Sorochyshyn M. V. - Legal regulation of conciliation procedures: current state and prospects for development (2015)
Stepanenko A. S. - Some issues concerning the concept of a "reasonable doubt” in criminal process (2015)
Torbas O. O. - Analysis of the powers of the prosecutor in article 291 of the CCP (2015)
Kharytonov E. O. - Reception of law and law adaptation as forms of interaction of legal systems, Kharytonova O. I. (2015)
Chekmarova L. Yu. - The insurance of professional activity of advocate: experience Federal Republic of Germany (2015)
Yakovlev D. V. - Choice of Ukraine: reforms vs. Perestroyka (2015)
Памяти Макса Айзиковича Акивиса (2015)
Пам'яті Володимирf Васильовича Шарка (2015)
Власенко И. Ю. - Критерий топологической сопряженности двумерныходнородных внутренних отображений (2015)
Горькавый В. А. - Псевдосферическая поверхность в R4 не допускает двух различных преобразований Бьянки, Невмержицкая Е. Н. (2015)
Кадубовский А. А. - О числе топологически неэквивалентных\\ функций с одной вырожденной критической точкой типа седло на двумерной сфере, ІІ (2015)
Курбатова И. Н. - 4-квазипланарные отображения почти кватернионных и полукватернионных многообразий (2015)
Курбатова И. Н. - Квазигеодезические отображения рекуррентно-параболических пространств, Сисюк О. Т. (2015)
Зарічний М. М. - Функтори скінченного степеня у асимптотичних категоріях, Романовський М. М., Савченко О. Г. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems, Kuzakon V. M., Buyadzhi V. V., Solyanikova E. P. (2015)
Prepelitsa G. P. - Chaos-Geometric approach to analysis of chaotic attractor dynamics for the one-ring fibre laser (2015)
Сайко В. Г. - Методика оцінки щільності радіовузлів в самоорганізованих мережах, Плющ О. Г., Бреславський В. О., Грищенко Л. М. (2016)
Пархомей І. Р. - Спосіб реалізації інтерферометричного методу визначення параметрів об’єкту локації, Коршун Н. В. (2016)
Вишнівський В. В. - Сучасний підхід до інформатизації навчального процесу, Гніденко М. П., Ільїн О. О. (2016)
Любчик В. Р. - Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором, Сенчишина Ю. В., Троцишин І. В., Розорінов Г. М. (2016)
Сергієнко І.-В. О. - Вплив параметрів ґенерованих оптичним передавачем імпульсів на пропускну здатність волоконно-оптичного лінійного тракту, Каток В. Б. (2016)
Демидов І. В. - Аналіз методів підвищення продуктивності телекомунікаційних мереж хмарних сервісних систем, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф. (2016)
Бондаренко В. Є. - Задача побудови замкнутих систем та її реалізація для синтезу живучих кільцевих транспортних телекомунікаційних мереж (2016)
Гаврилко Є. В. - Розробка методики побудови мережевої системи супутникової екологічної телекомунікаційної системи дистанційного моніторингу Землі (2016)
Родионов С. С. - Вероятностно-временной подход к оценке воздействия мешающего сигнала на радиостанцию (2016)
Федюнін С. А. - Потоки відмов відновлювальних систем (2016)
Скубак О. М. - Технологія кодування сучасних штрих-кодів, Мокринцев О. А. (2016)
Дищук А. С. - Аналіз функціонування складного об'єкту системи управління в телекомунікаціях (2016)
Бокла Н. И. - Использование кодового разделения каналов на основе модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда при построении линии радиорелейной связи, Шокотько А. А. (2016)
Саланда І. П. - Методика синтезу розгалуженої інформаційної мережі із заданими структурними характеристиками (2016)
Панкратова О. С. - Впровадження фазорізницевої модуляції високих порядків в мережі мобільного зв’язку LTE (2016)
Дещинський Ю. Л. - Реалізація методики проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах, Бохонко Б. А., Горбатюк В. Ю. (2016)
Терентьева И. Е. - Метод оценки эксплуатационных затрат телекоммуникационных систем с учетом показателей надежности (2016)
Титул, зміст (2014)
Заплатинська О. - Особливості навчання елементам без предмета спортсменок, які займаються художньою гімнастикою, на етапі початкової підготовки (2014)
Іванов A. - Особливості техніки поштовху штанги важкоатлетів різних вагових категорій залежно від реалізації техніко-тактичних дій (2014)
Топол Г. - Управління підготовкою гімнасток, які спеціалізуються у групових вправах художньої гімнастики (2014)
Усманова Е. - Дифференцированный подход к обеспечению процесса подготовки футболистов в возрасте 14–16 лет с учетом их индивидуально-психологических особенностей, Никитина Е. (2014)
Шинкарук О. - Обґрунтування підходу до формування екіпажів у веслуванніт академічному, Яковенко О. (2014)
Агеева Г. - Влияние педагогической технологии на двигательную активность и психофизическое состояние детей старшего дошкольного возраста (2014)
Андрєєва О. - Методологічний аналіз тезауруса фізичної рекреації (2014)
Вітомський В. - Характеристика засобів фізичної реабілітації на санаторному та диспансерному етапах відновлення здоров’я дітей, оперованих із приводу вроджених вад серця (2014)
Владимиров А. - Оценка динамики функционального состояния организма беременных с кардиальной патологией на санаторном лечении, Владимирова Н., Марченко О. (2014)
Долженко Л. - Формування мотивації до рухової активності студентської молоді з різним рівнем фізичного здоров’я, Погрєбняк Д. (2014)
Жарова І. - Характер та напрями заходів фізичної реабілітації підлітків із первинним ожирінням (2014)
Когут І. - Соціальна інтеграція осіб із інвалідністю та роль адаптивної фізичної культури в її реалізації (2014)
Іщенко О. - Характеристика режимів рухової активності дітей середнього шкільного віку (2014)
Люгайло С. - Концептуальні засади фізичної реабілітації юних спортсменів зі соматичними дисфункціями (2014)
Пангелова Н. - Зарубіжний досвід організації сімейного відпочинку з дітьми у рекреаційно туристичних комплексах, Сем’янчук А. (2014)
Гамалій В. - Порівняльний аналіз кінематичних характеристик рухових дій висококваліфікованих і кваліфікованих гімнасток в опорному стрибку типу "переворот", Хмельницька І., Крупеня С. (2014)
Шевченко Р. - Туристичні спортивно-освітні ігри із застосуванням супутникових навігаційних систем (2014)
Potop V. - Biomechanical analysis of clear hip circle to handstand on low bar of uneven bars – junior female gymnasts aged 12 to 14 (2014)
Бєлокуров Д. - Культурні олімпіади – соціокультурний феномен олімпійського руху сучасності (2014)
Єрмолаєва Я. - Вплив мотивації до досягнення успіху і уникнення невдач на спортивний результат у спортивних танцях (2014)
Кравченко О. - Роль стейкхолдерів для створення ефективної системи зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх (2014)
Терещук М. - Система організації та управління гольфом в Україні (2014)
Сердюк М. - Становлення спортивного руху на українських землях (аналітичний огляд) (2014)
Kutsev V. - Branding as the base of European football championship competitions development (2014)
Бойченко К. - Сучасні підходи до визначення функціональної підготовленості спортсменів та оцінка їхньої інформативності (2014)
Gian Mario Migliaccio - The Swimming Power. New method to transfer the power from dryland to the water, Giorgio Gatta, Johnny Padulo, Massimiliano Pau (2014)
Михайло Леонідович Гаврильченко. До 80-річчя зі дня народження (2015)
Obikhod T. V. - Properties of vacuum and brane spectrum of Type IIB string theory (2015)
Бабич В. М. - Топологія відкритого розширення, Пєхтєрєв В. О. (2015)
Brydun V. - On mim-spaces, Savchenko A., Zarichnyi M. (2015)
Безкоровайна Л. Л. - Аналітичне моделювання однієї задачі квазіареальної нескінченно малої деформації поверхні, Хомич Ю. С. (2015)
Коновенко Н. Г. - Використання інформаційних технологій в ОНАХТ при вивченні вищої математики, Федченко Ю. С., Худенко Н. П. (2015)
Лобода Ю. Г. - Концепція фундаментализації математичної освіти студентів вищої технічної школи, Орлова О. Ю. (2015)
Glushkov О. V. - Тeometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems II, Kuzakon V. M., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V. (2015)
Prepelitsa G. P. - New chaos-geometric and information technology analysis of chaotic generation regime in a single-mode laser system with absorbing cell (2015)
Коновенко Н. Г. - Геометричекие величины на плоскости Лобачевского (2015)
Abuselidze G. - Undeveloped equity market as a factor preventing foreign investments (Georgia as an example) (2013)
Ажаман І. - Особливості економіко-правового регулювання будівництва в сільському господарстві за часів незалежності України (2013)
Антонюк Л. - Роль корпоративного венчурного бізнесу в інноваційних системах ТНК, Запроводюк А. (2013)
Бездітко О. - Методичні аспекти прогнозування ризиків сільськогосподарських підприємств (2013)
Біляк Ю. - Зростання основних загроз для фінансово-економічної безпеки сучасного підприємства (2013)
Богосян М. - Ефективність діяльності акціонерних товариств аграрного сектору АР Крим (2013)
Бозуленко О. - Методичні засади прогнозування чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю (2013)
Бордюжа А. - Основи забезпечення екобезпечного сільськогосподарського землекористування (2013)
Бортнюк Т. - Відновлювана енергетика України (2013)
Буга Н. - Аналіз готовності України до впровадження економіки знань, Науменко Т. (2013)
Витвицька У. - Оцінка стану та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні, Леонова Т. (2013)
Волошаненко Є. - Удосконалення механізму управління видавничо-поліграфічною галуззю (2013)
Вяткіна Т. - Наукові підходи до виділення шкіл та напрямів стратегічного управління (2013)
Галанець В. - Завдання аграрної реформи та її реалізація (2013)
Гераймович В. - Інвестиційна активність АПК України: особливості, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Демиденко С. - Теоретичні засади формування механізму фінансового планування (2013)
Донець О. - Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України (2013)
Дячук О. - Практичне використання MARKAL/TIMES моделей для моделювання, прогнозування та аналізу розвитку енергетичних систем (2013)
Ємцев В. - Проблеми розвитку конкурентоспроможності економіки України (2013)
Замлинська О. - Стан та перспективи розвитку підприємств ліфтобудування (2013)
Заревчацька Т. - Теоретичний підхід до формування механізму регулювання забезпечення інноваційної активності малого підприємництва (2013)
Заставнюк Л. - Удосконалення організаційно-економічного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві (2013)
Златова І. - Маркетингове середовище агропромислових підприємств України в умовах світової продовольчої кризи (2013)
Іванова Т. - Статистична оцінка внеску малого бізнесу в розвиток економіки АР Крим (2013)
Іващенко В. - Методологія аналізу результатів відтворення (2013)
Ильенко О. - Моделирование стратегии инновационного развития национальной экономики в рамках международной экономической безопасности (2013)
Кирилова Л. - Сільськогосподарське машинобудування в умовах глобалізації, Шульга І. (2013)
Клімович О. - Зміст та форми міжрегіонального співробітництва (2013)
Коваленко Н. - Особливості розвитку металургійного комплексу України, Ульяницька О. (2013)
Кокодей Т. - Мониторинг эффективности функционирования виноградо-винодельческого комплекса Украины методами факторного анализа, Абдрахманова А. (2013)
Кочерга М. - Реалізація програми екологічного аудиту аграрних підприємств (2013)
Кравчук І. - Імплементація в Україні Євроазійського досвіду відтворювальних процесів в умовах "електронної демократії" (2013)
Крисюк Л. - Перспективи розвитку ринку крюїнгових послуг в Україні, Драгончук А. (2013)
Кулішов В. - Стратегія розвитку України в умовах глобалізації (2013)
Куценко Т. - Вплив регіональної політики на інноваційний розвиток регіону (2013)
Ланова М. - Основні чинники економічного механізму фінансування переробних підприємств АПК (2013)
Ластовенко О. - Спекулятивні складові руху інвестиційного капіталу на фондовому ринку (2013)
Лифар В. - Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси (2013)
Лозовський О. - Перспективи розвитку олійно–жирової галузі в Україні, Слободянюк С. (2013)
Ляховець О. - Фінансування інновацій як фактор регіонального розвитку, Прядко І. (2013)
Макарова Е. - Современное состояние использования земель сельскохозяйственного назначения Луганской области (2013)
Матвієнко Р. - Моделювання регіонального економічного простору (2013)
Міненко М. - Особистий внесок Г. Шульце-Делітча у розбудову кооперативного середовища Німеччини (2013)
Мороз О. - Закордонний досвід організації транспортного обслуговування населення в містах (2013)
Музиченко К. - Особливості зарубіжних систем управління якістю послуг готельного бізнесу і створення системи конкурентних позицій туристичного сектору України (2013)
Непран А. - Вплив зрушень у галузевій структурі на матеріаломісткість продукції переробної промисловост (2013)
Охріменко О. - Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (2013)
Панюк Т. - Аналіз сучасного стану ринку праці України (2013)
Петрук Т. - Державні та приватнi ВНЗ: взаємовiдносини на ринку освiтнiх послуг (2013)
Петрушенко Ю. - Економічний аналіз процесів соціальної мобілізації місцевих громад, Костюченко Н. (2013)
Пинда Р. - Стан незавершеного будівництва в Україні: регіональні проблеми (2013)
Поворознюк І. - Становлення інституту оплати праці в постсоціалістичних країнах (2013)
Романюк О. - Перспективи розвитку системи інфраструктурного забезпечення державного регулювання зайнятості (2013)
Савенко І. - Продовольча безпека України – похідна від антропогенного навантаження на природне середовище (2013)
Седікова І. - Вплив кон’юнктури ринку зерна на продовольчу безпеку регіону (2013)
Серьогіна Д. - Комплексна система управління ДПП-проектами в Україні (2013)
Солнцев С. - Світовий досвід функціонування технопарків та особливості їх розвитку в Україні, Гнітецький Є. (2013)
Стеблянко О. - Моніторинг стану державного фінансового контролю земельних відносин (2013)
Стефаненко М. - Механізм удосконалення системи економічної безпеки України, Баклажова Л. (2013)
Трофименко О. - Різновиди державного та наддержавного регулювання сфери відновлюваної енергетики (2013)
Турченюк Т. - Міжнародний досвід охорони праці та особливості його впровадження в Україні, Котькова В. (2013)
Федун І. - Фактори невизначеності та ризиків інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Фліссак К. - Форми та методи економічної дипломатії у сфері торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва (2013)
Фролов С. - Оптимізація системи управління відходами на основі інструментів екологічного менеджменту, Білопільська О. (2013)
Харинович-Яворська Д. - Торговельні мережі західної України: особливості та проблеми розвитку в конкурентному середовищі (2013)
Химинець В. - Кластерна модель еколого-економічного розвитку Карпатського регіону (2013)
Чайка Ю. - Економічний розвиток України відповідно до загальносвітових рейтингів (2013)
Черницька Т. - Конкурентні позиції України на світовому ринку військово-технологічної продукції (2013)
Шукалович В. - Аналіз формування вертикально інтегрованих структур у птахівничому агробізнесі США: уроки для України (2013)
Якимчук С. - Економічні механізми управління природоохоронною діяльністю в Рівненській області (2013)
Яремко І. - Тенденції розвитку лізингового механізму: вітчизняна практика і зарубіжний досвід (2013)
Герасимчук З. В. - Теоретичні основи управлінського аналізу, Тендюк А. О. (2013)
Ажаман І. А. - Розвиток соціальної інфраструктури сучасного села (2013)
Біда М. Б. - Сучасні теоретичні підходи до аналізу зв’язку між міжнародною торгівлею та економічним зростанням (2013)
Букреев И. А. - Роль рекреационного потенциала региона в конкурентоспособности рекреационно-туристической отрасли (2013)
Валіулліна З. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку пасажирських перевезень на автомобільному транспорті (2013)
Венгер В. В. - Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп (2013)
Гончаренко О. В. - Інноваційний процес в агропромисловому виробництві: структуризація та особливості організації (2013)
Горяна І. В. - Формування методики оцінювання сталості розвитку регіонів (2013)
Дащук Ю. Є. - Методичний підхід до оцінки рівня розвитку рекреаційного потенціалу регіону (2013)
Зачосова Н. В. - Механізм довірчого управління фінансовими активами: сучасні загрози ефективності, напрямки оптимізації, Шевченко А. М. (2013)
Ільєнко О. В. - Роль міжнародного маркетингу в глобалізованій економіці при формуванні економічної безпеки (2013)
Коломицев А. О. - Управління соціально-економічним розвитком регіону на основі концепції регіонального маркетингу (2013)
Мазур І. М. - Аналіз глобальної енергетичної безпеки: теоретичні та прикладні засади (2013)
Мищенко Ю. В. - Роль держави в регулюванні інновацій у сфері послуг (2013)
Носик О. М. - Інноваційна дисфункція української економіки: проблема визначення поняття (2013)
Олексіч Д. В. - Механізм визначення інтегрального ефекту від реалізації державних цільових програм і проектів, Олексіч Ж. А. (2013)
Побута М. В. - Еволюція тіньової економіки в Україні (2013)
Пожарицька І. М. - Професійне судження аудитора: гносеологічний аспект (2013)
Соколик М. П. - Нестабільність на споживчому ринку: причини і наслідки для економічного зростання в Україні (2013)
Хазах К. О. - Розподільчі відносини як чинник формування заробітної плати в Україні (2013)
Черниш І. В. - Роль туристичної галузі у розвитку національної економіки (2013)
Шаповалова Т. В. - Вплив соціального капіталу на економічне зростання (2013)
Шукалович В. Ф. - Аналіз динаміки зміни цін у продовольчих маркетингових ланцюгах в Україні (2013)
Щекович О. С. - Методологічні підходи до оцінки та прогнозування економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, Афанасьєва М. Г. (2013)
Язлюк Б. О. - Аналіз та оцінка негативного впливу бюджетних обмежень на інфраструктурний розвиток регіонів (2013)
Гавриленко Н. В. - Оцінювання податкового навантаження підприємств малого бізнесу в межах "податкового коридору", Буга Н. Ю., Черешня В. М. (2013)
Глущенко О. О. - Особисті інформаційні важелі у сфері антилегалізаційного фінансового моніторингу, Райхерт Х. Я. (2013)
Говорушко Т. А. - Вплив страхування на розвиток підприємницької діяльності в Україні, Ситник І. П., Данильчук Юлія Віталіївна (2013)
Горна М. О. - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: аналіз стану та тенденцій (2013)
Гурнак О. В. - Аналіз загроз податковій безпеці держави, Гурнак А. Ю. (2013)
Данилюк М. М. - Вплив виконання державного бюджету на макроекономічну стабільність в Україні (2013)
Дем’яненко І. В. - Державна політика мобілізації тимчасово вільних грошових коштів з метою забезпечення ефективного їх використання, Кульбач Ю. О. (2013)
Іваницька М. П. - Концептуальні підходи до оцінки податкового потенціалу міста (2013)
Іонін Є. Є. - Бюджетування як засіб реалізації ефективної фінансової політики держави (2013)
Кондюх О. І. - Прагматизм і проблематика податкової складової формування бюджетних ресурсів держави (2013)
Копчинська К. О. - Особливості оподаткування дивідендів та їх вплив на інвестиційний потенціал України (2013)
Литвин А. В. - Побудова моделей прогнозування банкрутства страхових компаній України в післякризовий період (2013)
Новосьолова О. С. - Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом (2013)
Павловська Є. О. - Складові внутрішніх та зовнішніх запозичень України (2013)
Пігуль Н. Г. - Внутрішні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств, Дехтяр Н. А., Люта О. В. (2013)
Попова І. В. - Очікувані зміни законодавства щодо вдосконалення фінансового контролю страховиків (2013)
Проскура К. П. - Комплексне оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні (2013)
Стефанів І. Ф. - Методи інтенсифікації інвестиційних процесів в Україні (2013)
Толопіло М. П. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах нового бюджетного та податкового законодавства (2013)
Черничко С. Ф. - Державний борг України: тенденції та ризики (2013)
Черничко Т. В. - Інституційні засади організації кредитних відносин в Україні (2013)
Bajda A. - Intelektualne walory powieści kryminalnych (na przykładzie twórczości Marka Krajewskiego) (2015)
Бовсунівська Т. - Схема Діоніза Дюришина у світлі сучасної літературної компаративістики (2015)
Даниленко В. - Імперські міфи і малоросійство в українській літературі (2015)
Доній В. - Дихотомія "антиколоніальне"—"постколоніальне": специфіка дефініцій (2015)
Дмитрук Л. - Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Харківський період (2015)
Єщенко М. - Специфіка художнього часу в новелі абсурду (2015)
Żmudzka-Brodnicka M. - Poezja jako zaklinanie istnienia — źródła i rola poezji w metapoetyckich rozważaniach Julii Hartwig (2015)
Зуєнко М. - Питання рецепції міфу в літературі англійського барокко (2015)
Козлов Р. - "Jugurta” Івана Франка: молодий автор між стилів, епох та ідеологій (2015)
Науменко Н. - Становлення україноцентричного світогляду студента (на матеріалі нового прочитання творчості Тараса Шевченка) (2015)
Рарицький О. - Записки / нотатки шістдесятників: жанрова природа і художня специфіка явища (2015)
Розінкевич Н. - Подорожні записки Марини Гримич "Бранзолія" як приклад української наративної літератури "belles non-fiction” (2015)
Ромащенко Л. - Василь Шукшин і Григір Тютюнник: спроба типологічного зіставлення (2015)
Суворова Т. - Розвиток архетипної схеми через концептуальні образ-схеми (на матеріалі американських балад) (2015)
Тростогон В. - Модернізм як глобальний феномен (2015)
Філоненко С. - Пригодницько-історична белетристика Андрія Кокотюхи: діалог з традицією (2015)
Черкашина Т. - Циклізація малих жанрів як форма подачі мемуарно-автобіографічного матеріалу (2015)
Шахова К. - Записки як жанровий різновид української прози (2015)
Біляцька В. - Ретроспективний саможиттєпис героїв романів у віршах Леоніда Горлача (2015)
Вишницька Ю. - Текстові варіанти есхатологічного міфосценарію Галини Пагутяк (2015)
Галич А. - Поліфонічність портрета Марусі в однойменному романі В. Шкляра (2015)
Гальчук О. - Світ світів Павла Тичини: варіанти інтерпретацій (на матеріалі "Замість сонетів і октав") (2015)
Даниленко Л. - Концепт життєвих цінностей емігрантів у романах "Рівновага" В.Винниченка і "Заплакана Європа" Н.Доляк (2015)
Дуда Генрик - "Прощання з Кременцем 1939" Станіслава Балінського (2015)
Карабович Тадей - Досвід надії та самотності в літературному дискурсі Богдана Бойчука (2015)
Михайлова Т. - "Я один, все тонет в фарисействе": Василь Стус та Борис Пастернак — протистояння лицемірству (2015)
Мочернюк Н. - Культура античності в рецепції Святослава Гординського (2015)
Муслієнко О. - Микола Хвильовий ("Силуети", "Сентиментальна історія"): трансформація моделі Künstlerroman як стратегія інверсії художнього смислу (2015)
Ромас Л. - Деякі аспекти дослідження образів у повісті Ю. Мушкетика "Гетьман, син гетьмана" та окремих творах про добу Руїни українських письменників ХІХ–ХХІ століть (2015)
Табунщик Т. - Образ Івана Богуна в однойменній повісті Я. Качури (спроба об’єктивного аналізу) (2015)
Черниш А. - Художнє моделювання образу Олександра Довженка: екзистенційний вимір (за романом С. Плачинди "Сіятель") (2015)
Чик Д. - Мотив інцесту в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Ложные понятия" та романі М.Ґ. Льюїса "The Monk: A Romance” (2015)
Шимоняк К. - Літопис душі представника молодої інтелігенції Закарпаття 30-х – поч. 40-х років ХХ ст. у ліриці Івана Ірлявського (2015)
Бітківська Г. - Сучасний літературний журнал у науковому та літературно-критичному дискурсі (2015)
Закалюжний Л. - Новітній інформаційно-комунікативний простір і сучасна драматургія: інтермедіальний аспект (2015)
Панченко С. - Видання "Молодь України" та "Комсомолець Запоріжжя" 1986–1989 років: перетини соціального хронотопу (2015)
Поліщук Я. - Література майданного гарту (2015)
Романенко О. - Література та історія як метанаратив: до проблеми міждисциплінарних досліджень (2015)
Юрчук О. - Література і міжкультурний дискурс (2015)
Лашко М. - "Моє щастя" Марії Загірньої: спроба гендерної інтерпретації, Яковлева І. (2015)
Меншій А. - Образи "нових" жінок у новелістиці М. Коцюбинського та М. Могилянського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антіпова Н. - Необхідність економічних та інституційних передумов для розвитку кредитних відносин в Україні (2013)
Бежан М. - Трансформация структуры и задач банка России (2013)
Брежнєва-Єрмоленко О. - Основні тенденції змін у структурі депозитного портфеля комерційних банків України (2013)
Голик М. - Критерії оцінки платоспроможності клієнтів банками України (2013)
Довгань Ж. - Детермінанти забезпечення фінансової стійкості банківської системи України (2013)
Дорошенко Г. - Сучасні тенденції руху іноземного капіталу у банківському секторі України (2013)
Іршак О. - Структурне моделювання розвитку банківської сфери в Україні (2013)
Колдовський А. - Антикризове управління золотовалютними резервами центральними банками світу та національним банком України (2013)
Кравчук І. - Характеристика міжнародного ринку деривативів (2013)
Лавренюк В. - Стійкість, стабільність та надійність у банківській діяльності (2013)
Леонович Т. - Стандарты банковского надзора "Базель 3" в условиях финансового кризиса (2013)
Лобозинська С. - Особливості рейтингової системи оцінки банківської діяльності в Україні, Цибульська Н. (2013)
Матійчук Л. - Удосконалення багатомірного статистичного оцінювання надійності банків (2013)
Матлага Л. - Еволюція регулювання фінансового сектору: від "Базель ІІ" до "Базель ІІІ" (2013)
Машіко К. - Особливості професійного розвитку працівників банку: результати емпіричного дослідження установ Закарпатської області (2013)
Ребрик М. - Порівняльний аналіз методів стохастичної оцінки валютного ризику банку, Пастушко А., Потьомка Л. (2013)
Семенча І. - Розробка підходу до складання методик оцінки стану якості обслуговування клієнтів банку (2013)
Тимків А. - Теоретичні засади планування ризику в банківській діяльності (2013)
Ткаченко Є. - Аналіз сучасного стану банківського кредитування в Україні, Яришко О., Куянова А. (2013)
Ткаченко Є. - Капітал банку: теоретичні засади визначення його сутності, Яришко О., Романова Ю. (2013)
Толстошеєва А. - Вплив криміногенної ситуації України на кредитну діяльність банків (2013)
Фатюха В. - Удосконалення методів управління прибутковістю банків, Подоляк О. (2013)
Шевчук Т. - Напрями ефективного розвитку фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ (2013)
Штибель У. - Інституційний механізм упровадження та розвитку соціально-орієнтованої банківської системи (2013)
Великоіваненко Г. - Моделювання волатильності валютних курсів на підгрунті багатовимірної моделі GARCH (2013)
Лазуткіна А. - Дослідження основних моделей та методів оцінки капіталізації бренду (2013)
Овчиннікова А. - Оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах (2013)
Рогульський В. - Інвестиційна оцінка вартості бізнесу в процесі ІРО на основі методу дисконтованих грошових потоків (2013)
Романенко О. - Аналіз споживачів у процесі аудиту проектів (2013)
Рудейчук С. - Сутність поняття інвестицій та їх класифікація: обліково-економічні аспекти (2013)
Сулейманова О. - Коефіцієнтний підхід до оцінки інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання (2013)
Хвостенко В. - Теоретичні засади інформаційної ефективності як базовий інструмент ціноутворення на фондовому ринку, Бабич М. (2013)
Чукурна О. - Класифікація методів оцінки об`єктів інтелектуальної власності (2013)
Bielawski P. - A comparative analysis of the balance sheet valuation of shares 250 plus and 5 plus listed companies – based on fair value in active markets and estimated on the basis of economic and financial models (2013)
Березовська Х. - Особливості оподаткування малого підприємництва у світлі Податкового кодексу України (2013)
Бойко Ю. - Сутність рейтингової оцінки регіонів щодо процесу оподаткування (2013)
Ванькович Д. - Нормативно-правове забезпечення лізингової діяльності в Україні та шляхи його удосконалення, Коваль Р. (2013)
Величко Є. - Особливості оцінки ринкової вартості майна підприємства для цілей страхування (2013)
Говорушко Т. - Актуальні питання реформування спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні, Данченко Ю. (2013)
Гродський С. - Сучасне торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та Китаєм (2013)
Ізмайлова Н. - Сутність форфейтингу: позитивні та негативні сторони його використання підприємствами, Мелета О. (2013)
Ізюмська В. - Оцінка функціонування міжбюджетних відносин в Україні, Мурашко Ю. (2013)
Kavtaradze N. - The role of tax revenues in the formation of the state budget of Georgia (2013)
Касперович Ю. - Формування доходів зведеного бюджету в Україні (2013)
Ковтонюк К. - Економічні та фінансові аспекти багаторівневої інтеграції в Європейському Союзі (2013)
Коляда Т. - Сутність та значення бюджетної стратегії у забезпеченні фінансування основних напрямків соціально-економічного розвитку держави (2013)
Кондратюк І. - Аналіз запасів бюджетної установи за даними форм фінансової звітності (2013)
Кравець В. - Кількісні параметри розвитку інституційної структури фінансового ринку України (2013)
Крентовська Л. - Особливості діяльності інститутів спільного інвестування в Україні (2013)
Леонов Є. - Зарубіжні системи гарантування страхових виплат: досвід функціонування та гармонізації (2013)
Ляхович О. - Фінансове забезпечення інноваційної сфери в Україні (2013)
Мелих О. - Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення (2013)
Мельничук Г. - Аналіз стану надання податкових пільг вітчизняній промисловості (за видами економічної діяльності) (2013)
Мірошниченко Ю. - Вплив стабілізаційної політики МВФ на економіку країн-боржників (2013)
Назарова К. - Аудиторсько-консалтингові послуги в інтегрованій системі внутрішнього та зовнішнього аудиту (2013)
Непочатенко О. - Вітчизняний механізм справляння ПДВ: ключові проблеми та шляхи їх вирішення, Боровик П., Павлова Л. (2013)
Нечаєва І. - Оцінювання фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами, Хандога М. (2013)
Николюк В. - Тенденції економічної нестабільності під час поточної фінансової кризи: аналіз ринків Центрально-Східної Європи (2013)
Педерсен І. - Фінансові посередники на ринку фінансових послуг України (2013)
Проскура К. - Напрямки підвищення ефективності та посилення регулюючої функції прибуткового оподаткування (2013)
Рибальченко С. - Особливості моделювання неоднорідного страхового портфеля (2013)
Селіверстова Л. - Структурно-функціональна модель системи управління корпоративними фінансами (2013)
Скавронська І. - Фінансово-економічні засади організації та проведення Олімпійських ігор (2013)
Стефаненко М. - Податкова політика: сучасний стан та перспективи динамічного розвитку, Філенко А. (2013)
Стрельченко І. - Проблеми та перспективи моделювання лавиноподібних процесів усередині систем фінансових інститутів (2013)
Ткач О. - Особливості поширення валютно-фінансових кризових процесів у глобальній економічній системі (2013)
Ткаченко А. - Андеррайтинг як умова реалізації конкурентної стратегії страхової організації, Шматко К. (2013)
Ткаченко С. - Удосконалення системи контролінгу фінансової діяльності підприємств, Посаженнікова Ю. (2013)
Ткачук І. - Теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності використання державного внутрішнього боргу в Україні, Плець І. (2013)
Шевченко І. - Переваги використання офшорних посередників у міжнародній торгівлі (2013)
Шумікін С. - Міжнародні компанії на українському ринку страхування життя, Ткаченко Є. (2013)
Юрківський О. - Інститут місцевих податків в Україні: централізація чи децентралізація (2013)
Бондар Ю. В. - Проблема автора й авторської позиції в мемуаристиці П. Куліша (2015)
Вещикова О. С. - Пролептичний потенціал сновидіння у структурі художнього наративу (романи В. Даниленка "Кохання в стилі бароко" і В. Шевчука "Кросворд") (2015)
Гайдаш А. В. - Трансформація ейджистських стереотипів у сучасній драматургії США (2015)
Ганошенко Ю. А. - Археологія психічного: онтологія часу в сучасній українській прозі (2015)
Гурдуз А. І. - "Лісова пісня" Лесі Українки як образно-сюжетна матриця українсько- російської "жіночої прози" початку ХХІ століття (2015)
Даниленко І .І. - Молитва як метажанр (до питання про модифікації мовленнєвого релігійно-культового жанру в мистецькому просторі) (2015)
Іваненко В. А. - Наполеглива присутність: лики "шотландськості" у збірці оповідань Джеймса Келмана "Хорт на сніданок" (2015)
Карабович Т. - Проблема мовної парадигми збірки Віри Вовк "Жіночі маски" (2015)
Кизилова В. В. - Семантичні моделі кольорів у літературі для дітей та юнацтва (на прикладі української прози другої половини ХХ століття) (2015)
Крикун О. А. - Наратор vs герой у метапрозі (2015)
Остапчук Т. П. - Деконструкція тіла і мови у збірці Ю. Тарнавського "Modus Tollens" (2013) (2015)
Павлюк Х. Б. - Імагіноване жіноче начало в панорамі сучасного німецького літературознавства (2015)
Семченко К. В. - Іманентне єднання ліричного героя з абсолютом у молитві (жанр молитви у творчості "Празької школи") (2015)
Сизоненко Н. А. - Часопросторовий вимір історіографічної метапрози Великобританії 90-х років ХХ ст. (2015)
Сільман К. В. - Письменницька публіцистика як явище на перетині літератури й журналістики (на матеріалі збірки Юрія Андруховича "Тут похований Фантомас") (2015)
Шевчук Д. О. - Екзистенційні пошуки homo excapans у сучасному українському романі (на матеріалі творчості І. Роздобудько та Любка Дереша) (2015)
Штейнбук Ф. М. - Онтологія топосу мислення у творах сучасної світової літератури (2015)
Білецька М. Т. - "Як воно сяє" Томаса Бруссіга: фотомистецтво як засіб фіксації колективної пам‘яті німців (2015)
Борисюк І. В. - Візуальна стилістика тексту в поезії Леся Белея (2015)
Григоренко О. В. - Шуми в ефірі: переінтерпретація класичних текстів у п‘єсі Е. Єлінек "Смерть і діва V (Стіна)" (2015)
Захоженко Н. В. - Концепція театрального тексту Ельфріди Єлінек (2015)
Косарєва Г. С. «Воццек» Ю. - Іздрика як літературний і віртуальний текст крізь призму постмодерністської тілесності (2015)
Науменко Н. В. - Нотатники українських письменників у контексті інтермедіальності (2015)
Нестер Л. М. - Мова бренду як вияв "ідентичності" у суспільстві споживання (на основі роману К. Крахта "Фазерланд") (2015)
Прушковська І. В. - Реджеп Більгінер і турецька драматургія (2015)
Романцова Б. М. - Неможливість візуальної фіксації образу замку в однойменному романі Франца Кафки (2015)
Старшова О. О. - Символічний простір Площі Вашингтона в романі Генрі Джеймса та його однойменних екранізаціях (2015)
Чернявська В. В. - Інтерактивна література як відкритий текст (на матеріалі творів Едварда Паккарда "Таємниця покинутого замку" та Джо Девера "Самотній вовк") (2015)
Юхимук Я. В. - Екфразис як функціональна складова інтермедіальності та інтертекстуальності (2015)
Яблоновська Н. В. - Художня література в аспекті соціальних комунікацій (2015)
Криленко В. - Роль держави у забезпеченні економічної безпеки (2013)
Гейєр Г. - Нормативно-правовий механізм інноваційного розвитку економіки України, Болгов В. (2013)
Калабухова С. - Конструкція аналітичного процесу для комлексного пошуку резервів розвитку суб’єкта господарювання (2013)
Аверкина М. - Міжнародний досвід формування системи індикаторів стійкого розвитку міста (2013)
Devadze N. - The current problems in the development of tourism satellite accounts and tourism statistics and their role in the development of industry in Georgia (2013)
Калініченко О. - Дослідження факторів формування та використання транзитного потенціалу автотранспорту: статистичний аспект (2013)
Катроша Л. - Сучасний стан функціонування системи державних закупівель в Україні (2013)
Коваль Н. - Проблеми та шляхи покращення інвестиційної діяльності в економіці України, Терпель Л. (2013)
Колесников В. - Функционирование мобильного (беспроводного) интернета в Украине на примере телесистем Украины "People Net", Урсул Д. (2013)
Копилова О. - Фінансова криза як каталізатор поглинань серед фондових бірж (2013)
Корнєєва Ю. - Особливості системи грошово-кредитного регулювання на теренах СНД у процесі переходу до ринкової економіки (2013)
Кравченко Т. - Методи прогнозування регіонального економічного розвитку (2013)
Кривошия О. - Основні методи усунення інформаційної асиметрії між ринковими гравцями: мікроекономічний рівень, Базілінська О. (2013)
Микабадзе С. - Управление человеческими ресурсами в энергетике Грузии (2013)
Петрова І. - Актуальні проблеми розвитку людського капіталу України (2013)
Самонова Т. - Інтегровані маркетингові комунікації в галузі туризму: теорія та методика формування (2013)
Артеменко Н. - Застосування методів фінансової діагностики для дослідження інститутів соціального захисту населення (2013)
Ачкасова С. - Методичний аспект оцінки стресостійкості страхових компаній (2013)
Бовсуновська Г. - Теоретичні засади розвитку автотранспортного страхування (2013)
Бойко Ю. - Система статистичних показників аналізу податкових надходжень до бюджету (2013)
Горохова О. - Статистичний аналіз акцизних надходжень до зведеного бюджету України, Чанкіна І. (2013)
Грицюк І. - Фінансові ресурси модернізації економіки та відновлення економічного зростання (2013)
Катан Л. - Фінансове забезпечення природовідтворення ландшафтів аграрної сфери України (2013)
Луцик-Дубова Т. - Проблеми бюджетної безпеки держави (2013)
Стасик О. - Аналіз проблем та перспектив реструктуризації санаторних закладів України за допомогою процесів злиття і поглинання (2013)
Собкова Н. - Необхідність фінансового контролю в процесі планування місцевих бюджетів в умовах трансформаційних зрушень (2013)
Супруненко С. - Податкове планування як засіб гармонізації взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання (2013)
Юрківський О. - Амортизаційні відрахування як економічний та фіскальний інститут державного регулювання в Україні (2013)
Ярош К. - Аналіз індикаторів боргової безпеки України (2013)
Колесников В. - Инновационные пути развития банковской системы, Урсул Д. (2013)
Мусій Я. - Особливості злиття і поглинання у банківському секторі ЄС: висновки для України (2013)
Семенча І. - Управління недохідними активами банку на основі удосконалення системи контролю, Славна К. (2013)
Чайковський Я. - Тенденції, сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні (2013)
Горовий Д. - Класифікація методів оцінки бренду підприємства, Приходько Д. (2013)
Касянчук Т. - Амортизаційні відрахування як джерело капіталізації інвестицій у розширене відтворення основних виробничих фондів диверсифікованої бізнес-групи (2013)
Хохлов В. - Проблема великих хвостів розподілу дохідності у глобально диверсифікованих портфелях (2013)
Шут С. - Результативість та ефективність державних інвестицій: композиційний аналіз схем фінансування (2013)
Ананська М. - Класифікація чинників впливу на бюджетування в системі управління промисловим підприємством (2013)
Глушко О. - Методичні основи оцінювання економічної стійкості підприємств (2013)
Кулаков В. - Тенденції та закономірності сучасного етапу розвитку підприємств легкої промисловості України (2013)
Курбатова Ю. - Методичне забезпечення оцінки ефективності міжфірмових відносин на засадах ціннісного підходу (2013)
Малич Л. - Финансово-экономические предпосылки формирования рыночной капитализации публичных акционерных обществ Украины, Хасанова Е. (2013)
Мамонов К. - Планування потенціалу розвитку будівельного підприємства, Угоднікова О. (2013)
Мандражи З. - Концептуальные подходы к методике анализа прибыльности предприятий в Украине и России, Абкелямова Э. (2013)
Марцінковська О. - Продакт-плейсмент як сучасний маркетинговий інструмент: юридичні аспекти та проблеми ефективності, Легкий О. (2013)
Нусінов В. - Удосконалення методичних підходів до визначення показників економічної ефективності функціонування гірничорудних підприємств, Афанасьєв І. (2013)
Парцирна А. - Інституціональні аспекти внутрішньогосподарських економічних відносин (2013)
Перевозова І. - Вирішення спорів з приводу дебіторської заборгованості за претензійною схемою, Галько О. (2013)
Піскунова Н. - Аналіз витрат виробництва як важлива ланка ефективного управління промислового підприємства, Федорець М., Піскунова К. (2013)
Романенко О. - Декомпозиція результатів стратегічного аналізу діяльності інтегрованого підприємства в практичну площину на основі системи збалансованих показників (2013)
Семенюк О. - Узагальнення теоретичних підходів до сутності інноваційної стратегії підприємства (2013)
Слюсаренко К. - Сучасний фінансовий стан та тенденції розвитку підприємств гірничодобувної галузі України, Концесвітна Г. (2013)
Троц Н. - Оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання в умовах запровадження податкового кодексу України (2013)
Шемяков О. - Концепція методики для оцінювання соціально-економічної ефективності систем, призначених для управління діяльністю господарюючих суб’єктів, Брадул С. (2013)
Яворська А. - Економіко-cтатистичні аспекти ведення мисливського господарства в Житомирській області (2013)
Дрей В. - Удосконалення процесу формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві (2013)
Здреник В. - Формування інформації про операції з фінансовими інвестиціями у звітності підприємства (2013)
Козлова М. - Бухгалтерський облік як мова: семантика, синтаксис і прагматика (2013)
Перерва М. - Облікова політика в системі управління підприємствами з постачання та реалізації природнього газу (2013)
Петрук Т. - Особливості методики калькулювання собівартості освітніх послуг у приватних навчальних закладах (2013)
Аверкина М. - Оцінка економічної доцільності облаштування покрівлі типу "зелений дах" на адміністративному корпусі промислового підприємства в контексті забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Антонюк П. - Проблеми та напрями аналізу соціальної безпеки підприємства (2013)
Афанасьєв Є. - Багатоцільова оцінка інноваційно-інвестиційних проектів промислового підприємства за критерієм беззбитковості, Гасан Т. (2013)
Багацька К. - Особливості застосування матричних моделей у діагностиці платоспроможності підприємства, Лукащук О. (2013)
Бех І. - Формування підприємницьких мереж на основі розробки та реалізації товарів-субститутів, Смоляр Л. (2013)
Бєлосвєт О. - Аналіз ефективності застосування збільшеного податкового періоду з податку на прибуток підприємств у секторі молочного скотарства (2013)
Богуцька О. - Функціонування підприємств на фондовому ринку: напрями та тенденції розвитку, Яценко Г. (2013)
Боднарюк В. - Амортизація основних засобів як спосіб оптимізації податку на прибуток (2013)
Болотна О. - Зовнішнє середовище як фактор конкурентоспроможності підприємства (2013)
Борбуляк О. - Оцінка теоретичних основ управління структурою акціонерного капіталу (2013)
Боярко І. - Особливості оподаткування дивідендів акціонерних товариств, Пігуль Н., Дехтяр Н. (2013)
Буратчук Н. - Еволюція збалансованої системи показників (2013)
Ваніна Н. - Аналіз діяльності машинобудівних підприємств у кризових умовах (2013)
Васильківський Д. - Методологія моделювання процесу ухвалення управлінських рішень при розробці і реалізації стратегічних напрямів підвищення економічного потенціалу підприємства (2013)
Глотова Д. - Концептуальні засади вартісно-орієнтованого управління підприємством (2013)
Гончаренко І. - Діагностика фінансового стану підприємств легкої промисловості як складової фінансового та конкурентного потенціалу (2013)
Гришко І. - Класифікація факторів впливу на інвестиційну привабливість вугледобувного підприємства (2013)
Гришко М. - Детермінація поняття інноваційно-інвестиційної діяльності вугледобувних підприємств (2013)
Гудзовата О. - Підходи та методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності, Вороновська Р. (2013)
Гудзь Ю. - Аналіз грошових потоків підприємства при формуванні стратегії зростання економічного потенціалу (2013)
Данилюк І. - Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством, Михайлишин Н. (2013)
Демчук О. - Особливості діяльності рибного господарства в економічній системі АР Крим (2013)
Денисюк І. - Стратегія розвитку підприємства харчової промисловості: економічна сутність (2013)
Джеджула В. - Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств (2013)
Дзьоба В. - Суб’єкти та об’єкти контролінгу (2013)
Дубінський С. - Процесний підхід в управлінні персоналом машинобудівних підприємств (2013)
Жовковська Т. - Методика оцінювання стану маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості (2013)
Загородна О. - Аналітичне обґрунтування цінової політики підприємства, Серединська В. (2013)
Задорожнюк В. - Принципи формування та основні завдання механізму управління витратами на промислових підприємствах (2013)
Захарченко О. - Енергоємність транспортування насіння соняшнику (2013)
Johann M. - An Empowerment Approach to Managing Service Employees (2013)
Іванова А. - Цілі та принципи управління технологічним розвитком підприємства в умовах нової економіки: стратегічний аспект (2013)
Іванова Л. - Аспекти нормативного та методичного забезпечення обліку і аналізу реструктуризації боргів в умовах антикризового управління суб’єкта-боржника (2013)
Камінський С. - Товарні запаси як структурна складова об’єкта управління фінансовим циклом підприємства торгівлі (2013)
Карп І. - Ціноутворення на ринку пасажирського залізничного транспорту (2013)
Килимнюк П. - Значення контролінгу в підвищенні якості менеджменту підприємства, Килимнюк В. (2013)
Кірсанова Ю. - Неприбуткові обслуговувальні кооперативи з водопостачання та водовідведення та плата за користування надрами: податкове навантаження чи обов’язковий платіж до бюджету (2013)
Кляус Д. - Інструментарій аналізу професійно-кваліфікаційної відповідності на ринку праці машинобудівного підприємства (2013)
Князь С. - Сутність поняття і характеристики інтелектуального потенціалу підприємства, Холявка Л. (2013)
Коваленко Н. - Взаємозв'язок між механізмами забезпечення стійкості та адаптації в контексті інноваційного розвитку підприємств, Гонтова Н. (2013)
Коваленко Т. - Конкурентоспроможність соціально-економічної мотивації на підприємствах зв’язку (2013)
Корнійчук О. - Продуктивність праці в рослинництві на підприємствах з різною формою господарювання (2013)
Коцелко С. - Мотивація та оплата праці на хлібопекарних підприємствах (2013)
Кричківський В. - Використання новітніх технологій у зміцненні фінансового стану суб'єктів господарювання України (2013)
Кузь В. - Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: проблеми достовірності та релевантності інформаційного забезпечення (2013)
Кузьмін О. - Сутність та значення диверсифікації на промислових підприємствах, Дрималовська Х. (2013)
Кухарук А. - Динамічно-цільовий підхід до оцінки ефективності механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств (2013)
Лаврова Ю. - Оцінка конкурентного потенціалу підприємства (2013)
Лагоцька Н. - Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин, Мигаль О. (2013)
Лазаришина І. - Теоретико-методологічні засади аналізу грошових потоків у конкурентному середовищі (2013)
Лакейхіна В. - Взаємозв'язок корпоративних стратегій і параметрів організаційних структур холдингових об'єднань (2013)
Литвин З. - Аналіз інноваційних ризиків (2013)
Максютенко І. - Оцінка ефекту при впровадженні механізму оновлення інформаційно-телекомунікаційних систем на авіаційному транспорті (2013)
Малахова А. - Програмно-цільові аспекти планування й управління виробництвом, Гарна С., Яровий К. (2013)
Маліношевська К. - Формування моделі вимірювання якості у сфері аеропортових послуг (2013)
Марцінковська О. - "ІНКОТЕРМС-2010" як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Легкий О (2013)
Мельник А. - Система показників динаміки якості управлінської праці (2013)
Озарко К. - Методичне оцінювання впливу особистісних характеристик персоналу на ефективність діяльності підприємства (2013)
Олійник Л. - Принципово-критеріальні підходи до конвергенції управління активами підприємства в інституційну систему економіки (2013)
Онешко С. - Напрямки вдосконалення методики аналізу витрат морського торговельного порту (2013)
Осадчук С. - Поняття та цілі ІРО (2013)
Паламарчук О. - Відбір показників для визначення кредитоспроможності юридичних осіб (2013)
Пересипкіна Н. - Аналіз особливостей ціноутворення в туризмі (2013)
Петрушкевич К. - Сучасні особливості процесу охорони праці на промисловому підприємстві, Позднякова С. (2013)
Пилипів Н. - Поняття і сутність товарно-виробничих запасів, Борисовський М. (2013)
Поліщук С. - Аналіз розвитку концепцій бюджетування (2013)
Полянська А. - Аналітичний аспект дослідження макроекономічних тенденцій, що впливають на розвиток підприємства (2013)
Попович П. - Шляхи вдосконалення операційного аналізу витрат виробництва на м’ясопереробних підприємствах (2013)
Прокоф’єва К. - Узгодження інтересів суб'єктів при формуванні тарифів на теплозабезпечення (2013)
Пустовіт М. - Збалансована система оціночних індикаторів фінансово-економічної стратегії підприємства (2013)
Римар І. - Концептуальні засади формування соціальної відповідальності підприємства (2013)
Микитюк П. - Інноваційний розвиток промислового підприємства (2013)
Архієреєв С. - Порівняльний аналіз рівня витрат на діяльність у сфері інформатизації у машинобудуванні України та Німеччини, Замула О. (2012)
Беззубченко О. - Методичний підхід до оцінки міжнародної конкурентоспроможності регіонів України, Захарова О. (2012)
Bernat V. - Information technology, global economy and paradigm transformation, Reda R., Shavruk Y. (2012)
Бондаренко О. - Інвестиційна стратегія в курортній галузі: сутність та особливості (2012)
Боярченко А. - Особливості формування капіталу державними підприємствами вугільної промисловості (2012)
Бутова О. - Роль цінового механізму АПК у процесі інвестування інноваційного розвитку аграрних підприємств, Щеглова А. (2012)
Гнатишин М. - Світова торговельна система та охорона довкілля (2012)
Гниря А. - Емпіричне дослідження макро- та мезоекономічних чинників продуктивності праці в промисловості України (2012)
Градінарова О. - Аналіз впливу туристичної галузі України на зайнятість населення (2012)
Гринчак О. - Механізм управління складом та структурою агропромислового кластера, Давлетханова О., Михайлишина Л. (2012)
Давлетханова О. - Особливості функціонування цукробурякових інтегрованих формувань, Бобов Г. (2012)
Доброзорова О. - Зарубіжний досвід інвестування в інноваційний розвиток глобальної системи продовольчої безпеки (2012)
Дрогомирецька М. - Оцінка рівня насиченості агропродовольчого ринку основними продуктами харчування (2012)
Єрмоленко Т. - Прямі закордонні інвестиції як фактор економічної безпеки держави (2012)
Збаразская Л. - О ценовых тенденциях в промышленности Украины в контексте макроэкономической политики, Щербакова С. (2012)
Ільєнко О. - Розвиток понятійно-категоріального апарату теорії "міжнародна економічна безпека" (2012)
Ільницький Д. - Інтернаціоналізація ринку освітніх послуг України: сучасна оцінка (2012)
Качур А. - Регулювання валютного курсу як інструмент підтримки конкурентоспроможності національних економік у посткризовий період (2012)
Кашперська О. - Використання автоматизованих інформаційних систем у процесі фінансового аналізу підприємств, Ніколишин Ю. (2012)
Кисіль Т. - Основні напрямки діяльності машинобудівної галузі з огляду на нестійкий стан економіки України (2012)
Корчинська Л. - Оцінка ефективності функціонування харчової промисловості Хмельницької області (2012)
Кравець А. - Тенденції та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області, Біляк А. (2012)
Мудра О. - Форсайт як механізм взаємодії ринків освітніх послуг і праці (2012)
Новикова М. - Формалізація процесів взаємодії територіальних авіавиробничих комплексів і регіонального середовища (2012)
Прозоров Ю. - Структурні трансформації фінансових інститутів розвитку в умовах неузгодженості внутрішніх та зовнішніх цілей їх функціонування в Україні (2012)
Рекуненко І. - Роль та місце інфраструктурних суб’єктів на фінансовому ринку (2012)
Рибчинська Л. - Аналіз впливу регіональних особливостей на формування конкурентних переваг кластерів (2012)
Семенютіна Т. - Газотранспортна система України: політичні ризики та енергобезпека держави (2012)
Скрипник Н. - Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності економіки України в умовах активізації глобальних інтеграційних процесів (2012)
Сорокіна Л. - Оцінка індикаторів фінансової безпеки як складової економічної безпеки України (2012)
Терехов Є. - Економічна безпека держави та можливості її вимірювання (2012)
Тимошенко Л. - Оцінка розподілу суспільного продукту в контексті формування відтворювальних спроможностей населення, Більська О. (2012)
Ткаченко К. - Ситуаційно-продукційне моделювання системи підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко О. (2012)
Федун І. - Передумови активізації інноваційно-інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві України (2012)
Феєр О. - Аналіз цільового використання джерел інвестиційних ресурсів (2012)
Цапук О. - Сутність та місце інноваційної розробки у сфері енергозбереження (2012)
Чебанов О. - Оцінка впливу кінцевого попиту на R&D витрати у промисловості України (2012)
Черничко С. - Девальвація чи ревальвація гривні: перспективи для України (2012)
Чорна М. - Оцінка рівня впливу зовнішніх чинників на розвиток роздрібної торгівлі (2012)
Шемяков О. - Проблема духовності в управлінні соціально-трудовими відносинами і її вплив на розвиток виробничої демократії (2012)
Шершун М. - Фінансово-господарські механізми реалізації основних засад збалансованого ведення лісового господарства в Україні (2012)
Широкова О. - Принципи побудови ринків послуг залізничного транспорту, Челядінова Н. (2012)
Акімова Т. - Інформаційно-нормативне забезпечення управління діяльністю підприємства в умовах недосконалого конкурентного середовища, Варванська І. (2012)
Алєксєєнко Т. - Удосконалення обліку готової продукції та її реалізації на переробних підприємствах АПК (2012)
Гринчак О. - Теоретико-методологічні аспекти інформаційного забезпечення оперативного управління сільськогосподарським виробництвом, Миколайчук Я. (2012)
Дрогобицький І. - Природа і походження нематеріальних активів, Скоп Х. (2012)
Єсієва Н. - Транспортно-експедиційна діяльність як один із основних видів діяльності підприємств-перевізників: обліково-правовий аспект (2012)
Замогильний П. - Формування центрів фінансової відповідальності у фінансовій структурі авіаремонтних підприємств (2012)
Зима Ю. - Адаптація звітності бюджетних установ до міжнародних стандартів (2012)
Королович О. - Управлінський облік в Україні та питання становлення його на промислових підприємствах (2012)
Ліба Н. - Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності (2012)
Маначинська Ю. - Системний підхід до актуарного обліку та звітності (2012)
Меліхова Т. - Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві, Буркова О. (2012)
Назарова І. - Фактори впливу на облікову політику при реорганізації підприємств (2012)
Пігош В. - Система облікового відображення власних надходжень державних вищих навчальних закладів і напрями її оптимізації (2012)
Попович В. - Стратегічний облік як частина облікової системи підприємства (2012)
Реслер М. - Облікова політика – основа методичного забезпечення обліково-аналітичного механізму (2012)
Семанюк В. - Теорія обліку: інституційний підхід (2012)
Скрипник Н. - Теоретичні та методологічні аспекти формування стратегічної звітності (2012)
Сокольська Р. - Особливості системного підходу до визначення поняття фінансовий облік (2012)
Ткаченко Є. - Порівняльна характеристика німецької та американської концепцій контролінгу (2012)
Чакалова Н. - Формування моделі функціонування інформаційного обміну між секторами з обліку, контролю та управління товарною дебіторською заборгованістю (2012)
Юркова І. - Економічна сутність виробничих запасів та напрямки їх дослідження (2012)
Бадюк М. І. - Робота медичних формувань і закладів у епідемічних осередках, Грушкевич В. В (2012)
Бадюк М. І. - Особливість своєчасності надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації у провідних країнах світу (огляд літератури), Ковида Д. В. (2012)
Діденко Л. В. - Готовність особового складу Збройних Сил України до виконання функціональних обов’язків: особливості динаміки та структури працевтрат військовослужбовців Збройних Сил України в умовах переходу до професійної армії (2012)
Воронко А. А. - Особливості захворюваності, інвалідизації, летальності та організації надання медичної допомоги хворим, що брали участь в ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, Косянчук А. С., Латишенко С. В., Івашкіна Т. А., Буженко А. І. (2012)
Слабкий Г. О. - Причини звернення пацієнтів до приватних закладів охорони здоров’я, Пархоменко Г. Я. (2012)
Мельник І. П. - Соціально-медична характеристика військовослужбовців, що звертаються до клінік та відділень амбулаторно-поліклінічної допомоги у зоні відповідальності військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (2012)
Огороднійчук І. В. - Аналіз рівнів захворюваності військовослужбовців Збройних Сил України на хвороби шкіри та підшкірної клітковини, Остапенко С. П., Маринич Н. Б. (2012)
Cімперович С. В. - Особливості імітаційного моделювання епідеміології ВІЛ/СНІД для Збройних Сил України, Кащенко Р. А., Борисова С. Л. (2012)
Виноградов О. О. - Формування організаційно-штатних структур лікарняних закладів охорони здоров’я Збройних Сил України на мирний час, Галушка А. М., Серебряков О. М., Стукан Л. І. (2012)
Вороненко В. В. - Дози опромінення і їх наслідки для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2012)
Паламар Б. І. - Визначення індексу безпеки лікарні, як оцінка можливості роботи лікарні в умовах стихійного лиха або глобальної надзвичайної ситуації (2012)
Бідненко Л. І. - Шум як шкідливий фактор в професійної діяльності військовослужбовців збройних сил, Іванько О. М., Рожков Г. С., Єщенко В. І. (2012)
Гук А. В. - Особливості надання медичної допомоги військовослужбовцям строкової служби, які хворі на інфекційні та паразитарні хвороби, в медичних пунктах військових частин Збройних Сил України, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Грушкевич В. В. (2012)
Іванько О. М. - Епідеміолого-географічні аспекти гельмінтозів на території України, Кожокару А. А., Колос Л. А., Філіпенко Л. І., Мельник О. В. (2012)
Хижняк М. І. - Професійно-прикладне фізичне виховання спеціалістів, які виконують роботу за призначенням в умовах підземних спеціальних споруд, Іващенко С. М., Гузов В. В., Єщенко В. І. (2012)
Іванько О. М. - Особливості роботи споруд для очистки невеликих обсягів стічних вод, Хижняк М. І., Власенко О. М. (2012)
Черкасенко І. Л. - Вивчення захворюваності працівників оборонного комплексу м. Києва на прикладі заводу "Радар”, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2012)
Козинець Г. П. - Значення судинної терапії в комплексному лікуванні потерпілих з гіпотермічними ушкодженнями, Хитрий Г. П., Осадча О. І., Назаренко В. М., Боярська Г. М. (2012)
Осьодло Г. В. - Клініко-епідеміологічний аналіз коморбідного перебігу хронічного панкреатиту і герх у військовослужбовців, Шмиголь Н. В. (2012)
Коршевнюк Д. О. - Особливості больового синдрому у військовослужбовців з функціональною диспепсією (2012)
Красюк О. А. - Особливості клінічного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у поєднанні з артеріальною гіпертензією та абдомінальним ожирінням, Мороз Г. З., Федорова О. О., Луценко С. В. (2012)
Селюк М. М. - Морфологічні зміни в печінці та селезінці у щурів під впливом електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону, Козачок М. М., Потаскалова В. С. (2012)
Солярик В. В. - Етіопатогенетичні аспекти лікування псоріазу (2012)
Хитрий Г. П. - Сучасний погляд на респіраторну підтримку у хворих з вірусними пневмоніями, Левченко Т. М., Степанюк В. К. (2012)
Селюк О. В. - Порівняння ефективності та безпечності селективних та специфічних інгібіторів циклооксигенази-2 у військовослужбовців з патологією суглобів, Родіонов А. В., Момат Р. К. (2012)
Старіков А. В. - Інтенсивна терапія геморагічних порушень (2012)
Апихтіна О. Л. - Гетатопротекторна дія екстракту S. Coronata при свинцевій інтоксикації (експериментальне дослідження), Коцюруба А. В., Коркач Ю. П., Сокуренко Л. М., Скибінська Т. Р. (2012)
Францевич К. А. - Розробка та впровадження алгоритму комплексної променевої діагностики захворювань грудної залози з метою своєчасного виявлення та лікування дифузних мастопатій як засобу вторинної профілактики раку грудної залози (2012)
Головаха М. Л. - Шкала прогнозування результатів мікрофрактуризації дефектів хряща колінного суглоба (2012)
Головаха М. Л. - Аналіз результатів монокондилярного ендопротезування, Шабус Р., Орлянський В. (2012)
Головаха М. Л. - Пошкодження суглобового хряща при неспроможності передньої хрестоподібної зв’язки, Шишка І. В., Баніт О. В., Твердовський А. О., Бабич Ю. А., Забелін І. М., Орлянський В. (2012)
Білоножкін Г. Г. - Оперативне лікування навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток зустрічно-компресуючими гвинтами (2012)
Лурін І. А. - Досвід застосування ультразвукових технологій у лікуванні пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки, Цема Є. В., Доморацький І. Е., Юрків О. Є., Мазур С. М. (2012)
Дроздова А. О. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України лікарських засобів, які застосовуються в стоматології, Пенчукова Л. О., Загорій Г. В. (2012)
Давтян Л. Л. - Вивчення асортименту вагінальних супозиторіїв групи G01 на вітчизняному фармацевтичному ринку, Малецька З. В. (2012)
Шматенко О. П. - Аналіз фармацевтичного ринку та перспективи застосування антагоністів кальцію-похідних дигідропіридину в Україні, Притула Р. Л., Сирота П. С., Лихота А. М. (2012)
Притула Р. Л. - Аналіз фармацевтичного ринку України, Шматенко О. П., Притула Л. Г., Страшний В. В. (2012)
Притула Р. Л. - Аналіз вітчизняного ринку антибактеріальних засобів для фармакотерапії постраждалих з травматичною хворобою, Шматенко О. П., Максимук Т. М., Скворцова О. В. (2012)
Шматенко О. П. - Визначення шляхів оптимізації використання лікарських засобів у військово-медичній службі, Притула Р. Л., Семенченко Г. Б., Лихота А. М. (2012)
Сердюк Є. В. - Визначення умов зберігання мазі з рослинним компонентом для лікування ран, Ляпунова О. О., Гладух Є. В., Шматенко О. П. (2012)
Шматенко О. П. - Вибір методів дослідження при вирішенні проблем медикаментозного забезпечення політравми, Притула Р. Л., Соломенний А. М., Гринчук І. Г. (2012)
ШматенкоО. П. - Вивчення фізико-механічних показників бар’єрних модифікованих лікарських плівок, ТарасенкоВ. О., ДавтянЛ. Л., Дроздова А. О., ШматенкоВ. В. (2012)
Грубник І. М. - Вплив лікарських речовин на реологічні властивості агарового гелю, Гладух Є. В., Черняєв С. В. (2012)
Давтян Л. Л. - Дослідження способу введення наночасток у основу полімерних плівок, Власенко І. О., Дульцева О. В., Горбанюк Т. І., Солнцев В. С., Шматенко О. П. (2012)
Лихота К. М. - Визначення якості гігієни порожнини рота за наявності брекет-системи, Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Лихота А. М. - Порівняльна характеристика показників місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів з геніралізованним пародонтитом, що зазнали впливу хронічного стресу, Горобець О. В., Київська-Філатова В. В., Розова К. В. (2012)
Дуда О. В. - Стан тканин пародонту та адаптційний потенціал організму у дітей із соматичною патологією, Остапко О. І. (2012)
Лихота А. М. - Зміни тканин пародонту після лікування ортодонтичних хворих знімною і незнімною апаратурою (морфологічне і електронно-мікроскопічне дослідження), Лихота К. М., Кочин О. В., Карась А. Ф. (2012)
Лихота А. М. - Удосконалення протезування кінцевих дефектів зубного ряду мостоподібними конструкціями на скляних опорах, Сеник А. Я., Лихота C. А. (2012)
Крячко А. Г. - Досвід використання дентальниї імплантантів у осіб похилого віку, Лихота А. М., Коваленко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Крячко А. Г. - Стан ротової порожнини у військовослужбовців військово-морських сил України, Лихота А. М., Шматенко О. П. (2012)
Лихота А. М. - Порівняльна характеристика розвитку дистрофічних та запально-деструктивних процесів в тканинах пародонта, викликаних розвитком стресу-реакції у людини та лабораторних щурів, Горобець О. В., Розова К. В., Савельєва О. В. (2012)
Лихота А. М. - Зміни видового складу мікроорганізмів під час лікування різних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Лихота Т. Ф., Горобець О. В. (2012)
Павленко О. В. - Особливості нормалізації окклюзійних співвідношень під час ортопедичного лікування кінцевих дефектів зубних рядів (огляд літератури), Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Біденко Н. В. - Рання передача карієсогенної мікрофлори від матері до дитини як чинник ризику розвитку карієсу тимчасових зубів (2012)
Лихота К. М. - Клініко-лабораторна характеристика зубощелепної ділянки пацієнтів з сагітальними зубоальвеолярними аномаліями, Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Крячко А. Г. - Оцінка сучасного стану стоматологічної допомоги у Кримському регіоні, Лихота А. М., Коваленко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Погребняк О. О. - Ефективність впливу вазостату і кораргіну на показники обміну речовин, масу тіла і характер розподілу жирової тканини в організмі при ІХС у хворих на ЦД типу 2 (2012)
Депутат Ю. М. - Гігієнічна оцінка матеріалів для виробництва військової форми одягу військовослужбовців Збройних Сил України – нагальне питання сьогодення (2012)
Дорошенко М. М. - Український військово-медичний регістр і концепція радіаційно-токсичної травми, Галдецька І. Д., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Шведін Р. М. (2012)
Канюра О. А. - Організація надання стоматологічної допомоги населенню України та стоматологічного забезпечення військовозобов’язаних запасу і військового резерву Збройних Сил України, Бадюк М. І., Власенко О. М. (2012)
Рожков Г. С. - Аналіз інфекційної захворюваності військовослужбовців у різних адміністративно-територіальних зонах відповідальності військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України за показниками 2008-20011 рр. (2012)
Маначинська Ю. - Моделювання приросту економічної вартості підприємства на основі актуарного базису (2013)
Маркіна Я. - Вибір оптимальної інноваційної стратегії для підприємства (2013)
Охота В. - Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК (2013)
Ронська О. - Сучасний стан та аналіз ефективності використання коштів, спрямованих на виконання заходів з охорони праці на вугледобувних підприємствах (2013)
Ряховська А. - Факторний аналіз ефективності використання основних фондів металургійного підприємства (2013)
Рыбалко Л. - Технологическая и экологическая целесообразность комплексного использования минеральных ресурсов в направлении повышения рентабельности работы предприятия (2013)
Северина С. - Сучасні проблеми управління ефективністю на українських підприємствах (2013)
Седікова І. - Проблеми просування продукції підприємств з виробництва соків, Килинчук О. (2013)
Сівашенко Т. - Підходи до визначення внеску персоналу в конкурентоспроможність підприємства (2013)
Скригун Н. - Аналіз споживчих мотивацій та їх використання в практичній діяльності підприємств, Кочмарук М., Семененко К. (2013)
Смутко А. - Аналіз сильних та слабких сторін бізнесу з використанням механізмів нечіткої логіки, Щаслива Г. (2013)
Снігур Х. - Розробка методичних підходів до формування критеріїв відбору інвестиційно-інноваційного проекту для підприємств харчової промисловості (2013)
Соломянюк Н. - Теорія життєвого циклу при плануванні в маркетингу (2013)
Сотніков А. - Сучасний стан машинобудівної галузі України та перспективи впровадження прогресивних систем управління (2013)
Спащенко Г. - Загальні тенденції розвитку торгівлі на ринках України (2013)
Спільник І. - Аналіз економічної доданої вартості підприємства (2013)
Старінська В. - Особливості моделювання та використання соціального потенціалу туристичного підприємства (2013)
Тараєвська Л. - Методичні підходи до оцінки рівня управління організацією, Ріщук Л. (2013)
Толпежніков Р. - Стратегічна карта підприємства як основа підвищення вартості підприємства, Пастощук О. (2013)
Толпежніков Р. - Методика оцінки результативності корпоративного управління, Пастощук О. (2013)
Турченюк Т. - Удосконалення ергономічних вимог як один із напрямів зменшення виробничого травматизму, Гуревич О. (2013)
Тучковська І. - Аналіз тенденцій інноваційного розвитку торговельних підприємств, Артищук І. (2013)
Урсакій Ю. - Управління мотивацією на засадах якості життя як засіб підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємства (2013)
Федишин М. - Удосконалення методики оцінювання фінансового стану як передумови проведення аналізу грошових потоків підприємств харчової промисловості (2013)
Федорченко А. - Аналітична функція маркетингу в системі управління підприємством (2013)
Хваль Юлія - Упровадження категорійного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Цимбалюк С. - Механізм формування компенсаційної політики: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Червякова В. - Організаційно-методичний комплекс контролінгу в системі управління підприємствами автосервісу (2013)
Черемісова Т. - Джерела самофінансування підприємств: їх склад та структура за кризових умов (2013)
Чернецька С. - Аналіз ефективності управління підприємством державного сектору економіки на прикладі державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій імені М. І. Пирогова" (2013)
Чубка О. - Характеристика підходів до формування оборотного капіталу промислових підприємств (2013)
Шелест О. - Методичний підхід до діагностики інвестиційних ризиків авіатранспортних підприємств (2013)
Шендерівська Л. - Прок’юремент як система постачання у видавничо-поліграфічній галузі, Лавренюк М. (2013)
Щекович О. - Оцінка економічної ефективності інтенсифікації розвитку виробничих процесів підприємства на основі реалізації інноваційних проектів (2013)
Щербань О. - Методичний підхід до розробки фінансової стратегії підприємства (2013)
Щербатенко І. - Аналіз факторів, що впливають на інвестиційну привабливість підприємств авіатранспортної галузі, Горбачова О. (2013)
Яворська К. - Бізнес-напрямок як складова збалансованого портфеля бізнесів (2013)
Яковець Т. - Розрахунок оптимальної структури капіталу для підприємств лісового господарства (2013)
Яркина Н. - Экстраполяция как средство экспресс-диагностики в управлении предприятиями рыбного хозяйства (2013)
Яцюк О. - Необхідність, мета та послідовність планування автосанації підприємства, Твердохліб І. (2013)
Бугара А. - Методичні підходи до оцінки собівартості виноробної продукції (2013)
Будько О. - Формування цілісної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання (2013)
Височан О. - ПДВ у діяльності туристичних підприємств: особливості нарахування, обліку та сплати (2013)
Войнаренко М. - Автомобільні вантажні перевезення як об’єкт обліку та аудиту діяльності підприємств-перевізників, Єсієва Н. (2013)
Зигрій О. - Удосконалення методики аналізу показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств (2013)
Зима Ю. - Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в обліку основних засобів (2013)
Кулагин А. - Аудиторская оценка подхода управленческого персонала к отдельным элементам концепции существенности (2013)
Любезна І. - Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку (2013)
Мохняк В. - Сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в кредитних спілках України (2013)
Муравський В. - Забезпечення інформаційної безпеки в автоматизованих системах бухгалтерського обліку (2013)
Пилявець О. - Організація облікової політики у фермерських господарствах рибницької галузі (2013)
Резникова О. - Обоснование стратегических решений на основе учетной информации (2013)
Савченко І. - Обчислення і аналіз витрат часу на виправлення бухгалтерських помилок за допомогою імітаційного моделювання (2013)
Сєркіна Н. - Особливості обліку надходження і перерахування членських внесків у неприбутковій організації та їх контроль, Швець В. (2013)
Томчук О. - Інформаційне забезпечення SWOT-аналізу (2013)
Усік І. - Значення доходів та видатків спецфонду у діяльності бюджетних установ (2013)
Черешнюк О. - Концепція обліку в управлінні інноваційною діяльністю підприємства (2013)
Щербай Г. - Теоретичні засади методики обліку господарської діяльності в бюджетних установах (2013)
Гавришків І. - Пріоритети забезпечення інвестиційної привабливості Тернопільського регіону (2013)
Давлетбаева Н. - Рыночные механизмы коммерциализации инновационной деятельности (2013)
Оливко О. - Концептуальні засади формування глобального ринку праці (2013)
Пазізіна К. - Оптимізація структури зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору в контексті забезпечення продовольчої безпеки України (2013)
Пшенична Т. - Оцінка ефективності діяльності кластерів у молокопереробній галузі (2013)
Савенко І. - Стандартизація зернової продукції – основа функціонування макрологістичної системи виробництва та перерозподілу зерна в Україні (2013)
Штефан Б. - Ринок бізнес-аналітики: тенденції та перспективи розвитку (2013)
Титул, зміст (2015)
Дронова М. Л. - Інгібітори синтезу білка в клітинах мікроорганізмів. Оксазолідинони, Вринчану Н. О., Дудікова Д. М., Ємсенко А. С. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Актопротектори: фармакологія та фармакотерапія, Сімонова І. В. (2015)
Громов Л. О. - Механізми розвитку толерантності до антипсихотичних засобів, Черноштан К. О., Мовчан О. Д., Тарнавська Л. С., Ярош О. К. (2015)
Котов О. О. - Зміни анксіолітичних властивостей альпразоламу в динаміці курсового введення мишам, Громов Л. О., Ярош О. К. (2015)
Носач С. Г. - Влияние производного ксантина – соединения С­3 на морфофункциональные показатели нейронов сенсомоторной зоны коры головного мозга при моделировании внутримозгового кровоизлияния, Беленичев И. Ф., Шкода А. С., Александрова Е. В. (2015)
Цивунін В. В. - Вплив потенційного антиконвульсанта – cухого екстракту рутки Шлейхера – на вміст нейротрансмітерних амінокислот у головному мозку мишей, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В. (2015)
Булига Л. О. - Експериментальне дослідження ранозагоювальної дії гелю з наночастками срібла та глюкозаміном, Черних В. П., Штриголь С. Ю., Мовчан Б. О., Бутко Я. О. (2015)
Бухтіярова І. П. - Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну­1, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2015)
Коропецька Н. Ю. - Вплив речовини LES­2222, ретаболілу та тестостерону пропіонату на біохімічні показники в крові щурів за харчової депривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Порівняльна фармакокінетика потенційного церебропротектора "Цереброгерм" на етапі абсорбції в нормі та при закритій черепно­мозковій травмі, Поліщук Є. М., Сейфулліна І. Й., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Е. (2015)
Набока О. І. - Гепатопротекторна дія екстракту ласкавцю золотистого за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном, Хуарі С. З., Кошова О. Ю. (2015)
Остапець М. О. - Вивчення загальнотоксичної дії комплексу біологічно активних речовин з трави герані болотної, Шевцов І. І., Карабут Л. В. (2015)
Талаш В. В. - Вплив інгібіторів активації ядерного фактора ВB на метаболізм і гемокоагуляцію за умов відтворення метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2015)
Пахольчук О. П. - Обґрунтування оптимальної схеми застосування емолієнта для лікування шкірних проявів алергії в дітей (2015)
Добреля Н. В. - Правова база для проведення етичної експертизи доклінічних досліджень лікарських засобів з використанням лабораторних тварин, Бойцова Л. В., Данова І. В. (2015)
До ювілею професора, доктора медичних наук Стелли Борисівни Французової (2015)
Чекман І. С. - Французова Стелла Борисівна – учений­фармаколог (до ювілею) (2015)
Гетя А. А. - Галузевому науковому центру -80, Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2010)
Березовський М. Д. - Організація локальної системи виробництва свинини, Гетя А. А. (2010)
Близнюченко А. Г. - Генетические основы гибридизации (2010)
Зельдин В. Ф. - Особенности оценки продуктивных качеств свиней в условиях крупных качеств свиней в условиях крупномасштабного производства свинины, Шавкун Ю. Н. (2010)
Шульга Ю. І. - Ефективність ввідного схрещування, Маслюк А. М. (2010)
Перетятько Л. Г. - Відгодівельні та м’ясні якості нових заводських ліній у полтавській м’ясній породі свиней (2010)
Баньковська І. Б. - Оцінка рівня електропровідності м’язової тканини свиней різних генотипів, Гетя А. А., Канюка О. Ю., Лісна Т. М. (2010)
Балацький В. М. - Поліморфізм гена рецептора пролактіна в популяціях свиней різних генотипів та його зв’язок з репродуктивними ознаками свиноматок великої білої породи, Гришина Л. П., Вознюк Л. І. (2010)
Саєнко А. М. - Поліморфізм локусу інсуліноподібного фактора росту 2 у популяціях свиней різного напрямку продуктивності, Балацький В. М., Дикань О. С. (2010)
Лядський І. К. - Стан вивчення та перспективи використання генів МС4R та HMGA1, що впливають на формування м’ясних і відгодівельних ознак свиней (2010)
Коваленко В. Ф. - Динаміка окремих біохімічних показників крові свиней за дії ферментованих кормів, Біндюг О. А., Зінов'єв С. Г., Вагідова О. О. (2010)
Сідашова С. О. - До методики привчання імпортних кнурців різних типів вищої нервової діяльності на чучело свині, Коваленко В. Ф., Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2010)
Ільченко М. О. - Особливості біохімічного складу спермальної плазми у кнурів (2010)
Семенов С. О. - Новий вітчизняний пробіотик "Біонорм-К” для ефективного вирощування поросят, Троценко З. Г., Карпинчик В. О. (2010)
Підтереба О. І. - Збалансованість раціонів – запорука прибутковості свинарства, Смислов С. Ю. (2010)
Козловська М. В. - Запровадження досвіду країн-членів СОТ при формуванні національної системи електронних реєстрів в товарному та племінному тваринництві, Кравченко О. І., Гетя А. А. (2010)
Чехлатий О. М. - Внесок О. П. Бондаренка у розвиток науки про годівлю свиней (2010)
Бублик Н. В. - Школа творчих стосунків (спогади науковця-ветерана) (2010)
Гімн Інституту свинарства (2010)
Бойко Л. І. - Морфологічні зміни пагонів видів роду Pittosporum banks et sol. в зв’язку з умовами утримання (2015)
Лисогор Л. П. - Географічний аналіз флори перелогів Правобережного степового Придніпровʼя (2015)
Матяшук Р. К. - Особливості адаптаційної мінливості селекційних зразків хризантеми дрібноквіткової (2015)
Демченко Н. Р. - Розвиток бактеріоценозу коропа дзеркального (Cyprinus specularis) під впливом полютантів (2015)
Заіченко Н. В. - Паразити бичкових риб в деяких континентальних водних об’єктах (2015)
Рабченюк О. О. - Вплив підвищених концентрацій йонів fe3+ на гематологічні показники коропа та щуки, Хоменчук В. О., Курант В. З. (2015)
Гулай О. В. - Дослідження екологічних взаємодій Ondatra zibethicus з патогенними бактеріям Erysipelothrix rhusiopathiae серологічним методом, Жукорський О. М., Гулай В. В. (2015)
Лапа С. В. - Специфічна дія біопрепарату на основі бацил щодо фітопатогенів, Крючкова Л. О., Данкевич Л. А., Авдєєва Л. В. (2015)
Матвійчук О. А. - Видовий склад та екологічна структура авіфауни Верхнього і Середнього Побужжя (2015)
Петрина Л. Г. - Радіогенні зміни вмісту рнк у кістковому мозку за різних режимів g-опромінення тварин, Мойсеєнко М. І., Кравець В. І. (2015)
Позур В. В. - Реакція лімфоїдних органів при застосуванні мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" у щурів з глутаматним ожирінням, Святецька В. М., Усок В. С., Потапенко М. С., Димент Г. С., Янковський Д. С., Рудик М. П. (2015)
Потрохов А. О. - Антиоксидантна активність трансгенних рослин Nicotiana tabacum l з геном ifn-α2b людини, інфікованих вірусом тютюнової мозаїки (2015)
Галкін О. Ю. - Розробка імуноафінного методу виділення ige людини із біологічних рідин, Горшунов Ю. В., Дуган О. М. (2015)
Горбатюк Л. О. - Гідроекологічні дослідження Канівського водосховища в ретроспективі та на сучасному етапі (огляд) (2015)
Музика Л. В. - Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків, Киричук Г. Є. (2015)
Опалко А. І. - Відомий український вчений у галузі біології, дендрології, інтродукції та акліматизації рослин, екології, селекції, садово-паркового мистецтва, реставрації парків та сучасного паркобудівництва (до 75-річчя від Дня народження члена-кореспондента НАН України, професора І. В. Косенка) (2015)
Бучин М. А. - Еволюція правових аспектів функціонування виборчих комісій в Україні (2015)
Віннічук О. В. - Витоки та особливості політичних ризиків в сучасному українському суспільстві (2015)
Кобильник В. В. - Децентралізація державної влади: польський досвід для України (2015)
Куценко Є. В. - Особливості використання виборчих технологій у парламентських виборах 2012 р. в Україні: інституційний підхід (2015)
Маркітантов В. Ю. - Діяльність політичної опозиції на початковому етапі політичної трансформації України, Нечитайло В. В. (2015)
Газін В. П. - Позаблоковий статус України: ілюзії та реальність (2015)
Ігнатьєва Т. В. - Україна в геополітичних моделях світового розвитку (2015)
Лисенко О. Є. - Співвідношення національного й соціального в українсько-російських відносинах періоду Другої світової війни (2015)
Найчук А. В. - Державний суверенітет в глобальній світобудові (2015)
Вонсович Г. Б. - Аналіз категорії "політична участь" у західній політичній теорії (2015)
Рибщун О. В. - Українська політична еміграція кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: характер, етапи, організаційні форми (2015)
Дубінський В. А. - Українські соціалісти про столипінську аграрну реформу: аксіологічний аспект (1907-1917 рр.), Федьков О. М. (2015)
Білецька Т. В. - Соціальна ідентичність як фактор формування особистості в сучасному українському соціумі (2015)
Чабанов В. Г. - Релігійна ідентичність як духовна складова самобутності українців під впливом глобалізаційних процесів сучасності (2015)
Наші автори (2015)
Баранець Г. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінки управління логістичним потенціалом промислового підприємства, Швець Л. В. (2015)
Батракова Т. І. - Управління ефективністю діяльності підприємства – запорука його успішного функціонування (2015)
Бозуленко О. Ю. - Дефініція поняття "торговельне підприємство" (2015)
Бойко О. Б. - Формування ефективного організаційного механізму управління машинобудівним підприємством (2015)
Брінь П. В. - Оцінювання і вибір контрагента аутсорсингу методом аналізу ієрархій, Прохоренко О. В. (2015)
Височанська О. М. - Вплив особливостей сприйняття та передачі інформації при формуванні цільових виробничих груп персоналу (2015)
Вовк М. О. - Аналіз показників звітності за сегментами (2015)
Гончар В. Г. - Підтримка малих та середніх підприємств України через міжнародне кредитування: вплив на стан економічної безпеки держави (2015)
Гудзенко Н. М. - Показник як основа аналізу та критерій управління, Антонюк Я. М. (2015)
Єпіфанова І. Ю. - Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства, Дрозд І. В. (2015)
Захарнёва В. А. - Показатели и факторы конкурентной среды развития сельскохозяйственного предприятия (2015)
Костецький Я. І. - Прибуток як основне джерело стабільності розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Ксендзук В. В. - Вплив застосування хеджування на показники фінансової звітності: аналітичний аспект (2015)
Маліношевська К. І. - Управління якістю обслуговування в аеропортах (2015)
Муренко Т. О. - Взаємозв’язок оціночних показників економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2015)
Новікова Х. К. - Внутрішній контроль як основна складова управління діяльністю підприємства (2015)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: реалії та інструменти забезпечення (2015)
Петряєва З. Ф. - Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства, Іващенко Г. А., Петряєв О. О. (2015)
Седікова І. О. - Дослідження логістичного потенціалу підприємств зберігання зерна, Вечтомова Л. В. (2015)
Серединська В. М. - Аналіз системи нормування праці на підприємстві, Загородна О. М., Спільник І. В. (2015)
Харченко М. В. - Аспекти дослідження логістичних витрат та їх вплив на дохідність діяльності аеропорту (2015)
Хачатрян В. В. - Торговельний прибуток підприємства та особливості управління ним (2015)
Хлістунова Н. В. - Дослідження стану підприємств побутового обслуговування населення України, Теміндарова Т. М. (2015)
Шушпанов Д. Г. - Теоретичні підходи до оцінки впливу доходу на здоров’я населення (2015)
Адамик О. В. - Інструменти "хмарних обчислень” як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах (2015)
Валькова Н. В. - Аналіз проблем обліку безоплатно отриманих активів, Йолтухівська Т. В. (2015)
Дерій В. А. - Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку (2015)
Зозуляк М. М. - Взаємозв'язок управлінського обліку та аналізу в контексті стратегічного управління підприємством (2015)
Кратко І. Р. - Особливості обліку прямих витрат на будівництво доріг (2015)
Кузіна Р. В. - Перспективи впровадження облікової директиви ЄС в Україні (2015)
Вацеба Р. М. - Етнополітична структура Південного Полаб’я наприкінці VIII – в першій третині Х ст. (2015)
Баженов О. Л. - Княгиня Ірина-Інгігерда в русько-скандинавських відносинах та історії православної церкви часів правління Ярослава Мудрого (2015)
Роменський О. О. - "Aemula Sceptri Constantinopolitani": до питання про русько-візантійські відносини другої половини XI – першої чверті XII ст. (2015)
Головко О. Б. - Степове і лісостепове населення у минулому України доби Середньовіччя (2015)
Саюк В. П. - Ірпінська битва 1323 року (2015)
Чорний М. І. - Формування земельної власності домініканських монастирів Галичини у ХІІІ – першій половині ХV ст. (2015)
Степанков В. С. - Шведський вектор у зовнішній політиці Богдана Великого: формування, укладення Кам’янецької угоди та її провал (1649–1655 рр.) (2015)
Газін В. В. - Між Гадячем та Переяславом: Москва та Варшава в боротьбі за Україну в 1658–1659 рр. (2015)
Філінюк А. Г. - Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України (2015)
Лиман С. І. - З історії вітчизняного туризму й медієвістики: Німеччина і Австрія 1858-1860 рр. очима ад’юнкта Харківського університету М. Н. Петрова (2015)
Балушок В. Г. - З історії української етнонімії (як русини стали українцями) (2015)
Майор Р. І. - Національно-політичні програми та вимоги українців Закарпаття у 1865-1868 рр. (2015)
Щур С. А. - Українофіли та революційні народники Наддніпрянської України & повстання у Боснії та Герцеговині 1875 р. (2015)
Корбяк Д. В. - Львівський собор 1891 року: дискусійні питання та їх вирішення (2015)
Поп Ю. І. - Еволюція поглядів Богуміра Шмераля на чеське національне питання (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.), Кравчук О. М., Мельник Н. М. (2015)
Лисенко О. Є. - Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни (2015)
Білецька Т. В. - Медіа-тероризм як один із проявів сучасного тероризму (2015)
Копилов С. А. - Портрет історика на тлі суспільних трансформацій (до 75-річчя Івана Каменца), Боровець І. І. (2015)
Олещук А. Р. - Польсько-українські відносини у наукових дослідженнях (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Мицик Ю. А. - Відомості з Кам’янця-Подільського 1711 р. (2015)
Копилов С. А. - Франко-російський союз у медальєрній пластиці 1890-х рр. (2015)
Стецюк В. Б. - "Deusthe Kriegs-Zeitung von Baranowitschi" як джерело з історії німецької окупації на території Білорусі (1916-1918 рр.) (2015)
Терський С. В. - Волощук Мирослав. "Русь" в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с. (2015)
Pop І. І. - Svědectví britského novinárě o událostech na podkarpatsku v tragigkém roce 1939 (2015)
Mušinka М. І. - Ukrainistika Česka a Slovenska v encyclopédii dejín Ukrajiny (2015)
Головко О. Б. - Слово про колегу: Модест Ігорович Чорний (14.05.1974 – 31.08.2014) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Різак М. В. - Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України (2016)
Ламаш І. В. - Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях (2016)
Войціховський А. В. - Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми (2016)
Греченко В. А. - Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Калєніченко Л. І. - Юридична відповідальність як явище об’єктивного права (2016)
Пампура М. В. - Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу (2016)
Євдокіменко С. В. - Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз (2016)
Прокопенко О. Ю. - Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2016)
Субота С. І. - Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції (2016)
Шатерніков М. І. - Адміністративно-правовий статус господарських судів: сутність і зміст (2016)
Галагуря Є. Л. - Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2016)
Гладкова Є. О. - Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель, Цвіркун Н. Ю. (2016)
Гринюк В. О. - Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві (2016)
Морквін Д. А. - Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції (2016)
Опанасенко Н. О. - Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва (2016)
Прібиткова Н. О. - Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні (2016)
Кобикова Ю. В. - Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання (2016)
Худякова О. В. - Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського (2016)
Аврамова О. Є. - До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин (2016)
Чалий Ю. І. - Суб’єкти освітніх відносин (2016)
Барко В. І. - Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел), Остапович В. П., Барко В. В. (2016)
Геращенко О. В. - Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва (2016)
Коваль А. А. - Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя (2016)
Московченко В. В. - Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків (2016)
Посохова Я. С. - Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції (2016)
Філоненко В. М. - Особливості особистісної саморегуляції злочинців-рецидивістів (2016)
Харченко С. В. - Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості (2016)
Цільмак О. М. - Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу "хвороба досягнення" (2016)
Штриголь Д. В. - Специфіка смисложиттєвих орієнтацій жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці, Ламаш І. В. (2016)
Булеца С. Б. - Сімейне право: підручник / за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с. (2016)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2014)
Сирота О. В. - Визначення показників двигуна в неусталених режимах за різних методів регулювання потужності (2014)
Пожидаев С. П. - К вопросу о радиусах эластичного колеса (2014)
Журавель В. В. - Послуги пасажирських перевезень для осіб з обмеженими фізичними властивостями: актуальні питання та вимоги до перевізників (2014)
Пінчук В. А. - Забезпечення виконання Женевської угоди 1958 року в Україні, Матвієнко Ю. О., Риндін Ю. В., Пуха В. М., Кисловський П. В. (2014)
Білецька І. В. - Транспортна система Швеції: новий досвід та перспективи (2014)
Кіяшко І. В. - Історичний огляд розвитку методів та обладнання з оцінки міцності дорожніх конструкцій, Новаковський Д. М., Любченко В. А., Смолянюк Р. В. та ін. (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об'єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв'язних грунтів у сучасному будівельному грунтознавстві (2014)
Неізвестна Н. В. - Проектування кінцевих розв'язок на одному рівні (2014)
Редченко В. П. - Метод експериментального визначення постійних напружень в залізобетонних конструкціях мостів (2014)
Боднар Л. П. - Теоретичні засади управління довговічністю автодорожніх мостів (2014)
Нагайчук В. М. - Наукові та практичні аспекти застосування технологій стабілізації грунтів та холодного ресайклінгу (2014)
Булах О. І. - Дорожньо-будівельний факультет НТУ - впевненою ходою у майбутнє!, Каськів В. І. (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (3 червня 2015 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (17 червня 2015 р.) (2015)
Яцків Я. С. - Про діяльність Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.) (2015)
Фірстов С. О. - Нові матеріали біомедичного призначення (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.) (2015)
Морозов А. О. - Наукові основи впровадження ризик-орієнтованого підходу в управлінні техногенно-екологічною безпекою (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) (2015)
Кургаєв О. П. - До питання інформаційної підтримки наукових досліджень, Палагін О. В. (2015)
Бистряков І. К. - Системне визначення економічної оцінки природного багатства України, Клиновий Д. В. (2015)
Литвин В. М. - Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективне бачення і перспективи реформування (2015)
Войтюк Ю. Ю. - Геохімія важких металів в об’єктах довкілля техногенно забруднених територій України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) (2015)
Дорошенко А. М. - Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини (засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН) (2015)
Рибальченко В. К. - Редоксзалежні сигнальні молекули в механізмах канцерогенезу (рецензія на книгу А.П. Бурлака, Е.П. Сидорик "Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса") (2015)
Геологія – це наука, яка найкраще почувається в умовах економіки промислового зростання (інтерв’ю з академіком НАН України Є.Ф. Шнюковим) (2015)
Коваленко І. М. - Граничні задачі життя (до 90-річчя академіка НАН України В.С. Королюка), Летичевський О. А., Сергієнко І. В. (2015)
Горобець Ю. І. - Його любов – фізика (до 85-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара), Лежненко І. В. (2015)
70-річчя академіка НАН України Л. А. Булавіна (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Єгорова (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Клименка (2015)
Вихідні дані (2015)
Віннічук Н. В. - Особливості розвитку японської системи освіти (2015)
Жихорська О. В. - Структура професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу (2015)
Капран С. Б. - Науковий аналіз проблеми самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Кипиченко Н. С. - Діагностування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності (2015)
Марушкевич А. А. - Підготовка фахівців конкурентоспроможного рівня у ВНЗ України (2015)
Михайленко Ю. С. - Вплив типу батьківської сім’ї на рівень самоактуалізації особистості (2015)
Патієвич О. В. - Методична характеристика написання наукових статей англійською мовою студентами магістратури (2015)
Полозенко О. В. - Психологічна складова професійної діяльності землевпорядників (2015)
Федоренко Н. І. - Формування адаптаційних умінь і навичок у студентів в процесі впровадження сучасних технологій навчання (2015)
Адамчук Л. М. - Особливості мотивації політичного лідерства/керівництва (2015)
Бургонська С. В. - Довіра в діаді "психотерапевт-клієнт" у просторі сучасних інтернет технологій (2015)
Дубовик М. О. - Особливості сексуальної поведінки осіб з розладами аутистичного спектра (2015)
Заболотна В. О. - Соціально-психологічні технології корекції рівня стресу в організаціях (2015)
Кабиш-Рибалка Т. В. - Психологічна готовність до волонтерської діяльності як чинник самореалізації волонтера спортивного профілю (2015)
Клименко І. В. - Психологічні особливості сприймання звернень про благодійну матеріально-технічну допомогу, Качор У. М. (2015)
Лазарєва О. П. - Психологічні особливості розвитку моральної свідомості дітей дошкільного віку (2015)
Павлін Д. О. - Порівняльний аналіз плейбек театру, класичного ігрового театру і психодрами (2015)
Рогаль Н. І. - Психологічні засоби корекції конфліктної поведінки підлітків (2015)
Сімович О. Г. - Психологічні особливості прояву психічних станів у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Соснюк О. П. - Психосемантичний аналіз уявлень молоді про розкіш, Єфремова А. О. (2015)
Соснюк О. П. - Порівняльний аналіз особливостей сприймання молоддю іміджу українських та зарубіжних політиків, Остапенко І. В., Соснюк Є. О., Стіту А. (2015)
Фомічова В. М. - Уявлення молоді про чинники щасливого подружнього життя (2015)
Шелег Т. В. - Психологічні передумови життєтворчості особистоті у досвіді дитинства (2015)
Ягіяєв І. І. - Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей (2015)
Титул, зміст (2014)
Новікова А. М. - Методичні підходи до оцінки розподу обсягів перевезення пасажирів між видами транспорту (2014)
Сахно В. П. - До аналізу впливу конструкції підвіски автотранспортного засобу на кути встановлення мостів причіпної техніки, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І. (2014)
Федоров В. В. - Глушник шуму "Поршневий-плюс" із вдосконаленим компенсатором як засіб підвищення паливної економічності автомобілів, Іллющенко Д. С. (2014)
Трушевський В. Е. - Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів, Грицай С. В. (2014)
Смірнова Н. В. - Аналіз режимів руху в задачах проектування та експлуатації автомобільних доріг, Леонтьєв Д. М. (2014)
Неізвестна Н. В. - Розробка заходів із покращення умов руху на автомобільнх дорогах, Додух К. М. (2014)
Редченко В. П. - Програмний комплекс "Спектрум" для аналізу результатів динамічних випробувань мостів (2014)
Козарчук І. А. - Внутрішні течії та математична модель потоку в зонах впливу мостових переходів із груповими отворами (2014)
Юрченко В. А. - Исследование поверхностных сточных вод с автомобильных дорог и дорожно-инфраструктурных комплексов, Мельникова О. Г., Ячник М. В. (2014)
Автодорекспо - провідна виставка автодорожньої галузі (2014)
Судаков В.І. - Проблема ідентифікації дисциплінарного статусу та дослідницького поля сучасної соціології (2015)
Соболевська М.О. - Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології як сучасної науки про суспільство (2015)
Малес Л.В. - Гендерна та інтерсекційна дискримінація в материнстві (2015)
Судакова В.М. - Інтерактивна природа соціальних медіа: соціокультурна ідентифікація функціональних критеріїв (2015)
Чернова К.О. - Регіональний та національно-мовний вимір українського соціуму, Нахабич М.А. (2015)
Лапіна В.В. - Консьюмеризм як концептуальна та методична проблема теорії соціального менеджменту (2015)
Сірий Є.В. - Позаелітні актори соціальних трансформацій: портретні штрихи (за матеріалами фундаментального дослідження), Нахабіч М.А. (2015)
Локтєва І.І. - Соціальне відторгнення: атрибути, функції та відношення (2015)
Середа О.С. - Процедура вимірювання в соціології: сутність та особливості, Степанова М.В. (2015)
Казанжи А. П. - Поняття і значення "ефекту від методу" в "mixed-mode" дослідженнях (2015)
Черній П.Д. - Моделювання процесу поширення інформаційних повідомлень у мережах (2015)
Сидоров М.В.-С. - Основи математичного моделювання для соціологів: логістична модель ферхюльста із зовнішнім впливом (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Pirog T. P. - Exopolysaccharides synthesis on industrial wastes, Ivakhniuk M. O., Voronenko A. A (2016)
Ukrainets A. I. - Antioxidant plant extracts in the meat processing industry, Pasichniy V. M., Zheludenko Y. V. (2016)
Mazanova A. O. - Development and validation of immunoenzyme test-system for determination of 25-hydroxyvitamin D in blood serum, Shymanskyy I. O., Veliky M. M. (2016)
Riabovol O. O. - IRE1 knockdown modifies the glutamine and glucose deprivation effect on the expression of nuclear genes encoding mitochondrial proteins in U87 glioma cells, Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Ratushna O. O., Minchenko O. H. (2016)
Gudzenko O. V. - Thermostabilization of Eupenicillium erubescens and Cryptococcus albidus α-L-rhamnosidases by chemical reagents, Borzova N. V., Varbanets L. D. (2016)
Drobot K. O. - Tarragon (Artemisia dracunculus L.) "hairy” root culture production, Shakhovsky А. М., Matvieieva N. A. (2016)
Moskalets T. Z. - Adaptive potential performance of representatives of the tribe Triticеae L., Vasylkivskyi S. P., Rybalchenko V. K. (2016)
Gorbunov L. V. - Possibility of computer experiment in study of animal spermatozoa heterogeneity, Mazharova Y. M. (2016)
Ivanova T. V. - Nutrient media for obtaining a pure culture of fungi of the genus Pleurotus in vitro, Otkidach I. S., Kuzіomko N. О., Zarutskaya A. V., Mamontova A. A., Yuronka K. V., Melnychuk M. D. (2016)
Атрощенко Т. О. - Розвиток культури міжнаціонального спілкування майбутніх бакалаврів дошкільної освіти (2015)
Волинець Ю. О. - Організація та проведення експериментальної роботи щодо формуванню дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Зарудня О. М. - Особливості проведення моніторингу професійної діяльності вчителя початкової школи (2015)
Кравчук О. В. - Педагогічна інноватика у світовому освітньому просторі (2015)
Лещенко Л. П. - Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови, Шамхалова Н. А. (2015)
Марушкевич А. А. - Сім’я і сімейне виховання у сучасному суспільстві (2015)
Мовчанюк Н. А. - Мовленнєвий етикет викладача іноземної мови як чинник педагогічної майстерності (2015)
Москаленко А. М. - Етична складова професійної підготовки майбутніх управлінців навчальними закладами у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2015)
Нагорна Г. О. - Концептуальні основи дослідження і формування професійного мислення педагога (2015)
Парфенюк Т. Ю. - Вища освіта в системі освіти Австралії (2015)
Шумський О. Л. - Використання мережі Інтернет у викладанні іноземної мови (2015)
Великодна І. В. - Психологічна структура особистісної ідентичності підлітків (2015)
Виноградов О. Г. - "Залежить від ситуації": якісний аналіз ситуаційних уточнень (2015)
Гулько Г. О. - Невротичні властивості особистості як предмет психологічного вивченння (2015)
Кириленко Т. С. - Психологічні особливості переживання травмуючих ситуацій представниками різних видів спорту, Тупік К. О. (2015)
Корнієнко О. Ю. - Неврозогенні та компенсаторні властивості сиблінгового симптомокомплексу (2015)
Іванова Є. О. - Чинники розвитку емоційного інтелекту в підлітків та психокорекційна робота щодо оптимізації його рівня (2015)
Іванова О. В. - Специфіка сформованості смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці (2015)
Ловка О. В. - Вплив індивідуально-психологічних властивостей студентів на спільну діяльність у процесі здійснення навчальних проектів (2015)
Павельчук С. - Аналіз туристичної діяльності як психологічного конструкту (2015)
Норкіна I. І. - Аналіз поглядів вчених на сутність і структуру емоційного інтелекту (2015)
Титул, зміст (2014)
Говорун А. Г. - Результати дорожніх випробувань колісного транспортного засобу з універсальним регулятором частоти обертання колінчастого валу дизеля, Клименко О. А., Куций П. В. (2014)
Агеєв В. Б. - Удосконалення методів калібрування (повірки) систем вимірювання швидкості та шляху, що використовуються під час випробувань колісних транспортних засобів, Бабін Ю. В., Зарецький З. А., Момот В. С., Кривенчук О. А. (2014)
Пожидаєв С. П. - Уточнення механічної моделі еластичного колеса (2014)
Жук М. М. - Визначення функціонального стану водія за умов швидкісного руху в нічний час, Ковалишин В. В., Бойків М. В. (2014)
Золотарев В. А. - Влияние модификации битума полимером типа СБС на устойчивость асфальтополимербетонов в жидких агрессивных средах, Хамад Р. А. (2014)
Гамеляк І. П. - Встановлення експериментальних залежностей між параметрами навантаження на вісь і тиском у шинах транспортних засобів, Райковський В. Ф. (2014)
Литвиненко А. С. - Про вплив стану ґрунтових основ на стан дорожніх одягів на ділянках автомобільних доріг у нульових відмітках і невисоких насипах (2014)
Ілляш С. І. - Технологічні та вартісні аспекти впровадження гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі (2014)
Автодорекспо 2014: 12-й Міжнародний форум з будівництва доріг (2014)
Зміст статей за рік (2014)
Аза Л. О. - Етнічність у сучасному житті (2015)
Соболевська М. О. - Ґенеза та розвиток поняття "соціальна інтеграція" в соціологічній теорії: від класики до сучасності (2015)
Судакова В. М. - Культурні презентації як чинники єдності та дезінтеграції культурного простору (2015)
Черних Г. А. - Концептуальні дилеми визначення індивідуалізації соціальних практик як соціального блага та соціальної драми в теоретичній соціології постмодерну (2015)
Олевич М. І. - Вплив концепції легітимного порядку Макса Вебера на розвиток сучасного соціологічного дискурсу про право (2015)
Дейнека А. В. - Соціальна топологія та проблематика агентності у акторно-мережевій концепції Джона Ло (2015)
Фітісова А. В. - Історія дисципліни, конвенційний набір "класиків" та "класика" як центральні складові дисциплінарної ідентичності соціології (2015)
Яворська Є. Ф. - Проблема ідентифікації особливостей функціонування культури в індустріальному суспільстві в теоретичній соціології ХХ століття (2015)
Кондов К. В. - Концепція соціального контролю в соціологічній теорії мережевого суспільства Мануеля Кастельса (2015)
Мороз Є. О. - Теорії соціального капіталу в сучасній соціології: методичні та пізнавальні аспекти (2015)
Мещан І. В. - Соціологічна модель соціального партнерства в управлінні закладами соціального обслуговування населення (2015)
Білоус Т. М. - Соціальна експертиза: сфера застосування та особливості відобору експертів (2015)
Bakhmach L. - Formation of anatoliy aleksyuk as an educator and scientist (2015)
Деркач О. А. - Реформування системи вищої освіти україни в контексті автономізації ВНЗ (2015)
Макеєва О. А. - Основні підходи до визначення поняття професійної культури майбутніх соціальних працівників (2015)
Марушкевич А. А. - Управлінський досвід І. Огієнка в умовах університетської автономії на початку XX століття (2015)
Москаленко А. М. - Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів: теоретичний аспект (2015)
Підборський Ю. - Ідеї гуманістичного виховання моральної особистості у літературно-педагогічній спадщині зарубіжних письменників (2015)
Плівачук К. В. - Моральне виховання особистості старшокласника (2015)
Свінціцька М. І. - Технологія соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими першокласниками (2015)
Сніжко А. О. - Історичні аспекти вивчення розвитку валеології (2015)
Шумський О. Л. - Зміст та структура іншомовної підготовки студентів ВНЗ (2015)
Блінов О. А. - Метафоричні асоціативні карти як сучасний метод психологічної хірургії (2015)
Булан А. А. - Психоемоційні стани комбатантів в умовах бойових дій (2015)
Васютинський В. О. - Психологічні моделі покладання провини в соціально-політичному самовизначенні мешканців Донбасу (2015)
Вишнягова Ю. В. - Динаміка соціальної адаптації в юнацькому віці, Коваленко А. Б. (2015)
Вознесенська О. Л. - Арт-терапія як засіб психо-соціального відновлення особистості (2015)
Дубровинський Г. Р. - Становлення військової психології. (Методологія та розвиток у період російсько-японської війни 1904-1905 років) (2015)
Завгородня Т. К. - Напрями становлення майбутнього професіонала офіцера-прикордонника: історіографічний аспект, Стражнікова І. В. (2015)
Зінченко О. С. - Теоретичні засади дослідження соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб (2015)
Іванова О. А. - Ефективність розвитку механізмів довільної регуляції поведінки жінок-військовослужбовців (2015)
Іванова О. В. - Професійно-психологічна підготовка військовослужбовців Національної гвардії України, Чижевський С. О. (2015)
Кобзар А. О. - Із історії підготовки військових психологів (2015)
Коваленко А. Б. - Особливості використання особистістю захисних механізмів при сприйманні новин про воєнні дії в зоні антитерористичної операції, Піхало Я. І. (2015)
Коробка Л. М. - Соціально-психологічна адаптація спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту: теоретичні засади дослідження (2015)
Кунцевська А. В. - Рефлексивне забезпечення волонтерської діяльності (2015)
Лазоренко Б. П. - Психотравма як ресурс соціально-психологічної реабілітації проблемної молоді, яка переживає наслідки повоєнної психотравматизації (2015)
Леонова І. М. - Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців в Україні (2015)
Мельник А. П. - Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували в умовах бойових дій (2015)
Найдьонова Л. А. - Інтеграція вітчизняної психологічної науки і практики психологічної реабілітації військових: про розвиток рефлексивних властивостей психологічної спільноти (2015)
Ніздрань О. А. - Активізація соціального капіталу як чинника підтримання психологічного здоров’я ветеранів війни на Сході України (2015)
Приходько І. І. - Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності: концепція, трансформаційна модель, методологія дослідження (2015)
Романова Ю. В. - Професійне мислення в ієрархії фахових якостей особистості військового психолога (2015)
Сябренко Г. П. - Менеджмент та особливості організації медико-психологічної реабілітації на базі госпіталів для ветеранів війни та центральних районних лікарень в Україні, Колєва Г. М. (2015)
Титаренко Т. М. - Як допомогти свідкам і учасникам травматичних подій: горизонти соціально-психологічної реабілітації (2015)
Траверсе Т. М. - Політичне мислення пересічного акторав умовах війни та миру (2015)
Чуйко О.В. - Соціальна реабілітація: підходи до змістових характеристик процесу (2015)
Костюк Г. И. - Получение нано- и субмикроструктур при действии лазерного излучения на РИ из твердых сплавов (2015)
Клименко С. А. - Зношування та cтійкість різальних інструментів із ПКНБ зі зносостійким покриттям на основі нітриду бору у аморфному стані, Клименко С. А., Берєснев В. М. (2015)
Тарасюк А. П. - До питання аналізу точності технологічного процесу обробки поршневого пальця, Ламнауер Н. Ю. (2015)
Костюк Г. И. - Температуры и температурные напряжения при действии ионов на магниевые сплавы и возможность получения наноструктур, Размджуи Бехзад, Бруяка О. О. (2015)
Хавин Г. Л. - Влияние количества наполнителя на качество отверстий при сверлении композитов, Есып И. О. (2015)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз характеристик вохступінчастої інформаційно-вимірювальної системи покоординатного задавання параметрів алмазного шліфування, Євсюкова Ф. М., Приходько О. Ю. (2015)
Костюк Г. И. - Объем нанокластера и глубины его залегания при действии ионов разных энергий, сортов и зарядов на титановый сплав ВТ-1, Постельник Т. А., Мелкозерова О. М. (2015)
Добротворский С. С. - Моделирование процесса ударного деформирования пластин полусферическим ударником, Гнучих С. С., Добровольская Л. Г. (2015)
Новиков Ф. В. - Условия высокоэффективного шлифования с начальным натягом в технологической системе, Рябенков И. А. (2015)
Костюк Г. И. - Перспективы получения наноструктур при действии импульсного лазерного излучения на стали, Павленко В. Н., Широкий Ю. В. (2015)
Кленов О. С. - Закономерности формирования параметров теплового процессапри шлифовании (2015)
Новиков Ф. В. - Технологическое обеспечение точности и шероховатости поверхности при обработке отверстия, Минчев Р. М. (2015)
Костюк Г. И. - О возможности определения энергии образования зерна при получении наноструктур в случае действия ионов различных сортов, зарядов и энергий на конструкционные материалы, Матвеев А. В., Воляк Е. А. (2015)
Гейчук В. Н. - Производительность магнитно-абразивной обработки концевого и осевого инструмента на роторных станках, Мосейчук В. А. (2015)
Добротворский C. С. - Получение нано- и субмикроструктур при действии лазерного излучения на РИ из твердых сплавов, Алексенко Б. А., Добровольская Л. Г. (2015)
Струтинський В. Б. - Підвищення точності металорізальних верстатів на основі чисельних розрахунків еліпсоїдів жорсткості, Чуприна В. М., Юрчишин О. Я. (2015)
Баранов О. О. - Осаждение качественного равнотолщинного вакуумно-дугового покрытия на твердосплавный режущий инструмент при обработке больших партий (2015)
Фесенко А. В. - Использование проточных кавитационных активаторов для повышения эффективности СОЖ, Хицан В. Д., Скидан Н. П. (2015)
Пермяков А. А. - Анализ компоновок современных агрегатных станков с поворотно-делительным барабаном, Тимофеев Ю. В., Яковенко И. Э. (2015)
Клочко А. А. - Технологическое обеспечение трения качения и трения скольжения в зубчатых передачах, Гасанов М. И., Басова Е. В. (2015)
Шелковий О. М. - Дослідження продуктивності і надійності складання вузла "гідроагрегат" в умовах автоматизованого виробництва, Мартинов М. С., Набока О. В. (2015)
Степанов М. С. - Исследование структурных превращений и их влияние на поверхностный слой при зубошлифовании, Клочко А. А., Анцыферова О. А. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського