Саволайнен Я. В. - Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної лексичної компетенції (2014)
Свідрук О. О. - Процес детермінологізації у сучасних сатиричних романах (на матеріалі творів М. Гримич "Варфоломієва ніч" та М. Мєднікової "Тю") (2014)
Соловій У. В. - Іллокутивна сила як складова аксіологічного значення оцінно-образних номінацій (2014)
Сторчова Т. В. - Особливості методики навчання майбутніх філологів латинської паремійної спадщини (2014)
Сукаленко Т. М. - Комунікативна професіограма економіста з позиції ділової комунікації, Овраменко О. В. (2014)
Третяк Н. В. - Дискурс як форма реалізації мови в газетних жанрах (2014)
Уманець А. В. - Means of rendering pragmatic potential of esp texts (2014)
Федькова І. А. - Вторинна номінація як засіб поповнення української хореографічної лексики (2014)
Цимбал Н. А. - Сучасна українська термінологія будівництва та архітектури в аспекті лексичної парадигматики (2014)
Чопик Я. М. - Диференційні ознаки якісних та відносних прикметників в аспекті словотвірних категорій (2014)
Шеремета Н. П. - Семантичне переосмислення ідеологем як елемент маніпуляції масовою мовною самосвідомістю (2014)
Яроцкая Г. С. - Лингвокультурологические аспекты адаптации заимствований коммерческой сферы в русском языке XIX века (2014)
Яценко Н. О. - Термінологічна та нетермінологічна лексика у науковому тексті (2014)
Кеба О. В. - Процеси конвергенції у сучасній світовій літературі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Kirieieva E. - Biofuels production: world experience and possibility for developing in Ukraine (2016)
Дяченко М. І. - Формування інвестиційного клімату та інвестиційна привабливість регіону, Саковська О. М. (2016)
Михальчишина Л. Г. - Страхування відповідальності учасників ринку цінних паперів (2016)
Найко Д. А. - Оптимум економічної системи за критерієм Парето (2016)
Калашнікова Х. І. - Маркетингові складові в управлінні розвитком територій (2016)
Янчук В. І. - Рефінансування - операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку, Барда Л. В. (2016)
Мазур Г. Ф. - Стимулювання ефективного аграрного виробництва й сталого розвитку сільських територій: роль соціального капіталу (2016)
Salkova I. - The genesis of the notion "Economic development" in the context of the logic of cognition (2016)
Зубар І. В. - Концептуальна модель розвитку сталого землекористування фермерських господарств (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Титул, зміст (2015)
Будняк О. К. - Регуляція аскорбіновою кислотою активності лактатдегідрогенази в органах щурів при гіпоксії замкненого простору, Петров С. А., Чернадчук С. С., Сорокін А. В., Ожерельєва К. Ю., Хмельницька В. В., Кравчук І. О. (2015)
Ковальчук М. С. - Особливості розвитку, літологічної будови і корисні копалини апт-нижньоальбських та еоценових континентальних відкладів центральної частини українського щита, Крошко Ю. В. (2015)
Крюченко Н. О. - Цинк и ртуть в почвах и растениях техногенно загрязненных территорий (на примере яворовского военного полигона и территории завода "Радикал"), Жовинский Э. Я., Панаит Э. В., Андриевская Е. А. (2015)
Сухов В. В. - Гідрогеологічні особливості карбонатного карсту, Суярко В. Г., Сердюкова О. О. (2015)
Холопцев А. В. - Особенности влияния квазидвухлетней осцилляции на распределение общего содержания озона, Никифорова М. П. (2015)
Тарасенко О. О. - Школа істориків університету св. володимира: штрихи до творчого портрету Василя Федоровича Домбровського (2015)
Ковальчук В. І. - Роль професійної самооцінки майбутнього вчителя в струк- турі професійної діяльності (2015)
Кулик О. Є. - Вибір системи індикаторів для оцінки якості надання освітніх послуг навчальними закладами (2015)
Левченко Л. С. - Творчо-комунікативна позиція майбутнього вчителя як педагогічга проблема (2015)
Кондратенко О. Ю. - Євразійський простір – шахівниця російської геополітики (2015)
Шандрук С. К. - Професійно значущі утворення особистості психолога як умова ефективності творчої діяльності (2015)
Андрійчук Я. Р. - Дослідження протипухлинної дії таблеток жувальних на основі сухого екстракту вівса та кверцетина, Давтян Л. Л. (2015)
Литвин Л. М. - "Мандрівка в світі цьому грішного йоасафа, ігумена мгарського" йоасафа горленка: метафора духовної мандрівки (2015)
Содержание (2016)
Поворознюк В. В. - Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом, Мартинюк Л. П. (2016)
Мазур О. О. - Стан мікробіоти порожнини товстого кишечника у хворих на цукровий діабет 1-го типу залежно від віку та тривалості захворювання, Плаксивий О. Г., Пашковська Н. В., Білоока І. О. (2016)
Чернявська І. В. - Профіль чинників ризику кардіоваскулярних ускладнень при ішемічній хворобі серця в осіб із нормальним і порушеним вуглеводним обміном (2016)
Зяблицев С. В. - Прогностическое значение показателей протеолиза в формировании диабетической ретинопатии, Коробова А. В., Петренко О. В., Сердюк В. Н., Могилевский С. Ю. (2016)
Алиханова Н. М. - Результаты национального регистра сахарного диабета по Бухарскому, Навоинскому, Хорезмскому вилоятам и Республике Каракалпакстан, Исмаилов С. И., Акбаров З. С. (2016)
Жердьова Н. М. - Когнітивні розлади у пацієнтів молодого віку з цукровим діабетом 1-го типу, Маньковський Б. М. (2016)
Ончул Л. - Гинекологи — эндокринологам (по материалам эндокринологической коллегии, Киев, 22 апреля 2016г.) (2016)
Саидназирханова М. С. - Частота дефицита соматотропного гормона у взрослых с аденомами гипофиза, Урманова Ю. М. (2016)
Урманова Ю. М. - Нарушение секреции соматотропного гормона у женщин с синдромом поликистозных яичников в сравнении с больными с неактивными аденомами гипофиза, Саидназирханова М. С. (2016)
Глоба Є. В. - Гіпопітуїтаризм у дітей. Сучасна лабораторна та генетична діагностика (2016)
Большова О. В. - Вміст інсуліноподібного фактора росту 1 та есенціальних мікроелементів у плазмі крові в дітей із різними формами низькорослості, Пахомова В. Г. (2016)
Базальный инсулин Тожео СолоСтар: основные свойства и новые возможности в достижении гликемического контроля (2016)
Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини (2016)
Манская Е. Г. - Углеводный обмен у молодых женщин с первичным ожирением, Хижняк О. О. (2016)
Біляєва К. С. - Вітамін D і цукровий діабет 1-го типу, Тромпінська І. О., Теплицька О. Я., Власенко М. В. (2016)
Хіміон Л. В. - Поєднане атеросклеротичне ураження у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О. (2016)
Кашперська В. Я. - Стан мінерального обміну у хворих на дифузний токсичний зоб після тиреоїдектомії (2016)
Юзвенко Т. Ю. - Взаємозв’язок структурних змін щитоподібної залози з клініко-лабораторними показниками у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Дідушко О. М. - Ендотеліальна дисфункція як фактор розвитку порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз (2016)
Вернигородський В. С. - Випадок поєднання гіперпролактинемічного гіпогонадизму з мозаїчним варіантом синдрому Шерешевського — Тернера, Вдовиченко М. М. (2016)
Марциник Е. Н. - Спонтанная ремиссия бронхиальной астмы как дебют атипично протекающей болезни Иценко — Кушинга, Чурсинова Т. В., Пастарус Л. Н. (2016)
Никберг И. И. - Сахарный диабет в профессиональной деятельности семейных врачей Австралии (2016)
Орлик О. С. - Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою (2016)
Мацькевич М. М. - Історико-правові аспекти розвитку суду присяжних в Україні після судової реформи 1864 р. (2015)
Онищук С. В. - Стабилизационная и дестабилизационная роль межцерковных отношений в государственно-созидательном процессе (2015)
Подольщиков В. В. - Деякі аспекти визначення суддівського розсуду в теорії права (2015)
Левчук М. В. - Еволюція виборчого права в США в кінці XVII - XIX ст. (2015)
Шейна А. М. - Філософсько-правове розуміння демократії як онтологічної основи принципу демократизму у праві (2015)
Попова С. М. - Адміністративно-правовий статус начальника військового гарнізону, Остапенко І. О. (2015)
Процан Ю. Г. - Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів (2015)
Томусякова І. І. - Насильство над жінками: адміністративно-правовий аспект (2015)
Уваров В. Г. - Забезпечення обов'язкового (абсолютного) імунітету свідка за новим КПК України (2015)
Сичевський В. В. - Актуальні питання належності доказів у кримінальному провадженні (2015)
Брящей Р. І. - Сучасний стан інституту засудження особи без призначення покарання в умовах соціально-економічного реформування (2015)
Іщук О. С. - Критерії оцінки ефективності кримінологічної діяльності органів прокуратури (2015)
Ільченко А. В. - Структура позовів, що виникають із страхових правовідносин (2015)
Машлякевич Д. С. - Формування національної системи оцінки безпеки країни від корупції (2015)
Кончук Н. С. - Об'єкт складу злочину "Державна зрада" (2015)
Богонюк Г. І. - Покарання за злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення (2015)
Куренда С. В. - Окремі корупційні ризики при доступі до професій у сфері землеустрою та геодезії і правові засади їх попередження (2015)
Масалітіна К. С. - Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Україні (2015)
Юшкова В. В. - Правовые аспекты международного сотрудничества Украины в области донорства и трансплантологии как часть национальной стратегии развития трансплантологии (2015)
Чечіль А. Г. - Проблемні аспекти правового забезпечення лікарської таємниці (2015)
Мягкий А. В. - О законодательной дефиниции "корпоративное управление" (2015)
Васильчук С. С. - Характерні особливості податкового контролю за справлянням непрямих податків (2015)
Кіценко В. С. - Концепція податкового спору як охоронного правовідношення (2015)
Євдокіменко С. В. - Експертне дослідження варіантів економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Слюсарчук Х. Т. - Мораль та право в контексті полеміки лібералізму та комунітаризму (2015)
Тагиев З. Э. - Международные финансовые организации и их роль в совершенствование инвестиционной политики в Азербайджане (2015)
Цалко Н. О. - Анализ экономических факторов, воздействующих на интенсивность конкуренции в белорусской промышленной отрасли (2015)
Канцір В. С. - Фінансування тероризму: окремі економіко-правові нариси, Канцір І. А. (2015)
Каленська В. П. - Формування системи гештальт інвестицій (2015)
Стрекаль О. О. - Роль та особливості діяльності державних нафтогазових підприємств у формуванні ефективного нафтогазового сектора України в умовах Європейської інтеграції (2015)
Разінькова М. Ю. - Технологія розробки програм підвищення лояльності персоналу до вирішення завдань впровадження нововведень (2015)
Особливості та порядок формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації” на 2012 рік (2012)
Дрешпак В. М. - Семіотичний підхід до вивчення державного управління як соціокультурного явища: станов-лення та сутнісні особливості (2012)
Подп’ятнікова А. Я. - Осмислення сутності транзитного потенціалу в теорії державного управління (2012)
Суший О. В. - Культурно-політична бінарність державності (2012)
Бакуменко Д. О. - Митні адміністративні послуги як результат діяльності митних органів України (2012)
Беглиця В. П. - Напрями державної підтримки використання лізингової форми комерційних відносин у судно-будівній галузі (2012)
Борисенко О. П. - Удосконалення механізму програмно-цільового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Крушельницька Т. А. - Стратегія розвитку державного управління податковою системою України в умовах міжнародної економічної інтеграції (2012)
Маричева Н. В. - Підвищення дієвості державного контролю за діяльністю саморегулівних організацій фондового ринку України (2012)
Писаренко В. П. - Електронний цифровий підпис: переваги та недоліки (2012)
Столєтов Ю. В. - Роль міжнародних стандартів у процесі вдосконалення управління ризиками в діяльності митної служби України, Ченцов В. В. (2012)
Трусов С. І. - Моделі механізму участі громадськості в управлінні митною справою (2012)
Туркіна І. Є. - Судова система у процесі державного управління Японії (2012)
Ченцов В. В. - Керування документаційними процесами в управлінській діяльності митних ор-ганів України: реалії та перспективи, Шапошник С. П. (2012)
Витко Т. Ю. - Удосконалення механізму кадрового забезпечення державного управління (2012)
Кухарчук П. М. - Сучасні стратегії розвитку управління професійною освітою в країнах Європейського Союзу (2012)
Гончарова В. Г. - Особливості державної підтримки розвитку малого підприємництва в адміністративно-територіальних одиницях (2012)
Кармазіна Н. В. - Вплив податкової системи на розвиток інвестиційної політики регіонів (2012)
Наконечний В. В. - Законодавча база місцевих виборів в Україні: політико-управлінський ракурс (2012)
Пушкарь І. В. - Інформаційний ризик в антикризовому управлінні економічних систем регіонів (2012)
Царенко О. В. - Ціннісно-орієнтоване управління підприємством в умовах незбалансованого регіонального роз-витку (2012)
Бобрижна Г. В. - Аналіз зарубіжного досвіду управління митними ризиками в системі гарантування економічної безпеки держави (2012)
Івашова Л. М. - Спрощений митний контроль у контексті економічної безпеки: проблеми та шляхи їх розв’язання, Кийда Л. І. (2012)
Таращанська О. Б. - Рейдерство та його небезпеки для розвитку корпоративного сектора економіки (2012)
Булана В. В. - Управління ризиками в митній справі: сучасне бачення (2012)
Даньшина Ю. В. - Упровадження інструментів оцінювання менеджменту в органи публічної влади, Даньшин Д. Т. (2012)
Коцина А. Г. - Етика професійної діяльності посадових осіб митної служби України (2012)
Попов О. В. - Комунікацї в Державній митній службі: теоретичні засади та напрями практичної реалізації (2012)
Уліцький А. Г. - Перспективи розвитку митної служби в сучасних умовах (2012)
Горбачов С. О. - Застосування методу прогнозування у прийнятті державно-управлінських рішень (2012)
Акімова В. М. - Експресія фенотипових та активаційних маркерів лімфоцитів при абдомінальному туберкульозі (2015)
Горбачова С. В. - Вплив тіолових антиоксидантів на прояви ендотеліальної дисфункції в судинах головного мозку щурів з порушенням мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В. (2015)
Небесна З. М. - Ефективність замісної сурфактантної терапії для корекції проявів оксидативного стресу в тканині легень у динаміці після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Лісничук Н. Є., Демків І. Я., Яворська С. І. (2015)
Pryshliak A. M. - Parameters of free-radical oxidation and antioxidant defence system in rats of both sexes with sodium nitrite intoxication, Stakhurska I. O., Holovatiuk L. M. (2015)
Маврутенков В. В. - Рівень протеїну S100b у сироватці крові хворих з ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз як нейроспецифічний біомаркер ятрогенної нейротоксичності, Жукова Н. В., Кравчук Л. О. (2015)
Мисула І. Р. - Зміна показників гуморального імунітету при різних типах запальної реакції у тварин із гастродуоденітом, Бондарчук В. І. (2015)
Ядловський О. Є. - Анальгезивна та протизапальна дії похідних 5,7-діацил-3-H(алкіл)-6-арил-5Н-, Коваль А. Я., Серединська Н. М., Бухтіарова Т. А., Бершова Т. А., Демченко Д. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2015)
Іванків Я. І. - Показники проокcидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну, Олещук О. М. (2015)
Сeменців Н. Г. - Порушення окремих показників білкового обміну за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція (2015)
Дмухальська Є. Б. - Структурні зміни внутрішніх органів у молодих щурів, уражених солями важких металів та фосфорорганічними пестицидами (2015)
Регеда М. С. - Вплив препарату "Тіотриазолін” на зрушення імунної системи в крові морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми, Колішецька М. А., Юревич В. Р. (2015)
Михайлюк І. А. - Метаболічні порушення в печінці в пізній період краніоскелетної травми та їх корекція тіоцетамом, Гудима А. А. (2015)
Ференц Н. М. - Порушення окремих показників пігментного та ліпідного обміну при експериментальній пневмонії за умов іммобілізаційного стресу і корекція їх корвітином (2015)
Сатурська Г. С. - Застосування ендогенної кардіопротекції для корекції порушень гуморального імунітету при експериментальному дифузному кардіосклерозі в щурів з різною резистентністю до гіпоксії (2015)
Кравець Б. Б. - Роль корвітину в корекції порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів, активності антиоксидантної системи в крові морських свинок при експериментальному бактеріальному кератиті на тлі бронхіальної астми та пневмонії, Регеда М. С. (2015)
Лимар Л. Є. - Морфофункціональний стан печінки у статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального токсичного гепатиту (2015)
Мала О. С. - Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої, субстанції з неї та ґрунту (2015)
Антонишин І. В. - Взаємозв’язок порушень вуглеводного та ліпідного обміну з рівнем фактора некрозу пухлин-альфа при експериментальному аліментарному ожирінні (2015)
Флекей Н. В. - Стан антиоксидантної системи в білих щурів при введенні кадмію на тлі споживання питної води з різними концентраціями іонів натрію (2015)
Нечипорук В. М. - Сучасні погляди на біосинтез і механізм дії тиреоїдних гормонів, Корда М. М. (2015)
Чуклін С. М. - Порушення в гемостазі у хворих на гострий панкреатит і шляхи корекції, Підгірний Б. Я., Чуклін С. С. (2015)
Мілевський В. Є. - Методи та апаратні засоби тестування інтраокулярних лінз, Чиж І. Г. (2015)
Кучерук В. Ю. - Огляд інформаційно-вимірювальних систем зоотехнічних параметрів тварин, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2015)
Куцевол О. М. - Метод контролю вологості капілярно-пористих матеріалів з великим вмістом вільної вологи (2015)
Петрук Р. В. - Дослідження кінетичних аспектів екологічно безпечних процесів відновлення вітчизняних фосфоритів, Петрук Г. Д., Турчик П. М. (2015)
Хоха Ю. В. - Склад продуктів високотемпературного відновлення органічних сполук, що містять хлор, фосфор та сульфур, Жеребецька Л. С. (2015)
Сергєєва К. Л. - Автоматизований аналіз космічних зображень териконів (2015)
Петрук В. Г. - Математичне моделювання впливу параметрів окремих шарів на спектральні характеристики неоднорідних біотканин, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Гончарук В. В., Моканюк О. І. (2015)
Березюк О. В. - Моделювання витрат на анаеробне розкладання твердих побутових відходів, Березюк Л. Л. (2015)
Тишко Ю. А. - Формування та властивості гумінових субстанцій, Степанюк А. Р., Копиленко А. В., Воронін Л. Г. (2015)
Камінський В. В. - Метод побудови лінійної функції рівнів слабкої множини можливих значень невизначеного параметра, Камінський А. В. (2015)
Кутіна М. В. - Ефективність застосування локаційного методу пошуку пошкоджень в системах електропостачання напругою 6 - 35 кВ (2015)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей трифазних мереж в несиметричних режимах, Мельничук С. М. (2015)
Артюх С. Ф. - Синтез системи управління оборотними гідроагрегатами ГАЕС, які працюють зі змінною частотою обертання, Червоненко І. І. (2015)
Ведміцький Ю. Г. - Біноміальні перетворення в формуванні узагальненої задачі Коші (2015)
Кондратенко Н. Р. - Еволюційний пошук інформативних ознак із залученням експерта в задачі оцінки якості артезіанської води, Снігур О. О. (2015)
Дудикевич А. Т. - Використання неортогональних шаблонів при розв’язуванні задачі Діріхле для рівняння Лапласа на площині, Кардаш А. І., Левицька С. М. (2015)
Лозінський Д. О. - Дослідження ступеня герметичності керованого зворотного клапана пропорційного електрогідравлічного розподільника, Пилявець В. Г. (2015)
Муляр Ю. І. - Спеціальний зворотний клапан стенда для ресурсних випробувань рукавів високого тиску (2015)
Дусанюк Ж. П. - Математична модель та алгоритм дослідження динаміки гідроприводу ковша неповноповоротоного екскаватора з урахуванням хвильових процесів в довгій напірній гідролінії, Петров О. В., Дерібо О. В., Черниш А. В. (2015)
Бортник Г. Г. - Метод розширення динамічного діапазону імпульсно-кодового модулятора високочастотних сигналів, Мінов М. Л., Стальченко О. В. (2015)
Осадчук В. С. - Радіовимірювальний сенсор тиску з частотним виходом на основі двоколекторного тензотранзистора, Осадчук О. В., Осадчук Я. О. (2015)
Пояркова Т. К. - Військове протистояння України з Росією (2014-2015) у світлі різних типологій сучасних війн (2015)
Климончук В. Й. - Історичні форми політичних свобод: особливості та тенденції пошуку парадигми українського націє творення (2015)
Ломака І. І. - Трансформація української національної ідеї: вплив релігії та церкви (2015)
Федорищак Х. І. - Взаємини держави і церкви в сфері політики пам’яті: досвід України та республіки Польщі (2015)
Білоус Л. В. - Сучасний низхідний тренд у розвитку партійної системи України, Макаровський І. П. (2015)
Шотурма Н. В. - Періодизація становлення державної інформаційної політики України: зміст та хронологія (2015)
Ростецька С. І. - Механізми досягнення політичної згоди: порівняльний аналіз (2015)
Діхтяренко К. В. - Основні напрямки удосконалення електробурів, Червінський В. П., Пупишев А. І. (2015)
Кириленко О. М. - Теоретичні інтерпретації сучасного спорту як соціального інституту (2015)
Булах Б. В. - Підхід до компонування rest-сервісів для виконання інженерних обчислень, Яременко В. С. (2015)
Бутирська І. В. - Розвиток соціал ьної політики в європейському союзі: теоретичні та практичні засади (2015)
Гурський П. В. - Дослідження впливу солей кальцію та калію різної природи на міцність гелів каппа-карагінану, Маренкова Т. І., Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В. (2015)
Мадрига Т. Б. - Європейські цінності та ціннісні орієнтації українського суспільства: проблеми співвідношення (2015)
Mykhalichko B. - Quality metrics for elaborated aqueous fire extinguishing substance on base of copper (II) chloride, Scherbina O., Mykhalichko O., Petrovskii V. (2015)
Вархов Г. В. - Новий партійний склад європейського парламенту: майбутнє Європейського Союзу (2015)
Крапивницька І. О. - Термогравіметричний аналіз пектинових гелів, Гурський П. В., Перцевий Ф. В. (2015)
Бурдяк В. І. - Коаліційний уряд вітчизняного фронту повоєнної Болгарії та боротьба за режим народної демократії (2015)
Болдак А. О. - Метод оптимізації відображення графічної інформації в клієнт-серверних інформаційних системах, Мазуревич Ю. В. (2015)
Лодин П. З. - Українсько-польське партнерство в системі безпеки Центрально-Східної Європи в політичній думці Богдана Осадчука (2015)
Мацуєва К. А. - Методи управління ресурсами і додатками в обчислювальних системах на базі хмарних технологій (2015)
Польовий Т. Є. - Чинники та передумови двостороннього зближення Республіки Білорусь та Російської Федерації (2015)
Никольский В. Е. - Интенсификация тепломассообменных процессов в аппаратах погружного горения колебаниями контактирующих фаз (2015)
Наумкіна С. І. - Реформи як сучасний засіб трансформації діючої системи влади (на прикладі країн Центральної та Східної Європи), Маслов Ю. К. (2015)
Токолов Ю. І. - Дослідження залежності витрат електроенергії від частоти обертання робочих органів помельного модулю, Гурський П. В., Богомолов О. В., Домнич М. І. (2015)
Голуб’як Н. Р. - Трансформація регіональної політики: інтерпретація понять (2015)
Дюрик В. М. - Використання програмно керованого ударного механізму для дослідження пружних властивостей матеріалів, Небола І. І., Дюрик Дюрик, О. М., Дюрик М. О. (2015)
Липчук О. І. - Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні (2015)
Лыков Ю. В. - Исследование метода вч-навязывания для несанкционированного съема информации с телефонных линий, Морозова А. Д., Кукуш В. Д., Парфёнов А. С. (2015)
Кавилін О. А. - Політична участь в умовах реформи місцевого самоврядування в Україні (2015)
Літвінова І. О. - Математичне моделювання поліфенольної добавки з виноградного насіння для м’ясних продуктів, Станкевич Г. М., Савінок О. М. (2015)
Лазарович М. В. - Аналіз документного забезпечення боротьби директорії УНР проти єврейських погромів (2015)
Попов А. А. - Методы определения устойчивости геоэкосистем в зонах наблюдения АЭС, Ковач В. Е., Бляшенко О. В., Ковач В. Е., Сметанин К. В. (2015)
Гон М. М. - Етнополітичні суперечності та конфлікти на західноукраїнських землях (1926-1939 рр.) (2015)
Фролова Н. Е. - Сировинний фактор у випуску якісних і безпечних ароматизованих харчових продуктів, Івчук Н. П. (2015)
Монолатій І. С. - Ідентифікація етнічних акторів: варіативність моделей біографіки та їх можливості (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": возникновение тока, обобщенный закон Ома, упругий резистор, моды проводимости, термоэлектричество (2015)
Насадюк Ю. С. - Аксіологічний аспект української глобалізації (2015)
Мосора М. А. - Аналіз гонки озброєнь між США та КНР за допомогою моделі Річардсона (2015)
Монолатій І. С. - Кризові загострення і/або модернізація країни?, Климончук В. Й. (2015)
Монолатій І. С. - Гуманістичні дискурси української соціогуманітаристики: "за" і "проти" (2015)
Содержание (2016)
Карпов Я. С. - Анализ решений некоторых фундаментальных проблем инженерии слоистых композитов учеными кафедры композитных конструкций и авиационного материаловедения Харьковского авиационного института. Часть 2. Проектирование и расчет на прочность стрингерных панелей и конструктивно-технологические решения соединений деталей из композитов, Шевцова М. А. (2016)
Санин А. Ф. - Исследование напряженно-деформированного состояния композитного корпуса типового ракетного двигателя твердого топлива с металлическими закладными элементами в полюсных областях, Потапов А. М., Кондратьев А. В., Коваленко В. А., Клименко Д. В., Атаманчук Р. В., Харченко В. Н. (2016)
Бычков А. С. - Основные виды и причины разрушения стальных деталей и агрегатов отечественных воздушных судов транспортной категории, Моляр А. Г. (2016)
Середа В. А. - Концепция проектирования пусковых устройств в составе компактного наземного комплекса для запуска мишеней-имитаторов крылатых ракет (2016)
Хоминич О. А. - Применение современных инновационных технологических решений при реализации сложных агрегатов модели летательного аппарата замкнутой аэродинамической схемы, Зинченко Д. М. (2016)
Остапчук В. В. - Анализ способов образования остаточных деформаций в процессе изготовления листовых деталей летательных аппаратов (2016)
Борисевич В. В. - Формообразование поперечных гофров при штамповке тонкостенных деталей из трубчатых заготовок, Абухабел Мохамед Абубакер, Морголенко А. С. (2016)
Козис К. В. - Теплофизические характеристики резины марки 1001 для внутреннего теплозащитного покрытия ракетных твердотопливных двигателей, Манько Т. А., Потапов А. М., Гусарова И. А. (2016)
Колоскова А. Н. - Построение механической модели полимера методом аналогий (2016)
Симбиркина А. Н. - Аппаратурное оформление химической металлизации полых стеклянных микросфер, Нефедов В. Г., Черваков О. В., Глоба Н. И. (2016)
Рефераты (2016)
Сведения об авторах (2016)
Передмова (2012)
Ківалов С. В. - Принципи державної служби у новому Законі "Про державну службу" (2012)
Вільгушинський М. Й. - Щодо статусу голови суду в умовах реформування судової системи (2012)
Махніцький О. І. - Судовий конституціоналізм і судова влада: до постановки питання про поняття та співвідношення (2012)
Завальнюк В. В. - Антропологія в системі цінностей права (2012)
Заморська Л. І. - Нормативність права як соціальний регулятор суспільних відносин (2012)
Коритко Л. Я. - Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІII – початку ХХ ст. (2012)
Легін Л. М. - Нормативно-правова регламентація процесу прийняття законів (2012)
Словська І. Є. - Установчо-номінаційні повноваження Верховної Ради України (2012)
Тароєва В. В. - Генезис контрольних органів в аспекті становлення Української держави (2012)
Дутка Г. І. - Конституційно-правові основи законодавчої ініціативи в Україні (2012)
Хохуляк В. В. - Зародження фінансово-правових поглядів у європейській науці та їх концептуалізація в теорії меркантилізму (2012)
Антошина И. В. - Информационная функция права в системе функций права (2012)
Балабанова Д. О. - Раціональний та почуттєво-емоційний аспекти правосвідомості та поведінки суб’єктів права (2012)
Веприцкая В. Н. - Становление адвокатуры в южноукраинских губерниях Российской империи в первой половине XIX века (на примере Одессы) (2012)
Гайтан В. В. - Місце інформаційних прав у системі прав людини (2012)
Гриценко-Веселовська О. В. - Гендерна політика Фінляндії: історико-правовий аспект (2012)
Кипич І. В. - Роль ЗМІ в розвитку правової держави, демократії та громадянського суспільства в сучасній Україні (2012)
Колібабчук Н. К. - Нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Красюк И. А. - Концепция законности в советском праве (2012)
Некига С. Н. - Компромисс в правовой сфере: структура и содержание (2012)
Прус Е. У. - До питання про самоконтроль та посилення відповідальності суб’єктів застосування права (2012)
Пожар О. М. - Генезис права на особисту недоторканність в історії політико-правової думки (2012)
Андрусяк В. Г. - К вопросу о реформировании прокуратуры Украины: историко-правовой опыт и перспективы (2012)
Чередник Д. В. - Еволюція міжнародно-правового статусу європейського поліцейського відомства (2012)
Лисакова Т. В. - Організаційно-правові засади виникнення та діяльності народних засідателів на українських землях у 1918–1921 рр. (2012)
Ольшанецька С. В. - Правовий статус незаконних комбатантів (2012)
Звьоздная Т. М. - Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека (2012)
Форманюк В. В. - Реалізація локальних нормативно-правових актів (2012)
Мавед С. О. - Іджтіхад у системі джерел мусульманського права (2012)
Припхан І. І. - Державний контроль щодо захисту суспільної моралі (2012)
Ковальова О. В. - Застосування фізичного насильства у процесі виховання дітей в сім’ї: огляд законодавства та погляд суспільства (2012)
Кібік О. М. - Стратегія розвитку соціально-економічних систем підприємств транспортного комплексу України, Широков М. А. (2012)
Подцерковный О. П. - О необходимости совершенствования юрисдикционных институтов внешнеэкономического развития на примере опыта МКАС (2012)
Джафарова О. В. - Щодо розуміння економічної безпеки через призму дозвільної діяльності правоохоронних органів (2012)
Суворова О. Л. - Передумови створення сприятливого податкового середовища розвитку підприємств морегосподарського комплексу (2012)
Романенко К. М. - Застосування факторних моделей у прогнозуванні надходжень транспортно-експедиторських компаній (2012)
Хаймінова Ю. В. - Економічні передумови розвитку національного судноплавства (2012)
Котлубай В. О. - Доцільність та умови створення Українського міжнародного реєстру суден (2012)
Позова Д. Д. - Про співвідношення понять "контрафактні товари" та "фальсифіковані товари" (2012)
Кохан В. П. - Інноваційна праця: поняття, особливості, суб’єкти (2012)
Скоробагатько А. В. - Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи": досягнення чи проблеми? (2012)
Ємельянова К. С. - Державне регулювання круїзного туризму в Україні (2012)
Вітюк І. Я. - Поняття і ознаки земель енергетики в Україні (2012)
Піддубна Д. С. - Правові засади вирощування ГМ-рослин в Україні за Законом України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" (2012)
Зятіна Д. В. - Досвід країн ЄС щодо фінансування інфраструкутри морських портів (2012)
Драпайло Ю. З. - Поняття території та акваторії морського порту та порядок визначення їх меж (2012)
Пенчева Г. М. - Про проблеми договірної форми використання об’єктів загальнодержавного значення (на прикладі портових причалів) (2012)
Шигарова Н. О. - Система засобів господарсько-правового регулювання ринку продовольчих товарів у сучасних умовах (2012)
Сьомочкіна Є. М. - Особливості правового регулювання водогосподарської діяльності на радіаційно небезпечних землях навколо Чорнобильської АЕС (2012)
Галагуза А. В. - Самовільне зайняття земельної ділянки як підстава для застосування земельно-правової відповідальності (2012)
Березінський П. А. - Поняття, зміст та значення ноосферного (інформаційного) типу природокористування для сучасної еколого-правової думки (2012)
Кіцен Н. В. - Система загальних умов апеляційного провадження (2012)
Костова Н. І. - Функції статутного капіталу акціонерних товариств (2012)
Кулініч О. О. - Окремі питання судової практики щодо правомірності публічного поширення фотографічних творів із зображенням "публічних" фізичних осіб (2012)
Некіт К. Г. - Методологічні засади вдосконалення правового регулювання відповідальності довірчого управителя за договором довірчого управління майном (2012)
Гостєв А. В. - Відчуження об’єкта незавершеного будівництіва за договором купівлі-продажу (2012)
Цибульська О. Ю. - Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України (2012)
Юрчишин Н. Г. - До питання про обмеження права приватної власності на земельні лісові ділянки (2012)
Бойченко Е. Г. - Термінологія нормативного регулювання господарської діяльності збройних сил України потребує гармонізації (2012)
Сурай Д. Ю. - Договір – підстава виникнення права власності: історія та сучасність (2012)
Адаховська Н. С. - Майнові права фізичних осіб при опіці (2012)
Герасимовський С. В. - Нікчемні та оспорювані правочини у Цивільному праві України (2012)
Зілковська К. Л. - Нотаріус як учасник цивільного процесу (2012)
Мазіна О. О. - Привілеї як перша форма захисту в авторських правовідносинах (2012)
Рубець І. В. - Застосування презумпції шлюбного походження дитини (2012)
Покора І. Є. - Співвідношення та взаємодія матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві (2012)
Bondar I. S. - Urgent issues of electing supervisory board members pursuant to the Law of Ukraine "On joint-stock companies", Tkachenko K. V. (2012)
Пахомов І. М. - Проблеми процесів та механізмів модернізації державної служби (2012)
Миколенко О. І. - Суб’єктивні фактори, які негативно впливають на розвиток науки адміністративного права (2012)
Колесніченко В. В. - Поняття "суб’єкт адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності" та класифікація суб’єктів (2012)
Журавель М. В. - Основні підходи до вивчення інституту "державне управління" у вітчизняній та зарубіжній науці адміністративного права (2012)
Іванцов В. О. - Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України (2012)
Арсірій Р. О. - Перспективи впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в судах (2012)
Олійник О. В. - Структура суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Войнарівський М. М. - Про правову природу та гарантійне значення строків застосування адміністративно-господарських санкцій (2012)
Закаленко О. В. - Засоби захисту відповідача від позову: адміністративно-процесуальний аспект (2012)
Гула І. Л. - Поняття та особливості механізму адміністративно-правового забезпечення видворення іноземців та осіб без громадянства з України (2012)
Ільєнок Т. В. - Адміністративне корупційне правопорушення: поняття, склад, ознаки (2012)
Капустін М. В. - Поняття представництва прокуратурою інтересів людини та держави в суді (2012)
Полетило К. С. - Тенденції судового захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина (2012)
Євтушенко В. В. - Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання відносин щодо виконання будівельної діяльності та її стандартизації (2012)
Нежурбіда С. І. - Еволюція аналізу теорій причин злочинності у другій половині ХХ століття (2012)
Дрьомін В. М. - "Офіційна" та фактична злочинність: кримінологічний аналіз (2012)
Тіщенко В. В. - Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики, Барцицька А. А. (2012)
Гловюк І. В. - Методологічні ідеї теорії кримінально-процесуальних функцій (2012)
Мукоїда Р. В. - Форми інформаційної взаємодії оперативних підрозділів ОВС та податкової міліції під час протидії економічним злочинам (2012)
Кириленко Н. Ю. - Система слідчих дій на першому етапі розслідування шахрайства у побутовій сфері (2012)
Годяк А. І. - Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України (2012)
Галушко Б. С. - Поняття злочину в кримінальному праві України (2012)
Пілявська Л. М. - Заздалегідь не обіцяне приховування злочину, злочинця та наслідків злочину як один із видів причетності до злочину (2012)
Билиця І. О. - Взаємодія органів прокуратури із засобами масової інформації (2012)
Камінський В. Ф. - Землеробство ХХІ століття. Проблеми та шляхи вирішення, Сайко В. Ф. (2015)
Патика В. П. - Біологічний азот у системі землеробства, Гнатюк Т. Т., Булеца Н. М., Кириленко Л. В. (2015)
Дегодюк Е. Г. - Басейновий підхід в біогеоценозах і агросфері в контексті розвитку систем землеробства у ХХІ столітті (2015)
Vozhegova R. A. - Adaptation of farming systems to climatic conditions of the Southern Ukraine (2015)
Шевченко І. П. - Оптимізація агроландшафтних систем як основа збалансованого розвитку аграрного виробництва, Коломієць Л. П., Кравець С. В., Шквир І. М. (2015)
Бойко П. І. - Ефективність короткоротаційних сівозмін у сучасних системах землеробства, Літвінов Д. В. (2015)
Господаренко Г. М. - Баланс основних елементів живлення за тривалого застосування добрив, Черно О. Д. (2015)
Слюсар І. Т. - Природоохоронне використання осушуваних земель гумідної зони, Гера О. М., Соляник О. П., Сербенюк В. О. (2015)
Корсун С. Г. - Особливості агроекологічних процесів на сільських сельбищних територіях (2015)
Бойко А. Л. - Використання вірусів у біотехнологічних процесах (2015)
Тараріко О. Г. - Прогнозування впливу погодних умов на урожай зернових культур, Ільєнко Т. В. (2015)
Бабич А. О. - Вплив засухи, суховію і пилової бурі на урожайність зернових культур, Бабич-Побережна А. А., Побережний М. С. (2015)
Прістер Б. С. - Модель районування території за різних рівнів можливого радіоактивного забруднення агросфери, Гаргер Є. К., Талерко Н. Н., Виноградська В. Д., Лев Т. Д. (2015)
Мойсієнко В. В. - Радіаційний моніторинг лікарських рослин залежно від щільності забруднення ґрунтів природних фітоценозів Полісся (2015)
Малиновская И. М. - Формирование микробных сообществ серой лесной почвы в условиях повышенного загрязнения тяжелыми металлами (2015)
Володін С. А. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробництва біопалива, Георгієв В. А. (2015)
Друзь Н. В. - Біоморфологічна оцінка рентгенологічних досліджень кісток ділянки тазостегнового суглоба деяких видів птахів ряду пеліканоподібних – Оrdo pelecaniformes (2015)
Єсіна Е. В. - Патоморфологічні критерії злоякісності в цитологічній діагностиці новоутворень у собак і котів, Лосєва Є. О., Прокопенко Г. Г. (2015)
Кущ М. М. - Топографія та кореляційні зв’язки гангліїв міентерального сплетіння і апудоцитів кишечника гусей (2015)
Самойлюк В. В. - Ефективність ультразвукової діагностики і оперативного лікування та мікроструктурні зміни в органах сечостатевої системи за уролітіазу у котів, Авер’янова Л. М. (2015)
Самойлюк В. В. - Оцінка якості сперми у бугаїв за методом різкої зміни осмотичного тиску, Буров В. О., Назарець А. О. (2015)
Семьонов О. В. - Особливості діагностики аліментарної алергії у собак, Нікітіна М. О. (2015)
Семьонов О. В. - Ефективність препарату Уро-ваксом за гострого уроциститу у котів, Шульженко Н. М., Даниленко В. В. (2015)
Скляров П. М. - Клінічний аналіз ефективності лікування корів, хворих на ендометрит, Сухін В. М., Вакулик В. В., Старцев М. М. (2015)
Алексєєва Н. В. - Клініко-етіологічна характеристика та діагностика інфекційного перитоніту котів, Ткаченко С. В., Пальчук О. В., Бондаренко М. Ю. (2015)
Зажарський В. В. - Ефективність застосування інструментів маркетингу в умовах аптечного бізнесу, Збарах Є. С. (2015)
Лєщова М. О. - Особливості патоморфологічного прояву актинобацилярної плевропневмонії свиней залежно від форми перебігу, Зажарський В. В., Бридун М. Ю. (2015)
Шендрик Л. І. - Акарозно-ентомозні інвазії у декоративних гризунів та ефективність їх лікування, Шендрик Х. М., Гугосян Ю. А., Митрушкіна В. О. (2015)
Високос М. П. - Зоогігієнічна оцінка умов утримання молочного гурту голштинської худоби за параметрами мікроклімату моноблоку корівника в регіоні Придніпров’я, Милостивий Р. В., Тюпина Н. В., Калиниченко А. О. (2015)
Дібіров Р. М. - Оцінка основних параметрів комфортних умов за безприв’язного утримання корів на глибокій солом’яній підстилці (2015)
Куцак Р. С. - Ветеринарно-санітарна експертиза меду різного географічного походження, Каплан О. В. (2015)
Куцак Р. С. - Контроль якості і безпеки продуктів бджільництва промислового регіону, Кириченко С. В. (2015)
Куцак Р. С. - Санітарна оцінка свинини під час зберігання в умовах ринку, Самойленко Ю. В. (2015)
Лазарєва Л. М. - Показник вмісту проліну як критерій оцінки якості меду різного ботанічного походження (2015)
Лєщова М. О. - Експертиза сирокопчених ковбас різних виробників з використанням мікроструктурного методу, Левченко О. Б. (2015)
Сентюрін В. В. - Протективні властивості інактивованого еймеріного антигену та його вплив на якість м’ясної продукції курчат-бройлерів, Шлюпкіна А. С. (2015)
Тішкіна Н. М. - Ветеринарно-санітарна експертиза м’ясного фаршу різних товаровиробників, Дубська Х. Л. (2015)
Брошков М. М. - Імунофізіологічний стан собак за різного показника імунорегуляторного індексу, Смолянінов Б. В., Стус С. П. (2015)
Гримак Я. І. - Динаміка живої маси та середньодобовий приріст телят, що народилися від корів із фізіологічним перебігом тільності та від корів, з розвитком ендотоксикозу (2015)
Єфімов В. Г. - Вміст вітамінів А і Е у крові свиноматок та отриманих від них поросят за внутрішньом’язового введення різних доз ретинолу ацетату, Софонова Д. М. (2015)
Михайленко Є. О. - Гематологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів при введені до їх раціону біологічно активної добавки "Гумілід" з водою (2015)
Пальченкова В. М. - Контроль суспільства за виконанням покарань у допенітенціарний період (на прикладі Київської Русі) (2015)
Задорожня Г. В. - Конституційно-правовий статус глави держави (2015)
Олексенко Т. М. - Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права (2015)
Чернєй А. В. - Міжнародний досвід у сфері державних закупівель (2015)
Коваль Д. А. - Поняття форми податкового контролю та її співвідношення з методами (2015)
Маріхін К. В. - Класифікація податкових режимів (2015)
Покатаєва О. В. - Правова природа податкового обов’язку, Коваль О. О. (2015)
Трипольська М. І. - Поняття та ознаки податкового правопорушення (2015)
Leonenko T. - Religious Sects: Use of Juveniles' Age Peculiarities to Involve them in Criminal Activity (2015)
Градецький А. В. - Освіта як засіб виправлення засуджених (2015)
Доробалюк О. П. - Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України (2015)
Кричун Ю. А. - Порівняльно-правовий аналіз залишення в небезпеці за кримінальним законодавством України та деяких зарубіжних держав, Арделян І. І. (2015)
Наумов О. О. - Визначення підстави та умов звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 кк України в теорії кримінального права та судовій практиці (2015)
Шеремет О. С. - Роль органів місцевого самоврядування в кадровому забезпеченні правоохоронних органів та запобіганні злочинам (2015)
Гороховська О. В. - Відповідальність за посягання на життя: зарубіжний досвід, Семенюк І. С. (2015)
Равлінко З. П. - Причини та підстави дискримінаційного поводження: загальна характеристика (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул, зміст (2011)
Пархоменко В. - Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності (2011)
Гура Н. - Проблеми формування собівартості та порядок її відображення в податковій звітності, Склярук І. (2011)
Бабіч В. - Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості, Поддєрьогін А. (2011)
Гейєр Е. - Моделі взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку (2011)
Івахів Ю. - Аналітичні показники рентабельності: сутність і методика розрахунку (2011)
Метелиця В. - Етапи розвитку професії бухгалтера (2011)
Піскова Ж. - Проблеми узгодження понятійного апарату бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств і шляхи їх вирішення (2011)
Гресь Н. - Щодо змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з обліку та аудиту (2011)
Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. № 1204, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.10.2011 р. за № 1181/19919 (2011)
Содержание (2015)
Осмолович А. М. - Оцінка стану та виявлення актуальних трендів культури споживання товарів і послуг кінцевими споживачами в Україні (2015)
Овчаренко Д. Ю. - Стан та перспективу розвитку будівельного ринку України (2015)
Катаев А. В. - Адаптация методологии выборочного наблюдения для целей маркетинговых исследований (2015)
Гребенюкова О. О. - Сучасна структура комплексу маркетингових комунікацій (2015)
Бескровная Ю. - Современная структура методов и методик маркетинговых исследований, применяемых мировыми и украинскими исследовательскими компаниями (2015)
Волкова А. В. - Науково-етнографічне дослідження особливостей технології страв української національної кухні (2015)
Титул, зміст (2011)
Яцишин Н. - Особливості формування Звітів про рух грошових коштів, про власний капітал і розкриття інформації у Примітках (2011)
Жураковська І. - Податкові різниці як спосіб взаємоузгодження бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект (2011)
Кучеренко Т. - Облікове забезпечення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість сільгосппідприємств із спеціальним режимом оподаткування та його вдосконалення, Шайко О. (2011)
Семенко Т. - Проблемні питання обліку розрахунків з ПДВ при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі цукрових заводів) (2011)
Легенчук С. - У пошуках мети науки про бухгалтерський облік (2011)
Гресь Н. - До питання обліку студентських квитків і документів про освіту у вищих навчальних закладах (2011)
Перелік статей та офіційних матеріалів, надрукованих у журналі за 2011 рік (2011)
Мних Є. - Звіт про результати проведення круглого столу (2011)
Катаев А. В. - Методология и базовые процедуры идентификации интенсивности рыночной конкуренции (2015)
Оберемок С. В. - Інструменти та технології маркетингу: еволюція та розвиток на випередження (2015)
Клюева Е. Р. - Интернет-брендинг как инструмент маркетинговых коммуникаций (2015)
Болотна О. В. - Маркетинг відносин як сучасна концепція маркетингу (2015)
Корженко К. А. - Формування лояльності споживачів на основі оцінки конкурентоспроможності продукції (2015)
Переяслова Ю. А. - Готельні послуги для гіпотоніків в Україні: науково-практичні результати економіко-організаційного та маркетингового обґрунтування, Гребенюкова О. О., Рассказова Є. С. (2015)
Титул, зміст (2016)
Платонов А. Н. - Кристаллохимия, оптические спектры и окраска бериллов. I. Гелиодор и золотистый берилл (golden beryl) - две разновидности природных желтых бериллов, Хоменко В. М., Таран М. Н. (2016)
Калиниченко Е. А. - Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты, Брик А. Б., Николаев А. М., Калиниченко А. М., Франк-Каменецкая О. В., Дубок А. В., Багмут Н. Н., Кузьмина М. А., Колесников И. Е. (2016)
Ширінбекова С. Н. - Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах (2016)
Андрейчак В. О. - Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В. (2016)
Кривдік С. Г. - Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Гаценко В. О., Луньов Є. С., Вишневський О. А., Канунікова Л. І. (2016)
Язвинська М. В. - Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища (2016)
Крюченко Н. О. - Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів, Жовинський Е. Я., Андрієвська О. А. (2016)
Бондар К. М. - Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Цюпа І. В., Стахів І. Р., Матвієнко О. В., Кузь Ю. В. (2016)
Шкапенко В. В. - Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония, Кадошников В. М., Мусич Е. Г., Писанская И. Р. (2016)
Пам’яті Олексія Миколайовича Платонова (2016)
Наші автори (2016)
Содержание (2015)
Даниленко Є. С. - Теоретичні аспекти маркетингового управління поведінкою споживачів (2015)
Красиля Д. - Модель маркетингового дослідження конкурентного середовища (2015)
Панасенко Т. - Цінова стратегія і стратегія ціноутворення організації: термінологічна та змістовна ідентифікація (2015)
Стефанова О. - Теоретичні основи впливу та структура зовнішнього середовища маркетингу (2015)
Костюченко Н. - Наукова сутність маркетингу як процесу обміну (2015)
Нахаєнко К. - Програма лояльності: сучасний зміст, типологія та методи реалізації на ринку B2C (2015)
Авдейчик О. В. - Показатели оценки эффективности использования интеллектуальных ресурсов промышленных предприятий, Нехорошева Л. Н. (2015)
Носов А. Л. - Опыт формирования кадрового резерва в учебном заведении, Черанева Е. К. (2015)
Бимaгaмбeтовa Ж. К. - Мировой опыт применения инноваций в формировании стратегий развития компаний (2015)
Попова Н. В. - Поведение потребителей и маркетинговые коммуникации: ценностный подход, Соснова О. В. (2015)
Фендріков К. М. - Вузівська преса як складник освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Цап С. В. - Життєвий і науковий шлях професора Свєженцова Анатолія Івановича, Братчик А. Г. (2016)
L. Darmohray - Solubility studies of protein feed of different origin and content of biologically active substances in vitro, Marcin W. Lis, S. Tsap, I. Luchyn, О. Orishchuk (2016)
Антоненко П. П. - Динаміка морфологічних показників крові у собак за впливу кормових фітодобавок "Фітопанку" та "Гастроациду", Качалова О. А., Приварніков К. Е. (2016)
Балух Н. М. - Пробіотик та фермент у раціонах бройлерів (2016)
Бегма Н. А. - Біохімічні показники крові молодняку свиней за використання у комбікормах анісорбу (2016)
Білявцева В. В. - Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД "Енервік", Гуцол А. В. (2016)
Блащук В. В. - Мікробіологічна безпека відходів тваринництва (2016)
Богдан І. М. - Морфо-біохімічні показники крові та репродуктивні якості свиноматок за дії кормової добавки "ПРОПІГплв", Півторак Я. І. (2016)
Боровкова В. М. - Санітарно-гігіенічна оцінка застосування біологічно активної добавки "Люкон" при вирощувані поросят (2016)
Бурлака В. А. - Динаміка біогенної міграції сполук важких металів в органах і тканинах свиноматок під дією продукту метасоматозних ріолітових ксенотуф (2016)
Бурлака В. А. - Динаміка затрат корму при вирощуванні цьоголіток коропа, Меленівський О. М. (2016)
Войтенко С. Л. - Мінливість ростових показників молодняку свиней миргородської породи залежно від інбридингу та походження, Вишневський Л. В. (2016)
Голубєв М. І. - Показники забою перепелів за різного вмісту хрому в комбікормах, Сичов М. Ю., Махно К. І. (2016)
Голубєва Т. А. - Вплив "Проензиму" на зоотехнічні показники перепелів залежно від рівня сухої пивної дробини у комбікормах (2016)
Даниленко В. П. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на показники крові у високопродуктивних корів голштинської породи, Бомко В. С. (2016)
Дармограй Л. М. - Фізіологічний статус організму та інтенсивність росту кролів при згодовуванні біомаси дріжджів, Шевченко М. Є. (2016)
Дворецький А. І. - Використання комбікормів різного складу при вирощуванні товарного коропа в полікультурі, Рожков В. В., Савенко К. І. (2016)
Жуков В. П. - Роль крахмалистых углеводов при скармливании высокоэнергетических силосно-концентратных рационов дойным коровам, Панько В. В., Ратушняк В. Н. (2016)
Каратєєва О. І. - Математичне моделювання росту корів різних типів формування організму та їх наступна молочна продуктивність (2016)
Карунський О. Й. - Ефективність використання "Лізоцима" в раціонах свиней, Ніколенко І. В. (2016)
Курнаєв О. М. - Перетравність поживних речовин та продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової, Сироватко К. М. (2016)
Китаєва А. П. - Оцінка відтворної здатності корів за різної тривалості продуктивного використання (2016)
Ластовська І. О. - Поведінка молодняку великої рогатої худоби в умовах інноваційної технології виробництва яловичини, Луценко М. М. (2016)
Лемешева М. М. - Использование различных форм микроэлементов в кормлении птицы, Юрченко В. В. (2016)
Лесновська О. В. - Особливості вовнового покриву овець (2016)
Лівощенко І. М. - Підвищення ефективності вирощуванння молодняку шляхом введення до раціону козоматок йодовмістних добавок, Рижкова Т. М. (2016)
Микитюк В. В. - Науково-практичне обґрунтування вирощування молодняку овець, Поротікова І. І. (2016)
Милостивий Р. В. - Еколого-генетичне обґрунтування адаптаційної здатності голштинської худоби європейської селекції в умовах Придніпров’я, Високос М. П. (2016)
Мясников Г. Г. - Эффективность использования комбикормов разных рецептур в кормлении коров в 1 фазе лактации (2016)
Непорочна О. Т. - Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату "Oллзайм ssf" (2016)
Омельян А. М. - Продуктивність перепелів за різних рівнів аргініну у комбікормі, Позняковський Ю. В. (2016)
Отченашко В. В. - Показники забою молодняку перепелів за різних рівнів молочної кислоти в комбікормі, Уманець Д. П., Нечай Н. М. (2016)
Піщан І. С. - Морфологічні властивості вимені корів швіцької породи австрійської та сумської селекції (2016)
Піщан С. Г. - Cервіс-період та рівень молочної продуктивності голштинських корів за 305 діб лактації, Литвищенко Л. О., Гончар А. О. (2016)
Пилипчук О. С. - Вплив препарату "Глютам 1м" на відтворювальну здатність більш зрілих свиноматок, Шеремета В. І. (2016)
Подолян Ю. М. - Вплив пробіотика на хімічний вміст печінки перепелів (2016)
Похил В. І. - Нетрадиційні кормові засоби у годівлі овец, Похил О. М. (2016)
Присяжнюк Н. М. - Особливості морфології печінки окремих видів трирічок родини коропові, Онищенко Л. С. (2016)
Пришедько В. М. - Оцінка адаптаційних якостей бугаїв-плідників голштинської породи, Черненко О. М. (2016)
Просяник И. А. - Микотоксины в животноводстве и анисорб как средство предотвращения микотоксикозов, Ольховская М. В. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання комбікорму зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору (2016)
Роль Н. В. - Вміст відновленого глутатіонутасульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів, Цехмістренко С. І. (2016)
Садомов Н. А. - Эффективность использования адсорбента нового поколения "Фунгинорм" в рационах свиней на откорме, Бородулина В. И. (2016)
Себа М. В. - Вплив препарату "Кватронан-Sе" та деяких мікроелементів у формі карбоксилатів на заплідненість та молочну продуктивність корів симентальської породи, Дейнека М. О., Каплуненко В. Г. (2016)
Семко Т. В. - Молочні продукти функціонального призначення, Власенко В.В., Власенко І.Г., Побігайло А. А. (2016)
Сиваченко Є. В. - Продуктивність та забійні якості курчат-бройлерів за згодовування різних доз підкислювача та антибіотику, Дяченко Л. С. (2016)
Сметаніна О. В. - Вплив преміксів на основі металохелатів на хімічний склад молока у високопродуктивних корів в перші 100 днів лактації, Ібатуллін І. І., Бомко В. С. (2016)
Стапай П. В. - Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок і ягнят за умов використання у раціонах лізину, метіоніну та сульфату натрію, Параняк Н. М., Гавриляк В. В., Стахів Н. П., Скорохід А. В. (2016)
Титаренко І. В. - Вплив інтенсивності вирощування телиць на їх відтворну здатність та молочну продуктивність, Буштрук М. В., Старостенко І. С. (2016)
Хмельничий Л. М. - Вплив бугаїв-плідників на продуктивне довголіття корів української червоно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2016)
Цап С. В. - Продуктивна дія кормових добавок з введенням пальмового жиру на перетравність корму та продуктивність курчат-бройлерів, Оріщук О. С., Рубан Н. О., Мусіч О. І. (2016)
Цвігун А. Т. - Продуктивність корів та доступність мікроелементів за різних рівнів сухої речовини та протеїну в раціоні, Цвігун О. А. (2016)
Чернадчук М. М. - Ефективність використання bypass сої у годівлі високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2016)
Черненко О. І. - Продуктивні та технологічні якості корів різних типів конституції, Черненко О. М., Дутка В. Р. (2016)
Шевчук Т. В. - Ефективність використання стрес-протектора "Гліцину" у звірівництві, Кирилів Я. І. (2016)
Шкурко Т. П. - Формування високопродуктивних молочних стад методом трансплантації ембріонів, Іванов О. І. (2016)
Базалій В. В. - Збиральна вологість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в ґрунтовоекологічних пунктах Південного степу України, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Іванів М. О., Найдьонов В. Г. (2011)
Ушкаренко В. О. - Економічна ефективність вирощування зерна післяжнивної сої залежно від досліджуваних факторів, Сухотін А. С. (2011)
Андрусенко І. І. - Про методи визначення вологості і щільності ґрунту (2011)
Коковіхін С. В. - Оптимізація продуктивності зрошуваних агроценозів при диференціації систем удобрення та теплоенергетичних чинників, Ісакова Г. М. (2011)
Бойчук І. В. - Тривалість осінньої вегетації і ЧВВВ та вплив їх на зимостійкість сортів пшениці озимої за різних умов вирощування, Базалій В. В. (2011)
Алмашова В. С. - Вплив екологічно безпечних способів підвищення продуктивності гороху овочевого на його водоспоживання, Онищенко С. О. (2011)
Покопцева Л. А. - Застосування регуляторів росту рослин для підвищення посівних властивостей насіння сільськогосподарських культур, Герасько Т. В. (2011)
Конащук І. О. - Економічна ефективність елементів технології вирощування тритикале озимого і ярого (2011)
Дудник А. В. - Циклічні зміни клімату та популяційні цикли шкідників сільськогосподарських культур (2011)
Кеньо І. М. - Продуктивність картоплі під тимчасовими плівковими укриттями тунельного типу залежно від способу пророщування бульб (2011)
Коваленко О. А. - Вплив мікродобрив та бактеріальних препаратів на врожайність кукурудзи цукрової за вирощування в умовах південного Степу України, Хоненко Л. Г. (2011)
Ліннік В. С. - Наукове обґрунтування тривалості відгодівлі бугайців симентальської породи в умовах східного регіону України, Медведєв А. Ю. (2011)
Войналович С. А. - Iнкубаційна якість яєць качок залежно від дезінфектанту, Сахацький Г. I., Фiлонов Р. О. (2011)
Вовченко Б. О. - Кормова добавка мікробіологічного походження у раціонах ягнят підсисного періоду, Скрепець В. І., Яковчук В. С. (2011)
Шкарапата Я. Є. - Моніторинг доцільності застосування мікрохвильових технологій для покращення збереження сільськогосподарської продукції, Вишневський В. П., Дзюба В. П., Іванченко С. О., Нікішина Ю. М. (2011)
Микитюк В. В. - Оцінка репродуктивних показників імпортних баранівплідників (2011)
Литвищенко Л. О. - Якісна характеристика волосяних фолікулів шкіри овець різних генотипів (2011)
Омельчук В. I. - Вiдтворювальнi якостi свиней великоï бiлоï та породи дюрок при рiзних методах чистопородного розведення та схрещування (2011)
Ішханян А. Р. - Оцінка відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи англійської селекції за індексом репродуктивного зусилля (2011)
Кононенко В. Г. - Перетравність поживних речовин та засвоєння азоту і мінеральних елементів в організмі ярок при використанні в раціонах сіна буркуну білого (2011)
Колесніков В. В. - Динаміка водоподачі та водовідведення на зрошуваних дренованих землях півдня України, Колеснікова К. В. (2011)
Кошовий В. О. - Вплив вологозабезпечення на продуктивність соняшнику в умовах Півдня України (2011)
Черниченко М. І. - Водоспоживання рослин картоплі з мінібульб при різних способах та режимах зрошення в умовах півдня України (2011)
Шерман І. М. - Шляхи трансформації іхтіофауни малих водосховищ, Пилипенко Є. Ю. (2011)
Корнієнко В. О. - Можливості застосування математичного моделювання для оптимізації вирощування осетроподібних (2011)
Шевченко В. Ю. - До питання про оцінку результатів вирощування дволітків для зариблення Нижнього Дніпра, Незнамов С. О. (2011)
Христенко Д. С. - Морфометричні показники амурського чебачка Pseudorasbora Parva (Temminck et Shlegel, 1846) Кременчуцького водосховища, Котовська Г. О. (2011)
Хижняк М. І. - Формування екологічних умов ставів ІІІ зони рибництва за інтенсивної технології вирощування риби, Кражан С. А., Литвинова Т. Г. (2011)
Третяк О. М. - Деякі особливості живлення різновікової молоді веслоноса в процесі басейнового та ставового вирощування, Колос О. М., Базаєва А. М., Онученко О. В. (2011)
Маріуца А. Е. - Порівняльна характеристика генетикобіохімічних маркерів у різних видів риб (2011)
Козій М. С. - Гістоморфологічні особливости кровотворних органів риб (2011)
Желтов Ю. О. - Біологічні основи підвищення якості комбікормів для вирощування товарного коропа та їх раціональне використання в годівлі риб, Олексієнко О. О., Грех В. І. (2011)
Харитонов М. М. - Використання червонобурих глин для рекультивації шахтних відвалів, Жиленко М. І. (2011)
Грузнов І. І. - Вдосконалення системи управління життєдіяльністю особистості як головний ресурс підвищення конкурентоспроможності економіки держави, Макаренко С. М., Олійник Н. М. (2011)
Ботвіна Н. О. - Вплив фінансової політики на інтеграційні процеси в аграрній сфері України (2011)
Доброзорова О. В. - Технікотехнологічна оснащеність агропромислового сектора як фактор забезпечення продовольчої безпеки України (2011)
Афонченкова Т. М. - Оцінка економічної ефективності енергозберігаючого проекту з урахуванням екологічної складової, Масенко Б. П. (2011)
Рунчева Н. В. - Тенденції та проблеми функціонування світового зернового ринку (2011)
Новак Н. П. - Інвестиційні процеси у галузі промислового садівництва (2011)
Гузь А. І. - Вплив глобалізації на розвиток аграрного сектора України (2011)
Федорчук О. М. - Формування галузевої структури ринку матеріальнотехнічного забезпечення АПК в сучасних умовах (2011)
Соловйов І. О. - Маркетингові дослідження ринку чаю в м. Херсоні (2011)
Міхеєв Є. К. - Проблеми представлення знань в автоматизовані агросистеми Ч. 1. Представлення специфічних погано структурованих знань в систему (2011)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості організаційних структур управління в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах південного регіону України, Соловйов А. І. (2011)
Лисюк В. М. - Передумови активізації інтеграційних зв’язків підприємств на ринку молочної продукції України, Чмут А. В. (2011)
Лучишина К. Л. - Корпоративна культура аграрного підприємства (2011)
Петіна Л. В. - Особливості автоматизації управлінського та бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах (2011)
Чижова Т. В. - Вплив фіскальної політики на розвиток малого підприємництва (2011)
Стовба Т. А. - Стратегічні аспекти формування потенціалу морського транспорту України (2011)
Корчагіна В. Г. - Особливості формування маркетингових витрат (2011)
Подаков Є. С. - Стан та перспективи організації обліку біологічних активів аграрних підприємств, Пристемський О. С. (2011)
Ушкаренко В. О. - Продуктивність промислових насаджень винограду після екстремальних умов зимівлі 2009-2010 років, Шевченко І. В., Минкін М. В. (2010)
Ушкаренко В. О. - Вирощування буряку столового для тривалого зберігання в умовах півдня України, Петрова К. В., Новак О. Л. (2010)
Конопля М. І. - Ефективність застосування грамініцидів у посівах соняшника в степу України, Курдюкова О. М., Мельник Н. О. (2010)
Базалій В. В. - Буркун білий дворічний на засолених каштанових грунтах південного степу України, Кононенко В. Г. (2010)
Гамаюнова В. В. - Вплив умов вирощування на врожайність сортів сої в південній зоні України, Казанок О. О. (2010)
Мармуль Л. О. - Напрями підвищення ефективності використання інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств Херсонської області, Пелих І. В. (2010)
Соколовська І. М. - Строки сівби та норми висіву озимого ячменю у північному степу України, Конопля М. І., Махмуд Моххамад Сулейман Аль-Бдур (2010)
Ревтьо О. Я. - Вплив елементів технології вирощування на забур’яненість посівів кукурудзи середньоранньої групи стиглості за умови зрошення на півдні України (2010)
Піщан С. Г. - Фізіологічні та продуктивні якості молодих корів чорно-рябої породи на ранній стадії післяродового періоду, Литвищенко Л. О., Мартиненко А. В., Піщан І. С. (2010)
Войналович С. А. - Вплив середовища на плодючість качок, Сахацький Г. I. (2010)
Вовченко Б. О. - Вплив різної за структурою раціонів годівлі на кількісні і якісні показники вовни ярок, Свістула М. М., Скрепець В. І. (2010)
Білан А. В. - Вивчення токсиноутворюючих властивостей Fusarium moniliforme Sheldon ізольованого з зернових України, Царенко Т. М. (2010)
Приймак В. В. - Удосконалення інкубації качиних яєць кросу "Благоварський" (2010)
Туніковська Л. Г. - Якість м'яса свиней залежно від співвідношення констант росту (2010)
Папакіна Н. С. - Показники продуктивності селекційного ядра овець таврійського типу ВАТ "Червоний чабан" Каланчацького району Херсонської області, Масюткін А. М. (2010)
Галушко І. А. - Особливості екстер’єру та молочної продуктивності у корів голштинської породи зарубіжної і вітчизняної селекції (2010)
Калиниченко Г. І. - Формування відтворювальних якостей ремонтних свинок залежно від інтенсивності росту, Коваль О. А., Кислинська А. І. (2010)
Омельчук В. I. - Гематологiчнi i бiхiмiчнi показники кровi свиней при iнбридингу i аутбридингу пород дюрок i великоï бiлоï (2010)
Круковська О. В. - Організаційно-економічні аспекти ефективності надання ветеринарних послуг (2010)
Леонтьєв В. В. - Вплив генеалогічної належності свиноматок та кнурів-плідників української м’ясної породи на їх відтворювальні якості (2010)
Пересунько А. В. - Закономірності росту ремонтного молодняку птиці яєчних кросів (2010)
Михальська Л. П. - Показники білкового обміну у перЕпелів за різної кількості соняшникової макухи в раціоні, Царенко Т. М., Мельник А. В., Білан А. В. (2010)
Сморочинський О. М. - Удосконалення технологій виготовлення делікатесів з м'яса птиці, Оськін О. Б. (2010)
Балабанова І. О. - Характеристика мікрофлори молока та вплив її на технологію сирів, Горбонос Д. В. (2010)
Морозов В. В. - Формування якості поливної води Інгулецької зрошувальної системи: стан, проблеми, перспективи, Братченко О. М., Козленко Є. В. (2010)
Коковіхін С. В. - Вплив режимів зрошення та фону живлення на параметри водоспоживання та продуктивність сортів твердої озимої пшениці в умовах півдня України, Писаренко П. В., Грабовський П. В. (2010)
Бабушкіна Р. О. - Використання відсівань місцевих вапнякових родовищ для хімічної меліорації солонцевих ґрунтів, Колесніков В. В. (2010)
Колеснікова К. В. - Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель у СТОВ "Україна" та "Зарічне" Джанкойського району АР Крим (2010)
Морозов О. В. - Ефективність упровадження експрес-методів моделювання і прогнозування показників родючості ґрунтів, Пічура В. І. (2010)
Мармуль Л. О. - Логістичне забезпечення організаціїї збутової діяльності, Сакун А. Ж. (2010)
Колесник Ю. В. - Деякі особливості та тенденції розвитку сучасного світового ринку (2010)
Коваль С. В. - Професійна етика як невід'ємна складова обліково-аудиторської діяльності в аграрному секторі економіки (2010)
Сухоруко О. В. - Оцінка боргової політики України та її вплив на стан державних фінансів, Новосьолова О. C. (2010)
Фомішина В. М. - Пріоритетні напрями сучасного соціально-економічного розвитку України (2010)
Мовчан Т. В. - Еколого-економічні проблеми землекористувань Одещини (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми контрольних повноважень вищих органів влади України (2010)
Орленко О. В. - Фінансовий механізм державної підтримки аграрного сектора України (2010)
Гапоненко Л. В. - Оцінка використання земельних ресурсів та проблеми відновлення порушених земель (2010)
Ушкаренко Ю. В. - Досвід розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у країнах з розвинутою ринковою економікою (2010)
Дєбров В. В. - Пріоритетні напрями державної підтримки фермерських господарств Херсонської області, Торська С. М. (2010)
Тарасюк Г. М. - Правові засади забезпечення якості та безпеки харчової продукції та їх місце в системі планування діяльності підприємств харчової промисловості (2010)
Стовба Т. А. - Проблеми та перспективи розвитку морського транспорту України (2010)
Коваленко О. Ю. - Методи стохастичного моделювання в економічному аналізі господарської діяльності підприємства (2010)
Захарченко Р. М. - Захист інтересів учасників корпоративних відносин при управлінні підприємством, Сидорук М. В., Сидорук В. В. (2010)
Мохненко А. С. - Методичні основи оцінки розвитку і функціонування фермерських господарств (2010)
Пристемський О. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств Херсонської області (2010)
Подаков Є. С. - Основні напрямки та перспективи сталого розвитку зернового ринку (2010)
Ненько С. К. - Підґрунтя економічної роботи на аграрних підприємствах (2010)
Жуйков С. Г. - Методичні аспекти процесу інвестиційного кредитування в банках (2010)
Ковальов С. О. - Стан та перспективи кредитування фермерських господарств кредитними спілками (2010)
Гергец А. І. - Когнітивне моделювання інвестиційної діяльності у сільському господарстві Запорізької області, Назарова О. П. (2010)
Якуша Я. В. - Екологічне оподаткування як інструмент державного регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу (2010)
Шерман М. І. - Визначення рівня знань студентів-екологів з дисципліни "Інформатика і системологія” засобами комп’ютерного тестування (2010)
Шерман М. І. - Використання ІКТ у навчальному процесі студентів-екологів, Степаненко Н. В. (2010)
Мирзоев Н. С. - Определение факторов внешной среды, действующие на организацию бизнеса в южном регионе Азербайджана (2010)
Кияновський О. М. - Особливості формування витиснювальної іонообмінної хроматограми (2010)
Содержание (2016)
Маслова И. В. - Изменения численного состава купечества Вятской губернии во второй половине XIX века (2016)
Божидай І. І. - Дефініція поняття "конкурентна стратегія" та її місце в управлінській ієрархії стратегій (2016)
Смачило В. В. - Дефініція категорій, які визначають роль людини в соціально-економічних процесах, Корпан М. В. (2016)
Климук В. В. - Отраслевое развитие: состояние и вектор динамики (на примере промышленного сектора экономики), Бельмач А. А. (2016)
Лунев А. Н. - Формирование персонального бренда руководителя учреждения профессионального образования, Пугачева Н. Б. (2016)
Уманская М. В. - Технология развития критического мышления на уроках курса "Основы религиозной культуры и светской этики" (2016)
Тестов В. А. - Основные дидактические принципы при изучении математических понятий (2016)
Анісімова Н. - "І день вже впав і ніч неначе його руїна...": поетика сугестивного пейзажу в ліриці Тараса Федюка (2014)
Колінько О. - Колористика модерністської новели: художній і психологічний аспекти (2014)
Николюк Т. - Психологічний портрет творчої особистості у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" (2014)
Сироватська М. - Часопросторові особливості художнього світу п'єс Єлисея Карпенка (2014)
Шарова Т. - Українська проза "пролетарських" письменників: тематичні домінанти (2014)
Антонюк О. - Поетика візуального у збірці Василя Стуса "Зимові дерева" (2014)
Зайцева А. - Генологічний дискурс прози Олени Пчілки (2014)
Тарасенко В. - Микола Хвильовий та Артем Сокіл: діалог авторів і творів (2014)
Реутова М. - Форманти "театру абсурду" у драмі Юрія Косача "Кортез і безталанна" (2014)
Ткачук М. - Типологія героя-екзистенціала в ліриці Василя Стуса (2014)
Просалова В. - Діалог у поетичному мисленні Василя Стуса (2014)
Мазоха Г. - Епістолярій В. Стуса як складова вияву індивідуальності поета (2014)
Руда О. - Духовний простір художнього світу збірки Василя Стуса "Веселий цвинтар": спроба християнського прочитання поезії "В мені уже народжується Бог..." (2014)
Колтакова Н. - Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса (2014)
Пуніна О. - Конотативні смисли денотату алкоголю в поетичному тексті "Часу творчості" Василя Стуса (2014)
Цікавий С. - Топос умовного міста в повісті Василя Стуса "Подорож до Щастівська” (2014)
Жилін М. - Екстаз і аскеза: до питання про філософічність поезії Василя Стуса (2014)
Івасюк Л. - Проблематика рецепції Василя Стуса в німецькомовному просторі (2014)
Лукаш Г. - Текстова стратегія інтертекстуальності поезій збірки В. Стуса "Палімпсести" у семіотичному аспекті (2014)
Соловей О. - Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса (2014)
Лисенко Н. - Художнє моделювання образу митця у творчості В. Стуса та Р. М. Рільке, Щербатюк В. (2014)
Юрова І. - Музичні мотиви в текстах поетів-шістдесятників (на матеріалі творчості В. Стуса, І. Драча, Л. Костенко) (2014)
Бондаренко Г. - Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса, Клименко З., Сушко О. (2014)
Букатчук Х. - Психофізичні стани художнього суб'єкта в поезії Василя Стуса (2014)
Шалак О. - "Лірники" Валеріана Боржковського: засади записування і публікації фольклору (2014)
Сабельникова Т. - Знаки національної етнокультури у творчості Василя Стуса (на матеріалі збірки "Зимові дерева") (2014)
Інформація для авторів (2014)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - Некоторые аспекты финансирования организаций физической культуры и спорта в СССР на региональном уровне в начале 1950 гг. (по материалам Пензенской области) (2016)
Феклистова И. С. - Использование кластерного анализа при оценке эффективности стратегического управления предприятиями региона (2016)
Пакулін С. Л. - Використання мотиваційних важелів підвищення ефективності функціонування підприємств регіону (2016)
Гернего Ю. А. - Инновационный потенциал экономики Украины (2016)
Мартиненко І. О. - Шляхи удосконалення корпоративної соціальної відповідальності в галузі лісового господарства України (2016)
Пакуліна А. А. - Раціоналізація інформаційних потоків і вдосконалення системи показників соціально-економічного моніторингу розвитку регіону, Пакуліна Г. С. (2016)
Безпалова А. Г. - Роль маркетинга в современном локальном консалтинге (2016)
Седакова В. А. - Особенности ферментации пищевых волокон под действием бифидо- и лактобактерий (in vitro), Клебанов А. В., Клебанова Н. А., Седаков Е. В. (2016)
Собчак А. П. - Оценка эффективности функционирования виртуального производственного предприятия с использованием понятия гиперустойчивости, Шостак И. В. (2016)
Вараскин В. Н. - Пять основных правил, способствующих развитию детского технического творчества (2016)
Иванова С. В. - Информационно-методическое обеспечение кластера детского оздоровительного отдыха, Талзи С. С. (2016)
Арканія Р. А. - Удосконалення тренувального процесу таеквондистів (2016)
Ананченко К. В. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л. (2016)
Ручка Є. В. - Удосконалення підготовки юних борців в умовах динамічного розвитку вільної боротьби (2016)
Скржинська М. - Освіта в процесі формування античних держав на території України (VI–IV ст. до н. е.) (2013)
Одрін О. - Зернове господарство Херсонського поліса в другій половині ІV — першій половині ІІІ ст. до н. е. (2013)
Жданович О. - Філософські вчення у ранній Візантії: пошуки сенсу буття (2013)
Зема В. - Оповіді про навернення на християнство і рання православна полеміка (2013)
Котляр М. - З історії боярського землеволодіння на Русі ХІІ–ХІІІ ст. (2013)
Пилипчук Я. - Наддніпрянські кипчаки, Русь та Центрально-Східна Європа (2013)
Головко О. - Спішська угода 1214 р. угорського короля Андрія ІІ і краківського князя Лешка Бялого та її наслідки (2013)
Войтович Л. - Лев Данилович: "князь думен и хоробор на рати" чи "безчесний князь"? (2013)
Черкас Б. - Західні володіння Золотої Орди в 1380–1399 рр. (політичний аспект) (2013)
Михайловський В. - Спитко з Мельштина — володар Західного Поділля в 1395–1399 рр. (2013)
Блануца А. - Судові урядники в земельних спорах у Великому князівстві Литовському (1529–1566 рр.) (2013)
Старченко Н. - Наїзди та грабежі в шляхетському соціумі Волині (1566 р. — початок ХVII ст.) (2013)
Пономарьов О. - Український аспект валашсько-російських відносин 1688–1700 рр. (2013)
Кононенко В. - Політико-правові витоки "Договорів та постанов" 1710 р. (2013)
Чухліб Т. - Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми "вірності" і "зради" українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії (2013)
Гошко Т. - До історіографії німецького права в Україні (2013)
Lopatecki K. - O wykorzystaniu zrodel ikonograficznych w badaniach historyczno-wojskowych na przykladzie wysadzenia zamku w Sandomierzu w roku 1656 (2013)
Вирський Д. - Військова кампанія на Україні 1649 р. в анонімному "Катафалку рицерському" (1650) (2013)
Заруба В. - Похід османського війська на Чигирин влітку 1678 р. в щоденнику польського посла С. Проського (2013)
Мицик Ю. - З листування Івана Бутича з Миколою Ковальським (2013)
Білоус Н. - Магдебурзьке право в Центрально-Східній Європі у світлі нових досліджень німецьких істориків (2013)
Chynczewska-Hennel T. - Opinia o książce Tarasa Chuchliba "Wideń 1683: Ukraina-Rus w walce o "złote jabłoko” Europy". — Kyjiw, 2013 (2013)
Станіславський В. - Невідомі сторінки українсько-шведських відносин: військовополонені козаки у Швеції під час Великої Північної війни (семінар у відділі історії України середніх віків і раннього нового часу) (2013)
Кононенко В. - Семінари з інтелектуальної історії в Інституті історії України НАН України (2013)
Доба Івана Мазепи в новітній історіографії (з 1986 р. по сьогодення): рекомендаційний бібліографічний покажчик (укл. Ганна Березанська) (2013)
Жданович О. - Кочовики Степу і Візантійська імперія у ІV–VІ ст.(на основі свідчень візантійських авторів) (2014)
Черкас Б. - "Самаро-Орельський" улус Золотої Орди (2014)
Кириченко К. - Створення "замовних" творів історичного змісту на початку ХVІ cт.: Велике князівство Литовське та Московське князівство (2014)
Сас П. - Шлях армії султана Османа ІІ до Хотина 1621 р. (2014)
Затилюк Я. - "Перепрочитання історії" хрещення Русі князем Володимиром в історичній культурі ранньомодерної України (2014)
Федорук Я. - Нездійснений проект ірландської колонізації України 1655 р. (2014)
Станіславський В. - Купці, зайняті у торгівлі між Військом Запорозьким та Османською імперією на початку XVIII ст.: імена, етнічна та державна приналежність (2014)
Горобець В. - Сила та безсилля гетьманської влади в після-полтавську добу: гетьман Скоропадський vs сотник Лісовський, 1715–1722 (2014)
Гордуновський О. - Чумацький промисел в Україні: причини занепаду, Гуржій О. (2014)
Блануца А. - Політика земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського: історіографія проблеми (2014)
Арістов В. - "Переворот" О.О. Шахматова в історіографії давньоруського літописання (2014)
Гошко Т. - Сучасна українська урбаністика в контексті історіографічної глобалізації (2014)
Вілкул Т. - Початкова частина Віленського хронографа: переписувачі та читачі (2014)
Білоус Н. - Між політикою і повсякденням: з історії стосунків коронного гетьмана Станіслава Жолкевського з київським воєводою Томашем Замойським (у світлі листування 1619–1620 рр.) (2014)
Ващук Д. - Документи князів Чорторийських початку ХVІІ ст. (за матеріалами Російської національної бібліотеки) (2014)
Мицик Ю. - З документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві ХVІІ — початку ХVІІІ ст.: маєтності на Корсунщині, Тарасенко І. (2014)
Тоїчкін Д. - Оснащення українського козацького війська: холодна зброя (2014)
Чухліб Т. - Поняття "Україна" та "Українний" в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1649–1659 рр.) (2015)
Дзюба О. - "Україна" і "Малоросія": слова і поняття в українській мемуарній літературі XVIII ст. (2015)
Моця К. - Еволюція візантійської воєнно-адміністративної системи в Криму (2015)
Черкас Б. - Подільське князівство і "ногаєві" татари: боротьба за Придністров’я (1374–1380) (2015)
Старченко Н. - Образа королівського маєстату: волинські репліки останньої третини XVI ст. (2015)
Вирський Д. - Вишневеччина: перші перемоги і перші соратники (1555–1595 рр.) (2015)
Білоус Н. - Приватні міста Київського воєводства в першій половині XVII ст.: кількість, особливості розвитку та функціонування (2015)
Затилюк Я. - Київські посольства XVII ст. з "мощами" князя Володимира до Москви (2015)
Станіславський В. - Оподаткування купців з Війська Запорозького в Туреччині на початку XVIII ст. (за матеріалами російського посольства) (2015)
Krokosz P. - Aspekt religijny w strukturach rosyjskich sil zbrojnych za panowania Piotra I. (2015)
Синяк І. - Протистояння Коша з київським генерал-губернатором і Гетьманщиною (на основі діловодства середини 30-х — початку 50-х рр. XVIII ст.) (2015)
Пономарьов О. - Пруссія у зовнішній політиці Крим-Гірея в 1761–1762 роках (за даними запорозької розвідки) (2015)
Горобець В. - Чи був Демко Многогрішний гетьманом Війська Запорозького? (2015)
Одрін О. - Зерноторгівля у Північному Причорномор’ї та в інших регіонах античного світу: історіографічні стереотипи і реалії (2015)
Вілкул Т. - Нові біблійні запозичення у Повісті временних літ: книги пророків (2015)
Блануца А. - Джерела дослідження політики земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського (2015)
Сас П. - Українське взуття другої половини XVI — першої половини XVII ст. в наукових дослідженнях останніх десятиліть (2015)
Ковалець Т. - Козацькі повстання 1625 та 1630 рр. в Україні за матеріалами діаріуша Анджея Кості-Збіроховського (2015)
Александрович В. - Пошуки київського пізньосередньовічного малярства (2015)
Савчук Ю. - Ротація сотенних прапорів Київського полку у другій половині XVІІІ ст. (2015)
Бовгиря А. - Katarzyna Losson. Komu mila calosc Ojczyzny. Swiadomosc i aspiracje polityczne kancelistow kozackich (1670–1720). — Warszawa: Neriton, 2013 (2015)
Кононенко В. - Andrzej Gliwa. Kraina upartych niepogod. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku. — Przemysl: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjacol Nauk w Przemyslu, 2013. — 1104 s. (2015)
Станіславський В. - Міжнародний конгрес з османських студій (2015)
Матушек О. - Інтерпретація Святого Письма у проповідях Лазаря Барановича (2015)
Борисенко К. - Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знаменія пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби (2015)
Шкляєва Н. - Татарські та шведські мотиви в народній топонімічній прозі Західного Полісся (2015)
Соловей О. - Мала проза Ігоря Костецького: етичний аспект (2015)
Пуніна О. - Повчальне інакомовлення як структурний принцип роману Олеся Ульяненка "Знак Саваофа" (2015)
Бузов А. - Поетика експресіонізму в романі Віталія Бендера "Фронтові дороги" (2015)
Жиліна М. - Образ білої акації в метафоричній системі поезії Володимира Свідзінського "Темна" (2015)
Погорєлова О. - "Батьки в літературі" в інтерпретації Олександра Ірванця (2015)
Тарасенко В. - Символіка роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" (2015)
Тарнашинська Л. - Шевченкіана Василя Стуса (2015)
Нестелєєв М. - Архетип "Бога-матері" в ліриці В. Стуса (2015)
Просалова В. - Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса (2015)
Бердник О. - Інтратекстуальна поетологія "Листів у вічність..." В. Стуса (2015)
Цікавий С. - Структура урбаністичного топосу в повісті В. Стуса "/Так бувало уже не раз/" (2015)
Урсані Н. - Художнє осмислення смерті в ліриці Василя Стуса (на матеріалі "Таборового зошита") (2015)
Василенко В. - Травма як соціокультурна категорія: історія дослідження (2015)
Реутова М. - Автопсихологічні мотиви у драмі Юрія Косача "Кортез і Безталанна" (2015)
Інформація для авторів (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Siskou T. - Currency Regimes and Exchange Rate Policy in Ukraine in the Realm of Blessed and Unblessed Trinity, Savelyev Y. (2016)
Kryvous V. - Corporate Social Responsibility in the Context of the Partnership Interaction Formation between State, Business and Society (2016)
Lehkyy O. - "Economic Bubbles" on the Market of Virtual Goods (2016)
Bohdanova M. - Mechanisms of the Territorial Administrative Development in Bulgaria, Parashkevova E., Todorov Y., Tsvetanova Y. (2016)
Burmatova O. - Evolution of the Regional Development in the Russian Federation, Sumskaya T. (2016)
Our Authors (2016)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - О борьбе с искажениями в отчетности в сфере физкультуры и спорта в СССР в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области), Артемова С. Ф. (2016)
Чернова О. А. - Стратегические приоритеты государственной политики сбалансированного регионального развития (2016)
Доргушаова А. К. - Динамическая модель экономического каркаса несырьевого развития региона (2016)
Лукин В. А. - Бухгалтерский баланс как система, Москаленко Е. В. (2016)
Іващенко М. В. - Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України (2016)
Бага О. М. - Перспективи запровадження міжнародних стандартів "Базель-III" для вітчизняних банків на основі міжнародного досвіду, Малахов В. А. (2016)
Соколова Л. В. - Аналіз науково-практичного інструментарію оцінювання кредитоспроможності підприємств, Соколов О. Є., Тімошева А. О. (2016)
Пакуліна А. А. - Управління соціальною сферою як чинник позитивного іміджу держави у сучасному світі, Пакуліна Г. С. (2016)
Каштелян Т. В. - Институциональные аспекты развития лесного комплекса Беларуси (2016)
Смирнова Н. В. - Макроекономічний рівень трансферу технологій (2016)
Пакулін С. Л. - Стратегія розвитку та посилення конкурентоспроможності муніципального утворення (2016)
Ткаченко А. М. - Використання статистичних методів управління якістю в логістичному процесі, Іванова М. І. (2016)
Иванова М. В. - Скрытые тенденции экономического развития промышленности Украины, Санникова С. Ф. (2016)
Филипенко А. В. - Удосконалення поточної класифікації витрат на оплату праці в системі обліку підприємства (2016)
Костюк М. К. - Необхідність використання соціальних мереж як елемента інтегрованих маркетингових комунікацій для просування вищих навчальних закладів (2016)
Завадинська О. Ю. - Технологія борошняних кондитерських виробів оздоровчого призначення (2016)
Федорова Д. В. - Нові солоні вафельні вироби "Крекіси рибні" з використанням риборослинних напівфабрикатів (2016)
Манаков В. П. - Разработка и апробации методики комплексной оценки уровня качества флексопечати экструзионной упаковки, Чеботарева И. Б., Чеботарев Р. И., Муравьева А. В. (2016)
Пакулін С. Л. - Формування коронного прийому змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана, Камаєв О. І. (2016)
Польова Т. В. - Основи закладання європейської моделі реалізації авторських і суміжних прав вітчизняних науково-педагогічних працівників (2016)
Зайцева М. Л. - Эксперименты композиторов эпохи русского авангарда в области синтеза искусств (2016)
Москалевич Г. Н. - Естественная монополия в Евразийском экономическом союзе: понятие, сущность, виды и сферы деятельности (2016)
Мусатова Т. Е. - Применение графоаналитического метода в инвестиционном проектировании (2016)
Чухраева Н. Н. - Инновационное развитие пищевых предприятий Украины с учетом параметров устойчивости (2016)
Матях В. - Дослідження українського історичного процесу раннього нового часу в Інституті історії України НАН України (90-ті роки ХХ - перша декада ХХІ ст.) (2011)
Одрін О. - Зернове господарство Ольвійського полісу в VI - першій половині ІІІ ст. до н.е. (2011)
Скржинська М. - Фольклор як історичне джерело розповіді Геродота про Скіфію (2011)
Котляр М. - Жорстокий світ давньоруського середньовіччя (2011)
Зема В. - Володарі-мученики. Сценарії та моделі святості (2011)
Бубенок О. - Мадяри у степах Приазов'я (до питання локалізації країни Лебедії) (2011)
Черкас Б. - Улус Манкерман: спроба реконструкції (2011)
Грибовський В. - Землеробство і седентаризація в кочівницькому соціумі: випадок причорноморських ногайців (2011)
Блануца А. - Господарська політика королеви Бони у Великому князівстві Литовському (за матеріалами 32 книги записів Литовської метрики) (2011)
Ващук Д. - Матеріали Литовської Метрики до вивчення інститутів "старини" та "новини" у Великому князівстві Литовському (2011)
Гуржій О. - Початки формування ринку вільнонайманої праці в Наддніпрянській Україні (друга половина XVII - XVIII ст.) (2011)
Сокирко О. - Гетьманські "німці": війська іноземного автораменту другої половини XVII - початку XVIII ст. (2011)
Вілкул Т. - Текстологія Повісті временних літ. Контрольні тексти: Книга Буття у Промові Філософа (2011)
Мицик Ю. - З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів) (2011)
Александрович В. - Ікони часів Лева Даниловича (2011)
Чухліб Т. - 539 листів гетьмана Івана Мазепи в опрацюванні історика В’ячеслава Станіславського (Рецензія) З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — К.: Інститут історії України НАНУ, 1996. — 194 с.; Листи Івана Мазепи. 1687–1691 / Упор. та автор передмови В. Станіславський. — Т. 1. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. — 480 с.; Листи Івана Мазепи. 1692–1700 / Упор. та автор вступного дослідження В. Станіславський. — Т. 2. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 752 с. (2011)
Блануца А. - Проблеми інтеграції та інкорпорації ранньомодерного часу у новітніх студіях. (Огляд) Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ỹ развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еỹропы ỹ перыяд ранняга Новага часу: Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі (Мінск, 15–17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С. Ф. Сокал, А. М. Янушкевіч. — Мінск: БІП-С Плюс, 2010. — 440 с. (2011)
Кононенко В. - (Огляд) Gawron Przemyslaw. Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646. — Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010. — 507 s. (2011)
Title (2016)
Contents (2016)
Ahiska R. - The Thermoelectric Solar Panels, Nykyruy L. I., Omer G., Mateik G. D. (2016)
Parashchuk T. O. - Thermodynamic Parameters of Lead Sulfide Chrystals in the Cubic Phase, Zagorodnyuk A. V., Nykyruy L. I., Volochanska B. P., Mazur Т. М. (2016)
Khemiy O. M. - The Structure of the Electrode Material Based on Ni(OH)2/C Composite for Energy Storage Devices, Yablon L. S., Budzulyak I. M., Morushko O. V. (2016)
Kotsyubynsky V. O. - The Effect of SO42-Sulphate Anions on the Ultrafine Titania Nucleation, Myronyuk I. F., Ostafiychuk B. K., Chelyadyn V. L., Hrubiak A. B., Hryhoruk I. I. (2016)
Kotsyubynsky V. O. - The Effect of Precursors Concentration on the Structure and Micromagnetic Properties of Ultrafine Iron Oxides Obtained by Sol-Gel Route, Moklyak V. V., Hrubiak A. B., Mohnatska L. V., Gasyuk M. I. (2016)
Nagirna N. I. - Morphology, Conductivity and Electrochemical Properties of Hydrothermal Carbonized Porous Carbon Materials, Mandzyuk V. I. (2016)
Nykoliuk M. O. - Thermоchemical Transformation in the Process of Obtaining and Modification of Nanoporous Carbon, Rachiy B. I., Budzulyak I. M., Moroz L. O. (2016)
Gorichok I. V. - Thermodynamics of the Point Defects in the Metallic Phase of the Samarium Monosulphide, Shevchuk M. O., Boychuk V. M. (2016)
Sehin M. Ya. - Thermodynamic Parameters of the Intercalation Reaction in Thermal and Laser Modified Nanodispersed Anatase, Budzulyak I. M., Morushko O. V., Yablon L. S. (2016)
Yaremiy I. P. - Numerical Calculation of Extinction Coefficient for Dislocation Loops with a Certain Orientation, Tomyn U. O., Yaremiy S. I., Lukanyuk M. M., Hodovska H. M., Katrych Yu. I. (2016)
Rachiy B. I. - The Influence of Modification of the Surface of Nanoporous Carbon Material by the Oxides of Metals, Kuzyshyn M. M., Nykoliuk M. O., Merena R. I., Lisovsky R. P. (2016)
Содержание (2016)
Іванова М. І. - Уніфікація методології оцінювання конкурентоспроможності, Єгорцева Є. Є., Мироненко Я. Ю. (2016)
Галавтина А. В. - Этические аспекты рекламы в борьбе за доверие потребителей, Жарая К. С. (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка Карла Коберського та її вплив на розвиток фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ сторіччя (2016)
Терзян Ю. Г. - Мода та її вплив на поведінку споживачів, Хомутова О. О. (2016)
Кирий В. В. - Исследование специфики применения фактора времени в современных экономических процессах, Гуца О. Н. (2016)
Пакулін С. Л. - Обґрунтування стратегічного плану розвитку державного підприємства (2016)
Зайцева М. Л. - Возвращение к истокам: особенности применения этнических инструментов в творчестве Игоря Мациевского (2016)
Мику Н. В. - Русская религиозная живопись конца XIX – начала XX вв., Королева Л. А. (2016)
Лісова С. В. - Побудова іміджу провідних ведучих українських теленовин 1991-2001 років (2016)
Содержание (2016)
Костюк М. К. - Актуальність впровадження концепції бенчмаркінгу на ринку освітніх послуг України (2016)
Резник Г. А. - CRM как новая функциональная форма внутрифирменной координации производственного предприятия, Парамонова Л. С. (2016)
Євсєєва О. А. - Формування і розвиток соціальної інфраструктури муніципальних утворень (2016)
Дубинкина Е. А. - Разработка концепции фестиваля уличных искусств как инструмента повышения привлекательности современного города, Азаренков Л. С. (2016)
Holubka M. M. - Economic and history timeline of the consecutive events of the progressive development of the national economic education at western Ukrainian territory in a period of the early XIX – XX centuries: educational institutionalization of economic systems (2016)
Непочатих Т. А. - Деякі теоретичні та практичні підходи до виробництва цукатів на основі рослинної сировини (2016)
Перебійніс В. Б. - Підвищення ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень (2016)
Ручка Є. В. - Вдосконалення передзмагальної підготовки юних борців вільного стилю (2016)
Морозов С. Д. - Особенности миграции населения России в 1897-1914 гг (2016)
Базалій В. В. - Адаптивна характеристика нових гібридів кукурудзи в екологічних пунктах, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Плоткін С. Я., Іванів М. О. (2011)
Базалій В. В. - Параметри пластичності і стабільності елементів структури врожаю та їх взаємозв'язок у різних сортів пшениці озимої, Бойчук І. В., Бабенко С. В., Ларченко О. В., Плоткін С. Я. (2011)
Біднина І. О. - Поживний режим ґрунту при вирощуванні льону олійного залежно від фону мінерального живлення в умовах півдня України (2011)
Воронюк З. С. - Ефективність використання мікробних препаратів в умовах зрошуваної зерно-кормової сівозміни, Роменський В. Ю. (2011)
Дудченко В. В. - Вплив активатора розвитку Грейнактив на продуктивність посівів рису, Скидан В. О., Воронюк З. С., Нікітін М. М. (2011)
Козирєв В. В. - Продуктивність сої при різних заходах збереження родючості ґрунту в умовах зрошення слабомінералізованими водами, Мелашич А. В. (2011)
Коковіхін С. В. - Оптимізація інтегрованого захисту рослин за допомогою використання засобів інформаційних технологій, Макуха О. В., Коваленко Г. К. (2011)
Лавриненко Ю. О. - Вплив строків сівби на продуктивність і збиральну вологість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Влащук А. М., Конащук О. П., Михаленко І. В. (2011)
Примак І. Д. - Проблема поняття, змісту, дослідження і назви сучасних систем землеробства, Руда О. І., Єщенко В. О., Опришко В. П. (2011)
Резник М. Г. - Вплив технологій вирощування на строки надходження врожаю картоплі, Кеньо І. М. (2011)
Салатенко В. Н. - Інтенсивність процесів росту і розвитку досліджуваних сортів рицини у зв’язку зі строками сівби та густотою стояння рослин, Василенко Н. Є. (2011)
Слюсаренко О. М. - Моніторинг шкідників шпилькових рослин-інтродуцентів, Ніколаєва Н. Я., Петрушенко В. В. (2011)
Томашова О. Л. - Вплив елементів технології на продуктивність та якість гірчиці сарептської (2011)
Ушкаренко В. О. - Біоенергетична ефективність вирощування післяжнивної сої залежно від досліджуваних факторів, Сухотін А. С. (2011)
Філіп'єв І. Д. - Винос елементів живлення ріпаком озимим в умовах зрошення півдня України, Шкода О. А. (2011)
Цехмейструк М. Г. - Урожайність гібридів соняшнику в умовах східного Лісостепу України (2011)
Шепель А. В. - Сумарне водоспоживання та середньодобове випаровування буряків цукрових при зрошенні, Писаренко П. В., Пілярський В. Г. (2011)
Тараненко С. В. - Вплив бакових сумішей гербіцидів на врожайність кукурудзи (2011)
Колесніков В. В. - Ефективність закритого горизонтального дренажу на зрошуваних і прилеглих землях в Кримському Присивашші, Колеснікова К. В. (2011)
Солоха М. О. - Використання методу інтерполяції модуля vertical mapper (mapinfo) при вирішенні картографічних задач ґрунтознавства, Бабушкіна Р. О. (2011)
Бесулін В. І. - Комплексна оцінка розвитку перепелів за впливу стрес-факторів, які виникають при напівінтенсивній та інтенсивній технології, Меркулова І. В. (2011)
Коваленко В. П. - Якість яєць курей кросу Хай-Лайн W-36 залежно від віку птиці, Авєрчєв О. Ю. (2011)
Коломієць Н. О. - Ефективність розвитку галузі птахівництва (2011)
Підпала Т. В. - Оцінка впливу тривалості сервіс-періоду корів-матерів на інтенсивність росту бугайців української червоної молочної породи, Стріха Л. О. (2011)
Желтов Ю. О. - Вплив на рибопродуктивність кормів, збагачених преміксом П 111-3 УКР. з підвищеним вмістом вітамінів В3, В4, A, D при згодовуванні їх дволіткам коропа різної стартової маси, Олексієнко О. О., Павлюченко О. С. (2011)
Козій М. С. - Гістоморфологія крові строкатого товстолобика (Aristichthys nobilis), Шерман І. М., Беспалова Л. Є. (2011)
Баришевська І. В. - Механізми державного регулювання аграрного сектора економіки України (2011)
Ботвіна Н. О. - Можливості фінансової політики щодо забезпечення сталого розвитку аграрної сфери (2011)
Драган О. І. - Застосування кластерного аналізу в інноваційній діяльності підприємства (2011)
Дубініна М. В. - Інституціональні аспекти взаємореалізації економічних інтересів господарюючих суб’єктів молочного підкомплексу (2011)
Жуйков Г. Є. - Передумови фінансово-економічної та екологічної стабільності і конкурентоздатності Херсонщини у південному макрорегіоні, Орленко О. В. (2011)
Зайцева О. І. - Формування механізму регіонального соціального партнерства в контексті процесів ринкової самоорганізації (2011)
Дудченко В. В. - Моніторинг ринку насіння рису в Україні, Морозов Р. В., Чекамова О. І. (2011)
Коваленко О. Ю. - Використання статистичних моделей діагностики банкрутства при прогнозуванні фінансового стану підприємств (2011)
Ковальов С. О. - Світовий досвід організації кредитної кооперації (2011)
Корчевська Л. О. - Кількісна інтегральна оцінка кадрової безпеки підприємства, Масалова Т. М. (2011)
Макаренко С. М. - Обґрунтування необхідності забезпечення економічного зростання суб’єктів господарювання регіону як складової частини загальнодержавного розвитку, Олійник Н. М. (2011)
Мармуль Л. О. - Передумови та напрями інтенсифікації виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, Руснак А. В. (2011)
Міхеєв Є. К. - Проблеми представлення знань у прикладні інформаційні агросистеми Ч. 2. Аналітично - евристичний підхід щодо описування технології (2011)
Морозов Р. В. - Сутність сталого розвитку галузі рисівництва та можливості його досягнення в Україні (2011)
Морозова О. Г. - Особливості функціонування репрезентативної фірми в умовах становлення інформаційного суспільства (2011)
Москаленко Ф. І. - Наукові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку зернового ринку України (2011)
Пінькас С. В. - Стан, проблеми, тенденції та перспективи розвитку сільських територій (2011)
Подаков Є. С. - Обґрунтування стратегії розвитку ринку конкурентоспроможного зерна (2011)
Пристемський О. С. - Наукові аспекти обліку витрат на підприємствах (2011)
Пшенична М. В. - Об’єктивні передумови використання інформаційних технологій у каналах розподілу сучасного підприємства (2011)
Руснак А. В. - Підходи до оцінювання економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2011)
Сакун А. Ж. - Значення бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні збутової діяльності (2011)
Сергєєва Ю. А. - Маркетингові дослідження ринку коньячної продукції (2011)
Федорчук О. М. - Регулювання цін на матеріально-технічні ресурси для аграрних підприємств, Щаслива Г. П. (2011)
Чекас Н. Л. - Оцінка впливу дорадчої та інноваційної діяльності на ефективність функціонування аграрних підприємств (2011)
Штепа О. В. - Формування маркетингових кооперативів як умова ефективного функціонування ринку овочевої продукції (2011)
Барковський В. П. - Сутність і зміст формування комунікативних навичок у студентів аграрних ВНЗ (2011)
Зубенко В. В. - Адміністративна відповідальність за порушення правил використання об’єктів тваринного світу: поняття та зміст (2011)
Петько В. М. - Актуальні питання правового захисту комп’ютерних програм (2011)
Семко О. В. - Основні принципи та прийоми реконструкції промислових об’єктів під будівлі громадського призначення, Воскобійник Є. П. (2015)
Фаст Д. А. - Розрахунок дерев’яної шпали в тунелі метрополітену на міцність (2015)
Глазунов Ю. В. - Вплив способів передачі навантаження на несучу здатність сталебетонних колон (2015)
Кушнерова Л. А. - Эффективность использования отходов промышленности в производстве теплоизоляционных материалов (2015)
Деревянко В. Н. - Модифицированные сухие строительные смеси на основе магнезиально-бишофитной композиции, Максименко А. А., Гришко Г. Н. (2015)
Новіков В. В. - Результати експериментальних вимірювань бічних пружних відтискань головки рейкової нитки при її одночасному вертикальному та горизонтальному навантаженні, Скорик О. О. (2015)
Рыщенко Т. Д. - Обоснование возможностей использования газошламов с целью повышения энергоэффективности производства портландцемента, Вяткин К. И. (2015)
Ксьоншкевич Л. М. - Вплив мікрокремнезему та механоактивації на ефективну в’язкість цементних суспензій, Крантовська О. М., Даниленко А. В. (2015)
Фощ А. В. - Оцінка якості гідрофобізуючих добавок і їх вплив на водостійкість гіпсу, Керш В. Я., Колесніков А. В. (2015)
Бєлікова Н. В. - Принциповий огляд і порівняльний аналіз існуючих програмних комплексів для сучасного електронного проектування нових, реконструкції та експулатації існуючих залізниць, Гречаник Є. М., Лихицький С. В. (2015)
Малюшицький О. В. - Дослідження роботи закладних деталей системи кріплення залізобетонних колон (2015)
Іванченко В. Г. - Пресіометричні дослідження стисливості піщаних основ, закріплених ґрунтоцементом (2015)
Махінько А. В. - Обґрунтування аналітичного підходу до динамічного розрахунку висотних споруд простої архітектурної форми на дію вітру, Махінько Н. О. (2015)
Тулей Ю. Л. - Аналіз просторової жорсткості скріплень ДО (2015)
Балабай Е. А. - Вероятностная оценка риска возникновения аварий на бетонных гравитационных плотинах на скальном основании (2015)
Новаковська В. Я. - Дослідження процесу розпаду бітумних та модифікованих бітумних емульсій (2015)
Арутюнов В. А. - Умови формування додаткових кристалогідратів на поверхні поліефірного волокна (2015)
Гапонова Л. В. - Експериментально-теоретичне дослідження напружено-деформованного стану сферичної оболонки покриття, Калмиков О. А., Гребенчук С. С. (2015)
Ловська А. О. - Математичне моделювання динаміки контейнера-цистерни, розміщеного на вагоні-платформі, при маневровому співударянні (2015)
Мурадян Л. А. - К вопросу о планах испытаний надежности механических систем, Шапошник В. Ю. (2015)
Волошин Д. І. - До питання підвищення надійності роботи виробничих підрозділів підприємств з ремонту вагонів (2015)
Сафронов О. М. - Алгоритм определения фактического значения расчетного коэффициента силы нажатия тормозных колодок по результатам поездных тормозных испытаний грузовых вагонов (2015)
Меркулов В. С. - Метод гілок і меж у календарному плануванні вантажно-вивантажувальних робіт, Бізюк І. Г. (2015)
Іщенко В. М. - Теплотехнічна модель конструкції огородження кузова критого вагона з теплоізоляцією, Фомін О. В., Осьмак В. Є. (2015)
Егоров О. И. - Имитационная модель идентификации подвижных единиц и поезда в целом (2015)
Тартаковський Е. Д. - Застосування байєсівських мереж при розробленні інтелектуального модуля керування гальмами поїзда, Горобченко О. М. (2015)
Крячко К. В. - Удосконалення конструкції та технології роботи Південної системи двосторонньої сортувальної станції Основа, Недбай Є. С. (2015)
Зінченко О. Є. - Вентильні реактивні двигуни. Сучасний стан і перспективні напрями досліджень (2015)
Богатырь Ю. И. - Проверка адекватности имитационной модели замкнутой системы управления исполнительным устройством стрелочного привода (2015)
Ващенко Я. В. - Метод виявлення пошкоджень у тяговому асинхронному електроприводі на основі його математичної моделі (2015)
Мороз В. П. - Розроблення профілю стандартів станційних систем керування рухом поїздів на залізничному транспорті, Бурлаченко А. Ю., Шовкопляс О. О. (2015)
Лапко А. О. - Підхід до оцінювання ефективності системи технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики (2015)
Титул, зміст (2015)
Гречківська Н. В. - Оцінка якості надання медичної допомоги працюючим за результатами періодичних медичних оглядів (2015)
Долінчук Л. В. - Роль поліморфізму гена MMР­2 у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів, Басанець А. В., Андрущенко Т. А. (2015)
Доценко Я. І. - Можливості сучасної діагностики та профілактики туберкульозу в медичних працівників, що працюють у фтизіатричних закладах охорони здоров’я, Садловська М. А., Білогорцева О. І., Победьонна Г. П. (2015)
Шевченко В. І. - Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки для медичних працівників під час роботи з протипухлинними лікарськими засобами (2015)
Варивончик Д. В. - Оцінка умови праці лікарів­офтальмологів у сучасних умовах надання медичної допомоги, Риков С. О., Денисюк Л. І., Кальченко А. М., Шевченко В. І., Салюков А. О., Мішенін А. Б. (2015)
Андрійчук Н. Й. - Дослідження протекторної дії альфа­ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми, Власик Л. І. (2015)
Шидловська Т. А. - Порівняльний аналіз стану коркових відділів слухового аналізатора в робітників "шумових" виробництв та хворих на акутравму, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2015)
Kirsenko V. V. - Assessment of risk of unfavourable effect of pesticides on operators (To the problem of harmonization of hygienic standards in Ukraine), Yastrub T. A. (2015)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу сумішевих фунгіцидів для працюючих (2015)
Пельо І. М. - Застосування хімічних засобів у сучасних інтегрованих системах захисту овочевих культур як медико­екологічна проблема (2015)
Фартушна О. Є. - Особливості діагностики хронічної попереково­крижової радикулопатії професійного генезу (2015)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2015)
Натхненне служіння науці. До 90­річчя від дня народження професора Марти Архипівни Клисенко (2015)
Колумбет А. Н. - Методика совершенствования ритмичности студенток педагогических высших учебных заведений, Дудорова Л. Ю. (2016)
Кудрявцев М. Д. - Влияние обучения в вузе на распространенность и силу компьютерной игромании у студентов, Крамида И. Е., Кузьмин В. А., Ермаков С. С., Цеслицка М., Станкевич Б. (2016)
Романов Ю. Н. - Интегративная оценка деятельности мозгового кровотока и биоэлектрической активности мозга кикбоксеров в условиях применения коррекционных технологий, Исаев А. П., Шевцов А. В., Романова Л. А., Цеслицка М., Мушкета Р. (2016)
Benar Noshin - Factorial analysis of mass media influence on academic sports development, Emami Mina, Eftekhari Ozra, Yeganeh Far Nastaran, Khan Mohammadi Ali Mohammad (2016)
Kenioua Mouloud - Sport and mental health level among university students, Boumasjed Abd Elkader (2016)
Kudryavtsev M. D. - Personality oriented system of strengthening of students’ physical, psychic and social-moral health, Kopylov Yu. A., Kuzmin V. A., Ionova O. M., Yermakova T. S. (2016)
Pop Cristiana Lucretia - Overweight and obesity risk assessment – two methods, different results (2016)
Shahram S. - The relationship between biorhythm (physical cycle) and sports performance in women’s basketball, Ramezaninezhad R., Afrouzeh H., Rabbani V. (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Требования к статьям (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Артеменко Г. С. - Структурно-семантичне моделювання алогічних фразеологізмів (дієслівні моделі) (2014)
Байдюк О. І. - Складні речення із сурядним зв’язком у науковому мовленні А. Ю. Кримського (2014)
Врублевська Т. В. - Концепт та суміжні термінологічні одиниці: поняття, лексичне значення,стереотип (2014)
Гавриш М. М. - Соціально-прагматичні функції мовчання у художньому дискурсі (2014)
Гонца І. С. - Відродинні найменування в ойконімії Черкащини (2014)
Горбач О. С. - Прийом онімної гри в номінації осіб у текстах сатиричного спрямування (на матеріалі роману Марії Матіос "Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Mr. & Ms. U-Ko in country UA”) (2014)
Гороф'янюк І. В. - Назви етапів онтогенезу сільськогосподарських культур у центральноподільських говірках (2014)
Горячок І. В. - "Нещоденний щоденник” Романа Іваничука як переконливий портрет епохи (2014)
Григорук Н. В. - Структурування командонімів за характером іменованих денотатів (2014)
Грицева А. П. - Аффикс как элемент интенсивности в коннотативной и стилистически-маркированной лексике (2014)
Дика Л. Л. - Ойконіми Східного Поділля відапелятивного походження (2014)
Дубчак В. В. - Комерціоніми м. Хмельницького (мікрорайон Виставка): мотивація, способи творення, семантика твірної основи і структура (2014)
Дудник О. М. - Сутність поняття "біономени” в лінгвальному просторі (2014)
Зубар Л. С. - Структура онімної терміносистеми творів українських письменників-фантастів (2014)
Коваль Я. О. - Зоолексеми у структурі прикладкових конструкцій в поетичних творах усної народної творчості (2014)
Ковтун А. А. - Функціонування теонімів у перекладах Біблії І. Огієнка та Патріарха Філарета (2014)
Коломієць І. І. - Стилістика тексту: практичний вимір дослідження (2014)
Костюк М. М. - Особливості ритмічної структури французьких поетичних творів ХІХ століття (2014)
Коханська А. О. - Лексико-семантична типологія центральноподільських гідронімів (2014)
Личук С. В. - Географічні апелятиви Івано-Франківщини на позначення повороту річки, крутої зміни напрямку річки (2014)
Ліщук Т. Д. - Концепт ’ЛЮДИНА’ у працях вітчизняних лінгвістів (2014)
Лукаш Г. П. - Трансонімізаційні процеси в конотонімії (2014)
Мельник О. А. - Основні підходи до вивчення вітчизняної ергонімії (2014)
Мичковська В. Р. - Особливості перекладу юридичної документації: вимоги і правила, Новікова Т. Л. (2014)
Мичковська В. Р. - "Хибні друзі перекладача” у технічній літературі та особливості їх перекладу, Петраш А. І., Юркова В. П. (2014)
Олійник Л. В. - Полемічний наратив трактату Касіяна Саковича "Perspectiwa” (2014)
Осіпчук Г. В. - Кореферентність в українсько-російських перекладах твору Ернеста Хемінгуейя "Старий і море”: компаративний аспект (2014)
Павлюк В. А. - Метафоричні перенесення у сфері неофіційних антропонімів Вінниччини (2014)
Подлевська Н. В. - Поглиблене вивчення другої іноземної (польської, російської) мови у загальноосвітніх навчальних закладах України (2014)
Приймак І. В. - Сон як художній прийом у прозі Оксани Керч (2014)
Ранюк О. П. - Лексичні запозичення з польської мови в компонентний склад діалектних фразеологічних одиниць української мови (2014)
Скрипник Н. І. - Концепт ЗРАДА в українському фольклорі) (2014)
Слободинська Т. С. - Мова наукової теорії в концепції "трьох світів” К. Поппера (2014)
Стадній А. С. - Семантичний і функціональний аспекти конотативно маркованих дієслів (2014)
Станіславова Л. Л. - Міжчастиномовні антоніми в афористичних текстах (2014)
Терещенко Л. В. - Відзоолексемні пропріативи у байкарській спадщині Павла Білецького-Носенка (2014)
Торчинська Н. М. - Чуже мовлення як інтертекстуальний елемент (на прикладах епіграфів до творів української літератури) (2014)
Торчинський М. М. - Структурування ономастикону за особливостями походження власних назв (2014)
Фандуль О. М. - Семантика, мотивація та способи творення прізвищевих назв і прізвищ Центральної Хмельниччини XVII – XXI ст. (2014)
Хомік О. Є. - Вербалізація концепту КРАСА в українському фольклорі (на матеріалі весільних пісень, казок, замовлянь) (2014)
Царалунга І. Б. - Фонетична варіативність, спричинена континуацією *o та *e у новозакритих складах (на матеріалі українських грамот XIV cт.) (2014)
Цимбал Н. А. - Мотивація української діалектної лексики в етнолінгвістичному аспекті (2014)
Чуй А. В. - Образний світ любовної лірики Григорія Чупринки (2014)
Чуй С. В. - Імітація східних жанрових форм у поезії Василя Слапчука (2014)
Шевчук З. С. - Схема опису мовного портрета жінки (2014)
Шуляк С. А. - Лексеми "душа” і "дух” у текстах українських замовлянь (2014)
Янчишин А. М. - Структура, мотивація та функціонування товаронімів (на матеріалі власних назв телевізорів вітчизняного виробництва) (2014)
Янчишина Я. В. - Мікротопоніми штучного та природного походження в сучасній українській літературній мові (2014)
Saszko I. - Rola językowego obrazu świata w przekłazie tekstów poetyckich (2014)
Наші автори (2014)
Національному науковому центру "Інститут аграрної економіки" – 60 (2016)
Мартинюк М. П. - Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні (2016)
Юшин С. О. - Просторово-часові підвалини аграрного реформування (2016)
Вітвіцький В. В. - Теоретичні аспекти визначення продуктивності аграрних підприємств, Беженар І. М. (2016)
Tomilin O. O. - Theoretical aspects of development and agroindustrial production (2016)
Talavyria M. P. - Approaches to the definition of production determinants of bio-oriented economy, Lymar V. V., Baidala V. V., Holub R. T. (2016)
Нечипоренко О. М. - Особливості господарювання на зрошуваних землях України (2016)
Шиндирук І. П. - Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів (2016)
Тулуш Л. Д. - Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам, Грищенко О. Ю. (2016)
Захарчук О. В. - Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація (2016)
Мармуль Л. О. - Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації (2016)
Андрійчук В. Г. - Сутнісний аспект методології наукових досліджень (2016)
Євтушенко В. Д. - Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства (2016)
Григоренко Я. О. - Особливості державного регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Parii L. V. - Commodity reserves management of supply formation on cheese market of Ukraine (2016)
Федорова А. С. - Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу (2016)
Власов В. В. - Свято науки в Національному науковому центрі "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова", Гінгін Л. П. (2016)
Булавка Олексій Гаврилович – ювіляр (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Гресько О. В. - Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття (2015)
Мітчук О. А. - Ліберальна інформаційна культура як складова медіапростору (2015)
Павленко В. В. - Дискурсивний аналіз і критичний дискурсивний аналіз медіадискурсу: до постановки проблеми (2015)
Синовець О. - Видовища пам’яті: мова театру як інструмент комунікації в обговоренні новітньої історії Польщі (2015)
Спрінсян В. Г. - Особливості функціонування в електронному документознавстві інформаційно-комунікативної системи документаційного менеджменту (2015)
Супрун Л. В. - Субконцепт "нація” в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця (2015)
Шевченко О. В. - Інформатизація документних ресурсів комерційної діяльності (2015)
Афанасьєва(Горська) К. О. - Роль Контентної конвергенції в процесах трансформації виробництва медіаконтенту (2015)
Георгієвська В. В. - Преса політичних партій Херсонської губернії на початку ХХ століття (2015)
Герасимчук Н. Г. - Лексичні засоби стилістики як прийом творення комічного в сатиричній публіцистиці (на матеріалі газетних фейлетонів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського