Сосса Р. І. - 24-та конференція Міжнародної картографічної асоціації, Молочко В. В. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 122 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2010 р. № 6 "Про затвердження озміру плати за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2010 рік" (2010)
Наказ Служби безпеки України від 24 лютого 2010 р. № 123 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" (2010)
Марченко О. М. - Власні числа та власні вектори тензора градієнта сили тяжіння (2010)
Цокало Т. С. - Використання картографічних анімацій для вивчення та аналізу діяльності малих підприємств (2010)
Нестеренко О. В. - Створення випробувальної лабораторії на базі фотограмметричного полігона ДЗЗ (2010)
Карпінський Ю. О. - Еталонна модель бази топографічних даних, Лященко А. А., Рунець Р. В. (2010)
Черняга П. Г. - Шляхи вдосконалення нормативно-методичного забезпечення землеустрою водогосподарських систем, Корбутяк В. М., Лагоднюк А. М. (2010)
Шевченко В. О. - Мандрівник, астрономо-геодезист Михайло Павлович Вронченко (2010)
Шовкопляс Т. І. - Веніамін Олександрович Кордт: сторінки життя, Герус А. Л. (2010)
Творче повноліття Юрія Лози (2010)
60-річчя Миколи Олександровича Трюхана (2010)
Томік Торгомович Чмчян (некролог) (2010)
Дмитро Нестерович Кавунець (некролог) (2010)
Коломієць В. А. - Вивчення та збереження картографічної спадщини у музеях України (2010)
Відомості про авторів (2010)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 28 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Албанії" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 29 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Македонії (колишньої Югославської Республіки Македонія" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 30 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії" (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 травня 2010 р. № 43 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців)" (2010)
Шевченко В. О. - Географічна карта: етимологія та еволюція терміна (2010)
Яснюк Т. Є. - Науково-методологічні засади картографування металургійного комплексу України, Шабашова Л. Ю. (2010)
Ніколаєнко Д. В. - Нова епідемічна реальність і завдання картографування, Бойко О. С. (2010)
Кохан С. С. - Застосування просторових поліпшувальних перетворень космічних знімків та формування похідних зображень для дослідження агроресурсів (2010)
Беба Н. В. - Особливості картографічного забезпечення і використання мобільних пристроїв для потреб туризму (2010)
Рунець Р. В. - Структура та функції бази даних електронного каталогу топографічних об’єктів, Черін А. Г. (2010)
Ісаєв Д. В. - У пошуках раю (погляд на одну з проблем середньовічної картографії) (2010)
Даценко Л. М. - Картографічні твори у шкільній освіті (2010)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2010)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2010)
Руденко І. С. - Науково-практична конференція "Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження", Сивак Н. І. (2010)
Тревого І. С. - XV Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2010": сучасні наукові розробки та перспективи розвитку геодезичних, картографічних і кадастрових робіт, Савчук С. Г., Бурштинська Х. В., Глотов В. М. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Антоненко Т. О. - Типологія жіночих образів у прозі В. Чемериса (2012)
Артюшенко З. В. - Альтернативне моделювання української історії в романі І. Білика "Меч арея" (2012)
Божук А. О. - Козацька Україна в драматургії С. Васильченка: від ідеалізації до сатири (2012)
Бойніцька О. С. - Художнє та історичне письмо: історія взаємин і особливості зв'язку (2012)
Випасняк Г. О. - Елементи автоагіографії у "Спогадах учительки" та "Із записок учительки" (2012)
Гладышев В. В. - Историко-литературоведческий контекст при изучении творчества Б. Пастернака (2012)
Горбач Н. В. - Альтісторичний світ роману В. Єшкілєва "Усі кути трикутника: апокриф мандрів Григорія Сковороди" (2012)
Дитькова С. Ю. - Т. де Квинси и Ф. Достоевский: вопрос влияния, Головачёв А. С. (2012)
Дитькова С. Ю. - Своеобразие женского портрета в поэзии А. Фета, Шелунцова К. Т. (2012)
Дитькова С. Ю. - Контраст как стилистический прием в поэме В. Ерофеева "Москва - Петушки", Шерстякова К. А. (2012)
Дмитренко А. В. - Художня інтерпретація історії в повісті Б. Антоненка-Давидовича "Тук-тук..." (2012)
Домчук М. П. - Література еміграції в мемуарах Б. Бойчука "Спомини в біографії" (2012)
Зайдлер Н. В. - Літературно-художня реконструкція маловідомих сторінок життя Семена Палія (повість Ф. Бурлаки "Битва на Кодимі" та поема Д. Кулиняка "Данило Братковський") (2012)
Закутна І. О. - Синкретизм сюжетно-композиційних елементів історичних романів у віршах ХХ ст. (2012)
Іванюха Т. В. - Видавничо-редакторська діяльність М. Зерова в контексті літературного життя України 10-30-х років ХХ ст. (2012)
Катиш Т. В. - Пейзажне світосприйняття Р.-М. Рільке, Ф.-Г. Лорки та Л. Костенко (2012)
Костецька Л. О. - Помаранчевий дискурс роману С. Бондаренка "От я вся - я свято, або віхола лохів" (2012)
Козлов А. В. - Закони й закономірності історичного поступу суспільства і людини в літературі (2012)
Конончук Т. І. - Екзистенційна проблематика як конструент сюжетотворення в літературному тексті (на прикладі творів У. Самчука та Ю. Мушкетика) (2012)
Корицька Г. Р. - Романтичний герой в інтерпретації А. Кащенка (2012)
Король Л. П. - Деякі аспекти історії романного жанру (2012)
Кочерга С. О. - Маскулінні архетипи в образному світі драми Лесі Українки "Кассандра": сини Пріама (2012)
Кузьменко П. Б. - Художня трансформація історії україни часів визвольних змагань у творчості П. Тичини (2012)
Крижановська Н. В. - Жанрова трансформація українського історичного роману ХХІ ст. (2012)
Куянцева О. А. - Оппозиция природного и урбанистического хронотопа в повести А. Панаевой "Фантазерка" (2012)
Лілік О. О. - Історія України й історія родини в романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" (вивчення твору у ВНЗ) (2012)
Маслій І. А. - Художня інтерпретація історичних подій у повісті Г. Квітки-Основ'яненка "1812 год в провинции" (2012)
Меншій А. М. - М. Коцюбинський крізь призму біографічної традиції (2012)
Миронюк Л. В. - Риси неоромантизму в поезії Л. Костенко (на прикладі книги "Річка Геракліта") (2012)
Михайличенко Г. Б. - Репрезентація тексту й автора в українській історичній прозі (2012)
Ніколаєнко В. М. - Образ виразника духовного та інтелектуального потенціалу епохи в тетралогії Р. Іванченко про Давню Русь (2012)
Павленко И. Я. - Эволюция героя в романах Д. Мордовцева о Петре I, Гринь Ю. В. (2012)
Полєщук Г. Я. - Поетика кіноповісті Ю. Мушкетика "Січ-мати" (2012)
Потіпак Ю. А. - Жанрово-стильові особливості роману Л. Псарафти "Посмішка Гекати" (2012)
Проніна О. В. - Інтертекстуальність казкової прози Ю. Ярмиша (2012)
Романенко О. В. - Жанрові модифікації історичного роману в сучасній українській масовій літературі (на матеріалі творів Є. Коненко "Жертва забутого майстра" та В. Єшкілєва "Втеча майстра пінзеля") (2012)
Січкар О. М. - Історія з жіночим обличчям (на матеріалі романів В. Дрозда із циклу "Листя землі") (2012)
Скуртул Г. С. - Глобалізація та еміграція в історіософському просторі сучасної української літератури (2012)
Слижук О. А. - Жанрове розмаїття художніх творів на історичні теми в шкільному курсі української літератури (2012)
Стасик М. В. - Народні звичаї, традиції, обряди в художній інтерпретації В. Малика (на прикладі роману "Чумацький шлях") (2012)
Тихомиров В. Н. - И. Бунин на перекрестке дорог между Украиной и Россией (2012)
Ткалич А. М. - Конфлікт у сучасній українській жіночій драматургії (2012)
Урсані Н. М. - Образ Б. Хмельницького в українській бароковій поезії (2012)
Федоренко О. Б. - Характерники в романі В. Чемериса "Фортеця на Борисфені" (2012)
Шевцова Л. В. - Образ козацтва в поезії В. Мови (Лиманського) (2012)
Шевченко В. Ф. - Інтертекстуальність у романі В. Шкляра "Чорний ворон" (2012)
Ягушкіна В. А. - Художня інтерпретація історичних подій у ліро-епосі М. Костомарова (2012)
Бойко Л. П. - Фразеологізми в романі В. Захарченка "Прибутні люди" (2012)
Драган Ю. М. - Образ України у творчості А. Кащенка (2012)
Журавльова Н. М. - Відображення ментальних рис української мовної ввічливості ХІХ ст. у творах Марка Вовчка (2012)
Лобова О. К. - Критическая функция комического институционального дискурса (2012)
Ліпкевич І. Г. - Вплив української мови на поетичну творчість Ю. Словацького (2012)
Микитів Г. В. - Вербалізація концепту "птах" у піснях літературного походження (2012)
Романюк Н. М. - Концептосфера "людина" та лексичні засоби її вербалізації в нортумберлендському діалекті (2012)
Томилина Г. Я. - История страны в зеркале языковой игры А. Вознесенского, Беломорец В. П. (2012)
Баландіна Н. Ф. - Українська ввічливість як "наука душі"; рецензія на монографію Н. Журавльової "Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ – початку ХХ століття" (2012)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2012)
Антипенко Є. Ю. - Структура та розмір лагу інвестицій в проекти та програми будівельної галузі, Доненко В. І., Поколенко В. О., Чуприна Ю. А., Приходько Д. О. (2010)
Бушуев С. Д. - Ценностный подход в управлении развитием сложных систем, Харитонов Д. А (2010)
Тесля Ю. М. - Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем, Білощицький А. О., Тесля Н. Ю. (2010)
Бабіч В. І. - Комплексна система організації перевезень на основі інтервальних графіків транспортування, Білик Ю. А. (2010)
Гайна Г. А. - Концепція багатомодельного підходу до розробки інтелектуальних СППР у містобудівництві (2010)
Задоров В. Б. - Принципи побудови умовно-замкнених структурних моделей організаційних систем управління, Красовська Г. В., Красовський К. М. (2010)
Поколенко В. О. - Новітні інформаційно-аналітичні моделі управління підготовкою будівництва на засадах девелопменту, Лагутін Г. В., Тугай О. А., Куліков П. М., Борисова Н. О., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А., Скакун В. А. (2010)
Теренчук С. А. - Інформаційна система оцінки ефективності рекламних заходів, Гоц В. В., Шамшур Х. М. (2010)
Тесля Ю. Н. - Понятийный аппарат теории несилового взаимодействия, Тесля О. В. (2010)
Цюцюра С. В. - Структура макроконвеєру задач системи автоматизованого управління ГСРП, Горда Д. О. (2010)
Задоров В. Б. - Підхід до створення технології попереднього системного проектування КІС підприємств (2010)
Міхайленко В. М. - Технологія адаптивної фільтрації зображення дефекту типу "тріщина", Горда О. В. (2010)
Щербина О. А. - Організація комп'ютерного тестування студентів, Синиця В. Ю. (2010)
Пономаренко Л. А. Цюцюра М. І. - Постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту на стадії планування проектів (2010)
Сахно Є. Ю. - Оцінка інформаційних потоків в системі управління проектами, Дорош М. С., Ребенок А. В. (2010)
Бушуєва Н. С. - Управління стратегічною довірою в програмах організаційного розвитку на основі когнітивних карт, Гоц В. В. (2010)
Скіданов В. М. - Аналіз задач співвідношення апаратних і програмних засобів при побудові систем керування автономними об’єктами, Забава Т. О. (2010)
Наші автори (2010)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 19 червня 2009 р. № 59 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Структура та зміст Державного реєстру географічних назв" (2009)
Ляшенко Д. О. - Картографічне забезпечення досліджень міжнародних економічних зв’язків України (2009)
Козаченко Т. І. - Геоінформаційне картографування малих підприємств України, Цокало Т. С. (2009)
Кобилінська Є. В. - Розвиток методів дешифрування об’єктів місцевості при топографічному зніманні космічними системами ДЗЗ (2009)
Черін А. Г. - Стандартизація геоінформаційних сервісів (2009)
Миколі Васильовичу Білоусу – 60 (2009)
Карпінський Ю. О. - Національний атлас України – видатний картографічний твір сучасності (рецензія), Трюхан М. О. (2009)
Сосса Р. І. - Література з картографії (2009)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2009)
Кізілова Н. О. - ХХІХ сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (2009)
Ткаліч В. П. - Четвертий Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка "Країн багато – планета єдина”, Любарець О. І. (2009)
Ткаліч В. П. - Перша інформаційна виставка Укргеодезкартографії у Верховній Раді України, Любарець О. І. (2009)
Шевчук П. М. - Нагорода Українському товариству геодезії і картографії, Денисов О. М. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Сосса Р. І. - Сучасний стан топографо-геодезичних і картографічних робіт у Білорусі, Вірменії, Молдові (2009)
Старовєров В. С. - Методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій, Адаменко О. В. (2009)
Білоус М. В. - Сучасні методи визначення просторових переміщень тунелів метрополітену, Шульц Р. В. (2009)
Гордєєв А. Ю. - Значення карт-портоланів у розвитку картографії (2009)
Ляшенко Д. О. - Картографічне забезпечення морських круїзів до Антарктики, Федчук А. П. (2009)
Готинян В. С. - Оцінка тенденцій прояву карстових процесів за матеріалами ДЗЗ (на прикладі Стебницького родовища калійних солей), Томченко О. В. (2009)
Кохан С. С. - Автоматизована система визначення розміру майнової відповідальності за неналежне використання земель, Москаленко А. А. (2009)
Бачишин Б. Д. - Врахування впливу забруднення атмосфери і ґрунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь, Шульган Р. Б. (2009)
Шипулін В. Д. - ГІС-парадигма (2009)
Віктор Олексійович Шевченко – ювіляр (2009)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2009)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2009)
Мовчан С. А. - Геодезія, картографія, кадастр, дистанційне зондування: коротко про найважливіше (2009)
Кізілова Н. О. - Тринадцяте засідання Балтійського відділу Групи експертів Організації Об’єднаних Націй з географічних назв (2009)
Науково-практична конференція "Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження” (2009)
IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку – 2010” (Національне картографування – 2010) (2009)
Відомості про авторів (2009)
Антипенко Е. Ю. - Оптимальное планирование инвестиционных вложений с учетом временных ограничений, Доненко И. В., Поколенко В. О., Чуприна Ю. А., Приходько Д. О. (2010)
Бушуєв С. Д. - Методології управління проектами на моделях класу "рушійні сили – опори", Ярошенко Р. Ф. (2010)
Мединцов В. В. - Уроки Чернобыля. От управления знаниями к управлению проектами (2010)
Гайна Г. А. - Задачі побудови інформаційної технології навчання системи автоматизованого прийняття рішень, Золотова Н. С. (2010)
Демченко В. В. - Сравнение средств разработки знание-ориентированных систем для интеграции распределенных приложений, Шевченко Д. А. (2010)
Задоров В. Б. - Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до планування вантажних перевезень , Федусенко Е. В., Федусенко А. О. (2010)
Тесля Ю. Н. - Операции над содержательной информацией в рефлекторных интеллектуальных системах, Каюк П. В., Чернова М. Л. (2010)
Хроленко А. В. - Механистический подход к моделированию расписаний потребления ресурсов как динамической системы точечных масс , Доманецкая И. Н. (2010)
Бородавка Є. В. - Методи оцінки коректності реалізації інформаційної технології інтеграції САПР будівель і споруд на основі комплексної цифрової моделі об’єкта, Печенов С. Л. (2010)
Полтораченко Н. І. - Декомпозиція задачі параметричної оптимізації в умовах невизначеності інформації (2010)
Лізунов П. П. - Інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи студентів і викладачів внз III-IV рівня акредитації, Білощицький А. О., Білощицька С. В. Лященко Т. О. (2010)
Міхайленко В. М. - Методологічні аспекти автоматизованої оцінки знань в умовах дистанційного, модульного навчання точним наукам, Горда І. О. (2010)
Сахно Є. Ю. - Побудова структури інформаційного центру управління проектами електроенергетичної галузі, Калінько І. В., Двоєглазова М. В. (2010)
Цюцюра С. В. - Стратегія управління проектами реінжинірингу енергомістких галузей, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2010)
Цюцюра С. В. - Інформаційна база системи енергетичного менеджменту промислового підприємства, Аніщенко В. О., Ткаленко. Н. В. (2010)
Иносов С. В. - Статистическая идентификация модели автоматизированной системы централизованного теплоснабжения (2010)
Скіданов В. М. - Концепція гібридного тягового приводу для автономного технологічного електротранспорту, Забава Т. О. (2010)
Наші автори (2010)
Антошкіна Л. І. - Інтелектуальні здібності і життєва практика (частина ІІ) (2013)
Антошкін В. К. - Регіональні особливості формування зайнятості сільського населення (2013)
Бритвенко А. С. - Функціонування олійно­жирового комплексу України (2013)
Ковальов В. М. - Поняття "потенціал" в економіці і неоднозначність його трактування, Горшков В. П. (2013)
Рунчева Н. В. - Оцінка корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні (2013)
Альбаглі К. - Підприємництво. Ретроспектива викликів, розпізнання нових цілей, Годованець Т. Ю., Степанчук С. О. (2013)
Баланда А. Л. - Соціальний капітал підприємства: переваги та ризики прояву, Надрага В. І. (2013)
Величко О. П. - Сутність і витоки підприємницької логістики та її прояви в сучасній економіці (2013)
Воробйова Н. П. - Організаційна культура в системі менеджменту (2013)
Кирик О. А. - Бенчмаркінг як інструмент пошуку інновацій (2013)
Лазарев В. О. - Переваги застосування штучних нейронних мереж в аналізі бізнес-­інформації та додатків data-­mining (2013)
Міхов Л. І. - Матеріальне стимулювання працівників за еколого-­економічну діяльність (2013)
Передерій Л. В. - Прогнозування для підтримки прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами (частина І) (2013)
Смутчак З. В. - Аутсорсинг персоналу в галузі інформаційних технологій: сутність і перспективи розвитку (2013)
Хринюк О. С. - Управління конкурентоспроможністю підприємства, Хваль Ю. О. (2013)
Скриль В. В. - Напрями та шляхи використання зарубіжного досвіду для розробки програм зайнятості населення в Україні на державному та регіональному рівнях, Галайда Т. О., Поросюк В. С. (2013)
Комарова І. В. - Фінансові важелі державного регулювання аграрного сектору (2013)
Кравченко В. О. - Розвиток методів аналізу платоспроможності страховика як складової фінансової безпеки страхової компанії (2013)
Малишенко В. А. - Оцінки варіювання фінансових коефіцієнтів у часі з метою побудови моделей фінансового аналізу стратегічних напрямків (2013)
Малишенко К. А. - Теоретичні основи дослідження інформаційної ефективності фондового ринку України (2013)
Указ Президента України від 30 листопада 2009 р. № 979/2009 "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2009 року" (витяг) (2009)
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1166 "Про затвердження Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об'єктів" (2009)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1528-р "Про звільнення Ткаліча В. П. з посади голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (2009)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1530-р "Про призначення Кулініча В. В. головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру" (2009)
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 5.11.09 р. № 586 "Про затвердження Стандарту Міністерства охорони навколишнього природного середовища "Правила розроблення нормативних документів у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності" (2009)
Заблоцький Ф. Д. - До виходу в світ англійсько-українського геодезичного словника, Заблоцька О. Ф. (2009)
Заблоцький Ф. Д. - Аналіз тропосферної затримки сигналу в екваторіальній зоні за матеріалами радіозондування, Заблоцька О. Ф. (2009)
Двуліт П. Д. - Основні напрями розвитку Державної гравіметричної мережі України, Кучер О. В. (2009)
Путренко В. В. - Перспективи розвитку Національного атласу України в мультимедійному напрямі (2009)
Сосса Р. І. - Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України в 1921-1930 рр. (2009)
Кохан С. С. - Оцінка можливості ідентифікації звалищ за багатоспектральними космічними знімками, Москаленко А. А. (2009)
Орещенко А. В. - Створення тривимірних реалістичних моделей у програмі 3ds Max (2009)
Тарасенко М. І. - Створення тривимірних моделей для потреб реставрації історичних споруд, Тіщенко А. Г. (2009)
Професору Т. Г. Шевченку – 70 років (2009)
До ювілею професора С. Г. Могильного (2009)
Памяті Л. М. Гандерука (2009)
Мовчан С. А. - Геодезія, картографія, кадастр, дистанційне зондування: коротко про найважливіше (2009)
Відомості про авторів (2009)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі за 2009 р. (2009)
Антошкіна Л. І. - Формування і використання людського капиталу: теорія і світова практика (2013)
Богашко О. Л. - Еволюція теоретичних підходів до інноваційного розвитку в економічній науці (2013)
Логунова Н. А. - Світовий ринок круїзної індустрії: особливості формування та перспективи розвитку (2013)
Тарлопов І. О. - Еволюція теорії зовнішньоекономічної діяльності: середина XV ст. — початок XX ст. (2013)
Чернелевська О. Л. - Парадигми продовольчої безпеки (2013)
Антошкіна Л. І. - Інвестиції як вкладення в економічне зростання (2013)
Заяць Г. С. - Діагностика механізму кадрового забезпечення соціогуманітарної сфери: методичні засади (2013)
Іванченко Н. О. - MIVAR простір кадрового потенціалу економічної безпеки підприємства (2013)
Ігнатенко М. М. - Оцінка стандартів рівня життя сільського населення та функціонування соціальної інфраструктури аграрної сфери (2013)
Княженко І. І. - Регіональні аспекти в оцінці ефективності державного регулювання в агропродовольчій системі, Княженко В. С. (2013)
Лойко В. В. - Основні напрями моніторингу реалізації державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні (2013)
Орлова Н. С. - Аналіз шляхів підвищення інвестиційної активності в Україні, Іващенко А. І. (2013)
Солодовник Ю. О. - Проблематика прогнозування у сфері рекреаційної діяльності на сучасному етапі розвитку (2013)
Фролова Г. І. - Інвестиційно­інноваційна стратегія розвитку економіки країни (2013)
Кулинич Ю. М. - Оцінка типу економічного розвитку окремих підприємств молочної промисловості України (2013)
Міхов Л. І. - Удосконалення системи стимулювання праці робітників (2013)
Стасюк Л. С. - Особливості аналізу фінансових результатів машинобудівних підприємств (2013)
Фролова В. Ю. - Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Антошкін В. К. - Безпека економічного простору регіонів України (2013)
Бойко В. І. - Організація та функціонування соціально-­культурної сфери у регіонах України (2013)
Бритвєнко А. С. - Напрями розвитку і підвищення економічної ефективності виробництва та переробки соняшнику в регіонах України (2013)
Рунчева Н. В. - Розвиток сільськогосподарського кооперативного руху в регіонах України (2013)
Шило К. М. - Кількісна та якісна характеристика трудового потенціалу: регіональний аспект (2013)
Руда Р. В. - Основні шляхи поліпшення фінaнcoвoгo cтaну підприємcтвa (2013)
Ткаченко А. В. - Історія становлення та розвитку податкової системи України (2013)
Тарлопов І. О. - Глобалізація античного світу: міф чи реальність? (Частина ІІ) (2012)
Антошкіна Л. І. - Формування інтелектуального потенціалу як системна задача, Вісящев В. А. (2012)
Антошкін В. К. - Специфічне використання інтелектуального потенціалу (2012)
Горпинич О. В. - Напрями удосконалення орендних земельних відносин (2012)
Гришаєва Ю. Г. - Концепція оцінювання інвестиційної привабливості в контексті управління національною економікою (2012)
Єрфорт О. Ю. - Особливості розвитку сфери інтернаціональної вищої освіти (2012)
Клименко А. А. - Державні програми раціонального використання земельних ресурсів (2012)
Рунчева Н. В. - Державне регулювання корпоративних відносин в економіці (2012)
Руснак А. В. - Напрями удосконалення управління зайнятістю на селі (2012)
Сем’ян О. В. - Відтворення людського капіталу: забезпечення гендерної рівності (2012)
Трикоз І. В. - Використання моделей державно-приватного партнерства в охороні здоров’я: зарубіжний досвід (2012)
Фролова Г. І. - Передумови розвитку інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України (2012)
Хлівна І. В. - Організаційно-економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення (2012)
Воробйова Н. П. - Підприємство як "жива" система при аналізі інноваційної активності підприємців (2012)
Гуржій Н. М. - Методичний підхід до обґрунтування стратегічної програми маркетингу (2012)
Квасницька Р. С. - Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень, Дерикот О. М. (2012)
Коваленко Н. О. - Бізнес-план як інтегративна система показників антикризового управління авіаційним підприємством (2012)
Ковальов А. В. - Кластерні технології як основа сучасної промисловості України, Компанієць Т. І. (2012)
Красовська Т. В. - Реалізація виробничої програми машинобудівного підприємства (2012)
Міхов Л. І. - Сутність еколого-економічного потенціалу підприємства (2012)
Попова Н. О. - Інноваційний потенціал ВНЗ як фактор конкурентної переваги: теоретичні положення (2012)
Пристемський О. С. - Самофінансування як основа забезпечення фінансової безпеки підприємства (2012)
Руда Р. В. - Аналіз ефективної діяльності підприємства: необхідність та методика (2012)
Шульгіна Л. М. - Особливості фармацевтичного маркетингу: стратегічний аспект (2012)
Корсак В. І. - Оцінка забезпеченості населення регіонів України торговельними площами (2012)
Рюміна Є. Л. - Кластерний підхід як конкурентна перевага регіонального розвитку (2012)
Бабарика О. В. - Реформування пенсійних систем країн Східної Європи як приклад для України (2012)
Вусятицька М. П. - Фінансово-правові засади формування фінансової достатності місцевих органів влади (2012)
П’ятак І. В. - Ціноутворення та фактори впливу на становлення цінової політики (2012)
Степанова В. О. - Основні напрями розвитку кредитних спілок у сучасних умовах (2012)
Дерун І. А. - Історичний розвиток формування економічної та облікової категорії "необоротні активи" (2012)
Жарікова О. О. - Облік необоротних активів: теоретичні аспекти його побудови (2012)
Ксьонжик І. В. - Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах, Василькова М. В. (2012)
Стеченко Д. М. - Рецензія на навчально-методичний посібник "Стратегічний маркетинг". Автори: д-р екон. наук Антошкіна Л. І., д-р екон. наук Сологуб О. П., канд. екон. наук Тарлопов І. О., Фролова В. Ю. — Донецьк: "Юго-Восток", 2012. — 220 с. — (10 д. а.) (2012)
Бушуев С. Д. - Управління програмою інноваційного розвитку системи державних фінансів, Ярошенко Р. Ф. (2010)
Доненко В. И. - Теоретико-аналитический инструментарий планирования величины денежного потока с заданной степенью надежности проекта, Антипенко Е. Ю., Бобраков А. А., Чуприна Ю. А., Доненко И. В. (2010)
Доненко В. І. - Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій, Погорельцев В. М., Приходько Д. О. (2010)
Каюк П. В. - Информационная система коммуникативно-распределенного управления проектами, Меркушева И. В., Тесля Н. Ю. (2010)
Криворучко О. В. - Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів, Харитонов Д. А. , Цюцюра М. І. (2010)
Тесля Ю. Н. - Интерпретация и использование принципа неопределенностей в управлении проектами, Иносов С. В., Тиминский А. Г., Егорченков А. В. (2010)
Чернова Л. С. - Ефективні моделі бюджетування проектно-керованих наукоємних підприємств (2010)
Гайна Г. А. - Інформаційна технологія управління задачами містобудування (2010)
Горгураки В. Ф. - Моделі та методи оцінки критеріїв ефективності рішень забезпечення техногенної безпеки у будівництві, Ізмайлова О. В. (2010)
Задоров В. Б. - До переосмислення деяких загальносистемних понять з метою інтеграції онтологій організаційних та комп’ютерних інформаційних систем (2010)
Федусенко Е. В. - Моделирование и прогнозирование спроса методами многокритериальной оптимизации, Федусенко А. А. (2010)
Бородавка Є. В. - Аналіз та порівняння основних складових архітектурно-будівельних САПР (2010)
Горда О. В. - Локалізація дефекту типу "тріщина" на решітчастих, фрактальних та орнаментальних 2-d структурах (2010)
Полтораченко Н. І. - Задача параметричної оптимізації та нечіткі множини (2010)
Яковенко В. Б. - Современное развитие CAE систем для проектирования механического оборудования, Забродский Н. Н. (2010)
Білощицький А. О. - Управління вищими навчальними закладами із застосуванням методів управління проектами, Лізунов П. П., Лісневський Р. В. Лященко Т. О. (2010)
Тесля Ю. М. - інтегроване технологічне середовище системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів, Білощицька С. В., Безмогоричний Д. М., Синиця В. Ю. (2010)
Двоєглазова М. В. - Визначення сценаріїв реалізації інвестиційного проекту при об’єднанні двох інформаційних систем (2010)
Бушуєва Н. С. - Метод портфельного управління для проектів розвитку торгових мереж, Гиба М. І. (2010)
Терейковская Л. А. - Разработка статистической модели расчета периодических составляющих динамики функциональных параметров Internet-серверов (2010)
Терейковський І. А. - Використання нейронної мережі з радіальними базисними функціями в задачах діагностики стану захищеності програмного забезпечення (2010)
Іносов С. В. - Моделювання катастрофічного сценарію розвитку цивілізації засобами теорії автоматичного управління, Скіданов В. М., Соболевська Т. Г., Сідун К. В. (2010)
Рач В. А. - Cтан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами, Россошанська О. В., Медведєва О. М. (2010)
Наші автори (2010)
Олійник Т. І. - Собівартість сільськогосподарської продукції та методичні засади її визначення, Крот Ю. О. (2013)
Гуторов О. І. - Сучасний стан та основні пріоритети державного регулювання соціально-економічного розвитку національної економіки, Лозова О. В. (2013)
Онегіна В. М. - Роль держави в становленні сільськогосподарських кооперативів (2013)
Гончаренко І. В. - Розвиток аграрних підприємств Миколаївської області та шляхи удосконалення організації їх зовнішньоторговельних операцій, Мосійчук М. В., Бугайов О. О. (2013)
Іртищева І. О. - Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти, Стройко Т. В., Гросицька О. Є., Стегней М. І. (2013)
Пасемко Г. П. - Проблема розподілу земельної ренти в сучасній економічній теорії (2013)
Романова Л. В. - Розвиток маркетингових кооперативів в овочівництві як напрям формування ділових партнерських сіток, Гуменюк А. В. (2013)
Данкевич В. Є. - Сучасний стан регулювання земельних відносин (2013)
Данкевич Є. М. - Сутність і особливості інтеграції в аграрному секторі економіки (2013)
Ксьонжик І. В. - Теоретичні основи моніторингу соціально-економічної діяльності суб’єктів аграрного господарювання (2013)
Полторак А. С. - Вплив обсягів дебіторської заборгованості на управління та підвищення ефективності використання оборотних активів (2013)
Світовий О. М. - Складові та структура доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК (2013)
Сєріков А. В. - Управління персоналом підприємства: синергетичні аспекти, Кабанець І. А. (2013)
Собчак А. П. - Специфика продвижения промышленного оборудования с помощью новейших информационных технологий, Коваленко С. В. (2013)
Тереняк Л. В. - Місце самоорганізації населення в управлінні сільськими територіями (2013)
Ульяненко О. В. - Місце категорії "персонал" у системі споріднених соціально-економічних категорій (2013)
Урусова З. П. - Роль держави у фінансуванні освіти в Україні (2013)
Шарий Г. І. - Концепція правового регулювання економічного обігу земель сільськогосподарського призначення та формування ринку земель в Україні (2013)
Антонець Т. В. - Особливості сучасної державної інвестиційної політики (2013)
Білоусова М. М. - Розробка моделі оцінки інвестиційної привабливості хлібопекарських підприємств (2013)
Ватанська Л. В. - Особливості формування структури товарної продукції рослинництва в підприємствах зони степу (2013)
Кузьменко І. В. - Напрями розвитку зернового господарства на основі розробленої економіко-математичної моделі (2013)
Лушникова Е. Н. - Конкурентоспособность и экономическая эффективность производства зерна озимой пшеницы на основе производственных функций (2013)
Мохмад Абдалазиз М. - Стратегии сельскохозяйственных предприятий для условий экономических кризисов (2013)
Попова М. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку виноградарсько-виноробної галузі в Україні (2013)
Семенда О. В. - Трансформація земельних відносин у напрямі роздержавлення та приватизації: основні етапи і шляхи її розвитку (2013)
Шишпанова Н. О. - Особливості зайнятості населення сільських територій Миколаївської області (2013)
Воробйов Ю. М. - Фінансовий капітал фінансово-промислових груп в сучасній економіці України (2013)
Воробйова О. І. - Бюджет України: стан та перспективи (2013)
Колодій С. Ю. - Квазіфіскальні операції: сутність, види та приклади застосування, Філюк С. А. (2013)
Сурніна К. С. - Необхідність удосконалення бюджетного регулювання в ринкових умовах, Пуляєв Л. Р. (2013)
Белялов Т. Е. - Напрямки вдосконалення бюджетного процесу на регіональному рівні (2013)
Карапетян О. М. - Глобалізаційні детермінанти національної боргової політики (2013)
Нехайчук Ю. С. - Підходи до оптимізації управління грошовими потоками підприємства, Горовцова О. М. (2013)
Пронін Ю. М. - Фінансове забезпечення пенсійних фондів (2013)
Чорна О. М. - Економічний зміст та проблематика управління капіталом підприємства реального сектору економіки в Україні, Мацнєва О. О. (2013)
Пшик Б. І. - Сучасні моделі організації фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку (2013)
Щербань О. Д. - Визначення структури сучасного міжнародного фінансового ринку (2013)
Закорко М. В. - Емпірична оцінка інформаційної ефективності фондового ринку України (2013)
Водолазська О. А. - Дослідження страхової компанії як елемента страхової системи на основі системного підходу (2013)
Кондрашова Г. П. - Історія та перспективи становлення іпотечних банків України (2013)
Костюченко Т. І. - Ліквідність комерційного банку: управління та регулювання (2013)
Федоров І. О. - Теоретичні підходи до формування макроекономічних показників, що використовуються як цільові орієнтири грошово-кредитної політики, Шевченко Є. О. (2013)
Боднер Г. Д. - Український ринок спільного інвестування (2013)
Каламбет С. В. - Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств залізничної галузі, Воропай В. А. (2013)
Сурніна К. С. - Напрями вдосконалення організації обліку на підприємствах молочної промисловості, Богосян М. В. (2013)
Єлистратова Г. І. - Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств (2013)
Карапетян Е. Т. - Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні, Квасовський О. Р. (2013)
Півняк Ю. В. - Дослідження основних концепцій та функцій амортизації (2013)
Плахотнік О. О. - Методологічні принципи формування механізмів управління соціально-економічними системами у мережевій економіці (2013)
Сухіна О. О. - Сучасні проблеми розвитку приватно-державного партнерства в Україні, Яковенко О. П. (2013)
Копачова К. І. - Управління ризиком зниження фінансової стійкості на туристських підприємствах (2013)
Булгакова Ф. С. - Аналіз транспортної системи в сучасному національному господарстві України (2013)
Гуторов О. І. - Національний кооперативний рух в ринковій економіці: стан та стратегії розвитку, Соколова А. М. (2013)
Банєва І. О. - Регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств аграрної сфери регіону (2013)
Полтарыхин А. Л. - Оптимизация производственно-отраслевой структуры свеклосахарного подкомплекса АПК Алтайского края, Полтарыхина Г. Б. (2013)
Уланчук В. С. - Економічні проблеми розвитку плодоягідного виробництва Черкащини, Винник Г. В. (2013)
Пасемко Г. П. - Державне регулювання відносин власності на землю як складової аграрних відносин (2013)
Біліченко О. С. - Діяльність університетських центрів у вирішенні проблеми працевлаштування молоді (2013)
Білоусько Т. Ю. - Формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Болотова Т. Н. - Производственные функции зерновых культур и севооборот, Лушникова Е. Н. (2013)
Верещагіна Г. В. - Визначення тенденцій на ринку науково-технічної (інноваційної) продукції окремого підприємства, Фефелов І. В. (2013)
Горкавий В. К. - Методологічні засади аналізу наявності і відтворення основних засобів, Карповець О. М. (2013)
Демчук О. В. - Роль и значение рыбной отрасли в национальной экономической системе АР Крыма на современном этапе (2013)
Дроботя Я. А. - Виникнення та становлення функцій центральних банків (2013)
Костенко О. М. - Матричний підхід до формування системоутворюючих чинників ефективного управління (2013)
Піюренко І. О. - Необхідність використання системи моніторингу для попередження кризових ситуацій на підприємстві (2013)
Ткачук С. П. - Удосконалення економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК (2013)
Шабінський О. В. - Удосконалення методики визначення потреби в оборотному капіталі як захід з підвищення економічної безпеки підприємств аграрного сектора (2013)
Антонець Т. В. - Сучасна специфіка інвестування в сільське господарство України (2013)
Баценко Л. М. - Професійний розвиток персоналу як фактор позитивних зрушень в діяльності сільськогосподарських підприємств, Галенін Р. В. (2013)
Башкова Д. О. - Система формування бухгалтерської звітності як інструмент корпоративного управління (2013)
Волошин Ю. Ю. - Системний підхід у формуванні організаційної культури підприємства (2013)
Жученко Д. Б. - Реалізація меду аграрними підприємствами Черкаської області (2013)
Кондратюк Н. В. - Сучасні тенденції виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2013)
Левковська Л. В. - Державне регулювання водогосподарського комплексу України в умовах ринкової економіки, Рижова К. І., Добрянська Т. І. (2013)
Парфентьєва О. Г. - Роль результатів економічної діагностики у використанні потенціалу розвитку підприємств автомобільного транспорту (2013)
Скосирська С. В. - Передумови розширення та ефективності банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Цуркан Н. В. - Розвиток виробництва сіна багаторічних трав на півдні України (2013)
Чернега І. І. - Безробіття населення як невід’ємна складова ринкової економіки, Чернега Ю. С. (2013)
Ващик М. С. - Проблеми довгострокового кредитування сільськогосподарських виробників (2013)
Tursunov O. - Roles of investment and service system sector in agriculture, Ibragimov G. (2013)
Синиця Ю. С. - Оцінка впливу концентрації та спеціалізації на ефективність виробництва насіння ріпаку (2013)
Тредіт В. Є. - Управління матеріально-технічним забезпеченням сільськогосподарських підприємств (2013)
Виговська Н. Г. - Бюджетна політика в умовах реформування системи місцевих фінансів (2013)
Дорошенко Г. О. - Формування стратегії управління валютними ризиками підприємств (2013)
Костирко Л. А. - Перспективи розвитку фінансового механізму в Україні (2013)
Кондрашова Г. П. - Доходні будинки: історія становлення та перспективи розвитку для вирішення житлової проблеми Росії та України (2013)
Півняк Ю. В. - Проблеми удосконалення фінансового контролю в Україні (2013)
Степура В. В. - Концептуальні основи інтегрованого фінансового планування (2013)
Темнікова Н. В. - Діагностика і аналіз в управлінні фінансовою спроможністю підприємств (2013)
Чернодубова Е. В. - Інструменти адаптивного фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємств (2013)
Клітінський Ю. С. - Формування фінансової політики на регіональному рівні (2013)
Лин Я. І. - Міжнародний досвід та національна практика проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів (2013)
Мардар О. В. - Розробка механізму розподілення державних коштів в рамках фінансування державних закупівель (2013)
Лисяк Л. В. - Податкові інструменти державного регулювання підприємницької діяльності, Тараненко В. Є. (2013)
Гордієнко Є. С. - Податкове стимулювання діяльності будівельних підприємств України (2013)
Папаїка О. О. - Напрямки стратегії гнучкого управління страховими компаніями в умовах нестабільного економічного середовища (2013)
Водолазська О. А. - Основні проблеми та напрями взаємодії страхової системи і підприємств реального сектора економіки (2013)
Версаль Н. І. - Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах, Самсонова М. Д. (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Інвестиційно-банківський бізнес: необхідність, проблеми і можливості для економіки України (2013)
Ткач Є. В. - Особливості реалізації монетарної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект, Легкосуп І. І. (2013)
Шпаковська Н. І. - Методичний підхід до оцінки фінансової стійкості банків (2013)
Куценко Т. М. - Інструменти активізації інвестиційних процесів в умовах реалізації інвестиційної реформи (2013)
Басов М. Г. - Внутрішній контроль інвестиційної діяльності підприємств (2013)
Вергун М. О. - Методика оцінки рівня інвестиційного потенціалу ВНЗ в умовах ринкової економіки (2013)
Костирко Р. О. - Внутрішній контроль в управлінні стійким розвитком підприємств (2013)
Лазебник Л. Л. - Підвищення ефективності корпоративного управління як елемент вдосконалення стратегії, Менделеєва В. Р. (2013)
Кирилишен Я. В. - Синтез структури інформаційного забезпечення механізмів управління логістичними процесами промислового підприємства (2013)
Шаповалова Т. В. - Соціальні мережі — детермінант соціального капіталу (2013)
Арчаков Я. А. - Інформаційне забезпечення менеджменту соціально-економічних систем (2013)
Брікман Т. О. - Концепція розвитку приватно-державного партнерства (2013)
Турчін О. І. - Метод оцінювання потенційних та діючих контрагентів підприємства, Акулінін О. О. (2013)
Антипенко Е. Ю. - Моделирование ресурсных потоковых характеристик строительных проектов , Приходько Д. О., Доненко И. В., Чуприна Ю. А., Бобраков А. А. (2010)
Бушуев С. Д. - Модель оценки организационной компетентности и классификации совершенства в управлении проектами, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Н. П. (2010)
Єгорченков О. В. - Методології візуалізації інформації в системах управління проектами (2010)
Тесля Н. Ю. - Створення системи портфельного управління ресурсами компанії в проектах (2010)
Цюцюра С. В. - Дослідження кращої світової практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу, Цюцюра М. І. , Харитонов Д. А. (2010)
Білощицька С. В. - Застосування математичного апарату теорії несилової взаємодії до побудови систем підготовки прийняття рішень в управлінні проектами, Олексієнко М. М., Курілко О. М., Остапчук Ю. О. (2010)
Гайна Г. А. - Процеси управління житловим фондом міста (2010)
Доманецька І. М. - Концептуальна модель побудови єдиного інформаційного простору для вирішення завдань автоматизованої технології ведення екологічних паспортів територій в рамках державної системи моніторингу довкілля, Хроленко О. В. (2010)
Ізмайлова К. В. - Система експертизи ефективності інвестиційних на стадії техніко-економічного обґрунтування, Ізмайлова О. В. (2010)
Задоров В. Б. - Розвиток інформаційної системи нормативної бази будівельних процесів, Шпирний В. Т., Дерев’янко І. В., Гріненко Д. В. (2010)
Федусенко Е. В. - Многокритериальное нечеткое моделирование потребительского спроса, Федусенко А. А. (2010)
Бородавка Є. В. - Модель розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта (2010)
Кобець Д. Л. - Переваги адаптивного моделювання в системі САПР для автоматизованого проектування складальних креслень у машинобудуванні (2010)
Горда Д. О. - Формирование последовательностей текущих и будущих событий при моделировании в САПР ГСРП (2010)
Тесля Ю. М. - Математична модель інтегрованого технологічного середовища управління вищими навчальними закладами, Білощицький А. О., Катаєва Є. Ю., Меркушева І. В. (2010)
Мінаєва Ю. І - Стратегія вибору портфеля цінних паперів, подібного до ринку цінних паперів за поводженням (2010)
Дорош М. С. - Інтеграційні процеси управління проектами АПК, Калінько І. В., Ітченко Д. М. (2010)
Терейковская Л. А. - Перспективы использование методов теории вейвлет-преобразований для прогнозирования технического состояния Internet-серверов (2010)
Терейковський І. А. - Розпізнавання скриптових вірусів за допомогою нейронної мережі з радіальними базисними функціями (2010)
Соколов В. Ю. - Порівняння математичних і функціональних моделей широкосмугових сигналів з ортогональним частотним розділенням (2010)
Россошанская О. В. - Метод определения компетентности проектных менеджеров на основе процедур выявления личной профессиональной позиции , Бирюков О. В. (2010)
Наші автори (2010)
Александрович Н. О. - Роль екологічної етики у формуванні нової моделі взаємин людини з навколишнім природним середовищем 7-10 (2012)
Гордієнко М. Г. - Психологічний аспект визначення дорослості (2012)
Івашньова С. В. - Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті (2012)
Лісовець О. В. - Дослідження громадської активності сучасної студентської молоді (2012)
Лякішева А. В. - Соціальна поведінка: сутність, типологічні та видові ознаки (2012)
Марій М. М. - Значення батьківської компетентності в процесі сімейного виховання (2012)
Науменко Н. В. - Формування духовного здоров’я особистості як сучасна педагогічна проблема (2012)
Рамазашвілі С. - Проблеми формування шкільного бюджету та витрат (2012)
Романенко Ю. А. - Портфоліо студента: дидактичний аспект (2012)
Созашвілі Н. М. - Інноваційні орієнтири менеджменту учбового процесу (2012)
Солова В. М. - Соціалізація школяра у змісті діяльності дитячого закладу оздоровлення і відпочинку з денним перебуванням (2012)
Стрельнікова Н. М. - Сучасний стан виховання дітей у сім’ї, Падун Н. О. (2012)
Черноиваненко В. Д. - Механизмы и принципы конструирования картины мира личности (2012)
Щука Г. П. - Порівняльно-педагогічні дослідження в туризмі: методологічний аспект (2012)
Білоусова Н. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування потреби в самовдосконаленні молодших підлітків у позаурочній діяльності (2012)
Блуашвілі Н. - З чого починати навчання автономному письму (англ.) (2012)
Боднарчук О. В. - Оцінювання знань студентів з дисципліни "органічна хімія” на фармацевтичному факультеті івано-франківського національного медичного університету під час вивчення модуля №1 (2012)
Гігаурі А. - Вікові характеристики студентів 1-2 курсу та навчання англійській мові для професійних цілей (англ.) (2012)
Грицай А. М. - Використання відео на заняттях з практики усного та писемного мовлення (англійська як друга іноземна мова) як засіб мотивації до вивчення іноземних мов, Колесник І. В. (2012)
Десятов Д. Л. - Формування хронологічної компетентності учнів у процесі навчання історії (2012)
Дмитрів А. М. - Організація навчання на практичному занятті з фізичної та колоїдної хімії (2012)
Долматова М. П. - Принципи відбору текстового матеріалу для навчання читання іноземною мовою у вищих навчальних закладах, Долматова К. Г. (2012)
Журавська Н. С. - Особливості методики навчання спеціальних дисциплін (2012)
Каціашвілі Е. - Англійські прислів’я та шляхи їх перекладу грузинською мовою (англ.) (2012)
Киричок І. І. - Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами ЗМІ, Кузьмич К. Б. (2012)
Мокрогуз О. П. - Педагогічний дизайн у контексті застосування мультимедійної презентації (2012)
Павленко О. М. - Методика формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки (2012)
Размадзе М. - Вивчення культури на уроках бізнес англійської (англ.) (2012)
Шевчук М. О. - Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів, Єршов В. (2012)
Шмоніна Т. А. - Результативність технології впровадження педагогічних умов підвищення ефективності природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах (2012)
Дрожик Л. В. - Еколого-валеологічні знання як невід’ємний компонент еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Кучерявець В. Г. - Технологія портфоліо у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Марінцова Н. Г. - Особливості викладання біологічної хімії для підготовки фахівців фармацевтичних і біотехнологічних виробництв, Кричковська А. М., Стасевич М. В., Губицька І. І., Журахівська Л. Р., Болібрух Л. Д., Курка М. С., Половкович С. В., Новіков В. П. (2012)
Матвієнко С. І. - Підготовка студентів спеціальності "дошкільна освіта” до формування у дошкільників рухових умінь і навичок, Варуха О. В., Оленченко С. О. (2012)
Матукова Г. І - Інтерактивні технології навчання у професійній підготовці майбутніх економістів (2012)
Панасенко Л. О. - Професійне становлення студентів економічних коледжів: теоретичний аспект (2012)
Ходак Т. В. - Роль інтерактивних методів навчання у процесі формування професійної компетентності студентів (2012)
Щербак І. М. - Педагогічні технології в екологічній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Бєлкіна Н. І. - Деякі питання дидактики в педагогічній спадщині М.Демкова, Красновид М. М. (2012)
Благініна С. В. - Досвід духовно-морального виховання молоді в Німеччині (2012)
Гордієнко Т. В. - Із зарубіжного досвіду формування педагогічної майстерності (2012)
Давиденко О. В. - Освітні домінанти у діяльності німецької окупаційної влади на території польщі (1939–1943 рр.) (2012)
Демченко Н. М. - Теорія та практика освіти в історіографії славістів лівобережжя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Калагурка Х. І. - Коменіана у науково-педагогічній спадщині Федора Науменка (2012)
Лукашова Н. І. - До історії створення першого національного підручника з органічної хімії для середньої загальноосвітньої школи (2012)
Мачача Ю. М. - Історіографія проблеми роздільного навчання в україні (на прикладі літературних джерел 1878–1912 рр.) (2012)
Напирели М. - Способы и приёмы изучения немецкого как второго иностранного языка для школ Грузии (2012)
Паржницький В. В. - Професійна підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах україни: досвід 60–80-х рр. хх ст. (2012)
Пата Л. П. - Будинок юннатів київського зоологічного парку: повоєнне десятиліття (2012)
Пономаренко О. В. - Американський підхід до проблеми лідерства вчителя (2012)
Самаріна С. І. - Виховний і дисциплінуючий потенціал шкільної форми (на прикладі історико-педагогічного досвіду другої половини хіх – початку хх ст.) (2012)
Ставцева В. Ф. - Влив ринкових процесів на надання освітніх послуг новозеландськими університетами наприкінці ХХ ст. (2012)
Тамарашвили Т. O - вопросе обучения истории Грузии на неспециальных факультетах (2012)
Таран О. М. - Гуманістична спрямованість дидактичної системи С.Русової. (2012)
Устименко-Косоріч О. А. - Ретроспективний аналіз розвитку сербської баянно-акордеонної школи (2012)
Щур Н. М. - Ліцензування педагогічної діяльності вчителів у сша в умовах неперервної педагогічної освіти (2012)
Юй Фей - Стан і проблеми організації педагогічної практики в системі підготовки вчителів музики у вишах китаю (2012)
Наші автори (2012)
Белощицкий А. А. - Организационные элементы проектно-управляемого высшего учебного заведения, Белощицкая С. В., Безмогорычный Д. М., Синица В. Ю., Катаєв Д. С. (2011)
Бушуев С. Д. - Креативні моделі як інструмент розвитку складних систем, Ярошенко Р. Ф. (2011)
Доненко В. І. - Математичний інструментарій планування діяльності будівельної організації на базі нечітких графів (2011)
Кошкин К. В. - Когнитивные модели управления жилищно-коммунальным хозяйством, Макеев С. А., Фоменко Г. В. (2011)
Меркушева И. В. - Модель информационного взаимодействия в коммуникативно-распределенном управлении проектами (2011)
Морозов В. В. Кальніченко О. В. - Функціонально-ролевий підхід до опсу життєвого циклу проектів проектно-орієнтованих корпорацій (2011)
Поколенко В. О. - Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва, Чуприна Ю. А., Приходько Д. О. (2011)
Скітер І. С. - Методика дослідження та моделювання динаміки двох економіко-інформаційних систем, які взаємодіють у просторі та часі, Двоєглазова М. В. (2011)
Тесля Ю. М. - Застосування рефлекторних систем обробки природномовної інформації в управлінні проектами, Савельєва Т. В., Курілко О. М., Остапчук Ю. О., Каюк П. В. (2011)
Цюцюра С. В - Роль та особливості застосування програмно-цільових методів управління на сучасному етапі розвитку Росії, Криворучко О. В. , Цюцюра М. І. (2011)
Задоров В. Б. - Інтеграція інформаційних моделей в проектуванні та управлінні будівництва на основі узагальненої структури знань та даних, Васильєв О. О. (2011)
Землянський О. М. - Оптимізація структури системи пожежної сигналізації на основі експертних висновків, Снитюк В. Є. (2011)
Кузьмук В. В. - Модифицированные сети Петри и современные методы моделирования параллельных процессов в сложных системах, Кузьмук А. В., Супруненко О. А., Тараненко Е. А. (2011)
Міхайленко В. М. - Технологія моделювання процесів автоматизованого проектування верстатних операцій , Кобець Д. Л. (2011)
Міхайленко В. М. - Проектний підхід як інноваційний механізм розвитку системи водопостачання міста, Соловей О. Л. (2011)
Білощицький А. О. - Удосконалення методів і засобів сучасних інформаційних технологій в навчанні і контролі знань , Білощицька С. В., Лісневський Р. В., Лященко Т. О. (2011)
Жованик В. І. - Формування структури управління ВНЗ в середовищі раціональних академічних ресурсів, її контивна модель (2011)
Зеленюк Н. А. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами на підприємствах у сфері ресторанно-готельного бізнесу (2011)
Караєва Н. В. - Методологія розробки системи моніторингу рівня сталого розвитку та економічної безпеки України, Левченко Л. О., Трохименко Я. М. (2011)
Федосова О. В. - Визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства на основі економетричних моделей, Молодід О. О., Теренчук С. А. (2011)
Шевченко А. С. - Оптимізація трудових процесів як складова управління продуктивністю: особливості застосування в сучасних організаціях (2011)
Терейковская Л. А. - Применение дискретного вейвлет-преобразования для опредиления частотно-временных параметров эксплуатационной нагрузки Web-сервера системы дистанционного образования (2011)
Терейковський І. А. - Оптимізація структури двошарового персептрону призначеного для розпізнавання аномальних величин експлуатаційних параметрів комп’ютерної мережі (2011)
Данченко О. Б. - Аналіз браку виготовлення деталей на підприємстві, Боркун А. І. Занора В. О. (2011)
Наші автори (2011)
Колонка головного редактора (2012)
Грязов А. Б. - Радиохирургическое лечение солитарных метастазов рака в головной мозг (2012)
Джужа Д. О. - Оптимізація сцинтиграфії з 99mТС-карбомеком при післяопераційному моніторингу хворих на медулярний рак щитоподібної залози, Сукач Г. Г. (2012)
Дудій П. Ф. - Способи рентгенологічної діагностики репаративних процесів періапікальних тканин після лікування верхівкових періодонтитів (2012)
Петренко Д. Г. - Компьютерная томография в диагностике тромбозов нижней полой вены у молодых пациентов, Шармазанова Е. П. (2012)
Аксёнова Е. Г. - Воспаление или рак: возможности маммо- и эхографии при воспалительных изменениях груди, Первак М. Б., Белоненко Г. А., Шкарбун Л. И. (2012)
Рижик В. М. - Значення КТ-ангіографії в діагностиці тромбоемболії легеневої артерії, Кметюк В. М., Скальський Л. В., Федунків Н. О., Рогужинський І. Д., Кравець Д. К., Дудій П. Ф. (2012)
Дереш Н. В. - Принципи диференційної діагностики пухлинного ураження печінки за допомогою комп'ютерної томографії (2012)
Гайда І. Є. - Роль ультразвукового обстеження калитки та простати у виявленні причини чоловічого безпліддя: два випадки обструктивної азооспермії, Іванів Ю. А. (2012)
Сафонова И. Н. - Трансвагинальная эхографическая дифференциальная диагностика причин замедления послеродовой инволюции матки (клинический опыт специализированного стационара (2012)
Бабкина Т. М. - Экскреторная урография в диагностическом алгоритме патологии почек, Кондрачук С. А., Черепанов В. В., Коровниченко Я. В. (2012)
Ткаченко М. М. - Значення непрямої ренангіографії в комплексному сцинтиграфічному дослідженні у дітей при міхурові-сечоводному рефлексі, Романенко Г. О., Камінська А. Л. (2012)
Спузяк М. І. - Променеві методи дослідження в діагностиці травматичних пошкоджень верхньошийного відділу хребта у дітей першого року життя, Шармазанова О. П., Коломійченко Ю. А., Вороньжев І. О. (2012)
Логвиненко В. В. - Можливості променевих методів дослідження в діагностиці нестабільності плечового суглоба (2012)
Король П. О. - Діагностичне застосування остеосцинтиграфії та рентгенологічного дослідження при ревізійному ендопротезуванні кульшових суглобів, Пономаренко Н. М., Шинкаренко Н. В. (2012)
Мацькевич В. М. - Стан кісткової тканини при хронічній ішемії нижніх кінцівок (облітеруючий атеросклероз), Рижик В. М., Дудій П. Ф., Витвицький З. Я. (2012)
Іванкова В. С. - Забезпечення якості дистанційної променевої терапії у онкологічних хворих, Скоморохова Т. В., Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Столярова О. Ю., Галяс О. В., Магдич І. П. (2012)
Попович В. І. - Місцеві променеві ураженння у онкоотоларингологічних хворих. Класифікація, Абизов Р. А., Самойленко С. С. (2012)
Кравець Д. К. - Спектр радіологічних змін при бактеріальних пневмоніях: огляд літератури, Кметюк В. М., Скальський Л. В., Рижик В. М. (2012)
Сегеда Т. В. - Оцінка впливу поєднаної дії рентгенівського випромінення та етопозиду на синтез проапоптозних сфінголіпідів у карциномі герена, Мітряєва Н. А., Бакай Т. С., Гребіник Л. В. (2012)
Орел В. Е. - Дослідження магнітних властивостей карциноми легені Льюїс і протипухлинного магнітного нанокомплексу, Шевченко А. Д., Романов А. В. , Бурлака А. П., Лукін С. М., Сидорик Є. П., Венгер Є. Ф., Щепотін І. Б. (2012)
Зыкин Б. И. - Эластография: анатомия метода, Постнова Н. А., Медведев М. Е. (2012)
Отзыв на статью Киношенко Ю. Т. (2012)
Кафедре лучевой диагностики и терапии Одесского национального медицинского университета — 90 лет (2012)
Частота острых побочных реакций при применении низкоосмолярных неионных йодсодержащих контрастных веществ. Есть ли различия? (2012)
Nem medical technologies LTD (2012)
Наукові матеріали конференції (2012)
К десятилетию кафедры компьютерных систем мониторинга Донецкого национального технического университета (2012)
Аверин Г. В. - Фундаментальные модели в общей теории систем: закон перехода количественных изменений в качественные для эволюционно развивающихся систем (2012)
Башков Є. О. - Дослідження проблеми узгодження можливостей процесорів і мережевого інтерфейсу в багатопроцесорних обчислювальних системах, Іващенко В. П., Швачич Г. Г, Ткач М. О. (2012)
Дмитриева О. А. - О введении производных высших порядков в параллельные коллокационные методы решения задачи Коши (2012)
Аверин Г. В. - Стратегическая оценка статуса Украины в современном мире по данным международных организаций. Часть 1: Теория и методика оценки, Звягинцева А. В. (2012)
Родригес Залепинос Р. А. - Исследование загрязнения атмосферного воздуха Европы аэрозолем с использованием данных дистанционного зондирования Земли (2012)
Климко Г. Т. - Метод координатной функции Фока, производящая функция, интегральные соотношения (2012)
Харитонов А. Ю. - Анализ энерго- и ресурсопотребления муниципальных объектов с помощью методов системной динамики (2012)
Zviagintseva А. V. - The possibility of constructing species spread models for assessing life sustainability (2012)
Клюев В. Е. - Экологическая сеть степных фрагментированных ландшафтов: модель LARCH для Луганской области, Ван дер Слуис Т. (2012)
Аноприенко А. Я. - Интервальные вычислительные модули для расчета параметров производительности серверных компьютерных систем, Иваница C .В., АльРабаба Хамза (2012)
Rodriges Zalipynis R. A. - Representing Earth remote sensing data as time series (2012)
Панина А. И. - Опыт использования алгоритмов Skin Detection для обработки медицинских изображений, Беловодский В.Н. (2012)
Павлий В. А. - Направления развития информационных систем мониторинга атмосферного воздуха, Бабакина А. А. (2012)
Аверин Е.Г. - Применение ГИС-технологий при комплексной оценке экологического состояния городских территорий, Парфенюк А. С. (2012)
Иващенко А. Б. - Рынок программного обеспечения для анализа временных рядов (2012)
Харитонова В. В. - Веб-сайт як динамічна складова формування іміджу шляхом відповідності константам фірмового стилю, Бабакіна А. О. (2012)
Руденко М. П. - Совместимость графических форматов растровых и векторных редакторов, применяемых в компьютерном дизайне (2012)
Смолий В. Н. - Особенности преподавания дисциплины "Основы автоматики и автоматизации производств (2012)
Khamidullina K. - Evaluation and forecasting of losses associated with information security threats using analogy method, advisor Gubenko N. E. (2012)
Чуприн В. И. - Новые методы сжатия временных рядов экологических показателей, руководитель Родригес Залепинос Р. А. (2012)
Godla A. C. - Improvement of distributional model of resource usage in terms of informational security, advisor Gubenko N. E. (2012)
Колонка головного редактора (2012)
Мазур С. Г. - Вікові особливості стану сонних артерій та церебральної гемодинаміки у хворих, що перенесли ішемічний інсульт, залежно від півкульової локалізації вогнища (2012)
Ялынская Т. А. - Перерыв дуги аорты: диагностика порока методом мультидетекторной компьютерной томографии (2012)
Соколов В. Н. - Роль МПР, 3Д-реконструкции и виртуальной эндоскопии в выявлении патологии толстой кишки, Анищенко Л. В., Левчук Л. В., Рожковская Г. М., Цвигорский В. М., Стасюк Ю. В. (2012)
Шкондин Л. А. - Комплексная лучевая диагностика при камнях в мочеточнике, Шумаков А. В., Шкондина М. Л., Чуканов Е. Н., Копытин М. А., Wilson J. I. (2012)
Корольков А. И. - Проблемные вопросы ультразвуковой диагностики патологии тазобедренных суставов у детей первого года жизни, Шевченко С. Д., Спилиотина Т. В., Ермак Т. А. Вовченко А. Я., Куценок Я. Б. (2012)
Шимон В. М. - Рентгенологічна діагностика синдрому сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І. (2012)
Крадинов А. И. - Диагностические и прогностические критерии остеохондроза шейного отдела позвоночника при санаторно-курортной медицинской реабилитации, Черноротов В. А., Черноротова Е. В. (2012)
Іванкова В. С. - Підходи до планування та лікування онкологічних хворих на сучасних високоенергетичних апаратах, Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Палій М. І., Нестеренко Т. М., Магдич І. П. (2012)
Солодянникова О. И. - Первый клинический опыт применения в Украине самария — 153 оксабифора в комплексной терапии метастатического поражения костей (состояние проблемы в литературе и собственные данные), Сукач Г. Г., Саган Д. Л., Трацевский В. В. (2012)
Коваленко Ю. Н. - Возможности оптимизации структуры рентгенологической службы при переходе к цифровой технологии визуализации рентгеновских изображений, Мирошниченко С. И. (2012)
Ткаченко М. М. - Удосконалення служби променевої діагностики на догоспітальному етапі, Морозова Н. Л. (2012)
Шкондин А. Н. - Отзыв на статью Киношенко Ю.Т. "Современный" рак желудка и возможности рентгенодиагностики и дифференциальной диагностики его отдельных эволюционных форм", опубликованной в журнале "Променева діагностика, променева терапія", 2011. — № 374. — С. 114-123 (2012)
Тези науково-практичної конференції "Актуальні питання рентгенодіагностики, КТ, МРТ" (Луганськ, 25727 жовтня 2012 р.) (2012)
Международный медицинский форум. Инновации в медицине — здоровье нации (2012)
Навчальний календарний план кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2013 рік (2012)
Календарний план циклів кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2013 рік (2012)
Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО ім. П. Л. Шупика на 2013 рік (2012)
Основні радіологічні заходи 2013 року (2012)
Нові книги (2012)
Білоусова Н. В. - Визначення сутності і структури потреби у самовдосконаленні молодших підлітків (2012)
Дьоміна О. В. - Про сутність поняття "громадянська позиція” в інформаційно-довідникових джерелах (2012)
Зінченко Т. В. - Соціальне становлення дітей дошкільного віку (2012)
Зель І. О. - Акмеологічна спрямованість як складова андрагогічної компетентності майбутніх учителів (2012)
Івахненко Т. П. - Проблема формування сексуальної культури молоді – інноваційна концепція сучасної освіти (2012)
Кучер А. В. - Комунікативні аспекти професійної діяльності економіста-аграрника (2012)
Костриця Н. М. - Цінності та норми хліборобського світогляду (2012)
Малюгіна Т. І. - Білінгвізм: концептуальні та практичні засади (2012)
Полозенко О. В. - Психологічні знання як наукова категорія (2012)
Попенко О. М. - Професійна культура вчителя як інтеграційна якість особистості педагога-професіонала (2012)
Потапчук Т. В. - Національна ідентичність: становлення та розвиток у сучасному суспільстві (2012)
Сватенков О. В. - Проект як форма організації діяльності з профілактики торгівлі людьми у студентському середовищі, Лабузько С. В. (2012)
Стрельнікова Н. М. - Проблема моральності у вихованні дітей батьками (2012)
Абжалов Р. Р. - Зміст знань про хімічні елементи в курсах дисциплін природничого циклу (2012)
Бондаренко Ю. І. - Концептуально-стильовий аналіз літературного твору в школі (2012)
Валюк В. Ф. - Мультимедійні презентації Microsoft Power Point як засіб вивчення навчальної дисципліни "Органічна хімія” (2012)
Іващенко Н. А. - Педагогічні умови організації навчально-творчої діяльності учнів старших класів, Коваленко Є. І. (2012)
Коваленко Є. І. - Групова навчальна діяльність учнів як інноваційна технологія, Микитуха Р. (2012)
Колейчик О. О. - Етапність формування навичок трансформації фахового тексту у студентів немовних спеціальностей, Местхарм О. А. (2012)
Падун Н. О. - Навчально-дослідна діяльність як засіб формування дослідницьких умінь учнів (2012)
Поліщук О. В. - Правове виховання учнів 5–6 класів шкіл-інтернатів на засадах українських звичаїв (2012)
Прибора Н. А. - Курси за вибором практичного спрямування як засіб підвищення мотивації учнів до вивчення хімії, Богатиренко В. А. (2012)
Речицький О. Н. - Проблема оцінювання знань і вмінь студентів за 100-бальною шкалою, Решнова С. Ф. (2012)
Салій С. В. - Сприйняття підлітками художніх образів музики (2012)
Шевчук М. О. - Синектика як метод активізації творчого мислення студентів (2012)
Щербак П. І. - Мотивації занять фізичними вправами студентів педагогічних вищих навчальних закладів, Благінін В. М. (2012)
Щербина А. П. - Екологічне виховання учнів на уроках хімії та в позакласній роботі, Щербина В. М. (2012)
Благініна С. В. - Організація самостійної роботи як ефективний засіб самонавчання та самопідготовки майбутнього педагога (2012)
Бобраков С. В. - Передумови реформування професійної підготовки вчителів у Німеччині (2012)
Головань Т. К. - Формування навичок основ техніки диригування у студентів-початківців (2012)
Гура В. В. - Методика формування музично-теоретичних знань у студентів педагогічних училищ та коледжів засобами українського музичного фольклору (2012)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності майбутніх філологів в аспекті особистісного підходу (2012)
Дєда В. М. - Основні аспекти підготовки фахівців дошкільного профілю до формування екологічної компетенції у дітей дошкільного віку (2012)
Дубровська Л. О. - Підготовка майбутніх педагогів до втілення виховних технологій, Дубровський В. М. (2012)
Клясен Н. Л. - Компетентнісний підхід до розвитку комунікативних здібностей вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Лукашова Н. І. - Формування готовності майбутнього вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання хімії в процесі вивчення фахової методики (2012)
Остапенко С. А. - Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності (2012)
Сидоренко-Николашина Е. Л. - Специфика организации модульного контроля знаний по высшей математике у студентов агротехнологических вузов с помощью тестовых заданий (2012)
Требенко Д. Я. - Формування внутрішнього стимулу і готовності до самоконтролю при вивченні вищої алгебри, Требенко О. О. (2012)
Харицкая С. В. - Формирование поисково-информационной компетентности при подготовке презентаций на занятиях по иностранному языку (2012)
Бєлкіна Н. І. - Розвиток ідей К. Ушинського про педагогіку як науку і мистецтво виховання в спадщині М. Демкова (2012)
Демченко Н. М. - Освітня діяльність і педагогічні погляди А. Брока, Мацегора А. В. (2012)
Крапивний Я. М. - Система професійної підготовки вчителя у Чернігівському колегіумі (1700–1786 рр.) (2012)
Осаволюк О. А. - Особливості практичної підготовки майбутніх учителів у Чернігівській земській учительській семінарії (2012)
Білецька І. О. - Проблема розвитку навчання мов у середніх навчальних закладах США у ХХ – на поч. ХХІ ст. (2012)
Гаманюк В. А. - Державне регулювання у сфері іншомовної освіти ФРН (2012)
Демешкант Н. А. - Екологічна освіта в контексті досліджень польських учених (2012)
Киричок І. І. - Концепція початкової освіти С. Й. Гессена (2012)
Лякішева А. В. - Ідеї соціальної дії (поведінки) в теоретичних концепціях М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона (2012)
Малько Н. М. - Дидактичні принципи навчання природничих дисциплін у педагогічній спадщині О. Я. Герда (2012)
Ямкова К. С. - Цілі, завдання, напрями та принципи розвитку соціальної активності учнівської молоді в роботах М. Бунакова (2012)
Радченко Ю. П. - Основні принципи створення електронних підручників з іноземної мови у школах Франції (2012)
Наші автори (2012)
Редакційна колегія (2011)
Ярошенко Ф. О. - Дифузійна модель проникнення кризи у систему державних фінансів України (2011)
Бушуев С. Д. - Жизненный цикл менеджера проектов в современном мире, Неизвесный С. И. (2011)
Бушуев С. Д. - Корпоративная культура в области развития организаций ключ к успеху, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Н. П. (2011)
Бушуєв С. Д. - Інноваційні механізми інтуїтивного управління проектами та програмами, Яцишин Ю. В. (2011)
Гречуха Е. И. - Нечеткая ситуационная модель управления процессами реализации проекта, Дидур Т. М. (2011)
Донець О. М. - Використання міжнародних стандартів в управлінні ризиками, Савельєва Т. В., Урецька Ю. І. (2011)
Златкін А. А. - Застосування функціонально- вартісного аналізу в процесі бюджетування наукових проектів , Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Чернова Л. С. (2011)
Меркушева И. В. - Структура информационных взаимодействий в системах распределенного управления проектами, Тесля Н. Ю. (2011)
Поколенко В. О. - Модернізація сітьових моделей для забезпечення раціональної організації девелоперського управління будівництвом, Приходько Д. О., Сліпенчук О. В. (2011)
Покотилов І. П. - Маркетингові передумови проектування перевезень вітчизняним морським транспортом (2011)
Сидорчук О. В. - Системи засади профілювання місій державних цільових програм, Ратушний Р. Г., Гуцул Г. Д., Сидорчук О. О., Босак В. В. (2011)
Старченко Г. В. - Системна модель управління якостю організаційних проектів, Баранюк І. А. (2011)
Тесленко П. А. - Нелинейная модель эволюционного управления проектами (2011)
Тесля Ю. М. - Математичні засади побудови рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті, Каюк П. В., Чернова М. Л., Чорний О. Ю. (2011)
Тугай О. А. - Формування сучасних моделей організаційних структур для адаптації будівельного виробництва до євро стандартів, Чуприна Ю. А., Сліпенчук О. В. (2011)
Цюцюра М. І. - Соціальна технології "прозорий бюджет" як інновація, Харитонов Д. А., Цюцюра Г. О. (2011)
Чернова Л. С. - Методы определения стоимости наукоемких проектов (2011)
Чимшир В. И. - Структурная декомпозиция сложных социотехнических систем в период их целевого функционирования (2011)
Козирь В. Б. - Кластерные системы в проектах развития морских торговых портов Украины (2011)
Вишняков В. М. - Про інформацію та інтроформацію (2011)
Задоров В. Б. - К развитию концепции "конфигураторов" для построения архитектуры информационных технологий организационных антропогенных систем, Васильев А. А. (2011)
Ольшевський Ю. В. - Принципи побудови та функціонування системи інформаційного забезпечення експлуатації автомобільної техніки (2011)
Пурський О. І. - Задача ідентифікації математичних моделей функціонування експертних систем управління на основі нечіткої логіки (2011)
Федусенко О. В. - Застосування методів багатокритерівальної оптимізації до оцінки електронних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання, Рафальська О. О. (2011)
Соловей О. Л. - Прийняття оптимальних рішень розвитку водопостачання міста в умовах її невизначеності (2011)
Лизунов П. П. - Проектно-векторное управление высшими учебными заведениями, Белощицкий А. О., Белощицкая С. В (2011)
Левченко Л. О. - Концептуальні основи моделювання ризиків фінансово-економічної діяльності підприємств на основі нечіткої логіки, Кілянчук О. П., Теренчук С. А. (2011)
Мінаєва Ю. І. - Вибір портфеля цінних паперів на основі моделі його відповідності ринку (2011)
Терейковськая Л. А. - Марковские модели прогнозирования эксплуатационных параметров компьютерных сетей (2011)
Терейковський І. А. - Оптимізація архітектури нейронної мережі призначеної для діагностики стану комп’ютерної мережі (2011)
Иносов С. В. - Исследование температурных возмущений для систем автоматизации отопления зданий, Соболевская Т. Г., Самойленко Н. И., Сидун К. В. (2011)
Наші автори (2011)
Бушуєв С. Д. - Інноваційні механізми управління програм розвитку морських транспортних кластерів, Козир Б. Ю. (2011)
Бушуев С. Д. - Шестое чувство в управлении развитием: интуиция как канал коммуникации и средство принятия решения, Неизвестный С. И. (2011)
Бушуєва Н. С. - Проактивне управління програмами розвитку фінансових установ в умовах турбулентного оточення, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Т. О. (2011)
Ванюшкин А. С. - Формирование сценариев по портфелю проектов организации (2011)
Егорченкова Н. Ю. - Интеграция матричных технологий и метода критических цепей в управлении ресурсами портфелей проектов и программ (2011)
Єгорченков О. В. - Математична модель вибору форм візуалізації інформації при розв’язанні функціональних задач управління проектами (2011)
Кононенко И. В. - Метод формирования портфеля проектов предприятия для планового периода при нечетких исходных данных, Букреева К. С. (2011)
Молоканова В. М. - Проблеми формування стратегічного портфеля проектів (2011)
Покотілов І. П. - Вибір судна для реалізації проектів ефективних морських перевезень, Кошкін К. В. (2011)
Тарасюк С. Э. - Анализ чувствительности проекта к факторам риска (2011)
Тесля Ю. М. - Джерела формування інформаційного середовища девелоперської компанії, Гоц В. В., Гоц Х. М. (2011)
Тесля Ю. М. - Формалізація та аналіз впливів на прийняття рішення експертом для оцінювання інвестицій в девелоперські проекти, Каюк П. В., Чернова М. Л. (2011)
Цюцюра С. В. - Засоби масової інформації – як інструмент суспільної участі в інформаційній технології "прозорий бюджет" , Криворучко О. В. , Цюцюра М. І. (2011)
Шахов А. В. - Моделирование движения организации в проектной среде, Шамов А. В. (2011)
Ярошенко Р. Ф. - Турбулентність в управлінні програмами розвитку фінансових установ, Ярошенко Т. А. (2011)
Яцишин Ю. В. - Концептуальна модель інтеграції м’яких компонент компетенцій в управлінні проектами (2011)
Задоров В. Б. - Развитие технологии целеполагания и разработки требований информатизации организационных систем (2011)
Мурасов Р. К. - Прогнозування стану складних систем в сучасних системах управління та інтелектуальних інформаційних системах, Дзюбенко Ю. А. (2011)
Неділько С. М. - Система показників і критеріїв для формалізації процесів забезпечення функціональної стійкості систем управління повітряним рухом (2011)
Олексієнко М. М. - Інформаційна система прогнозування захворювання населення під впливом шкідливих домішок оточуючого середовища (2011)
Бородавка Є. В. - Класифікація архітектурно-будівельних САПР (2011)
Полтораченко Н. І. - "Інтервальна" модель параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції (2011)
Белощицкий А. А. - Структура методологии проектно-векторного управления образовательными средами (2011)
Караєва Н. В. - Аналіз підходів до формування систем індикаторів сталого розвитку, Левченко Л. О., Трохименко Я. М. (2011)
Иносов С. В. - Синтез динамического корректора датчика температуры, Соболевская Т. Г., Сидун К. В (2011)
Чуприна Ю. А. - Сучасні методи управління якістю у будівництві (2011)
Шикалов В. С. - Цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів, Пристайло Т. Ю. (2011)
Наші автори (2011)
Содержание (2013)
Фролов Г.А. - Исследование установки для определения тепло- и температуропроводности при моделировании некоторых факторов космического пространства, Боровик Д.В., Колотило А.Д., Ламеко А.Л., Олигов Е.В., Тихий В.Г., Гусарова И.А. (2013)
Сотников В.П. - Термодинамический аспект мультипроцессного сжатия газа с промежуточным охлаждением (2013)
Демин А.Е. - Параметрическое исследование особенностей течения в суперкритической решетке профилей компрессорной ступени, Какаев И.Д. (2013)
Тисарев А.Ю. - Расчeтное исследование герметичности трактового уплотнения турбины, Василевич Н.М. (2013)
Русанов А.В. - Разработка проточной части турбины для когенерационной установки, использующей низкокипящие рабочие тела, Лампарт П., Русанов Р.А., Шиманяк М. (2013)
Третьяк В.В. - Разработка и использование учебной программы синтеза технических решений при проектировании авиационной техники, Матусевич Н.С., Онопченко А.В., Скорченко И.В., Зейниев Т.Г. (2013)
Капитанова Л.В. - Влияние основных параметров на скорость принятия решения при взлете модификаций самолета (2013)
Вятков В.В. - Исследование сопловых аппаратов ТНД в условиях совместной работы с межтурбинным переходным каналом при наличии входной закрутки потока, Ремизов А.Е., Тощаков А.М. (2013)
Сокол Г.И. - Решение задачи об определении характеристик акустических полей двигательных установок на основе представлений ЛЭМБА (2013)
Герасименко В.П. - Комплексное аэродинамическое совершенствование компрессоров ГТД, Шелковский М.Ю. (2013)
Барышева Е.С. - Влияние радиальной неравномерности потока на входе в центробежную ступень на ее характеристики (2013)
Мельник В.Н. - Задача коши для двух соединенных упругой связью коаксиальных цилиндров в акустической среде, Карачун В.В., Бойко Г.В. (2013)
Гризун М.Н. - Тестирование программного комплекса "F" на задаче расчета обтекания изолированных профилей, Козырец Д.А., Ершов С.В. (2013)
Минчев Д.С. - Использование характеристик турбокомпрессора при расчeте неустановившихся режимов работы дизельных двигателей, Мошенцев Ю.Л., Нагорный А.В., Дьяконов А.С. (2013)
Цаглов А.И. - Конфигурация внешнего магнитного поля маломощного геликонного ЭРД, Лоян А.В., Максименко Т.А., Рыбалов О.П. (2013)
Смирнов А.В. - Обеспечение теплового режима силового блока газоперекачивающего агрегата организованной подачей воздуха под шумотеплоизолирующий кожух газотурбинного двигателя, Костюк В.Е., Ткаченко Д.А., Кирилаш Е.И., Слабко Ю.Н. (2013)
Миргород В.Ф. - Построение и анализ поверхностей тренда в задачах оценки состояния силовых установок на базе ГТД, Гвоздева И.М., Бурунов Д.С. (2013)
Лапотко В.М. - Численный анализ акустического взаимодействия венцов турбины вентилятора экспериментального двигателя, Кухтин Ю.П., Кравченко И.Ф. (2013)
Григорьев В.А. - Численное газодинамическое моделирование одноступенчатых центростремительных турбин сверхмалой мощности, Калабухов Д.С., Радько В.М. (2013)
Щербаков М.А. - Экспериментальное и численное определение теплового состояния рабочей лопатки турбины (2013)
Архипов Д.В. - лияние радиальной неравномерности параметров потока при входе в рабочее колесо на газодинамические характеристики ступени осевого компрессора, Тумашев Р.З. В (2013)
Хориков А.А. - Исследование механизмов возникновения и развития классического флаттера компрессорных лопаток с применением современных методов обработки динамических процессов, Данилкин С.Ю., Мазикина Т.И., Макаров П.В. (2013)
Коскин А. О. - Особенности изменения частотных характеристик рабочих колес турбомашин, Селезнев В. Г. (2013)
Шевченко М.В. - Оценивание неизмеряемых параметров ГТД с учетом изменения технического состояния проточной части, Епифанов С.В. (2013)
Долматов Д.А. - Горение одиночных и парных капель жидкого топлива при быстром испарении (2013)
Петров А.В. - Основные пути повышения точности расчетного определения собственных частот и форм колебаний лопаток ГТД, Тихомиров В.В., Донченко В.В. (2013)
Рублевский Е.Ю. - Численное исследование двухступенчатого вентилятора, Плакущий Д.А., Письменный В.И., Кваша Ю.А. (2013)
Калинин Д.В. - Обоснование выбора параметров продольной модификации косозубых передач в трансмиссиях вертолетов, Ананьев В.М., Кожаринов Е.В. (2013)
Zabski J. - Velocity waves in the boundary layer disturbed by wakes of negative and positi v e jets in acceler ating flow (2013)
Данов А.С. - Квантование энергии упругих и пластических сред (2013)
Шкловец А.О. - Оптимизация проточной части ступени компрессора ГТД С целью обеспечения динамической прочности в рабочем лопаточном венце, Попов Г.М., Колмакова Д.А. (2013)
Карускевич М.В. - Инструментальная индикация единичных перегрузок на стадии распространения усталостной трещины (2013)
Зиньковский А. П. - Экспериментальное исследование влияния параметров бандажной связи на вибронапряженность турбинных лопаток, Токарь И. Г., Савченко К. В. (2013)
Овчарова Н.Ю. - Влияние ударных нагрузок на скоростное деформирование элементов корпуса ГТД, Воробьев Ю.С. (2013)
Повгородний В.О. - Экспериментально-теоретическое исследование термоупругого состояния элементов турбин, исходя из решения обратных задач термоупругости (2013)
Плащинская А.В. - Рост усталостных трещин в тонких пластинах конечных размеров с концентраторами напряжений при одноосном асимметричном растяжении-сжатии (2013)
Закиев Ф.К. - Анализ напряженно-деформированного состояния силовых корпусов камеры сгорания для наземной газотурбинной установки, Киселев А.С., Великанова Н.П., Иванов П.В. (2013)
Голубовский Е.Р. - Оценка скорости развития трещины усталости (СРТУ) в никелевых сплавах для дисков ГТД, Волков М.Е., Эммаусский Н.М. (2013)
Терауд В.В. - Растяжение цилиндрических образцов при высокой температуре, измеряемое на основе фоторегистратора (2013)
Лепешкин А.Р. - Новая методика расчета напряженного состояния теплозащитных керамических покрытий столбчатой структуры в поле действия центробежных сил, Бычков Н.Г., Ваганов П.А. (2013)
Петухов А.Н. - Особенности характеристик МЦУ и МНЦУ деформируемых и гранулированных сплавов для дисков ГТД при наличии концентрации напряжений в широком диапазоне температур (2013)
Юцкевич С.С. - Исследование микропластической деформации поверхности плакирующего слоя сплава Д16АТ при усталости с использованием оптического бесконтактногопрофилометра (2013)
Кубич В. И. - Применение квазикристаллического покрытия для повышения жаростойкости поршневого алюминиевого сплава, Ивщенко Л. И., Мильман Ю. В., Кисель В. М., Ефимов Н. А., Коржова Н. П., Гринкевич К. Э., Евдокименко Ю. И. (2013)
Игнатович С.Р. - Многоочаговое разрушение авиационного конструкционного сплава Д16АТ, Каран Е.В., Краснопольский В.С. (2013)
Титул, зміст (2011)
Лукінова Т. Б. - Академік О. С. Мельничук: життя, віддане науці (2011)
Матвіяс І. Г. - Особливості фонетичної системи в західноукраїнському варіанті літературної мови (2011)
Лесюк М. П. - Динамічні процеси в говорах Прикарпаття (2011)
Войцева О. А. - Традиції та закономірності у розвитку водогосподарської лексики польської мови (2011)
Полякова Т. М. - Лінгвокультурологічне відображення реалій козацької доби у словнику В. І. Даля (2011)
Бук С. Н. - Роман Івана Франка "Для домашнього огнища" крізь призму частотного словника (2011)
Мікіна О. Г. - З романської етимології: до семантико-типологічного критерію пояснення лат. quaerere (2011)
Брицин М. - Войцева О. А. Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності (2011)
Мушкетик Л. - Kocsis M. Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesirásuk (2011)
Іващенко В. - Яворська Г. М., Богомолов О. В. Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі (2011)
Бріцин В. - Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E. Słownik tematyczny polsko-ukraiński, Ніколаєнко Л. (2011)
Калиновський Ю. Ю. - Взаємообумовленість політичних трансформацій та становлення правового суспільства в Україні: ціннісний вимір (2013)
Чернова Л. Є. - Модель розвитку сучасної України в контексті наукового дискурсу (2013)
Безрук О. О. - Політика мультикультуралізму: деякі наслідки в сучасних суспільствах Європи (2013)
Поліщук І. О. - Медіатехнології у сучасному політологічному дискурсі (2013)
Гончарова О. С. - Абсентеїзм як феномен політичного процесу (2013)
Куц Г.М. - Ідентичність соціальна та індивідуальна: політологічна експлікація (2013)
Пасісниченко В. Л. - Ульріх Бек: від "суспільства ризику" до "соціології космополітизації", Пасісниченко І. М. (2013)
Данько Ю. А. - Теорії інформаційного суспільства в сучасному науковому дискурсі (2013)
Яцура К. Г. - Відкрите суспільство: механізми розвитку та перспективи впровадження в Україні (2013)
Денисенко І. Д. - Соціальні мережі: стратегії реконструкції методології дослідження (2013)
Шепеленко І. П. - Теоретико-методологічні засади дослідження міста в класичній соціології (2013)
Радіонова І. О. - Теорія трансформації Р. Флоріди: теоретичні розвідки у добу креативності (2013)
Пилипенко С. Г. - Модуси сучасної культури в інформаційному просторі (2013)
Скалацька О. В. - Простір моди у контексті філософських побудов Ж. Бодрійяра (2013)
Громова-Стасюк С. О. - Професійна компетентність керівних кадрів вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Білоцерківська Н. Г. - Інтелектуальний капітал та освітні ресурси як фактори конструювання глобального простору, Борисенко Н. О. (2013)
Чадаєва К. Ю. - Інноваційна діяльність у вищій освіті у сучасних соціокультурних контекстах (2013)
Жванія Т. В. - Підготовка майбутніх психологів за умов функціонування сучасного полікультурного суспільства (2013)
Олійник Б. І. - Виникнення баптизму на Харківщині (2013)
Титул, зміст (2013)
Матвіяс І. Г. - Взаємодія східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літературної мови в усталенні норм у галузі синтаксису (2013)
Кіклевич А. - Про вплив сучасної української мови на російську: субстантивація прикметника круглый у текстах футбольних репортажів он-лайн (2013)
Стишов О. А. - Номінації осіб у сучасній українській мові (2013)
Коць Т. А. - Публіцистичний стиль початку XX століття як джерело формування синтаксичної норми (2013)
Горпинич В. О. - Граматична типологія латинської і української топонімії (2013)
Вербич С. О. - Слов’янська мовна спадщина в гідроніміконі Нижнього Дністра (2013)
Іващенко В. Л. - Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці (2013)
Чемеркін С. Г. - Глобалізація і сучасні лінгвістичні процеси (2013)
Кудрявцева Н. С. - Методологія когнітивних досліджень: перспективи емпіричного підходу (2013)
Широков В. - Репліка на статтю В. В. Німчука "Про сучасну українську тлумачну лексикографію" (2013)
Шулежкова С. - Дядечко Л. П., Петренко О. В., Прадід Ю. Ф. 250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя: Українсько-російський тлумачний словник / 250 крылатых слов и выражений Н. В. Гоголя: Русско-украинский толковый словарь (2013)
Думанський Ю. В. - Електронна охорона здоров’я та телемедицина в післядипломній освіти – інновації Донецького національного медичного університету ім.М.Горького, Владзимирський А. В. (2012)
Lievens F. - Налагодження партнерств - організації й ініціативи в сфері телемедицини й електронної охорони здоров'я, Jordanova M. (2012)
Владзимирський А. В. - Перше застосування телемедицини в Україні: Мар’ян Франке та Вітольд Ліпіньскі, Стадник О. М., Карліньска М. (2012)
Баркова А. В. - Особливості обробки зображень стандарту dicom на етапі планерування дентальної імплантації, Даниленко Т. В. (2012)
Мозговой В. В. - Підходи до формування інфраструктури для реалізації електронного менеджменту в медико-санітарній допомозі пацієнтам з мультирезистентним туберкульозом (2012)
Прокопчук Ю. О. - Когнітивне ядро шпитальних і телемедичних систем: концепція, моделі, програми (2012)
Маркелов В. Е. - Телемедична система домашнього ігрового тренування рухових функцій, Качмар О. О. (2012)
Стратулат П. М. - Етапи і результати в провадження телемедицини в перинатальний догляд в Республіці Молдова, Карауш Т. Н., Куртяну A. М., Блун’є М. * (2012)
Pendzhurov I. - Інформаційні технології й порушення розвитку, Mihova P. (2012)
Анастасова Е. А. - Фрактальний алгоритм стиснення щодо медичниx зображеннь, Беловодський В. М. (2012)
Лавренко О. С. - Дистанційна ЕКГ-діагностика на догоспітальному етапі , Ткач Л. І., Андрєєва Н. А., Опанасенко О. В. (2012)
Шевчук Б. М. - Технологія дистанційного моніторингу функціональних станів спортсменів, операторів та пацієнтів на основі портативних терміналів і абонентських систем сенсорних та локально-регіональних радіомереж, Задірака В. К., Марценюк Є. О., Фраєр С. В. (2012)
Mihova P. - Програма підготовки магістрів з біомедичної інформатики, Pendzhurov I., Vinarova J. (2012)
Хоружа Р. Ю. - Використання інтерактивних технологій навчання клінічним дисциплінам, Каліновський Д. К., Сажина О.С. (2012)
Матеріали VIII міжнародної конференції "Телемедицина-досвід@перспективи” (2012)
Арбузов С. - Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях, Щербакова О. (2013)
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік (2013)
Полозенко Д. - Використання внутрішніх ресурсів України – пріоритетний напрям подолання світової фінансової кризи (2013)
Гриценко М. - Конкурс "Банк року-2012” за версією журналу "Банкиръ” (2013)
Болгар Т. - Особливості організації роботи внутрішнього колекшену банків України (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у листопаді 2012 р. (2013)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків у листопаді 2012 р. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2012 року (2013)
Набок Р. - Окремі питання управління операційним ризиком у банках (2013)
Шаров О. - Перспективи валютної інтеграції на пострадянському просторі (2013)
Міщенко В. - Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій самообслуговування клієнтів банків в Україні, Ніконова М. (2013)
Мельниченко О. - Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів із позабанківського обігу в Україні (2013)
Другов О. - Сучасні аспекти формування довіри населення до Національного банку України (2013)
Патрікац Л. - Кращі статті року (2013)
Азаренкова Г. - Внутрішні фактори впливу на сталість руху фінансових потоків ринку корпоративних облігацій, Іванова М. (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за листопад 2012 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за листопад 2012 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у листопаді 2012 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у листопаді 2012 року (2013)
Пацера М. - Благодійність: за покликом серця чи з розрахунку? (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Синагога в Жовкві” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Кача – етап історії вітчизняної авіації” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Стерлядь прісноводна” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Житомирській області” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Миколаївській області” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рік Змії” (2013)
Зінькова Т. - Пропонує найбільша книгозбірня України (2013)
Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (за станом на 01.01.2013 р.) (2013)
Анотації (2013)
Ваврух П. О. - Динаміка інтегральних маркерів ендогенної інтоксикації, спричиненої введенням цитостатиків, Боднар Я. Я., Ваврух Г. П. (2013)
Швець В. М. - Фосфоліпідний склад гомогенату серця дорослих і старих щурів та особливості його модуляції при стресі (2013)
Федевич Ю. М. - Вплив гаптоглобіну на киснезв’язувальні та нітритредуктазні властивості гемоглобіну (2013)
Кулініч О. С. - Модуляція гепатотоксичності цисплатину кластерними сполуками ренію(ІІІ) у моделі канцерогенезу, Дьомшина О. О., Штеменко Н. І. (2013)
Мисула І. Р. - Перебіг пародонтиту при гіпоергічному та гіперергічному типах запальної реакції на фоні адреналінової міокардіопатії, Суховолець І. О. (2013)
Борис Р. М. - Динаміка ферментативної ланки антиоксидантного захисту в період гострої реакції на поєднану краніоскелетну травму (2013)
Павлишин Г. А. - Оцінка показників вуглеводного обміну в дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Козак К. В. (2013)
Вовк Т. Б. - Вплив Ig G хворих на системний червоний вовчак на показники хронометричних тестів (2013)
Яковлєва Л. В. - Порівняльна характеристика розвитку діабетичної нефропатії через 1 і через 3 місяці від початку індукції інсулінзалежного цукрового діабету та вплив густого екстракту з листя берези бородавчастої на її прогресування, Чорна Н. С., Бабенко Д. М. (2013)
Пида В. П. - Дослідження гепатозахисних властивостей густого екстракту з бруньок обліпихи крушиноподібної на моделі тетрациклінового гепатиту (2013)
Яковлєва Л. В. - Вивчення специфічної фармакологічної активності стоматологічної настоянки "Касдент” на моделі експериментального гінгівіту в щурів, Стефанів І. В. (2013)
Глушко К. Т. - Імунологічні особливості у дітей із хронічною патологією травної системи на фоні токсокарозу (2013)
Семенів Д. В. - Дослідження кардіопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної на моделі адреналінового міокардиту в щурів (2013)
Сиротинська І. Д. - Досвід використання нетрадиційних форм проведення лекцій для іноземних студентів (2013)
Палиця Л. М. - Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей, Ястремська С. О., Корда М. М. (2013)
Омельчук В. В. - Підготовка й укладення Ферраро-Флорентійської унії та її міжнародно-правове значення (2013)
Филипович Л. О. - Соціальний і духовний розвиток України: наукова експертиза та її законодавче закріплення (2013)
Сервецький І. В. - Нові функціональні завдання ОВС – попередження, виявлення, припинення злочинів, Сапрун О. В. (2013)
Волкова Т. І. - Витоки та генезис кримінально-правової охорони рибних, звіриних або інших водних добувних ресурсів (2013)
Мороз А. О. - Витоки, історія кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи та сучасний стан проблеми (2013)
Мороз В. Г. - Встановлення місця злочину – необхідна умова правильної кваліфікації вчиненого діяння (2013)
Ольховенко О. І. - Витоки, історія кримінальної відповідальності свідка, експерта чи перекладача за невиконання покладених на них обов’язків (2013)
Салій П. І. - Об’єктивна сторона складу злочину порушення недоторканності житла та іншого володіння особи (2013)
Карпенко М. І. - Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості: методика розслідування цих злочинів (2013)
Гайдулін О. О. - Як порозумітися з Європою? (Досвід інтерпретації тексту Угоди про асоціацію ЄС — Україна) (2013)
Бушуев С. Д. - Облачные технологии в управлении крупномасштабными программами развития, Ярошенко Р. Ф. (2011)
Бойко Е .Г. - Разработка и внедрение корпоративной системы управления проектами для проектно-ориентированного предприятия (2011)
Гогунский В. Д. - Обоснование закона о конкурентных свойствах проектов, Руденко С. В., Тесленко П. А. (2011)
Гордеева И. А. - Согласование организационной структуры и организационной культуры проекта как факторов обеспечения адаптивности проекта (2011)
Квасневский Е. А. - Принципы и критерии безопасности проектов энергоблоков АЭС (2011)
Кузьмук В. В. - Оценочные управляющие сети Петри (SBPN), Супруненко О. О., Кузьмук А. В. (2011)
Куценко М. Н. - Формирование ментального пространства и создание сетей знаний в программах инновационного развития (2011)
Оберемок И. И. - Развитие системы управления проектами на базе сбалансированной системы показателей оценки качества, Оберемок Н. В. (2011)
Оборська Г. Г. - Особливості проектизації зовнішніх комунікацій на прикладі управління рекламними проектами (2011)
Покотілов І. П - Моделювання транспортних операцій в інформаційній системі проектування змішаних перевезень (2011)
Семко І. Б. - Управління портфелями енергетичних проектів сучасного підприємства в програмному середовищі MS Project (2011)
Тесля Ю. Н. - Система управления проектами авиастроительного предприятия., Егорченков А. В., Егорченкова Н. Ю., Катаев Д. С., Черная Н. А. (2011)
Тесля Ю. М. - Сучасний стан комп’ютерних систем розпізнання мовлення, Остапчук Ю. О., Бахмач І. М., Кучеренко О. О. (2011)
Цюцюра С. В. - Застосування в Україні світового досвіду бюджетного аналізу розробки інформаційної технології "Прозорий бюджет". , Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2011)
Ярошенко Р. Ф. - Концептуальна модель багатовекторного управління програмами розвитку фінансового сектору (2011)
Ященко Ю. Г. - Особенности целеполагания проектной деятельности на разных уровнях зрелости бизнеса, Неизвестный С. И. (2011)
Мартиновський І. М. - Комп’ютерна реалізація розрахунку характеристик нелінійних вітрових хвиль у часі і просторі (2011)
Федусенко О. В. - Розробка загальної концептуальної моделі дистанційного розгалуженого курсу, Рафальська О. О. (2011)
Чорна Н. О. - Оцінка можливості застосування CALS–технологій до розв’язання задач розподіленого управління (2011)
Бородавка Є. В. - Способи подання моделі будівельного об'єкта (2011)
Катаєва Є. Ю. - Оцінювання ефективності програмного забезпечення на прикладі автоматизованої інформаційної системи "екіпаж", Ничипорук Н. С. (2011)
Палій С. В. - Створення структурної моделі інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземних студентів (2011)
Тесля Ю. Н. - Комбинированный метод планирования проектов и процессов высших учебных заведений на базе рефлекторного алгоритма, Белощицкий А. А., Безмогорычный Д. М. (2011)
Левченко Л. О. - Огляд програмних продуктів фінансово-економічного аналізу діяльності енергопідприємств, Кілянчук О. П., Повханич О. Ю. (2011)
Иносов С. В. - Исследование энергетической эффективности автономного автоматизированного ветроэлектрического генератора для индивидуального жилья, Соболевская Л. Г., Чернявский О. В. (2011)
Чуприна Ю. А. - Використання моделювання для поліпшення якості будівництва (2011)
Наші автори (2011)
Бушуєв С. Д. - Сценарні моделі програм розвитку фінансових установ в умовах фінансової кризи, Ярошенко Р. Ф. (2012)
Бушуев С. Д. - Синдромы управления проектами, Харитонов Д. А., Рогозина В. Б. (2012)
Бушуев С. Д. - Планетарная модель модельного пространства программ развития организаций, Ярошенко Н. П. (2012)
Бушуєв С. Д. - Концентрична модель багатовекторного управління програмами розвитку фінансових систем, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Т. О. (2012)
Ванюшкин А. С. - Новая структура карточки риска для мониторинга изменения вероятностей рисковых событий проекта (2012)
Геращенко Н. О. - Концепція формування цілей проктів соціального розвитку (2012)
Гоц В.В. - Управління інформацією по фазах життєвого циклу девелоперського проекту (2012)
Куценко М. Н. - Создание ценности проектов на основе системы управления знаниями (2012)
Тесленко П. О. - Прийняття рішень в умовах вартісних обмежень проекту (2012)
Тесля Ю. Н. - Динамические свойства интроформации (2012)
Цюцюра С. В. - Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень , Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2012)
Яцишин А. Ю. - Проектування гібридних сховищ даних з врахуванням структурованості даних (2012)
Ященко Ю. Г. - Особенности целеполагания проектной деятельности на разных уровнях зрелости бизнеса, Неизвестный С. И. (2012)
Жованик В. І. - Алгоритм реалізації оптимального управління ВНЗ через еталонну та ієрархічну декомпозицію академічних ресурсів (2012)
Мурасов Р. К. - Аналіз методів прогнозування випадкових процесів на прикладі траєкторії літака, Лященко І. В. (2012)
Остапчук Ю. А. - Проблематика выбора платформы для системы дистанционного обучения в рамках вертикально интегрированной корпоративной структуры, Рафальськая Е. А. (2012)
Горда О. В. - Визначення магістральної тріщини на WEB- зображеннях об’єктів будівництва (2012)
Тарнавський Ю. А. - Реалізація операцій арифметики по модулю два в поліноміальному методі шифрування , Шарапов І. О., Колоскова М. В. (2012)
Гайдаржи В. І. - Інтерактивна комп’ютерна мнемонічна схема для відображення стану складових системи вимірювання енергоресурсів, споживаних користувачами, Чорна В. П. (2012)
Белощицкий А. А. - Управление проблемами в методологии проектно-векторного управления образовательними средами (2012)
Палій С. В. - Розробка каліграфічного тренажера для використання в дистанційному навчанні іноземних студентів (2012)
Федотова С. Ю. - Моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності будівельного підприємства (2012)
Наші автори (2012)
Звернення Голови Національного банку України Сергія Арбузова (2012)
Звернення Прем’єр-міністра України Миколи Азарова (2012)
Звернення Голови Ради Національного банку України Ігоря Прасолова (2012)
Колобов Ю. - Журнал, якому довіряють фінансисти (2012)
Порошенко П. - Надійний путівник для банкірів (2012)
Патрікац Л. - 200 номерів – і десятки відкриттів, сотні досліджень, тисячі сторінок мудрих думок (2012)
Слова вітання (2012)
Петрик О. - Інфляційне таргетування після кризи: міжнародний досвід, Даниленко А. (2012)
Крохмалюк Д. - Методи і моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у серпні 2012 р. (2012)
Заруцька О. - Обґрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп (2012)
Ізюмцева Н. - Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи, Кац Д. (2012)
Циганова Н. - Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг, Шалига Т. (2012)
Самородов Б. - Моніторинг підвищення рейтингу банку на основі оптимізації його фінансових показників (2012)
Гриценко М. - Університет банківської справи та прес-служба НБУ – серед переможців конкурсів журналу "Банкиръ” (2012)
Основні показники діяльності банків України на 1 вересня 2012 року (2012)
Доповнення до Переліку осіб, які мають сертифікати Національного банку України на право здійснення функцій тимчасового адміністратора та ліквідатора банків, внесені у серпні – вересні 2012 р. (за станом на 15.09.2012 р.) (2012)
Боришкевич О. - Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості (2012)
Пластун О. - Оцінка реакції біржових ринків на форс-мажорні ситуації (2012)
Ринок державних цінних паперів України у серпні 2012 року (2012)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у серпні 2012 року (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за серпень 2012 року) (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за серпень 2012 року) (2012)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Паралімпійські ігри” (2012)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Античне судноплавство” (2012)
Про введення в обіг пам’ятних монет "1 800 років м. Судаку” (2012)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Михайло Кравчук” (2012)
Міщенко В. - Монографія на виклики сьогодення (2012)
Матвійчук Ю. - Українська молодь опановує фінансову грамотність (2012)
Анотації (2012)
Бушуев С. Д. - Организационные патологии управления проектами, Бушуева Н. С., Харитонов Д. А., Рогозина В. Б. (2012)
Бушуев С. Д. - Модель гармонизации ценностей программ развития организаций в условиях турбулентности окружения, Бушуева Н. С., Ярошенко Р. Ф. (2012)
Бушуев С. Д. - К системной парадигме формирования коллективной и индивидуальной компетентности специалистов в области управления проектами, Ященко Ю. Г., Товб А. С., Неизвестный С. И. (2012)
Ванюшкин А. С. - Особенности сценарного планирования портфеля проектов (2012)
Веренич О. В. - Ієрархічні інформаційні технології в управлінні навчальним процесом, Подчасова Т. П. (2012)
Возный А. М. - Применение когнитивного моделирования при проектировании конструкций технических средств для хранения радиоактивных веществ, Казимиренко Ю. А., Фарионова Т. А. (2012)
Гиба М. І. - Розробка методу оцінки ефективності портфеля проектів розвитку торгових мереж (2012)
Григорян Т. Г. - Концепция системы оперативной подготовки менеджеров проектов повышения безопасности АЭС, Квасневский Е. А., Пихович Е. О. (2012)
Крап Н. П. - Методологія управління проектами на основі підходу нечіткого відношення переваги, Юзевич В. М. (2012)
Майер А. А. - Принципы построения сверхбыстродействующих оптических переключающих устройств света, Хулап Г. С., Бушуев С. Д. (2012)
Медведєва О. М. - Фактологічний базис управління взаємодією в проектних ситуаціях (2012)
Осауленко І. А. - Модель інформаційної взаємодії в проектах регіонального розвитку (2012)
Пурський О. І. - Система управління проектами торговельного підприємства, Харченко О. А., Василевська А. О. (2012)
Ярошенко Н. П. - Система "разделяемых ценностей" как интегратор проектного сообщества (2012)
Цюцюра С. В. - Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників для бюджетної сфери, Криворучко О, В. В., Цюцюра М. І. (2012)
Яцишин Ю. В. - Концептуальна модель управління проектними знаннями (2012)
Ярошенко Р. Ф. - Формирование ядра ценностей в программах развития финансовых организаций, Ярошенко Т. А. (2012)
Задоров В. Б. - Формування ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій предметних областей, Демченко В. В., Шпирний В. Т., Бондаренко І. В. (2012)
Горда О. В. - Дослідження функції наявності дефекту типу "тріщина" на цифрових забраженнях об’єктів будівництва (2012)
Катаєва Є. Ю. - Дослідження та оптимізація швидкодії WEB- додатків, Шадхін В. Ю., Котінов О. Л., Литвиненко І. А. (2012)
Соловей О. Л. - Метод нечіткого визначення границь повної керованості системи водопостачання міста за рахунок власних ресурсів в умовах її планового розвитку (2012)
Белощицкий А. А. - Векторный подход к администрированию проектов образовательных сред, Белощицкая С. В. (2012)
Павленко Н. М. - Фінансові механізми підвищення енергоефективності вищих навчальних закладів освіти (2012)
Турчанінова Л. І. - Опис лінійних просторів за допомогою комбінаторних конфігурацій., Давидов І. В. (2012)
Наші автори (2012)
Бушуев С. Д. - Механизмы конвергенции методологий управления проектами, Бушуева Н. С., Неизвестный С. И. (2012)
Вайсман В. А. - Положительная синергия и увеличение потенциала команды управления проектами, Величко С. А. (2012)
Ванюшкин А. С. - Композиционно-модульный подход формирования моделей управления портфелями проектов (2012)
Котетунов В. Ю. - Управление портфелем проектов в холдинге (2012)
Мединцов В. В. - Управление проектами в условиях кросскультурного окружения. Уроки Чернобыля (2012)
Приходько Т. О. - Проблеми безпеки локальних мереж на канальному та мережному рівнях моделі OSI (2012)
Cухонос М. К. - Модели и методы отбора энергоинфраструктурных проектов для формирования портфеля (2012)
Тесля Ю. М. - Проектний погляд на питання покращення взаємодії бізнесу, науки та влади в економічних умовах України, Білощицький А. О. (2012)
Третьяков А. Л. - Новая концепция организации глобальной вычислительной архитектуры, Хулап Г. С., Бушуев С. Д. (2012)
Медведєва О. М. - Формалізація базових характеристик середовища взаємодії проектів (2012)
Харитонов Ю. Н. - Унификация процессов управления проектами реконструкции систем централизованного теплоснабжения (2012)
Цюцюра С. В. - Практика застосування ключових показників ефективності та впровадження системи цільового управління, Криворучко О, В. В., Цюцюра М. І. (2012)
Егорченкова Н. Ю. - Модель планирования ресурсов портфелей проектов и программ в проектно-производственной деятельности предприятий, Егорченков А. В., Катаев Д. С., Бондарчук О. В. (2012)
Жованик В. І. - Оптимізація академічних ресурсів ВНЗ через п’ятисекторну виробничу еталонну, ієрархічну декомпозицію ресурсного середовища (2012)
Гоц Х. М. - Використання сучасних технологій САПР для проектування енергоефективних будівель (2012)
Демченко В. В. - Особливості топології графіті як історичних, Горда О. В., Ткач З. В. (2012)
Белощицкий А. А. - Векторный метод целеполагания проектов в проектно-векторном пространстве (2012)
Левченко Л. О. - Тривимірне моделювання просторових розподілів концентрацій аероіонів у повітрі приміщень, Глива В. А., Сидоров О. В. (2012)
Тормосов Р. Ю. - Джерела фінансування енергоощадності у ВНЗ, Степаненко І. І. (2012)
Иносов С. В. - Исследование энергетической эффективности автономной автоматизированной солнечной электростанции для индивидуального жилья, Бондарчук О. В . (2012)
Олексієнко М. М - Інформаційна система аналізу якості поверхневих вод, Рапотенко О. В. (2012)
Старостина А. Ю. - Анализ современных подходов к управлению коммунальными предприятиями водоснабжения и водоотведения (2012)
Чуприна Ю. А. - Організаційно-технологічна модель прогнозування рівня якості виробничих процесів та продукції (2012)
Наші автори (2012)
Бушуєв С. Д. - Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності "управління проектами та програмами", Гогунський В. Д., Кошкін К. В. (2012)
Медведєва О. М - Механізм управління взаємодією в проектах (2012)
Бушуєва Н. С. - Cтратегічна довіра як фактор ефективності організаційних змін, Гоц В. В. (2012)
Бушуев С. Д. - Модель трифуркаций программ развития организаций, Харитонов Д. А., Рогозина В. Б. (2012)
Бушуев С. Д. - Векторная модель точек бифуркации в программах развития организаций, Ярошенко Р. Ф. (2012)
Бугров О. В. - Інституціональні механізми досягнення цілей будівельних проектів, Бугрова О. О. (2012)
Власенко О. В. - Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах, Лебідь В. В., Гогунський В. Д. (2012)
Гайдукова Н. В. - Сравнительный анализ понятий "портфель проектов" и "мультипроект" (2012)
Григорян А. С. - Удосконалення процесів управління інноваційними проектами у швидкісному суднобудуванні, Григорян Т. Г., Шатковський Л. Ю. (2012)
Данченко О. Б. - Функціонально-вартісний аналіз наукових проектів, Бедрій Д. І. (2012)
Дорош М. С. - Оцінка ефективності реалізації життєвого циклу регіональних проектів та програм, Ітченко Д. М. (2012)
Котетунов В. Ю. - Математическая модель расчета показателей в методе проектного конвейера (2012)
Крап Н. П. - Методологія управління конфігурацією проектів засобами факторного аналізу, Юзевич В. М. (2012)
Молоканова В. М. - Портфельне управління розвитком організації на основі ціннісно-орієнтованого підходу (2012)
Прихно Ю. Е. - Реализация стратегии развития судоходной компании через мультипроекты (2012)
Пшинько А. Н. - Оценка инновационности проектов/программ для анализа их адаптивности, Гордеева И. А., Скалозуб В. В. (2012)
Руденко С. В. - Розробка марковської моделі зміни станів пацієнтів у проектах надання медичних послуг, Романенко М. В., Катуніна О. Г., Колеснікова К. В. (2012)
Саінчук А. О. - Життєвий цикл аутсорсингових проектів (2012)
Сухонос М. К. - Механизм формирования сообщества программ стабилизации коммунальных предприятий по водоснабжению и водоотведению, Старостина А. Ю., Райгородецкая А. Г. (2012)
Чимшир В. И. - Количественная оценка эффективности проектного управления (2012)
Бушуева Н. С. - Метод консолидации производственных процессов предприятий в проектной деятельности , Егорченкова Н. Ю. (2012)
Тесля Ю. Н. - Теория несилового взаимодействия и ее приложения к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, Решотько Д. А. (2012)
Цюцюра С. В. - Застосування задач та моделей організаційного стратегічного управління для впровадження системи цільового управління, Криворучко О. В., Цюцюра М. (2012)
Чернова М. Л. - Експериментальна перевірка ефективності рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій (2012)
Доманецька І. М. - Імітаційна модель функціонування вузла пірингової мережі, Петрушенко М. С., Федусенко О. В., Федусенко А. О. (2012)
Олексієнко М. М. - Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій в медичну практику (2012)
Остапчук Ю. А. - Оценка в системе performance management по ключевым показателям результативности работы, Рафальская Е. А., Синица В. Ю. (2012)
Білобородов О. О. - Вплив динамічних характеристик об’єктів контролю на просторово-часові вимоги до результатів геоінформаційного забезпечення (2012)
Бородавка Є. В. - Узагальнена класифікація типових будівельних елементів (2012)
Палій С. В. - Механізми реалізації та експериментальне впровадження каліграфічного тренажера для дистанційного та самостійного навчання іноземців, Цюцюра М. І. (2012)
Полотай О. І. - Моделювання процедур надання освітніх послуг в процесі управління проектами інформатизації засобами мови UML (на прикладі Львівської комерційної академії) (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського