Иванова С. В. - Информационно-методическое обеспечение кластера детского оздоровительного отдыха, Талзи С. С. (2016)
Арканія Р. А. - Удосконалення тренувального процесу таеквондистів (2016)
Ананченко К. В. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л. (2016)
Ручка Є. В. - Удосконалення підготовки юних борців в умовах динамічного розвитку вільної боротьби (2016)
Скржинська М. - Освіта в процесі формування античних держав на території України (VI–IV ст. до н. е.) (2013)
Одрін О. - Зернове господарство Херсонського поліса в другій половині ІV — першій половині ІІІ ст. до н. е. (2013)
Жданович О. - Філософські вчення у ранній Візантії: пошуки сенсу буття (2013)
Зема В. - Оповіді про навернення на християнство і рання православна полеміка (2013)
Котляр М. - З історії боярського землеволодіння на Русі ХІІ–ХІІІ ст. (2013)
Пилипчук Я. - Наддніпрянські кипчаки, Русь та Центрально-Східна Європа (2013)
Головко О. - Спішська угода 1214 р. угорського короля Андрія ІІ і краківського князя Лешка Бялого та її наслідки (2013)
Войтович Л. - Лев Данилович: "князь думен и хоробор на рати" чи "безчесний князь"? (2013)
Черкас Б. - Західні володіння Золотої Орди в 1380–1399 рр. (політичний аспект) (2013)
Михайловський В. - Спитко з Мельштина — володар Західного Поділля в 1395–1399 рр. (2013)
Блануца А. - Судові урядники в земельних спорах у Великому князівстві Литовському (1529–1566 рр.) (2013)
Старченко Н. - Наїзди та грабежі в шляхетському соціумі Волині (1566 р. — початок ХVII ст.) (2013)
Пономарьов О. - Український аспект валашсько-російських відносин 1688–1700 рр. (2013)
Кононенко В. - Політико-правові витоки "Договорів та постанов" 1710 р. (2013)
Чухліб Т. - Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми "вірності" і "зради" українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії (2013)
Гошко Т. - До історіографії німецького права в Україні (2013)
Lopatecki K. - O wykorzystaniu zrodel ikonograficznych w badaniach historyczno-wojskowych na przykladzie wysadzenia zamku w Sandomierzu w roku 1656 (2013)
Вирський Д. - Військова кампанія на Україні 1649 р. в анонімному "Катафалку рицерському" (1650) (2013)
Заруба В. - Похід османського війська на Чигирин влітку 1678 р. в щоденнику польського посла С. Проського (2013)
Мицик Ю. - З листування Івана Бутича з Миколою Ковальським (2013)
Білоус Н. - Магдебурзьке право в Центрально-Східній Європі у світлі нових досліджень німецьких істориків (2013)
Chynczewska-Hennel T. - Opinia o książce Tarasa Chuchliba "Wideń 1683: Ukraina-Rus w walce o "złote jabłoko” Europy". — Kyjiw, 2013 (2013)
Станіславський В. - Невідомі сторінки українсько-шведських відносин: військовополонені козаки у Швеції під час Великої Північної війни (семінар у відділі історії України середніх віків і раннього нового часу) (2013)
Кононенко В. - Семінари з інтелектуальної історії в Інституті історії України НАН України (2013)
Доба Івана Мазепи в новітній історіографії (з 1986 р. по сьогодення): рекомендаційний бібліографічний покажчик (укл. Ганна Березанська) (2013)
Жданович О. - Кочовики Степу і Візантійська імперія у ІV–VІ ст.(на основі свідчень візантійських авторів) (2014)
Черкас Б. - "Самаро-Орельський" улус Золотої Орди (2014)
Кириченко К. - Створення "замовних" творів історичного змісту на початку ХVІ cт.: Велике князівство Литовське та Московське князівство (2014)
Сас П. - Шлях армії султана Османа ІІ до Хотина 1621 р. (2014)
Затилюк Я. - "Перепрочитання історії" хрещення Русі князем Володимиром в історичній культурі ранньомодерної України (2014)
Федорук Я. - Нездійснений проект ірландської колонізації України 1655 р. (2014)
Станіславський В. - Купці, зайняті у торгівлі між Військом Запорозьким та Османською імперією на початку XVIII ст.: імена, етнічна та державна приналежність (2014)
Горобець В. - Сила та безсилля гетьманської влади в після-полтавську добу: гетьман Скоропадський vs сотник Лісовський, 1715–1722 (2014)
Гордуновський О. - Чумацький промисел в Україні: причини занепаду, Гуржій О. (2014)
Блануца А. - Політика земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського: історіографія проблеми (2014)
Арістов В. - "Переворот" О.О. Шахматова в історіографії давньоруського літописання (2014)
Гошко Т. - Сучасна українська урбаністика в контексті історіографічної глобалізації (2014)
Вілкул Т. - Початкова частина Віленського хронографа: переписувачі та читачі (2014)
Білоус Н. - Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.) (2014)
Ващук Д. - Документи князів Чорторийських початку ХVІІ ст. (за матеріалами Російської національної бібліотеки) (2014)
Мицик Ю. - З документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві ХVІІ — початку ХVІІІ ст.: маєтності на Корсунщині, Тарасенко І. (2014)
Тоїчкін Д. - Оснащення українського козацького війська: холодна зброя (2014)
Чухліб Т. - Поняття "Україна" та "Українний" в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1649–1659 рр.) (2015)
Дзюба О. - "Україна" і "Малоросія": слова і поняття в українській мемуарній літературі XVIII ст. (2015)
Моця К. - Еволюція візантійської воєнно-адміністративної системи в Криму (2015)
Черкас Б. - Подільське князівство і "ногаєві" татари: боротьба за Придністров’я (1374–1380) (2015)
Старченко Н. - Образа королівського маєстату: волинські репліки останньої третини XVI ст. (2015)
Вирський Д. - Вишневеччина: перші перемоги і перші соратники (1555–1595 рр.) (2015)
Білоус Н. - Приватні міста Київського воєводства в першій половині XVII ст.: кількість, особливості розвитку та функціонування (2015)
Затилюк Я. - Київські посольства XVII ст. з "мощами" князя Володимира до Москви (2015)
Станіславський В. - Оподаткування купців з Війська Запорозького в Туреччині на початку XVIII ст. (за матеріалами російського посольства) (2015)
Krokosz P. - Aspekt religijny w strukturach rosyjskich sil zbrojnych za panowania Piotra I. (2015)
Синяк І. - Протистояння Коша з київським генерал-губернатором і Гетьманщиною (на основі діловодства середини 30-х — початку 50-х рр. XVIII ст.) (2015)
Пономарьов О. - Пруссія у зовнішній політиці Крим-Гірея в 1761–1762 роках (за даними запорозької розвідки) (2015)
Горобець В. - Чи був Демко Многогрішний гетьманом Війська Запорозького? (2015)
Одрін О. - Зерноторгівля у Північному Причорномор’ї та в інших регіонах античного світу: історіографічні стереотипи і реалії (2015)
Вілкул Т. - Нові біблійні запозичення у Повісті временних літ: книги пророків (2015)
Блануца А. - Джерела дослідження політики земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського (2015)
Сас П. - Українське взуття другої половини XVI — першої половини XVII ст. в наукових дослідженнях останніх десятиліть (2015)
Ковалець Т. - Козацькі повстання 1625 та 1630 рр. в Україні за матеріалами діаріуша Анджея Кості-Збіроховського (2015)
Александрович В. - Пошуки київського пізньосередньовічного малярства (2015)
Савчук Ю. - Ротація сотенних прапорів Київського полку у другій половині XVІІІ ст. (2015)
Бовгиря А. - Katarzyna Losson. Komu mila calosc Ojczyzny. Swiadomosc i aspiracje polityczne kancelistow kozackich (1670–1720). — Warszawa: Neriton, 2013 (2015)
Кононенко В. - Andrzej Gliwa. Kraina upartych niepogod. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku. — Przemysl: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjacol Nauk w Przemyslu, 2013. — 1104 s. (2015)
Станіславський В. - Міжнародний конгрес з османських студій (2015)
Матушек О. - Інтерпретація Святого Письма у проповідях Лазаря Барановича (2015)
Борисенко К. - Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знаменія пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби (2015)
Шкляєва Н. - Татарські та шведські мотиви в народній топонімічній прозі Західного Полісся (2015)
Соловей О. - Мала проза Ігоря Костецького: етичний аспект (2015)
Пуніна О. - Повчальне інакомовлення як структурний принцип роману Олеся Ульяненка "Знак Саваофа" (2015)
Бузов А. - Поетика експресіонізму в романі Віталія Бендера "Фронтові дороги" (2015)
Жиліна М. - Образ білої акації в метафоричній системі поезії Володимира Свідзінського "Темна" (2015)
Погорєлова О. - "Батьки в літературі" в інтерпретації Олександра Ірванця (2015)
Тарасенко В. - Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" (2015)
Тарнашинська Л. - Шевченкіана Василя Стуса (2015)
Нестелєєв М. - Архетип "Бога-матері" в ліриці В. Стуса (2015)
Просалова В. - Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса (2015)
Бердник О. - Інтратекстуальна поетологія "Листів у вічність..." В. Стуса (2015)
Цікавий С. - Структура урбаністичного топосу в повісті В. Стуса "/Так бувало уже не раз/" (2015)
Урсані Н. - Художнє осмислення смерті в ліриці Василя Стуса (на матеріалі "Таборового зошита") (2015)
Василенко В. - Травма як соціокультурна категорія: історія дослідження (2015)
Реутова М. - Автопсихологічні мотиви у драмі Юрія Косача "Кортез і Безталанна" (2015)
Інформація для авторів (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Siskou T. - Currency Regimes and Exchange Rate Policy in Ukraine in the Realm of Blessed and Unblessed Trinity, Savelyev Y. (2016)
Kryvous V. - Corporate Social Responsibility in the Context of the Partnership Interaction Formation between State, Business and Society (2016)
Lehkyy O. - "Economic Bubbles" on the Market of Virtual Goods (2016)
Bohdanova M. - Mechanisms of the Territorial Administrative Development in Bulgaria, Parashkevova E., Todorov Y., Tsvetanova Y. (2016)
Burmatova O. - Evolution of the Regional Development in the Russian Federation, Sumskaya T. (2016)
Our Authors (2016)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - О борьбе с искажениями в отчетности в сфере физкультуры и спорта в СССР в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области), Артемова С. Ф. (2016)
Чернова О. А. - Стратегические приоритеты государственной политики сбалансированного регионального развития (2016)
Доргушаова А. К. - Динамическая модель экономического каркаса несырьевого развития региона (2016)
Лукин В. А. - Бухгалтерский баланс как система, Москаленко Е. В. (2016)
Іващенко М. В. - Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України (2016)
Бага О. М. - Перспективи запровадження міжнародних стандартів "Базель-III" для вітчизняних банків на основі міжнародного досвіду, Малахов В. А. (2016)
Соколова Л. В. - Аналіз науково-практичного інструментарію оцінювання кредитоспроможності підприємств, Соколов О. Є., Тімошева А. О. (2016)
Пакуліна А. А. - Управління соціальною сферою як чинник позитивного іміджу держави у сучасному світі, Пакуліна Г. С. (2016)
Каштелян Т. В. - Институциональные аспекты развития лесного комплекса Беларуси (2016)
Смирнова Н. В. - Макроекономічний рівень трансферу технологій (2016)
Пакулін С. Л. - Стратегія розвитку та посилення конкурентоспроможності муніципального утворення (2016)
Ткаченко А. М. - Використання статистичних методів управління якістю в логістичному процесі, Іванова М. І. (2016)
Иванова М. В. - Скрытые тенденции экономического развития промышленности Украины, Санникова С. Ф. (2016)
Филипенко А. В. - Удосконалення поточної класифікації витрат на оплату праці в системі обліку підприємства (2016)
Костюк М. К. - Необхідність використання соціальних мереж як елемента інтегрованих маркетингових комунікацій для просування вищих навчальних закладів (2016)
Завадинська О. Ю. - Технологія борошняних кондитерських виробів оздоровчого призначення (2016)
Федорова Д. В. - Нові солоні вафельні вироби "Крекіси рибні" з використанням риборослинних напівфабрикатів (2016)
Манаков В. П. - Разработка и апробации методики комплексной оценки уровня качества флексопечати экструзионной упаковки, Чеботарева И. Б., Чеботарев Р. И., Муравьева А. В. (2016)
Пакулін С. Л. - Формування коронного прийому змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана, Камаєв О. І. (2016)
Польова Т. В. - Основи закладання європейської моделі реалізації авторських і суміжних прав вітчизняних науково-педагогічних працівників (2016)
Зайцева М. Л. - Эксперименты композиторов эпохи русского авангарда в области синтеза искусств (2016)
Москалевич Г. Н. - Естественная монополия в Евразийском экономическом союзе: понятие, сущность, виды и сферы деятельности (2016)
Мусатова Т. Е. - Применение графоаналитического метода в инвестиционном проектировании (2016)
Чухраева Н. Н. - Инновационное развитие пищевых предприятий Украины с учетом параметров устойчивости (2016)
Матях В. - Дослідження українського історичного процесу раннього нового часу в Інституті історії України НАН України (90-ті роки ХХ - перша декада ХХІ ст.) (2011)
Одрін О. - Зернове господарство Ольвійського полісу в VI - першій половині ІІІ ст. до н.е. (2011)
Скржинська М. - Фольклор як історичне джерело розповіді Геродота про Скіфію (2011)
Котляр М. - Жорстокий світ давньоруського середньовіччя (2011)
Зема В. - Володарі-мученики. Сценарії та моделі святості (2011)
Бубенок О. - Мадяри у степах Приазов'я (до питання локалізації країни Лебедії) (2011)
Черкас Б. - Улус Манкерман: спроба реконструкції (2011)
Грибовський В. - Землеробство і седентаризація в кочівницькому соціумі: випадок причорноморських ногайців (2011)
Блануца А. - Господарська політика королеви Бони у Великому князівстві Литовському (за матеріалами 32 книги записів Литовської метрики) (2011)
Ващук Д. - Матеріали Литовської Метрики до вивчення інститутів "старини" та "новини" у Великому князівстві Литовському (2011)
Гуржій О. - Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина XVII - XVIII ст.) (2011)
Сокирко О. - Гетьманські "німці": війська іноземного автораменту другої половини XVII - початку XVIII ст. (2011)
Вілкул Т. - Текстологія Повісті временних літ. Контрольні тексти: Книга Буття у Промові Філософа (2011)
Мицик Ю. - З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів) (2011)
Александрович В. - Ікони часів Лева Даниловича (2011)
Чухліб Т. - 539 листів гетьмана Івана Мазепи в опрацюванні історика В’ячеслава Станіславського (Рецензія) З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1996. — 194 с.; Листи Івана Мазепи. 1687–1691 / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — Т. 1. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. — 480 с.; Листи Івана Мазепи. 1692–1700 / Упор. та автор вступного дослідження В. Станіславський. — Т. 2. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 752 с. (2011)
Блануца А. - Проблеми інтеграції та інкорпорації ранньомодерного часу у новітніх студіях. (Огляд) Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ỹ развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еỹропы ỹ перыяд ранняга Новага часу: Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі (Мінск, 15–17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С. Ф. Сокал, А. М. Янушкевіч. — Мінск: БІП-С Плюс, 2010. — 440 с. (2011)
Кононенко В. - (Огляд) Gawron Przemyslaw. Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646. — Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010. — 507 s. (2011)
Title (2016)
Contents (2016)
Ahiska R. - The Thermoelectric Solar Panels, Nykyruy L. I., Omer G., Mateik G. D. (2016)
Parashchuk T. O. - Thermodynamic Parameters of Lead Sulfide Chrystals in the Cubic Phase, Zagorodnyuk A. V., Nykyruy L. I., Volochanska B. P., Mazur Т. М. (2016)
Khemiy O. M. - The Structure of the Electrode Material Based on Ni(OH)2/C Composite for Energy Storage Devices, Yablon L. S., Budzulyak I. M., Morushko O. V. (2016)
Kotsyubynsky V. O. - The Effect of SO42-Sulphate Anions on the Ultrafine Titania Nucleation, Myronyuk I. F., Ostafiychuk B. K., Chelyadyn V. L., Hrubiak A. B., Hryhoruk I. I. (2016)
Kotsyubynsky V. O. - The Effect of Precursors Concentration on the Structure and Micromagnetic Properties of Ultrafine Iron Oxides Obtained by Sol-Gel Route, Moklyak V. V., Hrubiak A. B., Mohnatska L. V., Gasyuk M. I. (2016)
Nagirna N. I. - Morphology, Conductivity and Electrochemical Properties of Hydrothermal Carbonized Porous Carbon Materials, Mandzyuk V. I. (2016)
Nykoliuk M. O. - Thermоchemical Transformation in the Process of Obtaining and Modification of Nanoporous Carbon, Rachiy B. I., Budzulyak I. M., Moroz L. O. (2016)
Gorichok I. V. - Thermodynamics of the Point Defects in the Metallic Phase of the Samarium Monosulphide, Shevchuk M. O., Boychuk V. M. (2016)
Sehin M. Ya. - Thermodynamic Parameters of the Intercalation Reaction in Thermal and Laser Modified Nanodispersed Anatase, Budzulyak I. M., Morushko O. V., Yablon L. S. (2016)
Yaremiy I. P. - Numerical Calculation of Extinction Coefficient for Dislocation Loops with a Certain Orientation, Tomyn U. O., Yaremiy S. I., Lukanyuk M. M., Hodovska H. M., Katrych Yu. I. (2016)
Rachiy B. I. - The Influence of Modification of the Surface of Nanoporous Carbon Material by the Oxides of Metals, Kuzyshyn M. M., Nykoliuk M. O., Merena R. I., Lisovsky R. P. (2016)
Содержание (2016)
Іванова М. І. - Уніфікація методології оцінювання конкурентоспроможності, Єгорцева Є. Є., Мироненко Я. Ю. (2016)
Галавтина А. В. - Этические аспекты рекламы в борьбе за доверие потребителей, Жарая К. С. (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка Карла Коберського та її вплив на розвиток фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ сторіччя (2016)
Терзян Ю. Г. - Мода та її вплив на поведінку споживачів, Хомутова О. О. (2016)
Кирий В. В. - Исследование специфики применения фактора времени в современных экономических процессах, Гуца О. Н. (2016)
Пакулін С. Л. - Обґрунтування стратегічного плану розвитку державного підприємства (2016)
Зайцева М. Л. - Возвращение к истокам: особенности применения этнических инструментов в творчестве Игоря Мациевского (2016)
Мику Н. В. - Русская религиозная живопись конца XIX – начала XX вв., Королева Л. А. (2016)
Лісова С. В. - Побудова іміджу провідних ведучих українських теленовин 1991-2001 років (2016)
Содержание (2016)
Костюк М. К. - Актуальність впровадження концепції бенчмаркінгу на ринку освітніх послуг України (2016)
Резник Г. А. - CRM как новая функциональная форма внутрифирменной координации производственного предприятия, Парамонова Л. С. (2016)
Євсєєва О. А. - Формування і розвиток соціальної інфраструктури муніципальних утворень (2016)
Дубинкина Е. А. - Разработка концепции фестиваля уличных искусств как инструмента повышения привлекательности современного города, Азаренков Л. С. (2016)
Holubka M. M. - Economic and history timeline of the consecutive events of the progressive development of the national economic education at western Ukrainian territory in a period of the early XIX – XX centuries: educational institutionalization of economic systems (2016)
Непочатих Т. А. - Деякі теоретичні та практичні підходи до виробництва цукатів на основі рослинної сировини (2016)
Перебійніс В. Б. - Підвищення ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень (2016)
Ручка Є. В. - Вдосконалення передзмагальної підготовки юних борців вільного стилю (2016)
Морозов С. Д. - Особенности миграции населения России в 1897-1914 гг (2016)
Семко О. В. - Основні принципи та прийоми реконструкції промислових об’єктів під будівлі громадського призначення, Воскобійник Є. П. (2015)
Фаст Д. А. - Розрахунок дерев’яної шпали в тунелі метрополітену на міцність (2015)
Глазунов Ю. В. - Вплив способів передачі навантаження на несучу здатність сталебетонних колон (2015)
Кушнерова Л. А. - Эффективность использования отходов промышленности в производстве теплоизоляционных материалов (2015)
Деревянко В. Н. - Модифицированные сухие строительные смеси на основе магнезиально-бишофитной композиции, Максименко А. А., Гришко Г. Н. (2015)
Новіков В. В. - Результати експериментальних вимірювань бічних пружних відтискань головки рейкової нитки при її одночасному вертикальному та горизонтальному навантаженні, Скорик О. О. (2015)
Рыщенко Т. Д. - Обоснование возможностей использования газошламов с целью повышения энергоэффективности производства портландцемента, Вяткин К. И. (2015)
Ксьоншкевич Л. М. - Вплив мікрокремнезему та механоактивації на ефективну в’язкість цементних суспензій, Крантовська О. М., Даниленко А. В. (2015)
Фощ А. В. - Оцінка якості гідрофобізуючих добавок і їх вплив на водостійкість гіпсу, Керш В. Я., Колесніков А. В. (2015)
Бєлікова Н. В. - Принциповий огляд і порівняльний аналіз існуючих програмних комплексів для сучасного електронного проектування нових, реконструкції та експулатації існуючих залізниць, Гречаник Є. М., Лихицький С. В. (2015)
Малюшицький О. В. - Дослідження роботи закладних деталей системи кріплення залізобетонних колон (2015)
Іванченко В. Г. - Пресіометричні дослідження стисливості піщаних основ, закріплених ґрунтоцементом (2015)
Махінько А. В. - Обґрунтування аналітичного підходу до динамічного розрахунку висотних споруд простої архітектурної форми на дію вітру, Махінько Н. О. (2015)
Тулей Ю. Л. - Аналіз просторової жорсткості скріплень ДО (2015)
Балабай Е. А. - Вероятностная оценка риска возникновения аварий на бетонных гравитационных плотинах на скальном основании (2015)
Новаковська В. Я. - Дослідження процесу розпаду бітумних та модифікованих бітумних емульсій (2015)
Арутюнов В. А. - Умови формування додаткових кристалогідратів на поверхні поліефірного волокна (2015)
Гапонова Л. В. - Експериментально-теоретичне дослідження напружено-деформованного стану сферичної оболонки покриття, Калмиков О. А., Гребенчук С. С. (2015)
Ловська А. О. - Математичне моделювання динаміки контейнера-цистерни, розміщеного на вагоні-платформі, при маневровому співударянні (2015)
Мурадян Л. А. - К вопросу о планах испытаний надежности механических систем, Шапошник В. Ю. (2015)
Волошин Д. І. - До питання підвищення надійності роботи виробничих підрозділів підприємств з ремонту вагонів (2015)
Сафронов О. М. - Алгоритм определения фактического значения расчетного коэффициента силы нажатия тормозных колодок по результатам поездных тормозных испытаний грузовых вагонов (2015)
Меркулов В. С. - Метод гілок і меж у календарному плануванні вантажно-вивантажувальних робіт, Бізюк І. Г. (2015)
Іщенко В. М. - Теплотехнічна модель конструкції огородження кузова критого вагона з теплоізоляцією, Фомін О. В., Осьмак В. Є. (2015)
Егоров О. И. - Имитационная модель идентификации подвижных единиц и поезда в целом (2015)
Тартаковський Е. Д. - Застосування байєсівських мереж при розробленні інтелектуального модуля керування гальмами поїзда, Горобченко О. М. (2015)
Крячко К. В. - Удосконалення конструкції та технології роботи Південної системи двосторонньої сортувальної станції Основа, Недбай Є. С. (2015)
Зінченко О. Є. - Вентильні реактивні двигуни. Сучасний стан і перспективні напрями досліджень (2015)
Богатырь Ю. И. - Проверка адекватности имитационной модели замкнутой системы управления исполнительным устройством стрелочного привода (2015)
Ващенко Я. В. - Метод виявлення пошкоджень у тяговому асинхронному електроприводі на основі його математичної моделі (2015)
Мороз В. П. - Розроблення профілю стандартів станційних систем керування рухом поїздів на залізничному транспорті, Бурлаченко А. Ю., Шовкопляс О. О. (2015)
Лапко А. О. - Підхід до оцінювання ефективності системи технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики (2015)
Титул, зміст (2015)
Гречківська Н. В. - Оцінка якості надання медичної допомоги працюючим за результатами періодичних медичних оглядів (2015)
Долінчук Л. В. - Роль поліморфізму гена MMР­2 у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів, Басанець А. В., Андрущенко Т. А. (2015)
Доценко Я. І. - Можливості сучасної діагностики та профілактики туберкульозу в медичних працівників, що працюють у фтизіатричних закладах охорони здоров’я, Садловська М. А., Білогорцева О. І., Победьонна Г. П. (2015)
Шевченко В. І. - Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки для медичних працівників під час роботи з протипухлинними лікарськими засобами (2015)
Варивончик Д. В. - Оцінка умови праці лікарів­офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги, Риков С. О., Денисюк Л. І., Кальченко А. М., Шевченко В. І., Салюков А. О., Мішенін А. Б. (2015)
Андрійчук Н. Й. - Дослідження протекторної дії альфа­ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми, Власик Л. І. (2015)
Шидловська Т. А. - Порівняльний аналіз стану коркових відділів слухового аналізатора в робітників "шумових" виробництв та хворих на акутравму, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2015)
Kirsenko V. V. - Assessment of risk of unfavourable effect of pesticides on operators (To the problem of harmonization of hygienic standards in Ukraine), Yastrub T. A. (2015)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу сумішевих фунгіцидів для працюючих (2015)
Пельо І. М. - Застосування хімічних засобів у сучасних інтегрованих системах захисту овочевих культур як медико­екологічна проблема (2015)
Фартушна О. Є. - Особливості діагностики хронічної попереково­крижової радикулопатії професійного генезу (2015)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2015)
Натхненне служіння науці. До 90­річчя від дня народження професора Марти Архипівни Клисенко (2015)
Колумбет А. Н. - Методика совершенствования ритмичности студенток педагогических высших учебных заведений, Дудорова Л. Ю. (2016)
Кудрявцев М. Д. - Влияние обучения в вузе на распространенность и силу компьютерной игромании у студентов, Крамида И. Е., Кузьмин В. А., Ермаков С. С., Цеслицка М., Станкевич Б. (2016)
Романов Ю. Н. - Интегративная оценка деятельности мозгового кровотока и биоэлектрической активности мозга кикбоксеров в условиях применения коррекционных технологий, Исаев А. П., Шевцов А. В., Романова Л. А., Цеслицка М., Мушкета Р. (2016)
Benar Noshin - Factorial analysis of mass media influence on academic sports development, Emami Mina, Eftekhari Ozra, Yeganeh Far Nastaran, Khan Mohammadi Ali Mohammad (2016)
Kenioua Mouloud - Sport and mental health level among university students, Boumasjed Abd Elkader (2016)
Kudryavtsev M. D. - Personality oriented system of strengthening of students’ physical, psychic and social-moral health, Kopylov Yu. A., Kuzmin V. A., Ionova O. M., Yermakova T. S. (2016)
Pop Cristiana Lucretia - Overweight and obesity risk assessment – two methods, different results (2016)
Shahram S. - The relationship between biorhythm (physical cycle) and sports performance in women’s basketball, Ramezaninezhad R., Afrouzeh H., Rabbani V. (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Требования к статьям (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Артеменко Г. С. - Структурно-семантичне моделювання алогічних фразеологізмів (дієслівні моделі) (2014)
Байдюк О. І. - Складні речення із сурядним зв’язком у науковому мовленні А. Ю. Кримського (2014)
Врублевська Т. В. - Концепт та суміжні термінологічні одиниці: поняття, лексичне значення,стереотип (2014)
Гавриш М. М. - Соціально-прагматичні функції мовчання у художньому дискурсі (2014)
Гонца І. С. - Відродинні найменування в ойконімії Черкащини (2014)
Горбач О. С. - Прийом онімної гри в номінації осіб у текстах сатиричного спрямування (на матеріалі роману Марії Матіос "Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Mr. & Ms. U-Ko in country UA”) (2014)
Гороф'янюк І. В. - Назви етапів онтогенезу сільськогосподарських культур у центральноподільських говірках (2014)
Горячок І. В. - "Нещоденний щоденник” Романа Іваничука як переконливий портрет епохи (2014)
Григорук Н. В. - Структурування командонімів за характером іменованих денотатів (2014)
Грицева А. П. - Аффикс как элемент интенсивности в коннотативной и стилистически-маркированной лексике (2014)
Дика Л. Л. - Ойконіми Східного Поділля відапелятивного походження (2014)
Дубчак В. В. - Комерціоніми м. Хмельницького (мікрорайон Виставка): мотивація, способи творення, семантика твірної основи і структура (2014)
Дудник О. М. - Сутність поняття "біономени” в лінгвальному просторі (2014)
Зубар Л. С. - Структура онімної терміносистеми творів українських письменників-фантастів (2014)
Коваль Я. О. - Зоолексеми у структурі прикладкових конструкцій в поетичних творах усної народної творчості (2014)
Ковтун А. А. - Функціонування теонімів у перекладах Біблії І. Огієнка та Патріарха Філарета (2014)
Коломієць І. І. - Стилістика тексту: практичний вимір дослідження (2014)
Костюк М. М. - Особливості ритмічної структури французьких поетичних творів ХІХ століття (2014)
Коханська А. О. - Лексико-семантична типологія центральноподільських гідронімів (2014)
Личук С. В. - Географічні апелятиви Івано-Франківщини на позначення повороту річки, крутої зміни напрямку річки (2014)
Ліщук Т. Д. - Концепт ’ЛЮДИНА’ у працях вітчизняних лінгвістів (2014)
Лукаш Г. П. - Трансонімізаційні процеси в конотонімії (2014)
Мельник О. А. - Основні підходи до вивчення вітчизняної ергонімії (2014)
Мичковська В. Р. - Особливості перекладу юридичної документації: вимоги і правила, Новікова Т. Л. (2014)
Мичковська В. Р. - "Хибні друзі перекладача” у технічній літературі та особливості їх перекладу, Петраш А. І., Юркова В. П. (2014)
Олійник Л. В. - Полемічний наратив трактату Касіяна Саковича "Perspectiwa” (2014)
Осіпчук Г. В. - Кореферентність в українсько-російських перекладах твору Ернеста Хемінгуейя "Старий і море”: компаративний аспект (2014)
Павлюк В. А. - Метафоричні перенесення у сфері неофіційних антропонімів Вінниччини (2014)
Подлевська Н. В. - Поглиблене вивчення другої іноземної (польської, російської) мови у загальноосвітніх навчальних закладах України (2014)
Приймак І. В. - Сон як художній прийом у прозі Оксани Керч (2014)
Ранюк О. П. - Лексичні запозичення з польської мови в компонентний склад діалектних фразеологічних одиниць української мови (2014)
Скрипник Н. І. - Концепт ЗРАДА в українському фольклорі) (2014)
Слободинська Т. С. - Мова наукової теорії в концепції "трьох світів” К. Поппера (2014)
Стадній А. С. - Семантичний і функціональний аспекти конотативно маркованих дієслів (2014)
Станіславова Л. Л. - Міжчастиномовні антоніми в афористичних текстах (2014)
Терещенко Л. В. - Відзоолексемні пропріативи у байкарській спадщині Павла Білецького-Носенка (2014)
Торчинська Н. М. - Чуже мовлення як інтертекстуальний елемент (на прикладах епіграфів до творів української літератури) (2014)
Торчинський М. М. - Структурування ономастикону за особливостями походження власних назв (2014)
Фандуль О. М. - Семантика, мотивація та способи творення прізвищевих назв і прізвищ Центральної Хмельниччини XVII – XXI ст. (2014)
Хомік О. Є. - Вербалізація концепту КРАСА в українському фольклорі (на матеріалі весільних пісень, казок, замовлянь) (2014)
Царалунга І. Б. - Фонетична варіативність, спричинена континуацією *o та *e у новозакритих складах (на матеріалі українських грамот XIV cт.) (2014)
Цимбал Н. А. - Мотивація української діалектної лексики в етнолінгвістичному аспекті (2014)
Чуй А. В. - Образний світ любовної лірики Григорія Чупринки (2014)
Чуй С. В. - Імітація східних жанрових форм у поезії Василя Слапчука (2014)
Шевчук З. С. - Схема опису мовного портрета жінки (2014)
Шуляк С. А. - Лексеми "душа” і "дух” у текстах українських замовлянь (2014)
Янчишин А. М. - Структура, мотивація та функціонування товаронімів (на матеріалі власних назв телевізорів вітчизняного виробництва) (2014)
Янчишина Я. В. - Мікротопоніми штучного та природного походження в сучасній українській літературній мові (2014)
Saszko I. - Rola językowego obrazu świata w przekłazie tekstów poetyckich (2014)
Наші автори (2014)
Національному науковому центру "Інститут аграрної економіки" – 60 (2016)
Мартинюк М. П. - Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні (2016)
Юшин С. О. - Просторово-часові підвалини аграрного реформування (2016)
Вітвіцький В. В. - Теоретичні аспекти визначення продуктивності аграрних підприємств, Беженар І. М. (2016)
Tomilin O. O. - Theoretical aspects of development and agroindustrial production (2016)
Talavyria M. P. - Approaches to the definition of production determinants of bio-oriented economy, Lymar V. V., Baidala V. V., Holub R. T. (2016)
Нечипоренко О. М. - Особливості господарювання на зрошуваних землях України (2016)
Шиндирук І. П. - Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів (2016)
Тулуш Л. Д. - Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам, Грищенко О. Ю. (2016)
Захарчук О. В. - Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація (2016)
Мармуль Л. О. - Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації (2016)
Андрійчук В. Г. - Сутнісний аспект методології наукових досліджень (2016)
Євтушенко В. Д. - Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства (2016)
Григоренко Я. О. - Особливості державного регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Parii L. V. - Commodity reserves management of supply formation on cheese market of Ukraine (2016)
Федорова А. С. - Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу (2016)
Власов В. В. - Свято науки в Національному науковому центрі "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова", Гінгін Л. П. (2016)
Булавка Олексій Гаврилович – ювіляр (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Гресько О. В. - Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття (2015)
Мітчук О. А. - Ліберальна інформаційна культура як складова медіапростору (2015)
Павленко В. В. - Дискурсивний аналіз і критичний дискурсивний аналіз медіадискурсу: до постановки проблеми (2015)
Синовець О. - Видовища пам’яті: мова театру як інструмент комунікації в обговоренні новітньої історії Польщі (2015)
Спрінсян В. Г. - Особливості функціонування в електронному документознавстві інформаційно-комунікативної системи документаційного менеджменту (2015)
Супрун Л. В. - Субконцепт "нація” в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця (2015)
Шевченко О. В. - Інформатизація документних ресурсів комерційної діяльності (2015)
Афанасьєва(Горська) К. О. - Роль Контентної конвергенції в процесах трансформації виробництва медіаконтенту (2015)
Георгієвська В. В. - Преса політичних партій Херсонської губернії на початку ХХ століття (2015)
Герасимчук Н. Г. - Лексичні засоби стилістики як прийом творення комічного в сатиричній публіцистиці (на матеріалі газетних фейлетонів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2015)
Гоян О. Я. - "Це не є радіомовлення?”…, Гоян В. В. (2015)
Гурчіані Х. Д. - Ракурс висвітлення соціальної проблематики в ефірі національних телеканалів України в кризовий період (2015)
Гусєв А. В. - Спортивний контент на українському телебаченні (2015)
Досенко А. К. - Фактори формування інформаційних потоків у електронних ЗМІ (2015)
Дударевич І. К. - Азійська модель ТБ у сучасних глобалізаційних процесах (2015)
Желіховська Н. С. - Соціальна відповідальність журналіста як предмет публіцистичного дискурсу (2015)
Лешко У. О. - Журнал "Сто талантів” у християнському та патріотичному вихованні підлітків (2015)
Макущенко М. О. - Доцільність дотримання принципів інфотейнменту у програмах українського телебачення: аналіз і методологія дослідження формату (2015)
Подобна Є. В. - Становлення та розвиток преси м. Лубни (1905–1917 рр.) (2015)
Садівничий В. О. - "Бюрократія інтелігенції боїться…”: суспільно-політична тематика медичної преси Наддніпрянської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Гаркуша І. В. - Тренінг як інтерактивний засіб формування риторичних умінь рекламістів у процесі фахової підготовки (2015)
Войцих Н. М. - Антитютюнові кампанії в мас-медіа як засіб формування цінності здорового способу життя серед молоді (2015)
Гиріна Т. С. - Механізми функціонування технологій Інтернет-PR в органах державного управління (2015)
Грицюта Н. М. - Правові чинники професійної етики PR-діяльності: ієрархія рівнів (2015)
Киричок А. П. - Дефініція поняття паблік рилейшнз та зв’язки з громадськістю як соціальний інститут (2015)
Куцевська О. С. - Стан видавництв і друкарень Луганщини (Ворошиловградщини) в 1945–1950-х рр. ХХ ст (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сахацький М. П. - Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу, Ксьонжик І. В. (2015)
Гончаренко І. В. - Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону (2015)
Вишневська О. М. - Наближення до міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища України, Бобровська Н. В. (2015)
Кормишкін Ю.А. - Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД (2015)
Бурковська А. В. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні, Лункіна Т. І. (2015)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону (2015)
Садрідінов Р. Ш. - Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області (2015)
Шишпанова Н. О. - Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій (2015)
Павлюк С. І. - Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій (2015)
Кричинюк А. П. - Реформування діяльності рейтингових агентств на мікрорівні банківської системи України (2015)
Антипова Л. К. - Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання (2015)
Буйний О. В. - Дія 6-бензиламінопурину на формування та функціонування фотосинтетичного апарату томатів, Кур’ята В. Г., Рогач В. В. (2015)
Лопушняк В. І. - Динаміка вмісту заліза і мангану в осаді стічних вод за тривалого зберігання та компостування, Грицуляк Г. М. (2015)
Покопцева Л. А. - Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада, Єременко О. А., Булгаков Д. В. (2015)
Янченко І. А. - Вплив сортових особливостей монарди двійчастої на формування рослинної сировини при вирощуванні в умовах Південного степу України (2015)
Пелих В. Г. - Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопорідному схрещуванні, Ушакова С. В. (2015)
Бондар С. О. - Оцінка бугаїв-плідників за проявом поєднаних ознак у їх дочок (2015)
Піщан І. С. - Висока активність реалізації рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи на доїльній установці типу "Паралель” (2015)
Криленко В. І. - Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора (2016)
Потриваєва Н. В. - Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності підприємств, Кореновська Т. О. (2016)
Бутенко В. М. - Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку (2016)
Васильєва О. О. - Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора (2016)
Боднар О. А. - Децентралізація як основний чинник сільського розвитку (2016)
Кричинюк А. П. - Вдосконалення управління кредитними операціями комерційних банків України в умовах фінансових криз (2016)
Рожков А. О. - Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву, Бобро М. А., Рижик Т. В. (2016)
Калитка В. В. - Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту, Кліпакова Ю. О. (2016)
Письменний О. В. - Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України (2016)
Москва І. С. - Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України (2016)
Августинович М. Б. - Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого (2016)
Палій А. П. - Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування (2016)
Роль Н. В. - Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів, Цехмістренко С. І. (2016)
Малік М. Й. - Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України, Забуранна Л. В. (2015)
Фурдичко О. І. - Стратегічні пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва в Україні, Никитюк Ю. А. (2015)
Talavyria M. P. - Bioeconomy development in Europe in conditions of the globalization challenges, Lymar V. V., Baidala V. V., Talavyria O. M. (2015)
Khodakivska O. V. - Economic incentives as a tool for regulation ecologization of agricultural land (2015)
Kozak O. A. - Organizational and economic reserves of improving the sheep breeding industry competitiveness, Bezhenar I. M. (2015)
Kisil M. I. - Strategic investment directions for the development agriculture of Ukraine (2015)
Тулуш Л. Д. - Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва (2015)
Навроцький Я. Ф. - Тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки (2015)
Володін С. А. - Концептуальні засади створення технологічної платформи інноваційного розвитку АПК "Агротехнополіс" (2015)
Зоргач А. М. - Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Ivashkiv I. M. - External market relations between Ukraine and the EU-countries (2015)
Тітаренко Г. Б. - Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК (2015)
Мурадов Р. Г. - Перспективы развития инновационной деятельности в Азербайджане (2015)
Абдуллаева Ш. Г. - Особенности формирования и реализации региональной инновационной стратегии в Азербайджане (2015)
Курінна М. Ю. - Ефективність виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Халімон В. Л. - Шляхи подолання депресивного стану сільських територій в системі розвитку регіонального АПК (2015)
Гайдуцький Павло Iванович – ювіляр (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Аннєнков І. О. - Організаційні структури електромашинобудівної галузі в Україні у 1922–1941 рр. (2015)
Аннєнкова Н. Г. - До історії кризи українського верстатобудування у 1918–1932 рр. (2015)
Бондар В. І. - Історія становлення та розвитку Інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіотехнічного факультету) Одеського національного політехнічного університету, Сухотеріна Л. І., Ямпольський Ю. С. (2015)
Бєсов Л. М. - Управління науково-технічним розвитком України. Історичний аспект (1920–1990 рр.) (2015)
Василенко В. М. - О. М. Крилов – основоположник теорії непотоплюваності корабля (2015)
Довганюк С. С. - Внесок інженера шляхів сполучення П. П. Мельникова у проектування та будівництво перших залізниць Російської імперії (2015)
Звонкова Г. Л. - Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України: історичний нарис (2015)
Коробов Г. В. - Бронепоїзди Російської імперії за часів першої світової війни (2015)
Лютий О. П. - Провідний вчений в галузі металургійних основ зварювання (До 100-річчя А. М. Макари) (2015)
Михайленко Г. Г. - Внесок О. І. Неровецького у розвиток залізничного та мостового будівництва (2015)
Пістоленко І. О. - Життя і творча діяльність під чужим іменем: про деякі результати досліджень біографії Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея) (2015)
Сандурська О. В. - Володимир Григорович Шухов – геніальний інженер-винахідник, будівничий Станіслав-Аджигольських маяків (2015)
Саєнко І. Ф. - Історичні аспекти розвитку плетіння в Україні (2015)
Устяк Н. В. - Розвиток вагонобудування в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) (2015)
Дефорж Г. В. - Про роль і місце наукової спадщини М. В. Павлової в контексті розвитку сучасної біологічної науки (2015)
Ваврисевич О. М. - Діяльність відділення економіки і організації сільськогосподарського виробництва УАСГН (1956–1962) під керівництвом академіків І. Н. Романенка та Л. М. Клецького (2015)
Коваленко С. Д. - Діяльність Мічурінських гуртків при хатах-лабораторіях для розвитку колгоспної дослідної справи (2015)
Котляренко Л. Т. - Генетика та синтетична теорія еволюції як основні чинники розвитку еволюційної біології (2015)
Михайлюк В. П. - До проблеми походження життя на Землі (2015)
Панюс М. В. - Аспекти культурологічних умінь та навичок в ситемі підготовки спеціаліста у ВНЗ І-ІІ рівня акридитації (2015)
Рогожа М. М. - Внесок полтавського орнітолога М. І. Гавриленка у вивчення птахів України та Радянського Союзу (2015)
Сиченко І. А. - Дослідження сільського господарства В’ятського губернського земства у творчій спадщині В. Г. Бажаєва (2015)
Чернова Н. Ф. - Роль В. І. Вернадського в становленні та розвитку структури аграрної науки в Україні (2015)
Чеснова Л. В. - Феномен становления и развития российско-украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина ХХ в.) (2015)
Фандо Р. А. - У истоков медицинской генетики: Соломон Григорьевич Левит и его научная школа (2015)
Пилипчук О. Я. - Некролог: Памяти Ларисы Васильевны Чесновой (1931–2015), Фандо Р. А. (2015)
Сухотеріна Л. І. - Документ епохи. Рец.: Г. І. Гончарук Мемуари професора. Книга перша. Зберегти і знайти себе, Мамонтова Е. В. (2015)
Руда С. П. - Рец.: Г. В. Дефорж Науковий доробок М. В. Павлової (1854–1938) в контексті розвитку палеозоології : монографія (2015)
Гамалія В. М. - Рец.: А. А. Коробченко. Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869–1930) : монографія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікацій у збірнику наукових праць Історія науки і техніки (2015)
Тесленко В. В. - Педагогічний супровід обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Мартинець Л. А. - Проектна діяльність у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Пироженко Л. В. - Факультативи як складова реформування змісту навчання у вітчизняній школі 60-х-70-х років хх століття (2015)
Бахмат Н. В. - Педагогічна підготовка вчителів початкових класів у наукових дослідженнях (2015)
Іванюк Г. І. - Підготовка учнів сільських шкіл України до праці та технічної творчості в умовах реформування радянської системи освіти (50–60-ті рр. хх століття) (2015)
Мартинюк Ю. О. - Програма корекційного впливу на членів сім’ї з урахуванням стадії сприйняття дітей з психофізичними порушеннями (2015)
Підгаєвська С. М. - Особливості роботи над інструментальними творами в процесі підготовки майбутніх вчителів (2015)
Муранова Н. П. - Реалізація педагогічного супроводу фізико-математичної підготовки старшокласників на кафедрі базових і спеціальних дисциплін інституту доуніверситетської підготовки при вищому технічному навчальному закладі (2015)
Чудакова В. П. - Алгоритм проведення, аналізу, обробки та інтерпретації результатів дослідження "самоактуалізації" (2015)
Устименко К. С. - Цикл розвивальних занять "давай познайомимося!" (2015)
Прашко О. В. - Програма спецкурсу з розвитку соціальної компетентності підлітків (2015)
Гальченко М. С. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей у Сполучених Штатах Америки (2015)
Нестерова О. В. - Такі обдарування народжує одеська земля (2015)
Мадзігон В. М. - Актуальні проблеми розвитку педагогічної науки та освіти (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2015 року (2015)
Гарига-Грихно М. - Давньоруські курганні некрополі чернігова та чернігівського подесення в дослідженнях Д. І. Бліфельда (2015)
Коваленко В. - Молоді роки Володимира Святославича: шлях до київського престолу у світлі теорій А. Адлера – Е. Еріксона (2015)
Пилипенко В. - Східне обличчя козака Мамая: східні впливи та українське козацтво (2015)
Лаєвський А. - Полкова старшина Cтародубського полку: комплектація, посадові обов’язки, кадрова ротація (2015)
Петренко І. - Одруження мирян Православної Церкви у заборонених ступенях спорідненості в Гетьманщині XVIII ст. (на основі документів фонду "Чернігівська духовна консисторія") (2015)
Доманова Г. - Міське судочинство (за актовими книгами Чернігівського магістрату другої половини ХVІІІ ст.) (2015)
Ясновська Л. - О.Ф.Шафонський – дослідник давньоруських старожитностей Чернігівщини (2015)
Сидоренко О. - Увічнення пам’яті чернігівців, які відзначилися у Кримській війні 1853–1856 рр. (2015)
Ципляк Н. - Навчально-матеріальна база Чернігівської духовної семінарії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Дорошок Н. - Структура та кадровий склад статистичної служби при Чернігівському земстві (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Полієнко Г. - Участь духовенства Чернігівської єпархії Православної Церкви в антиалкогольних компаніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Житник Л. - Старообрядництво Чернігівської губернії в історіографії другої половини XIX – початку XX ст. (2015)
Литовченко О. - Становлення й розвиток фото- та кіносправи в Чернігові у другій половині XIX — на початку XX ст. (2015)
Гейда О. - Археолог та колекціонер Турвонт Кибальчич (2015)
Рахно О. - Предводитель дворянства Чернігівської губернії О. О. Муханов: віхи життя та громадської діяльності (2015)
Чуткий А. - До біографії родини Драгоманових: історія здобуття освіти С.М. Драгомановим (2015)
Демченко Т. - Чернігівці на "святі української інтелігенції" (2015)
Срібняк І. - З історії діяльності військово-освітніх закладів інтернованої в Польщі армії УНР у 1921 р.: "Юнацька школа прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш" (2015)
Рой С. - Участь викладачів та співробітників Ніжинського інституту народної освіти у громадсько-політичному та соціокультурному житті за доби українізації у 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Ромашко К. - Специфіка організації студентського життя В 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Чернігівського і Ніжинського інститутів народної освіти) (2015)
Острянко А. - Вища школа на Чернігівщині і реформування системи освіти у 1920-1930-х рр. (2015)
Гаврилов В. - Державні фінансові позики та їх вплив на добробут селян у повоєнний час (2015)
Савицька О. - Забезпечення водою населення Чернігова в 1943-1953 рр. як повсякденна практика (2015)
Букіна Т. - Розвиток колгоспної системи на шляху переходу від колективної до приватної власності в другій половині 1980-х рр: на прикладі Миколаївської та Одеської областей УРСР (2015)
Вацеба Р. - Генріх Готшалкович – "король” слов’ян і нордальбінгів:політичний портрет правителя і його держави (2015)
Дятлов В. - Образи світла, ночі і темряви в реформаційному дискурсі ХVІ століття (2015)
Козинець О. - Створення та реоганізація військового міністерства Російської імперії у першій чверті ХІХ ст. (2015)
Кандаурова Т. - Военные поселения как цивилизующие практики развития отдельных территорий: опыт австрийской Военной границы и России (2015)
Ячменіхін К. - Організація і функціонавання освіти в округах військових поселень російської армії в першій половині ХІХ ст. (2015)
Бучаста С. - Законодавча база регулювання будівельного процесу у російських військових поселеннях першої половини XIX ст. (2015)
Приходьон О. - До питання про правовий статус духовенства за доби правління Миколи І (2015)
Марасанова В. - Национальный состав чиновников Ярославской губернии в XIX – начале ХХ века (2015)
Павленко Л. - Нові тенденції в організації житлового простору в країнах Європи та США у публіцистичній періодиці Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Стрілюк О. - С. Ю. Крижановський – "головний натхненник" чи "злий геній" П. А. Столипіна (2015)
Герасимчук О. - Кустарні промисли на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2015)
Головко В. - Діяльність І.Я.Гурлянда на посту редактора офіціозу "Росія" (2015)
Лашук Н. - Проблема "жидомасонської змови" в російській публіцистиці початку ХХ ст. (2015)
Малишко С. - Православне військове духівництво Російської імперії в 1914 р. (2015)
Мітькіна О. - Громадські організації на службі Франкофонії (2015)
Соломенна Т. - Трансформація Східного партнерства після саміту у Вільнюсі (2015)
Титул, зміст (2016)
16-та Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника" (2016)
Саварин П. В. - Науково-теоретичні передумови застосування медіатехнологій у підготовці фахівців технічного профілю (2016)
Лапінський В. В. - Особливості поглибленого вивчення інформатики у 2016–2017 навчальному році (2016)
Колос Е. Р. - Методичні особливості інтеграції комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у навчально-пізнавальний процес закладу післядипломної педагогічної освіти (2016)
Стеценко І. Б. - Використання інтернет-ресурсів для неперервної освіти вихователів і вчителів початкових класів (2016)
Мирошніченко Ю. Б. - Методична система навчання школярів астрономії на основі ділових комп'ютерних ігор (2016)
Струк О. О. - Контроль навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу "Аналіз алгоритмів", Струк С. П. (2016)
Rybalko О. О. - On designing an electronic educational means "Geometrical designer" by using the Adobe Flash (2016)
Кудренко Б. В. - 5-та Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій, Кузічев М. М., Мазорчук М. С. (2016)
Кузічев М. М. - Завдання V Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, Бондік І. Г., Мотурнак Є. В., Ніколаєв Т. Г. (2016)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIX Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2016)
Перцова Н. І. - Розбудова хмаро орієнтованого освітнього середовища сучасної школи. Управлінський аспект, Чернікова Л. А. (2016)
Виходить друком підручник (2016)
Сайко В. Ф. - Наслідки земельної реформи й упередження помилок у землекористуванні України при її проведенні після зняття мораторію на купівлю-продаж землі (2007)
Малієнко А. М. - Сучасна аграрна реформа та її соціально-економічні наслідки (2007)
Греков В. О. - Шляхи оптимізації використання земель в Україні після зняття мораторію на їхню купівлю-продаж, Дзюба О. Г., Дацько Л. В., Кадієвський І. І., Тухлінович Н. Д. (2007)
Осипчук С. О. - Проблеми і перспективи ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні, Шевченко І. П. (2007)
Піддубний О. Ю. - Проблеми правової охорони прибережних захисних смуг в умовах поширення права приватної власності на землю (2007)
Кузьменко О. Б. - Розвиток аграрного землекористування на території Північного Причорномор’я (2007)
Коваленко А. М. - Особливості землеробства у Південному Степу в умовах земельної реформи, Малярчук М. П. (2007)
Ліщитович Л. І. - Можливості застосування гіс-технологій для контролю та упередження помилок у визначенні меж землекористування (2007)
Канаш О. П. - Проблеми використання деградованих земель (2007)
Кіщак І. Т. - Особливості землекористування суб’єктами господарювання у Миколаївській області, Саваріна І. П. (2007)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність сівозмін у землеробстві Хмельницької області (2007)
Бабміндра Д. - Значення землеустрою та оцінки земель у вирішенні проблеми раціонального їх використання та охорони, Єлефтеріаді Т. (2007)
Бенцаровський Д. М. - Особливості агрохімічної паспортзації земель сільськогосподарського призначення, Лапа М. А., Тосіч В. Л., Медвідь Ю. Г., Панасенко В. М. (2007)
Пензеник Ю. Ю. - Проблеми відтворення родючості грунтів Закарпаття, Фандалюк А. В., Сотмарі М. П., Пензеник І. О., Матієга В. Й., Степашук І. С. (2007)
Долженчук В. І. - Агрохімічна паспортизація земель Рівненщини в умовах земельної реформи, Яценко О. В., Радовенчик Н. П., Крупко Г. Д. (2007)
Карплюк І. Р. - Чому не спрацьовує Закон України "Про землеустрій"? (2007)
Загній Д. М. - Продаж сільськогосподарських земель. Чи готові ми до зняття мораторію? (2007)
Лащук О. М. - Роль і місце громадських організацій у проведенні земельної реформи в Україні (2007)
Єрмолаєв М. М. - Основні фактори формування структури посівних площ у сучасних умовах, Калінчик М. Б. (2007)
Гопцій О. Б. - Особливості просторово-територіальної організації фермерських господарств Харківської області, Томах В. Ю. (2007)
Садовий Б. М. - Баланс поживних елементів в орних грунтах Львівської області, Дзяб’як Г. М., Дзяб’як Л. М. (2007)
Слюсар І. Т. - Родючість осушуваних грунтів при застосуванні систем точного землеробства (2007)
Мельник А. І. - Елементи вапнування кислих грунтів Лівобережного Полісся і Лісостепу, Матухно Ю. Д., Проценко О. І., Бурдело М. С. (2007)
Горлачук В. В. - Інноваційна парадигма зняття мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель, Беглиця В. П. (2007)
Янчук В. П. - Проблеми розвитку та функціонування ринку землі (2007)
Тимофеев М. М. - Энергетическая перспектива развития устойчивих агроэкосистем (2007)
Фролова А. О. - Крос-платформне об’єднання даних мікромасив-експериментів та його вплив на значення генної експресії при аналізі зразків ракових пухлин молочної залози людини, Бондаренко В. С., Оболенська М. Ю. (2016)
Ґуляр С. О. - Вплив поліхроматичного поляризованого світла в поєднанні з ближнім інфрачервоним випромінюванням на нейрогуморальні, імунні та тканинні зміни при опіковій травмі, Стрельченко Ю. І., Єльський В. М. (2016)
Горова А. І. - Удосконалення системи інформування про ризики для здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря, Бучавий Ю. В., Колесник В. Є. (2016)
Мінцер О. П. - Інформаційні аспекти забезпечення ефективності державно-приватного партнерства в медичній та фармацевтичній науці та освіті.Стратегія управління, Сінєнко Н. О., Загорій Г. В. (2016)
Рижов О. А. - До питання про психологічні та соціальні аспекти дистанційного навчання лікарів-педіатрів на післядипломному етапі, Котлова Ю. В., Іванова К. О., Левчук Т. О. (2016)
Кривова О. А. - Відбір інформативних показників варіабельності ритму серця – маркерів реакції на емоційні стимули, Чайковський І. А., Кальниш В. В., Козак Л. М. (2016)
Рубан А. М. - Система підтримки прийняття рішень при проведенні вітректомії у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією (2016)
Ґуляр С. О. - Особливості впливу електромагнітних хвиль видимого діапазону на живі організми, Тамарова З. О. (2016)
Стецюк В. З. - Інформаційна система для медико- генетичної лабораторії, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Ольхович Н. В., Луговський Ю. О. (2016)
Ільканич К. І. - Концептуальні засади проектування веб-презентацій на прикладі медичних наукових публікацій з використанням системи AS4U, Майхер В. Ю. (2016)
Погоріла Т. Ю. - Особливості клінічного перебігу базально подібного раку молочної залози в умовах великого промислового регіону південного сходу України, Щуров М. Ф. (2016)
Яременко Н. В. - Механізми забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні (2016)
Семенець А. В. - Рефакторінг програмного коду діалогової компоненти платформи системи підтримки прийняття рішення для медичної інформаційної системи з відкритим кодом OPENMRS, Марценюк В. П. (2016)
Левченко О. О. - Основні механізми ремоделювання кісткової тканини (2016)
Анфілова М. Р. - Алгоритм оцінки ризику інфікованості Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma genitalium (2016)
Джораєва С. К. - Вивчення стану вагінальної мікробіоти при вульвовагінітах полімікробної етіології з визначенням домінуючих рівнів антибіотикочутливості, Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Щоголєва О. В. (2016)
Кутова В. В. - Роль нетрепонемних лабораторних методів дослідження у діагностиці сифілітичної інфекції, Білоконь О. М., Нікітенко І. М., Іванова Н. М. (2016)
Частий Т. В. - Молекулярно-генетические методы в диагностике малассезиозов, Белозоров А. П., Минухин В. В. (2016)
Береговая А. А. - Комплексный подход медикаментозной коррекции нарушений состояния эрго- и трофотропной систем при псориазе (2016)
Бронова И. М. - Оценка эффективности лечения больных акне с учетом результатов обследования с помощью психометрической методики (2016)
Каденко О. А. - Роль порушень архітектоніки губ у розвитку атопічного ураження червоної кайми губ у дитячому віці та шляхи їх корекції, Стремчук М. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Вопросы этиологии и эпидемиологии урогенитального микоплазмоза, Мавров Г. И., Федорович Т. В. (2016)
Солошенко Э. Н. - Диэлектрическая проницаемость эритроцитов при действии местных анестетиков амидной группы, Хмель Н. В., Кондакова А. К., Колесников В. Г., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2016)
Ткаченко С. Г. - Прогрессирующий макулярный гипомеланоз: клинический случай, Татузян Е. Г. (2016)
Правила для авторов (2016)
Брич В. - Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України, Федірко М., Янік І. (2016)
Дудар В. - Продовольча безпека України та складові її забезпечення у контексті економічної безпеки держави (2016)
Шумейко О. - Органічне агровиробництво України: тенденції розвитку та виклики інституціонального забезпечення (2016)
Іванова О. - Методичне забезпечення аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів: переваги та недоліки, Удовенко А., Чечетова-Терашвілі Т. (2016)
Дзюблюк О. - Соціально-економічні засади суспільної довіри до банківського сектору (2016)
Желюк Т. - Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики, Каштелян А. (2016)
Письменний В. - Планування надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів (2016)
Письменна Т. - Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику (2016)
Надал С. - Доходи місцевих бюджетів у контексті децентралізації в Україні, Спасів Н. (2016)
Адамик В. - Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються (2016)
Штефанич Д. - Управління продажем, його функції та об’єктна орієнтація, Дячун О. (2016)
Панюк Т. - Управління персоналом переробних підприємств в контексті соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Руденко М. - Моніторинг задоволеності споживачів підприємства: методичний аспект (2016)
Микитюк П. - Оцінювання ринку виробників полівінілхлоридних профілів України, Микитюк В. (2016)
Кулинич М. - Трансфертне ціноутворення як методичний прийом управлінського обліку центрів відповідальності (2016)
Судин Ю. - Гудвіл у системі бухгалтерського обліку: компоненти і класифікація (2016)
Дерій В. - Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні (2016)
Мельник Ю. - Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Наші автори (2016)
Annotation (2016)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2016)
Іванчов П. В. - Хірургічні аспекти гострої кишкової кровотечі у хворих на колоректальний рак, Фомін П. Д., Андрусенко О. М. (2016)
Мельник В. М. - Хірургічна тактика при неспроможності швів міжкишкових анастомозів, Пойда О. І. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Резекційні та біліодекомпресивні транспапілярні втручання з приводу періампулярних пухлин, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Шкарбан В. П. (2016)
Бойко В. В. - Паллиативное лечение холангиокарциномы путем антеградного эндобилиарного вмешательства, Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л., Смачило Р. М., Мижирицкая Н. Ф. (2016)
Арсенюк В. В. - Епідуральна анестезія як ефективний компонент мультимодальної аналгезії при гострому панкреатиті, Гайсенюк Л. В., Петрук Д. В., Бартош А. М., Дідич Т. В., Войтенко І. І., Красовський О. В., Гринів О. В. (2016)
Дацюк О. І. - Корекція ендотеліальної дисфункції та дисцитокінемії у хворих за тяжкого гострого панкреатиту при проведенні ранньої рідинної ресусцитації, Бевз Г. В., Семененко А. І. (2016)
Шевченко Б. Ф. - Діагностичні особливості вмісту кістозних утворень підшлункової залози, Бабій О. М., Татарчук О. М., Макарчук В. А., Петишко О. П., Вінник Н. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Вибір способу алопластики складних дефектів черевної стінки залежно від їх локалізації та морфологічних змін (2016)
Федірко В. О. - Рідкісні форми внутрішньомозкових пухлин субтенторіальної локалізації у дорослих, Малишева Т. А., Лисяний О. М., Черненко О. Г., Гудков В. В., Оніщенко П. М. (2016)
Кваченюк А. Н. - Применение электросварки биологических тканей в хирургии щитовидной железы, Сук Л. Л. (2016)
Діденко С. М. - Зміни колатерального кровообігу в нижній кінцівці при оклюзії артерій стегново–підколінно–гомілкового сегмента у хворих при синдромі ішемічної діабетичної стопи з огляду на ангіосомну теорію, Болгарская С. В., Таран Є. В., Бойко К. О. (2016)
Слєсаренко С. В. - Ефективність передопераційної діагностики з використанням ангіографії при реконструктивних втручаннях на нижніх кінцівках, Бадюл П. О., Мунтян С. О., Слєсаренко К. С., Ковбаса О. О. (2016)
Севергин В. Е. - Возможности нестандартных хирургических технологий в паллиативном лечении рака легкого, Шипулин П. П., Аграхари А., Поляк С. Д., Канжо Н., Тронина Е. Ю. (2016)
Аветіков Д. С. - Особливості виділення та мобілізації шкірно–жирових клаптів соскоподібної ділянки при косметичній отопластиці, Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Попович І. Ю., Гаврильєв В. М. (2016)
Петренко О. М. - Зміни активності матриксних металопротеїназ у хронічних ранах м’яких тканин у хворих на цукровий діабет при застосуванні вакуумної терапії, Тихомиров А. О., Петренко О. В.. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Опыт применения вакуум–систем при лечении огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Велигоцкий А. Н. - Изменение пролиферативной активности тканей в ране при воздействии низкодозированного вакуума, Савицкий Р. В., Довженко А. Н., Павлов С. Б., Леонов А. В. (2016)
Савчин В. С. - Застосування методу флуоресцентної спектроскопії в діагностиці ендогенної інтоксикації при опіковій травмі, Остап’юк Л. Р., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2016)
Литвиненко Б. В. - Фотодинамічна терапія – сучасний ефективний метод лікування базальноклітинного раку шкіри, Коровін С. І., Літус О. І., Баштан В. П., Литвиненко В. Є. (2016)
Бызов Д. В. - Трансплантация девитализированных сосудистых протезов малого диаметра в эксперименте, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Шевченко Е. В., Манченко А. Г., Сандомирский Б. П. (2016)
Кадышев Ю. Г. - Паховая грыжа с ущемлением матки, правого яичника и маточной трубы (2016)
Валентин Васильевич СУСЛОВ к 85−летию со дня рождения (2016)
Уривський Л. О. - Аналіз продуктивності завадозахищених систем передавання дискретної інформації, Мошинська А. В., Вергун С. М. (2016)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціювання повітря з використанням камери змішування в закритому басейні у спекотний період року, Кутра Д. С., Сергієнко І. В. (2016)
Бакун С. А. - Методика побудови скорингових карт із використанням платформ SAS, Бідюк П. І. (2016)
Киричок Т. Ю. - Моделювання структури поверхні банкнотного паперу на основі теорії фракталів, Клименко Т. Є., Рибак О. В. (2016)
Кондратенко Н. Р. - Особливості застосування функцій належності типу 2 в системах нечіткої логіки (2016)
Romanuke V. V. - Multiple state problem reduction and decision making criteria hybridization (2016)
Терентьєв О. М. - Прогнозування фінансових ризиків з використанням наївного і доповненого деревом класифікаторів на у формі байєсівських мереж, Кириченко В. Е., Связінська Н. О., Просянкіна-Жарова Т. І. (2016)
Богомол Ю. І. - Структура і властивості спрямовано закристалізованого сплаву системи Mo-8,7 Si-18 В, Попович О. І., Крюгер М., Лобода П. І. (2016)
Гавриш А. П. - Вплив абразивного інструмента і режимів різання при тонкому шліфуванні зносостійких нікелевих композитів на параметри шорсткості поверхонь тертя поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Хохлова Р. А. (2016)
Богдан Г. А. - Применение дискретного ортогонального метода измерения фазы для определения характеристик материалов ультразвуковым методом, Протасов А. Г. (2016)
Тымчик Г. С. - Технология ремонта дефектных участков действующего магистрального трубопровода с помощью паяно-сварных муфт, Подолян А. А. (2016)
Чиж І. Г. - Похибки вимірювання аметропії та обсягу псевдоакомодації ока за зображенням світлової мікроплями на сітківці, Голембовський О. О. (2016)
Пилипко С. В. - Синтез люмінесцентних матеріалів на основі рідкісноземельних оксофторидів, Спасьонова Л. М., Племянніков М. М. (2016)
Ущаповський Д. Ю. - Спосіб керування морфологією катодного осаду на основі визначення електрохімічного опору процесу електроосадження міді, Лінючева О. В., Донченко М. І., Бик М. В., Цимбалюк А. С. (2016)
Автори номера (2016)
Petryshyn O. V. - Constitutional and legal reform of local self-government in Ukraine: prospects and problems, Petryshyn O. О. (2016)
Любченко П. М. - Проблемні питання рішень Верховної Ради України та Конституційного Суду України в аспекті внесення змін до Конституції України (2016)
Мукомела І. В. - Трансформація демократії як політико-правової категорії в умовах інформаційного суспільства (2016)
Погребняк Н. С. - Експертиза у сфері законотворчості: на прикладі діяльності Апарату Верховної Ради України (теоретичний аспект) (2016)
Zelinska Ya. S. - Some aspects of administrative responsibility for administrative offenses related to corruption, Spasenko V. О. (2016)
Лялюк О. Ю. - Деякі питання взаємовідносин органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, судовими органами та органами юстиції (2016)
Закоморна К. О. - Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі (2016)
Рішняк М. О. - Порядок вирішення колективного трудового спору як форма колективного захисту прав та інтересів працівників (2016)
Гермашев Ю. А. - Правове розуміння інформаційної свободи (2016)
Крижановська А. С. - Правове регулювання принципу гласності в діяльності глави Української держави: сучасний стан і шляхи оптимізації (2016)
Муртіщева А. О. - Концепція конституційно-правової відповідальності уряду: історико-правовий аспект (2016)
Стешенко Л. С. - Витоки державницької теорії місцевого cамоврядування (2016)
Коваленко М. Г. - Організаційно-правові питання взаємодії Державного реєстру виборців та Реєстру територіальної громади (2016)
Ющенко Т. В. - Історико-правовий аспект участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України (2016)
Юрлова Н. В. - Деякі питання міжнародно-правового регулювання надання притулку у сучасному міжнародному праві (2016)
Носіков Д. М. - Фіскальна політика держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Скрипник В. В. - Еволюція взаємодії місцевих органів влади з органами прокуратури в Україні (2016)
Сорокіна В. В. - Теоретико-правові засади економічної безпеки (2016)
Соколова І. О. - Дерегуляція в системі правового регулювання суспільних відносин (2016)
Чиркін А. С. - Компетенція органів місцевого самоврядування Польщі, Чехії та Угорщини (2016)
Вихідні дані (2016)
Солових В. - Традиційна (бюрократична) модель державного управління: концептуальний опис, Михальські Т. (2014)
Пархоменко-Куцевіл О. - Принцип легітимності в системі управління персоналом державної служби України (2014)
Радинська-Калініченко А. - GR-менеджмент як механізм взаємодії органів публічної влади із підприємництвом у форматі публічно-приватного партнерства (2014)
Сурнін В. - Історія становлення та розвитку системи стримувань та противаг в організації влади в державі (2014)
Криштанович М. - Реалізація державного управління органами поліції: європейський досвід для України (2014)
Гонтар З. - Державне управління діяльністю добровільного пожежництва в Галичині і сучасна практика пожежного волонтерства в країнах ЄС (2014)
Клименко І. - Віртуальні ситуативні центри в системі підвищення кваліфікації державних службовців, Журавльов А. (2014)
Шамрай Н. - Оптимізація навантаження адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг: побудова методики (2014)
Верещук І. - Демократичний механізм удосконалення системи адміністративно-територіального устрою в Україні (2014)
Романець І. - Трансформація цінностей як об’єкт аналізу проблем політики під впливом глобалізаційних процесів (2014)
Бєльська Т. - Політична культура як ціннісна складова громадянського суспільства (2014)
Романенко Є. - Інституційні форми оптимізації державної комунікативної політики в Україні (2014)
Радченко О. - Моделювання державної комунікативної політики в умовах сучасної України, Бухтатий О. (2014)
Калініченко А. - Механізми організації дитячого оздоровлення та відпочинку: зарубіжний досвід (2014)
Довгалюк І. - Символи як засоби соціального управління: структура, класифікація, функції та особливості застосування (2014)
Гайдученко С. - Специфіка організаційної культури у публічному управлінні (2014)
Васильєв О. - Організаційно-правові засади діяльності Державного реєстру виборців в Україні (2014)
Ундір В. - Механізми співпраці об’єднань громадян і місцевих органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації державної політики (2014)
Філіппова В. - Адаптація методу когнітивного моделювання до аналізу й оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти (2014)
Гусак І. - Реалізація державної кадрової політики місцевими органами влади (2014)
Казюк Я. - Теоретичні основи механізму державного управління бюджетними ресурсами (2014)
Данилейко І. - Шляхи реалізації енергоефективної політики в житловому фонді України (2014)
Третяк М. - Соціальна відповідальність бізнесу як об`єкт державного регулювання (2014)
Ігнатенко О. - Напрями державного програмування сфери благоустрою населених пунктів (2014)
Степанов В. - Контроль як одна з функцій управління в транспортній сфері (2014)
Івасенко С. - Аналіз корупційних ризиків в податкових органах України (2014)
Держко І. - Соціально-філософські аспекти взаємодії особистості та суспільства в системі суспільно-владних відносин, Кучабський О. (2014)
Молодцов О. - Проблема формування європейської культурно-інституціональної ідентичності України (2014)
Бульба В. - Розробка та реалізація регіональних соціальних програм як механізм управління місцевим розвитком, Золотарьов В., Коновалова І. (2014)
Ричкіна Л. - Сутність та зміст проектного менеджменту в розвитку територіальної громади (2014)
Парфьонов І. - Інституціональне забезпечення проектної діяльності у сфері регіонального розвитку в Україні (2014)
Парубчак І. - Соціалізаційний контекст спорту як системи комунікації в гуманітарній сфері управління державою, Рибчич І. (2014)
Лопатченко І. - Генезис закордонних систем профілактики соціального сирітства: національний та регіональний аспекти (2014)
Науменко Р. - Оцінювання психологічних якостей державного службовця, Зеленський C. (2014)
Кубай Т. - Нормативно-правове забезпечення демократичної моделі муніципального управління в Україні (2014)
Тупкало В. М. - Контролінговий механізм реалізації бізнес – стратегії підприємства (2015)
Гудзь О. Є. - Управління диверсифікацією діяльності підприємства (2015)
Хлівна І. В. - Перспективи рoзвитку телекoмунiкацiйних пiдприємств України, Транченко О. М. (2015)
Заплотинський Б. А. - Поліпшення якості послуг у сфері телекомунікацій на основі впровадження підходів з управління якістю (2015)
Черчик Л. М. - Соціальний потенціал підприємства: поняття та складові, Коленда Н. В. (2015)
Ковшова І. О. - Організація рекламної діяльності на підприємстві, Михайлюк А. М. (2015)
Стецюк П. А. - Методологічні аспекти управління інноваційцно-інвестиційною діяльністю підприємств (2015)
Сазонова С. В. - Формування інноваційної стратегії розвитку для телекомунікаційних підприємств України (2015)
Капелюшна Т. В. - Механізм забезпечення сталого розвитку підприємств сфери послуг (2015)
Зеліско І. М. - Імперативи фінансового забезпечення діяльності аграрних холдингів (2015)
Онегіна В. М. - Прибутки й інвестиції сільськогосподарських підприємств в Україні (2015)
Транченко Л. В. - Значення туристичної галузі в системі розвитку національної економіки, Коваленко Л. Г. (2015)
Дорош Н .І. - Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку (2015)
Мордас І. В. - Детінізація економіки як чинник забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Артеменко Л. П. - Забезпечення економічної безпеки в умовах низьковуглецевого розвитку, Клюквіна М. С. (2015)
Коваль Л. П. - Інвестиційна безпека як складова фінансової безпеки регіону (2015)
Шибаєва Н. В. - Теорія та практика застосування АРВ як інструмента регуляторної політики (2015)
Ващенко В. В. - Сутність формування та розвитку державного агентства резерву України (2015)
Школенко О. Б. - Стратегія стимулювання експортної діяльності вітчизняних підприємств (2015)
Лапицька О. В. - Сталий розвиток галузей національного господарства крізь призму управління, як обов’язкового елементу (2015)
Войтюк А. В. - Мінімізація ризиків в системі банківського кредитування (2015)
Маринюк Л. В. - Формування та особливості кредитної політики банку (2015)
Бурбело Н. О. - Аналіз і класифікація ризиків підприємницької діяльності (2015)
Кристюк О. А. - Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємств (2015)
Голь І. В. - Підхід щодо комплексної оцінки фінансово-економічної стійкості підприємства телекомунікацій (2015)
Легомінова С. В. - Шляхи вдосконалення ринку праці і маркетинг (2015)
Вільчинська Н. Л. - Формування структури капіталу молокопереробних підприємств (2015)
Лопатюк Р. І. - Забезпечення ефективного виробництва аграрних підприємств, Білецька Н. В. (2015)
Сисенко Л. М. - Ефективність виробництва овочів закритого грунту сільськогосподарськими підприємствами України (2015)
Тимчук С. В. - Моніторинг сучасного стану туристичної галузі та туристичних потоків в Україні, Нещадим Л. М. (2015)
Кирієнко А. І. - Трансакції та трансакційні витрати: визначення та класифікації (2015)
Головніна О. Г. - Маркетингові засади конкурентоспроможності підприємства на українському ринку автозапчастин, Сотниченко В. М. (2015)
Анотації (2015)
Сак Т. - Концепція науково-методичного забезпечення формування навчальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку (Проект), Прохоренко Л., Омельченко І., Логвінова І., Бабяк О. (2015)
Кобильченко В. - Вплив факторів ризику на розвиток дошкільників із порушеннями зору (2015)
Пахомова Н. - Умови формування теоретико-когнітивного компонента інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2015)
Колупаєва А. - Соціально-педагогічна підтримка дітей із епілепсією в Україні, Мартинюк В. (2015)
Трофименко Л. - Формування морфологічних знань у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми "Будова слова" (2015)
Скрипник Т. - Шляхи підвищення компетентності педагогів в організації освітнього процесу для дітей з аутизмом (2015)
Бобренко І. - Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку (2015)
Глоба О. - Особливості організації корекційної роботи в умовах дошкільного навчального закладу, Пригородова І. (2015)
Замша А. - Рефлексія як детермінанта інтелектуального розвитку підлітків із порушеннями слуху (2015)
Федоренко О. - Стан педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в інклюзивних умовах навчання (2015)
Sulovska M. - Impact of information and communication technology on interest to mathematics of intellectual disabilities students from the teachers point of view, Vancova A. (2015)
Урбанович Н. И. - Структура и свойства высокопрочного чугуна, полученного с использованием деформационных и термических воздействий, Покровский А. И., Нисс В. С., Барановский К. Э., Розенберг Е. В. (2015)
Степанова Л. П. - Про створення сприятливої кристалогеометрії покриттів tin на авіаційних лопатках з титанових сплавів, Ольшанецький В. Ю., Пухальська Г. В. (2015)
Нарівський О. Е. - Вплив легувальних елементів і структури сталі AISI 321 на особливості селективного розчинення металів у пітингах на її поверхні (2015)
Іванов В. Г. - Морфологія графіту у заевтектичному синтетичному чавуні, Голтвяница В. С. (2015)
Внуков Ю. Н. - Определение условий фрезерования сферическими и тороидальными фрезами, Дядя С. И., Кришталь В. А., Черновол Н. Н. (2015)
Зеленина Е. А. - Условия смачивания поверхностных оксидов частицами газотермического покрытия (2015)
Костик К. О. - Розробка технології місцевого поверхневого зміцнення зубчатого циліндричного колеса відцентрованого змішувача (2015)
Пономаренко А. М. - Использование магнитно-электрического шлифования для создания микрорельефа поверхности газотермического покрытия, Губарь Е. Я., Фенько И. И., Васильченко В. Ю. (2015)
Скуйбіда О. Л. - Удосконалення процесів термічної обробки вторинного силуміну АК8М3, Волчок І. П. (2015)
Носенко М. І. - Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення (2015)
Нетребко В. В. - Влияние отжига на твердость высокохромистых чугунов, легированных Mn и Ni (2015)
Корчак Е. С. - Исследование условий эксплуатации композиционных материалов на основе политетрафторэтилена в направляющих узлах мощных гидравлических прессов, Щербаков Д. И., Ковалёва О. А. (2015)
Буря А. И. - Органопластики – перспективные конструкционные материалы, Набережная О. А. (2015)
Бялик Г. А - Повышение физико-механических свойств экономнолегированных литых сталей, Мохнач Р. Э., Гонтаренко В. И. (2015)
Чейлях Я. А. - Физико-математическое моделирование процесса формирования наплавленного метастабильного Fe-Cr-Mn металла, Чейлях А. П. (2015)
Гайдук С. В. - Комплексная расчетно-аналитическая методика для проектирования литейных жаропрочных никелевых сплавов (2015)
Levitskaya T. I. - Research loaded shells of revolution supported by ribs of different shapes, Pozhuyeva I. S. (2015)
Пожуєв А. В. - Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією рухомих поверхневих навантажень, Фасоляк А. В. (2015)
Левчук С. А. - Апроксимація статичного деформування круглих пластин різних профілів за допомогою матриць типу Гріна, Хмельницький А. А. (2015)
Лебедев В. А. - Алгоритм дуговой наплавки цилиндрических деталей со сложными движениями сварочного инструмента, Новиков С. В. (2015)
Чигиринский В. В. - Исследование влияния граничных условий на параметры напряженного состояния при объемном пластическом нагружении, Ленок А. А., Якубович Л. А. (2015)
Поляков С. П. - IQ-датчик для вимірювання питомого теплового потоку та густини струму в плямі електричної дуги, Фенько І. І., Йовченко А. В. (2015)
Джуган О. А. - О предварительной оценке результатов использования имитационных аддитивных технологий получения и ремонта деталей авиационной техники, Овчинников О. В., Ольшанецький В. Ю. (2015)
Лобов В. Й. - Представлення термічної обробки котунів на конвеєрній випалювальній машині як системи з розподіленими параметрами, Лобова К. В. (2015)
Плескач В. М. - До наукової термінології у галузі порошкової металургії, Ольшанецький В. Ю., Джуган О. А. (2015)
Данілавічютє Е. - Нейродинамічна основа моделювання мовлення та дрібної моторики в контексті комплексної технології надання допомоги при ДЦП (2015)
Картава Ю. - Корекційна спрямованість видів музичної діяльності в музичному вихованні дошкільників зі зниженим зором (2015)
Боряк О. - Причинна обумовленість порушень у мовленнєвому розвитку в розумово відсталих дітей (2015)
Мартиненко І. - Характеристика комунікативних рис особистості дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення (2015)
Чайковський М. - Створення інклюзивного освітнього простору ВНЗ як концептуальна основа технології соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами (2015)
Чобанян А. - Актуалізація соціального партнерства у процесі психолого-педагогічного супроводу: понятійно-категоріальний аспект (2015)
Колишкін О. - Розвиток рухової сфери у дітей з інтелектуальними порушеннями засобами адаптивного фізичного виховання (2015)
Косенко Ю. - Вивчення історичного минулого як засіб соціалізації розумово відсталих учнів (за науковою спадщиною А. І. Капустіна) (2015)
Голуб Н. - Системно-комплексний і діяльнісний підходи у діагностиці та корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів із ЗНМ (2015)
Пасічник Н. - Особливості допомоги дитині з мутичними проявами (2015)
Чопик Л. - Корекційне навчання просторового орієнтування старших дошкільників зі зниженим зором (2015)
Дем’яненко М. Я. - Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління, Рожелюк В. М. (2016)
Гончаренко Н. В. - Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві (2016)
Кебко В. В. - Фундаментальні основи розвитку складових сучасної фінансової звітності (2016)
Король С. Я. - Теоретичні засади соціального обліку (2016)
Кушніренко О. А. - Обліково-інформаційне відображення оподаткування сільськогосподарських підприємств у контексті їх сталого розвитку (2016)
Орєхова А. І. - Інтерпретація та місія стратегічного управлінського обліку в управлінській діяльності підприємств (2016)
Пасько О. В. - Належна правова процедура Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (2016)
Правдюк Н. Л. - Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки, Правдюк М. В. (2016)
Сторожук Т. М. - Вплив креативності в обліку на показники фінансової звітності (2016)
Сук Л. К. - Обчислення та використання собівартості сільськогосподарської продукції (2016)
Сук П. Л. - Формування облікової інформації про витрати (2016)
Танасієва М. М. - Проблеми нормативного регулювання обліку природоохоронної діяльності у лісовому господарстві (2016)
Шевченко Л. Я. - Інтегрований облік в управлінні процесом оподаткування підприємства (2016)
Гудзь Г. О. - Інформаційні системи та технології у страховому захисті аграрного підприємництва (2016)
Домінова І. В. - Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки (2016)
Ерастов В. І. - Основні тренди страхового ринку зарубіжних країн, що мають позитивний вплив на інтернет-страхування (2016)
Нєізвєстна О. В. - Основні напрями і механізм антикризового управління банківською діяльністю (2016)
Полчанов А. Ю. - Особливості діяльності ісламських страхових компаній, Поплавський О. О. (2016)
Роєва О. С. - Методика визначення мінімальної ціни та обсягу реалізації продукції, з урахуванням податкового навантаження (2016)
Трусова Н. В. - Прогнозна ймовірність процесу реалізації фінансового потенціалу аграрного мікрорівня (2016)
Бондар В. П. - Теорія та практика застосування аудиторських процедур щодо вхідних залишків при виконанні перших завдань з аудиту (2016)
Калініченко О. В. - Методичні засади оцінки енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва (2016)
Куцик П. О. - Сучасні системи управління нематеріальними активами підприємства, Скоп Х. І. (2016)
Стецюк П. А. - Рецензія на колективну монографію за редакцією проф. Д.І. Деми "Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ivanov I. A. - The design procedure of specified operating life of fiber-optic cables, Korolev P. S., Polesskiy S. N., Zhadnov V. V. (2016)
Осадчук О. В. - Радіовимірювальний перетворювач магнітного поля на транзисторній структурі, Коваль К. О., Притула М. О. (2016)
Прохоров А. В. - Агентное моделирование мультикластерных технологических комплексов наноэлектронных производств, Кузнецова Ю. А. (2016)
Бісікало О. В. - Оцінка невизначеності вимірювання сенсу природно-мовних конструкцій, Васілевський О. М. (2016)
Бодянський Є. В. - Еволюційна каскадна система на основі нейро-фаззі вузлів, Тищенко О. К., Бойко О. О. (2016)
Левин В. И. - Расчет и анализ поведения неполностью определенных функций методом детерминизации (2016)
Скрупский С. Ю. - Экспериментальное исследование метода синтеза нейро-нечетких моделей в параллельной компьютерной системе (2016)
Субботин С. А. - Метод синтеза диагностических моделей на основе радиально-базисных нейронных сетей с поддержкой обобщающих свойств (2016)
Штовба С. Д. - Критерії навчання нечіткого класифікатора на основі відстані між головними конкурентами, Галущак А. В. (2016)
Гальченко А. В. - Модифікація алгоритму заперечуваного шифрування менга, Козіна Г. Л. (2016)
Гороховатский В. А. - Систематизация пространства структурных признаков на основе методов самообучения в целях результативного распознавания изображений, Берестовский А. Е., Передрий Е. О. (2016)
Дичка І. А. - Mодифікований віконний метод однократного множення точки еліптичної кривої на скаляр у полі GF(P), Онай М. В., Дрозда Т. П. (2016)
Нич Л. Я. - Оцінювання ефективності інформаційного пошуку в системах консолідованої інформації, Шаховська Н. Б., Камінський Р. М. (2016)
Kołowrocki K. - Reliability and risk optimization of multistate systems with application to port transportation system, Kwiatuszewska-Sarnecka B., Soszyńska-Budny J. (2016)
Лахно В. А. - Mодель интеллектуальной системы управления городскими автобусными перевозками (2016)
Красовський В. В. - Цвітіння та запилення азиміни трилопатевої (asimina triloba (L.) dunal) у лісостепу України (2016)
Alexandrov B. - Decomposition dynamics of the wrack of different origin in the black sea sandy littoral, Dyadichko V., Garkusha O., Ivanovych G., Kopytina N., Kurilov A., Nidzvetska L., Nikonova S., Tropivska A., Serbinova I. (2016)
Дёмина Э. А. - Хромосомные аномалии в лимфоцитах крови первичных онкологических больных в послечернобыльском периоде (2016)
Мельничук С. С. - Галофітний комплекс національного природного парку "Білобережжя Святослава", Трохименко Г. Г. (2016)
Мисник О. Ф. - Забрудненість питної води солями важких металів та вилучення їх з розчинів нанокомпозитом цирконію (ιυ)оксиду, Литвиненко А. О. (2016)
Гольцев А. М. - Визначення експресії генів SRC, LCK, ABL, JAK1 в клітинах лімфогемопоетичного комплексу після введення клітин фетальної печінки, Луценко О. Д., Ямпольська К. Є., Останков М. В., Бондарович М. О. (2016)
Бородіна К. І. - Залежність чисельності lumbricus terestris у різних шарах ґрунту від його температури і вологості, Товстика О. В. (2016)
Ткач В. П. - Роль УкрНДІЛГА у розвитку української лісової науки, Мєшкова В. Л. (2015)
Ткач В. П. - Родоначальник степного лесоведения и агролесомелиорации (к 150-летию со дня рождения Г. Н. Высоцкого), Мигунова Е. С. (2015)
Ворон В. П. - Внесок професора П. С. Пастернака у розвиток лісівничої науки (2015)
Жежкун А. М. - Дослідні рубки переформування у соснових деревостанах Східного Полісся (2015)
Кобець О. В. - Санітарний стан дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву (2015)
Криницький Г. Т. - Наближене до природи лісівництво – основа сталого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні (досвід України і Словаччини), Чернявський М. В. (2015)
Лакида П. І. - Якісні показники компонентів фітомаси стовбура та крони дерев основних лісоутворювальних порід Національного природного парку "Прип’ять-Стохід", Мельник О. М. (2015)
Луначевський Л. С. - Вплив рубок догляду різної інтенсивності на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжого груду, Лук’янець В. А., Мусієнко С. І. (2015)
Meshkova V. L. - Silver birch (Betula pendula Roth) in the forests of the Left-bank Forest Steppe of Ukraine, Koshelyaeva Y. V. (2015)
Олійник В. С. - Висотно-поясні закономірності водорегулювальної ролі лісових ґрунтів Карпат, Ткачук О. М., Блистів В. І. (2015)
Осадчук Л. С. - Смолопродуктивність сосни звичайної із різним типом просторового розміщення дерев в умовах Малого Полісся (2015)
Румянцев М. Г. - Особливості попереднього поновлення деревних порід в умовах сухої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу (2015)
Ситник C. А. - Вплив типів лісорослинних умов на запас деревини лісоутворювальних порід степового Придніпров’я України, Ловинська В. М. (2015)
Ткач Л. І. - Типологічна структура лісів водозборів річки Сіверський Донець, Бондар О. Б. (2015)
Ткач В. П. - Вплив лісовідновних рубок на процеси відтворення природних соснових лісів Північного Степу, Тарнопільська О. М., Манойло В. О. (2015)
Чигринець В. П. - Лісотипологічна струкура та продуктивність різних за походженням лісостанів дуба звичайного на Сумщині, Ігнатенко В. А., Тарнопільський П. Б. (2015)
Лісовий М. М. - Поліморфізм та особливості вегетативного розмноження живцюванням декоративних форм Thuja occidentalis L., Гузь М. М. (2015)
Лось С. А. - Результати відбору плюсових дерев сосни і дуба в рівнинній частині України та в Криму у 2010–2014 рр., Терещенко Л. І., Шлончак Г. А., Самодай В. П., Нейко І. С. (2015)
Торосова Л. О. - Дослідження представників роду Роpulus за морфологічними ознаками, Висоцька Н. Ю., Лось С. А., Орловська Т. В., Золотих І. В. (2015)
Даниленко О. М. - Удосконалення технології вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою, Тарнопільський П .Б., Гладун Г. Б. (2015)
Дем’яненко Л. В. - Стан лісових культур та перспективи природного поновлення лісів в умовах Новгород-Сіверського Полісся (2015)
Мігунова О. С. - Лісове ґрунтознавство в Україні, Тихоненко Д. Г. (2015)
Бойко T. O. - Епіфітні лишайники природних та штучних лісових насаджень Єланецько-Інгульського регіону (Україна, Миколаївська та Кіровоградська обл.) (2015)
Бондарук М. А. - Оцінка задовільності умов середовища екотопів та прогнозне моделювання стану ценопопуляцій видів раритетної лісової флори (на прикладі тюльпана дібровного), Целіщев О. Г. (2015)
Коваль І. М. - Радіальний приріст дуба звичайного та ясена звичайного як індикатор стану лісових екосистем в умовах Новоград-Волинського фізико-географічного району, Бологов О. В., Нусбаум С. А., Юзвінський Г. А. (2015)
Парпан Т. В. - Природно-антропогенні зміни в гірських лісових екосистемах Українських Карпат та шляхи підтримки їхньої стабільності, Гудима В. Д. (2015)
Дишко В. А. - Морфологічні та біохімічні відмінності дерев із різною стійкістю до кореневої губки, Усцький І. М., Михайліченко О. А. (2015)
Дрозда В. Ф. - Екологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.), його поширення на Черкащині, Карпович М. С. (2015)
Усцький І. М. - Причини та особливості поширення лісопатологічних процесів у деревостанах вільхи чорної (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) в Україні за період 1991–2009 рр., Бугайов С. М., Никитюк П. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Довідка рецензента (2015)
Сторінка головного редактора (2015)
Ткаченко В. С. - Структурні зміни степових фітосистем України в другій половині ХХ та на початку ХХІ століть як відображення глобальних змін довкілля, Бойченко С. Г. (2015)
Шаповал В. В. - Постпірогенні структурні та екотопічні зміни у рослинному покриві ділянки "Стара" асканійського степу, Ткаченко В. С. (2015)
Іщук Л. П. - Рід Salix L. в Україні (2015)
Гавриленко В. С. - Роль доріг і стежок в життєдіяльності тварин біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2015)
Дерябина Т. Г. - Лошадь Пржевальского (Equus Ferus Przewalskii Polj., 1881) в условиях белорусской зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (2015)
Устименко П. М. - Раритетна фітоценорізноманітність України у контексті нового видання "Зеленої книги України", Дубина Д. В. (2015)
Гавриленко Н. О. - Репродуктивна здатність "червонокнижних" видів деревних рослин при інтродукції в дендропарку "Aсканія-Hова" (2015)
Смаголь В. О. - Динаміка чисельності популяції сайги Saiga tatarica L. в заповіднику "Асканія-Нова" та чинники, що її зумовлюють (2015)
Усольцева О. Г. - Особливості вегетативного розмноження Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. в умовах захищеного ґрунту (2015)
Петренко З. А. - Посухостійкість видів роду Allium L. в умовах дендрологічного парку "Асканія-Нова" (2015)
Ковальчук Т. Д. - Початкові етапи онтогенезу північноамериканських видів роду Rhus L.в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Могиляк М. Г. - Збереження біологічного різноманіття інтродукованих декоративних рослин в умовах культивування (2015)
Звегинцова Н. С. - Паразитологические исследования представителей семейства Camelidae в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" (2015)
Шаповал В. В. - Короткий коментар до публічної апології абсолютної заповідності (2015)
Гавриленко Віктор Семенович (60 років від дня народження) (2015)
Дo увагі авторів (2015)
Шановні читачі (2015)
Петрушка А. І. - Засоби масової інформації України напередодні парламентських виборів 2012 року (2015)
Прикидько О. М. - Медіаосвіта та онлайн контент для дітей (2015)
Малинка В. Є. - Методика визначення фінансових моделей інтернет-медіа за допомогою аналізу їхнього контенту, Захарченко А. П. (2015)
Смола Л. Є. - Проблематика висвітлення релігійного дискурсу в інформаційно-комунікативному просторі України, Буйдена М. В. (2015)
Михайлова О. П. - Правила та принципи висвітлення ВІЛ/СНІДу як соціальної проблеми у теленовинах (2015)
Перехейда В. В. - Видові особливості комунікаційних середовищ екотуризму в Україні (2015)
Корнєєв В. М. - Дослідження комунікаційного простору в науці про соціальні комунікації (2015)
Білан Н. І. - Особливості інтернет-комунікації (2015)
Ромах О. В. - Стереотипи та страхогенеруючі міфи на сторінках українських суспільно-політичних журналів (2015)
Подоляка Н. С. - Редакторський досвід вченого і педагога Павла Охріменка (2015)
Павлюх М. В. - "Dziennik myd paryskich" – перший польський жіночий часопис Львова (1840 – 1848) (2015)
Сорока В. М. - Європейські стандарти висвітлення виборів в українських теленовинах: реальність і перспективи (2015)
Мірошниченко П. В. - Ставлення користувачів медіа до звукового образу українського радіомовлення (2015)
Рябічев В. Л. - Розвиток соціальних медіа в Україні в першій половині 2015 року, Рябічева О. В., Сулейманов Я. Є. (2015)
Соловйов С. Г. - Роль соціальної реклами у вирішенні пріоритетних завдань державної політики (2015)
Чекалюк В. В. - Роль першої леді у формуванні іміджу держави за допомогою ЗМІ (2015)
Астаф’єв О. - Міждисциплінарний дискурс: літературознавство – культурологія – соціальні комунікації (Гурбанська А. Слово – людина – світ: студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій. – Кіровоград: КОД, 2015. – 348 с.) (2015)
Катеринич П. - Огляд актуальної ситуації на видавничому ринку навчальної літератури, Капнік О. (2015)
Коробко В. І. - Тематичні різновиди розважального жанру реаліті-шоу (2015)
Титул, содержание (2016)
Бейгельзимер Я. Е. - Когда процесс кручения металлов под высоким давлением допускает простое математическое описание?, Кулагин Р. Ю. (2016)
Пашинская Е. Г. - Дисcипация энергии при растяжении стали Ст3, полученной интенсивной пластической деформацией путем прокатки со сдвигом, Ткаченко В. М., Завдовеев А. В. (2016)
Подрезов Ю. Н. - О влиянии границ зерен на переход от трансляционного к ротационному механизму деформации, Борисовская Е. М., Даниленко В. М., Марченко Н. М. (2016)
Букин Г. В. - Спиновый переход в металлоорганическом координационном соединении со структурой 3D-хофмановского типа Fe(pz), Левченко Г. Г., Gaspar A. B., Real J. A. (2016)
Прудников А. М. - Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C, Шалаев Р. В., Линник А. И., Варюхин В. Н., Пасько М. И. (2016)
Гущин К. В. - Контактно-стыковая сварка оплавлением высокопрочных термически упрочняемых алюминиевых сплавов, Клочков И. Н., Завдовеев А. В., Чайка А. А., Мотрунич C. И. (2016)
Лакуста М. В. - Спекание нанопорошков тетрагонального диоксида циркония. Механизмы спекания и роль механического измельчения, Даниленко И. А., Константинова Т. Е., Волкова Г. К., Глазунова В. А. (2016)
Эфрос Б. М. - Влияние термопластической обработки на структуру, текстуру и механические свойства нержавеющей мартенситностареющей стали, Конакова И. П., Гребенкин С. В., Эфрос Н. Б., Тютенко В. С. (2016)
Стефанович Л. И. - Импедансная спектроскопия ископаемого угля, содержащего трещины. II. Влажный образец, Фельдман Э. П., Кириллов А. К. (2016)
Васильковский В. А. - Параметры адсорбции метана на поверхности ископаемых углей в диапазоне комнатных температур и давлений до 0.1 MPa, Довбнич М. М., Мендрий Я. В. (2016)
Терехов С. В. - Физико-геометрические характеристики гиперпространства. III. Целлярный и субстанциональный операторы. Дефект кватернионной производной (2016)
Горбань О. А. - Формирование аморфных и кристаллических наночастиц тетрагонального диоксида циркония, Даниленко И. А., Волкова Г. К., Константинова Т. Е. (2016)
Князевич В. М. - Українська паліативна ліга: підсумки п’ятиріччя діяльності та плани на майбутнє, Моісеєнко Р. О. (2016)
Моісеєнко Р. О. - Соціальна педіатрія: фокус на медико- соціальний супровід дітей з особливими потребами та паліативна допомога в педіатрі (2016)
Криничний Ю. В. - Практична реалізація стратегії впровадження паліативної та хоспісної допомоги в Україні, Лугова О. В. (2016)
Гарник К. В. - Аналіз системи охорони здоров’я України щодо надання паліативної і хоспісної допомоги з можливим інтегруванням народної та нетрадиційної медицини у первинну ланку медичної допомоги, Соколовський С. І., Гарник Т. П. (2016)
Кринична І. П. - Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги дітям з термінальними хворобами, Щетко Ю. Ю. (2016)
Губенко І. Я. - Профілактика професійного вигорання при наданні паліативної і хоспісної допомоги (2016)
Мойсеєнко В. О. - Аспекти викладання етики та деонтології ведення онкологічних хворих у підготовці студентів-медиків, Никула Т. Д., Дериземля І. О., Денисайко К. В. (2016)
Иванова Л. Н. - Изменения вариабельности сердечного ритма у медицинских работников хосписа с синдромом эмоционального выгорания, Налапко К. К., Холина Е. А., Сидоренко Ю. В., Сысойкина Т. В., Пилиева Е. В (2016)
Бразалій Л. П. - Професійна підготовка медичних сестер з питань надання паліативної і хоспісної допомоги у Черкаському медичному коледжі (2016)
Децик О. З. - Здобутки впровадження та перспективи розвитку дитячої паліативної допомоги на Прикарпатті, Мельник Р. М., Кузнєцова Г. П. (2016)
Поступаленко О. В. - Корекція анемії у підтримуючій терапії онкологічних хворих (2016)
Пилягіна Г. Я. - Діагностика, принципи лікування та комплексної реабілітації хворих з тяжкими органічними психічними розладами (2016)
Шевченко О. Т. - Особливості паліативної допомоги хворим із хронічними інфекційними захворюваннями (2016)
Александріна Т. А. - Розвиток паліативної і хоспісної допомоги хворим на туберкульоз. Минуле, сучасне, майбутнє (2016)
Войтович Р. В. - Екзистентність людського буття в умовах пошуку нових смисложиттєвих атракторів у добу постмодерну (2016)
Брацюнь О. П. - Вплив міждисциплінарного підходу в наданні паліативної допомоги на якість життя паліативних пацієнтів (на прикладі роботи першого денного хоспісу в Україні), Науменко Г. М. (2016)
Гарник Т. П. - Фіто- та ароматерапія у комплексній реабілітації осіб із порушеннями голосу, Калачов О. В., Огороднікова Н. П., Барановська М. П., Барановська О. П., Пилипчук А. Б., Дудченко Л .Г. (2016)
Sidorenko A. - Empowerment of older persons: principal approaches (2016)
Матеріали II Національного конгрессу з паліативної допомоги в Україні (2016)
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду" (2016)
Державний стандарт паліативного догляду (2016)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - Проблемные вопросы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта в СССР в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области) (2016)
Соколовский К. Г. - Возможности межконфессионального взаимодействия в условиях экономического транзита государства (2016)
Пакулін С. Л. - Управління сталим розвитком сучасного підприємства, Пакуліна А. А. (2016)
Кудряков Е. Р. - Оптимальний рівень податкового навантаження на фонд оплати праці: визначення та перспективи досягнення (2016)
Евдокименко Ю. И. - Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи, Ефименко Г. П., Змиевская И. В., Обоянская Л. А. (2016)
Медушевская И. Е. - Бренд территории как фактор конкурентоспособности региона (на примере Пензенской области), Томаева Е. В. (2016)
Янковская В. В. - Совершенствование кадровой политики организации и повышение её эффективности посредством формирования навыков и компетенций персонала (2016)
Абрамова О. С. - Напрямки удосконалення податкового регулювання промислових підприємств (2016)
Величко Н. Ю. - Удовлетворенность и лояльность потребителей образовательных услуг в условиях конкурентной борьбы (2016)
Оніщенко І. О. - Інвестиційна привабливості України: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Бубенець І. Г. - Чинники розвитку маркетингового потенціалу торговельного підприємства (2016)
Чернова М. Г. - Факторы и перспективы модернизационного развития российских регионов (2016)
Євсєєва О. О. - Формування державної політики стратегічного розвитку територій України в умовах євроінтеграції і глобалізації (2016)
Патеюк А. В. - Влияние экстракта лиственницы сибирской на процессы перекисного окисления липидов в эксперименте, Кохан С. Т., Кривошеев С. Г. (2016)
Ткаченко Т. І. - Модерністські пошуки Уласа Самчука у збірці "Віднайдений рай" (2016)
Романова О. В. - Кластерная модель организации социального партнерства в муниципальной сфере образования (2016)
Логанина В. И. - Опыт применения производственно-ориентированной технологии обучения при подготовке специалистов по направлению "Стандартизация и метрология", Карпова О. В. (2016)
Козлов С. В. - Применение соответствия Галуа для анализа данных в информационных системах (2016)
Евченко О. С. - Моральная проблема сигнализаторства (2016)
Derevianko N. - Effectiveness of growth regulators, based on the heterylcarbon acid, on forcing of Tulips (Tulips HD), Brazhko O., Zavgorodniy M., Brazhko O. (2016)
Шостак И. В. - Агрегация данных для формирования производственных решений на промышленных предприятиях с использованием онтологических систем, Собчак А. П., Фирсова А. В., Кушнаренко А. С. (2016)
Содержание (2016)
Юбилеи (2016)
У Міжнародний день захисту дітей представники НМАПО імені П. Л. Шупика відвідали будинок дитини "Надія" у Чернігівській області (2016)
Бережний В. В. - Медикаментозна хвороба у дітей: клінічна лекція, Романкевич І. В. (2016)
Охотникова Е. Н. - Интерстициальные заболевания легких у детей (обзор иностранной литературы). Часть 3. Обследование детей с подозрением на ИЗЛ, а также принципы их лечения, Ткачева Т. Н., Горбатюк О. И. (2016)
Марченко В. Ф. - Стан захворюваності дітей Житомирської області у 1986–2014 роках, Русак П. С., Килимник Т. М., Чабан О. П., Русак С. О. (2016)
Козакевич О. Б. - Фізичний розвиток вкрай недоношених дітей упродовж перших трьох років життя та фактори ризику, що впливають на його значну затримку (2016)
Бобкова О. В. - Ефективність тренінгів для лікарів загальної практики — сімейної медицини відносно особливостей роботи серед підлітків груп ризику (2016)
Козакевич В. К. - Нові підходи до оцінки стану здоров'я дітей шкільного віку, Зюзіна Л. С. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмококковой пневмонии (часть 1), Никулина А. А., Петренко Л. Л. (2016)
Уманець Т. Р. - Ефективність монтелукасту у дітей з алергічним ринітом, Лапшин В. Ф., Матвєєва С. Ю., Пустовалова О. I. (2016)
Банадига Н. В. - Роль фенотипових та генотипових ознак у перебігу бронхіальної астми у дітей, Волошин С. Б. (2016)
Колесник П. О. - Оцінка ефективності препарату "Гербіон сироп плюща" залежно від терміну його призначення дітям з гострим простим бронхітом, Петріщак В. В., Цяпець С. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Оптимізація регідратаційної терапії при вірусних діареях у дітей раннього віку, Ковальчук А. А. (2016)
Березенко В. С. - Особливості фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом В та різними варіантами поліморфізму гена ІЛ-28В, Царьова О. В., Диба М. Б. (2016)
Ярошевская Т. В. - Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей с синдромом раздраженного кишечника, Ильченко С. И., Сапа Н. Б., Крамаренко Л. Н. (2016)
Меньшикова А. О. - Вибір типу дихальної підтримки недоношених новонароджених після екстубації: неінвазивна вентиляція чи створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах, Добрянський Д. О., Салабай З. В., Новікова О. В., Дубровна Ю. Ю. (2016)
Мартинюк В. Ю. - Уніфікований клінічний протокол "Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями". Частина ІІ, Назар О. В. (2016)
Свистільник В. О. - Ідіопатичні генералізовані епілепсії у дітей, особливості діагностики і лікування (лекція), Коноплянко Т. В. (2016)
Горбач Т. В. - Клинико-экспериментальное обоснование роли тяжелых металлов развитии нефропатий у детей, Макеева Н. И., Головачева В. А., Отчик А. Е. (2016)
Коробка О. В. - Гостре ураження нирок у доношених новонароджених після асфіксії та роль поліморфізму АСЕ, AGT2R1, eNOS генів у його розвитку (2016)
Турчина С. І. - Тиреоїдна дисфункція та вторинна аменорея у дівчат, Начьотова Т. А., Кашкалда Д. А. (2016)
Башкірова Н. С. - Основні тиреоїдні гормони та чутливість бронхіальних рецепторів у дітей, що зазнають дії тютюнового диму (2016)
Спахи О. В. - Особенности бактериологического спектра инфицированных и гнойных ран у детей, Пахольчук А. П. (2016)
Аряєв М. Л. - Синдром жорстокого поводження дитиною в Одеському регіоні: епідеміологія, клінічні і психоневрологічні прояви та наслідки, Сеньківська Л. І., Шевченко І. М., Гудзь В. А., Кузьменко Т. В. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Медико-социальная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Бузоверя А. Н. (2016)
Бобко Л. О. - Корпоративна соціальна відповідальність: сучасний стан розвитку в Україні (2016)
Васільєва Л. М. - Місце бізнес-інкубаторів в інноваційній інфраструктурі, Бондарчук Н. В. (2016)
Голубка М. М. - Економічна та соціально-історична хронологія, що сприяла вдалому піднесенню фінансово-економічній та кооперативній освіті на західноукраїнських землях (кінця XIX - початку XX століття) через подвижницьку діяльність: комерційних, освітньо-економічних, культурно-просвітницьких товариств та ВНЗ (2016)
Демешок О. О. - Вибір оптимальної для України моделі реалізації соціальної політики у контексті забезпечення її сталого розвитку в ресурсних обмеженнях (2016)
Довгалюк В.В. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в Житомирську область, Журавський Д.С. (2016)
Дончак Л. Г. - Сутність та удосконалення стратегічного управління підприємством, Ціхановська О. М. (2016)
Дорофеева К.М. - Oсновные параметры глобализации экономического и социального развития, Гхаит Сари О.С. (2016)
Журавка А. В. - Математичне моделювання спільної динаміки робочої сили і вільних робочих місць на ринку праці, Тімофєєв В. О., Мудаширу Тайо Мусбао (2016)
Zaporozhets H. V. - Formation of place marketing concept in the context of the strategi for areas sustainable development (2016)
Карапетян О. М. - Суверенні фонди в системі забезпечення фінансової безпеки держави: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності (2016)
Литвинова О. Б. - Використання систем масового обслуговування для підвищення ефективності підприємства (2016)
Майовець Є. Й. - Використання методики індексного аналізу у процесі ціноутворення на ринку вітчизняної продовольчої продукції, Сенишин О. С. (2016)
Малюк Л. П. - Сервісологія в системі наукового знання, Варипаєв О. М. (2016)
Марковська Т. С. - Концептуальні аспекти розвитку економічних відносин аграрних підприємств (2016)
Микитенко В. В. - Прикладний інструментарій оцінювання та прогнозування результативності макроекономічного регулювання розвитку каскадів регіональних соціально-економічних систем, Шкарлет С. М. (2016)
Микитенко Д. О. - Результативність функціонування сучасної системи спостереження за генетично обумовленими репродуктивними розладами в Україні (2016)
Молодченко Т. Г. - Mенеджмент якості освітніх послуг у ВНЗ, Мельман В. О. (2016)
Мосійчук І. В. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу в сучасних ринкових умовах (2016)
Непочатенко О. О. - Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання, Боровик П. М., Таран Т. О. (2016)
Осадча Т.С. - Пошук теоретичних засад розширення функціональних можливостей бухгалтерського обліку, Травін В.В. (2016)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Діалектика формування національної економічної безпеки у контексті глобальної економічної безпеки: ієрархічний підхід (2016)
Попов А. С. - Критичний аналіз способів проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні (2016)
Прокіп А. В. - Теоретико-методологічні аспекти планування розвитку відновлюваної енергетики регіону (2016)
Соболєва Г. Г. - Cистеми управління ризиками енергоефективних проектів у будівництві, Прижкова О. Ю. (2016)
Сологуб О. П. - Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства, Никоненко А. В. (2016)
Стефанишин О. Б. - Дослідження особливостей складу та структури капіталу торгівельної сфери (2016)
Столяр Л. Г. - Особливості обліку поточного та капітального ремонту основних засобів (2016)
Чайка І. В. - Інноваційний розвиток аграрних територій як фактор подолання їх депресивності (2016)
Чернега О.Б. - Pетроспективный анализ интеграционных теорий, Абудавуда Басем (2016)
Чернова О. В. - Аналіз сучасного стану світового ринку цінних паперів, Попко В. М. (2016)
Ящишина І. В. - Економічна безпека етапу створення підприємства в Україні (2016)
Двойних К. Є. - Ринкові траєкторії господарських проектів: етнологічні орієнтири в сучасній світовій економіці (2014)
Горова К. О. - Визначення основних підходів до класифікації аутсорсингу на сучасному етапі економічного розвитку (2014)
Кислова Л. А. - Історичні аспекти та концептуальні основи сталого розвитку (2014)
Кісь С. Я. - Проблеми інтелектуалізації розвитку соціально-економічних систем (2014)
Гладинець Н. Ю. - Фінансові результати інноваційної діяльності промислових підприємств України: оцінка та прогнозування (2014)
Гончаров Г. О. - Оцінка ефективності державного регулювання малого підприємництва України в аспекті його економічної безпеки (2014)
Мусіна Л. А. - Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України, Кваша Т. К. (2014)
Пирог О. В. - Макропруденційне регулювання інвестиційної діяльності як механізм забезпечення стабільного розвитку національної економіки, Шевченко Н. В. (2014)
Скібіцький О. М. - Розгляд окремих теоретичних питань управління людським потенціалом (2014)
Субота М. В. - Зовнішні чинники розвитку підприємств олійно-жирової галузі (2014)
Сусіденко Ю. В. - Вплив інфляційних процесів на економіку України (2014)
Терованесов М. Р. - Система управління якістю вищої освіти (2014)
Trofymenko M. Y. - The ways to increase the efficiency of funding of housing and municipal infrastructure in Ukraine (2014)
Швець В. Є. - Діяльність суб’єктів на ринку антикваріату в Україні як об’єкт економічного аналізу, Демків Х. С. (2014)
Шибаєва Н. В. - Визначення та принципи регуляторної політики (2014)
Ботвіна Н. О. - Кредитні важелі фінансової політики аграрної сфери України (2014)
Валуйський І. А. - Специфіка застосування бюджетних інструментів у період кризи (2014)
Гавриляк Т. С. - Аналіз теоретичних аспектів страхової інвестиційної діяльності (2014)
Гарбар Ж. В. - Аналіз сучасного стану ринку державних цінних паперів в Україні (2014)
Дадашова П. А. - Моделювання взаємозалежності між показниками монетарної та фіскальної політики (2014)
Завистовська Г. І. - Зарубіжний досвід урядового фінансового контролю (2014)
Квасниця О. В. - Теоретичні підходи до обґрунтування ризиків державного боргу (2014)
Пак Х. Р. - Залучені джерела фінансування місцевих бюджетів в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Панько М. В. - Проблеми та перспективи розвитку соціальної складової структури економіки Закарпатської області (2014)
Єлецьких C. Я. - Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі темпових показників ефективності його розвитку (2014)
Лаврик О. Л. - Сек’юритизація та кредитний дериватив як потужний інструмент в управлінні кредитним ризиком банківських установ (2014)
Сас Б. Б. - Розвиток системи венчурного фінансування в Україні, Спяк Г. І. (2014)
Войтович Р. - Шляхи забезпечення сталого розвитку в умовах глобальної інтеграції (2012)
Купрійчук В. - Доба Центральної Ради УНР: від мовної українізації до українознавчого змісту освіти (2012)
Олійник О. - Врядування як основа суспільного розвитку України (2012)
Сельський А. - Передумови запровадження стратегічного управління в державному управлінні (2012)
Гошовська В. - Формування кадрового резерву на вищі керівні посади державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняна практика, Задоя К. (2012)
Столяр Л. - Проблеми лідерства в державному управлінні (2012)
Бодров В. - Асиметричний обмін інформацією як пусковий механізм глобальних фінансових криз, Балдич Н. (2012)
Кравчук І. - Етапи оцінювання державних програм (2012)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: політики та квазі-політики ЄС (2012)
Мошинський Р. - Соціально-правові інститути забезпечення національної безпеки України: стан та перспективи розвитку (2012)
Рудалєва Л. - Державне регулювання банківської діяльності з випуску власних цінних паперів (2012)
Синьогуб К. - Інформаційно-аналітичне забезпечення Державної податкової служби України: мета, принципи, особливості (2012)
Шевцов О. - Загальні підходи до побудови інтегрованої архітектури електронних комунікацій органів державної влади (2012)
Шарий В. - Раціоналізація нормативно-правового забезпечення реалізації державної політики органами місцевого самоврядування України (2012)
Підкуйко О. - Стимулювання самоорганізації територіальної громади як ключовий чинник її сталого розвитку (2012)
Лозовицький О. - Дієва виборча система – основа ефективного розвитку держави в умовах глобалізації (2012)
Мельниченко В. - Делеговане законодавство як чинник стабілізації державного управління (2012)
Немировська О. - Відповідальність за порушення законодавства як складова правового механізму державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами (2012)
Рубан Ю. - Політична складова в політичній комунікації: історичний досвід формування (2012)
Бабенко К. - Поняття та зміст державного регулювання інституту арбітражних керуючих (2012)
Жмудський Р. - Ставлення населення України до забезпечення політичної відповідальності влади (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського