Ляшенко О. В. - Окремі питання функціонування спеціальної економічної зони "Рені" (2016)
Коваленко Ю. В. - Організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки у сфері експлуатації теплових електростанцій (2016)
Анпілогов О. В. - Контроль в діяльності місцевих державних адміністрацій: питання вдосконалення правового регулювання (2016)
Білецький В. О. - Правові засади реалізації Державною прикордонною службою України функції щодо ведення оперативно-розшукової діяльності (2016)
Власенко Д. В. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України (2016)
Георгієвський Ю. В. - Забезпечення ефективної структурної організації механізму застосування повноважень органами публічної влади (2016)
Іванцов В. О. - Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управлінням і незалежністю в служінні суспільству, Вуйма А. Г. (2016)
Колюшева О. С. - Роль англійської мови в діяльності вченого-адміністративіста (2016)
Лоюк І. А. - Повідомні процедури в процедурах створення банків (2016)
Мінаєва О. М. - Право на конфіденційність під час реалізації податкових процедур (2016)
Бурбика М. М. - Підходи до визначення поняття "фінансова система" в Україні та зарубіжних країнах, Солонар А. В., Уткіна М. С. (2016)
Михальський Ю. А. - Валютний контроль як складова публічного контролю (2016)
Мельниченко І. П. - "Ефективна в’язниця": реалізація концепції на прикладі Сполучених Штатів Америки (2016)
Пономарьова М. С. - Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного судового рішення і суміжні склади злочину (2016)
Рябчук С. В. - Гральний бізнес: кримінологічна характеристика та тенденції розвитку в Україні (2016)
Білокінь Р. М. - Підстави застосування грошового стягнення у кримінальному провадженні (2016)
Веселов М. Ю. - Роль адвокатури в адміністративному та кримінальному судочинстві (провадженні), Kомпанієць Е. Ф., Чепляка О. О. (2016)
Дяков В. С. - Гносеологічні передумови помилки в кримінальному провадженні (2016)
Єфімов М. М. - Особливості проведення подальших слідчих (розшукових) дій під час розслідування хуліганства (2016)
Криушенко Л. І. - Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайства в банківській сфері (2016)
Мельник Р. В. - Поняття слідів вогнепальної зброї та механізм утворення слідів вогнепальної зброї на гільзі, Голдинський І. А. (2016)
Сердюк В. П. - Законодавчі гарантії реалізації прав людини на використання відеозапису у кримінальному провадженні України (2016)
Стебелєв А. М. - Добровільне відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні (2016)
Селезень П. О. - Судова практика Канади щодо тлумачення концепції бенефіціарного власника у контексті її впливу на розвиток правозастосування (2016)
Ярошенко О. Д. - Положення міжнародно-правових договорів щодо активного підкупу та особливості їх імплементації у кримінальне антикорупційне законодавство України (2016)
Дешко Л. М. - Основні напрями вдосконалення конституційно-правового забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій (2016)
Кіндюк Б. В. - Ідея ресоціалізації засуджених осіб у науковій спадщині М. М. Гернета (2016)
Юрій І. А. - Державна безпека України в контексті прийняття нової Воєнної доктрини (2016)
Андрущенко Т. С. - Процесуальний порядок внесення змін до аліментного договору (2016)
Ільющенкова К. О. - Юридичні аспекти донорства грудного молока (2016)
Ісмаілова У. Ш. - Поняття, загальна характеристика й ознаки категорії "лікарська таємниця" в законодавстві України (2016)
Москалюк Н. Б. - Особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності державою та розпорядження ними (2016)
Кологойда О. В. - Окремі аспекти корпоративної відповідальності осіб, що здійснюють управління акціонерним товариством (2016)
Лукач І. В. - Значення господарсько-правового регулювання корпоративних відносин у контексті євроінтеграції (2016)
Eshaghi Seyyednaser Miralinaghi - Labor laws relating to women in Iran with reference to ILO (2016)
Андронова В. А. - Історичні етапи розвитку вчення про юридичні факти у трудовому праві України (2016)
Наньєва М. І. - Правова регламентація медичного огляду осіб при прийнятті на роботу за законодавством України та окремих пострадянських країн (2016)
Ващишин М. Я. - Конституційні засади формування та збереження національної екомережі (2016)
Оболєнська С. А. - Про принципи правового регулювання виробництва біопалива сільськогосподарськими товаровиробниками (2016)
Барабаш О. О. - Загальна характеристика принципів міжнародного податкового права (2016)
Берізко В. М. - Принципи застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Білоус В. В. - Система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: проблеми впровадження і шляхи їх вирішення (2016)
Волох О. К. - Окремі аспекти забезпечення права особи на приватність в умовах розвитку інформаційного суспільства (2016)
Денисюк Д. С. - Місце та особливості діяльності Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації (2016)
Кхасраві Омід Зерар - Характеристика внутрішніх переміщень населення в Україні в ХІХ ст. (2016)
Пчелін В. Б. - Поняття та сутність кадрів у системі кадрового забезпечення адміністративного судочинства України (2016)
Рябченко О. П. - Про процесуальну форму діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки (2016)
Стрельников А. В. - Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних (2016)
Щавінський В. Р. - Інтереси держави та суспільства в адміністративному судочинстві: проблеми пріоритетності (2016)
Ємельянова О. О. - Податковий борг: зміст та структура (2016)
Плотнікова К. О. - Надходження від податків та зборів до місцевих бюджетів (2016)
Богатирьов І. Г. - Криза пенітенціарної реформи в Україні: причини та шляхи їх вирішення (2016)
Вечерова Є. М. - Потенціал спеціально-юридичної методології щодо системно-структурного аналізу кримінального права та кримінального закону як різновидів соціального управління (2016)
Гаркуша Ю. О. - Тероризм як окремий вид суспільно небезпечної діяльності, вчинений з використанням соціальних мереж (2016)
Коломієць Н. В. - До проблеми класифікації заходів заохочення засуджених (2016)
Кукіна З. О. - Правове регулювання кримінальної відповідальності юридичних осіб на прикладі Німеччини, Чехії, Нідерландів (2016)
Харитонов С. О. - Система злочинів проти порядку проходження військової служби (2016)
Ясінь І. М. - Особливості суспільної небезпеки як підстави криміналізації незаконного збагачення (2016)
Авраменко С. М. - Типові слідчі ситуації під час розслідування злочинів, пов’язаних з розбещенням неповнолітніх (2016)
Калугін В. Ю. - Специфіка використання в доказуванні протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Колеснік І. І. - Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо ДТП (2016)
Синявський С. М. - Правові аспекти проведення негласної слідчої (розшукової) дії – установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (2016)
Терещук С. С. - Учасники проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2016)
Шарнін А. В. - Суб’єкти організації діяльності органів досудового розслідування МВС України (2016)
Кафарський В. І. - Принцип субсидіарності в міжнародному праві (2016)
Розсоха О. В. - Моделювання пасажирських поїздопотоків високошвидкісних залізничних магістралей, Солонець В. М. (2015)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи вокзального комплексу в умовах впровадження швидкісного руху поїздів, Висоцька К. П. (2015)
Ковальов А. О. - Перспективи розвитку швидкісних пасажирських перевезень в Україні на основі світового доcвiду, Грищенко В. О. (2015)
Калашнікова Т. Ю. - Аналіз досвіду якості обслуговування пасажирів в умовах високошвидкісного руху, Биков М. В. (2015)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології обслуговування вантажобагажів при здійсненні швидкісного руху, Мар’юшкіна Є. Ю. (2015)
Продащук С. М. - Вплив високошвидкісних магістралей на інші види транспорту в сучасних умовах, Биковська Ю. В., Івахненко С. С. (2015)
Ломотько Д. В. - Аналіз функціонування транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях, Марасіна І. Є. (2015)
Лаврухін О. В. - Сучасний світовий досвід розвитку вискошвидкісного руху пасажирських поїздів та дослідження перспектив його розвитку в Україні, Мкртичьян Д. І., Костєнніков О. М., Іващенко А. Д. (2015)
Долгополов П. В. - Удосконалення диспетчерського управління на дільниці в умовах швидкісного руху, Чікаров Р. В. (2015)
Запара Я. В. - Дослідження та аналіз причин недостатнього розвитку швидкісного залізничного руху в Україні, Биков О. В. (2015)
Альошинський Є. С. - Удосконалення технології роботи залізничних технічних станцій в межах ліній високошвидкісних магістралей, Подкользіна К. В. (2015)
Прохорченко А. В. - Аналіз наукових досліджень щодо проектування транспортних мереж високошвидкісного та звичайного руху, Кравченко Д. О. (2015)
Малахова О. А. - Розвиток швидкісного пасажирського руху в Україні на основі всесвітнього досвіду, Анікєєва О. М. (2015)
Кулешов В. В. - Удосконалення конструкції сортувальної станції при швидкісних перевезеннях в умовах змінення обсягів роботи, Гронський Є. Л. (2015)
Константінов Д. В. - Удосконалення моделей формування раціональних маршрутів прямування приміських пасажирських поїздів на залізницях України (2015)
Саух К. С. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств малого бізнесу в Україні (2015)
Дикань В. Л. - Розвиток високошвидкісного руху в Україні на основі формування виробничо-логістичних кластерів, Корінь М. В. (2015)
Дейнека О. Г. - Вплив трудового потенціалу в моделі розподілу ресурсів в Україні, Котик В. О. (2015)
Позднякова Л. А. - Модель подготовки кадров в Украине, Котик В. В. (2015)
Бабаев М. М. - Имитационное моделирование временных зависимостей параметров асинхронных двигателей стрелочных электроприводов, Блиндюк В. С., Богатырь Ю. И. (2015)
Ананьева О. М. - Временные зависимости сигнального тока локомотивного приемника числовых кодов АЛСН, Давиденко М. Г. (2015)
Зіньківський А. М. - Аналіз розвитку технічного оснащення сучасних високошвидкісних рейкових поїздів (2015)
Корогодский В. А. - Влияние расслоения топливно-воздушного заряда на показатели сгорания двухтактного двигателя с искровым зажиганием, Стеценко О. Н., Ткаченко Е. А. (2015)
Даренський О. М. - Аналіз розвитку теорій розрахунків залізничних колії, Бєліков Е. А. (2015)
Титул, зміст (2012)
Борисюк М. Д. - Основные этапы создания бронетанковой техники в украине (1990-2011 годы) (2012)
Гринь Г. И. - Кинетика восстановления оксида азота (IV) в технологии утилизации систем на основе концентрированной HNO3, Пономарёв В. А., Созонтов В. И., Казаков В. В. (2012)
Маляренко В. А. - Потенциал интеграции когенерационных систем в малую энергетику украины, Шубенко А. Л., Cенецкий А. В., Темнохуд И. А. (2012)
Голуб Н. Б. - Використання водоростей для одержання енергоносіїв (утилізація СО2), Воєвода Д. В. (2012)
Бибик Д. В. - Уточненная математическая модель потерь в радиальной гидрообъемной передаче с шариковыми поршнями (2012)
Возгрин Ю. В. - Мощностные характеристики и показатели качества силовых установок бронетранспортеров, разработанных в КП ХКБМ, Герасименко В. И., Золотуха В. Н., Кузьминский В. А., Крот С. Г. (2012)
Григоров А. Б. - Идентификация класса вязкости моторных масел по фракционному составу (2012)
Михайлов В. В. - Исследования системы очистки воздуха объектов бронированной техники на пыли различного состава (2012)
Моргунов В. В. - Численное моделирование электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2 – O2 – NO (2012)
Огурцов А. Н. - Кинетическое моделирование разложения оксида азота (I) в технологиях очистки хвостовых газов и стимулированной диссоциации биополимеров ДНК, Близнюк О. Н. (2012)
Слюсаренко Ю. А. - Математическая модель вращения коленчатого вала дизельного двигателя для моделирования динамических процессов криволинейного движения военных гусеничных машин (2012)
Смоляков В. А. - Разработка и внедрение тренажерных качающихся платформ в КП ХКБМ им. А. А. Морозова, Мущинский Ю. М., Нефёдов А. В., Гулевский Ю. В., Карпов Д. А. (2012)
Хавин Г. Л. - Моделирование механизма процесса резания композиционных материалов (2012)
Анипко О. Б. - Метод рентгеновской компьютерной томографической плотнометрии взрывчатых веществ артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2012)
Бондарь А. И. - Оснащение основных танков вспомогательной силовой установкой, Вакуленко В. В., Зарянов В. А., Ковалев М. С., Чучмарь И. Д. (2012)
Стримовский С. В. - Микропроцессорные системы автоматического управления гидродинамическими трансмиссиями легкобронированных колесных военных машин (2012)
Толстолуцкий В. А. - Выбор рациональных характеристик закона управления, реализованного в комплексной системе управления движением танка "ОПЛОТ", Стримовский С. В. (2012)
Товажнянский Л. Л. - К определению величины загрязнения пластинчатых подогревателей сахарной промышленности, Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2012)
Товажнянский Л. Л. - Исследование работы нового контактного парогенератора для утилизации тепла отходящих газов, Перцев Л. П., Данилов Ю. Б., Морозов А. Е. (2012)
Илюнин О. О. - Интеллектуальное управление селективным травлением полосового проката, Перевертайленко А. Ю., Шамраев А. А., Селяков А. М. (2012)
Веретенников А. И. - Развитие украинской бронетехники за последние 20 лет (1992-2011 г.г.) (2012)
Волченко Ю. И. - Анализ основных тенденций на рынке бронетехники на основе экспонатов выставки EUROSATORY 2012, Ковалив В. И., Малахов В. А. (2012)
Ковалив В. И. - Анализ динамики мирового рынка вооружений, Малахов В. А. (2012)
Салиев Э. И. - Современное состояние системы водоснабжения и канализации, качество питьевой воды в украине, проблемы и пути их решения, Каленик И. Н. (2012)
Быканова В. В. - Технологические аспекты применения фотокатализаторов в производстве (обзор), Козуб П. А., Булавин В. И., Козуб С. Н. (2012)
Шевелев А. А. - Динамика пластинчатого теплообменного аппарата при прямоточном движении теплоносителей, Тарасенко А. Н. (2012)
Алтунiна Н. В. - Аутоантитiла класу G до окислено модифiкованих лiпопротеїнiв низької щiльностi у хворих на цукровий дiабет 2 типу, що перенесли не-Q-iнфаркт мiокарда, Лизогуб В. Г., Бондарчук О. М. (2015)
Атраментова Л. А. - Оценка риска развития неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2 типа по сочетанному паттерну ретинол-связывающего протеина-4, адипонектина высокого молекулярного веса и индексу массы тела, Кравчун Н. А., Полторак В. В., Горшунская М. Ю., Йенсен Е., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Гладких А. И., Тыжненко Т. В., Плохотниченко О. А. (2015)
Горшунська М. Ю. - Васпiн у хворих на цукровий дiабет 2 типу (2015)
Костiцька I. О. - Використання опитувальникiв пацiєнтiв для ранньої дiагностики дiабетичного гастропарезу (2015)
Кравчун П. Г. - Вплив фiбринолiтичної терапiї на частоту розвитку ускладнень в гострий перiод iнфаркту мiокарда у хворих iз супутнiм цукровим дiабетом 2 типу, Бабаджан В. Д., Заїкiна Т. С. (2015)
Могильницька Л. А. - Адгeзивнi молeкули ICAM-I, VCAM-I та E-сeлeктин при цукровому дiабeтi 2 типу та ожирiннi (2015)
Табаченко О. С. - Взаємозв’язок рiвня апелiну-12 i типiв ремоделювання лiвого шлуночка у хворих з артерiальною гiпертензiєю та цукровим дiабетом 2 типу (2015)
Терещенко И. В. - Желчнокаменная болезнь — фактор риска специфического типа сахарного диабета, Каюшев П. Е. (2015)
Хижняк О. О. - Особенности углеводного обмена у больных с пролактиномами на этапах супрессивной терапии агонистами дофамина, Гогитидзе Т. Г. (2015)
Хижняк О. О. - Психоемоцiйний стан та оцiнка якостi життя у хворих на цукровий дiабет 1 типу, Тихонова Т. М., Барабаш Н. Є., Свiтлова-Коваленко О. А., Бурма Т. Ю. (2015)
Бондаренко Л. О. - Хронобiологiчнi аспекти впливу мелатонiну на окремi складовi метаболiчного синдрому при гiпопiнеалiзмi, Мiщенко Т. В., Полторак В. В., Сотник Н. М. (2015)
Борiков О. Ю. - Бiохiмiчнi маркери васкулярної дисфункцiї у самиць щурiв iз цукровим дiабетом 2 типу за умов нормо- та гiпоестрогенiї, Горбенко Н. I., Iванова О. В., Кiприч Т. В., Таран К. В., Тржецинський С. Д. (2015)
Горбенко Н. I. - Порушення окисно-вiдновлювального гомеостазу в мiтохондрiях серця дiабетичних щурiв iз гiпоестрогенiєю, Борiков О. Ю., Iванова О. В., Кiприч Т. В., Таран К. В. (2015)
Палагiна I. А. - Вплив метаболiтiв антидiабетичного засобу на стан процесiв пероксидного окиснення, систем обмiну оксиду азоту та антиоксидантного захисту, Кудря М. Я., Лалименко О. С., Мельникiвська Н. В., Устенко Н. В. (2015)
Сергiєнко Л. Ю. - Змiни у системi "плацента—плiд" при тютюнопалiннi вагiтних як передумова тиропатiй у нащадкiв, Яковцова I. I., Соколова С. С., Селюкова Н. Ю. (2015)
Кравчун Н. А. - Панкреатические и внепанкреатические эффекты глимепирида (2015)
Кравчун Н. А. - Принципы доказательной медицины в комплексной терапии диабетической полинейропатии (2015)
Звiт про проведення 59-ої щорiчної науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Українська школа ендокринологiї" (2015)
Безверхня Ю. В. - Вплив глобалізації на розвиток управлінського обліку (2015)
Бродська І. І. - Вплив концепції оцінки активів та пасивів на формування вартості підприємства (2015)
Васьківська К. В. - Механізм фінансового забезпечення розвитку приміських територій, Чопик О. В., Децик О. І. (2015)
Галімук Ю. О. - Особливості формування фінансового потенціалу прикордонних територій, Прокопишак О. Б. (2015)
Грищук Р. І. - Аналіз універсального поняття "контроль" для визначення сутності економічного контролю (2015)
Гуріна Н. В. - Проблеми організації обліку витрат інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення (2015)
Драчук В. Ю. - Вплив особливостей електронного адміністрування зобов’язання за ПДВ на відображення операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку сільськогосподарських товаровиробників (2015)
Другов О. О. - Інтеграція польщі до європейського союзу: вплив на фінансову систему, Другова В. Т. (2015)
Єршова Н. Ю. - Організація стратегічного управлінського обліку за центрами відповідальності в умовах інноваційної економіки (2015)
Здреник В. С. - Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України (2015)
Зеленко С. В. - Проблеми обліку фінансової діяльності та перспективи їх вирішення (2015)
Ілляшенко К. В. - Сучасні інформаційні методи аналізу даних (2015)
Костюченко В. М. - Аналіз макроекономічних ефектів зовнішніх запозичень України (2015)
Материнська О. А. - Удосконалення механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Мельник К. П. - Документальні прийоми оперативного контролю в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Михальчишина Л. Г. - Історія становлення та розвитку цінних паперів у світі (2015)
Мірошник О. Ю. - Особливості оцінки фінансової стійкості підприємства за допомогою абсолютних показників (2015)
Навроцький С. А. - Страховий захист: проблеми впровадження в контексті інституційної економіки (2015)
Паламарюк О. О. - SWOT – аналіз підприємств АПК, які вирощують біоенергетичні культури, Томчук В. В. (2015)
Прокопишак В. Б. - Фінансове забезпечення підприємств аграрної сфери в умовах переорієнтації та диверсифікації ринків збуту (2015)
Рибчак Д. М. - Аналітичне дослідження ефективності діяльності торгового підприємства, Волкова Н. А. (2015)
Сачинська Л. В. - Особливості формування бізнес - моделі підприємства (2015)
Смагло О. В. - Зустрічна перевірка документів як ефективний метод фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Стецюк П. А. - Методологічні аспекти стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств (2015)
Ткаченко В. В. - Теоретичні та методичні основи визначення складу консолідованої банківської групи (2015)
Ткачук І. М. - Професійна мобільність як необхідна умова становлення бухгалтера (2015)
Томілова Н. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами на якість сільськогосподарської продукції (2015)
Томчук В. В. - Грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку у сільськосподарських підприємствах (2015)
Томчук О. Ф. - Оцінка фінансової стійкості- важлива характеристика фінансового стану підприємства (2015)
Фостолович В. А. - Елементи удосконалення системами управління підприємством в умовах глобалізації (2015)
Черкашина Т. В. - Організація облікової політики у бюджетних установах за новими стандартами державного сектору (2015)
Чудовець В. В. - Проблеми аналізу собівартості сільськогосподарської продукції та шляхи її зниження, Рубінська Ю. І. (2015)
Чуркіна І. Є. - Оцінка ефективності функціонування бюджетної системи України в умовах глобалізації (2015)
Шендригоренко М. Т. - Облік основних засобів: проблемні аспекти і напрями їх вирішення (2015)
Шишута О. Ю. - Методичні аспекти реалізації соціального аудиту в контексті підвищення якості контролю діяльності кредитних спілок (2015)
Шмичкова І. Ю. - Реформування механізму обчислення та методології розрахунку податку на прибуток з 2015 року (2015)
Титул, зміст (2013)
Хавин Г. Л. - Прогнозирование величины отложений на поверхности пластинчатых теплообменников (2013)
Голуб Н. Б. - Технологічна схема культивування мікроводоростей за використання газових викидів для одержання енергоносіїв (2013)
Башинський В. Г. - Загальні положення комплексного методу оцінки та порівняння систем захисту літального апарату від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення (2013)
Климов В. Ф. - Модульный метод проектирования систем очистки воздуха для объектов бронированной техники, Михайлов В. В., Кудреватых Д. Н., Шипулин А. А. (2013)
Костюк В. Е. - Обобщённая математическая модель теплового состояния укрытий газотурбинных установок, Кирилаш Е. И., Кравчук А. Л. (2013)
Кравченко О. В. - Физическое моделирование тепломассообмена при термохимической водородной обработке приза-бойной зоны пласта нефтяной или газовой скважины, Велигоцкий Д. А., Пода В. Б. (2013)
Куценко А. С. - Математическое моделирование управляемого процесса теплоснабжения зданий, Товажнянский В. И., Коваленко С. В. (2013)
Близнюк О. Н. - Термолюминесцентное определение неизотермических кинетических параметров возбуждения матрично-изолированных центров в кристаллах инертных элементов, Огурцов А. Н. (2013)
Башинський К. В. - Бойові можливості авіаційних комплексів при вирішенні задач повітряної розвідки (2013)
Огурцов А. Н. - Моделирование матрично-активированного переноса энергии к примесным центрам в технологии модификации материалов электронными возбуждениями, Близнюк О. Н., Масалитина Н. Ю. (2013)
Анипко О. Б. - Методика оценки элементов траектории артиллерийских боеприпасов с геронтологическими изменениями пороха при стрельбе из ствола с износом , Хайков В. Л. (2013)
Моргунов В. В. - Численное моделирование процессов электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2 – O2 – H2O – NO (2013)
Башинський В. Г. - Оптимізація процесу випробувань систем захисту авіаційної техніки від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення (2013)
Арсеньева О. П. - Полуэмпирическая модель турбулентного теплопереноса при движении жидкости в каналах сетчато-поточного типа (2013)
Болюх В. Ф. - Влияние параметров ферромагнитного сердечника на электромеханические параметры индукционно-динамического двигателя , Олексенко С. В. (2013)
Ульянов В. П. - Экономическая оценка технологического процесса комплексной переработки железосодержащих пылей и шламов металлургических переделов с получением металлизованных окатышей, Булавин В. И., Ульянова И. В., Артамонов А. П. (2013)
Жученко О. А. - Нечітка система керування режимом пуску процесу екструзії полімерів (2013)
Загребельная Л. И. - Исследование возможности использования реактивных горелок для размораживания смерзшихся сыпучих материалов, Кобец Е. В., Часовский А. С. (2013)
Резніченко В. В. - Кінетичні параметри реакції одержання металічного нікелю з його оксалату, Бутенко А. М., Резніченко Г. М., Лобойко В. О., Юрченко Г. О. (2013)
Мазур Е. В. - Влияние структуры материала на процесс экстракции, Тимченко В. К. (2013)
Соловьев В. М. - Новые методы изготовления лопаточных колес гидротрансформаторов, Папакица В. В., Шепеленко Г. А., Воробьев М. И. (2013)
Анипко О. Б. - Влияние геронтологических изменений пороховых зарядов двигателей реактивных глубинных бомб на их баллистические и боевые характеристики, Больших А. А. (2013)
Анипко О. Б. - Перечень показателей свойств и база данных ттх транспортного летательного аппарата как сложной технической системы, Миргород Ю. И., Примак А. В. (2013)
Агабекова У. Р. - Особенности развития идей Ф. Ницше и М. Хайдеггера философами постмодернизма (2016)
Алєксєєва К. І. - Соціальна нерівність у глобалізованому світі на прикладі сучасної освіти (2016)
Алієва О. Г. - Людина в індустріальному суспільстві (2016)
Ареф’єва А. Ю. - Образи сакрального мистецтва в музиці України ХХ–ХХІ століть (2016)
Баранова Н. М. - Роль і значення викладання курсу "Професійна та корпоративна етика" у вищому навчальному закладі (2016)
Бугадинова Р. А. - Взаимоотношения между супругами как основа успешной социализации подрастающего поколения (2016)
Гурик М. І. - Декомунізація як шлях побудови україноцентристської моделі історичної пам’яті (2016)
Димитров В. Ю. - Новітні методологічні підходи в теорії управління (2016)
Діденко Л. В. - СМАРТ-країна: освіта, Кондрашова-Діденко В. І. (2016)
Дронь С. П. - Категорія часу у філософських концепціях античності (2016)
Дышлевой И. А. - Социальная значимость прав человека (2016)
Yilmayan A. - Studies about drug addiction in Turkey and in the world (2016)
Іщенко А. М. - Особливості соціологічного оцінювання конкурентного інноваційного потенціалу вищого навчального закладу, Іваненко О. М. (2016)
Колісник О. В. - Театр у соціокультурній динаміці сьогодення (2016)
Кротов К. В. - Античність і середньовіччя: порівняльний аналіз вирішення проблеми смислу історії (2016)
Лазука К. Д. - Трансформації фокусу уваги в дослідженнях історичної пам’яті ХХ–ХХІ століть (2016)
Легенький І. Ю. - Музичний нонконформізм у контексті стилетворчих інтенцій художньої культури ХХ століття (2016)
Лещенко А. М. - Коеволюційно-резонансна специфіка синтезу християнського сакрального мистецтва (2016)
Мамедова К. Н. - Трансдисциплинарный подход в определении общенаучной картины мира: обзор научных мнений (2016)
Матюшина І. І. - Концепт, структура й субстрат системи смислоутворення (2016)
Моргун О. А. - Розвиток креативних здібностей творчих суб’єктів у процесі синергопереходу до ноосферного розуміння світу (2016)
Остапова В. В. - Формы социального ухода в концептах постклассической философии (2016)
Петренко Д. В. - Онтологія Жиля Дельоза: вічне повернення й випадок (2016)
Райхерт К. В. - Американский пин-ап 1940-х годов с точки зрения семиологии Ролана Барта (2016)
Романкова Л. М. - Виховний простір вищого навчального закладу як чинник становлення особистості майбутнього фахівця (2016)
Сакало О. Є. - Ціннісний портрет українського суспільства: за даними World Values Survey (2016)
Севастьянів У. П. - Католицька церква й новітні цифрові технології (2016)
Согорін А. А. - Результати контент-аналізу реклами як інституту формування ідентичності в сучасному українському суспільстві (на прикладі реклами в глянцевих журналах (2016)
Троїцька О. М. - Феномен діалогу в комунікативних культурно-освітніх практиках: філософська рефлексія (2016)
Фармаилов А. Г. - Туризм как фактор повышения уровня экономического благосостояния общества (2016)
Чорна Л. В. - Щодо проблеми розуміння поняття "ідея" в античній філософії (2016)
Шедяков В. Е. - Культура как фактор общественных трансформаций (2016)
Наші автори (2016)
Лаврухін О. В. - Перевезення контрейлерів довгосоставними і великоваговими поїздами, Котенко А. М., Світлична А. В., Шевченко В. І. (2015)
Лаврухін О. В. - Удосконалення технології оперативного планування вантажної роботи при взаємодії власників рухомого складу із залізницею, Богомазова Г. Є., Киман А .М., Тофан М. О., Розумович Р. Б. (2015)
Огарь А. Н. - Функционирование систем управления безопасностью движения на железных дорогах Украины и России, Пазойский Ю. О., Розсоха А. В., Сидраков А. А., Смачило Ю. В. (2015)
Ломотько Д. В. - Використання під’їзних колій підприємств у процесі формування логістичних ланцюгів залізничного транспорту, Гофман А. В., Цимбалістий І. І. (2015)
Альошинський Є. С. - Розробка математичної моделі процесу раціоналізації роботи прикордонних передавальних станцій при застосуванні системи управління ризиками, Пестременко-Скрипка О. С., Таратушка К. В. (2015)
Ломотько Д. В. - Аналіз та удосконалення існуючих підходів до раціонального розподілу транспортних ресурсів, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2015)
Альошинський Є. С. - Пропозиції щодо вдосконалення технології обробки контейнеропотоків у межах міжнародних транспортних коридорів, Бондаренко О. В. (2015)
Козаченко Д. М. - Розвиток припортової залізничної інфраструктури за рахунок державно-приватного партнерства, Березовий М. І., Верлан А. І. (2015)
Запара В. М. - Удосконалення технології роботи залізничного вузла шляхом застосування сучасних логістичних підходів, Запара Я. В., Гергель І. Г. (2015)
Берестов І. В. - Підвищення ефективності взаємодії станції примикання та підʼїзних колій, Шаповал Г. В., Мерзлякова Н. В. (2015)
Кулешов В. В. - Удосконалення технології роботи операторів парку вантажних вагонів різних форм власності, Даниленко Р. Е., Лупир А. С. (2015)
Прохорченко А. В. - Передумови розроблення нових методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах реформування залізничного транспорту України (2015)
Бауліна Г. С. - Наукові підходи до формування інтелектуальної СППР оперативного персоналу залізничної станції, Кузнецов М. М., Зоненко В. В., Тренкеншу Я. В. (2015)
Куценко М. Ю. - Обґрунтування раціонального місця розташування локомотивного господарства на сортувальній станції, Дудін О. А., Долгова М. М., Жовнір О. В. (2015)
Розсоха О. В. - Аналіз методик оцінки рівня безпеки руху поїздів на залізничному транспорті, Конотопська М. Є., Шабатіна О. А., Вітола С. З. (2015)
Петрушов В. В. - Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції, Бочило Н. В. (2015)
Музикіна С. І. - Формування моделі прогнозування наслідків виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів (2015)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності перевезення харчових вантажів в умовах великого міста (2015)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології роботи передавальної станції при виконанні прикордонно-митних операцій, Латишев С. Ю., Ісламзаде Д. К. (2015)
Константінов Д. В. - Актуальні напрямки розвитку сучасних приміських перевезень залізниць України, Клепко Є. О. (2015)
Рибальченко Л. І. - Автоматизація технології оперативного управління рухомим складом, Ковтун Н. М. (2015)
Шапатіна О. О. - Вибір виду перевезень вантажів з використанням положень теорії нечітких множин (2015)
Алексієвець Л. - Шлях у 25 років: Україна (2016)
Юрій М. - Україна в світовій цивілізації, Алексієвець Л. (2016)
Алексієвець М. - Зовнішня політика України: від багатовекторності до безальтернативності, Секо Я. (2016)
Юрчак М. - 25 років співпраці: фактор НАТО у відносинах України та Європейського союзу (2016)
Дацків І. - Актуальні питання протиріч інтеграції України до Європейського союзу: історичний аспект, Ляшенко О. (2016)
Смільська І. - Миротворчість як один із головних напрямків співпраці України та ООН (2016)
Юрій М. - Агрокультурне суспільство і менталітет (2016)
Москалюк М. - Соціально-економічний розвиток України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Мизак Н. - "Монте-кассіно”, або болючі проблеми спектра українсько-польської історії (2016)
Прийдун С. - Будапештський меморандум в контексті ядерного роззброєння України (2016)
Алексієвець Л. - Мала конституція 1919 р. у розбудові Польської держави (2016)
Грубінко А. - Вплив великої Британії на формування механізмів європейської політичної інтеграції (40–80-і роки ХХ ст.) (2016)
Павленко О. - Політика США щодо проблеми визначення статусу Косово (1990–2015 роки) (2016)
Валіон О. - Соціально-економічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та їх подолання у республіці Білорусь (2016)
Василишин С. - Історичні передумови та періодизація розвитку сучасних українсько-білоруських відносин (1991–2014 рр.) (2016)
Лахманюк Т. - Співробітництво між Україною і Туніською республікою в політичному вимірі (2016)
Буглай Н. - Вступ Польщі до НАТО: реалізація євроатлантичного вибору (2016)
Костюк Л. - Динаміка міграційної політики Італії упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Gotowiecki Р. - Nierozwiązany problem. Kwestia udziału Ukraińców w walkach 2. korpusu polskiego we włoszech, Żak J. (2016)
Юхновський І. - Роздуми з приводу нової конституції України (2016)
Кралюк П. - Українська історія: як їй бути? (2016)
Калакура Я. - Історіографічні студії Михайла Грушевського: досвід і уроки (2016)
Киридон А. - Політика пам’яті в умовах демократії: вшанування жертв геноцидів та масових убивств (2016)
Мартинов А. - "Нова холодна війна” як прояв кризи постбіполярної системи міжнародних відносин (2016)
Шама О. - "Органічна” держава Арістотеля як кінцева мета розвитку античного суспільства (2016)
Кравець В. - Історія становлення сексуальної педагогіки в Україні (2016)
Куцик Р. - Нормативно-правова база інформаційної політики російської імперської влади щодо населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр. (2016)
Строцень Л. - Фотовиставка пам’яток повстанської звитяги "Ми, повстанці – сини України” як засіб виховання патріотизму (2016)
Савчин Т. - Історичний дискурс українського сонетного жанру (2016)
Денисюк Н. - Historical and functional analysis of the concept "Fiction” and its terminological expression, Савчин Т. (2016)
Федорів І. - Участь Омеляна Пріцака у славістичних дискурсах другої третини ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Блохин Д. - Бад Емс. Роль проф. Юрія Блохина у спорудженні меморіальної таблиці проти російського мовного геноциду (2016)
Григорук Н. - Історія української церкви в працях М. Чубатого (2016)
Рогожа М. - Цивілізаційний ландшафт української культури (2016)
Із книги Кульчицького С., Якубової Л. Донеччина та Луганщина у XVII – ХХІ ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 813 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
До уваги авторів! (2016)
Ткаченко В. І. - Концептуальні підходи щодо оцінювання якості прикриття об’єктів протиповітряної оборони, Смірнов Є. Б., Тристан А. В., Закутін К. В. (2016)
Загорка О. М. - Особливості та принципи побудови мережецентричної системи управління угруповання військ (сил), Коваль В. В., Тюрін В. В., Малюга В. Г., Загорка І. О. (2016)
Можаровський В. М. - Вплив озброєння та військової техніки на бойовий потенціал військових формувань, Нор П. І. (2016)
Закусило П. С. - Взаємозв’язок основних показників експлуатації та планового ремонту зразків озброєння та військової техніки з економічними показниками (2016)
Ярош С. П. - Класифікація тактичних груп, Гузченко С. В. (2016)
Пащетник О. Д. - Еволюційний вплив розвитку засобів ураження, умов, форм і способів ведення бойових дій на автоматизацію управління військами і зброєю, Поліщук Л. І., Маврін С. І. (2016)
Скопінцев О. О. - Вплив контролю технічного стану озброєння та військової техніки на їх бойову готовність, Рибалка Г. В., Швидков С. М. (2016)
Талалай В. Д. - Основні положення методичного апарату оцінювання ефективності системи мобілізаційного розгортання Збройних Сил України (2016)
Афанасенко В. С. - Критерії і показники оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу Повітряних Сил, Пасічник В. І., Злотніков А. Л. (2016)
Семененко О. М. - Метод формування обґрунтованих переліків заходів та завдань в програмах і планах розвитку Збройних Сил України, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Дідіченко В. П., Кремешний О. І., Корочкін О. А. (2016)
Karlov V. D. - Analysis of methods of decline of vulnerability of telecommunication systems, Lukashuk O. V., Sholokhov S. M. (2016)
Косогов О. М. - Інформаційний простір як об'єкт управління в системі державної інформаційної політики (2016)
Левченко О. В. - Система заходів протидії інформаційним операціям (2016)
Бондарєв Д. І. - Оптимізація структури групового польоту безпілотних літальних апаратів, Кучеров Д. П., Шмельова Т. Ф. (2016)
Катренко М. А. - Исследование особенностей подвода воздуха в комбинированном ракетно-прямоточном двигателе, Кудреватых А. Т. (2016)
Харченко В. П. - Общие принципы обеспечения гарантированного поддержания безопасности выполнения предстоящих полетов, Алексеев О. Н. (2016)
Чернов В. Г. - Визначення раціональної траєкторії польоту винищувача на перехоплення повітряної цілі при вирішенні завдання наведення методом "маневр" (2016)
Громыко И. А. - JAVA-реализация элементов криптографии сопряженных дискрет, Швагер К. О. (2016)
Захарченко І. В. - Аналіз вибору дискретного відображення нелінійної динамічної системи для побудови хаотичних систем передачі даних (2016)
Лещинский В. А. - О формульном описании переменных сложных высказываний, Лещинская И. А. (2016)
Лысенко И. А. - Формализация процесса проектирования тестовых наборов, Смирнов А. А. (2016)
Павленко М. А. - Метод формирования признаков информационной модели конфликтных ситуаций для подсистем поддержки принятия решений в перспективных системах управления специального назначения, Степанов Г. С., Касьяненко М. В., Руденко В. Н. (2016)
Поночовний Ю. Л. - Аналіз загроз і заходів із забезпечення безпеки в системах хмарних обчислень з послугою PaaS, Черницька І. О., Замковець І. В. (2016)
Деденева Е. Б. - Применение декоративных мелкозернистых бетонов для малых архитектурных форм, Дeмина О. И., Рачковский А. В., Романчук Н. А., Климова Е. И. (2016)
Кононов Б. Т. - Резонансний пристрій контролю часткових розрядів, Мушаров А. О., Нечаус А. О. (2016)
Серпухов О. В. - Вимоги до свічки запалювання, що застосовується для примусового запалювання паливно-повітряної суміші в дизельних двигунах на режимі холодного пуску, Бізонич Д. В., Цебрюк І. В., Коритченко К. В., Темніков В. О. (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод планування роботи універсальних виїзних метрологічних груп в умовах недостатньої кількості фінансових і часових ресурсів (2016)
Бабенко Ю. В. - Организация поддержки принятия решений при разработке модификаций самолетов транспортной категории с использованием онтологического подхода, Мандрикова Л. В., Потапова М. В. (2016)
Березенський Р. В. - Модель системи управління знаннями в управлінні проектами/ програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій у автомобільне господарство Збройних Сил України (2016)
Федорович О. Е. - Метод обеспечения качества проектируемой многоуровневой программной системы с использованием компонентного и прецедентного подходов, Бабич А. В. (2016)
Барсова З. В. - Защита систем управления и обработки информации от воздействия агрессивных сред и высоких температур, Илюха Н. Г. (2016)
Іванець Г. В. - Аналіз стану техногенної, природної та соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі даних моніторингу (2016)
Малежик Р. С. - Аналіз процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Кіровоградської області (2016)
Пивовар-Томаля О. В. - Якісний аналіз хімічних факторів виробничого середовища лікувально-профілактичних закладів (2016)
Шевченко Р. І. - Дослідження шляхів компенсації негативного впливу інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу на функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Буданов П. Ф. - Повышение надёжности функционирования энергообъектов на основе усовершенствования программно-технического комплекса автоматизированной подсистемы аварийной и предупредительной защиты, Бровко К. Ю., Васюченко П. В. (2016)
Годлевський С. О. - Обґрунтування єдиної тактичної розрахункової одиниці для визначення бойового складу ешелону ізоляції угруповання Національної гвардії з локалізації збройного конфлікту всередині держави (2016)
Городнов В. П. - Модель і методика оцінки впливу елементів матеріального забезпечення на показник втрати спроможності виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України в особливий період, Власюк В. В., Овчаренко В. В. (2016)
Мельник С. М. - Проблемні питання тактичних дій військових підрозділів при блокуванні ділянок маршрутів руху місцевим населенням в умовах збройного конфлікту, Поляков C. Ю., Зміївський Г. А., Корольов С. С. (2016)
Тробюк В. І. - Методика формування системи протидії актам зовнішнього вторгнення на атомні електричні станції підрозділами Національної гвардії України, Голубок М. Г. (2016)
Черепнев И. А. - К истории применения методов физической медицины в лечении и реабилитации раненых на опыте войн начала ХХ века, Фесенко Г. В., Крыленко И. М. (2016)
Поликашин В. С. - Методика формирования команды из группы военнослужащих с учетом их совместимости, личностных ролей и диаграммы Венна, Поляков С. Ю., Поликашин О. В. (2016)
Панфілов О. Ю. - Система військової освіти України як рамкова умова формування особистості військового керівника, Петрова Л. О. (2016)
Козлов В. Є. - Удосконалення моделі особистості кандидата до вступу у військовий вищий навчальний заклад, Новикова О. О., Оленченко В. Т. (2016)
Лис Ю. С. - Дослідження функціонального стану студентів у процесі навчання (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Титул, зміст (2013)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование аккумуляторных батарей электрических торпед, находящихся на послегарантийных этапах эксплуатации, Редин Н. Н., Щепцов О. В. (2013)
Сахненко М. Д. - Ресурсозаощаджувальна технологія відновлення зношених деталей, Ведь М. В., Каракуркчі Г. В., Єрмоленко І. Ю., Зюбанова С. І. (2013)
Демирский А. В. - Анализ работы системы подогревателей сахарного сока с учетом загрязнений теплообменной поверхности, Товажнянский Л. Л., Арсеньева О. П., Хавин Г. Л., Капустенко П. А. (2013)
Кузнецова М. М. - Вплив способу подрібнення на енерговитрати процесу, Ведь В. Є. (2013)
Товажнянский Л. Л. - Возможность использования системы отопления в качестве источника тепла теплового насоса для системы ГВС в межотопительный период, Бабак Т. Г., Дуич Н., Краячич Г., Хавин Г. Л. (2013)
Капустенко П. А. - Критерий эффективности тепловых насосов с учетом группового влияния аргументов, Илюнин О. О., Болдырев С. А., Гарев А. О., Лещенко Е. В., Перевертайленко А. Ю., Селяков А. М., Шамраев А. А. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция тепловых насосов в процесс очистки тетрахлорида титана, Сивак В. В. (2013)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез инвариантного стабилизатора танковой пушки, Лазаренко А. А. (2013)
Капустенко П. А. - Математическая модель распределенной бивалентной системы теплоснабжения, Илюнин О. О., Перевертайленко А. Ю., Селяков А. М., Шамраев А. А. (2013)
Кузяев И. М. - Моделирование тепловых процессов в кольцевых цилиндрических элементах, Сытар В. И., Лободенко А. В. (2013)
Кирилаш Е. И. - Численное исследование потокораспределения в укрытии газотурбинной установки, вентилируемом одним и двумя вентиляторами (2013)
Ведь В. В. - Гидродинамика структуры потока жидкости в циркуляционном аппарате со струйно-инжекционным газонаполнением (2013)
Анипко О. Б. - Комплексный метод формирования pdm протокола объекта для предэскизной стадии проектирования, Бусяк Ю. М., Миргород Ю. И. (2013)
Анипко О. Б. - Проблемные задачи исследования геронтологического изменения порохового заряда реактивного двигателя твердого топлива снарядов реактивных бомбометных установок и экспериментальные данные для их решения, Больших А. А. (2013)
Анипко О. Б. Вертелецкий В. Ф. - Изменение физико-химических свойств порохового заряда и начальной скорости артиллерийских боеприпасов морской номенклатуры калибров 25/80 и 30/54 (2013)
Бирюков А. И. - Особенности эксплуатации пистолетов со свободной отдачей затвора при использовании боеприпасов послегарантийных сроков хранения (2013)
Товажнянський Л. Л. - Екстракція даних смолопереробного цеху та двох бензольних відділень зі спільним сировинним потоком, Капустенко П. О., Ульєв Л. М., Васильєв М. А. (2013)
Васильев И. В. - Проблемы и перспективы некоторых современных технологий термической конверсии твердых бытовых отходов, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Илюнин О. О., Бухкало С. И., Арсеньева О. П. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-реконструкция секций гидроочистки и каталитического риформинга на установке л-35-11/600, Нечипоренко Д. Д. (2013)
Бирюков И. Ю. - Маскировочная окраска наземных объектов и методы их распознания (2013)
Соколов М. В. - Исследование гидродинамики ситчато-клапанных тарелок для колон очистки четыреххлористого титана, Ульев Л. М., Сулима А. Н. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа производства карбамида на агрегате АК-70, Яценко О. А. (2013)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование износа ствола 5,45 мм автомата Калашникова АК-74 при стрельбе боеприпасами длительных сроков хранения, Муленко А. О., Баулин Д. С. (2013)
Краснокутский Е. В. - Стенд для изучения кинетических и газодинамических параметров каталитических процессов очистки газов, Ведь В. Е., Пономаренко А. В., Кощий В. А. (2013)
Рассоха А. Н. - Наноразмерные явления в межфазном слое модифицированных фурано-эпоксидных композитов, Черкашина А. Н., Абаляев В. И. (2013)
Хименко А. В. - Исследование режимов работы электрического теплового аккумулятора, Тарасова В. А. (2013)
Редько А. А. - Термодинамическая эффективность каскадной утилизационной энергетической установки, Компан А. И., Редько А. Ф. (2013)
Бандура В. М. - Інтенсифікація масоперенесення в екстрагуванні рослинних олій, Коляновська Л. М. (2013)
Анипко О. Б. - Система мониторинга артиллерийских боеприпасов и анализ ее возможных структур по степени рациональности, Хайков В. Л. (2013)
Ковалив В. И. - Позиции Китая на рынке бронетехники развивающихся стран, Малахов В. А. (2013)
Москаленко В. Ф. - Підсумки вступної кампанії 2011 року і шляхи вдосконалення прийому до BМH3 (за матеріалами звіту про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), Яворовський О. П., Науменко О. М., Цехмістер Я. В. (2011)
Мітенко Д. O. - Ефект гіпоксії на експресію мРНК BNIP-3, ВАХ, BID ТА BCL-2y клітинах гліоми лінії U87 змінюється при блокаді експресії гена TRF-1 (2011)
Середа П. І. - Дослідження жирнокислотного складу соняшника однорічного, Максютіна Н. П., Цимбаліста Ю. А., Ернагіни Т. С. (2011)
Середа П. І. - Основні механізми розвитку патології міокарда за експериментального судомного синдрому, Колесова Н. А., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. І., Куфтирева Т. П., Ерюлгіна Т. С., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Жданова О. О., Чухрай С. М., Горовенко Ю. І., Холобцева В. М. (2011)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена краніопластика після великолоскутної краніотомії (модифікації №3 та №4), Нахаба O. O., Гридіна Н. Я. (2011)
Савчук О. В. - Концептуальна модель збереження і зміцнення стоматологічного здоров'я школярів (2011)
Черемухіна О. М. - Система медичного електронного документообігу для офтальмологічних установ (2011)
Єрем Т. В. - Особливості гігієнічної діагностики стоматологічного здоров’я населення ендемічного регіону, Фера О. В. (2011)
Рева Т. Д. - Кремнеземні адсорбенти для концентрування та розділення іонів металів (2011)
Боднар П. М. - Застосування високодисперсного кремнезему в терапії хворих на цукровий діабет типу 2, Михальчишин Г. П., Садик А. Джарадат (2011)
Бучинська Л. Г. - Використання біомолекулярних маркерів для предикативної оцінки індивідуального прогнозу виживаності хворих ка серозний рак яєчника, Грінкевич В. М., Свінціцький В. С., Романенко О. В. (2011)
Дєєва Ю. B. - Визначення та оцінка вестибулярної функції у хворих на цукровий діабет за допомогою методів кефалографїї та стабілографії (2011)
Дубров С. О. - Епідеміологія відлучення від респіратора пацієнтів після проведення тривалої штучної вентиляції легень у відділеннях інтенсивної терапії України (2011)
Дудка П. Ф. - Стан ліпопереокислення та жирнокислотного метаболізму при хронічному обструктивному захворюванні легень, Соколов Л. І. (2011)
Захараш М. П. - Сучасна тактика лікування хворих на поліпи товстої кишки, Пойди О. Т., ТПевелюк С. Б., Орлов О. Л. (2011)
Коршевнюк Д. О. - Вплив корекції психовегетативного стану на динаміку змін клінічних проявів функціональної диспепсії у військовослужбовців (2011)
Николюк А. М. - Особливості перебігу різних клінічних форм ендокринної офтальмопатії (2011)
Осуховська О. С. - Гендерні особливості психоемоційного стану осіб молодого віку з патологічною залежністю від азартних ігор (2011)
Політун А. М - Показники кальцій-фосфорного обміну і состянии кісткового метаболізму у осіб похилого та старечого віку з захворюваннями пародонта, Магомедов С., Кананович Т. М., Федяновій І. М. (2011)
Різник С. С. - Оцінка ефективності застосування мексидолу в комплексному лікуванні гепералізованого пародонтиту, Різник Ю. Б., Бучковська А. Ю. (2011)
Фліе П. С. - Вивчення причин скупченості зубів, Хе Me (2011)
Гарматіна О. Ю. - Комп’ютерна томографія: ризик опромінення і особливості застосування в клініці, Ткаченко М. М., Робак О. П. (2011)
Лизогуб В. Г. - Метаболічний синдром: сучасний погляд на проблему, Туркевич В. М., Волошина О. О., Долинна О. В. (2011)
Рудюк Л. І. - Серцево-судинні ускладнення при ревматоїдному артриті: сучасний погляд на проблему (2011)
Свінціцький А. С. - Хронічні запальні захворювання шлунка і канцерогенез, Ревенок К. М., Корендович І. В. (2011)
Чекман І. С. - Блокатори кальцієвих каналів: сучасні клініко-фармакологічні аспекти застосування в медичній практиці, Горчакова Н. О., Пузиренко А. М. (2011)
Чекман І. С. - Процеси життєдіяльності в живій кзітині з позицій супрамолекулярної хімії, Петюніна В. М., Ткачук Н. М., Сирова Г. О., Калібабчук В. О., Вачинський Р. О. (2011)
Кришталь М. В. - Під егідою великого вчителя (до 175 річчя з дня народження засновника кафедри патофізіології професора Никанора Адамовича Тржаска- Хржонщевського), Досенко В. Є., Гур’янова В. Л. (2011)
Малюта О. В. - Медична наука крізь призму відкриттів (до історії медичного факультету Університету Святого Володимира) (2011)
Москаленко В. Ф. - Професор Володимир Оланасович Караваєв - честь і слава вітчизняної медицини і освіти (до 200-річного ювілею видатного хірурга і педагога), Захараш М. П., Черкасов В. Г. (2011)
Абдрахманова М. Ж. - Колізії становлення української культури на зламі ХІХ–ХХ ст. (2015)
Ананьева Е. П. - Ценности мультикультурно-толерантной парадигмы в развитии социокультурного пространства (2015)
Bataeva K. V. - Social Visualistics in postmodern philosophy context (2015)
Беднарчик Т. Р. - Вплив "Велесової книги" на ідеологію різних течій українського рідновірства в країнах Заходу в 1960–1980 роках (2015)
Бенюк О. Б. - Художньо-естетична концепція школи бойчукістів (2015)
Богомолець О. В. - Дім як оберіг українського народу (2015)
Васильева Л. А. - Феномен публичных коммуникаций в кросс-культурном пространстве (2015)
Вейсова С. М. - Гендерные аспекты системы образования на постсоветском пространстве (2015)
Вергун Д. В. - Соціокультурні контексти функціонування іміджу (2015)
Ганаба С. О. - Антропологічні орієнтири розвитку дидактики із позицій концепції цілісної особистості (2015)
Гончар О. О. - Структура літературного ринку в Україні та місце й роль літературного менеджера (2015)
Гудима І. П. - Християнська доктрина чуда та проблема безпосередньої каузальності в сучасній християнській теології (2015)
Гуменюк А. М. - Нелінійне мислення: сутність і потенційні можливості для освіти (2015)
Добжиньскі А. А. - Природа зла в польській філософській думці: Ю. Тішнер, В. Гринєвіч, Л. Колаковські (2015)
Дорожко І. І. - Правові аспекти захисту родини в сучасних викликах глобалізаційних процесів (2015)
Зейналова Г. К. - Космоцентризм как предмет эстетического исследования (2015)
Зубов В. О. - Крос-культурний пастиш як феномен сучасності (2015)
Іщенко О. М. - Філософія соціальної держави: від ідеї до кризи (2015)
Коваліско Н. В. - Специфіка й механізми функціонування соціальних ліфтів у сучасному суспільстві, Сенюра О. В. (2015)
Корупятник І. В. - Зміна парадигм розуміння свободи у класичній філософській традиції (2015)
Кривега Л. Д. - Ближний восток: особенности современного бытия, Сухарева Е. В. (2015)
Культенко В. П. - Політика та проблеми її естетизації (2015)
Луценко А. В. - Історико-філософське осмислення проблеми тілесного відчуження людини в умовах інформаційного суспільства (2015)
Ляднева А. В. - Функціональна парадигма благодійності: досвід історико-філософського аналізу (2015)
Мамедов М. А. - Из истории автоматизации информационного обслуживания специалистов в Республиканской научно-технической библиотеке Азербайджана (2015)
Назаров М. Х. - Проблемы века гуманизации образования (2015)
Петленко І. В. - Індійська філософія ХІХ століття: західний вплив і традиція (2015)
Петренко Д. В. - Трансверсальная антропология в контексте философии техники/медиа (2015)
Петрушенко В. Л. - Цінності як конроверза тенденції руху до постлюдськості (2015)
Пірог Л. А. - Гендерні особливості соціального захисту населення (2015)
Попова О. В. - Темпоральний вимір ідентичності в умовах міжцивілізаційного конфлікту (2015)
Райхерт К. В. - Критический обзор концепции символической креативности П. Уиллиса (2015)
Сковронський Б. В. - Орнамент як семантико-комунікативний феномен (2015)
Согорін А. А. - Методологія дослідження соціології реклами (2015)
Ткаченко А. В. - Теоретико-методологическое значение кризиса идеи "линейности" исторического развития для постановки проблемы "разрывов" исторического времени (2015)
Ткаченко Н. А. - Антропологический поворот в историософии в контексте актуализации проблемы альтернативно-исторического развития (2015)
Фесенко Г. Г. - Образ міста у філософсько-релігійній традиції (2015)
Чурсінова О. Ю. - Техніка й технічний прогрес у концепціях сучасних українських філософів (2015)
Шевченко Г. А. - Соціотехнічне проектування й перспективи інженерії (2015)
Шедяков В. Е. - Социокультурный уровень информационного взаимодействия (2015)
Ювсечко Я. В. - Постмодерністські тенденції як базовий чинник поширення синтетичних неорелігій (2015)
Юрченко О. О. - Думи про море: загальна характеристика та способи передавання числової символіки (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2013)
Анипко О. Б. - Критериально-структурный метод и особенности экспериментального исследования теплообмена для критериального уравнения интенсивности теплоотдачи, Бабич Н. И. (2013)
Бондарь А. И. - Перспективы использования аккумуляторных батарей в военной гусеничной и колесной технике, Дегтярь С. М., Павленко С. А., Смоляков В. А. (2013)
Ладанюк А. П. - Розробка ефективних систем автоматизації технологічних комплексів з використанням методів сучасної теорії керування, Власенко Л. О. (2013)
Лебедєв В. В. - Прозорі світлочутливі полімерні матеріали на основі модифікованих меламіно-формальдегідних олігомерів, Кулініч П. В. (2013)
Рассоха А. Н. - Реологические свойства фурано-эпоксидных реакционоспособных олигомеров (2013)
Альамі Д. А. М. - Технологія очистки стічних вод лакофарбових виробництв від формальдегіду, Булавін В. І., Гуріна Г. І. (2013)
Зимин Д. Б. - Сравнение танка "Оплот" и танков, находящихся на вооружении армии Украины, по частным характеристикам поворотливости, Галушка Ю. В. (2013)
Близнюк О. Н. - Оптимизация процесса селективного низкотемпературного восстановления N2O аммиаком. Модификация оксидной каталитической системы, Клещев Н. Ф., Огурцов А. Н. (2013)
Оксенич Н. В. - Способы повышения функционального совершенства легкой БТТ и их реализация в комплексах вооружения, Долженко И. Ю., Мельник С. А., Комар Ю. Е., Медведев Г. Л. (2013)
Азаренко Е. В. - Методы неразрушающего контроля состояния опасных объектов и механизмов, Гончаренко Ю. Ю., Гончаренко Д. Г. (2013)
Содержание (2016)
Вовк И. Б. - Гиперплазия эндометрия (Клиническая лекция), Горбань Н. Е., Борисюк О. Ю. (2016)
Манжура Е. П. - Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN). Современные подходы к диагностике, лечению и реабилитации (2016)
Анфілова М. Р. - Проблеми діагностики та вибору протигрибкового препарату при вульвовагінальному кандидозі: практичні рекомендації з позиції доказової медицини (2016)
Бенюк В. О. - Роль імунних механізмів у розвитку доброякісної патології матки, Алтибаєва Д. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В. (2016)
Назаренко Л. Г. - Послеоперационная аналгезия в акушерско-гинекологической клинике: акценты на нестероидные противовоспалительные препараты, Настенко А. М. (2016)
Мельник О. В. - Трехплодная беременность в современном акушерстве (2016)
Басистий О. В. - Дисбаланс у системі L-аргінін–оксид азоту у патогенезі акушерських ускладнень і затримки росту плода (Огляд літератури) (2016)
Поліщук І. П. - Вплив застосування мікронізованого прогестерону на характеристику функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із загрозою пізнього мимовільного викидня (2016)
Жук С. І. - Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок, Григоренко А. М., Шляхтіна А. О. (2016)
Маланчук О. Б. - Досвід ведення занадто ранніх передчасних пологів, ускладнених передчасним відходженням навколоплідних вод, Лакатош В. П., Костенко О. Ю., Антонюк М. І., Наритник Т. Т. (2016)
Прилуцкая А. Б. - Современные тенденции в лечении бактериального вагиноза, Кущ В. Н., Ляненко Л. А., Алексеенко Н. В. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Современный взгляд практического врача на патогенез поражения почек при преэклампсии, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П. (2016)
Венцківський Б. М. - Роль прозапальних цитокінів у патогенезі передчасної пологової діяльності при багатоплідній вагітності, яка настала внаслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій, Поладич І. В., Авраменко С. О. (2016)
Потапов В. А. - Механизмы адаптации беременных с невынашиванием в динамике сохраняющей терапии, Сюсюка В. Г., Жарких А. В. Плотник В. А. (2016)
Деменина Н. К. - Плацента increta: методы лечения, Ищенко А. И., Милевский А. В. (2016)
Сазонова М. О. - Профілактика перинатальної патології у жінок з аномаліями розвитку матки (2016)
Макарчук О. М. - Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників, Матвійків Н. І. (2016)
Резніченко Г. І. - Можливості корекції клімактеричних розладів у жінок із застосуванням препарату Менопейс, Резніченко Н. Ю., Потебня В. Ю., Коваленко К. І., Оніщенко Р. А. (2016)
Суханова А. А. - Сучасні підходи до лікування мастопатії у пацієнток репродуктивного віку, Мельник Ю. М., Карлова О. О. (2016)
Pakharenko L. - Features of Reproductive Function in Women With Premenstrual Syndrome (2016)
Прудников П. М. - Роль генетичних порушень у патогенезі і клінічному перебігу аденоміозу та ендометріом (2016)
Носенко О. М. - Активність природних кілерних клітин в еутопічному ендометрії при аденоміозі у жінок з різними імплантаційними характеристиками, Москаленко Т. Я., Косюга О. М. (2016)
Суханова А. А. - Можливості корекції місцевого імунітету у жінок з рецидивуючим вульвовагінальним кандидозом, Савченко С. Є., Коломійченко Т. В. (2016)
Макаренко М. В. - Шапеpоніни як pегулятоpи ноpмальної і патологічної антистpесової відповіді у pепpодуктивній системі людини, Говсєєв Д. О., Сидорик Л. Л. (2016)
Суханова А. А. - Современные аспекты ведения женщин в климактерический период, Гервазюк О. И. (2016)
Бенюк В. О. - Сучасні детермінанти патогенезу гіперпластичних процесів ендометрія, Гончаренко В. М., Никонюк Т. Р. (2016)
Рыкова О. В. - Междисциплинарная проблема: синдром Кушинга (Обзор руководства по диагностике синдрома Кушинга "The diagnosis of Cuching’s syndrome: Аn Endocrine Society Clinical Practice Guideline") (2016)
Дубоссарская Ю. А. - Задержка рождения второго и третьего плодов при многоплодной беременности тройней (Клинический случай), Падалко Л. И., Захарченко Л. Г., Савельева Е. А. (2016)
Садигов Ю. М. - Перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок – носіїв генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції (2016)
Симончук Е. В. - Лейомиосаркома матки – принципы диагностики и лечения, Шарма Н. А. (2016)
Масло Д. М. - Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Жук С. І. - Динаміка показників системи гемостазу як прогностичний критерій наслідків програм допоміжних репродуктивних технологій, Воробей-Вихівська В. М. (2016)
Титул, зміст (2013)
Куделя А. А. - Оценка применения высокоскоростных массообменных аппаратов для ректификации смеси бензол-толуол, Киселёв В. М., Лаврова И. О. (2013)
Братах М. І. - Моделювання процесу очистки шлейфів свердловин, Кустурова О. В., Рузіна І. М., Кримов А. П. (2013)
Вурье Б. А. - Системы управления гидроагрегатов сельскохозяйственных машин, Гордюхин А. А., Салыга Т. С. (2013)
Огурцов А. Н. - Химико-физические механизмы термической инактивации процессов экситонного дефектообразования и образования биомолекулярных нанокомплексов в радиационной технологии, биотехнологии и биофизике: спектроскопия и термодинамическое моделирование, Близнюк О. Н., Клещев Н. Ф., Масалитина Н. Ю. (2013)
Подустов М. А. - Моделирование процессов нелинейных динамических систем, Бобух А. А., Ковалёв Д. А. (2013)
Братах М. І. - Синтез задачі транспортування багатофазових середовищ трубопровідною системою, Скрильник К. Ю., Бурова М. Я. (2013)
Пономаренко А. В. - Влияние поверхностной концентрации катализатора на интенсификацию процесса массоотдачи в реакции термокаталитической деструкции бензола, Ведь В. Е. (2013)
Атаманов Ю. Л. - Повышение экономичности ударных пневмоагрегатов за счёт рационального управления контуром питания , Крутиков Г. А., Стрижак М. Г. (2013)
Братах М. И. - Оценка динамики объемов добычи газа из месторождений на завершающей стадии разработки, Варавина Е. П., Кутя М. М., Ткач В. А. (2013)
Демирский А. В. - Экспериментальное исследование теплоотдачи гофрированной поверхности пластинчатого теплообменника, Бабич Н. И. (2013)
Муленко А. О. - Практические рекомендации по коррекции мероприятий, связанных с эксплуатацией автоматического стрелкового оружия при применении боеприпасов послегарантийных сроков хранения (2013)
Салиев Э. И. - Критерии выбора состава показателей ремонтопригодности систем водоснабжения и водоотведения (2013)
Титул, зміст (2014)
Маляренко В. А. - Потребители-регуляторы как эффективное направление регулирования графика нагрузки электрических сетей, Колотило И. Д., Щербак И. Е. (2014)
Шевелев А. А. - Метод численного анализа теплового состояния мембранных поверхностей нагрева, Тарасенко А. Н., Павлова В. Г., Барвинок В. С., Павлюченко А. М. (2014)
Топоров В. Г. - Імовірність перерозподілу мас рідини в порожнині трубопроводу, Шеїна З. В., Скрильник К. Ю., Сафта А. В. (2014)
Білецький Е. В. - Експериментальний пристрій для вимірювання гідравлічних характеристик течії неньютонівських рідин у каналах, Толчинський Ю. А. (2014)
Бобух А. А. - Алгоритм управления процессом регенерации аммиака в отделении дистилляции производства соды, Литвиненко И. И., Беспалов К. И. (2014)
Братах М. І. - Методика розрахунку умов виникнення гідроудару, Рузіна І. М., Сіроус В. С., Криволапчук І. П. (2014)
Кобец Е. В. - Нестационарная математическая модель регулирующего кавитационного устройства, Загребельная Л. И. (2014)
Коляденко В. А. - Розрахунок параметрів руху очисного поршня, Соболєва А. В., Кузнєцова Т. О., Недільський Д. В. (2014)
Подустов М. А. - Алгоритм псевдооптимального управления динамическими системами, Бобух А. А., Ковалёв Д. А. (2014)
Рассоха А. Н. - Реологические свойства растворов фурано-эпоксидных реакционноспособных олигомеров (2014)
Шапорев В. П. - Синтез частиц титана алюминия анизотропной формы при протекании твердофазных реакций в системе гидроксид алюминия–диоксид титана, Шестопалов А. В. (2014)
Атаманов Ю. Л. - Анализ энергетических характеристик ударных пневмоагрегатов со встроенным резервуаром, Крутиков Г. А., Стрижак М. Г. (2014)
Вурье Б. А. - Синтез многорежимных гидропневмоагрегатов, Гордюхин А. А. (2014)
Оксенич Н. В. - Анализ принципов формирования облика комплексов основного вооружения танков, Долженко И. Ю., Комар Ю. Е., Мельник С. А., Беличенко А. В. (2014)
Кіщенко В. А. - Визначення воску і воскоподібних сполук методом високотемпературної хроматографії (2014)
Левчук І. В. - Визначення поліхлорованих біфенілів (ПХБ) в оліях та жирах (2014)
Киприч К. К. - Анализ динамики рынка легкобронированной техники развивающихся стран, Ковалив В. И., Малахов В. А. (2014)
Киприч К. К. - Анализ тенденций изменения оборонных расходовстран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ковалив В. И., Малахов В. А. (2014)
Ткач С. М. - Сучасні ендоскопічні методи лікування ожиріння, Кузенко Ю. Г. (2016)
Паламарчук В. О. - Лімфорея у тиреоїдній хірургії (2016)
Кирилюк М. Л. - Мінеральна щільність кісткової тканини у постменопаузних жінок різного віку з цукровим діабетом 2 типу, Щекатурова Л. В., Атанова Я. О. (2016)
Алтуніна Н. В. - Комплексне застосування α-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу, можливості корекції системного запалення (2016)
Зябліцев С. В. - Асоціація алеля 12Pro поліморфізму rs1801282 гена PPARG з цукровим діабетом 2 типу, Мокрій В. Я. (2016)
Дубров С. О. - Інгаляційна анестезія севофлураном при хірургії щитоподібної залози: низькопотокова або мінімально-потокова анестезія?, Тарасенко С. О., Мазніченко В. А. (2016)
Кашперська В. Я. - Стан метаболізму кальцію і фосфору у хворих, оперованих з приводу папілярного раку щитоподібної залози (2016)
Паньків В. І. - Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому, Юзвенко Т. Ю. (2016)
Горобейко М. Б. - Прихована ішемія нижніх кінцівок у хворих на діабетичну периферичну полінейропатію без уражень магістральних артерій (2016)
Яроцький М. Є. - Особливості перебігу доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В., Дорога О. П. (2016)
Зелінська Н. Б. - Патологія щитоподібної залози у дитячого населення України, Ларін О. С. (2016)
Ларiн O. С. - Патогенетична роль кишкового дисбіозу в розвитку ожиріння та цукрового діабету 2 типу, Ткач С. М., Тимошенко O. С., Юзвенко Т. Ю. (2016)
Завгороднiй С. Н. - Хірургічна тактика при локалізації пухлини щитоподібної залози в задньому середостінні, Перцов В. I., Телушко Я. В., Савченко С. I., Данилюк М. Б. (2016)
Черенько М. С. - Ендогенний субклінічний гіпертиреоз: сучасні погляди на діагностику і лікування (з огляду на останні настанови Європейської тиреоїдної асоціації) (2016)
Зелінська Н. Б. - Дайджест наукових публікацій, Кирилюк М. Л. (2016)
Ківалов С. В. - Привітальне слово (2016)
Абызова Л. В. - Этнотерриториальные конфликты в геополитических трансформациях современности, Кушнерева А. В. (2016)
Аксьонова В. І. - Патріотизм – феномен парадигми комунікативного суспільства (2016)
Алікберов Р. Д. - До проблеми розуміння західної та східної ідентичності акторів глобалізаційних процесів (2016)
Ареф’єва А. Ю. - Культурно-історичні темпоральності глобалізації культури (2016)
Вязова Р. В. - Специфіка міжетнічних відносин на сучасному етапі суспільного розвитку, Убейволк О. О. (2016)
Гейко С. М. - Можливості використання уяви як "манери" мислення у філософії Х. Уайта, Кудін Б. А. (2016)
Годжатюрк Н. - Образ Хызыра как составная часть исторической памяти и национального самосознания (2016)
Горохолинская А. Н. - К вопросу о семантике коня на иконах Георгия Победоносца (2016)
Давидов П. Г. - Концепція навчання впродовж життя як засіб створення конкурентоспроможного ринку праці (2016)
Далекорей М. І. - Місіонерство й катехізація в православній церкві: український контекст (2016)
Дергачов Є. В. - Про взаємодоповнюваність норм моралі і права у філософії Томаса Гоббса (2016)
Ель Гуессаб Карім - Арабські країни як центр впливу світових сил (2016)
Запорожченко О. В. - Трансформації ідентичності в умовах інформаційної глобалізації (2016)
Завальнюк В. В. - Філософські та соціологічні складники юридичної антропології (2016)
Зюганов А. П. - Філософський аналіз сучасного соціокультурного простору (2016)
Ивакин А. А. - Предпосылки и предтечи учения о ноосфере (2016)
Ковальчук Ю. В. - Філософський аналіз категорії любові в екзистенційних візіях Світлани Алексієвич (2016)
Кольцов В. М. - Методологічний інструментарій дослідження демократичного транзиту (2016)
Костючков С. К. - Біополітична філософсько-освітня концепція: теоретико-методологічні основи і практичний аспект в умовах громадянського суспільства (2016)
Крымчак Л. Ю. - Психолого-педагогическое сопровождение как вид деятельности социального педагога по адаптации учащихся-сирот к обучению (2016)
Легенький І. Ю. - Феномен плюралізації нонконформного руху в полістилістиці музичної культури України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2016)
Лукiян I. А. - Влада як феномен комунікації (2016)
Матюшина И. И. - Смысл как системное образование (2016)
Матюшко Б. К. - Євген де Роберті: науковість психології як епістемологічна проблема (2016)
Наджафова Н. Х. - Работа в Азербайджане с детьми, оставшимися без попечения родителей (2016)
Назаренко М. С. - Епістемологія мистецтва як галузь філософського знання (2016)
Насєдкіна О. О. - Казкова картина світу: український дискурс (2016)
Никитченко О. Е. - Екуменічний рух у сучасній Україні (2016)
Поцюрко О. Ю. - Проект конституції й українське питання в поглядах М. Драгоманова (2016)
Райхерт К. В. - Артикуляция соционима "отаку" (2016)
Розова Т. В. - Пострадянський соціальний простір у форматі діалогу з провідними акторами глобалізації: філософсько-політичний аспект, Гайтан В. В. (2016)
Романкова Л. М. - Глобалізація як детермінанта модернізаційних змін у системі виховання вищої професійної освіти (2016)
Скриль С. А. - Вплив глобалізації на функціонування та розвиток політичних процесів у різних цивілізаційних системах (2016)
Слюсар В. М. - Інтелігенція як об’єкт насилля: соціально-філософський аспект (2016)
Со Пюн Сун - Роль гендерной социализации в формировании женского лидерства (2016)
Согорін А. А. - Особливості використання методу контент-аналізу для дослідження реклами в друкованих засобах масової інформації (2016)
Солдатенко І. О. - Медіаграмотність як складова інформаційної безпеки, Зінюк А. В. (2016)
Soloviy R. P. - Virtue, character and community: the peculiarities of theological ethics of Stanley Hauerwas (2016)
Стовпець О. В. - Соціально-філософські аспекти розвитку сучасної концепції інтелектуальної власності: українські та світові реалії (2016)
Стратонова Н. О. - Антропологія відеогри: соціокультурний аспект формування ідентичності (2016)
Сумарокова Л. Н. - О диалогичности философии (2016)
Фесенко Г. Г. - Естетика публічного простору міста в контексті філософії суб’єкта творчості (2016)
Халіман М. А. - Релігійні конфлікти: світоглядний аспект (2016)
Хахалін О. О. - Сучасний соціально-культурний паломницький дискурс (2016)
Хлистун О. П. - Феномен аріїзму: український контекст (2016)
Чорна Л. В. - Ідеал у колі розуміння філософської рефлексії (2016)
Шамша И. В. - Время как прошлое в концепции истории Ж. Ле Гоффа (2016)
Шедяков В. Е. - Мифотворчество в "умном обществе" как социальный процесс: основания и перспективы (2016)
Шкіль С. О. - Ідеологічна оцінка російською православною церквою українських подій 2013–2015 років (2016)
Шолухо Н. Є. - Феноменологічні концепції оселі Ґастона Башляра й Еманюеля Левінаса (2016)
Щедрин А. Т. - Проблема "естественное/искусственное" в контексте поисков внеземных цивилизаций: философско-методологические аспекты (2016)
Яковлев Д. В. - Соціологія політичного вибору: контури теорії (2016)
Янковський С. В. - Шляхи соціокультурного світотворення: між історією та "поверненням до світу" (2016)
Яремко І. В. - Критика М. Малкея "стандартної концепції" науки й соціальне конструювання наукового знанн (2016)
Наші автори (2016)
Титул, содержание (2016)
Матвієнків О. М. - Удосконалення технології виготовлення та ремонту збірно-розбірних трубопроводів (2016)
Бірюков О. І. - Експериментальне дослідження впливу довжини ствола пістолета на балістичні характеристики при використанні боєприпасів тривалого терміну зберігання (2016)
Безвесільна О. М. - Експериментальні дослідження інтелектуального високоточного термоанемометричного витратоміру біопалива, Черепанська І. Ю., Сазонов А. Ю., Нечай С. О. (2016)
Дорошенко О. І. - Визначення ціни на електроенергію для промислових її споживачів (2016)
Чайковська Є. Є. - Розробка методу підтримки розряду грунту в теплонасосному енергопостачанні (2016)
Левченко С. А. - Влияние конструктивных параметров электрического теплоаккумулирующего преобразователя на его энергетические характеристики (2016)
Милованов В. И. - Повышение термодинамических характеристик конденсатора холодильной машины с помощью наночастиц, Балашов Д. А. (2016)
Sharapov S. - Experimental investigation of liquid-vapor ejector with conical mixing chamber, Arsenyev V., Kozin V. (2016)
Абрамов В. Б. - Порівняльний аналіз характеристик ізоляційних рідин рослинного походження для високовольтного електрообладнання, Проценко О. Р. (2016)
Кожушко Г. М. - Порівняння динаміки світлових та колірних характеристик компактних люмінесцентних та світлодіодних ламп в процесі строку служби, Басова Ю. О., Губа Л. М. (2016)
Бржезицький В. О. - Аналіз ємнісних струмів в обмотці високовольтного вимірювального автотрансформатора напруги, Гаран Я. О. (2016)
Abstracts and References (2016)
Пупена О. М. - Використання віртуальних лабораторних робіт з дисципліни "Промислові мережі та інтеграційні технології", Міркевич Р. М., Полупан В. В. (2016)
Ладанюк А. П. - Підвищення якості регулювання технологічних об’єктів на основі нейронечітких методів, Безуглов А. О. (2016)
Лапін М. В. - Використання систем нечіткої логіки для динамічного управління потужністю парових котлоагрегатів, Сідлецький В. М. (2016)
Рішан О. Й. - Пристрій для лінеаризації характеристик первинних вимірювальних перетворювачів, Воронцов О. О. (2016)
Луцька Н. М. - Особливості моделювання систем керування технологічними об’єктами з невизначеностями, Власенко Л. О., Циганенко В. В. (2016)
Пирог Т. П. - Особливості синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на пересмаженій соняшниковії олії, Павлюковець І. Ю., Савенко І. В. (2016)
Жужукіна Н. І. - Економічна безпека підприємств харчової промисловості в сучасних умовах (2016)
Макалендра Д. А. - Розвиток готельної індустрії в Україні, Білоусов Д. Ю., Лівар О. В., Кузьмін О. В. (2016)
Омельченко К. Ю. - Вирішення основних проблем вирощування сої як шлях забезпечення продовольчої безпеки країни (2016)
Чорна Т. М. - Медико-соціальні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Слободян О. П., Нещадим Л. П., Заєць В. А. (2016)
Тур О. В. - Теоретичні основи стратегічного управління і здійснення стратегічного планування (2016)
Рибінцев В. О. - Вплив інструментів прямого маркетингу на лояльність клієнтів продуктової мережі супермаркетів, Головань О. О., Маркова С. В. (2016)
Репіч Т. А. - Оптимізація роботи з клієнтами шляхом проведення XYZ-аналізу (2016)
Гуць В. С. - Безпека атракціонів, Коваль О. А. (2016)
Долінський А. А. - Вплив адіабатичного закипання на водневий показник води, Коник А. В., Радченко Н. Л., Целень Б. Я. (2016)
Десик М. Г. - Математичне моделювання прогріву тістової заготовки циліндричної форми, Теличкун Ю. С., Литовченко І. М., Теличкун В. І. (2016)
Дубковецький І. В. - Вплив швидкості теплоносія на основні тепломасообмінні параметри конвективно-терморадіаційного сушіння культивованих грибів, Малежик І. Ф., Бурлака Т. В. (2016)
Єщенко О. А. - Експериментально-статистичне моделювання процесу сушіння шапинки і ніжки гриба шампіньйона, Роман Т. О., Мазуренко О. Г. (2016)
Грабова Т. Л. - Розробка ефективних і екологічно безпечних середовищ для високотемпературного охолодження, Гапонич Л. С. (2016)
Стеценко Н. О. - Дослідження антиоксидантних властивостей антоціанів як необхідних компонентів харчових продуктів в екстремальних умовах життєдіяльності, Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Халапсіна С. В. (2016)
Пушка О. С. - Технологічні властивості кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Іщенко Т. І. (2016)
Фоміна І. М. - Зміна якості пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності під час зберігання, Ізмайлова О. О. (2016)
Кравченко М. Ф. - Дослідження технологічних властивостей фітопорошків, Ярошенко Н. Ю. (2016)
Сильчук Т. А. - Аналіз впливу клітковини картоплі на основні процеси в тісті, Назар М. І. (2016)
Запаренко Г. В. - Вивчення показників якості зернового пшеничного і полб’яного хліба під час зберігання, Олійник С. Г., Самохвалова О. В., Артамонова М. В. (2016)
Хацкевич Ю. М. - Застосування олій купажованих у виробництві майонезів, Щербакова Т. В., Селютіна Г. А. (2016)
Головко М. П. - Вивчення комплексу гідроколоїдів і встановлення їх взаємного впливу на утворену структуру драглів, Кузнецова Т. О., Головко Т. М., Скляр А. О. (2016)
Хомич Г. П. - Вторинні продукти переробки хеномелесу — джерело біологічно активних речовин, Левченко Ю. В., Горобець О. М., Попова Н. В. (2016)
Святненко Р. С. - Вплив імпульсних електричних полів на склад і властивості незбираного молока, Українець А. І., Маринін А. І., Кочубей-Литвиненко О. В. (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2014)
Сетюков В. Б. - Здания с нулевым потреблением энергии извне, как составляющая в перспективе развития возобновляемой энергетики (2014)
Таврин В. А. - Методика оценки влияния погодных условий и рельефа местности на высотные характеристики ДПЛА мониторинга поверхности Земли (2014)
Гринь Г. І. - Методи промислового одержання карбонатних солей, Панасенко В. В., Лавренко А. О., Бондаренко Л. М., Резніченко Г. М., Дейнека Д. М., Адаменко С. Ю. (2014)
Болюх В. Ф. - Влияние параметров наружного экрана на эффективность индукционно-динамического преобразователя, Олексенко С. В. (2014)
Пономаренко А. В. - Разработка материалов керамических носителей каталитических преобразователей газовых выбросов, Ведь В. Е. (2014)
Бобух А. А. - Применение методов фильтрации и прогнозирования изменений измеряемых значений параметров технологических процессов, Ковалёв Д. А., Подустов М. А., Переверзева А. Н. (2014)
Анипко О. Б. - Результаты экспериментального исследования воздействия перекиси водорода на нитроцеллюлозные высокомолекулярные соединения (2014)
Матвєєва Т. В. - Розробка олій нового покоління, Бєлінська А. П., Федякіна З. П., Петров С. О. (2014)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование баллистических характеристик 120 мм миномета при применении метательных зарядов длительных сроков хранения, Демченко А. А. (2014)
Титул, содержание (2016)
Боднарь И. А. - Применение озонобезопасных фреонов в теплонасосных установках с использованием тепла грунтовых вод, Денисова А. Е., Бухкало C. И. (2014)
Бушуев С. Д. - Анализ методологий управления проектами на основе генетических моделей, Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2016)
Петік П. Ф. - Використання альтернативних розчинників для екстракції рослинних олій (2014)
Мулеса О. Ю. - Розробка еволюційних методів структурної і параметричної ідентифікації табличних залежностей (2016)
Мухаммадиев Р. Т. - Оценка влияния содержания сероводорода на различных месторождениях c целью предупреждения образований гидратных пробок, Объедков А. B. (2014)
Шостак О. І. - Розробка підходу до формування експертних комісій щодо оцінювання складу команд виконавців високотехнологічних проектів (2016)
Киприч К. К. - Анализ тенденций расходов на оборону в странах Латинской Америки в 2013 году, Ковалив В. И., Малахов В. А. (2014)
Захарченко В. П. - Розробка комплексного опису процесів діяльності в організації, Марченко А. В., Неня В. Г., Окопний Р. П. (2016)
Kavitska V. - Building of multi-factor model of world university ranking systems, Liubchenko V. (2016)
Кучер Е. А. - Математическое моделирование динамики роста и продуктивности кур кроссов "Хайсекс браун" и "Ломанн браун", Пасечник М. В. (2016)
Тріщ Р. М. - Верифікація розрахункового комплексу CIRCLE_3D для обґрунтування міцності відповідального обладнання атомної станції, Гиря Н. П., Пахалович М. Є., Кучер С. О. (2016)
Сизова Н. Д. - Исследование упругопластического деформирования оребренных тел конечных размеров (2016)
Кузовик В. Д. - Статистична обробка параметрів перехідних процесів біоритмів кори головного мозку, Гордєєв А. Д. (2016)
Tupko O. - Comparison analysis of copula-based and Markowitz portfolio methods, Tupko N., Vasilyeva N. (2016)
Войтик Т. Г. - Обоснование условий однозначной разрешимости матричных уравнений с двумя треугольными неизвестными и взаимно обратными коэффициентами, Полетаев Г. С. (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Kuzkin O. - An investigation of the bus headways and the passenger waiting time on the urban routes (2016)
Сидоренко В. В. - Розробка способу організації захищеного каналу передачі даних у системі диспетчеризації водопостачання, Буравченко К. О. (2016)
Довженко Т. П. - Дослідження TCP/IP мережі з використанням модифікованого REM-алгоритму активного управління чергою з динамічно-розщепляємою характеристикою (DSREM) (2016)
Хламов С. В. - Разработка подстановочных вычислительных методов максимально правдоподобного обнаружения околонулевого видимого движения объектов на серии CCD-кадров, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Орышич С. С. (2016)
Жуковський Т. Ф. - Впровадження в Україні європейського підходу до класифікації відходів, Ткачова О. В., Пшенічнова О. Л., Карцев В. Г., Котелевець М. М., Соколова О. І. (2016)
Поперека Е. Д. - Совершенствование аппаратного и программного обеспечения контроля нормированных параметров производственных факторов, Костенко В. Л., Зайцева Д. И., Тыманюк К. С. (2016)
Serdiuk O. - Development of criterion for comparative assessment of executive systems functional actvity (2016)
Тыманюк К. С. - Разработка методики экспресс-диагностики двигателей внутреннего сгорания на основе вейвлет-анализа, Костенко В. Л., Николенко А. А., Теплечук А. М., Адаменко Д. О. (2016)
Куриляк В. В. - Оцінка якості металів і сплавів в умовах високошвидкісного навантаження (2016)
Андренко П. М. - Оцінка надійності універсального стенда для випробувань гідроапаратів, Клітной В. В., Погорєлов Д. С. (2016)
Онищенко С. П. - Организация распределения заданий по подразделениям проектно-ориентированного ВУЗа, Логинов О. В. (2016)
Путренко В. В. - Інтелектуальний аналіз небезпеки виникнення природних пожеж на основі геоінформаційних технологій (2016)
Abstracts and References (2016)
Тертишник В. М. - Реалізація правових позицій і прецедентної практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем кримінально-процесуального права України (2016)
Калашникова О. Л. - Стандартизація каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту (2016)
Бочаров Д. О. - Феноменологічна редукція та інтерсуб’єктивність у візуальній перспективі (sub specie правової позиції) (2016)
Давлатов Ш. Б. - Роль, завдання та організаційно-правові засади юридичних клінік (2016)
Кунєв Ю. Д. - Державна служба: дієвість основних положень нового закону України (2016)
Кунєв Ю. Д. - Підстави встановлення випробувального строку для державних службовців під час проходження державної служби: доктринальне тлумачення чинного законодавства, Кувакін С. В. (2016)
Korostashova І. М. - Customs procedures on facilitation of protection of the intellectual property rights (2016)
Калашников В. M. - Правові та організаційні засади митної політики США (2016)
Ліпинський В. В. - Правові аспекти кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України в митному режимі "транзит” (2016)
Приймаченко Д. В. - Усне опитування громадян і посадових осіб підприємств як форма митного контролю, Прокопенко В. В. (2016)
Щербина В. І. - Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності (2016)
Зуєв В. А. - Проблеми формування аксіологічних, методологічних та рамкових засад прав громадян у сфері поводження з відходами (2016)
Батраченко Т. С. - Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за провокацію підкупу законодавства України та зарубіжних країн (2016)
Головійчук Л. Т. - Суспільна небезпечність працівника митниці Державної фіскальної служби України, який зловживає владою або службовим становищем, і наслідки його діянь (2016)
Пиріг І. В. - Принципи судово-експертної діяльності та їх співвідношення з принципами судової експертології (2016)
Карнаухов О. В. - Гносеологія криміналістичного забезпечення доведеності вини (2016)
Антонов К. В. - Шляхи вдосконалення організаційно-тактичних форм взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів у протидії злочинності з використанням оперативно-технічних засобів (2016)
Варава В. В. - Удосконалення оперативно-розшукового та митного законодавства у контексті проблем викриття кримінальних правопорушень у митній сфері (2016)
Антонов Д. К. - Забезпечення основних прав і свобод громадянина в застосуванні оперативно-технічних заходів (2016)
Bocharov D. О. - Fathers and sons of theory of reflection in Soviet and post-Soviet legal science (2016)
Кушнір Л. В. - Принцип забезпечення поваги до честі та гідності людини в системі принципів кримінального процесу (2016)
Кунєва З. Ю. - Публічно-адміністративні формальності: еволюція підходів (2016)
Hudym E. N. - Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (2015)
Апалькова В. В. - Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України (2015)
Бельчик Т. А. - Оценка инновационного развития региона как инструмент совершенствования региональной инновационной системы (на примере Кемеровской области), Чуйкова Д. С. (2015)
Білик Р. С. - Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в умовах глобальної конкуренції (2015)
Голей Ю. М. - Стан та проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств України (2015)
Джусов A. А. - Особенности применения индикатора "скользящая средняя" для повышения эффективности инвестирования (2015)
Дугінець Г. В. - Демографічний та кадровий вимір міжнародних міграційних процесів в Україні, Рєліна І. Є. (2015)
Качан О. І. - Керування концентрацією та консолідацією капіталу в міжнародному інформаційному бізнесі (2015)
Крупський О. П. - Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств (2015)
Мешко Н. П. - Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України, Костюченко М. К. (2015)
Сазонець І. Л. - Реалізація методологічних підходів до оцінки знань у наукометричних базах (2015)
Сливенко В. А. - Інновації у стратегічному управлінні в правоохоронній сфері у період реформування, Сливенко О. В. (2015)
Фалько Є. А. - Науково-теоретичні засади розвитку глобальної інформатизації туристичного бізнесу (2015)
Циганов С. А. - Інноваційна модернізація економіки як основа реалізації національних економічних інтересів, Сизоненко В. О. (2015)
Реферати (2015)
Довідка про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Архієреєв С. І. - Поляризація моделей економічної поведінки та ціннісних установок в сучасній економіці України, Шипілова М. В. (2016)
Беренда С. В. - Господарська інтеграції України з країнами ЄС в контексті утворення глобальних та регіональних ланцюгів доданої вартості, Зелцер І. І. (2016)
Волкова М. В. - Роль соціального підприємництва у забезпеченні сталого розвитку України, Шевченко В. С. (2016)
Дубницький В. І. - Стратегія розвитку соціальної інфраструктури регіону: модель, закономірності, аргументи, актуальність, результат, Комірна В. В., Ганжела І. П. (2016)
Dunayev I. V. - Regional modernization and managerial innovations: the best foreign experience for Ukraine (2016)
Квітка А. В. - Державна молодіжна політика зайнятості в Україні, Сидоренко О. А. (2016)
Родченко В. Б. - Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України, Прус Ю. І. (2016)
Тернова І. А. - Роль IT-сектору України у розвитку зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Чернятіна В. А. - Реалізація державної політики сталого розвитку сільських територій за кордоном (2016)
Швайко М. Л. - Особливості грошово-кредитної політики України в сучасних умовах (2016)
Бабич В. Д. - Теоретико-методичний підхід до визначення економічної сутності інноваційної діяльності та її підсистем (2016)
Бабич Д. В. - Інструменти державного регулювання зайнятості, Бабич С. М. (2016)
Голячук Н. В. - Формування облікової інформації та її якісні характеристики (2016)
Григорова-Беренда Л. И. - Коррупция как торговый барьер: возможности её устранения через механизмы в рамках системы ГАТТ/ВТО и вне их, Шолом А. С. (2016)
Гусак Ю. В. - Побудова моделі організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівного комплексу України (2016)
Догадіна В. Ю. - Сучасні методи оцінки праці персоналу підприємств сфери послуг (2016)
Єрьоміна М. О. - Оценка и анализ системы ценообразования на рынке железнодорожных перевозок (2016)
Колонтаєвський О. П. - Удосконалення системи управління стратегічним маркетингом на підприємстві (2016)
Крамаренко А. О. - Соціальні медіа та бізнес: можливості та загрози (2016)
Кущенко Е. И. - Исторический аспект развития статистической мысли кафедры статистики Харьковского национального университета (2016)
Монохонова А. М. - Перспективи транспортно-логістичного комплексу в економіці Харківського регіону (2016)
Пономарьова Т. В. - Особливості формування системи статистичних показників дослідження оподаткування й визначення податкового навантаження в Україні, Чала Т. Г. (2016)
Stankiewicz-Mróz A. - Mechanizm dzialania employer brandingu na poziomie zewnetrznym, Zinkevych H. (2016)
Третяк В. П. - Україна в європейських і міжнародних рейтингах конкурентоспроможності, Ляшевська В. І. (2016)
Яшкіна О. М. - Шляхи реформування театральної сфери на прикладі Харківського регіону (2016)
Аннотации (2016)
Annotations (2016)
Information about the authors (2016)
Вихідні дані (2016)
Никула Т. Д. - Від головного редактора (2016)
Никула Т. Д. - Роль нирок у гомеостазі глюкози у хворих на цукровий діабет (2016)
Мойсеєнко В. О. - Нецукровий діабет:ниркова форма, анатомічна неповноцінність нефрона, порушення рецепторної чутливості до антидіуретичного гормону, Бондур В. В., Никула Б. Т. (2016)
Палієнко І. А. - IgG4-асоційована хвороба нирок, Шевчук С. Г., Хомазюк В. А., Бичков О. А. (2016)
Петрова А. С. - Дизеквілібріум - синдром у хворих на гемодіалізі (2016)
Zub L. O. - Impact of mukohen on dynamics of prostaglandin E2 in patients with chronic kidney disease stage II-III with the presence of lesions of gastrointestinal tract, Kushnir L. D., Vivsiannyk V. V., Dahno A. І. (2016)
Дудар І. О. - Гіпокаліємія у хворих, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом та фактори, що її супроводжують, Шимова А. Ю., Лобода О. М., Красюк Е. К., Григор’єва Є. М., Буржинська І. В. (2016)
Кармазіна О. М. - Ураження нирок у хворих з гіперурикемією залежно від рівня екскреції сечової кислоти (2016)
Кондратюк В. Є. - Основні здобутки за останні роки та шляхи покращення нефрологічної допомоги в Київському міському науково-практичному центрі нефрології та діалізу, Паламар Б. І., Красюк Е. К., Красюк І. В. (2016)
Мойсеєнко В. О. - Динаміка показників якості життя хворих на ХХН 5Д стадії – переселенців із зони проведення антитерористичної операції, Альянова Т. С. (2016)
Никула Т. Д. - Особливості перебігу поєднаної патології у військовослужбовців в умовах особливого стану, Фурлета В. В. (2016)
Роборчук С. В. - Характеристика вільнорадикального ушкодження та стану антиоксидантного захисту у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок (2016)
Трунова С. В. - Периваскулярні зміни кон’юнктиви – маркер тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії у нефрологічних хворих, Никула Т. Д., Кондратюк В. Є. (2016)
Никула Т. Д. - ІІІ Наукові читання пам’яті професора А. П. Пелещука "Міжфахова інтеграція у клініці внутрішньої медицини", Мойсеєнко В. О. (2016)
Никула Т. Д. - Резюме: Прорецензована нова монографія (Хухліна О. С. Реактивні артрити та хронічна хвороба нирок: механізми розвитку та взаємообтяження, клінічні особливості перебігу, шляхи патогенетичної корекції / О. С. Хухліна, О. В. Залявська.- Чернівці: Медкнига, 2014.-127 с.) із позитивною загальною оцінкою (2016)
Nykula Taras Denysovych (about the 80th anniversary) (2016)
Мойсеєнко В. О. - Нирки в міждисциплінарному аспекті (за матеріалами Міжнародних медичних форумів 15-17 квітня 2015 р., Київ) (2016)
Мойсеєнко В. О. - XXIV Міжнародна медична виставка "Охорона здоров’я – 2015" (2016)
Никула Т. Д. - Нефрологія і діаліз: UP to DATE (за матеріалами науково-практичної конференції, Чернівці, 8-9 жовтня 2015) (2016)
Алфавітний покажчик авторів (2016)
Інформація для авторів (2016)
Actual problems of nephrology. Contents (2016)
Alphabetical author index (2016)
Summary (2016)
Борщ О. О. - Етологічні особливості дійних корів різної вгодованості в умовах роботизованої ферми, Борщ О. В., Ліскович В. А. (2016)
Водяніцький О. М. - Зміна активності ферментів енергетичного обміну ембріонів коропа за дії абіотичних чинників водного середовища, Потрохов О. С., Гриневич Н. Є. (2016)
Ластовська І. О. - Дослідження впливу нових легкозбірних приміщень на утримання відгодівельного молодняку (2016)
Пірова Л. В. - Оцінка молочної продуктивності та інтенсивності молоковіддачі у кіз, Косіор Л. Т., Ліскович В. А. (2016)
Ривак Р. О. - Вивчення макроелементного складу прісноводної водорості Lemna Minor і його динаміка за біотехнології коригування поживного середовища за Йодом, Мерзлов С. В. (2016)
Fedorchenko M. M. - Transaminases performance in blood plasma and liver of rabbits (2016)
Билькевич В. В. - Добавка дрожжевого происхождения НуПро и ее влияние на продуктивность цыплят-бройлеров, Каркач П. М., Машкин Ю. А., Гордиенко В. М., Фесенко В. Ф., Кузьменко П. И. (2016)
Даниленко В. П. - Показники відтворювальної здатності високопродуктивних голштинських корів угорської селекції за різних рівнів цинку у раціонах, Бомко В. С. (2016)
Каркач П. М. - Вплив комплексного препарату Аміновіт на м’ясну продуктивність курчат-бройлерів, Машкін Ю. О., Бількевич В. В. (2016)
Карунський О. Й. - Вплив ферментного препарату "Лізоцим" на ріст молодняку свиней на відгодівлі, Ніколенко І. В. (2016)
Котець Г. І. - Хімічний склад та поживність сінажу із суміші тритикале з викою (2016)
Mahanna B. - Ефективність використання силосу, консервованого мікробним інокулянтом, за відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, Загородній А. П., Чернюк С. В., Чернявський О. О. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят за використання комбікорму із вмістом треоніну (2016)
Сиваченко Є. В. - Збереженість і продуктивність курчат-бройлерів за згодовування підкислювача та препарату "Ціанофор", Дяченко Л. С. (2016)
Сметаніна О. В. - Вплив змішанолігандного комплексу Кобальту на показники крові високопродуктивних корів голштинської породи німецької селекції, Ібатуллін І. І., Бомко В. С. (2016)
Чернадчук М. М. - Використання by pass сої у годівлі високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2016)
Гузєєв Ю. В. - Популяційно-генетичний моніторинг української популяції буйволів (Bubalus bubalis) за 11 мікросателітними локусами ДНК, Мельник О. В., Гладирь О. О., Зінов’єва Н. А. (2016)
Клопенко Н. І. - Вплив вбирного схрещування на молочну продуктивність та живу масу корів української чорно-рябої молочної породи, Бабенко О. І. (2016)
Піотрович Н. А. - Комбінаційна здатність материнських і батьківських форм свиней різних генотипів (2016)
Ставецька Р. В. - Співвідносна мінливість молочної продуктивності та промірів тіла первісток української чорно-рябої молочної породи, Динько Ю. П. (2016)
Ткаченко М. В. - Ефективність використання бугаїв-плідників голштинської породи для поліпшення української чорно-рябої молочної породи, Ткаченко С. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2014)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процессов переработки продуктов коксования на коксохимическом заводе, Васильев М. А. (2014)
Перевертайленко О. Ю. - Проблеми та перспективи інтенсифікації процесу короткоциклової адсорбції із змінним тиском у виробництві біометану, Товажнянський Л. Л., Ніколаїдіс Г. Н., Капустенко П. О., Арсеньєва О. П. (2014)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция блоков гидроочистки сырья и деэтанизации и стабилизации катализата на установке Л-35-11/600, Нечипоренко Д. Д. (2014)
Гарев А. О. - Разработка системы утилизации тепла вторичного пара отделения сушки табака с использованием энергоэффективного пластинчатого теплообменного оборудования, Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., Арсеньева О. П., Клемеш Й., Кусаков С. К., Анохин П., Чучек Л. (2014)
Сахненко М. Д. - Ресурсозаощаджувальна технологія формування багатокомпонентних покриттів на основі заліза для зміцнення деталей, Ведь М. В., Каракуркчі Г. В., Єрмоленко І. Ю. (2014)
Бухкало С. І. - Деякі властивості полімерних відходів у якості сировини для енерго- і ресурсозберігаючих процесів (2014)
Ведь В. Є. - Оцінка енерговитрат процесу сушки деревинної сировини, Миронов А. М., Ровенський О. І. (2014)
Гапон Ю.К. - Ресурсосберегающая технология электрохимического осаждения тернарных сплавов кобальта с тугоплавкими компонентами, Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Ненастина Т.А., Долженко Ю.И. (2014)
Анипко О. Б. - Комплексирование показателей совершенства транспортных самолетов, Приймак А. В. (2014)
Анипко О. Б. - Комплексный метод обнаружения и распознавания наземных целей на основе анализа цифровых изображений и регистрации акустических возмущений, Бирюков И. Ю (2014)
Анипко О. Б. - Геронтологические изменения серебряно-цинковых аккумуляторных батарей торпеды СЭТ-65 в процессе длительного хранения, Щепцов О. В. (2014)
Кононов Б. Т. - Визначення залишкової ємності свинцево-кислотних акумуляторів (2014)
Борисюк М. Д. - К задаче построения инвариантного стабилизатора канала вертикального наведения основного вооружения танка, Александров Е. Е., Александрова Т. Е. (2014)
Демирский А. В. - Анализ процесса образования отложений в пластинчатых подогревателях сахарной промышленности (2014)
Бурдо О. Г. - Принципы адресного подвода энергии при переработке пищевого сырья, Бандура В. Н., Ружицкая Н. В. (2014)
Коломієць О. В. - Дослідження роботи сонячного адсорбційного холодильника на основі композитного сорбенту "Силікагель/Nа2SO4", Козлов Я. М., Сухий К. М., Сухий М. П., Бєляновська О. А. (2014)
Склабінський В. І. - Методика та стратегія оптимізаційних досліджень при динамічному моделюванні процесів інерційно-фільтруючої сепарації у високоефективному енергозберігаючому газосепараційному обладнанні з застосуванням інтегрованих SCADA програмно-апаратних комплексів, Ляпощенко О. О., Настенко О. В. (2014)
Анипко О. Б. - Дефекты стыковочной ленты узла крепления киля к подкилевой надстройке и физико-химические процессы, приводящие к ним, Фененко О. А. (2014)
Кононов Б. Т. - Термодинамічні процеси в хімічних джерелах струму (2014)
Ульев Л. М. - Анализ и выбор теплообменного оборудования для процесса производства карбамида на агрегате АК-70, Яценко О. А. (2014)
Билец Д. Ю. - Исследования по утилизации жидких органических отходов путем окислительного пиролиза (2014)
Братута Э. Г. - Особенности теплопроводности пористого материала, Кошлак А. В. (2014)
Илюнин О. О. - Нечеткая процедура оценивания предельно допустимой концентрации сульфата железа в травильных растворах, Перевертайленко А. Ю., Селяков А. М., Шамраев А. А. (2014)
Братута Э. Г. - Производство топливных эмульсий, Сизоненко А. В. (2014)
Каневец Г. Е. - Синтезатор алгоритмов и программ ОКПТО – 2014. Cтруктура, область применения, дальнейшие пути совершенствования, Алтухова О. В. (2014)
Микитюк П. Д. - Почвенные термоэлектрические генераторы: характеристики и применение (2014)
Терзиев С. Г. - Этапы внедрения инновационных теплотехнологий в производство пищевых концентратов, Ружицкая Н. В., Борщ А. А. (2014)
Товажнянский Л. Л. - Некоторые свойства пластиков,армированных нитевидными кристаллами TIO2, ALN и SIC, Шапорев В. П., Шестопалов А. В., Питак И. В. (2014)
Копійка О. В. - Архітектури платформ мережевих ресурсів і послуг (2015)
Комарова Л. О. - Організація комплексного моніторингу ситуативного інформаційно-комунікаційного кластеру у кризовій ситуації (2015)
Тарбаєв С. І. - Про нормування навантаження на канали IP мережі, Макаренко А. О. (2015)
Семко В. В. - Побудова областей керованих станів динамічного об’єкта, Чепіженко В. І. (2015)
Максимов В. В. - Аналіз часу збіжності протоколів маршрутизації OSPFv2 і OSPFv3, Кравченко Д. О., Литвин О. О. (2015)
Бондаренко Т. Г. - Измерение чувствительности прибора для оценки добротности кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа, Зенив И. А. (2015)
Еременко A. С. - Анализ влияния состояния интерфейса на динамику загруженности очереди на маршрутизаторе телекоммуникационной сети, Лебеденко Т. Н., Старкова Е. В. (2015)
Дикарев А. В. - Идентификация семейств кольцевых кодов (2015)
Олещенко Л. М. - Моделювання оптимального місця розташування зони роздрібної торгівлі засобами ARCGIS (2015)
Лісовий І. П. - Маршрутизація на основі нечіткої логіки за протоколом RIP, Врублевський А. Р., Пилипенко Г. В. (2015)
Вовк О. О. - Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання стеганографічних методів (2015)
Орлов Є. В. - Методика структурного синтезу моделі контрольованого об’єкту за допомогою декомпозиції моделі (2015)
Бышовец А. Ю. - Основные решения по передаче голоса в LTE (2015)
Максимюк Т. А. - Моделі конвергенції гетерогенних мереж мобільного зв’язку 5-го покоління на основі технології D2D, Яремко О. М., Піцик М. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Товажнянский Л. Л. - Модернизация теплообменного оборудования при реконструкции заводов по производству фосфорной кислоты, Капустенко П. А., Хавин Г. Л., Рыщенко И. М., Арсеньева О. П. (2015)
Скрильник К. Ю. - Аналіз технологій для підвищення ефективності роботи системи збору газу, Мухаммед Галеб Насер Аль-Шаммар, Кримов А. П. (2015)
Кошельнік О. В. - Моделювання роботи теплообмінних апаратів систем енерго- та теплопостачання високотемпературних технологічних установок, Хавін Є. В, Павлова В. Г. (2015)
Бобух А. А. - Помехоустойчивый алгоритм адаптивного управления, Ковалев Д. А., Дзевочко А. М., Подустов М. А., Костенко Ю. В. (2015)
Братах М. І. - Вплив гідравлічного стану системи промислових газопроводів на режими роботи об‘єктів газовидобувного комплексу, Заід Халіл Ібрахім, Гребенюк С. Д. (2015)
Ульянов В. П. - Автоматизированный контроль технологического процесса восстановительной термообработки железосодержащих пылей и шламов основных металлургических переделов с получением металлизованных окатышей, Булавин В. И., Крамаренко А. В., Ульянова И. В. (2015)
Алексахин А. А. - Оценка изменения параметров микрорайонной тепловой сети при переходе от четырехтрубной системы теплоснабжения к двухтрубной, Ена С. В., Гордиенко Е. П. (2015)
Дудка С. В. - Розробка математичної моделі і програмного забезпечення процеса гранулоутворення мінеральних добрив, Подустов М. О., Дзевочко О. М., Рищенко І. М., Кушинський С. І. (2015)
Черкашенко М. В. - Синтез пневмоагрегата формовочного полуавтомата, Полушкин К. А. (2015)
Шапорев В. П. - К вопросу об организации поточного производства нитевидных кристаллов тугоплавких неорганических соединений методом кристаллизации из раствор-расплавов на основе галоидов щелочных металлов, Шестопалов А. В., Питак И. В. (2015)
Фик І. М. - Системний аналіз динаміки об’ємів видобутку газу з родовищ на завершальній стадії їх розробки , Хакар Махмоод Б. М., Топоров В. Г. (2015)
Веприк Ю. Н. - Расчетные схемы электрических систем в переходных процессах и их эквивалентные преобразования, Небера О. А. (2015)
Матвєєва Т. В. - Новий погляд на купажовані олії (2015)
Добрунов Д. Е. - Экстракт из безлузгового ядра подсолнечника – антиоксидант для кондитерского жира, Пивень Е. Н., Перевалов Л. И. (2015)
Солнцева И. Л. - Применение препрега при изготовлении комплектующих для протезно-ортопедических изделий, Гришко Е. К., Белевцова Л. О., Хмелевская И. О., Луковенко А. А., Близнюк А. В. (2015)
Романова З. М. - Особливості технології безалкогольних напоїв з використанням дикорослої ягідної сировини, Косоголова Л. О., Арутюнян Т. В. (2015)
Шаблий Г. Ф. - Обеспечение экологической безопасности от потенциально опасных судов с использованием системы мониторинга судоходства, Анипко О. Б. (2015)
Луценко М. В. - Сучасні європейські вимоги до якості соняшникової та коріандрової олії, Калина В. С., Семяшкін О. Ю., Мельник М. М. (2015)
Кулик М. И. - Анализ энергетических ресурсов Украины (2015)
Ульянов В. П. - Углетермическое восстановление оксидов железа пылей и шламов основных металлургических переделов с получением металлизованных окатышей, Булавин В. И., Крамаренко А. В., Ульянова И. В. (2015)
Бирюков И. Ю. - Интеграция дополнительной оптико-акустической системы разведки в систему управления огнем танка, Сиренко С. Н. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бабич Н. И. - Расчетные показатели пластинчатых теплообменников и некоторые аспекты рационального использования природных ресурсов (2015)
Дудка С. В. - Підвищення енергоефективності та рівня екологічної безпеки виробництва мінеральних добрив, Подустов М. О., Дзевочко О. М., Рищенко І. М., Кушинський С. І. (2015)
Накашидзе Л. В. - Прогнозирование эффективности преобразования солнечного излучения в энергоактивных ограждениях, Габринец В. А., Трофименко А. В. (2015)
Бобух А. А. - Оптимальный в классе адаптивных рекуррентных процедур алгоритм управления, Ковалев Д. А., Дзевочко А. М., Климов А. А., Подустов М. А., Переверзева А. Н. (2015)
Ковтонюк И. Б. - Аналитическое решение задачи математического моделирования движения центра масс подвижной платформы, Шаблий Г. Ф., Волосников С. А. (2015)
Поднебенная С. К. - Методика выбора мощности активных фильтрокомпенсирующих устройств (2015)
Бутенко А. Н. - Термодинамические особенности окисления аммиака до оксида азота (II) на металлооксидных катализаторах, Лобойко А. Я., Привалова Г. С. (2015)
Костюк В. Е. - Тепловая модель корпуса газотурбинного двигателя, Кирилаш Е. И. (2015)
Алали Мусана - Исследование адсорбента из отходов АПК и нанотрубок для рафинации растительных масел, Кричковськая Л. В. (2015)
Лаврова І. О. - Апаратурне оформлення процесу кавітаційної обробки нафтових фракцій та дистилятів, Аммар Валід Саїд, Владимиренко В. В., Сорокотяга К. М. (2015)
Левчук І. В. - Амарантова олія – якість та безпечність щодо використання як біологічно активної добавки, Кіщенко В. А., Тимченко В. К., Куниця К. В. (2015)
Болюх В. Ф. - Линейный электромеханический доускоритель индукционно-динамического типа, Олексенко С. В. (2015)
Демидов І. М. - Перспективні напрямки удосконалення переетерифікації олій та жирів, Ситнік Н. С., Гусак В. А. (2015)
Титул, зміст (2014)
Основные принципы "морозовской" школы проектирования (2014)
Анипко О. Б. - Экранирование источников инфракрасного излучения диспергированной жидкостью, Приймак А. Н., Сиренко С. Н., Илларионов А. Н., Гутниченко Е. А. (2014)
Анипко О. Б. - Основные функции и структура информационно-управляющей системы тактического звена, Сиренко С. Н. (2014)
Бирюков И. Ю. - Расчет средних ошибок, определяемых дополнительной акустической системой разведки наземных целей (2014)
Бобер А. В. - Управление интенсивностью турбулентного потока заборного воздуха над радиаторами, Возгрин Ю. В., Зарянов В. А., Кузьминский В. А., Лазурко А. В. (2014)
Бутылин А. А. - Перспективная схема трансмиссии для легкобронированной гусеничной машины, Толстолуцкий В. А., Лизунов К. М., Журавлев С. В., Кошман В. А. (2014)
Власенко Д. В. - Анализ конструкций гидропневматических подвесок современных колесных машин. Основные тенденции развития, Жадан В. А., Нефедов А. В., Угненко Д. Н. (2014)
Возгрин Ю. В. - Способы качественного улучшения пусков двигателей танков Т-84 и БМ "ОПЛОТ" в случаях их останова при преодолении брода, Зарянов В. А., Золотуха В. Н., Кузьминский В. А., Лазурко А. В. (2014)
Глебов В. В. - Системы обнаружения комплексов активной защиты, Роленко С. А. (2014)
Дашков Д. Л. - Исследование возможностей повышения стойкости ЛБТ к минному подрыву, Мущинский Ю. М., Толстолуцкий В. А., Афонский П. В., Федоренко Е. В. (2014)
Киприч К. К. - Анализ тенденций изменения оборонных расходов стран азиатско-тихоокеанского региона в 2013 г. (на примере Индонезии и Таиланда), Ковалив В. И., Малахов В. А. (2014)
Луценко В. И. - Пассивные акустические системы разведки, дальность их действия и разрешающая способность, Луценко И. В., Соболяк А. В. (2014)
Магерамов Л. К. - Анализ конструктивных особенностей динамических платформ тренажеров, Кроленко А. И., Сливар Е. Я., Нефедов А. В., Гулевский Ю. В. (2014)
Оксенич Н. В. - Модульный принцип проектирования комплексов вооружения легкой бронетанковой техники, Долженко И. Ю., Комар Ю. Е., Лебедев В. А, Беличенко А. В. (2014)
Слюсаренко Ю. А. - Синтез цифровой автоматизированной электро-гидравлической системы курсовой устойчивости автомобиля категории N3 (2014)
Слюсаренко Ю. А. - Проблемы и решения локальной вычислительной сети крупного предприятия, Шипулин А. А., Гриневич Ю. С., Максимов Р. В. (2014)
Стримовский С. В. - Анализ трансмиссий современных легкобронированных колесных военных машин и их влияния на параметры подвижности, Слюсаренко Ю. А., Соловьев В. М. (2014)
Токарь С. Е. - Экспериментальное определение момента сопротивления вращению в поворотной опоре лопасти ВЭУ, Дудко В. В., Афонский П. В, Мормило Я. М., Каторгин А. Н. (2014)
Токарь С. Е. - Анализ демпфирующих свойств различных материалов под установку миномета калибра 120 мм на шасси бронетранспортера, Каторгин А. Н., Дудко В. В., Сергиенко А. А., Павлов А. Е. (2014)
Явников В. А. - Повышение активной безопасности бронетранспортера "Дозор-Б" за счет оптимизации привода рабочей тормозной системы изделия, Клименко И. В., Липовец В. В., Гращенков Г. П. (2014)
Климов В. Ф. - К вопросу выбора эжектора системы очистки воздуха танков с двухтактными двигателями, Магерамов Л. К.-А., Михайлов В. В., Шипулин А. А. (2014)
Веретенников А. И. - Стратегия обоснования проектных решений на основе исследования физико-механических процессов и состояний бронекорпусов легкобронированных машин, Ткачук Н. А., Грабовский А. В., Климов В. Ф. (2014)
Ткачук Н. А. - Ударные резонансы в бронекорпусах военных гусеничных и колесных машин при осуществлении стрельбы, Веретенников А. И., Бруль С. Т., Грабовский А. В., Литвиненко А. В. (2014)
Литвиненко А. В. - Oценка чувствительности прочностных, жесткостных и динамических характеристик бронекорпусов на варьирование проектно-технологических параметров, Вакуленко В. В., Ткачук Н. А., Бруль С. Т., Магерамов Л. К.-А. (2014)
Бусяк Ю. М. - Общие подходы к оценке и обеспечению защищенности бронекорпусов легких по массе машин, Ткачук Н. Н., Васильев А. Ю., Литвиненко А. В., Мазур И. В., Даньшин Ю. А., Шаталов О. Е. (2014)
Дедух Н. В. - Генетика остеопороза (2009)
Поворознюк В. В. - Вікові та статеві особливості переломів кісток дистального відділу передпліччя в жителів промислового центру Донбасу, Климовицький Ф. В. (2009)
Поворознюк В. В. - Дефіцит та недостатність вітаміну D у людей різного віку, Вайда В. М., Балацька Н. І., Муц В. Я., Пишель І. М., Солоненко Т. Ю. (2009)
Поворознюк В. В. - Стан кісткової тканини при остеоартрозі міжфалангових суглобів кистей у людей різних вікових груп, Ченський А. В. (2009)
Белосельский Н. Н. - Рентгеноморфометрическое исследование проксимальных отделов бедренной кости в норме и при остеопоротических переломах (2009)
Григор’єва Н. В. - Порівняльна оцінка різних методів діагностики остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді, Поворознюк В. В., Поворознюк Вас. В., Гибало Н. М. (2009)
Кеч Н. Р. - Активність ферменту NAT2 у дітей з остеопорозом, що проживають в екологічно несприятливих регіонах, у динаміці лікування, Гнатейко Н. О., Лук’яненко Н. С., Віштак Н. В., Печеник С. О. (2009)
Пашкевич Л. А. - Определение радиологических и морфологических характеристик остеоартроза при реабилитации пациентов с применением тотального эндопротезирования, Мохаммади М. Т., Скакун П. Г., Меженная Е. В., Мартынюк С. Н. (2009)
Лузин В. И. - Фазовый состав минерала регенерата, формирующегося при пластике костных дефектов биогенным гидроксилапатитом, легированным медью, Ивченко Д. В., Стрий В. В., Петросянц С. В. (2009)
Поворознюк В. В. - Оцінка ефективності та безпечності алендронової кислоти в лікуванні вторинного остеопорозу, Орлик Т. В., Карасевська Т. А., Дзерович Н. І. (2009)
Поворознюк В. В. - Профилактика первичного остеопороза препаратом Кальцемин адванс, Орлик Т. В., Креслов Е. А., Макогончук А. В., Мухайдли О. В. (2009)
Поворознюк В. В. - Применение памидроновой кислоты в ведении пациентов с онкологической патологией, Быстрицкая М. А. (2009)
Харлашин П. С. - Сумісний вплив модифікаторів першого та другого роду на структуру і властивості конструкційних сталей, Єршов Г. С., Гаврилова В. Г., Григор’єва М. О. (2016)
Чупринов Е. В. - Режимы термоупрочнения в слабоокислительной атмосфере при получении обожженных окатышей с остаточным углеродом для доменной плавки, Лялюк В. П., Журавлев Ф. М., Ляхова И. А., Кассим Д. А. (2016)
Русских В. П. - Производство шлаковой ваты из доменных шлаков, Кравченко В. П. (2016)
Калиш Д. - Моделирование процессов образования серы и марганца во время разливки конверторной рельсовой стали, Харлашин П. С., Герасин С. А. (2016)
Бондарь В. И. - Исследование значимости различия средних химического состава расплава и его температуры в условиях LD-процесса (2016)
Харлашин П. С. - Моделирование образования оксидной фазы в процессе раскисления иттрийсодержащих сталей, Діденчук Д. В. (2016)
Маслов В. А. - Исследование процесса окисления дисперсных железографитовых отходов с целью получения соединений интеркалирования графита, Пустовалов Ю. П., Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2016)
Повстяна Ю. С. - Застосування математичного моделювання зміни характеристик тіл при СВС спіканні до виготовлення пористих керамічних фільтрів (2016)
Парусов Е. В. - Вплив хімічного складу і дендритної структури безперервнолитих заготовок на прояв лікваційних явищ у бунтовому прокаті, Сичков О. Б., Губенко С. І., Сагура Л. В. (2016)
Чабак Ю. Г. - Влияние материала катода и режимов импульсно-плазменной обработки на микроструктуру и микротвердость поверхности высокохромистого чугуна, Федун В. И., Ефременко Б. В., Зурнаджи В. И., Джеренова А. В., Волосенко И. А. (2016)
Шитікова І. Г. - Дослідження теплообмінних процесів, які протікають в контурах систем опалення та гарячого водопостачання, у теплообмінному апараті змієвикового типу (2016)
Берестовой И. О. - Оценка на основе объемной скорости сгорания экономической и технической эффективности работы дизелей, Берестовая Г. В. (2016)
Щетинин С. В. - Односторонняя высокоскоростная сварка труб для газо- и нефтепроводных магистралей (2016)
Бережная Е. В. - Термонапряженное состояние износостойкого слоя при электроконтактной наплавке, Чепель Ю. А., Грибкова С. Н. (2016)
Зусин В. Я. - Особенности дегазации сварочной ванны при наплавке алюминиевых сплавов порошковой проволокой (2016)
Лебедев В. А. - Способы формирования игольчатого феррита в металле наплавленного валика (краткий анализ), Яровицын А. В., Новиков С. В. (2016)
Иванов В. П. - Управление формированием зоны проплавления при сварке плавящимся электродом в среде защитных газов, Размышляев А. Д., Лаврова Е. В. (2016)
Григоренко Г. М. - Особенности металлургических процессов при плазменно-дуговом напылении покрытий, полученных из порошковой проволоки со стальной оболочкой и наполнителями В4С и B4C+ZrO2, Коржик В. Н., Адеева Л. И., Туник А. Ю., Степанюк C. Н., Карпец М. В., Дорошенко Л. К., Лютик Н. П., Чайка А. А. (2016)
Арустамян А. С. - Определение предела текучести композитного материала на основе полимера в условиях повышенных температур, Ищенко А. А., Солек К., Калиш Д. (2016)
Рябенков И. А. - Закономерности формирования шероховатости поверхности при абразивной обработке и условия ее уменьшения, Новиков Ф. В., Андилахай А. А. (2016)
Анищенко А. С. - Совершенствование высадки деталей на однопозиционных холодновысадочных автоматах, Кухарь В. В., Присяжный А. Г. (2016)
Кленов О. С. - Оценка энергии трения в общем энергетическом балансе механической обработки резанием, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2016)
Карпенко Т. М. - Відновлення фундаментних рам двигунів та генераторів за допомогою композитного матеріалу "Multimetal Stahl 1018", Іщенко А. О., Бондаренко О. В. (2016)
Шевченко В. В. - Способы предупреждения развития дефектов элементов конструкций турбогенераторов (2016)
Слободенюк Ю. О. - Вплив процесу регулювання потужності гальмування тяговоЇ асинхронної машини в системі векторного керування на напругу в ланці постійного струму, Бялобржеський О. В. (2016)
Кравченко В. П. - Математичне моделювання систем забезпечення дуттям групи доменних печей через загальний колектор (2016)
Азархов О. Ю. - Апаратно-програмні засоби для оцінювання фізичної працездатності і здоров’я студентів, Тимчик С. В., Коваль Л. Г., Злепко С. М., Вирозуб Р. М. (2016)
Карвацький А. Я. - Розв’язання нелінійної нестаціонарної задачі тепло-електропровідності методом скінченних елементів, Педченко А. Ю. (2016)
Маслак А. В. - Анализ эксплуатационных показателей и пути повышения эффективности транспортного обслуживания прокатных цехов металлургических предприятий, Линник Г. А. (2016)
Помазков М. В. - Эффективность технического сервиса в жизненном цикле большегрузных автосамосвалов промышленных предприятий (2016)
Зюзь В. Н. - Акватуризм и основы безопасности, Балухтина В. В. (2016)
До уваги авторів (2016)
Іванова М. І. - Вплив логістичної інтеграції на становлення системних і мережевих підприємств (2016)
Мельник Л. Ю. - Інноваційна та технологічна політика держав (2016)
Осаул А. О. - Професійне навчання як інструмент підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємств машинобудування Європи (2016)
Павлов К. В. - Этноменеджмент как составная часть этноэкономики (2016)
Вертиль Н. Н. - Парадокс рынка жилья в Украине и РФ (2016)
Горбатенко О. А. - Шляхи удосконалення питань управління акціонерними підприємствами з державною часткою в Україні (2016)
Карпенко Е. М. - Исследование влияния на продолжительность жизни населения различных социально-экономических факторов, Карпенко В. М., Голуб В. Н. (2016)
Коваленко О. В. - Про формування системи економічної безпеки підприємства, Болдуєв І. С. (2016)
Кракашова О. А. - Методика комплексной оценки доступности жилищно-коммунальных услуг для населения (2016)
Овсієнко А. М. - Сільське господарство України: стан, конкурентоспроможність та перспективи інтеграції на європейському рівні (2016)
Побережна З. М. - Методичні засади корпоративного аналізу конкурентоспроможності авіакомпаній (2016)
Safonov Y. M. - Why invest in China: practical aspects of the Chinese economy attractiveness and momentous bottlenecks, Kharyna U. Y. (2016)
Лисецький А. С. - Мультиплікатори витрат і зростання для балансознавства і маржинального аналізу, Паламарчук О. М., Чабан Г. В. (2016)
Череп А. В. - Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення, Крилов Д. В. (2016)
Щукін О. І. - Маркетингова реструктуризація як антикризовий інструмент управління промисловим підприємством (2016)
Гайдук І. С. - Теоретико-методологічні аспекти поняття "людський потенціал" (2016)
Железняк О. В. - Оцінка рівня життя населення в Україні (2016)
Лубенець І. О. - Виникнення та сутність поняття економічної безпеки підприємства (2016)
Яциковський Б. І. - Сутність еколого-економічного розвитку в системно-управлінському контексті (2016)
Адаменко І. П. - Пріоритетні шляхи удосконалення системи формування місцевих бюджетів в Україні (2016)
Бенедисюк Д. І. - Ринок цінних паперів в Україні: ретроспектива становлення і пріоритети розвитку, Голубка С. М. (2016)
Гусаревич Н. В. - Формування доходів в умовах економічних перетворень (2016)
Yermoshenko A. M. - Іnsuring progressive approach to gender equality in education: the swedish approach (2016)
Крикун Т. І. - Формування видатків бюджету на соціальне забезпечення (2016)
Кужелєв М. О. - Стратегія залучення депозитних ресурсів як вектор функціонування грошової системи країни, Волкова В. В., Волкова Н. І. (2016)
Леваєва Л. Ю. - Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні, Кучеренко С. Ю., Кучеренко М. А. (2016)
Макарчук І. М. - Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці, Перчук О. В., Виноградня В. М. (2016)
Макогон В. Д. - Інституційний підхід до формування та реалізації бюджетної політики (2016)
Мостицька Н. А. - Формування системи фінансового регулювання економічного розвитку країни (2016)
Савчук О. О. - Досвід адміністрування податкових надходжень у країнах з розвинутою економікою (2016)
Сафонов Ю. М. - Управління фінансовими ресурсами в установі соціального спрямування, Патинська М. М. (2016)
Чинчик А. А. - Базові поняття теорії податків у світлі нового функціонального значення (2016)
Чугунов О. І. - Бюджет розвитку як інвестиційна складова місцевих бюджетів (2016)
Кучер Г. В. - Державні видатки на соціальний захист крізь призму економічного розвитку (2016)
Sviatenko L. K. - Two-electron reduction of nitroaromatic compounds by flavin mononucleotide. DFT computational study, Gorb L., Okovytyy S. I., Leszczynski J. (2016)
Варгалюк В. Ф. - Электроосаждение олова в присутствии К2TiO3, Плясовская Е. А., Нестер Е. И. (2016)
Лукьяненко T. В. - Влияние полиэлектролитов на электроосаждение PbO2, Дмитрикова Л. В., Кривоносова Н. И., Величенко А. Б. (2016)
Кныш В. А. - Коллоидно-химические свойства суспензионных электролитов для получения композиционных материалов PbO2–TiO2, Лукьяненко Т. В., Николенко Н. В., Величенко А. Б. (2016)
Иваница Л. А. - Определение олова и германия с нонилфлуороном и полимерными флокулянтами в растительных материалах, Климкина А. Ю., Чмиленко Т. С., Чмиленко Ф. А. (2016)
Худякова С. Н. - Визуально-тестовое и цветометрическое определение золота(III) с использованием индикаторной бумаги, Колесникова Е. Л., Холодельщикова Ю. А. (2016)
Коваленко В. С. - Життєвий і творчий шлях академіка В. А. Ройтера, Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2016)
Клименко М. О. - Удосконалення системи локального моніторингу у зоні впливу підприємства цементного виробництва, Статник І. І., Борщевська І. М. (2016)
Золотарьова І. Б. - Динаміка зміни якості поверхневих вод на меліорованих землях в басейні річки сян на території Львівської області (2016)
Коваль С. І. - Аналіз та оцінка сучасного стану земельних та аграрних ресурсів (2016)
Ковальчук Н. С. - Зміни целюлозолітичної активності дерново-слабопідзолистого ґрунту під впливом мікробіологічних біопрепаратів, Колесник Т. М. (2016)
Ярмоленко Є. В. - Основнішляхи підвищення родючості ґрунтів, завдання та перспективи, Глущенко М. К., Запасний В. С., Крупко Г. Д., Клименко М. О. (2016)
Лип’янець І. В. - Фітоценорізноманіття та особливості територіального розподілу лісових геокомплексів ландшафтного заказника місцевого значення "Миколинці" (Житомирська область) (2016)
Ліхо О. А. - Використання заплавних земель в басейні р. Турія (2016)
Прищепа А. М. - Екологічний стан ландшафтів агросфери (2016)
Скиба В. П. - Формування гідроекологічного режиму річки Молочна, Вознюк Н. М. (2016)
Стецюк Л. М. - Оцінювання стану водної екосистеми за показниками біотестування (на прикладі озера Басів Кут) (2016)
Клименко М. О. - Кислотно-лужні властивості рендзин західного Полісся, Турчина К. П. (2016)
Парфенюк І. О. - Динаміка захворюваності риб іхтіофтиріозом у ставових господарствах Рівненської області (2016)
Полтавченко Т. В. - Стан захворюваності риби дифілоботріозом у Рівненській області (2016)
Статник І. І. - Оцінка екологічного ризику у зоні впливу ПАТ "Волинь – цемент", Борщевська І. М., Брежицька О. А. (2016)
Бикін А. В. - Вплив удобрення на врожай та якість сої за прямої сівби (без обробітку ґрунту), Козачок О. Л. (2016)
Гриб Й. В. - Концептуальні основи реабілітації водних об’єктів басейну річки Прип’ять та Шацького національного природного парку, Куньчик Т. М., Войтишина Д. Й., Михальчук М. А. (2016)
Title, content (2016)
Gogunskii V. - "Lifelong learning” is a new paradigm of personnel training in enterprises, Kolesnіkov O., Kolesnіkova K., Lukianov D. (2016)
Teslia I. - Enterprise information planning – a new class of systems in information technologies of higher educational institutions of Ukraine, Yehorchenkova N., Kataieva Y., Iegorchenkov O. (2016)
Slabchenko O. - Development of models for imputation of data from social networks on the basis of an extended matrix of attributes, Sydorenko V., Siebert X. (2016)
Taranenko Y. - Development of a computer system for generating semantic template of a group of documents by using latent semantic analysis, Kabanova M. (2016)
Blintsov О. - Formation of a reference model for the method of inverse dynamics in the tasks of control of underwater complexes (2016)
Lutsenko І. - Development of executive system architecture of the converting class, Fomovskaya E., Serdiuk O. (2016)
Kyshenko V. - Non-linear recurrent analysis of the behavior of a complex technological object, Ladanyuk A., Sych M., Shkolna O. (2016)
Abstract and References (2016)
Geyets V. - Institutions in the Broadening of Technological Modernization of Ukraine (2016)
Tarnavska N. - Transformation of the Innovative Development Concepts of the Ukrainian Economy, Poda A. (2016)
Komar N. - Efficiency of the North American Free Trade Zone, Uniiat A., Lutsiv R. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського