Кожушко Д. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інноваційного потенціалу (2012)
Кокодей Т. - Алгоритм формирования сценариев развития паттернов поведения потребителя на рынке продуктов питания (2012)
Колосок В. - Особливості інвестиційного забезпечення стратегічного управління великих промислових підприємств, Ходова Я. (2012)
Конєв С. - Критерії та основні способи виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок за сучасних умов функціонування (2012)
Кравченко Т. - Комп’ютерне моделювання життєдіяльності малого бізнесу (2012)
Кушнір Р. - Оцінювання оптимальності інноваційної продукції машинобудівного підприємства (2012)
Лазар Ю. - Аналіз стану безпеки праці в діяльності вугільних підприємств (2012)
Левченко М. - Методи впливу на ризики ЗЕД машинобудівних підприємств (2012)
Лупак Р. - Вибір стратегічних напрямів забезпечення продуктивності та ефективності праці (2012)
Максимів Ю. - Удосконалення методики розрахунку ефективності комплексного використання деревної сировини (2012)
Маліношевська К. - Особливості застосування авіакомпанією маркетингових інструментів (2012)
Морозова І. - Теоретико-методологічні детермінанти дослідження конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах глобалізації (2012)
Нестеренко Н. - Ділова активність як невід’ємна частина фінансового стану підприємства, Діхтярь О. (2012)
Ногіна С. - Аналіз структури і функцій власного капіталу підприємства, Шумікін С., Костанян С. (2012)
Ногіна С. - Розробка політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві, Шумікін С., Тищенко А. (2012)
Ногіна С. - Управління оборотними засобами підприємства, Шумікін С., Шевченко О. (2012)
Петренко В. - Загальна методологія визначення ефективності діяльності підприємств інформаційної сфери (2012)
Попович П. - Операційний аналіз транспортно-експедиційних витрат за окремими сегментами (2012)
Поповіченко Ю. - Системні характеристики економічної безпеки підприємства (2012)
Приходько Н. - Оцінка платоспроможності підприємств суднобудівної промисловості України, Каткова Н. (2012)
Рябенька М. - Використання позикових джерел для відтворення основних засобів підприємствами спиртопродуктового підкомплексу АПК (2012)
Семенова В. - Методики аналізу показників інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, Обертайло М. (2012)
Смирнова І. - Сучасні тенденції вдосконалення мотивації праці на підприємстві (2012)
Соловій Х. - Сутність інноваційної діяльності підприємства (2012)
Тіторчук О. - Сутність власного капіталу як об’єкта економічного управління (2012)
Файвішенко Д. - Розробка показників оцінки ефективності брендингу (2012)
Хачатрян В. - Формування інформаційної системи механізму внутрішнього контролю над використанням прибутку торговельних підприємств (2012)
Хома І. - Системний аналіз факторів та індикаторних показників стану економічної захищеності промислового підприємства (2012)
Титул, зміст (2016)
Коваленко В. С - Ідеї глобального еволюціонізму в курсі природознавства для старшої школи, Стець Н. В (2016)
Момот О. В - Формування іміджу майбутніх викладачів природничих дисциплін у магістратурі класичного університету (2016)
Паляниця О. В - Особливості змісту і структури навчально-методичних комплексів біологічних дисциплін (2016)
Харченко О. В. - Види самостійної роботи студентів з фізичного виховання (2016)
Подозьорова А. В. - Спецкурс як засіб формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах (2016)
Роман О. А. - Stem-освіта як інноваційний інструмент навчанню робототехніки, Роман О. В. (2016)
Назаренко Л. М. - Концептуальна модель управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу та технологія її впровадження в управлінську практику (2016)
Ніколенко Л. Т. - Професійний розвиток педагогів у формальній, неформальній та інформальній освіті дорослих: історико-педагогічний аспект (2016)
Кушнір В. А. - Необхідність введення понять "компетенція" і "компетентність" у професійній підготовці майбутніх учителів (2016)
Таможська І. В. - На шляху до професури: кар’єрні труднощі приват-доцентів дореволюційних університетів України (2016)
Кундій Ж. П. - До питання участі провідних вітчизняних лікарів в освітньому процесі ІІ половини ХІХ - початку ХХ століття (2016)
Бочарова О. А. - Обдарований учень у Словаччині (2016)
Фучила О. М. - Деякі аспекти організації освіти дорослих у пенітенціарних установах Фландрії (Бельгія) (2016)
Антонченко М. О - Експертні системи як засіб формування якісних знань учнів з природознавства в загальноосвітній школі (2016)
Смешнова А. В - Інноваційні технології на уроках природознавства у старшій школі (досвід педагогів Пирятинської міської ради) (2016)
Армейський О. С. - Особливості організації навчання технологій в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Зубань В. М. - Гончарство як вид декоративно-прикладного мистецтва в системі цінностей художньої культури (2016)
Зубрицький І. Я. - Взаємодія школи і сім’ї з питань соціального виховання неповнолітніх на сторінках українського часопису "Учительське слово" (1912-1939 рр.) (2016)
Крутенко О. В. - Створення ситуації причетності та ситуації успіху як запорука розвитку підростаючої особистості (у контексті ідей О. Захаренка) (2016)
Тимчук О. В. - Пам’ятник гетьману Івану Мазепі у Полтаві - подія загальнонаціонального значення (фотоматеріали) (2016)
До відома авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
К 90-летию со дня рождения академика В. И. Скурихина (2016)
Файнзильберг Л. С. - Мобильные приложения для виртуального взаимодействия врача и пациента при дистанционном мониторинге сердечной деятельности, Сорока Т. В. (2016)
Вовк М. И. - Организация интеллектуального управления движениями кисти для восстановления речи, Галян Е. Б. (2016)
Romanenko V. D. - Control Method in Cognitive Maps Based on Weights Increments, Milyavsky Y. L. (2016)
Романюк О. А. - Информационное обеспечение взаимодействия систем инструментального исследования и системы длительного хранения цифровых медицинских изображений в учреждениях здравоохранения, Коваленко А. С. , Козак Л. М. (2016)
Григорян Р. Д. - Моделирование механизмов и гемодинамических эффектов гипертрофии сердца, Аксенова Т. В. , Дегода А. Г. (2016)
Злепко С. М. - Метод консилиума для оценивания диагностических заключений врача-невролога, Тымчик С. В. , Лепёхина А. С. (2016)
Информация об авторах (2016)
Титул, зміст (2015)
Ковбасенко С. В. - Результати розрахунків на математичній моделі руху автобуса під час роботи на традиційному нафтовому паливі та дизельному біопаливі, Сімоненко В. В., Гутаревич С. Ю. (2015)
Форнальчик Є. Ю. - Про важкі до розв’язання транспортні проблеми великого міста (2015)
Булигіна О. В. - Методика експериментальних досліджень у процесі діагностування психофізіологічного стану операторів транспортних засобів (2015)
Сахно В. П. - До аналізу методів вимірювання і корекції кутів встановлення мостів автотранспортних засобів, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І. (2015)
Сокіл Б. І. - Вплив характеристик підвіски автомобілів спеціального призначення на поперечно-кутові коливання підресореної маси, Нанівський Р. А., Грубель М. Г., Яльницький О. Д. (2015)
Пуха В. М. - Особливості конструкції транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів у кріслах-колясках, Кисловський П. В., Жаров К. С. (2015)
Пінчук В. А. - Мототрицикли, триколісні мопеди і сертифікація, Риндін Ю. В. (2015)
Пожидаев С. П. - О движении колесной машины и законах механики (2015)
Осташевський С. А. - Система попередження зіткнень автомобілів у транспортному потоці, Швець Р. М. (2015)
Жук М. М. - Умови руху як чинник впливу на функційний стан водія, Постранський Т. М. (2015)
Кучеренко В. Л. - Шляхи забезпечення ефективності експлуатації транспортних засобів спеціального призначення (2015)
Каплуновська А. М. - Підвищення безпеки руху на пішохідних переходах, Трушевський В. Е., Науменко В. В. (2015)
Гладун С. А. - Обґрунтування кількості вимірювань для достовірної оцінки міцності дорожнього одягу, Гончаренко Ф. П. (2015)
Філіппов В. В. - Обґрунтування залежності витрати пального від дорожніх умов, Смірнова Н. В., Леонтьєв Д. М. (2015)
Павлюк Д. А. - Анализ требований государственных норм "Автомобильные дороги" к уплотнению оснований дорожных одежд (2015)
Тютюнник Я. С. - Встановлення ділянки автомобільної дороги, що потрапляє в зону надлишкового тиску вибухової хвилі в разі аварії на автозаправних станціях (2015)
Гончаренко Ф. П. - Прогнозування інтенсивності руху автомобільними дорогами (2015)
Афонін М. О. - Визначення пропускної здатності багатосмугової проїзної частини при спеціалізації смуг руху, Максимюк О. А. (2015)
Кондрюкова І. О. - Застосування перехідних кривих при проектуванні з’їздів автомобільних доріг, Пужайло Н. А. (2015)
Гнатенко Р. Г. - Бітумно-полімерні мастики високої холодостійкості та теплостійкості для герметизації тріщин в асфальтобетонних покриттях дорожніх одягів, Циркунова К. В., Жданюк В. К. (2015)
Солодкий С. Й. - Оцінювання термонапруженого стану дорожніх покриттів на ранніх стадіях тверднення цементного бетону, Лівша Р. Я. (2015)
Гамеляк І. П. - Математична модель оцінки ефективності використання високоміцного цементобетону для дорожніх та аеродромних покриттів, Дмитриченко А. М. (2015)
Солодкий С. Й. - Деякі аспекти конструювання монолітних цементобетонних дорожніх покриттів за критерієм динамічної стійкості, Думич І. Ю. (2015)
Литвиненко А. С. - Щодо правомірності висновків метрологічної атестації лабораторних ґрунтових сит із дротяних тканих сіток з квадратними комірками (2015)
Некролог В. В. Філліпова (2015)
Титул, зміст (2015)
Клименко О. А. - Управління якістю атмосферного повітря за допомогою європейської системи THOR-AIR-PAS, Тарабан С. М. (2015)
Сахно В. П. - Вплив перекосу мостів причіпних ланок на показники експлуатаційних властивостей автопоїзда, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І., Ковальчук Г. О. (2015)
Дунь C. В. - Визначення раціональних значень енергооснащеності та параметрів трансмісії автопоїздів-зерновозів КрАЗ, Павленко А. В. (2015)
Головня С. Б. - Модель оцінки можливостей станції техобслуговування щодо відновлення автомобілів замовника (2015)
Пожидаев С. П. - О полезной механической работе и энергетическом КПД автомобиля (2015)
Башинський А. Л. - Розрахункові схеми статичної поперечної стійкості (2015)
Шевчук Г. Д. - Реалізація настанов ДСТУ ISO 10002:2007 щодо розгляду скарг замовників в органі з сертифікації (2015)
Швець Р. М. - Алгоритмізація системи попередження зіткнення автомобілів (2015)
Постранський Т. М. - Методика дослідження функціонального стану водіїв транспортних засобів (2015)
Гамеляк І. П. - Енергетичний аудит бітумних баз та асфальтобетонних заводів тепловізійним методом, Дмитрієв М. М., Дмитриченко А. М., Волощук Д. В. (2015)
Павлюк Д. О. - Обґрунтування формул для визначення модуля деформації як показника ущільнення ґрунтів земляного полотна, Шурьяков М. В., Шуляк І. С., Гладун С. А. (2015)
Абрамов В. М. - Особливості розрахунку ґрунто-сталевих арочних гофрованих шляхопроводів та мостів (2015)
Рибальченко С. А. - Правове врегулювання розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах – один із напрямів підвищення безпеки дорожнього руху, Голоцван О. В., Новікова А. М. (2015)
Мікловда В. П. - Особливості функціонування малих форм господарювання у аграрному секторі економіки Закарпатської області, Кудак К. М. (2016)
Баланюк І. Ф. - Чинники впливу на розвиток регіонального тваринництва, Зіняк Ю. Р. (2016)
Балян А. В. - Стратегічний і програмовий методи розвитку транскордонного співробітництва у ХХІ столітті (2016)
Булеца Н. В. - Особливості фінансового забезпечення регіонів України (2016)
Hvizdová E. - Tourism in the Presov region and its social consequences in terms of employment opportunities, Mokrišová V. (2016)
Ерфан Є. А. - Роль транскордонного співробітництва в системі сучасних тенденцій регіонального розвитку України, Брензович К. С., Глеба О. І. (2016)
Матьовка Т. В. - Кластери у сферах агропромислового виробництва регіону: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Морохович В. С. - Статистичне прогнозування міграційного руху населення Закарпатської області (2016)
Ценклер Н. І. - Концептуальні засади трансформації економіки регіону в умовах активізації євроінтеграційних процесів (2016)
Гальків Л. І. - Ідентифікація та аналізування фінансового забезпечення охорони здоров’я в контексті розвитку людського капіталу, Мацьків Г. О. (2016)
Getman O. - Innovations as a key element of economic security for labor market balancing (by example of Germany) (2016)
Гуменюк Ю. П. - Роль трудової міграції в системі глобального коливання продуктивності праці (2016)
Кудінова А. В. - Глобальні тренди трансформації національних моделей споживання, Верба Д. В. (2016)
Луцків О. М. - Відтворювальний ресурс економічного зростання: особливості формування та нарощування (2016)
Пробоїв О. А. - Проблеми геоекономічного статусу України в глобальній економічній системі (2016)
Стеблій Г. Я. - Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки, Стасишин А. В., Калинець К. С. (2016)
Чеботарьов В. А. - Теоретико-методологічні засади державної регуляторної політики інноваційних структурних перетворень (2016)
Штулер І. Ю. - Порівняльна характеристика розвитку ВВП на душу населення України та Франції за період 1990-2014 рр. (2016)
Artiukh Т. - State technical regulation industry of meat in Ukraine, Grigorenko I. (2016)
Григорьєв С. О. - Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні (2016)
Ільєнко Н. О. - Реальна заробітна плата – відображення стану економіки України в умовах дії зони вільної торгівлі з країнами ЄС, Спасенко Ю. О. (2016)
Кальницька М. А. - Суть понять "стратегія" і "тактика" в економіці, Гангур О. Ю. (2016)
Скринько Н. В. - Національно-психологічні особливості українського споживача (2016)
Таран-Лала О. М. - Проблеми функціонування споживчої кооперації як соціально-економічної системи в нових економічних умовах (2016)
Томілін О. О. - Система структурних чинників та періоди розвитку бурякоцукрового підкомплексу (2016)
Черленяк І. І. - Ризики постіндустріального переходу та проблеми розвитку національного господарства України (2016)
Баран Р. Я. - Оцінка ефективності використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності туристичних підприємств, Романчукевич М. Й. (2016)
Баюра В. І. - Оптимізація ціноутворення в брендингу (2016)
Бондаренко С. А. - Формування бренд-архітектури виноробного підприємства (2016)
Ганечко І. Г. - Інноваційна діяльність в Україні: тенденції та проблеми розвитку, Афанасьєв К. М. (2016)
Дзюба Т. А. - Аналіз фінансового стану машинобудівних підприємств Хмельницької області (2016)
Дідик А. М. - Параметри оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємств у контексті забезпечення їхнього полікритеріального розвитку (2016)
Добрянська В. В. - Дослідження ефективності рекламних звернень, Дука С. М., Остапенко І. Г. (2016)
Кампо Г. М. - Загальні тенденції інноваційної діяльності підприємств (2016)
Кирлик Н. В. - Коучинг – сучасний iнструмент впливу на людський капiтал працiвника підприємства (2016)
Колісник Г. М. - Управління витратами в режимі реального часу: стратегічний орієнтир, Штулер Г. Г. (2016)
Korzhenko K.A. - The efficiency of promotion policy a tea trade mark under domestic market conditions ринкових умов (2016)
Коць І. І. - Двопозиційна типологія толінгових операцій на підприємствах (2016)
Кузьмак О. І. - Формування організаційно-економічної моделі розвитку сервісно-виробничого обслуговування промислових підприємств (2016)
Ліганенко І. В. - Ресурсно-компетенційний базис стратегічних змін на виробничому підприємстві (2016)
Лобза А. В. - Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві, Бикова А. Л., Семенова Л. Ю. (2016)
Поліщук В. В. - Модель оцінювання ефективності та вибору автоматизованих інформаційних систем при нечітких умовах (2016)
Попова Н. В. - Маркетинг довіри як сучасна парадигма розвитку маркетингу на підприємствах транспортно-логістичної системи (2016)
Рифяк Р. Р. - Методичний підхід до оцінювання автомобільного ринку в Україні (2016)
Саух І. В. - Методичний супровід стратегічного аналізу кадрового та організаційного забезпечення потенціалу туристичних підприємств (2016)
Сомов Д. О. - Організаційно-управлінський механізм процесу адаптації підприємства (2016)
Фещур Р. В. - Теоретико-прикладні засади соціально-економічної взаємодії підприємств, Тимощук М. Р., Яворська Н. Р. (2016)
Чорна М. В. - Світовий рітейл: тенденції розвитку та конкурентні позиції, Кушнір Т. Б., Волосов А. М. (2016)
Шевчук Н. С. - Аналіз ресурсного потенціалу підприємства як фактор оптимізації бізнес-процесів, Гайдаєнко О. М. (2016)
Шот А. П. - Вплив фінансової кризи на стан дебіторcько-кредиторської заборгованості підприємств Львівщини (2016)
Шуміло О. С. - Управління системою економічної безпеки торговельного підприємства: системно-кібернетичний підхід (2016)
Аржевітін С. М. - Монетарне регулювання економіки України: поточні виклики та задачі (2016)
Барановський О. І. - Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави (2016)
Бачо Р. Й. - Оцінка рівня забезпеченості регіонів України небанківськими фінансовими послугами (2016)
Гончаренко М. Л. - Інвестиції у вищій освіті: особливості, тенденції та проблеми (2016)
Давиденко Н. М. - Стратегія забезпечення фінансової стійкості підприємств в умовах сучасних викликів та загроз (2016)
Жовтанецька Я. В. - Систематизація факторів виникнення кризових явищ у банківській сфері (2016)
Жувагіна І. О. - Розвиток інтернет-трейдингу в Україні: реалії та перспетиви сучасності, Філіпішина Л. М. (2016)
Здреник В. С. - Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки (2016)
Кампо Г. М. - Ендаумент як джерело позабюджетного фінансування соціальних заходів в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та його використання в Україні, Розман О. В. (2016)
Кузьмак О. М. - Механізми нейтралізації банківських ризиків (2016)
Лемішко О. О. - Концептуальні основи стійкого розвитку і вартості капіталу підприємства: аналітичний огляд (2016)
Mokrišová V. - Social aspects of environmental taxes, Hvizdová E. (2016)
Рогов Г. К. - Формування бюджетного механізму корпоративного сталого розвитку (2016)
Савицька О. І. - Перестрахування у зовнішньоекономічній діяльності як фактор розвитку фінансового потенціалу регіону, Феденко К. О. (2016)
Сидорчук А. А. - Необхідність формування інвестиційного портфеля домогосподарств (2016)
Стойка В. С. - Економічна сутність банківських криз та причини їх виникнення (2016)
Фуксман О. Ю. - Побудова антикризової підсистеми управління ліквідністю банку на основі інтегральної оцінки (2016)
Чубарь О. Г. - Децентралізація і фінансове забезпечення територіальної громади, Машіко К. С. (2016)
Чубка О. М. - Еволюція категорії "капітал" в економічній думці, Політило М. П. (2016)
Шевчук О. О. - Оптимізація перестрахування на основі оцінки ризикового капіталу, Сух Я. О. (2016)
Вигівська І. М. - Проблеми інформаційного забезпечення системи управління ризиками факторингової компанії, Макарович В. К. (2016)
Ганусич В. О. - Облік дебіторської заборгованості: управлінський та організаційний аспекти, Гурська І. В. (2016)
Даньків Й. Я. - Облік витрат в промисловості на охорону навколишнього середовища та покращення техноекологічної ситуації, Остап’юк М. Я., Остап’юк П. Ю. (2016)
Єршова Н. Ю. - Розвиток методологічних основ формування інтегрованої звітності (2016)
Зелікман В. Д. - Облік і аналіз діяльності підприємства на основі формування багатомірного масиву елементарних фінансових результатів (2016)
Лубенченко О. Е. - Особливості аудиторської перевірки дебіторської і кредиторської заборгованості, яка обліковується за міжнародними стандартами (2016)
Макурін А. А. - Удосконалення методики розрахунку амортизації на основні засоби на підприємствах вуглевидобувної промисловості (2016)
Попович М. С. - Формування та використання системи облікової інформації у процесі управління (2016)
Сокольська Р. Б. - Методологічні та організаційно-методичні аспекти створення системи фінансового обліку на підприємстві (2016)
Цуркану В. И. - Методологические аспекты признания и учета государственных субсидий, Голочалова И. Н. (2016)
Шеверя Я. В. - Оцінка показників балансу в умовах девальвації валюти звітності в Україні (2016)
Annotation (2016)
Аннотация (2016)
Войтович Р. - Глобальна політична реструктуризація та її вплив на розвиток сучасного світу (2013)
Петухова О. - Традиції Майдану та їх вплив на суспільно-політичний світогляд (2013)
Філіпчук В. - Націєтворення - державне управління державотворення: деякі теоретико-методологічні аспекти (2013)
Циганенко С. - Філософія ощадливого менеджменту: перспективи його впровадження в державне управління (2013)
Жиденко Н. - Професійний розвиток персоналу державної служби: основні складові процесу (2013)
Омельченко О. - Правове забезпечення впровадження інформаційних технологій в систему управління персоналом на державній службі (2013)
Андреєв С. - Перспективи та ризики розвитку системи цивільної оборони в контексті прийняття Кодексу цивільного захисту України (2013)
Глущенко Ю. - Програмно-цільовий метод як форма реалізації політики публічного адміністрування (2013)
Москаленко С. - Роль держави щодо створення умов для розвитку економіки України: соціогуманітарний вимір, Криштоф Н. (2013)
Степаненко С. - Пріоритети безкризового суспільного відтворення: виробництво по демографічно обумовленому спектру потреб (2013)
Головін Р. - Кризові явища адміністративних реформ у провідних країнах світу (2013)
Шапочка Ю. - Стандарти оцінювання державної політики та програм у США і країнах Європи та роль громадських організацій у їх розробці (2013)
Гарькавий І. - Теоретичні та прикладні аспекти інноваційного розвитку містообслуговуючої сфери (2013)
Дудар В. - Методологічні засади досліджень у сфері взаємодії місцевих органів влади (2013)
Кацай І. - Структуризація проблем збалансування розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону (2013)
Щесюк С. - Проблеми формування ефективної туристичної індустрії на місцевому рівні (2013)
Мельниченко В. - До питання законодавчого регулювання місцевих референдумів в Україні (2013)
Соболь В. - Актуальні проблеми забезпечення реалізації права громадян на звернення до органів влади (2013)
Столяр Л. - Політичне лідерство як втілення управлінської функції влади (2013)
Купрійчук В. - Вплив товариств "Просвіта" на державотворчі процеси гуманітарного розвитку доби української національної революції (1917-1920 рр.) (2013)
Ганяк В. - Методологічні засади дослідження механізмів формування і реалізації державної політики щодо забезпечення свободи совісті й релігії в Україні (2013)
Голобор Н. - Особливості організаційно-правового забезпечення освітньо-фахової підготовки державно-управлінських кадрів в Україні (2013)
Мельник Я. - Державно-громадське управління освітою як основний напрям демократизації освітньої політики на сучасному етапі (2013)
Никитюк Г. - Механізми регуляторного впливу держави на формування ідентичностей (2013)
Ясько Р. - Механізми формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері (на прикладі освітянської галузі): зарубіжний досвід (2013)
Алцибєєв Є. - Факторний аналіз як метод визначення основних характеристик системи забезпечення національної безпеки (2013)
Банчук-Петросова О. - Формування сучасної кадрової політики сектору безпеки та оборони України - потреба часу (2013)
Асаул А. Н. - Значение слова "асаул" (версии происхождения) (2015)
Березовська Г. Г. - Полонізми в тематичній групі лексики на позначення одягу, взуття таприкрас у східноподільських говірках (2015)
Бечко Я. В. - Участь лексико-семантичних варіантів іменника укр. вогонь у фразеотворенні (2015)
Бурковська О. Б. - Роль Івана Верхратського та Миколи Мельника у формуванні української термінології лісівництва (2015)
Васильців О. С. - Явище антонімії соціолінгвістичних термінів в українській, англійській та польській мовах (2015)
Вишневська Л. Б. - Еквівалентність польських і українських фразеологізмів: проблеми перекладу (2015)
Гавриш М. М. - Мовленнєвий акт застереження: соціолінгвістичний аспект (2015)
Гонца І. С. - Вивчення пропріативної лексики у вищій школі за кредитно-модульною системою (2015)
Горячок І. С. - Щоденник як форма самовираження письменника: жанри і типологія (2015)
Григорук Н. В. - Становлення системи найменувань спортивних товариств та відомств України (2015)
Грицева А. П. - Структурная и стилистическая характеристика генитивных предложений в русском и украинском языке (2015)
Гула Л. І. - Лексеми на позначення одиниць вимірювання довжини та маси в українській мові XVI – XVII ст. (2015)
Дмитрошкін Д. Е. - Оказіональні прикметники із суфіксами -ing та -ed в американському спортивному дискурсі (2015)
Дуденко О. В. - Кольоративи у художньому дискурсі Ірен Роздобудько, Молодичук О. А. (2015)
Жила Т. І. - Функціонування лексем на позначення одиниць сучасного адміністративно-територіального поділу в Україні (2015)
Завальнюк Л. В. - Епітетні структури в жанровому розмаїтті газетно-журнальної публіцистики (2015)
Задояна Л. М. - Лексико-семантичні відношення синонімії та антонімії в українській термінології цукрового виробництва (2015)
Кобилянська В. О. - Особово-числова парадигма зворотних дієслів сучасної української мови (2015)
Коваль Т. П. - Поліфонізм філософії космізму (2015)
Комарова З. І. - Трансформація дієприслівникового звороту як спосіб виявлення семантико-синтаксичних відношень у простому ускладненому реченні (2015)
Лазарєв О. В. - Теоретичні аспекти проблеми відтворення української історичної термінології та українознавчих назв у французьких текстах (2015)
Лисак Г. О. - Культура мовлення як якісний показник професійної культури майбутнього вчителя-філолога, Мартинюк О. В. (2015)
Маліновська Ю. М. - Драма І. Франка "Рябина": жанрово-стильовий аспект (2015)
Мамич М. В. - Медіажанр "порада спеціаліста" в сучасному жіночому журналі: лексико-синтаксичні ознаки, ціннісні маркери (2015)
Маркуляк Л. В. - Оптативні відношення в системі спонукальних конструкцій (2015)
Мовчан Л. М. - Лінгвокогнітивний аналіз художнього тексту (2015)
Новікова Є. Б. - Складні слова як особливе явище словотвірної системи сучасної української мови (на матеріалі складносуфіксальних ад’єктивів без інтерфікса) (2015)
Олійник Л. В. - "Євангеліє учительне" Кирила Транквіліона-Ставровецького в контексті проповідницької прози доби бароко (2015)
Орловська О. В. - Аналіз функціонально-семантичних особливостей постпозитивів фразових дієслів у художньому англомовному тексті (на матеріалі твору С. Моема "Театр") (2015)
Осіпчук Г. В. - Місце кореферентів у прозі Ліни Костенко (2015)
Приймак І. В. - Жіноча творчість на сторінках львівського часопису "Назустріч" (1934–1938 рр.) (2015)
Розгон В. В. - Фразеологізми сучасної української мови: проблемні аспекти (2015)
Салецька М. В. - До проблеми виокремлення прецедентних імен у політичному дискурсі (2015)
Станіславова Л. Л. - Антитеза в сучасній українській афористиці, Терещенко Л. В. (2015)
Товстенко Л. І. - Стильовий потенціал геортонімів у ділових текстах ХVІІІ ст. (2015)
Торчинська Н. М. - Іншомовні епіграфи у структурі українських текстів (2015)
Торчинський М. М. - Денотатно-номінативна структура територіонімів як складник української ономастичної терміносистеми (2015)
Федух І. С. - Жанр антиутопії у постмодерністичному дискурсі (2015)
Фернос Ю.І. - Антропонімічні уподобання мешканців сіл Уманщини (2015)
Царалунга І. Б. - Особливості континуації давніх *і та *у в текстах українських грамот XIV-XV cт. (2015)
Цілина М. М. - Українські ідеоніми ХІХ ст. (2015)
Чучвара А. П. - Опозиція літературна мова – нелітературні форми в тексті кіноповісті Богдана Жолдака "Укри" (2015)
Шевчук Л. Г. - Покійний король як сюжетотворчий елемент і головний герой трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (2015)
Шитик Л. В. - Формальний синкретизм означально-поширювальних складнопідрядних речень (2015)
Шуляк С. А. - Образи середнього земного світу у текстах українських замовлянь (2015)
Янчишин А. М. - Диференційні ознаки прагматонімів (2015)
Ярохно-Проказюк Л. І. - Вербальні символи українців: етноментальний аспект (на основі громадянської лірики колективної збірки "Старокостянтинів поетичний. Ювілей") (2015)
Федорів Т. В. - Особливості інформаційного забезпечення непопулярних державних рішень (2014)
Романенко Є. О. - Публічна комунікація як засіб транспарентності державного управління (2014)
Серьогіна Т. В. - Напрями імплементації гуманістичних цінностей до публічної служби, Сорокіна Н. Г. (2014)
Щербина C. В. - Державна політика формування та розвитку внутрішнього агропродовольчого ринку України (2014)
Горбань Ю. С. - Суб'єкти екологічного врядування ЄС: наднаціональний рівень (2014)
Лавренюк Ю. Ф. - Стан та шляхи реалізації антикорупційної політики України (2014)
Семененко М. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність у національній економіці: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Полтавець В. Д. - Аналіз правового регулювання міжмуніципального співробітництва в Росії (2014)
Гирик М. А. - Інституціоналізація участі громадян у здійсненні державного управління в Україні (2014)
Дакал А. В. - Державна політика щодо захисту прав дітей: комунікативний аспект (2014)
Дубич К. В. - Механізми державного управління якістю соціальних послуг в Україні (2014)
Багацька К. - Методичні підходи до аналізу грошових потоків (2012)
Бедзай О. - Діагностика ефективності системи корпоративного управління на основі методу напружених варіантів (2012)
Бєляєва Г. - Роль інформаційного забезпечення при впровадженні інноваційних елементів механізму ресурсозбереження промислових підприємств (2012)
Бобровников В. - Механізм координації в саморегулятивних структурах управління (2012)
Бондаренко О. - Сутність і особливості інвестиційної стратегії в санаторно-курортному комплексі ПБК (2012)
Весельська К. - Методика визначення коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства (2012)
Висоцька А. - Особливості використання аграрного ресурсного потенціалу та резерви підвищення його ефективності (2012)
Гаврилюк-Єнсен Л. - Сучасні консалтингові інструменти як ефективний ресурс в управлінні змінами, Спільник І. (2012)
Гвоздю С. - Суть інтелектуального капіталу та витрати на його розвиток (2012)
Гнезділова О. - Удосконалення методичних аспектів аналізу роботи транспортних засобів, Горохова В. (2012)
Гнеушева І. - Аналіз підходів до управління товарними запасами як складової оборотних коштів підприємства, Сєріков Д. (2012)
Голишева Є. - Діагностика споживчого капіталу промислових підприємств (2012)
Голяш І. - Аналіз маркетингових ризиків підприємства, Данилюк І. (2012)
Гулай О. - Аналіз механізму клірингових взаєморозрахунків на залізничному транспорті на прикладі Південної залізниці (2012)
Гумен О. - Проблеми впровадження системи управління якістю на підприємстві (2012)
Димеденко І. - Оцінка системи оплати праці та шляхи її удосконалення на промисловому підприємстві, Димеденко К. (2012)
Длігач А. - Інтегровані маркетингові стратегії (2012)
Есманова Л. - Інструменти стимулювання розвитку підприємств (2012)
Єлецьких C. - Аналіз показників фінансово стійкого розвитку підприємств гірничо-шахтного машинобудування Донецької області (2012)
Жалдак Г. - Класифікація інновацій та їх соціальний підвид, Сімченко Н. (2012)
Журавльова І. - Факторний аналіз як інструмент управління формуванням та використанням інтелектуального капіталу підприємств (2012)
Загородна О. - Оперативне управління грошовими потоками підприємства, Серединська В. (2012)
Зайцева О. - Дослідження моделей та методів управління підприємствами на основі використання їх здібностей до самоорганізації (2012)
Зарва О. - Підривні інновації як ключовий елемент "формули успіху" у сучасному бізнес- середовищі (2012)
Здреник В. - Аналіз термінологічного апарату та проблеми формування системи показників інвестиційної привабливості інноваційних проектів (2012)
Іванченко Г. - Метод оцінки вартості бренду підприємства (2012)
Ізмайлова Н. - Стан грошових потоків підприємств гірничо-металургійного комплексу України (2012)
Калантай А. - Оцінка стану інвестиційної привабливості підприємства на основі фінансової звітності (2012)
Калінін О. - Аналіз методів залучення капіталу промисловими компаніями (2012)
Калюжна Н. - Визначення елементного складу системи управління підприємством як передумова дослідження її потенціалу (2012)
Карпенко Н. - Маркетингові стратегії ринкової активності підприємств (2012)
Карпіщенко О. - Застосування раціональної організації інноваційного циклу на промисловому підприємстві (2012)
Качмарик І. - Довіра як елемент соціального капіталу (2012)
Кащенко О. - Роль та значення концептів в аналізі грошових потоків і розрахунків підприємства на основі когнітивного моделювання (2012)
Квасниця О. - Еволюція підходів до трактування сутності підприємництва (2012)
Квасницька Р. - Конкурентний потенціал: економічна природа та елементний склад, Ардашкіна Н. (2012)
Книшенко Т. - Дослідження властивості інерційності при моделюванні фінансово-матеріальних потоків дистриб’ютора (2012)
Ковтун В. - Алгоритм аналізу репутаційних ризиків підприємства (2012)
Корнєва О. - Розвиток теоретичних засад управління інтелектуальним капіталом на основі оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2012)
Костецький Я. - Факторний аналіз рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Коцелко С. - Аналіз особливостей мотиваційної функції заробітної плати в сучасних умовах (2012)
Кравченко Т. - Тенденції розвитку управління нововведеннями на підприємствах України, Мацнєва О. (2012)
Крайніков І. - Стан та наслідки європейської боргової кризи (2012)
Кривошей В. - Удосконалення системи показників ефективної діяльності та їх використання в управлінні підприємствами ресторанного господарства, Грек Д. (2012)
Крисько Ж. - Аналіз середовища реструктуризації підприємств будівельної галузі (2012)
Кукоба В. - Метод формування еталонних драйверів витрат для аналізу ефективності виконання процедур управління на підприємстві (2012)
Ладюк О. - Цінові змови як чинник тінізації агарного сектору виробництва в контексті соціально-економічної трансформації України (2012)
Ладюк О. - Аудит ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів, Костюкова О. (2012)
Ладюк О. - Статистична оцінка масштабів тіньової економіки України як необхідний інструмент подолання перешкод на шляху до вступу України у ЄС, Огреба С. (2012)
Лазаришина І. - Удосконалення методичних засад диференціального аналізу та аналізу чутливості прибутку для потреб ефективного управління, Шкарабан С. (2012)
Лиса О. - Особливості нормування оборотних коштів у виробничих запасах на вітчизняних промислових підприємствах (2012)
Майброда М. - Аналіз та методи оцінки ринкової вартості об’єктів інтелектуальної власності, Михайлович Р., Сафандула Я. (2012)
Маначинська Ю. - Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень з метою максимізації прибутку готелю (2012)
Мандрик О. - Стан інтелектуально-кадрової безпеки підприємств роздрібної торгівлі Львівської області (2012)
Мараховська К. - Управління ризиками промислового підприємства за допомогою їх бюджетування (2012)
Марцінковська О. - Планування ділової кар’єри як умова ефективного розвитку персоналу (2012)
Матвієнко А. - Вільні економічні зони як фактор забезпечення економічного зростання країн, що розвиваються (2012)
Микитюк П. - Оцінювання інвестиційних ризиків у будівництві (2012)
Мучка Роман - Класифікація стратегічних альянсів як основа формування партнерських відносин підприємств (2012)
Нужна С. - Інформаційні технології аналізу прямих трудових витрат (2012)
Окландер Т. - Методи оцінки маркетингових ризиків підприємств у ціноутворенні (2012)
Оренчин О. - Економічна безпека підприємства: реалізація та узгодження інтересів (2012)
Остапенко Р. - Стратегічний аналіз діяльності господарських товариств (2012)
Панченко І. - Методичні підходи до аналізу операцій з формування та розподілу прибутку підприємства: критичний аналіз (2012)
Пархоменко О. - Фактори та основні умови формування дивідендної політики на українських підприємствах (2012)
Пересада Т. - Фінансова стійкість як визначальний індикатор при діагностиці імовірності банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, Федорук О. (2012)
Петренко Н. - Аналіз джерел фінансування вітчизняних підприємств: підходи до удосконалення (2012)
Помаз О. - Транспортні чинники конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Помаз Ю. (2012)
Попіна С. - Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик, Мартинюк О. (2012)
Попова О. - Сутність та ознаки ресурсів господарської діяльності підприємств, Кулаков О. (2012)
Пріб К. - Визначення антикризового потенціалу сільськогосподарського підприємства (2012)
Рибак О. - Особливості становлення нової парадигми контролінгу в контексті сучасного менеджменту (2012)
Римар І. - Стан та тенденції соціальної відповідальності підприємств торгівлі в Україні (2012)
Романишин М. - Характеристика методів оцінювання економічної стабільності підприємств (2012)
Ружицький А. - Структура та динаміка зобов'язального статусу "дебітор" у контексті економічної безпеки енергогенеруючих компаній, Хринюк О. (2012)
Савченко О. - Особливості сучасного менеджменту вітчизняних організацій (2012)
Салига С. - Трендовий аналіз грошових потоків як засіб інформаційного забезпечення процесу бюджетування в управлінському обліку, Завадська Н. (2012)
Семотюк Л. - Проблеми та перспективи посткризового розвитку малих та середніх підприємств (2012)
Ситник Г. - Типологія фінансових планів торговельного підприємства (2012)
Сімченко Н. - Сучасні методи мотивації персоналу в діяльності машинобудівних підприємств, Галузінська К. (2012)
Слободян Л. - Партисипативний ґендерний аудит на підприємствах України, Позднякова С. (2012)
Слюсаренко К. - Ефективність діяльності промислових підприємств України в посткризовий період, Кабак В. (2012)
Смутко А. - Методичні основи розрахунку інтегрального показника ефективності функціонування хлібопекарського підприємства (2012)
Співак В. - Продуктивність праці персоналу як фактор впливу на ефективність роботи промислового підприємства (2012)
Спільник І. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємства, Шупа Л. (2012)
Струпинська Н. - Двовимірна класифікація показників ефективності маркетингу (2012)
Терехов Д. - Фактори розвитку інформаційних систем та технологій в управлінні машинобудівним підприємством (2012)
Ткаченко С. - Особливості функціонування суб’єктів сфери обігу (2012)
Украинская О. - Концептуальная модель управления денежными потоками предприятия (2012)
Фролова Л. - Еволюція підходів до управління вартістю підприємства, Лісніченко О. (2012)
Футало Т. - Поняття банкрутства та його правове забезпечення, Шара А. (2012)
Хринюк О. - Сучасні системи управління собівартістю продукції, Вернигора Н. (2012)
Черкез К. - Інноваційний підхід до вибору показників для проведення економічної діагностики (2012)
Sheremeta Y. - Customer experience management vs. customer relationship management: comparative analysis (2012)
Шерстюк С. - Теоретичні засади агромаркетингу у садівництві (2012)
Юрченко О. - Організація обліку видатків на оплату праці у державних закладах охорони здоров’я (2012)
Янчева Л. - Концепція управління грошовими потоками в ретроспективі фінансової стратегії, Бочуля Т. (2012)
Яструбецький В. - Аналіз рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2012)
Яценко М. - Використання бізнес-процесного підходу до побудови системи управління інфокомунікаційними компаніями (2012)
Яцишин Н. - Методика аналізу фінансового стану підприємства (2012)
Bykov V. Y. - Digital humanistic pedagogy: relevant problems of scientific research in the field of using ICT in education, Leshchenko M. P. (2016)
Кузьменко А. В. - Передумови впровадження системи Moodle в технічному ліцеї (2016)
Мельник О. М. - Модель електронного освітнього ресурсу для учнів початкової школи (2016)
Рибалко О. О. - Створення та застосування інтерактивних електронних таблиць на уроках математики в початкових класах (2016)
Амеліна С. М. - Особливості формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів в аспекті підготовки до здійснення процесів локалізації програмних продуктів, Тарасенко Р. О. (2016)
Грищенко С. М. - Використання засобів геоінформаційних технологій у процесі формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю (2016)
Козіброда С. В. - Створення онтології предметної галузі майбутнім інженером-педагогом комп’ютерного профілю (2016)
Манюк Л. В. - Використання електронних соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх лікарів до професійної діяльності та фахової комунікації (2016)
Панченко Т. Д. - Вибір чисельних методів для моделювання динаміки систем, Тузова І. А., Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2016)
Сугоняк І. І. - Професійна сертифікація як засіб підвищення рівня практичної підготовки студентів ІТ-спеціальностей, Ковальчук А. М., Данильченко А. О. (2016)
Ткачук В. В. - Проектування професійних ІКТ-компетентностеймайбутніх інженерів-педагогів (2016)
Щеглова А. О. - Місце проектного методу для формування і розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів в умовах змішаного навчання (2016)
Щербина О. А. - Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання (2016)
Іванова С. М. - Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень (зарубіжний та вітчизняний досвід) (2016)
Коваленко О. М. - Особливості використання цифрових аудіо робочих станцій, призначених для створення електронної музики в умовах неформальної освіти дорослих (2016)
Федоренко В. Л. - Форма державного правління та модель державного управління в Україні: теоретико-методологічні аспекти (2014)
Марушевський Г. Б. - Етичні аспекти концепції збалансованого розвитку (2014)
Литвинова Л. В. - Особливості комунікативної культури в органах публічної влади (2014)
Стельмащук Л. С. - Розвиток наукової спеціальності "Державна служба” в Україні (2014)
Артеменко О. В. - Державна політика природокористування: теоретико-методологічний аспект (2014)
Герасименко Н. М. - Розвиток міжнародного співробітництва у сфері обміну податковою інформацією (2014)
Коліжак В. В. - Розвиток сектору бeзпeки i oбoрoни Укрaїни: функціонально-змістовий аспект (2014)
Ігнатенко О. П. - Використання новітніх технологій у державному регулюванні сфери благоустрою населених пунктів (2014)
Полтавець В. Д. - Фінансово-організаційне забезпечення впровадження механізмів міжмуніципального співробітництва в Україні (2014)
Порайко А. М. - Бюрократизм як аномалія в державному управлінні (2014)
Бортнікова О. Г. - Основні принципи та види управління релігійним простором України (2014)
Дубок І. П. - Сутність та особливості державно-приватного партнерства (2014)
Матвейчук Л. О. - Досвід електронного державного управління Республіки Казахстан (2014)
Амосова К. М. - Кардіоміопатії: сучасний погляд на питання класифікації, етіології, діагностики та диференційної діагностики. Частина І (2016)
Кричинська І. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо діагностики та лікування захворювань перикарда. Частина ІІ, Руденко Ю. В. (2016)
Фуркало С. Н. - Особенности имплантации биорезорбирующих коронарных стентов у пациентов с ишемической болезнью сердца. Возможности клинического применения оптической когерентной томографии для оптимизации результатов, Хасянова И. В., Власенко Е. А., Гиндич П. А., Кондратюк В. А. (2016)
Фадеенко Г. Д. - Связь между параметрами кровотока в ветвях брюшной аорты и особенностями течения коморбидной патологии — гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца, Крахмалова Е. О., Измайлова Е. В. (2016)
Амосова К. М. - Вплив алгоритмізованої антигіпертензивної терапії на домашній артеріальний тиск і його варіабельність, Руденко Ю. В. (2016)
Целуйко В. Й. - Клініко-генетичні чинники, пов’язані з виявами ішемічної хвороби серця у пацієнтів з атеросклерозом периферійних артерій нижніх кінцівок, Яковлева Л. М., Ярова О. Д. (2016)
Журавлёва Л. В. - Нарушения липидного обмена у пациентов с ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа и характера поражения коронарных артерий, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Коноз В. П., Бондаренко Д. А. (2016)
Жебеленко Я. Г. - Возрастные особенности биохимии тромбоцитарного звена свертывающей системы крови, Литвинова Н. Ю. (2016)
Руденко К. В. - Ретроспективний аналіз електрокардіографічних ознак шлуночкової екстрасистолії із синусів Вальсальви після радіочастотної абляції, Малярчук Р. Г., Кравчук Б. Б., Парацій О. З. (2016)
Османов Р. Р. - Сравнительный анализ эффективности и безопасности растворов, применяемых для футлярной анестезии при малоинвазивном хирургическом лечении варикозной болезни нижних конечностей, Рябинская О. С., Кабаков Б. А., Кузьменко О. В. (2016)
Алтуніна Н. В. - Зміни параметрів внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли інфаркт міокарда без зубця Q, під впливом альфа-ліпоєвої кислоти, Лизогуб В. Г., Бондарчук О. М. (2016)
Мішалов В. Г. - Особливості хірургічної тактики при вогнепальних пораненнях судин на послідовних етапах медичної евакуації, Коваль Б. М., Нагалюк Ю. В., Роговський В. М., Бондаревський А. О., Горак Г. В. (2016)
Рокита О. І. - Ішемічна хвороба серця і вагітність: як зробити це поєднання безпечним (2016)
Амосова К. М. - "Атеросклероз та артеріосклероз. Ішемічна хвороба серця": чому цей розділ у новому національному підручнику "Патоморфологія" не варто рекомендувати для навчання студентів (2016)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2016)
Шевченко М. М. - Методологія компаративного аналізу систем забезпечення національної безпеки (2015)
Дідок Ю. В. - Іcторичні аспекти державного управління ветеринарною медициною на території українських земель у період кінця XVIII – початку ХХ століття (2015)
Бронікова С. А. - Риторика як засіб розвитку когнітивної компетенції державного службовця (2015)
Мельник І. М. - Інституціональний підхід у сфері захисту прав громадян на приватну власність (2015)
Мосціпан Р. М. - Організаційні засади механізмів державного регулювання на ринках страхових послуг України на сучасному етапі державотворення (2015)
Ратинська І. С. - Формування інституту незалежних директорів у системі управління акціонерними товариствами державного сектору економіки України (2015)
Пірен М. І. - Європейські цінності та їх реалізація у сфері державної служби та кадрової політики України (2015)
Бритько А. М. - Державна служба як об’єкт управління: поняття, соціальна та правова природа, завдання і функції (2015)
Грайнер Є. В. - Формування української моделі державної служби із врахуванням досвіду зарубіжних країн (2015)
Марушевський Г. Б. - Інтеграція питань збалансованого розвитку в систему професійної освіти державних службовців (2015)
Орлів М. С. - Підвищення професійної компетентності керівних кадрів органів державної влади: досвід Президентського кадрового резерву (2015)
Куйбіда В. С. - Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед територіальними громадами: практичні аспекти реалізації, Смолова Л. М. (2015)
Князевич В. М. - Державна політика з охорони здоров’я в Україні: перспективи розвитку в умовах системних змін, Авраменко Т. П. (2015)
Баранов О. П. - Взаємодія – практична складова стратегічних і тактичних відносин Державної спеціальної служби транспорту з іншими суб’єктами системи національної безпеки держави (2015)
Матвєєнко О. В. - Особливості імплементації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки у світлі викликів гібридної війни (2015)
Савранська Г. М. - Методологія аналізу соціального партнерства як інституту системи забезпечення соціальної безпеки (2015)
Фоменко С. В. - Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС: від національних інтересів до спільних цінностей (2015)
Гедікова Н. П. - Державна політика у сфері вищої освіти України в контексті європейських освітніх стандартів (2016)
Головко І. В. - Політичне маніпулювання vs свобода слова: особливості прояву у демократичних суспільствах (2016)
Данько Ю. А. - Дослідження публічної політики у політичному дискурсі (2016)
Денисенко І. Д. - Проблемне поле війни у соціально-політичній спадщині Томаса Гоббса (2016)
Євтухова Г. Ю. - Ґенеза поняття "саботаж" у вітчизняному політичному дискурсі (2016)
Жванія Т. В. - Особистісний соціально-психологічний портрет члена дільничної виборчої комісії (за матеріалами пілотажного експертного опитування), Магда Г. В. (2016)
Жужа Л. О. - Модифікація функцій громадянського суспільства під впливом антитерористичної операції в Україні (2016)
Кужман О. М. - Підхід акцентованої рівноваги Ф. Баумгартнера і Б. Джонса до пояснення процесу встановлення регіонального політичного порядку денного (2016)
Куц Г. М. - Ідея свободи в ліберальному та доліберальному дискурсах (2016)
Нікогосян О. О. - Політичні партії як формальний інститут демократії в Україні (2016)
Отдєлєнцев Є. О. - Аспекти та особливості демократизації України (2016)
Поліщук І. О. - Проблемне поле української ментальності у науковому історичному дискурсі (2016)
Роговський О. М. - Національні меншини в Україні: існування "на грані" (2016)
Романюк О. І. - Президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська? (про визначення типу сучасної системи державного правління України в контексті політологічного аналізу) (2016)
Руденко А. А. - Основні напрямки дослідження проблемного поля політичної конкуренції в сучасній політичній науці (2016)
Стогова О. В. - Люстрація як передумова ефективної боротьби з корупцією (2016)
Тімашова В. М. - Політична етика як невід’ємний супутній складник політичної сфери (2016)
Вернудіна І. В. - Державна мова як ціннісно-смисловий критерій національної ідентичності українського народу (2015)
Клименко П. М. - Оцінювання ефективності управління лікувальним закладом на основі математичного моделювання собівартості медичних послуг, Грабовський В. А. (2015)
Васюк Н. О. - Удосконалення кадрового забезпечення державного управління охороною здоров`я в Україні (2015)
Фірсова О. Д. - Геопросторовий аналіз у сфері охорони здоров`я:оцінка доступності первинної медичної допомоги (2015)
Баранов С. О. - Ухилення від сплати податків як основний чинник тіньової економіки (2015)
Баранов Р. О. - Механізм відмивання грошей із використанням нелегальних схем грошових переказів (2015)
Газізов М. М. - Адаптація досвіду з лобістської діяльності країн розвиненої демократії в Україні (2015)
Орлів М. С. - Теоретико-методичні аспекти формування механізмів державного регулювання системи підвищення кваліфікації дердавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2015)
Місюра В. Я. - Сучасні напрями формування та реалізації соціально орієнтованої сервісної політики держави (2015)
Авраменко Т. П. - Державна політика змін у сфері охорони здоров`я в Україні:регіональний вимір, Богачев Р. М., Нерсесян Г. А., Довганчин Г. С. (2015)
Клименко Н. Г. - Роль цивільного захисту у забезпеченні національної безпеки України в сучасних умовах (2015)
Веліканова Г. М. - Сучасні вимоги до фахової підготовки претендентів на посади шкільних вчителів та викладачів вищої школи в Іспанії (2016)
Долинний Ю. О. - Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності як педагогічна проблема (2016)
Зеленов Є. А. - Культурний інтелект як складова планетарного виховання студентської молоді (2016)
Зінкевич В. І. - Зародження освітніх систем під впливом аграрної і індустріальної хвиль (2016)
Zolotaryova O. V. - Periodization of Forming Іsraeli System of Work with Gifted Children and Youth (2016)
Kabanets M. М. - Regional Policy in Gifted Education in Donetsk Region (2016)
Krsek O. Ye. - English-only Movement: its Consequences on the Teaching of Linguistic Minorities Students in USA (2016)
Кулишева О. О. - Система православного виховання братських шкіл України (к. ХVI – ХVІІ ст.) крізь призму синергетики (2016)
Левченко В. В. - Особистісна ідентичність у процесі адаптації в ситуації життєвих змін (2016)
Лучанінова О. П. - Критерії функціонування виховної системи вищого технічного навчального закладу та її складових частин (2016)
Модестова Т. В. - Особливості адаптації іншомовної освіти дорослих до світових стандартів (2016)
Момот О. В. - Зміст підготовки майбутніх викладачів природничих дисциплін до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету (2016)
Попова О. В. - Лінгвокультурний аспект професійної підготовки майбутніх менеджерів (2016)
Проскунін В. М. - Роль і місце сім'ї в процесі розбудови освітніх округів як інноваційної відкритої педагогічної системи, Проскуніна У. В. (2016)
Рашидов С. Ф. - Ценности гражданского общества в международном праве и проблема их формирования у студенческой молодежи (2016)
Рашидова С. С. - Художня література як мистецтво виховання і формування людини (2016)
Сафонова І. О. - Аксіологічно-орієнтована модель формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності (2016)
Северинчук Л. А. - Сімейні традиції з погляду на сучасні соціокультурні вимоги (2016)
Syaba М. О. - Parents’ Attitude towards Children with Special Needs (2016)
Тхоржевська Т. Д. - Значення педагогічної спадщини Я. А. Коменського для ствердження духовності в Україні (2016)
Хананаева А. В. - Понятийно-концептуальный аппарат в области вокальной педагогики и техники (2016)
Хом'як О. А. - Формування мотиваційної потреби особистості студента в естетичному вихованні у навчально-виховному процесі ВНЗ (2016)
Чепіга І. В. - Концептуально-теоретичні положення й методичні рекомендації щодо організації навчального процесу у ВНЗ (2016)
Шабаліна О. М. - Авторські методики – сучасний шлях якісної підготовки хореографів (2016)
Вихідні дані (2016)
Богач Д. С. - Розробка моделі управління інвестиційними стратегіями на світових фінансових ринках (2016)
Джусов А. А. - Применение сезонно-циклических закономерностей для прогнозирования преобладающих тенденций на международных фондовых рынках (2016)
Когут М. В. - Трансфер технологій в Україні та CША: економетричний аналіз (2016)
Ніконенко У. М. - Зниження нафтових цін: передумови та наслідки для світової економіки (2016)
Полторацька О. Т. - Стратегічний вектор розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Європейським Союзом, Кириченко А. І. (2016)
Самсонова Л. В. - Роль контрактних відносин в глобальних виробничих системах (2016)
Чала В. С. - Применение трансформационного опыта экономической политики Словакии в Украине, Атаєв С. А. (2016)
Чала В. С. - Аналіз чеського досвіду поліпшення інвестиційного клімату та можливість його адаптації в Україні, Ушарова Ю., Мхітарян А. (2016)
Гордієнко В. О. - Декомпозиція мети цільової програми у результативні показники, Григораш О. В. (2016)
Гурська І. С. - Сучасний стан розвитку галузі тваринництва та напрями її державного регулювання, Христенко Г. М. (2016)
Козловський С. В. - Моделювання та прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області засобами теорії нечіткої логіки, Жураківський Є. С. (2016)
Lysenko M. - Іntegral assessment of trade development in regions of the country, Panasenko N., Voloshko A. (2016)
Ольшанська М. В. - Інтегрування малого підприємства у господарські структури як один зі шляхів виходу з кризи та етапи прийняття управлінських рішень щодо інтеграційного процесу, Воскресенська Т. І. (2016)
Паславська Р. Ю. - Показники оцінки системи адміністрування податків в Україні (2016)
Бержанір І. А. - Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів, Демченко Т. А., Кістол А. А. (2016)
Божанова В. Ю. - Розробка комплексного підходу використання показників ресурсних можливостей для будівельних підприємств України, Левченко Т. О. (2016)
Дідик А. М. - Модель забезпечення інноваційної динаміки підприємств (2016)
Lisnichenko О. - Development of the business model of the enterprise in the context of forming value for stakeholders, Yermak S. (2016)
Мельничук О. П. - Аспекти організації обліку доходів від надання послуг комунальними підприємствами шляхового господарства (2016)
Міронова Ю. В. - Формування структури показників оцінки ефективності праці в системі ресурсозбереження підприємства, Грабовецький Б. Є. (2016)
Мороз О. В. - Концепт ідеального підприємства при обгрунтуванні подальших ринкових реформ в Україні, Кукель Г. С., Острий І. Ф., Коломієць М. В. (2016)
Пилипенко Л. М. - Напрями розвитку аудиту публічної корпоративної звітності відповідно до запитів суспільства (2016)
Петрушка Т. О. - Теоретичні засади економічного оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції машинобудівних підприємств, Симак А. В., Зарицька О. Л. (2016)
Хамініч С. Ю. - Маркетингова комунікаційна політика як складова маркетингової діяльності підприємств, Мартиросова К. В., Сокол П. М. (2016)
Шпанковська Н. - Аналітична спадщина видатного вченого-економіста, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка, Костанецький В. (2012)
Демченко Н. - Концепція сталого розвитку в дзеркалі глобалізації (2012)
Деньга С. - Проблеми методологічного забезпечення контролю і аналізу (2012)
Іващенко В. - Аналіз розщеплення та обрамлення інноваційної діяльності (2012)
Матвійчук А. - Моделювання розвитку фінансових показників з використанням інструментарію нечіткої логіки та урахуванням правил технічного аналізу, Кононенко Д. (2012)
Морохова В. - Методичні підходи до проведення стратегічного аналізу, Василик Н. (2012)
Федорова Н. - Закономірності формування та функції науки в доіндустріальну епоху (2012)
Хорощак Д. - Дослідження сутності економічних категорій "розрахунок", "взаєморозрахунок" та "платіж" (2012)
Sheremeta Y. - Customer experience: a strategic approach (2012)
Брич В. - Управлінська етика як складова ефективної ділової взаємодії, Корман М. (2012)
Дидяк І. - Емоційний інтелект як невід'ємна складова управлінського потенціалу підприємства (2012)
Коровчук Ю. - Особливості впровадження емерджентних рішень у процесі забезпечення ефективності підприємства як цілісної системи (2012)
Урсакій Ю. - Конкурентна перевага організації в контексті управління якістю життя (2012)
Abuselidze G. - Optimal tax burden 38,2%: theory and practice (2012)
Анжаурова І. - Концептуальні засади стратегічного менеджменту страхової компанії як елементу сталого розвитку (2012)
Бабух І. - Роль місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування в управлінні розвитком територіальних громад (2012)
Баніт Ю. - Обґрунтування кластерного підходу як інструменту удосконалення механізму бюджетного інвестування (2012)
Бережнюк І. - Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: оцінка та шляхи вдосконалення, Стеблянко М. (2012)
Буцька О. - Податкові умови ведення бізнесу в Україні: порівняльний аспект (2012)
Гнєдова О. - Шляхи реформування оподаткування доданої вартості в Україні (2012)
Гурнак О. - Аналіз податкової поведінки на основі агентоорієнтованого моделювання (2012)
Дудченко В. - Сучасний стан та структура державного боргу країн Європи (2012)
Кміть В. - Європейський досвід податкового регулювання розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності, Івах Г. (2012)
Коблик І. - Теоретичні аспекти державних запозичень: методи та форми здійснення (2012)
Колотуша Л. - Оцінювання показників функціонування підприємств обслуговування повітряного руху (2012)
Коляда Т. - Податкові інструменти забезпечення соціальної справедливості в державі (2012)
Костовська В. - Особливості використання коштів бюджетів місцевого самоврядування та оцінка їх видаткоспроможності (2012)
Костюк І. - Проблеми і перспективи системи пенсійного забезпечення як стратегічного елемента соціальної інфраструктури (2012)
Кравчук Н. - Проблеми організації аудиту податку на прибуток (2012)
Крентовська Л. - Аналітичний огляд основних показників діяльності фінансових посередників на сучасному етапі розвитку економіки України (2012)
Кублікова Т. - Економічна сутність та роль ЄКР у системі казначейства, Курганська Е. (2012)
Ладюк О. - Аудит ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів, Костюкова О. (2012)
Лубкей Н. - Проблемні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів України за видатками (2012)
Мандражи З. - Совершенствование методики анализа финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий, Лошакова Е. (2012)
Мартишко Н. - Страхове посередництво: поняття і різновиди (2012)
Машко А. - Суспільно-політичні детермінанти дефіциту бюджету (2012)
Минчинська І. - Діагностика кризового стану підприємств в організаційно-правовому механізмі банкрутства (2012)
Могильна Н. - Проблеми та перспективи розвитку автострахування в Україні (2012)
Навроцька Н. - Відтворювальні аспекти класифікації інвестицій у глобальній економіці (2012)
Нагорний В. - Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств: стан і тенденції розвитку (2012)
Петренко П. - Аудит ефективності: проблеми теорії і правового регулювання (2012)
Поляков О. - Удосконалення механізмів трансфертного ціноутворення в Україні (2012)
Проскура К. - Податкове адміністрування у розвинених європейських країнах (2012)
Рогальський Ф. - Емпірична оцінка тенденцій та детермінантів формування доходів місцевих бюджетів України, Костіна Н. (2012)
Роздобудько В. - Аналіз дій аудитора при виявленні відхилень, оцінка відхилення як шахрайства або помилки (2012)
Роменська К. - Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України шляхом удосконалення його оцінки (2012)
Рура І. - Інформаційне забезпечення оптимізації витрат у сімейній медицині (2012)
Стасик О. - Аналіз динаміки фінансових інновацій у процесі поглиблення фінансової інтеграції, Алексеенко Л. (2012)
Стріжик У. - Трансформація поглядів на визначення поняття фінансового механізму (2012)
Супрун А. - Світовий і національний страховий ринок: відмінності та взаємозв'язки, Петрішина Т. (2012)
Табенська Ю. - Напрями поліпшення реалізації результатів аудиту ефективності в системі функції державного контролю (2012)
Ткаченко А. - Стратегічний розвиток фінансової діяльності страхової компанії, Шматко К. (2012)
Ткаченко В. - Напрями вдосконалення податкової системи України (2012)
Толпежніков Р. - Продуктивність праці для цілей оцінки бізнесу, Пастощук О. (2012)
Турченюк Т. - Проблеми сучасної фінансової системи України та пропозиції щодо її ефективного економічного розвитку, Третяк А. (2012)
Футерко О. - Фінансування бюджету в умовах трансформаційної економіки України (2012)
Харкавий М. - Аналіз управління ризиками як основа здійснення митного пост-аудиту (2012)
Шевчук О. - Контроль бюджетних цільових програм (2012)
Шкапяк О. - Аналіз ефективності сучасних механізмів об'єднання і перерозподілу ресурсів охорони здоров'я (2012)
Шкурупій О. - Визначення конкурентоспроможності в параметрах "інтелектуальна праця - інновації - витрати - інтелектуальна рента", Базавлук Н. (2012)
Шост І. - Основні принципи збору даних, необхідних для проведення статистичного аналізу податкових надходжень, Бойко Ю. (2012)
Іващук І. - Вплив митної політики на економічний розвиток країн у контексті глобалізаційних процесів (2012)
Адамик Б. - Аналіз еволюції регулювання банківської діяльності в Україні (2012)
Андрушків Т. - Проблеми управління кредитним портфелем банків України та шляхи їх подолання (2012)
Антипенко Є. - Кредитна діяльність комерційних банків - сучасний стан та шляхи удосконалення, Нікітін О., Полешко К. (2012)
Бежан М. - Макропруденциальное регулирование банка России в условиях преодоления последствий финансового кризиса (2012)
Вдовенко Л. - Зміцнення банківського сектору - основа стійкості фінансової системи (2012)
Великоіваненко Г. - Моделювання внутрішніх кредитних рейтингів позичальників комерційного банку, Трокоз Л. (2012)
Гнатів О. - Вибір критеріїв ефективного управління кредитними операціями банків (2012)
Горбачова А. - Сучасний стан і ризики розвитку ринку банківських послуг України (2012)
Гуцал І. - Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України, Петриків А. (2012)
Давидовська Г. - Сучасне банківське обслуговування (2012)
Денисюк В. - Підвищення конкурентоспроможності банку шляхом оптимізації організаційної структури (2012)
Дзедзик І. - Аналіз процесу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні (2012)
Діденко О. - Посткризове реформування регулювання банківської діяльності в Україні (2012)
Дмитрук А. - Інформаційна прозорість банків у контексті підготовки звітності за МСФЗ (2012)
Євенко Т. - Шляхи ефективного управління банківською системою в умовах глобалізації (2012)
Капустян В. - Оптимальні кредитні та депозитні ставки двопродуктового комерційного банку, Дрозд А. (2012)
Катранжи Л. - Аналіз формування структури капіталу банків-учасників фінансових конгломератів (2012)
Койбічук В. - Обґрунтування вибору методів та моделей для оцінювання конкурентоспроможності банку (2012)
Котенко О. - Управління адекватністю банківського капіталу в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи (2012)
Криклій О. - Система фінансового аналізу банку, Крухмаль О. (2012)
Куришко О. - Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу (2012)
Лесик В. - Методичний підхід до ідентифікації секторів підвищеної уваги в процесі фінансового планування діяльності банку, Киркач С. (2012)
Лук'янова К. - Аналіз сучасних методів управління активами комерційного банку (2012)
Матійчук Л. - Методики рейтингового оцінювання в банківській діяльності, Чорний В. (2012)
Реверчук Н. - Цінові стратегії банків України у посткризовий період, Дзямулич О. (2012)
Рудан В. - Проблеми та перспективи управління ліквідністю банківської системи України в умовах нестабільності фінансових ринків (2012)
Сас Б. - Проектне фінансування як особлива техніка фінансового забезпечення інвестиційних проектів, Вітюк В. (2012)
Ткаченко Є. - Методичні підходи до аналізу фінансового результату комерційного банку на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк", Шумікін Сергій, Горюк В. (2012)
Ткачук В. - Маркетингові дослідження сучасного ринку банківських послуг (2012)
Чайковський Я. - Сучасний стан готівкового обігу в Україні та система заходів щодо поліпшення організації роботи з готівкою в системі національного банку України (2012)
Ящук Є. - Сучасні тенденції розвитку методики аналізу фінансових результатів діяльності банківських установ (2012)
Глущенко О. - Вплив високочастотного трейдингу на ефективність глобальних фінансових ринків, Райхерт Х. (2012)
Ластовенко О. - Регулювання руху капіталу на фондовому ринку в сучасних умовах, Гладкова О. (2012)
Лещук Г. - Дефініція синергетичного ефекту інвестиційних проектів (2012)
Хохлов В. - Періодична Value At Risk (2012)
Ярощук О. - Ризик-менеджмент в управлінні капіталом підприємства (2012)
Титул, зміст (2016)
Привітання (2016)
Усенко О. Ю. - Вплив трансплантації ядровмісних клітин пуповинної крові на прояви та прогноз рефрактерної хронічної серцевої недостатності, Якушев А. В., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф. (2016)
Usenko O. Yu. - Effect of transplantation of cord blood total nucleated cells on the manifestation and prognosis of refractory congestive heart failure, Yakushev A. V., Kostylyev M. V., Onischenko V. F. (2016)
Сукач А. Н. - Трансплантация криоконсервированных нейральных клеток плодов крыс в составе суспензии и многоклеточных агрегатов крысам с повреждением спинного мозга, Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко А. Ю. (2016)
Sukach A. N. - Transplantation of cryopreserved rat fetal neural cells in suspension and in multicellular aggregates into rats with spinal cord injury, Lebedinsky A. S., Ochenashko O. V., Petrenko A. Yu. (2016)
Манченко А. А. - Морфология тканевой реакции у крыс при подкожной имплантации ксеноперикарда и створок аортального клапана свиньи, девитализированных криорадиационным способом, Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2016)
Manchenko A. A. - Morphology of tissue reaction in rats after subcutaneous implantation of porcine pericardium and aortic valve leaflets devitalized by cryo-radiation, Mikhailova I. P., Sandomirsky B. P. (2016)
Світіна Г. М. - Клітинна імунна відповідь у щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим раком товстої кишки після трансплантації мультипотентних клітин плаценти, Калмикова O. О., Шелест Д. В., Скачкова О. В., Гарманчук Л. В., Шаблій В. А. (2016)
Svitina H. - Cellular immune response in rats with 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer after transplantation of placenta-derived multipotent cells, Kalmukova O., Shelest D., Skachkova O., Garmanchuk L., Shablii V. (2016)
Ковпак В. В. - Цитогенетичний аналіз культури клітин підшлункової залози щурів на ранніх пасажах, Ковпак О. С. (2016)
Ковпак В. В. - Cytogenetic analysis of rat pancreatic cell cultures at early passages, Ковпак О. С. (2016)
Насадюк Х. М. - Правове регулювання банкінгу стовбурових клітин пуповинної крові, інших клітин і тканин людини та клінічних досліджень з їх застосуванням у різних країнах світу, Махіня А. В., Шаблій В. А., В’ялих Ж. Е., Задорожна В. І., Мартиненко С. І. (2016)
Nasadyuk C. M. - Legislative regulation of the banking of umbilical cord blood stem cells, other human cells and tissues and clinical trials with their use in the different countries of the world, Makhinya A. V., Shabliy V. A., Vyalykh Z. E., Zadorozhna V. I., Martynenko S. I. (2016)
Никольская Е. И. - Структурно-функциональная организация костномозговых ниш гемопоэтических стволовых клеток, Бутенко Г. М. (2016)
Nikolskaya E. I. - Structural-functional organisation of the bone marrow hematopoietic stem cells niches, Butenko G. M. (2016)
Луценко Т. М. - Фетальний мікрохимеризм та пренатальна діагностика спадкових захворювань (2016)
Lutsenko T. M. - Fetal microchimerism and prenatal diagnostic of genetic disorders (2016)
Калмикова О. О. - Стовбурові клітини нігтьового органу ссавців (2016)
Kalmukova O. O. - Stem cells in nail unit of mammalians (2016)
Правила для авторів (2016)
Москаленко С. О. - Завдання держави щодо формування єдиного соціогуманітарного простору України в сучасних умовах (2013)
Гусак І. В. - Кадрова робота в контексті набуття чинності оновленого законодавства про державну службу (2013)
Савісько С. В. - Характеристика ціннісно-смислової парадигми державної служби України в системі суспільних цінностей (2013)
Казюк Я. М. - Становлення бюджетної системи України та принципи її побудови (2013)
Сафронова О. М. - Механізми державного регулювання трансграничних злиттів і поглинань у корпоративному секторі економіки України (2013)
Щербина С. В. - Стратегічні пріоритети аграрної політики України в умовах соціально-економічних трансформацій (2013)
Фалко Ю. В. - Взаємодія органів виконавчої влади України у сфері управління державними закупівлями (2013)
Ігнатенко О. П. - Історичні та соціально-економічні передумови становлення сфери благоустрою населених пунктів (2013)
Когутюк В. Ю. - Вплив євроінтеграційних процесів на вдосконалення вітчизняного виборчого процесу (2013)
Дакал А. В. - Міжнародне співробітництво у сфері формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей (2013)
Дубич К. В. - Класифікація сучасних механізмів державного управління в системі надання соціальних послуг населенню в Україні (2013)
Голуб В. Л. - Роль волонтерської діяльності в освітньо-науковому просторі суспільства та її значення для державного управління (2013)
Титул, зміст (2016)
Звєряков М. І. - Промислова політика і механізм її реалізації (2016)
Філіпенко А. С. - Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні (2016)
Козюк В. В. - Передумови та глобальні макрофінансові ефекти активного портфельного менеджменту валютних резервів (2016)
Павлов О. І. - Руральний дискурс міждисциплінарних наукових досліджень (2016)
Грицюк П. М. - Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні, Бачишина Л. Д. (2016)
Тітар І. О. - Імідж України в контексті асоціації з Європейським Союзом (2016)
Хомин І. П. - Homo Empathicus та Homo economicus на тлі ілюзій, або псевдореформування аграрного сектору як наслідок еквілібристики між етатизмом і принципом "laissez faire” (2016)
Summaries (2016)
Falkiewicz S. - Entrepreneurship: society and resource management. A review of current scientific trends, Wohlgemuth V., Bogodistov Y. (2016)
Falko E. A. - Analysis of the global distribution systems on the international market of tourist services (2016)
Белопольський М. Г. - Обґрунтування стратегії збалансованого розвитку промислових підприємств, Кузьміна О. В. (2016)
Валіулліна З. В. - Інформаційна безпека корпоративної економіки в умовах глобалізаційних процесів (2016)
Голей Ю. М. - Удосконалення керування інноваційним потенціалом у сфері житлово-комунального господарства в умовах децентралізації регіонів (2016)
Джур О. Є. - Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту організацій у сучасних умовах, Шулякова А. C. (2016)
Євтушенко Н. О. - Податкові ризики та система керування ними (2016)
Климова Т. В. - Алгоритм формирования портфеля инновационных проектов предприятия (2016)
Мешко Н. П. - Високотехнологічні послуги як інноваційний фактор розвитку світового господарства в умовах глобальної економічної інтеграції, Щитов Д. М. (2016)
Науменко Н. С. - Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі європейського геополітичного вектора (2016)
Носик О. М. - Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напрями інтернаціоналізації (2016)
Редько В. Є. - Особливості методології проектного менеджменту в туристичному бізнесі (2016)
Сливенко В. А. - Новації у сфері управління діяльністю прокуратури (2016)
Шишко В. И. - К вопросу продвижения услуг учреждения высшего образования в сети Интернет, Головач А. И. (2016)
Янів Л. М. - Проблеми дефіциту державного бюджету України і шляхи їх розв’язання, Зінченко О. А. (2016)
Довідка про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2016)
Зверяков М. И. - Промышленная политика и механизм ее реализации (2016)
Филипенко А. С. - Народная, солидарная экономика: концептуальный эскиз (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Концептуальные направления развития внутреннего туризма в Украине (2016)
Козюк В. В. - Предпосылки и глобальные макрофинансовые эффекты активного портфельного менеджмента валютных резервов (2016)
Павлов А. И. - Руральный дискурс междисциплинарных научных исследований (2016)
Грицюк П. М. - Влияние изменения климатических условий на динамику урожайности зерновых в Украине, Бачишина Л. Д. (2016)
Титарь И. А. - Имидж Украины в контексте ассоциации с Европейским Союзом (2016)
Хомин И. П. - Homo Empathicus и Homo economicus на фоне иллюзий, или псевдореформирование аграрного сектора как следствие эквилибристики между этатизмом и принципом "laissez faire” (2016)
Summaries (2016)
Пиріг Р. Я. - Михайло Грушевський і Академія: нереалізоване президентство (1924—1928 рр.) (2016)
Слюсаренко Ю. В. - Унікальні ефекти відгуку ультрахолодних газів атомів лужних металів у стані з бозе-ейнштейнівським конденсатом на збудження електромагнітним полем, Сотніков А. Г. (2016)
Трахтенберг І. М. - Генотоксична дія потенційно небезпечних хімічних сполук, Левицький Є. Л. (2016)
Хвесик М. А. - Системний підхід до економічної оцінки водних ресурсів України та її регіонів, Левковська Л. В., Сундук А. М. (2016)
Яніш Є. Ю. - Археозоологія — дисципліна на межі наук (2016)
Гриценко В. І. - Наука і життя (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України В.І. Скуріхіна) (2016)
Коваленко О. Г. - Учений, лікар і поет (до 130-річчя від дня народження академіка В.Г. Дроботька) (2016)
90-річчя академіка НАН України С. В. Свєчнікова (2016)
80-річчя академіка НАН України В. М. Шестопалова (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Гудрамовича (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Я. Гутлянського (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Л. Шубенка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. К. Коротаєва (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Павліщука (2016)
Амосова К. М. - Причини неефективності антигіпертензивної терапії в пацієнтів з неускладненою артеріальною гіпертензією в реальній амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Фадєєнко Г. Д. - Можливості прогнозування і профілактики розвитку коморбідності серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу в популяції осіб підвищеного кардіоваскулярного ризику, Несен А. О., Бабенко О. В. (2016)
Серік С. А. - Тромбоцитарний гемостаз та подвійна антитромбоцитарна терапія у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Оврах Т. Г. (2016)
Ісаєва Г. С. - Гіполіпідемічний ефект аторвастатину залежно від поліморфізму локусу XbaI гена рецепторів до естрадіолу в жінок у період пери менопаузи, Рєзник Л. А., Вовченко М. М., Буряковська О. А., Гопцій О. В. (2016)
Гриднев А. Е. - Сравнительная клинико-биохимическая характеристика гипертонической болезни и ее коморбидности с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (2016)
Пивовар С. М. - Поліморфізм С825t (rs5443) гена b3-субодиниці G-протеїну та перебіг серцевої недостатності, Рудик Ю. С., Попович А. С., Висоцька О. В., Страшненко Г. М. (2016)
Яковлева О. О. - Порівняльна ефективність та безпека гіпотензивної терапії валсартаном та амлодипіном, Кириченко О. В. (2016)
Алтуніна Н. В. - Зміни параметрів релаксації серця у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли не-Q-інфаркт міокарда, на тлі застосування α-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку (2016)
Пехенько В. С. - Особливості змін імунологічної реактивності у хворих на ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією, під впливом різних видів лікування (2016)
Журавльова Л. В. - Вплив естрадіолу на зміну показників ліпідного профілю у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу в постменопаузний період, Бутова Т. С. (2016)
Король С. В. - Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST: предиктори госпітальної летальності (2016)
Горобець Н. М. - Роль біологічно активної сполуки оксиду азоту в розвитку артеріальної гіпертензії та її ускладнень (2016)
Лопина Н. А. - Влияние модифицируемых и немодифицируемых факторов риска на выраженность атеросклеротического поражения коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа (2016)
Бенца Т. М. - Роль антилейкотриеновых препаратов в лечении бронхиальной астмы (2016)
Копица Н. П. - Состояния, имитирующие инфаркт миокарда. Синдром Бругада, Литвин Е. И., Аболмасов А. Н. (2016)
Чернышов В. А. - Курение и дислипидемия: возрастные, гендерные и метаболические аспекты (2016)
Крахмалова О. О. - Хронічне обструктивне захворювання легень і супутні патологічні стани. Особливості порушень ритму серця, Шторх В. В., Гетман О. А., Калашник Д. М., Колесникова О. М. (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Дубчак О. В. - Добір батьківських компонентів для створення гібридів буряків кормово-цукрового напряму, Кротюк Л. А., Орлов С. Д. (2016)
Цюк О. А. - Агрофізичні властивості грунту під посівами буряків цукрових за умов екологізації землеробства (2016)
Іваніна В. В. - Ефективність мікродобрив "Реаком" у підвищенні продуктивності цукрових буряків, Олекшій Л. М. (2016)
Шамсутдінова А. В. - Застосування системи удобрення мікродобривами при біоадаптивній технології вирощування цукрових буряків (2016)
Шатковський А. П. - Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України (2016)
Стефанюк В. Й. - Вплив схеми посадки на ріст, розвиток і продуктивність рослин стевії (2016)
Котвицький Б. Б. - Роль діагностики рослин в оптимізації живлення цукрових буряків, Воєвода Г. Я., Прохорук О. Г. (2016)
Сипко А. О. - Меліоративна ефективність дефекату, отриманого за технологією на органічну складову слабокислого чорнозему типового вилугуваного малогумусного, Стрілець О. П., Шиманська Н. К. (2016)
Кравченко П. А. - Ціннісні орієнтації соціальної архітектоніки глобальних соціальних мереж у сучасному соціумі (2016)
Радько П. Г. - Особливості функціонування політичної влади в системі електронної демократії, Приходько С. М. (2016)
Стовпець О. В. - Інститут інтелектуальної власності в контексті соціально-філософського бачення проблеми співвідношення інформації, знань та інновацій (2016)
Полисаєв О. О. - Екзистенційний вимір становлення лідера: бунт як шлях до творчого поступу чи ескалації насильства (2016)
Іванова Н. В. - Модифікації "добра" і "зла" в мисленнєвих рефлексіях теоцентризму: соціофілософський аспект (2016)
Кравченко А. П. - Патріотизм і прихильність як різновиди любові (2016)
Чорна Л. В. - Феномен ідеалу в контексті сучасного антропологічного повороту (2016)
Скалацька О. В. - Мода як предмет соціально-філософського аналізу: евристичний потенціал (2016)
Цебрій І. В. - Концепція куртуазності як суспільно-культурного явища класичного середньовіччя, Опенько В. В. (2016)
Головіна Н. І. - Естетична освіта в умовах посткультури (2016)
Салій А. В. - Ян Парандовський і проблема самотності автора (2016)
Комаха Л. Г. - Необхідність епістеми "апріорного" в аргументах "концептуального прагматизму" (2016)
Колокол В. А. - О некоторых аспектах междисциплинарной парадигмы исследования (2016)
Жиртуева Н. С. - Проблема сознания в имманентных мистических учениях и современной науке (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистическое мировоззрение: философское обоснование сущностных характеристик (2016)
Мельник О. Є. - Комунікативна раціональність в контексті сучасної філософії освіти (2016)
Гончарова О. А. - Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект, Тараненко Г. Г. (2016)
Цзоу Ченчжан. - Ґенеза університету як соціокультурного феномену (2016)
Ігнатьєв В. А. - Релігійні симулякри – небезпека синкретичного мислення (2016)
Лещенко А. М. - Феномен релігійного резонансу (2016)
Усанов І. В. - Християнські принципи структурної антропології, Усанова Л. А. (2016)
Блоха Я. Є. - Принцип справедливості в ісламі (2016)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2016)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2016)
Педаченко Е. Г. - Орфанные и редкие заболевания в нейрохирургии: приглашение к дискуссии, Ярмолюк Е. С. (2016)
Цимбалюк В. І. - Модель пересічення половини поперечника спинного мозку. Частина І. Технічні, патоморфологічні та клініко-експериментальні особливості, Медведєв В. В., Семенова В. М., Гридіна Н. Я., Сенчик Ю. Ю., Величко О. М., Дичко С. М., Васлович В. В. (2016)
Лонтковський Ю. А. - Морфологічні зміни привідних м’язів стегна при локальній спастичності у хворих на дитячий церебральний параліч, Пічкур Л. Д., Васлович В. В., Шмельова Г. А. (2016)
Мінов С. В. - Тромбоемболія легеневої артерії у пацієнтів нейрохірургічного профілю в післяопераційному періоді: фактори підвищеного ризику смерті та профілактика, Никифорова А. М., Яцик В. А., Пархоменко О. В., Міроненко О. В., Журахівський О. Ю., Ростоцький І. В., Кузьменко Д. А. (2016)
Костюк К. Р. - Особливості васкуляризації мозолистого тіла при виконанні мікрохірургічної калозотомії у хворих за тяжкої форми симптоматичної епілепсії, Костюк М. Р., Чебурахін В. В., Дічко С. М., Мінов С. В. (2016)
Педаченко Е. Г. - Объективизация диагностики и индикаторы качества хирургического лечения вестибулярной шванномы, Скобская О. Е., Малышева А. Ю. (2016)
Сапон Н. А. - Влияние факторов доступности медицинской помощи на уровень смертности от инсульта, Никифорова А. Н. (2016)
Сірко А. Г. - Успішне лікування проникного діагонального вогнепального поранення черепа та головного мозку (2016)
Сірко А. Г. - Успішне хірургічне лікування проникного черепно-мозкового вогнепального поранення з пошкодженням синусів твердої оболонки головного мозку (2016)
До 60-річчя Анатолія Сергійовича Сона (2016)
Виленский Ю. Г. - Профессор Георгий Педаченко: долгожданная акварель. Факты, фотографии, труды в книге о подвижнике нейрохирургии (2016)
Вербова Л. Н. - Профессор Юрий Степанович Бродский: 90 лет со дня рождения (2016)
Малишева Т. А. - 29 березня Михайлу Івановичу Шамаєву виповнилося б 90 (2016)
Титул, зміст (2015)
Нагорна А. М. - Реєстр постраждалих від професійних захворювань як інформаційна система медичного призначення, П’ятниця-­Горпинченко Н. К., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. (2015)
Demetska O. V. - On the problem of exposure control of nanomaterials at workplace, Tkachenko T. Yu. (2015)
Кальниш В. В. - Пути совершенствования профессионального психофизиологического отбора и мониторинга профессионально важных качеств специалистов, работающих в условиях с повышенной опасностью (2015)
Александрова Л. Г. - Оцінка якості виробничого середовища при застосуванні нових пестицидних препаратів, Демченко В. Ф., Заєць Є. Р., Макарчук Я. В., Клисенко М. А., Кірсенко В. В., Яструб Т. О., Коваленко В. Ф. (2015)
Чередніченко І. М. - Гігієнічна оцінка випромінювання компактних люмінесцентних ламп (2015)
Пельо І. М. - Токсикологічна оцінка та гігієнічне нормування інсектициду тіаметоксаму в повітрі (2015)
Шидловська Т. А. - Порівняльний аналіз якісних показників реоенцефалографії в робітників шумових виробництв і хворих на акутравму, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2015)
Севальнєв А. І. - Оцінка професійного ризику порушення здоров’я працівників провідного металургійного підприємства, Шаравара Л. П. (2015)
Андрущенко Т. А. - Порушення системи репарації ДНК у шахтарів, що індуковані дією професійних факторів. Повідомлення 2, Басанець А. В. (2015)
Реферати (2015)
Повідомлення щодо створення громадської організації "Асоціація мікроелементологів України" (укр., рос. та англ. мовами) (2015)
Рецензия на монографию И. П. Лубяновой "Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий". Под общей редакцией академика Ю. И. Кундиева (2015)
До відома авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Нагорна А. М. - Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні, Соколова М. П., Вітте П. М., Кононова І. Г., П’ятниця-­Горпинченко Н. К. (2016)
Кальниш В. В. - Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 1. Определение и факторы формирования (2016)
Lubyanova I. P. - Disorders of iron metabolism in lead exposure (clinical and experimental studies), Lugovskiy S. P., Mykhaylyk O. M., Dudchenko N. A. (2016)
Кирсенко В. В. - Обоснование ориентировочного безопасного уровня воздействия фосфористой кислоты в воздухе рабочей зоны, Яструб Т. А. (2016)
Родіонова В. В. - Загальний стан здоров’я та ризик розвитку хвороб системи кровообігу в операторів трубопрокатних станів, Хмель О. С., Собко С. В., Глиняна Л. А., Коваленко О. М., Мінаєва У. А. (2016)
Павліченко О. Ф. - Організаційні заходи та медична профілактика виробничо обумовлених і професійних захворювань у працівників підприємств з ведення вибухових робіт (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко­нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у осіб з хронічною ішемією головного мозку та професійною дезадаптацією, Сулій Л. М. (2016)
Сапіжак І. І. - Можливість застосування нейрональних стовбурових клітин для запобігання та лікування аміноглікозидного ототоксикозу в експериментальних тварин (2016)
Кузьмінов Б. П. - Професійні чинники та їх вплив на здоров’я працівників взуттєвих виробництв, Лотоцька­Дудик У. Б. (2016)
Реферати (2016)
Гайк Хачатурович Шахбазян – видатний вітчизняний гігієніст. До 120­річчя від дня народження (2016)
Леонід Мойсейович Шафран. До 80­річчя від дня народження (2016)
Пам’яті Людмили Георгіївни Александрової (2016)
Чернієнко В. О. - Філософський камінь (2016)
Федотова О. В. - Образ освітяньского знання в категоріях історіософії, Паньків М. М. (2016)
Чорна Л. В. - Ідеал як соціокультурний диспозитив та транспозитив (2016)
Чмыхун С. Е. - Социальное знание как инструментальная основа разрешения конфликтов (2016)
Маркозова О. О. - Освітній капітал – ключовий фактор досягнення життєвого успіху людини в умовах інформаційного суспільства (2016)
Гордин Л. Я. - Культура поведения в проектах новоевропейской философии 17 в. (Ф. Бекон и Д. Локк), Проценко О. П. (2016)
Жадан В. Б. - К проблеме ценностей общества потребления (2016)
Прилуцька А. Є. - Сміхова культура у формуванні семантико-художніх координат й аксіосфери сучасного міста (2016)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка Европейского Союза как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира" (2016)
Баканова А. Ф. - Философские проблемы теории обратимости процессов десинхронизации нормы физического развития и физического состояния (2016)
Северин Н. В. - Слобожанщина як осередок національно-культурного відродження України у ХІХ столітті (2016)
Парафійник Н. І. - Новітні інформаційно-комунікаційні технології як основа функціонування електронного врядування (2016)
Копылов В. А. - Преподаватель глазами студента (сравнительный анализ мнений студентов о качестве педагогической деятельности преподавателя), Колотова Л. В., Лобанова Л. А. (2016)
Summary (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Тупкало В. М. - Методичний підхід до створення механізмів управління витратами процесно – оріентованого підприємства, Колошко І. В. (2015)
Балановська Т. І. - Формування маркетингової стратегії як складової антикризового управління підприємством, Гавриш О. М. (2015)
Балановська Т. І. - Вплив факторів на активізацію розвитку сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах, Гогуля О. П., Троян А. В. (2015)
Виноградова О. В. - Чинники розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств, Пілігрим К. І. (2015)
Смерічевський С. Ф. - Сучасний інструментарій фінансової підтримки технологічної бази підприємств машинобудування (2015)
Апарова О. В. - Позичкові джерела фінансування інновацій (2015)
Артеменко Л. П. - Управління стійким розвитком підприємства в забезпеченні екологічної безпеки, Дідик І. С. (2015)
Глушенкова А. А. - Особливості управління інноваційними проектами у сфері телекомунікацій та інформатизації (2015)
Якименко Ю. М. - Оцінка рівня економічної безпеки бізнесу при моніторингу підприємства, Мужанова Т. М. (2015)
Гощинська Д. Я. - Використання форсайт-методу інноваційного розвитку підприємств на ринку інформаційно – комунікаційних технологій (2015)
Гончаренко С. В. - Обгрунтування напрямів конвергентного розвитку телекомунікаційних підприємств (2015)
Заморьонова Д. В. - Інформатизація ВНЗ Полтавської області шляхом автоматизації: еволюція та сучасний стан (2015)
Содержание (2016)
Дикан І. М. - Наукова та клінічна діяльність ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" у 2015 році, Тарасюк Б. А., Андрущенко І. В. (2016)
Мазур С. Г. - Особливості церебральної гемодинаміки при стенозах сонних артерій високого ступеня, Дикан І. М. (2016)
Глазовська І. І. - Ремоделювання магістральних артерій голови, міокарду та функціональні особливості ендотелію у хворих на цукровий діабет другого типу, Корсак І. С., Кравчук Е. Ю., Орленко В. Л., Тарасюк Б. А., Козаренко Т .М., Москаленко Н. Ю. (2016)
Асмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: состояние сонных артерий (2016)
Головко Т. С. - Можливості допплерографії та еластографії для діагностики раку шийки матки, Бакай О. О. (2016)
Забудская Л .Р. - Мультифазная компьютерная томография: диагностика злокачественных опухолей поджелудочной железы (2016)
Печковський К. Є. - Ультрафонофорез препарату "Мукосат нео" в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Несин О. Ф., Протівень М. Ф., Лєснухіна Г. Л., Тімохіна Т. А., Хоцяновський А. М. (2016)
Пионтковская М. Б. - Системные реакции иммунитета у больных с постимплантационным гайморитом, Друмова А. Н., Мельников О. Ф. (2016)
Makomela N. M. - Body quality - the concept of innovative insurance product, Kolotilov N. N. (2016)
Логаніхіна К. Ю. - Os tibiale externum: випадок із практики (2016)
Терницкая Ю. П. - Абсцесс предстательной железы, Коробко В. Ф. (2016)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике сарком (2016)
Марушко Є. Ю. - Ефективність аспіраційної тромбектомії під час первинного перкутанного коронарного втручання при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST: світовий досвід та власні дані, Маньковський Г. Б., Кузьменко С. О., Федорчук А. П., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2016)
Mukhomor А. I. - First experience of B-flow mode application with LOGIQ E9 unit (2016)
Коваленко А. В. - 60-летие допплерографии в медицине, Тарасюк Б. А., Дыкан И. Н., Андрущенко И. В., Мазур С. Г. (2016)
Титул, зміст (2016)
Нагорна А. М. - Професійна захворюваність медичних працівників в Україні як медико­соціальна проблема, Соколова М. П., Кононова І. Г. (2016)
Орєхова О. В. - Умови праці та захворюваність працівників гірничодобувної промисловості, Павленко О. І., Білик Л. І., Зеркаль Л. І. (2016)
Chernyuk V. I. - Age and experience related changes in cognitive performance of surgeons working daily duties, Bobko N. A., Yavorskiy E. E. (2016)
Кальниш В. В. - Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 2. Механизмы развития состояния монотонии (2016)
Савушина І. В. - Гігієнічна характеристика умов праці вчителів (2016)
Соловйов О. І. - Удосконалення картографічного методу оцінювання виробничого шумового навантаження, Назаренко В. І., Тімошина Д. П., Жанталай Р. В. (2016)
Швець А. В. - Особливості відновлення функціонального стану учасників антитерористичної операції під час реабілітації в госпітальних умовах, Кіх А. Ю., Волянський О. М., Лук’янчук І. А. (2016)
Чудновець А. Я. - Біологічний фактор при виробництві біопалива з відходів сільськогосподарської сировини як гігієнічна проблема, Стеренбоген М. Ю. (2016)
Реферати (2016)
Title (2016)
Круковська О. - Формування первісної вартості запасів власного виробництва (2016)
Мірошниченко В. - Підходи до оцінки фінансового потенціалу аграрних підприємств (2016)
Скрипник С. - Категорії та критерії визначення малих форм господарювання на селі (2016)
Собченко А. - Теоретичні аспекти побудови обліку витрат на виробництво продукції рослинництва (2016)
Сумець О. - Обґрунтування необхідності інформаційного забезпечення управління потоками відходів на підприємствах олійно-жирової галузі (2016)
Танклевська Н. - Методичні підходи до формування й оцінки фінансового механізму аграрних підприємств, Синенко О. (2016)
Федорова А. - Покращання корпоративної культури в колективах (2016)
Чемерис В. - Перспективні напрями розвитку ринку продукції молочного скотарства, Душка В., Максим В. (2016)
Шепель І. - Оподаткування нерухомості: вітчизняна й зарубіжна практика та облік (2016)
До відома авторів (2016)
Годлевський С. О. - Критерії класифікації збройних конфліктів всередині держави за їх інтенсивністю, Лавніченко О. В. (2016)
Бацамут В. М. - Методика оцінювання складності оперативної обстановки, що склалася на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру (2016)
Дробаха Г. А. - Особливості організації зв’язку у військових частинах та підрозділах Національної гвардії України, Єрмошин М. О., Щербина В. І., Олещенко О. А., Майборода І. М., Назаренко О. Л. (2016)
Сутюшев Т. А. - Окремі проблемні питання розвитку навчально-методичної та наукової роботи у вищому військовому навчальному закладі, можливі підходи до їх вирішення (2016)
Medvid M. M. - Modeling of decision-making process in pre-deployment training of military and police peacekeeping personnel, Pavlov Ya. V., Strilets L. K., Demyanyshyn V. M., Pyvovarov S. O. (2016)
Городнов В. П. - Модель та методика визначення залежності показника втрати ефективності забезпечення процесів виконання службово-бойових завдань від рівня фінансування з’єднань Національної гвардії України у мирний час, Павленко С. О., Овчаренко В. В. (2016)
Колянда В. В. - Нормативно-правові акти, які регламентують застосування військових формувань Національної гвардії України зі знешкодження противника (незаконних збройних формувань) у зоні збройного конфлікту, Варакута В. П., Дробаха Г. А., Луговський І. С. (2016)
Іллюк О. О. - Структура системи психологічного захисту особового складу (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Міщенко В. І. - Банківська система України: проблеми становлення та розвитку, Науменкова С. В. (2016)
Сторонянська І. З. - Бюджети розвитку місцевих бюджетів: проблеми формування та використання в контексті поглиблення фінансової децентралізації, Беновська Л. Я. (2016)
Бондар М. І. - Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток із урахуванням різниць, Бабіч В. В. (2016)
Барановський О. І. - Індикатори фінансової безпеки фондового ринку (2016)
Корнєєв В. В. - Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів за допомогою інструментарію банку розвитку, Кульпінський С. В. (2016)
Матвійчук А. В. - Відбір значимих характеристик для побудови моделі аплікаційного скорингу при споживчому кредитуванні, Чех І. О. (2016)
Редзюк Є. В. - Розвиток ринку цінних паперів україни в умовах глобалізації: виклики та можливості (2016)
Автори (2016)
Єфименко Т. І. - Інституціональні аспекти реформування державних фінансів, Конопльов С. Л. (2016)
Веклич О. О. - Засади уніфікації структури вітчизняного екологічного оподаткування відповідно до класифікаційних стандартів Євростату (2016)
Вдовиченко А. М. - Вплив фіскальної політики на товарний експорт у гравітаційній моделі зовнішньої торгівлі України, Зубрицький А. І. (2016)
Ловінська Л. Г. - Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, Дьяченко Я. Я. (2016)
Рисін В. В. - Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи (2016)
Кузнєцова А. Я. - Особливості розвитку банківської системи України в контексті проведення адаптаційних заходів, Олефір Є. А. (2016)
Терещенко О. О. - Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством, Павловський С. В. (2016)
Варналій З. С. - Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів (2016)
Автори (2016)
Содержание (2016)
Mustafayeva Y. Y. - New Method of Solvability of a Three-dimensional Laplace Equation with Nonlocal Boundary Conditions, Aliyev N. A. (2016)
Nazarov F. - Asymptotic Laws for the Spatial Distribution and the Number of Connected Components of Zero Sets of Gaussian Random Functions, Sodin M. (2016)
Александр Андреевич Борисенко (к семидесятилетию со дня рождения) (2016)
Левин М. Г. - Использование сингулярных чисел для оценки чистоты хроматографических пиков по данным высокоэффективной жидкостной хроматографии с диодно-матричным детектором, Мирный А. В., Трутаев И. В., Останина Н. В., Ищенко Н. В., Гинкул И. Г, Осипов А. В., Марков В. В., Логинова Л. П., Бойченко А. П. (2010)
Діденко П. І. - Мас-спектрометричне дослідження термічних перетворень хемосорбованих сполук на поверхні високодисперсних оксидів, що моделюють атмосферні аерозолі (2010)
Самченко Ю. М. - Применение УФ-спектроскопии для изучения диффузии лекарственных соединений из гидрогелей медицинского назначения, Пасмурцева Н. А., Ульберг З. Р. (2010)
Александрова Л. Г. - Визначення біс (N- оксид- 2-метилпіридин) цинк-хлориду та аква ( N-оксид- 2- метилпіридин) марганець /П) хлориду у препараті "Гарт", Лампека О. Г. (2010)
Голубятников Н. И. - Санитарно-химические исследования пробок корковых, Михалькова С. Г., Китус В. В., Волобуева Н. С. (2010)
Ящук В. У. - Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах, Гринько А. П. (2010)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2010)
Звернення до читачів (2016)
Фадеенко Г. Д. - Нарушение синтеза оксида азота в слизистой оболочке пищевода у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с гипертонической болезнью, Гриднев А. Е. (2016)
Кучер В. І. - Захворюваність на хвороби системи травлення військовослужбовців Збройних сил України (2016)
Нагієва С. А. - Особливості больових відчуттів у пацієнтів із різними клінічними варіантами синдрому подразненого кишечника (2016)
Опарин А. А. - Состояние функции эндотелия при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в сочетании с артериальной гипертензией у студентов, Опарин А. Г., Кудрявцев А. А. (2016)
Харченко В. В. - Применение тримебутина в лечении пациентов с функциональной патологией желудочно-кишечного тракта, Коруля И. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Оцінка ефективності "Лактіалє" в комплексній терапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони у дітей за допомогою дихального водневого тесту з лактулозою, Мошкіна Т. В. (2016)
Звягинцева Т. Д. - Колонопротекция в гастроэнтерологии, Гриднева С. В. (2016)
Ждан В. Н. - Кишечная патология и некоторые возможности подготовки к эндоскопическому исследованию у больных Полтавской области, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Вирченко В. И., Петренко В. А. (2016)
Колесникова Е. В. - Медикаментозная профилактика и лечение гастропатий, связанных с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, Соломенцева Т. А. (2016)
Зак М. Ю. - Нові підходи до класифікації та оптимізація лікування синдрому диспепсії (2016)
Драгомирецкая Н. В. - Эволюция в понимании патогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и путей совершенствования ее терапии (2016)
Ткач С. М. - Эффективность и безопасность препарата "Эслидин" при неалкогольной жировой болезни печени, Дорофеев А. Э. (2016)
Щербинина М. Б. - Клиническая эффективность "Гепаназе" при билиарной недостаточности на фоне первичной функциональной дисмоторики желчных путей, Закревская Е. В., Шевченко В. А., Дементий Н. П. (2016)
Чернова В. М. - Патологія печінки при захворюваннях крові (2016)
Сулаєва О. М. - Ефекти газоподібних медіаторів: перспективи гастроінтестинальної протекції за умов використання протизапальних препаратів, Уоллас Дж. Л. (2016)
Губская Е. Ю. - Новый диагноз — микроскопический энтерит: определение, современные подходы к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению (2016)
Губергриц Н. Б. - Европейский мастер-курс "Панкреатология: прошлое, настоящее и будущее. Диагностика и лечение" (2016)
Оголошення (2016)
До уваги авторів (2016)
Истомин А. Г. - Модифицирование спортивных подвесных систем для использования в реабилитационном процессе, Луценко Е. В. (2016)
Мартынчук А. А. - Траумель С — биорегуляционный подход при травмах и воспалении, Попович С. В. (2016)
Климовицкий В. Г. - Наружный чрескостный остеосинтез при лечении внесуставных переломов костей голени: показания, осложнения, результаты применения, Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В. (2016)
Голюк Є. Л. - Блокуючий артрориз п’яткової кістки в лікуванні гнучкої плоско-вальгусної деформації стопи в дітей та підлітків: показання та техніка оперативного втручання (2016)
Черний В. И. - Новые возможности послеоперационного обезболивания, Куглер С. Е. (2016)
Білінський П. І. - Тенденції сучасного накісткового остеосинтезу дистального відділу стегнової кістки, Андрейчин В. А. (2016)
Герцен Г. И. - Динамика активности иммунных клеток сыворотки крови под влиянием экстракорпоральной ударно-волновой терапии при экспериментальном дефекте кости, Се-Фей Се-Фей, Остапчук Р. Н., Лесовой А. В., Гапон А. Н., Костенко А. В., Жеребчук В. В. (2016)
Канзюба А. І. - Обґрунтування термінів виконання реконструктивних операцій на проксимальному відділі стегнової кістки при травматичних пошкодженнях кульшового суглоба, Климовицький В. Г., Канзюба М. А., Донченко Л. І., Гончарова Л. Д., Климовицький Р. В. (2016)
Омельченко Т. М. - Результати резекційного артродезу надп’ятково-гомілкового суглоба за даними біомеханічних досліджень, Лябах А. П., Бур’янов О. А., Лазарєв І. А., Максимішин О. М. (2016)
Турчин О. А. - Остеотомія за Weil при хірургічному лікуванні метатарзалгії, Лазаренко Г. М., Лябах А. П. (2016)
Проценко В. В. - Результати остеосинтезу патологічних переломів довгих кісток при метастатичних пухлинах, Ільніцький О. В., Чорний В. С. (2016)
Мовчан О. С. - Автотрансплантація нативного кісткового мозку при порушенні консолідації переломів, Оліфіренко О. І. (2016)
Гайович В. В. - Застосування жироплазмотромбоцитарної тканинної суміші у регенерації травматично ушкодженого периферійного нерва, Гайович І. В., Борзих Н. О. (2016)
Романенко В. І. - Клінічні профілі пацієнтів із хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації, Романенко І. В., Романенко Ю. І. (2016)
Науменко Л. Ю. - Тактика хірургічного лікування наслідків поліструктурних ушкоджень передпліччя та кисті, Хом’яков В. М., Доманський А. М., Ліфаренко Є. Л., Мамєтьєв А. О. (2016)
Вайда В. М. - Хірургічне лікування медіальних переломів шийки стегнової кістки, Мотря В. С., Кочмарь В. М. (2016)
Филиппенко В. А. - Методика установки ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава в условиях остеопороза при последствиях травм, Танькут В. А., Бондаренко С. Е., Жигун А. И., Танькут А. В., Аконджом М. (2016)
Герасименко С. І. - Електропунктурна діагностика уражень суглобів нижніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит, Перфілова Л. В., Герасименко А. С. (2016)
Герасимюк Б. С. - Ультразвукова діагностика зап’яткового ахілобурситу травматичного генезу, Мовчан О. С. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Оптимізація засобів лікування та діагностики у пацієнтів з остеопорозом, Полівода О. М., Турчин М. І., Шанигін А. В. (2016)
Розов Ю. Г. - Анализ и виды потери продольной устойчивости тонкостенной цилиндрической оболочки при осевом сжатии (2016)
Санніков В. Ю. - Термоелектричний термометр з самокорекцією, Ківа І. Л. (2016)
Рубанка М. М. - Експериментальні дослідження динаміки роторної дробарки для переробки відходів легкої промисловості, Місяць В. П. (2016)
Місяць В. П. - Вибір параметрів двопоточного лобового фрикційного варіатора (2016)
Пасічник П. О. - Підвищення ефективності повітряних геліосистем за рахунок енергії вітру, Швачко Н. А., Білан Р. В., Миронова Л. О. (2016)
Музичишин С. В. - Експериментальні дослідження впливу пристрою зниження динамічних навантажень на динамічні навантаження привода круглов’язальної машини, Піпа Б. Ф., Шипко Д. О. (2016)
Розломій І. О. - Виявлення та нейтралізація загроз безпеки електронних документів на основі аналізу їх життєвого циклу (2016)
Чабан В. В. - Удосконалення привода в’язальної каретки рукавичного автомата, Піпа Б. Ф., Чабан О. В. (2016)
Крутий Ю. С. - Точное решение дифференциального уравнения устойчивости равновесия упругого стержня с произвольной непрерывной переменной жесткостью, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Приймак О. В. - Дослідження тепловіддачі абсорбера сонячного повітропідігрівача виготовленого з гофрованої вуглеграфітового трикотажного полотна, Пасічник П. О. (2016)
Плешко С. А. - Удосконалення привода в’язальної машини з лобовим фрикційним варіатором, Ковалев Ю. А. (2016)
Сурьянинов Н. Г. - Математическая модель трубопровода в виде неразрезной балки с применением метода граничных элементов, Швагирев П. А., Шотадзе Г. Б. (2016)
Павлік М. В. - Розробка просторового дизайну дитячого взуття на основі раціональних колодок в середовищі Delcam Crispin, Чертенко Л. П., Кернеш В. П., Гаркавенко С. С. (2016)
Тулученко Н. В. - Обґрунтування вибору технологічних параметрів процесу м’яття для перероблення стебел соломи лону олійного, Чурсіна Л. А. (2016)
Себко В. В. - Метод неруйнивного контролю зразка водного розчину адипинової кислоти, Здоренко В. Г. (2016)
Хімічева Г. І. - Вибір та обґрунтування механізмів та інструментів прийняття рішень в умовах функціонування системи управління якістю, Роговщенко В. М. (2016)
Резанова Н. М. - Морфологія нанонаповнених сумішей поліпропілен/співполіамід, Савченко Б. М., Коршун А. В., Дзюбенко Л. С., Сап’яненко О. О., Горбик П. П. (2016)
Паранько Н. П. - Дослідження структури форми українського народного костюма на основі аналізу творчої спадщини етнографа Домініка Де ля Фліза, Ніколаева Т. В. (2016)
Кравчук К. І. - Модернізація жіночих українських корсеток на основі методу біотектонічних перетворень, Колосніченко О. В. (2016)
Титул, содержание (2016)
Тимошенко В. И. - Особенности торможения сверхзвукового потока в сужающемся канале, Дешко А. Е (2016)
Хорошилов С. В. - Синтез наблюдателя расширенного вектора состояния с учетом заданных в частотной области требований к замкнутому контуру системы управления (2016)
Савчук А. П. - Расчет бесконтактного воздействия на объект космического мусора по его известному контуру, Фоков А. А., Хорошилов С. В. (2016)
Сенькин В. С. - К выбору параметров тормозного ракетного двигателя на твёрдом топливе для увода космического аппарата с орбиты (2016)
Коваленко Т. А. - Управление вектором тяги жидкостного ракетного двигателя космической ступени ракеты-носителя при возникновении массовой асимметрии, Коваленко Г. Н., Сироткина Н. П. (2016)
Астапенко В. Н. - Оценка объема спроса национального рынка на информацию дистанционного зондирования Земли, Марченко В. Т., Сазина Н. П., Хорольский П. П. (2016)
Лысенко А. И. - Математическая постановка задачи оптимизации движения группы квадрокоптеров, Чумаченко С. Н., Тачинина Е. Н. (2016)
Бондарь М. А. - Пожар в обмолоточном пространстве зерноуборочного комбайна: моделирование развития и тушения диспергированной водой, Кремена А. П., Свириденко Н. Ф. (2016)
Печерица Л. Л. - Численное моделирование осесимметричного обтекания тел простой формы с использованием иерархических сеток, Смелая Т. Г. (2016)
Леонец В. А. - О контроле состояния сварных соединений элементов конструкций транспортных машин, Лукашевич А. А. (2016)
Науменко Н. Е. - Оценка тормозных путей электропоезда при экстренных пневматическом и электроп-невматическом торможениях, Хижа И. Ю., Богомаз Е. Г. (2016)
Зенкина С. М. - Чорнобильська катастрофа у призмі часу, її причини та наслідки, Панасюк І. В. (2016)
Дворжак В. М. - Cхемотехнічне моделювання кінематичних схем просторових чотириланкових кривошипно-коромислових механізмів технологічних машин (2016)
Кошель С. О. - Структурний аналіз плоских механізмів четвертого класу з замкненим контуром, утвореним трьома шатунами та коромислом, Кошель Г. В. (2016)
Здоренко В. Г. - Ефективність використання відцентрової фрикційної муфти для зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин, Защепкіна Н. М. (2016)
Резанова В. Г. - Перетворення задачі оптимізації при дослідженні чотирикомпонентних сумішей полімерів (2016)
Каплун В. В. - Ресурсно-процессный подход к построению математической модели микроэнергетичнеской системы, Павлов П. А., Штепа В. Н. (2016)
Калинина Т. А. - Проектирование и расчет композитных пластин с использованием пакета ANSYS, Лазарева Д. В., Потапенко А. И. (2016)
Чучмай А. М. - Расчет кессонных перекрытий численно-аналитическим методом граничных элементов, Балдук П. Г., Сурьянинов Н. Г. (2016)
Максимов С. А. - Оптимизация режимов обработки пластин ПВХ по критериям точности и производительности, Сункуев Б. С., Беляев А. А., Петухов Ю. В. (2016)
Крутий Ю. С. - Аналитическое решение задачи устойчивости стержня с произвольной непрерывной переменной жесткостью при идеальных граничных условиях, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Піпа Б. Ф. - Динамічні процеси в голці в’язальної машини, зумовлені інерційними навантаженнями, Плешко С. А., Ковальов Ю. А. (2016)
Голубєв Л. П. - Розробка автоматизованої системи визначення спеціальності навчання за результатами ЗНО, Макатьора Д. А. (2016)
Музичишин С. В. - Установка для експериментальних досліджень впливу пристрою зниження динамічних навантажень на динаміку пуску круглов’язальної машини, Піпа Б. Ф. (2016)
Лісовець С. М. - Аналіз розповсюдження акустичних хвиль методом FDTD через межу розділу двох середовищ (2016)
Супрун Н. П. - Формування нанорозмірних часток срібла в нетканих полотнах для ранових покриттів на базі шовкових волокон, Бричка С. Я. (2016)
Зенкін А. С. - Cистемний підхід оцінювання ризиків на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств, Назаренко І. В., Кудрявцева А. А., Балаболова Ю. В. (2016)
Василенко М. П. - Розробка методу визначення комфортності текстильних матеріалів на основі власних електромагнітних випромінювань, Василенко В. М. (2016)
Волівач А. П. - Застосування європейських стандартів забезпечення якості освіти для підвищення загальних компетентностей студентів, Хімічева Г. І. (2016)
Єфременкова Н. А. - Оцінка якості як складова комплексного підходу до підвищення якості швейних виробів (2016)
Романюк Є. О. - В'язані сітки для хірургії (2016)
Коляда М. К. - Розробка методу утилізації колагенвмісних відходів рибопереробної промисловості, Плаван В. П., Сафранов Т. А., Мельник К. С. (2016)
Сеник І. В. - Вплив різних вугле-графітових добавок на характер електромагнітних втрат полімерних композитів, Барсуков В. З., Короташ І. В., Крюкова О. А. (2016)
Плаван В. П. - Застосування комплексних сполук хрому для удосконалення технології фарбування хутрової овчини, Охмат О. А., Качоровська О. П. (2016)
Кукош Ю. С. - Композиційні характеристики роботи дизайнера в проектуванні тематичного художнього образу для "vork-shop", Ніколаєва Т. В. (2016)
Джалилиан Ф. - Разроботка конструктивных параметров жилета на основе национального ирландского костюма, Богушко А. А., Ніколаєва Т. В. (2016)
Титул, содержание (2016)
К 80-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины Виктора Федоровича Ушкалова (2016)
Пилипенко О. В. - Глушитель с периферийным лабиринтно-вихревым контуром отвода газов, Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. (2016)
Николаев А. Д. - Учет диссипативных сил при математическом моделировании продольных колебаний корпуса жидкостной ракеты, Хоряк Н. В., Серенко В. А. , Клименко Д. В., Ходоренко В. Ф., Башлий И. Д. (2016)
Горбунцов В. В. - Активное управление полетом ракеты-носителя: новый подход и рациональные пути его реализации, Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2016)
Токарева Е. Л. - Расчет истечения охладителя из теплонапряженных каналов (2016)
Кваша Ю. А. - К аэродинамической оптимизации рабочих колес сверхзвуковых компрессорных ступеней, Зиневич Н. А. (2016)
Печерица Л. Л. - Численное моделирование осесимметричного обтекания протяженного составного тела методом пробных частиц с использованием иерархических сеток, Смелая Т. Г. (2016)
Пацегон Н. Ф. - Устойчивость свободной поверхности слоя вязкой феррожидкости при воздействии пе-ременного магнитного поля и механических вибраций, Поцелуев C. И. (2016)
Ушкалов В. Ф. - Определение состава и уровня сил, действующих на консольную часть боковой рамы в процессе эксплуатации грузового вагона, Безрукавый Н. В. (2016)
Соболевская М. Б. - Натурные ударные испытания опытного образца устройства поглощения энергии, пред-назначенного для пассивной защиты локомотива при столкновениях, Сирота С. А., Горобец Д. В., Теличко И. В. (2016)
Лапина Л. Г. - Построение полигармонической модели горизонтальных составляющих входных возмущений для исследования динамики грузовых вагонов (2016)
Дзензерский В. А. - Оценка устойчивости левитационного движения экипажа транспортной системы на сверхпроводящих магнитах вдоль плоской путевой структуры, Кузнецова Т. И., Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М. (2016)
Горобец Д. В. - Оценка качества механической фиксации плюсневой кости после корригирующей шевронной остеотомии при Hallux Valgus, Науменко А. Н. (2016)
Доронин А. В. - Исследование первичных СВЧ-преобразователей на основе измерительной ячейки с тол-стостенной диафрагмой с прямоугольным окном, Грималюк И. В. (2016)
Кузьмицкая А. И. - Влияние высокоскоростного охлаждения на физико-механические свойства алюминие-вого сплава АМг6 после высокотемпературной выдержки, Жданов В. С. Пошивалов В. П. (2016)
Марченко В. Т. - Об одном методе моделирования неопределенностей технико-экономических данных в задачах оценивания научно-технических проектов, Сюткина-Доронина С. В., Сазина Н. П. (2016)
Білинська М. - Вступне слово (2014)
Амосов О. - Публічне адміністрування в Україні: зв’язок з архетипами та пріоритети розвитку, Гавкалова Н. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського