2016)
Жорняк Н. Є. - Врахування аналізу потреб спеціальності при розробці курсу фахової іноземної мови, Новосілець О. В. (2016)
Істоміна К. Ю. - Методи і форми організації навчального процесу фахівців-міжнародників в університетах Канади (2016)
Корчагіна Г. С. - Роль інструментально-виконавської підготовки у формування інтелектуально-творчих умінь майбутніх вчителів музичного мистецтва (2016)
Корчова О. М. - Філософсько-методологічні засади риторичної освіти майбутніх фахівців соціономічної сфери (2016)
Кузнецова О. В. - Особливості організації самостійної роботи студентів у вищому педагогічному навчальному закладі за європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, Одарченко В. І. (2016)
Купрієвич В. О. - Безперервне самовдосконалення керівників професійних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Лебідь О. В. - Стратегічне управління як необхідна умова конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Ліба О. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів (2016)
Мазур Ю. Я. - Обґрунтування змісту професійної іншомовної компетентності майбутніх учителів-філологів (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського