Лобойко Л. М. - Принцип наукової обґрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України (2016)
Валуйська М. Ю. - Криміналізація у понятійному апараті кримінологічної науки (2016)
Борисов В. І. - Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва (розділ Х Особливої частини Кримінального кодексу України), Крайник Г. С. (2016)
Демидова Л. М. - Проблеми кваліфікації фінансування тероризму (2016)
Колодяжний М. Г. - Соціальна спрямованість Закону України "Про Національну поліцію" крізь призму міжнародного досвіду громадського впливу на злочинність (2016)
Новіков О. В. - Причини латентної віктимізації населення: деякі вітчизняні та зарубіжні дослідження, Оберемко Ю. О. (2016)
Маршуба М. О. - Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан та основні стратегії протидії (2016)
Резнікова Г. І. - Інформаційні технології у незаконній інсайдерській діяльності (криміналістичний аспект) (2016)
Резнікова О. І. - Проблеми використання віктимологічних даних у процесі підготовки та проведення судових дій (2016)
Шепітько М. В. - Форми реалізації кримінальної політики з протидії злочинам у сфері правосуддя (2016)
Здоровило І. В. - Актуальні питання запобігання злочинам, пов’язаним із порушенням правил охорони або використання надр, в Україні (2016)
Зінов’єва І. А. - Опосередкований виконавець злочину: поняття та види (2016)
Калініна А. В. - Громадянин як суб’єкт запобігання злочинам, що вчиняються у громадських місцях (2016)
Куп’янський М. Г. - Роль огляду місця події при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Наваляна Я. Т. - Кількісно-якісні показники латентних зґвалтувань (2016)
Смоляр Є. А. - Прогресивна система виконання покарання в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (2016)
Тарасенко Ю. М. - Щодо впливу внутрушньо переміщених осіб на стан злочинності в Україні (2016)
Перелік платних послуг (2016)
Вихідні дані (2016)
VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України 13-16 вересня 2016 року, м. Харків (2016)
ХХIV Українська конференція з органічної хімії (2016)
Дяченко І. В. - Поліциклічні системи з піридопіримідиновими та птеридиновими ядрами, Васькевич Р. І., Вовк М. В. (2016)
Lega D. A. - The use of aliphatic aldehydes in the synthesis of new pyran annulated derivatives of 1H-2,1-benzothiazin-4-one 2,2-dioxide via domino-type interactions. The antimicrobial activity of the compounds synthesized, Filimonova N. I., Geyderikh O. G., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2016)
Kalchenko O. I. - The study of the complexation of calyx(4)arene and calyx(4)resorcinarene with resin acids by the RP HPLC Method. Binding constants determination, Cherenok S. O., Solovyov A. V., Gorbatchuk V. V., Suikov S. Yu., Kalchenko V. I. (2016)
Kholodnyak S. V. - 5,6-Dihydro-(1,2,4)triazolo(1,5-с)quinazolines. Message 3. Synthesis of 2-aryl-5-trichloromethyl-5,6-dihydro(1,2,4)triazolo(1,5-с)quinazolines and their reactivity towards N-nucleophiles, Voskoboynik O. Yu., Kovalenko S. I., Sergeieva T. Yu., Okovytyy S. I., Shishkina S. V. (2016)
Zubkov V. O. - The experimental and theoretical study of tautomerism of 3-substituted 2-methyl-quinoline-4 (1H)-ones, Rozhenko О. B., Ruschak N. I., Gritsenko I. S. (2016)
Янів З. І. - Cинтез та антимікробна активність продуктів аніонарилювання з сульфаніламідним фрагментом, Симчак Р. В., Покришко О. В., Тулайдан Г. М., Барановський В. С., Климнюк С. І., Грищук Б. Д. (2016)
Вороновська Л. П. - Роль активізації особистих комунікативних звʼязків у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця комунального господарства (2015)
Грітченко І. А. - Актуальність вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей у вищому навчальному закладі (2015)
Громова Н. В. - Елементи національно-патріотичного виховання як мотивація до підвищення культуромовної особистості фахівця, Кулікова О. А., Ячменик М. М. (2015)
Гулєша О. М. - Побудова інтелектуальної системи оцінювання знань з урахуванням моделі студента з вищої математики (2015)
Дерека Т. Г. - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: концепція дослідження (2015)
Дука М. В. - Поняття "лінгвосоціокультурна компетентність" та аналіз методів її формування в педагогічній теорії і практиці (2015)
Зайцева І. О. - Професійно-творчі вміння майбутніх педагогів як основа їхньої професійної компетентності (2015)
Каленюк О. М. - Використання методу моделювання в навчальній діяльності майбутніх художників-педагогів (2015)
Козлова О. Г. - Професійна мобільність майбутнього вчителя як педагогічна проблема, Малецька Т. В., Козлов Д. О. (2015)
Козубцов І. М. - Проектування педагогічної технології розвитку в аспірантів методології науково-організаційної діяльності (2015)
Корольов С. В. - Виды информации в моделировании и индивидуальной оптимизации процессов обучения (2015)
Кузьменко О. С. - Вивчення студентами динамічних симетрій у процесі навчання загального курсу фізики у вищих навчальних закладах, Борота В. Г. (2015)
Леоненко А. В. - Сучасні напрями патріотичного виховання молоді в контексті фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Павлюченко Л. С. - Організація експериментальної перевірки педагогічних умов контрольно-оцінювальної діяльності вчителя (2015)
Постоян Т. Г. - Педагогічні умови формування прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти, Кінєшева А. Ю. (2015)
Постоян Т. Г. - Наукові засади професійної компетентності майбутнього вчителя музики, Усачов О. С. (2015)
Прийменко Л. О. - Особливості проведення занять зі студентами спеціальної медичної групи, які мають захворювання органів зору (2015)
Семеніхіна О. В. - Модель формування професійної готовності вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань (2015)
Скачедуб Н. М. - Теоретичні аспекти розвитку культури здоров’я майбутніх учителів (2015)
Сорока О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій (2015)
Сусь Б. А. - Теоретико-методичні засади розгляду проблемних питань сучасної фізики у вищій школі, Сусь Б. Б. (2015)
Трифонова О. М. - Критерії підвищення рівня науковості вивчення питань квантової фізики (2015)
Хоменко О. В. - Зміст професійно орієнтованої іншомовної підготовки у вищій школі (2015)
Хурсенко С. М. - Формування екологічного стилю мислення студентів у процесі навчання фізики (2015)
Шандыба Е. В. - Формирование учебных программ и учебных планов для последипломной подготовки инженерных кадров высшей квалификации (2015)
Боднар А. О. - Оновлення змісту навчальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів (2015)
Величко С. П. - Взаємозв’язок реального й віртуального експериментів як чинник у розвитку практикуму з фізики в середній школі, Растригіна А. М., Слободяник О. В. (2015)
Генкал С. Е. - Створення ситуації успіху на уроках біології як засобу формування предметної компетентності учнів профільних класів (2015)
Горовенко О. А. - Самопрезентаційна діяльність учителя англійської мови як засіб удосконалення його професіоналізму (2015)
Гудим С. В. - Особливості організації дозвілля дітей шкільного віку, Гудим М. П. (2015)
Листопад О. В. - Вітчизняна реформологія та формування стратегії освітніх змін (2015)
Одарчук К. М. - Розвиток пізнавальної активності старшокласників під час вивчення фізики як психологічна проблема (2015)
Пахальчук Н. О. - Виховання відчуття ритму в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами ботмерівської гімнастики (2015)
Садовий М. І. - Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників засобами сучасних експериментальних комплектів з фізики (2015)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Пізнавальна активність як дидактичний засіб розумового виховання (за матеріалами часопису "Советская педагогика") (2015)
Ванчова А. - Нейропсихологическое обучение, нейродидактика и нейротерапия - инновационные методы развития, образования и поддержки в специальной педагогике. Исследование эффективности нейротерапии у детей с умственной отсталостью и повреждениями мозга (2015)
Ванчова А. - Peer learning as a way of developing an inclusive educational environment, Шулкова В. (2015)
Гарчарикова Т. - Инновационные подходы в образовательном процессе учащихся с детским церебральным параличом с помощью информационно-коммуникационных технологий с точки зрения учителя (2015)
Голуб Н. М. - Підготовка дітей із ЗНМ до навчання у школі (2015)
Кравченко А. І. - Роль гімнастичних вправ у корекційній роботі зі слабочуючими дітьми, Балашов Д. І. (2015)
Лянна О. В. - Сучасні уявлення щодо патогенезу та проявів афазії при мозковому інсульті (2015)
Малишевська І. А. - Інтеграція як форма соціального буття дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Охріменко О. А. - До проблеми фахової підготовки психологів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2015)
Репринцева О. - Эдьютейнмент: игры и ИКТ в образовании детей с особыми потребностями (2015)
Синьов В. М. - Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі, Шеремет М. К. (2015)
Шуловська М. - Исследование влияния информационно-коммуникационных технологий на отношение учащихся с легко степенью ментального расстройтсва к урокам географии (2015)
Євтушенко Є. Г. - Навчальна та спортивно-оздоровча діяльність кафедр фізичного виховання педагогічних ВНЗ України в 1944–1991 рр. (2015)
Клочко О. М. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми становлення та розвитку жіночої освіти в Україні середини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Шапкіна Н. М. - Виникнення та етапи розвитку перекладацької справи (2015)
Бойченко М. А. - Зарубіжний досвід управління талантами у вищому навчальному закладі: витоки й сучасність (2015)
Томенко О. А. - Становлення й розвиток фізичного виховання у сфері освіти США, Мазний Д. О. (2015)
Жигірь В. І. - Експериментальне дослідження формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти (2015)
Мармаза О. І. - Теоретичні аспекти регулювання як функції управління (2015)
Михайличенко О. В. - Волонтерська діяльність як чинник розвитку соціальної активності особистості (2015)
Шевченко Ю. М. - Духовно-моральні цінності як основа духовного виховання молодших школярів, Абламонова В. І. (2015)
Щербина А. М. - Формування соціокультурних метарегулятивів у технологіях виховної діяльності (2015)
Буткевич О. Ф. - Використання FACTS для підвищення пропускної здатності електричних мереж, Костиря І. А. (2016)
Кучанський В. В. - Експрес-метод оцінки та прогнозу резонансних перенапруг у магістральних електричних мережах (2016)
Парфенюк А. О. - Формування топології електропостачальних систем на основі методів дискретної оптимізації й обчислювальної геометрії, Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М. (2016)
Тугай І. Ю. - Ферорезонансні процеси на підстанціях з елегазовими вимикачами та електромагнітними трансформаторами напруги, Мельничук В. А. (2016)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальные исследования макета замкнутой системы активного экранирования магнитного поля трехфазной линии электропередачи, Никитина Т. Б., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В. (2016)
Войтех В. О. - Енергетичні комірки для відновлюваних джерел енергії (2016)
Колесникова Н. Ф. - Інтелектуалізована система для релейного захисту, Козлова О. І., Литвинова О. А. (2016)
Титко О. І. - Математичне моделювання вібраційних процесів у системі кріплення осердя статора турбогенератора при раптовому обриві стяжних призм, Мистецький В. А., Крамарський В. А. (2016)
Левицький А. С. - Похибки ємнісного вимірювача зазору в гідрогенераторі, Зайцев Є. О., Кромпляс Б. А. (2016)
Карлов О. М. - Електромагнітні процеси торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з паралельним включенням обмоток протилежних статорів, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2016)
Сорокіна Н. Л. - Закони регулювання потоками охолодження крайніх пакетів осердя статорів турбогенераторів у номінальному режимі для забезпечення мінімальної тангенціальної нерівномірності температури (2016)
Мазуренко Л. І. - Математична модель автономного електрогенеруючого комплексу з асинхронними генераторами та єдиним напівпровідниковим перетворювачем збудження, Джура О. В. (2016)
Антонов А. Е. - Ленточные магнитопроводы из аморфного железа в электрических машинах магнитоэлектрического типа, Петухов И. С. (2016)
Головань І. В. - Визначення втрат, обумовлених вищими гармоніками електромагнітного поля в асинхронному двигуні (2016)
Мельник А. М. - Фізичне моделювання електромагнітних віброзбуджуючих сил при розпресуванні шихтованого осердя статора турбогенератора (2016)
Krivoplias-Volodina L. - The research mechanical dynamic of model of the asynchronous engine in systems of continuous transport, Gavva A., Yakymchuk M. (2016)
Оноприч В. П. - Основні характеристики та параметри схеми заміщення асинхронних двигунів з урахуванням зміни магнітного стану магнітопроводів (2016)
Щерба А. А. - Бесконтактный заряд емкостного накопителя с использованием трансформатора Тесла, Ломко Н. А. (2016)
Золотарев В. М. - Анализ электромагнитных процессов в индукционной канальной печи, используемой в кабельной промышленности, Белянин Р. В., Подольцев А. Д. (2016)
Кучерявая И. Н. - Подходы к моделированию электрического поля в полиэтиленовой изоляции с микровключениями (2016)
Гориславец Ю. М. - Перемешивание жидкой стали в ковше пульсирующим магнитным полем, Глухенький А. И., Бондар А. И. (2016)
Кабан В. П. - Ефективність застосування індуктивно-ємнісних перетворювачів Г-подібної структури в системах комбінованого живлення (2016)
Haluzinska Y. I. - Obtaining and application of sulfanilamide medicines, Siediuko D. V., Gerashchenko I. I. (2016)
Чуйченко Л. М. - Аналіз технологій очищення нафтовмісних стічних вод авіапідприємств з використанням біосорбентів, Матвєєва О. Л. (2016)
Novza Y. A. - Flavonoids: chemistry and biological activities, Popova E. M. (2016)
Блайда І. А. - Окиснення різних джерел енергії і особливості росту нових штамів мікроорганізмів, ізольованих з техногенних субстратів, Васильєва Т. В., Джамбек О. А., Джамбек О. І., Баклан В. Ю. (2016)
Volokha M. P. - Effect of row spacing on photosynthetic productivity of sugar beet (2016)
Коваленко І. М. - Морфологічна цілісність особин у популяціях рослин трав'яно-чагарничкового ярусу (2016)
Довгопола К. А. - Екологічна оцінка вмісту важких металів у грунті та Trifolium pratense L. (2016)
Пришляк Р. І. - Вплив перфторорганічних сполук на процес культивування ентеробактерій, Голубіцька В. О. (2016)
Аляєв Г. - Теорія інформації на тлі історії філософії (2015)
Bialyk V. - Lexical Quantor as a Representative of Linguistic Knowledge in Translation (2015)
Гнатюк Я. - Логіка комунікації історичних логік як числення дефініцій (2015)
Чуйко Н. - Аналіз методу структуралізму в контексті когітологічних студій (2015)
Казаков М. - Трансдисциплинарные перспективы современной эпистемологии (2015)
Чорноморденко Д. - Динамічна міждисциплінарність як форма наукових зв’язків у сучаних екологіччних дослідженнях (2015)
Макаров З. - Случайность и детерминизм в творческом проекте Ренессанса (стаття 1) (2015)
Малишена Ю. - Проект соціальної епістемології Елвіна Голдмана (2015)
Омельчук І. - Методологічні аспекти експлікації поняття толерантності (2015)
Богата Л. - Выявление терминологических гнезд как один из методов современной гуманитаристики (2015)
Біленко Т. - Соціокультурний аспект становлення мовної особистості (2015)
Починок І. - Гуманітарні виміри феноменології Едмунда Гусерля (2015)
Бейлин М. - Импликация идеи Ф. А. фон Хайека о "применении разума надлежащим образом" в нанотехнологии (2015)
Ліпін М. - Перспективи самовизначення людини у ситуаціях невизначеності (2015)
Цвібель А. - Смисли соціальної комунікації: актуалізація проблеми пізнання (2015)
Лучак А.-М. - Соціально-комунікативна мережа Facebook як джерело соціального капіталу (2015)
Сумченко С. - Проблеми практичного застосування hi-tech: філософський та світоглядний аспекти (2015)
Афанасьєв О. - Поняття парадигми в гуманітарних науках, Василенко І. (2015)
Шохов А. - Парадигма: коммуникативный аспект анализа (2015)
Діденко Л. - Дисциплінарна матриця філософії (2015)
Терешкун О. - Архаїчна парадигма техніки (2015)
Матросова Н. - Типологический концепт истолкования мира (2015)
Янковський С. - Первинний образ світотворення у парадигмі критичного модусу самоопису (2015)
Іванова Є. - Дві парадигми сучасної соціальної роботи (2015)
Романюк О. - Відповідність вітчизняних гуманітарних дисциплінарних матриць у медичній вищій освіті європейським (2015)
Філіпенко Н. - Історія ідей Київського Науково-філософського товариства і європейський контекст: pro et contra (2015)
Продан Т. - Проблема гідності в морально-естетичних поглядах Цицерона (2015)
Макаров З. - Случайность и детерминизм в творческом проекте Ренессанса (стаття 2) (2015)
Загороднюк В. - Парадокс "відсутнього відтінку блакитного" у філософії Д. Г’юма та можливі шляхи його вирішення (2015)
Томюк Н. - Компаративний аналіз етики Бостонської та Каліфорнійської шкіл американського персоналізму кінця XIX − початку XX ст. (стаття 1) (2015)
Шашкова Л. - Парадигми в науці та богослов’ї: методологічні можливості рецепції (2015)
Мизак Н. - Михайло Грушевський про православно-унійні відносини в могилянську добу (2015)
Лімонченко В. - Гностичний характер революційної свідомості як свідчення дехристиянізації сучасного світу (2015)
Ювсечко Я. - Релігія і Церква в Україні як суб’єкти політики: трансформації в період Революції (2015)
Чернушка І. - Сучасна гендерна політика Церкви АСД як нова гуманітарна парадигма (2015)
Здоровенко Л. - Проблема "душі людини" у вимірі християнських цінностей українського народу (2015)
Błaszczak I. - Überredungskunst und manipulation – ethische grenzen des öffentlichen auftretens (2015)
Вінтонів-Бахарєва С. - Цінності як базовий елемент "дисциплінарної матриці" в гуманітарному знанні (2015)
Михайлюк С. - Аксіологічні основи екологічної етики (2015)
Бігун Р. - Співвідношення милосердя і справедливості:етико-філософський аналіз (2015)
Здоровенко В. - Сучасне мистецтво про антропокосмічні виміри буття людства (2015)
Загороднюк Ю. - Місце іронії в естетиці Модерну (2015)
Ляшко Л. - "Когнітивізм" естетичної оцінки довкілля (А. Карлсон) (2015)
Бронських С. - Булгаківський Фауст під маскою Воланда (2015)
Поліщук Р. - Мультикультуралізм та ідентичність (2015)
Осадча Л. - Дитинство та життєвий стиль у контексті методологічних здобутків культурної антропології (2015)
Саракун Л. - Становлення національної ідентичності та процеси маргіналізації (2015)
Попович М. - Публічне і приватне у становленні культури сучасного суспільства (2015)
Шеремет Л. - Культурний потенціал спорту та гуманістичні цінності молоді: проблеми й тенденції розвитку (2015)
Довідка про авторів (2015)
Ціватий В. Г. - Євроінтеграційна діяльність України через призму реалізації програми Східного партнерства: інституціональний та іміджевий аспекти, Чекаленко Л. Д. (2016)
Алібейлі Е. А. - Вибір Україною зовнішньополітичної стратегії в середині 1990-х років: варіант ГУАМу (2016)
Процюк М. В. - Публічна і культурна дипломатія як засіб "м’якої сили" України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріоритети (2016)
Лускалова К. Є. - Україна – Румунія: сучасні тенденції двосторонніх відносин (2016)
Вонсович О. С. - Організація Об’єднаних Націй в умовах сучасних викликів і загроз міжнародній безпеці (2016)
Герасимчук Н. В. - Сучасний погляд на право справедливості в контексті діяльності Ради Безпеки ООН (2016)
Малиновська Н. В. - Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі (2016)
Ціватий В. Г. - Багатостороння дипломатія і зовнішньополітичні орієнтири Латвійської Республіки в умовах поліцентричного світу ХХІ століття: євроінтеграційний аспект (2016)
Дудко І. Д. - Китай у політиці США: до питання про стратегічні орієнтири адміністрації Б. Обами, Погорєлова І.С. (2016)
Крупеня І. М. - Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки (2016)
Ноголь А.В. - Роль Канади у врегулюванні конфлікту в країнах колишньої Югославії (2016)
Гібова С. - Культурна дипломатія Італії (2016)
Чекалюк В. В. - Методологія іміджування держави на світовому ринку (2016)
Баришнікова Н. С. - Глобальні структури за умов ерозії Вестфальської системи (2016)
Матвєєва О. В. - Трансформація світового порядку в умовах глобальних загроз та викликів (2016)
Кирилко Д. С. - Політичний аспект відносин країн-членів ГУАМ із Європейським Союзом (2016)
Ціватий В. Г. - Екологічна дипломатія в питанні Чорнобильської катастрофи: інституціональний і міжнародно-політичний контекст (2016)
Компанієць О. В. - Концептуалізація недієздатних держав як акторів міжнародної системи (2016)
Валюшко І. О. - Основні виклики і загрози в епоху інформаційних війн (2016)
Краснюк І. В. - Наслідки арабської весни в політиці Близького Сходу (2016)
Кудряченко А. І. - Всесвітня міжнародно-політична і дипломатична історія ХХ-ХХІ століття: інституціонально-системний аспект (2016)
Ціватий В. Г. - Міжнародно-політичні й соціокультурні процеси ХХ століття в Південно-Східній Європі та Україна: інституціональний вимір (2016)
Гуменюк Б. І. - Українсько-кіпрські відносини: двадцять років динамічного розвитку (2014)
Ковбасюк Ю. В. - Європейські соціальні стандарти: перспективи для України (політико-дипломатичний контекст) (2014)
Ціватий В. Г. - Модель підготовки дипломатичних кадрів Австрійської Республіки: традиції, інституції, кадровий менеджмент (досвід для дипломатії України), Сочка Я. В. (2014)
Татаренко Н. О. - Туреччина: модернізаційні проекти і етатизм (2014)
Піляєв І. С. - Трансформаційні парадигми Східноєвропейського простору: наслідки структурних шоків (2014)
Кучик О. С. - Субрегіональні інтеграційні механізми Веймарського трикутника в контексті трансформаційних процесів міжнародної системи, Москалик А. С. (2014)
Кононенко М. Г. - Близькосхідний напрям реалізації КНР статусу відповідальної глобальної держави (2014)
Кудряченко А. І. - Іслам у сучасній Європі та Україні: виклики, стан і перспективи (2014)
Златін О. М. - Історичні передумови та концептуальні засади політики Румунії щодо України (2014)
Аль-Файез М. - Иордано-израильские отношения в условиях региональной нестабильности (2014)
Шуніна А. А. - "Фактор 2014" для Росії та Центральної Азії (2014)
Троян С. С. - Кордони в сучасній Європі: динамічна взаємодія у просторі історичної пам’яті й ідентичності, Киридон А. М. (2014)
Цирфа Ю. А. - Становлення зовнішньополітичної ідентичності держави в рамках сучасної системи міжнародних відносин: теоретичний аспект (2014)
Фесенко М. В. - Концептуальна інтерпретація міжнародного та світового порядку (2014)
Розанов А. С. - Сущность профилактики терроризма: превентивные меры и превентивная дипломатия ХХІ века (2014)
Гулиев А. Д. - Истоки и становление украинской дипломатии: политико-правовой аспект (2014)
Непол Л. В. - Вплив лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України на розвиток громадянського суспільства в Україні (2014)
Жильцов С. С. - Международно-правовой статус Арктики: итоги и перспективы (2014)
Tsivatyi V. G. - Oratorical Skill and Speech Communication of a Diplomat: The Institutional Dimension (the Experience of Training in the Field of External Relations at the Diplomatic Academy of Ukraine, MFA of Ukraine) (2014)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітичний діалог Великої Британії: історичні традиції, консенсуси і дилеми. (2014)
Плевинскис П. В. - Назначение и производство комплексных экспертиз по делам о ДТП, связанным с опрокидыванием автомобиля: постановка проблемы (2015)
Тагаєв М. М. - Визначення понять і систематизація насильницьких дій шляхом нанесення побоїв, заподіяння мордувань і катувань, Мішалов В. Д., Стеблюк В. В., Хижняк В. В., Моргун А. О. (2015)
Скурчак Т. Н. - Патоморфологические изменения головного мозга мертворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей с синдромом зависимости от алкоголя и наркотических веществ (2015)
Козань Н. М. - Етно-расові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 3) (2015)
Федорчук С. М. - Денситометрична характеристика проксимальних і середніх фаланг кисті (2015)
Плетенецька А. О. - Судово-медична оцінка пневмострільних ушкоджень з прикладами випадків з практики, Михайленко О. В. (2015)
Бабкіна О. П. - Порівняльна характеристика біохімічних показників крові травмованих чоловіків за наявності та відсутності хронічної алкогольної інтоксикації, Шевченко Л. А., Коробко І. С. (2015)
Покотило В. Ю. - Аналіз кількості смертельних випадків внаслідок вживання наркотичних речовин у Львівській області за період 2004-2013 років, Шевчук М. М. (2015)
Торяник І. І. - Гістологічні маркери та хронологічний ґенез ішемічного інсульту головного мозку, Колесник В. В. (2015)
Щербак В. В. - Діагностичні ознаки пострілу із пістолета "Форт-12" в межах близької дистанції (2015)
Данилюк В. В. - Вплив Кримінального процесуального кодексу в редакції 2012 року на роботу судово-медичної експертизи за архівним матеріалом Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, Діденко І. В., Зозуля В. М. (2015)
Корнійчук Д. В. - Вивчення впливу пори року на частоту смертельних отруєнь чадним газом за даними Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, Сінько В. Ф., Багін О. Л., Палкін О. В. (2015)
Бартошик Н. В. - Медико-статистичний аналіз показників смертності заподіяних з різних видів вогнепальної зброї за даними Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи за 2009-2013рр. (2015)
Костенко С. Б. - Теоретичне обгрунтування спектрофотометричного методу ідентифікації основних стомологічних матеріалів, Радько В. І. (2015)
Повстяний В. А. - Зміни продуктів розпаду білка та окремих ферментів тканини Ахіллового сухожилля у різні терміни постмортального періоду (2015)
Личман Т.В. - Дефекти виявлені при судово-медичних експертизах ексгумованих трупів в ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України" за останні п’ять років, Варфоломеєв Є.А., Петрошак О.Ю. (2015)
Франчук В. В. - Фатальна автомобільна травма: погляд крізь півстоліття (2015)
Шевчук М.М. - Механічна асфіксія внаслідок утоплення, як причина смерті по Львівській області за 2010-2014 роки за результатами роботи Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи, Григорійчук В.І., Іванов О.Ф. (2015)
Войченко В. В. - Експертний взаємозв’язок при проведенні цитологічних та молекулярно-генетичних експертиз в практиці Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи, Черняк В. В., Івашина О. Х. (2015)
Саніна Н. П. - Особливості дослідження одягу при невідповідності кількості ушкоджень на тілі і одязі, Туманська Л. М., Зубко М. Д. (2015)
Сидоренко В. В. - Щодо питання виявлення діатомового планктону у випадках смерті від утоплення у воді, Потапенко І. В., Ліщинська А. А. (2015)
Мішалов В.Д. - Макроархітектурні особливості будови довгих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині, Михайличенко Б.В., Бачинський В.Т., Филипчук О.В., Козлов С.В. (2015)
Плетенецька А. О. - Випадок вогнепального поранення ока, Ащеулов В. Ю., Федоренко М. А. (2015)
Зозуля В. М. - Комплексний підхід до експертизи вогнепальної травми як запорука якісно проведеної експертизи, Нечипоренко О. А., Ганський О. В., Лесик В. В. (2015)
Саніна Н. П. - Вплив перешкоди, розташованої біля вихідного вогнепального ушкодження, Туманська Л. М., Зубко М. Д. (2015)
Савченко С. В. - Судово-медична характеристика вибухової травми, заподіяної уламками гранати РГД-5, Ткаченко О. В., Соколюк В. Г., Козлов С. В. (2015)
Устинченко И. В. - Атипичные раневые каналы и раны при ранении пулей 5,45 мм АК-74 (случай из зоны АТО) (2015)
Мамедов Ш. М. - Возможности гистологического метода исследования в установлении давности и обстоятельств наступления смерти, Сулоев К. Н., Повстяный В. А., Козлов С. В. (2015)
Кухарчук В. М. - Рідкісний випадок розриву серця внаслідок удару ногою в живіт (2015)
Науково-практична конференція "Сучасні досягнення судово-медичної науки та експертизи" (2015)
Професор Ольховський Василь Олексійович - до 60-річчя від дня народження (2015)
Владковська Наталія Ігорівна - до 60-річчя від дня народження (2015)
Слава учасникам АТО –лікарям судово-медичним експертам! (2015)
Памяти Оксаны Юрьевны Скребковой (2015)
Carrión Arias R. - Zum Ursprung von Friedrich Nietzsches genealogischen Methode als Erkenntnisparadigma: Philologie und Persönlichkeit (2014)
Червінський О. - Теоретико-методологічнi засади концепціi ноосфери В. Вернадського (2014)
Лебідь А. - На захист здорового глузду реалістської теорії істини Дж. Е. Мура (2014)
Суходуб Т. - Историко-философское познание:методология регионоведения (2014)
Гасяк О. - Епістемні потенції наукового факту (2014)
Онуфрійчук Р. - Кореляція понять "реальність"і "теоретична структура" в контексті настанов сучасної філософії та методології науки (2014)
Бабій Р. - Метафізика як наука: можливості та межі, Задубрівська О. (2014)
Ференц К. - Значення світоглядних регулятивів емпіричного дослідження (2014)
Чуйко В. - Суверен як форма ідентифікації українця (2014)
Петрушенко В. - Природа соціального: онтологічний аналіз (2014)
Петрушенко О. - Утопія і магія: ракурси співвідношення (2014)
Здоровенко В. - Рефлексії сучасного мистецтва над сутністю світоглядних конфліктів в умовах футурошоку (2014)
Козьмук Я. - До проблеми футурологічних перспектив сучасної людини як об’єкта філософського аналізу, Гавай Т. (2014)
Лазоревич І. - Моральні аспекти соціального моделювання майбутнього, Рошкулець Р. (2014)
Чурсінова О. - Античне розуміння "техне" як передумова європейського філософського технічного дискурсу (2014)
Скакун І. - Динаміка людиномірності філософії Ренесансу (2014)
Халай І. - Антропокосмічний дискурс у контексті розвитку гуманітарно-наукового знання (2014)
Марчук М. - Прагматизм і неопрагматизм у контексті сучасної філософії науки, Сербін М.-К. (2014)
Рупташ О. - Контроверзи смислу: особливості постмодерністської аргументації (2014)
Дутковський І. - Традиція в гуманітарно-науковому просторі (2014)
Ключева Д. - Соціокультурні передумови постмодерністської антропології, Рошкулець Р. (2014)
Снегірьов І. - Нелінійне світорозуміння в контексті постнекласичної науки (2014)
Козьмук Я. - До проблеми термінологічних констант українського філософського дискурсу, Ткачук Л. (2014)
Головей В. - Становлення концепту репрезентації у філософсько-естетичному дискурсі (2014)
Пєшев О. - Поняття "концепт" в аналітичній філософії (2014)
Дика О. - Проблема досвіду в структурі гуманітарного знання (2014)
Сулятицька Т. - Значення цінностей у міжкультурній комунікації (2014)
Качмар О. - Агресія як вияв тваринного первня в людині (2014)
Сидоренко М. - Філософські ідеї гуманітаристики в Україні, Троянський В. (2014)
Мірчук І. - Українська національна ідея у філософській спадщині Гавриїла Костельника (2014)
Андрусів Л. - Становлення раціоналістичної традиції в українській філософській думці ІХ – поч. ХVІІ ст.: історико-філософський аналіз (2014)
Кононенко Т. - Візантинізм: проблема визначення поняття (2014)
Стокалич І. - Семен Франк про засади суспільного буття (2014)
Волосатова М. - Ідея "софійності господарства" у філософії С. Булгакова (2014)
Руснак І. - Зміна статусу герменевтики: методологічний потенціал філософії життя В. Дільтея (2014)
Задубрівська О. - Онтологічний концепт Х. Ортеги-і-Гасета, Козьмук Я. (2014)
Радзиняк Т. - Хосе Ортега-і-Гасет про роль і місце науки в сучасній цивілізації (2014)
Вышинский С. - Традиция модерна. Эрнст Юнгер и неконсервативная революция (2014)
Остащук І. - Сакральний символізм у формуванні національно-культурної ідентичності (2014)
Паньків О. - Осмислення понять "Бог", "душа" у вченнях ранніх грецьких філософів (2014)
Кузнєцова О. - Євангельська історія як вічність новозавітних істин у структурі сучасного роману (2014)
Бронських С. - "Євангеліє від Булгакова" та його відлуння у літературному процесі XX століття (2014)
Мартиненко О. - Технологічні можливості релігії (антропологічний аспект) (2014)
Марчук А. - Феномен здоров’я та принципи досконалості в антропології східної патристики, Марчук О. (2014)
Бурий А. - Про творчість Бернардо Бертолучі в контексті екзистенціальної суперечки про атеїзм (2014)
Гасяк О. - Етичний потенціал наукового факту (2014)
Михайлюк С. - Комунікативна етика відповідальності як спроба ціннісної переорієнтації суспільства в сучасному світі (2014)
Омельченко В. - Доброчинність як соціальний феномен і соціальна проблема українського суспільства (2014)
Лисак І. - Про ненасилля і зміст його цінностей в українській суспільній думці та філософії (2014)
Винник-Остапишин В. - Проблеми сучасної біоетики: філософський вимір (2014)
Здоровенко В. - Сучасне мистецтво як важливий каталізатор у дослідженні соціально-культурних перетворень (2014)
Гоцалюк А. - Філософсько-естетичний поліконцептуалізм сучасного живопису (2014)
Чорноморденко І. - Соціальне кіно як предмет філософування: основні засади,структура і функції, Смаїлова Е. (2014)
Москвич О. - Вплив фотографії на трансформацію життєвого простору людини (2014)
Вусатюк А. - Истоки символизма в мифологии (2014)
Комарницкая Л. - Легендарно-мифологическая аксиология в фантастике, Нямцу А. (2014)
Довідка про авторів (2014)
Ворох А. О. - Організація контролю знань студентів у вищій технічній школі України (20-і – 30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Кузьменко Ю. В. - Дослідження змісту навчальних планів професійної освіти фахівців із трудової підготовки 1959 років ХХ століття (2015)
Лазоренко С. А. - Пеласги – народ, який створив фізичну культуру античної Греції, Чхайло М. Б., Балашов Д. І., Романова В. Б. (2015)
Рябкина Л. М. - Методи соціально-виховної роботи інтернатних установ першої половини XX століття (2015)
Сьома С. О. - Організаційно-педагогічні засади діяльності хіміко-біологічних відділень МАН України ( 60-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): історіографія та джерела дослідження (2015)
Іваній В. С. - Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства, Мороз І. О. (2015)
Корольов С. В. - Параллельный многоканальный метод получения учебной информации (2015)
Лавриченко Н. М. - Науково-організаційні засади діяльності Малої академії наук України (2015)
Полюга В. В. - Дисипативні системи синергетики в музичній освіті (2015)
Фефілова Т. В. - Використання способу математичного моделювання в початковому курсі математики під час розв’язування задач, Андраш К. С. (2015)
Данюк М. І. - Педагогічна система виховання милосердного ставлення майбутніх медичних сестер до пацієнта (2015)
Дьячкова Я. О. - Цілепокладання в контексті модернізації структури вищої освіти (2015)
Клочкова Т. І. - Змістова характеристика зовнішніх і внутрішніх ризиків у діяльності аграрних вишів (2015)
Козлова О. Г. - Правова культура майбутніх юристів як педагогічна проблема, Павленко А. І. (2015)
Кравчук Н. П. - Педагогічні умови формування здоровʼязбережувальної компетентності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Лю Цзя - Педагогічні новації вокальної підготовки студентів магістратури у вищих педагогічних закладах України (2015)
Мельник О. Ф. - Міжпредметні зв’язки як засіб реалізації принципу фундаменталізації в процесі формування професійної компетентності техніків ─ технологів виробництва харчової продукції (2015)
Наумчук І. А. - Технологічна складова розвитку професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Сбруєва А. А. - До проблеми D(digital)-інновацій у вищій освіті: актуальний стан та перспективи розвитку (2015)
Сидорук А. В. - Використання технології портфоліо в оцінюванні готовності майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Бойченко М. А. - Зарубіжний досвід управління талантами у вищому навчальному закладі: витоки й сучасність (2015)
Горленко В. М. - Зарубіжний досвід використання електронних іграшок у навчанні й вихованні дітей дошкільного віку (2015)
Істоміна К. Ю. - Оцінювання й нарахування кредитів у процесі навчання бакалаврів у галузі міжнародних відносин в університетах Канади (2015)
Огієнко О. І. - Міжнародна діяльність як фактор інноваційного розвитку університетів США (2015)
Хоменко К. П. - Порівняльний аналіз підготовки лікарів у Польщі та Україні (2015)
Анголенко В. В. - Пробація як форма ресоціалізації неповнолітніх правопорушників (2015)
Басюк Л. Б. - Соціальний захист дітей у шкільному середовищі (гендерний аспект) (2015)
Березан В. І. - Використання феномену кіберсоціалізації студентської молоді в підготовці майбутнього соціального педагога (2015)
Букій Т. В. - Змістові аспекти роботи соціального педагога з багатодітними сімʼями (2015)
Веретенко Т. Г. - Сучасні підходи до якісної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери (2015)
Висоцька Л. В. - Правова освіта в соціокультурному просторі громади (2015)
Волікова М. М. - Проблема виховання "важких дітей" у контексті поглядів А. С. Макаренка: корекційна робота з сімʼєю (2015)
Гладун Т. О. - Розвиток соціальності дітей з розладами аутичного спектру: соціально-педагогічний дискурс проблеми (2015)
Головня В. О. - До проблеми жорстокості щодо дітей в українських родинах (2015)
Гордієнко С. М. - Розвиток соціальності особистості як важливий соціально-педагогічний феномен сьогодення (2015)
Грінченко М. С. - Зарубіжний досвід підготовки соціальних педагогів до практичної діяльності в умовах інформаційного суспільства (2015)
Журавель Т. В. - Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні, Лях Т. Л. (2015)
Заверико Н. В. - Технології соціально-педагогічної підтримки сім’ї з дитиною (2015)
Казакова Н. В. - Профілактика відхилень у поведінці молодших школярів у позаурочний час як соціально-педагогічна проблема (2015)
Конончук А. І. - Дослідження готовністі молодих жінок до материнства: соціально-педагогічні аспекти (2015)
Кучерган Є. В. - Питання освіти в мережевому середовищі: до питання про громадські впливи (2015)
Мотуз Т. В. - Гендерна толерантність: соціально-педагогічний аспект (2015)
Олексюк Н. С. - Зміст і особливості соціального супроводу неповнолітньої мами (2015)
Петриченко Л. О. - Психолого-педагогічні технології індивідуальної консультативної допомоги студентам у процесі навчання (2015)
Рассказова О. І. - Суб’єктність як важлива ознака соціальності дітей і молоді в епоху суспільних трансформацій, Григоренко В. Л. (2015)
Рижанова А. О. - Тенденції соціально-педагогічної діяльності із сім’єю в умовах інформаційного суспільства: культурологічний підхід (2015)
Сергеєва К. В. - Український досвід впровадження програм профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації (2015)
Сівак Н. А. - Налагодженя партнерської взаємодії між батьками та вчителями сучасної початкової школи (2015)
Сосюра М. О. - Соціально-педагогічна реабілітація неповнолітніх, які опинились у складних життєвих обставинах, в умовах центру реабілітації (2015)
Стадник Г. А. - Развитие познавательной активности дошкольников в семье (2015)
Трубавіна І. М. - Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа соціально-педагогічної роботи з ними (2015)
Чернецька Ю. І. - Процес ресоціалізації наркозалежних осіб: структурний аналіз (2015)
Ясточкіна І. А. - Психічна саморегуляція як метод підвищення емоційної компетентності фахівця соціальної сфери (2015)
Кулініч М. А. - Політичний і безпековий вимір інтересів України в АТР (2014)
Голубій І. Є. - Концептуальні засади зовнішньоекономічної політики в Україні (2014)
Лещенко О. А. - Освітня, наукова та інформаційно-комунікаційна діяльність ЮНЕСКО і Україна (2014)
Ціватий В. Г. - Турецька Республіка: модель, історичні витоки та інституціональний розвиток дипломатії (2014)
Швед В. О. - Геополітичний контекст сучасних змін в Арабському світі (2014)
Слободян Н. В. - Антитерористична діяльність Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації: компаративний аналіз (2014)
Соломенна Т. В. - Оновлення Європейського Союзу та перспективи подолання євроскептичних тенденцій (2014)
Усатенко І. А. - Антисистемний протест у ХХ столітті в працях Іммануїла Валлерстайна (2014)
Рафалюк С. Ю. - Диаспора: к вопросу об эволюции понятия (2014)
Будько О. Я. - Теоретико-філософське обгрунтування концепту "військова сила": методологічний аспект (2014)
Ціватий В. Г. - Дилеми та пріоритети зовнішньої політики Грузії початку ХХІ століття: інституціональний вимір (2014)
Грецкий И. В. - Процесс российско-польского примирения: сложности и перспективы (2014)
Городня Н. Д. - Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кінця ХХ – початку ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України (2014)
Lossovskyi I. E. - Curent development and some prospects of the Korean settlement (2014)
Моначенко Г. В. - Теорія хаосу та трансформації в Афганістані (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (2014)
Самойлова Л. І. - Південно-Африканська Республіка: головні напрями внутрішнього та зовнішнього розвитку країни в умовах всебічної глобалізації (Південно-Африканський сценарій глобального розвитку) (2014)
Ціватий В. Г. - Інституції та дилеми європейської дипломатичної практики доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) (2014)
Праздников А. Г. - Социально-политические представления английских горожан по Хроникам Лондона XІV-XV веков (2014)
Девятайкина Н. И. - "Портрет" средневекового учёного в трактатах Петрарки и эпиграфе Пинитиана к нему (по диалогу "Об алхимии") (2014)
Дорофеев Д. В. - Генезис внешней политики США в ранний период: внешние угрозы в оценках британских колонистов Северной Америки XVIІ-XVIII вв. (2014)
Можайский А. Ю. - Внешняя политика Фиванского полиса в 378-375 гг. до н.э. (2014)
Epure V.-A. - Traveling through the Romanian Principalities during the pre-1821 period: French consuls and travelers. (2014)
Новикова И. Н. - Нейтралитет или союз: внутриполитическая борьба в Швеции по вопросам внешней политики в годы Первой мировой войны (2014)
Троян С. С. - Німецька ліберальноімперіалістична серединноєвропейська концепція Фрідріха Наумана періоду Першої світової війни (2014)
Ващук Л. В. - Перший Міністр закордонних справ О. Я. Шульгин: портрет дипломата крізь призму архівних документів (2014)
Пилипенко В. В. - Внесок УРСР у розвиток радянсько-іранських економічних зв’язків (1968-1990 рр.) (2014)
Косов А. П. - Политика США в отношении КНР в период президенства Дж. Буша-старшего (2014)
Шпаковская М. А. - Политика разоружения – важнейший вопрос современности: институционально-дипломатический аспект, Протопопов А. С. (2014)
Фурса А. О. - Грузія-Україна: політичні дебати і дилеми міждержавних відносин (1991-2014 рр.) (2014)
Клочак О. З. - Ян Новак-Єзьоранський та Ришард Качоровський: прозахідні речники польського компромісу (2014)
Сльота І. С. - Дебати у сфері британської імміграційної політики за урядування консерваторів (2014)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітична і дипломатична історія Іспанії: через терени до сьогодення (2014)
Ціватий В. Г. - Моделі, традиції й новації сучасної дипломатії (2014)
Ціватий В. Г. - Велич української мови: інституціональний вимір культурної дипломатії України (2013)
Копійка В. В. - Угода про асоціацію з Європейським Союзом як фактор забезпечення національної безпеки України (2013)
Жильцов С. С. - Эволюция внешней политики Украины: современный этап (1991-2013 гг.) (2013)
Хорошенюк С. І. - Встановлення, сучасний стан і перспективи українсько-естонських відносин (2013)
Татаренко Н. О. - Мобілізаційні імперативи і виклики політиці економічного розвитку України (2013)
Юрченко С. В. - Уроки історії: фактори дестабілізації міжнародних систем в роки "Великої депресії" та проблеми формування безпекових стратегій в умовах світової кризи (2013)
Громыко А. А. - Полицентричность международных отношений и глобальная дипломатия ХХІ века (2013)
Журенок Т. В. - Новели у правовому регулюванні легалізації неурядових організацій: європейський контекст (2013)
Бурейко Н. М. - Імміграція до США з Латинської Америки: виклик американській нації? (2013)
Плевако І. Г. - До питання геополітичного дискурсу латиноамериканських зовнішньополітичних досліджень (2013)
Дудник О. Я. - Президентські вибори в Азербайджані 2003, 2008 і 2013 років: чинники перемог І.Алієва і посилення позицій Росії в Центральному (Південному) Кавказі (2013)
Шаповалова О. І. - Системний перехід від Ялтинсько-Потсдамської до постбіполярної системи міжнародних відносин: незавершена деконструкція (2013)
Величко В. В. - Особливості міжрегіонального співробітництва в контексті сучасної геоекономіки (2013)
Кукарцева М. А. - Концепт и феномен толерантности: политико-дипломатическое измерение (2013)
Севостьянова І. Є. - Соціальний механізм здійснення судової влади (2013)
Циватый В. Г. - Содружество Независимых Государств (СНГ) начала ХХІ века: институционально-дипломатическое развитие и внешнеполитические дилеммы (2013)
Степанов В. А. - Повноваження федерального уряду Німеччини в галузі зовнішньої політики (2013)
Акулов-Муратов В. В. - Стан і динаміка розвитку àкторів-стейкхолдерів у міжнародних системах (2013)
Віднянський В. С. - Структура етнополітичного менеджменту у Вишеградській групі: особливості формування та функціонування (2013)
Ціватий В. Г. - Інституціональний розвиток французької державної служби, дипломатії та політики у XIII-XV століттях: дзеркало суспільства (2013)
Татаренко Н. О. - Мобілізаційні моделі економічного розвитку 1920–1930-х років (на прикладі Туреччини) (2013)
Точицький М. С. - Україна на шляху виконання обов’язків і зобов’язань у рамках членства в Раді Європи (2013)
Степанов В. А. - До 95-ої річниці започаткування діяльності Української дипломатичної місії в Скандинавії (2013)
Дорошко М. С. - Проблеми демократичного врядування в країнах "Східного партнерства" (2013)
Солошенко В. В. - Виклики політиці інтеграції та мультикультуралізму в країнах Європи (2013)
Чубрикова О. О. - Євроінтеграційна мета в концепції сучасної зовнішньої політики Туреччини: переосмислення руху до ЄС в 50-ту річницю підписання Угоди про асоціацію (2013)
Тимошенко Н. Л. - Особливості дипломатичного, ділового протоколу та етикету Нідерландів (2013)
Воловик Д. В. - Інформаційно-комунікаційний вимір дипломатії початку ХХІ століття (2013)
Чеканов В. Ю. - Історичний і прогностичний аспекти теорії міжнародних відносин (2013)
Пронь С. В. - Азійсько-Тихоокеанський регіон, Японія, Китай в етнокультурній та історичній спільності: ad fontes (2013)
Ціватий В. Г. - Правляча династія Держави Кувейт у нинішніх політичних реаліях, Мартинюк В. Л., Толкач В. С. (2013)
Сльота І. С. - Основні етапи впровадження міграційної політики після Другої світової війни у Великій Британії (2013)
Ціватий В. Г. - Інституціональний розвиток полісу: політико-дипломатична рецепція в Європі доби Середньовіччя та раннього Нового часу (2013)
Майзлиш А. А. - Дипломатия фламандских городов в XIV – начале XV века (2013)
Воловників Д. В. - Аспекти становлення ідеології ранньої Папської держави (випадок "Дарчої грамоти імператора Костянтина") (2013)
Эльфонд И. Я. - Конфессиональные противоречия в Европе и дипломатические отношения в период религиозной борьбы XVI века (2013)
Троян С. С. - Південнонімецьке купецтво на службі іспанської корони (XVI – початок XVII століття) (2013)
Mitrophanov V. P. - The Peasants and the State in the Western and Central Europe in the XVI–XVI centuries: political and comparative study (England and some Germany’s duchies) (2013)
Котляров П. М. - Про право на озброєний спротив в теології та внутрішній дипломатії Ф. Меланхтона (2013)
Керов В. В. - Россия и Британия: "индустриальная дипломатия". Взаимодействие британской промышленности и старообрядческого предпринимательства в ХІХ в. (2013)
Панченко В. О. - Гуго Герард Штрель і українська земельна геральдика (2013)
Сергійчук Б. В. - Документи з Османського архіву про розвиток консульських відносин між УНР і Туреччиною в 1920–1921 роках (2013)
Лукач І. Б. - Проблема Панамського каналу та доктрина Монро в дипломатії США початку ХХ ст. (2013)
Ціватий В. Г. - Болгарсько-українські взаємини в національній історичній пам’яті початку ХХ століття: інституціональний та політичний феномен газети "Іскра", Пронь С. В. (2013)
Колесник В. Ф. - Відносини України і війська Донського у 1917–1920 рр. (за документами Державного архіву Російської Федерації), Мараєв В. Р. (2013)
Grigaravičiūtė S. - Representation of Lithuania in the Klaipėda Region, 1920–1923 (2013)
Мальшина К. В. - Об’єднана Словенія (1848–1941 рр.): національна ідея в тенетах міжнародних відносин, Волобуєв В. В. (2013)
Пронь Д. С. - Курильський правовий "анахронізм": проблема територіального розмежування між Японією – СРСР та Сполученими Штатами Америки (1957–1960-ті роки) (2013)
Давлєтов О. Р. - Ставлення США та Великої Британії щодо "німецького питання" протягом 1960-х – середини 1980-х років ХХ ст., Коваленко Л. В. (2013)
Клочак О. З. - Анджей Олеховський: авторитет від дипломатії і бізнесу: польський і міжнародно-політичний вимір (2013)
Фурса А. О. - Грузія – Україна: культурно-гуманітарний міждержавний діалог (1991–2009 рр.) (2013)
Bessonova M. М. - The East European vector of the U.S. foreign policy in the second half of the XX century: the Ukrainian context (2013)
Нагайчук В. І. - Лещенко Леонід Овдійович (1931–2013) – визначний вчений-сходознавець, педагог, дипломат, Черніков І. Ф. (2013)
Ціватий В. Г. - Нікколо Макіавеллі (1469–1527): політико-дипломатичні погляди і діяльність (у вимірах ХХІ століття) (2013)
Татарнікова А. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців-музикантів з арт-менеджменту (2016)
Гузун С. А. - Мультимедійні технології викладання дисципліни "Анестезіологія і реаніматологія" у студентів медичного училища (2016)
Бочевар А. Г. - Реалізація моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій (2016)
Yan Yuan - Creative activity as a method of organizing future music teachers’ self-preparation for teaching practice (2016)
Черненко Н. М. - Управління вищим навчальним закладом у сучасних умовах, Вороненко О. В. (2016)
Геркерова А. М. - Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков (2016)
Черняк С. Г. - Виникнення та розвиток виховання у світовій цивілізації (2016)
Буховець Б. О. - Ефективність проведення корекційних розвиваючих занять методом Бобат для дітей дошкільного віку з ураженням ЦНС із урахуванням гендерних особливостей (2016)
Шафран (Короп) О. А. - Про стан роботи дошкільних навчальних закладів щодо формування у дітей старшого дошкільного віку умінь і навичок аудіювання (2016)
Рой С. Д. - Індивідуальні освітні траєкторії як засіб підвищення інформаційної культури майбутніх учителів (2016)
Заволока С. І. - Впровадження новітніх технологій у процес навчання іноземної мови (на прикладі французької мови) (2016)
Керекеша О. В. - Введення системи наскрізного навчання іноземній мові в ОНЕУ (2016)
Остапчук Н. О. - Реалізація компетентнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі (2016)
Кічук Н. В. - Управління ризиками як комплексна діяльність сучасного вишу (2016)
Яворська Г. Х. - Методика формування базових компетентностей майбутніх правознавців (2016)
Cao Hongkai. - Ability to Conduct a Chorus as an Element of Professional Competence of a Teacher (2016)
Баламутова Н. М. - К вопросу совершенствования методологии обучения плаванию студентов с боязнью воды, Ширяева С. В. (2016)
Бачинська Н. В. - Динаміка показників загальної і спеціальної фізичної підготовки акробатів у процесі багаторічного вдосконалення (2016)
Башавець Н. А. - Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів і рекомендації щодо його вдосконалення (2016)
Бобро Е. В. - Возможность использования природных адаптогенов при интенсивных физических нагрузках, Неделев С. Д. (2016)
Бондаренко О. В. - Ритмопластическая гимнастика как средство развития гибкости студентов, Клищук А. С. (2016)
Дроздова К. В. - Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів (2016)
Ігнатенко С. О. - Формування мотивації студентів до самостійних занять фізичною культурою (2016)
Лутовинов Ю. А. - Зависимость физического развития от физической подготовленности в подготови-тельном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (2016)
Лутовинов Ю. А. - Объем тренировочной нагрузки по характеру работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (2016)
Луценко Л. С. - Функціональне тренування з жінками першого зрілого віку, які займаються аеробікою, Бодренкова І. О., Мошенська Т. В. (2016)
Небож В. Т. - Основи теорії та практики розвитку швидкісно-силових якостей у спортивній підготовці легкоатлетів-метальників (2016)
Никифорова Л. А. - Професійна культура майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Осипенко Е. В. - Морфометрическая характеристика учащихся i ступени образования г. Гомеля (2016)
Осипенко Е. В. - Оценка эффективности авторской программы физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися I ступени образования в группах продленного дня (2016)
Остапчук Н. О. - Реалізація компетентнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі (2016)
Петренко Г. В. - Застосування елементів нових видів спортивних ігор у фізичному вихованні як дієвий засіб популяризації спорту й розвитку фізичної підготовленості дітей 5-6 років (2016)
Подгорна В. В. - Використання засобів фізичного виховання в навчально-корекційному процесі у школярів із порушеннями мовлення (2016)
Тодорова В. Г. - Значення хореографічної підготовки у видах спорту зі складною координацією (2016)
Химаков В. В. - Функциональный профиль нервно-мышечного аппарата легкоатлетов различной квалификации (2016)
Петрушенко В. - Складники когнітивного процесу та їх екзистенційне значення (2014)
Мозгова Н. - Асиметрія логічного доведення та спростування:історико-філософський екскурс у минуле (2014)
Ратников В. - О рациональности нарративного объяснения (2014)
Владленова И. - Проблема трансформации оснований науки в революционно-эволюционной и дискретной моделях (2014)
Починок Б. - Плюралізм як принцип постпозитивістської філософії науки (стаття перша) (2014)
Возняк С. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення мислення у світовій філософській думці (2014)
Кучерук Г. - Переосмислення класичної і некласичної методології в сучасному філософсько-науковому дискурсі, Рошкулець Р. (2014)
Омельчук І. - Потенціал застосування синергетичної методології в гуманітарних науках, Калинчук М. (2014)
Ткачова Ю. - Комунікативні виміри філософського дискурсу ХХ століття (2014)
Онуфрійчук Р. - Проблема структури реальності в контексті інформаційного підходу (2014)
Казаков М. - Теоретичні засади лженауки та постмодерністська епістемологія (2014)
Мєлков Ю. - Людиномірність як характерна риса постнекласичної науки (2014)
Солонько Л. - Про проект апофатичної антропології (2014)
Радзиняк Т. - Ціннісний потенціал процесів гуманітаризації в сучасній науці (2014)
Наконечна О. - Філософія як мудрість і життєтворчість (2014)
Гаєвська С. - До проблеми співвідношення типів знання в горизонті онтології людського існування (2014)
Рупташ О. - Герменевтична та феноменологічна інтерпретації смислу (2014)
Руснак І. - Методологічний потенціал герменевтичної логіки (2014)
Мозгова Т. - Соціокультурні та лінгвістичні характеристики японської ієрогліфіки як знаково-символічної інформаційної системи (2014)
Домбровська Ю. - Ціннісно-смислова сфера як імперативна ознака людини (2014)
Доманська О. - Концептуальне осмислення поняття "національний культурний простір” (2014)
Починок І. - Проблема самоідентифікації України в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій, Токарик О. (2014)
Малик В. - Особливості формування характеру українців (2014)
Петрушенко О. - Позитивна утопія в контексті сучасних цивілізаційних процесів (2014)
Повторева С. - Парадокси європейської політкоректності, Савельєв В. (2014)
Вышинский С. - Европейский проект: между традицией и (после)модерном (2014)
Терентьева Л. - Реляционная и атрибутивная структура в двойственном системном моделировании (2014)
Остринська Л. - Біофілософія як міждисциплінарна галузь знання (2014)
Путров С. - Функції біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Слухенська Р. - Світоглядно-філософські та методологічні засади наукової парадигми здоров’я людини (2014)
Шуст Н. - Соціальна парадигма інноватики (2014)
Ковтун Н. - Взаємозалежність соціальної апатії та вольової активності індивіда і суспільства (2014)
Дичковська Г. - Архетипно-базовий, сценарний та інструментально-подієвий рівні функціювання політичної ідеології: методологічна призма концепції Н. Пезешкіана (2014)
Матюшко Б. - Християнський позитивізм М. Ф. Федорова (стаття перша) (2014)
Паткуль А. - Деструкция идеи субъективности в онтологии М. Хайдеггера (2014)
Carrión R. - Nietzsches philologische Genealogie als Methode für die historischen und teologischen Studien (2014)
Гоян І. - Філософія Ф. Ніцше у контексті проблеми філософського психологізму (2014)
Матюшко Б. - Християнський позитивізм М. Ф. Федорова (стаття друга) (2014)
Горбань Р. - Ознаки української етнопсихології екзистенціалізму Миколи Бердяєва та його релігійно-філософської концепції серця як духовного центру особистості (2014)
Козьмук Я. - Нелінійний проект постмодернізму Ж. Дериди, Тимошенко У. (2014)
Свищо В. - Філософська своєрідність творчості Д. Овсянико-Куликовського (2014)
Шмат Р. - Платон про справедливу державу (2014)
Шкрібляк М. - "Церковний Переяслав" 1686 року як політико-ідеологічна стратегія розширення Московського патріархату (2014)
Возняк О. - Типологія православного богослов’я ХХ століття (2014)
Шепетяк О. - Основні риси неосхоластичної думки (2014)
Мизак Н. - Догналізм – релігія "нью-ейдж" у духовному просторі України (2014)
Мизюк І. - Вплив культурно-релігійних цінностей на науковий розвиток суспільства (2014)
Клімук І. - Релігійна ідентичність: сутність і етапи розвитку (2014)
Мєлков Ю. - Етичний вимір постнекласичної науки: проблема суб’єктності цінностей (2014)
Шушкевич Є. - Людвіг Вітґенштайн: чи можлива етика як наука? (2014)
Гасяк О. - Етичний потенціал парадигмального знання (2014)
Слухенська Р. - Етична парадигма медико-біологічного знання: методологічні засади і міждисциплінарний статус (2014)
Мах Я. - Естетичний потенціал гносеології Ф. Шелінґа (2014)
Мізіна Л. - Діалектика внутрішнього і зовнішнього в мистецтві (2014)
Головей В. - Феноменологічна та онтологічна специфіка сакрального мистецтва (2014)
Ірдинєнко К. - Філософсько-естетичні пошуки в мистецтві Франції XX століття (2014)
Пронюк-Возна Н. - Боротьба за національні традиції у галицькому мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Доманська О. - Культура як фактор безпеки особистості та держави (2014)
Зазуляк О. - Філософська інтерпретація консюмеризму в контексті сучасного розвитку суспільства, Манчул Б. (2014)
Ібрагімов М. - "Філософія олімпізму" у феноменологічному концепті сучасної кроскультури (2014)
Шуст Н. - Соціальна реальність інноваційного простору освіти (2014)
Мовчан В. - Антропологический дискурс и духовность (размышления над книгой) (2014)
Довідка про авторів (2014)
Слово до читача (2012)
Грищенко К. І. - На шляху до (справді) єдиної Європи (2012)
Татаренко Н. О. - Економічний контент дипломатії (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Ровесниця національного державотворення: заснування дипломатичної служби Української держави за доби Центральної Ради (до 95-річного ювілею) (2012)
Дьомін О. О. - Україна і Республіка Казахстан: одвічна дружба, взаємовигідне партнерство (2012)
Кухта І. П. - Основні напрями та проблеми військово-технічної співпраці України та Російської Федерації на початку ХХІ століття (2012)
Долгов І. О. - Еволюція партнерства (Україна – НАТО), Алєксєєнко А. В. (2012)
Мармазов В. Є. - 20-річчя відносин між Україною та Республікою Корея: підсумки і перспективи співпраці в рамках євро-тихоокеанської інтеграції (2012)
Моцик О. Ф. - Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин (2012)
Толочко П. П. - Диалог или монолог культур и цивилизаций? (2012)
Кудряченко А. І. - Європейські цінності та їх вплив на розбудову країн молодої демократії (2012)
Космина В. Г. - "Світова політика" чи "світова система політики"? (2012)
Чекаленко Л. Д. - Аксіологічна дилема неспроможних держав, Васильєва М. О. (2012)
Шаповалова О. І. - Нормативна сила в зовнішній політиці держав в умовах постбіполярної системи міжнародних відносин (2012)
Пількевич В. О. - Діяльність ЮНЕСКО в галузі освіти: історія та сучасність (2012)
Головко М. Л. - Зарубіжна історіографія про національні світоглядні трансформації в контексті подій Другої світової війни (2012)
Скаленко О. К. - Глобальносистемна криза трансінформаційної цивілізації (2012)
Дерев’янко І. П. - Асиметрія міжнародних відносин: теоретичний вимір (2012)
Пономаренко О. В. - Етноспецифічна варіативність концепту "республіка” в дипломатичному дискурсі романомовних країн (на прикладі Італії, Іспанії, Франції, Аргентини) (2012)
Бурейко Н. М. - Імміграційний фактор етнорасової рекомпозиції сучасної американської нації (2012)
Мельник С. О. - Протест у міжнародному праві (2012)
Огнівець І. В. - Подвійне громадянство в контексті сучасного міжнародного права: інституціональний вимір (2012)
Смирнова К. В. - Доктринальні підходи та практика застосування актів "м’якого" права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу (2012)
Шергін С. О. - Геополітичні та економічні трансформації в "тихоокеанському трикутнику", Шахматенко Р. С. (2012)
Троян С. С. - Арабські революції 2010–2011 років та їх наслідки (2012)
Гергель Ю. В. - Роль і місце держав Леванту в міжнародних відносинах на Близькому Сході та в системі зовнішньополітичних пріоритетів України в регіоні (2012)
Дуднік О. Я. - Позиції пострадянських держав щодо євразійської інтеграції у 2012 році (2012)
Павлюк О. І. - Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном (2012)
Бессонова М. М. - США в громадській думці Канади на початку ХХІ століття (за даними соціологічних опитувань) (2012)
Пахіль В. В. - Дослідження біографії Михайла Милорадовича в контексті балканської політики Петра І (2012)
Соколовська Л. А. - Європейські впливи на українську освіту у XVIII столітті: колегіуми України (2012)
Бурьян М. А. - Входження Південного Кавказу до складу Російської імперії (кінець ХVІІІ ст. – 1804 р.) (2012)
Жалоба І. В. - Внутрішньополітичні аспекти залізничного будівництва в Дунайських князівствах у 60-х роках ХІХ ст. (за матеріалами газет "BUKOWINA" i "CZERNOWITZER ZEITUNG") (2012)
Дацків І. Б. - Діяльність дипломатичної делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року (2012)
Шпаковськи Л. В. - Історія становлення і розвитку інституту визнання держав: ретроспективний аналіз (2012)
Маслова И. И. - "Ватиканское направление": из истории секретных операций спецслужб ХХ века (2012)
Пронь Д. С. - Сан-Франциська конференція 1951 року: політика "немавасі" та юридично-дипломатичний тріумф США (2012)
Солдатов О. Ю. - Міжнародні переговори щодо Австрійського Державного договору (1945–1955 рр.) (2012)
Сухобокова О. О. - Шанс на незалежність: українські перспективи в Другій світовій війні в концепції Н.Я. Григорієва (2012)
Ширяев М. В. - Вклад профессора Г.Л. Бондаревского в укрепление советско-индийских отношений (40-е – 80-е гг. ХХ века) (2012)
Клочак О. З. - Освітні пріоритети підготовки фахівців дипломатичної служби Респуб- ліки Польща (2002–2012 рр.) (2012)
Фурса А. О. - Історичні традиції та етапи формування українсько-грузинського співро- бітництва (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Ціватий В. Г. - Культурна дипломатія Республіки Польща: інституційний та іміджевий аспект (досвід для України) (2012)
Каріков С. А. - Шляхами відкриттів, полями битв, залами переговорів (2012)
Троян С. С. - Стара політика в новому прочитанні: сучасна польська національна візія німецького "Drang nach Osten" (2012)
Ціватий В. Г. - Дипломатичні простори української мови: культурна дипломатія в дії (2012)
Машевський О. П. - Продовжуючи традиції плідної співпраці (Міжнародна науково-практична конференція: "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", 18–19 жовтня 2012 року), Сухобокова О. О. (2012)
Титул, содержание (2011)
Кузьмин В. В. - Эффективная компоновка неактивной части турбогенератора – основное средство оптимизации массогабаритных параметров турбогенератора, Шевченко В. В., Минко А. Н. (2011)
Ершов С. В. - Численная реализация граничных условий на проницаемых границах для уравнений газовой динамики (2011)
Мацевитый Ю. М. - Обобщенные зависимости для анализа сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов, Братута Э. Г., Харлампиди Д. Х. (2011)
Арсеньева О. П. - Один подход к расчету оптимально-го пластинчатого теплообменника, Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Слесаренко А. П. - Математичне моделювання термостабілізації підлог приміщень з урахуванням максимального теплоакумулювання в системі обігріву, Сорока О. С. (2011)
Кантор Б. Я. - Статическая прочность нагруженных внутренним давлением тонкостенных сосудов, содержащих вмятины, Долинский В. М., Онацкий Р. Л. (2011)
Stoyan Yu. G. - An optimization problem of packing identical circles into a multiply connected region. Part 1. A mathematical model and its characteristics, Chugay A. M. (2011)
Литвин О. М. - Чисельна реалізація задачі відновлення поверхні 3D тіла, Лобанова Л. С., Першина Ю. І., Ткаченко О. В., Черняк О. О. (2011)
Чопоров С. В. - Критерий поиска особых точек R-функций, Гоменюк С. И. (2011)
Назиров Ш. А. - Алгоритмизация решения задач магнитоупругости тонких тел методом R-функций, Нуралиев Ф. М. (2011)
Канило П. М. - Анализ эффективности использования альтернативных топлив на автотранспорте, Костенко К. В. (2011)
Мацевитый В. М. - Некоторые аспекты разогрева металла в условиях циклического нагружения, Казак И. Б., Вакуленко К. В., Полищук О. Ф. (2011)
Abstract (2011)
Грищенко К. І. - Модернізація світової парадигми розвитку (2012)
Пахомов Ю. М. - Национальные аспекты реструктуризации глобального пространства (2012)
Татаренко Н. О. - Специфічні основи сучасної реструктуризації глобального простору (2012)
Ціватий В. Г. - Глобалізація та європейська регіональна політика: історичні імперативи і сучасність (2012)
Барщевський Є. І. - International system refined: U.S. – china cooperation via global competition (2012)
Бас О. М. - Європейська інтеграція України в умовах реструктуризації глобального простору (2012)
Булатова О. В. - Регіональна компонента глобального інтеграційного розвитку (2012)
Вдовиченко В. А. - Mare nostrUm чи mare alIorUm: hоль Італійської Республіки в реалізації Євро-Середземноморського діалогу (2001–2006) (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Національна пам’ять та інформаційно-психологічні впливи глобалізованого світу (2012)
Волошин О. А. - Митний Союз та політика регіонального лідерства Росії на сучасному етапі (2012)
Гнип О. М. - Енергетична політика ЄС та Російські інтереси в енергетичній сфері (2012)
Городня Н. Д. - Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка (2012)
Гришечкин Д. Г. - Перспективы развития Российско-Украинского интеграционного процесса: глобальный и региональный аспекты (2012)
Гулиев А. Д. - Роль дипломатии в условиях глобализации, Ивашов М. Ф. (2012)
Диденко Н. Г. - Реформирование государственного управления в условиях мировых интеграционных процессов (2012)
Ібрагімова Т. С. - Регіональні лідери: амбіції та вплив на глобальні трансформації (на прикладі Туреччини) (2012)
Клименко О. А. - Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації (2012)
Белова Г. - По вопросу о верховенстве европейского права (2012)
Кучін Я. Г. - Особливості трудової мотивації етносу в інформаційному суспільстві (2012)
Лакішик Д. М. - Американо-Європейські відносини періоду президентства Дж. Буша-молодшого (2012)
Лоссовский И. E. - Формирование стратегий национальной и региональной безопасности в контексте интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии (2012)
Макух В. В. - Актуальні питання інтеграції країн Союзу Арабського Магрібу на тлі нових геополітичних реалій (2012)
Метельова Т. О. - Комунікативні зміни в глобалізованому світі: індивідуалізація проти уніфікації (2012)
Опанасюк О. І. - Напрями трансформації форм і методів сучасної дипломатії під впливом процесів глобалізації (2012)
Піляєв І. С. - Україна-2012: проблема цивілізаційного та геополітичного вибору (2012)
Піпченко Н. О. - ЄС у міжнародних відносинах ХХІ століття: інформаційно-комунікативний аспект (2012)
Полторацький О. С. - ЄС у сучасній системі міжнародної безпеки в контексті нових викликів і загроз (2012)
Погорська І. І. - Глобальна безпека: потенціал для мультилатералізму у ХХІ ст. (2012)
Пронь С. В. - Еволюційна історія та "модернізм" Віденської системи міжнародних відносин (на прикладі європейських революцій 1848–1849 рр.) (2012)
Савелова М. О. - Інтеграція системи освіти України у світовий освітній простір. впровадження кредитно-модульної системи навчання (2012)
Савчак Н. Г. - Китай та Індія у глобальних трансформаційних процесах сучасності (2012)
Свєтлов А. А. - Концептуальні засади глобальної трансформації регіо- нальних інтеграційних процесів (2012)
Субх М. А. - Еволюція суспільно-політичної ролі жінки у формуванні сучасної соціальної моделі Арабських країн Перської затоки (2012)
Сябро О. В. - Стан виконання програми Східного Партнерства Грузія – ЄС в галузі демократії та належного управління (2012)
Терес А. В. - Стабілізаційні заходи ЄС і країн Центрально-Східної Європи в боротьбі зі світовою фінансовою кризою (2012)
Тодоров І. Я. - Геополітичний вибір безпеки України (2012)
Толстов С. - Між однополярністю та поліцентризмом: акценти (2012)
Трофименко М. В. - Вплив антиглобалістського руху на розвиток процесу глобалізації та формування системи міжнародних відносин (2012)
Харковський Р. Г. - Франко-Британське протистояння на Близькому Сході у XVI–XVIII ст.: глобалізаційний і геостратегічний вимір (2012)
Чекаленко Л. Д. - Інтеграційні процеси як складова модернізації (2012)
Чентуков Ю. І. - Особливості формування глобального інноваційного простору (2012)
Шайда О. Є. - Роль економічної дипломатії у реалізації євроінтеграційного курсу України (2012)
Шергін С. О. - Геополітичні пріоритети України і Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку (2012)
Титул, содержание (2011)
Переверзев Д. А. - Развитие метода построения функций рационального управления тепловым состоянием мощных паротурбинных агрегатов, Бабак Н. Ю., Шелехина Ж. А. (2011)
Хавин Г. Л. - Оптимальное проектирование системы последовательно установленных пластинчатых теплообменников (2011)
Божко А. Е. - Осцилляции в колебательной системе от Фурье-сингуларисного воздействия (2011)
Янчевский И. В. - Нестационарные колебания прямоугольной пластины с пьезоактивным слоем при механическом нагружении (2011)
Гук Н. А. - Идентификация параметров задачи термоупругости тонкостенных систем при неоднородном напряженно-деформированном состоянии (2011)
Мацевитый Ю. М. - К построению сферического солнечного коллектора, Ценципер А. И., Сафонов Н. А., Лушпенко С. Ф. (2011)
Stoyan Yu. G. - An optimization problem of packing identical circles into a multiply connected region. Part 2. A solution method and its realisation, Chugay A. M. (2011)
Немченко К. Э. - Моделирование бездиссипативного переноса тепла и массы в неклассических средах, Рогова С. Ю. (2011)
Тымчик А. В. - Условия воспламенения угольной пыли плазмой СВЧ-разряда (2011)
Планковский С. И. - Проблемы развития методов финишной отделки и очистки интенсивными тепловыми потоками, Шипуль О. В. (2011)
Abstract (2011)
Грищенко К. І. - Україна: від пострадянської до європейської країни (2011)
Єльченко В. Ю. - Зміст українсько-російського стратегічного партнерства (2011)
Моцик О. Ф. - Сучасні тенденції та перспективи українсько- американських відносин (2011)
Корсунський С. В. - Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра… (2011)
Коваль В. О. - Українсько-ліванські відносини у 2010 році (2011)
Семенець О. Є. - Дорога в Дамаск (2011)
Левченко О. М. - Українсько-хорватські відносини – від спільного історичного коріння до сучасності (2011)
Чекаленко Л. Д. - Україна перед вибором (2011)
Кухта І. П. - Основні напрями та проблеми політичного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на початку ХХІ ст. (2011)
Дорошко М. С. - Митний союз і Єдиний економічний простір як російські геополітичні проекти (2011)
Жалоба І. В. - Процеси культурної глобалізації та світові медіа, Вендель А. І. (2011)
Прокаєва В. В. - Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства (2011)
Химинець В. В. - Веймарський трикутник: здобутки та перспективи з погляду Німеччини (2011)
Кирилич В. П. - П’ятнадцять років членства Австрії в ЄС: політичні передумови вступу і переваги членства (2011)
Шаповалова О. І. - Стратегічні перспективи європейської інтеграції України (2011)
Полторацький О. С. - Політична модернізація та процес формування зовнішньополітичного курсу України: теоретичний та прикладний аспект (2011)
Микитенко Є. О. - Зовнішня політика України: регіональний вимір Виступ на конференції в Дипломатичній академії України при МЗС України (2011)
Шергін С. О. - Східноазійський вектор зовнішньої політики України (за результатами візиту Президента України у В’єтнам, Сінгапур і Бруней), Шаповалов Є. Л. (2011)
Чубрикова О. О. - Нові підходи у реалізації зовнішньої політики Турецької Республіки: переваги багатовекторності (2011)
Константинов В. Ю. - Регіональна безпека та втручання великих держав: причини еволюції у постбіполярний період (2011)
Величко В. В. - Теоретичні та методологічні засади регіонознавства в наукових дослідженнях в Україні та інших європейських державах (2011)
Вінічук В. В. - Основні напрями мовної підготовки канадських дипломатів та можливості їх адаптування та впровадження в практику викладання іноземних мов в ДАУ при МЗС України (2011)
Князев Н. М. - Особливості та сучасний стан мовної політики Російської Федерації (2011)
Бабюк В. А. - Критерії оцінування в рамках загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (2011)
Устаєв Н. Ф. - Історичні умови створення та становлення органів зовнішніх зносин Катару і Бахрейну (2011)
Жеребчук С. В. - Проблеми здобуття незалежності Індонезією та роль УРСР у цьому процесі (2011)
Матлай Л. С. - Суспільно-політичні погляди Фернандо Морана Лопеса та його діяльності на посаді глави МЗС Іспанії (1982-1985рр.) (2011)
Соловйов В. М. - Український бюрократизм: історичні передумови виникнення (2011)
Ладний Ю. А. - Вплив зовнішньої політики США Дж. У. Буша (2001-2009 рр.) на світову систему міжнародних відносин (2011)
Титул, содержание (2011)
Шульженко М. Г. - Розрахункове визначення залишкового ресурсу ротора турбіни з використанням різних коефіцієнтів запасу, Гонтаровський П. П., Глядя А. О., Пожидаєв О. В. (2011)
Дворников А. А. - Автоматизированный расчетный комплекс для анализа режимов работы турбоустановок тепловых электростанций (2011)
Переверзев Д. А. - Энергоэффективность систем охлаждения наиболее термонапряженных узлов мощных турбоагрегатов со сверхкритическими и суперкритическими начальными параметрами пара, Шелехина Ж. А. (2011)
Колодяжная Л. В. - Численный анализ нестационарных нагрузок и упругих колебаний лопаток в семиступенчатом осевом компрессоре (2011)
Аннопольская И. Е. - Методики определения метастабильных параметров пара при неравновесном расширении потока в проточной части паровой турбины, Ковалев А. С., Медведовский А. В. (2011)
Мацевитый Ю. М. - Параметрическая и функциональная идентификация тепловых процессов, Гайшун И. В., Борухов В. Т., Костиков А. О. (2011)
Борисюк А. В. - К расчету нелинейных сил, действующих на цапфы роторов на подшипниках скольжения, Аврамов К. В. (2011)
Божко А. Е. - Формирование случайных вибраций на основе совместного использования обобщенного ряда Фурье и ряда Котельникова, Мягкохлеб К. Б. (2011)
Литвин О. М. - Точні кубатурні формули наближеного обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій трьох змінних, Нечуйвітер О. П. (2011)
Слесаренко А. П. - Структурно-разностный подход к математическому моделированию высокоскоростных тепловых процессов с нестационарным теплообменом на поверхности конструктивных элементов, Кобринович Ю. О. (2011)
Abstract (2011)
Малієнко А. М. - Ефективність обробітку грунту під пшеницю озиму в умовах Полісся, Тараріко Н. М., Коломієць В. М. (2007)
Літвінов Д. В. - Винос поживних речовин сільськогосподарськими культурами у короткоротаційних сівозмінах, Гордієнко Т. І., Товстенко М. П. (2007)
Ятчук В. Я. - Вплив обробітку сірого лісового ґрунту на біологічну активність та азотний режим (2007)
Калієвський М. В. - Врожайність льону олійного залежно від способів зяблевого обробітку грунту, Єщенко В. О. (2007)
Молдован В. Г. - Ефективність системи основного обробітку грунту в сівозмінах Західного Лісостепу (2007)
Малиновська І. М. - Особливості мікробних комплексів сірого лісового грунту перелогів, Черниш О. О., Романчук О. П. (2007)
Галенко Р. С. - Оцінка забруднення грунтів Черкаської області важкими металлами, Ліщук А. М., Уманський М. С., Постоєнко В. О. (2007)
Цилюрик О. І. - Накопичення післяжнивних решток польових культур у грунті сівозмін Степу (2007)
Асанішвілі Н. М. - Вплив агротехнічних заходів на фотосинтетичну діяльність пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу (2007)
Кононюк Л. М. - Вплив технології вирощування на врожайність та якість зерна пшениці озимої в Північному Лісостепу, Дмитренко О. В. (2007)
Ворона Л. І. - Біоенергетична й економічна оцінка технологій вирощування сортів ячменю ярого, Сторожук В. В., Сторожук Т. С., Кочик Г. М., Гуменюк В. Н. (2007)
Камінський В. Ф. - Вплив систем удобрення на врожайність сортів гороху різних екологічних групп, Дворецька С. П., Костина Т. П. (2007)
Ратошнюк В. І. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на врожайність та якість насіння пелюшки, Ратошнюк І. Ю., Ратошнюк О. Г. (2007)
Чернуський В. В. - Параметри оптимальної моделі сорту пелюшки універсального напряму використання, Вишневська О. В., Чернуська Т. А. (2007)
Драган М. І. - Посівні властивості насіння сільськогосподарських культур у кислому середовищі, Грищенко Р. Є., Любчич О. Г., Ларіна С. В., Діденко Л. С. (2007)
Вишнівський П. С. - Ефективність гербіцидів у посівах ріпаку ярого, Брухаль Ф. Й. (2007)
Мирончук В. П. - Урожайність льону-довгунцю залежно від сортових особливостей (2007)
Шалівський С. В. - Продуктивність льону-довгунцю та льону олійного за різних строків збирання (2007)
Галиш Ф. С. - Ураження цукрового буряку плямистостями листя залежно від системи удобрення, Власюк О. С. (2007)
Малинка Л. В. - Економічна ефективність підсівання бобових трав у дернину лучних угідь, Лук’янець О. П. (2007)
Нагорна І. В. - Реакція сортів буряку столового на зміну густоти стояння в Лісостепу (2007)
Залізняк О. - Створення конвеєра зеленого пера цибулі шалот, Кормош С. М. (2007)
Шаповал А. В. - Можливості зменшення норми висіву на насінницьких посівах пшениці озимої, Середа К. П., Шморгун О. В., Цюк Ю. В., Лутак І. А. (2007)
Поліщук М. І. - Біоенергетична оцінка самозапилених ліній і простих гібридів кукурудзи, Азуркін В. О. (2007)
Савіна О. І. - Створення вихідних скоростиглих форм тютюну сигарного призначення стійких проти стовбуру, Худан Л. В., Ловас В. П. (2007)
Вознюк О. В. - Системно-цільовий аспект холістичної парадигми освіти (2016)
Панасенко Е. А. - Концепція історико-педагогічного дослідження: методологічний аналіз (2016)
Тернопільська В. І. - Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців (2016)
Асланов Г. А. огли - Здоров’я як цінність сучасної успішної особистості (2016)
Пєчка Л. Є. - Ціннісне ставлення особистості до власного здоров’я: теоретичний аспект (2016)
Хоружа Л. Л. - Професійна діяльність учителя крізь призму педагогічної інноватики, Співакова І. Б. (2016)
Пріма Р. М. - Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень (2016)
Побірченко Н. А. - Професійна культура психолого-педагогічної діяльності у розвитку міждисциплінарної науки (2016)
Прошкін В. В. - Формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю, Панішева О.В. (2016)
Братко М. В. - Підготовка фахівців у коледжах: сучасні виміри та перспективи (2016)
Козир М. В. - Інформаційний менеджмент — підґрунтя якості освітнього процесу ВНЗ (2016)
Височина К. Ю. - Зміст і структура готовності майбутніх учителів музики до художньо-педагогічноїінтерпретації вокальних творів для дітей (2016)
Паламарчук Л. Б. - Особливості навчання обдарованих дітей, Бабійчук С. М. (2016)
Богуцька А. А. - Самореалізація людей третього віку як психолого-педагогічна проблема (2016)
Мірошниченко О. А. - Види мотивації особистості до професійної діяльності (2016)
Пасічник Н. О. - Консультація для батьків з елементами тренінгової роботи "в садочок без сліз" (2016)
Столярчук О. А. - Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ (2016)
Цвєткова Г. Г. - Креативність як здатність викладачів вищої школи до створення нової педагогічної реальності (2016)
Щербакова І. М. - Концептуалізація дослідження мотивів донорства крові, Вертель А. В., Дмитрук С. М. (2016)
Дика Н. М. - Засвоєння лінгвістичних понять під час вивчення граматики як аспект формування мовної особистості (2016)
Комарова И. А. - Педагогическая компетентность родителей в сфере защиты и обеспечения прав ребенка, Леохина А. Н. (2016)
Руденко Н. М. - Математичний інструментарій вимірювання готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики (2016)
Титул, содержание (2011)
Жизненный и творческий путь В. Л. Рвачева (к 85-летию со дня рождения) (2011)
Ковальский А. Э. - Метод расчета мощности торможения рабочего колеса последней ступени мощной паровой турбины вторичной капельной влагой (2011)
Скляров В. П. - Влияние способа увлажнения пара при экспериментальных исследованиях на термодинамические и газодинамические процессы в двухфазной области (2011)
Русанов А. В. - Расчетное исследование пространственного вязкого течения жидкости в отсасывающей трубе осевой гидротурбины, Городецкий Ю. В., Косьянов Д. Ю., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н. (2011)
Дедков В. Н. - Применение серийных насосов в качестве гидротурбин для малой энергетики (2011)
Мацевитый Ю. М. - Выбор режимных и конструктивных параметров устройства отбора тепловой энергии из отработавших нефтяных и газовых скважин, Ценципер А. И., Голощапов В. Н., Костиков А. О., Приходько А. И. (2011)
Хавин Г. Л. - Расчет пластинчатого теплообменника с каналами разных типов в одном аппарате (2011)
Божко А. Е. - Погрешности динамических систем (2011)
Шульженко М. Г. - Визначення теплового та термонапруженого станів ротора турбіни в лічильнику ресурсу, Гонтаровський П. П., Гонтаровський В. П., Лихвар М. В., Гармаш Н. Г. (2011)
Аврамов К. В. - Нестационарные изгибно-изгибно-продольные колебания ракетоносителя с космическим аппаратом, Пирог В. А., Тонконоженко А. М., Пересадько Т. М., Ширяева Н. В. (2011)
Кантор Б. Я. - Численный анализ напряженно-деформированного состояния и оптимизация модели крышки поворотно-лопастной гидротурбины, Шупиков А. Н., Мисюра C. Ю. (2011)
Канило П. М. - Минимизация канцерогенной опасности энергоустановок, Шубенко А. Л. (2011)
Abstract (2011)
Власенко О. В. - Просторові та кількісні характеристики розподілу Fos-імунопозитивних нейронів моторної кори щурів у процесі формування рухової навички (2015)
Голка Г. Г. - Сучасні особливості патоморфологічного перебігу специфічного (туберкульозного) та неспецифічного гоніту в експерименті, Істомін А. Г., Олійник А. О., Голка Т. Г., Веснін В. В. (2015)
Коваль Г. Д. - Роль toll-подібних рецепторів у розвитку ендометріозу й асоційованого з ним безпліддя, Чоп’як В. В., Камишний А. М. (2015)
Коцар О. В. - Визначення мінімальної інгібуючої концентрації комерційнх антимікотиків і їх ліпосомальних форм (2015)
Литвиненко Е. Ю. - Реакции системы крови при остром воспалении на фоне блокады опиоидных k-рецепторов норбиналтор-фимином (2015)
Маракушин Д. І. - Вміст нейроактивних амінокислот у головному мозку щурів за умов тривалої пероральної дії оксиетильованих нонілфенолів і їх похідних (2015)
Марковский В. Д. - Морфофункциональное состояние печени потомства крыс с физиологической беременностью в раннем постнатальном периоде, Сорокина И. В., Калужина О. В., Сакал А. А. (2015)
Плитень О. Н. - Влияние хронической антенатальной гипоксии и имеющихся у матери хронических инфекционных заболеваний различных органов и систем на гистологические особенности тимуса плодов и новорожденных (2015)
Фомін П. Д. - Клініко-патоморфологічні фактори важкості геморагії при гострокровоточивому колоректальному раку, Іванчов П. В., Гичка С. Г., Андрусенко О. М. (2015)
Шепітько К. В. - Дослідження ступеня зв’язування лектинів у слизовій оболонці порожньої кишки в нормі і після введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого запалення очеревини (2015)
Шиян Д. Н. - Асимметрия кровоснабжения зубчатого ядра мозжечка (2015)
Babay A. - Comparative clinical and morphological analysis of the periodontitis of different genesis, Merkulova Yu. V., Deieva T. V. (2015)
Демиденко Г. В. - Типи ремоделювання міокарда лівого шлуночка та особливості ліпідного й цитокінового профілів у хворих на гіпертонічну хворобу (2015)
Кравчун П. П. - Статеві і вікові особливості поширення цукрового діабету 2-го типу, ожиріння та хронічної серцевої недостатності у хворих з постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і його антиатерогенна терапія, Брек В. В., Іванців В. М., Галагура Н. І., Майорова М. В. (2015)
Шапкин А. С. - Роль нарушений сердечного ритма в танатогенезе при различных формах хронической ишемической болезни сердца (2015)
Чайченко Т. В. - Фізичний розвиток, стан здоров’я та стиль життя підлітків, що навчаються в 9-х класах і мешкають в індустріальному місті та за його межами, Макєєва Н. І., Коваль В. А., Макєєва Є. А. (2015)
Корженко Д. А. - Эпидемиологический надзор второго поколения за ВИЧ-инфекцией в уязвимой группе женщин секс-бизнеса, Чумаченко Т. А., Николаева Л. Г., Майстат Т. В. (2015)
Кутиков А. Е. - Функциональная активность головного мозга при невротических расстройствах у пациентов с различными антропоморфологическими характеристиками, Никишкова И. Н. (2015)
Никишкова И. Н. - Немодифицируемые и соматические факторы риска асимптомных поражений головного мозга. Обзор литературы (2015)
Третьяков Д. В. - Особенности электрогенеза у ближайших родственников детей, страдающих эпилепсиями, с точки зрения наследственной предрасположенности к возникновению заболевания (2015)
Бойко В. В. - Миниинвазивные методы остановки кровотечений из варикознорасширенных вен пищевода и желудка при синдроме портальной гипертензии, Авдосьев Ю. В., Грома В. Г., Мирошниченко Д. А. (2015)
Михайлусов Р. Н. - Возможности использования высокоэнергетического лазерного излучения при лечении ран (2015)
Пікас П. Б. - Helicobacter pylori і поліпи шлунка, їх взаємозв’язок (2015)
Шаповал О. В. - Частота, характер і ризик розвитку ранових ускладнень у постраждалих з термічною травмою (2015)
Янішен І. В. - Забезпечення клініко-технологічної якості акрилових пластмас гарячої полімеризації: порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей (2015)
Безугла О. Р. - Аналіз динамічних моделей стану здоров’я машиністів залізничного транспорту за даними проведення періодичних медичних оглядів, Очередько О. М. (2015)
Shcherban M. G. - Ecologo-hygienic concept and preventive measures for the protection of water recreational areas of river Siverskyi Donets, Kapustnyk V. A., Myasoyedov V. V., Lytvynenko M. I., Krivonis K. A., Vasenko O. G. (2015)
Яремина І. В. - Вивчення впливу конкуренції на тривалість перебування хворого у стаціонарі на основі натурного експерименту (2015)
Ермоленко Т. И. - Методика подготовки и проведения лекции как одной из ведущих форм обучения (2015)
Шлімкевич І. В. - Аналіз ефективності впровадження кредитно-модульної системи у викладанні предмету педіатрія (2015)
Життя, присвячене людям. З нагоди 70-річчя доцента Кожина Михайла Івановича (2015)
Олександр Володимирович Палладін (1885–1972) (2015)
Фольборт Георгий Владимирович. К 130-летию со дня рождения (2015)
К вопросу о росте частоты выполнения кесарева сечения и влиянии на материнские и неонатальные исходы (часть 1) (2016)
Давыдова Ю. В. - Особенности течения беременности и родов у беременных с системной красной волчанкой и антифосфолипидным синдромом, Шевчук Е. В., Лиманская А. Ю., Гармиш Е. А., Огородник А. А. (2016)
Лиманская А. Ю. - Эффективная терапия энтерококковой инфекции почек у женщин с люпус-нефритом в послеродовом периоде, Давыдова Ю. В., Шевчук Е. В. (2016)
Лиманська А. Ю. - Безпечність використання селективних бета-адреноблокаторів під час вагітності (експериментальні дослідження), Давидова Ю. В. (2016)
Тезисы научно-практической конференции "Акушерская кардиология — вызов XXI века", 25 марта 2016, г. Киев (2016)
Ищенко А. И. - Гиперкоагуляционные состояния, Деменина Н. К., Милевский А. В. (2016)
Лиманская А. Ю. - Преконцепционная профилактика инфекций мочевых путей у женщин группы высокого риска: резерв снижения перинатальных и акушерских осложнений, Шевчук Е. В., Огородник А. А., Давыдова Ю. В. (2016)
Лента новостей (2016)
Коломієць О. В. - Особливості психоемоційного стану вікових первісток (2016)
Бала О. О. - Особливості психоемоційного стану вагітних із завмерлою на ранніх термінах вагітністю, Бенюк В. О., Ковалюк Т. В., Бенюк С. В. (2016)
Давыдова Ю. В. - Профилактика гипоксических фетальных осложнений у беременных с врожденными пороками сердца и анемией, Задорожная Т. Д., Бутенко Л. П., Лиманская А. Ю., Огородник А. А., Мокрик А. Н. (2016)
Фединчук Г. В. - Вплив лікувально-профілактичних заходів на гомеостаз та біохімічний обмін при прееклампсії на тлі йододефіциту, Маляр В. А. (2016)
Лиманська А. Ю. - Поєднаний дефіцит йоду і селену та його вплив на перебіг вагітності, Давидова Ю. В., Мокрик О. М., Булик Л. М. (2016)
Ortiz R. - Эффективность и безопасность перорального железа (III) — гидроксид полимальтозного комплекса по сравнению с сульфатом железа у беременных женщин с железодефицитной анемией: многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование, Eduardo T. J., Romero J. D., Monterrosa B., Frer C., Macagno E., Breymann Ch. (2016)
Щербина М. О. - Внутрішньоутробні інфекції — причина патологічних станів перинатального періоду, Вигівська Л. А., Капустник Н. В. (2016)
Слєпов О. К. - Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей, Гордієнко І. Ю., Весельський В. Л., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Сорока В. П., Пономаренко O. П., Величко А. В. (2016)
Сафонова И. Н. - Особенности антенатальных эхографических мониторингов и перинатальных результатов при специфических аномалиях монохориального многоплодия (2016)
Бенюк В. О. - Допплерометрія маткових артерій як складова перинатального моніторингу вагітних групи високого ризику, Майданник І. В., Ропотан А. Г. (2016)
Березенко В. С. - Синдром Алажиля як причина холестазу у дітей раннього віку (клінічний випадок), Михайлюк Х. З., Диба М. Б., Ткалик О. М. (2016)
Тяжка О. В. - Рідкісні синдроми: клінічний випадок синдрому "котячого крику", Горобець Н. І., Починок Т. В., Горобець А. О., Горобець Н. М., Гаврилишин У. В., Резніков Ю. П. (2016)
Шунько Є. Є. - Оцінка ризику значної затримки розвитку дітей, які народились з дуже і надзвичайно малою масою тіла, Бєлова О. О., Краснова Ю. Ю. (2016)
Тяжка О. В. - Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей різного віку, Загородня Я. М. (2016)
Кирилова Л. Г. - Діагностика когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектра у дітей раннього віку, Ткачук Л. І., Мірошников О. О., Грабовенська І. О., Сілаєва Л. Ю., Юзва О. О. (2016)
Стриж В. О. - Визначення ризику середньотяжкої та тяжкої бронхіальної астми у дітей (2016)
Марушко Ю. В. - Клінічні прояви і жирнокислотний баланс у дітей із біліарною дисфункцією і дефіцитом заліза, Нагорна К. І., Брюзгіна Т. С. (2016)
Бабінцева А. Г. - Роль терапевтичних втручань у формуванні гострого пошкодження нирок у доношених новонароджених дітей з тяжкою перинатальною патологією (2016)
Слєпов О. К. - Успішна хірургічна корекція гігантської кістозної мальформації лівої нирки з компресією органів черевної порожнини у новонародженої дитини, Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Коцовський В. В., Пономаренко М. В. (2016)
Пальчик С. М. - Морфоклінічні та променеві аспекти діагностики бронхолегеневих захворювань та їх ускладнень у дітей з дисплазією сполучної тканини (огляд літератури), Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2016)
Світлій пам'яті професора Хомінської Зінаїди Борисівни (2016)
Титул, зміст (2015)
Запорожан В. М. - Зі 115-річчям, alma mater! (2015)
Кметь Т. І. - Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на структуру популяції р53+-клітин у корі лобової частки півкуль головного мозку щурів, Кметь О. Г. (2015)
Крутських Т. В. - Вивчення фармако-технологічних властивостей субстанції Альтабор (2015)
Сафонов А. А. - Синтез і фізико-хімічні властивості 2-((4-(R-аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4h-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Самура Т. О. (2015)
Варинський Б. О. - Оптимізація умов детектування ряду 1,2,4-тріазол-3-іл-тіоацетатних кислот і їх солей методом ВЕРХ-ЕСІ-МС (2015)
Попова Л. В. - Вивчення нейротропних властивостей нових алкілтіопохідних 1,3,4-бензтріазепіну порівняно з 1,3,4-бензтріазепін-2-онами і -2-тіонами, Карасьова Т. Л., Власюк С. В., Павловський В. І., Онуфриенко О. В., Кривенко Я. Р., Шандра О. А. (2015)
Рибак В. А. - Вплив густого екстракту квасолі на інтенсивність апоптотичних процесів у клітинах печінки і підшлункової залози щурів на моделі цукрового діабету другого типу на тлі ожиріння, Малоштан Л. М., Полторак В. В., Почерняєв А. К. (2015)
Капустник В. А. - Стан судин і метаболічні маркери у хворих на артеріальну гіпертензію під впливом лікування, Погорелов В. М., Шелест Б. О., Ковальова Ю. О., Шелест О. М. (2015)
Мацегора Н. А. - Патогенетичні передумови перебігу бронхіальної астми у поєднанні з ішемічною хворобою серця (огляд літератури, ретроспективне дослідження), Шкуренко О. О. (2015)
Осовська Н. Ю. - Розповсюдженість, причинні фактори та діагностика аневризми висхідного відділу аорти (2015)
Ничитайло М. Ю. - Ушкодження жовчних проток при лапароскопічній холецистектомії, Скумс А. В., Литвин О. І., Шкарбан В. П., Михальчевський В. П., Скумс А. А. (2015)
Ратчик В. М. - Тактичні питання лапароскопічних і малоінвазивних втручань при жовчнокам'яній хворобі, Пролом Н. В., Зеленюк О. В., Орловський Д. В., Тарабаров С. О. (2015)
Грубнік Ю. В. - Виконання лапароскопічної холецистектомії з метою декомпресії біліарної системи у хворих із механічною жовтяницею як спосіб профілактики розвитку печінкової недостатності, Дзигал О. Ф. (2015)
Комарчук В. В. - Особливості розвитку гастроезофагеального рефлюксу при виразковій хворобі в поєднанні з грижею стравохідного отвору діафрагми (2015)
Демидов С. М. - Традиційне порівняння - лапароскопічна і відкрита холецистектомія: обгрунтованість хірургічної тактики у пацієнтів похилого віку із гострим деструктивним холециститом, Демидов В. М. (2015)
Дронов О. І. - Рідкісний випадок защемленої грижі після лапароскопічної холецистектомії, Ковальська І. О., Лубенець Т. В. (2015)
Клименко В. М. - Прогнозування та профілактика інтраопераційних ускладнень під час виконання однопортової холецистектомії при гострому холециститі, Кравченко Б. С., Захарчук О. В., Кравченко С. М., Сиволап Д. В. (2015)
Шейко В. Д. - Запобігання ушкодженням жовчних проток при лапароскопічних холецистектоміях в умовах гострого деструктивного холециститу, Панасенко С. І., Ситнік Д. А. (2015)
Бойко В. В. - Безгазова лапароскопічна холецистектомія, ризики та переваги, Сушков С. В., Доценко Є. Г., Тижненко М. О. (2015)
Симпозіум з біоетики: запрошуємо до участі (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2015)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2015)
Manuscripts reviewing order (2015)
Алєксєєва Г. В. - Поняття екологічної функції органів місцевого самоврядування в Україні (2016)
Васильєв С. В. - Державне управління фармацевтичною діяльністю в українських губерніях Російської імперії у II половині XIX ст. – на початку XX ст. (2016)
Дідич Т. О. - Правоутворення як самостійне поняття: доктринальні підходи до розуміння (2016)
Ковтун В. І. - Соціальні права в аспекті системи прав людини (2016)
Корольова Ю. В. - Джерела права в аспекті правоутворення (2016)
Нестерович В. Ф. - Поняття й види народного вето в контексті сучасних конституційно-правових трансформацій (2016)
Сельська В. В. - Поняття й ознаки субсидіарної юридичної відповідальності (2016)
Цуркан-сайфуліна Ю. В. - Відокремлення правового та владного дискурсів за доби Відродження: філософсько-правовий аспект (2016)
Григоренко О. В. - Принципи реалізації прав фізичних осіб у відносинах, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Ізарова І. О. - Європейський досвід та перспективи запровадження системи автоматизованого арешту коштів в цивільному процесі України (2016)
Кузьмич О. Я. - Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці (2016)
Озель В. І. - Розвиток правового регулювання прав та обов’язків подружжя в Україні (X–XIX ст.) (2016)
Стрілько В. Ю. - Іноземний елемент у нотаріальному процесі (2016)
Цибань А. А. - Щодо питання правової природи суб’єктивного цивільного обов’язку (2016)
Литвиненко В. М. - Соціальні установи з надання соціальних послуг для дітей і молоді (2016)
Будник Ю. А. - Розмежування норм адміністративного і трудового права у сфері управління системою професійної орієнтації в Україні (2016)
Волох О. К. - Обробка інформації в системах хмарних обчислень (2016)
Ігнатенко В. І. - Застосування заходів адміністративного примусу за законодавством про адміністративну відповідальність (2016)
Калантай С. І. - Шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації (2016)
Кононець В. П. - Актуальні проблеми процесуального порядку проникнення до житла громадян на законних підставах працівниками Національної поліції (2016)
Кучма К. С. - Стан наукової розробки надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні (2016)
Легеза Є. О. - Особливості реформування надання публічних послуг в Україні (2016)
Лиськов М. О. - Поняття та елементи механізму публічного адміністрування лотерейної сфери (2016)
Людькова І. І. - Процедура проходження поліграфної перевірки як механізм добору кадрів на керівні посади центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (2016)
Семеній О. М. - Проблема зловживання адміністративним розсудом у діяльності публічної адміністрації: аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду (2016)
Білінський Д. О. - Публічні фонди грошових коштів в умовах децентралізації фінансової системи України: правовий аналіз (2016)
Ліпський В. В. - Фінансовий контроль і податковий контроль: спільні риси й відмінності (2016)
Андрущенко Л. В. - Сутність явища "корупція" та причини її існування в Україні (2016)
Крисюк Ю. П. - Сучасна практика призначення покарань: досвід США та країн Західної Європи (2016)
Олійников Г. В. - Психологічне підґрунтя формування посттравматичних розладів в осіб із зони антитерористичної операції, що можуть призводити до протиправної поведінки, Лень В. В., Балабко В. В. (2016)
Пащенко О. О. - Соціальна зумовленість використання оціночних понять у кримінальному праві (2016)
Федотова Г. В. - Кримінально-правова природа об’єкта кримінального проступку (2016)
Шкута О. О. - Деякі питання діяльності спостережної комісії як складової соціального партнерства пенітенціарної системи України (2016)
Кушнір Л. В. - Забезпечення захисту честі, гідності, ділової репутації та іміджу людини в кримінальному провадженні (2016)
Марочкін О. І. - Забезпечення безпеки відомостей, що становлять адвокатську таємницю, у кримінальному провадженні (2016)
Серебрянський П. В. - Порівняльно-аналітична характеристика правового регулювання застосування заходів безпеки до учасників кримінального процесу (зарубіжний досвід формування правової доктрини) (2016)
Ченцов В. В. - Реабілітаційне право та проблеми захисту жертв репресій, зловживань і помилок влади, Тертишник В. М. (2016)
Шаварин К. І. - Генезис форм закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні України (2016)
Басиста А. В. - Європейський суд з прав людини як регіональний механізм захисту прав людей з інвалідністю: огляд нещодавньої практики (2016)
Торяник В. М. - Суверенітет: ґенеза, сутність, значення для існування держави в міжнародному правовому полі (2016)
Александрович Т. З. - Розуміння образу мудрості в українській літературі XVІІ ст. (2015)
Бережной В. А. - Особенности устного бытования анекдота (2015)
Ботнер В. С. - Епіфанія як "Раптова духовна маніфестація" Існування особистості в новелі Е. Манро "Wood" ("Ліс") (2015)
Василина К. М. - І. Тургенєв vs В. Шекспір: Специфіка творчого діалогу (2015)
Галич А. О. - Короткий портрет у документальному тексті: акцент на відтворення зовнішності реальної особи (2015)
Гура Н. П. - Гауптманівська інтерпретація міфу про іфігенію: Між Аполлоном І Діонісом (2015)
Іваннікова Л. В. - Перші фіксації фольклору Запорожжя в описах мандрівників XVI–XVIII ст. (2015)
Кравченко Я. П. - Про бальзаківський складник літературного контексту повісті І. С. Тургенєва "Нещасна" (2015)
Миронюк Л. В. - Архетип дому в поезії Л. Костенко (2015)
Мізінкіна О. О. - Роман Павла Наніїва "Тричі продана": Моделювання образу головної героїні (2015)
Ніколова О. О. - Варіативні різновиди комічних псевдоморфних песонажів української драматургії першої пол. ХІХ ст. у контексті європейської традиції (2015)
Подлісецька О. О. - Антропологічна перспектива літературознавчих текстів (2015)
Сєчіна К. В. - Силове поле публіцистики петра ребра (2015)
Сиротенко В. П. - Відбиття історико-ідеологічних поглядів М. Хвильового в новелі "Солонський яр" (2015)
Сиротенко В. П. - Гортаючи пожовклі сторінки: Огляд публікацій "Донецької газети", м. Слов’янськ, 1942–1943 рр., Максименко О. Л. (2015)
Стасик М. В. - Хронотоп зустрічі у трилогії У. Самчука "Ост" (2015)
Темная О. В. - Мифологические и оккультно-эзотерические истоки образа луны в творчестве М. Волошина (2015)
Томбулатова І. І. - Сучасна українська література та футуризм: Інтерпретація одного роману (2015)
Томченко М. А. - Роль Н. Зборовської у становленні психоаналітичної методології в українському літературознавстві (2015)
Хом’як Т. В. - Модель світу-україни крізь призму авторського сприйняття в поезії В. Чабаненка (2015)
Шевченко В. Ф. - Близьке у віддаленому внеску (науково-освітня спадщина М. П. Тараненка) (2015)
Баркович А. А. - Компьютерный дискурс? О специфике метаописаний языка (2015)
Bilousenko Р. І. - Word forming types of nouns with suffix –jь (<-ĭ) in the old slavic language (2015)
Вишницька Я. С. - Характеристика кольоронімів у творчості Дена Брауна (на прикладі романів "Код да Вінчі", "Втрачений символ", "Янголи та демони") (2015)
Вовк И. Л. - Семантическое поле "Schwarz/Черный" в немецком политическом дискурсе (2015)
Голтвяниця Н. Ю. - Латинські словотворчі форманти в сучасній французькій мові та особливості їх перекладу, Серга Н. В. (2015)
Гриценко О. В. - Етикетні епітети та їх стилістичні можливості в мові української народної лірики (2015)
Dzhhun N. M. - The chinese language as a means of linguistic communication: background and modernity (2015)
Драган Ю. М. - Функціонально-семантичне навантаження антропонімів у мовному просторі історичних творів Адріана Кащенка (2015)
Дука Л. И. - Ассоциативно-культурный компонент в прагматическом содержании антропонимов (2015)
Залужна М. В. - Дискурсивні аспекти лінгвальної реалізації принципу невизначеності (2015)
Ільченко І. І. - Ономастичні студії В. А. Чабаненка: дослідник надвеликолузької топонімії (2015)
Кірковська І. С. - Граматичні засоби вираження категорії проспективності в сучасних романських мовах (2015)
Клименко О. Л. - Сленг і американський мовний стандарт: Особливості взаємодії (2015)
Лінник В. О. - Особливості функціонування термінів у науково-технічних текстах і способи їх перекладу, Правда Н. А. (2015)
Микитюк О. Р. - Уживання форм множини від власних назв у творі Дмитра Донцова "Дух нашої давнини" (2015)
Павлюк Е. О. - Латинские крылатые выражения как источник изучения древнеримской истории и культуры, Телкова Я. Ю. (2015)
Cірик С. В. - Застаріла лексика в мовно-художній системі В. А. Чабаненка (на матеріалі поетичної збірки "Оратанія") (2015)
Таценко Н. В. - Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики (2015)
Фаріон І. Д. - Староукраїнська (руська) мова – фокус соціолінгвальних взаємин у XVII ст. (2015)
Хейлик Т. А. - Образы Украины и России в сознании запорожской молодежи (по данным свободного ассоциативного эксперимента) (2015)
Білоусенко П. І. - Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови національного університету "Львівська політехніка" Фаріон Ірини Дмитрівни "Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХІV–ХVІІ століттях: Мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива" (Львів : видавництво Львівської політехніки, 2015) (2015)
Пам’ятаємо (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2015)
To the 100th birthday anniversary of David Shoenberg (2011)
Rowley S. E. - Novel metallic states at low temperatures, Smith R. P., Marcano N., Dean M. P. M., Kusmartseva A., Spalek L. J., O'Farrell E. C. T., Tompsett D. A., Sutherland M. L., Alireza P. L., Ko C., Liu C., Pugh E., Saxena S. S., Lonzarich G. G. (2011)
Pudalov V. M. - David Shoenberg and the beauty of quantum oscillations (2011)
Егоров В. С. - Диамагнитные домены и нелинейные электромагнитные волны в нормальных металлах, Песчанский В. Г., Степаненко Д. И. (2011)
Kramer R. B. G. - Condon domain phase diagram for silver, Egorov V. S., Gasparov V. A., Jansen A. G. M., Joss W. (2011)
Luk’yanchuk I. A. - De Haas–van Alphen effect in 2D systems: application to mono- and bilayer graphene (2011)
Kirichenko O. V. - Diamagnetism of layered organic conductors, Peschansky V. G. (2011)
Khotkevych N. V. - Quantum interference effects in a system of two tunnel point-contacts in the presence of single scatterer: simulation of a double-tip STM experiment, Kolesnichenko Yu. A., van Ruitenbeek J. M. (2011)
Гантмахер В. Ф. - Локализованные сверхпроводящие пары (2011)
Kagan M. Yu. - Anomalous resistivity and superconductivity in the two-band Hubbard model with one narrow band, Valkov V. V. (2011)
Fedorchenko A. V. - Magnetic and superconducting properties of FeSe1–xTex (x ≈ 0, 0.5, and 1.0), Grechnev G. E., Desnenko V. A., Panfilov A. S., Gnatchenko S. L., Tsurkan V. V., Deisenhofer J., Krug von N. H.-A., Loidl A., Chareev D. A., Volkova O. S., Vasiliev A. N. (2011)
Monarkha Yu. P. - Microwave-induced magnetooscillations and absolute negative conductivity in the multisubband two-dimensional electron system on liquid helium (2011)
Николаенко В. А. - Возможное образование автолокализованного состояния квазиодномерных поверхностных электронов в плотном гелиевом паре, Смородин А. В., Соколов С. С. (2011)
Degtyarenko P. N. - Thermoelectric instability induced by a single pulse and alternating current in superconducting tapes of second generation, Dul'kin I. N., Fisher L. M., Kalinov A. V., Voloshin I. F., Yampol'skii V. A. (2011)
Товстолыткин А. И. - Золь-гель синтез и свойства легированных оловом манганитов лантана, Полек Т. И., Вьюнов О. И., Солопан С. А., Белоус А. Г., Лозенко А. Ф., Троценко П. А. (2011)
Prokhorov V. G. - Two-dimensional growth, anisotropic polaron transport and magnetic phase segregation in epitaxial 0.520.483NdSrMnO films, Kaminsky G. G., Kim J.M., Eom T. W., Park J. S., Lee Y. P., Svetchnikov V. L., Levtchenko G. G., Paschenko A. V., Medvedev Yu. V., Nikolaenko Yu. M., Bukin G. V., Khokhlov V. A. (2011)
Мамалуй Ю. А. - Структура доменных границ при спин-переориентационном фазовом переходе в феррит-гранатовой пленке со слабой осевой анизотропией, Сирюк Ю. А., Безус А. В. (2011)
Чупис И. Е. - Некоторые черты фазовых диаграмм в сегнетомагнетике TbMnO3 (2011)
Prokhorov V. G. - Evidence for non-Dzyaloshinskii–Moriya ferromagnetism in epitaxial BiFeO3 films, Kaminsky G. G., Kim J. M., Eom T. W., Park J. S., Lee Y. P., Svetchnikov V. L., Levtchenko G. G., Nikolaenko Yu. M., Khokhlov V.A. (2011)
Муртазаев А. К. - Фазовые переходы в трехмерной разбавленной модели Поттса с числом состояний спина q = 4, Бабаев А. Б., Азнаурова Г. Я. (2011)
Гречнев Г. Е. - Влияние давления на магнитные свойства соединений YNi5, LaNi5 и CeNi5, Логоша А. В., Панфилов А. С., Кучин А. Г., Васильев А. Н. (2011)
Гнатченко С. Л. - Экситон-магнонная структура спектра поглощения света антиферромагнитного MnPS3, Качур И. С., Пирятинская В. Г., Высочанский Ю. М., Гурзан М. И. (2011)
Gurzhi R. N. - The electrical resistance of spatially varied magnetic interface. The role of normal scattering, Kalinenko A. N., Kopeliovich A. I., Pyshkin P. V., Yanovsky A. V. (2011)
Ефимова С. Л. - Эффекты локализации экситонов в нано-размерных молекулярных кластерах (J-агрегатах), Сорокин А. В., Катрунов И. К., Малюкин Ю. В. (2011)
Клименко Н. А. - Фазовый переход и тепловое расширение гексафтор-этана, Гальцов Н. Н., Прохватилов А. И. (2011)
Ватажук Е. Н. - Низкотемпературные акустические свойства наноструктурного циркония, полученного ме-тодом интенсивной пластической деформации, Паль-Валь П. П., Нацик В. Д., Паль-Валь Л. Н., Тихоновский М. А., Великодный А. Н., Хай-мович П. А. (2011)
Рабінович П. М. - Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження, Дудаш Т. І. (2016)
Черних Є. М. - Обов’язковість правової доктрини як проблема методології (2016)
Тихий В. П. - Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види (2016)
Яковлєв А. А. - Конституційний Суд України і його роль у конституційному процесі: досвід доби незалежності (2016)
Бойко І. В. - Застосовність статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді справ про адміністративні правопорушення (2016)
Бойко І. С. - Прецедентна практика щодо морських територіальних спорів у рішеннях міжнародного суду ООН (2016)
Ткачук О. С. - Розумні строки у контексті права на справедливий судовий розгляд (2016)
Журавель В. А. - Зміст та структура загальної теорії криміналістики (2016)
Шило О. Г. - Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу (2016)
Повзик Є. В. - Угода про визнання винуватості та вимоги до її змісту (2016)
Бруслик О. Ю. - Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети II (стаття перша) (2016)
Зінов’єва І. А. - Діяння виконавця як наслідок сукупних діянь співучасників (2016)
Моісеєнко Ю. М. - Питання захисту прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) у проекті ГПК України (2016)
Мохончук Б. С. - Голоси, кандидати та мандати як кількісні операнди виборчої системи (2016)
Рум’янцев В. - Рецензія на збірник документів і матеріалів "Національна безпека України: кримський вектор" (Львів, 2015), Середа О. (2016)
Гончаренко В. - Рецензія на монографію "Судова влада", Капліна О. (2016)
Петришин О. - 20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи (2016)
Гончаренко В. - "Круглий стіл" "25-річчя проголошення незалежності України" (2016)
Слінько Т. - "Круглий стіл" до 20-ї річниці Конституції України "Історія українського конституціоналізму" (2016)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2016)
Дзера О. В. (2016)
Костицький В. В. (2016)
Литвин В. М. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Варданян Л. Г. - Некоторые проблемы права на жизнь (2016)
Гуменюк Т. І. - Особливості розвитку правової системи в Українській РСР (друга половина XX ст.) (2016)
Колюх В. В. - Трансформація форми державного правління в Україні (2016)
Кубишкіна А. О. - Форми і рівень реалізації принципів судової влади в процесі організації та діяльності апеляційних судів в Україні (2016)
Хомишин І. Ю. - Принцип доступності вищої освіти: питання комплексного розуміння (2016)
Ільющенкова К. О. - Юридичні та медичні аспекти у визнанні грудного молока об’єктом донорства (2016)
Клименко С. В. - Нормативно-правові підстави визначення та виконання грошових зобов’язань, Джусенко С. С. (2016)
Парасюк В. М. - Цивільно-правові положення, які визначають засади регулювання заповіту подружжя, Корнійчук В. Д. (2016)
Перунова О. М. - Документування судового рішення (2016)
Глібко С. В. - Операції банків з консолідованим боргом: господарсько-правовий аспект (2016)
Замрига А. В. - Теоретико-правове регулювання правового статусу споживача в господарських відносинах (2016)
Новікова В. С. - Перспективи застосування принципу субсидіарності у процесі ліцензування господарської діяльності (2016)
Стріжкова А. В. - Технічне регулювання Grid-технологій (2016)
Хрімлі О. Г. - Класифікація прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Черкашин С. В. - Окремі аспекти укладення електронного договору, Мілаш В. С. (2016)
Білоус З. В. - Соціальні права громадян як об’єкт протиправних посягань: деякі проблемні аспекти (2016)
Золотухіна Л. О. - "Презумпція правомірності правової позиції, рішення чи дії працівника" за проектом Трудового кодексу України (2016)
Берізко В. М. - Загальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів (2016)
Власенко О. Г. - Деякі правові аспекти реформування надання адміністративних послуг щодо отримання паспортних ID-карток громадянина України (2016)
Єлісєєва М. В. - Актуальні питання щодо порядку ліцензування суб’єктів здійснення приватної охоронної діяльності (2016)
Литвин І. І. - Характеристика окремих адміністративно-правових засад діяльності навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг (2016)
Літвінцева А. С. - Правова природа фінансової відповідальності (2016)
Фокша Л. В. - Фінансово-правова сутність публічного кредиту (2016)
Якимчук А. В. - Щодо питання про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, Гетманцев Д. О. (2016)
Артеменко І. І. - Суб’єкти злочину, передбаченого ст. 166 Кримінального кодексу України (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського