ІХ з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (2012)
Звіт Президії Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова про роботу між VІІІ та ІХ з’їздами (2008-2012 рр.) (основні положення) (2012)
Про нагородження Почесними грамотами Президії Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (2012)
VIII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2012)
Мовний порадник (2012)
Правила для авторів (2012)
Сторінка редактора (2016)
Любомиру Пирогу — 85 років! (2016)
Guido Grassi - Перегрузка симпатического отдела нервной системы при артериальной гипертензии: актуальные вопросы клиники и лечения (2016)
Иванов Д. Д. - Центральная гемодинамика и препараты выбора в коррекции гипертензии при хронической болезни почек (2016)
Кравчук А. В. - Патофізіологічні та методологічні аспекти визначення функціонального ниркового резерву в клінічній нефрології, Никитенко О. П., Сірман В. М., Кузнєцова К. С., Романів Л. В., Гоженко А. І. (2016)
Думанский Ю. В. - Почечные аспекты рака легких, Синяченко О. В., Столярова О. Ю., Степко В. А., Егудина Е. Д. (2016)
National Clinical Guideline Centre. Ведення анемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок. — Лондон (Великобританія): National Institute for Health and Care Excellence (NICE).  — 3 червня 2015 року. — 43 с. (NICE керівництво, № 8) (2016)
Иванов Д. Д. - Уроантисептики или антибиотики в лечении неосложненных инфекций мочевых путей? (2016)
Лисянская О. Ю. - Гипоксия — ведущий фактор прогрессирования хронической болезни почек (2016)
Савицька Л. М. - Сечова кислота і її роль у прогресуванні ХХН: чи достатньо ми знаємо? (2016)
Скалій Н. М. - Медикаментозна корекція діабетичної нефропатії на стадії гіперфільтрації (2016)
Иванов Д. - Открытое неконтролируемое многоцентровое интервенционное исследование безопасности и эффективности Канефрона® Н в лечении неосложненных инфекций мочевых путей, Абрамов-Соммарива Д., Мориц К., Эскеттер Г., Костиненко Т., Мартынюк Л., Колесник Н., Курт Г. Набер (2016)
Дядик О. О. - Гострий гломерулонефрит: особливості перебігу та патоморфологічної картини (власне спостереження), Некрасова Л. Г., Таран О. І., Сіроштанова І. О., Комінко Л. В. (2016)
Бабенко З. В. - Гипомагниемия при хронической болезни почек 5-й стадии (2016)
Медичні новини Medscape. Новини конференції (2016)
Стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті. Діабетична хвороба нирок, 2016 (2016)
Фармакогенетика та дозування препаратів в нефрології. Такролімус (2016)
Як боротися із зайвою вагою? (2016)
Клінічні випадки в нефрології. Як практичні заняття допомагають лікарям засвоїти новий теоретичний матеріал (2016)
Романовський О. О. - Досвід державної підтримки вищої освіти США та Великобританії у ХХІ столітті (2015)
Підопригора Л. А. - Інвестиційна активність держави в умовах економічної нестабільності в Україні (2015)
Сандугей В. В. - Формування інноваційного типу зайнятості у вітчизняній економіці (2015)
Скиба М. В. - Формування та розвиток інституту корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Табачок Ю. С. - Сучасний стан використання інструменту державного гарантування в Україні (2015)
Череда І. С. - Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Шаховалова Є. О. - Стратегія фінансового забезпечення відтворення основних засобів у сільському господарстві (2015)
Лабурцева О. І. - Методи кількісної оцінки ризиків у маркетингу, Страшинська Л. В. (2015)
Страшинська Л. В. - Особливості сучасної економічної політики України: макроекономічний аспект (2015)
Петришина Н. В. - Державні підприємства України: проблеми функціонування та шляхи їх вирішення (2015)
Андрусишин Б. І. - Формування державно-церковного антагонізму в УРСР у 20-30-х рр. ХХ ст., Бондаренко В. Д. (2015)
Ярошенко М. О. - Протидія корупції в судовій системі Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Деркачова Н. О. - Теорія походження держави за М. Ф. Владимирським-Будановим (2015)
Макарова О. В. - Проблеми формування правової культури в Українському суспільстві, Крилова Ю. І. (2015)
Огірко Р. С. - Політологічний підхід як методологічний принцип державознавства: історичний екскурс (2015)
Соломінчук В. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності профспілкових організацій студентів (2015)
Токарчук О. В. - Теоретичні проблеми державного будівництва (на основі аналізу проектів конституцій С. Дністрянського та О. Ейхельмана) (2015)
Білозьоров Є. В. - Дискреційні повноваження судових органів як суб’єктів здійснення правозахисної діяльності в Україні, Кривицький Ю. В. (2015)
Мазур Г. Є. - Правові проблеми дітей України в умовах військової агресії (2015)
Скибенко О. І. - Проблема реформування діяльності органів прокуратури України у вітчизняній юридичній науці (2015)
Фукс Н. А. - Діяльність Рахункової палати України в контексті нового Закону "Про Рахункову палату”, Уложенко В. М. (2015)
Щавінський В. Р. - Прокуратура України як представник інтересів держави в адміністративному процесі (2015)
Шимон С. І. - Законодавчі обмеження щодо цесії додаткового права вимоги (2015)
Білоус В. П. - Віктимологічна безпека та можливості її забезпечення в сучасній Україні (2015)
Кулакова Н. В. - Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на культурну спадщину в країнах Європи (2015)
Шевченко О. В. - Призначення слідчим судово-товарознавчої експертизи під час досудового розслідування (2015)
Білозьоров Є. В. - Міжнародно-правовий захист мирного цивільного населення в умовах збройного конфлікту, Кіндзера Р. І. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Залізняк Л. Л. - Неолітизація Київського Подніпров’я у світлі нових досліджень, Сорокун А. А., Переверзєв С. В., Хоптинець І. М. (2016)
Снитко І. О. - Амфори із сільських некрополів Ольвійського полісу VI–III ст. до н. е.: центри виробництва, сакрально-ритуальний аспект (2016)
Сергєєва М. С. - Дерев’яні вироби з давньоруського Чернігова (матеріали розкопок 2006 р. на території Чернігівського дитинця), Черненко О. Є. (2016)
Рудич Т. О. - Антропологічний матеріал із розкопок могильника давньоруської доби Лука (Кучари) (2016)
Дзнеладзе О. С. - Намисто могильника Червоний Маяк (розкопки 2011—2013 рр.) (2016)
Веремейчик О. М. - Середньовічний монетний скарб із розкопок Любеча, Козубовський Г. А. (2016)
Хамайко Н. В. - Гральні набори з розкопок П.І. Смолічева із заплавного могильника Шестовиці (2016)
Володарець-Урбанович Я. В. - Антропоморфна фігурка із Засулля-Мгару (2016)
Янов Д. М. - Срібні та золоті ісламські монети в колекції Білгород-Дністровського краєзнавчого музею (2016)
Радомський І. С. - Кам’яний інвентар поселення Озаринці, Якубенко О. О. (2016)
Готун І. А. - Комплекс землеробських знарядь з околиць Боярки, Горбаненко С. А. (2016)
Буйських А. В. - З досвіду консерваційно-реставраційних робіт у Національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" НАН України, Біляєв О. С., Крутілов В. В. (2016)
Козак О. Д. - М. А. Филипчук, Г. В. Соловій. До питання про ритуальні інгумаційні поховання жертовного поясу святилища Пліснеського городища (за матеріалами досліджень 2009 р.) (2016)
Милашевський О. С. - Б. В. Магомедов. Керамические пряслица черняховской культуры (2016)
Ковальчук О. М. - О. П. Журавльов. Фауна України: археозоологічні дослідження, Рековець Л. І. (2016)
Гаврилюк Н. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Крим і Північне Причорномор’я в археологічних дослідженнях 1956—2013 рр." (2016)
Могилов О. Д. - Літня археологічна школа в Більську (2016)
Скиба А. В. - Конференція "Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н.е." (пам’яті І.С. Винокура). Меджибіж — 2015, Петраускас О. В., Погорілець О. Г. (2016)
Панахид Г. І. - Слово про археолога (до 80-річчя Леоніда Мацкевого) (2016)
Кулаковська Л. В. - Пам’яті Владислава Миколайовича Гладиліна (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Пам'ятка автора (2016)
Титул, зміст (2015)
Ковальчук В. І . - Тенденції інноваційного розвитку сучасної школи в Україні (2015)
Слесик К. М. - Етична культура як складова професійної культури педагога (2015)
Зелюк В. В. - Сучасні стратегії післядипломної освіти вчителів у сфері виховання (2015)
Кузнєцова О. Я. - Заочна форма навчання студентів: особливості процесів євроінтеграції (2015)
Хоменко П. В. - Cтруктурно-функціональна модель формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації, Фастівець А. В (2015)
Полякова В. Я. - Управлінський аспект реалізації заходів підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти (2015)
Жданова М. А - Проблеми моделювання педагогічної дії в умовах старшої профільної школи (2015)
Сидорова О. Ю. - Розвиток творчої особистості в умовах профільного навчання (2015)
Мерзлякова О. Л. - Формувальний вплив та супровід розвитку учня: конфлікт чи інтеграція (2015)
Черпак Ю. В. - Теоретичні погляди київських педагогів-просвітників на основи фізичного виховання учнівської молоді (кінець ХІХ -перші десятиліття ХХ ст.) (2015)
Ісакова В. С. - Розвиток термінологічних мовленнєвих умінь і навичок майбутніх молодших фахівців економіки з української мови за професійним спрямуванням (2015)
Драпалюк Г. С - Діловий німецькомовний дискурс: лексичний і перекладацький аспекти, Ільчишин Н. М., Пиндик Н. І. (2015)
Глобина Л. В. - Наглядная семантизация лексики при обучении русскому язûку как иностранному (2015)
Погрібняк О. В. - Ідеї морального виховання особистості у літературно-педагогічній спадщині Іоанна Максимовича (2015)
Шуканова А. А. - Формування природоохоронних знань у процесі навчання географії на засадах компетентнісного підходу в основній школі, Япринець Т. С. (2015)
Ситник Т. В. - Активізація пізнавальної діяльності ліцеїстів шляхом використання бінарних уроків, Іванець К. Т., Кобзар О. І. (2015)
Руденко І. В. - Проективне моделювання занять із образотворчого мистецтва (2015)
Єщенко М. М. - Роман Павленко - правдолюбець і патріот Лубенщини (2015)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2016 рік (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гужва І. Ю. - Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України (2015)
Ковтун Н. В. - Методологічні засади та практика оцінювання умов і ефективності зовнішньої торгівлі України, Бабірад-Лазунін В. О. (2015)
Моторин Р. М. - Методологічні підходи щодо вимірювання глобальних ланцюгів доданої вартості в міжнародній торгівлі, Приходько К. Р. (2015)
Смирнов І. Г. - Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи (2015)
Покришка Д. С. - Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання, Тищук Т. А. (2015)
Ковалевський Л. Г. - Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку, Коровайченко Н. Ю. (2015)
Іванов Є. І. - Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості (2015)
Яковченко В. С. - Роль центрів обробки запитів у рамках принципу прозорості СОТ (2015)
Дмитрієва Н. О. - Активізація електронної торгівлі України в контексті попиту на інформаційні послуги, Поліванов В. Є. (2015)
Сібекіна А. Ю. - Перспективи розвитку економічної співпраці України з ЄС в умовах вільної торгівлі (2015)
Коваль В. В. - Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір, Башинська М. І., Лайко О. І., Чехович З. В. (2015)
Власюк В. Є. - Реформування форм і методів побудови сталої економічної системи, покладаючись на фінансові важелі впливу (2015)
Melnyk O. Y. - Core concepts of tax culture (2015)
Котляр В. Ю. - Нові підходи щодо інвестиційного аналізу на високоризикованих фінансових ринках, Смірнова О. В. (2015)
Горбачук О. І. - Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України (2015)
Амалян А. В. - Облік операцій з продажу в рамках партнерських бонусних програм у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15) (2015)
Євтушевська О. А. - Інформаційна безпека як елемент підвищення ефективності комплексного контролю підприємств водного транспорту (2015)
Перелік дисертаційних досліджень з усіх економічних наук, захищених в Україні протягом 2003-2015 рр. на тему "Україна – Європейський Союз" (2015)
Рецензія І. Ю. Гужви на книгу автора – Радзієвська С. О. Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів економічних напрямів підготовки усіх форм навчання / С. О. Радзієвська. – К.: "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. – 344 с. (2015)
Tsilvik O. V. - Largest global training event in the history of GFEI was held in Paris with the participation of representatives from Ukraine (2016)
Григор’єва Л. І. - Проблеми екологічного управління в будівельній промисловості, Томілін Ю. А., Макарова О. В. (2016)
Коломієць Л. В. - Концепція індивідуально-орієнтованого навчання студентів, Кисельова О. І., Волков С. Л., Жаборюк Е. О. (2016)
Лозова К. А. - Сертифікація професорсько-викладацького складу при змішаному навчанні, Алєксєєв О. М. (2016)
Velychko O. M. - Development and transformation of national metrology legislation in Ukraine (2016)
Gordiyenko T. B. - Reforming of national legislation on field of standardizatione (2016)
Адамов Ю. І. - Метрологічне забезпечення доставки людей, техніки та вантажів парашутним способом, Дяченко О. Ф. (2016)
Зіангирова Л. Т. - Метрологічна атестація програмного забезпечення засобів вимірювань, Друмов В. В., Бірюков Г. І. (2016)
Орнатський Д. П. - Аналоговий інтерфейс для ємності датчика переміщень з відкритим полем (2016)
Квасніков В. П. - Методика балансування чутливого елементу маятникового акселерометра, Возняковський А. О. (2016)
Оробей В. Ф. - К расчету крутильных колебаний конструктивных элементов подъемно-транспортных машин методом граничных элементов, Дащенко А. Ф., Коломиец Л. В., Лимаренко А. Н. (2016)
Солоненко И. П. - Испытания материалов дорожного покрытия из цементобетонна (2016)
Смаглюк Г. Г. - Оцінка якості радіолокаційного розпізнавання повітряних цілей в умовах впливу дестабілізуючих факторів, Братченко Г. Д., Папач І. В. (2016)
Стахова А. П. - Інформаційно-вимірювальна система для визначення інформативних параметрів методом акустичної емісії (2016)
Рудик А. В. - Використання медіанної та діагностичної фільтрацій в мобільних робототехнічних комплексах для попередньої обробки сигналів (2016)
Кравчук В. С. - Графоаналитический метод определения эффекта упрочнения поверхностно упрочненных деталей машин, Дащенко А. Ф., Лимаренко А. М. (2016)
Щербина Ю. В. - Вычисление на языке C# специальных функций erf(x) и erfc(x) для нужд криптографического анализа, Казакова Н. Ф., Братченко Р. Г., Грабовский Г. В. (2016)
Шелуха О. О. - Обробка інформації в системах стеження за динамічними об’єктами (2016)
Коваленко Ю. Б. - Комп’ютеризована система захищеного застосування на основі технології VOIP (2016)
Кузьмич Л. В. - Сучасні тенденції створення приладових систем вимірювання механічних величин (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Дзяк Г. В. - Структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка и упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных гипертонической болезнью, Колесник Э. Л. (2015)
Самура Б. Б. - Прогностическая роль циркулирующего галектина-3 у пациентов со множественной миеломой в ремиссии (2015)
Никоненко А. С. - Ближайшие результаты лечения тромбоэмболии лёгочной артерии, Никоненко А. А., Матвеев С. А. (2015)
Перцева Т. О. - Вплив коморбідної патології на виразність запального процесу у хворих на інфекції нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2015)
Кисельов С. М. - Вплив діуретиків з антіальдостероновою дією на стан міжклітинного матриксу та раннє постінфарктне ремоделювання лівого шлуночка хворих на Q-інфаркт міокарда (2015)
Лашкул Д. А. - Маркери фіброзу, ниркова функція у хворих на хронічну серцеву недостатність на етапі пізнього післяінфарктного ремоделювання (2015)
Доценко С. Я. - Влияние сезонных, метеорологических и геофизических факторов на развитие острых сердечно-сосудистых событий, Афанасьев А. В., Малашенко К. К., Евтушенко В. А., Кравченко Т. В., Токаренко И. И., Медведчук Г. Я., Шевченко М. В. (2015)
Фуштей І. М. - Стан імунозапальної відповіді та ендотеліальної функції у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у процесі розвитку ішемічної хвороби серця, Мочоний В. О., Сідь Є. В., Ефіменко Н. Ф. (2015)
Неханевич О. Б. - Диференційований підхід до планування тренувальних навантажень спортсменів з урахуванням клінічної форми пролапсу мітрального клапана (2015)
Ракетська О. О. - Вплив яктону та мексикору на показники гліколізу, глюконеогенезу та енергопродукуючої функції мітохондрій у міокарді щурів в умовах доксорубіцинової кардіоміопатії, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2015)
Сімонов П. В. - Вплив кон’югату наночастинок міді з цефтріаксоном на показники гемодинаміки кролів у гострому експерименті (2015)
Седая Л. В. - Ендотеліальна дисфункція судин при ANCA-асоційованих системних васкулітах, Синяченко О. В., Єрмолаєва М. В., Бевзенко Т. Б. (2015)
Клименко В. Н. - Сравнение малоинвазивных хирургических методов лечения жёлчнокаменной болезни: лапароскопическая однопортовая и четырёхпортовая холецистэктомии, Сыволап Д. В., Кравченко Б. С. (2015)
Купріянова Л. С. - Патоморфологічні особливості будови жіночих статевих органів плодів від матерів з ускладненою вагітністю (2015)
Спахі О. В. - Сучасний погляд на ранню діагностику вад розвитку нирок і сечових шляхів у дітей (2015)
Pakholchuk O. P. - Features of the SPINK5 gene polymorphism associations with food allergy onset and course in children (2015)
Василенко А. В. - Комплексная дифференцированная терапия больных рецидивами розацеа с учётом изменений показателей вариабельности сердечного ритма и изменений психологического статуса (2015)
Кірієнко В. О. - Особливості психоемоційного стану хворих на псоріатичну хворобу в осіб із надлишковою вагою (2015)
Марюхнич Н. В. - Результаты исследования оптических показателей преломляющей системы глаз девочек среднего школьного возраста (2015)
Хухліна О. С. - Вплив екзогенного глутатіону на систему протиоксидантного захисту організму при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреатиту, Урсул О. О., Гайдичук В. С. (2015)
Gotsulya A. S. - Research of the antimicrobial and antifungal activity of 7-((3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazoles-3-yl) methyl)theophylline S-derivatives, Kamyshnyi O. M., Polishchuk N. M., Panasenko O. I., Knysh Ye. G. (2015)
Головенко М. Я. - Механізми реакцій метаболізму етоксозепаму в гомогенатах печінки щурів, Ларіонов В. Б., Валіводзь І. П., Жукова Н. О. (2015)
Абрамович В. Є. - Специфіка тюторства в системі базової медичної освіти у Франції (2015)
Вахнован М. М. - Методи аналізу рівня іншомовної підготовки студентів-медиків (2015)
Васюк О. В. - Мотивація у професійному виборі: теоретичний аспект, Виговська С. В. (2015)
Гаріна C. M. - "Цифровий портрет" студентської групи як підгрунтя динамічної моделі навчання (2015)
Глазунова О. Г. - Організаційно-методичні аспекти навчання студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В. (2015)
Дзюба Г. І. - Активні методи навчання у підготовці фахівців економічного профілю у німеччині (2015)
Журавська Н. С. - Спільна аграрна політика європейського союзу : реалії та перспективи в підготовці викладачів сільськогосподарських дисциплін (2015)
Захарова В. О. - Особливості використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2015)
Їжко Є. С. - Компетентнісний підхід як основа лінгвістичної підготовки майбутніх перекладачів (2015)
Киричок І.І. - Керівник загальноосвітнього навчального закладу як суб’єкт конфліктологічної діяльності, Шульженко Н.Т. (2015)
Колісник Н. В. - Результативність методики формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу у процесі вивчення економічних дисциплін (2015)
Костриця Н. М. - Гуманітарна парадигма в змісті аграрної освіти (2015)
Кравченко О .І. - Етапи розроблення стратегії розвитку університету (2015)
Кручек В. А. - Дидактичні аспекти побудови педагогічної взаємодії (2015)
Кубіцький С.О. - Соціально-педагогічна корекція мікросередовища дитини з метою подолання страхів в умовах дошкільного закладу освіти, Ткаченко О.П. (2015)
Лашкул В. А. - Аналіз процесу навчання майбутніх лікарів ветеринарної медицини у вищому аграрному закладі освіти в аспекті формування професійно-етичної компетентності (2015)
Лічман Л. Ю. - "Компетенція" та "компетентність": педагогічні аспекти поліваріативності термінології (2015)
Лузан П. Г. - Особливості активізації навчання студентів засобами усного викладу викладача (2015)
Місяченко І. Л. - Методика роботи віртуального кабінету "слідами соціальної педагогіки" (2015)
Наконечна О. В. - Технологія колективного занурення в майбутній фах у підготовці соціальних педагогів: досвід застосування (2015)
Озерян О. Л. - Розвиток інтелектуального потенціалу керівника вищого навчального закладу в системі післядипломної освіти (2015)
Палагнюк М.В. - Сутність поняття "громадянська позиція" (2015)
Паламаренко І. О. - Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків на заняттях з англійської мови (2015)
Пасічник Ю. П. - Інновації у викладанні технічних дисциплін: від теорії до практики (2015)
Пермінова В.А. - Модель підготовки бакалаврів права до творчої діяльності (2015)
Петрів Г. В. - Форми організації виховання ціннісного відношенння до рідної землі студентів аграрних коледжів (2015)
Погоріла Н. І. - Сутність формування професійних компетентностей майбутніх агротехніків в аграрних коледжах (2015)
Полозенко О.В. - Значення аграрних реформ у підготовці фахівців для сільського господарства (2015)
Самсонова О. О. - Професіоналізм вихователя дошкільного навчального закладу: категоріальний аналіз проблеми (2015)
Сич Т.В. - Специфіка наукових досліджень проблем управління освітою (2015)
Співакова І. Б. - Стратегія розвитку методичної роботи ліцею в умовах організації експериментально – дослідної роботи (2015)
Стадніченко Н. В. - Генеза проблеми формування технічних засобів Професійного спілкування акторів (2015)
Сук А. М. - Педагогічні умови формування санітарно – гігієнічної культури майбутніх фахівців агроекологічної галузі (2015)
Сущенко Р. В. - Педагогические парадигмы формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта (2015)
Тверезовська Н. Т. - Передумови використання інформаційних технологій в управлінні (2015)
Тітова О .А. - Аналіз професійної діяльності інженерів в умовах інноваційного розвитку агропромислового комплексу (2015)
Cherevko S. - Physical condition of prospective teachers and their readinss to use health-conscious technologies: experimental research results (2015)
Шинкарук В.Д. - Етичні засади професійної взаємодії науково-педагогічного працівника аграрного вищого навчального закладу (2015)
Шинкарук О.В. - Якість вищої освіти та її правове забезпечення в Україні (2015)
Єресько О. В. - Ретроспективний аналіз міжнародного досвіду виховання валеологічних цінностей у підростаючого покоління (2015)
Яблонський В. А. - Проблеми розвитку вищої освіти ххі століття: стан і перспективи, Яблонська О. В. (2015)
Яковенко О. І. - Результати експериментального дослідження формування професійної компетентності майбутніх економістів в процесі практичної підготовки (2015)
Нечипорук А. А. - Проблеми використання малопродуктивних земель на Поліссі, Науменко М. В. (2015)
Аранчій В. І. - Сучасний стан та складові економічного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств, Лантух А. О. (2015)
Заяць Р. В. - Власність та її реалізація в аграрних підприємствах (2015)
Mytchenok O. - Increasing investments in sustainable energy (2015)
Гвоздев Ю. В. - Методичні підходи до аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику та невизначеності (2015)
Щербак Е. А. - Аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості України (2015)
Демчак І. М. - Тенденції торгівлі України з країнами ЄС в контексті угоди про асоціацію, Нігаєва О. Е. (2015)
Яценко О. М. - Глобальні тренди розвитку продовольчого ринку: перспективи для України, Невзгляд Н. Г. (2015)
Свиноус І. В. - Сучасний стан свинарства України: проблеми та шляхи їх вирішення, Ібатуллін М. І. (2015)
Солошонок А. Л. - Основні аспекти сучасного розвитку підприємств хлібопекарської галузі України, Мамочка А. Ю. (2015)
Чехов С. А. - Ринок ріпаку в Україні (2015)
Сатир Л. М. - Стратегія виживання і стабілізації молочного виробництва сільськогосподарських підприємств в умовах кризи (2015)
Борисенко В. О. - Автоматизоване формування витрат ресурсів на виробництво продукції тваринництва методами економіко-математичного моделювання, Риженко Ю. Є. (2015)
Патраш Л. А. - Особливості розрахунку показників ділової активності за формами фінансової звітності 2013 року (2015)
Варченко О. М. - Обґрунтування напрямів диверсифікації виробничої діяльності аграрних підприємств (2015)
Носіков О. М. - Національна рамка кваліфікації та її роль щодо створення професійних стандартів на основі компетентністного підходу (2015)
Боцян Т. В. - Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу країни: досвід України, Левчук Е. П. (2015)
Орлатий М. К. - Методологічні підходи щодо соціально-інфраструктурного потенціалу територіальних громад села (2015)
Кучеров О. П. - Економіко-математичне моделювання для ефективного використання сільськогосподарських земель в Україні, Величко А. Є., Лізунков Є. І. (2015)
Журавська А. Р. - Теоретичні підходи до трактування сутності, оцінки та управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2015)
Yaroshko M. - Deutsche erfahrungen bei der entwicklung des steuerungssystems der agrarsphare (2015)
Козелкова К. С. - Вплив на точність РНС похибки, що обумовлена багатопроменевим розповсюдженням радіохвиль, Дмітрієв О. М., Уварова Т. В. (2014)
Шульга О. В. - Дослідження стежачої навігаційної системи із визначенням оптимального закону регулювання (2014)
Заика В. Ф. - Метод повышения точностных характеристик систем наведения антенных устройств наземного радиотехнического комплекса (2014)
Хращевський Р. В. - Аналіз стійкості нелінійної кутомісної системи командно-вимірювальної системи радіотехнічного комплексу (2014)
Толубко В. Б. - Метод розв’язання задачі багатокритеріальної оптимізації систем управління телекомунікаційними мережами, Беркман Л. Н., Комарова Л. О., В’юннік О. В. (2014)
Гребеля В. Є. - Модель просторово-частотної обробки сигналів в smart-антенах на фрактальній основі, Волчков В. П., Слюсарь І. І. (2014)
Дикарев А. В. - Некоторые особенности пространственного сжатия видео (2014)
Долінський Р. О. - Аналіз властивостей рангових алгоритмів (2014)
Долінський Р. О. - Аналіз завадостійкості сигналу з використанням фазорізницевої модуляції високого порядку, Долінська О. Г. (2014)
Дробик О. В. - Дослідження роздільної здатності терагерцового 3d-радара з використанням диференціальної моделі гармонічних коливань типу 1 (ДМ-1), Косовець М. А., Павлов О. І. (2014)
Єрмілова Н. В. - Удосконалення системи управління електроприводом механізму переміщення електродів електроіскрового верстата, Кислиця С. Г., Богданов І. С. (2014)
Залужний О. В. - Методика аналізу точності способів розрахунку ймовірнісних параметрів радіоліній передачі дискретних повідомлень (2014)
Зингаева Е. И. - Кремниевый МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) – фототранзистор для инфракрасной области спектра, Зуев В. А. (2014)
Калашник А. А. - Потенциальные факторы повышенного риска полетов в зонах комплексного влияния геофизических аномалий, Неделько В. Н. (2014)
Литвиненко А. Ю. - Властивості спектрального оцінювання кутових координат кореспондентів при врахуванні взаємного впливу антенних елементів smart-антен, Мирний О. А., Слюсарь І. І. (2014)
Обидин Д. Н. - Анализ критериев и показателей эффективности сложных технических систем в траекторных задачах динамики полета, Задкова Е. В., Хазов А. С. (2014)
Сільвестров А. М. - Дослідження та вдосконалення ефекту губера, Зіменков Д. К., Онушко В. В. (2014)
Яскевич В. О. - Синтез розімкненого компенсаційного каналу управління за умови підвищення швидкодії синхронно-фазового демодулятора (СФД) (2014)
Міщенко А. В. - Методологія наукового дослідження економічної складової системи управління інформаційною безпекою авіаційного транспортного комплексу, Козловський В. В. (2014)
Копейка О. В. - Архитектура системы хранения данных современных дата-центров (2014)
Вакась В. И. - Распространение опорных сигналов синхронизации в ip-сетях. реализация по протоколу ртр, Федорова Н. В. (2014)
Гринкевич А. О. - Математична модель системи з визначенням інформаційно-енергетичного критерію ефективності (2014)
Гринкевич Г. О. - Інформаційні мережі безпроводового зв`язку: перспективи розвитку на найближче майбутнє, Гонтаренко Л. Ю. , Глєбов А. К., Мостіпан Д. Ю., Петровська А. І., Самборський В. Р., Тавенко Є. Ю., Науменко Р. В. (2014)
Жебка В. В. - Основи технології ADSL як прогресивної технології передачі інформації (2014)
Григорович В. В. - Дослідження питання оцінки ефективності функціонування інфокомунікаційних мереж (2014)
Лотиш В. М. - Аналіз існуючих соціальних мереж із метою створення навчальної соціальної мережі у вищих навчальних закладах, Власенко Г. М. , Лосєв Є. О. (2014)
Недашківський О. Л. - Аналіз нормативно-правової бази, що визначає системні вимоги до побудови мереж на основі технології plc (2014)
Смирнов А. А. - Структурно-логическая gert-модель технологии распространения компьютерных вирусов, Березюк И. А. , Мохамад Абу Таам Гани. (2014)
Ярцев В. П. - Обработка результатов имитационного моделирования информационных моделей дискретно-аналоговых форм представления данных на светодиодной шкале (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, Зміст (2016)
Нездолій О. І. - Палеолітична стоянка Коробчине-курган у ландшафті басейну Великої Висі (2016)
Спіцина Л. А. - Рогачицький горизонт в степових поховальних традиціях (2016)
Чечуліна І. О. - Штампований орнамент на аттичній чорнолаковій кераміці з Ольвії (2016)
Могилов О. Д. - Про один із різновидів пряжок скіфського часу (2016)
Мироненко Л. В. - Керамічний посуд другої чверті ХVІІ ст. з території Батурина (2016)
Діденко С. В. - Кинджали скіфського часу із перехрестями спрощених форм (за матеріалами Національного музею історії України), Шелехань О. В. (2016)
Козленко Р. О. - Римські форти на території Ольвійської держави (2016)
Аксьонов В. С. - Cкладні луки у похованнях ранньосередньовічного катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів (2016)
Товкайло М. Т. - Запорозький Ґард: правда й вигадки, Титова О. М. (2016)
Прищепа Б. А. - Археологічні дослідження Острога доби князів Острозьких (2016)
Панченко В. В. - Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні (2016)
Костенко А. В. - І. В. Фабриціус (1882—1966 рр.): археолог та музеєзнавець, Шевченко А. В. (2016)
Сегеда С. П. - Історична антропологія та біоархеологія України (2016)
Залізняк Л. Л. - Н. С. Котова. Древнейшая керамика Украины (2016)
До ювілею Світлани Олександрівни Біляєвої (2016)
До 60-річчя Михайла Юрійовича Відейка (2016)
Цьомкало Л. А. - Дві важливі дати в історії скіфознавства (2016)
Пам’яті Цигилик Володимира Миколайовича (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Титул, зміст (2010)
Белецкий Э. В. - Об определении коэффициентов трения и теплоотдачи для некоторых моделей неньютоновских жидкостей, Толчинский Ю. А. (2010)
Анипко О. Б. - Основные факторы, влияющие на образование отложений и способы борьбы с загрязнениями теплообменной поверхности пластинчатого теплообменного аппарата, Новиков А. И., Савченко В. А. (2010)
Редько А. А. - Гибридная топливно-геотермальная система теплоснабжения с автономным электроснабжением (2010)
Александров Є. Є. - Моделювання процесу паливоподавання в енергоблоці мініелектростанції ДГУ-315, Александрова Т. Є., Костяник І. В. (2010)
Гарев А. О. - Сравнительная оценка энергозатрат ректификации частично растворимых компонентов смеси фурфурол-вода при различных способах орошения и питания колонны, Чернышев И. С., Бабак Т. Г., Балаба Ю. О., Колесник Е. А., Сильченко К. А. (2010)
Литвиненко Е. И. - Исследование и прогнозирование свойств полимерных композиционных материалов с применением математического моделирования, Гардер С. Е., Мельник Ю. Я. (2010)
Бабіченко А. К. - Закономірності теплообміну в процесі конденсації продукційного аміаку з циркуляційного газу у випарниках агрегатів синтезу (2010)
Товажнянский Л. Л. - Экстракция данных для теплоэнергетического интегрирования процесса первичной переработки нефти на установке АВТ А12/2, Ульев Л. М., Мельниковская Л. А., Зулин Б. Д. (2010)
Гринь Г. І. - Фотоелектричні характеристики елементів на основі сульфіду кадмію, Панчева Г. М., Козуб П. А., Охремчук Є. В., Лавренко А. О. (2010)
Жадан В. А. - Оптимизация конструктивных элементов закрытых металлических шарниров параллельного типа для гусениц ВГМ, Соловей С. А., Угненко Д. Н., Шаповалов А. В. (2010)
Усатый А. П. - Проточная часть осевой турбины как объект интегрированного информационного пространства САПР "турбоагрегат" (2010)
Шквар Є. О. - Інтегрована гібридна технологія паралельних обчислень (2010)
Титул, зміст (2010)
Товажнянский Л. Л. - Термодинамически обоснованный энергосберегающий потенциал установки АВТ А12/2 в режиме работы без вакуумного блока, Ульев Л. М., Мельниковская Л. А., Зулин Б. Д. (2010)
Анипко О. Б. - О влиянии фактора уноса на термическое сопротивление отложений на теплопередающей поверхности теплообменника, Новиков А. И., Савченко В. А. (2010)
Черкашенко М. В. - Синтез энергосберегающих пневмоагрегатов, Крутиков Г. А. (2010)
Болюх В. Ф. - Системный подход к мультидисциплинарной оптимизации электромеханических преобразователей ударного действия, Назаренко С. А. (2010)
Некрасов П. О. - Дослідження кінетики процесу отримання структурованих ліпідів методом ферментативної трансетерифікації жирів (2010)
Рассоха А. Н. - Агрегативная и седиментационная устойчивость дисперсных наполнителей в фурано-эпоксидных реакционных системах, Черкашина А. Н., Алешко С. Е. (2010)
Черкашенко М. В. - К вопросу синтеза схем пневмогидроагрегатов, Салыга Т. С. (2010)
Нзиока А. М. - Перспективы промышленного использования автомобильных покрышек в цементном производстве, Трошин А. Г., Ведь В. Е. (2010)
Ефимов А. В. - Методы и модели автоматизированной диагностики технического состояния оборудования, планирования ремонтов и расчета коэффициентов готовности энергоблоков ТЭС и АЭС, Каверцев В. Л., Гаркуша Т. А. (2010)
Маляренко В. А. - Фулерени – нова структура молекулярної побудови речовини для акумулювання водню, Яковлєв О. І. (2010)
Потанина Т. В. - Методологические подходы к решению задачи управления распределением нагрузок между энергоблоками электростанций (2010)
Левченко С. А. - О выборе структуры модели комбинированной системы отопления, Баташова Н. А., Мных А. С. (2010)
Титул, содержание (2016)
Рябушко В. И. - Среда для интенсивного культивирования Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimann et Lewin (Bacillariophyta), Железнова С. Н., Геворгиз Р. Г., Бобко Н. И., Лелеков А. С. (2016)
Помазкина Г. В. - Структура таксоценоза и разнообразие Bacillariophyta в районах впадения притоков в оз. Байкал (Россия), Родионова Е. В. (2016)
Лилицкая Г. Г. - Bacillariophyta малых водоемов г. Киева (Украина). 2. Бесшовные диатомеи (сем. Fragilariaceae, Diatomaceae, Tabellariaceae) (2016)
Белоус Е. П. - Таксономическая структура фитопланктона нижнего участка реки Южный Буг (Украина) (2016)
Герасимюк В. П. - Микроскопические водоросли острова Змеиный (Украина) (2016)
Солоненко А. Н. - Водоросли различных биотопов косы Арабатская стрелка, Азовское море (Украина) (2016)
Ольштынская А. П. - Первая находка отпечатков Bacillariophyta на раковинах фораминифер Spiroplectammina Cushman (нижний олигоцен Южной Украины), Стефанская Т. А. (2016)
Капустин Д. А. - Chrysodidymus Prowse (Chrysophyceae, Synurales) – новый род Chrysophyta для альгофлоры Украины, Гусев Е. С. (2016)
Юбилей отца-основателя. С. П. Вассеру – 70 (2016)
Виноградова О. Н. - Неутомимый труженик и собиратель. К 60-летию Петра Михайловича Царенко (2016)
Титул, зміст (2010)
Товажнянский Л. Л. - К вопросу об улучшении утилизации тепла в технологии регенерации гидролизной серной кислоты, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Гарев А. О., Быканов С. Н. (2010)
Білонога Ю. Л. - До питання енергоефективності теплообмінних процесів у рідкофазних середовищах харчових технологій, Білонога Д. М., Максисько О. Р., Бухкало С. І. (2010)
Заболотний А. П. - Зниження втрат електроенергії при її передачі та розподіленні, Мамбаєва В. С., Федоша Д. В. (2010)
Бухкало С. И. - Возможности комплексного решения задач ресурсо- и энергосбережения (2010)
Арсеньева О. П. - Тепловые и гидромеханические характеристики пластин с меняющимся по длине пластины сечением канала, Товажнянский Л. Л., Перевертайленко А. Ю., Долгоносова Е. А. (2010)
Пакки Г. В. - Ламинарный пограничный слой закрученного потока на пористом цилиндре при условии отсоса, Ульев Л. М. (2010)
Анипко О. Б. - Обоснование требований к характеристикам маневренности, устойчивости и управляемости истребителей при перехвате малоскоростных целей, Ковтонюк И. Б. (2010)
Возгрин Ю. В. - Гидродинамическое моделирование как метод исследования аэродинамических характеристик элементов системы воздухоочистки, Иванов Ю. П., Климов В. Ф., Лазурко А. В., Михайлов В. В. (2010)
Веретенников А. И. - Математическая модель рабочего процесса гидротрансформатора, Соловьев В. М., Стримовский С. В., Толстолуцкий В. А., Кошман В. А., Журавлев С. В. (2010)
Гордиенко В. И. - Особенности интегрирования панорамного прицельного комплекса в систему управления огнем танка, Хомченко А. Я. (2010)
Товажнянский Л. Л. - Проектирование схемы реконструкции установки первичной переработки нефти АВТ А12/2 в режиме работы без вакуумного блока в зимнее время, Ульев Л. М., Мельниковская Л. А., Зулин Б. Д. (2010)
Некрасов П. О. - Оптимізація параметрів процесу ферментативного гліцеролізу жирів комбінуванням методів генетичних алгоритмів і нейронних мереж, Малько М. М. (2010)
Анипко О. Б. - Проблема живучести стволов стрелкового оружия при применении боеприпасов послегарантийных сроков хранения, Муленко А. О., Баулин Д. С., Черкашин А. Д. (2010)
Анипко О. Б. - Легкобронированные колесные машины для внутренних войск МВД Украины, Баулин Д. С., Воробьев В. И., Бусяк Ю. М. (2010)
Кучер Д. Б. - Исследование максимальной скорости срабатывания спирального взрывомагнитного генератора при взрывном сжатии контура с током, Зонтова Т. В., Тараненко С. В., Литвиненко Л. В. (2010)
Глебов В. В. - Танки как объект защиты от средств разведки и систем наведения оружия (2010)
Маляров С. П. - Разработка и испытания цифрового стабилизатора для наземного подвижного объекта, Сущенко О. А., Сайфетдинов Р. А., Цирук В. Г., Янкелевич Г. Е. (2010)
Зарянов В. А. - К вопросу воздухопитания двигателей бронетанковой техники при преодолении водных преград, Иванов Ю. П., Климов В. Ф., Лазурко А. В., Магерамов Л. К-А., Михайлов В. В. (2010)
Білонога Ю. Л. - Інтенсифікація екстрагування ронідази із застосуванням поверхнево-активних речовин (пар), Драчук У. Р. (2010)
Бондарь А. И. - Определение экономической эффективности применения современных компьютерных тренажеров при обучении эксплуатации бронетанковой техники, Гужва Ю. М., Дегтярь С. М., Магерамов Л. К.-А., Смоляков В. А. (2010)
Бублик Я. Ю. - Ксилотрофні дискоміцети деревних субстратів родини Betulaceae S. F. Gray. Національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2016)
Гайдукевич М. Є. - Дендрофлора Шепарівського лісництва (Прут-Дністровське межиріччя): її аналіз та охорона, Лисенко М. О. (2016)
Григорчук І. Д. - Аналіз фітонцидної активності деревних рослин в умовах м. Кам’янця-Подільського, Супрович Т. М. (2016)
Лавріненко В. М. - Lonicera nigra L. - автохтонний вид флори України (2016)
Лисогор Л. П. - Аналіз адвентивної фракції перелогів Правобережного степового Придніпров'я (2016)
Бєдункова О. О. - Токсикологічна оцінка поверхневих вод та донних відкладів річки Устя методом біотестування, Конончук В. О. (2016)
Красуцька Н. О. - Сезонні та температуро-залежні зміни у системі "молюск Viviparus viviparus – трематода Cercaria pugnax", Івасюк Ю. С. (2016)
Ларіонова Д. П. - Таксономічна структура мікрофітобентосу Русанівського каналу (м. Київ) (2016)
Явнюк А. А. - Аномалії проростання насіння очерету звичайного з водойм Чорнобильської зони відчуження за умов додаткового гострого йонізувального опромінення, Шевцова Н. Л., Гудков Д. І. (2016)
Буждиган О. Я. - Вплив ambrosia artemisifolia L. на розвиток рослин аграрних та лучних фітоценозів, Баглей О. В., Руденко С. С., Марків Н. М. (2016)
Гулай О. В. - Реакція бактерій erysipelothrix rhusiopathiae на алелопатичний вплив рослин elodea canadensis Michx. (2016)
Іванців В. В. - Дощові черв'яки (oligochaeta, lumbricidae) гідроморфних ґрунтів Кременецьких гір і Вороняків, Бусленко Л. В., Сидорчук П. С. (2016)
Кур’ята В. Г. - Дія есфону на ростові процеси і морфогенез томатів, Кравець О. О. (2016)
Приплавко С. О. - Порівняльний вплив препаратів корневін на вкорінення живців смородини чорної залежно від висаджування, Гавій В. М. (2016)
Скок С. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я населення м. Херсона (2016)
Стефурак В. П. - Моніторинг забруднення довкілля в зоні дії підприємств хімічної промисловості з використанням біоіндикаторів, Наконечна С. П., Баскевич О. В. (2016)
Федун О. М. - Екологічна структура орнітофауни очисних споруд м. Чернігова у зимовий період (2016)
Гуляєва Г. Б. - Дослідження впливу збудника плямистості перцю xanthomonas vesicatoria на активність фотосинтетичного апарату, Литвинчук О. О. (2016)
Комшук Т. С. - Кореляційні зв’язки між окремими структурами лікворної системи (2016)
Незбрицька І. М. - Зміни деяких фізіолого-біохімічних показників у представників chlorophyta та cyanoprokaryota за різних температур, Курейшевич А. В., Василенко О. В., Боднар О. І. (2016)
Рабченюк О. О. - Активність трансаміназ в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза, Бияк В. Я., Хоменчук В. О., Курант В. З. (2016)
Загричук О. М. - Deschampsia antarctica desv.: характеристика виду, його поширення та особливості адаптації до існування в умовах Антарктики, Дробик Н. М. (2016)
Барна М. М. - Флора українських Карпат (Рецензія), Барна Л. С., Дробик Н. М., Пида С. В., Герц Н. В. , Мацюк О. Б., Яворівський Р. Л. (2016)
Барна М. М. - Пам’ять про професора Володимира Івановича Чопика, Барна Л. С. (2016)
Титул, зміст (2010)
Товажнянський Л. Л. - Визначення потенціалу енергозбереження процесу дистиляції сирого бензолу, Капустенко П. О., Ульєв Л. М., Болдирєв С. О., Васильєв М. А. (2010)
Шерстюк А. В. - Зависимость экономичности холодильных машин и тепловых насосов от эффективности регенератора, Братута Э. Г. (2010)
Савченко В. А. - Эксплуатационные свойства судовых теплообменников и особенности мониторинга состояния теплообменной поверхности аппаратов установленных на морских судах (2010)
Бикмаев С. Р. - Исследование эффективности применения теплонасосных установок для нужд теплоснабжения в условиях Украины, Губинский М. В., Усенко А. Ю., Федоров С. С., Форись С. Н., Шишко Ю. В. (2010)
Семеней А. Р. - Методика оценки эффективности теплогенератора пиролизного типа в нестационарном режиме эксплуатации, Братута Э. Г. (2010)
Арсеньева О. П. - Математическое моделирование пластинчатого конденсатора с переменным по длине сечением каналов, Капустенко П. А., Бабак Т. Г., Хавин Г. Л. (2010)
Краснокутский Е. В. - Модель процесса массообмена каталитической конверсии ароматических углеводородов, Ведь В. Е. (2010)
Ульев Л. М. - Пинч-диагностика и моделирование процесса разделения широкой фракции легких углеводородов, Поливода Е. В. (2010)
Кучер Д. Б. - Модель распространения мощных электромагнитных излучений, наведенных комбинированными взрывомагнитными генераторами, Харланов А. И., Медведь И. В., Тараненко С. В. (2010)
Ведь Е. В. - Модель массообмена процесса конверсии трёхкомпонентной газовой смеси, Толчинский Ю. А. (2010)
Кучер Д. Б. - Экспериментальные исследования деструктивного воздействия мощных электромагнитных излучений на подземные коаксиальные линии связи, Харланов А. И., Медведь И. В., Литвиненко Л. В. (2010)
Рассоха А. Н. - Физико-механические свойства фурано-эпоксидных композитов в зоне оптимального наполнения, Черкашина А. Н., Потанина Т. В. (2010)
Семешко В. В. - Восстановление зарядов 30 мм патронов после истечения срока хранения, Щербань В. В. (2010)
Анипко О. Б. - Интеграция этапов жизненного цикла изделий машиностроения, Бусяк Ю. М., Баулин Д. С., Цебрюк И. В. (2010)
Нелаев В. П. - Метод выявления и практической реализации баллистического резерва ствольных систем огнестрельного метания в контексте проблемы ресурсосбережения (2010)
Нелаев В. П. - Результаты пробных баллистических испытаний метательных зарядов, изготовленных по n&l-технологии, в заводских условиях, Ляшев Ю. И. (2010)
Нелаев В. П. - К вопросу о создании коммерческого варианта боеприпаса с применением n&l-технологии, Акуленко В. Л., Пепеляев И. А. (2010)
Лукашев В. К. - Исследование технологического процесса утилизации устаревших порохов лаковым способом, Шаров Б. И., Старикова Т. Н., Онда В. И. (2010)
Борисюк М. Д. - Дослідження характеристик рухливості легкоброньованої колісної військової машини з гідромеханічною трансмісією, Толстолуцький В. О., Стрімовський С. В., Соловйов В. М. (2010)
Кучер Д. Б. - Использование резонансных свойств магнитной жидкости для повышения энергетических характеристик пьезоэлектрических генераторов частоты, Зонтова Т. В., Харланов А. И. (2010)
Арсеньева О. П. - Обобщенное уравнение для расчета гидравлического сопротивления каналов пластинчатых теплообменников (2010)
Титул, зміст (2015)
Шатіло Л. О. - "Ігри" на плоских поверхнях нео-енеолітичної доби Південно-Східної Європи (2015)
Панковський В. Б. - З історії досліджень металовиробничого оснащення зрубної спільноти (2015)
Івченко А. В. - Рідкісні типи елліністичних амфор з некрополя Ольвії (2015)
Козубовський Г. А. - Про деякі економічні наслідки походів Гедиміна 20-х рр. XIV ст. (2015)
Скоріков В. А. - Ранньопалеолітичне місцезнаходження Суходол у Середньому Подонцов'ї (2015)
Лисенко С. Д. - Курганний могильник комарівської культури біля с. Буківна, Шкляревський Є. І., Разумов С. М., Макарович П. К. (2015)
Котенко В. В. - Елліністичні глеки з поселення Маслини (2015)
Володарець-Урбанович Я. В. - Фібули V - першої половини VIII ст. з Полтавщини (знахідки від початку 2000-х років) (2015)
Хардаєв В. М. - Кочівницькі поховальні комплекси кінця VI-VII ст. біля с. Василівка на Херсонщині (2015)
Шейко І. М. - До спроби експерименту використання античних глиняних світильників (2015)
Роменський О. О. - Проблема руйнування Херсона наприкінці Х - у першій половині ХІ ст.: історіографія питання та попередні висновки (2015)
Милашевський О. С. - Історія виділення ліпної кераміки північно-західного походження у матеріалах черняхівської культури (2015)
Вальчак С. Б. - С. А. Скорый, Р. В. Зимовец. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции (2015)
Проблеми бронзового віку Євразії у науковому доробку Віталія Васильовича Отрощенка (до 70-річчя вченого) (2015)
До 70-річного ювілею Георгія Івановича Шаповалова (2015)
До 60-річчя Андрія Юрійовича Алексєєва (2015)
Пам'яті Валентини Володимирівни Крапівіної (2015)
Цвек О. - Сторінки з життя (пам'яті Володимира Опанасовича Круца), Мовчан І. (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Титул, зміст (2016)
Регеда М. С. - Значення вільнорадикального окиснення і антиоксидантного захисту для патогенезу розвитку експериментальної бронхіальної астми та адреналінового ушкодження міокарда, Небелюк Н. М. (2016)
Бондарева А. В. - Вплив олігоефірів багатоатомних спиртів на мікров'язкість і фосфоліпідний склад мембран мікросом гепатоцитів щурів (2016)
Карбовський В. Л. - Експериментальне дослідження підгострої токсичності препарату "Хондросат", Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження особливостей правового режиму обігу лікарських засобів в Україні, Бардакова Л. В. (2016)
Бідзіля П. П. - Показники ліпідного обміну у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на тлі надлишкової маси тіла і ожиріння залежно від тяжкості захворювання (2016)
Процюк Л. О. - Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HTR2A) і його зв'язок з ефективністю лікування хворих на ревматоїдний артрит (2016)
Носов В. В. - Клинико-экспериментальная оценка бактерицидных свойств функционального гидрогеля, насыщенного антисептиками, Головченко М. Ю., Долинский Г. А., Пасмурцева Н. А., Полторацкая Т. П., Самченко Ю. М. (2016)
Орєхова О. В. - Критичні терміни розвитку професійних захворювань для працівників гірничо-металургійної галузі України (2016)
Шутурминский В. Г. - Оценка эффективности применения комбинированного протеза при частичных дефектах зубных рядов, Киричек А. В., Максименко П. В., Атмажов И. Д. (2016)
Чумаченко Н. В. - Оцінка прогностичної значущості поліморфізму генів GNβ3:825, NOS3:786 та NOS3:894 у пацієнтів, що перенесли черезшкірне коронарне втручання з приводу гострого коронарного синдрому без стійкої елевації сегмента ST на фоні метаболічного синдрому (2016)
Серветник А. В. - Прогнозування перебігу атопічної бронхіальної астми з пилковою сенсибілізацією у дітей, Клименко В. А. (2016)
Футрук О. В. - Оптимізація пелоїдотерапії на санаторно-курортному етапі лікування хворих на коморбідну патологію (2016)
Талалаєв К. О. - Предиктивна медицина - виклики і досягнення (2016)
Попов Олександр Георгійович. До 75-річчя з дня народження (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2016)
Титул, зміст (2011)
Арсеньева О. П. - Взаимосвязь переноса тепла и импульса в каналах пластинчатых теплообменных аппаратов (2011)
Загребельна Л. І. - Джерело енергії для руйнування мінеральних середовищ, Кобець О. В. (2011)
Фокин В. С. - К расчету коэффициента теплоотдачи в ширококанальных пластинчатых греющих камерах, Павлова В. Г., Иванова И. В. (2011)
Близнюк О. М. - Дослідження кінетичних закономірностей низькотемпературного окиснення аміаку до N2O на Mn-Ni-Bi-Li-O каталізаторі, Савенков А. С., Огурцов О .М. (2011)
Кошельнік О. В. - Застосування регенеративних теплообмінників для утилізації теплоти перехідних процесів термосорбційних металогідридних компресорів (2011)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование живучести ствола гладкоствольной пушки, Борисюк М. Д., Бусяк Ю. М., Гончаренко П. Д. (2011)
Ковтонюк И. Б. - Статический показатель рациональности аэродинамической компоновки органов поперечного управления самолета (2011)
Кочуров Р. Е. - Прочность вертикального кожухотрубного теплообменного аппарата при сейсмическом воздействии, Белов С. А., Аврамов К. В., Гнитько В. И. (2011)
Огурцов А. Н. - Моделирование неупругого рассеяния фотоэлектронов в радиационной технологии модификации материалов облучением, Масалитина Н. Ю., Близнюк О. Н. (2011)
Анипко О. Б. - Экспресс плотнометрия метательных зарядов корабельных артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2011)
Сталинский Д. В. - Моделирование температурного состояния реактора термохимической деструкции изношенных автомобильных шин, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2011)
Белецкий Э. В. - Модель движения сжимаемого бингамовского материала с показателями, зависящими от давления, Толчинский Ю. А. (2011)
Башинский В. Г. - Методика определения инфракрасного излучения двигателей летательного аппарата при проведении испытаний, Камак Ю. О. (2011)
Анипко О. Б. - Концептуальные принципы конструктивно-компановочных решений на предэскизных этапах проектирования объектов бронетехники, Бусяк Ю. М., Цебрюк И. В. (2011)
Болюх В. Ф. - Эффективность дополнительного ускорения движущихся массивных объектов электромеханическим индукционным преобразователем, Корытченко К. В., Кочерга А. Г. (2011)
Арсеньева О. П. - Выбор оптимальных параметров двухступенчатых пластинчатых подогревателей, Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Рассоха А. Н. - Влияние агрегирования высокомодульного дисперсного наполнителя на параметры упругости и структуру фурано-эпоксидных композитов, Черкашина А. Н., Титарев А. В, Одинцова Е. В., Храмова Т. И. (2011)
Лаврова І. О. - Дослідження впливу процесу кавітації на якість нафтових дистилятів, Колеснікова А. В., Аммар В. Саід (2011)
Черкашенко М. В. - Синтез схем гидропневмоавтоматики (2011)
Литвиненко Д. Г. - Оптимизация одномассового асинхронного электропривода с векторным управлением методом диаграмм качества управления (2011)
Альами Д. А. М. - Использование искусственных нейронных сетей для разработки катализаторов, Булавин В. И. (2011)
Титул, зміст (2015)
Іванова С. В. - Культурно-історичні процеси в Північно-Західному Причорномор'ї (кінець IV-ІІІ тис. до н. е.) (2015)
Крижицький С. Д. - Основні підсумки розкопок у маловивчених частинах Ольвійського городища (2015)
Колесниченко А. М. - Склянки з написом ΚΑΤΑΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΥ із розкопок Тіри та проблема їх походження, Савельєв О. К. (2015)
Колода В. В. - Житла роменського городища Водяне (2015)
Голубєв А. М. - Еволюція клинкової зброї кочівників раннього середньовіччя (2015)
Бабенко Л. І. - Кинджали з сегментоподібним перехрестям у зібранні Харківського історичного музею, Шелехань О. В. (2015)
Виногродська Л. І. - Керамічний посуд пізньосередньовічної Вінниці (за матеріалами археологічних досліджень 2013 р.), Калашник Є. С. (2015)
Пуголовок Ю. О. - Палеоекологія околиць Глинського археологічного комплексу ХІІІ-XIV ст., Горбаненко С. А., Сергєєва М. С., Яніш Є. Ю. (2015)
Яненко А. С. - Гурток антропології та передісторії кабінету антропології ім. Ф. Вовка (2015)
Відейко М. Ю. - На східній межі старої Європи (2015)
Світлої пам'яті Володимира Андрійовича Ромашка (2015)
Національний конгрес українських керамологів "Українська керамологія в контексті викликів ХХІ століття" (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія" за 2015 р. (2015)
Стадник М. М. - Світоглядні орієнтири освітнього процесу (2015)
Тур М. Г. - Трансформація зв'язку філософії з освітою (2015)
Горбань О. В. - Феномен освіти в транзитивному суспільстві (2015)
Панасюк Л. В. - Національна освіта в контексті освітологічних знань (2015)
Александрова О. С. - Корпоративна культура як чинник становлення і розвитку сучасного університету (2015)
Горбенко Н. В. - Сутність і типологія корпоративної культури сучасного університету (2015)
Кузьменко О. М. - Якість, досконалість та ефективність як акме орієнтири сучасного університету (2015)
Шепетяк О. М. - Трансцендентний екзистенціал як основа пізнання (2015)
Рябенко В. О. - Значення категорії "духовне виробництво" для розв’язання проблем виробництва людини (2015)
Брижнік В. М. - Феномен "напівосвіченості" як основна тема філософії освіти Теодора Адорно (2015)
Бурак О. С. - Концепція холістичної освіти у процесі формуванні цілісної особистості постмодерну (2015)
Мартич Р. В. - Концепція живого у філософії Платона і Арістотеля: світоглядно-освітологічний аспект (2015)
Про авторів (2015)
Содержание (2016)
Радченко В. О. - Епідеміологія вогнепальних ушкоджень хребта в Харківському регіоні під час військових дій на Сході України, Попсуйшапка К. О., Попов А. І., Бородай О. Л., Бібіченко С. І. (2016)
Бур’янов О. А. - Обґрунтування системи оцінки ефективності телемедичних технологій в етапному лікуванні пацієнтів з вогнепальними переломами довгих кісток, Казмірчук А. П., Савка І. С., Ярмолюк Ю. О., Цівина С. А., Бородай О. Л., Вакулич М. В. (2016)
Радченко В. О. - Невротомія медіальних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів під ендоскопічним контролем у лікуванні синдрому поперекової спондилоартралгії, Куценко В. О., Перфільєв О. В., Попов А. I. (2016)
Мезенцев А. О. - Об’ємні співвідношення хребтового каналу та його вмісту у хворих з уродженим кіфозом, Петренко Д. Є., Демченко Д. О., Дуплій Д. Р. (2016)
Radchenko V. A. - Regeneration of intervertebral disc by way using of allogeneic chondrocytes cultivated in vitro in the light of concept for restabilization of the spine (experimental investigation), Dedukh N. V., Malyshkina S. V. , Kostytska O. M. (2016)
Малишкіна С. В. - Вплив загальної легкої гіпотермії на структурну організацію суглобового хряща дуговідросткових суглобів поперекового відділу хребта щурів, Батура І. О., Вишнякова І. В., Данищук З. М., Самойлова К. М. (2016)
Дедух Н. В. - Регенерация и механическая прочность кости в условиях имплантации углеродного материала, Карпинский М. Ю., Чжоу Лу, Малышкина С. В. (2016)
Вирва О. Є. - Ультразвукова доплерографія і КТ-ангіографія в діагностиці структурно-функціональних порушень у вертебробазилярному басейні, Вишняков А. Є., Долуда Я. А., Міщенко Л. П. (2016)
Бэц Г. В. - Клинико-экспериментальное исследование микроподвижности отломков большеберцовой кости в условиях стержневой наружной фиксации, Бэц И. Г., Стойко И. В. (2016)
Тяжелов А. А. - Критерии оценки эффективности артроскопического доступа при лечении передней травматической нестабильности плечевого сустава, Гончарова Л. Д., Паздников Р. В. (2016)
Пашенко А. В. - Результаты применения интрамедуллярных телескопических фиксаторов в лечении деформаций длинных костей конечностей у детей с несовершенным остеогенезом (2016)
Бондаренко С. Е. - Лабораторные маркеры оценки состояния пациентов с посттравматическим коксартрозом при подготовке к эндопротезированию тазобедренного сустава, Филиппенко В. А., Леонтьева Ф. С. (2016)
Шуба Н. М. - Вивчення ефективності та безпеки глюкозаміну сульфату в лікуванні хворих на гонартроз, Воронова Т. Д., Хамбір Т. С. (2016)
Голка Г. Г. - Сучасні підходи до лікування туберкульозного спондиліту, Веснін В. В. (2016)
Владимир Александрович Куценко (2016)
Володимир Олександрович Фіщенко (2016)
Олег Євгенович Вирва (2016)
Светлана Владимировна Малышкина (2016)
Литвишко В. О. - Діафізарні переломи плечової кістки. Як лікувати консервативно і коли потрібна операція? (2016)
Филиппенко В. А. - Перипротезная инфекция: диагностика и лечение. Часть 2 (обзор литературы), Марущак А. П., Танькут А. В., Бондаренко С. Е., Подгайская О. А. (2016)
Федотова И. Ф. - Ведение ортопедических пациентов с артериальной гипертензией в периоперационном периоде (обзор литературы), Корж И. В., Лизогуб Н. В., Барков А. А., Пионтковский В. К. (2016)
Корж М. О. - Структурно-функціональні особливості суглобового хряща під впливом різних режимів навантаження (огляд літератури), Романенко К. К., Ашукіна Н. О., Прозоровський Д. В. (2016)
Отчеты (2016)
Винарчик М. П. - Проблема співвідношення мови і культури в умовах білінгвальної освіти (2016)
Головко В. А. - Професійне виховання у вищому навчальному закладі як педагогічна категорія (2016)
Пісоцька М. Е. - Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів України (2016)
Буданова Л. Г. - Педагогічні умови проведення моніторингу навчальних досягнень студентів за спеціальністю "фармація" в університетах країн Східної Європи (2016)
Бутко О. В. - Методика використання віртуальних зошитів з економіки (2016)
Дернова М. Г. - Категорія відповідальності у моделях навчання дорослих (2016)
Долгопол О. О. - Особливості оцінювання навчальних досягнень слухачів в закладах післядипломної медичної освіти (2016)
Кальнік О. П. - Індивідуалізація контролю навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів на основі використання соціонічних типів та установки на вид діяльності (2016)
Лебедєва К. О. - Наукова організація розумової праці як умова підвищення ефективності професійної підготовки студентів технічних ВНЗ (2016)
Міщенко С. Г. - Специфіка реалізації інтеграційного підходу в навчальному процесі професійного коледжу (2016)
Ткаченко Л. П. - Реалізація інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення курсу риторики (2016)
Чепурна О. О. - Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Кузьмічова В. А. - Особливості формування іміджу студентів факультету мистецтв народно-пісенної творчості (2016)
Макаренко В. В. - Формування педагогічної культури батьків студентів технікумів (2016)
Мирошниченко А. С. - Фізіологічне навчання, основні його складові (2016)
Сайко Н. О. - Взаємозв’язок реабілітаційного процесу і світогляду особистості (2016)
Тупікова Г. А. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва (2016)
Денисенко С. М. - Технологія електронного портфоліо у професійній підготовці майбутніх фахівців видавництва і поліграфії (2016)
Дем’янова В. Г. - Роль викладача в організації самостійної роботи іноземних студентів (2016)
Кабанська О. С. - Рефлексивний супровід процесу формування прогностичних умінь у майбутніх учителів (2016)
Кісіль Л. М. - Особливості навчання українського професійного мовлення студентів- іноземців в умовах білінгвізму (2016)
Кириченко Л. М. - Практичне навчання в системі підготовки майбутніх фахівців у фармацевтичному коледжі (2016)
Климентьєва О. С. - Застосування методу ситуацій для формування конфліктологічних умінь майбутніх правоохоронців (2016)
Коломієць О. В. - Готовність майбутніх інженерів до професійної самореалізації в автомобільній галузі як фактор успішного працевлаштування (2016)
Моргунова С. О. - Роль соціальної взаємодії у формуванні PR – компетенції майбутнього менеджера (2016)
Семененко І. Є. - Проблема підвищення якості професійної підготовки іноземних студентів (2016)
Уварова Т. Ю. - Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації (2016)
Ушмарова В. В. - Науково-методична система неперервного формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями (2016)
Шаповалова Н. П. - Компетентнісний підхід - умова підвищення якості фахової підготовки майбутніх спеціалістів економічного профілю в сучасних умовах (2016)
Шварп Н. В. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів вищих навчальних закладів засобами тренінгового навчання (2016)
Башкір О. І. - Місце педагогічних курсів у системі підготовки майбутніх учителів початку ХХ сторіччя (2016)
Божко Н. М. - Особливості адаптації студентів з Китаю до навчального процесу у вищих навчальних закладах України (2016)
Карпенко О. Є. - Опікунсько-виховна концепція К.Єжевського крізь призму сьогодення (2016)
Осова О. О. - Іноземні мови у контексті європейської мовної політики (2016)
Паньок Т. В. - Сутність поняття "вища художньо-педагогічна освіта" (2016)
Твердохліб Т. С. - Педагогічна підготовка студентів в київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Моргунова Н. С. - Психологічний аспект тьюторської та кураторської діяльності у процесі роботи з іноземними студентами у ВНЗ України (2016)
Пасічніченко А. В. - Формування психологічної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки, Ковалевська Н. В. (2016)
Самойленко Н. І. - Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі (2016)
Акулова В. - Підходи до побудови профілактико-оздоровчих занять жінок другого зрілого віку (2016)
Ананченко К. - Новий методичний підхід для оцінки відеоматеріалу, що використовується при підготовці дзюдоїстів, Хацаюк О. (2016)
Босько В. - Біокінематичні характеристики техніки плавання кролем на грудях кваліфікованих плавців з наслідками ДЦП (2016)
Бріскін Ю. - Алгоритм прогнозування функціонального стану жінок з постмастектомічним синдромом, Одинець Т. (2016)
Водлозеров В. - Биолого-фармакологическое обеспечение тренировок, соревнований и восстановления триатлетов (2016)
Герцик А. - Взаємодія лікаря та фахівця з фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату (2016)
Дейнеко А. - Застосування поточного контролю для вдосконалення тренувального процесу спортсменів-акробатів 8–9 років (2016)
Івасик Н. - Алгоритм реабілітаційного обстеження дітей з бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Кашуба В. - Двигательная активность как критерий эффективности внедрения технологии, направленной на развитие профессионально значимых физических качеств учащихся швейного производства в профессионально-технических училищах, Денисова Л., Голованова Н. (2016)
Кизім П. - Удосконалення техніки виконання основного ходу спортсменами в акробатичному рок-н-ролі засобами хореографії на етапі спеціалізованої базової підготовки, Луценко Ю., Луценко Л., Батєєва Н. (2016)
Крылов Д. - Оценка техники десятилетних теннисистов, Шестерова Л. (2016)
Литвиненко Ю. - Базовые положения программы повышения эффективности техники гребковых движений спортсменок в синхронном плавании (2016)
Мартынюк О. - Показатели физического состояния женщин, занимающихся оздоровительной аэробикой (2016)
Муллагильдина А. - Совершенствование артистичности у квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике (2016)
Романенко В. - Повышение эффективности процедуры экспертного оценивания в восточных единоборствах, Пятисоцкая С. (2016)
Рубан Л. - Оценка индекса качества жизни студентов, Ставицкий С. (2016)
Сергієнко Ю. - Формування тактики дій курсантів з урахуванням їх розумової діяльності під час навчання у ВНЗ, Лаврентьєв О., Антоненко С. (2016)
Тодорова В. - Рівень хореографічної підготовленості спортсменів різних вікових груп у спортивній аеробіці (2016)
Томіліна Ю. - Застосування комп’ютерних технологій у фізичному вихованні жінок першого зрілого віку (2016)
Ту Яньхао - Структура и содержание тренировки квалифицированных бегунов на средние дистанции в годичном цикле подготовки, Шестерова Л. (2016)
Чередниченко И. - Оценка эффективности комплексного использования средств спортивных игр в оптимизации функционального состояния кардиореспираторной системы студенток 18–19 лет (2016)
Щур Л. - Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів, Грибовська І., Іваночко В. (2016)
Ярмолинський Л. - Підготовка юних футболістів з використанням сучасних інноваційних підходів (2016)
Титул, зміст (2014)
Тарапата Д. О. - Демографічний розвиток населення середньобузької локальної групи розвинутого Трипілля (2014)
Загородня О. М. - Про призначення однієї з категорій кістяних знарядь із Картамишу (2014)
Нємцев С. О. - Динаміка надходження товарів у керамічній тарі на Білозерське поселення хори Ольвії (спроба кількісної оцінки) (2014)
Островерхов А. С. - "Єгипетські фаянси" в Скіфії і їх місце в системі подібних старожитностей Східної Європи (досвід комплексного аналізу) (2014)
Казаков А. Л. - Літописний "шлях Мономаха": археологічні реалії, Коваленко В. П., Моця О. П., Петраускас А. В., Ситий Ю. М., Скороход В. М. (2014)
Залізняк Л. Л. - Нова мустьєрська стоянка Андріївка 4 на Кіровоградщині, Кухарчук Ю. В., Шевченко Т. О. (2014)
Билкова В. П. - Сіроглиняна кераміка Білозерського поселення, Самойленко І. Ю. (2014)
Рейда Р. М. - Поховання з "платою Харону" з Шишацького могильника черняхівської культури, Гейко А. В., Сапєгін С. В. (2014)
Кропотов В. В. - Динаміка поширення золотих прикрас у населення Передгірського Криму в перші століття н. е. (2014)
Горбаненко С. А. - Зернове господарство сіверян (2014)
Буйських С. Б. - Дослідниця античної історії та культури (до 100-річчя від дня народження Ф. М. Штітельман), Чуєва К. Є. (2014)
Шлапак М. О. - С. О. Біляєва. Слов’янські та тюркські світи в Україні (з історії взаємин у ХІІІ—ХVIII ст.) (2014)
Міжнародний польовий семінар і конференція з дослідження ранньопалеолітичної пам’ятки Меджибіж (20—23.07.2012 р.) (2014)
До ювілею скіфської археології (2014)
До 75-річчя Володимира Опанасовича Круца (2014)
Дослідникам минулого тисячолітніх Лубен (2014)
Пам’яті Анатолія Степановича Островерхова (2014)
Світлої пам’яті Анатолія Недашківського (10.01.1946—16.01.2014) (2014)
Наші автори (2014)
Список скорочень (2014)
Пам’ятка автора (2014)
Титул, зміст (2014)
Отрощенко В. В. - З приводу генези цист бережнівсько-маївської зрубної культури (2014)
Снитко І. О. - Характер і динаміка економічних стосунків Ольвії з містами Іонії в VI—V ст. до н. е. та початок формування внутрішньо-понтійського ринку (2014)
Шейко І. М. - До питання про технологію виробництва та використання глиняних світильників (2014)
Пеляшенко К. Ю. - Ліпний посуд із поховань скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу (2014)
Володарець-Урбанович Я. В. - Проблеми вивчення гончарних осередків типу Балка Канцерка (2014)
Остапенко М. А. - Скіфська антропоморфна стела із Запоріжжя, Панченко І. В. (2014)
Русяєва А. С. - Список імен на чорнолаковій чашці з некрополя Ольвії, Івченко А. В. (2014)
Шабанов С. Б. - Скляний глек "кельнського типу" з колекції Центрального музею Тавриди (м. Сімферополь) (2014)
Храпунов І. М. - Підбійна могила з похованнями III—IV ст. з могильника Нейзац (2014)
Аксьонов В. С. - Поховання з візантійською пряжкою типу Корінф з Нетайлівського могильника салтово-маяцької культури (2014)
Хоружа М. В. - Поховання в дромосі катакомб Верхньосалтівського могильника (2014)
Горбаненко С. А. - Рільництво у носіїв боршевської культури (2014)
Кулатова І. М. - Археологочні дослідження І. А. Зарецького на Полтавщині, Супруненко О. Б. (2014)
До ювілею Софії Станіславівни Березанської (2014)
Моця О. П. - Круглий стіл "Проблеми давньоруської урбаністики", Павленко С. В. (2014)
Біляєва С. О. - Новітні та традиційні методи дослідження кераміки: результати та перспективи, Коваль Ю. В., Цетлін Ю. Б., Чміль Л. В. (2014)
Пам’яті Володимира Павловича Білозора (2014)
Наші автори (2014)
Список скорочень (2014)
Алексеєнко Л. - Аналіз фінансових активів інститутів спільного інвестування в структурній модернізації економіки, Стецько М. (2012)
Алькема В. - Аналіз інституціональної структури середовища функціонування суб’єктів логістичної діяльності (2012)
Бестанчук О. - Особливості трансформації земельних відносин в умовах недосконалого інституціонального середовища (2012)
Вдовенко Л. - Платоспроможність підприємств: сутність та методика розрахунку показників (2012)
Дмитрієва В. - Організаційна модель консолідованого кластера Західнодонбаського регіону (2012)
Dyukina T. - Methodological issues of analysis efficiency (2012)
Іллічевський С. - Аналіз інвестиційної діяльності страхової компанії (2012)
Мірошниченко К. - Аналіз виробництва борошна в Україні (2012)
Олійник Г. - Діагностично-параметрична характеристика визначення стратегічних орієнтирів реструктуризації підприємств залізничного комплексу (2012)
Папуша Н. - Оплатa праці як індикатор життєвого рівня (2012)
Подра О. - Інвестиції в людський капітал як чинник підвищення якості життя (2012)
Рабуш Л. - Історичні витоки використання вибіркових обстежень у галузі сільського господарства (2012)
Семенча І. - Клієнтоорієнтована стратегія банку як крок до нового рівня стратегічного управління, Давиденко Е. (2012)
Ткаченко К. - Дослідження проблем системи підготовки фахівців водного та морського транспорту (2012)
Трубнік Т. - Методологічні аспекти статистичного аналізу розвитку секторальної структури національної економіки (2012)
Тютюнник Н. - Методичні прийоми оцінки демографічної складової соціального потенціалу регіону (2012)
Урсуленко О. - Динаміка цін на ринку житлової нерухомості (2012)
Усков М. - Управління національною економікою з урахуванням відтворювальних асиметрій: регіональний аспект (2012)
Фрасинюк Т. - Напрямки розвитку морського потенціалу держави (2012)
Христенко Г. - Організація великотоварного виробництва як напрям інноваційного розвитку зернового господарства, Гурська І. (2012)
Ціжма Ю. - Сучасні підходи до аналізу структури зайнятості населення регіону, Ціжма О. (2012)
Ціщик Р. - Проблеми організаційного забезпечення статистичного обслуговування досліджень, які стосуються стану та тенденцій розвитку сектору домашніх господарств України, Котис Н. (2012)
Чайдак А. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної сфери в Україні, Трегубов О. (2012)
Чикало І. - Формування сучасної парадигми управління ресурсоємністю національної економіки: концептуальні та аналітичні аспекти (2012)
Чичкова В. - Шляхи підвищення рівня життя малозабезпечених верств населення (2012)
Чорний Р. - Середовище новітніх просторових форм організації суспільства як фактор розвитку трудового потенціалу (2012)
Чуб О. - Теорія глобалізму в трансформації світових економічних відносин (2012)
Шаврук Ю. - Преодоление нетарифных ограничений во внешнеэкономической деятельности на основе создания международных стратегических альянсов в отрасли машиностроения (2012)
Шершун М. - Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств лісового господарства України (2012)
Шийко В. - Управління енергозбереженням у газотранспортній галузі України (2012)
Шпак Н. - Проблеми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах, Гнатюк М. (2012)
Шульженко Л. - Зарубіжний і вітчизняний досвід створення стратегічних альянсів (2012)
Юрків Н. - Реальний сектор економіки як об’єкт дослідження в системі економічної безпеки держави (2012)
Язлюк Б. - Використання інноваційних технологій безперервного підвищення професійної компетентності персоналу в процесі реалізації завдань державного органу, Бутов А. (2012)
Яцкевич І. - Взаємодія малого і великого підприємництва: венчурна форма, Петрашевська А., Новицька С. (2012)
Яшкіна О. - Багатовимірні статистичні методи в маркетингових дослідженнях (2012)
Abuselidze G. - Some directions of improvement in budgetary relations from the point of view of post-communist transformation (2012)
Амбрик Л. - Боргові інструменти: організаційні засади та практика функціонування в Україні (2012)
Артюхіна М. - Сутність поняття "медична послуга" з позицій маркетингу, Кратт О. (2012)
Бонецький О. - Економічна довіра державної податкової служби до підприємства (2012)
Бурденюк Т. - Теоретичні засади фінансового механізму, Свірський В. (2012)
Гончарук Я. - Проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, Кушлак О. (2012)
Дем’янюк О. - Митний тариф як регулятор зовнішньої торгівлі держави (2012)
Дзюба О. - Аналіз витрат у системі управління професійними ризиками (2012)
Дзюба О. - Податок на додану вартість: економічна сутність та особливості законодавчого закріплення в сучасних умовах, Волинець Ю. (2012)
Димеденко І. - Особливості оновленої спрощеної системи оподаткування в Україні, Свиридова А., Чубар Д. (2012)
Дідух В. - Моделювання інструментів податкової підтримки малих інноваційних підприємств (2012)
Дрей В. - Інвентаризація як засіб збереження майна бюджетної установи, Мірошниченко О., Шаповалов С. (2012)
Заюков І. - Система перезарахування кредитів у встановленні вартості навчання як важлива складова безперервної освіти, Гучок І. (2012)
Зеліско І. - Злиття та поглинання в інтеграційних процесах аграрної галузі (2012)
Зима Б. - Про економічну обґрунтованість ставок єдиного податку для юридичних осіб (малих підприємств) – суб'єктів спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, Зима Г. (2012)
Івасечко У. - Історія розвитку страхування в Україні та нормативно-правове регулювання його обліку (2012)
Касперович Ю. - Доходи бюджету в умовах трансформаційних зрушень системи фінансово-економічного регулювання (2012)
Коблик І. - Структуризація державних запозичень в умовах розвитку ринкової економіки України (2012)
Коваль Ю. - Аналіз формування дохідної частини бюджету Автономної Республіки Крим (2012)
Ковтуненко Ксенія - Особливості оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності в Україні, Шацкова Л. (2012)
Колісніченко К. - Проблеми двоваріантного стягнення ПДВ за новим Податковим кодексом, Юхименко В. (2012)
Коляда Т. - Зміна інституційних умов функціонування ринків капіталу після запровадження оподаткування фінансових транзакцій у Єврозоні, Прозоров Ю. (2012)
Коляда С. - Підходи до оцінки ефективності митної служби: основні аспекти, Левченко Т. (2012)
Крисовата К. - Аналіз вітчизняних реалій функціонування митної системи України в умовах ризиковості (2012)
Лукаш С. - Оцінка результативності адміністрування ПДВ після прийняття Податкового кодексу України, Лукаш В. (2012)
Lyuta O. - Analysis of the financial ensuring of higher education institutions in Ukraine, Pigul N. (2012)
Мацук З. - Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання в Україні (2012)
Мороз Н. - Впровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні (2012)
Овсяк К. - Місцеві податки як джерело доходів місцевих бюджетів Польщі в умовах фінансової кризи (2012)
Попель Л. - Стан інвестиційних видатків місцевих бюджетів Чернівецької області (2012)
Проскура К. - Оцінка фіскальної ефективності податку на додану вартість в Україні (2012)
Садовенко М. - Причини та наслідки впровадження податкової реформи в Україні (2012)
Сідельникова Л. - Синергія та дієвість фіскального потенціалу податку на доходи фізичних осіб (2012)
Скляр І. - Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету, Котенко Н., Черв’як В. (2012)
Собкова Н. - Світовий досвід організації державного фінансового контролю в бюджетному процесі (2012)
Сокіл Л. - Дотримання зобов’язань в автотранспортному страхуванні перед споживачами страхових послуг (2012)
Тимошенко О. - Потенціал фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2012)
Тополенко Н. - Проблеми та перспективи здійснення державних закупівель у митних органах, Нетовчена О. (2012)
Федун І. - Оцінка потенціалу ресурсних платежів у системі екологічного оподаткування, Якуша Я. (2012)
Шевчук О. - Напрямки удосконалення системи показників для оцінки діяльності органів Державної податкової служби в сучасних умовах (2012)
Аптекар С. - Валютні ф’ючерси як інструмент хеджування на валютному ринку, Дорохольський В. (2012)
Височин І. - Сучасні тенденції розвитку товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України (2012)
Горовий В. - Оцінювання вартості звичайних акцій підприємства із використанням методів нечіткої логіки (2012)
Заболоцький Т. - Емпіричні властивості оцінки дохідності портфеля цінних паперів з найменшим рівнем CVaR (2012)
Коваленко Н. - Особливості визначення інвестиційної привабливості підприємства: інституційний підхід, Красюк О. (2012)
Иванов К. - Проблемы оценки и анализа риска и доходности инвестиционной деятельности страховых компаний (2012)
Кубарева І. - Концептуальні засади забезпечення інвестиційної привабливості підприємства, Батенко Л. (2012)
Кузів І. - Привабливість інструментів фондового ринку України для домогосподарств (2012)
Лаговська О. - Оцінка вартості підприємства: аналіз підходів та методів (2012)
Ліхновський П. - Практика застосування коефіцієнта Р/CF в аналізі інвестиційної привабливості акцій вітчизняних емітентів (2012)
Мороз О. - Методи оцінювання об’єктів інтелектуальної власності, Азарова А., Года К. (2012)
Бородай Є. С. - Зміна морфометричних та фізіолого-біохімічних показників газоноутворюючих трав як механізм адаптації до дії важких металів, Лихолат Ю. В., Серга О. І., Григорюк І. П., Сокур О. В. (2016)
Пентелюк О. С. - Зміна морфометричних та фізіолого-біохімічних показників газоноутворюючих трав як механізм адаптації до дії важких металів, Ліханов А. Ф., Григорюк І. П. (2016)
Польовий В. М. - Тривала динаміка обмінної кислотності дерново-підзолистого ґрунтузалежно від доз вапна, Лукащук Л. Я., Кулик С. М. (2016)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Роль агроекологічних умов у реалізації генетичного потенціалу продуктивності сортів озимої пшениці Triticum aestivum L., Бузинний М. В. (2016)
Каленська С. М. - Поверхневі ліпіди та стійкість рослин зернобобових культур до стресових чинників в умовах Правобережного Лісостепу України, Нідзельський В. А., Пилипенко В. С., Таран Н. Ю., Стороженко В. О. (2016)
Папченко О. В. - Репродуктивна діяльність бджолиних маток за різних медозбірних умов (2016)
Крук О. П. - Технологічні, хімічні і дегустаційні властивості м’яса бугайців української чорно-рябої молочної породи різного віку та живої маси (2016)
Цвіліховський В. І. - Організація роботи ветеринарно-діагностичної лабораторії, Томчук В. А. (2016)
Грищенко В. А. - Фосфоліпіди молока у коригуванні холатоутворної функції печінки за диспепсії телят (2016)
Макаренко В. В. - Використання кормової добавки Імунобактерин-D за вирощування телят, Литвиненко В. М. (2016)
Лабза В. Ю. - Використання пробіотиків мультибактерин та Імунобактерин-L в якості засобів профілактики захворювань поросят, Литвиненко В. М. (2016)
Гаркуша І. Є. - Показники крові коропа звичайного за умов використання пробіотичних мікроорганізмів (Bacillus subtilis та Lactobacillus acidophilus) в комплексі та монокультурі, Мазур Т. В. (2016)
Бокотько Р. Р. - До патогенезу експериментального дифузного токсичного зоба в щурів (2016)
Салівон В. О. - Спленоманометрія як діагностичний метод встановлення портальної гіпертензії (2016)
Москальова К. О. - Вплив комбінації сироваток різних видів тварин на ефективність клонування первинних мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку кролів, Малюк М. О. (2016)
Засєкін Д. А. - Патоморфологічні зміни в організмі білих мишей за впливу різних доз дезінфікуючого засобу "Унівайт”, Димко Р. О., Сердюков Я. К., Коваленко В. Л. (2016)
Стояновський В. Г. - Особливості морфофункціонального стану органів імуногенезу перепелів у постнатальному онтогенезі, Гармата Л. С., Коломієць І. А. (2016)
Ковпак В. В. - Проліферативна активність мезенхімальних стовбурових клітин щура за впливу культурального середовища, Ковпак О. С. (2016)
Данильченко А. Ю. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо сказу в Україні за 1995 – 2015 рр., Недосєков В. В. (2016)
Perotska L. - Bacteriological control and regularities of Erysipelothrix insidiosa in Odessa region, Nedosekov V. (2016)
Карповський В. В. - Жирнокислотний склад сироватки крові свиней різних типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І., Данчук О. В., Постой Р. В. (2016)
Зібцева О. В. - Видовий склад деревно-чагарникових насаджень на території школи у м. Вишгороді Київської області (2016)
Вітенко В. А. - Калькуляція собівартості вирощування декоративних форм Morus alba L. (2016)
Волоха М. П. - Вплив експлуатаційно-технологічних факторів на точність сівби буряків цукрових (2016)
Содержание (2015)
Красовский В. П. - Определение смачиваемости компактных материалов на основе меди оловосодержащими сплавами, Вишняков Л. Р., Красовская Н. А., Коханый В. А. (2015)
Найдич Ю. В. - Смачивание диоксида олова расплавами серебро—медь в воздушной среде, Сидоренко Т. В., Лупин Б. К. (2015)
Сидоренко Т. В. - Діоксид олова: будова, властивості, застосування та перспективи подальшого дослідження його капілярних властивостей (Огляд), Полуянська В. В. (2015)
Дуров А. В. - Роль стехиометрии в процессах смачивания и контактного взаимодействия для системы расплав никеля—диоксид циркония (2015)
Уманський О. П. - Особливості контактної взаємодії та структуроутворення в системі NiAl―СrB2, Полярус О. М., Українець М. С. (2015)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування-коагулювання при відпалі у вакуумі наноплівок паладію та платини, нанесених на оксидні та неоксидні матеріали, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І. (2015)
Суховая Е. В. - Структура и свойства твердых сплавов Fe—P—B и композиционных материалов на их основе, Карпенко Н. В., Лябах Н. С. (2015)
Shapiro A. E. - Brazing of alumina ceramic and graphite to titanium by amorphous foil Ti-20Zr–20Cu–20Ni. As the filler metal (2015)
Журавлев В. С. - О возможности пайки ниобия с алюмооксидной керамикой ВК94-1 медью и медно-никелевыми припоями без приложения давления (2015)
Сидоренко Т. В. - Использование припоев на основе системы Ag—Cu—О для пайки на воздухе и металлизации перовскитной керамики (2015)
Адамовский А. А. - Триботехнические характеристики сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора, Костенко А. Д., Варченко В. Т. (2015)
Габ И. И. - Адгезионно-механическое соединение оксидных материалов с металлами, Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартынюк С. И., Найдич Ю. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2011)
Ульев Л. М. - Теплоэнергетическая интеграция блока гидроочистки сырья установки Л-35-11/600, Нечипоренко Д. Д. (2011)
Арсеньева О. П. - Проектирование пластинчатого теплообменника при ограничениях на его стоимость, Бабак Т. Г., Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Єрмоленко І. Ю. - Енергозаощаджувальний рециклінг псевдосплавів вольфраму, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Богоявленська О. В. (2011)
Ульев Л. М. - Определение полезной нагрузки трубчатых печей с помощью учета тепловых потерь в системе теплообмена на установке первичной переработки нефти АВТ А12/2 в режиме работы без вакуумного блока, Мельниковская Л. А. (2011)
Александрова Т. Е. - Расчет параметров автоколебаний давления рабочей жидкости в гидросистеме стабилизатора канала вертикального наведения танковой пушки, Александрова И. Е., Лазаренко А. А. (2011)
Анипко О. Б. - Звуковые портреты объектов бронетехники для обнаружения и распознания целей, Бирюков И. Ю., Бусяк Ю. М. (2011)
Товажнянский Л. Л. - Моделирование и технико-экономическая оптимизация теплообменных систем, Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2011)
Семеней А. Р. - Модель термогидравлических процессов в теплогенераторе пиролизного типа, Тарасов А. И., Братута Э. Г. (2011)
Моргунов В. В. - Численное моделирование физико-химических процессов, происходящих при электронно-лучевой очистке дымовых газов, Шкилько А. М. (2011)
Сахненко М. Д. - Електрокінетичні явища при бурінні та експлуатації нафтогазових свердловин, Шевченко Р. О. (2011)
Товажнянский Л. Л. - Анализ теплообменных систем установок газификации нефтеперерабатывающих производств, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Бухкало С. И., Арсеньева О. П. (2011)
Рассоха А. Н. - Структурные и структурно-реологические свойства дисперсных наполнителей фурано-эпоксидных композитов, Черкашина А. Н. (2011)
Шерстюк А. В. - Термодинамическое тестирование сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов, Харлампиди Д. Х., Братута Э. Г. (2011)
Некрасов П. О. - Оптимізація параметрів процесу ферментативного ацидолізу жирів, Подлісна О. В. (2011)
Дзевочко А. М. - Система автоматизированного управления процессом получения инвертного сиропа, Литвиненко Е. И. (2011)
Бабиченко А. К. - Оптимизация и аппаратурно-технологическое оформление процесса первичной конденсации агрегатов синтеза аммиака, Тошинский В. И. (2011)
Анипко О. Б. - Анализ приоритетов и прогнозирование тенденций танкостроения, Бусяк Ю. М., Баулин Д. С., Цебрюк И. В. (2011)
Вархолова Т. - Экономический рост и его измерение, Дубовицка Л. (2016)
Газуда Л. - Конвергенція людського і соціального капіталу територіальних економічних систем (2016)
Дерій Ж. - Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу, Скиба С. (2016)
Кичко І. - Мотиваційний чинник антикризового управління персоналом, Ольхович М. (2016)
Забаштанська Т. - Історичні аспекти розвитку франчайзингу в діяльності посередницьких підприємств (2016)
Забаштанський М. - Концептуальні засади стимулювання праці персоналу підприємства, Сирбу І. (2016)
Iванова Т. - Особливості робочого часу в галузі охорони здоров’я та напрями покращення його використання, Зосенко Н. (2016)
Ільєнко Р. - Вплив мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці, Губенко Д. (2016)
Попело О. - Світовий досвід розвитку державно-приватного партнерства як фактора побудови та ефективного функціонування інноваційної моделі економіки (2016)
Ющенко Н. - Порівняльний аналіз програмних продуктів, що реалізовують моделі і методи управління постачанням та матеріальними запасами, Ворох М. (2016)
Palaščáková D. - Analysis of the expenses for the provision of the presidency of the Slovak Republic in the council of EU (2016)
Газуда М. - Брендинг як компонента маркетингового менеджменту виноробної промисловості (2016)
Гришова І. - Ефективність маркетингово-збутових систем аграрних підприємств на цільових продуктових ринках, Зайцев Ю. (2016)
Савченко В. - Інноваційний розвиток сільськогосподарського машинобудування в Україні, Козлянченко О. (2016)
Клопов І. - Механізми державної підтримки альтернативної енергетики (2016)
Маркова Є. - Формування системи оцінювання та моніторингу соціально-економічної ефективності діяльності підприємств рибної галузі (2016)
Демченко О. - Трансформація ресурсного потенціалу в умовах інноваційного розвитку аграрної економіки (2016)
Єлінєвський В. - Державна підтримка соціально-економічного розвитку аграрної сфери (2016)
Бухун Ю. - Оптимізаційна модель розподілу інвестицій на підприємствах космічної галузі України (2016)
Смоленніков Д. - Важливість впровадження принципів соціально-екологічної відповідальності на підприємствах теплоенергетики (2016)
Solomakha I. - State and trends of the flower market in Ukraine in the economic crisis environment, Svetenok L., Zhabynska A. (2016)
Польовська В. - Законодавчо-нормативна складова розвитку гірських територій (2016)
Абакуменко О. - Зарубіжний досвід функціонування санаційних банків, Бондаренко Д., Коваленко К. (2016)
Кравчук Г. - Дослідження проблем формування фінансових результатів страховиків, Бережна Т. (2016)
Дубина М. - Активізація використання інструментів безресурсного фінансування на ринку фінансових послуг України, Пінчук А., Нітченко К. (2016)
Кальченко О. - Історичні аспекти розвитку теоретичних підходів до фінансового планування, Панченко О. (2016)
Островська Н. - Фінансово-економічна стійкість держави: стратегія та напрямки досягнення, Пітик О., Жаворонок А. (2016)
Петрицька О. - Місце стратегічного фінансового аналізу у формуванні фінансової стратегії підприємства (2016)
Шабатура Т. - Формування інвестиційного потенціалу підприємства в контексті вирішення економічних конфліктів (2016)
Повжик К. - Деформації розвитку фондового ринку України у кризовий період (2016)
Волот О. - Інформаційна модель автоматизованого аудиту ефективності діяльності підприємства, Акименко О. (2016)
Іванова Л. - Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку трансакційних витрат в умовах антикризових заходів (2016)
Король С. - Контроль як функція обліку й управління (2016)
Лень В. - Обліково-аналітична система підприємства: обґрунтування визначення, модель (2016)
Лубенченко О. Е. - Організація і методика перевірки аудитором фінансової звітності, представленої в іноземній валюті (2016)
Лумпова Т. - Передумови формування виробничої архітектури за CSPA в органах державної статистики України, Остапчук О. (2016)
Онищенко В. - Виключення внутрішньогрупового прибутку під час складання консолідованої фінансової звітності у виробничих групах (2016)
Шульга C. - Вплив регулятора на аудиторський ринок: приклади Великобританії та України (2016)
Штупун М. - Інформаційне забезпечення складання звітності з корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Contents (2016)
Veklich T. O. - The inhibitory influence of calix arene of C-90 on the activity of Ca2+,Mg2+-ATPases in plasma membrane and sarcoplasmic reticulum in myometrium сells (2016)
Yatsenko T. A. - Effect of fibrin degradation products on fibrinolytic process, Rybachuk V. M., Yusova O. I., Kharchenko S. M., Grinenko T. V. (2016)
Minchenko O. H. - Inhibition of IRE1 modifies the hypoxic regulation of GADD family gene expressions in U87 glioma cells, Kryvdiuk I. V., Riabovol O. O., Minchenko D. O., Danilovskyi S. V., Ratushna O. O. (2016)
Sahu A. - Cardiovascular disease among patients with type 2 diabetes: Role of homocysteine as an inflammatory marker, Gupta T., Kavishwar A., Singh R. K. (2016)
Vovk O. I. - Effects of the combined arginase and canavanine treatment on leukemic cells in vitro and in vivo, Chen O. I., Igumentseva N. I., Senchuk O. Yu., Barska M. L., Sybirna N. O., Stasyk O. V. (2016)
Pyrogova L. V. - Level of overall hemostasis potential in donor and patient plasma in pathology, Chernyshenko T. M., Kolesnikova I. N., Platonova T. N., Bereznitsky G. K., Makogonenko Y. M., Lugovskoy E. V. (2016)
Kopylchuk G. P. - Peculiarities of the free radical processes in rat liver mitochondria under toxic hepatitis on the background of alimentary protein deficiency, Voloshchuk O. M. (2016)
Golovenko N. Ya. - Physical-chemical properties and the reactivity of pyridoxine and pyrrolidone carboxylate and their protolytic forms, Larionov V. B., Karpova O. V. (2016)
Nozdrenko D. M. - The effect of chlorpyrifos upon ATPase activity of sarcoplasmic reticulum and biomechanics of skeletal muscle contraction, Miroshnychenko M. S., Soroсa V. M., Korchinska L. V., Zavodovskiy D. O. (2016)
Kovalenko N. O. - Gene expression of H+-pumps in plasma and vacuolar membranes of corn root cells under the effect of sodium ions and bioactive preparations, Palladina T. A. (2016)
Rushchak V. V. - Cytochrome P450 2E1 participation in the pathogenesis of experimental metabolic syndrome in guinea pigs, Chashchyn M. O. (2016)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Частина І. Розроблення діагностичних методів для виявлення порушень системи гемостазу і характеристика окремих факторів зсідання крові, Виноградова Р. П., Григор’єва М. В. (2016)
Варбанець Л. Д. - Рецензія на книгу "Основи глікобіології" (за ред. проф. Н. О. Сибірної) (2016)
Пам’яті Михайла Дмитровича Курського (2016)
Микола Борисович Луцюк (До 85-річчя від дня народження) (2016)
Титул, зміст (2016)
Кудряшов В. П. - Механізми фінансування державного бюджету в умовах подолання фіскальних дисбалансів (2016)
Богдан Т. П. - Зовнішнє боргове навантаження та виклики для валютно-фінансової політики України (2016)
Клименко О. В. - Ринки небанківських фінансових послуг України в умовах кризового стану економіки (2016)
Хвесик М. А. - Просторова організація та напрями використання природного багатства України, Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2016)
Синельников Б. В. - Відновлення лідерства бурякоцукрового кластера України в контексті VI довгої хвилі М. Д. Кондратьєва (2016)
Бубенко П. Т. - Продовжуємо заговорювати інноваційний розвиток, Гусєв В. А. (2016)
Стефанишин О. В. - Дослідник економічної україніки, Кічурчак М. В. (2016)
Пам’яті професора, доктора економічних наук В. С. Будкіна (2016)
Summaries (2016)
Титул, зміст (2011)
Бабак Т. Г. - Оптимальное проектирование теплообменников двухступенчатой смешанной схемы, Хавин Г. Л. (2011)
Максимов М. В. - Реконструкция установки ЭЛОУ-АВТ на основе оптимизации холодных и горячих потоков, Крывда В. И. (2011)
Редько А. А. - Термодинамическая эффективность теплоутилизационных установок с каскадным циклом органического теплоносителя, Павловский С. В. (2011)
Мирошник А. А. - Энергосберегающая система электроснабжения сельских потребителей (2011)
Арсеньева О. П. - Расчет термического сопротивления загрязнений по стороне охлаждающей воды в пластинчатых теплообменниках промышленных предприятий (2011)
Шмельков В. В. - Равновесие и кинетика растворения натрия хлорида в растворе аммиака и аммонийных солей карбонатной кислоты, Райко В. Ф., Цейтлин М. А. (2011)
Ковтонюк И. Б. - Некоторые приближенные соотношения для определения аэродинамических характеристик при проведении предварительных вариантных проработок аэродинамической компоновки маневренного самолета, Зинченко А. Г., Анипко О. Б. (2011)
Козуб П. А. - Использование методов рН-метрии для определения концентрации сильных кислот, Мирошниченко В. В., Козуб С. Н., Лобойко В. А., Лавренко А. А., Бондаренко Л. Н., Резниченко А. М., Довбий Т. А. (2011)
Фокин В. С. - Моделирование и оптимизация процессов выпаривания солевых растворов, Павлова В. Г., Данилов Д. Ю. (2011)
Котов А. Б. - Влияние внешней среды на массовые и высотно-скоростные характеристики сверхлегких дистанционно пилотируемых летательных аппаратов (СДПЛА), Таврин В. А. (2011)
Анипко О. Б. - Диапазоны варьирования массо-габаритных показателей основных конструктивных элементов объектов бронетанковой техники, Бусяк Ю. М., Цебрюк И. В. (2011)
Лебедь В. Г. - Оценка целесообразности использования концентраторов воздушного потока в ветроэнергетических установках, Калкаманов С. А., Сушко А. Л. (2011)
Фокин В. С. - Изучение зоны кипения в трубе вскипания выпарного аппарата, Ушенко П. А., Глинько А. И. (2011)
Анипко О. Б. - О влиянии критерия Прандтля на теплоотдачу, Горбунов К. А. (2011)
Лебедев В. В. - Бимодальные технологии получения полиэтилена 3-го поколения (обзор) (2011)
Tитул, зміст (2014)
Гаскевич Д. Л. - Проблеми радіовуглецевого датування буго-дністровської неолітичної культури (2014)
Бунятян К. П. - Час формування городоцько-здовбицької культури (2014)
Гаврилюк Н. О. - Ліпна кераміка античних центрів Північного Причорномор'я як джерело для вивчення етнічної та економічної історії (2014)
Шелехань О. В. - Односічний меч із кургану біля с. Мирне на Херсонщині (2014)
Болтрик Ю. В. - Соляні промисли Північного Причорномор'я в скіфський час (2014)
Рейда Р. М. - Прокреслені знаки на денцях посуду культури Черняхів-Синтана-де-Муреш, Гейко А. В., Сапєгін С. В., Володарець-Урбанович Я. В. (2014)
Готун І. А. - Велике Ходосівське городище - визначна пам'ятка археології, Казимір О. М. (2014)
Усачук А. М. - Пізньотрипільський кубок з Північно-Східного Приазов'я, Коваль Ю. Г. (2014)
Капустін К. М. - Давньоруські пам'ятки Курщини (за матеріалами розвідок І. І. Ляпушкіна 1947 р.) (2014)
Жигола В. С. - Новітні дослідження напольного валу городища Коровель (2014)
Петраускас О. В. - Особливості керамічного комплексу з поселення Велика Бугаївка, Горбаненко С. А. (2014)
Граб В. І. - Місце народження Володимира Грінченка (2014)
Кузьміщев О. Г. - Боспорські дослідження Е. Р. фон Штерна (2014)
Разумов С. М. - Г. Ф. Коробкова, М. Б. Рысин, О. Г. Шапошникова. Проблемы изучения древнеямной культурной общности в свете исследования Михайловского поселения (2014)
До 75-річчя Валентини Миколаївни Корпусової (2014)
Пам'яті Ірми Фантинівни Тоцької (2014)
Пам'яті Володимира Опанасовича Круца (2014)
Світлої пам'яті Деонізія Никодимовича Козака (2014)
Наші автори (2014)
Список скорочень (2014)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія" за 2014 р. (2014)
Абрамович С. Д. - Библейская диалогичность и чеховская драматургия (2016)
Бабакова О. В. - Асоціативні ознаки концепту лелека в українській лінгвокультурі (2016)
Беценко Т. П. - Природа художньо-образної організації поетичного тексту: закон звукової гармонії (2016)
Бортун К. О. - Імперативність і категоричність у структурі висловлення: основні підходи до аналізу (2016)
Гогуленко О. П. - Система українських іменувань у прозових творах Панаса Мирного, Дзинглюк О. С. (2016)
Доценко М. В. - Зв’язок топонімікону і жанрово-стильової природи тексту (2016)
Карпенко Н. А. - Національно-маркована складова концепту жінка в "живому" мовленні П. Загребельного (2016)
Кириленко Н. І. - Історіософська концепція буття у творах Миколи Вінграновського (2016)
Масловська Т. О. - Концептосфера ідіостилю Василя Симоненка (2016)
Медвідь Н. О. - О. Довженко і світ (2016)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Лексические материалы к словарю говора селА Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (VIІ) (2016)
Попов С. Л. - О перцептивно-логической эволюции фонетического строя русского языка: гласные (2016)
Сіроштан Т. В. - Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття) (2016)
Циганок І. Б. - Концепти хліб і вода в українських говірках Наддунав’я, Чеботар К. С. (2016)
Шатілова О. С. - Оцінність як інтенційна категорія публіцистичного тексту (2016)
Шестакова С. О. - Пуристичні тенденції в українському термінознавстві (2016)
Юган Н. Л. - Концептуальная оппозиция "правда – ложь" в пословицах и поговорках, собранных В. И. Далем (2016)
Ляшов Н. Н. - "Опыты" и "характеры": коммуникативный дискурс (2016)
Дмитрієва І. В. - П’єса-колаж та її особливості (на матеріалі п’єси Сари Кейн "Психоз 4.48") (2016)
Мельнікова Т. В. - Літературна пародія: визначення та різновиди (2016)
Oleynikova G. A. - Method of alienation in science-fiction (2016)
Yudkin-Ripun I. N. - Predication and situation in the scenic scripts of lyrics (2016)
Гурдуз А. І. - Цикл романів Дари Корній про Мальву в компаративному висвітленні, Шитік М. О. (2016)
Микитюк С. С. - В. А. Жуковский и Т. Мур: рецепция восточной романтической поэмы (2016)
Нагірний Л. Я. - Лінгвістичні вектори вивчення поняття "звернення" (2016)
Приступа Т. І. - Українські та російські мовознавці 70-х РР. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. про джерела вивчення історії морфологічних форм східнослов’янських моВ (2016)
Чистяк Д. О. - Дослідження художньої концептуалізації в лінгвостилістичній перспективі (діахронічний аспект) (2016)
Шепель Ю. А. - Математизация как следствие структурно-функционального принципа и ее роль при системном подходе к анализу языковых явлений (2016)
Яворська Г. Х. - Мовна толерантність у контексті соціально-гуманітарних наук (частина 1), Ларіна Е. В. (2016)
Озмаден Гюльчин Исмет - Сравнительный анализ турецкого и азербайджанского языков на диалектном уровне (2016)
Джура М. З. - Про спільнокореневі слова на позначення частин тіла в українській мові, англійській, латинській та санскриті (2016)
Рыжих В. И. - Арабский и аккадский языки в сравнительно-историческом освещении (2016)
Смазнова М. В. - Сторичний і релігійний аспекти наявності категорії подвійного числа в англійській та арабській мовах. Причини його зникнення (2016)
Жибак Д. М. - До питання особливостей та функцій політичного дискурсу (2016)
Знанецький В. Ю. - Навчання іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню (2016)
Нечаюк І. О. - Доцільність і особливості використання мультимедійних технологій у викладанні іноземних мов (2016)
Пена Л. І. - Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській періодиці (2016)
Шевченко М. Ю. - Шляхи репрезентації концепту імені користувача мережі інтернет як засобу масової комунікації, Медяник Г. А. (2016)
Березинская Е. В. - Межкультурная совместимость как условие жизни (2016)
Козирєва М. В. - Графічна адаптація галліцизмів у алжирському діалекті арабської мови (2016)
Козловський В. В. - Рецензія на монографію Ю. Є. Кійка "Німецько-українські паралелі в інформаційних медіажанрах: фрактальний підхід" (2016)
Таранець В. Г. - Рецензія на монографію Т. О. Козлової "Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови" (2016)
Bobrovnyk S. M. - Etymology of English idioms (2016)
Борис Д. П. - Механізми та моделі реалізації апелятивації в англійських неосленгізмах початку ХХІ століття (2016)
Vysotska R. R. - La realisation syntaxique de la negation dans la langue française (2016)
Грищенко Я. С. - Сучасні напрями досліджень віршованого твору (2016)
Дорошенко О. В. - Мовні засоби вираження експресивності лінгвокультурного типажу der deutsche bürger (2016)
Кійко С. В. - Синергетичний потенціал омонімії складних слів (2016)
Ковальова С. М. - Місце концепту BEAUTY в концептосфері англомовного рекламного дискурсу (2016)
Кравцова І. І. - Фразеологізми в сучасній англійській мові: визначення, підходи, класифікації (2016)
Ладыженская С. Ю. - Мелодические особенности молодежной речи в гендерном аспекте (2016)
Лазебна Н. В. - Лексичні та візуально-графічні інновації англомовних соціальних мереж: лінгвальний та перекладацький аспекти (2016)
Mesut Kurnaz - The category of intensity and its reflection in the Azerbaijani phraseology (2016)
Mykhaylenko V. V. - Structuring advertizing discourse (2016)
Морошану Л. И. - "Méthode courte, facile et pratique de langue italienne" Антонио Пиллера как памятник лингво-дидактической литературы XIX века (статья 2), Никитина И. В. (2016)
Нікітіна І. В. - Структури вторинної предикації у світлі сучасних теорій ускладненого речення (2016)
Ницполь В. І. - Психолінгвістичний аналіз персонажа-маніяка (на матеріалі романів Томаса Гарріса "The silence of the lambs" і Стівена кінга "Misery") (2016)
Новаковская О. Н. - Оппозитивные семантические категории ЖИЗНЬ/СМЕРТЬ в вербализованном концепте BLOOD (2016)
Підгірна Н. М. - Комунікативні типи компресивних конструкцій у художньому тексті (2016)
Попович Е. С. - Определение понятия "абсолютный" в английской грамматике, Цапенко Л. Е., Данцевич Л. Г. (2016)
Правдівцева Ю. С. - Креативні прийоми навчання граматики іноземної мови, Здвізова М. О. (2016)
Soroka L. T. - Aspectual classes of predicates in modern English, Pukaliak M. V. (2016)
Савчук Р. І. - Методологічні засади вивчення наративного текстотворення французького художнього дискурсу XVIII–XXI століть (2016)
Сай І. В. - Щодо питання про семантичний аспект гомерівських фразеологізмів (на основі поем "ІЛІАДА" й "Одіссея") (2016)
Смаглий В. М. - Воспринимаемые просодические характеристики молитвы в англиканском богослужении (2016)
Суима И. П. - Экстраполяция коммуникативных систем функционирования респонсивных предложений (2016)
Ходаковська Н. Г. - Фігури поетичного мовлення поезії Генріха Гейне (2016)
Черныш Н. О. - Новый сентиментализм поэзии Чжан Цзыяна (2016)
Tchystiak D. О. - Problèmes de la conceptualisation dans la sémantique interprétative (2016)
Шевченко М. Ю. - Роль инновационных технологий в процессе преподавания английского языка в высшей школе, Хлынина М. Н. (2016)
Шенько М. М. - Модальні конструкції зі значенням припущення в дискурсному сегменті наративу (2016)
Shchypachova D. S. - Differentiated approach in foreign language training of students of non-linguistic specialties (2016)
Ануріна І. С. - прийом компенсації як основний засіб відтворення порушеної мовної норми в художніх творах (на матеріалі перекладів роману Д. Кіза "Квіти для елджернона" українською та російською мовами) (2016)
Бережна О. О. - Особливості перекладу неживого підмета в ролі агента дії в англомовних текстах астрономічного дискурсу (2016)
Buts J. V. - Principaux procédés du transfert de la valeur pragmatique des néologismes français, Ibraguimova S. V. (2016)
Гапоненко Л. П. - Герундій в українському перекладі роману Ф. С. Фіцджеральда "Великий гетсбі" (2016)
Гончаренко Е. П. - "Інерція першого враження": сонет Шекспіра № 66 у перекладі Івана Франка, Осипа Румера та Самуїла Маршака (2016)
Государська О. В. - Методологічні засади дослідження терміносполучень із соматичним компонентом (2016)
Желясков В. Я. - Структура і сутність професійної компетентності майбутнього перекладача (2016)
Зуєнко Н. О. - Лексичні прийоми перекладу термінології рибництва та аквакультури (на матеріалі англійської та німецької мов), Добринська Д. М. (2016)
Кириллова М. Д. - Соотношение длины предложения в оригинале и переводе художественного прозаического текста, Яровенко Л. С., Воробьева Е. В. (2016)
Коваленко И. Н. - Языковые трансформации в переводе на русский язык книги П. Друкера "Management: tasks, responsibilities, practices": случаи лексико-стилистического и синтаксического искажения исходного текста (2016)
Пуга О. О. - Прикметники лексико-семантичної групи зовнішність людини та способи їх передачі в українському перекладі роману Оскара Уайльда "Портрет доріана грея", Білик О. О. (2016)
Ремньова А. М. - Поезії Е. А. По в українських і російських перекладах (2016)
Шніп Ю. В. - Переклад англійських фразеологічних одиниць із компонентом "час" українською мовою (2016)
Солдатенко В. Ф. - Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч. 2) (2016)
Гай–Нижник П. П. - Русько–літописний варіант Символу Віри та теологічні системи латинської і візантійської тріадології, Батрак О. П. (2016)
Юрченко О. О. - Ґенеза та зміст нумерологічного матеріалу в оригінальних пам’ятках козацького літописання: "Літопис Самовидця" (друга половина XVII–XVIII століття) (2016)
Омельчук Б. А. - Західний вектор культурно–економічних зв’язків княжого Галича (2016)
Тлєуш В. М. - Особливості організації губернаторської влади в Катеринославській губернії (2016)
Гринчак М. О. - Джерельна база дослідження великої промислової буржуазії південноукраїнських губерній пореформеної доби (2016)
Поливач М. А. - Формування наукового світогляду П. Д. Пшеничного (2016)
Апостол М. В. - Життєвий і творчий шлях академіка НААН М. В. Зубця (1938–2014) (2016)
Балян І. В. - Науково–педагогічна діяльність професора М. М. Кулешова з екологічного напряму у біологічній науці (2016)
Павленко С. Ф. - Джерела з історії корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка першої половини ХХ ст. в особовому фонді П. Альошина (2016)
Пословська А. В. - Археологічні джерела у дослідженнях мурованих замків Волині (2016)
Бойко Ю. О. - Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України: історія створення та діяльність (2016)
Січка М. Л. - Наукові дослідження історії українського мистецтва у Всеукраїнській академії наук (2016)
Олешко Н. П. - Висвітлення українською наддніпрянською пресою боротьби українців за виборчу реформу до Галицького сейму початку ХХ ст. (2016)
Ніронович І. І. - Реклама в українських науково–технічних виданнях у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) (2016)
Махорін Г. Л. - Форми опору українського селянства у часи Голодомору 1932–1933 рр. (2016)
Лаврут О. О. - Відлуння Закону "Про зміцнення зв’язку школи із життям і подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР" в Українській РСР: досвід перших років (2016)
Ластовець Н. О. - Освітній рівень та вікова сегрегація українських дипломатичних представників початку ХХ століття (2016)
Лісов О. С. - Діяльність радянських спецслужб в Україні у період Другої світової війни (1939–1945 рр.): новітня вітчизняна історіографія (2016)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів і науковців одразу після початку німецько–радянської війни 22 червня 1941 р. (2016)
Ярошинський О. Б. - Стратегія визволення рідного народу та відновлення державної незалежності України в теорії лідерів ОУН(б): кінець 1950–х – 1980–ті рр. (2016)
Лук’яненко О. В. - Відображення повсякдення колективів педінстиутів УРСР доби "відлиги" у періодиці епохи (Ч. 2) (2016)
Сайфудинова Е. В. - Отношение к труду и профессиональной деятельности молодых людей в конце ХХ – первых десятилетиях ХХІ вв. (2016)
Корсак Р. В. - Україна – ЄС: співробітництво у сфері туризму (початок ХХІ ст.), Фуртій В. В. (2016)
Священко З. В. - Особливості аграрних перетворень в Польщі у другій половині ХХ ст. (2016)
Фалько С. А. - Военно–инструкторская миссия под руководством полковника К. В. Церпицкого в Бухарский эмират (1884 г.) (2016)
Исмайлов У. С. - Исследование государственности истории Азербайджана XV–XVI веков в советской историографии (2016)
Омаров А. - Взаимоотношения между Азербайджанским государством Сефевидов и Англии в XV–XVII веках (2016)
Мамедов М. А. - Организация информационного обеспечения читателей в научно–отраслевых библиотеках (опыт работы Республиканской научно–технической библиотеки) (2016)
Abbasova E. I. - Metal working art in Aghsu (2016)
Гасанов Б. К. - Развитие хлопководства в Карабахском регионе Северного Азербайджана в начале XX века (2016)
Вашкевич В. М. - Історична еволюція наукової картини світу (2016)
Козачинська В. В. - Експлікації самості: "розмикання" виміру Я (2016)
Іванова Н. В. - Параметри "лінійного" та "продуктивного" мислення в інтелектуально–рефлексивній діяльності (2016)
Качмар О. В. - Тролінг як форма соціальної та індивідуальної агресії у віртуальних мережах (2016)
Кірик Т. В. - Суспільство і медицина у ХХІ столітті: філософський аналіз нових явищ і протиріч (2016)
Гнилицька І. С. - До питання про епістемологічний статус історії (2016)
Нарядько Г. Я. - Роль средств массовой информации в развитии элементов панорамного мышления, Карапетров В. В. (2016)
Петренко Д. В. - Феномен техники в контексте философской антропологии (2016)
Полянська В. І. - Спільність ідей російського формалізму, структуралізму і англо–американської Нової критики (2016)
Сазонов В. В. - Формування сучасної екологічної політики держави (2016)
Суський Я. С. - Репрезентація людини у теорії соціальних систем (2016)
Цвібель А. О. - Теоретичні витоки філософії прагматизму (2016)
Чернышов В. А. - Благотворительность как вид технологий "мякой силы" (2016)
Джалілова О. М. - Ризик у сучасному суспільстві: соціально–філософський аналіз (2016)
Стокалич И. С. - Философская антропология Н. Бердяева в оценке О. Клемана (2016)
Довбня В. М. - Філософсько–педагогічна спадщина Григорія Ващенка як культурно–історичне явище (2016)
Лаута О. Д. - Темпоральність досвіду Е. Гусерля як одна з ключових засад сприйняття інформації, Пугач Х. Р. (2016)
Ленард-Криськів І. В. - Кастократичний принцип створення української національної спільноти як ознака закритого суспільства: Микола Міхновський (2016)
Лукашенко А. І. - Другий осьовий час світової історії: формування духу капіталізму в межах дуалістичного світогляду християнства (2016)
Бегей О. І. - Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві (2016)
Вергелес К. М. - Російська релігійна філософія ХІХ – початку ХХ століття у контексті сучасних глобалізаційних проблем (2016)
Шевчук В. М. - Інтеграція церкви "Слово життя" в Східній Україні (2016)
Лишній Б. В. - Динаміка розвитку мережі православних релігійних організацій на території Волині (2016)
Maskevich O. L. - Value orientations of the modern Ukrainian family: religious studies perspective (2016)
Мельничук В. В. - Осмислення глобальних екологічних проблем у православному віровченні: філософсько–релігієзнавчий аналіз (2016)
Карпенко О. О. - Ідея абсолютної музики в контексті філософії ХІХ століття (2016)
Гарбар Г. А. - Національна модель культурного туризму (2016)
Кирилюк О. С. - Поетично–крилаті та прозово–пішохідні види наукових досліджень (2016)
Єгорова Д. І. - Роль ірраціонального відношення до смерті у мистецтві (2016)
Бурлуцький А. В. - Сценічне мовлення акторів нового українського театру (2016)
Масі Н. І. - Тенденції іграїзації соціальних практик у формуванні ціннісно–змістовної складової комунікативної культури сучасної молоді, Ященко Л. Є. (2016)
Максюта М. Є. - Національна особистісність гідності жінки (український фемінізм першої половини XX століття), Мала Я. Л. (2016)
Чуйкова О. В. - "Скляна стеля" і "липка підлога" як прояв гендерної нерівності в кар’єрі: нейробіологія про жіночий потенціал керівника (2016)
Чубарева О. О. - Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів (2016)
Готько Н. В. - Соціальна пропедевтика предмету філософії суспільного виховання: раціональність аналітики "соціальної мови" у методології негативної діалектики (2016)
Лавлинский Р. А. - Проблема креативности в образовательном процессе, Николенко К. В. (2016)
Разуменко О. О. - Професійний розвиток вчителя: нові перспективи (2016)
Гасанов Э. Л. - Научные основы исследования образов классиков азербайджанской поэзии (2016)
Зейналов А. Э. - К проблеме изучения русской фразеологии в азербайджанской аудитории (2016)
Буцикін Є. C. - Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського