Макеєва О. А. - Інтерактивні методи навчання у процесі формування професійної культури майбутніх соціальних працівників (2016)
Марченко О. Г. - Моніторинг освітнього середовища вищого військового навчального закладу (2016)
Микуліна А. К. - Художня культура як наукове поняття та професійна якість педагога (2016)
Наумчук В. І. - Анімаційна діяльність у складі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2016)
Паржницький О. В. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов та моделі формування професійної компетентності у майбутніх токарів (2016)
Пермінова Л. А. - Компетентнісний підхід щодо формування конкурентоздатності майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Ратич Б. Я. - Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов формування у майбутніхофіцерів-прикордонників готовності до лідерства (2016)
Рокосовик Н. В. - Педагогічний аналіз навчальних планів і програм підготовки магістрів педагогіки у Великій Британії засобами дистанційного навчання (2016)
Сембрат А. Л. - Компетентнісний підхід у сучасному вітчизняному та зарубіжному освітньому просторі, Самойленко Н. І. (2016)
Сердюк Н. М. - Становлення та розвиток викладання психології в Україні (2016)
Сілютіна І. О. - Особливості професійної підготовки вчителів іноземних мов в системі вищої освіти Швеції (2016)
Сороквашин С. В. - Сутність, зміст і структура інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника (2016)
Стрельбицька С. М. - Психологічна готовність до професійної діяльності майбутніх соціальних працівників у ВНЗ (2016)
Тимофєєва О. Я. - Педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетентності в майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2016)
Тимцуник Ю. М. - Модель підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності (2016)
Тронь Т. В. - Структура берегової охорони США й особливості підготовки її фахівців (2016)
Хміль Н. А. - Навчання майбутніх учителів методики застосування хмарного сервісу Google Форми в навчально-виховному процесі (2016)
Адамюк Н. Б. - Перекладач у вищому навчальному закладі як модель жестової мови для глухих студентів (2016)
Алєко О. А. - Реалізація проекту "Я і моя сім’я" в дошкільному навчальному закладі як важлива умова формування первинного соціального досвіду дошкільників (2016)
Алексєєва В. В. - Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема (2016)
Березан В. І. - Можливості використання ІКТ у роботі соціального педагога в умовах інклюзивної освіти (2016)
Білик Н. М. - Медіація як соціально-педагогічна технологія вирішення конфліктів у школі (2016)
Грінченко М. С. - Кібербулінг як чинник розвитку девіацій у процесі соціалізації молоді (2016)
Земба Б. А. - Социально-педагогическая работа с безработной молодежью из маргинальных семей (2016)
Сосюра М. О. - Критерії та показники сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах (СЖО) (2016)
Спіріна Т. П. - Фактори ризику щодо алкоголізації підлітків та молоді, Щендригін О. М. (2016)
Швець Т. М. - Соціальна дезадаптація підлітків у теоретичному контексті: сутність і причини виникнення (2016)
Воробель Г. М. - Проблеми й перспективи впровадження білінгвального підходу у навчання дітей із порушеннями слуху, Замша А. В. (2016)
Красницька О. В. - Технологічні аспекти профілактики сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю (2016)
Сидорук А. В. - Перспективи використання анімаційних програм у розвитку сільського туризму, Бондар К. А. (2016)
Фатєєва Е. М. - Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів освіти (2016)
Бублик А. Г. - Вплив особистісних особливостей учнів на ставлення до вчителя (2016)
Голотюк О. В. - Аналітичне читання як ефективний засіб патріотичного виховання студентів на уроках французької мови (2016)
Данченко І. О. - Методологічні засади формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2016)
Діденко А. М. - Питання розвитку дитячого самоврядування як основи формування у дітей та молоді власного соціального захисту у науковій спадщині Я. Корчака (2016)
Дробот О. А. - Комунікативне середовище родини і дошкільного закладу як чинник формування навичок спілкування у глухих дошкільників (2016)
Дячук В. І. - Педагогічні умови формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності (2016)
Іванець Н. В. - Етапи мультикультурного виховання учнів початкової школи у позакласній роботі (2016)
Кисла О. Ф. - Формування культури здорового способу життя дітей дошкільного віку, Кошель А. П. (2016)
Кучина К. О. - Підготовка майбутніх вчителів до виховання громадянськості як фундаментальної моральної якості молодших школярів (2016)
Лемещук М. А. - Проблеми соціалізації дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в емоційно-вольовій сфері (2016)
Ляпунова В. А. - Функції толерантності як соціально значущої цінності (2016)
Абдуллаєв А. К. - Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту, Ребар І. В., Нестеров А. С. (2016)
Сікалюк А. І. - Соціально-етичні цінності у процесі професійної підготовки менеджерів економічної сфери (2016)
Славська Я. А. - Практика еколого-естетичного виховання школярів у другій половині XX – на початку XXI століть (2016)
Філімонова Т. В. - Національно-патріотичне виховання особистості як педагогічна проблема (2016)
Базилевська О. О. - Комплексне використання корекційно-розвивальних методів на заняттях з образотворчого мистецтва з дітьми з особливими потребами (2015)
Барко В. В. - Науковий доробок І.С. Моргуліса і сьогодення вітчизняної тифлопедагогіки (2015)
Бартєнєва Л. І. - Психолінгвістична модель підручника "Читанка" для молодших школярів з ТПМ (2015)
Боряк О. В. - Структура дефекту при системному недорозвиненні мовлення обумовленого розумовою відсталістю (2015)
Голуб Н. М. - Використання наочності в логокорекційній роботі з молодшими школярами із ЗНМ та порушеннями писемного мовлення (2015)
Гребенюк Т. М. - Вивчення мотивів здобуття вищої педагогічної освіти особами з порушеннями зору (2015)
Грибань Г. В. - Психолінгводидактичне підґрунтя опанування знань про дієслово молодшими школярами із ТПМ (2015)
Гудим І. М. - Педагогічні технології раннього втручання для дітей з глибокими порушеннями зору (2015)
Дмитрієва І. В. - Збагачення словникового запасу учнів спеціальної школи на уроках української мови, Гриненко О. М., Тимощук І. В. (2015)
Жук В. В. - Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Зборовська Н. А. - Батьки – педагоги – дитина: погляди громадських організацій (2015)
Золотарьова Т. В. - Вплив мікроструктури методичної системи опосередкованого корекційного управління розвитком молодших школярів на їх увагу, сприймання і мислення під час розвивальної роботи з математики (2015)
Іваненко А. С. - Основні напрямки корекційної роботи з підготовки учнів з вадами розумового розвитку до майбутнього сімейного життя (2015)
Ільяна В. М. - Особливості організації корекційно-розвивальної роботи вчителя-логопеда з попередження та подолання дислексії у дітей молодшого шкільного віку з ТПМ (2015)
Коваль Л. В. - Організація діяльності асистента вчителя щодо забезпечення індивідуалізації навчання учнів з особливими освітніми потребами (2015)
Компанець Н. М. - Використання програмово-методичного комплексу в організації психолого-педагогічного супроводу інклюзії дитини з особливими освітніми потребами (2015)
Кондратенко С. В. - Методика обстеження стану сформованості навичок просторового орієнтування у дітей з глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку (2015)
Кузнецова Т. Г. - Попередження девіантної поведінки учнів з порушеннями інтелектуального розвитку засобами корекції їх самооцінки, Лісова Л. С. (2015)
Кульбіда C. В. - Теоретичні засади формування жестомовної комунікативної компетенції (2015)
Легкий О. М. - Особливості трудового навчання в спеціальних школах для дітей з порушеннями зору (2015)
Луценко І. В. - Організація діяльності психолого-педагогічного консиліуму в інклюзивному навчальному закладі (2015)
Макарчук Л. О. - Особливості пізнавальної активності дошкільників з особливими освітніми потребами (2015)
Малишевська І. А. - Інклюзивна освіта як соціально-педагогічний феномен (2015)
Мартинчук О. В. - Інклюзивна освіта: формування наукового тезаурусу (2015)
Омельченко М. С. - Заняття образотворчою діяльністю як засіб корекції уяви дітей з порушеннями інтелекту, Боброва Г. Ю. (2015)
Рібцун Ю. В. - До питання створення навчальної програми "Історія стародавнього світу” для роботи зі школярами із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Рожко Н. М. - Наступність у роботі спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями зору та загальноосвітньої школи (2015)
Рубан О. М. - Соціально-педагогічний супровід вихованців центру соціальної реабілітації (2015)
Софій Н. З. - Особливості викладання в інклюзивному навчальному середовищі: практика спільного викладання (2015)
Таранченко О. М. - Пріоритетні напрями розвитку системи освіти осіб з порушеннями слуху в Україні (2015)
Федоренко О. Ф. - Особливості навчання школярів зі зниженим слухом в контексті поширення інклюзивної парадигми (2015)
Хворова Г. М. - Роль громадських об’єднань батьків дітей з полісистемними порушеннями розвитку у формуванні батьківської компетентності:1990–2015 рр. (2015)
Базалук О. А. - Основы современных образовательных технологий: нейрофилософия, планетарно-космическая личность (2016)
Борєвой М. Б. - Проблема ідейних витоків християнського екзистенціалізму С. Кієркеґора та змісту поняття "екзистенціальна філософія" (2016)
Борисова Т. В. - Кризис ценностей и его влияние на культуру (2016)
Волик Н. Г. - Нравственность в условиях глобализации (2016)
Волотко Л. В. - Інтелектуальний лабіринт палімпсестів Олександра Дубовика (2016)
Громова О. В. - Значение аналитического дискурса для осознания экзистенциальных категорий (2016)
Грабовська И. М. - "Русская идея" та філософсько-релігійні пошуки В. Розанова в контексті сучасності, Талько Т. М. (2016)
Голубович И. В. - Современные дискуссии об актуальности знания о человеке: "Антропология умерла. Да здравствует антропология!", Петриковская Е. С., Тихомирова Ф. А. (2016)
Данканич А. С. - Пауль Тиллих и Карл Барт: переосмысление теизма (2016)
Данканіч Р. І. - Сутність істини в філософії пізнього М. Гайдеггера (2016)
Єременко Ю. В. - Екзистенціальний та естетичний вимір феномену смерті (2016)
Иванчук В. В. - Модели отчуждения у М. Фуко и Т. Адорно (2016)
Карпова С. Г. - Становлення проблемного поля кризи в філософських побудовах Е. Левінаса (2016)
Константинов М. В. - Понятие структуры у Ю. Лотмана и Р. Барта (2016)
Корх О. М. - Перспективи поширення ліберальних цінностей в контексті сучасної вітчизняної культури (2016)
Красіков М. - Представлення свободи в інформаційному суспільстві (2016)
Кузьменко В. В. - Онтология правотворчества Ф. М. Достоевского и Л. И. Петражицкого в контексте глобальных проблем правовой антропологии (2016)
Макогонова В. В. - Зеньковский В. В. о диалектике понятий "художник", "мыслитель", "философ" (2016)
Окороков В. Б. - Жизнь знака и смысловые потоки европейского сознания в контексте мифилогических трансформаций современной культуры (символизация мифологии К. Леви-Строса) (2016)
Павленко І. В. - Контексты истини (2016)
Пагута Л. Ю. - Основні особливості саморозвитку особистості: філософський аспект (2016)
Палагута В. И. - Самоидентификация субъекта в контексте дискурсивных практик как основы властных отношений (2016)
Пацан В. О. - Форми саморозкриття "Я" в літературній творчості У. Уітмена і становлення персоналістичної філософії США (2016)
Плавич В. П. - Філософсько-правове дослідження сучасної правотворчості (2016)
Полисюк М. С. - Доказательство бытия бога в философии Алвина Плантинги (2016)
Романенко М. І. - Філософія освіти у системі філософського знання (2016)
Романов А. А. - Понятие переживания у Г. С. Салливана: философская предыстория (2016)
Салій А. В. - Самотність Василя Розанова (2016)
Секундант С. Г. - Синтетическая философия Лейбница (2016)
Стовпець О. В. - Специфіка інтелектуальної діяльності в умовах NBIC-конвергенції: соціально-філософські аспекти дослідження інституту інтелектуальної власності (2016)
Стокалич І. С. - Образ "великого інвізитора" Ф. М. Достоєвського у філософії Срібного Віку (2016)
Суходуб Т. Д. - Достоевский и философская культура Серебряного века (2016)
Філіна І. О. - Універсалізація чи спеціалізація: перманентна проблема вищої освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Головний конфлікт позицій Христа та Великого Інквізитора: свобода та гідність людини чи бухгалтерія суспільних відношень? (2016)
Шабанова Ю. А. - Homo culturae: к проблеме самовыживання (2016)
Шаталович А. М. - Соотношение идей Эроса и Агапе в русской религиозно-философской мысли (2016)
Шаталович И. В. - Современное прочтение идей Г. Лейбница в контексте проблемы построения целостной картины мира (2016)
Салій А. В. - Самотність Василя Розанова (2016)
Радченко Д. - Наближення вiдображеннями з додатнiм якобiаном у тривимiрному просторi (2016)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача математичної фізики в напівобмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі, Конет І. (2016)
Романюк І. - Глобальний атрактор для однієї многозначної імпульсної динамічної системи (2016)
Яременко М. - Квазілінійні параболічні системи з сингулярними коефіцієнтами (2016)
Ільченко О. - Існування розв’язку стохастичних диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з випередженням, Шовкопляс Т. (2016)
Сербенюк С. - Нега-Q-представлення як узагальнення деяких знакопочережних представлень дійсних чисел (2016)
Кіфоренко Б. - Ефективність дворежимних ракетних двигунів при виконанні навколоземних орбітальних маневрів, Васильєв І., Куценко О., Харитонов О. (2016)
Мольченко Л. - Магнітопружне деформування гнучкої кільцевої пластини змінної жорсткості з урахуванням джоулевого нагріву, Федорченко Л., Колесник С. (2016)
Хашемі М. - Influence of frequency and amplitude of harmonic loading on complex moduli for polymer materials, Жук Я. (2016)
Ободан Н. - Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач , Гук Н., Магас О. (2016)
До 70-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка (2016)
Титул, зміст (2013)
Зинченко Ю. А. - Научно-технологический прорыв в металлургии (2013)
Большаков В. И. - Опыт и перспективы применения пылеугольного топлива на доменных печах Украины, Чайка А. Л., Лебедь В. В., Сохацкий А. А. (2013)
Зинченко Ю. А. - Освоение технологии вдувания пылеугольного топлива при производстве чугуна на ПАО "ММК им. Ильича", Струтинский В. А. (2013)
Волошин В. С. - Исследование полидисперсного течения в форсунке для подачи пылеугольного топлива в доменную печь, Зинченко Ю. А., Куземко Р. Д., Курпе А. Г. (2013)
Калинчак В. В. - Зажигание, горение и погасание углеродных частиц при параллельно-последовательном образовании оксидов углерода, Черненко А. С., Зинченко Ю. А. (2013)
Климанчук В. В. - Технология и эффективность замены природного газа и части кокса пылеугольным топливом на ПАО "ММК им. Ильича", Косолап Н. В., Лукьяненко И. А., Струтинский В. А., Ярошевский С. Л., Ивлева Т. А. (2013)
Безкрила С. - Про оцінки типу Джексона – Стєчкіна для кусково q-опуклого наближення функцій (2016)
Лопотко О. - Інтегральне зображення пари мішаних додатно визначених функцій двох змінних (2016)
Приймак М. B. - Функції із змінним періодом (2016)
Вакал Є. - Найкраща апроксимація ядра інтегрального рівняння фредгольма з використанням генетичного алгоритму, Вакал Ю., Вакал Л. (2016)
Конет І. - Гіперболічна крайова задача для необмеженого кусково-однорідного циліндра , Пилипюк Т. (2016)
Яременко М. - Квазілінійні еліптичні системи з сингулярними коефіцієнтами (2016)
Сєров М. - Про конформну інваріантність нелінійних еволюційних багатовимірних рівнянь, Ічанська Н. (2016)
Боднарчук І. - Асимптотична поведінка м’якого розв’язку стохастичного рівняння теплопровідності (2016)
Василь‘єв І. - Оптимальний переліт з малою кутовою дальністю між віддаленими компланарними орбітами, Кіфоренко Б., Ткаченко Я. (2016)
Жук О. - Визначення радіаційної сили, що діє в рідині на тверду рухому кулю, Жук Я. (2016)
Сулим Г. - Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням фрикційного проковзування, Оліярник Н., Піскозуб Л., Пастернак Я. (2016)
Vasylevych L. - Membership functions of modified terms of linguistic variables and their analysis (2016)
Овсієнко Сергій Адамович (01.05.1953 – 25.01.2016) (2016)
Бех І. Д. - Два етапи розвитку педагогічної науки – дві експериментально-виховні стратегії (2016)
Борхович С. М. - Релігійний світогляд сучасного вчителя у площині педагогічного професіоналізму (2016)
Брехунець А. І. - Дидактичні умови формування понять на уроках креслення в основній школі (2016)
Вербовський О. В. - Військово-патріотичне виховання в Україні: історико-генетичний аналіз (2016)
Власенко К. О. - Сутність поняття "ціннісне ставлення до сільськогосподарської праці" (2016)
Волинець К. І. - Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності (2016)
Вус В. І. - Специфіка прояву агрессивності у дорослих осіб з психічними розладами (межові стани), Тимофієнко А. В. (2016)
Гиков А. - Аспекты дидактической сетизации текста (2016)
Греб М. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності майбутніх учителів початкової школи (на матеріалі вивчення лексикології і фразеології української мови) (2016)
Єресько О. В. - Сутність і структура методики виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків на основі формування життєвих навичок (2016)
Журавська Н. С. - Професійно орієнтаційна компетентність майбутніх магістрантів (2016)
Зеленько О. А. - Проблема трансформації вищої школи в аспекті теорії соціальної оптимізації (2016)
Іваненко Б. Б. - Психологічна травма як чинник самодеструктивної поведінки особистості (2016)
Каніболоцька Л. В. - Педагогічні умови формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (2016)
Канішевська Л. В. - Виховання відповідальності у старших підлітків у позаурочній діяльності (2016)
Качмарчик С. Г. - Фундаментальна підготовка майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності: стан проблеми і тенденції (2016)
Киричок І. І. - Формування вмінь та навичок педагогічної інтуїції як складової перцептивної техніки у майбутніх вчителів початкової школи, Терещенко В. Я. (2016)
Ковальчук Т. І. - Соціально-педагогічна робота з молоддю у Ковельській виховній колонії, Тарасюк А. П. (2016)
Кононенко І. А. - Аналіз наукових підходів до вивчення сутності поняття "професійне становлення майбутніх учителів" (2016)
Короленко В. Л. - Сучасні аспекти морального виховання школярів (2016)
Криворот Т. Г. - Організація та перевірка методики підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики (2016)
Куценко Я. М. - Актуальні проблеми адаптації студентської молоді до умов вузівського навчання (2016)
Лаптєва І. С. - Діагностика особливостей соціальної спрямованості особистості дошкільників, Кубіцький С. О. (2016)
Лещенко Л. А. - Роль самоосвітньої компетентності у формуванні конкурентоспроможного еколога (2016)
Малінкіна В. Л. - Педагогічні умови формування професійного саморозвитку майбутніх викладачів дизайну (2016)
Моісєєв В. В. - Сутність поняття "військово-патріотичне виховання" (2016)
Омельченко Л. М. - Мотивація укладення шлюбу сучасної молоді: психологічні аспекти (2016)
Палагнюк М. В. - Діагностика складових громадянської позиції у студентів аграрних вищих навчальних закладів (2016)
Пекач К. А. - Структура поняття "громадянська відповідальність учнівської молоді" (2016)
Прохорчук О. М. - Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2016)
Русіна Н. Г. - Реалізація компетентнісного підходу при викладанні дисциплін просторової організації території у фаховій підготовці землевпорядників: польський та вітчизняний досвід (2016)
Сопівник І. В. - Ціннісний (аксіологічний) підхід у вихованні особистості (2016)
Сопівник Р. В. - Планування виховної роботи у вищому навчальному закладі (2016)
Співакова І. Б. - Проблема розвитку інноваційної діяльності вчителя у науково-практичній рецепції (2016)
Сук А. М. - Провідні принципи проектування процесу цілеспрямованого формування санітарно-гігієнічної культури у студентів агроекологічного коледжу (2016)
Сухопара І. Г. - Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності (2016)
Терещенко Т. С. - Актуальні проблеми підготовки фахівців соціально роботи на сучасному етапі (2016)
Теслюк В. М. - Особливості виховання студентської молоді у ВП НУБІП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого", Мотринчук М. Д. (2016)
Ткаченко О. М. - Сутність та структура поняття "життєзначущі цінності" (2016)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Cоціально-педагогічна технологія підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з різними типами сімей (2016)
Шинкарук В. Д. - Мова і нація у творчості Михайла Грушевського (2016)
Шинкарук Л. В. - Конструювання кластеру особистісних якостей бізнес лідера: зарубіжний і національний досвід (2016)
Шинкарук О. В. - Проблеми держави і права в теоретико-політичній спадщині Івана Франка (2016)
Школьна М. С. - Аналіз феномена "соціальна зрілість" в гуманітарних науках (2016)
Шостак А. В. - Управління якістю освіти за допомогою кількісних критеріїв, Рудик Я. М. (2016)
Яшник С. В. - Характеристика основних проблем становлення управлінської культури керівників сільськогосподарських підприємств (2016)
Ящук С. П. - Складові професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2016)
Давидова Н. П. - Сутність поняття "інтерес до книги" (2016)
Ковалинська І. В. - Основи мультикультуралізму в освіті західноєвропейських країн (2016)
Афанасьев С. - Особенности вегетативной регуляции и адаптационные возможности детей младшего школьного возраста с нарушениями осанки (2016)
Бабич Т. М. - Фізичне та патріотичне виховання молоді у військово-козацьких традиціях (2016)
Блавт О. - "Формуюче" оцінювання, як технологія комплексної оцінки у тестовому контролі студентів спеціальних медичних груп (2016)
Бобровник В. И. - Основы совершенствования технического мастерства спортсменов высокой квалификации в соревновательных упражнениях легкой атлетики, Колот А. В., Евтушевская Н. Ю. (2016)
Вахнова А. П. - Формування ціннісного ставлення та мотивації до здоров’я у дітей старшого шкільного віку на уроках фізичної культури, Смоляр І. І., Толкунова І. В. (2016)
Вишенський С. А. - Техніко-тактична підготовленість студентів, які займаються баскетболом в системі фізичного виховання непрофільних вузів, Юдін В. А., Оробець С. П. (2016)
Галашко М. І. - Аналіз фізичної підготовленості кваліфікованих боксерів, Жадан А. Б., Поворозка М. Г. (2016)
Глиняна О. А. - Оценка эффективности кинезиотейпирования при отеках нижних конечностей, Гудованая А. Н., Сёмич Ю. В. (2016)
Гулбани Р. Ш. - Коррекция асимметричной осанки у школьников 12-14 лет средствами физической реабилитации (2016)
Демчук С. - Ігрова діяльність як головний чинник соціальної адаптації молодших школярів із депривацією слуху, Випасняк І. (2016)
Довгопол Е. П. - Динамика сердечній діяльності волейболісток у передзмагальному періоду (2016)
Долбишева Н. Г. - Особливості тенденцій розвитку всесвітніх ігор (2016)
Донець О. В. - Етапний контроль як функція управління системою функціонального стану тренованості спортсмена-єдиноборця на етапі безпосередньої підготовки до змагань (2016)
Єрмолаєва Я. С. - Типологічні особливості нервової системи танцюристів в спортивних танцях, які впливають на формування емоційної стійкості (2016)
Єфіменко В. М. - Секційні заняття з баскетболу в НТУУ "КПІ” (2016)
Жосан І. А. - Порівняння техніко-тактичних дій крайніх захисників на чемпіонаті світу з футболу 2014 року, Хоменко В. В., Шалар О. Г. (2016)
Іващенко С. Н. - Особливості побудови фазової моделі фізичної реабілітації військовослужбовців, що постраждали внаслідок бойових дій, Шахліна Л. Я., Лазарєва О. Б. (2016)
Ігнатенко Н. В. - Планування тренувального навантаження у відповідності з віковими особливостями розвитку фізичних здібностей учнів ДЮСШ (2016)
Климович В. Б. - Динаміка фізичного розвитку та фізичного стану юнаків як результат функціонування вищої освіти, Ольховий О. М., Романчук С. В. (2016)
Коцюба С. Ю. - Вплив занять з фізичного виховання за методом С.Триліса на підвищення рівня здоров’я студентів коледжу (2016)
Кощеев А. С. - Организация и проведение соревнований по тхэквондо ВТФ в разделе Пумсэ (2016)
Крук Б. Р. - Фізична реабілітація осіб з метаболічним синдромом як чинник зниження ризику ішемічного інсульту (2016)
Кушнір В. - Настільний теніс на Івано-Франківщині: статистичні дані десятиліття (2016)
Мельник М. - Структура та зміст діяльності в студентському спорті України, Пітин М. (2016)
Назимок В. В. - Психологічна підготовка боксерів до змагань (2016)
Остапов А. В. - Обґрунтування педагогічних умов організації самостійної роботи з формування фізичного вдосконалення студентів вищих навчальних закладів, Гордієнко О. В., Мусіяченко Є. В. (2016)
Павлось Р. - Стан фізичної підготовленості студентів ВНЗ як індикатор якості їхнього фізичного виховання, Світлик В., Боровик Ю., Булатов О. (2016)
Пристінський О. В. - Професійної підготовки правоохоронних органів у контексті континентально-європейської поліцейської організаці, Грищук В. Л., Жаров А. І. (2016)
Проценко О. В. - Роль плавання в корекції порушеннь постави та лікуванні деформацій хребта (2016)
Ремзи И. В. - Оптимизация тренировочного процесса квалифицированных пловцов-спринтеров, Аксёнов В. В., Аксёнов Д. В. (2016)
Сеймук О. А. - Стрес у житті та діяльності сучасного працівника та студента, Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. (2016)
Сергієнко Ю. П. - Формування професійних якостей правоохоронця в контексті континентально-європейської поліцейської діяльності, Якименко О. В. (2016)
Стасюк Р. М. - Обгрунтування рухової активності, яка направлена на формування мотивації в процесі занять фізичним вихованням студентів, Левковец О. Г., Пєсоцький С. М. (2016)
Стасюк Р. М. - Мотивація як детермінанта пізнавальної активності студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання, Лисенко О. В., Бойко В. М. (2016)
Cушко Р. О. - Підвищення спортивної майстерності в процесі багаторічного вдосконалення висококваліфікованих баскетболістів в умовах глобалізації спорту (2016)
Таможанская А. В. - Влияние занятий футзалом на физическое состояние детей 12-13 лет (2016)
Тимо Є. В. - Передумови створення та складові діяльності приватних спортивних клубів з фехтування (2016)
Тодорова В. Г. - Місце хореографії в структурі змагальних програм спортсменів у спортивній аеробіці (2016)
Толкунова И. В. - Психологические особенности предстартовых состояний квалифицированных спортсменов (на примере стрелкового спорта), Комарова А. М. (2016)
Усачев Ю. А. - Фитнес-культура студентов – актуальность, реалии, перспективы, Величенко Н. А., Коротя В. В. (2016)
Фотинюк В. Г. - Поліатлон як ефективний засіб фізичної підготовки та тестування студентської молоді (2016)
Футорный С. М. - К вопросу использования современных оздоровительных технологий в процессе физической реабилитации (2016)
Хрипач А. - Ефективність використання диференційованої програми фізичного виховання студентів із захворюваннями дихальної системи, Король О., Пономарьов С., Незгода С. (2016)
Циганенко О. І. - Проблема підготовки фахівців з екології для спортивно-фізкультурної галузі. Шляхи вирішення, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2016)
Шарапа В. Г. - Роль мотивації у керуванні тренувальним процесом (2016)
Яримбаш К. С. - Прогнозування часу змагальної дистанції плавців-спринтерів 15-17 років на основі показників інтегральної підготовленості (2016)
Ящур М. - Результати впровадження програми корекції морфофункціональних показників гімнасток віком 14-17 років з урахуванням стану харчового статусу (2016)
Агафоненко О. Ю. - Щодо питання трансформації регіональних економічних систем (2013)
Аксьонова О. О. - Регіональна політика в контексті ринкової трансформації економіки України (2013)
Аламі Фалах Амер - Формування ресурсної бази для зменшення впливу кризових явищ на аграрні підприємства (2013)
Балуєва О. В. - Методологічні підходи до вирішення екологічних проблем урбанізованих територій (2013)
Бесчастна Т. Г. - Концепція формування ринку праці в умовах антикризового розвитку (2013)
Боднарук О. В. - Використання кадрової логістики в управлінні персоналом організації (2013)
Болотських Т.В. - Організаційне забезпечення рефлексивного управління процесом освоєння нових ринків збуту страхових послуг (2013)
Буткевич О. В. - Соціальна природа ризику в умовах сучасного суспільства та економічні інструменти мінімізації соціальних ризиків людського розвитку (2013)
Веріга Г. В. - Національний банк України як регулятор валютного ринку: проблеми посткризового періоду (2013)
Волощенко Л. М. - Вплив глобалізації на фінансово-економічний розвиток регіонів (2013)
Гальцова О. Л. - Основні напрями удосконалення цінового механізму в агропромисловому комплексі України (2013)
Георгієв В. А. - Еколого-економічні аспекти водопостачання міста, Чорна Л. I. (2013)
Гура Н. А. - Формування науково-технічної політики держави в умовах евроінтеграції України (2013)
Дзюблюк О. В. - Проблеми та перспективи активізації банківського кредитування реального сектору економіки України, Прийдун Л. М. (2013)
Дубницький В. І. - Економічні проблеми комплексного розвитку регіону і аспекти промислового маркетингу, Іванов С. В. (2013)
Жидченко В. Д. - До стратегії інноваційного розвитку господарства Донецького регіону (2013)
Зайцева І. Ю. - Інвестиційна стратегія в управлінні розвитком машинобудівної галузі, Савченко М.С. (2013)
Кірієнко О. Е. - Актуальні питання щодо стану та перспектив розвитку біржового фондового ринку України (2013)
Ковальова Ю. М. - Шахрайство у сфері банківського споживчого кредитування (2013)
Комірна В. В. - Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: сучасний стан і тенденції (2013)
Кондрашова Т. М. - Аналіз інвестиційно-будівельної діяльності Донецького регіону, Плітченко Г. Ю. (2013)
Корнев М. М. - Прогнозування стратегії інтеграційного розвитку економічних систем (2013)
Кравцова І. В. - Подолання тіньової економіки для вступу України в ЄС (2013)
Маєвський В. С. - Регіональні аспекти в оцінці ефективності державного регулювання в агропродовольчій системі, Княженко І. І. (2013)
Манько І. М. - Аналіз системи факторних показників оцінки стійкості потенціалу підприємств (2013)
Мірошниченко П. І. - Визначення сутності економічної безпеки підприємства (2013)
Овєчкіна О. А. - Теоретичні основи формування інноваційної моделі управління інтелектуальним потенціалом підприємств (2013)
Одинцова Н. О. - Фінансово-економічні проблеми розвитку вугільної промисловості в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави (2013)
Перевозчикова Н. О. - Основні напрями підвищення ефективності виробництва в вугільній галузі, Заіка А. В. (2013)
Перевозчикова Н. О. - Порівняльний аналіз тіньової економіки країн пострадянського союзу, Мазинг Г. М. (2013)
Петенко І. В. - Концептуальні основи кільскісної оцінки еколого-соціальної політики у вуглепромисловому регіоні (2013)
Поважний О. С. - Теоретичні аспекти розвитку інвестиційних процесів в національній економіці, Шаплавська Н. М. (2013)
Пономарьов І. Ф. - Удосконалення управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів України, Полякова Е. І. (2013)
Попова Ю. М. - Вплив соціально-економічних показників на відтворення населення, Бабіч-Вєпрєва В. О. (2013)
Рассуждай Е. Я. - Проблеми капіталізації вугледобувних підприємств України (2013)
Светлична Т. В. - Інвестиційна привабливість регіону в умовах світових інтеграційних процесів, Шапошнікова О. М. (2013)
Ситнік І. В. - Соціально-демографічні чинники економічного розвитку регіону (на прикладі Миколаївської області) (2013)
Солоха Д. В. - Необхідність і механізми екологізації діяльності промислових підприємств, Шеремет А. В. (2013)
Скороход О. В. - Сталий розвиток регіону, теоретичний аспект (2013)
Стьопочкін А. I. - Напрямки підвищення інвестиційної привабливості регіонів (2013)
Тарасова О. В. - Сучасні особливості визначення і функціонування транснаціональних банківських організацій (2013)
Тимець Ю. С. - Формування мотиваційного механізму управління персоналом агропромислових підприємств (2013)
Уманець Т. В. - Критерії інтегральної оцінки економічної самодостатності регіону, Шаталова Л. С. (2013)
Шабаліна О. В. - Концепції управління персоналом на українських підприємствах (2013)
шаповалова Т. В. - Довіра як економічна категорія та складова соціального капіталу (2013)
Шепілова В. Г. - Роль страхових компаній у реалізації реформи пенсійної системи, Безгінова Л. А. (2013)
Шкрабак І. В. - Напрями удосконалення стратегії державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень (2013)
Шулюк Є. В. - Удосконалення системи управління регіональним розвитком (2013)
Тарасенко О. Ю. - Сутність і особливості національної інноваційної системи розвитку, Тарасенко Д. Л. (2013)
Залізко В. Д. - Про доцільність використання системного підходу під час дослідження економічної безпеки сільських територій (2013)
Бурячок В. Л. - Проблемні питання та актуальні завдання підготовки фахівців з кібернетичної безпеки галузі знань "Інформаційні технології", Пархомей І. Р., Степанов М. М., Толубко В. Б. (2016)
Комарова Л. О. - Інформаційно-аналітична діяльність як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях (2016)
Толюпа С. В. - Захист від несанкціонованого доступу в масштабах організації за допомогою використання можливостей мережевої інфраструктури на прикладі CISCO, Розум'як М. В. (2016)
Салієва О. В. - Фактори загроз міграційних процесів для інформаційної безпеки держави (2016)
Вишнівський В. В. - Застосування інфрачервоних засобів виявлення в оперативно-службовій діяльності кримінально-виконавчих установ, Бірюков П. В. (2016)
Kodlubovskyi D. G. - Data hiding in images using combined steganography and cryptography, Oksiiuk O. G., Pentsak T. O. (2016)
Бессалов А. В. - Свойства точек малых порядков кривых в обобщенной форме Едвардса, Третьяков Д. Б., Цыганкова О. В. (2016)
Мякухін Ю. В. - Проблеми проектування технічних засобів охорони і оснащення ними особливо важливих об'єктів енергетики, Наконечний В. С., Розорінов Г. М. (2016)
Бурячок В. Л. Астапеня В. М. - Способы повышения доступности информации в беспроводных системах стандарта IEEE 802.11 с MIMO, Соколов В. Ю. (2016)
Krulikovskyi O. V. - PRNG based on modified tratas chaotic system, Haliuk S. D., Politanskyi L. F. (2016)
Мужанова Т. М. - Організаційне забезпечення інформаційної безпеки підприємства: основні засад (2016)
Кузьо Г. - Сучасний стан і перспективи досліджень орнітофауни передмість міста Львова (2016)
Полохіна К. - Вивчення взаємодії між кластерними сполуками ренію з біологічно активними лігандами та суперспіралізованою ДНК методом електронної спектроскопії, Голіченко О., Бабій С., Джуманіязова О., Штеменко О., Штеменко Н. (2016)
Карковська М. - Використання флавоцитохрому b2, іммобілізованого на магнітних мікрочастинках, у багатократному ензиматичному аналізі L-лактату, Смуток О., Гончар М. (2016)
Семенов С. - Редокс-стан тканин нирок щурів за введення кластерних сполук Ренію з адамантильними лігандами у моделі токсичної нефропатії, Бабій С., Плахотний Є., Штеменко Н., Величко О., Штеменко О. (2016)
Богдановська Н. - Розвиток оксидативного стресу у спортсменок високої кваліфікації в умовах змагального періоду, Голубенко А. (2016)
Андрейко Г. - Концентрація хімічних елементів в органах і тканинах білих щурів після навантаження плюмбум ацетатом в умовах 15-добового періоду адаптації, Коновалова О., Гончаренко М. (2016)
Корнійчук Н. - Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня, Киричук Г. (2016)
Фокшей С. - Родина Boletасеае Chevall. (Basidiomycota) на території НПП "Гуцульщина", Погрібний О. (2016)
Rokytskyy I. - Optimal models of nucleotide and amino acid substitution for sequences derived from actinobacterial genera, Ostash B. (2016)
Іванченко О. - Вміст важких металів у листках деревних рослин парків м. Дніпропетровська, Бессонова В., Капелюш Н. (2016)
Романюк О. - Розробка методу оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів (2016)
Волощук М. - Зміни лучної рослинності під впливом традиційного господарювання в Карпатському біосферному заповіднику (2016)
Вінічук М. - Мікоризація соняшнику арбускулярним мікоризним грибом Funneliformis mosseae та її вплив на перехід радіоцезію із ґрунту в рослину (2016)
Чернишова Т. - Екологічні особливості поширення молюсків підроду Limacus (Pulmonata: Limacidae) на території України (2016)
Юсипіва Т. - Зміни анатомічних характеристик стебла однорічного пагона Betula pendula Roth. за дії антропогенного навантаження (2016)
Степанюк Я. - Порівняльна морфологія нюхового органа тритона звичайного (Lissotriton vulgaris) та жаби озерної (Pelophylax ridibundus) (2016)
Макарова (Стельмащук) Н. - Деякі аспекти біології та демекології молюсків роду Fagotia (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) України (2016)
Микітчак Т. - Гіллястовусі (Cladocera) й веслоногі (Copepoda) ракоподібні масиву Свидівець (Українські Карпати) (2016)
Ляшина К. - Поширеність і сезонна динаміка чисельності видів родини Cryptophagidae (Cucujoidea, Coleoptera) широколистяних лісів передгір’їв Українських Карпат (2016)
Струс Ю. - Стан гніздових популяцій лучних видів куликів на Львівщині упродовж 2009–2014 рр. та рекомендації щодо їхньої охорони, Шидловський І. (2016)
Stakh V. - Inter-population morphometric variability of Pelophylax ridibundus (Anura, Amphibia) in the water bodies of Lviv province, Reshetylo O., Khamar I. (2016)
Петруша Ю. - Ноотропна й антигіпоксична активність динатрієвої солі 2-(піридин-4-ілтіо)бурштинової кислоти в дослідах in vivo (2016)
Bychkova S. - Influence of taurolithocholate 3-sulphate on activity of Na+, K+-ATPase, Ca2+-ATPase and basal Mg2+-ATPase in rat liver subcellular fraction (2016)
Дунаєвська О. - Морфометричні особливості селезінки свиней (2016)
Кавулич Я. - Вплив саліцилової кислоти на пігментну систему рослин гречки за токсичного впливу кадмію хлориду, Кобилецька М., Терек О. (2016)
Puka E. - Distribution and mineral element content of fine roots in the natural norway spruce forest stand of Chornogora mountain region (Eastern Carpathians, Ukraine), Rozhak V., Shpakivska I., Kozlovsky V. (2016)
Зелінська Н. Б. - Аналіз статистичних показників дитячої ендокринологічної служби України у 2015 році, Руденко Н. Г. (2016)
Загребаева О. Ю. - Взаимосвязь серотонина с показателями метаболического статуса у детей с ожирением (2016)
Чайченко Т. В. - Динамика концентрации инсулина и глюкозы крови после стандартной пероральной углеводной нагрузки у подростков с нормальной, недостаточной и избыточной массой тела, Рыбка Е. С., Бужинская Н. Р., Шульга Н. В., Лутай Т. В. (2016)
Гаврилова И. В. - Опыт проведения феминизирующих операций при нарушениях половой дифференцировки, Бачинская И. В. (2016)
Большова О. В. - Низькорослість: удосконалення діагностики та вибір оптимальної тактики лікування, Самсон О. Я., Спринчук Н. А., Вишневська О. А., Музь Н. М., Лукашук І. В., Пахомова В. Г., Ткачова Т. О. (2016)
Пилипенко В. М. - Дисфункція гіпоталамуса в дітей та підлітків: сучасні аспекти етіопатогенезу і комплексної терапії (2016)
Зелінська Н. Б. - Діабет дорослого типу в молодих (MODY) (2016)
Зелінська Н. Б. - Цукровий діабет 1 типу (2016)
Зелінська Н. Б. - Цукровий діабет 2 типу (2016)
Анопрієнко О. В. - Формування психосексуального розвитку дитини з порушенням статевого диференціювання (2016)
Цимбаліста О. Л. - Характеристика артеріальної гіпертензії в дітей з виявами метаболічного синдрому на Прикарпатті, Бобрикович О. С., Любінець Л. В., Чорна Н. В., Вовк З. В., Сушко І. В. (2016)
Фоменко Н. М. - Генетичні аспекти аномалій статевої диференціації, Синоверська О. Б., Чорна Н. В., Ганущак Г. О., Величкович Р. С. (2016)
Фоменко Н. М. - Мукополісахаридоз на Прикарпатті: клініко-фенотипові характеристики, Синоверська О. Б., Березна Т. Г., Коновалова М. Т., Масленнікова О. В. (2016)
Малашонок В. Б. - Ризик неоплазії в педіатричних хворих, які отримують лікування гормоном росту, — доповідь Комітету з лікарських препаратів і терапії Товариства педіатрів-ендокринологів (2016)
Малашонок В. Б. - Генетична та епігенетична модуляція чутливості до гормона росту визначається за дослідженням утворення ІФР-1 (2016)
Малашонок В. Б. - Незалежний від інсуліноподібного фактора росту вплив гормона росту на утворення хряща ростових пластин і зростання кісток у довжину (2016)
Чорна Н. В. - Від хлопчика до чоловіка: вплив расової належності та маси тіла на терміни статевого дозрівання (результати дослідження й коментарі експерта) (2016)
Єрін Ю. С. - Хімічні речовини, які впливають на ендокринну систему (ендокринні дизраптори, ендокринно активні речовини) (2016)
Єрін Ю. С. - Міфи проти фактів. Гормони "фонтану молодості" (2016)
Водолажський М. Л. - Кваліметричний аналіз інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами досліджень за напрямком "дитяча ендокринологія" (2001—2014 рр.), Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2016)
Умови публікації в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2016)
Ліцензійні умови використання наукової статті в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2016)
Буденкова Е. А. - Результаты применения модели формирования общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения в вузе (2016)
Зайцева М. Л. - Ультрахроматизм как звукосозерцание (2016)
Вагіна Ю. Ю. - Сучасні елементи іміджу підприємства роздрібної торгівлі, Картава М. Ю. (2016)
Катаєв А. В. - Релевантність комунікацій на місцях продажу у сучасній концепції мерчандайзингу (2016)
Аначенко К. В. - Побудова річного циклу в групах спортивного вдосконалення курсантів-єдиноборців, Пакулін С. Л., Белошенко Ю. К. (2016)
Шутова Н. А. - Современный взгляд на роль эозинофильного гранулоцита в воспалительном процессе различного генеза (обзор литературы), Николаева О. В. (2016)
Аббуд А. - Дифференцированный комплексный подход к терапии больных псориазом мужчин и женщин с учетом состояния нейроэндокринной и иммунной систем, вегетативной регуляции (2016)
Авраменко А. А. - Влияние ингибиторов протонной помпы на формирование гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных хроническим неатрофическим гастритом при проведении стандартной антихеликобактерной терапии (2016)
Баранова М. С. - Метаболические и морфологические признаки уменьшения кариес-резистентности зубов у потомков гипокинетичных матерей, Горбач Т. В., Губина-Вакулик Г. И. (2016)
Вастьянов Р. С. - Перспективы развития и совершенствования преподавания патологической физиологии в медицинских университетах, Гуркалова И. П., Бабий В. П., Кузьменко И. А. (2016)
Вастьянов Р. С. - Патогенетична роль системи цитокінів при хронічному судомному синдромі, Стрельнікова Ю. С. (2016)
Гарматіна О. Ю. - Нетравматичний інтракраніальний крововилив: можливості мультиспіральної комп’ютерної томографічної ангіографії у визначенні його причин (2016)
Герасимчук М. Р. - Вплив поліетіологічних експериментальних станів на функціональний стан легень, Заяць Л. М., Черкасова В. В., Кліщ І. П. (2016)
Герасимчук М. Р. - Морфофункціональні особливості щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі та фізичному навантаженні, Попадинець О. Г., Побігун Н. Г. (2016)
Голицына А. А. - Анализ показателей цитокинов сыворотки крови при пародонтите у пациентов с сахарным диабетом, Югай Ю. В., Маркелова Е. В., Романчук А. Л. (2016)
Гринцова Н. Б. - Перебіг функціональних змін гіпофізарно-наднирковозалозної та репродуктивної системи статевозрілих щурів-самиць в період реадаптації після важкого ступеня позаклітинного зневоднення, Романюк А. М., Сміянов Ю. В. (2016)
Гушул І. Я. - Патоморфологічні зміни внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті на тлі раку товстої кишки в експерименті (2016)
Дегтяренко Т. В. - Взаємозв’язок між показниками, які характеризують ступінь порушень перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій (2016)
Дорофеев А. Э. - Коморбидность гипертонической болезни и синдрома раздраженного кишечника: нейрогуморальные предпосылки, Тарасова В. И., Пархоменко Т. А., Кузеванова М. В. (2016)
Заморський І. І. - Потенціювання антигіпоксантних ефектів мелатоніну дипіридамолом (2016)
Зябліцев С. В. - Вплив поліморфізму rs1137101 гена рецептора лептину на розвиток цукрового діабету 2-го типу, Чернобривцев П. А., Чернобривцев О. П., Антонов Є. В. (2016)
Іоффе І. В. - Вплив толуолу на кислотну резистентність еритроцитів крові людини in vitro, Гайдаш І. С., Бурцев О. В. (2016)
Іоффе І. В. - Цитокіновий статус хворих на аутоімунні захворювання щитоподібної залози та його корекція полібіоліном, Храброва О. П., Гайдаш І. С. (2016)
Казімірко Н. К. - Вплив фізичних навантажень на імунний, метаболічний та мікробіологічний статус спортсменів і корекція порушень, які розвиваються, Шанько В. М., Ступницька Н. С., Мочалова І. С., Мовчан Т. Л. (2016)
Колдунов В. В. - Методологічні особливості викладання патологічної фізіології студентам стоматологічного факультету, Бібікова В. М., Терещенко Н. М., Анісімова О. В. (2016)
Коляда О. Н. - Особенности цитокинпродуцирующих свойств моноцитарной фракции мононуклеаров периферической крови при ВЭБ-инфекции (2016)
Коршняк В. А. - Влияние магнитных бурь на содержание антител к нейроспецифическим белкам у больных с неврологическими последствиями закрытой черепно-мозговой травмы, Гоженко А. И., Насибуллин Б. А. (2016)
Котюжинская С. Г. - Роль гепарина в патологии липидтранспортной системы, Уманский Д. А. (2016)
Кремінська І. Б. - Патогенетичні та морфологічні аспекти ендотеліальної дисфункції при фізичних навантаженнях різної інтенсивності, Заяць Л. М., Герасимчук М. Р., Федорченко Ю. В., Водославська Н. Ю., Сікомас М. Т. (2016)
Маркелова Е. В. - Состояние гуморальных факторов врожденного иммунитета у пациентов с острым инфарктом миокарда, подвергшихся чрескожному коронарному вмешательству, Грачев Н. И., Семенихин А. А. (2016)
Миронченко С. И. - Механизмы ультрафиолет-индуцированных повреждений кожи и их фармакологическая коррекция, Звягинцева Т. В., Мишина М. М. (2016)
Нетюхайло Л. Г. - Дія ліпіну на ферментативну ланку антиоксидантної системи нирок щурів при опіковій хворобі, Басараб Я. О. (2016)
Ніколаєва О. В. - Динаміка морфофункціональних зрушень підшлункової залози потомства щурів внаслідок дії незбалансованого харчування, Павлова О. О., Сіренко В. А., Ковальцова М. В., Сулхдост І. О. (2016)
Павлова Е. А. - Влияние антиоксидантной терапии на состояние свободнорадикального окисления липидов при хронической сердечной недостаточности тяжелой степени (2016)
Похил С. І. - Онтогенез бабезій та його вплив на патогенетичний сценарій бабезійної інфекції, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А. (2016)
Рикало Н. А. - Структурні зміни тканини печінки щурів при моделюванні хронічного токсичного гепатиту та корекції лізиноприлом, Береговенко Ю. М. (2016)
Рикало Н. А. - Патоморфологічні зміни печінки та біохімічні зміни сироватки крові при гострому алкогольному гепатиті в умовах експерименту, Романенко І. В. (2016)
Розова К. В. - Вплив α-ліпоєвої кислоти на про- та антиоксидантний баланс і активність тромбоцитів у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Гончар О. О., Путій Ю. В., Маньковська І. М. (2016)
Савицький І. В. - Патогенетичне обґрунтування удосконалення сучасної діагностики крововтрат, Руснак С. В., Наговіцин О. П., Кузьменко І. А., М’ястківська І. В., Свірський О. О. (2016)
Сергієнко К. В. - Типи міокардіальної дисфункції у дітей із неревматичним міокардитом і дилатаційною кардіоміопатією, Ніколаєва О. В., Морозов О. В. (2016)
Смирнов С. Н. - Коррекция изменений состояния стенки пилорического отдела желудка, вызванных ингаляциями эпихлоргидрина, Смирнов А. С., Мирзебасов М. А. (2016)
Сопова И. Ю. - Содержание окислительно-модифицированных белков в базальных ядрах мозга в условиях сочетанного действия гипофункции эпифиза и острой гипоксии, Новлюк А. Г. (2016)
Сорокина И. В. - Динамика изменений в органах иммунной системы при действии хронического светового стресса, Бочарова Т. В. (2016)
Срібна В. О. - Функціональна активність клітин уродженого імунітету при інгібуванні полі(АДФ-рибозо)полімерази за умов експериментальної імунокомплексної патології, Грушка Н. Г., Мартинова Т. В., Макогон Н. В. (2016)
Стоянов О. М. - Коморбідне вегетативне супроводження посттравматичної епілепсії, Вастьянов Р. С., Муратова Т. М., Антоненко С. О., Бурля О. К., Олійник С. М. (2016)
Сулхдост І. О. - Дія селективного блокатора опіоїдних к-рецепторів норбіналторфіміну на імуногістохімічну зміну селезінки при гострому запаленні (2016)
Таравнех Д. Ш. - Стан системи гемостазу у пацієнток з тромбофілією та невдалими спробами екстракорпорального запліднення в анамнезі (2016)
Тарасенко К. В. - Особливості метаболічних змін у вагітних жінок з ожирінням ІІІ ступеня, Громова А. М. (2016)
Тарасенко Л. М. - Особенности влияния высококалорийного питания на стрессоустойчивость крыс, Омельченко А. Е., Билец М. В., Цубер В. Ю. (2016)
Трясак Н. С. - Морфологические особенности антиген-индуцированного развития атеросклероза венечных сосудов у лабораторных крыс, Силкина Ю. В. (2016)
Худяков А. Е. - Особенности преподавания патофизиологии иностранным студентам в высшем медицинском учебном заведении (2016)
Шевченко А. Н. - Выраженность лейкоцитарной реакции периферической крови при карагиненовом вторично хроническом воспалении на фоне применения глюкозаминилмурамилдипептида, Бибиченко В. А. (2016)
Шевченко О. А. - Оцінка забруднення нафтопродуктами земель різного цільового призначення (на прикладі м. Дніпропетровська), Кулагін О. О. (2016)
Щербань М. Г. - Вплив лапроксиду марки Л-303 на структурно-метаболічний стан мембран в умовах підгострої інтоксикації, Жуков В. І., Ніколаєва О. В., Кучерявченко М. О., Литвиненко О. Ю. (2016)
Якименко Е. А. - Патогенетические механизмы коморбидной патологии при анкилозирующем cпондилоартрите (болезни Бехтерева), Вастьянов Р. С., Гуркалова И. П., Закатова Л. В., Антипова Н. Н., Тбилели В. В. (2016)
Ящишин З. М. - Вплив перев’язки лівої шлункової артерії на зміни в структурі м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу, Заяць Л. М., Свистак О. Д., Водославська Н. Ю., Федорченко Ю. В. (2016)
75 років з дня народження Миколи Григоровича Сергієнка (1941–1997) (2016)
К 80-летию Шафрана Леонида Моисеевича (2016)
Титул, зміст (2016)
Здоров’я та комфорт для стомлених ніг (2016)
На зустріч VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016)
Малишевская Н. - Европейский выбор: отсчет времени начался (2016)
Кривомаз Т. - Теперь — слово за потребителем (2016)
Костин И. - Следственные действия и налоговые проверки в офисе компании. Защита бизнеса и личная безопасность (2016)
Визначено переможців VII Всеукраїнського конкурсу малюнка серед дітей із цукровим діабетом (2016)
Михайлюк О. - Підведено підсумки XVI Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "Panacea-2016" (2016)
Актуальні теми аптечної справи. Соціальна відповідальність аптек та виробників аптечної продукції (2016)
FDA призвало ограничить применение фторхинолонов (2016)
Дедишина Л. - Вагітність і ліки: раціональне та безпечне застосування ЛЗ для народження здорових дітей (2016)
Легка вагітність без нудоти (2016)
Дедишина Л. - Львівські науковці і світ: не словом, а ділом (2016)
Есть ли у вас гельминты? (2016)
Примак Р. - Про назви ліків (2016)
Летние проблемы: диарея (2016)
Кривомаз Т. - Вместилище жизни (2016)
Секрет здорових ніг — зарядка (2016)
Кривомаз Т. - Вирус, "принесенный ветром" (2016)
Рассеянный склероз пробуют лечить полной "перезагрузкой" иммунной системы (2016)
Дедишина Л. - Аптека — активний учасник навчального і наукового процесу (2016)
В Германии испытали универсальную вакцину против рака (2016)
Редькин Р. - ИПП : "неприятные неожиданности", к которым мы готовы, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Демецкая А. - Абетка фармацевта. Страсти по витамину Е (2016)
Історії провізорів. Для краси та здоров’я ніг без болю! (2016)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление коллоидных растворов: раствор протаргола, Данькевич О., Редькин Рю (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия холецистита, Редькин Р. , Очкур А. (2016)
Кириленко М. - C психологическим старением можно бороться (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - Мания: болезнь или хобби? (2016)
Михайло Антонович Сухорольський - вчений, математик, механік, педагог (2016)
Вавричук П. - Дослідження впливу тиску на наявність газу у воді в пластах підземних сховищ газу (2016)
Власов А. - Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів, Демічковський А., Іващенко О., Лопатьєв А., Пітин М., П’янило Я., Худолій О. (2016)
Гайвась Б. - Сушіння зерна в активних гідродинамічних режимах з урахуванням шаруватості його структури, Дмитрук В., Дмитрук А. (2016)
Гачкевич О. - Про постановку задачі електродинаміки для неферомагнітного шару за двостороннього індукційного нагрівання, Солодяк М., Івасько Р. (2016)
Гладун С. - Моделювання й оптимізація масопереносу в системі "пласт підземного сховища газу – магістральний газопровід" (2016)
Голубець Т. - Ймовірністні методи опису рівноважного термодинамічного стану двохкомпонентних взаємодіючих сумішей (2016)
Грицина О. - Модель термопружного твердого розчину з урахуванням необоротності та інерції локального зміщення маси (2016)
Жук Я. - Частотні й амплітудні залежності комплексних модулів композитного матеріалу, зміцненого нановолокнами, Хашемі М. (2016)
Костробій П. - Узагальнене рiвняння дифузiї у дробових похідних в статистиці Рені , Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. (2016)
Мусій Р. - Термонапружений стан біметалевого шару за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом, Мельник Н. (2016)
Муха І. - Дослідження поведінки наближеного розв’язку нелінійної крайової задачі в околі втрати стійкості (2016)
Прокопишин І. - Контактна взаємодія пружних тіл, одне з яких має покриття, з’єднане з основою через вінклерівський прошарок (2016)
Середницька Х. - Ефективні міжфазні параметри біматеріалу з періодичною системою міжфазних теплопроникних тріщин, Мартиняк Р. (2016)
Сподар Н. - Обчислювальні аспекти різномасштабного методу скінченних елементів, Савула Я. (2016)
Станкевич В. - Розв’язування першої і другої крайових задач теорії пружності про усталені коливання півпростору з еліптичною тріщиною методом граничних інтегральних рівнянь (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
Содержание (2016)
Назаренко Л. Г. - Омега-3-поліненасичені жирні кислоти в акушерстві та перинатології: актуальні та дискусійні питання (клінічна лекція), Нестерцова Н. С. (2016)
Потапов В. А. - Мультитаргетный подход к лечению фиброзно-кистозной мастопатии и профилактике рака молочной железы (2016)
Медведь В. І. - Захворюваність та етіологічна структура негоспітальної пневмонії у вагітних, Дуда О. К., Бойко В. О. (2016)
Артымук Н. В. - Тазовая веноконгестия как одна из ведущих причин хронической тазовой боли, Руднева О. Д. (2016)
Макаренко М. В. - Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність, Говсєєв Д. О., Гулам Я. М., Мартинова Л. І., Протас Р. В. (2016)
Медведев М. В. - Неинфекционные вагиниты – проблема 21 века (2016)
Макаренко М. В. - Алгоритм діагностики доброякісних захворювань матки на основі даних імуногістохімічного аналізу, Говсеєв Д. О., Грідчин С. В., Ворона Р. М. (2016)
Шурпяк С. О. - Стандартизований екстракт гібіскусу у профілактиці і лікуванні гестаційних набряків та безсимптомної бактеріурії вагітних, Пирогова В. І. (2016)
Ким Ен-Дин - Оптимизация анестезиологической защиты в родах у женщин с преэклампсией, Семенихин А. А., Абидов А. К. (2016)
Benyuk V. O. - Immunohistological chemichal research of the apoptosis and endometrium APUD-system state interreaction in normal and pathological conditions, Kalenskaya O. V., Goncharenko V. M., Strokan A. M., Bubnov R. V. (2016)
Маланчук Л. М. - Коротка шийка матки – предиктор передчасних пологів, Маланчин І. М., Маланчук С. Л., Кучма З. М. (2016)
Біла В. В. - Клінічний випадок ендосальпінгіозу порожнини матки при вагітності, Лакатош В. П., Яроцька Ю. О., Загородня О. С. (2016)
Жук С. І. - Лікування вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів, Ус І. В. (2016)
Медведь В. И. - Безопасность применения препарата Канефрон® Н в терапии инфекций мочеполовых путей в период І триместра беременности (2016)
Романенко Т. Г. - Корекція плацентарної дисфункції у вагітних з пієлонефритом (2016)
Маркевич В. В. - Особливості медико-соціальної характеристики першороділей різних вікових груп (2016)
Ким Ен-Дин - Современные подходы к анестезиологическому обеспечению кесарева сечения, Семенихин А. А., Абидов А. К. (2016)
Веропотвелян Н. П. - Частота встречаемости полиморфизма С677Т гена MTHFR у женщин с дефектами невральной трубки у плода и подходы к индивидуальной преконцепционной профилактике, Кодунов Л. А., Погуляй Ю. С. (2016)
Буткова О. І. - Вплив лікувально-профілактичних заходів на деякі показники гомеостазу у вагітних групи ризику з переношування вагітності, Жабченко І. А., Ліщенко І. С., Тищенко В. К., Коваленко Т. М., Бондаренко О. М., Стрижак С. К. (2016)
Ткачик С. Я. - Возможности прогнозирования слабости родовой деятельности (2016)
Морозова Н. І. - Вільнорадикальні процеси у вагітнихіз загрозою розвитку порушень інволюції матки, Яковлева Е. Б., Железна Г. О., Морозова Н. А., Фірсов Н. О. (2016)
Кобиляк Н. М. - Лабораторна діагностика окремих компонентів метаболічного синдрому, Кирієнко Д. В. (2016)
Цінність або ціна здоров’я, раціональний вибір! (2016)
Гопчук О. М. - Корекція неврологічних розладів у жінок на тлі клімактеричного синдрому (2016)
Веропотвелян П. Н. - Сердечно-сосудистые заболевания и преждевременная недостаточность яичников, Соломкина А. Ю., Веропотвелян Н. П., Гламазда М. И., Пивнев М. С. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Бактеріальний вагіноз – монотерапія комбінованими препаратами, Гопчук О. М. (2016)
Шаповал О. С. - Клинико-сонологические особенности при опухолеподобных образованиях яичников у женщин репродуктивного возраста (2016)
Джабраилова Ф. Г. - Влияние различных форм β-талассемии на физическое развитие девушек и женщин, Аббасова Ф. Ю., Алиева Э. М., Алиева Н. Ш. (2016)
Шамрай В. А. - Гістероскопічне оцінювання поєднаної патології матки в постменопаузальний період (2016)
Ночвіна О. А. - Функціональний стан ендотелію у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Товстановская В. А. - Оценка микрофлоры влагалища у женщин с бактериальным вагинозом после проведенного лечения с целью определения его эффективности, Алаторских А. Е., Фаранак Парсай (2016)
Грідіна І. Б. - Побічні реакції на тлі застосування гормональної контрацепції у жінок з надмірною масою тіла (2016)
Яроцький М. Є. - До питання оптимізації відновлення рецепторного потенціалу ендометрія пацієнток із синдромом полікістозних яєчників та звичним невиношуванням вагітності в анамнезі, Семенюк Л. М. (2016)
Велиева Г. М. - Особенности физического развития девочек с β-талассемией в период полового созревания, Аббасова Ф. Ю., Алиева Э. М., Гарашова М. А. (2016)
Палійчук О. В. - Частота та характеристика сімейного ракового синдрому у хворих на рак яєчника (2016)
Шунько Є. Є. - Аналіз перинатальної патології дітей, які народились з дуже малою масою тіла, і стану здоров’я їхніх матерів, Бєлова О. О., Лакша О. Т., Орлова Т. О., Старенька С. Я. (2016)
Дубініна В. Г. - Хромосомні аномалії у пар з невиношуванням вагітності в циклах допоміжних репродуктивних технологій, Носенко О. М., Головатюк К. П., Пацкова А. І. (2016)
Лєдин Д. С. - Контрацепція у жінок з екстрагенітальною патологією: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я (2016)
Корнацька А. Г. - Генетичні чинники ризику розвитку мастопатії у жінок з безплідністю, Горовенко Н. Г., Дубенко О. Д., Россоха З. І. (2016)
Жданович О. І. - Поліморфізми генів біотрансформації ксенобіотиків і гена множинної лікарської стійкості у жінок з безпліддям та захворюваннями печінки, Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г. (2016)
Артемова Л. В. - Обґрунтування освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки аспірантів зі спеціальності 015. Професійна освіта (2016)
Борейко В. І. - Шляхи підвищення якості вітчизняної вищої освіти (2016)
Борейчук А. В. - Змістово-структурні особливості інструментальних компетентностей майбутніх юристів (2016)
Джунь Й. В. - Некласичний регресійний аналіз, його значення і застосування (2016)
Княжев І. О. - Проблема підготовки майбутніх педагогів до прогностичної діяльності в сучасних наукових дослідженнях (2016)
Красовська О. О. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в галузі мистецької освіти (2016)
Кристопчук Т. Є. - Тенденції розвитку освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз (2016)
Кукалець М. В. - Підготовка спеціалістів з початкової освіти до використання навчальних ситуацій в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи, Кукалець М. М. (2016)
Максимчук Н. С. - Роль українського фольклору у професійні підготовці майбутніх учителів початкової школи (2016)
Марчук О. О. - Організація навчально-виховного процесу в Острозькій чоловічій гімназії на початку ХХ століття (2016)
Матвійчук А. В. - Екологічна деонтологія і практичні аспекти екологізації вищої школи України, Кхатер Ф. (2016)
Мельничук Л. Б. - Сутність та діагностика інноваційної педагогічної діяльності (2016)
Міськова Н. М. - Дидактичні особливості формування математичної культури молодших школярів, Клячківська Н. С. (2016)
Назарець В. М. - Послання та його жанрові особливості, Лапчик Л. А. (2016)
Олійник В. С. - Психолого-педагогічний аспект дослідження природоохоронних територій (2016)
Пагута Т. І. - Шляхи реалізації естетичного виховання молодших школярів на уроках у початковій школі (2016)
Петрук О. М. - Педагогічна цінність ідей Василя Сухомлинського про громадське виховання молодших школярів (2016)
Попова Д. А. - Культурологічний підхід та особливості його застосування до дослідження проблеми полікультурної освіти майбутніх фахівців з туризму (2016)
Смолюк А. І. - Філософсько-психологічні підходи до розуміння розвитку творчої особистості в умовах коледжу (2016)
Сойко І. М. - Особливості використання дидактичних ігор на уроках в початковій школі, Лазаришина І. В. (2016)
Сойко І. М. - Психолого-педагогічні особливості розвитку мовлення і мислення першокласників (2016)
Ставицький О. О. - Психологічні особливості безпосередньої взаємодії з інвалідизованими (2016)
Фінчук Г. В. - Психолого-педагогічні основи технології використання проектної методики у навчанні іноземних мов (2016)
Шикула Р. Р. - Педагогічні умови формування фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки (2016)
Шкабаріна М. А. - Педагогічна творчість та педагогічна креативність: компоративний аналіз (2016)
Якобчук В. В. - Становлення педагогічної складової в Рівненському державному базовому медичному коледжі, Калько А. Д. (2016)
Яроменко О. В. - Географо-топонімічний аналіз назв населених пунктів Мукачівського району Закарпатської області, Мікловш А. В. (2016)
Ясінський М. М. - Перспективи навчально-виховної дисципліни "віртуальний історичний туризм" в системі ігрової освіти (2016)
Вялікова О. О. - Формальне моделювання креолізованого віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А. К. Мойсієнка (2016)
Жиленко И. Р. - "Жизнь моя, как летопись, загублена" (Владимир Нарбут: штрихи к творческой биографии) (2016)
Калантаєвська Г. П. - "Куточка не лишило життя, де б ти міг почувати себе людиною…" (Характеристика більшовицького режиму в щоденниках Сергія Єфремова) (2016)
Кириленко Н. І. - Етнопсихологічні коди в поетичних текстах Миколи Вінграновського (2016)
Кривенчук В. М. - Cподвижники ренесансу (2016)
Майборода Д. В. - А. П. Чехов и Т. Г. Шевченко: исторические и фольклорно-мифологические связи (2016)
Михайлин І. Л. - Рецепт подолання масового суспільства в романі Германа Гессе "Гра в бісер" (2016)
Алексенко С. Ф. - Структурно-синтаксичні та просодичні особливості англомовного подієвого футбольного телевізійного коментаря (2016)
Baranova S. - Lexical and Stylistic Features of English-Speaking National Anthems in the Aspect of Ideological Discourse, Rozhenko O. (2016)
Бондаренко О. Є. - Проблема класифікації односкладних речень у сучасному мовознавстві (2016)
Єнікєєва С. М. - Нові номінації реалій міського життя Великої Британії: соціолінгвістичний і словотворчий аспекти, Єнікєєв Д. С. (2016)
Kulish V. - Lexical Exteriorization of Poetic Silence in the English Literary Discourse (2016)
Marushkevych O. - Metaphoric Verbalisation of the Concept CONFLICT in Terms of Notional Sphere WAR (on the material of modern English song discourse) (2016)
Овсянко O. Л. - Еволюційні етапи англомовних прислів’їв: тенденції модифікацій (2016)
Суховецька Л. В. - Агональна природа директивного мовленнєвого акту заклику в політичному дискурсі (2016)
Сташко Г. І. - Методологічна база та етапи дослідження жіночих образів у фольклорному пісенному тексті (2016)
Таценко Н. В. - Синергетика як методологічна основа сучасних філологічних досліджень (2016)
Ущаповська І. В. - Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу (2016)
Черник М. В. - Часо-просторові характеристики мистецького дискурсу в англомовних художніх текстах (2016)
Shchyhlo L. V. - The Evolution of German Abstract Noun Suffixes (2016)
Швачко С. О. - Відгук на дисертацію Раті А. О. "Жанрові особливості англомовної літератури жахів та їх відтворення українською мовою" (2016)
Горболіс Л. - Про літературу, театр і людину (рецензія на книгу С. Хороб "Збережені миті") (2016)
Авербах О. А. - Вплив занять із настільного тенісу на розвиток фізичних якостей студентів, Сенкевич В. А. (2016)
Акчурін І. С. - Пріоритетна місія та шляхи підвищення позитивної мотивації у процесі фізкультурно-оздоровчих занять в системі фізичного виховання студентів СМГ (2016)
Арефьєва Л. П. - Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації чоловіків 18-25 років, хворих на хронічний обструктивний бронхіт, на санаторному етапі, Никоненко Л. А. (2016)
Артюшенко А. О. - Спортивні одноборства як ефективний засіб фізичного виховання учнів середнього шкільного віку (2016)
Бабич Н. Л. - Психофізіологічне обґрунтування можливості корекції порушень емоційно-вольової сфери осіб із вадами розумового розвитку в процесі спортивної діяльності (2016)
Базильчук О. В. - Структура готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2016)
Безкопильний О. О. - Про формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності як пріоритетний напрям вищої фізкультурної освіти, Сущенко Л. П. (2016)
Бєлікова Н. О. - Основні напрями наукових досліджень майбутніх фахівців з фізичної терапії у зарубіжних країнах (2016)
Білецька В. В. - Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ технічного профілю в процесі первинного контролю (2016)
Бобровник С. І. - Формування цінності здоров’я у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Бойко Г. Л. - Система контролю та управління резервними можливостями студентів в умовах навчального процесу з фізичного виховання, Бітко С. М. (2016)
Бойчук Р. І. - До питання педагогічного контролю координаційних здібностей юних волейболістів, Захаркевич Т. М. (2016)
Болотов О. О. - Вплив використання рухливих ігор в передзмагальному періоді дзюдоїстів молодшого шкільного віку (2016)
Бондаренко С. В. - Характеристики м'язового балансу дівчаток 5-6 років як показники становлення постави в процесі занять елементами гімнастики художньоЇ, Заблодська С. К. (2016)
Бочкова Н. Л. - Профілактика чинників ризику серцево-судинних захворювань засобами фізичної реабілітації (2016)
Бублей Т. А. - Особливості планування та організації уроків з фізичної культури для учнів з ослабленим здоров’ям: стан та перспективи (2016)
Булейченко О. В. - Використання системи табата в процесі фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, в умовах педагогічного ВУЗу (2016)
Василенко М. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах України (2016)
Вільчковський Е. С. - Фізичне виховання в школах Сполучених Штатів Америки на сучасному етапі, Пасічник В. Р. (2016)
Вілянський В. М. - Оцінка рівня здоров'я студентської молоді за показниками біологічного віку, Мартинюк О. В. (2016)
Войтовська О. М. - Актуальні питання професійного розвитку учителів фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2016)
Волков В. Л. - Диференціація педагогічних дій в процесі розвитку сили та швидкісно-силових здібностей хлопчиків 10-12 років на уроках з фізичної культури (2016)
Воловик Н. І. - Жіноча спортивна тріада та її компоненти, Жук В. С. (2016)
Гавриленко В. В. - Розвиток функціональної симетрії при навчанні студентів прийомам рукопашного бою, Кириченко О. В. (2016)
Гаврилюк В. О. - Розвиток стійкості юних борців в аспекті системи "Вольова пластика" (2016)
Гаркава О. В. - Использование нового формата на практических занятиях по физическому воспитанию в ВУЗе, Любина Л. В (2016)
Гладощук О. Г. - Психологічна підготовка студентів за напрямком професійно-прикладної фізичної підготовки у вищому технічному навчальному закладі (2016)
Глоба Т. А. - Особливості програми занять для розвитку координаційних здібностей з використанням засобів настільного тенісу у студентів (2016)
Гуцул Н. З. - Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кваліфікованих кікбоксерів на основі стильових відмінностей, Савчин М. П. (2016)
Деделюк Н. - Оцінка емоційно-вольової сфери школярів за методикою Басса-Дарки, Томащук О. (2016)
Демченко К. - Програма фізичної реабілітації спортсменів ігрових видів спорту 20-25 років після перелому променевої кістки в типовому місці у післялікарняному періоді, Путров О. (2016)
Демченко Л. В. - Аналіз методів фізичної реабілітації, направлених на зниження респіраторних захворювань у дітей, Копитіна Я. М. (2016)
Дзензелюк Д. О. - Захворюваність серцево-судинної системи студентів-аграріїв, Плотіцин К. В. (2016)
Дорохова О. В. - Роль мотивації у керуванні тренувальним процесом, Недільська А. І. (2016)
Дорошенко Е. Ю. - Методика вдосконалення техніко-тактичних дій футболістів з урахуванням показників спеціальної фізичної підготовленості (2016)
Дудорова Л. Ю. - Методологические подходы подготовки студентов-организаторов образовательного туризма (2016)
Євтушок М. В. - Рівень розвитку пізнавальної діяльності студентів СМГ вищих навчальних закладів як об’єкт наукового дослідження (2016)
Жалій Р. В. - Формування валеологічної компетентності студентів технічних ВНЗ України: сучасний стан та перспективи (2016)
Завальнюк О. В. - Філософська інтерпретація фітнесу як складової здоров’я та благополуччя людини (2016)
Захаріна А. Г. - Понятійний апарат підготовки майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфер (2016)
Іванчикова С. М. - Організація позааудиторних фізкультурно-оздоровчих занять формування культури здоров’я засобами фітнесу (2016)
Кальонова І. В. - Фізичні навантаження як фактор профілактики діабетичних ускладнень у хворих цукровим діабетом другого типу, Страколист Г. М. (2016)
Караулова С. І. - Планування обсягу тренувального навантаження спринтерів у змагальному періоді річного циклу, Синюгіна М. Б. (2016)
Карнаух Б. - Динаміка показників функціонального стану органів гепатобіліарної і езофагогастродуоденальної систем у фізичній реабілітації жінок 35-45 років з постхолецистектомічним синдромом на стаціонарному етапі (2016)
Качан В. В. - Адаптація футболістів до тренувальних і змагальних навантажень протягом макроциклу, Лежньова О. В. (2016)
Коваль В. Ю. - Методичні особливості розвитку координаційних якостей школярів методом колового тренування (2016)
Ковальчук А. А. - Динаміка технічної підготовленості волейболісток експериментальних груп в процесі річного тренувального циклу (2016)
Козицька А. П. - Причини недбалого ставлення студентів до предмета фізичної культури у ВНЗ та шляхи виховання систематичного відвідування занять, Пшенична Л. П. (2016)
Колосовська В. В. - Визначення ступеня сформованості готовності за самооцінним критерієм майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями (2016)
Конох А. П. - Профілактика травматизму у студентів засобами фізичних вправ (2016)
Кривобок Т. П. - Вікові особливості формування структури фізичної підготовленості студенток педагогічного університету, Касіч Н. П. (2016)
Кузенков Е. О. - Организация физического воспитания в высших учебных заведениях технического профиля на современном этапе развития общества (2016)
Кузьменко В. Ю. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах (2016)
Левицька Л. М. - Моніторинг стану опорно-рухового апарату вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, Омельчук О. В. (2016)
Литвин М. П. - Здоровий спосіб життя - невід՚ємний компонент особистої фізичної культури студентства (2016)
Маковецька Н. В. - Cистемний і особистісний підходи до реалізації андрагогічної моделі професійного розвитку інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Маленюк Т. В. - Сучасний погляд на інтенсифікацію фізичного виховання у вищій школі, Косівська С. В. (2016)
Мальцева О. Б. - Особливості корекції функціонального стану і рухових функцій організму спортсменів, що перенесли перелом променевої кістки, Дуло О. А., Качанова В. В. (2016)
Марущак М. О. - Теоретичні та методологічні основи оцінювання навчальнихдосягнень учнів основної школи на уроках фізичної культури в процесі занять футболом (2016)
Марчик В. І. - Категорія здоров’я у цінностях сучасного студента, Мінжоріна І. Л. (2016)
Масенко Л. В. - Порівняльний аналіз навчальних програм з дзюдо для ДЮСШ та СДЮШОР 1998 та 2015 років. аналіз недоліків та рекомендації щодо їх усунення, Лахно Д. М. (2016)
Матвієнко М. І. - Характеристика окремих факторів забезпечення успішності формування умінь та навичок студентів до самостійних занять фізичними вправами, Хасанов М. Х. (2016)
Мелега К. П. - Висока фізична активність як важлива складова підвищення адаптаційних резервів організму студентів вузу, Дуб М. М. (2016)
Михальчук А. - Аналіз підходів до диференційованої оцінки фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку (2016)
Мунтян В. С. - Имплементация дистанционного обучения как условие повышения эффективности физического воспитания (2016)
Нестеренко Т. М. - Про мотивацію студентів гуманітарних спеціальностей до здоров’язбережувальної діяльності (2016)
Нестерова Т. І. - Вікові особливості функціональних можливостей юнаків, які навчаються в умовах старшої загально освітньої школи (2016)
Нєворова Л. В. - Особливості врахування показників серцево-судинної системи у молодших школярів під час адаптації до фізичного навантаження, Нєворова О. В. (2016)
Овчинникова А. Я. - Влияние тренировочной нагрузки на психомоторные функции юных гандболистов, Игнатьева В. Я. (2016)
Одайник В. В. - Методика розвитку координаційних здібностей студентів вищих навчальнихзакладів засобами баскетболу (2016)
Оленєв Д. Г. - Теоретико-методологічні основи прикладної функції фізичного виховання у вищому навчальному закладі (2016)
Ольховик А. В. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на рівні тривожності студенток спеціальної медичної групи із вегето-судинною дистонією за змішаним типом (2016)
Онищук С. О. - Фізична активність та її вплив на здоров’я студентів які займаються у спеціальних медичних групах (2016)
Осипенко Г. А. - Вплив харчової добавки L-карнітину на композиційний склад тіла та фізичну працездатність юнаків, що займаються фітнесом, Вдовенко Н. В. (2016)
Панкратов Н. С. - Индивидуальное планирование тренировочного процесса занимающихся гиревым спортом (2016)
Парчевський Ю. М. - Підвищування працездатнoсті студентів спеціальної медичної групи засобамифізичного виховання, Семерунь В. З. (2016)
Петрица П. - Фізична підготовленость як компонент особистої фізичної культури (2016)
Попадюха Ю. А. - Обстеження функціональних можливостей опорно-рухового апарату для визначення ефективності реабілітаційних заходів при вогнепальних ураженнях плечового суглобу, Остроушко О. Д. (2016)
Приймаков А. А. - Критерии функциональной подготовленности борцов высшей квалификации различных весовых категорий на предсоревновательном этапе подготовки, Коленков А. В., Приймакова О. А. (2016)
Прима А. В. - Реалізація компетентнісного підходу у формуванні професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії (2016)
Присяжнюк С. І. - Вплив активного відпочинку на підвищення розумової працездатності студентів (2016)
Приходько В. В. - Перспективи використання різних стратегій до реформи вузівського "Фізичного виховання" в Україні (2016)
Олександр П. - Перспективи підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2016)
Пустолякова Л. М. - Формування здорового способу життя на заняттях з фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи (2016)
Путилина Т. А. - Кинезиологический подход в физкультурно - спортивном самосовершенствовании студентов, Киселёва Л. Е. (2016)
Путров С. Ю. - Філософське трактування здоров’яформувальних, здоров’ярозвивальних і здоров’ястимулювальних технологій (2016)
Ревуцька О. В. - Педагогічні та андрагогічні основи низьковентиляційного способу життя за Ревуцькою, Коваленченко В. Ф. (2016)
Редько Т. М. - Особливості використання кенгу джампінгу в освітньому процесі учнів старших класів (2016)
Рибалко Л. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації на засадах еколого-еволюційного підходу (2016)
Сватьєв А. В. - Аналіз стану вищої фізкультурно-спортивної освіти в країнах Західної Європи та азіатсько-тихоокеанському регіоні (2016)
Семенов А. М. - Особливості регуляції функціонального стану людини дихальною гімнастикою та масажем (2016)
Сичов С. О. - Адаптація до силових навантажень як фізіологічна основа вивчення функціональних можливостей організму студентів спортсменів (2016)
Сокирко О. С. - Педагогічні умови корекції рухової сфери дорослих сліпих засобами ігрової діяльності, Кемкіна В. І. (2016)
Соснов А. Г. - Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації дітей 7-8 років, хворих на бронхіальну астму, у післялікарняному періоді реабілітації, Качинський А. О. (2016)
Стрельніков В. Ю. - Використання теорій інтенсивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту (2016)
Сундукова І. В. - Сучасні методи психорегуляції під час змагальної діяльності в спортивній гімнастиці (2016)
Терещенко О. В. - Формування знаннєвого потенціалу, як елемент програми з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей (2016)
Тимочко-Волошин Р. І. - Поширеність суглобових проявів дисплазії сполучної тканини у дітей середнього шкільного віку сільських шкіл Львівської області (2016)
Тищенко Т. Б. - Про формування готовності майбутніх тренерів-викладачів з волейболу до виховної діяльності з юними спортсменами (2016)
Ткаченко П. П. - Розвиток силових якостей у студентів засобами гирьового спорту (2016)
Філатова З. І. - Особливості складання диференційованої методики навчання плавання студентів спеціальних медичних груп (2016)
Халайджи С. В. - Профессионально ориентированное физическое воспитание будущих специалистов холодильной промышленности, Яготин Р. С. (2016)
Хорошуха М. Ф. - Про чинники, що впливають на формування агресивності та патріотичних почуттів у юних спортсменів 13–16 років (2016)
Циолковська А. І. - Оцінка соціально-педагогічного потенціалу у фізичному вихованні молоді, Фролова О. О. (2016)
Чеховська М. Я. - Алгоритм обстеження дітей з хронічною серцевою недостатністю (2016)
Шуба В. В. - Модернізація системі фізичного виховання студентської молоді при використанні тренажерів та тренажерних пристроїв (2016)
Шумейко С. М. - Стан виховання пізнавальної діяльності молодших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи (2016)
Юхно Ю. О. - Впровадження інформаційних технологій у практику фізичного виховання студентської молоді (2016)
Яворська Т. Є. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту засобами міжпредметної інтеграції (2016)
Мардар М. Р. - Маркетингові дослідження при позиціонуванні та виведенні на ринок низькокалорійного майонезу, збагаченого комплексом синбіотиків, Ткаченко Н. А., Лозовська Г. М., Маковська Т. В. (2016)
Силка І. М. - Кінетична модель зміни якості новітніх харчових продуктів, Гуць В. С., Фролова Н. Е. (2016)
Ткаченко Н. А. - Особливості класифікацій продуктів дитячого харчування в Україні та світі (2016)
Капрельянц Л. В. - Культивування біфідо- і лактобактерій в середовищі з натрію селенітом, Лівенцова О. О., Трегуб Н. С. (2016)
Олійник С. Г. - Оптимізація складу композиції ферментних препаратів для підвищення якості зернового хліба, Запаренко Г. В., Дьяков О. Г. (2016)
Георгієва A. В. - Перспективи використання екстрактів з Hibiscus rosa-sinensis і лікарських рослин для виробництва напоїв (2016)
Дорохович А. М. - Тагатоза і мальтилол – інноваційна сировина при виробництві жувальної карамелі, Божок О. С., Мазур Л. С. (2016)
Сильчук Т. А. - Дослідження зміни фізичних властивостей житньо-пшеничного тіста при використанні підкислювачів, Зуйко В. І., Цирульнікова В. В. (2016)
Худенко Н. П. - Статистичний аналіз результатів визначення фактичного хімічного складу сільськогосподарської сировини, Філіпова Л. Ю., Ракуленко Н. А. (2016)
Дзюба Н. А. - Розробка композиції борошняного кондитерського виробу "Вупі пай", Антонова А. Р., Землякова О. В. (2016)
Iоргачова К. Г. - Зміна показників якості бісквітних напів-фабрикатів при зберіганні, Гордієнко Л. В., Макарова О. В., Котузакі О. М. (2016)
Антоненко А. В. - Технологія та якість печива зі шротами олійних культур, Михайлик В. С. (2016)
Михайлов Б. В. - Соціальні фактори ризику розвитку посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників ато, які знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних умовах, Сердюк О. І., Вашкіте І. Д., Алієва Т. А. (2016)
Самохвалов В. П. - Введение в проблему cоциальной психопатологии (2016)
Засєда Ю. І. - Досвід застосування препаратів флосін і простамол уно в комплексній терапії пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом і гіперплазією передміхурової залози 1 ступеню, Солом'яний Р. І. (2016)
Заседа Ю. И. - Опыт радикального консервативного лечения хронического калькулезно-фиброзного и фиброзно-калькулезного простатита, Соломенный Р. И., Ганущак А. В. (2016)
Кудинова Е. И. - Принципы психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (2016)
Морванюк Г. В. - Гендерні та психосоціальні особливості хворих на параноїдну форму шизофренії на стаціонарному етапі лікування (2016)
Подлубный В. Л. - Клинико-феноменологическая структура органических психических расстройств у работников промышленных предприятий (2016)
Чугунов В. В. - Эволюция синдромологии в психиатрии: определения, патогенез, классификации, Михайлов Б. В., Гринвальд С. Г. (2016)
Чугунов В. В. - Опыт использования сочетанной электросудорожной терапии с постиктальной гипнотерапией для лечения пациентов с фармакорезистентной эндореактивной депрессией и обсессивной симптоматикой, Данилевская Н. В., Григорян А. З. (2016)
Bessmertnyi A. V. - To the question of modern psychodiagnostics and hypnocorrection of psychogenic overeating, Lozinina A. G. (2016)
Аймедов К. В. - Психологічні аспекти обмеження дієздатності фізичної особи, Фучеджі В. Д. (2016)
Аймедов К. В. - Взаимоотношения свойств личности и её ценностных ориентаций, Лобасюк Б. А. (2016)
Білобривка Р. І. - Любов як психотерапевтичний чинник, Білобривка О. Й. (2016)
Піронкова О. Ф. - Вплив наявності психіатричного діагнозу на вибір людини для створення сім’ї (2016)
Аббуд А. - Статеві особливості рівня стресорних гормонів у хворих на псоріаз (2016)
Макурина Г. И. - Клинико-эпидемиологические особенности течения псориаза на фоне артериальной гипертензии у мужчин (2016)
Яакуби Р. - Имунный статус у больных угревой болезнью, сочетанной с малассезиозом кожи, Федотов В. П. (2016)
Mykhaylov B. V. - Secondary depression on cardiovascular and cerebrovascular diseases patients, Mykhaylov V. B., Zdesenko I. V. (2016)
Хмельницька Л. - Становлення системи православних братств на Волині в першій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Войчун Ю. - "Волинські єпархіальні відомості" як джерело для вивчення історії чеської громади Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Зіборова І. - П. А. Кочубей (1825-1892) як меценат і поціновувач мистецтва: штрихи до портрету (2016)
Ткаченко О. - Документи родинного архіву Терещенків як джерело для вивчення розвитку цукрового виробництва В Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Грукач В. (2016)
Тарапон О. - Деформація морально-етичних цінностей партійно-бюрократичної верхівки:історичні витоки кризи радянського ладу (2016)
Кір’янова О. - Діяльність Романа Шухевича на посаді бойового референта КЕ ОУН ЗУЗ (1930-1934) (2016)
Іванчівський В. - Вербування нових членів ОУН серед українського юнацтва: техніка пропаганди агітаторів проводу в 1945-1950-х рр. (2016)
Куницький М. - Податкові служби та установи Райхскомісаріату "Україна" в системі окупаційного апарату влади: організаційна структура та відомча компетенція (1941–1944 рр.) (2016)
Павленко Ю. - Характерні тенденції в аграрному секторі Миколаївщини в другій половині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2016)
Редзюк В. - Співробітництво та комунікативні звʼязки молоді з державними структурами влади через призму трансформаційних процесів України (2016)
Педич В. - Іван Виговський та Гадяцький трактат у дослідженні Василя Герасимчука, Тельвак В. (2016)
Ластовський В. - Перша згадка Черкас як проблема використання джерел в історіографії (2016)
Нагайко Т. - Українофільство як світоглядна парадигма громадівського руху в історичному дискурсі (2016)
Демуз І. - Поетична творчість П. Стебницького (за матеріалами архівних джерел) (2016)
Губочкін М. - Внесок М. М. Бенардоса в розвиток технічних наук: історіографія проблеми (2016)
Дармороз Т. - Всеукраїнське агрономічне товариство (1920–1925): історіографія питання та джерельна база дослідження (2016)
Молоткіна В. - Видавнича справа в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст.:радянська історіографія (2016)
Бобровнік Ю. - Створення та розвиток представницьких органів влади незалежної України (1990‒2013): історіографія (2016)
Говоровська О. - Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір через процес інформатизації суспільства (2016)
Коцур Н. - Формування санітарно-профілактичного напряму охорони здоров’я в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Левченко І. - Наукова діяльність членів Київських об’єднань лікарів у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Іванченко Л. - Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії (2016)
Щебетюк Н. - Плани розвитку сільськогосподарської науки в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Товкун Л. - Основні напрями та здобутки наукових досліджень інститутів харчування в Україні в 1929-1941 рр. (2016)
Бойко-Гагарін А. - Фальшиві монети часів Сигізмунда ІІІ Вази у колекції НІЕЗ "Переяслав", Кузьменко А. (2016)
Демуз І. - Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський у працях науковців (Рецензія на книгу Г. Коцур) (2016)
Ластовський В. - На шляху творення національної кооперації…(Рецензія на книгу Фареній І. А. "Національний український трест": споживча кооперація України в роки революції та громадянської війни (1917-1920). – Черкаси: Вертикаль, 2014. – 164 с.) (2016)
Коріненко П. - Рецензія на рукопис монографії В. Ф. Боєчка "Друга Річпосполита 1914–1921 рр.: становлення державності" (2016)
Титул, содержание (2016)
Кудряшов В. П. - Механизмы финансирования государственного бюджета в условиях преодоления фискальных дисбалансов (2016)
Богдан Т. П. - Внешняя долговая нагрузка и вызовы для валютно-финансовой политики Украины (2016)
Клименко О. В. - Рынки небанковских финансовых услуг Украины в условиях кризисного состояния экономики (2016)
Хвесик М. А. - Пространственная организация и направления использования природного богатства Украины, Быстряков И. К., Клиновой Д. В. (2016)
Синельников Б. В. - Восстановление лидерства свеклосахарного кластера Украины в контексте VI длинной волны Н. Д. Кондратьева (2016)
Бубенко П. Т. - Продолжаем заговаривать инновационное развитие, Гусев В. А. (2016)
Стефанишин О. В. - Исследователь экономической украиники, Кичурчак М. В. (2016)
Памяти профессора, доктора экономических наук В. С. Будкина (2016)
Резюме (на английском языке) (2016)
Доліба І. М. - Перекисне окислення ліпідів у Arabidopsis thaliana дикого типу та мутантної лінії КО-СAT2 за умов теплового стресу, Руснак Т. О., Волков Р. А., Панчук І. І. (2012)
Череватов О. В. - Новий структурний підклас 5S рибосомної ДНК Lycaena titirus, Статна А. П., Волков Р. А. (2012)
Бодряшова К. В. - Оцінка кнурів-плідників великої білої породи, Маковська Н. В., Бірюкова О. Д., Сидоренко О. В. (2012)
Джафаров Э. С. - Изменение содержания флаваноидов, каротиноидов и антоцианов для Alhagi pseudalhagi (Bieb.) в условиях хронического облучения природных радионуклидов, Годжаева Г. А., Бабаев Г. Г., Оруджева Дж. Р. (2012)
Джафаров Э. С. - Влияние повышенного радиационного фона на содержание фотосинтетических пигментов в листьях дикорастущих растений на территории Бакинского завода по производству йода, Джафарлы А. К., Оруджева Дж. Р., Бабаев Г. Г. (2012)
Дроздовська С. Б. - Алельний поліморфізм генів, асоційованих з фізичною працездатністю, у спортсменів різних видів спорту, Досенко В. Є., Ільїн В. М. (2012)
Коршиков И. И. - Генетические особенности по изоферментным локусам плюсовых деревьев сосны обыкновенной украинской и белорусской селекции, Падутов В. Е., Ивановская С. И., Демкович А. Е., Стороженко В. И., Калафат Л. А., Пастернак Г. А., Багдасарова А. Р. (2012)
Лиманская С. В. - ISSR-анализ коллекционных образцов амаранта (Amaranthus L.) (2012)
Матвєєва Н. А. - Отримання "бородатих" коренів рослин Tragopogon porrifolius та Althaea officinalis з використанням Agrobacterium rhizogenes (2012)
Матвєєва Н. А. - Використання регуляторів росту рослин для інтенсифікації росту біомаси та підвищення вмісту поліфруктанів в культурах "бородатих” коренів цикорію, Циганкова В. А., Чапкевич С. О., Кучук М. В., Пономаренко С. П. (2012)
Парасочка І. Ф. - Оцінка генофонду великої чорної породи свиней з використанням імуногенетичних досліджень (2012)
Поліщук Л. В. - Варіативність фенотипових ознак трансформантів Streptomyces globisporus 1912–б/п, Копєйко О. П., Лук‘янчук В. В. (2012)
Решетников В. Н. - Получение трансгенных растений клевера лугового (Trifolium pratense L.) с использованием метода агробактериальной трансформации, Фоменко Т. И., Бердичевец Л. Г., Малюш М. К. (2012)
Савінський С. К. - Аланін як індуктор соматичної сегрегації у клітинах апікальної меристеми корінців Allium cepa L., Вдовиченко Ж. В., Ситник К. С., Зіміна О. В., Спиридонов В. Г., Парій М. Ф. (2012)
Степаненко А. І. - Скринінг сортів озимої м’якої пшениці на наявність пшенично-житньої транслокації за ДНК- маркерами, Моргун Б. В., Чугункова Т. В., Адаменко Н. І., Великожон Л. Г. (2012)
Шеремета В. И. - Активность трансаминаз в крови коров-доноров, Вергелеc А. П., Биланюк Л. М. (2012)
Шихлинский Г. М. - Взаимосвязь между признаками филлоксероустойчивости и милдьюустойчивости у гибридов первого поколения (Fı) винограда, Акперов А. И., Мамедова Н. Х. (2012)
Besher Sh. - Determination of tropane alkaloids in golden henbane (Hyoscyamus aureus) in vitro, AL-Ammouri Y., Lawand S. (2012)
Кочмарський В. С. - Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (до сторіччя від часу заснування) (2012)
Соколов В. М. - Селекційно-генетичний інститут – історія, напрями і результати наукових досліджень (2012)
Надежда Григорьевна Шестопалова (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Богдан Павлович Мацелюх (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Академик Владимир Николаевич Решетников (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Академік Володимир Григорович Радченко (до 60-річчя від дня народження) (2012)
ІХ з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (2012)
Звіт Президії Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова про роботу між VІІІ та ІХ з’їздами (2008-2012 рр.) (основні положення) (2012)
Про нагородження Почесними грамотами Президії Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (2012)
VIII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2012)
Мовний порадник (2012)
Правила для авторів (2012)
Сторінка редактора (2016)
Любомиру Пирогу — 85 років! (2016)
Guido Grassi - Перегрузка симпатического отдела нервной системы при артериальной гипертензии: актуальные вопросы клиники и лечения (2016)
Иванов Д. Д. - Центральная гемодинамика и препараты выбора в коррекции гипертензии при хронической болезни почек (2016)
Кравчук А. В. - Патофізіологічні та методологічні аспекти визначення функціонального ниркового резерву в клінічній нефрології, Никитенко О. П., Сірман В. М., Кузнєцова К. С., Романів Л. В., Гоженко А. І. (2016)
Думанский Ю. В. - Почечные аспекты рака легких, Синяченко О. В., Столярова О. Ю., Степко В. А., Егудина Е. Д. (2016)
National Clinical Guideline Centre. Ведення анемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок. — Лондон (Великобританія): National Institute for Health and Care Excellence (NICE).  — 3 червня 2015 року. — 43 с. (NICE керівництво, № 8) (2016)
Иванов Д. Д. - Уроантисептики или антибиотики в лечении неосложненных инфекций мочевых путей? (2016)
Лисянская О. Ю. - Гипоксия — ведущий фактор прогрессирования хронической болезни почек (2016)
Савицька Л. М. - Сечова кислота і її роль у прогресуванні ХХН: чи достатньо ми знаємо? (2016)
Скалій Н. М. - Медикаментозна корекція діабетичної нефропатії на стадії гіперфільтрації (2016)
Иванов Д. - Открытое неконтролируемое многоцентровое интервенционное исследование безопасности и эффективности Канефрона® Н в лечении неосложненных инфекций мочевых путей, Абрамов-Соммарива Д., Мориц К., Эскеттер Г., Костиненко Т., Мартынюк Л., Колесник Н., Курт Г. Набер (2016)
Дядик О. О. - Гострий гломерулонефрит: особливості перебігу та патоморфологічної картини (власне спостереження), Некрасова Л. Г., Таран О. І., Сіроштанова І. О., Комінко Л. В. (2016)
Бабенко З. В. - Гипомагниемия при хронической болезни почек 5-й стадии (2016)
Медичні новини Medscape. Новини конференції (2016)
Стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті. Діабетична хвороба нирок, 2016 (2016)
Фармакогенетика та дозування препаратів в нефрології. Такролімус (2016)
Як боротися із зайвою вагою? (2016)
Клінічні випадки в нефрології. Як практичні заняття допомагають лікарям засвоїти новий теоретичний матеріал (2016)
Романовський О. О. - Досвід державної підтримки вищої освіти США та Великобританії у ХХІ столітті (2015)
Підопригора Л. А. - Інвестиційна активність держави в умовах економічної нестабільності в Україні (2015)
Сандугей В. В. - Формування інноваційного типу зайнятості у вітчизняній економіці (2015)
Скиба М. В. - Формування та розвиток інституту корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Табачок Ю. С. - Сучасний стан використання інструменту державного гарантування в Україні (2015)
Череда І. С. - Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Шаховалова Є. О. - Стратегія фінансового забезпечення відтворення основних засобів у сільському господарстві (2015)
Лабурцева О. І. - Методи кількісної оцінки ризиків у маркетингу, Страшинська Л. В. (2015)
Страшинська Л. В. - Особливості сучасної економічної політики України: макроекономічний аспект (2015)
Петришина Н. В. - Державні підприємства України: проблеми функціонування та шляхи їх вирішення (2015)
Андрусишин Б. І. - Формування державно-церковного антагонізму в УРСР у 20-30-х рр. ХХ ст., Бондаренко В. Д. (2015)
Ярошенко М. О. - Протидія корупції в судовій системі Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Деркачова Н. О. - Теорія походження держави за М. Ф. Владимирським-Будановим (2015)
Макарова О. В. - Проблеми формування правової культури в Українському суспільстві, Крилова Ю. І. (2015)
Огірко Р. С. - Політологічний підхід як методологічний принцип державознавства: історичний екскурс (2015)
Соломінчук В. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності профспілкових організацій студентів (2015)
Токарчук О. В. - Теоретичні проблеми державного будівництва (на основі аналізу проектів конституцій С. Дністрянського та О. Ейхельмана) (2015)
Білозьоров Є. В. - Дискреційні повноваження судових органів як суб’єктів здійснення правозахисної діяльності в Україні, Кривицький Ю. В. (2015)
Мазур Г. Є. - Правові проблеми дітей України в умовах військової агресії (2015)
Скибенко О. І. - Проблема реформування діяльності органів прокуратури України у вітчизняній юридичній науці (2015)
Фукс Н. А. - Діяльність Рахункової палати України в контексті нового Закону "Про Рахункову палату”, Уложенко В. М. (2015)
Щавінський В. Р. - Прокуратура України як представник інтересів держави в адміністративному процесі (2015)
Шимон С. І. - Законодавчі обмеження щодо цесії додаткового права вимоги (2015)
Білоус В. П. - Віктимологічна безпека та можливості її забезпечення в сучасній Україні (2015)
Кулакова Н. В. - Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на культурну спадщину в країнах Європи (2015)
Шевченко О. В. - Призначення слідчим судово-товарознавчої експертизи під час досудового розслідування (2015)
Білозьоров Є. В. - Міжнародно-правовий захист мирного цивільного населення в умовах збройного конфлікту, Кіндзера Р. І. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Залізняк Л. Л. - Неолітизація Київського Подніпров’я у світлі нових досліджень, Сорокун А. А., Переверзєв С. В., Хоптинець І. М. (2016)
Снитко І. О. - Амфори із сільських некрополів Ольвійського полісу VI–III ст. до н. е.: центри виробництва, сакрально-ритуальний аспект (2016)
Сергєєва М. С. - Дерев’яні вироби з давньоруського Чернігова (матеріали розкопок 2006 р. на території Чернігівського дитинця), Черненко О. Є. (2016)
Рудич Т. О. - Антропологічний матеріал із розкопок могильника давньоруської доби Лука (Кучари) (2016)
Дзнеладзе О. С. - Намисто могильника Червоний Маяк (розкопки 2011—2013 рр.) (2016)
Веремейчик О. М. - Середньовічний монетний скарб із розкопок Любеча, Козубовський Г. А. (2016)
Хамайко Н. В. - Гральні набори з розкопок П.І. Смолічева із заплавного могильника Шестовиці (2016)
Володарець-Урбанович Я. В. - Антропоморфна фігурка із Засулля-Мгару (2016)
Янов Д. М. - Срібні та золоті ісламські монети в колекції Білгород-Дністровського краєзнавчого музею (2016)
Радомський І. С. - Кам’яний інвентар поселення Озаринці, Якубенко О. О. (2016)
Готун І. А. - Комплекс землеробських знарядь з околиць Боярки, Горбаненко С. А. (2016)
Буйських А. В. - З досвіду консерваційно-реставраційних робіт у Національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" НАН України, Біляєв О. С., Крутілов В. В. (2016)
Козак О. Д. - М. А. Филипчук, Г. В. Соловій. До питання про ритуальні інгумаційні поховання жертовного поясу святилища Пліснеського городища (за матеріалами досліджень 2009 р.) (2016)
Милашевський О. С. - Б. В. Магомедов. Керамические пряслица черняховской культуры (2016)
Ковальчук О. М. - О. П. Журавльов. Фауна України: археозоологічні дослідження, Рековець Л. І. (2016)
Гаврилюк Н. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Крим і Північне Причорномор’я в археологічних дослідженнях 1956—2013 рр." (2016)
Могилов О. Д. - Літня археологічна школа в Більську (2016)
Скиба А. В. - Конференція "Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н.е." (пам’яті І.С. Винокура). Меджибіж — 2015, Петраускас О. В., Погорілець О. Г. (2016)
Панахид Г. І. - Слово про археолога (до 80-річчя Леоніда Мацкевого) (2016)
Кулаковська Л. В. - Пам’яті Владислава Миколайовича Гладиліна (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Пам'ятка автора (2016)
Титул, зміст (2015)
Ковальчук В. І . - Тенденції інноваційного розвитку сучасної школи в Україні (2015)
Слесик К. М. - Етична культура як складова професійної культури педагога (2015)
Зелюк В. В. - Сучасні стратегії післядипломної освіти вчителів у сфері виховання (2015)
Кузнєцова О. Я. - Заочна форма навчання студентів: особливості процесів євроінтеграції (2015)
Хоменко П. В. - Cтруктурно-функціональна модель формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації, Фастівець А. В (2015)
Полякова В. Я. - Управлінський аспект реалізації заходів підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти (2015)
Жданова М. А - Проблеми моделювання педагогічної дії в умовах старшої профільної школи (2015)
Сидорова О. Ю. - Розвиток творчої особистості в умовах профільного навчання (2015)
Мерзлякова О. Л. - Формувальний вплив та супровід розвитку учня: конфлікт чи інтеграція (2015)
Черпак Ю. В. - Теоретичні погляди київських педагогів-просвітників на основи фізичного виховання учнівської молоді (кінець ХІХ -перші десятиліття ХХ ст.) (2015)
Ісакова В. С. - Розвиток термінологічних мовленнєвих умінь і навичок майбутніх молодших фахівців економіки з української мови за професійним спрямуванням (2015)
Драпалюк Г. С - Діловий німецькомовний дискурс: лексичний і перекладацький аспекти, Ільчишин Н. М., Пиндик Н. І. (2015)
Глобина Л. В. - Наглядная семантизация лексики при обучении русскому язûку как иностранному (2015)
Погрібняк О. В. - Ідеї морального виховання особистості у літературно-педагогічній спадщині Іоанна Максимовича (2015)
Шуканова А. А. - Формування природоохоронних знань у процесі навчання географії на засадах компетентнісного підходу в основній школі, Япринець Т. С. (2015)
Ситник Т. В. - Активізація пізнавальної діяльності ліцеїстів шляхом використання бінарних уроків, Іванець К. Т., Кобзар О. І. (2015)
Руденко І. В. - Проективне моделювання занять із образотворчого мистецтва (2015)
Єщенко М. М. - Роман Павленко - правдолюбець і патріот Лубенщини (2015)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2016 рік (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гужва І. Ю. - Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України (2015)
Ковтун Н. В. - Методологічні засади та практика оцінювання умов і ефективності зовнішньої торгівлі України, Бабірад-Лазунін В. О. (2015)
Моторин Р. М. - Методологічні підходи щодо вимірювання глобальних ланцюгів доданої вартості в міжнародній торгівлі, Приходько К. Р. (2015)
Смирнов І. Г. - Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи (2015)
Покришка Д. С. - Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання, Тищук Т. А. (2015)
Ковалевський Л. Г. - Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку, Коровайченко Н. Ю. (2015)
Іванов Є. І. - Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості (2015)
Яковченко В. С. - Роль центрів обробки запитів у рамках принципу прозорості СОТ (2015)
Дмитрієва Н. О. - Активізація електронної торгівлі України в контексті попиту на інформаційні послуги, Поліванов В. Є. (2015)
Сібекіна А. Ю. - Перспективи розвитку економічної співпраці України з ЄС в умовах вільної торгівлі (2015)
Коваль В. В. - Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір, Башинська М. І., Лайко О. І., Чехович З. В. (2015)
Власюк В. Є. - Реформування форм і методів побудови сталої економічної системи, покладаючись на фінансові важелі впливу (2015)
Melnyk O. Y. - Core concepts of tax culture (2015)
Котляр В. Ю. - Нові підходи щодо інвестиційного аналізу на високоризикованих фінансових ринках, Смірнова О. В. (2015)
Горбачук О. І. - Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України (2015)
Амалян А. В. - Облік операцій з продажу в рамках партнерських бонусних програм у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15) (2015)
Євтушевська О. А. - Інформаційна безпека як елемент підвищення ефективності комплексного контролю підприємств водного транспорту (2015)
Перелік дисертаційних досліджень з усіх економічних наук, захищених в Україні протягом 2003-2015 рр. на тему "Україна – Європейський Союз" (2015)
Рецензія І. Ю. Гужви на книгу автора – Радзієвська С. О. Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів економічних напрямів підготовки усіх форм навчання / С. О. Радзієвська. – К.: "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. – 344 с. (2015)
Tsilvik O. V. - Largest global training event in the history of GFEI was held in Paris with the participation of representatives from Ukraine (2016)
Григор’єва Л. І. - Проблеми екологічного управління в будівельній промисловості, Томілін Ю. А., Макарова О. В. (2016)
Коломієць Л. В. - Концепція індивідуально-орієнтованого навчання студентів, Кисельова О. І., Волков С. Л., Жаборюк Е. О. (2016)
Лозова К. А. - Сертифікація професорсько-викладацького складу при змішаному навчанні, Алєксєєв О. М. (2016)
Velychko O. M. - Development and transformation of national metrology legislation in Ukraine (2016)
Gordiyenko T. B. - Reforming of national legislation on field of standardizatione (2016)
Адамов Ю. І. - Метрологічне забезпечення доставки людей, техніки та вантажів парашутним способом, Дяченко О. Ф. (2016)
Зіангирова Л. Т. - Метрологічна атестація програмного забезпечення засобів вимірювань, Друмов В. В., Бірюков Г. І. (2016)
Орнатський Д. П. - Аналоговий інтерфейс для ємності датчика переміщень з відкритим полем (2016)
Квасніков В. П. - Методика балансування чутливого елементу маятникового акселерометра, Возняковський А. О. (2016)
Оробей В. Ф. - К расчету крутильных колебаний конструктивных элементов подъемно-транспортных машин методом граничных элементов, Дащенко А. Ф., Коломиец Л. В., Лимаренко А. Н. (2016)
Солоненко И. П. - Испытания материалов дорожного покрытия из цементобетонна (2016)
Смаглюк Г. Г. - Оцінка якості радіолокаційного розпізнавання повітряних цілей в умовах впливу дестабілізуючих факторів, Братченко Г. Д., Папач І. В. (2016)
Стахова А. П. - Інформаційно-вимірювальна система для визначення інформативних параметрів методом акустичної емісії (2016)
Рудик А. В. - Використання медіанної та діагностичної фільтрацій в мобільних робототехнічних комплексах для попередньої обробки сигналів (2016)
Кравчук В. С. - Графоаналитический метод определения эффекта упрочнения поверхностно упрочненных деталей машин, Дащенко А. Ф., Лимаренко А. М. (2016)
Щербина Ю. В. - Вычисление на языке C# специальных функций erf(x) и erfc(x) для нужд криптографического анализа, Казакова Н. Ф., Братченко Р. Г., Грабовский Г. В. (2016)
Шелуха О. О. - Обробка інформації в системах стеження за динамічними об’єктами (2016)
Коваленко Ю. Б. - Комп’ютеризована система захищеного застосування на основі технології VOIP (2016)
Кузьмич Л. В. - Сучасні тенденції створення приладових систем вимірювання механічних величин (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Дзяк Г. В. - Структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка и упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных гипертонической болезнью, Колесник Э. Л. (2015)
Самура Б. Б. - Прогностическая роль циркулирующего галектина-3 у пациентов со множественной миеломой в ремиссии (2015)
Никоненко А. С. - Ближайшие результаты лечения тромбоэмболии лёгочной артерии, Никоненко А. А., Матвеев С. А. (2015)
Перцева Т. О. - Вплив коморбідної патології на виразність запального процесу у хворих на інфекції нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2015)
Кисельов С. М. - Вплив діуретиків з антіальдостероновою дією на стан міжклітинного матриксу та раннє постінфарктне ремоделювання лівого шлуночка хворих на Q-інфаркт міокарда (2015)
Лашкул Д. А. - Маркери фіброзу, ниркова функція у хворих на хронічну серцеву недостатність на етапі пізнього післяінфарктного ремоделювання (2015)
Доценко С. Я. - Влияние сезонных, метеорологических и геофизических факторов на развитие острых сердечно-сосудистых событий, Афанасьев А. В., Малашенко К. К., Евтушенко В. А., Кравченко Т. В., Токаренко И. И., Медведчук Г. Я., Шевченко М. В. (2015)
Фуштей І. М. - Стан імунозапальної відповіді та ендотеліальної функції у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у процесі розвитку ішемічної хвороби серця, Мочоний В. О., Сідь Є. В., Ефіменко Н. Ф. (2015)
Неханевич О. Б. - Диференційований підхід до планування тренувальних навантажень спортсменів з урахуванням клінічної форми пролапсу мітрального клапана (2015)
Ракетська О. О. - Вплив яктону та мексикору на показники гліколізу, глюконеогенезу та енергопродукуючої функції мітохондрій у міокарді щурів в умовах доксорубіцинової кардіоміопатії, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2015)
Сімонов П. В. - Вплив кон’югату наночастинок міді з цефтріаксоном на показники гемодинаміки кролів у гострому експерименті (2015)
Седая Л. В. - Ендотеліальна дисфункція судин при ANCA-асоційованих системних васкулітах, Синяченко О. В., Єрмолаєва М. В., Бевзенко Т. Б. (2015)
Клименко В. Н. - Сравнение малоинвазивных хирургических методов лечения жёлчнокаменной болезни: лапароскопическая однопортовая и четырёхпортовая холецистэктомии, Сыволап Д. В., Кравченко Б. С. (2015)
Купріянова Л. С. - Патоморфологічні особливості будови жіночих статевих органів плодів від матерів з ускладненою вагітністю (2015)
Спахі О. В. - Сучасний погляд на ранню діагностику вад розвитку нирок і сечових шляхів у дітей (2015)
Pakholchuk O. P. - Features of the SPINK5 gene polymorphism associations with food allergy onset and course in children (2015)
Василенко А. В. - Комплексная дифференцированная терапия больных рецидивами розацеа с учётом изменений показателей вариабельности сердечного ритма и изменений психологического статуса (2015)
Кірієнко В. О. - Особливості психоемоційного стану хворих на псоріатичну хворобу в осіб із надлишковою вагою (2015)
Марюхнич Н. В. - Результаты исследования оптических показателей преломляющей системы глаз девочек среднего школьного возраста (2015)
Хухліна О. С. - Вплив екзогенного глутатіону на систему протиоксидантного захисту організму при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреатиту, Урсул О. О., Гайдичук В. С. (2015)
Gotsulya A. S. - Research of the antimicrobial and antifungal activity of 7-((3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazoles-3-yl) methyl)theophylline S-derivatives, Kamyshnyi O. M., Polishchuk N. M., Panasenko O. I., Knysh Ye. G. (2015)
Головенко М. Я. - Механізми реакцій метаболізму етоксозепаму в гомогенатах печінки щурів, Ларіонов В. Б., Валіводзь І. П., Жукова Н. О. (2015)
Абрамович В. Є. - Специфіка тюторства в системі базової медичної освіти у Франції (2015)
Вахнован М. М. - Методи аналізу рівня іншомовної підготовки студентів-медиків (2015)
Васюк О. В. - Мотивація у професійному виборі: теоретичний аспект, Виговська С. В. (2015)
Гаріна C. M. - "Цифровий портрет" студентської групи як підгрунтя динамічної моделі навчання (2015)
Глазунова О. Г. - Організаційно-методичні аспекти навчання студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В. (2015)
Дзюба Г. І. - Активні методи навчання у підготовці фахівців економічного профілю у німеччині (2015)
Журавська Н. С. - Спільна аграрна політика європейського союзу : реалії та перспективи в підготовці викладачів сільськогосподарських дисциплін (2015)
Захарова В. О. - Особливості використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2015)
Їжко Є. С. - Компетентнісний підхід як основа лінгвістичної підготовки майбутніх перекладачів (2015)
Киричок І.І. - Керівник загальноосвітнього навчального закладу як суб’єкт конфліктологічної діяльності, Шульженко Н.Т. (2015)
Колісник Н. В. - Результативність методики формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу у процесі вивчення економічних дисциплін (2015)
Костриця Н. М. - Гуманітарна парадигма в змісті аграрної освіти (2015)
Кравченко О .І. - Етапи розроблення стратегії розвитку університету (2015)
Кручек В. А. - Дидактичні аспекти побудови педагогічної взаємодії (2015)
Кубіцький С.О. - Соціально-педагогічна корекція мікросередовища дитини з метою подолання страхів в умовах дошкільного закладу освіти, Ткаченко О.П. (2015)
Лашкул В. А. - Аналіз процесу навчання майбутніх лікарів ветеринарної медицини у вищому аграрному закладі освіти в аспекті формування професійно-етичної компетентності (2015)
Лічман Л. Ю. - "Компетенція" та "компетентність": педагогічні аспекти поліваріативності термінології (2015)
Лузан П. Г. - Особливості активізації навчання студентів засобами усного викладу викладача (2015)
Місяченко І. Л. - Методика роботи віртуального кабінету "слідами соціальної педагогіки" (2015)
Наконечна О. В. - Технологія колективного занурення в майбутній фах у підготовці соціальних педагогів: досвід застосування (2015)
Озерян О. Л. - Розвиток інтелектуального потенціалу керівника вищого навчального закладу в системі післядипломної освіти (2015)
Палагнюк М.В. - Сутність поняття "громадянська позиція" (2015)
Паламаренко І. О. - Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків на заняттях з англійської мови (2015)
Пасічник Ю. П. - Інновації у викладанні технічних дисциплін: від теорії до практики (2015)
Пермінова В.А. - Модель підготовки бакалаврів права до творчої діяльності (2015)
Петрів Г. В. - Форми організації виховання ціннісного відношенння до рідної землі студентів аграрних коледжів (2015)
Погоріла Н. І. - Сутність формування професійних компетентностей майбутніх агротехніків в аграрних коледжах (2015)
Полозенко О.В. - Значення аграрних реформ у підготовці фахівців для сільського господарства (2015)
Самсонова О. О. - Професіоналізм вихователя дошкільного навчального закладу: категоріальний аналіз проблеми (2015)
Сич Т.В. - Специфіка наукових досліджень проблем управління освітою (2015)
Співакова І. Б. - Стратегія розвитку методичної роботи ліцею в умовах організації експериментально – дослідної роботи (2015)
Стадніченко Н. В. - Генеза проблеми формування технічних засобів Професійного спілкування акторів (2015)
Сук А. М. - Педагогічні умови формування санітарно – гігієнічної культури майбутніх фахівців агроекологічної галузі (2015)
Сущенко Р. В. - Педагогические парадигмы формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта (2015)
Тверезовська Н. Т. - Передумови використання інформаційних технологій в управлінні (2015)
Тітова О .А. - Аналіз професійної діяльності інженерів в умовах інноваційного розвитку агропромислового комплексу (2015)
Cherevko S. - Physical condition of prospective teachers and their readinss to use health-conscious technologies: experimental research results (2015)
Шинкарук В.Д. - Етичні засади професійної взаємодії науково-педагогічного працівника аграрного вищого навчального закладу (2015)
Шинкарук О.В. - Якість вищої освіти та її правове забезпечення в Україні (2015)
Єресько О. В. - Ретроспективний аналіз міжнародного досвіду виховання валеологічних цінностей у підростаючого покоління (2015)
Яблонський В. А. - Проблеми розвитку вищої освіти ххі століття: стан і перспективи, Яблонська О. В. (2015)
Яковенко О. І. - Результати експериментального дослідження формування професійної компетентності майбутніх економістів в процесі практичної підготовки (2015)
Нечипорук А. А. - Проблеми використання малопродуктивних земель на Поліссі, Науменко М. В. (2015)
Аранчій В. І. - Сучасний стан та складові економічного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств, Лантух А. О. (2015)
Заяць Р. В. - Власність та її реалізація в аграрних підприємствах (2015)
Mytchenok O. - Increasing investments in sustainable energy (2015)
Гвоздев Ю. В. - Методичні підходи до аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику та невизначеності (2015)
Щербак Е. А. - Аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості України (2015)
Демчак І. М. - Тенденції торгівлі України з країнами ЄС в контексті угоди про асоціацію, Нігаєва О. Е. (2015)
Яценко О. М. - Глобальні тренди розвитку продовольчого ринку: перспективи для України, Невзгляд Н. Г. (2015)
Свиноус І. В. - Сучасний стан свинарства України: проблеми та шляхи їх вирішення, Ібатуллін М. І. (2015)
Солошонок А. Л. - Основні аспекти сучасного розвитку підприємств хлібопекарської галузі України, Мамочка А. Ю. (2015)
Чехов С. А. - Ринок ріпаку в Україні (2015)
Сатир Л. М. - Стратегія виживання і стабілізації молочного виробництва сільськогосподарських підприємств в умовах кризи (2015)
Борисенко В. О. - Автоматизоване формування витрат ресурсів на виробництво продукції тваринництва методами економіко-математичного моделювання, Риженко Ю. Є. (2015)
Патраш Л. А. - Особливості розрахунку показників ділової активності за формами фінансової звітності 2013 року (2015)
Варченко О. М. - Обґрунтування напрямів диверсифікації виробничої діяльності аграрних підприємств (2015)
Носіков О. М. - Національна рамка кваліфікації та її роль щодо створення професійних стандартів на основі компетентністного підходу (2015)
Боцян Т. В. - Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу країни: досвід України, Левчук Е. П. (2015)
Орлатий М. К. - Методологічні підходи щодо соціально-інфраструктурного потенціалу територіальних громад села (2015)
Кучеров О. П. - Економіко-математичне моделювання для ефективного використання сільськогосподарських земель в Україні, Величко А. Є., Лізунков Є. І. (2015)
Журавська А. Р. - Теоретичні підходи до трактування сутності, оцінки та управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2015)
Yaroshko M. - Deutsche erfahrungen bei der entwicklung des steuerungssystems der agrarsphare (2015)
Козелкова К. С. - Вплив на точність РНС похибки, що обумовлена багатопроменевим розповсюдженням радіохвиль, Дмітрієв О. М., Уварова Т. В. (2014)
Шульга О. В. - Дослідження стежачої навігаційної системи із визначенням оптимального закону регулювання (2014)
Заика В. Ф. - Метод повышения точностных характеристик систем наведения антенных устройств наземного радиотехнического комплекса (2014)
Хращевський Р. В. - Аналіз стійкості нелінійної кутомісної системи командно-вимірювальної системи радіотехнічного комплексу (2014)
Толубко В. Б. - Метод розв’язання задачі багатокритеріальної оптимізації систем управління телекомунікаційними мережами, Беркман Л. Н., Комарова Л. О., В’юннік О. В. (2014)
Гребеля В. Є. - Модель просторово-частотної обробки сигналів в smart-антенах на фрактальній основі, Волчков В. П., Слюсарь І. І. (2014)
Дикарев А. В. - Некоторые особенности пространственного сжатия видео (2014)
Долінський Р. О. - Аналіз властивостей рангових алгоритмів (2014)
Долінський Р. О. - Аналіз завадостійкості сигналу з використанням фазорізницевої модуляції високого порядку, Долінська О. Г. (2014)
Дробик О. В. - Дослідження роздільної здатності терагерцового 3d-радара з використанням диференціальної моделі гармонічних коливань типу 1 (ДМ-1), Косовець М. А., Павлов О. І. (2014)
Єрмілова Н. В. - Удосконалення системи управління електроприводом механізму переміщення електродів електроіскрового верстата, Кислиця С. Г., Богданов І. С. (2014)
Залужний О. В. - Методика аналізу точності способів розрахунку ймовірнісних параметрів радіоліній передачі дискретних повідомлень (2014)
Зингаева Е. И. - Кремниевый МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) – фототранзистор для инфракрасной области спектра, Зуев В. А. (2014)
Калашник А. А. - Потенциальные факторы повышенного риска полетов в зонах комплексного влияния геофизических аномалий, Неделько В. Н. (2014)
Литвиненко А. Ю. - Властивості спектрального оцінювання кутових координат кореспондентів при врахуванні взаємного впливу антенних елементів smart-антен, Мирний О. А., Слюсарь І. І. (2014)
Обидин Д. Н. - Анализ критериев и показателей эффективности сложных технических систем в траекторных задачах динамики полета, Задкова Е. В., Хазов А. С. (2014)
Сільвестров А. М. - Дослідження та вдосконалення ефекту губера, Зіменков Д. К., Онушко В. В. (2014)
Яскевич В. О. - Синтез розімкненого компенсаційного каналу управління за умови підвищення швидкодії синхронно-фазового демодулятора (СФД) (2014)
Міщенко А. В. - Методологія наукового дослідження економічної складової системи управління інформаційною безпекою авіаційного транспортного комплексу, Козловський В. В. (2014)
Копейка О. В. - Архитектура системы хранения данных современных дата-центров (2014)
Вакась В. И. - Распространение опорных сигналов синхронизации в ip-сетях. реализация по протоколу ртр, Федорова Н. В. (2014)
Гринкевич А. О. - Математична модель системи з визначенням інформаційно-енергетичного критерію ефективності (2014)
Гринкевич Г. О. - Інформаційні мережі безпроводового зв`язку: перспективи розвитку на найближче майбутнє, Гонтаренко Л. Ю. , Глєбов А. К., Мостіпан Д. Ю., Петровська А. І., Самборський В. Р., Тавенко Є. Ю., Науменко Р. В. (2014)
Жебка В. В. - Основи технології ADSL як прогресивної технології передачі інформації (2014)
Григорович В. В. - Дослідження питання оцінки ефективності функціонування інфокомунікаційних мереж (2014)
Лотиш В. М. - Аналіз існуючих соціальних мереж із метою створення навчальної соціальної мережі у вищих навчальних закладах, Власенко Г. М. , Лосєв Є. О. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського