Євенко Т. І. - Стан банківської системи України в 2015 році, дослідження проблемних аспектів та шляхи їх подолання (2016)
Стасіневич С. А. - Удосконалення клірингової та розрахункової діяльності на ринку цінних паперів України, Благодатний А. С. (2016)
Ганжа Б. О. - Економічна сутність тіньової економіки та теоретичні основи визначення її структури (2016)
Скиценко В. Д. - Основні завдання інвестиційної політики в Україні (2016)
Пугачова О. Г. - Довіра як передумова інноваційного розвитку суспільства, Солов’єнко К. М. (2016)
Лисенок О. В. - Удосконалення сутності та процесу управління формуванням депозитних ресурсів банків (2016)
Заїнчковський А. О. - Оцінка ефективності системи фінансово–економічної безпеки підприємств харчової промисловості та обґрунтування управління можливими наслідками загроз і використання можливостей, Іванюта Т. М. (2016)
Селіверстова Л. С. - Реструктуризація як інструмент реформування системи управління підприємством (2016)
Бєлоус Н. Д. - Етапи оцінки системи економічної безпеки підприємств (2016)
Баєва В. В. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери в умовах глобалізації (2016)
Гончаренко О. Г. - До питання управління трудовими ресурсами кримінально–виконавчої системи України (2016)
Павліковський А. М. - Сучасні методи аналізу і прогнозування як інструмент попередження фінансової кризи на підприємстві, Повторенко Д. В. (2016)
Захарченко О. В. - Розвиток галузі м’ясного скотарства в умовах глобалізації (2016)
Шаповал О. Ф. - Моделювання оптимального асортименту продукції підприємства, Скригун Н. П., Коннова Л. О. (2016)
Бєлова Т. Г. - Потенціал сучасних видів маркетингу та його розвиток, Крайнюченко О. Ф. (2016)
Хомяк М. С. - Механізм кредитування розвитку регіонів (2016)
Батажок С. Г. - Доходи місцевих бюджетів як основа фінансової незалежності органів місцевого самоврядування (2016)
Соколова А. О. - Сучасний стан та оцінка економічних засад сталого сільського розвитку: регіональний аспект (2016)
Труш Ю. Л. - Мотивація персоналу на підприємствах у сучасних умовах господарювання, Гриценко А. О. (2016)
Бутенко Н. В. - Розподіл продукції в умовах застосування синергетично–інституціональної концепції управління партнерськими відносинами (2016)
Гринів Ю. О. - Аналіз підходів до оцінки інноваційного розвитку малого підприємництва регіону (2016)
Козарезенко Л. В. - Україна у світових рейтингах сталого розвитку (2016)
Лихогруд О. М. - Земельна рента та особливості її формування в умовах урбанізації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Bondarchuk O. - Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention (2016)
Гельбак А. М. - Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду (2016)
Грубі Т. В. - Концептуальні підходи до дослідження перфекціонізму особистості (2016)
Давидова О. В. - Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особливості її розвитку (2016)
Євстаф’єва І. - Психологічна культура як інтегративна характеристика особистості та запорука розвитку творчого мислення у підлітків (2016)
Кононець М. О. - Ґендерні особливості прояву професійної моральності підприємцями (2016)
Lushyn P. - Rediscovery of EMDR: integration into an ecopsychological perspective (2016)
Мусаелян О. М. - Ґендерно-вікові та організаційно-професійні особливості схильності студентської молоді до аутоагресивної поведінки (2016)
Руденко С. В. - Особливості очікувань студентів у системі післядипломної освіти (2016)
Сняданко І. І. - Діагностика умов навчання в університеті (2016)
Соломка Т. М. - Експлікація особистісних якостей студентів у процесі професійної самоідентифікації (2016)
Москаленко В. Ф. - Інновації в роботі приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця, підсумки і особливості вступної кампанії-2012 (за матеріалами звіту про роботу приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), Яворовський О. П., Цехмістер Я. В., Науменко О. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - Концептуальні основи нової європейської політики охорони здоров'я "Здоров’я -2020", Грузєва Т. С. (2012)
Борисенко А. В. - Клінічна ефективність комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит та псоріаз з використанням ербісолу та кверцетину, Чегринюк Л. Т. (2012)
Дудар Л. В. - Морфофункціональна характеристика системи кровообігу в залежності від факторів ризику у чоловіків працездатного віку, Коршак В. М., Гончаренко Л. І. (2012)
Егоров Р. І. - Ретроспективний аналіз методик первинного хірургічного лікування дітей з вродженими незрощенням піднебіння за матеріалами клініки дитячої щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О.Богомольця за 1980-2010 рр. (2012)
Комісаренко Ю. Л. - Співвідношення низького рівня вітаміну D3 та маркерів метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет типу 2, Антоненко О. Е. (2012)
Коновалов С. Е. - Стан стовбуромозкових структур слухового аналізатора у пацієнтів з екстравазальною компрессією вертебральних артерій (2012)
Маланчук В. О. - Лікування відкритих переломів нижньої щелепи з урахуванням ризику виникнення інфекційних ускладнень, Ціленко О. Л., Гордійчук М. А. (2012)
Петренко О. В. - Особливості ушкодження допоміжного апарату ока при автомобільній травмі (2012)
Петренко В. І. Радиш Г. В. - Сучасні методи виявлення та діагностики туберкульозу (2012)
Рыжова І. П. - Відновлювальне лікування хворих з оптичними ішемічними нефропатіями (2012)
Сергеев С. О. - Диференційна діагностика анемій в лікувально- профілактичних закладах первинного рівня, Цема Є. В., Діброва Ю. В. (2012)
Скрипниченко С. В. - Нові погляди на діагностику та лікування множинної мієломи, Родіонова І. О. (2012)
Теплий В. В. - Стан секреції інтерлейкіну-6 після ліпосакції та дермоліпектомії на тулубі (2012)
Яременко О. Б. - Застосування інгібіторів фактору некрозу пухлин-а та ритуксимабу у хворих з імунозалежними запальними артропатіями, Федъков Д. Л., Івашківський О. І. (2012)
Гук О. М. - Акромегалія. Сучасний стан проблеми, Пазюк В. О., Гук М. О., Закордонець В, О. О., Даневич Л. О. (2012)
Максимюк Л. М. - Біофізичні властивості водних систем і молекулярні механізми дії лікарських засобів, Антонченко В. Я., Сирова Г. О., Чекман І. С. (2012)
Антонюк О. Я. - Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський: санітарна та протиепідемічна діяльність (2012)
Чалий О. В. - Типові помилки та методичні рекомендації щодо їх попередження при розв'язуванні диференціальних рівнянь на практичному занятті з дисципліни "Медична та біологічна фізика", Руднева В. М., Чайка О. М. (2012)
Антоненко О. В. - Абітурієнт НМУ - 2012: сучасний погляд, Антонюк О. Я., Ішутко І. Ф., Наумова Л. О., Приступюк Л. О., Рибачук А. В. (2012)
Відомості про авторів (2016)
Вініченко А. А. - Особливості виховання молоді професійно-технічних навчальних закладів в умовах суспільних трансформацій, Сергієнко А. Д. (2016)
Дульська О. В. - Розвиток духовно-моральної компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Ільченко А. А. - Роль педагога у підготовці студентів-інтернів до санітарно-просвітницької діяльності: компетентнісний підхід (2016)
Kamil Baś. - Point and line to education (2016)
Кириченко М. О. - Соціальна відповідальність в управлінні: аспекти визначення та формування, Дмитренко Г. А. (2016)
Киричок В. А. - Компетентнісний підхід до організації самостійної роботи студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів (2016)
Куровска Б. - Раннее обучение чтению и письму: предпосылки и возможности (2016)
Отич О. М. - Стилі управління: аналіз наукових підходів до визначення сутності і видів (2016)
Pryhodkina N. - Using technology of inverted training in preparation of masters in pedagogy of higher school (2016)
Ружицький В. А. - Розвиток професійних художніх умінь у майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі формальної, інформальної й неформальної освіти (2016)
Сіданіч І. Л. - Духовно-моральна компетентність викладача як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти (2016)
Новиков В. В. - Механізм управління державним корпоративним сектором, Романовська Н. Ю., Рудченко О. Ю. (2016)
Предборський В. А. - Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства (2016)
Андрійчук В. Г. - Економічна концентрація: сутність і форми вияву, Сас І. С. (2016)
Артімонова І. В. - Теоретичні підходи до формування системи продовольчої безпеки (2016)
Шедяков В. Є. - Організаційно–управлінські відносини як стратегічний ресурс розвитку (2016)
Попрозман О. І. - Розвиток інституціональної економіки та її вплив на соціальну інфраструктуру (2016)
Рудевська В. І. - Напрями реалізації грошово–кредитної політики НБУ в Україні (2016)
Ситник І. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку інтернет–трейдингу в Україні, Геник С. Я. (2016)
Козарезенко Л. В. - Розвиток інвестиційної діяльності громадян через механізм колективного інвестування (2016)
Штангрет А. М. - Антикризовий механізм управління економічною безпекою підприємства, Караїм М. М., Сухимлин Л. Є. (2016)
Алексеєнко М. Д. - Теоретичні аспекти розуміння економічної сутності дефініції "депозит" у контексті формування ресурсної бази банків (2016)
Беренда Н. І. - Основні проблеми аудиторської діяльності в Україні та шляхи їх вирішення, Пінчук Т. І. (2016)
Захарченко О. В. - Управління ризиками на підприємствах тваринництва (2016)
Лалакулич М. Ю. - Комунікативна та інформаційно–аналітична функції бухгалтерської звітності (2016)
Лисяк А. В. - Ресурсно–технічний потенціал сільськогосподарських підприємств: стан та тенденції розвитку (2016)
Труш Ю. Л. - Система управління безпечністю харчових продуктів, Григорців М. В., Заїнчковська І. А. (2016)
Лихогруд О. М. - Зарубіжний досвід оцінки земель у межах урбанізованих територій (2016)
Безпалько О. В. - Основні аспекти взаємозв’язку між ефективністю, продуктивністю та результативністю праці, Бабік Ю. В. (2016)
Кузьменко В. П. - Еволюція складних еколого–економічних і соціально–політичних систем як фактор сталого розвитку держави (2016)
Червона С. П. - Ресурси і витрати домогосподарств України: аналіз структури та структурних зрушень (2016)
Вітальне слово учасникам науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання серцево-судинної хірургії" (2016)
Руденко А. В. - 10 тысяч операций коронарного шунтирования на работающем сердце (опыт одной клиники), Урсуленко В. И., Купчинский А. В., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2016)
Книшов Г. В. - Типи перебігу коронарного атеросклерозу у хворих із втручаннями на коронарних артеріях в анамнезі, Левчишина О. В., Аксьонов Є. В., Настенко Є. А. (2016)
Урсуленко В. И. - Морфологические изменения межжелудочковой перегородки в разные сроки после ее разрыва, Руденко А. В., Руденко Н. Л., Захарова В. П. (2016)
Фанта С. М. - Роль додаткових інвазивних методів при функціональній верифікації показань до повторної реваскуляризації міокарда у хворих на ІХС з рецидивом стенокардії після коронарного шунтування, Аксьонов Є. В., Лазоришинець В. В. (2016)
Попов В. В. - Коррекция клапанной патологии сердца в сочетании с многососудистым поражением коронарных артерий, требующих аортокоронарного шунтирования, Купчинский А. В., Соломка С. Н., Гуртовенко А. Н., Хрипаченко А. И., Большак А. А., Тихоненко Л. И., Пукас Е. В., Клименко Л. А. (2016)
Бешлей Д. - Протезування аортального клапана з міні-стернотомного доступу: особливості хірургічної техніки та аналіз результатів перших 35 операцій, Аверчук В., Процик І., Ліщенко С., Стернюк А., Бабич А., Павлов В., Аверчук Д., Ратич А., Вишинська С., Задорецька О., Кобзаренко О., Федоренко В., Кулик Л. (2016)
Дітківський І. О. - Транскатетерне закриття параклапанних фістул. Літературний огляд та наш досвід, Ящук Н. С., Черпак Б. В., Єрмолович Ю. В., Бацак Б. В., Бешляга В. М. (2016)
Попов B. В. - Редукция левого предсердия при изолированном протезировании митрального клапана, Бешляга В. М., Захарова В. П., Пукас Е. В., Рой В. В., Осипенко Н. С., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2016)
Попов В. В. - Задняя аортопластика при изолированном протезировании аортального клапана с узким устьем аорты, Большак А. А., Тихоненко Л. И., Хорошковатая Е. В., Клименко Л. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2016)
Тодуров Б. М. - Непосредственные результаты ультразвуковой декальцинации аортального клапана, Марковец А. В., Зограбьян А. Р., Демянчук В. Б. (2016)
Шаповалова О. А. - Досвід використання клапанних протезів малих розмірів у дорослих при вузькому кільці аортального клапана, Була М. С., Пукас О. Ю., Варбанець С. В., Бабляк О. Д. (2016)
Лучинець О. Ф. - Аналіз безпосередніх результатів реконструктивних втручань на мітральному клапані (2016)
Мохнатий С. І. - Безпосередні результати реконструкції мітрального клапана з використанням штучних хорд при пролапсі стулок, Підгайна Л. В., Довгань О. М., Бабляк О. Д. (2016)
Руденко К. В. - Аналіз безпосередніх результатів реконструктивних операцій на атріовентрикулярних клапанах у хворих на дилатаційну кардіоміопатію, Крикунов О. А., Буряк Р. В. (2016)
Прокопович Л. М. - Досвід хірургічного лікування коарктації аорти з гіпоплазією дуги аорти у новонароджених та немовлят, Головенко О. С., Труба Я. П., Бойко С. М., Лазоришинець В. В. (2016)
Варбанец С. В. - Реконструктивная хирургия аортального клапана у детей: непосредственные результаты (2016)
Довгалюк Е. А. - Досвід хірургічного лікування аномалії Шона, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Довгалюк А. А., Ємець І. М. (2016)
Довгань О. М. - Повторні операції після раніше виконаної радикальної корекції атріовентрикулярної комунікації, Шаповал Л. А., Дзюрман Д. О. (2016)
Зіньковський М. Ф. - Реканалізація дефекту міжшлуночкової перегородки у хворих після радикальної корекції тетради Фалло, Горячев А. Г., Дикуха С. О., Наумова Л. Р., Атаманюк М. Ю., Хондога В. М., Піщурін О. А., Бабаджанов К. Б., Іванов Я. Р. (2016)
Мошківська Л. В. - Роль цитокінів у прогнозуванні післяопераційних ускладнень у дітей після операцій зі штучним кровообігом, Хеміо Арнес С. Г., Беспалова О. Я., Настенко Є. А., Носовець О. К., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2016)
Прокопович Л. М. - Хірургічне лікування інфекційного ендокардиту у дітей, Труба Я. П., Сіромаха С. О., Руденко К. В., Головенко О. С., Лазоришинець В. В., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2016)
Філоненко Г. В. - Моніторинг мікробіологічного пейзажу у дітей із вродженими вадами серця, Саламаніна А. О., Кирик Д. Л. (2016)
Ханенова В. А. - Конусна реконструкція (Cone repair) тристулкового клапана при аномалії Ебштейна: власний досвід анатомічної реконструкції, Різник А. С., Мешкова М. С., Семенюк В. П., Бабляк О. Д., Руденко Н. М. (2016)
Ящук Н. С. - Интервенции у плода при врожденных пороках сердца, Коваль А. П., Дитковский И. А., Черпак Б. В., Лукьянова И. С., Давыдова Ю. В., Лазоришинец В. В. (2016)
Ящук Н. С. - Николай Володось - история эндопротезирования аорты, Черпак Б. В., Дитковский И. А., Кравченко В. И. (2016)
Кравченко І. М. - Розшаровуючі аневризми аорти типу В. Огляд літературних джерел і аналіз власних спостережень. Сучасні погляди на тактику та лікування, Жеков І. І., Перепелюк А. І., Осадовська І. А., Хижняк К. А., Зінченко Г. А., Вайда В. В. (2016)
Кравченко І. М. - Розшаровуюча аневризма аорти типу А: результати багаторічного досвіду лікування, Кравченко В. І., Осадовська І. А., Ларіонова О. Б., Третяк О. А., Литвиненнко В. А., Дуплякіна В. Е., Пантась О. В., Тарасенко Ю. М. (2016)
Кравченко І. М. - Синдром Марфана: результати лікування аневризми аорти в одному центрі, Кравченко В. І., Осадовська І. А., Хорошковата О. В., Жураєва Р. К., Тарасенко Ю. М., Маарі А. (2016)
Kulyk L. V. - Which Arterial Cannulation is Better for Acute Type a Aortic Dissection Repair?, Beszlej D. M., Averchuk V. G., Protsyk I. S., Orel Y. G., Fedorenko V. P., Sterniuk A. M., Pavlov V. T. (2016)
Рибакова О. В. - Регіонарна гемодинаміка головного мозку та психосоматичні стани у хворих, прооперованих із приводу розшаровуючої аневризми аорти, Лагутін А. Ю., Настенко Є. А. (2016)
Витовский Р. М. - Эффективность диагностики и хирургического лечения первичных доброкачественных опухолей сердца, Исаенко В. В., Билинский Е. А., Пищурин А. А., Параций А. З., Сатмари Е. В., Дедкова Т. И., Яковенко И. Г., Мартыщенко И. В., Матюшко Л. Г., Рябица В. М., Волкова Н. И. (2016)
Бацак Б. В. - Сравнение эффективности радиочастотной абляции аорторенальных узлов у пациентов с артериальной гипертензией в зависимости от состояния вегетативной нервной системы, Гуменюк Б. Н., Трембовецкая Е. М., Лазоришинец В. В. (2016)
Никоненко А. С. - Симультанные операции в кардиохирургии, Осауленко В. В., Ермолаев Е. В., Никоненко А. А., Наконечный С. Ю., Пономаренко А. В., Таран Р. Н., Лаштабега Д. А. (2016)
Пам’яті Миколи Леонтійовича Володося (2016)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2016)
Балашова Н. В. - Оцінювання роботи персоналу державної служби зайнятості як механізму визначення напрямків регулювання попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці (2016)
Штулер І. Ю. - Визначення динаміки основних показників діяльності системи кредитної кооперації в Україні, Довганюк В. М. (2016)
Левченко О. М. - Напрями вдосконалення системи управління міжнародними золотовалютними резервами (2016)
Онегіна В. М. - Motivation of the entrepreneur to resource saving activity in the conditions of risk (2016)
Грищенко І. М. - Збалансована система показників вищого навчального закладу: від загальної стратегії до показників діяльності структурного підрозділу, Бреус С. В., Хаустова Є. Б. (2016)
Новікова І. Е. - Розвиток системи трансферу технологій у Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції, Бедюх О. Р., Зенова М. В. (2016)
Плисенко Г. П. - Моніторинг якості вищої освіти із застосуванням інформаційних технологій в контексті інтегративної системи реалізації конкурентних переваг: теоретико-методичні аспекти (2016)
Безус П. І. - Стратегії економічного розвитку виробничих підприємств, Безус А. М. (2016)
Бихова О. М. - Адаптація соціального медіа маркетингу до ринку послуг в Україні (2016)
Гарафонова О. І. - Сучасний розвиток інтернет-маркетингу (2016)
Гладій І. О. - Впровадження системи управлінського обліку за теорією обмежень (2016)
Осталецький В. В. - Нейромережеве моделювання процесів управління проектами в умовах ризику на засадах оцінки параметрів ефективності виконання проекту (2016)
Чубукова О. Ю. - Маркетингове дослідження організації служби збуту на вітчизняних промислових підприємствах, Яренко А. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Безус А. М. - Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні, Шафранова К. В. (2016)
Герасимчук Н. А. - Оцінювання впливу підприємницької інфраструктури в системі показників сталого розвитку (2016)
Колісник Г. М. - Обґрунтування державної політики управління трансакційними витратами (2016)
Левченко О. М. - Сучасні виклики фінансово-банківського сектору (2016)
Шацька З. Я. - Ринок спіднього одягу України: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Власюк Т. М. - Механізм стратегічного управління діяльністю вищих навчальних закладів України (2016)
Лісун Я. В. - Стан та перспективи розвитку регіональної системи підприємництва в сфері вищої освіти, Дудко П. М. (2016)
Антощишина Н. І. - Дослідження трансформації поняття "потенціал підприємства" з урахуванням історичного та сутнісного аспекту (2016)
Герасимчук А. А. - Засади прийняття рішень в світлі правових і етичних норм (2016)
Пічик К. В. - Моделювання поведінки споживачів на ринку послуг (2016)
Чала Н. Д. - Інституційний розвиток як базис для забезпечення функціонування механізму фінансування охорони здоров’я (2016)
Чубукова О. Ю. - Оптимізація та моделювання асортиментної політики підприємства, Яренко А. В. (2016)
Гарарук І. В. - Комерційна таємниця в цивілістичній доктрині (2016)
Доуртмес П. О. - Економічна сутність інноваційного розвитку підприємства (2016)
Ольшанська О. В. - Оцінювання інноваційної стратегії підприємства, Геселева Н. В., Нагорнюк О. О. (2016)
Яблонська-Агу Н. Л. - Методичний підхід до визначення інноваційності інвестиційного проекту (2016)
Янковець Т. М. - Інноваційні підходи в підвищенні прибутковості вітчизняних підприємств з виробництва одягу, Бондаренко А. С. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Телешун С. О. - Україна в системі глобальних викликів і загроз: управлінський вимір (2016)
Пірен М. І. - Нові підходи до державного управління в Україні на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду (2016)
Половцев О. В. - Методологічні підходи формування оптимальної моделі процесу прийняття рішень у державному управлінні: особливості управління обмеженими ресурсами (2016)
Горбатюк С. Є. - Еволюція феномену безпеки: від стародавніх політико-правових учень – до сучасної наукової думки (2016)
Олексюк Л. В. - Розвиток понятійно-категоріального апарату електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних (2016)
Ларін С. В. - Сутність та зміст поняття "національні цінності” в контексті сучасних дослідницьких підходів (2016)
Малиш Н. А. - Економічний аналіз транспортної інфраструктури України, Бондар Н. М. (2016)
Матвейчук Л. О. - Організаційно-правові механізми електронної взаємодії у сфері оподаткування в контексті Податкового кодексу України (2016)
Пошедін О. І. - Реформування Європейської політики сусідства: орієнтири для України, Чулаєвська М. Є. (2016)
Павлюк А. В. - Особливості державного регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні, Ігнатенко О. С. (2016)
Фетіщенко Є. М. - Планування видатків державного бюджету: теоретико-методологічний аспект (2016)
Волошенко В. М. - Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції (2016)
Дудар В. І. - Пріоритетні напрями підвищення результативності взаємодії між місцевими органами влади в Україні (2016)
Трощинський В. П. - Історичні передумови й джерела формування державних підходів до розвитку гуманітарної сфери в Україні та спроба їх практичної реалізації в добу національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр., Ситник П. К., Купрійчук В. М. (2016)
Гонюкова Л. В. - Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні, Педченко Н. С. (2016)
Дацюк В. В. - Державна політика з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу: шляхи подолання дискримінації (2016)
Іжа М. М. - Державна служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох систем, Курносенко Л. В., Заболотний А. В. (2016)
Orliv M. S. - Development of an In-service training system for civil servants and local self-government officials in Ukraine using the incrementalist model (2016)
Молдован Е. С. - Система професійних компетенцій посадових осіб Державної фіскальної служби України (2016)
Предборський В. А. - Провідна функція тіньового парасуспільства (2016)
Павленко В. П. - Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності, Рудченко О. Ю. (2016)
Ткаченко О. М. - Нормативно–правове забезпечення організації та функціонування системи економічної безпеки, Крамаренко О. М. (2016)
Богатирьов І. І. - Методика оцінювання фінансової глобалізації (2016)
Галенко С. М. - Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації (2016)
Гужва І. Ю. - Моделі державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в країнах світу та Україні (2016)
Кошель А. О. - Особливості створення методики оцінки вартості об’єктів нерухомого майна для цілей оподаткування (2016)
Сірко А. В. - Економічний розвиток на інноваційній основі: проблема участі у ньому українських корпорацій (2016)
Загарій В. К. - Перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах легкої промисловості Хмельницької області, Ковальчук Т. Г. (2016)
Зарицька Н. С. - Перспективні напрями поглиблення науково–технічного співробітництва України та США (2016)
Мостович Є. Ю. - Формування та ефективність використання нематеріальних активів підприємства, Заїнчковський А. О. (2016)
Селіверстова Л. С. - Особливості сучасного стратегічного управління підприємством, Єрмакова О. М. (2016)
Попович О. В. - Порівняльний аналіз бухгалтерського обліку України та Румунії, Наконечна А. А. (2016)
Колодійчук А. В. - Сільський зелений туризм як невід’ємна частина матеріального виробництва (2016)
Радченко Д. М. - Поведінкова економіка як інструмент маркетингової діяльності (2016)
Малахівська Г. В. - Економічна сутність та види комерційної діяльності підприємства (2016)
Енгель І. З. - Сутність організаційно–економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємства (2016)
Гуцуляк В. Р. - Система оцінки економічної ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Димченко О. В. - Управління спільним майном багатоквартирних будинків у контексті вивчення досвіду країн Європейського Союзу, Ольховська М. А. (2016)
Копилюк О. - Застосування комплексного підходу до формування системи фінансового забезпечення транскордонного співробітництва, Куцаб П. (2016)
Галенко О. М. - Секторальна та інфраструктурна ідентифікація якості розвитку Києва на період до 2025 року, Крамаренко Р. М. (2016)
Мікловда В. П. - Особливості функціонування малого та мікропідприємництва гірських територій Карпатського регіону, Пітюлич М. М. (2016)
Еш С. М. - Розвиток міжбюджетних відносин у сучасних умовах господарювання, Ляховецька В. М. (2016)
Козарезенко Л. В. - Сучасна боргова політика та розвиток людського потенціалу в Україні (2016)
Благун Н. М. - Соціалізація особистості учнів методами вивчення української літератури (2016)
Баландюк Р. Г. - Експериментальна методика навчання економічної складової у змісті історії України у 8-9 класах загальноосвітньої школи (2016)
Каричковська С. П. - Особливості вивчення іноземної мови як складової системи підготовки майбутніх екологів (2016)
Каричковський В. Д. - Територіально-економічне районування у розрізі аграрної професійної освіти (2016)
Тітаренко I. І. - Компоненти формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю (2016)
Толстова Н. М. - Реалізація педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів музики до фахового самовдосконалення у процесі навчання співу (2016)
Бикова О. В. - Розвиток музично-ритмічних здібностей як складової індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів-хореографів (2016)
Лінь Хуацінь - Сутність і компонентна структура фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів музики (2016)
Sun Peng Fei - Artistic and semiotic competence of future music teachers as an issue of music pedagogy (2016)
Бугаевский К. А. - Анатомические и морфологические особенности таза в соматотипах по классификации Дж. Таннера у студенток специальной медицинской группы (2016)
Ван Чень - Формування вокально-виконавського артистизму студентів магістратури у музично-педагогічних ВНЗ (2016)
Седов В. Є. - Фахова компетентість інженера-програміста в умовах зміни стандартів освіти (2016)
Шовкун В. В. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності (2016)
Поліхроніді А. Г. - Створення інклюзивного освітнього середовища в сучасних навчальних закладах (2016)
Добровольська А. М. - Модель методичної системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Мостова Л. О. - Стимулювання пізнавальної активності молодших школярів засобами дидактичних ігор (2016)
Мартынова Р. Ю. - Характеристика педагогической интеграции в исследованиях отечественных и зарубежных ученых (2016)
Сакалюк О. О. - Модель формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в сучасних умовах (2016)
Семенова О. В. - Інтегративна роль композиції у фаховій підготовці вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Гриджук О. Є. - Специфіка компонентів мовнокомунікативної компетентності студентів ВНЗ лісотехнічного спрямування (2016)
Лю Цзя - Педагогічні умови підготовки магістрантів-вокалістів до інноваційно-фахової діяльності (2016)
Пухальський Т. Д. - Особистісна складова професійної компетентності вчителя музики (2016)
Сирбу Т. В. - Теоретичні засади формування готовності майбутніх судноводіїв до використання копінг-стратегій у професійній діяльності (2016)
Єрмакова С. С. - Концепція Кайдзен: особливості формування інноваційно зорієнтованого професійного середовища майбутнього фахівця (2016)
Do Han Feng - Specificity of preparing schoolchildren for collective instrumental music-making at comprehensive school (2016)
Від головного редактора (2013)
Іванов О. - Історія виникнення "Проекту" Д. С. Бортнянського та наукові дискусії щодо його авторства (2013)
Туліс В. - Духовні скарби українського співу в дослідженнях В. Ф. Іванова (2013)
Яропуд З. - Першовитоки науково-педагогічного шляху науковця (2013)
Петренко О. - Інтерпретації сакральної символіки в літургійних співах української традиції XVII–XVIII ст. (2013)
Таганов О. - Рингтонная культура и современный музыкальный генезис (2013)
Муравская О. - Мистериально-житийные аспекты "Святого Франциска Ассизского" О. Мессиана в контексте французской оперно-ораториальной традиции (2013)
Нивельт О. - О художественном смысле оперы М. Мусоргского "Хованщина" (2013)
Сергеева О. - Пятая симфония Б. Лятошинского: актуализация феномена эпического повествования (2013)
Шпак Г. - "Гранская" месса Ф. Листа в контексте венгерской национально-религиозной идеи (2013)
Каплун Т. - Греческий роспев как феномен русской певческой культуры второй половины XVII века (музыкально- стилистические аспекты) (2013)
Рижова О. - Символістські стильові фактори художньої творчості і музики України кінця XIX — початку XX століть (2013)
Бородавкин С. - Оперный оркестр Г. Ф. Генделя (на примере оперы "Альмира") (2013)
Регрут В. - Принципы ансамблевости в хоровых и ансамблевых сценах в операх В.‑А. Моцарта (2013)
Чехунина А. - Баховские знаки в творчестве немецких композиторов XIX века (2013)
Нейчева Л. - Стилевые тенденции хорового творчества болгарских композиторов ХХ — начала ХXI веков (2013)
Полячок Д. - Вокальний цикл "Пісні шаленого муедзина" як зразок орієнталізму у творчості Кароля Шимановського (2013)
Ткаченко Є. - Духовні твори ф. Мендельсона (до питання жанрового визначення) (2013)
Пиж’янова Н. - Порфирій Демуцький — основоположник професіоналізації в галузі аматорського хорового руху в Україні (2013)
Ду Чжоу. - Традиционные и инновационные аспекты изучения камерно-вокального цикла: к вопросу о своеобразии камерно-вокального стиля Ф. Шуберта (2013)
Хуан Ц. - Символическая программность в творчестве А. Скрябина (2013)
Самойленко А. - Понятийные инновации отечественного музыковедения: обобщение дискурсивного опыта (2013)
Давыдов Н. - Ритмодинамика исполнительского интонирования на баяне (аккордеоне) (2013)
Nowak A. - Współczesna twórczość muzyczna jako przedmiot nauczania (2013)
Осадчая С. - Актуальные направления развития системного подхода в изучении православной певческой традиции (2013)
Черноіваненко А. - Кантиленні засади музичного інструменталізму (2013)
Оганезова-Григоренко О. - Ритм как аспект художественного воздействия в жанре мюзикла (2013)
Бондар Є. - Музичний звук. Досвід синтезування чи "сьогоднішнє завтра"? (2013)
Ружинская Д. - Пути проявления постмодернизма в оперных постановках (2013)
Казначеева Т. - Синкретизм архаической танцевальной культуры (2013)
Ган С. - Теоретическая конвергенция музыковедческого и исполнительского подходов к анализу музыкального содержания (2013)
Полканов А. - До проблеми предметних пошуків сучасного українського музикознавства (2013)
Чжи Инь. - Оперная концепция как единство словесной и музыкальной интерпретации художественной идеи (2013)
Рощенко-Аверьянова Е. - Универсализм творческой личности виолончелиста Г. Б. Аверьянова (2013)
Бутенко Л. - Стилевые особенности вокально-хорового исполнительства музыки В. А. Моцарта (2013)
Чеботаренко О. С. - В. Рахманинов. Соната ор. 28 № 1: к проблеме исполнительского понимания (2013)
Андросова Д. - Клавирный универсализм в пианистическом искусстве и в обучении игре на фортепиано в музыкальном вузе (2013)
Серенко С. - Рахиль Исааковна Ойгензихт: у истоков одесской концертмейстерской школы (2013)
Селезнева Н. - Хоровое творчество одесских композиторов: аспекты исследования (2013)
Шейко Т. Ю. - Аналіз основних сучасних механізмів фінансування житлового будівництва в Україні, Шейко Ю. П. (2015)
Бєлєнкова О. Ю. - Управління оборотними активами будівельного підприємства як засіб отримання конкурентних переваг (2015)
Кос А. С. - Проблеми та перспективи розвитку бенчмаркінгу в Україні (2015)
Савенко В. І. - Подовження термінів служби і захист від корозії металевих конструкцій та виробів ефективними екологічно чистими засобами рослинного походження, Висоцька Л. М., Шейніч Л. О., Клюєва В. В., Назаренко М. І. (2015)
Климчук С. А. - Діагностика внутрішнього середовища як етап формування стратегії розвитку підприємства (2015)
Нестеренко І. С. - Використання оцінки нерухомості для визначення ефективності інвестування (2015)
Климчук М. М. - Теоретико-прикладні засади концепції енергоефективного будівництва: економічний аспект (2015)
Ізмайлова К. В. - Вплив нематеріальних активів на операційний прибуток будівельних підприємств (2015)
Черненко К. В. - Класифікація та особливості атмосферно-кліматичних і природних умов, що впливають на вибір зведення багатоповерхових будівель (2015)
Нестеренко М. Є. - Методика використання фінансової звітності підприємства для оцінювання агрегованого ризику (2015)
Тимофєєв Ю. Е. - Методика фахового оцінювання спеціалістів (2015)
Ніколаєва Т. В. - Модель регулювання вартості життєвого циклу об`єктів нерухомості (2015)
Сералімов С. С. - Організаційно-економічна оцінка логістичних витрат підприємств промисловості будівельних матеріалів промисловості будівельних матеріалів (2015)
Тонкачеєв Г. М. - Проблеми формування комплектів з комбінованих опалубних систем, Кушнарьов М. В. (2015)
Доненко В. І. - Визначення обсягів залучення БМР будівельними організаціями за субпідрядом, Іщенко О. С., Грін О. О. (2015)
Фісуненко П. А. - Особливості забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств, Лаже М. В. (2015)
Дубінін Д. В. - Метод оцінбвання ефективності використання ресурсів будівництва (2015)
Кушнірук А. В. - Ідентифікація внутрішніх та зовнішніх загроз системі економічної безпеки будівельних підприємств (2015)
Литвиненко О. В. - Оцінка ризику та забезпечення організаційно-технологічної надійності реалізації будівельних проектів (2015)
Лилов О - Імплементація європейського досвіду організації будівництва в українську практику, В. В. (2015)
Інформація для авторів (2015)
Поворознюк В. В. - Влияние стронция ранелата на вертебральный болевой синдром и качество жизни у женщин в постменопаузальном периоде: результаты многоцентрового украинского исследования, Дзерович Н. И., Вайда В. М., Бондаренко Л. И., Верич В. Ф., Гнилорыбов А. М., Гриценко Г. Н., Костерин С. Б., Кухтей О. А., Рекалов Д. Г. (2011)
Олійник О. Б. - Особливості втрати мінеральної щільності кісткової тканини у самок щурів при експериментальному тиреотоксикозі та можливі шляхи її корекції, Поворознюк В. В. (2011)
Золотухин С. Е. - Эффективность кальцитонина при черепно-мозговой травме на фоне глюкокортикоидного остеопороза в эксперименте, Зенько Н. А., Шпаченко Н. Н., Бутев Е. В., Попов С. В., Чирах Т. М. (2011)
Коломиец В. И. - Вторичный остеопороз при синдроме гипермобильности суставов, Нишкумай О. И., Одуд А. М., Вязовик А. Я., Некрасова Н. Б. (2011)
Поворознюк В. В. - Эффективность и длительность последействия препарата терафлекс у пациентов с гонартрозом при непрерывном и прерывистом режиме введения, Григорьeва H. B., Грицeнко Г. М. (2011)
Лоскутов А. Е. - Эндопротезирование больных пожилого возраста с медиальными переломами шейки бедренной кости и их последствиями, Дегтярь А. В. (2011)
Ляпко Н. Г. - Состояние костного метаболизма у больных травматической болезнью спинного мозга, Каладзе Н. Н., Савелко Н. В. (2011)
Кінаш М. І. - Алгоритм прогнозування зниження мінералізації кісток у дітей з гепатобіліарної патологією, Лобода В. Ф. (2011)
Банадига Н. В. - Аспекти розвитку остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті, Боярчук О. Р., Сагаль І. Р., Микуляк І. Д., Митник А. Л. (2011)
Бабінець Л. С. - Стан кісткової тканини хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з іншими внутрішніми хворобами, Квасніцька О. С., Мігенько Л. М., Пінкевич О. Я. (2011)
Ермакова И. П. - Остеопороз в терминальной стадии заболеваний печени и сердца, Пронченко И. А., Бузулина В. П., Колиашвили Т. К., Шмерко Н. П. (2011)
Поворознюк В. В. - Сезонність народження хворих на остеопороз в Україні, Вайсерман О. М., Мєхова Л. В., Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2011)
Гроппа Л. - Ocтеопороз при сахарном диабете 2 типа, Кишларь Л., Анестиади З., Руссу Е. (2011)
Гук Ю. М. - Наш досвід лікування патологічної ламкості кісток у дітей, Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М., Марциняк С. М. (2011)
Ревенко Н. Е. - Рентгенологические изменения при различных вариантах ювенильного идиопатического артрита, Друшкэ А. А. (2011)
Каладзе Н. Н. - Особенности санаторно-курортной коррекции нарушений структурно-функциональных свойств костной ткани у детей с тиреопатиями, Иванова Ф. Е. (2011)
Кузнецова О. А. - Влияние остеогенона на минеральную плотность кости у пациентов с переломами и несращениями костей, Гюльназарова С. В. (2011)
Кеч Н. Р. - Вікові та гендерні особливості остеопорозу до та після медикаментозної корекції за даними ультразвукової денситометрії, Гнатейко Н. О. (2011)
Поворознюк В. В. - Акласта в профілактиці та лікуванні системного остеопорозу (результати власних досліджень), Григор’єва Н. В., Вайда В. М., Дзерович Н. І., Поворознюк В. В. (2011)
Поворознюк В. В. - Стан фактичного харчування, мінеральної щільності кісткової тканини та вітамін D-дефіциту в жителів Львівської області, Балацька Н. І., Янковська Л. В., Кежун Л. В., Поворознюк В. В., Синенький О. В., Синенька М. Ю., Кирилич О. М., Тарнавська О. П., Горлюк О. М. (2011)
Олійник О. Б. - Мінеральна щільність кісткової тканини в жінок різного віку, хворих на тиреотоксикоз, Поворознюк В. В. (2011)
Орлик Т. В. - Вікові та статеві особливості вертебрального больового синдрому, Поворознюк В. В., Григор’єва Н. В. (2011)
Шпаченко Н. Н. - Стандартизация оценки тяжести и прогностическое значение биохимических маркеров глюкокортикоидного остеопороза, Золотухин С. Е., Аусси Г. С., Бутев Е. В., Чирах Т. М., Попов С. В. (2011)
Павлишин Г. А. - Біохімічні маркери вторинного остеопорозу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Ковальчук Т. А. (2011)
Абрагамович О. О. - Особливості обміну кальцію у хворих після резекції шлунка із приводу виразкової хвороби ґастродуоденальної зони, Федець А. Б., Абрагамович М. О., Абрагамович У. О. (2011)
Гюльназарова С. В. - Oксигенобаротерапия и костное ремоделирование при экспериментальном иммобилизационном остеопорозе, Кучиев А. Ю., Трифонова Е. Б., Кудрявцева И. П. (2011)
Караченцев Ю. Л. - Застосування препаратів кальцемін та міакальцик у лікуванні остеопорозу у хворих на дифузний токсичний зоб, Поворознюк В. В., Герасименко Л. В., Гопкалова I. B., Xaзiєв В. В. (2011)
Дудник Т. А. - Ультразвуковая диагностика травматических повреждений ротаторной манжеты плечевого сустава у больных с остеопорозом, Пелипенко В. П., Пелипенко А. В., Абдуллаев Р. Я. (2011)
Лавриненко О. В. - Особенности чрезкостного остеосинтеза переломов костей нижних конечностей у пациентов с остеопорозом, Черныш В. Ю., Антонов А. А., Климовицкий Ф. В. (2011)
Левашов М. И. - Биоэлектрические свойства деминерализованной кости, Сафонов С. Л. (2011)
Березовський В. Я. - Вплив нормобаричної гіпероксії різного ступеня на розвиток деструктивних процесів у кістковій тканині щурів, Чака О. Г. (2011)
Вакуленко В. М. - Результаты денситометрии у пострадавших с переломами бедренной кости в вертельной области, Вакуленко А. В., Неделько А. А. (2011)
Кінча-Поліщук Т. А. - Діагностика та лікування осьових деформацій нижніх кінцівок при нирковій остеодистрофії (2011)
Негру-Mихалаки Р. - Рентгенологические изменения при ренальной остеопатии у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе, Гроппа Л., Десятникова E. (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жителів Закарпатській області: нормативні дані, Вайда В. М., Балацька Н. І., Дзерович Н. І., Поворознюк В. В., Деяк М. М. (2011)
Сагаловски С. - Перспективы применения анти-RANKL моноклонального человеческого антитела деносумаба и ингибитора катепсина к оданакатиба в лечении остеопороза, Кунце П., Шёнерт М. (2011)
Трифонова Е. Б. - Биохимические особенности крови в динамике иммобилизации (экспериментальное исследование), Гюльназарова С. В., Кучиев А. Ю. (2011)
Зельский И. А. - Различия минеральной плотности кости у жительниц индустриального и сельского регионов Урала, Гюльназарова С. В., Зырянов М. Н., Эйдлина Е. М. (2011)
Олійник В. А. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на доброякісні та злоякісні новоутворення щитоподібної залози в процесі комбінованого радикального лікування, Поворознюк В. В., Терехова Г. М. (2011)
Поворознюк В. В. - Фактори ризику вертебрального больового синдрому, Орлик Т. В., Григор’єва Н. Н., Балацька Н. І. (2011)
Янковская Л. В. - Возраст и страх упасть – независимые факторы риска падений, Кежун Е. Н., Караулько И. В. (2011)
Гюльназарова С. В. - Влияние некоторых остеотропных препаратов на консолидацию псевдоартрозов длинных костей и минеральную плотность поврежденной конечности, Кузнецова О. А., Трифонова Е. Б., Зельский И. А. (2011)
Поворознюк В. В. - Изучение эффективности и безопасности медицинского средства Гиалгель в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов II-III степени, Орлик Т. В., Козицкая С. В. (2011)
Пелипенко В. П. - Медична й соціальна реабілітація хворих старших вікових груп з переломами шийки стегнової кістки й остеопорозом. Вибір методу лікування. Прогнозування зрощення переломів, Пелипенко О. В., Соколка В. В., Дудник Т. А., Ковальов О. С. (2011)
Лузин В. И. - Морфометрические отличия крестцов у лиц мужского и женского пола, Еремин А. В., Левчук Е. В., Чалая Е. А. (2011)
Кучмак О. Б. - Мікробіоценоз кишечника на тлі ревматоїдного артриту з ознаками остеопорозу, Климнюк С. І. (2011)
Негру-Mихалаки Р. - Сердечно-сосудистая кальцификация и остеопороз при хронической почечной недостаточности у пациентов, находящихся на программном гемодиализе, Гроппа Л., Десятникова E. (2011)
Благодаренко Л. Ю. - Зошит для лабораторних робіт як засіб регуляції та стимуляції пізнавальної діяльності учнів (2012)
Горбачук І. Т. - Дослідження екстраструмів замикання і розмикання в електричному колі джерела постійного струму з RLC елементами, Стариков С. М., Козеренко С. І. (2012)
Закусило А. І. - Математичне моделювання фізико-механічних задач засобами інтегрального числення у процесі підготовки магістрів технологічної освіти, Касперський А. В. (2012)
Кульчицький В. І. - Вивчення законів постійного електричного струму на основі системи фундаментальних фізичних понять (2012)
Литвинов Ю. В. - Дослідження швидкоплинних та довготривалих процесів з допомогою комп'ютерного вимірювального комплексу "Навчальна лабораторія ІТМ" (2012)
Литвинов Ю. В. - Комп'ютерна підтримка демонстраційного експерименту з дослідження властивостей електричних кіл (2012)
Мартинюк М. Т. - Інтегративно-предметний підхід як засіб вивчення фізико-технічних знань в умовах впровадження нового змісту навчання, Хитрук В.І., Декарчук М.В. (2012)
Сусь Б. А. - Дослідження дифракції світла, Шут А. М., Шут М. І. (2012)
Хован І. В. - Психолого-педагогічні аспекти дослідної діяльності учнів на уроках з фізики (2012)
Горбачук В. О. - Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємництва (2012)
Гроза В. А. - Пропедевтика методів поліноміальної апроксимації в процесі викладання дисципліни "Математика" у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, Лещинський О. Л., Томащук О. П., Тихонова В. В. (2012)
Краснитський С. М. - Про поведінку функції в околі локального екстремуму, Курченко О. О. (2012)
Сушко О. С. - Деякі аспекти застосування методу найменших квадратів при розв’язанні задач економічного змісту (2012)
Трунова О. В. - Методичні особливості компетентнісного підходу щодо навчання стохастики у ВЗО (2012)
Філімонова М. О. - Графічний метод розв'язання текстових задач, Швець В. О. (2012)
Шаповалова Н. В. - Проективна геометрія у формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів математики, Панчанко Л. Л. (2012)
Шевченко С. М. - Дослідження готовності викладача до управління процесом розвитку аналітичного мислення студентів технічних університетів (2012)
Школьний О. В. - Проблема захисту від угадування текстових завдань з ДПА та ЗНО з математики (2012)
Гончаренко Я. В. - Теоретико-методологічні аспекти підготовки магістерських робіт студентами спеціальності "Математика (Фінансова математика)" (2012)
Благодаренко Л. Ю. - Якісні задачі як засіб розвитку в учнів способів евристичної пізнавальної діяльності у процесі навчання фізики, Лозова І. В. (2012)
Благодаренко Л. Ю. - Самостійний експеримент під час виконання фронтальних лабораторних робіт з фізики в основній школі, Овенко Б. С. (2012)
Дейнека О. М. - Фундаментальні фізичні закони у фаховій підготовці учнів технічних училищ за спеціальністю "Автослюсар" (2012)
Касперський А. В. - Структура та молекулярно-кінетичні процеси радіаційно-модифікованих систем на омснові поліетилену, Гордієнко В. П., Дайнека О. М. (2012)
Кузнєцова О. Я. - Методика розрахунку рейтингової оцінки з загальної фізики для заочної форми начання студентів авіаційних спеціальностей (2012)
Кульчицький В. І. - Формування фундаментальних фізичних понять під час вивчення теореми Гаусса та її застосування для обчислення напруженості електронного поля у діалектриках та провідниках у студентів інженерно-технічних спеціальностей вузів (2012)
Кух А. М. - Професійні компетентності учителя фізики та їх формування (2012)
Кучменко О. М. - Фізичний практикум - складова експериментально-практичного навчального комплексу як засіб активізації самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Лесун І. П. - Запровадження компетентісного підходу у навчанні учнів старшої школи (2012)
Литвинов Ю. В. - Творчі завдання для майбутніх вчителів фізики в процесі освоєння комп'ютерного вимірювального комплексу "Навчальна лабораторія ІТМ" (2012)
Луценко Г. В. - Інформаційна культура і наукова підготовка майбутньго фахівця в умоваї фундаменталізації професійної освіти (2012)
Мороз І. О. - Фундаменталізація навчальних курсів у педагогічних університетах (2012)
Новікова С. О. - Комп'ютерне моделювання як чинник формування в учнів фундаментальних знань з фізики (2012)
Рокицький М. О. - Лабораторна робота "Вивчення та дослідження параметрів термічно стимульованих коливань лінійних розмірів полімерних композицій", Шут А. М., Рокицька Г. В. (2012)
Сільвейстр А. М. - Організція навчальних занять з фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2012)
Сусь Б. А. - Дослідження поляризації світла, Шут А. М. (2012)
Федчишин О. М. - Домашній експеримент у навчально-пізнавальній діяльності учнів класів суспільно-гуманітарного напряму (2012)
Чернявський В. В. - Зміст курсу загальної фізики як важливий чинник підвищення якості фундаментальної підготовки морських спеціалістів (2012)
Швай Р. І. - Формування креаивної особистості у процесі навчання фізики (2012)
Шишкін Г. О. - Система компетентісно-орієнтованого навчання фізико-математичних дисциплін у педагогічному університеті (2012)
Школа О. В. - Проблемні питання курсу "Термодинаміка і статистична фізика" (2012)
Шут М. І. - Концептуальні підходи до створення підручника з фізики як системи формування основ навчальної діяльності, Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. (2012)
Кузьминський О. В. - Комп'ютерна підтримка процесу розв'язування задач з астрономіїу школі (2012)
Гончаренко Я. В. - Математичні методи аналізу результатів Педагогічного експерименту, Горбачук В. О. (2012)
Дрозденко О. Л. - Рівні інтелектуальних досягнень студентів аграрних коледжів та шляхи їх формування в процесі вивчення дисципліни "Вища математика" (2012)
Колесник Т. В. - Про реалізацію принципу наступності у системі неперервної математичної освіти (2012)
Махомета Т. М. - Вивчення алгебраїчних ліній у курсі аналітичної геометрії студентами ВНЗ (2012)
Одинець Ю. А. - Метод фазового укрупнення при розв'язуванні математичних задач (2012)
Сушко О. С. - Формування професійно-предметних компетенцій майбутніх економістів у процесі навчання фінансової математики (2012)
Тихонова В. В. - Пропедевтика модуля "Структури даних" у процесі викладання математичних дисциплін, Лещинський О. Л., Томащук О. П., Бохонова Т. Ю., Гроза В. А. (2012)
Трунова О. В. - Оцінка ризиків інтегрованих виробничих систем (2012)
Поворознюк В. В. - Рівень 25(ОН) вітаміну D у дорослого населення різних регіонів України, Балацька Н. І., Климовицький Ф. В., Синенький О. В., Муц В. Я. (2011)
Поворознюк В. В. - Остеопоротичні переломи в жінок старших вікових груп: зв'язок із віком, станом кісткової тканини та болем в спині, Орлик Т. В., Григор’єва Н. Н., Дубецька Г. С. (2011)
Григор’єва Н. В. - Інформативність рентгеностеоденситометрії та її комбінації із FRAX® в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді, Поворознюк Вас. В., Поворознюк В. В. (2011)
Поворознюк В. В. - Изменения структурно-функционального состояния костной ткани при гипертонической болезни у женщин в постменопаузе, Коломиец В. И., Нишкумай О. И., Некрасова Н. Б. (2011)
Бистрицька М. А. - Остеопороз у пацієнтів із травматичною хворобою спинного мозку, Поворознюк В. В. (2011)
Шпаченко Н. Н. - Прогностическое значение биохимических маркеров глюкокортикоидного остеопороза, Золотухин С. Е., Бутев Е. В., Чирах Т. М., Попов С. В. (2011)
Олійник О. Б. - Корекція порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок з тиреотоксикозом препаратами кальцію та алендронової кислоти, Поворознюк В. В. (2011)
Касинец С. С. - Возможности ультразвукового исследования в диагностике раннего ревматоидного артрита, Комарова Е. Б., Мещерякова Т. В. (2011)
Золотухин С. Е. - Коррекция черепно-мозговой травмы и остеопороза кальцитонином, Шпаченко Н. Н., Зенько Н. А., Бутев Е. В., Попов С. В., Чирах Т. М. (2011)
Манасова Г. С. - Возможности коррекции остеопенического синдрома у беременных с перинатальным инфицированием (2011)
Спузяк М. И. - Комплексная лучевая диагностика импинджмент синдрома плечевого сустава, Литвин Ю. П., Логвиненко В. В. (2011)
Павлишин Г. А. - Якість життя дітей із проявами периартикулярного остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті, Ковальчук Т. А., Лучишин Н. Ю. (2011)
Нішкумай О. І. - Ефективність застосування хондроцерину та денеболу у хворих на остеоартроз, Некрасова Н. Б. (2011)
Гарник К. В. - Ефективність медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з остеопорозом та синдромом екологічного імунодефіциту, з використанням диференційованої дієти, вітамінно-амінокислотно-кальцієвого комплексу, Фролов В. М., Соцька Я. А., Бикадоров В. І. (2011)
Нестеренко З. В. - Диспластикозависимые изменения органов и систем у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (2011)
Нестеренко З. В. - Особенности нарушений соединительной ткани у детей, родившихся от родителей–ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Иванина Е. Ю. (2011)
Благініна І. І. - Дослідження якості життя у хворих на анкілозивний спондилоартрит, Реброва О. О., Покришка І. І., Биліно В. В. (2011)
Бережний В. В. - Особливості структурних змін кісткової тканини при ювенільному ревматоїдному артриті в дітей, Марушко Т. В. (2011)
Лоскутов А. Е. - Cтруктурно-функциональная перестройка проксимального отдела бедренной кости в разных возрастных группах у пациентов с диспластическим коксартрозом, Олейник А. Е., Зуб Т. А., Синегубов Д. А. (2011)
Шармазанова О. П. - Структурно-функціональний стан кульшового суглоба в нормі та при диспластичних захворюваннях у дітей молодшого віку за даними рентгенограмометрії, Лопіна Т. О., Оборіна Н. О., Шаповалова В. В. (2011)
Кінча-Поліщук Т. А. - Застосування препаратів кальцію та вітаміну D при ортопедичній патології в дітей молодшого віку (2011)
Поворознюк В. В. - Особенности изменений минеральной плотности, минеральной насыщенности и площади костной ткани у крыс линии вистар в зависимости от возраста и пола, Гопкалова И. В. (2011)
Воронцова Т. О. - Нові напрямки лікування дітей із проблемами травної системи, Косовська Т. М., Левенець С. С., Кабакова А. Б., Бойко В. Г., Наумович О. В., Ландяк Е. А., Сохар О. Є. (2011)
Ковальчук Т. А. - Динаміка якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей на тлі терапії метотрексатом та несте роїдними протизапальними препаратами – результати дворічного моніторингу (2011)
Содержание (2009)
Пасечникова Н. В. - Сравнительная эффективность субретинальных неоваскулярных мембран методом длинноволновой фундусграфии и флюоресцентной ангиографии, Науменко В. А., Король А. Р., Задорожный О. С. (2009)
Могилевский С. Ю. - Новый метод профилактики и лечения субэпителиального флера роговой оболочки после эксимерлазерной коррекции миопии: 1 год наблюдения, Павлюченко А. К. (2009)
Боброва Н. Ф. - Передний капсулорексис при врожденных и приобретенных изменениях передней капсулы хрусталика, Дембовецкая А. Н., Кузьмина Н. Б. (2009)
Полякова С. И. - Информативность компьютернотомографических признаков для дифференциальной диагностики опухолей слезной железы эпителиального генеза (2009)
Павлюченко К. П. - Уровень кортизола во влаге передней камеры у оперированных больных первичной глаукомой, Могилевский С. Ю., Панченко Ю. А. (2009)
Жмурик Д. В. - Тактика хирургического лечения отслоек сетчатки, осложненных ПВР (2009)
Гальперт Я. И. - Глазодвигательные нарушения у детей с детским церебральным параличом, Сердюченко В. И. (2009)
Пасечникова Н. В. - Влияние фотодинамических свойств метиленового синего на культуру Candida albicans в условиях лазерного облучения, Зборовская А. В., Кустрин Т. Б. (2009)
Калашников В. В. - Исследование влияния дополнительного введения биотина на развитие помутнений в хрусталиках при моделировании световой катаракты (2009)
Бездетко П. А. - Возможность применения препарата "Трентал" в комплексном лечении сосудистой оптической нейропатии, Пахомова А. В. (2009)
Буйко А. С. - Злокачественные эпителиальные опухоли кожи век — встречаемость, факторы риска, классификация, диагностика, методы лечения и их результативность (2009)
Венгер Л. В. - Розробка нового способу іридофакопротезування у хворих з аніридією та афакією (2009)
Боброва Н. Ф. - Сопутствующая патология у детей до двухлетнего возраста с врожденными катарактами, Дембовецкая А. Н., Жеков А. К. (2009)
Гайдамака Т. Б. - Особенности состояния вегетативной нервной системы и психоэмоционального статуса у больных герпетическими кератитами, Чаура А. Г., Храменко Н. И. (2009)
Сергиенко Н. М. - Ранние результаты десцеметорексиса с эндотелиокератопластикой, Кондратенко Ю. М., Новицкий А. Н., Лысенко М. Г. (2009)
Полякова С. И. - Уровень экспрессии антигенов СБ 16, СБ 25, СБ 95 на лимфоцитах периферической крови больных эпителиальными опухолями слезной железы при различном характере течения, Величко Л. Н. (2009)
Венгер Л. В. - Дифференцированный подход к реконструктивному лечению больных с частичной и полной аниридией (2009)
Капечук В. В. - Стан окисно-відновних процесів і ліпофільної антиоксидантної системи у хворих з гострою судинною оптичною нейропатією, Пархоменко Т. В. (2009)
Пасечникова Н. В. - Антибактериальное действие метиленового синего активированного лазерным излучением с длиной волны 630 нм, на культуру золотистого стафилококка, Зборовская А. В., Самолук Н. А. (2009)
Гладуш Т. И. - Нарушения функционального состояния митохондриальных структур сетчатки при экспериментальном диабете и возможности их коррекции, Байдан Е. И. (2009)
Жмудь Т. М. - Травми рогівки металевими сторонніми тілами (2009)
Тяжка Н. П. - Спосіб ранньої діагностики сухої форми вікової макулодистрофії (2009)
Сергиенко H. M. - Рецензия на книгу С. А. Гончаровой, А. М. Петруни, Г. В. Пантелеева "Офтальмологической службе Луганской области 125 лет" (2009)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2008 г. (2009)
Абрамец И. В. - Образ "другой действительности” в лирике А. Блока (2011)
Абрамович С. Д. - Стихотворение М. Тилло "Ренессанс”: идея, образная структура, стилистика (2011)
Айвазова Э. Р. - Сатира как предмет литературной эстетики (2011)
Акопьянц Н. М. - Внутренняя речь как средство характеристики персонажей в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус” (2011)
Акулова Н. Ю. - Імпресіоністичний хронотоп у системі поетики Михайла Івченка (2011)
Алексенко В. Ф. - Тема проповіді в романі О. Ґолдсміта "Векфільдський вікарій” як вираз просвітницької віри в добру природу людини (2011)
Бенкендорф Г. Д. - Сприйняття золотого кольору німецькою національною свідомостю на поетичному рівні (2011)
Бондарева О. Є. - Угрупування "Західний вітер” в українському літературному процесі 1990-х рр. (2011)
Бойніцька О. С. - Постмодерністська та реалістична поетика в англійському історіографічному романі (2011)
Боковець А. В. - Форми побутування і художньої репрезентації ліричних поетичних текстів у ранній тюдорівській Англії (2011)
Ванденко О. А. - Співвідношення історичного факту та вимислу у творі П. Гертлінґа "Гельдерлін” (2011)
Васьків М. С. - Два твори Івана Багмута на одну тему: нарис і повість, художня публіцистика і художня література (2011)
Галицкая Е. Г. - Своеобразие композиции пьесы Т. Стоппарда "Индийская тушь” (2011)
Голубишко И. Ю. - Экфрастический дискурс в произведениях В. Г. Короленко (2011)
Гурбанська А. І. - Категорії літературного роду (теоретичні проблеми генези, еволюції, термінології і поетики) (2011)
Даниліна О. В. - Автобіографізм прози Марії Матіос (2011)
Демьяненко М. С. - Пространственная организация романа И. Г. Эренбурга "Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников” (2011)
Дербенёва Л. В. - Тема и её вариации: концепция семьи Ф. М. Достоевского как литературный фон "Безотцовщины” А. П. Чехова (2011)
Єременко О. В. - Теоретичні аспекти кореляції синтетичних та синкретичних компонентів художнього образу (2011)
Журавльова С. С. - Книга "Алфавит собранный, риθмами сложенный…” свт. Іоана Максимовича як явище національної агіографічної поезії доби бароко (2011)
Иванюк Б. П. - Память жанра, память о жанре и метажанр (2011)
Ивасишена Т. В. - Особенности воплощения пирамидальной композиции в пьесах Л. Андреева (2011)
Іконнікова М. В. - Епітет у структурі тоталітарного дискурсу (на прикладі роману-антиутопії ХХ ст.) (2011)
Ильинская Н. И. - "На весах Иова”: экзистенциальный вектор духовных исканий русской поэзии ХХ века (2011)
Калашникова О. Л. - Агиография или роман: у истоков русской женской мемуаристики (2011)
Карбашевська О. В. - Українські та британські народні балади про смерть воїна на полі бою: поетика та літературна рецепція (2011)
Кеба Т. В. - Поэтика Иннокентия Анненского: итоги и перспективы изучения (2011)
Клюка Т. Л. - Концепція трагічного у п’єсі Юджина О’Ніла "Пристрасті під в’язами” (2011)
Кобзар O. I. - Міфопоетика Фрідріха Геббеля у контексті міфокритики ХIХ ст. (2011)
Козьмик Г. О. - Специфіка репрезентації трансгресії в англійському ренесансному джесті: між критицизмом і апологетикою (2011)
Колбенева Ю. С. - Жанровое своеобразие пьес Екатерины ІІ (2011)
Колупаєва О. М. - Специфіка фонічної організації англомовного й україномовного сонета кінця XIX – початку XX ст. (2011)
Комарніцька Л. М. - Трансформація гетівської традиції в російській драматургії кінця 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст. (2011)
Коркішко В. О. - Семантика та художні функції хронотопу дороги в літературному тексті (2011)
Костенко Г. М. - "Білінгвізм” В. Набокова і "Весна у фіальті” як відповідь А. П. Чехову (2011)
Кофлер Д. Ф. - Міфологічна образність еддичних текстів як форма вираження світоглядних уявлень давньоскандинавських племен (2011)
Кришталюк Г. А. - Композиція англомовних газетних аналітичних текстів: лінгвокогнітивний аспект (2011)
Крючкова О. Р. - Наука як спосіб втечі від дійсності у "Кораблі дурнів” Г. Нормінтона (2011)
Кудрявцев М. Г. - Містичний реалізм Чингіза Айтматова у контексті застережливих візій доби: порівняльно-історичний дискурс (2011)
Кудряшова О. В. - Збірка Мар’яни Савки "Квіти цмину” як різновид альбомної лірики (2011)
Кушнірова Т. В. - Жанрово-стильові особливості роману Ф. Сологуба "Мелкий бес” (2011)
Кшевецький В. С. - Модифікація канонічної форми сонета у поезії срібного віку (на матеріалі творчості Валерія Брюсова) (2011)
Лаврова А. А. - Особенности художественного пространства и времени в рассказе У. С. Моэма "Падение Эдварда Барнарда” (2011)
Лагодзинська Л. Ю. - Підготовка вчителя до проведення інтегрованих уроків із зарубіжної (англійської літератури) та англійської мови (2011)
Литвинюк О. М. - Традиція крізь призму роману В. Ґолдінґа "Подвійна мова” (2011)
Лілова О. Є. - Персонажі-алегорії у П’єсі Джона Скелтона "Величність” (Бл. 1519–20) (2011)
Мажара Н. С. - Дефініція мемуарів як метажанру: пам’ять і суб’єктивність (2011)
Маринчак В. А. - "Гріх” В. Винниченка: внутрішня катастрофа особистості в світлі релігійної рецепції (2011)
Мартыненко А. О. - Е. И. Замятин как мастер инсценизации (2011)
Мітроусова Т. В. - Просторово-часові характеристики "Дублінців” Джеймса Джойса (2011)
Миколайчук А. І. - Faulkner’s and Morrison’s novels: searching for national identity, Кеба О. В. (2011)
Михайлишин У. І. - Ментальні дії у пареміологічній картині світу (на матеріалі німецької мови) (2011)
Насмінчук Г. Й. - Баладна поетика у структурі міфомислення Валерія Шевчука (2011)
Насмінчук І. А. - Поетика художнього простору у повісті Марії Матіос "По праву сторону твоєї слави” (2011)
Ніколенко О. М. - Риси байронічної поеми в творчості Т. Шевченка ("Катерина”) (2011)
Нямцу А. Е. - Интертекстуальные мифологические парадигмы в литературе (2011)
Остапенко И. В. - Духовные истоки картины мира Б. Чичибабина (2011)
Пантелей І. А. - Проблема соціального фактора для розвитку творчих людей (за повістями Тараса Шевченка "Музыкант” та О. Герцена "Сорока-воровка”) (2011)
Петровская С. С. - Роман А. Белого "Петербург”: поэтика заглавия (2011)
Полєщук Г. Я. - Поетика кіноповісті Олександра Кучерука (за участю Тараса Денисенка) "Понад усе” (2011)
Попадинець О. О. - Художня інтерпретація гайдамаччини в історичному романі "Останні орли” М. Старицького, Боднар О. Я. (2011)
Пустовіт В. Ю. - Лист у жанровій парадигмі української мемуаристики (2011)
Решетюк Т. П. - Архетип воскресения в прозе А. П. Чехова (2011)
Саковець С. П. - Міфопоетична організація оніропростору у поезії Василя Стуса (2011)
Салтанова І. М. - Річ і природа в поетичному світі Е. Золя (2011)
Свідер І. А. - Дзеркала та дзеркальна метафора у творах Е. Т. А. Гофмана: семантичний аспект (2011)
Семелюк Р. М. - Символ і епіфанія в творчості А. П. Чехова і Дж. Джойса: типологічні аспекти (2011)
Сивак Л. М. - Морально психологічні та лірико романтичні аспекти творчості Михайла Стельмаха: до проблеми історико-генетичних зв’язків (2011)
Силаев А. С. - Романная архитектоника рассказа И. А. Бунина "Чаша жизни”: Pro и Contra (2011)
Ситник Н. В. - Образ Фродо і домінантні архетипи трилогії "Володар Перстенів” (2011)
Старостенко Т. Н. - К вопросу о хронотопической организации романа Дэна Брауна "Код да Винчи” (2011)
Страшок Н. М. - Формы выражения авторской позиции в биографическом очерке М. Алданова "Сталин” (2011)
Титянин К. А. - О специфике реалистического анализа (2011)
Tkachov Y. G. - Die besonderheiten der darstellung des gartensymbols in der russischen und der ukrainischen barockliteratur (2011)
Харюк І. Р. - Теургічна концепція як сюжетне завдання Поттеріади Дж. Роллінг (2011)
Черников И. Н. - Явление изоморфности и жанр романа Д. С. Мережковского "Антихрист (Петр и Алексей)” (2011)
Чернікова О. І. - Класифікація звукових повторів як складової поетики художнього тексту (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкієна) (2011)
Чубукина О. В. - Читательский кругозор персонажа как ресурс интерпретации литературного произведения (2011)
Шаповал О. Г. - Своєрідність жанрової структури роману В. Ґолдінґа "Піраміда” (2011)
Шарова Т. М. - Кость Гордієнко: борець за правду й волю (2011)
Шулык П. Л. - Таргум как интерпретация библейских текстов (2011)
Юферева О. В. - Послання-експромт: "Квазіжанр” чи новий жанровий варіант (на матеріалі української та російської поезії ХІХ ст.) (2011)
Языкова Т. В. - Князь Голицын в романе Джеймса Гранта "Желание леди Веддерберн”: исторический или фикциональный персонаж? (2011)
Яковлева Н. М. - "Серце пітьми” Джозефа Конрада: поетика хронотопу (2011)
Яковлєва О. В. - Антропонімічний простір англійської поезії нонсенсу (2011)
Автори статей (2011)
Беззубов Д. О. - Забезпечення безпеки на транспорті: формально-правові засади (2016)
Гусар О. А. - Персонал цивільної авіації як системне утворення (2016)
Жмур Н. В. - Правове регулювання комерційних прав у міжнародному повітряному праві (2016)
Базов О. - Реалізація права на свободу вираження поглядів та свободу мирних зібрань у контексті юрисдикції Європейського суду з прав людини (2016)
Гасанзаде С. Б. - Правовой статус женщин (2016)
Пашаева А. - Философский и правовой анализ понятия "справедливость" в философии права (2016)
Пильгун Н. В. - Сутність та особливості громадянства в Україні, Бузун О. О. (2016)
Рибікова Г. В. - Предмет правової експертизи нормативно-правових актів (2016)
Гончарук С. Т. - Нова державна служба України: поняття, ознаки та принципи (2016)
Кайдашев Р. П. - Процесуальний статус Верховного Суду України як суб’єкта перегляду адміністративних справ в адміністративному процесі (2016)
Олійник О. В. - Сутність державної політики забезпечення інформаційної безпеки щодо джерел загроз та інших безпекогенних чинників (2016)
Сопілко І. М. - Становлення мережевого суспільства та питання кібербезпеки (2016)
Ustynova I. - Some theoretical aspects of modern classification of financial sanction (2016)
Юринець Ю. Л. - Джерела права європейського адміністративного простору у контексті забезпечення культурних прав громадян (2016)
Білоусов В. М. - Штучне переривання вагітності: прогалини в цивільному законодавстві, Дробович Т. М., Мельник П. М. (2016)
Вишновецька С. В. - Правова природа визначення поняття переведення працівника на іншу роботу, Чумак Ю. А. (2016)
Зеленова М. О. - Захист прав споживачів у сфері кредитування: правовий компроміс чи його імітація? (2016)
Лукасевич-Крутник І. С. - Генеза правового регулювання відносин за договором перевезення в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях (2016)
Слома В. М. - Поняття зобов’язання у цивільному праві (2016)
Гелич А. О. - Загальнотеоретичні засади участі держави у корпоративних відносинах (2016)
Козирєва В. П. - Законодавство України про третейські суди: основні закономірності та перспективи розвитку, Гаврилішин А. П. (2016)
Кочин В. В. - Види господарської діяльності юридичних осіб: проблеми теорії та практики (2016)
Мілімко Л. В. - Господарсько-правова відповідальність: ознаки та порядок застосування (2016)
Авдеев В. А. - Наказание в системе уголовно-правовых средств охраны свободы личности, Авдеева E. В. (2016)
Кочнєва А. О. - Криміналістична методика розслідування злочинів: сучасний стан і проблеми розвитку (2016)
Рощина І. О. - Хронологія і результати боротьби з корупцією у судовій системі України, Багрійчук Д. В. (2016)
Таран О. В. - Проблема встановлення причинного зв’язку у злочинах проти безпеки виробництва (2016)
Jakulin Vid - Cooperation between European Union Member States in the Field of Criminal Justice (2016)
Сопілко І. М. - Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи, Череватюк В. Б. (2016)
Калюжний Р. А. - Рецензія на навчальний посібник "Реформування адміністративного процесу в Україні" (2016)
Бут Н. - Сучасні методи використання ландшафтного дизайну в міському середовищі (2010)
Гавриленко В. - Методологічні аспекти екооптимізації урбоінфраструктури, Запорожець О., Коломієць Г., Корбут I., Мовчан Я. (2010)
Ексарева Н. - Проблемы экологической эстетики. Прошлое и настоящее греческой площади Одессы, Ексарев В. (2010)
Захаров Ю. - Акустична безпека-складова частина якості міського будівництва, Саньков П., Захаров В., Ткач Н. (2010)
Золотоперий В. - Планування криволінійної ділянки швидкісної сполучної руліжної доріжки, Луценко O. (2010)
Косаревська P. - Інформаційні технології для ландшафтного проектування, Левченко О. (2010)
Костюченко О. А. - Функціональний розвиток будівель музеїв (2010)
Кузьмінова Г. - Елементи історії символіки та декоративно-прикладного мистецтва в оформленні інтнр'єрів аеропортів України (2010)
Малишевська І. - Особливості формування інтер'єрів кулутурно-розважальних комплексів з урахуванням впливу історичного середовища, Кузнецова І. (2010)
Мельниченко Г. - Роль декоративно-прикладного мистецтва у формуванні дизайну інтер'єрів закладів громадського харчування, Чернявський В. (2010)
Бабченко Н. В. - К проблеме графического оформления специальной лексики современного французского языка (2012)
Мироненко В. - Современные тенденции совершенствования аеропортов и их комплексов, Мироненко О. (2010)
Беркещук І. С. - Структурно-семантична характеристика мутаційних субстантивів (на матеріалі назв знарядь праці) (2012)
Новосельчук Н. - Озеленення штучних основ як засіб екологічного оздоровлення міського середовища (2010)
Білоусова Т. П. - Принципы идеографической систематизации фразеологических универбов (2012)
Обуховська Л. - Малі архітектурні форми для критих аквапарків: класифікація і принципи формування (2010)
Галайбіда О. В. - Стилістичний потенціал вставлених конструкцій у творах Уілкі Коллінза (2012)
Омельяненко М. - До питання формування типології споруд у будівництві (2010)
Главацкая Е. И. - Номинации общего рода со значением ’лицо по признаку’ в современном русском языке (2012)
Привольнева С. - К вопросу об истоках формирования крымскотатарской национальной архитеткуры (2010)
Головина Л. И. - Предупреждение ошибок в правописании гласных в условиях влияния южнорусских говоров на речь учащихся (2012)
Русаков І. - Дизайн приміщень станцій технічного обслуговування легкових автомобілів з розширеним комплексом послуг, Корчагіна М. (2010)
Кравченко Э. А. - Роль компаративов с онимами в формировании образности художественного текста (2012)
Семикіна О. - Значення інформаційних технологій у формуванні сучасних транспортних споруд (2010)
Картамишев О. О. - Структура і склад фразеологічної мікросистеми "Здібності людини" (2012)
Степура В. - Реконструкція будівель і споруд, Мартинов І., Вардовський С., Дукельський Ю. (2010)
Коваленко Н. Д. - Енантіофраземи-іроніми в діалектному мовленні (2012)
Трошкіна О. - Об'єкти художнього проектування-громадські вбиральні як елементи міського середовища (2010)
Козак Р. В. - Образність як семантичний чинник експресивного синтаксису в східнослов’янських мовах (2012)
Чижмак Д. - Методика дослідження екологічної безпеки висотних споруд, Ковальський Л. (2010)
Кульбабська О. В. - Функційні особливості пояснювально-уточнювальних конструкцій у сучасній українській мові (2012)
Чупринська Л. - Традиції та новації у створенні об'єктів промислового дизайну на базі національної вишивки, Мараховський А. (2010)
Ладиняк Н. Б. - Повтор як домінувальний образний засіб орнаментальної прози Аркадія Любченка (2012)
Шемеліна Т. - Взаємозв'язок гармонії середовища та внутрішньої гармонії людини (2010)
Литвинникова О. И. - Словотворчество в современной русской художественной литературе (2012)
Маркітантов Ю. О. - Скорочення компонентного складу фразеологічних одиниць і поетичний текст (2012)
Марчак Т. А. - Естетика музичного ритму в мистецтві слова (2012)
Марчук Л. М. - Акцентна лексика текстів Григорія Білоуса (2012)
Мозолюк О. М. - Суфіксальні форманти в іменниках чоловічого роду старослов’янської мови (номінаціях осіб) (2012)
Монастирська Р. І. - Змістова специфіка термінів СГ ‘фізична особа в спадковому праві’ (2012)
Онуфрієва І. Л. - Актуальна та потенційна антропонімія у дослідженнях сучасних лінгвістів (2012)
Петровская С. С. - Структура и заголовки романа А. Белого "Петербург". Статья ІІІ (2012)
Півньова Л. В. - Еволюція поняття "мандрівник" в українському лексиконі (2012)
Попович А. С. - Функціонування перифраз у мовотворчості Ліни Костенко (2012)
Потапчук І. М. - Номени лексико-семантичної групи "рівнина" у західноподільському діалектному мовленні (2012)
Проценко Н. В. - Основні труднощі навчання аудіювання (2012)
Свідрук О. О. - Функціонування термінологічної лексики в метафоричних конструкціях у сучасних текстах (2012)
Сокальська Г. В. - Концептуальність метафоричного значення у розрізі логіко-семантичних аспектів (2012)
Соловская Е. В. - Аффиксальные способы отантропонимного словообразования (2012)
Сукаленко Т. М. - До проблеми вивчення лінгвокультурних типажів як концептів (2012)
Третяк Н. В. - Мовна гра у сфері жаргоновживання (2012)
Фрасинюк Н. І. - Концепт чи значення? (2012)
Дмітрієв С. М. - Леся Українка і національна освіта на рідномовній основі, Чопик Я. М. (2012)
Чопик Я. М. - Лінгводидактичні засади морфемно-словотвірного аналізу (2012)
Чумак Г. В. - Способи передачі концепту страху в українському та російському перекладах "Падіння дому Ашерів" Е. А. По. (2012)
Яворський А. Ю. - Типові мовні помилки на сторінках друкованих ЗМІ Кам’янеччини (2012)
Абрамович С. Д. - Homo in Amore в художественном мире Гоголя (2012)
Вірченко Т. І. - Типологія художніх конфліктів сучасної української драматургії: педагогічний концентр (2012)
Васьків М. С. - Освоєння далекого сходу й міжнаціональні взаємини у нарисах І. Багмута й Е. Райцина (2012)
Гук І. В. - Іван Франко як дослідник і популяризатор творчості Миколи Гоголя (2012)
Канарська В. П. - Національний міфосвіт поезії Емми Андієвської (2012)
Кобзарь Е. И. - "Сентиментальные повести" Михаила Зощенко: преодоление через подражание (2012)
Коваленко О. А. - Концептуальність конфлікту в розкритті соціально-філософської проблематики поезій Т. Г. Шевченка (1857-1861 рр.) (2012)
Козлов Р. А. - Хронотопіка п’єси Івана Франка "Славой і Хрудош" (2012)
Крючкова О. Р. - Мистецтво як "омертвіння натури" в художній системі роману Г. Нормінтона "Дива й чудасії" (2012)
Кудрявцев М. Г. - "Камінний гість" О. Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки у контексті світової теми: несинхронне зіставлення (2012)
Лаврусевич Н. О. - Психологічні аспекти та світоглядна позиція автора в романі Дениса Лукіяновича "Філістер" (2012)
Насмінчук І. А. - Суїцидальні мотиви в романі "Щоденник страченої" Марії Матіос (2012)
Насмінчук Г. Й. - Дискурс самототожності в романі "Хресна проща" Романа Іваничукa (2012)
Притуляк В. Г. - Кореляція суспільно-історичного, художнього й індивідуального часу персонажа у творах Ф. Кафки (2012)
Рега Д. О. - Урбаністичні мотиви у творчості поетів-футуристів (на прикладі творчості В. Маяковського, М. Семенка та Б. Ясенського) (2012)
Салтанова І. М. - Особливості романної форми Ч. Діккенса (2012)
Синюк В. А. - Метафора как основа образной системы Марии Тилло (2012)
Титянін К. О. - Про реалізм як референційну ілюзію (2012)
Тімофєєв А. В. - Поетика сороміцьких пісень в романі Л. Клименко "Великий секс у Малих Підгуляївцях" (2012)
Черников И. Н. - Жанровый статус историософского символистского романа Д. С. Мережковского "Александр Первый" в зеркале русской критики 1910-х годов, Петровская С. С. (2012)
Шевченко А. Г. - Тиль Уленшпигель – герой лирики Эдуарда Багрицкого (2012)
Штейнбук Ф. М. - Словесный/телесный идентитет в романе М. Шишкина "Венерин волос" (2012)
Шулик П. Л. - Западный синдром "русского" серапиона (Л. Лунц о западной традиции в русской литературе), Поліщук Г. Й. (2012)
Шевчук В. В. - Легенди та перекази з Поділля: стан наукового вивчення у першій половині ХІХ століття (2012)
Абрамович С. Д. - Русский очерк: история жанра (Рецензия на кн. Е. А. Гусевой "Очерк среди жанров художественной литературы и журналистики". – Днепропетровск, 2011. – 248 с.) (2012)
Почапська-Красуцька О. І. - Проблеми та перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів (2012)
Маркітантова В. Ю. - Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі (2012)
Відомості про авторів (2012)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2015)
References on the articles (2015)
Татаров О. Ю. - Слідчий суддя як суб’єкт захисту прав людини: деякі проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення (2015)
Брусакова О. В. - Моральні аспекти правової культури (2015)
Процюк І. В. - Сутність і зміст поняття "влада" (2015)
Веприцький Р. С. - Реалізація заходів протидії злочинності в регіоні (2015)
Вінакова Т. А. - Особливості правового регулювання протидії підрозділами карного розшуку придбанню майна, одержаного злочинним шляхом (2015)
Греченко В. А. - Боротьба міліції з хуліганством в УСРР у роки непу (1921–1929) (2015)
Жицький Є. О. - Взаємодія оперативних підрозділів під час здійснення оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет (2015)
Клемпарський М. М. - Суспільно небезпечні наслідки у злочинах з формальним складом: кримінальні та кримінальні процесуальні аспекти (2015)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються відносно осіб, діяльність яких пов’язана зі здійсненням правосуддя (2015)
Марков В. В. - Юридичні гарантії правоохоронної діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС України (2015)
Ніколаєв Є. - Вибрані проблеми кримінально-виконавчого права за Кримінально-виконавчим кодексом Республіки Польща (після 1 липня 2015 року) (2015)
Пеньков С. В. - Особливості нормативно-правового регулювання використання службових собак при здійсненні оперативно-розшукової протидії злочинності (2015)
Пієв С. С. - Визначення поняття неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні (2015)
Ральченко І. М. - Мета провокації війни як ознака злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: проблеми встановлення змісту та значення (2015)
Чорноус Ю. М. - Актуальні питання кримінального провадження у порядку перейняття (2015)
Шахова К. В. - Наукова розробленість питання протидії територіальними підрозділами карного розшуку злочинам, що вчиняються на залізничному транспорті, Дядюшкін О. В. (2015)
Юхно М. О. - Окремі аспекти забезпечення і реалізації права на захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні (2015)
Бугайчук К. Л. - Деякі питання забезпечення взаємодії органів та підрозділів внутрішніх справ з державною виконавчою службою з приводу належного оформлення постанов у справах про адміністративні правопорушення (2015)
Вікторчук М. В. - Напрями боротьби з ухиленням від сплати місцевих податків (2015)
Прокопенко О. Ю. - Формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні (2015)
Сіренко К. О. - Поняття і сутність служби в органах прокуратури України (2015)
Теремецький В. І. - Територіальні органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти адміністрування податків, Цвірюк Д. В. (2015)
Чумак В. В. - Організаційно-правові засади діяльності підрозділів кримінальної поліції у країнах Балтії (2015)
Шкребець Є. Ф. - Досвід Європейського Союзу в забезпеченні діяльності адвокатури (2015)
Шулатова І. С. - Засадничі особливості створення Державної фіскальної служби України та встановлення її спеціального статусу (2015)
Довбиш О. О. - Правові категорії майна, майнового стану, майнового статусу та їх значення для прав учасників цивільних правовідносин (2015)
Загородній А. С. - Способи захисту прав (інтересів) замовників юридичних послуг (2015)
Пуль С. І. - Поняття та особливості зміни підстави позову в цивільному судочинстві (2015)
Коваленко К. В. - Відмінність дисциплінарної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності (2015)
Чавикіна Т. І. - Європейський досвід становлення та розвитку права на відпустку (2015)
Безсмертний Є. О. - Дистанційна освіта: вітчизняний та закордонний досвід упровадження сучасних інформаційних технологій (2015)
Петров К. Е. - Політика безпеки Web-застосувань та серверів, Кобзев І. В., Онищенко Ю. М. (2015)
Греченко В. - Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и наковальней евразийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болгарии и России (конец ХІХ – начало ХХ ст.) : монография / М. В. Тортика (Лобанова). – Харьков : ХГАК, 2015. – 794 с. (2015)
На книжкову полицю (2015)
Новини наукового життя (2015)
Наші автори (2015)
До уваги авторів (2015)
Абабина Н. В. - Поэтика И. А. Бунина в аспекте теории переходности (2012)
Абрамович С. Д. - Чеховская поэтика как преображение реальности (Рассказ "На подводе") (2012)
Акопьянц Н. М. - Поэтика женских образов в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус" (2012)
Бажанова Е. А. - Своеобразие построения финалов в романах Д. Г. Лоуренса "Сыновья и любовники", "Влюбленные женщины" и "Любовник леди Чаттерли" (2012)
Бежан О. А. - Жанрова варіативність літератури про Голокост (на матеріалі прози В. Гроссмана, В. Стайрона, А. Кузнєцова) (2012)
Белый А. А. - Два ореха в одной скорлупе (2012)
Бітківська Г. В. - Поетика п’єси Г. М. Енценсбергера "Геть Гете!": до питання впливу масмедіа на літературні жанри (2012)
Боговін О. В. - Поняття "модель", "традиційна модель" та "вторинна моделююча система" як засоби інтерпретації художнього тексту (2012)
Бойніцька О. С. - Історіографічний versus історичний: жанрові відмінності двох типів роману в англійській літературі (2012)
Варик Л. О. - Концепт "мороз" в произведениях В. Г. Короленко (2012)
Волковинський О. С. - Алітераційні епітети в ранній ліриці В. Кобилянського (2012)
Волощук М. Б. - Эпитеты в сюжетно-композиционной системе народного рассказа Л. Толстого "Чем люди живы" (2012)
Гавловська Т. А. - Мотивний діапазон роману Теодора Фонтане "Еффі Бріст" (2012)
Гайдук С. Є. - Символічні сенси та функції образу тигра у творчості Вільяма Блейка (2012)
Гільдебрант К. Й. - Особливості створення словесно-психологічного портрету у творах "сердитих молодих людей" (2012)
Горенок Г. Ю. - Польські та українські Гамлети кінця ХІХ – початку ХХ століття, Вишнівський Р. Й. (2012)
Горох Г. В. - Робота з комунікативно-стилістичними вправами на заняттях зі стилістики української мови (2012)
Гурман Т. Л. - Мовна особистість німця у сприйнятті Дж. К. Джерома (2012)
Гурська Д. В. - Лінгвістичне осмислення номінатем "життя" і "смерть" у Біблії та в художній літературі (2012)
Девдюк І. В. - Концепція героя і дійсності у творчості А. Камю (на матеріалі повісті "Сторонній" та роману "Чума"), Кучера А. М. (2012)
Дербенёва Л. В. - Парная дихотомия системы персонажей романа Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" (2012)
Діяконович І. М. - Speech and an individual (2012)
Долга Н. М. - Англійська неоромантична новела в контексті теорії перехідності (Р. Л. Стівенсон, Р. Кіплінг, Дж. Конрад) (2012)
Єременко О. В. - Дихотомія духовного і побутового як поетикальний прийом творення образу Києва (на матеріалі повісті І. С. Нечуя-Левицького "Хмари") (2012)
Єсипенко Н. Г. - Лінгвокогнітивні аспекти гендерного відтворення концепту в тексті (2012)
Запорожченко Ю. О. - Игра в "магический реализм" в современной немецкоязычной прозе (Д. Кельман "Измеряя мир") (2012)
Иванюк Б. П. - Диалог и поэтические жанры (2012)
Ивасишена Т. В. - Традиции и новаторство архитектоники пятиактных пьес Л. Андреева (2012)
Казимір В. О. - Значення когнітивного підходу в дослідженні метафори (2012)
Калашникова А. В. - Ієрогліф як основа художньої структури віршів Лі Цинчжао: проблеми перекладу (2012)
Калашникова О. Л. - Литературный код романа Ф. Бегбедера "Au secours pardon" ("Идеаль") (2012)
Кеба А. В. - Художественный мир Андрея Платонова: пространство и текст (2012)
Кеба Т. В. - Идея циклического развития художественных эпох в эстетической теории и творчестве Оскара Уайльда (2012)
Книш О. В. - Надмірність як засіб організації постмодерністського тексту (2012)
Коршунова С. И. - Русская критика 70-х годов ХІХ века о реализме: рефлексия и практика (2012)
Костенко Г. М. - Міжкультурні зв’язки з російською класикою у романі Дж. Конрада "Очима Заходу" (2012)
Костецька Л. О. - Поетика паліндрома в романі С. Бондаренка "От я вся – я свято, або Віхола лохів", Чернявська Л. В. (2012)
Котенко Ю. В. - Концепт "смерть" в поэтическом творчестве Николая Минского (2012)
Котович А. І. - Пять лет прозы у поэта Мандельштама (2012)
Крючкова О. Р. - Власне "Я" Г. Нормінтона у романі "Корабель дурнів" (автопортрет автора в "маскарадному дійстві" роману) (2012)
Кушка Б. Г. - Традиция "школы гармонической точности" в поэзии А. Сопровского (2012)
Куянцева О. О. - Своеобразие женской характерологии прозы А. Я. Панаевой (2012)
Кшевецький В. С. - Особливості поетики класичних метрів у поезії Сидора Твердохліба (2012)
Лавриненко Е. С. - Образы рая и анти-рая как репрезентаты концепции мира в зрелой лирике В. Ф. Ходасевича (2012)
Лаврова А. А. - Оскар Уайльд и категории суфийской философии, символики и поэтики (2012)
Литвинюк О. М. - Актуальні проблеми трансформації традиційного матеріалу у літературному контексті ХХ століття (2012)
Матковська М. В. - Способи реалізації інтенції боротьби за владу в англомовному політичному дискурсі (2012)
Мацапура В. И. - Приём остранения в произведениях Гоголя: функции использования и способы выражения (2012)
Мацапура Л. В. - Категория сверхъестественного в готической прозе: теоретический аспект (2012)
Миколайчук А. І. - Мотиви екзистенційності людського буття в творчості В. Фолкнера (2012)
Михед Т. В. - Жанрові трансформації вестерну в оповіданні Енні Пру "Горбата гора" (2012)
Мітроусова Т. В. - Символіка художнього простору в романі Дж. Джойса "Улісс" (2012)
Насмінчук Г. Й. - "Диво" П. Загребельного і "Хресна проща" Романа Іваничука у вимірах екзистенції нації: порівняльно-генетичне зіставлення (2012)
Насмінчук І. А. - Автобіографізм і сповідальність як вияв філософії екзистенціалізму у творах Марії Матіос (2012)
Нечволод А. Ю. - Своеобразие художественного времени в книге Надежды Тэффи "Воспоминания" (2012)
Остапенко И. В. - Пейзажный дискурс и картина мира в лирике (2012)
Перинець К. Ю. - Художня природа московського простору в романі Ю. Андруховича "Московіада" (2012)
Петрова Т. М. - Афіксальна деривація іменників давньоанглійської мови (2012)
Поддубко Ю. В. - Лирический цикл А. Кушнера "Римский узор" (2012)
Почапська-Красуцька О. І. - Феномен національної самоідентифікації у публіцистичному мисленні Юрія Винничука (за матеріалами політичних коментарів у газеті "PostПоступ") (2012)
Решетюк Т. П. - Архетип странника-скитальца в рассказах А. П. Чехова конца 1880- нач.1890-х годов (2012)
Романець В. М. - Жанрове новаторство та категорія трагічного в прозі В. Гюго ("Знедолені", "Собор Паризької Богоматері") (2012)
Савкова Л. С. - Художественная биография в контексте жанровых модификаций биографической прозы, Ковальчук Л. В. (2012)
Салтанова І. М. - Деякі структурні ознаки творчої манери Ремарка (2012)
Сасаяма Х. - Образ "радужный поток" и монистическая мысль в сочинениях В. О. Пелевина (2012)
Сафарова З. - "Портрет" и "Картина" в системе пространственной поэтики Генри Джеймса (2012)
Свідер І. А. - Особливості емотивної комунікації в оповіданні Мєрі Фланнері О’Коннор "Одкровення" (2012)
Семелюк Р. М. - Жанрові особливості оповідань збірки Дж. Джойса "Дублінці" (2012)
Силаев А. С. - "Большое видится на расстояньи…" (К 85-летию выхода статьи Н. И. Бухарина "Злые заметки") (2012)
Силантьева В. И. - Рильке и Цветаева в контексте европейского модерна (литература и живопись) (2012)
Синявська Л. І. - Гротескна умовність візії світу у трагікомедії Я. Мамонтова "Батальйон мертвих" (2012)
Ситник А. П. - X-phemisms and intentionality (2012)
Ситник Н. В. - The language behind Tolkien’s mythology (2012)
Сімаковська А. С. - Особливості поетики хронотопу в оповіданнях Ред’ярда Кіплінга "Місто страшної ночі" та "Саіс міс Йол" (2012)
Скуртул Г. С. - Перформатив в еволюції жанрів (за сучасною літературою еміграційного дискурсу) (2012)
Сосніна Т. В. - Способи відтворення квазіреалій у перекладі роману Дж. Оруела "1984" (2012)
Титянин К. А. - О принципах реализма в статьях "Википедии" (2012)
Федірко С. М. - Англійські назви осіб у лексичній системі української мови (2012)
Федорів М. І. - Взаємодія денотативного та сигніфікативного значень у семантичній структурі похідних іменників (на матеріалі німецьких та українських іменників з латинськими суфіксами на позначення осіб) (2012)
Fedulenkova T. N. - English verbal phraseological units of biblical origin: frequent structural models (2012)
Федуленкова Т. Н. - Виды семантического переноса в германской фразеологии: общее и специфическое (на материале соматических и глагольных ФЕ английского, немецкого и шведского языков), Марычева Е. П. (2012)
Фоміна Г. В. - Новий погляд на образ міфологічної Пандори у літературі ХХ століття (на матеріалі п’єси П. Хакса) (2012)
Фрасинюк Н. І. - Типологія концептів як одиниць когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології (2012)
Харьковская Л. А. - Творческое наследие В. Ф. Ходасевича в литературно-критическом осмыслении. Часть 1 (2012)
Харюк І. Р. - Базові концепти християнства у романах Д. Брауна (2012)
Хохель Д. Ю. - Складні епітети в романі Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книзі С. Кларк "Містер Норрелл" (2012)
Чайковська О. В. - Специфіка деталі в романах В. С. Моема (2012)
Чікарькова М. Ю. - "Житіє св. Кипріяна": ідея, образність, структура (2012)
Шаповал О. Г. - Роман В. Ґолдінґа "Злодюжка Мартін": особливості проблематики і поетики (2012)
Шлапак И. М. - Имплицитный семантический потенциал антропоэтонимов в межкультурном коммуникативном пространстве (2012)
Шулык П. Л. - "Материнское имаго" Цруйи Шалев (тема материнства в романе Цруйи Шалев "Я танцевала, я стояла") (2012)
Юдін О. А. - Авторська інтенція та інститут авторства в автокоментарі Данте ("Нове життя", "Бенкет") (2012)
Яковлева Н. М. - Фокалізаційний принцип організації розповіді у романах Дж. Конрада (2012)
Яковлєва О. В. - Категорія імені/безіменності у художньому тексті (на матеріалі оригінальних творів сучасних англійських письменників) (2012)
Кеба О. В. - Російський роман першої третини ХХ ст. у сучасному науковому дискурсі (Рецензія на монографію Кушнірової Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття. – Полтава: Видавець Шевченко Р. В., 2012. – 348 с.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Від головного редактора (2013)
Осадчая С. - Духовно-религиозные предпосылки реформы европейской оперы XIX–XX вв. (2013)
Муравская О. - Поэтика Магнификата в европейской культурно-исторической традиции (на примере творчества И. С. Баха и его сыновей) (2013)
Остроухова Н. - "Я похожа сама на себя..." Штрихи к портрету главного художника Одесской оперы Натальи Михайловны Бевзенко-Зинкиной (2013)
Желтоног А. - Становление фортепианной музыки в Японии: историко-генетический аспект (2013)
Язикова Н. - Українська фортепіанна музика (етюди В. Косенка і А. Штогаренка) (2013)
Носуля А. - Принципы формирования камерной оперы в европейском историко-культурном музыкальном контексте (2013)
Хорошавіна О. - Національні риси сербської гітарної традиції у контексті сучасного гітарного виконавства (на прикладі творчості У. Дойчиновича) (2013)
Пупина О. - Листовская программность и бодлеровские "соответствия" (на примере пьесы "Angelus!" из "Третьего года странствий" Ф. Листа) (2013)
Ілечко М. - Принципи циклічності в українській музиці кінця ХХ століття в жанрах сюїти та партити (2013)
Пиж’янова Н. - Збірка "Народні українські пісні в Київщині" Порфирія Демуцького як репрезентант етнорегіонального фольклорного стилю Черкаського регіону (2013)
Лоснова Д. - Весільний обряд та його особливості у творчості І. Стравінського (на прикладі музично-сценічної кантати "Весіллячко") (2013)
Кліщ О. - Львівський рок 60–70-х — початок шляху (2013)
Сєрова О. - Християнська духовна музика та мінімалізм (2013)
Батанов В. - Спектральность вклада С. Кусевицкого в историю музыки ХХ столетия (2013)
Лу Ю. - Особенности зарубежного периода творчества С. Рахманинова (2013)
Цзян М. - Фортепианная сюита "Детский уголок" в творчестве Клода Дебюсси (2013)
Аїсі - Четвертий фортепіанний концерт С. Прокоф’єва у контексті концертно-інструментального жанру ХХ століття (2013)
Юй Л. - Сочинения Л. Бетховена 1820-х годов: авторски- стилевой и композиционно-стилистический аспекты (2013)
Завгородняя Г. - Эволюция музыкального мышления в контексте диалектики пространственно-временных координат (2013)
Котляревська О. - Метафорична природа поняття "смисл" як передумова варіантності музикознавчої інтерпретації (2013)
Черноіваненко А. - "Інструментальне бельканто" як культурний феномен (2013)
Оганезова-Григоренко О. - Творческая индивидуальность артиста мюзикла — как структурированная автопоэзная система (2013)
Бондар Є. - Технологія замінює нам пам’ять? (З досвіду інтонаційно-художнього синтезування) (2013)
Кучма О. - Музичний стиль як історико-процесуальне явище: до проблеми авторського стилю в сучасній музиці (2013)
Грибиненко Ю. - Жанровые инновации в камерно- инструментальном творчестве Юлии Гомельской (2013)
Регрут В. - Ведущие направления и актуальные аспекты музыковедческой моцартианы (2013)
Варакута М. - О методах работы с народно-песенным фольклором в хоровой миниатюре фольклорного типа (на примере цикла "Пісні з Волині" А. Некрасова) (2013)
Лобода Л. - Актуальные проблемы коммуникации на музыкальном радио (2013)
Чубак А. - Композиторська зрілість як хронологічний та аксіологічний феномен (2013)
Ергиева Е. - Феномен архетипа в фортепианном искусстве (2013)
Бытко О. - К вопросу о сценичности оперы С. Прокофьева "Игрок" (2013)
Жарик А. - Перша розвідка з музичної психології П. Сокальського (часо-просторовий аспект) (2013)
Чжи И. - Теоретические пролегомены к изучению речитативных форм оперной музыки (2013)
Цзя Ш. - Виды программности как критерий типологии фортепианных сюит китайских композиторов (2013)
Повзун Л. - "Німа інтонація" як психофізичний показник виконавського ансамблевого узгодження (2013)
Матвійчук Л. - Основи постановки виконавського апарату домриста (2013)
Щербакова О. - Расширение исполнительских функций фортепианного дуэта в художественном контексте произведения (2013)
Серенко С. - Валентина Балон-Рымашевская и виолончельная школа в Одессе (2013)
Козак Р. - До питання теорії та практики інструментовки для оркестру народних інструментів (2013)
Заєць В. - Технологічні формули фахового мислення музиканта-виконавця (2013)
Чирка И. - Дискурсивные предпосылки изучения деятельности современного дирижера (2013)
Шовгенюк С. - Становлення бас-кларнета у виконавській практиці XIX — середини ХХ століття (2013)
Чернецька Л. - Теоретико-методологічні аспекти вокальної підготовки сучасного бандуриста (2013)
Метлушко В. - Технико-выразительный потенциал кларнета в сочинениях Э. Денисова (на примере DSCH для кларнета, тромбона, виолончели и фортепиано; сонаты для кларнета solo) (2013)
Кравченко А. - Одеська музично-педагогічна школа ансамблевого виконавства (2013)
Закопець Р. - Артистична діяльність Юзефа Ельснера: між Польщею та Галичиною (2013)
Бояренко Т. - Фортепиано в звучании арии как жанре и стиле пения (2013)
Ван Ч. - Запад — Восток в выразительности музыки фортепианных пьес С. Скотта и в юбилейном сборнике для детей к 30-летию КНР (2013)
Інформація про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Abramowicz P. - Aktualne zasady diagnostyki oraz zmiany klasyfikacji wrodzonej łamliwości kości (Osteogenesis imperfecta), Artemiuk A., Konstantynowicz J. (2013)
Поворознюк В. В. - Гіперурикемія, індекс маси тіла, показники ліпідного обміну та мінеральної щільності кісткової тканини в жінок постменопаузального віку, Дубецька Г. С. (2013)
Поворознюк В. В. - Вплив лікарських засобів кальцію та вітаміну D на процеси регенерації та мінеральну щільність кісткової тканини в оваріектомованих щурів, Гаркуша М. А., Бистрицька М. А., Балацька Н. І. (2013)
Березовський В. Я. - Вплив аліментарної депривації на стан кісткової тканини молодих щурів, Літовка І. Г., Чака О. Г., Янко Р. В. (2013)
Хвисюк О. М. - Стан кісткової тканини в щурів з моделями глюкокортикоїдного остеопорозу та ниркової недостатності, Павлов С. Б., Гончарова А. В. (2013)
Масік Н. П. - Архітектоніка кісткової тканини щурів на тлі експериментально створеного хронічного обструктивного захворювання легенів (2013)
Михальчук Л. М. - Цукровий діабет типу 2 – захворювання, що може бути пов’язане з дефіцитом вітаміну D (2013)
Климовицький Ф. В. - Ефективність активних метаболітів вітаміну D у лікуванні постменопаузального остеопорозу (2013)
Гук Ю. М. - Особливості медикаментозної передопераційної підготовки пацієнтів на недосконалий остеогенез, Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М. (2013)
Азизова Д. Ш. - Сравнительная оценка двух неинвазивных методов исследования плотности костной ткани у женщин узбекской популяции, Азизова Г. Д., Нурмухамедова Л. С. (2013)
Минасов Т. Б. - Синдром гемической гипоксии у пациентов пожилого и старческого возраста, госпитализированных по поводу перелома проксимального отдела бедра, Гиноян А. О., Файзуллин А. А., Минасов И. Б. (2013)
Янковская Л. В. - Показатели функции эндотелия и уровня витамина D у женщин с артериальной гипертензией в перименопаузальном периоде, Кежун Л. В., Поворознюк В. В., Балацкая Н. И. (2013)
Ігнатьєв О. М. - Лікування структурно-функціональних змін кісткової тканини в дітей, Ямілова Т. М. (2013)
Карпова И. С. - Общие звенья патогенеза ИБС и постменопаузального остеопороза, Манак Н. А. (2013)
Від головного редактора (2014)
Хай М. - Супровідний інструментарій кобзарсько-лірницької традиції (2014)
Зінків І. - До походження та семантики терміну "гусла" (2014)
Zinkiv I. - To the Origin and Semantics of the Term "Husly" (2014)
Муравская О. - "Фауст" Ш. Гуно в русле жанрово-стилевой и мифопоэтической специфики французской лирической оперы (2014)
Іонов В. І. - Ціннісно-смисловий зміст сучасної української музичної історіографії: діалогічний підхід (2014)
Поляковская С. - От замысла к воплощению: комментарий композитора (по материалам интервью с Александром Красотовым) (2014)
Скорик А. - Дискурс мас-медіа в системі сучасних досліджень культурологічного характеру (2014)
Яковлев О. - Транснаціональні гуманітарні проекти в синергії культурного простору України (2014)
Кучма О. - Особливості стилеутворення у творчості Р. Щедріна (2014)
Вороновська О. - Танцювальна культура Відродження (2014)
Шпак Г. - Духовно-смысловые и жанрово-стилевые аспекты оратории Ф. Листа "Христос" (2014)
Лобода Л. - Еволюція традицій професійної вокальної постанови у XVII столітті (на прикладі діяльності Беніньє де Басії) (2014)
Перепелица А. - "Диптих" Мирослава Скорика: жанровые особенности (2014)
Походзей П. - Школа оперної режисури Олександра Колодуба (2014)
Татарникова А. - "Волшебный стрелок" К. М. Вебера в контексте стилевых исканий немецкого музыкального театра первой половины XIX века (2014)
Семкович В. - Форми та формули в хоровій музиці Л. Дичко (на прикладі двох кантат a capella "Пори року" та "Карпатської кантати") (2014)
Мищук В. - Cемантика образа Дон Кихота в оперном творчестве Ж. Массне (2014)
Цзоу В. - Классические тенденции развития стиля оркестровой музыки и творчество Й. Гайдна (2014)
Завгородняя Г. - Полифонические закономерности в аспекте эволюции музыкального мышления (2014)
Осадчая С. - Триада эстетического — этического — фидеистического как основополагающий принцип музыкальной культуры (2014)
Черноіваненко А. - Поняття "абсолютна музика" у розвитку музичного інструменталізму (2014)
Chernoivanenko A. - The Concept of "Absolute Music" in the Development of Musical Instrumentalism (2014)
Повзун Л. - Соціокультурна амбівалентність камерності в інструментально-ансамблевих жанрах (2014)
Povzun L. - Social and Cultural Ambivalence of Chamber Music in Instrumental and Ensemble Genres (2014)
Бондар Є. - Нова сакральна музика: художньо-стильовий синтез традицій та новацій (латиномовний аспект) (2014)
Грибиненко Ю. - Феномен гипертекста как форма и способ функционирования музыкального сознания (2014)
Майденберг-Тодорова К. - Эстетическая значимость композиторского замысла в алеаторно-сонористической композиции Д. Курляндского "беспроводные технологии" (2014)
Каплун Т. - Преподобная Евфросиния Полоцкая в древнерусской певческой и житийной традиции (2014)
Регрут В. - Структурно-семантические особенности оперного текста (2014)
Ілечко М. - Теоретичні передумови вивчення феномена сюїтності у музиці (2014)
Перепелица М. - Принцип театральности и формы его применения в музыке (2014)
Носуля А. - Особливості втілення художнього та музично-драматургічного змісту у камерній опері (2014)
Година И. - Общегуманитарные предпосылки исследования авторского стиля в музыке (2014)
Кучуривский Ю. - О жанровом синтезе "Мессы мира" К. Дженкинса (2014)
Мазуренко А. - Переінтонування як феномен дослідницької інтерпретації музичного фольклорного тексту: до питання вільного звуковисотного строю (2014)
Чжи И. - Речитатив как фактор жанрово-стилевой эволюции оперного творчества (2014)
Айси. Айси. - "Новое фортепиано" С. Прокофьева: исполнительский и композиторский аспекты (2014)
Цзян М. - Признаки цикличности сюиты "Образы" для фортепиано Клода Дебюсси (2014)
Ергиев И. - К проблеме типологизации артистических исполнительских стилей (2014)
Оганезова-Григоренко О. - Социокультурные аспекты формирования профессионализма артиста мюзикла (2014)
Чеботаренко О. - Звук как смысловое энергетическое поле (на примере пьес из цикла "Музыкальные посвящения" Б. М. Фильц): исполнительский аспект (2014)
Дубровская Г. - "Божественные тайны не думай разгадать...". К вопросу о теме "Возвращения" в прелюдии С. В. Рахманинова си минор ор. 32 № 10 (2014)
Казначеева Т. - Эволюция методов фиксации танцевальных движений (2014)
Шевченко Т. - Темпоральные аспекты интерпретации сказочной образности в фортепианной музыке Н. Метнера (2014)
Хмель Н. - Особливості перекладення партії арфи для бандури (на прикладі "Концерту для органу (або арфи) та струнного оркестру B-dur" Ґ. Ф. Генделя) (2014)
Савенко С. - Генезис конкурсно-фестивального движения: формирование традиционных моделей (2014)
Хиль Е. - Первый фортепианный концерт С. Прокофьева как предмет стилевой множественности исполнительских интерпретаций (2014)
Швець К. - Скрипкове виконавське мистецтво як важлива складова сучасної масової культури (2014)
Чжан К. - Репертуарность как критерий современной оперной практики (2014)
Хуан Ц. - Этапы и факторы исторического развития концертмейстерского искусства в европейской камерной вокально-клавирной музыке (2014)
Ван П. - Синтетическая природа оперного образа в операх В. Моцарта (2014)
Юй Л. - Восьмая соната А. Скрябина в ряду последних сочинений композитора в названном жанре (2014)
Інформація про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Бондаренко К. К. - Оптимизация тренировочных средств гандболистов на основе функционального состояния скелетных мышц, Маджаров А. П., Бондаренко А. Е. (2016)
Бондаренко К. К. - Структура тренировочной деятельности пловцов на основе функционального состояния скелетных мышц, Палашенко М. Ю., Назаренко И. А., Захарченко О. А. (2016)
Головченко О. І. - Оптимізація самостійної роботи студентів під час вивчення навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (2016)
Dehtiarenko T. V. - Influence of sexual genomic imprinting on child ontogenesis, Kodzhebash V. F. (2016)
Дегтяренко Т. В. - Актуальність міждисциплінарного та нейропсихологічного підходів до діагностики тяжких порушень мовлення у дітей раннього віку, Павлова Н. В. (2016)
Дегтяренко Т. В. - Реалізація психофізіологічної парадигми в олігофренопедагогіці, Шевцова Я. В. (2016)
Дяченко Ю. Л. - Методичний супровід організації оздоровчо-реабілітаційних заходів для дітей старшого дошкільного віку з кіфотичною поставою в умовах навчального закладу (2016)
Евтухова Л. А. - Использование метода электретно-термического анализа при изучении медико-биологических дисциплин, Босенко А. И. (2016)
Жáра Г. І. - Форми і методи реалізації змісту компетентності індивідуального здо-ров’язбереження майбутніх учителів (2016)
Завадська М. М. - Оптимізація фізичного виховання студентів ВНЗ засобами спортивної ходьби (2016)
Заікіна Г. Л. - Оцінка ефективності використання організованої рухової активності учнів спеціалізованої школи (2016)
Калиниченко І. О - Оптимізація навчального процесу в старших класах за даними конституційно-типологічних та функціональних характеристик учнів (2016)
Клименко О. В. - Удосконалення навчального процесу з підготовки бакалаврів фізичного виховання за даними моніторингу фізичного розвитку студентів, Босенко А. І., Євтухова Л. О. (2016)
Клинов В. В. - Формирование ценностей культуры досуга старшеклассников сельских школ в процессе физкультурно-спортивной деятельности, Блоцкий С. М. (2016)
Кожуріна І. Є. - Програма оздоровчого фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів (2016)
Кравченко Ю. В. - Адаптаційні можливості дітей-мешканців середньогір’я в умовах навчального процесу, Бічекуєва Ф. Х., Портніченко В. І. (2016)
Кривенцова І. В. - Ефективність рухливих ігор у розвитку швидкісних якостей 12-14 річних фехтувальників, Пашкевич С. А. (2016)
Латіна Г. О. - Оцінка превентивної спрямованості фізичного виховання при надлишковій масі тіла у дітей шкільного віку (2016)
Лизогуб В. С. - Спеціальна підготовка та стан біоенергетики футболістів із різними типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Нечипоренко Л. А., Пустовалов В. О., Супрунович В. О. (2016)
Нестеренко В. Г. - Вплив фізичної активності на розумову працездатність учнів п’ятих класів (2016)
Ноздрова О. П. - Формування професійної компетентності та творчого потенціалу майбутнього вчителя за допомогою педагогічної практики в дитячих літніх оздоровчих таборах (2016)
Павленко І. О. - Формування валеологічного мислення для підвищення адаптаційних можливостей студентської молоді у процесі професійної підготовки у ВНЗ (2016)
Plisko V. I. - Motor actions modelling in physical education, Sikura A. I., Radziievskyi R. M. (2016)
Подригало Л. В. - Оптимизации тренировочного процесса спортсменок синхронного плавания на основе мониторинга физического развития и функционального состояния, Ровная О. А., Сокол К. М., Максечко О. Д. (2016)
Порада О. В. - До проблеми сучасного ринку праці випускників вищих навчальних закладів (2016)
Приймаков А. А. - Управление учебно-тренировочным процессом на основе модельных характеристик подготовленности единоборцев высокой квалификации, Эйдер Ежи, Коленков А. В. (2016)
Самокиш І. І. - Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти на основі моніторингу функціональних можливостей студентів, Босенко А. І., Дишель Г. О. (2016)
Ситник О. А. - Внесок фізичного реабілітолога у формування здоров’язбережувального освітнього середовища (2016)
Скиба О. О. - Роль спрямованості навчального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл на адаптаційні можливості юних спортсменів (2016)
Хорошуха М. Ф. - Експрес-метод оцінки рівня соматичного здоров’я осіб із порушеннями опорно-рухового апарату, Левицька Л. М., Омельчук О. В. (2016)
Шуба В. В. - Інноваційні педагогічні шляхи розвитку силових здібностей хлопців 16-17 років засобами скелелазіння (2016)
Шуба Л. В. - Теоретико-методичні основи вивчення дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення" на факультеті фізичного виховання (2016)
Вихідні дані (2011)
Kocijan R. - An update on osteogenesis imperfecta, Muschitz C., Haschka J., Resch H. (2013)
Кеч Н. Р. - Остеопороз та остеопенія в дітей з екопатологією із західного регіону України, Гнатейко Н. О. (2013)
Дубецька Г. С. - Гіперурикемія та компоненти метаболічного синдрому в людей різного віку та статі (2013)
Поворознюк В. В. - Обгрунтування застосування комплексних препаратів вітаміну D та кальцію в пародонтології, Мазур І. П., Новошицький В. Є. (2013)
Гук Ю. М. - Перший досвід сучасного підходу до діагностики та лікування хворих на D-залежний рахіт, Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2013)
Кінаш М. І. - Клінічна характеристика кісткової тканини в дітей з патологією гепатобіліарної системи, Лобода В. Ф. (2013)
Орлик Т. В. - Оцінка ефективності та безпечності препарату "Остеобіос" у профілактиці та лікуванні системного остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді, Дубецька Г. С., Поворознюк В. В. (2013)
Шармазанова Е. П. - Визуализация послеоперационных изменений поясничного отдела позвоночника после удаления грыж дисков, Костюковская А. Е., Волковская Е. В. (2013)
Абдуллаєв Р. Я. - Можливості ультразвукової діагностики патології складок синовіальної оболонки колінного суглоба та хвороби Гоффа, Ждан В. М., Іваницький І. В., Пономаренко С. О., Некрасов А. М., Доленко О. В. (2013)
Рустамова У. М. - Совершенствование лучевой диагностики гонартроза (2013)
Янковская Л. В. - Уровень витамина D, кальция и параметры костной ткани у лиц с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, Хильмончик И. В. (2013)
Павлов С. Б. - Роль гормональной регуляции в метаболизме костной ткани при моделировании его нарушений, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Семко Н. Г., Бабенко Н. М. (2013)
Ковальчук Т. А. - Особливості клінічного перебігу суглобового болю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Боярчук О. Р., Гаріян Т. В., Лучишин Н. Ю. (2013)
Тяжка О. В. - Вітамін D – статус дітей з алергічними захворюваннями, Поворознюк В. В., Сельська З. В. (2013)
Бакалюк Т. Г. - Стан хрящового та кісткового метаболізму у хворих старших вікових груп з остеоартрозом (2013)
Гавриш А. В. - Фортифікація борошняної кулінарної продукції вітаміном D, Поворознюк В. В., Нєміріч О. В., Балацька Н. І., Доценко В. Ф., Синьоок Л. Л. (2013)
Поворознюк В. В. - Оцінка змін кісткової тканини в дітей із хронічним захворюванням нирок І-ІІІ стадії, Буднік Т. В., Балацька Н. І., Єрохіна О. І. (2013)
Масік Н. П. - Роль вітаміну D у регуляції кальцій-фосфорного обміну у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (2013)
Вихідні дані (2012)
Содержание (2014)
Панов Б. В. - Современные возможности обеспечения качества медицинского обследования плавсостава водного транспорта Ураины (обзор литературы), Балабан С. В., Самысько Д. Б., Лисобей В. А. (2014)
Шепіль О. В. - Порушення метаболізму заліза та феритину у хворих на рак молочної залози (огляд літератури) (2014)
Дубинина В. Г. - Анализ мутаций генов MLH 1, MSH 2 И CAS 20q13 у платинорефрактерных больных раком яичников, Рыбин А. И., Лысенко М. А., Кузнецова О. В. (2014)
Мироненко Т. В. - Диференційовані діагностичні і лікувальні підходи при легкій черепно-мозковій травмі в гострому періоді, Федорковський С. О., Победьоний А. Л., Стасюк С. Г., Леонова О. Г. (2014)
Ніколаєва Н. Г. - Оцінка результатів лікування хворих на вертебро-базилярну недостатність на тлі нестабільності шийного відділу хребта, Довгань О. О., Кірдогло Г. К., Балашова І. В. (2014)
Цвях А. І. - Обставини отримання пошкодження у постраждалих з політравмою (статево-віковий аналіз) (2014)
Кремзер А. А. - Взаимосвязь между циркулирующим уровнем остеопротегерина и инсулинорезистетностью у больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза (2014)
Коршняк Е. В. - Участие нейрогормонов в развитии вегетативной дисфункции у больных с отдалёнными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы, Насибуллин Б. А., Гоженко Е. А., Коршняк В. А. (2014)
Книшов Г. В. - Сучасні методи діагностики ішемії міокарда у хворих з звивистістю коронарних артерій, Лебедєва Є. О., Трембовецька О. М., Білинський Є. О. (2014)
Авраменко А. А. - Влияние степени обсеменения слизистой желудка активными формами и наличия неактивных форм хеликобактерной инфекции на достоверность дыхательного теста у больных хроническим хеликобактериозом (2014)
Самура Б. Б. - Роль циркулирующего n-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида как маркера прогноза кардиоваскулярных событий у пациентов с хронической лимфоцитарной лейкемией в ремиссии (2014)
Суханов А. А. - Использование гемовискозиметрии в исследовании системы гемостаза (2014)
Лиходед А. Н. - Патогенетическое обоснование путей совершенствования диагностики пиелонефрита, Шухтин В. В., Квасневский А. Я. (2014)
Шафран Л. М. - Алгоритм лабораторних досліджень при підозрі на дисгомеостаз важких металів, Пихтєєва О. Г., Большой Д. В. (2014)
Кальниш В. В. - Характеристика динамики реакций лиц склонных и устойчивых к развитию состояния монотонии при операторской деятельности, Пышнов Г. Ю., Мальцев А. В., Красотин Е. В. (2014)
Люлько О. М. - Психофизиологическая составляющая роли "человеческого фактора" в авиационных происшествиях (2014)
Савицкий И. В. - Динамика показателей психологического и физического здоровья студентов-медиков до и во время сессии, Быльский Д. В., Кузьменко И. А., Тюпа В. В., Ягодка А. А. (2014)
Пузанова А. Г. - Психогенное влияние профессионального стресса на развитие психосоматических реакций у водителей автотранспортных средств, Горячева Ю. В. (2014)
Пінчук І. Я. - Аналіз анкетування керівників та фахівців соціальних служб щодо надання першої психологічної допомоги переселенцям і постраждалим внаслідок бойових дій, Пінчук І. М., Іванова О. Л., Степанова Н. М., Суховій О. О., Чайка А. В., Сулімовська А. С. (2014)
Шафран Л. М. - Микроэлементология 21-го столетия – вызовы и решения (по итогам съездов и конференций) (2014)
Вчений і організатор (до 60-річчя Миколи Георгійовича Проданчука) (2014)
Правила для авторов (2014)
Вихідні дані (2012)
Бабич Н. Д. - Народна фразеологія про магічну силу слова (2012)
Байдюк О. І. - Використання складносурядних речень в епістолярній спадщині А. Ю. Кримського (2012)
Барбанюк О. О. - Метонімічні мотиваційні моделі предметного фрейму гіперреальності в художніх творах Урсули Ле Гуїн циклу "Earthsea" (2012)
Березовська Г. Г. - Східноподільські назви спідниці (2012)
Беркещук І. С. - Фемінні мотиви крізь призму мовної картини світу Євгенії Кононенко (за оповіданням "Зустріч у Сан-Франциско") (2012)
Бернацька С. М. - Шляхи переходу від ірреальності до реальності в синтаксичних конструкціях, Бернацька Н. П. (2012)
Беценко Т. П. - Термін текстово-образна універсалія у лінгвофольклористиці (2012)
Борис Л. М. - Назви напоїв у буковинських говірках (2012)
Горголюк Н. Г. - Морфолого-синтаксична репрезентація валентного потенціалу предиката винний (2012)
Горох Г. В. - Мовностилістичні особливості художніх творів Уласа Самчука (2012)
Гримашевич Г. І. - Актуальні проблеми дослідження середньополіських говірок (2012)
Гудима Н. В. - Основні чинники лексичних запозичень у зарубіжному й українському мовознавстві (2012)
Гуйванюк Н. В. - Конструкції місця у творах В. Стефаника: співвідношення загальнолітератної мови та діалектних елементів (2012)
Гурська Д. В. - Релігійний дискурс як засіб актуалізації художнього мовлення письменників-подолян (2012)
Дзюбак Н. М. - Найдавніші терміни військово-інженерної галузі (2012)
Драгомерецька А. В. - Міфотеоніми як спосіб поетичної реалізації мовної картини світу у творчості Ліни Костенко (2012)
Загороднова В. Ф. - Соціокультурні стереотипи як одиниці організації крос-культурної комунікативної компетентності учнів-білінгвів (2012)
Зикун Н. І. - Культура мови ЗМІ і рівень довіри до медіатекстів (2012)
Зубар Л. С. - Функції власних назв у творах українських письменників–фантастів (2012)
Карнаух Г. В. - Зняття граматичної неоднозначності словоформ шляхом автоматичної обробки природної мови (на матеріалі текстів нормативно-правових документів) (2012)
Кедич Т. В. - Особливості індивідуально-авторського використання фразеологізмів в аспекті контекстуальної реалізації в історичній прозі другої половини ХХ століття (2012)
Книш О. В. - Семантичні плеоназми в українському художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ столітть (2012)
Коваленко Б. О. - Рукописна спадщина класиків української літератури як джерело лінгвістичних досліджень (2012)
Коваленко Н. Д. - Фраземи як матеріал для досліджень фонетичних рис говірок (2012)
Козак Р. В. - Національно-культурний компонент експресивного синтаксису сучасного художнього дискурсу (2012)
Коротич К. В. - Комунікативні стратегії й тактики психологічного типу "чоловік-воїн" у межовій ситуації (на матеріалі роману Івана Багряного "Сад Гетсиманський") (2012)
Коханська А. О. - Гідронімія басейну Смотричу (2012)
Кузь Г. Т. - Динаміка прагматичних функцій вигукових фразеологізмів в українській мові (2012)
Ліщук Т. Д. - Лексико-семантичне поле "зовнішність людинии" як засіб творення особистості у романі В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" (2012)
Маркітантова В. Ю. - Інфінітивні речення в художньому мовленні подолян (2012)
Маркітантов Ю. О. - Фразеологізми в поетичному мовленні Ігоря Римарука і Павла Гірника (2012)
Марчук Л. М. - Лінгвальні та екстралінгвальні чинники будови семантичного поля "костюм" в творах сучасних українськиї прозаїків (2012)
Матвієнко Г. І. - Симулякризація феномену свободи у есеї В. Єшкілева "Острівна батьківщина слонів. Cпроба кабінетної археології" (2012)
Мозолюк О. М. - Просторові словосполучення говірки села Голгочі Підгаєцького району Тернопільської області (2012)
Пастух Т. А. - Комунікативно-прагматичні особливості наукового дискурсу (2012)
Попович А. С. - "Хай славляться серед народу слова" (2012)
Руснак Н. О. - Субкатегорія завершеності у діалектному тексті буковинських говірок (2012)
Руснак Ю. М. - Назви другорядних чинів весільного дійства у буковинських говірках (2012)
Свідер І. А. - Особливості репрезентації емотивних ситуацій у епістолярній прозі Д. Г. Лоуренса (2012)
Скаб М. В. - Біблійні вислови у творах Бориса Харчука як відображення мовної картини світу волинян (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського