Гудзь Ю. Ф. - Особливості застосування методів оцінки інвестиційного потенціалу для переробних підприємств АПК (2016)
Задорожнюк Н. О. - Інноваційні напрями розвитку туристичної галузі України, Кващук Ю. О. (2016)
Латкіна С. А. - Проблеми оптимізації організаційних процесів портової діяльності в Україні, Елль М. П. (2016)
Мосумова А. К. - Визначення соціальної ефективності проектної команди в публічній організації (2016)
Кайлюк Є. М. - Організація інтеграційної взаємодії учасників регіонального інноваційного процесу, Гнатенко М. К. (2016)
Серьогіна Н. В. - Джерела фінансування розвитку дорожньої інфраструктури регіонів (2016)
Шашков С. В. - Вдосконалення програмного підходу до управління багатоцільовим функціонуванням об’єктів малої гідроенергетики (2016)
Завадовська Ю. Ю. - Фактори адаптації переселенців із числа молоді у світлі визначників їх міграційного рішення, Філяк М. С. (2016)
Свиридовська А. О. - Основи впровадження державної накопичувальної пенсійної системи (2016)
Жердецька Л. В. - Розвиток методичних підходів до оцінки капіталу банків під операційний ризик (2016)
Квасницька Р. С. - Застосування зонального ранжування під час оцінки рівнів якості інвестиційного потенціалу інститутів-інвесторів (2016)
Шапуров О. О. - Формування категоріального базису фінансової безпеки підприємств старопромислових регіонів в умовах неоіндустріалізації (2016)
Стегней М. І. - Роль доходів від об’єктів комунальної власності у формуванні фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць, Лінтур І. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Визначення критеріїв якості аудиту фінансової інформації (2016)
Образцова О. М. - Універсальні властивості мов у когнітивному висвітленні (2012)
Гунченко С. Д. - Смысловые аспекты использования английской юридической терминологии (2012)
Cazacu L. - Discursuri identitare in Republica Moldova. Проблема национальной идентичности в Республике Молдова (2012)
Кузьмінецька О. Ю. - Маркери часу в художній літературі у британському та американському варіантах англійської мови (на базі художніх творів "The man of property” by J. Galsworthy та "A farewell to arms” by E. Hemingway”) (2012)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Терминология, связанная с домом и приусадебными постройками: материалы к "Идеографическому словарю русских говоров украины, Молдовы и Румынии" (2012)
Нікітіна I. B. - Сучаснi теорії ускладненого речення в українськiй, росiйськiй, англiйськiй та французькiй мовах (2012)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели хіх века и их творчество в Одессе" статья 1. творчество Антонио Пиллера (2012)
Алтухова С. В. - Проблема перекладу німецьких та російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин (2012)
Алексеева Л. І. - Самостійна навчальна діяльність як професійна компетентність майбутнього фахівця, Малецька І. В., Ярмолович О. І. (2012)
Bokareva G. V. - General approaches to teaching grammar for exams (2012)
Зарицька І. П. - Результативність стратегій комунікацій в державному управлінні (2012)
Мартинова Р. Ю. - Сутність і структура процесуальної інтеграції професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності (2012)
Романюк А. С. - К вопросу об усвоении иноязычного языкового материала как средства выражения разговорной речи (2012)
Автори 4 випуску (2012)
Коломоєць Т. О. - Особливості забезпечення національної безпеки України шляхом здійснення розвідувальної діяльності: історичний досвід Запорозької Січі, Жуков М. С. (2016)
Бернадський Б. В. - Перший бій таємної війни (2016)
Варданян Л. Г. - Современные проблемы постмортальной репродукции в Республике Армения (2016)
Мингела О. А. - Юридическая практика и механизм правореализации (2016)
Ткачук О. С. - Реалізація судовою владою принципів верховенства права й законності (2016)
Щипанова О. О. - Проблемні питання цивільно-правового регулювання підстав установлення сервітутних прав, Шеховцова Т. О. (2016)
Бутенко І. О. - Прокурор як суб’єкт цивільно-процесуальних правовідносин (2016)
Калюжна В. В. - Цивільна правосуб’єктність об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (2016)
Калюжний В. В. - Право на житло та цивільно-правовий захист житлових прав: цивільно-правовий аналіз (2016)
Митник А. К. - Державно-приватне партнерство з погляду підтримки наукових парків як суб’єктів інтелектуальної власності (2016)
Коломоєць Т. О. - Мотивація державного службовця за допомогою присяги, Шевченко М. В. (2016)
Курило В. І. - Сутність і зміст поняття "державний контроль у сфері ведення лісового господарства України": адміністративно-правовий аспект, Арутюнян Д. А. (2016)
Легеза Є. О. - Оцінювання якості надання публічних послуг в Україні (2016)
Литвин І. І. - Процедурні аспекти створення навчального закладу (2016)
Пирожкова Ю. В. - Процедурна функція в аспекті пошуку нової моделі системи функцій адміністративного права України (2016)
Власенко А. Г. - Относительно определения производства предоставления административных услуг в сфере гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц (2016)
Прокопенко В. В. - Митний контроль при переміщенні металобрухту через митний кордон України (2016)
Кучма О. Л. - Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект (2016)
Замрига А. В. - Проблемні питання реалізації української сільськогосподарської продукції в країнах Європейського Союзу (2016)
Відгук (2016)
Голубка М. М. - Освітній складник дослідження розвитку економічної освіти у Західній Україні в умовах сьогодення: кооперативна та фінансово-економічна течії (2016)
Зайцев А. В. - Закон убывающей отдачи: технологический аспект более подробно (2016)
Katarína Hovorková - Integration tendencies of Iceland into the EU after the outbreak of the global financial crisis and the impact of their economic situation on the EU membership (2016)
Марена Т. В. - Розвиток міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг в умовах глобальної нестабільності (2016)
Мокій А. І. - Зовнішньоекономічні чинники безпеки розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції, Полякова Ю. В., Кучер Р.-Д. А. (2016)
Ревенко Д. С. - Формування стратегій міжнародної конкурентоспроможності машинобудівних підприємств, Либа В. О., Зейда Л. С. (2016)
Apaкeлoвa I. O. - Aнaлiз oснoвниx пpoблeм в aдaптaцiї тa poзвитку вимушeнo пepeмiщeнoгo бiзнeсу в Укpaїнi (2016)
Богма О. С. - Аналіз виробничого складника економічної безпеки України (2016)
Бріцина Ю. В. - Динаміка розвитку професійно-технічної освіти в Україні (2016)
Гальцова О. Л. - Фінансування розвитку малого бізнесу: проблеми ефективного використання інвестиційної складової (2016)
Hrigoryev S. О. - Financial issues of ukrainian poultry meat export dumping to the European Union countries (2016)
Дичко М. Т. - Аналіз та перспективи інноваційного розвитку агропромислового сектору України, Скидан Д. О., Лободзинська Т. П. (2016)
Іванюк У. В. - Умови та чинники формування продовольчої безпеки України (2016)
Карасьова Н. А. - Світовий досвід реалізації експортоорієнтованих моделей аграрного сектору (2016)
Базалійська Н. П. - Використання зарубіжного досвіду управління трудовою діяльністю працівників, Мельничук Ю. С. (2016)
Бєлікова О. Ю. - Системоутворюючі фактори функціонування підприємств акціонерної форми господарювання (2016)
Бородін М. Ю. - Інноваційна стратегія реконструкції підприємств нафтогазового комплексу (2016)
Бутов А. М. - Фінансовий аутсорсинг та його застосування в управлінні діяльністю підприємства (2016)
Дивнич О. Д. - Технічне забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції підприємств України, Дивнич А. В., Статівка Д. І. (2016)
Єгорова Г. А. - Стратегія розвитку компаній шляхом злиття та поглинання (2016)
Замлинський В. А. - Досягнення інвестиційної привабливості інноваційних проектів на підприємствах продовольчої сфери: управлінський аспект (2016)
Зачосова Н. В. - Завдання фінансового менеджменту у системі забезпечення майнової та інтерфейсної безпеки суб’єктів господарювання, Горячківська І. В. (2016)
Коляда А. Л. - Шляхи підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств (2016)
Копитко М. І. - Оцінювання ефективності комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування (2016)
Кульчицька Н. Є. - Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення інноваційного розвитку країни, Дерманська Л. В. (2016)
Левків Г. Я. - Ефективне управління ризиками маркетинг-менеджменту підприємств (2016)
Карамушка М. В. - Кластери як оптимальна форма для індустрії туризму, Дурнов Е. А. (2016)
Мацієвич Т. О. - Методичні засади визначення податкового та екологічного зборів із водокористувачів Причорноморського регіону (2016)
Волкова О. Г. - Деякі аспекти акцизного оподаткування в Україні (2016)
Zavadska D. V. - Methodical approaches to the choice of marketing strategy for a modern Ukrainian bank (2016)
Захаркіна Л. С. - Податкове регулювання інвестиційної діяльності економічних суб'єктів (2016)
Ключка С. С. - Планування внутрішнього аудиту в центральних органах виконавчої влади (2016)
Козарезенко Л. В. - Європейська практика сприяння людському розвитку: податковий аспект (2016)
Гуменна-Дерій М. В. - Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку (2016)
Єремян О. М. - Характеристика та аналітичні можливості звітності з оплати праці бюджетних установ, Сергєєва Г. С. (2016)
Ізмайлов Я. О. - Визначення складу основних об’єктів бухгалтерського обліку в моделі інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (2016)
Жваненко С. А. - Конкурентоспроможність курортно-рекреаційних систем в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку (2016)
Титул, зміст (2016)
Білорус О. Г. - Закономірності й тенденції відтворювальної еволюції та структурної трансформації глобального капіталу (2016)
Філіпенко А. С. - Економічний світ: епістемологія (2016)
Рибалкін В. О. - До методології формування теорії економіки знань у концепції постіндустріального суспільства (2016)
Жаліло Я. А. - Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку (2016)
Глущенко О. В. - Реципрокний обмін: діалектика розвитку та форми прояву в умовах інформаційно-мережевого суспільства (2016)
Кричевська Т. О. - Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 3. Становлення антициклічної монетарної політики та розквіт кейнсіанства у США (1951–1979) (2016)
Бандура О. В. - Загальна модель економічних циклів – модель кумулятивної неефективності ринків (2016)
Скрипниченко М. І. - Тема 30. Моделі економічного зростання (2016)
До 60-річчя з Дня народження вченого-економіста В. Д. Лагутіна (2016)
Корчева В. І. - Ефективність фіскальної політики України та її вплив на економічний розвиток в умовах невизначеності (2016)
Микитась В. В. - Глобалізація як контекст формування економічної політики держави (2016)
Кірик М. А. - Особливості формування національних інноваційних систем європейських країн (2016)
Коваленко М. О. - Освітні та культурно-ментальні особливості формування людського капіталу в Україні (2016)
Лі Чао - Формування складників механізму державної підтримки сталого розвитку електроенергетики в Україні (2016)
Татарульєва А. О. - Вплив іноземного інвестування на економічний розвиток країни (2016)
Толуб’як В. С. - Фінансове та інституційне стимулювання соціальної відповідальності бізнесу в країнах Європейського Союзу, Овсянюк-Бердадіна О. Ф. (2016)
Фабрика І. В. - Світовий ринок машинобудівної продукції та місце на ньому України (2016)
Штулер І. Ю. - Інституціональні засади зміни концепцій гомеостазису як базової основи розвитку на сучасному етапі (2016)
Гордієнко М. І. - Стратегічне планування в аграрному секторі, Єльнікова Ю. В. (2016)
Дикань О. В. - Інтеграція інжинірингу в інноваційну діяльність промислових підприємств залізничного транспорту (2016)
Дідик А. М. - Суб’єктно-ієрархічний підхід до формування соціально-економічних важелів впливу на розвиток підприємства (2016)
Жалдак Г. П. - Місце соціально-економічного механізму в системі управління підприємством (2016)
Мельник П. І. - Корпоративна культура як чинник успішності компанії, Зелена М. І. (2016)
Махмудов Х. З. - Економічний аспект земельних відносин сільськогосподарських підприємств, Ярошенко С. П., Михайлова О. С. (2016)
Новак Н. П. - Формування і реалізація стратегічних засад розвитку органічного виробництва у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Янковець Т. М. - Особливості застосування та результати реалізації інноваційних стратегій підприємств у сучасних умовах, Драгієва Є. Г. (2016)
Єрмак О. І. - Перспективи розвитку кредитно-кооперативного руху в Україні (2016)
Примостка О. О. - Методологічні засади формування бюро кредитних історій як основа надійного кредитування (2016)
Бондар Т. Л. - Внутрішній контроль якості продукції та витрат на її забезпечення (2016)
Коба О. В. - Витрати підприємства та їх класифікація для потреб управління й економічного аналізу, Миронова Ю. Ю. (2016)
Шерстюк О. Л. - Елементи якості аудиту фінансової інформації (2016)
Мельников В. В. - Мультиагентна система підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах (2016)
Іванов А. О. - Рецензія на монографію Юкіша В. В. "Актуальне дослідження лідерства в менеджменті", Тофан І. М. (2016)
Бiловол О. М. - Порiвняльний аналiз застосування рiзних схем лiкування хворих iз постiнфарктним кардiосклерозом та цукровим дiабетом 2 типу, Кравчун П. П., Риндiна Н. Г., Ринчак П. I., Кадикова О. I. (2015)
Горшунська М. Ю. - Оментин-1 у хворих на цукровий дiабет 2 типу: зв’язок з атерогенезом (2015)
Еременко Г. В. - Особенности течения бронхиальной астмы у больных с сопутствующим сахарным диабетом (2015)
Єрмак О. С. - Алгоритм прогнозування розвитку гострої серцевої недостатностi у хворих на гострий iнфаркт мiокарда iз супутнiм ожирiнням iз урахуванням рiвнiв копептину, MRproADM, тропонiну I та параметрiв лiпiдного обмiну, Кравчун П. Г., Риндiна Н. Г. (2015)
Захарченко Т. Ф. - Динамiка показникiв активностi уродженого iмунiтету у хворих iз вiддаленими метастазами диференцiйованого раку щитовидної залози пiсля радiойодотерапiї рiзних вiкових груп, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В., Волинець I. П., Джужа Д. О. (2015)
Зуєв К. О. - Розподiл жирової тканини i стан вуглеводного обмiну в залежностi вiд добового ритму артерiального тиску у хворих на цукровий дiабет 2 типу з ожирiнням i артерiальною гiпертензiєю, Когут Д. Г., Юзвенко Т. Ю., Сiнгх К. (2015)
Кравчун П. Г. - Вплив апелiну-12 на показники добового монiторування артерiального тиску i вуглеводного обмiну у хворих iз артерiальною гiпертензiєю та цукровим дiабетом 2 типу, Табаченко O. С. (2015)
Матвеева С. Л. - Патоморфологические изменения щитовидной железы при ко-инфекции туберкулез/ВИЧ, Гойденко Н. И., Юрченко И. С. (2015)
Могильницька Л. А. - Вмiст васкулоендотелiального фактору росту в сироватцi кровi хворих на цукровий дiабет 2 типу з рiзною масою тiла та у осiб iз ожирiнням (2015)
Пасиешвили Л. М. - Прогностическое и диагностическое значение апелина в течении остеоартроза у больных с ожирением, Терешкин К. И. (2015)
Хижняк О. О. - Возрастные нормы содержания пролактина в сыворотке крови здоровых добровольцев, Микитюк М. Р., Гогитидзе Т. Г. (2015)
Бондаренко Л. О. - Гiпопiнеалiзм, абдомiнальне ожирiння та лептин: хронобiологiчнi аспекти, Сотник Н. М., Мiщенко Т. В. (2015)
Iванова О. В. - Вплив комплексного препарату Кратал на функцiональний стан серцево-судинної системи у щурiв iз метаболiчним синдромом, Звягiна Т. С., Горбенко Н. I., Шаламай А. С. (2015)
Сергiєнко Л. Ю. - Особливостi впливу екзогенних естрогенiв та гiперлептинемiї на гiстоструктуру кiсток у оварiектомованих нащадкiв гестацiйно стресованих матерiв, Селюкова Н. Ю., Черевко Г. М., Бондаренко Т. В., Перець О. В., Толмачова Л. М. (2015)
Сергiєнко Л. Ю. - Гiстологiчнi особливостi щитоподiбних залоз в ранньому перипубертатному перiодi нащадкiв матерiв, пiдданих пасивному палiнню та обмеженому харчуванню пiд час вагiтностi, Соколова С. С., Яковцова I. I., Селюкова Н. Ю., Бiлецька О. М. (2015)
Кондрацкая И. Н. - Сахарный диабет 2 типа. Критерии постановки диагноза. Принципы первичной антигипергликемической терапии (2015)
"Досягнення та перспективи експериментальної i клiнiчної ендокринологiї" (Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Чотирнадцятi Данилевськi читання", 2–3 березня 2015 року, м. Харкiв) (2015)
Резолюцiя науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної i клiнiчної ендокринологiї", (Чотирнадцяті Данилевські читання 2–3 березня 2015 року, м. Харкiв) (2015)
Вадим Валерьевич Корпачев (к 70-летию со дня рождения) (2015)
Караченцева Юрiя Iвановича (2015)
До відома авторів (2015)
Щербак Я. В. - Динамічний коефіцієнт передачі статичного перетворювача системи автоматичного регулювання електричним гальмуванням, Нерубацький В. П. (2015)
Гусевський Ю. І. - Дворівневий інвертор з покращеною формою вихідної напруги, Лутай С. М., Мастепан А. Г., Пашинська Ю. В. (2015)
Маслий Ар. С. - Исследование адекватности математической модели вентильно-индукторного двигателя, Маслий Ан. С. (2015)
Ягуп Е. В. - Расчет параметров устройства компенсации реактивной мощности сети электроснабжения с трансформатором на визуальной модели (2015)
Плахтий О. А. - Динамическая модель активного трехфазного выпрямителя с коррекцией коэффициента мощности (2015)
Ienikieiev A. F. - Computer implementation of the indirect method for estimating of the predicted microroughnesses (2015)
Семененко О. І. - Підвищення ефективності системи тягового електропостачання постійного струму, Семененко Ю. О. (2015)
Буряковский С. Г. - Использование модального регулятора в системе управления электродвигателем стрелочного перевода (2015)
Kuśmińska-Fijałkowska A. - Security robotic industrial processes, Mastepan A. (2015)
Супрун О. Д. - Дослідження перехідних режимів роботи установок гарантованого живлення блочно модульних тягових підстанцій, Коваленко О. В. (2015)
Баженов В. М. - Швидкодіючий релейний захист вузлових схем живлення розподільних мереж, Одєгов М. М. (2015)
Яцько С. І. - Система моніторингу стану асинхронного тягового електроприводу рухомого складу, Ващенко Я. В. (2015)
Шпіка М. І. - Вдосконалення способу регулювання частоти обертання тягових двигунів постійного струму послідовного збудження, Андрійченко В. П., Герасименко В. А. (2015)
Шпіка М. І. - Покращення технічної ефективності та енергетичних показників системи тягового електроприводу трамвайного вагону, Андрійченко В. П., Бесараб А. І. (2015)
Ивакина Е. Я. - Гармонический состав выходного напряжения выпрямителя с широтно – импульсной модуляцией (2015)
Акімов О. І. - Вибір раціональної стратегії обслуговування електрообладнання, Сушко Д. Л., Панченко В. В., Стояновський Д. А. (2015)
Семененко Ю. О. - Моделювання процесів роботи активного фільтра послівдовного типу з імпульсною системою керування (2015)
Щербак Я. В. - Фактор пульсаций системы автоматического регулирования с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией, Ивакина Е. Я., Панченко В. В. (2015)
Дешко В. І. - Вплив теплового захисту будівлі на показники теплового комфорту, Буяк Н. А. (2015)
Алексахин А. А. - Оценка изменения характеристик микрорайонной тепловой сети при переходе к двухтрубной системе теплоснабжения с учетом возможного утепления зданий, Бобловский А. В. (2015)
Гапонова Л. В. - Оценка теплофизических характеристик трехслойных сэндвич-панелей серии "АЛЮТЕРМ", Петрова Е. А. (2015)
Левенко Г. М. - Визначення буферних властивостей пилувато-глинистих та піщаних ґрунтів (2015)
Лобяк О. В. - Напружено-деформований та граничний стан сталебетонних пустотних плит, Головко Д. В. (2015)
Волкова В. Е. - Динамические характеристики уклонных пролетных строений конвейерных галерей, Смолий И. С. (2015)
Оксак С. В. - Вплив добавки полімерного латексу на фізико-механічні властивості бітуму та асфальтобетону (2015)
Грано Н. В. - Развитие теоретических представлений о формировании первичной структуры грунтоматериалов в присутствии суперпластификатора (2015)
Удовенко В. О. - До питання визначення нестаціонарного аеродинамічного навантаження від вітрового збудження, що діє на горизонтальну платформу, Альошечкіна Т. М. (2015)
Орел Е. Ф. - Напряженно-деформированное состояние изотропных плит с симметричной поперечной неоднородностью при термосиловом загружении, Ватуля Г. Л., Игнатенко А. В. (2015)
Павленко А. М. - Енергозберігаючі технології формування об’ємних аморфних структур, Усенко Б. О., Кошлак А. В. (2015)
Рубльов В. І. - Ексергетичний аналіз двигунів, Білвол Г. В. (2015)
Тимофеев С. С. - Нанесение антифрикционного покрытия содержащего дисульфид молибдена (2015)
Фалендыш А. П. - Целесообразность использования твердотопливных котлов на предприятиях железнодорожного транспорта, Пархоменко Л. А., Клецкая О. В., Рукавишников П. В. (2015)
Жалкін С. Г. - Складеність дизель-поїздів приміського сполучення, Жалкін О. Д. (2015)
Бабанін О. Б. - Синтез структури енергозберігаючої системи підтримки прийняття рішень для локомотивних бригад, Ломотько Д. В., Горобченко О. М. (2015)
Крашенінін О. С. - Удосконалення підходів щодо коректування технології ТО, ПР локомотивів в після нормативний період експлуатації (2015)
Петухов В. М. - Використання енергозберігаючих технологій при контролі буксових вузлів (2015)
Равлюк В. Г. - Обґрунтування доцільності розробки системи контролю гальм пасажирських вагонів, Дерев’янчук Я. В. (2015)
Бантюкова С. О. - Аналіз основних аспектів управління ризиками виникнення порушень безпеки функціонування сортувальної гірки (2015)
Блиндюк В. С. - Аналіз методів та засобів контролю якості комутації тягових двигунів локомотивів (2015)
Попов В. О. - Моделювання напружено-деформованого стану контейнерів для збереження низькорадіоактивних відходів при аварійних ситуаціях, Власко А. А. (2013)
Сердюк В. Р. - Ніздрюватий бетон поліфункціонального призначення, Христич О. В., Постовий П. В. (2013)
Власенко А. М. - Підхід до написання підручника "Mеталознавство та зварювання" з використанням керівних принципів модульної методології (2013)
Сердюк В. Р. - Зола-винос як важливий сировинний ресурс для виробництва ніздрюватих бетонів, Августович Б. І. (2013)
Дудар І. Н. - Огляд способів зимового бетонування та витримування бетонної суміші в умовах середніх від’ємних температур, Коваленко А. О. (2013)
Титко О. В. - Експериментальні дослідження деформацій основи для оцінювання сумісної роботи пальових груп (2013)
Маєвська І. В. - Вплив виду ґрунту на сумісну роботу паль і ростверка в кущовому пальовому фундаменті, Блащук Н. В., Чобанова К. А. (2013)
Панічаров Г. - Фізико-математична модель напруженого стану шельфового грунту чорноморського узбережжя Варни (2013)
Титко О. В. - Характеристика напружено-деформованого стану грунту підвалин пальових фундаментів (2013)
Моргун А. С. - Оптимізація пальового поля висотної 9-ти поверхової будівлі за числовим методом граничних елементів, Попов В. О., Бень О. В., Шульц Е. (2013)
Ратушняк Г. С. - Енергоощадна технологія влаштування вертикального глибинного анодного заземлювача з металонасиченого бетону, Ободянська О. І. (2013)
Лівінський О. М. - Аналіз методів і обсягів виробництва покрівельних робіт і розроблення пропозицій щодо їх удосконалення, Євтушенко В. А. (2013)
Лівінський О. М. - Використання механізованої силосної технології в будівництві для улаштування штукатурних покриттів, Стоян О. В. (2013)
Співак О. Ю. - Експериментальні дослідження кінетики сушіння обмазки зварювальних електродів, Боднар Л. А., Іщенко К. О. (2013)
Ромашко О. В. - Дослідження взаємодії конвекційних течій в привіконній зоні опалювальних приміщень, Ластовець Н. В. (2013)
Швець В. В. - Прогінний тунель мілкого закладання для влаштування лінії метротрамвая, Лисюк О. І., Калініченко В. С., Кудлаєнко О. О. (2013)
Смоляк В. В. - Зарубіжний досвід проектування сучасних спортивних комплексів, Шевчук Д. В. (2013)
Пидоченко О. П. - Формування сучасної транспортної системи м. Вінниця (2013)
Смоляк В. В. - Aрхітектура панського палацу в селі Чорномин Піщанського району, Козинюк Н. В., Білоус М. Ю. (2013)
Ковальський В. П. - Енергозбереження при реконструкції житлової секції застарілої серії, Щербань Д. П. (2013)
Пономарчук І. А. - Порівняльний аналіз процесів зміни стану повітря в системах кондиціювання для теплого періоду, Луценко Л. Д. (2013)
Друкований М. Ф. - Основні напрямки розвитку, виробництва та використання біологічних палив у світі, Дишкант Л. В., Алексевич І. М. (2013)
Ровенчак Т. Г. - Впровадження сучасних енергозберігаючих систем опалення в житлово-комунальному господарстві з метою економії природного газу , Малярчук В. В. (2013)
Броварник В. М. - Енергоефективні заходи у житлово-комунальному господарстві м. Вінниці , Степанов Д. В. (2013)
Ткаченко С. Й. - Техногенні ризики системи виробництва енергоносіїв з органічних відходів, Степанов Д. В. (2013)
Ткаченко С. Й. - Зниження техногенних ризиків в результаті заміщення природного газу біогазом, Пішеніна Н. В., Румянцева Т. Ю. (2013)
Олійник В. С. - Конституційне право кожного на особисту недоторканність (порівняльний аналіз) (2016)
Скибенко О. І. - Проблеми реформування правового статусу органів прокуратури України на сучасному етапі (2016)
Черничко В. В. - Реєстрація політичних партій як передумова реалізації права на об’єднання в політичні партії в Україні та країнах Європейського Союзу (2016)
Жукорська Я. М. - Роль міжнародних кримінальних трибуналів у сучасному міжнародному праві, Мудрик К. А. (2016)
Коломоєць Т. О. - Адміністративно-правове регулювання здійснення військовослужбовцями Збройних Сил України свого конституційного права на відмову від виконання явно злочинного наказу, Калниш Д. О. (2016)
Анпілогов О. В. - Визначення основних напрямів розвитку регіону як предмету адміністративно-правового регулювання (2016)
Лиськов М. О. - Контроль і нагляд у сфері лотерейної діяльності: співвідношення понять (2016)
Плетньова А. Є. - Дисциплінарна відповідальність державних службовців: актуальні питання сьогодення (2016)
Рудой К. М. - Нормативно-правове забезпечення участі Національної Поліції України в міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки (2016)
Колеснік Л. І. - Поняття, ознаки й загальна характеристика податкового процесу (2016)
Поляк А. В. - Становлення й розвиток податкових органів на українських землях (2016)
Сотула О. С. - Умисне вбивство з хуліганських мотивів з погляду правової компаративістики (2016)
Турлова Ю. А. - Фактори латентності екологічної злочинності (2016)
Григор’єв Р. Г. - Зарубіжний досвід запобігання службовій корупції (2016)
Іванов А. О. - Окремі шляхи вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення обвинувальної діяльності прокурора (2016)
Паляничко Д. Г. - Обставини, що підлягають установленню в розслідуванні злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією (2016)
Сухачов О. О. - Поняття, перелік і класифікація оперативно-розшукових заходів як основа дослідження питань їх конспірації (2016)
Ревенко О. І. - Особливості проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування вугілля (2016)
Дмитренко І. М. - Щодо визначення поняття "біобезпека" та його місця в системі права України (2016)
Sviatenko L. K. - Theoretical study on alkaline hydrolysis of trinitrotoluene: later steps, Okovytyy S. I., Gorb L., Leszczynski J. (2015)
Kapusta K. S. - New STO(II)-3Gmag family basis sets for the calculations of the molecules magnetic properties, Voronkov E. O., Okovytyy S. I., Leszczynski J. (2015)
Токарь А. В. - Квантово-химическое исследование структуры и спектральных характеристик молекулярных комплексов в системах "полиарилат-терлон" и "пентон-терлон": сравнительный анализ, Чигвинцева О. П. (2015)
Куцик-Савченко Н. В. - HN- и N-метилимины формальдегида, ацетальдегида и ацетона: электронное строение и барьеры инверсии атома азота, Лебедь О. С., Просяник А. В. (2015)
Худякова С. Н. - Індикаторний порошок та індикаторна трубка на основі метилсилікатної кислоти з іммобілізованими похідними димеркаптотіопірону для кольорометричного і тест-визначення паладію(II), Чмиленко Ф. О. (2015)
Маторіна К. В. - Електродно-аналітичні властивості полівінілхлоридних мембран на основі потрійних металополімерних комплексів, Чмиленко Т. С., Чмиленко Ф. О. (2015)
Тупис А. М. - Екстракційно-фотометричне визначення кадмію(ІІ) за допомогою 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу, Тимошук А. С. (2015)
Варгалюк В. Ф. - Особенности электроокисления олова в щелочных растворах К2ТiО3, Плясовская Е. А. (2015)
Коваленко В. С. - Роль професора Ю. М. Лошкарьова в розвитку електрохімічних досліджень у Дніпропетровському університеті, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2015)
Коваленко В. С. - Одержання перших у СРСР зразків важкої води в лабораторії О. І. Бродського, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2015)
Бедрій М. М. - Окремі правові звичаї Папуа-Нової Гвінеї: історико-юридичний аналіз (2016)
Головатий В. Я. - Уніфікація судової практики у континентальному типі правових систем: теоретичні та практичні питання (2016)
Задорожний Ю. А. - Правові позиції Конституційного Суду України: щодо питання про законодавче регулювання (2016)
Кладченко А. О. - Історико-правові й філософсько-правові підходи до становлення поняття корупції як юридичного факту (2016)
Ковалко Н. М. - Актуальні пропозиції щодо імплементації міжнародного законодавства у сфері конституційного контролю в правову систему України, Дрозд А. О. (2016)
Колисенко А. І. - Інститут контрасигнування за сучасних умов конституційного реформування (2016)
Раданович Н. М. - Функції юридичних заборон як вияв їх соціальної сутності (2016)
Рішко М. І. - Визначення понять "забезпечення", "забезпечення прав людини", "забезпечення права людини на безоплатну правову допомогу" в Україні (2016)
Росоляк О. Б. - Можливості використання конституційно-правових механізмів "гібридного опору" як способу оборони від агресора в умовах "гібридної війни", Гонак І. М. (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Громадські слухання як неодмінна умова ефективної реалізації судової реформи в Україні (2016)
Чеховська М. М. - Напрями оптимізації реформування сектору безпеки України, Ничитайло І. М., Пічак Н. Я. (2016)
Гоцанюк О. І. - Зміст права на використання об’єкта промислової власності (2016)
Даниляк Ю. В. - Процесуально-правові засади захисту прав осіб, які не брали участі у справі (2016)
Зубенко К. В. - Зміст правового режиму нерухомості, що поширюється на рухомі речі (2016)
Кульбашна О. А. - Правовідносини інтелектуальної власності за участю науково-педагогічного працівника, Парамонова О. С. (2016)
Санченко О. І. - Характеристика особливостей окремих видів театральних постановок (2016)
Сибіга С. Е. - Новація, зміна умов договору і заміна сторони у зобов’язанні (2016)
Ляшенко О. В. - Окремі питання функціонування спеціальної економічної зони "Рені" (2016)
Коваленко Ю. В. - Організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки у сфері експлуатації теплових електростанцій (2016)
Анпілогов О. В. - Контроль в діяльності місцевих державних адміністрацій: питання вдосконалення правового регулювання (2016)
Білецький В. О. - Правові засади реалізації Державною прикордонною службою України функції щодо ведення оперативно-розшукової діяльності (2016)
Власенко Д. В. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України (2016)
Георгієвський Ю. В. - Забезпечення ефективної структурної організації механізму застосування повноважень органами публічної влади (2016)
Іванцов В. О. - Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управлінням і незалежністю в служінні суспільству, Вуйма А. Г. (2016)
Колюшева О. С. - Роль англійської мови в діяльності вченого-адміністративіста (2016)
Лоюк І. А. - Повідомні процедури в процедурах створення банків (2016)
Мінаєва О. М. - Право на конфіденційність під час реалізації податкових процедур (2016)
Бурбика М. М. - Підходи до визначення поняття "фінансова система" в Україні та зарубіжних країнах, Солонар А. В., Уткіна М. С. (2016)
Михальський Ю. А. - Валютний контроль як складова публічного контролю (2016)
Мельниченко І. П. - "Ефективна в’язниця": реалізація концепції на прикладі Сполучених Штатів Америки (2016)
Пономарьова М. С. - Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного судового рішення і суміжні склади злочину (2016)
Рябчук С. В. - Гральний бізнес: кримінологічна характеристика та тенденції розвитку в Україні (2016)
Білокінь Р. М. - Підстави застосування грошового стягнення у кримінальному провадженні (2016)
Веселов М. Ю. - Роль адвокатури в адміністративному та кримінальному судочинстві (провадженні), Kомпанієць Е. Ф., Чепляка О. О. (2016)
Дяков В. С. - Гносеологічні передумови помилки в кримінальному провадженні (2016)
Єфімов М. М. - Особливості проведення подальших слідчих (розшукових) дій під час розслідування хуліганства (2016)
Криушенко Л. І. - Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайства в банківській сфері (2016)
Мельник Р. В. - Поняття слідів вогнепальної зброї та механізм утворення слідів вогнепальної зброї на гільзі, Голдинський І. А. (2016)
Сердюк В. П. - Законодавчі гарантії реалізації прав людини на використання відеозапису у кримінальному провадженні України (2016)
Стебелєв А. М. - Добровільне відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні (2016)
Селезень П. О. - Судова практика Канади щодо тлумачення концепції бенефіціарного власника у контексті її впливу на розвиток правозастосування (2016)
Ярошенко О. Д. - Положення міжнародно-правових договорів щодо активного підкупу та особливості їх імплементації у кримінальне антикорупційне законодавство України (2016)
Дешко Л. М. - Основні напрями вдосконалення конституційно-правового забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій (2016)
Кіндюк Б. В. - Ідея ресоціалізації засуджених осіб у науковій спадщині М. М. Гернета (2016)
Юрій І. А. - Державна безпека України в контексті прийняття нової Воєнної доктрини (2016)
Андрущенко Т. С. - Процесуальний порядок внесення змін до аліментного договору (2016)
Ільющенкова К. О. - Юридичні аспекти донорства грудного молока (2016)
Ісмаілова У. Ш. - Поняття, загальна характеристика й ознаки категорії "лікарська таємниця" в законодавстві України (2016)
Москалюк Н. Б. - Особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності державою та розпорядження ними (2016)
Кологойда О. В. - Окремі аспекти корпоративної відповідальності осіб, що здійснюють управління акціонерним товариством (2016)
Лукач І. В. - Значення господарсько-правового регулювання корпоративних відносин у контексті євроінтеграції (2016)
Eshaghi Seyyednaser Miralinaghi - Labor laws relating to women in Iran with reference to ILO (2016)
Андронова В. А. - Історичні етапи розвитку вчення про юридичні факти у трудовому праві України (2016)
Наньєва М. І. - Правова регламентація медичного огляду осіб при прийнятті на роботу за законодавством України та окремих пострадянських країн (2016)
Ващишин М. Я. - Конституційні засади формування та збереження національної екомережі (2016)
Оболєнська С. А. - Про принципи правового регулювання виробництва біопалива сільськогосподарськими товаровиробниками (2016)
Барабаш О. О. - Загальна характеристика принципів міжнародного податкового права (2016)
Берізко В. М. - Принципи застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Білоус В. В. - Система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: проблеми впровадження і шляхи їх вирішення (2016)
Волох О. К. - Окремі аспекти забезпечення права особи на приватність в умовах розвитку інформаційного суспільства (2016)
Денисюк Д. С. - Місце та особливості діяльності Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації (2016)
Кхасраві Омід Зерар - Характеристика внутрішніх переміщень населення в Україні в ХІХ ст. (2016)
Пчелін В. Б. - Поняття та сутність кадрів у системі кадрового забезпечення адміністративного судочинства України (2016)
Рябченко О. П. - Про процесуальну форму діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки (2016)
Стрельников А. В. - Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних (2016)
Щавінський В. Р. - Інтереси держави та суспільства в адміністративному судочинстві: проблеми пріоритетності (2016)
Ємельянова О. О. - Податковий борг: зміст та структура (2016)
Плотнікова К. О. - Надходження від податків та зборів до місцевих бюджетів (2016)
Богатирьов І. Г. - Криза пенітенціарної реформи в Україні: причини та шляхи їх вирішення (2016)
Вечерова Є. М. - Потенціал спеціально-юридичної методології щодо системно-структурного аналізу кримінального права та кримінального закону як різновидів соціального управління (2016)
Гаркуша Ю. О. - Тероризм як окремий вид суспільно небезпечної діяльності, вчинений з використанням соціальних мереж (2016)
Коломієць Н. В. - До проблеми класифікації заходів заохочення засуджених (2016)
Кукіна З. О. - Правове регулювання кримінальної відповідальності юридичних осіб на прикладі Німеччини, Чехії, Нідерландів (2016)
Харитонов С. О. - Система злочинів проти порядку проходження військової служби (2016)
Ясінь І. М. - Особливості суспільної небезпеки як підстави криміналізації незаконного збагачення (2016)
Авраменко С. М. - Типові слідчі ситуації під час розслідування злочинів, пов’язаних з розбещенням неповнолітніх (2016)
Калугін В. Ю. - Специфіка використання в доказуванні протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Колеснік І. І. - Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо ДТП (2016)
Синявський С. М. - Правові аспекти проведення негласної слідчої (розшукової) дії – установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (2016)
Терещук С. С. - Учасники проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2016)
Шарнін А. В. - Суб’єкти організації діяльності органів досудового розслідування МВС України (2016)
Кафарський В. І. - Принцип субсидіарності в міжнародному праві (2016)
Розсоха О. В. - Моделювання пасажирських поїздопотоків високошвидкісних залізничних магістралей, Солонець В. М. (2015)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи вокзального комплексу в умовах впровадження швидкісного руху поїздів, Висоцька К. П. (2015)
Ковальов А. О. - Перспективи розвитку швидкісних пасажирських перевезень в Україні на основі світового доcвiду, Грищенко В. О. (2015)
Калашнікова Т. Ю. - Аналіз досвіду якості обслуговування пасажирів в умовах високошвидкісного руху, Биков М. В. (2015)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології обслуговування вантажобагажів при здійсненні швидкісного руху, Мар’юшкіна Є. Ю. (2015)
Продащук С. М. - Вплив високошвидкісних магістралей на інші види транспорту в сучасних умовах, Биковська Ю. В., Івахненко С. С. (2015)
Ломотько Д. В. - Аналіз функціонування транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях, Марасіна І. Є. (2015)
Лаврухін О. В. - Сучасний світовий досвід розвитку вискошвидкісного руху пасажирських поїздів та дослідження перспектив його розвитку в Україні, Мкртичьян Д. І., Костєнніков О. М., Іващенко А. Д. (2015)
Долгополов П. В. - Удосконалення диспетчерського управління на дільниці в умовах швидкісного руху, Чікаров Р. В. (2015)
Запара Я. В. - Дослідження та аналіз причин недостатнього розвитку швидкісного залізничного руху в Україні, Биков О. В. (2015)
Альошинський Є. С. - Удосконалення технології роботи залізничних технічних станцій в межах ліній високошвидкісних магістралей, Подкользіна К. В. (2015)
Прохорченко А. В. - Аналіз наукових досліджень щодо проектування транспортних мереж високошвидкісного та звичайного руху, Кравченко Д. О. (2015)
Малахова О. А. - Розвиток швидкісного пасажирського руху в Україні на основі всесвітнього досвіду, Анікєєва О. М. (2015)
Кулешов В. В. - Удосконалення конструкції сортувальної станції при швидкісних перевезеннях в умовах змінення обсягів роботи, Гронський Є. Л. (2015)
Константінов Д. В. - Удосконалення моделей формування раціональних маршрутів прямування приміських пасажирських поїздів на залізницях України (2015)
Саух К. С. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств малого бізнесу в Україні (2015)
Дикань В. Л. - Розвиток високошвидкісного руху в Україні на основі формування виробничо-логістичних кластерів, Корінь М. В. (2015)
Дейнека О. Г. - Вплив трудового потенціалу в моделі розподілу ресурсів в Україні, Котик В. О. (2015)
Позднякова Л. А. - Модель подготовки кадров в Украине, Котик В. В. (2015)
Бабаев М. М. - Имитационное моделирование временных зависимостей параметров асинхронных двигателей стрелочных электроприводов, Блиндюк В. С., Богатырь Ю. И. (2015)
Ананьева О. М. - Временные зависимости сигнального тока локомотивного приемника числовых кодов АЛСН, Давиденко М. Г. (2015)
Зіньківський А. М. - Аналіз розвитку технічного оснащення сучасних високошвидкісних рейкових поїздів (2015)
Корогодский В. А. - Влияние расслоения топливно-воздушного заряда на показатели сгорания двухтактного двигателя с искровым зажиганием, Стеценко О. Н., Ткаченко Е. А. (2015)
Даренський О. М. - Аналіз розвитку теорій розрахунків залізничних колії, Бєліков Е. А. (2015)
Титул, зміст (2012)
Борисюк М. Д. - Основные этапы создания бронетанковой техники в украине (1990-2011 годы) (2012)
Гринь Г. И. - Кинетика восстановления оксида азота (IV) в технологии утилизации систем на основе концентрированной HNO3, Пономарёв В. А., Созонтов В. И., Казаков В. В. (2012)
Маляренко В. А. - Потенциал интеграции когенерационных систем в малую энергетику украины, Шубенко А. Л., Cенецкий А. В., Темнохуд И. А. (2012)
Голуб Н. Б. - Використання водоростей для одержання енергоносіїв (утилізація СО2), Воєвода Д. В. (2012)
Бибик Д. В. - Уточненная математическая модель потерь в радиальной гидрообъемной передаче с шариковыми поршнями (2012)
Возгрин Ю. В. - Мощностные характеристики и показатели качества силовых установок бронетранспортеров, разработанных в КП ХКБМ, Герасименко В. И., Золотуха В. Н., Кузьминский В. А., Крот С. Г. (2012)
Григоров А. Б. - Идентификация класса вязкости моторных масел по фракционному составу (2012)
Михайлов В. В. - Исследования системы очистки воздуха объектов бронированной техники на пыли различного состава (2012)
Моргунов В. В. - Численное моделирование электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2 – O2 – NO (2012)
Огурцов А. Н. - Кинетическое моделирование разложения оксида азота (I) в технологиях очистки хвостовых газов и стимулированной диссоциации биополимеров ДНК, Близнюк О. Н. (2012)
Слюсаренко Ю. А. - Математическая модель вращения коленчатого вала дизельного двигателя для моделирования динамических процессов криволинейного движения военных гусеничных машин (2012)
Смоляков В. А. - Разработка и внедрение тренажерных качающихся платформ в КП ХКБМ им. А. А. Морозова, Мущинский Ю. М., Нефёдов А. В., Гулевский Ю. В., Карпов Д. А. (2012)
Хавин Г. Л. - Моделирование механизма процесса резания композиционных материалов (2012)
Анипко О. Б. - Метод рентгеновской компьютерной томографической плотнометрии взрывчатых веществ артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2012)
Бондарь А. И. - Оснащение основных танков вспомогательной силовой установкой, Вакуленко В. В., Зарянов В. А., Ковалев М. С., Чучмарь И. Д. (2012)
Стримовский С. В. - Микропроцессорные системы автоматического управления гидродинамическими трансмиссиями легкобронированных колесных военных машин (2012)
Толстолуцкий В. А. - Выбор рациональных характеристик закона управления, реализованного в комплексной системе управления движением танка "ОПЛОТ", Стримовский С. В. (2012)
Товажнянский Л. Л. - К определению величины загрязнения пластинчатых подогревателей сахарной промышленности, Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2012)
Товажнянский Л. Л. - Исследование работы нового контактного парогенератора для утилизации тепла отходящих газов, Перцев Л. П., Данилов Ю. Б., Морозов А. Е. (2012)
Илюнин О. О. - Интеллектуальное управление селективным травлением полосового проката, Перевертайленко А. Ю., Шамраев А. А., Селяков А. М. (2012)
Веретенников А. И. - Развитие украинской бронетехники за последние 20 лет (1992-2011 г.г.) (2012)
Волченко Ю. И. - Анализ основных тенденций на рынке бронетехники на основе экспонатов выставки EUROSATORY 2012, Ковалив В. И., Малахов В. А. (2012)
Ковалив В. И. - Анализ динамики мирового рынка вооружений, Малахов В. А. (2012)
Салиев Э. И. - Современное состояние системы водоснабжения и канализации, качество питьевой воды в украине, проблемы и пути их решения, Каленик И. Н. (2012)
Быканова В. В. - Технологические аспекты применения фотокатализаторов в производстве (обзор), Козуб П. А., Булавин В. И., Козуб С. Н. (2012)
Шевелев А. А. - Динамика пластинчатого теплообменного аппарата при прямоточном движении теплоносителей, Тарасенко А. Н. (2012)
Алтунiна Н. В. - Аутоантитiла класу G до окислено модифiкованих лiпопротеїнiв низької щiльностi у хворих на цукровий дiабет 2 типу, що перенесли не-Q-iнфаркт мiокарда, Лизогуб В. Г., Бондарчук О. М. (2015)
Атраментова Л. А. - Оценка риска развития неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2 типа по сочетанному паттерну ретинол-связывающего протеина-4, адипонектина высокого молекулярного веса и индексу массы тела, Кравчун Н. А., Полторак В. В., Горшунская М. Ю., Йенсен Е., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Гладких А. И., Тыжненко Т. В., Плохотниченко О. А. (2015)
Горшунська М. Ю. - Васпiн у хворих на цукровий дiабет 2 типу (2015)
Костiцька I. О. - Використання опитувальникiв пацiєнтiв для ранньої дiагностики дiабетичного гастропарезу (2015)
Кравчун П. Г. - Вплив фiбринолiтичної терапiї на частоту розвитку ускладнень в гострий перiод iнфаркту мiокарда у хворих iз супутнiм цукровим дiабетом 2 типу, Бабаджан В. Д., Заїкiна Т. С. (2015)
Могильницька Л. А. - Адгeзивнi молeкули ICAM-I, VCAM-I та E-сeлeктин при цукровому дiабeтi 2 типу та ожирiннi (2015)
Табаченко О. С. - Взаємозв’язок рiвня апелiну-12 i типiв ремоделювання лiвого шлуночка у хворих з артерiальною гiпертензiєю та цукровим дiабетом 2 типу (2015)
Терещенко И. В. - Желчнокаменная болезнь — фактор риска специфического типа сахарного диабета, Каюшев П. Е. (2015)
Хижняк О. О. - Особенности углеводного обмена у больных с пролактиномами на этапах супрессивной терапии агонистами дофамина, Гогитидзе Т. Г. (2015)
Хижняк О. О. - Психоемоцiйний стан та оцiнка якостi життя у хворих на цукровий дiабет 1 типу, Тихонова Т. М., Барабаш Н. Є., Свiтлова-Коваленко О. А., Бурма Т. Ю. (2015)
Бондаренко Л. О. - Хронобiологiчнi аспекти впливу мелатонiну на окремi складовi метаболiчного синдрому при гiпопiнеалiзмi, Мiщенко Т. В., Полторак В. В., Сотник Н. М. (2015)
Борiков О. Ю. - Бiохiмiчнi маркери васкулярної дисфункцiї у самиць щурiв iз цукровим дiабетом 2 типу за умов нормо- та гiпоестрогенiї, Горбенко Н. I., Iванова О. В., Кiприч Т. В., Таран К. В., Тржецинський С. Д. (2015)
Горбенко Н. I. - Порушення окисно-вiдновлювального гомеостазу в мiтохондрiях серця дiабетичних щурiв iз гiпоестрогенiєю, Борiков О. Ю., Iванова О. В., Кiприч Т. В., Таран К. В. (2015)
Палагiна I. А. - Вплив метаболiтiв антидiабетичного засобу на стан процесiв пероксидного окиснення, систем обмiну оксиду азоту та антиоксидантного захисту, Кудря М. Я., Лалименко О. С., Мельникiвська Н. В., Устенко Н. В. (2015)
Сергiєнко Л. Ю. - Змiни у системi "плацента—плiд" при тютюнопалiннi вагiтних як передумова тиропатiй у нащадкiв, Яковцова I. I., Соколова С. С., Селюкова Н. Ю. (2015)
Кравчун Н. А. - Панкреатические и внепанкреатические эффекты глимепирида (2015)
Кравчун Н. А. - Принципы доказательной медицины в комплексной терапии диабетической полинейропатии (2015)
Звiт про проведення 59-ої щорiчної науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Українська школа ендокринологiї" (2015)
Безверхня Ю. В. - Вплив глобалізації на розвиток управлінського обліку (2015)
Бродська І. І. - Вплив концепції оцінки активів та пасивів на формування вартості підприємства (2015)
Васьківська К. В. - Механізм фінансового забезпечення розвитку приміських територій, Чопик О. В., Децик О. І. (2015)
Галімук Ю. О. - Особливості формування фінансового потенціалу прикордонних територій, Прокопишак О. Б. (2015)
Грищук Р. І. - Аналіз універсального поняття "контроль" для визначення сутності економічного контролю (2015)
Гуріна Н. В. - Проблеми організації обліку витрат інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення (2015)
Драчук В. Ю. - Вплив особливостей електронного адміністрування зобов’язання за ПДВ на відображення операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку сільськогосподарських товаровиробників (2015)
Другов О. О. - Інтеграція польщі до європейського союзу: вплив на фінансову систему, Другова В. Т. (2015)
Єршова Н. Ю. - Організація стратегічного управлінського обліку за центрами відповідальності в умовах інноваційної економіки (2015)
Здреник В. С. - Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України (2015)
Зеленко С. В. - Проблеми обліку фінансової діяльності та перспективи їх вирішення (2015)
Ілляшенко К. В. - Сучасні інформаційні методи аналізу даних (2015)
Костюченко В. М. - Аналіз макроекономічних ефектів зовнішніх запозичень України (2015)
Материнська О. А. - Удосконалення механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Мельник К. П. - Документальні прийоми оперативного контролю в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Михальчишина Л. Г. - Історія становлення та розвитку цінних паперів у світі (2015)
Мірошник О. Ю. - Особливості оцінки фінансової стійкості підприємства за допомогою абсолютних показників (2015)
Навроцький С. А. - Страховий захист: проблеми впровадження в контексті інституційної економіки (2015)
Паламарюк О. О. - SWOT – аналіз підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури, Томчук В. В. (2015)
Прокопишак В. Б. - Фінансове забезпечення підприємств аграрної сфери в умовах переорієнтації та диверсифікації ринків збуту (2015)
Рибчак Д. М. - Аналітичне дослідження ефективності діяльності торгового підприємства, Волкова Н. А. (2015)
Сачинська Л. В. - Особливості формування бізнес - моделі підприємства (2015)
Смагло О. В. - Зустрічна перевірка документів як ефективний метод фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Стецюк П. А. - Методологічні аспекти стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств (2015)
Ткаченко В. В. - Теоретичні та методичні основи визначення складу консолідованої банківської групи (2015)
Ткачук І. М. - Професійна мобільність як необхідна умова становлення бухгалтера (2015)
Томілова Н. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами на якість сільськогосподарської продукції (2015)
Томчук В. В. - Грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку у сільськосподарських підприємствах (2015)
Томчук О. Ф. - Оцінка фінансової стійкості- важлива характеристика фінансового стану підприємства (2015)
Фостолович В. А. - Елементи удосконалення системами управління підприємством в умовах глобалізації (2015)
Черкашина Т. В. - Організація облікової політики у бюджетних установах за новими стандартами державного сектору (2015)
Чудовець В. В. - Проблеми аналізу собівартості сільськогосподарської продукції та шляхи її зниження, Рубінська Ю. І. (2015)
Чуркіна І. Є. - Оцінка ефективності функціонування бюджетної системи України в умовах глобалізації (2015)
Шендригоренко М. Т. - Облік основних засобів: проблемні аспекти і напрями їх вирішення (2015)
Шишута О. Ю. - Методичні аспекти реалізації соціального аудиту в контексті підвищення якості контролю діяльності кредитних спілок (2015)
Шмичкова І. Ю. - Реформування механізму обчислення та методології розрахунку податку на прибуток з 2015 року (2015)
Титул, зміст (2013)
Хавин Г. Л. - Прогнозирование величины отложений на поверхности пластинчатых теплообменников (2013)
Голуб Н. Б. - Технологічна схема культивування мікроводоростей за використання газових викидів для одержання енергоносіїв (2013)
Башинський В. Г. - Загальні положення комплексного методу оцінки та порівняння систем захисту літального апарату від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення (2013)
Климов В. Ф. - Модульный метод проектирования систем очистки воздуха для объектов бронированной техники, Михайлов В. В., Кудреватых Д. Н., Шипулин А. А. (2013)
Костюк В. Е. - Обобщённая математическая модель теплового состояния укрытий газотурбинных установок, Кирилаш Е. И., Кравчук А. Л. (2013)
Кравченко О. В. - Физическое моделирование тепломассообмена при термохимической водородной обработке приза-бойной зоны пласта нефтяной или газовой скважины, Велигоцкий Д. А., Пода В. Б. (2013)
Куценко А. С. - Математическое моделирование управляемого процесса теплоснабжения зданий, Товажнянский В. И., Коваленко С. В. (2013)
Близнюк О. Н. - Термолюминесцентное определение неизотермических кинетических параметров возбуждения матрично-изолированных центров в кристаллах инертных элементов, Огурцов А. Н. (2013)
Башинський К. В. - Бойові можливості авіаційних комплексів при вирішенні задач повітряної розвідки (2013)
Огурцов А. Н. - Моделирование матрично-активированного переноса энергии к примесным центрам в технологии модификации материалов электронными возбуждениями, Близнюк О. Н., Масалитина Н. Ю. (2013)
Анипко О. Б. - Методика оценки элементов траектории артиллерийских боеприпасов с геронтологическими изменениями пороха при стрельбе из ствола с износом , Хайков В. Л. (2013)
Моргунов В. В. - Численное моделирование процессов электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2 – O2 – H2O – NO (2013)
Башинський В. Г. - Оптимізація процесу випробувань систем захисту авіаційної техніки від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення (2013)
Арсеньева О. П. - Полуэмпирическая модель турбулентного теплопереноса при движении жидкости в каналах сетчато-поточного типа (2013)
Болюх В. Ф. - Влияние параметров ферромагнитного сердечника на электромеханические параметры индукционно-динамического двигателя , Олексенко С. В. (2013)
Ульянов В. П. - Экономическая оценка технологического процесса комплексной переработки железосодержащих пылей и шламов металлургических переделов с получением металлизованных окатышей, Булавин В. И., Ульянова И. В., Артамонов А. П. (2013)
Жученко О. А. - Нечітка система керування режимом пуску процесу екструзії полімерів (2013)
Загребельная Л. И. - Исследование возможности использования реактивных горелок для размораживания смерзшихся сыпучих материалов, Кобец Е. В., Часовский А. С. (2013)
Резніченко В. В. - Кінетичні параметри реакції одержання металічного нікелю з його оксалату, Бутенко А. М., Резніченко Г. М., Лобойко В. О., Юрченко Г. О. (2013)
Мазур Е. В. - Влияние структуры материала на процесс экстракции, Тимченко В. К. (2013)
Соловьев В. М. - Новые методы изготовления лопаточных колес гидротрансформаторов, Папакица В. В., Шепеленко Г. А., Воробьев М. И. (2013)
Анипко О. Б. - Влияние геронтологических изменений пороховых зарядов двигателей реактивных глубинных бомб на их баллистические и боевые характеристики, Больших А. А. (2013)
Анипко О. Б. - Перечень показателей свойств и база данных ттх транспортного летательного аппарата как сложной технической системы, Миргород Ю. И., Примак А. В. (2013)
Агабекова У. Р. - Особенности развития идей Ф. Ницше и М. Хайдеггера философами постмодернизма (2016)
Алєксєєва К. І. - Соціальна нерівність у глобалізованому світі на прикладі сучасної освіти (2016)
Алієва О. Г. - Людина в індустріальному суспільстві (2016)
Ареф’єва А. Ю. - Образи сакрального мистецтва в музиці України ХХ–ХХІ століть (2016)
Баранова Н. М. - Роль і значення викладання курсу "Професійна та корпоративна етика" у вищому навчальному закладі (2016)
Бугадинова Р. А. - Взаимоотношения между супругами как основа успешной социализации подрастающего поколения (2016)
Гурик М. І. - Декомунізація як шлях побудови україноцентристської моделі історичної пам’яті (2016)
Димитров В. Ю. - Новітні методологічні підходи в теорії управління (2016)
Діденко Л. В. - СМАРТ-країна: освіта, Кондрашова-Діденко В. І. (2016)
Дронь С. П. - Категорія часу у філософських концепціях античності (2016)
Дышлевой И. А. - Социальная значимость прав человека (2016)
Yilmayan A. - Studies about drug addiction in Turkey and in the world (2016)
Іщенко А. М. - Особливості соціологічного оцінювання конкурентного інноваційного потенціалу вищого навчального закладу, Іваненко О. М. (2016)
Колісник О. В. - Театр у соціокультурній динаміці сьогодення (2016)
Кротов К. В. - Античність і середньовіччя: порівняльний аналіз вирішення проблеми смислу історії (2016)
Лазука К. Д. - Трансформації фокусу уваги в дослідженнях історичної пам’яті ХХ–ХХІ століть (2016)
Легенький І. Ю. - Музичний нонконформізм у контексті стилетворчих інтенцій художньої культури ХХ століття (2016)
Лещенко А. М. - Коеволюційно-резонансна специфіка синтезу християнського сакрального мистецтва (2016)
Мамедова К. Н. - Трансдисциплинарный подход в определении общенаучной картины мира: обзор научных мнений (2016)
Матюшина І. І. - Концепт, структура й субстрат системи смислоутворення (2016)
Моргун О. А. - Розвиток креативних здібностей творчих суб’єктів у процесі синергопереходу до ноосферного розуміння світу (2016)
Остапова В. В. - Формы социального ухода в концептах постклассической философии (2016)
Петренко Д. В. - Онтологія Жиля Дельоза: вічне повернення й випадок (2016)
Райхерт К. В. - Американский пин-ап 1940-х годов с точки зрения семиологии Ролана Барта (2016)
Романкова Л. М. - Виховний простір вищого навчального закладу як чинник становлення особистості майбутнього фахівця (2016)
Сакало О. Є. - Ціннісний портрет українського суспільства: за даними World Values Survey (2016)
Севастьянів У. П. - Католицька церква й новітні цифрові технології (2016)
Согорін А. А. - Результати контент-аналізу реклами як інституту формування ідентичності в сучасному українському суспільстві (на прикладі реклами в глянцевих журналах (2016)
Троїцька О. М. - Феномен діалогу в комунікативних культурно-освітніх практиках: філософська рефлексія (2016)
Фармаилов А. Г. - Туризм как фактор повышения уровня экономического благосостояния общества (2016)
Чорна Л. В. - Щодо проблеми розуміння поняття "ідея" в античній філософії (2016)
Шедяков В. Е. - Культура как фактор общественных трансформаций (2016)
Наші автори (2016)
Лаврухін О. В. - Перевезення контрейлерів довгосоставними і великоваговими поїздами, Котенко А. М., Світлична А. В., Шевченко В. І. (2015)
Лаврухін О. В. - Удосконалення технології оперативного планування вантажної роботи при взаємодії власників рухомого складу із залізницею, Богомазова Г. Є., Киман А .М., Тофан М. О., Розумович Р. Б. (2015)
Огарь А. Н. - Функционирование систем управления безопасностью движения на железных дорогах Украины и России, Пазойский Ю. О., Розсоха А. В., Сидраков А. А., Смачило Ю. В. (2015)
Ломотько Д. В. - Використання під’їзних колій підприємств у процесі формування логістичних ланцюгів залізничного транспорту, Гофман А. В., Цимбалістий І. І. (2015)
Альошинський Є. С. - Розробка математичної моделі процесу раціоналізації роботи прикордонних передавальних станцій при застосуванні системи управління ризиками, Пестременко-Скрипка О. С., Таратушка К. В. (2015)
Ломотько Д. В. - Аналіз та удосконалення існуючих підходів до раціонального розподілу транспортних ресурсів, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2015)
Альошинський Є. С. - Пропозиції щодо вдосконалення технології обробки контейнеропотоків у межах міжнародних транспортних коридорів, Бондаренко О. В. (2015)
Козаченко Д. М. - Розвиток припортової залізничної інфраструктури за рахунок державно-приватного партнерства, Березовий М. І., Верлан А. І. (2015)
Запара В. М. - Удосконалення технології роботи залізничного вузла шляхом застосування сучасних логістичних підходів, Запара Я. В., Гергель І. Г. (2015)
Берестов І. В. - Підвищення ефективності взаємодії станції примикання та підʼїзних колій, Шаповал Г. В., Мерзлякова Н. В. (2015)
Кулешов В. В. - Удосконалення технології роботи операторів парку вантажних вагонів різних форм власності, Даниленко Р. Е., Лупир А. С. (2015)
Прохорченко А. В. - Передумови розроблення нових методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах реформування залізничного транспорту України (2015)
Бауліна Г. С. - Наукові підходи до формування інтелектуальної СППР оперативного персоналу залізничної станції, Кузнецов М. М., Зоненко В. В., Тренкеншу Я. В. (2015)
Куценко М. Ю. - Обґрунтування раціонального місця розташування локомотивного господарства на сортувальній станції, Дудін О. А., Долгова М. М., Жовнір О. В. (2015)
Розсоха О. В. - Аналіз методик оцінки рівня безпеки руху поїздів на залізничному транспорті, Конотопська М. Є., Шабатіна О. А., Вітола С. З. (2015)
Петрушов В. В. - Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції, Бочило Н. В. (2015)
Музикіна С. І. - Формування моделі прогнозування наслідків виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів (2015)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності перевезення харчових вантажів в умовах великого міста (2015)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології роботи передавальної станції при виконанні прикордонно-митних операцій, Латишев С. Ю., Ісламзаде Д. К. (2015)
Константінов Д. В. - Актуальні напрямки розвитку сучасних приміських перевезень залізниць України, Клепко Є. О. (2015)
Рибальченко Л. І. - Автоматизація технології оперативного управління рухомим складом, Ковтун Н. М. (2015)
Шапатіна О. О. - Вибір виду перевезень вантажів з використанням положень теорії нечітких множин (2015)
Алексієвець Л. - Шлях у 25 років: Україна (2016)
Юрій М. - Україна в світовій цивілізації, Алексієвець Л. (2016)
Алексієвець М. - Зовнішня політика України: від багатовекторності до безальтернативності, Секо Я. (2016)
Юрчак М. - 25 років співпраці: фактор НАТО у відносинах України та Європейського союзу (2016)
Дацків І. - Актуальні питання протиріч інтеграції України до Європейського союзу: історичний аспект, Ляшенко О. (2016)
Смільська І. - Миротворчість як один із головних напрямків співпраці України та ООН (2016)
Юрій М. - Агрокультурне суспільство і менталітет (2016)
Москалюк М. - Соціально-економічний розвиток України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Мизак Н. - "Монте-кассіно”, або болючі проблеми спектра українсько-польської історії (2016)
Прийдун С. - Будапештський меморандум в контексті ядерного роззброєння України (2016)
Алексієвець Л. - Мала конституція 1919 р. у розбудові Польської держави (2016)
Грубінко А. - Вплив великої Британії на формування механізмів європейської політичної інтеграції (40–80-і роки ХХ ст.) (2016)
Павленко О. - Політика США щодо проблеми визначення статусу Косово (1990–2015 роки) (2016)
Валіон О. - Соціально-економічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та їх подолання у республіці Білорусь (2016)
Василишин С. - Історичні передумови та періодизація розвитку сучасних українсько-білоруських відносин (1991–2014 рр.) (2016)
Лахманюк Т. - Співробітництво між Україною і Туніською республікою в політичному вимірі (2016)
Буглай Н. - Вступ Польщі до НАТО: реалізація євроатлантичного вибору (2016)
Костюк Л. - Динаміка міграційної політики Італії упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Gotowiecki Р. - Nierozwiązany problem. Kwestia udziału Ukraińców w walkach 2. korpusu polskiego we włoszech, Żak J. (2016)
Юхновський І. - Роздуми з приводу нової конституції України (2016)
Кралюк П. - Українська історія: як їй бути? (2016)
Калакура Я. - Історіографічні студії Михайла Грушевського: досвід і уроки (2016)
Киридон А. - Політика пам’яті в умовах демократії: вшанування жертв геноцидів та масових убивств (2016)
Мартинов А. - "Нова холодна війна” як прояв кризи постбіполярної системи міжнародних відносин (2016)
Шама О. - "Органічна” держава Арістотеля як кінцева мета розвитку античного суспільства (2016)
Кравець В. - Історія становлення сексуальної педагогіки в Україні (2016)
Куцик Р. - Нормативно-правова база інформаційної політики російської імперської влади щодо населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр. (2016)
Строцень Л. - Фотовиставка пам’яток повстанської звитяги "Ми, повстанці – сини України” як засіб виховання патріотизму (2016)
Савчин Т. - Історичний дискурс українського сонетного жанру (2016)
Денисюк Н. - Historical and functional analysis of the concept "Fiction” and its terminological expression, Савчин Т. (2016)
Федорів І. - Участь Омеляна Пріцака у славістичних дискурсах другої третини ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Блохин Д. - Бад Емс. Роль проф. Юрія Блохина у спорудженні меморіальної таблиці проти російського мовного геноциду (2016)
Григорук Н. - Історія української церкви в працях М. Чубатого (2016)
Рогожа М. - Цивілізаційний ландшафт української культури (2016)
Із книги Кульчицького С., Якубової Л. Донеччина та Луганщина у XVII – ХХІ ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 813 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
До уваги авторів! (2016)
Ткаченко В. І. - Концептуальні підходи щодо оцінювання якості прикриття об’єктів протиповітряної оборони, Смірнов Є. Б., Тристан А. В., Закутін К. В. (2016)
Загорка О. М. - Особливості та принципи побудови мережецентричної системи управління угруповання військ (сил), Коваль В. В., Тюрін В. В., Малюга В. Г., Загорка І. О. (2016)
Можаровський В. М. - Вплив озброєння та військової техніки на бойовий потенціал військових формувань, Нор П. І. (2016)
Закусило П. С. - Взаємозв’язок основних показників експлуатації та планового ремонту зразків озброєння та військової техніки з економічними показниками (2016)
Ярош С. П. - Класифікація тактичних груп, Гузченко С. В. (2016)
Пащетник О. Д. - Еволюційний вплив розвитку засобів ураження, умов, форм і способів ведення бойових дій на автоматизацію управління військами і зброєю, Поліщук Л. І., Маврін С. І. (2016)
Скопінцев О. О. - Вплив контролю технічного стану озброєння та військової техніки на їх бойову готовність, Рибалка Г. В., Швидков С. М. (2016)
Талалай В. Д. - Основні положення методичного апарату оцінювання ефективності системи мобілізаційного розгортання Збройних Сил України (2016)
Афанасенко В. С. - Критерії і показники оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу Повітряних Сил, Пасічник В. І., Злотніков А. Л. (2016)
Семененко О. М. - Метод формування обґрунтованих переліків заходів та завдань в програмах і планах розвитку Збройних Сил України, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Дідіченко В. П., Кремешний О. І., Корочкін О. А. (2016)
Karlov V. D. - Analysis of methods of decline of vulnerability of telecommunication systems, Lukashuk O. V., Sholokhov S. M. (2016)
Косогов О. М. - Інформаційний простір як об'єкт управління в системі державної інформаційної політики (2016)
Левченко О. В. - Система заходів протидії інформаційним операціям (2016)
Бондарєв Д. І. - Оптимізація структури групового польоту безпілотних літальних апаратів, Кучеров Д. П., Шмельова Т. Ф. (2016)
Катренко М. А. - Исследование особенностей подвода воздуха в комбинированном ракетно-прямоточном двигателе, Кудреватых А. Т. (2016)
Харченко В. П. - Общие принципы обеспечения гарантированного поддержания безопасности выполнения предстоящих полетов, Алексеев О. Н. (2016)
Чернов В. Г. - Визначення раціональної траєкторії польоту винищувача на перехоплення повітряної цілі при вирішенні завдання наведення методом "маневр" (2016)
Громыко И. А. - JAVA-реализация элементов криптографии сопряженных дискрет, Швагер К. О. (2016)
Захарченко І. В. - Аналіз вибору дискретного відображення нелінійної динамічної системи для побудови хаотичних систем передачі даних (2016)
Лещинский В. А. - О формульном описании переменных сложных высказываний, Лещинская И. А. (2016)
Лысенко И. А. - Формализация процесса проектирования тестовых наборов, Смирнов А. А. (2016)
Павленко М. А. - Метод формирования признаков информационной модели конфликтных ситуаций для подсистем поддержки принятия решений в перспективных системах управления специального назначения, Степанов Г. С., Касьяненко М. В., Руденко В. Н. (2016)
Поночовний Ю. Л. - Аналіз загроз і заходів із забезпечення безпеки в системах хмарних обчислень з послугою PaaS, Черницька І. О., Замковець І. В. (2016)
Деденева Е. Б. - Применение декоративных мелкозернистых бетонов для малых архитектурных форм, Дeмина О. И., Рачковский А. В., Романчук Н. А., Климова Е. И. (2016)
Кононов Б. Т. - Резонансний пристрій контролю часткових розрядів, Мушаров А. О., Нечаус А. О. (2016)
Серпухов О. В. - Вимоги до свічки запалювання, що застосовується для примусового запалювання паливно-повітряної суміші в дизельних двигунах на режимі холодного пуску, Бізонич Д. В., Цебрюк І. В., Коритченко К. В., Темніков В. О. (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод планування роботи універсальних виїзних метрологічних груп в умовах недостатньої кількості фінансових і часових ресурсів (2016)
Бабенко Ю. В. - Организация поддержки принятия решений при разработке модификаций самолетов транспортной категории с использованием онтологического подхода, Мандрикова Л. В., Потапова М. В. (2016)
Березенський Р. В. - Модель системи управління знаннями в управлінні проектами/ програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій у автомобільне господарство Збройних Сил України (2016)
Федорович О. Е. - Метод обеспечения качества проектируемой многоуровневой программной системы с использованием компонентного и прецедентного подходов, Бабич А. В. (2016)
Барсова З. В. - Защита систем управления и обработки информации от воздействия агрессивных сред и высоких температур, Илюха Н. Г. (2016)
Іванець Г. В. - Аналіз стану техногенної, природної та соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі даних моніторингу (2016)
Малежик Р. С. - Аналіз процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Кіровоградської області (2016)
Пивовар-Томаля О. В. - Якісний аналіз хімічних факторів виробничого середовища лікувально-профілактичних закладів (2016)
Шевченко Р. І. - Дослідження шляхів компенсації негативного впливу інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу на функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Буданов П. Ф. - Повышение надёжности функционирования энергообъектов на основе усовершенствования программно-технического комплекса автоматизированной подсистемы аварийной и предупредительной защиты, Бровко К. Ю., Васюченко П. В. (2016)
Годлевський С. О. - Обґрунтування єдиної тактичної розрахункової одиниці для визначення бойового складу ешелону ізоляції угруповання Національної гвардії з локалізації збройного конфлікту всередині держави (2016)
Городнов В. П. - Модель і методика оцінки впливу елементів матеріального забезпечення на показник втрати спроможності виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України в особливий період, Власюк В. В., Овчаренко В. В. (2016)
Мельник С. М. - Проблемні питання тактичних дій військових підрозділів при блокуванні ділянок маршрутів руху місцевим населенням в умовах збройного конфлікту, Поляков C. Ю., Зміївський Г. А., Корольов С. С. (2016)
Тробюк В. І. - Методика формування системи протидії актам зовнішнього вторгнення на атомні електричні станції підрозділами Національної гвардії України, Голубок М. Г. (2016)
Черепнев И. А. - К истории применения методов физической медицины в лечении и реабилитации раненых на опыте войн начала ХХ века, Фесенко Г. В., Крыленко И. М. (2016)
Поликашин В. С. - Методика формирования команды из группы военнослужащих с учетом их совместимости, личностных ролей и диаграммы Венна, Поляков С. Ю., Поликашин О. В. (2016)
Панфілов О. Ю. - Система військової освіти України як рамкова умова формування особистості військового керівника, Петрова Л. О. (2016)
Козлов В. Є. - Удосконалення моделі особистості кандидата до вступу у військовий вищий навчальний заклад, Новикова О. О., Оленченко В. Т. (2016)
Лис Ю. С. - Дослідження функціонального стану студентів у процесі навчання (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Титул, зміст (2013)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование аккумуляторных батарей электрических торпед, находящихся на послегарантийных этапах эксплуатации, Редин Н. Н., Щепцов О. В. (2013)
Сахненко М. Д. - Ресурсозаощаджувальна технологія відновлення зношених деталей, Ведь М. В., Каракуркчі Г. В., Єрмоленко І. Ю., Зюбанова С. І. (2013)
Демирский А. В. - Анализ работы системы подогревателей сахарного сока с учетом загрязнений теплообменной поверхности, Товажнянский Л. Л., Арсеньева О. П., Хавин Г. Л., Капустенко П. А. (2013)
Кузнецова М. М. - Вплив способу подрібнення на енерговитрати процесу, Ведь В. Є. (2013)
Товажнянский Л. Л. - Возможность использования системы отопления в качестве источника тепла теплового насоса для системы ГВС в межотопительный период, Бабак Т. Г., Дуич Н., Краячич Г., Хавин Г. Л. (2013)
Капустенко П. А. - Критерий эффективности тепловых насосов с учетом группового влияния аргументов, Илюнин О. О., Болдырев С. А., Гарев А. О., Лещенко Е. В., Перевертайленко А. Ю., Селяков А. М., Шамраев А. А. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция тепловых насосов в процесс очистки тетрахлорида титана, Сивак В. В. (2013)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез инвариантного стабилизатора танковой пушки, Лазаренко А. А. (2013)
Капустенко П. А. - Математическая модель распределенной бивалентной системы теплоснабжения, Илюнин О. О., Перевертайленко А. Ю., Селяков А. М., Шамраев А. А. (2013)
Кузяев И. М. - Моделирование тепловых процессов в кольцевых цилиндрических элементах, Сытар В. И., Лободенко А. В. (2013)
Кирилаш Е. И. - Численное исследование потокораспределения в укрытии газотурбинной установки, вентилируемом одним и двумя вентиляторами (2013)
Ведь В. В. - Гидродинамика структуры потока жидкости в циркуляционном аппарате со струйно-инжекционным газонаполнением (2013)
Анипко О. Б. - Комплексный метод формирования pdm протокола объекта для предэскизной стадии проектирования, Бусяк Ю. М., Миргород Ю. И. (2013)
Анипко О. Б. - Проблемные задачи исследования геронтологического изменения порохового заряда реактивного двигателя твердого топлива снарядов реактивных бомбометных установок и экспериментальные данные для их решения, Больших А. А. (2013)
Анипко О. Б. - Изменение физико-химических свойств порохового заряда и начальной скорости артиллерийских боеприпасов морской номенклатуры калибров 25/80 и 30/54, Вертелецкий В. Ф. (2013)
Бирюков А. И. - Особенности эксплуатации пистолетов со свободной отдачей затвора при использовании боеприпасов послегарантийных сроков хранения (2013)
Товажнянський Л. Л. - Екстракція даних смолопереробного цеху та двох бензольних відділень зі спільним сировинним потоком, Капустенко П. О., Ульєв Л. М., Васильєв М. А. (2013)
Васильев И. В. - Проблемы и перспективы некоторых современных технологий термической конверсии твердых бытовых отходов, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Илюнин О. О., Бухкало С. И., Арсеньева О. П. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-реконструкция секций гидроочистки и каталитического риформинга на установке л-35-11/600, Нечипоренко Д. Д. (2013)
Бирюков И. Ю. - Маскировочная окраска наземных объектов и методы их распознания (2013)
Соколов М. В. - Исследование гидродинамики ситчато-клапанных тарелок для колон очистки четыреххлористого титана, Ульев Л. М., Сулима А. Н. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа производства карбамида на агрегате АК-70, Яценко О. А. (2013)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование износа ствола 5,45 мм автомата Калашникова АК-74 при стрельбе боеприпасами длительных сроков хранения, Муленко А. О., Баулин Д. С. (2013)
Краснокутский Е. В. - Стенд для изучения кинетических и газодинамических параметров каталитических процессов очистки газов, Ведь В. Е., Пономаренко А. В., Кощий В. А. (2013)
Рассоха А. Н. - Наноразмерные явления в межфазном слое модифицированных фурано-эпоксидных композитов, Черкашина А. Н., Абаляев В. И. (2013)
Хименко А. В. - Исследование режимов работы электрического теплового аккумулятора, Тарасова В. А. (2013)
Редько А. А. - Термодинамическая эффективность каскадной утилизационной энергетической установки, Компан А. И., Редько А. Ф. (2013)
Бандура В. М. - Інтенсифікація масоперенесення в екстрагуванні рослинних олій, Коляновська Л. М. (2013)
Анипко О. Б. - Система мониторинга артиллерийских боеприпасов и анализ ее возможных структур по степени рациональности, Хайков В. Л. (2013)
Ковалив В. И. - Позиции Китая на рынке бронетехники развивающихся стран, Малахов В. А. (2013)
Москаленко В. Ф. - Підсумки вступної кампанії 2011 року і шляхи вдосконалення прийому до BМH3 (за матеріалами звіту про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), Яворовський О. П., Науменко О. М., Цехмістер Я. В. (2011)
Мітенко Д. O. - Ефект гіпоксії на експресію мРНК BNIP-3, ВАХ, BID ТА BCL-2y клітинах гліоми лінії U87 змінюється при блокаді експресії гена TRF-1 (2011)
Середа П. І. - Дослідження жирнокислотного складу соняшника однорічного, Максютіна Н. П., Цимбаліста Ю. А., Ернагіни Т. С. (2011)
Середа П. І. - Основні механізми розвитку патології міокарда за експериментального судомного синдрому, Колесова Н. А., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. І., Куфтирева Т. П., Ерюлгіна Т. С., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Жданова О. О., Чухрай С. М., Горовенко Ю. І., Холобцева В. М. (2011)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена краніопластика після великолоскутної краніотомії (модифікації №3 та №4), Нахаба O. O., Гридіна Н. Я. (2011)
Савчук О. В. - Концептуальна модель збереження і зміцнення стоматологічного здоров'я школярів (2011)
Черемухіна О. М. - Система медичного електронного документообігу для офтальмологічних установ (2011)
Єрем Т. В. - Особливості гігієнічної діагностики стоматологічного здоров’я населення ендемічного регіону, Фера О. В. (2011)
Рева Т. Д. - Кремнеземні адсорбенти для концентрування та розділення іонів металів (2011)
Боднар П. М. - Застосування високодисперсного кремнезему в терапії хворих на цукровий діабет типу 2, Михальчишин Г. П., Садик А. Джарадат (2011)
Бучинська Л. Г. - Використання біомолекулярних маркерів для предикативної оцінки індивідуального прогнозу виживаності хворих ка серозний рак яєчника, Грінкевич В. М., Свінціцький В. С., Романенко О. В. (2011)
Дєєва Ю. B. - Визначення та оцінка вестибулярної функції у хворих на цукровий діабет за допомогою методів кефалографїї та стабілографії (2011)
Дубров С. О. - Епідеміологія відлучення від респіратора пацієнтів після проведення тривалої штучної вентиляції легень у відділеннях інтенсивної терапії України (2011)
Дудка П. Ф. - Стан ліпопереокислення та жирнокислотного метаболізму при хронічному обструктивному захворюванні легень, Соколов Л. І. (2011)
Захараш М. П. - Сучасна тактика лікування хворих на поліпи товстої кишки, Пойди О. Т., ТПевелюк С. Б., Орлов О. Л. (2011)
Коршевнюк Д. О. - Вплив корекції психовегетативного стану на динаміку змін клінічних проявів функціональної диспепсії у військовослужбовців (2011)
Николюк А. М. - Особливості перебігу різних клінічних форм ендокринної офтальмопатії (2011)
Осуховська О. С. - Гендерні особливості психоемоційного стану осіб молодого віку з патологічною залежністю від азартних ігор (2011)
Політун А. М - Показники кальцій-фосфорного обміну і состянии кісткового метаболізму у осіб похилого та старечого віку з захворюваннями пародонта, Магомедов С., Кананович Т. М., Федяновій І. М. (2011)
Різник С. С. - Оцінка ефективності застосування мексидолу в комплексному лікуванні гепералізованого пародонтиту, Різник Ю. Б., Бучковська А. Ю. (2011)
Фліе П. С. - Вивчення причин скупченості зубів, Хе Me (2011)
Гарматіна О. Ю. - Комп’ютерна томографія: ризик опромінення і особливості застосування в клініці, Ткаченко М. М., Робак О. П. (2011)
Лизогуб В. Г. - Метаболічний синдром: сучасний погляд на проблему, Туркевич В. М., Волошина О. О., Долинна О. В. (2011)
Рудюк Л. І. - Серцево-судинні ускладнення при ревматоїдному артриті: сучасний погляд на проблему (2011)
Свінціцький А. С. - Хронічні запальні захворювання шлунка і канцерогенез, Ревенок К. М., Корендович І. В. (2011)
Чекман І. С. - Блокатори кальцієвих каналів: сучасні клініко-фармакологічні аспекти застосування в медичній практиці, Горчакова Н. О., Пузиренко А. М. (2011)
Чекман І. С. - Процеси життєдіяльності в живій кзітині з позицій супрамолекулярної хімії, Петюніна В. М., Ткачук Н. М., Сирова Г. О., Калібабчук В. О., Вачинський Р. О. (2011)
Кришталь М. В. - Під егідою великого вчителя (до 175 річчя з дня народження засновника кафедри патофізіології професора Никанора Адамовича Тржаска- Хржонщевського), Досенко В. Є., Гур’янова В. Л. (2011)
Малюта О. В. - Медична наука крізь призму відкриттів (до історії медичного факультету Університету Святого Володимира) (2011)
Москаленко В. Ф. - Професор Володимир Оланасович Караваєв - честь і слава вітчизняної медицини і освіти (до 200-річного ювілею видатного хірурга і педагога), Захараш М. П., Черкасов В. Г. (2011)
Абдрахманова М. Ж. - Колізії становлення української культури на зламі ХІХ–ХХ ст. (2015)
Ананьева Е. П. - Ценности мультикультурно-толерантной парадигмы в развитии социокультурного пространства (2015)
Bataeva K. V. - Social Visualistics in postmodern philosophy context (2015)
Беднарчик Т. Р. - Вплив "Велесової книги" на ідеологію різних течій українського рідновірства в країнах Заходу в 1960–1980 роках (2015)
Бенюк О. Б. - Художньо-естетична концепція школи бойчукістів (2015)
Богомолець О. В. - Дім як оберіг українського народу (2015)
Васильева Л. А. - Феномен публичных коммуникаций в кросс-культурном пространстве (2015)
Вейсова С. М. - Гендерные аспекты системы образования на постсоветском пространстве (2015)
Вергун Д. В. - Соціокультурні контексти функціонування іміджу (2015)
Ганаба С. О. - Антропологічні орієнтири розвитку дидактики із позицій концепції цілісної особистості (2015)
Гончар О. О. - Структура літературного ринку в Україні та місце й роль літературного менеджера (2015)
Гудима І. П. - Християнська доктрина чуда та проблема безпосередньої каузальності в сучасній християнській теології (2015)
Гуменюк А. М. - Нелінійне мислення: сутність і потенційні можливості для освіти (2015)
Добжиньскі А. А. - Природа зла в польській філософській думці: Ю. Тішнер, В. Гринєвіч, Л. Колаковські (2015)
Дорожко І. І. - Правові аспекти захисту родини в сучасних викликах глобалізаційних процесів (2015)
Зейналова Г. К. - Космоцентризм как предмет эстетического исследования (2015)
Зубов В. О. - Крос-культурний пастиш як феномен сучасності (2015)
Іщенко О. М. - Філософія соціальної держави: від ідеї до кризи (2015)
Коваліско Н. В. - Специфіка й механізми функціонування соціальних ліфтів у сучасному суспільстві, Сенюра О. В. (2015)
Корупятник І. В. - Зміна парадигм розуміння свободи у класичній філософській традиції (2015)
Кривега Л. Д. - Ближний восток: особенности современного бытия, Сухарева Е. В. (2015)
Культенко В. П. - Політика та проблеми її естетизації (2015)
Луценко А. В. - Історико-філософське осмислення проблеми тілесного відчуження людини в умовах інформаційного суспільства (2015)
Ляднева А. В. - Функціональна парадигма благодійності: досвід історико-філософського аналізу (2015)
Мамедов М. А. - Из истории автоматизации информационного обслуживания специалистов в Республиканской научно-технической библиотеке Азербайджана (2015)
Назаров М. Х. - Проблемы века гуманизации образования (2015)
Петленко І. В. - Індійська філософія ХІХ століття: західний вплив і традиція (2015)
Петренко Д. В. - Трансверсальная антропология в контексте философии техники/медиа (2015)
Петрушенко В. Л. - Цінності як конроверза тенденції руху до постлюдськості (2015)
Пірог Л. А. - Гендерні особливості соціального захисту населення (2015)
Попова О. В. - Темпоральний вимір ідентичності в умовах міжцивілізаційного конфлікту (2015)
Райхерт К. В. - Критический обзор концепции символической креативности П. Уиллиса (2015)
Сковронський Б. В. - Орнамент як семантико-комунікативний феномен (2015)
Согорін А. А. - Методологія дослідження соціології реклами (2015)
Ткаченко А. В. - Теоретико-методологическое значение кризиса идеи "линейности" исторического развития для постановки проблемы "разрывов" исторического времени (2015)
Ткаченко Н. А. - Антропологический поворот в историософии в контексте актуализации проблемы альтернативно-исторического развития (2015)
Фесенко Г. Г. - Образ міста у філософсько-релігійній традиції (2015)
Чурсінова О. Ю. - Техніка й технічний прогрес у концепціях сучасних українських філософів (2015)
Шевченко Г. А. - Соціотехнічне проектування й перспективи інженерії (2015)
Шедяков В. Е. - Социокультурный уровень информационного взаимодействия (2015)
Ювсечко Я. В. - Постмодерністські тенденції як базовий чинник поширення синтетичних неорелігій (2015)
Юрченко О. О. - Думи про море: загальна характеристика та способи передавання числової символіки (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2013)
Анипко О. Б. - Критериально-структурный метод и особенности экспериментального исследования теплообмена для критериального уравнения интенсивности теплоотдачи, Бабич Н. И. (2013)
Бондарь А. И. - Перспективы использования аккумуляторных батарей в военной гусеничной и колесной технике, Дегтярь С. М., Павленко С. А., Смоляков В. А. (2013)
Ладанюк А. П. - Розробка ефективних систем автоматизації технологічних комплексів з використанням методів сучасної теорії керування, Власенко Л. О. (2013)
Лебедєв В. В. - Прозорі світлочутливі полімерні матеріали на основі модифікованих меламіно-формальдегідних олігомерів, Кулініч П. В. (2013)
Рассоха А. Н. - Реологические свойства фурано-эпоксидных реакционоспособных олигомеров (2013)
Альамі Д. А. М. - Технологія очистки стічних вод лакофарбових виробництв від формальдегіду, Булавін В. І., Гуріна Г. І. (2013)
Зимин Д. Б. - Сравнение танка "Оплот" и танков, находящихся на вооружении армии Украины, по частным характеристикам поворотливости, Галушка Ю. В. (2013)
Близнюк О. Н. - Оптимизация процесса селективного низкотемпературного восстановления N2O аммиаком. Модификация оксидной каталитической системы, Клещев Н. Ф., Огурцов А. Н. (2013)
Оксенич Н. В. - Способы повышения функционального совершенства легкой БТТ и их реализация в комплексах вооружения, Долженко И. Ю., Мельник С. А., Комар Ю. Е., Медведев Г. Л. (2013)
Азаренко Е. В. - Методы неразрушающего контроля состояния опасных объектов и механизмов, Гончаренко Ю. Ю., Гончаренко Д. Г. (2013)
Содержание (2016)
Вовк И. Б. - Гиперплазия эндометрия (Клиническая лекция), Горбань Н. Е., Борисюк О. Ю. (2016)
Манжура Е. П. - Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN). Современные подходы к диагностике, лечению и реабилитации (2016)
Анфілова М. Р. - Проблеми діагностики та вибору протигрибкового препарату при вульвовагінальному кандидозі: практичні рекомендації з позиції доказової медицини (2016)
Бенюк В. О. - Роль імунних механізмів у розвитку доброякісної патології матки, Алтибаєва Д. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В. (2016)
Назаренко Л. Г. - Послеоперационная аналгезия в акушерско-гинекологической клинике: акценты на нестероидные противовоспалительные препараты, Настенко А. М. (2016)
Мельник О. В. - Трехплодная беременность в современном акушерстве (2016)
Басистий О. В. - Дисбаланс у системі L-аргінін–оксид азоту у патогенезі акушерських ускладнень і затримки росту плода (Огляд літератури) (2016)
Поліщук І. П. - Вплив застосування мікронізованого прогестерону на характеристику функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із загрозою пізнього мимовільного викидня (2016)
Жук С. І. - Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок, Григоренко А. М., Шляхтіна А. О. (2016)
Маланчук О. Б. - Досвід ведення занадто ранніх передчасних пологів, ускладнених передчасним відходженням навколоплідних вод, Лакатош В. П., Костенко О. Ю., Антонюк М. І., Наритник Т. Т. (2016)
Прилуцкая А. Б. - Современные тенденции в лечении бактериального вагиноза, Кущ В. Н., Ляненко Л. А., Алексеенко Н. В. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Современный взгляд практического врача на патогенез поражения почек при преэклампсии, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П. (2016)
Венцківський Б. М. - Роль прозапальних цитокінів у патогенезі передчасної пологової діяльності при багатоплідній вагітності, яка настала внаслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій, Поладич І. В., Авраменко С. О. (2016)
Потапов В. А. - Механизмы адаптации беременных с невынашиванием в динамике сохраняющей терапии, Сюсюка В. Г., Жарких А. В. Плотник В. А. (2016)
Деменина Н. К. - Плацента increta: методы лечения, Ищенко А. И., Милевский А. В. (2016)
Сазонова М. О. - Профілактика перинатальної патології у жінок з аномаліями розвитку матки (2016)
Макарчук О. М. - Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників, Матвійків Н. І. (2016)
Резніченко Г. І. - Можливості корекції клімактеричних розладів у жінок із застосуванням препарату Менопейс, Резніченко Н. Ю., Потебня В. Ю., Коваленко К. І., Оніщенко Р. А. (2016)
Суханова А. А. - Сучасні підходи до лікування мастопатії у пацієнток репродуктивного віку, Мельник Ю. М., Карлова О. О. (2016)
Pakharenko L. - Features of Reproductive Function in Women With Premenstrual Syndrome (2016)
Прудников П. М. - Роль генетичних порушень у патогенезі і клінічному перебігу аденоміозу та ендометріом (2016)
Носенко О. М. - Активність природних кілерних клітин в еутопічному ендометрії при аденоміозі у жінок з різними імплантаційними характеристиками, Москаленко Т. Я., Косюга О. М. (2016)
Суханова А. А. - Можливості корекції місцевого імунітету у жінок з рецидивуючим вульвовагінальним кандидозом, Савченко С. Є., Коломійченко Т. В. (2016)
Макаренко М. В. - Шапеpоніни як pегулятоpи ноpмальної і патологічної антистpесової відповіді у pепpодуктивній системі людини, Говсєєв Д. О., Сидорик Л. Л. (2016)
Суханова А. А. - Современные аспекты ведения женщин в климактерический период, Гервазюк О. И. (2016)
Бенюк В. О. - Сучасні детермінанти патогенезу гіперпластичних процесів ендометрія, Гончаренко В. М., Никонюк Т. Р. (2016)
Рыкова О. В. - Междисциплинарная проблема: синдром Кушинга (Обзор руководства по диагностике синдрома Кушинга "The diagnosis of Cuching’s syndrome: Аn Endocrine Society Clinical Practice Guideline") (2016)
Дубоссарская Ю. А. - Задержка рождения второго и третьего плодов при многоплодной беременности тройней (Клинический случай), Падалко Л. И., Захарченко Л. Г., Савельева Е. А. (2016)
Садигов Ю. М. - Перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок – носіїв генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції (2016)
Симончук Е. В. - Лейомиосаркома матки – принципы диагностики и лечения, Шарма Н. А. (2016)
Масло Д. М. - Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Жук С. І. - Динаміка показників системи гемостазу як прогностичний критерій наслідків програм допоміжних репродуктивних технологій, Воробей-Вихівська В. М. (2016)
Титул, зміст (2013)
Куделя А. А. - Оценка применения высокоскоростных массообменных аппаратов для ректификации смеси бензол-толуол, Киселёв В. М., Лаврова И. О. (2013)
Братах М. І. - Моделювання процесу очистки шлейфів свердловин, Кустурова О. В., Рузіна І. М., Кримов А. П. (2013)
Вурье Б. А. - Системы управления гидроагрегатов сельскохозяйственных машин, Гордюхин А. А., Салыга Т. С. (2013)
Огурцов А. Н. - Химико-физические механизмы термической инактивации процессов экситонного дефектообразования и образования биомолекулярных нанокомплексов в радиационной технологии, биотехнологии и биофизике: спектроскопия и термодинамическое моделирование, Близнюк О. Н., Клещев Н. Ф., Масалитина Н. Ю. (2013)
Подустов М. А. - Моделирование процессов нелинейных динамических систем, Бобух А. А., Ковалёв Д. А. (2013)
Братах М. І. - Синтез задачі транспортування багатофазових середовищ трубопровідною системою, Скрильник К. Ю., Бурова М. Я. (2013)
Пономаренко А. В. - Влияние поверхностной концентрации катализатора на интенсификацию процесса массоотдачи в реакции термокаталитической деструкции бензола, Ведь В. Е. (2013)
Атаманов Ю. Л. - Повышение экономичности ударных пневмоагрегатов за счёт рационального управления контуром питания , Крутиков Г. А., Стрижак М. Г. (2013)
Братах М. И. - Оценка динамики объемов добычи газа из месторождений на завершающей стадии разработки, Варавина Е. П., Кутя М. М., Ткач В. А. (2013)
Демирский А. В. - Экспериментальное исследование теплоотдачи гофрированной поверхности пластинчатого теплообменника, Бабич Н. И. (2013)
Муленко А. О. - Практические рекомендации по коррекции мероприятий, связанных с эксплуатацией автоматического стрелкового оружия при применении боеприпасов послегарантийных сроков хранения (2013)
Салиев Э. И. - Критерии выбора состава показателей ремонтопригодности систем водоснабжения и водоотведения (2013)
Титул, зміст (2014)
Маляренко В. А. - Потребители-регуляторы как эффективное направление регулирования графика нагрузки электрических сетей, Колотило И. Д., Щербак И. Е. (2014)
Шевелев А. А. - Метод численного анализа теплового состояния мембранных поверхностей нагрева, Тарасенко А. Н., Павлова В. Г., Барвинок В. С., Павлюченко А. М. (2014)
Топоров В. Г. - Імовірність перерозподілу мас рідини в порожнині трубопроводу, Шеїна З. В., Скрильник К. Ю., Сафта А. В. (2014)
Білецький Е. В. - Експериментальний пристрій для вимірювання гідравлічних характеристик течії неньютонівських рідин у каналах, Толчинський Ю. А. (2014)
Бобух А. А. - Алгоритм управления процессом регенерации аммиака в отделении дистилляции производства соды, Литвиненко И. И., Беспалов К. И. (2014)
Братах М. І. - Методика розрахунку умов виникнення гідроудару, Рузіна І. М., Сіроус В. С., Криволапчук І. П. (2014)
Кобец Е. В. - Нестационарная математическая модель регулирующего кавитационного устройства, Загребельная Л. И. (2014)
Коляденко В. А. - Розрахунок параметрів руху очисного поршня, Соболєва А. В., Кузнєцова Т. О., Недільський Д. В. (2014)
Подустов М. А. - Алгоритм псевдооптимального управления динамическими системами, Бобух А. А., Ковалёв Д. А. (2014)
Рассоха А. Н. - Реологические свойства растворов фурано-эпоксидных реакционноспособных олигомеров (2014)
Шапорев В. П. - Синтез частиц титана алюминия анизотропной формы при протекании твердофазных реакций в системе гидроксид алюминия–диоксид титана, Шестопалов А. В. (2014)
Атаманов Ю. Л. - Анализ энергетических характеристик ударных пневмоагрегатов со встроенным резервуаром, Крутиков Г. А., Стрижак М. Г. (2014)
Вурье Б. А. - Синтез многорежимных гидропневмоагрегатов, Гордюхин А. А. (2014)
Оксенич Н. В. - Анализ принципов формирования облика комплексов основного вооружения танков, Долженко И. Ю., Комар Ю. Е., Мельник С. А., Беличенко А. В. (2014)
Кіщенко В. А. - Визначення воску і воскоподібних сполук методом високотемпературної хроматографії (2014)
Левчук І. В. - Визначення поліхлорованих біфенілів (ПХБ) в оліях та жирах (2014)
Киприч К. К. - Анализ динамики рынка легкобронированной техники развивающихся стран, Ковалив В. И., Малахов В. А. (2014)
Киприч К. К. - Анализ тенденций изменения оборонных расходовстран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ковалив В. И., Малахов В. А. (2014)
Ткач С. М. - Сучасні ендоскопічні методи лікування ожиріння, Кузенко Ю. Г. (2016)
Паламарчук В. О. - Лімфорея у тиреоїдній хірургії (2016)
Кирилюк М. Л. - Мінеральна щільність кісткової тканини у постменопаузних жінок різного віку з цукровим діабетом 2 типу, Щекатурова Л. В., Атанова Я. О. (2016)
Алтуніна Н. В. - Комплексне застосування α-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу, можливості корекції системного запалення (2016)
Зябліцев С. В. - Асоціація алеля 12Pro поліморфізму rs1801282 гена PPARG з цукровим діабетом 2 типу, Мокрій В. Я. (2016)
Дубров С. О. - Інгаляційна анестезія севофлураном при хірургії щитоподібної залози: низькопотокова або мінімально-потокова анестезія?, Тарасенко С. О., Мазніченко В. А. (2016)
Кашперська В. Я. - Стан метаболізму кальцію і фосфору у хворих, оперованих з приводу папілярного раку щитоподібної залози (2016)
Паньків В. І. - Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому, Юзвенко Т. Ю. (2016)
Горобейко М. Б. - Прихована ішемія нижніх кінцівок у хворих на діабетичну периферичну полінейропатію без уражень магістральних артерій (2016)
Яроцький М. Є. - Особливості перебігу доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В., Дорога О. П. (2016)
Зелінська Н. Б. - Патологія щитоподібної залози у дитячого населення України, Ларін О. С. (2016)
Ларiн O. С. - Патогенетична роль кишкового дисбіозу в розвитку ожиріння та цукрового діабету 2 типу, Ткач С. М., Тимошенко O. С., Юзвенко Т. Ю. (2016)
Завгороднiй С. Н. - Хірургічна тактика при локалізації пухлини щитоподібної залози в задньому середостінні, Перцов В. I., Телушко Я. В., Савченко С. I., Данилюк М. Б. (2016)
Черенько М. С. - Ендогенний субклінічний гіпертиреоз: сучасні погляди на діагностику і лікування (з огляду на останні настанови Європейської тиреоїдної асоціації) (2016)
Зелінська Н. Б. - Дайджест наукових публікацій, Кирилюк М. Л. (2016)
Ківалов С. В. - Привітальне слово (2016)
Абызова Л. В. - Этнотерриториальные конфликты в геополитических трансформациях современности, Кушнерева А. В. (2016)
Аксьонова В. І. - Патріотизм – феномен парадигми комунікативного суспільства (2016)
Алікберов Р. Д. - До проблеми розуміння західної та східної ідентичності акторів глобалізаційних процесів (2016)
Ареф’єва А. Ю. - Культурно-історичні темпоральності глобалізації культури (2016)
Вязова Р. В. - Специфіка міжетнічних відносин на сучасному етапі суспільного розвитку, Убейволк О. О. (2016)
Гейко С. М. - Можливості використання уяви як "манери" мислення у філософії Х. Уайта, Кудін Б. А. (2016)
Годжатюрк Н. - Образ Хызыра как составная часть исторической памяти и национального самосознания (2016)
Горохолинская А. Н. - К вопросу о семантике коня на иконах Георгия Победоносца (2016)
Давидов П. Г. - Концепція навчання впродовж життя як засіб створення конкурентоспроможного ринку праці (2016)
Далекорей М. І. - Місіонерство й катехізація в православній церкві: український контекст (2016)
Дергачов Є. В. - Про взаємодоповнюваність норм моралі і права у філософії Томаса Гоббса (2016)
Ель Гуессаб Карім - Арабські країни як центр впливу світових сил (2016)
Запорожченко О. В. - Трансформації ідентичності в умовах інформаційної глобалізації (2016)
Завальнюк В. В. - Філософські та соціологічні складники юридичної антропології (2016)
Зюганов А. П. - Філософський аналіз сучасного соціокультурного простору (2016)
Ивакин А. А. - Предпосылки и предтечи учения о ноосфере (2016)
Ковальчук Ю. В. - Філософський аналіз категорії любові в екзистенційних візіях Світлани Алексієвич (2016)
Кольцов В. М. - Методологічний інструментарій дослідження демократичного транзиту (2016)
Костючков С. К. - Біополітична філософсько-освітня концепція: теоретико-методологічні основи і практичний аспект в умовах громадянського суспільства (2016)
Крымчак Л. Ю. - Психолого-педагогическое сопровождение как вид деятельности социального педагога по адаптации учащихся-сирот к обучению (2016)
Легенький І. Ю. - Феномен плюралізації нонконформного руху в полістилістиці музичної культури України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2016)
Лукiян I. А. - Влада як феномен комунікації (2016)
Матюшина И. И. - Смысл как системное образование (2016)
Матюшко Б. К. - Євген де Роберті: науковість психології як епістемологічна проблема (2016)
Наджафова Н. Х. - Работа в Азербайджане с детьми, оставшимися без попечения родителей (2016)
Назаренко М. С. - Епістемологія мистецтва як галузь філософського знання (2016)
Насєдкіна О. О. - Казкова картина світу: український дискурс (2016)
Никитченко О. Е. - Екуменічний рух у сучасній Україні (2016)
Поцюрко О. Ю. - Проект конституції й українське питання в поглядах М. Драгоманова (2016)
Райхерт К. В. - Артикуляция соционима "отаку" (2016)
Розова Т. В. - Пострадянський соціальний простір у форматі діалогу з провідними акторами глобалізації: філософсько-політичний аспект, Гайтан В. В. (2016)
Романкова Л. М. - Глобалізація як детермінанта модернізаційних змін у системі виховання вищої професійної освіти (2016)
Скриль С. А. - Вплив глобалізації на функціонування та розвиток політичних процесів у різних цивілізаційних системах (2016)
Слюсар В. М. - Інтелігенція як об’єкт насилля: соціально-філософський аспект (2016)
Со Пюн Сун - Роль гендерной социализации в формировании женского лидерства (2016)
Согорін А. А. - Особливості використання методу контент-аналізу для дослідження реклами в друкованих засобах масової інформації (2016)
Солдатенко І. О. - Медіаграмотність як складова інформаційної безпеки, Зінюк А. В. (2016)
Soloviy R. P. - Virtue, character and community: the peculiarities of theological ethics of Stanley Hauerwas (2016)
Стовпець О. В. - Соціально-філософські аспекти розвитку сучасної концепції інтелектуальної власності: українські та світові реалії (2016)
Стратонова Н. О. - Антропологія відеогри: соціокультурний аспект формування ідентичності (2016)
Сумарокова Л. Н. - О диалогичности философии (2016)
Фесенко Г. Г. - Естетика публічного простору міста в контексті філософії суб’єкта творчості (2016)
Халіман М. А. - Релігійні конфлікти: світоглядний аспект (2016)
Хахалін О. О. - Сучасний соціально-культурний паломницький дискурс (2016)
Хлистун О. П. - Феномен аріїзму: український контекст (2016)
Чорна Л. В. - Ідеал у колі розуміння філософської рефлексії (2016)
Шамша И. В. - Время как прошлое в концепции истории Ж. Ле Гоффа (2016)
Шедяков В. Е. - Мифотворчество в "умном обществе" как социальный процесс: основания и перспективы (2016)
Шкіль С. О. - Ідеологічна оцінка російською православною церквою українських подій 2013–2015 років (2016)
Шолухо Н. Є. - Феноменологічні концепції оселі Ґастона Башляра й Еманюеля Левінаса (2016)
Щедрин А. Т. - Проблема "естественное/искусственное" в контексте поисков внеземных цивилизаций: философско-методологические аспекты (2016)
Яковлев Д. В. - Соціологія політичного вибору: контури теорії (2016)
Янковський С. В. - Шляхи соціокультурного світотворення: між історією та "поверненням до світу" (2016)
Яремко І. В. - Критика М. Малкея "стандартної концепції" науки й соціальне конструювання наукового знанн (2016)
Наші автори (2016)
Титул, содержание (2016)
Матвієнків О. М. - Удосконалення технології виготовлення та ремонту збірно-розбірних трубопроводів (2016)
Бірюков О. І. - Експериментальне дослідження впливу довжини ствола пістолета на балістичні характеристики при використанні боєприпасів тривалого терміну зберігання (2016)
Безвесільна О. М. - Експериментальні дослідження інтелектуального високоточного термоанемометричного витратоміру біопалива, Черепанська І. Ю., Сазонов А. Ю., Нечай С. О. (2016)
Дорошенко О. І. - Визначення ціни на електроенергію для промислових її споживачів (2016)
Чайковська Є. Є. - Розробка методу підтримки розряду грунту в теплонасосному енергопостачанні (2016)
Левченко С. А. - Влияние конструктивных параметров электрического теплоаккумулирующего преобразователя на его энергетические характеристики (2016)
Милованов В. И. - Повышение термодинамических характеристик конденсатора холодильной машины с помощью наночастиц, Балашов Д. А. (2016)
Sharapov S. - Experimental investigation of liquid-vapor ejector with conical mixing chamber, Arsenyev V., Kozin V. (2016)
Абрамов В. Б. - Порівняльний аналіз характеристик ізоляційних рідин рослинного походження для високовольтного електрообладнання, Проценко О. Р. (2016)
Кожушко Г. М. - Порівняння динаміки світлових та колірних характеристик компактних люмінесцентних та світлодіодних ламп в процесі строку служби, Басова Ю. О., Губа Л. М. (2016)
Бржезицький В. О. - Аналіз ємнісних струмів в обмотці високовольтного вимірювального автотрансформатора напруги, Гаран Я. О. (2016)
Abstracts and References (2016)
Пупена О. М. - Використання віртуальних лабораторних робіт з дисципліни "Промислові мережі та інтеграційні технології", Міркевич Р. М., Полупан В. В. (2016)
Ладанюк А. П. - Підвищення якості регулювання технологічних об’єктів на основі нейронечітких методів, Безуглов А. О. (2016)
Лапін М. В. - Використання систем нечіткої логіки для динамічного управління потужністю парових котлоагрегатів, Сідлецький В. М. (2016)
Рішан О. Й. - Пристрій для лінеаризації характеристик первинних вимірювальних перетворювачів, Воронцов О. О. (2016)
Луцька Н. М. - Особливості моделювання систем керування технологічними об’єктами з невизначеностями, Власенко Л. О., Циганенко В. В. (2016)
Пирог Т. П. - Особливості синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на пересмаженій соняшниковії олії, Павлюковець І. Ю., Савенко І. В. (2016)
Жужукіна Н. І. - Економічна безпека підприємств харчової промисловості в сучасних умовах (2016)
Макалендра Д. А. - Розвиток готельної індустрії в Україні, Білоусов Д. Ю., Лівар О. В., Кузьмін О. В. (2016)
Омельченко К. Ю. - Вирішення основних проблем вирощування сої як шлях забезпечення продовольчої безпеки країни (2016)
Чорна Т. М. - Медико-соціальні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Слободян О. П., Нещадим Л. П., Заєць В. А. (2016)
Тур О. В. - Теоретичні основи стратегічного управління і здійснення стратегічного планування (2016)
Рибінцев В. О. - Вплив інструментів прямого маркетингу на лояльність клієнтів продуктової мережі супермаркетів, Головань О. О., Маркова С. В. (2016)
Репіч Т. А. - Оптимізація роботи з клієнтами шляхом проведення XYZ-аналізу (2016)
Гуць В. С. - Безпека атракціонів, Коваль О. А. (2016)
Долінський А. А. - Вплив адіабатичного закипання на водневий показник води, Коник А. В., Радченко Н. Л., Целень Б. Я. (2016)
Десик М. Г. - Математичне моделювання прогріву тістової заготовки циліндричної форми, Теличкун Ю. С., Литовченко І. М., Теличкун В. І. (2016)
Дубковецький І. В. - Вплив швидкості теплоносія на основні тепломасообмінні параметри конвективно-терморадіаційного сушіння культивованих грибів, Малежик І. Ф., Бурлака Т. В. (2016)
Єщенко О. А. - Експериментально-статистичне моделювання процесу сушіння шапинки і ніжки гриба шампіньйона, Роман Т. О., Мазуренко О. Г. (2016)
Грабова Т. Л. - Розробка ефективних і екологічно безпечних середовищ для високотемпературного охолодження, Гапонич Л. С. (2016)
Стеценко Н. О. - Дослідження антиоксидантних властивостей антоціанів як необхідних компонентів харчових продуктів в екстремальних умовах життєдіяльності, Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Халапсіна С. В. (2016)
Пушка О. С. - Технологічні властивості кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Іщенко Т. І. (2016)
Фоміна І. М. - Зміна якості пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності під час зберігання, Ізмайлова О. О. (2016)
Кравченко М. Ф. - Дослідження технологічних властивостей фітопорошків, Ярошенко Н. Ю. (2016)
Сильчук Т. А. - Аналіз впливу клітковини картоплі на основні процеси в тісті, Назар М. І. (2016)
Запаренко Г. В. - Вивчення показників якості зернового пшеничного і полб’яного хліба під час зберігання, Олійник С. Г., Самохвалова О. В., Артамонова М. В. (2016)
Хацкевич Ю. М. - Застосування олій купажованих у виробництві майонезів, Щербакова Т. В., Селютіна Г. А. (2016)
Головко М. П. - Вивчення комплексу гідроколоїдів і встановлення їх взаємного впливу на утворену структуру драглів, Кузнецова Т. О., Головко Т. М., Скляр А. О. (2016)
Хомич Г. П. - Вторинні продукти переробки хеномелесу — джерело біологічно активних речовин, Левченко Ю. В., Горобець О. М., Попова Н. В. (2016)
Святненко Р. С. - Вплив імпульсних електричних полів на склад і властивості незбираного молока, Українець А. І., Маринін А. І., Кочубей-Литвиненко О. В. (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2014)
Сетюков В. Б. - Здания с нулевым потреблением энергии извне, как составляющая в перспективе развития возобновляемой энергетики (2014)
Таврин В. А. - Методика оценки влияния погодных условий и рельефа местности на высотные характеристики ДПЛА мониторинга поверхности Земли (2014)
Гринь Г. І. - Методи промислового одержання карбонатних солей, Панасенко В. В., Лавренко А. О., Бондаренко Л. М., Резніченко Г. М., Дейнека Д. М., Адаменко С. Ю. (2014)
Болюх В. Ф. - Влияние параметров наружного экрана на эффективность индукционно-динамического преобразователя, Олексенко С. В. (2014)
Пономаренко А. В. - Разработка материалов керамических носителей каталитических преобразователей газовых выбросов, Ведь В. Е. (2014)
Бобух А. А. - Применение методов фильтрации и прогнозирования изменений измеряемых значений параметров технологических процессов, Ковалёв Д. А., Подустов М. А., Переверзева А. Н. (2014)
Анипко О. Б. - Результаты экспериментального исследования воздействия перекиси водорода на нитроцеллюлозные высокомолекулярные соединения (2014)
Матвєєва Т. В. - Розробка олій нового покоління, Бєлінська А. П., Федякіна З. П., Петров С. О. (2014)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование баллистических характеристик 120 мм миномета при применении метательных зарядов длительных сроков хранения, Демченко А. А. (2014)
Титул, содержание (2016)
Боднарь И. А. - Применение озонобезопасных фреонов в теплонасосных установках с использованием тепла грунтовых вод, Денисова А. Е., Бухкало C. И. (2014)
Бушуев С. Д. - Анализ методологий управления проектами на основе генетических моделей, Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2016)
Петік П. Ф. - Використання альтернативних розчинників для екстракції рослинних олій (2014)
Мулеса О. Ю. - Розробка еволюційних методів структурної і параметричної ідентифікації табличних залежностей (2016)
Мухаммадиев Р. Т. - Оценка влияния содержания сероводорода на различных месторождениях c целью предупреждения образований гидратных пробок, Объедков А. B. (2014)
Шостак О. І. - Розробка підходу до формування експертних комісій щодо оцінювання складу команд виконавців високотехнологічних проектів (2016)
Киприч К. К. - Анализ тенденций расходов на оборону в странах Латинской Америки в 2013 году, Ковалив В. И., Малахов В. А. (2014)
Захарченко В. П. - Розробка комплексного опису процесів діяльності в організації, Марченко А. В., Неня В. Г., Окопний Р. П. (2016)
Kavitska V. - Building of multi-factor model of world university ranking systems, Liubchenko V. (2016)
Кучер Е. А. - Математическое моделирование динамики роста и продуктивности кур кроссов "Хайсекс браун" и "Ломанн браун", Пасечник М. В. (2016)
Тріщ Р. М. - Верифікація розрахункового комплексу CIRCLE_3D для обґрунтування міцності відповідального обладнання атомної станції, Гиря Н. П., Пахалович М. Є., Кучер С. О. (2016)
Сизова Н. Д. - Исследование упругопластического деформирования оребренных тел конечных размеров (2016)
Кузовик В. Д. - Статистична обробка параметрів перехідних процесів біоритмів кори головного мозку, Гордєєв А. Д. (2016)
Tupko O. - Comparison analysis of copula-based and Markowitz portfolio methods, Tupko N., Vasilyeva N. (2016)
Войтик Т. Г. - Обоснование условий однозначной разрешимости матричных уравнений с двумя треугольными неизвестными и взаимно обратными коэффициентами, Полетаев Г. С. (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Kuzkin O. - An investigation of the bus headways and the passenger waiting time on the urban routes (2016)
Сидоренко В. В. - Розробка способу організації захищеного каналу передачі даних у системі диспетчеризації водопостачання, Буравченко К. О. (2016)
Довженко Т. П. - Дослідження TCP/IP мережі з використанням модифікованого REM-алгоритму активного управління чергою з динамічно-розщепляємою характеристикою (DSREM) (2016)
Хламов С. В. - Разработка подстановочных вычислительных методов максимально правдоподобного обнаружения околонулевого видимого движения объектов на серии CCD-кадров, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Орышич С. С. (2016)
Жуковський Т. Ф. - Впровадження в Україні європейського підходу до класифікації відходів, Ткачова О. В., Пшенічнова О. Л., Карцев В. Г., Котелевець М. М., Соколова О. І. (2016)
Поперека Е. Д. - Совершенствование аппаратного и программного обеспечения контроля нормированных параметров производственных факторов, Костенко В. Л., Зайцева Д. И., Тыманюк К. С. (2016)
Serdiuk O. - Development of criterion for comparative assessment of executive systems functional actvity (2016)
Тыманюк К. С. - Разработка методики экспресс-диагностики двигателей внутреннего сгорания на основе вейвлет-анализа, Костенко В. Л., Николенко А. А., Теплечук А. М., Адаменко Д. О. (2016)
Куриляк В. В. - Оцінка якості металів і сплавів в умовах високошвидкісного навантаження (2016)
Андренко П. М. - Оцінка надійності універсального стенда для випробувань гідроапаратів, Клітной В. В., Погорєлов Д. С. (2016)
Онищенко С. П. - Организация распределения заданий по подразделениям проектно-ориентированного ВУЗа, Логинов О. В. (2016)
Путренко В. В. - Інтелектуальний аналіз небезпеки виникнення природних пожеж на основі геоінформаційних технологій (2016)
Abstracts and References (2016)
Тертишник В. М. - Реалізація правових позицій і прецедентної практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем кримінально-процесуального права України (2016)
Калашникова О. Л. - Стандартизація каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту (2016)
Бочаров Д. О. - Феноменологічна редукція та інтерсуб’єктивність у візуальній перспективі (sub specie правової позиції) (2016)
Давлатов Ш. Б. - Роль, завдання та організаційно-правові засади юридичних клінік (2016)
Кунєв Ю. Д. - Державна служба: дієвість основних положень нового закону України (2016)
Кунєв Ю. Д. - Підстави встановлення випробувального строку для державних службовців під час проходження державної служби: доктринальне тлумачення чинного законодавства, Кувакін С. В. (2016)
Korostashova І. М. - Customs procedures on facilitation of protection of the intellectual property rights (2016)
Калашников В. M. - Правові та організаційні засади митної політики США (2016)
Ліпинський В. В. - Правові аспекти кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України в митному режимі "транзит” (2016)
Приймаченко Д. В. - Усне опитування громадян і посадових осіб підприємств як форма митного контролю, Прокопенко В. В. (2016)
Щербина В. І. - Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності (2016)
Зуєв В. А. - Проблеми формування аксіологічних, методологічних та рамкових засад прав громадян у сфері поводження з відходами (2016)
Батраченко Т. С. - Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за провокацію підкупу законодавства України та зарубіжних країн (2016)
Головійчук Л. Т. - Суспільна небезпечність працівника митниці Державної фіскальної служби України, який зловживає владою або службовим становищем, і наслідки його діянь (2016)
Пиріг І. В. - Принципи судово-експертної діяльності та їх співвідношення з принципами судової експертології (2016)
Карнаухов О. В. - Гносеологія криміналістичного забезпечення доведеності вини (2016)
Антонов К. В. - Шляхи вдосконалення організаційно-тактичних форм взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів у протидії злочинності з використанням оперативно-технічних засобів (2016)
Варава В. В. - Удосконалення оперативно-розшукового та митного законодавства у контексті проблем викриття кримінальних правопорушень у митній сфері (2016)
Антонов Д. К. - Забезпечення основних прав і свобод громадянина в застосуванні оперативно-технічних заходів (2016)
Bocharov D. О. - Fathers and sons of theory of reflection in Soviet and post-Soviet legal science (2016)
Кушнір Л. В. - Принцип забезпечення поваги до честі та гідності людини в системі принципів кримінального процесу (2016)
Кунєва З. Ю. - Публічно-адміністративні формальності: еволюція підходів (2016)
Hudym E. N. - Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (2015)
Апалькова В. В. - Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України (2015)
Бельчик Т. А. - Оценка инновационного развития региона как инструмент совершенствования региональной инновационной системы (на примере Кемеровской области), Чуйкова Д. С. (2015)
Білик Р. С. - Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в умовах глобальної конкуренції (2015)
Голей Ю. М. - Стан та проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України (2015)
Джусов A. А. - Особенности применения индикатора "скользящая средняя" для повышения эффективности инвестирования (2015)
Дугінець Г. В. - Демографічний та кадровий вимір міжнародних міграційних процесів в Україні, Рєліна І. Є. (2015)
Качан О. І. - Керування концентрацією та консолідацією капіталу в міжнародному інформаційному бізнесі (2015)
Крупський О. П. - Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств (2015)
Мешко Н. П. - Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України, Костюченко М. К. (2015)
Сазонець І. Л. - Реалізація методологічних підходів до оцінки знань у наукометричних базах (2015)
Сливенко В. А. - Інновації у стратегічному управлінні в правоохоронній сфері у період реформування, Сливенко О. В. (2015)
Фалько Є. А. - Науково-теоретичні засади розвитку глобальної інформатизації туристичного бізнесу (2015)
Циганов С. А. - Інноваційна модернізація економіки як основа реалізації національних економічних інтересів, Сизоненко В. О. (2015)
Реферати (2015)
Довідка про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Архієреєв С. І. - Поляризація моделей економічної поведінки та ціннісних установок в сучасній економіці України, Шипілова М. В. (2016)
Беренда С. В. - Господарська інтеграції України з країнами ЄС в контексті утворення глобальних та регіональних ланцюгів доданої вартості, Зелцер І. І. (2016)
Волкова М. В. - Роль соціального підприємництва у забезпеченні сталого розвитку України, Шевченко В. С. (2016)
Дубницький В. І. - Стратегія розвитку соціальної інфраструктури регіону: модель, закономірності, аргументи, актуальність, результат, Комірна В. В., Ганжела І. П. (2016)
Dunayev I. V. - Regional modernization and managerial innovations: the best foreign experience for Ukraine (2016)
Квітка А. В. - Державна молодіжна політика зайнятості в Україні, Сидоренко О. А. (2016)
Родченко В. Б. - Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України, Прус Ю. І. (2016)
Тернова І. А. - Роль IT-сектору України у розвитку зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Чернятіна В. А. - Реалізація державної політики сталого розвитку сільських територій за кордоном (2016)
Швайко М. Л. - Особливості грошово-кредитної політики України в сучасних умовах (2016)
Бабич В. Д. - Теоретико-методичний підхід до визначення економічної сутності інноваційної діяльності та її підсистем (2016)
Бабич Д. В. - Інструменти державного регулювання зайнятості, Бабич С. М. (2016)
Голячук Н. В. - Формування облікової інформації та її якісні характеристики (2016)
Григорова-Беренда Л. И. - Коррупция как торговый барьер: возможности её устранения через механизмы в рамках системы ГАТТ/ВТО и вне их, Шолом А. С. (2016)
Гусак Ю. В. - Побудова моделі організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівного комплексу України (2016)
Догадіна В. Ю. - Сучасні методи оцінки праці персоналу підприємств сфери послуг (2016)
Єрьоміна М. О. - Оценка и анализ системы ценообразования на рынке железнодорожных перевозок (2016)
Колонтаєвський О. П. - Удосконалення системи управління стратегічним маркетингом на підприємстві (2016)
Крамаренко А. О. - Соціальні медіа та бізнес: можливості та загрози (2016)
Кущенко Е. И. - Исторический аспект развития статистической мысли кафедры статистики Харьковского национального университета (2016)
Монохонова А. М. - Перспективи транспортно-логістичного комплексу в економіці Харківського регіону (2016)
Пономарьова Т. В. - Особливості формування системи статистичних показників дослідження оподаткування й визначення податкового навантаження в Україні, Чала Т. Г. (2016)
Stankiewicz-Mróz A. - Mechanizm dzialania employer brandingu na poziomie zewnetrznym, Zinkevych H. (2016)
Третяк В. П. - Україна в європейських і міжнародних рейтингах конкурентоспроможності, Ляшевська В. І. (2016)
Яшкіна О. М. - Шляхи реформування театральної сфери на прикладі Харківського регіону (2016)
Аннотации (2016)
Annotations (2016)
Information about the authors (2016)
Вихідні дані (2016)
Никула Т. Д. - Від головного редактора (2016)
Никула Т. Д. - Роль нирок у гомеостазі глюкози у хворих на цукровий діабет (2016)
Мойсеєнко В. О. - Нецукровий діабет:ниркова форма, анатомічна неповноцінність нефрона, порушення рецепторної чутливості до антидіуретичного гормону, Бондур В. В., Никула Б. Т. (2016)
Палієнко І. А. - IgG4-асоційована хвороба нирок, Шевчук С. Г., Хомазюк В. А., Бичков О. А. (2016)
Петрова А. С. - Дизеквілібріум - синдром у хворих на гемодіалізі (2016)
Zub L. O. - Impact of mukohen on dynamics of prostaglandin E2 in patients with chronic kidney disease stage II-III with the presence of lesions of gastrointestinal tract, Kushnir L. D., Vivsiannyk V. V., Dahno A. І. (2016)
Дудар І. О. - Гіпокаліємія у хворих, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом та фактори, що її супроводжують, Шимова А. Ю., Лобода О. М., Красюк Е. К., Григор’єва Є. М., Буржинська І. В. (2016)
Кармазіна О. М. - Ураження нирок у хворих з гіперурикемією залежно від рівня екскреції сечової кислоти (2016)
Кондратюк В. Є. - Основні здобутки за останні роки та шляхи покращення нефрологічної допомоги в Київському міському науково-практичному центрі нефрології та діалізу, Паламар Б. І., Красюк Е. К., Красюк І. В. (2016)
Мойсеєнко В. О. - Динаміка показників якості життя хворих на ХХН 5Д стадії – переселенців із зони проведення антитерористичної операції, Альянова Т. С. (2016)
Никула Т. Д. - Особливості перебігу поєднаної патології у військовослужбовців в умовах особливого стану, Фурлета В. В. (2016)
Роборчук С. В. - Характеристика вільнорадикального ушкодження та стану антиоксидантного захисту у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок (2016)
Трунова С. В. - Периваскулярні зміни кон’юнктиви – маркер тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії у нефрологічних хворих, Никула Т. Д., Кондратюк В. Є. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського