Лахно В. А. - Mодель интеллектуальной системы управления городскими автобусными перевозками (2016)
Красовський В. В. - Цвітіння та запилення азиміни трилопатевої (asimina triloba (L.) dunal) у лісостепу України (2016)
Alexandrov B. - Decomposition dynamics of the wrack of different origin in the black sea sandy littoral, Dyadichko V., Garkusha O., Ivanovych G., Kopytina N., Kurilov A., Nidzvetska L., Nikonova S., Tropivska A., Serbinova I. (2016)
Дёмина Э. А. - Хромосомные аномалии в лимфоцитах крови первичных онкологических больных в послечернобыльском периоде (2016)
Мельничук С. С. - Галофітний комплекс національного природного парку "Білобережжя Святослава", Трохименко Г. Г. (2016)
Мисник О. Ф. - Забрудненість питної води солями важких металів та вилучення їх з розчинів нанокомпозитом цирконію (ιυ)оксиду, Литвиненко А. О. (2016)
Гольцев А. М. - Визначення експресії генів SRC, LCK, ABL, JAK1 в клітинах лімфогемопоетичного комплексу після введення клітин фетальної печінки, Луценко О. Д., Ямпольська К. Є., Останков М. В., Бондарович М. О. (2016)
Бородіна К. І. - Залежність чисельності lumbricus terestris у різних шарах ґрунту від його температури і вологості, Товстика О. В. (2016)
Ткач В. П. - Роль УкрНДІЛГА у розвитку української лісової науки, Мєшкова В. Л. (2015)
Ткач В. П. - Родоначальник степного лесоведения и агролесомелиорации (к 150-летию со дня рождения Г. Н. Высоцкого), Мигунова Е. С. (2015)
Ворон В. П. - Внесок професора П. С. Пастернака у розвиток лісівничої науки (2015)
Жежкун А. М. - Дослідні рубки переформування у соснових деревостанах Східного Полісся (2015)
Кобець О. В. - Санітарний стан дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву (2015)
Криницький Г. Т. - Наближене до природи лісівництво – основа сталого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні (досвід України і Словаччини), Чернявський М. В. (2015)
Лакида П. І. - Якісні показники компонентів фітомаси стовбура та крони дерев основних лісоутворювальних порід Національного природного парку "Прип’ять-Стохід", Мельник О. М. (2015)
Луначевський Л. С. - Вплив рубок догляду різної інтенсивності на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжого груду, Лук’янець В. А., Мусієнко С. І. (2015)
Meshkova V. L. - Silver birch (Betula pendula Roth) in the forests of the Left-bank Forest Steppe of Ukraine, Koshelyaeva Y. V. (2015)
Олійник В. С. - Висотно-поясні закономірності водорегулювальної ролі лісових ґрунтів Карпат, Ткачук О. М., Блистів В. І. (2015)
Осадчук Л. С. - Смолопродуктивність сосни звичайної із різним типом просторового розміщення дерев в умовах Малого Полісся (2015)
Румянцев М. Г. - Особливості попереднього поновлення деревних порід в умовах сухої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу (2015)
Ситник C. А. - Вплив типів лісорослинних умов на запас деревини лісоутворювальних порід степового Придніпров’я України, Ловинська В. М. (2015)
Ткач Л. І. - Типологічна структура лісів водозборів річки Сіверський Донець, Бондар О. Б. (2015)
Ткач В. П. - Вплив лісовідновних рубок на процеси відтворення природних соснових лісів Північного Степу, Тарнопільська О. М., Манойло В. О. (2015)
Чигринець В. П. - Лісотипологічна струкура та продуктивність різних за походженням лісостанів дуба звичайного на Сумщині, Ігнатенко В. А., Тарнопільський П. Б. (2015)
Лісовий М. М. - Поліморфізм та особливості вегетативного розмноження живцюванням декоративних форм Thuja occidentalis L., Гузь М. М. (2015)
Лось С. А. - Результати відбору плюсових дерев сосни і дуба в рівнинній частині України та в Криму у 2010–2014 рр., Терещенко Л. І., Шлончак Г. А., Самодай В. П., Нейко І. С. (2015)
Торосова Л. О. - Дослідження представників роду Роpulus за морфологічними ознаками, Висоцька Н. Ю., Лось С. А., Орловська Т. В., Золотих І. В. (2015)
Даниленко О. М. - Удосконалення технології вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою, Тарнопільський П .Б., Гладун Г. Б. (2015)
Дем’яненко Л. В. - Стан лісових культур та перспективи природного поновлення лісів в умовах Новгород-Сіверського Полісся (2015)
Мігунова О. С. - Лісове ґрунтознавство в Україні, Тихоненко Д. Г. (2015)
Бойко T. O. - Епіфітні лишайники природних та штучних лісових насаджень Єланецько-Інгульського регіону (Україна, Миколаївська та Кіровоградська обл.) (2015)
Бондарук М. А. - Оцінка задовільності умов середовища екотопів та прогнозне моделювання стану ценопопуляцій видів раритетної лісової флори (на прикладі тюльпана дібровного), Целіщев О. Г. (2015)
Коваль І. М. - Радіальний приріст дуба звичайного та ясена звичайного як індикатор стану лісових екосистем в умовах Новоград-Волинського фізико-географічного району, Бологов О. В., Нусбаум С. А., Юзвінський Г. А. (2015)
Парпан Т. В. - Природно-антропогенні зміни в гірських лісових екосистемах Українських Карпат та шляхи підтримки їхньої стабільності, Гудима В. Д. (2015)
Дишко В. А. - Морфологічні та біохімічні відмінності дерев із різною стійкістю до кореневої губки, Усцький І. М., Михайліченко О. А. (2015)
Дрозда В. Ф. - Екологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.), його поширення на Черкащині, Карпович М. С. (2015)
Усцький І. М. - Причини та особливості поширення лісопатологічних процесів у деревостанах вільхи чорної (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) в Україні за період 1991–2009 рр., Бугайов С. М., Никитюк П. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Довідка рецензента (2015)
Сторінка головного редактора (2015)
Ткаченко В. С. - Структурні зміни степових фітосистем України в другій половині ХХ та на початку ХХІ століть як відображення глобальних змін довкілля, Бойченко С. Г. (2015)
Шаповал В. В. - Постпірогенні структурні та екотопічні зміни у рослинному покриві ділянки "Стара" асканійського степу, Ткаченко В. С. (2015)
Іщук Л. П. - Рід Salix L. в Україні (2015)
Гавриленко В. С. - Роль доріг і стежок в життєдіяльності тварин біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2015)
Дерябина Т. Г. - Лошадь Пржевальского (Equus Ferus Przewalskii Polj., 1881) в условиях белорусской зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (2015)
Устименко П. М. - Раритетна фітоценорізноманітність України у контексті нового видання "Зеленої книги України", Дубина Д. В. (2015)
Гавриленко Н. О. - Репродуктивна здатність "червонокнижних" видів деревних рослин при інтродукції в дендропарку "Aсканія-Hова" (2015)
Смаголь В. О. - Динаміка чисельності популяції сайги Saiga tatarica L. в заповіднику "Асканія-Нова" та чинники, що її зумовлюють (2015)
Усольцева О. Г. - Особливості вегетативного розмноження Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. в умовах захищеного ґрунту (2015)
Петренко З. А. - Посухостійкість видів роду Allium L. в умовах дендрологічного парку "Асканія-Нова" (2015)
Ковальчук Т. Д. - Початкові етапи онтогенезу північноамериканських видів роду Rhus L.в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Могиляк М. Г. - Збереження біологічного різноманіття інтродукованих декоративних рослин в умовах культивування (2015)
Звегинцова Н. С. - Паразитологические исследования представителей семейства Camelidae в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" (2015)
Шаповал В. В. - Короткий коментар до публічної апології абсолютної заповідності (2015)
Гавриленко Віктор Семенович (60 років від дня народження) (2015)
Дo увагі авторів (2015)
Шановні читачі (2015)
Петрушка А. І. - Засоби масової інформації України напередодні парламентських виборів 2012 року (2015)
Прикидько О. М. - Медіаосвіта та онлайн контент для дітей (2015)
Малинка В. Є. - Методика визначення фінансових моделей інтернет-медіа за допомогою аналізу їхнього контенту, Захарченко А. П. (2015)
Смола Л. Є. - Проблематика висвітлення релігійного дискурсу в інформаційно-комунікативному просторі України, Буйдена М. В. (2015)
Михайлова О. П. - Правила та принципи висвітлення ВІЛ/СНІДу як соціальної проблеми у теленовинах (2015)
Перехейда В. В. - Видові особливості комунікаційних середовищ екотуризму в Україні (2015)
Корнєєв В. М. - Дослідження комунікаційного простору в науці про соціальні комунікації (2015)
Білан Н. І. - Особливості інтернет-комунікації (2015)
Ромах О. В. - Стереотипи та страхогенеруючі міфи на сторінках українських суспільно-політичних журналів (2015)
Подоляка Н. С. - Редакторський досвід вченого і педагога Павла Охріменка (2015)
Павлюх М. В. - "Dziennik myd paryskich" – перший польський жіночий часопис Львова (1840 – 1848) (2015)
Сорока В. М. - Європейські стандарти висвітлення виборів в українських теленовинах: реальність і перспективи (2015)
Мірошниченко П. В. - Ставлення користувачів медіа до звукового образу українського радіомовлення (2015)
Рябічев В. Л. - Розвиток соціальних медіа в Україні в першій половині 2015 року, Рябічева О. В., Сулейманов Я. Є. (2015)
Соловйов С. Г. - Роль соціальної реклами у вирішенні пріоритетних завдань державної політики (2015)
Чекалюк В. В. - Роль першої леді у формуванні іміджу держави за допомогою ЗМІ (2015)
Астаф’єв О. - Міждисциплінарний дискурс: літературознавство – культурологія – соціальні комунікації (Гурбанська А. Слово – людина – світ: студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій. – Кіровоград: КОД, 2015. – 348 с.) (2015)
Катеринич П. - Огляд актуальної ситуації на видавничому ринку навчальної літератури, Капнік О. (2015)
Коробко В. І. - Тематичні різновиди розважального жанру реаліті-шоу (2015)
Титул, содержание (2016)
Бейгельзимер Я. Е. - Когда процесс кручения металлов под высоким давлением допускает простое математическое описание?, Кулагин Р. Ю. (2016)
Пашинская Е. Г. - Дисcипация энергии при растяжении стали Ст3, полученной интенсивной пластической деформацией путем прокатки со сдвигом, Ткаченко В. М., Завдовеев А. В. (2016)
Подрезов Ю. Н. - О влиянии границ зерен на переход от трансляционного к ротационному механизму деформации, Борисовская Е. М., Даниленко В. М., Марченко Н. М. (2016)
Букин Г. В. - Спиновый переход в металлоорганическом координационном соединении со структурой 3D-хофмановского типа Fe(pz), Левченко Г. Г., Gaspar A. B., Real J. A. (2016)
Прудников А. М. - Роль углерода в формировании наноструктуры и магнитных свойств гибридных пленок Ni–C, Шалаев Р. В., Линник А. И., Варюхин В. Н., Пасько М. И. (2016)
Гущин К. В. - Контактно-стыковая сварка оплавлением высокопрочных термически упрочняемых алюминиевых сплавов, Клочков И. Н., Завдовеев А. В., Чайка А. А., Мотрунич C. И. (2016)
Лакуста М. В. - Спекание нанопорошков тетрагонального диоксида циркония. Механизмы спекания и роль механического измельчения, Даниленко И. А., Константинова Т. Е., Волкова Г. К., Глазунова В. А. (2016)
Эфрос Б. М. - Влияние термопластической обработки на структуру, текстуру и механические свойства нержавеющей мартенситностареющей стали, Конакова И. П., Гребенкин С. В., Эфрос Н. Б., Тютенко В. С. (2016)
Стефанович Л. И. - Импедансная спектроскопия ископаемого угля, содержащего трещины. II. Влажный образец, Фельдман Э. П., Кириллов А. К. (2016)
Васильковский В. А. - Параметры адсорбции метана на поверхности ископаемых углей в диапазоне комнатных температур и давлений до 0.1 MPa, Довбнич М. М., Мендрий Я. В. (2016)
Терехов С. В. - Физико-геометрические характеристики гиперпространства. III. Целлярный и субстанциональный операторы. Дефект кватернионной производной (2016)
Горбань О. А. - Формирование аморфных и кристаллических наночастиц тетрагонального диоксида циркония, Даниленко И. А., Волкова Г. К., Константинова Т. Е. (2016)
Князевич В. М. - Українська паліативна ліга: підсумки п’ятиріччя діяльності та плани на майбутнє, Моісеєнко Р. О. (2016)
Моісеєнко Р. О. - Соціальна педіатрія: фокус на медико- соціальний супровід дітей з особливими потребами та паліативна допомога в педіатрі (2016)
Криничний Ю. В. - Практична реалізація стратегії впровадження паліативної та хоспісної допомоги в Україні, Лугова О. В. (2016)
Гарник К. В. - Аналіз системи охорони здоров’я України щодо надання паліативної і хоспісної допомоги з можливим інтегруванням народної та нетрадиційної медицини у первинну ланку медичної допомоги, Соколовський С. І., Гарник Т. П. (2016)
Кринична І. П. - Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги дітям з термінальними хворобами, Щетко Ю. Ю. (2016)
Губенко І. Я. - Профілактика професійного вигорання при наданні паліативної і хоспісної допомоги (2016)
Мойсеєнко В. О. - Аспекти викладання етики та деонтології ведення онкологічних хворих у підготовці студентів-медиків, Никула Т. Д., Дериземля І. О., Денисайко К. В. (2016)
Иванова Л. Н. - Изменения вариабельности сердечного ритма у медицинских работников хосписа с синдромом эмоционального выгорания, Налапко К. К., Холина Е. А., Сидоренко Ю. В., Сысойкина Т. В., Пилиева Е. В (2016)
Бразалій Л. П. - Професійна підготовка медичних сестер з питань надання паліативної і хоспісної допомоги у Черкаському медичному коледжі (2016)
Децик О. З. - Здобутки впровадження та перспективи розвитку дитячої паліативної допомоги на Прикарпатті, Мельник Р. М., Кузнєцова Г. П. (2016)
Поступаленко О. В. - Корекція анемії у підтримуючій терапії онкологічних хворих (2016)
Пилягіна Г. Я. - Діагностика, принципи лікування та комплексної реабілітації хворих з тяжкими органічними психічними розладами (2016)
Шевченко О. Т. - Особливості паліативної допомоги хворим із хронічними інфекційними захворюваннями (2016)
Александріна Т. А. - Розвиток паліативної і хоспісної допомоги хворим на туберкульоз. Минуле, сучасне, майбутнє (2016)
Войтович Р. В. - Екзистентність людського буття в умовах пошуку нових смисложиттєвих атракторів у добу постмодерну (2016)
Брацюнь О. П. - Вплив міждисциплінарного підходу в наданні паліативної допомоги на якість життя паліативних пацієнтів (на прикладі роботи першого денного хоспісу в Україні), Науменко Г. М. (2016)
Гарник Т. П. - Фіто- та ароматерапія у комплексній реабілітації осіб із порушеннями голосу, Калачов О. В., Огороднікова Н. П., Барановська М. П., Барановська О. П., Пилипчук А. Б., Дудченко Л .Г. (2016)
Sidorenko A. - Empowerment of older persons: principal approaches (2016)
Матеріали II Національного конгрессу з паліативної допомоги в Україні (2016)
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду" (2016)
Державний стандарт паліативного догляду (2016)
Содержание (2016)
Королева Л. А. - Проблемные вопросы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта в СССР в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области) (2016)
Соколовский К. Г. - Возможности межконфессионального взаимодействия в условиях экономического транзита государства (2016)
Пакулін С. Л. - Управління сталим розвитком сучасного підприємства, Пакуліна А. А. (2016)
Кудряков Е. Р. - Оптимальний рівень податкового навантаження на фонд оплати праці: визначення та перспективи досягнення (2016)
Евдокименко Ю. И. - Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи, Ефименко Г. П., Змиевская И. В., Обоянская Л. А. (2016)
Медушевская И. Е. - Бренд территории как фактор конкурентоспособности региона (на примере Пензенской области), Томаева Е. В. (2016)
Янковская В. В. - Совершенствование кадровой политики организации и повышение её эффективности посредством формирования навыков и компетенций персонала (2016)
Абрамова О. С. - Напрямки удосконалення податкового регулювання промислових підприємств (2016)
Величко Н. Ю. - Удовлетворенность и лояльность потребителей образовательных услуг в условиях конкурентной борьбы (2016)
Оніщенко І. О. - Інвестиційна привабливості України: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Бубенець І. Г. - Чинники розвитку маркетингового потенціалу торговельного підприємства (2016)
Чернова М. Г. - Факторы и перспективы модернизационного развития российских регионов (2016)
Євсєєва О. О. - Формування державної політики стратегічного розвитку територій України в умовах євроінтеграції і глобалізації (2016)
Патеюк А. В. - Влияние экстракта лиственницы сибирской на процессы перекисного окисления липидов в эксперименте, Кохан С. Т., Кривошеев С. Г. (2016)
Ткаченко Т. І. - Модерністські пошуки Уласа Самчука у збірці "Віднайдений рай" (2016)
Романова О. В. - Кластерная модель организации социального партнерства в муниципальной сфере образования (2016)
Логанина В. И. - Опыт применения производственно-ориентированной технологии обучения при подготовке специалистов по направлению "Стандартизация и метрология", Карпова О. В. (2016)
Козлов С. В. - Применение соответствия Галуа для анализа данных в информационных системах (2016)
Евченко О. С. - Моральная проблема сигнализаторства (2016)
Derevianko N. - Effectiveness of growth regulators, based on the heterylcarbon acid, on forcing of Tulips (Tulips HD), Brazhko O., Zavgorodniy M., Brazhko O. (2016)
Шостак И. В. - Агрегация данных для формирования производственных решений на промышленных предприятиях с использованием онтологических систем, Собчак А. П., Фирсова А. В., Кушнаренко А. С. (2016)
Содержание (2016)
Юбилеи (2016)
У Міжнародний день захисту дітей представники НМАПО імені П. Л. Шупика відвідали будинок дитини "Надія" у Чернігівській області (2016)
Бережний В. В. - Медикаментозна хвороба у дітей: клінічна лекція, Романкевич І. В. (2016)
Охотникова Е. Н. - Интерстициальные заболевания легких у детей (обзор иностранной литературы). Часть 3. Обследование детей с подозрением на ИЗЛ, а также принципы их лечения, Ткачева Т. Н., Горбатюк О. И. (2016)
Марченко В. Ф. - Стан захворюваності дітей Житомирської області у 1986–2014 роках, Русак П. С., Килимник Т. М., Чабан О. П., Русак С. О. (2016)
Козакевич О. Б. - Фізичний розвиток вкрай недоношених дітей упродовж перших трьох років життя та фактори ризику, що впливають на його значну затримку (2016)
Бобкова О. В. - Ефективність тренінгів для лікарів загальної практики — сімейної медицини відносно особливостей роботи серед підлітків груп ризику (2016)
Козакевич В. К. - Нові підходи до оцінки стану здоров'я дітей шкільного віку, Зюзіна Л. С. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмококковой пневмонии (часть 1), Никулина А. А., Петренко Л. Л. (2016)
Уманець Т. Р. - Ефективність монтелукасту у дітей з алергічним ринітом, Лапшин В. Ф., Матвєєва С. Ю., Пустовалова О. I. (2016)
Банадига Н. В. - Роль фенотипових та генотипових ознак у перебігу бронхіальної астми у дітей, Волошин С. Б. (2016)
Колесник П. О. - Оцінка ефективності препарату "Гербіон сироп плюща" залежно від терміну його призначення дітям з гострим простим бронхітом, Петріщак В. В., Цяпець С. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Оптимізація регідратаційної терапії при вірусних діареях у дітей раннього віку, Ковальчук А. А. (2016)
Березенко В. С. - Особливості фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом В та різними варіантами поліморфізму гена ІЛ-28В, Царьова О. В., Диба М. Б. (2016)
Ярошевская Т. В. - Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей с синдромом раздраженного кишечника, Ильченко С. И., Сапа Н. Б., Крамаренко Л. Н. (2016)
Меньшикова А. О. - Вибір типу дихальної підтримки недоношених новонароджених після екстубації: неінвазивна вентиляція чи створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах, Добрянський Д. О., Салабай З. В., Новікова О. В., Дубровна Ю. Ю. (2016)
Мартинюк В. Ю. - Уніфікований клінічний протокол "Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями". Частина ІІ, Назар О. В. (2016)
Свистільник В. О. - Ідіопатичні генералізовані епілепсії у дітей, особливості діагностики і лікування (лекція), Коноплянко Т. В. (2016)
Горбач Т. В. - Клинико-экспериментальное обоснование роли тяжелых металлов развитии нефропатий у детей, Макеева Н. И., Головачева В. А., Отчик А. Е. (2016)
Коробка О. В. - Гостре ураження нирок у доношених новонароджених після асфіксії та роль поліморфізму АСЕ, AGT2R1, eNOS генів у його розвитку (2016)
Турчина С. І. - Тиреоїдна дисфункція та вторинна аменорея у дівчат, Начьотова Т. А., Кашкалда Д. А. (2016)
Башкірова Н. С. - Основні тиреоїдні гормони та чутливість бронхіальних рецепторів у дітей, що зазнають дії тютюнового диму (2016)
Спахи О. В. - Особенности бактериологического спектра инфицированных и гнойных ран у детей, Пахольчук А. П. (2016)
Аряєв М. Л. - Синдром жорстокого поводження дитиною в Одеському регіоні: епідеміологія, клінічні і психоневрологічні прояви та наслідки, Сеньківська Л. І., Шевченко І. М., Гудзь В. А., Кузьменко Т. В. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Медико-социальная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Бузоверя А. Н. (2016)
Бобко Л. О. - Корпоративна соціальна відповідальність: сучасний стан розвитку в Україні (2016)
Васільєва Л. М. - Місце бізнес-інкубаторів в інноваційній інфраструктурі, Бондарчук Н. В. (2016)
Голубка М. М. - Економічна та соціально-історична хронологія, що сприяла вдалому піднесенню фінансово-економічній та кооперативній освіті на західноукраїнських землях (кінця XIX - початку XX століття) через подвижницьку діяльність: комерційних, освітньо-економічних, культурно-просвітницьких товариств та ВНЗ (2016)
Демешок О. О. - Вибір оптимальної для України моделі реалізації соціальної політики у контексті забезпечення її сталого розвитку в ресурсних обмеженнях (2016)
Довгалюк В.В. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в Житомирську область, Журавський Д.С. (2016)
Дончак Л. Г. - Сутність та удосконалення стратегічного управління підприємством, Ціхановська О. М. (2016)
Дорофеева К.М. - Oсновные параметры глобализации экономического и социального развития, Гхаит Сари О.С. (2016)
Журавка А. В. - Математичне моделювання спільної динаміки робочої сили і вільних робочих місць на ринку праці, Тімофєєв В. О., Мудаширу Тайо Мусбао (2016)
Zaporozhets H. V. - Formation of place marketing concept in the context of the strategi for areas sustainable development (2016)
Карапетян О. М. - Суверенні фонди в системі забезпечення фінансової безпеки держави: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності (2016)
Литвинова О. Б. - Використання систем масового обслуговування для підвищення ефективності підприємства (2016)
Майовець Є. Й. - Використання методики індексного аналізу у процесі ціноутворення на ринку вітчизняної продовольчої продукції, Сенишин О. С. (2016)
Малюк Л. П. - Сервісологія в системі наукового знання, Варипаєв О. М. (2016)
Марковська Т. С. - Концептуальні аспекти розвитку економічних відносин аграрних підприємств (2016)
Микитенко В. В. - Прикладний інструментарій оцінювання та прогнозування результативності макроекономічного регулювання розвитку каскадів регіональних соціально-економічних систем, Шкарлет С. М. (2016)
Микитенко Д. О. - Результативність функціонування сучасної системи спостереження за генетично обумовленими репродуктивними розладами в Україні (2016)
Молодченко Т. Г. - Mенеджмент якості освітніх послуг у ВНЗ, Мельман В. О. (2016)
Мосійчук І. В. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу в сучасних ринкових умовах (2016)
Непочатенко О. О. - Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання, Боровик П. М., Таран Т. О. (2016)
Осадча Т.С. - Пошук теоретичних засад розширення функціональних можливостей бухгалтерського обліку, Травін В.В. (2016)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Діалектика формування національної економічної безпеки у контексті глобальної економічної безпеки: ієрархічний підхід (2016)
Попов А. С. - Критичний аналіз способів проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні (2016)
Прокіп А. В. - Теоретико-методологічні аспекти планування розвитку відновлюваної енергетики регіону (2016)
Соболєва Г. Г. - Cистеми управління ризиками енергоефективних проектів у будівництві, Прижкова О. Ю. (2016)
Сологуб О. П. - Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства, Никоненко А. В. (2016)
Стефанишин О. Б. - Дослідження особливостей складу та структури капіталу торгівельної сфери (2016)
Столяр Л. Г. - Особливості обліку поточного та капітального ремонту основних засобів (2016)
Чайка І. В. - Інноваційний розвиток аграрних територій як фактор подолання їх депресивності (2016)
Чернега О.Б. - Pетроспективный анализ интеграционных теорий, Абудавуда Басем (2016)
Чернова О. В. - Аналіз сучасного стану світового ринку цінних паперів, Попко В. М. (2016)
Ящишина І. В. - Економічна безпека етапу створення підприємства в Україні (2016)
Двойних К. Є. - Ринкові траєкторії господарських проектів: етнологічні орієнтири в сучасній світовій економіці (2014)
Горова К. О. - Визначення основних підходів до класифікації аутсорсингу на сучасному етапі економічного розвитку (2014)
Кислова Л. А. - Історичні аспекти та концептуальні основи сталого розвитку (2014)
Кісь С. Я. - Проблеми інтелектуалізації розвитку соціально-економічних систем (2014)
Гладинець Н. Ю. - Фінансові результати інноваційної діяльності промислових підприємств України: оцінка та прогнозування (2014)
Гончаров Г. О. - Оцінка ефективності державного регулювання малого підприємництва України в аспекті його економічної безпеки (2014)
Мусіна Л. А. - Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України, Кваша Т. К. (2014)
Пирог О. В. - Макропруденційне регулювання інвестиційної діяльності як механізм забезпечення стабільного розвитку національної економіки, Шевченко Н. В. (2014)
Скібіцький О. М. - Розгляд окремих теоретичних питань управління людським потенціалом (2014)
Субота М. В. - Зовнішні чинники розвитку підприємств олійно-жирової галузі (2014)
Сусіденко Ю. В. - Вплив інфляційних процесів на економіку України (2014)
Терованесов М. Р. - Система управління якістю вищої освіти (2014)
Trofymenko M. Y. - The ways to increase the efficiency of funding of housing and municipal infrastructure in Ukraine (2014)
Швець В. Є. - Діяльність суб’єктів на ринку антикваріату в Україні як об’єкт економічного аналізу, Демків Х. С. (2014)
Шибаєва Н. В. - Визначення та принципи регуляторної політики (2014)
Ботвіна Н. О. - Кредитні важелі фінансової політики аграрної сфери України (2014)
Валуйський І. А. - Специфіка застосування бюджетних інструментів у період кризи (2014)
Гавриляк Т. С. - Аналіз теоретичних аспектів страхової інвестиційної діяльності (2014)
Гарбар Ж. В. - Аналіз сучасного стану ринку державних цінних паперів в Україні (2014)
Дадашова П. А. - Моделювання взаємозалежності між показниками монетарної та фіскальної політики (2014)
Завистовська Г. І. - Зарубіжний досвід урядового фінансового контролю (2014)
Квасниця О. В. - Теоретичні підходи до обґрунтування ризиків державного боргу (2014)
Пак Х. Р. - Залучені джерела фінансування місцевих бюджетів в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Панько М. В. - Проблеми та перспективи розвитку соціальної складової структури економіки Закарпатської області (2014)
Єлецьких C. Я. - Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі темпових показників ефективності його розвитку (2014)
Лаврик О. Л. - Сек’юритизація та кредитний дериватив як потужний інструмент в управлінні кредитним ризиком банківських установ (2014)
Сас Б. Б. - Розвиток системи венчурного фінансування в Україні, Спяк Г. І. (2014)
Войтович Р. - Шляхи забезпечення сталого розвитку в умовах глобальної інтеграції (2012)
Купрійчук В. - Доба Центральної Ради УНР: від мовної українізації до українознавчого змісту освіти (2012)
Олійник О. - Врядування як основа суспільного розвитку України (2012)
Сельський А. - Передумови запровадження стратегічного управління в державному управлінні (2012)
Гошовська В. - Формування кадрового резерву на вищі керівні посади державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняна практика, Задоя К. (2012)
Столяр Л. - Проблеми лідерства в державному управлінні (2012)
Бодров В. - Асиметричний обмін інформацією як пусковий механізм глобальних фінансових криз, Балдич Н. (2012)
Кравчук І. - Етапи оцінювання державних програм (2012)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: політики та квазі-політики ЄС (2012)
Мошинський Р. - Соціально-правові інститути забезпечення національної безпеки України: стан та перспективи розвитку (2012)
Рудалєва Л. - Державне регулювання банківської діяльності з випуску власних цінних паперів (2012)
Синьогуб К. - Інформаційно-аналітичне забезпечення Державної податкової служби України: мета, принципи, особливості (2012)
Шевцов О. - Загальні підходи до побудови інтегрованої архітектури електронних комунікацій органів державної влади (2012)
Шарий В. - Раціоналізація нормативно-правового забезпечення реалізації державної політики органами місцевого самоврядування України (2012)
Підкуйко О. - Стимулювання самоорганізації територіальної громади як ключовий чинник її сталого розвитку (2012)
Лозовицький О. - Дієва виборча система – основа ефективного розвитку держави в умовах глобалізації (2012)
Мельниченко В. - Делеговане законодавство як чинник стабілізації державного управління (2012)
Немировська О. - Відповідальність за порушення законодавства як складова правового механізму державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами (2012)
Рубан Ю. - Політична складова в політичній комунікації: історичний досвід формування (2012)
Бабенко К. - Поняття та зміст державного регулювання інституту арбітражних керуючих (2012)
Жмудський Р. - Ставлення населення України до забезпечення політичної відповідальності влади (2012)
Любченко А. - Особливості представництва громадсько-політичних інтересів в Україні (2012)
Тіньков А. - Специфіка боротьби з політичною корупцією в системі публічного управління Європейського Союзу (2012)
Сибіга І. - Перспективи інституалізації лобізму в Україні (2012)
Петроє О. - Трипартизм як концептуальна основа соціального діалогу в державному управлінні (2012)
Юрчук Л. - Громадські слухання як механізм реалізації державно-громадського управління у сфері освіти (2012)
Липовецька О. - Державно-громадське управління освітою: регіональний аспект (2012)
Марутян Р. - Інтелектуальні ресурси державного управління в системі забезпечення державної влади (2012)
Попович Н. - Мовна проблематика в теоретичних і концептуальних структурах державного управління (2012)
Литвинов О. М. - Питання класифікації типів культур як проблема правознавства (2016)
Нестерович В. Ф. - Поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Сердюк І. А. - Акт безпосередньої реалізації норм права: поняття, особливості та види (2016)
Сінькевич О. В. - Основні напрями дослідження функцій і функціонування конституційного права(до постановки проблеми) (2016)
Ботнаренко І.А. - Насильство в сім’ї: поняття, сутність та причини виникнення (2016)
Гольдберг Н. О. - Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у її житлі та іншому володінні (2016)
Дрозд В. Г. - Порядок застосування запобіжних заходів до окремої категорії осіб, Дрозд В. Ю. (2016)
Загоруй І. С. - Поняття "права людини" : теоретико-правові підходи до розуміння прав людини (2016)
Іваницький С. О. - Оптимізація системної побудови адвокатури України (2016)
Комарницький В. М. - Предмет незаконного видобування корисних копалин та проблеми вдосконалення його законодавчого визначення, Комарницький М. В. (2016)
Корякін Р. О. - Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, Яковенко М. О. (2016)
Лук’янчиков Є. Д. - Формування доказів у кримінальному провадженні, Лук’янчиков Б. Є. (2016)
Пащенко О. О. - Наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2016)
Письменський Є. О. - Проблеми кримінально-правової оцінки посередництва в наданні–одержанні неправомірної вигоди (2016)
Політова А. С. - Корупційна злочинність в Україні : стан і тенденції (2016)
Шведова Г. Л. - Актуальні питання протидії політичній корупції в Україні (2016)
Шульга А. О. - Тимчасовий доступ до речей і документів чи виїмка? Морально-правовий аналіз (2016)
Бойко І. В. - Історичні аспекти формування методологічних підходів до оцінювання діяльності дільничних офіцерів поліції (2016)
Дідик Н. І. - Превентивні функції в діяльності патрульної поліції (2016)
Пекарський С. П. - Щодо необхідності вдосконалення системи підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції в умовах структурного реформування МВС України (2016)
Філіпенко Т. В. - Спеціальні санкції як вид адміністративної відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Філіпенко А. С. (2016)
Ханькевич А. М. - Концепція ситуаційного керування оперативно-службовою діяльністю підрозділів Національної поліції в умовах району проведення антитерористичної операції (2016)
Чумак В. В. - Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав (2016)
Арсені О. І. - Контрольні повноваження прокурора на стадії судового розгляду (2016)
Бондар В. С. - Застосування лазерного маркування для ідентифікації вогнепальної стрілецької зброї (2016)
Бортник С. М. - Наукова розробленість питання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції, Колінко В. О. (2016)
Бочковий О. В. - Позитивне стимулювання як недооцінена форма правоохоронної діяльності (2016)
Гордієнко В. О. - Оперативно-розшукова характеристика структури злочинної діяльності радикально налаштованих осіб, Морозова Я. О. (2016)
Зубов М. В. - Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час розшуку безвісно відсутніх осіб (2016)
Матвієнко С. А. - Особливості криміналістичного дослідження сучасних зразків нарізної мисливської вогнепальної зброї виробництва Італії (2016)
Морквін Д. А. - Організація проведення негласного обстеження житла особи (2016)
Перлін К. К. - Організаційні особливості застосування техніко-криміналістичних засобів під час виявлення злочинів (2016)
Стащак М. В. - Сучасні ознаки оперативно-розшукових форм протидії злочинності (2016)
Степанюк Р. Л. - Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США, Лапта С. П. (2016)
Розовский Б. Г. - ОРД: медленное, но движение вперед (2016)
Наші автори (2016)
Будько О. В. - Визначення мети та завдань бухгалтерського обліку в системі управління, орієнтованого на сталий розвиток підприємства (2014)
Калюга Є. В. - Облік біологічних активів у державному секторі (2014)
Кулик Р. Р. - Етимологія поняття "суттєвість" у бухгалтерському обліку та аудиті (2014)
Лаговська О. А. - Формування прибутку діяльності вітчизняних підприємств в умовах ризику: обліково-аналітичний аспект, Кучер С. В., Якименко М. В. (2014)
Обмок О. Г. - Виплати працівникам відповідно до міжнародної практики в державному секторі (2014)
Сиводід Є. О. - Застосування єдиної системи нарахування пенсійних виплат (2014)
Сокольська Р. Б. - Удосконалення обліку торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі у сфері аптечного бізнесу, Ізвєкова І. М., Лисенко А. В. (2014)
Чала І. І. - Ідентифікація та вплив часових факторів на вибір бази оцінки немонетарних оборотних активів у бухгалтерському обліку (2014)
Алькема В. Г. - Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства, Пазєєва Г. М. (2014)
Вовк С. В. - Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики (2014)
Волощук Л. О. - Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Глущевський В. В. - Аналіз і синтез моделі системи управління підприємством (2014)
Гой В. В. - Аналіз діяльності неплатоспроможних підприємств з метою виявлення ознак протиправних банкрутств (2014)
Голінач Л. І. - Сутність соціального аудиту в процесі утвердження соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Гораль Л. Т. - Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства, Шийко В. І. (2014)
Горохова Т. В. - Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів, Лукаш М. І. (2014)
Грабчук О. М. - Фінансове регулювання розвитку економіки України у стані глибокої рецесії (2014)
Грибова Д. В. - Інноваційний розвиток овочівницької галузі в умовах інтенсифікації виробництва (2014)
Грицюк І. В. - Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету (2014)
Клебан Ю. В. - Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено (2014)
Кульганік О. М. - Формування системи економічної безпеки виробничого підприємства (2014)
Лазарева А. П. - Стратегія фінансової безпеки підприємства (2014)
Маркіна І. А. - Кластерний аналіз оцінки кризового стану машинобудівних підприємств, Григоренко Є. О. (2014)
Михальченко О. А. - Управління конкурентоспроможним потенціалом авіабудівних підприємств в умовах глобалізації (2014)
Окрепкий Р. Б. - Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства, Бутов А. М. (2014)
Олійник Є. В. - Удосконалення методики аналізу процесів відтворення основних засобів (2014)
Пігош В. А. - Проблемні аспекти формування планових кошторисних показників бюджетних установ (2014)
Самбурська Н. І. - Формування методичних підходів до бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування (2014)
Семененко О. В. - Передумови економічної стійкості підприємства (2014)
Сердюкова І. В. - Методичний підхід до оцінки вартості нематеріальних активів машинобудівного підприємства (2014)
Сиволап Л. А. - Аналіз методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства (2014)
Слободян Н. Г. - Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика (2014)
Смирнова Н. В. - Аналіз співвідношення оборотних і необоротних активів сільськогосподарських підприємств (2014)
Соломаха І. В. - Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору (2014)
Тітова О. П. - Аналіз обґрунтованості інформатизації та комп’ютеризації діяльності сільськогосподарських підприємств, Бородіна О. М. (2014)
Шипуліна Ю. С. - Методичні засади діагностики стану інноваційної культури підприємства (2014)
Язлюк Б. О. - Фундаментальні та прикладні економічні механізми підприємств при реалізації соціальних інвестицій як основа інноваційного розвитку держави (2014)
Якимчук Т. В. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств молочної промисловості (2014)
Маловичко С. В. - Еволюційні засади розвитку електронної комерції (2014)
Бочарова Ю. Г. - Конкурентне співробітництво як стратегічна альтернатива конкуренції в умовах глобалізації (2014)
Маловичко А. С. - До питання про індексацію світової економіки (2014)
Плахотник Е. А. - Эффективные механизмы выбора форм организации международного бизнеса в Украине (2014)
Олійник О. - Традиція врядування в "Пактах і Конституціях” 1710 року (2012)
Єрмолаєв Д. - Еволюція структури та функцій управління державної охорони України (2012)
Капуловський А. - Науковий та нормативно-правовий підхід до визначення особливостей надання адміністративних послуг в Україні (2012)
Петракова К. - Деякі аспекти аналізу державного управління як організуючого впливу держави на економіко-політичні суспільні процеси (2012)
Попова Л. - Наукові підходи до питання про сутність управлінських рішень (2012)
Сурай І. - Добір і відбір кадрів як механізми формування й розвитку еліти в державному управлінні (2012)
Сильчук Т. - Інституційний розвиток державної служби України: організаційний аспект (2012)
Бабенко К. - Організація системи підготовки арбітражних керуючих в Україні (2012)
Лугиня М. - Роль міжнародних рейтингів у підвищенні ефективності системи державного управління в Україні (2012)
Михно П. - Державне управління ризиком як механізм мінімізації невизначеності (2012)
Немировська О. - Проблемні питання правового регулювання поводження з генетично модифікованими організмами в Україні (2012)
Степаненко С. - Суспільно корисна економіка та її основні принципи і розрахунки на прикладі соціально-економічного розвитку сільськогосподарського регіону (2012)
Шарий В. - Реалізація органами місцевого самоврядування і територіальними громадами України державної політики (2012)
Баштанник В. - Політичний аспект в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії України, Чубара Т. (2012)
Гонюкова Л. - Державне регулювання політичного ринку сучасної України (2012)
Купрій В. - Аудит реалізації державної політики та громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (2012)
Мельниченко В. - Конституювання відповідальності вищих органів Української держави за здійснення державного управління (1991–2011 рр.) (2012)
Козакова О. - Громадянські ініціативи в розвитку комунікацій між державою та суспільством в Україні (2012)
Мамонов І. - Удосконалення механізмів політичної відповідальності (2012)
Купрійчук В. - Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917–1920 рр.) (2012)
Петроє О. - Інституціональний підхід як методологічна основа дослідження та аналізу соціальних систем у державному управлінні (2012)
Ричко О. - Принципи гуманізму в публічній політиці (2012)
Дорошенко В. - Фактори сприяння соціально-політичній стабільності країни та вдосконаленню державного будівництва (2012)
Клименко С. - Тіньова економіка в Україні: сутність, функції та наслідки (2012)
Бугаєнко С. А. - Теоретичні засади адаптації маркетингових процесів у сучасній харчовій промисловості (2014)
Губін В. В. - Інформаційне забезпечення управління формуванням машинно-тракторного парку господарюючих суб'єктів аграрної сфери (2014)
Запухляк В. З. - Асиметрії глобального економічного розвитку, Герман Л. Т. (2014)
Івашків І. М. - Аналіз формування логістичних систем зберігання насіння олійних та зернових культур в Україні (2014)
Корнієцький О. В. - Методологічні аспекти міжрегіональної взаємодії транспортно-логістичних систем як складової просторової трансформації економіки (2014)
Кравчук А. О. - Сільський туризм як стратегічний напрям диверсифікації операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору Одещини (2014)
Купчак В. Р. - Формування еколого-економічного механізму енергозбереження в регіоні (2014)
Лагодієнко В. В. - Організація маркетингової діяльності в аграрних підприємствах (2014)
Лагодієнко Н. В. - Управління фінансовими потоками аграрного підприємства (2014)
Ломовських Л. О. - Вплив чинників маркетингового макросередовища на аграрний ринок (2014)
Орел В. М. - Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку регіонального ринку м'яса та м'ясної продукції (2014)
Скабаль В. І. - Функціонування та тенденції розвитку галузей тваринництва в регіонах (2014)
Шанін О. В. - Ефективність функціонування сільськогосподарських аграрних формувань різних організаційно-правових форм в Україні (2014)
Шаповалова І. О. - Сутність та передумови виникнення стратегічного управління (2014)
Штучка Т. В. - Методичні підходи до оцінки маркетингової діяльності підприємств агропродовольчого сектору (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічний вимір господарського проекту в умовах сучасної світової економіки (2014)
Шушпанов Д. Г. - Синкретичність трактування здоров’я в контексті його соціально-економічного пізнання (2014)
Ажаман І. А. - Інституційна інфраструктура розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Ботвіна Н. О. - Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на економічну безпеку України (2014)
Брич В. Я. - Теоретичні та практичні аспекти соціального захисту, Миколюк С. М. (2014)
Бусарєв Д. В. - Глобальна монополізація світового ринку енергетичних ресурсів (2014)
Ковч В. В. - Проблеми задоволення потреб домогосподарств при формуванні інноваційної економіки (2014)
Козлова Л. В. - Глобализация стратегических ориентиров социального развития локального уровня (2014)
Корицька О. І. - Якісний аналіз множини даних у процесі оцінювання соціально-економічних явищ (2014)
Кошлата М. А. - Обґрунтування стратегічної позиції щодо інноваційного розвитку (2014)
Коляда Ю. В. - Визначення обсягу тіньової економіки на підґрунті моделі нелінійної динаміки, Семашко К. А. (2014)
Кучкова О. В. - Дослідження конкурентоспроможності логістичної системи Дніпропетровського регіону на основі STEP- і SWOT-аналізу (2014)
Лифар В. В. - Обґрунтування вибору маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону (2014)
Новіцька О. Р. - Особливості продовольчої проблеми на рівні сім’ї (на прикладі Тернопільської області) (2014)
Носик О. М. - Специфічна технологічна пауза як чинник інноваційної дисфункції економіки України (2014)
Панасенко Л. М. - Комплексна діагностика міста Черкас – початковий етап брендингу території (2014)
Пігуль Н. Г. - Соціальна інфраструктура: функціональне призначення та особливості розвитку (2014)
Поченчук Г. М. - Закономірності трансформаційних процесів національної економіки (2014)
Ткач І. І. - Кластерний аналіз міжнародних показників людського розвитку в контексті релігійних чинників на основі нейронної мережі Кохонена (2014)
Трегубов А. С. - Механизм образования цены на бензин и пути ее снижения в условиях нестабильной политической ситуации, Глушич О. В. (2014)
Чернецька С. А. - Значення державного регулювання діяльності державних підприємств санаторно-курортного комплексу України (2014)
Язлюк Б. О. - Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки (2014)
Яцун Л. М. - Сфера харчування населення як природно-соціально-економічна система: методологія формування та розвитку (2014)
Бовсуновська Г. С. - Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки страхового ринку України (2014)
Василенко Н. К. - Методи визначення ефективності застосування інструментів хеджування (2014)
Гордієнко Л. А. - Особливості інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів (2014)
Дубинецька П. П. - Орієнтири податкового регулювання в умовах соціально-економічної кризи в Україні (2014)
Еш С. М. - Місце боргових зобов’язань України у державних фінансах, Гнатенко О. А. (2014)
Калінкін Д. В. - Формування шкали оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи (2014)
Мартинюк В. П. - Аналіз стану митної складової фінансової безпеки України (2014)
Остафій М. М. - Податкове стимулювання підприємницького середовища в Україні через призму економічних факторів (2014)
Пастернак М. М. - Аналіз зовнішньої державної заборгованості в Україні: структура, динаміка, погашення (2014)
Перевозова І. В. - Підходи до диференціації величини ставки плати за користування надрами, Гринюк О. І. (2014)
Попова І. В. - Удосконалення методики стрес-тестування страхових компаній (2014)
Птащенко Л. О. - Концептуальні засади ціноутворення в економіці ринкового типу, Рудич О. А. (2014)
Федорович І. М. - Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї (2014)
Лаврик О. Л. - Шляхи вдосконалення процесу банківського кредитування (2014)
Малахова О. Л. - Кредитна діяльність банків як базова передумова забезпечення фінансової стійкості банківської системи України, Тетюк С. В. (2014)
Щеглюк М. С. - Антикризові заходи центральних банків провідних країн світу (2014)
Абрамова І. О. - Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України на предмет кризовості (2014)
Ажаман І. А. - Сучасні напрями розвитку будівництва виробничої інфраструктури в сільській місцевості України (2014)
Афанасьєва М. Г. - Методичні підходи до комплексної інтегрованої оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях (2014)
Ботвіна Н. О. - Методологічні дослідження фінансової політики забезпечення продовольчої безпеки держави (2014)
Бутенко Н. В. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства (2014)
Длугопольський О. В. - Підходи до оцінки ефективності функціонування суспільного сектору економіки (2014)
Дячук О. А. - Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні, Подолець Р. З., Серебренніков Б. С., Зеленюк Т. А. (2014)
Звонар В. П. - Імітація корпоративної соціальної відповідальності в Україні: аналіз проблеми і стратегія подолання (2014)
Капустян В. О. - Економіко-математичне моделювання наслідків енергетичних субсидій: принцип адекватності, Чепелєв М. Г. (2014)
Кібальник Л. О. - Роль генези ТНК у геоекономічних трансформаціях (2014)
Ляшок Я. А. - Анализ факторов влияния на обеспечение жизнедеятельности населения: мезоуровень, Бражникова Л. Н. (2014)
Матвієнко Р. О. - Методологічні засади формування та функціонування регіональних господарських систем у єдиному економічному просторі (2014)
Наденко І. С. - Інструментарій управління маркетинговим потенціалом регіону (2014)
Оленцевич Н. В. - Державно-приватне партнерство у розвинених країнах світу: досвід для України, Ковальова О. В. (2014)
Письменний О. А. - Аналіз ринку міжнародного туризму України (2014)
Стахів Я. П. - Теоретичні основи моделювання економічних збитків довкіллю внаслідок забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту із застосуванням інтервального різницевого оператора, Дивак М. П., Кушнір О. К. (2014)
Тур О. М. - Методичні підходи до еколого-економічного аналізу еластичності ВВП за антропогенним навантаженням, Мамчук І. В. (2014)
Химченко А. Н. - Проблемы промышленного производства Украины и его влияние на экономическую безопасность государства, Соляник О. Ю. (2014)
Чикало І. В. - Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки як цільова функція економічної безпеки підприємництва (2014)
Шкапяк О. І. - Критерії і параметри раціональної моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні (2014)
Штойко Р. Р. - Науково-технічні та соціально-економічні детермінанти сучасної трансформації фінансових інститутів глобальної економіки (2014)
Яремко З. М. - Підходи до оцінки впливу інформаційних і комунікаційних технологій на соціально-економічний розвиток (2014)
Яців І. Б. - Оцінка варіації рівня економічної доступності продовольства, Яців С. Ф. (2014)
Гузь М. М. - Зобов’язання банківського сектору в структурі валового зовнішнього боргу України (2014)
Данілова Л. І. - Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту банку, Савочка В. В. (2014)
Іваній К. О. - Проблеми і наслідки впровадження Базеля ІІІ в діяльності зарубіжних банків (2014)
Карчева І. Я. - Підходи до оцінки ефективності систем дистанційного банківського обслуговування (2014)
Корнійчук Г. В. - Управління фінансовими ризиками кредитування інноваційних проектів агроформувань (2014)
Матлага Л. О. - Проблеми та тенденції розвитку депозитної політики банківських установ України, Василина П. В. (2014)
Якушева О. В. - Конкуренція на ринку банківських послуг як мотив інноваційної діяльності банків (2014)
Біда М. Б. - Технологічний вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання: інвестиційний механізм (2014)
Замлинський В. А. - Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційних процесів на підприємстві (2014)
Кононський С. І. - Методи моделювання регіональної інвестиційної політики (2014)
Балабаниць А. В. - Оцінка результативності маркетингового управління інноваційною активністю підприємств, Воєводзинська О. В. (2014)
Берідзе Т. М. - Типологія підприємств у системі стратегічного управління (2014)
Горовий Д. А. - Аналіз та визначення поняття "економічна інформація", Поясник П. Г. (2014)
Горовий Д. А. - Удосконалення оцінки вартості бренда промислового підприємства, Приходько Д. О. (2014)
Гук Д. В. - Планування ефективності виробництва, Ярова А. Б. (2014)
Жежуха В. Й. - Стан інжинірингової діяльності як бізнес-напряму вітчизняних машинобудівних підприємств, Городиська Н. А. (2014)
Замазій О. В. - ІРО як інструмент залучення інвестицій українськими підприємствами (2014)
Коба В. Г. - Технологія та моделювання прийняття управлінських рішень в системі підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко О. І., Ткаченко К. О. (2014)
Ковальчук Т. М. - Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обґрунтування сучасних управлінських рішень, Вергун А. І. (2014)
Гаврись О. М. - Фасетна класифікація логістичних витрат промислових підприємств, Ковшик В. І. (2014)
Кравець К. В. - Концепція стратегічного управління аграрними підприємствами Луганської області (2014)
Крамарчук С. П. - Аспекти формування стратегії туристичного підприємства на засадах бенчмаркінгу, Смачило І. І. (2014)
Матросова В. О. - Філософія виробництва як методологічна основа аналізу та оцінки економічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Митрохіна О. О. - Механізм оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств харчової промисловості України (2014)
Михальська О. Л. - Ефективність застосування методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах України (2014)
Надвиничний О. А. - Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства (2014)
Непоп А. В. - Визначення ефективності організації маркетингової діяльності авіатранспортних підприємств на сучасному ринку авіаперевезень (2014)
Онешко С. В. - Управління витратами портового оператора на базі релевантної інформації (2014)
Потрашкова Л. В. - Обґрунтування результатного показника сукупного потенціалу підприємства (2014)
Продан І. О. - Методичний підхід до розроблення моделі інноваційно орієнтованої системи управління персоналом (2014)
Федоренко О. В. - Оцінка ефективності діяльності машинобудівного кластера (2014)
Філіпковська Л. О. - Трактування категорії економічної безпеки авіатранспортного підприємства, Матвієнко О. О. (2014)
Харів П. С. - Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання, Микитюк П. П. (2014)
Чередниченко М. І. - Об’єктивна необхідність системного аналізу в управлінні операційними витратами підприємства (2014)
Шендерівська Л. П. - Фактори впливу на прибуток поліграфічного підприємства (2014)
Бруханський Р. Ф. - Причини необхідності розробки стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку (2014)
Патряк О. Т. - Класифікація корпоративних прав як об’єкт бухгалтерського обліку (2014)
Починок Н. В. - Методика обліку процесу формування персоналу (2014)
Калабухова С. В. - Технологія проведення бухгалтерського аналізу (2014)
Кальна Т. А. - Прийоми фінансового аналізу: переваги та недоліки (2014)
Пантелеєв П. О. - Інвестиційні оцінки у девелопменті житлової нерухомості (2014)
Багацька К. В. - Дослідження зв'язку балансової і ринкової капіталізації підприємств харчової промисловості, Коваленко О. С. (2014)
Бєлосвєт О. В. - Аналіз функціональних зв’язків у молокопродуктовому підкомплексі АПК (2014)
Дем’яненко І. В. - Особливості монетарної політики України у 2013 році, Кульбач Ю. О. (2014)
Костель М. В. - Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків, Скляр І. Д., Катериніна М. П. (2014)
Костяна О. В. - Роль інструментів дискреційного та недискреційного податкового регулювання у стабілізації циклічних коливань економічного розвитку (2014)
Кулина Г. М. - Сучасні тенденції розвитку страхування життя у світі (2014)
Мацієвич Т. О. - Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу (2014)
Спільник І. В. - Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики, Загородна О. М. (2014)
Старостенко Г. Г. - Особливості бюджетного регулювання ринкової економіки України, Сурженко А. В. (2014)
Химченко А. Н. - Упрощенная система налогообложения предприятий малого бизнеса, Пискунова Е. С. (2014)
Черничко Т. В. - Оцінка стабільності фінансових відносин в Україні, Черничко С. Ф. (2014)
Височан О. С. - Розроблення облікової моделі розподілу та списання витрат, узгодженої з маркетинговою концепцією життєвого циклу туристичного продукту (2014)
Гавриленко О. Є. - Удосконалення обліку витрат на підприємствах міського транспорту (2014)
Гавриловський О. С. - Облік переоцінки основних засобів (2014)
Гаркуша С. А. - Комп’ютерний аудит в системі аналізу бухгалтерської інформації, Довжик О. О. (2014)
Жиглей І. В. - Реклама як складова соціальних витрат: обліково-аналітичний підхід, Кисель А. В. (2014)
Зима Ю. П. - Розробка моделі управлінського обліку з використанням інформаційних технологій (2014)
Леонова Ю. О. - Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємств: сутність та класифікація, Махота А. В. (2014)
Маначинська Ю. А. - Структурна переорієнтація обліку та аналізу в межах актуарної складової (2014)
Порохнавець Я. А. - Амортизація необоротних активів у видобувній галузі: вітчизняний та міжнародний аспекти (2014)
Струк Н. С. - Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у обліковій системі ділового партнерства будівельних організацій, Мулінська Г. В. (2014)
Ткаль Я. С. - Удосконалення інформаційного забезпечення обліку окремих об’єктів основних засобів підприємств (2014)
Шестерняк М. М. - Удосконалення обліку трансакційних витрат від спільної діяльності у будівництві (2014)
Акімова Т. В. - Шляхи вирішення проблем розвитку підприємства в умовах недосконалого конкурентного середовища (2014)
Баланенко О. Г. - Управління структурою фонду заробітної плати як фактор підвищення продуктивності праці, Левенець В. Г. (2014)
Бонецький О. О. - Урахування економічної довіри у взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем (2014)
Боровик М. В. - Оцінювання результатів навчання за накопичувальною бально-рейтинговою системою (2014)
Бучинська Т. В. - Сутність та складові професійної компетентності персоналу в умовах конкуренції (2014)
Ваніна Н. М. - Аналіз капіталу в системі ресурсів інноваційної економіки (2014)
Васильківський Д. М. - Визначення стратегічного напряму підвищення економічного потенціалу підприємства (2014)
Венглюк І. В. - Аналіз методів визначення та оцінки соціально-економічної безпеки підприємства (2014)
Воротинцев В. А. - Концепція стратегічного управління інноваційними механізмами підприємств житлово-комунального господарства (2014)
Бикова В. - Концептуальні засади організації діяльності економічних інноваційних структур мережевого типу, Котлова Л., Ряснянський Ю. (2012)
Болдирєва К. - Специфіка монопольного прибутку у системі економічних відносин (2012)
Будніков В. - Стаціонарний стан системи в задачі про розміщення, Базик О. (2012)
Грабчук О. - Трансформації економічної системи в континуальному економічному просторі (2012)
Дмитрієва В. - Потенціал економічних об'єктів: системний підхід (2012)
Калабухова С. - Функції аналітичного забезпечення управління економічною системою підприємства (2012)
Кравченко К. - Еволюція наукового сприйняття системи стратегічного управління, Шаров Ю. (2012)
Решетняк Т. - Онтологія та методологія в сучасній теорії фірми: аналіз взаємозв‘язку (2012)
Абрамова І. - Методика аналізу та оцінки ефективності антикризового менеджменту соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Ангелова П. - Статистическое исследование рабочей силы в земледелии – методологические и прикладные аспекты (2012)
Білик В. - Дослідження інтенсивності конкуренції в машинобудівній галузі Черкаської області (2012)
Болдуєва О. - Методичні підходи до аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін (2012)
Боровик М. - Методика оцінювання студентів при проведенні тренінгу (2012)
Брюханов М. - Аналіз взаємозв’язку доходу та рівня освіти домогосподарств, Кліменко О., Поляченко С. (2012)
Бублик М. - Аналіз ринку м’яса птиці в Україні, Катеринець С. (2012)
Венгер В. - Публічна влада та суб’єкти господарювання: особливості взаємодії в умовах ринкової економіки (2012)
Витвицький Я. - Врахування фактора часу при оцінці природоохоронних інвестиційних проектів у нафтогазовидобувній сфері, Гавадзин Н. (2012)
Вірковська А. - Економічні загрози та переваги створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2012)
Вороніна В. - Використання облікової інформації для управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Вяткін П. - Інвестиційні ресурси сільськогосподарських підприємств (2012)
Олейник В. - Прогнозирование мировых цен на природные ресурсы с помощью факторного анализа, Галинская Ю. (2012)
Гончаренко В. - Моделювання ресурсного забезпечення при макроекономічному прогнозуванні (2012)
Гораль Л. - Застосування кластерного підходу – умова підвищення ефективності інноваційного розвитку регіону, Войтків Т. (2012)
Горбачова О. - Методика факторного аналізу впливу маркетингового середовища на діяльність аеропортів України (2012)
Данилів А. - Вертикальний аналіз попиту на медичні послуги в Україні, Іванова Н., Павлова М., Гроот В. (2012)
Демиденко С. - Особливості планування соціально-економічних показників розвитку територій (2012)
Дідух Н. - Глобальні індекси конкурентоспроможності національних економік (2012)
Добуш З. - Теоретико-методичні аспекти регулювання внутрішньої торгівлі (2012)
Дунаєв І. - Формування регіональних систем підтримки експортно-орієнтованих компаній в Україні (2012)
Дяконенко О. - Прогнозна оцінка формування продуктивної зайнятості населення України (2012)
Єргієва Л. - Оцінка стану конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості України (2012)
Еш С. - Сучасний стан і місце підприємств молочної промисловості на продовольчому ринку України (2012)
Єріна А. - Інвестиційний процес в Україні: сучасний стан і шляхи активізації (2012)
Єрмоленко Т. - Прямі закордонні інвестиції як елемент інвестиційного механізму національної економіки (2012)
Живко З. - Основні аспекти технологічної безпеки України в інноваційному просторі (2012)
Захарова О. - Умови досягнення Україною сталого інноваційного розвитку (2012)
Звонар Й. - Світовий досвід регулювання конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу та можливості його застосування в Україні (2012)
Каньоса М. - Інноваційні процеси – основа економічного розвитку підприємств харчової промисловості, Корчинська Л. (2012)
Кирилюк Є. - Економічні передумови та вплив державного регулювання на реалізацію економічних інтересів суб’єктів аграрного ринку в Україні (2012)
Кириченко О. - Концептуальна основа аналізу фінансової глобалізації (2012)
Ковальчук Я. - Планування регіонального будівельного кластера Черкащини методом стратегічної маршрутизації (2012)
Ковтало Х. - Міжнародний досвід структурної політики: реалії сталих та трансформаційних систем (2012)
Коренєва Н. - Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення статистичного аналізу інвестиційної привабливості регіонів України (2012)
Корнійчук Г. - Дослідження ефективності кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань Вінницької області (2012)
Кучер C. - Проблеми аналізу критеріїв та показників розвитку економічної системи Приморського регіону (2012)
Лесь А. - Концептуальні засади формування екологічних програм у сільському господарстві (2012)
Лисенко С. - Методологічні підходи до визначення поняття "моніторинг" в інвестиційній діяльності, Моісєєва Ю. (2012)
Ляховець О. - Особливості побудови прогнозних моделей у системі державного регулювання економіки (2012)
Микитюк В. - Аналіз діяльності особистих селянських господарств у виробництві і реалізації продукції скотарства, Василенко С. (2012)
Мазуренко О. - Стан та тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (2012)
Максимів Б. - Інвестування в основний капітал в умовах ринкової трансформації, Маркович Т. (2012)
Малютін О. - Фактори інвестиційного ризику з точки зору економічного зростання України (2012)
Мaнтур-Чубaтa O. - Oсoбливoсті функціoнувaння легкoї прoмислoвoсті Укрaїни зa ринкoвих умoв господарювання (2012)
Матвєєв Є. - Вплив однорідності спільноти на рівень самоорганізації населення (2012)
Матвієнко Р. - Структурні рівні інституційної підсистеми управління регіональним розвитком (2012)
Матусова О. - Сутність і класифікація диверсифікації підприємницької діяльності сільських жителів (2012)
Мірко Н. - Стратегія активізації внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2012)
Назаренко Г. - Моніторинг заходів податкової політики у сфері виробництва та споживання соціально значущої продукції (2012)
Нестеренко Н. - Страховий ринок України в сучасних умовах, Шматко К. (2012)
Норкіна О. - Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України (2012)
Олексіч Д. - Чистий кінцевий ефект від реалізації проектів, пов'язаних з використанням національних ресурсів, Олексіч Ж. (2012)
Омельченко Л. - Підвищення ролі фондового ринку в залученні інвестиційних ресурсів підприємств, Харченко Н. (2012)
Онищенко К. - Факторы обеспечения устойчивого производства зерна в АР Крым (2012)
Орловська Ю. - Аналіз формування глобального ринку кваліфікованих кадрів, Рєліна І. (2012)
Осадчук С. - Правові основи проведення ІРО українськими компаніями (2012)
Остапенко Н. - Методика оцінки впливу державної фінансової підтримки на розвиток малого підприємництва (2012)
Островерх О. - Аналіз ефективності та продуктивності інституційного сектору нефінансових корпорацій в Україні (2012)
Пересипкіна Н. - Особливості аналізу інвестиційних потоків у глобальному ринку круїзних технологій (2012)
Поворознюк І. - Сучасні теоретичні підходи до змісту оплати праці та заробітної плати в трансформаційній економіці (2012)
Полуянов В. - Україна та Європейський Союз: порівняння житлових умов, Головчанська М. (2012)
Пришляк В. - Аналіз розвитку ринку біоетанолу у Бразилії, Михальчишина Л., Пришляк Н. (2012)
Роскладка А. - Методологія формування системи ключових показників процесів ВНЗ (2012)
Сардак О. - Актуальні аспекти аналізу ринку праці (2012)
Сенів Л. - Особливості диференціації доходів населення України, Малиновський Ю., Маліновський І. (2012)
Смірнова К. - Ринок інновацій як складова національної системи інноваційного підприємництва (2012)
Супрун Н. - Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Чистякова С. (2012)
Бережний С. - Оцінка фінансово-економічної ефективності діяльності підприємства "Альтком" (2012)
Соколик М. - Споживчі настрої домашніх господарств у розвитку економіки України у посткризовому періоді (2012)
Стоянець Н. - Інтеграція сільського населення до формальної фінансової системи (2012)
Стрельченко О. - Якість продукції в сільськогосподарському машинобудуванні України 1928 – 1932 років (2012)
Тернавський Д. - Еволюція мережевої роздрібної торгівлі в Україні (2012)
Тісагдіо І. - Сучасний стан і перспективи розвитку демографічної складової трудового потенціалу (2012)
Польова Н. - Етапи формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств (2012)
Лазаришина І. - Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу: сутність, класифікація, вимоги до інформаційної бази, Котюк Н. (2012)
Бражнікова Л. - Маркетинговий підхід до управління підприємствами ЖКГ (2012)
Книшек О. - Оптимальна ставка податку на додану вартість – основа успішних податкових надходжень, Дяченко Є. (2012)
Бабенко Л. - Проблемні аспекти облікової оцінки митної вартості імпортованих товарів, Дяченко Є., Гусак К. (2012)
Кірей О. - Особливості оцінки необоротних активів (2012)
Фатюха В. - Аналіз результатів діяльності банківської системи, Оката Л., Оката Л. (2012)
Ніколайчук М. - Засади та принципи управління відтворенням людського капіталу (2012)
Двойних К. Є. - Етнологічні виміри прогнозного потенціалу ринкових відносин у сучасній світовій економіці (2014)
Лаушкін О. М. - Розвиток теоретико-методологічних засад дослідження соціально-трудових відносин у теорії неоінституціоналізму (2014)
Лепа Р. Н. - Методологические исследования управления организационным поведением персонала, Дорофеева А. А. (2014)
Бублик М. І. - Кореляційно-регресійне аналізування непрямих техногенних збитків у національному господарстві (2014)
Буковецька Ю. І. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інновацій (2014)
Гордей О. Д. - Аналіз міжнародних угод України соціального спрямування (2014)
Губанова Н. Н. - Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в условиях глобализации (2014)
Захарова О. В. - Теоретичні основи дослідження вмотивованості суб’єктів інвестування у людський капітал, Колобова В. В. (2014)
Карпухно И. А. - Адаптация зарубежного опыта совершенствования налоговой системы для Украины на примере Болгарии и Франции, Ковалева Е. А. (2014)
Крисак А. І. - Таксономічний аналіз як методологічний прийом оцінювання ефективності регулювання земельних відносин (2014)
Ляшок Я. А. - Классификация экономических дисбалансов системы обеспечения жизнедеятельности населения, влияющих на национальную безопасность Украины (2014)
Мазур І. М. - Енергозабезпеченість як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної економіки (2014)
Мікаелян С. Г. - Технологічна компонента інноваційного розвитку з огляду на галузеві траєкторії (2014)
Семенов В. Ф. - Комплексна реалізація можливостей просторового потенціалу міста, Пандас А. В. (2014)
Бойко Ю. І. - Статистичний аналіз впливу соціально-економічних процесів на обсяг податкових надходжень до бюджету (2014)
Братюк В. П. - Особливості процесу управління ризиками, прийнятими на страхування, Байса К. Ю. (2014)
Волощук Р. Є. - Адміністрування непрямих податків у контексті формування доходів бюджету держави (2014)
Калач Г. М. - Сутність та методи оцінки трaнсaкційних витрат на фондовому ринку (2014)
Лелюк С. В. - Методичний підхід до оцінювання фінансової безпеки регіонів України (2014)
Проскура К. П. - Особливості і проблемні аспекти практичного застосування спрощеної системи оподаткування, Горбуненко Л. В. (2014)
Рак Г. В. - Кошторисне фінансування бюджетних установ у системі казначейського обслуговування бюджету (2014)
Курдидик Н. І. - Роль і місце банків на ринку капіталів в Україні (2014)
Лаврик О. Л. - Страхування та хеджування ризиків банківського кредитування (2014)
Самборська-Музичко Ю. О. - Конкурентоспроможність як об’єкт аналізу при формуванні стратегії банку (2014)
Сеньковська О. С. - Аналіз кредитного портфеля банку та шляхи його покращення, Воробець Х. Б., Лаговський А. М. (2014)
Коваленко О. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід оцінки культурних цінностей (2014)
Кирику М. В. - Удосконалення управління інвестиційно-інноваційним розвитком та дослідження його впливу на результати діяльності залізорудної галузі (2014)
Ліхновський П. М. - Фундаментальний аналіз у прийнятті інвестиційних рішень на фондовому ринку (2014)
Зоріна О. А. - Рецензія на монографію "Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні" кандидата економічних наук, головного бухгалтера ТОВ "Нью-Паріс" Безверхого К. В. та кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ХДУХТ Бочулі Т. В. (2014)
Горбачова О. М. - Концепція управління персоналом аеропорту на різних стадіях життєвого циклу організації (2014)
Гризовська Л. О. - Формування методичних підходів до оцінки ефективності систем розвитку персоналу інноваційно активних промислових підприємств (2014)
Гугул О. Я. - Проблеми формування теоретичної моделі управління розвитком персоналу підприємства (2014)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти сутності фінансових ресурсів у забезпеченні діяльності аеропортів (2014)
Забаріна К. Ф. - Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства, Нечаєва І. А. (2014)
Коба В. Г. - Організаційно-економічні аспекти функціонування світової системи підготовки фахівців водного транспорту, Ткаченко К. О. (2014)
Кравець К. В. - Особливості ціноутворення сільськогосподарської продукції (2014)
Латишева О. В. - Визначення негативного впливу діяльності аеропортів на довкілля та розробка заходів для його зниження (2014)
Лещук Г. В. - Економічна безпека підприємства: інвестиційний вимір (2014)
Марчук У. О. - Сутність та особливості проведення пост-аудиту в Україні, Рудик С. Ф. (2014)
Матюх С. А. - Дослідження сучасних методів оцінки ефективності діяльності організацій (2014)
Міщенко А. О. - Структурування комплексного компаративного аналізу господарської діяльності торговельного підприємства: методичний аспект (2014)
Обельницька Х. В. - Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні (2014)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Теоретико-методичні підходи до розвитку менеджерського потенціалу в організації (2014)
Педько І. А. - Визначення факторів конкурентоспроможності підприємств-виробників бетону (2014)
Пилипенко О. С. - Застосування маркетингового інструментарію для підвищення ефективності поштового сервісу (2014)
Плахотнік О. О. - Дослідження тенденцій розвитку підприємств автомобільного транспорту (2014)
Попадинець І. Р. - Контроль як інструмент мотивації управлінської праці (2014)
Прокопішина О. В. - Особливості обліку та оподаткування доходів підприємств туристичної галузі (2014)
Проскура К. П. - Застосування міжнародного досвіду використання індикаторів результативності в діяльності податкових органів в Україні (2014)
Ревуцька А. О. - Вплив інтеграційних відносин на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств (2014)
Самбурська Н. І. - Удосконалення аналітичного інструментарію ефективності використання основних засобів підприємств водопостачання (2014)
Семеняка Т. В. - Удосконалення системи показників оцінки ритмічності виробництва готової продукції (2014)
Слепухіна І. Д. - Аналіз теоретичних підходів до формування та розвитку трудового потенціалу на машинобудівному підприємстві (2014)
Соловій Х. Я. - Сучасний стан, проблеми та способи активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, Саталкін С. C., Козар З. І. (2014)
Тіхонова Н. О. - Формування категоріального апарату у сфері визначення різних типів харчових продуктів (2014)
Тростянська К. М. - Когнітивна структуризація предметної області "репутаційний ризик організації" (2014)
Федун І. Л. - Портфель стратегій підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (2014)
Фурса Т. П. - Системний підхід при проведенні аналізу взаємодії підприємств і банківських установ (2014)
Черешнюк О. М. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Чуб Ю. В. - Аналіз наявності та використання нематеріальних активів (2014)
Чукіна І. В. - Організаційно-економічний механізм у системі управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств (2014)
Шахно А. Ю. - Основні напрямки підвищення ефективності праці трудових ресурсів підприємства, Лашкун Г. А., Голобородько Б. Ю. (2014)
Юхно А. С. - Концептуальні основи аграрного зонування земель при управлінні земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2014)
Яремчук І. Л. - Проблеми теорії і практики підприємництва в Україні (2014)
Ярмош В. В. - Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу (2014)
Герасимович І. А. - Системний підхід та імітаційне моделювання – основа управління сучасним підприємством (2014)
Грицьков Є. В. - Концептуальні положення щодо визначення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств (2014)
Демків І. О. - Тенденції розвитку спиртової галузі України: можливості і межі гнучкості суб’єктів господарювання (2014)
Жерліцин Д. М. - Фінансовий важіль робочого капіталу як інструмент аналізу ефективності операційної діяльності підприємства (2014)
Журавльова І. В. - Морфологічний аналіз сутності поняття "інтелектуальний капітал" як підґрунтя системи моніторингу його функціонування (2014)
Жураковська М. О. - Управління вартістю реновації житлового фонду (2014)
Калабухова С. В. - Методологічні основи аналізу господарської діяльності в різних типах суспільного розвитку (2014)
Кальченко С. В. - Моделювання виробництва продукції рослинництва в особистих селянських господарствах (2014)
Копитко М. І. - Невизначеність як властивість середовища функціонування промислових підприємств (2014)
Маркіна І. А. - Формування кадрового потенціалу українських підприємств у сучасних реаліях , Михайлов О. О. (2014)
Марцінковська О. Б. - Розвиток і розташування підприємств сфери послуг: аналіз і тенденції (2014)
Кроніковський Д. О. - Аналіз експортно-імпортної діяльності кондитерської промисловості України (2014)
Паливода О. М. - Феномен мережевої структури підприємств: історичні та економічні передумови (2014)
Пілігрім К. І. - Обґрунтування мотиваційного механізму туристичного підприємства (2014)
Спільник І. В. - Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності підприємства, Загородна О. М. (2014)
Шумаєва О. О. - Дослідження інтенсивності професійного розвитку персоналу промислових підприємств , Городничук Н. В. (2014)
Юй Дз. - Особливості управління фінансово-економічною безпекою будівельних корпоративних підприємств у сучасних умовах господарювання (2014)
Ярощук О. В. - Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань , Ярощук І. Д. (2014)
Гавриловський О. С. - Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз (2014)
Мельничук І. В. - Формування внутрішнього документообігу в процесі створення ефективної системи управління інноваціями (2014)
Михальська В. В. - Облік зменшення корисності довгострокових біологічних активів садівництва (2014)
Попович В. І. - Облік доходів від надання готельних послуг у системі управління (2014)
Абрамик М. І. - Тенденції формування та розвитку вітчизняного ринку кукурудзи в умовах зростання експорту галузі (2014)
Безп’ята І. В. - Регіональні особливості інвестування аграрного сектору економіки (2014)
Бугаєнко С. А. - Обґрунтування необхідності спеціалізації маркетингової діяльності в харчовій галузі (2014)
Герман Л. Т. - Багатовимірна бідність як детермінанта глобального економічного розвитку (2014)
Губін В. В. - Удосконалення інженерно-технічного обслуговування виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Корнієцький О. В. - Логістична система розподілу продукції в умовах транспортно-логістичного комплексу (2014)
Кравчук А. О. - Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку суб'єктів агробізнесу в регіонах України (2014)
Купчак В. Р. - Методичний підхід до формування комплексної довгострокової програми енергозбереження та підвищення енергоефективності (2014)
Лагодієнко В. В. - Вплив інтенсифікації діяльності з інноваційною основою на розвиток аграрного виробництва (2014)
Лагодієнко Н. В. - Особливості бухгалтерського і податкового обліку підготовки та проведення весняно-польових робіт (2014)
Орел В. М. - Методологічні основи формування нормативів та методів управління виробництвом продукції свинарства (2014)
Скабаль В. І. - Індикатори та основні напрями розвитку галузей тваринництва регіонів України (2014)
Шаповалова І. О. - Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації: взаємодія і проблеми розмежування повноважень (2014)
Штучка Т. В. - Значення маркетингової діяльності для підприємств агропродовольчого сектору (2014)
Калабухова С. В. - Елементи методу бухгалтерського аналізу в інформаційній економіці (2015)
Степанчук С. О. - Особливості формування та використання інтелектуального потенціалу (2015)
Artemenko L. V. - The role of foreign direct investments in the innovation-driven growth of Ukraine (2015)
Бурак О. М. - Інструменти бізнес-аналітики в регіональному аналізі (2015)
Дмитрієва В. А. - Стійкі та нестійкі цикли в коливаннях економічних показників України (2015)
Дорофєєва Х. М. - Основні тенденції розвитку транспортних мереж Європейського Союзу в умовах глобалізації (2015)
Ільницький Д. О. - Конкурентна карта світового науково-освітнього простору: інтелектуально-ресурсний вимір (2015)
Кардаков О. Ю. - Кластеризація як особливість сучасного етапу інтелектуалізації світової економіки (2015)
Мазуренко О. К. - Методичні підходи до формування стратегії розвитку у системі послуг соціального захисту, Горна М. О. (2015)
Орловська Т. М. - Статистичний аналіз варіацїї оплати праці (2015)
Охота В. І. - Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені (2015)
Приходько І. В. - Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції (2015)
Хапов Д. В. - Аналіз інтегрального показника якості життя населення (2015)
Хассуна Б. - Анализ экономического и инновационного развития стран Евро-Средиземноморского партнерства (2015)
Цимбалістова О. А. - Розвиток ринку послуг безпілотних літальних апаратів як основний напрямок інноваційного прогресу сучасної авіації (2015)
Боринських В. Д. - Особливості оподаткування прибутку комерційних банків України, Кміть В. М. (2015)
Ботвіна Н. О. - Управління валютними ризиками, вплив процентної ставки та валютного курсу на прибуток банків (2015)
Гоманюк О. К. - Методика оцінки розвитку регіональних ринків банківських послуг (2015)
Курдидик Н. І. - Діяльність комерційних банків на ринку корпоративних облігацій (2015)
Нужна С. А. - Вибір стратегії маркетингу банку за результатами анкетування клієнтів (2015)
Скірка А. С. - Теоретична суть і необхідність гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Височан О. С. - Принципи, методи і механізм фінансування бюджетних установ, Борис І. Я. (2015)
Гусак А. С. - Перестрахування та його роль у підвищенні корпоративної відповідальності страхового бізнесу (2015)
Лаврик О. Л. - Сутність фінансового посередництва на сучасному етапі розвитку економіки України (2015)
Пилипчук Н. М. - Концептуальна модель організаційно-методичного забезпечення внутрішнього аудиту доходів (2015)
Сапоговська О. В. - Аналітичне забезпечення аудиту інвестиційних проектів (2015)
Сліпченко Т. О. - Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності (2015)
Талько М. О. - Соціальні передумови пенсійної реформи в Україні (2015)
Фабіянська В. Ю. - Економічна ефективність постаудиту, Попук Н. С. (2015)
Єлісєєва Л. В. - Оцінка конкурентоспроможності національної економіки через призму розвитку освіти в Україні (2015)
Піскунова О. В. - Регресійний аналіз факторів, які визначають споживання продуктів харчування в регіонах України, Осипова О. І. (2015)
Шаповаленко Н. В. - Оцінка впливу факторів доходу та відносних цін на зовнішньоторговельні потоки (2015)
Єрфорт І. Ю. - Удосконалення механізму ціноутворення на вугільну продукцію, Єрфорт Ю. О. (2013)
Зайцева Л. О. - Аналіз сучасних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Зорій О. М. - Особливості застосування аутсорсингу, Коваленко Т. В. (2013)
Кваско А. В. - Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентного потенціалу підприємства, Лавренюк М. М. (2013)
Кісь С. Я. - Якість діяльності – головна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Кісь Г. Р., Мельницький М. М. (2013)
Кліонський О. М. - Науково-методичні підходи до формування механізму управління міжнародним маркетингом в аеропортах (2013)
Колесник М. В. - Особливості реалізації проактивних стратегій в електронному бізнесі як вияв інноваційної діяльності, Командровська В. Є., Ярмолюк О. Я. (2013)
Король Г. А. - Усовершенствование метода ревизии в условиях медицинского коммунального учреждения, Безгодкова А. А., Григорьева В. Ю. (2013)
Кошлата М. М. - Методи управління інноваційним розвитком підприємств на основі підвищення якості трудового життя (2013)
Крамарчук С. П. - Методичні аспекти здійснення бенчмаркінгу (2013)
Крисюк Л. М. - Управління фінансовою безпекою транспортно-експедиторських компаній, Скиртенко І. В. (2013)
Кузьмінов С. В. - Оцінка та використання цінової еластичності попиту для обґрунтування управлінських рішень, Орлова В. М. (2013)
Кулик Н. М. - Технологія адаптації у системі управління підприємством, Соколенко Т. М. (2013)
Латишев К. О. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства (2013)
Маєвська Н. В. - Економічний аналіз у системі стандартизації виробництва продукції підприємства (2013)
Макарович В. К. - Аналіз ефективності факторингових операцій як інструменту управління оборотним капіталом (2013)
Маначинська Ю. А. - Інтегральна оцінка рентабельності продукції швейного виробництва, Скрипник Н. В., Скрипник М. Є. (2013)
Маслюк О. В. - Інтегральна модель конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на основі його економічної стійкості (2013)
Мельникова О. П. - Розробка заходів з підвищення продуктивності праці на підприємствах вугледобувної галузі, Гайдай І. Ю., Боднар Т. В. (2013)
Миколюк С. М. - Удосконалення інституційно-правового механізму соціального трансфертування на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Минчинська І. В. - Персонал як визначальна складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Дерев’янко В. М. (2013)
Нечаєва І. А. - Метод аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності роботи суб’єкта, який ухвалює рішення, та його переваги, Проскуркіна Д. С. (2013)
Новак Ю. Р. - Проблеми інтеграції бізнес-системи в новий бізнес-простір (2013)
Позднякова С. В. - Сучасні особливості впровадження методів оцінки професійно-кваліфікаційних якостей персоналу, Потапова К. Ю. (2013)
Поліщук В. Л. - Інформаційне забезпечення та завдання аналізу нематеріальних активів, Лазаришина І. Д. (2013)
Ребрик Ю. С. - Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграції, Сириця А. В. (2013)
Скляр І. Д. - Фінансове забезпечення екологічно сталого розвитку: оцінка результативності, Шкодкіна Ю. М. (2013)
Следь О. М. - Удосконалення системи показників оцінки оновлення основних засобів виробництва (2013)
Сушко Н. А. - Построение оптимизационной модели спроса на рыбопродукцию в АР Крым (2013)
Федун І. Л. - Ефективність інвестицій в інновації агропромислового виробництва: методологічний вимір (2013)
Чернецька С. А. - Оцінка ефективності діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу (2013)
Яременко М. О. - Потенціал підприємства як елемент стратегічного управління при міжнародному співробітництві (2013)
Ярощук О. В. - Концепції визначення вартості власного капіталу акціонерного товариства (2013)
Кічурчак М. В. - Гносеологія економічних систем у теорії відтворення суспільних благ (2015)
Аранчій В. І. - Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування ринку молокопродукції, Дрогань-Писаренко Л. О., Рудич А. І. (2015)
Горлачук О. А. - Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, Горлачук М. А., Машко А. І. (2015)
Давидюк Л. П. - Нестандартні форми зайнятості в системі трансформації міжнародного ринку праці (2015)
Карий О. І. - Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації, Процак К. В., Мавріна А. О. (2015)
Лісун Я. В. - Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та торгівлі в Україні (2015)
Носик О. М. - Втрати національного людського капіталу в Україні: теоретичні підходи до визначення кількісних і якісних показників (2015)
Пінчук А. К. - Модельні оцінки взаємозв’язків економіки України та ЄС (2015)
Пішеніна Т. І. - Основні аспекти інноваційного розвитку підприємства (2015)
Ціщик Р. В. - Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України (2015)
Чепелєв М. Г. - Побудова дезагрегованої таблиці "витрати-випуск" України за 2012 рік (2015)
Шанін О. В. - Тенденції формування фінансово-економічної результативності аграрних формувань України (2015)
Ярмак О. В. - Інвестиційна функція інтелектуальних послуг: теоретичні засади визначення змісту та напрямів реалізації (2015)
Shyshova I. G. - Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the context of environmentally oriented development, Karpenko I. V., Shkodkina Y. M. (2015)
Варналій З. С. - Сучасний стан та динаміка публічних розміщень акцій вітчизняних компаній на міжнародних ринках капіталу, Анзін Р. О. (2015)
Бодюк А. В. - Аналіз фіскальної плати за магістральне транспортування вуглеводнів (2015)
Гнатюк Р. А. - Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (2015)
Дудченко В. Ю. - Стан та структура державних фінансів республіки Болгарія (2015)
Іонін Є. Є. - Фінансові важелі детінізації економіки (2015)
Канцір І. А. - Імперативи стабільного функціонування та розвитку фінансової системи (2015)
Кнейслер О. В. - Методологія класифікації фінансових потоків страхових компаній (2015)
Кондукова Е. В. - Проблеми розвитку методики фінансово-економічного аналізу в податковому контролі (2015)
Приходько І. В. - Нетарифні перешкоди у міжнародній економічній інтеграції (2015)
Проскура К. П. - Особливості оподаткування банківських установ у 2015 році (2015)
Семко В. М. - Науково-методичний підхід до удосконалення оцінки кредитоспроможності банків-позичальників на основі раннього виявлення ознак банкрутства (2015)
Sokolova K. Y. - The model of the integrated system of financial monitoring of tax risks in the supervisory and review activities of the state fiscal service bodies of Ukraine (2015)
Ткаченко Н. В. - Фінансова політика як інструмент реалізації економічного суверенітету держави (2015)
Фарина О. І. - Сучасні підходи до оцінки стабільності фінансової системи країни, Дадашова П. А. (2015)
Хмелюк А. А. - Практика реалізації фінансового моніторингу в Україні (2015)
Шудрук Т. М. - Розвиток фондового ринку України, Ілюшик Ю. С. (2015)
Дем’яненко І. В. - Особливості формування вартісно-орієнтованої системи управління фінансами підприємства, Кульбач Ю. О. (2015)
Ізмайлова Н. В. - Ефективність використання оборотного капіталу гірничодобувних підприємств Криворізького залізорудного басейну, Бурніс М. А. (2015)
Лепейко Т. І. - Адаптаційний потенціал підприємства в конкурентному середовищі, Кривобок К. В. (2015)
Мандражи З. Р. - Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством (2015)
Оліярник Т. Ю. - Організація економічного аналізу діяльності підприємств готельного бізнесу (2015)
Парасій-Вергуненко І. М. - Дискурсивний підхід до аналізу витрат за економічними елементами на прикладі олійно-жирових підприємств (2015)
Садова М. Є. - Розробка методичного підходу до прогнозування якості діяльності підприємств (2015)
Семенова В. Г. - Методи управління інтелектуальною власністю підприємств: процесний підхід (2015)
Синиця С. М. - Визначення напрямків підвищення економічного потенціалу регіонів, Лешанич С. Є. (2015)
Скочиляс С. М. - Інтеграційний процес з урахуванням особливостей логістичного ланцюга (2015)
Скрипник М. І. - Формування та репрезентація системи інформаційного забезпечення управління, Матюха М. М. (2015)
Фігурка М. В. - Аналіз зношеності теплових мереж в Україні: проблеми й шляхи вирішення (2015)
Хименко О. О. - Застосування функціонально-процесного підходу до організації діяльності оптових посередників (2015)
Адамик Б. П. - Особливості інституційної організації державного регулювання діяльності банків в Україні (2013)
Бодрецький М. В. - Створення нового банківського продукту та стадії його життєвого циклу (2013)
Ботвіна Н. О. - Хеджування валютного ризику як складова банківської безпеки (2013)
Добровенко О. А. - Оцінка потенціалу стратегічного розвитку банківської установи (2013)
Пилипів Н. І. - Актуальні питання аналізу ділової репутації комерційних банків, Пилипів М. І. (2013)
Тищенко О. І. - Аналіз депозитів фізичних осіб у банках України (2013)
Ткачук В. О. - Інноваційна політика банків на ринку банківських послуг (2013)
Брайловський І. А. - Інтереси та переваги держави в проектах державно-приватного партнерства (2013)
Великоіваненко Г. І. - Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику (2013)
Мірошниченко І. В. - Дослідження взаємозв'язків між показниками інвестиційного потенціалу України на основі карт самоорганізації (2013)
Охріменко О. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності венчурних проектів (2013)
Спільник І. В. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності, Загородна О. М. (2013)
Черкезюк Д. В. - Активне управління інвестиційними процесами в умовах глобальних фінансових дисбалансів (2013)
Божко В. П. - Оцінка конкурентоспроможності виробничих підприємств, Магомедова М. М. (2013)
Бортник Л. В. - Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу (2013)
Бояринова К. О. - Наукові підходи та детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства, Войтун Т. В. (2013)
Бурда Н. В. - Вплив якісного рівня персоналу на фінансово-економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Бутов А. М. - Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Вавдійчик І. М. - Особливості управління формуванням товарних ресурсів на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Васильєв О. В. - Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств, Мейта В. І. (2013)
Вовк С. В. - Проблеми фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Гончар В. В. - Організація стратегічного управління в умовах невизначеності і ризику на металургійних підприємствах (2013)
Горбачова О. М. - Фактор пропускної здатності аеропортових комплексів як умова їх циклічного розвитку (2013)
Гугул О. Я. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу спиртової галузі на засадах консалтингу (2013)
Давлетбаева Н. Б. - Государственная политика в коммерциализации инновационной деятельности малых предприятий (2013)
Євтушенко Г. В. - Модель таксономічного аналізу для розрахунку інтегрального показника марочного капіталу (2013)
Будько О. В. - Шляхи забезпечення якості облікової інформації (2013)
Вакун О. В. - Удосконалення звітності в частині нематеріальних активів будівельних підприємств (2013)
Здреник В. С. - Система документування операцій з фінансовими інвестиціями: проблеми та перспективи, Чирка Д. М. (2013)
Корягін М. В. - Методичні засади облікового відображення показників вартості підприємства (2013)
Назарова І. Я. - Аналіз методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу при реорганізації підприємств (2013)
Омецінська І. Я. - Порядок розкриття інформації про зобов’язання у балансі (2013)
Починок Н. В. - Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом (2013)
Сіренко С. В. - Актуальність та основні облікові аспекти консолідованої фінансової звітності, Яровий К. О. (2013)
Янчев А. В. - Документування операцій з розрахунків електронними грошима, Сахаров П. О. (2013)
Рамач Янко - Огляд історії русинів Південної Угорщини (1745-1918) (2016)
Власенко В. М. - Національно-демократичне середовище міжвоєнної української еміграції в країнах Південно-Східної Європи, Гузун В. (2016)
Корогод Г. І. - Опікунські установи і опікунське право в українських землях (ХІ-ХІХ ст.) (2016)
Гончаренко Л. Л. - У. Пітт-Молодший та позиція Великої Британії в російсько-турецькій війні 1787-1791 рр., Кобака К. Ю. (2016)
Шамаріна А. О. - Історико-статистичні дослідження Київської єпархії у ХІХ - на початку ХХ ст. (2016)
Король С. Н. - Еврорегиональное сотрудничество на западнях границах Украины в постсоциалистический период: освещение вопроса отечественными исследователями (2016)
Бублик О. Г. - Планове містобудування здійснене органами самоврядування міст Катеринославщини у роки Першої світової війни (2016)
Кочарян С. Г. - Національно-культурне відродження харківських вірмен (1989-2004) (2016)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2016)
Нестеренко В. А. - Рецензія на "Сторінки воєнної історії України: зб.наук. статей” (2016)
Повідомлення (2016)
Сіску Т. - Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці, Савельєв Є. (2016)
Кривоус В. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством (2016)
Легкий О. - "Економічні бульбашки" на ринку віртуальних товарів (2016)
Богданова М. - Механізми територіально-адміністративного розвитку Болгарії, Парашкевова Е., Тодоров Е., Цветанова Е. (2016)
Бурматова О. - Еволюція регіонального розвитку Російської Федерації, Сумська Т. (2016)
Наші автори (2016)
Зиновеев И. В. - О геометрических подходах к решению некоторых задач кластеризации данных (2015)
Maksymenko S. - Foliations with non-compact leaves on surfaces, Polulyakh E. (2015)
Аксенов В. В. - Векторный потенциал, эффект Ааронова-Бома и электродинамика в токамаке (2015)
Lozinska O. - Frechet distance on the set of compact trees, Savchenko A., Zarichnyi M. (2015)
Lukova-Chuiko N. V. - Minimal function on 3-manifolds with boundary (2015)
Покась С. М. - Геометрия риманова пространства второго приближения, Крутоголова А. В. (2015)
Zarichnyi M. - Asymptotic properties of the (convex) hyper-spaces, Romanskyi M. (2015)
Pihura O. - Commutative morphic rings of stable range 2, Zabavsky B. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of environmental radioactivity systems I General Formalism, Kuzakon V. M., Khetselius O. Yu., Ternovsky V. B. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of a Relativistic Quantum Chaos: New approach to dynamics of quantum systems in electromagnetic eld and some applications, Ternovsky V. B., Prepelitsa G. P. (2015)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: Generalized version of an energy approach in scattering theory and its application to electron-collisional excitation of multicharged ions, Khetselius O. Yu., Florko T. A. (2015)
Andreichenko S. S. - International responsibility of states for the conduct of private actors (2015)
Anischuk N. V. - The formation and development of the national assessors in Soviet Ukraine: historical and legal analysis, Ugnenko T. V. (2015)
Anischuk N. V. - Historical-legal characteristics of the evolution of the legislative function of the European Parliament, Katsyn M. Y. (2015)
Afanasyeva M. V. - Electoral engineering: essence and technology (2015)
Bakayanova N. M. - L’avenir du barreau Ukrainien: problemes et perspectives (2015)
Vladyshevska V. V. - Personal and moral-ethical qualities as one of the main requirements for the candidate advocates (2015)
Voitovych P. P. - Foreign policy as a state’s choice and modern international law (2015)
Voloshyna V. K. - Definition of respect for human dignity as a principle of criminal proceedings (2015)
Gloviuk I. V. - Le principe de la separation des fonctions de la justice penale Francaise et Ukrainienne (2015)
Horbova H. O. - Concerning the improvement of the system of administrative penalties for the commission of the offence provided by article 173-2 CUoAO (2015)
Demenchuk M. O. - Recommendations of the European commission for democracy through law on the status of the Supreme Court of Ukraine (2015)
Dzevelyuk M. V. - The information function of the modern state (2015)
Dodina Ie. Ie. - Travel of religious organizations members outside Ukraine: problems and prospects of introducing visa-free regime for Ukraine (2015)
Drobozhur R. R. - Shortcomings and suggestions on improving the legal component of crime combating mechanism in the field of ICT, Malyshev M. A. (2015)
Ennan R. E. - Les droits sur de score de l’activite intellectuelle (les droits exclusifs): la caracteristique generale et la "nature juridique", Bakala A. A. (2015)
Zadereyko О. V. - Questions of providing information sovereignty of the states in the virtual environment the Internet and tendencies of their development in Ukraine, Vlasenko O. V. (2015)
Izovita A. M. - Criminological aspects of the research of the state of crime in the land sphere (2015)
Кibik O. М. - Financial preconditions for export potential development of the maritime complex of Ukraine, Khaiminova J. V., Nesterova K. S. (2015)
Kozin O. B. - Coque cylindrique surbaissee avec un support rigide intermediaire sous pression externe, Papkovskaya O. B., Kozina M. O. (2015)
Kotlubay V. A. - Formation program for the development of export potential of Ukraine, Redina I. V. (2015)
Krusyan A. R. - Basic principles of Ukrainian constitutionalism in the European dimension (2015)
Lagutina I. V. - Mechanism for ensuring of the right of employee to dignity at work (2015)
Melnychuk T. V. - Regional development and spatial distribution of crime in Ukraine (2015)
Mishyna N. V. - Doctrine of separation of powers at the local government level: the Ukrainian experience (2015)
Murzanovska A. V. - Criminal procedural responsibility in accordance with new Criminal Procedural Code of Ukraine (2015)
Nekit K. G. - Adaptation of the trust to civil law system (2015)
Oborotov I. G. - The concept and features of legal system of canon law (2015)
Polishchuk O. M. - Ukrainian criminal codeas a legal necessity and possible ways to improve its efficiency (2015)
Romanadze L. D. - Challenges of innovation commercialization in the activities of higher education institutes and scientific establishments in Ukraine (2015)
Sevostianova N. I. - Application to the European Counrt of Human Rights as international legal instrument for protection of Ukrainian state interest (2015)
Sydor V. D. - Major tasks and principles of land legislation and law (2015)
Slobodianyk N. S. - Current issues on the formation of the judiciary in Ukraine (2015)
Soldatskyi V. V. - Regulative and legal influence of terms in the stage of preparative and assignment of court hearing (2015)
Sorochyshyn M. V. - Legal regulation of conciliation procedures: current state and prospects for development (2015)
Stepanenko A. S. - Some issues concerning the concept of a "reasonable doubt” in criminal process (2015)
Torbas O. O. - Analysis of the powers of the prosecutor in article 291 of the CCP (2015)
Kharytonov E. O. - Reception of law and law adaptation as forms of interaction of legal systems, Kharytonova O. I. (2015)
Chekmarova L. Yu. - The insurance of professional activity of advocate: experience Federal Republic of Germany (2015)
Yakovlev D. V. - Choice of Ukraine: reforms vs. Perestroyka (2015)
Памяти Макса Айзиковича Акивиса (2015)
Пам'яті Володимирf Васильовича Шарка (2015)
Власенко И. Ю. - Критерий топологической сопряженности двумерныходнородных внутренних отображений (2015)
Горькавый В. А. - Псевдосферическая поверхность в R4 не допускает двух различных преобразований Бьянки, Невмержицкая Е. Н. (2015)
Кадубовский А. А. - О числе топологически неэквивалентных\\ функций с одной вырожденной критической точкой типа седло на двумерной сфере, ІІ (2015)
Курбатова И. Н. - 4-квазипланарные отображения почти кватернионных и полукватернионных многообразий (2015)
Курбатова И. Н. - Квазигеодезические отображения рекуррентно-параболических пространств, Сисюк О. Т. (2015)
Зарічний М. М. - Функтори скінченного степеня у асимптотичних категоріях, Романовський М. М., Савченко О. Г. (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems, Kuzakon V. M., Buyadzhi V. V., Solyanikova E. P. (2015)
Prepelitsa G. P. - Chaos-Geometric approach to analysis of chaotic attractor dynamics for the one-ring fibre laser (2015)
Сайко В. Г. - Методика оцінки щільності радіовузлів в самоорганізованих мережах, Плющ О. Г., Бреславський В. О., Грищенко Л. М. (2016)
Пархомей І. Р. - Спосіб реалізації інтерферометричного методу визначення параметрів об’єкту локації, Коршун Н. В. (2016)
Вишнівський В. В. - Сучасний підхід до інформатизації навчального процесу, Гніденко М. П., Ільїн О. О. (2016)
Любчик В. Р. - Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором, Сенчишина Ю. В., Троцишин І. В., Розорінов Г. М. (2016)
Сергієнко І.-В. О. - Вплив параметрів ґенерованих оптичним передавачем імпульсів на пропускну здатність волоконно-оптичного лінійного тракту, Каток В. Б. (2016)
Демидов І. В. - Аналіз методів підвищення продуктивності телекомунікаційних мереж хмарних сервісних систем, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф. (2016)
Бондаренко В. Є. - Задача побудови замкнутих систем та її реалізація для синтезу живучих кільцевих транспортних телекомунікаційних мереж (2016)
Гаврилко Є. В. - Розробка методики побудови мережевої системи супутникової екологічної телекомунікаційної системи дистанційного моніторингу Землі (2016)
Родионов С. С. - Вероятностно-временной подход к оценке воздействия мешающего сигнала на радиостанцию (2016)
Федюнін С. А. - Потоки відмов відновлювальних систем (2016)
Скубак О. М. - Технологія кодування сучасних штрих-кодів, Мокринцев О. А. (2016)
Дищук А. С. - Аналіз функціонування складного об'єкту системи управління в телекомунікаціях (2016)
Бокла Н. И. - Использование кодового разделения каналов на основе модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда при построении линии радиорелейной связи, Шокотько А. А. (2016)
Саланда І. П. - Методика синтезу розгалуженої інформаційної мережі із заданими структурними характеристиками (2016)
Панкратова О. С. - Впровадження фазорізницевої модуляції високих порядків в мережі мобільного зв’язку LTE (2016)
Дещинський Ю. Л. - Реалізація методики проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах, Бохонко Б. А., Горбатюк В. Ю. (2016)
Терентьева И. Е. - Метод оценки эксплуатационных затрат телекоммуникационных систем с учетом показателей надежности (2016)
Титул, зміст (2014)
Заплатинська О. - Особливості навчання елементам без предмета спортсменок, які займаються художньою гімнастикою, на етапі початкової підготовки (2014)
Іванов A. - Особливості техніки поштовху штанги важкоатлетів різних вагових категорій залежно від реалізації техніко-тактичних дій (2014)
Топол Г. - Управління підготовкою гімнасток, які спеціалізуються у групових вправах художньої гімнастики (2014)
Усманова Е. - Дифференцированный подход к обеспечению процесса подготовки футболистов в возрасте 14–16 лет с учетом их индивидуально-психологических особенностей, Никитина Е. (2014)
Шинкарук О. - Обґрунтування підходу до формування екіпажів у веслуванніт академічному, Яковенко О. (2014)
Агеева Г. - Влияние педагогической технологии на двигательную активность и психофизическое состояние детей старшего дошкольного возраста (2014)
Андрєєва О. - Методологічний аналіз тезауруса фізичної рекреації (2014)
Вітомський В. - Характеристика засобів фізичної реабілітації на санаторному та диспансерному етапах відновлення здоров’я дітей, оперованих із приводу вроджених вад серця (2014)
Владимиров А. - Оценка динамики функционального состояния организма беременных с кардиальной патологией на санаторном лечении, Владимирова Н., Марченко О. (2014)
Долженко Л. - Формування мотивації до рухової активності студентської молоді з різним рівнем фізичного здоров’я, Погрєбняк Д. (2014)
Жарова І. - Характер та напрями заходів фізичної реабілітації підлітків із первинним ожирінням (2014)
Когут І. - Соціальна інтеграція осіб із інвалідністю та роль адаптивної фізичної культури в її реалізації (2014)
Іщенко О. - Характеристика режимів рухової активності дітей середнього шкільного віку (2014)
Люгайло С. - Концептуальні засади фізичної реабілітації юних спортсменів зі соматичними дисфункціями (2014)
Пангелова Н. - Зарубіжний досвід організації сімейного відпочинку з дітьми у рекреаційно туристичних комплексах, Сем’янчук А. (2014)
Гамалій В. - Порівняльний аналіз кінематичних характеристик рухових дій висококваліфікованих і кваліфікованих гімнасток в опорному стрибку типу "переворот", Хмельницька І., Крупеня С. (2014)
Шевченко Р. - Туристичні спортивно-освітні ігри із застосуванням супутникових навігаційних систем (2014)
Potop V. - Biomechanical analysis of clear hip circle to handstand on low bar of uneven bars – junior female gymnasts aged 12 to 14 (2014)
Бєлокуров Д. - Культурні олімпіади – соціокультурний феномен олімпійського руху сучасності (2014)
Єрмолаєва Я. - Вплив мотивації до досягнення успіху і уникнення невдач на спортивний результат у спортивних танцях (2014)
Кравченко О. - Роль стейкхолдерів для створення ефективної системи зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх (2014)
Терещук М. - Система організації та управління гольфом в Україні (2014)
Сердюк М. - Становлення спортивного руху на українських землях (аналітичний огляд) (2014)
Kutsev V. - Branding as the base of European football championship competitions development (2014)
Бойченко К. - Сучасні підходи до визначення функціональної підготовленості спортсменів та оцінка їхньої інформативності (2014)
Gian Mario Migliaccio - The Swimming Power. New method to transfer the power from dryland to the water, Giorgio Gatta, Johnny Padulo, Massimiliano Pau (2014)
Михайло Леонідович Гаврильченко. До 80-річчя зі дня народження (2015)
Obikhod T. V. - Properties of vacuum and brane spectrum of Type IIB string theory (2015)
Бабич В. М. - Топологія відкритого розширення, Пєхтєрєв В. О. (2015)
Brydun V. - On mim-spaces, Savchenko A., Zarichnyi M. (2015)
Безкоровайна Л. Л. - Аналітичне моделювання однієї задачі квазіареальної нескінченно малої деформації поверхні, Хомич Ю. С. (2015)
Коновенко Н. Г. - Використання інформаційних технологій в ОНАХТ при вивченні вищої математики, Федченко Ю. С., Худенко Н. П. (2015)
Лобода Ю. Г. - Концепція фундаментализації математичної освіти студентів вищої технічної школи, Орлова О. Ю. (2015)
Glushkov О. V. - Тeometry of Chaos: Advanced computational approach to treating chaotic dynamics of some hydroecological systems II, Kuzakon V. M., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V. (2015)
Prepelitsa G. P. - New chaos-geometric and information technology analysis of chaotic generation regime in a single-mode laser system with absorbing cell (2015)
Коновенко Н. Г. - Геометричекие величины на плоскости Лобачевского (2015)
Abuselidze G. - Undeveloped equity market as a factor preventing foreign investments (Georgia as an example) (2013)
Ажаман І. - Особливості економіко-правового регулювання будівництва в сільському господарстві за часів незалежності України (2013)
Антонюк Л. - Роль корпоративного венчурного бізнесу в інноваційних системах ТНК, Запроводюк А. (2013)
Бездітко О. - Методичні аспекти прогнозування ризиків сільськогосподарських підприємств (2013)
Біляк Ю. - Зростання основних загроз для фінансово-економічної безпеки сучасного підприємства (2013)
Богосян М. - Ефективність діяльності акціонерних товариств аграрного сектору АР Крим (2013)
Бозуленко О. - Методичні засади прогнозування чистої міжнародної інвестиційної позиції Китаю (2013)
Бордюжа А. - Основи забезпечення екобезпечного сільськогосподарського землекористування (2013)
Бортнюк Т. - Відновлювана енергетика України (2013)
Буга Н. - Аналіз готовності України до впровадження економіки знань, Науменко Т. (2013)
Витвицька У. - Оцінка стану та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні, Леонова Т. (2013)
Волошаненко Є. - Удосконалення механізму управління видавничо-поліграфічною галуззю (2013)
Вяткіна Т. - Наукові підходи до виділення шкіл та напрямів стратегічного управління (2013)
Галанець В. - Завдання аграрної реформи та її реалізація (2013)
Гераймович В. - Інвестиційна активність АПК України: особливості, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Демиденко С. - Теоретичні засади формування механізму фінансового планування (2013)
Донець О. - Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України (2013)
Дячук О. - Практичне використання MARKAL/TIMES моделей для моделювання, прогнозування та аналізу розвитку енергетичних систем (2013)
Ємцев В. - Проблеми розвитку конкурентоспроможності економіки України (2013)
Замлинська О. - Стан та перспективи розвитку підприємств ліфтобудування (2013)
Заревчацька Т. - Теоретичний підхід до формування механізму регулювання забезпечення інноваційної активності малого підприємництва (2013)
Заставнюк Л. - Удосконалення організаційно-економічного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві (2013)
Златова І. - Маркетингове середовище агропромислових підприємств України в умовах світової продовольчої кризи (2013)
Іванова Т. - Статистична оцінка внеску малого бізнесу в розвиток економіки АР Крим (2013)
Іващенко В. - Методологія аналізу результатів відтворення (2013)
Ильенко О. - Моделирование стратегии инновационного развития национальной экономики в рамках международной экономической безопасности (2013)
Кирилова Л. - Сільськогосподарське машинобудування в умовах глобалізації, Шульга І. (2013)
Клімович О. - Зміст та форми міжрегіонального співробітництва (2013)
Коваленко Н. - Особливості розвитку металургійного комплексу України, Ульяницька О. (2013)
Кокодей Т. - Мониторинг эффективности функционирования виноградо-винодельческого комплекса Украины методами факторного анализа, Абдрахманова А. (2013)
Кочерга М. - Реалізація програми екологічного аудиту аграрних підприємств (2013)
Кравчук І. - Імплементація в Україні Євроазійського досвіду відтворювальних процесів в умовах "електронної демократії" (2013)
Крисюк Л. - Перспективи розвитку ринку крюїнгових послуг в Україні, Драгончук А. (2013)
Кулішов В. - Стратегія розвитку України в умовах глобалізації (2013)
Куценко Т. - Вплив регіональної політики на інноваційний розвиток регіону (2013)
Ланова М. - Основні чинники економічного механізму фінансування переробних підприємств АПК (2013)
Ластовенко О. - Спекулятивні складові руху інвестиційного капіталу на фондовому ринку (2013)
Лифар В. - Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського